maart 2016 - De Hoogstraatse Maand

Page 10

CULTUUR

Cultuurraad kent cultuurprijs 2015 toe

En de winnaar is… De Hoogstraatse Maand! HOOGSTRATEN - Uw eigenste lijfblad (jaja, De Hoogstraatse Maand dus) werd door de Hoogstraatse cultuurraad verkozen als laureaat van de Cultuurprijs 2015. De jury prees het kwalitatieve schrijf-, foto- en tekenwerk dat een groep vrijwilligers gedurende de voorbije dertig jaren heeft geleverd, waarbij de digitale vernieuwing een flinke surplus oplevert. De concurrentie binnen de drie categorieën was overigens behoorlijk indrukwekkend, mogen we wel zeggen. De werking die het Klein Seminarie rond de art decokapel uitbouwde, werd laureaat in de categorie vernieuwende initiatieven; het Brass Meets Organ concert van Borderbrass en Mixtuur werd weerhouden in de categorie evenementen. Het 75-jarige Piuskoor zag zich als allereerste publiekswinnaar bekroond met de wisselbeker De Gouden Cactus. Overigens mag ook de cultuurraad zelf zich een pluim op de culturele hoed steken, want het avondvullende programma was een mooie afsluiter van een overtuigende jaarwerking. Voorzitster Ann Leemans wees er in haar speech terecht op dat de lokale overheid nog flink wat werk voor de boeg heeft, waarbij een actievere rol in het bewaren van het culturele erfgoed een speerpunt mag worden. De prijsuitreiking in Le Cirq werd mooi omkaderd. Het sfeerorkest Le Temps du Mois serveerde gesmaakte zigeunerswing; Lisa Martens bracht een beklijvend portret van tweelingbroer Arno ‘die alles eerder kon – ook sterven’; Hanne Brosens zong en speelde Birdy en filmmuziek; Stef Adams en Lucas Van Dyck kregen alle lachers op de hand met hun licht baldadige ‘erfenis’act…

Visie gevraagd Een welgemeend applaus was er ook voor de woorden van voorzitster Ann Leemans. ‘Met de cultuurraad blijven we bij het bestuur aandacht vragen en onze bezorgdheid uiten in verband met ons onroerend erfgoed en met het behoud van de eigenheid van de dorpskernen,’ zo klonk het. De cultuurraad is dus vragende partij voor ‘een langetermijnvisie wat betreft de beeldbepalende panden en zichten in onze mooie gemeenten. Heel wat verenigingen en vrijwilligers zijn zelf met erfgoedkundige projecten bezig of tonen er hun bezorgdheid over: de kapel van het Seminarie, de kolonieën, zaal Cecilia, de Kloostersite in Meer, de St. Luciakapel, het oude rusthuis, brouwerij Brosens en zo vele meer en ook vanuit het verleden hebben we prachtige voorbeelden. Dat bewijst dat het de bevolking wel degelijk na aan het hart ligt en dat ze schreeuwt om die langeter-

mijnvisie. Het bouwkundig erfgoed is toch een deel van onze culturele identiteit?’ Leemans herhaalde andermaal de verzuchting dat het ‘na het zwembad volgens ons ook tijd is voor een volwaardig Hoogstraats cultuurhuis in welke vorm dan ook’. Voor 2016 zijn de culturele pijlen gericht op een ‘themajaar’ waarvoor ‘momenteel een projectgroep wordt samengesteld die het jaar mee gaat vormgeven en coördineren. De voorlopige titel luidt ‘grenzeloos’. Tegen eind maart lanceren we een projectoproep waarop alle verenigingen en andere initiatiefnemers kunnen reageren om zo opgenomen te worden in de programmatie.’

Koper en orgel Drie evenementen van 2015 kwamen in aanmerking om laureaat te worden in deze eerste categorie. Halte Merlet organiseert concerten, voorstellingen, lezingen en tentoonstellingen met aandacht voor de Meerlese geschiedenis en haar erfgoed. Onder de titel Radio Rosalia bracht de Meerse Brassband Sinte Rosalia in maart een origineel concert dat rechtstreeks uitgezonden werd op radio Valencia en via internetlivestreaming, waarbij brassbandnummers en populaire hits aan mekaar werden gepraat door Michel Stoffels. Maar het was uiteindelijk ‘Brass meets Organ’ dat laureaat werd. Voor hun novemberconcert in de Katharinakerk sloegen Borderbrass en Mixtuur de handen in mekaar. Borderbrass verenigt muzikanten uit verschillende verenigingen van heel de grensstreek. Mixtuur werpt zich op als één van de grootste cultuuraanbieders die samenwerkt met vele andere culturele partners binnen en buiten Hoogstraten. ‘Samenwerken zorgt voor wederzijdse kruisbestuivingen en voor originele resultaten en dat juichen we vanuit de jury absoluut toe’, aldus Ann Leemans. ‘Een prachtige band, een knaller van een organist, dat gaf vuurwerk in de kerk! Vanuit het juryverslag lees ik enkele verwoordingen voor: volle kerk, technisch hoogstaand, kippenvelmomenten, originele vondsten, prachtige muziekavond. Brass Meets Organ stond voor een mooi en aantrekkelijk programma, zowel van de organist en de brassband op zichzelf als uiteraard van de stukken die jullie samen brachten. Laat het een voorbeeld zijn voor andere verenigingen. Samen kan je meer dan alleen en samen gebeuren er mooie dingen!’

Vele verdiensten Een drukbezette tweede categorie van verenigingen of personen die langere tijd bijdragen aan het cultuurleven. Er was een nominatie voor de

10 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

jeugdhuizen - Cahier, Den Dorpel, de Mussenakker en ’t Slot die zich inzetten voor jongerenactiviteiten. Ook voor de toneelverenigingen was er een nominatie - Theater op Dreef, Tinello, Willen is kunnen, ’t Heidebloempje en Pas Geverfd, die met jaarlijkse producties Hoogstraten maken tot een onvervalste toneelgemeente. De Minderhoutse kunstkring MinArte werd geloofd voor haar 20-jarige werking, al werd deze twee jaar geleden stopgezet. Nog wel actief zijn de medewerkers van de Luciakapel in Meersel-Dreef, ze organiseren regelmatig tentoonstellingen, lezingen en concerten in de kapel. Fotogroep ’t Slot telt ondertussen leden uit heel de provincie en organiseert tentoonstellingen , presentaties en publicaties van de foto’s van hun leden. In 2015 vierde het Piuskoor haar 75-jarig bestaan met een ruim feestprogramma - artiestenmis, feestzitting, jubileumconcert en een concertreis. Het zangplezier met een breed repertoire blijft de eerste doelstelling, maar niet zonder oor voor niveau in koorklank en techniek. Momenteel zit er een boek over de geschiedenis van het koor in de pijplijn, in maart 2016 zingt het koor in de Warande mee met de Johannespassie van J.S. Bach. De vrijwilligersgroep van Zaal Cecilia blijft aan de weg timmeren om het authentieke theaterzaaltje opnieuw een trekpleister te maken in het Hoogstraatse culturele leven, verenigingen richten er concerten en voordrachten in, maar de werkgroep heeft ook een eigen programmatie en staat in voor de verbeterings- en verfraaiingswerken van de zaal. De vrienden van de Hoogstraatse Beiaard tellen over de100 leden en sympathisanten, zij staan o.m. in voor de reeks beiaardconcerten met beiaardiers uit binnen- en buitenland en het slotconcert door stadsbeiaardier Luc Dockx. De verdiensten van Etienne van Nyen en Magd voor Groenten & Bloemen zijn alom gekend: zij stonden aan de wieg van het initiatief en waren lange tijd de motor voor de ruime groep van vrijwilligers die elk jaar nodig blijven.

Bij de foto op bladzijde 2 Tussen schepen Jos Vissers (links) en burgemeester Tinne Rombouts (rechts) een greep uit onze voorraad redactieleden: staande v.l.n.r.: Jef Schellekens, Jan Vermeiren, Frans Brosens, Marcel Onincx, Jos Matthé, Charel Huet, Nand Doms, Michel De Laet en Jef Huet. Vooraan: Marcel Adriaensen, Jan Fret, Rob Brosens en Frans Horsten