november 2016 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 375

JAARGANG 32 NOVEMBER 2016 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT Cultuurprijs 2015

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Begijnhof 27, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

DE JUFFEN EN DE MEESTERS VAN HET EERSTE STUDIEJAAR

TESSE GILLIS (MEER) VAN SECRETARIAAT NAAR CATWALK DE VOORTUIN VAN HET KLEIN SEMINARE DE PLANTENBAKKEN VERDWIJNEN DE LUSTIGE WIELRIJDERS STOPPEN LEVE DE LUSTIGE WIELRIJDERS!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

1


COLUMN Voor mijn geestesoog zie ik ze zo uit de nevels van de geschiedenis verschijnen: de burgemeester, secretaris, dokter, commissaris, notaris, directeur en pastoor. Allemaal heren met aanzien die enkele tientallen jaren geleden nog sterk het maatschappelijke leven bepaalden. Mannen zwaaiden de plak. Het is zelfs nog geen eeuw dat een vrouw burgemeester, schepen of gemeentesecretaris kan zijn. De wetgeving daartoe dateert van 1921. Toen had een gehuwde vrouw bovendien de toestemming van haar man nodig daarvoor. Pas één jaar vroeger was er gemeentelijk stemrecht voor vrouwen. Het zou tot 1948 duren vooraleer ze mochten stemmen voor parlement en provincieraad. Niet zo verwonderlijk dus dat de vrouwelijke deelname aan het beleidsniveau lange tijd op een laag pitje stond. Het leidde in de jaren zeventig tot heuse “Stem Vrouw” acties. De politieke partijen zelf hadden de boodschap verrekt traag door. Het vrouwelijk aandeel op alle mogelijke stemlijsten bleef zo ondermaats dat in 1994 - amper 22 jaar geleden - de wet Smet-Tobback nodig was. Die verplichtte een quotum van 33 % vrouwen op alle verkiezingsniveaus. In de politiek, die nochtans een voorbeeldfunctie moet vervullen voor de burger, bleef het glazen plafond moeilijk te breken… Hoogstraatse molens malen niet sneller. In 1977 werd Milia Horsten hier de allereerste

Glazen plafond vrouwelijke schepen. Vrouwelijke raadsleden maakten steevast een minderheid uit. Vooral mannen voerden het hoge woord in de politieke debatten. En de burgemeesterssjerp? Het duurde tot 2012, bij de meest recente gemeentelijke verkiezingen dus, eer er een vrouwelijke burgemeester kwam. Het was CD&V-er Tinne Rombouts die hiermee haar ambitie kon waarmaken en meteen een plaatsje in de lokale geschiedschrijving verwierf. Niet dat daarmee het hek helemaal van de dam is, zo lijkt het wel. Van een onvervalste koerswijziging of van “vrouwelijke” accenten is niet veel te merken – al zou misschien eerst het debat moeten gevoerd worden wat we daaronder kunnen verstaan. Het schepencollege blijft bij uitstek een mannenzaak. Naast de burgemeester moet NVA-er Lieve Janssen het rooien met vijf mannelijke schepenen. De overige gemeenteraadsleden tellen nog eens twaalf mannen en acht vrouwen. Per politieke partij telt CD&V zo vijf vrouwelijke mandaten (op de tien), NVA een (op vijf), Hoogstraten Leeft drie (op negen) en Anders één (op drie). De OCMW raad bevat nog meer testosteron: de voorzitter is een man, slechts twee van de elf gemandateerden zijn vrouwelijk. Girl Power in sociale materies? Op andere maatschappelijke domeinen vertoont het glazen plafond nochtans flinke barsten. Sinds dit jaar staat met Barbara Cloet voor het eerst een vrouw als korpschef aan het hoofd

van politiezone Noorderkempen. Zopas kwam er met Joke Verschueren voor het eerst een vrouwelijke stadssecretaris. De basisscholen hebben al langer een groot aandeel vrouwen in directiefuncties. De middelbare scholen evolueerden trager: het vierkoppige directieteam van VTI Spijker telt twee mannen en twee vrouwen; ASO Spijker twee vrouwen; Klein Seminarie een vrouw en drie mannen; de VITO directie lijkt met vier mannen nog het enige mannenbastion. Bij de artsen nam de vervrouwelijking hand over hand toe: van de 21 artsen in de fusiegemeente is een op de drie vrouwelijk, bij de jongste lichting nemen zij een duidelijk overwicht voor hun rekening. Aan het hoofd van de bibliotheek nam zopas een vrouw het roer over van haar voorgangster. Zelfs de gevangenis wordt bestuurd door een vrouwelijk directiekoppel. Alleen mevrouw de notaris kwam ik hier nog niet tegen. En de kerk geeft al helemaal geen krimp. Vrouwelijke notarissen vinden we elders wel, vrouwelijke priesters daarentegen… Al is het misschien wel een veeg teken dat er maar zelden protest weerklinkt tegen het uitblijven van de eerste mevrouw pastoor. Staat de kerk boven onze grondwet of de verklaring van de universele rechten van de mens en andere Europese verdragen? Of geven we er al niet meer om? (mdl)

VAN HET SECRETARIAAT NAAR DE CATWALK

Het is de droom van vele meisjes: model worden. Wie dan echter niet met beide voeten op de grond staat, loopt in zeven sloten tegelijk. De Meerse Tesse Gillis weet zich goed te handhaven in het zenuwslopende modellencircus. Ze combineert haar job in het Hoogstraatse onderwijs met een boeiende modelcarrière. Lees er over op pagina 12 (foto www.rogierbos.com)

2

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DE JUFFEN EN MEESTERS VAN HET EERSTE LEERJAAR

INTERVIEW

“Kinderen boeien,… en vooral véél geduld hebben!” GROOT HOOGSTRATEN – Als deze editie in de bus valt of in de winkelrekken ligt, is het schooljaar alweer 2 maanden ver en staat de herfstvakantie voor de deur. Een groot aantal kinderen heeft zijn eerste ervaringen met wat vroeger gemeenzaam ‘de grote school’ genoemd werd achter de rug en heeft zijn plaatsje gevonden bij ‘zijn’ juf of meester. Omdat voor velen van ons deze ervaring al heel ver achter ons ligt, wilden wij graag eens weten hoe dat vandaag de dag in zijn werk gaat. We nodigden alle juffen en meesters van de 1ste leerjaren van de Hoogstraatse scholen uit om hun ervaringen met ons en u te delen. Met negen onder hen hadden we een fijn gesprek over hun belevenissen en die van de vele kinderen die de grote stap naar het 1ste leerjaar maakten. Vroeger en nu DHM: Laten we beginnen met de ‘anciens’. Wat is er het meest veranderd in het lager onderwijs? Dirk: De grootste verandering is zonder twijfel de ‘papierwinkel’, zo veel meer dan vroeger. De ‘planlast’ is groot. Waar het vroeger bijvoorbeeld volstond om aan een collega uit te leggen waarom een kind bijzondere zorg nodig had, is er nu een rapport van vele pagina’s nodig. Kinderen zijn tegenwoordig ook veel individualistischer, meer ik-gericht. ‘Ze gaan hier wel voor mij zorgen’ is de heersende gedachte. Myriam: En de vrijheid van de leerlingen! Vroeger stond iedereen na een tijdje stil in de rij en zaten ze in de klas in hun bank. Nu mogen ze veel meer rondlopen en spelen. Er is nu veel meer ‘hoekenwerking’, ruimte om te ontspannen. Anita: Er wordt ook veel ‘gedifferentieerd’, les op maat van het kind. Vroeger werden ze

als groep beschouwd, nu veel meer als individu. Zij die het nodig hebben krijgen extra zorg en specifieke opdrachten. Vroeger stond je ‘voor de klas’, nu voor elk kind afzonderlijk. Ook de computer heeft voor veel verandering gezorgd. De lessen moeten op de pc staan en worden geprojecteerd of op het digitale bord getoond. Dat vereist meer voorbereiding. En alles wordt vooraf doorgesproken met de kleuterjuffen, met de zorgjuffen en met het CLB (Centra voor Leerlingenbegeleiding, nvdr) Positief is dat iedereen geholpen wordt en op tijd bijgewerkt wordt op het aandachtspunt dat voor hem of haar speciale aandacht behoeft. Ook voor de heel verstandige kinderen, dat ze steeds weer uitgedaagd worden. Maar dat vraagt wel meer inzet van de leerkracht, ook buiten de schooluren want veel meer voorbereiding. Op de vraag naar het waarom onze gasten gekozen hebben voor de job als onderwijzer is het antwoord unisono: “graag met kinderen werken en ze van alles bijbrengen.

Dirk: Inderdaad, samen met de mannen ‘op ontdekking’ gaan. Ruud: Ik ben vooral geïnspireerd geraakt door een leerkracht waar ik vroeger zelf bij in de klas heb gezeten. Wat hij deed, wilde ik ook graag doen. Een aantal leerkrachten aan de tafel is gestimuleerd geweest in de jeugdbeweging. Daar hebben ze ontdekt dat met kinderen werken hun voldoening geeft. Bij sommigen zit het ook in het DNA: moeder of vader stond in het onderwijs. Of soms wel bijna de hele familie, zoals bij Seppe Van Gils. DHM: Bereidt de lerarenopleiding van drie jaar u voldoende voor op een job in het onderwijs? Ruud: Daar ontbreekt mijns inziens toch nog een en ander aan. Veel docenten zijn te veel alleen ‘docent’, maar hebben zelf geen enkele ervaring met lesgeven in een lagere school. Ze geven de leerstof ex cathedra en dat is het.

Lotte Hereijgers Is 27 jaar, geeft 7 les in ‘t Dreefke, Meersel-Dreef, 7 jaar graadklas

Anita Jacobs Is 57 jaar, geeft al 37 jaar les in De Klimtoren, Meerle waarvan nu 8 jaar in het 1ste leerjaar

Carmen Michielsen Geeft les in Scharrel, Minderhout, heeft 6 jaar ervaring en geeft al 2 jaar les in het 1ste leerjaar

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

3


INTERVIEW

Hoogstraten in groenten & bloemen 2016 VVV Hoogstraten dankt De floristen Tom De Houwer en Tania Huyghe, De familie van Stijn Simaeys, die zijn reeds gemaakte ontwerpen vrij gaf, Florist Jan De Ridder die de ontwerpen van Stijn heeft afgewerkt, Louis Geerts voor de technische coördinatie, het Stadsbestuur, Coöperatie Hoogstraten, Special Fruit, Impuls Media, Fleuramour, Unizo Hoogstraten en HoHo (Horeca Hoogstraten), voor de samenwerking en sponsoring, de medewerkers van verschillende stadsdiensten voor de samenwerking, de politie zone Noorderkempen voor de ondersteuning, de leraars en leerlingen Toerisme van VTI Spijker voor de enquêtes, de ondernemers die sponsorden bij de catering voor de vrijwilligers : Vandersmissen Feestservice, Fruitbedrijf W. Stoffels-Van Baelen, AD Delhaize Hoogstraten, de bakkers J. Muësen, Mathysen, Van Thillo en Van Opstal-Van Boxel en alle vrijwilligers die meewerkten aan de 18de editie. Dank ook aan de bedrijven die een creatie sponsorden : Apotheek Fransen, Dienstenhuis, SBB-Accountants/Belastingconsulenten Dank aan Hof ter Smisse, Tandarts Steylaerts, Woonzorgcentrum Stede Akkers en Klein Seminarie voor het ter beschikking stellen van hun domein en de personen/bedrijven die zorgden voor de verlichting en watervoorziening van creaties. Ook dank aan de parochie Sint-Katharina en de kerkwachters voor het openstellen van de kerk. Wij danken ook de bedrijven en de personen die gratis materiaal ter beschikking stelden : Houthandel Janssens &Janssens (Hoogstraten),Tuinaanleg Jochems (Rijkevorsel), gemeente Rijkevorsel, Pomuni Trade (Ranst), Holstein Flowers (De Lier NL), Piet Van Kampen en G-Fresh (De Kwakel - NL), Heemskerk Flowers (Rijnsburg - NL), Romberama (Loenhout), Crauwels-Peers (Lier), Smithers Oasis Belgium (Houthalen), Verco (Maasmechelen), Lehner Wolle (Waizenkirchen-AT) en Vos Tools (Sint Lenaarts). Indien we iemand vergeten te vermelden, gelieve dan hiermee onze verontschuldigingen daarvoor te aanvaarden.

4

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


INTERVIEW Ruud Oomen Is 30 jaar en geeft 8 jaar les in het 1 ste leerjaar van de lagere school Spijker.

Myriam Van Rooy Is 55jaar geeft al 35 jaar in de Gemeenteschool Hoogstraten, waarvan nu 15 jaar in het 1ste leerjaar

Seppe Van Gils Is 32 jaar, geeft les 9 jaar les in De Wijsneus, Wortel, waarvan 5 jaar in het 1ste leerjaar

Dat zou ik graag veranderd zien. Ik zelf heb het meeste gehad aan die docenten die uit de praktijk kwamen. Zij konden mij meegeven wat ik nodig heb en wat er me te wachten stond. Kaat: Wat geheel niet aan bod komt is leren je klas en je lessen organiseren, de papierwinkel in orde maken, evaluaties maken. Dat moet je allemaal nog leren als je eenmaal in de klas komt te staan. Seppe: Ook de stage is helemaal geen afspiegeling van de praktijk. Je bereidt je drie weken voor voor één week effectief les. Zo gaat het in de praktijk jammer genoeg niet. DHM: Biedt een 4de jaar opleiding, waarvan sprake, een oplossing? Dirk: Dat zou nuttig kunnen zijn, op voorwaarde dat de student dat bijkomende jaar kan meelopen in een klas om de dagelijkse praktijk mee te maken, om te kijken en dingen te proberen.

Anita: Een beetje zoals een ‘team teacher’ nu. Dat is een afgestudeerde, maar zonder klas. Ik heb zo iemand een aantal uren per week in mijn klas, omdat ik een grote klas heb dit jaar. Ze doet ook nog uren in andere klassen, de directie verdeelt dat. Een grote hulp voor mij, én ze leert zelf tegelijkertijd veel wat ze later kan gebruiken als ze fulltime voor een eigen klas zal staan. Helaas blijken er maar weinig team teachers te zijn in de scholen. Zorgjuffen wel, maar die hebben per klas minder uren en enkel voor de leerlingen die er nood aan hebben. Anita: De zorgjuf is bij ons meteen ook de mentor voor de team teacher. Carmen: In Minderhout hebben we een nestklas. Onze drie 1ste leerjaren tellen 66 kinderen en een aantal hebben extra zorg nodig voor rekenen en taal. Op advies van de kleuterjuffen werken ze apart tot de kerstvakantie, om dan in te stromen bij de grote groep. Daarvoor hopen wij dan op de bijstand van een team teacher.

Vakantie DHM: Geeft de job voldoening? Algemene en onmiddellijke instemming rond de tafel! Seppe: Ik sluit niet uit dat ik ooit iets anders wil doen, maar ook dan zal het binnen het onderwijs zijn. Ik ervaar het gewoon als mijn wereld. DHM: Jullie hebben wel veel vakantie, natuurlijk? Martine: Dat blijft natuurlijk een hardnekkig idee, maar de mensen die er toevallig mee te maken krijgen beseffen het wel. Mama’s die in de drukke klasjes komen helpen, bijvoorbeeld, hebben een andere reactie: “Oh jee!” Dirk: De ouders zeggen tegen het eind van de vakantie steeds dat het tijd is dat de kinderen eindelijk naar school kunnen, want er is dan geen huis meer mee te houden. Maar…de dag

Kaat Vermeiren Is 24 jaar, geeft les in de lagere school Spijker en heeft 2 jaar ervaring in het 1ste leerjaar.

Martine Vermeiren Is 37 jaar, geeft les in Scharrel, Minderhout als zorgjuf en heeft nu een interim van vijf weken 1ste leerjaar

Dirk Vervoort Is 53 jaar geeft al 30 jaar les in de Gemeenteschool Hoogstraten, waarvan 25 jaar in het 1ste leerjaar

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

5


INTERVIEW na de vakantie krijgen wij er zo 20, 25 tegelijk onder onze hoede! “Ach,” klinkt het “ons antwoord is meestal: kom zelf maar eens een jaartje onze plaats innemen.”

De dagen van de week weergegeven met flessen: woensdag is de fles halfvol en ook maar een halve dag school

Ruud: Maar ik meen dat de grote vakantie inderdaad wel wat lang is. Pas op, niet dat ik niet graag vakantie heb, hoor, maar gedurende twee maanden staat de ontwikkeling van het jonge kind haast stil. Een andere spreiding zou misschien wel beter zijn. En er is ook nog een ander aspect, namelijk de anderstaligen. Als zij twee maanden weinig of geen Nederlands spreken of lezen, dan moet er hard gewerkt worden om dat terug naar boven te halen.

Maar ik meen dat de grote vakantie inderdaad wel lang is Myriam: In het 1ste leerjaar is het leren nog heel visueel, waardoor anderstaligen ook veel leren zonder de taal al te kennen. Ruud: Soms is een jaartje langer in de kleuterklas een goede oplossing, daar pikken ze veel taal op. Zo hebben ze minder problemen in het 1ste leerjaar.

Oefenen met de klikklak-boekjes (aanvankelijk leren lezen)

Myriam: Ze kunnen wel mee, maar je merkt toch dat talige opdrachten moeilijk blijven. Zelfs als ze al langer in België zijn. De taal spreken is nog iets anders dan opdrachten in die voor hen toch vreemde taal begrijpen. Thuis wordt er nog veel de eigen moedertaal gesproken. Nu hebben bijna alle scholen wel een programma voor begeleiding van anderstalige nieuwkomers. Anita: Het brugfigurenproject (zie kader) helpt. Maar dat is helaas maar voor een beperkt aantal gezinnen. Myriam: Of het gezinsleren (zie kader), maar ook daar zijn de middelen beperkt. Voordeel van deze programma’s is dat het ook de ouders erbij betrekt. Seppe: En nogal wat kinderen leven op appartementen, in te drukke straten. Dat is niet meer zoals vroeger toen iedereen overal buiten kon spelen, beweging had en veel sociale contacten met leeftijdgenootjes om op taalpeil te blijven. Anita: Het is een illusie te denken ‘ze zullen wel lezen tijdens de vakantie’. Dat hangt af van de thuissituatie. Velen hebben niets gedaan en na de vakantie zijn ze twee leesniveaus gezakt.

Als de juf belt, iedereen gaan zitten! 6

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


INTERVIEW school zelf te organiseren, maar dat vraagt weer bijkomende inzet van de leerkrachten.

bekeken hebben.

Termen uit de schoolwereld Co-teaching –: samenwerken van twee leerkrachten (de klasjuf of meester en de team teacher) in één klaslokaal om zoveel mogelijk leerlingen de doelen van een les te laten halen Tandemlezen: werkvorm tussen kinderen van verschillende leeftijden om het leesproces te bevorderen Brugfigurenproject: vrijwilligerswerking van het Rode Kruis waarbij maatschappelijk kwetsbare kinderen van de kleuterschool of de basisschool, en hun gezin, extra begeleid worden Gezinsleren: soort cursus voor anderstalige en/of laaggeschoolde ouders, georganiseerd door Basiseducatie, waarbij aan de ouders onder meer wordt uitgelegd hoe school en leren georganiseerd zijn.

Anita: We begrijpen dat wel, hoor. Twee werkende ouders, vroeg weg, laat thuis. Kind in de opvang, daarna nog eten maken, eten. Het is al snel zeven uur, half acht voor ze klaar zijn. De kinderen moe, de ouders moe… Dirk: Vroeger waren er meer mama’s die thuis bleven bij de jonge kinderen. Zij hadden tijd om zich met hen bezig te houden als ze uit school kwamen, wat ze daar gedaan hadden en wat ze nog moesten doen. Ruud: Er zijn ook nogal wat ouders die niet begrijpen wat van hen verlangd wordt. Soms omdat ze de opdrachten zelf niet eens begrijpen omdat ze de taal bijvoorbeeld niet goed kunnen lezen. En het is ook niet goed dat de kinderen met hun ouders lezen met een, zeg maar, Portugese tongval. Beter is het de begeleiding in de

Dirk: Inderdaad, een stuk van wat je tegen einde juni geïnvesteerd hebt raakt verloren. De eerste twee maanden van een schooljaar worden besteed aan het ophalen van de leerstof van het vorige leerjaar.

Ouders en huiswerk Dat de school alleen niet alles kan doen qua opvoeding is duidelijk. Onze gesprekspartners vragen dan ook een minimale begeleiding bij huistaken, vooral de ondersteuning bij het lezen. De betrokkenheid van de ouders is zeker in het 1ste leerjaar heel belangrijk. Want lezen kan niet louter op school, daarvoor ontbreekt de tijd. Als je tijdens de taalles elk kind wil laten lezen, heeft het ongeveer één minuut. Daarin kan het nooit juist leren verwoorden en begrijpen wat er staat. De meeste leerkrachten merken helaas dat dikwijls niet gedaan is wat gevraagd werd en dat de ouders het, om welke reden ook, niet

Papegaai: symbool voor het herhalen van de opdracht

Anita: Ik heb een Afrikaans kindje in de klas. Mama staat er alleen voor, na de school blijft het in de kinderopvang. De team teacher en de zorgjuf zorgen voor de nodige begeleiding zodat het mee kan. Kaat: Bij ons wordt er studie georganiseerd door leerkrachten die een half uur langer blijven. Lezen kan gecombineerd worden met bv voorleesrituelen bij het slapen gaan: een beetje voorlezen, een beetje lezen, gaandeweg meer lezen. Of met oudere broers of zussen lezen. Zo wordt het routine, maar op een speelse manier. Myriam: Gaat dat niet voorbij aan het doel van huiswerk? Ruud: Misschien, maar als de ouders het niet begrijpen of kunnen opvolgen is het beter dat wij het doen. Voor huiswerk is later nog tijd genoeg. Huiswerk hoeft voor mij eigenlijk niet, laat ze spelen! Lezen wel! Dat is belangrijk en dat kan ook in een plezante context. Maar iedere school heeft zo zijn eigen cultuur. Alles bijeen genomen is er toch een maatschappelijke verschuiving van de ouders naar de school wat de leeropvoeding van het kind aangaat. Anita: Onze team teacher neemt de anderstaligen elke dag een tijdje apart om te lezen en schrijven, ook met pc en de iPad, zodat ze intensiever en individueler begeleiding krijgen. Of ze meekunnen in de groep hangt voor een groot stuk af van de ouders, of zij al wat Nederlands praten. Het is dus voor elk kind verschillend. Wij schakelen wel leerlingen van het 6de leerjaar in om met kinderen van het 1ste te lezen. Die doen dat keigraag. Het gebeurt tijdens der lesuren en past ook in het leerprogramma van het 6de leerjaar namelijk ‘leren zorgen voor’. Ook in andere scholen past men een dergelijke systeem toe: het tandemlezen: een jonger kind dat leest met een ouder kind Dirk: Het is wel zo dat mijn kindjes op de eerste schooldag vragen “Hebben wij huiswerk, meester”. Het is tenslotte de grote school en huiswerk onderscheidt hen van de kleuterschool. Voor mij is een beetje huiswerk de verbinding met de ouders. Zo weten zij ook waar we mee bezig zijn. Wij vragen hen met een emoticon aan te duiden of de kindjes hun huiswerk graag deden of niet graag. Een goede terugkoppeling naar ons!

Carrièreswitch DHM: De zogenaamde vlakke loopbaan, biedt die voldoende variatie?

Hoekenwerking, in kleine groepjes

Lotte: Ik heb nog maar twee jaar na mekaar in hetzelfde leerjaar gestaan, dus afwisseling genoeg. Altijd spannend en boeiend. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

7


INTERVIEW Ook de andere leerkrachten kunnen dat beamen. Dirk: Ik sta al 25 jaar in het 1ste leerjaar en vind het nog steeds boeiend. Het heeft ook zijn voordelen, je staat op gekend terrein. Martine: Zo kan je ook je klas stilaan uitbouwen, werken op lange termijn. Heel interessant. Myriam: Je voelt je verbonden met een bepaalde leeftijdsgroep. Ik aard het beste bij heel jonge kinderen, voel ik. Ruud: Ik heb alleen nog maar ervaring met het 1ste leerjaar maar ik ben wel benieuwd hoe het werken zou zijn met kinderen van de 3de graad (5de en 6de leerjaar).

Dirk: Er moet dan wel iemand zijn om te coachen, want langer werken betekent niet automatisch dat er meer leerkrachten zullen zijn. Ideaal zou zijn als je als oudere leerkracht de studenten zou mogen coachen tijdens de lange stages die er kunnen komen als de opleidingstijd van leerkrachten verlengd wordt. Ik zou dat in mijn klas wel willen meemaken, zo’n jonge kracht naast mij. We zouden er beiden beter van worden. Myriam: De kinderen hebben dat graag, zo’n jonge kracht in de klas: een stagiair of een jonge zorgkracht. Het stimuleert zowel de juf als de kinderen.

Het eerste leerjaar

Dirk: Sedert enige tijd werk ik 4/5de. Je geeft je kinderen voor een aantal uren af en ik heb gemerkt dat het toch moeilijk loslaten is.

Martine: Volgens mij heeft het niets met je eigen leeftijd van doen, maar met je ingesteldheid. Het zorgende, het moederlijke.

DHM: Was specifiek het 1ste leerjaar een bewuste keuze? Dit blijkt voor iedereen verschillend: van puur toeval tot op eigen verzoek. Anita: Bij mij was het een carrousel van leerjaren, afhankelijk van hoe de school zich ontwikkelde. Ik ben dikwijls moeten doorschuiven. Ik hoop wel dat dit nu de laatste statie is want ik doe heel graag het 1ste.

Myriam knikt bevestigend. DHM: Het optrekken van de pensioenleeftijd, speelt dat? Voor de jongere leerkrachten aan de tafel is dat niet iets waar ze nu al van wakker liggen, dat ligt nog te veraf. Voor de ouderen ligt het een beetje anders. Anita: Ja, het is onvermijdelijk dat we langer moeten werken, dus kunnen we er maar beter aan wennen. Ik heb de tijd nog geweten dat men al van zijn 50ste met pensioen kon! Myriam: Ik vraag me wel af of ik binnen 10 jaar nog kan doen wat ik nu doe. Ben ik dan nog die vinnige juf die met die drukke bende om kan gaan? Een coachende taak misschien? Als het maar geen administratie is!

8

Seppe: Ik heb eerst 4 jaar les gegeven in het 6de. Ik had toen het gevoel dat ik vrij dicht bij die jongeren hun leefwereld stond, ik kende hun muziek, hun rages. Tien jaar later telt dat natuurlijk niet meer; je bent 10 jaar ouder maar zij blijven nog steeds 11-12 jaar. De afstand wordt steeds groter. Toen ik de kans kreeg, heb ik bewust voor de eerste graad gekozen, dus 1ste en 2de samen.

Allen eensgezind: kinderen kunnen boeien, laten meedoen, zelf meedoen, zingen, dansen… én vooral véééél geduld hebben (algemeen gelach rond de tafel).

Anita: Als ik terugkijk op mijn lange loopbaan ben ik heel blij dat ik al die ervaringen gehad heb. Bijna alle leerjaren van de lagere school heb ik gehad en veel veranderingen meegemaakt. Vandaag denk ik ‘laat mij nu maar staan waar ik sta’. Ik voel me er heel goed bij.

Iedereen rond de tafel zou het spijtig vinden het onderwijs te moeten verlaten, niemand zit te wachten op een ‘carrièreswitch’.

Kaat: Ik vond mijn stage in het 1ste heel vermoeiend, ik was na die week echt uitgeput. Het vraagt veel energie. Je moet 1000 keer hetzelfde zeggen.

DHM: Welke eigenschappen zijn nodig voor het 1ste leerjaar?

Ruud en Seppe: Differentiatie genoeg. En er zijn binnen het onderwijs nog andere mogelijkheden, zoals zorgleerkracht of directie. Daar moet je dan meestal wel extra voor gaan studeren.

Myriam: Als je zoveel ervaring hebt, kunnen ze je ook niet veel meer wijsmaken.

Martine: Mijn broer geeft les in het 5de leerjaar en ziet zich niet in een 1ste leerjaar functioneren. Het ligt erg aan je eigen instelling.

“Lezen tijdens de vakantie”. Een illusie! Ruud: Er was in de school een plaats vrij en ik was blij dat ik aan de slag kon. Het was meteen het 1ste leerjaar en ik heb daar geen vragen of eisen bij gesteld. En ik doe het graag. Ik merkte wel, toen ik zei dat ik ook wel in de 3de graad zou willen lesgeven, dat mijn collega’s niet erg happig zijn naar het 1ste. Blijkbaar is dat toch een speciaal jaar. Enerzijds: “Jullie hebben zoveel geduld, jong!”. Maar ook een aparte sfeer: “Oh, het 1ste, zo schattig!”. Trouwens, jullie maken ook over het eerste leerjaar een artikel, waarschijnlijk omdat het toch als een beetje speciaal ervaren wordt.

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Met de vraag of Dirk ook die moederlijke kant heeft, wordt smakelijk gelachen. Het beroep is met de tijd steeds meer vervrouwelijkt, al zijn er langzaamaan terug meer mannen. Rond onze tafel drie mannen en zes vrouwen. Maar dat blijkt in de scholen toch nog niet zo’n vaart te lopen. De juffen zouden meer meesters nochtans verwelkomen want het zorgt voor een andere sfeer. En ook de kinderen vinden een meester meestal leuk.

Naar de grote school! DHM: Wordt er iets georganiseerd in uw school om de overstap van kleuterklas naar eerste studiejaar te vergemakkelijken? Carmen: In Minderhout is gedurende het jaar twee keer een overgangsproject, een week in februari en een week in mei. Dan werkt het 1ste leerjaar samen met de laatste kleuterklas in een project. De laatste dag van de tweede week gaan ze samen op uitstap. In juni is er nog een kleuterleerdag. Dan wisselen de kleuters en het 1ste leerjaar van klas. Terug even spelen. En op het einde van de grote vakantie is er in de meeste scholen een ‘kijkavond’. Dirk: Ook bij ons zijn er in de loop van het jaar wisselmomenten: de kleuters kom bij ons naar een verhaal luisteren, die van het 1ste in de kleuterschool. Vier maal per jaar doen we klas-doorbrekend knutselen, met gemengde


INTERVIEW groepen. En als het goed weer is in het begin van het nieuwe schooljaar dan laat ik de kinderen het laatste uurtje buitenspelen, op de kleuterkoer, die kennen ze. Dikwijls zijn de kleuters dan ook buiten. Zo zijn ze allen weer even samen. DHM: Hoe verlopen de eerste weken?

Myriam: De beertjesmethode is een gelijkaardig systeem. Tekeningen van beertjes die tonen wat, waar, hoe, wanneer… Die methode gaat zowat heel de lagere school mee. DHM: Nog ééntje voor de oudere leerkrachten, als je kinderen na zeg maar 20 jaar terugziet, zie je er dan nog het kind uit het 1ste leerjaar in?

Anita: Nog veel spelen hé, want lang stilzitten kunnen ze nog niet. Ze hebben een korte spanningsboog en nog veel nood aan bewegingsmomenten; even rondlopen, een dansje doen. Ik doe dat graag mee! Dirk: Als ze in onze klas komen is alles nieuw en anders dan in de laatste kleuterklas; ineens weten ze niet meer waar iets staat, waar ze moeten staan of zitten. Ze twijfelen aan alles en zijn een poos heel afhankelijk. Zitten, vinger opsteken en ‘papegaai’, dat is de opdracht nazeggen, zijn de zaken die we in de eerste weken het meest moeten oefenen. Wij hebben daarvoor de ‘Jannemannen’ als hulpmiddel: draaiplaten die uitbeelden wat we vragen.

Maar…de dag na de vakantie krijgen wij er ruim 20 tegelijk onder onze hoede! Anita: Het karakter blijft, dat merk je snel. In ons dorp Meerle zie ik er veel terug en ik ben altijd blij met hen een praatje te kunnen maken en eens te kijken wat er van hen geworden is. Carmen en Anita slaan mekaar even op de

schouder. Carmen is immers een oud-leerling van Anita en zit hier nu aan dezelfde tafel te vertellen over haar eigen ervaringen met schoolkinderen! Anita: En ik heb nu in de klas kinderen van leerlingen die vroeger ook bij mij in de klas gezeten hebben. En dan herken je daar de vader of moeder in. Heel plezant. Na dit gesprek zijn we meer dan overtuigd dat onze oogappeltjes in goede handen zijn bij onze gedreven juffen en meesters. Dank voor jullie aangename en openhartige babbel! (jaf/sc)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

9


VANUIT HET STADHUIS Komen ze nu of komen ze niet ?

Chinezen welkom in Hoogstraten Het zou misschien een mooie slogan geweest zijn voor het nieuwe jaarthema Grenzeloos in Hoogstraten, ware het niet dat de mogelijke komst van de Chinezen gans Vlaanderen op zijn kop gezet heeft. De voorziene inbreng van Chinees geld in Eandis, de energieverdeler in Vlaanderen, moest in alle 229 Vlaamse gemeenten ter goedkeuring voorgelegd worden. Ook Hoogstraten, aangesloten bij het vroegere Iveka, keurde het voorstel goed. Een dag later gooide een brief van de Staatsveiligheid een bom in het dossier. Even situeren

Het gele gevaar?

Eandis is de overkoepelende maatschappij die gans het distributienetwerk voor gas en elektriciteit in Vlaanderen beheert. Eandis staat voor Elektriciteit, Aardgas, Netten en Distributie. De aandeelhouders zijn de 229 aangesloten gemeenten die sinds 1 januari 2016 verbonden zijn in Eandis Assets. Voordien werd het distributienetwerk beheerd door 7 verschillende streekgebonden intercommunales. Voor Hoogstraten was dit Iveka wiens regio zich uitstrekte over de Kempen en de streek rond Antwerpen, in totaal 46 gemeenten. Eandis zit met een toenemende schuldenberg en daarom werd er vanuit diverse hoeken (o.a. de VREG) aangedrongen op een kapitaalsverhoging. En zo ging Eandis op zoek naar een private partner die vers geld kon pompen in de maatschappij. Na een zoektocht bleven er drie kandidaten over waarvan het Chinese staatsbedrijf State Grid Corporation of China een kapitaal van 830 miljoen euro zou inbrengen. Hiermee zou zij 14 % van de aandelen binnenhalen. Volgens gepubliceerde cijfers in diverse tijdschriften zou dit 345,6 miljoen euro meer zijn dan de boekhoudkundige waarde van deze aandelen. Dit deed op zich her en der heel wat vragen rijzen.

Net op het ogenblik dat Hoogstraten stemt over de kapitaalinbreng van het Chinese staatsbedrijf, valt de gemeenteraad in Oostende achterover door de tussenkomst van schepen Bart Tommelein. Tommelein (Open VLD), naast schepen in Oostende ook Minister van Energie in de Vlaamse Regering maakt gewag van een brief van de Staatsveiligheid die waarschuwt voor het gevaar van te grote invloed van de Chinezen in onze energiesector. State Grid Corporation zou te nauwe banden hebben met de Chinese overheid, de Chinese Communistische Partij en het Chinese leger. Deze brief, gericht aan een aantal ministers in de Vlaamse en Federale Regering doet op haar beurt heel wat gemeentebesturen twijfelen, ook bij diegene die reeds hun goedkeuring gegeven hadden. In Gent werd de stemming uitgesteld, Mechelen onthield zich, Antwerpen en Leuven stemden voor. Het zou uiteindelijk Antwerpen worden die gans de boel zal opblazen, zij het om een totaal andere reden. Zij stemden immers voor de kapitaalinbreng van de Chinezen.

Gemeenten

Vrijdag 30 september, de laatste werkdag voor de bewuste vergadering van de Raden van Bestuur van Eandis System Operator en Eandis Assets valt gans het plan in duigen. Niet enkel de kapitaalsverhoging maar ook gans de fusie van de vroegere 7 netwerkbeheerders die samen Eandis Assets vormen, komt op de helling te staan. Volgens de VREG (Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) moeten alle energieprijzen gelijk zijn in gans het eengemaakte Eandis-gebied. Bij de vroegere 7 netwerkbeheerders werden verschillende tarieven gehanteerd. Door de eengemaakte prijs in alle 229 gemeenten zouden sommige gemeenten een hogere prijs moeten gaan betalen dan vroeger. Dit zou het geval zijn in Antwerpen en dit bleek een brug te veer voor de stad, die nochtans de kapitaalsoperatie tussen Eandis Assets en het Chinese bedrijf reeds had goedgekeurd. Crisis alom en wellicht het einde van

De Raad van Bestuur van Eandis zou op haar vergadering van maandag 3 oktober 2016 een definitieve beslissing nemen omtrent deze kapitaalinbreng en een statutenwijziging goedkeuren. Daarom werden alle aandeelhoudende gemeenten verzocht in hun gemeenteraadszittingen van september hun goedkeuring te geven. De gemeenteraad van Hoogstraten vergaderde o.a. hierover op maandag 26 september. De meerderheid van CD&V en N-VA keurde het voorstel goed, de oppositiepartij Hoogstraten Leeft onthield zich bij de stemming, de partij Anders stemde tegen. Beide oppositiepartijen brachten uitvoerige argumenten naar voren die ook in vele andere steden en gemeenten te horen zouden zijn. Hierover verder meer.

10

Ontploft

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

de nieuwe fusiegroep. Maar de ontwikkelingen volgden elkaar zeer snel op. Wat de toekomst zou worden was einde september nog koffiedik kijken. Het enige zekere dat wij u in dit maandblad kunnen bieden zijn de verschillende visies die in de Hoogstraatse gemeenteraad aan bod kwamen, en die leest u hieronder.

Hoogstraten Leeft Koen Van Leuven bedankt vooreerst de gemeenteontvanger voor de klare uiteenzetting over deze ingewikkelde zaak die hierdoor in een duidelijker daglicht is gesteld. Verder is hij en zijn fractie ervan overtuigd dat een verandering in de kapitaalstructuur van Eandis nodig is om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Maar de keuze voor een partner uit het Verre Oosten doet bij hen vragen rijzen. Wat zijn de intenties van de nieuwe aandeelhouder ? De informatie die momenteel beschikbaar is brengt niet veel inzicht hierin. “Het is ook zeer opvallend dat State Grid niet alleen een hoger bod heeft uitgebracht, doch dat het bod zelfs +/- 300 miljoen € hoger ligt dan dat van de andere bieders die weerhouden waren voor het uitbrengen van het ‘final offer’. Het bod van deze laatsten lag bovendien in de buurt van het benodigde kapitaal t.b.v. 485 M€. Een duidelijk hoger bod door State Grid kan de indruk wekken dat ofwel (1) de bieder deze zaak niet grondig heeft onderzocht of (2) zich absoluut wil inkopen in onze energiedistributiemarkt, maar met welke bedoelingen ?”, aldus Koen Van Leuven.

Onzekerheid Hoogstraten Leeft is bovendien van mening dat de toekomstige evolutie van onze energiedistributiemarkt momenteel zeer onduidelijk is. “Het enige wat zeker is, is dat er grote veranderingen op komst zijn gezien de steeds verder gaande decentralisatie van bijv. de elektriciteitsproductie. Aangezien deze evolutie van strategisch belang is voor onze maatschappij, is enige terughoudendheid inzake inmenging van vreemde partijen gewenst. Door het nakende


VANUIT HET STADHUIS

aandeelhouderschap van State Grid in EANDIS stroomt er bovendien elk jaar een bedrag van 40 miljoen euro vanuit Vlaanderen naar China, geld dat onder andere constructies intern zou kunnen blijven en opnieuw zou kunnen worden geïnvesteerd.” Om al die redenen zal Hoogstraten Leeft zich bij de stemming onthouden.

Alleen financieel De fractie Anders betreurt het bij monde van raadslid Fons Jacobs dat men hier inspraak en beslissingsmacht wil geven aan een Chinees staatsbedrijf en dat in een strategisch erg belangrijke sector die nog in belang zal toenemen. Men houdt daarbij enkel rekening met de financies terwijl er heel wat andere aspecten zouden moeten meetellen. Voor Anders moet het energienetwerk in publieke en Vlaamse handen blijven en moet daarom de Vlaamse gemeenschap vanuit strategisch, economisch en politiek standpunt, zelf kapitaal in Eandis kunnen investeren. De gewone burger en de financieringsintercommunales zijn best bereid om te investeren in een energiemaatschappij, maar deze pistes werden vooraf afgesloten. Op die manier zal jaarlijks ongeveer 40 miljoen euro aan dividenden naar Peking vloeien. Dat ook N-VA pleitbezorger is van deze deal maakt het alleen maar cynischer, aldus Jacobs.

Agressief bod Dat dit Chinees bedrijf 50% meer betaalt dan de andere bieders doet heel wat vragen rijzen over

de uiteindelijke bedoelingen. Bij nader toezien blijkt zelfs dat Stade Grid een groot deel van de meerprijs (ongeveer 350 mlj euro) kan terug bekomen als ze ooit uittreedt en dit onder bepaalde voorwaarden. Stade Grid betaalt dus meer dan de andere kandidaten, maar heeft wel bekomen dat zij dit onder voorwaarden kan terugbekomen. Een erg risicovolle deal voor Eandis, want als het ooit zover komt, waar gaat Eandis en daardoor ook de gemeenten als aandeelhouders op dat ogenblik dat geld halen om de Chinezen terug te betalen ? State Grid mag zelfs haar aandelen aan een andere partij verkopen met alle gevolgen vandien.

Tot slot stelt Jacobs vast dat dit Chinese bedrijf zich wereldwijd aan het infiltreren is in de energiesector. “Al enkele jaren heeft zij het volledige Braziliaanse elektriciteitsnet in handen naast een kwart van het Portugese netwerk, twee landen die financieel zo goed als bankroet zijn en mogelijk geen andere keuze hadden. Daar tegenover staat ook dat Australië besloten heeft niet met dit bedrijf in zee te gaan daar ze deze zaak totaal niet vertrouwde. En dan spreken we nog niet over hoe we hun democratisch bestuur moeten beoordelen, hun houding ten aanzien van de mensenrechten, de Chineze waarden en economische normen,…”

Beslissingsmacht

Negatief

Er wordt gesteld dat de Chinezen met 14% geen beslissingsmacht zouden hebben. Dit klopt volgens raadslid Jacobs helemaal niet. Met deze aandelen verkrijgen zij 3 van de 16 zetels in de raad van bestuur en komen ze in comités te zitten waar de belangrijke beslissingen genomen worden. “Moeten wij niet beducht zijn als Chinese staatsbedrijven beslissingsbevoegdheid en inzage krijgen over zo’n strategisch belangrijke infrastructuur? Want zo krijgen de Chinezen hoe dan ook een zeg in de prijsvorming van onze energie, inspraak in de omvorming naar meer groener productie en inzage in zeer gevoelige en vertrouwelijke informatie van cliënten.”

Voor Anders zijn er te veel vragen en bedenkingen bij dit Chinese staatsbedrijf en stemt zij tegen de voorgestelde toetreding van Stade Grid Europe Limited (dochteronderneming van Stade Grid Corporation of China). Zij eist verder dat de afgevaardigde van Hoogstraten in de algemene vergadering het voorstel doet om het decreet intergemeentelijke samenwerking terug aan te passen zodanig dat individuele burgers, de Vlaamse overheid en financieringsintercommunales kans krijgen te participeren in Eandis en aandelen kunnen kopen. Op die manier blijft een verankering van het bedrijf in Vlaanderen mogelijk en vloeien er geen dividenden naar het buitenland. Vlaanderen en Hoogstraten kunnen deze gelden goed gebruiken voor de eigen lokale economie.(jh)

Chinese politiek

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

11


MODE

Meerse vindt weg in boeiende modellenwereld

Tesse Gillis met beide voeten op de grond MEER – Elke dag fietst Tesse Gillis van Meer naar Hoogstraten, naar haar werk op het secretariaat van VTI Spijker, zoals ze vroeger ook al als leerling met de fiets naar de school reed. Ze was, en is, niet de “babe” van de school, maar er kriebelde altijd al wat om toch wat meer in de spotlights te staan. “Ooit werd er wel een reeks kinderfoto’s van me gemaakt door Peter Schouten en ik deed een fotoshoot bij Felicia Van Ham. En er is natuurlijk nonkel Dirk Cools, die me voortdurend schouderklopjes én heel veel goede raad geeft, maar echt bewust naar een modellencarrière toeleven, heb ik nooit gedaan”, vertelt Tesse. Bij haar Castelse pa Fons en rasecht Meerse

moeder Chris is er zeker ruimte voor fantasie, maar Kempische nuchterheid komt toch op de eerste plaats. En dus volgden na het afwerken van de afdeling Toerisme in VTI Spijker, studies aan de Karel de Grote Hogeschool. Tesse haalde er het diploma Executive Office Management, specialiteit

human resources en sales management. Met die professionele bachelor op zak, aangevuld met een Erasmusopleiding van vijf maanden in Madrid, ging de wereld helemaal open. Lessen volgen in het Spaans, examens afleggen in het Engels, het was een verrijkende ervaring. Tijdens die vijf maanden Madrid bleef er overigens nog wel wat tijd over om wat anders te doen dan studeren. De stad verkennen, uiteraard, “Maar ik stapte er ook, en voor de eerste keer, een modellenbureau binnen. En zo begon een nieuw avontuur…” Terug thuis werd die draad verder opgenomen. “Ik stelde een portfolio samen en dat was in het begin eerder oppervlakkig en amateuristisch. Maar ik had toch al snel twee fotosessies met Henk Van Cauwenbergh en via het bureau Models on Stage liepen er nieuwe contacten binnen. Ik mocht twee shows lopen en van het een kwam het ander.”

Modellenwerk is meer dan alleen maar glimlachenen er mooi en goed uitzien Voor Tesse is het allerbelangrijkste dat je contacten hebt in de toch wel eigenzinnige wereld van mode en fotografen. Jongeren zoeken en vinden elkaar via de social media en werken vaak samen naar nieuwe projecten toe. Op die manier breidde Tesse haar netwerk uit en werd haar portfolio echt professioneel aangevuld.

Parijs

Antwerpen is de uitvalsbasis voor het modellenwerk dat Tesse doet. En het Centraal Station is natuurlijk een gedroomde locatie voor fotoshoots. (foto www.rogierbos.com) 12

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Via de bureaus Models on Stage en Border Fields Models kwamen de opdrachten binnen en vooral de overeenkomst met Network Models was een mijlpaal. “De scene voor het modellenwerk bevindt zich niet in de Kempen, zoveel is duidelijk, maar vanuit Antwerpen kan je jezelf wel lanceren, en Antwerpen is vlakbij, niet?” Nu komen opdrachten voor grote merken binnen. Kledingbrands Natida en Brooklyn deden


MODE een beroep op Tesse, de lijn van Kris Merckx bracht zij voor het voetlicht. Voor Hünkemöller liep ze mee op de langste catwalk ooit in België. Het Franse prêt-à-porter-merk Poupée de Soie haalde Tesse naar Parijs om de collectie te presenteren. “En zo heb ik op goed een jaar tijd al heel wat gereisd en heel wat gezien. Dat heb ik alvast gehad…”, beoordeelt Tesse haar avonturen. Ze weet ook heel goed dat er aan haar keuze om eerst te studeren en niet alles te willen opge-

ven voor het modellenwerk, nadelen verbonden zijn. “Ik ben ondertussen ‘al’ 22 en dat is in de branche toch vrij oud om door te groeien en eigenlijk ben ik met mijn 1,70 m ook enkele centimeters te klein”, stelt Tesse. “Maar anderzijds is het ook heel leuk om alles redelijk onafhankelijk te kunnen plannen en uitkiezen. Ik combineer heel bewust mijn leuke job op school met de aanbiedingen die ik krijg en die ik kritisch beoordeel. Ik ga zo nog een aardig stukje van de wereld kunnen zien. Misschien zijn de foto’s die van mij in Exclusive versche-

nen, of de wedstrijd van Flair die ik won, ook weer stapjes vooruit…”, hoopt Tesse. Modellenwerk is meer dan alleen maar glimlachen en er mooi en goed uitzien. “Je moet ook wat kunnen acteren en emoties uitstralen en dat vergt toch oefening”, zegt Tesse. Acteren doet ze overigens ook erg graag en dat is niet zo vreemd, het zit zowat in haar genen. Mama Chris Cools is al jaar en dag een van de sterkhouders en karakterspeelsters van de Meerse toneelkring ’t Heidebloempje. Tesse stond ook al een paar keer mee op de affiche. “Maar bij het modellenwerk gaat het er uiteraard om emoties in je blik en je houding te leggen.”

Peace of mind Het is natuurlijk enorm belangrijk dat je er fysiek goed uitziet voor dit soort van werk. “Je bent je eigen visitekaartje”, zegt Tesse. “Sporten, gezond eten, het is bijna vanzelfsprekend. En ik rijd met de fiets naar school. Lopen bij zonsopgang, dat zorgt helemaal voor de zo broodnodige “peace of mind”, want mentale stressbestendigheid is uitermate belangrijk in dat zenuwslopende modellencircus!” Maar Tesse is uiteraard niet wereldvreemd. Haar uitgaanstraject vertrok uiteraard in ’t Fortuin en passeerde langs Highstreet. “Maar vandaag trek ik eerder naar Antwerpen om, samen met mijn Schotense vriend, rustig een stapje in de wereld te zetten.” Maar de uitvalsbasis blijft voorlopig toch huize Gillis in Meer, zeker nu de job in het Hoogstraatse onderwijs wat vastere allures krijgt. En het uitgaan moet natuurlijk wijken voor het modellenwerk. Dat vindt, door de keuze voor de combinatie met haar job in het onderwijs, heel vaak in het weekend plaats.

“Samen met twee jonge fotografen werk ik aan het opzetten van eigen sessies Tesse ziet het overigens ruimer dan alleen maar het showen en modellenwerk. Ze heeft ook oog voor wat er backstage gebeurt. “Samen met twee jong fotografen werk ik aan het opzetten van eigen sessies. Regie, styling, het kleden van modellen, het is allemaal zo boeiend. Op dat vlak zie ik zeker ook nog wat voor mij in de verdere toekomst. En ik durf ook zelf met de camera op stap gaan.” “Wie durft, verdient aanmoediging,“ vindt Tesse, “en ik heb toch al een paar keer gedacht: “Dat heb ik toch maar gedaan!” Ik ga zeker niet naast mijn schoenen lopen.“

Het Franse prêt-à-porter-merk Poupée de Soie haalde Tesse naar Parijs om zijn kledinglijn te presenteren (foto www.rogierbos.com)

Met als motto “Less is more” ziet Tesse Gillis haar toekomst met vertrouwen tegemoet. (jav)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

13


ERFGOED

Eerste fase van een globaal masterplan

De voortuintjes van het Klein Seminarie verdwijnen Samen met het wisselend aantal leerlingen, nieuwe afdelingen en nieuwe visies op onderwijs moet een school haar gebouwen voortdurend aanpassen. Zo ontstaat in de loop van de jaren een organisch groeiend gebouwencomplex. Af en toe is het echter nodig om een inventaris op te maken van alle functies, onderwijsnoden en problemen om alle puzzelstukken op hun juiste plaats te krijgen. Het Klein Seminarie liet in 2012 hiervoor een masterplan opmaken en wil dat nu in drie fases uitvoeren. Het als monument beschermde hoofdgebouw van het Klein Seminarie is meer dan 150 meter breed en daardoor een van de beeldbepalende gebouwen van de Vrijheid. Voordien bevonden er zich vooral slaap- en speelzalen voor het internaat. De school had echter meer nood aan multifunctionele klaslokalen. In 2007 leek het gebouw moeilijk te verzoenen met deze moderne onderwijsnoden, zodat er zelfs aan nieuwbouw achteraan op de campus werd gedacht. Die denkpiste werd mede ingegeven doordat het Agentschap Onroerend erfgoed (het vroegere Monumenten & Landschappen/nvdr) tot dan toe eerder weigerachtig stond tegenover ingrepen die nodig waren om het beschermde gebouw beter toegankelijk en energiezuinig te maken.

Masterplan

Open oproep

Na enkele vergaderingen met het Agentschap liet men zich overtuigen om een globaal masterplan op te maken voor de hele campus. Men deed een beroep op aNNo architecten die alle functies binnen de school in kaart brachten. Samen met de directie gingen ze op zoek naar meer logische bestemming van de lokalen en de infrastructuur binnen de campus. Het resultaat was verbluffend. Nieuwbouw bleek echt niet nodig. Het beschermde hoofdgebouw had veel meer mogelijkheden dan gedacht en kon met kwaliteitsvolle aanpassingen een heuse troef voor de school worden. Voor de uitvoering van het plan, waarvan de kostprijs geraamd werd op 12 miljoen euro, rekende men op een termijn van 10 tot 15 jaar.

Omdat de school voor een kwaliteitsvol resultaat gaat, doet ze in 2014 een beroep op de Vlaamse bouwmeester. Die plaatst een open oproep aan alle architecten met de vraag om hun visie in korte bewoordingen en een kleine schets kenbaar te maken. Uit tientallen inzendingen weerhield men vijf architecten die de opdracht kregen om tegen een vergoeding hun voorstel verder uit te werken samen met een indicatie van de kostprijs. Uiteindelijk werd er gekozen voor de ideeĂŤn van een tijdelijke vereniging van twee architectenbureaus: het Belgische architectenvennootschap RE-ST van Dimitri Minten en het Italiaanse bureau Baukuh van Andrea Zanderigo. Waar veel architecten perse hun stempel willen

Een computersimulatie van de nieuwe toestand, er komt veel meer ruimte voor de leerlingen 14

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ERFGOED nalaten en uitdrukkelijk aanwezig willen zijn met allerlei architecturale ingrepen, werken deze architecten onder het motto “De kunst van het niet bouwen”. Zij kiezen ervoor om uit te gaan van de aanwezige bebouwing, voorzien kleine toevoegingen en verwijderen storende elementen.

De eerste fase In een eerste fase wil men de buitenaanleg voor het gebouw langs de Vrijheid verfraaien en een oplossing zoeken voor de eerder banale rode bakstenen muur van de fietsenstalling die de scheiding vormt met de daarachter gelegen groenzone (binnen de school bekend als de Engelse tuin en Ecoland). De bouwaanvraag werd ingediend op 9 maart 2016. De rode bakstenen muur van de fietsenstalling wordt afgebroken en vervangen door een meer transparante afsluiting die het daarachter gelegen groen en de zijgevel zichtbaar maakt. De lage muurtjes in blauwe steen, die nu de voortuintjes afbakenen maar jammer genoeg vaak een vergaarbak zijn van zwerfafval, verdwijnen samen met de oude beplanting. In de plaats daarvan komen sokkels waarop leerlingen kunnen zitten of staan. Het bouwmateriaal sluit aan bij de materialen en kleuren van het interieur. De sokkels krijgen uitsparingen die dienen als zitbanken. Met een hellend vlak wordt het gebouw toegankelijk voor rolstoelgebruikers, zodat de dubbele houten deur (onder het Mariabeeld) op termijn de hoofdingang van de school zou kunnen worden.

Bouwaanvraag Door deze ingrepen wordt de publieke ruimte voor de school groter. Dat biedt meer plaats voor leerlingen die nu vaak tot op het fietspad staan om op de bussen te wachten.

Maquette van de nieuwe toestand. De bloembakken maken plaats voor volumes waarop de leerlingen kunnen zitten en staan, Op 4 juli 2016 werd de bouwaanvraag door het schepencollege onder voorwaarde goedgekeurd. Het college vindt de afsluiting van de tuin blijkbaar niet mooi. Mogelijk willen de schepenen goede raad geven aan de (gerenommeerde) architecten. Heel deze eerste fase wordt uitgevoerd met eigen middelen omdat men voor zulke werken van geen enkele instantie subsidies krijgt. In een tweede fase wordt worden de gevels van het geklasseerde gebouw gerestaureerd en in een derde fase worden de interieurs aangepast vooral daar waar ze een nieuwe functie krijgen. Bij deze dossiers kan men wel rekenen op subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed

en van AGION (Agentschap voor infrastructuurwerken in het onderwijs).

De eeuwfeestkapel De directie wil ook de eeuwfeestkapel van de school een meervoudige bestemming geven. Daar waar men vroeger enkel op zoek ging naar mogelijke bestemmingen binnen het schoolleven, stelt men nu de kapel open voor alle evenementen die verenigbaar zijn met een sacrale ruimte. Gehoopt wordt dat er op die manier medebestemmingen van onderuit zullen komen en er (culturele) evenementen kunnen plaatsvinden voor het grote publiek. Binnen de school was er daarrond al een jaarwerking op poten gezet, die trouwens bij de Hoogstraatse cultuurprijzen in het zonnetje werd gezet. Onlangs was er nog de tentoonstelling “Corenti meets Benny Want”. Binnenkort zal er een optreden zijn van het Euregio jeugdorkest. (Info: lieve.de.jonghe@klein-seminarie. be)

Parkeren

Deze toestanden horen tot het verleden. De bloembakken verdwijnen en de leerlingen krijgen meer ruimte

De directie hoopt om daarnaast de parkeerproblematiek structureel te kunnen aanpakken. Op termijn zou de volledige campus van het Seminarie best tot een autovrije site evolueren. In de onmiddellijke omgeving zijn er nogal wat parkeerplaatsen met een gespreide bezettingsgraad: de parkings van het OCMW, het zwembad en de jeugdparking van HVV. Indien hiertoe de bereidheid bij de andere betrokkenen zou bestaan, is het Seminarie er voor te vinden om één van de trainings- of voetbalvelden ter beschikking te stellen om bijkomende parkeergelegenheid te creëren. Dit potentieel kan beslist goede diensten bewijzen bij grote evenementen in Hoogstraten (zoals Groenten en Bloemen of de H. Bloedprocessie). (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

15


16

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ERFGOED

Burgemeesters ondertekenen de aanvraag Unesco Werelderfgoed

Lieven Van Gils stelt logo van de kolonies voor HOOGSTRATEN/MERKSPLAS - In een rechte lijn naar een erkenning van drie Nederlandse en twee Vlaamse kolonies, in 2018 ondertekenden de betrokken burgemeesters de aanvraag bij Unesco. Daarna stelde Lieven Van Gils, Hoogstratenaar en peter van het project, het logo van de verenigde kolonies voor. Het begon met de ‘Mars op Wortel-kolonie’ in 1995. Vanuit de druk van de bevolking om de kolonie te behouden, werd in 1998 de vzw Kempens Landschap opgericht, die voor het behoud moest zorgen. Vier jaar later, in 2012, beslisten Nederland en Vlaanderen om gezamenlijk een aanvraag tot erkenning als Unesco Werelderfgoed in te dienen. Er werd een grensoverschrijdende groep deskundigen samengebracht die daarvoor een dossier moest samenstellen. En nu, op vrijdag 30 september 2016, werd de aanvraag door de betrokken burgemeesters officiële ondertekend.

Herinneringen Lieven van Gils komt nog vaak naar Hoogstraten en gaat dan graag met de familie wandelen in de kolonie. “Ik heb er veel en goede herinneringen aan.” zegt Lieven, “In die herinnering was Bootjesven toen elk jaar dichtgevroren en waren die winterse dagen dolle pret”, gaat hij verder, “In de zomer werd er gezwommen en werden de kinderen ‘bewaakt’ door wat dan in essentie ‘gestraften’ waren. Het was de thuis van mensen die binnen de beschermde omgeving van de kolonies zeer goed functioneerden door te werken in de boerderij of op het land”, besluit Van Gils, die geen moment twijfelde toen men hem vroeg om peter te worden van die kolonies.

Vijf kolonies Als alles verloopt zoals voorzien, verwacht men een erkenning als Werelderfgoed in 2018. Dat is tweehonderd jaar na de oprichting van de Frederiksoord, de eerste kolonie, door Johannes Van den Bosch en 25 jaar na de afschaffing van de wet op de landloperij in België Het dossier werd al in pre-lectuur doorgenomen door Icomos, dat Unesco adviseert, en door hen goed bevonden. Het feit dat het een grensoverschrijdend voorstel is maakt de aanvraag alleen maar sterker. Er worden vijf kolonies voorgedragen, ook al werd de eerst opgerichte kolonie omwille van de omvang opgedeeld in verschillende delen met een afzonderlijke naam. FREDERIKSOORD werd opgericht in 1818 als vrije kolonie waar de daklozen elk een eigen boerderijtje, kleding en alaam kregen. Men ging ervan uit dat werkonwilligen in betere omstan-

Burgemeester Tinne Rombouts en Lieven Van Gils bij het logo van de kolonieën digheden, betere mensen zouden worden. Het principe van de maakbare mens. Frederiksoord is samen met Willemsoord, Wilhelminaoord en Boschoord 4.399 ha groot en ligt in de Drentse gemeenten Westerveld en Westellingwerf OMMERSCHRANS ontstond één jaar later, in 1819 en is 1012 ha groot. Ommerschans werd opgestart als onvrije kolonie. Bedelaars die zich niet goed gedroegen en de vrijheid van Frederiksoord niet aankonden, werden er in gemeenschappelijke gebouwen ondergebracht. Ommerschans ligt in de gemeenten Ommen en Hardingen. WORTEL-KOLONIE werd in 1822 naar het model van Frederiksoord opgericht als vrije kolonie. De afstand naar het hoge Drenthe was te groot en dus besloot Van den Bossche om ook in de Noordelijke Nederlanden kolonies op te richten. Wortel-kolonie is 546 ha groot VEENHUIZEN is in 1823 als de grootste onvrije kolonie gesticht, met aanvankelijk verschillende gemeenschappelijke gebouwen of instellingen. Het regime was eer strenger, de landlopers verbleven ’s avonds in gemeenschappelijke zalen en werkten overdag op het 3.035 ha groot domein gelegen in de gemeente Noorderveld. MERKSPLAS-KOLONIE is als het ware een kopie van Veenhuizen en werd in 1825 opgericht. Ook hier verbleven de daklozen in de centrale gebouwen van een onvrije kolonie. Merksplas-kolonie is 465 ha groot.

Een nieuw logo Samen met de ondertekening van de aanvraag tot erkenning als Werelderfgoed door de burgemeesters, stelde Lieven Van Gils hun nieuw gezamenlijk logo voor. Het logo geeft in één oogopslag het verhaal van de Koloniën weer. U kan er een huis in herkennen, dat staat voor het onderdak dat men bood aan de allerarmsten in de maatschappij. Ook het besloten karakter van de Koloniën en het strenge toezicht zijn in het logo vervat. Ten slotte brengt de herhaling van het beeldmerk ook de reeks en het grensoverschrijdende karakter van de Koloniën van Weldadigheid in beeld. Er werd bewust gekozen voor een sterk en herkenbaar beeldmerk, dat de Koloniën letterlijk op de kaart moet zetten. Elke Kolonie krijgt ook een eigen logo op maat met een aparte kleur. Tenslotte combineert het logo ook goed met het logo van Unesco Werelderfgoed, een logo dat de kolonies in 2018 hopen te krijgen. Het nieuwe logo is onderdeel van een ruimere samenwerking tussen de zeven gebieden. Een eigen logo en huisstijl toont het verband en de gedeelde geschiedenis van de Koloniën. Zo voelt de bezoeker meteen aan dat de Kolonie waarin hij zich bevindt onderdeel is van een ruimer verhaal. In januari 2017 wordt ook een nieuwe gemeenschappelijke website gelanceerd om deze samenwerking kracht bij te zetten. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

17


HOOGSTRATEN DEZE MAAND

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

18

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

‘t Is altijd wat in m’n habitat! (7+) Eindelijk: Een gloednieuwe muziekvoorstelling van het diervriendelijkste (braak-)balorkest ter wereld ! Op 17 januari werd de cd met een groot concert voorgesteld in de AB in Brussel. De beruchte eerste cd werd meer dan 10 000 keer besteld werd.

De eerste voorstelling speelde meer dan 100 keer en zowel het school- als familiepubliek was laaiend enthousiast. Met Hannelore Bedert, Thomas Vanelslander, Bart Van Lierde en Fleur Hendriks. Praktisch: ’t Is altijd wat in m’n habitat! (+7), voorstelling op woensdag 16 november om 14.30 uur in de Raboennizaal, Antoon de Lalaingstraat. (fh)

U mag zich verwachten aan wervelend en humoristisch muziektheater waarbij het publiek mee op muzikale expeditie trekt. Zet je schrap voor een swingende tocht langsheen nevelwouden, toendra’s, stadstuinen, struwelen, mangroves, taiga’s, ijskappen, heides en rotswanden… Een trip tussen veraf en dichtbij (tuin)huis. Steeds op hoog muzikaal niveau door topmuzikanten en educatief helemaal verantwoord ondersteund door WWF!

Huis van het Kind opent ‘De Speelbabbel’ HOOGSTRATEN - Vanaf woensdag 12 oktober kan men terecht bij ‘De Speelbabbel’, een initiatief van het Huis van het Kind. De Speelbabbel is een ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar samen met hun mama, papa, grootouder of oppas. Terwijl de kleintjes spelen kunnen de ouderen gezellig babbelen, tips uitwisselen en ervaringen delen. Daarbij worden ze deskundig bijge-

staan door de medewerkers en vrijwilligers van het Huis van het Kind. De Speelbabbel heeft plaats in de lokalen van Stekelbees te Hoogstraten, Karel Boomstraat 44. U kan er elke woensdag van 9.00 tot 11.30 uur terecht, behalve in de schoolvakanties en op feestdagen en is gratis toegankelijk. Vooraf inschrijven is niet nodig. Meer info langs www. huisvanhetkindhoogstraten.be (fh)

Dirk Draulans vertelt… in de Klapekster WORTEL – Bioloog Dirk Draulans brengt een informatieve voordracht doorspekt met humor en anekdotes op vrijdag 2 december in Bezoekerscentrum De Klapekster. Een voorstelling gebaseerd op zijn Dirk Draulans is naast gelijknamige boek bioloog een begena“In de Putten”. digd verteller en een Nooit eerder heeft doorwinterd journalist. een diersoort zo’n Op 2 december is hij te nefaste invloed op gast in de Klapekster. zijn leefomgeving gehad als de mens. Andere soorten verdwijnen aan sneltreintempo uit onze natuur. De regio rond de natuurgebieden Putten West en Putten Weiden is een conflictzone, zoals we er in Hoogstraten ook vele kennen want de belangen van landbouw, industrie en natuur lijken er onverzoenbaar. Natuurliefhebber Draulans beleeft en evalueert de situatie vanop de frontlijn. Hij neemt het standpunt in van de natuurminnaar die meent dat niet alleen kwetsbare mensen, maar ook kwetsbare dieren aandacht verdienen. Natuur trekt in een door economie gestuurde maatschappij bijna automatisch aan het kortste eind. Dirk Draulans schetst waarom dat doodjammer is. Inkom: 10 euro (leden) en 15 euro (niet-leden), kaarten enkel te verkrijgen in de Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) -- Info:bc. deklapekster@natuurpunt.be. (ao)

Gratis Planadvies HOOGSTRATEN - Gratis planadvies. Heeft u (ver)bouwplannen en vraagt u zich af hoe u nog meer energie kan besparen? Schrijf u dan in voor gratis planadvies op 26 november bij het Woonloket. Een expert van Kamp C screent uw verbouwplannen op de belangrijkste principes van duurzaam bouwen en wonen Praktisch: Gratis planadvies duurzaam bouwen op zaterdag 26 november om 9.00 uur in het Administratief centrum (fh). DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

19


DEZE MAAND

Plant eens een echte struik in je tuin

Herdenking 11 november Ook dit jaar besteedt het stadsbestuur in samenwerking met de lokale verenigingen van oud-strijders en oud-soldaten de nodige aandacht aan de herdenking de wapenstilstand op 11 november. De boodschap van deze herdenkingen kan men samenvatten met de woorden ‘Nooit meer oorlog’. Met wapenstilstand wil men stil staan bij deze boodschap. Op 11 november worden volgende herdenkingsplechtigheden georganiseerd; Herdenkingsplechtigheden: In Meer: gedachtenisviering om 9.00 uur; In Hoogstraten en Wortel: gedachtenisviering om 10.00 uur In Meerle: eucharistieviering om 10.00 uur In Minderhout: gedachtenisviering om 10.30 uur

Natuurpunt Markvallei plantte in het voorjaar inheemse struiken aan op het aangekochte perceel aan “De Zeeman”. Met de plantgoedactie roept de vereniging op het voorbeeld te volgen in de eigen tuin. (foto Wim Verschraegen) HOOGSTRATEN – Natuurpunt Markvallei organiseert al verschillende jaren een plantgoedactie in het najaar. Ook dit jaar kan je weer inheems plantgoed kopen aan voordelige prijzen en de biodiversiteit in je tuin flink de hoogte injagen. De actie verloopt in samenwerking met het stadsbestuur van Hoogstraten. Het gaat over de verkoop van streekeigen struiken, fruitbomen, kleinfruit en een aantal ecologisch interessante tuinplanten. De opbrengst van de verkoop komt volledig ten goede van de natuurgebieden in Hoogstraten. Iedereen die interesse heeft kan bestellen tot 20 oktober 2016. De planten kunnen afgehaald worden op 11 november aan de gemeentelijke werkplaats tussen 9.00u en 10.00u. Betalen doet u vooraf via overschrijving op BE54 8601 0871 9497 van Natuurpunt Markvallei met vermelding van uw naam en “plantgoedactie”. Voor meer informatie over de plantgoedactie, voor bestellingen en voor extra bestelformulieren kan u terecht bij de milieudienst (03 340 19 11 of ingrid.brosens@hoogstraten.be) of neem een kijkje op www.hoogstraten.be. Uiteraard kan je ook in het bezoekerscentrum De Klapekster terecht voor meer informatie.

Lekker inheems Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privé-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes. Op deze wijze zal de waarde van het landschap zowel voor plant en dier als voor de wandelaar verhogen. Iedereen

20

kan zijn steentje bijdragen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-) groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor uw portemonnee. Kortom, streekeigen planten gedijen hier beter dan hun uitheemse of exotische soortgenoten! Kiezen voor streekeigen planten is kiezen voor meer natuur. Ze sluiten goed aan bij het bestaande landschap en zijn aangepast aan het lokale klimaat en de plaatselijke bodem. Hagen, houtige struiken en bomen geven structuur aan het landschap en je tuin. Inheemse dieren hebben er erg veel baat bij. Deze struiken en bomen zijn een ideale woonplaats, ze vinden er voedsel of gebruiken ze als verbindingsweg naar een natuurgebied of een park. Door de aanplant van streekeigen soorten maak je voor deze dieren en enorm verschil. Houtkanten en hagen vormen tevens en habitat voor vogels en roofinsecten. Die helpen om de populatie van schadelijke insecten onder controle te houden. Dit geldt tevens voor alle tuinbewoners, die helpen immers allemaal om het biologische evenwicht in je tuin te bewaren. Dit maakt je tuin beter bestand tegen ziekten en plagen. Met de plantgoedactie van de stad Hoogstraten en Natuurpunt Markvallei is iedereen in de mogelijkheid om dieren en planten die het moeilijk hebben een handje toe te steken. We gaan dus voor echte struiken in onze tuinen. Meer info: www.natuurpuntmarkvallei.be en www.hoogstraten.be (ao)

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Na de vieringen bij de herdenking aan het monument van de gesneuvelden willen we ook dit jaar een speciaal bloementapijt neerleggen. Het stadsbestuur voorziet voldoende klaprozen maar u mag er uiteraard ook zelfgemaakte meebrengen Na de plechtigheid nodigen wij u uit op een receptie in een plaatselijke horecazaak van uw deelgemeente. (fh)

Te Deum HOOGSTRATEN – Het stadsbestuur nodigt iedereen uit op het Te Deum dat gezongen wordt in de Sint Katharinakerk van Hoogstraten op zondag 20 november na de hoogmis van 10 uur. Verenigingen met vaandels verzamelen om 9.30 uur in de ontvangsthal van het administratief centrum. Na de plechtigheid zijn de aanwezigen welkom op de receptie in de zaal de Welgezinde van het administratief centrum. (fh)

Bond Zonder Naam ‘Verander de wereld, begin met jezelf’. De eerste spreuk van Bond zonder Naam is actueler dan ooit. Wil je de werking van BZN een financieel duwtje in de rug geven? Prima want het assortiment producten is zeer uitgebreid. Ben je op zoek naar een kaars voor een bloemstuk rond Allerheiligen of voor de feesttafel in de kerst- of de eindejaarsperiode? Ben je op zoek naar een origineel geschenkje voor een familielid, voor een vriend, vriendin of collega? Wil je gewoon het aanbod eens bekijken? Dat kan vrijblijvend bij Lea Jansen, Beulken 12 te Meer. Tel.: 0484 33 47 63(fh)


DEZE MAAND

Ondeugend ouder worden

CINE HORIZON

HOOGSTRATEN - Ouder worden is een bevrijding. Je ontwikkelt de kunst om het aardse bestaan blijmoedig en soms zelfs euforisch te beleven, en je komt in een levensfase terecht waarin plaats is voor een goed boek, poëzie en intense, rijke ervaringen. Elke rimpel heeft een verhaal, en je kunt eindelijk naar de dingen kijken met een knipoog.

De Verenkoning (6+)

Dat is de beleving van Zaki, zelf bijna zeventig. In deze vrolijke lezing vertrekt Zaki van de vooroordelen die bestaan over de latere leeftijd. Senioren worden meestal - onder andere door de media - als minderwaardig afgeschreven. Want jonger is zogezegd beter. Een karikatuur, natuurlijk. Eeuwenlang stond een hoge leeftijd voor verwezenlijkingen, ervaring en wijsheid die respect verdienden.

Kan hij eindelijk zijn moeder op het spoor komen? Het begin van een spannende reis naar het rijk van de verenkoning, een magische en onbeschrijflijke plek… Fantastisch familieavontuur over een naïeve maar stoutmoedige jongen. Dit verhaal over liefde en verlies komt tot leven in prachtige animatiebeelden.

Het is de tijd van de wondermooie levensherfst, waarin we meer presteren en beter tegen stress bestand zijn. We hebben meer geduld en genieten van de intense relaties met onze partners en kleinkinderen. We kunnen de deugniet in onszelf weer aan het woord laten. En problemen bestaan niet langer, of zijn in elk geval niet meer van belang. Eindelijk hebben we tijd voor kwaliteit. Het is een hoopgevend idee voor jongere mensen: oud zijn is iets prettigs om naar uit te kijken. Het boek ‘Ondeugend Ouder Worden’ heeft de top tien gehaald, en de lezing trekt volle zalen. Verwacht geen lullige raadgevingen. Geen ongevraagde adviezen over rollators en testosterongel, maar humoristische levensinzichten. Want... wij leven langer en gelukkiger. Zaki begon in de jaren 60 op radio als eerste disc-jockey van het land. Dat dj’en kan hij nog altijd

Johan woont met papa op een boot. Ver weg op zee houden ze zich schuil voor de verenkoning, een vreselijk monster dat Johans moeder heeft meegenomen. Op een dag is Johan alleen op het schip wanneer hij op de boordradio een noodoproep hoort: de verenkoning is in de buurt! Johan grijpt zijn kans.

Praktisch: De Verenkoning, filmvoorstelling (6+) op woensdag 9 november om 14 uur in de aula van IKO Groenewoud niet laten. Sinds een paar jaar is hij af en toe terug te horen op radio. Voor televisie maakte hij muziekprogramma’s, bracht bijvoorbeeld The Scabs voor het eerst op de buis, en maakte een special met de ontluikende groep Queen. Als tv-producent kreeg hij de H van Humo voor Rock Rapport. Hij heeft gewerkt als regisseur, redacteur, adviseur, auteur, acteur en zelfs een keer als directeur. Zijn twee zonen hebben een succesvolle rockband en zijn internationaal vermaarde deejays Praktisch: Ondeugend Ouder Worden, lezing door Zaki naar aanleiding van de publicatie van het gelijknamig boek op woensdag 7 december om 20.15 uur in het LDC Stede Akkers. Een organisatie van Gemeenschapscentrum Hoogstraten .(fh)

Wie verdient Cultuurprijs 2016?

Dien voor 3 januari 2017 een gemotiveerde voordracht in voor de Cultuurprijs 2016! In elke categorie wordt een winnaar gekozen, de winnaar over de categorieën heen mag op 27 januari de cultuurprijs 2016 mee naar huis nemen. Natuurlijk mag je ook je eigen vereniging, je

Een pottenbakker uit het Atlasgebergte wordt net als vele andere Marokkanen onder dwang en met valse beloften ingelijfd bij de geallieerden om mee te vechten in Europa tijdens WO II. Een poëtische film over de absurditeit van de oorlog met mooie beelden en prachtige soundtrack. Praktisch: Les Hommes d’Argile, filmvoorstelling op vrijdag 11 november om 20.15 uur in de aula van IKO Groenewoud

Masaan In de Indiase stad Benares gelden er traditionele regels en gebruiken, maar jonge mensen willen meer vrijheden en lopen tegen deze tradities aan. Aan de oevers van de Ganges kruizen de levens van vier jongeren elkaar. Emotionele cinema die ook geen taboe uit de weg gaat: seksuele intimidatie, uitbuiting, corruptie, zelfmoord. Praktisch: Masaan, filmvoorstelling op zaterdag 26 november om 20.15 uur in de aula van IKO Groenewoud

Op vrijdag 27 januari 2017 reikt de cultuurraad opnieuw de Hoogstraatse cultuurprijzen uit aan verenigingen of mensen die zich in 2016 of zelfs nog veel langer verdienstelijk maakten in het Hoogstraatse culturele leven. Binnen de categorieën ‘evenement van het jaar’, ‘persoon of vereniging van het jaar’ en ‘nieuw of vernieuwend initiatief’ wordt telkens een laureaat gekozen. Wie zorgde voor de blikvanger van het jaar, wie mag eens in de bloemetjes worden gezet voor zijn of haar jarenlange uitzonderlijke verdiensten op vlak van cultuur of wie zorgde net voor een vernieuwend initiatief?

Les Hommes d’Argile

Het Paard van Sinterklaas (6+)

eigen evenement of jezelf nomineren! Het kandidatuurformulier vind je op de website van Hoogstraten. Stuur het kandidatuurformulier per mail naar de dienst cultuur via cultuur@ hoogstraten.be of breng het binnen aan de adviesbalie vrije tijd. Meer info? cultuur@hoogstraten.be of 03/340.19.84 Noteer ook alvast 27 januari 2017 met stip in uw agenda want dan wordt de cultuurprijs 2017wordt uitgereikt in het Gemeenschapscentrum Rabboenizaal Spijker. De cultuurraad zorgt in samenwerking met de cultuurdienst opnieuw voor een gezellige culturele avond. (fh)

Winky Wong is zes jaar als ze met haar moeder vanuit China verhuist naar Nederland, waar haar vader al enkele jaren een restaurantje uitbaat. Alles is hier anders en Winky moet wennen aan de mensen, de taal en de gewoontes. De eerste schooldag valt Winky erg tegen en ze wil er nooit meer heen. Dan hoort Winky op school over de komst van Sinterklaas, een hele lieve man die iedereen cadeautjes geeft. De komst van Sinterklaas speelt een belangrijke rol in het verhaal, maar de film gaat over veel meer. Thema’s als integratie, vriendschap en eenzaamheid komen allemaal mooi aan bod. En de magie van Sinterklaas wordt voor de kinderen in stand gehouden. Praktisch: Het Paard van Sinterklaas, filmvoorstelling op zondag 4 december om 14.00 uur in de aula van IKO Groenewoud (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

21


VELOCLUB VAN HUFFEL VERZEKERINGEN nv Reeds meer dan 50 jaar tot uw dienst voor al uw verzekeringen.

Vrijheid 74

2320 Hoogstraten

tel. 03/314.46.10

vanhuffel@dvv.be

IMMO VAN HUFFEL bvba 1995-2015

20 Ervaring telt! Huis verkopen ? Bel ons !

Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

tel. 03/314.16.99

info@vanhuffelvastgoed.com

VAN HUFFEL bvba

“ Je eigen bankier voor al uw bankzaken & waar service belangrijk is ! ”

Vrijheid 34 22

2320 Hoogstraten

vanhuffel@recordbank.be

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tel. 03/314.73.36


www.demaand.be

Celtic Night

REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be

St.-Catharina brengt Keltische muziek

Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be

HOOGSTRATEN - Fanfare Sint Catharina nodigt de liefhebbers van Keltische muziek uit op hun themaconcert ‘Celtic Night’. Dit concert heeft plaats op zaterdag 26 november in Zaal Pax.

Minderhout: tel. 0495 25 25 05 minderhout@demaand.be

Dat de fanfare van muzikale uitdagingen houdt, bewezen ze onlangs nog tijdens Hoogstraten in Groenten & Bloemen, waar ze samen met de Gelmelzwaaiers optraden.

Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

Vorig jaar speelden men ook al samen met Vitesse Limité, die Franse chansons brachten. Dit jaar gaat men dus de Keltische toer op.

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel.: 03 314 43 39 sport@demaand.be

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact met de redactie voor eventuele rechten.

Dirigent Eddy Chrisostomus en zijn muzikanten nemen u mee op een muzikale reis door de Highlands. En, uiteraard mag op dit concert de doedelzak niet ontbreken. Daarom werkt de fanfare samen met enkele leden van Pagus Wasia Pipes & Drums uit Beveren. Samen brengen ze enkele bekende werken zoals Highland Cathedral en Amazing Graze. En de pipers zullen oook enkele bekende solowerken uitvoeren.

De fanfare zelf pakt uit met werken zoals Irish Blessing, Tales from Scotland, Lord Tullamore, Londonderry Air (solo voor Euphonium), om er maar enkele op te noemen. Bij een van de werken zal een violist meespelen. Dirigent Eddy Chrisostomus zal voor het eerst, sinds hij de Hoogstraatse fanfare dirigeert, zelf soleren op zijn klarinet. Hij was 1ste solist klarinet bij de Opera van Vlaanderen te Antwerpen en Gent en maakte ook deel uit van Clarinet-Choir W.Boeykens. Op 26 november 2016 brengt hij een hommage aan de onlangs overleden Toots Tielemans. U merkt het. Het wordt een boeiende Keltische avond. Hopelijk loopt u nadien niet “ Schots en scheef” van de Guinness, maar begeeft u zich in Hogere Sferen! Praktisch: Celtic Night, concert met Keltische muziek door fanfare Sint Catharina op zaterdag 26 november om 20.00 uur (deuren 19.00 uur) in zaal Pax. Kaarten kosten 10 euro (-18-jarigen gratis) en zijn te koop bij de muzikanten of bij Toerisme Hoogstraten. (fh)

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - WWW.VANDERSLUIS.BE DeHM2016-2.indd 1

09-03-2016 21:23:25

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

23


24

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WIELRIJDERS

De Lustige Wielrijders stoppen ermee

Jeff Snyers zoekt medewerkers voor doorstart Op 25 oktober 1927, dus ruim na de oorlog, werd Wielerclub De Lustige Wielrijders opgericht. De club ontstond in het café van Vic Hoeymans en werd opgericht omdat “De Jonge Schutter”, een kruisboogvereniging die er gevestigd was, niet goed meer draaide. Stan Jansen was voorzitter, Juul Huybrechts secretaris en lokaalhouder Vic Hoeymans penningmeester. Eén jaar later benoemde men Jos Wens tot ondervoorzitter en werd er binnen de club een trompetafdeling opgericht met John Druyts als muziekmeester. Maar lang niet iedereen was gelukkig met de wielerwedstrijden die de club organiseerde. Tijdens een koers op zondag 22 juli 1928 strooiden tegenstanders nageltjes over de baan waardoor verschillende renners lek reden en moesten opgeven.

We zullen doorgaan

Jeff Snyers De Lustige Wielrijders stoppen ermee, maar behouden nog twee jaar hun stamnummer bij de Belgische Wielerbond, om o.a. Jeff Sneyers de kans te geven om nieuwe medewerkers te zoeken om de club een doorstart te geven. In die twee jaar blijven De Lustige Wielrijders hun eigen recreatieve fietstochten en hun jaarlijkse fiets-tweedaagse organiseren. “Het is zonde dat een club met zo’n traditie zou verdwijnen” zegt Jeff, “Want De Lustige Wielrijders zijn ‘een monument’ en tevens het aanspreekpunt bij de Belgische Wielerbond voor wedstrijden die men in Meer en Meerle organiseert”. Jeff Sneyers woont in Baarle-Hertog, maar heeft als zoon van Frans Sneyers, ooit nog voorzitter van de Sportraad, een sterke band met Hoogstraten. Hij maakt al zes jaar deel uit van het bestuur en was al die tijd verantwoordelijk voor de contacten met renners en gangmakers enz. Wie met Jeff willen meewerken om de bijna 90-jarige wielerclub te behouden en verder uit te bouwen, kan met hem contact opnemen langs jewill@telenet.be.

Op uitzondering van Jeff Snyers, uiterst links op de foto, stoppen de bestuursleden: v.l.n.r.: Paul Versmissen, Wilfired Van Deijck, Johan Gillis en Drej Lodexijckx legt het bestuur In de jaren dertig kende De Lustige Wielrijders een mindere periode en tijdens de Tweede Wereldoorlog lag de club helemaal stil. Na die oorlog, op 6 augustus 1945, werd de club opnieuw op gang getrokken met secretaris Karel Versmissen, de latere voorzitter. Het aantal wedstrijden dat De Lustige Wielrenners organiseerde zijn niet te tellen. In 1947, bij het twintigjarig jubileum, werd de eerste koers voor beroepsrenners ingericht. In totaal zouden er nog 17 koersen voor beroepsrenners volgen. Grote namen zoals Rik Van Looy, Rik Van Steenbergen en zoveel anderen kwamen in Hoogstraten aan de start. Maar ook plaatselijke renners, met John Van Tongerloo, die acht maal won in Hoogstraten, op kop. Maar andere streekrenners kregen een kans. Dan denken we aan Jan Zagers, Frans Vermeiren, Jos Hinsen, Jos Wouters, Jos Van Calster, Corneel Vermeiren, André Huybrechts, Stanny Pans en anderen. Later organiseerde de club een groot aantal rit-

ten van de Ronde van de Kempen en een rit in de Enico toer. Niemand zal tegenspreken dat het succes van De Lustige Wielrenners voor een overgroot deel het werk was van Karel Versmissen. De grote bezieler van de club was 26 jaar secretaris en 39 jaar voorzitter van de club. Nadat hij op 6 augustus, dag op dag 65 jaar nadat hij bestuurslid werd, afscheid nam van de club volgden vier voorzitters elkaar op en dat zegt veel. Eerst nam Paul Van Merode de fakkel over en dan volgden Wilfried Van Dijck, Paul Versmissen en de laatste vijf jaar Johan Gillis. Maar de club deelde de laatste jaren in de klappen die veel organisatoren van wielerwedstrijden krijgen: een dalend aantal vrijwilligers / medewerkers en steeds minder toeschouwers. In de gloriejaren stonden de toeschouwers rijen dik, nu kan men de supporters op enkele handen tellen. Wellicht zijn dat de redenen waarom het huidige bestuur afhaakt, ook al wil Jeff Snyers een nieuwe start nemen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

25


HOOGSTRATEN

Eerlijke handel kan alleen met eerlijke regels HOOGSTRATEN - Tijdens de week van de Fair Trade van 5 tot 15 oktober ondervonden leerlingen van enkele Hoogstraatse scholen dat regels niet altijd eerlijk zijn. De leerlingen werden onderverdeeld als boeren uit het Zuiden of uit het Noorden. Vervolgens speelden zij een wedstrijd penalty’s schoppen of blikken omverwerpen, waarbij de regels niet voor iedereen dezelfde waren. Zij vonden dit oneerlijk. Vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel lieten de leerlingen de link leggen met de handel in het Zuiden tegenover die in het Noorden. Op een strook papier schreven zij daarna hun mening neer. Dit leverde heel wat zinnige slogans op. (fh)

Bomen voor de toekomst

HOOGSTRATEN – Op vraag van Louis Geerts, diensthoofd van de stedelijke groendienst, en zoals gevraagd in het landschapsbeheersplan van het begijnhof, hebben leerlingen van het zesde jaar technisch tuinbouw zaadjes van de taxusbomen verzameld om ze te planten voor later. Voor ons dé gelegenheid om meer te weten te komen over de beschermde en, naar men zegt, giftige taxusbomen. Voor de leerlingen een gelegenheid om zoveel mogelijk informatie over de taxus te verzamelen samen met Bart Van Heetvelde, hun leerkracht.

Zeldzaam ? Vroeger waren er in Europa, vooral biin grote delen van Duitsland, enorme taxusbossen. Al vroeg werden die bomen gekapt om er bogen, schilden, speren, meubels en muziekinstrumen-

26

De leerlingen van het zesde jaar technisch tuinbouw, v.l.n.r.: Colin Kenis, Joost Van Loon, Pepijn Van de Peer, Wout Fransen, Kaat Bluekens, en Glenn Stoffels. ten mee te maken. Nu zijn de bomen zeldzaam en beschermd. Nu staan de bomen meestal solitair vooral bij boerderijen of op kerkhoven Een taxusboom kan tot 2.000 jaar oud worden en wordt zelden of nooit hoger dan 25 meter.

Giftig ? De naalden van de taxusboom, en niet de rode bessen zoals velen denken, zijn zeer giftig. Slechts enkele grammen kunnen voor kleine kinderen fataal. Daar staat dan tegenover dat de smaak zo slecht is, dat de kans dat kinderen de naalden in hun mond steken wel bijzonder klein. De taxus is dan wel zeer giftig, in de

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

juiste hoeveelheden worden de naalden ook gebruikt om kanker te remmen.

Bomen voor morgen De bessen zijn in september meestal helder rood en bevatten een zaadkorrel. Nadat men de rode bessen geoogst heeft wordt het omhulsel of de vruchthuid zo spoedig mogelijk verwijderd. Daarna laat men de zaadjes gedurende twee tot vijf jaar drogen. Daarna worden ze, best in maart of april gezaaid op een plaats waar ze beschut zijn tegen de zon. En dan is het wachten, lang wachten want een taxusboom groeit zeer traag (fh)


HOOGSTRATEN

Bekende operamelodieën in de Katharinakerk

HOOGSTRATEN - Mixtuur sluit zijn concertseizoen af met een onvervalste topper. Op zaterdag 19 november geven vier Vlaamse sterren een concert met bekende operamelodieën: Kurt Gysen - bas, Ingmar Ruttens – tenor en Nicola Mills - sopraan. Nico Declerck begeleidt hen daarbij op het grote Pelsorgel. De Katharinakerk wordt voor deze gelegenheid sfeervol ingekleed met kaarslicht, theaterbelichting en bloemendecoratie. De solisten krijgen een extra podium boven op het hoogzaal zodat zij duidelijk zichtbaar zijn boven de balustrade en zij de luisteraar letterlijk in hogere sferen brengen.

Kurt Gysen Na zijn zangstudies aan het Lemmensinstituut te Leuven vervolgde Kurt Gysen zijn opleiding aan het conservatorium van Maastricht. Daar haalde hij de diploma’s muziekdramatiek en docent muziek. Zijn carrière bracht hem naar de Staatsopera in Hamburg. In 1997 ontving hij de ‘Dr. Wilhelm Oberdörfer Preis` 1996 als meest getalenteerde jonge operazanger. Hij kreeg belangrijke rollen in o.m. Wenen en Aken. In Nederland en België was hij te zien als Martino in l`Occasione fa il Ladro (Rossini), Tom in Un ballo in maschera, Il Conte di Ceprano in Rigoletto en als Herr Reich in Die Lustigen Weiber von Windsor. Daarvoor zong hij in de Vlaamse Opera als Don Fernando in Fidelio, in het “Requiem” van Mozart en tijdens de lunchconcerten in een liedrecital.

Ingmar Ruttens Ruttens komt uit een zeer muzikale familie en begon zijn muzikale carriére op vijfjarige leeftijd met slagwerk bij de Hobokense harmonie. Hij studeerde hij aan de muziekacademie van Borgerhout, volgde kunsthumaniora en belandde in het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Uiteindelijk koos hij niet slagwerk maar zang als hoofdinstrument. Momenteel is de internationaal bekende tenor en zangpedagoog Zeger Vandersteene zijn coach.

di. Zijn warme klankkleur maakt hem uitermate geschikt voor dit ’zwaardere’ repertoire.

Nicola Mills Geboren in Engeland en neergestreken in Antwerpen, staat zij bekend als de ’Down to Earth Diva’. Als kind was zij weg van Julie Andrews en The Sound of Music, haar zangtalent werd al snel opgemerkt zodat ze een gratis zangles aangeboden kreeg. Toen zij daarbij voor het eerst een operamelodie mocht vertolken, bleek dat liefde op het eerste gezicht. Nicola studeerde muziek in het Music College in Glasgow. Haar zangcarrière nam een hoge vlucht en bracht haar op de grote podia in Europa, inclusief het Opera Festival in Glyndebourne, de Nationale Opera in Nederland en recent de Vlaamse Opera in België. Onder het motto ’opera voor iedereen’ zingt ze soms op straat voor het goede doel, zoals onlangs te horen in het VRT programma Iedereen Beroemd. Opmerkelijk zijn haar concerten waarbij de toehoorders het progamma mogen samenstellen via haar ’songmenu’. Maar net zo goed opende Nicola Mills het Newark International Film Festival in New Jersey en maakte zij recent haar New Yorkse debuut.

Nico Declerck Nico heeft een sterke Kempense en Hoogstraatse binding; zo is deze oudleerling van het Klein Seminarie o.m. organist-titularis in Turnhout en Hoogstraten. Hij studeerde orgel bij Stanislas Deriemaeker en Joris Verdin aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. Ook als harmoniumspeler bouwde hij zich een sterke reputa-

tie op, met o.m. een recital in het Amsterdamse Orgelpark en een (uitverkochte) cdopname Cloches du Soir. Tot 2005 was Nico voorstellingsleider bij de Bayreuther Festspiele. Als concertorganist toerde hij met het balletensemble Rosas van Anne Therese De Keersmaeker, en bespeelde hij recent nog het imposante orgel van de Brusselse kathedraal op de Nationale feestdag en bij de begrafenis van koningin Fabiola. Momenteel is hij werkzaam als voorstellingsleider bij Opera Vlaanderen. In 2012 realiseerde hij een cd met de Duitse jazzorganiste Barbara Dennerlein. In 2013 creëerde hij de harmoniumpartij voor Jan Fabre’s The Tragedy of a Friendship, a hommage to Richard Wagner. In 2014 was hij verantwoordelijk voor de renovatie van het grote Pels-orgel in Hoogstraten. Als stichtend lid en artistiek manager van de vzw Octave en van Mixtuur is Nico de inspirator en drijvende kracht achter de orgelrenaissance in de Kempen. Ter gelegenheid van zijn 10-jarig jubileum als organist-titularis in de Turnhoutse Sint-Pieterskerk nam hij vorig jaar samen met Marcel Ponseele de cd ‘Fanfare’ (naar het orgelwerk van J.N. Lemmens) op. Via het internet begon hij met Orgelradio. Dit is wereldwijd te beluisteren, 24 uren op 24 en 7 dagen op 7. Na een half jaar heeft dit initiatief al meer dan 100.000 vaste luisteraars over heel de wereld. Praktisch: Opera gala op zaterdag 19 november om 19.30 uur in de Sint-Katharinakerk. Tickets 12 euro, vvk 10 euro en min 18 jaar 1 euro verkrijgbaar bij Toerisme Hoogstraten (03 340 19 55) (jam/mdl)

Hij is een graag geziene gast als solist in binnenen buitenland, gespecialiseerd in het Italiaanse romantische operarepertoire van Puccini en Ver-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

27


HOOGSTRATEN

KLJ Hoogstraten in een nieuw kleedje KLJ Hoogstraten is een leuke, hippe jeugdvereniging voor kinderen van 6 jaar tot 99 jaar.

13 november vanaf 13.30u tot 16.00u achter de Pax (Dokter Versmissenstraat 3 – Hoogstraten).

Voor het nieuwe werkjaar, heeft KLJ Hoogstraten zich volledig in een nieuw kleedje gestoken. Het jaarthema van 2016-2017 is “Superhelden”.

Elk kind dat verkleed komt als superheld, krijgt een kleine attentie van KLJ Hoogstraten.

We organiseren 3-wekelijks een toffe activiteit voor de kinderen. Dit kan gaan van een dorpsspel tot een bosspel of een gezellige filmnamiddag. Denk je, dit is iets voor onze zoon of dochter, dan zijn zij altijd welkom. Om deze activiteiten en onze leidingsgroep goed te laten draaien en sturen, krijgen we on-

dersteuning van Joël Adams en Tom Brosens. Voor sommige onder jullie zullen dit misschien wel bekende namen zijn. Beiden zijn hoofdleider geweest bij KLJ Hoogstraten. Hierbij nodigen we alle Hoogstraatse kinderen tussen 6 jaar en 16 jaar uit voor de startactiviteit van KLJ Hoogstraten. Deze gaat door op

Om onze leidingsploeg nog uit te breiden, zijn we nog op zoek naar mensen vanaf 17 jaar. Indien je interesse hebt om om te gaan met kinderen en activiteiten in mekaar wil steken en als afsluiter op kamp te gaan, dan mag je hiervoor altijd een mail sturen naar info@klj-hoogstraten.be Ik zou zeggen tot 13 november, Superhelden!!! (fh)

Opvoeden zonder straffen en belonen HOOGSTRATEN - Straffen en belonen blijkt in sommige situaties een handige manier om het ‘gewenste’ gedrag te verkrijgen bij kinderen. In vele gevallen zijn er echter alternatieven en kan dit perfect vermeden worden. We bespreken hoe we de interne motivatie van het kind kunnen benutten als motor van zijn of

haar ontwikkeling. Op deze avond zullen handvatten aangereikt worden om kinderen te disciplineren op een manier die tegelijk ook je band met het kind positief versterkt. Verder zullen we ons ook verdiepen in de drie belangrijkste redenen van probleemgedrag bij kinderen

lonen op woensdag 30 november om 20 uur in het Administratief centrum. Inschrijven via de Opvoedingswinkel van Hoogstraten op 03/633 98 95 of opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be met vermelding van je naam, telefoonnummer en e-mailadres. (fh)

Praktisch: Opvoeden zonder straffen en be-

65 in 2016

Van links naar rechts: Eric De Waele, Rita Kleeren, Rob Brosens, Rie Geets, Simonne Zagers, René Lenaerts, Lief Boeykens, Marleen Franssen, Stanny Mostmans, Lode Van Boxel, Jos Buylinckx, Flor Verschueren, Miel Neefs, Greet Doms, Rien Kerselaers, René Hermans, Eddy Schrijvers, Jeanne Haest, Roger Laurijssen, May Herreygers, Chris Quirijnen, Eddy Van Dijck en Corry Herreygers. 28

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Feestelijke opening samentuin Bonenakkers Op zondag 18 september, tijdens het weekend van Groenten en Bloemen, vond de feestelijke opening plaats van de samentuin Bonenakkers, aan de Mouterijstraat. Jos Matthé, OCMW voorzitter verwelkomde Leen Laenens, voorzitter van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) en een 60-tal aanwezigen. In de samentuin werken een 20-tal mensen ecologisch samen, uit verschillende culturen en sociale achtergronden. ‘t Verzetje (Welzijnsschakels), Praatpunt (taalles voor anderstaligen) en de Compostmeesters zijn partners in dit project. Kom gerust eens langs om hun werk te bewonderen.

Tinello viert feest met Festen HOOGSTRATEN - Helge Klingenfeldt-Hansen wordt 60 en geeft een feest voor zijn familie en vrienden in zijn eigen, maar ietwat aftandse hotel. Voor de gelegenheid komt Christian, de oudste zoon, nog eens naar het ouderlijke huis, zijn eerste bezoek sinds jaren. Samen met zijn jongere broer Michaël die het minder ver heeft geschopt en een opmerkelijke driftkikker is, hun zus Helene, vrienden en familie schuiven ze reuze gezellig aan voor een superfijn en fantastisch leuk diner. Tot Christiaan begint te speechen…. Verschillende familietrauma’s passeren de revue: de confrontatie tussen vader en zoon, broer en zuster en de sussende rol van de moeder. Voor deze productie van Tinello kunnen we

rekenen op heel wat nieuw en jong talent. Zo wordt de rol van Christiaan, de oudste zoon, vertolkt door Michiel Van Opstal. Michaël wordt gespeeld door Florian Christiaensen en Virginie Fransen kruipt in de huid van hun zus, Helene. De jonge garde wordt aangevuld met Sander De Bruyn, Suzanne Hermus, Laure Meyvis, Svitlana Hulyuvata, Kaat Leemans en Lucie Verbeeck. Ook “de oude rotten van Tinello” ontbreken natuurlijk niet in deze productie . De regie is in handen van Koen Van Opstal en de live muziek wordt gebracht door Sara en Anne Van Opstal.

beklijvende voorstelling met livemuziek, een aperitief en een vier-gangen menu bestaande uit, een voorgerecht, een soep, een hoofdgerecht en een dessert. De deuren van het restaurant openen voor u om 19 uur en om 19.30 wordt u aan tafel verwacht. Reserveren is absoluut noodzakelijk. Het restaurant biedt slechts plaats aan 50 personen per avond. Speeldata: Vrijdag 26 en zaterdag 27 februari en de vrijdagen 4, 11 en 18 maart en de zaterdagen 5, 12 en 19 maart, telkens zaal CeCilia. Reservatie: Tinello@telenet.be of 03 314.34.36 (fh)

Voor de prijs van € 25 kan u genieten van een

Tinello aan tafel met v.l.n.r.: Zittend Erik Sterck, Hilde Van Tittelboom, Ludo Wens en Boudewijn Frison. Staande: Marc Accou, Sander De Bruyn, Kaat Leemans, Virginie Fransen, Mieke Vervloet, Cis Verboven, Michiel Van Opstal, Koen Snijders, Laure Meyvis, , Florian Christiaensen, Suzanne Hermus, Lucie Verbeeck en Svitlana Hulyuvata . DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

29


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren Ook stukjes zwart, en stukjes wolken wit.

30

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

EPELTEER 24 - 2320 HOOGSTRATEN WWW.SCHILDERWERKENJANSEN.BE gsm 0473 24 03 72


HOOGSTRATEN

Dag van de leerkracht

Workshops koken Alles in een pot Van trage stoofpotjes tot snelle woks en ‘gooialles-bij-elkaar-pasta’s’, deze gerechten zijn stuk voor stuk heerlijk. Bijkomend voordeel: we kiezen resoluut voor één pot of pan, dus we besparen een hoop afwas! Kom het samen met de dames van KVLV Hoogstraten ontdekken en proeven op dinsdag 15 november 2016 in VTI Hotelschool Spijker van 19u tot 21u30. KVLV leden betalen 10 €, niet KVLV leden betalen 13 €. Info en inschrijvingen bij Ans Huijberts (anshuyberts@hotmail.com) of kvlvhoogstraten@hotmail.com. Praktisch: Workshop ‘Alles in een pot’ op dinsdag 15 november om 19.00 tot 21.30 uur in VTI Spijker, Gelmelstraat 62. Organisatie KVLV Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Door omstandigheden een dagje te vroeg, maar daarom zeker niet minder lekker en de verrassing was des te groter. De directie van Vito Hoogstraten trakteerde met een heerlijke coupe vanille-ijs met aardbeien voor de tomeloze inzet van de personeelsleden tijdens het schooljaar. (RB)

Bib: Voorleesweek

Party ! uit “ Ons Kookboek®” Workshop koken : Party ! uit “ Ons Kookboek®” Bij een feestje horen hapjes! In deze workshop maak je de beste hapjes en drankjes uit Ons Kookboek®. Zo is je feestje gegarandeerd een succes. Kom het samen met de dames van KVLV Hoogstraten ontdekken en proeven op dinsdag 29 november 2016 in VTI Hotelschool Spijker van 19u tot 21u30. KVLV leden betalen 10 €, niet KVLV leden betalen 13 €. Info en inschrijvingen bij Ans Huijberts (anshuyberts@hotmail.com) of kvlvhoogstraten@hotmail.com. Praktisch: Workshop ‘Party ! uit “Ons Kookboek®” op dinsdag 29 november om 19.00 tot 21.30 uur in VTI Spijker, Gelmelstraat 62. Organisatie KVLV Hoogstraten. (fh)

Voorlezen stimuleert de fantasie en opent nieuwe werelden. Maar het belangrijkste voordeel is dat voorlezen heel leuk is, zowel voor de toehoorders als voor de voorlezer zelf. Weet je niet goed welke boeken je aan je kinderen kan voorlezen? Doe inspiratie op bij de voorleesrugzakjes van de BiB. Elk rugzakje bevat 10 leuke voorleesboeken. Ideaal ook als je weinig tijd hebt om leuke prentenboeken te kiezen. Voor een aantal activiteiten doet BiB Hoogstraten zelfs beroep op een speciaal voorlezersteam. Elke zaterdag lezen zij van 10 tot 12 uur in de hoofdbib voor. De kinderen kunnen aansluiten wanneer ze willen. Ook elke laatste woensdag van de maand vindt er van 14 tot 15 uur een voorleessessie plaats.

Tijdens de Voorleesweek, van 19 tot 27 november, brengen zij een bezoek aan alle bib-locaties in Hoogstraten om de leerlingen van de 3de kleuterklas en het eerste leerjaar te doen wegdromen bij grappige, spannende en ontroerende vertellingen. In december begeleiden zij ook het pyjamalezen. Op vrijdag 16 december kunnen kinderen van 4 tot 7 jaar de bib verkennen en horen zij allerlei verhalen rond het thema “gaan slapen”. Inschrijven kan via www. hoogstraten.be/vormingbib. En rond Kerstmis brengen ze een bezoek aan de bewoners van het woon-zorgcentrum. Voorlezen is immers voor iedereen leuk en leerzaam, niet enkel voor kinderen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

31


HOOGSTRATEN

Herfstfeest Klein Seminarie

Kaasproeverij Caseïne

HOOGSTRATEN - Gastvrouw Erin en gastheer Kris van Caseïne Hoogstraten geven uitleg over kazen, fijne vleeswaren en home-made patés. In het restaurantgedeelte degusteren we ons zelfgemaakte kaas-charcuterieplankje met een lekker glas wijn erbij.

HOOGSTRATEN - Het Herfstfeest van het Klein Seminarie is een jarenlange traditie van lekker tafelen samen met familie en vrienden. Veel oud-leerlingen en oud-leraars komen graag terug naar school. Je kan op zaterdagavond 26 november en zondagmiddag 27 november smullen in verschillende eetbeurten. Meer informatie én het menu vind je op de website: www.klein-seminarie.be. (fh)

Praktisch: Kaasproeverij op dinsdag 15 november om 19.30 bij Caseïne, Vrijheid 60. Kostprijs 35 euro, niet leden van Markant 42 euro. Inschrijven verplicht (beperkt aantal plaatsen!) uiterlijk vrijdag 11 november bij ingridmaes8@hotmail.com (fh)

Bib: Boekenverkoop Hap je gezond HOOGSTRATEN - Of je nu op je ‘lijn” moet letten, diabetes hebt of gezond wilt eten, iedereen kan wel genieten van een gezond hapje. Toch kunnen we ons bijna geen feestje of gezellig samenzijn voorstellen zonder dat er chips, gefrituurde hapjes en/of slagroomtaart op de menu staat. Is het de gewoonte? Of is het omdat we niet weten hoe en wat we moeten maken om een gezonder feestje te organiseren ?

In deze workshop steken we de handen uit de mouwen en proberen samen enkele recepten uit. We wisselen ideetjes en tips uit zodat je vast geïnspireerd naar huis gaat. Inschrijven aan 3 euro per persoon tot volzet. Organisatie i.s.m. Thuiszorgcentrum CM. Praktisch: Hapje gezond, workshop op dinsdag 29 november om 13.30 uur in LDC Stede Akkers. Meer info: 03 340 16 30. (fh)

HOOGSTRATEN - Orgaantransplantatie is sinds de eerste (nier)transplantatie bij de mens in 1954 uitgegroeid tot een medische behandeling die wereldwijd jaarlijks tienduizenden mensenlevens redt. Het grote probleem in de transplantatiewereld is al jarenlang het orgaantekort. Daarom is sensibilisering van de bevolking voor orgaandonatie een belangrijk actiepunt van de transplantatiecentra.

Transplantcoördinator Walter Van Doninck geeft je meer inzicht in deze wonderlijke, levensreddende wereld. Hij geeft niet alleen meer uitleg over de Belgische wetgeving, maar licht ook toe hoe Eurotransplant werkt en hoe een donorprocedure verloopt. Praktisch: Dinsdag 8 november om 19.30 uur in BiB Hoogstraten. Deelname 3 euro. Vooraf inschrijven verplicht in de BiB of via www. hoogstraten.be/vormingbib .

Bib: Infoavond dyslexie Moeilijke lezers, kinderen met dyslexie, … hoe krijgen ze plezier in lezen? Hoe wordt dyslexie vastgesteld? Hoe zit dat nu met het M-decreet? Saskia Boets van de Luisterbibliotheek legt uit wat dyslexie is en gaat verder in op de beschikbare hulpmiddelen zoals Daisy-boeken (met geluidsopnames), voorleessoftware,… Jan Rotier van ADIBib heeft het over toegankelijk

32

Praktisch: Boekenverkoop van 12 tot en met 19 november. In de hoofdbib dagelijks van 9 tot 12 uur (behalve zondag); in de uitleenposten tijdens de openingsuren.

In Café Tooghuis blijft het warm

Orgaandonatie Solidair over de dood heen

De BiB biedt weer oudere, afgevoerde boeken, jeugdboeken en cd’s aan. Voor 1 euro per stuk heb je een boek of multimedia. De laatste dag, zaterdag 19 november, krijg je nog 50 % korting.

gemaakte schoolboeken. Ook krijg je een duidelijk overzicht van de uiteenlopende materialen die BiB Hoogstraten je aanbiedt. Praktisch: Dinsdag 22 november om 20 uur in BiB Hoogstraten. Deelname 3 euro. Vooraf inschrijven verplicht in de BiB of via www. hoogstraten.be/vormingbib .

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HOOGSTRATEN - Ook al daalt de buitentemperatuur aan een snel tempo, in Café Tooghuis is het in november nog steeds lekker warm. Om niet te zeggen, zwoel! Men heft opnieuw een programma samengeteld naar ieders zin. Waan je op 11 november een avond in de hete Caraïben... DJ El Rubio (Resident DJ Antilliaanse Feesten) jaagt het gure herfstweer de deur uit met zijn zwoele salsabeats. De Caraïbische ritmes en opzwepende beats zullen al snel de temperaturen doen stijgen! Laat die billen maar shaken en die haren maar wapperen... Vrijdag 25 november komen de jongens van Oriens, een rockband uit Mortsel u omver blazen. De muziek (die ze overigens zelf schrijven en componeren) kent vooral invloeden van The Red Hot Chili Peppers, The Foo Fighters, Muse en Triggerfinger. Geselecteerd voor Humo’s Rock Rally én met een eigen opgenomen EP onderweg zijn deze jonge wolven niet meer te stoppen. Kom ze nu nog snel live aan het werk zien, voordat ze de wereld rond touren!


HOOGSTRATEN

Openingsshow Antwerps Havenhuis kleurt Hoogstraats

Bobbejaan meets BASTO Tijdens het weekend van 22 tot 25 september opende het nieuwe Havenhuis in Antwerpen feestelijk zijn deuren. Dat ging gepaard met een hele reeks van feestelijkheden met als apotheose een 12 minuten durend klank- en lichtspel op de klankband van Hoogstratenaar én muzikaal regisseur Jef Martens a.k.a. Basto. Antwerpenaars staan bekend als chauvinisten. Bovendien heeft ”A” internationaal talent zat. Hoe ben jij als Hoogstraatse artiest daar aan zo’n belangrijke opdracht geraakt? Als muziekproducer heb ik een aantal internationale hits gemaakt die ook vaak als ’anthem’ worden gebruikt, niet alleen op radio en tv, maar ook op grote evenementen zoals the Night of the Proms. Verder heb ik veel dj-optredens gedaan in binnen-en buitenland. Mede daardoor ken ik veel mensen in de entertainment business en word ik steeds meer betrokken bij grote muzikale producties. Luc Van Hove van Evenementen Zanzibar, die ik heb ontmoet op de Antilliaanse Feesten, heeft mij deze zomer benaderd met de vraag of ik muzikaal wou meewerken aan de slotshow van de opening van het Havenhuis. Hoe begin je aan zo’n opdracht? Het Havenhuis zelf is als gebouw een gedurfde confrontatie tussen oud en nieuw. De oude monumentale brandweerkazerne met daarop het nieuwe bouwwerk van de wereldberoemde en eerder dit jaar overleden architecte Zaha Hadid is een architecturale blikvanger geworden met internationale uitstraling. Een ’landmark’ aan de Schelde met verwijzingen naar een schip en naar diamanten, de twee wereldtroeven van de stad Antwerpen. Men wilde dit bij de officiële opening muzikaal verweven in de slotshow door middel van een grandioos klank- en lichtspektakel. Niet direct ’a piece of cake’, me dunkt. Mja… zo’n idee moet natuurlijke eerst rijpen. De uitvoering van ’O Fortuna’ uit de Carmina Burana van Orff door het Antwerps koor De Chorale was een vast gegeven. Hierop heb ik verder geborduurd. Het idee was dat ik als muziekmaker van de nieuwe generatie daar een elektronisch contrast tegenover zou zetten, gebaseerd op voornamelijk eigen werk, om uiteindelijk te eindigen in dialoog met het koor in een soort symbiose als afspiegeling van het gebouw. Hoe lang werk je aan zo’n opdracht? Concept en muziekmontage moesten in slechts 3 weken tijd klaar zijn. De locatie zelf zorgde al meteen voor serieuze problemen. Mijn muziek is ’dancemusic’ waar festivalpubliek voor uit de bol gaat. Ik kan achter zo’n klassieke koorintro uiteraard wel een paar hits plakken, maar hier bestond het publiek uit ’hoge pieten’ die bovendien niet op een dansvloer stonden te springen, maar op een tribune zaten te kijken aan de overkant van het Kattendijkdok op 70 meter afstand (lacht). Dat is toch een setting om klamme handjes van te krijgen? Wees daar maar zeker van. Vrijwel meteen schoot mij het onofficiële Antwerpse volkslied te binnen: de ’Lichtjes van de Schelde’ van wijlen Bobbejaan Schoepen. Dus ik heb een elektronisch ’soundbed’ gemaakt en daarin mondharmonica van Bobbejaan verwerkt. Het koor heb ik stukken van het refrein laten neuriën als een soort teaser. Dat bouwt dan op naar mijn muziek, om uiteindelijk uit te monden in datzelfde soundbed met geluid van klotsend water, van waaruit de bekende Antwerpse bariton Wilfried van den Brande de strofe inzet, vergezeld door het koor in het refrein als grote apotheose. Tussendoor heb ik nog een kort intermezzo gemonteerd met daarin een woordeloze klaagzang als beklijvend memen-

Bij de opening van het Havenhuis was er een groot spektakel van licht en geluid, op muziek van Jef Martens, a.k.a. BASTO to voor de overleden Britse architecte van Iraanse afkomst. Kippenvel zeker? Ge moogt gerust zijn. En niet alleen voor mij. Ook de finale was schitterend uitgewerkt met baritonzanger Wilfried boven op het havengebouw, 30 meter hoog op de boeg van het schip. En het koor op de kaai, bij momenten omgeven door vuur. Alles was minutieus uitgewerkt met geprogrammeerd licht en met laser-geprojecteerde teksten op het gebouw en de omgeving. Uiteindelijk dient zo’n spektakel slechts één doel: dat prachtige gebouw in de verf zetten. En daar zijn we door onze aanpak volledig in geslaagd. Zoveel artiesten en medewerkers ’live on tape’, verliep dat vlot? Gelukkig waren alle partijen erg professioneel en flexibel. De dirigent van het koor, Paul Dinneweth, van wie ik vroeger overigens nog les heb gehad op het conservatorium, heeft op de koorrepetitie de koorsegmenten opgenomen en aan mij bezorgd. Toen ook baritonzanger Wilfried zijn partijen bij mij in de studio was komen inzingen, kon ik eindelijk aan mijn grote muziekpuzzel beginnen om alle stukken perfect in elkaar te passen. En waren de grote havenbazen content? Zeg dat wel. Tot eenieders grote tevredenheid mag ik zeggen dat we uitermate goed geslaagd zijn in de opdracht en dat het evenement schitterend is verlopen. Zowel op de opening voor de vips, als die voor het personeel, was er stormachtig applaus, waren er flitsende fototoestellen en meewiegende gsm-lichtjes. Op de tweede avond weerklonk overal gejuich en bij ’de Lichtjes van de Schelde’ werd meegezongen uit volle borst. In één woord: indrukwekkend. Dat je werk zoveel emoties losmaakt bij het publiek, dat kan je niet programmeren, je kan het alleen maar hopen. Ik voel me dan ook een zondagskind.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

33


MEERSEL-DREEF

Krijt op Tijd bestaat 75 Jaar MEERSEL-DREEF – Hoe begon het ook weer allemaal? In de winter van 1941-1942 werd de biljartclub Krijt op Tijd opgericht door onder meer Jaan Schellekens, Jo Bastiaansen, Louis Schrickx, Drikske Van Der Velden, Gerard en Jef Van Opstal, Dirk en Pol Weins, Jef Diepstraten en Sooi Bogers. Tweemaal per week werd er gebiljart, dinsdags in het café van Jaan Schellekens en op donderdag in café ’t Jachthuis bij Jo Bastiaansen. Het biljarten werd herleid tot éénmaal per week toen Jaan Schellekens stopte met de uitbating van zijn café. In de jaren 50 verhuisde de club naar een ander lokaal, ditmaal was men te gast bij Louis Schrickx, ofwel ‘den brouwer’ in café Stad Lourdes. Het ging er toen wel anders aan toe dan nu het geval is. Zo werd de wedstrijd tegen Meerle gespreid over twee dagen, zaterdag en zondag, en iedere club trad wel met bijna dertig man aan. Krijt op Tijd, afgekort ‘K.O.T.’ bestaat nog steeds en hun leden vieren nu hun 75-jarig bestaan in hun clublokaal Café Den Bud. (JJ)

Van links naar rechts de huidige clubleden van K.O.T.: Karel De Swart, Will Van Den Broek, Pol Van Opstal, Ad Potters, Johan Van De Kuinder, Peter Coremans, Bud Eekels, Jan Markus, Willy Bastiaansen, en gastvrouw Denise.

Reünie 60-Jarigen MEERLE / MEERSEL-DREEF – De kinderen van 1956 zijn nu flinke zestigers geworden, uitgeweken naar alle windstreken. Ook dit jaar vierden zij gezamenlijk deze nieuwe mijlpaal in

hun leven op zaterdag 24 september in de parochiezaal Ons Thuis van Meerle. Er werd bijgepraat dat het een lieve lust was, want velen zien elkaar alleen tijdens een reünie. Nieuwe afspra-

ken werden reeds gemaakt en zo kabbelt hun leven verder naar een volgende mijlpaal. (JJ)

Boven van links naar rechts: Rik Van Boxel, Alfons Jochems, Frans Vermeiren, Marcel Van Dun, Ad Deckers, Peter Van Oers, Juul Van Gestel en Frans Jacobs. Midden: Jos Van Den Ouweland, An Janssen, Rita Van Dun, May Jacobs, Leny Van Dun, Frans Boeren, Ursula Martens, José Aerts, May Geerts en Louis Van Bergen. Zittend: Jan Van Boxel, José Van Dun, Jeanne Koyen, An Boudewijns, May Antonissen, An Sprangers en Marie-Paule Van Den Heuvel.

34

- SEPTEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Diamant in Meersel-Dreef

Fanfare Goes Country

MEERSEL-DREEF - De fanfare Voor Eer en Deugd goes country. De fanfare nodigt je van harte uit voor een muziekavond country & western op zaterdag 19 november om 19.30 uur bij De Paters. De oorsprong van de hedendaagse countrymuziek ligt in de smeltkroes van alle nationaliteiten, die in de 18de eeuw naar de Nieuwe Wereld trokken om daar een nieuw leven te beginnen. Veel emigranten brachten natuurlijk hun muziekinstrumenten mee en na een week hard werken kwam men op zaterdag bij elkaar om te ontspannen en muziek te maken. Kom samen met ons te genieten en ontspannen te luisteren naar prachtige melodieën. En zet gerust uw cowboyhoed op. Entree is 5 euro. Kaarten via: www.vooreerendeugd.be of die avond direct aan de deur. (NdG/JJ)

MEERSEL-DREEF – Marcel en Julia vierden enkele dagen voor hun 60-jarig huwelijksjubileum op 29 september reeds feest met kinderen Staf en Annie, familie en vrienden. Een mooie foto van het diamanten echtpaar met hun twee kinderen kan hierbij natuurlijk niet ontbreken. Nog vele voorspoedige jaren worden hen bij deze toegewenst. (JJ)

Windmolens in oprichting

Feestjubileum Reik mij de Hand

MEERSEL-DREEF - De organisatie van de 40ste ‘Reik mij de Hand’ kon weer terugblikken op een geslaagd weekend van 17-18 september. Jubilarissen Corrie Goethals, Ann Van Dun en Els Hendrickx werden in de bloemen gezet voor hun belangloze inzet gedurende deze 40 jaar. (JJ)

MEERSEL-DREEF – Waar men gaat langs Vlaamse wegen, overal kom je tegenwoordig windmolens tegen. Langs de E19 tussen de grens met Nederland en Antwerpen kan je ze al lang niet meer op één hand tallen. Ondertussen bouwt EDF Luminus weer aan drie nieuwe windmolens langs de Scheurdekousweg. Zelfs in het weekend gaan de werkzaamheden gewoon door, er is blijkbaar veel haast mee gemoeid. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2016 -

35


MEERSEL-DREEF / WORTEL

Op wandel in het domein Cools MEERSEL-DREEF – Het domein Cools, vroeger eigendom van de familie Dupret, kan je met Natuurpunt Markvallei bezoeken op zondag 6 november om 9.00 uur. Samen met eigenaar Dirk Cools bekijkt men het domein met bijzondere aandacht voor planten en dieren. Om 9.00 uur verzamelen de deelnemers op de parking van het klooster van de Paters. Vandaaruit gaat men langs de oude trambrug over de Mark naar het natuurgebied. In de jaren ’70 en ‘80 beheerde Natuurreservaten vzw het natuurgebied in overleg met de toenmalige eigenaar Guy Dupret. Het natuurgebied herbergt een prachtig hoogveenrelict en een mooi broekbos waar de moerasvaren groeit. Eigenaar Dirk Cools laat u graag de resultaten van zijn beheer zien. (ao)

De toegang via de oude trambrug over de Mark naar het domein Cools.

Koloniewandeling

Kunstig houtstapelen

WORTEL – Op zondag 20 november organiseert Natuurpunt Markvallei haar maandelijkse Koloniewandeling. Een natuurgids neemt de wandelaars mee op een tocht doorheen Wortel Kolonie. De deelnemers komen er meer te weten over de natuur en over de historiek van het prachtige gebied. De wandeling is gratis en vertrekt om 14 uur aan het Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel). Info: bc. deklapekster@natuurpunt.be (ao)

MEERSEL-DREEF – Eenieder stockeert zijn houtvoorraad voor de kachel op zijn eigen manier, maar deze eigenaar heeft er toch een klein kunstwerkje van gemaakt. (JJ)

Theater in de kolonie Opnieuw Vertellingen bij kaarslicht WORTEL – Op vraag van mensen die een vroegere voorstelling misten, herneemt Zjosfinks op vrijdag 25 november zijn voorstelling “Negen schapen en het massief eikenhouten hekje” De Kempen in de twintiger jaren, de tijden waarin alles kon en niets moest. Acteur-verteller Zjosfinks heeft genoeg grondig recherchewerk verricht en kan redelijk exact een aantal dorpsfiguren uit die ongedwongen tijden terug tot leven brengen, even toch. Het is gewaagd, maar iemand moet het doen.

36

Straffe verhalen bij kaarslicht, met vele kruidige ingrediënten: verbazing, spanning, humor,… En als u niet kan slapen achteraf, ook daarvoor zijn er oplossingen. Overtuig uzelf. Praktisch: “Negen schapen en het massief eikenhouten hekje”, vertellingen bij kaarslicht op vrijdag 25 november in “De 16”, (de groene dubbele deur tegenover ingang 3 van de strafinrichting in Wortel kolonie). Deuren open vanaf 19.30 uur, tickets in VVK 8 euro, aan de inkom 10 euro. Info: www.pasgeverfd.be Inschrijven via zjosfinks@hotmail.com. (fh)

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Majestueuze bomen, vooral prachtig als het winterzonnetje er doorheen probeert te priemen. Je kan gratis komen meegenieten op 20 november. (foto: Wim Verschraegen)


WORTEL

Concert in de parochiekerk

Bierproefavond

J.S. Bach tussen orgel en snaren

WORTEL - Op zaterdag 5 november nodigt gezinsbond Wortel iedereen uit voor hun jaarlijkse bierproefavond. Deze start vanaf 20.00 uur en heeft plaats in parochiezaal ’t Trefpunt. Je krijgt hier de mogelijk om meer dan 50 verschillende bieren te proeven. Elk jaar probeert men zo veel mogelijk trappisten op te nemen in hun assortiment. Dit jaar voorziet men veel verschillende bieren van Brouwerij het Nest en misschien doet de brouwerij nog een specialeke, iets speciaals voor hun bierproefavond.

WORTEL – Mixtuur organiseert op zondag 30 oktober het concert “The Art of Transcription”, J.S. Bach tussen orgel en snaren door Hildebrandt Consort o.l.v. Wouter Dekoninck. Wat gebeurt er als enkele bevlogen strijkers een inspirerende orgelpartituur onder handen nemen? Of wanneer een orgel met zijn warme en briljante klanken een virtuoze vioolparty vertolkt? De verfrissende chemie van deze gedaanteverwisseling is het resultaat van verschillende transcripties door Wouter Dekoninck. Een vioolconcerto tovert hij om tot een orgelconcert. Met snaren geeft hij orgelwerken van J.S. Bach

een extra een extra dimensie. En de orkestrale suites transformeert hij tot een nooit eerder gehoord genre voor orgelsolo en strijkers. Het Hildebrandt Consort speelde reeds voor het Vlaamse Parlement, Canvas en in verschillende internationale orgelfestivals. Praktisch: The Art of Transcription , J.S. Bach tussen orgel en snaren op zondag 30 oktober om 15.00 uur in de Sint-Jan Baptistkerk te Wortel. In kom 12 euro, beschermlid Mixtuur 8 euro en -18-jarigen betalen maar 1 euro. Kaarten te koop bij bakkerij Vermeersch (03 314 40 81) en bij Toerisme Hoogstraten (03 340 19 55) (fh)

Wat u er ook kan proeven is de Pompoenpater. We moeten het nog bespreken met de Pompoenpaeters wat er mogelijk is, maar één zal er zeker zijn. We hopen ze allemaal te kunnen degusteren, maar dat kan men nog niet beloven. De organisatoren zorgen dat er gratis brood en water op de tafel staat. Er zijn frituursnacks en een portie kaas te verkrijgen aan democratische prijzen en er zullen ook gezelschapsspelletjes zijn om je met de tafelgenoten te amuseren. Pratisch: Iedereen is welkom op de Bierproefavond op zaterdag 5 november vanaf 20.00 uur in de parochiezaal voor de derde bierproefavond van de Gezinsbond.

Bedankt allemaal WORTEL – Op zondag 2 oktober ontving de St-Jorisgilde van Wortel mevrouw Florentine Lockefeer uit Breda met haar kinderen en kleinkinderen. Het onthaal en de receptie die de gilde aanbood, had alles te maken met het prachtige wandtapijt dat de gilde voor enkele maanden van de familie kreeg. Herman, de zoon van mevrouw Lockefeer, kocht een statig herenhuis in het centrum van Antwerpen. In het pand bevonden zich ‘muurvast’ enkele wandtapijten en waardevolle schilderijen. Bij de verbouwing moesten er enkele gedemonteerd worden en moest men op zoek naar een nieuwe bestemming. Mevrouw Lockefeer ging op zoek op internet en kwam tot de conclusie dat de gilde van Wortel veel aandacht schenkt aan haar historisch karakter. Vandaar de schenking. (fh)

Hoofdman Wim Druyts overhandigt een ruiker bloemen aan mevrouw Lockefeer, die het wandtapijt schonk aan de gilde. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

37


WORTEL

Met Jorn in Polen WORTEL – Op vrijdag 18 november komt Jorn Vanden Bogaert naar bezoekerscentrum De Klapekster om er foto’s te laten zien van zijn natuurreizen naar Polen en Wit Rusland. Jorn is reisleider en organiseerde ondertussen reeds vele reizen naar Polen en Wit-Rusland. Hij leerde, afkomstig uit Merksplas, het vak in de afdeling Markvallei waar hij als JNM’er actief was. In Polen staan de moerassen van de Biebrza en het bekende Bialowieza oerbos op het programma. Dit is een door Unesco beschermd biosfeerreservaat. Dit oerwoud werd zowel aan Poolse als Wit-Russische kant verkend. Het uitgestrekte woud herbergt vele zeldzame plant- en diersoorten. Het is vooral bekend voor de wisent of Europese bizon, waarvan er honderden voorkomen in deze wouden. Maar ook wolven, lynxen, zwijnen, herten, marters, wasbeerhond en vele andere dieren vinden hier hun thuis tussen vele gigantische bomen. De moerassen van de Biebrza werden ook per

kano meermaals verkend. Hier komen kraanvogels, velduilen, schreeuwarenden, zeearenden , kemphanen , de zeldzame waterrietzanger en vele andere dier- en vogelsoorten voor. Polen werd ook meermaals verkend in de winter, waarbij er vooral op zoek werd gegaan naar de prachtige Europese bizon, de wisent die in de winter in groepen tot wel 70 dieren kan gezien worden. Tijdens deze reizen passeerden zelfs reeds zeldzame soorten als wolf en lynx de fotolens. In Wit-Rusland waren de hoogtepunten de valleien van de Pripjat, een prachtige rivier, waar de natuur zijn gang kan gaan, en waar vooral unieke soorten kunnen gezien worden. Verder bezochten we in Wit-Rusland uitgestrekte ongerepte bossen, waarbij we ook uilensoorten tegenkwamen, waaronder oehoe, laplanduil, oeraluil, dwerguil en ruigpootuil. Dit alles komt in deze gevarieerde lezing aan bod. De inkom is gratis. Info: bc.deklapekster@natuurpunt. be (ao)

Topfotograaf in de Klapekster WORTEL – De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei nodigt topfotograaf Daan De Vos uit in Bezoekerscentrum De Klapekster voor een voordracht over macrofotografie. Op vrijdag 4 november kom je vanaf 20 uur veel interessante zaken te weten over de fotograaf en de technieken die hij gebruikt om prachtige foto’s te maken. Daan de Vos is een gepassioneerd amateurfotograaf uit Breda met een voorliefde voor de macrofotografie. Hij komt vertellen over een zijn uit de hand gelopen hobby waarbij de liefde voor de natuur zijn drijfveer is. Hij vertelt hoe intens hij geniet van alles wat de natuur ons te bieden heeft en hoe hij probeer dit in zijn eigen stijl vast te leggen. Inkom gratis. Meer info: bc.deklapekster@natuurpunt.be (ao)

38

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Een jaar feest op het veld en in de kantine van KVNA Wortel

100 jaar voetbal en 75 jaar KVNA Wortel Het zou mooi zijn moest KVNA Wortel dit jaar een sterk seizoen spelen. Maar ongeacht de sportieve resultaten zal er in 2017 gefeest worden bij KVNA. In Wortel wordt er dan al 100 jaar gevoetbald en KVNA bestaat dan precies 75 jaar. Sanne Snels coördineert 100 jaar KVNA

Aalhoewel Sanne bij Zwarte Leeuw speelt, ligt haar hart in Wortel.

Het verhaal van KVNA Vijfentwintig jaar geleden schreef Leo Vanhaute, naar aanleiding van 75 jaar voetbal in Wortel, een mooi geïllustreerd boek waarin hij het ontstaan en de perikelen van de ploeg haarfijn uit de doeken doet. Het verhaal van KVNA is dus bewaard voor de volgende generaties, wat meteen een zorg minder is voor Sanne en het bestuur van de club.

Een plakboek Men spreek dan wel over een feestjaar, toch zijn drie evenementen die er uitspringen. Het eerste is de uitgave van een plakboek met alle spelers van de dertien ploegen die voor KVNA uitkomen. Een zogenaamd Paniniboek. Naast de spelers, staan er in het boek enkele foto’s van ploegen, van verdienstelijke personen en van supporters.

Op dit moment worden de foto’s voor het Paniniboek gemaakt. Begin januari zijn de plakboeken beschikbaar. Het laatste evenement moet op 27 mei 2017 moet de knallende afsluiter worden. Er zijn die dag jeugdwedstrijden, een all-star match met een zo groot mogelijk spelers, oud en nog oudere spelers. Een wedstrijd met 101 vervangingen waarin elke speler zo lang op het veld staat als hij of zij zelf dat wenst. Al is het maar vijf minuten. Nog even die grasmat voelen, daar gaat het om. Verder is er randanimatie en tenslotte

een grandioos feest in een grote feesttent bij de kantine. Vandaar deze OPROEP. Bent u een oud speler van KVNA, maak u dan bekend. Kent u nog namen en/of adressen van voetballers die ooit in de eerste ploeg van Wortel speelden, laat het dan weten langs feestcomitekvawortel@outlook.com (fh)

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de samenstelling van het boek, dat begin januari, tijdens de eerste thuiswedstrijd na de winterstop voorgeteld wordt. Iedereen die in het boek staat krijgt een gratis exemplaar en al de anderen kunnen het kopen. Daarna komt het er op aan om de stickers, die men kan aankopen, te verzamelen om het boek volledig te maken.

Lekker samen Een tweede evenement heeft plaats in februari of maart. Het wordt een brunch voor jonge en oudere spelers, voor de vaste en minder vaste kern supporters en hun familieleden. Tijdens die brunch wil men de eerste ploeg en de jeugd samenbrengen voor een wedstrijd. Noem het een familiefeest van de club, die door dit evenement (nog) meer supporters wil en zal winnen.

Jubileumfeest

VNA Wortel in het seizoen 1964 – 1965. Staande: Marcel Haest, Jan Lambrechts, Frans Lambrechts, Joos Horsten, Jef Van Opstal en Jef Meyvis. Zittend: Herman Houben, Jos Sprangers, Ludo Goetschalckx, Bert Potters en Louis Goris. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

39


WORTEL

Fotocafé over beken en rivieren WORTEL – Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 25 november een fotocafé in het bezoekerscentrum De Klapekster. Om 20 uur is iedereen welkom om het leerrijke aan het aangename te koppelen. Iedereen is welkom. Je brengt tien door je zelf genomen foto’s mee. Die worden, onder het nuttigen van een drankje, onder elkaar besproken. Vijf foto’s over het thema ‘Beken en rivieren’ en vijf andere natuurfoto’s mogen worden doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be of worden meegebracht op stick. Bijeenkomst: 20.00u in het Bezoekerscentrum De Klapekster Info: Wim Verschraegen, 0497 28 18 66 (ao)

Lage Beemd in de Halsche-Beemden gezien vanaf de Nederlandse zijde (foto: Wim Verschraegen)

De op één na zwaarste pompoen ooit WORTEL – Is het een ideale combinatie van regen en zon of is het de liefde waarmee de schatjes gekweekt worden? Feit is dat er nog nooit zoveel zwaargewicht pompoenen naar De Boomkens werden gesleept. Van de 22 aangeboden exemplaren wogen er twee meer dan 300 kg en voor maar liefst 17 joekels ging de weegschaal vlot over de 100 kg. We mogen rustig spreken van het beste pompoenenseizoen ooit, zowel wat het aantal als wat het gewicht betreft. Luc Fransen, de voor-

zitter van de Pompoenpoaters bood dit jaar het zwaarste exemplaar aan. Met een gewicht van 393 kg is het de op één na zwaarste pompoen die ooit in Wortel gekweekt werd. Enkel Wim Janssen deed in 2014 beter met een pompoen van 420 kg. Het absolute record in de zevenjarige geschiedenis van de pompoenpoaters. Luc Fransen was dus de uitgesproken winnaar 2016 met een pompoen van 393 kg, ruim 50 kg zwaarder dan het exemplaar van Jos Verschueren, zijn dichtste pompoenbelager, die 340 kg

haalde op de weegschaal. Het brons ging naar Marcel Govaerts, die een pompoen van 221 kg. meebracht. In de Pompenschattozzie, een nevenwedstrijd waarin iedereen het gewicht van een middenklas pompoen mag raden, was Leo Wouters de beste. Hij sloeg met een geschat gewicht van 110 kg de nagel precies op de spreekwoordelijke kop. Wim Strijbos was er met 109 kg net naast. (fh)

Links wordt, onder grote belangstelling van het talrijk opgekomen publiek, de pompoen van Luc Fransen gewogen. Rechts rust winnaar Luc Fransen, moe maar tevreden, uit op de op één na zwaarste pompoen die ooit in Wortel werd aangeboden. 40

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL / MINDERHOUT

Landloperswandeling WORTEL – De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel organiseren op donderdag 24 november hun Landloperswandeling.

Tegen winterkwaaltjes Praktisch: KVG Landloperswandeling op donderdag 24 november, inschrijving en vertrek tussen 8.00 en 15 uur in de parochiezaal Trefpunt. (fh)

We bespreken van verschillende kruiden en etherische oliën de geneeskrachtige eigenschappen. Ook jouw inbreng is welkom.

De wandelingen van naar keuze 5, 7, 12, 15, 22 en 32 km brengen de deelnemers langs velden en weiden in het grensgebied met Nederland, in Wortel Kolonie en de vallei van het Merkske.

Tijdens een korte pauze drinken we een vers kruideninfuus of een kruidenlikeurtje. Dan maak je zelf een bereiding die je ook mee naar huis mag nemen. Bieke Roovers, herboriste, zal deze workshop begeleiden.

Deelnemers kunnen inschrijven en vertrekken in de parochiezaal van Wortel tussen 8.00 en 15 uur. Voor de langere afstanden is er een rustplaats voorzien. Ook niet wandelaars zijn meer dan welkom. Zij kunnen in de parochiezaal iets gebruiken en op die manier de vereniging steunen.

Praktisch: Kruiden en etherische oliën tegen winterkwaaltjes op dinsdag 6 december van 19.30 tot 22.30 uur De Klapekster. Prijs: 4 euro voor leden Velt en Natuurpunt en 8 euro voor niet-leden - maximum 16 deelnemers. Inschrijvingen: info.noorderkempen@velt.be Ann Aertsen 03 313 01 33

Groots Sinterklaasfeest MINDERHOUT - Samen met verschillende verenigingen hebben we het Sinterklaasfeest in een geheel nieuw kleedje gestoken. De kindjes worden verwacht met hun ouders vanaf 12.00 uur. Start feest om 12.30 uur. Met z’n allen verwelkomen we de Sint en de vele Zwarte Pieten om er een geweldig feest van te maken. De kindjes worden in groepjes verdeeld naargelang hun leeftijd en gaan op verschillende plaatsen spel, dans en klimopdrachten doen. De allerkleinsten worden in het kleine zaaltje verwend. Voor de ouders is er muziek en drank aanwezig en kunnen ze de kindjes volgen op groot scherm. Tegen 17.00 uur komen we allen weer samen in de zaal voor een gezamenlijke afsluiter, een verrassing voor de ouders. Ieder kind krijgt nadien een attentie mee naar huis. Praktisch: Sinterklaasfeest op zondag 27-november-2016 om 12.00 uur in de Parochiezaal - gratis inkom. Contactpersoon: Minderhoutse verenigingen. info@vermeiren-jan.be. telefoon: 0474 47 86 14 (fh)

Kapellekenswandelingen wandelzoektocht MINDERHOUT – KWB Minderhout organiseert op zondag 20 november de Kapellekenswandeling. Deze wandeling maakt deel uit van het KWB-wandelcriterium. Je mag dan veel wandelaars in Minderhout en omgeving verwachten. De deelnemers kunnen vrij vertrekken tussen 8.00 en 15 uur aan het Parochiecentrum. Er zijn diverse wandelingen uitgestippeld. Er is een wandeling van 5 km die ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en buggy’s en verder zijn er wandelingen van 12, 16 en 22 km. Ieder traject is bewegwijzerd en de wandelaars ontdekken tijdens hun tocht verschillende onbekende en verborgen natuurplekjes. Om de wandeling aantrekkelijk te maken voor kinderen, heeft de KWB ook een wandelzoektocht voor de kinderen opgesteld op het traject

van de 5 km. Zoeken primeert. Er zijn geen prijsjes aan verbonden, maar de deelname wordt beloond met een gratis, lekkere, versierde pannenkoek. Alle wandelliefhebbers zijn welkom, wel of geen KWB-lid. Kom dus met uw gezin, uw buren of vrienden genieten van de prachtige natuur in onze eigenste omgeving. Praktisch: Kapellekenwandeling en wandelzoektocht voor kinderen op zondag 20 november. Vertrek tussen 8.00 en 15 uur aan het parochiecentrum. Iedereen, ook niet KWB-leden zijn welkom. Deelnemen kost slechts 1,5 euro, KWB-leden betalen 1,2 euro. Kinderen –12 jaar mogen gratis deelnemen. Meer info bij Albert van Bouwel, tel. 03/314.45.36, Ronny Leemans, tel. 03/314.21.81. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

41


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT Louis Sprangers en Amelie Bastijns In de Minderhoutsestraat staat op de hoek van de Vooraard het ouderlijk huis van Louis Sprangers. Nog voor er getrouwd werd, bouwde Louis een huis enkele honderden meters verder. Het is daar dat hij en Amelie Bastijns in oktober 2016 hun gouden bruiloft vierden.

Louis was een gekend visser aan de Mark. Zo leerde hij de vader van Amelie beter kennen. De ouders betrouwden het niet dat ook Amelie ging vissen en stuurde haar zus mee naar de Marck. Terwijl zus aardbeien ging plukken was Louis met Amelie toch even alleen.

In het gezin Sprangers werd Louis als laatste geboren. Hij liep zoals zovelen naar de dorpsschool tot zijn 14de jaar en toen moest hij gaan werken. In 1957 moest hij voor 18 maanden naar de troep. Hij was gelegen in het Duitse Aken waar hij ingedeeld was bij de artillerie. Tot zijn spijt kon hij niet bijtekenen om een loopbaan in het leger uit te bouwen.

Wanneer de moeder van Amelie nogmaals beviel van een kindje trok Louis naar het moederhuis met een bloemetje. Later konden Louis en Amelie al wel eens uitgaan ook al was er dikwijls een bewaker bij Amelie.

Amelie werd geboren op het Hoogeind in Meer. Zij ging in Meer naar de huishoudschool om daarna thuis te helpen. In Hoogstraten werd de ‘naaischool’ nog gevolgd. Wanneer haar zus veertien werd moest die thuis helpen en kon Amelie gaan ‘dienen’ in Turnhout. Wanneer Amelie met haar beste vriendin Mart Goris op Heilig Bloed was, zaten Louis en zijn maat Suske Onincx op het terras van het toenmalige Zwanenhof. Alle vier gingen ze nog naar de Roma iets drinken en even later deed Louis Amelie voor de eerste keer naar huis. Het bleef ‘aan’ al moest Louis soms wel erg hard zijn best doen.

Getrouwd werd er op 27 oktober 1966. Het huis op de Vooraard was nog niet tot in de puntjes af, maar dat werd na geruime tijd een mooie woning. Drie kinderen zagen het levenslicht: Patrick, Inge en negen jaar later kwam Pascale het gezin volledig maken. Toen de kinderen nog jong waren werd er dikwijls naar Domburg gereden. Nu gaat iedereen zijn eigen weg al blijven de kinderen en kleinkinderen welkom aan zee in de stacaravan van Louis en Amelie. Louis heeft verschillende werkgevers gehad maar toen hij op zijn 57ste op pensioen kon gaan bij Bolkmans in Hoogstraten voelde hij zich nog te jong en te goed. Amelie ging na haar huwelijk bij de Philips in Turnhout werken terwijl moeder Sprangers op

Louis en Amelie, kinderen en kleinkinderen 42

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

het eerste kindje paste. Ook het tweede kindje was thuis bij moeder Sprangers terwijl Amelie nog bleef werken. Bij een derde kindje besloot zij thuis te blijven en hier en daar nog wat te helpen. Toen Pascale uiteindelijk naar school ging heeft ze nog een aantal jaar op het Klein Seminarie in Hoogstraten gewerkt. Toen Louis 60 jaar werd was het genoeg geweest. Sindsdien geniet hij van zijn pensioen, van de tuin en de zee. Louis is ook in de Sint-Jorisgilde van Minderhout. Een rozenprijs of kampioenstitel was voor hem te hoog gegrepen. De kracht van jenever leerde hij kennen bij het uithalen van Jan Schrijvers als nieuwe deken. Amelie koopt geen elektrische fiets. Die dingen gaan veel te snel. Zonder dat hulpmiddel kan je echter niet meer mee met de rest. In de winter gaat ze wel eens naar de fitness en ook de zee wordt nog dikwijls bezocht. Daar genieten ze beiden van en zolang Louis nog met de auto kan rijden geven ze dat zeker niet op. Daar hebben ze ook een eigen vriendenkring opgebouwd waar zeker ’t een en ’t ander’ uit de doeken wordt gedaan. En zolang de gezondheid meewil kan dat nog enige tijd duren. (fs)


MINDERHOUT

Saved by the bell Scharrel belt voor het recht op onderwijs! MINDERHOUT - Wereldwijd horen 61 miljoen kinderen (en maar liefst 263 miljoen kinderen, als we de jongeren tot 18 jaar meetellen*) nooit de schoolbel rinkelen. Zij hebben nochtans evengoed recht op goed onderwijs! Studio Globo en VIA Don Bosco riepen alle scholen op om op 5 oktober (de dag van de leerkracht) het recht op onderwijs, al bellend, in de kijker te zetten. Vrije basisschool Scharrel deed, als toekomstige kinderrechtenschool, zeer graag en overtuigd mee aan deze ‘Saved by the bell’-actie. Om half twaalf riepen twee bellenmannen van de vierde klas iedereen op om te verzamelen, met hun meegebrachte bel. Enkele kinderen toonden een toneeltje over het belang van onderwijs. Daarna zongen en dansten alle leerlingen mee op het ‘Saved by the bell’-lied: “Voor ieder kind in ieder land staan we samen hand in hand. Het is nu echt de hoogste tijd!”. Uiteindelijk volgde een luid bellenconcert. Sinds 2010 heeft Scharrel een scholenband met een school in Ecuador. Ook daar deden ze mee aan dezelfde actie. Hopelijk zijn de politici luidruchtig wakker ‘gebeld’ nu. Het recht op basisonderwijs, overal en voor iedereen, is immers één van de millenniumdoelstellingen, die tegen 2015 al gerealiseerd moesten worden. *recente cijfers van UNESCO Institute for Statistics, juli 2016 (SC)

Veldtoertocht MINDERHOUT – WTC Papillon organiseert op zaterdag 19 november een veldtoertocht. De club is sinds dit jaar aangesloten bij de Vlaamse Wielerbond waardoor de deelnemers kunnen starten aan een voordeliger tarief. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 23, 42 of 50 km. De veldtoertocht brengt de deelnemers door het grensgebied met Nederland en door de bossen van Wortel-kolonie. Men zou ook kennis maken met het trainingsparcours van Jens en Joeri Adams. Na de toertocht kan je uw fiets afspuiten en zelf een douche nemen. Nadien kan je in de parochiezaal nog nakaarten en iets drinken ten voordele van de club. Praktisch: Veldtoertocht van WTC Papillon op zaterdag 19 november. Inschrijven kan in de Parochiezaal van 8.00 tot 14.00 uur. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

43


HOOGSTRATEN

44

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

Minderhout Zingt MINDERHOUT - Na het succes van de zangavond tijdens de viering van het 60 jarig bestaan van KWB-Minderhout vorig jaar, kan een tweede editie niet uitblijven. Op vrijdag 9 december organiseert KWB Minderhout voor de tweede maal “Minderhout zingt”. Echter niet meer voor een beperkt KWB publiek, maar voor iedereen die van muziek en ambiance houdt. Tijdens Minderhout Zingt staat het publiek centraal. De aanwezigen zingen samen populaire liedjes die tot het collectief geheugen behoren. Het repertoire bestaat grotendeels uit Nederlandstalige liedjes, zoals: : Het is een nacht, Land van Maas en Waal, Ik hou van u, Mia… Maar we zingen ook Engelse succesnummers zoals : Cecilia, Bye bye love, Let it be, en zoveel andere Vind je jezelf niet echt muzikaal? Ken je de teksten niet goed? Geen probleem! Het is vooral het enthousiasme dat telt. Er zullen bovendien zangkrantjes zijn met alle liedjesteksten en vanop het podium wordt de samenzang door Trio Tripel in goede banen geleid. De deuren gaan open om 20:00 uur. Als opwarmer draait DJ Marc (Van den Broek) alvast enkele meezingers. Vanaf 20.30 of 21:00 uur gaan we er dan volop tegenaan! Om de muzikanten van Trio Tripel even op

adem te laten komen, wordt er even een pauze ingelast. Ook jullie kunnen dan even je stem laten rusten en genieten van DJ Marc. Hij zal tevens na de tweede zangstonde zorgen voor een gezellige sfeer waarbij we ongetwijfeld ons beste beentje kunnen voorzetten op de dansvloer. Rond 2.00 uur sluit men af, zodat de deelnemers ook de dag erna nog fris en helder kunnen nagenieten van de sfeervolle avond.

Deelname kost 5 euro voor KWB leden, en 7,5 euro voor niet leden. Omwille van praktische redenen graag inschrijven voor 26 november. Dit kan door persoonlijk of per e-mail (met aanduiding lid of geen lid) bij Luc Herthogs, Lage Weg 33, tel.: 03 314 74.21 luc.herthogs@ telenet.be of bij Albert Van Bouwel, Venhoefweg 13, tel.: 03 314 45 36, albert.vanbouwel@ telenet.be

Praktisch: Minderhout Zingt op vrijdag 9 december voor KWB-leden en niet leden.

Overschrijven graag op rekening nr.: BE26 6528 4262 4029 (fh)

Hossen in de Hollandse Bossen MINDERHOUT - De maandelijkse zondagswandeling van Natuurpunt Markvallei brengt de deelnemers op zondag 4 december naar de Hollandse Bossen. We vertrekken om 8.45 uur op het Gemeenteplein in Minderhout en maken de verplaatsing naar de vertrekplaats met auto’s. Landgoed de Hollandse Bossen, eigendom van Natuurmonumenten, bestaat uit bos, weilanden, akkers en lanen. Het landgoed bij Baarle Nassau verbindt diverse natuurgebieden in Brabant en Vlaanderen. Dat is goed voor de uitwisseling van planten en dieren. Hoogteverschillen Het landgoed van 85 hectare ligt op de overgang van de hogere zandgronden naar de lager gelegen beekdalen. De grensstreek tussen Nederland en Vlaanderen kent hier nog veel zandbanen, landschapselementen, bossen en kleine hoogteverschillen. Verbinden De Hollandse Bossen verbindt natuurgebieden zoals de Chaamse Beek, de Chaamse Bossen en Het Merkske. Het verbinden van natuurgebieden is belangrijk voor de verplaatsing en uitwisseling van planten en dieren. En als wandelaar krijg je gevoel dat al die natuurgebieden een geheel zijn. Om dat verder te versterken

vormt Natuurmonumenten landbouwgrond op het landgoed om tot natuur. Het bestaat uit bossen, graslanden, akkers en lanen. Natuurmonumenten is zeer verheugd dat de vorige particuliere eigenaar het vertrouwen heeft dat Natuurmonumenten goed voor de Hollandse Bossen zal zorgen. De provincie Noord-Brabant heeft de aankoop gesubsidi-

eerd. Er liggen kansen voor verdere ontwikkeling van de bosstructuur, het herstellen van vennen en kruidenrijke akkers. Praktisch: Hossen in de Hollandse Bossen, wandeling op zondag 4 december 2016 in het Landgoed De Hollandse Bossen van 8.45 tot 12.00 uur. Vertrek op het Gemeenteplein. (AO)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

45


MINDERHOUT

Het terras van de parochiezaal vernieuwd MINDERHOUT - In de jaren 80 werd Kapellekenskermis georganiseerd om de afbetaling van de parochiezaal te financieren. Dat waren echt prachtige dorpsdagen waar alle gebuurtes massaal aan meededen. De parochiezaal heeft aan veel mensen zijn belang en waarde bewezen. Veel mensen hebben er hun bruiloft, zilveren of gouden bruiloft gehouden.

mooi resultaat. Met dank aan: Dirk Vermeiren, Ludo Voeten, Dave Janssens en Dirk De Bie.

plaatselijk sponsor die dat beloofd had de nodige aankopen doen. Bedankt Paul Adams!

Maar wat is een terras zonder tafels en stoelen? En als men in dit jachtige leven al eens tijd heeft om er te gaan zitten, moeten men ervoor zorgen dat we goed en comfortabel kunnen genieten van een drankje.

Op donderdag 2 september werd het terras met de genodigden ingehuldigd en uitgetest zodat alles klaar was om de kermis goed en veilig te laten verlopen. Het is echt een rustig en gezellig terras, enkel den Harry moet nu wel van achter zijn toog komen, maar hij doet dat als een toegewijde herbergier graag. (lh/red) .

Belofte maakt schuld en zo kon men via een

Na al die jaren was er natuurlijk een degelijke renovatie nodig om de zaal leefbaar te houden. Enkele dorpelingen hebben daarom een werkgroep samengesteld om deze werken in goede banen te leiden. In mei werd er al een receptie gehouden in de gerenoveerde zaal om alle helpers, sponsors en medewerkers te bedanken voor hun bijdrage . Alle aanwezigen waren onder de indruk van het mooie resultaat en de nieuwe frisse moderne look. Er zijn nog aanpassingen gepland, die zullen in de loop van het jaar nog uitgevoerd worden. Eén van de vernieuwingen is het terras. De oude brede trap gemaakt uit tegels was al vaak opgelapt maar was weer in zeer slechte staat. Hierdoor kwam het idee om de trap te vervangen door een smallere trap waardoor men er een gezellig terrasje konden bij aanbouwen. Enkele vrijwilligers vatten de koe bij de horens met een

Verder herstel van de kerkhofmuur

MINDERHOUT – Vorig schooljaar herstelden leerlingen van de afdeling Bouw van het VITO de kerkhofmuur aan de zijde van het dorp, bij het beeld van Luc Van Soom. Dit schooljaar krijgt een nieuwe lichting leerlingen de kans

46

om de kerkhofmuur aan de zijkant verder te herstellen. En omdat het een muur is met bovenaan een zogenaamde ‘ezelsrug’, is het voor de leerlingen een enige kans om vakmanschap op te doen. (fh)

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Tweedehandsbeurs Gezinsbond

Mini-bib cinema

MEERLE – Meerle heeft sinds kort een mini-bib cinema. Dit is een glazen kastje, buiten op de vensterbank, vol met dvd’s. Je kunt de dvd’s ruilen of lenen. Het is de bedoeling om dvd’s die toch maar in de kast liggen een nieuw leven te geven en zo films te delen met anderen. De mini-bib cinema een variatie op de meer bekende mini-bib; dit zijn kastjes met boeken die

je kan ruilen en lenen. Zou je graag een keer een kijkje willen nemen en een dvd ruilen of lenen, dan staat het kastje altijd voor je open op Meerledorp 14 in Meerle. Heb je zelf dvd’s over en wil je dit project steunen, dan kun je ze ter plaatse afgeven of in het kastje zetten. Mini-bib Cinema is een initiatief van Wieke Neus, 14 jaar, leerling aan VTI spijker, Toerisme. (jn)

MEERLE – Op zoek naar baby - en kinderkleding (tot 14 jaar), badspullen voor de baby, boxen, kinderwagens, kinderstoelen, autostoelen, fietsstoelen en speelgoed? Dan moet je op zondag 6 november tussen 13 en 14.30 uur in de Parochiezaal “Ons Thuis” komen kijken. De Gezinsbond van Meerle en Meersel-Dreef houdt er dan zijn jaarlijkse Tweedehandsbeurs (baby- en kinderartikelen tot 12 jaar, ook speelgoed). Naar goede gewoonte staat het systeem er borg voor dat alles wat te koop wordt aangeboden in goede staat is. Ten zeerste aanbevolen ouders die een koopje willen doen, voor grootouders die oppassen of voor onthaalmoeders die hun uitrusting willen uitbreiden. Verdere info bij Kalinka Gladinez - tel. 03/315.09.99 – kalinka.gladinbez@telenet.be Ook niet-leden van de Gezinsbond zijn van harte welkom. Kijk ook eens op www.gezinsbondmeerle.be. (jaf)

Sinterklaasontbijt van de volleybalmeisjes Op zondag 4 december 2016 verwennen ze u graag met een lekker Sinterklaasontbijt. Ze houden rekening met uw slaapcomfort en leveren uw ontbijt op het uur dat u wenst, tussen 7u30 en 11u30. Leuke tips: verras iemand met een lekker ontbijt of verras je kinderen met een ontbijt gebracht door Zwarte Piet. Er zijn 3 verschillende ontbijten: een kinderontbijt (5 euro), een standaard ontbijt (9 euro) of luxe ontbijt (13 euro). Bij aankoop van 2 luxe ontbijten krijgt u een flesje Cava, zodat u er echt een feestelijk ontbijt van kan maken. Bij elk ontbijt krijgt u nog een verrassing van Sinterklaas.

MEERLE – De volleybalmeisjes van Meerle zijn 2 ploegen: VMM 1 en VMM 2 en worden respectievelijk getraind door Peter Cleymans en door Patrick Vinckx. De volleybalsters zijn allen van Meerle en tussen 22 en 31 jaar oud. Tijdens een volleybalactiviteit op chirokamp was het idee ontstaan om een volleybalploeg op te richten in Meerle. De meisjes gingen op zoek gegaan naar een coach en kwamen bij Peter Cleymans terecht. 11 jaar geleden begonnen ze

met wekelijks één maal te trainen. VMM 1 was een feit! Na enkele jaren enkel trainen zijn ze gestart in de GERVVOT-competitie, een recreatieve competitie voor volleybalploegen in omgeving van Turnhout. Een 5-tal jaren na VMM 1 is er dan VMM 2 bijgekomen en ook zij spelen intussen mee in de GERVVOT-competitie. Ter aanvulling van de kas, organiseerden ze in 2013 voor de eerste keer samen een Sinterklaasontbijt.

Uw ontbijt bestellen is noodzakelijk en kan tot en met 25 november 2016. Bestellen kan via e-mail naar volleybalmeisjesmeerle@outlook. com. Laat dan zeker weten welke ontbijten u wenst te bestellen en hoe laat u wenst dat wij ze komen leveren. Graag ook duidelijk naam en adres vermelden én vooraf de centjes overschrijven op rekening BE78 7310 1683 0986. Meer info bij Julie Van Aperen, Heimeulenstraat 26A of Ellen Verschueren, Chaamseweg 43 of bij een van de andere volleybalmeisjes. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

47


MEERLE

Een dorp in verandering

Meerle Ons Dorp MEERLE – Op woensdag 5 oktober werden de bewoners van Meerle nog eens naar het Raadshuis geroepen om van het gemeentebestuur en het begeleidingsteam Innovatiesteunpunt te horen hoe ver de zaken geëvolueerd zijn. Even kort herinneren waarover het gaat: in ons dorp zijn op korte en middenlange termijn een aantal gebouwen en gronden die om diverse redenen een andere invulling of bestemming moeten krijgen. Om te beginnen het Raadshuis, dat al lang slechts heel beperkt gebruikt wordt. Vervolgens is er de problematiek van de school: zodra de nieuwe school in gebruik wordt genomen (waarschijnlijk 1 september 2017), komen de oude schoolgebouwen leeg te staan; de meisjesschool die eigendom is van de inrichtende macht van de vrije scholengemeenschap en de jongensschool, eigendom van de gemeente. En dan is er ook nog het oude weeshuis, waar de chiromeisjes gehuisvest zijn, maar dat niet aan de hedendaagse eisen voldoet. Daarnaast zijn er in Meerle een aantal partijen die om ruimte verlegen zitten: de kinderopvang Stekelbees (nog in containers gehuisvest), het Jeugdhuis Den Dorpel, de meisjes-chiro, een antennepost van het Lokaal Dienstencentrum, Digidak. Tegelijk wilde het gemeentebestuur de ruimte-inrichting en de mobiliteit van en in het dorpscentrum onder de loep nemen om ook hier mogelijke aanpassingen te voorzien (gemeenteplein, parkeerruimte, groene ruimtes, speelplein, Kerkstraaat, de verkeersafwikkeling rond de kerk). Aanvankelijk was ook de oude melkerij – nu sociale appartementen – in het project betrokken, maar die is er ondertussen uit geschrapt.

Participatieproject Om de Meerlese burgers daarbij te betrekken, werd in 2014 een participatieproject opgestart, om te komen tot een ruimtelijk masterplan voor de gebouwen en een sociaal en economisch actieplan voor het dorp. Samen met specialisten nam een bewonersgroep in een aantal sessies heel het gebied onder de loep en werden ideeën op tafel gelegd, die in een ruim rapport werden gebundeld. Vervolgens heeft het gemeentebestuur, met dit rapport in handen, het studiebureau NQN 51 aangesteld om een ‘Ontwerp- en Haalbaarheidsstudie’ op te maken. Koken kost geld, wensen van inwoners ook. Daarom eerst goed bestuderen wat haalbaar is en hoe het gerealiseerd kan worden. De algemene principes en de stedenbouwkundige visie werd in deze studie vastgelegd.

De trouwzaal van ons raadshuis bood maar net genoeg plaats voor de Meerlenaars die kwamen luisteren naar hoe ons dorp gaat veranderen

Bestemming raadshuis

Het resultaat van deze marktbevraging werd op de infovergadering meegedeeld. Conclusie van de ingediende projecten is dat er geen enkel voldoende duurzaam is om de toekomst van ons mooie historische raadshuis veilig te stellen.

Een van de zaken die prioritair behandeld werd, was een bestemming van het Raadshuis. Daar werd geopteerd om een marktbevraging te doen, om te kijken of er geïnteresseerde privépartners konden gevonden worden om er, onder welbepaalde voorwaarden, een invulling aan te geven.

Het besluit is dat het gemeentebestuur zelf een invulling zal geven. In het raadshuis wil het gemeentebestuur een aantal functie onderbrengen: de bibliotheek, een antennepost van het LDC, een polyvalente spreekruimte en voor kleinschalige cultuurevenementen (kleine concerten, beperkte tentoonstellingen, …). De gemeente zal hier zal als opdrachtgever optreden voor de verbouwingen en de grondige restauratie.

Programma van eisen voor dorpskernversterking Voor alle andere gebouwen en functies wil het bestuur in zee met een privépartner; een PPS (publiek-private-samenwerking). De gemeente (publieke sector) geeft de private partner de beschikking over een groot stuk van het openbaar domein, waar hij enerzijds zijn eigen private projecten kan ontwikkelen, maar tegelijk ook de openbare – door het gemeentebestuur gevraagde – projecten moet realiseren. Doel is alles te realiseren zonder dat het gemeentebestuur diep in de stadskas moet duiken.

Het Meerlese Raadshuis blijft van de gemeenschap. De bib, het Lokaal Dienstencentrum en de Cultuur moeten er hun plaats krijgen. 48

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Nu mag de private partner niet zomaar doen wat hij wil. Voor het project wordt door het gemeentebestuur, bijgestaan door het studie-


MEERLE bureau, een strikt eisenprogramma opgesteld. Kandidaat private partners moeten aan de hand hiervan hun projecten indienen. Na beoordeling zal de voorkeurpartner de opdracht toegewezen krijgen.

Privaat versus publiek Wat wordt er nu privaat en wat krijgt er publieke functies? De publieke functies situeren zich hoofdzakelijk rond het raadshuis, de voormalige jongensschool en de turnzaal. Het behoud van de gebouwen staat voorop, maar ze moeten wel aangepast worden aan de nieuwe functies. De jongensschool zal gebruikt worden door Den Dorpel, de Chiromeisjes, Stekelbees, bergruimte voor de verenigingen. Achter het huidige klassenblok wordt een nieuw op te trekken gebouw gepland voor polyvalent gebruik (zoals grotere culturele manifestaties). Het sanitair blok in de sportzaal wordt opgeknapt en moet gedeeld worden door alle functies. De verdieping boven de kleedkamers van de turnzaal (thans directie- en leerkrachtlokalen) wordt verbouwd tot IKO-klas en een leidingslokaal voor de chiromeisjes.

Het schoolgebouw vooraan en de bib ernaast moeten behouden worden, maar kunnen via renovatie herbestemd worden tot woonfuncties. De huidige pastorie mag gesloopt worden en het terrein is bestemd voor een nieuwbouwproject, passend in het beschermd dorpsgezicht. De sites van het oude weeshuis en de meisjesschool zijn eveneens bestemd voor nieuwbouwprojecten. En er is nog het openbaar domein en de weginfrastructuur. Het plantsoen voor het raadshuis wordt in zijn huidige vorm behouden. De speelplaats wordt heringericht, open maar ook afsluitbaar tijdens de activiteiten van Stekelbees. Aanpassingen aan het grote groene speelplein gericht op diverse activiteiten voor jong en oud, maar behoud van het groene karakter. Ten slotte is er ook nog het Gemeenteplein. De pleinfunctie en de parkeergelegenheid moeten behouden blijven, maar op het terrein mag nog een nieuwbouwproject voorzien worden. Alle nieuwbouwprojecten moeten architecturaal passen in de dorpscontext van Meerle. De doelgroepen voor bewoning zijn starters, jonge gezinnen en ouderen.

De private functies zijn voorzien voor wonen.

Nog niet voor morgen Het spreekt voor zich dat al die zaken niet in 1-2-3 zullen gerealiseerd zijn. Er is nog een heel traject af te leggen eer de eerste steen kan gelegd- of verlegd worden. Er moet immers een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gemaakt worden omdat een aantal percelen een nieuwe bestemming krijgt; van gemeenschapsfunctie (schoolgebouwen, jeugdlokaal, pastorie) naar woonfunctie. Voor een nieuw RUP moet je al snel op twee tot drie jaar rekenen, van opstelling tot uiteindelijke goedkeuring. Ook de selectie van de private partner is een hele procedure, zij het dat die voor een deel samen kan lopen met de opstelling van het RUP. Maar zonder de rechtszekerheid van het nieuwe RUP zal een private partner niet geneigd zijn om veel geld in plannen te steken. Dan moet eerst nog een private partner gevonden worden die wel brood ziet in het hele project. En dan is er nog de stem van het volk. Vooreerst moet heel het ontwikkelingsproject nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Daarnaast wensen de Meerlese bewoners goed ingelicht te worden van de evoluties en willen ze er graag een stem in hebben. Wordt dus vervolgd! (jaf)

Meerles vierspan Belgisch kampioen MEERLE – Tinne Bax is voerder (chauffeur) van een pony vierspan. Op de terreinen van Willy Naessens in Elsegem werd zij onlangs Belgisch Kampioen in de reeks vierspan pony’s. Tussen Meerle en Minderhout is het rustig toeven op Heerle. Zelfs de geboorte van Arthur, een tweetal maanden geleden (is nu bijna drie maanden, op den 24/07/16), het zoontje van Jan en Tinne brengt hier momenteel geen verandering in. Arthur is de reden dat Tinne in het seizoen 2016 maar één wedstrijd heeft kunnen rijden. Maar die éne was wel goed voor de Belgische titel, reeds de zesde. Door deze lange afwezigheid van Tinne had men bij vertrek naar dit Belgisch kampioenschap zeker geen te hoge verwachtingen. Bovendien had Jan een nieuwe pony klaar voor dit vierspan zodat dit ook nog een handicap zou kunnen worden. Het Belgisch kampioenschap gaat door in verschillende onderdelen: Terwijl Tinne genoot van de zwangerschap bleef Jan bezig met het trainen van de pony’s. De meeste van hun pony’s vinden ze voornamelijk in Nederland, waar de Welsh fokkerij goed verspreid is. In het opleiden van deze dieren steekt Jan (en Tinne) veel vrije tijd. Soms reed hij al eens een wedstrijd met een tweespan kwestie om de dieren verder op te leren. Aan dergelijk dier worden heel wat eisen gesteld: er moet wel wat temperament inzitten maar de pony moet ook goed beheersbaar zijn om de oefeningen foutloos en op een zo elegant mogelijke manier uit te voeren. Om deel te

nemen aan de marathon moet dergelijke pony over heel wat uithouding beschikken. Je bent immers twee uur onderweg met allerlei hindernissen die een goed resultaat bemoeilijken. De vaardigheidstest is een ander niet te onderschatten onderdeel. Heel behendig moet het geheel tussen kegels geloodst worden. Kegeltjes en balletjes daarop mogen niet vallen. Bovendien is ook de eindtijd belangrijk.

Buitenland Wanneer je nationaal bij de beste bent lonkt ook het buitenland. Er werd in het verleden onder andere deelgenomen aan de tweejaarlijkse wereldkampioenschappen in Nederland, Engeland, Frankrijk, Denemarken, England en Slovenië. Op het wereldkampioenschap in Pau (Frankrijk bewees men hoe dicht de prestaties bij elkaar liggen. Met een verschil van 0,05

werd het span van Tinne vierde en pakte zo nét naast een bronzen medaille, op een ander WK in Greven (Duitsland) werd dan wel met overtuiging een dubbele (individueel en team) bronzen medaille behaald In de wereld doen ze telkens mee voor het podium, sporadisch wordt wel een internationale wedstrijd gewonnen... In de rustige omgeving van Heerle wordt verder getraind met de pony’s. Nieuwe combinaties worden uitgeprobeerd. Ook internationaal laat Tinne zich opmerken zodat het ook hier de goede kant opgaat. Jan en Tinne beseffen dat er een heel team is dat hen steunt. Daarom willen ze dank u zeggen aan iedereen om dit allemaal mogelijk te maken, In het bijzonder aan hun vaste crew die zowel op wedstrijd als thuis de nodige ondersteuning bieden; Peter, Paulien, Fons, Jan VD, Natalie, Hilde (fs)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

49


MEERLE

Sint-Jorispad MEERLE – Meerle is een officiële straat rijker. Na de heraanleg en de verbreding van het eerder genoemde kerkhofpaadje, besloot het gemeentebestuur het nieuwe pad ook een officiële naam te geven. Na een internetbevraging en rijp beraad werd besloten het nieuwe pad Sint-Jorispad te noemen, omdat aan dit pad ook al vele jaren de Sint-Jorisgilde zijn schutterslokaal heeft. Op 5 oktober werd het pas officieel ingehuldigd door het college van burgemeester en schepenen, in aanwezigheid van de hoogwaardigheidsbekleders van de Sint-Jorisgilde. (jaf)

(foto Stadsbestuur Hoogstraten)

Moemoe Julia Koyen werd 90 jaar! MEERLE / HOOGSTRATEN - Op zaterdag 8 oktober werd Julia Koyen, geboren op 4 oktober 1926, negentig jaar en dat werd uitgebreid gevierd in De Mosten door haar 7 kinderen, 23 kleinkinderen tussen de 22 en 45 jaar en maar liefst 44 achterkleinkinderen van pasgeboren tot 21 jaar oud. Als de familie compleet is telt men precies 110 personen groot en klein, waarbij drie tweelingen en niet minder vijf viergeslachten. Julia woont nu al zes jaar in het Woon- zorgcentrum Stede Akkers in Hoogstraten. Ze was bijna 60 jaar getrouwd met Adriaan Vermonden, die op 29 september 2010 op 88-jarige leeftijd overleed. Adriaan en Julia woonden jarenlang op de Voort in Meerle, waar ze al die jaren geboerd hebben. Toen ze stopten met hun bedrijf bouwden ze de stal om tot kegelbaan. De gepensioneerden van Meerle hebben er jaren van kunnen genieten.

50

Het was dan ook een gemis voor velen, toen Jaan stierf en er niet meer gekegeld werd. Naast hulp in de boerderij, kon je Julia vaak vinden in de tuin en ook breien deed ze graag. Julia woont graag in Stede Akkers. Ze stapt met rollator en voor verdere afstanden gebruikt ze een rolstoel. In haar kamer trekt ze haar plan. Ze kan zelfstandig haar dagtaken uitvoeren. Ze is nog goed bij de zaak. al kent ze niet al haar achterkleinkinderen met hun juiste naam. “Dat zijn er te veel geworden” zegt Julia. De zeven kinderen Lucia, Jan, Dina, Jack, May, Jos, Greet wonen haast allemaal in het Hoogstraatse (Meerle, Meer, Minderhout). Jos is enkele jaren geleden in Sint-Job gaan wonen maar komt nog wekelijks bij moemoe op bezoek. De kinderen hebben een beurtrol zodat Julia elke dag bezoek krijgt. Julia en haar kinderen weten wat goed is. Voor

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

haar 90-ste verjaardag schonken ze haar een abonnement op De Hoogstraatse Maand. Hopelijk kan ze dat abonnement nog jaren verlengen. (fh)


MEERLE

Mjeelse Pierentrapper

Schildersgroep Meerkunst stelt tentoon in Meerle MEERLE – Om de twee jaar houdt de schildergroep Meerkunst een groepstentoonstelling in hun schilderslokalen in Meer. Ditmaal wijken ze uit naar het mooie Raadshuis van Meerle. De tentoonstelling heeft plaats in de weekends van 19 en 20 november en 26 en 27 november, telkens van 13 u tot 18 u. De vernissage is op vrijdag 18 november van 19 u tot 21 u. De inkom is gratis. Meerkunst is een groep van 13 schilders, waarvan 4 mannen en 9 vrouwen en waarvan ongeveer de helft Vlamingen en de helft Nederlanders uit de regio Breda. Ze gebruiken verschillende materialen en beoefenen verschillende stijlen, van hedendaags realisme tot abstract. De naam Meerkunst verwijst naar het beoefenen van ‘Kunst’ in het dorp ‘Meer’ en het streven om “meer kunst” te beoefenen. Het zijn allen oud afgestudeerden van de academie IKO te Hoogstraten, 5 jaar schilderkunst en sommigen hebben 5 jaar bijkomende opleiding gevolgd in grafiek of tekenen.

Om te kunnen werken, huren ze het gelijkvloers van de “Oude Melkerij” in Meer en schilderen daar elke dinsdag van 13. 30u tot 22.00u en soms ook op donderdag. Elk werkjaar bezoeken ze ‘ter verrijking’ samen één of twee tentoonstellingen, in België of het buitenland: in 2015 Den Haag en 2016 ’s Hertogenbosch. Daarnaast nemen ze ook deel aan kunstevenementen in Hoogstraten en omgeving, zoals aan Kunst in de Etalage in Hoogstraten of aan Kunstroute in Etten-Leur Nederland. Tweejaarlijks richten ze een tentoonstelling van eigen werken van de laatste 2 jaar in, hetzij in de lokalen in Meer, hetzij in andere locaties zoals nu in het Raadshuis van Meerle. Verscheidene onder hen hebben ook solotentoonstellingen, zoals dit werkjaar Diane Mees in De Bijl te Zoersel en in kasteel de Renesse in Malle, Gerda Rens in De Bijl te Zoersel, Kees van Boxel in de Lucia kapel te Meersel-Dreef. Maar nu dus de groepstentoonstelling in het Meerlese Raadshuis. Iedereen van harte welkom! (sg/jaf)

MEERLE – Onze Mjeelse Pier staat er heel het jaar bloot bij. Normaal voor een pier, niet? Ter gelegenheid van de veldtoertocht van de Pierentrappers op 16 oktober was hij gedurende enkele weken te bewonderen in wielertrui en pet van de Pieretrappers. Omdat een pier benen noch voeten heeft, was een broek en koersschoenen niet nodig. Of hij de toertocht heeft meegereden was bij het ter perse gaan niet bekend. Ik vrees van niet, gezien de straffe ketting waarmee hij vast ligt op zijn sokkel. (jaf)

Eersteklasje van De Klimtoren

MEERLE – Door omstandigheden was de foto van het ‘Eersteklasje’ van de Klimtoren niet tot bij de redactie van de Gazet van Antwerpen. Jammer voor ouders, grootouders en de kindjes zelf natuurlijk. Want nu stonden er veel klasjes

in de krant, maar hun klas niet. Gelukkig geraakte de foto wel tot bij de redactie van ons blad, waardoor het Meerlese Eersteklasje nu wel bij ons nieuws staat en die anderen niet!

We hadden ook graag foto’s van andere eerstejaarsklassen geplaatst. Omdat dit in dit nummer wegens plaatsgebrek niet mogelijk was, krijgen die een plaats in ons volgende nummer. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

51


MINDERHOUT / MEERLE

52

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

’t Heidebloempje brengt ‘Gratis voor het te laat is’ MEER - Toneelkring ’t Heidebloempje brengt in november ‘Gratis voor het te laat is’ van Luc Kerkhofs. Regisseur met dienst is Jos Cools. De voorstellingen vinden uiteraard plaats in de Meerse cultuurtempel Zaal voor Kunst en Volk, Meerseweg 3. Roger en zijn drie kloeke zonen verliezen hun respectievelijke echtgenote en moeder na een slepende ziekte. Het huishoudelijk werk wordt vanaf dan verdeeld en Roger vindt eindelijk de tijd om van het leven te genieten. Het enige wat hij nog wil is dat z’n drie zonen van de straat geraken. Maar door hun jarenlange strenge opvoeding is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Geen probleem, Roger zal hen wel bijstaan met raad en daad… Dat zorgt uiteraard voor de nodige complicaties. ’t Heidebloempje staat op de volgende dagen en uren op de planken: vrijdag 4 november om 19.30 u., zaterdag 5 november om 19.30 u., zondag 6 november om 14.00 u., vrijdag 11 november om 19.30 u., zaterdag 12 november om 19.30 u. Kaarten kosten € 7 per stuk en zijn te reserveren bij Stan en Emelie Strybos, 03 315 83 44.

De Heidebloempjeploeg die “Gratis voor het te laat is” brengt: (van l. naar r.) Jos Cools, Wout De Gruyter, Frie Adriaensen, Karine Teuns, Jan Jansen, Jill Cools, Jeff Dictus, Fonne Brosens, Ilse Arnouts.

Allerheiligen-Allerzielen gedeeld verdriet

MEER - Er leven nog wat bladeren aan de bomen maar ‘t frisse groen is eraf. Aan de ingang van het kerkhof buigen de treurboomtakken nog wat triester door en het monument voor de gesneuvelden, grijs en koud, voelt onbehaaglijk aan. De zerken zijn geschuurd of opgepoetst en versierd met witte, paarse en gele bloemen, die zorgen voor een warm gekleurd tafereel. Stilte, rust en zorgzaamheid van de bezoekers maken van de begraafplaats een plek waar verdriet, gemis en verbondenheid zeer voelbaar zijn. Families, vrienden, buren,…we ontmoeten hier elkaar om samen terug te denken aan een ge-

Vogelshow “De Zandfluiter - Meer”

liefde, een moeder of vader, een grootvader of een vriend die er niet meer is. Hier bieden we elkaar een beetje troost die het verdriet helpt verzachten. Ook dit jaar nodigt de Sint-Jorisgilde ter gelegenheid van Allerheiligen iedereen uit in haar lokaal om samen bij een gezellige babbel te genieten van een heerlijke warme pannenkoek en een bakje troost. Van harte welkom op dinsdag 1 november in de Donckstraat van 10.00 tot 17.00 uur. (fh)

MEER - Vogelvereniging “De Zandfluiter” organiseert in het weekend van 12 en 13 november 2016 haar jaarlijkse vogelshow. Een unieke gelegenheid om verschillende inheemse en exotischere vogelsoorten van dichtbij te bezichtigen. Leden van de organiserende club zijn aanwezig en geven u graag een woordje uitleg. Zeer leerrijk voor kinderen. Enig in Hoogstraten. Iedereen is van harte welkom! Inkom gratis! Praktisch: Vogelshow van ‘De Zandfluiter’ op zaterdag 12 november van 18.00 tot 23.00 uur en op zondag 13 november van 9.00 tot 20.00, Meerleseweg 4 (red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

53


MEER

Plan B opent “DE VIERDE POORT“ Op een dinsdagavond in oktober begeef ik mij, uw nederige reporter, naar café Oud Hoogstraeten, waar ik een afspraak heb met de architecten van Plan B: Jan Dufraing, Marc Koyen en René Michiels. In het verleden hebben ze hun toneelsporen verdiend bij de Mussenakker en ’t Heidebloempje met zelfgeschreven stukken als E.Z.E.L., De Zeven Sacramenten, Vast in de Kast en De Witte Neger. Vandaag moeten we het hebben over “De Vierde Poort”, hun nieuwste creatie. Bij aankomst zitten ze al aan een schuimende Duvel en binnen de minuut staat er ook zo’n exemplaar voor mijn neus te blinken. DHM: Schol! Heren, Plan B? Wat moet ik mij daar bij voorstellen? René: Een nieuw toneelgezelschap. Marc: Splinternieuw, met allemaal mensen die enorm veel goesting hebben om dit toneelstuk op te voeren. Jan: Vaak ook mensen die nog nooit geacteerd hebben. Samen met degenen die al wel op een podium gestaan hebben, geeft dat een boeiende combinatie.

Maarten Michielsen, Ine Aerts, Bert en Wim Dufraing vormen samen Nashville Bum en zij spelen live “De Vierde Poort” het vloeit allemaal in elkaar over. Het is als Plan B beginnen we aan iets nieuws en dat geeft een trein, die alleen stopt bij de pauze en op een grote drive. Niet alleen bij mij, maar bij het einde. iedereen, merk ik. DHM: Het nieuwe toneelstuk heet “De Vierde Poort“. Wat mogen we verwachten? René: Toneel, film en muziek. Marc: Wie onze vorige stukken gezien heeft, weet wat hij kan verwachten. We proberen eigentijds toneel te brengen met veel humor, soms absurd, en de nodige zelfspot. Jan: Over de inhoud willen we niet veel kwijt. Het is allemaal bedoeld als amusement. René: Eigenlijk is het een kerststuk. Marc: Daarom spelen we het ook in de weken voor Kerstmis. Jan: Het stuk heeft inderdaad een link met Kerstmis, maar pin ons daar maar niet op vast. DHM: Hoorde ik daarnet iets over film?

Regisseur Jan Dufraing en cineast Karel Martens geven aanwijzigingen tijdens een van de filmopnames van Plan B tijdens de zomermaanden. René: We klappen hier toch over een man of 30 in totaal. Marc: Die nog nooit samen toneel gespeeld hebben. DHM: Jullie speelden en schreven toch voor ’t Heidebloempje in Meer? Jan: Dat klopt, maar nu niet meer. Het was tijd voor iets anders. René: Ik was al een tijdje gestopt, maar voor dit toneelstuk kom ik nog eens uit de kast. Marc: ’t Heidebloempje was plan A, zou je kunnen zeggen. Maar dat ging niet door en met

54

Jan: In al onze stukken speelt de muziek een belangrijke rol, zeker live-muziek. We kunnen niet zonder. DHM: Wanneer vindt dat allemaal plaats? Ney: In Zaal Cecilia in Hoogstraten op de donderdagen 8 en 15, de vrijdagen 9 en 16, en de zaterdagen 10 en 17 december om 20.00 u. Marc: Kaarten zijn te koop aan 10 eur per stuk vanaf zondag 20 november. Ze kunnen gereserveerd worden via het mailadres toneelplanb@ gmail.com. Je krijgt dan een mail terug met het rekeningnummer en als er betaald wordt, is de reservatie definitief. Eventueel kan je ook naar Jan bellen voor meer info: 0474/484236. Jan: De zaal is ingericht als toneelcafé, dus de plaatsen zijn beperkt. De deuren gaan open om 19.00 u en om 20.00 u stipt beginnen we eraan.

René: Het toneelstuk wordt doorspekt met filmpjes die we deze zomer opgenomen hebben. Heel plezant.

DHM: En de toekomst? Is Plan B een blijver in het Hoogstraatse cultuurleven?

Marc: De verschillende delen van het toneel worden op die manier met elkaar verbonden. In feite gaat het toneel verder in de filmpjes en andersom.

Marc: Eerst dit tot een goed einde brengen en dan kijken we naar de toekomst.

Jan: De onvolprezen Karel Martens heeft de filmpjes opgenomen en gemonteerd. Hij heeft daar veel ervaring mee, onder andere door het kindertoneel in Meer.

Jan: Dat weten we niet. Dat is afwachten.

Ney: Ik ken de toekomst al: drie Duvels. Gij ook ene? Dan zijn het er vier. DHM: Nee, dank u. Ik zal wel een Duvel drinken tijdens de opvoeringen. Veel succes en tot in december. (jd/red)

Luc Meyvis: (is er bij komen staan) Ik doe ook in een van die filmpjes mee. Twee keer zelfs. Marc: En dat hebt gij heel goed gedaan, Luc. Luc: Horeca hè, dat is ook voor een stuk toneel spelen. DHM: En dan is er ook nog de muziek? Ney: Ja, live-muziek van Nashville Bum. Marc: Die groep is het bindmiddel tussen het toneel en de filmpjes. Op die manier hangt alles aan elkaar vast. Toneel, film en muziek:

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Een van de filmscènes uit “De Vierde Poort”: agenten Fred De Gruyter en Koen Buts maken jacht op …? Laat dat maar een verrassing blijven.


MEER / OOK DAT NOG

Nieuws van Fanfare De Eendracht

OOK DAT NOG Zondag 18 september - Het centrum was verkeersvrij naar aanleiding van Hoogstraten in Groenten en Bloemen. De politie Noorderkempen verbaliseerde 72 bestuurders, voornamelijk voor het negeren van de enkele rijrichting die in een aantal straten van kracht was. Daarnaast hebben de agenten inbreuken vastgesteld tegen het stilstaan en het parkeren. Zeven voertuigen die hinderlijk geparkeerd stonden, zijn weggetakeld. Het parket van Turnhout wil de blinde gevangenisdirecteur van Wortel, Jef Buts, (65) vervolgen. Deze werd na klachten over seksueel misbruik geschorst. De man ontkent in alle toonaarden.

MEER - Op zaterdag 24 september ontving Fanfare De Eendracht- Meer in de parochiezaal een achttal muziekverenigingen tijdens de muziekfeesten 2016. Gedurende de hele namiddag en avond was er gelegenheid om naar mooie muziek te luisteren in een aangenaam en gezellig kader. Het aanwezige publiek kon de uitgevoerde muziek dan ook bijzonder waarderen: bij regelmaat werd een bis-nummer door het publiek gevraagd en natuurlijk ook uitgevoerd….We kijken nu al uit naar een volgende editie van de jaarlijkse muziekfeesten. Na de muziekfeesten en de activiteiten rond de kermis staat, naast enkele optredens buiten de dorpsgrenzen, het jaarlijkse teerfeest voor de deur !

Eucharistie en teerfeest Naar jaarlijkse traditie herdenkt Fanfare De Eendracht haar overleden leden en ereleden. Dit jaar heeft de herdenking plaats tijdens de eucharistieviering van zaterdag 19 november om 17.45 uur. Muzikaal wordt de viering verzorgd door de

muzikanten van de Fanfare onder de kundige leiding van Dirigent Mevrouw Marleen Proost. Na de eucharistieviering worden de leden en ereleden in de Meerse parochiezaal verwacht voor het jaarlijkse teerfeest. Er wordt een warm maal geserveerd aan de muzikanten, de werkende leden en de ereleden. Met dit teerfeest wordt een druk werkjaar met vele activiteiten afgesloten. Na het feestmaal is er, zoals het overigens op een teerfeest hoort, gelegenheid tot dans en vermaak voor jong en oud. De bestuursleden van de Fanfare De Eendracht zijn druk bezig met het bezoeken van de leden en de ereleden voor de inschrijving van dit teerfeest. Ook u kan de fanfare als erelid steunen. Daarvoor kan u terecht bij één van de bestuursleden of muzikanten. U kan dan eveneens inschrijven voor het teerfeest van zaterdag 19 november. Het wordt beslist een gezellige avond. De opleiding tot muzikant zijn inmiddels weer hervat. Geïnteresseerden, zowel jonge als minder jonge liefhebbers, kunnen zich nog steeds melden bij Luc Van Bladel op het nummer 03 315.75.71. (fh)

Muzikale Herfstbrunch met Sinte-Rosalia MEER - Met dirigent Bart Van Ossel en de muzikanten van Brassband Sinte-Rosalia uit Meer kan u zondag 27 november de dag op een prettige, muzikale manier inzetten met een muzikale herfstbrunch.

gen een selectie uit hun populaire repertoire. Ook de jonge muzikanten van het opleidingsensemble De Heideroosjes brengen o.l.v. Annick Vandenbergh een aantal nummertjes.

In Zaal voor Kunst en Volk wordt u om 10 u. verwelkomd met een aperitiefje gevolgd door een heerlijke herfstbrunch. Soep, groentebuffet, kippenpasteitje, stoofvlees, broodjesassortiment, fijne vleeswaren, kaas, gebakken eieren en spek, nagerechtenbuffet, koffie, thee, chocomelk,… het staat allemaal op het menu.

Deelnemen kost 5 euro voor kinderen tot 3 jaar, 16 euro voor kinderen van 3 tot 10 jaar en 21 euro voor volwassenen. U schrijft telefonisch in bij Jos Brosens (0473 80 75 24) en maakt het verschuldigde bedrag over op rekening BE04 9796 2283 9631 van Brassband Ste.-Rosalia (met vermelding van naam en aantal deelnemers). Inschrijven kan tot 18 november.

Terwijl u, met de hele familie misschien, geniet van al dat lekkers, zorgen de muzikanten voor een gezellige muzikale omkadering: zij bren-

Praktisch: Muzikale Herfstbrunch op zondag 27 november om 10 uur in Zaal voor Kunst en Volk (jav)

Vrijdag 23 sept. - Op Hoogeind in Meer is een inbraak in een tuinhuis vastgesteld, in Bleuken ging het om een inbraakpoging in een garage. Het Openbaar Ministerie vorderde twee jaar cel tegen Dennis V.D.W. (36), een Nederlander die in Duitsland woont. Tussen augustus 2012 en januari 2013 zou hij cannabis hebben geteeld in een huis op de Sint-Lenaartseweg in Hoogstraten. Hij stond ook terecht voor de diefstal van elektriciteit. De man kreeg eerder twee jaar bij verstek. Hij werd op 26 juni opgepakt aan de Zwitserse grens. Begin september werd hij aan ons land uitgeleverd. Zaterdag 24 sept. - Op een parallelweg naast de E19 in Meer-Hoogstraten vloog een terreinwagen tegen een schuurtje. De 25-jarige Roemeense passagier, die in Meer verbleef als seizoensarbeider, kwam om het leven, de bestuurder raakte zwaargewond. Maandag 26 sept. - Twee onbekenden hebben op slinkse wijze de inhoud van de kassa meegenomen bij Bloemen Iris op de Vrijheid. Dat gebeurde terwijl de winkel open was. Het gaat om een aanzienlijk bedrag. Toen een klant aan de kassa stond, vroeg hij iets over de bloemen die buiten voor de etalage staan. Op dat moment is een kompaan binnengestapt. Achteraan het toestel zit een knopje om de kassa te openen als de elektriciteit uitvalt. Op de camerabeelden zijn de twee daders duidelijk te herkennen. Het zijn mannen van het Indische type die een mengeling van Frans en Duits spraken. Rechtbank - Jordy V.H. (21) uit Wuustwezel is door de rechter in Turnhout veroordeeld tot vier maanden celstraf. Samen met een minderjarige ging hij op 16 januari 2015 na een busrit een andere minderjarige te lijf en sloeg hem arbeidsongeschikt. De vechtpartij deed zich voor aan de halte voor het VITO in Hoogstraten. Aan het slachtoffer moet hij 1.005 euro schadevergoeding betalen. Dinsdag 4 oktober - In Meersel-Dreef is dinsdag een diefstal in een woning gemeld. De daders wisten een horloge te ontvreemden. Toen zijn de indringers wellicht opgeschrikt, want ze zijn gevlucht en hebben een schroevendraaier en een muts achtergelaten.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

55


MEERSEL-DREEF

56

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

HVV: in de middenmoot Drie overwinningen op rij werkten de slechte start helemaal weg. De aanvallers vinden mekaar beter en beter. Hoewel in Berchem opnieuw verloren werd is HVVopgeklommen naar het midden van de rangschikking. DHM: In de eerste wedstrijden kon niet worden gescoord. In de volgende wedstrijden lukte dit prima met een negen op negen. Eric Franken: Je mag niet vergeten dat er toch wel een aantal nieuwe spelers moesten worden ingepast, spelers die ook nog maar weinig of niet op dit niveau hebben gespeeld in het verleden. Dat vergt tijd, maar iedereen blijft keihard werken en mijn motto blijft: werken wordt altijd beloond. DHM: Ook de verdediging stond er. Maar nu toch drie tegendoelpunten tegen Berchem. Hoe verklaar je de nederlaag? Eric: Als je de tegendoelpunten bekijkt dan zegt dat al voldoende, denk ik. Het waren drie tegendoelpunten in geschenkverpakking. We geven de doelpunten te veel weg. Wanneer je uitgespeeld wordt, heb ik daar minder problemen mee. Dan kan je op training aan het probleem werken, maar tegen zulke dingen ben je machteloos. DHM: Met Bocholt, Thes en Overijse heb je niet de minste tegenstanders in de volgende wedstrijden? Eric: In deze reeks kan iedereen van iedereen winnen. Bocholt is een vrij constante ploeg met up en downs. Thes is tot hiertoe een van de betere ploegen: ervaring, kwaliteit en drive. Maar ook tegen hen gaan wij voor de 3 punten net zoals in elke wedstrijd. Overijse is net zoals vorig jaar een stugge ploeg die moeilijk te ontwrichten is.

Wedstrijdverslagen

Hoogstraten VV – R. Cappellen FC 3 – 2 Net als in vorige wedstrijden kwam de tegenpartij op voorsprong en moest er achtervolgd worden. Roy Van der Linden zette een penalty om en Gianni Vets kopte de thuisploeg nog voor de rust op voorsprong. Na tien minuten in de tweede helft kreeg ook Cappellen een strafschop. Naar het einde toe werd het slotoffensief van Hoogstraten toch nog beloond. Faria Da Silva en Nick Van de Walle scoorden niet. Roy Van der Linden deed dit wel. K. VK. Tienen – Hoogstraten VV 2–4 Hoogstraten liet zich niet verrassen op Tienen en pakte verdiend de drie punten. In de eerste helft had meermaals gescoord kunnen wor-

den, maar enkel Bouyfoulkitne trof raak en de thuisploeg scoorde tegen. Van de Vreede mocht invallen voor de gekwetste Fockaert en kon in de tweede helft zijn eerste doelpunten van het seizoen maken. Roy Van der Linden dikte nog aan tot 1 – 4, maar ook Tienen scoorde nog een keer. Hoogstraten VV – KSC Grimbergen 2 – 1 Na de wedstrijd en de negen op negen vertelde Tiago Da Silva dat zijn ploeg steeds beter begon te voetballen. Hij scoorde zelf de twee doelpunten en was dus de matchwinnaar. Toch startte Grimbergen sterk aan de wedstrijd, maar rond het kwartier rondde Tiago een scrimmage af. Bij een derde poging knalde hij een moeilijke bal in de verste hoek. In het begin van de tweede helft scoorde hij zijn tweede op aangeven van Roy Van der Linden. Wat in de eerste wedstrijden niet ging, kansen afmaken, lukt nu wel. Het eerste clean sheet kwam er niet door een tegendoelpunt in blessuretijd.

K. Berchem Sport – Hoogstraten VV 3 – 1 Eric Franken was na de wedstrijd erg ontgoocheld. Het werd een wedstrijd waar vele cadeautjes werden uitgedeeld. Het eerste was voor Hoogstraten. Van De Vreede maakte dankbaar gebruik van een te korte terugspeelbal. Het veldspel was gelijkgaand en een gelijkspel zou mooi geweest zijn, maar de doelpunten werden weggegeven in geschenkverpakking.

Competitiewedstrijden

Zaterdag 29 oktober 20 uur Tempo Overijse – Hoogstraten VV Zondag 6 november 14u30 Hoogstraten VV – R.C. Hades Zondag 13 november 15 uur K. OL. SC. Wijgmaal – Hoogstraten VV Zaterdag 19 november 20 uur Hoogstraten VV – Spouwen-Mopertingen Zondag 27 november 15 uur K. Rupel-Boom FC – Hoogstraten VV Zaterdag 3 december 20 uur Hoogstraten VV – KV Woluwe-Zaventem

Juri Meyvis: 250 wedstrijden trouwe HVV-dienst

“This is your captain speaking”: Op 15 oktober 2016 werd Juri Meyvis en zijn vriendin Jolien, zoontje Tim en dochtertje Quinn in de kijker gezet. Juri is een trouwe, plichtsbewuste speler en kapitein van de ploeg. Juri (°14.09.1982) sloot eerst aan bij de jeugd van MVV. Hij werd door talentscouts opgemerkt en ging op 12-jarige leeftijd naar het toenmalige Germinal Ekeren. Na twee seizoenen ging hij naar SK Lierse, maar kwam na 3 seizoenen als gevolg van een te snel groeiproces in de problemen. Na een lange revalidatie zonder resultaat stopte hij met voetballen. Na enkele jaren begon hij, op vraag van een vriend, samen met zijn broer Sven, opnieuw te voetballen bij de buren uit Wortel. Zijn comeback viel zo mee dat hij een transfer naar eersteprovincialer Sint-Lenaarts versierde. Juri was een vaste waarde bij Sint Lenaarts, waar hij zes seizoenen speelde, vooraleer hij in 2009 de overstap naar HVV maakte. Onder trainer Frank Braeckmans was hij meteen een certitude. Juri miste dat eerste rood-witte seizoen slechts twee wedstrijden, het jaar nadien slechts één wedstrijd. Met trainer Regi Van Acker speelde HVV in 2013-2014 kampioen en promoveerde voor het eerst naar Tweede Nationale. Onder trainer Gevers en nu bij Francken is Juri nog steeds een vaste waarde. “Kampioen spelen in Derde, promoveren naar Tweede, de bekerwedstrijd op Standard, de wedstrijden tegen Antwerp,… het zijn allemaal

mooie herinneringen, maar wat mij nog het meeste plezier doet, zijn de momenten rond het voetbal: weekendjes weg met de ganse ploeg of met enkele ploegmakkers na een slopend seizoen. “Ik heb een hele tijd gesukkeld met mijn rug door de combinatie van werk met voetbal. Door de goede zorgen van een osteopaat en kinesist ben ik toch van die vervelende pijn verlost geraakt. Ik voel momenteel dat ik nog niet moet onderdoen voor al die jonge gasten, ook al sla ik af en toe wel eens een training over. Stoppen zit voorlopig niet meer in mijn gedachten, ik ben té graag op HVV. Ik voelde in het tussenseizoen het vertrouwen van het bestuur en van de supporters. Jolien, onze kindjes, ons pa en ma en onze Sven komen heel graag kijken naar HVV en hen aan de zijkant van het veld zien staan, geeft me zo een goed gevoel dat ik er graag nog even mee zou doorgaan bij rood en wit!” (PVdB/RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

57


SPORT

Provinciaal voetbal

Minderhout en Meerle mee op kop Na zeven wedstrijden kunnen we toch al een duidelijk beeld krijgen van de waardeverhoudingen tussen de verschillende ploegen. Opmerkelijk is dat zowel Minderhout als Meerle mee op kop staan. Minderhout is aan de competitie begonnen met dezelfde ambities als vorig jaar. In tweede provinciale voelen ze zich op hun plaats en wanneer ze dat verblijf kunnen verlengen is hun doel bereikt. De verwachtingen zijn dan ook overtroffen, want na zeven wedstrijden staan ze mee op kop. Meerle dat van vierde naar derde promoveerde, verrast ook zichzelf met een gedeelde eerste plaats. Zij verloren nog maar 1 keer. Meer daarentegen verloor zijn laatste vier wedstrijden en moet zich dringend herpakken. Ook Wortel staat nog ver van de beoogde vijfde plaats. Ook zij laten te veel steken vallen.

Minderhout VV DHM: 4 – 3 tegen Balen. Jullie verwennen de supporters wel. Erik Leffelaer: De wedstrijd tegen Balen was inderdaad een spektakelstuk. De meeste kansen waren voor ons, maar het duurde tot minuut 91 tot we zeker waren van winst. We begonnen ook deze wedstrijd met de intentie om de 3 punten thuis te houden om alzo mee in de kopgroep te blijven. We trachten iedere week onze supporters waar voor hun geld te geven. Dat lukt uiteraard de ene week beter dan de andere.

KFC Meer

DHM: Met twee overwinningen en twee gelijkspelen staan jullie na zeven wedstrijden mee aan de leiding in 2de provinciale B. De goeie start was dus geen toeval. Erik: 4 overwinningen, 2 gelijke spelen en 1 nederlaag is de positieve balans van de eerste 7 weken. De start is geslaagd en we hopen dit nog zeker een tijdje verder te zetten. Dat we aan de leiding staan is erg plezant en de spelers kunnen hier met volle teugen van genieten. Die gasten verdienen dat. Er is veel inzet en een goede mentaliteit. Uiteraard duurt een competitie 30 weken en staan we nu nog nergens maar het geeft wel een boost aan deze groep.

DHM: Met vier nederlagen op rij ziet het er niet goed uit voor KFC Meer. Heb je een verklaring voor de zwakke prestaties? Raf Raaijmakers: Van de vier wedstrijden die we verloren, hadden we er twee moeten winnen. In elk van die wedstrijden hebben we zeker vijf open kansen gemist en telkens kregen we op het einde deksel op de neus. Tweemaal een verlies van 2-1 ! Dit breekt ons zuur op . Wij zitten in de hoek waar de klappen vallen en daar kunnen we enkel uit geraken met een gezonde, strijdlustige werkersmentaliteit. We zullen het mooie combinatievoetbal even achterwege moeten laten, want dat heeft ons geen punten opgeleverd. We waren telkens de best voetballende ploeg en we kregen enkel lovende woorden van onze tegenstrevers, maar daar koop je niets voor.

DHM: Oud-Turnhout mag geen probleem zijn en daarna komt Merksplas op bezoek. Dat wordt vast speciaal, maar niet gemakkelijk. Erik: Oud-Turnhout is een gevaarlijke klip voor ons. In het verleden wonnen we daar nog niet. Wanneer we de ambitie hebben om mee te spelen in de eerste periode, moeten we daar wel gaan winnen. Merksplas komt op bezoek en dat is echt wel een titelkandidaat. Het is altijd een geladen wedstrijd. In tweede provinciale zijn er geen gemakkelijke opdrachten, maar na deze start is het iets meer ontspannen spelen dan vorig jaar.

DHM: met Zandvliet, Deurne en Achterbroek ontmoeten jullie opnieuw waardige tegenstanders. Wat verwacht je ervan? Raf: Als je naar de rangschikking ziet en concludeert dat de ploeg die als eerste gerangschikt staat slechts vier van zijn eerste zeven wedstrijden heeft kunnen winnen, zegt dat genoeg over de sterkte van onze reeks. Het verschil tussen winst en verlies ligt heel kort bij elkaar. Alle ploegen zijn aan elkaar gewaagd! Voor ons is het nu heel belangrijk om punten te pakken. We gaan terug naar de basis. We moeten spelen vanuit een goede organisatie. Enkel door

Boven van links naar rechts: GertVan Bavel (hoofdsponsor), PietVan Bavel (trainer ) StanVan Gestel ( keeperstrainer ) Jelle Martens, Jef Swaenen , Niels Vermeiren, Koen Verheyen, Jeroen Verbreuken , Twan Huysmans , Lorenz Janssens, Pieter Goetschalckx en Guy Willemse ( verzorgers ) Onder van links naar rechts: Frans Boudewijns (afgevaardigde) Tom Voeten, Stef Dejongh, Niels Van Haperen, Roy Michielsen, Kevin Druyts, Bjorn Voeten, Dave Martens, Bart Leemans, Yannick Van Bavel, Freek Van Bavel, Mathias Michiels , Yoeri Faes 58

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT punten te pakken zal het vertrouwen kunnen groeien.

KFC Meerle DHM: Met twee mooie overwinningen komen jullie mee op kop in de rangschikking. Dat moet zeker boven de verwachtingen zijn. Piet Van Bavel: Gezien onze oprecht zeer bescheiden ambities overtreft dit onze stoutste dromen. Ik heb dan ook na de wedstrijd gezegd dat ze tot dinsdag avond mogen genieten van onze onverwachte positie aan de kop van het klassement. Vanaf dan telt alleen nog maar de volgende wedstrijd. DHM: Wanneer we de wedstrijd tegen Burcht niet meerekenen, laten jullie bijna niet tegenscoren. Verdedigend zit het schijnbaar zeer goed. Piet: De organisatie staat inderdaad goed. Hier is op training en in de kleedkamer heel veel energie aan besteed. Een pluim voor de verdediging en niet in het minst voor oud gediende, doelman Koen Verheyen. Hij is nog steeds een onmisbare schakel in ons geheel. Een organisatie staat of valt met het winnen van de 1 op 1 duels. Ook op dat vlak laten we momenteel weinig steken vallen. Nog belangrijker in het hedendaagse voetbal is dat je met gans de ploeg verdedigt én aanvalt. In elke linie doet iedereen zeer gedisciplineerd zijn taken en is niemand te beroerd dat broodnodige stapje extra te zetten. Tegen Burcht was die scherpte net iets minder aanwezig en de realiteit is, dat je dan reeds verloren bent voor dat de wedstrijd gestart is. Ook dat is geen ramp en hoort nu eenmaal bij het leerproces. DHM: Wat verwacht je van de volgende wedstrijden? Piet: Wij vatten elke wedstrijd aan met dezelfde intentie, zodat we onszelf achteraf, bij een minder resultaat, niets moeten verwijten. Fysiek en

mentaal lopen mijn jongens op de toppen van hun tenen. Dit in combinatie met onze smalle en jonge kern zal onvermijdelijk voor een terugval zorgen. Uiteraard willen wij de positieve flow die momenteel door onze ploeg en gans de club waait zo lang mogelijk vast houden.

KVNA Wortel DHM: Het is schijnbaar heel moeilijk om thuis te winnen. De laatste drie thuiswedstrijden werden telkens met 1 – 3 verloren. Heb je hier een verklaring voor? Bart Wilmsen: Indien ik er een verklaring voor zou hebben, kon ik ervoor zorgen dat dit niet meer zou voorvallen. Het waren dan misschien wel drie teams uit de top 5, maar op voetballend vermogen moesten we dit seizoen eigenlijk nog voor geen enkele ploeg onderdoen. Momenteel is het in elke wedstrijd moeilijk om de punten binnen te halen. Weeral slikten we in de eerste wedstrijdminuten een tegengoal, bijna een wekelijks weerkerend fenomeen. En voorin gaat de bal iets te vaak langs de verkeerde kant van de paal over de doellijn. Ook de scheidsrechters blijken dit seizoen niet echt Wortel-gezind te zijn. DHM: De volgende thuiswedstrijd is tegen de leiders in de rangschikking, maar eerst moet Wechelderzande worden bekampt. Wat verwacht je van de volgende wedstrijden? Bart: Tegen Wechelderzande is de opdracht: drie punten! De beter voetballende ploegen komen er daarna aan met Putte en Westmalle, ploegen met uitgesproken titelambities, maar we zijn ervan overtuigd dat wij niet kansloos zijn tegen hen. We gaan proberen de rust in de ploeg te bewaren. De individuele foutjes moeten eruit. Met 6 puntjes achterstand op de vijfde plaats is er nog geen man over boord, maar we moeten er natuurlijk voor zorgen om stilaan dat

gat te verkleinen. Wij hebben sowieso de kwaliteiten om daarin te slagen, we moeten er in geloven en blijven werken zodat het geluk onze kant kiest. Competitiewedstrijden: Lentezon – Minderhout VV 1–3 KFC Meer – Ekeren FC 1–2 Olympic Deurne - KFC Meerle 0–1 KVNA Wortel – Maria Ter heyde 1–3 Minderhout VV – Vlimmeren 0 – 0 Kalmthout SK – KFC Meer 2–1 KFC Meerle – Sporting Burcht 0–3 KVNA Wortel – SK Donk 1–3 Wuustwezel – Minderhout VV 2–2 KFC Meer – KVV Dosko 0–3 K. Achterbroek – KFC Meerle 0–2 Alberta Schilde – KVNA Wortel 1–2 Minderhout VV – Verbr. Balen 4–3 Gooreind VV – KFC Meer 3–0 KFC Meerle – FC Merksem 2–0 KVNA Wortel – Heibos KSV 1 – 3 Volgende wedstrijden Zondag 30 oktober 15 uur KFC Herselt – Minderhout VV KFC Meer – K Achterbroek VV Rochus Deurne – KFC Meerle KVK Westmalle – KVNA Wortel Zondag 6 november KFC Schoten – KFC Meer KFC Meerle – Kalmthout KVNA Wortel is vrij Zondag 13 november KSK Wilrjk – KFC Meerle Berendrecht SK – KVNA Wortel Zondag 20 november KFC Meerle – DOSKO KVNA Wortel – KFC Nieuwmoer Zondag 27 november KFC Meerle – KFC Meer FC Sint Jozef – KVNA Wortel

Boven rij van links naar rechts:Dennis Van Der Linden (Sponsor), Maarten Verhoeven, Stef Snels, Jan Dirven, Glenn Cavents, Bart Braspenning, Willem Horsten, Per Boogaerts, Mario Marijnissen, Toon Verhoeven, Niels Van Bergen, Rudy Snels (voorzitter), Lu Verschueren en Bart Wilmsen (trainer) Onder van links naar rechts: Leen Bolckmans (kinesist), Philippe Van Erck, Ward Huybrechts, Jelle Hendrickx, Glenn Verhoeven, Stef Bolckmans, Seppe Lenaerts, Geert Snoeys, Jordi Ceusters, Gilles Verboven, Raf Tilburgs DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

59


SPORT

Mertensmannen helpen België naar WorldGames HOOGSTRATEN - Van 6 tot 11 september namen de Mertensmannen deel aan het WK in het Zweedse Malmö. “Het was misschien wat stil geworden rond onze touwtrekvereniging, maar dat betekent niet dat we gestopt zijn met onze sport,” aldus hun woordvoerder. “Integendeel, we zijn er de laatste jaren een ferme lap op aan het geven in trainingen en wedstrijden.” Het streefdoel was om er in 2016 opnieuw te staan na een verjonging van de teams. Deelname aan het WK moest hiervan de bevestiging brengen. Vandaar “dat we met onze geslepen schoenen met de auto richting Zweden gingen.” In de 700 kg klasse “met bij ons een goeie 685 kg op de bascule, moesten we toch wat punten kunnen pakken. Onze poule was pittig van tegenstand maar optimaal van opbouw. We startten tegen mindere ploegen en kregen de echte kanonnen tegen het einde. Hierdoor konden wij onze wedstrijd mooi opbouwen terwijl de tegenstanders al stevige partijen hadden gehad. Maar dan nog moesten we zoveel mogelijk teams overtrekken, want enkel de beste twee gaan door.”

Wreed zweten “De losse en droge grond maakte dat het voetbalveld al na 2 partijen helemaal ondergedabt was. Probeer maar eens uit loopgraven van 20 tot30 cm diep te geraken en dan de tegenstand daar door te sleuren. Daar ga je wreed van zweten... Wedstrijden duren gewoonlijk hooguit 5 minuten, nu werd dat meer dan dubbel. Geloof me, de boterhammekes en bananen vliegen erdoor! Na een zware wedstrijd hadden we onze 2de plaats vast en zaten bij de top 8 van de wereld. In de kwartfinales moesten we het onderspit delven tegen het Nederlandse Heure, een team dat gewend is van finale te trekken. Maar aan de gezichten van die mannen te zien, hadden ze er hard voor moeten knokken.” Het lichtere en jongere 580 kg team wilde niet onderdoen voor hun zwaardere clubgenoten. “In een reeks die qua techniek meer aanvallend is, kregen zij het klaar om op papier sterkere teams vlot 15 minuten te houden staan, een prestatie op zich. Ze weerden zich als duivels en haalden een mooie 6e plaats.” “De 640 kg klasse bevat leden uit de 700kg en 580 kg teams. Het werd een zware poule. Lang hadden we uitkijk op de 3de plaats in de poule, maar de laatste verloren wedstrijd deed ons strandden op een 6de plaats. Al bij al een mooie wedstrijd waarin we ervaren teams goed hebben doen verschieten. Wacht maar tot deze jonge ploeg aan zijn maximale kracht zit!”

Nationale team Het Belgische team in de 580 kg klasse verenigde Mertensmannen, powerrangers uit Brecht en enkele van Familie Janssens. Ook hier werd getrokken in twee poules, uiteindelijk strandde België op een 11de plaats. 60

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De laatste wedstrijddag was voor de nationale teams. “Nogal wat van onze leden horen bij de selectie van de landenteams. Samen met mannen van de Familie Janssens uit Retie begonnen


SPORT we in de 700kg klasse. De eerste zes halen de selectie voor de World Games in Polen volgend jaar. Dat is natuurlijk een extra motivatie. De 20 landen werden opgedeeld in 2 poules van 10; de eerste 2 gaan naar de finales. Ook de 3e van elke poule mag mee naar Polen. In onze reeks zaten er vier tegenstanders die normaal beter zijn dan België. China en Frankrijk bleken haalbaar.

Het echte werk kwam met Duitsland, Zweden en Letland. Met de kracht en uithouding van de Mertensmannen en het tactisch inzicht en de ervaring van Familie Janssens bonden we de strijd aan. Duitsers en Zweden waren te sterk. Een beetje de krachten sparen dus en alles op alles zetten tegen de Letten. Dat zijn agressieve starters met gigantische klappen die door velen

gevreesd worden. Maar wij kicken hierop en waren goed gebrieft. De Letten verkochten ons meer dan 50 snoeken maar ze kwamen er geen stap mee achteruit. Na zo’n 15 minuten waren die mannen uitgeboenkt en haalden wij de zo begeerde 3de plaats. Opdracht volbracht!” (Rb)

Officiële opening Hockeyclub Noorderkempen Tijdens de opendeurdag op zaterdag 24 september 2016 werd de officiële start gegeven van Hockeyclub Noorderkempen, een nieuwe club met sterke troeven. Hockey is een familiesport en de club wil een familieclub zijn waar meisjes en jongens, vrouwen en mannen een ploegsport kunnen beoefenen in de buitenlucht onder de leiding van ervaren hockeytrainers.

“Veldhockey is het nieuwe cool” In mei besloot het stadsbestuur om 10 initiatielessen hockey te organiseren op het nieuwe kunstgrasveld van het Spijker en in samenwerking met de Vlaamse Hockeyvereniging. Er kwamen zo maar even 74 enthousiastelingen op af. Er werd een dynamisch team gezocht en gevonden om een echte hockeyclub op te richten

voor Hoogstraten én de omliggende gemeenten. Inmiddels werkt de club met 13 vrijwilligers waarvan 8 bestuursleden. Na de inleiding van voorzitster Ruth Verachtert, feliciteerde Tinne Rombouts de trekkers van het eerste uur bij het oprichten van deze hockeyclub. Ze loofde nogmaals het initiatief van het Spijker om deze accommodatie te verwezenlijken. De Highstreet Tornados is een mooi gekozen titel voor de aantredende teams en sinds de Olympische Spelen is hockey een sport die vele harten heeft veroverd. Hopelijk wordt er in 2017 ook in competitieverband gespeeld. Hockeyclub Noorderkempen is de nieuwe parel aan de kroon van sportgemeente Hoogstraten. Het sportieve beleid van de nieuwe club is in handen van Iwan Vervoort en op hun website staat hun visie te lezen. Vooreerst moet de sport in de regio verder bekend gemaakt worden. Daarvoor komt er onder andere een hockeykamp in de herfstvakantie en er zullen initiaties gegeven worden in de scholen bij sportdagen of turnlessen.

“Hockeyclub Noorderkempen, de nieuwe parel aan de kroon van sportgemeente Hoogstraten” Ondertussen zijn er al meer dan 130 inschrijvingen en opmerkelijk is dat de leeftijd tussen 14 en 16 jaar erg in trek is. Wie interesse heeft, vindt meer informatie op de website en ga gerust een kijkje nemen op een van de wekelijkse trainingen, die plaatsvinden op woensdag en vrijdag op het kunstgrasveld van het Spijker. (Rb)

Enkele spelers en trainers van de nieuwe hockeyclub tijdens de officiële opening. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

61


SPORT

Volleybal

Gelvoc: Heren 1 en Dames 1 sterk van start Heren 1 startte met twee overwinningen. Dat is veel beter dan vorig jaar. Nadien was Kalmthout te sterk. Trainer Werner De Bie is relatief tevreden over de start van de competitie. Dames 1 wordt getraind door Roland Demuth en ook zij wonnen hun eerste wedstrijden. Kunnen zij opnieuw de stap zetten naar provinciaal volleybal? We vroegen het hem. Dames 2 speelt in dezelfde reeks als dames 1 van Gelvoc en ook zij wonnen al een wedstrijd, tegen de buren uit Rijkevorsel nog wel.

Heren 1 Heren 1 is gestart met 2 overwinningen en momenteel staan jullie op een derde plaats in de rangschikking. Tevreden? Werner De Bie: Ik ben relatief tevreden. We hebben een goede voorbereiding gehad en ik moet mijn spelers feliciteren voor hun geweldige inzet en engagement, wat voor sommigen met hun drukke agenda niet altijd evident was. Zowel in Loenhout als thuis tegen Zoersel zag ik toch in grote lijnen het volleybal dat ik dit seizoen wil zien. Anderzijds zijn we soms nog aan het zoeken vermits we nieuwe spelers moeten inpassen en 1 van onze libero’s reeds geblesseerd is. Elke week intensief blijven trainen, dan zal het niveau nog stijgen. Fixit Kalmthout bleek te sterk, maar jullie wonnen wel een set. Zat er meer in? Werner: De 1ste set was goed , de 2de iets minder en tijdens de 3de geven we een 15-20 deels door pech en deels door onkunde uit handen. In Fixit moesten we het zonder Bob Jansen doen, waardoor mijn wisselmogelijkheden beperkt waren en de tegenstander haalde ook wel een goed niveau. Vooral hun libero vond ik uitmuntend tegen ons. Op training bespreken we intern wat er bij ons beter kon. Er is geen reden tot paniek. Bepaalde zaken kunnen worden bijgestuurd en we kijken vol vertrouwen uit naar den derby van het jaar tegen onze buren uit Rijkevorsel. DHM: Vind je dat de ploeg versterkt is tegenover vorig jaar? Volgens voorzitter Johan Vermeeren zou het best kunnen dat Heren 1 dit jaar gaat verrassen in 2deprovinciale B. Wat denk je er zelf van? Werner: We verloren met Jelle Tibax en Jeroen Vinck 2 spelers waar ik wel in geloof, maar die omwille van chronische blessures helaas nooit de verwachtingen konden inlossen. Met Thijs Mertens verloren we een goede speler met de juiste mentaliteit. Bert Van Ginkel bewees tijdens zijn laatste wedstrijd in Loenhout dan weer wat een speler met ervaring nog kan op dit niveau, al is Bert intelligent genoeg om te weten dat het nu aan de jongeren is. In hun plaatsen kwamen met Koen Koyen, een ervaren passeur, en met Bob Jansen, een ervaren hoekreceptie, twee spelers met een echte winnersmentaliteit. Jonas Scheynen komt over van de 2de ploeg, maar komt terug uit blessure. Onze kern is smal. We zullen blessures moeten vermijden, maar als we hard werken zie ik ons in staat om een beter seizoen te draaien dan vo-

62

rig jaar met hier en daar een uitschieter tegen een ploeg uit de top-3. Het is ook belangrijk dat onze jongeren evolueren. Het doet mij veel plezier dat Jef Versmissen en Kobe Peeters het momenteel goed doen.

Dames 1 Roland Demuth

Geboren op 11 november 1956 Afkomstig van Essen en wonend in Kalmthout Studies - Diploma: grafische industrie Zelfstandige in VCA - ISO en veiligheidsopleidingen Vader van een dochter: Mandy Demuth Roland Demuth woont in Kalmthout. Op vraag van Sarah Cleymans kwam hij een proeftraining geven in Hoogstraten. Beide partijen konden mekaar vinden zodat hij dit seizoen aan de slag gaat bij Dames 1 van Gelvoc. Als trainer coachte hij een tweede divisieclub in Nederland, maar eigenlijk wil hij niets over zichzelf kwijt. Zijn volleybalcarrière is niet belangrijk. Het enige wat van belang is, zijn de prestaties van zijn huidige team. De volgende wedstrijd moet gewonnen worden, the rest is history! Hij probeert steeds de minpunten weg te werken voor de volgende wedstrijd. We vroegen hem dan enkel nog naar de wedstrijden van zijn team. DHM: Dames 1 begint met 2 overwinningen. Waren het moeilijke overwinningen? Roland Demuth: Het lijkt altijd makkelijk wanneer je wint met 3-0 of 3-1. Niets is minder waar. Voor elk punt en elke set moet geknokt worden. Je kan wedstrijden winnen met iedere keer het kleinste verschil. Dan hebben beide teams een goede wedstrijd gespeeld, maar slechts 1 team gaat met de buit lopen. Dus een droge 3-0, kan in werkelijkheid superspannend zijn geweest. DHM: Kasterlee bleek toch te sterk. Jullie wonnen wel een set. Zat er meer in? Roland: Kasterlee was een hele fijne tegenstrever, een jong team met een mooie basis. De wedstrijd op zich was een rollercoaster, voor beide teams, zowel negatief als positief. Het had de ingrediënten van een vijfsetter, maar het heeft niet mogen zijn. Onze foutenlast was net iets te groot, en met slechts 1 wisselspeelster, decimeerde ook onze kans op winst. DHM: Is het verschil groot tussen de ploegen

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

uit provinciale en de gewestelijke? Roland: Dit is een vraag waarop je van alles kan antwoorden. Vergelijk je de top van provinciale met de top van gewestelijke, dan zeg ik ja, er is een groot verschil. Maar wanneer je de mindere teams van provinciale afweegt met de top van gewestelijke reeksen, dan komen die uiteraard dichter bijeen. Het ene gewest is ook het andere niet en dit geldt ook voor de provinciale reeksen. DHM: Hoe hoog schat je de kansen van Dames 1 om opnieuw de stap te maken naar provinciale? Roland: Het is nu al duidelijk dat het gevecht om de top zeer spannend zal worden. Ik verwacht dat er meerdere teams gaan bikkelen voor de promotie. Een en ander zal duidelijk worden de komende weken, en tijdens de winterstop. Uitslagen Beker van Antwerpen Heren 1 – V.C. Kasterlee 2–3 Beker van Turnhout Zoersel 5 – Dames 2 1–3 Dames 1 speelt de eerste bekerwedstrijd op 22 oktober tegen Power Uitslagen WEK Loenhout – Heren 1 1–3 N-Kempen – Dames 1 1–3 Vlimmeren 1 – Dames 2 3–1 Heren 1 – Zoersel 4 3–0 Dames 1 – Vlimmeren 1 3–0 Dames 2 – N-Kempen 4 1–3 VFF Kalmthout 3 – Heren 1 3–1 Kasterlee 2 – Dames 1 3–1 Rijkevoc 1 – Dames 2 1–3 Volgende wedstrijden Zaterdag 29 oktober 15u30 Amigos 5 – Dames 1 16 uur Beerse 4 – Dames 2 Zondag 30 oktober 14u30 BVMV N-Kempen 4 – Heren 1 Zaterdag 5 november 18 uur Dames 2 – Amigos 5 20 uur Dames 1 – Beerse 4 20u30 Heren 1 – Volmar Ekeren 2 Zaterdag 12 november 13u45 Wegi 2 – Dames 2 14 uur Hellvoc Hemiksem-Schelle – Heren 1 20 uur Dames 1 – Amigos 6 Zaterdag 19 november 18 uur Dames 2 – Zoersel 4 20 uur Dames 1 – Wegi 2 20u30 Heren 1 – VOS Schilde


SPORT

Joeri Adams wint Grote Prijs Le Cirq Op 25 september organiseerden De Lustige Wielrijders voor de zesde maal de dernywedstrijd: Grote Prijs Le Cirq. Het is een speciale wielerwedstrijd. Het geluid en de geur van de motoren samen met de zeer korte omloop (1.5 km), zorgt voor een aparte sfeer. De start wordt steeds gegeven in de Gravin Elisabethlaan en

Petanqueclub Markdal

ook de aankomst is vlak voor Feestzaal Le Cirq. Veel plaatselijke renners kwamen aan de start en behaalden de beste resultaten. Joeri won de wedstrijd. Zijn gangmaker was de Nederlander Dick Ras. Rob Leemans uit Meerle was tweede, Thijs Aerts uit Rijkevorsel derde en Niels Koyen uit Minderhout vierde.

PC Markdal is een actieve club. De leden oefenen op woensdag-, vrijdag-, en zondagnamiddag. Nieuwe leden zijn altijd welkom op de terreinen Hoogeind 74A in Meer. Natuurlijk kunnen ook supporters hen aanmoedigen tijdens de wedstrijden. De wedstrijden: Senioren: Afdeling 2 Zaterdag 08 oktober 14:00 Markdal A – Niel C Zaterdag 15 oktober 14:00 Lier B - Markdal A Zaterdag 22 oktober 14:00 Markdal A – Ponderosa B Zaterdag 29 oktober 14:00 Herentals A - Markdal A Senioren: Afdeling 4 Zaterdag 01 oktober 14:00 De Lindepet D - Markthal B Zaterdag 08 oktober14:00 Markdal B – Rozemaai B Zaterdag 15 oktober 14.00 Markdal B vrij Zaterdag 22 oktober 14:00 Markdal B– Wijnegem D Zondag 30 oktober 14:00 Hemelhof C – Markdal B

Joeri Adams in actie

Jens Adams wint veldrit in Zwitserland Op het moment dat broer Joeri het podium beklom, genoot Jens in het Zwitserse Ilnau van zijn overwinning in de veldritwedstrijd. Hij had 10 seconden voorsprong op de Italiaan Bertolini en 19 seconden op Wietse Bosmans. Door buitenlandse wedstrijden te rijden kunnen punten verzameld worden, die noodzakelijk zijn

om te kunnen deelnemen aan wereldbekerwedstrijden. Jens stijgt door deze overwinning van plaats 64 naar 52 in de UCI rangschikking. Toch komt hij nog 2 puntjes te kort voor deelname aan de wereldbeker in Valkenburg. Het reglement staat al jaren ter discussie. (RB)

Senioren: Afdeling 4 Dinsdag 04 oktober 14:00 Markdal A - Markthal B Donderderdag 13 oktober 14:00 Bernardus A - Markdal B 14/00 Putse A - Markdal A Dinsdag 18 oktober 14:00 Markdal A– Bernardus A Markdal B – Putse A Dinsdag 25 oktober 14:00 Markdal B – Technico B Markdal A – Niel B

Jens Adams nu wel goed op dreef We hadden het vorig jaar na zijn overwinning in de ronde van Namen verwacht en gehoopt (DHM okt ’15). We dachten we dat Jens geregeld in de top vijf zou eindigen en zelfs af en toe op het podium zou staan. Maar het noodlot sloeg toe met klierkoorts als oorzaak. Heel zijn wielerseizoen was er aan. Sinds de zomer is de ziekte helemaal voorbij en zie, daar zijn die podiumplaatsen al. Jens zit dus opnieuw op zijn goeie niveau. Hij heeft dit jaar al heel veel in het buitenland gereden, het avontuur opgezocht, met verscheidene podiumplaatsen als gevolg. Een derde plaats in China, een vierde plaats in Baden (Zwitserland), een eerste plaats in het Zwitserse Ilnau en een derde plaats in het Tsjechische Tabor. In oktober begon het grote werk op eigen bo-

Wout Van Aert en Jens Adams dem met crossen die te volgen zijn op TV. Op 1 oktober in Neerpelt verraste hij met een tweede

plaats achter Laurens Sweeck. Een dag later, in de eerste cross van de Superprestige, werd hij vierde in Gieten. Hij reed er de snelste ronde van het hele gezelschap en een week later, in Ronse aan de Kluisberg, werd hij tweede achter ploegmaat Wout Van Aert. Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden van de wereldbeker moet je in de UCI-ranking top50 staan. Wanneer je een jaar niet deelneemt aan wedstrijden, zak je uiteraard in die rangschikking. Door zijn sterke prestaties is hij nu opgeklommen naar de 44ste plaats en zullen we hem kunnen aanmoedigen in deze wereldbekerwedstrijden. Het wordt voor de Hoogstraatse liefhebbers van de cross opnieuw een mooie winter, zonder Sven Nys maar met Jens Adams. (rb)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

63


SPORT

Scholenveldloop in de zon De deelnemers en organisatoren van de scholenveldloop in de Mosten waren tevreden met de mooie weersomstandigheden. Bij de vorige editie viel het water met bakken uit de hemel. Dit jaar konden de talrijk opgekomen sportievelingen opnieuw lopen in het T-shirtje van hun school. Twee jaar geleden waren er 345 deelnemers. Vorig jaar kwamen toch nog 300 dapperen aan de start, maar dit jaar waren er iets minder dan 400 lopers. Bijna een record. UITSLAGEN Middelbaar jongens Thijs Van De Walle - Klein Seminarie Robbe Van Dyck Vito Gille Deckers - Klein Seminarie Middelbaar meisjes Kato De Bruijn - Klein Seminarie Rive Knaven - Klein Seminarie Hasse Fleerackers -Klein Seminarie Jongens 1ste leerjaar Bent De Bont - De Scharrel Viktor Van der Kaa - De Wijsneus Sep De Gruyter - De Wijsneus Meisjes 1ste leerjaar Ime Quaars - De Scharrel Saar van Dijck – Gem Hoogstraten Lotte Kinschots - De Meerpaal Jongens 2de leerjaar Niels Martens - De Meerpaal Lander De Kinder - De Scharrel Cas De Gruyter - Scharrel Meisjes 2de leerjaar Madelief Frèrejean - Scharrel Renske Nuyts - De Meerpaal Jolien Jespers - De Meerpaal

Doortocht van de meisjes van het 4de leerjaar s Jongens 3de Leerjaar Yari Peetermans t Dreefke Daniel de Lannoy Scharrel Quinten Verlinden De Meerpaal Meisjes 3de leerjaar Eva Braspenning De Wijsneus Lieke Quirijnen De Klimtoren Julia Scheers - t Dreefke Jongens 4de leerjaar Scott Van Gils- De Meerpaal Vico Van Den Berge - t Dreefke Mathis Van Herck De Wijsneus Meisjes 4de leerjaar Mies Kustermans -Gem. school Hoogstraten Elke Leclef Elke - Scharrel Lauren Vervoort - Gem0 school Hoogstraten

De jongens van 4de leerjaar aan de start 64

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Jongens 5de leerjaar Vic D’ Haeyer Scharrel Toon Schallas De Meerpaal Ruben Laurijssen Gem. school Hoogstraten Meisjes 5de leerjaar Lieselore Vandamme De Meerpaal Jill Michielsen - De Klimtoren Fee Kwaven - De Klimtoren Jongens 6de leerjaar Kai Leuris - Spijker Hendrik Leenaerts De Meerpaal Robert Rosu t Dreefke Meisjes 6de leerjaar Inge Krijnen - De Meerpaal Laute Wuyts - Spijker Lauren Verlinden De Meerpaal


SPORT

Bert Martens opnieuw top 100 in Hawaï Net als vorig jaar heeft Bert een grootse prestatie geleverd in Kona, Hawaï. Als niet-prof zwom, fietste en liep hij opnieuw tussen de beste triatleten van deze wereld. Al meer dan drie decennia brengt de Hawaïaanse Ironman de beste atleten van de wereld samen in competitie. Het uithoudingsvermogen van de atleten wordt getest in een minstens acht uur durende wedstrijd waarin moet gezwommen, gefietst en gelopen worden. Op 18 februari 1978 kwamen 15 mensen naar Waikiki om de uitdaging aan te gaan. In 1981werd de race verplaatst van de rustige oevers van Waikiki naar de kale lavavelden van Kona op het Grote Eiland van Hawaï. Langs de Kona Coast, zwarte lavasteen domineert het panorama, gaan atleten de strijd aan met de ho’omumuku zijwind van 45 mph, 95-graden temperaturen en een verzengende zon. Op 8 oktober meldden meer dan 2.000 atleten zich aan voor de ultieme test van lichaam, geest en ziel om de titel van IRONMAN te verdienen. Bert Martens was één van hen. Bert woont in Hoogstraten in een huisje op het begijnhof. Hij is leraar lichamelijke opvoeding in basisschool Spijker in Hoogstraten. Hij heeft een voltijdse job en dat is een groot verschil met een profatleet die elke dag kan trainen en rusten wanneer hij/zij wil. Om te mogen deelnemen moest hij zich opnieuw kwalificeren. Dat deed hij op een van de zwaarste selectiewedstrijden van de Iron Man, namelijk in Lanzarote op 21 mei in een tijd van 9 uur en 40 minuten. De prestaties van Bert in Hawaï zijn indrukwek-

- 2,4 km zwemmen in 56 minuten, 27 seconden - 180 km fietsen in 5 uur, 7 minuten, 29 seconden - 42 lopen in 3 uur, 10 minuten, 34 seconden Totaal 9 uur, 20 minuten, 37 seconden kend. 2400 meter zwom hij in 56 minuten, dat was 5 minuten sneller dan vorig jaar. Bij het fietsen (180 km) had hij na 45 km af te rekenen met rugpijn. Opgeven was geen optie. Op karakter reed hij verder, zij het onder zijn mogelijkheden. Toch deed hij dit nog op 5 uur en 7 minuten, wat betekent dat hij een gemiddelde snelheid aanhield van meer dan 35 km per uur. Bij de marathon ging het opnieuw beter en hij legde de 42 km af in 3 uur en 10 minuten. Wie ooit een marathon gelopen heeft, weet deze cijfers te bewonderen. Tijdens deze marathon maakte hij nog 150 plaatsen goed zodat hij zich, net als vorig jaar, in de top 100 van het klassement nestelde. Fenomenale prestaties! De man met de hamer

In Hawaï maakt de helft van de deelnemers cruciale fouten. Zwemmen moet gebeuren zonder wetsuit omdat het warm genoeg is. En in de Stille Oceaan is het veel moeilijker dan in een meer. Temperaturen van meer dan 30 graden, luchtvochtigheid van meer dan 75 procent en wind tot meer dan 70 km per uur maken het zwaarder dan elders. Wanneer je in Hawaï dezelfde wattages wil trappen met de fiets of wanneer je dezelfde snelheid probeert te benaderen als thuis, dan krijg je gegarandeerd de rekening gepresenteerd. Je mag ook absoluut geen fouten maken met eten en drinken. Wanneer je een drankstop mist, betaal je dat cash. In Hawaï moet je dubbel waakzaam zijn om de man met de hamer niet tegen te komen. (rb)

Wielrennen: Kampioenschap van Hoogstraten Op 8 oktober werd door de Meerse supportersclub voor de 24ste keer het kampioenschap van Hoogstraten georganiseerd. Aan deze wielerwedstrijd mag iedereen deelnemen die is aangesloten bij een Hoogstraatse wielertoeristenclub. Er waren twee wedstrijden en de 141 renners, die deelnamen waren verdeeld over 7 reeksen. Elke deelnemer kreeg een naturaprijs. De winnaar van elke reeks kreeg een palm en een T-shirt. De tweede van elke reeks kreeg een bord. Het ploegenklassement 1. HWT Hoogstraten met 40 punten. Zij zijn de winnaars van de wisselbeker. 2. WIELERVRIENDEN 35 p. 3. WTC VALENCIA 34 p. 4. DE VLINDERS 24p. 5. De PIERETRAPPERS 20p. 6. WTC VICTORIA. 17p. 7. DREEFSE TRAPPERS. 16p. 8. WTC. PAPILLON. 13p. 9. WTC DE ZWAANTJES. 12p. 10. LEMA. 8p. 11. MEETRIA. 4p.

Op de foto: de 1ste en 2de van elke reeks. Dames tot en met 45j. 1.Kyburyte Suajune 2.Van Dun Cindy. Dames +45 jaar.1.SNijers Sabine 2.Sterkens Christine Heren Tot en met 30j. 1.Roelen Jef 2.Rombouts Ward. Heren 31j tot en met 40j 1.Mertens Frank 2.Van Lommel Joris Heren 41j tot en met 50j. 1. De Bruijn Wijnand 2.Goetschalckx Dirk Heren 51j tot en met 60j. 1. Verheyen Luc 2. Vermeiren Eddy Heren 61j tot en met 70j. 1.Geerts Chris 2.Snels Luc

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

65


SPORT

Sint-Jorisgilden sluiten zomerseizoen met grote kruisboog af

Glenn Brosens algemeen kampioen De Sint-Jorisgilde van Meer is dé grote winnaar van de zomercompetitie 2016 van het Verbond van Sint-Jorisgilden, die schieten op een afstand van 61 meter. De gilde van hoofdman Gert Rombouts levert de kampioen in elke reeks. Dezelfde gilde eindigt als eerste in de rangschikking per ploeg en behaalt het grootst aantal rozenprijzen. De drie kampioenen zijn respectievelijk 17, 27 en 16 jaar oud en dat staat in schril contrast met het deelnemersveld dat steeds kleiner en ouder wordt, maar daarover later meer. De deelnemers aan de competitie komen uit in drie reeksen: de Ere, de A- en de B-reeks, afhankelijk van het gemiddelde dat de schutter een jaar eerder behaalden. In de Ere reeks was de 17-jarige Glenn Brosens van de Sint-Joris van Meer de beste. Hij verzamelde 277 punten of een gemiddelde van 34,63 punten. Vicky Rombouts, ook van Meer, moest één punt prijsgeven en Frank Pellens van Rijsbergen eindigde derde op zes punten. In de A-reeks werd de 27-jarige Lotte Hereijgers, ook van Meer, kampioen met 262 punten of een gemiddelde van 32,75 punten. Fons Sommen, van de Sint-Jorisgilde van Wortel, behaalde één punt meer, maar kwam niet in aanmerking voor

de titel omdat hij in 2015 nog in een hogere reeks schoot. Chris Quirijnen van Sint-Joris Castelré eindigde op de derde plaat met 257 punten, maar ook hij kon geen aanspraak maken op de titel. De titel in de B-reeks ging opnieuw naar Meer. In deze reeks was de 16-jarige Jonas Aerts de beste met 255 punten of een gemiddelde van 31,88 punten. Serge Lamorel van Meerle moest al 15 punten prijsgeven en René Van Dijck van de Sint-Jorisgilde van Loenhout eindigde op de derde plaats met 20 punten minder dan de kampioen in deze reeks. Het spreekt haast voor zich dat de gilde van Meer ook eerste eindigde in de rangschikking per gilde. Meer behaalde 1659 punten en eindigde als eerste voor Meerle (1610), Sprundel (1605), Loenhout (1600), Minderhout (1592), Wortel (1581), Rijsbergen (1570), Castelré (1563) en Hoogstraten met 1517 punten. De gilde van Meer won ook het grootst aantal rozenprijzen. Indien we enkel rekening houden met de bondsschietingen behaalde Meer liefst 9 van de 27 te verdelen rozenprijzen. Wortel en Sprundel wonnen er elk 4, Meerle en Hoogstraten elk 3, Minderhout 2 en Loenhout moest vrede nemen met één rozenprijs.

Titanenstrijd in het eerste zestal te Minderhout

Meer won met Jan Rombouts 34, Gert Rombouts 31, Gery Dockx 34, Glenn Brosens 32, Dirk Brosens 32 en Jimmy Baelemans met 33 punten. Ondanks de lage score van de winnaar was het eerste zestalschieting ongemeen spannend met St.-Joris Meer als uiteindelijke winnaar. Emiel van Beeck bracht Hoogstraten in de eerste ronde aan de leiding met 35 op 36 punten. Na de tweede ronde bleef Hoogstraten met Luc Anthonis op dezelfde plaats. Halfweg stond Hoogstraten met 102 punten aan de leiding voor Meerle met 100. In de vierde ronde kwamen Minderhout, Castelré en Rijsbergen opzetten, maar Hoogstraten bleef op kop met 134 punten. In de vijfde ronde bleef

66

Hoogstraten eerste met nog één punt meer dan Sprundel, Meer en Minderhout met 162 punten en Castelré en Meerle met 161 punten. Zelden was de laatste ronde beslissend met zes gilden zo dicht bij elkaar. In de laatste ronde behaalden Sprundel, Meer en Rijsbergen elk 34 punten en kwamen Sprundel en Meer op gelijke hoogte met 196 punten. Bij een gelijke eindstand wint de gilde met het grootst aantal rozen, vijven, vieren enz. Na veel tellen werd de gilde van Meer tot winnaar uitgeroepen voor Sprundel. (fs/red)

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Steeds minder schutters In totaal namen in 2016 in totaal 190 schutters aan de competitie deel. Tien jaar terug, in 2006, waren dat er nog 222 en twintig jaar geleden telde men niet minder dan 269 deelnemers. Er nemen wel meer jonge schutters deel aan de wintercompetitie op 6 meter, maar we moeten vaststellen dat die jongeren (nog) te weinig doorstromen naar het zwaardere werk. Laat ons hopen dat die tendens zich niet verder zet, want het aantal schutters loopt elk jaar terug, terwijl de gemiddelde leeftijd angstwekkend stijgt. (fh)

Tweede zestal te Meer Het tweede zestal werd na een ongemeen spannende laatste ronde gewonnen door de gilde van Minderhout toch de zege en de enige rozenprijs behalen. Na Meer en Loenhout in de eerste ronde en Meerle in de tweede ronde, zorgde Ludo Bogaerts ervoor dat Loenhout halfweg op de eerste plaats stond met 97 punten voor Minderhout met 96 en Meer met 94. In de vierde ronde was Meerle het best, maar kon niet beletten dat Minderhout in de voorlaatste ronde plots aan de leiding kwam met 160 punten voor Loenhout met 159. In een spannende laatste ronde behaalde Minderhout 30 punten wat voldoende was voor de overwinning. De zes schutters van Minderhout: Harrie Aerts (32), Leo Gabriëls (31), Rutger Vackier (33), Marc Govaerts (29), Louis van Bergen (35) en Wouter van den Broek (30 punten) behaalden de eindzege met 190 punten. De gilde van Loenhout eindigde tweede met 188 voor Meer 183, Meerle 178, Wortel 178, Castelré 177, Rijsbergen 175, Sprundel 169 en tenslotte Hoogstraten met 155 punten. De rozenprijs werd gewonnen door Louis van Bergen uit Minderhout met 35 punten en 5 rozen. (fs/red)


SPORT

Grote kruisboog senioren 2016

De laureaten van de zomercompetitie van de senioren: Marinus Vervoort, Louis van Bergen,, André Bols,, Juul Peeters en Marcel Floren.

Op 14 september werd het seizoen van de seniorencompetitie (+55) met de grote kruisboog afgesloten met een feestschieting te Castelré. André Bols van Wortel was de beste in de Ere reeks met 267 punten. Gustaaf Vissers, ook van Wortel, schoot 263 punten, maar won met 28 rozen de rozenprijs. In de A reeks stond er geen maat op Louis van Bergen van Minderhout . Hij won met 259 punten. Marcel Swaenen van Wortel schoot 236 punten en won de rozenprijs met 15 rozen. In de B categorie won Rinus Vervoort van Minderhout met 240 punten. Zijn ploegmaat Marcel Floren verzamelde 233 punten en won de rozenprijs met 14 rozen. Het ploegenkampioenschap werd gewonnen door de gilde van Wortel met 793 punten voor Minderhout met 780. Castelré werd de hekkensluiter met 644 punten. Tijdens de prijsuitreiking van deze 40ste uitgave van de competitie voor senioren was er voor elk van de 24 deelnemers een attentie, met dank aan Jos Snoeijs. (fs/red)

Twee Belgische kampioenen HANDBOOG - Twee jonge handboogschutters uit het Hoogstraatse Belgisch kampioen. Senna Roos van Hoogstraten was de beste bij de benjamins en Glen Stoffels van Minderhout won bij de kadetten. Senna Roos is 14 jaar, volgt houtbewerking in het VITO en was reeds tweemaal kampioen in zijn reeks. Glenn Stoffels is 17 jaar en volgt een opleiding in de tuinbouwschool. Glenn verdedigt zich goed bij de kadetten, maar een Belgisch kampioenschap is nog iets anders. Op zaterdag 17 september trok het tweetal naar Sint-Kathelijne Waver, waar het Belgisch kampioenschap handboog voor de jeugd werd ingericht. Elke schutter schoot in totaal 72 pijlen verdeeld over drie reeksen, daarna volgde een formule met uitschakeling. De zenuwen onder controle houden was het belangrijkste. Zowel Glenn als Senna werden elk in hun reeks Belgisch kampioen.

Beide vrienden Glenn Stoffels en Senna Roos tonen fier de medaille gewonnen als Belgisch Kampioen.

Beide schutters zijn aangesloten bij DNM (De Noordervrienden Minderhout) waar ze op vrijdag- en/of dinsdagavond oefenen. Meer informatie over de handboog kan je vinden op de website www.dehandboogschtter.be. (fs/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

67


HALVE EEUW

68

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine

-

met medewerking van Standaard Boekhandel

In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn. (opgelet ij = y) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: je hoeft het niet te zijn, maar het helpt je deze keer.

1 – Nieuwe sportclub in Hoogstraten, met bal en stick: “... Noorderkempen” 2 – Doña ... Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón 3 – Belgische netbeheerder voor elektriciteit en aardgas. Net niét Chinees! 4 – Meerse in de modellenwereld (5,6) 5 – Ambassadeur van de twee Vlaamse Kolonies (6,3,4) 6 – Oudste koningszoon, tevens aartsengel 7 – Touwtrekkerscollectief 8 – “De ... Kapoentjes” maar ook “De ... Wielrijders” 9 – Drie Belgische koningen droegen deze voornaam 10 – ‘Ondeugend Ouder Worden’ met de vader van “Te veel dj’s” 11 – Mevrouw koning Filip 12 – Vader van Prinses Louise, Prins Nicolas en Prins Aymeric 13 – Autosnelweg A13 werd naar hem vernoemd.

1 2

13

2

10

11

4

12

10

3 12

4 5 7

6

8

5

12

1

10

1

6

7

12 8

5

9

12

3

12

1

1

5

12

11

6

10

1

10

8

13

11

7

2

1

4

5

1

4

10

9

11

4

1 1

5

10

11

4

12

6

10

9

12

4

12

1

2

2

10

10

4

13

1

12

12

7 12

3

5

9

WIN EEN STANDAARD - BOEKENBON T.W.V. May & Gust Brosens uit de Langebaan te Zoersel winnen de boekenbon. Het woord was oktobernummer. Ze hadden het duidelijk voelen aankomen want: “Herfst… winter… lange avonden komen eraan. Tijd om zich gezellig met een boek in de zetel te nestelen. Wij hebben dit nu al gedaan met het ‘oktobernummer’ van ‘De Maand’.“

8

€35

Wil jij ook een boekenbon winnen bij de Standaard Boekhandel? Stuur dan de juiste oplossing (één woord) van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje in de bus mag ook. (lvr)

VERKOOPPUNT

Vrijheid 147 - 2320 Hoogstraten - Tel.:03 314 39 06 sb.hoogstraten@standaardboekhandel.be Open van 9.00 - 18. 00 u - Zondag gesloten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

69


TENTOONSTELLING Van 2 tot 30 november ROYALE KOEKENDOZEN kleinschalige tentoonstelling van koninklijk blik in Lokaal dienstencentrum Stede Akkers Tot 23 december DE MARCK – hoe het was. Tentoonstelling in het Stedelijk museum, geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 17.00 uur of na afspraak Zaterdag 19 en zondag 20 november Zaterdag 26 en Zondag 27 november KUNST ONTMOET GESCHIEDENIS, groepstentoonstelling door MEER-KUNST telkens van 13.00 tot 18.00 uur in het Raadhuis

MEERDAGSE EVENEMENTEN Tot 13 november GRIEZELIG GRENSLAND? Diverse vertellingen van lokale volksverhalen. Elk weekend op één of enkele locaties. Reserveren verplicht langs Toerisme Hoogstraten.

HOOGSTRATEN Donderdag 27 oktober GELUK ZIT IN JE HOOFD, lezing door Dirk Nuytten om 20.00 uur in nr. 40 op het begijnhof. Organisatie Markant Donderdag 27 oktober EEN PUBER IN HUIS: hoe communiceer je ermee? Lezing in het Administratief centrum om 20.00 uur. Inschrijven via de Opvoedingswinkel op 03 633 98 95 Donderdag 27 oktober POEZIEAVOND: De Mark#hoe het was om 20.00 uur in het Stedelijk museum. Organisatie Davidsfonds Vrijdag 28 oktober GOOSEBUMPS (9+) actie en avontuur om 19.00 uur in IKO Groenewoud Vrijdag 28 oktober RIKKEN & JOKKEN van Kaartgroep Noorderkempen om 19.30 in PSC lokaal Maandag 31 oktober BLOEMSCHIKKEN naar aanleiding van Allerheiligen vanaf 13.30 uur in LDC Stede Akkers Maandag 7 november KOFFIELEUT, een kennismaking met de cafetaria van het LDC Stede Akkers van 13.30 tot 16.00 uur.

70

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dinsdag 8 november ORGAANTRANSPLANTATIE, overleven door solidariteit, lezing door transplantcoördinatie Walter Van Doninck om 19.30 uur in de BiB Woensdag 9 november CINE HORIZON (6+) De Verenkoning, filmvoorstelling om 14.00 uur in het auditorium van IKO Groenewoud, Buizelstraat 11 Vrijdag 11 november CINE HORIZON met Les Hommes d’Argile, filmvoorstelling om 20.15 uur in het auditorium van IKO Groenewoud, Buizelstraat 11 Dinsdag 15 november ALLES IN EEN POT, workshop koken van 19.00 tot 21.30 in VTI Spijker, Gelmelstraat 62. Organisatie KVLV Dinsdag 15 november KAASPROEVERIJ met gastvrouw Erin van Casïne Hoogstraten om 19.30 uur in Vrijheid 60.Organisatie Markant Woensdag 16 november RADIO OORWOUD (7+) met ‘t Is altijd wat in m’n habitat. Voorstelling in de Raboennizaal om 14.30 Donderdag 17 november LES BLOEMSCHIKKEN met als thema ‘feestelijk keukenpotje’ van 9.00 tot 13.30 uur in het LDC Stede Akkers. Vrijdag 11en zaterdag 12 november Donderdag 17 en vrijdag 18 november FESTEN, herneming van het toneelstuk door Tinello, telkens om 19.00 uur in zaal CeCilia. Reservatie tinello@telenet.be Dinsdag 22 november INFOAVOND DYSLEXIE door professor Annemie Desoete en Saskia Boets om 20.00 uur in de BiB Zaterdag 26 november CELTIC NIGHT concert door fanfare Sint-Catharina samen met Pagus Wasia Pipes om 20 uur in zaal Pax Zaterdag 26 november GRATIS PLANADVIES in verband met het besparen van energie om 9.00 uur in het Administratief centrum Zaterdag 26 november CINE HORIZON met de filmvoorstelling Masaan om 20.15 in het auditorium van IKO Groenewoud, Buizelstraat 11 Maandag 28 november PROEVEN van BELGISCHE LANDWIJNEN met sommelier Jonas De Maere om 19.30 uur in de BiB Dinsdag 29 november PARTY ! UIT ‘ONS KOOKBOEK’, workshop


koken van 19.00 tot 21.30 in VTI Spijker, Gelmelstraat 62. Organisatie KVLV Woensdag 30 november OPVOEDEN zonder STRAFFEN en BELONEN, lezing om 20.00 uur in het Administratief centrum. Organisatie De Opvoedingswinkel Zondag 4 december HET PAARD van SINTERKLAAS (6+) filmvoorstelling om 14.00 uur in het auditorium van IKO Groenewoud, Buizelstraat 11

MEER Zondag 6 november DE MOSTEN WANDELING van 6,5 km. Vertrek aan de ingang van het recreatiedomein. Organisatie Pasar Rijkevorsel. Info 014 633 381 Zaterdag 12 en zondag 13 november VOGELSHOW ‘DE ZANDFLUITER’ Op zaterdag van 18.00 tot 23.00 uur, op zondag van 9.00 tot 20.00 uur in Meerleseweg 4. Zondag 13 november EVENTING PONY met dressuurproeven, jumping en omloop met hindernissen in het bos en rond de vijvers van de Mosten.

MEERLE Zaterdag 29 oktober DE VEREENIGDE MEERLENAREN, uitgeweken Meerlenaren komen terug. In het Raadhuis Dinsdag 1 november PANNENKOEKENDAG van 10.00 tot 18.00 uur in parochiezaal Ons Thuis Zondag 20 november MOSSELFEEST van de KLJ tussen 12.00 en 15.30 uur en van 15.30 tot 18.00 uur. Afhalen kan ook. Info: 0476 58 49 63 Zaterdag 19 en zondag 20 november Zaterdag 26 en Zondag 27 november KUNST ONTMOET GESCHIEDENIS, groepstentoonstelling door MEER-KUNST telkens van 13.00 tot 18.00 uur in het Raadhuis

MEERSEL-DREEF Zondag 6 november WANDELING in DOMEIN COOLS, vertrek om 9 uur op de parking bij het klooster. Organisatie Natuurpunt.

MINDERHOUT Zaterdag 12 november DAG VAN DE NATUUR, beheerswerken in de vallei van het Merkske, samenkomst om 8.45 op het gemeenteplein Zaterdag 19 november VELDTOERTOCHT, vertrek tussen 7.30 en

12.00 uur in het parochiecentrum Zondag 4 december HOSSEN in de HOLLANDSE BOSSEN, zondagswandeling georganiseerd door Natuurpunt, vertrek om 8.45 uur op het Gemeenteplein

WORTEL Vrijdag 4 november TOPFOTOGRAAF lezing door DAAN DE VOS over macrofotografie om 20.00 uur in De Klapekster. Zaterdag 5 november BIERPROEFAVOND georganiseerd door de Gezinsbond Vrijdag 18 november NATUURREIZEN in POLEN en WIT-RUSLAND, lezing dor Jorn Vanden Bogaert om 20.00 uur in De Klapekster. Zondag 20 november KOLONIEWANDELING, vertrek om 14 uur aan De Klapekster Vrijdag 25 november FOTOCAFE BEKEN & RIVIEREN om 20 uur in De Klapekster Vrijdag 2 december VOORDRACHT DIRK DRAULANS om 20.00 uur in De Klapekster Zaterdag 3 december BINGOAVOND ten voordele van Brassband St.-Jan Baptist om 19.30 uur in parochiezaal Trefpunt

200

Oproep Tooghuis Wil jij met je band optreden in ons café? We zoeken nog talent om de kalender van volgend jaar mee te vullen! Stuur een mailtje met je biografie en een link naar je muziek naar marleen_de_vrij@hotmail.com en misschien sta jij binnenkort op onze planken! Agenda November Zondag 6 november Eddy Walsh: Amsterdamse gezelligheid

199

Vrijdag 11 november Salsa-avond met DJ El-Rubio Zondag 13 november Tom Haver: Amsterdamse gezelligheid Zondag 20 november Dave Miller: Amsterdamse gezelligheid Vrijdag 25 november Oriens: jong talent dat stevige rock brengt Zondag 27 november Arno Kolenbrander: Amsterdamse gezelligheid

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2016 -

71


NOODNUMMER

112

Ongeval / Brans / Ziekenwagen Administra. Brandweer 03 314 32

POLITIE

11

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeusen Liesbeth Adams Lieve Christiaensen Nathalie Lambregts Linda Leys Nele Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Mia Vervoort Kathleen Verheyen Katrien Van Gastel Haest Vera Krols Anja Machielsen Kim Joke Aerts Verschueren Marijke

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0494 86 93 84 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0474 29 33 09 0468 12 64 26 0497 94 46 23 0495 23 02 43 0477 81 27 61 0471 62 42 45 0472 29 00 96

HUISARTSEN vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend 014/410.410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen 090 33 99 69

APOTHEKERS

72

Column ............................................................ 2 De leerkrachten van het eerste leerjaar........... 3

voor wachtijden overdag van 9 tot 22 uur

BEL 0903 99 000

Vanuit het stadhuis......................................... 10

(0.50 euro per minuut)

Tessa Gillis in de modellenwereld................. 12

ZATERDAGWACHT

Zaterdag 29 oktober van 9 tot 12.30 uur Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 5 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 12 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Lindeboom Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25 Zaterdag 19 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 26 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 3 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek LIoyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 10 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24

Zelfstandige vroedvrouwen: Christiaensen Nathalie Sandra Martens

INHOUD NOVEMBER

0494 86 93 84 0473/25.91.92

- NOVEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Aanpassing voortuin Klein Seminarie........... 14 Een logo voor de kolonies.............................. 17 DEZE MAAND ............................................ 19 DORPSNIEUWS - Hoogstraten.................... 23 DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef................ 34 DORPSNIEUWS - Wortel............................. 36 DORPSNIEUWS – Minderhout.................... 42 DORPSNIEUWS – Meerle............................ 48 DOEPSNIEUWS – Meer............................... 53 SPORT........................................................... 57 Een halve eeuw geleden................................. 68 Pilippine......................................................... 69 Agenda........................................................... 70 Wachtdiensten................................................ 72

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 1 december 2016 KOPIJ Alle kopij ten laatste op

DINSDAG 15 november redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.