februari 2016 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 367

JAARGANG 32 FEBRUARI 2016 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2030 ANTWERPEN

UITGEVERIJ 27, 2320 UITGEVERIJ DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE PERS PERS B.V.B.A., B.V.B.A., Begijnhof Loenhoutseweg 34,HOOGSTRATEN 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be www.demaand.be

"Den Bud" en Denise

Een leven lang kastelein in Meersel-Dreef

HET ZWEMBAD EINDELIJK! DE EERSTE DUIK

BARBARA CLOET

DE NIEUWE KORPS-CHEF WIE IS ZIJ?

DE KANDIDATEN SPORTLAUREAAT


COLUMN

Kroniek van een aangekondigde dood

Geert Schelkens is psychotherapeut en afkomstig uit Brussel. Hij woont al 20 jaar in Hoogstraten, een keuze gebaseerd op het kleinschalige en historische karakter van deze ‘stad’ ‘Het kan verkeren’ zei Brederode ooit. En zo is het ook voor onze trotse Vrijheid, de oude straat waaraan ons stadje zijn naam ontleent sinds de Middeleeuwen. De commerciële topmaand december kan echter niet langer verhullen dat de Hoogstraatse Vrijheid in snel tempo verandert. Nooit eerder stonden zoveel winkelpanden leeg. Kwaliteitsvolle winkels verdwenen en maakten plaats voor low-budget zaken met schreeuwerige etalages en lichtreclames. Wat is hier gaande ? Vooreerst is er een sterke verschuiving in de detailhandel naar e-commerce. De winstmarges van winkeliers verminderen aanzienlijk door concurrentie met internetverkoop. Vooral de kledingsector is hier erg onderhevig aan. Ook Hoogstraten ontkomt hier niet aan. Het verdwijnen van gevestigde zaken is hiervan een voorbeeld. Hiernaast is de enorme druk van hoge huurprijzen voor winkelpanden tevens nefast. Dit lot treft vele winkelstraten in kleine steden en centra. Ook Hoogstraten heeft de afgelopen 25 jaar deze grote evolutie meegemaakt van een kleinschalige, familiale en lokaal verankerde Middenstand naar grotere ketens. Maar er is meer aan de hand. De afgelopen decennia is er een enorme toename van verkeer gekomen. Het drama van Hoogstraten is dat het gelegen is aan een drukke gewestweg waarbij zeer veel vrachtvervoer door het centrum komt. Vele kleine steden en dorpen hebben in de voorbije decennia gekozen voor de aanleg van een ringweg en hebben zo zuurstof gegeven aan hun centra. Hoogstraten heeft deze plannen enkele

tientallen jaren geleden ook ontwikkeld. Maar een politieke zet en het eigenbelang van een ex-schepen heeft de noodzakelijke ontsluiting onmogelijk gemaakt. De prijs die we nu voor dit falende beleid betalen is ondertussen hoog opgelopen. Ga maar eens tijdens een werkdag op de hoek van de Vrijheid en de Gelmelstraat fietsen. Hiernaast is het parkeerbeleid er ook niet echt op gericht om van de Vrijheid een aangename beleving te maken. Het Stadsbestuur zal dus heus meer moeten doen dan een zoveelste verkeersstudie bestellen en het steeds maar verschuilen achter het statuut van een gewestweg wordt stilaan ongeloofwaardig. Ten derde is er nog een heel specifiek Hoogstraats probleem. Onze stad profileert zich graag als een stadje met smaak. Hoogstraten kent meer beschermde monumenten dan de stad Turnhout en mag daar trots op zijn. Naast de architecturale pareltjes zoals de Katharinakerk, het Begijnhof en diverse historische huizen die wettelijk beschermd zijn, kent het centrum vele mooie historische huizen en gevels die charme geven aan het geheel, maar geen wettelijke bescherming genieten. Het zijn juist deze mooie en karakteristieke panden die beeldbepalend zijn en gekoesterd moeten worden om een aantrekkelijk winkelstadje te behouden. Laat dat nu juist zijn waar het flagrant fout loopt in het beleid. Nog steeds gaat de oprukkende appartementenbouw onverminderd door. Diverse aanpalende panden worden opgekocht en gesloopt om plaats te maken voor weinig

duurzame , banale architectuur. Naast een beschermd monument worden glazen schoendozen gebouwd. Maar ook prachtige, waardevolle interieurs worden onbedachtzaam vernield. De stad kijkt toe en neemt haar rol als behoeder van het historisch patrimonium van haar eigen stad niet op. Hoogstraten verliest zo snel zijn authentieke karakter. En laat dat nu net zijn waarin Hoogstraten zich onderscheidt van de vele banale dorpskernen in omliggende gemeenten. En hier wringt juist de schoen. Winkelcentra zullen in de toekomst enkel kunnen overleven en bestaansreden hebben als ze zich kunnen onderscheiden van anderen en een bijzondere meerwaarde bieden. Deze kan bestaan uit een aanbod van kwaliteitsvolle winkels, een goede horeca en vooral een aangename winkelomgeving in een historisch kader en een verkeersarme of verkeersvrije omgeving. Is er dan geen hoop meer? Zeker wel. Alleen zal het Stadbestuur duidelijke keuzes moeten maken en een bindend Bijzonder Plan van Aanleg ontwikkelen voor de Vrijheid. Hierbij laat ze zich best adviseren door deskundigen in stadsontwikkeling. Zo is er reeds een degelijke studie door het Studiebureau Stramien uitgevoerd. Evenmin zal de in juli jl. getekende convenant ‘kernversterking’ samen met Unizo niet volstaan om het tij te keren. De visie ligt op tafel, nu moet de politiek nog willen. De inzet is groot. Als de huidige trend zich doorzet zal de Vrijheid steeds meer afglijden naar een open verkeersriool met banaliteit troef. De door het verkeer verstikte Bredabaan in Merksem en de Turnhoutsebaan in Borgerhout geven ons al een voorproef van het weinige fraaie wat dan overblijft. Of durven we toch gaan voor moedige keuzes en een stadje met charme en smaak ?

SPORTOASE - ER ZIT MUZIEK IN

Op donderdag 7 januari 2016 werd het zwembad en het sportcomplex Sportoase Stede Akkers feestelijk geopend. Het geheel is bijzonder professioneel aangepakt en oogt even fris als The Midnight Bluebirds, die bij de opening optraden. Wij brengen een uitgebreid verslag en laten enkele betrokkenen aan het woord vanaf blz. 8.

2 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Meersel-Dreef heeft ‘BUD’ & DENISE

Een leven lang kastelein Een goede cafébaas moet misschien wel een stand-up comedian zijn. En daar hebben ze in Meersel-Dreef een hele goeie; steeds opnieuw slaat “den Bud” zin en onzin door elkaar. Een dag niet gelachen is bij hem een dag niet geleefd. Behalve als de huisarts de griepspuit komt geven, dan kruipt de boomlange vent weg in zijn hoekske. Doodsbenauwd voor dat jaarlijks prikje. Wij trokken er op zijn vrije donderdag naartoe en op zijn vraag of we een pintje wilden, waarop wij reageerden dat dit nog te vroeg in de ochtend was, was hij bereid om het uur hiervoor wel even vooruit te zetten.

Er kwam eens een Hollander Adrianus Eekels, geboren in het Nederlandse Gilze en Rijen op 19 januari 1959, was de oudste in een gezin van 5 kinderen. Half de jaren zestig trok moeder Tiny Noy en haar tweede man Jan Willemen naar Hoogstraten, samen zijn broers Sim (van Simon), Spek (ofwel Jean Pierre), Wal (van Walter) en zus Jani. Zijn bijnaam ‘den Bud’ is wel een beetje een mysterie; hij zou naar het schijnt van kleins af aan altijd maar ‘abeu, abeu, abeu’ gebrabbeld hebben in zijn wieg, en de jongste zus van zijn moeder heeft dat verbasterd tot ‘bud’. Een lokale legende was geboren. Jan Willemen was de eerste Hollander in Hoogstraten, velen zouden later volgen. Voor de oudste zoon was er echter geen binding met Gilze en Rijen meer. Ondanks zijn Nederlandse nationaliteit, praat hij platter ‘Bels’ dan menig Drevenier. In Hoogstraten baatten de ouders verschillende cafés uit. Eerst café ’t Hoekske, dan de Veilingklok en uiteindelijk café De Taxi (op de hoek Vrijheid-Gelmelstraat). En toch werd hier nog niet de kiem gelegd voor het caféwezen, zoals zou blijken. Jan Willemen was niet alleen cafébaas, hij was ook taxichauffeur, eerst voor bezoekers van en naar het gevang, die op de Vrijheid door de bus-

Bud samen met zijn moeder achter de toog van café Den Taxi

diensten waren gedropt, maar niet verder konden. Nadien ook nog met een grote ‘Amerikaan’ voor trouwers en later met een buske voor gehandicaptenvervoer. Vele cafébazen hadden toentertijd een tweede job, wat heel normaal was. Het café was toen al om 8.00 uur ’s morgens open. Zodra Bud een beetje bekwaam was, mocht of moest hij wel al lege glazen ophalen en af en toe eens tappen met de kermis. Later verhuisde het gezin er naar Minderhout, op het kruispunt Minderhout-Meer-Meerle en schakelde stiefvader Jan Willemen over op busreizen.

Van kok tot cafébaas Kleine Bud werd groter en na de lagere school verkoos hij om in Antwerpen, Lange Leemstraat, een opleiding te volgen voor hotel, keuken en zaal horeca. Met zijn 14 jaar ging hij op leercontract aan de grensovergang in Meer bij Jacques Borel, het wegrestaurant dat later AC Relais werd. Dan moest hij nog maar één dag naar school. Als kok bij AC Relais werkte hij 12 uur per dag, ook dikwijls in de weekends en zo kwamen er natuurlijk wel veel vrije dagen. Dus werd er in de slachterij Herdico in Meerle bijgewerkt.

Op 5 augustus 1962 kwam in Meer Denise Eelen ter wereld. Zij volgde ook de opleiding in het hotelschool van het Spijker in Hoogstraten, dat toen alleen voor meisjes toegankelijk was. En alzo kwam zij met haar opleiding ook bij AC Relais te werken. Van ’t een kwam ’t ander, zekers? De vrijersperiode tussen Bud en Denise kwam eraan. Al op jonge leeftijd wilden zij samen iets opbouwen in de horeca, een frituur of zo, maar ja, willen is één ding. Er werd overal rondgekeken maar niet onmiddellijk iets gevonden. Bij slachterij Herdico kwam Bud in contact met Sus (Frans) van den Broeck, echtgenoot van Lieva Schrickx, eigenaars van café-feestzaal Stad Lourdes, in het hart van Meersel-Dreef. Een plek waar zij feitelijk zelf maar amper van gehoord hadden. De toenmalige huurder René Verschueren wilde zijn huurcontract overgeven wegens familiale omstandigheden en zo kwam het dat Bud en Denise op 1 juni 1982 de nieuwe hoofdhuurders werden van Stad Lourdes.

Bud en Denise worden bij het verlaten van de kerk door twee jeugdige stamgasten gefeliciteerd met hun huwelijk, en zij gaven onmiddellijk een glas bier en een glas witte wijn aan het jonge koppel om op hun huwelijksgeluk te proosten. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 3


Enkele maanden later op 3 september 1985 huwden zij, en konden zij definitief hun intrek nemen in Stad Lourdes. Stad Lourdes huisveste nogal wat verenigingen zoals biljartclub (2 biljarts), kleine kruisboog, karabijn, en naast een grote gelagzaal was er achteraan nog een zaal voor feesten en partijen. In de beginjaren was er een goede samenwerking en wisselwerking met de Paters Kapucijnen. Bud bleef nog wel tussentijds werken bij AC, want de weekends waren goed maar in de week waren het alleen maar stamgasten die langskwamen. Toentertijd durfde men in de week niet zomaar op een zonnig terras te gaan zitten, de mensen moesten dat eens zien, ‘wat zouden die wel niet zeggen’. Een hele tegenstelling met nu, iedereen mag nu zien dat je lekker op een terrasje zit, ook in de week. Na AC Relais ging Bud met de autobus rijden, eerst bij Bambi Cars Turnhout, daarna King Tours Edegem en ten slotte bij Reizen Verhoeven Rijkevorsel, ook meerdaagse en weekreizen. Door zijn contacten met andere buschauffeurs werd er in de week op de Dreef regelmatig een buslading met dagjestoeristen gelost, want dat was natuurlijk vroeger zo, na een dagreis met de bus moest er nog ergens gedanst worden. Hiervoor werd zelfs een heus Decap-orgel geplaatst in de Stad Lourdes, dat was al een attractie op zichzelf. Het gezin Eekels-Eelen mocht op 24 februari 1987 hun enige zoon Sven verwelkomen. Een opvolger voor het café zal hij niet worden. “Hij is wel slimmer. ’t Is wel plezant, maar een sociaal leven heb je gewoon niet, naar familiefeesten kun je nooit.” Dus is Sven opvoeder geworden, woont thans in Minderhout en werkt bij dienstverleningscentrum ‘t Zwart Goor in Merksplas. Hij komt nog wel ter hulp op drukke zomerdagen én om in de Markweg zijn dieren te verzorgen, zijn grote passie.

Van Stad Lourdes naar Den Bud Het leven van Bud en Denise kabbelde verder, maar er moest ook naar de toekomst gekeken worden. Eerst was er Stella ‘koppijnbier’ Artois, maar na twee jaar waren zij ‘vrij van brouwer’. Toen kwam Brouwerij Sterkens Primus Haacht bier leveren, toen het bier van het moment. De rechte toog werd vervangen door een U-toog, maar de sanseveria’s bleven al die tijd wel voor de ramen, een icoon-beeld uit de jaren 80. Integreren op Dreef was voor Bud en Denise geen probleem, beiden deden volop mee aan het sociaal leven van feesten en kermissen. Het huurcontract van Stad Lourdes zou gaan aflopen en de familie Van Den Broeck-Schrickx stelde het handelspand te koop voor 10 miljoen oude Belgische frank. “Daar kon je toen wel 10 huizen van kopen.” Niet betaalbaar voor Bud en Denise. Dus werd er gezocht en gevonden: Boe-

Vroeger Boetiek Fabiola, thans café Den Bud. tiek Fabiola, in een pand van Louis Martens, stopte met haar kledingzaak. Al snel kwamen beiden tot een akkoord en café ‘Den Bud’ was geboren. De officiële opening was in mei 1988. Al snel was het er te klein en werd er een achterbouw bijgebouwd voor het biljart en wc’s. In de weekends werd Stad Lourdes opengehouden tot einde huurcontract, want dat draaide goed, mede dankzij de vele Nederlanders en bedevaarders en in de week was er café ‘Den Bud’.

door hen met tweeën uitgebaat, zonder personeel en dat is de enige manier om het rendabel te houden. In de week om 12.00 uur open maar ’s zondags steevast om 9.00 uur, de vaste klanten rekenen hierop.

De kleinschaligheid heeft vele voordelen: 95 % zijn vaste klanten. “Ik weet wat zij drinken, ik hoef geen bestelling op te nemen.” Op nieuwjaarsdag nog eens uitgetest en het klopt. “Iedereen gaat bij iedereen zitten en er worden steevast rondjes geToentertijd durfde men ven, ieder op zijn in de week niet zomaar op beurt, voorkruipen mag niet.” zonnig terras te gaan zitten,

een de mensen moesten dat eens zien!

Reilen en zeilen van een café Een café beginnen is één ding, maar het rendabel houden is nog iets anders. Zes dagen van de week open zijn, ook op stille periodes want die zijn er gewoon. Als je vroeger sluit of niet open bent, dan verlies je gewoon klanten en dat is toch een sterk argument om te volharden. “Als je niet open bent, dan kunnen ze niet komen. Als je twee keer niet open bent, dan blijven ze weg en gaan ze hun geld ergens anders uitgeven. Dat kan alleen als je met volle goesting achter de toog staat, want tegen uw goesting, dat hebben de klanten snel door. Wij moeten van de klanten leven en niet andersom.” Door de steile opgang van het fietstoerisme floreert het terras en het café als nooit tevoren. Meersel-Dreef is ver bekend maar vooral in Nederland. “Zij weten natuurlijk ook wel onze bieren te appreciëren, alsook onze bierprijzen.” Open tot 1 à 2 uur ’s nachts sluit Bud het café af en vanaf 6 uur begint Denise ’s morgens het café op te kuisen; een eenvoudige maar efficiënte rolverdeling tussen de eega’s. Het café wordt

4 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Sommige klanten bellen als ze niet kunnen komen, zodat wij ons niet ongerust moeten maken. Het merendeel van de klanten is namelijk al wat ouder.” En er wordt ook veel lief en leed gedeeld en veel klanten worden als familie aanzien, en vice versa. Jammer genoeg heeft dat ook zijn nadelen. “Wij zitten meer in het crematorium dan in het moederhuis. We hebben zo’n stapel met doodsbrieven, als die allemaal terugkomen, dan is het café veel te klein.” De mensen van ’s middags gaan tegen etenstijd naar huis en dan komen de mensen van ’s avonds. Het klantenbestand is mooi verdeeld over de hele dag. En ondertussen worden de wereldproblemen hier aan de toog nog opgelost. Er wordt dus niet met personeel gewerkt, want anders zijn de huidige prijzen niet houdbaar. Het publiek komt ook voor onze sociale prijzen, dat is het voordeel van een ‘vrij café’ te zijn. “Alle voordelen hieraan verbonden, worden doorgerekend aan de klanten, want als de klanten twee keer zoveel moeten betalen, dan komen zij toch


ook minder. En voor het je weet zit je in een neerwaartse spiraal.” Fietsers mogen gerust hun broodje op het terras komen opeten. Het liefst worden de klanten doorgestuurd naar de frituur, en “dan moeten zij zeggen tegen Richard (Frituur ’t Beekske nvdr) dat zij van bij mij komen, dan doet hij er extra veel zout op, dan drinken ze daarna bij mij wat meer.”

Cafécultuur Vroeger mocht en kon veel meer. Die ouderwetse cafécultuur is wel aan het uitsterven door al die bemoeienissen en moeilijke regelgeving van de overheid. “Zelfs fietsers mogen al geen bier meer drinken, want dan wordt hun rijbewijs afgenomen. Maar van koffie en cola kan je geen café openhouden.” Over de witte kassa nog maar te zwijgen. “Een pot verf, ik zal die zelf wel wit verven, die rommel.” “Het is allemaal belachelijk, laat de mensen die willen werken toch werken. Allemaal makkelijk praten, zelf zitten zij, de hoge heren uit Brussel, in de auto met een privéchauffeur, en rijden via de pechstrook met zwaailamp. Zij die de wetten maken moeten zelf eens naar een café gaan en zien wat dat juist inhoudt. En dan het rookverbod. Zelf heeft Bud nooit gerookt en heeft hij nog nooit last gehad van dat roken in hun café. Hang een bord aan de toegangsdeur dat er in het café gerookt of niet gerookt mag worden, laat de klanten toch zelf beslissen of ie naar binnen wil komen. “Dat rookverbod is klote en dat blijf ik klote vinden. Drugverslaafden en andere mafkezen worden in de winter uit hun auto gehaald, die geven ze eten en drinken omdat het vriest en ik moet een mens van 80 jaar buiten onder een biggenlamp zijn sigaret laten roken.” Voor heel wat cafés is dat een moeilijke zaak. Ondertussen heeft het café hierop al viermaal een controle gehad. “Laat de kastelein zelf kiezen, hier wordt wel of niet gerookt, de klant beslist dan zelf. Een

De Dreefse Trappers verzamelen voor één van hun trainingsritten onder het goedkeurend oog van Denise, enkele uren later zijn zij terug om hun dorst te lessen. collega-kastelein uit Gouda had als reactie hiervoor een raamaffiche: ‘Niet-rokers sterven ook.’ Gelukkig kunnen Bud en Denise verder wel steevast rekenen op hun leveranciers, die nog open staan voor de problematiek van caféhouders. Goede service in hun branche telt hier nog echt mee.

“Kijk maar naar Adam en Eva, die aten samen van één appel, dus dan moeten het wel Hollanders zijn geweest.” Maar eerlijkheid gebied hem te zeggen dat zonder de Nederlanders het café niet rendabel is. “Dan kan ik beter terug met de bus gaan rijden.”

België – Nederland Het moet gezegd: Belgen en Nederlanders delen in Meersel-Dreef samen het sociale leven en soms ook het bed. “De biljartvereniging Krijt op Tijd, motorclub MC Op Dreef en fietsclubs De Dreefse Trappers en Blauw Mannen bestaan uit beide nationaliteiten, zonder dat iemand daar maar bij stilstaat. Men weet niet beter.” Onderlinge vocale strijd is er wel, en moet er zijn, dat hoort erbij. Volgens Bud, met zijn grote Belgische spraakwaterval maar wel met een Nederlands paspoort, zijn alle mensen Nederlanders.

Evolutie “De kermissen waren ooit wel belangrijk maar nu niet meer. Voor de jongeren is het elke week wel kermis. Zij gaan ook liever naar die festivals want ze moeten een hele arm vol met polsbandjes hebben. En de jeugd is ook slimmer: altijd hebben zij een BOB en anders bellen ze gewoon een taxibusje op. Uw autosleutels afgeven, dat deed je vroeger gewoon niet. Die festivals zijn mee de oorzaak van de teloorgang van de gewone cafés. Jongeren gaan thuis indrinken want anders is hun zakgeld al voor een groot deel op. De organisatoren van festivals huren verenigingen in als personeel maar als ik morgen iemand laat werken en niet inschrijf, en ik krijg controle, dan hangen ze mij aan de hoogste boom.

Bud, met gebroken been, en Ton van den Bliek (+), op de tandem naar de Acht van Chaam, samen met andere vaste klanten, maar veel coureurs zagen zij daar nooit.

Nog een voorbeeld van de absurditeit van de regelgeving: de bewaking van een discotheek voor één avond kost handenvol met geld maar die mannen mogen nog geen lege pint op de toog zetten.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 5


tourer 1200. Hoe meer kilometers hoe beter. Ondertussen pakt Denise de fiets en trekt er dan zelf maar op uit. Denise en Bud zijn ook lid van een zelf gecreëerd vriendengroepje ‘Dreef erop uit’. Zes koppels die afwisselend iets cultureels of educatiefs organiseren, met natuurlijk eten en drinken. “We zijn nog echt ouwe Belgen.”

Afrika Maar de grote passie van Bud en Denise is toch wel Afrika. Samen met hun zoon Sven zijn zij al zeven maal naar Afrika geweest om te genieten van de natuur en de toch wel andere levenscultuur. De dieren te zien leven in hun eigenste

Bud was meestal de spilfiguur bij het gebuurte Dreef Midden, hier als blanke koloniaal tussen de kannibalen.

33 jaar

habitat, dat kun je niet beschrijven, dat moet je gewoon zien. En zij schieten gelukkig alleen maar foto’s. Soms reizen zij alleen, soms in gezelschap van Harry en Connie Bogers en/of Nic en Marian Daems.

Ondertussen baten Bud en Denise al meer dan 33 jaar een café uit en dat is al bewonderingswaardig. “Hoe lang nog, dat zal de toekomst uitwijzen. Zolang we gezond blijven, gaan we door, maar als er met één van ons iets gebeurt, tja dan … “

“Sommigen gaan in een ver land naar 85 boeddha’s bekijken, maar dat zegt mij niks. Of veertien dagen op een strand gaan liggen en met mijn tenen spelen, dat hou ik nog geen uur vol.”

En dan volgt er weer een van de vele grollen van Bud: “Daarna wil ik wel naar het rusthuis, gaan we daar tappen, want onze klanten hier zitten niet te wachten tot mijn tanden over de toog rollen.” Blijven wonen op de Dreef zal er niet inzitten, Meersel-Dreef heeft te weinig en als oudere heb je op de Dreef niks te zoeken als je niet mobiel bent. Oudere mensen gaan naar Hoogstraten of Minderhout, want hier is geen bank, geen postkantoor, geen gemeentehuis. Het zal een appartement worden, want een hof hoeft dan voor hen beiden ook niet meer.

Sommigen gaan in een ver land naar 85 boeddha’s kijken, maar dat zegt mij niks.

toeren met zijn motorvrienden. Want motorrijden is voor hem een passie. In de jeugdjaren was dat bij MC Meermin, een afkorting van Meer en Minderhout. Hij begon indertijd met een Suzuki 850 GS met cardan en rijdt nu met een Honda Cross-

Maar de rust en de natuur van Afrika, dat is voor hen echt vakantie. “Het is wel een cultuurschok als je daar zit en je weet dat mensen een beetje verder kilometers

Vrije tijd De oude Stad Lourdes kon je vroeger in de week wel sluiten maar niet in de weekends. Dus gebeurde het wel eens dat ’s zondagsnacht na sluiting nog naar Spanje werd gereden om vrijdagavond weer thuis te zijn, en dat allemaal om geen klanten kwijt te geraken. Dat was toen ‘vakantie’. Thans is donderdag de sluitingsdag, behalve als dat op oudjaar valt zoals dit jaar, dan zit er ’s middags al snel een 40-tal klanten in het café om het ‘oud bier’ op te drinken. “Maar om half zes moeten ze er allemaal uit, want anders vallen die thuis is slaap en mogen ze volgend jaar niet meer terugkomen.” Zelf oudjaar vieren gebeurt in een besloten vriendenkring. De vrije donderdag is heilig, dan mag er niks gepland worden. Bud gaat dan bij goed weder

De oude Stad Lourdes roept bij vele Dreveniers nostalgische herinneringen op.

6 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


moeten wandelen voor een emmer water maar je kan niet de hele wereld helpen. Het zijn meestal de toeristen zelf die het voor de plaatselijke bevolking kapot maken.

Een steen in de rivier

Bud en Denise hebben de rivier niet verlegd, maar hebben er wel hun steentje toe bijgedragen dat de rivier van het Dreefse caféleven nu anders stroomt. Een bruin café zoals Den Bud wordt Snoep uitdelen als de kerstman, dat kan niet. Zelf zeldzaam en moet gekoesterd worden. Een café nemen we wel wat mee zoals kleurboeken of potals het hunne is toch een der hoekstenen van een loden voor een plaatselijk schooltje.” gemeenschappelijk sociaal dorpsleven, zoals dat de fanfaBlijven wonen op de Dreef re, een fietsclub, een voetbalclub, ook kan zal er niet inzitten. Als oudere zijn. Een cultuurprijs heb je op de Dreef niks te zoeken zullen Bud en Denise hiervoor nooit krijgen, als je niet mobiel bent. maar toch zullen zij een belangrijke voetnoot in de Dreefse geschiedenis worden. En dat op zich is ook al Bij het bekijken van hun laatste fotoalbum van de een verdienste. voorbije reis naar Kenia moet het wel gezegd zijn: Gelukkig, mag ik zelf zeggen, ben ik alle 33 jaar de natuur in Afrika, zowel de fauna als de flora, is van dichtbij hiervan getuige. (JJ) inderdaad ontzettend schoon en overweldigend.

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 7


ZWEMBAD

Hoogstraten heeft een zwembad

Duizenden nieuwsgierigen op de eerste dag Met de opening van het zwembad Stedeakkers op 7 januani 2016 zette Hoogstraten een historisch weekend in. Wellicht is er nooit een gemeentelijk project in Hoogstraten zo fel besproken geweest als dit. Wij hoorden vooraf heel wat opinies zowel van critici, koele minnaars als hevige voorstanders. Nu de deuren opengingen en het sportcomplex zich in volle spotlicht mocht presenteren keken meer dan 4600 nieuwsgierigen zich de ogen uit het hoofd en waren de bewonderende commentaren niet uit de lucht. Vanaf zondag 10 januari 2016 is het zwembad definitief voor hen die er al zo lang op wachtten : de sportieve en recreatieve zwemmer uit Hoogstraten en omstreken. Droom In Hoogstraten leeft al generaties lang bij velen de droom ooit over een zwembad te kunnen beschikken. Blijkbaar werd er een paar eeuwen geleden reeds gezocht naar een geschikte locatie voor een zwemgelegenheid. De meest voor de hand liggende locatie, de rivier De Mark werd als openbare zwemplek einde jaren 1600 verboden omwille van het gevaar en de openbare zeden. De voorganger van De Hoogstraatse Maand, de Gazet van Hoogstraten, maakte in 1932 een vermelding dat aan de oude watermolen een zwemdok zou aangelegd worden. Met de regelmaat van de klok, vaak afgesteld op de plaatselijke verkiezingen, dook de droom van een zwembad in Hoogstraen weer op. Er zijn in de loop der jaren een aantal studies gemaakt over de haalbaarheid van een dergelijk project, maar steeds bleek dat een zwembad bouwen en uitbaten een aderlating voor de gemeente zou zijn. In 1985, door de aanleg van de E19 en de bijhorende zandwinningen, zag het toenmalig bestuur de gelegenheid schoon om hier een openluchtvijver aan te leggen. De dure kost echter en de beperkte zwemmogelijkheden over een gans jaar gezien deden evenwel terug dromen van een permanente zwemgelegenheid in Hoogstraten. De verkiezingen van 2006 zouden uiteindelijk de definitieve start inleiden van nieuwe en concrete plannen.

Stroomversnelling Er was in al die jaren al heel wat water door De Mark gevloeid, maar sinds die bewuste gemeenteraadsverkiezing is het zwembad in een stroomversnelling terechtgekomen. De oorspronkelijke vage plannen kregen meer en meer concrete vorm. De belangrijkste stappen in het proces waren de keuze voor een PPS, een samenwerking tussen een private partner (Sportoase) en de gemeente, de belofte van toelage vanuit de Vlaamse Overheid (Sportfacilitator), de zoektocht naar een geldschieter, en de aanpassing van het gemeentelijk financieel beleid naar deze zware investering toe. Op 26 augustus 2013 werd

Door middel van een PPS, een samenwerking tussen overheid en een private partner, maakte het stadsbestuur van Hoogstraten een lange droom waar. Voor de private sector werd gekozen voor Sportoase die marktleider is in de bouw van multifunctionele sportcomplexen. Michaël Schouwaerts , operationeel directeur van Sportoase, en burgemeester Tinne Rombouts blikken tevreden terug op een vlotte samenwerking en een schitterend eindresultaat. de financiering goedgekeurd in de Hoogstraatse gemeenteraad en stond niets meer in de weg om de plannen ten uitvoer te brengen. In het voorjaar van 2014 startten de werken aan de Loenhoutseweg. Het zou een investering worden van om en bij 15 miljoen euro waarvan de Vlaamse Overheid gedurende 30 jaar een toelage zou geven van 354.000 euro per jaar. De stad Hoogstraten zou gedurende deze periode een huurprijs van 650.000 euro betalen en daarna eigenaar worden van het geheel. De private partner, in dit geval Sportoase heeft het ontwerp gemaakt, voor de financiering gezorgd en de bouw gerealiseerd. Vanaf nu staat zij ook in voor de uitbating van dit multifunctioneel Sportcomplex onder de naam Sportoase Stede Akkers Hoogstraten.

8 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Feest De opening werd een feestelijke aangelegenheid met meer dan 500 genodigden. Buurtbewoners, leden van het gemeentebestuur van Hoogstraten en omliggende gemeenten, afgevaardigden van sportclubs en andere verenigingen, directies en sportleerkrachten van de scholen , bestuurders en vertegenwoordigers van de betrokken bouwfirma’s, allen passeerden ze de revue en de rijkelijk gevulde tafels. Burgemeester Tinne Rombouts en Michaël Schouwaerts, operationeel directeur van Sportoase, staken beurtelings de loftrompet over de succesvolle samenwerking tussen stad en Sportoase en staken hun bewondering over het bereikte resultaat niet onder stoelen


ZWEMBAD of banken. Intussen hadden honderd kandidaten voor de massaduik hun zwempak aangetrokken en wachtten vol ongeduld op de randen van het zwembad. Het stadsbestuur had een oproep gedaan voor kandidaten en hieruit werden 100 inwoners geselecteerd met een mooie afspiegeling van alle leeftijdscategorieën Toen een stralende burgemeester op de bol sloeg en de gong afging voor de massasprong spatte het water even op en legde zich daarna weer rustig stil voor de eerste baantjes in het maagdelijke bad. 750.000 liter water breng je nu eenmaal niet zo snel in beweging. Terwijl de eerste zwemmers verder genoten van hun primeur werden de genodigden in groepjes rondgeleid door het sportcomplex. Sportoase had er alles aan gedaan om deze eerste kennismaking tot in de puntjes te verzorgen en had hiervoor heel wat jeugdig personeel opgetrommeld waaronder 23 nieuwe medewerkers. Sportoase Stede Akkers Hoogstraten is het negende sportcomplex van Sportoase dat operationeel is. Momenteel zijn er nog drie andere in ontwikkeling.

Recordtijd Dit zwembadcomplex is in recordtijd gerealiseerd. De voorbereidende werken zijn immers gestart in april 2014, op 19 mei 2014 had de eerste ‘spadesteek’ plaats en 20 maanden later gingen de deuren open. De groep Van Roey uit Rijkevorsel zorgde voor de bouw in samenwerking met Cofely Services. Zij zijn de vaste partners van Sportoase, die marktleider is in de ontwikkeling, bouw en uitbating van multifunctionele publieke sportcentra. Van Roey is geen onbekende in Hoogstraten, zeker niet na de realisatie van het Woon-Zorgcentrum dat grenst aan het nieuwe Sportcomplex. Cofely Services is daarentegen gespecialiseerd in o.a. het beheer van technische installaties voor sport- en vrijetijdsvoorzieningen met een beter en duurzaam energiebeheer. De Sportoase-complexen worden ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd met het oog op optimale energieprestaties en duurzaamheid. Voor

De rode knop is ingedrukt, de massaduik is een feit en de genodigden genieten nog na van de enthousiaste zwemmers in het bad. Hoogstraten gaan zij er prat op dat zij het energieverbruik zullen kunnen verminderen met ongeveer 25 % à 30 % tegenover een conventioneel zwembadcomplex. Ook het waterverbruik wordt drastisch teruggedrongen met de installaties waardoor 70% van het verbruikte afvalwater wordt gerecupereerd. De sanitaire installaties worden voorzien van gezuiverd regenwater. De Groep Sportoase ontving voor haar degelijkheid het internationale kwaliteitscertificaat ISO 9001-2008.

Meer sport Het sportcomplex Stede Akkers in Hoogstraten is meer dan een zwembad. Hoewel het oorspronkelijk de ambitie van het stadsbestuur was om een zwembad te bouwen is dit uitgegroeid tot een multifunctioneel sportcomplex. De stad Hoog-

straten was vragende partij voor een 25- meter zwembad, waarin in banen kon gezwommen worden, en een kleuterbad. De private partner had daarbij de keuze om een aantal eigen voorkeuren in te plannen. Hierdoor werd het eigenlijke 25-meter zwembad met 8 oefenbanen en 6 wedstrijdbanen uitgebreid met een recreatief gedeelte met glijbaan, en een peuter- en kleuterzone. Daarnaast biedt Stede Akkers een fitnessruimte, wellness met sauna, een horecazaak en een polyvalente zaal aan. In dit laatste kunnen naast sportactiviteiten ook culturele evenementen plaatsvinden. Ook werd er buiten een Finse looppiste van 1 km aangelegd, naast een skatepark en een speeltuin. De genodigden van de plechtige opening genoten de primeur om gans het complex te bezichtigen. Zaterdag 8 januari was het de beurt aan alle andere geïnteresseerden. In totaal passeer-

Honderd gelukkigen van alle leeftijdscategorieën klaar voor de historische eerste sprong in het zwembad. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 9


ZWEMBAD den maar liefst 4652 nieuwsgierigen het nieuwe sportcentrum. Uitzonderlijk konden zij ook die dag een blik achter de schermen werpen. De technische installatie in de kelder sprak bij velen tot de verbeelding. 750.000 liter water in het zwembad en een bufferzone van 200.000 liter op temperatuur en zuiver houden is nu eenmaal niet niks. De filter- en zuiveringsinstallatie kan deze totale hoeveelheid water zuiveren in een tijdspanne van 4 uur.

Fitnessruimte De ruime fitnesszaal is ook één van de paradepaardjes van Sportoase. Hier zijn de meest geavanceerde toestellen voorzien. Deze recupereren zelfs energie bij elke beweging die op het toestel wordt uitgevoerd. Het uitgebreide gamma aan cardiotoestellen is voorzien van een individueel televisietoestel. De begeleiding in de fitnessruimte, de opmaak van een individueel trainingsschema en de testen bij de opstart zijn in handen van medewerkers van Sportoase. Zij leveren ook assistentie bij de indoor Cycling en de aqualessen. Voor de groeps- en danslessen is daarentegen beroep gedaan op de Hoogstraatse Fun2Move uit de Gelmelstraat. Toen de plannen van Sportoase aangaande een fitness-accommodatie bekend werden gaf dit heel wat beroering bij de bestaande Hoogstraatse fitness-zaken. De huidige samenwerking is uiteindelijk het resultaat geworden van een compromis tussen beide partners.

Tevreden Sportoase en de stad Hoogstraten waren erg tevreden met de massale opkomst op zaterdag 9 januari 2016. Zij hopen alvast dat deze kennismaking velen er toe zullen aanzetten terug een nieuw zwempak of zwembroek aan te schaffen en vaste klant te worden bij Sportoase Stede Akkers. Het sportcomplex zal dagelijks open zijn

Meer dan 500 genodigden genoten van de opening van Sportoase Stede Akkers, waarvoor moeite, tijd noch geld bespaard werd. van 8.00 u ’s morgens tot 22.00 u ‘s avonds tijdens de weekdagen. In het weekend gaan de deuren om 18.00 u dicht. Enkel op Pasen, Kerstmis en Nieuwjaar zal het complex gesloten zijn. Voor de 360 andere dagen hoopt de organisatie op een 220.000 bezoekers per jaar. Dat Sportoase een succesformule blijkt te zijn bewijzen de cijfers van 2015 waarbij zij in de 8 sportcentra in totaal 2.500.000 bezoekers mochten ontvangen. De Hoogstraatse sportieveling zal zijn weg nog moeten vinden. Uit reacties op Facebook konden we opmaken dat het op de eerste dag nog vrij rustig was in het zwembad maar wel gezellig. Jan Meyers zond volgend bericht de wijde wereld in: “zag door zijn raam dat het niet meer druk was in Sportoase Stede Akkers, was op 5 minuten bij ‘t zwembad en heeft zalig gezwommen. Baantjesbad zelfs 5 minuten voor mezelf gehad. Top!”

Zwemclub Intussen werd het Hoogstratens Zwem Team boven het doopvont gehouden. De initiatiefnemers riepen alle mogelijke kandidaten op om aan de informatieavond van vrijdag 15 januari deel te nemen. Deze infosessie vond plaats in de kantine van het jeugdvoetbal van HVV, bereikbaar via de Kathelijnestraat. Niet alleen competitiezwemmers en zwemtrainers waren welkom, maar ook alle recreatieve zwemmers. De bedoeling is een echte club te vormen en reeds op 1 februari 2015 naar buiten te komen en het zwembad in te duiken.

Drukte

Meerdere reacties over het nieuwe zwembad lees je verder in dit blad.

Naast de lovende woorden werden er hier en daar ook bezorgde geluiden gehoord over de toenemende drukte in de Kathelijnestraat. Wij verwijzen hiervoor naar onze rubriek ‘vanuit het stadhuis’ elders in dit blad. (jh)

Ook schepen van Sport Roger Van Aperen en sportfunctionaris Katrien Peeters genoten van de aandacht en de eerste verfrissende duik.

Jos Lenaerts, oprichter van Buitenspel en medeorganisator van het goodlifecablepark op de Mosten ging vol overgave als één van de eersten door de glijbaan van het nieuwe zwembad.

10 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ZWEMBAD

Gesprekken bij de opening van het sportcomplex Zwemmen is zo belangrijk Lutgart Stynen heeft jaren geleden de bouw van een zwembad in Hoogstraten op de agenda gezet én op die agenda gehouden. Als kinesiste weet ze beter dan wie ook hoe heilzaam zwemmen is. “Van voor onze geboorte beweegt een foetus zich in (vrucht)water” zegt Lutgart, “en kleine baby’s bewegen zich zo behaaglijk in het water. ” Lutgart was uitgenodigd om deel uit te maken van de groep die bij de opening als eersten in het nieuwe bad sprongen. Ze kreeg ook de kans om gans het complex te bezoeken, tot en met de technieken in de kelder. En ze is in de wolken. “Eindelijk is het zo ver én het is vakwerk” gaat ze verder, “en de prijs / kwaliteit verhouding is bijzonder goed”. Het is een prachtig zwembad met mooie gerieflijke kleedkamers, een sauna, fitness enz. en dat aangevuld met een cafetaria van waaruit grootouders kunnen zien hoe hun kleinkinderen hun brevet halen. Want, Lutgart is ook opgetogen over de inplanting. Er zullen veel jongeren komen op een site waar ouderen zijn en mensen met een beperking een plaats krijgen. Zo hoort het.

Lutgart Stynen

Samenwerken er bij Sportoase altijd op aangedrongen dat ze in overleg zou gaan met de andere centra in de hoop om samenwerkingsovereenkomsten te maken. Fun2Move heeft gekozen voor samenwerking terwijl andere partijen getracht hebben om hun bedrijf ‘uit te kopen’. Maar dat is dan blijkbaar toch niet gelukt. “Maar”, zegt Nick, “het fijne weet ik daar niet van en dat hoeft ook niet. We gaan dus samenwerken in de overtuiging dat we Hoogstraten dan nog meer kunnen bieden. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Fun2move moet of kan bij Sportoase een ruimte huren, maar daar staat tegenover dat Sportoase zelf geen groepslessen mag en zal geven, dus geen Zumba, Fatburning, Jumping, geen Spinning enz. We blijven die lessen geven in ons centrum, maar ook hier extra lessen organiseren. Sportoase mag enkel groepslessen Cycling aanbieden.

Nick Rommens Nick Rommens gaat met haar sport- en dansschool Fun2Move samenwerken met Sportoase. Ze blijven in de Gelmelstraat, maar gaan ook hier extra lessen organiseren. Zij dachten dat ze Sportoase beter als collega konden nemen dan als een zware concurrent. Het stadsbestuur heeft

Wij geloven er in dat er een goede samenwerking mogelijk is. Wij hebben nu een groot aantal leden, die wellicht op hun vertrouwde plaats zullen blijven. Nieuwe leden zullen wellicht samen met ons op deze nieuwe locatie starten. En de samenwerking met Sportoase valt ook samen met ons 25-jarig bestaan en 10 jaar Fun2move in de Gelmelstraat. We zien de samenwerking dan ook als een nieuwe mooie doorstart, nog professioneler dan het al was.”

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 11


ZWEMBAD

Zwemmen op loopafstand

Een half bad kan niet

Mooi en goed gelegen

Dorien Janssens

Frank Wilrycx

Dorien Cuylaerts

Vanaf volgend schooljaar komen de leerlingen van de Gemeentelijke basisschool Hoogstraten hier zwemmen zegt Dorien Janssens.

Burgemeester Frank Wilrycx denkt dat de inwoners van Merksplas de weg naar het nieuwe bad wel zullen vinden. Wij hebben met onze gemeente andere keuzes gemaakt. Met onze sportzaal en sportvelden hebben meer ingezet op verenigingen, met ons De MARc/kT, ons gemeenschapscentrum op cultuur en nu met de kapel en de grote boerderij van de kolonie op cultuur en toerisme.” “Trouwens” besluit de burgemeester, “Wij zijn een gemeente met maar 8.700 inwoners. Wij kunnen dat niet betalen. Je kan geen half zwembad bouwen … en als je het bad maar half vol water doet kost het nog evenveel”. Merksplas geeft tot vandaag geen tegemoetkomingen aan haar inwoners.

Dorien Cuylaerts, de burgemeester van Rijkevorsel, is overtuigd dat veel mensen van Rijkevorsel naar hier zullen afzakken. Nu ging men meestal naar Beerse, Zundert of Baarle-Hertog. Wij geven als gemeente een subsidie van 20 % op tienbeurtenkaarten en abonnementen. “We betalen 20 % om de mensen uit de kleren te krijgen”, lacht Dorien. Voor eenmalige inkomkaartjes is dat administratief natuurlijk niet te doen.

Francine Van Boxel

Ellen Van Opstal

Dit jaar werkt men het contract met De Wildert in Zundert nog af en volgend schooljaar start men hier, op loopafstand van het bad. “Het is logisch dat de gemeentescholen naar hier komen”, zegt Dorien, “Trouwens het ziet er allemaal prachtig uit, fris en aangenaam. Voor ons is het nog wachten tot september, maar ik meen te weten dat de Gemeenteschool van Wortel nu al direct hier kan starten”.

Voor zover Dorien weet geeft Wuustwezel een zelfde tussenkomst en wordt er in de volgende gemeenteraad van Brecht een gelijkaardig reglement te goedkeuring voorgelegd.

Sportoase Stede Akkers We maakten ook kennis met Francine Van Boxel uit MEERLE en niet van Meer, zoals aanvankelijk doorgegeven aan de pers. Zij koos de naam Stede Akkers, die uiteindelijk ook weerhouden werd, en mag nu een jaar lang gratis zwemmen. “Ik zal niet elke dag komen”, zegt Francine, “maar toch enkele dagen per week”. Francine is nu bij een fitnessclub in Zundert en die hebben zich al aangepast, bijvoorbeeld wat de openingsuren betreft. Haar dochter Ellen Van Opstal werkt al vijf jaar bij Sportoase in Brasschaat. Ze is er groepsverantwoordelijke en werkt er in de fitness. Het centrum draait daar zeer goed en Ellen is ook zeker dat het hier een succes wordt. Nee, ze denkt er voorlopig niet aan om voor Hoogstraten te solliciteren. Ik heb daar fijne collega’s, het draait daar allemaal zeer goed en ik ben ook zeker dat het hier een succes wordt. “Ik geloof voor de volle 100 % in het concept van Sportoase”, besluit Ellen.

12 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ZWEMBAD

We gebruiken ook ons bad

Manu Van Oevelen

Er hoort een zwemclub bij

Wij gaan het eigen bad zo lang mogelijk open houden, zegt Manu Van Oevelen van het Klein Seminarie. Dat doen we omdat we in de toekomst graag de richtingen met sport zouden aanbieden. Als dat ons lukt in ASO en TSO is het zeker een voordeel dat we nog een eigen zwembad, een eigen instructiebad hebben. Op dit moment is dat bad technisch goed in orde en doorstaat het zeer goed alle controles van hygiëne enz. We gaan zeker niet meer zwaar investeren in ons eigen bad, omdat we ook niet weten hoe de regelgeving gaat evolueren. Maar we gaan ons bad zeker in gebruik houden. Dat neemt niet weg dat ook onze leerlingen, zoals die andere scholen, ook in het bad van Sportoase zullen gaan zwemmen. Dit schooljaar nog driemaal en volgend schooljaar wellicht vijfmaal. Maar we kunnen onze leerlingen met ons eigen bad iets meer bieden.

Uitbating van de cafetaria

Tania Franken

De cafetaria wordt door Tania Franken en haar man uitgebaat. Haar ma is de chef-kok en Tania doet, samen met personeel, de bar en de zaal. De volledige inrichting, inclusief de keuken is door Sportoase ingericht. Tania en haar man wonen al een jaar in Hoogstraten maar zijn afkomstig van Borsbeek. Ze werken samen al 15 jaar in de horeca, zoals in de sportcafetaria in Wommelgem, in het huis van sport in Berchem en nog in het Peerdsbos van de provincie. Op dit moment doen ze de twee zaken nog, maar het contract in Peerdsbos loopt in juni af en dan wordt het 100 % Hoogstraten. Van in de cafetaria heb je zicht op het zwembad. Naast een groot aantal dranken en snacks aan democratische prijzen is er ook een relatief beperkte kaart met een gerechten die door iedereen gesmaakt worden, zoals een steak aan 18,50 euro of gebakken zalm met frietjes aan 16,50 euro en zoveel meer.

De afstand is haast gelijk

Kris Van Loon

Ook de lagere school ’t Dreefke komt vanaf volgend schooljaar naar Hoogstraten zwemmen, zegt directrice Kris Van Loon. Ze hoopt dat ook de inwoners van Meersel-Dreef, die nu hoofdzakelijk in Zundert gaan zwemmen, de weg naar het bad in Hoogstraten zullen vinden. Het leeft wel en als je dit sportcentrum gezien hebt, moet je niet meer twijfelen. Je hebt hier alles en de afstand naar hier of naar Zundert zal ongeveer dezelfde zijn. Dan is, wat mij betreft, de keuze vlug gemaakt. Van verschillen in prijs ben ik niet op de hoogte, maar ik denk niet dat ook dat een probleem zal zijn. “En”, zegt Chris, “je moet het geheel bekijken. Hier is alles aanwezig, een ruime parking, fitness, sauna, een skatebaan, een Finse piste enz. Hoe dan ook, ik ben er vol van, ik sta te popelen om in het bad te springen”.

Patrick Lambregts “Bij een zwembad hoort ook een zwemclub”, zegt Patrick Lambregts. die we ontmoeten in de cafetaria net voor hij een eerste duik in het water zal nemen. Patrick was eerder al betrokken bij de oprichting van de Reddersclub die zo’n 25 jaar geleden ontstond op initiatief van de redders van De Mosten en nu zo’n 50tal leden telt. Er werden met Sportoase duidelijke afspraken gemaakt en Patrick verwacht dan ook een vlotte, correcte samenwerking. De zwemclub(s) kunnen op maandag, woensdag en vrijdag tot maximum zes banen afhuren, zodat er steeds plaats blijft voor de individuele zwemmer. Via o.a. dit blad deed Patrick een oproep, die erg veel respons kreeg, o.a. op Facebook. En op vrijdag 15 januari gaven de initiatiefnemers aan alle belangstellenden toelichting in de jeugdkantine van HVV, omdat men (terecht) vreesde dat de cafetaria van het zwembad te klein zou zijn. Patrick benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de zwemclub zwemlessen geeft, dat is zo overeengekomen met Sportoase. Voorlopig blijft het bij trainen en baantjestrekken, in de hoop dat de zwemclub ooit aan wedstrijden kan deelnemen. Voor meer informatie kan je terecht op de site www.hozt.be of op het nummer 0472 35 06 35

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 13


BETAALD WORDEN DOOR EEN BANK? WAAR TEKEN IK? Stap over met uw zichtrekening en krijg tot 75 euro

VAN HUFFEL BVBA VRIJHEID 34 2320 HOOGSTRATEN T.: 03/3147336 vanhuffel@recordbank.be FSMA-nr.: 102168 A-cB

Info, reglement en voorwaarden op recordbank.be of bij een Record-bankier Zichtrekening: aanbod voor particulieren en onder voorwaarden. Tarieven beschikbaar in alle Record-kantoren. Actie: terugbetaling van bepaalde kosten van uw zichtrekening, als u met die zichtrekening overstapt naar Record Bank. Actietermijn: van 01/01/2016 tot en met 29/02/2016. Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 BIC (SWIFT): HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be V.U.: N. Schor, Henri Matisselaan 16, 1140 Evere.

14 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VANUIT HET STADHUIS Geen nieuwe belastingverhoging ondanks zwembad

Beperkte investeringen doen schuld dalen Ondanks de economisch nog steeds onzekere tijden en de hoge investeringen van de laatste jaren in Hoogstraten zal de stad haar belastingen ook volgend jaar niet verhogen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op 1400 en de personenbelasting op 6%. De investeringen zullen beperkt blijven tot 7,3 miljoen euro die deels via subsidies en deels door eigen middelen zullen betaald worden. Op die manier daalt ook dit jaar de uitstaande schuld. Meerjarenplan Sinds de invoering van het BBC, de nieuwe beleidsmethode die de vroegere jaarlijkse begroting vervangt, werkt elke gemeente met een langetermijnvisie. Via een meerjarenplan geven alle diensten aan waar zij in de toekomst naar toe willen. Wat hun betrachtingen zijn en hoe ze dit zullen trachten te verwezenlijken.. En hierin is de financiĂŤle kant natuurlijk erg bepalend. Voor elk beleidsdomein worden de verwachte uitgaven en ontvangsten duidelijk in kaart gebracht. Het huidige meerjarenplan loopt van 2014 tot 2019.

Financieel evenwicht Elke gemeente moet kunnen aantonen dat ze financieel gezond is en elke jaar van het meerjarenplan moet een positieve balans vertonen. Zo was er in 2014 een overschot van 11 miljoen euro en voor 2015 bijna 15 miljoen. Vanaf 2016 zakt dit terug van 10,5 miljoen tot bijna 7 miljoen in 2019. Deze overschotten dienen vooral om de schuldenlasten van de stad uit het verleden te vereffenen. Op die manier kan er via een autofinancieringsmarge berekend worden of een bestuur in staat is om de aflossingen en interesten van aangegane leningen te kunnen dragen en of er nog nieuwe leningen kunnen aangegaan worden. Voor elke gemeente moet deze financieringsmarge op het einde van de rit in 2019 positief zijn. Sommige gemeenten moeten daar een serieuze inspanning voor doen, deels door de investeringen sterk terug te schroeven, deels door de belastingen te verhogen. Hoogstraten heeft het geluk, mede door een sober financieel beleid gedurende de laatste legislaturen, een goede uitgangspositie te hebben. In 2014 kon er nog voor 5 miljoen euro leningen aangegaan worden, in 2015 voor 2,3 miljoen euro. Voor dit jaar staat de autofinanieringsmarge op 1 miljoen waarna dit geleidelijk terug stijgt tot 1,7 miljoen euro in 2019.

In- en uitgaven De voornaamste inkomsten voor de stad zijn ook dit jaar de overheidssteun via het gemeentefonds (ongeveer 5 miljoen euro), de dividenden van Iveka (781.300 euro) en vooral de gemeentebe-

Dank zij de schuldafbouw in deze en de twee voorbije legislaturen heeft de stad Hoogstraten zijn financies in evenwicht. Is er nog geld voor een beter sociaal beleid, vraagt de oppositie zich af. lastingen (15,5 miljoen euro). Deze laatste zijn de personenbelasting (6%) en de opcentiemen op het onroerend goed (1400). Hoewel zij dezelfde aanslagvoeten behouden, zullen zij in 2016 een 260.000 euro meer opbrengen. Daar tegenover staat evenwel dat de uitgaven voor de stad ook flink stijgen. Vooral de personeelskosten gaan met 1 miljoen euro de hoogte in en ook de bijdrage aan het OCMW (+ 400.000), politie (+ 120.000), Taxandria zone brandweer (1,1 miljoen euro) wegen door. Daarbij komt natuurlijk ook de kosten van het nieuwe zwembad dat zojuist is geopend. Voor 2016 wordt een beschikbaarheidvergoeding (soort huurprijs) voorzien van 1,2 miljoen euro. Mits aftrek van de subsidies van de Vlaamse Overheid (319.800 euro) en de inkomsten uit het recht van exploitatie (168.000 euro) blijft er een bedrag van 887.032 af te korten door de stad.

Investeringen In totaal was er een investeringsbedrag mogelijk van 33,3 miljoen euro gedurende deze zes jaren. In 2014 werd er 6,2 miljoen ingeschreven, vorig jaar 4,8 miljoen en voor dit jaar is 7,3 miljoen voorzien. De volgende jaren zal deze investeringsenveloppe teruglopen tot 4,1 miljoen in

2019. Indien men zich aan deze cijfers houdt zal de uitstaande schuld van de stad verder kunnen afgebouwd worden. De uitstaande schuld van Hoogstraten bedroeg in 2006 nog 22,4 miljoen euro. Op haar hoogtepunt bedroeg zij ooit 1,4 miljard Belgische Frank of in huidige munt ongeveer 35 miljoen euro. Dit jaar zou het volgens de schepen van Financies mogelijk moeten zijn om 1,4 miljoen euro schulden weg te werken. Zo zou er op het einde van het jaar nog een 6,5 miljoen euro aan schulden overblijven.

Keuzes Het is dus aan het stadsbestuur om keuzes te maken welke investeringen er dit jaar kunnen uitgevoerd worden. Een aantal grote werken die dit jaar gepland zijn kunnen rekenen op een stevige overheidssubsidie. Op het totaal van 7,3 miljoen euro aan investeringen zal de stad er 5,1 miljoen voor eigen rekening nemen. Het overige deel van iets meer dan 2 miljoen komt via subsidies van overheidswege. De zwaarste kost in de planning van 2016 zullen vooral restauratiewerken zijn. De toren van de Sint-Katharinakerk zal het meeste geld opslorpen (1,3 miljoen euro), maar ook de restauratie van de beiaard (440.000) en de glasramen (200.000) wegen door in het budget.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 15


De toren van de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten staat voor een grondige renovatie. Indien de werken in 2016 zullen aanvangen staat er 1,3 miljoen euro in het budget ingeschreven naast nog eens 440.000 euro voor de restauratie van de beiaard en 200.000 voor de glasramen van de kerk. Daarnaast is ook het dak van de begijnhofkerk dringend aan een restauratie toe (160.000) alsook het dak van de muziekschool (120.000). Het grootste en duurste project van 2016 zal evenwel de aanleg van de riolering in de Minderhoutstraat zijn. De kosten voor de stad Hoogstraten bedragen hier 750.000 euro. De grootste kost is hierin evenwel voor Pidpa. Hierover verder meer. Een greep uit de andere investeringen voor dit jaar: reorganisatie Administratief Centrum (195.000), infrastructuur kinderopvang Wortel (420.000), onderhoud van de wegen (410.000), installaties van ANPR camera’s voor de trajectcontrole van vrachtwagens (150.000), aanpassingen aan de Mosten (100.000), aanleg parking Wortel-Kolonie (100.000), en een aantal werken aan de schoolomgevingen en oversteekplaatsen. Vanuit de oppositie wordt het verwijt gegeven dat er vaak meer gepland wordt dan er uitgevoerd wordt en dit een vertekend beeld geeft van de financiële planning. Voor 2016 zouden er 35 acties terug overgenomen zijn uit de planning van 2015 wegens niet uitvoering.

voor de zwakste inwoners uit Hoogstraten. Zij vraagt meer structurele inspanningen voor de minst begoede burger, om de kinderarmoede terug te dringen, nieuwe initiatieven te ontwikkelen op gebied van samenlevingsopbouw, enz. Als deze zaken niet kunnen beloofd worden kan zeker de personenbelasting teruggebracht worden van 6% naar 5%. Schepen Jos Matthé is er ook van overtuigd dat er heel wat op ons afkomt en de verhoging van de elektriciteit een hele last zal worden. Toch doet het bestuur al heel wat inspanningen om de kinderarmoede terug te dringen via huurtoelage, de uitbreiding met 20 extra plaatsen voor vluchtelingen, enz. “Wij zullen zeker nog extra investeren in het sociaal beleid,” besluit hij. Schepen van Financies Marc Haseldonckx geeft flink weerwerk aan het oppositielid: “Met de personenbelasting zit Hoogstraten ver onder het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten (7,28%). Verder dalen is niet mogelijk gezien de aangegane investeringen moeten kunnen terugbetaald worden. Door de afbouw van de schulden geven wij zuurstof voor volgende projecten. Daarbij komt dat alle schulden die het OCMW niet meer kan betalen automatisch door de stad wordt overgenomen. Dit is zeker een belangrijke sociale inbreng.”

Minderhoutsestraat De kogel is door de kerk, de werken aan de riolering in de Minderhoutsestraat kunnen dan eindelijk beginnen. Deze plannen gaan al heel wat jaren mee, de eerste opstart dateert reeds van 1998. Op 29 juni 2015 werden de kostenraming en de planning in de gemeenteraad goedgekeurd. In totaal gaat het om een budget van 5,3 miljoen euro waarvan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Pidpa/Hidrosan het grootste deel voor hun rekening nemen. De kostprijs voor de stad Hoogstraten bedraagt 750.000 euro. Hiervoor kan de stad rekenen op overheidssubsidies van 75 % op de rioleringswerken. In de marge hiervan ontstond een meningsverschil tussen huidig schepen van Openbare Werken Michel Jansen en zijn voorganger Jos Martens over het gebruik van rioleringsbuizen in grés dan wel in PVC of PE zoals Martens voorstelde. Om de kans op subsidies niet te verliezen werd de keuze gemaakt voor buizen in gres, waarop Hoogstraten

Leeft tegenstemde in dit dossier. Het gaat hier om de volledige vernieuwing van de riolering in de Minderhoutsestraat en een gedeelte van de Bredaseweg en de Hemelstraat. Er worden drie bufferbekkens aangelegd voor de opvang van het hemelwater. Twee komen er langs de Minderhoutsestraat en één aan de Bredaseweg. Alle regenwater wordt immers afgekoppeld van de woningen. De Minderhoutsestraat en het stuk Bredaseweg krijgen een nieuw wegdek na de rioleringswerken.

Zwembad De opening van het zwembad Stede Akkers Hoogstraten was een succes. Hierover kan je uitgebreid lezen elders in dit nummer. Toch konden we ook enkele kritische geluiden noteren. Vooreerst was er een anonieme brief over de opening en de uitnodigingen die hiervoor verdeeld werden. Anonieme brieven worden door ons niet gepubliceerd en de inhoud leek ons ook niet zo duidelijk en relevant. Wat echter wel belangrijk lijkt is de vrees voor verkeersoverlast in de Kathelijnestraat. Enkele inwoners spraken ons hier over aan en de oppositiepartij Hoogstraten Leeft lichtte haar visie hierover toe aan de pers. Wij vatten samen: Na een bevraging door Hoogstraten Leeft bij de Hoogstraatse bevolking in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 bleek 66 % van de bevolking positief te staan tegenover de bouw van een zwembad, ondanks de verhoging van de gemeentebelastingen. Daarom heeft deze partij steeds constructief meegewerkt aan de besluitvorming en er alles aan gedaan om de kostprijs binnen een vooraf gesteld bedrag te houden. “ Dank zij onze vastberadenheid is die maximumprijs (€650.000 per jaar) niet overschreden en hebben we de gemeente behoed voor een financiële kater. Bij de uitwerking hebben wij bij Sportoase erop aangedrongen om samen te werken met de bestaande Hoogstraatse fitnesscentra. Naast het zwembad is er ook een “Finse looppiste” aangelegd. Ook dit punt hebben wij mee op de agenda gezet. Als het aan ons had gelegen, dan was er ook een gymzaal gekomen, zodat onze atleten in eigen gemeente hadden kunnen sporten. We vinden het wel jammer dat, na de verkiezingen van 2012 en de vorming van

Sociaal aspect In 2007 werden de belastingen verhoogd, vooral in het perspectief van de bouw van een nieuw Woon-Zorgcentrum en het stedelijk zwembad. Nu deze projecten gerealiseerd zijn komt er vanuit de oppositie, bij monde van raadslid Jacobs van Anders, de vraag of deze verhoogde belastingtarieven nog wel nodig zijn gezien de goede financiële toestand van de stad. Vooral ook rekening houdend met de enorme kosten die op de bevolking afkomen inzake energievoorziening, water, het wegvallen van gratis elektriciteit en water, zou er nu meer gedaan kunnen worden

Het zwembad is onlangs geopend en de Hoogstraatse burger zal zijn weg nog moeten vinden. Voor 2016 wordt een huurprijs (beschikbaarheidsvergoeding) van 1,2 miljoen euro voorzien. Hier komt de Vlaamse Overheid in tegemoet met een bedrag van jaarlijks 319.800 euro en wordt er 168.000 euro voorzien als opbrengsten van de exploitatie.

16 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


in het Administratief Centrum van Hoogstraten in aanwezigheid van de drie burgemeesters uit Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel. Barbara Cloet volgt hiermee Bert Steelandt op die tijdelijk deze functie invulde na het ontslag van zonechef Marc Snels. Deze laatste ruilde Hoogstraten in voor Antwerpen waar hij directeur personeelsbeleid bij de politie werd. Barbara Cloet komt over van de politiezone Schoten en volgde een opleiding tot hoofdcommissaris. Een uitgebreid portret van de nieuwe korpschef leest u verder in dit blad.

Meerle Er komt een marktbevraging over de invulling van het raadhuis in Meerle. Iedereen is er wel van overtuigd dat dit historisch gebouw een belangrijke plaats moet innemen in de herinrichting van het dorpscentrum. Over de concrete invulling ervan lopen de meningen wel uit elkaar. de nieuwe coalitie tussen CD&V en N-VA, wij niet meer geraadpleegd werden. Nochtans zijn wij ervan overtuigd dat wij ook daar nog nuttig werk hadden kunnen leveren. Mede door onze alerte tussenkomsten op de diverse gemeenteraden werd de gemeentelijke bankwaarborg verminderd van drie naar één miljoen euro! Ook bij de verkeerscirculatie, zoals ze nu is uitgetekend, zijn wij niet geraadpleegd. Dat de Katelijnestraat praktisch volledig belast wordt met al het verkeer van het zwembad, kan voor ons niet door de beugel. Daar is die straat niet voor geschikt. Ze wordt nu al gebruikt als ‘ring’ rond

Hoogstraten met daarbovenop veel schoolgaande kinderen en jeugd. Een betere spreiding van het verkeer is noodzakelijk. Graag willen wij hierover op korte termijn aan tafel zitten om oplossingen uit te werken. HOOGSTRATEN LEEFT wenst Sportoase Stede Akkers veel succes en de bezoekers heel veel waterpret en zwemplezier!” Aldus het persbericht.

Nieuwe politiechef Op woensdag 6 januari 2016 legde de nieuwe chef van de politiezone Noorderkempen de eed af

Bij de herinrichting van Meerle staat ook een nieuwe invulling van het raadhuis hoog op de agenda. Het stadsbestuur heeft nu een marktbevraging op punt gezet en deze aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad keurde deze marktbevraging goed waarbij het college van burgemeester en schepenen volmacht krijgt de verschillende voorstellen te beoordelen en onderhandelingen te voeren over de drie beste voorstellen. Voor een goede kandidaat kijkt de stad ook verder dan de landsgrenzen. Ontegensprekelijk zal de dorpsinrichting in Meerle het hoofdthema worden op de dorpsraad in Meerle op 26 januari 2016. De Hoogstraatse Maand zal hieraan zeker de nodige aandacht besteden en het project “Meerle, ons dorp” in ons volgend nummer ruim belichten. (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 17


De nieuwe korpsoverste voor de Politiezone Noorderkempen

Barbara Cloet: “Geen nine-to-five-job” Marc Snels ging, Barbara Cloet kwam. De tweede vrouwelijke korpschef in de provincie Antwerpen en de jongste (37) van Vlaanderen. Jongste, jazeker, maar absoluut geen groentje, actief zoals ze al geweest is in verschillende vormen van het politiewerk. Daarom, luister naar de babbel waarvoor ze voor ons tijd wilde maken. Niet evident in een startperiode waarin men wel andere dingen aan het hoofd heeft.

Wie is Barbara Cloet?

de gevolgen die kinderen ervan moeten ondervinden. Geweldpleging, verwaarlozing, schoolverzuim… Problemen die ertoe kunnen leiden dat kinderen aan de rand van de maatschappij belanden of, erger nog, in de criminaliteit. Om deze ontwikkeling zo mogelijk in gunstige zin te keren zal de politie naast de vaststelling, de situatie opvolgen, doorverwijzen en/of signaleren aan de bevoegde diensten. Allicht een minder bekende politietaak, maar die we na ons gesprek met de korpschef meer en meer als noodzakelijk moeten kwalificeren. Gelet op de ter zake meer en meer zorgelijke maatschappelijke ontwikkelingen

In 1979 geboren in Etterbeek maar getogen, inbegrepen de lagere school, in Strombeek Bever. Middelbaar – economie, talen – aan het Maria Asumpta-lyceum te Laken. Nogal wat bijnaBrusselbloed in de aderen denken we dan. Niet dat men daarom te minder is, o nee, maar de overgang naar de ‘landelijke’ Noorderkempen vereist dan toch wat souplesse, ons gedacht. Maar daarover later meer. Al van jongs af aan had Barbara Cloet een uitgebreide interesse voor politie en nog meer bepaald voor het gevangeniswezen. Of ze daarom als klein meisje niet met de poppen heeft gespeeld maar met speelgoed-Whisper.300 van Smith&Wesson, of ze toen al stoute kinderen in het tuinhuisje heeft opgesloten, dat zijn we vergeten te vragen. Hoe dan ook, de criminologie-studie aan de Leuvense unief was een logische voortzetting van haar jeugdige gedrevenheid. Met in het verlengde enkele jaartjes wetenschappelijk medewerker aan vermelde unief. Doende met een onderzoek naar de verhouding bevolking/justitie.

Naar de politie Genoeg Leuven in 2003, en inschrijving als aspirant-commissaris in de nationale politieschool voor een fulltime opleiding (anderhalf jaar) tot politieofficier. En die uitzicht biedt op de graad van politiecommissaris, indien men met vrucht de studie over de totaliteit van het politiewerk beëindigt. Waarna men op zoek kan gaan naar een passende job binnen het dienstwezen…

Aan het echte werk …die in 2005 gevonden wordt in Brussel als beleidsmedewerker bij het commando van de spoorwegpolitie. “De Spoorwegpolitie (SPC) is een politiedirectie belast met de veiligheid, de levenskwaliteit en de politionele steun in het raam van het transport van personen en goederen.” Zo luidt het op de website. Voldoende gespoord in 2007 en de overstap gemaakt naar de VIMA, vertaald: de politiezone Vilvoorde-Machelen. Om er als strategische coördinator (nog steeds met de graad van commissaris) werkzaam te zijn bij de interventieafde-

Volgende stap: de zonechef

Barbara Cloet 1979: geboren in Etterbeek 2003: criminologie-studies afgerond in Leuven 2003: opleiding politieofficier 2005: De Spoorwegpolitie (SPC) 2007: strategische coördinator politiezone Vilvoorde-Machelen 2011: politiezone Schoten (Jeugd en Gezin) 2016: Zonechef Noorderkempen Woont in Brasschaat Werd 3 jaar geleden moeder van een zoontje en heeft twee oudere pluskinderen in een nieuw-samengesteld gezin.

Eens groter geworden was de oorspronkelijke ambitie van de kleine Barbara geenszins bekoeld. Een hogere trede op de politieladder, die van hoofdcommissaris ligt in het bereik van eenieder die na 9 jaar anciënniteit in de graad van commissaris een opleiding volgt met het oog op het behalen van het zogenaamde ‘directiebrevet’. En Barbara zal niet Cloet heten als ze dat diploma niet zou halen. Om de poort te openen naar de graad van hoofdcommissaris die bij vacature uitzicht geeft op de benoeming tot zonechef. En die vacature kwam er; in de zone Noorderkempen. Drie kandidaten waagden zich aan de selectieproef maar het was Barbara Cloet die zich op de hoogste podiumplaats wist te hijsen. Met als gevolg dat zij op 6 januari jl. de eed mocht afleggen in handen van de burgermoeder van Hoogstraten, in diens functie van voorzitter van het Noorderkempense politiecollege. Dat gevormd wordt door de burgemeesters van Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel, de drie gemeenten die de zone Noorderkempen bevolken.

De betrachting ling. Zeg maar het aansturen van de verschillende zonale interventieploegen. Na deze ervaring wendt Barbara Cloet de steven naar de politiezone Schoten, om zich te bekwamen in het recherchewerk. En meer nog, bij de dienst Jeugd en Gezin. Een niet genormeerde (zie kader) politiefunctie die naar ons aanvoelen onze toekomstige korpschef zeer ter harte gaat. Kort gezegd, deze dienst treedt op bij moeilijkheden binnen de familiale context. Meer bepaald

18 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Komende uit werkgebieden aan de rand van Brussel en Antwerpen gaat de nieuwe zonechef in een andere wereld terechtkomen. In de Noorderkempen zal zij niet langer met de typische stedelijke criminaliteit geconfronteerd worden, maar met, om maar iets te noemen, delicten die bij uitstek gelinkt zijn aan een grensgebied. En, een stedelijke bevolking is geen landelijke. De politie staat hier veel dichter bij de bevolking, wat meer kwaliteit en diepgang van de politie vereist. Trouwens één van de werkpunten die de


nieuwe zonechef bovenaan haar prioriteitenlijst heeft geplaatst.

De moraal Mogen we eens een open deur instampen door te zeggen dat de veldwachter per fiets en met de matrak gewapend café- en burenruzies, kruimelen veedieven, wildebrassen en buitenslapers te lijf ging, allang folklore is. Dat pv’s allang geen processen-verbaal meer zijn, maar dossiers. Die moeten opgevolgd worden, eventueel moeten gelinkt worden aan gelijklopende zaken in andere zones. Dat het visueel waargenomene, het boekske, de schrijfmachine vervangen zijn door het digitale. Die de criminaliteit zich ondertussen uiteraard ook eigen heeft gemaakt. Wat daardoor van de politie veel meer inzet, inzicht, en vooral deskundigheid vergt. Mogen we misschien nog even de vergelijking met de veldwachter maken, die goeie ouwe garde die kon volstaan met een flinke dosis mensenkennis en aanverwante wetenschappen. Kortom, de nieuwe korpschef zal zich niet geplaatst zien voor een makkie. En, geen nineto-five job waarvan ze zich trouwens terdege bewust is. Daarom mevrouw Barbara Cloet, mogen wij u vanwege dit bescheiden maandblad van harte veel succes toe wensen. Bedankt voor de ons toegestane tijd – niet zo evident in uw rodage-periode, en tot we mekaar nog eens tegenkomen. Maar dan liefst niet in politionele omstandigheden. (nad)

Zoals gezegd, de zorg voor ‘jeugd en gezin’ hoort niet tot wat heet de 7 ‘genormeerde’ politietaken: interventie, verkeer, onthaal, openbare orde, recherche, slachtofferbejegening en wijkwerking. Zoals ook gezegd hecht onze nieuwe korpschef veel belang aan deze zorg. Niet alleen vanuit het oogpunt van de signalering, maar zeker ook ter voorkoming van marginalisering en criminaliteit. Zij is dan ook van oordeel dat hiervoor een 8ste genormeerde politietaak op zijn plaats zou zijn. Nu, hiervan ‘Brussel’ nog overtuigd krijgen en tot de daad doen overgaan, dat zal ook nog wel een zorg zijn. Denken wij.

Barbara Cloet legt de eed af in handen (nou ja handen) van het politiecollege. Gevormd door de burgemeesters Tinne Rombouts (Hoogstraten), Frank Wilrycx (Merksplas) en Dorien Cuylaerts (Rijkevorsel) -Foto Gazet van Antwerpen.

Hoe is de politie georganiseerd? Bijna 39.000 politiemensen en administratieve medewerkers maken deel uit van ‘de’ politie. Deze is gestructureerd op twee niveaus: de federale (met een beetje goede wil te vergelijken met de vroegere rijkswacht) en de lokale politie (de vroegere stedelijke en landelijke politie) die bestaat uit 192 politiezones. Zowel de federale als de lokale politie wordt ingedeeld in vier verschillende kaders: het hulp-, het basis-, het midden- en het officierskader. Vergelijk het met het bedrijfsleven: de werkvloer bestaat uit het hulp-, en basiskader dat geleid en begeleid wordt door het middenkader. En maak van de officieren de managers en general-managers die op de winkel moeten passen. Een politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten van de politiezone. De korpschef licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten

aangaat, en geeft kennis van de initiatieven die men overweegt te nemen met betrekking tot het zonale veiligheidsbeleid. Hij/zij brengt verslag uit over de werking van het korps en brengt het college op de hoogte van klachten aangaande de werking of het optreden van zijn/haar personeel. Het politiecollege beslist over de uitgaven van de politiezone binnen de machtiging die ze daartoe krijgt van de politieraad . De politieraad is een ‘politiek’ orgaan binnen een politiezone. In deze raad zetelen enerzijds de politieraadsleden en anderzijds de burgemeesters van de verschillende gemeenten van de zone. De leden van de politieraad worden verkozen door en binnen de gemeenteraden. De politieraad staat in voor de organisatie en het beheer van de politiezone. Eigenlijk is het zo een beetje zoals het schepencollege en de gemeenteraad.

Lokale politie Noorderkempen Hoogstraten behoort, samen met de gemeenten Rijkevorsel en Merksplas tot de politiezone Noorderkempen. Het algemeen beleid en het beheer van de politiezone gebeuren door de politieraad. Deze is samengesteld uit 17 leden, gekozen uit de respectievelijke gemeenteraden en de drie burgemeesters.

van Hoogstraten om 20 uur. Hoogstraten vaardigt acht politieraadsleden af: Adams Danny, Jansen Michel, Jacobs Alfons, Van Aperen Roger, Ver-

meeren Johan , Snoeys Herman , Sterkens Maria, Van Der Linden Dirk. Het politiecollege staat in voor het dagelijks bestuur en is samengesteld uit de drie burgemeesters. Ook de korpschef en de secretaris van de politiezone wonen de vergaderingen bij. (bron www.hoogstraten.be)

De openbare vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek. Ze vinden plaats op de eerste maandag van een aantal maanden in het stadhuis

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 19


WONEN

Woning Poeleinde 1 moet blijven, villa Horsten gaat plat

Huizenruil in Wortel WORTEL – De woning Poeleinde 1, laatst bewoond door de familie Goetschalckx, moet blijven staan en het ouderlijk huis, zeg maar de villa Horsten gaat tegen de vlakte. Dat is het resultaat van een ruil van de twee eigendommen én van de wetgeving, die het slopen van de ene woning verbiedt en het afbreken van de andere toelaat. Leg dat maar eens uit in Wortel….. oorlog naar Turnhout. Coop moest zijn job bij smid Peeraer laten staan, werkte een tijdlang in een garage en eindigde als chauffeur. Het huis werd verkocht aan Louis Goetschalckx – Christiaensen en kwam daarna in het bezit van Jef Goetschalckx en Cor Van Gestel.

Een verwittigd man In 2010 koopt Jan Martens, nu zaakvoerder van bvba Ludo Van Calster, het huis met de bedoeling er een grote eigen woning in pastorijstijl te bouwen. De man is nochtans op de hoogte dat het niet vanzelfsprekend is dat het huis weg mag. De notaris en de dienst ruimtelijke ordening hebben hem duidelijk verwittigd.

Jaak (Coop) Versmissen, bouwheer van de woning Poeleinde 1.

Mil Horsten, bouwheer van de villa Worteldorp 16, ontwierp in 1935 de woning van Jaak Versmissen langs Poeleinde.

POELEINDE 1

kwam daar niet aan te pas in die dagen”, zegt Godelieve, die het reilen en zeilen hier in het Hoogstraatse nog op de voet volgt.

De woning Poeleinde 1 werd gebouwd in opdracht van Jaak (Coob) Versmissen. Coob werd geboren in 1902 als zoon van Jos Versmissen, die in de kolonie werkte, en Mie (Maria) Versmissen. Samen woonden ze in de kapelanie bij de kerk van Wortel.

Coop Versmissen heeft er niet zo lang gewoond. Zijn vrouw Maria Verheyen kon het niet gewoon worden in Wortel. Daarom verhuisde het koppel kort na de Tweede Wereld-

Martens doet twee bouwaanvragen. De eerste wordt door het schepencollege goedgekeurd op 1 augustus 2011 en de tweede op 24 september 2012. Maar zoals te verwachten was, worden beide beslissingen van het schepencollege door de provincie vernietigd, de eerste op 27 oktober 2011, de tweede op 24 januari 2013. De reden die de provincie aanhaalt is eenvoudig en logisch: de bouwaanvraag is in strijd met de decretale bepalingen (lees de wetgeving). Maar Martens laat het daar niet bij. Hij gaat tegen de beslissing van de provincie in beroep bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. Ook daar

Coop, die vijftien jaar lang bij smid Peeraer op de Grote Plaats werkte, zou naar verluidt rijk getrouwd zijn. Zijn vrouw, Maria Verheyen met wie hij in 1936 trouwde, was in elk geval de dochter van de welstellende familie Verheyen. Die familie was generaties lang eigenaar van de Lokerenmolen, die toen langs De Merodelei in Turnhout stond. Hoe dan ook, nog voor hun huwelijk begon men in 1935 met de bouw van hun woning in de achtertuin van de kapelanie langs Poeleinde. Het ontwerp van het huis noemt men nu “Nieuwe zakelijkheid” en is volgens monumentenzorg in de regio een voorbeeld van de eerste moderne architectuur, waarin de functie het belangrijkst was en nieuwe materialen gebruikt werden. Volgens de nu 79 jarige Godelieve Versmissen, de dochter van Coop Versmissen die nu in Herenthout woont is het huis getekend en gebouwd door aannemer Mil Horsten. “Een architect

Het uitzicht van de woning Poeleinde 1 moet men behouden. De nieuwe eigenaar mag de woning uitbreiden en het interieur aanpassen.

20 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WONEN bijt Martens in het zand. De zaak wordt behandeld op 6 mei 2014 en in zitting van 29 september 2015 beslist de Raad dat er geen redenen zijn om de beslissing van de provincie te vernietiging.

Een bocht van 180 graden Tot driemaal toe haalt Martens dezelfde argumenten aan om zijn gelijk te halen, namelijk een 15 bladzijden dik dossier opgemaakt door architect J.V.L. waaruit moet blijken dat de woning enkel goed is voor de sloop. Maar Martens komt hier goed weg. Nog voor de uitspraak van de Raad voor vergunningsbetwistingen kan hij de woning verkopen aan Wim Brosens, de eigenaar van de villa Horsten en wordt hij eigenaar van die villa, die hij zal slopen om daar zijn ding te doen. Toppunt is dat dezelfde architect, die de vernietigende nota schreef, ingaat op de vraag van de nieuwe eigenaar om de woning te renoveren en aan te passen. Er zijn architecten die gelet op de door hen geschreven nota, om deontologische redenen zo’n opdracht zouden weigeren. Maar eind goed al goed. Het uitzicht van de woning Poeleinde 1 blijft behouden, wordt vergroot en wordt aangepast aan de normen van deze tijd zoals het hoort.

WORTELDORP 16 De woning Worteldorp, die door iets ouderen nog steeds de villa Horsten wordt genoemd, werd in 1950 gebouwd door - hoe kan het anders – aannemer Mil Horsten. Het is verwonderlijk dat hij zijn drie ongehuwde zusters Josepha, Honorine en Louisa kon over-

tuigen om voor de bouw van hun winkelhuis Worteldorp ….(nu ASB) in 1933 een beroep te doen op Eduard Van Steenbergen, een van beste architecten in die tijd. Dat hij in 1935 voor Coop Versmissen zelf een toonaangevend ontwerp maakt, maar uiteindelijk in 1950 voor zijn eigen huis kiest voor architect Stynen. Alhoewel Joseph-Louis Stynen moderne gebouwen oprichtte, zoals onder meer het SintErasmusziekenhuis aan de Luitenant Lippenslaan te Borgerhout (1970) en een vleugel van de Boerentoren aan de Eiermarkt te Antwerpen (van 1970 tot 1975) , was hij toch op de eerste plaats een traditioneel architect die vooral bekend staat omwille van de restauratie, het herstellen en vergroting en de bouw van kerken en oude historische panden. Mil Horsten gaf hem de opdracht een stijlvolle maar eerder traditionele villa met een rieten dak te bouwen, een woning zoals er in die dagen wel meer gebouwd werden vooral in gemeenten als Brasschaat en andere. Stynen was de architect die de heropbouw van de Sint-Katharinakerk voor zijn rekening nam en was ook de ontwerper van het nu afgebroken moederhuis en van de woning Geerts, die we nu kennen als de feestzaal Vandersmissen. De villa Horsten is zonder twijfel beeldbepalend in Wortel maar is, volgens monumentenzorg, wat architectuur betreft niet uniek genoeg voor de regio. Het huis mag dus volgens de letter van de wet verdwijnen. De woning was ook enorm groot en niet bepaald onderhoudsvriendelijk. De villa zal dus verdwijnen. Daar lig ik niet echt wakker van, wel van wat er in de plaats zal komen: juist, een batterij appartementen…… Wortel zal nooit nog hetzelfde zijn. (fh)

Het statuut van een woning EEN MONUMENT Een monument is een gebouw dat architecturaal van bovenlokaal belang is om zijn historische, artistieke en/of sociaal-culturele waarde. De bescherming als monument heeft beperkingen en voordelen. Aanpassingen en verbouwingen mogen enkel uitgevoerd worden na goedkeuring door het Agentschap Onroerend Erfgoed, ook wat het interieur betreft. Tegenover deze beperkingen staat de mogelijkheid om 40 % subsidie te ontvangen voor de restauratie en het onderhoud van het gebouw. Hoogstraten telt 47 als monument beschermde gebouwen. In Hoogstraten 20, in Meerle 8, Meer 7, in Meersel-Dreef 5, in Minderhout 4 en in Wortel 3.

WAARDEVOL ERFGOED Een gebouw dat op de vastgestelde lijst van bouwkundig erfgoed staat moet beeldbepalend zijn en architecturaal van lokaal belang. Het zijn dus gebouwen die in hun regio representatief zijn voor een bepaalde bouwstijl. De administratie stedenbouw en de lokale besturen hebben volgens de wetgever een ‘zorgplicht’ voor deze gebouwen. Ze mogen dus wel aangepast worden op voorwaarde dat het bestaande uitzicht behouden blijft. De overheid geeft geen subsidies, maar de woningen moeten niet noodzakelijk aan de energienormen van vandaag voldoen. Hoogstraten telt in totaal 448 gebouwen die ingeschreven staan op de ‘vastgestelde lijst’. In Hoogstraten zelf 261, in Meerle en Meersel-Dreef samen 65, in Meer 47, in Wortel 38 en in Minderhout 37. Het is spijtig dat veel eigenaars van een woning die ‘op de lijst’ staat daarvan niet op de hoogte zijn.

ANDERE WONINGEN Andere woningen mogen normaal, na vergunning, gesloopt worden. Wanneer de grond in een bouwzone gelegen is mag de eigenaar er op bouwen indien hij de richtlijnen voor de betrokken eigendom respecteert. Dit is ofwel een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ofwel een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Daar wordt de afstand tot de straat, de bouwdiepte, de hoogte van de kroonlijst, de nok van het dak enz. beschreven. Voor monumenten en woningen die op de ‘goedgekeurde lijst’ staan is een openbaar onderzoek noodzakelijk. Voor de andere niet, tenzij de bouwheer vraagt om af te wijken van de vastgelegde normen.

Wortel zal nooit nog hetzelfde zijn. Deze beeldbepalende woning moet plaats maken voor appartementen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 21


TUINBOUW

Proefcentrum Hoogstraten en partners in de prijzen Innovatief onderzoek naar tomatenvaccin PMV®-01 Pepinomozaïekvirus (PepMV) veroorzaakt al een tiental jaren wereldwijd aanzienlijke kwaliteits- en productieverliezen in de tomatenteelt onder glas. Sinds enkele jaren is 50 tot 100% van de tomatenteelten in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, … besmet met dit virus. Op vraag van de tomatentelers sloegen drie Vlaamse onderzoekscentra (Scientia Terrae, Proefcentrum Hoogstraten en Proefstation voor de Groenteteelt) de handen in elkaar om te zoeken naar beheersingsmaatregelen om de schade door dit virus te beperken. Met ondersteuning van de volledige Belgische tomatensector werd er een landbouwonderzoeksproject (IWT project – Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) uitgeschreven, dat goedgekeurd en zelfs tweemaal verlengd werd. Zes jaar onderzoek leidde uiteindelijk tot een vaccinatiestrategie waarbij tomatenplanten in een jong stadium gevaccineerd worden met een milde PepMV variant om de planten te beschermen tegen latere infecties met agressieve varianten. Tijdens dit zesjarig durende onderzoeksproject werden in een eerste onderzoeksfase tomaatplanten, besmet met PepMV, verzameld en uit deze planten werden diverse isolaten en stammen van dit virus gecatalogeerd en gerangschikt op basis van hun verschillen in RNA structuur en agressiviteit van aantasting. De verschillende isolaten werden opgezuiverd zodat verder onderzoek met deze stammen mogelijk werd. In de serre werden tomaatplanten met deze isolaten besmet zodat voor elk isolaat afzonderlijk de aard en agressiviteit van de symptomen beschreven kon worden.

Onderzoeksteam glasgroenten van het Proefcentrum Hoogstraten: v.l.n.r. Lore Van Looveren, Wendy Van Lommel, Sanne Van Gool, Rob Moerkens en Roel Vanderbruggen). Uit deze fase van het onderzoek werd een milde variant van het PepMV virus ontdekt. De milde variant werd zorgvuldig geselecteerd en aan de hand van een hele reeks efficiëntiestudies werd een bijzonder goede werking aangetoond. Dit milde virus gaf nagenoeg geen of nauwelijks symptomen zodat geen productie of kwaliteitsverliezen vastgesteld werden. In een tweede fase van het onderzoek werden op basis van zgn. ‘cross-protectie strategie’ gezonde planten met het milde virus gevaccineerd zodat latere infecties met andere agressieve stammen niet meer mogelijk zouden zijn. Deze strategie werd gedurende een aantal teeltseizoenen succesvol uitgetest en geoptimaliseerd. Op kleine schaal werd in de serres van de proefcentra, onder zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden, deze werkwijze uitgetest. Dit leidde in deze fase van het onderzoek tot hoopvolle resultaten. We konden besluiten dat planten die met het milde virus gevaccineerd waren geen symptomen meer vertoonden wanneer ze in een latere stadium besmet werden met een agressievere stam van het virus.

Doorteelt van tomaten onder glas. 22 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In een derde fase van het onderzoek werden op grotere schaal praktijkproeven aangelegd. Te-


TUINBOUW vens werd de firma De Ceuster nv bereid gevonden om voor dit product de erkenningsprocedure aan te pakken zodat het product op de markt kon gebracht worden. In samenwerking met De Ceuster werd er een ‘vaccinatiestrategie’ uitgewerkt die in de praktijk toepasbaar en haalbaar was. He bedrijf investeerde in de formulering, het productieproces met uitgebreide kwaliteitsbewaking, en een registratiedossier om het tomatenvaccin, dat PMV®-01 gedoopt werd, op Europees niveau te registreren als gewasbeschermingsmiddel voor de beschermde tomatenteelt. Op basis van urgentie en gebrek aan alternatieve controlemaatregelen werd PMV®-01 toegelaten in België voor een periode van 120 dagen. Intussen is het middel toegelaten in België, Nederland,

Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Marokko. Momenteel is de actieve stof erkend in Europa en wordt de ontwikkelde ‘vaccinatiestrategie’ in de tomaatsector zeer breed toegepast.

Hanssen - Scientia Terrae vzw, Dr. Rob Moerkens - Proefcentrum Hoogstraten en Ir. Lieve Wittemans - Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver.

De Wetenschappelijke Raad van het Phytofar, Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling van een Duurzame Landbouw, reikt elk jaar de Phytofarprijs uit aan projecten die bijdragen tot een duurzame landbouw.

Het hogergenoemd onderzoekswerk werd hierdoor bekroond met deze belangrijke erkenning en bijdrage tot oplossen van een wereldwijd probleem in de teelt van tomaten. In oktober 2015 ontving het product PMV®-01 de tweede prijs in de Bernard Blum Award, een wereldwijde prijsvraag voor de meest innovatie biocontrole oplossing. De prijs werd uitgereikt tijdens het ABIM congres in Basel, de grootste meeting van de biopesticide industrie wereldwijd. (Rob Moerkens, Wendy Van Lommel en Ward Baets / js)

De wetenschappelijke prijs werd in 2013-2014 toegekend aan het project “PMV®-01 vaccinatiestrategie tegen schade door Pepinomozaïekvirus in de tomatenteelt” ingediend door het onderzoek consortium bestaand uit Dr. Ir. Inge

Uitreiking Phytofarprijs aan het onderzoekconsortium. Centraal v.l.n.r. Lieve Wittemans-Proefstation Groenteteelt, Inge Hanssen-Scientia Terrae en Rob Moerkens-Proefcentrum Hoogstraten).

DE NOORDERKEMPEN

VERKOOPT

4 appartementen

Openingsuren:

Ligging: Minderhoutdorp te Minderhout Specificaties: 1 en 2 Slaapkamers - Ondergrondse parking Terras - Fietsenberging - Berging in de kelder

Prijzen vanaf

139.000,00€

Inschrijvingsvoorwaarden:  Voldoen aan de opgelegde inkomensvoorwaarden

incl. BTW

dinsdag t/m vrijdag: 10.00u – 12.00u, maandag: 16.00u - 18.00u Zie brochure op www.denoorderkempen.be

 Meerderjarig zijn  Eigendoms-voorwaarde: o.a.

geen andere woning of perceel voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.

 Inschrijvingsgeld: 50,00 EUR per register. BELANGRIJK: Rangorde wordt bepaald door datum en moment van inschrijving. Voor bijkomende info en inschrijving: De Noorderkempen, Kweekstraat 4B te 2330 Merksplas, Eveline Snels: 014/63.95.97 - www.denoorderkempen.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 23


SPORT

Sportlaureaten 2015 - de kandidaten Op zaterdag 20 februari heeft de jaarlijkse sportlaureatenviering plaats in de Rabboenizaal. De sportraad van Hoogstraten viert dan alle sporters die belangrijke overwinningen behaalden of die uitzonderlijke prestaties leverden tijdens het voorbije jaar. Uit die kandidaten wordt ook de sportman en sportvrouw gekozen. Ook de sporttiener, sportploeg en -vereniging worden gevierd. Wij stellen de kandidaten even voor. SPORTTIENER Vanuit de atletiekvereniging Noorderkempen werd Anne-Sophie Bremans genomineerd. Zij behaalde bij het veldlopen de eerste plaats bij de criteriumcross KAVVV in de categorie Benjamin meisjes. Dit is een regelmatigheidsprijs over 6 crossen. Anne-Sophie behaalde op 1 februari 2015 in Duffel de derde plaats op het provinciaal Kampioenschap.

Omdat veldlopen voornamelijk een wintersport is, heeft Anne-Sophie zich sinds vorig seizoen ook toegelegd op zwemlopen. Jeugdzwemloop is de jeugddiscipline van triatlon, waarbij tot 12 jaar nog niet gefietst wordt, maar de atleten enkel zwemmen en aansluitend direct lopen. Op het Vlaams kampioenschap in Wachtebeke behaalde ze de derde plaats. Vanuit Ponyclub Sint Clemens uit Minderhout werd Maité Desmedt genomineerd. Nadat zij provinciaal kampioen werd in april, lukte zij er ook in om nationaal kampioen dressuur in de hoogste reeks DL2 bij de pony’s te worden, iets waar nog nooit iemand van ons Gewest Hoogstraten in gelukt was.

SPORTVROUW De sportvrouw van het jaar 2013, Heleen Adams, werd opnieuw voorgedragen. Heleen Adams is een talentvolle triatlete uit Minderhout. Zij maakt deel uit van het topsportteam van de Antwerpse triatlonclub Atriac waar ze begeleid wordt door topsporttrainer Bart Decru. Naast een druk sportief leven studeert Heleen aan de KU Leuven haar laatste jaar Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

Anne-Sophie Bremans

Maité Desmedt

In een sterk bezette individuele sprinttriatlon in Doornik werd Heleen knap vierde. In Izegem werd ze met het dames Atriacteam Belgisch kampioen ploegentriatlon. Verder won Heleen in 2015 de prestigieuze “Antwerp Triatlon” en werd ze vierde op het Belgisch kampioenschap kwarttriatlon bij de elitedames U23. Karin Donckers werd al verschillende keren verkozen tot sportvrouw van het jaar. Zij is professioneel met deze sport bezig en heeft opnieuw een ongelooflijk sterk jaar achter de rug. 54 keer nam ze deel aan een internationale eventingwedstrijd. Hiervan behaalde Karin 9 maal een eerste plaats, 5 maal een tweede plaats en 4 maal een derde plaats. Ze naam deel aan het Europees Kampioenschap Eventing 2015 in Blair Castle met paard Fletcha van ’t Verahof en voor de kenners vermelden we haar mooiste overwinningen op 3* niveau. Met paard Fletcha van ’t Verahof won ze de wedstrijden in Strzegom en Sopot, beide in Polen. Met paard Gini ten Hunsel mocht ze de ereronde rijden in het Belgische Arville en met paard Grandioz behaalde ze de eerste plaats in het Roemeense Floresti.

24 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Heleen Adams

Karin Donckers


SPORT in Bornem, nam hij deel aan vele marathons, ultra-marathons waaronder de marathon des sables, fietsmarathons en triatlons. Dit jaar trok hij naar het Amazon Rainforest in Brazilië voor de UVU Jungle marathon, de zwaarste marathon ter wereld. Hij behaalde individueel een 10de plaats met een 1ste plaats per ploeg in dezelfde wedstrijd. Igor Sevenans is een kruisboogschutter van de Verenigde Vrienden Meer. Hij is bestuurslid van de vereniging en is lid van het hoofdbestuur van de Kempische Bond. Hij werd algemeen kampioen in die Kempisch Bond en was winnaar van de grote prijs der Kempen. Op het Belgisch kampioenschap werd hij 3de en op het Provinciaal kampioenschap werd hij 2de. Hij was winnaar van een rozenprijs en behaalde nog verschillende ereplaatsen. Bert Martens nam deel aan de kwalificatiewedstrijden Ironman in Zurich en Barcelona. Hij behaalde in zijn eerste Ironman, de zwaarste in zijn soort, een 54ste plaats in de fantastische tijd van 9 uur en 16 minuten. Hij was 4de Belg. Het zwemgedeelte van 2.4 km deed hij in 1:00:50. 180 km fietsen in 4 uur en 51 minuten en tenslotte de marathon van 42 km in 3 uur 17 minuten.

Nele Revyn

SPORTMAN

Ook Nele Revyn is net als Karin Donckers lid van rijvereniging Sint Clemens uit Minderhout. Zij behaalde een 22ste plaats op het Europees Kampioenschap te Bialy Bor Polen en werd er 4de met het team na grootmachten als Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittanië.

Erik Scharpé is, zoals u al eerder kon lezen in ons maandblad, een man die elk jaar opnieuw zijn grenzen wil verleggen. Nadat hij in 1999 deelnam aan de dodentocht (110 km wandelen)

De sportlaureatenviering gaat door op zaterdag 20 februari in de Rabboeniezaal. Iedereen is hier op uitgenodigd. Je moet wel inschrijven via sport@hoogstraten.be en dit voor 14 februari. (rb)

Eric Scharpé

Igor Sevenans

Bert Martens

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 25


De jongste ‘vrijwilligster’ in Woonzorgcentrum Stede Akkers

Sien Alen: nog jong, maar ze weet wat ze wil Aanbellen hoefde niet. De voordeur van de familie Alen in de Steenbakkerstraat, zwaaide bij mijn aankomst gastvrij open. Dacht ik. Het toeval wilde echter dat net andere gasten werden buitengelaten. Dat maakte de ontvangst er niet minder warm op. Zeker Sien stond van ongeduld te trappelen voor het interview met De Hoogstraatse Maand. Na onze afspraak had ze de dagen afgeteld, zo vertelde haar mama. Sien zette zich dan ook onmiddellijk aan tafel, mama verdween in haar werkkamer, en wij beidjes konden onze babbel beginnen. Maar wie is Sien en waarom deze babbel met haar? Sien is een parmantig twaalfjarig meisje uit Hoogstraten, de jongste dochter van Kristof Alen en Nina Van Winckel, zus van Bo en kleindochter van Lieve Vrints. Papa is sportfunctionaris in Wuustwezel, mama lerares wiskunde en fysica in het Klein Seminarie en, in bijberoep, een niet onverdienstelijke fotografe. Getuige hiervan prachtige zwart-wit foto’s van vooral baby’s, kinderen en bejaarden. Sien is een meisje zoals vele twaalfjarigen: heel gewoon en ook toch weer net ietsje anders, en wat Sien betreft, ook dat ietsje meer dat haar bijzonder maakt. Omdat ze bij het leren wat extra ondersteuning kan gebruiken gaat ze naar de basisschool Berkenbeek in Wuustwezel waar ze het laatste jaar Basisaanbod (T8) volgt. Zo zegt ze, met de nodige afkeer en een schuine blik richting mama’s werkruimte, dat ze wiskunde maar niets vindt en dus niets voor haar. Wat ze met wapperende hand

en wegwerpbeweging nog eens extra onderlijnt. In deze geen mama-effect dus. “Maar ja,” zucht ze, “je moet later wel betalen en zo, en dan moet je natuurlijk wel kunnen rekenen.” Talig, zo zal blijken uit ons gesprek, is zij des te meer. Sportief is ze ook. Hier wel een papa-effect? In haar prille kinderjaren deed ze aan dansen, maar nu voetbalt ze twee keer per week bij HVV Hoogstraten. “Nog geen competitie,” weet ze te vertellen, “eerst de techniek goed inoefenen.” Verder is ze, wat muziek betreft, fan van Violetta en Stromae. Kortom een niet zo ongewone jonge puber dus. Maar wat Sien óók is, en daarin is zij dan bijzonder, zij is voor haar leeftijd zeer sociaal, heeft een groot inlevingsvermogen en komt zeer zelfverzekerd over. En wat daarbij centraal staat, is haar uitgesproken interesse voor alles wat met zorg en verzorging te maken heeft. Ze weet dan ook al precies waar - VTI Spijker - en wat ze verder wil studeren: Voeding en Verzorging.

Turnen en Bingo En dat brengt ons bij de reden waarom De Hoogstraatse Maand aan haar een artikel wil wijden. Want wat blijkt? Sien heeft geen geduld om te wachten tot ze is afgestudeerd. Tijdens de schoolvakanties loopt ze al ‘stage’ in het Woonzorgcentrum Stede Akkers. En daarmee is ze echt wel de jongste ‘vrijwilligster’ van heel het woonzorgcentrum. Dus, dachten we, een babbel met Sien meer dan waard. Sinds de kerstvakantie 2014 gaat Sien elke schoolvakantie twee keer per week naar het woonzorgcentrum in blok D. Maandagvoormiddag als de bewoners turnen en donderdagnamiddag tijdens het bingo. In beide heeft ze duidelijk haar taken. Eerst ziet ze er mee op toe dat de bewoners veilig in de turn- en/of bingoruimte geraken. De rollators netjes parkeren en terug ophalen bij afloop; een handje toesteken als het ergens niet goed vlot met het verkeer in de gangen; de zorgkundige helpen om de mensen comfortabel te installeren: zoals bv. een kussen goedleggen, een zetel of rolstoel goed richten enz. Allemaal kleine zorgtaakjes en zorgbehoeften van bewoners waar Sien oog voor heeft. Natuurlijk altijd onder toezicht. Tijdens het turnen, assisteert ze ergotherapeute An Aerts: een bal naar de bewoners werpen en terug opvangen; een gevallen bal oprapen en weer terugwerpen... Veel plezier heeft ze bij het ‘tennissen’. Neen, geen Wimbledontoestanden. Wel een in een lus gevouwen isolatiebuis waarmee, als met een tennisraket, een opgeblazen ballon van de ene naar de andere bewoner wordt geslagen. Sien vindt het altijd weer enig om te zien hoeveel plezier de bewoners hiermee hebben en geniet er zelf ook van. Er wordt dan ook aardig wat gelachen. Ook het balspel geeft heel wat aanleiding tot hilariteit zoals wanneer de bal wegstuitert, ernaast gegrepen wordt of op iemands neus terecht komt. Bij het bingo gaat ze tussen twee mensen in zitten, zodat ze hen kan helpen de juiste ‘doppen’ te nemen, of de juiste plaats aan te wijzen waar het betreffende getal op de kaart moet worden gelegd. “We gebruiken geen houtenschijfjes,” zegt Sien, “maar plastic flesdoppen”. “Dat is voor de

26 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


mensen gemakkelijker om vast te nemen.” Om aan te tonen hoe moeilijk het voor sommige bejaarden is om een klein voorwerp op te nemen, brengt ze illustratief haar vingertoppen samen in een grijpbeweging. Soms moet ze het juiste getal ook nog een keer herhalen. “Want dat is zo bij oudere mensen,” weet ze, “de meesten horen niet meer zo goed.”

AppelSIEN Het liefst zorgt ze voor mensen met dementie. Waarom weet ze niet zo zeker maar met hen kan ze het vlotst omgaan en maakt ze soms grappige situaties mee. Ze zijn ook zo lief, vindt ze. Zo had ze tijdens de grote vakantie een dame met dementie die zij elke keer hielp bij het bingoën en waar ze erg aan was gehecht. Maar tijdens de herfstvakantie bleek dat de dame overleden was. “Zo gaat dat,” zegt ze “bij oude mensen. Nu zal ik iemand anders helpen.” Dat laatste zal alvast geen probleem zijn. An Aerts vertelt dat de bewoners erg gecharmeerd zijn van Sien, en wel allemaal door haar geholpen willen worden en met haar een babbeltje willen doen. Hoewel velen wel moeite hebben met haar naam. In hun jeugdjaren kwam de naam Sien hier

nog niet voor. “Als je mij ziet, denk dan maar aan een appelSIEN,” zegt Sien dan met een lach, aldus An, “dan zul je het wel kunnen onthouden.” Dat Sien op haar leeftijd zo nuchter omgaat met ouderdom en sterven is mogelijk eigen aan haar leeftijd – oude mensen gaan nu eenmaal dood maar het heeft wellicht ook te maken met haar kinderjaren toen ze als 6-jarige haar oma hielp om voor moemoe, haar overgrootmoeder, te zorgen. Ze herinnert zich nog dat ze de benen van moemoe mocht inwrijven om haar meer comfort te geven en ook dat ze boodschapjes schreef in het opvolgschriftje dat bij Moeke, een andere overgrootmoeder, op de kamer lag. Zo herinnert ze zich dat ze schreef: “Ik zal je glimlach missen.” Nadat Moeke overleden was, heeft ze afscheid van haar genomen. Ook nu nog gaat ze regelmatig met oma Lieve en oma Liliane naar het kerkhof om moemoe’s en Moeke’s graf te verzorgen. Of ze later voor ouderen dan wel voor jongeren wil zorgen, weet Sien nog niet goed. Met ouderen omgaan is wel moeilijker dan met jongeren, denkt ze. Hoe dan ook, hiervan is ze zeker: mensen helpen en voor mensen zorgen, dat wil ze. Veel succes nog Sien. (ac)

Woonzorgcentrum Stede Akkers

Het woonzorgcentrum (WZC) Stede Akkers is gelegen aan de Jaak Aertslaan en wordt beheerd door het OCMW van Hoogstraten. In totaal zijn er 154 eenpersoonkamers, waarvan 150 voor definitief verblijf en 4 voor kortverblijf. Per 19 bewoners is er een ruime, lichte en huiselijke leefruimte. Bezoek is gedurende de ganse dag mogelijk. ‘s Avonds worden de buitendeuren om 20.00 uur gesloten om de rust en privacy van de bewoners te respecteren. (bron www.hoogstraten.be)

foto © MMM-photo

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 27


28 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ST.GRANDSON in het gemeenschapscentrum HOOGSTRATEN – Op zaterdag 27 februari om 20.15 uur organiseert de cultuurdienst een optreden van ST. GRANDSON, een van de laureaten van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. ST. GRANDSON begon als een solo-project van singer-songwriter Benjamin Decloedt groeide op korte tijd uit tot een vierkoppige band. In die bezetting stootten ze ook door tot de finale van “De Nieuwe Lichting” en mogen we ze in Hoogstraten verwelkomen.

Verwacht je aan dromerige indiepop die je in vervoering zal brengen. St. Grandson opende in het verleden onder meer voor Milow en Amatorski en toerde door de grootste zalen van Nederland met Mister & Mississippi. Aan een full-album wordt hard gewerkt. Wie weet krijgen we daarvan alvast wat te horen in het gemeenschapscentrum. De bezetting: Benjamin (keys, guitar, vocals), Klaas (bass), Jolien (cello) en Laurens (drums) ST. GRANDSON op zaterdag 27 februari om 20.15 in de Rabboenizaal. Zie ook www.stgrandson.com. (fh)

CINE HORIZON FOR KIDZ

Brammetje Baas (film +5 jaar) HOOGSTRATEN De energieke Bram is zes jaar en hij kan heel wat dingen! Hij drumt op tafel, springt op de trampoline hoger dan zijn vader én hij kan wel drie meisjes op de kar over het schoolplein trekken. Bovendien kan hij zelfs al een beetje lezen! Er is eigenlijk maar één ding dat Brammetje helemaal niet goed kan en dat is stilzitten… Maar dat is nu net wat de meester wil: dat hij stilzit en luistert. Zijn strenge meester zet alles op alles om Brammetje in de pas te laten lopen. Als de meester door een ongeluk tijdelijk vervangen moet worden, komt een nieuwe leerkracht in de klas die het helemaal anders aanpakt en zijn lessen net wél goed afstemt op de leerlingen. Praktisch: Brammetje Baas, Nederlandstalige film van regisseur Anna van der Heide, op 17 februari om 13.30 uur in het auditorium van IKO Groenewoud. (fh)

CINE HORIZON The Dark House

Schrikkeljaar Een schrikkeljaar is een kalenderjaar met 366 dagen, in plaats van 365. Deze extra dag, een schrikkeldag, wordt ingevoerd om te voorkomen dat de kalenderjaren te veel gaan afwijken van het tropisch jaar. Een schrikkeldag valt op 29 februari en komt in de gregoriaanse kalender voor in elk jaar dat deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren. Deze hebben enkel een schrikkeldag als ze deelbaar zijn door 400. Zo was 1600 een schrikkeljaar, 1900 geen schrikkeljaar en 2000 weer wel. Volgens deze methode zouden er sinds het begin van onze jaartelling 488 schrikkeljaren zijn geweest, met het jaar 4 als eerste. Deze rekenmethode is echter pas in de meeste landen in 1582 met de invoering van de gregoriaanse kalender begonnen, de daarvoor gangbare juliaanse kalender had een andere methode die een grotere afwijking gaf. De naam schrikkeljaar komt van het Middelnederlandse scricken, wat oorspronkelijk ‘met grote passen lopen’ en ook ‘springen’ betekende. In het Engels overigens een ‘leap year’, wat ook ‘springen’ betekent. (fs/lvr)

HOOGSTRATEN Genesis lijdt aan een bipolaire stoornis. Na een jarenlang verblijf in psychiatrische inrichtingen trekt hij in bij zijn broer Ariki en diens tienerzoon. Hij voelt er zich niet thuis, want zijn broer is lid van een extreem gewelddadige gangsterbende. Genesis, vroeger een schaakkampioen, gaat een groepje Maorikinderen coachen voor het nationaal schaaktornooi. Ondertussen wordt zijn neef gedwongen de inwijdingsrituelen van de misdaadbende te doorlopen. De film, die op ware feiten berust, werd uitgeroepen tot één van de beste Nieuw-Zeelandse films ooit. Praktisch: The Dark House, film van de NieuwZeelandse regisseur James Napier Robertson op woensdag 17 februari om 20 uur in het auditorium van IKO Groenewoud (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 29


DEZE MAAND

Achtste Woordweek en Open week in Hoogstraatse Academie

Dat het klinkt, knalt, trilt, blinkt en bruist! HOOGSTRATEN - Van maandag 22 februari t.e.m. zaterdag 5 maart zet de Academie voor Muziek en Woord twee weken de deuren open. De topdagen zijn vrijdag 26 februari met de Theatertocht en zaterdag 27 februari met een Instrumentenmarkt in de voormiddag en ‘s avonds een Open Podium met Tapas. De twee opendeurweken zijn dit jaar opgebouwd rond een gemeenschappelijk thema: “Feest!”, met als subtitel: “Dat het klinkt, knalt, trilt, blinkt en bruist!”. Kortom: de perfecte gelegenheid om op een leuke manier kennis te maken met al het talent dat de academie te bieden heeft. Tijdens de weekdagen zijn er vooral kleine optredens, concertjes, workshops en open lessen. De grotere activiteiten volgen in het overlappende weekeinde: - op vrijdag 26 februari vanaf 19u de Theatertocht met straatacts door de drama- en toneeljongeren, - op zaterdag 27 februari om 10u30 de Instrumentenmarkt, waarin iedereen kan kennismaken met het ruime aanbod aan instrumenten van de academie. Wie weet ontdek je er wel een mooi muziekinstrument dat je zelf wil leren bespelen! - op zaterdag 27 februari om 20u het Open Podium met tapas, met toonmomenten van

eigen Woordcursisten, afgewisseld met live muziek van de Pop Jazzafdeling. Vrije inkom, alles in en rond de gebouwen van de Academie, Karel Boomstraat 44. Er is telkens gelegenheid om gezellig na te praten in het Woord- en Muziekcafé in en rond de hal van de academie.

26ste Wintertocht van Wandelclub De Noorderkempen Wie van de zalige rust en een weidse ruimte houdt, moet op 7 februari deelnemen aan de Winterwandeling van Wandelclub De Noorderkempen in Zondereigen. Vanuit zaal Het Schuttershof stapt men richting Merksplas. Enkel de wandelaars die de tocht van 6 km kiezen trekken over vernieuwde wandelwegen, aangebracht bij de recente ruilverkaveling rond het dorp, om via de Dodendraad terug te keren. De grotere afstanden (12-18-24-30 km) wandelen tussen de kale winterse velden naar het Moer en Bloksgoor, waar nog heel wat heidegebieden en natuurreservaten te vinden zijn. Zo bereiken zij de controleplaats in de Marckhoeve om er even te verpozen bij een lekker warm drankje of ander geestrijk vocht. Van hieruit gaan de drie grootste afstanden dan de verdere prachtige omgeving verkennen. Zij stappen o.m. door de Nattenloop, Zwartven en het Vennegebied. Deze regio is voor vele vogelliefhebbers van Vlaanderen ‘the place-to-be’, omdat talloze trekvogels de diverse vennen als ‘tussenhotel’ zien op hun verre tocht naar het zuiden of het noorden.

Onderweg komt men ook langs de plaats waar de rivier de Mark ontspringt, een zogenaamd kwelgebied waarbij het grondwater opborrelt in vele kleine mini-bronnetjes. Uiteindelijk keren ze allen terug via het gehucht het Geheul, passeren langs het domein Zwart Goor en Widar, beide leefgemeenschappen waar volwassenen met een handicap zinvolle dagactiviteiten worden aangeboden. Bij aankomst wachten vrijwilligers u op om u te verwennen met superlekkere pannenkoeken volgens eigen geheim recept. Een echte aanrader! Vertrek tussen 8 en 15 uur- inschrijving €1,10 (leden WSVL) en €1,50 (niet-leden) (fh)

30 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Je vindt het volledige programma van deze opendeurweken op website van de Academie: amwn.be . Je kan ook contact opnemen met de academie via info@amwn.be of op 014 69 95 39 (ms)

Radio Cosmos zoekt !! Omdat het alweer een hele tijd geleden is men destijds toch een hechte groep was, zijn enkele ex-medewerkers bezig met het organiseren van een Radio Cosmos reünie. Omdat men al een heleboel leden heeft kunnen contacteren, maar men helaas na al die tijd niet iedereen kan vinden, probeert men ex-medewerkers te zoeken langs deze weg. Kent u, of bent u een ex-medewerker van radio Cosmos en wil je graag op de hoogte worden gehouden van deze geweldige reünie, neem dan zo snel mogelijk contact op met één van de organisatoren, Lief van Opstal, op het mailadres lief. vanopstal@live.be. of via haar facebook account. Zeker doen! Deze reünie wordt top!! (rb)

Met de Wombat op stap Personen met een beperkte mobiliteit kunnen voortaan ook op stap in de natuur. Het Stadsbestuur kocht drie rolstoelen voor alle terrein (Wombat). Deze zijn gratis te ontlenen op recreatiedomein De Mosten in Meer, domein De Elsakker in Meerle en den Bayerd / het Casino in Wortel (kolonie). De Wombat moet je minstens 48 uur vooraf reserveren bij Toerisme Hoogstraten.


DEZE MAAND Voorleeswoensdagen in de bib

Paula won ons etentje

Nieuws uit de Bib Lezing: Sociale Ongelijkheid Vandaag, Gisteren En Morgen De bestseller Het Kapitaal in de 21ste eeuw van de Franse econoom Thomas Piketty deed veel stof opwaaien: de ongelijkheid tussen arm en rijk neemt alarmerende proporties aan, zo stelde hij. Economisch historicus Wouter Ryckbosch geeft duiding bij het recente onderzoek over de ontwikkeling van ongelijkheid en gaat op zoek naar oplossingen voor de toekomst. Woensdag 3 februari om 20 uur. Deelname 3 euro. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@bibliotheek.be. In samenwerking met Vormingplus Kempen.

Slam poetry met Simon “Mon” Den Haerynck Als afsluiter van de Poëzieweek neemt Simon “Mon” Den Haerynck je mee in een boeiende mengeling van voordracht, poëzie en performance. Deze dichter met Hoogstraatse roots blinkt uit in slam poetry, een dichtvorm waarbij stem en ritme zeer belangrijk zijn en die soms zelfs aan rap en hiphop doet denken. Deelname 3 euro. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@bibliotheek.be. De lezing is gericht op jongeren van het 5de en 6de jaar secundair onderwijs, maar iedereen is van harte welkom. Donderdag 4 februari – 10u00 en 13u00 – Bibliotheek Hoogstraten

Al enkele jaren doen de voorlezers van de BiB elke zaterdag kinderen wegdromen bij grappige, spannende en ontroerende verhalen. Vanaf dit jaar genieten de jonge bibbezoekers 1 keer per maand ook op woensdag van hun vertelkunsten. De eerstkomende sessie is op 24 februari gepland. De andere voorleesmomenten in het voorjaar zijn 23 maart, 27 april, 25 mei en 22 juni, telkens van 14 tot 15 uur. Door naar de verhalen te luisteren worden de kinderen geprikkeld om zelf te lezen en vergroten ze hun woordenschat. Naar de voorleeswoensdag komen, is dus niet alleen leuk, maar ook leerzaam.

Terugblik De BiB is niet enkel een huis vol boeken en multimedia, u kan ook aan heel wat vormingen en andere activiteiten deelnemen. In december gaf de Hoogstraatse Leen Huet voor 27 personen een gesmaakte lezing over Pieter Bruegel. Een interessant voorproefje van haar boek dat in mei verschijnt. Achttien kinderen zorgden samen met hun ouders voor de versiering die in de hoofdbib stond. Om de lampjes voor de boom te verzamelen, moesten zij allerlei opdrachten uitvoeren en raadsels oplossen. Op het einde verscheen het kerstboommannetje dat hun een leuk verhaal voorlas. Tijdens de kerstvakantie bezocht Stekelbees de bib. De begeleidster vertelde met behulp van een kamishibai-vertelkastje leuke verhalen, zoals Rikki is jarig. (lvr)

Joke Hermsen, Kairos, Een Nieuwe Tijdservaring In haar bekroonde boek Stil de tijd pleitte filosofe Joke Hermsen, tegen de tijdsgeest in, voor een langzame toekomst waarbij rust, verveling, aandacht en wachten belangrijk zijn. In het vervolg Kairos zet ze een stap verder en vestigt ze de aandacht op de gelegenheid, het juiste moment om iets gedaan te krijgen. Timing dus. Tijdens deze lezing vertelt zij over deze nieuwe tijdsethiek in relatie tot filosofen, auteurs, kunst, cultuur en onderwijs. Het grijpen van het moment helpt ons om uit de ecologische en economische crisis te geraken. Donderdag 18 februari om 20 uur. Deelname 3 euro. Schrijf in aan de BiBbalie of via hoogstraten@bibliotheek.be. In samenwerking met Vormingplus Kempen

Paula Aerts-Janssens was totaal verrast met haar geschenkbon! Ook dit eindejaar heeft De Hoogstraatse Maand een etentje verloot onder de grote groep trouwe lezers die hun abonnement voor 10 december betaald hadden. Deze keer rolde Paula Aerts-Janssens uit Minderhout als winnares uit de trommel. Ze mag voor 100 euro culinair gaan genieten aan de tafel van een van de trouwe adverteerders van dit blad. Smakelijk, ’t is graag gedaan! (jom)

Agenda NEOS

www. neosvzw.be/hoogstraten Woensdag 10 en 24 februari PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur Maandag 08 februari WINTERWANDELING.van 4 of 7km. Vertrek aan ons lokaal om 13.30 uur Donderdag 18 februari DAGUITSTAP naar Geraardsbergen. Vertrek om 7.30 uur aan de St-Katharinakerk. Dinsdagen 2, 9, 16 en 23 februari KAARTEN / BILJARTEN / RUMMIKUB / SCHAKEN van 13.30 tot 17.30 in het lokaal. Woensdagen 3, 10, 17 en 24 februari ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 in De Wildert Woensdagen 03-10-17 en 24 februari AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert Donderdagen 4, 11, 18 en 25 februari NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30, bijeenkomst in Castelré Zin om er bij te horen ? Contact opnemen met : Elza.dereymaeker@gmail.com

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 31


DEZE MAAND

Dubbeltentoonstelling in het Stedelijk museum

De zee, rustgevend en moordend Tot 20 maart loopt in het Stedelijk museum een verrassend mooie tentoonstelling met werk van Els Jacobs (keramiek) en Marcel De Bruyn (fotografie). Beide kunstenaars lieten zich inspireren door de zee, ook al is het resultaat daarom niet eenduidig, net zoals de zee die rustgevend en verwoestend kan zijn. We stellen beide kunstenaars aan u voor.

ELS JACOBS - Keramiek Els Jacobs afkomstig van Merksplas, maar woont sinds haar huwelijk in 1992 in Hoogstraten: eerst in Meer en drie jaar later in Minderhout. In 1995 deed ze een voorbereidend jaar aan het IKO om daarna zes jaar lang een opleiding keramiek te volgen bij Monique Radino, waarvoor ze niets dan lof heeft. Na het IKO volgde ze drie specialisatiejaren in de academie van Arendonk en vele masterklassen in binnen- en buitenland. Langs één van de juryleden in de academie in Arendonk kreeg ze de vraag om les te geven in de vzw Cirkel, een vrije atelier gespecialiseerd in keramiek met meer dan honderd cursisten. Na vijf jaar stapte ze over naar vzw Atelier K in Merksem. Een kleinere werkplaats, waar maar drie docenten keramiek lesgeven aan vijf groepen van elk twaalf cursisten.

Naakte keramiek Het mag duidelijk zijn: klei is het materiaal waarmee Els Jacobs vorm geeft aan de wereld in en rondom haar. Het werk van Els wordt gekenmerkt door eenvoud en puurheid van materiaal. Noem het de naakte materie van keramisch werk, zonder een ‘masker van glazuur’. Ze gebruikt primitieve stooktechnieken om het aardse, natuurlijke karakter van het materiaal te versterken.

Werk van Els Jacobs, keramiek in zijn pure hoedanigheid.

Voor deze tentoonstelling maakte Els meer dan 60 gestileerde figuren, als golven in de zee. Allemaal verschillend omdat de zee nooit hetzelfde is, net zoals ook elk mens uniek is.

Vluchtelingen en Amnesty International Tot Els, zoals wij allen, geconfronteerd werd met de vluchtelingen, waarvan er velen de strijd met de zee en hun hoop op een beter leven verloren. En Els wil graag helpen. Iedereen die het wenst mag een golf van de zee mee naar huis nemen, een vluchteling een thuis geven. In ruil vraagt Els enkel om een bedrag naar keuze over te schrijven ten voordele van Amnesty International op rekeningnummer BE 11 5230 8012 9048 (BIC: TRIOBEBB) met vermelding: “1171 – Els Jacobs” Amnesty voert campagne voor de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekers in Europa en aan haar buitengrenzen. Praktisch: Geef aan de balie van het museum je voorkeur op en reserveer zo een golfje van je keuze. Op 20 maart, de laatste dag van de tentoonstelling, kunnen de golfjes opgehaald worden in het museum of later in afspraak met Els.

32 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De golvende zee; steeds anders zoals ook de mensen uniek zijn. Els Jacobs maakte er een zestigtal, klein en groter, een geschenk voor de bezoeker die er een wenst op voorwaarde dat hij of zij een bedrag overmaakt aan Amnestie International.


DEZE MAAND

MARCEL DE BRUYN – Fotografie Marcel De Bruyn, werd in 1950 geboren en woont in Wortel. Hij studeerde chemie en is, wat fotografie betreft, een autodidact of beter: hij heeft een doorgedreven passie voor fotografie die hem op het artistiek niveau bracht waar hij nu staat. Gedreven als hij is door de confrontatie met het werk van de Belgische fotograaf Toon Dries en het filosofisch gedachtegoed van de Amerikaanse fotograaf Minor White en andere. En, hoe een dubbeltje rollen kan; langs zijn vrouw Ingrid Wuyts, die fotografie studeerde, zette hij zijn eerste fotografische stappen in de Fotogroep van Jeugdhuis ’t Slot te Wortel, waar hij sinds 1978 deelneemt aan hun jaarlijkse tentoonstelling. Maar al vlug werd Wortel te klein en volgden er bijna jaarlijks groeps- of individuele tentoonstellingen zoals deze in De Warande, in de Cultuurcentra van Heist-op-den-berg en Genk of in De Nieuwe Veste te Breda om er maar vier te noemen.

De Blauwe kamer Marcel De Bruyn noemt zich een conceptueel kunstenaar, omdat verschillende foto’s samen een geheel, noem het een concept, vormen. In het Stedelijk museum toont hij, naast een montage van vier foto’s, onder de naam De Zee, vier installaties, die elk op hun beurt verwijzen naar de zee en samen De Blauwe kamer vormen. Vanaf zijn prille jeugd is hij gefascineerd door de zee, waar hij jaarlijks op verlof ging. Later werd de zee de Atlantische oceaan en het eiland Ile de Ré in Frankrijk. “Het is daar dat ‘Mijn zee van verbeelding’ zich afspeelt en waar ‘Mijn blauwe kamer – De Mens – De Zee’ in mijn verbeelding ontstaan zijn”, zegt Marcel De Bruyn.’ De Zee, vier foto’s fragiel aangebracht tussen glazen platen, toont de zee als bron van alle leven, wat voor De Bruyn het allerbelangrijkste aspect van de zee is. En dan zijn er de vier installaties van Het blauwe gordijn. Een eerste met als leidsman “ de zeester”, de tweede met “een wenteltrapje”, de derde met “de Sint-Jacobsschelp” en de vierde met “de vissen”.

Een mooi geheel De werken van Els Jacobs en van Marcel De Bruyn zijn naast elkaar ontstaan en vormen dus geen geheel. Toch komen de werken van beide kunstenaars elk afzonderlijk en samen goed tot hun recht in een rustgevend geheel, misschien omdat beide kunstenaars vertrokken van een zelfde inspiratiebron: De Zee. Keramiek van Els Jacobs en fotografie van Marcel De Bruyn van 8 februari tot 20 maart in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. museum@hoogstraten.be (fh)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Een fotografische installatie van Marcel De Bruyn met vissen als leidraad.

Instapcursus vrijwilligers van Ziekenzorg CM TURNHOUT - Chronisch zieke mensen hebben nood aan een helpende hand, aan een bondgenoot die prettige en moeilijke momenten deelt. Ziekenzorg CM biedt - dankzij de inzet van vrijwilligers - dit bondgenootschap aan vele chronisch zieke mensen. De inzet van heel wat mensen samen, elk volgens eigen mogelijkheden, maakt van deze werking een krachtige beweging. Wil jij ook een helpende hand zijn voor chronisch zieke en zorgbehoevende mensen? Dan is vrijwilligerswerk bij Ziekenzorg vast iets voor jou! De verschillende mogelijkheden zijn: - Blijven reizen: begeleider voor een zorgbehoevende op reis of bedevaart - Thuisoppas: mantelzorgers ondersteunen door attente aanwezigheid bij de zorgbehoevende - Op-Stap: samen er op uit met een persoon met een psychische kwetsbaarheid - Plaatselijke ziekenzorgkern: isolement doorbreken door het aanbieden van activiteiten en huisbezoek In onze instapcursus bereiden we de cursisten goed voor om aan hun vrijwilligersengagement te kunnen beginnen. De cursus neemt één of meerdere dagen in beslag al naargelang de keuze van de werking waarvoor je je wilt inzetten. De eerstvolgende instapmogelijkheid is op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 februari 2016 van 9.30 tot 16.30 uur in het CM kantoor, Korte Begijnenstraat 18 , 2300 Turnhout. Vooraf inschrijven en meer informatie op 014 40 35 01 of ziekenzorg.rmt@cm.be (fh).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 33


DEZE MAAND

Martens & Huet in zaal CeCilia HOOGSTRATEN - Meer dan zestig jaar geleden stapten buurjongetjes Jefke Martens en Kareltje Huet samen naar de „papschool” in Hoogstraten . Zo passeerden ze de hoge afsluiting die de kerk in heropbouw aan hun nieuwsgierige blikjes moest onttrekken. Jaren later zouden ze in dezelfde kerk bij het jeugdkoor zingend van jetje geven. Hun wegen zijn niet meer gesplit, hun neuzen wezen steeds dezelfde richting uit. En na hun kunstopleiding aan St Lukas werkten ze tot voor kort allebei in IKO. Maar muziek was steeds hun passie. Denk aan de Spilzakken en Cardo Saxi. Daarna bleef elk zijn eigen muzikaal ding doen totdat er vorig jaar ineens meer tijd en goesting kwam om eens samen „iets” op poten te zetten. En bij dat iets deelden ze zowat dezelfde smaak. Ze brengen uiteenlopende chansons (Engels, Frans, Nederlands) die ze zelf graag horen en die ze naar hun hand en hun smaak zetten (Ramses Shaffy, Jacques Brel, Randy Newman, Cornelis Vreeswijk, 10 cc ..) op hun eigen eenvoudige maar enthousiaste manier. Bij deze tweede tryout (na de Klapekster in november) gaat ook nu de opbrengst volledig naar het goede doel, namelijk de renovatie zaal CeCilia, waar uiteraard de „matinée” doorgaat. Er zal enkel voor en na het optreden getapt worden. Tijdens de try-out gaat

de deur dicht, dus wees er tijdig bij! Zondag 7 februari om 15 uur in zaal CeCilia, Gelmelstraat

6 Hoogstraten. Kaarten aan 10 euro te bestellen op tickets@zaalcecilia.be (ch)

Dankjewel!

Een gelegenheidskoor zong aan de tijd aangepaste liederen

De tafels staan gedekt, klaar om mensen die het iets minder goed hebben een onvergetelijke kerst te bezorgen

HOOGSTRATEN - De Toevlucht, OCMW Hoogstraten, Welzijnsschakel ‘t Ver-Zet-je en VTI Spijker zorgden op kerstavond 24 december met een grote groep vrijwilligers voor een gezellig samenzijn voor een mensen die eenzaam zijn en/of minder financiële mogelijkheden hebben. Er was voor de 150 aanwezigen een lekker en uitgebreid kerstmaal; een zangkoor zong aangepaste kerstliederen en na de hoofdschotel was er een leuk muzikaal optreden. Dankjewel…vele vrijwilligers, mensen die één of meerdere kerstmaaltijden geschonken hebben en VTI Spijker voor de grote gastvrijheid (fh)

34 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Zaal CeCila presenteert

HOOGSTRATEN - Februari wordt een bijzonder drukke maand in Zaal CeCilia. We noteren dat er elk weekend wel iets te doen is.

Martens – Huet Op zondag 7 februari is er het duo Jef Martens – Charel Huet met een try-out die ze als benefiet voor de zaal spelen. Hierover elders in de maand een apart artikel. Deuren 14.00 uur, optreden 15.00 uur. Inkom € 10, reserveren via tickets@zaalcecilia.be.

The Valerie Solanas

Valerie Solanas

Dat Zaal CeCilia niet altijd platgetreden paden bewandelt, mag met dit optreden duidelijk zijn. Met hun eigenzinnige songs, die doen denken aan zowel The Doors, Captain Beefheart als Nick Cave, wist de Antwerpse band The Valerie Solanas een unieke stem te verwerven in het Belgische muzieklandschap. Ook satire is nooit ver weg. Voor hun nieuwste album VOODOO GLUE liet de band zich inspireren door vampiers, Lovecraftiaanse monsters en andere fabelachtige creaturen uit de symbolistische literatuur. Vergeet daar niet enige grootstadromantiek bij te denken. Uiteraard mogen de duizelingwekkende tekeningen van partner in crime Bert Lezy live weer niet ontbreken. Over het album Amazons schreef RifRaf: “Een unieke band met ijzersterke plaat die wemelt van de creatieve eclectische uitspattingen, literaire verwijzingen en schitterend Bert Lezy-artwork. Heerlijk snoepgoed.” OOR vult aan: “Laat David Lynch het niet horen, hij verzint er zo een film onder.” Met Michaël Brijs (zang, dwarsfluit), Diederik Van Remoortere (drums), Filip Vandebril (bas), Tom Tiest (gitaar), artwork Bert Lezy. The Valerie Salonas op zaterdag 13 februari om 20 uur.

Ulisses Rocha Ulisses Rocha wordt beschouwd als een van de fijnste gitarist/componisten van Brazilië in meer dan 20 jaar. Samen met André Geraissati, Guinga, Paulo Belinnati en Marco Pereira behoort hij tot de top 5 van Brazilië. Hij heeft gespeeld met grootheden als Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Al Di Meola, Eliane Elias, Marco Pereira en Paulo Bellinati.

Ulisses Rocha Geboren in Rio de Janeiro op 23 november 1960, begon hij zijn studie van de klassieke gitaar in 1970. In 1977 raakte hij geïnteresseerd in jazz en Braziliaanse populaire muziek. Op de muziekschool ontmoette hij Andre Geraisatti, een gitaarleraar, die hem uitnodigde toe te treden tot de groep d’Alma, een gitaartrio. De groep wordt nog altijd als een mijlpaal in de Braziliaanse muziek beschouwd. Hij werd tweemaal genomineerd voor de prestigieuze Sharp Brazil Awards in de categorieën van beste solist en de beste instrumentale muziek. Als solist nam hij deel aan internationale festivals in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Zwitserland, Polen, Rusland, Cuba, Syrië en Koeweit. Ook speelt hij regelmatig met Braziliaanse symfonische orkesten.

Tinello Het laatste weekend van februari en de drie daarop volgende weekends in maart speelt Tinello “Festen” in de zaal. Info en tickets via tinello@ telenet.be.

Noteer ook: 14 mei 2016 - Shenandoah Special: bluegrass. Wie informatie over Zaal CeCilia ook per mail wil ontvangen, schrijft zich in op hun nieuwsbrief via de website www.zaalcecilia.be. Neem ook een kijkje op hun Facebook pagina en vergeet Zaal CeCilia niet te “liken”. (kh/fh)

Vlisses Rocha op zaterdag 20 februari om 20 uur.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 35


DEZE MAAND

Burgers helpen burgers HOOGSTRATEN – Nu er door het stadsbestuur en een aantal bedrijven een aantal Automatische Externe Defibrillator (AED toestellen) geplaatst werden, moesten de inwoners ook leren hoe men met zo’n toestel moet werken of, beter nog, hoe men mensen in nood kan reanimeren. Op 8 en 22 december werden er door het Rood Kruis opnieuw opleidingen gegeven, waaraan telkens 15 personen deelnamen. Dat betekent dat er op dit moment al 130 burgers weten wat ze moeten doen bij een plotselinge hartstilstand. (fh)

Het Rode Kruis is gereanimeerd HOOGSTRATEN – Op vrijdag 15 januari ontvingen 13, over het algemeen jonge vrijwilligers hun brevet nadat ze bij het Rode KRUIS een opleiding eerste hulp gevolgd hadden.

Nieuw bloed In februari 2015 sloeg het Rode Kruis Hoogstraten alarm. Nee, financieel waren er geen problemen, maar het aantal vrijwillige medewerkers was zodanig klein, waardoor een goede werking in gevaar kwam. Ook het aantal actieve bestuursleden, dat normaal uit acht personen bestaat, was gehalveerd. Er verschenen o.a. in dit blad alarmkreten en een dringende oproep om medewerkers. Nu is het tij gekeerd en kon men tijdens de nieuwjaarsreceptie in zaal CeCilia maar liefst acht nieuwe medewerkers verwelkomen. Die acht nieuwe krachten komen alle acht uit de opleiding waarvoor ze dezelfde avond hun brevet gekregen hadden. Ook het aantal bestuursleden staat ook terug op peil. Fons Gielis is voorzitter en kan rekenen op Roger Lannoye, Christianne Van De Locht en Guy Fransen. Dit viertal kreeg versterking van Dr Vermander, die opnieuw aansloot, en van Katrien Van Bavel, Marian Vissers en Hans Fransen. “Ik zou elk van jullie een pluim willen geven”, zei burgemeester Tinne Rombouts, “en veel pluimen vormen sterke vleugels”, besloot ze terwijl men een glas dronk op een vruchtbaar 2016. (fh)

Volgende vrijwilligers mochten een brevet van het Rode Kruis in ontvangst nemen: Marian Visser, Romy van der Voorden, Kristine Van de Poel, Bart Vriends, Nick Haest, Hans Frantzen, Lore Marynissen, Ann Adriaensen, Marlies Schrauwen, Linda Van den Breen en Carolien Buiks, Pieter Van Valckenborgh en Dorien Janssens ontbreken op de foto.

36 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

You Raskal You met de Helm geboren? TURNHOUT - Begin februari verschijnt Helm als de derde release van You Raskal You. Daar hoort een reeks optredens bij, waarvoor Rienk en Maarten Michielsen, Raf Vorsselmans, Guy Brees en Tijl Piryns op 6 februari ook halt houden in de Warande in Turnhout. De laidback americana waarmee de groep publiek en pers inpakte op de vorige opnames, krijgt naar verluidt een stevige injectie van blazers en een achtergrondkoortje. De warme weemoed en tristesse worden meer dan voorheen verrijkt met de feelgood klanken van soul en New Orleans funk. Zes nummers van de nieuwe boreling werden door producer Liam Watson (die vooral bekendheid verwierf met zijn bijdrage aan Elephant van The White Stripes, maar ook samenwerkte met groepen als Tame Impala en The Undertones) ingeblikt in zijn analoge Londense studio. In Schoten zagen nog twee andere nummers het daglicht. Het openingsnummer A Helmet Helps zou een muzikale ode zijn aan Levon Helm, de legendarische drummer en zanger van de Band, de begeleidingsgroep van Dylan die halverwege de zestiger jaren de americana zowat heruitvond door terug te gaan naar de eigen muziekroots. Daarmee timmert You Raskal You eigenzinnig verder aan zijn muzikale weg die in 2011 Reverb Kisses opleverde, drie jaar later gevolgd door It Takes A Lot of Fools…. Live oogst de groep steevast lovende recensies met de warme sound en harmoniezang. Hoe dat dus vandaag klinkt, kunt u zelf live meemaken: Arenberg in Antwerpen op 4/2, De Warande in Turnhout op 6/2, later deze maand o.m. nog in de Charlatan in Gent. Meer info op de website of Facebookpagina van de groep www.youraskalyou.com ; www.facebook/youraskalyou; www.vi.be/youraskalyou. Tickets verkrijgbaar in de Warande of via de Warande website. 04/02/16 Antwerpen at Arenberg Schouwburg

WIN ‘HELM’ VAN YOU RASKAL YOU De Hoogstraatse Maand heeft drie exemplaren van HELM te geef. Om hiervoor in aanmerking te komen, volstaat het om de grijze hersencellen te raadplegen en het juiste antwoord te vinden op deze vraag: Nadat John Fogerty stopte met Creedence Clearwater Revival, nam hij op zijn tweede soloplaat een versie op van ‘You Rascal You’. Wat was de titel van die elpee? Stuur de oplossing naar redactie@demaand.be of een briefkaart naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 in 2320 Hoogstraten. Een briefje in de bus mag ook. Op vrijdag 12 februari trekken wij drie winnaars uit de ingezonden antwoorden. Alvast veel muzikaal succes! (mdl)

Tinello viert feest met Festen HOOGSTRATEN - Helge Klingenfeldt-Hansen wordt 60 en geeft een feest voor zijn familie en vrienden in zijn eigen ietwat aftandse hotel. Voor de gelegenheid komt Christian, de oudste zoon, nog eens naar het ouderlijke huis, zijn eerste bezoek sinds jaren. Samen met zijn jongere broer Michaël die het minder ver heeft geschopt en een opmerkelijke driftkikker is, hun zus Helene, vrienden en familie schuiven ze reuze gezellig aan voor een superfijn en fantastisch leuk diner. Tot Christiaan begint te speechen…. Verschillende familietrauma’s passeren de revue: de confrontatie tussen vader en zoon, broer en zuster en de sussende rol van de moeder. Voor deze nieuwe productie van Tinello kunnen we rekenen op heel wat nieuw en jong talent. Zo wordt de rol van Christiaan, de oudste zoon, vertolkt door Michiel Van Opstal. Michaël wordt gespeeld door Florian Christiaensen en Virginie Fransen kruipt in de huid van hun zus, Helene. De jonge garde wordt aangevuld met Sander De Bruyn, Suzanne Hermus, Laure Meyvis, Svitlana Hulyuvata, Kaat Leemans en Lucie Verbeeck.

Ook “de oude rotten” van Tinello ontbreken natuurlijk niet in deze productie. De regie is in handen van Koen Van Opstal en de live muziek wordt gebracht door Sara en Anne Van Opstal. Tinello nodigt iedereen uit om samen met Helge zijn 60ste verjaardag te vieren. Voor de prijs van € 25 kan u genieten van een beklijvende voorstelling met livemuziek, een aperitief en een vier-gangen menu bestaande uit, een voorgerecht, een soep, een hoofdgerecht en een dessert. De deuren van het restaurant openen voor u om 19 uur en om 19.30 wordt u aan tafel verwacht. Reserveren is absoluut noodzakelijk. Het restaurant biedt plaats aan slechts 50 personen per avond. Speeldata: Vrijdag 26 en zaterdag 27 februari en de vrijdagen 4, 11 en 18 maart en de zaterdagen 5, 12 en 19 maart, telkens zaal CeCilia. Reservatie: Tinello@telenet.be of 03 314.34.36

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 37


DEZE MAAND

Re….wat? Relighting! HOOGSTRATEN – Juist, ‘relighting’ is een duur woord om je verlichting aan te passen en zo energie en geld te besparen. We weten dat led-verlichting sterk in opmars is en veel minder verbruikt dan andere lampen van welk type dan ook. Het is dus zeer goed voor het milieu en een goede reden om over te schakelen.

berekeningen gemaakt en een aantal armaturen werden vervangen en/of verplaatst. Zo werden de bestaande lichtarmaturen van de bibliotheek, waaronder toneelspots van 300W per stuk (!) vervangen door energiezuinigere ledverlichting.

Maar zo eenvoudig is het niet. Je moet natuurlijk ook de investering tellen en nagaan na hoeveel tijd je die investering terugverdiend hebt, rekening houdend met de lagere energiefactuur. In het kader van het ‘Burgemeestersconvenant’, heeft ook het stadsbestuur een engagement genomen om op heel het grondgebied 20% minder CO2 uit te stoten. Relighting is één van de maatregelen die de gemeente neemt om het energieverbruik in de gemeente te verminderen.

Relighting wordt al eens verward met relamping of retrofit. Bij de laatste twee wordt enkel de oude lamp vervangen door een nieuwe energiezuinigere lamp. In het geval van relighting wordt de hele verlichtingsinstallatie opnieuw ontworpen en uitgevoerd. Halogeenspots worden bijvoorbeeld vervangen door ledspots.

Verdere kansen tot besparing liggen in Hoogstraten bij de gezinnen, land- en tuinbouw, de bedrijven en verenigingen. Wat de stad betreft schakelt men eerst over op led op plaatsen waar veel verbruik is en energievretende toestellen hangen. Zo’n plaats is bij voorbeeld de bibliotheek, waar men midden januari aanpassingen doorvoerde. Er werden

Martinus Wolf begeleidt Buster Keaton

Relighting of relamping

Ledverlichting voor thuis Wilt u thuis aan de slag met ledverlichting? Of misschien heeft u thuis al ledlampen hangen en wilt u uw ervaringen delen met anderen? Het stadsbestuur organiseert een gratis workshop over energiezuinige verlichting. U ontdekt waar u op moet letten wanneer u ledlampen aankoopt. En u krijgt praktische tips mee van een energiedeskundige. De info-avond heeft plaats in de bibliotheek. De juiste datum is, wanneer we dit schrijven, nog niet gekend. (fh)

HOOGSTRATEN – Op vrijdag 4 maart begeleidt pianist Martinus Wolf de stille film Sherlock Jr. van Buster Keaton. De meesten onder ons kennen Martinus Wolf ook als Martin Jansen. Begin 2015 kon U hem nog horen tijdens zijn prachtig pianoconcert in de kerk van Meerle. Op vrijdag 4 maart organiseert Markant een bijzonder concert om 20 uur in De Graanschuur Spijker, Gelmelstraat 60 (ingang en parking via het internaat Spijker). Martinus Wolf tovert bij de stille film Sherlock Jr., op temperamentvolle wijze, gepaste pianomuziek bij deze hilarische detectivefilm. Kaarten kosten 15 euro, inclusief een drankje, en zijn verkrijgbaar bij Toerisme Hoogstraten.(fh).

Judith Schrijvers, de duurzaamheidsambtenaar van de stad, en Elie LHoyest, bibliothecaris bespreken de toestand met de technieker.

Hoge hakken, echte liefde HOOGSTRATEN - Over de betekenis van hoge hakken in onze cultuur. Cultuurdeskundige Dr. Coosje van der Pol kijkt bij deze voordracht speciaal naar de betekenis van vrouwenschoenen in kunst en populaire cultuur. Van de glazen muiltjes van Assepoester tot de torenhoge hakken aan de voeten van filmsterren op de rode loper.

Praktisch: Hoge hakken, echte liefde, door Dr. Coosje van der Pol op dinsdag 16 februari om 20 uur in HUIS 40, Begijnhof 40. Organisatie Markant, Inkom 8 euro; niet-leden 13 euro. Info: danielledewilde@pandora.be tel.: 0484 08 27 78. (pvd/fh)

38 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

Driekoningen zingen voor HoogMark HOOGSTRATEN – In 2015 gingen drie koningen en één koningin langs de Vrijheid zingen en verzamelden meer dan 1.400 euro voor HoogMark. Dit jaar waren er twee nieuwe koningen bij en ging de opbrengst naar HoogMark, een thuis voor andersvaliden langs de Loenhoutseweg.

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: René Laurijssen tel. 03 314 66 28 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel.: 03 314 43 39 sport@demaand.be

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact met de redactie voor eventuele rechten.

Jef Van den Bossche van eetcafé Marie en Marleen De Vrij van Tooghuis werden nu vergezeld van Gregg Jorissen van Kokomo en Marijn Verstraeten van HautRu.

Lezen is… met Geert De Kockere HOOGSTRATEN - De Gemeenteschool Hoogstraten ontving groot bezoek deze maand. Geert De Kockere kwam langs! Deze schrijver staat in de kijker in het kader van ons jaarthema ‘Lezen is… dromen met je ogen open’. Tijdens zijn lezingen vertelde hij over zijn boeken en gedichten én over hoe je kan lezen wat er niet

geschreven staat. Want dat doe je volgens hem met een gedicht. De kinderen en leerkrachten genoten enorm van deze gepassioneerde auteur en luisterden met veel plezier naar zijn gedichten, ervaringen en tips. Zo kunnen ze nu zelf aan de slag als echte dichters. (fh)

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Begijnhof 27 - 2320 Hoogstraten SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 39


HOOGSTRATEN

Opgeruimd staat netjes, dank zij moslimjongeren Vrijdagmorgen 1 januari 2016, het is opmerkelijk stil op de Vrijheid in Hoogstraten. Het gedonder van de feestnacht lijkt met de morgenstond in nevel opgelost. De straat ligt er verlaten bij en ondanks de eenzame auto passeren de beelden van de autoloze zondagen mijn herinneringen. Ik voel mij haast schuldig wanneer ik de auto parkeer aan het Begijnhof. De collega’s van de plaatselijke pers zijn al present. Het is voor ons haast een traditie geworden, die eerste dag van het jaar. Na de kussen en de beste wensen gaan we op zoek naar Pakistaanse jongeren in Hoogstraten. Met zijn veertien zijn ze dit jaar, jonge moslims uit Antwerpen en Brussel, afgezakt naar de meest noordelijke gemeente van het land. Wie zijn ze en wat zoeken ze hier op een moment dat de hevigste feestvierder maar juist zijn bed heeft opgezocht en de alcohol maar net verdampt lijkt ? Geen verwonderende en achterdochtige blikken van snel voorbij stappende burgers op weg naar de bakker voor de eerste broodjes van het jaar. Wel blikken van herkenning en misschien wel dankbaarheid want het is niet de eerste keer dat deze groep zich presenteert aan de Hoogstraatse bevolking. Voor de zevende keer op rij zakken deze jongeren van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap op nieuwjaarsdag af naar enkele gemeenten in de Kempen om met blik en borstel alle sporen van het nachtelijk vertier in de vuilnisbakken te laten verdwijnen. In twee groepen verspreid nemen zij de Vrijheid onder handen. Een massa vuil, resten van vuurwerk, glaswerk van gebroken pinten en soms ook van vandalisme verdwijnt in de afvalcontainers die de gemeente ter beschikking stelt. Het gemeentebestuur heeft zich steeds erg dankbaar getoond voor dit initiatief. Maar wat bezielt deze jonge gasten om voor dag en dauw in Antwerpen of Brussel uit bed te stappen om naar Hoogstraten te rijden waar de meesten van ons zich nog eens goed omdraaien in het bed en misschien de kater in het hoofd vervloeken? Terwijl zij juist de alcohol verbannen hebben naar een andere planeet. Toch ergeren zij zich niet aan het feestgedruis en ons nachtgebraak, en hebben zij geen kritiek op het vuil dat oudejaarsavond heeft opgeleverd. Geen vragen stellen over oorzaak en vervuiler, maar terug netheid brengen als uiting van hun geloof en als dienst aan de gemeenschap. Dat is de boodschap van hun gemeenschap. Want netheid is een belangrijk element in hun geloofsovertuiging, en dankbaarheid voor onze gemeenschap die hen een nieuwe toekomst heeft gegeven. De meeste leden van deze Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zijn einde jaren ’90 in België als vluchteling opgenomen en hebben zich prima geïntegreerd in ons land. Vervolging in Pakistan omwille van een andere invulling van de Islam verplichtte hen om het land uit te vluchten. De

Al voor de zevende maal op rij komen de jongeren van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap op nieuwjaarsdag naar Hoogstraten om de Vrijheid een grondige opkuis te geven na de feestgedruis van oudjaarsavond. Uiterst rechts de initiatiefnemer uit Hoogstraten Safir Bashir met naast zich de verantwoordelijke van de jongerenbeweging en daarnaast vader Ahmed Bashir.

initiatiefnemer van deze opkuisactie is Safir Bahir uit Minderhout. Safir is de zoon van Ahmed Bashir die reeds meer dan 15 jaar in Hoogstraten woont. Safir studeerde aan het Klein Seminarie in Hoogstraten en volgt tegenwoordig Theologie aan een Engelse universiteit. “Wij zijn heel blij dat we dit hier vandaag mogen doen. Het is fijn voor de mensen om te zien dat alles er weer proper bijligt als zij wakker worden. Wij willen hen gelukkig maken zodanig dat iedereen weer terug netjes zijn feestdag kan beginnen.” Safir beklemtoont ook dat hun moslim gemeenschap ook nog andere gemeenschapsdiensten organiseert of er aan deelneemt. Op die manier willen zij tonen dat alle mensen, of zij nu christenen, moslims, joden, of ongelovigen zijn, kunnen samenwerken en zich ten dienste kunnen stellen van de gemeente, de stad of de gemeenschap. Opvoeding tot gemeenschapsdienst en vrijwilligerswerk, dit is een belangrijk element voor deze moslimgemeenschap. Hoogstraten is er wel bij gevaren en het stadsbestuur is hen alvast erg dankbaar. En ik vermoed dat er naast de vele brave burgers in de straat ook wel enkele cafébazen zich in de handen gewreven hebben toen zij versuft de voordeur opentrokken en alles weer netjes was. (jh) Wie graag meer weet over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap duikt best eens in het archief van

40 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De Hoogstraatse Maand en zoekt naar nummer 302 van juni 2010 onder de titel ‘Geloven zonder twijfel’. (JH)

Het gemeentebestuur is de jongeren erg dankbaar en stelt hen het nodige materiaal ter beschikking. En terwijl de Hoogstraatse burger nog warm nasoest wordt de stad weer lekker fris.


DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 41


HOOGSTRATEN

Nieuw onderwijsaanbod in Hoogstraten

Dries De Bakker diaken

HOOGSTRATEN – Vanaf 1 september 2016 starten de secundaire scholen van de scholengemeenschap Markdal Hoogstraten met een nieuw aanbod in het eerste jaar. De vier Hoogstraatse secundaire scholen van scholengemeenschap Markdal slaan de handen in elkaar. Ze willen de door de minister aangekondigde hervorming niet langer afwachten en hun studieaanbod in het eerste jaar gevoelig uitbreiden. HOOGSTRATEN - Op 6 december werd Dries De Bakker, samen met nog vijf andere kandidaten, tot diaken gewijd door Bisschop Mgr Johan Bonny. Vanuit Hoogstraten en Rijkevorsel vertrok er een bus richting Onze-Lieve-Vrouwekathedraal om de plechtigheid bij te wonen. (foto Paul Hermans)

Leerlingen kunnen voortaan ook in Hoogstraten terecht voor STEM, STEM + Sport en Taal en Cultuur. Uiteraard kunnen toekomstige leerlingen nog steeds kiezen voor agrarische technieken, algemene vakken, het eerste leerjaar B, handel, hotel, Latijn, sociale en technische

vorming en wetenschap en techniek. Alles samen vormt dit een brede waaier aan attractieve en uitdagende richtingen waarin elke leerling zijn talenten kan ontplooien. Specifieke informatie over het verschillende studieaanbod van de afzonderlijke scholen vindt u op de websites van VITO, VTI Spijker, ASO Spijker en Klein Seminarie. Het aanbod van scholengemeenschap Markdal wordt vervolledigd met de richtingen buitengewoon onderwijs van Berkenbeek in Wuustwezel. Meer informatie? Scholengemeenschap Markdal, Philippe D’hulst, 03 320 81 16 of philippe.dhulst@ markdal.be (fh)

65-jarigen Hoogstraten

Op de foto v.l.n.r.: bovenaan: Maria Huysegems, Frieda Leemans, Jos Van Loon, Monique Van Aken, Rit Van den Abeele en Willy Spanenburg. Tweede rij: René Adams, Rita Wouters, Imelda Bolckmans, Liliane Willemsen, Emmy Versmissen, Imelda Adams en Ludo Luckx. Derde rij: Onderaan: René Lambrechts, Leo Hofkens, Ludo Speltinckx, José Janssens, Hilda Van Dijck en Chris Lenaerts. Karel Verheyen, Jos Vissers, Willy Luyckx, Eddy Goris en Ludo Verheyen. Ontbreken op de foto: Roger Van Aperen en Jos Snijders. (fh)

42 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Kleine brand, dure restauratie HOOGSTRATEN – In de begijnhofkerk werd het centrale medaillon van de deur van de bijsacristie zwaar beschadigd door een omgevallen kaars. Alhoewel de figuur met de engelenhoofdjes nog duidelijk herkenbaar is, is het hout verschroeid tot bijna houtskool. De raming van de kostprijs van de restauratie loopt tot bijna 7.000 euro. De begijnhofkerk werd op 10 augustus 1686 gewijd, maar de deuren zijn wellicht van het begin van de 18 eeuw en vermoedelijk van de hand van Theodoor Verhaegen. (fh)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Workshop ‘Decoraties in beton’ HOOGSTRATEN – KVLV Hoogstraten organiseert een workshop met als thema ‘Decoraties in beton voor tuin en interieur’ Maak, samen met de dames van KVLV je eigen betonnen decoratie voor in je huis of op je tuintafel. Steek je handen uit de mouwen! Ga creatief aan de slag met recyclagemateriaal dat je gebruikt als mal voor het maken van betonnen objecten: theelichten, kommetjes, tuinschalen, bloempotjes… De workshop heeft plaats op dinsdag 8 maart en woensdag 23 maart 2016, telkens van 19 tot 22 uur in het zaal Pax. KVLV leden betalen 10 euro, niet KVLV- leden 14 euro. Graag inschrijven op kvlvhoogstraten@hotmail.com voor vrijdag 26 februari 2016. (fh)

Vijftig jaar in 2015

HOOGSTRATEN – De mannen en vrouwen van een halve eeuw jong: onderaan: An Krols, Christel van Bergen, Greet Mertens, Anitta Joris, Eddy Van Huffel en Patrick Van den Bogaert. In het midden: Ria Van Dijck, Johan Oostvogels, Diet Christiaensen, Rudi Verheyen, Chris Van Delm, Marleen Mertens, Paul Roos, Nike Rommens, Werner Beckaert, Michel Van Dijck, Marc van den Broek en Hugo Vinckx . Bovenaan: Dirk Peeters, Frans Verhoeven, Patrick Lambregts, Eric Van den Heuvel, Yves Brosens, Danny Pinxteren en Jef Adams. (rb)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 43


HOOGSTRATEN

Matthijs Braspenning Kwartet in Oud-Hoogstraeten

De Gezinsbond organiseert Acrobatisch turnen voor kinderen van 7 tot 10 jaar op zondag 6 maart in zaal Pax van 10 tot 11 uur.

Knuffelturnen of Cherborne voor jongeren van 2,5 tot 6 jaar op de zondagen 3; 10 en 24 april en 1 mei telkens van 10 tot 11 uur in zaak Pax. Voor beide activiteiren: info en inschrijving www. gezinsbondhoogstraten.be HOOGSTRATEN – Op donderdag 4 februari treedt het Matthijs Braspenning Kwartet op in Oud-Hoogstraeten. Dit jonge jazzkwartet brengt een repertoire van vocale jazzstandards. Denk hierbij aan Ella Fitzgerald,

Billie Holiday, Chet Baker, Frank Sinatra….. U mag zich verwachten aan een sfeervolle mix van melodieuze ballads, traditionele swing en zuiderse bossa nova. Soms dromerig en ingetogen, dan weer energetisch en dansbaar. (fh)

Wegdromen “At the movies” HOOGSTRATEN - Terwijl deze dagen de filmzalen vollopen om de nieuwste Star Wars te bekijken, organiseren kinderkoor Jubilate en jeugdfanfare Jocatho At the movies.

Jocatho onder leiding van Cindy Kranen is niet aan haar proefstuk toe. In 2014 kon een overvolle zaal mee wegdromen in sprookjesland.

De titel spreekt voor zich. U mag zich aan een avond vol filmmuziek verwachten. Met een zakje popcorn in de hand kunt u met de presentatoren Marilyn (Marleen Geens) en Tony (Toon Janssens) wegdromen bij filmmuziek. Disneykaskrakers zoals Frozen, Jungle Book, Pirates of the Carribean…. ze passeren allemaal de revue.

Op zaterdag 27 februari 2016 hopen zij dit succes te evenaren in de feestzaal van het Klein Seminarie te Hoogstraten. De eerste kinderstemmen en koperklanken zijn om 19 uur te horen. Vanaf 18.30 u. kan u een goed plaatsje zoeken. Kaarten voor At the movies zijn aan 5 euro in voorverkoop te verkrijgen bij Toerisme Hoogstraten of bij de leden van fanfare Sint Catharina of jeugdfanfare Jocatho..

De samenwerking tussen het kinderkoor onder leiding van Ann Leemans en Annemie Ooms en

Aan de kassa betaal je 6 euro, maar kinderen (-12 jaar) mogen gratis meegenieten. (lr/red)

In de Cahier Vrijdag 5 februari FAMUOS FRIDAYS De examens zijn gedaan dus dit gaan we vieren in de cahier! Enkele lokale dj’s spelen fijne muziek zodat het een leuke avond word! Zaterdag 13 februari MIX UP MIX UP Een nieuw concept waarop we de aandacht niet op één genre leggen maar op een heleboel dansbare muziekgenres op een avond. House, reggae, drum and bass, hip hip, rock classics en andere komen aan bod dankzij onze specialisten achter de draaitafels! BADAZZ - hip hop, reggae SCUBA STEVE & BARRY GREEN house VRIEZERWERKEN - drum and bass DJ SAMSON - crazy mash up STROBO - hip hop

Comme Chez KSA HOOGSTRATEN – Na de ‘heerlijke’ opkomst van vorig jaar organiseert KSA Hoogstraten dit jaar opnieuw een eetfestijn…Tijdens Comme Chez KSA zal u kunnen genieten van een culinair hoogstandje ten voordele van de KSA. Op zondag 14 februari kan je terecht in zaal Pax voor een volledig Valentijnmenu aan 30 euro. U hebt de keuze uit zes hoofdgerechten van 12 of 9 euro. Voor de kinderen zijn er drie speciale menu’s en ten slotte kan u kiezen tussen drie desserts. U kan inschrijven tot 7 fabruari. Surf daarvoor naar www.ksahoogstraten.be (fh)

44 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Naailessen voor kinderkleding Heeft jouw gebuurte voldoende naaisters voor ’t Begijntjes Laat Besluit? Wil jij ook meer kunnen? Jo Van Hullebusch helpt je met het maken van een kleedje, een rokje of een broek. Wat breng je mee? een goed werkende naaimachine, eventueel een overlock (naden mooi afwerken), voldoende naaigerief, stof en een patroontje naar keuze. Heb je geen patroon? Geen probleem! Jo heeft een voorraad waaruit je kan kiezen. Beginnende of ervaren naaisters, iedereen is welkom. Natuurlijk staat er ook een tasje koffie of iets fris klaar. Praktisch: Waar: In het Groen zaaltje van zaal Pax (= linker deur). Wanneer: Op maandagavonden 7, 14 en 21 maart van 19.30 tot 22 uur Inschrijven: via www.gezinsbondhoogstraten. be en overschrijven van 12 euro voor de drie lessen voor de leden en 20 euro voor niet-leden. Nog vragen: mail naar bieke.roovers@gezinsbondhoogstraten.be

Tweedehandsbeurs voor kinderkleding, babyuitzet en speelgoed Op zondag 20 maart in de twee zalen van de Pax van 10 tot 12 uur, met cafetaria. Info en inschrijving www. gezinsbondhoogstraten.be

Gezinsbond zoekt goede babysitters Ben je 16 jaar of ouder, ben je kindvriendelijk en betrouwbaar en wil je graag wat euro’s verdienen dan mag je babysitter worden. Stuur een mailtje naar j.leemans@telenet.be of bieke.roovers@gezinsbondhoogstraten.be (fh)


HOOGSTRATEN

Mijn Vrijheid, mijn blijheid ?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 45


46 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Leren naaien met de machine

New Lifestyle Fair 50 standhouders tonen luxeproducten

HOOGSTRATEN - KVLV Hoogstraten organiseert voor de tweede keer de cursus Leer Naaien Met De Naaimachine. Voor deze cursus is geen voorkennis vereist. Alles wordt van naaldje tot draadje uitgelegd. In de eerste twee lessen leer je de basis van het naaien met de naaimachine en maak je iets eenvoudigs zoals een boodschappentas, een kleurpotlood- of breinaaldenrol of leuke accessoires voor je interieur. In de laatste twee lessen wordt het een toiletzakje. De lessenreeks heeft plaats op de dinsdagen 2 en 16 februari en 1 en 15 maart in zaal Pax. KVLV leden betalen 24 € voor de 4 lessen, niet KVLV leden betalen 32 €. Info en inschrijvingen op kvlvhoogstraten@ hotmail.com (fh) HOOGSTRATEN – Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 organiseert GEVI-Event een lifestyle beurs in een van de Veilinghallen. Meer dan 50 standhouders tonen 3.000 vierkante meter luxeproducten om U tegen te zeggen. U mag zich verwachten aan culinaire hoogstandjes, live entertainment, fashion & beauty, luxueus wonen, luxe juwelen, luxe auto’s en zoveel meer. Dat vraagt om uitleg. DHM: Dit is niet de eerste luxebeurs in Hoogstraten Gert Snoeys: Nee, van 2005 tot 2010 was er Exquise, ook een beurs waar luxe centraal stond, maar daar waren wij enkel de laatste jaren zijdelinks bij betrokken. Vijf jaar geleden merkten we dat de interesse, gelet op de marktsituatie afnam. Maar sinds enkele maanden merken we terug een stijgende belangstelling voor de high-end producten en de belangstelling van firma’s voor de organisatie van zo’n beurs. Met GEVI-Events richten we al 25 jaar lang evenementen in in de lifestylesfeer. Met deze beurs willen we firma’s uit dat marktsegment samenbrengen en dat is ons gelukt. DHM: Beslist geen eenvoudige organisatie stellen we ons voor. Gert: Zeker niet. Toen we in augustus vorig jaar de beslissing namen om de beurs in te richten, legden we de lat zeer hoog. De perfecte organisatie en kwaliteitsvolle deelnemers van

hoog niveau. En, neem van mij aan, je haalt die standhouders niet op de hoek van elke straat. Er is meer nodig dan een telefoontje of een mailtje om de topfirma’s naar hier te halen. Het is onderhandelen tot en met. DHM: Bij hoeveel bezoekers ben je een tevreden man? Gert: Vanaf 3.000 is het goed, al verwachten we meer bezoekers. De volgende weken draait de propagandamachine op volle toeren. Bovendien worden er onder de standhouders 30.000 uitnodigingen verdeeld, waarmee hun klanten gratis binnen mogen. DHM: Wat heb je de Hoogstratenaar te bieden? Gert: We willen dat de bezoekers zich kunnen onderdompelen in een sfeer van gezelligheid, luxe en verwennerij. Elke dag zorgen we voor live animatie en entertainment en tijdens het weekend zullen er verschillende BV’s hun opwachting maken. Vrijdag 19 februari Fair van 15 tot 24 uur Zaterdag 20 februari Fair van 15 tot 19 uur, gevolgd door een speciale lifestyle avond ten voordele van de vzw To Walk Again tot 01 uur Zondag 21 februari Fair van 13 tot 18 uur Telkens in de veilinghallen, Loenhoutseweg 59. Inkom 10 euro. Info gevi-events.com. (fh)

GOED GEZIEN HOOGSTRATEN – KVLV organiseert op dinsdag 23 februari een infosessie die je de ogen opent. Maak kennis met de anatomie en de functie van het oog. Je krijgt antwoorden op vragen als “Is lezen met weinig licht slecht voor je ogen?” en “Zien vrouwen anders dan mannen?”. Ook leer je meer over een aantal veel voorkomende oogaandoeningen zoals cataract, glaucoom en verhoogde oogdruk. Praktisch: Goed gezien op dinsdag 23 februari van 13.30 tot 16.30 uur in zaal Pax. Inkom leden 5 euro, niet leden 8 euro. e-mail: kvlvhoogstraten@hotmail.com (fh)

Pannenkoeken KVG HOOGSTRATEN - De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) nodigt u uit op hun pannenkoekendag op zondag 31 januari. U kan er smullen van lekkere verse pannenkoeken aan democratische prijzen. De KVG afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel hoopt u te mogen begroeten ten voordele van de minder-validen medemens in hun werkgebied. U kan ter plaatse de werking van KVG beter leren kennen. U bent vanaf 13.30 uur welkom in zaal Pax. Meer informatie op het nummer 0473/65.80.00. (FS)

Algemene vergadering Dorpsraad HOOGSTRATEN - De dorpsraad van Hoogstraten nodigt alle belangstellenden uit op maandag 29 februari om 20.00 uur in zaal de welgezinde in het administratief centrum. . De avond begint met een informatiemoment door het schepencollege, waarin volgende zaken zeker aan bod komen

- Budget 2015/2016 - voorstelling nieuwe korpschef – veiligheid in Minderhout en BIN - Kadenummering - Opvang vluchtelingen - Cultuur – grenzeloos

Na een korte pauze worden zaken besproken die specifiek betrekking hebben op Hoogstraten. Over welke zaken het gaat is op het moment dat we dit schrijven nog niet geweten. Blijkbaar moet het schepencollege zijn zegen nog geven. Hoe dan ook na deze algemene toelichtingen wordt er in kleinere groepen verder gewerkt. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 47


HOOGSTRATEN

Nieuws uit het lokaal dienstencentrum ‘t Gebuurt wordt Stede Akkers De campus Stede Akkers wordt een begrip in Hoogstraten. Het is een plek voor wonen, zorg en recreatie. Na het woonzorgcentrum en het zwembad, krijgt ook het Lokaal Dienstencentrum de naam ‘Stede Akkers’. De huidige naam ’t Gebuurt blijft in een overgangsperiode nog dubbel in gebruik. Wat er in februari allemaal te beleven valt in Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers (’t Gebuurt) lees je hieronder.

Vrijdag 5 februari Kaartprijskamp ’t Gebuurt is opnieuw gastlocatie voor een kaartavond van de kaartgroep Noorderkempen. Leden van de OCMW-raad zetten zich die avond belangeloos in voor de organisatie. De opbrengst gaat naar de instandhouding van de kapel van het Gasthuis en verfraaiing van de omgeving. Er is keuze tussen jokken en rikken en elke deelnemer heeft prijs. Er wordt een eindrangschikking gemaakt over de beste 9 uitslagen met 550 euro prijzengeld. Inschrijven ter plaatse om 19.00u aan 4 euro. Locatie: Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers (’t Gebuurt)

Van 9 februari tot 7 maart Tentoonstelling schilderijen Gust Sprangers Wie in Hoogstraten opgroeide en nu de 40 voorbij is, kent Gust Sprangers ongetwijfeld nog uit zijn tijd als cafébaas van De Roma. Minder mensen weten dat Gust in zijn vrije tijd schilderijen maakt. Hij is geboren met een talent om te tekenen en te schilderen en bekwaamde zich hier na zijn pensioen verder in aan het IKO. Gust maakte onder meer een reeks schilderijen over het Hoogstraatse Begijnhof. Hij stelt zijn werk in februari tentoon in Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers (’t Gebuurt). De tentoonstelling is gratis te zien van 10u00-16u30 op weekdagen en van 13u00-16u30 in het weekend.

Dinsdag 16 februari Workshop ‘kennis maken met aromatherapie’ Naargelang de seizoenen evolueren, kunnen we vanuit de aromatherapie beroep doen op allerlei toepassingen die ons algemeen welbevinden ondersteunen. Via voet- en ligbaden, ademhalingsoefeningen en allerlei aromatische recepten kun je in deze workshop zorg dragen voor jezelf. Leen Wuyts uit Brecht is een ervaren lesgeefster die in deze workshop een goede basis geeft om met vertrouwen te genieten van de levenskracht van geuren. De workshop begint om 14u00 en duurt twee uur met een pauze van 15 minuten. Inschrijven kost 5 euro en kan tot en met 9 februari.

Van 29 februari tot 6 juni Nieuwe reeks geheugentraining Hou je hersenen fit! In Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’t Gebuurt kan je op twaalf maandagnamiddagen leren hoe je dat aanpakt. Zoals wij ons bewust zijn dat we ons lichaam in beweging moeten houden, zo is het ook met onze hersenen. Bij het lichamelijke is dit voelbaar, we worden strammer als we niet bewegen. Bij onze hersenen is dit niet voelbaar. Alleen beseffen we, dikwijls te laat, dat ons geheugen achteruit gaat als we het niet genoeg oefenen. De training is bedoeld voor mensen met gewone vergeetachtigheid, niet voor personen met beginnende dementie. Het is een reeks van 12 lessen telkens op maandagnamiddag van 14u00-15u15 (29/02, 07/03, 14/03, 21/03, 11/04, 18/04, 25/04, 02/05, 09/05, 23/05, 30/05 en 06/06). Inschrijven kost 30 euro en kan tot en met 18 februari. (fh)

48 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Senioren zongen zich beroemd HOOGSTRATEN – De vijf dagen voor Kerstmis organiseerde Studio Brussel opnieuw De Warmste Week. Meer dan 1.000 verenigingen, waaronder verschillende uit Hoogstraten, organiseerden kleine of grotere acties voor een goed doel dat ze zelf mochten kiezen. Ook het Lokaal dienstencentrum Stede Akkers registreerde zich op de site van Studio Brussel met hun actie Sing for life en nodigde de bewoners van het woonzorgcentrum en iedereen die daar zin in had uit om van op 23 december van 9 tot 16 uur samen te zingen ten voordele van Ouders voor incluse. Stede Akkers koos voor dit goede doel omwille van hun contactkoor voor dementerende ouderen, een project gedragen door Chris’l Baert .

Veel zangers Onverwacht veel deelnemers reageerden op de oproep van het rusthuis, verrassend veel jongeren en nog meer iets oudere zangers zoals het contactkoor zelf, de zangkoren van Wortel, Meerle, Meersel-Dreef, van OKRA Hoogstraten, van de familie Pauwels en van het WZC Stede Akkers zelf. Maar er waren ook gelegenheidskoren zoals KLJ Meerle, de leiding van Chiro Meer, de Chiro-meisjes van Meer, de bewoners van HoogMark, het personeel van het woonzorgcentrum. Tussen de groepen door waren er optredens van Je t’aime uit Mechelen, Vitesse limité en van Tim Mulleman (piano) en Matthijs Braspenning (contrabas). Het geheel stond onder muzikale begeleiding van Bart Van Delm, Eddie Van Delm en Flor Verschueren. Concreet betekende dit dat de cafetaria zowel in de voormiddag als na de middag afgeladen vol zat en dan spreken we toch over tweemaal 350 tot 400 personen

Iedereen beroemd Het tv-programma Iedereen Beroemd koos voor elk van de vijf dagen een evenement uit, dat in de dagelijkse uitzending ruim aan bod zou komen. Iedereen beroemd selecteerde één project per provincie en telkens een project dat zich tot een andere doelgroep richtte. Twee weken voor de uitzending kreeg de paramedische dienst van het woonzorgcentrum een telefoon met de vraag om de tv-ploeg te ontvangen. An Aerts, Ria Huybrechts en Ingrid Van Dijck spraken onder elkaar af dat Ingrid de rode telefoon zou opnemen om vragen over hun actie te beantwoorden. De VRT ploeg kwam om 8.30 uur toe en rond 11 uur waren alle opnames ingeblikt. En, misschien het belangrijkste: de zangmarathon bracht alles samen 1.450,18 euro op. Knap werk. (fh)

Ingrid Van Dijck aan de rode telefoon van Iedereen Beroemd


MEERLE

Nieuwe warme bakker in Meerle MEERLE – Het zag er lange tijd naar uit dat de vertrouwde bakkerij Huize Jansen–Van Bavel voorgoed dicht zou blijven. Enkele maanden geleden sloten Bernard en Josepha noodgedwongen hun winkel en bakkerij. Al enkele jaren zochten ze tevergeefs naar een overnemer. Bernard was ondertussen de pensioengerechtigde leeftijd al enkele jaren gepasseerd en was aan een welverdiend pensioen toe. Met spijt in het hart werd, bij gebrek aan een kandidaat-overnemer, de deur gesloten. Voorgoed, dacht iedereen. De stiel van ‘warme bakker’ is tanend en, wegens de moeilijke werkuren, tot verdwijnen gedoemd. Maar zie, met de komst van het nieuwe jaar, is er toch nog een overnemer gevonden. Dirk Fransen en Peggy Van Nerum hadden een bakkerij in Eksaarde bij Lokeren. Maar omdat het huurcontract daar niet kon verlengd worden en Dirk met zijn 53 jaar nog te jong is om de stiel al op te geven, waren ze op zoek naar een geschikte nieuwe stek. Omdat Dirk Kempische roots heeft (Schilde) ging zijn voorkeur uit naar een doening ten noorden van Antwerpen. Via de makelaar kwamen ze in het uiterste noorden van ons België terecht: in Meerle.

Op 5 januari 2016 ging de deur van de winkel opnieuw open. Dirk, bakker vanaf zijn 13de (toen op leercontract) doet op zijn eentje de bakkerij. Hij kneedt het deeg op ambachtelijke wijze (met de hand ‘opbollen’) en maakt alle patisserie en gebak zelf. Zijn vrouw Peggy doet de winkel. Samen wonen ze boven de winkel en bakkerij. Het is nog een beetje wennen, aan de mensen, aan de taal. Nog een beetje aftasten wat de mensen graag hebben, welke ‘oude’ klandizie de weg naar de vertrouwde zaak terugvindt. Ze willen het alvast een jaar proberen. Van de start zijn ze zeker niet ontevreden. In de week is het eerder rustig (zo groot is Meerle nu ook niet), maar het eerste weekend en Verloren Maandag waren echt veelbelovend. Mede omdat de nering bevorderlijk is voor het dorpsleven en we zelf geproefd hebben dat de bakker lekker brood bakt, wensen we hen alvast veel succes. De bakkerij is open van dinsdag tot zondag. Op maandag rusten Dirk en Peggy. Bakkerij Fransen – Van Nerum, Meerledorp 50, Meerle – tel. 03/344.71.01 (jaf)

25ste wandelweekend van KWB Meerle MEERLE – Reeds 25 jaar organiseert KWB in de lente een wandelweekend in een mooie streek. Daarom heeft KWB een speciaal programma uitgewerkt, een belevingsweekend, voor wandelaars en niet-wandelaars! Dit jaar gaat de reis terug naar het fraaie Duitstalige deel van België rond St.Vith, namelijk naar Rodt in het familiehotel Zum Buchenberg. In de achtertuin van het hotel ligt een groot mooi bosgebied namelijk Emmelsewald. Vervoer naar Rodt gebeurt met eigen vervoer, de reisafstand vanuit Meerle is ca. 190 km.

Het programma Vrijdag 23 april 2016: aankomst zodat rond 19.00 uur de deelnemers samen aan tafel kunnen. Daarna iets drinken in de sfeervolle bar of een gelegenheid in het dorp. Misschien tijd om een kaartje te leggen, een gezelschapsspel te spelen of gewoon wat te babbelen met een drankje. Op zaterdag na het ontbijt op stap en wandelen over goed bewandelbare wegen door het bos en open vlaktes. Rond de middag picknick aan de Leisteengroeve. De wandeling is ca. 18 km. Op het einde van de wandeling pauze in café Biermuseum. Daarna gaat het richting hotel voor het avondeten. Op zondag na het ontbijt is er een mooie wandeling uitgestippeld rond het dorpje Rodt. De niet-wandelaars bezoeken op zaterdagvoormiddag St.-Vith. Daarna naar Recht om daar samen met de wandelaars de picknick te eten in de cafetaria van de Leisteengroeve, die daarna bezocht wordt. De deelnemers krijgen er een rondleiding van anderhalf uur. De tocht gaat dan naar het bekende biermuseum van Rodt waar liefst vierduizend verschillende bieren tentoongesteld worden. De wandelaars komen hen daar vervoegen. Op zondag is er een bezoek aan de kleine brouwerij van Bellevaux, met een rondleiding en uiteraard gelegenheid tot proeven. Of een bezoek aan het Ardennen Poteau ‘44 Museum. Voor de liefhebbers is er een kleine wandeling van 1,5 km. Prijs voor het weekend is 115 euro per persoon, voor KWB leden. Niet-leden kunnen ook mee voor de prijs van 120 euro per persoon (nog snel lid worden kan ook natuurlijk). In deze prijs zit ook de picknick voor zaterdag verrekend. De eventuele onkosten voor musea worden ter plaatse verrekend.

Peggy met vertrouwd product in een nieuwe omgeving.

Geïnteresseerden graag zo snel mogelijk inschrijven. Inschrijven kan via kwbmeerle@ gmail.com of bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41. Betalen per overschrijving op rekening van KWB Meerle : 787-5500297-69 met vermelding ‘KWB Wandel-tweedaagse 2016’. Meer info bij Jos Van Bavel – tel. 03/315.92.09 (jvb/jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 49


MEERLE

Bouwers en afbrekers van onze kerststal MEERLE – Zoals overal in de huizen, wordt na driekoningen de kerstboom opgeruimd en de kerststal afgebroken en opgeborgen tot volgend jaar. Ook de Kempische kerststal aan de kerk van Meerle wordt dan door een flinke ploeg vrijwilligers gedemonteerd en netjes opgeborgen in een container van de gemeente, die vervolgens veilig op het gemeentemagazijn gestald wordt tot de kerstdagen weer in het verschiet zijn. Bij deze vrijwilligers was Louis Jacobs voor de 50e keer op rij aan de slag. Hij bouwde vroeger nog mee aan de kerststal met rieten dak, een bouwsel van Karel Broekmans. De huidige kerststal dateert van 1992 en is gebouwd naar een ontwerp van de Meerlese kunstschilder Stan Van Den Heuvel. Omdat de oude stal op invallen stond, werd in het voorjaar van 1992 een kerststalcomité opgericht op initiatief van Karel Pauwels. Zij organiseerden een omhaling in heel het dorp en haalden het voor die tijd toch wel mooie bedrag op van ruim 87.000 Belgische franken. Daarmee werd een demonteerbare kerststal gebouwd en nieuwe beelden gemaakt. In december 1992 werd de kerststal feestelijk ingehuldigd. (jaf)

Volksdans Shilshoel nodigt uit MEERLE – Elk jaar in januari nodigt de Meerlese Volksdansgroep Shilshoel (Hebreeuws voor regenworm, of Mjeelse pier) de dansende medemens uit voor een vrolijke dansstuif. Dansliefhebbers worden op zaterdag 30 januari 2016 in de parochiezaal van Meerle verwacht. Iedereen is uitgenodigd om mee te dansen, om te komen kijken, om bij te buurten, om van de muziek te genieten. Kortom een avond waarbij gezelligheid hoogtij viert. Naar goede gewoonte zal Shilshoel zelf een optreden ten beste geven, met een eigen choreografie olv. van Gust Koyen. Dit jaar een optreden van de geoefende dansers samen met de jongerengroep. Maar laat je niet afschrikken, ook de ‘senioren’ kunnen op de instuif enkele dansjes wagen. Wie nog niet kan dansen; gewoon meedoen en afkijken. De eerste volksdans start om 20.00u.Voor de inkom hoef je het echt niet te laten: 5 euro voor een hele avond dansplezier. Kaarten en info zijn te bekomen bij leden van de volksdansgroep of bij Tonia Jacobs, Heimeulenstraat 41, Meerle – tel. 03/315.92.09 of jacobs.tonia@gmail.com (tj/jaf))

Om ook het volgende jaar dienst te kunnen doen, moet de kerststal telkens weer netjes opgeborgen worden. Daarvoor zorgen deze mannen: Louis Jacobs (de man met de bezem, al voor de 50e keer!) en verder Peer Geenen, Louis Jansen, Jaak Brosens, Gust Sprangers, Jan Leemans, Louis Antonissen, Jos Sprangers, Jan Michielsen, Jos Van Den Ackerveken. Louis Van Gestel, Gust Jansen en Jos Koeken werken ook mee, maar waren niet ter plekke voor de foto. Karel Pauwels, initiatiefnemer, is ook nog steeds paraat. Na gedane arbeid gaat heel de bende bij Jeanne (van Karel) koffie drinken én een borrel om de goede afloop te vieren.

Fanfare Sancta Cecilia presenteert Lenteconcert MEERLE – Het traditionele Lenteconcert van de Meerlese fanfare Sancta Cecilia staat dit jaar in het teken van Valentijn: “Alles is Liefde”. Op zaterdag 13 februari om 20.00 u en op zondag 14 februari 2016 om 14.30 u schotelen ze onder leiding van hun nieuwe dirigent Jos Körver u een zeer afwisselend programma romantische muziek, om Valentijn en de verliefden te behagen: Frozen, Happy, Ik hou van u, Mag ik dan bij jou schuilen. Dat nummer wordt live gezongen en begeleid door de fanfare. De avond en de muzikanten worden in goede banen geleid door dirigent Jos Körver. Ook twee

nieuwe jonge muzikanten maken voor het eerst hun opwachting: Daan Van Haperen en Lennert Jansen. Kortom een gezellige, ontspannende namiddag of avond. Steek de nieuwe muzikanten en de fanfare een hart onder de riem en ga luisteren! Kaarten kosten 7 euro aan de inkom, 5 euro in voorverkoop. Kaarten te verkrijgen bij alle muzikanten. De inwoners van Meerle die einde vorig jaar een steunkaart kochten van onze fanfare, mogen gratis komen luisteren. Info bij Cel Geenen – 0486/71.70.33 - celgeenen@telenet.be - of Els Pauwels 0474/69.49.84 - elsspauwels@ hotmail.com (ep/jaf)

Grote kaartprijskamp ‘Rikken’ voor de parochiezaal MEERLE – Een kaartje leggen: misschien wel een van de oudste gezelschapsspelen. Kaarten is een sociaal spel, waar je veel beter het spel kan maken als je je tegenspeler in de ogen kan kijken. Je kan ook napraten over het geleverde spel, waarbij vloeken, schelden en meewarig doen allemaal mag, als het bij de volgende gift maar weer vergeten is.

Inschrijven kan vanaf 19.30 uur en de eerste gift wordt gedeeld om 20.00 uur. De inleg is 3 euro per avond.

Al je dit een goed tijdverdrijf vindt, dan is de Kaartwedstrijd Rikken van het zaalcomité van Meerle echt iets voor jou. Die vinden plaats op de vrijdagavonden 26 februari, 4 en 11 maart 2016, uiteraard in de zaal waarvoor we he allemaal doen: Ons thuis.

Niet kaarters zijn eveneens welkom om iets te drinken. Het wordt een gezellig café, in Ons Thuis. Je spijst de kas van het zaalcomité, zo kunnen ze in onze parochiezaal blijven investeren, ten bate van alle gebruikers. (jaf)

50 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Elke avond worden er drie ronden van 16 giften gespeeld en zijn er 2 rondenprijzen en 15 dagprijzen te winnen. De twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking.


MEERLE / WORTEL

Aspi-spaghetti-avond Love Edition

Ziekenzorg Meerle viert Driekoningen

MEERLE – Op zaterdag 9 januari vierde Ziekenzorg Meerle naar jaarlijkse gewoonte het Driekoningenfeest. Tegen de middag werden alle zieken en 80-plussers in een mooi versierde zaal welkom geheten door de voorzitster. Op donderdag hadden de kernleden al 111 pakjes gemaakt. Ook aan de mensen van Meerle die in het woon- en verzorgingshuis van Hoogstraten verblijven werd gedacht. Op vrijdag zijn Eugeen en Annie bij 19 mensen een pakje gaan brengen. Op het driekoningenfeest werden door loting de Drie Koningen gekozen.

pauze was er tijd voor koffie, thee en wat lekkers. Tot slot las Toos nog een mooie tekst en nodigde de kernleden uit om de pakjes uit te delen. Een fijne en feestelijke middag! Ziekenzorg dankt de helpers in de keuken en de mensen die het desserts maken. Blij dat ze altijd paraat staan om te helpen bij de bijeenkomsten van ziekenzorg Meerle. (gvb/jaf)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Dit jaar waren Hanneke Guns, Frans Van Bavel en Cornelia Van Rijckevorsel de gelukkigen. Voor de bezinning vertelde mijnheer pastoor over de Drie koningen en de ster. Toos bracht ook nog een mooi gedichtje. Na een lekker middagmaal was het tijd voor ontspanning: een muzikale bingo. Tijdens de

Eet meer appels ... MEERLE – Zonder twijfel kent u de turnkring ’t Zolderke. Die maakt immers deel uit van de lokale verenigingen die onze jongeren de kans geven te sporten. Net zoals andere verenigingen hebben zij middelen nodig om dat te kunnen blijven doen. Een extraatje om het jaarbudget een beetje aan te dikken is nooit weg, want sporten en vooral sporttoestellen kosten geld, veel geld. Daarom doet de turnkring één keer per jaar een beroep op de Meerlese bevolking. Niet vrijblijvend, je krijgt er wat voor terug. Op zaterdag 27 februari gaan ze in heel Meerle van deur tot deur om u een zak van 2 kg gezonde appels (uit eigen streek!) aan te bieden. Daarom, eet meer appels. Voor uw gezondheid en voor die van de turnkring. (jaf)

MEERLE – Net zoals elk jaar, organiseren de aspi’s van Chiro Sint-Lutgard Meerle, een spaghetti-avond. Ze doen dit om elk jaar tijdens het kamp op een leuke tweedaagse te vertrekken. Daarom nodigen ze iedereen uit om op zaterdag 13 februari 2016 te komen smullen van een heerlijke spaghetti in de lokalen van de jongenschiro, Ulicotenseweg 2, Meerle. Gezien de datum staat de smulavond in het teken van de liefde. Valentijn is in de buurt! Kom gezellig met je geliefde romantisch dineren. Met familie of vrienden mag natuurlijk ook. Afhalen om thuis te eten is eveneens mogelijk (potten meebrengen!). Je kan elk uur aanschuiven, vanaf 17 uur, tot de laatste shift om 20 uur. Een kleine portie kost 6 euro, een grote of vegetarische 8 euro. Een ‘love-dessert’ kost 3 euro. Betalen aan de kassa. Wel vooraf (uiterlijk 7 februari) inschrijven bij Larissa van Haperen, Bgm. Van Nuetenstraat 9, Meerle – 0474/22.41.05 – larissavh@hotmail.com (jaf)

Mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te begrijpen WORTEL - KVLV gewest Hoogstraten organiseert op donderdag 18 februari om 20 uur een lezing in de parochiezaal van Wortel, met als titel ‘Mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te begrijpen” Manu Adriaens vertelt wat zijn ontmoetingen met bekende figuren hem hebben geleerd over het streven naar geluk. En hij geeft luchtige tips afkomstig van zowel beroemde vrouwen als beroemde mannen uit binnen- en buitenland. Een sprankelend praatje met een reeks merkwaardige anekdoten en een aantal humoristische gebeurtenissen en doordenkertjes. Manu werkt als journalist voor de schrijvende pers. Inkom 8 euro voor KVLV leden, niet leden betalen 10 euro. Vooraf inschrijven bij anshuyberts@hotmail. com. Iedereen is welkom, ongeacht de leeftijd. (fh)

Algemene vergadering Dorpsraad WORTEL - De dorpsraad van Wortel nodigt alle belangstellenden uit op donderdag 25 februari om 20.00 uur in de refter van basisschool De Wijsneus. De avond begint met een informatiemoment door het schepencollege, waarin volgende zaken zeker aan bod komen - Budget 2015/2016 - voorstelling nieuwe korpschef – veiligheid in Minderhout en BIN - Kadenummering

- Opvang vluchtelingen - Cultuur – grenzeloos Na een korte pauze worden zaken besproken die specifiek betrekking hebben op Wortel. Over welke zaken het gaat is op het moment dat we dit schrijven nog niet geweten. Blijkbaar moet het schepencollege zijn zegen nog geven. Hoe dan ook na een korte pauze kunnen de aanwezigen vragen stellen aan de burgemeester en de schepenen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 51


WORTEL

Teerfeest zonder traiteur

Nel Aerts in de Van GoghGalerie WORTEL – ZUNDERT – Een bezoek aan het Van Gogh huis in Zundert is altijd de moeite waard, zeker nu de van Wortel afkomstige Nel Aerts er tot einde maart haar Zundert tekeningen tentoonstelt. Nel Aerts (Wortel, 1987) was één van vier jonge talenten, die in het kader van het uitwisselingsproject ‘Wrijving van gedachten’ | Antwerpen-Zundert, de kans kreeg om drie maanden als ‘artist in-residence’ te werken in het gastatelier van het VanGoghHuis. De resultaten van haar verblijf in Zundert, een grote reeks tekeningen / zelfportretten, worden er nu tentoongesteld.

WORTEL - In lang vervlogen dagen was er in elk dorp een kokkin, die ter beschikking stond bij bruiloften en teerfeesten. Sinds jaren werd die vervangen door een traiteur. Nu, misschien voor het eerst, moest de Sint-Jorisgilde niet op zoek. Op 8 januari konden ze een beroep doen op de nieuwe uitbaters van wat nu eetcafé De Guld is. (fh)

Parallel aan deze residenties exposeert het Vincent van GoghHuis werken van bekende Vlaamse en Nederlandse kunstenaars: Luc Tuymans, Fred Bervoets, Emo Verkerk en Marlene Dumas. Deze tentoonstelling is te zien slechts tot en met 14 februari 2016. Praktisch: De Zundert tekeningen van Nel Aerts tot einde maart in de VanGoghGalerie van het VanGoghHuis, Elisabethlaan 1a te 4881 DA Zundert. De galerie is geopen van woensdag tot en met zondag van 12 tot 17 uur. Info vincent@ vangoghhuis.com (fh)

KVNA kwisavond

WORTEL – Op vrijdag 25 maart organiseert KVNA Wortel haar grote algemene kwisavond om 20 uur in parochiezaal Trefpunt. Algemene kennis, sport, muziek, film, tv, radio, aardrijkskunde, actualiteit enz., al deze onderwerpen kunnen aan bof komen maar a.u.b. laat u niet afschrikken. De deelnemende ploegen, die maximum uit zes personen mogen bestaan, betalen 20 euro inschrijvingsgeld per ploeg. Gelieve vooraf in te schrijven bij Jan Janssen, tel. 03 314 84 73 of mailen naar kvnajanjanssen@ hotmail.com en door storting van op rekening BE54 8500 4844 2097 met vermelding van de naam van uw ploeg. Enkel indien er nog plaats is, kan u de avond zelf nog inschrijven. Maar het is beter om niet te wachten. (fh)

52 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

ALAAF - ALAAF - ALAAF WORTEL - Op zaterdag 13 en zondag 14 februari maakt men er in Wortel weer een groot carnavalsfeest van. Op zaterdag gaat men van start met een groot kindercarnavalsbal. Alles begint met een kleurwedstrijd (breng je kleurtjes mee). Daarna zet de Raad van 11 samen met hun gekke nar de polonaise in. Een KIDS DISCO zorgt mee voor de ambiance. Alle kinderen en hun ouders zijn welkom vanaf 13.30 uur in de feesttent achter de parochiezaal. Diezelfde namiddag wordt ook de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses gekozen. Wil jij op zondag met een mooie cape en scepter mee op de prinsenwagen staan en samen met de Raad van 11 mee snoep uitdelen, schrijf je dan in langs vanboxelfrans@hotmail.com

Theater in Wortel-kolonie

Zondag 14 februari, met Valentijn dus, start de optocht om 14.30 uur. Allemaal gek geklede mensen rijden dan met hun wagens door de Wortelse straten. Met de Wortelse reuzen Suske & Wiske voorop sluit de Raad van 11 op de prinsenwagen de optocht af.

Zjosfinks vertelt bij kaarslicht

Na de optocht start het bal in de parochiezaal, waar kinderen en hun ouders kunnen hossen, dansen en bijpraten. Ook in de tent barst het feest los. Een dj zorgt voor de ambiance. De carnavalsfeesten worden georganiseerd voor en door Brassband Wortel vzw www.brassbandwortel.be. De fanfare wil alle vrijwilligers die van de editie 2016 weer een succes maken alvast bedanken. (fh)

WORTEL – Op 19 februari vertelt Zjosfinks zijn Negen schapen en het massief eikenhouten hekje in Wortel-kolonie. De Kempen in de twintiger jaren, de tijden waarin alles kon en niets moest. Acteur-verteller Zjosfinks heeft genoeg recherchewerk verricht en kan redelijk exact een aantal dorpsfiguren uit die ongedwongen tijden terug tot leven brengen, voor even toch. Het is gewaagd, maar iemand moet het doen. Straffe verhalen bij kaarslicht, met vele kruidige ingrediënten: verbazing, spanning, humor,… En als ge niet kunt slapen achteraf, ook daarvoor zijn er oplossingen. Overtuig uzelf.

Uit ons archief van 2014, De burgemeester en de Raad van 11 zullen wellicht dezelfde zijn. De jeugdprins en -prinses worden op zaterdag 13 februari gekozen.

Praktisch: Vertellingen bij kaarslicht door Zjosfinks op 19 februari in “De 16”, ingang langs de groene dubbele deur tegenover ingang 3 (rechts) van de strafinrichting in Wortel-kolonie. Deuren open vanaf 19.30 uur. Tickets: VVK 8 euro, Inkom 10 euro. Info: www.pasgeverfd.be. Inschrijven via zjosfinks@hotmail.com (fh)

KLJ schenkt 144,40 aan HoogMark WORTEL / MINDERHOUT - Elk jaar organiseert KLJ Wortel een kerstactie voor een goed doel. Ze verkopen dan Glühwein en chocomelk aan de kerk. De mensen mogen daar een vrije bijdrage voor geven. Dat geld gaat dan naar een goed doel. Dit jaar is het goed doel Woonhuis HoogMark in Minderhout, een afdeling van VZW De As. Woonhuis HoogMark biedt opvang voor 10 mensen met een beperking. Als belangrijkste doelstelling willen ze dat de bewoners zo veel mogelijk zelfstandig zijn. KLJ Wortel ging op dinsdag 29 december een cheque van €144,40 overhandigen. Ze hebben er kennisgemaakt met de bewoners en een rondleiding gekregen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 53


WORTEL

Staf Peerlinck en Rita Beuls verlaten Wortel Loopt de Prinsenweg leeg? Na het vertrek van René Sprangers en Anny waren de vleugels van Wortel al flink geknipt. Met de verhuis van Staf Peerlinck en zijn Rita naar hun nieuwe stek in Beerse, wordt het er zeker niet beter op. Hun kinderen en kleinkinderen kunnen daarentegen zeker zijn van 100% aandacht van de grootouders, te meer daar een groentehof wegvalt op een appartement. Staf, een van de boomers van net na de oorlog, is geboren en getogen in Minderhout op het Withof. Rita haar wieg stond in Wortel Kolonie waar vader Beuls destijds werkzaam was.

Wanneer hij in 2007 de politiek verlaat maakt hij een overstap naar OKRA waar hij het secretariaat op zich neemt, alsook de redactie van het maandelijks infoblad.

Heerlijke tijd samen met nog 3 zussen en 3 broers. Staf beëindigde succesvol zijn handelsstudie en Rita behaalde na een ijverige studie haar diploma van onderwijzeres.

Daarnaast maakt hij nog deel uit van de Hoogstraatse cultuurraad en de plaatselijke Watering. Rita heeft zich gedurende al die jaren een geliefde en zeer plichtsbewuste collega getoond in de lagere school in Wortel, waar zij, streng maar rechtvaardig, de jeugd in het vijfde leerjaar de noodzakelijke bagage voor verdere studies bezorgde. Gedurende korte tijd voor de fusieperikelen was zij directrice van de school.

Het was in de goeie oude Diept waar Rita met haar vriendin uitging en waar ook Staf na de volley een stout of een Duvel moest elimineren, dat zij elkaar leerden kennen. Zij trouwden in 1971 en zo half de jaren 70 vonden zij hun nestje aan het Prinsenpad in Wortel. Het was een prettige buurt met veelal jonge gezinnen en met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Zij krijgen twee dochters, Liesbet en Els. Rita geeft les in de lagere school in Wortel en Staf heeft werk gevonden bij Pidpa. Beiden zijn sociaal geëngageerd en Staf volgt al snel de Wortelse gemeenteraden. Hij wordt bestuurslid van KWB Wortel van 1976 tot 2006, waarvan 8 jaar als voorzitter. Er wordt geijverd voor thema’s als biologisch tuinieren, aanleg van speelpleinen, Wereldsolidariteit, Vietnamese bootvluchtelingen en de problemen van verslaving aan alcohol en drugs.

Hij neemt ook zijn verantwoordelijkheid op binnen de koepelorganisatie van het ACW Hoogstraten. Dit engagement wordt politiek vertaald in veel jaren zitting in de gemeenteraad en schepencollege van Hoogstraten. Aanvankelijk voor de CVP, later voor de door hem opgerichte partij HOOP. Hij zal van 1983 tot 2007 zetelen, waarvan 18 jaar als schepen van financiën. Hij saneert de schuldenberg en dit mét behoud van belangrijke investeringen en beheert de gemeentelijke financiën als was het zijn eigen portefeuille.

“De Vagebond” een boek van Lode Bolckmans De nu 79-jarige Lode Bolckmans schreef een boek; Vagebond geïnspireerd door zijn persoonlijke ontmoetingen met de landlopers van Wortel Kolonie tijdens zijn jeugd en door een landloper (Omer) die hij leerde kennen tijdens zijn vakanties in de Ardennen.

Over de auteur “Als vierde kind in een landbouwersgezin werd ik geboren in Wortel. Sinds mijn huwelijk met Monique Schrauben wonen we in Herentals. Gedurende vijfendertig jaar werkte ik als inspecteur voor het nazicht van de plaatselijke bankkantoren en als senioraccountmanager voor het onderhouden van de relaties met grote cliënten. Belangstelling voor landloperij kreeg ik van jongs af aan mee. De hoeve waar ik opgroeide, grensde aan de Rijksweldadigheidskolonie voor landlopers. Hierdoor werd ik bijna dagelijks van ver of dichtbij geconfronteerd met mensen zonder middelen van bestaan. Enkele leerde ik zelfs van dichtbij kennen

Over het boek Omer is een jonge boerenzoon die een lastige levensweg voor de boeg heeft. Hij leerde Sylvie, zijn grote liefde, kennen in Ierland. Hij keerde terug naar België en om zijn hart te bedaren zwierf hij rond in de Ardense bossen en zocht hij rust en ontspanning in cafés en bars. Hij was een echte vagebond, die hield van de natuur en de dieren en het leven te midden van hen. Voortdurend leeft Omer in het spanningsveld tussen de vrouwen die hij hier leerde kennen en zijn geliefde in Ierland, de enige vrouw waarmee hij zijn jeugddroom zou kunnen waarmaken, een gezin stichten en samen kinderen opvoeden. Vagebond (ISBN 978-94-022-2337-8) verscheen bij uitgeverij Boekscout en koste 20,35 euro. Het paperback boek 16 x 24 cm telt 266 bladzijden. (fh)

54 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Terwijl Staf lid werd van het zaalcomité van het Trefpunt en het voorzitterschap van de kerkfabriek op zich nam, heeft Rita zich de drijvende kracht getoond van het parochieteam. Gelukkig hebben zij zich beiden bereid verklaard deze laatste twee taken te blijven vervullen. Er zal, naast de kleinkinderen, ook wel tijd gemaakt worden voor reisjes, fietsen en zeker ook bridgen. Een welgemeend “bedankt” voor alles wat jullie twee gedaan hebben. Het ga jullie goed in Beerse! (RS/RV/AS)


WORTEL

3.315 euro voor Centrum Algemeen Welzijn

Vagebond steunt daklozen WORTEL – Vijf edities lang danste het dorpsfeest Vagebond op een slappe koord tussen winst en verlies. Een strijd die men viermaal door regen en wind verloor. Bij de zesde editie, voor de vijfde maal met Guido Belcanto op de affiche, pakte men de zaak anders aan. Gans de dag was het festival gratis, enkel vanaf één uur voor het optreden van Belcanto vroeg Vagebond een bescheiden inkom… om daklozen te helpen. Vagebond was een kind van Rik Verschueren, die ondertussen om gezondheidsredenen moest afhaken. Het dorpsfeest wordt sinds 2010 georganiseerd op de laatste zondag van augustus. De dag dat ook De Schakel veel fietsers in beweging brengt. Door regen, wind en koude ging men viermaal in het rood. Het moet immers al echt warm zijn om de kosten van zo’n festival, die al vlug oplopen tot bijna 8.000 euro, terug te verdienen met de winst van de tapkraan. Van het oorspronkelijk doel, een dorpsfeest waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat, was dus nooit sprake.

Wooncoachproject Daarom namen de organisatoren, Marc Rameysen, Annette Van Gils, Nathalie Van Helvert en Nick Daemen, de moeilijke beslissing om voor het optreden van Belcanto tien euro inkom te vragen. Op enkele uitzonderingen na, betaalden alle bezoekers dat bedrag met de glimlach en kon men in 2015 voor het eerst in zes jaar een goed doel steunen. Dat goede doel, het Centrum Algemeen Welzijn Kempen (CAW), lag voor het bestuur voor de hand. Het kwam er op voorstel van Nick, die ooit zelf in het opvangtehuis in Zevendonk, een onderdeel van het CAW, terechtkwam. Dit centrum bundelt bijna alle sociale diensten, waarvan het wooncoachproject er een van is. In die zin is er een duidelijk link tussen Vagebond en de voormalige landloperskolonie van Wortel.

Verkeersregels WORTEL - De KWB organiseert een opfrissingscursus over de verkeersregels en –borden. Regels zijn veranderd en er zijn verschillende borden bijgekomen waarvan de betekenis voor iedereen niet zo duidelijk is. Deze opfrissingscursus zal plaats vinden op donderdag 18 februari in de refter van de basisschool De Wijsneus. (Ingang langs het Kerkpad 2). De cursus begint om 19.30 uur. Gratis voor leden van KWB, niet leden betalen 3 euro inkom. (fs)

Vagebond schenkt 3.315 euro aan CAW Kempen. Achteraan op de foto de organisatoren van het dorpsfeest: v.l.n.r. Nathalie Van Helvert, Nick Daemen, Marc Rameysen en Annette Van Gils. (foto Mia Uydens)

CAW Kempen Het CAW Kempen is ontstaan in 1999. Het is een koepelorganisatie waar jonge en oudere mensen terecht kunnen voor o.a. jeugdadvies (JAC), drugshulp, begeleid wonen, huisvestingsproblemen, straathoekwerk, schuldbemiddeling, hulp bij seksueel misbruik, justitieel welzijnswerk, de opvoedingswinkel, familiaal geweld, hulp voor verkeersslachtofferhulp en zoveel meer. In al de diensten van CAW Kempen, dat zich uitstrekt van Herselt tot Meersel-Dreef, werken in totaal 168 hulpverleners en een groot aantal vrijwilligers. Het bedrag van 3.315 euro dat Vagebond schonk, zal gebruikt worden voor het woonbemiddelings-

GPS wandeling WORTEL – Op zondag 14 februari tussen 12 en 13 uur kan je deelnemen en/of kennismaken met een gps wandeling. Via een gedownload spoor leg je een traject af van 7,5 en/of 15 km door je te laden leiden door een outdoor gps toestel . Er is een beperkte mogelijkheid tot huren van een gps toestel samen met een begeleider die je tijdens de wandeling wegwijs maakt met gps gebruik

project. Concreet wil men het bedrag gebruiken voor de aankoop van een aanhangwagen en de betaling van de verkeersbelasting voor de bestelwagen die men gebruikt bij verhuis. De dienst huisvestingsproblemen werkt op dit moment met 30 vrijwilligers, maar het zouden er een zestigtal moeten zijn. Het CAW werkt nauw samen met het OCMW. Daar waar het OCMW eerder oplossingen geeft, gaan de diensten van het CAW eerder op zoek naar de reden van een probleem. Het CAW Kempen heeft een inloophuis in de Gildenstraat 14 te 2300 Turnhout, tel.: 014 42 03 98. Je kan er terecht voor een gesprek en een (gratis) tas koffie. (fh)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Vertrek aan De Klapekster. Een organisatie van Pasar gps Kempen. Basisprijs: 2.00 euro, Pasarleden 1,00 euro. Info: jefverlinden@telenet.be. Zie ook www.pasar.be/gpskempen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 55


MEER

Mussenakker-quiz: de winnaars zijn...

Winterwandeling met een extraatje MEER - Dit najaar organiseert Toerisme Hoogstraten begeleide wandelingen. Elke tweede zondag van de maand kunt u met een gids op stap voor een ontspannende wandeling. De gids begeleidt de wandeling en vertelt u onderweg leuke wetenswaardigheden en anekdotes. Maar er is meer: op elke wandeling staat een exclusief bezoek geprogrammeerd. Het gaat om bedrijven en gebouwen die speciaal voor deze gelegenheid hun deuren open zetten. Een ‘uniek bezoek’ is hier dus absoluut op z’n plaats. Programma Winterwandeling op zondag 14 februari. Vertrek om 13.30 uur aan De Mosten en een bezoek aan kippenbedrijf ’t Kakelhof. Deelname is gratis. De wandeling is ongeveer 8 km lang en inschrijven bij Toerisme Hoogstraten is noodzakelijk. (fh)

Op bijgaande foto staan de kwissers van Mussenakker voetbal: van links naar rechts Jef Vlamings, Kristof Janssens, Bert Rombouts, Guy Kustermans en Jonas Brughmans. MEER - Op zaterdag 2 januari vond in jeugdhuis de Mussenakker de jaarlijkse quiz plaats. Elf ploegen namen deel aan deze intussen jaarlijkse portie hersengymnastiek.

Het was spannend van begin tot het einde maar uiteindelijk trok de ploeg “Mussenakker voetbal” aan het langste eind in de quiz, opgesteld door de winnaars van voorgaande editie, ‘t Slot. (ma)

Een frisse duik in het Mostenwater

Antiek- en Vlooienmarkt bij Fanfare De Eendracht MEER - Ook dit voorjaar 2016 organiseert Fanfare De Eendracht-Meer naar jaarlijkse gewoonte de Antiek- en vlooienmarkt. Zoals de voorgaande jaren zal deze plaatsvinden in de Parochiezaal aan de Donckstraat en wel op zaterdag 23 en zondag 24 april 2016. Voor het ophalen van allerhande materialen kan u nu reeds contact opnemen met een van volgende personen: - Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03/315.77.76 - Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, tel. 03/315.00.96 - Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53 of Peter Stes, Terbeeksestraat 58, tel. 03/315.73.12. Zij komen graag bij u langs om een en ander op te halen. De Fanfare is u alleszins erg dankbaar voor iedere bijdrage. Vermelden we terloops nog dat op muzikaal vlak de fanfare de volgende weken ook niet zal stilzitten in aanloop naar het jaarlijkse concert. Bovendien verzorgt de fanfare op zaterdag 27 februari een concert op de muziekfeesten van de bevriende maatschappij De Harmonicavrienden in Arendonk. (red)

MEER – Een kleine dertig dapperen, vooral mannen, waagden het om op de eerste echt koude dag van de winter, een duik te nemen in het al even koude water van De Mosten. Wat hen betreft was een binnenbad wellicht niet nodig. (fh)

56 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

35 jaar Radio Valencia

Veel stemming op kerstfeestje van ziekenzorg

MEER - In het weekend van vrijdag 19 tot en met 21 februari 2016 bestaat de Meerse radio Valencia 35 jaar. Om dit jubileum te vieren houdt het radiostation een open deur aan het Gaarshof 5 te Meer. Iedereen kan een kijkje komen nemen hoe men al die jaren op vrijwillige basis ten dienste heeft gestaan van de verenigingen van groot Hoogstraten en omliggende gemeenten. Valencia telt veel luisteraars en het is voor de verenigingen dé manier om hun te activiteit bekend te maken.

Jaak Martens en Jos Sterkens flankeren Celine die de stemming er goed in wist te brengen. Uiteindelijk werd er afgesloten met koffie en gebak en konden de mensen van ziekenzorg terugblikken op een geslaagd kerstfeestje. MEER - In december, de gezelligste maand van het jaar, is het ook voor ziekenzorg Meer tijd voor het kerstfeestje. Na welkom door de voorzitter Jaak Martens plaatst meneer pastoor een welkomstwoordje. Hij zette het belang van het goede werk van ziekenzorg in de verf.

Jos Sterkens verzorgde een moment van bezinning met het bestuur. En toen kon men aan tafel. Celine van Dijck wist daarna de aanwezigen te amuseren met haar gitaar en bijhorende show. (ma)

Vier op een rij

Je kan er ook zien hoe men radio maakt en wat er zoal bij komt kijken. Tijdens de jubileumjaren zal er ook een top 500 uitgezonden worden. Kortom radio bekijken en beluisteren van een station waar de moedertaal centraal staat. Meer info langs www.radiovalencia@.be of bij staflauryssen@hotmail.com. (fh)

Open Mondiale raad MEER - De Mondiale Raad heeft een nieuwe werkwijze. Tijdens het eerste deel van hun bijeenkomsten behandelen ze steeds een ander inhoudelijk thema. Na een korte pauze neemt de Raad zijn adviserende functie op. De volledige avond staat voor iedereen open, maar je bent ook vrij om enkel het eerste gedeelte tot de pauze te volgen. Tijdens de bijeenkomst in februari plaatst de Mondiale Raad een NGO in de kijker.

Programma: 19.30 uur: Campagnefilm van Broederlijk Delen – Met een leven speel je niet. Getuigenis van Omar, een boerenleider uit Colombia die verdreven wordt van zijn grond. Getuigenis van Joos Thys over haar inleefreis naar Peru, van Christine de Beukelaar over de fietstocht van Jef en Kristof in Oeganda en van Greet Uydens over vrijwilligerswerk voor Broederlijk Delen 21.00 uur: Pauze met een hapje en een drankje 21.15 uur: Advies over de toelage voor humanitaire hulp Grenzeloos Hoogstraten Stedenband – werkbezoek maart Draaiboek aanwezigheid van mondiale raad op activiteiten Eerste aanzet draaiboek mondiaal buurtfeest.

Vlnr oma Ria van der Velden, mama Petra Van Dijck met baby Marie Aernouts en moeke Trinetta van der Velden

De vergadering heeft plaats op donderdag 18 februari om 19.30 uur in de refter van Gemeentelijke basisschool De Meerpaal- Kiekeboe; Terbeeksestraat 6 in Meer. Men sluit af om 22 uur. (fh)

MEER - Op 2 oktober 2015 werden Jan Aernouts en Petra Van Dijck uit Loenhout de trotse ouders van een dochtertje ‘Marie’. Met de komst van Marie is er een viergeslacht bij de familie van der Velden uit Meer. Op de foto zien we moeke Trinetta Lodders, oma Ria van der Velden en mama Petra Van Dijck met de kleine Marie. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 57


MEER

Waar is deze foto genomen?

Run for Life rond het Rommens bos

MEER - Al enkele jaren wordt, naar analogie van het grote broertje Music for Life, RUN FOR LIFE gelopen. Omdat het de vijfde keer was, werd er weer aan vernieuwing gewerkt. Gezelliger, plezanter.

MEER - Weet je niet waar deze foto genomen is? Geen nood. Met eventjes geduld kom je het te weten. Nieuwsgierig? Misschien kan deze kleine tip je helpen. De straat links is de Driehoekstraat. Zo nu weet iedereen in Meer aan welk uitzicht hij alvast moet gaan wennen. Het is nog een kwestie van tijd. (ma)

Nieuw bos op Beek

En dat deden ze! De talloze opgekomen lopers. Het traject was uniek. Met het hoofdkwartier in de CHIRO-lokalen vertrokken de lopers lang Rommens bos, rechts den Beekschen Pad in en zo het bruggetje over de Beek om rechts het Lak in te slaan. Via de Geudens en het politiekantoor doken ze weer het steegje in naar het startpunt. Om daar afgelost te worden. Een hele middag lang. Met een ploeg zoveel mogelijk aflossingsrondjes te lopen voor het goede doel. Kou werd er dus niet geleden en de gezelligheid kwam volledig tot zijn recht tussen de borden spaghetti en de optredens door. Met het eindtotaal van 800 kilometer en een gesponsorde som van 5.208,00 euro mag het resultaat gezien worden. Dat geld zal dit jaar door SISP goed gebruikt kunnen worden. Elke euro is belangrijk voor hen, maar met 100 euro voorzien ze bijvoorbeeld een huis van elektriciteit... Meer info vind je op www.runforlife.be (ma)

Algemene vergadering Dorpsraad MEER - De dorpsraad van Meer nodigt alle belangstellenden uit op donderdag 4 februari om 20.00 uur in de refter van basisschool De Meerpaal. De avond begint met een informatiemoment door het schepencollege, waarin volgende zaken zeker aan bod komen MEER- Het zal even wennen zijn voor de inwoners van het gehucht Beek. Daar werd de boerderij van de familie Aerts afgelopen jaar verkocht waaronder ook een stuk weiland. Er zou bos op geplant worden. Je denkt dan aan eikels die de grond ingaan die dan tergend traag beginnen te groeien. Maar het kan ook sneller gaan. Met al stevig uit de kluiten gewassen bomen bijvoor-

beeld zoals hier op de foto. De eigenaar heeft niets dan goede bedoelingen. Als de lente komt wordt de lucht hier voortaan gezuiverd, bouwen de vogeltjes hier hun nestje en beginnen de eiken met hun gestage groei. Grondstof om oerdegelijke eiken vloeren en trappen van te maken over enkele tientallen jaren. Laat de lente maar komen. (ma)

58 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

- Budget 2015/2016 - voorstelling nieuwe korpschef – veiligheid in Minderhout en BIN - Kadenummering - Opvang vluchtelingen - Cultuur – grenzeloos Na een korte pauze worden zaken besproken die specifiek betrekking hebben op Meer en kunnen de aanwezigen vragen stellen aan de burgemeester en de schepenen. (fh)


MEER

Toneelkring ’t Heidebloempje zit niet stil...

Wafelwaanzin

MEER - Na vijf zeer geslaagde opvoeringen van Ze zeggen dat ik zot ben, gonst het in de zaal voor Kunst en Volk van de bedrijvigheid. De kinderen van het kinderfilmtheater zijn al druk aan het repeteren voor de opvoeringen van het zelfgeschreven stuk Het warm water af Meer die plaatsvinden in de paasvakantie . Maar eerst treden hun volwassen collega’s voor het voetlicht met de doldwaze klucht van Kamiel Kemels Hotel kommer en kwel.

MEER - Februari is begonnen en dat betekent steevast dat het binnenkort weer Wafelwaanzin is! Op 13 februari zullen de Chiromeisjes van Meer langskomen bij de Meerse mensen om heerlijke wafels en frangipanes te verkopen. Woon je niet in Meer of ben je op 13 februari niet thuis en heb je toch zin in wat wafels? Dan heb je twee mogelijkheden. Zo kan je je bestelling telefonisch doorgeven via het nummer 0472 75 57 15 (Anna Van Linder) of via chiromeer@ gmail.com. Daarnaast kan je ook gewoon via een van onze leden wafels bestellen (zo maakt

dat lid ook nog eens kans op een leuke prijs!). Wij hopen alvast dat we veel wafeltjes kunnen verkopen, zodat we er nog een fijn werkjaar en kamp van kunnen maken. U kan tot woensdag 17 februari uw bestelling doorgeven. Een doos vanille- of chocolodewafels kost e 6– en een doos frangipanes kost e 7-. Dozen wegen 700 gram. Nabestellingen kunnen zondag 6 maart van 17.00 uur tot 19.00 uur aan onze Chirolokalen aan de Meerseweg opgehaald worden. We vragen om gepast te betalen. (red)

KVG kerstfeestje en Lourdesreis

Door het kelderen van zijn bankaandelen zit de eigenaar van hotel De Ark in een financiële crisis. Om niet helemaal bankroet te gaan maakt hij de nieuwe huisbaas van alles wijs; maar wat als deze incognito komt logeren...? bovendien komt zijn dochter vertellen dat ze een ‘ongelukje’ heeft gehad met een ‘binnenlandse buitenlander’. U hoort het, een hotel vol kommer en kwel. Al wie deze grappige activiteiten live wil meemaken is van harte welkom in de zaal voor Kunst en Volk aan de Meerseweg in Meer op vrijdagen 5 en 12 februari, zaterdagen 6 en 13 februari, telkens om 19.30uur en op zondag 7 februari om 14.00 uur Kaarten in voorverkoop bij Stan en Emelie Strijbos op het nummer 03 315 83 44 vanaf 23 januari 2016. (jc/red)

Happen en Stappen MEER - Zin in een actieve zondagmorgen? Zin in wat frisse lucht en een leuke wandeling, met een aantal tussenstops? Gezinsbond Meer organiseert op zondag 28 februari HAPPEN & STAPPEN een aangenaam evenement voor u, lid of geen lid van Gezinsbond, voor al uw familieleden, vrienden en kennissen. Happen en Stappen start tussen 9 en 9.30 aan de Mosten met een tas koffie, thee of warme chocomelk. Dan wandelt men door het bos van de Mosten, langs de Mark over gezellige landweggetjes weer naar de Mosten. Onderweg voorziet men een stopplaats waar iedereen een heerlijke tas soep krijgt. Terug aangekomen in de Mosten zijn er overheerlijke frietjes en als dessert een lekker ijsje !

MEER - Bij het begin van de kerstvakantie hield KVG haar kerstfeestje. Dat gaat er altijd gezellig aan toe. Na de openingsspeech van de oud-burgemeester wordt er lekker getafeld en de Lourdesreis verloot. Die ging dit jaar naar de gelukkige winnaar John Delange. Eerste reserve is Rudy Verbist en tweede is Martha Lenaerts. De rest van de middag werd ingevuld met muziek en dans en er volgde ook een uitgebreide tombola. (ma)

Leden van de Gezinsbond jonger dan 3 jaar mogen gratis deelnemen. Tussen 3 en 12 jaar betalen ze 6 euro en volwassenen 9 euro. Niet-leden onder de 3 jaar betalen 3 euro, tussen 3 en 12 8 euro en volwassenen 12 euro. Inschrijven voor 18 februari bij Lea Jansen, Beulken 12 – 0484 33.47.63 (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 59


MEER

Goed werk van ‘De Vuilen hoek’ MEER – Al enkele jaren wordt de kerstboomverbranding georganiseerd door ‘De Vuilen hoek’, de supportersclub van KFC Meer. De mannen van de Vuilen hoek tonen hun beste kant, want de opbrengst gaat telkens naar een goed doel. (fh)

Nieuwjaarszingen

Tweedehandsbeurs kinderartikelen MEER – De Gezinsbond Meer organiseert op zondag 20 maart van 11 tot 12.30 uur een tweedehandsbeurs van kleding- en babykleding en kinderartikelen tot 16 jaar, ook speelgoed in de Lagere school De Meerpaal. Je wil kopen - Je kan terecht in de Lagere School van 11.00 u tot 12.30 u voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen en de gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kassa.

MEER - Iete Luyckx, Jeroen Willebrords en andere Chiro leiders en leidster bedienen de nieuwjaarszangers in de Mussenakker. Zo houden zij mede de traditie in stand van het nieuwjaars-zingen. Een gebruik dat stamt uit de tijd van onze overgrootouders. Dit jaar viel het weer best mee en met nog een extra pannenkoek erbij wordt het zingen echt gezellig. (ma)

Een drukke kerstmarkt

Je wil laten verkopen - Inschrijven kan vanaf 22 februari tot uitputting van de lijsten bij Lea Jansen, Beulken 12 te Meer – 03 315.44.83 of 0484 33.47.63. Daar krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,5 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden.(lidkaart meebrengen) Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen tussen 8.30 en 9.30 uur en op te halen tussen 14.30 en 15.00 uur. De Gezinsbond zorgt voor de verkoop. Iedereen is van harte welkom. (fh)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Mark Bastijns van KWB bedient enkele tevreden klanten. MEER - KWB Meer kon zich in december verheugen op een drukbezochte kerstmarkt. Lag het aan de dansers die de show kwamen stelen of aan het milde kerstweer? Of aan de gezellige sfeer die steeds bij meer mensen bekend wordt? Het zal wel een beetje van alles zijn. (ma)

60 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

Sterzingen voor het goede doel MINDERHOUT – Al vroeg in de morgen op zaterdag 2 januari stonden de drie koningen al paraat aan de Minderhoutse deuren. De vormelingen gaan niet op bedeltocht om hun eigen spaarpotje aan te dikken, maar wel voor het goede doel, nl. Siddartha. Een organisatie voor mensen die niet meekunnen in deze maatschappij, dit gaat van andersvaliden, druggebruikers tot daklozen…! Broeder Gust Lauwerysen, maatschappelijk werker uit Merksplas, is de bezielende oprichter van deze organisatie. Ook lopen er projecten in Ethiopië. Tijdens hun vorige activiteit werd broeder Gust uitgenodigd en zijn verhaal deed bij de vormelingen duidelijk een belletje rinkelen. Wat hebben wij het toch goed!. Uit een reeks projecten werden er twee uitgekozen: Andinet en Koloboo. Veel zegt dit waarschijnlijk niet voor de lezer. Andinet is een project voor rioolkinderen. Gedurende twee jaar krijgen ze opvang, opleiding

en scholing om nadien zelf hun leven in handen te kunnen nemen. Koloboo is meer gericht op kleuterscholen. Door financiële ondersteuning kunnen bouwmaterialen en andere dingen aangekocht worden. Als visie heeft Siddartha dat de Ethiopiërs op hun eigen benen moeten kunnen staan, want ze hebben de capaciteiten. Ze krijgen ook niet alles zomaar in de schoot geworpen, alles gebeurt in overleg. Siddartha controleert en evalueert wat er met het geld gebeurt en elke euro wordt naar waarde geschat. Met een minimum aan geld, een maximum aan toekomst! De vormelingen hebben alvast een flinke steen bijgedragen aan deze projecten. Die zaterdagmiddag kregen ze nog een lekkere traktatie in de pastorij, de centjes werden netjes geteld en met oprechte fierheid mochten ze het bedrag van 1117,19 euro bekend maken. In naam van Siddartha, vormelingen een welgemeende dank! (rel)

Algemene vergadering Dorpsraad MINDERHOUT - De dorpsraad van Minderhout nodigt alle belangstellenden uit op donderdag 18 februari om 20.00 uur in de parochiezaal. De avond begint met een informatiemoment door het schepencollege, waarin volgende zaken aan bod komen: - Budget 2015/2016 - voorstelling nieuwe korpschef – veiligheid in Minderhout en BIN - Kadenummering - Opvang vluchtelingen - Cultuur – grenzeloos Na een korte pauze worden zaken besproken die specifiek betrekking hebben op Minderhout: - T-splitsing Bredaseweg, Meerse weg en Desmedtstraat - Tijdspad aanleg Minderhoutsestraat - Duivenoverlast rond de kerk - Tonnagebeperking Koestraat (stand van zaken) - Rollekens parking vrachtwagens? De dorpsraad van Minderhout werkt met werkgroepen waarin de aanwezigen direct vragen kunnen stellen aan een van de schepenen. Men kan aan verschillende gespreksgroepen deelnemen. Het is de bedoeling om omstreeks 22.00 uur de vergadering van de dorpsraad van Minderhout af te sluiten. (fs)

Smullen geblazen MINDERHOUT – Het hoeft niet altijd kermis te zijn om smoutebollen te eten of oudejaarsavond om wafels te verorberen. Maar, zet smoutebollen of wafels op tafel en het is altijd een beetje kermis. Het recept verbergt weinig moeilijkheden, de bereiding gaat snel en telkens is het een hit bij jong en oud.

Daar kwamen drie koningen met ene ster

Quizavond MINDERHOUT - Op vrijdag 18 maart richt de KWB de 12de algemene quizavond in. Ploegen van maximum zes personen kunnen vooraf inschrijven aan 15 euro per ploeg. De quiz begint om 20.00 uur stipt in de parochiezaal. Inschrijving is pas geldig na betaling. Info luchertogs@ telenet.be (fs)

9de juniorquiz MINDERHOUT - Op zaterdag 19 maart heeft de negende junior-quizavond plaats in de parochiezaal. Elke ploeg neemt deel met maximum vier kinderen van het 5de of 6de leerjaar. Inschrijving per ploeg kost vijf euro. Snel inschrijven bij luchertogs@telenet.be is noodzakelijk want het aantal plaatsen is beperkt. (fs)

Voor wie een dieet moet volgen is het misschien niet zo’n goed idee… maar een kleine zonde wordt toch altijd getolereerd. OKRAMinderhout verzorgt op zondag 21 februari haar jaarlijkse smoutebollen- en wafelslag in het OKRA-lokaal in Schoolstraat 6. Van die heerlijke oliebollen kan je komen genieten vanaf 12.00 uur en dit tot 18.00 uur. Voor de thuiseters ook geen probleem! Vanaf 12.00 uur kan je ze “lekker” komen afhalen. Het OKRA-team wenst u van harte welkom en laat het u smaken! (rel)

Kindercarnaval MINDERHOUT – De KWB viert kindercarnaval op 5 februari in de parochiezaal. Een ganse namiddag plezier en natuurlijk is iedereen verkleed. (fs)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 61


MINDERHOUT

Bob Verschueren met de Punch One dwars door Australië MINDERHOUT – Een indrukwekkende belevenis voor 16 masterstudenten, waaronder Minderhoutenaar Bob Verschueren, van de Industriële Hogeschool Groep T, die deel uitmaakt van de Faculteit Industriële Wetenschappen van de KU-Leuven. Bob is industrieel ingenieur elektromechanica in spe en in oktober nam hij samen met zijn collega’s van het Punch Powertrain Solar Team met de Punch One (naam van de zonnewagen) deel aan de World Solar Challenge, het officieuze WK voor zonnewagens waaraan universiteiten van over heel de wereld deelnemen.

Motor en logistiek

Vijftien maanden hadden zij de tijd voor het ontwerp en de bouw in eigen beheer van de wagen met behulp van een aantal bedrijven en sponsors. In september moest de racewagen klaar staan om de 3000 km te overbruggen met als vertrekpunt Darwin in het noorden, naar de finish in Adelaide in het Zuiden, dwars door de Australische outback. Een onvergetelijk avontuur dat eindigde op een knappe 5de plaats op 29 deelnemers. Het is de 6de keer dat de KU-Leuven deelnam aan de World Solar Challenge in Australië en het doel was de prestatie van de auto op alle gebieden telkens te verbeteren met o.a. een betere aerodynamica, een beter zonnepaneel…! Gewapend met een sterke dosis enthousiasme en motivatie togen de 16 studiecollega’s in de loop van 2014 aan het werk voor het ontwerp en de bouw van een nieuw exemplaar. Eens het ontwerp klaar kon men aan de productie beginnen in samenwerking met een aantal partners. De carrosserie werd volledig uit carbon vervaardigd, alleen de koepel bestond uit kevlar (een licht maar sterk materiaal dat o.a. ook voor kogelwerende vesten wordt gebruikt) en van daaruit worden de datasignalen doorgestuurd via Wifi naar de volgwagen. Winnen of verliezen in zo’n wedstrijd hangt natuurlijk af van details. Het team heeft er dan ook alles aan gedaan om op een eervolle plaats te eindigen, want de ambitie was groot. In augustus stond de wagen klaar voor testritten in België en in september volgde de verscheping naar Down Under.

Controles Eén dag voor het vertrek in Darwin moest er nog een kwalificatierit gereden worden op het Hidden Valley Circuit om de startposities te bepalen. Bert Longin, professioneel autoracer, een van de twee piloten, nam het stuur van de Punch One voor zijn rekening, klokte een scherpe tijd hetgeen een 4de plaats in de startgrid opleverde tot ieders voldoening. Het ultieme doel van de race was: eerst aankomen in Adelaide. Alle teams moesten zelfvoorzienend zijn. ’s Morgens om acht uur de eenbaanssnelweg E-40 op en dit tot ’s avonds vijf uur. Dan het bivak opstellen, het zonnepaneel bijladen…! Onderweg werden nauwkeurige controles uitgevoerd en om de strikte naleving van het reglement te waarborgen moest men ook geheime controles trotseren. Verkeersregels en snelheidslimieten moesten gerespecteerd worden, want deze race verliep samen met het doorgaand verkeer. De topsnelheid van de zonnewagen bedroeg 125 km/u, maar de gemiddelde snelheid was van groter belang.

Samen met een collega kreeg Bob de verantwoordelijkheid over de motor van de wagen. De eerste maanden werden testen gedaan met oudere modellen, daarna kocht men een nieuw model in Japan dat later de motor zou worden van de wagen en dit om heel wat tijd te besparen. Ook de logistiek behoorde tot Bob’s bezigheden. “Ik was verantwoordelijk voor het transport van de wagen en de onderdelen, want die werden vervaardigd in een aantal bedrijven.

Bob Verschueren

Motivatie Na zijn studies secundair onderwijs in de afdeling Wetenschappen-Wiskunde (8 u) in het Klein Seminarie lag voor Bob de weg open naar industriële wetenschappen. Van het Solar Team hoorde hij regelmatig spreken, een project dat echt leefde in de faculteit. Bob stelde zich kandidaat, doorliep de sollicitatieprocedure en werd geselecteerd. Een tof project dat hij ook aan zijn masterproef kon linken. Een project in teamverband met een enorme verantwoordelijkheid.

Teamleden moesten dikwijls op verplaatsing, zo moest er gezorgd worden voor vervoer, catering, het transport naar Australië, het goedkoopste vervoer opsporen en onderhandelen met DHL, vliegtickets, volgwagens huren…! Ik heb er enorm veel bijgeleerd, niet alleen op gebied van techniek, maar ook in team werken, onderhandelingen voeren zodat ik reeds een flink netwerk heb uitgebouwd voor mijn latere carrière.

De race Bob vertelt! “ Met 6 volgwagens (auto met weerman om de weerdata binnen te halen reed 100 km voorop, een auto 10 km voorop om tegenliggers te melden, een auto recht voor de zonnewagen en een juist erachter, een volgwagen die de data binnenbracht, een reparatiewagen, een auto met media) en een camion met materiaal reden we Darwin uit. De start verliep opperbest en na enkele uren lagen we al op de tweede plaats. Dan

Zonnewagen Punch One op zijn 3000 km tocht van Darwin naar Adelaide

62 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT een stop voor nazicht van een band, een tweede stop wegens wielkastbeschadiging en vervanging van een wiel. Dan even een probleem met de motor. Toch eindigde het team die dag nog op een vijfde plaats op vijftien minuten van de leider. Enkele reparaties drongen zich op, maar om twee uur in de nacht leek alles in orde. Met een goedgeladen batterij werd dag twee aangevangen. Cruise controle op 105 km/u, nog een wielkast vervangen, maar voor de rest geen probleem. Dachten we!

Koken bij KVLV

Na afloop smeerde men ons een uur straftijd aan de broek wegens een foutief inhaalmaneuvre van de volgwagen. Erg dubieus bleek achteraf, maar de controleurs bleven bij hun standpunt, ook tot grote verwondering van onze concurrenten. De volgende dag een uur op de strafbank! Daarna met volle overgave er terug tegenaan. De tegenwind kwam uit een ideale hoek en met met een snelheid van 105 tot 110km/u “zeilden” we verder. Vier ploegen lagen nog voor ons, maar we beseften wel dat we naar de eerste plaats konden fluiten. De vierde dag opnieuw pech! Bij een abrupt maneuvre noteerden we een gebroken stuk aan de achterophanging. Een kwartier verloren bij de herstelling, terug de weg op, opnieuw een motorprobleem, maar voor de rest van de dag alles in orde. Het laatste traject verliep zonder moeilijkheden en met een flinke snelheid bolden we Adelaide binnen met als beloning een echt verdienstelijke 5de plaats op 29 deelnemers. Slechts een achterstand van 1.23u op het Nederlandse Nuon Solar Team. Tenslotte een duik in de fontein op Victoria Square en het Belgisch bier smaakte beter dan ooit! Na de stress van de race volgde de ontspanning, een auto gehuurd en nog een maand lang genoten van al wat Australië te bieden had!” (rel)

MINDERHOUT – Gezellig is het altijd tijdens de activiteiten van KVLV en zeker bij de demolessen. Lekkere hapjes maken, proeven, tips uitwisselen en socializen zeker niet vergeten. Een gezellige boel ongetwijfeld en beslist een aanrader voor wie graag lekkere hapjes maakt en ervan houdt. Agenda in de hand nemen en noteer woensdag 24 februari 2016, want dan gaat er gekokkereld worden met als onderwerp: “Lekker en snel!” En op maandag 7 maart 2016 wordt alles op een stokje gezet. Benieuwd wat dat gaat worden! Interesse om lid te worden? Een mailtje naar kvlv. minderhout@scarlet.be en jij hoort erbij! (rel)

Noteer ook Woensdag 3 februari Startvergadering met een lekkere maaltijd en als ontspanning het lachkanon Maandag 22 februari Uitstap naar de huishoudbeurs in de RAI Amsterdam Woensdag 24 februari Demokookles Maandag 29 februari Crea: tekstborden maken Dinsdag 1 maart KVLV-gewest Hoogstraten: dag voor alleenstaanden en weduwen met als onderwerp “Stop met piekeren”

De gilde ging zijn deken ‘uithalen’ MINDERHOUT – Na de drukte van de nieuwjaar begintereenperiode vanfeest bij de Sint-Jorisgilde. Op 10 januari, de zaterdag voor verloren maandag, gaan de gildebroeders en –zusters begeleid door tromgeroffel naar de kerk. Pastoor Bart Rombouts leidde de dienst ter nagedachtenis van de overleden leden van de gilde en de aanwezige gildebroeders en -zusters bevestigden hun gelofte van trouw. Daarna begaf het gezelschap zich naar het gildelokaal voor de jaarlijkse statutaire vergadering.

De volgende dag, rond de middag, kwamen de gildebroeders opnieuw samen om opnieuw een lading worstenbroden te verwerken en terug op hun positieven te komen. Omstreeks 14.30 uur maakten de aanwezigen zich klaar om naar de nieuwe deken, Jef Mertens van de Minderhoutsestraat, te gaan. Jef en vrouw Lyd hadden hun living omgetoverd in een echte verbruikszaal. De speelkaarten werden weer gedeeld, de jenever werd bovengehaald en een ploeg medewerkers zorgde voor brood met kop en kaas.

Maandagmiddag waren de gildeleden opnieuw om, zoals gebruikelijk worstenbrood te eten en met de kaarten te spelen. Dezelfde avond kwamen de gildeleden terug samen en werd het groot teerfeest op gang getrokken. Er werd een smakelijke maaltijd opgediend om krachten op te doen om de lange avond, tot ver na middernacht, door te komen en… de dj van dienst wist de sfeer er in te brengen.

Tijdens het officiële gedeelte overhandigde Marcel Floren hoofdman Jef de sluier, de sjerp van eerste deken die Jef bij speciale gelegenheden zal dragen. Als deken zal hij ook vier jaar deel uitmaken van het bestuur. Om het geheel kracht bij te zetten, werden enkele specifiek Vlaamse liederen gezonden. Dan ging men terug naar huis of naar het gildelokaal om een laatste glas te nuttigen (MF/red).

Jef Mertens en zijn vrouw Lyd

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 63


MINDERHOUT

Minderhout VV op de sticker MINDERHOUT – Dat MVV een bloeiende voetbalvereniging is hoeft men helemaal niet te meer te vertellen en vooral de jeugd scheert hoge toppen wat het aantal spelers betreft. Heel wat jonge gezinnen hebben zich de voorbije jaren in Minderhout gevestigd en die leveren dan na enige tijd heel wat “sjotterkes” op, zowel meisjes als jongens. Bij MVV zitten er een aantal mensen met frisse ideeën en dito initiatieven en zij kwamen met een schitterend voorstel op de proppen. Na heel wat heen en weer gepraat kwam men in contact met Jan Van de Peer van AD Delhaize Hoogstraten. Die moest zijn hersenen niet lang op de pijnbank leggen, kwam met een passend en leuk antwoord op de proppen en de samenwerking was een feit. Wat wilde men bereiken? Alle spelers en vrijwilligers binnen de club op een sticker plaatsen en die bewaren in een al-

bum. Iedereen kan zo sparen voor een mooi album van 350 foto’s in totaal. Dit in dezelfde trant van de Paniniplaatjes van een aantal jaren geleden en de stickers van de Rode Duivels van het WK in Brazilië. Hoe gaat het nu praktisch tewerk? Om deze stickers in je bezit te krijgen haast je je naar Delhaize in Hoogstraten. Vanaf 18 februari kan iedereen gedurende 8 weken lang sparen voor deze stickers in deze zaak. Per aankoopschijf van 15 euro en extra op diverse actieproducten ontvang je een pakketje van 8 stickers. Met behulp van wat familieleden, vrienden en kennissen kan dit collectors item ongetwijfeld in jouw bezit komen. Veel dank aan Frank en Seppe voor dit initiatief en zeker niet de adverteerders vergeten die de club een warm hart toedragen. Veel succes en plakken maar! (rel)

Op avontuur met de smurfen MINDERHOUT – Al eens deelgenomen aan een zaklampentocht met heel het gezin? Indien niet dan heb je op 13 februari de kans om een zaklamp uit de kast te vissen en stevige schoenen aan te trekken, want KWB organiseert dit evenement in de Blauwbossen tegenover de manège. Thema van de avond:” Smurf mee in de tijd”. En smurfen zal je ongetwijfeld ontmoeten, vriendelijke smurfen en kleine ettertjes. Ook Vikings, Romeinen, ridders en zelfs oermensen zullen je pad kruisen. De bedoeling is allerminst je schrik aan te jagen, wel leuke spelletjes te doen en wie weet ontmoet je tovenaar Gargamel in levende lijve. De tocht is mogelijk voor iedereen, ook voor de kleuters want die kunnen een afstand van 2,5 à 3 km beslist aan. Bekijk ook zeker eens de website van www.kwbminderhout.be. Hier kan je ook een kleurplaat van de smurfen afdrukken en inkleuren. Breng ze die avond mee en misschien win je nog wel een leuke prijs.

Kerstfeest bij Minderhout VV MINDERHOUT – Zaterdag 26 december kerstfeest van MVV en zomaar eventjes 85 kids tekenden present. Niet alleen zorgde men voor de inwendige mens, ook allerlei activiteiten werden door de begeleiders georganiseerd. In groepjes, volgens leeftijd, verdeelde men de opdrachten en de winnaars mochten natuurlijk een mooie prijs in ontvangst nemen. Ook de creativiteit kwam aan bod.

Wat denk je van een eigen tifo maken? Mooie exemplaren kwamen uit de bus en die kregen een plaatsje tegen een muur in de kantine. Ook de stem werd op de proef gesteld! Kinderen en zingen is altijd leuk. Elke groep ontving de titel van een liedje, men kreeg het ook te horen om daarop een dansje te creëren. Bij de voorstelling hiervan iedereen uit de bol natuurlijk! De grote winnaars dit jaar werden tenslotte de allerkleinsten! Waar was da feestje? Hier was da feestje (rel)

Welke avonturen jullie allemaal te wachten staan ga je zelf moeten ondervinden, want zeg nu zelf, een avondje doorbrengen in het bos is al een hele belevenis! Dus op zaterdagavond 13 februari, met vertrek tussen 18.00 en 20.00 uur in de manège van de Blauwbossen, hopen de smurfen veel ouders met hun kinderen aan te treffen. De prijs voor deze belevenis is heel democratisch gehouden nl. 1,50 euro voor KWB-leden en 2,50 euro voor niet-leden. (rel) Info: Marc Verschueren, 0473/38 37 99

Trage wegen tussen het Merkske en Den Rooy MINDERHOUT - Op zondag 14 februari organiseren Natuurpunt Markvallei en Trage Wegen Hoogstraten een wandeling die zich richt op de oude voetpaden die de vallei van het Merkske verbinden met het natuurgebied Den Rooy. Het wordt een stevige wandeling van ongeveer tien kilometer lang die de deelnemers langs onvermoede paden leidt. Vele van deze paden zijn bij het grote publiek niet bekend en bieden nochtans tal van mogelijkheden om het recreatief wandelnetwerk in Hoogstraten fors uit te breiden. Uiteraard ligt de focus ook op de natuur. Oude voetwegen vormen vaak groene verbindingen tussen natuurgebieden. Die verbindingszones zijn voor planten en dieren van heel groot belang.

Animo op het kerstfeestje van MVV 64 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De wandeling start om 13.30 uur. Deelnemers verzamelen aan het kapelletje ter hoogte van Hal 38. (fh)


MINDERHOUT / MEERSEL-DREEF

Carnaval

Kerststal met levende figuren

MEERSEL-DREEF - Dit jaar zal de carnavalsoptocht doorgaan op zondag 7 februari. Het thema van 2016 is: “We slaon un goei figuur”. Het opstellen van de optocht start om 13.00 uur bij café Het Nonnekenshuis (vroeger café De Dreef). Kinderen, individuelen, duo’s en groepen stellen zich op ter hoogte van het café zelf, en worden gevolgd door de praalwagens. Voor alle deelnemers: zorg dat je op tijd bent, om 14:00 uur is het vertrekuur. Na afloop van de optocht is het feesten bij café ’t Knooppunt in Galder. Om 19:00 uur start de prijsuitreiking van de kinderoptocht en aansluitend volgt de prijsuitreiking van de grote optocht. Meer info op website www.maerkrattenland.nl

CASTELRE - Voor zover ons bekend staat in Castelré de enige kerststal met échte figuranten. Ook dit jaar was de kerststal een enorm succes. It had ongetwijfeld te maken met het aangename weer en, fietsers en wandelaars kennen het knooppunt “In Holland” en genieten van een rustpauze. “De kerststal is een twaalftal jaren geleden ontstaan aan de toog” verteld uitbater Jos Snoeijs. “Er waren direct voldoende vrijwilligers en enkele sponsors bereid om er hun schouders mee

onder te zetten. Ongeveer een week voor kerstmis wordt de kerststal geplaatst. Dit vraagt maar enkele uren tijd. Het is nog steeds een plechtig moment als pastoor Van Dijck de kerststal komt inzegenen. Er zijn voldoende vrijwilligers om het kerstverhaal mee uit te beelden, telkens in een beurtrol van twee uren. Enkele dagen na kerstmis wordt de stal afgebroken en veilig terug opgeborgen tot volgend jaar. Dank aan alle vrijwilligers” (fs)

En zoals men dan zegt bij onze noorderburen als men elkaar tegenkomt: alaaf. Voor de ongelovigen: deze kreet is een carnavalsgroet afkomstig uit de Keulse carnavalstraditie. Het bijbehorend handgebaar bestaat erin om de vingertoppen van de rechterhand naar de linker slaap te brengen. (JJ)

Veilige oversteek van oud naar nieuw

En ook de oversteekvrijwilligers waren tevreden met de appreciatie van kinderen en ouders MINDERHOUT – Zoals de traditie het wil zongen de kinderen op oudejaarsmorgen weer een nieuw jaar tegemoet. Om de veiligheid te waarborgen bij het oversteken van de drukke wegen stonden weer heel wat vrijwilligers paraat om een handje toe te steken. Uiteraard dank u wel mensen en ook aan de sponsors (KVLV, KWB, Ouderraad, Gezinsbond) die voor de nodige warme drankjes en koffiekoeken

zorgden. Ook dank aan KLJ voor hun lekkere warme chocomelk en KSA die de jonge gasten op lekkere pannenkoeken trakteerde. Na afloop stond in frituur Papillon, merci Bart, de tafel gedekt voor een lekker hapje. Het mooie weer werkte aanstekelijk want heel wat zangertjes lieten hun stemmetjes weerklinken aan geopende en… gesloten deuren. Een allerbest 2016 aan iedereen van goede wil! (rel)

Ook enkele mooie en grote praalwagens zijn bij de carnavalsoptocht van Meersel-Dreef naar Galder aanwezig.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 65


MEERSEL-DREEF

Kersthappening MEERSEL-DREEF – Na de hoogmis op Kerstdag, is er traditioneel een kersthappening op het kerkplein. Hierbij kan nog eens gezellig worden nagepraat, onder het genot van een lekker drankje, koud of warm.

De opbrengst hiervan komt ten goede aan de KLJ. Jammer dat het dit jaar een beetje miezerde, maar dit kon de meesten niet deren. Ondertussen wordt de kerststal nog eens bewonderd. Even later gaan de kerkgangers ook naar huis voor hun kerstmaal met familie en vrienden. (JJ)

Afscheid voorzitter fanfare Voor Eer en Deugd

MEERSEL-DREEF – Na 10 jaar heeft Bert Damen beslist om het voorzitterschap van de fanfare over te dragen. Medio 2015 gaf hij aan te willen stoppen als voorzitter en als bestuurslid. Hij sluit hiermee een periode af waarin hij samen met de overige 8 bestuursleden veel heeft kunnen bereiken en veel heeft zien veranderen.

Een team van KLJ-ouders verzorgt de kersthappening.

Kerstfeest K.V.G.

MEERSEL-DREEF - De Katholieke Vereniging Gehandicapten Meerle, Meer en MeerselDreef hield op 19 december 2015 een gezellig kerstfeest in de zaal bij de Paters. Het ging er heel plezant aan toe, met medewerking van muziekgroep Trio Trabant. (JJ) 66 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het voorzitterschap was voor Bert Damen zoals hij het noemt “een sprong in het diepe”. Het duurde een tijd vooraleer hij zijn eigen stijl had ontwikkeld. De taken werden verdeeld in het bestuur en ieder had zijn of haar verantwoording. Dat bleek goed te werken, maar hij bleef zich wel altijd eindverantwoordelijke voelen. Dat was in zijn ogen tenslotte ook een van de taken van een voorzitter. Het voorzitterschap heeft voor hem veel waarde gehad en hij heeft er enorm veel van geleerd. Wat er voor nodig is om een vereniging samen te houden, om open te staan voor iedereen en ook om iedereen zijn mening te respecteren. Samen met het bestuur de nodige problemen oplossen en natuurlijk klaar staan voor de gemeenschap. Maar om eerlijk te zijn, vertelt hij ook dat hij er nachten van wakker gelegen heeft. “Het was meer dan de moeite waard, het heeft mijn leven enorm verrijkt”, concludeert hijzelf. Een van de bestuursleden omschrijft Bert Damen in zijn periode van voorzitterschap als volgt: “Hij is als voorzitter een man met aandacht voor ieder individu zowel binnen als buiten de fanfare. Hij neemt mensen serieus, hoort wat er leeft bij de ander en houdt er binnen zijn mogelijkheden rekening mee. Hij heeft zich als een echte leider ontwikkeld die zijn verantwoordelijkheid neemt. Staat achter zijn eigen mening en steekt die ook niet onder stoelen of banken. Emoties kunnen wel eens leidend zijn. Dat is zeker een talent maar kan ook zijn valkuil zijn. Als ik zie hoe hij aan zijn voorzitterschap begon en hoe hij daarin in de jaren is gegroeid, chapeau! “. In de volgende uitgave wordt de nieuwe voorzitter voorgesteld. (JJ)


MEERSEL-DREEF

Kinderplaybackshow

MEERSEL-DREEF – Het nieuwjaarsbal in de tent aan de oude Markweg, georganiseerd door de Dreefse Trappers, was weer succesvol. Eerst was er de lampionnenoptocht van en voor de kinderen, gevolgd door de kinderplayback-

Infomagazine fanfare

show met wel 16 optredens, van kleuters tot zesdejaars, van solo tot groep. Na de spannende prijsuitreiking was er nog het echte nieuwjaarsbal met livemuziek. De sfeer was uitstekend, iedereen was goed gezind, het jaar kan weer beginnen. (JJ)

Musical ’t Dreefke

Het nieuwe infomagazine van de fanfare mag weer gezien worden. MEERSEL-DREEF – Fanfare Voor Eer en Deugd heeft weer haar jaarlijks infomagazine (16 blz.) huis aan huis rondgedragen. Hierin vind je alles terug over het reilen en zeilen van deze levendige muziekvereniging uit Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Met allerlei nieuwtjes, agenda, foto’s, een interview met de schooldirecteuren van Meersel-Dreef en Galder, en zoveel meer. Maar ook met de aankondiging van voorzitter Bert Damen dat hij na meer dan 10 jaar de voorzittershamer wenst door te geven. De nieuwe voorzitter wordt in januari 2016 bekend gemaakt. U leest hierover volgende maand meer. (JJ)

Bomenkap aan de Marck

MEERSEL-DREEF – Basisschool ’t Dreefke organiseert wederom een musical. De musical heeft wel een bijzondere naam meegekregen: Wat Maak Je MENU? Er zullen 2 optredens worden ingericht, namelijk op vrijdag 4 maart om 19.00 uur en op zaterdag 5 maart om 15.00 uur. En waar zal het over gaan? Sjef Secuur, oprichter van de kook-academie, wordt 80 jaar. Een reden

dus voor een groot feest. In de keuken wordt alles in gereedheid gebracht om er een geweldig feestmaal van te maken. Ondertussen is men ook druk in de weer om sfeervolle liedjes en dansjes in elkaar te steken voor zijn verjaardag. Benieuwd hoe dit gaat aflopen, smaakt dit alles naar meer? De kaartenverkoop start op 15 februari, kaarten zijn te verkrijgen in de basisschool. De inkom bedraagt slechts 6 euro. (KA/JJ)

MEERSEL-DREEF – Aan de oude sluizenwiel, tussen de twee armen van de Marck, aan de overkant van de watermolen, liggen 42 bomen geveld. Deze canadabomen, zoals zij in de volksmond genoemd worden, waren al jaren aan kapping toe. Enkelen waren zelfs van binnenuit aan het rotten. Reeds in de voorbije jaren waren al bomen gesneuveld door stormwind, en sommigen waren ondertussen ook al staande afgestorven. Een gevaar voor mens en dier, kort samengevat. Hopelijk wordt er in het voorjaar snel overgegaan tot herbeplanting, zodat iedereen binnen enkele jaren weer kan genieten van een mooie bomenrij. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 67


Het pad van de liefde is moeilijk te begaan. Je zult nooit weten hoe lang het zal gaan.

68 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HVV: Franken vervangt Gevers Na de tegenvallende resultaten heeft de club dan toch de knoop doorgehakt. Tom Gevers werd bedankt voor de bewezen diensten. Diegenen die de wedstrijdverslagen hebben gelezen of diegenen die de wedstrijden gingen bekijken konden lezen of zien dat Hoogstraten tot veel in staat was, maar dat dit altijd slechts in een bepaalde periode was. Nooit werd een volledige wedstrijd gespeeld zonder fouten of zonder terugval. Was het de fysieke conditie, het zelfvertrouwen of de te grote druk bij het jonge elftal, telkens werd een goede periode afgewisseld met een slechte. Om die redenen werd de overeenkomst met Tom Gevers ontbonden. De nieuwe hoofdtrainer is Eric Franken, die gedurende lange tijd trainer was bij Geel.

Tom Gevers, sportief en dankbaar Tom Gevers vind het jammer dat de club besliste om de samenwerking met hem stop te zetten. Hij had zijn werk bij Hoogstraten graag afgemaakt. Hij geloofde nog steeds dat hij samen met de spelers de negatieve spiraal kon ombuigen, zeker wanneer er versterkingen op komst waren. Langs de andere kant heeft hij ook begrip voor de beslissing van het bestuur want de cijfers spraken tegen hem. Hij wenst de club dan ook alle succes in de nabije en verre toekomst. Hij was fier om trainer van Hoogstraten te zijn en hij is de club dankbaar dat hij deze kans heeft gekregen. Hoogstraten VV – VW Zaventem 3 – 1 De wedstrijd tegen Woluwe was er een met 2

gezichten. Een sterke beginfase, waarin Hoogstraten, vanuit een goede organisatie, niets weggaf en zelf voldoende mogelijkheden kreeg om op een ruimere dan een 1 – 0 voorsprong te komen. In het tweede deel van de wedstrijd zag je opnieuw duidelijk het gebrek aan vertrouwen en de enorme druk die er is bij de spelers. Hierdoor slaagden de spelers er niet in om met verzorgd voetbal de man-meersituaties uit te spelen. Gelukkig gaf de verdediging heel weinig weg. Naast de strafschop en 1 schot op doel, dat mooi gekeerd werd door Pauwels, kon Zaventem voor geen enkel gevaar zorgen. Eindelijk nog eens een driepunter en een thuisoverwinning.

Sprimont-Comblain – Hoogstraten VV 3 – 2 Het was opnieuw hetzelfde liedje. Een uitstekende helft en een dramatische helft. In de eerste 45 minuten speelde HVV goed georganiseerd en kwam aan vele kansen. Het werd 0 – 2 maar het had gemakkelijk een hogere score kunnen optekenen. In de tweede helft zag je de schrik er weer inkruipen. De bal werd niet meer rondgespeeld en de druk van Sprimont werd groter en groter. Opnieuw een rampzalig resultaat, want een 6 op 6 had mooi en noodzakelijk geweest.

Welkomstwoordje van nieuwe trainer Eric Franken Eric: Na acht seizoenen Geel wordt Hoogstraten VV mijn nieuwe uitdaging. Vanaf de eerste contacten had ik een warm gevoel binnen de club die mijns inziens met een stevige organisatie verder aan de weg timmert. Als ik de spelerskern overloop, moet ik vaststellen dat er nog een heel groot aantal spelers enkele jaren geleden tegen ons (ASV Geel) speelden in 2de klasse, nu aangevuld met enkele jonge talenten. Dat de club te laag staat met dit potentieel is een open deur intrappen, maar we gaan er alles aan doen om de focus naar boven te verleggen.

Eric Franken Geboren op 6 mei 1963 Woont in Oevel-Westerlo Werkt in Turnhout als adviseur bij KBC Was 8 jaar trainer bij ASV Geel In november ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Overeenkomst met HVV tot einde seizoen Optie tot verlenging naar volgend seizoen

De maanden januari en februari zijn daarvoor cruciaal, maar door allemaal samen hard te werken, zullen we in dit doel slagen! Daarom ook een oproep aan alle supporters om het team positief te blijven aanmoedigen de volgende weken en maanden, want dit betekent veel voor ons als groep. Voor iedereen nog fijne feestdagen!”

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 69


SPORT

Eric Franken start met een overwinning Hoogstraten VV – RW Walhain 2–0 De eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer werd een succes. Walhain dat al tien wedstrijden ongeslagen was, kreeg in de eerste helft heel wat kansen om te scoren. In de tweede helft maakte Hoogstraten het verschil. Jasper Van der Heyden scoorde zijn tweede van het seizoen en plots groeide het vertrouwen in de groep. Er kwamen kansen voor beide partijen. Doelman Pauwels

hield zijn netten schoon en speelde een voortreffelijke wedstrijd. Tien minuten voor tijd scoorde Meewis de verlossende 2 – 0. Deze prestatie geeft hoop voor de toekomst.

De wedstrijden: Zaterdag 16 januari 20 uur Hoogstraten VV – RUW Ciney

Zondag 24 januari 15 uur Rupel Boom – Hoogstraten VV Zaterdag 30 januari 20 uur Hoogstraten VV – RC Hamoir Vrijdag 5 februari 20.30u Bocholt VV – Hoogstraten VV Zaterdag 13 februari 20 uur Hoogstraten VV – Sporting Hasselt

Glenn Van der Linden meer dan 250 wedstrijden voor HVV Op 16 januari werd Glenn Van der Linden in de bloemetjes gezet vlak voor de thuiswedstrijd tegen Ciney. Hij was de kaap van de 250 rood-witte wedstrijden al gepasseerd. Samen met zijn vriendin Sandra, die hij naar eigen zeggen op HVV ‘tegen het lijf gelopen is’, werd hij op gepaste wijze in de rood-witte kijker gezet Glenn Van der Linden (°1987), zoon van exLeeuwenspeler Luc en, samen met oudere broer Roy, opgegroeid in Sint-Jozef-Rijkevorsel, kwam op 19-jarige leeftijd naar de ‘rivalen’ uit Hoogstraten vanuit Zwarte Leeuw. Tot ieders, en vooral zijn eigen, verbazing kende hij hier weinig aanpassingsproblemen en voelde zich heel snel goed in zijn vel bij HVV onder de vleugels van toenmalig trainer Yves Van Borm en beheerraadslid Aloïs Ruts. In zijn eerste seizoen speelde Glenn al 28 van de 30 competitiewedstrijden (de 2 overige miste hij door gele schorsingsdagen) én de eindronde ter promotie met een geweldige groep spelers.

HVV en haar toenmalig trainer, Rijkevorselnaar Bart Wilmssen, gaven de broers een nieuwe kans om terug in Derde te spelen en ambitieus als zij waren, grepen ze die kans met beide handen, tot groot jolijt van alle partijen. Twee seizoenen later speelt HVV opnieuw kampioen (in Wetteren onder Regi Van Acker) met bijna allemaal fantastische thuiswedstrijden voor spelers en supporters en promoveert zodoende voor het eerst in haar bestaan naar Tweede Nationale. Verdediger Glenn scoort zelfs 10 doelpunten dat seizoen en eindigd in te HVV-schuttersstand op de derde plaats, achter broer Roy (20) en Dirk Mathyssen (12). Glenn zijn droom gaat in vervulling, want zo kan hij alsnog spelen tegen profspelers voor een massa supporters.

Meteen al in zijn tweede HVV-seizoen speelden Onze Rooikens kampioen (in Leopoldsburg) onder trainer Frank Braeckmans en promoveerden zo terug naar Derde Nationale. “Een geweldige ervaring voor een jonge speler als ik. Ik heb toen heel veel geleerd van spelers als een Peter Meeusen. Er is toen na dat kampioenenseizoen één en ander misgelopen met managers en dergelijke en de terugkeer van HVV in Derde werd gespeeld zonder mij (en Roy), want wij verkasten terug naar Zwarte Leeuw voor 2 seizoenen”.

“De kampioenenmatch in Wetteren is veruit mijn mooiste HVV-herinnering. Je weet vooraf dat je het jaar nadien gaat terecht komen in een reeks met vele profclubs, iets waar ik enorm naar uitgekeken had. Iets waar ik Regi ook altijd dankbaar voor zal blijven, want zonder hem zou ons dat niet gelukt zijn, daar ben ik van overtuigd. Dit zijn de zaken waar je het als voetballer allemaal voor doet. Elke wedstrijd was een unieke ervaring in Tweede, zowel voor de spelers als voor de

Glenn Van der Linden

Glenn Van der Linden en zijn vader

70 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

supporters. Denk maar aan de wedstrijden tegen vooral Westerlo en Antwerp en dan vooral de thuisoverwinning tegen Stamnummer 1. Maar eigenlijk was elke wedstrijd op dat niveau een unieke ervaring. Enkel tegen Eupen had ik het gevoel weggespeeld te zijn en daarom vind ik het nog steeds doodzonde dat we uiteindelijk één overwinning te kort zijn gekomen om dit avontuur te verlengen”. Zijn penaltydoelpunt in Moeskroen gaat via YouTube zelfs de halve wereldbol rond en de wereldpers titelt: ‘Glenn Van der Linden misses a penalty but scores an overhead on the rebound’!!! “Nog steeds wordt ik hier soms over aangesproken”, aldus de ‘wereldvoetballer’. Het vervolg in Derde onder trainer Tom Gevers en nu Eric Franken ligt nog bij iedereen vers in het geheugen. “Ik speelde immer samen met mijn broer, behalve vorig seizoen en ben enorm blij dat hij opnieuw voor HVV heeft gekozen. Zowel op als naast het veld klikt het ongelooflijk goed tussen ons. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar de komende jaren met hem, want wij zijn ervan overtuigd dat we samen met HVV de gezonde ambitie mogen hebben om een plaats op te eisen tussen de beste amateurclubs van België, gespekt met de vele derby’s dat dit met zich mee zal brengen”! (Patrick Van den Bogaert)


SPORT

Provinciaal voetbal

Roy Muesen even hoofdtrainer van KFC Meer Het bestuur van KFC Meer heeft de samenwerking stopgezet met trainer Patrick Wouters. Roy Muesen, trainer van het tweede elftal, leidde het eerste elftal in de laatste wedstrijden van 2015. Raf Raaijmakers wordt de nieuwe T1. Raf is geboren in mei 1969 en woont momenteel in Vorselaar. Hij begon met een zege. Hij was eerder werkzaam bij Hoogstraten, Zwarte Leeuw, Lille en Gierle. Minderhout behaalde 4 op 6 in zijn laatste twee wedstrijden. Meerle staat nog steeds op kop van het klassement. Wortel stijgt in de rangschikking.

Trainerswissel bij KFC Meer DHM: Hoe was het om eventjes T1 te zijn. Heb je de ambitie om een eerste elftal te trainen? Roy Muesen: Ik vond het een leuke ervaring en heb er van genoten. We hebben een hele jonge, gemotiveerde groep met veel kwaliteiten. Het is plezant om als trainer met zo’n groep aan de slag te gaan. Toen het bestuur met de vraag kwam om tijdelijk over te nemen heb ik daar ook niet lang over moeten nadenken. Er komt natuurlijk wel wat meer bij kijken en de druk is wat groter dan bij de Reserven. Daarom ben ik ook blij dat we onze eerste wedstrijd tegen Oosthoven hebben kunnen winnen. Het was plezant om dit te mogen meemaken, ik heb zeker de ambitie om op termijn trainer te worden van een 1e elftal. DHM: Begreep je de beslissing van het bestuur om de overeenkomst met de trainer stop te zetten? Roy: Het was de spelersgroep die eind november had aangegeven dat de motivatie weg was. Als je als trainer de spelers niet meer achter je hebt staan, dan houdt het op, denk ik. Het bestuur heeft dan ingegrepen en is vrij snel tot een akkoord gekomen met Raf. Ik begreep de beslissing van het bestuur in die zin dan ook wel. DHM: Hoe zie je de samenwerking met Raf Raaijmakers? Ken je hem? Roy: Ik ken Raf van ziens omdat ik hem in het verleden al een paar keer ben tegengekomen. Toen ik zelf nog speelde, was hij trainer van Brecht. En enkele seizoenen geleden was Raf trainer bij Gierle, terwijl ik T2 was bij Piet Van Bavel. We hebben niet veel tijd te verliezen en

Roy Muesen 29 jaar oud - gebouwd in Hoogstraten, Samenwonend en dochtertje Noé van 17 maanden oud, studeerde Toegepaste Psychologie 6 jaar in dienst bij Kwadraat als Jongerenbegeleider, Voetbalde vanaf zijn 12de jaar bij KFC Meer. Debuteerde op zijn 16e in het 1e elftal van KFC Meer Hij beleefde leuke tijden, maar moest op zijn 26ste stoppen door meerdere knieblessures. Vanaf dan trainer bij de reserven. Heeft ook ambitie om ooit als T1 aan de slag te gaan

hebben de afgelopen weken al heel wat samengezeten. De samenwerking verloopt heel vlot en ik verwacht ook dat dit zo zal blijven de komende maanden. DHM: De nieuwe trainer is in elk geval mooi begonnen met een overwinning. Hierdoor springt Meer over Ezaart naar de 10de plaats Roy: Het is inderdaad een mooie binnenkomer geweest voor Raf. Het was een match met veel spektakel en doelpunten, die alle kanten op kon gaan. Gelukkig bleven de 3 punten in Meer en hebben we een goede zaak gedaan in het klassement. Ik ben er zeker van dat we nog genoeg punten gaan pakken zodat we uit de degradatiezone blijven.

KFC Meer – KSK Oosthoven FC Flandria – KFC Meer KFC Meer – Ezaart Sport

2–1 2–0 4–3

De wedstrijden: Zondag 17 januari 14.30u KFC Zammel – KFC Meer Zondag 24 januari 14.30u KFC Meer – Wezel Sport FC Zaterdag 30 januari 19.30u KFC Mol – KFC Meer Zaterdag 6 februari 14.30u KFC Meer – Verbr. Arendonk

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - WWW.VANDERSLUIS.BE DeHM2015-2.indd 1

11-03-2015 20:40:01

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 71


SPORT

Minderhout VV DHM: De wedstrijd tegen de buren uit Merksplas was spectaculair met een verrassend slot. Erik Leffelaer: We kwamen in die wedstrijd onterecht op een 0 – 2 achterstand. Een 1 – 0 voorsprong aan de rust had een beter beeld van deze match weergegeven. Dit maakten we dit seizoen al meerdere keren mee. In de tweede helft zijn we er met z'n allen keihard voor blijven werken en kregen we pas in minuut 91 een eerste keer loon naar werken. Dat we dan in minuut 93 alsnog een verdiend punt konden pakken, voelde aan als een overwinning en was een mentale opkikker voor de feestdagen. Een prestatie waar iedereen terecht van mocht genieten. DHM: En zopas een schitterende overwinning bij Linda Olen dat op een derde plaats stond. Erik: We speelden op Linda Olen een sterke collectieve wedstrijd. We pakten deze wedstrijd vanaf de eerste minuut goed aan met een driepunter als gevolg. Met een rustperiode en tussendoor een paar pittige trainingen zijn de batterijen terug opgeladen. Zondag in Olen is gebleken dat we er conditioneel helemaal staan. Toch moesten we bij de rust opnieuw tegen een achterstand aankijken. De manier waarop we dan in de tweede helft als groep reageren, is opnieuw een stukje karakter van de bovenste plank. Niet te vergeten is dat we dit brengen met 12 mensen van eigen Minderhout op het wedstrijdblad wat volgens mij uniek is in 2de provinciale.

KFC Meerle

KVNA Wortel

DHM: Met een gedeelde eerste plaats in de rangschikking moeten jullie toch stilaan beginnen dromen van de titel. Piet: Het klinkt misschien cliché, maar over de titel wordt met geen woord gesproken. Er zijn immers nog heel veel punten te verdienen. De top 4 lijkt zich stilaan los te werken en die laat ook nauwelijks steken vallen. Over de titel spreken of er zelfs nog maar aan denken is dus nog veel te vroeg. Het zou enkel ten koste gaan van onze focus.

DHM: Met de wedstrijden in het tweede deel van november en in december hadden jullie een mooie reeks neergezet. Was je tevreden met de drie overwinningen en twee gelijkspelen? Bart Wilmsen: Dit kan vreemd klinken, maar eigenlijk niet. Het was inderdaad een 11 op 15, maar die twee wedstrijden tegen Olympic en Excelsior Essen hadden we ook de drie punten moeten pakken. DHM: Na 5 wedstrijden zonder nederlaag heb je thuis nipt verloren van de derde in de rangschikking. Tegen Achterbroek werd het 2 – 3. Niet slecht, maar.. Bart: ...het had wéér anders kunnen uitdraaien, ja. Wij speelden een vrij goeie eerste helft met een 2-1 ruststand. Toen het 1-1 stond, werd Geert Snoeys onderuit gehaald in de zestien. Philippe Van Erck zette de elfmeter perfect om, maar hier had de scheids altijd een rode kaart moeten geven, wat voor hen toch een aderlating had betekend. Het wordt stilaan een ‘gewoonte’ om een goede uitgangspositie uit handen te geven. Onze tweede helft was van een mindere kwaliteit. Jammer genoeg werden we wéér gepakt op stilstaande fases en een zeer-waarschijnlijkbuitenspel-doelpunt. De huidige nummer drie in de stand is en blijft voor mij de grootste titelkandidaat. DHM: met Putte, Donk en Wildert komen er moeilijke wedstrijden aan. De wedstrijd tegen dorpsgenoot Meerle, dat het schitterend doet, maakt het kwartet moeilijke wedstrijden vol. Hoe zie je de komende wedstrijden? Bart: Dat dit een moeilijke periode wordt, staat inderdaad vast. Ook vertrekt onze spits, Ruud Luijten, eind januari voor een jaar naar NewYork. Een vijftal spelers staan op twee gele kaarten. Gelukkig keren er enkele spelers terug uit blessure. Toch zie ik die wedstrijden met vertrouwen tegemoet. We gaan elke match voor de drie punten. 8 op 12 lijkt me een zeer optimistische pronostiek, maar niet onmogelijk. We zullen zien.

KSV Oud-Turnhout – Minderhout VV 5 – 1 Minderhout VV – K. Merksplas SK 2 – 2 Linda Olen – Minderhout VV 2–3

KFC Antonia – KFC Meerle 1 – 2 KFC Meerle – KFC Horendonk KFC Nieuwmoer – KFC Meerle

Heibos KSV – KVNA Wortel KVNA Wortel – Excelsior Essen KVNA Wortel - Achterbroek VV

De wedstrijden:

De wedstrijden

De wedstrijden

Zondag 17 janauri 14.30u Minderhout VV – Vlimmeren Sport Zondag 24 januari 14u30 KFC Beekhoek – Minderhout VV Zondag 31 januari 14.30u Minderhout VV – Verbr. Balen Zondag 7 februari 15 uur Lentezon Beerse – Minderhout VV

Zondag 17 januari 14.30u KFC Meerle – Olympic Essen Zondag 24 januari 14.30u Heibos KSV – KFC Meerle Zondag 31 januari 14.30u KFC Meerle – Excelsior Essen Zondag 7 februari 14.30u KVNA Wortel – KFC Meerle

Zondag 17 januari 14.30u Putte SK – KVNA Wortel Zondag 24 januari 14.30u KVNA Wortel – SK Donk Zondag 31 januari 14.30u KSV Wildert – KVNA Wortel Zondag 7 februari 14.30u KVNA Wortel – K. Meerle FC

DHM: Zijn jullie net als vorig jaar vertrokken voor een sterk tweede gedeelte van de competitie? Erik: We gaan het verder van week tot week bekijken en we weten dat we nog een lange weg te gaan hebben. Iedereen weet dat januari en februari belangrijke maanden zijn in het voetbal. We zullen er in ieder geval alles aan doen om zoveel mogelijk matchen te winnen en daar zal iedere Minderhoutenaar voor strijden. Hopelijk kunnen we in de komende wedstrijden de nodige punten verzamelen om zo snel mogelijk een verlengd verblijf in 2de provinciale te kunnen realiseren.

DHM: Tegen Horendonk hebben jullie een steekje laten vallen. Piet Van Bavel: Wij begonnen nochtans zeer sterk aan deze wedstrijd met reeds in de 1ste min een open kans. Voor de rest van de wedstrijd hadden we bijna constant balbezit maar creëerden weinig of geen kansen tegen een goed georganiseerd Horendonk. Zelf liepen we daarentegen wel veel te veel uit positie op zoek naar dat doelpunt. Daardoor kregen we een kwartier voor affluiten op tegenaanval het deksel op de neus. In een heftig slotoffensief dwongen we nog wel kansen af en een reeks hoekschoppen maar het was zo een wedstrijd waarin het niet wou lukken. We lieten het niet aan ons hart komen en we hebben de winterstop aangegrepen om ons zowel mentaal als fysiek klaar te stomen voor de terugronde. DHM: Die heb je mooi ingezet met een overwinning op Nieuwmoer. Piet: We wisten op voorhand dat dit een moeilijke verplaatsing was. Nieuwmoer speelt ook vanuit een stevige organisatie en speculeert met 3 zeer snelle spitsen op de counter. We moesten de wedstrijd zeer geduldig aanpakken en op geen enkel moment overhaast te werk te gaan. In de 75ste min werden we beloond en kwamen we oververdiend op voorsprong. Daarna konden we de wedstrijd controleren. In de 90ste minuut prikte we de 0 – 2 binnen en was de wedstrijd gespeeld. Opdracht volbracht.

72 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

0–1 0–2

1–4 2–2 2–3


SPORT

De toekomst voor KFC Meer

Gelvoc Dames 1

Punten halen tegen directe concurrenten is een noodzaak

Deze voetballertjes moeten de toekomst van KFC Meer verzekeren. Bovenaan de twee trainers Kristoff Verschueren en Art Laurysssen. Boven aan v.l.n.r.: Wodan Jacobs, Tijne Vervoort, Niels Martens, Sam Lauryssen, Jonas Christiaensen, Sander Snoeys, Quinten Verlinden, Seppe Ledders en Arne Schoenmakers. Onderaan: Seppe Martens, Ben Godrie, Jorbe Van den Bogerd, Guy Wijnen, Teide Spuybroek, Dinand De Vos, Guis Mertens en Axel Hermans.

DHM: Tegen Achterbos, de derde in stand, een set binnenhalen dat moet al vertrouwen geven. Thijs Mertens: Inderdaad. Bovendien wisten we de voorbije weken meestal wel een set te pakken en zijn we eigenlijk nooit echt weggespeeld. Dan weet je dat er toch voldoende kwaliteit in de groep zit, en dat geeft vertrouwen. De coach van Achterbos kwam me na de wedstrijd trouwens vertellen dat hij niet begreep dat wij laatste stonden. Ook dat geeft vertrouwen, en dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijden. DHM: Het vierde punt is binnen. Tegen de Lions van Turnhout zal het wel spannend geweest zijn. Thijs: Het was inderdaad een zeer spannende wedstrijd. Het gevoel achteraf was een beetje dubbel. Enerzijds zat er misschien wel meer in, maar langs de andere kant zijn we natuurlijk wel blij met het punt. We kunnen het gebruiken.

MVV – U15 kampioen

DHM: Wanneer je de confrontaties met de rechtstreekse concurrenten kunt winnen, zit de kans om jullie te redden er toch nog in. Het geloof moet gegroeid zijn. Thijs: Zeker en vast. Dat geloof is er bij mij altijd geweest. De wedstrijden tegen de rechtstreekse concurrenten zullen inderdaad belangrijk worden, al denk ik dat we binnen onze reeks tegen meerdere ploegen punten moeten kunnen halen. Het verschil is vaak klein, en het geluk zal dan ook wel eens aan onze kant zijn. Gelvoc – VOACH Achterbos Mol 2 1 – 3 Gelvoc 1 – VST Lions Groot-Turnhout 2 – 3

De wedstrijden: De U-15 jongelui van Minderhout VV hebben de kampioenstitel veroverd na een spannende reeks wedstrijden. Tweemaal per week werd er intens getraind en dat heeft zijn vruchten afgeworpen tijdens de wedstrijden. Een verdiende pluim voor trainer Arjan Aliu, ploegafgevaardigde Koen en de schare supporters voor de positieve aanmoedigingen. (rel)

Zaterdag 16 januari 18 uur Gelvoc 1 – VC Tesla Lint Zaterdag 23 januari 18 uur BVMV Vol Noorderkempen 2 – Gelvoc 1 Zaterdag 6 februari 18 uur Gelvoc 1 – VOC Amigo ’s St. Antonius

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 73


SPORT

Gelvoc Heren 1

Ambitie om de kloof in de stand te dichten DHM: Beerse en Loenhout waren te sterk. Tweemaal 1 – 3. Dat brengt spijtig genoeg geen punten op. Dat je telkens een set kan winnen is toch hoopgevend. Werner De Bie: Tegen Beerse mocht ons niveau in de eerste 2 sets best gezien worden. Nadien kenden we een terugval, mede onder impuls van hun opposite die geregeld ook meegaat met hun ploeg in divisie. Tegen Loenhout was onze start zwak en speelden we pas vanaf set 3 op niveau. Ik had de indruk dat sommige spelers tijdens deze derby last hadden van stress. Hun libero heeft op dit niveau zijn gelijke niet. Als we onze receptie langer op niveau kunnen houden, moeten we in de toekomst punten kunnen halen tegen ploegen van het niveau Beerse en Loenhout. DHM: In de stand blijven jullie op dezelfde plaats. De concurrentie verliest ook. Zie je beterschap in jullie spel?

Werner: Ja, en ik kijk momenteel eerder naar de ploegen boven ons. De kloof met pakweg Oxaco , Schriek en Wovo is haalbaar, we moeten de ambitie hebben om die kloof te dichten. DHM: Wat verwacht je van de komende wedstrijden? Werner: Met een betere receptie en nog meer inzet en enthousiasme zie ik het goed komen. Maar we moeten ook hopen op minder blessurelast. Middenman Jef Versmissen was twijfelachtig tegen Loenhout, kon maar beperkt trainen en speelde uiteindelijk met een pijnstiller. Middenman Jelle Tibax kwam terug uit blessure maar liep tegen Loenhout een schouderblessure op en kon de volgende set niet meer starten. Hoekreceptie Sis Van Looveren komt van ver terug en speelde tegen Loenhout voor het eerst sinds lang een volledige wedstrijd. Voorts kampt allrounder Bert Van Ginkel ook met een knieblessure. Hopelijk herstelt iedereen snel en duiken er geen nieuwe blessures op. DHM: De wedstrijdkalender lijkt me ongewoon. Jullie spelen dikwijls na mekaar een

thuiswedstrijd en in februari hebben jullie 2 vrije weekends. Werner: Dat is goed. Thuis lukt het toch nog net iets beter dan uit. Wat de ploeg nodig heeft, is punten halen tegen een op papier sterkere ploeg, bv nu zaterdag tegen Lier, de 3de in de stand. Dit kan een geweldige boost geven en dat verdient deze groep ook, we gaan deze week dan ook hard werken. In februari gaan we zeker een oefenwedstrijd inlassen om het wedstrijdritme niet te verliezen. Gelvoc – Geel-Zwart Wijnegem Gelvoc – BVMV Beerse 2 Gelvoc 1 – W.E.K. Loenhout

3–0 1–3 1–3

De wedstrijden: Zaterdag 16 januari 20.30u Gelvoc 1 – V.C. Smash Lier Zaterdag 23 januari 20 uur WOVO Malle 1 – Gelvoc 1 Zaterdag 30 januari 20.30u Gelvoc 1 – VOC Schriek 1 Volgende speeldag op 20 februari

Patrick Damen bronzen medaille op BK schaatsen In februari 2015 werd Patrick Damen Belgisch kampioen op het marathonschaatsen. Dat vond plaats in Breda, want België zelf beschikt niet over een geschikte 400 meterbaan. Op zaterdag 19 en zondag 20 december 2015 werd op de ijsbaan van Eindhoven het BK gereden over de afstanden 500 , 1500 en 5000 meter. Voor marathonschaatser Patrick is de sprintafstand van 500 m zeker geen specialiteit. Toch behaalde hij een mooie 4 de plaats. Op de 1500 en de 5000 meter mocht hij telkens het podium op. Het goud en zilver waren voor profschaatsers. Hij was de eerste niet-prof en behaalde tweemaal de bronzen medaille. Patrick is zaakvoerder van het familiebedrijf Boomkwekerij Damen. Samen met echtgenote Sandy en enkele medewerkers verzorgen zij diverse teelten op 3.5 ha grond in Meer. (rb)

Patrick op het podium van de 1500 meter op plaats 3. 74 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Superprestige - Wie volgt Mathieu van der Poel op? Kom op 7 februari 2016 naar de veiling in Hoogstraten en ontdek het vanop de eerste rij. Kom op 7 februari 2016 naar Hoogstraten en ontdek het vanop de eerste rij! Op zondag 7 februari 2016 begeven vele Hoogstratenaren zich opnieuw naar de terreinen van de veiling aan de Loenhoutseweg. Sven Nys won er al 8 keer. Mathieu van der Poel reed vorig jaar als kersvers wereldkampioen als eerste over de aankomstlijn. Tom Meeusen won in 2012. Hij zal ook van de partij zijn. Misschien is de toekomstige winnaar wel Belgisch kampioen Wout Van Aert uit Lille die al de meeste crossoverwinningen van het jaar op zijn naam heeft. Misschien is het Toon Aerts uit Rijkevorsel, die ook al 2 overwinningen liet noteren en die de revelatie is van het huidige veldritseizoen. Kevin Pauwels, Lars Van der Haar, Klaas Vantornhout zijn allemaal toppers die een eerste overwinning in Hoogstraten nastreven. Dan zijn er nog onze plaatselijke vedetten. Joeri Adams is er een van. Kan hij opnieuw een mooi resultaat rijden voor zijn thuispubliek?

Jens Adams Van Jens Adams hadden we dit jaar veel verwacht maar klierkoorts ondermijnde zijn fysieke conditie. Hij moest noodgedwongen zijn activiteiten staken, naar zijn lichaam luisteren en rusten. Klierkoorts is een ziekte met verschillende gradaties. Sommige patiĂŤnten genezen op enkele

maanden. Bij anderen duurt het herstel een jaar. Het is dus maar de vraag of Jens er bij zal zijn en als hij kan en mag aantreden.

Dames Bij de dames krijgen we waarschijnlijk de strijd tussen Ellen Van Looy en Sanne Cant. Of zouden de Britse dames Helen Wyman en Nikki Harris zich sterker tonen. Ook Jolien Verschueren rijdt meestal top drie.

Niel Koyen Ten slotte kijken we ook uit naar de prestatie van Niels Koyen. Hij is de initiatiefnemer van de organisatie van de nieuwe Mostencross in Hoogstraten op 23 januari en zal op 7 februari zelf deelnemen bij de Elite zonder contract. Hij rijdt samen met de Elite. Hij behaalde op het BK een mooie 26ste plaats.

Tussenstanden In de stand van de Superprestige staat Wout van Aert aan de leiding met 80 punten voor Kevin Pauwels die 77 punten telt en Sven Nys 75 punten. Na 8 wedstrijden en met nog slechts 2 wedstrijden voor de boeg zijn dit de enige kanshebbers op de titel. Jens en Joeri Adams hebben elk 7 punten behaald.

Wedstrijdschema 09u00 G-wedstrijd 10u00 Nieuwelingen 11u00 Ridley Cup voor Internationale Junioren 12u15 Topsport Vlaanderen Superprestige voor Internationale Beloften 13u45 Superprestige Ladies Trophy 15u00 Hansgrohe Superprestige Elite

Win 1 van de 5 inkomkaarten voor de cyclocross in Hoogstraten Wil je Wout Van Aert, Sven Nys en de andere veldritkampioenen aan het werk zien? De Hoogstraatse Maand geeft 5 inkomkaarten weg voor de cyclocrosswedstrijd van zondag 7 februari 2015 op de terreinen naast de Veiling te Hoogstraten. Lijkt je dit wel wat? Rep je dan als de wiedeweerga naar www.demaand.be en beantwoord de volgende vraag: In welk jaar won Tom Meeusen de veldrit in Hoogstraten georganiseerd door de Hoogstraatse Spurters?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 75


SPORT

Joeri Adams Belgisch kampioen

Trailerongeluk fataal voor Gazelle de la Brasserie Dertien jaar lang vormde topamazone Karin Donckers en haar paard Gazelle de la Brasserie een onafscheidelijk duo. Enkele jaren geleden werd de viervoeter “op rust” gesteld en op de dag van het ongeluk was het op weg naar haar thuisbasis in Zwitserland. In Luxemburg raakte de paardentrailer betrokken bij een verkeersongeval. Zonder erg voor de chauffeur, maar des te erger voor Gazelle de la Brasserie die het ongeval niet overleefde. Samen met Karin betwistte het paard zes kampioenschappen: twee olympische spelen in 2008 en 2012, twee wereldkampioenschappen in 2006 en 2010 en twee Europese kampioenschappen in 2007 en 2009. (rel)

Karin met Gazelle de la Brasserie Joeri Adams werd op zondag 10 januari Belgisch kampioen bij de elite zonder contract. Voor ieder andere deelnemer zou dit gepaard gaan met gejuich en gefeest. Niet voor Joeri. De Minderhoutenaar had liever niet op het podium gestaan en een verdienstelijke plaats gereden bij de Elite (met contract). In De Hoogstraatse Maand van oktober 2015 titelden we nog: Veldrijders Joeri en Jens Adams samen op het podium. Maar de Adamsen maken een teleurstellend seizoen mee. Jens heeft te maken met klierkoorts. In het slechtste geval rijdt hij dit seizoen geen enkele cross meer. De kans dat hij zal aantreden in de Superprestigewedstrijd van Hoogstraten is zeer klein. En Joeri heeft geen contract meer bij Vastgoedservice. Hij rijdt nog met het materiaal van Vastgoedservice, maar moet aantreden bij de Elite zonder contract. Zondag werd hij Belgisch kampioen in deze categorie en liet zien tot wat hij in staat is. Hij werd dertiende en liet heel wat profs, zoals bijvoorbeeld Sven Vanthourenhout en Rob Peeters, achter zich. Bij deze overwinning hoort geen feestje, vertelde hij, ik vind dat ik nog altijd profwaardig ben. Hopelijk kan hij met deze prestatie alsnog een profcontract bekomen. We wensen hem in elk geval proficiat. (rb)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Meetria triatlon

Op zondag 5 juni wordt de negende editie van de Meetria triatlon georganiseerd in het recreatiedomein De Mosten te Meer. Meetria organiseert dit jaar een recreatieve 1/8e triatlon met start om 12.30 uur en een en 1/4e nondrafting triathlon wedstrijd, die om 14 uur start.

Trio-Bedrijventriatlon Tegelijk met de 1/8ste triatlon start een bedrijven-trio triatlon. Het is een wedstrijd waarbij elk lid van het team één onderdeel voor zijn of haar rekening neemt. Een team bestaat dus uit drie mensen: een zwemmer, een fietser en een

76 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

loper die elk een onderdeel van de afstand van de 1/8e wedstrijd moeten afwerken. Deelnemen aan de Meetria bedrijven-triathlon kost per team 100 euro, inclusief de inschrijving en wedstrijddaglicentie. Indien u met een bedrijven team wenst deel te nemen neemt u contact op met de organisatoren langs wedstrijdinschrijving@meetria.be, met vermeldingen van de gegevens van deelnemers, adres, geboortedatum en email adres. Tevens mag u voor dat bedrag op de wedstrijddag een spandoek van uw bedrijf ophangen. (fh)


SPORT

Jeugdveldrijders met talent Dat er in Hoogstraten veldrijdertjes met talent rondrijden bewijzen deze jongens en meisje. In Nederland wordt elk jaar de West-Brabantse Veldrit Competitie gereden. Deze competitie omvat 12 wedstrijdjes waarvan een klassement wordt opgemaakt. De eerste wedstrijd vond plaats in Kruiningen op 26 september en de laatste wedstrijd op 13 december in Etten-Leur. Bij de 5- en 6-jarigen eindigde Jente Christianen op de 14de plaats. Haar broer Lars reed bij de 7-jarigen naar de 7de plaats. Josse Jacobs werd in dezelfde leeftijdscategorie knap 10de. Bruno Everaert eindigde bij de 8-jarigen op de 8ste plaats. Vince Meeusen werd 12de bij de 9- en 10-jarigen. De 3 broers Ruben, Lennert en Reinout Meeusen reden ook knappe plaatsen: Reinout werd 5de bij 5- en 6-jarigen, Lennert 1ste bij de 8-jarigen en Ruben 2de bij de 11- en 12-jarigen.

Rechtstaande van links naar rechts: Reinout Meeusen, Lennert Meeusen, Ruben Meeusen, Lars Christianen, Josse Jacobs, Vince Meeusen. Zittend van links naar rechts: Jente Christianen en Bruno Everaert.

Kampioenen Snelvlucht 2015

MEER – Staande v.l.n.r.: ereburgemeester Arnold Van Aperen, voorzitter Rik Martens, Theo Maen-hout, Marcel Martens en Rinus Dekkers. Vooraan: Angelo Roelen en Marcel Kinschots. (fh)

Snelvlucht - Schaal Arnold Van Aperen

MEER – V.l.n.r.: Arnold Van Aperen, Jeffrey Leemans, Angelo Roelen, Rik Martens, Harry Govaerts en Stan Brosens. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 77


Zondag 13 december - Bij een verkeersongeval in de Minderhoutsestraat is een vrouw zwaargewond geraakt. De passagier in het voertuig werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

drie andere personen tussenbeide. Enkele dagen later startte het een onderzoek. Het slachtoffer had zich gemeld bij de politie Noorderkempen. Ondertussen zijn alle daders bekend en wordt het onderzoek verdergezet.

Rechtbank - Michel V. (66) uit Wortel stond terecht voor de diefstal van elektriciteit gedurende een jaar. Iveka vroeg een schadevergoeding van 953 euro. Er waren ook vermoedens dat er cannabis werd geteeld, maar dat bleek niet het geval.

In de Jan van Cuyckstraat in Hoogstraten zijn dieven een woning binnengedrongen. Via het schuifraam aan de achterzijde geraakten ze binnen. Ze hebben juwelen gestolen.

Woensdag 23 dec. - De lokale politie Noorderkempen stelde in de avond een inbraak vast in een woning aan de Chaamseweg in Meerle. De dief drong binnen via een raam. De buit is onbekend. Zondag 27 dec. - Op het internet zijn beelden opgedoken van een zware vechtpartij. Volgens Nederlandse media gebeurde het incident niet ver van dancing Highstreet, maar dat kon niemand bevestigen. Op de beelden is te zien hoe een jongen op het midden van de weg zware klappen en harde schoppen tegen het hoofd krijgt. Uiteindelijk komen een man en later nog

Maandag 28 dec. - Dieven pleegden tussen 19u en 21.30u een inbraak in een huis op de Ulicotenseweg in Meerle. Ze gebruikten een ladder uit de garage om op de eerste verdieping te geraken. Toen de daders een deur forceerden, trad het alarm in werking en vluchtten de dieven weg. Inbrekers drongen omstreeks 19.30u een slaapkamer van een huis op Blauwbossen in Minderhout binnen. Ze gingen aan de haal met een portefeuille uit een handtas. Parket - Twee verdachten voor de gewapende overval op 2 september 2014 op juwelier Martens aan de Vrijheid zitten in een Belgische gevangenis. Ze zijn in Nederland opgepakt.

78 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Nu heeft de Nederlandse politie N.S. (34) en L.M. (23) gevat. Beiden zijn op 31 december uitgeleverd. Ze worden verdacht van diefstal met geweld in bende, en met gebruik van een wapen en een vluchtvoertuig. De raadkamer in Turnhout houdt hen al zeker een maand in de nor. Juwelier Martens heeft de deuren gesloten. Woensdag 6 januari - De politie van de zone Noorderkempen heeft ‘s morgens tussen 7.30 en 8.30 uur fietsers gecontroleerd op het gebruik van het fietslicht. De agenten controleerden aan het kruispunt van de Leemstraat met Koolhof in totaal ruim 120 fietsers. 44 waren niet in orde. De meerderjarige overtreders mogen een boete in de bus verwachten van 55 euro. De minderjarigen zullen een van de volgende weken een uitnodiging krijgen voor een verkeersles. Autosalon - Een auto ligt op zijn dak op de parking van het bank- en verzekeringskantoor Van Bavel-Rommens in Meerdorp. Dat is gelukkig niet het gevolg van een ongeval, maar heeft te maken met het Autosalon. Safety First! (lvr)


DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 79


Hoogstraatsefilippine

-

met medewerking van Standaard Boekhandel

Vul het diagram in aan de hand van de omschrijvingen. In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn. De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: meestal als het deelbaar is door 4 1 – In deze vruchtbare woestijnplek kunnen we lopen én zwemmen: De Sport... 2 – Ulisses ... is een van de beste gitaristen van Brazilië (CeCilia 20 februari) 3 – In Ciné Horizon draaien ze op 17 februari deze film (4,5) 4 – Jaarlijkse inspraakrondes (mv) 5 – Hier heeft de uitreiking van de cultuurprijzen plaats (2,4) 6 – Zij brengen nu hun nieuwe cd Helm uit 7 – Deze vereniging helpt hulpbehoevenden en mantelzorgers in hun werk 8 – Voor deze heilige vindt op 14 februari in Meerle een concert plaats 9 – De ... der Wet, een toneelstuk door het Wortelse Willen is Kunnen 10 – Verbinding tussen Worteldorp en Grote Plaats - St.-...straat 11 – Ook in Wortel kunnen ze er wat van. 12 – Met een tentoonstelling in ‘t Gebuurt werd deze veldrijder geëerd 13 – Wel een ‘Bud’-café maar géén postnummer daar ‘op ...’

1 3

3

2

10

1

6

7 8

10

2

1

3

1

6

9

8

2

10

12

8

10

6

10

2

13

3

10

1

2

7 10

6

7

10

9

9

9

WIN EEN STANDAARD - BOEKENBON T.W.V. Veel inzendingen en jammer genoeg slechts één winnaar. Herman Jochems (Groot Eyssel in Meerle) wint het luxe-ontbijt voor twee bij Manifest (Vrijheid Hoogstraten). Hij kan er ontbijten voor €35.00. Smakelijk!

7

9

10

5

1

9

7

5

10

3

1 4

10

10

10

2

9

4

9

2 2

10

9 11

9

1

2

4 5

1

2

5

€35

Vanaf deze maand kan je met onze filippine een boekenbon winnen bij de Standaard Boekhandel. Een boekenbon van zomaar even €35.00! Stuur de juiste oplossing (één woord) van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een briefkaart naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje in de bus mag ook. (lvr)

VERKOOPPUNT

Vrijheid 147 - 2320 Hoogstraten - Tel.:03 314 39 06 sb.hoogstraten@standaardboekhandel.be Open van 9.00 - 18. 00 u - Zondag gesloten

80 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraten is een streekproduct rijker. Het Bont Dikkopje werd in december aan pers en publiek voorgesteld. Voor velen was het ook een aangename kennismaking met de zeisgroep, een initiatief van Natuurpunt Markvallei dat het levenslicht zag na de aankoop van natuurgebied Den Rooy in Meerle. Ondertussen rondde Natuurpunt Markvallei ook de kaap van 800 aangesloten gezinnen! De overgang van oud naar nieuw had daarom een wel heel bijzondere betekenis voor Natuurpunt Markvallei. In de maand februari staan enkele interessante activiteiten op het programma. Maar eerst het Bont Dikkopje.

Bont Dikkopje Met de feestdagen in het vooruitzicht kreeg de Wortelse Tongklever er een uit de kluiten gewassen broer bij. Het Bont Dikkopje, genoemd naar het mooie vlindertje dat rondfladdert in Wortel Kolonie, wordt het drankje voor de echte jeneverliefhebber. Voor de bereiding van deze jenever ging Natuurpunt Markvallei opnieuw te rade bij de mensen van Distillerie ‘t Stookkot (Stevoort). Vanaf nu heb je dus de keuze tussen twee Natuurpuntdrankjes die er in de eerste plaats zijn omdat ze lekker zijn, maar in belangrijke mate ook omdat de opbrengst ten goede komt aan de natuur in onze regio. Het Bont Dikkopje is een jonge graanjenever die 35 % alcohol bevat. In de fles zit een stengel van een pijpenstrootje uit Wortel Kolonie. De helder geelgroene drank geurt licht naar bloemen, heeft een frisse neus die lang in je glas blijft hangen, met een lichte toets van gras. Het is een volwaardige jenever die niet in het assortiment mocht ontbreken. De verwijzing naar het vlindertje is alom tegenwoordig. Het mooie etiket, geschilderd door Charel Huet, toont het bont dikkopje in al zijn pracht. Het pijpenstrootje is voor het bont dikkopje een belangrijke plant. Hier legt het vlindertje namelijk zijn eitjes.

Jan Meyers in Afrika Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 12 februari een lezing over de ervaringen van Jan Meyers in Afrika. Jan mag zich stilaan een Afrikareiziger noemen. Hij was al een keer eerder te gast in Bezoekerscentrum De Klapekster. Op vrijdag 12 februari kan je vanaf 20 uur opnieuw naar zijn nieuwe boeiende verhalen komen luisteren. Drie landen: Djibouti, Ethiopië en Uganda. Twee reizen langs de riften die deze drie landen verbinden. Elke regio met zijn eigen cultuur, landschappen, fauna en flora. Via de Afar depressie in Djibouti reist Jan terug met u mee over de noordelijke hoogvlakten van Ethiopië om te eindigen in de groene parel Uganda. Info: bc. deklapekster@natuurpunt.be

Foto-excursie in het Ekstergoor De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 14 februari een fotouitstap naar het natuurgebied Ekstergoor. De leden van de fotowerkgroep zoeken in het natuurgebied naar mooie foto-objecten en proberen deze op een zo goed en zo mooi mogelijke manier in beeld te brengen. Uiteraard breng je best je fototoestel mee, maar deelnemen is in ieder geval gratis. Verzamelen om 9 uur aan Brug Sint-Jozef Rijkevorsel Info: verschraegen.wim@telenet.be

Spelletjesavond Game of Thrones, The Hunger games, computergames, gaming on line… misschien allemaal wel leuk voor een koude winteravond… maar in tijden van tablets en sociale media zijn er ook andere manieren om de donkere winteravonden gezellig in vriendenkring door te brengen.

Kruip uit je luie zetel en kom naar de gezelschapsspel-avond in de Klapekster! Jong of oud, rikken of schaken, Monopoly of Risk, winnen of verliezen, …maakt allemaal niet uit … Krijg terug wat voeling met de realiteit, laat het competitiebeest in je los, lees iemands gedachten en gelaatsuitdrukkingen en kom gezellig met ons een pintje drinken op vrijdag 19 februari 2016 om 20u in de Klapekster.

Koloniewandeling Op zondag 21 februari organiseert Natuurpunt Markvallei een Koloniewandeling. Deze wandeling is gratis en wordt elke derde zondag van de maand aangeboden. Om 14 uur vertrekt een natuurgids aan het bezoekerscentrum De Klapekster. Iedereen mag gratis mee. De natuurgids van Natuurpunt Markvallei besteedt vooral aandacht aan de natuur in het gebied, maar vertelt ook de geschiedenis van de kolonie. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be

Madagaskar door de lens van Riet De Strooper Op vrijdag 26 februari organiseert Natuurpunt Markvallei een lezing in Bezoekerscentrum De Klapekster. Riet De Strooper vertelt over haar reis naar Madagaskar. De avond begint om 20 uur en is gratis. Rondtrekken op dit rode eiland is je onderdompelen in een andere wereld, een reis terug in de tijd. Het eiland splitste zich 165 miljoen jaar geleden af van Afrika en 80 miljoen jaar later raakte het volledig geïsoleerd doordat India verder noordwaarts afdreef. Hierdoor is een geheel eigen palet aan dieren en planten ontstaan met bijzondere endemische soorten waarvan de lemuren wel het bekendst zijn. Vele soorten van kameleons, gekko’s en orchideeën tref je alleen op Madagaskar aan. Madagaskar kent tevens kleine bounty eilanden omringd door een azuurblauwe zee. In 2014 reisde Riet in beperkte groep doorheen een prachtig stukje van dit heel bijzondere eiland en ontmoeten we een zeer hartelijke bevolking. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be

Professor Artois over Darwin Natuurpunt Markvallei nodigde professor Tom Artois uit om op vrijdag 29 januari een lezing te komen geven over Darwin. Om 20 uur spitst het publiek ongetwijfeld de oren in bezoekerscentrum De Klapekster. Professor Artois is immers een begenadigd verteller en belicht een van de meest interessante personen uit de geschiedenis van de wetenschap. Weinig wetenschappelijke theorieën hebben zo’n enorme impact gehad op het menselijk denken als Darwins evolutietheorie. Maar wat is nu eigenlijk ‘evolutie’ en wat houdt die theorie eigenlijk in? Was het toeval dat Darwin net op dat moment de evolutietheorie kon uitwerken? De lezing is gratis, info: bc.deklapekster@natuurpunt.be – 0476 53 58 44 DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 81


In bosrijke omgeving tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten Géén zaalhuur!

• Fiets / Wandelcafé • Terras • Feesten en partijen • Barbecues

De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre T.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

TENTOONSTELLINGEN Nog tot 20 maart ELS JACOBS & MARCEL DE BRUYN, keramiek en foto’s in het Stedelijk Museum, van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur.

HOOGSTRATEN Dinsdag 2 februari LEREN NAAIEN MET NAAIMACHINE, eerste van 4 avonde, telekens om 19 uur in zaal Pax. Organisatie KVLV Woensdag 3 februari SOCIALE ONGELIJKHEID, lezing in de Bib om 20 uur Donderdag 4 februari MATTHYS BRASPENNING kwartet optreden in Oud-Hoogstraeten Woensdag 3 februari SOCIALE ONGELIJKHEID, gisteren, vandaag en morgen, lezing 20 uur in de bibliotheek. Zondag 7 februari MARTENS & HUET optreden om 15 uur in zaal CeCilia Zondag 7 februari WINTERTOCHT van Wandelclub Noorderkempen met vertrek van 8 tot 15 uur bij het Schuttershof in Zondereigen Zondag 7 februari SUPERPRESTIGE VELDRIJDEN vanaf 10 uur aan de Veiling. Zaterdag 13 februari THE VALERIE SOLANES om 20 uur in zaal CeCilia Zondag 14 februari COMME CHEZ KSA eetfestijn in zaal Pax Dinsdag 16 februari AROMATHERAPIE lezing van 14 tot 16.15 uur in Lokaal dienstencentrum Stede Akkers. Dinsdag 16 februari HOGE HAKKEN, ECHTE LIEFDE, lezing om 20 uur in nr. 40 Begijnhof. Organisatie Markant Woensdag 17 februari CINE HORIZON FOR KIDZ met Brammetje Baas - 13.30 uur in het auditorium van atelier IKO Groenewoud.

82 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Woensdag 17 februari CINE HORIZON met The Dark Horse om 20 uur in het auditorium van atelier IKO Groenewoud. Donderdag 18 februari KAIROS, lezing om 20 uur in de bib. Vrijdag 19 t.e.m. zondag 21 februari NEW LIFESTYLE FAIR, luxe in de Veilinghallen Zaterdag 20 februari VIERING SPORTLAUREATEN in de Rabboenizaal Zaterdag 20 februari ULISSES ROCHA om 20 uur in zaal CeCilia. Maandag 22 februari t/m zaterdag 5 maart ACHTSTE WOORDWEEK en OPEN MUZIEKWEEK, Academie voor Muziek en Woord, Karel Boomstraat 44. Info 014 69 95 39, info@ amwn.be Dinsdag 23 februari GOED GEZIEN, infosessie met alle info over het oog van 13.30 tot 16.30 uur in zaal Pax. Organisatie KVLV. Inkom 5 euro, niet leden 8 euro. Vrijdag 26 februari THEATERTOCHT in en rond de Academie voor Muziek en Woord, Karel Boomstraat 44. Vanaf 19 uur. Info 014 69 95 39, info@amwn.be Zaterdag 27 februari INSTRUMENTENMARKT in de Academie voor Muziek en Woord, Karel Boomstraat 44. Tussen 10.30 en 12.30 uur. Info 014 69 95 39, info@amwn.be Zaterdag 27 februari ST.GRANDSON om 20.15 uur in de Rabboenizaal Zaterdag 27 februari OPEN PODIUM MET TAPAS in de Academie voor Muziek en Woord, Karel Boomstraat 44. Vanaf 20.00 uur. Info 014 69 95 39, info@ amwn.be Vrijdag 26 en zaterdag 27 februari TONEELVOORSTELLING FESTEN door Tinello telkens om 19 uur in zaal CeCilia. Zaterdag 27 gebruari AT THE MOVIES wegdromen met filmmuziek door jeugdfanfare Jacatho Maandag 29 februari ALGEMENE VERGADERING Dorpsraad om 20 uur in het Administratief centrum.


Vrijdagen 4, 11 en 18 en zaterdagen 5, 12 en 19 maart TONEELVOORSTELLING FESTEN door Tinello telkens om 19 uur in zaal CeCilia. Vrijdag 4 maart PIANOBEGELEIDING STILLE FILM door MARTINUS WOLF - 20 uur in De Graanschuur. Spijker. Ingang langs Gelmelstraat internaat.

MEER Donderdag 4 februari ALGEMENE VERGADERING Dorpsraad om 20 uur - refter van de lagere school. Vrijdag 5 en 12 februari Zaterdag 6 en 13 februari HOTEL KOMMER EN KWEL door ’t Heidebloempje om 19 uur - zaal Voor Kunst en Volk Zondag 13 februari HOTEL KOMMER EN KWEL door ’t Heidebloempje om 14 uur - zaal Voor Kunst en Volk Zondag 13 februari WAFELVERKOOP door de Chiromeisjes Zondag 14 februari WINTERWANDELING met EXTRAATJE vertrek om 13.30 uur aan De Mosten Donderdag 18 februari OPEN MONDIALE RAAD om 19.30 uur - refter van de lagere school De Meerpaal Vrijdag 19 t.e.m. zondag 21 februari 35 JAAR RADIO VALENCIA Zondag 28 februari HAPPEN & STAPPEN, vertrek aan De Mosten tussen 9 en 9.30 uur

MEERLE Zaterdag 13 februari ASPI-SPAGHETTIAVOND van de Chiro jongens vanaf 17 uur Zaterdag 13 en zondag 14 februari VALENTIJNSCONCERT door de fanfare, Zaterdag om 20 uur, zondag om 14.30 in de parochiezaal. Vrijdag 26 februari en 4 en 11 maart RIKKEN voor de parochiezaal ten voordele van de zaal Zaterdag 17 maart VERKOOP APPELS door turnkring ‘t Zolderke

Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart MUSICAL ’t DREEFKE, vrijdag om 19 uur, zaterdag om 15 uur.

MINDERHOUT Zaterdag 13 februari AVONTUUR met de SMURFEN, vertrek tussen 18 en 20 uur aan de Blauwbossen Zondag 14 februari OUDE VOETWEGEN tussen het Merkske en Den Rooy. Vertrek om 13.30 aan Hal 38. Donderdag 18 februari ALGEMENE VERGADERING Dorpsraad om 20 uur in het parochiecentrum Zondag 21 februari SMULLEN GEBLAZEN wafels en smoutbollen vanaf 12 uur in het OKRA lokaal. Woensdag 24 februari KOKEN MET KVLV

WORTEL Woensdag 3, vrijdag 5 en zaterdag 6 februari TONEEL De Slappe Der Wet door Willen is Kunnen - 20 uur in zaal Trefpunt

200

Zaterdag 6 februari BEAR / VVOVNDS / LOTUS / PREVALENT, stevige mix van hardcore en punk om 20 uur in ’t Slot. Vrijdag 12 februari JAN MEYERS IN AFRIKA, om 20 uur in De Klapekster. Zaterdag13 en zondag 14 februari CARNAVAL , zaterdag 15.30 uur kindercarnavalbal, zondag 14 uur optocht en carnavalbal Zondag 14 februari GPS WANDELTOCHT vertrek aan De Klapekster van 12 tot 13 uur. Donderdag 18 februari MANNEN hebben ondertitels nodig om vrouwen te begrijpen, lezing - 20 uur in de parochiezaal Donderdag 18 februari VERKEERSREGELS opfrissing -19.30 uur in de refter van De Wijsneus

199

Vrijdag 19 februari ZJOSFINKS bij kaarslicht in ‘De 16’ in de kolonie Zondag 21 februari KOLONIEWANDELING, vertrek om 14 uur aan De Klapekster.

MEERSEL-DREEF

Donderdag 25 februari ALGEMENE VERGADERING Dorpsraad om 20 uur refter van de lagere school

Dinsdag 2 februari ALGEMENE VERGADERING Dorpsraad om 20 uur in de zaal bij de Paters

Vrijdag 26 februari MADAGASCAR lezing om 20 uur in De Klapekster.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2016 - 83


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

APOTHEKERS Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

www.apotheek.be Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur en ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 99 000 0,50 euro/minuut Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen: Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeuwen Liesbeth Adams Lieve Lambregts Linda Leys Nele Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Mia Vervoort Haest Vera

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0497 94 46 23

Zelfstandige vroedvrouwen: Christiaensen Nathalie Sandra Martens

0494 86 93 84 0473/25.91.92

ZATERDAGWACHT Zaterdag 30 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 6 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 13 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 20 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 27 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 5 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24

KOPIJ De volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

donderdag 25 februari 2016

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 9 FEBRUARI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten

84 - FEBRUARI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

INHOUD - februari 2016 Column..................................................... 2 Interview Bud & Denise.......................... 3 Het nieuwe zwembad............................... 8 Vanuit Het Stadhuis................................ 15 Barbara Cloet – Nieuwe korpsoverste .. 18 Huizenruil in Wortel............................... 20 Proefcentrum - Innovatieprijs................ 22 Sportlaureaten – de kandidaten.............. 24 Sien Alen, de jongste vrijwilliger........... 26 DEZE MAAND..................................... 29 DORPSLEVEN – Hoogstraten ............. 39 DORPSLEVEN – Meerle...................... 49 DORPSLEVEN – Wortel....................... 51 DORPSLEVEN – Meer......................... 56 DORPSLEVEN – Minderhout............... 61 DORPSLEVEN – Meersel-Dreef.......... 65 SPORT................................................... 69 Ook Dat Nog.......................................... 78 Halve Eeuw............................................ 79 Filippine................................................. 80 Natuurpunt............................................. 81 Agenda................................................... 82 Wachtdiensten........................................ 84


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.