mei 2016 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 370

JAARGANG 32 MEI 2016 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2030 TURNHOUT Cultuurprijs 2015

UITGEVERIJ 27, 2320 www.demaand.be UITGEVERIJ DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE PERS PERS B.V.B.A., B.V.B.A., Begijnhof Loenhoutseweg 34,HOOGSTRATEN 2320 HOOGSTRATEN www.demaand.be

BENNY GOETSCHALCKX MEER DAN TERECHT DE "TOFSTE PEE"

KONING FILIP "BINNEN 10 JAAR KOM IK TERUG" SINT-KATHARINAKERK IS DE REDDING NABIJ? MARLEEN DE MEYER DE VRIENDIN VAN NEFERTITI INDUSTRIEZONE DE KLUIS II EEN NIEUWE KIJK OP RUIMTELIJKE ORDENING


COLUMN

Erfgoed, schimpen of pimpen

Het Kapelleke, weggedrumd achter de torens. Maar in leven gebleven. En versagen, hamma nooit nie.

het Kapelleke, om er een kaarsje (1200/jaar heeft men mij verteld) te gaan branden voor hun kinderen, hun kleinkinderen, of voor wie of wat dan ook. Zij, dat bijna-verleden, de kleinkinderen, die al aanwezige toekomst. Die kleinkinderen zullen het nu allicht niet weten, en het nog veel minder voelen, dat van die kaarsjes. Maar eens zal het hen verteld worden, misschien bij een wandeling langs het Kapelleke. Hier heeft moemoe of vovo voor hen ooit een kaarsje gebrand. En niet alleen moemoe of vovo, maar heelder moemoe’s en vovo’s. Die dat soort verhalen gaan bevolken over de generaties heen. En zodoende van het Kapelleke een ijkpuntje zullen maken in de, zij het, lokale geschiedenis. Een verbinding met de roots, een houvast, een referentiepunt, waarvan het bestaan meer en meer bedreigd wordt. Een maatschappelijk probleem al niet meer in wording. Wat zeggen we, al meer dan gewenst aanwezig. Tekeningen hoeven daar niet bij. “Ouwe mannenpraat”, gaan progressieven zeggen. Klopt ze, maar mag die uitgedunde mensensoort voor ene keer ook eens aan het woord komen?

We zullen het dan toch nog maar eens doen, nog maar eens een open vraag instampen. Ons bouwkundig erfgoed joh, conserveren of slopen? Hernieuwen of weg ermee, met die ouwe rommel? En waarom alweer die vraag gesteld?

Die lieden, waarvan eerder sprake, hebben zich verenigd in het ‘Beschermcomité Kapel van het Gasthuis’. Een genootschap (?) waarin ook uw dienaar op een voor hem nog wat onduidelijke manier als adviserend lid versukkeld is geraakt. Hélemaal geen probleem overigens.

De, laten we voorzichtig zijn, niet meer zo jonge Hoogstratenaren kennen het gebouwtje maar al te goed, in de volksmond bekend als het ‘Kapelleke van ’t Gasthuis’. Bij de bouw van de ‘Witte Torens’ ei zo na uit de morzelende greep van sloopmachine gered. Want zoiets moest toch niet blijven staan. Een bouwval alleen nog dienstbaar om in de weg te staan. Om aan onze kleinkinderen veel geld te gaan kosten, tot in het zoveelste geslacht. Enkel en alleen om een stelletje ouwetjes te laten heimweeën, in het zicht van de onvermijdelijkheid die ook hen tot erfgoed doet vergaan.

De bedoeling. Het Kapelleke verder restaureren en conserveren. En het niet alleen openstellen voor de bewoners van het woon- en zorgcentrum, maar ook voor de gemeenschap. Die er kleinschalige initiatieven zal kunnen organiseren. Groot probleem, die bedoeling gaat geld kosten. Dat er niet is. Vandaar dat het comité beroep zal moeten doen op sponsoring. Met geld, of in natura door een bijdrage in arbeid. Een sponsordossier is al opgemaakt en gaat eerstdaags verspreid worden.

Maar, er worden ook andere klokken geluid. Door lieden die de o zo noodzakelijke versmelting van verleden en toekomst verstaan. Die de dagelijkse gang zien van de talrijke bewoners van het woon- en zorgcentrum. Naar

Binnen het korte bestek van dit werkstukje valt uiteraard bijlange niet alles te zeggen. Wie er meer wil over weten, binnenkort zal alles op de Hoogstraatse website te lezen zijn. Wij van onze kant komen er bij een volgende gelegenheid graag uitgebreider op terug. (nad)

MARLEEN DE MEYER - EGYPTOLOGE

Marleen De Meyer is van Wortel en behoort tot de wereldtop Egyptologie. Ze werd haast in alle media opgevoerd naar aanleiding van een mogelijke vondst van bij het graf van Toetanchamon. Over het werk van Marleen leest u meer op blz.16

2 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


INTERVIEW

Benny Goetschalckx

Meer dan terecht de Tofste Pee Ze pompen bloed door onze dorpsaders, zuurstof door onze buurt en laten het verenigingsleven bloeien: het zijn de vleesgeworden defibrillators. Zonder hen zou de wereld er maar grauw uitzien. Ze staan altijd paraat maar werken vaak in stilte achter de schermen, de Benny’s van deze wereld. Het was dan ook heel terecht dat Benny Goetschalckx enkele jaren terug de eerste trofee “tofste pee van Wortel” in ontvangst mocht nemen voor zijn vele verdiensten voor het verenigingsleven van Wortel. Zoals vaak spelen ook hier de genen een belangrijke rol, want vader Marcel Goetschalckx heeft zich ook altijd ingezet voor tal van verenigingen, zoals meer recent Ziekenzorg, maar al jarenlang voor de Landelijke gilde en vooral van in zijn jonge jaren voor de LRV paardensport (de Landelijke Rijverenigingen), waar ook Benny tot voor enkele jaren zeer actief in was. Benny, geboren in 1964, groeide samen met zijn zus Rit en zijn broers Koen en Steven op in Wortel-kolonie, waar zijn vader werkte. Later verhuist het gezin eerst naar Worteldorp en vervolgens naar de Grote Plaats. Een groot stuk van zijn jeugd brengt Benny er door tussen de pony’s en de paardensport.

Tussen potten en pannen… Van opleiding is Benny kok. Omdat de hotelschool in Hoogstraten in die tijd nog niet gemengd is, moet hij daarvoor eerst naar Geel, waar hij als vooropleiding een oriëntatiejaar volgt, en later naar het KTA in Turnhout. En, zoals dat toen nog verplicht was, moet ook Benny daarna naar „den troep”. Toen hij daar dan als echte man afzwaaide was er niet direct werk en kiest hij ervoor om nog een jaar extra te studeren. Hij specialiseert zich in grootkeuken en kan daarna vrij snel en op verschillende plaatsen aan de slag gaan. Zo roert hij in potten aan de grens in Meer, in CM-Hooydonck Zandhoven (toen nog vakan-

“Telkens als ik van vakantie terugkom en ik passeer het bordje ‘Wortel’, dan valt er rust over mij.” tiecentrum voor bejaarden en gehandicapten, nu een revalidatiecentrum), in Deurne en in Malle in het provinciaal vormingscentrum. Benny: “Omdat daar een kok wegviel moest ik opeens veel meer weekends werken en dat stak toch wel wat tegen op de duur. Voor de grap deed ik dan maar mee aan een examen voor de uitleendienst en ik kreeg de job”

…en geluidsinstallaties

In 2011 kreeg Benny van de dorpsraad de eerste trofee van Tofste Pee, een trofee die slechts tweemaal werd toegekend. De dorpsraad loofde Benny als duivel-doet-al in verschillende verenigingen, die ook altijd klaar staat om hand en spandiensten te verlenen. Op de foto links Benny Goetschalckx en verder Brigitta Wenndrickx, Jan Donkers en Luc Hendrinckx, toenmalig voorzitter van de dorpsraad.

Nochtans had Benny van geluid en licht niet veel kaas gegeten , maar na een grondige opleiding is hij er helemaal mee weg en werkt hij er intussen al zo’n 16 jaar. Het provinciaal vormingscentrum biedt verenigingen en scholen een goedkope service aan om hun activiteiten van geluid, licht en alles wat daarbij nodig is te voorzien. Deze uitleendienst wordt bemand door zes personen waarvan Benny ploegbaas is. Het behelst een zeer groot assorti-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 3


INTERVIEW

Provinciaal Vormingscentrum Uitleendienst

ment, gaande van DJ-sets, foto-en filmtoestellen, beamers, schermen, spots, mengpanelen, versterkers, micro’s, kabels, statieven enz, te veel om op te noemen. Zijn team verzorgt zo’n 3000 klanten per jaar: “We maken de bestellingen klaar en volgen ze op, we testen ze vooraf én nadat ze teruggebracht zijn en herstellen ze indien dat nodig is”. Maar er gaan geruchten dat er op provinciaal niveau bezuinigd zou worden. Meer daarover, en over de werking van het provinciaal vormingscentrum, lees verderop in dit blad.

Plechtige communie te paard

Benny Goetschalckx doende met het gerieven van een klant in de uitleendienst van het provinciaal vormingscentrum Malle. Zoals gezegd, Benny verhuisde van de keuken naar de uitleendienst van het provinciaal vormingscentrum in Malle. Voor kok spelen in een keuken, dat is gekende materie. Maar een uitleendienst, wat is dat, en wat doet men daar? Door de sterke aanwas van de jeugdbewegingen eind de zestiger jaren groeide bij de provinciale jeugdraad het idee om deze bewegingen logistiek te helpen door de oprichting van een uitleendienst van didactisch materiaal. Een idee dat vorm kreeg toen de provincie in 1974 een subsidie van 500.000 BEF ter beschikking stelde om van start te gaan in de lokalen van het jeugdverblijf Drieboomkensberg in Westmalle. Van waaruit deze uitleendienst in 1977 verhuisde naar het kersverse provinciaal vormingscentrum Malle te Oostmalle. Waar aanvankelijk enkel materiaal werd uitgeleend aan jeugdbewegingen maar in 1984 het aanbod ook voor volwassenen beschikbaar werd gesteld. Begin de negentiger jaren begonnen de bestaande lokalen uit hun voegen te barsten. Een nieuwbouw van zowat 400 m2 werd dan ook door toenmalig gouverneur Paulus in januari 1994 plechtig ingehuldigd. In deze ruimte zijn nu zowat 2.500 verschillende toestellen voor uitlening gestockeerd. Alles wat je nodig hebt voor een spetterend feestje, een tentoonstelling, een vergadering… Van geluidsinstallaties tot beamers, van spots tot videocamera’s, van decibelmeters tot toegankelijkheidsfaciliteiten… Surf naar vormingscentrum Malle/uitleendienst/ catalogus en vorm u een volledig beeld van de mogelijkheden, en van wat het u gaat kosten. Mogelijk wordt je dan de zoveelste in de rij na de 1697 uitleningen in het jaar 2015, toen quasi 28.500 units hun weg naar allerhande organisatoren hebben gevonden. Hetzij 33,98% naar jeugdverenigingen, 44,64% naar onderwijsinstellingen, 17,87% naar volwassenenorganisaties en 3,44% naar overheidsinitiatieven. Mogen uitlenen: alle organisaties erkend door, of lid van de gemeentelijke, provinciale of Vlaamse Gemeenschapsraden van jeugd, sport of cultuur, de gesubsidieerde onderwijsinstellingen en de overheidsinstellingen. De organisaties dienen gevestigd te zijn in de provincie Antwerpen of er een activiteit van socioculturele of vormende aard organiseren. Aan initiatieven met een commerciële doelstelling wordt niet ontleend. Als hoofdmagazijnier bijgestaan door 2 voltijdse assistenten en een halftijdse technicus manoeuvreert Benny Goetschalckx zich heelder dagen doorheen deze wereld van allerlei logistieke hulpmiddelen voor activiteiten die aan de gestelde voorwaarden voldoen. En zoals we hem kennen, ten allen tijde bereid om voor alles en nog wat een oplossing uit zijn brede mouw te schudden. (nad)

4 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Van jongs af aan al zit er galop in de benen. Ook in die van Benny. “Thuis was het al paard wat de klok sloeg en ook bij de KLJ was dat zo” zegt Benny . Van zijn twaalfde al reedt hij op pony’s. Het eerste pony-tornooi herinnert hij zich als was het gisteren. En zijn moeder zeker ook !: „Net op de dag van mijn plechtige communie neem ik in Meer, samen met Ludo Voet, deel aan die wedstrijd. Vader dacht dat dat wel te combineren viel; zo nog rap efkes gaan tornooien voor de mis. Voor de groepsdressuur met acht kreeg ik het geregeld dat we al in alle vroegte konden opdraven . Anders konden die andere zes niet deelnemen natuurlijk. Zo gezegd zo gedaan, maar het duurde allemaal wat langer dan voorzien waardoor we nog halsbrekende toeren hebben moeten uithalen om tijdig in de mis te geraken! Ik heb mijn moeder nooit zo zenuwachtig gezien”. Thuis waren er altijd paarden en bij de KLJ werd er ook veel gedraafd. Later werd Benny er leider en zat hij ook een hele tijd in het bestuur van het gewest. Intussen heeft hij vele paarden „zadelmak” gemaakt, vaak samen met zijn vader. “Vanaf hun vierde jaar worden paarden gericht opgeleid om ruiters op hun rug te verdragen en allerlei kunstjes uit te voeren”, zegt Benny “Ik heb wel zo’n twintigtal paarden opgeleerd denk ik, maar van het moment dat dat voorbij was, als ik ermee moest gaan springen en dressuur doen en zo was het voor mij gedaan. Dan werd het wat moeilijker, ook al door tijdsgebrek” De KLJ was eigenlijk de brug naar alle verenigingen waar Benny later bij aansloot. “En tot vandaag weten ze me nog altijd te vinden als er pannenkoeken moeten gebakken worden en dat niet enkel bij de KLJ, maar zowat bij alle evenementen in Wortel. Men beslist eerst dat ik best weer kan komen bakken en daarna vraagt men het mij” lacht Benny, “Ik doe dat graag. Ik zit sinds kort wel niet meer in het KLJ bestuur, maar mijn hart is er nog wel”.

Willen is Kunnen Voor de meeste jongeren en dus ook voor Benny waren de plezantste momenten met de jeugdbe-


INTERVIEW weging de bonte avonden en het kampvuur met knotsgekke sketches . “Ik deed daar altijd heel graag aan mee; eens lekker uit de bol gaan. Toen enkele jaren later, in 1987, Sus Snels acteurs zocht om mee te spelen in zijn toneelgezelschap ‘Willen is Kunnen’ moest ik niet lang nadenken. Intussen zijn er na Sus nog veel regisseurs gekomen en gegaan (Riet Siebelinck , Guy Claes , Rik Braspennings , Paul Vincks die ik nog kende van de KLJ en nu Patrick Verheyen). En ik heb ze allemaal overleefd want ik speel tot vandaag nog altijd mee . “Meestal baseren we ons bij de zoektocht naar een toneelstuk op het aantal spelers die willen meedoen. Zijn er dat tien dan zoeken we een stuk met tien acteurs. In andere toneelgezelschappen ligt dat anders. In ‘t Heidebloempje uit Meer bijvoorbeeld kiest men gewoon een stuk en kan men acteurs kiezen uit wel twee groepen”. Sinds kort is er bij Willen is Kunnen een technische ploeg die de acteurs wat ontlast, maar het is ooit anders geweest. Vroeger werd er tijdens de repetities omzeggens 14 dagen gekampeerd in de zaal . Het was „aankomen van het werk, rap rap eten en dan naar de zaal alles opstellen, repeteren en achteraf natuurlijk nog een evaluatie-afsluitertje in De Guld” Als we vragen aan welke voorstelling Benny de beste herinneringen heeft, moet hij niet lang

In 2001 loopt Benny, tijdens de Wortelfeesten, de zes kilometer mee. Het wordt de voorloper van nu zo succesvolle Landlopersjogging. nadenken en kiest hij voor de opvoering van dit jaar, namelijk “De Slappe Der Wet” „Dit jaar hebben we een filmpje gemaakt met bloopers van de repetities. Heel leuk! Ook het toneelstuk zelf begon met een filmpje opgenomen in Wortel. In de kolonie, waar een gevangene ontsnapt, die zich in het dorp eerst moed

gaat indrinken in café „De Nieuwen Buiten” om vervolgens een grote slag te slaan door de bank leeg te plunderen. Maar als hij daarna in „De Guld” op zijn overwinning gaat klinken wordt hij door „commissaris” Wim Strijbos en de échte Wortelse flik Guy Aerts ingerekend”.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 5


INTERVIEW Het filmpje is te zien op de website van “Willen is Kunnen” en de bloopers zijn te zien op hun facebookpagina. Ook de facebookgroep ”Wortel” wordt verzorgd Benny. „Bij het toneel doen wij alles zelf: we verzorgen de techniek, de decors, de opkuis en uiteraard het spelen. Het is telkens een groot succes want elk jaar is de Wortelse parochiezaal tot 6 keer toe uitverkocht” (en zes keer 150 personen dat is bijna de hele bevolking van Wortel )

Landlopers-jogging Lang geleden, de eerste maal in 1988, organiseerde het Slot elk jaar in september de zogenaamde „Wortelfeesten” onder „de Boomkes”. Het was de bedoeling om, naast Wortelkermis een tweede feestmoment te organiseren in het dorp. Op vrijdagavond was er een avondmarkt en een jogging, op zaterdag een wedstrijd versierde kinderfietsen, een ruil- en rommelmarkt, een wedstrijd bierproeven en een tentoonstelling met schilderijen van Wortelse niet professionele schilders. De dapperste jongeren, waaronder Benny na een weddingschap, liepen zich onderwijl 3, 6 of 13 km in het zweet. Toen de Wortelfeesten na enkele jaren verwaterden en uiteindelijk verdwenen miste men die gezelligheid en vooral het lopen. „Met zijn zessen bleven we samenkomen om te

lopen en daarna in De Guld onze dorst te lessen, iets waar meestal meer tijd in kroop. Wat later zijn we aangesloten bij AVN (Atletiek Vereniging Noorderkempen), een bloeiende atletiekvereniging voor jongeren en volwassenen. Zo’n 15 jaar geleden stak men die bezwete koppen terug bijeen en gaf men het startschot voor wat vandaag uitgegroeid is tot een druk bijgewoond evenement: de Landlopers-jogging die gelopen wordt op de laatste vrijdag van augustus en een organisatie is van KWB Wortel in samenwerking met de Hoogstraatse sportdienst. De loopwedstrijd maakt deel uit van de criteriums van “de Noordloper” en van CM-fit en er nemen telkens weer zo’n 400 lopers aan deel. Benny neemt de promotie en publiciteit, de techniek en het geluid voor zijn rekening en verder zal hij ook hier weer, net als op tal van andere plaatsen de duivel-doet-al zijn. De andere drijvende krachten achter de organisatie zijn nu Han Joosen, Johan Mostmans, Brigitta Wendrickx, Martijn Sommen, Wannes Gysen, Wim Strijbos, Wim Van Scharen en Dirk Fransen. Samen zorgen zij dat die dag alles in goede banen geleid wordt. De taakverdeling is prima geregeld De opbrengst gaat elk jaar naar een goed doel . „Lopen is echt wel in tegenwoordig”, zegt Benny, “en er zijn veel gelegenheden ook: Naast onze Landlopersjogging is er de Minderhoutse Kapellekesloop, de Hoogstraatse stratenloop enz.. Er wordt hier in ons grensgebied heel wat gejogd ”

De verenigingen van Wortel weten Benny wonen als er pannenkoeken of ander lekkers moet gebakken worden. Van de KLJ kreeg hij zelf de titel KLJ-Topchef.

Samen sterk „Wortelse verenigingen steunen mekaar door dik en dun” zegt Benny. “Het is belangrijk dat we

Naar aanleiding van 25 jaar toneel Willen is Kunnen nieuwe stijl, bracht men in 2011 zo goed als alle acteur en regisseurs die ooit aan toneelvoorstellingen meegewerkt hebben samen. Benny herkennen we uiterst links op de foto. 6 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


INTERVIEW mekaar helpen. De fanfare komt bij ons tappen en wij gaan op onze beurt bij hen eens helpen… Dat schept een band en is volgens Benny wellicht ook de reden dat bijvoorbeeld de kermis hier zo goed en door bijna iedereen gevierd wordt . Intussen heeft Benny de microbe al doorgegeven aan dochter Hanne, die nu 21 jaar wordt. Die wil ook overal, en dan vooral bij de KLJ, bij zijn en zegt Benny “net als ik geen nee kan zeggen”. Zoon 23-jarige zoon Sven is op zijn manier in de voetsporen van Benny getreden, niet als kok maar als garçon bij Hof Ter Smisse. Mama Magd Vermeiren, waarmee Benny in 1988 trouwde, is afkomstig van Loenhout. Ze leerden elkaar drie jaar eerder kennen op een bruiloftsfeest van een gezamenlijke KLJ kennis. Magd draagt de corso in haar ziel en troont Benny elk jaar opnieuw mee om er bloemekes te gaan steken. „Dat is echt ontspanning voor mij want daar heb ik niks aan mijne kop, ik voer uit wat me gevraagd wordt. Bij de jogging en toneel is dat anders; daar moet je zelf alles regelen en is de verantwoordelijkheid dus veel groter.” Op het Wortelse karnaval en de buurt-BBQ staat Benny ook steeds paraat, niet om te pintelieren maar – u raad het al - om te helpen. Het blijkt dat verenigingen vandaag steeds meer moeite hebben om hun ledenaantal op peil te houden. Benny denkt dat het met een overaanbod te maken heeft: “Vroeger had je in elk dorp een

De familie Goetschalckx v.l.n.r.: Gerda Aerts, Steve Goetschalckx, moeder Gerda Aerts, Koen Goetschalckx, vader Marcel Goetschalckx, Kristel Brokken, Rita Goetschalckx, Magda Vermeiren de vrouw van Benny, Luc Van Dun en Benny Goetschalckx zelf. fanfare en het voetbal en dat was het zo wat. Nu is er altijd en overal van alles te doen en zijn er ook veel verenigingen bijgekomen, je mag al blij zijn dat je eens een zaterdag thuis bent” We voelen ons al schuldig dat we Benny voor dit interview uit zijn kot hebben gehaald. Sorry

daarvoor Benny maar toch van harte bedankt voor de leuke babbel over het wel en wee met onze Tofste Pee van Wortel. Die trofee, die nog maar tweemaal door de dorpsraad werd toegekend, kreeg Benny in 2011 als eerste. Meer dan terecht (ch)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 7


TEAMBUILDING SPORTDAGEN SUNDAY KIDS CLUB TEENAGE KICKS BEACHBAR

CONTACT

hello@goodlifecablepark.be +32 (0) 3 502 43 44

PRAKTISCHE INFO & UPDATES www.goodlifecablepark.be

facebook.com/goodlifecablepark @goodlifecablepark

8 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

WAKEBOARD & WATERSKI

OPENINGSUREN WO: 15 20U

MEI 2016

VR: 15 20U

ZAT: 15 20U ZON: 15 20U


Hoog bezoek voor 25 jaar taaluitwisseling

Koning Filip Scharrelt mee MINDERHOUT – Dinsdag 19 april 2016 was voor de kleine en grote Minderhoutenaren geen dag als alle andere… Die dag kreeg immers koninklijke allures met de komst van niemand minder dan koning Filip. Aanleiding was de 25-jarige uitwisseling die de Minderhoutse basisschool Scharrel heeft met de collega’s van Saint-Joseph uit Neufchateau in het zuiden van de provincie Luxemburg. “Iets waar wij destijds zijn ingestapt, “ zo zegt directeur Pat Leysen, “omdat enkele mensen bij ons zelfs toen al geloofden in initiatieven op het vlak van interculturaliteit. Zelf had ik altijd een grote interesse in het aanleren van vreemde talen, dat boeide mij al op de middelbare schoolbanken. Als beginnende directeur greep ik de kans met beide handen om hierop in te pikken. Onder meer Noor Eelen was als juf van de zesdejaars meteen bereid om dit op te pakken. Nu vijfentwintig jaar later zijn we er best trots op dat we dit project altijd hebben volgehouden. Ondertussen werken wij trouwens nog op andere manieren heel innovatief aan vreemdetalenonderwijs in onze basisschool.” En de koning kwam, zag en stelde ongetwijfeld vast dat het goed was… Zo’n koninklijke visite is strak getimed en aan protocol gebonden. De koning werd iets voor tien uur verwacht, waarna er een rondetafelgesprek gepland was met een berperkt aantal deelnemers. Het mooie daarvan was dat de klemtoon echt wel bij de betrokken scholen kon blijven. Gesprekspartners waren Pat Leysen en zijn Luxemburgse collega Jean-Philippe Remacle; voor Scharrel de betrokken leerkrachten Noor Eelen en Greet Van Bergen (die beiden al jarenlang deelnemen aan de uitwisseling), hun Waalse collega’s Philippe Guiot (eveneens pionier), Geneviève Van Lierde (leerkracht Nederlands) en Annie Lambermont;

alsook een ouder van elke kant van de taalgrens. Voor Minderhout was dat Fons Van Bavel, die kon getuigen dat zijn eigen kinderen nog altijd de vruchten plukken van de talige zaadjes die mede door de uitwisseling gezaaid werden.

Taalles

Daarna mocht de koning en zijn gevolg even proeven van de vernieuwende aanpak van talenonderwijs met de narratieve didactiek. “Dat betekent dat we er van uitgaan dat een kind een taal leert door gebruik te maken van alle zintui-

gen, door verhalen, door de dagelijkse context waarin dingen gebeuren. Een taal leer je niet zozeer door meteen woordjes te kennen, wel door het kind onder te dompelen in een taalaanbod, waarbij ze in een kring zitten met doorlopend oogcontact, ieder woord is ondersteund door een gebaar, zingen, spreken, luisteren… Dat is eigenlijk te vergelijken met de manier waarop een baby aan taalverwerving doet. In de taalles bieden we dus eenzelfde verhaaltje aan tot kinderen dat zelf oppikken en ermee aan de slag gaan. Met onze Italiaanse juf Veronica

Een taal leer je door het kind in een taalaanbod onder te dompelen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 9


lieten we hen zo eerder proeven van Italiaans, nu gebeurt dit stelselmatig in het Frans. We beginnen hier al mee bij de kleuters. Zo proberen we de kinderen na verloop van tijd in staat te stellen om een goed mondje Frans te spreken. Al zou je ze eigenlijk dagelijks Frans moeten kunnen laten gebruiken, terwijl wij dit momenteel een keer per week kunnen bieden. Dat vangen we voor een stukje op door alle leerkrachten te vragen om dagelijks kort de verhaaltjes en liedjes aan bod te brengen en door dit ook aan de ouders ter beschikking te stellen. Aanleren van vreemde talen begint immers best op een jonge leeftijd, het is belangrijk voor de ontwikkeling van het brein dat gestimuleerd wordt om andere connecties te leggen en creatief te denken.”

Uitwisseling

Het zijn de twee klasjes van de zesdejaars die actief deelnemen aan de uitwisseling met SaintJoseph. “Destijds probeerde het ministerie van onderwijs deelname aan zulke uitwisseling te stimuleren. Men wou kinderen uit beide landshelften met mekaar in contact brengen. Er waren lijsten met kandidaat-scholen, maar het was niet simpel om een goede collegaschool te vinden. Die school moet immers ongeveer even groot zijn, de stijl ervan moet aansluiten bij je eigen visie. Je moet klassen hebben met voldoende kinderen om evenzoveel gastgezinnen te vinden

10 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

waar ze een weekje kunnen verblijven. Komt bij dat de Waalse scholen liever voor een school aan zee kozen, eerder dan zomaar ergens in de stille Noorderkempen. Maar Neufchateau contacteerde ons toch. Het bleek wonderwel te klikken met de directeur, de school, de leerkrachten. Noor Eelen stond toen al in het zesde, zij zag meteen brood in de uitwisseling en zo konden we van start gaan.” De vlag waaronder dit initiatief gebeurt, is die van de gastvrijheid. Hoofddoelstelling is om de kinderen te doen ervaren hoe leuk en nuttig functioneel taalgebruik is. “Natuurlijk loopt er in de loop van de jaren wel eens iets minder goed bij een uitwisseling. Hoezeer we ook proberen om voor elk deelnemend kind het juiste gastgezin te hebben, je kunt nooit vermijden dat het een keertje tegenvalt omdat het niet goed klikt tussen de twee kinderen. Maar de positieve reacties overheersen. Er komen leuke contacten uit voort, sommigen zien mekaar in de zomervakantie nog wel eens terug. Nog belangrijker is dat de kinderen proeven van mekaars cultuur, eigenheid, gewoontes. De Waalse ouder die meedoet aan de ronde tafel, was een van de eerste deelnemende zesdeklassers toen, nu komt ze getuigen over haar eigen kind dat meedoet met deze uitwisseling. Dat maakt de cirkel helemaal rond.”

Steuntje in de rug In 2001 bracht de toenmalige prins Filip al een bezoekje naar aanleiding van de uitwisseling. Nu is het dus de tweede keer dat er een koninklijk steuntje in de rug komt. Beide deelnemende scholen ontvangen jaarlijks een beperkte financiële steun van het prins Filipfonds dat zich toelegt op het promoten van initiatieven die een respectvolle samenleving bevorderen. Scharrel is uiteraard blij met dit bezoek en de blijvende interesse. “En voor twee van de deelnemende leerkrachten is het een mooie opsteker. Juf Noor en juf Greet staan niet ver van hun pensioen, dit is toch een mooie blijk van waardering voor hun vele werk in dit verband.” De koning hield er dan ook aan om langs te gaan in de ateliers van de zesdeklassers. Met een feestelijke noot in de vorm van een receptie met geschenk en feesttaart kon hij vervolgens door 500 schoolkinderen en vele Minderhoutenaren worden uitgezwaaid. “Voor mij toont dit ook aan hoe wij als school niet zomaar de dertiende in het dozijn zijn… Wij proberen net wat anders te doen en te zijn in een geest van openheid en vernieuwing. Maar dat kunnen wij alleen waar maken wanneer we daarvoor het vertrouwen van de Minderhoutse ouders en de nooit aflatende inzet van ons hele team krijgen,” zo besluit een terecht trotse en tevreden directeur… (mdl)


DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 11


12 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MONUMENTENZORG

Omgeving Sint-Katharinakerk afgezet

Nu de nood zeer hoog is, hoopt men dat de redding nabij is HOOGSTRATEN – ‘De kathedraal van de Noorderkempen’ en ‘de trots van Hoogstraten’ is ziek, zwaar ziek. Rond de toren werd eerder al een vangnet voor vallende stenen aangebracht. Nu wordt er rond gans de kerk een veiligheidszone voorzien waarin we niet meer mogen komen. De eerste tekenen van verval werden al in 1987 zichtbaar, maar het bleef behelpen. In het verleden zijn er zeker dossiers in de kast blijven liggen. Maar deze bewindsploeg wil, opgejaagd door het gevaar en de wetgeving, er nu echt werk van maken, ook al zal een grote restauratie niet voor morgen zijn. Een bijna nieuwe oude kerk De Sint-Katharinakerk werd tussen1525 en 1546 gebouwd, maar grotendeels vernield toen de Duitsers kort voor de bevrijding de toren op 23 oktober 1944 opbliezen. In zijn val vernielt de toren ook een groot gedeelte van het schip en de kruisbeuk. Eerst gaan er stemmen op om het geheel te beschermen als “Nationale ruïne”, maar al vlug beslist men, onder de bezielende kracht van pastoor-deken Jozef Lauwerys, om de kerk terug op te bouwen. In 1950 is architect Stijnen klaar met de plannen en op 1 juni 1958 zijn de werken voltooid.

Minderwaardige materialen

“Want we zijn van Hoogstraten, een dorpke miniem, En vrijen al jaren mej lange Katrien. Zo een da hedde nog nooit ni gezien! Oonzen dikken nek, komt daarvan, misschien…” (De Spilzakken)

Zo direct na de Tweede Wereldoorlog is er een overvloed aan werk en worden er daarom vaak

Deze poort blijft wellicht jaren gesloten. Deze doorgang naar de Lindedreef is om veiligheidsredenen afgesloten.

De ingang voor rolstoelgebruikers is niet meer bereikbaar. De parkeerplaatsen voor gehandicapten en de staanplaatsen voor fietsers krijgen een plaats langs de Vrijheid.

De ingang voor rolstoelgebruikers is nu langs de doopkapel, aan de kant van het stadhuis links onder de toren.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 13


MONUMENTENZORG

Bij de heropbouw na de Tweede Wereldoorlog werden minderwaardige materialen gebruikt

er een hellend vlak gemaakt bij de doopkapel, met de ingang langs de Vrijheid aan de kant van het stadhuis. Ook de parkings voor andersvaliden en de staanplaatsen voor fietsers zijn niet meer bereikbaar. Die worden naar de voorzijde van kerk, tussen kerk en stadhuis gebracht. Het infobord tenslotte, met officiële documenten die men moet uithangen, krijgt een plaats aan de achterzijde van het stadhuis.

Restauratie kant van de kerk wordt de doorgang smaller gemaakt. Met Heras-hekkens worden de eerste meters naast de kerk afgesloten. Voetgangers en fietsers kunnen er nog wel door. Omdat men aan die zijde ook de ingang van de kerk voor rolstoelgebruikers niet meer kan bereikbaar, werd

Er werden in al die jaren veel studies uitgevoerd en dozen dossiers opgemaakt. In een krantenartikel uit oktober 2007 lezen we “Het stadsbestuur wil de beiaard van de Sint-Katharinakerk laten restaureren. Men maakt 2.000 euro vrij voor een vooronderzoek. Men wil de beiaard voor 2010, wanneer deze 50 jaar bestaat, laten restaureren.

Tijdens de heropbouw van de kerk na de Tweede Wereldoorlog werden vaak minderwaardige materialen gebruikt. minderwaardige materialen gebruikt. Het is toch verwonderlijk dat de oorspronkelijke witte steen uit de 16de eeuw, vaak nog beter is dan de witte steen die men in de jaren ’50, zo’n 60 jaar geleden, gebruikte. Die witte steen die men gebruikt neemt meer water op, waardoor er bij vorst delen loskomen. De gebuikte baksteen is wel van betere kwaliteit, maar er dat kan niet gezegd worden van de voegen. Zelfs vanop de grond kan men zien dat vooral aan de regenkant de voegen sterk uitgespoeld zijn. Daar zijn de voegen op bepaalde plaatsen tot bijna 10 cm diepte verdwenen. En dan zijn we nog niet rond. Ook aan de betonnen tussenvloeren die in de jaren ’50 aangebracht werden is er werk, net zoals aan de metalen onderdelen en het houten timmer- en schrijnwerk. En tenslotte zal men ook de leien van de grote en de kleine bol moeten vernieuwen.

Veiligheid voorop In de loop der jaren werden al alle delen die los zaten of dreigden los te komen verwijderd. Om dezelfde reden werd er in 2012 een soort kraag rond de toren gemonteerd, om vallende stenen op te vangen. Maar, na weer een controle van Monumentenwacht, blijkt dat niet meer voldoende. De kans dat er losse stenen van het schip van de kerk vallen is niet denkbeeldig. Om geen risico’s te lopen besliste het college, in overleg met Monumentenwacht, om een grote perimeter rond de kerk af te sluiten voor het publiek. Komend van de Lindendreef kan men niet meer naast de kerk richting Vrijheid, waar de monumentale poorten gesloten zijn. Aan de andere

14 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Deze foto’s liegen niet. De minderwaardige witte steen komt los en de voegen zijn op verschillende plaatsen tot bijna 10 cm diepte uitgespoeld.


MONUMENTENZORG Maar het is een publiek geheim dat veel dossiers in een of andere kast blijven liggen. Op 30 september 2012 keurde de gemeenteraad dan toch de dossiers goed. Maar dat is inmiddels alweer bijna vier jaar geleden en daarna werd het stil. Het is dan ook de verdienste van dit bestuur dat ze, wellicht omwille van de veiligheid en de nieuwe wetgeving monumentenzorg, de restauratiedraad terug opnemen. Er is dus een restauratiedossier voor de toren. Daar hangt een prijskaartje aan van 3.225.000 euro. De kosten voor restauratie en aanpassing van de beiaard zouden 1.050.000 euro kosten. Een restauratiedossier van het schip van de kerk is er nog niet en die werken zullen wellicht ook miljoenen gaan kosten.

Wetgeving Maar de tijd dringt. Er is het nieuwe Erfgoeddecreet van 12 juli 2013, dat op 1 januari 2015 van kracht werd en op 11 maart 2016 keurde de Vlaamse regering principieel ‘aanpassingen’ aan dit decreet goed. Die aanpassingen worden

op 1 januari 2017 van kracht en zijn financieel nadelig voor de stad. Bovendien moet de stad op dat moment over goedgekeurde dossiers en een goedgekeurd beheersplan beschikken. Men moet ook een goedgekeurd ‘Kerkenplan’ voor gans de Pastorale eenheid Hoogstraten / Rijkevorsel kunnen voorleggen. In dat plan moet de bestemming en de toekomst van alle kerken en kapellen van Hoogstraten en Rijkevorsel vermeld worden en dat is geen eenvoudige opdracht. Reken maar. Indien die zaken niet in orde zijn, worden de restauratiedossiers onderaan de stapel gelegd en zal men nog veel jaren op subsidies moeten wachten.

Dossiers onder het stof

Tijdens een persconferentie op 8 maart 2016 verzekerde burgemeester Tinne Rombouts en schepen Michel Jansen ons dat een en ander relatief vlug in orde kan komen, omdat er al overleg met Monumentenzorg was. Maar zelfs als dat zo is, weet niemand hoe lang die hekkens rond de kerk zullen staan. Ook dan blijft het wachten op subsidies in deze tijden van bezuinigingen….. (fh

Als een vliegend kapmes Uit veiligheid is er rond de Sint-Katharinakerk een verboden zone afgebakend. Maar de bewoners en bezoekers van het begijnhof lopen zeker zoveel of meer gevaar. Bij de minste storm vliegen de leien in het rond. Vorig jaar werden een

groot aantal leien vastgelegd, maar de houten ondergrond is zo rot, dat men, telkens men één lei vast klopte, er drie of andere los kwamen. Op de foto de verzameling leien die tijdens de storm eind maart naar beneden kwamen. (fh)

Tot 1779 was de kerk van Wortel de moederkerk van de Sint-Katharinakerk De kerk van Wortel is, in al zijn eenvoud, één van mooiste kerken van de regio. Bovendien is de kerk van Wortel ook historisch zeer belangrijk. Tot 1779 is de bescheiden Sint-Jan Baptistkerk van Wortel de ‘moederkerk’ van de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten. Om al die redenen verdiend de parochiekerk van Wortel beslist meer aandacht, ook van het bestuur. Maar helaas: in Wortel staat niet alleen de klok van de kerk stil. Er zit al even weinig beweging in het restauratiedossier van het gebouw. Mensen met een goed geheugen herinneren zich misschien dat men lang geleden het dossier van restauratie opgestart heeft. De laatste versie dateert uit 2005, maar er wordt al veel langer aan ‘gewerkt’. Toen de Dorpsraad van Wortel in 2013 de kersverse schepen van monumenten Michel Jansen hiermee confronteerde, kon die uiteraard nog niet op de hoogte zijn van het dossier, maar beloofde toen om er werk van te maken. Het is nu wellicht hét moment om in één adem met het bewuste ‘Kerkenplan’ een meerjarenplan restauratie en een globaal onderhoudsplan voor alle kerken op te maken. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 15


ARCHEOLOGIE

Marleen De Meyer, bij de wereldtop van de Egyptologie Marleen De Meyer, afkomstig van Wortel en als egyptologe werkzaam in Caïro, was begin april prominent aanwezig in alle media. Niet voor een van haar eigen spraakmakende opgravingen, maar ze werd als expert betrokken bij de verhoopte vondst van wat wellicht nooit ontdekte ruimtes bij het graf van farao Toetanchamon zijn. Wie weet het graf van de bloedmooie koningin Nefertiti. om alles zorgvuldig te scannen om vervolgens voor de toeristen een exacte kopie van het graf na te bouwen. De Britse archeoloog, Nicholas Reeves, specialist in de periode rond Toetanchamon, ontdekte in de scans merkwaardige lijnen, die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Volgens de Britse archeoloog zijn er twee dichtgemaakte deuren in de wand. Volgens de man verbergen ze een ruimte of ruimtes die wel eens het graf van Nefertiti zouden kunnen zijn. Haast alle Vlaamse media confronteerden Marleen De Meyer met die hypothese.

Nefertiti Waar gaat het over? Omdat (te) veel toeristen het graf van Toetanchamon bezoeken, gaf Egypte enkele jaren geleden een Spaanse firma de opdracht

DHM: En, Marleen, hou je dit voor mogelijk? Marleen: In november onderzocht een Japans team met radarsystemen de wanden. Zij bevestigden onlangs dat er wel degelijk holtes zijn en dat er zelfs ‘organische resten en metaal’ aanwezig zouden zijn. Zeggen dat daar het graf van Nefertiti ligt, is misschien kort door de bocht….. maar hoewel de kans klein is, is het dus niet onmogelijk. Eind maart werden er nieuwe scans gemaakt als ‘second opinion’ en eind april worden er nog

Marleen De Meyer tijdens opgravingen in Dayr al-Barsha, waar een groot aantal grafkamers is uitgehouwen. (foto Stan Hendrickx) 16 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Marleen De Meyer

Geboren op 19 oktober 1975, woonde in Meerle, daarna in Minderhout en vanaf 1990 in Wortel. Ze volgde Middelbare studies Latijn-Grieks in het Spijker. “Een aanrader”, zegt Marleen. Daarna studeerde ze aan de KU Leuven Licentiaat in de Egyptologie (1998) en behaalde er haar Doctoraat in de Egyptologie (2008). Nu is ze wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven, een taak die ze combineert met die van Adjunct Directeur voor Egyptologie/Archeologie aan het NederlandsVlaams Instituut in Cairo. “Misschien is het leuk om eens met Carine Sledsens te praten” voegt Marleen er aan toe, “Ze was mijn leerkracht geschiedenis in het eerste jaar van het Spijker, die mij helemaal warm gemaakt heeft voor Egypte, en die nu zowat mijn grootste fan is.” Carine Sledsens: Marleen De Meyer is een Egyptologe die bij de wereldtop behoort. “Een straffe madam” waar we trots op mogen zijn. Vanaf het eerste uur was geschiedenis haar vak. Ze was stil, maar mee in het verhaal. Ik ben zelf altijd gepassioneerd geweest door Egypte en wellicht hebben we die passie in haar aangewakkerd. Marleen, gedreven als ze was, heeft van haar passie haar beroep kunnen maken. De ontdekking van het graf van Henoe was daarvan de eerste bekroning. Nu geeft ze les Egyptologie en trekt twee maanden per jaar met haar studenten naar Dayr al-Barshā voor opgravingen. Dit jaar was dat echter onmogelijk, omwille van onlusten waarbij twee bewakers van de site omgebracht werden. En start Marleen direct met een solidariteitsactie om de gezinnen daar te steunen. Ook daarin is ze groot. Ik had het genoegen dat ze me onlangs een rondleiding bij een tentoonstelling over haar vakgebied gaf in het Jubelparkmuseum. De leerling die de vroegere leerkracht zaken bijbrengt. Dan is de cirkel rond. (fh)


ARCHEOLOGIE scans genomen, maar nu vanuit een andere hoek, namelijk van boven op de berg. Nadien volgt er een ruim internationaal debat. Gelukkig laten de Egyptenaren zich niet opjutten. Verborgen kamers vinden zou op zich al sensationeel zijn, maar het kunnen net zo goed onafgewerkte grafkamers zijn, of opslagruimtes van Toetanchamon zelf. Of zelfs natuurlijke holtes, want dat gebergte is poreus. We zullen pas zeker zijn na een ‘kijkoperatie’. DHM: Uw werk heeft niet rechtstreeks te maken met de mogelijke ontdekking in het graf van Toetanchamon? Marleen: Nee ik werk in Dayr al-Barshã (Midden- Egypte), waar we met de KU Leuven al sinds 2002 archeologisch onderzoek doen. De grootste verrassing daarbij was ongetwijfeld de ontdekking in 2007 van het intact graf van Henoe, een hoge ambtenaar die rond 2050 voor Christus leefde in de nabijgelegen stad. Zowel qua locatie als qua tijdsperiode is er totaal geen verband met het graf van Toetanchamon, een farao die zo'n 700 jaar later leefde. Op de Zuidheuvel van Dayr al-Barshã doen we archeologisch onderzoek naar eventuele sporen van cultische activiteit in dit gebied. Bij opgravingen in de voorhof van een aantal Oude Rijks rotsgraven hebben we er in de periode 2012 / 2014 enkele opmerkelijke vondsten gedaan, waardoor we onze opvattingen over mummificatie tijdens het Oude Rijk aanzienlijk moeten bijstellen. DHM: De vondst van een bijzonder intact dodenmasker? Marleen: Ja, het was heel bijzonder, zo’n goed geconserveerd dodenmasker was men in deze regio nog nooit eerder tegengekomen. Het voorwerp lag met het gezicht naar beneden in het puin, waardoor ik het niet meteen kon thuisbrengen. Ik nam het voorzichtig uit de grond en pas toen we het in ons opgravingshuis omdraaiden, zagen

Het fragiele dodenmasker in gips (foto Marleen De Meyer)

Het dodenmasker geeft belangrijke nieuwe informatie over de begrafenisgewoontes van de oude Egyptenaren we dat het om een masker ging. Dat ·was toch wel een eurekamoment. Een dodenmasker uit deze vroege periode is zeldzaam. Tot hiertoe zijn er slechts een dertigtal opgediept en dan nog enkel in de grafvelden bij Memphis, de oude Egyptische hoofdstad, die op bijna 300 km van Dayr al-Barsha ligt. De daar gevonden dodenmaskers uit gips dateren van veel vroeg uitgevoerde opgravingen en zijn meestal niet zo goed gedocumenteerd.

Boetseren of pleisteren DHM: Hoe werden zo’n maskers gemaakt? Marleen: Tot vandaag ging men er van uit dat de maskers geboetseerd werden . Dat is een moeilijke opdracht als je dat in pleisterwerk wil doen. Omdat de buitenzijde van het masker dat wij vonden nog goed intact is, kunnen we zien dat het uit verschillende lagen bestaat, waarop indrukken van textiel te zien zijn. Wat ook opvalt is dat de ogen haast vormloze bollen zijn, wat vreemd is voor de Egyptische kunst. Men maakte dus met verschillende lagen textiel, doortrokken met natte pleister een afdruk van waarschijnlijk het gelaat van de overleden persoon. Om deze methode te testen, hebben we die techniek nu toegepast op onze prof. Egyptologie in Leuven, Harco Willems, die een gewillig slachtoffer was.

Portretkunst

Men probeerde dus de individuele gelaatstrekken van de overledene weer te geven, wat bijzonder is aangezien men in de Egyptische kunst bijna enkel gestandaardiseerde afbeeldingen aantreft. Vaak wordt beweerd dat de Egyptenaren geen portretkunst gekend hebben, maar er zijn wel uitzonderingen op deze regel te vinden. Misschien maakte men zo’n dodenmasker omdat men geloofde dat de ziel, die na de dood rondfladdert en op zoek gaat naar zijn lichaam, dat lichaam op een of andere manier ook moest herkennen. Met een dodenmasker dat het gezicht van de overledene vrij realistisch weergeeft, wordt dat weer een stuk gemakkelijker. En hoewel ons dodenmasker uit pleisterwerk bestaat en niet uit puur goud zoals dat van Toetanchamon, geeft het belangrijke nieuwe informatie prijs over de begrafenisgewoontes van de oude Egyptenaren, besluit Marleen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 17


STARTERS

Ruth Aernouts en Sander Koolen openen kaasboerderij MEER – Als je van Meerdorp via de Gestelstestraat naar Maxburg rijdt, zie je, net over de brug, het bord van de Meirhoeve. Een naam die niet toevallig gekozen is want de hoeve is in de Merenweg, in Meer gelegen. Het kan niet Meerser zijn. Daar opende onlangs een kaasboerderij. In de Meirhoeve aangekomen worden we gastvrij ontvangen door Sander Koolen en Ruth Aernouts. Zeg maar de boer en de boerin van het ”melkveebedrijf met hoeveproducten”. Dat laatste, de hoeveproducten, is nieuw. Of toch niet… DHM: We wisten al dat jullie iets met kaas hadden, want jullie stonden wel eens op de Meerse Markt? Ruth: Inderdaad. Onze famielie bestaat uit melkveehouders. Zoals elke boer dat doet melken we dus dagelijks onze koeien. Mijn interesse in het ambachtelijk maken van producten was altijd al aanwezig. En toen ik Sander leerde kennen kon ik mijn passie met hem delen. We begonnen met een nieuwe hobby, het maken van eigen kaas en melkproducten. Het beviel goed en stiekem begonnen we plannen te maken. Melkveehouders hebben het op de dag van vandaag niet gemakkelijk. Als je wil uitbreiden heb je meer grond nodig, en die is er niet. Daarnaast wilden we wel wat doen met ons product. Zoals je zegt, op de markt staan met kaas is leuk. Als die dan nog door jezelf gemaakt is, is het pas echt genieten. We volgden diverse cursussen om kazen, zuivelproducten, yoghurt te maken en ook hygiëne en autocontrole. Uiteindelijk hebben we dus de knoop doorgehakt om zelf een kaasmakerij aan het bedrijf toe te voegen. Sander: De combinatie met het melkbedrijf heeft zo zijn voordelen. We kunnen onze kazen

De kaas opslagruimte. De kazen wachten hier om oud te worden en… op de consument.

Omdat de melk rijk genoeg is, hoeven we geen andere toevoegingen aan het product te doen.

Het rechtstreeks aan de man brengen van boer naar consument is belangrijk bereiden met natuurlijke grondstoffen, waarvan de dagverse koemelk (AA-kwaliteit) van de boerderij natuurlijk het belangrijkste is. Omdat de melk van zichzelf rijk genoeg is, hoeven we geen andere toevoegingen aan het product te doen. En het is meer dan dat. We maken ook andere zuivelproducten zoals yoghurt, boter, karnemelk, platte kaas en desserten en er is ook de winkel waar we dat alles aanbieden.

De kaasboeren in wording. Op de Meerse Markt een paar jaar geleden 18 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

En dan leidt Sander ons rond doorheen de kaasmakerij. De melk komt recht van de koe, via een melkleiding, in de kaastobbe. En daar kan het proces beginnen. Zuurstof toevoegen, het stremsel op 29 graden brengen. De melk wordt dik en wordt gesneden, de wrongel en de wei worden gescheiden …. Er volgt een gepassioneerde uitleg en eerlijk gezegd, ik kan niet goed volgen maar onthoud vooral het enthousiasme van de uitleg van de jonge kaasboeren. We zien de kaaspers, het pekelbad, de coating van de kaas en uiteindelijk de opslagruimte met rekken kaasbollen van


STARTERS

MEER

OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE Natuurgebied Den Rooy

Natuurpunt Markvallei geniet volop van de lente, maar is met de gedachten ook al in het najaar. Op 9 oktober wordt immers het wandelpad in natuurreservaat Den Rooy officieel geopend. Het wordt een mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging. Men is nu bezig met het uitzetten van het wandelpad. Eerst worden er nog grootschalige beheerswerken uitgevoerd en dan is het tijd om rustbanken, een nieuw bruggetje, infoborden en bewegwijzering aan te brengen. Met ongeruste blik kijken we in de richting van het Hoogstraats schepencollege.

Van de kaastobbe naar de kaaspers verschillende grootten en ouderdom. De ruimte straalt rust uit. De jonge en oude kazen ontstaan hier. Ze liggen te wachten op de consument. Terwijl Ruth de klanten bedient in de winkel vertelt Sander verder. Het rechtstreeks aan de man brengen van boer naar consument is een volgende activiteit waar we mee bezig zijn. Eerst hebben we natuurlijk onze winkel. In de zomer nemen we zeker deel aan Meermarkt. Google ook maar eens op “boeren en buren”. Een initiatief om boer en consument rechtstreeks in contact te brengen. En zo zijn er nog wel een paar.

Om de opening van de winkel nog wat meer in de verf te zetten willen we een open deur organiseren op ons bedrijf met ook ander streekproducten, aardbei, paprika, tomaat, …. Dat moet een gezellige bedoening worden, bij goed weer, uiteraard. Bij het proeven van nog enkele lekkere kaasblokjes, nemen we afscheid. Sander en Ruth heel erg bedankt voor de rondleiding en veel succes met de Meirhoeve. En voor alle duidelijkheid, ga ook eens kijken op www.meirhoeve.be (ma)

Al in 2003 zag het toenmalig stadsbestuur de noodzaak in om de bescherming van waardevolle natuur- en bosgebieden in onze gemeente te ondersteunen. Ze besloot dat een toelage aan terreinbeherende verenigingen (zoals Natuurpunt) de meest efficiënte en goedkoopste manier is om deze doelstelling te bereiken. En dus besliste het stadsbestuur dat de stad voortaan tien procent van de aankoopsom van natuurgebieden zou betoelagen. Dit besluit werd netjes in een passend gemeentelijk reglement vastgelegd en goedgekeurd door de gemeenteraad. De voorgaande legislaturen werd het gemeenteraadsbesluit consequent uitgevoerd. Natuurpunt kocht begin 2015 het natuurgebied den Rooy en vroeg aan het college de voorziene financiële tussenkomst volgens dit gemeenteraadsbesluit. Nu, meer dan een jaar na de aankoop en veelvuldig schrijven en praten, heeft het schepencollege het licht nog altijd niet op groen gezet voor de uitbetaling van deze voor onze vereniging belangrijke ondersteuning. We begrijpen niet goed wat er scheelt. Waarom voert het schepencollege haar eigen gemeentelijk reglement niet uit? Op 9 oktober openen we officieel het nieuwe, gevarieerde en avontuurlijk natuurwandelpad. Vanaf dan is het natuurgebied Den Rooy door natuurliefhebbers vrij te bezoeken. Een belangrijke meerwaarde voor Hoogstraten, toch!?

Rechtstreeks van de boerderij. Zelf kazen aanbieden in de eigen winkel. Maar ook yoghurt, boter, karnemelk, platte kaas en desserten.

Uiteraard hopen we dat het schepencollege uiteindelijk haar eigen reglement correct zal uitvoeren en op die manier aan haar bevolking duidelijk maakt dat de stad Hoogstraten bereid is (ook) voor natuurbehoud en zachte recreatie belangrijke, financiële inspanningen te leveren. Natuurpunt Markvallei

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 19


STEDENBAND

De Afrikaanse weg naar een stedenband

Vol enthousiasme over een hobbelig parcours Dat een samenwerking met een Afrikaanse gemeente niet altijd de simpelste weg is, zal wellicht niemand verbazen. De Vlaamse nuchterheid en zakelijkheid durven wel eens in conflict komen met de nonchalance en de goedlachse mentaliteit van onze zwarte medemens. Einde maart bezocht een Hoogstraatse delegatie Za-Kpota en maakte een tussentijdse balans op van hun prille stedenband. De prachtige mangobomen in het dorp gaven hun onrijpe vruchten voorlopig nog niet prijs, maar de oogst belooft alvast schitterend te worden. Hopelijk volgt deze samenwerking hetzelfde rijpingsproces. Studie- en werkreis Twee jaar geleden ging de gemeente Hoogstraten, na jaren van studie en voorbereidend werk, een officiële stedenband aan met de gemeente ZaKpota in het West-Afrikaanse Benin. Het doel van zulke samenwerking is vooral een ondersteuning te geven van gemeente tot gemeente. Hoogstraten engageerde zich vooral om de gemeentelijke administratie te automatiseren en de burgerlijke stand beter uit te bouwen vanuit de eigen ervaring en kennis. Benin is immers één van de armste landen uit Afrika met een heel jonge bevolking. Bijna 45 % van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Vooral de geboorteregistratie laat veel te wensen over en dit kan tot dramatische situaties leiden. Een kind dat niet geregistreerd is in de bevolkingsregisters, heeft ook weinig rechten, kan niet deelnemen aan examens en ook niet ten volle deelnemen aan het maatschappelijk leven. De gevallen van kinderarbeid en uitbuiting tot zelfs in het buitenland toe zijn daarbij schering en inslag. Daarom heeft Hoogstraten zich tot doel gesteld de gemeente Za-Kpota met alle middelen te ondersteunen om de geboorteregistratie op punt te zetten en de bestaande geboorteaktes voor de toekomst veilig te stellen door digitalisering. Vorig jaar werd er een draadloos netwerk opgestart in het gemeentehuis, dit jaar zouden de scanners, laptops en printer geïnstalleerd worden, waarmee men aan de slag zou kunnen.

Ontvangst Met enkele uren vertraging wegens Afrikaanse tijdsschema’s en een stukgereden motor van één van de auto’s werd de Hoogstraatse delegatie met alle honneurs en muziek ontvangen door burgemeester Antoine Affokpofi, gans de gemeenteraad en alle beleidsverantwoordelijken van Za-Kpota. Het werd een hartelijk weerzien met de bekenden en delegatieleider Jef Vissers voelde zich weer een beetje thuis wanneer hij hand in hand met de burgemeester het gemeentehuis binnenstapte. Ook voor Hilt Rigouts en Jef Huet was het een gezellig weerzien. Voor Hilt was het het tweede bezoek aan Za-Kpota, Jef kende de burgemeester en zijn staf van het bezoek in Hoogstraten. Voor Bart Hollevoet, Jo Van Hullebusch en Bart Jansen was het de eer-

20 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Na de hartelijke ontvangst van de Hoogstraatse delegatie wandelden burgemeester Antoine Affokpofi en delegatieleider Jef Vissers hand in hand het gemeentehuis binnen voor de officiële toespraken. ste kennismaking met Benin en met de verantwoordelijken uit Za-Kpota. Jan Leemans zou pas dinsdag in Za-Kpota toekomen.

Dubbel doel De Hoogstraatse delegatie had dit maal een dubbel doel. Enerzijds was er de verdere uitbouw van de stedenband. Dit kwam vooreerst neer op een evaluatie van de stappen en de afspraken die tot hiertoe gezet werden, en het verder op punt stellen van de geboorteregistratie en automatisering. Daarnaast was er het onderzoek naar een mogelijke scholenband tussen VITO in Hoogstraten en de technische school CCFP (Centre Communal de Formation Professionelle) in Zakpota. Hiervoor waren de drie leerkrachten van VITO uitgenodigd, één afgevaardigde uit de afdeling Bouw, één van Metaal en de derde uit de afdeling Land- en Tuinbouw. Het werd een boeiende werkweek vol bezoeken, gesprekken in de school, op de werf, met landbouwers en projectleiders om een duidelijk beeld te krijgen over de toekomstmogelijkheden van een nauwere samenwerking.

Zweten en puffen Voor delegatielid Jan Leemans werd het intussen zweten en puffen in een oververhit lokaal waar regelmatig de stroom uitviel en dus ook de ventilator het liet afweten. De airco had al langer de geest gegeven. Als informaticus was Jan als vrijwilliger aan zijn tweede bezoek aan Za-Kpota toe. Vorig jaar had hij zich geëngageerd om het netwerk mee op punt te zetten. Een deel van zijn schoolverlof spendeerde hij toen aan de installatie van een draadloos netwerk in het gemeentehuis. Dit jaar zou hier de eigenlijke installatie worden opgebouwd. Maar wanneer bleek dat het aangeschafte programma voor de geboorteregistratie niet werkte op de Windows 10 dat vooraf thuis op de laptops geïnstalleerd was, ging het van kwaad naar erger. Veel ervaring en heel wat creativiteit zouden uiteindelijk een oplossing brengen. Het werden spannende en vermoeiende dagen om alles binnen het tijdsbestek rond te krijgen en het personeel en verantwoordelijken van de gemeentelijke administratie te laten inwerken in het nieuwe programma. Het begin is gemaakt, maar een aantal verdere stappen dringen zich op


STEDENBAND . Vooreerst moet er een degelijke nieuwe server komen om het programma optimaal te laten draaien en lijkt de aanschaf van enkele zonnepanelen met batterijen een onafwendbare stap om de stroomtoevoer te kunnen blijven verzekeren. Opvolgen van dit project blijft zeker aan de orde.

Ruimer Het was de derde delegatie die vanuit Hoogstraten naar Benin vertrok. Het eerste bezoek in mei 2013 was vooral een verkennende studie waarbij meerdere gemeenten in Benin werden bezocht om tot een definitieve keuze van partner te komen. De keuze voor Za-Kpota werd officieel ondertekend in Hoogstraten op maandag 31 maart 2014 tijdens het bezoek van een delegatie uit Benin aan Hoogstraten. Vorig jaar werd naast de installatie van het netwerk vooral gezocht naar mogelijkheden om de lokale economie te versterken. Vooral de mogelijkheid om op gebied van land- en tuinbouw een bijdrage te leveren kreeg heel wat aandacht. Za-Kpota is immers een uitgestrekte gemeente met heel wat landbouwactiviteiten waaronder de teelt van sinaasappelen en pindanoten. Ook werden er toen afspraken gemaakt om in de talrijke scholen composttoiletten te bouwen en schooltuinen aan te leggen. Tijdens dit bezoek ontstond ook het idee om een samenwerking op punt te zetten tussen de scholen van Hoogstraten en Za-Kpota. Za-Kpota heeft sinds een tweetal jaren een kleine technische school voor jongeren vanaf 14 jaar.. Zij volgen hier vooral praktijklessen in de afdeling Metaal en Bouw. Een uitbreiding met een afdeling Landbouw volgend jaar behoort tot de mogelijkheden. De vraag rees toen om een scholenband op te richten met VITO Hoogstraten. Op die manier zou er ervaring kunnen uitgewisseld worden en krijgen onze leerlingen de kans om kennis te maken met een ander werelddeel.

De Hoogstraatse delegatie op de schoolbanken samen met de directie van het CCFP en personeelsleden van de gemeente Za-Kpota.

Kwaliteit Het bezoek aan de technische school van ZaKpota (CCFP) gaf ons een goed gevoel. Wij waren onder de indruk hoe er met beperkte middelen toch heel wat verwezenlijkt wordt. Maar ook hoe men in groep erg gedisciplineerd en leergierig samenwerkte waarbij het resultaat mocht gezien worden. Wij bezochten zowel de ateliers van metaalbewerking als van bouw. Deze school werd in 2013 opgericht met financiĂŤle steun van een Deense ngo Bornefonden maar deze subsidie valt weg einde 2016. Het zal dus vooral de taak zijn van de gemeente Za-Kpota om bij de overheid van Benin aan te dringen

voor de verdere verloning van de verschillende leerkrachten in de school. Vanuit VITO zijn er al wel contacten en afspraken gemaakt over de invulling van het lessenpakket. Het terrein biedt evenwel ook mogelijkheid om hier een afdeling Landbouw op te richten. Er zijn gronden en een aantal lokalen en stallen om de kweek van dieren te kunnen opzetten. Een afdeling landbouw is in deze landbouwstreek zeker geen overbodige luxe. Als je ziet welke mogelijkheden hier voorhanden zijn mits de juiste kennis, ondersteuning en infrastructuur. In die zin was het bezoek van de delegatie aan het Centre Songhai vlak bij de hoofdstad een schot in de roos. Dit landbouwcentrum biedt een ruim gamma van

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 21


STEDENBAND

Onderwijs is één zaak, de toepassing in de praktijk is vaak anders. Daarom gingen leerkrachten van VITO mee.

Bij het bezoek aan de composttoiletten in de school van Aglatan demonstreerde een leerling voor het talrijk publiek het gebruik van de tipi tap om de handen te wassen. wat in Benin aan landbouw mogelijk is gaande van compostering, opwekking van biogas, gebruik van zonne-energie, teelt van alle mogelijke groenten en fruit, kweek van kippen, varkens, konijnen, vissen, enz. Een must see voor elke beleidsverantwoordelijke in Benin. Ook worden hier cursussen gegeven gedurende verscheidene maanden. Dit wordt wellicht de eerste stap om te kunnen starten met een afdeling landbouw in het CCFP van Za-Kpota.

Werfbezoek Onderwijs is één zaak, de toepassing in de praktijk is vaak iets anders. Daarom trokken de leerkrachten van Vito er ook op uit om enkele bouwwerven te bezoeken. Het duwde hen wel even met de voeten stevig op de grond. Onder de brandende zon worden vooreerst alle stenen ter plaatse gemaakt. Zand, water en cement, een schop en enkele mallen en de stenen kunnen drogen in de zon. Er is immers meestal geen elektriciteit in de afgelegen dorpjes. De bekisting van de betonbalken en het vullen er van leverde spraakmakende beelden op, waarbij de westerse veiligheidsadviseur zijn doodangsten zou uitschreeuwen.

ons maar ook voor andere culturen. Toch waren wij aangenaam verrast over de openheid die rond deze materie heerste in Za-Kpota. Wij bezochten alle dorpen en scholen waar dit jaar of vorige jaar composttoiletten gebouwd werden en werden overal met enthousiasme onthaald. Sommige toiletten waren nog maar pas gebouwd of nog niet in gebruik, andere daarentegen hadden hun degelijkheid al bewezen. Maar nergens was de inhoud al gecomposteerd hoewel op verscheidene plaatsen al schooltuintjes aangelegd waren. De directies toonden in ieder geval veel interesse voor dit project. Alle verantwoordelijken kregen bij deze gelegenheid nog eens de juiste instructies voor een optimaal gebruik. En de honderden kinderen, ze bleven je met vragende ogen

aankijken en lachend toewuiven. Het was een lange vermoeiende dag onder een snikhete zon maar de positieve drive van de verschillende schooldirecties en de aangename verrassing van de schitterende ontvangst in de dorpen en de scholen maakte deze dag onvergetelijk voor alle bezoekers.

Zonne-energie Za-Kpota is een gemeente met een oppervlakte van 4 maal Hoogstraten en een bevolking van bijna 140.000 inwoners. Ze is verdeeld in 8 arrondissementen en 56 dorpen. Slechts één verharde weg doorkruist de gemeente van oost naar west. Alle overige wegen zijn zandwegen, stofferig in het droog seizoen, één slijkpoel in het regenseizoen. De meeste dorpen zijn dus ver afgelegen en nog heel wat dorpen beschikken niet over elektriciteit. Zonne-energie zou hier een zegen op aarde kunnen betekenen, maar toch is er maar heel miniem iets van te bespeuren. Wij bezochten enkele kleine installaties die enkele jaren geleden gebouwd werden maar alle in panne

Composttoiletten Vorig jaar werden er concrete afspraken gemaakt om in een achttal lagere scholen van de gemeente composttoiletten te bouwen. Dit zijn droge toiletten waarbij uitwerpselen en urine afzonderlijk opgevangen worden. Vermengd met assen die gebruikt worden om het toilet te reinigen en houtzaagsel laat men gedurende enkele maanden de volle toiletput composteren waarna de compost voor de landbouw kan gebruikt worden, in dit geval de schooltuintjes. Hetzelfde gebeurt ook met de urine. Een speciale benadering die voor een leek heel wat vragen oproept, niet alleen bij

22 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Leerlingen en leerkrachten van het Centre Communal de Formation Professionelle kijken uit naar een verdere samenwerking met het VITO van Hoogstraten . De Hoogstraatse delegatie was alvast aangenaam verrast met de resultaten van de school. Trots poseren zij mee op de groepsfoto met o.a. Hilt Rigouts (l.onder), Jef Vissers (r.onder) en bovenaan in het midden Bart Jansen en links Joke van Hullebusch en Bart Hollevoet.


STEDENBAND liggen door kapotte batterijen. Eén succesvol initiatief bleef over en we waren getuige van tal van gsm’s die lagen op te laden door de energie van twee panelen op het dak. Daarom heeft stedenband Hoogstraten het initiatief genomen om in samenwerking met Solar Zonder Grenzen enkele zonnekiosken in Za-Kpota op te richten. Een zonnekiosk is een centraal gelegen gebouw voorzien van zonnepanelen, waar mensen van het dorp mobiele LED-lampen kunnen huren en deze wekelijks heropladen aan de zonneinstallatie. Ook andere batterijen, bijvoorbeeld van gsm’s, kan men er tegen een kleine vergoeding herladen. Dit huurgeld wordt gebruikt voor herstellingen en vervangingen aan de installatie. De installatie van een zonnekiosk kost evenwel 4000 euro. Hiervoor doet Stedenband een oproep aan alle geïnteresseerden om dit project mee te ondersteunen. Via een eenvoudig sms-je kan je een bedrag storten van 2 euro. SMS 4 light in ZaKpota. Maar je kan ook een ander bedrag storten op een bankrekening van deze vzw. Alle informatie hierover vind je op de blog van Stedenband.

Hoopvol Het was voor alle delegatieleden een heel intense week waarbij heel wat impressies werden opgedaan en beschouwingen gemaakt over de verdere uitdieping van deze samenwerking. Dat dit niet altijd over de gemakkelijkste weg zal

Het programma voor de geboorteregistratie is geïnstalleerd. De verantwoordelijke personeelsleden oefenen alvast op de eerste laptop. lopen is voor iedereen wel duidelijk. Maar de drang en de wil ter plekke om er iets van te maken doet het beste verhopen voor de toekomst. Toch zal er stevig moeten toegezien worden op de juiste uitvoering van de gemaakte afspraken. Het streefdoel om tegen einde volgend jaar een volledige registratie van alle geboorten te beko-

men behoort wel degelijk tot de mogelijkheden. De toekomst van de jeugd in Za-Kpota ligt daardoor ook voor een stukje in de inzet van deze stedenband. En dat alleen is al de moeite waard. Voor een echt sfeerbeeld van dit bezoek verwijzen we graag naar het verslag op de blog van Stedenband Hoogstraten. (jh)

Het pad van de liefde is moeilijk te begaan. Je zult nooit weten hoe lang het zal gaan.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 23


24 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MONUMENTENZORG

Gerechtelijk kanton Hoogstraten blijft behouden

Vredegerecht wordt uitgebreid De opmaak van de plannen en het vrij maken van de nodige budgetten heeft jaren op zich laten wachten. Maar nu is het zo ver. Begin april is een aannemer gestart met de uitbreiding van het Vredegerecht, want de voormalige cipierswoning in de Lindendreef was veel te klein geworden. Gerechtelijk kanton België telt tot vandaag 229 vredegerechten voor in totaal 187 gerechtelijke kantons. In een poging om efficiënter te werken én te besparen, besliste de regering om het aantal vredegerechten terug te brengen tot één per gerechtelijk kanton. In een iets verdere toekomst zouden er zelfs 16 of 17 gerechtelijke kantons moeten sneuvelen wegens te klein.

gegund aan de firma Monument van Goedleven. Zij schreven in met de laagste prijs van 567.000 euro exclusief btw voor de ruwbouw en 100.000 euro exclusief btw voor wat men HVAC noemt en wat staat voor alles wat te maken heeft met verwarming, ventilatie en airconditioning. De offertes voor de verlichting zijn nog niet binnen. De aannemer krijgt 250 werkdagen om de werken uit te voeren

En ondertussen

Tijdens de werken blijven de diensten in de voormalige cipierswoning. Bij de planning is voorzien dat ze daar zo lang mogelijk kunnen blijven werken. Enkel wanneer men de verbinding met de nieuwbouw maakt en er kleine aanpassingen gebeuren aan het bestaande gebouw, wordt er tijdelijk in containers gewerkt, maar dat zal slechts een zeer beperkte periode zijn. (fh)

Plannen Omdat de vroegere cipierswoning een behoorlijke erfgoedwaarde heeft, was het niet eenvoudig om, bij het ontwerp van de uitbouw, een evenwicht te vinden tussen de wensen van de Regie van Gebouwen en de verwachtingen van monumentenzorg. Aanvankelijk wou men de woning aan de linkerzijde uitbreiden, maar dan moest de beeldbepalende en nog originele serre verdwijnen, iets wat het Agentschap Onroerend Erfgoed niet zag zitten.

De voorgevel met links de gerestaureerde serre en rechts de nieuwbouw

Na constructief overleg en drie of vier voorontwerpen verder, vonden de twee instanties elkaar en werd het ontwerp van architect Luc Kelders, verbonden aan de Regie der Gebouwen, goedgekeurd. In zijn ontwerp komt de uitbreiding niet langer aan de linkerzijde van het gebouw, maar wordt de nieuwe vleugel rechts in een hoek van 60° ten opzichte van de Lindendreef ingeplant. In dat nieuwe gedeelte van maar één bouwlaag hoog, komt een wachtzaal, een overlegruimte en de zittingzaal indien het overleg faalt en het tot een echte rechtszaak komt. Nadat de plannen hun definitieve vorm hadden, heeft het nog een viertal jaren geduurd voor financiën het licht op groen zette en eind vorig jaar de nodige budgetten in de begroting inschreef.

Uitvoering De nieuwbouw van 8 op iets meer dan 25 meter wordt gebouwd in een draagconstructie van snelbouwsteen. Daarop wordt isolatie aangebracht en ten slotte wordt het geheel bekleed met minerale vezelpanelen in een effen grijze kleur. Na een openbare aanbesteding dienden een vijftal firma’s een offerte in en werden de werken

Het grondplan van het bestaande gebouw en de nieuwbouw

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 25


PUBLIREPORTAGE

26 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Nieuwe industriezone De Kluis II

Een bedrijventerrein nieuwe stijl Meer dan 10 jaar geleden was de inrichting van het Hoogstraatse grondgebied het onderwerp van felle discussies. In het kader van de ruimtelijke planning werden toen immers structuurplannen opgemaakt, waarbij, in opvolging van de gewestplannen, de bestemming van grote gebieden voor langere tijd werd vastgelegd. Denk aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten en de aanduiding van bijkomende woongebieden. Ook de ondernemers waren vragende partij voor vestigingsplaatsen voor bedrijven. Het bestaande industrieterrein (ca. 1975) was al geruime tijd volgebouwd en ook op de kleine ambachtsterreinen was geen meter grond meer te verkrijgen. Zich als ondernemer in Hoogstraten vestigen was problematisch geworden. In het ontwerp structuurplan voor de Provincie Antwerpen was het gebied naast het bestaande industrieterrein De Kluis aangeduid als mogelijk uitbreidingszone (gebied tussen Loenhoutseweg, Hinnenboomstraat, Heuvelstraat en Industrieweg). Als sluitstuk van de hele procedure werd onlangs het openbaar onderzoek voor de inrichting van het terrein uitgevoerd en volgt weldra de aanbesteding van de werken.

Ontwerpers aan de slag

Van landbouwgebied naar industriegebied

Duurzaam Bedrijventerrein

Het wettelijk kader voor de ontwikkeling voor dit bedrijventerrein zit in het Ruimtelijk Structuurplan voor de Provincie Antwerpen. Daarin stonden onder meer de afbakeningsprocessen van de kleinstedelijk gebieden, waaronder Hoogstraten vervat als een provinciale taakstelling. Na een lange procedure en veel debat, werd een deelplan daarvan, namelijk het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) De Kluis, door de provincie goedgekeurd op 14 mei 2007. Het behelst een uitbreiding van het bestaand regionaal bedrijventerrein met ca. 55 ha. Omdat het om de omvorming van een landbouwgebied naar industriegebied ging, moest vooraf een oplossing gezocht worden voor de problematiek van aanwezige landbouwbedrijven. Via de oprichting van een lokale grondenbank met VLM, IOK, stad Hoogstraten en provincie Antwerpen werden compenserende landbouwgronden gezocht en gevonden. Er werd ca. 25 ha compenserende grond verworven voor het ruilen van landbouwgronden en verplaatsing van twee actieve landbouwbedrijven uit het plangebied. Daarna volgde de aankoop van de gronden, enerzijds door minnelijke aankopen, de resterende gronden via onteigening. De definitieve onteigeningsmachtiging werd afgeleverd op 29 juni 2010, zodat de eigendomsoverdracht aan IOK kon plaatsvinden.

Van bij de start is gestreefd naar een duurzaam terrein, onder andere door bufferfuncties (zowel groen als water) maximaal gemeenschappelijk te maken en door te opteren voor een gekoppelde of gegroepeerde bebouwingswijze. Ook werd grensoverschrijdend parkeren mogelijk gemaakt en was er aandacht voor fietsverkeer, door bepalingen in de verkoopsvoorwaarden. Niet iedereen kan zich op het terrein vestigen. Toegelaten activiteiten zijn productie, verwerking, recyclage van goederen, bouwnijverheid, onderzoek en ontwikkeling en logistieke bedrijven beperkt tot 5.000 m². De zone langs Loenhoutseweg is in eerste instantie voorbehouden aan bedrijven met representatieve functie (met uitzondering van loketfuncties en kleinhandel). Niet toegelaten zijn louter kantoren en detailhandel, agrarische bedrijven en mestverwerkingsbedrijven.

Na volledige eigendomsverwerving konden de ontwerpers van IOK aan de slag. De grensbepaling en hoogtes werden opgemeten. Er werden ook peilbuizen aangebracht om inzicht te krijgen in de evolutie en hoogte van het grondwater. Parallel vond de aanbesteding en uitvoering van het verplicht archeologisch onderzoek plaats. Omwille van de archeologische vaststellingen, nam dit onderzoek geruime tijd in beslag. Alles werd uiteindelijk afgerond in 2014.

Complexe waterhuishouding De waterhuishouding is een cruciaal item door de situering van het gebied in de beekvallei van de Raamloop met centraal een van nature overstroombaar deel. In een industriegebied is, in tegenstelling tot landbouwgebied, een groot deel van de oppervlakte verhard wat natuurlijke infiltratie fel bemoeilijkt. Gelet op deze bestaande situatie en gezien het integraal waterdecreet moeten binnen het plangebied ruime buffers voorzien worden om het water op te vangen, te laten infiltreren en vertraagd af te voeren, zodat stroomafwaarts geen hinder ontstaat. Dat vertaalt zich in twee diepe bufferbekkens (nrs. 1 en 2), voorzien van een folie omdat met tot onder het grondwaterpeil gaat. Deze bekkens worden gevoed door de regenwaterafvoer (riolering) van de nieuwe zone. Een derde bekken (nr.3) is een groot bekken met flauw aflopende taluds, tot een diepte van ca. 3 meter. Er wordt geen folie in geplaatst, zodat ook het grondwater de waterstand in het bekken mee bepaalt. Dit grote bufferbekken wordt gevoed door het water uit de Raamloop, water dat voor een deel afkomstig is van het regenwater van het oude gedeelte van het bedrijventerrein

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 27


(De Kluis 1). Dit grote bekken doet tevens dienst als reservoir voor bluswater voor de brandweer. Daarnaast is er veel aandacht voor de inkleding van de Raamloop binnen het gebied. Die zorgt, samen met de bufferbekkens niet alleen voor de waterhuishouding, maar tevens voor natuur en groen. Naast de beek is een ruime groene strook voor ruiming en onderhoud van de waterloop. De hele zone is een poosplaats voor mensen die op het terrein werken en eens graag een luchtje scheppen of bij goed weer hun boterhammetjes buiten willen opeten.

Kavelindeling Het gaat hier niet om een traditionele verkaveling waarbij de kavels vooraf worden ingetekend en een vaste grootte hebben. Rekening houdend met de voorschriften worden de percelen op maat aangeboden. Met uitzondering

Het begrip duurzaam bedrijfsterrein is voortgekomen uit de vaststelling dat vele industrieterreinen een troosteloze aanblik bieden van een beperkte strook voor een verzamelgebouw in het noordoostelijk deel, zal de minimale oppervlakte naargelang de ligging op de zone 2.500 of 5.000 m² bedragen. Het uitgangspunt is een perceeloppervlakte van minder dan 5.000 m², behoudens de zone voor bedrijfsverzamelgebouwen. In overleg met de provincie wordt een deelzone voorzien voor percelen vanaf 2.500 m². Daarnaast is ook gekoppelde bebouwing mogelijk. De infrastructuur wordt in één beweging aangelegd. Bij de verkoop van de grond zal telkens met aansluitende percelen gewerkt worden. Zuinig ruimtegebruik is immers primordiaal. Er is onmiskenbaar een ruime belangstelling voor het gebied, maar de beschikbare oppervlakte volstaat alleszins om alle voor een terrein in

28 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Duurzaam bedrijfsterrein: definitie Het begrip duurzaam bedrijfsterrein is voortgekomen uit de vaststelling dat vele industrieterreinen een troosteloze aanblik bieden. In elke bouwvergunning staat wel ergens opgenomen dat rondom de bedrijfsgebouwen een groenzone van meestal 6 m breedte moet voorzien zijn. Een vrome wens, maar niet realistisch. De meeste bedrijven kopen geen dure grond om er bomen op te planten en gras te zaaien, zeker wanneer ze na verloop van tijd gebrek hebben aan bedrijfsruimte. Hoewel het strikt genomen niet altijd volgens de vergunning is, zien we in die ‘groenstrook’ dikwijls constructies ontstaan of worden het stapelplaatsen voor allerhande materiaal dat binnen de gebouwen geen plaats meer heeft. Daarom heeft de overheid het geweer van schouder veranderd. Laat de bedrijven hun eigen percelen benutten voor hun bedrijfsdoeleinden, maar zorg van bij de ontwikkeling van het terrein voor een kwaliteitsvolle inrichting. Dit betekent een betere benutting van de ruimte en de infrastructuur. Essentieel hierbij is dat in een zeer vroeg stadium overleg kan plaats hebben tussen ontwikkelaar, de terreinbeheerder en de bedrijven. De ontwikkeling van duurzame bedrijfsterreinen wordt door de gewestelijk en provinciale overheid ondersteund. Volgende voorbeelden van samenwerking zijn mogelijk: • gemeenschappelijke opvangbekkens voor hemelwater (bv. bluswatervoorraad of bufferbekken); • gemeenschappelijke waterzuivering; • gezamenlijk afvaldepot; • gezamenlijke parkeerplaatsen; • gezamenlijke (vracht)autowasplaatsen; • gezamenlijke laad-, los- en overslagzones; • vergaderzalen ter beschikking stellen van andere bedrijven; • uitwisselen van regenwater; • uitwisseling van restwarmte; • plaatsing windmolen; • plaatsing biogasinstallatie; • gemeenschappelijke groenaanleg.


Archeologisch onderzoek Elk groot gebied dat een nieuwe ‘harde’ bestemming krijgt (bouw, industrie, infrastructuur) dient vooraf onderworpen te worden aan een archeologisch onderzoek. In dat onderzoek onderscheidt men drie mogelijke fasen: desktoponderzoek & boringen, archeologische vooronderzoek middels proefsleuven en volwaardig archeologisch onderzoek door opgraving. Desktop-onderzoek & boringen om de mogelijkheid aan archeologische vondsten in te schatten. Vooronderzoek d.m.v. proefsleuven: graven van sleuven in (ca. 10 – 12 % van het plangebied) op zoek naar sporen, inmeten en registratie (foto) van de sporen. Volwaardig onderzoek betekent een volledige vlak dekkende openlegging van het terrein. De totale doorlooptijd van dergelijk volledig onderzoek is ca. 2 jaar. aanmerking komende bedrijven te kunnen opvangen. Er zal volgens IOK gedurende enkele jaren grond beschikbaar zijn.

Maatwerk De toewijzing van de gronden wordt vooraf met het schepencollege besproken. Criteria daarbij zijn aspecten zoals activiteit, terreingebruik, tewerkstelling. IOK is zich ervan bewust dat in de nabijheid van het bedrijventerrein ook woonfuncties bestaan. Met dit feit zal rekening gehouden worden bij de toewijzing van de percelen. Aparte bedrijven met mogelijke synergiën (samenwerkingsvoordeel) krijgen kans om gekoppeld te bouwen.

Bedrijventerreinmanagement Met bedrijventerreinmanagement (BTM) wordt de kwaliteit van de bedrijventerreinen op peil gehouden, voor en door de gevestigde bedrijven. Een verloedering van het terrein wordt zo voorkomen, en krachten worden gebundeld om knelpunten gezamenlijk op te lossen en opportuniteiten aan te duiden. Met steun van de Vlaamse regering zal IOK in partnerschap met Voka Kempen het bedrijventerreinmanagement op het nieuwe bedrijventerreinen organiseren. Dit wordt uitgevoerd door Griet Goor als voltijdse IOKbedrijventerreinmanager. Op de Kluis is BTM verplicht voorzien in de verkoopsvoorwaarden. Bedrijven die zich vestigen betalen een verplichte jaarlijkse bijdrage vastgesteld per m². Het verplicht gedeelte, dekt de kosten voor onderhoud van groen en de waterbuffering, ondersteuning bedrijventerreinmanager, bewegwijzering, en zo verder. Daarnaast is er een optionele gedeelte, onder meer voor consortiumbewaking en winterdiensten (zoals sneeuwruimen en strooien op het eigen bedrijfsperceel), en ten slotte nog een vrijblijvende gedeelte dat meerdere elementen kan bevatten: collectieve verzekeringen, collectieve controles, groepsaankoop energie, collectieve afvalinzameling, gebouwenonderhoud, promotie, netwerken, enz. Binnen het BTM is een jaarlijks overleg voorzien.

Wanneer De start van de werken is volgens IOK rond de jaarwisseling mogelijk. Parallel zal men met de geïnteresseerden in overleg gaan over de toewijzing, zodat de bedrijven direct bij het einde van de infrastructuurwerken de nodige vergunningen kunnen aanvragen. Gelet op de omvang van de infrastructuurwerken en de tijd die de bedrijven zelf zullen nodig hebben voor het bekomen van hun vergunningen, gaat IOK ervan uit dat de eerste bedrijfsgebouwen pas in 2018 zichtbaar zullen worden.

Op het plangebied van De Kluis II werden 440 boringen uitgevoerd met advies voor karterend booronderzoek (systematisch in kaart brengen). Vervolgens werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in vier deelgebieden voor 27,33 ha. Daar werden zes archeologische vindplaatsen aangeduid. In het najaar van 2014 werd een volledige vlak dekkende openlegging gedaan voor 2,6 ha. Daarbij werd een nederzetting (boerderij en bewoning) uit de ijzertijd in kaart gebracht. De gevonden artefacten werden aan het Hoogstraats Museum geschonken, alsook een volledig rapport en foto’s van de ontdekkingen. In een volgende editie van De Hoogstraatse Maand gaan we daar uitgebreider op in. (jaf)

Elk groot gebied dat een nieuwe ‘harde’ bestemming krijgt (industrie en infrastructuur) dient onderworpen aan een archeologisch onderzoek

Wat met De Kluis I Het oude gedeelte van het bedrijventerrein – De Kluis I – ligt er wat verwaarloosd bij en zal mogelijk nogal fel contrasteren met het nieuwe gedeelte. Is er verfraaiing en vernieuwing voor dit oude gedeelte? Momenteel ligt de focus op de ontwikkeling van het nieuwe terrein. Voor de bestaande zone zijn bij weten van IOK geen “harde” werkzaamheden gepland, maar zouden perfect mogelijk zijn, zoals dat trouwens momenteel voor de Transportzone te Meer gepland is. Via de opmaak van een masterplan wil men daar de bedrijven de kans te geven de bestaande ruimte op een betere, duurzamere manier te gebruiken. (jaf)

(met dank aan Gui Proost van IOK voor de ruime informatie – www.iok. be - bedrijventerreinen – email: gui.proost@iok.be )

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 29


DEZE MAAND

30 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


LEZERS SCHRIJVEN STEM op ‘t Graf De Hoogstraatse Maand van april 2016 opent met een column over de STEM-richtingen die de scholen van Markdal vanaf volgend schooljaar aanbieden. De initialen (mdl) vertellen me dat de auteur Michel De Laet is, gepensioneerd directeur van het Seminarie. Er staan zeker enkele goede dingen in het artikel, maar ik ben ontgoocheld door een flagrante fout, al dan niet bewust gemaakt, die de lezer echt wel op het foute been zet. Het pleidooi voor een betere samenwerking tussen de Hoogstraatse scholen is terecht. De vaststelling dat er in Hoogstraten al jaren degelijk onderwijs wordt gegeven is dat ook. En ook het idee om te streven naar een brede eerste graad is lovenswaardig. In mijn school, het Heilig Graf, hebben wij dit al sinds 1971 en onze ervaringen zijn absoluut positief! Spijtig genoeg komt het Heilig Graf op een heel andere manier ter sprake. Er wordt nog terecht gesteld dat deze Turnhoutse school enkele jaren geleden als eerste met een ASO-variant van STEM op de proppen is gekomen. Maar dan gaat de heer De Laet toch wel even uit de bocht: “De koepel van het katholiek onderwijs was hiermee niet bepaald opgezet: deze richting was in feite maar een flauw afkooksel van wat een echte STEM-vorming zou moeten bieden”. Wat hij hier poneert, is compleet onwaar! Dit is nooit zo gesteld en staat haaks op de waarheid. De koepel zal misschien verrast zijn geweest en – zoals steeds – bekommerd om de kwaliteit. Maar er werd al gauw samengezeten en een ‘flauw afkooksel’ vond men het allerminst. Integendeel: het Heilig Graf werd èn wordt in ruime kringen geloofd voor haar voortrekkersrol in deze onderwijsvernieuwing. Verder wil ik melden dat scholen uit heel Vlaanderen de voorbije jaren al naar Turnhout afzakten om onze STEM-proeftuin te bestuderen. Daarnaast werd er al van vòòr de start samengewerkt met ingenieurs, wetenschappelijk onderzoekers

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

en andere specialisten uit de science, technology, engineering en mathematics. Binnen de school zijn er uitwisselingen met de TSO-richting Techniek-Wetenschappen en ook met de mensen uit de richting Industriële Wetenschappen van de Turnhoutse VTST wordt samengewerkt. Voorts voert de school regelmatig overleg met de bedrijfswereld; Tom Heyman – CEO van Janssen Farmaceutica – is de trotse peter van ons ‘STEM op ’t Graf’. Een team van meer dan vijftien collega’s zet onze STEM-richting op de kaart. Het zijn stuk voor stuk wetenschappelijk opgeleide mensen die dag en nacht aan het werk zijn om de kwaliteit te garanderen. Verschillende onder hen zetelen inmiddels in plateaus, denktanks en werk- en stuurgroepen, waaronder Lerend Netwerk (Universiteit Gent), STEM@school (Universiteit Leuven, o.l.v. Professor Wim Dehaene), het Europese STEM-project ‘Ingenious’ en verschillende andere. Daarnaast worden onze collega’s regelmatig als spreker gevraagd om hun expertise met anderen te delen. De STEM-pionier Heilig Graf bìedt kwaliteit en ik ga er van uit dat ook de Hoogstraatse scholen dit zullen doen, want ook dat zijn scholen met een terechte, degelijke reputatie. Voorts mag de heer De Laet van mij gerust artikels over Markdal en STEM schrijven. Maar als hij het daarbij nodig vindt om, naast de Hoogstraatse situatie, ook over andere scholen te spreken, dan zou hij zich in de toekomst toch wat beter mogen informeren. Het is jammer dat we hem niet mochten begroeten op één van onze openschooldagen, infoavonden of Knappe Koppen-lezingen, of in één van de genoemde werkgroepen, want dan had deze fout vermeden kunnen worden. Afsluiten doe ik, als Hoogstratenaar, door de scholen van Markdal oprecht succes te wensen met het mooie project dat STEM kan zijn. Dat STEM is. Met vriendelijke groet, Dries Horsten, leraar aan het Heilig Graf te Turnhout

(Antwoord van de schrijver) Dries Horsten is leraar aan het H. Graf in Turnhout, dat is de school die beslist de verdienste mag claimen om een voortrekkersrol te spelen in het zoeken naar een STEM profiel in het secundair onderwijs. Dat hij het opneemt voor de wijze waarop zijn school dit heeft ingevuld, is zijn goed recht. De reden waarom ik dit in de column evenwel “een flauw afkooksel van een echte STEM vorming” heb genoemd, is simpelweg dat zulke vorming véél, véél breder moet zijn dan een – hoe verdienstelijk ook - lokaal initiatief van om het even welke school in de eigen eerste graad. Een volwaardige STEM vorming vergt aanpassingen in het basisonderwijs, in de tweede en derde graad secundair, in het hoger onderwijs, in de lerarenopleiding, in de vakdidactiek en de leerplannen. Elk van die actoren moet mee in het diepe springen, liefst vanuit de juiste motieven (in mijn ogen zijn dalende leerlingenaantallen, concurrentie, profileringsdrang dat niet). Op dit moment zijn er dus wel al voorbeelden van ‘good practice’ (daar durf ik het H. Graf toe rekenen)- maar meer niet. Dat is niet mijn conclusie, wel de bevinding van STEM@ School, een samenwerkingsverband van KULeuven, Universiteit Antwerpen, VVKSO en GO zoals letterlijk verwoord in STEMinDeSchool_WD_v0.pdf van KULeuven. Wie over deze materie meer wil weten, vindt leesvoer in het actieplan 2012-2020 van de Vlaamse Regering (www.stemopschool.be/stem-actieplan). Een aparte invulling van STEM in even zovele scholen lijkt kwalitatief geen goede zaak, VSKO (de koepel van het katholiek onderwijs) was en is daarom bezig met het uitwerken van de brede contouren van zulke vorming. Ik durf te hopen dat de leerlingen van onze Hoogstraatse scholen nu alvast zullen kunnen profiteren van het vele denkwerk dat hierover ondertussen is gebeurd, zowel in Turnhout als elders. Waarmee we deze onderwijsdiscussie overigens als afgerond willen beschouwen. (mdl)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 31


DEZE MAAND

32 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Vijf kandidaten voor Wandeling van het Jaar Oproep Themajaar Grenzeloos

Toerisme Provincie Antwerpen heeft de vijf kandidaten voor de prijs van 'Wandeling van het jaar' bekendgemaakt. Naast Antwerpen, Arendonk, Dessel en Laakdal werd ook de wandeling van Hoogstraten weerhouden. De jury houdt rekening met onder andere landschap, beleving, randinfrastructuur en bewegwijzering.

Arendonk (2014) en de Klinkaartroute in Niel en Boom (2015).

Maar uiteindelijk is het de wandelaar die beslist over winst en verlies. Tot en met 15 augustus kan iedereen op www.wandelingvanhetjaar. be, de wandelfiches downloaden, de trajecten uitproberen en stemmen voor zijn favoriet. De voorbije jaren leverde de competitie aantrekkelijke winnaars op: de Schepswandeling in Balen (2012), 'Gevangen tussen grens en groen' in Hoogstraten (2013), de Talanderwandeling in

Natuurgebied Elsakker illustreert mooi de afwisseling op dit traject: bos, heide, bloemenrijke graslanden, poelen en vijvers. Een ideale plek om op adem te komen. De vele vogels denken er net zo over. Ook de Strijbeekse Heide biedt een mix van bos, heide en vennen. Na een pauze in Het Smokkelaartje, pal op de grens, ben je klaar voor het tweede deel van deze fijne België-Nederland. (fh)

Langs verloren smokkelsporen

Hoogstraten stelt zich kandidaat met de wandeling ‘Langs verloren smokkelsporen’, Een eeuw geleden speelden zich op de smokkelpaadjes in Hoogstraten spannende taferelen af. Anno 2016 bieden de grensweggetjes tussen België en Nederland pure ontspanning. Weg commiezen of douane, vandaag stap je ongemerkt de grens over.

Denken we aan Hoogstraten en z’n grens, dan denken we in de eerste plaats aan de fysieke grens met onze noorderburen. Er zijn ook grenzen die minder zichtbaar zijn bijv. tussen verenigingen, Grenzen beperken. Grenzen begrenzen. In het themajaar gaan we op zoek naar wat ons verbindt. Willen we elkaar ontmoeten over alle grenzen heen. Willen we grenzeloos dromen en grenzeloos doorbreken. In 2017 willen we er met de cultuurdienst, de andere vrijetijdsdiensten maar vooral alle verenigingen en inwoners op inzetten om Hoogstraten grenzeloos te beleven, te proeven, uit te proberen,… We roepen daarom alle inwoners en verenigingen op om mee aan de slag te gaan. Welke muren dienen gesloopt, welke grenzen doorbroken, welke verschillen overbrugd? Wat kan jouw vereniging bijdragen aan een grenzeloos Hoogstraten?

Help het Rode Kruis helpen

Op dinsdag 10 mei en woensdag 18 mei om 20u00 organiseert de stuurgroep van het themajaar Grenzeloos daarom twee momenten waarop alle inwoners en verenigingen worden uitgenodigd. Een moment om meer te horen over het themajaar en samen na te denken over wat het themajaar concreet kan betekenen voor jouw of je vereniging Laat daarom weten dat je erbij zal zijn via de website: www.hoogstraten.be/grenzeloos of vraag meer info via cultuur@hoogstraten.be of 03 340 19 84. (DA/fh)

De jaarlijkse stickerverkoop van het Rode Kruis is op donderdag 28 april gestart . De stickers worden u in de winkels of bij u thuis aangeboden. Dit jaar krijgt het rode Kruis hulp van een heel bijzondere en bekende Hoogstraatse. Anne Van Opstal steekt een handje toe tijdens de eerste uren van de verkoop. Anne was direct bereid te

helpen en zo mee te werken aan een sterk Rode Kruis -Hoogstraten. U kent Anne zeker van de hoofdrollen die ze reeds speelde in verschillende musicals. Hopelijk mag het Rode Kruis ook dit jaar weer op u rekenen. Door uw gift van 5 euro helpt u het Rode Kruis -Hoogstraten helpen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 33


DEZE MAAND

7 KERKEN – 7 WERKEN kerk komen aan bod. De zeven kerken zijn de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals, de Sint-Gumaruskerk in Lier, de Sint Pieterskerk in Turnhout, De O.L. Vrouw ten hemel opgenomen kerk in Antwerpen, de SintDimpnakerk te Geel, de Sint-Jacob de meerdere kerk te Antwerpen en onze Sint-Katharinakerk.

Het bisdom Antwerpen selecteerde, in het kader van het Jaar van Barmhartigheid, zeven kerken. In deze zeven kerken staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. In een mooi en handig uitgegeven brochure staat informatie over de kerkelijk geïnspireerde activiteiten, maar ook het gebouw en het interieur en de kunstschatten

De zeven werken van barmhartigheid zijn – en nu wordt het voor een aantal onder ons beslist moeilijker – De Hongerigen spijzen; de Dorstigen laven: de Vreemdelingen herbergen; de Naakten kleden: de Zieken bezoeken; de Gevangenen nabij zijn en de Doden begraven. Rond elk van deze thema’s worden evenementen georganiseerd, tentoonstellingen opgebouwd, kortom best boeiende zaken, zowel voor de gelovigen als de niet of minder gelovigen onder ons. (fh)

De Pastorale eenheid Sint-Franciscus is een feit In onze vorige uitgave kon u een ruime bijdrage lezen over het hoe en het waarom van ‘de Pastorale eenheid Hoogstraten – Rijkevorsel. En nu is het officieel zo ver. Op zondag 10 april was er in Hoogstraten de startviering van de pastorale eenheid. Michel Baert, deken van de Noorderkempen ging voor en zo’n 400-tal mensen kwamen meevieren in de SintKatharinakerk. Het nieuwe samenwerkingsverband met de naam ‘Sint-Franciscus’ vormt een netwerk van alle geloofskernen in de gemeenten Hoogstraten en Rijkevorsel. We denken hierbij o.a. aan parochies, verenigingen of bewegingen, pastorale diensten of werkgroepen van scholen, woon- en zorgcentra alsook gevangenissen. Sa-

men wil men hoopvol bouwen aan de toekomst.

Omdat het team en ook een pastoor van meerdere parochies niet altijd en overal aanwezig kunnen zijn, behoudt men in de plaatselijke gemeenschappen een eerst aanspreekbare pastor of contactpersoon. In dit licht werd er o.a. aan Parochieassistente Mai Floren, Priester Fons Soontjens, Priester Fons Van Dijck, Pater Luk Wouters en de gemandateerde voorgangers in uitvaarten gevraagd om hun huidige opdracht(en) verder te zetten. Gelukkig kan men in de verschillende parochies ook met regelmaat nog beroep doen op enkele gepensioneerde priesters. (RB)

Activiteiten in het Jaar van de Barmhartigheid Van Paaszondag 27 maart tot zondag 18 september opent de Sint-Katharinakerk haar deuren voor bedevaarders iedere vrijdag- en zondagnamiddag van 13.00 tot 16.00 u. Je kan de kerk van Hoogstraten verkennen aan de hand van een kleine gids. Deze is gratis te verkrijgen. Je kunt ermee door de kerk wandelen en kijken met ‘de bril van de barmhartigheid’. Op verschillende plaatsen wordt de barmhartigheid van God rijkelijk uitgebeeld. Ontdek enkele kunstwerken. De vragen in het boekje helpen je om te bezinnen. Ook de gebedsteksten nodigen je uit om te verstillen. Omdat gevoelens van verdriet en schuldbesef, of van wraak of haat wel eens de bovenhand kunnen nemen, bieden we op vrijdag- en zondagnamiddag de kans om hierover met iemand te praten. Met iemand spreken, werkt vaak bevrijdend.

Goede doel: werking van de gevangenenpastoraal Een bijdrage in het offerblok Barmhartigheid betekent eveneens dat we durven delen. De aalmoezeniers in onze gevangenissen moeten het stellen met een beperkt werkingsbudget. Een financiële bijdrage voor de gevangenispastoraal is welkom. Je mag ze deponeren in het offerblok bij het beeld van Sint-Katharina.

Of: een slotje losmaken Achteraan in de kerk hangt er een reeks slotjes. Voor 2 euro kan je er één losmaken. Het slotje en de sleuteltjes neem je mee naar huis als aandenken. Je biedt daarmee financiële ondersteuning aan de gevangenispastoraal. Het slotje is een souvenir of blijvende herinnering aan dit Jaar van de Barmhartigheid. Laten we geen deuren sluiten voor medemensen, maar ze daarentegen openen. Wij mogen anderen door woorden en daden van solidariteit bevrijden uit hun ‘gevangen zijn’.

Maandag 16 mei Diocesane Dag van de Barmhartigheid Eucharistieviering in de Sint-Katharinakerk om 09.00 u. Pinkstertocht – Wandelen en fietsen Kerk open voor (geleid) bezoek van 13.00 tot 16.00 u. Gebedsviering om 16.00 u.

Zaterdag 10 september Concert ‘Stabat Mater’ met lezing

Zondag 18 september om 10.00 u. Deken Michel Baert leest voor. Jan Leemans, Jos Huybrechts, Greet Uydens, Bart Rombouts, Ludo Van Gils, Luc Vinkx en Dries De Bakker luisten aandachtig. 34 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Eucharistieviering Jaar van de Barmhartigheid (RB)


DEZE MAAND

Nieuws uit de Bib

Lijstjes in Mijn bibliotheek Ongetwijfeld heb jij het ook al meegemaakt: thuis wist je nog perfect welk boek of welke film je wil lenen, maar in de BiB zelf ben je het plots vergeten. Daarvoor biedt de catalogus een handige oplossing, Mijn lijsten. Via de catalogus en je Mijn Bibliotheek account maak je lijsten aan van je favoriete auteurs, onderwerpen, … Je kan altijd later titels toevoegen of verwijderen. Bij elke titel vind je een link naar de beschikbaarheidsinformatie en kan je aanduiden “Te lezen” of “Gelezen” zodat je lijsten up-to-date blijven.

Bib Hoogstraten in top 3 van de Kempen Het Nieuwsblad legt het hele jaar door de werking van het lokaal bestuur op de rooster. In maart is de werking van de bibliotheken onderzocht. BiB Hoogstraten staat op een eervolle derde plaats van de Kempense bibliotheken, na Turnhout en Balen. De score is toegekend op basis van de cijfers die de bibliotheken via de BIOS elk jaar aan de Vlaamse overheid moeten doorgeven. Samen met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie, zijn 18 parameters geselecteerd waarop de bibliotheken beoordeeld worden. Deze cijfers werden aangevuld met een boekentest: van 10 zeer uiteenlopende titels werd nagekeken of zij in de bibliotheek te vinden zijn. BiB Hoogstraten scoort op deze test 10/10. Ook op vernieuwingen van materialen, het aantal leners, het lidgeld en boekenlijsten scoort BiB Hoogstraten uitstekend.

Teddie, Maud, Vigo Vampier en Spees de ruimtewees zijn slechts enkele van de personages die Mirjam Mous bedacht heeft. Deze Nederlandse schrijfster heeft al meer dan 50 boeken geschreven voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Op maandag 9 en dinsdag 10 mei luisteren de kinderen van het 4de leerjaar niet alleen geboeid naar haar verhalen, maar maken zij er ook zelf deel van uit.

Lezing “Je geld of je leven” Heb je al stilgestaan bij de idee dat de mens het enige wezen op aarde is dat moet betalen om te leven? Transitie-econome Veronique Leuntjens brengt je een kritische analyse van ons huidig financieel denkkader. Geen gortdroge uitweiding, maar een wervelende presentatie over alternatieve monetaire ecosystemen.

Lezing op donderdag 12 mei om 19.30 uur. Deelname 3 euro. Vooraf inschrijven verplicht via hoogstraten@bibliotheek.be of aan de bibbalie.

Terugblik Tijdens de Jeugdboekenweek bezochten alle klassen van het derde leerjaar de hoofdbib. Aan de hand van het Ganzenbord leerden ze boeken zoeken in het rek en via de catalogus. De kinderen voerden de opdrachten enthousiast uit en ontdekten zo op een originele manier de BiB. Aan wie last heeft van allergie, gaf herboriste Nancy Popieul van GezondNatuurlijk allerlei tips. Het veranderen van je eetgewoonten kan al een aantal allergieën tegengaan. Ook bestaan er veel natuurlijke middelen die ervoor zorgen dat je niet meer allergisch reageert of die de allergische reactie verlichten. (lvr)

Zitdag belastingen Heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? Belastingambtenaren staan hiervoor ter beschikking op volgende zitdagen: • Belastingkantoor te Brasschaat, Ruiterijschool 3, 2930 Brasschaat in mei iedere werkdag van 9 tot 12 uur heel juni iedere werkdag van 9u tot 15 uur • Bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1b, Hoogstraten dinsdag 24 mei, 9-12 uur en 13.30-15.30 uur • Telefonisch op nummer 02 572 57 57 Voor het invullen van de belastingaangifte van het aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015) moet je volgende documenten meebrengen:

- Aangifteformulier ondertekend door de belastingplichtige(n) - Aanslagbiljet van het vorige jaar (= aanslagjaar 2015 – inkomsten van 2014) - Kadastraal inkomen van je onroerende goederen - Huuropbrengsten van gebouwen en gronden die door de huurder worden gebruikt voor de uitoefening van zijn beroep - Fiches 281 van inkomsten, uitkeringen en vergoedingen, voor arbeiders: strookjes van vakantiegeld - Bewijzen van betaalde levensverzekeringspremies, intresten en kapitaalaflossingen van leningen. Indien de premies/lening voor de eerste maal worden afgetrokken: basisattest waaruit blijkt dat je contract aan de voorwaar-

den van de aftrekbaarheid voldoet. - Betaalde en/of ontvangen onderhoudsgelden - Attesten van pensioensparen, kosten voor kinderopvang, aftrekbare giften,… - Rekeninguittreksel van gedane voorafbetalingen - Jaaropgaven interesten van bankrekeningen indien je teruggave wil van roerende voorheffing Bijna iedere belastingplichtige kan zijn aangifte indienen via internet, namelijk via het systeem www.taxonweb.be . Via www.myminfin.be kan je je persoonlijke fiscale informatie raadplegen en eventueel je aanslagbiljetten afdrukken. De persoonlijke gegevens zijn toegankelijk via de elektronische identiteitskaart (eID) of de federale token. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 35


HOOGSTRATEN

36 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE

ZAAL CECILIA PRESENTEERT Bluegrass met Shenandoah Special

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

Charlotte Saelemakers speelt al viool sinds haar zesde. Haar lerares liet haar kennis maken met Ierse fiddle tunes en Joodse klezmermuziek. Dankzij haar grote liefde voor de viool behaalde ze haar master in de muziek aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. Haar grote passie is echter bluegrass.

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: René Laurijssen tel. 03 314 66 28 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel.: 03 314 43 39 sport@demaand.be

HOOGSTRATEN - Van romantische ballades langs de gospeltraditie tot opzwepende supersnelle dansmuziek, dat is bluegrass! Shendandoah Special speelt bluegrass in een hedendaags jasje gebracht door jonge muzikanten met veel ambiance! Viool, mandoline, banjo, gitaar, bas en natuurlijk, zang…! Pieter Cras is een fivestring-banjospeler uit Antwerpen. Gefascineerd door de roots van Amerikaanse popcultuur kwam hij na een reeks omzwervingen door het Amerikaanse muzikale landschap uit bij bluegrass. Pieter is een van de stichtende leden. Na omzwervingen in de blues en rock ontdekte Daniel De Fleurquin de contrabas, het imposante instrument! Wanneer Pieter iets later een Bluegrass-band wilde oprichten was Daniel al snel kandidaat om de plek als bassist in te nemen. David Deceukelier stamt nog uit de tijd voor het worldwideweb. Zijn eerste instrument, een gitaarbanjo van slechte kwaliteit, kreeg hij van zijn vader op 15-jarige leeftijd. Hij kwam uit de bluegrass-kast toen Shenandoah in 2011 een mandolinespeler nodig had. Zijn zelfgebouwd instrument vergezelt sindsdien de groep.

Gary Leddington, een van de stichtende leden van Shenandoah Special, kreeg zijn eerste gitaar op 16 jarige leeftijd, een Stratocaster… Hij kocht zichzelf een akoestische gitaar toen hij naar de universiteit vertrok. Geïnspireerd door Bob Dylan en Townes Van Zandt ging zijn muzikale smaak meer in de richting van akoestische en folkmuziek. Na het ontdekken van Doc Watson en Tony Rice verliet de akoestische gitaar nooit meer zijn zijde. Praktisch: The Shenandoah Special op zaterdag 14 mei 2016 in zaal CeCilia Tickets: 12 euro, VVK 10 euro (studenten 6 euro). Tickets op www.zaalcecilia.be en bij toerisme@hoogstraten.be – 03 340 19 55. Deuren 20 uur, concert 20.30 uur (fh)

UW AANDACHT RIK MERCELIS Persona song Grata

Het optreden op 30 april wordt geannuleerd wegens persoonlijke omstandigheden

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact met de redactie voor eventuele rechten.

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Begijnhof 27 - 2320 Hoogstraten SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 37


HOOGSTRATEN

Internaten gaan gemengd HOOGSTRATEN – Het lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar misschien keek u toch heel even op bij het lezen van deze titel. Maar jongens en meisjes leven nu eenmaal samen, in het gezin, in de school, in de jeugdbeweging, kortom overal in de maatschappij. Een gemengd internaat is dan ook een logische stap, wellicht zelfs een verrijking. V.z.w. Internaat Spijker

Opgericht in 1832 als een internaat voor meisjes, werd de school al relatief vlug opengesteld voor externe leerlingen van een school met basisonderwijs, humaniora (ASO), technisch- (TSO) en beroepsonderwijs (BSO). Aanvankelijk was er een internaat voor het ASO onder de leiding van zuster Liesbeth en een tweede voor de technische richtingen onder leiding van Paula Lauryssen. In de jaren ’80 was er een fusie van beide internaten en in 1990 werd de vzw Internaat Spijker opgericht als een autonoom internaat, met een eigen Raad van Bestuur en los van de scholengemeenschap Markdal. Die vzw werkt uiteraard in de geest van de school, maar met een eigen bestuur dat nu onder leiding staat van voorzitter Maria De Corte, ondervoorzitter Annemie Van Mol en anderen zoals Mieke Bowman en Carine Sledsens.

er aan toe: “Wij zijn overtuigd dat een gemengd internaat een meerwaarde biedt in het groeiproces van jongeren.” Volgens onze gesprekspartners komt de vraag van ouders. Gezien de huidige maatschappelijke context is het belangrijk dat de gezinssituatie zo dicht mogelijk benaderd wordt. “Een groep jongens is sterk verschillend van een groep meisjes,” vertelt men ons, “alleen al om die reden is een gemengd internaat beslist een verrijking.” Het internaat Spijker beschikt over voldoende accommodatie om jongens en meisjes op te vangen. Het aantal internen mag er met 50 % toenemen, zonder dat er extra investeringen moeten gebeuren. Naast de onlangs aangelegde sportterreinen is er een goed uitgeruste fitnessruimte en voldoende plaats voor sociale en creatieve activiteiten, waardoor jongeren leren omgaan met diversiteit.

Voor de lagere school was het internaat al gemengd van het 1ste tot en met het 3de leerjaar.

De internaatbeheerder, David Baudu, heeft voldoende ervaring om een gemengd internaat te leiden en benadrukt dat hun gemend internaat ook werkgelegenheid met zich brengt. Maar men is niet te beroerd om toe te geven dat men met dit initiatief meer internen wil binnen halen, zeker omdat de hervorming van de 1ste graad ASO (STEM) mogelijk meer jongens zal aantrekken. Bovendien blijkt dat het aantal internen overal terugloopt en komt het initiatief ook wat dat betreft dus op tijd.

Gemengd onderwijs

Het Seminarie…

Vanaf 1995 waren zowel in het Spijker als in het Klein Seminarie zowel jongens als meisjes welkom. Gemengd onderwijs dus. Eerder al, vanaf 1980, konden jongens van andere scholen in het internaat van het Klein Seminarie terecht en meisjes in het Spijker. Het jongensinternaat in het Seminatie telt vandaag 92 internen. In het meisjesinternaat Spijker verblijven er 62 leerlingen. Die leerlingen komen uit verschillende scholen in Hoogstraten, maar in beperkte mate ook van bijvoorbeeld het nabijgelegen Malle.

Internaat Spijker solo

In de loop van vorig jaar besliste de vzw Internaat Spijker om hun internaat gemengd te maken. “Mee evolueren in het moderne onderwijslandschap, betekent gemengd worden, wat ook door het katholiek onderwijs gepromoot wordt voor internaten,” zegt Maria De Corte, en ze voegt

38 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het Klein Seminarie werd in 1834 opgericht als Aartsbisschoppelijk College. Drie jaar later werd het een Aartsbisschoppelijk Seminarie. Het was aanvankelijk een kweekvijver voor priesters en bleef tot 1959 uitsluitend een internaat, zelfs voor jongens die twee straten verder woonden. Tot 1960 was er enkel de richting Latijn-Grieks, daarna kwam er de Moderne Humaniora.

Na de oprichting van de handelsafdeling in 1979 verschenen in 1982 de eerste meisjes binnen de schoolmuren. Dat was dus lang voor de invoering in 1995 van gemengd onderwijs in de hele school.

….aanvankelijk geen vragende partij Om gemengd te gaan moest de vzw Internaat Spijker toelating vragen aan de Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie (DPCC). Men vroeg en kreeg die toelating. “Maar,” zegt Rik Boutsen, verantwoordelijke van het internaat in het Klein Seminarie, “de aanvraag en de toelating kwamen wel rijkelijk laat.” Om die reden tekende het Seminarie bezwaar aan, of beter, men vroeg alleszins uitstel. Maar tevergeefs. Binnen het Seminarie betreurt men dat er niet eerder of in een vroegere fase overleg was. Het internaat van het Klein Seminarie maakt overigens wel deel uit van de scholengemeenschap Markdal. Door de beslissing van de collega’s van Internaat Spijker, ziet nu ook het Klein Seminarie zich genoodzaakt om te volgen en dus ook gemengd te worden. Maar men had dit allemaal liever wat rustiger laten ingroeien. “Wij waren en zijn volop bezig met HOME@ SCHOOL, een vernieuwend project voor het internaat,” zegt Rik Boutsen, “dit blijft uiteraard behouden. De voorbereidingen om nu ook op een volwaardige manier gemengd te gaan komen daar nu bovenop. Dat vraagt nogal wat van het internaatsteam.” Met HOME@SCHOOL wil men jongeren de kans geven om hun dromen te meten met hun mogelijkheden. “Jongeren hebben wortels en vleugels nodig,” zegt Rik Boutsen, “wortels staan voor zekerheden, vleugels voor vrijheid en ontwikkeling.” In het internaatsleven betekent dit concreet dat de internen van het Klein Seminarie als aanvulling op het normale studieopdracht binnen het internaat kunnen kiezen voor bepaalde aspecten zoals sport, cultuur, natuur en andere. Cycling @ School is daar een voorbeeld van. Overigens biedt de infrastructuur van het internaat ruimte voor 150 internen. Hoogstraten krijgt dus binnenkort twee gemengde internaten, zowel in het Spijker als in het Klein Seminarie. De tijd dat de jongens-internen van het Klein Seminarie (met een sigaret in de mond) de straat moesten oversteken als er meisjes aankwamen ligt ver achter ons, net zoals de tijd dat de meisjes van het Spijker in hun eenvormige strakke uniformen school liepen...(fh)


HOOGSTRATEN

Aperitiefconcert door het Piuskoor HOOGSTRATEN - Het Piuskoor heeft deelgenomen aan het vierjaarlijks provinciaal koortornooi, dat dit jaar plaatsvond in Ekeren. Het Hoogstraats koor haalde maar liefst grote onderscheiding in eerste afdeling! Dat wordt gevierd met een aperitiefconcert in de Begijnhofkerk. Op zondag 5 juni om 11:00 uur heten de koorzangers u welkom in deze stemmige kerk. Zij brengen voor u een afwisselend programma, dat aangenaam in het oor ligt: om te beginnen enkele liederen die de professionele jury in hoge mate konden bekoren, aangevuld met enkele gesmaakte nummers uit hun jubileumconcert. Maar zij hebben ook enkele verrassingen voor u in petto. Dirigente Kaat Vissenberg zal een stukje dwarsfluit ten gehore brengen. Kaat studeerde achtereenvolgens aan de Turnhoutse muziekacademie, het conservatorium van Antwerpen en het Lemmensinstituut in Leuven en behaalde verschillende eerste prijzen en het Hoger Diploma fluit. Ze volgde zelfs meestercursussen bij de Britse fluitisten William Bennett en Trevor Wye. De laatste jaren was zij onder meer te horen in producties van het Ballet van Vlaanderen, Studio 100 en Music Hall. Een unieke kans voor het Hoogstraatse publiek om kennis te maken met deze fluitiste! Aan de piano zit Olivier Thienpont, die sinds vorig jaar in Hoogstraten woont en de repetities begeleidt en die we op het jubileumconcert in oktober al uitgebreid aan het werk mochten zien en horen. Na het concert is er gelegenheid om na te praten bij een drankje.

Een dag Bourgondisch Hoogstraten HOOGSTRATEN - Hoogstraten was in de late middeleeuwen een plek waar geschiedenis geschreven werd. Op zaterdag 14 mei van 9.30 tot 17 uur gaat men op zoek naar sporen van Graaf Antoon De Lalaing en gravin Elisabeth van Culemborg en de restanten van het unieke erfgoed uit de gouden 16e eeuw dat zij nalieten‌. De deelnemers bezoeken het 16de-eeuwse stadhuis en krijgen een rondleiding in de Sint-Katharinakerk met haar unieke kunstvoorwerpen en glasramen. Voor de vrijwilligers is er een torenbeklimming voorzien. Bij mooi weer is het uitzicht op de streek vanop de toren subliem. Onze Bourgondische roots indachtig trekt men voldoende tijd uit voor een gezamenlijke lunch. Daarna bezoekt men het begijnhof en het Stedelijk museum. Tot slot brengt men een bezoek aan de Laermolen.

Praktisch Een dag Bourgondisch Hoogstraten georganiseerd door VTB-Kalmthout op zaterdag 14 mei van 9.30 tot 17 uur. Inschrijven door betaling van 30 euro per persoon op rekening BE06 6528 2267 0422 van VTB-Kalmthout. (fh)

Arthur de vierde

Praktisch Aperitiefconcert door het Piuskoor op zondag 5 mei in de Begijnhofkerk. Toegangskaarten kosten 10 euro de dag zelf; voorverkoop aan 8 euro in het kantoor van Toerisme Hoogstraten of bij de leden. Kinderen t/m 16 jaar gratis. (fh)

U kan levens redden HOOGSTRATEN - Overal in Vlaanderen zamelt het Rode Kruis continu bloed in. Voor zieke mensen, na verkeersongevallen of bij operaties is er vaak bloed nodig om levens te redden. Daarom is het belangrijk dat men altijd voldoende bloed in voorraad heeft. Op woensdag 4 mei kan je bloed komen geven in Hoogstraten. Rode Kruislokaal, Slommerhof 18 en dit van 17.30 tot 20.30 uur. Kom jij ook ? (fh)

HOOGSTRATEN - Hierbij een foto van het viergeslacht Hendrickx. En dat heeft alles te maken met de geboorte van Arthur op 25 maart 2010. De 35-jarige vader Hans Hendrickx is even gelukkig als grootvader RenĂŠ Hendrickx, geboren in 1961 en overgrootvader Corneel Hendrickx die 85 jaar is. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 39


HOOGSTRATEN

CLIL @ The Museum HOOGSTRATEN / TURNHOUT - CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en je kan het vergelijken met het TTO (Tweetalig Onderwijs) in Nederland of het Immersieonderwijs dat in Wallonië en verschillende Europese landen bestaat. Concreet betekent het dat leerlingen van de middelbare school een zaakvak (aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, STEM …) leren in een andere taal dan het Nederlands. Leerlingen hebben altijd de vrije keuze om de lessen in de CLIL-taal te volgen of in het Nederlands. In Vlaanderen is de taalkeuze beperkt tot het Engels, het Duits en het Frans en maximum 20 procent van het lessenrooster mag uit CLIL bestaan. Het Heilig Graf in Turnhout pionierde vier jaar geleden al door als eerste een ASO-richting STEM aan te bieden, een verzwaarde wetenschapsrichting van het eerste tot en met het zesde jaar. Dit schooljaar waren ze één van eersten in de provincie om te starten met CLIL. Leerlingen van het 1ste Latijn of STEM kunnen nu al geschiedenis in het Engels volgen, leerlingen van het 2de Grieks, Latijn of STEM kunnen desgewenst voor aardrijkskunde in het Engels kiezen en leerlingen van het 5de ASO, Marketing & ondernemen en Office management & communicatie. kunnen bij Esthetica kiezen voor Duits of Nederlands. De volgende jaren breidt het Heilig Graf haar CLIL-project uit naar het Frans, naar andere zaakvakken en leerjaren en dit zowel in ASO, BSO, KSO en TSO. Naast de eigenlijke lessen wilden de CLIL-leerkrachten ook enkele excursies in de CLIL-taal

aanbieden. Er werd onder meer contact opgenomen met Port of Antwerp, maar daar zag men deze uitdaging nog niet meteen zitten, ondanks het feit dat zij een 70-tal gidsen hebben èn een website in vijf talen … Maar dan was er het kleine, maar fijne Stedelijk Museum te Hoogstraten. Al jaar en dag volgt het Heilig Graf er de boeiende workshops rond de Prehistorie. Eind vorig schooljaar stuurde één van de CLIL-leerkrachten hen een e-mail i.v.m. een eventuele CLIL-versie en na amper een half uur volgde een positief antwoord. Eén van de gidsen van het museum, Ineke Brouwers, is verzot op geschiedenis en gidste voor haar pensioen al

wel eens in het Engels voor haar werkgever De Ster. In het overleg met het CLIL-team van het Heilig Graf werkte zij een Engelse versie van de bestaande rondleiding uit. Een huzarenstuk, want de vakterminologie i.v.m. de prehistorie is niet van de poes en daarenboven moet je het geheel ook nog eens vlot aan elkaar kunnen praten èn moeten er onverwachte leerlingenvragen beantwoord worden. Het Stedelijk Museum en in het bijzonder Ineke mogen bijzonder trots zijn op deze knappe prestatie. Zij tonen eens te meer dat zij als bescheiden museum echt wel kunnen meespelen met ‘de groten’ en dat verdient meer dan een pluim! (D. Horsten)

Fien De Roover zorgt voor viergeslacht HOOGSTRATEN - Vader Jan De Roover en zijn vrouw Sandy Boutmans zijn zeer blij met de geboorte op 11 februari 2016 van hun dochter Fien De Roover, die meteen zorgt voor een viergeslacht in haar familie. Op de foto v.l.n.r.: de 29-jarige mama Sandy Boutmans met Fien in de arm, overgrootmoeder Jeanne Vermeyen die 87 jaar is en de 52-jarige Bonnie Marie-Thérèse Denon beiden uit Stabroek. (fh)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

40 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Opvang voor 29 vrouwelijke gedetineerden HOOGSTRATEN – Het voormalige kasteel van Hoogstraten, nu het penitentiair schoolcentrum, is dringend aan restauratie toe, maar dat wist u al. Het zal bergen geld kosten en daarom zullen de werken in verschillende fases uitgevoerd worden en lang aanslepen.. Op dit moment worden er werken uitgevoerd om de strafinrichting klaar te maken voor de opvang van 29 vrouwelijke gedetineerden. Die worden gehuisvest in de vleugel links vooraan, zichtbaar vanop straat. Het gebouw wordt gebruiksklaar gemaakt en er wordt een afzonderlijke ruimte voorzien voor de ‘wandeling of recreatie’ voor de vrouwen. De werken zouden in de loop van september klaar moeten zijn. In een volgende fase wordt de duiventoren aangepakt. De grootste en aanvankelijk niet voorziene werken moeten uitgevoerd worden aan het gedeelte binnen de waterpartij. Het kasteel zakt langzaam weg, daarom wil men gans de binnenbouw op palen van 16 meter diep ondersteunen. (fh)

Culinaire fietsroute REGIO – Met fietsen, eten en genieten combineer je de drie grootste troeven van Het Land van Mark & Merkske. U geniet van een viergangenmenu, een aperitief, een voorgerecht, een hoofdgerecht (vlees, vis of vegetarisch) en een dessert en dat telkens in een andere zaak die je passeert op de fietsroute aangegeven door fietsknooppunten dwars door de streek. - Aperitief : Oud Hoogstraeten, Hoogstraten - Voorgerecht: Eetcafé De Lantaern, Baarle Hertog - Hoofdgerecht: Taverne - Brasserie 't Hofeind, Merksplas - Nagerecht : De Bouwhoeve, Hoogstraten Praktisch Culinaire fietsroute op een donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag tot 2 oktober tussen 10 en 12 uur. Kostprijs 37,50 euro per volwassene. Reserveren bij Toerisme Hoogstraten (03 340 19 55) en je betaalt 37,50 euro per volwassene en je hebt voor het voor- en hoofdgerecht de keuze uit een vlees-, vis of vegetarisch gerecht. (fh)

Urban Run in het Seminarie De gebouwen van het Klein Seminarie in Hoogstraten zijn aanzienlijk. Klaslokalen, internaat, zwembad, atletiekveld, speelplaatsen. Er zijn er maar weinigen die overal geweest zijn. Bij de Urban Run kom je op alle plaatsen. Maar je moet wel trappen lopen. In Antwerpen zijn ze al aan de vierde editie van de Urban Trail run. Er wordt daar gelopen langs verschillende trekpleisters van de stad. Dit zal de initiatiefnemers van het Seminarie wel hebben geïnspireerd. De Seminarie Run is 3 kilometer

lang en er kan worden gekozen voor 1, 2 of 3 ronden. In 1 ronde zitten 700 trappen. Ben je goed in trappenlopen, dan kan je jezelf inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.internaatkleinseminarie.be/urban-run28-mei-2016/ Praktisch Urban Run in het Klein Seminarie op zaterdag 28 mei 2016. Vrije start tussen 14 uur 17 uur – Deelname 3 euro per persoon. (RB)

Fietsen op dinsdag HOOGSTRATEN - Tijdens de lente- en zomermaanden fietsen de sportieve KVLV dames op dinsdagavond. Men vertrekt klokslag 19.00 uur aan zaal Pax en fietst zo'n kleine 20 à 30 km in de omgeving van Hoogstraten. Halfweg is er een rust- en drankpauze voorzien (fietsen gratis, drankje betalend). Iedereen is welkom en het tempo is voor iedereen haalbaar. (fh)

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - WWW.VANDERSLUIS.BE DeHM2016-2.indd 1

09-03-2016 21:23:25

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 41


HOOGSTRATEN

VITO scoort op Worldskills HOOGSTRATEN - Worldskills is een wedstrijd ter bevordering van manuele, technische en technologische beroepen. Op Belgisch niveau gingen de Hoogstraatse leerlingen van VITO met de hoofdprijzen aan de haal. Op VITO weten ze dat ze vakmensen in huis hebben, maar het is toch fijn, wanneer dat door externe experts bevestigd wordt. Leraars Jan Van Dael (bouw) en Marc Veltmans (hout) waren apetrots op hun leerlingen. Robbe Meyvis van VITO Hoogstraten laureaat Na de voorselectie, waarvoor zich 23 deelnemers hadden ingeschreven, wist Robbe Meyvis zich als enige Nederlandstalige deelnemer te plaatsen bij de laatste 6 finalisten. Tijdens de 2 finaledagen moest Robbe een meubel vervaardigen volgens een tekening. Hij leverde een prachtprestatie af met als resultaat een gouden medaille.

nen een zilveren medaille en de bronzen medaille was voor Rik Jacobs en Levi Van Den Kieboom. Terwijl dit beroepenkampioenschap overwegend Waalse getint was, werden zowel de gouden als de zilveren en de bronzen medaille mee naar Hoogstraten gebracht. De samenwerking met Knauf als leverancier van Bouwmaterialen, Skills als wedstrijdorganisator en VITO Hoogstraten als school, zorgen ervoor dat jongeren in de bouwsector unieke kansen aangeboden krijgen ter voorbereiding op een job in deze sector. De leerlingen uit het Beroepsonderwijs hebben met deze prestaties opnieuw laten zien dat ze beschikken over heel wat skills en vaardigheden om het ver te schoppen op de arbeidsmarkt.

Robbe Meyvis (THT 6 - technisch hout) wint goud op WorldSkills Belgium in categorie meubel maken.

Ook vijf leerlingen van de afdeling bouw in de prijzen Eind januari 2016 namen 10 leerlingen en een oud-leerling van VITO op uitnodiging van KNAUF België deel aan de preselecties van deze wedstrijd, waaraan jongeren van heel België deelnamen. Er was zowel een ploegencompetitie (KNAUF Junior Trophy) als een individuele wedstrijd (Skills). De jongeren moesten binnen een vooropgestelde tijd een werkstuk plaatsen met metal-stud profielen en gipskartonplaten en het afwerken met gipspleister. Ook het aanbrengen van sierpleisters was een onderdeel van de proef.

Vijf leerlingen van VITO Hoogstraten hebben in het Skills Beroepenkampioenschap/Knauf Junior Trophy de gouden, zilveren en de bronzen medaille behaald in de competitie stukadoren/bepleisteren.

Davy Verstraelen: Brazilië, een unieke ervaring

Na de preselecties kregen de acht finalistenteams, waaronder vijf teams van VITO, een extra opleiding van KNAUF België ter voorbereiding op de uiteindelijke finale van 14 en 15 maart in Bruxelles Formation te Vilvoorde. Tijdens de wedstrijd werd vooral de vakbekwaamheid van de jongeren op de proef gesteld en dit onder extra tijdsdruk. Op bepaalde tijdstippen moesten verschillende onderdelen worden afgewerkt en door een vakjury beoordeeld zijn, vooraleer een volgende fase in de afwerking van de oefening mocht aangevat worden.

Davy Verstraelen kaapte vorig jaar de hoofdprijs weg en koos ervoor om opnieuw deel te nemen, met succes. Vorig jaar mocht Davy (BRB7 ’15) ons land zelfs vertegenwoordigen op de Worldskills-finale in Brazilië, voor hem een fantastische ervaring. Hij was danig onder de indruk van de organisatie en het hele Skills-gebeuren. ‘Alles was perfect geregeld: hotel, eten, vervoer, enz. en dat voor zo veel mensen. De openingsceremonie was indrukwekkend, die zal ik niet snel vergeten. Skills zorgde ook voor een kennismaking met het land zelf, en dat was best heftig. Brazilië is toch een ontwikkelingsland. We bezochten verschillende scholen en die hadden veel minder materiaal dan wij. De mensen waren wel heel vriendelijk, alle meisjes wilden vrienden worden.’

De prijsuitreikingsceremonie ging niet door wegens de terreurdreiging, maar in de individuele competitie bepleisteren/stukadoren won Roel Dries de zilveren medaille en Davy Verstraelen een bronzen medaille. Bij de ploegencompetitie was er een gouden medaille voor Davy Verstraelen en zijn ploeggenoot Gilles uit Dinant. Roel Dries en Joery Goffin won-

Op het kampioenschap zelf nam Davy het op tegen de beste stukadoors ter wereld en hij eindigde op een fantastische dertiende plaats. ‘Ik was de enige die voor de eerste keer meedeed. De anderen waren ook allemaal ouder en velen werkten al een tijd als stukadoor. Het was een unieke ervaring en ik raad iedereen aan om zich in te schrijven.’ (RB)

42 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

BRILJANT IN HOOGSTRATEN Fons Livens en Thérèse Masereel Op 27 maart waren Fons en Thérèse 65 jaar getrouwd. Fons was directeur van VITO van 1977 tot 1992 en samen wonen ze nog steeds in de Moerstraat in Hoogstraten. Fons was eerder ‘man in de maand’ en ook toen ze hun gouden en diamanten bruiloft konden vieren, mocht hun levensverhaal in De Hoogstraatse maand. Thérèse wordt op 30 april 90 jaar. Wanneer het enigszins kan, zet Thérèse de tuin proper en verzorgt ze de bloemen. Haar tuin is haar nog steeds dierbaar. Ook lezen doet ze graag. Fons is intussen 89 en het ouder worden brengt uiteraard zijn beperkingen mee. De vele activiteiten van weleer moeten rustiger worden aangepakt of verdwijnen uit noodzaak. Samen kunnen ze nog wel gaan winkelen. Met de auto naar het centrum in Hoogstraten of naar een niet te ver afgelegen winkel lukt nog net, maar verder van huis is te riskant. Zo zat Fons jaren in het bestuur van het Davidsfonds, maar vergaderingen bijwonen ’s avonds is te gevaarlijk wegens de verplaatsingen achteraf. Een keer per maand komt hij bijeen met een groepje van ‘Adem-Tocht’, een christelijke spiritualiteitsvereniging. Kees van den Ouweland, Ben Schragen, Lien Cooremans, Jef Verlooy en Louis Koyen praten dan over de inhoud van het tijdschrift en natuurlijk ook andere boeiende zaken. Fons wilde altijd met de tijd meegaan en had al langgeleden de computer ontdekt. Omdat hij zich niet meer naar de Hebreeuwse les kan begeven, blijft hij zich nu bijscholen via een pc-cursus. Werken met een smartphone of een iPad is net een brug te ver. Samen hopen ze nog lang gezond te blijven zodat ze in de Moerstraat kunnen blijven wonen en dat wensen we hun van harte. Proficiat. (Rb)

Achter het briljanten paar zien we van links naar rechts: Dirk, Bernadette, Luc, Leen, Chris, Anton, Christa en Jan

U vraagt wij draaien HOOGSTRATEN – Al jaren staat de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid van de Vrijheid, en dan vooral de oversteekplaatsen, op de agenda van de Dorpsraad. Dit jaar was dat niet anders en werd het een van de aanwezigen teveel: “Wij zijn de beloftes beu”, zei de man, “We eisen boter bij de vis”. En zie, begin april was het zo ver. Arbeiders van de Technische dienst begonnen te werken aan de oversteekplaats bij de Sint-Katharinakerk. Eenmaal afgewerkt verhuisde de ploeg naar het zebrapad bij de Tinnenpotstraat. “Vooral de boordstenen worden aangepakt”, zegt schepen Michel Jansen, “Die moeten toegankelijker worden voor mensen met bijvoorbeeld een rolstoel. Misschien volgen er later nog andere oversteekplaatsen, maar daarover onderhandelen we nog met de diensten van o.a. monumentenzorg”. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 43


HOOGSTRATEN

Maak kennis met NEOS

Woensdag 11 en 25 mei PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 u Maandag 09 mei FIETSTOCHT Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur richting Zundert. Afstand 37km Maandag 30 mei FIETSTOCHT Vertrek aan het lokaal om 8.30 uur. Afstand 52 km.

Een foto van het bestuur van NEOS. Zie je bekende gezichten? Zij zullen je enthousiast ontvangen. HOOGSTRATEN – “Tot onze verrassing merken wij dat Neos bij vele Hoogstratenaren nog niet gekend is” zegt Els Dereymaeker, “en daar willen we iets aan doen”. Neos Hoogstraten is een vereniging van en voor actieve senioren uit Hoogstraten en omgeving. Iedereen die zijn vrije tijd graag op een leuke en zinvolle manier wil doorbrengen, is bij Neos Hoogstraten aan het juiste adres. Maandelijks organiseert Neos meerdere activiteiten voor zijn leden: uitstappen, voordrachten, reizen, het bezoeken van tentoonstellingen of een concert, ... het komt allemaal aan bod. Dit alles op het ritme van de actieve senior en in een gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer. Voelt u het al kriebelen? Ontdek dan op onze website wat NEOS Hoogstraten u te bieden heeft! www.neosvzw.be/hoogstraten

Renaissance in IKO HOOGSTRATEN - Alweer een tentoonstelling in IKO n.a.v. hun 50 jarig bestaan. Deze keer brachten cursisten en oud-cursisten van het schilderatelier een hommage aan de stichters en de allereerste leerkrachten van de academie. Ze gaven op hun eigen wijze een hedendaags antwoord op de werken van Jos Adams , Paul Verbeeck , Raf Huet , Paul De Buck , Louis Fransen en Jos Martens. Luc Dockx gaf bij deze gelegenheid graag nog eens het woord aan zijn voorganger Jef Martens die het allemaal vanaf het prille begin heeft meegemaakt. Zeer de moeite !

Praktisch:

Nog tot 11 mei te bezichtigen in atelier IKO en atelier Groenewoud en de etalage op de Vrijheid 163. Openingsuren (ma-di-woe en zat: zie ook op de IKO-website: www.iko-dekunstacademie.be (CH)

44 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Als u graag aan een van onze activiteiten deelneemt, neem dan contact op met het bestuur van NEOS Hoogstraten. NEOS Hoogstraten richt zich naar alle senioren uit Hoogstraten en omgeving die actief, dynamisch en vol verwachtingen de toekomst tegemoet zien. Onze club telt momenteel 228 leden en is een afdeling van NEOS vzw, één van de grootste seniorenverenigingen in Vlaanderen. De leden van Neos zijn moeilijk onder één noemer te vatten. Niet zozeer het beroepsverleden speelt een rol, maar wel gemeenschappelijke interesses, een brede belangstelling, een open geest en een positieve ingesteldheid om samen met leeftijdsgenoten een leuke tijd te beleven. Een formule die werkt, want NEOS is een van de weinige ouderverenigingen die er jaar op jaar op vooruitgaat. (fh)

Donderdag 19 mei LEDENVERGADERING : Hof ter Smissen om 14.00 uur. Lezing door Christine Van Broeckhoven over alzheimer en andere ziekten die leiden tot dementie. Dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 mei KAARTEN / BILJARTEN / RUMMIKUB/ SCHAKEN van 13.30 tot 17.30 in het lokaal Woensdag 4, 11, 18 en 25 mei ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in De Wildert Woensdagen 04- 11- 18 en 25 mei AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert Donderdagen 12- 19 en 26 mei NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30 uur. Bijeenkomst in Castelré Zin om er bij te horen ? Contact opnemen met: Elza.dereymaeker@gmail.com www. neosvzw.be/hoogstraten


HOOGSTRATEN

Heilig Bloed 2016

Heilig Bloed op woensdag

Laura Tesoro HOOGSTRATEN – Op woensdag 25 mei wordt de Vrijheid na de stratenloop één en al rock ‘roll tot diep in de nacht. Op en langs de Vrijheid staan maar liefst vier podia.

Café Bizar en Kokomo City

Programma Zaterdag 21 mei OPENINGSAVOND met om 19 uur een eucharistieviering. Het PIUSKOOR zingt de Missa Modalis van Jos Bruurs. Aansluitend op de viering is er een receptie in parochiezaal Pax.

Zondag 22 mei EERSTE PROCESSIEZONDAG 08.30 uur een eucharistieviering 10 uur de plechtige hoogmis met zang door de SCOLA GREGORIANA 11.15 uur: Processie richting noord Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk

trekken aan één zeel. Ze gaan voor één podium en willen er een festivalsfeer creëren. De editie van dit jaar is dus testcase met de bedoeling om ook de volgende jaren samen te werken. Op het podium een aantal dj’s en een optreden van Thunderbuds.

Café Tooghuis begint de avond met de in Hoogstraten wereldberoemde Nonkel Ney’s Rhythm & Blues Band. Daarna nemen Steve Herrijgers and Friends het roer over. Een band ijzersterke muzikanten die je al bij Clouseau, Tom Dice, Dana Winner en The Voice aan het werk zag. Tooghuis rond af met de sensatie van het moment: Barking Bruce.

Steve Herrijgers Voor de strafste coverband van de Lage Landen kan dat geen probleem zijn.

De Jachthoorn, Gulden Coppe, en Le Cirq. plaatsen een overkapping over de Vrijheid. Zij starten met PSI (met onder meer Jef Broes en Guy Roelands van Barking Bruce, red.). Daarna is er een optreden van Laura Tesoro en Brussels by Night, een project van Hans Van Den Broeck van De Jachthoorn.

Eethuis de Gelmel is nieuw en pakt al meteen uit met een optreden van Stiletto, een prachtzangeres en een legertje topmuzikanten. Stiletto heeft een gevarieerd repertoire van pop- en rockcovers waarmee ze wekelijks in Vlaanderen of Nederland optreden.

Woensdag 25 mei STRATENLOOP en avondmarkt met optredens vanaf 17 uur.

Donderdag 26 mei SACRAMENTSDAG 10 uur: Plechtige eucharistieviering voorgegaan door Z.E.P. Bruno Aerts, vicaris-generaal van ons bisdom, met zang door het OKRA-koor 11.15 uur: Processie in de kerk 12 uur: Gezellig samenzijn in de Pax, voor wie zich vooraf inschrijft

Zondag 29 mei TWEEDE PROCESSIEZONDAG 08.30 uur: Eucharistieviering 10 uur: Plechtige hoogmis met zang door de SCOLA GREGORIANA 11.15 uur: Processie richting zuid (langs de torens van het WZC Stede Akkers) Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk

Stilletto DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 45


HOOGSTRATEN

Het Heilig-Bloedconcert 2016

De Boxtelse Cantorij en organist Guy Steed In 2014 leerde Johan Ooms de Boxtelse Canterij kennen tijdens de Bloedmirakelse Avond in de kerk van Boxtel. Bij die gelegenheid zongen ze liederen die hoorden bij de gemeenschappelijke geschiedenis van Heilig Bloed. Met de koorleider werd afgesproken om ooit een concert in Hoogstraten te organiseren. Het is gelukt, ondanks het drukke programma van koor en koorleider. De Boxtelse Cantorij De Boxtelse Cantorij is een kamerkoor dat in 1969 werd opgericht door de huidige dirigent Wil Barten. De Cantorij ging zich specialiseren in vooral polyfone koormuziek uit de Renaissance en Anglicaanse kerkmuziek uit heden en verleden.

Een afscheid Johan Ooms maakte bijna twintig jaar deel uit van de Heilig-Bloedstichting. Op het palmares van deze groep staat, naast organisatie van de jaarlijkse processie, ook de viering van 350 jaar Heilig Bloed in 2002, de nagenoeg volledige restauratie en de vernieuwing van de processie via het Europees Leaderprogramma, de promotie van de processie tot Vlaams Immaterieel Erfgoed en de opname in de kandidatenlijst voor Unesco-erfgoed in 2008. “Het was voor mij een eer en een groot genoegen om met hen samen te werken.

De Cantorij wordt vaak gevraagd om Evensongs te verzorgen en heeft reeds 13 keer het kathedrale koor van Canterbury (Engeland) vervangen om er Evensongs te verzorgen, dat zijn vooral gezongen kerkdiensten die in de late middag of avond wordt gehouden.

Eind 2015 nam Johan afscheid van de HeiligBloedstichting, die aangevuld werd met jonge, begeesterde mensen. Het Heilig-Bloedconcert is voor Johan een afscheid en de nieuwe ploeg een feestelijke start.

De Boxtelse Cantorij staat onder leiding van Wil Barten, die schoolmuziek en koordirectie studeerde aan het Brabants Conservatorium. Hij geeft les in het Voortgezet Onderwijs en arrangeert en componeert voornamelijk koormuziek. Sinds 1989 is hij Deputy Lay Clerk (vervangend counter-tenor) van het Canterbury Cathedral Choir.

Gastorganist Guy Steed

Het programma

Het koor zal in een aantal werken begeleid worden door de jonge, getalenteerde Engelse organist Guy Steed. Guy was chorister (jongenssopraan) in het kathedrale koor van Canterbury en is nu organ scholar in Lady Margaret Hall in Oxford. Hij heeft de Cantorij reeds twee maal in Canterbury begeleid.

Op het programma staan werken uit de liturgie van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en koormuziek. Al deze werken hebben een duidelijk verband met de Heilig-Bloeddoeken van Boxtel - Hoogstraten. Speciaal voor deze gelegenheid wordt de litanie van de heilige Katharina gezongen op een tekst van 1929 van deken Jozef

Lauwerijs, in een Latijnse versie getoonzet door de dirigent Wil Barten.

Praktisch De Boxtelse Cantorij en organist Guy Steed op zondag 8 mei om 16.00 uur in de Sint-Katharinakerk. Inkom 10 euro. Bij Toerisme Hoogstraten en in de kerk zelf. (fh)

Met Markant naar Antwerpen HOOGSTRATEN - Op maandag 9 mei spoort Markant voor een ganse dag naar Antwerpen. En, de ganse uitstap draait rond “de haven”. In de voormiddag bezoeken we het Van Mieghemmuseum. Eugène Van Mieghem (18751930) werd geboren, leefde en werkte in de oude haven. In zijn sociale belangstelling werd hij als kunstenaar bijzonder geboeid door het typische havenvolk: de buildragers, de zakkenmaaksters, emigranten, schippers en zwervers. Als geen ander heeft hij het leven van de gewone mens, levend en werkend in een wereldhaven getekend en geschilderd.

46 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

's Middags gebruikt men de lunch in ‘La Pipe d’Anvers’, een typisch havenrestaurant. Na de middag volgt een rondleiding in de haven met een bus van Antwerp Port Tours (starter van het jaar in 2015). Ten noorden van de binnenstad draait immers de haven dag en nacht op volle toeren om Europa en de rest van de wereld te voorzien van alles wat ons dagelijks leven vult. In een uniek landschap dat 10 maal groter is dan het centrum werken 120.000 mensen. Onze bus passeert vlak naast en tussen de containers en schepen, dit alles onder begeleiding van een multimediale gids.

Programma: 08.15 uur (stipt) vertrek aan de Pax (carpooling naar trein Brecht) 09.05 uur trein van Brecht naar Antwerpen 10.00 uur Bezoek aan het Van Mieghemmuseum 12.00 uur wandeling naar La Pipe d’Anvers 14.30 uur rondrit door de haven Deelname kost 65 euro. Inschrijven voor maandag 2 mei bij Greet Michoel per SMS 0475450200 of per mail greetmichoel@skynet.be (fh)


HOOGSTRATEN

Gigantisch EK-dorp in Hoogstraten !!! HOOGSTRATEN - Iedere Hoogstratenaar is inmiddels op de hoogte van de hoge FIFA wereldranking van onze Rode Duivels. De wedstrijden in Frankrijk live kijken en daar van de sfeer te genieten is helaas niet voor iedereen een optie. Daarom hebben wij, in samenwerking met de stad Hoogstraten en enkele verenigingen, het idee bedacht om in het hartje van Hoogstraten een groots EK-dorp te bouwen. In 2014 werden de matchen van de Rode Duivels reeds uitgezonden op het pleintje van De Rijkswacht, maar wegens groot succes was deze locatie te klein. Daarom is iedereen, zowel jong als oud, dit jaar welkom op het Sint Gravin Elisabethplein (naast de Post). Wij zullen zorgen voor een onvergetelijk evement! Zet volgende data alvast GROOT in je agenda: • maandag 13 juni (Rode Duivels – Italië) -> wedstrijd 21.00u, aanvang 19.00u • zaterdag 18 juni (Rode Duivels – Ierland) -> wedstrijd 15.00u, aanvang 13.00u • woensdag 22 juni (Zweden – Rode Duivels) -> wedstrijd 21.00u, aanvang 19.00u Zoals jullie kunnen merken, is het EK-dorp reeds twee uur op voorhand geopend. Tijdens de uren voor de aftrap zal onze dj jullie reeds in de stemming brengen. Drank en snacks zijn verkrijgbaar tegen democratische prijzen. Dit jaar hebben wij extra geïnvesteerd in een kwaliteitsvol LEDscherm om de wedstrijd uit te zenden.

Een schets van de inrichting van het feestterrein Tijdens de zaterdagwedstrijd zorgen wij voor een extra speciale editie. Niet alleen komen er tal van bekende dj’s , de allerkleinste supporters kunnen zich amuseren op een leuk springkasteel. Wegens groot verwacht succes, raden wij iedereen aan om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Er wordt namelijk een grote fietsenparking

voorzien op de parking tegenover het verzekeringskantoor Versmissen. Bij slecht weer zal er een extra grote tent voorzien worden, zodat iedereen in de beste omstandigheden de wedstrijd kan volgen. Extra: Indien onze Rode Duivels zich kwalificeren, zal er een gratis vat worden getapt. (fh)

Guy Swinnen in Oud-Hoogstraeten HOOGSTRATEN – Naar aanleiding van het éénjarig bestaan treedt op donderdag 5 mei om 20.30 uur Guy Swinnen samen met Bart Buls op in Oud-Hoogstraeten. Met The Scabs stond Guy Swinnen afgelopen

jaren op de grootste festivalpodia. Hoog tijd dus voor wat luwte, vond hij, bijvoorbeeld in het intieme en gezellige Oud-Hoogstraeten, waar Guy alleen met zijn gitaar en mondharmonica, zijn grote hits, vergeten pareltjes en enkele wel-

gekozen covers voor u zal spelen. Guy Swinnen brengt ouwe gabber Bart Buls mee, een vakman pur sang die met de grootsten te lande hier speelde én ook lang haar heeft…. De inkom is ook nu gratis. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 47


HOOGSTRATEN

Kunst voor een zeer goed doel

De mondiale raad nodigt u uit HOOGSTRATEN - De mondiale raad nodigt jullie graag uit om op dinsdag 17 mei om 20 uur in de zaal De Welgezind te komen luisteren naar het verhaal van de Benin-reizigers en jullie vragen stellen en bemerkingen te geven. Ons bezoek ging niet onopgemerkt voorbij. We starten de avond met een filmpje van het interview met schepen Jef Vissers en burgemeester Antoine Affokpofi op de nationale TV-zenders in Benin. Jan schetst hoe de automatisering van de dienst bevolking verliep en welke uitdagingen er nog liggen. Hilt gaat in op de geboorte- en bevolkingsregistratie en hoe de keuze voor een voornaam weegt op de hele procedure. Bart, Bart en Jo vertellen over de vele uitdagingen voor de landbouw en het technisch onderwijs.

HOOGSTRATEN – Op zondag 20 maart eindigde de tentoonstelling met keramische werken van Els Jacobs in het Stedelijk museum. Getroffen door het probleem van de oorlogsvluchtelingen, die in gammele bootjes een oversteek naar Europa wagen, een aantal beeldjes die de bezoeker mocht meenemen op voorwaarde dat

hij of zij een bedrag overmaakte aan Amnesty International. Welgeteld 99 bezoekers namen een beeldje mee. Tot vandaag schreven die bezoekers samen al 6.432,00 euro over op de rekening van Amnesty International en nog niet alle stortingen zijn binnen. Els Jacobs mag fier zijn. (fh)

Ingrid geeft een stand van zake van de composttoiletten, de schooltuinen en het project van Unicef rond sanitatie. We ronden af met de zonnekiosken. Bij elk thema tonen we foto’s van Jef Huet. (hr/fh)

Op 28 maart werd Corneel geboren en precies met deze verjaardag maken de acht meisjes en de zeven jongens de 1.000 jaar volledig. Alleen Irma verhuisde naar Hemiksem en de rest van de Biekes bleef in groot-Hoogstraten. De uitbreiding van de familie blijft duren. Peer en Toke hadden 43 kleinkinderen, en die zorgden nog eens voor 81 achterkleinkinderen. Blijkbaar komt er nog jong volk bij. De vijftien kinderen

van Peer en Toke komen één maal per jaar bijeen voor een bespreking. In de eerste plaats voor het regelen van het nieuwjaarsfeest waar de hele familie met ruim 180 mensen samenkomt in de parochiezaal van Minderhout. Om het “1.000 jaar” te vieren lieten de broers en zusters zich verwennen in een brasserie in Hoogstraten voor een feestelijk diner met alles erop en eraan. (FS)

Samen 1.000 jaar oud Op 28 maart 2016 vond er een uniek verjaardagsfeest plaats in Hoogstraten. Het is uitzonderlijk dat 15 broers en zussen samen 1.000 jaar worden. De familie De Bie, het gezin van Peer De Bie en Toke van Dun, toen woonachtig op Hal in Minderhout, nu in de Goorkensdreef, hadden daar toen een gemengd bedrijf uit van melkvee en tuinbouw. Hun huwelijk werd op twintig jaar tijd gezegend met vijftien kinderen.

Vijftien Biekes op een rij, samen goed voor 1.000 levensjaren. 48 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Eerste Communie

MEERSEL-DREEF – Op paasmaandag, 28 maart, deden negen jongens en meisjes, hun eerste communie. Het is een feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie, en is één van de initiatiesacramenten. Jurre, Nelleke, Amber, Yari, Wessel, Julie, Roos, Siem en Tijn waren de communicanten van dit jaar. (JJ)

Paarden- en hondenwijding

MEERSEL-DREEF : Op paasmaandag 28 maart was er weer de jaarlijkse paarden- en hondenwijding bij de St Luciakapel op Meersel. Vele paarden- en hondenliefhebbers konden hun geliefkoosd dier laten wijden door Pater Luk voor een gezegend jaar. En daarna kon de innerlijke mens ook nog eens gratis gezegend worden met een worstenbrood en een drankje. (JJ)

Nieuwe cabines aan de stuwen

Dauwtrappen met de fanfare

MEERSEL-DREEF – Fanfare Voor Eer en Deugd gaat weer dauwtrappen. Dit jaar zal het doorgaan op Hemelvaartsdag, ofwel donderdag 5 mei. Er wordt gestart bij de Paterskerk, waarschijnlijk vanaf 6.00 in de ochtend. Iedereen kan zich opgeven op tel.nr. 00.31.161 778 645 bij Liesbeth Van Riel of via email hcm. riel@planet.nl . Na de opgave wordt u de volledige informatie toegezonden. (JJ)

Riolering voor Strijbeek en Markweg MEERSEL-DREEF – De gemeenteraadszitting van 21 maart heeft het ontwerp voor het uitvoeren van rioleringswerken voor Strijbeek en Markweg eindelijk goedgekeurd. Vroeger was er op de openbare vergadering van 4 februari 2014 meegedeeld dat dit gekoppeld was aan rioleringswerken van Heieinde-Meersel, maar blijkbaar is dit nu weer losgekoppeld. Er is hiervoor 446.000 euro gebudgetteerd, waarvan de Vlaamse Milieumaatschappij het grootste aandeel zal betalen, en de rest door PIDPA. Later wordt de riolering eigendom van de stad Hoogstraten. Zodra de werken uitgevoerd zijn, zullen de bermen tussen beide fietspaden en de rijweg van Strijbeek opnieuw aangeplant worden met bomen, zoals dat bij de openbare vergadering van de dorpsraad door het College is toegelicht geweest. Misschien kunnen de luchtleidingen in de Markweg tezelfdertijd mee ondergronds worden gebracht. (JJ)

De kortste weg naar Meer

MEERSEL-DREEF – De oude ijzeren bedieningscabines aan de stuwen in de Markweg, Klein Eyssel en Eindsestraat-Zandbergstraat zijn aan vervanging en modernisering toe. Nieuwe en grotere cabines in vaalbruine kleur komen er thans in de plaats. Op Klein Eyssel werd ook al een nieuwe en veiligere fietsbrug geplaatst, dit zou ook mogen gebeuren aan de stuw achter de Mosten, waar nog een smalle fietsdoorgang ligt. (JJ)

MEERSEL-DREEF – Nu met de omleiding op de Bredaseweg in Minderhout, is het wel eens interessant om te weten wat nu de kortste weg van Meersel-Dreef naar Meer is, om zo in Hoogstraten te geraken. U heeft de keuze tussen verschillende routes. De afstand werd gerekend vanaf school ’t Dreefke tot aan de oude melkerij in Meerdorp. De kortste weg is via Klein Eyssel, Groot Eyssel en Meerleseweg, met een afstand van 6,28 km. Iets langer is de weg via Meersel, De Mosten en Hoogeind, met een afstand van 6,41 km. Beide routes hebben slechts gedeeltelijk een fietspad.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 49


MINDERHOUT

Kracht en behendigheid Zware machines eisen behendigheid toch zeker als elke centimeter telt. Het nieuwe seizoen van trekker – trek kent een aanvang vanaf de maand mei. Trekker-trek Een van de trouwe aanwezigen op dergelijke wedstrijden is het gezin Sprangers uit Hoogstraten. Reeds vroeger ging Bart met verschillende vrienden kijken naar de trekker-trek wedstrijden. Meedoen zat er toen (nog) niet in. Toen hij het loonbedrijf, opgebouwd door vader Marcel Sprangers, overnam, ontbrak hem de tijd om mee te doen. Toch bleef zijn belangstelling bij de trekker-trek. Wanneer het mogelijk was ging hij, nu samen met vrouw Bianca en zonen Bert en Tim naar dergelijk evenementen kijken. Op deze manier werden zijn beide zonen ook door de microbe “besmet”.

klassen gereden wordt moet de tractor op een weegbrug. Voor gelijke kansen moet de tractor in deze reeks precies 6 ton wegen. Daar wordt 100 kg bijgeteld voor de chauffeur. Eventueel wordt de tractor verzwaard met gewichten om precies op die 6.100 kg te komen. Ook de hoogte van de trekhaak wordt nagemeten deze moet precies op 50 cm hoogte gemonteerd zijn. De banden en de spanning; het moet allemaal optimaal in orde zijn, om tot een topresultaat te kunnen komen. Dit alles heeft tot doel om de sleepwagen zo ver mogelijk te kunnen trekken. Hiermee komt de kracht van de tractor maar zeker ook de behendigheid van de chauffeur duidelijk naar voor. Soms kan men de sleepwagen de voorziene 100 meter afstand vooruit trekken. Dan praat men van een full-pull. Als meerdere deelnemers in de zelfde gewichtsklasse dit lukt dan verzwaart men de sleepwagen en moeten de gelijken een finale rijden. Meerdere malen is er een verschil van slechts enkele centimeters voldoende om de overwinnaar te kennen.

Gezelligheid troef Bianca, de vrouw van Bart, is praktisch altijd aanwezig op de wedstrijden. Zeker niet om achter het

stuur te zitten maar wel voor de gezelligheid en de sfeer. Een dag ontspanning in buitenlucht moet zeker eens kunnen. Het zijn dikwijls dezelfde mensen die je daar ziet en er is, sinds vroeger al, een vriendenkring ontstaan. Bovendien moet er toch iemand foto’s nemen en filmen.. Bovendien komen er steeds mensen kijken naar wedstrijden die dicht bij huis plaatsvinden.

Eindtotaal In dit klassement van 6.100 kg moet er dit jaar 19 maal deelgenomen worden. De familie Sprangers hoopt zo hoog mogelijk te eindigen in het eindtotaal maar dan is het weer herfst voordat we dat weten. De toekomst voor Bart is verzekerd. Zoon Bert is al heel behendig met dergelijk gevaarte. Tim heeft de tegenslag dat hij nog geen 16 jaar is en daardoor (nog) niet mag deelnemen aan wedstrijden.

Wedstrijd agenda 1 mei Achtmaal, 8 mei Zundert 11 juni Minderhout 3 juli Rijsbergen, 10 juli Poppe

Het gezin Sprangers-Goetschalckx, Bianca, Bart, Tim en Bert. Na geruime tijd het loonbedrijf verder te hebben uitgebouwd en het feit dat zijn zonen wat groter werden deed Bart besluiten om zelf, speciaal voor de trekker-trek, een traktor aan te kopen. Na heel wat sleutelwerk, wat een ganse winter in beslag nam, is deze volledig technisch in orde gekomen. Het oog wil ook wel wat en de traktor van ruim 30 jaar werd nog van een frisse kleur voorzien. Verleden jaar was alles klaar om te kunnen deelnemen aan wedstrijden.

Deelname In 2015 werd er “vrij” deelgenomen. Er vinden op verschillende plaatsen trekker-trek wedstrijden plaats. Als vrije deelnemer nam Bart in 2015 deel waar en wanneer hij dat wilde. Van de 20 deelnames reed hij steeds in de top drie en kon hij 15 maal de zege behalen.

Net géén full-pull met zoon Bert aan het stuur

In 2016 gaat de familie Sprangers voor een klassement maar dit besluit houdt verplichtingen in. Op zondagmorgen moet men tijdig vertrekken. De tractor wordt op de vrachtwagen geladen en naar de plaats van de wedstrijd gereden; het afladen is zo klaar en dan moet er bij de inrichters ingeschreven worden. Aangezien er in gewichts-

Als 16-jarige kan je opgaan voor een tractor rijbewijs. Dit rijbewijs is een vereiste om deel te mogen nemen aan trekker-trek wedstrijden. Om dit rijbewijs te kunnen bekomen moet je 16 jaar zijn, theorielessen volgen en uiteraard slagen in de examens, die je o.a. in Deurne kan afleggen. In deze opleiding wordt ruim tijd genomen om een machine veilig aan de trekker aan- of af te haken. Aangezien dit een vorm van zwaar vervoer is moet de kandidaat hiervoor alle verkeersregels en specifieke –regels en verkeersborden kennen. (FS)

50 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Rijbewijs


MINDERHOUT

Wedstrijd ploegen met paard MINDERHOUT - Wanneer er een ploegwedstrijd georganiseerd wordt herleeft de landbewerking van vroeger. Niet elke dag kan men zien hoe de landbouwer met paard en ploeg de bewerking van de gronden uitvoerde. Op zondag 17 april richtte De Trekpaardenvrienden op de gronden van de gebroeders Stoffels, gelegen langs de Minderhoutsestraat zo’n wedstrijd in. Gezien de dreigende onweerswolken was de opkomst iets minder groot dan verwacht. Nadat de paarden klaar waren kon de wedstrijd beginnen. De juryleden letten vooral op het de beginvoor, de aansneding, de geploegde voren, hoe mooi de grond “valt”, het stoppen met het ploegen en de “eindvoor”. Met die gegevens en de algemene indruk wordt een klassement gemaakt. Er zijn twee klassementen: één voor enkelspan en één voor meerdere spannen. Ieder doet zijn best in deze wedstrijd waar deelnemen belangrijker is dan winnen. “Maar”, zegt een van de deelnemers “ af en toe eens winnen is ook plezant” (FS)

Drie teams uit onze gemeente namen deel aan deze ploegwedstrijd: v.l.n.r op de foto; Dictus, Laurijssen en Pemen.

Oud-leiding KSA-Minderhout in de bloemetjes MINDERHOUT – Na een afsplitsing met de bestaande jeugdbeweging in Meer ging KSJ/ KSA-Minderhout op eigen houtje verder in 1986. En nu 30 jaar later leeft KSA (Katholieke Studenten Actie) meer dan ooit tevoren. De huidige leiding wil nu al haar voorgangers opsporen om ze eens extra in de schijnwerpers te plaatsen. Jammer genoeg beschikt men niet over alle nodige gegevens van de oud-leiding. Daarom richt men een dringende oproep naar

alle diegenen die enige informatie kunnen verschaffen over die mensen. Misschien heb jij wel mailadressen, adresboeken vol gegevens over die periode, misschien behoorde jezelf tot die groep jongeren die KSA heeft helpen maken tot wat ze nu is. Al je gegevens zijn van harte welkom op ksaminderhout@gmail.com en zo kan men heel wat mensen bereiken. Hoe gaat men nu die oud-gedienden in de bloemetjes zetten? Met een jeugdbewegingsreceptie gevolgd door een dito

fuif natuurlijk! Met een lege maag gaat er zeker niet gestart worden. Een cava gaat er altijd in, dan een heerlijke niet te versmaden BBQ en dit alles voor een democratische 10 euro. Zonder twijfel hoopt de huidige leiding op een massale opkomst, want 30 jaar KSA-Minderhout moet toch feestelijk gevierd kunnen worden met veel oud-KSA’ers. Hou dus zaterdag 2 juli 2016 goed in de gaten, hou je vrij en je zal er geen spijt van hebben! (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 51


MINDERHOUT

Nore vervolledigt viergeslacht MINDERHOUT – De familie Koyen is dankzij de geboorte van Nore een viergeslacht rijk en dat overgrootmoeder Adriana, beter gekend als Naantje, Aerts apetrots is met haar vijfde achterkleinkind kan je wel raden. De fiere mama Luciënne Koyen (52) en de gelukkige mama Evelien Brosens (28) stralen als nooit tevoren met de kleine Nore Leenaerts uit Meer die op 15 november 1915 geboren werd. (rel)

KLJ D’n Uithoek Heb jij altijd al eens mee willen genieten van de geweldige sfeer die er hangt rond de KLJ lokalen bij u in het dorp? Wel dit kan! Gewest D’n Uithoek, beter gekend als Gewest Hoogstraten wil u de kans geven deze sfeer ook te komen opsnuiven. Deze kans krijgt u op vrijdag 20 mei 2016. Omstreeks 20 uur gaan de deuren van het KLJ lokaal Minderhout in de Gemeentestraat voor u open. Met om 20u30 al een happy hour! U bent te allen tijde welkom voor een drankje en om er een gezellige avond van te maken. Tot dan! KLJ Gewest D’n Uithoek. KLJ Zondereigen, KLJ Hoogstraten, KLJ Meersel-Dreef, KLJ Minderhout, KLJ Meerle en KLJ Wortel. (tvh/fh)

V.l.n.r. Oma Luciënne, overgrootmoeder Naantje met de kleine Nore, en mama Evelien

Mit en Liz samen 100 jaar

Koningschieting bij de handboog vereniging

MINDERHOUT – Een bijzondere gebeurtenis wordt het op zaterdag 30 april voor Maria (Mit) Wouters, want dan viert zij haar 92ste verjaardag. Mit woont nog altijd zelfstandig in de Beemden en dat verdient toch heel wat waardering. Maar wat maakt haar verjaardag nu zo bijzonder? Wel, haar achterkleinkind Liz Martens uit Rijkevorsel blaast namelijk op exact dezelfde dag 8 kaarsjes uit en zo mogen zij samen 100 jaar vieren. (rel)

CASTELRE - Bij de handboogvereniging Vrede en Eendracht Castelré werd op tweede paasdag geschoten voor de titel van koning en prinsen van het seizoen 2016. De wedstraat begon met de prinsenschieting, daarvoor tellen de meeste punten in tien schot. Jan Geerts behaalde de titel met 90 punten. Dan werden er op het midden van het blazoen ‘stoppen’ gestoken en kreeg aftredend koning Cees de Rooy één voorkeurschot. Hij kon de stop niet laten knallen zodat ook de andere schutters

Mit met achterkleinkind Liz

Op de foto koning recurve Cees de Rooy, koning recurve 20 meter Arian Verhoeven, prins recurve 20m; Mathijs Verhoeven, koning recurve 12 m. Gitte Verbert en prins recurve Jan Geerts.

52 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

de kans kregen om koning te schieten. In de eerste ronde kon uittredend koning Cees Rooy de stop laten knallen. Hij kroonde zich nogmaals tot koning van de vereniging. Op een afstand van twaalf meter schoot Gitte Verbert zich tot koningin. Mathijs Verhoeven schoot prins met 74 punten. Bij de twintig meter kon men de stop niet laten knallen, maar dankzij een kampschot van 52.72mm legde Arian Verhoeven beslag op de koningstitel. (FS)


MINDERHOUT

Wie wint 24ste Kapellekensloop? uur voor het lekkers en de grote kanonnen nemen vanaf 16.00 uur de touwtjes in handen met als hoogtepunten de Ten Miles (16 km) en de halve marathon (21 km). De inschrijvingen gebeuren in het Parochiecentrum en dit voor de kinderreeksen vanaf 13.00 uur tot een kwartier voor de start van elke reeks. Voor de joggings, Ten Miles en halve marathon tot een half uur voor de start. Prijzen zijn er natuurlijk ook te winnen! Voor de kinderen een medaille en een snoepzak, voor de volwassen deelnemers Hoogstraatse aardbeien. Ook geldprijzen en bloemen voor de 1ste, 2de en 3de van elke reeks in de halve marathon. Deze wedstrijd is ook opgenomen in het criterium “De Noordloper” en de sportdienst van de Stad Hoogstraten verleent haar medewerking aan dit evenement. (rel)

MINDERHOUT – Opnieuw drukke bedrijvigheid in de de KWB-rangen om de 24ste editie van de Kapellekensloop op zaterdag 11 juni 2016 in goede banen te leiden. Afspraken moeten gemaakt worden, prijslijsten opgesteld, vrijwilligers opgetrommeld, sponsors gezocht…! Dit jaar een nieuwigheid in de organisatie, nl. de Ten Miles van Minderhout worden geïntroduceerd en dit naast de halve marathon. De organisatoren hopen vanzelfsprekend op een groot aantal deelnemers en zeker op gunstige weergoden want die kunnen toch heel wat roet in het eten gooien. De kleuters en kinderen strijden van 14.00 tot 15.00

Programma: zaterdag 11 juni 2016 14.00 uur kleuters 100 m, geb.jaar 2012 en later 14.10 uur kleuters 100 m, geb.jaar 2011 14.20 uur kleuters 100 m, geb.jaar 2010 14.30 uur kinderen 400 m, geb.jaar 2008 – 2009 14.45 uur kinderen 600 m, geb.jaar 2006 – 2007 15.00 uur kinderen 800 m, geb.jaar 2004 – 2005 16.00 uur Jogging 3 km 17.00 uur Ten Miles van Minderhout 17.05 uur Halve Marathon 17.10 uur Jogging 10,5 km 17.15 uur Jogging 5,2 km Info Luc Herthogs, 0475/86 62 34, lucherthogs@ telenet.be Koen De Bie , 0474/69 48 78, debievervoort@ hotmail.com

Koningschieting MINDERHOUT - Op donderdag 5 mei, Ons Heer hemelvaart, organiseert de Sint-Jorisgilde haar 6-jaarlijkse Koningschieting. De gildeleden en genodigden komen samen in het gildelokaal. Vandaar gaat men, onder begeleiding van fanfare De Marckezonen, naar het voetbalterrein van Minderhout, waar de belangstellenden vanaf 13.30 uur een ereschot kunnen uitbrengen. Na de genodigden krijgt de uittredende koning, Louis van Bergen, drie voorkeurschoten en de kans om zijn titel te verlengen. Mocht Louis daar niet in lukken dan treden de andere gildeleden aan in volgorde dat zij in de gilde zijn ingetreden. Een schutter tweemaal naar beneden schieten en het koningschap afkopen. Als hij de vogel voor de derde maal naar beneden schiet, moet hij het koningschap aanvaarden; Belangstellenden zijn allemaal welkom op donderdag 5 mei vanaf 13.30 uur. (FS)

Parochiecentrum in nieuw kleedje

De Uittredende koning Louis van Bergen

Forelvissen

MINDERHOUT – Zondag 3 april jl. toonde het zaalcomité met zekere fierheid voor heel wat belangstellenden de gerenoveerde parochiezaal. Bij een hapje en een drankje en onder de vrolijke noten van de Markgalmers werd de nieuwe zaal onder de loep genomen met heel wat positieve commentaren. (rel)

MINDERHOUT / LOENHOUT - Wanneer dit nummer verschijnt zit de eerste samenkomst van de forelvissers er reeds op. Er wordt gevist van 8 tot 13.30 uur op één van de kuilen van Den Heibaard in Loenhout. De volgende dagen zijn 15 mei, 17 juli en 28 augustus. Op het einde van dag wordt de gevangen forel verdeelt over de deelnemers zodat iedereen met een gelijk aantal vissen naar huis kan. Zij die geen vismateriaal hebben kunnen dat ter plaatse huren. Ook maden en meelwormen kunnen daar aangekocht worden. De deelnameprijs bedraagt 13 euro per persoon. Meer informatie kan je bekomen bij Guy Kustermans Treslong 40 te Minderhout of via 0476/85.75.17 of per e-mail keustermans.guy@gmail.com (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 53


MINDERHOUT

Veel belangstelling voor K3

Spulletjes te koop! MINDERHOUT – Zondag 29 mei houdt KWB opnieuw en dit reeds voor de 7de maal haar Garageverkoop. Heel wat oude, maar soms nog waardevolle spullen, curiosa, boeken, werkmateriaal… liggen te verkommeren in het uiterste puntje van je zolder of diep weggeborgen in een of andere kast. Aan de Kringwinkel kan je die intacte dingen altijd bezorgen of het containerpark kan ook een redmiddel betekenen. Je moet dan wel de moeite doen natuurlijk om je auto van stal te halen, hem vol te stouwen en te gaan afleveren. Er bestaat ook een gemakkelijker middel, nl. de garageverkoop. Je stalt alles uit wat je te verkopen aanbiedt bij je thuis en klaar is kees. Tot en met 14 mei kunnen kandidaatverkopers zich laten inschrijven bij Jan Meijer Vekenakker 5, tel. 03/297 46 38. Let op! Inschrijven is verplicht! KWB-leden betalen niets, niet-leden hoesten 5 euro op. Geïnteresseerden kunnen op 29 mei bij diverse adressen een lijst bekomen met alle deelnemende verkopers. Per adres bevat de lijst wat er allemaal in de aanbieding is!

MINDERHOUT – Er is veel belangstelling voor het optreden van de nieuwe K3-meisjes in het Hoogstraatse. Op 21 mei treden ze op in twee tenten langs het Paterspad 2 te Minderhout. Voor de show waren tot vandaag 3.200 verkocht en er plaats voor 4.000 toeschouwers. De show, met in het voorprogramma enkele finalisten van The Voice Kids begint om 15 uur, de deuren gaan open om 14 uur. Tickets kosten 20 euro

Paasfeest van Ziekenzorg MINDERHOUT – Ziekenzorg organiseerde op 29 maart een paasviering in het parochiecentrum met welgeteld 48 aanwezigen. Pastoor Bart Rombouts verzorgde de viering met aangepaste Paasteksten en ziekenzalving en het zangkoor was er om de dienst op te luisteren. Na de viering was er een uurtje voor een drankje en

Praktisch Garageverkoop op zondag 29 mei tussen 08.30 en 16.00 uur. Info en inschrijving bij Jan Meijer Vekenakker 5 2322 Minderhout, tel. 03/297 46 38 (rel)

Fietsdag een gezellige babbel en, traditiegetrouw, stond er ook nu een broodmaaltijd met vogelnestjes in tomatensaus op het menu. De namiddag was vlug voorbij en met nog een kleine attentie als afscheid keerde iedereen voldaan en tevreden weer naar huis. (RV/red).

MINDERHOUT - Op zondag 8 mei richt de KWB Minderhout een fietsdag in. Om 9.30 uur wordt er vertrokken aan de kuip in Minderhout voor een rondrit van 75 km. Door een bosrijke omgeving wordt er richting Gilze gefietst waar de deelnemers omstreeks 12.30 aankomen voor een pauze. Na een hapje en een drankje wordt er omstreeks 13.30 uur via Bavel en Ulvenhout terug naar Minderhout vertrokken. Uiteraard zal er ergens nog wel een stop ingelast worden. Meer informatie kan je bekomen bij Ronni Leemans op het nummer 03/314.21.81. (FS)

BMX initiatie MINDERHOUT - BMX is sinds de Olympische Spelen van 2009 een erkende Olympische sport. Men moet met de bmx fiets al springend, liftend of pompend een ongeveer 400 meter lang parcours met bergen en bochten, zo snel mogelijk afleggen. De start wordt gegeven bij een starthek op een vijf meter hoge startheuvel. Info: Zaterdag 21 mei van 10 tot 13.00 uur op het officieel BMX parcours te Ravels. Er wordt omstreeks 9.00 met eigen vervoer vertrokken aan de parochiezaal van Minderhout. KWB leden betalen 7,50 euro; anderen 10 euro. Inschrijven voor 14 mei bij Ronald de Swart Borselhoeve 2 te Minderhout. (FS)

54 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Ook dit jaar schapen in de kolonie Op woensdag, zaterdag en zondag grazen de schapen in de kolonie

Joggen voor KVNA Wortel

WORTEL – Wanneer u op woensdag, zaterdag of zondag gaat wandelen in Wortel- of Merksplaskolonie is de kans groot dat u ziet hoe een kudde schapen de grasbermen begraast. Voor het zesde jaar op rij houden schapen de grasbermen van de vzw Kemp uit Mol de grasbermen kort. Vzw Kemp uit Mol heeft in totaal een duizendtal schapen, die op verschillende plaatsen in de Kempen ingezet worden. (fh)

Met dank aan Jos Van Bouwel

WORTEL - Is het u ook opgevallen dat het bord met het logo TrefPunt enkele dagen verdwenen was ? Leden van de kerkraad kregen een mailtje dat men maar eens moest gaan kijken aan de zaal, want het logo was weg, misschien gestolen of vandalisme? Gelukkig hoefden ze niet te panikeren want ze wisten wat er gaande was. Het bord hangt er al jaren, onderhevig aan regen en wind, waardoor de kleuren verbleekt waren. Daarom vroegen ze aan de familie Van Bouwel, de ontwerpers van het logo, of zij het bord eens wilden bekijken. En Jos Van Bouwel nam het bord mee naar huis om het daar te behandelen. Met Pasen hing het bord opnieuw te pronken. Heel mooi, vakkundig bewerkt en nu kan het weer jaren mee. De kerkraad wil Jos Van Bouwel bedanken voor het prachtige werk: hij mag terecht fier zijn op ‘zijn’ en ondertussen ook een beetje ‘ons’ logo. (jm/fh)

Met Ziekenzorg naar Lier WORTEL – Met de uitstap van Ziekenzorg gaat men dit jaar op bezoek in Lier en bezoekt men Monnikenheide met een gids. . Lier, stad aan het water, gelegen aan de samenvloeiing van de Grote en Kleine Nete. Bekend van Felix Timmermans, de Zimmertoren, de Grote Markt en het begijnhof… De deelnemers rijden met een ‘liftbus’ met gids, zodat ook rolstoelgebruikers gemakkelijk meekunnen. In de namiddag bezoekt men Monikkenheide, een instelling voor opvang van mensen met een beperking. Directeur en Hoogstratenaar Johan Vermeeren, zal ons begeleiden in het domein. Het programma ziet er als volgt uit: - 9.30 uur: vertrek aan het Vagebondplein met een luxe liftbus. - 10.15 uur: aankomst en rondrit met gids in Lier. Rond 12.30 uur gebruikt men een middagmaal in het dienstencentrum in Lier - 13.45 uur rijden de deelnemers verder naar Zoersel. - 17.00 uur vertrekt men terug naar Wortel, waar men omstreeks 17.30 / 18 uur aankomt. Praktisch Uitstap van Ziekenzorg op dinsdag 15 mei. Deelname 20 euro per deelnemer, een bedrag dat men dankzij de tombola, laag kan houden. Inschrijvingen langs uw ziekenbezoekster of bij Herman Verlinden (Tel. 03/314 68 57) ten laatste op 10 mei. (fh)

WORTEL – Dit jaar wordt de KWB-Landlopersjogging voor de 4e maal georganiseerd. En opnieuw wordt het een feest waar we veel van verwachten en naar uitkijken, want elk jaar opnieuw is het een sportmanifestatie van formaat, een wedstrijd die erbij hoort in de regio en de joggingcriteria. Een nog steeds groeit het aantal deelnemers met vooral een grote toename van het aantal jeugdige lopers en loopsters op de korte afstanden van 500 en 1000 meter in de Kidsrun. En net zoals de andere jaren gaat de opbrengst ook dit jaar naar een goed doel. Dit jaar wordt dat KVNA Wortel, de plaatselijke voetbalclub, waar zoveel kinderen van het dorp hun ontspanning vinden. Precies om die reden werd KVNA opnieuw als goed doel kozen, net zoals dat in 2011 het geval was. Maar de voetbalclub verdient het. Deze actieve vereniging vraagt onze steun om een bijdrage in de kosten van renovatie van hun sanitair blok. Het sanitair blok wordt aangepast aan de milieu- en hygiëne-eisen van deze tijd. Al jaren mag de Worteljogging de sanitaire voorzieningen van KVNA gebruiken voor de verzorging van de deelnemers. Vandaar dat we ook de toekomst van onze eigen organisatie helpen. Noteer dus alvast vrijdagavond 26 augustus in je agenda. Je zal er weer een aangename sportieve happening beleven. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 55


WORTEL

Voetbal op groot scherm

Een jaarlijks karwei

Bij het onderhoud van de parochiezaal en de omgeving ervan zijn vrijwilligers onmisbaar

De Vla van Trees WORTEL – In tijden dat de voetbalwereld opgeschrikt wordt door gokschandalen, kan men in Wortel gokken of pronostikeren waar het plaatselijk koebeest Trees haar bekoefte zal doen.

WORTEL – Het is een jaarlijks weerkerende karwei: het snoeien van de bomen rond de parochiezaal. Vroeger werden de bomen gesnoeid door iemand uit Zundert, maar zij konden de geënte plantjes niet meer verkopen. Dus doet men sinds enkele jaren zelf het snoeiwerk. Afspraak: vrijdag 1 april om 9 uur. Tot onze verbazing waren de onderste takken al geknipt… William en Jan keken er al weken naar uit om de bomen te snoeien en begonnen op donderdagavond, gewapend met tang en ladder, een ongelijke strijd met die arme bomen. Dat lovenswaardig initiatief zorgde er voor dat het werk rond de middag zo goed als gedaan was. De eigen “stelling” werd vakkundig gemonteerd en was een handig, maar vooral veilig hulpmiddel. Werkers van dienst, Ad, Herman, Jan, Jef, Marcel en William zorgden er voor dat om kwart na twaalf de klus geklaard was en alle takken netjes opgeruimd waren. Marcel zorgde met zijn tractor en kar voor de afvoer. Bijzondere dank aan Herman Janssens die men als nieuwe vrijwilliger mocht begroeten en beslist een waardevolle helper is. Met zo’n team werken is plezant en maakt dat we mogen spreken van een “licht karweitje”. Bedankt mannen en tot volgend jaar??? (het zaalcomité/fh)

Het veld wordt ingedeeld in 2.500 vakjes, die voor 2,5 euro per stuk verkocht wordt. Indien de koe haar behoefte in uw vakje doet ontvang je 500 euro. De vakjes daarrond krijgen 100 euro en de daaraan grenzende vier vakjes nog 25 euro. Je kan je geluk beproeven op zaterdag 14 mei op het voetbalveld (fh)

WORTEL - In Eethuis De Guld worden alle EK-wedstrijden op een groot scherm geprojecteerd. En voetbal wordt echt een feest als de Rode Duivels aantreden. Dan wordt de wedstrijd gecombineerd met een barbecue of ander lekkers. U kent het speelschema, maar hou zeker de dagen dat de Rode Duivels aantreden vrij: maandag 13 juni Rode Duivels – Italië om 21 uur zaterdag 18 juni Rode Duivels – Ierland om 15 uur woensdag 22 juni Zweden – Rode Duivels om 21 uur. (fh)

Rommelmarkt in de dreven van de kolonie

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT! WORTEL - Reeds meer dan twaalf jaar is het op Pinstermaandag, dit jaar op 16 mei van 6 tot 17 uur een gezellige bedoening in de kolonie. De Wortelrommelmarkt brengt meer dan 300 standhouders samen over een afstand van meer dan 3,5 km. De standhouders bieden samen koopjes aan met ‘voor elk wat wils’. Je vindt er zeker waar je reeds

56 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

lang naar op zoek bent. Kom snuisteren tussen al de verloren schatten of kom aangenaam wandelen met het gezin. Er is uiteraard een hapje en een drankje voorzien. De inkom is uiteraard gratis en de organisatie is in handen van de Sport- en Vriendenkring van het Penitentiair centrum van Wortel (fh)


MEERLE

Ziekenzorg viert Paasfeest met Ziekenzalving MEERLE – Op paaszaterdag 2 april vierde Ziekenzorg Meerle zijn jaarlijkse Paasfeest. Kort na de middag werden de zieken en 80-plussers met hun partner of begeleider welkom geheten door onze voorzitster. Daarna was er een mooie Eucharistieviering met ziekenzalving. 44 Leden ontvingen de ziekenzalving. Na de viering genoot iedereen van een lekkere warme maaltijd en was er tijd voor ontspanning, gebracht door de vier zusters Ceusters uit Weelde. Tijdens de pauze was er koffie, thee en natuurlijk chocolade eitjes. Toos bracht nog een mooi gedichtje over Pasen. De gezellige middag werd afgesloten met een tombola met leuke prijzen. (gvb/jaf)

Eerstecommunicanten zijn er klaar voor MEERLE – De eerstecommunicanten van dit jaar werken hard naar de grote dag toe. Op 5 maart 2016 hadden ze weer een tussenviering. Op de foto zie je de kinderen rond het altaar staan tijdens het Onze Vader. Momenteel zijn ze volop bezig met de voorbereidingen van de Eerste Communie. Graag nodigen ze iedereen uit om deel te nemen aan de plechtige eerstecommunieviering op donderdag 5 mei om 10u in de Sint Salvatorkerk. Het thema van deze viering is 'Knuffels'. Het belooft dus een hartverwarmende viering te worden. We wensen de eerstecommunicanten en hun familie alvast een plezante dag toe! En dat de zon feestelijk moge schijnen. (svdo/jaf)

KFC Meerle Kampioen MEERLE – Op het ogenblik dat menig Vlaams wielerliefhebber uit teleurstelling en frustratie uit zijn stoel sprong omdat Tom Boonen na een zinderende wedstrijd het historische record van Parijs-Roubaix met een fietslengte verloor, waren spelers en supporters stevig aan het feest in Berendrecht. Met een ruime zege werden ze kampioen. U leest alles over de sportieve prestatie op onze sportbladzijden. Uiteraard werd de titel stevig gevierd, “tot de vroege uurtjes” meldt trainer Piet Van Bavel. Op 4 mei organiseert het bestuur een kampioenenbal waar iedereen welkom is. Bij de laatste thuiswedstrijd een week later werden supporters getrakteerd voor hun uitgesproken steun tijdens het ganse seizoen. Na de laatste training van het seizoen was er een etentje met spelers, technische staf en verzorgers om met gans het team nog een keertje naar te genieten van het prachtige seizoen. Ook van ons de hartelijke gelukwensen. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 57


MEERLE

Buren eren Rob Leemans MEERLE – Enkele dagen nadat hij de Memorial Staf Segers (Scheldeprijs voor renners Elite Zonder Contract) op zijn naam wist te zetten, werd Rob Leemans, geboren en getogen op het Oosteneind in Meerle, op zondag 10 april Provinciaal Kampioen wielrennen bij de Elite Zonder Contract in Meer. De buren van het Oosteneind, die harder aan mekaar kleven dan klittenband, lieten dat niet ongemerkt voorbijgaan. Nog dezelfde avond zetten ze een ferm bord voor Rob’s huis om hem te feliciteren. Zoals het spreekwoord zegt: beter een goede buur dan een verre vriend. Op het Oosteneind geen ijdele woorden. Rob kon er maar even van genieten, ‘s Anderdaags moest er een stevige training afgewerkt worden in de Vlaamse Ardennen om de goede vorm te behouden. (jaf)

De Noordervlucht huldigt haar kampioenen MEERLE – Met het seizoen 2016 voor de deur werden de kampioenen van De Noordervlucht 2015 gehuldigd. Algemeen kampioen 2015 van de Noorderhoek zijn Antoon en Dirk Brosens. en verder voor:

QUIEVRAIN Algemeen kampioen Antoon en Dirk Brosens. Oude duiven Antoon en Dirk Brosens behaalden ook de titel bij de 1ste getekende, de 1ste en 2de getekende en de 1ste, 2de en 3de getekende Jaarse duiven Hier werd Luc Van Dijck kampioen met de 1e getekende duiven. Maar behaalden opnieuw Antoon en Dirk Brosens de kampioenstitel bij de 1 + 2e getekende en bij de 1e +2e en 3de getekende. Jonge duiven Bij de jonge duiden gingen alle kampioentitels naar Harry Jansen. Zowel bij de 1ste getekende, 1ste + de 2de getekende en de 1ste, de 2de en de 3de getekende was Harry de beste.

Op de foto v.l.n.r.: Jeffrey Leemans, Harry Jansen en Dirk en Luc Brosens.

NOYON Hier zijn Antoon en Dirk Brosens de veelvraat: ze worden niet alleen Algemeen kampioen, maar

Pierendag zonder Grenzen MEERLE – Volgens het feestcomité van de parochiezaal zal het op zondag 22 mei 2016 weer een groot dorpsfeest worden. Op die dag vindt de ondertussen traditionele Pierendag plaats op het Gemeenteplein bij het Meerlese Raadshuis. Vanaf 13.30 uur start een pittige maar plezante ploegencompetitie, die borg staat voor een royale portie Mjeels dorpsplezier. Meerdere ploegen van 6 deelnemers van divers Meerles pluimage vechten er een zeskamp uit van drie estafettespelen, twee rode-draadspelen en een finalespel waarin nog alles kan! De spelen worden dit jaar

58 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

mee bedacht door de winnaars van vorig jaar: Goedheid en Preut. Tijdens en tussen de spelen is er doorlopend kinderanimatie (met springkasteel) en een eeten drankstand. Meegenieten en supporteren kan dus. De toegang is gratis. Er is een uitgebreid terras met zicht op het actieterrein. Pret en sfeer gegarandeerd. Een organisatie van het Feestcomité ten voordele van de bouw- en renovatiewerken van de Meerlese Parochiezaal. Van harte aanbevolen! (jaf)

eindigen in alle reeksen, oude, jaarse en jonge duiven de titel met zowel hin 1ste, 2de en 3de f-getekende. (fh)

KLJ Penaltytornooi MEERLE – Op zondag 15 mei houdt KLJ Meerle op het speelplein achter de school weer een groot Penaltytornooi. Er wordt gestreden in drie categorieën: mannen, vrouwen, jongeren tot 14 jaar. Start van het tornooi om 13.30 uur, (deelnemers graag aanmelden om 13.00 h.) Snel inschrijven (liefst voor 2 mei) bij tamara. vanhaperen@hotmail.com of 0472/75 69 82. Deelnemen aan het tornooi voor een ploeg van minimum 5 en maximum 7 spelers (incl. doelman) kost 15 euro. Sportief plezier verzekerd. (jaf)


MEER

Met de Meirse Beiren en Duifkens als winnaar MEER - Het Chiroweekend werd op vrijdag ingezet met de tweede editie van de ‘Koers op Meirse rollen’. In een afgeladen volle tent reden 16 ploegen van vier renners alsof er een gouden kalf te winnen was. Om 20.00 uur begon het spektakel en het werd een avond vol sportiviteit en ambiance. De renners waren opgedeeld in drie categorieën: sportmannen, vrouwen en recreanten. De ploegen reden een sprint, een afvallingsrace, een ploegentijdrit en uiteindelijk een spannende finale. Daarin won de ploeg LAS.be bij de sportmannen. Logisch als je weet dat deze ploeg ook Belgisch kampioen koers op rollen is. Bij de vrouwen won de ploeg Duifkes 2 en bij de recreanten ging de zege naar de Meirse Beiren. (fh)

De Duifkens waren de beste bij de vrouwen

De Meisr Beiren wonnen bij de jongens

Aanschuiven aan de grens MEER - Vanaf 1 april werd de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd. Om die taks te kunnen innen moeten alle vrachtwagens over een toestel beschikken dat hun doen en laten registreert, de OBU. En daar liep het voor velen fout. Op de transportzone in Meer was het een en al chaos door een massa geparkeerde vrachtwagens en evenveel chauffeurs die aan de kassa aanschoven om zo’n toestel aan te schaffen. Die toestellen stonden al langer online te koop, maar blijkbaar waren veel chauffeurs niet voorbereid. Bij gebrek aan parkeerplaatsen lieten veel chauffeurs hun vrachtwagen midden op de oprit achter om daarna het bewuste ‘kasje’ aan te schaffen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 59


MEER

Hel van het Noorden 2016 MEER - Dit jaar presenteren de Rasmussen met enige trots al de vierde editie van de 'Hel van het Noorden'. Een retrokoers met echte retrofietsen door het noordelijk dorpje Meer. Iedereen mag deelnemen aan deze recreatieve fietswedstrijd. Er zijn slechts drie voorwaarden: De retrofiets heeft versnellingen aan de buis, de retrofiets heeft geen klikpedalen en de wielrenners hebben haar op hun benen (De vrouwelijke benen zijn liefst wel geschoren). Na een vijftiental toertjes van een kleine vier kilometer zal de Held en Heldin

van het Noorden 2016 onder luid applaus over de meet rijden. Ook supporters zijn uiteraard welkom op deze heerlijke zondagnamiddag om de strijdende mannen en vrouwen op hun stalen ros luidkeels vooruit te schreeuwen. Vele malen zullen de renners voorbij de toog fietsen. Zo zal er drank, eten, gezelligheid, zon en vooral een spannende race aanwezig zijn op ĂŠĂŠn en hetzelfde grasplein. Tot 13:00 kunnen de deelnemers zich inschrijven.

Om 14:30 wordt het startschot gegeven voor de retrokoers. Meer info en de wedstrijdregels op www.facebook.com/helvanhetnoorden en www. mussenakker.be

Praktisch

De Hel van het Noorden op zondag 22 mei om 14:00 uur in de Donckstraat bij deelname 10 euro. Info: Rasmussen, e-mail: jornvanbergen@ gmail.com, tel 0474658364. Zie ook www.mussenakker.be (ma)

Kinderfilmtheater in Meer MEER - In het weekend van 8, 9 en 10 april traden de kinderen van de kloosterbrigade voor het voetlicht met een zelfgeschreven stuk in de zaal voor Kunst en Volk in Meer. Ze stonden 3 maal voor een uitverkochte zaal en de kleine acteurs en actrices kregen niets dan lovende woorden en positieve kritieken van de fiere ouders en grootouders. Het was een megasucces dat zeker een vervolg verdient. Dinsdag 12 april stonden de sterren nog een keer op het podium voor hun vriendjes en vriendinnetjes van de Meerpaal.

60 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Bomvol chiroweekend

Uit de lucht gevallen

MEER - Bij het begin van de paasvakantie is het voor de chiro-meisjes en jongens alles behalve vakantie geblazen. Met een koers op Meerse rollen, een kindernamiddag, een fuif voor allemaal, een eetfestijn en een spektakelnamiddag is het keihard werken geblazen. Maar achteraf, na de opruim natuurlijk, is het moe en voldaan genieten van het geslaagde weekend. Ook de talloze bezoekers genoten ervan. Zoals hier, enkele zakken met ''oude'' bekenden, die proberen hun teamspirit aan het publiek te tonen. (ma)

MEER – Vrijdagmorgen ontdekten de uitbaters van Bistro De Mosten in een krater in het zand, net achter hun bistro, een gesloten diepvrieskast. Blijkbaar uit de lucht gevallen, want het domein is ’s nachts afgesloten en de uitbater / bewoners Frederik Janssens had niets gezien of gehoord. De politie werd erbij geroepen, de burgemeester verspreidde een persnota en Frederik deed ’s avonds het verhaal op RTV. Volgens hem was het misschien wel een stunt van een vereniging om een evenement aan te kondigen. Maar de uitbater was niet aangeslagen of ongerust. Hoe dan ook, Bistro De Mosten haalde alle media. Misschien een mogelijke verklaring… (fh)

Geestrijk festival van Bierparadijs op de transportzone MEER - Bierparadijs vestigde zich 25 jaar geleden in de Meerse transportzone. Dit zilveren jubileum is de aanleiding om op zaterdag 21 en zondag 22 mei van 10 tot 19 u. een bierfestival te organiseren. Vijfentwintig bekende en minder bekende brouwerijen komen er hun bieren voorstellen zodat de liefhebber kan kennismaken met een uitgebreid gamma van lekkere bieren. Daarnaast is er randanimatie. De kinderen kunnen hun hartje ophalen in het bewaakte springkasteel en zich laten grimeren. Voor de muziek zorgt de fanfare St. Rosalia, die er ook al bij was op de destijdse opening. Nog op zaterdag treedt

blaasband Smesh op. Op zondag zorgt Pretband de Klepzijkers voor het muzikale vertier. Geen festival zonder dat er aan de hongerige magen is gedacht, daarom zijn er diverse foodtrucks, met o.m. de Broodjesbus, snacks van Chico Churro, frieten van Pura Vida, Westmalse kaas en de Taeymans Espressobar.

Het festival vindt plaats in een grote centrale tent net voor de winkel in de Wenenstraat. De eigenlijke toegang is gratis; om te kunnen proeven (minimumleeftijd 16 jaar) betaal je € 15 voor 10 jetons en een degustatieglas van 15cl in een mooie kartonnen verpakking. Vooraf inschrijven in de winkel. Wie niet vooraf inschrijft, betaalt aan de € 2 voor het glas, dat je nodig hebt om te kunnen deelnemen. Bierparadijs, Wenenstraat 9, Transportzone Hazeldonk in Meer. Uitgebreide info vind je op websites www.bierparadijs.be en www.bierparadijsfestival.com. (mdl)

Valencia minivoetbaltornooi MEER - Op zondag 22 mei 2016 vanaf 10 uur organiseert Valencia een outdoor voetbaltornooi, vijf tegen vijf spelers. De wedstrijden hebben plaats bij radio Valencia, Gaarshof 5 Meer. Inschrijven kost 16 euro (op de dag zelf krijg je vijf gratis consumpties) te betalen op rekening nr. BE 14 7333 2430 5483 op naam van Roger Embrechts met vermelding van de naam van je ploeg en de verantwoordelijke (emailadres) Het aantal ploegen is beperkt (fh)

Zo bereik je het Bierfestival

De feestelijke opening 25 jaar geleden met fanfare St. Rosalia DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 61


TEAMBUILDING SPORTDAGEN VRIJGEZELLEN KINDERFEESTJES

NIEUW: ARCHERY TAG

CHECK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFO

CONTACT

info@buitenspel.be +32 (0)472608920

PRAKTISCHE INFO & UPDATES www.buitenspel.be

facebook.com/buitenspel

62 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HVV won vier maal op rij Met vier zeges, waaronder een thuiswedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk en een gelijkspel tegen Berchem dikt het puntentotaal aan bij HVV. De ambitie van de nieuwe trainer om nog in de linker kolom terecht te komen leek onrealistisch. Maar, het kan nog steeds. DHM: Wat een prachtig parcours! Vijf wedstrijden zonder verlies met een twaalf op twaalf erbij. Meer kan een trainer zich moeilijk wensen. Eric Franken: We hebben na nieuwjaar slechts 2 x verloren en ik denk dat iedereen binnen de club beseft wat ze dit jaar hadden kunnen bereiken. Maar ook ik ben tevreden met de evolutie van mijn team. DHM: De wedstrijd tegen Beerschot was een klapper. Fantastische overwinning in een vol stadion. Hoe heb je dit ervaren? Eric: Ik had vooraf tegen de spelers gezegd dat het de laatste kans was om een club uit de kop van het klassement pijn te doen en zo geschiedde. Een overwinning die mocht gezien worden op alle vlakken. DHM: HVV won vier wedstrijden zonder één enkel tegendoelpunt. Tegen Berchem werd de doelman toch tweemaal gepasseerd. Was 2 – 2 een terechte uitslag? Eric: We mogen inderdaad stellen dat dit de juiste uitslag was. We mogen zeker niet vergeten dat enkel kon worden verwezenlijkt door de mentale weerbaarheid die de spelers toonden. Zonder dat waren we nooit terug gekomen. Intussen was dit opnieuw een wedstrijd zonder nederlaag. DHM: De ambitie om in de linker kolom van de rangschikking te komen leek onrealistisch. Na de 13 op 15 en het bekijken van de tegenstrevers van de vier laatste wedstrijden lijkt het toch realiseerbaar. Blijft dit het ultieme doel? Eric: Dit is het hoogst haalbare voor ons. Er zijn nog 12 punten te verdienen. Met nog 2 thuiswedstrijden erbij moet 9 punten mogelijk zijn.

Transfernieuws Tiago Fario Da Silva, 22 jaar, is de nieuwe aanwinst van HVV. Hij is van Portugese afkomst en is een vleugelaanvaller. Jimmy Fockaert, HVV 's topschutter aller tijden, speelt de volgende drie seizoenen opnieuw in de voor hem vertrouwde rood-witte kleuren. Hij speelde eerder acht succesvolle seizoenen

bij De Rooikens. Na omzwervingen via tweedeklasser Heist en derdeklassers Cappellen en Beerschot Wilrijk vond hij het tijd om terug te keren naar HVV. Ook spits Ivan Mateso-Liongola had eerder getekend voor HVV. T2, Gino Swaegers, zal zijn functie ook volgend seizoen opnemen , net als Kim Vrints de keeperstrainer en Gunther Scheipers, de verzorger. Juri Meyvis en Eloy Smet hebben voor 1 seizoen bijgetekend. Het contract met huidig topschutter Roy Van der Linden werd met een extra jaar verlengd. Roy zal bijgevolg de volgende 2 seizoenen onze rood-witte kleuren verdedigen. Eerder verlengden Bob Swaegers, Nick Van de Walle en Jeffrey Pauwels. Tempo Overijse – Hoogstraten VV 0 – 2 Hoogstraten heeft de 1-7 blamage uit de heenronde weggeveegd met een verdiende zege in het Begijnhofstadion. Straffe stoot, want de Rooikens speelden meer dan een half uur met tien. Tempo Overijse begon furieus aan de match en kreeg wat halve kansjes. Net voor de rust kreeg Bos Swaegers een dot van een kans op een meter van de doellijn. Zijn halve omhaal kaatste echter via de paal en de onderkant van de dwarslat terug het veld in. In de tweede helft werd Swaegers uitgesloten met een tweede gele kaart. Hoogstraten knalde nog eens tegen de paal, maar in de finale lukte het wel. Eerst kopte Mauro ongedekt de 0-1 binnen en in blessuretijd maakte Van Huffel de klus af. Hoogstraten VV – KFCO Beerschot 1 – 0 Hoogstraten verslaat de titelfavoriet met een stuntzege. Na drie overwinningen op rij pakte het ook de volle buit tegen Beerschot Wilrijk. De wedstrijd begon erg gesloten, maar toen de Beerschotdoelman een vrijschop van Roy Van der Linden verkeerd inschatte, kon Roy Mauro de bal binnenkoppen. HVV kreeg in de tweede helft een gelijkaardige kans, maar die kopbal ging net over. Daarna kwamen de Antwerpenaren sterk opzetten. In het slotkwartier zette het alles op alles maar de punten bleven voor Hoogstraten. De prestatie van de jonge verdediger Jeroen Meeuwis, die Bjorn Ruytinx uit de match hield, werd extra bewierrookt. Deze overwinning was vooral speciaal omdat vele spelers en veel oudspelers van HVV een Beerschotverleden hadden. Voor een vol stadion de gedoodverfde kampioen

kloppen, het maakt het grijze seizoen goed, en het vervolg was een groot feest. Ook de kassier was content. Berchem Sport – Hoogstraten VV 2 – 2 Hoogstraten klom op voorsprong na een doelpunt van Laurijssen, die de bal ontfutselde bij een verdediger. Nog voor de rust kwam Berchem gelijk en na de rust zelfs op voorsprong. Tilburgs knalde op de paal en het was pas in blessuretijd dat de gelijkmaker op het bord kwam. Opnieuw was er een misverstand in de verdediging die, deze keer Tilburgs, de kans gaf om te scoren.

De wedstrijden:

Zaterdag 16 april 20 uur Hoogstraten VV – FC Union La Calamine Woensdag 20 april 20 uur VK Tienen – Hoogstraten VV Zondag 24 april 15 uur Hoogstraten VV – FC Luik Zondag 1 mei 15 uur SC Grimbergen – Hoogstraten VV (RB)

PROVINCIAAL VOETBAL De uitslagen Minderhout VV – OG Vorselaar 1 – 0 Minderhout VV – Vlimmerenen 1 – 0 Weelde SK – Minderhout VV 5 – 1 Minderhout VV – White Star 3 – 1 Sint Jozef – KFC Meer 0 – 2 KFC Zammel – KFC Meer 1 – 4 KFC Meer – KFC Poppel 2 – 0 Zwaluwen Olmen – KFC Meer 7 – 1 KFC Meerle – K Brecht SK 1–0 KFC Meerle – Olympic Essen 2 – 0 KSV Berendrecht – KFC Meerle 1 – 4 KFC Meerle – KFC Brasschaat B 2 – 0 KVNA Wortel – Horendonk FC 0 – 1 KFC Berendrecht – KVNA Wortel 4 – 1 K Nieuwmoer – KVNA Wortel 1 – 2 KVNA Wortel – KFC Olympic Essen 1 – 0

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 63


SPORT

KFC Meerle kampioen Met een indrukwekkende 15 op 15 gaf KFC Meerle zijn concurrenten het nakijken. Brecht en vooral Achterbroek bleven sterk achtervolgen. 10 goals en slechts 1 tegendoelpunt waren de straffe cijfers van de laatste 5 wedstrijden. Volgend jaar speelt de club in derde provinciale. Trainer Piet Van Bavel was blij dat het allemaal achter de rug was. De druk werd elke week groter. Meerle wilde alles in eigen handen houden maar achtervolger Achterbroek liet ook weinig of geen steken vallen. Piet Van Bavel: Heel veel supporters van Meerle waren mee afgereisd naar Berendrecht. Alleen dat al was speciaal. De overwinning was oververdiend. Na een kwartier stond het 0 – 1en na een uur was het 0 – 4. Toen we voor de tweede maal scoorden, wist ik dat het ging lukken, want we krijgen de laatste tijd heel weinig tegendoelpunten. In het begin van de competitie kregen we nog te veel tegendoelpunten. Toen we dit hadden bijgestuurd, lieten we nog weinig tegenscoren. Hiermee hebben we clubgeschiedenis geschreven. Je word niet elk jaar kampioen en zeker niet met zoveel eigen spelers. Er stonden opnieuw acht Meerlenaars aan de aftrap. Bjorn Voeten, onze kapitein speelde zeker een belangrijke rol in dit kampioenschap en ook het sluitstuk, doelman Koen Verheyen. Maar ik zou de rest tekort doen moest ik enkel deze twee vermelden. De titel behalen was de verdienste van het collectief. In Meerle trokken we naar de kantine en het werd een mooi feestje. Het was pas tegen de ochtend

aan, dat ik mijn bed zag. Nu is het voor de rest genieten. Wat er nog gebeurt, zien we wel. Volgende week is onze laatste wedstrijd en we spelen thuis. Daar gaan we opnieuw iets moois van maken. Later zal er allicht nog wel een viering zijn. De bekroning van dit mooie voetbaljaar mogen we zeker niet zomaar laten passeren. Een reeks hoger met deze gedreven kerels moet kunnen. Er is nog een groeimarge voor deze jonge groep. Ik ben enorm fier.

KFC MEER Met negen op negen Met drie overwinningen op rij nestelt Meer zich op een mooie 9de plaats. Rest nog enkel de wedstrijd tegen periodekampioen Olmen. DHM: Drie overwinningen op rij. De ploeg van KFC Meer staat er. Raf: De spelersgroep heeft mijn werkwijze heel goed opgepikt! Het spelsysteem in balbezit en balverlies is er goed ingeslopen en de ploeg speelt met een groot vertrouwen en straalt dit ook uit. Ik ben echt onder de indruk hoe mijn spelers dit zo snel tot een goede uitvoering hebben gebracht. DHM: Hoe ervaar je deze paar maanden bij Meer? Hoe zie je de toekomst? Raf: Ik voel mij enorm goed in de club, met de

64 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

trainersstaf en de spelers en zal er zeker minstens nog een jaar bijdoen. DHM: Roel Hofmans en Rik Aerts komen de ploeg opnieuw versterken. Ken je hen? Raf: De club heeft een visie waar ik mij echt in kan vinden. Ik wil zoveel mogelijk kansen geven aan de eigen jeugd en spelers die afkomstig zijn van Meer. Roel Hofmans ken ik nog van mijn periode bij Zwarte Leeuw. Hij was toen een opkomend talent en heeft zich ondertussen bij verschillende clubs bewezen en die verwachtingen ingelost. Rik Aerts ken ik niet persoonlijk. Van hem heb ik enkel positieve feedback gekregen. Het zijn zeker 2 versterkingen die ons volgend seizoen hopelijk meer rust zullen geven. Met een goede start weet je nooit waar het avontuur zal eindigen .

MINDERHOUT VV Blijft in tweede Met een twaalf op twaalf in zijn einds p u r t ko n d e n d e groen-witten hun verblijf in tweede provinciale verlengen. Zo blijft MVV, na HVV, de sterkste voetbalclub van Hoogstraten. Het was een erg spannende competitie met een goed einde. Volgend seizoen begint met een hoogtepunt, namelijk de eerste wedstrijd van Minderhout in de Beker van België. DHM: het zit allemaal erg dicht bij mekaar in het klassement. Na de 12 op 12 stonden jullie op de 9de plaats, en na het verlies tegen Weelde ineens 12de. De wedstrijd tegen de kampioenen van 2B komt er nog aan als laatste wedstrijd, maar jullie zijn dank zij die 3 overwinningen gered. Erik Leffelaer: We hebben ons inderdaad kunnen handhaven in 2° provinciale en dit vooral dankzij een zeer goede eindsprint. Hierdoor kwamen we zelfs op de 9° plaats in het klassement. Dat wil ook zeggen hoeveel ploegen er dit jaar tot het einde hebben moeten strijden voor het behoud en hoe in deze reeks de ploegen aan elkaar gewaagd waren. De wedstrijd tegen White Star


SPORT zou inderdaad vooral een galawedstrijd moeten worden. Zij zijn de terechte kampioen en wij kunnen ons seizoen thuis ontspannen afsluiten. Gelukkig bepaalt deze wedstrijd niet ons lot voor volgend jaar. We zijn vooral blij en trots dat we ook volgend jaar terug in 2°provinciale kunnen aantreden. DHM: Hoe ervaar je het voorbije seizoen en wat kun je vertellen over volgend seizoen? Heb je jouw contract opnieuw verlengd? Transfers, ..? Erik: Een start bepaalt heel veel voor het verloop van een seizoen en net hier hebben we het niet goed gedaan. Dat heeft ons het hele jaar achtervolgd. Het was al zeer snel duidelijk dat we heel lang zouden moeten achtervolgen. Ik heb in de loop van het jaar wel altijd ervaren dat iedereen vol zou blijven strijden tot de laatste dag. Dat gegeven stemt mij tevreden en dat geeft me als trainer een goed gevoel. Volgend jaar hopen we alleszins op een rustiger verloop en we zullen proberen om onze start niet te missen. Het eerste hoogtepunt voor de club staat al geprogrammeerd eind juli. Dan spelen we onze eerste match voor de Beker van België en dat is een primeur voor Minderhout VV. Ik ben blij dat ik ook volgend jaar deel uitmaak van deze groep en we zullen er alvast met goede moed opnieuw aan beginnen. Een paar gerichte transfers zullen we doen en verder willen we zeker onze eigen jeugd niet vergeten. Het is aan onze jongeren om zich te tonen in ons eerste elftal.

Pieter Hendrickx speelde 300 wedstrijden voor MVV

Foto rechts: Jens Lenaerts, goed voor 250 wedstrijden werd ook in de bloemen gezet

Jeugdwerking Minderhout VV krijgt twee sterren van Footpass

Jeugdvoorzitter Frank Bogaerts en jeugdcoördinator Koen Koyen. Voor hun jeugdwerking kreeg MVV 2 sterren. Bij de doorlichting in het voorjaar van 2016 beoordeelde Footpass dat de opleiding van de Minderhoutse voetbalclub provinciaal waardig is. Vanaf het volgende seizoen kan de club dus provinciaal voetbal ambiëren. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 65


SPORT

KVNA WORTEL Op de negende plaats Na 2 nederlagen kon Wortel nog eens winnen. Met nog een wedstrijd tegen het lager geklasseerde Essen kunnen zij op stek 9 stranden. DHM: Jullie konden winnen op Nieuwmoer, maar dit na 2 nederlagen. Je had op meer dan drie punten gehoopt. Bart Wilmsen: Dat kan je wel stellen, zeker tegen Horendonk was het een tegenvaller van formaat. We speelden misschien wel, op het eerste kwartier na, onze zwakste match van 't seizoen. Tegen Putte stonden we met de rust achter met 3-1, waarvan 2 buitenspeldoelpunten...en dan weet je dat het lastig wordt om tegen een topploeg terug te vechten.

Dus we zijn volop bezig met de voorbereiding naar het nieuwe seizoen. Er werden al een vijftal spelers aangetrokken en er zijn nog een paar gesprekken gaande. Er zullen ook enkele spelers hun schoenen aan de haak hangen, dus hopelijk komen er nog een paar spelers bij, aangezien we ook gaan proberen een U21-ploeg op te starten.

Een verjongde kern dus, maar daarom niet minder ambitieus. Dit seizoen misten we onze start volledig en liepen we vanaf het begin achter de feiten aan. Die vijfde plek moet gewoon ook volgend jaar de ambitie zijn, en we gaan er alles aan doen om dan wél goed uit de startblokken te schieten!

Afscheid van KVNA Wortel

DHM: Met nog een logische overwinning tegen het lager geklasseerde Essen kunnen jullie op de 9de plaats eindigen. Bart: Dit seizoen was de logica jammer genoeg vaak ver te zoeken. Dus zullen we er ook deze keer hard voor moeten knokken om, met een thuisoverwinning, ons ietwat grijze seizoen af te sluiten. We hebben de supporters dit seizoen iets te weinig kunnen bieden. We zijn het verplicht voor hen, en voor ons zelf. DHM: Hoe zie je de toekomst van Wortel? Blijf je als T1? Bart Wilmsen: Rond de winterstop had ik al een positief gesprek met het bestuur aangaande het komende seizoen. Ook T2 Maarten Verhoeven en verzorgster Leen Bolckmans blijven op post.

Nadat hij vier seizoenen voor KVNA Wortel speelde zet de 35-jarige Toon Spreuwers, na een applausvervanging, een punt achter zijn voetbalcarrière. Hij zal dus niet meer in de ploeg spelen als men volgend seizoen 100 jaar voetbal in Wortel en 75 KVNA viert. Op de foto Toon Spreuwers, zijn dochter Sien, Bart Braspenning en Raf Tilburgs

Marathon Rotterdam Rotterdam (Nederland) – Twee sportieve atleten uit Meersel-Dreef stonden aan de start van de 36ste marathon van Rotterdam. Samen met andere sporters van Loopgroep Galder, waren zij op zondag 10 april om 10.00 uur gestart onder heel goede weersomstandigheden. Dat staat wel niet garant voor goede tijden, want dan kon u live zien bij de rechtstreekse tv-uitzending op de Nederlandse zender. Beide lopers bereikten ook nog eens de finish, waarvoor alleen maar bewondering kan opgebracht worden. Uitslagen: - Ellen van den Broek, eindtijd 4:14:07. - Cees Voesenek, eindtijd 4:50:28.

Ellen van den Broek in volle inspanning tijdens de marathon van Rotterdam.

66 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Gelvoc met gemengde gevoelens Met twee vijfsetters sprokkelden de heren 1 de nodige punten om met vertrouwen de eindfase van de competitie aan te vatten. Zij zullen zich wel redden. De Dames daarentegen spelen volgend jaar in het eerste gewest en kunnen enkel nog trachten dit seizoen mooi af te sluiten.

Gelvoc Heren 1

Gelvoc Dames 1

DHM: De wedstrijden tegen Antwerpen en Wijnegem waren telkens vijfsetters. Spannend en leuk veronderstel ik.

DHM: Tegen Bouwel konden jullie nog eens een setje winnen. Arendonk was te sterk. Waren jullie telkens kansloos?

Werner De Bie: Tegen Antwerpen waren we de eerste 2 sets weer top, helaas ging het minder in set-3 en dat gaf Antwerpen een boost, net datgene wat je tegen deze ploeg niet mag doen. Uiteindelijk gingen we nog met 2-3 onderuit. Dat was de derde tiebreak die we dit seizoen verliezen. Tegen Wijnegem hebben we gevochten tot de laatste bal en vielen Ruud Bols en Kobe Peeters sterk in. En eindelijk wonnen we eens een tie-break. Gelukkig wonnen onze concurrenten intussen weinig punten. Wij sprokkelden belangrijke punten, toch moeten we matchen als bovenstaande sneller in een beslissende plooi leggen. Dit is zonder meer een werkpunt, maar we mogen ons optrekken aan het positieve uit de voorbije wedstrijden.

Thijs Mertens: Nee, integendeel, ik denk dat er in beide wedstrijden kansen waren om punten te pakken. En eigenlijk is dat een beetje het verhaal van het hele seizoen. Als je ziet dat we, op 2 ploegen na, tegen elke ploeg in de reeks minstens één set gepakt hebben, dan wil dat zeggen dat je nergens kansloos was. En dat maakt het toch een beetje zuur. Als we iets vroeger op het seizoen wat meer meeval gehad hadden, en af en toe puntjes gesprokkeld hadden, had het misschien ook gemakkelijker vechten geweest. Nu moesten we vanaf de start achtervolgen, en dat maakte het voor een jonge ploeg wel moeilijk.

DHM: Jullie zijn duidelijk goed bezig, maar er komen nog belangrijke wedstrijden aan. Ga je met veel vertrouwen naar de eindfase? Werner: We kunnen nu eindelijk iets vrijer spelen en we hebben nog wat recht te zetten tegen Beerse en Loenhout. Nog even de focus houden, we zullen top moeten zijn, naar hopelijk nog een mooi seizoen einde.

DHM: De degradatiestrijd is verloren. Is het moeilijk om de dames gemotiveerd te houden of blijft er nog voldoende spelvreugde? Thijs: Sinds dit weekend is het definitief verloren, en je merkt wel dat dat een teleurstelling was. Toch vind ik dat de dames altijd zijn blijven vechten. Er was altijd inzet, dat vind ik wel knap. Ik reken erop dat ze ook de laatste 2 wedstrijden met dezelfde inzet en spelvreugde zullen spelen. DHM: Wat zijn de vooruitzichten, ambities voor volgend seizoen? Blijf je trainer van de dames?

Thijs: Momenteel is het een beetje afwachten welke speelsters blijven en vertrekken of stoppen. Afhankelijk daarvan zullen we moeten kijken wat de ambities zijn. Er komen twee sterkhouders terug na een zwangerschap. Als voor de rest de ploeg een beetje hetzelfde blijft, denk ik wel dat in 1ste gewest aan de kop kan worden gespeeld. En hopelijk kunnen de Hoogstraatse dames zo snel mogelijk terug overgaan naar 3de provinciale. Zelf blijf ik geen trainer van de dames. Ik zal m'n steentje bijdragen als trouwe supporter.

Gelvoc Heren1 – BVC Antwerpen 2–3 Geel-Zwart Wijnegem – Gelvoc Heren1 2 – 3 Gelvoc Dames1 – Bovoc Bouwel 1–3 Gelvoc Dames1 – Arvoc Arendonk 0–3

De wedstrijden:

Zondag 16 april 14 uur BVMV Beerse 2 – Gelvoc Heren1 16.30u Voach Achterbos – Gelvoc Dames1 Zondag 23 april 16 uur WEK Loenhout – Gelvoc Heren1 18 uur VST Lions Gr-Turnhout – Gelvoc Dames1

Goodlife Cablepark is weer open Het nieuwe waterseizoen is weer gestart. Op het Goodlife Cablepark aan de Mosten kan je vanaf nu weer wakeboarden of waterskiën. Je kan dit doen onder begeleiding van monitoren die je tips geven om snel op het water te staan. Gevorderden kunnen zich uitleven op de obstacles en kijklustigen kunnen genieten van de tricks op het water en een drankje aan de gezellige strandbar.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 67


SPORT

Pat Leysen, het verhaal van een succesvolle ultraloop Hij dacht dat deze zware ultraloop zijn zwanenzang zou worden. Op een gegeven moment had het strandzand hem klein gekregen en moest hij wandelpauzes inlassen. Maar dan vindt hij opnieuw de energie om door te gaan. Lees Pat ’s verhaal over de 125 km lange Jan Knippenberg memorial lands Nederlandse stranden. Hardlopen is een manier van reizen Met deze woorden drukte wijlen de Nederlandse ultraloper-schrijver Jan Knippenberg zijn passie uit voor het gekkenwerk waaraan hij verslaafd was. En met hem ook een hele meute prettig gestoorde dames en heren die hoe verder ze lopen hoe gelukkiger ze worden. En in dit inspirerende gezelschap mag ik al vele jaren vertoeven. Met ups en downs zoals het er in elke sport aan toe gaat. Maar nadat ik het Belgisch kampioenschap op 24 uur een derde keer binnenhaalde in 2014 was het telkens ‘net niet’. De kracht om door te zetten op momenten dat het licht voor de zevende keer uitgaat, ontbrak. En dan slaan twijfels gaten in je zelfvertrouwen en dreigt het ultraverhaal zijn laatste regels te hebben geschreven. De jaren laten ook mij niet onberoerd. Natuurlijk niet, ook al maak je jezelf graag wat anders wijs. Zal ik het nog één keer proberen? Ik heb het mezelf al dikwijls horen zeggen. Absoluut de laatste keer nu. Een haalbare afstand. Maar wel op het strand. 125 km moet toch lukken. Rustig in het achterveld. De 10de en meteen laatste editie van de Jan Knippenberg Memorial als eerbetoon aan het veel te vroeg gestorven ultra-icoon. Wat zullen we aantrekken? Lange broek alleszins, ook al denken sommigen hier blijkbaar anders over. Lange mouwen uiteraard. Maar shirt of vest en wat daaronder? Muts is aangewezen denk ik, tegen de wind die om je oren zal slaan. En de noodzakelijke camel bag, gsm en compact warmhouddekentje voor het geval dat. Om middernacht worden 28 hoofdlampjes waaronder een trio Belgen, op het strand van Hoek van Holland gelost. Bestemming Den Helder. Verstand op nul en verder het klotsen van de golven altijd aan je linkerkant houden en dan kom je er wel. Ondanks de volle maan hangt er weinig romantiek in de lucht. Alleen maar zout en zenuwen en gelatenheid want er is geen weg terug. Ik start helemaal achteraan. Relaxed zoals dat dan heet. Ben tenslotte ook oudste deelnemer. Maar ik zou mezelf geweld aan doen als ik daar zou kunnen blijven lanterfanten en zet al snel een steviger tred op zoek naar de lichtjes in de voorste gelederen. Die lichtjes op een verder godverlaten en onbeschrijflijk groot Hollands strand zijn een apart verhaal. Je probeert er altijd eentje voor je te hebben, kwestie van je voorganger ‘het plezier te gunnen’ om het best beloopbare stuk te vinden en niet te verdwalen in doodlopende lagunes. Maar als voorloper is het mentaal niet echt prettig om het pad te effenen voor je slippendragers. Daarom worden al vlug lichtjes gedoofd, de maan

68 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

doet haar volle werk eer aan. Of er wordt een sanitaire stop inge(p)last zodat de posities als vanzelfsprekend wisselen. Enfin, het is zoals ik het verwachtte, eenzaam in het kwadraat. Genieten zeggen bijna alle collega’s, de mooiste ultraloop van Nederland. Nou, alhoewel ondergetekende niet vies is van een beetje einzelgängen, is mijn enige gedachte: ach, we lopen lekker, we proberen te vergeten en deze kwelling gaat ook weer voorbij. Want voor mij is het gewoon een zotte test met een voorbereiding waarmee je in het beste geval een lange zondagse wandeling zou maken. Carnavalsschlagers teisteren ondertussen mijn oren. Playlist vergeten te resetten na gebruik in de carnavalsstoet. Hoe heb ik gevloekt. Maar in het donker in mijn backpack op zoek gaan naar dat zorgvuldig weggestoken muziekdoosje is ook geen optie. En dus van colère oortjes uit en golvend verder uitkijkend naar kilometerpunt 65. Hier in IJmuiden maken we de noodzakelijk snelle oversteek per rubberboot. We moeten ergens in het middenveld verzeild zijn schat ik zo in. Half wedstrijd gepasseerd en het klaart. Ah, dat doet deugd. Met getimede tussenpauzes om de wedstrijd correct te laten verlopen worden de drie lopers uit ons bootje weer gelost op het strand. Vanaf nu is het ieder voor zich. Het deelnemersveld ligt ver verspreid en de vermoeidheid slaat toe. Zigzaggend op zoek naar de best beloopbare stukken en altijd ver vooruit kijkend naar de volgende verzorgingspost die nooit dichterbij lijkt te komen tel ik de (kilo)meters af. 88, dat klinkt mooi. Nog een kleine marathon te gaan. Ondertussen zijn (loslopende) honden bij tientallen en in alle formaten uit hoeken en gaten gekropen. Met onzichtbare elastiek zijn ze met hun baasjes verbonden. Alleen is het dikwijls zoeken welke hond met welk baasje verbonden is. Reageren is niet meer aan de orde. Alleen maar hopen dat deze beesten hun ontbijt al gehad hebben. Ondertussen heeft het strand me klein gekregen. Ploeteren gaat niet meer. Moet noodgedwongen wandelpauzes inlassen. Denk aan opgeven. Denk opnieuw aan het einde van een ultraloopcarrière. Ik mis een checkpoint en mijn drankvoorraad is op. Ik ween en vind geen enkele kracht meer om door te zetten. Voor de mensen van de organisatie dan maar die mij (en iedereen trouwens) zo hartelijk ontvangen hebben. Voor mijn vrouwke die het laatste jaar alleen maar met nederlagen heeft moeten leven. Enkele frissere collega’s passeren me. Kan me ook niet meer schelen. Alleen maar respect dat zij dit nog kunnen.

Pat Leysen werd derde in een tijd van 13 uur en 25 minuten? Nog 2 andere Belgen namen deel aan deze wedstrijd. Leo Smets stapte na 40 km uit de wedstrijd. Jan Spitael rondde na een ernstige blessureperiode triomferend af in 15 uur. Gelukkig is er een fietsende fotograaf die me een restje drank aanreikt. Nooit zo’n lekker vies energiedrankje geproefd. Op harde stukken strand grijp ik weer moed. Binnen de tijdslimiet moet nog lukken toch? Ik besluit mijn gps aan te zetten om toch een beetje vat te krijgen op mijn snelheid. En dat helpt. Eerst een waggelloopje maar al snel kom ik weer boven de 10 km per uur. Ik slaag er zowaar in om op mijn beurt wat voorgangers in te halen. Ik kijk vol verwachting

“Gelukkig is er een fietsende fotograaf die me een restje drank aanreikt. Nooit zo’n lekker vies energiedrankje geproefd.” uit naar mijn vrouwke op een verzorgingspost. Maar ook haar mis ik. Ineens zijn daar de laatste tien kilometers. Nog zes op het strand. Het tempo gaat weer boven de twaalf. Nog 4 kilometers mag ik verhard lopen. Wat een verademing. Ik haal alles uit mijn lijf wat er nog inzit nu. Dit is doodgaan en daar zalig van genieten. Een fietser begeleidt me en dat leidt wat af. Ik hoop dat we niet meer moeten klimmen? Ach wat. In de verte zie ik eindelijk mijn vrouwke. Derde man roept de jury. Mijn geluk kan niet op. Ik kus de weduwe van Jan Knippenberg. Dit is de finish. Na een kleine dertien uur en half. Op karakter, niet op conditie, maar misschien smaakt dit nog wel zoeter. Ik voel me opnieuw ultraloper. De eerste stap naar Sparta in september is gezet. (Pat Leysen)


GLUREN BIJ DE BUREN Je moet dansen op mijn graf MINDERHOUT / TURNHOUT - In onze vorige editie stelden we u Ilse Oostvogels en haar studies als docent/theatermaker in de Fonty Hogeschool in Tilburg voor. Vandaag gaan we dieper in op een voorstelling die onder haar regie plaats vindt in Het Gevolg in Turnhout Het gebeurt in een superkort moment Maar die ‘split second’ Is genoeg om heel je leven te veranderen. Op het einde van de zomer vernielt de 17-jarige Hal het graf van een vriend. Niemand had dit van hem verwacht. Hij zelf al helemaal niet. En toch heeft hij het gedaan. Totaal in de war en vurig verlangend naar een antwoord op de vraag WAAROM, duikt Hal terug in de gebeurtenissen van de voorbije weken. ‘Je moet dansen op mijn graf’ is een energieke theatervoorstelling over halsoverkop op iemand verliefd worden en er nog ondersteboven alweer afscheid van moeten nemen. Een oprechte poging om iets te willen begrijpen waar geen woorden voor zijn. Een poëtische puzzel van muzikale, wervelende beelden. Voor jongeren vanaf 14 jaar.

Praktisch:

Je moet dansen op mijn graf

Naar: het gelijknamige boek van Aidan Chambers Concept & regie: Ilse Oostvogels Spel: Merel Denie, Katlijn Meers, Ruud Oomen, Lauranne Paulissen, Elias Vandenbroucke, Andy Van Kerschaver Met dank aan: Stefan Perceval & de medewerkers van HETGEVOLG, Gerrie Fiers, Aidan

Chambers, Academie voor Theater (FHK Tilburg), OPENDOEK, Lars Lemmens, Nathalie Moors, Eva Van Loock Waar en wanneer: op 18, 19, 20 en 21 mei om 20.15 uur in HETGEVOLG, Otterstraat 31-33, Turnhout. Tickets: €7 (studenten) / €9 via jemoetdansenopmijngraf@gmail.com (fh)

Wegé FRONsTAAL Grap groeit uit+ tot begrip in “Veussel” Toen Marc Simons, hoofdredacteur van Het Veussels Dorpsblad - De Nieuw Brug, het in 2011 met Wegé (striptekenaar op rust, bekend van o.a. Tistjen Dop) had over een themanummer rond het rookverbod in cafés, reageerde deze, met enige zelfspot: “Een beetje rook kan ik nog wel tekenen…” De eerste getekende cover van De Nieuw Brug was geboren. Het werken in kleur beviel Wegé, die al enige tijd het potlood had afgezworen, wonderwel en daarna volgde al snel een frontpagina over de wegenwerken in het centrum van Rijkevorsel. Daarna werd de reeks vrijwel niet meer onderbroken behalve toen Wegé plots getroffen werd door een acute oogontsteking. Na zijn herstel besloot hij nog meer aandacht aan zijn tekenwerk te besteden. De verrassende voorpagina’s van De Nieuw Brug groeiden uit tot een begrip en lokken nogal wat reacties uit… Tijd om er eens mee uit te pakken. De originele zwart-wit tekeningen worden op een groter formaat getekend, de inkleuring gebeurt op het formaat van de publicatie. De tentoonstelling “Wegé-FRONsTAAL” gaat van start tijdens de Week van de Amateurkunsten en toont een selectie van deze originele tekeningen en inkleuringen voor de covers van 2011 tot nu. De titel van de tentoonstelling heeft niets te maken met een drukfout. Er wordt wel eens “gefronst”, bij deze, soms uitdagende, illustraties. Praktisch: Wegé FONsTAAL, tentoonstelling van de covers van De Brug, van 1 tot 29 mei in de feestzaal van Het Lozenhof, Oostmalsesteenweg 91 te Rijkevorsel. (voor de openingsuren raadpleeg je de facebookpagina van het Lozenhof)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 69


Zaterdag 19 maart - Dieven probeerden in de ochtend tussen 1 uur en 6 uur een woning binnen te dringen in de Achtelsestraat in Hoogstraten. Ze zijn het pand niet binnen geraakt. Dieven zijn in de avond een woning binnengedrongen in de 's Boschstraat in Hoogstraten. Ze roofden juwelen. In een woning in de Gestelsestraat in Meer is in het weekend ingebroken. De daders stalen werkmateriaal. Rechtbank - De strafrechter in Turnhout heeft Raoul B. (31) uit Hoogstraten veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. Hij moet ook een boete betalen van 6.000 euro, waarvan 4.200 euro voorwaardelijk. De man kweekte tussen januari 2014 en mei 2015 cannabis in een pand in Hoogstraten. Volgens het Openbaar Ministerie had de Surinamer minstens vijf keer geoogst. Aan energieleverancier Iveka moet de beklaagde 28.658 euro betalen voor de diefstal van elektriciteit. Vrijdag 1 april - Op drie plaatsen op het bedrijventerrein konden buitenlandse vrachtwagenchauffeurs een gps-toestel kopen om over de Belgische wegen te mogen rijden. Een en ander ging mis met gigantische files op de E19 als gevolg. Rechtbank - Uitbater Josephus K. van Diana's Feestcafé in de Van Aertselaarstraat in Hoogstraten riskeert een boete van de correctionele rechtbank in Turnhout. Bij een controle twee jaar geleden werd vastgesteld dat van een aantal danseressen in de zaak de identiteitsgegevens ontbraken.

De Kruisdagen MINDERHOUT - De Landelijke Gilde richt de kruisdagen in Minderhout in op zaterdag 21 mei. De viering zal plaats vinden bij Gert en Lieve Hillen- van den Heuvel Hal 20. De viering begint om 20.00 uur en wordt gevolgd door een korte kruisweg met de zegening van de drie kruisen die in het veld geplaatst zijn. Eerste kruis: zegening van de gezinnen; Tweede kruis: zegening van de vruchten; Derde kruis; zegening van de dieren. Na de kruisweg wordt door de Landelijke Gilde gratis warme chocomelk aangeboden. Nadien kan men nog wat blijven napraten bij een drankje of broodje met worst

IJsheiligen

Vroeger gingen de kruisen uit met de ijsheiligen. Van 11 tot 14 mei ging men na de eerste mis in de parochiekerk uit naar één van de vier windstreken. De meimaand heeft de kwalijke reputatie dat er nog enkele vriesnachten in voorkomen. De verantwoordelijken daarvoor zijn de ijsheiligen. Hun feesten worden gevierd van 11 tot 14 mei. Die enkele koude nachten in mei zijn dan zeer nadelig voor de bloesems, de jonge groenten en de veldvruchten. Vermits die vorstdagen meestal rond dezelfde periode voorkwamen kregen de vier heiligen de kwalijke reputatie van vries- of ijsheiligen. De vier ijsheiligen zijn: Mamertus, Bonifacius, Pancratius en Servatius. Enkele spreuken ontstonden in verband met de vrieskou en deze heiligen. - Voor nachtvorst goed en wel verdwijnt, Servaas moet verlopen zijn. - Pankraas, Servaas en Bonifaas, zij geven ijs helaas. - Voor Servaas geen zomer, na Servaas geen vorst. Daarmee wil men duidelijk stellen dat vanaf 15 mei geen vorst meer te vrezen is. Een ander gezegde luidt: Voor nachtvorst is men niet beschermd, tot Sint-Bonifaas zich over ons ontfermt. (FS)

70 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vrijdag 8 april - Vlak bij de zwemvijver van recreatiedomein De Mosten is in de ochtend een lege diepvriezer aangetroffen. Het blijft onduidelijk hoe die daar terechtkwam. Het domein is 's nachts afgesloten en er zijn geen banden- of voetsporen gevonden. De politie spande de omgeving af. Het stadsbestuur en de uitbaters beweren van niets te weten. Veiligheid - De Sint-Katharinakerk brokkelt af, zo erg zelfs dat de stad een veiligheidszone heeft afgebakend rond de hele kerk. Na een alarmerend rapport van Monumentenwacht dringt het stadsbestuur erop aan om de renovatie met hoogdringendheid te behandelen.

Maximumcapaciteit Scholengemeenschap Gemeentelijke Basisscholen Hoogstraten Vanaf het schooljaar 2013-2014 is het voor elke school verplicht om zijn maximumcapaciteit te bepalen. Zo ook de gemeentelijke basisscholen van Hoogstraten. Gemeentelijke basisschool Hoogstraten: - Kleuters: 144 - Lagereschoolkinderen: 275 Gemeentelijke basisschool Wortel (De Wijsneus): - Kleuters: 120 - Lagereschoolkinderen vestiging Rooimans: 60 - Lagereschoolkinderen vestiging Worteldorp: 120 Gemeentelijke basisschool Meer/Meersel-Dreef (Kiekeboe & 't Dreefke): - Kleuters in Meer (Kiekeboe): 144 - Kleuters in Meersel-Dreef ('t Dreefke): 75 - Lagereschoolkinderen ('t dreefke): 150 Gemeentelijke lagere school Meer (De Meerpaal): - Lagereschoolkinderen: 312 (bron: hoogstraten.be)


DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 71


(Kolonie 41 in Wortel). Info: bc.deklapekster@ natuurpunt.be

Fotocafé in tegenlicht

Natuurpunt

Boomplantactie De Zeeman Een vijftiental vrijwilligers verzamelden op Paasmaandag 28 maart aan De Zeeman, een perceel aan de samenvloeiing van de Mark en het Merkske, voor een plantactie. Vorig jaar kocht Natuurpunt een beemd aan De Zeeman in Minderhout. Het is een beemd gelegen aan de monding van het Merkske in de Mark. Natuurpunt plantte hier op Paasmaandag een vierhonderdtal struiken aan. Het gaat om lijsterbes, hondsroos, vlier, hazelaar, wilg… Met het aanplanten van deze struiken wil Natuurpunt uiteraard het landschap verfraaien en de biodiversiteit vergroten. Het is de bedoeling van Natuurpunt om op het perceel ook een picknickplaats in te richten. Voorbijgangers zullen er volop kunnen genieten van het groen.

Vroege vogels en een heerlijk ontbijt Natuurpunt Markvallei organiseert elk jaar een vroege vogelwandeling in de vallei van het Merkske. De traditie wil dat van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om nadien te genieten van een heerlijk ontbijt in bezoekerscentrum De Klapekster

handig zijn. ( Vrijdag 6 mei Grote Markmeander 19.30u : Parking Klooster Meersel-Dreef - Vrijdag 20 mei Elsakker 19.30u : Kerkplein Meerle - Vrijdag 3 juni Den Rooy 19.30u : Kerkplein Meerle - Vrijdag 17 juni ‘t Moer 19.30u : de Klapekster) Voor de plantencafés breng je zelf wat wilde planten mee. Deze avonden gaan door telkens op vrijdag 20.00u in de Klapekster. Kies planten waarvan je graag de naam of andere bijzonderheden zou weten. We gaan die dan gezamenlijk determineren en/of bespreken. Denk aan boekjes en loep. Neem maar enkele planten per persoon per avond mee. Daar zullen we werk genoeg mee hebben. (Vrijdag 29 april - Vrijdag 13 mei - Vrijdag 10 juni)

Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 27 mei een fotocafé in het bezoekerscentrum De Klapekster. Om 20 uur is iedereen welkom om het leerrijke aan het aangename te koppelen. Tijdens de fotocafés van de fotowerkgroep ligt de focus niet alleen op de fotografie, maar ook op gezelligheid. Iedereen is welkom. Je brengt tien door je zelf genomen foto’s mee. Die worden, onder het nuttigen van een drankje, onder elkaar besproken. Op die manier leer je veel bij over sluitertijden, diafragmaopeningen, brandpuntafstanden, … Het thema is deze keer “tegenlicht”. Vijf foto’s over het thema ‘tegenlicht’ en vijf andere natuurfoto’s mogen worden doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be of worden meegebracht op stick.

Mei in de kolonie

Fototentoonstelling Den Elsakker

Op zondag 15 mei organiseert Natuurpunt Markvallei haar maandelijkse Koloniewandeling. Een natuurgids neemt de wandelaars mee op een tocht doorheen het prachtige natuurgebied. De deelnemers komen er meer te weten over de natuur en over de historiek van dit merkwaardig domein. De wandeling is gratis en vertrekt om 14 uur aan het Bezoekerscentrum De Klapekster

Fotowerkgroep Natuurpunt Markvallei organiseert nog tot einde juni een fototentoonstelling over het natuurgebied De Elsakker in Meerle. In het Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) kan je tijdens de openingsuren een selectie van de mooiste foto’s bekijken.

In de vroege ochtend van 1 mei trekken gidsen er op uit om alle deelnemers te kunnen laten genieten van het gezang van de vogels. Bijzondere aandacht is er voor de zingende nachtegalen in de vallei van het Merkske. Nadien kan je genieten van een heerlijk ontbijt met spek en ei of vegetarisch ei. Hiervoor dien je je wel in te schrijven bij Marc Van Opstal: mvanopstal@telenet.be Kinderen betalen 5 euro, volwassenen 8 euro. Je kan vertrekken om 5 uur of om 6 uur aan Bezoekerscentrum De Klapekster. Het ontbijt wordt geserveerd vanaf 9 uur. Info: mvanopstal@telenet.

Plantenwandelingen Aansluitend op de plantencursus van vorig jaar, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is, organiseert Natuurpunt Markvallei dit voorjaar zes plantenwandelingen (waarvan twee al plaatsvonden) en drie plantencafés. Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen die wilde planten wil leren kennen of er wat meer over wil te weten komen. Voorkennis is dus niet noodzakelijk. De plantenwandelingen gaan door telkens op vrijdag van 19.30- tot 21.00 u. Ben je in het bezit van een flora of ander boek om planten op naam te brengen, neem die dan mee. Ook een loep kan

72 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Boomplantactie aan De Zeeman (foto Wim Verschraegen).


MEI 1966

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 73


In bosrijke omgeving tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten Géén zaalkosten!

• Fiets / Wandelcafé • Terras • Feesten en partijen • Barbecues

De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre T.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

TENTOONSTELLING Van 26 maart tot 19 juni PORTRETFOTOGRAFIE tijdens DE GROOTE OORLOG, tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Tot 11 mei RENAISSANCE IKO, tentoonstelling in IKO en Atelier Groenewoud

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN Tot 2 oktober CULINAIRE FIETSROUTE in het Land van Mark & Merkske. Viergangenmenu op evenveel verschillende plaatsen. Info: Toerisme Hoogstraten 03 340 19 55

HOOGSTRATEN Vrijdag 29 april VERLICHTE AVONDMARKT van 17 tot 22 uur in het centrum. Zondag 1 mei GARAGEVERKOOP van 9 tot 15 uur. Informatiepunt zaal Pax. Organisatie KWB en Gezinsbond. Info 03 314 66 43 Maandag 2 mei KOFFIELEUTEN van 13.30 tot 16.00 uur in LDC Stede Akker Woensdag 4 mei BLOEDGEVEN van 17.30 tot 20.30 uur in Slommerhof 18 Donderdag 5 mei GUY SWINNEN en BART BULS vanaf 20.30 uur in Oud-Hoogstraeten

74 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Donderdag 12 mei JE GELD OF JE LEVEN, lezing door Veronique Leuntjens om 19.30 uur in de Bib. Info 03 314 32 61. Zaterdag 14 mei SHENANDOAH SPCIAL, optreden om 20.30 uur in zaal CeCilia. Zaterdag 14 mei BOURGONDISCH HOOGSTRATEN. Op zoek naar sporen van Graaf Antoon de Lalaing en gravin Elisabeth van Culemborg. Van 9.30 tot 17 uur. Vertrek aan zaal Pax. Info: kalmthout@vtbcultuur.be Dinsdag 17 mei KOUDE PASTA’S en SALADES, workshop koken van 19 tot 22 uur in VTI Spijker Dinsdag 17 mei MONDIALE RAAD om 20 uur in zaal De Welgezinde Zaterdag 21 mei OPENINGSAVOND H. BLOEDWEEK. Piuskoor zingt Missa Modalis van Jos Bruurs Zondag 22 mei HEILIG BLOEDPROCESSIE in het centrum, richting Statie Dinsdag 24 mei ZITDAG BELASTINGEN van 9 tot 12 en van 13.30 uur in de bib Woensdag 25 mei STRATENLOOP & AVONDMARKT & OPTREDENS vanaf 18.30 in het centrum Donderdag 26 mei SACRAMENTSDAG met misviering en processie in de kerk Donderdag 26 mei I CAN BE KAFFEE, workshops en events voor singles vanaf 19 uur in Oud-Hoogstraeten

Zondag 8 mei CONCERT van de Boxtelse Cantorij en organist Guy Steed om 16 uur in de Sint-Katharinakerk

Donderdag 26 mei PROEVEN VAN THEATER workshop om 19.30 uur in de Bib

Maandag 9 mei MARKANT UITSTAP naar Antwerpen met bezoek aan Van Mieghemmuseum en de haven

Zaterdag 28 mei URBAN RUN van 14 tot 17 uur in de gebouwen van het Klein Seminarie

Dinsdag 10 en 24 mei FIETSEN OP DINSDAG met de KVLV van 19 tot 21.30 uur. Vertrek aan zaal Pax

Zaterdag 28 mei WEGGEEFPLEIN van 10 tot 18 uur in de Mouterijstraat


Zaterdag 28 mei FUN2MOVERIT, een afgepijlde fietstocht van 40, 62 of 75 km. Vertrek van 12.30 tot 16.30 uur. Organisatie de Hoogstraatse Trappers Zondag 29 mei HEILIG BLOEDPROCESSIE in het centrum, richting H. Bloedlaan Zondag 5 juni APERITIEFCONCERT door het Piuskoor om 11 uur in de Begijnhofkerk

MEER Zaterdag 7 mei ELEKTROBEURS van 9 tot 16.30 in de Kringwinkel WEB Zaterdag 21 en zondag 22 mei BIERFESTIVAL bij het Bierparadijs in de Transportzone Hazeldonk. Zondag 22 mei DE HEL VAN HET NOORDEN, retrokoers in de Donckstraat Zondag 22 mei VALENCIA MINIVOETBALTORNOOI vanaf 10 uur bij Valencia, Gaarshof 5 Zondag 5 juni MEETRIA TRIATLON van 12.30 tot 17 uur bij De Mosten

MEERLE Zondag 22 mei PIERENDAG vanaf 13.30 uur op het Gemeenteplein Zondag 15 mei PENALTYTORNOOI vanaf 13.30 uur op het speelplein achter de school. Organisatie KLJ Zondag 5 juni SINT-MEDAAR, patroonheilige van de zeisers. Maaien en picknick in Den Rooy. Info 0490 11 94 23.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 30 april KAARSKENSPROCESSIE om 20 uur Donderdag 5 mei DAUWTRAPPEN met Fanfare voor Eer en Deugd vanaf 6 uur

Zondag 8 mei KWB fietsdag vertrek om 9.30 uur aan De Kuip, afstand 75 km Vrijdag 20 mei KLJ D’N UITHOEK gewest Hoogstraten, vanaf 20 uur in het lokaal Zaterdag 21 mei KRUISDAGEN om 20 uur bij Gert Hillen, Hal 20 Zondag 29 mei GARAGEVERKOOP van 8.30 tot 16 uur. Infopunt Gemeentestraat 33

WORTEL Zondag 1 mei VROEGE VOGELS en een heerlijk ontbijt. Vertrek om 5 of 6 uur aan De Klapekster Zondag 1 mei AVN OCHTENDJOGGING van 5, 10 of 15 km. Vertrek om 9 uur aan de parochiezaal. Zaterdag 14 mei DE VLA VAN TREES, een koe op het veld van KVNA Worel

200

Zondag 15 mei MEI IN DE KOLONIE, wandeling met een natuurgids door de kolonie. Vertrek om 14 uur aan de Klapekster. Maandag 16 mei ROMMELMARKT in de dreven van de kolonie van 6 tot 17 uur Dinsdag 17 mei ZIEKENZORG UITSTAP naar Lier en Monnikenheide. Zondag 15 en maandag 16 mei FOTOGRAFIE TENTOONSTELLING van Fotogroep ’t Slot van 10 tot 18 uur in ’t Slot Vrijdag 27 mei SWISHING, ruilmarkt voor modeaccessoires in de gemeentelijke basisschool De Wijsneus. Organisatie KVLV gewest Hoogstraten.

199

Vrijdag 27 mei FOTOCAFE om 20.00 uur in de Klapekster

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

MINDERHOUT Donderdag 5 mei KONINGSSCHIETEN bij de Sint-Jorisgilde vanaf 13.30 uur op het voetbalplein

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2016 - 75


NOODNUMMER

112

Ongeval / Brans / Ziekenwagen Administra. Brandweer 03 314 32

POLITIE

11

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen: Van Otten Heidi...........................0486 37 45 27 Koyen Els....................................0476 43 07 55 Segers Nele.................................0494 92 32 27 Aernouts Anke............................0479 34 68 03 Geerts Lia....................................0498 64 53 80 Bartholomeeusen Liesbeth..........0474 38 25 23 Adams Lieve...............................0479 43 53 89 Christiaensen Nathalie................0494 86 93 84 Lambregts Linda.........................0476 94 31 15 Leys Nele....................................0499 29 77 86 Geerts Inge..................................0478 64 81 61 Van Doninck Maria.....................0498 29 49 17 Van Looveren Sandra..................0478 21 84 00 Dirks Els......................................0474 36 08 84 Van Bouwel Ilse..........................0497 92 20 00 Rombouts Kristel........................0474 26 14 41 Van Der Eycken Inne..................0478 23 52 89 Boonen Liesbet...........................0478 50 09 75 De Busser Edith..........................0477 17 58 06 Tomby Hella................................0478 42 08 13 Mia Vervoort...............................0478 42 49 34 Kathleen Verheyen......................0474 29 33 09 Katrien Van Gastel......................0468 12 64 26 Haest Vera...................................0497 94 46 23 Krols Anja...................................0495 23 02 43 Machielsen Kim..........................0477 81 27 61 Helsen Kristel..............................0494 90 40 65 Wouters Kim...............................0479 87 55 09 Verschueren Marijke...................0472 29 00 96

Zelfstandige vroedvrouwen: Christiaensen Nathalie ...............0494 86 93 84 Sandra Martens...........................0473/25.91.92

76 - MEI 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HUISARTSEN

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend 014/410.410

TANDARTSEN

zaterdagen, zondagen en feestdagen 090 33 99 69

APOTHEKERS

voor wachtijden overdag van 9 tot 22 uur

BEL 0903 99 000

(0.50 euro per minuut)

ZATERDAGWACHT Zaterdag 30 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek LIoyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 7 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 14 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Swaenen, Worteldorp 11 te Wortel, tel.:03 314 38 68 Zaterdag 21 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 28 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Swaenen, Worteldorp 11 te Wortel, tel.:03 314 38 68 Zaterdag 4 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 11 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek LIoyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74

INHOUD- mei 2016 Column............................................................ 2 Benny Goetschalckx – Interview.................... 3 Koning Filip op bezoek .................................. 9 St.-Katharina – de restauratie ...................... 13 Marleen De Meyer - egyptologe .................. 16 De kaasmakers van de Meirhoeve ................ 18 Afrikaanse stedenband ................................. 20 Bierfestival - publireportage......................... 26 Bedrijventerreinen De Kluis II ..................... 27 Lezers Schrijven............................................ 31 DEZE MAAND............................................ 33 DORPSLEVEN – Hoogstraten .................... 37 DORPSLEVEN – Meersel - Dreef............... 49 DORPSLEVEN – Minderhout...................... 50 DORPSLEVEN – Wortel.............................. 55 DORPSLEVEN – Meerle............................. 57 DORPSLEVEN – Meer................................ 59 SPORT.......................................................... 63 Gluren bij de buren....................................... 69 Ook dat nog................................................... 70 Filippine – raadsel ........................................ 71 Natuurpunt ................................................... 72 Halve Eeuw Geleden .................................... 73 Agenda.......................................................... 74 Wachtdiensten............................................... 76

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 26 mei 2016 KOPIJ Alle kopij ten laatste op

DINSDAG 10 mei redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.