november 2015 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 364

JAARGANG 31 NOVEMBER 2015 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ 27, 2320 UITGEVERIJ DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE PERS PERS B.V.B.A., B.V.B.A., Begijnhof Loenhoutseweg 34,HOOGSTRATEN 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be www.demaand.be

Karel Martens

De film van zijn leven tot nog toe

ONZE KERKHOVENHOE FRAAI ZIJN ZE GEWORDEN? LEVEN MET EEN DRANKPROBLEEM AA - ANONIEME ALCOHOLISTEN HELPEN

DHM_nov_364.indd 1

21-10-2015 15:59:18


COLUMN

Verwarring

In 1977 werd een grote fusie van gemeenten doorgevoerd in België. Ook in het Hoogstraatse stonden niet alle kleinere gemeenten te springen om hun zelfstandigheid op te geven en op te gaan in een groter, kunstmatig geheel.

Hoogstraten wordt stad

In Hoogstraten kwam daar nog een probleem bovenop. De nieuwe fusiegemeente werd immers … “Hoogstraten” genoemd. Een totaal foute keuze, te wijten aan een gebrek aan creativiteit. Hoe kon men daarna nog onderscheid maken tussen de gemeente Hoogstraten van voor en na de fusie?

De fusiegemeente had geen cultureel centrum, geen universiteit, geen station, geen tramlijn, zelfs geen haven en nauwelijks horeca. Bovendien reden er dagelijks mestkarren en tractoren met hooi en maishaksel door de centrumstraten. Ik ben zelf van fiere “boerenkomaf”, maar het begrip “stad” kon ik moeilijk rijmen met courant passerende landbouwvoertuigen. Maar gezond verstand is niet altijd belangrijk. “Stad Hoogstraten”, een siertitel zonder enige officiële nuttige waarde werd een feit. Hier en daar werd gegniffeld in de Kempen…

Een voorbeeld van meer creativiteit was bijvoorbeeld Malle, de fusie van Oostmalle en Westmalle. Of Laakdal, een samengaan van Veerle, Eindhout en Vorst, genoemd naar de waterloop Laak. Hoogstraten had men beter Noorderstraten (gelinkt met Noorderkempen) of Markdal (gekoppeld aan de Mark) genoemd. Ook Meerstraten zou leuk geweest zijn. “Meer” uit Meer, Meerle en Meersel-Dreef, ruim én dominant aanwezig. Maar het werd dus Hoogstraten. Die foute beslissing zorgt tot vandaag nog altijd voor de nodige verwarring.

Een paar jaren later werden de problemen nog groter toen onze gemeentebestuurders (in een vlaag van zinsverbijstering?) van Hoogstraten een “stad” maakten.

De verwarring blijft en … De nieuwe stedelijke benaming veroorzaakte natuurlijk de nodige aanpassingen aan bewegwijzering. Ze verwart nu nog altijd sommige Hoogstraatse dorpsbewoners. De plaatsnaamborden F43 zijn nochtans duidelijk. Alle geelroodzwarte borden waar enkel

“Hoogstraten” op staat duiden de dorpsgrens aan. Maar veel Hoogstraatse dorpelingen denken nu nog altijd onterecht dat hun dorpsborden de grenzen van de Stad aanduiden. Daarom een paar duidelijke voorbeelden om onze stads- en dorpsgrenzen in te oefenen: HVV is een fantastische dorpsploeg, namelijk die van het dorp Hoogstraten. De stad Hoogstraten heeft 5 “stedelijke” verenigingen die in de officiële voetbalcompetitie spelen. En tegelijkertijd ook dorpsploegen zijn: HVV, MVV, KVNA, KFC Meer en K Meerle FC. Ook mensen die in Maxburg, Staakheuvel, de Chaamseweg, de Markweg, de Blauwbossen en de Hinnenboomstraat wonen, wonen in de stad Hoogstraten (of populair gezegd Hoogstratenstad, Hoogstraten-city of korter: “’t stad”). De Hoogstraatse Maand is hét Hoogstraatse stadsblad. En zes keer hét Hoogstraatse dorpsblad. En immens populair en natuurlijk: Gewoon onmisbaar! Heb je het overschrijvingsformulier al gevonden in dit nummer? (jom)

DE DODEN HERDENKEN

In november denken we, meer dan in andere maanden, aan overleden familieleden, vrienden en kennissen. Op 1 november is het Allerheiligen. Op een aantal kerkhoven werden werken uitgevoerd. Wat denken onze lezers ervan (zie blz. 9). En in elk deeldorp is er een 11 november-herdenking (zie blz. 24) 2 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 2

21-10-2015 15:59:19


Karel Martens, aka Carlos, wil het de mensen graag tonen ‘In Hoogstraten weten ze meteen wie ik ben als ik zeg dat ik de schoonzoon ben van Jaak Van Opstal’ zegt Karel als we bij hem aanschuiven voor een babbel. Meer dan de schoonzoon van Jaak zullen velen in Hoogstraten en omgeving Karel kennen als Carlos van Radio Cosmos. In Meer als meester Karel; als de techneut die de acteurs van ’t Heidebloempje met klank en licht ondersteunt; en ook als medeauteur, regisseur en cameraman van het film-toneel De Kloosterbrigade. Vele Hoogstraatse sporters en hun aanhang hebben wellicht zijn mooie gefilmde impressies gezien van kandidaat-sportlaureaten op de jaarlijkse sportlaureatenviering. Naast dat alles is hij echtgenoot van Annemie Van Opstal en vader van Kris, in wie hij veel dingen ziet terugkomen die hij doet of wou doen. De ijskar van ‘Bej Kaai’ ‘Ik ben de oudste zoon van een agrarisch gezin op Hoogeind in Meer, waar mijn roots liggen. Mijn ouders deden tuinbouw en hielden varkens. Onze vader is voordien ook nog een tijd metser geweest. Harde werkers. En ja, in de vakanties moesten wij dikwijls meehelpen, bijvoorbeeld aardbeien plukken in open veld. Van ver hoorden we dan de verleiding klingelen in de gedaante van de ijskar van ‘Bej Kaai’ (Albert Jansens), de kruidenier in Meer. Met een Volkswagen keverke reed die met crèmeglace rond. Te veraf om een ijsje te gaan kopen, maar het water liep uit onze mond. Ge kunt u dat voorstellen. Op uw knieën op de grond, de zon in uw nek, goed zweten en dan in de verte de bel van de ijskar.

Maar evengoed waren er dagen dat we niets moesten doen en pakten we ’s morgens een paar boterhammen mee en een fles drinken. We trokken er een hele dag op uit, tot aan het avondeten. De bossen en de velden in. Ze waren toen de autosnelweg aan het aanleggen, waarvoor men zand pompte aan de Mosten. Een grote berm vanaf de put tot aan de werf, met een enorme pijp erop die hevig gromde als men aan het pompen was. Daar liepen wij dan bovenop, meters boven de grond. Een enorm spannend speelterrein voor ons, jonge snaken. We mochten daar niet komen, maar ge weet, dan is de aantrekkingskracht net groot. We hebben onze plan leren trekken, leren werken. Ik heb er geen trauma aan overgehouden, al moet ik eerlijk zeggen dat ik, toen ik trouwde, best blij was dat ik van die “erbizzeme” van af was. Dat was een leuke bijkomstigheid aan het trouwen.’ (lacht)

Timide ventje doet zijn plechtige communie

Iets met mensen

Aan de knoppen in de Meerse zaal Voor Kunst en Volk

Na de lagere school in Meer, trok Karel naar het seminarie, de moderne. ‘Maar het lukte daar niet zoals het moest, het was voor mij een slecht jaar. Gevolg in die jaren: afzakken naar een niveau ‘lager’, in mijn geval de Handel. Dat was helemaal mijn ding niet, daar had ik geen enkele feeling mee. Ik voelde direct dat ik daar niet op mijn plaats zat. Economie, boekhouden, cijfers, het zei me niets. Ik wou iets “met mensen”. Ik heb toen mijn moed bijeen geraapt en ben op eigen initiatief naar het PMS (nu CLB) getrokken met mijn verhaal. En zij hebben mij op het juiste spoor gezet: menswetenschappen in Sint-Pieter in Turnhout. Het was de eerste school die deze toen vrij nieuwe richting aanbood. Ik ben er het PMS tot vandaag dankbaar voor.’

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 3

DHM_nov_364.indd 3

21-10-2015 15:59:19


Meester Karel ‘Na mijn afstuderen was ik een tijdje zonder werk, dat kwam meer voor die tijd. In dat half jaar heb ik ons vader geholpen met het zetten van een huis. Waarmee ik meteen wist dat metsendiender ook niets voor mij was. Toen kwam er een plaats vrij in de lagere school van Meersel-Dreef en ik werd de opvolger van madammeke Standaert. Ik kreeg een graadklas onder mijn hoede, het eerste en tweede leerjaar samen. Naar mijn aanvoelen toen een moeilijk systeem: als je met één groep werkte, zat de andere groep bij wijze van spreken te wachten op de leraar. Van coöperatief leren hadden we toen nog niet gehoord. Nu ziet men graadklassen dikwijls als een voordeel; het oudere kind neemt het jongere op sleeptouw, stimuleert het. Maar ik raakte gefrustreerd, haast elke dag kwam ik thuis met het gevoel dat ik niet elke leerling had kunnen geven waar die recht op had. Toen Frans Van Bergen, leerkracht in de lagere school van Meer maar van Meersel-Dreef, me vroeg of ik geen goesting had met hem te ruilen, moest ik niet lang nadenken. Allebei tevreden. Na een twintigtal jaren ben ik dan coördinator geworden voor het zorgbeleid en gelijke onderwijskansen (GOK). Samen met een hardwerkend team sleutelden we aan de dagelijkse onderwijskwaliteit van de Meerpaal.’

Warme Limburgers ‘Toen het OVSG (Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten) een vacature had om deze ondersteuningsmethoden als GOKbegeleider in een grotere regio (Antwerpen en Limburg) te gaan uitdragen, heb ik die kans met beide handen gegrepen. Ik ben altijd wel gevoelig geweest voor kriebels van nieuwe uitdagingen. Een perfecte verlenging van mijn vorige job. Ik

Ober Jan Dufraing bedient Karel tijdens een Bonte Avond show van de Mussenakker heb er o.a. uitleg mogen geven bij projecten die ik in mijn tijd in de klas helaas nooit heb meegemaakt. Zoals filosoferen met de kinderen. Wat had ik dat fijn gevonden. We hadden een goed team bij OVSG, ieder verantwoordelijk voor een regio. Ondersteuning van directeuren en leerkrachten, bijscholing, hulp bij specifieke zorgvragen. Daarbij heb ik heel veel mensen leren kennen, van hier tot voorbij Tongeren. Als ik nu de snelweg naar Duitsland rijd, dan denk ik telkens: hier is die school, die vrouw of man is er directeur, met die leerkrachten heb ik gewerkt. Het zijn ijkpunten onderweg, het is altijd fijn er aan te denken. Mijn reistraject is dan nooit vervelend. Ik heb er een diepe sympathie voor de Limburgers aan overgehouden. Het zijn echt vriende-

lijke, warme mensen. Je bent heel snel “familie”, en als je aankomt krijg je meteen een vlaaike onder je neus. Stille werkers ook, die hun plan trekken. De directeur van een school in Kinrooi verwoordde het ooit mooi: “Brussel, dat is ver hé!”. Het tegenovergestelde is spijtig genoeg ook waar. Voor Brussel is Kinrooi ook ver, waardoor ze nogal eens vergeten worden. Om volledig te zijn, moet ik nog vertellen dat, hoe dichter ik bij huis werkte, hoe stugger de mensen. Hoe meer afstand er op menselijk vlak was. Het is de aard van de mensen. En natuurlijk ben ik zelf ook zo. Eerst eens kijken welk vlees er in de kuip zit en als dat oké is, komt het wel goed. Maar Limburgers, de liefste mensen ter wereld! 10 jaar heb ik dat gedaan, en zo ben ik aan mijn pensioen gekomen twee jaar geleden. Ik heb geen spijt, heb het met goesting gedaan, maar heb ook geen heimwee. Heb nu met alle plezier mijn beroepsleven ingeruild voor een ander leven. Daarbij horen een beetje poetsen, strijken, kinderoppas, gewone dingen koken, boodschappen doen, tuinieren. Voor de meeste van die zaken had ik vroeger geen tijd, nu wel. Een beetje compenseren, zeker. Hoewel, tuinieren heb ik altijd gedaan en graag. En squash spelen, elke week vaste prik. En niet te vergeten de wekelijkse zwembeurt in Zundert. Ik ben dan ook in blijde verwachting van het zwembadcomplex hier in Hoogstraten. Ik ben geen stilzitter, buiten de tijd om de gazet te lezen of het magazine de Quest. Ik ben steeds nieuwsgierig naar veel dingen, ik weet graag hoe de dingen in mekaar zitten, van psychologie tot techniek. Ik hoef er niet perse alles van te kennen, wel van alles een beetje.

Mussenakker Mobiele studio van Radio Cosmos op de Hoogstraatse Handelsbeurs in de jaren ‘80. Vlnr: Carlos, Aloïs Ruts (voorzitter toenmalige Middenstand), Eddy Van Den Ackerveken en Tonny Priem.

De Mussenakker, dat was mijn biotoop. Zodra het mocht was ik er lid, later ben ik er zelfs eventjes voorzitter geweest. Ik besef nu dat ik er heel veel geleerd heb. Plantrekken vooral; samen met

4 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 4

21-10-2015 15:59:19


leeftijdgenoten - mensen uit alle milieus - iets organiseren, met veel improvisatie. We deden alles zelf, dan leer je zelfredzaam te zijn. En af en toe met de kop tegen de muur lopen. Het is als een laboratorium waaruit van alles ontstaat. Denk aan de befaamde, nee, zeg maar beruchte, Bonte Avonden waar wij jonge gasten, tegen de schenen stampten van de goegemeente, van de dorpspolitiekers, van de clerus. In het hol van de leeuw dan nog, de parochiezaal. Daar waren heavy voorstellingen bij hoor. Met o.a. Jan Dufraing en Piet-Jan Rombouts als gangmakers. Nogal wat mensen in Meer dachten “wat is dat daar voor een rommelbende?”, maar het was wel onze rommelbende hé. Sommigen keken er met een scheef oog naar, naar dat zootje ongeregeld. Ik heb dat zootje altijd heel hard verdedigd, ook nu nog. Dat was meer dan uitgaan naar een discotheek, m.i. de opstap naar consumeren. In een jeugdhuis leerde je participeren. Ook mijn echtgenote Annemie heb ik in de Mussenakker leren kennen. Naar goede gewoonte hing ik daar met een paar maten aan de toog toen ik ze zag. Ze kwam er voor de eerste keer, eigenlijk voor iemand anders maar die was er die avond niet. Voor mij was het een coup de foudre; zij was de ware. Ons moeder had nochtans gezegd dat ik nooit een lief zou vinden als ik daar in de Mussenakker aan de toog bleef plakken. Ze heeft ongelijk gehad.

‘t Heidebloempje Op die Bonte avonden werd ik gespot door de toneelkring en daar heb ik goed 15 jaar op de planken gestaan. Veel en graag gespeeld, alle rollen. Maar op den duur was dat engagement me te zwaar. Om een rol in te studeren tot de uiteindelijke opvoering was het vele weken repeteren. Ik kreeg het te druk met andere dingen en tijdens die weken was er echt geen tijd voor iets anders. Ik wilde niet weg van de vrienden van het toneel, maar acteren was genoeg geweest.

Opnames maken in de zaal Cecilia

Karel en zijn maat Herman Doms in de achterkeuken van en met Eddy Wally In de plaats ben ik dan techniek gaan doen. Ook in het amateurtoneel groeide de nood aan technische ondersteuning, klank en licht. Lange tijd werd donder gemaakt met een metalen plaat, regen met erwtjes in een draaiende trommel, bliksem met het uit- en aanknippen van het licht. Ondertussen kwamen er modernere middelen. Veel opvoeringen eisten ook ander geluid en licht, een betere inkleding. Daar ben ik me mee gaan bezighouden. Weer wat nieuws dat ik kon ontdekken. Goed beschouwd is dat wel de rode draad in mijn bezigheden: dingen ontdekken en die aan de mensen laten zien en horen. Vanaf plaatjes draaien in de Mussenakker tot film maken. Bij het toneel beperkte het zich niet tot klank en licht in de voorstellingen, ook vooraf en tijdens de pauze zorgde de muziek die ik draaide voor de juiste sfeer, afgestemd op wat er op het toneel kwam. De mensen merken dat niet, vinden het logisch. Maar het gebeurt doelbewust en het werkt! Ik vind dat fantastisch. Ik luister ook met

dat oor naar muziek, dikwijls denk ik “dat kan wel eens van pas komen, bij een filmpje, een voorstelling”. Dan sla ik het op. Daar zijn nu gelukkig goede apps voor! (lacht)

De boom en de appel ‘Vanwaar die gevoeligheden? Ik kan er zo niet de vinger opleggen. In mijn familie waren nogal wat muzikanten, zelf kan ik geen instrument spelen, tenzij een beetje gitaar. Toen ik klein was, was ik een eerder timide jongen. Toen keek ik dikwijls naar mijn nonkel Pol zaliger, die trommel speelde in de fanfare. Hij oefende dat thuis en dan zat ik vol bewondering naar hem te kijken, de speciale manier waarop hij de trommelstokken vasthield. Als hij me zo zag kijken, zei hij “Dat moet ge later ook doen, manneke.” Maar ik dacht altijd: “Ik ga dat nooit kunnen”. Het is er niet van gekomen, het heeft een generatie overgeslagen. Onze Kris (drummer in de metalband Diablo Boulevard van Alex Agnew) heeft mijn deel er bijgenomen.

Een beetje poetsen, boodschappen doen, tuinieren en … strijken. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 5

DHM_nov_364.indd 5

21-10-2015 15:59:20


Soms denkt een mens wel eens dat hij kansen heeft laten liggen. Alles wel beschouwd heb ik wellicht toch genoeg andere dingen gedaan.

Radio Cosmos ‘Daar heb ik contact mee gekregen door mijn buddy Herman Doms, een vriend zoals een mens er meestal maar ene heeft. Hij is trouwens ook mijn vaste squashmaat. Herman was al langer bezig met Radio Cosmos. Op een gegeven moment heeft hij me aangesproken: “Ik denk dat het echt iets voor jou is”. Hij kende mijn interesse voor muziek in De Mussenakker. Redelijk primitief, met één pickuppeke! Ik had ook al gedacht aan meewerken met Radio Cosmos, maar mijn timide kantje hield me tegen om me zelf te gaan presenteren. Vanaf 1985 heb ik vele jaren meegewerkt aan Cosmos. Een eigen programma, met een heel breed muziekpalet. Met mopjes en leuke uitspraken tussendoor. Ik heb daarvoor een hele verzameling moppen aangelegd, van kalenders, uit gazetten en tijdschriften. Overal waar ik ze tegenkwam. Alles geklasseerd naar onderwerp in enveloppen, meer dan 100 enveloppen in doos. Ik heb ze hier nog ergens staan. Elke radio-aflevering stond in het teken van een thema en daar gebruikte ik dan die mopjes en citaten voor. Nooit letterlijk maar aangepast aan tijd en omgeving. Samen met Herman heb ik heel wat watertjes doorzwommen, fijne interviews gedaan ook. Zoals met Guus Meeuwes in ’t Fortuin, The Specials op Akkerpop. Wij hebben ook ooit samen Eddy Wally geïnterviewd in zijn achterkeuken in Ertvelde. Wij hebben hem ervaren als een warme, open, vriendelijke mens. Ook Helmut Lotti kwamen we tegen in discotheek Highstreet. Hij was toen heel nerveus, het was de beginperiode van zijn optreden in zwart pak en wit hemd. Hij vroeg ons of hij eigenlijk zo wel kon opkomen in de Highstreet. We hebben hem gerustgesteld. Jaren later, Lotti was

‘Hoe breng ik de atleet en sportlaureaat Kristof Schroë zo goed mogelijk in beeld?’ dan een superster, hebben we hem nog eens tegen gekomen in Loenhout en hij herinnerde zich dat voorval nog. Heeft met ons pinten – enfin, hij witte wijn, dat was beter voor de stembanden – staan pakken en moppen tappen aan de toog. Een sympathieke kerel. Met Herman heb ik ook jarenlang een kinderprogramma op de zondagvoormiddag verzorgd. Daarvoor hadden we twee jeugdige presentatoren aangetrokken : Jef Meyvis en Sylvie Geerts, beiden toen een jaar of twaalf. Hun bijdragen zorgden voor fris vuurwerk op de radio, maar tussen die twee is het nooit wat geworden (lacht). Mijn mooiste herinneringen aan die radiojaren zijn de live-uitzendingen vanuit de Sint-Katharinakerk van de nachtmis met Kerstmis. Een technische ploeg in de kerk zorgde voor de opname, en mijne maat Herman en ik zorgden voor de omkaderende muziek en commentaar in de studio in het “witte huisje” in de Loenhoutsebaan.

Ik vond dat altijd een mooie manier om mijn verjaardag op Kerstavond te vieren : er voor zorgen dat ook minder mobiele mensen de nachtmis konden meemaken. Het mooiste moment was altijd de “preek” van pastoor-deken Van Dijck. Indrukwekkend hoe die man met simpele woorden heel diepzinnige dingen tot bij de gewone mens kon brengen. Dan werd het bij ons in de studio ook altijd efkes stillekes... En nadien dronken we met de hele ploeg nog een nachtelijk pintje! Het verhaal van Cosmos is geëindigd toen alle apparatuur, alle computers met de volledige digitale muziekbibliotheek, gestolen werd. Ons ontbrak toen de goesting om dat allemaal opnieuw te gaan bijeenzamelen. Daar zou zoveel tijd inkruipen dat al de rest in het gedrang kwam. Een spijtig einde van een heel mooi avontuur en een plezante periode met goede vrienden.’

Cineast ‘Ook het cineast-verhaal is met Herman Doms begonnen. Patrick Diels, een neef van Annemie, trouwde en wij hadden het plan opgevat daar een film van te maken, als geintje, niks vooraf afgesproken. ‘s Avonds samen het feest gefilmd met een camera van iemand uit de familie. Daarna alles netjes gemonteerd en er muziek onder gemixt. Alles analoog hé! Een tijdrovende bezigheid. Maar het resultaat was heel mooi. Mondtot-mondreclame maakte dat men ons al gauw vroeg om nog zulke reportages te maken. Huwelijken en andere gelegenheden, maar alleen als we er zelf plezier aan beleefden. Want voor ge het weet, is er geen tijd meer voor iets anders.

Karel met zijn vrouw Annemie op vakantie in Frankrijk

Voor de lol hebben we ook “antireclame”-filmpjes gemaakt. O.a. in Bobbejaanland stiekem foute toestanden filmen. Een hamer, blijkbaar vergeten door een technicus, op het spoor van dat luchttreintje door het pretpark. Iedereen liep daaronder door, de hamer kon elk moment naar beneden donderen op iemand zijn hoofd. We hebben dat vastgelegd.

6 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 6

21-10-2015 15:59:20


’t Warm water af Meir ‘Voor ’t Heidebloempje werk ik veel samen met Jos Cools en Fonne Brosens (zie DHM 354), schreef samen met hen stukken voor het kindertoneel. Op een gegeven moment, samen gezeten rond een trappist en kregen we het idee om een combinatie van film en toneel te maken. Daarin mochten alle kinderen die inschreven meespelen. Dat vroeg wel een speciale aanpak. Want voor 30 kinderen een rol uitschrijven is onmogelijk. En anderzijds speelt niemand graag struik of boom. We hebben dat opgelost door voor elke rol vijf, zes acteurs in te zetten, telkens in andere scènes in de film of op het podium. Ze krijgen dezelfde outfit en spelen hun deel van de rol. Haast niemand heeft in de voorstelling opgemerkt dat één rol door verschillende acteurs gespeeld werd. Zelfs als de ene 20 cm groter was dan de andere. Die voorstelling “Eirbizzeme in Nood – De Kloosterbrigade” was een geweldig succes. Veel Merenaars hebben ze gezien en we hebben er veel lof voor geoogst. Momenteel werken we hard aan een vervolg. “ ‘t Warm water af Meir”. Geothermie, daar is vroeger veel om te doen geweest in Meer (denk aan het liedje van de Spilzakken) en nu is men daar in Mol opnieuw mee begonnen. Wij pikken dat verhaal op. Het warm water gaat in ons verhaal gebruikt worden om de zwemvijver van de

Mosten te verwarmen, zodat er ook in de winter kan gezwommen worden. Een aantal personages van vorige keer komen terug: de twee boeven, de nutty professor, … Het podium is opgebouwd als zijn labo, van daaruit vertrekt alles. Zelfs reizen in tijd. Allemaal komen kijken, in de paasvakantie volgend jaar!’

Sportlaureaten in beeld Ook voor de sportlaureatenviering is men op een bepaald ogenblik bij Karel komen aankloppen. ‘Liever dan louter voor te lezen waarvoor iemand als sportlaureaat voorgedragen wordt, wilde men laten zien wat de genomineerde laureaat in zijn sport uitvoerde en hoe bijzonder dat was. Ik vind dat een geweldig idee, dat heel nauw spoort met de reden waarom ik die dingen graag doe. Laten zien wat iemand kan, waarin ze uitblinken. Mijn rol is dat zo goed mogelijk in beeld brengen. Het is mijn beloning als dat goed lukt. Elk jaar weer mag ik rekenen op een heel fijne samenwerking met de mensen van de Hoogstraatse sportraad én van de stedelijke sportdienst. De vaardigheid om iets in beeld te brengen heb ik ook in mijn professionele leven kunnen aanwenden. Op een gegeven moment ben ik vernieuwende onderwijsmethoden en zorgprojecten gaan filmen, om ze aan andere leerkrachten te laten zien. Het werkt zoveel beter dan alleen

maar uitleggen. En het sloot helemaal aan bij mijn opdracht. Ik beschouwde het niet als werk: ik mocht me amuseren met filmen en monteren. Nu, 2 jaar na mijn pensioen, doe ik dat nog steeds. Een aantal keren per jaar vragen ze me een project in beeld te brengen, zodat ze het kunnen gebruiken voor studiedagen, lerarenondersteuning. Ik vind dat heel fijn en het OVSG ook. Want als ze dergelijke opdrachten zouden moeten uitbesteden aan professionele productiehuizen, was het voor hen onbetaalbaar.’

TV Noorderkempen ‘In de Hoogstraatse Maand las ik dat Paul Theeuws met Noorderkempen TV wil starten en heb met hem contact genomen. Ik wil daar graag aan meewerken, reportages maken. Niet alle dagen, het mag mijn huidige activiteiten niet in de weg staan. Ik broedde al een tijdje op een gelijkaardig idee, zij het veel kleiner; een Youtube-kanaal met alleen Hoogstraats nieuws, door mij in beeld gebracht. Maar dit is veel groter en professioneler. We hebben een eerste kennismaking met kandidaat-medewerkers gehad. Heel wat enthousiaste en creatieve mensen. Ik hoop dat het verhaal een vervolg krijgt’. Als het zover is, mag Karel de Hoogstraatse Maand weer op bezoek verwachten. (jaf)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 7

DHM_nov_364.indd 7

21-10-2015 15:59:20


Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

Mediteren in je geest is voedsel voor een ander 8 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 8

21-10-2015 15:59:21


1 november - De doden herdenken op een mooi kerkhof Om verkommering van onze kerkhoven tegen te gaan, beslisten vele gemeentes orde op zaken te stellen wat betreft concessies. Vele van deze begraafplaatsvergunningen zijn reeds jaren verlopen en maken het moeilijk om een gestructureerde planning op te maken, zowel voor het onderhoud als voor de hoeveelheid plaatsen de komende jaren. Want ook op verschillende kerkhoven van Hoogstraten is er gebrek ontstaan voor nieuwe begravingen of voor de uitbreiding van het columbarium. Dat noopte het bestuur tot het ruimen van de oudste graven die geen concessie meer hebben. Maar het mooie aan deze maatregel is dat de kerkhoven een wezenlijke verfraaiing hebben ondergaan. Meer groen, meer rust. We wandelden naar de verschillende kerkhoven van onze gemeente en vroegen enkele bezoekers naar hun mening. Jeanne Van Dun - MEER

“Het kerkhof is echt bekomen” MEER – Het kerkhof van Meer ligt volledig omheen de O.L.Vrouw.-Bezoeking-kerk, juist benevens het centrum van Meerdorp en langsheen de weg naar Loenhout ofwel Het Lak, bereikbaar vanuit alle vier windrichtingen. Ondanks het feit dat het kerkhof zo centraal ligt, is het toch omgeven door hoge heggen en blinde muren die voor nodige intimiteit zorgen. Ook hier heeft de tijd niet stil gestaan: er is in de loop der jaren geïnvesteerd in een columbarium (Latijn voor duiventil), ofwel een urnenmuur. En omdat één muur volzet is geraakt, is er reeds een tweede muur in gebruik aan de zijde van de Rommensstraat. Een strooiweide is er ook. Voor elk wat wils, om het zo maar te zeggen. Ondertussen ontmoet ik ter plaatse Jeanne Van Dun van de Meerseweg, zij is onderweg om met een groepje te gaan fietsen. Een bewuste keuze van haar om voorafgaandelijk even langs het kerkhof te wandelen met de fiets aan de hand. “Ik kom hier een tweetal keren per maand”, zegt zij. Wel niet voor iemand specifiek want haar ouders zijn al geruime tijd geleden overleden. Vooral het paadje met rode klinkers, vanuit de Rommensstraat, met aan weerszijde een bomenrij, kan haar zeker bekoren. De rij dekstenen, waaronder de urnen zijn begraven, maken hiervan deel uit aan één zijde. “Vroeger was het een schandalige modderpoel na een elke regenbui, maar nu overal gras tussen de zerken en paden is gezaaid, is heel het kerkhof bekomen.” Ook het houtschors tussen de zerken, met nog jonge bodembedekkers, vervolledigt het totaalpakket.

Wel jammer, vindt zij, dat de chrysanten bij Allerheiligen nu niet meer in de volle grond kunnen geplant worden. Dus dat worden duurdere sierpotten, want het oog wil ook wat. “Het kerkhof vergt wel meer onderhoud dan vroeger, maar het is zijn geld zeker waard.”

Jeanne Van Dun kan alleen maar heel tevreden zijn over de huidige situatie. Na zelf nog een laatste rondje omheen de kerk en door het kerkhof te hebben gewandeld, moet ik de mannen van het groenonderhoud een vette pluim geven. Zo mogen zij mijnen hof ook komen onderhouden. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 9

DHM_nov_364.indd 9

21-10-2015 15:59:21


Maria Brosens – Hoogstraten

“Een rugzak mooie herinneringen” HOOGSTRATEN - Het huis in Malle werd te groot voor haar alleen en in 1995 koos ze er opnieuw voor om in Hoogstraten te wonen. Maria

Brosens groeide op in Hoogstraten op den Aard (nu Hinnenboomstraat). Zij heeft altijd les gegeven in de huishoudschool van Meer. Haar man, Corneel Goetschalckx was leerkracht op het Sint-Jan Berchmanscollege in Malle. Na 7 jaren huwelijk sloeg het noodlot toe. Met 3 kinderen stond ze er alleen voor, nu al 45 jaar.

gesparteld op een positieve manier. Ik heb geprobeerd om actief te blijven in het verenigingsleven, dat zou hij ook gewild hebben. Een verlies hoef je niet los te laten, maar je moet het verwerken, je moet het een plaats kunnen geven. Wanneer je dat hebt kunnen doen, krijg je opnieuw oog voor de wereld rondom jezelf.

In het jaar 2000 kreeg ze bericht van het gemeentebestuur van Malle dat het graf van haar man in aanmerking kwam om geruimd te worden. Ze nam toen het besluit om het te laten overbrengen naar Hoogstraten. Daar heeft ze nooit spijt van gehad. De begrafenisondernemer heeft dit heel respectvol gedaan en nu had ze Corneel opnieuw vlakbij en kon ze veel gemakkelijker een bezoekje brengen.

Maria: Wanneer je een kerkhof binnengaat, ga je een beetje een andere wereld in. Meestal ontmoet je mensen die je aanvoelt als lotgenoten, mensen met een verlieservaring waarmee je een gesprek aanknoopt en herinneringen deelt. Vooral toen mijn drie kinderen het huis uit waren, bezorgden die bezoeken mij wat troost. Meelevend luisteren kan ook veel steun en verlichting geven voor beide partijen.

Maria: Corneel was een man met een goed hart en een sterk geloof. Samen hadden we heel veel goeie herinneringen. Daaruit kan je putten om je verdriet te verwerken. Ik vergelijk het graag met een rugzak. Die heb je nodig wanneer je op stap gaat. In het leven ga je ook op stap en heb je ook een rugzak. Je vindt in je rugzak de mooie herinneringen waaruit je kan putten en die je troost bezorgen. Dat geeft me kracht. Ik ben er door

Maria: De verfraaiingen op het kerkhof hebben voor- en nadelen. Het graf verzorgen met een borsteltje en een rijf geeft me een goed gevoel. Het lijkt wel of je dan iets doet voor die persoon. Door de aanplantingen, vooral tussen de graven, kan ik dit haast niet meer doen. Dat vind ik erg spijtig. Het gras dat werd gezaaid en de klinkerpaadjes zijn wel heel mooi. Maria, bedankt en nog veel bezoekjes. (rb)

Lisette Thielemans – Meerle / Meersel-Dreef

Troost in een mooie omgeving Lisette is een regelmatige bezoeker van het Meerlese kerkhof, voor een bezoek aan de laatste rustplaats van haar zoon, die veel te vroeg het leven verloor in een verkeersongeval. “We zijn het het ons plekje gaan noemen” zegt ze “en dat het een mooie omgeving is, heeft daartoe bijgedragen, geeft troost.” “Het Meerlese kerkhof was eigenlijk altijd al mooi. Door de ligging, op de rand van het dorp, maar toch dicht bij de kern. Als je hier staat, hoor je in de achtergrond nog het dorp: de schoolkinderen, in het weekend de spelende jeugbewegingen, de voetballers. Je voelt je daarmee verbonden, je ben niet alleen. Tegelijk sta je op de rand van het open gebied, de natuur, het kenmerkend landschap van de streek, die ons vertrouwd is. Het brengt licht en lucht. Je hoort en ziet de vogeltjes.” Ook over de inrichting is Lisette zeer te spreken: ”Dit kerkhof was altijd al een beetje speciaal, door zijn indeling. Als een huis met vele kamers. Maar de vernieuwingen van de laatste jaren vind

ik echt bijzonder mooi. De grasveldjes, de hagen, vooral de graspaadjes tussen de rijen en de graven zijn echt goed. Ook de eenvormige beplanting die men onlangs tussen de graven heeft aangebracht, een bloemende bodembedekker. Het moet nog een beetje groeien, maar je kan nu al zien dat het mooi wordt. En de graven blijven veel properder. Ik mis grotere bomen, men heeft er een aantal gerooid om het urnenveld aan te leggen. Er zijn een paar nieuwe geplant, maar die moeten nog groeien”. Lissette komt al lang op het Meerlese kerkhof en heeft de evolutie gezien. “Het is altijd redelijk in orde geweest hoor, goed onderhouden. Maar als er iets mankeerde, duurde het wel even voor het aangepakt werd. Nu heb ik niets aan te merken, de mensen die het onderhoud hier doen, doen dat heel goed. Zoals het er nu bij ligt, getuigt het van veel respect voor de overledenen van ons dorp. Het is een rustgevend gevoel dat je dierbaren een mooie laatste rustplaats hebben. En dat ik hier ook mag komen liggen als de tijd daar is.” (jaf)

10 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 10

21-10-2015 15:59:22


Josee en Lea Fransen – Wortel

Mijmeringen op het kerkhof van Wortel WORTEL - Als jong meisje zegde het kerkhof me niet veel. Toch ging ik er vaak langs op weg naar school. Zo ontdekte ik de namen van de mensen die daar begraven lagen. Ik vond zo de naam van mijn grootmoeder die toen nog goed en wel in leven was. Op een ander graf zag ik de achternaam van mijn vader. Waren die mensen dan allemaal familie van mij?

de praalgraven in Minderhout. In Wortel zie je daar niet zoveel van. We kunnen bogen op kunstenaar Jan Huet van wie ook enkele fraaie glasramen in onze kerk te zien zijn, ook missionaris pater Declerck die jong gestorven is in het verre China. En verder nog enkele dorpspastoors en dorpsonderwijzers wiens aanzien toen heel wat groter was.

In die tijd ging men nog trouw ter kerke en dus ook voorbij die graven met daarop de namen van de dorpsbewoners die ze zich nog herinnerden of vergeten waren. De kerk was toen het middelpunt van het dorp. Alle belangrijke gebeurtenissen in een mens zijn leven gebeurden toen nog in en om de kerk: doopsel, plechtige communie, huwelijk en begrafenis.

Wat gebleven is, is de door velen genoemde “rijken hoek” waar de chique graven staan gehouwen uit dure blinkende zwarte steen. Vroeger zei men dat die graven “eeuwigdurend” waren maar dan kan nu natuurlijk niet meer. Intussen is er nog altijd plaats vrij dank zij de vele crematies. Een verwaarloosd graf zie je hier niet vaak, en zeker niet met Allerheiligen of Allerzielen. Vroeger pikten kinderen bloemen op de zwaar beladen graven om de kale graven op te fleuren uit medelijden met die arme dode. Een mooi verzorgd graf maakt de dode wel niet blij maar de herinnering aan de voorbije mens weer levend. En waar kan dat beter dan daar, tussen de andere doden. (jof/jh)

Vroeger leken op ons kerkhof bijna alle graven op elkaar. Iedere dode had eenzelfde stuk grond met hetzelfde houten kruis met naam en datum van geboorte en sterven. Het gezegde “in de dood is elke mens dezelfde” leek toen wel waar te zijn. Maar natuurlijk was dat niet zo. Denk maar aan

Marie en Louis – Minderhout

“Waar je met verdriet en andere gevoelens terecht kan” Op een mooie zonnige herfstzondagnamiddag een bezoekje gebracht aan het kerkhof in Minderhout dat vanaf 1979 in gebruik werd genomen en waar grafdelver Jaak Knevels als eerste werd begraven. Slechts twee personen, die anoniem wilden blijven en zeker geen foto, trof uw reporter aan bij zijn rondgang langs de graven en hun mening over het kerkhof wordt hier kort samengevat. “Wat meteen opvalt is de rust die er heerst op de begraafplaats weg van het drukke verkeer en ook de vele groenaanplantingen waar misschien enkele niveauverschillen niet mis zouden staan. De snoeiwerken aan de hagen moeten waarschijnlijk nog aangevat worden, zodat die enigszins slordig overkomen, maar tegen het feest van Allerheiligen zal dit wel opgelost zijn. Wel willen we iets kwijt over de plaats waar de urnen begraven liggen onder een tegel, aan de ingang. Een aantal exemplaren zijn op een plateau bevestigd en andere dan weer niet. Eenvormigheid zou zeker een betere indruk geven en dat moet toch op te lossen zijn. De ligging van het columbarium, in een hoekje weggedrumd, zou ook een beter “intiemer” hoekje verdienen. Op strategische plaatsen staan rustbanken opgesteld, ideaal om tot rust te komen, herinneringen op te halen en te socializen met andere bezoekers. Het netjes geschoren gazon naast de wandelpaden is zeker een absoluut pluspunt en geeft aan het geheel een gevoel van sereniteit. De afgestorvenen worden zeker niet vergeten, dit bewijst

wel de bloemenpracht die op heel wat graven te bespeuren valt gans het jaar door. Wat ook opvalt is dat de oudstrijders, herkenbaar aan het schildje met de Belgische driekleur, her en der verspreid liggen, op zich is dat niet zo erg, maar in Meerle bijvoorbeeld hebben ze allemaal samen een plaats op het kerkhof gekregen. Wij komen hier regelmatig een bezoekje brengen, het is een plaats waar je met verdriet en andere gevoelens terecht kan. We mogen echter positief zijn over het Minderhoutse kerkhof, daar is heel wat werk

geleverd ter verfraaiing en de minpuntjes kunnen altijd opgelost worden.” Bij het verlaten van het kerkhof valt volgende tekst op een graf in het oog , staan we even stil en werpen een begrijpende blik naar elkaar! (rel) “De tijd heelt geen wonden het leert je leven met verdriet, en wachten, heel geduldig tot je weer schoonheid ziet!”

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 11

DHM_nov_364.indd 11

21-10-2015 15:59:22


Gemeentelijke kijk op de begraafplaatsen

Een voorrecht voor de paters

Twee jaar geleden, februari 2013, riep het stadsbestuur de nabestaanden van overledenen die al 50 jaar of langer begraven waren op de kerkhoven van Wortel, Hoogstraten en Meer bij elkaar. Er dreigde plaatsgebrek op deze kerkhoven en dus moest er ruimte vrij gemaakt worden. Sommige families gaven dadelijk hun toestemming, anderen kregen nog een jaar tijd om te overleggen en andere familieleden te raadplegen, maar voor een aantal overledenen werden geen nabestaanden meer gevonden. De eerste graven werden ontruimd in 2013, de andere in de zomer van 2014. De zerken en grafstenen werden weggenomen en het vrijgekomen terrein werd met gras ingezaaid. Op die manier was er terug ruimte voor de volgende 7 à 8 jaren. De namen van de overledenen wiens graf verdween, kregen hun naam op een gezamenlijke gedenksteen op het kerkhof. Tegelijkertijd kreeg ook de rest van het kerkhof een nieuwe frisse tint met gras en bloemen tussen de graven. Ook werden er hagen en struiken aangeplant. Deze vergroening van de begraafplaats werd ook in de andere deelgemeenten ingevoerd. Ook in Meerle werden de oudste graven waar geen concessie op rustte ontruimd, en werd het kerkhof bovendien uitgebreid. Vanaf 1 januari 2014 geldt er in Hoogstraten een nieuw reglement voor de begraafplaatsen. Zonder concessie zal een graf in de toekomst 25 jaar behouden blijven. Daarna zal het ontruimd (kunnen) worden. Vroeger was deze periode veel korter (10 jaar) maar meestal werd daar geen rekening mee gehouden en bleven deze graven tot ongeveer 50 jaar behouden. De duur van een concessie wordt voortaan verlengd tot 50 jaar, waar dit vroeger slechts 25 jaar was. Maar ook hier bleven deze graven vroeger vaak veel langer behouden. Na deze periode van 50 jaar kan de concessie niet verder verlengd worden. Alle concessies van 25 jaar die zijn toegekend voor 1 januari 2014 worden automatisch omgezet naar een grondconcessie van 50 jaar. Alle info hieromtrent is te vinden op www.Hoogstraten.be onder de rubriek begraafplaatsen. (jh)

MEERSEL-DREEF – Het intieme kerkhof van de Minderbroeders Kapucijnen van Meersel-Dreef is toch wel een buitenbeentje van alle Hoogstraatse kerkhoven. Een beetje vergelijkbaar met het uniforme kerkhof van de landlopers te Wortel, zonder oneerbiedig te willen zijn. Vele mensen hebben, op het einde van hun leven, wel eens de wens uitgedrukt om in hun eigen tuin te mogen worden begraven, maar hiervoor geeft de gemeente geen toestemming. Echter dit voorrecht is wel aan de Kapucijnen van Meersel-Dreef gegund. In de noord-westhoek van de Mariagrot is een eenvoudig kerkhof ingericht, onder de grote lommerbomen, weggestoken van alle drukte en hectiek.

Eenvormige kruisen links en rechts van het gangpad, met aan het hoofd een levensgroot beeld van St. Franciscus (Jos Wouters 1996). De eerste graven dateren van 1947 en het laatste graf is voorlopig van Pater Pascal Jozef Teuns (1928-2013). Op 6 december 2006 werden 16 graven overgebracht vanuit Antwerpen-Hoogboom van de periode 1942-1964. Eén jaar later, op 7 december 2007 werden 10 graven overgebracht van Lommel-Werkplaatsen van de periode 1947-1988. Ondanks deze eenvoud, zou menig Drevenier hier zijn laatste rustplaats willen, want waar uw wortels zijn, daar wil men rusten. Dit voorrecht is echter voorbehouden aan hen die hun leven gewijd hebben in dienst van hun geloof. En het zij hen gegund. (JJ)

Fuif KVG Op vrijdag 20 november richt de Katholieke Vereniging Gehandicapten een fuif voor jongeren met een handicap in vanaf 16 jaar. De fuif zal doorgaan in de parochiezaal Meuletiende, Steenweg op Oosthoven te Turnhout. De fuif duurt van 19 tot 23 uur. Vooraf inschrijven is noodzakelijk bij de KVG op het nummer 014/40.33.60. (FS)

12 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 12

21-10-2015 15:59:23


Dood en begrafenis in de jaren dertig den. De familie groet als eerste het lijk, daarna komen de geburen, vrienden en kennissen. Allen geven de overledene een kruisje met het wijwater en palmtakje dat naast het doodsbed staat. Ten teken van rouw worden de slagvensters van het huis gesloten, de klok(ken) stilgezet en de spiegels overdekt. Buiten aan de straatkant legt men twee stenen op elkaar met daartussen een handvol stro in de vorm van een kruis. Nog vroeger werd er tot aan de begrafenis biddend gewaakt bij het lijk, een gebruik dat in 1930 al niet meer in voege was.

De kerk Bij het “uitluiden” wordt er voor een man geluid met de grote klok, voor een vrouw met een kleinere klok en voor een kind met het kleinste klokje. De dichtste buren luiden driemaal daags tot aan de begrafenis. De klokken luiden ook als de lijkkist de kerk binnen en buiten wordt gedragen. Op de vooravond van de begrafenis bidt men “te lijk” - in het sterfhuis of in de plaatselijke kerk bidt men dan een rozenkrans. Vanuit het sterfhuis gaat het op de begrafenisdag naar de kerk. Eerst legt men de overledene

in de lijkkist. Onder diens hoofd bevindt er zich een strobussel. Buren dragen de lijkkist naar de kerk als de overledene binnen één kilometer van de kerk woont. Anders wordt de lijkkist naar de kerk gereden door een rijtuig tot op één kilometer afstand, waarna de kist verder wordt gedragen. Indien het een lid van een schuttersgilde betreft, dan is het de taak van de gildebroeders om de kist te dragen. De roffelaar van de gilde geeft met drie doffe tromslagen het teken voor de offergang. Roffelaar en knaap staan voorin in de kerk tijdens de offerande. Daarna volgen er opnieuw drie slagen op de trom en herneemt iedereen zijn plaats in de kerk. Na de lijkdienst brengt men de overledene naar het kerkhof. De kist wordt in de aarde neergelaten en alle aanwezigen krijgen de gelegenheid tot een laatste kruisje met een palmtakje. Aansluitend verzorgen de geburen “de koffie van de uitvaart” voor de genodigden. Na de koffietafel met boterhammen en kaas, laten de geburen alles in goede orde achter. Voor de eerste wereldoorlog deelde men nog boterhammen met kaas uit aan de armen van het dorp. Ook dat gebruik was in 1930 al niet meer in zwang. (FS / Bron: Provinciale Commissie 1930)

Alles heeft zijn tijd, ook de mensen op deze aarde. Dood en begraven zijn dus onherroepelijk van alle tijden. Maar de rituelen die daarbij horen, veranderen door de jaren heen. In 1930 ging een commissie na welke rituelen er in de provincie Antwerpen nog in ere werden gehouden.

Het sterfhuis Wanneer er iemand op sterven ligt, verwijdert men alle etenswaren uit de kamer. Naast het sterfbed plaatst men een kruisbeeld en een brandende gewijde Lichtmiskaars. Daarnaast staat wijwater en ligt er een palmtakje. De geburen waken aan het sterfbed en bidden daarbij voortdurend de rozenkrans. Op de laatste momenten geeft men de stervende de brandende kaars in de handen terwijl de geburen het gebed der stervenden bidden. Vandaar het gezegde om iemand “uit te lichten”, het staat voor het geven van bijstand tijdens de laatste momenten op het doodsbed.

Twee stenen met daartussen stro in de vorm van een kruis geeft aan dat er iemand in huis gestorven is

Het overlijden zelf wordt veelal verbloemend omschreven: “ Hij is er geweest, hij is bij Onze Lieve Heer, hij is het hoekje om, hij heeft zijn laatste adem uitgeblazen…”. De twee naaste buren wassen de overledene, trekken hem een doodskleed aan en doen hem zo nodig de baard af. Indien de overledene een kind is, wordt het hoofd getooid met een krans van gemaakte bloemen. Vervolgens wordt de overledene opgebaard in de beste kamer van het huis. Men legt een kruisbeeld op de borst en geeft een paternoster in de han-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 13

DHM_nov_364.indd 13

21-10-2015 15:59:24


GETUIGENIS

Getuigenissen vanuit AA Hoogstraten

Leven met een drankprobleem “Ik ben door een hel gegaan. Elke reden was vroeger goed voor mij om te blijven hangen en te drinken. Als ik één slok deed van een fles sterke drank dan was die ’s avond gegarandeerd leeg. En dan wou ik nog. De AA heeft mijn leven en dat van mijn gezin gered. Nu drink ik al 19 jaar geen drup meer en ik ben mijn vrienden uit de vereniging ontzettend dankbaar .” Luc en Jef spreken verrassend openhartig uit hun donkere periode met alcoholisme en de moeilijke weg om uit het dal te kruipen. Voor De Hoogstraatse Maand wilden zij graag uit de anonimiteit treden. De ervaring leert immers dat slechts een beperkt aantal probleemdrinkers hulp zoekt bij de AA. Als hun getuigenis hiermee iemand uit de miserie kan redden is dit voor hen de moeite waard. wij elkaar in die moeilijke weg. In Hoogstraten is de AA ongeveer 37 jaar geleden opgericht. De eerste jaren hadden wij een lokaal in Meer maar na een zestal jaren zijn we naar Hoogstraten gekomen waar we een lokaal hadden in de oude gemeenteschool in de Karel Boomstraat. Toen dit lokaal echter voor andere lessen moest vrijgemaakt worden zijn we naar Meerle verhuisd. Hier zitten we nu tien jaar. In de beginjaren waren wij een groep van 24 mensen, nu zijn we nog maar met 8.

een paar keer gedaan maar dat werkt helemaal niet. Die man of vrouw is dan meestal dronken en boos dat we daar aankomen en weet helemaal niets van een probleem. “Ik heb jullie niet nodig, ik heb geen probleem.” Daar hebben we wel in bijgeleerd. Enkel als de man of vrouw in kwestie zelf belt of om hulp vraagt rijden wij daar naartoe. Meestal zijn ze dan ook ten einde raad. Wij zeggen dan wel eens: ”De peer moet rijp zijn”, anders lost het helemaal niets op. DHM: Hoe hebben jullie dat zelf ervaren?

DHM: Dat lijkt ons weinig. Is daar een reden voor?

DHM: Bedankt Luc en Jef om ons een inkijk te geven in de AA, maar ik dacht dat jullie niet in de openbaarheid mochten of wilden komen? Nee, jullie kennen ons nu als Luc en Jef, en daar houdt het mee op. Wij zullen nooit iets persoonlijks over onze collega’s zeggen. Al wat tijdens onze vergaderingen gezegd wordt en wie er aanwezig is blijft binnenskamer. Op onze vergadertafel staat een bordje met de tekst: “wie je hier ziet en wat je hoort, zeg het niet voort”. Wij tweeën treden wel uit de anonimiteit om voordrachten te geven en om bijvoorbeeld in de gevangenis te gaan getuigen. Voor ons mag iedereen dat weten. Wij zijn al gaan spreken in scholen, bij de politie, de post, en op andere plaatsen waar men ons vraagt. Wij vertellen hen hoe ons leven er uitzag toen wij dronken. Wij mogen geen openbare interviews geven. Daar hebben we in de organisatie iemand voor vrijgesteld die geen alcoholist is. Wij geven wel lezingen maar wij gebruiken alleen onze voornaam. DHM: Hoe werkt de AA in Hoogstraten? Wij komen elke maandagavond bijeen in het oud raadshuis in Meerle. Wij, dat zijn allemaal mensen die een drankprobleem gehad hebben en er alles aan doen om nooit meer die miserie te moeten meemaken. Door samen over die problemen te spreken en gezellig samen te zijn steunen

In de beginjaren waren er ook mensen van Malle bij die later zijn weggebleven, maar er zijn er ook enkele die hebben afgehaakt omdat ze van zichzelf vonden dat ze het nu alleen wel zouden aankunnen. Nu en dan komt er eens een nieuwkomer bij. We zijn inderdaad momenteel nog maar een kleine groep en dat is raar want het drankprobleem wordt over het algemeen steeds groter. Men schat dat er in België een 400.000 mensen met een drankprobleem zijn. Toch bereikt AA Vlaanderen samen maar een 10.000 mensen. DHM: De stap zal wel heel groot zijn om bij de AA te komen? Dat is inderdaad een hele grote en een moeilijke stap. Jef is er 27 jaar geleden bijgekomen, voor mij (Luc) is dat 19 jaar geleden. Voor je die stap zet sta je werkelijk met je rug tegen de muur. Mensen van de groep hebben toen met ons contact opgenomen en we zijn samen naar de eerste vergadering gegaan. Zo doen wij dat nu ook met nieuwkomers. Het opzet is dat je probeert mensen met problemen naar je avonden te krijgen om hen als groep op te vangen en te helpen. Maar wij kunnen ze niet zo maar gaan halen. We gaan niet ronselen of ongevraagd bij iemand op bezoek. Dat zou ook niet werken. We hebben het al wel meegemaakt dat een echtgenoot ten einde raad naar ons belt in de zin van “ ’t is weer zover, die van ons heeft het weer zitten, kunnen jullie eens komen?”. In het begin hebben we dat

Luc: Ik ben kok van beroep en stond in de keuken altijd tussen de flessen sterke drank. Vroeger dronk ik die uit in plaats van in het eten te gieten. In het begin drink je en kom je in een roes, maar geleidelijk aan geraak je in de problemen tot je op de duur begint te drinken om die problemen kwijt te geraken. Ik was die drank niet beu maar wel alle problemen die daar uit voort kwamen. Maar je wil die problemen op dat moment ook niet echt oplossen. Ik vond van mezelf dat ik geen probleem had, maar die anderen deden allemaal zo moeilijk. Ik moet toegeven: wij waren allemaal meester-leugenaars. Ik heb een paar keer geprobeerd om in mijn eentje te stoppen. Ik stopte 2-3 maanden tot er zich een gelegenheid voordeed en ik weer iets dronk. Binnen de week was ik weer vertrokken en zat ik terug aan het volume van vroeger. Jef: Toen ik bij de AA kwam dacht ik dat ze mij ook wel niet zouden kunnen helpen. Ik zat eigenlijk al zo ver dat ik er een einde aan wou maken. Ik was bij de dokter geweest en gevraagd om de AA maar op te bellen zonder veel hoop dat ze mij van de drank zouden kunnen helpen. Ik kende het bestaan van AA wel, want ze hadden mij al eens aangesproken. Ook in Nederland waar ik altijd ging vissen sprak iemand mij aan en vertelde zijn verhaal en ervaring met AA. Ik wist al jaren dat ik verslaafd was. Ik stapte bijvoorbeeld in mijn bootje en nam een bak bier mee. Maar ik dronk vroeger op het werk ook. Ik werkte eerst een uur of drie gelijk een zot en om 10.00 u zette ik de fles jenever aan mijn mond en

14 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 14

21-10-2015 15:59:24


GETUIGENIS ik voelde mij genezen. Maar ’s avonds was die fles jenever wel leeg. Ik heb er allemaal geen prijzen mee gewonnen, integendeel die periode heeft me heel veel geld gekost. Ik heb wel 5 autos perte totale gereden, allemaal met een stuk in mijn voeten. DHM: En hoe was dan de eerste stap naar de AA ? Luc: Op zeker moment kreeg ik telefoon van twee onbekenden voor mij die vroegen of ze eens met mij mochten komen praten. Zij waren gecontacteerd door mijn vrouw en mijn moeder. Ik had op dat moment niet gedronken en ben met hen meegegaan. Die eerste vergadering was voor mij een hele grote stap. Ik dacht: “ Ik ga hier terecht komen bij een hele groep alcoholisten en ik heb zelf geen probleem.”. Maar hoe langer ge daar zit te luisteren hoe meer ge beseft : da’s bij mij ook zo, en dat probleem ken ik ook,… Ge leert jezelf beter kennen door de verhalen van die anderen. Ik was op dat moment 38 jaar en al de anderen waren veel ouder dan ik. Ik stond toen ook al in het onderwijs en de directeur zei over mij: ’t is mijn beste leerkracht maar hij moet van de drank afblijven. Op zeker moment heb ik op het punt gestaan om buiten gegooid te worden. Ik dreigde een tuchtprocedure te krijgen en toen moest er iets gebeuren: ik zou mijn werk verliezen, maatschappelijk alles kwijtraken, mijn vrouw en kinderen, mijn thuis verliezen. Ik kreeg gelukkig de kans er iets aan te doen en die heb ik met twee handen gegrepen. Ik heb eerst een tijd thuis gezeten en ben dan bij de AA terechtgekomen. Na drie maanden ben ik terug beginnen werken en toen zei mijn directeur: “ik ben blij dat je terug bent, maar ik volg je op de hielen!” Maar ik was blij met die sociale controle want die had ik ook nodig en het is me gelukt. Jef: Bij mij was het op het randje want het had kunnen gebeuren. Meestal doe je er iets aan als het al te laat is. Ik ben toen naar de AA gegaan met twee mensen van de organisatie die mij kwamen halen. Toen ik daar binnenkwam dacht ik : amaai, zit die hier ook? , en die ook ?.” Dat is allemaal 27 jaar geleden en ik heb sindsdien nooit meer gedronken. Ongelooflijk toch? DHM: Van een verslaving zegt men nogal dikwijls: stoppen dat gaat wel, maar dat volhouden… Luc: Heel veel mensen denken: stoppen met drinken is piece of cake, poepsimpel, maar zo is dat niet. Ge stopt vandaag met drinken maar morgen begint het pas. Volhouden, dat is het probleem. Morgen is de dag die heel moeilijk is, en overmorgen, en de dag nadien . Je moet er constant aan werken. Wij zeggen altijd: bekijk het van dag tot dag, maar bij mij was dat in het begin van minuut tot minuut een probleem om er af te blijven. Drinken zegt mij nu niets meer en ik heb daar ook geen probleem mee. Ik heb zelfs geen goesting meer om alcohol te drinken. Maar in het begin had ik het heel moeilijk. Jef beaamt: Dat is het probleem: als ge er ene drinkt ben je terug vertrokken. Ik ben twee keer gestopt tot ik terug één pint dronk. De dag nadien dacht ik dat ik er wel twee kon drinken en tegen het einde van de week waren dat er twee keer twaalf. Luc: Soms wordt er wel eens gezegd dat er van de 1000 die gestopt zijn met drinken er 999 zijn die sociaal zouden kunnen drinken zonder problemen. Ik heb dan schrik dat ik die ene ben en dus begin ik er gewoon niet aan. Ik wil niet meer naar af gaan. Ik wil het verleden weggooien en de deur dicht gooien. Of misschien op een kiertje laten om nog eens terug te kijken wat ik vroeger zoal uitgespookt heb. Daar zijn vele plezante en goede dingen bij maar er zijn er ook bij die ik hier niet zal vertellen. Ik voel mij nu heel goed en ben heel gelukkig. Ik heb nieuwe kameraden, ik kan overal komen. Ik kan thuis vertrekken en mijn vrouw is er zeker van dat ik goed zal thuiskomen. Vroeger wist zij helemaal niet wanneer ik zou terugkomen en in welke toestand. Ik heb er ook geen geheim van gemaakt dat ik gestopt ben met drinken. Ik wil het risico niet lopen dat het ooit nog mis zou lopen. Als ge toch iets zou drinken, bestaat het gevaar dat je de lat steeds zou verleggen. En dat wil ik ten alle prijzen vermijden, en ik voel me daar goed bij.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 15

DHM_nov_364.indd 15

22-10-2015 13:39:16


GETUIGENIS DHM: Blijkbaar is de ene mens toch meer gevoelig voor drank dan de andere. Jef: Ik denk dat je daar gewoon in rolt. Ik kan mij geen enkele keer herinneren dat ik gedronken had zonder dat ik zat was. Ik denk dat het in mijn lijf gezeten heeft. Luc: Bij mij komt het door mijn werk en de horeca. Ik werkte vroeger van ‘s morgens tot ’s avonds zeven dagen op zeven, dikwijls met weinig eten en dan werd er ’s avond met de collega’s nog eens ene gedronken. Waar het bij de meesten bij ene of twee bleef, kon ik niet stoppen. En zo ben ik later ook op het werk zelf beginnen drinken. Ik heb toen veel geld verdiend maar was bijna nooit thuis. En de kinderen willen ook wel een vader hebben. Zij hebben het er ook heel moeilijk mee gehad . Toen ik dan gestopt ben met drinken waren de eerste drie jaren voor mij wel een hele lijdensweg. Toen ik het eerst jaar clean was vroeg mijn vrouw aan de kinderen: zeg nu eens proficiat tegen je vader. De eerst deed dat, maar de tweede zei gewoon: nee! Zij was toen 14 en geloofde er helemaal niet in. Ze had mij al zo dikwijls horen beloven om er mee te stoppen en mij altijd opnieuw zien beginnen drinken. Pas het derde jaar kwam zij mij spontaan proficiat wensen. Pas toen geloofde zij er in. Nu hebben wij een prima relatie maar die eerste jaren waren een hel. Maar die miserie had ik mezelf aangedaan. Ik heb in het verleden dingen kapot gemaakt die je niet meer goed kan maken. Mijn vader is gestorven in die moeilijke periode, maar gelukkig heeft mijn moeder mij nog 15 jaar gekend dat ik niet meer dronk en daar ben ik heel blij om. Bij een aantal mensen is het me gelukt het terug goed te maken en heb ik na veel praten terug het vertrouwen gekregen. Toen ik 8 jaar bij AA was en bewezen had dat ik clean was riep de directeur mij bij zich en stelde mij een serieuze promotie voor. “Ge hebt bewezen dat je het kan, we vergeten het verleden”. Die bevordering zou ik nooit gekregen hebben als ik had blijven drinken. Dat zijn argumenten die je kan gebruiken bij nieuwkomers. Stoppen met drinken, je verliest er niets bij, je kan er alles bij winnen. Je verliest in het begin misschien wel wat vrienden, maar dat zijn eerder drinkebroers en die ben je beter kwijt dan rijk.

cocon geleefd zonder de minste mogelijkheid om alcohol te drinken. Pas als zij terug naar huis mogen worden zij terug blootgesteld aan de verleiding en dan is begeleiding heel belangrijk. Wij proberen dat de mensen altijd blijven komen naar de vergaderingen ook al voelen ze dat ze het zelf alleen zouden kunnen. Wij proberen deze avonden zo boeiend en aangenaam mogelijk te maken zodanig dat iedereen blijft komen. Er wordt bij ons aan tafel veel gelachen en plezier gemaakt. Bij de beginners werken wij met een 12-stappen programma maar later babbelen wij veel onder mekaar, over wat er die week gebeurd is zowel thuis, op het werk als in de wereld. Wij maken er een gezellige avond onder vrienden van. Er is telkens een voorzitter die de vergadering leidt. Iedereen mag het woord vragen en inpikken op het gesprek. Belangrijk is dat je kan ventileren wat er in je omgaat. Je moet het kwijt kunnen en tegen wie lukt dat beter dan bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Bij AA is niemand de baas, wij zij allemaal baas. Alles wordt in groep besproken en beslist. Zo ben ik (Luc) eens als nationaal afgevaardigde naar een congres geweest in Amerika. Dit kan alleen maar als de eigen groep vertrouwen in je heeft en je kandidatuur mee ondersteunt. Je moet immers de steun hebben van je groep om provin-

ciaal verkozen te worden en vanuit de provincie kan je je nationale kandidatuur stellen. Maar de eigen plaatselijke groep moet je volmacht geven en zij moeten u vertrouwen dat je ook volledig clean bent. DHM: Werken jullie samen met dokters, ziekenhuizen, het OCMW ? Het OCMW kent het probleem wel maar kent de oplossing niet. Jef en ik hebben vroeger gewerkt op het COI, het centrum voor openbare informatie. Ik ging dan informatie geven in de scholen, leiden van gesprekken, enz. Hiervoor heb ik heel wat contacten gezocht met dokters, psychologen, ziekenhuizen. Sommige dokters zien het probleem soms ook niet maar dan is soms het wisselen van huisarts die gelooft in de werking van de AA al voldoende is. Er is een periode geweest dat huisartsen dachten dat wij hen concurrentie zouden aandoen, maar dat is hoegenaamd niet. Wij kunnen enkel complementair, aanvullend werken. Tegenwoordig krijgen wij regelmatig bericht vanuit het ziekenhuis: “ wij hebben iemand in behandeling en die gaat kortelings naar buiten. Willen jullie die verder begeleiden?” Als die persoon dat wil gaan we die verder begeleiden. We zoeken die liefst enkele weken vooraf al op in het ziekenhuis en eventueel gaan we hem maandagavond ophalen voor onze vergadering en brengen hem daarna terug naar de kliniek. Zo leren ze u kennen, gaan ze

DHM: En die ervaring gebruiken jullie om anderen te helpen? Hoe werkt dat concreet? Wij bereiken maar iemand in de problemen via een noodoproep naar iemand van de groep. Dan gaan wij daar meestal met twee personen naartoe voor een gesprek en als het lukt brengen wij hem mee naar de vergadering. Meestal is dat in het begin heel moeilijk, maar wij trachten die persoon zo goed mogelijk te begeleiden zodanig dat hij de eerste stap niet alleen binnen moet zetten. De begeleiding is heel belangrijk. Soms komen mensen ook uit een therapie in een gesloten instelling waar zij weken of maanden verbleven hebben om van hun verslaving af te geraken. In gans die periode hebben zij als het ware in een

16 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 16

21-10-2015 15:59:24


GETUIGENIS gemakkelijker mee en blijven ze daarna meestal ook naar de vergaderingen komen. DHM: En wat als iemand hervalt? Dat kan altijd gebeuren en dat is menselijk. Maar dan proberen we hem extra te begeleiden en te zorgen dat hij zeker naar de vergadering blijft komen. Ik heb het al eens meegemaakt dat ik elke week iemand ging ophalen om naar de vergadering te gaan. En bijna elke keer hoorde ik in de auto hetzelfde liedje: “ Het is me weer niet gelukt deze week”. Weken aan een stuk. Dan zijn we begonnen om op hem in te spreken, hem aan te raden zijn medicatie te nemen. Er was ook iemand in de groep die dat mee opvolgde. Maar op de duur begon hij vooraf te bellen: “ik moet overwerken”of “ik kan er niet geraken”. Maar hij nam ook zijn pillen niet. Wij verwijten normaal niemand iets, maar deze persoon heb ik toen in de auto wel eens flink aangepakt. Ik heb hem toen gezegd: ge moet nu uitstappen, goed gaan drinken en dan met je kop tegen de muur lopen, want ge ziet het probleem gewoon niet” . Toen is eindelijk zijn lampje gaan branden en is hij helemaal veranderd. Hij is nog altijd clean. Soms moet je de mensen zacht aanpakken, maar soms moet het ook wel eens op een hardere manier. Als we op de vergadering bij iemand ruiken dat hij gedronken heeft dan mag hij terug naar huis rijden. Dat haalt dan immers niets uit en het is een slecht voorbeeld voor alle anderen die er zitten. Maar van allen die in al die jaren zijn weggebleven zijn er heel weinig hervallen.

Luc: Je moet altijd kunnen toegeven zowel tegen jezelf als tegenover anderen dat je een probleem had. Ik heb dat heel breed gezien en niet enkel tegenover mijn vrouw en familie maar tegenover iedereen. Het heeft bij mij ook maanden geduurd vooraleer ik dat kon toegeven. Ik heb ooit één keer terug twee glazen wijn gedronken en ik schaamde mij daarna zo voor de groep van 24 man waar ik dat heb moeten bekennen. Dat wil ik niet meer meemaken. Ik heb ooit in onze school op vraag van de directeur voor al mijn collega’s een uiteenzetting gegeven over alcoholverslaving. Bij 60 van de 80 collega’s viel hun mond open van de verbazing toen ze hoorden dat ik uit ervaring sprak. Zij hadden mij nooit gekend uit die periode. DHM: Hoe zie je de toekomst voor jezelf? Voor mezelf ben ik er bijna van overtuigd dat het me zou lukken om niet meer te drinken als ik niet meer naar de vergaderingen van AA zou gaan. Maar ik heb mij voorgenomen te blijven gaan en dat in de toekomst vol te houden. Ik wil mijn vrienden die ik daar heb leren kennen blijven ontmoeten maar ik blijf ook gaan uit dankbaarheid naar hen. Zij hebben tenslotte mijn leven gered. Daarom vind ik het mijn plicht om daar te zijn voor hen die onze hulp nu nodig hebben. Als wij allemaal zouden zeggen ‘wij kunnen het alleen’, dan zit die nieuwkomer straks helemaal alleen en krijgt hij geen hulp meer. “Komen, blijven komen, en ge komt er ! “ zegt Jef altijd. Ik werk er nog alle dagen aan door de eerste pint of borrel te laten staan. Er zijn alle dagen gelegenheden om

iets met anderen mee te drinken . Het grote gevaar zit er misschien in wanneer je in een stresssituatie komt. Maar als je dan begint te drinken dan wordt je daar ook niet beter van. Je moet vooral stoppen voor jezelf, niet voor anderen. DHM: Hoe kunnen mensen die het nodig hebben contact opnemen met AA of met jullie? Vroeger stonden wij met onze contactgegevens in het gemeentebladje tussen de wachtdiensten van de dokters en apotheken. Nu is dat niet meer. Maar op de website van AA Vlaanderen vind je al de contactgegevens van de plaatselijke afdelingen. Er is ook een algemene servicetelefoon (03 239 14 15) die permanent bemand is, zeven dagen op zeven. Zij kunnen je vraag doorsturen naar de plaatselijke verantwoordelijke die u nadien persoonlijk opbelt. Dan wordt er een afspraak gemaakt en wordt je uitgenodigd voor een vergadering van de plaatselijke groep. Onze website is: www.aavlaanderen.org Misschien zorgen wij kortelings wel dat er wat informatie van onze werking in de bibliotheken ligt. Wij zijn immers ook een organisatie die volledig onafhankelijk wil zijn. Wij bekostigen onze vergaderingen en onze werking zelf. Wij mogen geen giften ontvangen, ook niet in natura. Nu wij gratis een lokaal van de stad Hoogstraten in gebruik hebben schenden wij eigenlijk dit principe. Daarom zullen wij als compensatie informatiemateriaal van AA over drankmisbruik ter beschikking stellen van de bibliotheek. Hopelijk is dat een hulpmiddel voor mensen met een drankprobleem en voor hun familieleden. (fh/jh)

DHM :Werken jullie ook met drugsverslaafden? Onze werking is toegespitst op alcoholproblemen, maar in onze groep hebben wij ook iemand die problemen had met gebruik van medicijnen. Dank zij AA is hier ook een oplossing voor gevonden. Wij hebben ook wel eens een jonge man gehad met alcohol- en drugsproblemen , maar zijn verslaving aan drugs was het grootste . Wij hebben hem moeten doorsturen omdat hij stoned naar de vergadering kwam. Daar kan je dus niets mee doen. Als de persoon in kwestie voldoende maturiteit heeft en geen problemen heeft met hard drugs zien wij wel mogelijkheden in onze groep. Maar hard drugs vereist een medische begeleiding en dat kunnen wij niet geven. DHM: Ik vind het fascinerend maar ook ontroerend hoe openhartig jullie over je eigen problemen kunnen spreken. Jef: Het heeft me drie jaar gekost vooraleer ik er over kon praten. De eerste jaren was ik blij dat ik nuchter was maar ik was niet gelukkig nuchter. Het gedacht dat je niet meer zou kunnen drinken maakt je in het begin bijna zot. Als je tegen die gedachte niet tegen kunt, dan heb je geen leven meer. Maar nu kan ik daar goed over spreken, ik heb daar geen probleem meer mee. En dat moet ook wel als ik in de gevangenis hierover ga spreken.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 17

DHM_nov_364.indd 17

22-10-2015 13:39:16


Hoogstraten in groenten & bloemen 2015 VVV Hoogstraten dankt De ontwerpers Tom De Houwer, Tania Huyghe en Stijn Simaeys, Louis Geerts voor de praktische coördinatie, het Stadsbestuur, Veiling Hoogstraten, Special Fruit en Impuls Media, voor de samenwerking en sponsoring, de medewerkers van verschillende stadsdiensten voor de samenwerking, de politie voor de ondersteuning, Horeca Hoogstraten voor de drank en hapjes op de receptie en de koekjes bakker Joost Muësen voor de koffiekoeken, AD Delhaize Hoogstraten voor de bananen, fruitbedrijf W. Stoffels-Van Baelen voor de appels en peren, Hof ter Smisse voor de korting op de maaltijden

en alle vrijwilligers die meewerkten aan de 17de editie. Dank ook aan de bedrijven die een creatie sponsorden : Apotheek Fransen, KBC Bank Hoogstraten, SBB-Accountants/Adviseurs, Special Fruit, en de personen/bedrijven die zorgden voor de verlichting van een creatie. Tevens danken wij de bedrijven en de personen die gratis materiaal ter beschikking stelden : ANCO PURE VANDA van Wateringen Nederland, Smithers Oasis Belgium – steekschuimproducten, Jan Oprins van Rijkevorsel – bamboe, Crauwels – Peers van Ranst, Bakkerij Van Opstal–Van Boxel van Hoogstraten, Landelijke gilde van Meerle, Friswit van Hoogstraten, R. Mattheussen van Minderhout, OCMW Hoogstraten, het dienstencentrum en ‘t Gebuurt, pastoor Soontjens van Meerle, Proefcentrum Hoogstraten, VITO Hoogstraten, P. Stoffels van Rijkevorsel, L. Van Der Steen van Minderhout, Indien we iemand vergeten te vermelden, gelieve dan hiermee onze verontschuldigingen daarvoor te aanvaarden.

18 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 18

21-10-2015 15:59:25


DEZE MAAND

De vier seizoenen van Kapitein Winokio HOOGSTRATEN - Beleef een volledig jaar in één uur: vallende sneeuw, stralende zon, bloeiende bloemen en kale takken wisselen elkaar moeiteloos af. Geniet van de gezelligheid van een haardvuur, de romantiek van een picknick en de euforie van een zonovergoten dag. Voel hoe de klankkleur van de muziek verandert op het ritme van de seizoenen. Kinderen weten waarom www.kapiteinwinokio.be

Concept: Kapitein Winokio Muzikanten: Winok Seresia, Ivan Smeulders, Marie-Anne Coppens, David Piedfort, Eric Engels en Peter Pask Arrangementen: Winok Seresia en Ivan Smeulders Regie: Wim De Wulf Geluid: Pierre Leconte Sonoro Licht: Michel Jacobs - Popshop Kostuums & decor: Sarah Fissette

Kaartgroep De Noorderkempen

De vier seizoenen van Kapitein Winokio op woensdag 4 november om 14.30 in de Rabboenizaal het GC Hoogstraten. De kaartgroep De Noorderkempen organiseren dit seizoen 14 kaartavonden Rikken en Jokken. Noteer alvast volgende data:

Kaarten www.gchoogstraten.be (fh)

30 oktober 2015 Kasteelvrienden in de Strafschool Hoogstraten 13 november 2015 H.V.V in de socio van HVV te Hoogstraten 27 november 2015 Rijkevorsel leeft in de oude pastorij in Rijkevorsel 4 december 2015 K W.B Hoogstraten in zaal Pax te Hoogstraten 11 december 2015 K.W.B.Wortel 18 december 2015 Handboog Wortel in de Parochiezaal te Wortel 8 januari 2016 Badminton Hoogstraten in zaal Pax te Hoogstraten 15 januari 2016 Achtel in het Molenhof te Achtel 22 januari 2016 Gevangenis Wortel in de Strafschool Hoogstraten 29 januari 2016 Voetbal Wortel in de kantine van K.V.N.A Wortel 5 februari 2016 O.C.M.W Hoogstraten in Dienstencentrum ’t Gebuurt te Hoogstraten 19 februari 2016 Brandweer Hoogstraten in de kantine van de Brandweer Hoogstraten 26 februari 2016 Borderbrass in de parochiezaal te Wortel 4 maart 2016 Kasteelvrienden in Strafschool te Hoogstraten (eindkas)

.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - WWW.VANDERSLUIS.BE DeHM2015-2.indd 1

De eindrangschikking wordt gemaakt aan de hand van de 9 beste uitslagen. Er is 570 euro aan prijzengeld voorzien. De inschrijving begint telkens vanaf 19 uur om stipt om 19.30 te beginnen. Deelnemen kost 4 euro (fh)

11-03-2015 20:40:01

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 19

DHM_nov_364.indd 19

21-10-2015 15:59:25


DEZE MAAND

Nashville Bum in Oud-Hoogstraeten

CINE HORIZON 4 KITZ

Wiplala Op woensdag 18 november staat de film Wiplala voor kinderen vanaf 5 jaar op het programma van Ciné Horizon 4 Kitz.

HOOGSTRATEN – Oud-Hoogstraeten organiseert op donderdag 5 november een optreden van Nashville Bum. Nashville Bum ontstond drie jaar geleden toen Bert Dufraing en Ine Aerts tijdens een roadtrip door de USA de countrymicrobe te pakken kregen. In de honkeytonks van Nashville deden ze wat inspiratie op en ondervonden ze aan den lijve dat country meer is dan cowboyhoeden en ruiten hemdjes alleen. Het was dan ook handig meegenomen dat country plots wel(l) done was omdat ‘The Broken Circle Breakdown’ enkele potjes had gebroken in België tijdens hun afwezigheid. Nashville Bum bestaat uit 4 bandleden om de echte bluegrass en countrysound nog meer te laten zegevieren in de niet zo stille Noorderkempen! Maarten Michielsen (contrabas) en Wim

Dufraing (mandoline en mondharmonica) zorgen voor een voller geluid en voor een toevoeging van geniale maar misschien minder voorde-hand-liggende nummers. Maarten, u bekend van You Raskal You, werd door vader Michielsen zwaar gevoed op countryvlak en op familiefeesten wordt er nog steeds meer getokkeld dan gepraat. Wim, die in een niet zo ver verleden nog lid was van Jiving Sister Fanny, heeft zich de laatste jaren zwaar toegelegd op mondharmonica en mandoline en dat zal u geweten hebben als u op 5 november naar Oud-Hoogstraeten komt. Nashville Bum’ brengt covers van Johnny Cash, Hank Williams, Dolly Parton, Loretta Lynn, Tammy Wynette, Old crow medicine show en verspreiden de countrymicrobe met veel overtuiging. Check it out! (fh)

De Nederlnstalige film van regisseur Tim Oliehoek vertelt het verhaal van Wiplala. Een klein mannetje dat bij toeval in het keukenkastje gevonden wordt door de negenjarige Johannes Blom. Wanneer hij per ongeluk het hele gezin zo klein tinkelt als hijzelf, begint een spannend avontuur met een reis doorheen Amsterdam van hele kleine mensen in een hele grote wereld. Slagen ze erin terug thuis te raken en zal Wiplala het gezin weer groot kunnen maken? Tijdens de reis groeit het begrip en de band tussen de gezinsleden onderling en krijgt elk een tikkeltje meer zelfvertrouwen. Nu hij zelf klein is, heeft ook meneer Blom meer oog voor zijn kinderen en hun kwaliteiten. Ze blijken tot meer in staat dan hij (en zijzelf) ooit hebben gedacht. De rijke nalatenschap van Annie M.G. Schmidt heeft een al even geslaagde reeks films opgeleverd. Toch is er sinds 2004 geen film of serie meer gemaakt naar de boeken van Annie M.G. Schmidt. Dat kwam niet omdat alle boeken al waren verfilmd, maar omdat één van haar populairste boeken, Wiplala, technisch nog niet haalbaar was. Het verhaal over het kleine mannetje zou namelijk alleen goed werken wanneer de special effects overtuigend waren. En daarin is de filmploeg méér dan geslaagd! (fh)

Fototentoonstelling STILLE KAMERS HOOGSTRATEN - Rit Bols uit Merksplas en Annick Timmermans uit Zoersel gingen, op uitnodiging van Leo Sprangers, de uitdaging aan om in het nieuwe rusthuis een fotoreeks te tonen over het oude rusthuis van Hoogstraten. Momenteel zitten zij in het vijfde jaar fotokunst in het IKO. In ‘Stille kamers’ verbeelden ze, elk op hun eigen manier, enerzijds de materialiteit en anderzijds de verstilling die er voelbaar is .

stille kamers Onbewoonde gebouwen. ze zijn leeggelopen en afgeleefd. De kamers zijn stille plaatsen geworden met zwijgende muren. Achtergelaten voorwerpen vertellen het verhaal van een vergeten verleden, het onhoorbaar-onzichtbare is voelbaar aanwezig. Annick Timmermans fotografeerde stille kamers in pasteltinten en beschrijft ze de merkwaar-

dige sfeer die de desolate ruimten uitstralen. Ze installeerde er vormelijke aanwezigheden. Het zijn gedachten en gevoelens omgezet in onbestemde materie, van de achtergebleven voorwerpen maakte ze monumentale beelden. Het zijn objecten die verwijzen naar een vergeten, nostalgisch verleden. Rit Bols gebruikt een poëtische beeldtaal om de gevoelens die zij ervaart als zij in de stille kamers ronddwaalt, om te zetten in beelden. Indrukken die verwijzen naar eenzaamheid, vergankelijkheid, weemoed, isolement, onmacht en afscheid zijn voelbaar aanwezig. In eenvoudige en abstracte zwart-wit foto’s wil zij de schoonheid van het vergankelijke nog even vasthouden. Barsten in muren verbergen subtiel het voorbije. Fototentoonstelling ‘Stille kamers’ in het lokaal dienstencentrum ’t Gebuurt in Hoogstraten van 1 tot 22 november 2015. Geopend tijdens werkdagen van 9 tot 16.30 uur en in de weekends van 13 tot 16.30 uur. (fh)

20 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 20

21-10-2015 15:59:26


DEZE MAAND

Martens & Huet in De Klapekster

Slechts

€ 24.75 p.p.

RESTAURANT “DE PROEVERIJ”

KOM EEN HAPJE ETEN IN ONS RESTAURANT HET HELE JAAR DOOR GEOPEND VAN VR T/M ZO

Toen een aantal maanden geleden de lente van 2015 zich aankondigde, staken bij Jef Martens en Charel Huet de muzikale kriebels weer nadrukkelijk de kop op. “Zo’n prettig, licht gevoel moet je koesteren” dachten ze alle twee. En na een lange, zalige avond met veel wijn, zag een klein maar fijn muzikaal avontuur het levenslicht, onder de verrassend fantasierijke noemer !

Martens & Huet Jef en Charel vormen vanaf die kateropkomende lentemorgen een muziekgroep/duo. Als min of meer gelijkgestemde muziekliefhebbers, pure amateurs zeggen ze zelf, brengen ze uiteenlopende chansons die ze naar hun hand hebben gezet. Als een smaakvolle en evenwichtig gerijpte wijn dus (zoals het duo zelf!), brengen Martens & Huet uiteenlopende liedjes die ze graag horen, waar ze zichzelf in herkennen of gewoon nummers die ze altijd al hadden willen zingen of spelen. Nieuwsgierig? Hierbij alvast enkele titels: Voir un ami pleurer (Jacques Brel) Temptation (Tom Waits) Laat me (Ramses Shaffy) I’m not in love (10cc) Veronica (Cornelis Vreeswijk) All I want (Jeremy Mc Kinnon / Kodaline / Emma Bale) Guilty (Randy Newman) ! Voor hun eerste publiek optreden zocht het duo een vereniging die het aandurfde om het kersverse duo een kans te geven. Zij boden hun diensten gratis aan op voorwaarde dat eventuele inkomgelden naar een goed doel gaan. Natuurpunt zag dat onmiddellijk zitten en een wil de inkomsten gebruiken voor het herstel en het beheer van natuurgebied De Rooy. Een goed ‘goed doel’ dachten wij. Concreet: MARTENS & HUET op zaterdag 14 november in De Klapekster in Wortel-kolonie. De inkom bedraagt 10 euro. Het duo treedt vanaf 20 uur één uur op, maar de deuren gaan al om 19 uur open. Kaarten kan je uitsluitend kopen in De Klapekster. (fh)

ONBEPERKT GENIETEN VAN HEEL VEEL SMAAKVOLLE GERECHTJES

VOOR SLECHTS: € 24,75 p.p. (exclusief drank) Kinderen betalen hun leeftijd + € 1,00 (t/m 11 jr). En wanneer u geniet van een aperitief of koffie spelen uw kinderen in de speeltuin of op het voetbalplein.

Ponderosa is voor ieder kind een feest!”

VIER JOUW KINDERFEESTJE BIJ PONDEROSA! Hoe cool is het om jouw verjaardag te vieren in zwembad Ponderosa met al je vriendjes en vriendinnetjes! Alle hongerige waterratten kunnen genieten van friet met snack naar keuze (frikandel, kroket of kaassoufflé) en onbeperkt ranja. MAAIJKANT 23-26 ULICOTEN E. INFO@PONDEROSA.NL

WWW.PONDEROSA.NL WILT U ZEKER ZIJN VAN EEN TAFELTJE IN ONS RESTAURANT? BEL 013 - 519 9391

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 21

DHM_nov_364.indd 21

22-10-2015 13:39:17


DEZE MAAND

Charter tegen Kinderarmoede Woensdagavond 14 oktober 2015 overhandigde burgemeester Tinne Rombouts namens het stadsbestuur het Charter tegen Kinderarmoede in Hoogstraten. Dit charter, dat een tiental stappen bevat, werd voordien ondertekend door de directies van de Hoogstraatse basisscholen. Deze tien stappen moeten de basis vormen voor een kansrijke school waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen. Het OCMW en het stadsbestuur richtten daarom het overlegplatform “Kinderen Eerst” op. Hierin zitten naast de directies van de basisscholen ook de verantwoordelijken van de kinderopvanginitiatieven, in totaal 20 verschillende partners. Meer dan 500 toehoorders waren getuigen van deze overhandiging. Wellicht was hun aanwezigheid meer ingegeven door de theatervoorstelling ‘Leven in een Krabbenmand’ een lange monoloog door Marleen Merckx, Simonneke uit het tv-programma Thuis. Een sterk stuk over armoede in België. Maar tegelijkertijd werden de aanwezigen er attent op gemaakt dat armoede niet iets van ver weg is. Het is nu aan het stadsbestuur, het OCMW en de 18 andere initiatiefnemers om er daadwerkelijke iets aan te doen.

De directies van de zeven Hoogstraatse basisscholen samen met de voorzitter van het OCMW, Jos Matthé en burgemeester Tinne Rombouts, verklaren met deze charter dat zij werk zullen maken van kinderarmoede in Hoogstraten.

Rode neuzen in Hoogstraten Wat is ‘Rode-neuzen-dag’?

Wat gaat er gebeuren?

HOOGSTRATEN - 1 op de 5 Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen, dikwijls met zware gevolgen. Daarom organiseren VTM, Qmusic en Belfius op zaterdag 5 december 2015 de eerste Rode Neuzen Dag. Samen met jou en heel Vlaanderen willen ze geld inzamelen voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen. Tienduizenden jongeren vinden of krijgen immers nog niet de zorg die ze nodig hebben. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Allereerst worden er op tal van plaatsen in Hoogstraten rode neuzen verkocht. De opbrengst ervan gaat naar de Koning Boudewijnstichting. Misschien hebt u ze al gezien op Meer markt of in het kinderdorp op Groenten en Bloemen? Of u bent de neuzen al tegen gekomen in een van de 40 (!) verkooppunten in de fusie Hoogstraten.

Daarnaast mag u ook de Rode-Neuzen-familiedag verwachten. Op woensdag 11 november kunt u in de Rabboeniezaal van het Spijker terecht voor een kinderrommelmarkt en een talentenshow. Tussen 11 en 17 uur kunt u er eten en drinken en genieten van de animatie. Wenst u meer informatie? Zoek bij www.facebook.com naar Rode-Neuzen-Dag-Hoogstraten of bij Bianca Steur: 0498 51 54 03 - bianca. steur@telenet.be (fh)

Wenst u meer te weten over Rode Neuzen Dag kan u steeds terecht op www.rodeneuzendag.be.

Hoe komt de ‘Rode-neuzen-dag’ in Hoogstraten terecht? Bianca en Karel zijn de trotse ouders van twee knappe en beide heel bijzondere dochters. De jongste is misschien een beetje anders-bijzonder. Ze heeft de diagnose ASS, autisme, met zeer zware gedragsproblemen. Samen zijn ze al jaren op zoek naar de juiste hulp voor haar, geen gemakkelijke weg en zij weten als geen ander hoe het is om te belanden in het straatje van lange wachtlijsten, niet geholpen kunnen worden, een andere school zoeken,… Zij weten ook als geen ander dat het taboe doorbroken moet worden, daarom werden zij aangesproken door deze mooie actie. Samen met familie en vrienden hebben zij de Rode-Neuzen-actie op de kaart van Hoogstraten gezet.

De rode neuzen zijn in Meer al ingeburgerd!

22 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 22

21-10-2015 15:59:26


DEZE MAAND

Zaal CeCilia presenteert

CINE HORIZON Variatie genoeg bij Red Herring: de Haringen wisselen niet alleen tussen verschillende rootsstijlen, maar net zo makkelijk tussen instrumenten. En zo sjouwen de Haringen voor een avondje muziek al gauw twee gitaren, een mandoline, een viool, een contrabas, fluitjes en mondharmonica’s mee. En dan blijven de banjo’s en bodhran nog thuis.

Red Herring HOOGSTRATEN - Red Herring staat kniediep in de rootstraditie, maar midden in de moderne tijd. Red Herring maakt feest, vertelt muzikale verhalen over moord en overspel, doet versteld staan met virtuoos spel en intense samenzang en laat je af en toe een traantje wegpinken. Of het nu om folk, bluegrass, country of americana gaat, de Haringen hebben vaker met die mesjes gekaakt. Arthur toerde als kind al door Engeland als onderdeel van de Deighton Family Band, Joram speelde in meerdere folkbands en Loes maakte furore met de Slowaaks-Nederlandse bluegrassband Waterflow en met Lucy & The Man. De Haringen voelen zich als een vis in het water met de Engelse taal: Arthur bracht zijn jeugd door in Engeland, Loes woonde een jaar in Amerika en Joram rondde zijn studie tot vertaler Engels af met een vertaling van de Hank Williams-klassieker “Tear in my beer”.

Praktisch: Red Herring op zaterdag 14 november 2015 om 21 uur in zaal CeCilia. Tickets 12 euro, voorverkoop: 10 euro, studenten: 8 euro (op vertoon van de studentenkaart) Tickets en info op www.zaalcecilia.be en op het VVV kantoor Hoogstraten - 03 340 19 55

Noteer ook: 4 december 2015 Negen schapen en een massief eikenhouten hekje – Zjosfinks. 16 januari 2016 Encantadas – Vijf vrouwenstemmen in harmonie. 13 februari 2016 The Valerie Solanans – jazz, beat poetry, fusion 20 februari 2016 Ulisses Rocha: Braziliaans gitaarvirtuoos. Wie informatie over Zaal Cecilia ook per mail wil ontvangen, schrijft zich in op onze nieuwsbrief via de website www.zaalcecilia.be. Neem ook een kijkje op onze Facebook pagina en vergeet Zaal CeCilia niet te “liken”.(fh)

Siddharth Ciné Horizon vertoont op woensdag 18 november de film Siddharth van regisseur Richie Mehta (India) Een arme Indische familie kan met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Daarom sturen ze hun 12-jarig zoontje Siddharth naar een fabriek 100 kilometer verder. Maar hij komt maanden later niet terug. Vertwijfeld gaat de vader op zoek. Zonder zelfs maar een foto van hem, botst hij op allerlei bureaucratische hinderpalen. Gelukkig zijn er vrienden, buren en familieleden die geld inzamelen om zijn reizen te sponsoren. Siddharth is een eenvoudige, authentiek aandoende film, zonder opsmuk, die zich afspeelt in de armere buurten van Indiase grootsteden. Een hartveroverende, dramatische film met een bij momenten documentaire insteek, maar altijd met grote inleving gebracht. Siddharth op woensdag 18 november om 20 uur in het auditorium van IKO, atelier Groenewoud. (fh)

Inbraakpreventie REGIO – Net zoals op 11 december 2014, wordt er ook dit jaar op vrijdag 13 november een actie met de naam EEN DAG NIET georganiseerd om aandacht te vragen voor inbraakpreventie. In het kader van deze Belgisch – Nederlandse actiedag tegen woninginbraken verzoekt de politie om op vrijdag 13 november uw buitenlicht gedurende de ganse nacht te laten branden. Door de politie zullen er die dag, avond en nacht preventief extra patrouilles ingezet worden en zullen er tevens controles op de openbare weg plaatsvinden.

Een week niet Inbraakpreventie kan alleen slagen met ieders hulp. Ga mee aan de slag om jouw buurt veiliger te maken en dieven een halt toe te roepen. Zet inbraakpreventie een hele week lang mee extra in de kijker! Lanceer van 9 tot 15 november een initiatief in je straat of buurt. En vergeet niet merk je iets verdacht, voertuig of persoon, aarzel niet 101 of 112 te bellen en geef bij dergelijke oproep zoveel mogelijk informatie. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 23

DHM_nov_364.indd 23

21-10-2015 15:59:27


DEZE MAAND

Plechtigheden op 11 november

Als kleine kinderen groot worden

In Wortel nemen veel inwoners deel aan de 11 novemberherdenking. Het feit dat er een oud-soldatenvereniging is met meer dan 100 leden is daar niet vreemd aan Vorig jaar herdachten men op 11 november het begin van de Eerste Wereldoorlog, maar ook 2015 is een herdenkingsjaar omdat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog begon. Die verjaardagen gaan niet onopgemerkt voorbij. Vandaag zijn er nog enkele ooggetuigen en oorlogsveteranen en zoekt men naar een hedendaagse, zinvolle manier om beide oorlogen in herinnering te houden. De boodschap van deze herdenkingen kan men samenvatten met de woorden ‘Nooit meer oorlog’. Met wapenstilstand wil men stil staan bij deze boodschap. Op 11 november organiseert het stadsbestuur en/of plaatselijke verenigingen volgende herdenkingsplechtigheden: - In Meer: gedachtenisviering om 9 uur - In Hoogstraten en Wortel: gedachtenisviering om 10 uur

- In Meerle: eucharistieviering om 10 uur - In Minderhout: gedachtenisviering om 10u30 Na de vieringen bij de herdenking aan het monument van de gesneuvelden wil men ook dit jaar een speciaal bloementapijt neerleggen. Honderd jaar na de feiten wil men zoveel mogelijk (zelfgemaakte) klaprozen neerleggen aan de monumenten in elke deelgemeente. De klaproos, of poppy is het symbool van de herdenking van de eerste wereldoorlog. Het stadsbestuur vraagt aan alle verenigingen, bestuurders en leden, mama’s en papa’s, kinderen en jongeren, oma’s en opa’s, kortweg ieder van u om een klaproos bij de monumenten in uw deelgemeente te komen leggen op 11 november. Na de plechtigheid nodigen wij u uit op een receptie in een plaatselijke horecazaak van uw deelgemeente. (fh)

HOOGSTRATEN - Heeft u kinderen tussen 10 en 15 jaar oud die nog geen tabak, alcohol of drugs gebruiken of er net mee beginnen experimenteren? Dan is deze vormingsavond iets voor u. Hoe kan u uw kind verstandig leren omgaan met alcohol? Hoe kan u voorkomen dat uw kind tabak of drugs gaat gebruiken? Ook al ervaart u dat niet altijd zo, als ouder heeft u heel wat in uw mars om tieners te helpen gezonde keuzes te maken. Erover praten en grenzen stellen is de basis. Aan de hand van filmpjes en voorbeelden bieden we u tips en tricks om met uw kind in gesprek te gaan, op de manier die het beste bij u past. Deze activiteit maakt deel uit van de campagne drugspreventie ‘Je hoeft niet High te zijn om Hip te doen!’. Deelname is gratis, inschrijven is vereist. Praktisch: Als kleine kinderen groot worden op dinsdag 10 november om 20 uur in het Administratief centrum met medewerking van CGG Kempen / Drughulp Turnhout. Inkom gratis. Info en reservatie tel.: 03 340 19 59. e-mail: samenleving@hoogstraten.be (fh)

Te Deum HOOGSTRATEN – Het stadsbestuur nodigt iedereen uit op het Te Deum dat gezongen wordt in de Sint Katharinakerk van Hoogstraten op zondag 15 november na de hoogmis van 10 uur. Verenigingen met vaandels verzamelen om 9.30 uur in de ontvangsthal van het administratief centrum. Na de plechtigheid zijn de aanwezigen welkom op de receptie in de zaal de Welgezinde van het administratief centrum. (fh)

24 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 24

21-10-2015 15:59:27


DEZE MAAND

Muzikanten van wereldklasse in de Sint-Katharinakerk HOOGSTRATEN - Getrouw aan haar missie ’organizing arts’ organiseert Mixtuur, naast pure orgelconcerten, ook vaak concerten van orgel in combinatie met andere instrumenten en kunstvormen. Zo zullen op zondagnamiddag 15 november om 13 uur Marcel Ponseele op barokhobo en Nico Declerck op het Thomas-orgel samen concerteren in de Hoogstraatse SintKatharinakerk. Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van Nico als organist in Turnhout, hebben beide topmuzikanten recent een prachtige cd opgenomen, getiteld ’Fanfare’, waaruit zij onder meer ook een aantal werken zullen spelen.

Marcel Ponseele Hij studeerde hobo en kamermuziek aan de Conservatoria van Brugge, Gent en Brussel. Daarna legde hij zich met brio toe op de barokhobo en was hij in 1981 laureaat van het internationale concours Musica Antiqua in Brugge. Kenners roemen hem om zijn ’fluwelen toon’. Sindsdien speelde Marcel Ponseele mee in tal van gereputeerde barokorkesten, zoals La Petite Bande, Amsterdam Baroque Orchestra, La Chapelle Royale… Samen met dirigent Philippe Herreweghe ligt hij mee aan de basis van het Orchestre des Champs-Elysées en leidt hijzelf de Harmonie des Champs-Elysées. Met Jan De Winne en Shalev Ad-El richtte hij in 1988 il Gardellino op, waarvan hij eveneens artistiek leider is.

Wereldautoriteit in barokhobo Marcel Ponseele geniet een stevige internationale faam als barokspecialist en wordt door talloze dirigenten als solist gevraagd voor concerten en cd-opnames bij diverse labels. Hij heeft zowat alles uitgevoerd en opgenomen wat Bach, Vivaldi, Mozart en anderen ooit voor hobo hebben geschreven. Hij legt zich ook toe op kamermuziek en realiseerde in dat verband talloze opnames.

Bouwer van muziekinstrumenten Samen met zijn broer Francis bouwt Marcel Ponseele ook zelf heel nauwgezet oude muziekinstrumenten na, die eveneens wereldwijd als referentie gelden. Zijn eigen barokhobo heeft hij zelf gemaakt uit een stuk hout uit zijn eigen tuin! Ook is hij sinds 2014 docent historische hobo’s in Brussel aan het Koninklijk Conservatorium Brussel (Vlaams afdeling) en geeft hij masterclasses overal ter wereld. Het is dan ook een groot voorrecht om hem te mogen verwelkomen in onze Sint-Katharinakerk. Zie ook: www. ilgardellino.be

Nico Declerck Nico studeerde orgel bij Stanislas Deriemaeker en Joris Verdin aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. Hij volgde cursussen bij o.a. Marie-Claire Alain, Bernard Foccroulle, Daniel

Roth, Harald Vogel, Jos Van Immerseel én privaatles bij Guy Bovet in Zwitserland. Ook als harmoniumspeler heeft Nico een sterke reputatie opgebouwd. Zo speelde hij een harmoniumrecital in het prestigieuze Orgelpark in Amsterdam. Zijn cd ’ Cloches du Soir, uitgebracht door de Harmoniumvereniging Nederland, is volledig uitverkocht.

Indrukwekkend palmares Tot 2005 was Nico voorstellingsleider bij de Bayreuther Festspiele (D) waar hij kon samenwerken met dirigenten als Pierre Boulez, Christian Thielemann en Andrew Davis en regisseurs als Christian Schlingensief en Keith Warner. Als concertorganist toerde hij met het balletensemble Rosas van Anne Therese De Keersmaeker, en bespeelde hij recent nog het orgel van de Brusselse kathedraal op de Nationale feestdag en bij de begrafenis van konigin Fabiola. Momenteel is hij werkzaam als voorstellingleider bij Opera Vlaanderen, als organist-titularis van het historisch Jean Le Royer/Potvliegheorgel te Turnhout en als co-organist-titularis van de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten.

Orgelrenaissance In 2012 realiseerde hij een cd samen met de Duitse jazzorganiste Barbara Dennerlein. In 2013 crëerde hij de harmoniumpartij voor Jan Fabres The Tragedy of a Friendship, a hommage to Richard Wagner. In 2014 was hij verantwoordelijk voor de renovatie van het grote Pels-orgel in Hoogstraten. Als stichtend lid en artistiek manager van de vzw Octave en van Mixtuur is Nico de inspirator en drijvende kracht achter de orgelrenaissance in de Kempen. Zie ook: www. vzw-octave.be / www.mixtuur.be

Concerttelegram HOBO EN ORGEL, met Marcel Ponseele (barokhobo) en Nico Declerck (Thomas-orgel), op zondag 15 november om 15 uur in de SintKatharinakerk in Hoogstraten. Kaarten: 12 euro, beschermlid 8 euro, - 18 jaar gratis. Kaartverkoop: dienst toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149 (tel. 03 340 19 55 - toerisme@ hoogstraten.be) of aan de kerkbalie voor aanvang van het concert. Met gezellige nababbelen achteraf bij een gratis drankje achteraan in de kerk. Een organisatie van Mixtuur. (jam)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 25

DHM_nov_364.indd 25

21-10-2015 15:59:28


Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kรถmmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kรถmmerling alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Wij leveren en plaatsen binnendeuren. alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

26 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 26

22-10-2015 8:48:51


DEZE MAAND

101 mogelijkheden met www.dorpskalender.be WORTEL – Twee jaar geleden al nodigde Joren Thys, toen op vraag van de KLJ, alle verenigingen van Wortel uit om hun activiteiten op elkaar af te stemmen. Maar Joren wilde meer. Hij ontwikkelde een website, die de lat wel heel hoog legt. Binnen de site www.dorpskalender.be is haast alles mogelijk, zoals bleek tijdens de voorstelling op vrijdag 26 september, waar 15 van de meest belangrijke verenigingen van Wortel aanwezig waren. Hieronder trachten we op een rij te zetten welke mogelijkheden de site te bieden heeft.

De verenigingen kunnen - Zich voorstellen op de site - Ze kunnen hun data van hun activiteiten op een kalender plaatsen. - Ze kunnen berichten op de site plaatsen of mailen die door iedereen kunnen of mogen gelezen worden, die te kennen gaf dat hij of zij die bewuste vereniging wil “volgen”. Die zogenaamde “volgers” ontvangen het bericht onmiddellijk per mail, zodat men langs de site kort op de bal kan spelen. Bijvoorbeeld wanneer een geplande activiteit niet of op een andere locatie plaats vindt. - Indien een vereniging dit wenst kunnen ze berichten ook intern houden, langs de zogenaamde “groepmails”. Dat zijn berichten die bijvoorbeeld enkel bestemd zin voor de eigen leden of voor een bepaalde doelgroep. We denken dan aan berichten die enkel bestemd zijn voor, bijvoorbeeld, het bestuur of een bepaalde leeftijdsgroep in een jeugdbeweging. - Ze kunnen langs de site berichten “binnen brengen” of ingeven. Die berichten, weetjes of aankondigingen worden dan opgenomen in de dorpsnieuwsbrief, die om de twee weken per mail verdeeld wordt.

pen. Verenigingen van andere dorpen kunnen nu al evenementen op de site plaatsen of contact opnemen met Joren.

Sterktes en zwaktes De site heeft zoveel mogelijkheden dat de verenigingen iemand in huis moeten hebben die thuis is in het digitale wereldje. Maar men hoeft geen computerspecialist te zijn, want de site is zeer gebruiksvriendelijk en duidelijk ontworpen. Alle handelingen die men moet uitvoeren spreken voor zichzelf. De verenigingen moeten al hun leden motiveren om de site te gebruiken, wil men de site als hét echte communicatiemiddel gebruiken. Om dezelfde reden moeten ook zoveel mogelijk inwoners van het dorp de site gebruiken. Het zwakste punt is misschien dat de site “staat of valt” met de verenigingen en de gebruikers zelf. Er is geen persoon die voor hen gegevens invoert. Men kan wel met vragen en voor hulp terecht bij Joren als webmaster. Tegenover de bedenkingen hierboven staat het gegeven dat steeds meer mensen – ook senioren – vertrouwd zijn met de computer. Indien de site “werkt” is het een uniek en uitermate geschikt middel om verenigingsnieuws te verspreiden en de inwoners op de hoogte te brengen van wat er te gebeuren staat in het dorp. Dan is de site een grote meerwaarde zowel voor de verenigingen als voor de inwoners van een dorp.

Joren Thys Geboren te Turnhout in 1993 en dus 22 jaar oud. Was vijf jaar lang hoofdleider van KLJ Wortel en kent dus het reilen en zeilen van het verenigingsleven Studeerde Toegepaste informatica aan de Karel de Groote Hogeschool te Antwerpen. Volgt nu een Masteropleiding Informatica management aan de KULeuven. Voor meer info: joren@dorpskalender.be of tel.: 0477 83 87 22 Mensen worden vandaag langs enorm veel wegen geïnformeerd. Wij, van de Hoogstraatse Maand, denken dan uiteraard op de eerste plaats aan onze eigen gedrukte uitgave, met uitgebreide informatie en artikels en achteraan in het blad een overzichtelijke kalender. Verder is er ook de digitale kalender van de Hoogstraatse Maand, die enorm veel geraadpleegd wordt. De verenigingen kunnen er hun activiteiten zelf ingeven, maar uit ervaring weten we dat de redactie van de Hoogstraatse Maand het merendeel van de activiteiten zelf ingeeft.

Bedenkingen

En dan is er nog de Vlaamse UIT agenda, die u kan vinden op de website van de stad en die draait onder de vleugels van de dienst voor toerisme. Met alle mogelijkheden in zich wil www.dorpskalender.be het verschil maken.

Op dit moment zijn er zoveel kanalen waarmee een vereniging haar activiteiten kenbaar kan maken, dat het voor verenigingen bijna een dagtaak wordt om het allemaal “bij te houden”. Naast de mogelijkheden die we hieronder noemen, heeft bijna elke vereniging een eigen website, die soms al hopeloos achter de feiten aanloopt.

Maar, men mag niet te veel verwachten van de verenigingen, die voor 99 % gedragen worden door vrijwilligers. De drie belangrijke informatiewegen die hierboven aan bod kwamen zouden er elk hun voordeel uit halen door samen te werken. Men moet het de verenigingen zo gemakkelijk mogelijk maken. (fh)

De inwoners kunnen - Op een heel eenvoudige manier de kalender raadplegen en zijn daardoor op de hoogte van al wat er in het dorp gebeurt. Waar men naartoe kan gaan of waaraan men kan deelnemen. - Kunnen zelf beslissen welke vereniging of verenigingen ze willen “volgen”. Dit wil zeggen dat ze dan enkel nieuws van die verenigingen zullen ontvangen. De site is zo gebouwd dat de betrokkenen vijf dagen voor het bewuste evenement een herinneringsmail ontvangen. - Kunnen zich inschrijven om de tweewekelijkse dorpsnieuwsbrieven per mail te ontvangen.

Ook voor andere gemeenten Voorlopig beperkt de site zich tot Wortel, maar als het van Joren afhangt wordt de site op korte termijn uitgebreid tot verschillende andere dor-

Op vrijdag 26 september stelde Joren Thys de site www.dorpskalender.be voor aan een 15-tal verenigingen van Wortel

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 27

DHM_nov_364.indd 27

22-10-2015 8:48:51


HOOGSTRATEN

www.demaand.be

Guy Tegenbos - Actuele politieke thema’s

REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS

HOOGSTRATEN - Op woensdag 18 november heeft het Davidsfonds Guy Tegenbos te gast. Hij begon zijn rijk gevulde carrière als assistent aan de faculteit politieke wetenschappen van de KU Leuven en in een rectoraatsfunctie aan de Ufsia.

Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be

In 1979 kwam hij op het kabinet van Minister van Cultuur Rika De Backer (CVP) terecht. In 1981 schakelde hij over naar het kabinet van Daniël Coens (CVP), toen minister van Nationale Opvoeding.

Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be

Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be

In 1984 maakte hij de overstap naar De Standaard, op vraag van Hugo De Ridder. Naar aanleiding van zijn pensionering in mei werd hij in de media alom geprezen om zijn grote vakkennis, zijn rijke ervaring en zijn groot vakmanschap als journalist. Hij wil ons daaraan deelachtig maken en zijn visie geven op verschillende actuele politieke thema’s. Een enige gelegenheid om dit monument van de journalistiek mee te maken. Inkom: Davidsfondsleden 5 euro, niet-leden 7 euro. Praktisch: Guy Tegenbos over actuele politieke thema’s op woensdag 18 november om 20 uur in zaal Pax (fh)

Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: René Laurijssen tel. 03 314 66 28 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel.: 03 314 43 39 sport@demaand.be

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact met de redactie voor eventuele rechten.

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Begijnhof 27 - 2320 Hoogstraten SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Guy Tegenbos

IKO bezorgt materiaal in asielcentrum HOOGSTRATEN - De stroom van vluchtelingen laat ook de IKO-cursisten niet onberoerd. Natuurlijk beseft men dat onderdak, voeding en kleding de eerste en de basisbehoeften zijn. Toch is men van mening dat een mens ook andere wensen heeft, zoals bijvoorbeeld een creatieve uitlaatklep. En voor die uitlaatklep wil het IKO zorgen. De kunstacademie nam contact op met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het aanspreekpunt te Brussel en het Rode Kruis. Die stelden hen voor om een plaatselijk asielcentrum te

benaderen. Via Fedasil, ging het asielcentrum te Arendonk op het aanbod in. Hierop volgde een inzamelactie onder de IKO-cursisten. De eenvoudige oproep bracht heel wat mensen op de been. Er werd kwalitatief hobbymateriaal, zoals verf, penselen, kleurpotloden, scharen, papier, lijm en vele andere zaken binnengebracht. Daarmee werden pakketten samengesteld voor kinderen, tieners, adolescenten, families en individuele personen. Op maandag 19 oktober werden de pakketten vanuit het IKO naar het asielcentrum gebracht (fh).

28 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 28

22-10-2015 8:48:52


HOOGSTRATEN

DIAMANT IN HOOGSTRATEN Jan Rombouts en Maria Renders

Op een kast in de woning van Jan Rombouts en Maria Renders staat een groot aantal wenskaarten, van evenveel kennissen en vrienden, bij hun diamanten huwelijksverjaardag. Jan en Maria wonen nu al elf jaar in een burgershuis in de SalmSalmstraat. En dat was even wennen voor onze jubilarissen, die alle twee van boeren komaf zijn. Jan werd op 31 augustus 1933 op Galder geboren als oudste van een gezin van 14 kinderen. Toen hij twee jaar oud was, verhuisde het gezin naar de Sint-Lenaartseweg, waar zijn ouders een boerderij met melkvee, varkens en graan hadden. Maria komt ook uit een boerengezin. Zij werd op 23 september 1930 in Oostmalle geboren als derde kind in een gezin van vijf. Ook zij verhuisde als driejarige kleuter van Oost- naar Westmalle. Jan was zeer actief in verschillende verenigingen. Op 17-jarige leeftijd was hij al bestuurslid van de BJB (nu KLJ) en korte tijd later werd hij ‘gewestschrijver’. Maar zijn kwaliteiten kwamen zo mogelijk nog beter tot hun recht in de ruiterij. Hij was een van de meest talentvolle ruiters in de LRV, die zich naast springen en dressuur ook inzette voor de groepsdressuur. Jan nam vaak deel aan wedstrijden in de streek en zag op weg naar Sint Lenaarts een zeer mooi meisje. Hij kwam er achter dat ze Maria Renders heette en ging in verschillende dorpen naar de kermis, indien hij een vermoeden had dat Maria er ook zou zijn. Van het een kwam het ander en op 28 september 1955 gaven ze elkaar het jawoord. Het jonge stel trok naar de Kievit in Zoersel en hielden er kippen en melkvee in een boerderij eigendom van vader Renders. Toen de gronden rond hun bedrijf verkaveld werden, vertrokken Jan en Maria naar Princeven, waar ze vooral varkens hielden.

Op de foto v.l.n.r. vader Jan Rombouts, Jos, Peter, moeder Maria Renders, Dirk en Marit Samen hebben ze vier kinderen, acht kleinkinderen en al één achterkleinkind. Hun oudste zoon Jos was germanist aan de universiteit van Antwerpen en is al op pensioen. De drie andere kinderen werken nog. Marit als ergotherapeut in een tehuis voor begeleid wonen, Dirk bleef in de boerenstiel en Peter is industrieel ingenieur en werkt hier in de Veiling. Jan en Maria bleven tot 2004 boeren, tot ze besloten om te stoppen en te verhuizen naar de Salm-Salmstraat om het wat kalmer aan te doen en meer te genieten. “Maar”, zegt Jan “Als er

een acht voorstaat beginnen de jaren te wegen”. Jan werkt nog graag in hun bloemen- en moestuin. Maar ook dat werk wordt zwaarder. Maria doet het huishouden en samen zijn ze lid van OKRA. Het meest genieten ze nog van de veertiendaagse kaartdagen met de familie Rombouts. “Ach”, zegt Jan tot besluit, “Het leven is als een bloem: ze komt open, staat in volle bloei en gaat stilaan dicht. Maar we hebben elkaar nog en dat is het belangrijkste”. Jan en Maria, we wensen jullie nog vele gezonde jaren samen. (fh)

Over appels en de Gemeenteschool HOOGSTRATEN – Waauw, wat een grote appels! De jongste kleuters plukten samen de sappige appels en peren en in hun klasje maakten ze de allerlekkerste appelmoes. Smullen maar! Maar niet alleen de kleuters werken met de fruitbomen van de school . Ook voor de lagere school zijn ze een deel van de leerrijke omgeving. De kinderen van het vijfde leerjaar volgen het ganse jaar een welbepaalde boom. Ze zoeken er informatie over en maken een fiche, foto’s, tekeningen,… en leren zo al doende over hun boom én de seizoenen. In het eerste leerjaar maken ze in het voorjaar de mooiste tekeningen van de bomen en hun bloesems. Het derde leerjaar houdt dan weer van het ‘echte’ werk. Zij bezoeken een echte appelboer. Zo gaan ze in de Gemeenteschool actief op ontdekking. En geef toe… dat is niet alleen veel plezanter, maar beklijft ook beter. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 29

DHM_nov_364.indd 29

22-10-2015 8:48:53


30 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 30

22-10-2015 8:48:53


Woonproject HoogMark aan de Loenhoutsebaan Oorsprong Sinds de jaren ‘ 80 organiseert KVG afdeling te Merksplas opvangmogelijkheden voor personen met een mentale beperking. Deze waren voornamelijk gericht tot dagopvang en dagbesteding. VZW Markdal groeide met een dagcentrum voor volwassenen personen met een mentale beperking en een semi-internaat voor niet-schoolgaande kinderen ’t Vonderke. Met de loop der jaren kwamen vanuit verschillende hoeken in de regio vragen naar het creëren van dag- en nachtopvang. Vanuit dit gegeven waren er enkele verkennende gesprekken met toenmalig burgemeester en vervolgens met de voorzitter van OCMW Hoogstraten. Met de goedkeuring van OCMW – en gemeenteraad werd er een overeenkomst erfpacht afgesloten voor een perceel grond aan de Loenhoutsebaan te Hoogstraten. Ondertussen kreeg men begin 2013 de erkenning tot uitbreiding binnen de voorziening om te starten met een dag- en nachtopvang. In het nieuwe landschap binnen de sector woonondersteuning – woongarantie genoemd met als financiering convenanten voor de ondersteuning in het wonen. Om de start van het project HoogMark zo snel mogelijk te realiseren, huurt VZW Markdal drie nieuwbouwwoningen in de Venhoefweg te Minderhout van RDK. Dit met de optie verhuizen naar de definitieve locatie in het centrum van Hoogstraten.

Samenwerkingsverband Door een aantal wijzigingen in de organisatie van de zorg voor personen met een beperking komt de doelgroep van woonhuis HoogMark echter niet meer in aanmerking voor bouwsubsidies van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).

Voorzieningen en nieuwe initiatieven worden aangemoedigd om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere instanties en om op zoek te gaan naar andere vormen van financiering. Het aangaan van een samenwerkingsverband met een bouwmaatschappij is hiervoor een oplossing. Vanuit dit gegeven is VZW Markdal gaan samenwerken met bouwmaatschappij de Noorderkempen. De Noorderkempen werd hiervoor bouwheer en de bestaande erfpachtovereenkomst werd aangepast en overgedragen met de goedkeuring van de OCMW- en gemeenteraad.

Bouwen Inmiddels zijn de bouwplannen klaar en vanuit de aanbestedingsdossiers is de samenwerking

Hij komt, hij komt, hij komt..... Hoogstraten verwelkomt Sinterklaas op 21 november HOOGSTRATEN - Ook dit jaar zal Sinterklaas ons winkelcentrum bezoeken. De Sint komt met zijn koets aan om 15 uur aan het Begijnhof. Daar wordt hij opgewacht door wel 10 Zwarte Pieten. Sint en Pieten zullen in de begijnhofkerk de kinderen verwelkomen met een leuk programma. Vanaf 12 uur zullen de Zwarte Pieten op de Vrijheid alle kinderen trakteren op hun grappen en snoepjes. (fh)

met firma Dego uit Wortel gestart. De sociale huisvestigingsmaatschappij De Noorderkempen zal het project HoogMark op infrastructureel vlak realiseren door het bouwen van 10 studio’s met de nodige comfort en gemeenschappelijke ruimtes. De kosten van de individuele en gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen zullen gedragen worden door de bewoners van het project HoogMark. Op 5 oktober 2015 is de firma Dego uit Wortel gestart met de bouwwerken. De eerste graafwerken zijn nu achter de rug. De eerste steenlegging zal binnenkort plaatsvinden. Afhankelijk van de winterperiode zal woonhuis HoogMark verhuizen eind 2016 – begin 2017. Vanuit Minderhout naar Hoogstraten. (AS/FS)

Workshop: Oorbellen, zo gemaakt HOOGSTRATEN - In de workshop kies je kralen van Tsjechisch glas in verschillende kleuren en vormen, leer je enkele basistechnieken en ga je naar huis met een trendy paar oorbellen. Er hoeft zelf niets meegebracht te worden, KVLV Hoogstraten en Zahia voorzien het nodige materiaal en gereedschap. Wil je ook een prachtig paar oorbellen maken? Schrijf je vlug in. Praktisch De workshop heeft plaats op dinsdag 24 november van 19 tot 22 uur in zaal Pax. Inschrijven via kvlvhoogstraten@hotmail. com. KVLV leden betalen 5 euro voor de les + 10 euro voorschot materiaalpakket, niet KVLV leden betalen 7 euro voor de les + 10 euro voorschot materiaalpakket. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 31

DHM_nov_364.indd 31

22-10-2015 8:48:54


HOOGSTRATEN

Inhuldiging nieuw sportveld van het Spijker

Leerkrachten sporten voor Kom op tegen kanker Op vrijdag 25 september had de inhuldiging plaats van een prachtig nieuw stukje sportaccommodatie. Tussen de Gelmelstraat en de Lindendreef werd een stukje vergeten natuur omgetoverd in een multifunctioneel sportcomplex. Weinigen zullen gedacht hebben dat op die beschikbare ruimte een voetbalveld met officiële afmetingen kon worden gerealiseerd. Op deze grote ruimte kunnen vele sporten worden beoefend en daarenboven loopt er rond dit terrein ook nog een Finse piste, waarop iedereen mag komen oefenen. Dit moet je gezien hebben. De scholen van VZW Spijker (lagere school, ASO en VTI) kunnen voortaan gebruik maken van een gloednieuw kunstgrasveld met Finse piste. Het veld is voorzien van belijningen voor voetbal, hockey en korfbal. Het kon worden gerealiseerd mede door subsidies van de Vlaamse overheid. Een stukje grond werd in erfpacht gekregen van de kerkfabriek Hoogstraten. Paul Van der Hallen, die nauw betrokken was bij de realisatie, vertelde dat de kostprijs 500.000 euro bedroeg. Tonnen zand werden aangevoerd van verschillende soorten. Drainagebuizen werden geplaatst en uiteindelijk werden de matten geplaatst, die los op de grond liggen. Die worden ter plaatse gehouden door het gewicht van het zand dat erbovenop werd gestrooid. De lijnen in andere kleuren werden apart aangebracht, dus niet gekleurd. In tegenstelling tot een grasveld, kan hierop vanaf het eerste lesuur gesport worden. Na een regenbui is het ook heel snel droog en gebruiksklaar. Het veld heeft geen verlichting, waardoor het in de winterperiode ’s avonds niet kan gebruikt worden. De Finse piste heeft wel verlichting. Die werkt met sensoren en is voor iedereen toegankelijk.

Burgemeester Tine Rombouts, directeur Luc Meynen (VTI) en directrice Greet Kesselaers (Instituut Spijker) namen het voortouw bij het inlopen van de Finse looppiste rond de nieuwe sportaccommodatie van het Spijker. Een sportieve geste van leerlingen, leerkrachten en Hoogstraatse sportverenigingen met een extra sociale dimensie: de sponsoring van deze loopprestatie bracht 9200 euro op voor de actie Kom op tegen Kanker.

Leerlingen, leerkrachten en Hoogstraatse sportverenigingen daagden elkaar uit om zich van hun sportiefste kant te laten zien en dit allemaal ten voordele van Kom op tegen Kanker. Op het programma stond een demonstratie van het Spagaatje, een voetbalwedstrijd, een hockeywedstrijd, een korfbaldemonstratie, een penaltyfestival, jumping-fitness en een voetbalwedstrijd tussen leerkrachten en leerlingen. De leerkrachten liepen rondjes op de Finse piste en elke ronde leverde 10 euro op voor Kom op tegen kanker. In totaal bracht het initiatief 9200,00 euro op, een knap resultaat. Bij dit alles zorgde DJ Beatzmaster (oud-leerling Yordi Coussement) voor opzwepende beats en afsluitend kon iedereen genieten van een optreden van Milestone. De officiële opening door de directie en burgemeester van Hoogstraten gebeurde door een rondje op de Finse piste gevolgd door het knippen van het lint. (RB)

32 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 32

22-10-2015 8:48:55


HOOGSTRATEN

De grootste woordpuzzel staat in Hoogstraten Klein Seminarie vestigt wereldrecord HOOGSTRATEN - In het kader van de Week van het Nederlands ontstond bij De puzzelaar, de uitgeverij van Vlaamse puzzelboeken en – tijdschriften het idee om een recordpoging te ondernemen om de grootste woordpuzzel ter wereld te maken. De verantwoordelijke voor het project, David De Grave, had vroeger enkele jaren op het Seminarie van Hoogstraten gestudeerd en herinnerde zich maar al te goed de grote speelplaats. De directie van het Seminarie zag dit ook wel zitten en de recordpoging kreeg gaandeweg een duidelijker vorm. Alle klassen van de school, zowel uit het secundair als van de lagere school werden ingeschakeld in de voorbereiding. Tijdens de lessen Nederlands zochten de leerlingen telkens een tiental woorden uit, vaak speciale vormen. Zij brachten in het totaal een 208 woorden aan en de redactie van De puzzelaar vulde deze aan tot een geheel van 386 woorden. Deze woorden werden ingepast in een grote woordpuzzel, op papier afgedrukt maar vooral letter na letter op de speelplaats met afwasbare verf gespoten. Zo ontstond een gigantische woordzoeker van 1528,47 vierkante meter, of een oppervlakte van 15,30 m breedte op 99,90 m lengte. Hierin pasten 1887 lettervakken van 90 cm op 90 cm. Voor het schilderen van de letters werden sjablonen gebruikt. Twee dagen is men aan het werk geweest om de letters aan te brengen, telkens met groepjes van een tiental leerlingen. Zondagavond 11 oktober was het werk geklaard en klaar voor de grote zoektocht van maandag 12 oktober 2015. Per klas mochten de leerlingen op zoek naar hun eigen woorden met behulp van een gedrukt exemplaar van de puzzel. Het gevonden woord werd daarna met krijt doorstreept. Voor de leerlingen van het secundair konden de woorden in alle richtingen gezocht en samengesteld worden. Voor de lagere school, die een afzonderlijk vak van de puzzel voor hun rekening namen werd de zoektocht iets gemakkelijker. Zij moesten alleen maar zoeken in de normale leesrichting, van links naar rechts of van boven naar onder. Het Seminarie en de initiatiefnemer maken zich sterk dat zij het wereldrecord “grootste woordpuzzel “ hebben binnengehaald. De nodige bewijsmaterialen werden verzameld via foto en film, opnames door middel van een drone, en door een deurwaarder vastgelegd. Afwachten of dit record ook het Guinnes Book of Records haalt. Hoe dan ook, het was een indrukwekkend tafereel en een unicum voor de 1200 leerlingen van het Seminarie.

Niet simpel om je woord terug te vinden. Gelukkig was er nog een gedrukt exemplaar om op zoek te gaan.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 33

DHM_nov_364.indd 33

22-10-2015 8:48:56


34 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 34

22-10-2015 8:48:57


Nieuws uit de Bib De voorlezers vliegen uit Van 21 tot 28 november staat het voorlezen in de kijker tijdens de nationale Voorleesweek. Waarom? Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen. Volwassenen genieten trouwens net zo hard van mooie woorden. Voor ouderen is voorgelezen worden zelfs vaak de enige toegang tot verhalen. Ze bieden gespreksstof en brengen het verleden even dichterbij.

Cursus leren luisteren naar klassieke muziek Van levensvreugde tot melancholie, gloedvol gepassioneerd of romantisch dromerig: klassieke muziek is als geen andere kunst in staat gevoelige snaren te raken. Maar beleeft u de muziek ook daadwerkelijk? Rasverteller Maurice Wiche neemt u bij de hand en legt de emotie achter de noten bloot. U leert niet alleen de feiten, maar ook de diepere lagen kennen. Muzikale voorkennis is niet nodig. Dinsdag 10 en 24 november en 1 december om 20 uur in BiB Hoogstraten; deelname 15 euro.

Boekenverkoop De Hoogstraatse bib voert ieder jaar oude materialen af en biedt deze te koop aan. Boeken en dvd’s kosten 1 euro per stuk. De laatste zaterdag betaalt u zelfs maar de helft.

Boekenverkoop van zaterdag 14 tot en met 21 november. In de hoofdbib kan u elke dag, behalve zondag, van 9 tot 12 uur terecht. De verkoop in de uitleenposten vindt tijdens de openingsuren plaats.

November in de Cahier Zaterdag 7 november 11.11.11. Slotevenement

Mijmeringen over nieuwe media, mensen en macht Socioloog Ben Caudron is van zeer dichtbij betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe media, die hij kritisch analyseert in columns, lezingen en opiniestukken. In deze lezing brengt hij een persoonlijke observatie over ‘nieuwe’ maar ook ‘oude’ media en de relatie tussen beide, over hoe wij met technologie omgaan en over hoe macht zich daarin manifesteert. Sommigen noemen zijn verhaal zelfs ‘indringend en verontrustend’, een oproep tot meer ‘bezorgdheid over onze democratie en onze samenleving’ nu technologie een steeds prominentere plaats inneemt. Donderdag 26 november om 20 uur in BiB Hoogstraten; deelname 3 euro; schrijf in via hoogstraten@bibliotheek.be of aan de BiBbalie. (I.s.m. Vormingplus Kempen.)

Terugblik In de BiB gonsde het weer van de activiteit. Een nieuw jaar Koffiekrant werd begin september feestelijk ingezet. De bezoekers werden in de watten gelegd met een heerlijke verwenkoffie. Een maand later, tijdens de Bibliotheekweek, stonden de verborgen parels en de nieuwe catalogus in de kijker. Het ideale moment om minder bekende werken te ontdekken en een kijkje achter de schermen te nemen. 229 leerlingen van het zesde leerjaar verkenden aan de hand van het project Bibwijzer de talrijke informatiebronnen in de BiB: boeken, de catalogus en databanken. Ook de afsluiter, een verhaal voorgelezen door een van de BiBvrijwilligers, viel bij hen ook in de smaak.

Vanavond worden originele kunstwerken verkocht tegen opbod voor het goede doel. Net als de voorgaande jaren is 11.11.11. het goede doel dat we willen steunen. Kom eens kijken naar de kunstwerken en doe je bod! Achteraf is er een leuk feestje met muziek voor jong en oud!

Zaterdag 14 november Strekenavond De beste groepen uit de lokale muziekscene komen zich tonen op ons podium. Beginnende groepen krijgen hun kans op een mooi podium. Hou onze facebook in het oog voor de line-up.

Zaterdag 21 november Wonderbar III De formule is reeds gekend, wij zorgen voor een DJ line-up die garant staat voor kwaliteitsvolle underground dansmuziek, een snufje magie en jullie doen de rest. Line-up: MIKE TOHR, VAAG, L’ADIQUE, PHIL-T

Zaterdag 28 november Bass Aloud - kamikaze edition

Langparkeerder

Ook voor Bass Aloud bewijst de formule zich keer op keer. De beste drum and bass, jungle en dubstep zullen je heel de nacht doen dansen. Line-up: DUAL IMPAKT, SOLAR FREQUENCY, LINK, LAMBDA, SOLIPSISM, DISCHARGE

Bloed geven

HOOGSTRATEN - Op de parking naast de wachtzaal bij het Van Aertselaerplein staat al sinds ongeveer april een wagen, geblokkeerd met wielklem. Het gaat om een BMW met Roemeense nummerplaat. Mensen die daar in de buurt wonen menen te weten dat de eigenaar van de auto iets op zijn kerfstok heeft en dat de politie hoopt om de man op deze manier te pakken te krijgen. (fh)

HOOGSTRATEN -Op woensdag 25 november organiseert het Rode Kruis een bloedafname in Hoogstraten. Dit zal plaatsvinden in het lokaal van het plaatselijke Rode Kruis gelegen aan het Slommerhof 18. Bloedgeven kan van 17.30 uur tot 20.30 uur. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 35

DHM_nov_364.indd 35

22-10-2015 8:48:57


HOOGSTRATEN

Diplomatieke omzwervingen

STATIE ‘KWIST’T weer HOOGSTRATEN Op vrijdag 15 januari 2016 organiseert quizploeg “ Statie ‘k wist ‘t” voor de 22ste maal haar zeventiende quizavond. En dus kunnen nu opnieuw quizploegen, die uit maximaal zes leden bestaan, zich inschrijven voor deze quiz, die zal plaatsvinden in zaal PAX, dr. Versmissenstraat 2 te 2320 Hoogstraten. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 15,00 per ploeg en de eerste vraag zal gesteld worden omstreeks 20.00 uur. Met de opbrengst van de quiz wordt jaarlijks een Goed Doel gesteund.

Jan Matthysen overhandigt in Washington zijn geloofsbrieven aan president Obama. HOOGSTRATEN – Op uitnodiging van Markant komt Jan Matthysen vertellen over zijn werk en belevenissen als diplomaat en ambassadeur, zowel in verschillende Europese landen als in Washington - USA. Concreet: Jan Matthysen op vrijdag 27 november om 20 uur in Oud-Hoogstraeten, Peperstraat 2 te Hoogstraten. Inkom 10 euro, reservatie langs e-mail: greetmichoel@skynet.be of tel.: 0475 45 02 00. (fh)

In 2015 werd een deel van de opbrengst overgemaakt aan het project Born in Africa, waarmee kinderfietsen gekocht konden worden voor Afrikaanse kinderen. Inschrijven voor deze quiz kan bij Fons Jacobs, Witherenweg 19b te Minderhout 0478/57.47.46 of jacobsfons@skynet.be en bij Annit Brosens, Venhoefweg 1c te Minderhout 0475/78.84.35 - annitbrosens@hotmail.com (fh)

36 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 36

22-10-2015 8:48:58


HOOGSTRATEN

Bert Martens feestelijk ontvangen in Basisschool Spijker HOOGSTRATEN - Na zijn fantastische prestatie op de Ironman in Hawai werd meester Bert door de schoolkinderen van de Vrije Basisschool Spijker bezongen. De allerkleinsten kwamen hem ophalen ’s morgens aan zijn voordeur in het Begijnhof. Daarna moest hij door een erehaag wandelen naar de speelplaats van de school, wat maar een boogscheut is. De leerlingen zongen van: “Lang zal jij zwemmen, lang zal hij fietsen, lang zal hij lopen in de gloria”. Op de speelplaats volgden nog enkele liedjes, een toespraak van de directeur met felicitaties en enkele cadeaus. Bert behaalde in zijn eerste Ironman een 54ste plaats in de fantastische tijd van 9 uur en 16 minuten. Hij was 4de Belg. (rb)

Katharina op bezoek bij Gummarus Heilig Bloed van Hoogstraten gaat op verplaatsing naar Lier HOOGSTRATEN - Op 11 oktober waren de schrijndragers en de ridders uit de Heilig Bloedprocessie van Hoogstraten uitgenodigd om deel te nemen aan de Sint-Gummarusprocessie van Lier. Ook vorig jaar werd ingegaan op een uitnodiging van de abdij van Bois-Seigneur-Isaac (Brain-l’Alleud) en ook dit jaar werd ingegaan op de invitatie. In Lier werd vorig jaar de 1300ste verjaardag gevierd van het overlijden van Sint-Gummarus. 2015 was opnieuw een jubeljaar, want dan ging men over tot de erkenning van de relieken, een gebeuren dat slechts elke 25 jaar plaats heeft. In totaal waren er 12 relieken aanwezig van Vlaanderen, Wallonië en Nederland. Hoogstraten was er dus een van. De jubeleditie van de Sint-Gummarusprocessie lokte vele duizenden mensen naar het stadscentrum. De processie zelf telde 2300 deelnemers. Voor deze jubeleditie werd een nieuw, modern vaandel ontworpen door de Hoogstraatse kunstenares Lieve Boeykens. (rb)

In een kapel werden alle relieken verzameld. We zien de Hoogstraatse schrijndragers tussen enkele schrijnen met het Heilig Bloedschrijn van Hoogstraten op de achtergrond.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 37

DHM_nov_364.indd 37

22-10-2015 8:48:58


HOOGSTRATEN

Pastorij in de steigers

De Kerkfabriek laat alvast de meest dringende werken uitvoeren. HOOGSTRATEN – Sinds pastoor Jef Van Dongen in 2005 overleden is, staat de pastorij van het begijnhof – een als monument beschermd gebouw - leeg. Aanvankelijk waren er plannen om het gebouw onder welbepaalde voorwaarden in erfpacht over te dragen, maar het bleef bij een intentie omdat er geen kandidaten kwamen opdagen. Er waren ook besprekingen met Veiling Hoogstraten, die een restauratie en een uitbating samen met VTI Spijker wel zagen zitten. Maar het toenmalig bestuur wenste daar niet op in te gaan. Uiteindelijk besloot de kerkfabriek om het gebouw zelf te restaureren. Architect Elfje Hermans stelde een restauratiedossier samen dat

op 13 januari 2013 ingediend werd en door het Agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd werd om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Maar het budget voor kerkelijk erfgoed is beperkt en volgens de wetgeving die toen van toepassing was, mag men voor de toekenning van de subsidiegelden maar tot 20 % van de totale werken uitvoeren. (een clausule die aangepast is in de wet die op 1 januari 2015 van kracht werd / nvdr). De kerkfabriek heeft nu terecht beslist om de meest dringende werken aan dak en zijgevels uit te voeren, tot men 20 % van de kostprijs bereikt heeft. Daarna is het wachten op de definitieve toekenning van de subsidies. (fh)

Verwenmoment HOOGSTRATEN De Gezinsbond Hoogstraten wil klein, vanaf drie jaar, en groot verwennen met een ​Verteltheater met poppen. Een voorstelling bestaande uit twee verhalen: “Opgeraapt” en “Van schoen tot hoed”, verteld met eerder ongewone poppen: zoek-geraakte knuffels, alledaagse, afgedankte en weggegooide voorwerpen, ... opgeraapt en liefdevol gereanimeerd! GRATIS voor alle kinderen en leden. Volwassen niet-leden betalen 5 euro. Na de voorstelling die stipt om 10.15u. begint, krijgt iedereen een gratis drankje en een lekkere pannenkoek. BONNENBOEKJES en KORTINGSKAART voor de lijn en de trein kan je dan afhalen. Voor de allerkleinsten( - 3jaar) voorzien we opvang. Vermelden bij inschrijving a.u.b. Inschrijven met een mailtje naar bieke.roovers@ gezinsbondhoogstraten.be met vermelding aantal volwassenen en kinderen op 03 314 66 43. Meer info op www.gezinsbondhoogstraten.be Verwenmoment van de Gezinsbond voor iedereen op zondag 13 december tussen 10 en 12 uur in de Pax ! Welkom! Om 10.15 uur stipt begint de voorstelling. Dat gaat weer tof worden! (fh)

38 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 38

22-10-2015 8:48:59


MEERSEL-DREEF / HOOGSTRATEN

KVLV organiseert

Meerselmolen verkocht MEERSEL–DREEF - Al enkele maanden was het publiciteitsbord van de makelaar aan de watermolen te zien. De molen stond te koop. Maar ja, het is geen spek voor allemans bek. Ans Groot en Hans Snel kochten in 1998 de watermolen. Na enkele jaren van renoveren en restaureren, werd het oude gebouw in zijn volle glorie hersteld. De graanmolen werd ook een woonmolen.

Ans Groot voor de laatste maal in haar mooie idyllische achtertuin van de watermolen.

Hans overleed onverwacht in 2010 en Ans moest alleen verder, en dat zijn toch wel zware jaren geweest. Ondertussen heeft zij een nieuwe partner gevonden, en samen gaan zij een andere rustigere levensweg bewandelen. Het zij haar van harte gegund. Maar zij zal zeker nog velen malen terugkeren naar deze idyllische locatie, die voor altijd een bijzondere plek voor haar zal blijven. (JJ)

MEERSEL-DREEF – De KVLB van MeerselDreef organiseert vele activiteiten, maar maakt er niet zo veel reclame voor. Daarom zal ik voor hen eens de moeite nemen om dit voor alle Dreveniers kenbaar te maken. Op donderdag 12 november om 19.30 uur : taarten maken zonder oven, met Roos Van Gestel. Op dinsdag 17 november om 19.00 uur : tweede avond kleien van klaprozen met schilderen en vernissen. Op donderdag 26 november om 19.30 uur : hapjes avondwandeling, vertrek bij de Paters. Op donderdag 3 december, om 19.30 uur : foto’s op computer. En verder: Elke dinsdag fietsen, vertrek bij de Paters, om 13.00 uur Elke donderdagavond wandelen, vertrek bij de Paters, om 19.30 uur. KVLV, vrouwen met vaart, dat blijkt toch zo op Meersel-Dreef. (JJ)

Droom je van een eigen tuintje? HOOGSTRATEN - Volkstuintjes, deeltuinen, samentuinen...je hoort en leest er steeds meer over. Het OCMW Hoogstraten stelt een perceel grond van 800 m2 beschikbaar voor een samentuinproject. Het perceel zal opgedeeld worden in tuintjes van 25 tot 50 m². Er komen ook vierkante metertuintjes voor mensen die het graag kleinschalig houden of op hoogte willen werken. Solidariteit onder de tuiniers staat centraal maar elke tuinier is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn/haar eigen tuintje. Velt (Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) engageert zich om dit project mee op te starten en te begeleiden. Velt geeft een basiscursus ecologisch tuinieren en begeleidt de tuiniers gedurende twee jaren. Een impressie van een samen tuinder uit een andere gemeente: “De opbrengst eten we zelf of ruilen we met andere tuiniers. Zo hebben we al veel nieuwe groenten ontdekt en leren eten. Alles lijkt lekkerder als het uit de eigen tuin komt. Omdat we nu meer groenten kennen, hebben we meer variatie in onze voeding. Voor ons dochtertje is dit gezond. Het is goed dat ze al meerdere smaken leert kennen. Ons leven is echt wel veranderd. We zijn nu voortdurend bezig met ons tuintje en dat doet deugd” Heb je interesse om een tuintje te bewerken? Heb je goesting om van je eigen biologisch geteelde groenten of kleinfruit te genieten? Kom dan naar de infovergadering op donderdag 26 november om 19.30uur in zaal de Welgezinde van het stadhuis (Vrijheid 149). Lieven David, Velt-coach, licht dit samentuinproject toe. Er zal ruim de tijd zijn voor vragen en suggesties.

Velt wil met het project ook anderstalige nieuwkomers betrekken en Hoogstraatse scholen. Als je interesse hebt om deze groepen te helpen bij het bewerken van een tuintje ben je ook van harte welkom op de infoavond! Kan je die avond niet komen en wil je toch graag een perceel bewinnen? Stuur dan een mailtje naar Staf Coertjens van Velt-Noorderkempen op staf.coertjens@telenet.be of bel 03 314 66 43. Samen kan men er iets lekkers en gezond van maken! Doe je mee? (fh)

Waar wordt er getuinierd? Het perceel grond ligt in Hoogstraten tussen de Karel Boomstraat en de Brouwerijstraat, naast de Mouterijstraat. Het resultaat van het bodemonderzoek is positief. Er is een vruchtbare bodem die met het toevoegen van compost direct geschikt is om te tuinieren.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 39

DHM_nov_364.indd 39

22-10-2015 8:49:00


MEERSEL-DREEF

Jaarconcert Fanfare MEERSEL-DREEF – Fanfare Voor Eer en Deugd nodigt u graag uit voor haar jaarconcert op zaterdag 21 november, aanvang om 19.30 uur. Dit alles gaat door in de zaal “Bij de Paters” te Meersel-Dreef. Dit concert speelt zich helemaal af in de Franse sfeer. Populaire en vrolijke chansons uit de vroegere jaren zullen ten gehore worden gebracht. Geniet samen met de muziek van de fanfare van dat heerlijke, zonnige Franse gevoel. Het fanfareorkest zal u een onvergetelijk leuke avond bezorgen met deze Franse toer. Laat u meeslepen door de prachtige en herkenbare melodieuze chansons. Kaarten zijn aan 5 euro te bestellen via de website www.vooreerendeugd.be of dezelfde avond aan de inkom. Au revoir ! (JJ)

Dirigent Charles Bosters van de Dreefse fanfare in volle actie.

Windmolens aan de horizon

Eén van de twee Nederlandse windmolens, vanuit de Markweg gezien. MEERSEL-DREEF - Ook op het Nederlandse bedrijventerrein Hazeldonk, aan de grensovergang tussen Nederland en België, zijn twee windmolens opgericht. Deze sluiten mooi aan op het Belgische windmolenpark langsheen de E19.

Maar de westelijke skyline is voor de Dreveniers nu wel ingrijpend veranderd. Hoog boven de bomenrij torenen nu twee Nederlandse windmolens, die u ’s nachts met rode flikkerende ogen aankijken. (JJ)

40 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 40

22-10-2015 8:49:01


MEERLE

Geslaagde reünie van de 50 jarigen Meerle MEERLE – Een halve eeuw oud, dat mag gevierd worden. Op 26 september was het verzamelen geblazen voor de Meerlese 50 jarigen. De organisatoren Eddy, Gust, Yolanda en Stin waren heel blij met de goede opkomst en de gezellige avond. In hun lagere schooltijd zaten ze nog apart in de klas en daarom gingen ze nu ook apart op de foto. De rest van de avond deden ze alles samen! (jaf)

Meisjes (vlnr): Andrea Lutz, Ann Muesen, Stin Sprangers, Hilde Jacobs, Leen Boudewijns, Marleen Sprangers, Ingrid Lochten, Christinne Vinckx, Syliva Antonissen.
Leen van den Heuvel, Sonja Leemans, Magd Jacobs, May van Dijck, Bets Michielsen, Ilse Verheyen, Maddy Michielsen, Maria Aerts,
Yolanda van Aelst, Hilde van den Heuvel, Lief Pauwels, Greet Vermonden, Hedwig Bleukens, Marianne Boudewijns, Els Tilburgs

Jongens (vlnr) – achteraan: Ed Hendrickx, Eddy Leemans, Luc Goosens, Boudewijn Kustermans, Jos Jansen, Cis Boudewijns, Patrick Boudewijns, Gust Koyen Midden: Marcel Verschueren, Rob Vermeeren, Marc Vermeeren, Stanny Boudewijns, Jan Jacobs Zittend: Frank Hendrickx, Danny Vorselmans, Dirk van Bavel, Karel Leemans, Jef van Dijck, Jos Leemans DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 41

DHM_nov_364.indd 41

22-10-2015 8:49:01


MEERLE

Jan van der Kaa uit Meerle en vier naamgenoten MEERLE / BOXTEL - Het is een goede traditie dat de naamgenoten Jan van Der Kaa, sinds 9 jaar samen komen als priester Jan van der Kaa uit Nieuw Zeeland in het land is. Jan van Der Kaa uit Nieuw Zeeland is dit jaar 50 jaar priester, dé gelegenheid om de reünie “5x Jan van der Kaa “ te organiseren. Op zondag 27 september werd daarom op Nieuwkerk in de kapel in Goirle om half 9 de mis voorgegaan door Pater Jan van der Kaa. Omdat hij nu in Nederland is, werd dat samen met zijn vier naamgenoten, hun vrouwen en nog enkele familieleden van Jan gevierd. Na de mis werd men gastvrij onthaald door Ton van der Kaa, broer van de jubilaris. Pater Jan van der Kaa woont tijdens zijn verblijf in Nederland op het kasteel in Boxtel van zijn congregatie. De kloostercongregatie van de PatersAssumptionisten werd gesticht in 1850 in Nîmes en 75 jaar later vestigden zij zich ook in Nederland. Wereldwijd telde de congregatie rond het midden

Op de foto v.l.n.r.: Jan van der Kaa uit Ulicoten, Meerle, Rijen, Rijen en Nieuw Zeeland. van de vorige eeuw bijna 2.000 leden. Momenteel bedraagt het aantal ongeveer 900, verspreid over zo’n 30 landen. Op dit moment zijn er in Nederlands nog 29 assumptionisten, waarvan er 8 op kasteel Stapelen

verblijven, sinds 1915 de bakermat van de assumptionisten in Nederland. Het is dus dit jaar 100 jaar geleden dat de congregatie het kasteel in Boxtel betrok. Wij en zijn naamgenoten wensen pater Jan van der Kaa nog vele jaren in goede gezondheid. (fh)

Feestje van de 30-jarigen van de lagere school van Meerle MEERLE – Ruim 18 jaar nadat ze de school van Meerle voorgoed achter zich lieten, was het tijd om nog een samen te komen om tussen pot en pint bij te praten, over de tijd van toen en over wat er in die 18 jaar nog allemaal gebeurd is. En fijne avond en een foto om het vast te leggen.

(vlnr – van voor naar achter): Hilde van Dongen, Koen van Dun, Kjell Haest, Pieter Gysbregts, Robby Eekels, Leen Martens, Monique Janssen, Elke van Veltom, Evelien Michielsen, Josien König, Hanne Pauwels, Nick Thielemans, Martijn Daems, Jan Dufraing, Sandra de Gier, Ann Brokken, Suzanne Koyen, Anouk Brentjens, Dries Koyen, Mark Boeren, Roeland Moorkens, Stijn Voet, Hans van den Broek, Tom Leemans, Maarten Matthé, Wim Jansen, Hans Martens en Pieter Vanderhenst. (Laatkomer Jonas Dekkers staat er niet bij op, maar was wel op het feestje) (jaf) 42 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 42

22-10-2015 8:49:02


MEERLE

Een hoopke schoon Chiroleiders MEERLE – Intussen zijn ze al weer enkele weken bezig en kennen de leden hun nieuwe leiders. Chiro Sint-Jan Meerle heeft weer wat nieuwe gezichten mogen verwelkomen.

Weet je nog niet zeker of je bij de Chiro wil? Kom dan zeker eens een zondag kijken. Elke zondag van 13:30u tot 17:00u

Infoavond gehoorschade MEERLE – Steeds meer mensen ondervinden problemen met hun gehoor. Ook al vanaf jongere leeftijd.Hoe dat te voorkomen of wat er aan te doen, kom je aan de weet op de info-avons van KWB Meerle. Wat je meer over verneemt : - Mensen hun eigen oren wat beter leren kennen, zowel van binnen als van buiten. - Jongeren en ouders leren omgaan met luidruchtige situaties en de verschillende soorten bescherming leren kennen. ‘Voorkomen is beter dan genezen.’ - Voor de oudere deelnemers willen we de drempel verlagen naar hoorhulpmiddelen, door hen te informeren over de snel vernieuwende technologie en nieuwe toepassingen. - Duidelijkheid scheppen over prijzen en de mogelijkheden tot terugbetaling. Iedereen is welkom, zowel KWB-leden als niet leden, ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, ouders, … Wanneer ? Woensdag 18 november om 20 uur in de parochiezaal. Kostprijs: 2 euro, koffie of thee inbegrepen (afrekenen op de infoavond)

De leiders zien je graag komen: Lars van Bavel, Sieben Sterkens, Kevin Meeusen, Niels Van Haperen, Gust Koyen, Ruben Koyen, Thomas Van Aperen, Jorn van Opstal, Dieter Van Bavel, Maarten Cannoot, Tjeu Roefs, Rob Van den Ackerveken, Stijn Hendrickx en Cedric Stoffelen.

Praktisch: om een idee te hebben hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn, is het wenselijk om vooraf een seintje te geven. Inschrijven bij Ad Jacobs: tel. 03 315 85 00 of e-mail: ad.jacobs@ telenet.be. (jvb)

Kermisuitstap ziekenzorg MEERLE – 55 personen hadden zich ingeschreven voor de traditionele uitstap van Ziekenzorg ter gelegenheid van Meerle kermis. Ze vertrokken met verschillende auto’s naar Inrana, een snijhortensia kwekerij in Strijbeek.

Onder begeleiding van de dochters des huizes volgde een bezoek aan de serre met 50 000 snijhortensia’s in verschillende kleuren.

De namiddag werd afgesloten met een smakelijke koffietafel. (gvb/jaf)

Ze werden er ontvangen in een gezellige ruimte met koffie, thee en een zelfgebakken appelflap. Met een videopresentatie toonde en vertelde Marja over de evolutie van hun bedrijf. In 1978 hebben ze het bedrijf overgenomen van haar schoonouders. Eerst werd er vooral groenten geteeld in volle grond en één kas. Stilaan werd er overgegaan naar alleen teelt in kassen. Ze teelde voornamelijk sla, tomaten en paprika’s. In 2008 hebben ze het roer omgegooid, want groenten brachten niks meer op. Ze stapten over naar snijhortensia teelt. Marja begon met een winkeltje en er kwamen stilaan nog andere activiteiten bij zoals, excursies werkshops, kinderfeestjes… Ze vertelde ons ook nog hoe ze aan de verschillende kleuren komen, en hoe je best de hortensia’s snoeit. Speciaal voor het Meerlese gezelschap had ze drie bloemstukjes gemaakt, die onder de deelnemers verloot werden.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 43

DHM_nov_364.indd 43

22-10-2015 8:49:03


MEERLE

Veel volk op de dag van de Trage Wegen MEERLE - Meer dan 150 wandelaars gingen mee op stap ter gelegenheid van een meer dan geslaagde dag van de Trage Wegen. Zij mochten samen met Trage Wegen en met Natuurpunt het nieuwe Wilders Heidepad inwandelen. Dat vormt de verbinding tussen de Elsakker en het door Natuurpunt aangekochte domein Den Rooy. In Den Rooy had Natuurpunt een kennismakingwandeling uitgezet, met deskundige uitleg op een aantal mooie plekken in dit prachtige domein. Die kreeg al vanaf ’s morgens heel wat nieuwsgierige bezoeker te verwerken. Na de middag hadden de gidsen de handen vol met de wandelaars van Trage Wegen. Einde volgend jaar zal iedereen vrij van de wandelpaden in dit domein kunnen gebruik maken. Trage Wegen ijvert voort om nog meer verbindingen mogelijk te maken, zoals tussen de Cruyseweg via de Uilenkotense pad naar het vandaag al gerealisserde Wilderse Heidepad. Of van Den Rooy naar Ulicoten, richting St-Bernarduskapel.

Stilaan wordt een groot wandelparcours gerealiseerd, over de grenzen heen. Een beloftevol pad

34ste Mosselfeest van KLJ Meerle

voor de (toeristische) toekomst van het erg groene Meerle én een zegen voor zijn inwoners! (jaf)

11.11.11 komt bij u langs

MEERLE – Mosselen, zeker één van de favoriete gerechten van de Belg, vooral om ze samen met familie en vrienden te eten. Zoals elk jaar rond deze tijd kan je ervoor aanschuiven op het Mosselfeest van KLJ-Meerle, op zondag 22 november in de parochiezaal van Meerle.

MEERLE –Zoals ieder jaar staat het weekend rond 11 november in het teken van de financiële actie van 11.11.11. Het is natuurlijk niet nieuw, 11.11.11 voert al heel lang actie tegen honger en onrecht, voor een rechtvaardige wereld voor iedereen.

Zoals voorgaande 33 edities zet heel de KLJ zijn beste beentje voor en garandeert u een gezellige en smakelijke namiddag. Ter plekke eten kan tussen 12.00 en 18.00 uur. Er is keuze tussen mosselen en kip of een kindermenu (frietjes met een curryworst). Voor kinderen is er kinderanimatie voorzien, zodat de ouders en grootouders rustig kunnen eten.

Dit jaar is het campagnethema “Sociale bescherming voor iedereen”. Drie vierde van de wereldbevolking komt in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. Voltijds werken en toch arm zijn. Ziek worden maar je behandeling niet kunnen betalen. Ontslagen worden of je oogst vernield zien en geen inkomen hebben. Een leven lang werken en op je oude dag geen pensioen krijgen. Een realiteit voor meer dan 5 miljard mensen. Iedereen heeft recht op gezondheidszorg, een leefbaar inkomen en een waardige uitkering als het tegenzit. Daarom voeren 11.11.11, ngo’s, vakbonden en ziekenfondsen samen campagne en steunen ze partners in het Zuiden in hun acties voor sociale bescherming.

Eet je de mosselen liever thuis, dan kan je ze tussen 11.30 en 18.00 uur ook komen afhalen. Wel potten meebrengen! Inschrijven vooraf is noodzakelijk, dit voor 9 november. Dat kan ook online op http://www.kljmeerle.be : de inschrijvingsstrook graag duidelijk invullen aub. Als familieleden, vrienden, kennissen of verenigingen samen een tafel wensen te delen kan je het best samen één inschrijvingsstrook onder één en dezelfde naam indienen. Na telefonische bevestiging kan u overschrijven op rekeningnummer 7333260010-64. De prijs van de mosselen bedraagt 17 euro, voor de kip 12 euro. Een kindermenu kost 5 euro. Frieten of brood zijn inbegrepen. Meer info bij Silke Brosens, Meerledorp 12 – tel. 0476/58 49 63 of e-mail naar silkebrosens123@hotmail.com. Smakelijk eten! (jaf)

KVG nodigt uit MEERLE - KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten) nodigt iedereen uit op 1 november in zaal Ons Thuis. Naar jaarlijkse gewoonte kan u er, van 10 tot 18 uur, komen genieten van lekkere soep, warme en koude dranken, gebak of van onze heerlijke pannenkoeken. Bij uw bezoek steunt u onze KVG afdeling. We hopen alvast op uw aanwezigheid. (fh)

In Hoogstraten en de deelgemeenten gaan de vrijwilligers op pad op zaterdag 14 november 2015. Ook in Meerle! Laat ze niet voor niets aanbellen, je gift wordt goed besteed. (jaf)

Tweedehandsbeurs Gezinsbond MEERLE – Op zoek naar baby - en kinderkleding, badspullen voor de baby, boxen, kinderwagens, kinderstoelen, autostoelen, fietsstoelen en speelgoed? Dan moet je op zondag 8 november tussen 13 en 14.30 uur in de Parochiezaal “Ons Thuis” komen kijken. De Gezinsbond van Meerle en Meersel-Dreef houdt er dan zijn jaarlijkse Tweedehandsbeurs (babyen kinderartikelen tot 12 jaar, ook speelgoed). Naar goede gewoonte staat het systeem er borg voor dat alles wat te koop wordt aangeboden in goede staat is. Ten zeerste aanbevolen ouders die een koopje willen doen, voor grootouders die oppassen of voor onthaalmoeders die hun uitrusting willen uitbreiden. Verdere info bij Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49 a, Meerle – tel. 03/315.09.99 of bij Bonny Blezer, Bgm. Van Nuetenstraat 33, Meerle – tel. 03/315.90.83. Ook niet-leden van de Gezinsbond zijn van harte welkom. Kijk ook eens op www.gezinsbondmeerle.be. (jaf)

44 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 44

22-10-2015 8:49:03


MEERLE

Zie ginds komt de stoomboot…. MEERLE – … Uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas. En hij komt gelukkig ook weer naar Meerle, al zal dat niet per stoomboot zijn. Over land verplaatst de Sint zich met andere vervoermiddelen. Zoals al enkele jaren de gewoonte komt hij voor alle verenigingen van Meerle dit jaar op dezelfde dag. Op zondag 29 november komt de Sint alle kindjes van Meerle goedendag zeggen. Alle kindjes tot 12 jaar én hun papa’s en mama’s zijn welkom (de kindjes niet alleen naar het feest sturen!).

Let op: inschrijven na 20 november = 7 euro per kind!! Het Meerlese Sinterklaasfeest is een gezamenlijke organisatie van Chiro, Fanfare, KLJ, Gezinsbond, KVLV, KWB, Landelijke Gilde en ’t Zolderke. De opbrengst van het feest wordt aan een goed doel geschonken. (jaf)

Boekenbeurs in de Klimtoren MEERLE – Een evenement waar je niet naast kan kijken begin november. Wie die dagen niet in het bouwcentrum in Antwerpen geraakt of de grote drukte wil vermijden om in een het aanbod van nieuwe boeken te gaan snuffelen kan dat op vrijdag 13 november 2015 ook in Meerle. Dan organiseert de oudervereniging van De Klimtoren weer een boekenbeurs, zij het op een iets bescheidener schaal dan in Antwerpen. Zoek je een leuk cadeautje voor de feestdagen, zoek je een kinderboek, jeugdboek, roman, knutselboek, hobbyboek, kookboek, dan weet je waar naartoe. In de grote zaal van de kleuterschool aan de Ulicotenseweg vind je een ruim aanbod aan nieuwe boeken voor zowel de jeugd als volwassenen.

De trouwe helpers van de Sint, de Pieten, zullen er ook zijn. Over de kleur van de Pieten laten wij ons niet uit, de vorige jaren waren ze nogal aan de zwarte kant. Maar dat kan natuurlijk best van het roet van de schouw komen. Als ze de oude Sint maar helpen bij het uitdelen van de kadootjes.

De deuren zijn geopend na het einde van de schoolweek, vanaf 15.25 u tot 20 u. Ter plaatse kan je een glaasje wijn, bier, koffie, thee of een frisdrankje nuttigen. De toegang is gratis en iedereen is welkom! (jaf)

Het feest ter ere van Sint-Niklaas begint om 13u. En zie dat je de Sinterklaasliedjes kent, want de Sint houdt ervan dat voor hem gezongen wordt. Natuurlijk mag je voor de Sint een mooie tekening of een leuk knutselwerkje maken.

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Als je graag wil komen, kan je inschrijven (5 euro per kind) voor vrijdag 20 november bij : - Chris Mertens, Bgm.Van Nuetenstraat 16, Meerle (cash geld met inschrijfstrookje) - Of schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE61 7360 0943 3417 met vermelding van alle namen van uw kinderen die meekomen + geboortedatum

KWB op bezoek bij zorgboerderij en dorpsbrouwerij MEERLE – Op zaterdag 7 november kan je met KWB op uitstap naar onze buurgemeente Chaam voor een bezoek aan Zorgboerderij Chaamdijk en de Dorpsbrouwerij De Pimpelmeesch. Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf waar mensen met een verstandelijke beperking opgevangen worden en meewerken in het bedrijf. In Nederland vind je ze bijna in elk dorp en ook in België zijn er op verschillende plaatsen zorgboerderijen. Bij Chaamdijk helpen de personen bij het verzorgen van de dieren, in de moestuin

en op de vele weiden (kijk even op www.zorgboerderijchaamdijk.nl). Dorpsbrouwerij De Pimpelmeesch is in 2013 gestart in Chaam. In hetzelfde pand bevindt zich het boerderijcafé annex terras “Bij Toontje Schoen”. Door een glazen wand heeft de bezoeker vanuit het café een prachtig zicht op de brouwerij. Daar worden naast verschillende Chaamse bieren ook Zilverpel en Goudpel gebrouwen. Na een uitleg over het brouwproces mogen er enkele bieren geproefd worden. Een voorsmaakje op www. pimpelmeesch.nl.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

Inschrijven bij Jos Van Bavel - tel 03-315 92 09 - e-mail: kwbmeerle@gmail.com (rvda/jaf)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

Praktisch: Vertrek om 12u30 op het Gemeenteplein. Bij goed weer met de fiets. Wie liever met de auto rijdt, zorgt best voor een BOB. Het bezoek aan de zorgboerderij in de Hemelstraat start om 13u en om 14u30 worden we bij De Pimpelmeesch in de Ginderdoorstraat verwacht. Deelname kost 8 euro voor KWB-leden en 10 euro voor niet-leden. Schrijf tijdig in, want het aantal deelnemers is beperkt tot 30 personen.

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 45

DHM_nov_364.indd 45

22-10-2015 8:49:04


MEER

Reünie van de 21-jarigen MEER - Ze zaten samen op school in de Meerpaal en worden dit jaar 21. Als jongvolwassenen houden ze alvast van feesten en hielden ze hun eerste reünie. Een goede gewoonte want naast feesten staat er veel op hen te wachten. Enkelen zitten nog op school en de meesten werken al. Het leven lonkt hen toe en biedt hopelijk veel moois.

Achteraan van links naar rechts: Jasper Adriaensen, Tom Van Linder, Nick Verschueren, Tim Leemans, Jimmy Rombouts, Tom Vanderhoofden, Joyce Vriends, Bianca Roefs, Loes Vandevelden, Lea Van Boxel, Mieke Koyen, Evelien Adams, Jolien Verschueren, Eline Pemen, Andrea Aerts, Carolien Vandevelden, Tinne Van Aert, Ellen Stes, Eva Aerts, Gerlinde Vermeiren en Lander Haest Vooraan van links naar rechts: Wim Bastijns, Michael Faes, Rob Vriends, Jan Kuijpers, Tom Aernouts, Simon Marijnissen, Stijn Boeren, Nick Voet, Tim Vriends, Jan Sneijders. (ma)

Verjaren op dezelfde dag Een feestje binnen het feestje. Jasper, Tom en Simon. Zij worden samen 21 op dezelfde dag. Zoiets als een full-house in het poker. Maandag 09 november HERFSTWANDELING van 3 of 8 km, vertrek aan het lokaal om 13.30 uur of om 14 uur aan de klapekster in de Wortel-kolonie. Na de wandeling een bezoek aan het Jan Spannenburg museum. Woensdag 19 november LEDENVERGADERING met Dirk Musschoot over “Franschmans en Walenmannen “ bij Hof ter Smissen om 14 uur. Woensdag 25 november DAG VAN DE 80 PLUS met Rene Voet met “Een blik op het proefbedrijf”. Hof ter Smissen om 14.30 uur. Dinsdagen 3, 10, 17 en 24 november KAARTEN / BILJARTEN / RUMMIKUB / SCHAKEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal. Woensdagen 4, 11, 18 en 25 november ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’. Woensdagen 4, 11, 18 en 25 november AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in “De Wildert”

46 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 46

22-10-2015 8:49:04


MEER

Ze zeggen dat ik zot ben MEER – Toneelkring ’t Heidebloempje en Brassband Ste-Rosalia nodigen u uit op een van hun voorstellingen van “Ze zeggen dat ik zot ben”, een blijspel van Luc Kerkhofs. De regie is in handen van Fonne Brosens. De voorstellingen hebben plaats in Zaal Voor Kunst en Volk op de vrijdagen 6 en 13 november en op de zaterdagen 7 en 14 november, telkens 20 uur. Op zondag 8 november is er een namiddagvoorstelling om 18 uur U kan plaatsen reserveren bij Stan en Emelie Strybos, Meerdorp 49 tel.: 03 315 83 44. De kaarten kosten 7 euro. (fh)

Oud-ledenavond van de Mussenakker MEER - In de Mussenakker is er sprake van de Oude Mussen en de Jonge Mussen. Maar wat is oud en wat is jong? Alles is relatief, nietwaar. Het heeft dus geen zin om daar lang over te discussiëren. Het is de bedoeling de verschillende, generaties zo je wil, Mussen bij elkaar te brengen tot een oerdegelijk en basic Mussenakkerfeestje.

Met een optreden van Jiving Sister Fanny wordt daarbij talent van eigen bodem aangeboord. Er is dus alle reden om nog eens dat echte Mussengevoel te laten zien. Alvast bedankt, Jonge Mussen voor de organisatie. En, oude Mussen, een warme oproep om op de uitnodiging in te gaan. 14 November. Men zegge het voort. (ma)

Muziekfeesten van de Eendracht MEER - Fanfare ‘De Eendracht’ ontving op zaterdag 26 september zeven bevriende muziekmaatschappijen tijdens de Muziekfeesten. In de Meerse Parochiezaal was dan ook een gezellige drukte, een gezellige sfeer. Allen genoten

van de afwisselende en prachtige muziek die de verenigingen brachten. Op de foto zien we Fanfare ‘De Broerderband’ van Wechelderzande tijdens de uitvoering van hun concert.(ma)

De regie is in handen van Fonne Brosens

Vroeger en nu, op Meer kermis MEER - Niels Mertens, 5 jaar oud, legt uit aan overgrootvader Fons Van den Bogerd hoe de iPad werkt. Fons kijkt heel geïnteresseerd toe. Zitten daar batterijen in? Even later vertelde vava aan Niels over den oorlog, een weg die nog ‘pad’ was en een auto die nog paard en kar was… En al lijkt het leven totaal veranderd, toch zijn er nog dingen die overeind gebleven zijn. Want de foto werd genomen op Meerkermis. Iets wat Fons ook nog kent van vroeger. Het fotootje maakt duidelijk hoe het leven evolueert. Het verschil in leeftijd tussen Fons en Niels is 89 jaar. Het fotootje werd genomen door de mama van Niels die het op Facebook plaatste en heel veel reactie kreeg. Of Fons nu al even vlot met de iPad kan omgaan als Niels is niet duidelijk, maar achterkleinkind Niels zal het hem wel bijbrengen, dat is zeker. (ds/ma)

Niels en vava aan het werk met de iPad. Zusje Anouk kijkt toe. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 47

DHM_nov_364.indd 47

22-10-2015 8:49:05


MEER

De Sint Jorisgilde geeft u leven na de dood! MEER - Wat aanvankelijk een druilerig seizoen leek te worden, ontpopte zich uiteindelijk in een aangename zomer. Zon, zee, vakantie,…..noem maar op. Mama’s, papa’s en kinderen leven in een roes van ontspanning en vrije tijd! Maar helaas, mooie liedjes duren niet lang…. Inmiddels werd de baan geruimd voor de herfst. Eens Meerkermis achter de rug is, kan het al behoorlijk koud worden. Zelfs de chrysanten op het kerkhof flirten bij momenten met “de vriezeman”! Allerheiligen, een bezoekje aan onze overleden familie en vrienden is voor velen een mooie traditie die in ere wordt gehouden. Stilstaan bij de dood, herinneringen aan het leven… Een babbeltje slaan want iedereen weet…op het kerkhof ben je nooit alleen…

De Sint Jorisgilde van Meer speelt hier graag op in en zet naar goede gewoonte haar deuren wagenwijd open om u gezellig te laten genieten van een heerlijke pannenkoek en een kopje koffie. Voor een kleine prijs krijg je de grootste pannenkoek. Zorg dat je erbij bent want er gaat tot ver over de Meerse grenzen over gesproken worden! Bruine suiker, witte suiker… Ja, zelfs zonder suiker zal de siroop langs uw mondhoeken naar beneden druipen!

Fanfare De Eendracht herdenkt MEER - Naar jaarlijkse gewoonte worden de overleden leden en ereleden van Fanfare De Eendracht herdacht tijdens de eucharistieviering van zaterdag 21 november om 17.45 uur. Deze viering wordt muzikaal volledig verzorgd door de muzikanten van de fanfare onder de leiding van dirigent mevrouw Marleen Proost.

Geloof je me niet? Kom dan zelf een kijkje nemen op 1 november vanaf 10.00h tot 18.00h. je vindt ons aan de Donckstraat 8 te Meer. Laat u niet misleiden door de gesloten luiken, binnen brandt de stoof en vloeit de tapkraan. We willen u laten geniet van het leven want kan jij het me zeggen…..is er leven na de dood? (gr/fh)

Dirigente Marleen Proost Na de eucharistieviering worden de genodigden in de parochiezaal verwacht voor het jaarlijkse teerfeest. Het maal dat geserveerd wordt zal wellicht deugd doen: een druk werkjaar met vele activiteiten wordt immers afgesloten. Na het feestmaal is er, zoals het overigens op een teerfeest hoort, gelegenheid tot dans en vermaak. De bestuursleden van Fanfare De Eendracht zijn inmiddels druk bezig met de bezoeken voor de inschrijving van dit feest. Iedereen kan de fanfare als erelid steunen en inschrijven voor het teerfeest en kan daarvoor terecht bij een van de bestuursleden of muzikanten. De lessen voor de opleiding tot muzikant zijn inmiddels weer hervat. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden bij Luc Van Bladel op tel. 03/315.75.71

Vogelshow MEER - Vogelvereniging “De Zandfluiter Meer” organiseert in het weekend van 7 en 8 november 2015 haar jaarlijkse vogelshow. Het is een unieke gelegenheid om verschillende uitheemse en inheemse vogelsoorten van dichtbij te bezichtigen. Leden van de organiserende club zijn aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen. Zeer leerrijk voor kinderen. Praktisch: Vogelshow in zaal Victoria op zaterdag 7 november van 18.30 tot 23 uur en zondag 8 november 9 tot 20 uur. De inkom is gratis. Info.: tel.: 03 315 84 39 (fh)

48 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 48

22-10-2015 13:39:17


WORTEL

De Bonte Beestenboel: een succesverhaal WORTEL – Met de afschaffing van de wet op de landloperij in 1995 kwam ook de boerderij van de kolonie leeg te staan. Er moest dus gezocht worden naar een nieuwe zinvolle bestemming. Jarenlang hielt de Vlaamse gemeenschap de in 1998 opgerichte vzw Kempens Landschap aan het lijntje met de belofte om er de uitvalsbasis te maken voor het onderhoud van alle landschappen in de ruime regio. Maar het bleef bij een voornemen waarvan uiteindelijk niets in huis kwam. Ondertussen was er belangstelling van andere kandidaten zoals o.a. de familie Somers, die er boerderijklassen en een boerderijvakantiecentrum wilden oprichten. Omdat het gebouw wel als onderdeel van het landschap, maar niet als monument beschermd is kon men echter niet rekenen op subsidies van monumentenzorg. Velen hadden dan ook meer dan bedenkingen, toen de familie Somers besliste om toch door te zetten en het geheel met eigen middelen te renoveren.

Wandeling KVG

Tewerkstelling De Bonte Beestenboel opende in april 2006, bijna tien jaar geleden, de deuren. Langzaam maar zeker werd de kinderboerderij ‘nieuwe stijl’ een vaste waarde voor scholen uit gans Vlaanderen en als vakantiecentrum voor o.a. de CM. In het weekend is de boerderij een unieke locatie voor feesten van klein tot heel groot. In de beginjaren waren de wintermaanden minder bezet, maar vandaag is de rechtervleugel van de voormalige boerderij gans het jaar door verhuurd op uitzondering van de kerstvakantie. Je mag De Bonte Beestenboel anno 2015 dan ook een KMO noemen, met tien voltijds tewerkgestelde medewerkers en een groep enthousiaste vrijwilligers.

Nog plannen Op dit moment heeft men enkel de linker vleugel van de boerderij van de landlopers in gebruik.

WORTEL - De Katholieke Vereniging Gehandicapten, afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel richt op donderdag 26 november de Landloperswandeling in. Vanaf 7.30 uur en tot 15.00 uur kan u inschrijven in de parochiezaal van Wortel gelegen aan het Poeleinde 4. Er zijn zes verschillende afstanden van 5 tot 32 km. Ook al bent u geen wandelaar dan nog bent u welkom om iets te komen verbruiken en de werking van de vereniging financieel te ondersteunen. (FS) Maar er zijn plannen om ook de linkervleugel, die nu gedeeltelijk als berging gebruikt wordt en gedeeltelijk leeg staat, te renoveren. Die plannen maken deel uit van een globaal inrichtingsplan van de kolonie, dat een van de volgende weken wordt voorgesteld. Wanneer De Bonte Beestenboel in april zijn 10-karig bestaan viert, komen we daar zeker op terug. (fh)

Tijdens de Opendeurdag op 29 september was de belangstelling enorm groot. Het was een komen en gaan van ouders die nu een kijkje mochten nemen in de leef-, werk en slaapruimtes waar hun kinderen verbleven of kortelings zullen verblijven. In totaal telde men meer dan 1.200 bezoekers. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 49

DHM_nov_364.indd 49

22-10-2015 8:49:06


WORTEL

De vrouw bij de Masai WORTEL - Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 6 november een voordracht over de positie van de vrouw in de Masai-gemeenschap. Hannelore Van Bavel en fotografe Liza Van der Stock brengen het pakkende verhaal van hun ervaringen bij het Masai-volk. Hannelore doet onderzoek (UGent) naar de positie van de vrouw in de Masai-gemeenschap. Ze is gestart met een onderzoek naar vrouwenbesnijdenis bij de Masai voor haar thesisonderzoek voor de Master of Arts in Gender & Diversiteit aan de UGent. Voor die thesis focust ze op vrouwenbesnijdenis en hoopt dat ze nadien kan doctoreren rond de bredere positie van de Masai-vrouw. Tijdens haar onderzoek is gebleken dat de Masai-vrouw wel met meer uitdagingen wordt geconfronteerd dan enkel besnijdenis: gedwongen (kind)huwelijken, polygamie (met bijkomend risico van snelle HIV/soaverspreiding), huiselijk geweld, geen recht op bezittingen noch erfrecht, zware huishoudelijke taken,... Ze werkt samen met fotografe Liza Van der Stock die prachtige beelden heeft gemaakt bij het onderzoek. Hannelore wil een lange termijn project oprichten dat vooral focust op onderwijs en gendergelijkheid. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be (fh)

© Liza Van der Stock

Over de her-meanders van de Mark WORTEL - Natuurpunt Markvallei nodigde de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) afdeling water, uit om meer uitleg te komen geven over de hermeandering en het structuurherstel van de Mark. Voor wanneer de realisatie is, is nog niet duidelijk. Meandering kan op drie wijzen worden bekomen. Ten eerste wenst men drie bestaande oude meanders terug in te schakelen in de loop van de Mark. Hierbij zullen de meanders, die nu vaak enkel stilstaand water bevatten, de nieuwe hoofdloop van de Mark vormen. De huidige loop zal in bypass blijven bestaan en enkel doorstroomd worden in geval van hogere afvoerdebieten. Ten tweede zullen enkele gedempte meanders terug worden vrij gegraven en in gebruik worden genomen als hoofdwaterloop. Ook hier blijft de huidige waterloop bestaan als bypass voor de piekdebieten. Ten derde worden keerkribben voorzien in de Mark. Meandering en

het aansluiten van oude meanders zal bijdragen tot het vasthouden van het water.

Bingoavond

Hermeanderingsprojecten beogen in de eerste plaats een herstel van het natuurlijk functioneren van de waterloop maar tegelijkertijd neemt de lengte van de waterloop ook toe. Hierdoor kan de waterloop logischerwijze ook meer water bergen bij piekafvoeren en zal het water trager kunnen worden afgevoerd. Deze actie kadert in een Interreg-project waarbij aandacht wordt besteed aan beekherstel, oeverzones, recreatief medegebruik, hermeandering, ecologisch beheer van de vallei en sanering van vismigratieknelpunten. De informatieavond gaat door op vrijdag 30 oktober, om 20 uur in de Klapekster (Kolonie 41 Wortel). Iedereen welkom. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be (AO) WORTEL – ‘Koken kost geld’ zegt het spreekwoord en dat is ook zo voor de Brassband van Wortel. Daarom organiseert deze vereniging op zaterdag 5 december een BINGO-AVOND in parochiezaal Trefpunt. De Bingoavond, waarmee u mooie prijzen kan winnen start op 19.30 uur (fh)

50 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 50

22-10-2015 8:49:06


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT

Lambert Huijbrechts en Riet Hendriks

“Een bijzondere dag om te koesteren!” Aan de lopende band worden ze, de gouden bruiloften, gevierd heden ten dage. Het is nu eenmaal een feit, we leven, gelukkig, langer dan pakweg een halve eeuw geleden en vroeger was zo’n feest een echte rariteit. Heel het dorp was in beweging, maar tegenwoordig wordt het rustiger gevierd, versieringen zijn nog actueel, de levenstoet is wel uit het straatbeeld verdwenen. Bij Lambert en Riet hadden de buren voor een mooie, passende versiering gezorgd en het gouden paar genoot ervan met volle teugen. Lambert, een echte Drevenier, werd op 12 november 1943 in Meerle geboren. Zijn ouders baatten er een kruidenierswinkel en daarna werd overgestapt op transport. Lambert ging op Dreef naar de lagere school tot en met het zevende leerjaar. Daarna ging het richting Oostakker en hij volgde daar de richting Wet A. Daarna koos hij resoluut voor het onderwijs en volgde de tweejaarsopleiding in Sint-Thomas in Brussel waar hij het diploma van leraar behaalde in de discipline wiskunde. Onmiddellijk daarop volgde de legerdienst, verder fungeerde hij één jaar als leraar in Oostakker, zijn vroegere school, om dan naar Hoogstraten af te zakken waar hij in het Klein Seminarie zijn kennis en humor ten dienste stelde van de schoolgaande jeugd en dit tot aan zijn pensioenleeftijd. Riet woonde niet ver uit de buurt, namelijk in de enclavegemeente Baarle Hertog-Nassau waar zij op 13 maart 1944 opgetekend werd in de registers van de burgerlijke stand. Zij groeide op tussen

elf zussen en broers en beleefde een mooie tijd op de ouderlijke boerderij. De lagere school bezocht ze in Baarle Hertog, na afloop bezocht ze de huishoudschool in Baarle Nassau en Deurne. In de laatste instelling vond ze als intern haar draai helemaal niet en ze verkoos te gaan werken. De job vond ze bij meubelhuis Sint-Antonius in Turnhout waar ze ook inwoonde. Riet was ook bevriend met de zus van Lambert en je kan het al raden. Van de zus naar Lambert was het maar een klein stapje. 30 augustus 1965 werd voor hen de dag van hun leven! Ze trouwden in Baarle Hertog en vestigden zich voor een jaar in Oostakker. Daarna nog een jaartje Wortel om dan definitief naar hun vaste stek in Heerle te trekken. Samen zorgden ze voor vier kinderen, vier uit de kluiten gewassen zonen die voor drie kleinkinderen zorgden. Lambert is van jongsaf een handige kerel geweest. In zijn jeugd ging zijn interesse vooral uit naar het sleutelen

aan motors en brommers. Ook elektriciteit kent voor hem geen geheimen en in het besturen van trucks toonde hij zich ook een handige Harry. Van gezondheidsproblemen bleef hij niet gespaard en dankzij de medische wetenschap en de onvoorwaardelijke liefdevolle steun van zijn vrouw is hij terug de oude geworden. Samen genieten ze tenvolle van hun pensioen en hun hobby’s. Riet houdt van fietsen en breien kan ze als de beste en daarbij geniet ze van een uitstekende gezondheid. Lambert is tijdens de winterperiode een fervent biljarter en tijdens de zomer rondtoeren met de motor vindt hij een geliefkoosde bezigheid. Ook de wekelijkse zwembeurt met Jos, Jan, Jef, René, Stan en Xavier kan hij moeilijk missen! Lambert en Riet, gedurende vijftig jaar een gelukkig paar, vierden hun gouden huwelijksfeest in Loenhout op 5 september. Een bijzondere dag voor hen die ze zullen blijven koesteren! Van harte gefeliciteerd! (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 51

DHM_nov_364.indd 51

22-10-2015 10:37:21


MINDERHOUT

BIN-netwerk te Minderhout MINDERHOUT - Op het einde van de maand oktober is het uur verzet. Het direct gevolg hiervan is dat het ’s avonds een uur vroeger donker is. Cijfers bewijzen dat de meeste inbraken in woningen plaatsvinden in deze vroege avonduren. Om het veiligheidsgevoel te verhogen bestaat er sinds enige tijd een BIN-netwerk in Minderhout. BIN staat voor Buurt Informatie Netwerk. Het BIN moet ertoe bijdragen onze gemeente veiliger te maken en potentiële dieven en rondtrekkende benden af te schrikken. Daarvoor wordt Minderhout verdeeld in secties en elke sectie moet minstens één lid hebben. Via e-mail wordt het onderling contact met de BIN-leden onderhouden.

Website

Aansluiten

BIN Minderhout heeft een eigen pagina op de algemene website www.buurtinfo.net. Minderhout moet hiervoor de info verzamelen om de pagina actueel te houden. Via de dorpsraad wordt hieraan gewerkt. Met de steun van de lokale politie (coördinator Kelly en wijkagente Ilse) moeten deze doelstellingen haalbaar worden. Er worden ook op bepaalde momenten ideeën en ervaringen uitgewisseld met andere BIN coördinatoren. Eenmaal per jaar is er een bijeenkomst met de politieambtenaren.

Burgers, in Minderhout woonachtig, kunnen zich bij het BIN aansluiten door te mailen naar: binminderhout@gmail.com. Zij krijgen dan alle nodige documenten toegezonden die ze ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan de coördinator. Na goedkeuring door de politie wordt men dan opgenomen als volwaardig BINlid en krijgen deze mensen bij meldingen, wanneer het BIN dus wordt opgestart, een sms om uit te kijken naar verdachte zaken of personen. Wanneer men dergelijke zaken opmerkt waarschuwt men zo snel mogelijk de politiediensten.

Sensibilisatie

Coördinator

Het BIN is een mogelijkheid om burgers te sensibiliseren voor sociale waakzaamheid en het beveiligen van woningen. De sensibiliseringsactie zal plaatsvinden van 9 tot 15 november om iedereen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan het BIN in Minderhout.

Ivan Van Driessche is sinds 2013 in Minderhout de coördinator van het plaatselijke BIN. Ivan is ook bestuurslid van de dorpsraad in Minderhout en lid van de verkeersraad in Hoogstraten. Een eerste gesprek met de plaatselijke politie verliep vlot en in de maand oktober kon reeds het charter ondertekend worden door alle partijen. Op dit moment nemen er ruim 30 leden deel aan het BIN in Minderhout. Dit aantal is echter niet voldoende om gans Minderhout in secties te verdelen en te “bewaken”.

• Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit uw tuinhuisje af.

Iets verdachts gemerkt? Bel direct! Waarschuw bij twijfel of bij verdachte situaties altijd onmiddellijk de politie via 101. Belangrijke informatie voor de politie om de daders op te sporen: een persoonsbeschrijving, een nummerplaat, een beschrijving van het voertuig, de vluchtrichting, het aantal personen. (fs)

Inbraakpreventie i.s.m. politie en BIN Minderhout Om een inbraak te voorkomen raadt de politie u in de ‘donkere periode’ aan om te zorgen voor zicht en licht rondom en in uw woning, ook wanneer u niet thuis bent! Een goede tip is te werken met tijdschakelaars. Of installeer verlichting met bewegingsdetectie.

Ivan Van Driessche

• Geef uw woning een bewoonde indruk. • Laat geen waardevolle eigendommen in het zicht staan. • Noteer de serienummers en de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen. Noteer het EMEI nummer van uw gsm, neem foto’s van uw waardevolle voorwerpen. • Sluit ramen en deuren af, ook maar voor even. • Geen briefjes aan de voordeur die zeggen dat u weg bent en kondig dat ook niet aan op sociale mediasites. • Vraag familie of buurtbewoners een oogje in het zeil te houden en voor uw post willen zorgen tijdens uw afwezigheid.

52 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 52

22-10-2015 10:37:22


MINDERHOUT

Een XTC-labo in het varkenskot MINDERHOUT – In een kleine stal aan Achteraard ontdekte het gerecht een heus XTC-labo Bij de inval van de politie gingen een aantal personen op de vlucht, maar de 58-jarige eigenaar August B., werd aangehouden. De brandweer van Hoogstraten werd bij de boerderij geroepen omdat er sprake was van geurhinder en rookontwikkeling. Toen ook de politie ter plaatse kwam vond men in het varkenskot een

XTC-labo. August B zegt dat hij niets te maken heeft met drugs, werd in het kader van verder onderzoek onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De ongehuwde eigenaar August B. is een bekend figuur in de streek en de buren zijn verbaasd over het feit dat hij bij zo’n zaak betrokken zou zijn. Ze sluiten niet uit dat August in het hele verhaal gebruikt werd. Maar dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. (fh)

In het varkenskot van deze boerderij langs de Achteraard werd een XTC-labo ontdekt

Invasie

MINDERHOUT - Het is niet echt een invasie maar veel bekijks heeft deze groep “soldaten” wel gehad op het dorpsplein van Minderhout. In het weekend van 19 en 20 september was de groep op meerdere plaatsen te zien in de Kempen. Op zondag stonden zij opgesteld aan de Chirolokalen te Sint-Jozef Rijkevorsel waar er een herdenking werd georganiseerd ter ere van de Engelse soldaten die het kanaal daar hebben overgestoken om zo onze streek verder te bevrijden van de bezetter. Eén van de oud-strijders was hierbij aanwezig, iets wat op veel waardering van de aanwezigen kon rekenen. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 53

DHM_nov_364.indd 53

22-10-2015 10:37:22


MINDERHOUT

Wandelen in het Groeske

Bedankt May

MINDERHOUT - Natuurgids Carla Peerden neemt wandelaars op zondag 1 november mee naar een stukje Nederland dat bijna helemaal omgeven is door Belgisch grondgebied. Buurtschap ‘t Groeske vormt samen met de buurtschap ‘t Schrans en Schootsen Hoek het dorp Castelré. ‘t Groeske ligt aan het oude akkercomplex en is vermoedelijk de oudste kern, van waaruit in de middeleeuwen de ontginning is begonnen. Het is een voorbeeld van een Frankische Driehoek, waaromheen verscheidene 17e-, 18e- en 19eeeuwse langgevelboerderijen en langsdeelschuren gegroepeerd liggen, deels aan onverharde wegen. Sinds 1900 is de verkavelingsstructuur van akkers en beemden, het natuurlijk verloop van het Merkske en de aanwezigheid van diverse bebouwing ongewijzigd. De wandeling is gratis en de organisatie is in handen van Natuurpunt Markvallei. De gids staat de wandelaars op te wachten om 13 uur op het Kerkplein in Minderhout.

De tafeltennisclub nodigt u uit MINDERHOUT - Op woensdag 4 november kan iedereen die dit wenst kennis maken met TTK Minderhout. TTK staat voor Tafel Tennis Klub. TTK organiseert trainingen maar er is ook plaats voor mensen die vrijblijvend een balletje willen slaan. Om 19.00 uur komt de jeugd van 10-16 jaar aan bod. Vanaf 20.00 uur de plus 16-jarigen. Het lokaal is de noodkerk van Minderhout, gelegen aan de Schoolstraat te Minderhout. Meer info kan u bekomen via lenseswaenen@gmail. com of op 0476/26.59.30. (FS)

MINDERHOUT / HOOGSTRATEN – Bloemen voor May Pemen uit Minderhout, die op 1 september op verdiend pensioen ging. May is 60 jaar en heeft er een beroepsloopbaan van 45 opzitten. Van die 45 jaar werkte zij 35 jaar voor het stadsbestuur van Hoogstraten als poetsvrouw. Ze zorgde er voor dat onder andere de school in Meer, het gemeentehuis en de lokalen van het IKO er altijd netjes uitzagen. De laatste 17 jaar werkte ze in de Bibliotheek in de Lindendreef. Haar collega’s wensen May een welverdiende rust, samen met haar man Johan. Nu is er tijd voor nog meer fietstochten en voor sudoku, haar nieuwe passie. Geniet er van. (fh)

Eetfestijn HoogMark

MINDERHOUT - De inschrijvingen vooraf verliepen vlot zodat het al vlug duidelijk was dat het eerste eetfestijn van HoogMark een waar succes zou worden. De opkomst van de belangstellenden overtrof alle verwachtingen. Op de middag was de parochiezaal van Minderhout maar nét groot genoeg om alle aanwezigen een plaats te bieden. Het menu was eenvoudig lekker, spaghetti a volonté, met daarbij aansluitend een dessert. In de avond kwamen de mensen meer verspreid maar toen de mensen van HoogMark later de zaal konden opruimen keek men moe maar gelukkig terug naar een mooie dag ten voordele van het gezinsvervangend tehuis. (FS)

54 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 54

22-10-2015 10:37:23


SPORT

HVV vecht voor elk punt De nederlagen tegen Bocholt en Hasselt zijn hard aangekomen. Er werden jeugdzondes gemaakt en het vertrouwen leek aangetast. Tegen leider Oosterzonen werd dan op een spectaculaire manier gelijkgespeeld. Een 0 – 2 achterstand werd omgebogen in een 3 – 2 voorsprong. Een paar minuten voor affluiten kwam de gelijkmaker, zodat de eerste thuisoverwinning nog op zich laat wachten. In Diegem kon eindelijk nog een keer gewonnen worden. Er wordt in elk geval gevochten voor elk puntje. DHM: Dag Tom. Oef!! Nog een keer gewonnen. Dat moet een opluchting zijn. Na de spectaculaire wedstrijd tegen de leider bleven jullie achter met een goed gevoel, maar een puntje brengt niet veel op. Deze driepunter moet deugd doen. Tom Gevers: Ik ben vooral blij voor de spelers, die snakten naar de 3 punten en die waren ook verdiend op basis van hun arbeid en inzet. De eerste helft in Diegem was ook zeer goed. Veel balbezit dat leidde tot meerdere kansen, alleen hadden we een grotere voorsprong moeten pakken. Omdat die er niet kwam en we veel energie verbruikt hadden, moesten we in de 2de helft rekenen op een sterke Cedric Brosens om onze kansen op 3 punten gaaf te houden. Invallers Michiel Meynendonckx en Hamid Bouyfoulkitne brachten een nieuw elan in onze ploeg. Het zal beide spelers ook veel deugd gedaan hebben, want beiden hadden te kampen met veel pech. Michiel is nog maar pas hersteld van een enkeloperatie. Hamid kreeg een vervelende trap op zijn voet in de oefenwedstrijd tegen St Lenaerts (waar hij trouwens nog altijd last van heeft) en nadien kreeg hij 2 rode kaarten in de beker, waardoor hij 4 weken aan de kant moest blijven. Hij kruipt nu stilletjes aan uit het dal en is bijna klaar om te doen waarvoor hij werd aangetrokken, zijnde belangrijk worden voor HVV! DHM: Met enkele thuiswedstrijden in het verschiet tegen middenmoters krijgen jullie de kans om op te schuiven in de rangschikking. De eerste thuisoverwinning moet er toch aankomen, niet? Tom: We doen met z’n allen keihard ons best om de eerste winst thuis te pakken, want we willen niet liever dan ons bestuur en supporters verwennen met goed voetbal en een overwinning, maar in voetbal krijg je helaas niets op bestelling. Het feit dat, op Eloy Smet na, iedereen fit en beschikbaar is, maakt wel dat we (eindelijk) keuzes hebben en iedereen scherp moet zijn om zijn plaats in het elftal te behouden en/ of te bemachtigen. De volgende thuiswedstrijd tegen Cappellen is wel geen simpele. We spelen tenslotte tegen de kampioen van vorig jaar waar weliswaar heel wat spelers zijn vertrokken maar

die werden vervangen door jongens met naam en ervaring in de hogere reeksen. Recent hebben ze met Roel Van Hemert en Maxime Deckers nog 2 spelers aan hun kern toegevoegd die in een recent verleden nog profvoetballer waren. Dat getuigt toch van ambitie! Zoals jullie weten doen wij het bij HVV op onze eigen manier, met jonge, talentvolle gasten, maar dit neemt natuurlijk niet weg dat we onze huid tegen de kampioenen duur zullen verkopen! DHM: Daarna is er de verplaatsing naar Beerschot. Denk jij of de spelers daar al aan? Tom: Ik ben daar zelf eerlijk gezegd nog niet zo mee bezig. Als coach leg je de focus op de volgende wedstrijd. Ik heb Beerschot al wel een keer gescout (in Overijse) en ga dat de komende weken nog eens doen. Bij de spelers zal die wedstrijd ongetwijfeld wel leven. Temeer omdat we heel wat spelers hebben die een verleden hebben bij Beerschot en daar nog met Marc Noe (assistent coach bij Beerschot) hebben samengewerkt. Marc was een heuse mentor voor Cedric Brosens, Eloy Smet, Jeroen Meeuwsen, Michiel Meynendonckx en de gebroeders Yoshi en Jari Marien. Daarnaast heeft Roy Mauro ook nog als jonge speler gedebuteerd in het eerste elftal van GBA destijds. Dus naast het feit dat we daar in een prachtig stadion met veel toeschouwers gaan spelen, zal het om vele redenen een speciale wedstrijd worden. De spelers, die al wat langer bij HVV spelen, zijn natuurlijk wel wat gewend aangezien ze in 2de klasse ook wel wat speciale wedstrijden voor veel volk gespeeld hebben. Ik reken trouwens op hun ervaring op dat vlak om onze jonge gasten wat tips & tricks te geven. Hopelijk wordt het een mooie voetbalavond waarop Hoogstraten zich op een schitterende manier kan tonen! Hoogstraten VV – Bocholt VV 1–2 Het jonge team van Tom Gevers speelde een zeer verdienstelijke eerste helft. Voetballend zat het mooi in elkaar en er kwamen verschillende kansen maar die werden niet benut. Dat deed ervaren spits Van Welkenhuysen van Bocholt wel. De teleurstellende ruststand was 0 – 1. Na de pauze kreeg HVV opnieuw een koude douche, wanneer de buitenspelval omzeild werd en de stand

verdubbeld werd. De mooie aansluitingstreffer van Tilburgs kwam te laat in de wedstrijd. De supporters zullen langer moeten wachten op een eerste thuisoverwinning. Sporting Hasselt – Hoogstraten VV 3 – 0 Hoogstraten kon in het mooie stadion van Hasselt nooit aanspraak maken op puntenwinst. Na 6 minuten was het al op achtervolgen aangewezen. Bij de rust stond het al 2 – 0. Met droge cijfers en nul punten moest het terug naar huis en dat kwam hard aan. Roy Van der Linden werd nog terecht uitgesloten. Het werd een erg zure namiddag. Hoogstraten VV – KFC Oosterzonen 3 – 3 De Rooikens behalen verdiend een punt tegen leider Oosterzonen. Na een vroege 0-2-achterstand dacht iedereen aan een flinke pandoering voor rood-wit, maar met de rust in zicht scoorde Roy Van der Linden vanop de stip de aansluitingstreffer. HVV kwam gelukkig veel gedrevener uit de kleedkamers en kwam verdiend op voorsprong via Roy Mauro en een wereldgoal van Roy Van der Linden. Helaas scoorden de bezoekers net voor affluiten de gelijkmaker via een afgeweken schot. Diegem Sport – Hoogstraten VV 1-2 HVV kwam al snel op voorsprong via een mooie lob van Yoshi Mariën. Na de gelijkmaker kwam Hoogstraten opnieuw aan mooie kansen maar kon niet scoren. In de tweede helft was er een goede doelman Brosens nodig om niet op achterstand te komen. 10 minuten voor affluiten kon Bouyfoulkitne toch scoren en zo die broodnodige overwinning binnenhalen.

De wedstrijden: Zaterdag 17 oktober 20 uur Hoogstraten VV – Cappellen RFC Zaterdag 24 september Hoogstraten VV is vrij Zaterdag 31 oktober 20 uur Hoogstraten VV – Tempo Overijse Zondag 8 november 15 uur KFCO Beerschot – Hoogstraten VV Zaterdag 11 november 20 uur Hoogstraten VV – Berchem Sport

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 55

DHM_nov_364.indd 55

22-10-2015 10:37:23


56 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 56

22-10-2015 10:37:24


SPORT

Provinciale voetbalploegen: Meerle neemt de leiding Met 12 punten op 12 neemt Meerle de leiding in 4A. In de laatste wedstrijd klopte het dorpsgenoot Wortel, dat slechts eenmaal kon winnen in deze competitie. Het wordt tijd voor Wortel om een reeks neer te zetten. In 3de provinciale C blijft Meer hangen in de middenmoot. Daar lijkt het ook tevreden mee te zijn. De viering van Koen Koyen kwam gelukkig samen met een overwinning tijdens de kermis. Minderhout staat bij de laatsten in de rangschikking van 2B. Gelukkig behaalden ze op 11 oktober hun eerste overwinning tegen Lentezon Beerse. Het gaat dus enkel Meerle voor de wind.

KFC Meerle DHM: Dag Piet. Proficiat met de behaalde resultaten. 12 of 12 in de laatste wedstrijden. Het loopt als een trein. Piet Van Bavel: Als je het seizoen start met 19 punten op 21 kan je niet anders stellen dan dat het cijfermatig goed zit. We moeten echter ook toegeven dat het momenteel allemaal wat mee zit. Zo kende we tot op heden weinig of geen blessurelast en bleven ook bespaard van geschorsten. Anderzijds is het ook zo dat we in nog geen enkele wedstrijd de punten gestolen hebben en steeds verdiend het laken naar ons toetrokken. Deze punten hebben we op zak en zorgen ervoor dat we met een gerust gevoel naar de komende weken kunnen toeleven. De komende weken bekampen we immers de top 5 en 3 van de 4 wedstrijden moeten wij op verplaatsing afwerken.

Piet: Om aan de titel te denken is het momenteel nog veel te vroeg. Zelfs aan de 1ste periode titel wordt in de verste verte nog niet gedacht. We weten wat we kunnen en tot wat we in staat zijn. Belangrijker is ook dat we heel goed beseffen wat we niet kunnen en daar ook naar handelen. Onze ambitie is nog steeds dezelfde als voor het seizoen. Proberen te eindigen in de top 5 en op die manier hopelijk een eindrondeticket bemachtigen. Niettegenstaande genieten we nu even van de 6 overwinningen op rij en trachten deze lijn nog verder door te trekken. Olympic Essen – KFC Meerle KFC Meerle – Heibos KSV Excelsior Essen – KFC Meerle KFC Meerle – KVNA Wortel

De wedstrijden Zondag 18 oktober 15 uur Putte SK – KFC Meerle Zondag 25 oktober 15 uur KFC Meerle – SK Donk Zondag 1 november 14.30u KSV Wildert – KFC Meerle Zondag 8 november 14.30u Achterbroek VV – KFC Meerle Zondag 15 november KFC Meerle is vrij

2–4 3–0 1–6

DHM: Winnen van Wortel. Dat is toch extra plezant, niet? Piet: Dat is absoluut extra plezant. Daar moeten we niet flauw over doen. Een streekderby is altijd iets speciaals en zeker op eigen terrein wil je dit soort wedstrijden winnen. Je voelde lang voor de wedstrijd al dat de spanning in de kleedkamer meer dan anders te snijden was. We beseften ook heel goed dat we met Wortel een te duchten tegenstander troffen die momenteel ver beneden hun waarde geklasseerd staat. We slaagden er in de zenuwen onder controle te krijgen. We begonnen zeer sterk aan de wedstrijd en op het kwartier kwam de dik verdiende voorsprong. Toen Wortel op het half uur langszij kwam, kregen we het echter zeer moeilijk en was het fluitsignaal voor de rust een verlossing voor ons. De 2de helft namen we het heft terug in handen en scoorde de verdiende winning goal. De vreugdetaferelen achteraf in de kleedkamer spraken tot de verbeelding. DHM: Denken jullie al aan de titel of is dit te vroeg?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 57

DHM_nov_364.indd 57

22-10-2015 10:37:24


SPORT

Minderhout VV DHM: Eindelijk de eerste overwinning. Dat zal deugd gedaan hebben. Erik Leffelaer: Dat was inderdaad wel een ontlading en de overwinning was ook vooral verdiend. Deze groep werkt hard om resultaten te halen maar we hebben in de start van de competitie weinig geluk gehad. Dit moest en zou wel een keer moeten omslaan. Het is nu vooral zaak om in de komende weken verder te bouwen op onze 2 laatste wedstrijden. We hadden de week voordien in Balen ook echt wel moeten winnen.

DHM: Vorig jaar stonden jullie na 7 wedstrijden op de allerlaatste plaats. Nadien kwam de remonte. Hopelijk gaat het dit seizoen dezelfde weg op. Of zie je het somberder in?

Vlimmeren Sport – Minderhout VV Minderhout VV – KFC Beekhoek Verbr. Balen – Minderhout VV Minderhout VV – Lentezon Beerse

Erik: Ik denk dat we het op dit moment moeten bekijken van week tot week en vooral niet met dat klassement moeten bezig zijn. Iedere week zijn er 3 punten te verdienen en daar willen we ook iedere week vol voor gaan.

De wedstrijden:

Onze eerste betrachting is om zo snel mogelijk wat punten te verzamelen in onze volgende wedstrijden om alzo in rustiger vaarwater te komen. Vorig jaar heeft deze groep bewezen over een geweldige veerkracht te beschikken. Minderhout kan voor iedere tegenstrever een harde noot zijn en dat hebben ook vorig seizoen sommige topploegen mogen ondervinden.

1–0 1–3 1–1 2–0

Zondag 18 oktober 15u00 K. Retie SK – Minderhout VV Zondag 25 oktober 15u00 Minderhout VV – KFC Bevel Zondag 1 november 14.30u KAC Olen – Minderhout VV Zaterdag 7 november 19.30u Vrij Arendonk – Minderhout VV Zondag 15 november 14.30u Minderhout VV – KSK Kasterlee

Bovenaan links te beginnen: Michielsen Sus, De Bont Cor, Boumenjal Soufian, Onincx Kristof, Mertens Thomas, Van Dooren Bart, Adams Tom, Deckers Tom, Hendrickx Pieter, De Bruyn Emiel, Schoors Jan, Tielemans Brenda, Leffelaer Erik Onderaan links te beginnen: Vermeiren Eddy, Hendrickx Kurt, Uçeler Emre, Hassounfi Soliman, Lenaerts Jens, Sterckx Tim, Hofmans Jonas, Meeusen Wouter, Bevers Dominique.

Voetbalexpress in een nieuw kleedje Voetbalexpress heeft zeer veel gebruikers. Het is een website waarop je heel snel de uitslagen te weten kan komen van je favoriete voetbalclubs, zowel nationaal als provinciaal. Half oktober lanceerden de webmasters een derde en gloednieuwe nieuwe versie: Voetbalexpress 3. Alle uitslagen via GSM, Tablet, Blackberry, iPad & Smartphone Webmaster Axel Priem heeft een nieuwe “facelift” ontworpen en uitgewerkt. Qua webdesign heeft hij de huidige trend gevolgd die bij de

meeste professionele websites wordt gebruikt: een duidelijke, moderne en strakke lijn, zonder overbodige toeters en bellen. Er werden ook een aantal nieuwe features ingebouwd, rekening houdend met bijvoorbeeld hogere schermresoluties, en met het feit dat veel gebruikers de website bezoeken met een tablet of smartphone. Nieuw is ook het «mee scrollende» keuzemenu, dat ook aan de bovenkant blijft “plakken”, zodat je niet helemaal terug naar boven moet scrollen om een andere pagina te bekijken.

Verder werden er een aantal onderdelen, zoals de “quicklinks”, aangepast aan de nieuwe structuur. En ook de mobiele versie m.voetbalexpress. be werd helemaal vernieuwd. De Hoogstraatse Maand ziet, net zoals alle sponsors van de website, zijn vermelding in een aangepaste en meer moderne lay-out, en vooral op een meer opvallende plaats. De nieuwe lay-out zal ongetwijfeld meer kandidaat-sponsors aanspreken. Het tarief: eenmalig 125 €, vermelding: onbeperkt in tijd! (RB)

58 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 58

22-10-2015 10:37:24


SPORT

KFC Meer Koen Koyen, 1985, speelt al gans zijn leven voor KFC Meer. Bij de thuiswedstrijd tegen Mol werd hij gevierd voor het spelen van zijn 400ste wedstrijd. En hij wil nog wel een tijdje doorgaan. DHM: Proficiat Koen. 400 wedstrijden in het eerste elftal. Dat is mooi. Koen: Bedankt. Ik speel al van mijn 17de in het eerste elftal van Meer. Ik heb weinig kwetsuren gehad in die 13 jaar. Daar ben ik heel blij mee.

Turnhout in vierde nationale scoort hij nu ook vlot. Er werden nieuwe spelers aangetrokken, maar de samenwerking met de 2 Nederlandse spitsen werd stopgezet. Goed nieuws voor onze jeugdspelers, die nu meer kansen krijgen. Wanneer we ons op een rustige manier kunnen handhaven in derde zullen we tevreden zijn. KFC Meer – KFC Zammel Wezel Sport FC – KFC Meer KFC Meer – KFC Mol Verbr. Arendonk – KFC Meer

4–0 3–0 3–2 –1

De wedstrijden: Zondag 18 oktober 15 uur KFC Meer – FC Zwaneven Zondag 25 oktober 15 uur Herselt KFC – KFC Meer Zondag 1 november 14.30u KFC Meer – Sint Dimpna Zondag 8 november 14.30u KFC Meer – DOSKO KVV Zondag 15 november 14.30u FC Gierle – KFC Meer

DHM: Goed gevierd? Koen: ja. Het was best plezant. We kwamen in de wedstrijd tegen Mol 0 – 2 achter en zo bleef het tot een kwartier voor het einde van de wedstrijd. In dat laatste kwartier scoorden we nog driemaal. Daarbij was het kermis in Meer. Dat was een heel mooi scenario om te vieren. DHM: Je wilt nog wel een tijdje doorgaan? Koen: Ik bekijk het jaar per jaar. Ik geniet nog van het spelletje en ik heb het helemaal naar mijn zin bij Meer, dus. DHM: Jullie staan op de 8ste plaats. Dat is minder goed dan vorig seizoen. Koen: Dat is inderdaad zo, maar het is ook gemakkelijk te verklaren. Er zijn een paar verdedigers gestopt en vorig jaar hadden we ook een spits die meer dan 20 doelpunten scoorde. In

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 59

DHM_nov_364.indd 59

22-10-2015 10:37:25


SPORT

KVNA Wortel DHM: Verliezen tegen Meerle. Dat moet pijn doen. Bart Wilmsen: Verliezen in een burenduel is altijd vervelend, maar ook de andere nederlagen waren pijnlijk. Ik denk dat het een typische derby was met vooral veel strijd op het middenveld. De eerste helft ging gelijk op, met kansen aan beide zijden en een terechte ruststand van 1-1. Vrij snel na rust scoorde Meerle opnieuw. Jammer genoeg waren we niet bij machte om het hen nog lastig te maken. We vonden niet de voetballende oplossing die nodig was om een stevig blok te ontwrichten. DHM: Gelukkig hebben jullie een eerste overwinning behaald. Raar maar waar was dat tegen de 2de in de rangschikking. Hoe verklaar je dat?

Bart: Ondanks onze slechte competitiestart was de overtuiging aanwezig dat het tij vroeg of laat zou keren. De eerste keer dit seizoen dat het vanaf de start klopte. Voetballend waren we de betere ploeg en achteraan hielden we voor het eerst de nul. Tegen voetballende ploegen spelen wij altijd goed en komen we beter in ons spel. Dikwijls ontbreekt ons dat stukje geluk om de match in ons voordeel te laten kantelen. DHM: Wat mogen we verwachten in de volgende wedstrijden? Bart: Brecht, Berendrecht, Brasschaat, Antonia en Horendonk... vijf matchen waarin we gewoon élke keer punten moeten pakken! Hoog tijd dat we eens een reeks neerzetten...

Voetbalkamp 2015 4de voetbalkamp KVNA Wortel Van maandag 02/11/2015 tot en met donderdag 05/11/2015

KVNA Wortel – Putte SK SK Donk – KVNA Wortel KVNA Wortel – KSV Wildert KFC Meerle – KVNA Wortel

0–3 4–0 2–0 –2

De wedstrijden: Zondag 18 oktober KVNA Wortel is vrij Zaterdag 24 oktober 19.30 Brecht SK – KVNA Wortel Zondag 1 november 14.30u KVNA Wortel – KFC Berendrecht Zondag 8 november 14.30u Brasschaat B – KVNA Wortel Zondag 15 november 14.30u KVNA Wortel – KFC Antonia B Voor voetballertjes van U8 tem U13 Prijs: € 65 per kind (tweede kind van hetzelfde gezin betaalt € 55) Inschrijving via mail naar paul.hendrickx9@telenet.be met vermelding van ‘voetbalkamp-naam-leeftijdscategorie’

KVNA Wortel: Boven vlnr: Rudi Snels, Lu Verschueren, Pieter Donckers, Jan Dirven, Brent Van Gestel, Mattias Van der Linden, Stef Bolckmans, Willem Horsten, Bart Braspenning, Wouter Vermeeren, Bart Wilmsen Onder vlnr: Leen Bolckmans, Gust Verschueren, Toon Spreuwers, Philippe Van Erck, Geert Snoeys, Niels Van Bergen, Glenn Verhoeven, Ruud Luijten, Guy Donckers

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

60 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 60

22-10-2015 10:37:25


SPORT

Een kletsnatte scholenveldloop Heel de voormiddag had het geregend en niet zo ’n beetje. Een uur voor de start van de eerste reeks zette de hemel zijn sluizen open. De regen viel met bakken neer en veranderde de omloop in de Mosten in een waterpoel en een glijbaan. “Gaat het door of is het afgelast?”, was de veelgehoorde vraag van de mensen die toekwamen. Maar onze Hoogstraatse kinderen zijn niet van suiker. De wedstrijd ging gewoon door en ze kwamen opnieuw met velen naar het mooie domein van Meer afgezakt. Er waren in totaal 304 deelnemers, die het beste gaven van zichzelf. Bij een vorige editie waren de organisatoren opgetogen met de 345 deelnemers. Nu mikten ze op nog meer. Spijtig dat de weergoden hun niet gunstig gezind waren. Op het parcours stond een plas van 30 cm diep, die onvermijdbaar was. Toch verliep alles even vlot als bij de vorige edities en er gebeurden geen ongelukken. Het was mooi om te zien hoe de moedige lopers door de plassen crosten en door de regen hosten.

UITSLAGEN Middelbaar jongens 1. Gert van Alphen 2. Robbe Aerts 3. Jasper Van Looveren

Klein-Seminarie Klein-Seminarie Spijker

Middelbaar meisjes 1. Lisse Ceulemans 2. Drieke Fransen 3. Luka Eelen

Vito Spijker Klein-Seminarie

Jongens 1ste leerjaar 1. Niels Martens 2. Cas De Gruyter 3. Leon Van Der Linden

Meerpaal De Scharrel De Wijsneus

Meisjes 1ste leerjaar 1. Madelief Frerejean 2. Renske Buiks 3. Lena Brosens Jongens 2de leerjaar 1. Yarie Peetermans 2. Ward Van Der Kaa 3. Arne Schoenmakers Meisjes 2de leerjaar 1. Mees Van Der Hoest 2. Lieke Quirijnen 3. Julia Scheens Jongens 3de Leerjaar 1. Aiden Dictus 2. Toon Aerts 3. Metei Chirneciuc

De Scharrel De Scharrel De Scharrel

Dreefke De Wijsneus De Meerpaal

De Scharrel De Klimtoren Dreefke

Meisjes 3de leerjaar 1. Aben Roos 2. Mies Kustermans 3. Lauren Vervoort Jongens 4de leerjaar 1. Ruben Laurijssen 2. Toon Schelles 3. Jorne Wuyts Meisjes 4de leerjaar 1. Roos Aben 2. Janne Braspenninckx 3. Sara Blijlevens Jongens 5de leerjaar 1. Kai Leuris

De Scharrel De Scharrel De Meerpaal

De Wijsneus GS Hoogstraten GS Hoogstraten

GS Hoogstraten De Meerpaal VBS Spijker

De Klimtoren De Scharrel De Klimtoren

Spijker

2. Hendrik Leenaerts 3. Xander De Bruijn

De Meerpaal De Meerpaal

Meisjes 5de leerjaar 1. Bente Oomen 2. Lauren Verlinden 3. Laute Wuyts

De Meerpaal De Meerpaal VBS Spijker

Jongens 6de leerjaar 1. Thijs Van De Walle 2. Brennan Sap 3. Bram Mertens

De Wijsneus VBS Spijker De Meerpaal

Meisjes 6de leerjaar 1. Kato De Bruijn 2. Jlie Druyts 3. Daphne Van Doninck

De Meerpaal Dreefke VBS Spijker

Erik Scharpé 10de in de junglemarathon In De Maand van oktober kon je lezen dat Erik Scharpé naar Brazilië trok voor de zwaarste loopwedstrijd ter wereld. Een wedstrijd in ongerepte natuur met steile beklimmingen en gevaarlijke afdalingen. 70 rivieren, moerassen en waterlopen moesten overgestoken worden. Samen met vlijmscherpe en giftige planten lagen gevaarlijke dieren op de loer. Erik schreef zich in voor de

volledige 254 km over 6 etappes. Hij moest alles zelf dragen: voeding, kledij, hangmat, enz. Wij hebben hem gevolgd via de website www. junglemarathon.com en hij heeft alles met succes afgewerkt. Een enorme prestatie die hem in de eindstand zelfs een 10de plaats opleverde. Hij legde de 254 km af in 54 uur en 45 minuten. Wij kijken uit naar zijn belevenissen in de jungle. rb

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 61

DHM_nov_364.indd 61

22-10-2015 10:37:25


SPORT

Bert Martens in Hawai: waauw!

Waanzinnig nieuws uit Hawaï. Bert heeft zijn droom verwezenlijkt. Op het WK Ironman in Hawai, de zwaarste wedstrijd in zijn soort zette hij de fantastisch tijd neer van 09:16:20. Het zwemgedeelte van 2.4 km deed hij in 1:00:50.

Marathonuitslagen Het marathonlopen zit blijkbaar wel in de lift, want er duiken af en toe nieuwe namen op. Uiteindelijk willen toch veel lopers eens in hun leven de marathon lopen. Hieronder enkele uitslagen die konden worden teruggevonden, zonder volledig te willen zijn. Wil u een verslag maken van uw marathon, stuur het gerust binnen, en dan kan iedereen uw ervaring meelezen. (JJ) Marathon Brussel 4 oktober 2015: - Jef Jacobs (Meersel-Dreef) 3:57:09 - Jos Van Bavel (Hoogstraten) 4:13:19 - Steve Van Opstal (Meer) 4:41:25 Kustmarathon Zeeland (Nederland) 4 oktober 2015: - Bart Van Schilt (Meer) 4:07:36

180 km fietsen in 4 uur en 51 minuten en tenslotte de marathon van 42 km in 3 uur 17 minuten. Hij behaalde de 54ste plaats op 2367. Hij werd 4de Belg

Voor deze uitzonderlijke prestatie werd meester Bert feestelijk ontvangen in het Spijker op vrijdag 16 oktober. Wij zijn benieuwd naar de verhalen van Bert zelf. rb

Motorcross - Benny Silkens Belgisch kampioen Op zondag 13 september 2015 werd Benny Silkens Belgische kampioen motorcross “Experten A”. Hij behaalde deze titel tijdens de motorcrosswedstrijd van Lille. Benny neemt al vanaf 10-jarige leeftijd deel aan wedstrijden. Gedurende zijn lange carrière behaalde hij al vier titels: in 2003 Limburgs kampioen VLM, in 2006 kampioen bij de junioren

B, in 2011 Nederlands kampioen WBMC en in 2015 Belgisch kampioen experten A. Zo’n knappe prestatie konden de buren niet laten voorbij gaan. Daarom werd Benny zondagavond verrast met een passend spandoek! Heel de buurt hoopt dat hij de komende jaren nog enkele kampioenstitels kan binnenhalen!

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

62 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 62

22-10-2015 10:37:26


SPORT

Veld- en wegtoertocht groot succes

Gaat Gelvoc voor de titel

MINDERHOUT - Zondag 20 september organiseerde de wielerclub WTC Papillon haar jaarlijkse veld- en wegtoertochten in Minderhout.

Zaterdag 10 oktober nam de tweede herenploeg van Gelvoc het thuis op tegen de eerste ploeg van Power, die haar thuisbasis heeft in Ravels.

Het goede weer zorgde voor een mooie opkomst van renners die weer konden genieten van het afgepeilde parcours. Veel deelnemers waren onder de indruk van het mooie landschap hier in de Kempen. Maar vooral de voldoening telt. Zoals men zegt: moe maar voldaan ..

Na een moeilijk seizoen afgelopen jaar wisten de heren van Gelvoc op de valreep het behoud in eerste gewest veilig te stellen. Voor het begin van de nieuwe competitie werd de ploeg versterkt door de terugkeer van Kobe Peeters, oude sterkhouders Filip van Hasselt en Tom Geens en een nieuwe trainer, Jeroen Vinck. Onder zijn hoede wisten de spelers uit hun eerste twee matchen zes punten te verzamelen. Tegenstander Ravels kwam naar Hoogstraten met nul punten uit twee matchen.

WTC Papillon dankt alle helpers. Ze danken ook de sponsors en ook de eigenaars van de gronden, die hun weide of bos vrijgeven om een toer te kunnen uitstippelen. Volgend jaar hoopt WTC Papillon iedereen weer te begroeten, misschien wel met een speciale editie… (vanwege WTC Papillon/fh)

Al vanaf de eerste set was een duidelijk niveauverschil merkbaar tussen de twee ploegen. Gelvoc beperkte zijn eigen foutenlast en haalde op die manier de eerste set gemakkelijk binnen met 25 -15. In de tweede set werd helemaal duidelijk waarom Power een van de twee enige ploegen is die nog geen punten wisten te halen. Tot de eerste technische time-out wisten ze het tempo van Gelvoc nog min of meer te volgen (tussenstand 8 – 5) maar nadien hadden ze geen antwoord op de opslag van hoekspeler Thijs Vinckx, die de set uitserveerde tot 25 – 5. Wanneer in de derde set dit scenario zich dreigde te herhalen dankzij de zware opslagdruk van hoekspeler Jonas Scheynen (tussenstand 8 – 1), probeerde Power met een aantal opmerkelijke wissels het tij te doen keren. Uiteindelijk wisten de heren van Hoogstraten de derde set ook gemakkelijk te winnen met 25 – 13. Dankzij de overwinning schuift op Gelvoc naar een derde plaats in het klassement, op een punt van voorlopige leiders Kasterlee 3 en Noorderkempen 6. “We mogen geen voorbarige conclusies trekken op basis van deze match,” klonk het na de match bij veldkapitein Christof Vinck. “Het is moeilijk ons eigen niveau te beoordelen op basis van deze match. Power speelt dit seizoen niet mee voor de titel en dat is wel onze ambitie.”

Heren 2 is één van de 18 ploegen van Gelvoc die wekelijks in competitie spelen (8 jeugd- en 10 seniorenploegen). De vaste thuishaven is de sporthal van het Klein Seminarie in Hoogstraten.

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Eventing - Karin Donckers top in Sopot (Polen) en Floresti (Roemenië) Tijdens het weekend van 4 oktober trok Karin met Fletcha Van ’t Verahof naar Polen voor een driesterren-eventing waarin ze een schitterende prestatie neerzette. In de dressuur behaalde ze een knappe vierde plaats, reed daarna een foutloze jumping binnen de toegestane tijd en eindigde met een fantastische cross-country waardoor ze de overwinningstrofee in de lucht mocht steken. Een opsteker voor Karin! Het volgende weekend ging het richting Floresti in Roemenië en weer stond ze na afloop op het hoogste schavotje, ditmaal met Grandioz , het paard dat ze in Sopot spaarde om in Roemenië haar slag te kunnen slaan. Met deze 9-jarige merrie veroverde ze de leiding in de cross-country en dankzij een knappe dressuur en jumping reed ze regelrecht naar de overwinning. Voor de winter rijdt Karin nog in Ravenna (Italië) en nadien nog een nader te bepalen wedstrijd. Hoop en vertrouwen voor Karin, die nog altijd niet zeker is van het ticket voor Rio volgend jaar! (rel)

Karin met Fletcha Van ’t Verahof bij de huldiging in Sopot DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 63

DHM_nov_364.indd 63

22-10-2015 10:37:27


SPORT

Kruisboog – Zomercompetitie op 61 meter De kruisboogsport is per definitie een individuele sport. Toch wordt het seizoen afgesloten met een eerste en een tweede zestal. Twee wedstrijden waarin telkens zes schutters van elke gilde het als ploeg tegen elkaar opnemen. Daarna volgt traditiegetrouw de prijsuitreiking, met een terugblik op het voorbije seizoen en de huldiging van de kampioenen. Eerste zestal Zelden kende een zestalschieting een spannender verloop, met uiteindelijk een verrassende winnaar. Na elke doorgang, waaraan van elke gilde telkens één schutter deelneemt, stonden de gilden van Meer en Meerle afwisselend op de eerste en de tweede plaats. Alles wees erop dat één van beide gilden het eerste zestal zou winnen. Tot de laatste schutters plaats namen onder de boog en twee schutters van Sprundel, Frie Konings en Wim Van Den Maagdenberg, het verschil maakten. Sprundel rukte op naar de eerste plaats en won de ploegenwedstrijd met 199 punten. Meer en Meerle deelden de tweede plaats met één punt minder (198). Dan volgden Loenhout (195), Minderhout (195), Castelré (190), Wortel (188), Rijsbergen (186) en Hoogstraten (181 punten. Sprundel won het eerste zestal met Wim Van Den Maagdenberg (36), Frie Konings (34), Frans Aarts (33), Arno Herijgers (33) Robert Peeters (32) en Jefferey Segereg (31 punten)

Tweede zestal Eén week vroeger, op 19 september, werd het tweede zestal al betwist. In dat zestal mogen geen ere-schutters opgesteld worden. Daardoor ligt het aantal behaalde punten gewoonlijk behoorlijk lager, zoals later zal blijken.

De kampioenen op een rij: v.l.n.r. Gery Dockx van de gilde van Meer, ook dit jaar de beste gilde. Harrie Aerts van Minderhout, kampioen in de B-reeks, Bram Van Dongen, de beste in de A-categorie, Glenn Brosens van Meer, de beste in de Ere-categorie en algemeen kampioen en Adri Vermeeren van Meerle, de gilde die de grootste sprong voorwaarts maakte ten opzichte van vorig jaar.

In deze ploegenwedstrijd gingen Meerle, Minderhout en Loenhout het best van start. Halfweg de wedstrijd, na drie schutters dus, stond Minderhout aan de leiding in de tussenstand met 93 punten, gevolgd door Loenhout met 91 en Rijsbergen met 90 punten. Na de vijfde en voorlaatste ronde werd het wel heel spannend, wanneer de gilde van Loenhout, Minderhout en Castelré samen aan de leiding kwamen met 151 punten elk. In de zesde en laatste ronde liep Loenhout drie punten uit en eindigde zo op de eerste plaats met 180 punten voor Castelré en Minderhout, beiden met 177 punten. Op de vierde plaats eindigde Wortel (177) voor Meerle en Rijsbergen (elk 174), Meer (169), Hoogstraten (164) en Sprundel (met 163 punten). Loenhout won dus het tweede zestal met ‘maar’ 180 punten. De op één na laagste score ooit. We moeten terug gaan tot in 1978, toen Meerle het tweede zestal won met “slechts” 172 punten. Maar dat doet uiteraard niets af aan de overwinning van Loenhout.

Loenhout won het tweede zestal met Jef Vermeiren (27), Frans Van Hasselt (31), Hans Van Hasselt (33), Ludo Bogaerts (32), Koen Van Dijck (28) en ten slotte met Jan Van Dijck (29 punten).

64 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 64

22-10-2015 10:37:28


SPORT

Prijsuitreiking Vrijdag 16 oktober was het dan zover. Traditiegetrouw werden de kampioenen gehuldigd in het Schuttershof te Loenhout. Jan Gijsbregts, voorzitter van het Verbond van Sint-Jorisgilden maakt een evaluatie van het voorbije jaar. In 2015 telde men per schieting gemiddeld 6 schutters meer dan in 2014. Daarmee wordt de trend van de winter-competitie 2014 – 2015 verder gezet. Gelukkig maar, want sinds 1994, toen men in alle wedstrijden samen 2198 schutters telde, ging het aantal deelnemers elk jaar in dalende lijn. Met een dieptepunt van 1480 ingeschreven schutters in 2014, steeg het aantal schutters dit jaar opnieuw tot 1532. Een tweede vaststelling is het feit dat er terug meer jongere schutters lid

worden en blijven. Dat merk je op de foto van de kampioenen die we hierbij afdrukken.

Individuele kampioenen In de B-reeks werd Harrie Aerts van Minderhout kampioen met een totaal van 252 punten of een gemiddelde van 31,60 punten op een maximum van 36 punten. In de A-reeks ging de titel naar Bram Van Dongen van Meerle met 263 punten of een gemiddelde van 32,88 punten. Opmerkelijk is dat Bram, dit jaar kampioen in de A-reeks, vorig jaar de beste was in de B-reeks. Glenn Brosens van Meer was de beste in de Erereeks en is meteen algemeen kampioen. Hij liet 275 punten noteren, wat goed is voor een gemiddelde van 34,38 punten.

Rangschikking per gilde In de rangschikking per gilde vinden we ook dit jaar Sint-Joris Meer vooraan. Meer eindigde (opnieuw) als eerste met 1650 punten voor Meerle (1630), Minderhout (1617), Loenhout (1616), Wortel (1594), Sprundel (1590), Castelré (1566), Rijsbergen (1561) en Hoogstraten (ook 1561 punten)

Rozenprijzen Minderhout won 9 rozenprijzen, Meer 8, Loenhout en Meerle elk 6, Rijsbergen 5, Sprundel en Castelré elk 4 en Wortel en Hoogstraten elk 3 rozenprijzen. Daarmee is het zomerseizoen met de grote kruisboog op een afstand van 61 meter afgerond. Wanneer u dit leest is de wintercompetitie op 6 meter al gestart. (fs/fh)

Hoogstraatsefilippine

Vul het diagram in aan de hand van de omschrijvingen. Dit nummer van de HoogstraatseMaand goed lezen helpt. In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn. De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: deken Senden bakte ze bruin

2

6

9 10

4 5

7

1

3

3

2

6

4

1

1

1

3 8

9 8

7

5

5 9

4 8

4

1

11 13

8

4

5 9

8 3

9

4

5

5 4

7 8

5

9

2

9

12

1

1

4

7

8

6

1 – Onze IKO-directeur en beiaardspeler 2 – Lekker en tegelijk gevaarlijk geestesvocht 3 – Deel van Castelré : ‘t ...... 4 – Culinair fotograaf van Hoogstraatse komaf 5 – Statig langs de E19, sommige tot 200 m. hoog (mv) 6 – “Waar blijft ons postnummer?”, roept dit dorpje 7 – Schrijfster van het boek Suikervrij Bakken 2 8 – Ciné Horizon vertoont deze film op 18 november om 20.00u 9 – Hoogstraatse geestelijke , ook hobbykok (+1944) 10 – Bekendste nummer van Cornelis Vreeswijk (zie Martens & Huet) 11 – Teraardebestelling 12 – 55+’ers vereniging 13 – VTM, Qmusic en Belfius-actie voor psychische jongerenhulp

WIN HET BOEK “SUIKERVRIJ BAKKEN 2”

Vera Kwik bewijst dat je geen suiker nodig hebt om van zoete dingen te kunnen genieten. Nadat er in 2004 bij haar diabetes werd vastgesteld, moest ze noodgedwongen enkele veranderingen in haar leven maken. Eén daarvan was een nieuw dieet zonder suiker. Ze begon te experimenteren met allerhande zoetstoffen en gaandeweg leerde ze de beste manier om suikervrij te bakken. Suikervrij Bakken 2 werd van foto's voorzien door de

meest gerenommeerde culinair fotograaf van Vlaanderen Frank Croes. In het boek maakte hij gebruik van deken Sendens schriftjes om één bepaalde illustratie te maken.

Je kan het boek, waarde €22.50, winnen door de oplossing (één woord) van bovenstaande filippine te sturen naar redactie@demaand.be of met een briefkaart naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje in de bus mag ook.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 65

DHM_nov_364.indd 65

22-10-2015 10:37:28


WWW.GEUDENS.BE

Sinds 1946

Zondag 23 aug - Een automobilist ging rond 23.30u in een bocht aan Meerledorp rechtdoor en kwam tot stilstand tegen de gevel van een woning. Er vielen geen gewonden maar er was wel enige schade aan zowel voertuig als gevel.  Eind augustus - Het stadsbestuur heeft een politiereglement goedgekeurd om Nederlandse motorbendes met slechte bedoelingen te weren.  Woensdag 9 sept - Een 13-jarige fietsster werd rond 12.45 uur aangereden op de Hoogstraatseweg in Loenhout. Ter hoogte van B&B Galgenveld, waar er geen oversteekplaats is, wilde zij de weg oversteken. Een 26-jarige bestuurster heeft de fietser licht geraakt. Deze werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Malle. Het was de eerste keer dat het meisje met de fiets van het seminarie naar huis reed.  Woensdag 16 sept - De politie Noorderkempen heeft een controle op verkeersbelasting gehouden in de Gelmelstraat en in Merksplas. Van de 870 gecontroleerde voertuigen waren er 17 niet in orde met de verkeersbelasting. In totaal werd een bedrag van 7000 euro onmiddellijk geïnd. De politie nam ook twee voertuigen in beslag omdat die niet verzekerd waren. Tien bestuurders waren in overtreding omdat ze hun gordel niet droegen.  Donderdag 1 okt - De politie Noorderkempen heeft donderdag samen met ambtenaren van de Vlaamse belastingsdienst controles uitgevoerd in Hoogstraten. Politie en ambtenaren stonden in de John Lijsenstraat in Meer en vervolgens in de Lodewijck De Konincklaan in Hoogstraten. In totaal controleerde ze 1.055 voertuigen. Tien bestuurders bleken niet in orde te zijn. De achterstallige verkeersbelasting van die voertuigen is onmiddellijk geïnd. Dat bracht in totaal 8.000 euro aan achterstallige belastingen op.

VERKOOP NIEUWE EN 2E HANDS VOERTUIGEN – VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT – FORD ERKENDE HERSTEL - TAKELDIENST 24/24u – CARROSSERIE ALLE MERKEN. Garage F. Geudens bvba * Meerseweg 8 in Meer * Tel. 03 315 71 76

WWW.GEUDENS.BE Sinds 1946

VERKOOP NIEUWE EN 2E HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT FORD ERKENDE HERSTELLER - TAKELDIENST 24/24u CARROSSERIE ALLE MERKEN. Garage F. Geudens bvba * Meerseweg 8 in Meer * Tel. 03 315 71 76

 Maandag 5 okt - Een elfjarige fietser is maandagochtend rond 7.50 uur lichtgewond geraakt op de Sint-Lenaartseweg in Hoogstraten. Het slachtoffer kwam in aanrijding met een bus van De Lijn.  Aan de Desmedtstraat in Minderhout reden omstreeks 12.40 uur een bromfietser en een auto tegen elkaar. De 44-jarige bromfietser D.N.M. liep lichte verwondingen op.  Rechtbank - De rechter in Turnhout heeft twee vrouwen het verbod opgelegd om nog dieren te houden. Ze hadden zich schuldig gemaakt aan de verwaarlozing van 37 paarden en pony’s in Minderhout. Jolanda V. (52) en Charmaine D.P. (27), beiden uit Rotterdam, zijn dinsdag door de strafrechter bij verstek veroordeeld voor dierenverwaarlozing. Ze kregen elk ook een boete opgelegd van 12.000 euro. De vrouwen zouden tussen februari en maart van vorig jaar 37 paarden en pony’s in stallen aan Achteraard in Minderhout (Hoogstraten) onvoldoende eten en drinken hebben verschaft. Een eerdere veroordeling in Nederland heeft het tweetal niet tot inkeer gebracht. De rechter in Turnhout zag dan ook geen andere uitweg dan de vrouwen een definitief verbod op te leggen.  Gerecht - Het gerecht heeft een XTC-labo opgedoekt in een kleine stal aan Achteraard in Minderhout. De 58-jarige eigenaar August B. is aangehouden. Enkele mensen zijn tijdens de inval op de loop gegaan en bleven enige tijd spoorloos. Er is ook sprake van milieuverontreiniging door illegale lozing van de afvalstoffen in de beerputten. De federale politie trof ook materialen aan om de geproduceerde BMK om te zetten naar amfetamine-olie. Op de boerderij zijn ook nog 50 melkkoeien van de aangehouden landbouwer aanwezig. (lvr) 

66 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 66

22-10-2015 10:37:29


Deken Leo Senden (°1888 +1944) werd priester gewijd in 1913 waarna hij verder studeerde aan de Leuvense universiteit. Naast zijn taak als deken van Hoogstraten (van 1936 tot zijn wegvoering door de Duitsers in 1944) was hij ook een begaafde en experimentele kok. Zijn huishoudster Anna Hendrickx noteerde, in haar mooie handschrift, zijn culinaire ‘etudes’.

Eieren Wat bouillon met jeugd – een gekapte chalotte en peterselie in – wat in ieder potje doen – er het ei in doen en in den oven laten genoeg worden. * ‘jeugd’ is een oude benaming voor vleessap * ‘genoeg’ is een oude taalkundige ellips van ‘genoeg gekookt’, ‘genoeg gebakken’ , ‘genoeg gebraden’, enz.

Onze deken verwerkte wel hier en daar een ei maar noteerde slechts drie eiergerechten, waarvan twee 'iets simpels' met hardgekookte eieren en één in een haast cryptische beschrijving. Omdat dit eiergerecht zo vaag is, mocht ons gelegenheidskok Fred De Gruyter iets vrijer zijn gang gaan. En dat gebeurde op precies 9 oktober, Wereldeierdag, de feestdag die door de World Egg Commission in het leven is geroepen. (zie ook www.ei.be)

“Hoe meer ik door de schriftjes van de deken blader hoe meer ik moet beseffen dat hij in zijn tijd met zeer beperkte middelen en ingrediënten iets op tafel moest zetten. Als hij zijn gerechtje wou pimpen dan duikt er een ei op. Ik vermoed dat er nog maar weinig mensen bij stilstaan hoe belangrijk een ei is in de keuken. Ik kan haast geen gerecht bedenken of er zit een ei in. De mogelijkheden met een ei zijn dan ook enorm en bovendien is het haast het goedkoopste product in de keuken. De ecologische voetafdruk van een kip is miniem want ze tiert overal. Iedereen met een beetje tuin kan een kip houden en de groene GFT bak overbodig maken. Mijn ontbijt is pas af als er een ei in zit in welke glorie dan ook, met een lichte voorkeur voor simpel spek en ei. Wat denk je van een hollandaise, een bearnaise, een sabayon pisang? Het geluid van de klopper in de sauteuse doet me al watertanden. Hiermee scoort men nog in de beste restaurants. Geen friet zonder mayonaise. Een omelet truffe, champignon, garnaal, een quiche, een tortilla, alle gebak,… ik kan nog lang doorgaan. Heb je de dooier alleen nodig dan kan je van het wit nog een meringue of een soufflé maken. Mijn ode aan het ei doe ik met een “oeuf cocotte”. Googel maar eens en een nieuwe wereld gaat voor je open als je dit nog niet hebt geprobeerd. Met een combinatie van zure room of een geitenkaasje, spinazie, ham en/of spekblokjes of gerookte zalm, look, comtékaas, verse kruiden en een ei beleef je al na 10 minuten sensatie. Laat je inspiratie de vrije loop of kijk eens welk restje er nog in de koelkast staat. Eten weggooien is zonde. Met wat creativiteit kan je er altijd wat mee doen. Succes ! Ik ging als volgt te werk voor mijn oeuf cocotte. In een kommetje doe ik blokjes comtékaas (uit de Franse Jura) met zure room, spinazie die ik kort gestoofd heb in wat boter met peper en zout en pers er een beetje look over. Ik voeg ook wat gebakken spekblokjes toe en wat snippers gekookte ham en kluts er het ei over en bedek de bovenkant voor de helft met wat geraspte kaas. Zet 6 minuten bain marie in een voorverwarmde oven van 180°.” (red. lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 67

DHM_nov_364.indd 67

22-10-2015 10:37:29


NOVEMBER 1965

1915

68 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 68

22-10-2015 10:37:30


november een fotocafé. Tijdens hun fotocafés ligt de focus niet alleen op de fotografie, maar ook op gezelligheid. Je brengt vier door je zelf genomen foto’s mee. Die worden, onder het nuttigen van een drankje, onder elkaar besproken. Op die manier leer je veel bij over sluitertijden, diafragmaopeningen, brandpuntafstanden, … Het thema is deze keer “landschappen”. De avond begint om 20 uur en vindt plaats in het bezoekerscentrum De Klapekster. Wil je al eerder kennismaken met de werking van de fotowerkgroep? Op 15 november organiseren ze een foto-uitstap in het natuurgebied De Krochten. Wim Verschraegen en de overige leden van de fotowerkgroep nodigen iedereen met interesse in natuurfotografie uit om dit mooie gebied mee vast te leggen. Er wordt vertrokken aan de Vredesboom in Meer om 9.00 uur. Info: Wim Verschraegen (0497 28 18 66)

Koloniewandeling Op 10 oktober vertrokken maar liefst vijf wandelgroepen aan bezoekerscentrum De Klapekster. Wortel Kolonie is dan ook een populair wandelgebied. Op zondag 15 november organiseert Natuurpunt Markvallei haar maandelijkse Koloniewandeling. Een natuurgids neemt de wandelaars mee op een tocht doorheen Wortel Kolonie. De deelnemers komen er meer te weten over de natuur en over de historiek van het prachtige gebied. De wandeling is gratis en vertrekt om 14 uur aan De Klapekster.

Natuur door het oog van de camera Vlucht ganzen van René Van Echelpoel (fotolezing op 20 november) Natuurpunt Markvallei heeft het in oktober op alle fronten druk gehad. Week van het Bos, Nacht van de Duisternis, wandelingen, schoolbezoeken, beheerswerken, lezingen, … tijd om het toch iets rustiger aan te doen? Blijkbaar niet, in november presenteert de natuurvereniging weer tal van activiteiten. Wandeling in het Groeske Natuurgids Carla Peerden neemt wandelaars op zondag 1 november mee naar een stukje Nederland dat bijna helemaal omgeven is door Belgisch grondgebied: Buurtschap ’t Groeske. (zie ook dorpsrubriek MINDERHOUT)

Masai en de vrouw Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 6 november een voordracht over de positie van de vrouw in de Masai-gemeenschap. Hannelore Van Bavel en fotografe Liza Van der Stock brengen het pakkende verhaal van hun ervaringen bij het Masai-volk. (zie ook dorpsrubriek WORTEL)

Martens en Huet Jef Martens en Charel Huet hebben een nieuwe groep opgericht. Hun eerste try-out houden ze in De Klapekster op 14 november. (zie ook rubriek DEZE MAAND)

Plant een struik! Naar jaarlijkse gewoonte verkoopt Natuurpunt Markvallei met de steun van het stadsbestuur streekeigen plantgoed. Er is een aanbod van streekeigen plantgoed dat minder ziektegevoelig is en aangepast aan ons klimaat. Je kan de bestellijst verkrijgen bij de milieudienst, in het bezoekerscentrum De Klapekster of invullen op www. hoogstraten.be. Alle bestellingen moeten nu wel heel snel binnengebracht worden. De opbrengst van de actie is ten voordele van de natuurgebieden in Hoogstraten. Meer info | Milieudienst Hoogstraten | ingrid.brosens@hoogstraten.be | 03 340 19 43

Beheerswerken In de Halsche Beemden, het mooiste natuurgebied van Natuurpunt in onze regio, worden op zaterdag 14 november beheerswerken georganiseerd. Deze werkactiviteit wordt samen met Staatsbosbeheer gehouden. Geïnteresseerden komen bijeen om 08.45u op het kerkplein in Minderhout. Meebrengen: Laarzen, spade, takkenschaar, beugelzaag, ... . Verantwoordelijke: Edwin Groenendijk (0478 684628). Organisatie: NP Markvallei.

Fotocafé Landschappen Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 27

Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 20 november een voordracht met topfotograaf René Van Echelpoel. Vanaf 20 uur kan je hiervoor terecht in bezoekerscentrum De Klapekster. De lezing is gratis. Aanvankelijk fotografeerde René Van Echelpoel vooral in natuurgebieden in zijn geboortestreek De Kempen, maar gaandeweg werd zijn actieterrein meer en meer uitgebreid tot over de landsgrenzen heen. René: “Met grote regelmaat trek ik in alle seizoenen naar diverse natuurgebieden in België, naar de Zeeuwse eilanden, de Veluwe en Friesland in het hoge noorden van Nederland, naar het Eifelgebergte in Duitsland, alsook naar Frankrijk en Oostenrijk. Het zijn allemaal streken en gebieden met een eigen karakter en biotoop en met een specifieke fauna en flora.” René presenteert een selectie foto’s met landschappen, vogels, zoogdieren en een aantal macro-foto’s van bloemen, insecten, libellen en vlinders. De prachtige foto’s geven een duidelijk beeld van hoe indrukwekkend mooi en boeiend de natuur, vooral ook in onze onmiddellijke omgeving, toch wel is. Zijn werk wordt alom geprezen, vooral in het buitenland. De maanden juli en augustus wijdt Natuurpunt Markvallei ook een fototentoonstelling aan de fotograaf. Info voor alle activiteiten: Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) bc.deklapekster@natuurpunt.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 69

DHM_nov_364.indd 69

22-10-2015 10:37:30


TENTOONSTELLINGEN Tot 29 november VONDSTEN VERTELLEN tentoonstelling over archeologische parels uit de Antwerpse Kempen in het Stedelijk museum Begijnhof 9 geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak. Info: 03 340 19 80. Van 4 oktober tot eind november WERK van RAVA in kunstgalerij De Loro, Lage Rooy 14 te Meerle; Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 14.30 tot 17 uur en na afspraak 0032 (0)3 315 50 11 Van 1 tot 22 november STILLE KAMERS, fototentoonstelling met werk van Rit Bols en Annick Timmermans in ’t Gebuurt. Geopend op werkdagen van 9 tot 16.30 uur en in het weekend van 13 tot 16.30 uur. November en december VAKANTIENATUURFOTO’S van Natuurpunt leden van Hoogstraten, Rijkevorsel en Baarle op zondag van 11 tot 17 uur en tijdens de openingsuren van de Klapekster

HOOGSTRATEN Vrijdag 30 oktober RIKKEN & JOKKEN van de Kasteelvrienden om 19.30 uur in de Strafschool Vrijdag 30 oktober BLOEMSTUK voor GRAF MAKEN van 9.30 tot 11.30 uur in ’t Gebuurt. Woensdag 4 november KAPITEIN WINOKIO met de Vier seizoenen om 14.30 in de Rabboenizaal het GC Hoogstraten.

Woensdag 11 november RODE NEUZENDAG met van 11 tot 17 uur een kinderrommelmarkt en zoveel meer in de Rabboenizaal Vrijdag 13 november RIKKEN & JOKKEN van HVV om 19.30 uur in de socio van de voetbalclub. Zaterdag 14 november RED HERRING om 20.30 uur in zaal CeCilia Zaterdag 14 november STREKENAVOND. De beste groepen uit de lokale muziekscene komen zich tonen op het podium van de Cahier Zondag 15 november MARCEL PONSEELE & NICO DECLERCK met een cd voorstelling opgenomen in de StPieterskerk in Turnhout. Optreden in de StKatharinakerk van 15 tot 16.30 uur Dinsdag 17 november KINDEREN: DEPRESSIE en VEERKRACHT, lezing door Peter Emmery om 20 uur in het Administratief centrum. Inkom gratis, Info 03 633 98 95+ Woensdag 18 november ACTUELE POLITIEKE THEM’S, lezing door Guy Tegenbos om 20 uur in zaal Pax. Organisatie Davidsfonds Woensdag 18 november CINE HORIZON 4 KITZ met de Nederlandstalige film Wiplla Woensdag 18 november CINE HORIZON met de film Siddharth om 20 uur in het auditorium van IKO Groenewoud. Zaterdag 21 november INTREDE SINTERKLAAS met vanaf 11 uur een aantal Zwarte Pieten en vanaf 13 uur Sinterklaas zelf op de Vrijheid

Donderdag 5 november NASHVILLE BUM brengt country in OudHoogstraeten

Zaterdag 21 november BRASSBAND en ORGEL van 19.30 tot 20.45 uur in de Sint-Katharinakerk. Een organisatie van Mixtuur

Zaterdag 7 november 11.11.11. SLOTEVENEMENT in de Cahier met verkoop van kunstwerken ten voordele van 11.11.11

Zaterdag 21 november Wonderbar III, een DJ line-up staat garant voor kwaliteitsvolle underground dansmuziek, een snufje magie in de Cahier

Dinsdag 10 en 24 november en 1 december LEREN luisteren naar KLASSIEKE MUZIEK, lezing door Maurice Wiche om 20 uur in de Bib, telkens om 20 uur.

Dinsdag 24 november OORBELLEN, ZO GEMAAKT, Workshop georganiseerd door KVLV om 19 uur in zaal Pax

Dinsdag 10 november ALS KLEINE KINDEREN GROOT WORDEN, lezing om 20 uur in het Administratief centrum. Info en inschrijvingen 03 340 19 59 en samenleving@hoogstraten.be Woensdag 11 november Herdenking van beide Wereldoorlogen met om 10 uur een gedachtenisviering in de parochiekerk. Aansluitend receptie

200

199

Donderdag 26 november EEN EIGEN TUINTJE. Info over samen tuinieren om 19.30 uur in zaal De Welgezinde in het Administratief centrum. Donderdag 26 november LES BLOEMSCHIKKEN in ’t Gebuurt van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur Donderdag 26 november NIET LEUK? Mijneringen door Ben Caudron over media, mensen en macht om 20 uur in de Bib

70 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 70

22-10-2015 10:37:31


Donderdag 26 november HELPEN BIJ VERLIES EN VERDRIET door Manu Keirse om 20 uur in ’t Gebuurt Vrijdag 27 november DIPLOMATIEKE OMZWERVINGEN, lezing door Jan Matthyssen om 20 uur in OudHoogstraeten. Organisatie Markant Zaterdag 28 november BASS – ALOUD – KAMIKAZE EDITION. De beste drum and bass, jungle en dubstep in de Cahier

10 uur een eucharistieviering in de parochiekerk. Aansluitend receptie Vrijdag 13 november BOEKENBEURS van 15.25 tot 20 uur in De Klimtoren Woensdag 18 november INFOAVOND GEHOORSCHADE om 20 uur in de parochiezaal Zondag 22 november MOSSELFEEST van de KLJ van 12 tot 18 uur in de parochiezaal. Inschrijven tot 9 november

Vrijdag 4 december RIKKEN & JOKKEN door KWB Hoogstraten om 19.30 uur in zaal Pax

Zondag 29 november SINTERKLAAS bezoekt Meerle om 13 uur

Vrijdag 4 december NEGEN SCHAPEN en het massief eikenhouten hekje door Zjosfinks om 20.30 uur zaal CeCilia

MEERSEL-MREEF

MEER Zaterdag 7 en zondag 8 november VOGELSHOW in zaal Victoria. Op zaterdag van 18.30 tot 23 uur, op zondag van 9 tot 20 uur. Vrijdagen 6 en 13 november Zaterdagen 7 en 14 november ZE ZEGGEN DAT IK ZOT BEN door toneelgroep ’t Heidebloempje om 20 uur in Zaal voor Kunst en Volk Zondag 8 november ZE ZEGGEN DAT IK ZOT BEN door toneelgroep ’t Heidebloempje om 18 uur in Zaal voor Kunst en Volk Woensdag 11 november Herdenking van beide Wereldoorlogen met om 9 uur een gedachtenisviering in de parochiekerk. Aansluitend receptie Zaterdag 14 november MUSSENAKKER OUD-LEDENAVOND Zaterdag 21 november FANFARE DE EENDRACHT herdenkt de overleden leden en ereleden tijdens een eucharistieviering om 17.45

MEERLE Zaterdag 31 oktober QUIZ DEN DORPEL om 20 uur in parochiezaal Ons Thuis Zondag 1 november KVG DAG. De Katholieke Vereniging Gehandicapten nodigt iedereen uit om te genieten van lekkers van 10 tot 18 uur in de parochiezaal Ons Thuis. Zondag 8 november WANDELING MARKDAL Vertrek Hazenweg 4 onder leiding van Jef Braspenning. Info 0031613414603 Zondag 8 november TWEEDEHANDSBEURS GEZINSBOND tussen 13 en 14.30 in parochiezaal Ons Thuis Woensdag 11 november Herdenking van beide Wereldoorlogen met om

Donderdag 12 november KLEIEN VAN KLAPROZEN door KVLV vanaf 19 uur

Zondag 15 november KOLONIEWANDELING vertrek om 14 uur aan De Klapekster Vrijdag 20 november NATUUR door het OOG VAN EEN CAMERA voordracht door René Van Echelpoel om 20 uur in De Klapekster Zondag 22 november WANDELING MARKDAL, vertrek om 14 uur aan De Klapekster onder leiding van Jos Verbreuken Donderdag 26 november LANDLOPERSWANDELING georganiseerd door KVG met afstanden van 5, 7, 12, 15, 22 en 32 km. Vertrek tussen 8 en 15 uur aan parochiezaal Trefpunt Vrijdag 27 november FOTOCAFE om 20 uur in De Klapekster

Zaterdag 21 november JAARCONCERT FANFARE VOOR EER EN DEUGD aanvang 19.30 uur. Donderdag 26 november HAPJES WANDELING van KVLV, vertrek bij de Paters om 19.30 uur

MINDERHOUT Elke maandag in oktober GEZONDHEIDSWANDELING van CM, vertrek om 19 uur aan het gildelokaal. Info Louis Van Bavel 03 314 71 94 Zondag 1 november WANDELEN IN HET GROESKE met natuurgids Caria Peerden. Vertrek om 13 uur aan het kerkplein. Woensdag 11 november Herdenking van beide Wereldoorlogen met om 10.30 uur een gedachtenisviering in de parochiekerk. Aansluitend receptie Zaterdag 14 november BEHEERSWERKEN in de HALSCHE BEEMDEN, vertrek om 8.45 uur op het Kerplein in Minderhout

WORTEL Vrijdag 30 oktober DE HER-MEANDERING van de Mark, om 20 uur in De Klapekster Vrijdag 6 november DE VROUW BIJ DE MAASAI lezing door Hannelore Van Bavel en foto’s van Liza Van der Stock om 20 uur in De Klapekster Woensdag 11 november Herdenking van beide Wereldoorlogen met om 10 uur een gedachtenisviering in de parochiekerk. Aansluitend receptie Zaterdag 14 november MARTENS & HUET met om 20 uur een optreden in De Klapekster.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2015 - 71

DHM_nov_364.indd 71

22-10-2015 10:37:31


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

APOTHEKERS Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

www.apotheek.be Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur en ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 99 000 0,50 euro/minuut Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen: Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeuwen Liesbeth Adams Lieve Lambregts Linda Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Mia Vervoort Haest Vera

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0476 94 31 15 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0497 94 46 23

Zelfstandige vroedvrouwen: Christiaensen Nathalie Sandra Martens

0494 86 93 84 0473/25.91.92

ZATERDAGWACHT Zaterdag 31 oktober van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 46 te Meer, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 7 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 14 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek Swaenen, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Zaterdag 21 november van 9 tot 12.30 uur Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel 03 314 60 04

INHOUD - november 2015 Column..................................................... 2 Interview Karel Martens.......................... 3

Zaterdag 28 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75

Allerzielen op onze kerkhoven............... 9

Zaterdag 5 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74

DEZE MAAND..................................... 19

KOPIJ De volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

donderdag 26 november 2015

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 10 NOVEMBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten

AA-Anonieme Alcoholisten................... 14 DORPSLEVEN – Hoogstraten ............. 28 DORPSLEVEN – Meersel-Dreef.......... 39 DORPSLEVEN – Meerle...................... 41 DORPSLEVEN – Meer......................... 46 DORPSLEVEN – Wortel....................... 49 DORPSLEVEN – Minderhout............... 51 SPORT................................................... 56 Filippine - puzzel - wedstrijd................. 65 Ook dat nog............................................ 66 Koken met deken Senden....................... 67 Halve eeuw geleden............................... 68 Natuurpunt............................................. 69 Agenda................................................... 70 Wachtdiensten........................................ 72

72 - NOVEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_nov_364.indd 72

22-10-2015 10:37:32