maart 2016 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 368

JAARGANG 32 MAART 2016 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2030 ANTWERPEN

UITGEVERIJ 27, 2320 www.demaand.be UITGEVERIJ DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE PERS PERS B.V.B.A., B.V.B.A., Begijnhof Loenhoutseweg 34,HOOGSTRATEN 2320 HOOGSTRATEN www.demaand.be

THUISVERPLEGING VREUGDE, VRIENDSCHAP EN VERDRIET

GEMEENTERAADSLEDEN KIJKEN ACHTEROM DE DORPSRADEN - MEER, MEERLE EN MEERSEL-DREEF KIONA BOLT (MINDERHOUT) - BIJ DE VLUCHTELINGEN IN ZUID-SOEDAN PROEFCENTRUM HOOGSTRATEN - WARD BAETS GAAT, TOM VAN DELM KOMT


COLUMN

Jos en Charel

‘Die is goed gechareld’, zei hij. ‘Ge-wat?’, vroeg de man met wie hij nu al een half uur in een geanimeerd gesprek gewikkeld was. ‘Gechareld’, herhaalde hij. ‘En wat wil dat zeggen?’ ‘Dat hij de pineut is, of zoiets. Of dat ze hem goed liggen hebben gehad, dat kan het ook betekenen.’ ‘Ah, hij is goed gejost dus?’ ‘Gejost?’ ‘Ja, zo zeggen wij dat.’ ‘Bij ons is het gechareld. Gejost kennen wij niet.’ ‘Bizar.’ ‘Ja, wat heeft Charel dat Jos niet heeft?’, ‘Inderdaad, de lachte hij. ‘Of andersom’, antwoordde zijn vriend. ‘Wat truken van Luie Charel heeft Jos dat Charel niet heeft?’ zijn soms de beste.’ ‘Is er helemaal geen betekenisverschil?’, vroeg hij zich toen af. ‘Als ik het zo hoor niet. Het betekent hetzelfde.’ ‘Gejost of gechareld, wat er ook van zij, je wil het niet meemaken. Niemand is graag goed gejost. Of goed gechareld.’ ‘Dat is zo.’ ‘Laten we ze dan maar gewoon allebei toelaten in het Groot Kempisch Woordenboek. Als synomiemen.’

‘Voilà, ineens opgelost! Dat lijkt me de eenvoudigste oplossing. Laten we er niet moeilijk over doen.’ ‘Inderdaad, de truken van Luie Charel zijn soms de beste.’ ‘Luie wie?’ ‘Luie Charel.’ ‘Die ken ik niet.’ ‘Als je een probleem kunt oplossen op een manier die amper inspanning of energie kost, dan hebben wij het over een truuk van Luie Charel.’ ‘En die truken zijn soms de beste?’ ‘Juist.’ ‘Die uitdrukking kennen wij echt niet.’ ‘En Luie Jos? Kennen jullie die dan wel?’ ‘Nee, nooit van gehoord. Ik denk niet dat die bestaat.’ ‘Dus als ik het samenvat: Luie Charel kan gejost zijn, maar Luie Jos die gechareld is, die bestaat niet.’ ‘Ik denk het.’ Ze dachten er zwijgend even over na. ‘Toch iets raar, zo’n dialect’, zei hij toen. ‘Zeg dat wel.’ (th) Deze column verscheen eerder in Citta Kempen/Gazet van Antwerpen.

UW BLAD WINT DE CULTUURPRIJS

Elke lezer van ons blad, en dat zijn er enorm veel, geeft ons elke maand opnieuw de erkenning die ons verheugt. Nu de Hoogstraatse Maand een officiële erkenning krijgt van de stedelijke Cultuurraad is dat mooi mee genomen. Over onszelf, de andere laureaten en de genomineerde leest u een verslag op blz 10

2 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


THUISZORG

Zelfstandige verpleegkundigen

Een waaier van vriendschap, vreugde, ellende en verdriet Vroeg of laat krijgen we allemaal met de zorgsector te maken. Voor onszelf, voor een familielid, vrienden of kennissen. Die zorg kan zeer uiteenlopend zijn, maar de zelfstandig verpleegkundigen komen misschien het meest in beeld. Ze komen in contact met warme mensen, maar zijn ook getuige van veel ellende en verdriet. Acht onder hen doen hun verhaal. Op de achterzijde van ons blad staan de namen van 27 zelfstandige verpleegkundigen en 2 zelfstandige vroedvrouwen vermeld. Die 29 verpleegkundigen werken allen samen in zes kleine of iets grotere groepen. Daardoor kunnen ze voor zichzelf voldoende rustdagen inbouwen en er voor zorgen dat de mensen waar ze aan huis komen dikwijls dezelfde gezichten zien. Dat is nodig om elkaar te leren kennen en om een vertrouwensrelatie op te bouwen, om tot goede zorg te komen. Heidi Van Otten: In onze groep werken we met acht verpleegkundigen. Wij beperken ons tot groot Hoogstraten, maar niet elke verpleeg-

kundige van onze groep komt in alle deeldorpen. Lieve Adams: Ik werk in de groep van Heidi, waar vier van de acht verpleegkundigen in Hoogstraten zelf werken. We verdelen het werk in blokken, zodat onze patiënten geen vier verschillende verpleegsters na elkaar over de vloer krijgen. We proberen zoveel mogelijk met dezelfde verpleegkundigen bij dezelfde patiënt te komen. Dan ken je de situatie van de persoon in kwestie goed, je kent zijn situatie en omgeving en hij of zij kent de verpleegsters die bij hem of haar komen, wat zeer belangrijk is.

Nele Leys: Linda Lambregts en ikzelf, hebben bewust gekozen om met twee verpleegkundigen te werken .We vinden het vertrouwen van ALLE patiënten zeer belangrijk ! Wij als verpleegkundigen zijn blij dat we bij hun thuis mogen komen maar we zijn nog gelukkiger als de patiënten ons in hun hart toelaten. Wederzijds respect en vriendschap maakt van thuisverpleegkundige een ontzettende leuke job! Lieve Adams: Patiënten mogen inderdaad niet te veel verschillende gezichten zien, maar voor jezelf is af en toe wat wisseling verfrissend. Je moet flexibel kunnen werken.

Kristel Rombouts: Wij werken met vier vaste verpleegkundigen en één vervangster voor verlof in Wortel en Hoogstraten. Twee van ons werken vijf dagen na elkaar, terwijl de twee anderen recupereren. Uit hoeveel verpleegsters de groep bestaat is niet zo belangrijk. Als de organisatie maar goed is. Met de patiënten groeit er hoe dan ook een wederzijdse band op den duur. Als verpleegkundige ben je echt begaan met je patiënten, maar ook zij kijken uit naar je komst en hebben een oprechte belangstelling voor ons en ons gezin. Ze informeren naar de kinderen en als die bijvoorbeeld in

Zelfstandige verpleegkundigen Van Otten Heidi 0486 37 45 27 Koyen Els 0476 43 07 55 Segers Nele 0494 92 32 27 Aernouts Anke 0479 34 68 03 Geerts Lia 0498 64 53 80 Bartholomeeusen Liesbeth 0474 38 25 23 Adams Lieve 0479 43 53 89 Christiaensen Nathalie 0494 86 93 84 Lambregts Linda Leys Nele

0476 94 31 15 0499 29 77 86

Geerts Inge

0478 64 81 61

Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els

0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84

Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet

0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75

De Busser Edith Tomby Hella Mia Vervoort Kathleen Verheyen Katrien Van Gastel

0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0474 29 33 09 0468 12 64 26

Haest Vera

0497 94 46 23

Krols Anja Machielsen Kim Helsen Kristel Wouters Kim Verschueren Marijke

0495 23 02 43 0477 81 27 61 0494 90 40 65 0479 87 55 09 0472 29 00 96

de examens zitten zijn ze zeer bezorgd en leven mee. Ik vertel over ons en zij doen hun verhaal. Het is een wisselwerking. Anja Krols: Wij werken op dezelfde manier. Ook onze patiënten krijgen vier verschillende verpleegkundigen te zien. Ze vinden dat goed omdat het voor hen ook voor hen altijd een andere babbel is.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 3


THUISZORG DHM: Hoe zijn de groepen ontstaan? Mai Van Doninck: Eigenlijk spontaan en zonder vooropgesteld plan. Destijds is Stef Krols in Meer en Lou Van Bouwel in Wortel. Daarna ben ik begonnen denk ik, eerst alleen begonnen, daarna met twee. In het begin combineerde ik thuisverpleging met nachtwerk en uiteindelijk werd ik voltijds zelfstandige. En omdat er steeds meer vraag kwam, kwamen er ook steeds meer zelfstandige verpleegkundigen en ontstonden er meer groepen om de taken onderling te verdelen. Het waren vaak verpleegkundigen die elkaar op de een of andere manier kenden en zo tot samenwerking kwamen. Wij beperken ons tot Hoogstraten en Minderhout. Als er een vraag komt uit Meer dan geven we die door aan een groep die ook daar werkt. Het heeft geen zin om voor één patiënt naar Meer te rijden. Maar er is geen structurele samenwerking tussen de groepen. In het verleden kon het gebeuren dat je op een studiedag een collega uit het Hoogstraatse tegenkwam, die je niet kende en dat is zonde.

Bijkomende opleiding Heidi Van Otten: Alle groepen zijn eigenlijk klein als je hun regio bekijkt. We willen bewust geen grote organisatie worden, waardoor de pa-

tiënten te veel verschillende verpleegkundige aan hun deur krijgen. Dat is ten koste van de kwaliteit van de zorg. Maar we werken wel samen. Als het bij ons te druk is, zullen we een patiënt nooit in de kou laten staan. Dan verwijzen we hem door naar andere verpleegkundigen. Dat is de reden waarom ik het contact tussen de groepen stimuleerde. Ook om samen noodzakelijke bijscholing te organiseren. Zo is er in april een bijscholing over bijvoeding en het aanbrengen van windels, die bijscholing doen we samen met de apothekers. Eerder was er ook al een infomoment rond borstkanker. Zoals thuisverpleging nu evolueert is er steeds meer nood aan bijscholing. Het is belangrijk om in alle disciplines tot een goede zorg te komen. Je bent verplicht om op alle vlakken bij te blijven, vaak technische zaken zoals het aanprikken van een port-a-cath of poortje voor het toedienen van chemo bij kankerpatiënten thuis. Er zijn ook specificaties die niet iedere verpleegkundige gevolgd heeft, zoals palliatieve zorg, diabeteseducator, wondzorgverpleegkundige, borstverpleegkundige enz. Een aantal van die specialisaties bestaat nog maar enkele jaren. En let op, thuisverpleging is maar één onderdeel van de globale thuiszorg, waar nog veel meer bij komt kijken. Soms wordt er een zorgoverleg ge-

Heidi Van Otten is van Minderhout. Nadat ze in 2000 haar diploma behaalde, werkte ze vijf jaar in het UZ Antwerpen op de afdeling cardiologie. In 2005 begon ze als zelfstandige verpleegkundige. Heidi is de coördinator van de groep waarin ze werkt. Ze is ook initiatiefnemer om alle zelfstandige verpleegkundigen, die in groot Hoogstraten werken, samen te brengen om ervaringen te delen en bij te scholen waar nodig.

4 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Mai Van Doninck is afkomstig van Rijkevorsel en woont nu in Minderhout. Na haar studies werkte ze eerst in een kliniek in Antwerpen voor orthopedie, nadien op een afdeling bij dementerende mensen in De Dennen in Westmalle. Sinds 1996 werkt ze, nu samen met nog twee collega’s, als zelfstandig verpleegkundige in Hoogstraten en Minderhout. Om mensen buiten hun eigen regio te helpen werken ze samen met een andere groep

pland waarbij, naast de huisarts, alle betrokkenen zoals de maatschappelijk assistent, de familiehulp van KVLV en/of gezinszorg van OCMW, de poetsdienst, kinesist, enz. aanwezig zijn. Daar bespreken we hoe je een bestaande probleemsituatie best aanpakt en op elkaar afstemt. Men werkt ook meer samen met het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) waarbij we onlangs nog een opleiding valpreventie gevolg hebben. DHM: Hoe ziet een normale werkdag er voor jullie uit? Nele Leys: Wij starten half zeven, zeven uur. Er zijn ook groepen die om half zes beginnen. Als er patiënten eerder hulp nodig hebben mogen ze ons altijd bellen. Als thuisverpleegkundige moet je erg flexibel zijn, dit heeft ook zijn voordelen. Je start immers wanneer het past. Je kan ook onderlinge afspraken maken met de patiënten als dit nodig is. Vooral op de avondtoer is dit vaak het geval (een feestje, familiebezoek,…). Elke dag is een uitdaging, een toer ziet er immers nooit elke dag hetzelfde uit en dat maakt het werken zo fijn! Heidi Van Otten: Wij beginnen terug om 17 uur en proberen onze avondshift zo kort mogelijk te houden. Maar er zijn mensen die zich niet alleen kunnen uitkleden of hulp nodig hebben om in bed te gaan. Bij een terminale patiënt kan het makkelijk 23 uur of later worden. Soms staan er geen uren op en dan is dat maar zo. Je verzorgt

Kristel Rombouts is een telg uit de familie Rombouts van de Hees, dus net niet meer Hoogstraten waar ze nu wel woont. Na haar studies werkte eerst zes maanden op dialyse (kunstnier) in het St.-Jozef ziekenhuis in Turnhout. Op 1 januari 1990 ging ze werken voor het Wit-Gele-kruis in een vaste toer in Hoogstraten. Sinds april 2003 werkt ze als zelfstandige verpleegster in Wortel en Hoogstraten.


THUISZORG de mensen zoals je de verzorging zelf zou willen. Dat is zowat de norm. DHM: Hoeveel patiënten bezoek je zo op een voormiddag? Mai Van Doninck: We proberen het aantal patiënten te beperken tot 15, maximum 20 per voormiddag. Dat lijkt enorm veel en is dan ook het maximum. Dan mag er niets onverwacht tussen komen. En daar zitten natuurlijk ook zaken bij die niet veel tijd vragen, zoals inspuitingen bijvoorbeeld. Maar de mensen mogen nooit het gevoel krijgen dat we geen tijd hebben, want dan zijn we verkeerd bezig. We zijn aan onszelf en aan de patiënt verplicht om voldoende tijd te maken. Lieve Adams: Je gaat niet bij een patiënt binnen met het idee “oh ik moet nog op zoveel plaatsen zijn”. Nee, je neemt de tijd die je moet nemen en dan schuift de rest wel op. Die instelling moet je hebben. DHM: Wat is het grote verschil met bijvoorbeeld verpleegster in een ziekenhuis Heidi Van Otten: Je hebt geen vast contract met de patiënt. Je moet elke dag je punten verdienen. Een opname in een ziekenhuis is meestal kort en door de wisseling van diensten is het mogelijk dat een patiënt soms elke dag een andere verpleegster

Lieve Adams is van Meerle en wist al vroeg dat ze in de zorgsector wilde werken. Nadat ze in 2013 haar diploma behaalde is ze direct als zelfstandige thuisverpleegster in de regio Hoogstraten begonnen. Lieve volgde al vlug een opleiding dia-beteseducator, omdat die zorg zeer groot nodig is in de thuiszorg. Dat ze voor thuisverpleging koos, heeft alles te maken met goede ervaringen tijdens haar stage en aan de thuisverpleging die ze bij haar grootouders zag. Die warme huiselijke sfeer sprak haar aan”

al direct te roepen “hallo … ik ben wat laat… ik weet het”.

ziet. Zo ontstaat er zelden een band. Els Dirks: Bovendien heeft een ziekenhuis een groot aantal verschillende diensten of afdelingen. Een verpleegster in een kliniek weet zeker veel van één soort aandoeding, terwijl wij van alle facetten van verpleging op de hoogte moeten zijn. Kristel Rombouts: In een ziekenhuis gaat de verpleging na hun dienst naar huis en het is gedaan. Wij hebben nooit gedaan, de telefoon kan elk moment gaan en dan is er hulp nodig. Je moet wel grenzen stellen, maar toch. Mai Van Doninck: Daartegenover staat dat wij, in een goede groep, afspraken kunnen maken en diensten kunnen verschuiven. Dat geeft toch een gevoel van vrijheid. Je bent niet afhankelijk van een personeelsdienst die alles voor u regelt. En dan is er uiteraard de voldoening, waar we het al over hadden. Als wij onze uren beginnen tellen, kunnen we beter stoppen en in vaste dienst gaan. Tegenover meer uren staat bij ons een grotere soepelheid. DHM: Je bezoekt bepaalde patiënten gedurende jaren. Lieve Adams: Ja en je beseft niet hoe sterk de patiënten aan de verpleegkundige hangen. Ze zitten te wachten tot je langs komt. Als je al eens later bent kun je dat het best ontzenuwen door

Anja Krols is afkomstig van Minderhout, maar woont nu in Turnhout. In 1998 is ze direct na haar opleiding verpleegkunde gestart als zelfstandige in een groep van vijf, waarvan de vier anderen een ruime ziekenhuiservaring hebben. Anja en de groep rond haar helpt mensen in groot Hoogstraten, Rijkevorsel en Vlimmeren.

Anja Krols: De patiënten zijn ook met ons begaan. Ik ben voor enkele weken geopereerd aan mijn schouder en je kan je niet voorstellen hoeveel telefoons ik al kreeg van patiënten met de vraag hoe ik het stelde. “En moet ik soep voor je maken”, vroeg de één, “Kan ik iets voor je doen?”, vraagt de ander. De rollen waren precies omgekeerd. Ik dacht: “Mensen jullie zijn mijn patiënt en nu willen jullie mij helpen”. Kristel Rombouts: Het is geen job van 9 tot 5 en gedaan. Als je dat wil, dan moet je dit werk niet doen. Bij palliatieve patiënten gaan we soms drie keer per dag langs en kan het een zeldzame keer eens nachtwerk zijn als er zich dan dringende zorgverlening voordoet. Als zo’n patiënt je nodig heeft dan doe je dat gewoon.

Palliatieve zorg Kristel Rombouts: Vroeger bepekte thuiszorg zich tot het wassen van mensen, een spuitje geven of een wonde verzorgen en dat was het dan. Nu wordt de waaier zorgverlening steeds breder. Deels omdat de overheid mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wil houden, deels omdat de ziekenhuizen de mensen vlugger naar huis sturen en ook deels omdat de mensen er zelf voor kiezen.

Nele Leys is van Hoogstraten, waar ze nog steeds woont. Ze behaalde haar diploma als verpleegkundige in 2013 en ging daarna een tweetal jaren als thuisverpleegkundige werken bij het Wit-Gele-kruis. Sinds 2015 werkt ze in Hoogstraten als zelfstandig verpleegkundige samen met haar collega Linda Lambregts, die al 28 jaar ervaring heeft in de thuisverpleging. Zij verzorgen mensen met liefde in groot Hoogstraten en Wortel..

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 5


THUISZORG

Nuttige telefoonnummers OCMW

Medewerkers ouderen 0474 47 11 44 Sociale dienst 03 340 16 01 Lokaal Dienstencentrum 03 340 16 30 Aangepast vervoer 03 340 16 30 Verder heeft het OCMW, naast het Woonzorgcentrum, een nachthotel, kamers voor kortverblijf van enkele maanden na opname in een kliniek of tijdens verlof van kinderen enz. (03 310 16 00)

Poetsdienst Voor poetshulp kan u een beroep doen op de dienstencheques of op onderstaande diensten. Daar betaalt u een bedrag afhankelijk van uw inkomen. OCMW 03 340 16 00 Familiehulp 014 40 33 40 De Voorzorg 0800 97 520 Sowel 014 21 54 30

Gezinshulp De gezinshelpers mogen boodschappen en het huishoudelijke taken doen, een wandeling maken met de patiënt enz. Thuiszorg Kempen (OCMW) 03 340 16 00 Familiehulp 014 40 33 40 Landelijke thuiszorg 0800 112 05 Beter Thuis (Wit-Gele Kruis) 014 24 24 20 Thuishulp (Voorzorg) 0800 97 520 Sowel 014 21 54 30 Onafhankelijk ziekenfonds 070 23 30 28

Wij zorgen voor alle mogelijke hulpverlening. Van het geven van een spuitje tot afkoppelen van chemo’s en toedienen van sondevoeding. Ook serieuze complexe wondzorg is bijna dagelijkse kost alsook een bezoek bij psychiatrische patiënten en palliatieve zorg. Bij psychiatrische patiënten is het belangrijk dat er iedere dag iemand komt, al is het bijvoorbeeld maar om te controleren of de patiënt de nodige medicatie neemt en/of hulp nodig heeft om zich te verzorgen. Mai Van Doninck: Vroeger gingen patiënten met kanker voor hun chemo naar de kliniek. Ook mensen die palliatieve zorg nodig hadden gingen naar een kliniek of een gespecialiseerde instelling. Nu kiezen mensen steeds meer voor een behandeling thuis. Ze gaan naar de dokter, die schrijft het nodige voor en de behandeling gebeurt thuis. Een aantal onder ons heeft een extra opleiding palliatieve zorg gevolgd. Het spreekt voor zich dat zo’n zorg veel extra tijd vraagt. Daar maak je tijd voor en dan neemt iemand anders een aantal andere patiënten van je over. Nele Leys: Mijn collega Linda Lambregts is referentieverpleegkundige palliatieve zorg, daardoor werken we vaak samen met Ispahan en de huisarts. Zij geven nog extra ondersteuning aan patiënt , familie en onszelf. De laatste verzorging van patiënt en familie is zeer belangrijk, ook voor het rouwproces nadien. De blijvende

vriendschap nadien geeft een enorme voldoening aan je werk. Mai Van Doninck: Vaak ken je die mensen al lang, bijvoorbeeld bij kanker of een chronische ziekte die evolueert in een lange strijd. Je begeleidt die mensen maanden of jaren. Dan kan je op een bepaald moment niet zeggen hier houdt het op voor mij. Je hebt met die mensen een enorme band opgebouwd. Die vertellen ons zaken die ze zelfs nooit aan hun kinderen verteld hebben. De eerste weken gaan de gesprekken vaak, soms letterlijk, maar over koetjes en kalfjes. Maar na enkele maanden worden het gesprekken over vaak zeer intieme dingen, die ze nooit aan niemand anders kwijt durfden. DHM: Tot hoever gaat jullie zorg. Heidi Van Otten: Steeds verder. Het UZ Leuven geeft voor kinderen met kanker een ondersteuning voor de thuiszorg hier. Zij vragen specifiek één thuisverpleegkundige om het kind op te volgen. Dat is zwaar en je staat er alleen voor, ook al bel je regelmatig met Leuven. Mai Van Doninck: Onze hulp gaat dus vaak tot het levenseinde. Het zijn vaak toestanden die beklijven, zoals euthanasie. Als je een patiënt van zeg maar dertig jaar, met een kindje van het eerste leerjaar, beslist heeft om euthanasie te krijgen en je moet alle materialen voor euthanasie

Klusdienst OCMW Assist klusdienst

03 340 16 30 014 46 27 15

Maaltijden aan huis OCMW (koelvers) Palethoeve (warm)

03 340 16 00 03 313 95 91

Nachtzorg Patiënten kunnen drie nachten een beroep doen op deze dienst van 22 tot 7 uur. De hulp komt bij hen thuis of gebeurt extern. Nachtzorg 014 28 32 32

Palliatieve zorg Ispahan Coda Hospice

014 42 66 02 03 633 20 10

Mutualiteiten CM De Voorzorg Onafhankelijke Liberale mutualiteit

014 60 11 10 03 314 93 85 03 201 84 80 014 41 70 99

Wachtdiensten Huisartsen Tandartsen Apothekers

014 41 04 10 0903 399 69 0903 922 48

Algemeen noodnummers Algemeen alarm, brandweer, politie en ziekenwagen 112 Teleonthaal 106

6 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Els Dirks is afkomstig van Oud-Turnhout maar woont al geruime tijd in Meer. In 1991 startte ze als verpleegkundige bij het WitGele-kruis. Twee jaar later werd ze zelfstandig in een ruime regio van Oud-Turnhout over Turnhout, Vosselaar en in Meer. Nu werkt ze in Hoogstraten en Minderhout in een groep met nog twee collega’s.

Nathalie Christiaensen is afkomstig van Meer, maar woont nu in Hoogstraten. Na een opleiding verpleegkunde volgde ze nog de specialisatie vroedvrouw. Tot vorig jaar werkte ze op de intensieve afdeling voor kinderen in een Antwerpse kliniek. Een baan die ze sinds januari 2015 deeltijds combineert met die van zelfstandige vroedvrouw in ‘de groep’ van Heidi Van Otten.


THUISZORG

Verborgen ellende

Zorg in evolutie

De verpleegkundigen rond tafel zijn vragende partij voor meer samenwerking met andere hulpverleners in de thuiszorg, zoals bijvoorbeeld familiehulp. Uiteindelijk zien zij de mensen maar gedurende een korte periode per dag en de weg van veel hulpbehoevende mensen loopt, spijtig genoeg, niet altijd over rozen.

Het werk van de zelfstandige verpleegkundigen is maar één aspect in wat men thuiszorg of, in een breder kader, zorg voor hulpbehoevenden - al of niet ouderen - noemt. En die zorg is op dit moment nog erg “productgericht” georganiseerd. Een voorbeeld? U wil maaltijden aan huis?; dan wordt daar voor gezorgd. U moet dagelijks ingespoten worden? dan komt de thuisverpleegster enz. Van die gefragmenteerde zorg wil men af. Men wil in eerste instantie naar een “Vermaatschappelijking van de zorg” en anderzijds naar een “Integrale zorg” .

Mai Van Doninck: Situaties van drankmisbruik of verslaving komen we meer dan eens tegen. Die mensen zijn vindingrijk met het verstoppen van flessen, die wij of de mensen van familiehulp dan toch vinden. We kunnen daar alleen iets aan doen in overleg met andere hulpverleners in de thuiszorg.

Vermaatschappelijking van de zorg Is zorg die door de maatschappij zelf moet gebeuren, gewoon omdat het anders onbetaalbaar is. In dit stadium wil men de zelfredzaamheid van mensen verlengen. Dat kan gaan van boodschappen doen voor buren of familie, al of niet samen met de oudere. Indien dat moeilijk is kunnen vrijwilligers veel taken op zich nemen, zoals de dienst aangepast vervoer enz.

DHM: Komen jullie meer schrijnende toestanden tegen?

In tweede instantie is er de “mantelzorg”. Die bestaat al en ‘mantelzorgers’, die belangrijke zorg voor iemand opnemen, ontvangen daarvoor een premie. Pas daarna, als het vorige niet meer volstaat, worden de professionelen ingeschakeld. Aan al het bovenstaande wordt gewerkt en komt er wetgeving.

Heidi Van Otten: Wij allemaal, denk ik. Helaas. De vereenzaming is vaak groot. Er zijn mensen die in de steek gelaten zijn door hun directe familie en alleen ons en andere thuishulp zien. Soms worden ouderen door hun familie op een ongelooflijke manier behandeld.

Integrale zorg Is het tweede deel van “zorg in evolutie” waaraan gewerkt wordt. Nu is zorg heel verspreid en kan men in heel veel “winkeltjes” terecht. Zoveel zelfs dat men de weg niet meer vindt. In de nieuwe aanpak staat “de dienst” niet langer centraal, maar wel “de mens”.

Kristel Rombouts: Ik heb ooit gevallen meegemaakt van regelrechte oudermishandeling en ik zal zeker niet de enige zijn. Het komt veel

Bij integrale zorg zou men bij één persoon of één dienst terecht moeten kunnen en zou de zorg als vanzelf moeten meegroeien met de noden van de zorgbehoevende, zonder dat u elke keer opnieuw de juiste deur moet zoeken of een zoveelste aanvraag doen. Een eerste stap in die richting is het bezoek aan de +75-jarigen door Winny of Katlijn, twee medewerkers van het OCMW en hun kennis ter zake. Maar echte integrale zorg moet nog verder gaan en dat weet men. (fh)

Hoe het ook kan Een speciale parkeerkaart

klaarmaken tot de dokter komt…. dat zijn zeer moeilijke zaken. Dat moet je verteren nadien. Met zo’n sterfgeval kan je ook thuis bij niemand terecht. Dat is normaal ook. Dan kan je eventueel bij een collega terecht of soms belt de huisarts “Kom we gaan eerst een glas wijn drinken”. Het is dan een dokter die het beseft hoe indringend het is en die het vaak ook moeilijk heeft en moet bekomen. Lieve Adams: We kunnen ook hulp of psychologische bijstand vragen aan diensten zoals Ispahan bijvoorbeeld. Want reken maar, zo’n situaties laten je niet los, ook vaak ’s nachts niet. Kristel Rombouts: Dat is ook een reden waarom wij in onze groep vijf dagen werken en vijf dagen thuis zijn. Je hebt die vijf dagen rust fysiek, maar ook vooral mentaal nodig. Zeker de eerste dag ben je altijd nog met je werk bezig en kun je zo’n zaken nog niet loslaten. DHM: Veel mensen hebben geen ervaring met sterven.

Maria Van Doninck: Neen, dat is zo. Je kan mensen dan met kleine concrete dingen helpen. “Laten we de kleinkinderen nog komen en zo van die vragen”. Heidi Van Otten: Je hebt vaak meer werk met de begeleiding van de familie dan met de patiënt zelf. Als je in een gezin komt met een vader of moeder die terminaal is zitten de kinderen met zoveel vragen… Anja Krols: Er zijn steeds meer mensen die thuis willen sterven en families die ook bewust bij het sterven betrokken willen worden. Ook als de patiënt gestorven is, vraagt men vaak om het lichaam samen af te leggen. Men wil de persoon vaak nog zo lang mogelijk thuis houden. Vroeger was dat een taboe, dat was dood en weg uit huis. DHM: Zijn jullie in zo’n situaties de eerste in lijn voor hulp? Heidi Van Otten: Vaak wel. Ze weten dat wij dan toch contact opnemen met de behandelende arts in het ziekenhuis. De relatie van een huisarts en de zelfstandige verpleging is vaak directer dan de relatie van die arts.

Net zoals mindervaliden een speciale parkeerkaart hebben, krijgen de thuisverpleegsters in veel steden en gemeenten een aangepaste parkeerkaart. Daarmee kunnen ze een beperkte tijd parkeren op plaatsen waar u en ik dat niet mogen. Men heeft de vraag al aan het stadsbestuur gesteld, maar hier bleek dat niet mogelijk. Men kreeg als antwoord “koop dan een bewonerskaart”, een antwoord dat getuigt van weinig begrip en respect voor de hulpverleners. Misschien moet ons bestuur eens vragen hoe men dat in Turnhout en veel andere plaatsen perfect geregeld heeft. Wanneer we die vraag stelden, spraken alle aanwezigen uit één mond. Wanneer men tot 20 patiënten per voormiddag moet doen is de verkeersdrukte en het zoeken naar een vrije parkeerplaats een van de grootste praktische problemen. Afspraken waarvoor men door Hoogstraten centrum moet, worden nu al gepland op momenten dat men hoopt dat het iets minder druk is. “Niet te doen”, zegt men in koor.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 7


THUISZORG meer voor dan je denkt. En, je kan er weinig tot niets tegen doen zolang er niets ernstigs gebeurd is en dan nog… waar ligt de grens?. Het kan gaan om lichamelijke en psychische mishandeling. Het is een zeer, zeer moeilijk gegeven omdat het vaak een kluwen is vergroeide of verzuurde relaties. We proberen dan mensen de nodige informatie te geven om gespecialiseerde hulp in te schakelen en hen uit benarde situaties te halen. Maar dat is zo’n moeilijk en kwetsbaar gegeven voor de betrokken partijen om hiermee naar buiten te komen dat ze hier vaak niet op ingaan. Het is schrijnend en je voelt je als hulpverlener echt machteloos. Anja Krols: Je kan een anonieme aangifte doen, maar daar geeft men geen gevolg aan. En vaak is het veel subtieler. Emotionele mishandeling is vaak even erg of erger dan lichamelijke mishandeling. Je komt ergens binnen en dat vrouwtje zit daar te wenen. “Wat hier allemaal gebeurt” zegt zo’n vrouw en zwijgt dan. Hopelijk zijn de volgende generaties mondiger. Mai Van Doninck: Bij oudermishandeling heeft het meestal te maken met het pensioen of andere financiële zaken: “We steken

er niet te veel geld meer in”. Neem van mij aan: er gebeuren rare dingen in de wereld. Ook partnergeweld is geen uitzondering. Mensen die zogezegd van de trap gevallen zijn…. Dan sta je daar. Echt heel moeilijk, want je wil die mensen helpen. Je komt er elke morgen terug binnen en je weet het… Soms geven we het door aan de huisarts. Die gaat daar op bezoek, maar dat is ook maar een momentopname. Dan “gedragen” ze zich. Heidi Van Otten: Het is soms verschrikkelijk als een van de partners dementerend is en met de meest ongeloofwaardige verhalen af komt. De andere partner is hulpbehoevend en moet het ondergaan. Eén van beiden naar een rusthuis brengen kan niet of mag niet van de kinderen…. “Maar laat ons niet te negatief eindigen” zegt Heidi Van Otten, “Zo’n toestanden zijn gelukkig een uitzondering. Thuisverpleging is een enorm mooi beroep”. Het is al late namiddag en voor de verpleegsters begint de avondshift. “Zet acht verpleegkundigen bij elkaar en ze zijn vertrokken”, besluit Heidi Van Otten, “gelukkig moeten wij dit gesprek niet uitschrijven”. (fh/jaf)

Andere thuisverpleging Naast de zelfstandige verpleegkundigen kan u uiteraard ook beroep doen op de diensten van de gekende regionale organisaties, die afhangen van uw ziekenfonds: Het WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur: voor Hoogstraten en deelgemeenten tel. 014 61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 24 uur. Tel. 014 40.92.44. DE WACHTDIENST Zelfstandige thuisverpleegkundigen Noorderkempen, 24 op 24 uur, tel: 014 40 50 13. In een van onze volgende uitgaven komen we terug op hun diensten en andere zorg.

Zestien van de 29 thuisverpleegsters konden zich vrijmaken voor de groepsfoto. We herkennen v.l.n.r. staande: Liesbeth Bartholomeeusen, Nele Segers, Linda Lambregts, Heidi Van Otten, Els Dirks, Mai Van Doninck, Sandra Van Looveren, Katrien Van Gastel, Kristel Helsen en Anja Krols. Zittend: Nathalie Christiaensen, Els Koyen, Nele Leys, Lia Geerts, Kristel Rombouts en Liesbet Boonen.

8 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


THUISZORG

Zelfstandige vroedvrouwen Begeleiding van jonge moeders met hun baby Nathalie: “Het gaat, wat mij betreft, niet om thuisbevallingen,” begint Nathalie, “die doe ik niet, al zijn er collega’s dat wel doen.” Nathalie zorgt voor postnatale begeleiding van moeders en hun baby, die dikwijls maar enkele dagen in de kliniek verbleven. Het is een tendens dat men na een bevalling steeds vlugger de kliniek verlaat. In enkele ziekenhuizen wordt twee of drie dagen de norm, tenzij er problemen zijn. En, wat logisch is, hoe vlugger de mama’s naar huis mogen of moeten hoe groter de zorg thuis is. Onze taak bestaat er in om moeders te helpen bij de opvang thuis, bij het wegen van het kindje, de begeleiding bij borstvoeding enz.. Wij staan ook klaar voor begeleiding bij een miskraam, de opvang thuis van premature baby’s en doen ook bloedopname bij de baby’s, de zogenaamde ‘hielprik’. In de periode dat ik in verlof ben of wanneer ik niet beschikbaar ben, werk ik samen met Sandra Martens.

Nog weinig gekend

Het is een dienstverlening die nog relatief weinig

gekend is, ook al worden de kosten betaald door de verschillende mutualiteiten. Het is opvallend dat vooral vrouwen afkomstig uit Nederland meer vertrouwd zijn met onze werking. Thuisbevalling of poliklinisch bevallen zijn daar bijna een normale zaak. Ook nieuwe Belgen doen een beroep op ons. Zij vragen om zo vlug mogelijk naar huis te gaan al was het maar om de hospitalisatiekosten te drukken. Elke mama heeft recht op zeven tot tien bezoeken thuis. Het is niet nodig dat we elke mama elke dag zien, integendeel. We spreken dat af, ook in overleg met Kind en Gezin. Als alles goed gaat is één bezoek per week vaak voldoende. Eigenlijk zou elke kliniek een lijst met namen van zelfstandige vroedvrouwen, waarbij ze terecht kunnen, moeten meegeven aan de moeders. Dat is echt wel nodig, zeker voor mama’s met een eerste kindje is zo’n begeleiding enkele dagen na de bevalling zeer belangrijk. Nu moeten die moeders het zelf maar uitzoeken.

DHM: Is er meer behoefte aan zelfstandige vroedvrouwen? Nathalie: Op dit moment combineer ik mijn werk als zelfstandige vroedvrouw nog met deeltijds werk op een intensieve afdeling voor kinderen. Op dit moment werk ik hoofdzakelijk in Hoogstraten, terwijl Sandra in een grotere regio werkt. Maar omdat vanuit de overheid steeds meer moeder sneller naar huis moeten, wordt de vraag ook groter. Het is een groeimarkt om het in economische termen te zeggen... (fh)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 9


CULTUUR

Cultuurraad kent cultuurprijs 2015 toe

En de winnaar is… De Hoogstraatse Maand! HOOGSTRATEN - Uw eigenste lijfblad (jaja, De Hoogstraatse Maand dus) werd door de Hoogstraatse cultuurraad verkozen als laureaat van de Cultuurprijs 2015. De jury prees het kwalitatieve schrijf-, foto- en tekenwerk dat een groep vrijwilligers gedurende de voorbije dertig jaren heeft geleverd, waarbij de digitale vernieuwing een flinke surplus oplevert. De concurrentie binnen de drie categorieën was overigens behoorlijk indrukwekkend, mogen we wel zeggen. De werking die het Klein Seminarie rond de art decokapel uitbouwde, werd laureaat in de categorie vernieuwende initiatieven; het Brass Meets Organ concert van Borderbrass en Mixtuur werd weerhouden in de categorie evenementen. Het 75-jarige Piuskoor zag zich als allereerste publiekswinnaar bekroond met de wisselbeker De Gouden Cactus. Overigens mag ook de cultuurraad zelf zich een pluim op de culturele hoed steken, want het avondvullende programma was een mooie afsluiter van een overtuigende jaarwerking. Voorzitster Ann Leemans wees er in haar speech terecht op dat de lokale overheid nog flink wat werk voor de boeg heeft, waarbij een actievere rol in het bewaren van het culturele erfgoed een speerpunt mag worden. De prijsuitreiking in Le Cirq werd mooi omkaderd. Het sfeerorkest Le Temps du Mois serveerde gesmaakte zigeunerswing; Lisa Martens bracht een beklijvend portret van tweelingbroer Arno ‘die alles eerder kon – ook sterven’; Hanne Brosens zong en speelde Birdy en filmmuziek; Stef Adams en Lucas Van Dyck kregen alle lachers op de hand met hun licht baldadige ‘erfenis’act…

Visie gevraagd Een welgemeend applaus was er ook voor de woorden van voorzitster Ann Leemans. ‘Met de cultuurraad blijven we bij het bestuur aandacht vragen en onze bezorgdheid uiten in verband met ons onroerend erfgoed en met het behoud van de eigenheid van de dorpskernen,’ zo klonk het. De cultuurraad is dus vragende partij voor ‘een langetermijnvisie wat betreft de beeldbepalende panden en zichten in onze mooie gemeenten. Heel wat verenigingen en vrijwilligers zijn zelf met erfgoedkundige projecten bezig of tonen er hun bezorgdheid over: de kapel van het Seminarie, de kolonieën, zaal Cecilia, de Kloostersite in Meer, de St. Luciakapel, het oude rusthuis, brouwerij Brosens en zo vele meer en ook vanuit het verleden hebben we prachtige voorbeelden. Dat bewijst dat het de bevolking wel degelijk na aan het hart ligt en dat ze schreeuwt om die langeter-

mijnvisie. Het bouwkundig erfgoed is toch een deel van onze culturele identiteit?’ Leemans herhaalde andermaal de verzuchting dat het ‘na het zwembad volgens ons ook tijd is voor een volwaardig Hoogstraats cultuurhuis in welke vorm dan ook’. Voor 2016 zijn de culturele pijlen gericht op een ‘themajaar’ waarvoor ‘momenteel een projectgroep wordt samengesteld die het jaar mee gaat vormgeven en coördineren. De voorlopige titel luidt ‘grenzeloos’. Tegen eind maart lanceren we een projectoproep waarop alle verenigingen en andere initiatiefnemers kunnen reageren om zo opgenomen te worden in de programmatie.’

Koper en orgel Drie evenementen van 2015 kwamen in aanmerking om laureaat te worden in deze eerste categorie. Halte Merlet organiseert concerten, voorstellingen, lezingen en tentoonstellingen met aandacht voor de Meerlese geschiedenis en haar erfgoed. Onder de titel Radio Rosalia bracht de Meerse Brassband Sinte Rosalia in maart een origineel concert dat rechtstreeks uitgezonden werd op radio Valencia en via internetlivestreaming, waarbij brassbandnummers en populaire hits aan mekaar werden gepraat door Michel Stoffels. Maar het was uiteindelijk ‘Brass meets Organ’ dat laureaat werd. Voor hun novemberconcert in de Katharinakerk sloegen Borderbrass en Mixtuur de handen in mekaar. Borderbrass verenigt muzikanten uit verschillende verenigingen van heel de grensstreek. Mixtuur werpt zich op als één van de grootste cultuuraanbieders die samenwerkt met vele andere culturele partners binnen en buiten Hoogstraten. ‘Samenwerken zorgt voor wederzijdse kruisbestuivingen en voor originele resultaten en dat juichen we vanuit de jury absoluut toe’, aldus Ann Leemans. ‘Een prachtige band, een knaller van een organist, dat gaf vuurwerk in de kerk! Vanuit het juryverslag lees ik enkele verwoordingen voor: volle kerk, technisch hoogstaand, kippenvelmomenten, originele vondsten, prachtige muziekavond. Brass Meets Organ stond voor een mooi en aantrekkelijk programma, zowel van de organist en de brassband op zichzelf als uiteraard van de stukken die jullie samen brachten. Laat het een voorbeeld zijn voor andere verenigingen. Samen kan je meer dan alleen en samen gebeuren er mooie dingen!’

Vele verdiensten Een drukbezette tweede categorie van verenigingen of personen die langere tijd bijdragen aan het cultuurleven. Er was een nominatie voor de

10 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

jeugdhuizen - Cahier, Den Dorpel, de Mussenakker en ’t Slot die zich inzetten voor jongerenactiviteiten. Ook voor de toneelverenigingen was er een nominatie - Theater op Dreef, Tinello, Willen is kunnen, ’t Heidebloempje en Pas Geverfd, die met jaarlijkse producties Hoogstraten maken tot een onvervalste toneelgemeente. De Minderhoutse kunstkring MinArte werd geloofd voor haar 20-jarige werking, al werd deze twee jaar geleden stopgezet. Nog wel actief zijn de medewerkers van de Luciakapel in Meersel-Dreef, ze organiseren regelmatig tentoonstellingen, lezingen en concerten in de kapel. Fotogroep ’t Slot telt ondertussen leden uit heel de provincie en organiseert tentoonstellingen , presentaties en publicaties van de foto’s van hun leden. In 2015 vierde het Piuskoor haar 75-jarig bestaan met een ruim feestprogramma - artiestenmis, feestzitting, jubileumconcert en een concertreis. Het zangplezier met een breed repertoire blijft de eerste doelstelling, maar niet zonder oor voor niveau in koorklank en techniek. Momenteel zit er een boek over de geschiedenis van het koor in de pijplijn, in maart 2016 zingt het koor in de Warande mee met de Johannespassie van J.S. Bach. De vrijwilligersgroep van Zaal Cecilia blijft aan de weg timmeren om het authentieke theaterzaaltje opnieuw een trekpleister te maken in het Hoogstraatse culturele leven, verenigingen richten er concerten en voordrachten in, maar de werkgroep heeft ook een eigen programmatie en staat in voor de verbeterings- en verfraaiingswerken van de zaal. De vrienden van de Hoogstraatse Beiaard tellen over de100 leden en sympathisanten, zij staan o.m. in voor de reeks beiaardconcerten met beiaardiers uit binnen- en buitenland en het slotconcert door stadsbeiaardier Luc Dockx. De verdiensten van Etienne van Nyen en Magd voor Groenten & Bloemen zijn alom gekend: zij stonden aan de wieg van het initiatief en waren lange tijd de motor voor de ruime groep van vrijwilligers die elk jaar nodig blijven.

Bij de foto op bladzijde 2 Tussen schepen Jos Vissers (links) en burgemeester Tinne Rombouts (rechts) een greep uit onze voorraad redactieleden: staande v.l.n.r.: Jef Schellekens, Jan Vermeiren, Frans Brosens, Marcel Onincx, Jos Matthé, Charel Huet, Nand Doms, Michel De Laet en Jef Huet. Vooraan: Marcel Adriaensen, Jan Fret, Rob Brosens en Frans Horsten


CULTUUR

Leesbereik

Kunstzinnige kapel

Oerkonde en stekels

Maar het was dus de 30-jarige Hoogstraatse Maand die in deze categorie laureaat werd. Ann Leemans roemt DHM als ‘een zeer volledig maandblad dat volop plaats en aandacht biedt aan het verenigingsleven en aan alle burgers en dat sowieso uniek is in de verre omstreken.’ De jury prijst het jarenlange vrijwilligerswerk van de redactie om ‘kwaliteitsvolle artikels te publiceren, waarin geen thema uit de weg gegaan wordt, met sprekende foto’s en duidelijke onderschriften. Om de vaste rubrieken telkens weer te voeden met interessante personen, verenigingen en gebeurtenissen. De jury roemt jullie omwille van het forum dat jullie bieden aan verenigingen en aan dorpsgenoten. Zo komen we allemaal dichter bij elkaar. Jullie doen veel moeite om het blad laagdrempelig te houden en daarmee halen jullie dan ook een prachtig leesbereik binnen en buiten groot-Hoogstraten.’

Twee nominaties waren er in de categorie voor nieuwe of vernieuwende initiatieven. Renze is een begenadigd zanger met een repertoire van kleinkunst tot Fado. In zijn loft in de voormalige Rijkswachtkazerne geeft hij o.m. zangles maar ook 3 keer per jaar concerten voor telkens ongeveer 25 toeschouwers. De tweede genomineerde werd de laureaat. Het betreft het jaarproject ‘De kunstzinnige kapel’ van het Klein Seminarie. In de Art Deco-kapel zijn er haast wekelijks wel activiteiten, afwisselend voor leerlingen en voor het grote publiek. Dat past binnen het streven om de geklasseerde gebouwen aan de Vrijheid een moderne functie te geven. In het masterplan werden denkpistes ontwikkeld voor een hergebruik van de kapel. Ann Lenaerts is blij dat de schoolleiding er op die manier wil uitspringen en zich daarbij professioneel laat bijstaan. ‘Er zullen nog heel wat hindernissen te overwinnen zijn, maar de jury looft jullie alvast om jullie inzet en gedurfde plannen. Wat betreft de kapel, kan ik er over meespreken dat dit een prachtige ruimte is voor allerlei concerten en andere culturele activiteiten. We hopen samen met jullie dat meerdere verenigingen en organisatoren de weg vinden naar dit pareltje. Intussen wens ik collega Kathleen Van Hees en jullie allen nog veel succes met het project van de Kunstzinnige Kapel!’

De ‘oerkonde’ – het was een leuke verspreking van cultuurschepen Jef Vissers - van de Cultuurprijs 2015 ging vervolgens naar De Hoogstraatse Maand. Een ruime delegatie ging graag mee op de foto. Het logo van de behaalde prijs staat ondertussen al fraai te blinken op onze website. De redactie heeft een goed ontwikkelde zin voor relativering, maar is toch wel blij met de publieke erkenning die het blad en de groep vrijwilligers zo kregen. De cultuuravond werd afgesloten met een nieuwigheid: de uitreiking van een aanwezigheidsprijs ‘De Gouden Cactus’. De aanwezigen brengen bij het begin en het einde van de avond een stem uit op een van de initiatieven, de winnaar krijgt de wisselbeker. Burgemeester Tinne Rombouts prees de ‘plichtsbewuste jury’ en de Hoogstraatse cultuurdienst. Ze ervaart de verenigingen als de ‘ruggengraat van het Hoogstraatse culturele leven’ en wil de cultuurraad steunen in de pogingen om ‘vraag en aanbod te prikkelen en af te stemmen op mekaar’. Jef Vissers filosofeerde ‘op deze hoogdag voor het culturele leven in onze gemeente’ over de symbolische betekenis van een Gouden Cactus: ‘prikkelend, duurzaam, eigenzinnig en overlevend waar ander leven onmogelijk is... ‘ De telling van stemmen en knikkers leverde een luid hoera op bij de aanwezige leden van het Piuskoor, die voor een jaar de Cactus in hun prijzenkast mogen bijzetten. (mdl)

Een extra vermelding is er om ‘naast de gedrukte versie bovendien het volledige archief online bij te werken én om ook te werken met een Facebook-profiel dat in realtime updates geeft over nieuws uit de regio.’ Meteen volgde er nog een oproep aan alle aanwezigen om alle culturele activiteiten en verslagen door te geven aan de redactie.

Alle gelauwerden van het cultuurjaar 2015 op een rij, naast Ann Leemans, voorzitter van de Cultuurraad en burgemeester Tinne Rombouts, v.l.n.r.: Staf Brosens (Brass Meets Organ), Jan Fret (de Hoogstraatse Maand), Jef Jansen (Brass Meets Organ), Frans Horsten (de Hoogstraatse Maand), Tom Van Delm, Frieda Martens en Kris Van Loon (Piuskoor)Karel Hofkens en Marc Vanluffelen (zaal CeCilia), schepen Jef Vissers, Kathleen Van Hees (Kapel Seminarie), Jan Martens (Brass Meets Organ) en Manu Van Oevelen (Kapel Seminarie)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 11


www.vanhuffelvastgoed.com 03-314.16.99 VAN HUFFEL VASTGOED Uw vastgoedmakelaar voor Hoogstraten VRIJHEID 72 HOOGSTRATEN TEL. 03-314.16.99 TE HUUR

HOOGSTRATEN

Vrijheid 147 bus 12 : TOPLIGGING aan de kerk! Ruim DAKAPPARTEMENT met 2 terrassen, 3 slaapkamers, ruime woonkamer met uitzicht. Lift aanwezig. Gunstig EPC 190kWh/m²jaar.

HOOGSTRATEN

en omgeving : Jules Schrickx erkend BIV makelaar nr 207427

TE HUUR

RIJKEVORSEL

Bochtenstraat 24 : centrum Rijkevorsel : diverse NIEUWBOUW APPARTEMENTEN met 2 slpk, ruim terras, lift, garage en berging. Direct beschikbaar. EPB in aanvraag. Vanaf € 650,00.

MEERSEL-DREEF

Peperstraat 10 : gunstig gelegen WOONHUIS HOB met ruime woonkamer, terras, tuintje en grote garage. EPC 507 kWh/m²jaar. VP €349.000,00. Vg/Wche/Gvkr/Gdv/Gvv.

Dreef 110 : GEZINSWONING HOB met 4 slaapkamers, terrassen, tuin, garage en stukje weiland op 1.514 m². EPC 379 kWh/m²jaar. VP € 290.000,00. Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv. Mog. Overstromingsgevoelig.

MEERSEL-DREEF

MINDERHOUT

Dreef 136 : verzorgde CHARMANTE WONING met uniek uitzicht op en grenzend aan rivier “De Mark” op 6.931 m² grond. EPC 234 kWh/m²jaar. Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv. Mog.

Torenakker 5 : Rustig gelegen verzorgde GEZINSWONING HOB met 3 slaapkamers, terras, tuin en 2 garages. EPC 471 kWh/m²jaar. VP € 265.000,00. Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv.

HOOGSTRATEN

HOOGSTRATEN

Gr. Elisabethlaan 1 bus 10 : APPARTEMENT 1e verd., met 1 slpk en autostaanplaats. Gunstige ligging nabij de kerk! EPC 251 kWh/m². VP € 160.000,00. Vg/Wche/Gvkr/Gdv/Gvv.

K. Boomstraat 23 bus 4 : gunstig gelegen VERZORGD APPARTEMENT 1e verd. met 2 slaapkamers, ruim zuidterras, garage. EPC 129 kWh/m²jaar. VP € 187.500,00. Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv.

MEERLE

MEERLE

Strijbeekseweg 1 : Horeca gelegenheid met woonst, bestaande uit frituur + 2 appartementen en 3 garages. Voor verhuur of eigen gebruik ! EPC 720 kWh/m²jaar. Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv.

WORTEL

Langenberg 3 : smaakvol gerenoveerde GEZINSWONING HOB met 3 slaapkamers, veranda, terras en tuin. EPC 298 kWh/m²jaar. VP € 285.000,00. Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv.

Elsakker 23 : gunstig gelegen BOERDERIJWONING met stal, schuur, bijgebouwen en weiland op 15.654 m² grond. EPC 600 kWh/m²jaar. VP € 495.000,00. Vg/Ag/Gvkr/Gdv/Gvv.

1995 - 2015 ERVARING TELT ! HUIS VERKOPEN ? BEL 03-3141699

info@vanhuffelvastgoed.com 03-314.16.99 12 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VANUIT HET STADHUIS Nieuwe gemeenteraadsleden kijken achterom

Voor spek en bonen of toch nog enthousiast? De laatste gemeenteraadsverkiezingen dateren al weer van 14 oktober 2012. Toen koos Hoogstraten 27 nieuwe raadsleden die voor de volgende 6 jaren de gemeente zouden kunnen besturen. Begin januari 2013 legden zij allen de eed af en werd het college van burgemeester en schepenen samengesteld. Vijf partijen hadden een lijst ingediend en in totaal presenteerden 116 kandidaten zich voor een zitje in de gemeenteraad. Hieronder waren heel wat nieuwkomers, maar slechts een beperkt aantal slaagde er in om ook daadwerkelijk verkozen te worden. Van de 27 verkozenen zouden er 9 voor het eerst plaatsnemen aan de tafels van de gemeenteraad. De inloopperiode is al een tijdje achter de rug, de manier van werken gekend en dus werd het tijd om als nieuwkomer eens even terug te blikken. Wij kozen uit iedere partij een jonge nieuwkomer uit en polsten naar hun ervaring. Is het enthousiasme nog even groot of heeft de ontgoocheling toch al sporen nagelaten? Kan je echt je inbreng doen in het gemeentebestuur of zit je er maar bij voor spek en bonen ? Hoe zou je het bestuur van de stad kunnen verbeteren ? Deze en andere vragen legden wij Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft), Hilde Vermeiren (CD&V), Paul Van Merode (N-VA) en Dimitri Van Pelt (Anders) voor. Maart eerst vroegen wij hoe zij op de lijst terecht gekomen zijn.

KATRIEN BROSENS Katrien Brosens is de dochter van wijlen Michel Brosens, de vroegere brandweercommandant en van Anne Vanden Broeck. Zij woont in Hoogstraten op het Begijnhof en werkt in de vastgoedsector na haar studies in de Rechten. In 2012 ver-

schijnt zij plots op de lijst van Hoogstraten Leeft en wel op de tweede plaats na lijsttrekker Marc Van Aperen. Een ideale plaats om verkozen te worden, en dat doet ze ook met glans. Ze behaalt 666 stemmen en is de vierde van de 9 verkozen leden van Hoogstraten Leeft. In een gesprek met De Hoogstraatse Maand v贸贸r de bewuste verkiezingen beklemtoonde ze hoe trots ze was in de voetsporen van haar grootvader, voormalig Hoogstraats burgemeester Henri Brosens, te mogen treden. Hoogstraten Leeft valt evenwel uit de boot bij de vorming van een coalitie en verzeilt in de oppositie. Katrien Brosens bevestigt haar politieke inzet wanneer ze zich op 25 mei 2014 kandidaat stelt voor de Europese parlementsverkiezingen. Van op de zevende plaats op de OpenVLD lijst onder aanvoering van Guy Verhofstadt krijgt zij meer dan 29.000 stemmen achter haar naam. Vindt Katrien Brosens haar plaats in de gemeenteraad en in de oppositie ? Wij legden haar de vraag voor.

geeft een onbeschrijfelijk gevoel. Ik ben enorm dankbaar! Het geeft me extra motivatie om alles op alles te zetten en mijn functie als gemeenteraadslid goed uit te oefenen en de programmapunten van Hoogstraten Leeft te realiseren. Natuurlijk hadden we, als beleidspartij, gehoopt om deel te mogen uitmaken van de coalitie i.p.v. een oppositiekuur.

Ervaring na drie jaar

Reeds van mijn ouders en grootouders heb ik een grote liefde voor Hoogstraten meegekregen. Bij de verkiezingen van 2006 was men mij al komen vragen om op de lijst te komen. Ik was toen nog maar 18 en vond me te jong. Drie jaar geleden kwam de vraag opnieuw. Ik heb even moeten nadenken, en toen heb ik ja gezegd. De deelname aan de verkiezingen was een mooie kans voor mij om te mogen meewerken aan de toekomst van Hoogstraten en deze verder helpen uit te bouwen tot een gezellige, levendige en ondernemende gemeente.

Ik ben nog zeker even enthousiast!!! Binnen Hoogstraten Leeft is het heel aangenaam werken. We hebben soms wel eens een verschillende aanpak/mening maar het is heel leuk om allemaal naar hetzelfde doel toe te werken. Het valt me telkens weer op hoe hard de mensen uit onze partij zich willen inzetten voor iedere Hoogstratenaar. Binnen de gemeenteraad ben ik ervan overtuigd dat we met Hoogstraten Leeft een serieuze meerwaarde betekenen, reeds verschillende zaken hebben kunnen realiseren en het beleid van de meerderheid goed in de gaten houden. De oppositie, Hoogstraten Leeft en Anders , vertegenwoordigt samen bijna de helft van de inwoners van Hoogstraten. De coalitie vertegenwoordigt iets meer dan de helft. Ik vind het daarom belangrijk dat de meerderheid met iedere kiezer rekening houdt en ook naar onze stem luistert. Ik merk hierbij een wisselend succes. Dit is uiteraard ook sterk afhankelijk van persoon tot persoon. Binnen het OCMW daarentegen hoor ik van onze raadsleden dat er daar een zeer constructieve samenwerking is tussen meerder- en minderheid.

Ambities

Doelstellingen

Bij je eerste verkiezingen weet je toch niet goed wat je mag verwachten. Het was tegelijk spannend maar ook super eng om me kandidaat te stellen. Om dan een mooi resultaat te halen en van zoveel kiezers vertrouwen en steun te krijgen

We zijn druk bezig geweest. Ik denk aan onze actie rond hartveilige gemeente. Zo zijn ondertussen de eerste AED toestellen geplaatst. Door onze alerte tussenkomst werd de bankwaarborg van het zwembad verminderd van 3 naar 1 mil-

Kandidaat

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 13


VANUIT HET STADHUIS joen EURO. Ook m.b.t. openbare werken heeft onze partij veel kennis en expertise in huis zodat we regelmatig besparende en technische input geven bij het uitschrijven van lastenboeken. Zelf ben ik ook actief in de commissies financiën en ruimtelijke ordening. Zo hebben we via de deputatie enkele artikels kunnen terugroepen of laten aanpassen na de opmaak van de “Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening” welke de mogelijkheden van de inwoners te hard beperkten. Wij zijn super gemotiveerd voor de volgende drie jaar en door onze alertheid zullen wij het college helpen bij het nemen van correcte beslissingen. Maar het blijft voor mij uiteraard een heel leerproces. Ik zit in de bestuurgroep en het campagneteam. Samen met de fractievergadering ter voorbereiding van de gemeenteraad komen wij een viertal keren per maand samen, los van de commissies.

Gemeenteraad We krijgen wel informatie maar weten niet altijd het denkproces of ‘het hoe en waarom’ achter een verhaal. Daarom zou het interessant zijn om toch iets meer betrokken te worden achter de schermen en inspraakmomenten te hebben. Dit geldt niet alleen voor ons als raadslid maar ook voor de inwoners.

Verbeteringen

We zijn met 27 gemeenteraadsleden met verschillende achtergronden, ervaringen en experti-

Tijdens de verkiezingen van 14 oktober 2012 plaatste Hoogstraten Leeft Katrien Brosens op de tweede plaats op de lijst. De verkiezingsborden logen er niet om. ses. We zijn er uiteindelijk allemaal om op onze eigen manier hetzelfde doel te realiseren: een gezellig en levendig Hoogstraten waar het goed is om te wonen, te leven en te werken. Daarom is het zo belangrijk dat al die kennis en ervaring aan bod kan komen in de gemeenteraad als er moet beslist worden, maar ook daarvoor in de voorbereidende fase. De enquête van het Nieuwsblad vorige maand was zeker niet positief voor de meerderheid. Ik denk dat het voor het College van Burgemeester en Schepenen een ideale aanleiding kan zijn om te evalueren waar er bepaalde

zaken beter kunnen of anders aangepakt kunnen worden. Verder zou het bv. ook interessant zijn om de dossiers van de gemeenteraad digitaal te kunnen raadplegen.

Opnieuw? Ik hoop het geluk te hebben dat ik me over drie jaar verder mag blijven inzetten. In welke hoedanigheid of functie zal altijd van de kiezer afhangen! Dus het is nog een beetje vroeg voor dromen of in de toekomst te kijken (lacht).

DIMITRI VAN PELT Waarom ? Dimitri Van Pelt is een nieuwkomer in de gemeenteraad, maar heeft er voordien reeds zes jaar opzitten als OCMW-raadslid voor Groen!. Hij werd als derde verkozen op de lijst Anders en haalde bij deze verkiezingen 273 stemmen. De partij Anders is dan wel een nieuwe lijst, de kern van deze groep is samengesteld uit leden van de partijen Groen!, HOOP en Sp.a. Zij behaalde drie zetels in de gemeenteraad en heeft één vertegenwoordiger in de OCMW-raad. Tot een coalitie met CD&V of Hoogstraten Leeft is het evenwel niet gekomen, zodanig dat de partij in de oppositie terecht kwam. Voor de leden van Groen! waartoe Dimitri Van Pelt behoort, is dit niet nieuw. Zij zijn als het ware ervaringsdeskundigen in het oppositie voeren, een taak die ze met veel overgave vervullen. Samen met Hoogstraten Leeft vormen zij een oppositiegroep van 12 leden tegenover een meerderheidscoalitie van CD&V en N-VA van 15 leden. Dimitri Van Pelt heeft zich ook enkele malen kandidaat gesteld op de lijst van Groen! voor de verkiezingen van het Federale en Vlaamse Parlement.

14 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ik stond niet alleen 3 jaar geleden op de lijst van “Anders” bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar deed dat ook al 9 en 15 jaar geleden. Weliswaar was het toen nog de lijst van Groen en zelfs daarvoor Agalev. 9 jaar geleden heb ik dan ook Groen vertegenwoordigd in de OCMW-raad. Het leek me dan ook de evidentie zelve dat ik, na de beslissing mee genomen te hebben om samen te werken met Hoop en SPa, op deze lijst zou staan.

Ambities De ambities waren zeker niet te hoog gesteld. Verkozen worden was de ambitie. Misschien hadden we voor de partij enkele zetels meer verwacht, maar dat is vooraf moeilijk in te schatten. Je moet bij verkiezingen toch afwachten wat de kiezer beslist. Het feit dat je verkozen wordt, heb je aan hen te danken. Ik had al wat ervaring in de OCMW-raad en kon me dus al wel iets voorstellen bij de taak van gemeenteraadslid. Daar had ik waarschijnlijk een klein stapje voor op de echte “bleukes” hier onder de andere bevraagden.


VANUIT HET STADHUIS Ervaringen na drie jaar Wel het is ongeveer hetgeen ik ervan verwacht had of misschien zelfs iets minder. Binnen de partij spreken wij voordien alles stevig door en wordt er zeker geluisterd. Binnen de gemeenteraad heb ik daar meer problemen mee. Ben ik daarom minder enthousiast? Nee. Ontgoocheld wel, ik had soms toch net iets meer respect verwacht van bepaalde leden van de raad. Al was het maar dat ze zouden luisteren naar hetgeen je te zeggen hebt en niet ostentatief onderling beginnen te babbelen of op hun smartphone of dergelijke beginnen te kijken.

Doelstellingen Als je in de oppositie zit kan je je veel doelstellingen vooropstellen, maar je moet ook realistisch durven zijn en beseffen dat je er daar zeer weinig van zal kunnen verwezenlijken. Soms is dat erg frustrerend. In veel gevallen lijkt het wel dat elk voorstel dat van de oppositie komt per definitie al vooraf afgekeurd wordt. Misschien moeten we eens net het tegenovergestelde voorstellen van datgene wat we zouden willen…?

Gemeenteraad De gemeenteraadszitting op zich en de werking van de raad vallen best wel mee. Maar ze kan nog beter gestructureerd worden. Wel vind ik dat de bevoegdheden van de raad al voor een stuk uitgehold zijn en regelmatig miskend worden. Het college trekt heel veel zaken naar zich toe, die eigenlijk in een opener kader besproken zouden moeten worden. Qua informatievertrekking en openbaarheid van dossiers is er veel verbetering mogelijk. ’t Is toch niet meer van de tijd dat je al je dossiers moet gaan kopiëren om ze in te kunnen kijken. Iets wat al meer dan een jaar gedigitaliseerd zou moeten zijn, is hier nog steeds niet aan de orde. Maar vergeleken met enkele jaren terug in het OCMW, moeten we tenminste niet alles met de hand overschrijven, we mogen al kopiëren. CD&V had openheid van bestuur hoog bovenaan in de verkiezingsbeloften geschreven, maar dat laat veel te wensen over. De meerderheidspartijen zouden hier nog flink in kunnen investeren.

Verbeteringen Ik heb ooit gezegd : “Ze zouden de mensen niet alleen stemplicht moeten geven (welk ik absoluut een zeer goede zaak vind), maar ook moeten “verplichten” om tijdens de duur van een legislatuur minstens één maal een gemeenteraad bij te wonen.” Geen populaire maatregel waarschijnlijk, maar ik meen dat er dan toch wel lichtelijk anders gestemd zou worden. En het zou misschien helpen voor mijn collega’s gemeenteraadsleden om als verkozene soms toch eens voor je eigen mening uit te komen. Van sommigen weet ik na 3 jaar nog maar amper hoe hun stem klinkt.

Dimitri Van Pelt interpelleerde vanuit de oppositie regelmatig de schepen van milieu over de vervuiling van de Hoogstraatse waterlopen, dit aan de hand van de resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij, maar ook van eigen onderzoek.

Nog kandidaat? Ik stel mij normaal gezien binnen 3 jaar terug kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. En als ik dan terug verkozen wordt zullen we wel zien of er nog iets meer in zit zoals een schepenfunctie. Dat hangt altijd van de coalitiegesprekken af. Maar waarom vraag je niet naar het burgemeesterschap en enkel naar een schepenfunctie?

Wat is een gemeenteraad ? Elke zes jaar kiezen alle inwoners die op de kiezerslijst staan een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad zet maandelijks de grote lijnen uit. Zij beslissen over alles wat de stedelijke samenleving aangaat en waarvan de bevoegdheid niet aan een andere instantie is toebedeeld. Hieronder verstaan we de benoemingen van schepenen en ambtenaren, goedkeuring gemeentebegroting en rekening, opstellen reglementering,

Wie zijn ze, wie zijn ze?

de voogdij over ondergeschikte besturen, het heffen van belastingen, zorgen voor het algemene belang van inwoners en leefgemeenschap (huisvuilverwerking, aanleg wegen en riolen, gemeentelijk onderwijs, subsidiëring verenigingsleven, welzijnszorg, ...). De werking van de gemeenteraad staat nader omschreven in een huishoudelijk reglement. Het gemeentebestuur laat zich in haar taak bijstaan door commissies, raden en comités die advies geven.

Er zijn vier politieke partijen in de gemeenteraad vertegenwoordigd: - CD&V - N-VA - Hoogstraten Leeft! - Anders CD&V en N-VA sloten een bestuursakkoord. In totaal zijn er 27 gemeenteraadsleden, waarvan er zeven deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Acht gemeenteraadsleden zijn lid van de politieraad. (lvr) bron: hoogstraten.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 15


Trend-event 4 - 5 - 6 maart

Inspi ratie dage n!

De leerlingen Mode van het Heilig Graf Turnhout presenteren tijdens het event door henzelf ontworpen trend-creaties, gemaakt van gordijnstoffen, behangpapier en decoratiematerialen. Benieuwd naar het resultaat? Op vrijdag 4 maart vanaf 19.00 uur, of zaterdag 5 maart vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom bij van der Sluis sfeervol wonen voor de interieur-modeshow, verzorgd door de leerlingen zelf. Toegang is gratis, wel vooraf inschrijven door een email te sturen naar info@vandersluis.be. Onder de inschrijvingen verloten wij enkele prachtige badjassen. Tot ziens bij hĂŠt interieur trend-event!

Tijdens de inspiratiedagen speciale kortingsacties en aanbiedingen, geldig t/m 31 maart!

Welkom onder het genot van een drankje... KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - WWW.VANDERSLUIS.BE - T. 014 69 90 02 DeHM2016-1.indd 1

16 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

09-02-2016 18:55:13


WONEN

VANUIT HET STADHUIS HILDE VERMEIREN Hilde Vermeiren uit Minderhout haalde met haar debuut een mooie score bij de verkiezing van 2012. Als achtste op de CD&V lijst kreeg zij 437 stemmen achter haar naam, de vijftiende plaats van alle 116 kandidaten. Voor haar partij waren deze verkiezingen een schot in de roos. CD&V haalde de meeste stemmen en hierdoor ook het

Ambities Aanvankelijk was ik vooral nieuwsgierig. Er was wel een uitgesproken interesse om me in te zetten rond wat te maken heeft met ondernemen, verenigingsleven en onderwijs.

Ervaringen na drie jaar Op de fractievergaderingen en commissievergaderingen worden de dossiers inhoudelijk grondig besproken. Op de gemeenteraden worden onze inhoudelijke stellingen verdedigd en is er uiteraard geregeld een spel van meerderheid en oppositie. Alles samen worden de dossiers wel opgevolgd zoals ik verwacht had en voel ik voldoende openheid tot inspraak. Onder meer rond het thema ruimtelijke ordening voel ik dat ik gezien mijn achtergrond als advocate, gespecialiseerd in deze materie, mijn inbreng kan hebben.

Doelstellingen

hoogst aantal zetels (10). Hilde Vermeiren was één van deze verkozenen. Samen met de andere verkozenen van CD&V en deze van N-VA vormen zij de meerderheidscoalitie. Voor de meesten van hen is de inbreng in de gemeenteraad meestal beperkt, buiten de stemming uiteraard. Hilde Vermeiren komt uit een stevig CVPCD&V - bastion. Haar moeder Annie Desmedt was in de twee voorbije legislaturen schepen in Hoogstraten maar ook gedurende 22 jaar provincieraadslid voor CD&V. De familie Desmedt heeft met Jef Desmedt en diens vader generaties lang het burgemeesterschap waargenomen in Minderhout. Sinds de fusie in Hoogstraten heeft er steeds een lid van de familie deel uitgemaakt van de gemeenteraad en meestal ook van het college. Met de verkiezing van Hilde Vermeiren lijkt de opvolging binnen de familie verzekerd. Zij is advocate aan de balie in Antwerpen en gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, milieu en landbouw.

Mijn belangrijkste doelstelling was om het team te versterken en mij goed in te werken in de verschillende dossiers. Hoe meer je bij deze dossiers betrokken raakt, hoe meer je kan bijdragen. Deze lijn wil ik in de toekomst doorzetten

Werking van de gemeenteraad

De gemeenteraad functioneert. Er is voldoende informatie over de dossiers. Er zou wel sneller kunnen gewerkt worden als de documenten behorende tot de dossiers niet alleen op de gemeente zelf kunnen geraadpleegd worden maar ook digitaal raadpleegbaar zouden zijn. Hier wordt aan gewerkt. Een verhouding meerderheid-minderheid behoort natuurlijk tot onze vorm van beleid. Er wordt al eens pittig gedebatteerd. Alleen als het te veel over ogenschijnlijke formaliteiten gaat en niet echt over doelen in de toekomst, kan ik me daar wel eens aan ergeren.

Verbeteringen We moeten ook wel durven zeggen dat Hoogstraten het in het algemeen goed doet. Uiteraard zullen er steeds uitdagingen zijn, de wereld verandert immers steeds op vlak van communicatie, mobiliteit, energie... De gemeenteraad moet in staat zijn om op een gezonde manier te blijven besturen, met mensen die door de inwoners van de gemeente zijn aangeduid, al vraagt dat steeds de nodige aandacht en inzet.

Opnieuw ? Als de work/life balance gezond blijft, en ik voldoende aandacht aan familie en vrienden kan blijven schenken, dan zal ik er weer bij zijn. Ergens voel ik wel wat voor een schepenfunctie, maar ik vind ook dat de huidige CD&V schepenen goed werk verlenen en ik heb professioneel ook voldoende ambities en uitdagingen.

Kandidaat Een vijftal jaar geleden kwam ik met ons gezin met 3 kinderen na een periode in Gent terug in Hoogstraten (Minderhout) wonen, waar ik ben opgegroeid. Op kantoor liet ik me graag betrekken bij politieke discussies, en echt nieuw leek de politiek niet gezien de ervaring binnen mijn familie. Toen de vraag van CD&V kwam om me mee verkiesbaar te stellen vond ik het vrij natuurlijk om “ja” te antwoorden.

Toen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van zondag 14 oktober 2012 bekend werd, was het groot feest bij de CD&V en gingen alle verkozenen graag op de foto. Hilde Vermeiren zien we vooraan als tweede van rechts. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 17


VANUIT HET STADHUIS PAUL VAN MERODE Paul Van Merode was één van de 27 kandidaten van de nieuwe lijst N-VA in Hoogstraten. Geboren en getogen in Hoogstraten en vooral bekend als ex-voetballer van Beerschot en sportleraar in de Handelschool en het Seminarie. Zijn deelna-

me aan de gemeenteraadsverkiezingen en vooral de keuze voor de partij N-VA deed wellicht bij sommige mensen de wenkbrauwen fronsen. Voor insiders was de band met Fons Jansen en de wielerclub echter snel gemaakt. Michel Jansen werd immers het boegbeeld en lijsttrekker van N-VA Hoogstraten. Mede hierdoor behaalde de partij een erg mooie score en haalde vijf zetels binnen wat ze daarna nog eens konden verzilveren door samen met CD&V een bestuurscoalitie te vormen. De nieuwe partij kreeg vier schepenzetels, de vijfde verkozene zetelde als raadslid. Paul Van Merode was niet bij de verkozenen. Hij eindigde als derde opvolger met 198 stemmen. Door interne verschuivingen binnen de partij kwam Sofie Martens (2-de opvolgster) in de gemeenteraad maar toen deze afhaakte kwam het zitje vrij voor Paul Van Merode. Hij legde de eed af op 28 oktober 2013. Toen Githa Godrie (N-VA) eveneens ontslag nam als raadslid in het OCMW en Paul Van Merode hier als eerste opvolger gekozen was, combineert hij als enige raadslid, de OCMW-voorzitter niet meegerekend, de gemeenteraad en het OCMW.

litieke macht. Daarom koos ik meer voor kracht. “De kracht van verandering”. Kracht heeft een betere ondertoon dan macht. Men spreekt van leerkracht en van kerkelijke macht. Na een aantal gesprekken met bekende kopstukken van N-VA hier in Hoogstraten heb ik dan ook niet lang getwijfeld en heb de toestemming gegeven om mij op de kandidatenlijst te zetten om zo ook andere accentpunten naar voor te kunnen brengen.

zo veel mogelijk proberen op te steken. Ons ma zei vroeger altijd: “kunnen praten is een gave; kunnen luisteren is een kunst”. Ik voel me nog altijd zeer goed in mijn vel. Mijn collega’s, NVA-leden hebben me steeds goed geholpen in de 2 raden en ook in onze bestuurs- en beleidsvergaderingen. Ik heb appreciatie leren opbrengen voor onze mandatarissen, die soms zeer moeilijke dossiers toch tot een goed einde weten te brengen

Ambities

Doelstellingen

Ik had in eerste instantie niet direct gedacht een mandaat te kunnen en te mogen bekleden, aangezien dit een ongekende en nieuwe wereld was waarin ik mij begaf. De kiezers en omstandigheden hebben er echter anders over beslist. Ik zetel nu zowel in de gemeenteraad als in de OCMW-raad. Deze mandaten brengen wel veel werk met zich mee omdat alles in onze partij nauwkeurig besproken en voorbereid wordt. Zo hebben wij om de 14 dagen partijvergadering, de zaterdag vóór de gemeenteraad houden wij beleidsvergadering en als voorbereiding van de OCMW-raad komen wij kort voor de raad samen. Daarbuiten ga ik ook regelmatig dossiers inkijken voor de beide raden.

Als sportman en sportleraar volg ik aandachtig de dossiers op die iets met sport te maken hebben. Ik stel vast dat er goed gewerkt wordt. De ontwikkelingen in de Mosten, de samenwerking met de scholen in het gebruik van hun sportaccommodaties, de samenwerking van de sportraad met de verschillende sportverenigingen krijgen mijn volledige goedkeuring. Voor het eerst zullen er in Hoogstraten in 2016 ook sportkampen voor de jeugd worden ingericht. Natuurlijk is de kers op de taart het nieuwe zwembad en het bijbehorende sportcomplex waar iedere Hoogstratenaar, jong en oud, zolang naar uitgekeken heeft en ook nog vele jaren veel plezier gaat aan beleven. Controle op overtredingen bij de bouw en het milieu, die vroeger schering en inslag waren worden beter opgevolgd en hiervoor is speciaal een bekwaam persoon in dienst genomen. De veranderingen op de kerkhoven zijn eveneens een sterk voorbeeld van aandacht en respect voor onze overleden burgers. Ook de ontwikkelingen op cultureel

Ervaringen Drie jaren gaan snel voorbij. Uiteraard was het in den beginnen inwerken, zwijgen, luisteren en

Van waar de interesse? Ik volg de politiek al zeer lang en had het gevoel dat het steeds dezelfde partijen waren die de touwtjes in handen hadden met wisselende bezettingen en verantwoordelijkheden. Ik had het gevoel dat er een verzuiling optrad in de po-

Paul Van Merode kwam pas op 28 oktober 2013 in de gemeenteraad van Hoogstraten. Hij volgde Sofie Martens op die ontslag nam. Na de eedaflegging volgt de ondertekening.

18 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VANUIT HET STADHUIS gebied maken vorderingen. Weliswaar is er nog geen cultuurcentrum, maar ik weet dat er tegen het einde van deze legislatuur meer duidelijkheid zal zijn waar en wanneer er dit gaat komen. We zijn gestart met AED’s en hartmassage opleidingen. Het wegennet wordt aangepast en we zoeken naar advieswegen. Tevens hebben we oog voor kinderbeleid en opvang. Zo kan ik lang verder gaan. De verandering is duidelijk ingezet. Waar ik in de toekomst nog meer informatie over wil vergaren is de manier waarop onze stad omgaat met de problematiek van het sluikstorten en de kennis en controle over de personen die zich in onze gemeente bevinden.

Werking gemeenteraad

De gemeenteraad werkt volgens mij redelijk tot vrij goed. Iedereen van de raadsleden kan er aan bod komen met een correcte en goede leiding van de voorzitter. Dit geldt trouwens ook voor de OCMW-raad. Alle dossiers zijn zeer goed gestoffeerd. We bespreken ze en bereiden ze gezamenlijk voor in onze fractie. Wij beschikken over onze 4 schepenen die ons steeds bijkomende informatie kunnen doorgeven. De gelijke verdeling in het college tussen de

beide partijen verplicht ons ook om samen met onze coalitiepartner naar een gezonde oplossing te zoeken met het nodige respect voor elkaars mening. Aan onderling bekvechten hebben wij geen boodschap. CD&V en wij weten dat wij niet alleen onze weg kunnen uitstippelen. Wij zijn ook bereid naar onze oppositiepartners te luisteren en hun positieve inbreng mee te nemen in onze verdere beslissingen.

Verbeteringen Wat ik nog op mijn verlanglijstje heb staan om te kunnen verwezenlijken is dat we terug zouden zetelen in onze vroegere raadzaal. Ik vind het zonde dat deze historische plaats praktisch niet meer gebruikt wordt. Mits enkele aanpassingen zoals stoelen, tafels en indeling moet er toch een oplossing voor dit probleem kunnen gevonden worden. Ik heb reeds enkele voorstellen getekend en geformuleerd maar vang steeds bot. In de toekomst, zeker na de integratie stad/ OCMW zullen we immers nood hebben aan bijkomende lokalen. Dan zou de huidige ruimte veel efficiënter kunnen gebruikt worden. En … leegstand leidt tot verkrotting. En als we in de

gemeenteraad dezelfde ontspannen sfeer van een OCMW-raad zouden kunnen bereiken, zou dat goed meegenomen zijn

Opnieuw ? Ik ben blij dat ik heb kunnen kennismaken met een nieuw facet in mijn leven en dat ik heb kunnen bijdragen tot het menselijker maken van onze sociale samenleving, ook al is het misschien maar heel miniem. Als men mij binnen drie jaar vanuit de partij vraagt om terug op de kandidatenlijst te komen staan zal ik dat zeker niet weigeren. Een schepenfunctie vind ik gezien mijn ouderdom niet opportuun. Er is een tijd van komen en gaan. Mijn collega’s in de N-VA doen het zeer goed en ik wil hen met mijn persoonlijke inzet voluit blijven steunen om er de volgende legislatuur terug te staan.. Op het einde van deze legislatuur ben ik 75 jaar. Dat is geen leeftijd om nog schepen te worden. Twintig jaar geleden zou ik het wel gedaan hebben als ik de kans zou gekregen hebben. Ik zit nu al in de gemeenteraad, het OCMW, de sportraad en de wielerclub. Ik heb mijn handen zo al vol genoeg (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 19


20 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


TUINBOUW

Van Proeftuin in Meerle en Proefbedrijf der Noorderkempen naar Proefcentrum Hoogstraten

Ward Baets “Het was voor mij een droom om hier te werken.” Ward Baets kwam hier in november 1982 als wetenschappelijk onderzoeker werken en vanaf 1988 werd hij algemeen directeur van het proefcentrum. Op 31 maart 2016 neemt hij met grote tevredenheid afscheid van het vertrouwde werkterrein. ‘Ik zou opnieuw deze keuze maken en ik ben blij dat ik een schakel ben geweest in de ontwikkeling van de tuinbouw. Dit is niet het werk geweest van één man, maar je bent wel een deel van de keten die een heel traject heeft afgelegd op het vlak van infrastructuur en onderzoek.’ Via Geel naar Meerle Mijn vader heeft als rijkstuinbouwconsulent de oprichting van de proeftuin in 1955 van dichtbij meegemaakt en korte tijd nadien is hij opgenomen in de raad van bestuur. De proeftuin verkocht toen aardbeiplanten in de maanden juli en augustus aan de tuinders. De zaakvoerder van Vremde verzamelde voor de streek van Wommelgem, Boechout, Ranst en Vremde alle bestellingen. Dan werd er op een bepaalde dag naar Meerle gereden om die plantjes voor de telers te halen. Ze reden met een vrachtwagen, volgeladen met kisten, en ik ben in die tijd als kleine jongen vanuit Wommelgem enkele keren naar hier gekomen. Toen heb ik voor het eerst kennisgemaakt met Marcel Vanderbruggen en de Noorderkempen. Dat was voor mij een echte expeditie in de jaren zestig. Als mijn vader zegde: ‘Ik rijd vandaag naar Hoogstraten of Meerle’, dan vroeg ik dikwijls

of ik mocht meerijden. Toen ik later als student in Gent zat, ben ik er vakantiewerk komen doen. Mijn eindwerk aan de universiteit heb ik gemaakt over de optimale plant- en rooidata van drie aardbeirassen. In totaal heb ik hier drie vakanties gewerkt voor mijn eindwerk, maar ook in het onderzoekswerk van de proeftuin. Na mijn studies heb ik een exemplaar van mijn eindwerk in de proeftuin afgegeven en toen dacht ik wel: ‘Als ik hier toch maar eens kon komen werken’. Dat was mijn droom, want het was moeilijk om goed werk te vinden in de jaren ‘76, ‘77 en ‘78. Ik heb dan eerst mijn legerdienst gedaan, daarna een paar jaar op het Ministerie van Landbouw gewerkt in Brussel en nog een jaar les gegeven aan het Hoger Instituut voor de Kempen in Geel. Ik had in Hoogstraten gesolliciteerd en Jef Van Looy in Geel. Jef Van Looy was in de proeftuin werkzaam als onderzoeker. Hij ging toen werken

Ward Baets. in Geel en ik kon zijn plaats hier krijgen. Jef en Jan Aerts kende ik al want zij hebben mij geholpen met mijn eindwerk. De afdeling ‘landbouw’ was toen volop in ontwikkeling aan het HIK en ik vond dat lesgeven best aangenaam en interessant maar ik had toch te weinig praktijkervaring in de land- en tuinbouw. Ik was blij toen ik in Meerle kon beginnen. In Brussel had ik ondervonden dat administratie niets voor mij was; onderwijs lag me veel beter maar ik was nog te jong en onervaren.

Infrastructuur

Het oude kantoor van het Proefbedrijf der Noorderkempen.

We zijn hier in een klein gebouw begonnen. Het was allemaal heel gezellig maar in 1991 hebben we op een loods na ongeveer alles afgebroken en zijn we helemaal opnieuw begonnen. Ik had een investeringsproject van zo’n 130 miljoen fr. ingediend bij de Vlaamse overheid. Er was

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 21


TUINBOUW wel twijfel of we dat zouden krijgen want de Noorderkempen was weinig bekend en lag ver van Brussel. Maar op zekere dag, we hadden er al niet meer op gerekend, kwam het bericht van de toezegging. We konden het administratief gebouw, de serre en loodsen afbreken. De werken konden beginnen: alles werd nieuw en ruimer. In 1995 hebben we ook de aardbeiserre herbouwd en vernieuwd. Later, in 2001, hebben we nog een stuk bijgebouwd, in 2006 geïnvesteerd in het besparen van energie, in 2010 kwam er een verdieping bij en de serres van de jaren negentig werden vervangen en uitgebreid en nu, als sluitstuk, een waterkrachtkoppeling voor de productie van elektriciteit. Daarmee zijn alle grote investeringen voor een geruime tijd gedaan. Na het hertekenen van de oude proeftuin naar een modern proefbedrijf, kon samen met het onderzoekswerk, ook de Noorderkempen meer bekend worden.

Onderzoek Ward is hier begonnen als werknemer van de BVA, niet van de proeftuin. De Bedrijfsvoorlichtingsdienst Antwerpen organiseerde het wetenschappelijk onderzoek in de provincie Antwerpen, dus ook het aardbeienonderzoek zat in een geheel met het groenteonderzoek. Het zwaartepunt lag in Sint-Katelijne-Waver. Daarom werd er gelobbyd om het aardbeienonderzoek daarvan los te weken. Dat is ook gelukt. De sectie aardbeien kreeg dan een plaats bij het IWONL (Instituut voor wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw). Deze instelling organiseerde het landbouwonderzoek over heel Vlaanderen. In Sint-Katelijne-Waver zat de sectie groenten, en aardbeien was toen een onder-sectie binnen de BVA. Het aardbeienonderzoek is later volledig naar het proefbedrijf gekomen. Men moest om

de twee jaar een programma schrijven en gaan verdedigen om de nodige financiële middelen te krijgen van het IWONL. Op basis van een verslag over de voorbije twee jaar en het plan voor de volgende jaren, werden de subsidies bepaald. Daar was toch altijd wat onzekerheid want de tweejaarlijkse steun kon ook geweigerd worden. Een van de grote verwezenlijkingen was in 1987. Het onderzoekswerk van het proefbedrijf werd beter bekend en kreeg goede beoordelingen en zo kwamen we los van de groentesector en de BVA. Het proefbedrijf werd een zelfstandig onderzoekscentrum binnen het IWONL en heeft met het aardbeienonderzoek een grote ontwikkeling gekend. In het begin moest men niet alleen onderzoeksprogramma’s schrijven over aardbeien maar ook over allerlei groenten. Dat had tot gevolg dat men geen echte specialist werd maar eerder een generalist. Met die algemene kennis kon men goed zijn plan trekken voor bemesting, ziektebestrijding, enz. bij bessen, augurken, asperges, e.a. Maar in de nieuwe situatie kon men zich meer gaan toespitsen op de aardbeienteelt en zo is dat generalisme verdwenen en nu zijn het allemaal specialisten in een bepaald domein, bijvoorbeeld ziektebestrijding bij aardbeien, Deze doorgedreven specialisatie heeft voordelen maar ook nadelen. Er zijn ook generalisten nodig die voldoende het zicht behouden over het geheel. Al die oude programma’s zijn nu verdwenen. Door deze specialisatie waren er ook meer onderzoekers nodig. Landbouw is heel lang federaal gebleven, maar in 2003 is, als gevolg van de staatshervorming, het IWONL opgedoekt en is ‘landbouw’ Vlaams geworden en kwam het proefbedrijf bij het IWT (Innovatie door Wetenschap en Technologie). Bij het IWT werkt men met projecten. Een project wordt verdedigd, beoordeeld en indien gunstig ook gesubsidieerd. De projecten zijn nu sterk gespecialiseerd en men moet ook op zoek gaan naar partners, zowel nationaal als internationaal.

Luchtfoto van het huidige Proefcentrum Hoogstraten. 22 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tomatenteelt Daarom is netwerkvorming ook belangrijk geworden, zeker op Europees niveau. Op dit moment werkt men aan een aantal projecten met een groep van onderzoekers. Het heeft heel wat tijd gekost om zover te geraken want aanvankelijk was er toch vaak enig wantrouwen over het werk, maar dat is voorbij. Onze organisatie van het wereld-aardbeiencongres in de jaren negentig én de kwaliteit van de resultaten heeft veel veranderd. Alle onderzoekscentra hebben dan ook hun naam veranderd: een proefbedrijf werd een proefcentrum. Bij een be-


TUINBOUW drijf dacht men te dikwijls aan een productiebedrijf in plaats van een onderzoekscentrum. Ook Noorderkempen is in de naam vervangen door Hoogstraten. Het proefcentrum is nu erkend als een belangrijke Europese partner in de onderzoekswereld.

Dienstverlening In het verleden had de proeftuin verschillende commerciële activiteiten. Men verkocht planten aan de telers. Dat is gebleven, maar alle andere activiteiten zijn verdwenen: plastiek leggen, plastiek verkopen, augurkenplanten produceren, drainagewerken, bouw van plastiektunnels, enz. Dat was belangrijk omdat men een groot deel van de investeringen moest kunnen betalen met eigen middelen. Maar het waren diensten, men verkocht bijvoorbeeld geen sproeistoffen. De voorlichting naar telers is gebleven en vergroot met o.a. didactische avonden, studiedagen, workshops, cursussen, artikels in tijdschriften, demonstratiedagen, m.a.w. het doorgeven van de verworven kennis naar de praktijk. In de jaren negentig is men ook gestart met de betaalde voorlichting. De voorlichting is niet beperkt tot deze streek. De voorlichters van het proefcentrum zijn actief in heel Vlaanderen en in het buitenland (NL, D, F). Een dertigtal grote aardbeibedrijven worden begeleid op contract.

Resultaten De uitbouw van het wetenschappelijk onderzoek is zeker één van de belangrijkste realisaties van het proefcentrum. We zijn nu een gerenommeerde instelling voor aardbeien en tomaten. Er zijn acht centra in België en elk praktijkcentrum heeft zijn eigen discipline. Zo is er een centrum voor alle belangrijke sectoren. Proefcentrum Hoogstraten onderzoekt aardbeien en glasgroenten. Van één onderzoeker is men geëvolueerd naar een centrum waar bijna twintig mensen bij diverse projecten zijn betrokken. In het totaal telt het proefcentrum 43 werknemers. De projecten zorgen voor werkgelegenheid en middelen, maar als een project niet erkend wordt is er een probleem, ook naar de werkgelegenheid. Het is voor een centrum een spijtige zaak als men iemand moet laten gaan die veel ervaring heeft die weer nuttig kan zijn voor een nieuw project in de toekomst. Onze infrastructuur en uitrusting is op dit moment zeker een van de modernste van het land. In Nederland heeft men de voorbije jaren al het onderzoekswerk van deze centra afgebouwd. Heel het onderzoekswerk is daar geprivatiseerd en dat schept ook problemen: Wat wil of kan men wel onderzoeken, wat niet en voor welke prijs? Daardoor verdwijnt er in de sector heel wat open kennis. Gelukkig kiest de Vlaamse overheid niet voor deze evolutie. Bestuur en personeel mogen tevreden zijn met de weg die is afgelegd, zeker als men nog weet hoe het allemaal is begonnen. De uitbreiding van de aardbeiteelt in onze streek is ook voor een deel

De trots van Hoogstraten. dankzij de werking van het proefbedrijf en later het proefcentrum. Denk maar aan de voorlichting en de verbetering van de teelttechnieken. De resultaten die we nu behalen met het wetenschappelijk onderzoek zijn maar mogelijk dankzij een goed werkende inventieve ploeg. Er moet een goede samenwerking zijn, hier in ons centrum, maar ook met de andere instellingen.

Toekomst De schaalvergroting die al langer bestond voor de teelt van glasgroenten, kennen we nu ook voor de aardbeienteelt. Toch zijn er vandaag nog heel wat aardbeibedrijven met een beperkte glasoppervlakte, alhoewel al veel groter dan vroeger. Daar zijn nog mogelijkheden naar verdere specialisatie. Anderzijds is het wel spijtig dat al het andere fruit, als gevolg van deze specialisatie, in deze streek is verdwenen en dus ook de huidige teeltkennis van bijvoorbeeld frambozen. Deze verloren expertise van het kleinfruit kan natuurlijk terug opgepakt worden en zou ook nieuwe kansen kunnen bieden. De vraag naar het kleine fruit zoals bessen en kersen is er wel. De teelt kan onder glas of onder een andere bescherming. Er zijn al bedrijven die deze weg hebben gevonden. De toekomst van glasgroenten is een beetje koffiedik kijken, o.a. omwille van de kostprijs, denk maar aan de energiekosten. Ook de ruimte is belangrijk. Een bedrijf van één ha beginnen is geen optie meer. De Noorderkempen is het gebied waar de voorbije vijf jaar de teelt onder glas de grootste uitbreiding heeft gekend. Deze schaalvergroting is meestal maar mogelijk door samenwerking van verschillende bedrijven binnen een vennootschap. Dat geeft ook meer financiële mogelijk-

heden en kansen voor een duidelijke taakverdeling. Het verbetert ook het sociaal leven van de tuinders wat in een zuiver familiaal bedrijf niet altijd zo eenvoudig is.

Pensioen Natuurlijk hoop ik op een iets rustiger organisatie in mijn dagelijks leven. Ik ben geen grote reiziger maar nu wil ik toch een aantal landen en steden gaan bezoeken zoals o.a. de stad Rome waar ik niet meer ben geweest na mijn studietijd, en ook Jeruzalem. Mijn politiek mandaat blijf ik ook uitoefenen. Ik krijg ook meer tijd voor mijn kleinkinderen, mijne fruithof en de muziek, tenminste zolang mijn vingers voldoende soepel blijven. En niet te vergeten, mijn taak bij het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten. Ik ben hier lang en graag directeur geweest én ik heb altijd kunnen rekenen op heel goede begeleiding, te beginnen met mijn voorganger Marcel Vanderbruggen waarvan ik veel geleerd heb, maar ook van Willy Janssens, de voorzitter die zich ook sterk heeft ingezet voor het grote investeringsproject begin jaren negentig. Ook het bestuur en de directie van de veiling met mensen zoals Mon Rigouts, Paul Van der Hallen en Gaston Opdekamp die mij altijd met raad en daad hebben bijgestaan. Zij luisterden altijd naar onze problemen en zochten mee naar de oplossingen. Het gevoel dat je niet alleen staat maar kunt rekenen op medewerking, is in deze functie wel heel belangrijk. Ook André Verschueren, de huidige voorzitter van het proefcentrum, is een heel gedreven persoon. Uiteindelijk ben je ook maar een schakel in een ontwikkeling. Voor de toekomst heb ik het volste vertrouwen in mijn opvolger. (js)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 23


TUINBOUW

Tom Van Delm “Een grote uitdaging op mijn jonge leeftijd.” Vanaf vrijdag 1 april is Tom Van Delm, 31 jaar, de nieuwe directeur van het Proefcentrum Hoogstraten. Hij was enigszins verrast met deze benoeming, gezien zijn jonge leeftijd, maar hij is uiteraard ook blij met deze eer. Nu is Tom Van Delm in het proefcentrum de coördinator van het onderzoek aardbeien. Hij is zich wel heel goed bewust van de grote uitdaging die hem wacht: iemand opvolgen die bijna dertig jaar ervaring heeft in deze functie is zeker niet eenvoudig. Tom heeft bio-ingenieur gestudeerd aan de Universiteit Leuven want hij wilde zeker iets gaan doen met levende materie. Dat is een vrij ruime opleiding waar men dan kan gaan zoeken waar vooral je interesse ligt. Zo is hij dan in de tuinbouwsector gerold. Zijn eindwerk ging over milieubeheersovereenkomsten. In de landbouw gaat dat dan vooral over de problematiek van de impact op het milieu, wat natuurlijk ook raakvlakken heeft met de tuinbouw. Onderzoek is heel boeiend. Zo heeft hij een jaar gewerkt aan het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek in Merelbeke. In het ILVO was het onderzoek, in opdracht van de Vlaamse overheid, meer gericht op plattelandsontwikkeling, de invulling van functies en functiewijzigingen op het platteland, o.a. landbouwbedrijven die verdwijnen bij gebrek aan opvolging, de ontwikkeling van het plattelandstoerisme, wat de effecten waren voor de landbouw. Het was dus ook een studie over het verlies voor de landbouw door het oneigenlijk gebruik van landbouwgronden. Daarna is hij dichter bij huis werk gaan zoeken. Zo heeft hij ook gewerkt bij een installateur van serres in de calculatie van automatisaties, tot er in 2008 een vacature op het proefcentrum kwam.

Onderzoek in Meerle Zo is Tom Van Delm in Meerle terechtgekomen waar hij vroeger al vakantiewerk had gedaan. Er waren toen in het proefcentrum twee onderzoekers voor aardbeien, twee voor tomaten en één voor paprika. Ze waren dus met vijf onderzoekers en een aantal onderzoekassistenten. Zowel de aardbeien als de glasgroenten zijn in deze streek belangrijke teelten. In het aardbeionderzoek is dit centrum altijd een voortrekker geweest en dat wil men zeker blijven. De regio Hoogstraten is vooral bekend voor de aardbeien. Glasgroenten vindt men ook meer gespecialiseerd in andere regio’s. Maar het onderzoek voor glasgroenten is natuurlijk ook voor ons belangrijk, hoe langer hoe meer in overleg en samenwerking met andere centra. Als teelten in verschillende streken belangrijk zijn, kan het gebeuren dat het onderzoek soms ook overlappend is maar dan wordt er in overleg een taakverdeling besproken om te vermijden dat men tijd en energie zou steken in dezelfde proeven. Wat hier gedaan wordt voor het onderzoek van aardbeien is zeker uniek. De teelt en onderzoek

Marion Schrijvers, de kinderen Gus en Mil en Tom Van Delm. 24 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Thuis

Tom Van Delm (° 1984) is een echte Hoogstratenaar, de zoon van Luc Van Delm en Yvonne Rombouts, en een kleinzoon van Marcel Van Delm. Hij heeft ook nog een zus, Leen Van Delm. De ouders van Tom zijn geen tuinders, maar de ouders van zijn moeder hadden een boerderij op Habelaar (Meerle). Hij is in 2009 getrouwd met Marion Schrijvers (van Minderhout). De ouders van Marion zijn aardbeitelers in de Minderhoutsestraat. Het gezin Van Delm-Schrijvers woont in 2100 Deurne en zij hebben twee kinderen, Gus en Mil. Zij wonen graag in het Antwerpse en Marion heeft daar ook haar werk. van aardbeien zijn hier in de Belgisch-Nederlandse grensstreek heel gespecialiseerd. Maar men streeft in het proefcentrum wel naar een evenwicht wat betreft mensen en middelen tussen aardbeien en onderzoek voor glasgroenten. Zo is er in het onderzoek ook een evenwicht tussen het zoeken naar kwaliteit en productiviteit. In het rassenonderzoek kijkt men naar beide aspecten. Kwaliteit is natuurlijk sterk afhankelijk van het ras, maar men kan altijd proberen dat


TUINBOUW wat bij te sturen, o.a. via teelttechnieken. Helaas, maar leiding geven aan een proefcentrum gaat voor mij zeker ten koste van het zuivere onderzoekswerk. Natuurlijk moet de directeur wel bezig zijn met de projecten, het denkwerk over de doelstellingen, de voorbereiding, begeleiding, de contacten met collega’s, enz. Directie en onderzoekers zitten hier op dezelfde locatie, dan laat je het onderzoek niet helemaal los.

Onze tuinders Er zijn twee belangrijke vormen van dienstverlening aan de telers. Alle resultaten van het werk zijn toegankelijk voor de telers via verschillende kanalen zoals studiedagen voordrachten, rondleidingen, artikelen in het Proeftuinnieuws, de Nieuwsbrief voor actuele gegevens en tussentijdse resultaten. Zo krijgen de telers alle informatie van het proefcentrum. Anderzijds is er ook nog de contractuele voorlichting op basis van regelmatige bezoeken aan het bedrijf waar men ter plaatse advies kan geven. Dat werk wordt gedaan door de voorlichters. Onderzoekers komen ook op bedrijven om bepaalde rassen op te volgen die bij de telers zijn geplaatst voor het onderzoek in het kader van projecten voor bijvoorbeeld bepaalde ziekten of heel specifieke problemen. Het kan ook voor het opvolgen van rassen die nog niet gecommercialiseerd zijn. De telers kunnen die dan eerst uittesten. Zo een project loopt soms wel over drie of vier jaar om te zien welk ras nu het beste resultaat geeft. Dit is al vele jaren de manier van werken.

Toekomst

Het is in dit werk moeilijk om heel ver in de toekomst te kijken. Er worden ook projecten geschreven voor later zodat men regelmatig een nieuw voorstel kan doen op het moment dat een project zou geweigerd worden. Dit ook om te beletten dat onderzoekers zonder werk zouden vallen en het proefcentrum verlaten. Een onderzoeker die vertrekt – met zijn kennis en ervaring – is altijd een verlies voor het centrum. Op het vlak van onderzoek is er nu een goede ploeg en het is een grote bekommernis om die te kunnen

behouden. Maar men blijft wel afhankelijk van subsidies op projectmatige basis. Tot op heden kan men met de huidige middelen en mensen de vragen uit de praktijk oplossen. Het zoeken van de oplossingen voor de praktijk is een belangrijke opdracht van een proefcentrum. De vierjarige projecten, erkend en gesubsidieerd door de overheid, moeten wel aangevuld worden met financiële middelen vanuit de sector. Dat zijn niet alleen de telers maar ook leveranciers van bijvoorbeeld meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, serrebouwers, enz. Dus iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het project iets te maken heeft. Het proefcentrum mag ook onderzoek uitvoeren op vraag van firma’s. Dat is contractueel onderzoek dat betaald wordt. Het is maar goed voor een kleine fractie van de kosten van ons onderzoekswerk. De belangrijkste uitdaging is het proefcentrum ook in de toekomst op niveau te houden. Er zijn hier veel investeringen gedaan en het werk kan in goede omstandigheden gedaan worden. Het proefcentrum is niet alleen goed mee in de sector, maar op bepaalde terreinen zelfs voorloper. (js)

Personeel van het Proefcentrum Hoogstraten.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 25


ACTUEEL

Kiona Bolt (Minderhout) temidden de vluchtelingen in Zuid-Soedan

“Wij zouden precies hetzelfde doen” Het is een woensdagnamiddag in januari en we bellen aan bij de familie Bolt in de Lage Weg in Minderhout. Dochter Kiona is net even op verlof, batterijen terug opladen. Een jaar werken in een vluchtelingenkamp in Irak en zes weken in Zuid-Soedan is geen alledaagse ervaring voor een jonge vrouw van 26. Vol enthousiasme maar ook kritisch vertelt zij ons over haar engagement, de weerbaarheid van de mens die alles dreigt te verliezen, het leven in de kampen en de droom op een nieuwe toekomst. “Je kunt je overal thuis voelen, als je maar de juiste mensen rond je hebt. Maar je familie mis je wel altijd.”

Even thuis Kiona beseft dat zij geluk heeft. Zij kan even de rust en de warmte van het moederlijk huis opzoeken, ver weg van de stress en de miserie waarmee duizenden vluchtelingen dagelijks geconfronteerd worden. Zes weken heeft zij er nu opzitten in het kamp van Malakal in Zuid-Soedan. Het is een kamp dat in drie maan-

van daar uit trok Harald enkele jaren later naar Groot-Brittannië waar hij zijn studies verder afmaakte. Afrika bleef evenwel de grote passie. Hij trouwde met Christa en voor het werk reisde hij heel de wereld af. Kiona werd geboren in Houston, Texas. Uiteindelijk belandde het gezin in België en kwam ze op zes-jarige leeftijd in Minderhout terecht. Na de lagere school in Minderhout gingen de drie kinderen dagelijks op en neer naar de Europese school in Mol. Na het secundair onderwijs trok Kiona naar Londen waar ze gedurende drie jaar Internationale Betrekkingen ging studeren. Dit werd gevolgd door een Master in Humanitarian Action en stages in organisaties die zich buigen over onderwerpen in de internationale gemeenschap. Na een viertal maanden solliciteren bracht een opleidingsmogelijkheid bij een internationale vluchtelingenorganisatie in Irak de kans om een vaste job te vinden. Kiona, werken voor een humanitaire organisatie, is dat een bewuste keuze ? Je zou ook kunnen focussen op meer structureel werk, bijvoorbeeld.

den tijd van 18.000 mensen uitgroeide tot een mierenhoop van 47.000 mensen. De organisatie waarvoor zij werkt verplicht haar medewerkers na zes weken het kamp te verlaten en een week op adem te komen. Het helpt om alles een keer op een rijtje te zetten, je inzet van op afstand te bekijken en vooral te beseffen hoe gemakkelijk het leven hier verloopt. “Niet verwonderlijk dat zovelen ervan dromen om hier in het Westen een nieuwe en veilige toekomst te kunnen uitbouwen voor hun kinderen”. Vorig jaar was Kiona ook al getuige van een massale vluchtelingenstroom in het noorden van Irak waar zij gedurende een jaar werkte in de stad Erbil, in Iraaks Koerdistan.

Wereldburgers Dat Kiona haar grenzen verlegd heeft is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Misschien heeft ze dit met de moedermelk meegekregen maar wellicht vooral via de genen van haar vader Harald Bolt. De familie Bolt woont dan al wel 20 jaar in Minderhout, de wereld is en blijft hun dorp. Vader Harald is geboren in Australië. Op zijn 14-de verhuisde zijn familie naar Afrika en

Dit is voor mij een heel bewuste keuze. Ik heb hier echt naar gezocht. Maar ik ben er van overtuigd dat noodhulp en ontwikkelingshulp hand in hand moeten gaan. Je moet ook altijd blijven nadenken hoe het na de hulp verder moet. Dit moet een tijdelijke oplossing zijn. Sommige mensen hebben het soms beter in crisistijden omdat er dan zekerheid is van voedsel, opvang, enz. maar dat kan niet blijven duren. Daarom wordt er in de kampen ook gefocust op het leven op lange termijn. Je weet vooraf vaak dat mensen daar minstens voor vijf jaar zullen verblijven. Daarom zijn taalcursussen, begeleiding tot zelfstandig bestaan, en onderwijs ook zo belangrijk in de hulpverlening. Daar zijn ze nu volop mee bezig. Maar als je weet dat we in Iraaks-Koerdistan op korte tijd 300.000 mensen binnengekregen hebben dan weet je dat dat een serieuze opgave is.

Hoe was die eerste ervaring met een vluchtelingenkamp voor jou die toch uit een veilig bestaan en een gemakkelijk leven komt? In Irak heb ik persoonlijk eigenlijk niet echt mi-

26 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

serie ervaren. Erbil ligt in Koerdistan, dat is nog iets anders dan Bagdad. Je kan er gewoon over straat lopen, er zijn winkels en supermarkten, allerlei voorzieningen, en minder gevaar. Het leven gaat er gewoon zo goed mogelijk voort. Ik werkte op een kantoor en zo veel verschilt dat niet van hier. De levensstandaard was wel iets minder, dus het toilet was vaker kapot en de airco die werkte meestal niet in de zomer (met normale dagtemperaturen van 47 graden) en er waren maar vijf restaurants waar je naar toe kunt in plaats van twintig. Maar het was er statistisch gezien veiliger dan in Europa waar in die periode meer aanslagen geweest zijn dan in Erbil. Mijn werk bestond vooral uit het beheren van de fondsen, zorgen dat de taakverdeling tussen de verschillende functies duidelijk was, de contracten en rapporten in orde maken, en ook de contacten met de media onderhouden. Wij vormden een team van een 50-tal buitenlanders en ongeveer 400 inlandse medewerkers. De organisatie waarvoor ik werk is heel goed in kampmanagement, een rol die er is om voorzieningen te coördineren tussen de verschillende organisaties die mee willen helpen in vluchtelingen kampen. Ze werken dus ook veel samen met andere organisaties voor educatie, gezondheidszorg, huizing, water voorziening, enz. In de kampen in Erbil zijn er ongeveer een 50.000 vluchtelingen, maar daarnaast zijn er heel veel die in de stad in leegstaande gebouwen of in geïmproviseerde kampen in parken en pleinen overleven. De Syrische vluchtelingen hebben meestal minder problemen. De meesten zitten in kampen die goed georganiseerd zijn. Maar de Iraakse populatie die inlands op de vlucht is geslagen voor geweld (meestal van IS), leven vooral op straat en daar is wat minder aan te doen, terwijl het aantal vluchtelingen ongeveer vijf keer zoveel is in Erbil. Daar is minder aandacht voor, zeker in de media. Er worden hier en daar wel voorzieningen geleverd, maar dat is slechts voor een beperkt aantal. Nu ben je zes weken aan het werk in ZuidSoedan. Doe je daar gelijkaardig werk of zit er toch veel verschil in ? In mijn nieuwe job ben ik het centrale punt voor informatie van het vluchtelingenkamp in Ma-


ACTUEEL lakal en sta ik echt in het veld. De eerste weken heb ik met het shelter team heel intens gewerkt rond de behuizing van zo’n 2.000 nieuwe mensen zonder onderdak. Nu sta ik vooral in voor de kwaliteit van de hulpverlening, zowel organisatorisch als materieel. Dat vraagt om een constante evaluatie en een verbeteren van de gebreken. Het kamp is op korte tijd geweldig gegroeid. Door de spanningen in de streek groeide het kamp op drie maanden tijd van 18.000 naar 47.000 mensen. Ik sta er echt versteld van, welke weerbaarheid deze mensen allemaal hebben. Zij proberen van niets toch nog iets te maken en daar slagen zij vaak nog in ook. Als wij hetzelfde zouden meemaken, zou het voor ons heel wat moeilijker zijn. Alle humanitaire organisaties die hier werken wonen niet in het kamp zelf maar op de militaire basis van het VN-leger. Dit heeft het voordeel dat je zelf veiliger zit en je levensstandaard wel beter is waardoor je ook efficiënter kan werken. Ook de rust na een dag werken in het kamp is echt geen overbodige luxe. Is er een groot verloop in de kampen doordat mensen maar tijdelijk bij jullie blijven en dan ineens verdwijne+n om naar Europa te trekken? De droom om naar Europa te trekken bestaat heel zeker, vooral in Irak. Het gras is immers altijd groener aan de andere kant. Maar hoe zou je zelf zijn? Als je dan hoort van mensen die in Europa geraakt zijn hoe kinderen verder kunnen studeren, goede medische zorgen hebben, enz., en jij zit daar in je tentje voor minstens de komende vijf jaar met je zes à zeven kinderen, en geen uitzicht op de toekomst, dan zou je het ook weten het en wagen. Je zou precies hetzelfde doen als je daar zou zitten.

wij een plaats waar ze zich goed en veilig voelen. In het geval van Malakal in Zuid-Soedan, is de stad een strategische plaats waarrond strijd gevoerd wordt door drie stammen. De stad is al zes maal van bezetter veranderd sinds vorig jaar. Dit geweld heeft een massale vluchtelingenstroom op gang gebracht. Momenteel is het vrij rustig, maar in Zuid-Soedan is dat meestal de stilte voor de storm. Wij proberen de conflicten en spanningen in het kamp zelf steeds op te lossen door overleg met de leiders van de verschillende gemeenschappen. Dit zijn de traditionele leiders die ganse dorpen vertegenwoordigen. In zo’n kamp zit men ook opeengepakt, mensen met verschillende achtergronden, verschillende culturen, en dat geeft problemen. Hoe ervaar je het om als jonge vrouw in deze context te werken ? Een collega van mij die al 5 jaar in Zuid-Soedan werkt beschreef eens de rangorde waarmee in die cultuur gehandeld wordt: man koe – vrouw – kind en ze voegde er als mop nog bij man-koe-testikels-vrouw-kind. Een man en zijn kind waren eens per ongeluk aangereden en de man was één van zijn ballen kwijtgeraakt. Hij vroeg daar een schadevergoeding voor in de vorm van een koe, maar niets voor het kind dat ook aangereden was. Hoe is het dan om als westerse vrouw daar te werken? Als buitenstaander heb je niet het recht om te bepalen hoe het moet. Je moet wel eerst goed kijken wat de noden zijn, dit bespreken en pas dan een hulpprogramma op poten zetten. Er zijn in het verleden al vaak organisaties geweest die met goede bedoelingen foutieve beslissingen genomen hebben met een negatieve impact op

de samenleving. Dat houd ik altijd in mijn achterhoofd. Mijn normen en waarden zijn anders dan die van die mensen die er wonen, maar ze zijn niet beter dan die van hen. Ik zet er mij even goed voor in. Ik blijf er steeds op hameren: anders is niet beter of slechter. En je moet je soms ook aanpassen aan hoe ze je behandelen. Maar heel wat mensen behandelen mij daar met veel meer respect dan ik hier in België heb gekregen. Hoe lang kan je daar blijven werken? Ik heb nu een contract voor 6 maanden tot mei 2016. De eerste drie maanden zijn een proefperiode. Ik moet dus nu goed werken en dan zien dat mijn contract verlengd wordt. Werken in een veldbasis is altijd veel ingrijpender dan op een kantoor, met een veel sterkere dynamiek. De organisatie waar ik nu voor in dienst ben is een hele goede organisatie met goede normen en waarden zowel naar de mensen die ze proberen te helpen als ook naar het eigen personeel. Dat is heel belangrijk voor mij; er zijn veel organisaties in de sector die soms teveel van hun personeel eisen, zeker op psychologisch vlak. Ik zou er dus graag voor blijven werken. Ik ben ook wel iemand die heel principieel is. Ik kan niet werken voor iets waar ik niet in geloof. En veldwerk is heel interessant. Ik leer elke dag bij over mensen, hun visie, hun manier van leven. Ik ben heel blij dit te mogen ervaren. Het maakt me niet veel uit waar ik woon of werk, zolang ik iets zinvols kan doen en elke dag nog iets bijleer. Maar waar de toekomst mij brengt weet ik echt niet. Als ik morgen de man van mijn leven tegenkom en die wil naar Zuid-Amerika, dan ga ik met hem mee. (hr/jh)

Het is erg om te zeggen maar ik heb gehoord dat er mensen zijn die hun plaats in het kamp verkopen aan mensen buiten het kamp om dan met dat geld te vertrekken naar Europa, omdat de voorzieningen soms beter zijn in de kampen dan in de omliggende dorpen of steden. Vooral ouders denken dan aan de toekomst van hun kinderen. Bijvoorbeeld, in de kampen is er wel basisonderwijs maar op 16-jarige leeftijd houdt dat op, en zelfs dan is het nog de vraag of ze goed onderwijs krijgen. Zijn er vaak conflicten in de kampen tussen de verschillen bevolkingsgroepen ? Hoe worden die opgelost ? Als humanitaire organisatie van buitenaf moet je steeds goed overleggen met de plaatselijke bevolking en gemeenschap. Vooreerst zijn vluchtelingenkampen, net zoals steden eigenlijk, zo georganiseerd dat er verschillende blokken zijn waardoor groepen gescheiden kunnen worden. In de Afrikaanse cultuur is het bijna onbestaande dat alleenstaanden zich aanmelden. In Irak had je dan weer meer alleenstaande moeders en dan zoeken

Sinds zes weken werkt Kiona Bolt in het vluchtelingenkamp van Malakal in Zuid-Soedan. Op drie maanden tijd groeide dit kamp van 18.000 mensen naar 47.000 mensen. Een immense organisatie om tenten op te stellen, voedsel te voorzien, gezondheidszorg te verstrekken, alvorens er nog maar aan onderwijs of educatie kan gedacht worden. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 27


Het pad van de liefde is moeilijk te begaan. Je zult nooit weten hoe lang het zal gaan.

28 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Van Peel tot Evenaar HOOGSTRATEN - Stand-up comedian en Vespa-reiziger Michael Van Peel neemt je mee op reis van West-Europa naar West-Afrika, doorheen de uitgestrekte zandvlakten van de Sahara en langs de kronkelpaden in zijn hoofd. Een low-tech reisverhaal over de 10.000km tussen Antwerpen en Dakar met een 20 jaar oude Vespa, een kaart en een kompas. Ouderwets avontuur met oerdegelijke technologie. Vijftig dagen was hij onderweg, gevuld met eenzaamheid én boeiende ontmoetingen, zandstormen in de Sahara, corrupte grenswachters in Mauritanië, malariamuggen en zompige modderpistes in de brousse van Senegal. Via omwegen natuurlijk; want de kortste weg is zelden de plezantste. Net als tijdens zijn reizen verlaat Van Peel voor deze voorstelling de gebaande paden. Comedy maakt plaats voor een reisverhaal pur sang. Wij zijn alvast erg benieuwd! www.michaelvanpeel.be Praktisch: Try-out van ‘Van Peel tot Evenaar’ door Michael van Peel op zaterdag 19 maart om 20.15 uur in de Rabboenizaal (fh)

CINÉ HORIZON

Veiling Hoogstraten wordt Coöperatie Hoogstraten Veiling Hoogstraten heeft een nieuw logo. Het beeld toont een lichtgroen blad waarbij de nerven de letter H vormen als verwijzing naar Hoogstraten. De coöperatie wil een referentie zijn voor kwaliteit en een expert in groenten en fruit. Het nieuwe logo toont het merk Hoogstraten als een betrouwbare partner binnen de sector. Samen met het nieuwe logo verandert ook de naam: Veiling Hoogstraten wordt Coöperatie Hoogstraten cv. De nieuwe naam verwijst naar de strategie die gericht is op een bundeling van het aanbod, met ruimte voor individueel ondernemerschap. Zo wil men het belang van de onderlinge samenwerking onderstrepen. De invloeden van globalisering en internationalisering zijn steeds meer voelbaar. De afzetmarkt verandert voortdurend. Met Europa als actieradius wil men het merk Hoogstraten nog sterker in de markt zetten. Het succesverhaal van de aardbeien wordt doorgetrokken naar alle pro-

ducten binnen de coöperatie. De kwaliteitslabels Flandria voor de groenten en Hoogstraten voor het zachtfruit blijven, want kwaliteit en voedselveiligheid blijven centraal staan. De verandering van naam en logo zijn een onderdeel van een aangepast merkenbeleid. De naam Coöperatie Hoogstraten cv vertaalt het gedachtegoed van telers en bestuurders. De kernwaarden zijn: vertrouwen, expertise, passie, gezondheid en klantgerichtheid. Deze waarden krijgen nu vorm in een nieuwe huisstijl. (js)

HOOGSTRATEN - Dukhtar (Urdu voor ‘dochter’) gaat over de kracht van moederliefde in een land dat geregeerd wordt door mannen en mannelijke eer. Op vijftienjarige leeftijd werd Allah Rakhi uitgehuwelijkt aan het veel oudere stamhoofd Daulat Khan, die haar meenam naar de bergen van Pakistan. Twintig jaar later wil haar man vrede sluiten met de leider van een rivaliserende stam, en daarvoor biedt hij zijn 10-jarige dochter ten huwelijk aan. Allah Rakhi wil niet dat haar dochter hetzelfde meemaakt als zijzelf en ze vlucht met haar naar Lahore. Ze kunnen mee met Sohail, een sympathieke vrachtwagenchauffeur. De beginscène met de visuele scheiding tussen man en vrouw, is niet alleen esthetisch knap, maar zet meteen ook de toon van het verhaal. Een film vol schitterende kleuren en heel wisselend van sfeer: dreiging, rustige tevredenheid, en uiteindelijk feest en dramatiek. Praktisch: Dukhtar, Pakistaanse film van Afia Nathaniel op woensdag 9 maart om 20 uur in het auditorium van IKO Groenewoud. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 29


DEZE MAAND

“Jongen Toch” van Raf Walschaerts

HOOGSTRATEN - Raf Walschaerts vertelt over leven, liefde en andere trivialiteiten! Hij vertelt dit keer ZIJN versie van de feiten. Schaamteloos gekleurd door zijn eigen bril, dat wel. Met oogkleppen om u tegen te zeggen, dat ook. Lachwekkend, pathetisch en grotesk, dat zeker, maar wél uit het hart gegrepen. Raf Walschaerts maakt al jarenlang unieke voorstellingen met Kommil Foo. Ook deze solo situeert zich weer op het kruispunt van cabaret, toneel en concert. Een piano, een gitaar, een lijf dat gemaakt lijkt om te vertellen. www. rafwalschaerts.be Praktisch; Jongen Toch, Raf Walschaerts op zaterdag 2 april om 20.15 uur in de Rabboenizaal. Tickets bij de toeristische dienst. (fh)

K3 komt op 21 mei

Gert Snoeys van GEVI-Events is erin geslaagd om Hanne, Klaasje en Marthe, de nieuwe K3meisjes te strikken voor een optreden in Hoogstraten. De datum, 21 mei, ligt vast en de voorverkoop is gestart, maar er wordt nog een geschikte locatie gezocht. Organisator Gevi Events sprong vorig jaar al op de kar toen bekend geraakte dat Studio 100 nieuwe meisjes zocht voor K3. Nu de nieuwkomers al wat zijn ingewerkt, kon Gert Snoeys definitieve afspraken maken en een datum vast leggen. “We maken er een hele namiddag van”, zegt Gert Snoeys. “We starten om om 14 uur met een voorprogramma met optredens van enkele fina-

listen van The Voice Kids waaronder ook Jens Broes, finalist van een van de vorige edities. De hoofdact is uiteraard K3.”

Meer of Meerle De precieze locatie is nog niet bekend, maar het zal vermoedelijk een van de deelgemeentes Meer of Meerle worden. Die beslissing valt een van de komende weken. “We zijn trots dat we K3 hebben kunnen strikken” zegt Gert, “Het zal hun enige concert zijn in de Noorderkempen”. De toegangskaarten kosten 20 euro en kinderen onder de 1,20 meter mogen gratis binnen. De voorverkoop is gestart en men kan tickets bestellen via de website www.glitterparty.be. (fh)

Voor ouders van jonge kinderen HOOGSTRATEN – De opvoedingswinkel Hoogstraten organiseert drie lezingen over de opvoeding van jonge kinderen. De kracht van positief opvoeden: alle kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig. Door kinderen positief op te voeden ontwikkelen ze de vaardigheden en het zelfvertrouwen die ze nodig hebben op school en in hun relaties met anderen. De vijf basisprincipes van positief ouderschap worden overlopen.

van vaardigheden die de gezonde sociale ontwikkeling van kinderen mogelijk maken.

Zelfzekere, competente kinderen opvoeden : als ouder kan je stilstaan bij welke waarden, vaardigheden en gedrag je wil aanmoedigen bij je kinderen. Goed communiceren met anderen, positief denken, zelfstandig worden ... zijn voorbeelden

Praktisch: Lezingen op dinsdag 22 maart, dinsdag 12 april en dinsdag 26 april, telkens van 20 tot 22 uur in zaal De Welgezinde in het stadhuis. Deelname is gratis, Info 03 633 98 95 (fh)

Veerkrachtige kinderen opvoeden : ouderschap is kinderen helpen met emoties om te gaan, ook tijdens stressmomenten. Gevoelens herkennen, uitdrukken en aanvaarden, positief in het leven staan, omgaan met stress en zelf leren om problemen op te lossen zijn vaardigheden die de veerkracht van kinderen versterken.

30 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!


DEZE MAAND

Eerste jeugdplay-in een groot succes

Tienerdag in het IKO!

“De boog kan niet altijd gespannen staan”, zegt Tim De Maeseneer, begeleider van de jongste deelnemers, “Tussen elk nummer vertelt een van de deelnemende jongeren een mop”. HOOGSTRATEN - Ben je tussen 11 en 18 jaar en heb je altijd al eens een digitaal 3D-werk willen maken, een graffiti-spuitbus willen vasthouden of een zeefdruk willen maken? Kom het vooral eens uitproberen! Op zaterdag 5 maart organiseert het IKO – de kunstacademie van Hoogstraten - een kunstenfestival voor tieners. Van 14.00u tot 21.00 uur kan je terecht in het IKO-hoofdgebouw in de Dr. Versmissenstraat 6 en in de afdeling Groenewoud , Buizelstraat 11. Tussen 14.00u en 18.00u kan je doorlopend

workshops volgen. Je kan kiezen tussen modeltekenen, schilderkunst, zeefdruk, 3D-tekenen, fotografie, graffiti, keramiek en beeldhouwkunst. Een keuze voor meerdere workshops is uiteraard ook mogelijk. Aangezien het aantal deelnemers per workshop niet onbeperkt is, kan je best tijdig aanwezig zijn. Na de workshops is er nog even tijd voor ontspanning in de tiener-lounge! Tegen een schappelijke prijs worden er frietjes en frisdrank aangeboden. Om 21.00u sluiten de deuren. De inkom is gratis. Meer info: www.iko-dekunstacademie.be Kom zeker eens langs! (fh)

HOOGSTRATEN – Op zaterdag 6 februari organiseerde de Koninklijke Fanfare Sint Catharina haar eerste jeugdplay-in voor jonge koper- en houtblazers en slagwerkers.. Vanaf 8 uur kwamen 42 jongeren tussen 6 en 18 jaar, van verschillende fanfares van de regio samen en enkele leerlingen van de Muziekacademie, om gans de dag te oefenen en ’s avonds een heus concert te geven en voor velen hun eerste podiumervaring op te doen. Overdag werden de deelnemers verdeeld in twee groepen op basis van hun aantal jaren ervaring bij het bespelen van een instrument. Ze oefenden een dag lang enkele muziekstukken in onder de leiding van Tim De Maeseneer voor de jongste groep en Jan De Maeseneer voor de iets ouderen. Beide broers zijn geen onbekenden in de muziekwereld. Jan dirigeerde tot voor kort nog de Brassband van Wortel. Luc Rombouts, ondervoorzitter van Fanfare Sint-Catharina verduidelijkt het opzet: "Het idee komt van bestuurslid Anka Kranen. Zij volgt les in de academie en nam vorig jaar deel aan hun blazersdag. De bedoeling is jongeren uit de Noorderkempen de kans te geven om eens met een groot orkest te kunnen musiceren. Bovendien is het altijd leuk om met muzikale soortgenoten kennis te maken. Vandaar dat we deze jeugdplayin organiseren”, (fh).

De groep van de iets oudere muzikanten stond onder leiding van dirigent Jan De Maeseneer. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 31


32 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Bouwsector in de spotlights HOOGSTRATEN – Op vraag van de adviesraad Lokale Economie van Hoogstraten wordt de bouwsector in 2016 in de schijnwerpers gezet. Ze kregen de steun van bouwbedrijf Van Roey uit Rijkevorsel en Eribel uit Hoogstraten. En ook de buurgemeenten Baarle-Hertog, Merksplas en Rijkevorsel zegden hun medewerker toe. De bouwsector is één van de belangrijkste sectoren in de Noorderkempen. In de vier gemeenten samen zijn er meer dan 650 bedrijven en bedrijfjes actief in die sector. De sector is goed voor bijna 25% van de omzet (BBP) van die gemeenten. Omdat er veel partners nodig zijn om gebouwen recht te zetten, wegen aan te leggen en te onderhouden mogen we spreken van de bouwsector als één van de pijlers van de economie en onze welvaart. Op het startmoment, op donderdag 28 januari in lokalen van VITO Hoogstraten was minister van Werk Kris Peeters aanwezig. Hij zet zijn schouders mee onder het project en beloofde een ruim maatregelenpakket om de sector te ondersteunen. Uit het aantal faillissementen in de sector bewijst dat de bouwsector het moeilijk heeft. De activiteiten die voorzien zijn passen ook binnen de doelstellingen van de burgemeestersconvenant. Daarom werken ook de duurzaamheidsambtenaren van de vier gemeenten mee aan het project.

Een panelgesprek over de bouwsector met v.l.n.r.: Frans De Bont architect en schepen van Baarle-Hertog, burgemeester Frank Wilrycx van Merksplas, Dorien Cuylaerts burgemeester van Rijkevorsel, Tinne Rombouts burgemeester van Hoogstraten en moderator Joke Van de Flaes. Volgende activiteiten zijn gepland: 24 april: Ontbijtsessie innovatie en compensaties tijdens de opendeurdag van VITO Hoogstraten

22 mei: Openwervendag in Merksplas-kolonie – Scholen van morgen. 5 oktober: Seminarie voor de bouwzelfstandigen en KMO’s, Bouwunie en Kamp C. 17 november: Slotevenement (fh)

The New Men brengen tribute aan Randy Newman HOOGSTRATEN - Op zaterdag 2 april lanceren Sander Hereijgers en Simon Standaert hun nieuwste muzikale kindje genaamd The New Men voor het Hoogstraatse publiek. Als pianoen zang duo brengen zij in zaal Sint-CeCilia een tribute aan de Amerikaanse singer-songwriter Randy Newman en zijn oeuvre. Vijftien jaar geleden begonnen Simon en Sander, beide afkomstig uit Wortel en Meer, als percussieduo op straat. Na verschillende muzikale omzweringen, waaronder een jaartje zang en piano aan de jazz-studio in Antwerpen, willen zij hun passie voor Randy Newman delen met een breed publiek. Hiervoor mikken zij enerzijds op de fans die hem al jaren kennen, maar anderzijds ook op toekomstige fans. Hun concert kan dan ook gezien worden als een introductie tot de teksten en muziek van Randy Newman. Ondertussen hebben ze al een geslaagde lancering in theaterzaal het Klokhuis te Antwerpen achter de rug en wordt er binnenkort gestart met een reeks huiskamerconcerten. Reserveren (ook voor de huiskamerconcerten) kan via the.new. men@gmail.com of op het nummer +32 472 32 05 02. (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 33


DORPSRAAD

De jaarlijkse dorpsraden GROOT-HOOGSTRATEN – Van einde januari tot einde februari gaan onze gemeentebestuurders alle deelgemeenten langs om aan de geïnteresseerde burgers uitleg te verschaffen over dat wat ze het voorbije jaar gerealiseerd, opgestart of misschien definitief geschrapt hebben en wat er voor het nieuwe jaar op de rails gezet wordt. Een algemene vergadering is hét moment om even een stand van zaken te maken. Hoogstraten is een fusie van 6 kerkdorpen en wordt grotendeels centraal bestuurd. Een groot deel van de plannen en budgetten gaan over heel het grondgebied en gaan alle inwoners aan. Dus worden die zaken al enkele jaren op elke dorpsraad meegedeeld. Omdat ze niet in elk verslag over de dorpsraad zouden herhaald worden, geven we graag een overzicht van dat algemene deel van de uiteenzetting van ons gemeentebestuur. Budget 2015 / Budget 2016 Naar gewoonte begint de uitleg van ons bestuur met een toelichting over de centen, toegelicht door schepen van financiën Marc Haseldonckx. De uitgevoerde investeringen over 2015 waren: 45.000 euro voor de digitalisering van de dienstverlening, 410.000 euro voor het buitengewoon onderhoud van de wegen en 75.000 euro voor het wegenonderhoud in het kader van het raamcontract; 15.000 euro voor de aansluiting van de bib op de portaalsite en 30.000 euro in het kader van de Burgmeesterconvenant (programma ter reductie van de CO2-uitstoot van de gemeente). Investeringen die nog niet of nog niet volledig werden uitgevoerd, maar die verder op uitvoering wachten: 5.000 euro voor onderhoud en herwaardering van Trage Wegen, 20.000 euro voor herinrichting van buurtspeelpleinen, 128.500 euro voor de plaatsing en werking van de ANPR camera’s (slimme camera’s met nummerplaatherkenning), 15.000 euro voor de versterking van de culturele infrastructuur en ten slotte 10.000 euro voor het signalisatieplan ter uitvoering van het algemene snelheidsregime in de gemeente (30, 50 en 70km). Voor 2016 zijn volgende bedragen ingeschreven: 28.800 euro voor energie- en waterbesparing in de gemeentelijke gebouwen, 30.000 euro voor CO2 reductie, 20.000 euro voor het Trage Wegenplan en het beheerplan, 40.000 euro voor polyvalente speelpleintjes. 10.000 euro ingeschreven voor de afstemming van de snelheidsregime in de 70 km zones; 150.000 euro zal besteed worden aan de installatie en het operationeel maken van ANPR camera’s om het doorgaand vrachtverkeer te monitoren en te vermijden dat ze de onnodig de dorpskernen aandoen. 410.000 euro voor het onderhoud van

Mobiliteit komt in elk deeldorp ter sprake, zeker in Hoogstraten de wegen is uitgetrokken evenals de jaarlijkse 75.000 euro in het kader van het raamcontract voor onderhoud van de wegen. 25.000 euro voor de realisatie van een kunstwerk (elke 2 jaar wil het bestuur 50.000 euro besteden aan een kunstwerk in telkens een andere deelgemeente). 195.000 euro voor de geplande reorganisatie van de loketfuncties in het administratief centrum en tenslotte 20.000 euro ter bevordering van de biodiversiteit.

Nieuwe korpschef voor de politie Nog maar pas aan de slag in Hoogstraten en zich volop aan het inwerken, hield onze nieuwe korpschef eraan om even persoonlijk met de inwoners op de dorpsraden kennis te maken. Barbara Cloet is 36 jaar, geboren in Etterbeek

34 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

(Brussel) en woont in Brasschaat. U kon zowel in dit blad als in het gemeentelijke infozine met haar kennis maken. Maar het is toch prettig haar een keer in levende lijve te zien en te horen. Ze heeft er alvast zin in. De korpschef presenteerde een aantal statistieken over verkeer en criminaliteit. Het aantal verkeersongevallen in de politiezone was in 2015 gestegen met 10% (377 in de zone, waarvan 174 in Hoogstraten). Daarbij vielen 148 gekwetsten en 3 dodelijke slachtoffers (resp. 82 en 2 in Hoogstraten). Voor de goede orde, de ongevallen op de snelweg zijn daar niet inbegrepen. Er werden minder alcohol- en drugcontroles gehouden, toch waren er aanzienlijk meer positieve alcohol testen genoteerd (230 in 2015 t.o.v. 113 in 2016). De controles waren dan ook meer gericht. Het aantal positieve drugtesten daalde licht. In de politiezone werden in 2015 105.932 voertuigen op snelheid gecontroleerd, waarvan 4.248 in overtreding (4,01%). Voor Hoogstraten waren


DORPSRAAD er 73.438 controles, waarvan 2.516 in overtreding (3,47%). Inzake criminaliteit zijn diefstallen met braak in woningen en aanhorigheden in Hoogstraten nog steeds het meest voorkomende fenomeen. (196 inbraken, 58 pogingen), ongeveer gelijk met het jaar voordien. In de vergadering hield de nieuwe zone chef alvast een warm pleidooi voor de BIN’s (BuurtInformatie-Netwerken). De burger is immers de oren en de ogen van de politie. “Horen, zien en melden” is de boodschap.

Cultuur Hoogstraten organiseert elke 3 jaar een cultuurjaar met een specifiek thema, denk aan 1814 in 2014. Voor 2017 zal het grotere thema ‘Grenzeloos’ zijn. Grenzeloos dat kan opgevat worden in de meerdere betekenissen: de aanwezigheid van verschillende (kunst)disciplines en verenigingen in Hoogstraten; interculturaliteit (26 % van de Hoogstraatse inwoners zijn niet-Belgen); de fysieke aanwezigheid of nabijheid van de grens. Het gemeentebestuur wil inwoners en verenigingen stimuleren om projecten en evenementen op te zetten rond dit thema. Inwoners en verenigingen die mee werken krijgen een projectsubsidie. De opstart van de voorbereidingen en het indienden van de projecten is voor februari en maart. De projecten moeten vorm krijgen tegen september, zodat de promotie op poten kan gezet worden in het laatste trimester van dit jaar. In januari 2017 wordt het themajaar dan op gang geschoten met de nodige ‘pump and circumstances’. Wie ideeën heeft en of wil meewerken geeft zo spoedig mogelijk een berichtje aan de cultuurdienst (cultuur@hoogstraten.be).

Kadenummering Ten slotte gaf de schepen van verkeer en mobiliteit nog een woordje uitleg over de ‘kadenummering’ (ook wel havennummering genoemd) voor de bedrijvenzones en de er gevestigde bedrijven. De gemeente wordt verdeeld in zones en de daar gevestigde bedrijventerreinen kregen een specifieke benaming, de bedrijven een uniek nummer. Alle signalisatie – vanaf de snelweg wordt hierop gericht, zodat vrachtvervoer in de toekomst gemakkelijker zijn weg naar het juiste bedrijventerrein en het bedrijf van zijn bestemming vindt. Hoe het juist werkt, kon u onlangs in het infozine lezen. De signalisatieborden die de bedrijventerreinen aangeven, zijn ondertussen geplaatst. De nummerborden voor de bedrijven worden in de komende weken allen bedeeld. Samen met de komende ANPR camera’s en de eraan gekoppelde verkeersgeleiding moeten zij het zware verkeer zoveel mogelijk uit de dorpskernen en woonstraten weren. Na deze ongetwijfeld nuttige informatie, konden onze bestuurders aan de in de verscheidene

The Great Louis – Zoektocht naar een grootvader

Opvang vluchtelingen in Hoogstraten Bijzonder actueel, immers hét beeld dat de media en de gemoederen deze dagen beheerst. Ook Hoogstraten is gevraagd zijn duit in het zakje te doen. Hoe hiermee omgaan? Schepen en OCMW voorzitter Jos Matthé gaf een woordje uitleg. Tot vandaag waren er 14 opvangplaatsen en 3 bufferplaatsen. Op vraag van Fedasil zijn er 8 bijkomende plaatsen gecreëerd. Ook tijdens de vorige asielcrisis (eind jaren ’90, begin 2000) waren er 25 plaatsen, die later stilaan afgebouwd werden. Voor de vluchtelingen die hier terechtkomen voorziet de gemeente het volgende aanbod: • bed, brood en bad • een integratietraject en ondersteuning (inburgeringscursus) (via Huis van het Nederlands, Prisma) • onderwijs (OKAN: onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers). In Hoogstraten zijn geen specifieke OKAN klassen, wel ‘uren anderstalige nieuwkomers’, uren die de scholen inzetten om extra ondersteuning te bieden aan anderstaligen.

dorpsraden opgekomen inwoners meer uitleg geven over wat er voor hun dorp in de pijplijn zat. En daarvoor zakken de meeste dorpsbewoners toch af naar de openbare vergaderingen. (jaf)

Patrick Van de Wouwer, een sporadische medewerker aan De Hoogstraatse Maand, heeft altijd een fascinatie gehad voor zijn grootvader, Louis Van de Wouwer. Zijn zoektocht naar wie zijn grootvader was, een titanenwerk, brengt hem als een odyssee langs grote en kleine gebeurtenissen. Het werk krijgt dan ook de ondertitel ‘Een kroniek van Oud België in beeld en woord. Jazeker, ook in beeld want zijn boek is gelardeerd met honderden, veelal unieke foto’s. Leen Huet schreef het voorwoord en zet meteen de juiste toon:

“Wat is een familie? Een zakspiegeltje van de geschiedenis. Wat is een familie in België? The Great Louis, mooie en onthutsende herinnering aan een grootvader, leert ons daar meer over. Hoofdpersoon Louis Van de Wouwer leefde van de belle époque tot aan het eind van de twintigste eeuw. Hij vocht als negentienjarige aan de IJzer, was een tijdlang ambtenaar in Congo, ontpopte zich tot een jazzminnende bon vivant in de roaring twenties en tot een bezorgde huisvader tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij voorzag zijn gezin van welstand en sterke verhalen. Na zijn overlijden bleven er vele dagboeken, brieven en foto's over, met piëteit bewaard. Louis' kleinzoon Patrick Van de Wouwer las deze documenten, bestudeerde ze toetste ze aan zijn persoonlijke herinneringen en vond een passende en originele manier om het verhaal te vertellen, met behulp van een bonte groep nevenpersonages - niet alleen mensen van vlees en bloed, ook meer mystieke wezens als de maagd Maria, aartsengel Michaël en Theofiel den Duivel.”

Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Homes International. Wie er meer over wil weten kan contact opnemen met de schrijver Patrick Van de Wouwer - Karel Boomstraat 67 – 2320 Hoogstraten – tel 03 464 08 32 Wij kunnen een exemplaar van het boek verloten tussen al wie een mailtje stuurt met als onderwerp “Great Louis” naar redactie@ demaand.be (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 35


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be

Martinus Wolf begeleidt Buster Keaton

Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be

HOOGSTRATEN – Op vrijdag 4 maart begeleidt pianist Martinus Wolf de stille film Sherlock Jr. van Buster Keaton.

Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be

De meesten onder ons kennen Martinus Wolf ook als Martin Jansen. Begin 2015 kon u hem nog horen tijdens zijn prachtig pianoconcert in de kerk van Meerle. Op vrijdag 4 maart organiseert Markant een bijzonder concert om 20 uur in De Graanschuur Spijker, Gelmelstraat 60 (ingang en parking via het internaat Spijker). Martinus Wolf tovert bij de stille film Sherlock Jr., op temperamentvolle wijze, gepaste pianomuziek bij deze hilarische detectivefilm. Kaarten kosten 15 euro, inclusief een drankje, en zijn verkrijgbaar bij Toerisme Hoogstraten.(fh).

Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: René Laurijssen tel. 03 314 66 28 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel.: 03 314 43 39 sport@demaand.be

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact met de redactie voor eventuele rechten.

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Begijnhof 27 - 2320 Hoogstraten SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Moonshine Reunion in Oud-Hoogstraeten HOOGSTRATEN – Kenners onder ons zullen de muzikanten van MOONSHINE REUNION kennen uit hun vorige band 'Los Fabulous Frankies'; een rockin 'road machine die toerden in een groot aantal steden in Europa. MOONSHINE REUNION is alleen al om die reden een grootse live-act vanaf de eerste dag van hun bestaan. Met kunstig bewerkte songs, brengt de band een halve eeuw rootsmuziek, zoals de gloriedagen van Sun Records, Johnny Cash en de tedere twist van George Jones. Moonshine Reunion is een rockin 'roadmachine en een geweldige live-act. Hun enthousiasme en een keten van vakkundig gemaakte liedjes moet je zien. Trucking Country, Rockabilly en Roots Rock ‘n’ Roll van Moonshine Reunion op donderdag 3 maart om 20.30 uur in Oud-Hoogstraeten Inkom gratis (fh)

36 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Nieuws uit de Bib

Jeugdboekenweek: “Weg van de stad” Woont u graag op het platteland? Of bent u een grote liefhebber van het drukke leven? Je kan dit jaar met het thema van de Jeugdboekenweek alle richtingen uit. De kinderen van het tweede leerjaar en van het derde leerjaar leren tijdens deze feestelijke periode de BiB beter kennen met allerlei initiatieven. Zij leren boeken vinden in het rek en via de catalogus. Hun opdrachten staan natuurlijk in het teken van “Weg van de stad”. Bent u nog op zoek naar leestips voor uw kinderen? Neem eens een kijkje op www.jeugdboekenweek.be of laat u inspireren door de themastand in de hoofdbibliotheek. De kinderen zullen weg zijn van de avontuurlijke, grappige en ontroerende verhalen over de stad en het platteland. De Jeugdboekenweek loopt dit jaar van 5 tot 20 maart.

Fundels Kleuters zijn verzot op prentenboeken. Maar het is ook mogelijk om die boeken digitaal, op tablet of computer, te lezen. Dan heten zij fundels. Het verhaal wordt voorgelezen, begeleid door bewegende beelden. De kinderen kunnen ook allerlei spelletjes spelen, puzzels oplossen en tekeningen maken over het boek. Om fundels te lenen meldt u zich aan op http://mijn.bibliotheek.be. Aan de linkerkant klikt u op “Fundels prentenboeken”.

Boeken van een andere bibliotheek lenen Wist u dat het mogelijk is om in BiB Hoogstraten boeken van een andere Vlaamse bibliotheek te lenen? Dit systeem heet IBL, interbibliothecair leenverkeer.

Hoe werkt het?

leert u dit allemaal. Schrijf u in voor een computercursus computerwegwijs, internet, tablets, fotobewerking , sociale netwerken en zoveel meer: - maandag 14 maart – 13u30 tot 16u30 en 18u tot 19u – buurthuis Meerle - vrijdag 18 maart – 9u tot 12u – BiB Hoogstraten - maandag 21 maart – 13u30 tot 16u30 – buurthuis Meerle - vrijdag 25 maart – 9u tot 12u – Lokaal dienstencentrum ’t Gebuurt Deelname is gratis, je betaalt enkel een waarborg van 5 euro.

Lezing allergieën: de epidemie van de toekomst Allergieën zijn niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij. Herboriste Nancy Popieul biedt u inzicht in het ontstaan van een allergie. U leert ook over kruiden, vitaminen en andere middeltjes die een allergische reactie kunnen verzachten of te laten verdwijnen. Lezing op donderdag 24 maart om 19.30 uur. Deelname 3 euro. Vooraf inschrijven verplicht via hoogstraten@bibliotheek.be of aan de bibbalie.

Terugblik De BiB is 2016 alvast vol energie begonnen. 107 leerlingen van het eerste leerjaar verkenden samen met hun ouders de hoofdbibliotheek of een van de uitleenposten tijdens Touwtje trek. Eerste leesboekjes, gedichten, sprookjes en samenleesboeken hebben voor hen geen geheimen meer. Ze losten vragen op over boeken, lazen een gedichtje en deden taaloefeningen op de tablet. Elk juist antwoord leverde een letter op waarmee de kinderen op het einde een zin vormden. In de cursus kalligrafie leren 11 enthousiastelingen mooi schrijven in Humanistisch Cursief. Eerst leerden ze het alfabet in kleine letters en hoofdletters. Daarna gingen ze creatief aan de slag op wenskaarten. Tijdens de Poëzieweek eind januari-begin februari stonden gedichten in de kijker. Slam dichter Simon “Mon” Den Haerynck gaf twee dynamische lezingen voor 160 personen, vooral scholieren van het 5de jaar secundair onderwijs.

Voeding voor de bomen

Als u in de Hoogstraatse catalogus http://hoogstraten.bibliotheek.be een boek opzoekt en het niet vindt, krijgt u een link om verder te zoeken in de catalogus van provincie Antwerpen. Als het boek in een andere bibliotheek aanwezig is, vraagt u de bibmedewerker aan de balie om een aanvraag te plaatsen.

Op de hoogte van het bibnieuws? Een bibliotheek is niet enkel een plaats waar u boeken en dvd’s leent. U kan ’s voormiddags tijdens de Koffiekrant de krant of een tijdschrift lezen met een heerlijke kop koffie erbij. Er zijn heel wat interessante vormingen, workshops en lezingen voor volwassenen. Ook voor digitale vernieuwingen heeft BiB Hoogstraten veel aandacht. Kent u de Symbaloopagina’s al? Deze websites bundelen op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier links naar interessante informatiebronnen. Een overzicht van alle digitale mogelijkheden vindt in de Prezi-voorstelling over de Digibib op http://hoogstraten.bibliotheek.be Blijft u graag op de hoogte van het bibnieuws? Word dan zeker fan van de Facebookpagina “BiB Hoogstraten”.

Inschrijvingen computercursussen Al ooit met een tablet gewerkt? Wil u via Facebook informatie met uw vrienden delen, maar niet met de hele wereld? Tijdens de lessen van Digidak

HOOGSTRATEN – De eeuwenoude taxusbomen op de bleekweide van het begijnhof en de vier leilinden bij de kerk kregen begin februari extra voeding. Rond de bomen werden, op veilige afstand van de bomen om de wortels niet te beschadigen, gaten in het zand geboord. Die gaten werden gevuld een mengsel van boomschors, lavasubstraten en potgrond. Daardoor wordt de grond rond de bomen en krijgen die bomen extra voeding. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 37


HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Flor Huysegems en Maria Goetschalckx HOOGSTRATEN – Op 9 januari, precies één dag nadat ze vijftig jaar getrouwd waren, vierden Flor Huysegems en Maria Goetschalckx hun gouden huwelijksjubileum. Flor is een echte Hoogstratenaar en Maria groeide op in Rijkevorsel. Daar woonden ze ook het eerste half jaar na hun huwelijk, tot ze een woning bouwden langs de Sint-Lenaartseweg, waar ze nu nog wonen. Flor werkte eerst 14 jaar in loondienst om daarna, tot zijn 60ste, als zelfstandige te werken in de tuinbouw. Samen hebben ze hard gewerkt, van ’s morgens tot ’s avonds, ook al gingen ze regelmatig voor korte periodes op reis. Want langer dan een week konden Flor en Maria niet van huis. En nu is het genieten en doen waar ze vroeger geen of weinig tijd voor hadden: genieten van reizen en fietsen, Maria met de KVLV en samen met enkele vrienden. “We profiteren ervan nu we alle twee nog gezond zijn”, zegt Maria tot slot. (fh)

Op de familiefoto herkennen we v.l.n.r. bovenaan: Charlotte Huysegems, Wouter Van Huffel, Mie Van Nyen, Eddy Huybrechts, Sophie Huysegems, Hans Huysegems, Kim Ecram, Tim Zagers, Jan Vanlerbergen en Sabinne Huysegems. Vooraan: Maria Goetschalckx, Michel Vanlembergen en Flor Huysegems.

Grootouderfeest HOOGSTRATEN - Samen knutselen, lezen, schrijven, spelen en samen op de foto. De lagere schoolkinderen van de Gemeenteschool Hoogstraten en hun grootouders beleefden het allemaal! Groot en klein genoot van een gezellige, actieve voormiddag. De kinderen toonden zo ook trots hun klas, juf of meester, werk,…. De grootouders keken vol bewondering toe en genoten van het samenspel met hun kleinkind. (fh)

38 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Equal Idiots winnen de Nieuwe Lichting van Studio Brussel HOOGSTRATEN - Het gebeurt niet ieder jaar dat een Hoogstraatse muziekgroep ook nationaal de wenkbrauwen hoog doet optrekken. Laat dit nu net het geval zijn voor de Equal Idiots – oftewel zanger gitarist Thibault Christiaensen en drummer Pieter Bruurs. Zij zijn immers (samen met Wanthanee en Clear Season) de laureaten van De Nieuwe Lichting, een wedstrijd van Studio Brussel voor aanstormend muzikaal talent. De Nieuwe Lichting selecteert acht finalisten uit maar liefst achthonderd inschrijvende talenten. Die acht kregen de kans om een uitverkochte AB te overtuigen van hun muzikale kunnen met een eigen nummer en een belpopcover. Blijkbaar grepen Thibault en Pieter deze kans met vier handen, want zowel publiek als pers reageerden bijzonder enthousiast.

Brusselse lof ‘Equal Idiots tekenden de mooiste vriendschapsband van de avond’, aldus Lowie Coolsaet op Da Music. Meer nog, zo steekt hij de loftrompet: ‘misschien waren ze zelfs wel de enige band waarbij het spelplezier oprecht overkwam. We hoorden een vrolijke Wavves en we hadden het gevoel dat Jay Reatard opeens weer springlevend op dat wereldbefaamde podium in Brussel stond. Naast veel fuzz, galm en ketelgebeuk was het geheime wapen van de band vooral het zelfrelativeringsvermogen. De band, die zichzelf het minst serieus nam, was nondedju nog de beste van de hele avond. Een terechte winnaar.’ In De Morgen was recensent Gunter Van Assche niet minder lovend: ‘Equal Idiots bleken de ultieme lawaaimakers van de Lichting. “Bier drinken en kut roepen-rock” noemen ze hun genre zelf. Die beschrijving kwam aardig dicht in de buurt van wat wij zagen en hoorden: een duo dat met rammelende garagerock en een punkesprit niet bepaald aanspraak maakte op een originaliteitsprijs, maar op het podium wél wist te overtuigen met withete gitaren en donderende drums. Veruit de beste cover van de avond stond overigens op hun conto: een laaiende, stekelige versie van Plastic Bertrands faux-punkhymne ‘Ça plane pour moi’. Achteraf konden ze terecht op een zeldzaam overdonderend applaus rekenen.’

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Niet alleen deze live-show in de AB bepaalde wie de StuBrutrofee dit keer in de wacht zou slepen. Eenieder mocht immers uit de acht finalisten RHEA, Clear Season, Hulder, Froze, Equal Idiots, normanhoffman, Modern Art en Wanthanee – via internet een winnaar kiezen. Blijkbaar werd dat massaal gedaan. Wanthanee, Clear Season en Equal Idiots kregen het meest stemmen achter hun naam en werden dus de winnaars.

Pukkelpop wenkt Equal Idiots is een duo van prille twintigers. Thibault en Pieter timmeren al even aan de muzikale weg en hebben duidelijk de ambitie om het repetitiekot te ontgroeien. In december nog behaalden ze de publieksprijs van “De Zes” in Muziekcentrum Trix in Antwerpen, waarmee ze zich kroonden tot een van de meest beloftevolle groepen van 2015 in de provincie Antwerpen. Momenteel zijn ze ook nog in de running voor Humo’s Rockrally. Zowel hun groepsnaam als hun muziek laten onbeschaamd weten waar het hen om te doen is: muzikaal plezier voor zichzelf en vertier voor het publiek. Die groepsnaam was overigens een geimproviseerde ingeving toen ze snel met een naam op de proppen moesten komen voor een eerste optreden. Het huidige succes noemen ze zelf verrassend, ‘wij zijn niet de meest getrainde muzikanten en beschouwen dit gewoon als een leuke hobby’, aldus Thibault. De selectie voor de finale kwam dus best al uit de lucht vallen. Dat ze de wedstrijd wonnen, was helemaal te gek. Equal Idiots lijken zichzelf niet al te serieus te nemen. Maar een zelfrelativerend duo, fuzzy gitaar, luide drums, galm op de zang zijn een muzikaal recept waarmee al eerder een groep als The White Stripes

hoge ogen wist te gooien. Zo’n wedstrijd levert meteen interesse op van managers, boekingsagenten en scouts van platenfirma’s. Wie weet dus waar dit alles naar toe leidt. Een fikse opstap alvast dat Equal Idiots als winnaars van deze Nieuwe Lichting de kans zullen krijgen om zich te bewijzen voor het publiek van Pukkelpop. Tot voor kort stonden ze er zelf nog tussen de festivalgangers. Dat Thibault en Pieter daar nu zelf mogen optreden, is ongetwijfeld een jongensdroom die uitkomt. Dat ze er maar een idiote lap op geven, daar in de Limburg…! (mdl)

In de Cahier Zaterdag 5 maart DOUBLE VETERANS - EQUAL IDIOTS - MILESTONE Een avond fijne rockoptredens. Double Veterans brengen een nieuwe cd uit en stellen deze voor in de cahier. 'Space Age Voyeurism' staat vol psychedelische garagerock! Supports zijn de lokale bands Equal Idiots en Milestone. Voor Equal Idiots zal het het eerste optreden zijn in Hoogstraten na hun winst in de Nieuwe Lichting van Studio Brussel! Proficiat gasten. Kom feesten op hun zotte garagepunk! Inkom: €4 - €6. Deuren: 21u. Zaterdag 12 maart PLUSSERSFUIF, feest verzekerd met die plussers! Zaterdag 9 april CAHIER DE GAZON Een café vol zacht gras en bloemetjes, lekker drinken en de beste muziek uit de tijd van en gebracht door échte hippies. Komt dat zien! Gratis inkom.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 39


HOOGSTRATEN

Uitvoering van de Johannespassie HOOGSTRATEN - De Hoogstraatse orgelvereniging Mixtuur gaat het nieuwe concertseizoen op grandioze wijze openen. Nog maar pas werd hen de Hoogstraatse cultuurprijs ’Evenement van het jaar 2015’ overhandigd voor hun concert Organ meets Brass, of er staat alweer een andere muzikale topper van formaat op de kalender. Op zondag 20 april (d.i. Palmzondag) presenteert Mixtuur, in samenwerking met vzw Octave en cc De Warande uit Turnhout, een unieke uitvoering van de Johannespassie van Johann Sebastian Bach in de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten.

Grote koorbezetting Dit meesterwerk wordt uitgevoerd door 140 zangers en muzikanten. Het orkest Il Gardellino (met o.a. hoboïst Marcel Ponseele), het koor van Bach+ en organist Nico Declerck op het Thomasorgel staan garant voor een hoogstaande uitvoering. Dit doen ze in samenwerking met 3 gerenommeerde koren en 6 topsolisten. De koralen vertolken de gedachten van het volk en worden gezongen door het Hoogstraatse Piuskoor samen met de koren Cantat en De Vedel uit Turnhout. De solopartijen worden meesterlijk vertolkt door Jan Caals, Amaryllis Dieltiens, Joëlle Charlier, Pierre Derhet, Lieven Termont en Jan Van der Crabben onder de leiding van dirigent Florian Heyerick. Kortom, een topbezetting die je niet elk jaar te zien en te horen krijgt in onze regio.

Culturele samenwerking Om een dergelijke hoogstaande concert organisatorisch en financieel rond te krijgen, werd contact gezocht met de Warande in Turnhout die dit project onmiddellijk ondersteund heeft en het evenement in goed banen leidt. Zo zal het concert op die zondagnamiddag om 14.30 uur worden uitgevoerd in de Sint-Pieterskerk in Turnhout en dus ’s avonds om 20.15 uur in Hoogstraten. Dit wordt een hele krachttoer voor alle uitvoerders, maar beslist de moeite waard om het in onze stad mee te maken.

Passio secundum Johannem Dat is de originele titel van de Johannespassie. Het is een oratorium met als onderwerp het lijden en sterven van Jezus volgens het Evangelie van Johannes. Bach schreef het in 1724 in drie maanden tijd. Op Goede Vrijdag, 7 april van dat jaar, werd het werk voor het eerst uitgevoerd in Leipzig. Bach voegde er een jaar later de koraalbewerking aan toe omdat critici de muziek te uitbundig vonden. Deze koorkoralen zijn zeer

oude bestaande melodieën in een enig mooie Bachbewerking. In vergelijking met de Mattheuspassie is de Johannespassie muzikaal wat feller. Het evangelie volgens Johannes is ook met meer nuchterheid en dramatiek geschreven. Bach heeft die dynamiek meesterlijk vertaald in zijn muziek. De teksten gaan terug op de Lutherse vertaling van hoofdstukken 18 en 19 van de bijbel. De Johannespassie zal worden uitgevoerd in de originele Duitse taal.

40 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tickets via de Warande Iedere muziekliefhebber is bij deze van harte uitgenodigd voor dit concert op zondag 20 maart om 20.15 uur in de Sint-Katharinakerk. Een ticket kost 22 euro. Let op: de kaartverkoop voor dit evenement verloopt uitsluitend via de Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout - tel. 014 41 69 91. Bestel daar tijdig uw tickets voor de Johannespassie in Hoogstraten! Info: www.warande.be of www.mixtuur.be. (jam)


HOOGSTRATEN

IN MEMORIAM Karel Versmissen weerklank vinden in de pers. Het zijn hectische dagen waarin Karel de weinige momenten van ontspanning vult met recreatief fietsen. In 1979 wordt Karel lid en secretaris van De Petjes, een groep fietsers waarin vriendschap belangrijker is dan snelheid. Vital Raes is voorzitter van een club met Jef Haeselconckx, Pierre Kerkhofs, Fons Jansen en Adrien Van den Bossche als leden.

Op 20 januari overleed Karel Versmissen, jarenlang een plichtsbewust onderwijzer en een gewaardeerd lid van een groot aantal verenigingen Daarvan worden er op de rouwbrief maar enkele met naam genoemd: De Lustige Wielrijders, de Kempense Verstandhouding, de Petje, de Sint-Jorisgilde Wortel, Neos, Okra en Ziekenzorg, maar er zijn er zoveel meer. Karel Versmissen is in geboren in Hoogstraten op 13 juni 1922. Na de lagere school en een voorbereidend jaar, gaat hij naar de Normaalschool in Mechelen en kan hij na zijn studies in Meersel-Dreef beginnen als onderwijzer, na een voorlopige job van zes maanden bij de firma Lanslots. Na twee jaar, op 15 november 1944, begint hij aan een loopbaan van 33,5 jaar als onderwijzer in Hoogstraten, waar hij tot zijn pensioen werkt in een groep bevriende leerkrachten. Op 16 april 1947 trouwt hij met Maria Peeraer, een dochter van smid Peeraer van Wortel. Om in de gunst te komen van zijn toekomstige schoonvader wordt hij lid van de Sint-Jorisgilde van Wortel. Hij is er 68 jaar actief lid, een verdienstelijk schutter en jarenlang bestuurslid. Met bouwplannen in het achterhoofd begint hij aan een carrière als verslaggever voor de krant. Zo komt hij in alle kleine gemeenten van de regio, waar het bestuur hem vaak bij het beleid betrekt omdat hij weet “hoe ze het op een ander doen”. Hij schrijft voor Het Nieuwsblad, Het Nieuws van de Dag en De Gentenaar, tot al die kranten door De Standaardgroep opgekocht worden. Vanaf dat moment schrijft hij algemeen nieuws en sport voor Het Nieuwsblad en sport in Het Laatste Nieuws. Het algemene nieuws moet hij er bijnemen, maar sport is zijn grote passie. Eerst als verslaggever en later als organisator. Voor actieve sport was Karel blijkbaar niet in de wieg gelegd. Kruisboogschieten lukte nog wel, maar een carrière als wielrenner, voetballer, tennisser, handboogschutter of biljarter zit er niet echt in.

Maar de altijd optimistische Karel Versmissen krijgt ook zijn deel tegenslagen. Er is de ziekte van zijn zoon Paul, die als kind de diagnose kinderverlamming krijgt en 21 maanden in het Universitair Ziekenhuis in Gent verblijft. En er is het onverwacht overlijden van zijn vrouw Maria Peeraer op 4 april 1980 op 57 jarige leeftijd. Karel vindt in die dagen afleiding in al zijn bezigheden en wordt prima opgevangen door zijn kinderen Karel wordt nooit een topsporter, maar loopt in de Jef, Aloïs, Paul en Jan en door vele vrienden zoals kijker omwille van zijn organisatietalent en zijn inzet. Jacques en Annie Lanslots, Karel Lanslots, Fons Bij de wederoprichting van De Lustige Wielrijders in Janssen en vele anderen. 1945, na de Tweede Wereldoorlog, wordt hij lid van de in 1927 opgerichte wielerclub. Een club waarvan Op 3 juni 1984 trouwt Karel opnieuw met Mad (Verhij eerst secretaris en in 1971 de tweede voorzitter schueren) Peeraer. Karel is dan 62 jaar oud. Hij blijft wordt, na 44 jaar Stan Jansen. Het is de periode van heel actief maar gaat vooral op zoek naar opvolgers hoogconjunctuur van de wielersport in Hoogstraten. voor al de functies die hij op zich nam. Dat lukt, Met meer dan 200 leden, worden er elk jaar zes tot waardoor hij, samen met Mad, nog meer kan genieten zeven koersen ingericht voor beroepsrenners, liefheb- van de vriendschap in een groot aantal verenigingen bers en noem maar op. Telkens kan men een beroep waarvan ze lid zijn. Mad en Karel zijn er bij als het enigszins mogelijk is. doen op meer dan 100 helpers. 1922 - 2016

In 1955 wordt Karel voorzitter van de drie jaar eerder opgerichte Kempense Verstandhouding. Dat is een koepelorganisatie van 42 wielerclubs uit de Kempen, waarvan Karel de belangen moet verdedigen in de Belgische Wielerbond van de provincie Antwerpen. Karel steekt veel tijd en energie in de organisatie van de toen jaarlijks georganiseerde Ronde van de Kempen. Gestart als een reeks criteria in verschillende gemeenten, groeit de Ronde van de Kempen uit tot een wedstrijd met ritten in lijn, die een enorme

Samen worden ze ouder en komen er kwaaltjes en ongemakken. De laatste jaren ziet Karel haast niet meer, maar de weg naar de mensen die hem dierbaar zijn blijft hij vinden. Op 20 januari 2016 is Karel Versmissen op 93-jarige leeftijd overleden, na een beroepsloopbaan van 36 jaar en 37 jaren pensioen. Samen 73 jaar waarin hij zich inzette voor mensen en verenigingen van de regio Hoogstraten (fh)

Weggeefplein zaterdag 28 mei in de Mouterijstraat HOOGSTRATEN - Het buurtcomité ‘De Mouterijstraat leeft!’ en het OCMW organiseren op zaterdag 28 mei voor de eerste maal een weggeefplein in de Mouterijstraat in Hoogstraten. In deze tijden van overconsumptie en verspilling grijpen steeds meer mensen terug naar tweedehands en deeleconomie. Vintage is hip en tweedehands niet langer taboe. Wij willen hier graag op inspelen met het weggeefplein. Wat is de bedoeling? Dat mensen nog bruikbare spullen in goede staat gratis brengen en dat de bezoekers van het weggeefplein deze gratis kunnen meenemen. Er zal ook een deelmuur zijn waarop mensen grotere spullen gratis kunnen aanbieden. Misschien springt uw vereniging ook graag mee

op de kar en hebben jullie wel een toffe workshop om die dag aan te bieden (bijvoorbeeld koken met restjes, hergebruik van materialen,…) of misschien maken jullie leden wel dingen die ze graag op een standje van jullie vereniging gratis willen aanbieden? Het weggeefplein zal plaats hebben op zaterdag 28 mei. Tussen 10 en 12 uur kunnen mensen spullen brengen. Van 14 uur tot 18 uur heeft dan het eigenlijke weggeefplein plaats. Dit zal doorgaan in de Mouterijstraat en op het pleintje van de Mouterijstraat. Willen jullie graag meedoen, stuur dan een mailtje voor 28 maart naar karin.cotteleer@ocmwhoogstraten.be of neem contact op met het buurtwerk , 03/340.16.01 (OCMW) (red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 41


HOOGSTRATEN

ECOCRIET door Koen Dewulf CRIET. Koen is 33 en zou perfect ethisch en ecologisch verantwoord willen leven, maar het lukt hem niet ! Onverenigbaarheden, twijfels en frustraties, dat krijgt u te horen en te zien. U mag zich verwachten aan een fijn besnaarde comedy voorstelling over Spaanse komkommers, pelletkachels en het uitsterven van de mensheid, maar ook gewoon over Koens vader, zijn belastingsaangifte en dat kleine ‘plekske’ onderaan zijn voet! Het geheel wordt afgekruid met een aantal liedjes om bij stil te staan! Na de voorstelling kan u samen genieten van een lekkere warme maaltijd.

Nieuws uit het Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers

Praktisch: HOOGSTRATEN – Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Neos presenteert Neos Hoogstraten een hoogstaand cabaretier. Koen Dewulf brengt zijn voorstelling ECOCRIET. Mix de woorden ‘ecologie’ en ‘hypocriet’ en je krijgt het nieuw samengestelde woord ECO-

‘The Young Messiah’,

Wanneer: op donderdag 17 maart 2016 om 14 uur Prijs: 30 euro, welkomdrankje, voorstelling + drankje onder de pauze en een etentje inbegrepen. Waar: Hof ter Smisse Vrijheid 3 2320 Hoogstraten Inlichtingen: elza.dereymaeker@gmail.com (fh)

Loftconcert

een totaalspektakel met koorzang en dans.

Tentoonstelling handwerk

HOOGSTRATEN - The Young Messiah is een totaalspektakel naar een moderne bewerking van Händels meesterwerk. Solo- en koorzang (Flanders Gospel Choir) wordt afgewisseld met dans (Pure Grace). In het jaar 1743 schrijft Händel in slechts 3 weken tijd zijn ‘Messiah’. Een meesterwerk dat zijns gelijke nauwelijks kent en nog steeds overal op de wereld regelmatig wordt opgevoerd. 236 jaar later maakt de Engelse componist-arrangeur Tom Parker een moderne bewerking van de ‘Messiah’ en noemt het ‘The Young Messiah’. Het koor en orkest werden daartoe aangevuld met moderne solisten en een ritmesectie. Het Flanders Gospel Choir voegt daar nog dans en multimedia aan toe. In dit concert brengen wij voor u dit verhaal over de aankondiging en komst van de Messias. Een avondje uit voor jong en oud.

Praktisch Wanneer: Zaterdag 12 maart om 20 uur (Deuren om 19.30 uur) Waar: Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat 7. Tickets: 15 euro, voorverkoop 12 euro. (groepstickets in VVK vanaf 5 personen 8 euro per persoon). Te verkrijgen in bij dienst voor toerisme, Vrijheid 149, tel: 03 340 19 55 of via banknummer BE20 0016 6257 5956 op naam van Evangelische Kerk Hoogstraten. (fh)

Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers (’tGebuurt) toont met regelmaat kleinschalige hobbycollecties van vrienden en kennissen van het dienstencentrum. Greet Verschueren en haar vriendengroepje zijn meesters in het haken van allerlei creaties in wol. Een voertuig, een figuur, dier of plant. In een recordtijd toveren ze het tevoorschijn. Van 8 maart tot 4 april is er een tentoonstelling van hun werk tussen 10. 10.00-16.30 uur op weekdagen en van 13.00 tot 16.30 uur tijdens het weekend. Inschrijven is niet nodig en de inkom is gratis. HOOGSTRATEN - Renze Ferwerda brengt precies de Nederlandstalige muziek die er nog niet is. Verwonderd en onbevangen. ‘Hou van je voeten, de weg die ze lopen’. In speelse taal raakt hij aan de vele kanten van onszelf en onze levens. Ook wanneer iemand in zijn armen sterft en hij het titelnummer schrijft. De loftconcerten van Renze worden in een vaste waarde in het culturele landschap in Hoogstraten en waren dan ook terecht genomineerd voor de Cultuurprijs Praktisch: Loftconcert door Renze Ferwerda op zondag 13 maart om 15 uur in zijn loft in de voormalige Rijkswachtkazerne. Inkom 15 euro. Reserveren: info@renzeferwerda.be of bel: 0032 3344 45 64. (fh)

42 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Workshop bloemschikken ‘Pasen’ Naast de gewone lessen bloemschikken, organiseert Lokaal Dienstencentrum (LDC) Stede Akkers (’t Gebuurt) op vrijdag 25 maart een extra workshop voor degenen waarvoor het soms iets meer mag zijn. Na afloop heb je een mooie blikvanger voor de feestdagen thuis. Alle materiaal ligt klaar bij het begin van de les en je kan je werkstuk mee naar huis nemen. Enige ervaring is aanbevolen. Een consumptie tijdens de pauze is inbegrepen. Inschrijven kan tot en met 17 maart en kost 20 euro. Er zijn 14 plaatsen. Na het verstrijken van de inschrijfperiode is annuleren niet meer mogelijk.


HOOGSTRATEN

ROCK keeps rockin’ met OrgelradiO HOOGSTRATEN - Onder impuls van de orgelverenigingen Mixtuur uit Hoogstraten en Octave uit Turnhout wordt momenteel achter de schermen het Regionaal OrgelCentrum Kempen (kortweg ROCK) op poten gezet. Het doel is om samen met andere naburige centra de waardevolle historische orgels in de Kempen grensoverschrijdend op de kaart te zetten. Frustratie alom programma uit dat om de week uit Vlaanderen of uit Nederland komt. Dit praatprogramma kan opnieuw beluisterd worden via www.orgelradio.eu.

Om te beginnen werden er contacten gelegd met radio Klara om langs die weg de eigen Kempische orgel-cd’s te promoten. Groot was echter de frustratie toen bleek dat de klassieke radiozender totaal niet meer geïnteresseerd was in orgelmuziek. ”Dat zenden wij niet meer uit”, zei de grote baas. Orgelliefhebbers moeten genoegen nemen met een sporadisch stukje orgel op de radio of een zoveelste bewerking van orgelwerk voor piano of saxofoons. Toen eind 2015 het orgelprogramma van onze Noorderburen op radio 5 er eveneens de stekker uittrok, was voor organist en artistiek manager Nico Declerck de maat vol. Meer nog, het potje kookte over en hij besloot dan maar om zelf een eigen radio te beginnen met (jawel)… alleen maar orgelmuziek!

Zendschema’s Op deze website vind je naast het volledige zendschema ook de coördinaten terug van de cd’s die centraal stonden en waaruit muziek gedraaid werd. Zo kunnen de liefhebbers die cd’s eventueel bestellen bij de uitvoerder of bij het desbetreffende label.

Beginnend succes

Uitsluitend via internet Om het stof van het ’kerkorgel’ te blazen, ontwierp partner in crime Jan Martens een blits jaren-50 logo. Op 4 januari jl. was dan het zover. Met trots en volharding en ’zot van orgel’ lanceerde Nico zijn OrgelradiO. Deze is evenwel enkel te beluisteren via het internet. Je kunt surfen naar www.orgelradio.eu en direct luisteren of aldaar een app downloaden voor smartphone of tablet. Of als jouw hifi-installatie al beschikt over een internetradio, dan vind je zijn OrgelradiO bij TuneIn, Radioguide.fm, Radioforest.net, Radiosure.com, Radio.de, enz.

Workshop koken: Alles op een stokje HOOGSTRATEN - Gerechten op prikkers zijn niet alleen een lust voor het oog, ze zijn ook onweerstaanbaar lekker. Van voorgerecht tot dessert, spiesjes vallen bij groot en klein in de smaak. In de oven, gegrild of op de barbecue, lekker zijn ze sowieso. Kom het samen met de dames van KVLV Hoogstraten ontdekken op dinsdagavond 12 april 2016 van 19 tot 22 uur in VTI Hotelschool Spijker. KVLV leden betalen 10 €, niet-KVLV leden betalen 13 €. Info en inschrijvingen bij Ans Huijberts (anshuyberts@hotmail.com) of kvlvhoogstraten@ hotmail.com.

Nico Declerck

Non-stop en gratis Orgelradio.eu biedt non-stop 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 gratis de beste orgelmuziek aan. Elke dag heeft zijn thema. Op maandag Belgische producties, op dinsdag muziek na 1800, op woensdag Nederlandse producties, op donderdag Johann Sebastian Bach, op vrijdag een blik op de wereld en op zondag enkel koraalgebonden werken. Op zaterdag zend Orgelradio.eu een live

Tijdens de eerste maand van de lancering haalde orgelradio.eu gemiddeld 278 luisteruren per dag verdeeld over 12.000 luisteraars in 68 landen. Het voordeel van een internetradio is dat de luisteraars over de hele aardbol verspreid zitten. Ongelooflijk maar waar. Wij zitten hier met een dikke 7 miljard samen op deze kluit. Daar moet dus ongetwijfeld nog héél wat groeipotentiëel in zitten. Het streefdoel is om dit jaar wereldwijd aan 50.000 luisteraars te geraken. Volgens een enthousiaste Nico Declerck werd er een orgelzaadje geplant dat wel eens zou kunnen uitgroeien tot een uit de kluiten gewassen radiozender. Bye bye Stille Kempen. Stay tuned! (Jama)

Workshop koken: Snel en simpel met KVLV HOOGSTRATEN – Je komt thuis met razende honger en toch hoef je geen diepvriespizza in de oven te schuiven of nog uren in de keuken te staan om iets lekkers op tafel te toveren. Want in de workshop Snel en simpel, georganiseerd door KVLV Hoogstraten, ontdek je gezonde en makkelijke receptjes voor die drukke piekmomenten. Op 19 april organiseert KVLV Hoogstraten een workshop koken met als thema “Snel en simpel”. Kom het onder deskundige begeleiding ontdekken op dinsdagavond 19 april 2016 van 19 tot 22 uur in VTI Hotelschool Spijker. - KVLV leden betalen 10 €, niet-KVLV leden betalen 13 €. Info en inschrijvingen bij Ans Huijberts (anshuyberts@hotmail.com) of kvlvhoogstraten@hotmail.com.

Workshop : Decoraties in beton HOOGSTRATEN - Maak, samen met de dames van KVLV Hoogstraten, je eigen betonnen decoratie voor in je huis of op je tuintafel. Ga creatief aan de slag met recyclagemateriaal dat je gebruikt als mal voor het maken van betonnen objecten: theelichten, kommetjes, tuinschalen, bloempotjes… De workshop heeft plaats op dinsdag 8 maart en woensdag 23 maart 2016, telkens van 19u tot 22u, in het Parochiecentrum Pax. KVLV leden betalen 10 €, niet-KVLV- leden 14 € Graag inschrijven op kvlvhoogstraten@hotmail.com voor vrijdag 26 februari 2016. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 43


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE

Veel uitleg, weinig debat MEERLE – In Meerle vinden onze gemeentebestuurders elke jaar een goede gevulde parochiezaal. Opvallend- én heel positief - ook veel jonge mensen, die heel actief zijn in het plaatselijke verenigingsleven en vandaar ook zeer benieuwd wat ons bestuur voor hen en hun dorp in petto heeft. Het college was voltallig op schepen Roger Van Aperen na, die verhinderd en verontschuldigd was. Ook de nieuwe korpschef van de politiezone was present. Voorzitter van de dorpsraad Cis Van Aperen leidde de vergadering met vaste hand; burgemeester en schepenen werden in hun toelichtingen ondersteund met duidelijke presentaties van communicatieambtenaar Klara Koyen. De vergadering verliep volgens vergadermethode met praatgroepen, die sedert twee jaar wordt gehanteerd en die stilaan ook in de andere dorpen wordt geïntroduceerd. De toelichtingen door onze bestuurders over de zaken die voor heel de gemeente gelden, leest u elders in dit blad.

Budgetten Over naar de orde van de dag voor Meerle. Schepen Haseldonckx kwam uitleggen wat er voor 2015 in het budget stond en wat er effectief gebeurd is, en wat er in het budget voor 2016 voorzien is. - 30.000 euro voor verfraaiing van de Meerlese begraafplaats - 35.300 voor de uitbreiding van het columbarium (Meerle en Hoogstraten) - 110.000 euro voor de heraanleg en de verlichting van het kerkhofpad (ook in functie van de aanleg van de schoolomgeving) - 21.525 euro voor opmaak van het Masterplan ‘Meerle ons dorp’ (erelonen voor studiebureaus)

- 88.000 euro in functie van het Masterplan Meerle centrum - 5.000 euro voor wegenwerken bermen Strijbeek - 10.000 euro voor bomen en onderbeplanting Strijbeek - 30.000 euro voor de inrichting van een nieuwe bushalte Kerkstraat (Meerle centrum); de aanleg daarvan wordt voorzien aan het begin van de Chaamseweg (voor de parochiezaal), de huidige standplaats van de bus (vooral de lange, gelede bus) veroorzaakt te veel hinder in de Kerkstraat. De nieuwe bushalte wordt uitgerust met een verhoogde opstap voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. - 90.000 euro voor heraanleg van het kerkhofpad en de schoolomgeving (nieuwe school) die volop in uitvoering is. - 20.000 euro voor erelonen voor ontwerper voor de herinrichting van Kerkstraat-GemeentepleinUlicotenseweg (dorpscentrum)

- 85.000 euro voor de betonrenovatie van de brug op de Meerleseweg - 20.000 euro voor de plannen en studies voor ontwerp van het fietspad langs de Ulicotense weg - 40.000 euro voor onteigeningen ten behoeve van datzelfde fietspad langs de Ulicotense weg

Prioriteiten 2015 en meerjarenplan Openbaar vervoer: Meerle is heel tevreden met eindelijke een echte busverbinding naar Hoogstraten, Turnhout en Antwerpen, ook in het weekend. Sedert lang kunnen we spreken dat Meerle alle dagen bediend wordt met regelmatige busdienst, een gevolg van de herziening van de contracten van de Lijn. Sommigen vinden het spijtig dat dit ten koste moest gaan van de belbus, maar je kan niet alles

Meerle – Kerkstraat

Uiteraard werd een deel van de algemene investeringen ook een deel in Meerle gespendeerd, zoals voor het onderhoud wegen, de doelstellingen van de burgemeesterconvenant (inspanningen ter reductie CO2-uitstoot). Een aantal geplande uitgaven werden niet gerealiseerd, zoals weer een keer de ontwerpen van de aanleg van fietspaden langs de Ulicotenseweg (10.000 euro), na de fietspaden voor de Strijbeekseweg, de nieuwe precessie van Echternach. Ook de erelonen voor plannen voor herinrichting van Kerkstraat, Gemeenteplein en Ulicotenseweg werden nog niet besteed. Ze schuiven door naar 2016.

Budget en investeringen 2016 en het meerjarenplan De bevoegde schepenen gaven, naargelang hun bevoegdheden, een overzicht wat er in het budget voor 2016 voor Meerle in de pijplijn zit.

Dit beeld maakt duidelijk dat het opmaken van een goed plan voor de herinrichting van de Kerkstraat ‘van gevel tot gevel’, met aandacht voor alle gebruikers, een verstandige optie is

44 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE willen. Schepen Haseldonckx dringt er bij de Meerlenaars op aan: neem a.u.b de bus. Want enkel een normale bezetting kan enige garantie bieden op de toekomst van deze verbinding. In het licht van de bezuinigingen die nog moeten komen bij De Lijn kan ook de schepen geen zekerheden bieden, hoe graag hij dat ook zou willen. De overtollige bushokjes worden opgelijst, zodat kan vastgesteld worden waar deze overbodig zijn geworden. Misschien kunnen ze elders dienen of voor andere doeleinden gebruikt worden. Zoals mag blijken uit het budget voor 2016, blijft het fietspad Ulicotenseweg op de agenda van het stadbestuur. Maar veel hangt af van de hogere overheid, met name AWV (Afdeling Wegen en Verkeer). De Ulicotenseweg is nog steeds een gewestweg en ook bij het gewest wordt de snoeischaar gezet in de projecten. Er is wel nog steeds overleg om van de Ulicotenseweg een gemeenteweg te maken, maar ook dan zijn subsidies voor de aanleg van een fietspad geen garantie. De vroegere module 13 (= systeem waarbij gemeente initiatief kon nemen voor de aanleg) is vervangen door een samenwerkingsakkoord tussen AWV en de provincie. Daar is nog geen voortgang in het verschiet. Wordt zeker vervolgd op de algemene vergadering volgend jaar. Verbetering voetpaden en parkeerplaatsen Kerkstraat: in het budget voor 2016 is alvast een bedrag opgenomen voor de erelonen voor het maken van een ontwerp. De herinrichting van de Kerkstraat is op dit ogenblik uit het masterplan Meerle verdwenen, ook weer (deels) om reden dat de Kerkstraat een gewestweg is. Het gemeentebestuur wil nu in de eerste plaats een deftige studie maken van de huidige toestand van de Kerkstraat, van gevel tot gevel. Op basis daarvan wil men een inrichtingsplan maken met duidelijke doelstellingen voor alle gebruikers (voetgangers, fietsers, wagens, parkeerplaatsen, openbaar groen), rekening houdend met de historische situatie (rooilijn en het beschermd dorpszicht). Een mogelijk enkelrichtingsverkeer, zoals geopperd in het participatieproject Masterplan Meerle (een lus met Hazenweg en Meerledorp) is op dit geen haalbare kaart wegens het statuut van de weg (gewestweg) en de inrichting van de Hazenweg aan de kerk.

Het Masterplan voor het Raadhuis en omgeving De burgemeester gaf toelichting over de stand van dit lange-termijnproject. Na het eindrapport van het participatieproject heeft het gemeentebestuur opdracht gegeven tot een ‘haalbaarheidsstudie’. Wat kan, wat kan niet. Wat kan op korte termijn, wat is voor de lange termijn. Wat op korte termijn verder wordt uitgewerkt, werd in oktober vorig jaar aan de bewoners van Meerle toegelicht.

In het huidige plan zijn een aantal oorspronkelijke elementen niet meer meegenomen, zoals de gebouwen van de Melkerij, de herinrichting van de Kerkstraat, de fiets- en voetpaden langs Ulicotenseweg (deel tot aan de Lage Rooy) en Chaamseweg. Ze zijn echter niet uit het zicht verdwenen. In eerste instantie gaat men op zoek naar ‘Quick wins’ (zaken die relatief eenvoudig en met weinig middelen kunnen gerealiseerd worden). Voor 2016 worden een aantal concrete zaken onder de loep genomen: een markconsultatie voor een bestemming voor het raadshuis, opzet van een PPS (publiek-private-samenwerking) voor de realisatie van een aantal projecten inzake bewoning (o.m. de oude meisjesschool), de herinrichting van de jongensschool voor diverse doeleinden, de eventuele herziening van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Meerle centrum, het vooroverleg met de hogere overheid. De communicatie met de Meerlese bevolking zal eveneens de nodige aandacht krijgen. Op dit ogenblik loopt het eerste concreet deel van de uitvoering van het project, nl. de ‘marktbevraging’ voor kandidaat gebruikers van het raadshuis. De Stad Hoogstraten nodigt eventuele geïnteresseerde partijen uit om een voorstel in

te dienen tot vestiging van ‘een zakelijk recht’ op het raadhuis voor de inrichting en uitbating van een economische functie. De voorkeur gaat naar een publieke of semi-publieke invulling van het gebouw. Begin maart zijn er kijkdagen voor gëinteresseerde kandidaten, het lastenboek is verkrijgbaar op het gemeentehuis. De burgemeester hoop dat de eerste concrete uitvoeringen te zien zullen zijn in 2018-2019. De eerste zorgen gaan nu naar de bouw van de nieuwe school en de omgevingswerken die in volle uitvoering zijn. In de marge van de uiteenzetting van de burgemeester werd door Christ Christiaenen van het schoolbestuur bevestigd dat de bouwwerken aan de nieuwe school voorspoedig verlopen en geheel op schema zitten. Wie ondertussen nog eens wil nalezen wat er sedert de start over ‘Meerle Ons Dorp’ vergaderd, besproken en gepubliceerd werd, kan dat nakijken op de website van de gemeente Hoogstraten (zoek gewoon op ‘Meerle Ons Dorp’).

Kritische punten in de verkeersinfrastructuur

Meerle – WADI

Een wadi (de naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal) is een bufferings- en infiltratievoorziening, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. Het hemelwater dat op verharde oppervlakken valt (in dit geval de fietsenstalling van de school) wordt via een hemelwaterriolering of over maaiveld afgevoerd naar een wadi waar het kan infiltreren in de bodem Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld. Een wadi bestaat soms uit meerdere lagen. De toplaag van de wadi (mulden) heeft een zuiverende werking. Na infiltratie door de toplaag komt het water in een ondergrondse infiltratievoorziening zoals een grindkoffer. Vanuit deze grindkoffer infiltreert het water verder de bodem in. Naast deze op het kerkhofpad, is nog een wadi voorzien achter de speelplaats, voor afvoer van het hemelwater van het verharde deel van de speelplaats.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 45


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE In de schoot van het bestuur van de dorpsraad werd een aparte werkgroep opgericht, die de kritische punten in de verkeersinfrastructuur in Meerle in kaart gebracht heeft. Met foto’s en filmpjes hebben ze die in beeld gebracht. Zoals smalle voetpaden, hindernissen op rijweg, fietsen voetpaden, slecht of helemaal fout geplaatste verkeerssignalisatie. Daar werd bijzondere aandacht besteed aan andersvalide dorpsbewoners (rolstoelgebruikers, slechtzienden, …). Zij hebben een actieve rol gespeeld in de inventaris. Alle punten en het documentatiemateriaal werd in een speciale vergadering doorgenomen met de burgemeester en enkele schepenen. Zij gaan er samen met de bevoegde diensten mee aan de slag en beloven er volle aandacht aan te besteden. Sommige zaken zullen snel een oplossing vinden, andere zijn ingrijpender en zullen meer tijd vergen. De werkgroep van de dorpsraad volgt het van nabij.

Groepsdiscussies Na de pauze kreeg het publiek de keuze om in praatgroepen deel te nemen aan de groepsdiscussies. Iedereen kon in twee groepen plaatsnemen. In elke groep zaten 2 schepenen, een moderator en een secretaris. De vragen konden dan specifieker gesteld worden door geïnteresseerden over een bepaald onderwerp. Nadien werden de besproken onderwerpen voorgelezen voor de ganse zaal. De secretaris van het bestuur van de dorpsraad, Kris Hendrickx, maakt er een verslag van voor dorpsraad en voor het stadbestuur. Iedere bewoner van Meerle kan dit verslag toegestuurd krijgen. Over de besproken onderwerpen werden echter geen verdere discussies meer over gevoerd, tenzij natuurlijk achter aan de toog bij de ‘navergadering’.

Praatgroep 1 met Tinne Rombouts en Jef Vissers BIN (buurt-informatie-netwerk) en plaatsing van de borden en de bedeling van de stickers. Er wordt gepleit voor één BIN voor heel Meerle (wie hierover informatie wenst of zich wil in-

schrijven voor het BIN kunnen zich melden bij Cis Van Aperen (cis@bouwwerken-vermeiren. be). Bij twijfel steeds melden, politie is daar om juiste inschatting van risico te maken Aangifte van diefstal (altijd doen, hoe klein ook!) Camera’s aan brandweerkazerne en jeugdlokalen, n.a.v. recente inbraken: ook camera’s kunnen niet alles voorkomen. Goede raad is: niets van waarde zichtbaar achter te laten in lokalen Meer politiecontrole tijdens grotere evenementen gewenst: tijdig politie inlichten van deze evenementen! Schoolzwemmen: lessen en diploma’s afstemmen met Sportoase (blijkt ondertussen gebeurd) Administratieve last voor organisatie van evenementen

Praatgroep 2 met Jos Matthé en Michel Jansen Staat van Zwartvenweg (gevaarlijke opkanten voor fietsers) Verbinding tussen Dalweg en witte wijk: fietsers kunnen moeilijk kruisen en problemen aan de in- ren uitritten (voetgangers zien fietser niet komen – fietssluizen?) Trage wegverbinding tussen witte wijk en Voort is breed genoeg voor wagens: liefst paaltjes plaatsen WADI op het kerkhofpad aan de nieuwe school: er wordt een afscherming voorzien Graag goede signalisatie tijdens de werken van de omgevingsaanleg van de school Problemen met Handicar / Rolmobiel Na overlaging van het wegdek (‘slemmen’) in de Lage Rooy liggen putdeksels van riolen lager dan wegdek en veroorzaken ze hinderlijke geluidsoverlast als wagens er over rijden Plaatsing van een AED: wordt voorzien in buurt van raadshuis. Er wordt samenwerking gezocht met verenigingen en ondernemingen die al een AED ter beschikking hebben.

Praatgroep 3 met Marc Haseldonckx Openbaar vervoer: goede evolutie (zie hierboven) Herinrichting Kerkstraat / rooilijn?

Statuut van de Hazenweg

Praatgroep 4 met Ward Baets en Lieve Janssen Woongelegenheid voor jonge gezinnen (zie Masterplan Meerle Ons Dorp) – nog veel onbebouwde percelen in Meerle Melkerij: bouwmaatschappij voorziet uitdoofscenario (geen hernieuwingen van verlaten wooneenheden meer) Leegstand en verkrotting, o.a. woning in witte wijk: wordt opgevolgd Nabestemming van site van slachterij, die in nabije toekomst zou verhuizen: staat nog niet vast. Mogelijkheden voor woongebied / ambachtsgebied? Dienstverlening: ter plaatse brengen van grote installaties (nadar, podium) moeilijk voor verenigingen tijdens werkuren zoals vereist. Er wordt aan een oplossing gewerkt. Dienstencentrum OCMW in Meerle: besprekingen voor gebruik van lokalen van KLJ Bestemming van het oude rusthuis in Hoogstraten: invulling wordt onderzocht (bvb lokale post nierdialyse, serviceflats, …) Afwikkeling van verkeer en toegang tot de nieuwe school: hiervoor is al een plan opgemaakt. Het gemeentebestuur en het bestuur van de dorpsraad kregen zodoende weer heel wat feedback, waar ze weer een jaar aan kunnen werken. Zoals altijd komen nogal wat zaken ter tafel die daar al eerder lagen. Maar het bestuur van de dorpsraad, die liefst 33 leden telt en die op regelmatige tijdtippen samenzitten, houdt de vinger aan de pols en probeert de lijnen met het stadhuis open te houden. Een geruststellende en hoopvolle gedachte. Dat door het systeem van de praatgroepen er nog weinig openbaar debat is bij de algemene vergaderingen is een vaststelling van steller dezes, die dat enigszins betreurt. Maar zolang de Meerlenaars dat oké vinden, geen probleem. Maar hoewel de klok na het sluiten van de vergadering bijna op 23 uur stond, kwam de discussie aan de toog toen pas echt goed op gang. Of het gerstenat hiervoor verantwoordelijk was, laten we in het midden. Maar het debat was er toen wel! (jaf)

Gebuurte Centrum houdt Nieuwjaarsdrink MEERLE – Op zondag 31 januari 2016 organiseerde het bestuur van Gebuurte Centrum haar jaarlijkse Nieuwjaarsdrink. Na een gezamenlijke misviering ter nagedachtenis van de overledenen van het Gebuurte Centrum, trokken de buren naar het Chirolokaal op de Ulicotenseweg. Daar had het bestuur voor iedereen wat lekkers klaar staan. De dames van het bestuur maakten eigenhandig 3 heerlijke soepen, warme chocomelk, wafels, cake en belegde broodjes. Na de koffie was er nog het traditionele borreltje om op het nieuwe jaar te klinken. Zo wenst Gebuurte Centrum iedereen een gezond en voorspoedig 2016. (cva/jaf)

46 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Uitnodiging aan kunstenaars

Van Woodstockje naar WAF MEERLE – U hebt op de een of andere manier zeker al kennis gemaakt met de Meerlese School, een groep vrolijke maar kwaliteitsvolle kunstenaars rond Lionel van den Boogaerde. De groep stelde al tentoon op verschillende plaatsen en organiseerde al vijfmaal het kunstenfestival Woodstockje, met een openluchtentoonstelling in de bomenkathedraal van het landgoed De Hoge Rooy in combinatie met een muziekfestival op de festivalweide op Heerle nr. 86 .

Open Deur Dagen Meerlese school Om een beeld te krijgen van wat Woodstockje Art Festival is of moet worden organiseert Lionel van den Boogaerde en zijn medewerkers Open Deur Dagen op 12 en 13 maart van 14 tot 20 uur. Tijdens de Open Deur Dagen krijgen kandidaat kunstenaars de gelegenheid om met de organisatie en de organisatoren kennis te maken en te brainstormen over de mogelijkheden om je kwaliteiten of creatieve uitspattingen vorm te geven. Op die dagen krijg je dan te horen of je eventueel kan deelnemen.

Vl.n.r.: Lionel van den Boogaerd organisator, Mathilde Mestrom administratie, Paul Sarens curator en Francis Denys voorzitter van de inrichtende vzw De organisatoren willen Artwalk jaarlijks laten groeien met vooral monumentale beelden en installaties die op enigerlei wijze een verbinding aangaan met de directe omgeving en de bezoekers.

“Maar”, zegt organisator Lionel van den Boogaerde,”de muziek ging de bovenhand nemen en de kunstroute in de dreven van het landgoed verdween op de achtergrond. Met die tendens willen we breken.” zegt Lionel.

Het wordt dus WAf op 25 juni Anders dan voorgaande jaren is het Woodstockje Art Festival (WAF) dus meer gericht op kunst. Naast beeldend kunstenaars zullen diverse artiesten zoals straattheater, kleine bands, ludieke optredens en acts, dans, wagenspelen het festival sieren. Er is ook een mogelijkheid voor kunstenaars om hun creativiteit te verkopen in een eigen stand. Kleine foodtrucks zorgen voor de innerlijke mens met hun alternatieve, gezonde producten.

Restmateriaal, vergankelijkheid en invloed van MoederNatuur zijn sleutelwoorden voor curator Paul Saris. Het is de bedoeling dat kunstenaars in de week vooraf, vanaf zaterdag 18 juni, hun beeld, installatie of artistieke stand op het festivaldomein komen opbouwen. Er is een terrein voor camper, caravan of tent, eten en drinken doet men gezamenlijk. Er is geen financiële, maar wel technische hulp beschikbaar. Heb je belangstelling kom dan naar de Open Deur Dagen of neem contact op met mathilde@ woodstockje.com. (fh) Wat: Woodstockje Art Festival Wanneer: Zaterdag 25 juni 2016 Waar: Domein de Hoge Rooy, Heerle 86, Meerle Info: https://nl-nl.facebook.com/woodstockjefestival (fh)

Oudijzerslag MEERLE – MEERSEL-DREEF: De Landelijke Gilde Meerle - Meersel-Dreef zal haar jaarlijkse oud-ijzerslag houden op zaterdag 5 maart 2016. Er wordt gevraagd om het oud-ijzer en andere metalen langs de straatkant klaar te zetten vanaf 9.00 uur in de voormiddag, maar zeker niet eerder. Indien dit niet mogelijk is, laat het dan achteraan staan en kleef een briefje op de brievenbus. Rubberen banden, diepvriezers en ijskasten worden niet meegenomen. Oude auto’s met bijhorende papieren mag nog wel. Oude brandstoftanks zo leeg mogelijk maken a.u.b. Voor de extra zware stukken komen we die dag speciaal langs met werktuigen (hefmast of heftruck). Gelieve hiervoor te telefoneren naar ofwel Elst Frans tel. 03.315.82.96, Maarten Peeraer tel 0472.72.79.61, Jan Van Alphen tel. 0494.12.42.03, Jaak Huybrechts tel 03.315.75.91 of Jos Matthé tel 03.315.07.60 of 0496.41.95.26. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 47


MEERLE

Ambachtenwandeling met Halte Merlet

Kindercarnaval

MEERLE – Zoals ze dat bij de oprichting gepland hebben, presenteert Halte Merlet rond de Tijd van de wissel van winter- naar zomeruur een fijn evenement. Dit keer organiseren ze op zondag 20 maart een ‘Ambachtenwandeling’ in Meerle. De wandelaars kunnen kennismaken met diverse ambachten en daarbij uitleg krijgen van mensen die het ambacht nog onder de knie hebben, er soms nog dagelijks mee bezig zijn. Want het is niet omdat het oude ambachten zijn, dat ze vandaag geen nut meer hebben. Dit krijg je voorgeschoteld als je komt mee wandelen. Adriaan Verhoeven als tingieter Talke Sietsma als edelsmid Jan Brosens met oude werktuigen Annie Sprangers en Maike Van Gestel laten bij Maike thuis zien hoe gistwafels worden gebakken op de ouderwetse manier Ria Van Aelst gaat kantklossen in het Raadhuis Liliane Maas gaat pottenbakken en keramiek maken in het Raadhuis

MEERLE – Op de laatste dag voor de Krokusvakantie organiseerde de Gezinsbond-Meerle – Meersel-Dreef een heuse carnavalsfuif voor alle kinderen van Meerle en Meersel-Dreef. Alle kinderen uit Meerle en Meersel-Dreef worden hiervoor uitgenodigd, dus ook onze dorpsgenootjes die op andere scholen zitten.

OKRA Meerle bakt ze bruin … MEERLE – Goudgeel en lichtbruin, zoals dat moet met wafels en smoutebollen. Goed heet en poedersuiker, het water komt me in de mond terwijl ik het schrijf. Naar jaarlijkse gewoonte kan je ze op zondag 20 maart 2016 gaan eten of afhalen tijden de grote wafel- en smoutebollendag. Vanaf 11.30 uur tot 18 uur kan je in de parochiezaal voor terecht. Smoutebollen en wafels naar aloud recept, waarvoor OKRA Meerle bekend staat. Je hoeft middags geen dessert te maken, kom beter naar de parochiezaal. De leden van OKRA zullen U graag bedienen. Natuurlijk is er een lekkere kop koffie of een goed biertje voorzien. Je steunt er meteen de vereniging van actieve 55-plussers mee. Iedereen van harte welkom! Inlichtingen bij jeannevanginneken@ telenet.be. (jaf)

De groep op de foto had de eer carnavalsfuif in de parochiezaal te openen. DJ Luc zorgde zoals elk jaar voor een goede muzikale ondersteuning, wat natuurlijk goed gesmaakt werd. Getuige de polonaise en de roeiboot! De kinderen kijken nu al weer uit naar volgend jaar. (ms/jaf)

Okra Meerle organiseert Pierenwandeling MEERLE – In het kader van het Wandelcriterium van Okra Regio Kempen organiseert Okra Meerle op zaterdag 12 maart 2016 al voor de 5e maal zijn Pierenwandeling. Een mooie wandeling in groen en bosrijk gebied zijn bewegwijzerde wandelroutes uitgezet. Je kan kiezen in afstanden: 5 km- 8 km -13 km en 18 km. Tijdens de wandeling van 13 + 18 km is er een stopplaats om even te rusten, voor een hapje en een drankje: soep, warme en koude dranken en belegde broodjes, alles aan democratische prijzen.

De deelnemers vertrekken in groepjes van 10 à 15 personen aan het Raadhuis op het Gemeenteplein. Het is de bedoeling dat de mensen na een kwartiertje kijken en uitleg verder gaan naar het volgende ambacht, iedere groep een kans krijgt om alles te zien en te horen. Het doorschuiven is nodig om alles vlot te laten verlopen. Je kan vertrekken vanaf 13.00u tot 15.30u voor de laatste groep. Het is de bedoeling dat iedereen om 16.30u terug is in het Raadhuis. Daar kan je de wandeling afsluiten met een drankje. Bij inschrijving aan het raadhuis krijgt men een wandelroute mee. Deelnemen kost 2 euro voor leden, 3 euro voor niet-leden. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis mee. De wandeling is ongeveer 2 km. De wafels kunnen daar waar ze gebakken worden aangekocht worden aan de kleine prijs van 1 euro per wafel. (lva/jaf)

Start Chirolokaal, Ulicotenseweg 2, Meerle. Vertrekken kan vanaf 9.00 uur, tot uiterlijk 14.30 uur. Deelnameprijs: 1,00 euro per persoon (inclusief dagverzekering). Inlichtingen: Marcel Van Bavel Tel:03.315.80.55 Email: marcel.van.bavel@telenet.be of jeannevanginneken@telenet.be. (jaf)

48 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Chiroweekend Meer 2016 MEER - Inderdaad u leest het goed. Dit jaar organiseert Chiro Meer weer een Chiroweekend om u tegen te zeggen. 1, 2 en 3 april zijn volgepland met uiteenlopende activiteiten om zo iedereen te bekoren. Eén ding staat vast, ook dit jaar zal het weer een onvergetelijke editie worden!

De dag nadien geven we ons in de namiddag over aan alle kinderen van de lagere school. Vanaf half twee verwachten wij hen om mee te komen spelen tijdens de superplezante spelnamiddag. Na al dat ravotten trekken we naar de kerk om er in één grote vriendengroep te bezinnen rond het jaarthema, Geef Kleur. Achteraf gaan we terug naar de lokalen om er in de grote tent een feestje te bouwen tijdens de kinderfuif. Als alle kindjes uitgedanst zijn, wordt de tent klaargemaakt voor Frisco in den Disco. Naar goede gewoonte zullen er ook tijdens deze editie heerlijke frisco’s te verkrijgen zijn. Voorverkoopkaarten zijn te verkrijgen bij de leiding, aspi’s en keti’s van Chiro Meer en kosten €4. Aan de inkom zelf betaal je €5.

Om het weekend in stijl af te sluiten, kan u zondagmiddag komen smullen bij het eetfestijn, waar we heerlijke stoofvlees en vidé met frietjes serveren. Als alle buikjes goed gevuld zijn, kunnen de durvers zich wagen aan het parcours van de spektakelnamiddag. Ook als u niet zo van het avontuur houdt, kan u in het zonnetje of in de tent blijven nababbelen en supporteren. Het parcours belooft opnieuw een knaller van formaat te worden, dus thuisblijven is afgeraden. Wij hopen alvast dat het opnieuw een spetterend weekend wordt. Meer informatie kan u vinden op onze website (www.chiromeer.be) of bij de leiding. Tot dan!

Na het succes van vorig jaar, zal vrijdagavond de aftrap gegeven worden met de ‘Koers op Meirse Rollen’. Iedereen is vanaf half acht welkom in de verwarmde tent naast de Chirolokalen (Meerseweg 20) om te genieten van deze gezellige avond. Laat je van je sportiefste kant zien of kom supporteren voor je favoriete fietsers onder het genot van een lekker drankje. Ploegen kunnen zich inschrijven tot 20 maart via chiromeer.be

Koers op Meirse Rollen MEER – Op vrijdag 1 april organiseert Chiro Meer om 19.30 een koers op Meirse Rollen in hun lokaal. Ploegen van 4 personen nemen het in verschillende disciplines tegen elkaar op. Zo is er een afvallingswedstrijd, een sprint, een ploegkoers en een finale. Op het podium staan 8 fietsen en digitaal pistebord. Eén ploeg bemant twee fietsen per wedstrijd. Tijdens elke wedstrijd koersen 4 ploegen gedurende enkele minuten tegen elkaar. De resultaten van de verschillende wedstrijden worden gebundeld om de winnaars van de avond te ontdekken. Er zijn verschillende prijzen te winnen. Toeschouwers kunnen premies uitdelen aan hun favoriete renners, bij het winnen van één van de disciplines zijn er prijzen te winnen die elke koersfanaat kunnen bekoren! Natuurlijk belonen we ook de eindwinnaars met prijzen. Meer info over de verschillende disciplines, klassementen en bijkomende praktische zaken vindt u terug op: www.chiromeer.be. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 49


MEERLE

Repair Café komt naar Meerle

Gezinsbond brengt ontbijt op bed MEERLE – Je hoeft er niet per se voor op hotel of naar een B&B om een keer ’s morgens je ontbijt op bed te krijgen. Iedereen die dat wenst, krijgt op zondag 13 maart 2016 een heerlijk ontbijt geserveerd door de Gezinsbond Meerle/ Meersel-Dreef. U hoeft enkel te bestellen en zij brengen uw ‘Vaderdagontbijt’ bij u aan huis vanaf 7.30 uur.

MEERLE – Op initiatief van KWB Meerle komt het Repair Café (van Hoogstraten met Karel De Swart) naar Meerle. Repair Cafés zijn bijeenkomsten waar mensen (samen) kapotte spullen herstellen. Van kledij over elektrische apparaten tot meubels, fietsen en computers. Gereedschap en knowhow zijn aanwezig. Deskundige vrijwilligers geven je advies en tips, of helpen je ter plaatse met de reparatie. Soms is de reparatie heel eenvoudig (misschien een los

draadje, of een knopje dat verkeerd staat), soms is het ook wel meer aan de hand en geven ze advies wat de mogelijkheden zijn om het te herstellen. Ben je niet technisch onderlegd, maar wil je toch raad: kom dan zeker met je ‘kapotte’ spullen naar de parochiezaal (Harmoniezaal) van Meerle op zaterdag 19 maart van 9 u tot 11.30 u. Misschien kun je geholpen worden en kan je de kapotte spullen een tweede leven schenken. (aj/jaf)

Wat mag u verwachten? Voor de volwassenen: 1 pistolet, 1 sandwich, 1 croissant, 1 koffiekoek, kaas en ham, choco, confituur en boter. Yoghurt, gemengd fruit, sinaasappelsap. Natuurlijk koffie, thee, melk en suiker. Tot slot een gezonde appel. Dat alles voor 8 euro (niet-leden betalen 9 euro). Kinderen krijgen 1 sandwich, 1 croissant, ontbijtgranen, plopworst, choco, boter, yoghurt, chocomelk, een appel en een kleine verrassing. Prijs 5 euro (niet-leden 6 euro). Dus aarzel niet en grijp deze kans om de papa te verwennen! Een familiepakket kan ook: voor te veel om hier op te noemen betaal je dan 20 euro (24 euro voor niet-leden). Je kan er met gemak met z’n vieren van ontbijten. Laat het voor 1 maart 2016 weten bij Bonny Blezer-Meens, Burg. Van Nuetenstraat 33, 2328 Meerle Els Aerts-Verheyen, Hazenweg 39, 2328 Meerle Meer info op www.gezinsbondmeerle.be. Smakelijk! (jaf)

Ledenfeest Verenigde Vrienden MEER - Op zaterdag 23 januari organiseerden de Verenigde Vrienden, beter bekend als de kleine kruisboog in Meer, hun ledenfeest in hun lokaal zaal Victoria. De avond begon met een maaltijd en een terugblik op 2015. In de Kempische Bond Kleine Kruisboog werd Meer, na verschillende jaren geduld, clubkampioen. Zes schutters behaalden een rozenprijzen, namelijk Henk Jansen, Andre Bols, Frans Van De Locht, keizer Jan Martens, Pieter Koyen en Igor Sevenans. Michel Martens schoot zich tot provinciaal kampioen te Antwerpen. August Vissers werd tweede in het Nationaal Kampioenschap afdeling seniors en Andre Bols schoot behaalde de derde plaats in de Ere afdeling. In de Kempische Bond en werd Igor Sevenans algemeen kampioen (met 150 schutters) en won Igor ook nog de Grote Prijs der Kempen met 336 op 340 en veroverde hij brons (3de plaats) in het Belgisch Kampioenschap afdeling Elite, de hoogste afdeling.

Op de foto van links naar rechts Michel Martens (prov. kampioen) Arnold Van

Aperen ( voorzitter LUK), Igor Sevenans (algemeen kampioen) Paul Geudens (rozenprijs) August Vissers (2de nationaal Seniors), Fons Van Aperen (25 jaar voorzitter Kempens Verbond) keizer Jan Martens (rozenprijs) en Andre Bols ( 3de afdeling Ere en rozenprijs). (FS)

50 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Aflossing van de wacht

MEER - Na 25 jaar heeft Fons van Aperen de voorzittershamer van de Kempense Bond van Kleine Kruisboogschutters (KBKK) neergelegd. Deze Kempense Bond bestaat uit de SintJorisgilden van Meerle, Hoogstraten, Oostmalle, Wuustwezel, Sint-Lenaarts en Rijkevorsel. De Sint-Sebastiaansgilde van Gooreind, de Heidevrienden uit Wuustwezel en de Verenigde Vrienden uit Meer vervolledigen deze bond. Fons is vooral blij dat hij steeds heeft kunnen rekenen op trouwe medewerkers zoals Jan Roelen van Sint-Joris Wuustwezel als ondervoorzitter, Luc Palinckx van Heidevrienden-Wuustwezel als secretaris en Armand Fleerakkers uit Rijkevorsel als penningmeester. Wat Fons steeds bij zal blijven is de vriendschap en de sportiviteit van de schutters. Door omstandigheden moet hijzelf stoppen als schutter en daarom is hij van mening dat hij te veel voeling verloor met de basis, de schutters. Fons werd gehuldigd voor zijn inzet en is van mening dat de Kempense Bond in goede handen is van zijn opvolger Jef Koyen uit Wuustwezel. (FS)

Web paasactie en boekenverkoop MEER - Vanaf zaterdag 5 maart houden De Kringwinkels WEB een grote Paasactie. Niet te missen voor leerkrachten die nog op zoek zijn naar decoratie, knutselgerief, geschilderde eitjes. Of voor iedereen die het huis gezellig wil aankleden voor Pasen. En dat tegen een betaalbare prijzen In de Kringwinkel in Meer wordt er een Reuze kilo-verkoop boeken georganiseerd. (fh)

Feesten in een nieuwe toonzaal

MEER - Dankzij een vlotte samenwerking van verschillende aannemers kon garage Geudens haar 70ste verjaardag vieren in een nieuwe showroom. In augustus 2015 werden de afbraakwerken gestart en tussen kerst en nieuw kon men verhuizen naar de nieuwe gebouwen. Om aan te tonen dat het team gemotiveerd is citeerde Paul Geudens de woorden van Henry Ford: “Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes.” (fh)

Bloed geven is levens redden

Lenteconcert bij Fanfare ‘De Eendracht’ MEER - Fanfare ‘De Eendracht’-Meer nodigt iedereen uit op haar jaarlijks lenteconcert dat dit jaar doorgaat op zaterdag 19 maart 2016 om 20:00 uur in de parochiezaal aan de Donckstraat te Meer. De muzikanten van de fanfare oefenen onder leiding van dirigent Marleen Proost al geruime tijd voor dit concert. Er kan dan ook een mooi programma gepresenteerd worden met erg afwisselende muziek. Iedereen, van klein tot groot, gaat er zijn muzikale gading vinden en bovendien gaat u met volle teugen genieten van de aangename muziek. Overigens is er ook een optreden van de drumsectie onder leiding van Rudi Vindevoghel en het instaporkest onder leiding van Luc Van Bladel voorzien. Alle muzikanten maken zich op om van zichzelf het beste voor u te geven..

MEER / MEERLE - Dagelijks hebben honderden mensen bloed nodig. Na een ongeval, een bevalling, een operatie of omdat ze ziek zijn. Je merkt het: elk zakje bloed kan levens redden. Kom naar de bloedinzameling van het Rode Kruis en omdat samen altijd leuker is dan alleen mag je gerust iemand meebrengen. Heb je nog nooit bloed gegeven en ben je niet helemaal zeker of je wel aandurft? Ga dan eens een kijkje nemen. Je bent volledig vrij om bloed te geven of niet. Bloedgeven in Meer: woensdag 23 maart in de gemeentelijke lagere school van 18.00 tot 20.30 uur Bloedgeven in Meerle: maandag 14 maart in parochiezaal Ons Thuis van 17.30 tot 19.45 uur. (fh)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Zoals de voorgaande jaren blijft de inkom volledig gratis in de versierde en goed verwarmde parochiezaal. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige concertavond. (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 51


52 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

DORPSRAAD MEER Veilig en rustig wonen prioritair voor Meerse dorpsraad

Nieuwe wijk in Meerdorp heet Sebastiaanshof De Merenaars vinden veilig en rustig wonen in Meer, en in het bijzonder in de dorpskern, van het allergrootste belang. Dat bleek duidelijk tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad, donderdag 4 februari. Het college van burgemeester en schepenen gaf er toelichting bij lopende projecten en plannen. Een zichtbaar gelukkige voorzitter van de dorpsraad, Marcel Adriaensen, mocht ruim zestig geïnteresseerde inwoners welkom heten. In het dorp kan je er niet naast kijken. De site van de voormalige brouwerij Sterkens wordt omgevormd tot een nieuwe woonkern. Wie er een perceel bouwgrond gekocht heeft of een oogje op één van de sociale kavels heeft, weet dat hij/ zij in Sebastiaanshof zal komen te wonen. Dat is de naam die, op voorstel van de dorpsraad, ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal voorgelegd worden. De naam verwijst naar de oude naam van de vroegere brouwerij en naar de ter ziele gegane handbooggilde Sint-Sebastiaan, die in die omgeving lang geleden haar lokaal had. Bij het ontwerp van de wijk is er aandacht voor fiets- en wandelwegen. Zo wordt ook voor een ontsluiting naar het Looi, via een nieuw bruggetje over de Beek, gezorgd. De bewoners van de Driehoekstraat vragen wel dat hun straat, die erg onder het bouwverkeer geleden heeft, goed hersteld zal worden. Schepen Michel Jansen belooft daar op toe te zien. De toekomstige bewoners van Sebastiaanshof hopen natuurlijk, net als de mensen van Meerdorp, John Lijsenstraat en Meerseweg, dat het doorgaand vrachtverkeer in Meer gaat verdwijnen. Schepen Marc Haseldonckx maakt zich

Aangenaam en rustig wonen in het centrum van Meer… zonder doorgaand zwaar verkeer. Dat is de wens van de Merenaars. sterk dat er eindelijk concrete resultaten gaan te merken zijn in de loop van het volgende jaar.

VZW Klooster maakt zich sterk dat de eerste spade voor de herinrichting van de kloostersite volgend jaar in de grond gaat. Sommige Merenaars vrezen dat er te weinig parkeerplaatsen voorzien zijn en stellen voor het huidige zandplein als parking in te richten. Een toelating hiervoor van monumentenzorg is lang niet vanzelfsprekend.

Dan zullen de ANPR-camera’s (voorziene budget in begroting 2015 en 2016 van 273.500 euro; ANPR = Automatic NumberPlate Recognition (automatische nummerplaatherkenning)) aan de afrit van de E-19 in Meer en aan de Langenberg in Wortel in werking zijn. Door die camera’s kunnen de trajecten van passerende vrachtwagens gevolgd worden. Wie met zijn vrachtwagen van boven de 3,5 ton niet in Hoogstraten moet zijn, maar er enkel passeert, wordt automatisch beboet. In de loop van dit en volgend jaar wordt de nodige signalisatie (verwittiging op de snelweg, tonnagebeperkingsborden langs de gewestwegen) aangebracht. De Merenaars zijn benieuwd en hoopvol: al dertig jaar vraagt de dorpsraad om een aanpak van dit probleem. Voor Meerdorp zelf zitten ook enkele zaken in de pijplijn. Het gewest beloofde het stadsbestuur opnieuw fietssuggestiestroken aan te brengen. Het bestuur heeft er 25.000 voor opzij gezet. Voor wat de vraag naar verfraaiing van de dorpskern betreft, deelde schepen Michel Jansen mee dat een inventarisatie van de knelpunten en mogelijkheden is opgemaakt. Die lijst, met een aantal voorstellen voor aanpassingen en verbeteringen,

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 53


MEER

DORPSRAAD MEER stadsbestuur opnieuw € 200.000 opgenomen. Frans Horsten van de VZW Klooster gaf een stand van zaken, en dat was al de vijfde keer dat hij dit voor de dorpsraad van Meer kwam doen. Het is dan ook een complex dossier, waarbij niet minder dan elf instanties betrokken zijn, zonder zelfs rekening te houden met nutsvoorzieners als PIDPA, Eandis, Telenet, Proximus,…). Hij kon nu wel een concrete timing vooropzetten: alle voorontwerpen zijn klaar, de definitieve ontwerpen worden afgerond en kunnen voor de bouwaanvraag ingediend worden. Als dan de aanbesteding in de winter gebeurt, kunnen de werken in de lente van 2017 starten. Mogelijk starten de restauratiewerken eerst, daarna volgen de nieuwbouwwoningen en volgt de zaal.

De kloostersite is beschermd als monument, de ruimere omgeving als landschap. Vzw Klooster Meer werkt aan een Beheersplan voor de kloostersite, het stadsbestuur voorziet 40.000 euro voor het opmaken van een Beheersplan voor het beschermde landschap.

Alle huidige activiteiten zullen in de omgeving kunnen blijven plaatsvinden. Dat is in elk geval goed nieuws voor Meermarkt. De markt zal in een lichtjes afgeslankte vorm de periode van de bouwwerken overbruggen. Het comité werkt aan een aangepast programma deelde Jan Van Dun mee. Vanuit de zaal waren er wel vragen in verband met de parkeerruimte voor auto’s. De hele site wordt autoluw en in het centrale gedeelte is er dan ook geen plaats voor auto’s voorzien. Maakt dat dat de zaal erg moeilijk toegankelijk wordt, zeker voor mensen die wat minder goed te been zijn, vroegen een aantal aanwezigen zich af. Frans Horsten wist wel te vertellen dat er zeker al extra parkeerplaatsen komen op de gronden die vroeger van de handbooggilde waren en via die gronden komt er ook een toegang tot de site en de zaal.

zal naar de dorpsraad teruggekoppeld worden met de vraag om advies.

Donckstraat en Klooster De toestand van de Donckstraat is er de jongste jaren niet op verbeterd. Op dit ogenblik zijn de ergste putten wat opgehaald, zodat het probleem van de waterplassen wat minder is (voorzien in de begroting 2015: 65.000 euro), maar een volledige heraanleg kan maar als ook de riolering wordt aangepakt (voorzien voor dit jaar: 35.000 euro). Aan het profiel van de weg mag niets gewijzigd worden, omdat het een geklasseerde omgeving is. Er werd overwogen om de waterafvoer via een centrale goot te regelen, maar dat mag dus niet. Daarnaast voorziet het bestuur 40.000 euro voor het opmaken van een beheerplan van de hele omgeving van de Donckstraat, Het Lak enz. Dat beheerplan moet aansluiten bij het beheersplan van de kloostersite, waar vzw Klooster Meer al aan werkt. Voor het Klooster is er in het budget van het

Komt hier nu een mestverwerkingsbedrijf? Het stadsbestuur gaf geen uitsluitsel op de vergadering van de dorpsraad.

54 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

DORPSRAAD MEER Buurt Informatie Netwerk Speciale gast op de vergadering was de nieuwe korpschef van de politiezone, Barbara Cloet. Het werd een aangename kennismaking. Zij riep de aanwezigen op om de politie te helpen bij het voorkomen en aanpakken van de diefstallenplaag. Er waren het voorbije jaar in Meer niet minder dan 84 diefstallen en inbraakpogingen. Dat is een spectaculaire toename tegenover 2014, met 52 feiten. Concreet vroeg zij en burgemeester Tinne Rombouts aan de mensen om zich aan te sluiten bij het Buurt Informatie Netwerk (BIN), waarbij burgers elkaar verwittigen bij verdachte handelingen in wijk of het dorp. Louisa Stoffels en Koen Van Leuven coördineren dat in Meer. Er waren vorig jaar 55 gezinnen aangesloten en sinds oktober zijn er al acht nieuwe leden bijgekomen. In de voorbije vier maanden werd het netwerk drie keer geactiveerd. Het is de hoop van politie en coördinatoren dat door een stelselmatige uitbreiding van het netwerk

uiteindelijk zo goed als het volledige grondgebied zal gedekt worden. Er waren vanuit het publiek ook vragen in verband met de plannen om een mestverwerkingsbedrijf op te richten aan de John Lijsenstraat. Schepen Ward Baets verduidelijkte dat dat in de betreffende zone inderdaad kan. De aanvraag die gebeurd is, gaat om een bedrijf van klasse I, wat betekent dat de beslissing uiteindelijk op het niveau van het provinciebestuur moet genomen worden. Het stadsbestuur adviseerde negatief bij de eerste aanvraag, en deed dat opnieuw bij de tweede, aangepaste aanvraag. Het negatieve advies is gebaseerd op bedenkingen bij de problematiek van de mobiliteit (aanvoer van mest), vrees voor geurhinder en vooral ook de vooropgestelde, hoge, capaciteit. Op dit ogenblik ligt het dossier opnieuw voor bij het provinciebestuur. Het stadsbestuur blijft investeren in De Mosten. Dit jaar is er 3.000 euro voorzien voor de infrastructuur. Belangrijker zijn de gebudgetteerde 100.000 euro voor het opmaken van een masterplan. De stad wil meer doen met De Mosten en op welke manier dat

best kan, moet grondig onderzocht worden. Vanuit Meersel-Dreef zal het domein binnen afzienbare tijd ook beter per fiets te bereiken zijn. Voor het opmaken van de plannen voor een nieuw fietspad van Hoogeind naar Meersel-Dreef en het aanpassen van de nutsleidingen wordt in 2016 is alvast 80.000 euro uitgetrokken. Voor het aanpakken van de slechte staat van de fietspaden langs De Mark en de John Lijsenstraat blijft de actie beperkt tot het vaststellen van de tekortkomingen en het denken over mogelijke oplossingen. Voor de John Lijsenstraat is het gewest verantwoordelijk en aan die kant blijft het erg stil. Er was ook nog de mededeling dat door werken aan de riolering in de Desmedtstraat de weg van Meerle naar Minderhout zal afgesloten zijn van 1 maart tot 12 mei. Het verkeer wordt omgeleid via Meer. Korpschef Cloet kondigde controles aan. Het was ondertussen ruim na elven toen voorzitter Marcel Adriaensen de aanwezigen en burgemeester, college en de politieafvaardiging dankte voor de aandacht en de constructieve manier waarop het gesprek gevoerd werd. (jav)

Een 24ste seizoen voor Meer Markt MEER – Rond de jaarwisseling deden geruchten de ronde dat er een einde zou komen aan de vijf markten in de Donckstraat en de kloostersite. Maar niets is minder waar, dat zei Jan Van Dun ook al tijdens de open vergadering van de Dorpsraad. De geruchten kwamen er nadat enkele sterkhouders van de vorige jaren beslisten om er mee te stoppen. Maar onder impuls van o.a. Frank Voet bleven een aantal bestuursleden aan boord en kwamen er nieuwkomers bij. Ben Dekkers wordt de nieuwe voorzitter en volgt daarmee Jan Dufraing en Jef Van Opstal op. Jef, de te vroeg overleden eerste voorzitter, bracht 24 jaar geleden een aantal mensen, die 23 jaar lang 115 maal de Donckstraat lieten vollopen. Er blijven dus vijf markten, tekens de eerste zondag van mei tot en met september. De formule wordt wel aangepast. De drie eerste markten hebben geen thema meer. Alle standhouders blijven welkom en het nieuw bestuur wil de Meerse verenigingen de kans geven om zich voor te stellen en/of de kas te spijzen. Vandaar deze oproep. Twee markten behouden een thema. De biermarkt blijft behouden en men kan nog steeds een beroep doen op de Landelijke gilde om de boerenmarkt mee te organiseren. En, ook de Donckstraat en de kloostersite blijven een zekerheid, al zal er vooral in 2017 wel wat overlast zijn tijdens de werken. (fh)

Meer Markt stevent af op een zilveren jubileum

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 55


MEER

Bingo voor de bloedgevers MEER – Tijdens de laatste bloedafname van vorig jaar op 30 december in basisschool De Meerpaal boden zich maar liefst 134 bloedgevers aan. En, ook al is bloedafname en het Rode Kruis een ernstige zaak, er mag best ontspanning zijn. Daarom komt een groep bloedgevers regelmatig samen in zaal Victoria in Meer, om er bingo te spelen.

Er was speciale aandacht voor Maria Goetschalckx, die op pensioen gaat, nadat ze een groot aantal jaren de vaste koffiedame was. Ook haar collega Ann De Bie werd bij de hulde betrokken en de bingospelers zijn blij met haar nieuw ingewerkte collega koffiedame Sandra Timmermans.

Maria Goetschalckx en Ann De Bie werden in de bloemetjes gezet.

De bloedgevers / bingospelers: v.l.n.r.: Bovenaan v.l.n.r.: Eric Janssens, Ward Verschueren, Jorn Van Bergen, Daan Van Bergen, Jimmy De Hoon en Yves Michielsen. In het midden: Jos Van Gils, Jos Brosens, Cor De Bie, Francis Willebrords, Roger Embrechts, Annie Baelemans, May Boeren, May Verhoeven, Rik Martens, Fons Kustermans, Frans Van Bergen, René Verschueren en Jack Martens. Onderaan: Lucia Vermonden, José Bastijns, Maria Goetschalckx en Ann De Bie.

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

56 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Brassband Sinte-Rosalia brengt Krokusconcert

Special Fruit en Bfruit gaan samenwerken

MEER - Op 4 februari hebben Special Fruit en Bfruit in Berlijn een strategische alliantie aangekondigd en ondertekend. Dit gebeurde in bijzijn van de Portugese minister van landbouw, Luis Capoulas Santos. Door deze samenwerking versterken beide partners hun concurrerende positie in de uitdagende Europese zachtfruit sector.

MEER - Brassband Sinte-Rosalia uit Meer zet zijn muzikale lente in met een Krokusconcert. Dirigent Bart Van Ossel heeft zijn muzikanten gedurende de wintermaanden gedreven voorbereid. Er staat dan ook een boeiend programma voor u klaar.

Het concert vindt zaterdag 12 maart plaats in Zaal voor Kunst en Volk, Meerseweg 3, Meer, aanvangsuur: 19.30 u. Kaarten kosten Brassband Sinte-Rosalia brengt Krokusconcert7, in voorverkoop € 5, kinderen onder twaalf jaar mogen gratis binnen.

Er zitten klassiekers in als Oregon van Jacob de Haan en een bewerking van de filmmuziek van Pirates of the Caribbean. Daarnaast zijn er werken van grootheden uit de brassband componistenwereld Paul Lovatt-Cooper en Alan Fernie. Bart Van Ossel heeft een zwak voor componisten uit het noorden en op het programma staat dan ook werk van Torstein Aagaard-Nilsen. Brassband Sinte-Rosalia zorgt ook voor een primeur met het nagelnieuwe werk Fanfare & Theme van de jonge Noor Fredrick Schjelderup.

Het concert start met een optreden van het eigen Jeugd- en opleidingsensemble De Heideroosjes, een samenwerkingsverband met Fanfare Voor Eer en Deugd van Meersel-Dreef. Het ensemble, onder leiding van Annick Vandenbergh, bestaat ondertussen vijf jaar en dat wordt natuurlijk ook even in de verf gezet. Meer informatie vindt u bij http://www.rosaliameer.be/ en voor kaarten kan u ook terecht bij voorzitter Jos Brosens (0473 80 75 24).

De overeenkomst betreft de productie en commercialisatie van de populaire frambozenvariëteiten Kwanza en Kweli van de Nederlandse teler Advanced Berry Breeding (ABB). Bfruit en Special Fruit zullen hun samenwerking vormgeven via het Portugese bedrijf Multiberry, dat de enige licentiehouder is van Kwanza en Kweli in Portugal. Tegen 2018 willen de beide partijen minimaal 100 hectare Kwanza en Kweli telers verenigen. Samen met de oprichting van een nieuwe bessen productiebedrijf – United Berries – in de buurt van Odemira zal het totale productie oppervlak van Bfruit’s toenemen tot 250 hectares verspreid over Portugal. Door deze samenwerking versterken Bfruit, Multiberry en Special Fruit hun ambitie om de beste te zijn in hun domein en een referentie te worden in de zachtfruit sector. (fh)

V.z.w. De Mortel wint Dorpsquiz MEER – In een afgeladen volle parochiezaal namen 16 ploegen deel aan de traditionele Dorpsquiz van Meer. De vzw De Mortel won de quiz voor Toneelkring ’t Heidebloempje en KWB Volleybal. Als winnaar mag De Mortel volgend jaar de quiz organiseren. Dat zal dan wellicht de laatste Dorpsquiz in de oude parochiezaal zijn. In 2018 zal men een ander onderkomen moeten zoeken tenzij de gerestaureerde zaal dan klaar zou zijn en men er opnieuw meer dan welkom is. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 57


MEER

Het rodeknopmoment MEER - Donderdag 4 februari stonden de drie Storm windmolens aan de bedrijvenzone van Meer stil. Ze stonden in stand-by modus om officieel ingehuldigd te worden. Om 10 uur in de voormiddag werden de drie windmolens simultaan gestart door een druk op de knop door Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom, gouverneur Cathy Berx en burgemeester Tinne Rombouts. De drie dames waren vol enthousiasme over het project; ze hadden dan ook de eer om de hoogste windmolens van ons land te starten. Windenergie is de meest pure vorm van duurzame energie. Het windmolenpark van Storm in Meer is goed voor een jaarproductie van 35.000 Mwh, genoeg om alle Hoogstraatse gezinnen van energie te voorzien. Honderdzestig mensen van Hoogstraten en Zundert participeren mee via de coöperatieve Storm CVBA. Ondanks de lage olieprijzen wordt er weer wereldwijd geïnvesteerd in windenergie. De klimaatconferentie in Parijs zit daar voor iets tussen: er is vanuit de beleidsmakers een bevestiging gekomen dat de omslag van fossiele naar duurzame energie wordt voortgezet. Jan Caerts, gedelegeerd bestuurder van Storm, verwees naar de snelle evolutie van de windindustrie met de quote: “progress seems to go slow untill all happens at once”. Hij gaf een overzicht van de verwezenlijkingen van de laatste twintig jaar. De drie dames prezen de samenwerking tussen politiek, administratie en investeringsmaatschappijen. Tinne verwees terecht dat ze trots was op Hoogstraten als koploper in de productie van groene energie. We doen het inderdaad niet slecht. Er staan nu tien windmolens op ons grondgebied: zes van Electrabel (2004), een van Aspiravi (2012) en drie van Storm (2015), goed voor een gezamenlijk vermogen van 24 MW. Dirk Van Mechelen koos voor zijn wapenschild de leus ‘Providendo Regere’, ‘besturen is vooruitzien’. Om goede beslissingen te nemen, moet men weten wat er speelt. Daarom is het niet slecht om bij deze evolutie stil te staan. Ik ben een windmolenzot, maar ik kan evengoed verstaan dat mensen zot worden van windmolens. Als ik alle windmolens tel van mij thuis tot Antwerpen, en dan nog alle windmolens er bij tel die ik vanaf het dak van mijn werk kan zien, dan kom ik op 46 windmolens. Er staan er dus al heel wat. En daar stel ik me vragen bij. Waar ligt de grens? Hoe vol kunnen of willen we het zetten? Wat brengt de toekomst? Om de stip aan de horizon te zien, moeten we bekijken wat de tendensen zijn. Eigenlijk spelen er nu twee dingen: het eerste is schaalvergroting en het tweede is windmolenparken op zee. Denemarken wil zich profileren als grootmacht op het gebied van de windindustrie. De Deense regering heeft de ambitie uitgesproken om een windmolen te maken van 16MW met wieken van 110 meter lang en een minimale

hoogte van 250 meter. Ze hebben een hele universiteit opgezet met de opdracht dit in twintig jaar tijd voor elkaar te krijgen. Eens ze die hebben, dan zouden ze met de schaalvergroting stoppen. Deze evolutie heeft ook gevolgen: producenten breken nu windmolens van vijftien jaar oud af en vervangen ze door grotere exemplaren. Misschien kan men met deze trend rekening houden bij het vergunnen van nieuwe projecten. Laat bijvoorbeeld genoeg ruimte tussen windmolens. Een tweede tendens is dat men het land verlaat omdat er teveel hinder is. De zee leent zich veel beter voor groots opgezette parken. Momenteel loopt het London Array windpark al twee jaar en de productiecijfers zijn beter dan bij opstart gedacht. Dit windpark heeft bij vollast de capaciteit van Doel 1. Dezelfde investeerder wil nu bij Yorkshire een park starten met 174 windmolens van 7MW. Dit betekent dat bij een krachtige zeewind de elektriciteitsproductie van Doel 3 wordt opgewekt. Men voorziet de opstart voor 2020. Men kan wel stellen dat de windmolenindustrie volwassen is geworden. Maar dit stelt weer nieuwe uitdagingen waar de politiek een antwoord op moet vinden.

Als er geen wind is, dan is er ook geen productie. Hoe groter het aandeel elektriciteit van wind en zon, hoe onrendabeler de conventionele centrales worden want die moeten de fluctuaties opvangen. Daar kan men niet blind voor blijven. Zoals windenergie een onbestaande industrie was in de jaren tachtig, zo hebben we nu nood aan een nieuwe industrie: die van de elektriciteitsopslag. Welke technologie hier uiteindelijk zal doorbreken, moet nog blijken. Uiteindelijk zal het een combinatie zijn van zaken die nu nog niet bestaan. Europa denkt erover om met pompcentrales in Scandinavië water op te pompen en dit als energiebuffer te voorzien. Er zijn nog tal van andere technologieën die men naar voor schuift. Persoonlijk ben ik erg gewonnen voor het power-to-gas principe. Dit bestaat er uit dat men bij elektriciteitsoverschotten aardgas maakt en die met aardgascentrales weer in het net steekt. Zo zou een koppeling ontstaan tussen het elektriciteits- en het aardgasnet waarbij deze laatste de functie van energieopslag heeft. Het is niet zeker dat dit het uiteindelijk ook haalt, maar iets zal men er toch op moeten vinden. (PF)

Boerenbuitentocht MEER - Op zondag 6 maart 2016 organiseert de KWB afdeling Meer haar jaarlijkse “boerenbuitentocht”, deze wandeling leidt ons langs rustige wegen onder andere door het buitengebied van Meer. Ook dit jaar kan de wandelaar weer kiezen uit drie afstanden, namelijk 6, 12 of 18 km. De afstand van 6 km is geschikt voor rolstoelgebruikers. Op de langere afstanden van 12 en 18 km is er dan weer een stopplaats voorzien.

58 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het vertrekpunt is aan de Meerpaal langs de Terbeeksestraat vanaf 8 tot 15 uur kan je je inschrijven voor de wandeling. Voor KWB-leden (+ gezinsleden) bedraagt het inschrijvingsgeld 1,20 euro en voor niet-leden is dit 1,50 euro. . Op de vertrek- en aankomstplaats (Meerpaal) en op de stopplaats zijn er naast drinken, ook broodjes en soep voorzien. Allen van harte welkom. (ma)


WORTEL

SWISHING:

KVNA kwisavond

een ruilmarkt voor modeaccessoires! HOOGSTRATEN / WORTEL - Geef die fantasiejuwelen, riemen, sjaaltjes, zonnebrillen, handtassen en schoenen, die al lang in je kast liggen, een tweede leven. Je kent het wel, je koopt mooie schoenen, ze knellen wel wat maar het is een koopje. Die handtas past perfect bij je outfit, is niet meer in de handtas ligt vanachter in je kast. Zo heeft iedereen wel iets in de kast liggen, spullen die je niet meer draagt maar die nog wel in goede staat zijn. De oplossing : kom naar de Swishing van KVLV

gewest Hoogstraten op vrijdag 27 mei 2016 in basisschool De Wijsneus te Wortel. Breng tussen 19.00 en 20.30 uur maximum 5 spullen mee. Vanaf 21.00 uur zijn ze uitgestald en kan ieder die iets meebracht op zoek naar ‘ nieuwe’ leuke spullen. Je zal er van versteld staan wat er allemaal te ruilen valt. Echt een aanrader ! Kom niet alleen, breng een vriendin, buurvrouw, dochter, nichtje …. mee ! Een gezellige avond waar delen en ruilen centraal staat. Gewoon doen.

Paasfeestje van Ziekenzorg WORTEL – Ziekenzorg nodigt alle belangstellenden uit op hun jaarlijks Paasfeestje op woensdag 16 maart in parochiezaal Trefpunt.

Daarna is er een koffiemaaltijd met kalkoen met fruit en een gebak Het einde is voorzien rond 17.15 uur.

Het programma ziet er als volgt uit: 13.30 uur: aankomst en welkom. 14.00 uur: misviering met paascommunie en ziekenzalving voor degenen die het wensen. Na de misviering is er tijd om bij te praten

Als deelname in de kosten vraagt men 5 euro. Inschrijven kan langs uw ziekenbezoekster of Marij Staes tel. 03 314 86 87 en dat ten laatste op 9 maart. (fh)

WORTEL – Op vrijdag 25 maart organiseert KVNA Wortel haar grote algemene kwisavond om 20 uur in parochiezaal Trefpunt. Algemene kennis, sport, muziek, film, tv, radio, aardrijkskunde, actualiteit enz., al deze onderwerpen kunnen aan bod komen maar a.u.b. laat u niet afschrikken. De deelnemende ploegen, die maximum uit zes personen mogen bestaan, betalen 20 euro inschrijvingsgeld per ploeg. Gelieve vooraf in te schrijven bij Jan Jansen, tel. 03 314 84 73 of mailen naar kvnajanjanssen@ hotmail.be en door storting van op rekening BE54 8500 4844 2097 met vermelding van de naam van uw ploeg. Enkel indien er nog plaats is, kan u de avond zelf nog inschrijven. Maar het is beter om niet te wachten. (fh)

‘A Brand New Day, jaarconcert van de Brassband WORTEL - Sinds juni 2015 staan de muzikanten van brassband Wortel onder leiding van Jeroen Corneillie. Hij is afkomstig uit Tielen en is daar bij de Koninklijke Fanfare De Kempenzonen op jeugdige leeftijd gestart met zijn muzikale carrière. Hij studeerde af aan de Academie en het Vlaams conservatorium in Antwerpen. Sinds enkele jaren is Jeroen de vaste sopranocornet-speler van Brassband Willebroek, veelvoudig Belgisch

en driemaal Europees Brassbandkampioen. Op zaterdag 12 maart 2016 leidt Jeroen Corneillie de eerste keer een jaarconcert in Wortel. Dit bracht hen daarom bij de naam ‘A Brand New Day’. Toeval of niet, maar de mensen in de zaal kunnen ook tweemaal luisteren naar een nummer met diezelfde titel. Zo zal u kunnen genieten van het concertwerk ‘A

Brand New Day’ van de Britse componist Alan Fernie en u zal ook kunnen meedansen met de popklassieker uit de film The Wiz uit de jaren ’70. Verder brengen de brassband en de brasskids van Wortel een gevarieerd programma en u zal ook enkele solisten aan het werk zien. Iedereen is welkom vanaf 19.30 in zaal ’t Trefpunt van Wortel. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 59


MINDERHOUT

Open deur dag parochiezaal Minderhout In de HM van december werd de open deur dag van de parochiezaal van Minderhout op 24 januari aangekondigd. Deze datum is verplaatst naar zondag 3 april 2016. Onze excuses voor het ongemak. Iedereen is welkom op 3 april, vanaf 15.00 uur tot 19.00 uur om een bezoekje te brengen aan de pas gerenoveerde parochiezaal. Na 50 jaar is de zaal in alle eer hersteld. Aangepast met nieuwe, meer eigentijdse, middelen. Beamer met scherm, alsook een grote TV geeft je de mogelijkheid om tijdens een feest foto’s te projecteren. Ook een nieuwe internet aansluiting geeft weer nieuwe mogelijkheden. Dit, gecombineerd met een moderne nieuwe geluidsinstallatie, kan leiden tot een perfecte weegave van de personen die gevierd worden. Ook bewegende beelden via de beamer projecteren is mogelijk op scherm en/of op de grote muur achterzijde van de zaal. Een verhoogd podium heeft dan ook weer allerlei voordelen en mogelijkheden. Dit is dan ook gekaderd in een nieuwe interieuromgeving. Kom een kijkje nemen naar de originele sfeerverlichting. Verstelbare kleurenspots maken het ook mogelijk om accenten te leggen op gewenste plaatsen in de zaal. De inkomhal kan ook als receptielokaal gebruikt worden. Iedereen heeft de mogelijkheid om de zaal(en) te gebruiken. Naast de grote zaal is er een kleine zaal met keuken waar een traiteur of eender welk cateringbedrijf zijn werk kan voorbereiden. De nieuwe tafels maken een mooi geheel met het nieuwe interieur. Verenigingen maken al veel gebruik van de parochiezaal. Ook particulier heb je nu zeker de mogelijkheid om eender welk feest te organiseren in de zaal. Gaat het nu van familiefeest tot kleine fuifzaal, of drankfestijnen, teerfeest, verjaardag, repetities, bruiloft, communies, barbecues, babyborrel, enz. …. Je bent van harte welkom. Ook op zakelijk gebied is dit een nieuwe gelegenheid in Minderhout om presentaties, voordrachten, … te geven. Een uitgebreide drankvoorraad is altijd ter beschikking. Tijdens de opendeur dag kan je een drankje komen nuttigen en een heerlijk vers gebakken pannenkoek eten. Zo geef je al een steun aan de parochiezaal. De bestuursleden staan ter beschikking om op al uw vragen te antwoorden.

Wijnproefavond MINDERHOUT - Op zaterdag 9 april kan men opnieuw deelnemen aan een wijnproefavond die de KWB inricht in samenwerking met wijnen Pemen uit Loenhout. Hoe moet ik wijn proeven? Waar moet je op letten? Komen goede wijnen alleen uit Frankrijk? Op al die vragen krijg je een antwoord in de parochiezaal op zaterdag 9 april vanaf 20.00 uur. Inschrijven voor deze avond kan tot 25 maart of tot dat de plaatsen volzet zijn. Stephen Aerts Torenakker 1 tel. 03/384.32.20. (FS)

Je krijgt kennis van de werking van een huurovereenkomst, prijzen voor verhuur, algemene gebruiksvoorwaarden en de drankkaart met bijhorende prijzen. Vraag gerust wat uitleg indien je het wenst. Aan de parochiezaal is ook een dorpscafé. Deze wordt uitgebaat door “De Arkduif”. Breng een bezoekje aan het café om zo “De Arkduif” te ondersteunen. Parochianen moeten weten dat het gebruik van het café ook de parochiezaal ten goede komt. Je zal getuige zijn van de eerste veranderingen in de zaal. Echter zal dit niet het laatste zijn dat noodzakelijk is om een parochiezaal rendabel te maken. Er worden de komende jaren nog renovatiewerken verwacht. In de kleine zaal starten we zo snel mogelijk met het plaatsen van een taplokaal. De kleine zaal heeft ook een opknapbeurt nodig zodat het zal gelijken op de grote zaal. Als de financiële middelen ter handen zijn, willen we nieuwe toiletten maken. De oude mazoutbrander zou vervangen mogen worden door nieuwe hoge rendementsketel. Als de plaats vrij komt waar de oude brander staat, hebben we daar de mogelijkheid om het taplokaal iets te vergroten en een keuken te voorzien aan de grote zaal. Het is vanzelfsprekend dat dit een kostenplaatje heeft. Waarschijnlijk zullen we beroep moeten doen op alle parochianen. We overwegen een renteloos kapitaal op te halen bij de parochianen door het uitschrijven van obligaties. Je zal hier ten gepaste tijden meer informatie in uw bus krijgen. Hopelijk is er vertrouwen in het parochiaal comité en staan alle papboeren achter de renovatie van de parochiezaal. Denk eraan, er komen nog vele generaties achter ons. Geef de parochianen de mogelijkheid om in de toekomst te feesten in eigen dorp. Doe het voor kinderen en kleinkinderen en alle generaties verder. De parochiezaal is in handen van de parochianen. Het gebruik ervan zal de rendabiliteit bepalen. Voor meer informatie kan je altijd een mailtje sturen naar: parochiezaal.minderhout@telenet. be (fh)

Zwerfvuil weg ermee MINDERHOUT – Waar men gaat of rijdt langs Vlaamse wegen kom je zwerfvuil en sluikstorten tegen langs gewest- en autowegen. Niet alleen langs deze wegen, ook de landelijke wegen, grachten en bermen worden door dit euvel geteisterd. Om dit allemaal op te ruimen moet er heel wat geld gespendeerd worden. In 2014 kostte dat de provincie Antwerpen zomaar eventjes 834 640 euro voor een tonnage van 776 ton. De Minderhoutse wegen zijn ook allemaal geen toonbeeld van netheid. Wat er allemaal te vinden is langs wegen en boskanten! Natuurlijk een oneindig aantal blikjes die achteloos met gretige hand in de bermen en grachten gekieperd worden. Maar ook volle vuilniszakken, beeldschermen, papier, flessen, bouwafval, matrassen…! Jaarlijks organiseert KWB een actie tegen dit zwerfvuil en deze keer gaat die door op zaterdag 12 maart. Alles gaat dan de vuilniszak in en na afloop wordt alles netjes afgeleverd op het containterpark. De vrijwilligers komen samen in de “Kuip” waar om 09.00 uur de handschoenen aangetrokken worden, om 12.00 uur wordt de job afgeblazen en je kan er heel wat op verwedden dat een flink aantal zakken met vuilnis zullen gevuld zijn. KWB zorgt voor het nodige materiaal: handschoenen, vuilniszakken, knijpers… en ook de onontbeerlijke koffie met versnaperingen zal niet ontbreken. Inschrijven voor deze bedrijvigheid hoeft niet, kom gewoon naar de Kuip, maar Fons Aerts en Jan Meijer zullen toch blij zijn met een telefoontje op voorhand. (rel) Info: Jan Meijer, tel. 03/297 46 38; Fons Aerts, tel. 03/314 38 92

Lenteconcert MINDERHOUT - Heeft u zin in een ontspannend avondje vol muziek? Kom dan naar het lenteconcert van de fanfare de Marckezonen. Van jong tot oud... van blokfluit, trommel of instrument... al hun muzikanten zijn er klaar voor. Ze brengen u een ontspannen muzikaal programma met herkenbare deuntjes, dansbare ritmes of

60 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ontroerende melodietjes. Iedereen is welkom! Praktisch Wat: Lenteconcert fanfare de Marckezonen Waar: Parochiecentrum Minderhout , Koestraat 6 Wanneer: Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart om 19.30 uur . (fh)


MINDERHOUT

Met KWB naar de Eifel MINDERHOUT – Het wandelweekend van 16 en 17 april staat alweer bijna voor de deur en de trip naar Duitsland is stilaan ook een traditie geworden voor de KWB-familie. Voor de meeste deelnemers is Pension Eulendorf in Gransdorf ook geen onbekende meer. Het ligt temidden van het wondermooie Waldeifel/Vulkaneifel gebied en de uitbaters van Eulendorf garanderen een gemoedelijke sfeer en een persoonlijke zorg voor hun gasten. KWB-leden betalen voor dit week-

end 65 euro en niet-leden zijn ook welkom, zij betalen wel 75 euro. Hierin zijn begrepen: de overnachting, lunch en diner op zaterdag, ontbijt en middagmaal op zondag. Een goede raad! Wacht niet om in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt.

Een kaartje leggen met OKRA

Info en betaling bij Ronni Leemans Pastoor de Bougnestraat 11, tel. 03/314 21 81 en Albert Van Bouwel Venhoefweg 13, tel. 03/314 45 36. (rel)

Niks in de mouwen, niks in de zakken… spelen maar! MINDERHOUT – Wie van kaarten houdt, is van harte welkom op de jaarlijkse kaartprijskamp georganiseerd door OKRA en dit op donderdag 10 maart 2016. Alle liefhebbers, mannen en vrouwen, leden en niet-leden, reppen zich dan naar het OKRA-Trefpunt Schoolstraat 6 Minderhout. Je kan inschrijven vanaf 12.30 uur en de eerste kaarten worden op tafel gelegd om 13.30 uur. De deelnameprijs bedraagt 8 euro en hierbij zijn de inleg en drie consumptiebonnen inbegrepen.

Joggen voor beginners

De deelnemers van vorige editie die hun goed humeur ondanks het minder goede weer toch niet lieten afkoelen

Quiz voor jongeren MINDERHOUT – Ook voor de jeugdigen organiseert KWB reeds voor de 9de maal de Juniorquiz! Niet alleen de volwassenen zijn door de quizmicrobe gebeten, ook de jeugd heeft er degelijk kaas van gegeten en zij komen op zaterdag 19 maart in het Parochiecentrum aan de beurt. De voorgaande jaren kende dit evenement een groot succes en ook voor deze editie worden heel wat enthousiaste jongens en meisjes verwacht. De inschrijvingsprijs bedraagt 5 euro per ploeg en die mag uit maximum 4 kinderen van het 5de of 6de leerjaar bestaan. Inschrijven kan via e-mail lucherthogs@telenet. be of tel. 03/314 74 21. Betalen doe je via overschrijving op het rekeningnummer BE26 6528 4262 4029 met de vermelding van je originele ploegnaam. De deuren gaan open om 18.30 uur, de quiz start om 19.00 uur en het einde is voorzien rond de klok van 10.00 uur! Veel denk- en doeplezier! (rel)

KWB quizt! MINDERHOUT – Vrijdagavond 18 maart is het Parochiecentrum weer de place to be voor de echte quizliefhebbers en supporters. Vlaanderen quizt! Elk weekend vind je in heel wat parochiezalen en andere gelegenheden heel wat mensen die zich vermaken met het vraag- en antwoordspel. Voor KWB is het reeds de 12de organisatie op rij en steeds loopt het storm wat ploegen betreft. Teams van maximum 6 personen kunnen zich aanmelden via e-mail luc. herthogs@telenet.be na het storten van 15 euro op rekeningnummer BE26 6528 4262 4029 met vermelding van ploegnaam, verantwoordelijke en telefoonnummer, en dan zijn ze zeker van deelname. Ook kan je rechtstreeks terecht voor betaling bij Luc Herthogs Lage Weg 33 2322 Minderhout, tel. 03/314 74 21. De aanvang van het quizgebeuren is 20.00 uur stipt. KWB garandeert u zonder twijfel een leuke avond en een spannende quiz met afwisselende vragen, tafelopdrachten, foto’s en andere wetenswaardigheden. Dus vrijdag 18 maart om 20.00 uur naar het PC! (rel)

MINDERHOUT - De KWB van Minderhout, in samenwerking met de KVLV, bieden de mogelijkheid om onder begeleiding 10 weken te oefenen. Met aangepaste schema’s, de juiste adviezen en het nodige doorzettingsvermogen proberen zij vele mensen in beweging te krijgen met de achterliggende gedachte om mee te doen aan de plaatselijke Kapellekensloop die zal plaatsvinden op zaterdag 11 juni. Iedereen, jong of oud, man of vrouw is van harte welkom om gedurende deze tien weken mee te komen oefenen. Meer informatie kan u bekomen bij Jan Meijer, Vekenakker 5 tel. 03/297.46.38. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 61


MINDERHOUT

“Scharrel” viert carnaval

Gemotoriseerd en in bonte outfit trokken de “carnavalisten” door het dorp MINDERHOUT – Naar jaarlijkse gewoonte werd op de laatste schooldag voor de krokusvakantie carnaval gevierd in de lagere- en kleuterschool Scharrel. Verkleed naar school, in stoet door de straten paraderen, geflankeerd door de leerkrachten en voorafgegaan door een muziekband en nadien een week vrijaf! Een prettig

vooruitzicht zonder twijfel en genoeg redenen om een blij gezicht op te zetten. Gelukkig hielden de hemelsluizen de deuren dicht tijdens de straatparade, maar dit kon dan weer niet gezegd worden van de krokusvakantie zelf, want wind en regen strooiden heel wat roet in het eten van de vakantiegangertjes! (rel)

Lenteconcert

MINDERHOUT - Naar jaarlijkse gewoonte start fanfare De Marckezonen uit Minderhout het nieuwe jaar met een teerfeest. Deze traditie gaat al vele jaren terug. Gespreid over twee weekends luisterden ze een misviering op, bezocht men de lokale horeca van Minderhout en hadden ze, om af te sluiten, een knallend teerfeest. Nu het nieuwe jaar weer daverend ingezet is, werken ze met volle moed aan het jaarlijk Lenteconcert. Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart bent u van harte welkom in parochiezaal van Minderhout. Fanfare De Marckezonen belooft een avondvullend programma waarbij alle geledingen van de vereniging aan bod komen: de muzikanten in opleiding, de drumband en de fanfare. De optredens starten om 19.30 uur en de inkom is gratis.

Koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen HOOGSTRATEN - Samen koffie drinken is altijd een heerlijk moment. Samen koffie drinken wordt nog heerlijker wanneer je hiermee een goed doel steunt. Kom naar de Koffiestop op vrijdag 4 maart bij Colruyt van 11 tot 19 uur en je steunt hiermee de campagne van Broederlijk Delen. Grond is voor boerengemeenschappen in Colombia veel meer dan dat lapje waar hun huis op staat. Ze wonen er, ze werken er. Ze produceren er hun voedsel. Grond bepaalt hun cultuur en hun identiteit. Hij vertelt het verhaal van hun voorouders. Grond heeft zelfs een spirituele waarde. En toch is het de economische waarde van grond die voorop staat. Veel bedrijven, grootgrondbezitters

62 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

en gewapende groepen zien vooral het geld dat de grond kan opbrengen. Want in de grond zit goud. En op die vruchtbare grond kunnen ze grote plantages aanleggen. Of een stuwdam. Om hun doel te bereiken, schrikken ze nergens voor terug. Vaak gaat hun drang naar winst gepaard met omkopingen, bedreigingen en moorden. Als het maar opbrengt. Dat is onrechtvaardig. Want grond behoort toe aan de gemeenschappen die er wonen. En niet aan de hoogste bieder. Of aan degene met de meeste macht. Koffiestop in Hoogstraten is een samenwerking van Knooppunt, Beweging.net en Welzijnsschakel 't Ver-Zet-je. (fh)


MEERSEL-DREEF

DORPSRAAD MEERSEL-DREEF

Processie van Echternach MEERSEL-DREEF – Het volledige college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten en de nieuwe korpsoverste Barbara Cloet van politiezone Noorderkempen waren op dinsdag 2 februari afgezakt naar Meersel-Dreef, om de jaarlijkse vergadering van de dorpsraad bij te wonen. Omdat het bestuur vooraf zelf had beslist dat het een echte openbare vergadering wenste, ging men niet in op het verzoek om met praatgroepen te werken. Het werd een onderhoudende avond. Sommige zaken worden afgewerkt zoals de processie van Echternach : twee vooruit, één achteruit, en soms blijft men ter plaatse trappelen en moet je zorgen dat je het niet koud krijgt. De algemene dienstmededelingen leest u elders in het verslag van de dorpsraad van Meerle. Investeringen 2015-2016

Fietspad Mosten-Meersel-Heieinde

In 2015 werd er voor 10.000 euro ereloon gespendeerd voor studie van de onteigening, de aanleg van een fietspad en de riolering HoogeindMeersel-Heieinde. Dat is goed nieuws want dat betekent toch weer een stapje vooruit. Voor 2016 wordt hiervoor gebudgeteerd: plannen- en studies: 60.000 euro, nutsleidingen 20.000 euro en onteigeningen (2017): 220.000 euro. Totaal: 300.000 euro.

Het is een gecombineerd project: enerzijds riolering via Aquafin en anderzijds de aanleg van het fietspad, na de noodzakelijke onteigeningen. Bovendien is er de problematiek van het villapark Meerselsche Bergen aangaande de overdracht van de privégronden die deel uitmaken van de verschillende straten. In 2018 zou alles afgerond moeten zijn. Ben benieuwd.

Ook voor Strijbeek volgt er goed nieuws. Er wordt een budget van 195.075 euro voorzien voor drukriolering, en verder voor het planten van bomen voor 10.000 euro en wegenwerken voor 5.000 euro.

GSM bereikbaarheid

Korpschef aan het woord Barbara Cloet stelt zich voor als de nieuwe korpschef aan de Dreveniers. De politiezone Noorderkempen heeft een relatief klein korps voor een groot grondgebied, dus er moet goed nagedacht worden waar de inzet van manschappen zal gebeuren. Ondertussen heeft zij kennis dat het BIN Meersel-Dreef uit 180 leden bestaat, en dat is in verhouding tot onze populatie een groot aantal. Het BIN werd 11 maal opgestart in 2015. Er worden hierover enkele vragen gesteld. Het BIN mag meer opgestart worden, er wordt een warme oproep gedaan om altijd te bellen, en het leidt tot meer veiligheid. ‘Horen, zien en melden’, moet het motto zijn van alle inwoners. Het inzetten van privé bewakingsfirma’s is altijd mogelijk, maar zij hebben enkel de bevoegdheid om te melden, en mogen niet ingrijpen. Men maakt zich ook zorgen voor de veelvuldige inbraken bij woningen aan de kant van het fietspad langs de Marck, dat een ideale vluchtroute is. In 2014 waren er nog 19 diefstallen en/of pogingen tot inbraak in woningen en/of aanhorigheden (garages, tuinhuisjes e.d.) en 5 inbraken bij

Het BIN-bord moet inbrekers afschrikken: samen zorgen we voor veiligheid. bedrijven of verenigingen (KLJ). Maar in 2015 zijn deze aantallen gestegen naar respectievelijk 25 en 5, geen goed nieuws dus. Deze inbraken situeren zich veel in het weekend wegens afwezigheid van bewoners en in de donkere dagen van de wintermaanden. U weze bij deze nogmaals gewaarschuwd. Het zijn veelal rondtrekkende bendes die meestal een streepje voor hebben op de politie, die gehouden is aan regels en tijden. In 2015 werden in Meersel-Dreef in totaal 4.000 voertuigen gecontroleerd op snelheid, en slechts 0,03 % van de gecontroleerde voertuigen was in overtreding. In groot Hoogstraten is dat gemiddeld 3,47 %, dus Meersel-Dreef doet het verre van slecht. Maar dat komt ook omdat er weinig ideale plaatsen zijn om te flitsen. Elk nadeel heeft dus zijn voordeel.

In 2003 zochten operatoren zelf een plaats voor een mast. Later in 2005-2006 volgt er een ministeriële omzendbrief om de samenwerking tussen operatoren te bevorderen. Uw bereikbaarheid is echter geen verplichting voor de operatoren. De inplanting van een mast bij de parking van het Paterswiel werd afgewezen door Erfgoed. Vorig jaar, in 2015, werden twee privéplaatsen doorgegeven aan de operatoren, maar hierop kwam zelf geen reactie meer. Zijn deze nog wel geïnteresseerd ? Het potentieel zou gewoon te laag zijn, ofwel is het commercieel niet interessant genoeg. Ook andere plaatsen, zoals in Wortel, laat de bereikbaarheid te wensen over. Er is wel sprake van ‘small cells’, ofwel versterken van signalen of inplanting van kleinere masten. Wordt vervolgd, maar hoop niet op een snelle verbetering.

Fietspad Dreef – Strijbeek De dorpsraad vraagt om een fietspad tussen Dreef en Strijbeek, hetzij via Klein Eyssel, hetzij via de Markweg. Deze vraag werd ook vorig jaar aangehaald en besproken.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 63


MEERSEL-DREEF

DORPSRAAD MEERSEL-DREEF Er is gewoon geen budget voorzien. Bovendien is het ook geen prioriteit voor het College. Schepen Haseldonckx raadt dorpsraadvoorzitter Jos Huybrechts, tevens voorzitter van de verkeersraad, om dit bij de verkeersraad aan te kaarten. Eventueel kunnen er eens tellingen uitgevoerd worden om de noodzakelijkheid in kaart te brengen. Mogelijk een fietssuggestiestrook zoals in de Gelmelstraat ? Uit het publiek wordt de slechte staat van Klein Eyssel aangekaart, en dat de heraanleg kan gebeuren samen met fietspaden. Schepen Vissers vergist zich omdat het hier wel degelijk om een gemeenteweg gaat, en geen gewestweg. Hij gaat hier later op terugkomen. Is bij deze genoteerd.

De verkaveling komt 10 jaar te laat, oppert men, en de prijzen liggen veel te hoog. Schepen Baets deelt mee dat een beëdigd landmeter een objectieve schatting moet maken, dewelke bindend is voor IOK en gemeente. Er is geen lagere prijs mogelijk. Venale waarde 350 euro per vierkante meter min 20 % korting, geeft een sociale verkoopprijs van 280 euro per vierkante meter. Wat nu met de niet verkochte kavels ? Er wordt een piloot project in Geel afgewacht, waarbij de kavels gefractioneerd op de markt zullen worden gebracht, ofwel in kleinere getallen in plaats van alle kavels tesamen. Die ervaring wil men dan eventueel op MeerselDreef reflecteren. Een andere mogelijkheid is om de toekenningsvoorwaarden te versoepelen, zodat ook de oudere generatie kan aankopen. Aangaande de dure grondprijzen, ook al zijn deze sociaal, wordt een vergelijking gemaakt met de starterswoningen in Galder. Die methodiek wordt

door het college in het oog gehouden, maar dit kan niet zomaar naar Belgische maatstaven worden gekopieerd. De strook grond achteraan in de verkaveling voor sociale koop- of huurwoningen door een bouwmaatschappij is afhankelijk van subsidiëring van hogerhand.

Verkeersproblematiek schoolomgeving Het ene verkeersprobleem is opgelost, maar dit brengt weer een ander verkeersprobleem met zich mee. Het parkeerverbod langs de noordzijde in de Kapelweg zorgt voor een betere verkeersdoorstroming, maar heeft tot gevolg dat ouders meer op de hoofdstraat gaan parkeren, en hier wringt het schoentje. De (groot)ouders willen zo dicht mogelijk bij de

Parkeerplaats Elsakker – Strijbeek Wandelaars parkeren hun auto langsheen de drukke Strijbeek, en heel regelmatig deels op het fietspad en voor de toegangsweg naa+r het Elsakkerbos. Al een viertal jaren geleden werd de vraag gesteld om een eenvoudige parkeerplaats in het bos aan te leggen, zoals dat ook in het naburige Nederlandse Strijbeek (Goudbergseweg) is aangelegd. Het college zal aandringen op overleg. Er zal toch niet eerst een ongeluk moeten gebeuren ?

Verkaveling Capucienebosschen Slechts één bouwgrond werd verkocht, en dat is toch wel een verrassing, of niet ?

Aan beide zijden van de Dreef parkeren bij de school zorgt regelmatig voor verkeersopstoppingen, met de nodige irritatie tot gevolg. school parkeren, wat tot gevolg heeft dat men het niet zo nauw neemt met de verkeersregels. Te dicht bij het kruispunt parkeren, te dicht bij het zebrapad parkeren en het tegenover elkaar parkeren. Vooral bij dit laatste punt is er geen doorkomen meer aan. Niet vergeten: MeerselDreef is een plattelandsgemeente en daar rijdt toch wel af en toe eens een landbouwtractor met machines langs, met alle nare gevolgen van dien. Nogmaals zal via het school informatiebriefjes aan de kinderen worden meegegeven voor de ouders, en daarna zal de politie verbaliserend optreden.

Allerlei De strook grond tussen de gewestweg en het fietspad op Strijbeek is gewoon te smal als parkeerplaats. 64 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In de Nieuw Dreef zijn er nog altijd overhangende oude coniferen. In dergelijk geval wordt een brief aan de eige-


MEERSEL-DREEF

DORPSRAAD MEERSEL-DREEF

Voorzitter Jos Huybrechts zwakke plekken die inbraakgevoelig zijn.

Openbaar vervoer De vergunde houtkap aan de overkant van de watermolen. naar verzonden om het euvel te verhelpen, en indien nodig wordt dit op kosten van de eigenaar uitgevoerd. Aan de Marckbrug bij Klein Eyssel wordt gevraagd om de kleine parkeerplaats op een fatsoenlijke manier in te richten bijvoorbeeld met grastegels, ten behoeve van fietstoeristen en vissers. Er wordt gevraagd om meer bladkorven in de herfst te plaatsen. Opgelet: bladkorven zijn voor bladeren van de bomen van de openbare weg en niet van privébomen. Vuilbakken worden regelmatig geledigd en op sluikstorten wordt verbaliserend opgetreden. Het wegdek Dreef Centrum geeft op regelmatige plaatsen altijd een siddering doorheen de huizen omdat betonvlakken onder de klinkerweg niet goed zijn uitgevoerd of aangesloten. In eigen beheer zullen de slechtste stukken worden aangepakt, want er is hiervoor niets voorzien in de begroting. Er kunnen geen verkeersremmers of -sluizen worden ingericht tegen overdreven snelheid. Alleen gerichte snelheidscontroles moeten hieraan een einde stellen. Bossen worden gerooid of uitgedund op verschillende plaatsen. Hiervoor zijn natuurlijk kapvergunningen noodzakelijk, met herbebossingsmaatregelen. Boseigenaars zijn hierbij gewaarschuwd.

Publieksloket website Hoogstraten

De website van Hoogstraten heeft sinds kort een publieksloket. Hier vindt u allerhande aanvraagformulieren onderverdeeld naar doelgroep. Indien u een technische mededeling hebt, kan u gebruik maken van het ‘Meldingsformulier’. Uw boodschap komt dan automatisch bij de juiste technische dienst terecht, en dan kan er zo snel mogelijk gevolg gegeven worden aan uw melding.

Burgerpatrouille – privaat initiatief Er wordt iedereen aangeraden om zich aan te sluiten bij het BIN. Zodra u ‘iets’ verdacht ziet, moet u bellen. U belt nooit teveel naar de politie. Als burger moet u er wel voor zorgen dat u geen onveilige situatie creëert voor uzelf en uw omgeving. De wetgeving zegt dat alleen de politie de bevoegdheid heeft om op openbaar domein toezicht te houden en om op te treden. Op uw eigen patrimonium bent u natuurlijk wel baas. Ingehuurde security-firma’s voor huis en bedrijf zijn ook niet bevoegd om op te treden, en mogen ook alleen maar melden. Het is aan de bevolking, aan u dus, om extra ogen voor de politie te zijn. Voordat het BIN wordt opgestart, dient er een onderscheid gemaakt tussen warme ofwel dringende berichten en koude ofwel verwittigingsberichten. De politie adviseert ook preventie, met andere woorden uw eigendom laten controleren op

Het openbaar vervoer van en naar Meersel-Dreef laat te wensen over. De buslijnen halverwege de voormiddag en de namiddag zijn afgeschaft omdat er te weinig gebruik van gemaakt werd. Ook de belbus is afgeschaft. Basismobiliteit is belangrijk voor elk deeldorp en een reguliere verbinding moet worden betracht. Bij nieuwe contracten zijn er ook nieuwe opportuniteiten. Het zal altijd zo wel blijven dat het kleine Meersel-Dreef als laatste halte ligt van drukkere centra zoals Breda en Hoogstraten, met als gevolg dat er inderdaad niet zoveel reizigers zijn van en naar deze laatste halte. De meeste passagiers zijn namelijk al wat vroeger uitgestapt in tussenhaltes. Mag of kan er dan beslist worden om de eindhalte dan ook maar stiefmoederlijk te behandelen ? De Drevenier vindt van niet. Er zijn allerhande gesprekken aan de gang en allerlei mogelijkheden worden besproken. De Lijn bezit echter een monopolie en dan is het met deze maatschappij moeilijk onderhandelen. Eventueel bij een mobiliteitsprobleem, kan gebruikt worden gemaakt van Handicar of Minder mobielen centrale via het OCMW. De bevolking moet gesensibiliseerd worden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bus. En zo kwam er een einde aan deze openbare vergadering, onder voorzitterschap van Jos Huybrechts. Ook kleine dorpen hebben recht op eenzelfde dienstverlening van het College als de andere deeldorpen. De plaatselijke dorpsraad levert wel verdienstelijk werk, maar blijft nogal eens een keertje op haar honger zitten. Daarom deze steunbetuiging van uw plaatselijke redacteur: “Van een kleine vonk komt vaak een groot vuur”. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 65


MEERSEL-DREEF

Nieuwe voorzitter voor de Fanfare MEERSEL-DREEF – Na 10 jaar heeft Bert Damen de voorzittershamer van fanfare Voor Eer en Deugd doorgegeven aan Frank Roelands. Een reden temeer om de nieuwe voorzitter aan het grote publiek voor te stellen, voor zover dat nog moet.

Frank Roelands, vanaf 1 januari 2016 de nieuwe voorzitter van fanfare Voor Eer en Deugd. Frank Roelands (47) is geboren op schrikkeldag op ‘den Diunt’ in Galder. Als kind kwam hij in contact met de vereniging door zijn oudere broer Jos Roelands, die trompet speelde. Frank begon bij de drumband op zijn 10e jaar en als trommelaar kreeg hij les van René Oprins. Hij was erg enthousiast en kreeg van zijn ouders zijn eerste drumstel waar hij mee ging oefenen op de zolder. Bij de fanfare ging hij na de drumband op trompet verder maar dat was niet de match die hij zocht en stapte over op de bas. De bas paste qua omvang perfect, geeft hij lachend aan, en dat is hij naast slagwerk tot vandaag de dag ook blijven spelen.

Spannende bingo

Alle gezinsleden zijn lid van de fanfare, en ook nog een broer, twee zussen en een neef. De naam van de fanfare past bij hem als persoon. Frank is een man die graag met de andere muzikanten een goede muzikale prestatie neerzet en ook een man van de gezelligheid. De deugd is altijd groot met een lekkere pint in de hand na een geleverde prestatie. Het is belangrijk om daar samen van te genieten. Nu is hij gekozen tot voorzitter. Het is wel heel vertrouwd wat er reilt en zeilt binnen de vereniging. Zijn vrouw, Marléne, is namelijk 25 jaar actief bestuurslid geweest en hij heeft haar altijd bijgestaan in haar werkzaamheden. Verder is Frank altijd beschikbaar voor diverse hand- en spandiensten voor de fanfare. ‘Nu zijn de rollen dus omgedraaid, de steun van een partner is hierin erg belangrijk, zij vult mij in veel zaken erg goed aan’, zoals Frank het zegt. Naast de fanfare, de blaaskapel en een band, is er ook nog het bier brouwen en badminton als andere hobby’s. Lachend vertelt hij erbij: ’Eigenlijk wel veel allemaal met nu ook het voorzitterschap erbij, maar ik vind alles leuk en dus haal ik er ook energie uit. Ik ga ontdekken hoe deze rol mij ligt en wat er op me afkomt. Het kost tijd en aandacht en die wil ik graag investeren. Het is een hechte club met een stevige vaste kern’. ‘Mijn wens voor de komende tijd is dat iedereen zich met plezier blijft richten op de muziek, dat is tenslotte waar het in essentie om gaat. Het is dan nodig dat de repetities goed bezocht worden door de leden en daar gaan we aandacht voor hebben. Het doel is een optimale bezetting. Zo ook als we met festiviteiten op straat spelen. Verder vind ik het belangrijk om hoogtepunten te creëren middels concerten of een concours. Dat vraagt van iedereen weliswaar een investering, maar de voldoening en euforie zijn dan ook groot na de spanningsboog. Je moet soms even doorzetten om ergens te komen. Mijn intentie is om de voorzittersrol goed te vervullen in overleg en in harmonie met de bestuursleden. Vooruit en niet achteruit, lerend van wat er anders of beter kan’.

Paul Swaegers uit Rijkevorsel mag van nieuwbakken voorzitter Frank Roelands de hoofdprijs in ontvangst nemen. MEERSEL-DREEF – De jaarlijkse bingo van fanfare Voor Eer en Deugd was weer een schot in de roos. Zaterdag 30 januari zat de zaal ‘Bij de Paters’ weer traditioneel afgeladen vol. Zoals altijd is de spanning te snijden als de getallen worden getrokken. Uiteindelijk, na 5 ronden, kwam de hoofdprijs aan de beurt. Het werd uiteindelijk nog een tweestrijd waarbij via kaartje trekken de winnaar kon worden aangeduid. (JJ)

Paaseitjesverkoop KLJ

En met zijn positieve grondhouding die we allemaal van hem kennen sluit hij af met de woorden: ‘Het komt allemaal goed’. (NdG/JJ)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

66 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEERSEL-DREEF – Tradities zijn er om in ere te worden gehouden. In het weekend van zaterdag 19 maart en zondag 20 maart zal de KLJ weer haar beste paaseitjes verkopen door bij u aan te kloppen. Voor enkele luttele euro’s koopt u een zak lekkere paaseieren voor het goede doel. Eén week later, met Pasen zelf, zullen leiding en leden op het kerkplein ter plaatse zijn en krijgt u nogmaals de gelegenheid om de KLJ te steunen door de aankoop van dit lekkere snoepgoed. (JJ)


MEERSEL-DREEF

Nieuwjaarsreceptie Meersel

Het gebuurte ‘Meersel’. MEERSEL-DREEF – Het gebuurte Meersel hield haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op zondag 31 januari. Eerst werd er nog een gezellige wandeling uitgestippeld, om daarna de beentjes onder tafel te steken bij de Paters om lekker bij te buurten. Daar werd eerst nog een hapje gegeten en ter afsluiting nog één of meer pintjes gedronken. Een gezellige bedoening waar de andere gebuurten wel jaloers op mogen zijn. Sommigen moesten al wat vroeger weg en sommigen konden niet vroeger komen, maar velen daagden toch op ondanks het druilerig weertje. En de aanwezigen mochten natuurlijk op de groepsfoto. (JJ)

Musical ’t Dreefke

Nieuwe fietsbrug

MEERSEL-DREEF – Basisschool ’t Dreefke organiseert wederom een musical. De musical heeft wel een bijzondere naam meegekregen: “WAT MAAK JE MENU ? ”. Er zullen 2 optredens worden ingericht, namelijk op vrijdag 4 maart om 19.00 uur en op zaterdag 5 maart om 15.00 uur. En waar zal het over gaan? Sjef Secuur, oprichter van de kook-academie, wordt 80 jaar. Een reden dus voor een groot feest. In de keuken wordt alles in gereedheid gebracht om er een geweldig feestmaal van te maken. Ondertussen is men ook druk in de weer om sfeervolle liedjes en dansjes in elkaar te steken voor zijn verjaardag. Benieuwd hoe dit gaat aflopen, smaakt dit alles naar meer? De kaartenverkoop start op 15 februari, kaarten zijn te verkrijgen in de basisschool. De inkom bedraagt slechts 6 euro. (KA/JJ)

MEERSEL-DREEF – Het fietspad langsheen de Marckrivier van Meer tot in Breda is een toeristische topper. Alleen moet het dan wel goed onderhouden worden voor de veiligheid van de vele gebruikers. Om het comfort van wandelaars en fietsers te verbeteren, is er aan de stuw stroomopwaarts bij de watermolen, aan Klein Eyssel, een nieuwe fietsbrug in aanbouw. De huidige overbrugging is nog geen meter breed en is voor de wat oudere fietsers een gevaar op valpartijen omdat het zo smal is. Ook zal men nu elkaar veilig kruiselings kunnen passeren. Laat de lente maar komen. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 67


MEERSEL-DREEF

Carnaval ‘We slaon un goei figuur’

MEERSEL-DREEF - De jaarlijkse carnavalsoptocht op 7 februari van CV de Maerkratten kan telkens rekenen op een mooie belangstelling langsheen het parcours. Vertrekkende vanaf café Het Nonnekenshuis gaat de gehele optocht over de Dreef richting café Knooppunt Galder. Er waaide wel een frisse rugwind, maar deze optocht kon gelukkig wel doorgang vinden. Met een kleine voorstelling wordt getracht om in de gunst van het opgekomen publiek te komen, om hiermee een prijs in de wacht te slepen, al is het maken van plezier toch wel de hoofdmoot. Humor en parodie gaan hand in hand, geholpen door wat gerstenat. Meer moet dat niet zijn. Het is mooi dat twee kleine grensdorpen ook hier elkaar gevonden hebben en dat in sommige carnavalsgroepen zelfs beide nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. (JJ)

K3 liep ook mee in de carnavalstoet.

Paarden- en hondenwijding elk jaar weer met verve aan zijn taak om al deze dieren, en soms ook hun begeleiders, een goede wijding te geven. De misviering in de Sint Lucia kapel vindt plaats op maandag 28 maart (tweede paasdag) en begint dit jaar om 12.00 uur. Aansluitend zal de wijding van de paarden en honden, en wie weet wat er nog meer langs zal komen, voor de kapel plaatsvinden. Hierna is iedereen nog welkom in en voor de kapel om te genieten van een lekker warm Belgisch worstenbroodje met een borrel of iets fris. Dit met dank aan WBE De Beneden Marck. (CM/JJ)

Eén kopen, één gratis

Pater Luk in actie tijdens de jaarlijkse wijding. MEERSEL-DREEF – Het Sint-Lucia Comité organiseert wederom een paarden- en hondenwijding. Traditiegetrouw worden er met de viering van de Heilige St.-Quirinius, één van de patroonheiligen van onze Sint Lucia kapel, paarden en andere huisdieren gewijd door de voorganger van deze eucharistieviering.

Sinds enkele jaren nemen er ook veel honden, en in het bijzonder jachthonden, deel aan deze wijding. Dit omdat de Wild Beheer Eenheid De Beneden Marck vzw ook actief hieraan is gaan deelnemen. Zij zorgen er ook voor dat de eucharistieviering opgeluisterd wordt door een groep jachthoornblazers; zeker de moeite waard om eens aan te horen. Pater Luk kwijt zich dan

68 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HOOGSTRATEN - Oxfam Wereldwinkel Hoogstraten. Tot 31 maart krijg je bij aankoop van een fles Raza torrontès Reserva een fles gratis. In het glas geeft deze Torrontès Reserva een opvallende helderheid en verleidelijke tonen van exotisch fruit. In de mond is deze wijn zeer aromatisch, vol, rond en sappig, met een herkenbare smaak van de muskaatdruif, rijpe ananas en perzik. Lekker bij lichte gerechten of wokgerechten op basis van kip en vis. Oxfam Wereldwinkel Hoogstraten, Gelmelstraat 50, geopend van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. (fh)


SPORT

Weekend 16-17 januari – Ook de politie Noorderkempen heeft deelgenomen aan de actie ‘Weekend zonder alcohol’. De agenten controleerden in totaal 2.153 voertuigen op 10 locaties. De politie stond opgesteld aan Hoogeind en de John Lijsenstraat in Meer, aan Voort in Meerle, aan Minderhoutdorp en aan Hinnenboomstraat en Loenhoutseweg in Hoogstraten en in Merksplas en Rijkevorsel. Van de 2.153 gecontroleerde bestuurders legden 10 personen een positieve ademtest af. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 2 weken. De politie schreef ook 15 boetes uit voor het niet dragen van een veiligheidsgordel en tot slot reden nog eens 24 bestuurders te snel. Rechtbank - Frans L. (57) uit Hoogstraten is veroordeeld omdat hij in zijn akkerbouwbedrijf in Oost-Vlaanderen feesten organiseerde in iets wat eigenlijk een stal moest zijn. De landbouwer kreeg in 2005 een vergunning voor een akkerbouwbedrijf van 240 hectare mét grote stal in het OostVlaamse Sint-Laureins. Begin 2011 kwam aan het licht dat de man er niet enkel werkmateriaal plaatste maar ook een keuken en dat hij er geregeld voor een prijsje feesten organiseerde. L. kreeg een boete van 42.000 euro en zes maanden cel met uitstel. Zijn bvba moet 60.000 euro betalen en er wordt 6.000 euro verbeurd verklaard. De man krijgt tijd tot eind mei om alles te regulariseren. Donderdag 21 januari - De politie Noorderkempen heeft in de nacht snelheids- en alcoholcontroles uitgevoerd. De ademtesten zijn afgenomen op vier locaties: in Merksplas, in Rijkevorsel, aan de Gelmelstraat en aan de Loenhoutseweg in Hoogstraten. In totaal zijn 120 voertuigen gecontroleerd, waarvan zeven bestuurders positief bliezen. In Merksplas en Worteldorp in Wortel is op snelheid gecontroleerd. In Wortel hielden 29 bestuurders zich niet aan de snelheidslimiet. De politie Noorderkempen heeft de statistieken van 2015 bekendgemaakt. Het aantal ongevallen gaat in stijgende lijn. In 2014 waren er 113 positieve ademtesten op een totaal van 1733 bestuurders. Het aantal dronken bestuurders is in 2015 meer dan verdubbeld tot 230. Voor het tweede jaar op rij stijgt het aantal verkeersongevallen. De politie noteerde 377 ongevallen met stoffelijke schade en 148 met gekwetsten. Drie personen overleden in het verkeer. Vorig jaar zijn bijna 106.000 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid. Daarvan was vier procent in overtreding. Maandag 1 februari - Op Oosteneind in Meerle heeft de brandweer ‘s namiddags een stalbrand geblust. Het vuur was snel onder controle. Rechtbank - De rechtbank veroordeelde Willy Sterkens (45) uit Rijkevorsel tot zeven jaar effectieve celstraf en 12.000 euro boete. Zijn kompanen kregen ook fikse straffen. Zo kreeg Rita V. (55) uit Hoogstraten twee jaar celstraf met uitstel.

Madagaskar door de lens van Riet De Strooper Op vrijdag 26 februari organiseert Natuurpunt Markvallei een lezing in Bezoekerscentrum De Klapekster. Riet De Strooper vertelt over haar reis naar Madagaskar. De avond begint om 20 uur en is gratis. Rondtrekken op dit rode eiland is je onderdompelen in een andere wereld, een reis terug in de tijd. Het eiland splitste zich 165 miljoen jaar geleden af van Afrika en 80 miljoen jaar later raakte het volledig geïsoleerd doordat India verder noordwaarts afdreef. Door de centrale bergrug die over het eiland loopt kent Madagaskar een afwisselend landschap; groene hoogvlakten, regenwouden, savannen en spectaculaire kalksteenformaties. Madagascar kent tevens kleine bounty eilanden omringd door een azuurblauwe zee. In 2014 reisde Riet in beperkte groep doorheen een prachtig stukje van dit heel bijzondere eiland en ontmoeten we een zeer hartelijke bevolking. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be

Lente in de kolonie Op zondag 20 maart staat de lente aan de deur in Wortel-Kolonie. Natuurpunt Markvallei organiseert dan een gratis gegidste wandeling in het natuurgebied. Om 14 uur staat een gids van de natuurvereniging klaar om de mensen in het natuurgebied rond te leiden. De wandeling vertrekt aan Bezoekerscentrum De Klapekster.

Voordracht over Noorwegen Op vrijdag 11 maart, om 20 uur, organiseert Natuurpunt Markvallei een lezing over Noorwegen. Bart Royens en Karolien nemen jullie mee op hun tocht doorheen Zuid-Noorwegen, van Alesund tot Kristiansand. De lezing is gratis in het bezoekerscentrum De Klapekster. Noorwegen is uiteraard een belangrijke trekpleister voor mensen die van de ongerepte natuur houden. Bart omschrijft het land als volgt: “Land van sneeuw en ijs, van steenmannetjes en trollen, van hoge bergen en diepe fjorden, van glinsterende gletsjers en groene dalen, van spiegelgladde meren en woeste watervallen, van lange dagen en korte nachten, van regen en kou en heerlijk verwarmende zon. Noorwegen is een land van uitersten …” Na de lezing wordt de goesting om naar het noorden te trekken alsmaar groter. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be

Maandag 8 februari - Rond 19u is brand uitgebroken in een woning in Schuivenoord in Meerle. Het huis staat aan de rand van een bos en was al jaren niet meer bewoond. Een buurtbewoner merkte het vuur op. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het gebouw vrijwel compleet vernield. Kwaad opzet is niet uitgesloten.

Fotocafé Zwart Wit

Rechtbank - Bijna drie jaar na de mysterieuze verdwijning van Staf Rosiers (65), komt de zaak vanaf maandag 15 februari voor het Antwerpse assisenhof. De hoofdverdachten gaven toe dat Rosiers vermoord werd en dat zijn lichaam gedumpt werd in de Schelde maar het lijk werd nooit gevonden. Staf Rosiers verdween in april 2013. In zijn verhoren is verdachte Kurt Eekels altijd blijven ontkennen. (lvr)

Bedoeling van het fotocafé is dat amateurfotografen op een aangename manier ervaringen kunnen uitwisselen. Iedereen brengt vijf foto’s mee die te maken hebben met het thema. De foto’s worden dan, bij het nuttigen van een drankje, besproken. Het is een manier om veel bij te leren en uiteraard staan de mensen van de fotowerkgroep iedereen met raad en daad bij en worden handige tips gegeven. Info: verschraegen.wim@telenet.be (AO)

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 25 maart een fotocafé rond het thema “Zwart Wit”. Vanaf 20 uur zijn geïnteresseerden welkom in het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel Kolonie.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 69


SPORT

HVV al 5 wedstrijden ongeslagen Eric Franken komt binnen langs de grote poort. Beginnen deed hij met een thuisoverwinning tegen Walhain, daarna volgde een gelijkspel tegen Ciney, een overwinning op het veld van Rupel Boom en speelde daarna nog twee maal gelijk. De nieuwe trainer heeft nog niet verloren en de supporters zagen een massa doelpunten. Franken predikt de aanval. (trainers, spelers, omkadering, ...) en daar werkt iedereen elke dag keihard aan mee. DHM: Ook tegen het sterke Bocholt konden jullie gelijke tred houden. Je moet een tevreden trainer zijn op dit moment, niet? Eric: Ik ben enkel maar tevreden bij winst. Dat wil niet zeggen dat ik ontevreden ben, want in Bocholt, op een heel moeilijk te bespelen veld, waren wij als ploeg met veel gestalte zeker niet in het voordeel. Iedereen heeft keihard gewerkt, dat hoort ook zo! DHM: De supporters van Hoogstraten krijgen spektakel. De laatste drie wedstrijden zagen ze 16 doelpunten en konden ze 9 maal juichen. Dat is erg aantrekkelijk. Heb je als trainer altijd voor de aanval gekozen?

Eric Franken

DHM: Je sprak eerder over de positie in de linker kolom van de rangschikking. Dat is haast onmogelijk. Naar beneden kijken hoeft ook niet echt meer. Wat zijn de verdere ambities? Eric: Als we geen doel meer hebben kunnen we beter stoppen. Ons doel is nog steeds om die linker kolom te halen. Uiteraard zijn de volgende 2 wedstrijden hiervoor bepalend. Iedereen moet tot de laatste speeldag alert blijven om zo toch richting ons “doel” te werken. En willen we dit halen, moeten er uiteraard overwinningen volgen, want enkel zo kan men plaatsen stijgen in het klassement. DHM: Hoe kijk je aan tegen het vertrek van Jasper Van Der Heyden? Zijn vertrek was toch opmerkelijk nadat hij van HVV een mooie kans had gekregen.

Geboren op 6 mei 1963 Woont in Oevel-Westerlo Is ongehuwd en heeft 2 zonen Begin april komt er een eerste kleinkind Is bediende bij KBC in Turnhout

Eric: Iedereen binnen de club wist dat dit er aan zat te komen. Hij speelde bij ons enkel voor punten en had de overeenkomst dat hij ten allen tijde weg mocht. Als er dan een club komt die hem wil betalen, is hij weg. Ik was zelf uiteraard niet blij met deze constructie, maar het zij zo. Bovendien was VD Heyden voor dit Hoogstraten een enorme meerwaarde, maar we hebben ook getoond dat we zonder hem onze scherpte zeker niet kwijt zijn.

Spelerscarrière Jeugd bij KFC Turnhout In provinciale bij Oosthoven en Oevel Trainerscarrière Assistent-trainer in Oevel, Hoofdtrainer in Oevel en Oosthoven, Assistent-trainer in Meerhout, later Verbr. Geel-Meerhout, Assistent-trainer in Verbr. Geel-Meerhout, Hoofdtrainer ASV Geel. In het eerste jaar promotie naar 2de klasse gemaakt via de eindronde en de ploeg vervolgens met vooral jeugd in 2de klasse gehouden. Sinds einde december Hoogstraten VV.

Transfernieuws. Jasper Van Der Heyden wilde niet meer spelen voor ASV Geel onder trainer Franken. Toen deze trainer naar HVV verhuisde ging hij verrassend in op een voorstel van diezelfde club tot het einde van het seizoen met een optie voor een extra seizoen. Jasper speelde slechts 6 wedstrijden voor HVV.

DHM: Proficiat Eric. Dat noemen ze noemen ze binnenkomen langs de grote poort. Vijf wedstrijden zonder nederlaag en 2 overwinningen. Eric Franken: Het is uiteraard leuk om zo te openen, maar dit is het resultaat van het collectief

Eric: Aanval is de beste verdediging en ik hou de spelers altijd voor, des te hoger we de bal kunnen recupereren, des te kleiner is de afstand naar hun doel en des te minder moeten we lopen.

Gianni Vets

70 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HVV huurt tot het einde van het seizoen verdedigende middenvelder Gianni Vets. Hij speelde eerder voor SK Lierse en KSK Heist, is 21 jaar


SPORT en woonachtig te Bouwel. Ook volgend seizoen zal Gianni de rood-witte kleuren verdedigen. Hoogstraten VV – Wallonne Ciney 1 – 1 De tweede wedstrijd onder de nieuwe trainer bracht ook een punt op. De eerste helft was er een met weinig kansen, de tweede met heel veel mogelijkheden. Via Swaegers kwam HVV op voorsprong en Jasper Van Der Heyden kwam tweemaal alleen voor doel maar kon niet afwerken. Ciney had ook al enkele mogelijkheden gemist maar stelde 8 minuten voor affluiten toch gelijk. Rupel Boom –Hoogstraten VV 2–4 Hoogstraten bezorgde Rupel Boom het eerste verlies van het jaar. Een fenomenale Roy Van der Linden trapte eerst een vrije trap van heel ver in het dak van het doel, scoorde iets later met een penalty en schilderde in de tweede helft opnieuw een vrije trap op het hoofd van Meeuwis die binnenkopte. Mathyssen, ex-Hoogstraten scoorde tegen. Het werd zelfs 2 – 3 maar Tilburgs liet op tegenaanval Bouyfoulkitne de eindcijfers vastleggen. Hoogstraten VV – RRC Hamoir 3–3 Zonder Smet, Mauro, Meeuwis, Meynendonckx en Beyens kwam HVV tweemaal op voorsprong. Mooie doelpunten van Bouyfoulkitne en Laurijssen zorgden mee voor een verdiende 2 – 1 voorsprong. Na de rust ging Hamoir erop en erover. Daarna voerde Hoogstraten de forcing en kwam aan een resem grote kansen, maar er stond telkens iemand in de weg. In blessuretijd geschiedde gerechtigheid. Via een penalty maakte een koelbloedige Roy Van der Linden, die in de eerste helft de open kans op 3 – 1 liet liggen, de gelijkmaker. Het behaalde punt was meer dan verdiend. Bocholt KVV – Hoogstraten VV 2–2 Bocholt startte furieus, kreeg kans op kans, maar doelman Jeffrey Pauwels hield tot driemaal toe zijn netten schoon. Nadien kwam Hoogstraten beter in de wedstrijd en ook tweemaal op voorsprong met doelpunten van topschutter Roy Van der Linden en de steeds beter spelende Hamid Bouyfoulkitne. De thuisploeg kon de achterstand telkens ongedaan maken. De 2 – 2 kwam er met een magistrale plaatsbal. Het bleef een open wedstrijd met veel aanvallende intenties, maar de stand veranderde niet meer.

De wedstrijden:

Zaterdag 13 februari 20 uur Hoogstraten VV – Sporting Hasselt Zaterdag 20 februari 20 uur FC Oosterzonen – Hoogstraten VV Zaterdag 27 februari 20 uur Hoogstraten VV – Diegem Sport Zondag 6 maart 15 uur Cappellen FC – Hoogstraten VV Zondag 13 maart Vrij

Provinciaal voetbal

Raf Raaijmakers is de nieuwe T1 van KFC Meer Minderhout behaalde vijf punten uit zijn laatste drie wedstrijden en schuift mooi op in de rangschikking. In Meer is het avontuur van Roy Muesen voorbij. Raf Raaijmakers is de nieuwe trainer. Na enkele uitgestelde wedstrijden konden ze nog eens winnen, tegen de tweede in de rangschikking zelfs. En Meerle botste in de derby met Wortel op een sterke doelman Bolkmans. Meerle blijft riant aan de leiding. zijn opnieuw haalbare kaarten. Wat verwacht je van de volgende wedstrijden?

Minderhout VV DHM: Op Lentezon gaan winnen is zeker een opsteker. Met 5 op 9 zetten jullie opnieuw een mooie reeks neer. 2 gelijkspelen en een overwinning moeten je tevreden stellen. Erik Leffelaer: Op Lentezon winnen is inderdaad een opsteker en ook de manier waarop we deze overwinning behaald hebben, mocht er zijn. Vele basisspelers moesten vervangen worden om allerlei redenen, maar hun vervangers deden het op hun beurt zeker niet slecht. Een heel gretig Minderhout heeft daar terecht de zeer belangrijke 3 punten meegenomen. We hebben inderdaad in de voorbije weken zeer degelijke resultaten geboekt en er heeft nog meer ingezeten. Ik ben vooral op dit moment tevreden over de inzet en mentaliteit van de ganse groep. Verschillende jonge gasten bewijzen op dit moment dat er een mooie toekomst voor hen kan weggelegd zijn. Uiteraard hopen we nu zo snel mogelijk de nodige punten te verzamelen om een verlengd verblijf in 2° provinciale te realiseren.

Erik: We bekijken het vooral van match tot match. Iedere week zijn er 3 punten te verdienen en die zijn allemaal even welkom. Retie en Bevel zijn inderdaad 2 ploegen uit de top van het klassement. Uit het verleden is al dikwijls gebleken dat dit voor Minderhout niet altijd een nadeel hoeft te zijn. We komen nu wel in de fase van de competitie dat het iedere week belangrijk is om punten te pakken. Olen en Arendonk zijn rechtstreekse tegenstrevers voor het behoud en daardoor zeer belangrijk. De strijdvaardige groep van Minderhout zal in ieder geval elke week volop strijden voor de winst en net daarom verdienen zij ook in 2°provinciale te blijven. Minderhout VV – Vlimmeren Sport U itgesteld KFC Beekhoek – Minderhout VV 2–2 Minderhout VV – Verbr. Balen 1–1 Lentezon Beerse – Minderhout VV 0 – 2

De wedstrijden:

Zondag 14 februari 15 uur Minderhout VV – Retie Zondag 21 februari 15 uur Bevel – Minderhout VV Zondag 28 februari 15 uur Minderhout VV – AC Olen Zondag 6 maart 15 uur Minderhout VV – Vrij Arendonk

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

DHM: Volgende wedstrijden zijn Retie en Bevel, 2 ploegen uit de top van de rangschikking. Daarna volgen Olen en Arendonk, dat

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 71


SPORT

KFC Meer

KFC Meerle Raf Raaijmakers

Werd geboren in mei 1969 Voetbalde voor Zwarte Leeuw Rijkevorsel Wa s t r a i n e r va n Hoogstraten, Zwarte Leeuw, Lille, Gierle, Poederlee, Arendonk, Brecht Nu trainer eerste elftal van KFC Meer

DHM: Een knappe overwinning tegen Verbroedering Arendonk, de 2de in de rangschikking. Was het verdiend? Raf Raaijmakers: De eerste helft kregen we 4 halve kansen en 3 doelrijpe kansen waarvan onze kapitein Koen Koyen er eentje van kon verzilveren. De voorsprong tijdens de rust was dus zeker verdiend. De 2de helft hebben we met een goede organisatie de wedstrijd gecontroleerd. We hebben geen enkele kans weggegeven en de 3 punten veilig gesteld. Het was een welverdiende overwinning en het hele team verdiende bewondering. DHM: KFC Meer staat op een mooie 10de plaats. Hoe ver reikt de ambitie of welke doelstellingen heb je nog voor ogen? Raf: Het behoud in derde provinciale. Dat was de doelstelling die geformuleerd werd bij mijn aanstelling als trainer van Meer. Het is onze taak om elke wedstrijd voor winst te gaan en zo de doelstelling te bereiken. DHM: Je bent nu 5 weken aan de slag in Meer. Hoe bevalt het je? Tevreden? Raf: Ik heb het erg naar mijn zin in Meer. De samnwerking met hulptrainers Roy en Frans is uitstekend. Ik mag werken met een heel jonge, leergierige en talentvolle spelersgroep. Zij doen hun uiterste best om onze doelstelling te bereiken. KFC Zammel – KFC Meer Uitgesteld KFC Meer – Wezel Sport FC 0–4 KFC Mol – KFC meer Uitgesteld KFC Meer – Verbr. Arendonk 1–0

KVNA Wortel

DHM: Een derby blijft speciaal. Na een 6 op 6 botsen jullie op de buren van Wortel. Verdiende elke ploeg een punt? Piet Van Bavel: Een streekderby blijft inderdaad altijd speciaal. Uiteindelijk moeten we tevreden zijn met een punt. De eerste helft was het eenrichtingsvoetbal naar het doel van Wortel. We morsten echter met de kansen, mede door een sterke doelman Bolckmans. Na een half uur wedstrijd kwam Wortel echter tegen de gang van het spel in op voorsprong dank zij een enig mooi uitgevoerde tegenaanval. In begin van de tweede helft hield pech ons van de gelijkmaker. Daarna verloren we gaandeweg de grip op de wedstrijd en zag het er naar uit dat we met lege handen naar huis moesten keren. Een kwartier voor tijd kwamen we toch langszij dank zij een prachtige omhaal van kapitein Bjorn Voeten. In het slot kregen we nog wat kansen maar ook Wortel was nog enkele keren dichtbij een doelpunt. Al bij al een terecht gelijkspel dus. Typerend voor een derby was het vooral een wedstrijd langs beide kanten op karakter. Even typerend is dat die zeer vaak op een gelijkspel eindigen. DHM: Ook de andere kopploegen laten punten vallen. Achterbroek verloor vorig weekend en Putte kwam tweemaal niet verder dan een gelijkspel. Dat brengt jullie opnieuw comfortabel aan de leiding in de competitie. Het ziet er goed uit. Piet: De komende 4 weken is ons programma loodzwaar met stuk voor stuk wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten. Daarna zijn we een speeldag vrij. Wanneer deze 4 wedstrijden zijn gespeeld, kunnen we een stand van zaken maken en kijken waar we staan. KFC Meerle – Olympic Essen Heibos KSV – KFC Meerle KFC Meerle – Excelsior Essen KVNA Wortel – KFC Meerle

Uitgesteld 1–2 4–2 1–1

De wedstrijden:

De wedstrijden:

Zondag 14 februari 15 uur FC Zwaneven – KFC Meer Zondag 21 februari 15 uur KFC Meer – K. Vrijh. Herselt Zaterdag 28 februari 15 uur K.SAV. ST. Dimpna – KFC Meer Zaterdag 5 maart 19.30u KVV DOSKO – KFC Meer

Zondag 14 februari 15 uur KFC Meerle – Putte SK Zondag 21 februari 15 uur KSK Donk – KFC Meerle Zondag 28 februari 15 uur KFC Meerle – KSV Wildert Zondag 6 maart 15 uur KFC Meerle – K. Achterbroek VV

72 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM: Een derby blijft toch altijd een speciale wedstrijd. Donk en Wildert waren te sterk, maar tegen Meerle, de absolute leider in de competitie behalen jullie een punt. Was het punt verdiend? Bart Wilmsen: Tegen Donk kwamen we inderdaad wel wat te kort, maar tegen Wildert had er toch iets meer ingezeten. Jammer genoeg lieten we direct na onze gelijkmaker tegenscoren en liepen we weer achter de feiten aan. De derby tegen Meerle was voetballend misschien niet hoogstaand, maar spannend was het alleszins. Meerle pakte ons direct bij onze keel, maar gelukkig lieten ze het na om te scoren, dankzij onze doelman Stef Bolckmans. Toen de storm ging liggen, hebben we laten zien dat we beter kunnen dan wat die 10de plek doet vermoeden. Ons doelpunt, waarbij de bal mooi van man tot man ging en Geert Snoeys perfect gelanceerd werd, was daar een mooi voorbeeld van. In de tweede helft trof Meerle al na 20 seconden de lat en ze kwamen ook daarna meermaals dreigen, zonder echt veel kansen af te dwingen. Talrijke schoten vlogen over en naast ons doel en anders was er wel onze doelman die een secure match keepte. Jammer genoeg beschikt Meerle over superspits Bjorn Voeten die een kwartier voor tijd met een mooie omhaal scoorde en zo was de puntendeling een feit... een resultaat waar we ons aan moeten optrekken! DHM: Ook de volgende wedstrijden tegen Brecht en Berendrecht lijken niet gemakkelijk. Wat verwacht je er van? Bart: Ongetwijfeld worden dit moeilijke matchen, maar in de heenwedstrijden wonnen we van Brecht en lieten we in Berendrecht in blessuretijd gelijk maken. We kijken dus deze twee matchen met vertrouwen tegemoet! Het zal wel puzzelen worden, want tegen Brecht missen we drie spelers door schorsingen. Punten pakken is de boodschap, want we willen nog wat klimmen in de rangschikking. Putte SK – KVNA Wortel KVNA Wortel – SK Donk SK Wildert – KVNA Wortel KVNA Wortel – K. Meerle FC

Uitgesteld 1–4 3–1 1–1

De wedstrijden: Zondag 21 februari 15 uur KVNA Wortel – K. Brecht SK Zondag 28 februari 15 uur KFC Berendrecht – KVNA Wortel Zondag 6 maart 15 uur KVNA Wortel – KFC Brasschaat B


SPORT

Heren 1 en Dames 1 van Gelvoc winnen Het gaat goed met de heren 1 van Gelvoc. De wedstrijd tegen Schriek werd overtuigend gewonnen en in de twee vorige wedstrijden pakten ze telkens een punt. Ook de dames van Gelvoc wonnen hun laatste wedstrijd en hopen stilaan weg te springen van de laatste plaats.

Gelvoc Heren 1 DHM: Proficiat met de overwinning tegen Schriek. Met 5 punten uit de laatste drie wedstrijden ziet het er erg goed uit. Werner De Bie: Ik weet dat het gek klinkt, maar ik ben niet tevreden met die 5 punten omdat ik vind dat we er minstens 2 meer verdienden. Tegen Lier was ik echt verbaasd over datgene wat we lieten zien in de 1ste set, ronduit indrukwekkend, iedereen gaf 100% thuis. Enerzijds speelde nieuwe libero Jan De Bie een dijk van een wedstrijd, anderzijds had ik Bert Van Ginkel nodig als middenman, waardoor ik niet echt een alternatief op hoekreceptie had. Zowel Jelle Tibax als Jeroen Vinck sukkelen immers nog steeds met lichte blessures en verder viel middenman Wouter Jansen licht geblesseerd uit in de tie-break. Samengevat een sterkte prestatie tegen Lier. Over de match in Wovo wil ik niet veel kwijt. Ik heb er wel mijn slaap voor gelaten. Spelers en scheidrechters zijn ook maar mensen. Het leek wel of niemand echt zijn dagje had. Dat hoort ook bij de sport, snel vergeten. Na Schriek was ik terecht fier op alle spelers, want ook onze bank onder aanvoering van Ruud Bols was schitterend. Met die mentaliteit op en naast het veld kunnen we veel bereiken. Ook het debuut van middenman Kobe Peeters (Heren 2) mocht gezien worden. Hij moet hard blijven trainen en de concurrentie durven aangaan. Tegen Schriek was iedereen goed onder leiding van een alweer zeer degelijke Jan Koyen die echt zijn draai wel gevonden heeft. Hij was oorspronkelijk reserve-passeur maar zit echt in vorm, wat maakt dat ik 2 degelijke passeurs ter beschikking heb die bovendien heel volwassen met elkaar omgaan. DHM: In maart moet je de eerste twee uit de rangschikking bekampen, maar eerst maak je de verplaatsing naar Mechelen. Wanneer je die wedstrijd wint kan je niks meer gebeuren.

Werner: Mechelen is inderdaad opnieuw heel belangrijk. Het is aan mij en Bert Van Ginkel om iedereen tegen dan op scherp te krijgen. We zijn er nog lang niet hoor, alles zit dicht bij elkaar en we zullen tot de laatste speeldag moeten knokken. Eerst de wedstrijd in Mechelen en dan mogelijks stunten te Sint Jans en/of Booischot. Wanneer we ons niveau van tegen Lier en Schriek halen hebben we een kans. We moeten daar vooral zelf in geloven. We spelen nog maar 1maal thuis, dus we moeten nu ook punten op verplaatsing gaan halen. Wijngem staat ook aangestipt in mijn agenda. Wanneer zij thuis spelen, kunnen zij duidelijk iets meer, zoals hun 3/0 winst tegen Wovo. Een gewaarschuwd man... DHM: Tijd om nadien de doelstelling bij te sturen. Waar hopen jullie nog te eindigen? Met nog 7 wedstrijden zijn er nog heel wat punten te verdienen. Werner: Nu telt enkel de wedstrijd in Mechelen zodat we met een fris hoofd naar Sint Jans en Booischot kunnen. DHM: Hoe ziet jullie programma er uit in februari? Het duurt drie weken vooraleer je weer een competitiewedstrijd hebt. Werner: De kalendermakers zijn ons dit jaar niet gunstig gezind geweest. Dit komt mede door de organisatie van het EK in september. Als beloning voor voorbije zaterdag hadden we een leuke avond in sportoase Hoogstraten gepland. Vanaf donderdag terug training en we plannen een oefenwedstrijd om het ritme te behouden. Effe ontspannen en dan weer inspannen. Gelvoc – V.C. Smash Lier WOVO Malle 1 – Gelvoc Gelvoc – VOC Schriek 1

2–3 3–2 3–0

De wedstrijden: Zaterdag 20 februari 20.30u MAVOC Mechelen 1 – Gelvoc 1 Zaterdag 5 maart 20 uur VC Sint-Janskring Herentals – Gelvoc 1 Zondag 13 maart 20.30u Mendo Booischot – Gelvoc 1

Gelvoc Dames 1 DHM: Winst in het duel met de twee laatsten in de rangschikking. Drie punten tegen Amigos Sint-Antonius. Dat heeft zeker veel deugd gedaan? Thijs Mertens: Zeker weten. Aangezien het een zes puntenmatch was, moest er gewonnen worden, en dat hebben we ook gedaan. Vooral de manier waarop deed deugd. De drie sets die we wonnen, deden we op een overtuigende manier. Het dipje in de tweede set zullen we dan maar even een schoonheidsfoutje noemen. Mijn speelsters toonden, zoals gewoonlijk, veel inzet. Dit keer werd dat ook eens beloond met punten, en dat is zeker een opsteker. Hopelijk is nu de trein vertrokken. DHM: Het geloof in eigen kunnen is gegroeid. Met drie wedstrijden tegen ploegen uit de middenmoot moeten er opnieuw punten kunnen gehaald worden. Thijs: Bij mij is dat geloof in eigen kunnen er alleszins altijd geweest. Hopelijk kan deze wedstrijd voor iedereen een klik zijn om te zien wat we kunnen wanneer iedereen op niveau speelt. Er komen nog veel wedstrijden aan tegen middenmoters en ploegen uit de onderste helft van het klassement. Dus er zijn zeker nog voldoende mogelijkheden om punten te halen. Nu is het aan ons om deze mogelijkheden te grijpen, en dan komen we hopelijk snel eens van die laatste plek weg! Gelvoc – VC Tesla Lint 0–3 BVMV Vol Noorderkempen 2 – Gelvoc 1 3 – 0 Gelvoc 1 – VOC Amigo ’s St. Antonius 3 – 1

De wedstrijden: Zaterdag 20 februari 20u30 VC Flamingo ’s Heidesmash – Gelvoc 1 Zaterdag 5 maart 1 uur Spinley Dessel 2 – Gelvoc 1

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 73


SPORT

Meisjesvoetbal doet het goed in de Kempen Na 2 weken trainen in de veilinghallen kon trainer Tom Van Loock zijn voetbalsters nog eens de geur van het gras laten ruiken. De wedstrijd tegen Westmalle werd gewonnen met 4 – 0. Flore scoorde het eerste en het laatste, Jenny en Kaat zorgden voor de andere doelpunten. De meisjes van Westmalle streden voor wat ze waard waren. Lekker voetbalweer, mooi voetbal, tevreden coach en afgevaardigde en enthousiaste supporters. Meer moet het op een zaterdagvoormiddag toch niet zijn?

Op zoek naar speelsters voor volgend seizoen In januari startte de voetbalbondbond met een licht gewijzigde reeks. Voortaan kan er ook 8 tegen 8 gespeeld worden voor die ploegen die niet voldoende meisjes hebben om 11 tegen 11 te spelen. Voor de ploegen van Hoogstraten en Westmalle is er geen probleem. Deze nacompetitie spelen ze zeker met 11. Voor het volgende seizoen roepen beide trainers nu al op voor nieuwe spelers. Een goede training, een leuke ploeg en een positieve sfeer op en naast het veld. Meisjesvoetbal heeft het allemaal. tom.van.loock@ telenet.be voor HVV en cynthia.wouters@immalle.be” voor Westmalle. (rb)

Kern van HVV: Kaat Van Bavel, Jenny Snels, Mauranne Baeyens, Hanne Snels, Jitse Braspenning, Julie Deckx, Bo Alen,Sophie Visser, Kaat Van Meir, Flore Cuyvers, Britt Smits, Kaat Vandersmissen, Janne Haest en Maud Van den Dries

74 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Succesvolle eerste editie Mostencross De eerste editie van de Mostencross werd een groot succes. Vele renners, begeleiders en supporters vonden de weg naar het mooie parcours van De Mosten. Hoofdverantwoordelijke van de organisatie, Niels Koyen, zelf een begenadigd veldrijder, blikt tevreden terug. Nieuw, en een van de hoogtepunten van de dag was het kampioenschap van Hoogstraten, dat werd gewonnen door Luc Verheyen uit Hoogstraten zelf. Kampioen van Hoogstraten: Luc Verheyen Op 23 januari vond de eerste editie van de Mostencross plaats. Het oude Superprestigeparcours werd, zij het enigszins anders, gebruikt voor een manche van de Moedige Veldrijder, het cyclocrosscriterium van het B-circuit. Naast het Hoogstraatse Kampioenschap voor niet-aangeslotenen uit de streek, werden ook de reeksen ingericht voor masters B en C, amateurs masters A, nieuwelingen en dames jeugd, junioren en dames jeugd en elite zonder contract en beloften. Luc Verheyen uit Hoogstraten mocht zich voor 1 jaar de Kampioen van Hoogstraten noemen. Uitslag kampioenschap van Hoogstraten 1. Verheyen Luc (1964), Hoogstraten. 2. Leemans Jan-Pieter (1971), Hoogstraten. 3. Anthonissen Stef (1991), Loenhout. 4. Roelen Jef (1990), Minderhout. 5. Vermeiren Kris (1976), Loenhout. 6. Mertens Frank (1981), Hoogstraten. 7. Van Dyck Dirk (1976), Hoogstraten. 8. Vermonden Raf (1976), Minderhout. 9. Beyers Stef (1993), Sint-Lenaerts. 10. Anthonissen Bart (1993) Wuustwezel. 11. Christianen Dirk (1982), Hoogstraten. 12. Roeffen David (1978), Hoogstraten. 13. Bramen Jense (1995), Meer. 14. Hillen Gert (1974), Minderhout. 15. Geerts Chris (1958), Minderhout.

Andere uitslagen

Nieuwelingen 1. Sprangers Lloyd, 2. Verdonck Andres, 3. Meeusen Witse Juniores 1. Wuyts Mathijs, 2. Camps Jelle, 3. Tielemans Jente Dames Jeugd 1. Noël Jara, 2. Truyen Marthe, 3. Anthonissen Elise Hoogstraten Dames 1. Maes Shana, 2. Massagé Birgit, 3. Boons Yenthe Amateurs/ Masters 1. Cop Kristof, 2. De Viaene Korneel, 3. Veyt Bart Masters B 1. Daelmans Arne, 2. Jansen Wim, 3. Van Staeyen Benny Masters C 1. Verhaegen Guido, 2. Mertens Dirk, 3. Boonstra Johan Masters D 1. Van Oosterwyck Daniel, 2. Lievens Eduard, 3. Martens Herman Elite zonder contract 1. Huys Stijn, 2 Cant Kevin, 3 De Clercq Angelo Beloften 1. Merlier Bram, 2. Coolen Yves, 3. Smets Gert

Niels Koyen – Bike Experience Cycling Team Niels Koyen rijdt al 20 jaar competitie veldrijden. Van kleins af aan was hij gepassioneerd door het opbouwen, tekenen en verzinnen van parcoursen. Op elke cross had hij wel enkele opmerkingen. Daarom besliste hij vorig jaar om het heft in eigen handen te nemen. De Mostencross werd geboren. Het is een cyclocrosswedstrijd voor jong en oud en een initiatief van het Bike Experience Cycling Team, een ploegje dat Niels ook zelf oprichtte. Zij willen de B-veldritten promoten omdat deze steeds minder en minder in de aandacht komen. Toch zijn het die B-veldritten waar opkomende talenten hun eerste vaardigheden aanleren. De Mostencross was de slotmanche die in aanmerking kwam voor het klassement van “De Moedige Veldrijder”.

omwonenden zijn we er volledig voor gegaan. Ik was aanwezig bij elke stap. Daardoor was het mentaal zwaar en de laatste week voor de cross was het zeer druk.

Organisatie was moeilijker dan verwacht

Zelf deelnemen was ook geen succes. Ik voelde de vermoeidheid van de te korte nachten en het gebrek aan training. (Niels werd in zijn categorie slechts 22ste, ver beneden zijn kunnen) De opbouw van het parcours ging niet vanzelf. Paaltjes moesten geplaatst worden in de bevroren grond en omdat het begon te regenen veranderde de parking in een slijkpoel, waardoor enkele mobilhomes die op de vooravond al kwamen in de problemen geraakten. Kartonnen pijlen waren helemaal weggeregend. Gelukkig was het ’s morgens beter weer. Ik was in een mobilhome blijven slapen op het parcours om ten alle tijden te kunnen ingrijpen moest er iets foutlopen de laatste 24u voor de cross.

Niels Koyen: Eerst dacht ik dat het allemaal wel zou meevallen. Wat geld bij elkaar zoeken, parcourtje bouwen en klaar. Niet dus! Er kwam veel meer bij kijken, en dan wilde ik natuurlijk zelf nog meerijden. Gelukkig had ik hulp van Hans Antonissen en Jens Adams met wie de organisatie op poten werd gezet. Samen met mijn ouders, vriendin, gemeente, vrijwilligers en

Ook de dag zelf was zeer hectisch maar ik was achteraf heel blij met de vele goede commentaren van de helpers, renners, wielerbond en gemeente. Vooral het parcours viel erg in de smaak. De plannen voor volgend jaar zijn dus al in de maak. We dromen ervan om door het domein te mogen rijden en het Hoogstraats kampioenschap wordt uitgebreid in categorieën. (rb)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 75


SPORT

Van der Poel wint Aardbeiencross Op het WK in Zolder moest Mathieu van der Poel onderdoen voor Wout Van Aert. Na een valpartij waarbij zij beiden een grote achterstand opliepen, lukte Wout Van Aert er toch nog in om op een formidabele manier wereldkampioen te worden. Op het loodzware parcours in Hoogstraten zagen we een heel mooi duel tussen Van der Poel en Van Aert. Deze keer moest Wout zijn meerdere erkennen, maar de eindoverwinning in de Superprestige is zo goed als binnen. Juniores, dames en beloften Bij de juniores ging de winst naar de Nederlander Jens Dekker. Bij de dames stond er geen maat op Sanne Cant en bij de beloften toonde kersvers wereldkampioen Eli Iserbyt zich opnieuw de sterkste.

Elite Bij de profs zou het al snel duidelijk worden. Na enkele ronden reden huidig wereldkampioen Wout Van Aert en de wereldkampioen van vorig jaar Mathieu van der Poel samen aan de leiding. Van Aert die, na het behalen van de titel, een moeilijke week achter de rug had, moest de overwinning aan de sterke Nederlander laten. Wout Van Aert doet wel een zeer goede zaak voor de eindzege in de Superprestige en zal vermoedelijk dit jaar alle titels binnen halen. Naast de superprestige staat hij ook aan de leiding in de Bpost bank trofee en de wereldbeker. Hij heeft de titel van Belgisch kampioen en van wereldkampioen.

Joeri en Niels Opnieuw stonden er een paar Hoogstratenaren aan de start. Jens Adams sukkelt nog steeds met gezondheidsproblemen, maar zijn broer Joeri, Belgisch kampioen elite zonder contract werd mooi veertiende. Ook Niels Koyen uit Minderhout finishte als negenentwintigste op iets meer dan zes minuten achter Van der Poel. Toon Aerts uit Rijkevorsel eindigde op de zesde plaats.

Mathieu van der Poel dolblij met de overwinning.

Uitslag:

1. Mathieu van der Poel (NL) in 1 uur en 00 seconden; 2. Wout Van Aert op 17 sec.; 3. Tom Meeusen op 54 sec; 4. Sven Nys op 1.255 ; 5. Laurens Sweeck op 1.40 ; 6. Toon Aerts op 1. 57 ; 7. Lars van der Haar op 2.16 ; 8. David Van der Poel op 2.34 ; 9. Klaas Vantornout op 2.49 ; 10. Jim Aernouts op 2.52 ; 11 Kevin Pauwels op 2.5320 sec. ; 14 Joeri Adams op 2.59 ; 29. Niels Koyen op 6 minuten.

Donderdag 17 maart LEDENVERGADERING : In het kader van 25 jaar Neos optreden van Koen Dewulf met ECOCRIET, een samenvoeging van ecologie en hyporcriet om 14 uur in Hof ter Smisse. Woensdag 9 en 23 maart PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur Dinsdag 08 maart JAARLIJKSE WANDELING TEN VOORDELE VAN TRIAS 4 of 6 km met vertrek aan het lokaal.

Dinsdagen 1, 8, 15, 22 en 29 maart KAARTEN / BILJARTEN / RUMMIKUB / SCHAKEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal Woensdagen 2, 9, 16, 23 en 30 maart ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert

76 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De winnaars van de inkomkaarten Januari: Dirk Stes (Hoogstraten), Jan, Julia Govaerts (?), Jacq Vermeiren (Minderhout), Werner Kuypers (Hoogstraten), Greet Verschueren (Hoogstraten). Februari: Bart Meeusen (Hoogstraten), Francis Roelen (Meer), Lies Van Aelst (Hoogstraten), Raf Vermeeren (?), Jan Adams (Hoogstraten).

Woensdagen 2, 9, 16, 23 en 30 maart AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert Donderdagen 3, 10, 17, 24 en 31 maart NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30 uur . Bijeenkomst in CastelrĂŠ Zin om er bij te horen ? Contact opnemen met: Elza.dereymaeker@gmail.com www. neosvzw.be/hoogstraten


Hoogstraatsefilippine

-

met medewerking van Standaard Boekhandel

Vul het diagram in aan de hand van de omschrijvingen. In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn. De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: de paus geeft er ons dit jaar zeker weer een. 1 – Ziekenverzorgster 2 – Afscheidnemende directeur van de Proeftuin (4,5) 3 – Kwaliteitslabel voor groenten en fruit maar ooit ook voor een Scheldetochtje 4 – Deze 75-jaar jonge vereniging kreeg de Cultuurprijs 2015 van het publiek. 5 – Deze Portugese fruitgigant gaat samenwerken met Special Fruit 6 – Deze Martinus begeleidt de stille film op 4 maart 7 – In Meersel-Dreef hebben ze er nog altijd geen... 8 – Digitaal prentenboek voor kleuters dat je vindt in de BiB 9 – “The Young .....”, een totaalspektakel met zang en dans in de Rabboenizaal 10 – Workshop “..... in beton” van de KVLV 11 – Voorzitter van Hoogstraten VV (3,7) 12 – Afscheidnemende voorzitter van fanfare Voor Eer en Deugd (4,5) 13 – Niels Koyen – “Bike ......Cycling Team”

2

8

1

1

11

3 4

5

2

3

5 2

4

5

8 10 6

1

12

4

11

1

11

6

6

5

10

5

7

2 10

1 1

10

4

2

3

6 5

11 10

WIN EEN STANDAARD - BOEKENBON T.W.V. Het valt ons steeds zwaar slechts één winnaar te mogen loten uit de vele inzendingen. Deze keer is het May Fockaert - Rooimans te Wortel. Zij vond met vele anderen het woord Schrikkeljaar. Het schrikkeljaartal is meestal deelbaar door 4, zo vertelde de cryptische tip. Zij wint dus de boekenbon!

11

9

4

5

5

10

3

5

13

11 10

9 2

7

7

7

9 11

8

5 7

3

10

6 7

5

5

5

€35

Voortaan kan je met onze filippine dus een boekenbon winnen bij de Standaard Boekhandel. Een boekenbon van €35.00! Stuur de juiste oplossing (één woord) van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een briefkaart naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje in de bus mag ook. (lvr)

VERKOOPPUNT

Vrijheid 147 - 2320 Hoogstraten - Tel.:03 314 39 06 sb.hoogstraten@standaardboekhandel.be Open van 9.00 - 18. 00 u - Zondag gesloten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 77


In bosrijke omgeving tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten n! ur! ste lhu lko zaa n zaa Géén Géé

• Fiets / Wandelcafé • Terras • Feesten en partijen • Barbecues

De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre T.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

TENTOONSTELLINGEN Van 9 februari tot 7 maart SCHILDERIJEN van GUST SPRANGERS in LDC Stede Akkers Nog tot 20 maart ELS JACOBS & MARCEL DE BRUYN, keramiek en foto’s in het Stedelijk Museum, van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Van 26 maart tot 19 juni PORTRETFOTOGRAFIE tijdens DE GROOTE OORLOG, tentoonstelling in het Stedelijk museum.

HOOGSTRATEN Zaterdag 27 februari AT THE MOVIES wegdromen met filmmuziek door jeugdfanfare Jacatho Maandag 29 februari ALGEMENE VERGADERING Dorpsraad om 20 uur in het Administratief centrum. Vrijdagen 4, 11 en 18 en zaterdagen 5, 12 en 19 maart TONEELVOORSTELLING FESTEN door Tinello telkens om 19 uur in zaal CeCilia. Vrijdag 4 maart PIANOBEGELEIDING STILLE FILM door MARTINUS WOLF - 20 uur in De Graanschuur. Spijker. Ingang langs Gelmelstraat internaat. Zaterdag 5 maart TIENERDAG IN HET IKO van 14 tot 21 uur in IKO Dr Versmissenstraat en IKO Groemewoud Dinsdag 8 en woensdag 23 maart DECORATIES in BETON voor tuin en interieur, telkens van 19 tot 22 uur in zaal Pax. Woensdag 9 maart CINE HOZIZON met de film DUKHTAR om 20 uur in het auditorium van IKO Groenewoud. Vrijdag 11 maart ANDERS QUIZ om 20 uur in zaal Pax Zaterdag 12 maart THE YOUNG MESSIAH optreden om 20 uur in de Rabboenizaal

78 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zondag 13 maart LOFTCONCERT door RENZE FERWERDA om 15 uur in zijn loft in de Rijkswachtkazerne Donderdag 17 maart ZELF BLOEMSTUK MAKEN van 9;30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur in Dienstencentrum Stede Akkers. Donderdag 17 maart LEDVERLICHTING, informatie om 20 uur in de Bib. Donderdag 17 maart ECOCRIET door Koen Dewulf naar aanleiding van 25 jaar NEOS om 14 uur in Hof ter Smissen Zaterdag 19 maart VAN PEEL TOT EVENAAR, Try-out van de voorstelling van Michael Van Peel om 20 uur in de Rabboenizaal. Dinsdag 22 maart TRIPE P voor ouders van jonge kinderen. Eerste van drie lezingen over opvoeding, telkens van 20 tot 22 uur in het stadhuis. Organisatie Opvoedingswinkel. Info 03 633 98 95. Dinsdag 22 maart NACHT VAN DE GESCHIEDENIS, causerie over smaak van 20 tot 23 uur in zaal Pax. Organisatie Davidsfonds Zondag 27 maart TWEE LANDEN FIETSTOCHT afgepijlde fietstocht van 40, 62 of 75 km. Vertrek tussen 8 en 12 uur aan de Gemeenteschool, Gravin Elisabethlaan. Organisatie De Hoogstraatse Trappers. Zaterdag 2 april RAF WALSCHAERT met “Jongen Toch”, in de Rabboenizaal Zaterdag 2 april THE NEW MEN met tribute aan Randy Newman in zaal CeCilia Maandag 11 april PROPER EN PUUR door Ilse Landuyt. Een vrolijk verhaal van persoonlijke hygiëne doorheen de geschiedenis om 20 uur in het Begijnhof nr. 40.

MEER Zondag 28 februari HAPPEN & STAPPEN, vertrek aan De Mosten tussen 9 en 9.30 uur


Zaterdag 5 maart PAASACTIE met reuze kilo-boeken verkoop in de Kringwinkel, Meerseweg 135

tot 18 uur in de parochiezaal. Organisatie OKRA

Zondag 6 maart BOERENBUITENTOCHT, wandeling over verschillende afstanden. Vertrel aan de Meerpaal tussen 8 en 15 uur.

MEERSEL-DREEF

Zaterdag 12 maart KROKUSCONCERT door Brassbans Ste-Rosalia om 19.30 uur in Zaal voor Kunst en Volk. Zaterdag 19 maart LENTECONCERT door fanfare De Eendracht om 20 uur in de parochiezaal Zondag 20 maart TWEEDEHANDSBEURS van kinderartikelen tot 16 jaar in de lagere school van 11 tot 12.30 uur Woensdag 23 maart BLOED GEVEN van 18 tot 20.30 in de lagere schoool Vrijdag 1 t.e.m. zondag 3 maart Chiroweekend in en rond de nieuwe Chirolokalen

MEERLE Vrijdag 26 februari en 4 en 11 maart RIKKEN voor de parochiezaal ten voordele van de zaal

Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart MUSICAL ’t DREEFKE, vrijdag om 19 uur, zaterdag om 15 uur.

MINDERHOUT Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart LENTECONCERT door Fanfare de Marckezonen telkens om 19.30 in de parochiezaal. Donderdag 10 maart KAARTEN MET OKRA inschrijven vanaf 12.30 uur in OKRA-Trefpunt in de Schoolstraat Zaterdag 12 maart OPRUIMEN ZWERFVUIL, verzamelen aan de “Kuip” om 9 uur 200

Vrijdag 18 maart KWB QUIZ om 20 uur in de parochiezaal Zaterdag 19 maart QUIZ VOOR JONGEREN van het 5de en 6de leerjaar om 18.30 uur in de parochiezaal

WORTEL

Zaterdag 17 maart VERKOOP APPELS door turnkring ’t Zolderke

Vrijdag 11 maart NOORWEGEN een lezing door Bart Royens om 20 uur in De Klapekster.

Zaterdag 12 maart PIERENWANDELING van 5, 8, 13 of 18 km. Vertrek aan het Chirolokaal tussen 8 en 14.30 uur

Zaterdag 12 maart A BRAND NEW DAY, jaarconcert door Kon. Fanfare Brassband om 20 uur in parochiezaal Trefpunt

Zaterdag 12 en zondag 13 maart OPEN DEUR DAGEN van WOODSTOCKJE in het atelier van Lionel van den Boogaerde

Woensdag 16 maart PAASFEESTJE ZIEKENZORG vanaf 13.30 uur in de parochiezaal.

Zondag 13 maart ONTBIJT AAN BED door de Gezinsbond Maandag 14 maart BLOED GEN van 17.30 tot 19.45 in de parochiezaal

Zondag 20 maart LENTE IN DE KOLONIE, wandeling georganiseerd door Natuurpunt, vertrek om 14 uur aan De Klapekster

Zaterdag 19 maart REPAIRCAFE van 9 tot 12 in de parochiezaal

Dinsdag 22 maart NATUURPRODUCTEN voor je HUID; lezing van 19.30 tot 22 uur in De Klapekster

Zondag 20 maart AMBACHTENWANDELING door Halte Merlet, Vertrek aan het Raadhuis van 13 tot 16.30 uur

Vrijdag 25 maart KVNA KWISAVOND om 20 uur in de parochiezaal

Zondag 20 maart WAFELS en SMOUTEBOLLEN van 11.30

Vrijdag 25 maart FOTOCAFE in zwart-wit om 20 uur in De Klapekster.

199

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2016 - 79


NOODNUMMER

112

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administr. Brandweer - 03 314 32 11

POLITIE 101 Zone Noorderkempen - 03 340 88 00 Wijkpost MEER - 03 315 71 66

HUISARTSEN Vanaf 18 uur tot 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend 014/410.410.

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

U wordt doorverbonden Wachtpost Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

TANDARTSEN Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

Zaterdagen, zondagen en feestdagen 090 33 99 69

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz...

APOTHEKERS

Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

THUISVERPLEGING

Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

www.apotheek.be

WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur en ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 99 000 (0,50 euro perminuut)

Zelfstandige verpleegkundigen: Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeusen Liesbeth Adams Lieve Christiaensen Nathalie Lambregts Linda Leys Nele Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Mia Vervoort Kathleen Verheyen Katrien Van Gastel Haest Vera Krols Anja Machielsen Kim Helsen Kristel Wouters Kim Verschueren Marijke Zelfstandige vroedvrouwen: Christiaensen Nathalie Sandra Martens

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0494 86 93 84 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0474 29 33 09 0468 12 64 26 0497 94 46 23 0495 23 02 43 0477 81 27 61 0494 90 40 65 0479 87 55 09 0472 29 00 96

INHOUD- maart 2016

Zaterdagwacht Zaterdag 27 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 5 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 12 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 19 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 26 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 2 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 9 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24

0494 86 93 84 0473/25.91.92

80 - MAART 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Column....................................................2 Interview - Thuisverzorging.................... 3 Cultuurprijs 2015 – De winnaars..........10 Vanuit Het Stadhuis - Terugblik............ 13 Proefcentrum – Ward Baets ................. 21 Proefcentrum – Tom Van Delm ............ 24 Kiona Bolt - Vluchtelingenwerk..........26 DEZE MAAND....................................29 Dorpsraad – Algemene onderwerpen.... 34 DORPSLEVEN – Hoogstraten ............36 DORPSLEVEN – Meerle-Dorpsraad...44 DORPSLEVEN – Meerle.....................47 DORPSLEVEN – Meer - Dorpsraad....53 DORPSLEVEN – Meer........................55 DORPSLEVEN – Wortel...................... 59 DORPSLEVEN – Minderhout..............60 DORPSLEVEN – Dreef - Dorpsraad...63 DORPSLEVEN – Meersel-Dreef.........66 Ook Dat Nog / Natuurpunt....................69 SPORT..................................................70 Agenda..................................................78 Wachtdiensten....................................... 80

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op Donderdag 31 maart 2016 KOPIJ Alle kopij ten laatste op

DINSDAG 15 maart redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.