september 2015 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 362

JAARGANG 31 SEPTEMBER 2015 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Begijnhof 27, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

50 JAAR

IKO INSTITUUT VOOR ''PLASTIEKEN'' KUNSTEN JOS, JOS EN JEF EN LUC DOCKX, DE NIEUWE IKO-DIRECTEUR

KSJ HOOGSTRATEN WORDT WEER KSA

RENÉ SPRANGERS EN ANNY VERLATEN WORTEL

IRONMAN BERT MARTENS IS ER KLAAR VOOR! DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 1


COLUMN Een van de mooiste plekjes in Hoogstraten, zo niet hét mooiste plekje is de kapel Onze-LieveVrouw van de Zeven Weeën, beter bekend als ’Kapel Onze-Lieve-Vrouw op den Akker‘ in Minderhout. De kapel is zeer mooi gerestaureerd en wordt met veel zorg onderhouden. Met een stilte-schutkring van slechts enkele tientallen meters is het toch een oase van rust. De kapel is van oudsher een oord om genezing te vragen van koorts en het verkrijgen van troost in het algemeen. Ook vandaag nog. De stille getuige daarvan is het ‘wens-/dankboek’ waarin allerlei vragen en intenties geschreven worden. Het boek verraadt een brede schakering van zoekers naar hulp of troost. “Maria, zus is zo ziek, geef haar de kracht en steun om het vol te houden.“ “Hopen dat ik mijn ring met een dierbare herinnering terug mag vinden” Met de ontkerkelijking in het achterhoofd lijkt het een tegenstrijdig verschijnsel. Maar zal een mens ooit zonder vereenvoudigde beeldspraak zijn leed kunnen dragen? Ik denk het niet. Darwin zal u vertellen dat slechts zij die de realiteit laten vervluchtigen, kunnen overleven. Zelfs op de begrafenis van de meest fanatieke ongelovige word je om de oren geslagen met uitdrukkingen als “van hierboven kijkt hij…” of “verenigd met zijn geliefde …” Beeldspraak om te overleven. Op pagina 18 van dit nummer vind je een bijdrage over hoe de Pastorale Eenheid Hoogstra-

De Kerk is dood, leve de kerk! ten – Rijkevorsel probeert het katholieke mid“Dank Maria voor mijn lieve man en denveld weer bijeen te schrapen. Verenigingen mijn kinderen, ik zie ze zo graag!” als KSA, KLJ, KAV, KVLV, het zijn er slechts Met de leegloop van de kerken en de, oveenkele maar ze maken er allemaal deel van rigens terechte, eigen invulling van de miduit. Want ooit was de Kerk zo allesomvattend denveldwerking ontstond er tegelijk ook wel dat je van geboorte tot de dood nooit buiten een verzwakking van het sociale bindweefsel. de krijtlijnen van die Kerk hoefde te lopen. Je De tijd dat elk verenigingsfeest begon met een kwam ter wereld in de handen van een moemisviering (jawel, zelfs Jazz Bilzen had er derhuiszuster en je werd begraven onder de kwispel van de Darwin zal u vertellen dorpspastoor. dat slechts zij “Dank aan O.L.Vrouw die de realiteit laten voor ons gevervluchtigen, kunnen overleven zond, lief en mooi nieuw kindje” “Maria, laat mijn broer heel vlug bij u in een) ligt ver achter ons. Los van de geloofsde hemel komen” kwestie is het dus een lovenswaardige tendens Alles, maar dan ook àlles tussen geboorte en een actuele stand van zaken op te maken en dood was kerkelijk: kleuterschool, onderwijs, ‘iets’ in de plaats te zetten, wat dat ‘iets’ ook jeugdvereniging, huwelijk, beroepsvereniging, moge zijn of worden. welzijnswerk, gezinsgroepen, ouderenwerking, “Bedankt God voor mijn goed leven – rusthuis,… De lijst van kerkgebonden vereniJanina uit Polen” gingen is schier eindeloos. “Beste God, en moeder Maria help me Want ik wil het kapelletje van Onze-Lievebij mijn toetsen op school” Vrouw van de Zeven Weeën behouden zien “Lieve vrouwke, help m’n kleinzoon de voor de toekomst, mocht Darwin me alsnog in juiste weg te vinden en geef hem de moed de steek laten. (lvr) om die ook te bewandelen. Zegen ons allen”

KSJ HOOGSTRATEN WORDT KSA HOOGSTRATEN

Vanaf september van dit jaar vaart de KSJ onder de vlag van KSA Hoogstraten. Deze vernieuwing is een nationale hervorming van alle KSJ-KSA-VKSJ groepen naar KSA en streeft naar een meer uniforme werking. Over het wat er verandert voor de meer dan 300 leden op de foto spraken we met vier van de vijfenveertig leiders en leidsters. U leest het op blz. 18. 2 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Vijftig jaar IKO

Jos, Jos, Jef en “het beeld van Luc” 1965. The Beatles zingen A hard day’s night en ergens achter Vijftig jaar IKO, wie durft het Hoogstraatse winkelrolluiken worden tot in de nachtelijke met ons aan? uurtjes voorbereidingen getroffen voor wat later het „Instituut Binnen onze redactie is er voor Kreatieve Opvoeding” zal heten. In De Gazet van slechts één iemand die IKO Hoogstraten - onze voorloper - wordt hierover vier weken vanaf het prilste begin, als leerling, en later door elke na elkaar gespeculeerd en gefilosofeerd dat het een lieve bloeifase heen, als leraar, heeft lust is: „De naam klinkt wat stijf en doet ons denken aan meegemaakt. Onze eigen Sjah allerlei maaksels waaraan we kop nog staart kunnen hechten, (Karel Huet). kleuren die gillen als stoomfluiten, gemaakt door mensen met Trekt ‘em open, Sjarel! diepzinnige ogen en gezichten waar baarden aan hangen” maar in september 1965 komen de verlossende woorden van drukker Haseldonckx: „Het vraagteken wordt een uitroepteken!” Achter die bewuste rolluiken zwoegden Jos Martens en Louis Fransen aan wat later een succesverhaal zou worden. Stichter Jos Martens (96!), zoon Jef en huidig directeur Luc Dockx loodsen ons mee door 50 jaar wel en wee. Met Jos zijn verhalen kan je gerust een hele jaargang vullen maar hier snijden we met tegenzin de meanders af en varen in rechte lijn door de IKO-historie ; vanaf het prille begin in 1965 tot het feestjaar 2015.

Boze stiefmoeder Omdat moeder net na zijn geboorte stierf, werd Jos Martens opgevoed bij zijn tante in Meer. Het werd de gelukkigste tijd van zijn leven…tot zijn vader hertrouwde en hij terug naar Hoogstraten onder de hoede kwam van zijn stiefmoeder. En dat viel flink tegen:

„Ik heb de oorlog meegemaakt, ik ben krijgsgevangene geweest maar het vertrek uit Meer is het pijnlijkste wat ik heb meegemaakt. Ik kwam van een warm nest bij een liefdeloze stiefmoeder terecht zoals die in de sprookjes staan beschreven.” Schilderen en tekenen waren zijn uitlaatklep maar dat kon enkel op zondagnamiddag met zijn zuurverdiende centjes waarmee hij bij de drogist verfpoeder kocht. ”Naar de academie in Turnhout gaan, was een hele verre droom die ik zelfs niet hardop kon uiten, maar tekenen bleef altijd mijn passie. Later kocht ik me een klein fototoestel en toen ik het idee had om in Hoogstraten een fotowinkel te

beginnen was Ann Petersen (ooit een bekende actrice) me voor”. Toen Jos tijdens de oorlog in Duitsland als krijgsgevangene werkte leerde hij er een horlogemaker uit Maaseik kennen en raakte door het vak gefascineerd. Nu wist hij wel zeker wat hij wilde worden: “lozziemaker”. Maar het tekenen liet hem nooit los en hij integreerde het zelfs in zijn vak als horlogemaker - graveur. Op tal van vergulde plaketten, borstplaten of tinnen schotels voor gilden of vieringen kon hij zijn talent botvieren. Ook in de Hoogstraatse Gelmelwacht (soldatenblad van Milac) kon hij zijn ei als illustrator-cartoonist kwijt. Bij elk verhaal verzon Jos wel een grappig beeld: zijn ventjes leken wel elastieken beentjes te hebben die zich soepel en vanzelfsprekend tussen de tekst wurmden. Met zijn kompanen van „den duzendpoot” ging hij geregeld loos als performer. Maar het bleef zijn droom om hier ooit een academie uit de grond te stampen, en al zeker nadat zijn vriend Jos Bruurs in 1958 de muziekschool had opgericht.

Een pater uit Japan

Luc Dockx, die nu directeur is van het IKO, bij Jos Martens, 50 jaar geleden de oprichter van de academie.

Intussen was een andere vriend - pater Louis Fransen en terug thuis uit Japan - in een geloofscrisis beland en had zich op de kunst gestort door aan de academie van Antwerpen avondles te volgen. Het idee om samen met Louis hier een tekenschool op te richten werd plots wel aantrekkelijker. „Ik wilde de generatie van mijn kinderen geven wat ikzelf had gemist”, zegt Jos.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 3


50 JAAR IKO Na vele nachtelijke vergaderingen stond het vast: in september 1965 zou het „Instituut voor Kreatieve Opvoeding”, kortweg IKO, van start gaan. Maar net toen riepen zijn oversten Louis terug naar Japan en stond Jos er helemaal alleen voor. Gelukkig had Louis net voor zijn vertrek nog vier leraars kunnen overtuigen om in dit onzekere avontuur te stappen. Beeldhouwer Paul Verbeeck logeerde bij moeder Fransen en gaf les aan het VITO. Raph Huet was verbonden aan de academie van Turnhout en Paul De Buck aan het H.Graf. Zijn buurman uit Minderhout, Jos Adams, was onderwijzer en gepassioneerd schilder en net terug uit Belgisch-Congo. Jos Martens had intussen op eigen kosten een pand op de Vrijheid gehuurd (nu De Gulden Coppe ). Voor het schilderwerk, sanitair en verwarming sprak hij zijn vrienden Louis Croes en Leon Doms aan die hun diensten gratis ten dienste stelden van dit nobele doel. Het eerste schooljaar werd er geen enkele leerkracht bezoldigd, en het tweede jaar slechts op het einde met terugwerkende kracht. Deze onzekere situatie veranderde gelukkig toen IKO in 1967 officieel door de overheid erkend werd. Ook Jos Adams -die tot dan al officieus directeur was - werd het nu ook effectief en combineerde dat ambt met het atelier schilderen. Overbuurman Karel Boeckx was er ook vanaf het begin bij en ging deeltijds als secretaris aan de slag.

No panic Maar die eerste jaren liep alles heel begrijpelijk nog niet van een leien dakje. Jos Adams, een zeer gedreven en dynamisch man, kwam uit het erg gestructureerd regulier onderwijs en dat botste wel eens met de vrije geest die de anderen aanhingen. In lichte paniek kwam hij dan bij Jos aangeklopt met zijn handen in het haar. „IKO was voor ons een bevrijding, én we zaten nog eens in gemengde klassen: de hemel op aarde” herinnert zoon Jef Martens zich nog goed. „Als Jos Adams toen zijn eigen reglement had uitgevoerd had hij mij - jonge blaag - al zeker

drie keer van ’t school moeten sturen, maar ik weet niet of hij daarmee wel bij ons vader wou aankomen”. Jef was in 1965 bij de eerste lichting leerlingen en zou 15 jaar later zelf directeur worden. „De naam IKO heb ik nooit willen veranderen” zegt Jef „want het initiële idee van de stichters was dat er een breed scala van kunsten zou worden aangeboden, dus ook theater, muziek, woord en dans. Geen enkele kunstvorm mag een eiland zijn”.

Plastieken kunsten Dat de gemeentelijke overheid destijds niet altijd mee was is een understatement. Toen Jos zijn plannen ontvouwde om een avondschool voor plastische kunsten op poten te zetten vroegen sommigen in het college zich af waarom je in godsnaam ‘plastieken’ kunstwerken zou maken ? Pas toen men zeker was dat het hen niets zou kosten als IKO gemeentelijk werd is men overstag gegaan en konden subsidies worden aangevraagd. De eerste tien jaar kwamen vooral mensen uit Hoogstraten en directe omgeving naar IKO. De opleiding voor volwassenen was toen toegankelijk voor iedereen vanaf 12 jaar. De jeugd- en tienerafdeling is er pas later gekomen. Tot 1980 leidde Jos Adams de school in goede banen en op drie verschillende locaties. Dat waren achtereenvolgens De Gulden Coppe op de Vrijheid, de oude vakschool vooraan in de Karel Boomstraat en de voormalige meisjesschoolvredegerecht in de Gelmelstraat. „Hier zitten we nu goed en voor altijd” zei Jos Adams. Maar luttele jaren later was ook dit gebouw te eng en zocht Jef Martens - sinds 1980 directeur - een definitieve stek in het voormalig pand van farmaceutisch bedrijf Kela vlak bij de kerk. En vanaf 2007 huizen een aantal ateliers (beeldhouwen, keramiek en fotografie) in het gloednieuwe gebouw Groenewoud in de Buizelstraat.

Een mijmerende Jos Adams

Tekenwedstrijden en workshops Tal van Hoogstraatse kinderen hebben in de jaren 70, 80 en 90 deelgenomen aan de fameuze tekenwedstrijden van IKO, waaraan leuke en nuttige prijzen verbonden waren. De week voor Heilig Bloed werden tafels en banken in openlucht op de Vrijheid of de Lindendreef aangesleurd waarop kinderen hun creaties konden tonen. Zelfs uit Geertruidenberg, waarmee Hoogstraten verbroederde, kwamen ze met busladingen vol. De week daarop werden de winnaars door de jury bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse tentoonstelling van IKO-cursisten. Het was een uitgelezen manier om nieuwe kinderen naar IKO te lokken. Later is het wedstrijdelement geschrapt en is men gaan focussen op kunstbeleving. Zo konden alle kinderen die dat wilden op een ongedwongen manier leren etsen, boetseren en schilderen en dat in een workshop midden op de Vrijheid. Voor de kinderen en tieners zijn er trouwens reeds lang filialen of afdelingen van IKO in Meer, Meerle en Brecht en dat kent zoveel succes dat velen van hen hun hogere graad in IKO Hoogstraten afwerken. Sommigen van hen studeren daarna nog verder aan hogere kunstscholen en belanden - net als uw dienaar - uiteindelijk terug in IKO om er les te geven en met anderen hun passie te delen.

IKO binnenstebuiten

Naar aanleiding van een groepstentoonstelling IKO-leerkrachten. Vlnr: Zuster Veronique – Jef Martens – Charel Huet – Jos Adams – Jef Versmissen 4 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Toen er na de laatste verhuis in 1985 nog net een beetje plaats was in de Dr.Versmissenstraat werd ARTIKO opgericht. Bedoeling was om met tentoonstellingen van externe kunstenaars ook geïnteresseerden van buiten IKO over de vloer te krijgen en de eigen cursisten nieuwe impulsen te bieden. Ook leerkrachten toonden er om de paar jaar hun werk.


50 JAAR IKO Maar ook hier na een tijdje weer datzelfde verhaal: er moest plaats geruimd worden voor nieuwe ateliers en Artiko werd opgedoekt. Enkel de tentoonstelling met werk van telkens twee leerkrachten bleef maar heeft sindsdien een plaats gekregen in het Stedelijk Museum op het Begijnhof. Maar naar buiten komen blijft een must en zo valt er bijna jaarlijks een kunstproject op de Vrijheid te beleven met themawerk van cursisten. Velen herinneren zich nog wel „het stenen kindeke” ten tijde van „800 jaar Hoogstraten” in 2010 en toen gelokaliseerd op een braakliggend terrein pal in het centrum van Hoogstraten. En dat was een bijzonder gelukkig toeval want het project duurde een hele zomer lang en hinderde niemand. Jef Martens herinnert zich andere kunstprojecten op de vrijheid waarbij men wél eens meer ruimte nodig had en er enkele kortzichtige middenstanders op hun achterste poten gingen staan als we daarvoor enkele parkeerplaatsen innamen.

En verder ? Er is in de kunst de voorbije 50 jaar ontzettend veel veranderd en een academie heeft de plicht om daar op zijn minst kennis van te nemen en het te duiden. De hedendaagse kunst wordt immers steeds conceptueler en daar kan men niet omheen. „Maar de meeste cursisten komen naar IKO met de vraag: ik wil weten hoe ik verf op een doek moet aanbrengen of hoe ik een beeld kan maken. Ze willen het metier leren”, zegt Jef Martens „en het IKO biedt hen dit aan omdat dat in de hedendaagse kunst ook belangrijk is, maar we doen veel meer dan dat” en hij vervolgt met een uitspraak van Da Vinci:„Mijn hand moet kunnen uitvoeren wat mijn hoofd voelt”

Luc Dockx, sinds vorig jaar directeur, vult aan: „Het inhoudelijke heeft in de loop der jaren meer aandacht opgeëist en we helpen de cursisten terwijl ze het metier onder de knie proberen te krijgen een eigen visie te ontwikkelen en mee te bepalen waar ze naartoe willen. Openheid van geest is daarbij erg belangrijk, de bereidheid om dingen op te nemen”.

Feest ! IKO is geëvolueerd van een instelling die vooral de directe buurt aantrok naar een veel ruimere regio, zelfs veel mensen uit ver in Nederland vinden hun weg naar onze academie. „So what?” zegt Jef Martens „we zitten nu eenmaal aan een grens, en daarbij komt nog dat in Nederland het systeem van DKO (Deeltijds

Kunst Onderwijs ) zoals wij dat kennen, niet bestaat”. Zoals een cursist bij ons vanaf het prille begin gestaag zijn eigen verhaal opbouwt, zo werkt IKO nu al 50 jaar aan zijn monument en dat hoort gevierd te worden. Hoe kan men dit beter doen dan met het artistieke werk van cursisten die tussen 1965 en nu in IKO passeerden te tonen in HET SALON ? Dinsdag 1 september opent deze expo en tegelijk een heel feestjaar plechtig met een openingsreceptie waarop u allen welkom bent. Bijna alle informatie rond de feestelijkheden vindt u in het kader verderop en anders zeker wel op de website ( www.iko-dekunstacademie. be ). De hele evolutie van dit jaar kan u beeldig uitgestald vinden in de etalage van stichter Jos Martens, Vrijheid 163.

IKO heeft nu een atelier in de Dokter Versmissenstraat (foto boven) en een tweede vestiging, die men IKO atelier Groenewoud noemt. DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 5


50 JAAR IKO

Het beeld van Luc Dockx In vergelijking met zijn voorgangers - de directeurs Jos Adams en Jef Martens overspanden samen 49 jaar - komt Luc nog maar net piepen, maar nieuw is IKO voor hem allerminst. Van zijn achtste tot zijn achttiende liep hij er als kind en tiener les en de laatste 19 jaar was hij er leraar beeldhouwen. Nog maar nauwelijks gerodeerd krijgt Luc al een flinke jubilee op zijn bord waarop tal van festiviteiten (zie kader). Trots vertelt hij over zijn school, zijn visie en zijn toekomstplannen, kortom: een beeld van een academie. IKO-FESTIVITEITEN VOOR U INGELIJST HET SALON

Tentoonstelling vijftig jaar verzameld werk van 1965 tot 2015 Van 1 tot en met 13 september in IKO. OPENINGSRECEPTIE Dinsdag 1 september: iedereen welkom vanaf 18.30 u.

TENTOONSTELLINGEN in de IKO-gangen tijdens de openingsuren GRAFIEK vanaf 21 september 2015 KINDERATELIERS vanaf 19 oktober 2015 BINNENHUISKUNST vanaf 30 november 2015 BEELDHOUWKUNST en FOTOKUNST vanaf 4 januari 2016 TEKENKUNST en KERAMIEK vanaf 1 februari 2016

Luc Dockx

Het paradijs op aarde Maar eerst was er de muziek. Op zijn zevende al volgde hij in Hoogstraten les aan de muziekschool Noorderkempen om vervolgens piano en orgel te studeren bij juffrouw „petit” Denis en Jos Bruurs. Hier werden de muzikale kiemen gelegd. Maar thuis werd er in familiekring ook veel getekend en zo stuurde vader kleine Luc een jaartje later naar IKO, toen ook wel „de tekenschool” genoemd. „Charel Huet was mijn eerste leraar en elke woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag ging ik er tekenen, knutselen, schilderen of boetseren. Ik voelde me er als een vis in het water. Later volgde ik beeldhouwen bij Paul Verbeeck. Ik leerde er het ambacht van boetseren en afgieten in gips. IKO was voor mij het paradijs op aarde, alles viel op zijn plaats. Ik kwam hier om zuurstof te tanken want de reguliere school vond ik maar saai.” Toen hij op zijn achttiende hogere studies aan-

TIENERATELIERS vanaf 29 februari 2016 vatte trok hij eerst naar het Lemmensinstituut in Leuven om er orgel en kerkmuziek te studeren. Maar omdat ge op één kunstbeen niet kunt staan volgde hij nadien beeldhouwen aan Sint-Lukas in Brussel. Daarna lokte zijn fascinatie voor de beiaard hem ook nog naar de beiaardschool van Mechelen. Drie diploma’s op zak. Wat nu gekozen ? Oud leraar Paul Verbeeck reikte de oplossing aan door in 1995 met pensioen te gaan. Luc nam zijn plaats in. Van zo’n 8 leerlingen destijds zitten er in het atelier beeldhouwen nu zo’n 50. Muren dienden gesloopt om meer ruimte te creëren en sinds 2007 huist een deel van IKO in het Groenewoud. Meer dan duizend cursisten volgen momenteel les in IKO dat eigenlijk alleen nog letterlijk onder de kerktoren zit. „Onze actieradius is veel groter geworden en ik zie het als mijn taak om banden met de plaatselijke bevolking en het stadsbestuur warm te houden. Dat is een van de redenen waarom ik vorig jaar voor deze job gesolliciteerd heb.”

6 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

SCHILDERKUNST in dialoog met werk van iko-stichters vanaf 11 april 2016

IKO-ETALAGE Vrijheid 165, het hele schooljaar lang.

KINDEREN KOPEN KUNST

OPENDEURDAG 20 februari 2016

TIENERDAG op 5 maart 2016 TENTOONSTELLING LEERLINGENWERK 22-23-29 mei 2016

REUZENSTOET EN SLOTFEEST op 19 juni 2016


50 JAAR IKO Uiteraard kwam hij daarbij voor onvoorziene omstandigheden te staan, ook in positieve zin. Zaken waarvan hij vooraf niet bewust was. „ Als leerkracht zie je vaak maar één aspect van de zaak, namelijk je eigen atelier. Als directeur krijg je een overzicht over de hele academie…en reken maar dat ze u voor alles en nog wat nodig hebben”. Dat Luc zich vroeger al heel goed thuis voelde bij de collega’s zorgt nu voor wederzijds vertrouwen en een prima verstandhouding. „IKO vaart een goede koers en ik ga die zeker volgen. Zo is er al een tijd kruisbestuiving tussen de ateliers onderling. Grenzen tussen de verschillende kunstdisciplines vervagen net als in de kunstactualiteit. En digitale vormgeving moet meer en meer aan bod komen. Maar IKO moet ook te allen prijze breed toegankelijk zijn en blijven voor zoveel mogelijk mensen. En ik heb ook bijzonder veel geluk met de structuur van de academie die goed op punt staat ; de goede werking van het secretariaat en de loyauteit van de leerkrachten”. IKO is tegenwoordig trouwens geïntegreerd in het gemeenschapscentrum: een overkoepelende

organisatie die al wat met cultuur te maken heeft bundelt. Zo kunnen verenigingen elkaars infrastructuur gebruiken en wordt het auditorium van het Groenewoud ook door anderen gebruikt.

„ik voelde dat als kind zo al aan: de beiaard in de toren leek voor mij als een beeld dat muziek maakt. Net als het orgel spelen voelt het aan als een totaalkunstwerk”

Bim Bam Beieren ….

In de wolken

….de Luc die legt zijn eieren. In vele nesten: Als beiaardier in Hoogstraten, als organist in Meer en Hoogstraten, als koorleider van Scola Gregoriana (een afdeling van Piuskoor) en de Michielscantorij (met Meers en Minderhouts zangtalent) én als directeur van IKO. Maar dit multitalent is niet voor één gat te vangen: Op de vaak gestelde vraag wat hij nu het liefste doet: Muziek of beeldende kunsten beoefenen, moet hij het antwoord schuldig blijven. „Alsof je moet antwoorden op de vraag „welk van uw kinderen zie je het liefst ?” „Het een werkt inspirerend voor het ander en omgekeerd. Als ik muziek componeer heb ik vaak een beeld in gedachten en omgekeerd is dat ook zo. Ze vullen mekaar aan en inspireren mekaar wederzijds.” Grappig is dat hij bij het beiaard spelen soms het gevoel heeft op een sculptuur muziek te maken.

Als Luc daar boven in zijn klokkentoren zit te beieren - soms letterlijk tussen de wolken - voelt hij zich vaak uitstijgen boven alles. „Het geeft me een weldadig gevoel van vrijheid. Ik ben dan echt van de wereld weg en kan alle beslommeringen even vergeten. En als je dan door weerelementen als mist, regen, sneeuw of stralende zonneschijn omgeven bent dan is dat een onovertrefbaar gevoel, en net als bij beeldhouwen geniet ik dan met volle teugen van het tijdloze: een zeer intense beleving” En hoe zou het anders kunnen: Uiteraard is Luc zijn kroost ook aangestoken door het IKO-virus: Ze zijn er alle drie sterk aan gehecht, en als er geen IKO is wordt er thuis getekend. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (Sjah met dank aan Toon Horsten)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 7


w w w. fo n s m a r t e n s p l a n k e nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

Leven in een krabbenmand

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

een monoloog door Marleen Merckx (Thuis)

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

De theatermonoloog van Guy Bernaert is gebaseerd op de waar gebeurde roman ”Ik ben iemand/niemand” van Guy Didelez en Lieven De Pril. Een vrouw vertelt daarin over haar leven in armoede in ons land. Het is een beklijvend, soms humoristisch, soms hard relaas. Daarnaast komt haar kracht en doorzettingsvermogen sterk aan bod. Het is ook een liefdesgeschiedenis van een koppel dat elkaar door dik en dun blijft steunen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - WWW.VANDERSLUIS.BE DeHM2015-2.indd 1

8 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

11-03-2015 20:40:01

Woensdag 14 oktober 2015 om 19.30 uur in de Rabboeni zaal, Antoon de Lalaingstraat te Hoogstraten. Deuren 19 uur, opvoering 19.30 uur. Tickets 5 euro, sociaal tarief - gratis. Reserveren is verplicht en kan vanaf 16 oktober op het nummer 03 340 16 01.


VANUIT HET STADHUIS Waterkwaliteit in Hoogstraten gemeten.

De goede kant op ? Op 17 juli haalde een illegale lozing van kalvermest in de Kleine Nete in Kasterlee het nationale nieuws. Een massale vissterfte, een zwem- en kayakverbod en verontwaardigde reacties over een bedrijf dat op dit vlak niet aan zijn proefstuk was. Het deed ons automatisch terugdenken aan de discussie in de gemeenteraad van Hoogstraten van einde juni over de kwaliteit van de oppervlaktewateren in onze gemeente. Het is een bijna jaarlijkse discussie tussen oppositie en de schepen van milieu waarbij vaak tegenstrijdige beoordelingen of interpretaties worden opgeworpen. Het was ook deze keer niet anders. Toch is iedereen het er over eens dat er beterschap is. Maar is dit ook voldoende? Is het glas halfvol of halfleeg? Illegale lozingen Het is niet de eerste keer dat een illegale lozing in de streek de gemoederen beroert. Twee jaar geleden zorgde een breuk in een opslagtank in het mestverwerkingsbedrijf in Wortel ook voor de nodige commotie. Hier was echter duidelijk sprake van een accident, een calamiteit. Nochtans zijn er nog altijd een aantal personen of bedrijven die het met de regels en de milieunormen niet zo nauw nemen. Mestverwerking is immers een dure zaak, zeker voor varkensbedrijven met te weinig grond. Nu ook de economische toestand van vele landbouwers vandaag niet erg rooskleurig is gezien de lage prijzen van melk en varkensvlees, is het misschien niet zo verwonderlijk dat er hier en daar al eens iets ‘misloopt’. Het CVBB, het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting, waarschuwt voor dergelijke cowboypraktijken waardoor de toekomst van gans de sector op het spel gezet wordt.

Riolering Naast de vele land- en tuinbouwbedrijven blijft het huishoudelijk en industrieel afvalwater een belangrijk element in de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Hoogstraten beschikt al sinds 1982 over een goed werkend zuiveringsstation maar nog niet alle straten of huizen uit de fusiegemeente zijn hier op aangesloten. Zo blijft bijvoorbeeld Wortel-Kolonie met zijn capaciteit van 475 inwoners-equivalent een belangrijk vervuilingpunt, ondanks het mobiele zuiveringstation van de gevangenis zelf dat er sinds 2014 in gebruik is. Na jaren van overleg komt eindelijk een definitieve oplossing in zicht. Er komt een gescheiden riolering in Wortel-Kolonie voor de huizen, Widar, de Bonte Beestenboel en de Klapekster waarna het afvalwater via een persleiding naar Grote Plaats in Wortel zal gestuurd worden om daar op de eigenlijke riolering aan te sluiten. De gevangenis zelf zal nog een tijdje met de mobiele zuiveringsinstallatie blijven werken

vermits er hier eerst een afkoppeling van het regenwater zal moeten gebeuren. En dit lijkt nog niet voor morgen. Intussen is ook het al lang aanslepende dossier van de Minderhoutsestraat goedgekeurd, met een volledige vernieuwing van de riolering met afkoppeling van het regenwater en een overstort voor dit regenwater.

Meetpunten Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te meten en te controleren zijn er door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) meetpunten geplaatst op tal van grote en kleine waterlopen. Sinds de zomer van 1999 is dit meetnetwerk uitgebreid naar specifieke meetpunten in agrarisch gebied, het zogenaamde MAP –meetnet. Deze meten de kwaliteit van het oppervlaktewater in gebieden die specifiek door de landbouw gebruikt worden en waar geen invloed is van industriële afvalwaterbronnen. Er mag ook geen invloed zijn van overstorten van riolen of collectors of lozingen van rioolwaterzuiveringinstallaties van Aquafin. Hoogstraten telt 36 dergelijke MAP-meetpunten, verspreid over gans de gemeente. Naast deze MAP- meetpunten heeft de stad Hoogstraten ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) van de provincie Antwerpen. Het PIH neemt bijkomend vier maal per jaar waterstalen op 16 verschillende punten. Deze zestien meetpunten van PIH liggen

verspreid over gans de gemeente, gaande van de Mark aan de Papenvoortse brug (Wortel), het Merkske tot de Leiloop en de Heerleseloop. Sommige waterlopen hebben twee meetpunten, zoals de Raamloop en de Heerleseloop, de meesten echter slechts één. In totaal wordt er dus op 52 verschillende punten in Hoogstraten controle uitgeoefend op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Verslag Met haar eigen gegevens en die van de VMM maakt het PIH jaarlijks een uitgebreid verslag over de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente Hoogstraten. Er zijn een aantal parameters die voor de bepaling van deze waterkwaliteit van doorslaggevend belang zijn. Men bekijkt de temperatuur, de zuurtegraad (PH), de geleidbaarheid, het zuurstofgehalte van het water en het zuurstofverzadigingspercentage, het amonium-, nitriet- en nitraatgehalte, het orthofosfaatgehalte en het chemisch zuurstofverbruik. Voer voor specialisten en vaak aanleiding voor een bijbelse spraakverwarring voor de onkundige leek wanneer de discussie losbreekt. Aan de hand van deze gegevens krijgt elk meetpunt een kleurcode gaande van rood tot groen. De minst gunstige staalname bepaalt de kleur. Het water van een bepaalde beek kan drie keer op een jaar een matig tot goed resultaat opleveren maar de vierde keer zeer slecht zijn. Dan

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 9


VANUIT HET STADHUIS krijgt het oppervlaktewater van die beek op dat punt de beoordeling ‘zeer slecht’ en dus rood. Eén maal zeer slecht kan immers alle positieve invloed vooraf teniet doen. Dat dit stof tot interpretatie geeft laat zich raden.

Toestand 2014 In de gemeenteraadszitting van 29 juni 2015 konden de raadsleden kennis nemen van het verslag van het meetnet en van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente in 2014. Voor de oppositiepartij Anders is het glas maar half gevuld. Er is een positieve trend waar te nemen van 1999 tot nu maar toch is er nog veel werk aan de winkel. “In het monitoringverslag lezen we dat op geen enkel bemonsterd meetpunt de basiskwaliteitsnorm wordt behaald. Van de 16 meetpunten was de kwaliteit op 4 plaatsen goed, op 4 plaatsen matig, op 7 plaatsen slecht en op één plaats zeer slecht. Zonder al te technisch op deze verslaggeving in te gaan, willen we toch even aanhalen dat de beoordeling van de analyseresultaten in beide documenten opgedeeld zijn in vijf klassen, met name : zeer goed, goed, matig, slecht tot zeer slecht. De basismilieukwaliteitsnorm is de waarde tussen goed en matig, wat wil zeggen dat enkel indien de analyseresultaten vallen in de categorie goed of zeer goed de resultaten voldoen aan deze kwaliteitsnorm. De resultaten duiden nog steeds op een overbelasting met organisch materiaal in de waterlopen. De slechte waterkwaliteit op sommige meetpunten is nefast voor een verdere verbetering van de algemene waterkwaliteit in Hoogstraten” , aldus raadslid Fons Jacobs.

Beste score Schepen Baets heeft het moeilijk met de conclusies die Jacobs neemt. “Voor mij is dit glas halfvol en de realiteit is heel wat genuanceerder dan het hier door u wordt voorgesteld. Uit het MIRA-rapport lees ik dat de waterkwaliteit in Vlaanderen in 2014 positief geëvolueerd is. In 2014 worden de beste scores behaald in 20 jaar wat betreft de fysisch –chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook de vzw CVBB, het

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting, spreekt van een duidelijke sprong voorwaarts. Het CVBB evalueert enkel de meetpunten uit het MAP. Volgens dit rapport is vorig jaar (2013-2014) de grootste daling van hat aantal rode meetpunten vastgesteld. Een meetpunt krijgt de beoordeling ‘rood’ als het één maal een overschrijding van de nitraatnorm heeft. In totaal waren er dit jaar 34 minder rode meetpunten vastgesteld dan vorige jaar op een totaal van 767 meetpunten.”

Hoogstraten Wat de plaatselijke situatie betreft verwijst schepen Baets naar de resultaten die te vinden zijn op de website van VMM. Voor Hoogstraten blijven er drie knelpunten waar de situatie slecht tot zeer slecht is. Het zijn de Nieuwe Meerloop, de Raamloop en haar zijlopen en de Staakheuvelse Loop . Toch kent de kwaliteit van het oppervlaktewater in Hoogstraten vanaf 1990 tot vandaag een gunstige evolutie. Een kort overzicht van de 8 stroomgebieden in Hoogstraten: - Wat de Mark betreft stelt men vast dat deze bij het binnenkomen vanuit Rijkevorsel een ernstige belasting heeft met organisch materiaal, maar bij het verlaten in Meersel-Dreef evolueert naar een goede kwaliteit. Hierover dient volgens de schepen van milieu zeker overleg gepleegd te worden met de gemeente Rijkevorsel om de kwaliteit hier te verbeteren. - De Bolkse Beek en de Laak kenden een gunstige evolutie in 2014. Zij transporteert wel het afvalwater van Merksplas Kolonie dat een eigen zuiveringinstallatie heeft. Nadat de Kleine Mark in de Bolkse Beek loopt stelt men hier een matige tot goede kwaliteit vast. - De Roereindeloop en Kasteelbeek is volgens de schepen een aandachtspunt. Dit water komt uit Rijkevorsel en is van slechte kwaliteit te wijten aan lozing van huishoudelijk afvalwater. - Op het Merkske staan drie meetpunten. De waterkwaliteit is de laatste 10 jaar stabiel en goed, ondanks de invloed van de zwaar vervuilde Staakheuvelseloop die het afvalwater uit Wortel-Kolonie transporteert.

Mediteren in je geest is voedsel voor een ander 10 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

- Het stroomgebied van de Beek met de Raamloop, de Molenbeek en de Kasteelbeek wordt op 13 punten opgevolgd en geeft een slechte waterkwaliteit afhankelijk van de plaats van opmeting. De oorzaken hiervan zijn te vinden in het afvalwater van het industriegebied De Kluis, de lozing van huishoudelijk en industrieel afvalwater. - De Heerleseloop wordt bemonsterd op 7 plaatsen en heeft scores van matig tot goed en op sommige plaatsen zelfs zeer goed zoals op de Varkensloop. - Het stroomgebied van de Leiloop en de Blauwputten heeft stroomopwaarts een goede kwaliteit maar kent een negatieve invloed door de instroom van de Nieuwe Meerloop die een slechte kwaliteit heeft. Geleidelijk aan evolueert de Leiloop terug naar matig tot goed. - De Gouwbergseloop tenslotte blijkt over een goede waterkwaliteit te beschikken.

Actie Uit de uiteenzetting van de schepen van milieu noteren we dat het gemeentebestuur in dit kader de volgende actiepunten heeft ondernomen. Er zijn een aantal meetinstrumenten aangeschaft om het nitraat- en fosfaatgehalte te meten. Deze intensieve meetcampagne verloopt in drie sessies en die resultaten worden in de eerstvolgende milieuraad besproken. Het water wordt extra gecontroleerd voor en na het zuiveringstation. Aan VMM werd gevraagd het afvalwater uit het mobiele zuiveringstation van de gevangenis van Wortel te meten en te controleren. De stad controleert verderop op de Staakheuvelseloop naar eventuele verbeteringen. De situatie in deze beek zal binnenkort wellicht drastisch verbeteren als de drukleiding operationeel wordt in WortelKolonie. Nochtans kan de gevangenis hier nog niet op aansluiten zolang zij de afkoppeling van het regenwater niet heeft doorgevoerd. Wat de problematiek van de Raamloop en de zijlopen betreft is er met Pidpa de afspraak gemaakt om op elk aansluitpunt op het industriegebied controleputjes te plaatsen. Maar deze actie moet nog uitgewerkt worden. Tot slot worden


VANUIT HET STADHUIS de MAP-meetpunten streng opgevold, aldus schepen Baets. Er zijn immers in het verleden al verschillende lozingen vastgesteld en indien er een melding binnenkomt wordt er steeds de handhavingsambtenaar op af gestuurd. Het is nu kwestie van de positieve tendens vol te houden maar dit is een proces van lange duur.

De nieuwe ‘ontvanger’

Gericht onderzoek Volgens Anders zijn de acties die worden voorgesteld door het college aan de milieudienst toch niet conform de aanbevelingen die in het rapport van PIH zijn weer te vinden. De meeste voorgestelde acties lijken voor deze opositiepartij te vrijblijvend opgesteld. Zij dringt er dan ook op aan al deze gegevens uit het rapport over te maken aan de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen. De gemeenteraad heeft immers onlangs in februari nog een aangepast plan van aanpak goedgekeurd waarin letterlijk staat dat de lozing van afvalwater en opsporing van waterverontreininging een bevoegdheid is van de gemeentelijke milieutoezichthouder. Het is dan ook logisch dat de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen, waar zowel de gemeente als de politiezone bij aangesloten is de resultaten van deze rapporten verkrijgt en op basis van de gegevens die hier staan opgenomen gericht acties en onderzoek onderneemt.”

Geen repressie Schepen Baets is geen voorstander om deze gegevens over te maken aan Milieuhandhaving Kempen. “Het gevaar voor een repressief optreden is dan wel erg groot. Wij hopen met een positieve houding meer te kunnen bereiken en zetten in op sensibilisering. Als de positieve tendens niet meer kan gehandhaafd worden zullen we repressief moeten optreden . Als er knelpunten zijn zullen we op zoek gaan naar de oorzaken en trachten remediërend op te treden met de betrokkenen. Bij een melding gaan wij altijd ter plaatse. Op die manier kunnen we de negatieve resultaten beter aanpakken. Eén staalname is geen juiste meting In het kader van CVBB worden de meetpunten intensief opgevolgd en de overtredingen worden steeds gecontroleerd. De overtreders worden aangesproken en er wordt ook ingegrepen.” Raadslid Jacobs begrijpt niet waarom men dan als gemeente aansluit bij een interlokale vereniging, de statuten ervan goedkeurt, ervoor betaalt, maar ze dan niet gebruikt. “Er zijn duidelijk problemen. De mensen op het terrein die de metingen doen stellen vaak overtredingen vast. Waarom zouden wij deze rapporten dan niet doorsturen naar de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen?” De uitslag van de stemming hierover geeft duidelijk aan dat Anders met deze visie alleen staat. Alle andere raadsleden, met uitzondering van Marc Van Aperen die zich onthoudt, zijn voorstander om deze gegevens niet door te geven. Afwachten of de positieve trend zich volgend jaar verderzet.(jh)

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni 2015 legde Patrick Verheyden de eed af als nieuwe financieel beheerder van de stad Hoogstraten. In de volksmond is deze kaderfunctie nog steeds gekend als ‘de ontvanger’. Patrick Verheyden, afkomstig uit Merksplas, kwam als beste uit de selectieproeven voor deze functie. Hij volgt Herman Schellekens op, die vanaf 1 september 2015 op pensioen gaat. Patrick Verheyden studeerde af aan het Klein Seminarie van Hoogstraten in de richting Economische. Daarna behaalde hij een regentaatdiploma in de Economische Wetenschappen aan het Heilig Grafinstituut in Turnhout. Nadien volgde nog een Master in Publiek Management aan de Antwerp Management School. Patrick is tevens boekhouder van opleiding. Alvorens fulltime in dienst te komen van de stad Hoogstraten was hij 15 jaar lang accountmanager bij een grootbank en bijna 20 jaar actief in het avondonderwijs voor volwassenen Patrick Verheyden is getrouwd met Gerd Bilcke uit Hoogstraten, de dochter van Nand Bilcke en samen hebben zij twee dochters, Anne (14) en Lotte (13). De familie Verheyden –Bilcke woont op de Langenberg in Wortel. De Hoogstraatse Maand wenst Patrick Verheyden een mooie start in Hoogstraten en Herman Schellekens tevens de geruststelling dat hij zonder problemen zijn pensioen kan aanvatten.

Dank voor Joyce De Sager Bij het verschijnen van deze Hoogstraatse Maand begint Joyce De Sager aan haar laatste dagen als schepen van Cultuur van de stad Hoogstraten. Zij zal tevens de gemeenteraad verlaten wegens een andere werkinvulling. Zoals bekend zal zij opgevolgd worden in de raad door Lieve Janssen, N-VA partijgenote. Tijdens de gemeenteraadszitting van einde juni 2015 werd Joyce De Sager door de woordvoerders van de andere partijen bedankt voor haar inzet voor de gemeente. Zelf houdt ze er een dubbel gevoel aan over, geeft zij toe, maar toch is ze blij dat in dezelfde gemeenteraadszitting het reglement inzake algemene projectsubsidies aan sociaal-culturele verenigingen en kunstenaars unaniem werd goedgekeurd. Het is een publiek geheim dat er binnen het culturele leven in Hoogstraten vaak heel wat kritiek geweest is op het cultuurbeleid van de stad en binnen de raad stelde vooral raadslid Arnold Wittenberg zich vaak op als een koele minnaar van schepen De Sager. Met de belofte van een tweejaarlijkse evaluatie is alvast een eerste stap gezet in de reglementering van de subsidies. Wellicht neemt schepen Jef Vissers (N-VA) de bevoegdheid voor Cultuur over en worden de andere bevoegdheden herverdeeld.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 11


SAMENLEVING

Van parochies naar een Pastorale eenheid In ons mei-nummer stelden we ons vragen over de toekomst van de parochies én van het groot aantal kerkgebouwen. In die bijdrage vertelde Ton Jansen van Wortel dat hij van het bisdom de opdracht heeft om parochies te begeleiden naar pastorale eenheden, dat zijn samenwerkingsverbanden van wat men ‘pastorale kernen’ noemt. Het werken naar pastorale eenheden zou vooral het priestertekort moeten opvangen. We vragen ons af wat men verstaat onder ‘pastorale kernen’ en hoe concreet de plannen al zijn. Vandaar deze bijdrage. In de parochies van Hoogstraten en Rijkevorsel, is het tekort aan pastoors eveneens voelbaar. Bart Rombouts is pastoor voor de parochies Hoogstraten, Minderhout, Wortel en de twee parochies van Rijkevorsel. Verder is er Fons Soontjens, pastoor voor Meer en Meerle en Luk Wouters, kapelaan in Meersel-Dreef. Zij kunnen rekenen op hulp van drie gepensioneerde priesters, een pastoraal werkster, een toekomstige diaken en enkele paters die hen bijstaan. Het bedienen van die parochies is nog haalbaar maar men moet aan de toekomst denken.

De stuurgroep Toen het artikel in mei verscheen, wisten we al dat Bart Rombouts, Dries De Bakker en Greet Uydens deel zouden uitmaken van een stuurgroep, die vorm moeten geven aan de pastorale eenheid. Naast de drie genoemde personen bestaat de werkgroep verder uit; Lea Cools, (Hoogstraten) aalmoezenier in de gevangenis van Turnhout en vrijwilliger in de gevangenis van Merksplas Chris Mertens (St.-Jozef Rijkevorsel) vrijwilliger in woon- en zorgcentrum Prinsenhof en samen met haar man gebedsleider in weekendvieringen en in de rusthuizen van Rijkevorsel. Ilse Verachtert (Meer) werkt aan de Universiteit Antwerpen, was lid van het parochieteam van Meer en de werkgroep gezinsvieringen. Nu is Ilse nog steeds actief in de werkgroep vormselcatechese en lid van het koor.

Jos Huybrechts (Meersel-Dreef) lid van het parochieteam en op vele vlakken actief binnen de parochie. Jos heeft, als lid van het federatieteam, de samenwerking tussen de parochies zien groeien. Sebastian Huybrechts (Hoogstraten) godsdienstleerkracht in de middelbare school van het Klein Seminarie. De stuurgroep, die dus bestaat uit mensen uit de parochies en uit andere geloofskernen zoals woon- zorgcentra, scholen en gevangenissen, stelt het dossier voor de aanvraag tot oprichting van de pastorale eenheid samen, wat slechts de eerste stap is tot de oprichting ervan.

Inventaris van geloofskernen De stuurgroep maakte eerst een inventaris van alle geloofskernen die er aanwezig zijn, zowel de parochiale als de andere, zoals de woonzorgcentra, de scholen, de gevangenissen enz. De PAROCHIALE GELOOFSKERNEN werden ruim bekeken met veel cijfermateriaal, zoals het aantal inwoners, het aantal gedoopte en regelmatige kerkgangers, het aantal dopen, huwelijken, uitvaarten, het aantal medewerkers, enz., Verder werd de organisatie van liturgie, de zorg voor mensen en de catechese in beeld gebracht, net zoals de verenigingen en de samenwerking van de scholen met de parochie.

Uw mening telt Op woensdag 7 oktober om 20 uur organiseert de stuurgroep een infoavond rond de missie, de visie en de organisatie van de pastorale eenheid in de parochiezaal van Minderhout, Koestraat 6. Na deze bespreking, waarop alle belangstellenden welkom zijn, wordt de tekst verder uitgewerkt en indien nodig nogmaals besproken om zo vorm te geven aan de definitieve versie.

Op vlak van ANDERE GELOOFSKERNEN kregen de woon- en zorgcentra en alle scholen een vragenlijst om hun pastorale werking en mogelijkheden om de samenwerking met de parochie te versterken. Eerder al waren er gesprekken met de aalmoezeniers van de strafinrichtingen van Wortel, Hoogstraten en Merksplas. Ten slotte werd ook financiële toestand van de parochies en de kerkfabrieken bekeken. Uit die informatie blijkt dat er binnen de parochies veel sterke punten zijn. Elke parochie heeft een goedwerkend parochieteam en het feit dat deze nu al samenwerken in de (parochie)federaties zal de stap naar een pastorale eenheid vereenvoudigen. Met grote aantrekkingskracht van MEERSELDREEF en het feit dat CASTELRE haast aansluit bij Minderhout, maakt dat de uitstraling van de pastorale eenheid groter is dan het eigenlijk grondgebied.

Sterke punten Als positieve punten noteerde men o.a.: Dries de Bakker is samen met zijn vrouw Katrijn Janssens onthaalkoppel voor trouwers in de vijf parochies van Bart Rombouts en zij geven elk jaar minimum één ‘vormingsdag’ voor de koppels uit alle parochies. Zo wordt er sterk gewerkt aan huwelijkspastoraal. In elke parochie is er een degelijke jeugdbeweging, al kan de samenwerking met de parochie in sommige parochies verbeterd worden. Er zijn heel veel plaatsen waar liturgie gevierd wordt, daardoor kan men een waaier aan vieringen aanbieden.

12 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SAMENLEVING

De pastorale eenheid Hoogstraten / Rijkevorsel is, zoals aangegeven op het plan en de daarop aangebrachte symbolen, veel meer dan een samenwerkingsverband tussen de parochies op het grondgebied van Hoogstraten en Rijkevorsel. Met dit overzicht maakte de stuurgroep een inventaris van de bestaande toestand. Noem het de bouwstenen of de ingrediënten die deel zullen uitmaken van wat de toekomstige pastorale eenheid kan worden. Naast de zes parochies en het klooster van Meersel-Dreef maken ook de kerk-gebonden initiatieven zoals catechese, de huwelijks- en jongerenpastoraal er deel van uit. Maar er is meer. Ook de pastorale werking in de drie woon- zorgcentra maken deel uit van de pastorale eenheid, net zoals de missiewerking en de pastorale werking in de lagere en middelbare scholen en de strafinrichtingen. Ook de christelijk geïnspireerde verenigingen zoals Ziekenzorg, KVLV, KWB, Femma, … en de verschillende jeugdbewegingen worden bij de pastorale eenheid betrokken. In essentie dus wat men vroeger wel eens het Christelijk of katholieke middenveld noemde.

De informatie aangegeven op het plan staat los van een eventuele (her)bestemming van het groot aantal kapellen en kerkgebouwen. De vraag ‘wat met onze kerken?’is een vraag die in overleg met het leidinggevend team van pastorale eenheid, de centrale kerkbesturen en de gemeentebesturen zal moeten beantwoord worden door het opstellen van een kerkenplan. Dat is dus een ander verhaal, waar we later op terug komen.

Er zijn twee welzijnsschakels die zorgen voor mensen. Verder is er Broederlijk delen en Welzijnszorg. In de werkgroep ‘Het knooppunt’ tracht men hun activiteiten, zoals de solidaire maaltijd, de armoedequiz, de Broederlijk Delenquiz enz. op elkaar af te stemmen. In een aantal parochies is er een vaste ploeg voor vormselcatechese of zijn er ouders die mee in-

springen. Dit is ook zo voor de werking rond de eerste communie. In elke parochie zijn er ook doopcatechisten.

Ben Bax. Hij is vooral actief bij Jeugdpastorale werking (JOZIB), bij +13, jeugdraden, jeugdbewegingen, vormelingen en scholen.

De Interdiocesane jeugddienst (IJD) Antwerpen heeft vijf medewerkers die niet alleen voor het bisdom werken, maar ook op de plaatsen waar er een jeugdpastorale werking is. Hoogstraten – Rijkevorsel kan daarom rekenen op de hulp van

‘Vier de zondag’ is een project van vieringen op zondag met extra aandacht voor jonge gezinnen. Momenteel is men al volop bezig met het ontwerp van een website voor de toekomstige pastorale eenheid.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 13


SAMENLEVING Al het bovenstaande is maar mogelijk dankzij de medewerking van een 1.000-tal vrijwilligers over de hele federatie. De huidige samenwerking tussen de parochies en de andere geloofskernen is ook reeds een positief punt. Op weg naar een pastorale eenheid kan deze zeker verder uitgewerkt worden.

Uitdagingen Uiteraard is er nog werk aan de winkel, vandaar dat men volgende zaken als uitdaging noteerde: Er zijn geen groepen die specifiek werken rond rouwenden en echtgescheidenen. Verder is er nood aan ondersteuning van vluchtelingen en Poolse en Portugese arbeiders, die werken in de tuinbouw. En men mag ook de ex-gedetineerden en mensen met een drugproblematiek niet vergeten. Hoewel hier ook professionele hulp nodig zal zijn, kan men niet aan de zijlijn blijven staan. Het zal nodig zijn om een werkgroep op te richten om de vrijwilligers door herbronning te begeleiden. Er is een groot verschil wat betreft de inbreng van ouders in de catechese. Een uitwisselings-

moment zou zinvol zijn om de catechisten en ouders te bemoedigen.

Hun VISIE is dan hoe men dit op korte termijn en langere termijn gaat uitwerken.

Aandacht voor degelijke communicatie en voor de website wordt steeds belangrijker ook al omdat men op een grotere schaal gaat werken.

Op 11 augustus heeft de stuurgroep de grote lijnen van de missie en visie op papier gezet, in de hoop er eind augustus, begin september mee klaar te zijn.

Er is nood aan een algemeen secretariaat van de pastorale eenheid.

Missie en visie Naar de toekomst toe stellen zich heel wat vragen, zoals: wat als er nog minder priesters zijn? Wat met eucharistie? Wat met onze kerken? Wat met de hele organisatie van de pastorale eenheid? Wat met de zorg en de vergoeding voor medewerkers? Is er kans dat er (echte) fusie komt? Voor de stuurgroep, die de aanzet tot de vorming van de pastorale eenheid voorbereidt, is het een belangrijke opdracht om na te gaan wat de missie, visie en beleidsintentie van de nieuw te vormen pastorale eenheid is. Met andere woorden: wat is het bestaansrecht van de nieuw te vormen pastorale eenheid? Hoe willen we, in de maatschappelijke context, werken? Het zijn vragen die de pastorale eenheid een MISSIE of opdracht voor de toekomst geeft.

Begin oktober wordt de tekst die dan voorligt besproken met alle belangstellenden en als alles verloopt zoals gepland wordt het dossier in november aan het bisdom overgemaakt. Indien het bisdom het dossier goedkeurt, wordt het decreet pastorale eenheid op 2 februari 2016 toegewezen. De vorming van de pastorale eenheid begint dan pas echt. Het gaat hier immers om een proces van jaren dat verder moet doorlopen worden. Stap voor stap en met degelijk overleg werken aan de realiteit en de praktische uitwerking van hoe Hoogstraten en Rijkevorsel een pastorale eenheid kunnen zijn. Dit is een uitdaging waar in de toekomst velen hun schouders willen en zullen onder zetten, daar is de stuurgroep van overtuigd. (MU/FH)

Hoogstraatsefilippine Vul het diagram in aan de hand van de omschrijvingen. In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn. De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing

7

4 5 7 8

11

1

2

3

5

8

4

5 3

9 5

12

6

3

10

4

10

9

10 4

10

7 5 3

10

10

6

6

1

3

13

10

3

6

10

10

9

1

4

2

8

4

6

9

4 8

3

2

9

5

5

3

9

1

1

7

6 5

14 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

4

2

9

1 – Zo heet Woonzorgcentrum O.-L.Vrouw der 7 Weeën vandaag 2 – Deze firma legde een armdikke elektriciteitskabel van Meer naar Hoogstraten 3 – De oudste parochie van Hoogstraten 4 – Stukje werelderfgoed in Hoogstraten 5 – Bestaat ook in 't groot, maar Hoogstraten heeft er een klein 6 – Zo noemen de meest noordelijke en postnummerloze Hoogstratenaars zichzelf 7 – Meest gekende exportproduct van Hoogstraten 8 – Natuurpionier naar wie een museum in Wortel-Kolonie genoemd is 9 – Deze organisatie geeft gratis computerlessen in o.a. de Bib 10 – Afvalbeheerder voor Hoogstraten 11 – Toeristische parel aan de Marck 12 – Hier vond op 11 januari 1814 de slag bij Hoogstraten plaats 13 – L!FE'S BETTER @ THE xxxx !, roept het cablepark in De Mosten


ONDERWIJS

Even voorstellen

Greet Op De Beeck nieuwe directeur Klein Seminarie Zoals de traditie het wil, nooit zal DHM het nalaten om bij het aantreden van een nieuwe directeur in een Hoogstraatse school ter kennismaking bij de uitverkorene (?) op de koffie te gaan. Of beter op het glas water, want het was bloedheet op die eerste dag van juli toen Greet Op de Beeck, de nieuwe Seminarie-directeur, ons hartelijk ontving in het ‘salon van Michel’. Michel zijnde De Laet, thans voormalig directeur, die per 1 september na 38 jaar trouwe dienst het Seminarie laat voor wat het is. Hoewel, Michel kennende, als gewaardeerde collega van De Hoogstraatse Maand trouwens, het zou ons ten zeerste verwonderen moest hij vanaf vandaag zo maar onbewogen zijn Seminarie voorbij fietsen. Op weg naar andere einders. Greet Op De Beeck dus

Van mannen en vrouwen

In 1961 geboren en getogen in Turnhout, of tenminste in Zevendonk. Maar laat ons daar niet kleinzerig over doen. Eerste drie jaar lagere school in Zevendonk waarna vanaf het 4de studiejaar naar het Heilig Graf, het ‘Klein Graf’, in de Apostoliekenstraat. Om nadien haar middelbaar in Latijn, Grieks en nog andere wetenswaardigheden af te maken in het ‘Groot Graf’, in de Paterstraat of de Baron Dufourstraat, aan u de keuze.

Of Greet het van te voren wist, we zijn het haar vergeten te vragen. Maar om als zevende vrouw in een mannenbastion van zowat 100 leerkrachten en in een echte ‘jongensschool’ terecht te komen, we kunnen ons daar een levendige voorstelling van maken. Van ‘pastoorsfabriekske’ zoals wijzelf het in een vorig leven nog gekend hebben, tot een multidisciplinaire school met verhoudingsgewijs een gezonde mix van mannelijke en vrouwelijke leerkrachten annex studenten, het kan niet anders dan dat de vrouwen in dat pro-

ces hun manneke hebben gestaan. En we hebben zo het gevoel dat Greet in die evolutie zo maar niet over haar zichzelve heeft laten heenlopen. Waarbij ze wel toegeeft dat het in den beginne wennen geblazen was. Maar, met veel steun van de collega’s germanisten. Één van die vele mensensoorten die aan het Seminarie lesgeven. En om het met ons moeder - de Heer hebbe haar ziel - wat cru te zeggen: “soort zoekt soort”. Is overigens niks mis mee, voor zover de wandaden van dergelijke groepering geen aanleiding geven tot opname in de geschiedenisboeken.

Niet iedereen Geen onlogische vraag dachten we, van hoe of men directeur wordt van het Klein Seminarie? Voor Greet was dat eigenlijk vrij simpel, men heeft het haar op zeker moment gewoonweg gevraagd. Zij heeft daar dan grondig over nagedacht, heeft haar kandidatuur gesteld en werd verkozen. Maar met dergelijke uitleg komt men uiteraard zelfs bij de meest modale DHMjournalist niet weg. Daar moeten we meer van weten. Iemand met een nine to five-mentaliteit wordt niet gepolst voor het runnen van laten we maar zeggen een middelgrote kmo. Tsja, als we het dan toch absoluut wilden weten, om te beginnen heeft Greet 15 jaar lang de leerlingenraad begeleid. Krachtens het decreet ‘betreffende de medezeggenschap in het gesub-

Haar levendige interesse voor taal- en letterkunde vanaf haar prille jeugd, waren er niet vreemd aan dat Greet richting Leuven trok om zich aan de plaatselijke universiteit te bekwamen in de kennis van de Germaanse talen. Wat haar na een vruchtbare studie in 1983 rechtstreeks naar het Seminarie leidde. Waar ze het geluk had zich onmiddellijk in een openstaande voltijdse betrekking te kunnen ‘smijten’. Geluk jawel, Greet herinnert zich maar al te goed hoe de meesten van haar collega’s aanvankelijk met interims en ander tijdelijks aan het dagelijkse brood moesten zien te geraken. Nog wat dieper ingaand op haar privé-doopceel nog meegeven dat Greet thuis in Lichtaart zorg draagt voor een echtgenoot en drie zonen van respectievelijk 28, 26 en 20 jaar. De oudste is inmiddels de deur uit, maar de 2 jongsten vinden het nog best aardig toeven bij moeder thuis. Ook was zij niet te beroerd om een jaar lang een Braziliaans nichtje in huis te nemen dat middels haar studie in het 6de jaar humane wetenschappen in het Seminarie ondertussen naast die wetenschappen het Nederlands volkomen beheerst.

Greet Op De Beeck DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 15


ONDERWIJS sidieerd onderwijs’ van 23 oktober 1991 mogen de verschillende actoren in de onderwijswereld (bestuur, leerkrachten, vakbonden, ouders, lokale gemeenschap…, zelfs de leerlingen middels de zogenaamde participatieraden hun duit in het zakje doen voor wat betreft het beleid van de school. Maar Greet zal Op de Beeck niet zijn om het enkel bij een vergaderplatform te houden. Stoelend op de reeds lang bestaande Seminarische inspraakcultuur heeft zij die leerlingenraad uitgebouwd tot een goed geoliede vooral sociaal gerichte machine die allerlei acties op het getouw zetten. Van financiële solidariteitsacties tot steun voor de Rome-reizigers, om maar iets te noemen. Daarnaast heeft Greet oudere leerlingen de kans gegeven om onder eigen verantwoordelijkheid bijvoorbeeld een galabal in te richten, en in eigen beheer een ontspanningsruimte voor de middagpauzes te organiseren. Als men dan ook nog voorzitter was van de RPP (raad pedagogisch personeel) en van de schoolraad (het overkoepelende inspraakorgaan voor hogergenoemde betrokkenen), als men dan ook nog voor beide partijen in een win-winsituatie stages organiseert voor het 6de secretariaat-talen, als men daar dan bovenop nog 2 leerboeken Nederlands meeschrijft en 32 jaar lesgeven-ervaring heeft in de derde graad aso en tso, tsja, dan blijft men niet onder de radar. Met het gekende gevolg.

manier dan ook in twijfel te trekken, het blijft een mensengemeenschap en dan blijft niettegenstaande alles ‘het ideaal’ alsnog een utopisch bereik. Greet gaat er echter graag van uit dat het merendeel van de collega’s achter haar benoeming staat. Evenwel in de volle overtuiging dat dit van vandaag op morgen kan veranderen. Er zal er zo nu en dan wel eens eentje op het matje moeten geroepen worden, met als gevolg… Behoort tot de risico’s van het vak zegt Greet, in het volste vertrouwen dat ze het dan wel gemanaged zal krijgen. Nou moe, vertrekken dan maar, zouden we zo zeggen.

Vrouwen aan de top We kunnen er niet naast, geen dag gaat er vandaag voorbij of in de media wordt de prangende vraag gesteld hoe vrouwen er al of niet in slagen gezin en een topfunctie in een harmonisch geheel te verenigen. Wij als trendy maandblad kunnen dan natuurlijk ook niet anders om in deze rechtdoor op de man (m/v) af te gaan. ‘t Is een kwestie van organisatie, zegt Greet. Wat wij eigenlijk ook dachten te weten, maar hoe zet men dergelijke organisatie op poten. Door hard en snel te werken, door realistische doelstellingen, door time-management, door het treffen van maatregelen ter zelfbescherming (huishoudhulp…). En vooral door lid te zijn van een gezin dat er volledig mee gaat achter staan. De jongens hoeven geen pamper meer aan wat meer dan een slok op de borrel scheelt, en echtgenoot lief heeft haar zelfs aangemoedigd in haar ambitie. En, bij haar sollicitatie heeft ze erop aangedrongen om in de organisatie enige verandering in te bouwen. Zij wil zich voornamelijk met het peda-

gogisch-didactische bezig houden en niet zozeer met lekkende kranen en soortgelijke besognes. Daarom zal de huidige pedagogische directeur van de eerste graad, met name Manu Van Oevelen, als coördinerend directeur van de vzw KORH (Katholiek Onderwijs Regio Hoogstraten) de zorg voor het materiële in zijn nieuwe taakomschrijving opnemen. Tim Clement zal zijn pedagogische opdracht overnemen, Joeri Van Gils blijft pedagogisch directeur van de tweede graad en tevens adjunct-directeur. En Greet zal naast haar opdracht van pedagogisch directeur van de derde graad ook een overkoepelende rol spelen als directeur van het secundair. Dit in de plaats van haar voorganger Michel De Laet die deze functie 8,5 jaar heeft ingevuld. Maar dan wel samen met de zorg voor die afgestorven dreefbomen en ander ongerief. Waarvoor pluim bij deze.

Evolutie Amper 50 jaar geleden droeg het Klein Seminarie van Hoogstraten nog de veelbetekende bijnaam van het ‘pastoorsfabriekske’. Als we het ons nog herinneren stond er in het eerste artikel van het schoolreglement zoiets als dat “… de school de vorming van priesters als haar hoofdopdracht ziet. Diegenen die zich niet tot het priesterschap geroepen voelen mogen er studeren op voorwaarde dat ze de geest respecteren die in dergelijke instelling dient te heersen…” Of iets in die aard. Het zal u dan ook niet verwonderen dat naast andere taboes deze van het vrouwelijk schoon de belangrijkste was. De enige vrouwelijke aanwezigheid op het seminarie waren de zusters van O.L.V. van Zeven Weeën en de door de studenten zogenaamde ‘miekes’ (poetshulpen)

Van normen en waarden Tijdens ons gesprek met Greet Op de Beeck is er een flinke poos van gedachten gewisseld over het pedagogisch project van het Hoogstraatse Klein Seminarie. De moeite waard dachten wij in een tijd die meer en meer afglijdt naar individualisme en egoïsme. Naar verlies van normbesef en waardenrespect. Naar een tijd waarin vaak neerbuigend wordt neergekeken op een principiële waardenvolle ingesteldheid. Met daarbij de bedenking dat het onderwijs een belangrijke actor is in de vorming van jongeren met betrekking tot hun houding ten aanzien van het maatschappelijk bestel.

Greet als Wicked Witch of the West in The Wiz of Oz, een musical die een aantal jaren terug op het Seminarie werd opgevoerd.

Directeur worden is één, maar dan… Als men die 32 jaar op gelijkwaardige voet met de collega’s is omgegaan dan verandert die verhouding natuurlijk totaal als men aan de andere kant van de balie gaat staan. Met ons slecht karakter hebben we Greet dan ook gevraagd of er zich binnen de bedoelde rangen niet enige vorm van oppositie, laat staan van jaloezie, erger nog van kliekjesvorming de kop opsteekt. Verre van ons om de integriteit van het Seminarie op welke

Getrouw aan een lange traditie heeft het Klein Seminarie zich een reputatie van morele duurzaamheid opgebouwd door haar onderwijs en opvoeding te stoelen op een degelijk pedagogisch project waaruit we de visietekst (verkort) overnemen: “Het Klein Seminarie wil een sociaal bewogen school zijn, waar vanuit een christelijke inspiratie vorm gegeven wordt aan een hoogkwalitatief project om jongeren evenwichtig op te voeden tot jongvolwassenen, in een cultuur van overleg en participatie, door middel van modern en activerend onderwijs gericht op het verwerven van leervaardigheid en zelfstandigheid. Hierin zitten een aantal kernideeën vervat waarin de school haar opvoedingsproject vertaald wil zien en die ze zich tot doel stelt: sociale bewogenheid, naleving van de christelijke waarden: vanuit een evangelische voedingsbodem op een niet dwingende wijze, een streven naar hoge kwaliteitszorg, het opvoeden tot jong volwassenen waarbij ieders kwaliteiten tot hun recht moeten komen, het zorgen voor een goed schoolklimaat als micromodel voor de maatschappij, het respect bijbrengen voor afspraken en regels in het gezin, de school, het verkeer, de samenleving.” Directeur Greet Op de Beeck heeft ons verzekerd niet alleen voor 200% achter deze visie te staan maar haar ook met alles wat in haar mogelijkheden ligt gestand te doen. Laat er daarom nog hoop zijn in deze bange dagen.

16 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ONDERWIJS

Van kakstoel en pispot Binnen de leerlingenraad heeft Greet een systeem op het getouw gezet waarbij de 5de jaarsen peter en meter spelen voor de klein-mannen van het 1ste jaar. Waar ze hiervoor de mostaard gehaald heeft weten we niet, maar we herinneren ons nog levendig dat in vervlogen tijden er binnen de enig mogelijke levensvorm (het internaat) op het Seminarie reeds enige vorm van onderlinge onderstand bestond. Om het geheugen op te frissen zijn we daarom terug op zoek gegaan naar het prachtige boekwerkje van Jan Brusselaers dat hij in 1965 over het destijdse Seminarieleven heeft geschreven. We citeren letterlijk uit zijn ‘Het Pastoorsfabriekske, zaligergedachtenis’, pagina 18:

Reizen om te leren, Greet in Oman. Voor alle goed begrip, Greet is diegene die naast het verkeersbord staat. Niet erop. die instonden voor keuken en schoonmaak. Enig contact, of een poging daartoe, met een ‘mieke’ werd wel niet met de kogel bestraft, maar veel scheelde het niet. We zijn er dan ook zeker van dat na de intrede van vrouwelijke leerkrachten en dito studentinnen er meerdere van de toenmalige Zeer Eerwaarde Heren-leraars zich in hun graf dagenlang rusteloos hebben omgedraaid. Kan niet anders dan dat, nu er een vrouw aan de Seminarietop komt te staan, er op een paar kerkhoven hier en daar onder de zoden gewoon regelrechte paniek gaat uitbreken. U niet aantrekken Greet, gewoon verder doen. En laat daarom vanwege De Hoogstraatse Maand onze beste wensen u verder op uw pad vergezellen. (nad)

“Wij, in de goede oude tijd, leefden ‘en famille’ in de refter. Met zeshonderd zaten we verdeeld over nagenoeg 75 tafels. Acht man per tafel in familieverband asjeblief! De tafel werd gepresideerd door een student van Retorika, die als deler gold. Hij werd geassisteerd door een poësisstudent eigenlijk de grote schenker, in studententaal ‘zijn wijf’ genaamd. Aan ’s delers linkerhand placht doorgaans een peuter van de Achtste te zitten: de kakstoel. Naast die kakstoel zat de pispot, en diens vis-à-vis was dan weer de kleine schenker. Ge had verder nog een grote en kleine rentenier, die niks te doen had, en een ‘schuif’, de man wiens taak het was onmiddellijk na het ‘Gebed vóór het eten’ aan iedereen beker, servet met ring en eetgerei over te reiken. Dat was een goed systeem. Het verving in enige mate de familietafel van thuis en het gezag werd er op vaderlijke en moederlijke wijze uitgeoefend door de groten. Het woord van de deler was wet: hij verdeelde de lekkerste en voornaamste schotels, verplichtte het klein geneuk tegen heug en meug te eten, inspecteerde bij het begin van de maaltijd de inktvingers van pispot en kakstoel en tikte dan sadistisch met een overgave, een betere zaak waardig, met de heft van zijn mes op de blauwe nageltoppen. Deler en wijf voedden hun volkske op naar de schoonste tradities van kinderlijke hulpvaardigheid en gehoorzaamheid, die onze vaderlandse gezinnen sieren. Hij stuurde de pispot om de vod als er gemorst werd.” Voor zij die het niet hebben meegemaakt, in onze tijd werd er andersom geteld. De ‘Achtste’ was het 5de studiejaar lager van nu. Als men dan met vrucht van de achtste naar de derde waart geëvolueerd dan kwam men in de ‘Poësis’ het 5de jaar middelbaar en ‘Retorika’ het 6de. Enkel Latijn en Grieks. Andere studierichtingen bestonden toen in het Seminarie nog niet.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 17


Een nieuwe vlag maar dezelfde lading

KSJ wordt KSA Hoogstraten HOOGSTRATEN – Vanaf september vaart KSJ Hoogstraten onder de vlag van KSA Hoogstraten. Aan de werking van de jeugdbeweging zal weinig of niets veranderen. U zal het enkel merken aan het uniform, want de leden van de grootste KSA-groep van Antwerpen en Vlaams Brabant krijgen een ander uniform aangemeten. Terug naar de roots Vandaag kennen we in Vlaanderen veel verschillende jeugdbewegingen. Naast KSJ-KSA-VKSJ was er de Chiro, de Plussers,de KLJ enzovoort. Vanaf 1 september gaat KSJ-KSA-VKSJ verder onder de naam KSA, wat staat voor Katholieke Studenten Actie. Voor KSA Hoogstraten gaat de naamsverandering in vanaf onze startactiviteit, op 12 september achter de pax. DHM: Hoe lang bestaat de KSJ in Hoogstraten Jef Elst: De KSJ bestaat hier, als gemengde werking, sinds 1978, dus 37 jaar. Maar het verhaal van de jeugdbeweging in Hoogstraten is veel langer, zelfs vrij ingewikkeld. Met de verandering van naam keren we eigenlijk terug in de tijd. De KSJ Hoogstraten bestond vroeger al onder de naam KSA Hoogstraten. 74 jaar geleden, in 1941, is die jeugdbeweging ontstaan uit de studentenvereniging “Zo Woord Zo Daad”.

Onze gesprekspartners Emelien Raats (zeven jaar leiding), Dorien van den Broek (zes jaar leiding), Celien Brosens (twee jaar leiding) en Jef Elst (volwassenbegeleider) vertegenwoordigen een groep van 45 enthousiaste leiders en leidsters. We vieren volgend jaar dus ons 75 jarig bestaan. Celien Brosens: De KSA jongens is toen ontstaan op het Klein Seminarie. In 1978 zijn dan, vanuit het Spijker, de Roodkapjes/VKSJ en KSA Hoogstraten gefusioneerd tot KSA-VKSJ Hoogstraten. Enkele jaren later heeft men de naam opnieuw aangepast naar KSJ Hoogstraten. Dorien van den Broek: Het is in elk geval een verhaal van constante groei. Uit ons archief weten we bijvoorbeeld dat de KSJ dertig jaar geleden 185 leden telde. Nu staan onze 45 leiders en leidsters elke zaterdagnamiddag achter de Pax klaar om met meer dan 300 leden fantastische activiteiten te houden. Daarmee zijn we de grootste KSA-groep van de provincie Antwerpen en Vlaams Brabant.

Van KSJ naar KSA

Wedstrijd met hindernissen tijdens het zevendaagse kamp in augustus dit jaar. 18 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM: Waarom die verandering van naam en werden jullie, als plaatselijke afdeling, er bij betrokken? Emelien Raats: De naamsverandering is een klein onderdeel van iets wat men op nationaal niveau ‘externe uniformisering’ noemt. Toen Jef Elst 6 jaar geleden in het provinciaal bestuur actief werd ,was men al bezig met deze uniformisering op poten te zetten.


JEUGDBEWEGING In het voorjaar, op 7 maart werden onze bondsleidsters, uitgenodigd in het Vlaams Parlement voor het groepsleidingscongres van KSJ-KSAVKSJ. Tijdens dit evenement werd bekend gemaakt dat de hervorming van KSJ-KSA-VKSJ op punt stond. Onze bondsleidsters en twee vrijwilligers van het provinciaal bestuur vertelden de hele leidingploeg van de verandering. Nu krijgen wij de kans om dit verhaal met trots aan Hoogstraten te vertellen. Het uiteindelijke doel van de uniformisering is om KSA als een duidelijk merk naar buiten te brengen. Dit met een herkenbaar uniform, een herkenbaar sjaaltje voor de leden en een naam die blijft plakken. KSA werkt met een bottom-up structuur, er wordt dus niets opgelegd aan de plaatselijke groepen. De groepen krijgen wel de vraag om mee te stappen in dit traject. Hoe meer groepen meegaan, hoe herkenbaarder KSA zal worden. Aangezien alle veranderingen bij KSA onderaan beginnen zijn we ook meteen mee op de kar gesprongen. Op die manier dragen wij ons steentje bij om van de nieuwe naam een succes te maken. Binnen Hoogstraten voelen wij ons vrij bekend, maar op overkoepelend niveau kan de naam sterker naar buiten gebracht worden. Dat is ook de reden waarom meteen op de kar sprongen, want elke groep mocht autonoom beslissen wanneer men de stap zou zetten. DHM: Zijn er zaken die concreet veranderen. Emelien: Allereerst verandert de naam van alle KSJ-KSA-VKSJ groepen naar KSA. Er zijn ook beslissingen genomen op vlak van

300 leden in 8 groepen Bij wat nu de KSA heet kunnen jongeren terecht in acht leeftijdsgroepen vanaf de laatste kleuterklas tot + 16 groep. De KADEKES zijn onze jongste groep. De kinderen uit het laatste kleuterklasje zijn welkom in deze groep. Voor hen zijn er tweewekelijkse activiteiten, maar ze gaan nog niet mee op kamp. Kinderen uit het eerste en tweede leerjaar zitten samen in één groep met de naam JORO 1-2. Voor hen is er een wekelijkse activiteit en ze gaan met de grote groep zeven dagen op kamp. Daarna volgt de naam van de groep het leerjaar van de kinderen, dus JORO 3, JORO 4 en JORO 5-6. Zij gaan, net zoals JORO 1-2 ook zeven dagen op kamp. Eenmaal in het 1ste en 2de middelbaar komen de leden in een groep die men KNIM noemt. Deze groep gaat samen met de jongeren op kamp, maar ze blijven 9 dagen. Studenten van het 3de en 4de middelbaar zitten samen in de SJO groep. Zij blijven, net als de Knim, 9 dagen op kamp. Tijdens die 2 laatste dagen helpen de Knim en Sjo de leiding om alles mee op te ruimen. Tot slot is er nog de +16 groep. Deze groep bestaat uit leden die na de Sjo geen leiding worden, actieve en oud-leiding. De activiteiten gaan door op zaterdagnamiddag, van 14 tot 16 uur, achter de Pax. Meer informatie over de planning en eventueel afwijkende uren kan gevonden worden op onze website: www.ksahoogstraten.be. Hier kan je ook terecht voor extra informatie over de vereniging en onze contactgegevens.

het uniform. Voordien waren er lichte en donkerblauwe hemden, binnen KSJ Hoogstraten werden deze allebei gedragen door de leiding. Vanaf september zullen er nog enkel donkerblauwe hemden te verkrijgen zijn. Binnen onze werking dragen de leden geen hemden dus deze verandering heeft enkel effect op de leiding. Alle KSA groepen mogen kiezen tussen blauwe, oranje of rode sjaaltjes, wij behouden onze bekende rode sjaaltjes met daarop het nieuwe KSA logo.

Dorien van den Broek: Uiteraard passen we de naam van onze eigen activiteiten aan. KSJ Café, Comme Chez KSJ, KSJ Quiz,… worden in een nieuw jasje gestoken wat de naam betreft, maar blijven hetzelfde wat de werking betreft. Dat willen we graag benadrukken naar buitenaf. De naam verandert maar onze werking, het plezier, de leiding, het avontuur en enthousiasme en hopelijk onze leden blijven hetzelfde. (fh)

De leiding van het afgesloten werkjaar. Bovenste rij: Siebe, Sander, Ben, Wouter, Rik, Flor, Lennert, Michiel, Thierry, Jef, Mathieu,Vincent en Arno. Middelste rij: Jinse, Nathalie, Laura, Dorien, Kaat, Lisa, Emelien, Gwen, Jolyn, Lore en Paulien. Onderaan: Sophie, Lies, Celien, Laura, Joni, Eline, Lara, Niki en Sien. Vanaf september komen er nog dertien nieuwe leiders en leidsters bij. DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 19


Gratis computerlessen Na de inschrijfmomenten kunt u de laatste vrije plaatsen bemachtigen door langs te komen op de vrije inloop. Hier kunt u, als u thuis geen computer heeft of extra wilt oefenen, onbeperkt en gratis gebruik maken van enkele computers. Onze begeleiders helpen u graag verder!

• Digidak ‘t Gebuurt – Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten. Vrije inloop op vrijdag van 09.00 - 12.00u • Digidak Hazenweg - Hazenweg 4/2, Meerle. Vrije inloop op maandag van 13.00 - 16.30u Meedoen of meer weten? Bel dan 014 71 11 03 en www.digidak.be (fh)

HOOGSTRATEN / MEERLE - Digidak staat garant voor cursussen in een prettige en ontspannen sfeer, waarbij men per cursus niet meer dan 5 cursisten ontvangt. Heeft u nog nooit met een computer of tablet gewerkt en wilt u het toch graag leren, wilt u meer weten over apps, smartphones, skype of internet? Dit en nog veel meer ontdekt u tijdens de verschillende cursussen die door digidak in Hoogstraten worden georganiseerd. Om in te schrijven voor de cursussen, komt u gewoon even langs op de volgende inschrijfmomenten: • maandag 14 september 2015 van 13.30u 16.30u en 18.00u - 19.00u en 21 september 2015 van 13.30u - 16.30u, in digidak Hazenweg (Hazenweg 4/2, Meerle) • vrijdag 18 en 25 september 2015 van 09.00u - 12.00u in digidak Bibliotheek (Lindendreef 1b, Hoogstraten).

Opendeur bij de brandweer

HOOGSTRATEN - Een ongeval met geknelde personen, een woningbrand, ongevallen met gevaarlijke stoffen, de ziekenwagen, een persoon opgesloten in een lift, … Dit zijn mogelijke oproepen waarvoor de brandweer elke dag paraat staat met hun team van ongeveer 60 brandweermannen en vrouwen. Het je belangstelling om hun werking eens van dichtbij te zien?

Kom op zondag 27 september 2015 een kijkje nemen in de brandweerkazerne van Hoogstraten langs de Sint-Lenaartseweg.

Maar even interessant is de ‘gaspakcontainer’ met 10 gaspakken en een volledig decontaminatieveld.

Tijdens deze tweejaarlijkse opendeur kan u al het bijzondere materiaal komen ontdekken. De eerstelijnsvoertuigen met de elevator van 34 m hoog kan u van binnen en buiten komen bewonderen met de nodige deskundige uitleg erbij.

Verder de poedercontainer met 3 ton poeder met een CO 2 bluseenheid van 12 flessen van 30 kg koolstofdioxide.

Ook het groot watertransport GWT is een kijkje waard. Het bestaat uit drie containers met elk twee duo containers waarvan één met een kuykenpomp met een debiet van maximum 11.000 liter per minuut en uitgerust met 1 km slang (diameter van 200 mm), 1 km slang (diameter 150 mm) en 3,6 km slang (diameter 110 mm). Dat materiaal wordt gebruikt bij grote branden ook buiten Hoogstraten.

20 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

U zal ook niet naast hun nieuw signalisatievoertuig kunnen kijken. Kortom een bezoek is meer dan de moeite waard. Bovendien is er kinderannimatie met een springkasteel, grime, een kleurhoek en blusspelen. PRAKTISCH: Opendeur bij de brandweer, Sint-Lenaartseweg 38 te Hoogstraten op zondag 27 september van 10 tot 18 uur. Geniet van een hapje en een drankje. (fh)


DEZE MAAND

Archeologische parels uit de Antwerpse Kempen

“Vondsten vertellen” Wil je weten hoe de mensen eeuwen geleden leefden in onze regio? Dan moet je zeker eens gaan kijken naar de archeologische tentoonstelling in het Stedelijk museum op het begijnhof te Hoogstraten. Op zondag 30 augustus om 10.00 uur en donderdag 1 oktober om 9.30 uur kan je aansluiten voor een gratis rondleiding op deze tentoonstelling. U moet wel vooraf reserveren bij het Stedelijk Museum want het aantal plaatsen is beperkt.

werden ontdekt uit de Merovingische tijd. De graven bevatten uitzonderlijk mooie grafgiften, aardewerk, glas, gouden en zilveren matelspelden en juwelen. Vandaag staan de objecten op de lijst “topstukken roerend erfgoed Vlaanderen”. Het museum toont een mooie selectie en de foto’s van de opgravingen, ook van de ontdekking van het paardengraf in Broechem.

Het mysterie van de put van Meerle

Neanderthalers op jacht Meer dan 120 archeologische voorwerpen vertellen het boeiende verhaal van onze voorouders. Zo’n 35 000 jaar geleden zwierven hier al Neanderthalers rond, jagend op mammoets en rendieren. In Oud-Turnhout vonden archeologen Neanderthaler –bijltjes, de oudste werktuigen ooit gevonden in de Kempen.

De eerste boeren offerden bijlen aan het moeras In Minderhout werd een mooie blinkende gepolijste stenen bijl op een akker gevonden. Het werktuig van de alleroudste boeren hier in de streek, nu op de tentoonstelling ! Mysterieuze vondsten van 2000 v.C zijn de bronzen bijlen die in de grond werden verstopt tegen rovers, of werden ze geofferd aan moerasgoden? Archeologen vinden het nog steeds een raadsel . In de toonkasten liggen een 10 tal bronzen bijlen , gevonden in Geel, Eksel en Hoogstraten.

Vroeger aten ze pap in de Kempen Op de Kluis in Hoogstraten werden sporen gevonden van woonstalboerderijen en waterputten uit de ijzertijd. Het waren boeren die bramen

plukten en gierst verbouwden om er pap en pannenkoeken mee te bakken. De terreinen van de Kluis werden onderzocht omdat daar een nieuw industrieterrein wordt ingericht. De resultaten en vondsten waren tot nu toe niet bekend. Wilt u weten wie er vroeger op de Kluis woonde? Dan komt u voor deze primeur best naar de tentoonstelling.

Heiligdommen van druïden in Rijkevorsel Romeinse tempels in Grobbendonk In Rijkevorsel vertelt een verkleuring in de bodem ons over een openlucht-heiligdom. Er woonden in de IJzerijd dus druïden in Rijkevorsel die recht spraken en de toekomst voorspelden. Ook in Grobbendonk werden er tempels opgegraven. Samen met een badhuis en bakovens. Het prachtige glaswerk en het terra sigilata aardewerk dat erbij gevonden werd zijn Romeins. Wellicht was er toen ook al druk verkeer op de heirbaan die vanuit de vicus van Grobbendonk over Brecht naar Breda liep.

Het paardengraf van Broechem Het grafveld van Broechem haalde de wereldpers toen er van 2001 tot 2010 meer dan 500 graven

Eind jaren ‘70 werd een uitgeholde boomstam opgegraven bij de kerkhofmuur in Meerle. Al snel bleek dat het ging om een boomstamput: een uitgeholde boomstam die diende als waterput. De boomstam werd veilig opgeborgen in de kelder van het stadhuis van Hoogstraten waar hij meer dan 40 jaar bleef liggen. Het Stedelijk Museum Hoogstraten wilde echter meer weten en stuurde de boomstam naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium met de vraag of zij de boomstam konden dateren met dendrochronologie. Dit is een wetenschappelijke methode die de ouderdom van hout kan bepalen. Een boom krijgt elk jaar een jaarring. De dikte van deze jaarringen is afhankelijk van de weersomstandigheden en verschilt dus van jaar tot jaar. De opeenvolging van dikke en dunne ringen is dus uniek voor een bepaald moment in de tijd en is hetzelfde voor alle bomen van dezelfde soort. Wilt u weten hoe oud de boomstamput en dus Meerle is? Kom dan zeker naar de tentoonstelling want het mysterie is ontrafeld! “Vondsten vertellen - Archeologische parels uit de Antwerpse Kempen” loopt van 2 augustus tot 29 november 2015 in het Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten. Het museum is open van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Meer info 03 340 19 80, museum@hoogstraten. be, http://museum.hoogstraten.be. (vb/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 21


DEZE MAAND

Open Monumentendag Op de tweede zondag van september neemt ook Hoogstraten met enkele monumenten deel aan Open Monumentendag Vlaanderen. Dit jaar wordt de pastorij van Minderhout voor de eerste keer opengesteld. In de Sint-Katharinakerk is een tentoonstelling over relieken. Ook de molens van Hoogstraten ontbreken niet. Een ander opvallend graf is de 19de-eeuwse neogotische grafkapel van de Minderhoutse familie Matthieu. De familie werd door beide wereldoorlogen zwaar getroffen en verloor verschillende familieleden. Op het kerkhof bevinden zich verschillende 17de- en 18de-eeuwse grafzerken uit de SintClemenskerk. Helaas zijn de meeste inscripties niet of slecht leesbaar. Hier ligt ook een van de oudste grafzerken van Hoogstraten, namelijk het graf van Lucas Lauwereys, priester en kapelaan van Minderhout. Hij stierf op 7 januari 1519.

De Salm-Salmmolen Sint-Clemenskerk en pastorij In 1896 werd de pastorij van Minderhout gebouwd naar een ontwerp van provinciaal architect P.J. Taeymans. Het is een gebouw in neoVlaamse renaissancestijl, een stijl die, naast andere neostijlen, wel vaker door Taeymans werd gebruikt. De eerste pastoor die er zijn intrek nam, was Joannes Cornelius Asselberghs. Hij werd pastoor in Minderhout op 21 januari 1893 en stierf op 1 februari 1904 in Minderhout. Zijn epitaaf kan u nog vinden tegen de muur van de kerk. De pastorij wordt éénmalig opengesteld. De eerste vermelding van de Sint-Clemenskerk is in 1238. Toen schonk ridder Rugerus de Ligno (Rogier van den Hout) het patronaatsrecht op de Sint-Clemenskerk aan de Sint-Michielsabdij van Antwerpen. Het patronaatsrecht was het benoemingsrecht van de pastoor van Minderhout. De Sint-Clemenskerk was vermoedelijk een eigenkerk, dus in eigendom van ridder Rogier van den Hout en waarschijnlijk door hem of zijn voorouders gebouwd. Met de overdracht van het patronaatsrecht naar de Sint-Michielabdij werden tot aan de Franse Tijd enkel Norbertijnen of witheren van de abdij tot pastoor benoemd.

In de Tachtigjarige Oorlog werd de windmolen in de Minderhoutsestraat volledig vernield. De toenmalige Spaanse gouverneur van Hoogstraten, die de in ongenade gevallen graaf Antoon II de Lalaing verving, besliste een nieuwe windmolen op te richten in de Molenstraat. De molen, eigendom van de graven en later de hertogen van Hoogstraten, werd door de Franse overheid aangeslagen in 1795. In 1815 tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd hij aan de hertog teruggegeven. Hij verkocht hem in 1854 aan Jan Frans Van de Mierop. Zijn zoon Frans liet in 1902 de huidige molen heropbouwen. De oude molen was immers door een storm omvergewaaid. Bij de wederopbouw werd veel materiaal van de oude molen gerecupereerd, zodat er nu nog 16deeeuwse onderdelen in de molen uit 1902 zitten.

Op het Minderhoutse kerkhof bevindt zich waardevol funerair erfgoed. Het monumentale 19de eeuwse grafmonument van de familie Jaequemyns, grootgrondbezitters in Minderhout en Meerle, springt het meest in het oog. Edouard Jaequemyns (1806 - 1874), die hier begraven ligt, was een kapitaalkrachtige industrieel uit Gent. Hij zorgde voor grootschalige ontginningsactiviteiten die leidden van een transformatie van het heidelandschap naar landbouwgrond en bossen.

22 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zo verwijst het grote formaat van de gebruikte baksteen naar de 16de-eeuwse oorsprong. Ook de teerlingen waarop de oude standaardmolen rustte zijn nog aanwezig. De as dateert ook nog uit de 16de eeuw. Op de kas staat het jaartal 1834 vermeld, toen onderging de molen aanzienlijke onderhoudswerken door Jos. Bruyninckx uit Breda waarvan de initialen ook bewaard bleven.

De Laermolen In 1381 belooft Jan IV van Kuik zijn molens in het Land van Hoogstraten enkel aan individuele pachters te verpachten: niemand mocht dus meer dan één molen pachten. In 1391 blijkt dat een van die molens de Laermolen is. Oorspronkelijk was het enkel een graanmolen, maar later werd hij tot slagmolen of oliemolen bestemd, voor het pletten van oliehoudende zaden. Jan IV van Kuik wilde in 1406 de molen opnieuw tot graanmolen omvormen. Vanaf 1468 werd de Laermolen terug een oliemolen. Gedurende de 15de, 16de en 17de eeuw wisselde de functie van de molen meermaals. In de 18de eeuw werd de molen uitgebreid tot een dubbele molen. Op de ene oever stond de graanmolen en op de andere oever bevond zich de oliemolen. De graanmolen werd vanaf de 18de eeuw echter vooral gebruikt om schors te vermalen, die diende als looistof voor leerlooierijen. Door de Franse Revolutie in 1789 werden de eigendommen van de hertog, waaronder de Laermolen, in beslag genomen. Na de Franse tijd


DEZE MAAND kwam de molen terug in het bezit van de hertog van Salm-Salm, maar die verkocht de molen en andere eigendommen in 1854. De oliemolen verloor geleidelijk zijn belang door de opkomst van grote oliefabrieken en concurrentie van ingevoerde oliën. Daarom werd op de Laermolen op het einde van de 19de eeuw terug overgeschakeld op het malen van graan. Hierbij kreeg men echter concurrentie van de veel krachtigere en efficiëntere windmolens. Eind 19de eeuw wordt het duidelijk dat er geen winstgevende toekomst meer is voor de Laermolen. In 1913 kocht de gemeente Hoogstraten samen met Wortel en Rijkevorsel het sluisrecht van de molen. De molen zelf, de hoeven en de stallingen kenden verschillende eigenaars. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de watermolen aangeslagen door de Duitsers. De molen en de bijhorende gebouwen waren in verval. De hoeve en stallingen werden in 1937 afgebroken en de schuur ging in de jaren ‘80 tegen de grond. De watermolen verviel tot een ruïne. Vanaf 1995 werden onder impuls van de Hoogstratense Oudheidkundige Kring plannen gemaakt in verband met de restauratie van de molen. In 2000 werd de vzw De Laermolen opgericht en het restauratieproject opgestart. Na enkele jaren voorbereidend werk werd in 20032004 de restauratie uitgevoerd.

De Meerselmolen De eerste houten watermolen dateert van omstreeks 1382. Hij was eigendom van de heren van Hoogstraten. Oorspronkelijk was de molen ingericht als slag- of oliemolen. Later werd de molen aangepast om ook graan te kunnen vermalen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) liep de molen aanvankelijk geen al te grote schade op, maar de molenaar ondervond wel hinder van

de oorlog. In 1602-1603 werd het kasteel van Hoogstraten maandenlang bezet door muiters. Molenaar Lambrecht Coonen ondervond ook last van het beleg, want muiters hadden de Mark afgedamd in de buurt van het kasteel, waardoor het water niet meer tot in Meersel kwam. De molen werd uiteindelijk in 1621 grotendeels vernietigd door het oorlogsgeweld. In 1668 brandt de houten molen helemaal af, en nadien werd waarschijnlijk de eerste stenen molen gebouwd. In 1809 werd de molen opnieuw door een brand vernield en herbouwd. In de Franse tijd wordt de molen in beslag genomen. Toen hij terug in het bezit was van de hertog van Salm-Salm verkocht deze de molen in 1845 aan Josephus Rommens, een molenaar uit Wuustwezel. In 1910 werd de molen opnieuw door brand getroffen en vrijwel geheel verwoest. De toenmalige eigenaar, Victor Rommens, herbouwde en moderniseerde de molen tot de huidige turbinemolen, die nu een bijzonder industrieel monument vormt. De molen werd niet meer aangedreven door een klassiek waterrad, maar door twee turbines die horizontaal in het water liggen en twee verticale assen aandrijven. Tijdens WO II werd de oliemolen grotendeels vernietigd, maar de graanmolen bleef wel intact. Sinds de jaren ‘60 verminderde de economische waarde van de molen. Door het rechttrekken van de Mark was de bedding ter hoogte van de molen nog slechts een zijtak en was het debiet sterk verminderd, waardoor de molen minder krachtig kon werken. De toenmalige pachter, Louis Aerts, besliste in 1992 een punt te zetten achter zijn activiteiten als molenaar. In 1998 verkocht de toenmalige eigenaar, notaris André Rommens, de molen aan Hans Snel en Ans

Groot. Zij hebben de molen prachtig gerestaureerd. In een eerste fase herstelden ze het dak, het houtwerk en de zolder. Vervolgens richtten ze een derde van het pand in als woongedeelte. Ook werd de maalinstallatie onder handen genomen. Het koppel restaureerde de molen met veel respect voor het bestaande waarbij hedendaagse vormgeving mooi gecombineerd werd met industrieel erfgoed.

De Sint-Katharinakerk In de 16de-eeuwse Sint-Katharinakerk van Hoogstraten is een TENTOONSTELLING OVER RELIEKEN en hun echtheidsverklaringen door de kerk. Relieken waren belangrijke eigendommen van de kerk. Hoe belangrijker een reliek, hoe meer bedevaarders er naar de kerk kwamen en des te belangrijker werd de kerk beschouwd! Praktisch: Open Monumentendag op zondag 13 september. Openingsuren van de te bezoeken monumenten: • Salm-Salmmolen – Molenstraat 7 - 2320 Hoogstraten: 10.00u tot 18.00u • Laermolen – Molenstraat 21 – 2320 Hoogstraten:10.00u tot 16.00u • Meerselmolen - Dreef 2 – 2328 MeerselDreef: 10.00u tot 18.00u • Sint-Clemenskerk en kerkhof - Minderhoutdorp 29: 12.00u tot 18.00u • Pastorij Minderhout - Minderhoutdorp 27: 10.00u tot 18.00u • Sint-Katharinakerk – Vrijheid 153 – 2320 Hoogstraten: 13.00u tot 17.00u Meer info: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten, 03 340 19 80, museum@hoogstraten.be. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 23


DEZE MAAND

Hoogstraten twee dagen het hart van Latijns-Amerika De Feesten hebben ook dit jaar weer een topjaar achter de rug. Het weer was deze editie alleszins op geen enkele manier een spelbreker. Zalig mooi en zacht weer en een ondertussen perfect draaiende programmatie en organisatie stonden dit jaar opnieuw garant voor een heerlijk Feestenjaar. De Antilliaanse Feesten waren ook dit jaar de jaarlijkse afspraak voor alle Latijns-Amerikanen in Europa. Dat feit en de opkomst van salsaliefhebbers uit de Lage Landen (en bij uitbreiding West Europa) en trouwe fans uit de Noorderkempen zorgden opnieuw voor een leuke mengeling van jong en oud, blank en zwarter, mooi en mooier… De organisatie leunt ook nooit achterover. Elk jaar opnieuw zoeken ze uit hoe het terrein en het aanbod mooier, gezelliger, handiger en verrassender kan ingericht worden. De klant is alleszins koning op de feesten. Wat moeten we zeggen over de muziek? Haila Mompie is ondertussen verder uitgegroeid tot de Cubaanse ster, Grupo Niche blijft een Colombiaanse hitmachine en leuke Hollie Cook (dochter van Sex Pistol Paul Cook) verraste met frissse reggaetunes. De Hoogstraatse Maand blijft een fan van “onze” Antilliaanse Feesten! We kijken alweer uit naar de editie 2016. Noteer nu al deze data: vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus 2016.

Wedstrijd Antilliaanse Feesten De winnaars werden uitgeloot uit de honderden inzendingen van onze Antilliaanse Feestenwedstrijd: Wonnen een Caribbean Beat-cd: Magda Van den Heuvel (Hoogstraten), Jos Jansen (Meer), Kim Martens (Meer), Tania D’Hollander (Rijkevorsel) en Jan Keustermans (Hoogstraten). Wonnen een toegangsticket voor vrijdag 7 augustus: Ilse Martens (Meerle), Chantal Brosens (Hoogstraten), Livie Fransen (Wortel), Hans Vriends (Hoogstraten) en Jent Keustermans (Hoogstraten). De anderen … volgende keer meer geluk! (jom)

24 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Leer helpen bij het Rode kruis

AFDELING HOOGSTRATEN

Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan iedereen overkomen. Wanneer je echter direct hulp weet te bieden, kun je erger veelal voorkomen. Eerste hulp maakt vaak echt het verschil, soms zelfs tussen leven en dood. Wil jij graag anderen kunnen helpen als het erop aankomt? Wees gerust, het is eenvoudiger aan te leren dan je denkt. Met enkele basishandelingen kun je al heel veel doen. Eerste hulp komt van pas: thuis, op school, op je sportclub, op het werk, bij je vereniging… overal! Heb je interesse, schrijf je dan snel in voor de cursus Eerste Hulp en Helper. Deze start in het najaar weer en gaat door op maandagavonden telkens van 19:00 tot 22:15 uur. De lessen vinden plaats op: 28 september, 5, 12, 19, 26 oktober, 2, 9 en 16 november. Op 23 november nemen we het examen af, dus voor het eind van het jaar kun jij al in het bezit van je diploma zijn! Alle lessen worden gegeven in het Rode Kruis-lokaal, Slommerhof 18, Hoogstraten. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt! Om je in te schrijven kun je contact opnemen met Christianne Van De Locht via bloed@ hoogstraten.rodekruis.be of 03 314 11 62.

LEZERS SCHRIJVEN Melkkoeien Inderdaad, in de column staan interessante opmerkingen zoals “.... Uit een schatting van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra blijkt dat in Nederland drie jaar geleden nog 72 procent van de koeien weleens buiten kwam, nu nog 65 procent. Over vijf jaar zal ongeveer de helft van de melkkoeien voor altijd binnen blijven. Met andere woorden, de rundveehouderij gaat dezelfde weg op als de kippen- en varkenshouderij....” Dat terwijl men meer biologische boeren ziet om aan te tonen dat we terug meer naar een natuurlijk leven moeten, zowel voor mens als voor dier. Biologisch wil zeggen: het dier krijgt terug een meer natuurlijk leven, is meer buiten, wordt niet meer enkel als een product aanzien dat op korte tijd zoveel mogelijk moet renderen, men heeft meer aandacht voor het milieu (minder dieren kweken) en meer aandacht voor de gezondheid van de mens (minder antibiotica bij de dieren, die daardoor in het vlees terechtkomen). Opvallend is dat in hetzelfde blad ook een interview wordt weergegeven met de familie Adams-Leenaerts.

De melk kan inderdaad wel van heel goede kwaliteit zijn. En alle lof voor de manier waarop de koeien worden nagezien. Ik vrees echter dat met dit systeem van rundveehouderij men toch weer terug de weg opgaat van het ombouwen van boerderijen in fabrieken. Is deze manier van kweken niet volledig tegengesteld aan het biologische kweken waar men nu volop propaganda voor maakt? Ik lees bij voorbeeld: “... De koeien zijn permanent in een ligboxenstal gehuisvest. ...” Hopelijk hebben deze dieren, als ze dan toch al verplicht hun hele leven moeten binnen blijven, wat tegennatuurlijk is, toch wel voldoende bewegingsruimte? Ik nodig hierbij graag de geïnterviewden uit om mij hierover meer informatie te geven. Met dank voor het opnemen in De Maand. Maria Verheyen, Lindenlaan 28, 2960 St.-Job maria.verheyen@telenet.be

LEZERS FOTOGRAFEREN Een comfortabele bank op de juiste plek Een prachtig uitzicht Wat kunnen wij mensen toch genieten Van de natuur.

Help het Rode kruis helpen Om de werking van het Rode Kruis Hoogstraten te verzekeren, is men dringend op zoek naar vrijwilligers medewerkers. Ja, ook u kan helpen. Binnen de taken die het Rode Kruis op zich neemt, vindt je vast iets wat je graag doet en waarvoor je u enkele uren vrij kan maken. Een engagement op maat zeg maar. Het Rode Kruis Hoogstraten heeft alle soorten helpende handen nodig. Je kunt boeken uitlenen in een rusthuis, lesgeven, kinderen helpen die het moeilijk hebben op school, administratief werk doen, eerste hulp verlenen, helpen bij de bloedinzamelingen,... De ene taak zal je al beter liggen dan de andere. U bepaalt zelf wat u aanspreekt en hoeveel tijd u kan en wil besteden. Kijk eens op de site www. hoogstraten.rodekruis.be of neem contact op met Annemarie Sterkens via voorzitter@hoogstraten.rodekruis.be of op het nummer 0471 30 16 21. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 25


DEZE MAAND

WOORDopleiding voor Volwassenen HOOGSTRATEN - Vanaf september start er een nieuw cursusjaar WOORD voor Volwassenen. De Academie voor Muziek en Woord richt in Hoogstraten verschillende Woordcursussen in: - TONEEL, voor wie wil leren acteren en podiumervaring wil opdoen. - SPREKEN VOOR PUBLIEK, voor wie wil werken aan spreekdurf en spontaan spreken. - MAKER, voor wie met zijn of haar eigen (tekst)materiaal het podium op wil. - VERBALE VORMING, als aanvullende cursus op één van bovenstaande keuzevakken, voor wie z’n uitspraak en spreektechniek wil verbeteren. Deze cursussen worden in clusters van twee uren aangeboden op de zaterdagvoormiddag tussen 09 en 11 uur. (ms)

INFOMOMENT zaterdag 5 september om 10 uur, Academie, Karel Boomstraat 44, Hoogstraten. Daarna OPEN LESSEN elke zaterdag in SEPTEMBER. Voor de exacte lesuren, e.d. praktische zaken, neem contact op met de Academie: 014 69 95 39, info@amwn.be of www.amwn.be

Massage bij kanker In ziekenhuizen in de Verenigde Staten geeft men al 20 jaar specifieke massages aan mensen met kanker om hun comfort en vertrouwen te verhogen. De resultaten zijn bijzonder positief. In Europa krijgt deze techniek nu ook stilaan voet aan de grond, toch is het concept hier bij ons nog vrij onbekend. Katrien Meeussen, opgegroeid in Wuustwezel en ervaren coach, zet zich graag in om daar verandering in te brengen. Ze volgde in 2013 de professionele opleiding ‘massage bij kanker’ in Nederland en is er sindsdien met hart en ziel mee aan de slag Waarom zou je iemand die kanker heeft (gehad) een massage aanbevelen? Katrien Meeussen: Kanker is een ingrijpende ziekte, die zowel lichamelijk als geestelijk zijn sporen achterlaat. Massage ontspant het lichaam en ondersteunt op die manier het herstel. Massage geeft geen genezing maar verbetert wel de kwaliteit van het leven. Via massage kan het contact met en het vertrouwen in het lichaam hersteld worden. Ook symptomen als pijn, misselijkheid, vermoeidheid, slapeloosheid, angst, isolatie, stress en depressie kunnen verminderen. Wat is het verschil tussen ‘massage bij kanker’ en andere massages? KM: De masseurs die aangesloten zijn bij het Netwerk Massage bij Kanker (opgericht door het Instituut Massage bij Kanker in Nederland), hebben een specialisatie gevolgd. Daar wordt via kennis van de ziekte, behandelingen en bijwer-

kingen, aangeleerd hoe een massage af te stemmen op de conditie van de cliënt. De leden van het netwerk volgen ook jaarlijks bijscholing en wisselen onderling ervaringen uit. Wat doe jij zelf concreet? KM: Mijn betrokkenheid is enerzijds vrijwillig en anderzijds professioneel. Ik werk in een praktijk in Wuustwezel waar ik massages geef aan wie kanker heeft (gehad). In Antwerpen doe ik dat op verplaatsing. Ik leer mensen ook wat ze bij zichzelf kunnen doen, hoe ze meer contact kunnen krijgen met hun lichaam. Begeleiding voor partners en mantelzorgers is eveneens mogelijk. Kleine groepen verpleegkundigen kunnen bij mij terecht voor een opleiding op maat van hun werk. Daarnaast masseer ik een halve dag per week vrijwillig in het Middelheimziekenhuis in Antwerpen. Mensen die er een chemokuur volgen, zijn welkom bij mij voor een deugddoende massage. Verder breng ik via infosessies mensen op de hoogte van het belang om zich door een gespecialiseerde massagetherapeut te laten ondersteunen. Verenigingen kunnen mij uitnodigen voor een voordracht. Vorig jaar richtte ik Kurama vzw op, om herstellenden extra te kunnen helpen met complementaire zorg als coaching, massage, stiltewandelingen … Idealiter kan dat binnenkort op een

26 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

locatie waar we ook meer in contact met de natuur kunnen werken. Een van mijn doelstellingen is ook massage bij kanker toegankelijker maken. Dit enerzijds door in België een opleiding voor massagetherapeuten te organiseren, anderzijds door te zoeken naar manieren om de massages voor iedereen die het nodig heeft betaalbaar te maken, zowel door te lobbyen bij ziekenfondsen als door fondsen in te zamelen. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie? KM: Ze kunnen een kijkje nemen op de website van het Instituut Massage bij Kanker (www.massagebijkanker.nl) of op mijn persoonlijke website: www.droomwijzer.be. Telefonisch kunnen mensen met hun vragen terecht op 0494 19 99 68 (Katrien Meeussen). WISTIK organiseert op donderdag 8 oktober 2015 ook een korte (gratis) infosessie. Deze heeft plaats in Begijnhof 40 te Hoogstraten. Inschrijven kan via e-mail naar belgie@ netwerkmassagebijkanker.be of telefonisch via 0494 19 99 68.


DEZE MAAND

Toneellessen +12 HOOGSTRATEN - Sinds enkele jaren richt de Academie voor Muziek en Woord in Hoogstraten een instroomcursus TONEEL in voor jongeren ouder dan 12 jaar. Interesse? Je volgt één uur VOTO (VOORDRACHT – TONEEL) waarin je leert met teksten om te gaan, op een podium staan, in een personage kruipen, kortom alles wat er bij toneel spelen en vertellen komt kijken. Daarnaast krijg je één uur VERBALE VORMING waarbij je een stevige portie techniek aangereikt krijgt, die je vervolgens kan toepassen op alles wat je bij VOTO mag uitproberen. Omdat beide vakken elkaar sterk aanvullen worden ze aansluitend gegeven. (ms)

PROEFLESSEN ELKE DONDERDAG VAN SEPTEMBER tussen 18 en 21 uur in de Academie, Karel Boomstraat 44, Hoogstraten. Of neem contact op: www.amwn.be, info@ amwn.be of 014 69 95 39 voor meer info.

Magische ledendag met de Gezinsbond MEERLE-MINDERHOUT-HOOGSTRATEN - Op zaterdag 10 oktober trekt de Gezinsbond richting Toverland in Sevenum in Nederland, een nieuw attractiepark. Toverland? (N)ooit van gehoord? Toverland richt zich voornamelijk op gezinnen met kinderen tussen 3 en 14 jaar, jong en oud kunnen er genieten van de leuke activiteiten in de vier parkzones. Zelfs bij slecht weer is er zekerheid tot veel gezinsplezier. Surf eens naar www. toverland.nl en reis alvast door de Magische Vallei, Troy Area, Magic Forest en Land van Toos.

Jommeke in Toverland Jommeke bestaat dit jaar 60 jaar en hij zal ook in Toverland voor de Gezinsbond aanwezig zijn met: - Extra activiteiten in Toverland met Jommeke; - Een verjaardagspakket van Jommeke aan een voordeeltarief €5 i.p.v. €20 in Toverland af te halen (vermelden bij inschrijving!) - Een verkoopstand met strips van Jommeke aan voordeeltarieven Volwassenen en kinderen vanaf 120 cm betalen 17 euro (26euro aan de kassa), kinderen tussen 90 cm en 120cm betalen 9 euro (16.5 aan kassa) en kinderen minder dan 90 cm komen er gratis in. Als gezin bespaar je al snel 30 tot 50 euro op een dagje Toverland. Het lidgeld op 1 dag terugverdiend!

Gratis met de bus … De leden van de afdelingen Minderhout, Hoogstraten en Meerle mogen GRATIS met de bus mee. Alleen voor de snelle beslissers want het aantal plaatsen is beperkt! Inschrijven en betalen voor 21/9/2015 (inschrijving pas geldig na betaling). Alle inlichtingen vind je ook op: www.gezinsbondmeerle.be www.gezinsbondminderhout.be www.gezinsbondhoogstraten.be www.gezinsbond.be/toverland De uitstap naar Toverland is enkel voor leden van de Gezinsbond, maar nu snel lid worden kan nog! (lvr)

Workshop Vlechttechnieken

De Tweede Wereldoorlog in België

Het leven onder Duitse bezetting HOOGSTRATEN - Zeventig jaar geleden kwam er een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Er vielen 50 tot 70 miljoen doden en twee derde van de slachtoffers waren burgers. Ook in België sloeg deze oorlog diepe wonden. Vier jaar lang leefde ons land onder de Duitse bezetter. Sommige burgers collaboreerden, anderen gingen in het verzet. Maar overal heersten onzekerheid, angst en wantrouwen. Hoe werd ons land bestuurd door de Duitsers? Welke rol speelde de krijgsgevangen Leopold III? In welke mate controleerden de diensten van de Militärbefehlshaber het publieke leven? Mark Van den Wijngaert vertelt onomwonden het hele verhaal. Professor Mark Van den Wijngaert is hoogleraar nieuwste geschiedenis aan de HU Brussel. In zijn onderzoek komen hoofdzakelijk de Belgische monarchie, de Duitse bezetting en de Belgische naoorlogse geschiedenis aan bod. Hij is hoofdauteur van België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Praktisch: Een reeks lezingen door professor Mark Van den Wijngaert, georganiseerd door Davidsfonds Academie op de donderdagen 8, 15, 22 en 29 oktober in de aula van het Klein Seminarie, telkens van 14 tot 16 uur. Deelname kost 58 euro (zonder boek) of 74 euro (met boek). Reservatie academie@davidsfonds.be of 016 31 06 70. Extra: Ter afsluiting van de cursus brengt men een bezoek aan het fort van Breendonk, schrijnend voorbeeld van wat de Duitse bezetting voor ons land meebracht. Dit bezoek heeft plaats op vrijdag 30 oktober om 14 uur, is facultatief en gebeurt met eigen vervoer. (fh)

HOOGSTRATEN / Sint LENAARTS - Tijdens deze workshop leert Min Spillemaeckers ons een oeroude inheemse vlechttechniek. We gaan aan de slag met natuurlijke materialen. Organisatie: Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) Noorderkempen Waar ? in ‘t Kerkuiltje, Natuureducatief centrum, Dorpsstraat 9 St Lenaarts Wanneer: woensdag 23 september van 19 tot 22 uur - deelnameprijs : 7,50 euro Inschrijven via info.noorderkempen@velt.be of Ann Aertsen op 03 313 01 33. (max. 15 deelnemers). (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 27


DEZE MAAND

Nieuws uit de Bib Wat is jouw verborgen parel? In de BiB vind je 85000 boeken, films, cd’s, … maar niet elke titel krijgt de aandacht die hij verdient. Daarbij zijn echte aanraders, die zelden gelezen, bekeken of beluisterd worden. Om deze toch eens in de kijker te zetten, start BiB Hoogstraten in september met de campagne “Verborgen parels”, als aanloop naar de Bibliotheekweek in oktober. Ken jij zo’n verborgen parel waarvan je denkt: ‘dit boek moet iedereen gelezen hebben’? Of heb je al 5 keer dezelfde film gezien en blijf je hem boeiend vinden? Voor bibmedewerker Iris is de dichtbundel “Koerikoeloem” van Tjitske Jansen een echte aanrader, die niet zo bekend is. Heb jij ook een tip? Mail een foto van jezelf met je verborgen parel naar hoogstraten@bibliotheek.be. De foto’s hangen in de hoofdbib zodat je ook de lees-, kijk- en luistertips van de andere bib-bezoekers kan ontdekken.

Kinder- en jeugdjury BiB Hoogstraten organiseert leesgroepen voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar. Van september tot april lezen de leden van de Kinder- en jeugdjury 8 boeken. In die periode komen ze 4 keer samen om telkens 2 boeken te bespreken. Nadien stelt elk jurylid zijn eigen rangschikking op. Door die ranglijsten samen te tellen ontdekken we welk boek de Hoogstraatse jury het beste vond. Bovendien telt hun stem mee voor de nationale jeugdjury en krijgen de juryleden de kans om een auteur te ontmoeten. Inschrijven voor de Kinder- en Jeugdjury kan via hoogstraten@bibliotheek.be of aan de bibbalie. Op woensdag 30 september om 13.30 uur kan je het infomoment in de hoofdbib bijwonen.

ACTIVITEITEN - Van dinsdag 1 tot en met vrijdag 4 september van 9 tot 12 uur: Week van de Koffiekrant Dankzij de vrijwilligers kan u van maandag tot vrijdag in de voormiddag in de BiB de krant lezen of op de computer werken, terwijl u van een heerlijk kopje koffie geniet. Tijdens de feestelijke startweek krijgt iedere bezoeker een handgemaakt cadeau. Op dinsdag 1 september geniet u bovendien van een verse pannenkoek. Niet inschrijven; gratis. - Inschrijvingen computerlessen Digidak Al ooit met een tablet gewerkt? Wil u via Facebook informatie met uw vrienden delen, maar niet met de hele wereld? Tijdens de lessen van Digidak kan u dit allemaal leren in een prettige en ontspannen sfeer. Schrijf u in voor een computercursus computerwegwijs, internet, tablets, fotobewerking , sociale netwerken en zoveel meer. Inschrijven voor de cursussen is mogelijk op: - maandag 14 - 13u30 tot 16u30 en 18u tot 19u – en 21 september -13u30 tot 16u30 buurthuis Meerle - vrijdag 18 en 25 september – 9u tot 12u – BiB Hoogstraten

Nieuwe schikking cd’s De nieuwe opstelling van de cd’s zorgt ervoor dat je snel je favoriete song in de rekken vindt. Op de onderste plank van het cd-rek zoek je op genre: Nederlandstalig, kindermuziek, wereldmuziek, jazz, klassiek, filmmuziek, verzamelalbums en muziek-dvd’s. Neem gerust een kijkje! Cd’s lenen is gratis,de uitleentermijn bedraagt 2 weken. Vind je toch niet wat je zoekt, vul een aankoopsuggestie in.

28 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Bij inschrijving betaal je 5 euro waarborg. Dit geld krijg je terug als je de les gevolgd hebt. Deelname is dus gratis.

- Maandag 21 september om 19.30 uur: de homeopathische huisapotheek Wat is eigenlijk homeopathie? Welke homeopathische geneesmiddelen moet u zeker thuis hebben? Dokter Johan Denis, docent aan de academie voor integrale gezondheidszorg De Levensschool, vertelt er alles over. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@bibliotheek.be; 3 euro - Woensdag 30 september om 20 uur: lezing Doordacht medicijngebruik: Hoogstraatse apothekers aan het woord

Joeri Fransen, Lies Horsten en Christel Demeester geven tijdens deze lezing meer uitleg over gebruik van medicijnen. Welke medicijnen heeft u best altijd op voorraad? Hoe gaat u om met de bijsluiter? Welke websites zijn betrouwbaar als u geneeskundige info zoekt? En veel meer. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@bibliotheek.be; 3 euro. (lvr)


DEZE MAAND

Nieuws uit het Lokaal dienstencentrum en ‘t Gebuurt CONTACTKOOR ‘RESONANZ’ mers bij een drankje. Er zijn in 2015 nog repetities op 26 september - 17 oktober - 21 november - 12 december 2015, telkens op zaterdagvoormiddag om 10u00 in Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’t Gebuurt. Deelnemen is gratis. Meer informatie: Christ’l Baert, 0472 53 99 40, baertc@skynet.be.

GEHEUGENTRAINING HOOGSTRATEN - Hou je hersenen fit! In Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’t Gebuurt kan je op twaalf maandagnamiddagen leren hoe je dat aanpakt. Zoals wij ons bewust zijn dat we ons lichaam in beweging moeten houden, zo is het ook met onze hersenen. Bij het lichamelijke is dit voelbaar, we worden strammer als we niet bewegen.

HOOGSTRATEN - Een contactkoor is een zangkoor voor mensen met dementie én hun familie. Door samen te zingen, ontstaat een nieuwe manier van contact maken. Een contactkoor is een sociaal gebeuren. Samen zingen, haalt mensen met dementie uit hun isolement. Bovendien biedt dit mensen met dementie en hun familie een zinvolle en leuke activiteit.

Ben je muzikaal of niet, hou je van zingen, wil je je familielid of kennis begeleiden, kom dan gerust eens langs! Contactkoor Resonanz komt één keer per maand op zaterdagvoormiddag samen om te zingen onder deskundige begeleiding en live pianospel. Het koor zingt van 10 tot 11 uur. Nadien is er de gelegenheid om na te praten met andere deelne-

Bij onze hersenen is dit niet voelbaar. Alleen beseffen we, dikwijls te laat, dat ons geheugen achteruit gaat als we het niet genoeg oefenen. De training is bedoeld voor mensen met gewone vergeetachtigheid, niet voor personen met beginnende dementie. Er is een reeks van 12 lessen, telkens op maandagnamiddag (14, 21, 28 september, 5, 12, 19, 26 oktober en 9, 16, 23, 30 november en 7 december. Bij voldoende belangstelling starten er twee groepen, één om 13 uur en een tweede om 15 uur (onder voorbehoud). Inschrijven kan tot en met 7 september en kost 25 euro voor de hele reeks. Info en inschrijven: LDC ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

Zeg maar hoe je zitten wil

1

9

7

1

9 2

7 5

0

2

5

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 29


DEZE MAAND

KVLV Jongerenspecial

HOOGSTRATEN – KVLV Gewest Hoogstraten organiseert op vrijdag 23 oktober WORKSHOPS VOOR 20tigers en 30tigers. De workshops hebben plaats in café Bij de paters in Meersel-Dreef. Volgende zaken komen er aan bod: cocktails shaken, hapjes maken, kleuradvies, dessertjes maken, oorbellen van glasparels maken, nagels pimpen, make—up aanbrengen en retro oorbellen, ringen en jaarspeldjes maken. Deelnemers zijn welkom van 19.45 uur tot 20.15 met gratis drankje. De eerste reeks workshops start om 20.15 en duurt tot 21.15 uur. De tweede reeks begint om 21.30, om te eindigen om 22.30 uur. Voor meer info en inschrijving: jongerenspecial@hotmail.com (fh)

Geen wagen, maar stappen of trappen HOOGSTRATEN – Donderdag 17 september is uitgeroepen tot Car Free Day, vrijdag 18 september tot ‘Strapdag’ en zondag 20 september is de Vrijheid autovrij. Als het van de organisatoren afhangt worden het dagen zonder wagen, maar zullen we stappen en trappen.

Car Free Day Mobiliteit is voor velen nog al te vaak synoniem aan verplaatsingen met de auto. Daar wil de Week van de Mobiliteit verandering in brengen. In september kan je ontdekken hoe goed het doet om je te verplaatsen met de fiets, te voet of het openbaar vervoer. Stadsbestuur Hoogstraten doet een warme oproep aan iedereen om de auto op stal te laten. Een oproep die kracht wordt bijgezet tijdens de Car Free Day, de Fietstelweek, de Strapdag en de Autovrije Zondag. Meedoen is de boodschap! Neem op 17/09 samen met je collega’s deel aan de Car Free Day. Nog een extra duwtje nodig? Het stadsbestuur belooft een leuke prijs voor één van de deelnemende bedrijven en haar werknemers.

Begint en eindigt je werkdag in de auto? Probeer eens iets anders en neem deel aan de Car Free Day. Alternatieven te over tijdens deze duurzame pendeldag voor werknemers en werkgevers. Stap uit de auto en ga met de fiets, elektrische fiets, bus of trein naar het werk. Carpool met je collega’s of ervaar hoe fijn een dagje thuis- of telewerken kan zijn.

Strapdag De scholen die deelnemen aan de Strapdag, hebben een leuke activiteit gepland voor de leerlingen. Wilt u weten of de school van uw kind mee doet met de Strapdag? Neem een kijkje op de sterrenkaart van de Week van de Mobiliteit. (fh)

Ruzie in huis HOOGSTRATEN - Meerdere kinderen in één huis: soms is het gezellig druk, soms lopen de gemoederen hoog op... Hoe komt het toch dat broers en zussen zo gemakkelijk ruzie maken? Wanneer laat je hen het zelf uitvechten, wanneer kom je tussenbeide? En hoe stimuleer je fijne contacten tussen broers en zussen? Dit en veel meer komt aan bod tijdens een lezing door Hilde Leonard op woensdag 23 september van 19.30 tot 22 uur in zaal De Welgezinde in het Administratief centrum. Organisatie Opvoedingshuis. Info opvoeding@hoogstraten.be of 03 633.98.95. (fh)

Vijftien jaar Stekelbees HOOGSTRATEN – Kinderopvang Stekelbees in Hoogstraten en zijn deeldorpen bestaat 15 jaar en dat wil men niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Stekelbees gaat feesten... met een Vlaamse kermis, een drankje, iets lekkers. Samen met de kinderen, de ouders, grootouders, nonkels, tantes, kortom met iedereen… Ben je ooit bij Stekelbees geweest als kind, begeleidster,... Kom nog eens een kijkje nemen! Nieuwsgierig naar wie Stekelbees is en wat Stekelbees doet? Kom op bezoekt en ontdek wat men voor u kan doen. Kortom: het Stekelbeesteam heet jullie van harte welkom op onze feest-opendeurdag. Praktisch: Opendeur bij Stekelbees, Karel Boomstraat 44 te Hoogstraten op woensdag 16 september van 13.30 tot 17 uur. (fh)

30 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

www.demaand.be

Benefietconcert voor Ciriri

REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: René Laurijssen tel. 03 314 66 28 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel.: 03 314 43 39 sport@demaand.be

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact met de redactie voor eventuele rechten.

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Begijnhof 27 - 2320 Hoogstraten SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Pastoor Bart Rombouts tijdens zijn bezoek aan Rwanda en de Congolese grensstad Bukavu. HOOGSTRATEN – Op zaterdag 26 september 2015 kan u om 19.30 uur terecht in de SintKatharinakerk voor een benefietconcert voor CIRIRI, ter ondersteuning van de projecten van Pastoor Bart Rombouts in Congo. Verschillende Hoogstraatse koren en organisten verlenen hun medewerking.

CIRIRI Van 13 tot 24 januari 2014 bracht pastoor Bart Rombouts voor de zesde keer een bezoek aan Rwanda en de Congolese grensstad Bukavu. Het werd opnieuw een onvergetelijke ervaring en sinds enkele jaren ondersteunt men vanuit Hoogstraten enkele lokale projecten. Ciriri ligt op één van de heuvels rond Bukavu in Oost-Congo en telt ongeveer 25.000 inwoners. Op zondag zijn er vier eucharistievieringen: één voor de kinderen, één voor de jongeren en twee voor de volwassenen. De veel te kleine kerk zit telkens nokvol. Sinds enkele jaren bouwt men aan een nieuwe kerk. Intussen ligt deze onder dak. De volgende fase in het bouwproject is het leggen van een verharde vloer alsook het plaatsen van banken. De nieuwe pastoor, Abbé Bonaventure, vroeg aan Bart om verdere hulp en liet weten dat men dat werk graag verder wil zetten. Het geloof leeft ginds. Als jonge priester deed het Bart deugd om zoveel enthousiaste christenen te ontmoeten. Er werd gezongen en gedanst. Een rondrit in de parochie deed onze pastoor en zijn reisgezel kennismaken met de plaatselijke bevolking. De meeste mensen wonen in

een houten huis met golfplaten dak. Een huis bestaat slechts uit één of twee ruimtes. Kinderen zijn er in overvloed. Velen van hen sterven echter op jonge leeftijd. Iemand vertelde hen dat in sommige gezinnen er slechts afwisselend wordt gegeten. De ene dag is het de beurt aan de jongens en de andere dag aan de meisjes. Onvoorstelbaar, niet? Bij een hevig onweer kwam een stuk van de heuvel met huis naar beneden. Negen kinderen verongelukten. Het leven gaat gewoonweg verder. De lagere school van Ciriri telt 1.300 leerlingen. Kinderen zitten er met meer dan 60 in de klas. Met de hulp van de parochie Hoogstraten kon men er de voorbije jaren al een en ander realiseren. Zo werd een poort geplaatst om de speelplaats af te sluiten en werden twee klaslokalen gerenoveerd. De vloer werd opgehoogd en de ramen en het dak vervangen. Voor de deur kwam een degelijke goot, zodanig dat de klassen bij regenweer niet meer worden omgedoopt in een zwembad. De nieuwe directrice, Zuster Chantal, vroeg ons om de ondersteuning verder te zetten. Nog enkele klassen zijn namelijk toe aan renovatie. Mogelijk kan er ook worden bijgebouwd. Het aantal leerlingen in de school groeit nog steeds. Alle steun en hulp zijn daarom welkom. Praktisch: Benefietconcert voor CIRIRI op zaterdag 26 september 2015 om 19.30 uur in de Sint-Katharinakerk met deelname van verschillende Hoogstraatse koren en organisten. Inkom 10,00 euro, Min 15-jarigen gratis (Bart Rombouts / fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 31


HOOGSTRATEN

Het eerste gratis Dance-festival

Taallessen in Hoogstraten In een gemoedelijke sfeer zonder examens Ook in het schooljaar 2015-2016 organiseert Lionsclub HoogstratenMarkland taallessen. Op dinsdag 22 september 2015 om 19.40hr worden alle cursisten van de vorige jaren en uiteraard ook alle nieuwe kandidaten verwacht in HOTELSCHOOL SPIJKER voor de lessen Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. Het is de bedoeling om bij voldoende inschrijvingen ook dit jaar weer voor elke taal twee of meer niveaus aan te bieden. Het succes van de avondlessen van de Lionsclub Hoogstraten Markland heeft wellicht te maken met de aparte sfeer en lesformule. Het gaat er erg gemoedelijk aan toe en er zijn geen examens bij het einde van de lessenreeks. Van stress of prestatiedruk is er dus nauwelijks sprake. De nadruk bij de lessen wordt gelegd op de spreekvaardigheid en het praktisch gebruik. Na wat algemene informatie worden de klassen verdeeld en kunnen de cursisten zich inschrijven bij de leerkracht, daarna start de eerste les. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Het einde van de lessenreeks van 22 lesavonden is voorzien einde maart 2016. Info: Lokalen: VTI Hotelschool Spijker, Gelmelstraat 62 te Hoogstraten Start: dinsdag 22 september 2015 om 19.40hr Lessen: 22 lessen op dinsdagavond van 20.00hr tot 22.00hr Kostprijs: 130€ Einde: maart 2016 Contact: tel 03/314.86.60 of jef@blockx-atelier.be of www.lionshoogstraten.be (fh)

WWW.GEUDENS.BE

Time fors ome Rock and roll

Sinds 1946

The Deaf & It It Anita in de Cahier HOOGSTRATEN - Sommigen zullen de mannen achter de organisatie wel kennen, ze hebben inmiddels al 3 evenementen georganiseerd in Cahier de Brouillon. Shitfaced is de naam van de feestjes en de organisatie komt deze keer op 5 september met een Shitfaced Festival op de proppen. Waarom? ‘’Omdat Hoogstraten dit nodig heeft’’ volgens deze drie jongemannen; Bart Josten, Steef van Loenhout en Tjeu Hendrickx. De mannen zijn begonnen met het organiseren van deze feestjes omdat ze alle drie een grote passie hebben voor muziek en dit ook met anderen willen delen. Op Shitfaced Festival, dat ook deze keer georganiseerd wordt in Cahier de Brouillon, zullen vooral House en Techno beats door de speakers pompen. De mannen zijn op het idee gekomen om feestjes te organiseren omdat er naar eigen zeggen in Hoogstraten weinig te doen is voor de alternatievere muziekstijlen en het op evenementen in kroegen vaak hetzelfde liedje is. Na de druk bezochte feestjes met veel lovende woorden van de bezoekers is het tijd voor een festival, om Shitfaced naar een hoger level te brengen en zodat de bezoekers ook in het daglicht hun danspasjes op de beats kunnen laten zien. ''De toegang tot het festival is gratis omdat het voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor mensen met weinig kennis van het House- en Techno genre.’’ ''Op deze manier is de drempel lager om deze mensen toch een kijkje te laten nemen in deze wereld vol liefde, gezelligheid en vriendschap.’’ ‘’Daar staat Shitfaced, de evenementen en de muziek voor.’’ Een echte aanrader voor de Hoogstraatse jongeren dus. Zaterdag 5 September vanaf 12:00 uur gaan de deuren open voor een dagen nachtlang feesten op de gekste beats van de beste lokale DJ’s.

32 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

The Deaf De Nederlandse garage-punk-beat band The Deaf is terug! De band van zanger/gitarist Spike Van Zoest (DI-RECT) brengt drie jaar na de release van hun debuutalbum haarEself-titled tweede album “The VERKOOP NIEUWE EN 2 HANDS VOERTUIGEN – VERHU Deaf” uit. Ze breken overal het podium af. VRACHT – FORD ERKENDE HE PERSONENVERVOER EN LICHTE

- TAKELDIENST 24/24u – CARROSSERIE ALLE MERKEN Clem Burke (Blondie) oordeelt na het zien van hun show: “Awesome band! He’s a combination ofF. Pelle Almqvist, Wilco Johnson and Pete Townsend... Garage Geudens bvba * Meerseweg 8 in Meer * Tel. 03 315 71 All rolled into one”. Na Dour, in oktober in de Cahier! It It Anita Wilde noise-rockband uit Luik. Denk SonicYouth, Fugazi, At The Drive In,.. Praktisch: Zaterdag 17 oktober optreden van It It Anita om 22 uur en The Deaf om 23:15 uur. Deuren 21 uur. Inkom: €5 - €7 www.cahier.be (fh)

WWW.GEUDENS.BE Sinds 1946

VERKOOP NIEUWE EN 2E HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT FORD ERKENDE HERSTELLER - TAKELDIENST 24/24u CARROSSERIE ALLE MERKEN. Garage F. Geudens bvba * Meerseweg 8 in Meer * Tel. 03 315 71 76


HOOGSTRATEN

Help Zaal Cecilia uit de nood!!! HOOGSTRATEN - ’Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd’, werd ons vroeger verteld. Als blinde vlek in het Vlaamse cultuurcentrabeleid, droomt Hoogstraten al ja-a-a-ren van een eigen stedelijk cultuurcentrum. Ondertussen proberen verenigingen en organisatoren met ups en downs kleinschalig hun plan te trekken. En gelukkig maar zijn de grootHoogstraatse cultuurminnaars daar straf in. Ik zag Cecilia komen Neem nu het schamele zaaltje van Sint-Cecilia. Al jaren op sterven na dood. Het zit in het centrum van Hoogstraten geprangd tussen het administratief centrum en riante appartementenblokken. In lang vervlogen tijden was het de thuishaven van de illustere toon- en toneelmaatschappij Sinte Cecilia, later thuishaven van de Markriver Jazzclub en nu zowat vaste stek van o.a. toneelkring Tinello. Al kan er hooguit 100 man binnen, toch is het zaaltje met zijn unieke nostalgische sfeer een waardevol bezit om te koesteren. Daarom hebben enkele mensen o.l.v. het triumviraat Jef Van Laer, Marc Vanluffelen en Rob Goris de handen in elkaar geslagen om dame Cecilia nieuw leven in te blazen. De afgelopen jaren treden er weer muzikanten, artiesten en acteurs van allerlei slag voor het voetlicht. De oude keet zit dan barstensvol en de sfeer is er weer zoals in de grote dagen.

En zag Cecilia gaan Helaas is het zaaltje zelf in bedroevend slechte staat. In zoverre dat elementair uitrusting, comfort en veiligheid in het gedrang komen. Totale renovatie en restauratie dringen zich op. Gelukkig is het dak enkele jaren geleden door Jos Stoops al volledig vernieuwd. Het interieur werd vorig jaar volledig gestript en met een aantal vrijwilligers is men begonnen aan een grondig herstel van het gebouw en de inrichting. Hiervoor werd een beroep gedaan op sponsors en vakmannen van bij ons. Ook de Hoogstraatse vakschool VITO heeft meteen toegezegd om te komen helpen.

Geen deal met het stadsbestuur Eerder was door het bestuur van Cecilia het voorstel gedaan om het gebouw in erfpacht te geven aan de stad Hoogstraten. Besprekingen hierover zijn echter op een njet uitgedraaid. Nochtans zou het gerestaureerde zaaltje via het aanpalende binnenpleintje perfect aansluiten bij het administratief centrum ter vervanging van de huidige zaal De Welgezinde die moeilijk bereikbaar is en in oorsprong als administratieve ruimte was voorzien (bureauruimte die het stadsbestuur momenteel te weinig heeft!). Dit had een win-win oplossing kunnen zijn voor beide partijen. Niet dus. Cecilia staat in de kou en zal het zelf moeten klaren.

Iedereen kan Cecilia helpen Voor de restauratie in eigen beheer rijzen er 3 reuzegrote problemen: geld, sollen en money. Cecilia rekent op iedereen die een hart heeft voor Hoogstraten en voor het Ceciliaans cultuurhuis met zijn rijk verleden. De werkgroep is niet bij de pakken blijven zitten. Er werd een volledig bestek opgemaakt van het restauratieproject en enkele enthousiaste vrijwilligers/ vakmensen zijn al aan de eerste werken begonnen. De muren werden volledig afgekapt en zijn ondertussen opnieuw bezet. Als alle sympathisanten in Hoogstraten en omgeving hun steentje bijdragen, zal het zaaltje van Cecilia ongetwijfeld verrijzen in zijn volle glorie.

Steunkalender Om fondsen te vergaren, heeft men een luxueuze kalender ontworpen met opdruk van oude prentbriefkaarten van groot-Hoogstraten, met voor elke

Enkele specialisten van de Hoogstraatse vakschool op plaatsbezoek in zaal Cecilia. V.l.n.r.: Marc Vanluffelen, bestuurslid en coördinator van de werkzaamheden, Marc Veltmans (VITO - technisch adviseur hout) en Wim Van Den Heuvel (VITO - technisch adviseur bouw). dag een handige schrijfstrook. Alle zes dorpen zijn op de kalenderpagina’s vertegenwoordigd, met dank aan Marcel Leunen (Hoogstraten), Jef Jacobs (Meersel-Dreef) en Jos Delooze (Minderhout). Verder zijn ook de 24 sponsors vermeld die het drukken van deze kalender hebben mogelijk gemaakt. Hij zal te koop worden aangeboden in de eerste weken van september aan de prijs van 15 euro en is nadien ook nog verkrijgbaar in een aantal middenstandszaken in Hoogstraten.

Bal Hoogstraten Kermis Eveneens ten voordele van het restauratiefonds staat op vrijdag 25 september n.a.v. Hoogstraten Kermis in zaal Cecilia een vrolijk kermisbal geafficheerd. De muzikale bende van ’t Akzident speelt ten dans. Wie hen al aan het werk heeft gezien, weet dat zaal Cecilia bol zal staan van ouderwetse leute en plezier dankzij dit prettig gestoorde trio van bij ons. Inkom: 7 euro. Niet te missen dus! U vindt alle informatie op www.zaalcecilia.be en ook op Facebook. Contact: marc.vanluffelen@skynet.be / karelhofkens@telenet.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 33


HOOGSTRATEN

10.500 euro voor KOM OP TEGEN KANKER

Jaarprogramma Markant HOOGSTRATEN – Op maandag 14 september stelt MARKANT haar jaarprogramma voor. Om 17.45 komt men samen aan zaal Pax. Daarna, vanaf 18 uur, brengt men een bezoek aan het fruitbedrijf Bruneel-Cox in Rijkevorsel. Na dat bezoek, om 20 uur wordt het jaarprogramma voorgesteld in Oud-Hoogstraeten, bij een hapje en een drankje. Deelname bedraagt 12 euro voor leden en 17 euro voor niet-leden. Inschrijven bij hildebrosens@ gmail.com of gsm 0474-516-141, uiterlijk op 10 september. (fh)

Open Deur Davidsfonds

May, Annie, Marcel en Gust voor de Basiliek bij aankomst HOOGSTRATEN - Op 20 juni wandelden Annie, May en Gust Michielsen ruim 60 km naar Scherpenheuvel. Zoals in de vorige HM gemeld, lieten zij zich sponsoren ten voordele van Kom Op Tegen kanker. En dat is een geweldig succes geworden. Eerst en vooral hebben ze een puike sportieve prestatie geleverd. Vertrokken om 4.25 uur in de Katelijnestraat. Bijna licht, bewolkt, niet te koud, niet te warm= ideaal wandelweer. En dat ideaal weer bleef zo heel de dag, een paar druppels hebben ze gevoeld, te verwaarlozen. Op het einde van de wandeling kwam zelfs het zon-

netje nog piepen. We stonden hen op te wachten aan de basiliek: om 16.15 uur arriveerden ze, een klein beetje moe, zonder blaren en spierpijnen, een schitterende prestatie!!! Binnen de 12 uur, eten en stopplaatsen inbegrepen, nog wat omgelopen om de grote weg te vermijden, je moet het maar doen, een dikke proficiat aan May, Gust en Annie. En ten tweede werd er meer dan 10.500€ gesponsord ten voordele van Kom Op Tegen Kanker, ook een dikke dankjewel aan alle sponsors!!! Op naar een dertiende actie over 2 jaar ? (Marcel Verschueren/fh)

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 19 september (van 13.30 tot 17 uur) en op zondag 20 september 2015 van (van 10 tot 18 uur) organiseert het Davidsfonds al voor de vijftiende keer op rij zijn Opendeurdagen. Tijdens de hoogdagen van Hoogstraten in Bloemen en Groenten opent het Davidsfonds weer de deuren in het Administratief Centrum onder de noemer “Vers Geperst”. De leden krijgen de gelegenheid kennis te maken met het nieuwe boeken- en cd-aanbod. Voor niet-leden is dit een uitnodiging om aan te sluiten bij het Davidsfonds. Zoals de vorige jaren kan wie tijdens de Open Deur zijn ingevuld keuzeformulier afgeeft en betaalt, gratis deelnemen aan een tombola. Op zondag omstreeks 18 uur zal een onschuldige hand tien formulieren uit het mandje halen. De winnaars ontvangen elk een mooi boek. Het spontaan binnenleveren van het keuzeformulier maakt de taak van de wijkverantwoordelijken een stuk lichter. En het Davidsfonds kan zo garanderen dat uw bestelling zeker tijdig zal toekomen voor de feestdagen. De vereniging hoopt zoveel mogelijk van haar leden te ontmoeten. En vergeet niet vrienden of kennissen mee te brengen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in de boeken en activiteiten van het Davidsfonds. Voor elk nieuw lid hebben wij als welkomstgeschenk een waardevol boek klaarliggen. (fh)

34 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Hoogstraten in Groenten & Bloemen

Uitkijken naar creaties van drie ontwerpers Met Hoogstraten in Groenten & Bloemen wordt de zomer symbolisch afgesloten. Het hele centrum wordt omgetoverd tot een indrukwekkende openluchttentoonstelling met driedimensionale creaties in bloemen, groenten en fruit, dit jaar van de hand van drie ontwerpers. Tom De Houwer is sinds 2012 de vaste ontwerper van Hoogstraten in Groenten & Bloemen. Drie jaar lang heeft Tom het niveau van de openluchttentoonstelling hoog gehouden. Voor de 17de editie krijgt Tom versterking van twee extra floral designers: Tania Huyghe en Stijn Simaeys. TOM DE HOUWER hoeven we niet meer voor te stellen. Als vaste ontwerper van Hoogstraten in Groenten & Bloemen zet hij ook dit jaar weer zijn missie verder. Hij wil de bezoeker enthousiasmeren ‘mét, langs en door’ bloemen. Tom is grafisch ontwerper van opleiding, maar zocht een creatieve uitdrukkingsvorm, waarin hij zijn enthousiasme nog beter kwijt kon. Die vond hij in de bloemensierkunst. De combinatie van het creatieve, de geur van bloemen en het contact met mensen gaven hem vanaf het begin een fantastisch gevoel. Met Hoogstraten in Groenten & Bloemen viert zijn passie hoogtij en kan hij dit gevoel delen met de vele vrijwilligers die meewerken aan het project, maar uiteraard ook met iedereen die het evenement bezoekt. Het is deze passie die je als bezoeker mag verwachten van Hoogstraten in Groenten & Bloemen.

werk in Alden Biesen en nam ze in 2012, 2013 en 2014 deel aan de Amarylliswedstrijd te Beloeil, waar tweemaal de tweede prijs en de publieksprijs won en éénmaal de derde prijs behaalde. Verder nam ze deel aan Koket Koksijde september 2012, Floraliëntime Brussel augustus 2013 en het Belgisch kampioenschap voor floristen augustus 2014. In 2015 kan je haar aan het werk zien in Koket Koksijde (11-13 september), Hoogstraten in Groenten en Bloemen (19-21 september) en Fleuramour Alden Biesen (25-27 september).

Parasollekesdag Met de komst van Tom De Houwer, werd twee jaar geleden ook voor het eerst de Parasollkesdag in het leven geroepen. Met deze wedstrijd krijg de bezoeker de kans om actief deel te nemen aan Hoogstraten in Groenten & Bloemen.

STIJN SIMAEYS volgde de tuinbouwschool in Melle en sloot een opleiding meesterbinder

Het Lokaal dienstencentrum ‘t Gebuurt wordt op zondag 20 september het decor voor de vierde editie van Parasollekesdag. Het opzet is eenvoudig: je vertrekt vanuit het frame van een parasol of paraplu, met of zonder het scherm, en je bouwt deze terug met natuurlijke materialen. Welke materialen je hiervoor gebruikt, bepaal je

Stijn Simaeys

Tania Huyghe

af. Momenteel werkt hij vanuit Gent als freelance florist. Het is zijn ambitie om opdrachten te doen in het buitenland. Dit lukte reeds in Nederland, Polen, Duitsland, Engeland, China, Kroatië, Rusland … Ook het deelnemen aan wedstrijden blijft een enorme uitdaging voor Stijn en is tevens een manier om met meerdere collega’s van ideeën te wisselen.

uiteraard volledig zelf; alles kan: groenten, bloemen, fruit, bladmaterialen, takken, schaaldieren, … Doe maar eens gek: laat je creativiteit de vrije loop en overtuig de jury ervan dat jouw florale creatie dé parasol moet worden van 2015. Ook voor kinderen is er een aparte wedstrijd. De parasols worden beoordeeld door een publieks- en vakjury. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven bij Toerisme Hoogstraten is noodzakelijk.

TANIA HUYGHE is een zelfstandig floriste sinds 2006 en combineert dit met een freelance job als floriste in West- en Oost-Vlaanderen. Ze werkte eerder al samen met Daniël Ost & Geert Pattyn en mocht verschillende awards in ontvangst nemen. Zo won ze de eerste prijs bruids-

Tom De Houwer

In het Valentijnweekend van 2015 heeft hij de eerste Helleborus Award gewonnen. De opdracht was “Creëer hét mooiste bloemstuk gebruikmakend van Helleborussen.” Sinds 2012 maakt Stijn ook deel uit van het Fleur@Home team samen met Annick Mertens, Charlotte Bartholomé en Tom De Houwer. Samen verzorgden ze onder andere een deel van de jaarlijkse Magical Winter Moments tentoonstelling in Brugge in 2012.

PRAKTISCH Hoogstraten in Groenten & bloemen’ op zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 september. Parasollesdag op zondag 20 september in ’t Gebuurt. Info voor deelname aan de wedstrijd bij Toerisme Hoogstraten, 03 340 19 55. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 35


HOOGSTRATEN

KVLV met één cursus en drie workshops HOOGSTRATEN – KVLV Hoogstraten pakt in het najaar uit met een boeiend en gevarieerd programma. Met één cursus en drie workshops is de vrouwenvereniging wel bijzonder actief. Een overzicht. Cursus Naaien met naaimachine - Broek en Blouse

Praktisch: De workshop heeft plaats op dinsdag 13 oktober van 19 tot 22 uur in zaal Pax.. KVLV leden betalen 10 euro, niet KVLV leden 13 euro. Info en inschrijvingen bij Ans Huijberts (anshuyberts@hotmail.com) of kvlvhoogstraten@hotmail.com.

Voor deze cursus is kennis van de naaimachine wel een must. In een ontspannen sfeer en met deskundige begeleiding leren we patronen tekenen en maken we een simpele broek en bloesje. Praktisch: De cursus vindt plaats in zaal Pax en bestaat uit 4 lessen op maandagavond 14 september, 12 oktober, 19 oktober 7 december telkens van 19 tot 22 uur. KVLV leden betalen 5 euro per les (totaal 20 euro), niet KVLV-leden 7 euro per les (totaal 28 euro) Interesse? Inschrijven via mail kvlvhoogstraten@hotmail.com.

Workshop Haak een beanie Wil jij ook zo’n leuke beanie op je hoofd ? Dat kan, KVLV Hoogstraten organiseert deze workshop ! Met 100 g garen in verrassend kleurverloop en een dikke haaknaald gaan we aan de slag. Je oefent onder deskundige begeleiding de opzet en eenvoudige haaksteken zoals een losse, vaste, halve vaste, stokje of half stokje. Je hoeft geen ervaren haakster te zijn. In twee lessen haak je deze hippe muts.

Workshop: Oorbellen, zo gemaakt ! Praktisch: De workshop heeft plaats op donderdag 17 en 24 september van 19 tot 22 uur in zaal Pax. KVLV leden betalen 5 euro per les (totaal 10 euro), niet KVLV leden 7 euro per les (totaal 14 euro). Inschrijven via kvlvhoogstraten@hotmail.com

Workshop Koken - Italië De Italiaanse keuken heeft zoveel meer te bieden dan enkel pasta’s en pizza’s ! Kom het samen met de dames van KVLV Hoogstraten ontdekken op dinsdagavond 13 oktober 2015 van 19u tot 22u in VTI Hotelschool Spijker. We bereiden onder deskundige begeleiding én in een ontspannen sfeer een voorgerecht/soep, een hoofdgerecht én een nagerecht. Nadien gaan we natuurlijk proeven !

In de workshop kies je kralen van Tsjechisch glas in verschillende kleuren en vormen, leer je enkele basistechnieken en ga je naar huis met een trendy paar oorbellen. Er hoeft zelf niets meegebracht te worden, KVLV Hoogstraten en Zahia voorzien al het nodige materiaal en gereedschap. Wil je ook een prachtig paar oorbellen maken? Schrijf je vlug in. Praktisch De workshop heeft plaats op dinsdag 24 november van 19 tot 22 uur in zaal Pax. Inschrijven via kvlvhoogstraten@hotmail. com. KVLV leden betalen 5 euro voor de les + 10 euro voorschot materiaalpakket, niet KVLV leden betalen 7 euro voor de les + 10 euro voorschot materiaalpakket. (fh)

Festival van Vlaanderen in Hoogstraten

Braderij een groot succes

HOOGSTRATEN – Bijna vijf eeuwen na je dood een nieuwe compositie op de wereld loslaten, het is zelfs niet altijd de grootsten gegund. Dankzij het noeste werk van het Pluto-ensemble en het Hathor Consort gaat het Stabat Mater van František Tuma eindelijk in wereldpremière. Aangezien een langverwacht debuut best akelig kan zijn, krijgt Tuma in de prachtige begijnhofkerk van Hoogstraten het gezelschap van enkele befaamde componisten die met hem de Weense muziekscène onveilig maakten in de zeventiende en achttiende eeuw.

HOOGSTRATEN – Niets dan lachende gezichten, bij winkeliers en horeca, na de braderij die een massa volk naar het centrum van Hoogstraten bracht. Wat op zondag 26 april bij de opening van het toeristisch seizoen niet lukt, kon op zondag 21

juni wel: een gezellige drukte in het centrum tot, zeker op zondagnamiddag een overvolle Vrijheid. Misschien moeten de organisatoren van de braderij en toerisme Hoogstraten de handen in elkaar slaan in wat een win-win situatie kan worden. (fh)

36 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Animam gementem cano (Ik bezing de zuchtende ziel) wordt zo een reis langs het keizerlijke hof, verteld met stem en snaar, evenals een bespiegeling op de vluchtigheid van het bestaan. Praktisch: Zaterdag 26 september om 20 uur optreden van het Pluto-ensemble & Hathor Consort in de begijnhofkerk. Inkom 18 euro, reservatie uit@mechelen.be of 070 22 28 00. (fh)


HOOGSTRATEN

Internationale prijs voor Jacqueline Van de Leur HOOGSTRATEN / GRONINGEN - Jacqueline Van de Leer behaalde de tweede prijs in een wedstrijd voor geschilderde dierentaferelen, georganiseerd door het museum Nienoord in Groningen. Aanleiding was een retrospectieve tentoonstelling van de bekende Nederlandse dierenschilder Otto Eerelman (1839 – 1926). Eindelijk kunst Jacqueline Van de Leer werd geboren in Turnhout, groeide op in Turnhout en woont bijna dertig jaar op het Hoefijzer in Hoogstraten. “Toen ik jong was wou ik koste wat kost een kunstopleiding volgen”, zegt Jacqueline nu, “maar dat was Jacqueline niet naar de zin van mijn ouders. Dus geen kunstopleiding. Nu, zo’n veertig jaar later, heb ik het gevoel dat ik veertig jaren verloren heb. Nu ga ik ervoor. De tijd die me nog rest wil ik schilderen…. hopelijk krijg ik nog een aantal jaren”, besluit Jacqueline, vast besloten maar met veel spijt.

Als bij toeval Veel werken heeft de kunstenares nog niet. In de woonkamer zien we slechts een handvol werken. Vooral portretten van dieren of het dier in het landschap. Haar eigen dieren of portretten van dieren geschilderd in opdracht. “Geschilderd vanuit mijn liefde voor dieren”, zegt Jacqueline, “Mensen stellen zo vaak teleur”, voegt ze er enigszins ontgoocheld aan toe. Voor de wedstrijd werden negentig werken van niet-professionele kunstenaars ingezonden. Dat er een werk van Jacqueline bij was, is eerder toeval. Een kennis van haar maakte de wedstrijd bekend op facebook en ze bracht “Pitou’, het portret van een poes opgedragen aan haar overleden broer, met de trein naar de meest noordelijke provincie van Nederland. Nadat er eerst tien werken genomineerd werden, maakte de jury op 13 juni de drie laurea-

Pitou, het werk waarmee Jacqueline in de prijzen viel ten bekend, met het werk van Jacqueline op de tweede plaats.

Daglicht De werken van Jacqueline zijn technisch zeer sterk en zijn dan ook het resultaat van een lange zoektocht in technieken. “Ik begin meestal met de ogen” zegt ze, “ogen moeten alles vertellen, de gevoeligheid, de aaibaarheid, het speelse, kortom beweging in de stilstand die nu eenmaal eigen is aan een portret”.

Maar Jacqueline mist daglicht in haar atelier. Twee daglichtlampen doen hun werk, maar het blijft behelpen. Daglicht geeft een extra dimensie die misschien niet direct zichtbaar is, maar die je aanvoelt in haar werk. Hoe dan ook, nu Jacqueline vervroegd op pensioen is, wil ze vele verloren jaren goed maken. “Je weet maar nooit hoeveel jaren ik nog krijg”, zegt ze alsof ze gehaast is, “in mijn werk vind ik rust”, besluit Jacqueline. Meer info facebook.com/dierenbezieling (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 37


HOOGSTRATEN

Ook de Hoogstraatse Duchenne Heroes gaan ervoor HOOGSTRATEN - Duchenne Spierdystrofie is een erfelijke ziekte die voor komt bij jongens. Duchenne breekt de spieren langzaam af. Ouders zien vaak als eerste dat deze kinderen als peuter fysiek niet goed meekomen. Ze vallen vaak en breken veel. Rond hun twaalfde kunnen de jongens vaak niet meer lopen. Hun spierkracht blijft afnemen tot ze niet meer zelfstandig kunnen eten, zelfs geen bladzijde meer kunnen omslaan, zich niet meer kunnen aankleden en ’s nachts tot wel acht keer omgedraaid moeten worden. Als de ademhalingsspieren te zwak worden is beademing nodig. Ook de hartspier wordt steeds zwakker en daarmee is duchenne spierdystrofie uiteindelijk altijd fataal. De meeste patiënten worden niet ouder dan 30. Bij de ziekte van Duchenne merken de meeste ouders zo rond de leeftijd van twee jaar dat hun zoon anders beweegt dan andere kinderen. De diagnose die volgt op het medisch onderzoek is een extreem ingrijpend bericht. Hiermee omgaan is lastig en ouders worden hierbij door DPP op weg geholpen. Voor onderzoek naar deze wrede ziekte is nog veel geld nodig.

Sim: “Aangezien het een geldinzameling is, dient ook elke deelnemer aan Duchenne Heroes wel degelijk een inzameling in te richten. Elke Duchenne Hero zou een minimum bedrag van €2500 moeten bijdragen. Aangezien we met twee een team vormen wil dit zeggen dat wij voor een bedrag van minimum €5000 moeten zorgen. Dit bedrag kan en zal op allerhande manieren verworven worden. Team HDH is zeker van plan enkele evenementen in te richten waarbij we de opbrengst integraal doorstorten naar Duchenne Heroes. Maar we kunnen dit echter niet alleen en daarom vragen wij ook de lezers (personen, verenigingen, bedrijven, ...) van De Hoogstraatse Maand hun steun. Elke bijdrage is meer dan welkom en hoe meer we inzamelen, des te meer hoop we geven aan de mensen die lijden aan duchenne spierdystrofie.” Nick: “Jullie kunnen ons steunen door ons team te sponsoren op volgende link: www.duchenneheroes.nl/team-hdh Je kan “sponsor ons” aanklikken en de stappen volgen. Wij zijn u zeer dankbaar!

Bezoek ook onze Facebook-pagina: Hoogstraatse Duchenne Heroes en website: www.duchenneheroes.nl/team-hdh Nick Hermans: GSM: 0479 80 28 40 Sim Boudewijns: GSM: 0476 45 99 44 (lvr)

Het Duchenne Parent Project (DPP) is een onafhankelijke stichting opgericht in 1994 door Elizabeth Vroom, moeder van een zoon met duchenne. DPP stimuleert (internationale) samenwerking op alle niveaus en ontwikkelt projecten om medische zorg en zelfstandigheid van patiënten met duchenne te verbeteren.

Mountainbiken voor duchenne Duchenne Heroes is een 7-daags mountainbike evenement waarbij de sportievelingen 700 km moeten bedwingen door vier landen. Het heeft plaats van 13 t/m 19 september 2015. Met de start in Luxemburg gaat het via België en Duitsland naar het land van bestemming Nederland. Heel het traject wordt afgelegd met de mountainbike en overnachten wordt er gedaan op campings. De Hoogstraatse Duchenne Heroes, Team HDH, bestaat uit Sim Boudewijns en Nick Hermans. Sim, 24 jaar oud en Nick, 25 jaar oud, wonen beiden in Hoogstraten en fietsen al meerdere jaren rond als volleerde wielertoeristen bij WTC Valencia in Meer. Tijdens een bezoek aan Velofollies in Kortrijk botsten ze op de stand van Duchenne Heroes. Nadat ze de volledige uitleg gekregen hadden wisten ze eigenlijk al meteen dat ze hieraan wilden deelnemen. Een sportieve uitdaging met als hoofddoel geld inzamelen om andere mensen een langer en beter leven te kunnen geven.

De Heroes van de voorbije jaren haalden al ruim 9 miljoen euro op. Ruim 5.3 miljoen euro hiervan is geschonken aan Duchenne Parent Project.

38 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Nieuwbouw HoogMark van start HOOGSTRATEN /MINDERHOUT – Voor de bewoners van Woonhuis HoogMark, die nu tijdelijk verblijven in enkele woningen langs de Venhoefweg, wordt er een aangepast onderkomen gebouwd langs de Loenhoutseweg in Hoogstraten. Bij de opening van de biedingen, na het uitschrijven van een aanbesteding, bleek dat er maar één geldige inschrijving ingediend was, namelijk die van de firma DEGO uit Wortel. Aangezien deze firma volledig voldeed aan de opgelegde voorwaarden zal de uitvoering van de werken aan hen worden toegewezen. Volgens de voorwaarden van De Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw (VMSW) zal Bouwmaatschappij De Noorderkempen in augustus nog overgaan tot de officiële gunning van de werken aan DEGO. Zoals het er momenteel uitziet start DEGO midden september met de uitvoering van de werken.

Eerstdaags beginnen de bouwwerken van het nieuwe verblijf voor de bewoners van HoogMark langs de Loenhoutseweg

Sponsoracties De sponsorprojecten, die in het verleden, meer recent en hopelijk ook in de toekomst nog georganiseerd worden, zal vzw Markdal zijn niet gering deel van de bouwonkosten kunnen dragen. Zo zorgde Marc Joosen recent voor de grootste opbrengst van een persoonlijke actie sinds het ontstaan van vzw Markdal Marc Joosen liet zich door kennissen en sympathisanten van HoogMark sponsoren bij zijn deelname aan de 30° stratenloop van de Hoogstraatse Sportraad. Zijn streefdoel was om minstens 1.000 euro te verzamelen, om indien mogelijk in de buurt van het dubbele bedrag uit te komen. Zijn sportief streefdoel, namelijk binnen zijn leeftijdscategorie aankomen in de voorop gestelde tijd heeft hij net niet gehaald. Met het totale bedrag dat Marc kon verzamelen ligt gevoelig hoger dan het streefbedrag dat hij had vooropgesteld. De gemaakte onkosten zijn door Marc zelf of door derden betaald. Het netto saldo van zijn sponsorloop werd afgesloten op een bedrag van 6718,89 euro. (FS/RB/fh)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Markdal en de bewoners van HoogMark staan er op om Marc Joosen van harte te bedanken voor zijn inzet en de daaraan gekoppelde financiële bijdrage.

Gratis schortje om in te kleuren bij Wereldwinkel HOOGSTRATEN - Vanaf 14 augustus krijg je een leuk schortje in bio-canvas uit India, met bijhorende vetkrijtjes om in te kleuren bij een aankoop van € 30 en dit zolang de voorraad strekt. Een origineel en creatief knutselproject voor kinderen! Je kan de schortjes ook kopen aan € 7,50 per stuk. Je kan kiezen tussen een circus- of baboesjkatekening. Zo help je de mensen in het Zuiden en ze kunnen alle hulp goed gebruiken. Oxfam Wereldwinkel staat voor solidariteit en werkt voor een groot deel met vrijwilligers. Ook de Wereldwinkel van Hoogstraten draait op vrijwilligers. Het is een fijne groep mensen van verschillende leeftijden. Er zijn verschillende

taken zoals bestellen, bestellingen klaarzetten, standjes op evenementen verzorgen, betalingen verrichten, dagelijkse boekhouding bijhouden, bestellingen afleveren, scholen en bedrijven bezoeken, de permanentie in de winkel verzekeren en nog zoveel meer. Daarom zoekt Oxfam Wereldwinkel in Hoogstraten vrijwilligers die tijd hebben en zich enthousiast willen inzetten voor het goede doel. Kan je jezelf terugvinden in een van bovenstaande taken en zoek je een zinvolle bezigheid om een deel van je vrije tijd op te vullen, kom dan eens langs of neem contact op met Tiny Fransen gsmnummer 0497519459. Je bent alvast welkom!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 39


HOOGSTRATEN

KNUFFELTURNEN van de Gezinsbond zondagen 11 en 18 oktober, 15, 22 en 29 november om 10.00 u. • leden Gezinsbond met GSF-kaart betalen € 10,00 voor 5 beurten, • leden Gezinsbond zonder GSF-kaart betalen € 15,00 voor 5 beurten, • niet leden betalen € 30,00 voor 5 beurten.

HOOGSTRATEN - Na een geslaagde reeks in het voorjaar, komen er in het najaar 5 sessies “knuffelturnen”. Via speelse ontspannings- en behendigheidsoefeningen krijgen (groot)ouders en kinderen de gelegenheid om in een vertrouwde en veilige sfeer samen te bewegen.

“Samen bewegen” bevordert het basisvertrouwen, de zelfexpressie en de interactie tussen kind en (groot)ouders. Deze activiteitenreeks vindt plaats in parochiezaal Pax - Dr. Versmissenstraat 3 op volgende data:

Inschrijven per e-mail naar bieke.roovers@gezinsbondhoogstraten.be Het aantal plaatsen is beperkt! Uiterste datum van inschrijving: 04/10/2015. Schrijf het juiste bedrag over op BE78 7330 0060 7086 met vermelding van de voornamen van de kinderen en vermeld tussen haakjes de leeftijd. Meer informatie vind je op onze website: http://www.gezinsbondhoogstraten.be. (fh)

GOUD IN HOOGSTRATEN

John Janssens en Josephine Ribbens HOOGSTRATEN - Op 7 augustus 1965 huwden in Wuustwezel Hoogstratenaar John Janssens met Josephine Ribbens. Sinds die dag heeft het paar op de Lindendreef gewoond. Een aantal jaren geleden verhuisden ze naar de Brouwerijstraat waar ze het ook erg naar de zin hebben. Ze kregen 3 kinderen, Carl, Griet en Raf, die op hun beurt zorgden voor 6 kleinkinderen. Op 1 augustus 2015 werd de gouden bruiloft feestelijk gevierd met een gezellige receptie en een bijzonder lekker diner. We wensen hen samen met hun gezin een goede gezondheid en veel geluk.

Boven van links naar rechts: Amanda, Griet, Raf, Bart, Toon, Carl, Mie, Mattijs en Sien. Onderaan: Kaat, John, Josephine, Kobe en Alek 40 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Missiefeest

Wel en wee van Hoogstraatse Horeca

HOOGSTRATEN – Missiekring Hoogstraten organiseert voor de 48ste keer haar jaarlijks MISSIEFEEST op kermiszondag 27 en -maandag 28 september 2015 in parochiecentrum Pax. Er zijn verschillende manieren om onze missiewerking te steunen:

De initiatiefnemers van pop-up café Kokomo City: Perry en Bart van de Mosselaar, Tom Verlinden en de broers Gregg en Nick Jorissen, gaan nu ook Highstreet 2.0, de opvolger van discotheek Arena openen. HOOGSTRATEN – In het gebouw op de hoek van de Vrijheid en de Karel Boomstraat, waar café ‘t Verschil in faling ging, werd pop-up café Kokomo City geopend. Op woensdag 29 juli werd er de eerste pint getapt. Als het tijdelijk café voldoende succes kent, is het niet uitgesloten dat de zaak een permanent karakter krijgt. Het pop-up café is een initiatief van Perry en Bart van de Mosselaar, Tom Verlinden en de broers Gregg en Nick Jorissen. Greg en Nick Jorissen zijn ook de initiatiefnemers achter nachtclub Karma, in de voormalige club H25 op de bovenverdieping van Highstreet. Die nachtclub blijft gewoon geopend volgens planning.

De vijf jonge gasten die Kokomo City openden, willen ook hun geluk wagen met discotheek Highstreet 2.0. Dat moet de opvolger worden van discotheek Arena. Geopend op 20 september vorig jaar, sluit die discotheek de haar deuren, nadat mede-initiatiefnemer Frank Aarts er al enkele maanden geleden het niet echt meer zitten. Eigenaar Fred Van Ostaeijen bereikte inmiddels een akkoord met het vijftal achter Kokomo City. Het Kippencafé, dat zijn deuren zou openen waar vroeger de Blauwe Regen was, komt maar niet van de grond. Er zijn problemen voor de opening, die voorzien was rond Heilig Bloed. En in het in groep-beheerde Oud-Hoogstraeten zien we Luc Meyvis niet meer achter de tap. (fh)

• Zondag staan vanaf 12 uur de tafels gedekt en kan men er (in twee beurten) smakelijk en voordelig dineren met een menu naar keuze. Info Jan Bruyndonckx 03 314 85 20 of janbruyndonckx@gmail.com. Ook kan dit maandag tussen 18 en 19 uur. Inschrijven voor deze maaltijden is wel nodig en dat ten laatste op donderdagavond 24 september. • Op zondag- en maandagnamiddag kan je vanaf 14 uur, bij een drankje, proeven van lekkere pannenkoeken, gebakjes, vlaaien, ijsjes, broodjes of een koude schotel. Je kan de missiewerkers die we steunen zien op foto en door een korte werkbeschrijving hun werkgebied beter leren kennen. Er is ook doorlopend een grote altijd-prijs tombola met vijf schitterende hoofdprijzen die maandagavond om 20 uur in de zaal worden getrokken. • Je kan, indien u belet bent of gewoon uit sympathie, de missiewerkers ook steunen door een storting op rekeningnummer IBAN BE 75 3631 3892 4551 van Missiekring Hoogstraten. De totale opbrengst van deze activiteiten wordt verdeeld tussen de twee Hoogstraatse missiewerkers en de acht missionarissen met familiebanden in onze parochie. Nota: de missiewerking is nog steeds op zoek naar mensen die hun kleine werkgroep willen versterken. Neem contact op met Jan Bruyndonckx (zie boven). Dank bij voorbaat voor uw eventuele (bestuurs)hulp want je bent van harte welkom. (fh)

Hoogstraten kermis met KLJ HOOGSTRATEN - KLJ Hoogstraten organiseert voor de 20ste keer Hoogstraten Kermis. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september wordt hun feesttent gevuld met enkele kleppers van formaat, aangevuld met een geweldige lichtshow. Kortom een weekend om naar uit te kijken. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, Like de KLJ op Facebook en je komt het als eerste te weten. Praktisch: Hoogstraten Kermis door de KLJ op vrijdag 25 en zaterdag 26 september, telkens tot 04 uur, in de feesttent langs de Houtelweg in Hoogstraten (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 41


HOOGSTRATEN

Bokes in het groen HOOGSTRATEN – Nadat de eerste poging om ‘Bokes te eten in het groen’ op 8 juli letterlijk in het water viel, vond de twee editie plaats onder een stralende zon. Er was behoorlijk wat volk, die in het groen langs de Gravin Elisabethlaan hun middagpicknick kwamen eten. Het stadbestuur zorgde voor achtergrondmuziek. (fh)

Liefde kent geen leeftijd HOOGSTRATEN - Op vrijdag 14 augustus gaven Paul Van Merode en Leen Smets elkaar het jawoord. Paul is gemeenteraadslid voor N-VA in Hoogstraten en woont sinds 1996 samen met Leen. Op de uitnodiging lazen we dat moeke en vake trouwen. Echte liefde kent geen grenzen, echte liefde kent geen leeftijd (rb).

Steun voor educatie in het Klein Seminarie HOOGSTRATEN - De provincie Antwerpen heeft aan elf scholen een subsidie toegekend voor educatieve en verkeersveilige materialen. In totaal verdeelt de provincie 22.500 euro over de elf scholen en biedt ook individuele begeleiding aan scholen die een sterke verkeerswerking willen uitbouwen. Voor de basisschool Klein Seminarie betekent dat extra didactisch materiaal in het nieuwe schooljaar. De verkeerswerkgroep van het Klein Seminarie zet zich samen met de leerkrachten in op verkeersopvoeding. Hierbij hoort het sensibiliseren voor het dragen van fluojasjes en actieve praktijkgerichte verkeersopvoeding. De inzet van de afgelopen schooljaren wordt nu beloond met deze subsidie. Met de subsidies kunnen we inzetten op praktijklessen verkeer, een veilige schoolomgeving en het betrekken van ouders. Het Klein Seminarie krijgt behendigheidsmateriaal, verkeerslichten en -borden, zebrapaden, fietsen en helmen. Daarnaast is er ook didactisch materiaal zoals de Bokabox verkeer. Daarin zit lesmateriaal om de kinderen de betekenis van verkeersborden te laten kennen. De school bedankt de verkeerswerkgroep, de leerkrachten, de ouders en vooral de kinderen voor hun knappe inzet bij de verkeerslesjes! Een kroon voor elk kind! (fh)

42 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Met een hoogtewerker in de kerk HOOGSTRATEN – Van 11 tot 14 augustus was de Sint-Katharinakerk gesloten, omwille van een controle van het interieur door Monumentenwacht Vlaanderen. De meeste aandacht ging uit naar de monelen, dat zijn de verticale elementen in witte steen, die de glasramen opdelen in kleinere delen.

De monelen uit de 16de eeuw in het hoogkoor, die bijna 500 jaar oud zijn, zijn nog in behoorlijk goede staat. Dat in tegenstelling tot witte steen die men bij in het schip, die men kort na de Tweede Wereldoorlog gebruikte. Daar werden een behoorlijk aantal loszittende stukken uit weggenomen. (fh)

Inhuldiging sportplein Spijker HOOGSTRATEN - Vanaf 1 september kunnen al de leerlingen van het Spijker (lagere school, ASO, VTI) gebruik maken van een gloednieuw kunstgrasveld met Finse piste. Het veld is voorzien van belijningen voor voetbal, hockey en korfbal. Op vrijdag 25 september vanaf 15.30 uur vindt de niet te missen feestelijke opening van deze nieuwe sportaccommodatie plaats. Leerlingen, leerkrachten, Hoogstraatse sportverenigingen en verschillende Bv’s dagen elkaar uit om zich van hun sportiefste kant te laten zien. Zo is er een penaltytornooi, zijn er loopwedstrijden en, rond 19 uur, een voetbalwedstrijd van de leerkrachten tegen een aantal bekende kleppers. Er is muzikale omlijsting verzorgd door de leerlingen. De opbrengst van het evenement gaat naar Kom op tegen Kanker. Alleen al om die reden is iedereen van harte welkom om zijn of haar steentje bij te dragen. (fh)

Jumping-Fitness-instructrices HOOGSTRATEN – Nike Rommens en haar dochter Charlien Verboven behaalden op donderdag 25 en vrijdag 26 juni een getuigschrift van Jumping-Fitness-instructrices in het Nederlandse Haaksbergen. Daarmee zijn ze de eersten die in Vlaanderen zo’n getuigschrift behaalden. En dat zal hen goed van pas komen, want in hun fitnesscenter, fun2move, kan men terecht om de fel opkomende hype in het fitnesswereldje te beoefenen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 43


HOOGSTRATEN

Over relieken, hun echtheid, aflaatbrieven…. en de gilden

Reliekhouder van Sint-Joris (bovenaan) en van Sint-Benigius uit 1756

Eigendomstitel van het reliek van Sint-Joris ten voordele van de gilde.

HOOGSTRATEN – Naar aanleiding van Monumentendag kan u op in de Sint-Katharinakerk van 13 tot 20 september een tentoonstelling bezoeken met zeldzamen relieken en bijhorende, vaak prachtige en unieke, documenten die de echtheid van de relikwie moeten bewijzen of aangeven wie er eigenaar van is. Omdat veel van deze relieken uit de periode van de hertogen van Salm-Salm dateren schenkt de tentoonstelling bijzondere aandacht aan de gilden, die in die periode of vroeger ontstonden, nog steeds actief zijn en nog goede banden onderhouden met de adellijke families, de nazaten van de vroegere graven en hertogen van Hoogstraten. (fh)

Meesterproevers voor deken Senden

Vlaanderen feest iets te rustig HOOGSTRATEN – Vorig jaar viel Vlaanderen Feest en ’t Vat van Stad letterlijk in het water. Dit jaar figuurlijk. De weersomstandigheden waren nochtans ideaal en ook de muziek was lang niet slecht. Maar alle inspanningen ten spijt, blijkbaar krijg je de massa niet naar Den Dijk op de eerste avond van het bouwverlof. Met heimwee denken we dan ook terug aan de meer intiemere locatie, die het begijnhof jaren was. Daar liep de bleekweide met vergelijkbare weersomstandigheden wel vol wanneer Jan De Wilde, Roland of andere meer gekende groepen er optraden. Nu liep Den Dijk leeg wanneer het tijd was voor ouders met jonge kinderen en stond er bij het optreden van The Dukes Band haast evenveel volk op het podium en achter de tap dan er tussen. Wil men de stedelijke cultuurprogrammatie een kans geven, zal men uit een ander vaatje moeten tappen. (fh)

HOOGSTRATEN - Achteraan in dit nummer vind je alweer een uitgewerkt recept van een van deken Sendens notities: limonade, of wat daar toentertijd voor doorging. Als brouwer kozen we Leen Nees, dochter van Louis Nees, limonadebrouwer van het merk Campine (Frans voor Kempen), ondertussen alweer geschiedenis. Leen is onderwijzeres en stelde daarom een panel van leerlingen van het vierde jaar samen om de limonade te proeven. De jonge smaakpapillen kweten zich gewetensvol van hun taak en het resultaat was verrassend. Hier de meesterproevers van links naar rechts: Charlotte Vochten (enkel haar armen te zien). Verder, wel zichtbaar: Noor Bolckmans, Wouter Schumacher, Mohamed Amr Yousry Abdelaziz Eltelbany, Ann-Sophie Oomen, Muze Vermeeren, Sam Hermans, Milan Van De Velde (met bril), Kobe Van Loon (zijn grootvader heeft nog bij de Campine-brouwerij gewerkt), juf Leen (in het midden), Thomas Lauryssen, Benjamin Van Doveren, Zakaria Argou, Illias Morais, Tuva Aerts, Myrthe Vervoort (enkel armen te zien). Waren ook op de proeverij aanwezig maar niet te zien op de foto: Janne Jacobs en Sam Ormerod. (lvr)

44 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Marleen Daemen en haar poppen WORTEL - In Wortel, in de Rooimansstraat, woont Marleen Daemen samen met echtgenoot Christian Buyse. Marleen maakt heel fraaie dingen en doet dat al vele jaren maar weinig mensen hebben haar werk al gezien. Dat werk bestaat vooral uit het maken van poppen, zowel grote als kleine exemplaren, allemaal verschillend en heel fijn beschilderd. Haar atelier op zolder staat vol van haar werk waardoor daar een sprookjesachtige sfeer hangt vol wezentjes die aan dromen doen denken. Marleen vertelt honderduit over haar leven en werk. Ze is geboren in Weelde en in haar prille jeugd liet niets vermoeden dat ze later zo zou opgaan in het maken van poppen. Toch is het nu al 25 jaar geleden dat ze ermee begon. Nog maar enkel in gedachten na het inkijken van allerhande boekjes waarin zulke poppen te zien waren. Die waren gemaakt van papier maché en daardoor nogal grof maar Marleen was er onmiddellijk door geboeid en wilde het gaan proberen. Marleen: Het bleek echt iets voor mij te zijn maar ik moest het nog leren en dat was niet zo eenvoudig. Gelukkig kwam ik in contact met Betty Nagel die al jaren bezig is met het maken van poppen en samenwerkt met een kring van mensen die met hetzelfde bezig zijn. Ze is nu al 70 jaar maar nog steeds vol enthousiasme aan het werk. Het is niet zo dat ze je stuurt in een bepaalde richting, ze geeft gewoon goede raad bij de uitvoering, de ideeën moet je zelf leveren. Maar ze is een goede en slimme lerares; zonder haar zou ik het nooit goed geleerd hebben. Hoe begin je eraan? Marleen: Het maken begint met een isomobolletje op een stokje. In het begin heb ik wel een vaag idee van wat voor pop het zal worden maar de uitwerking zit nog helemaal niet in mijn hoofd, wel in mijn handen. Want hoe het popje eruit zal zien wordt helemaal bepaald al doende. Ik gebruik daarbij klei, behangerslijm, aluminiumfolie en tenslotte verf voor de beschildering. Het duurt een hele tijd eer het klaar is; wekenlang trek ik elke dag in de namiddag naar mijn zolder – die mijn man heel goed en mooi heeft ingericht – en ga werken. Het is elke keer een plezier voor mij als ik het half afgewerkt popje daar zie staan en mijn handen jeuken om eraan te beginnen of af te werken. Nu wil ik het ook aan anderen laten zien. Het heeft lang geduurd eer ik mijn werk goed genoeg vond om het aan de buitenwereld te tonen. Pas nu, de laatste tijd, kom ik ermee naar buiten. In Merksplas is er een vereniging van amateurkunstenaars, het WAK en daar ben ik bij. Dat is dicht bij de deur en via hen heb ik al 2 keer kunnen tentoonstellen o.a. in het huis van Widar in Zondereigen. Marleen Daemen is te bereiken via facebook (Fantasy Dolls by Marleen) en de poppen zijn ook te koop. De grotere werken kosten 200 à 250 euro, de kleinere 150 à 200 (jof)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 45


WORTEL

René Sprangers en Anny Geerts verlaten Wortel

“Onze toekomst moet overzichtelijk blijven” WORTEL - Het zal zo van rond de jaarwisseling 2014-2015 geleden zijn dat wij van de plannen van Anny en René hoorden. Verdorie, Anny en René, beiden superactief in het Wortelse verenigingsleven en dus nauw verweven in het sociale netwerk van ons dorp zouden in de loop van oktober/november van dit jaar Wortel verlaten. En wel definitief. Wij laten hen even aan het woord: - “De banden met de familie in Hoogstraten en Wortel waren vanzelfsprekend zeer hecht, maar toch…” - “Zij waren nu gepensioneerd en, hoewel beiden voor hun leeftijd nog jong ogend en min of meer kerngezond, toch begonnen de jaren te tellen en de toekomst moest overzichtelijk blijven.” - “De kinderen hadden zich in de loop der tijd gevestigd in het Leuvense en daar ook werk gevonden.” - “En bovendien: de kleinkinderen; die kon je niet vaak genoeg zien en zij mochten beslist niet de goede raad en wijze levenslessen van Moeke en Vake ontberen.” - “Een groentehof is een goede zaak en een fijne hobby maar in de loop der komende jaren misschien een te grote last, dus toch maar gekozen voor een appartement.” - “De afstand Wortel – Leuven was nu nog overbrugbaar, maar wat wordt dat in de toekomst?”

wij van hen hoorden toen zij ons op de hoogte brachten van hun plannen.

En daarbij voor wat het Wortelse betreft: “Geen mens is onvervangbaar…” Dat waren samengevat de beweegredenen die

In datzelfde jaar verhuisden zij naar hun nieuwbouw aan de Prinsenweg in Wortel waar zij tot op heden bleven wonen.

HOOP deed leven Komaan zeg, Anny en René weg uit de Kempen waar zij beiden geboren en getogen zijn en na hun huwelijk in 1972 altijd zijn blijven wonen. Anny, Wortelse van geboorte in 1951, bracht haar jeugd en jongemeisjesjaren door op Staakheuvel tot zij haar René leerde kennen. Deze laatste bezocht meer dan nodig was de winkel van Oomen in de Vrijheid om Anny Geerts in haar werk te storen. René, sinds 1948 rasechte Hoogstratenaar van de Loenhoutseweg, belandde na het diploma Wetenschappelijk A en zijn verworven licentiaat in de natuurkunde bij “den troep.” Nog tijdens die legerdienst werd hij begin ‘71 door superior Verwimp gevraagd als lesgever op het Seminarie en René stemde toe. “Niet geaarzeld” moeten Anny en René gedacht hebben en zij trouwden in de zomer van 1972. In 1974 werd dochter Ruth geboren en in 1976 volgde zoon Ben.

Destijds woonden in die straat vrijwel allemaal jonge gezinnen met kinderen van dezelfde leeftijd. Dat zorgde toen voor een hechte gemeenschap en die geest is gelukkig bewaard gebleven. Van in die tijd dus geen “hoftuinen” tussen de percelen. Anny nam naast haar belangrijke taak als huismoeder en opvoedster van man en kinderen ook de activiteiten van de Bond Zonder Naam op zich. Verkoop van kalenders, kaarsen en spreuken en de administratie van het ledenbestand,.

Om een kind op te voeden heb je een heel dorp nodig

Haar actieterrein breidde zich ook uit naar KVLV en KAV, hoewel zij daar nooit bestuurslid is geweest. René heeft duizenden leerlingen aan zich voorbij zien gaan en wist als geen ander deze jongeren te boeien en te motiveren. Interesse opwekken voor de wetenschappen, jongeren begeleiden om een keuze te maken en verantwoordelijkheid opnemen om zich later te kunnen handhaven in de maatschappij, dat waren mede de hoofddoelen van René als leraar. Hij wordt door zijn ex-directeurs en oud-collega’s nog steeds geprezen om zijn enorme vakkennis, stiptheid en grote inzet. Zo was hij bij de organisatie van het Herfstfeest een spilfiguur. Maar ook de jaarlijkse Londenreis, de gehandicaptendag en de sturing van de vakwerkgroep nam hij op in zijn takenpakket.

Een heel dorp nodig In Wortel heeft René méér dan sporen nagelaten. Nadat hij als Chinese vrijwilliger tot secretaris van de KWB was gebombardeerd heeft hij deze functie tientallen jaren bekleed en werkte hierin nauw samen met Gerard Huet. Hij verzorgde het ledenblaadje Het Raakske dat elke maand verscheen met berichten over de KWB en zijn leden. Het is ook vanuit deze vereniging dat hij, na de fusie van gemeenten, voorzitter werd van de dorpsraad en secretaris van het ACW. Omdat er een vertegenwoordiging moest zijn in de politieke poot van deze organisatie belandde hij bij de CVP Hoogstraten. Echter, meningsverschillen van diverse aard lagen ten grondslag aan de oprichting van de

46 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL partij HOOP waarvan hij deel uitmaakte. Bij de gemeenteraadverkiezingen in het jaar 2000 behaalde HOOP drie zetels en werd René van 2000 tot 2006 schepen van milieu en van ontwikkelingssamenwerking. Zijn uitgesproken groene hart kon sneller kloppen. De daaropvolgende de verkiezingen verliepen minder succesvol en Hoop verdween uit het bestuurscollege. Na een tweetal jaren in de oppositie liet hij de politiek achter zich en werd zijn aandacht en inzet steeds meer gefocust op Wortel. Na een inleefreis met KWB Wereldsolidariteit naar de Dominicaanse Republiek heeft hij hier tientallen voordrachten over gegeven om geld in te zamelen voor het goede doel. Lector in de kerk, voorzitter van het zaalcomité van Het Trefpunt, ijveraar voor een bushalte in Wortel Kolonie en veilige fietspaden, gidsen tijdens wandelingen door Brussel. Dit is slechts een beknopte opsomming van zijn activiteiten, liefst discreet op de achtergrond maar met 200 % inzet. Het laat zich verstaan dat achter René een vrouw moet staan die met dezelfde allure en inzet haar man steunt. De waarderingsprijs van het ACW, welke hij in de loop der tijd heeft uitgereikt aan verdienstelijke Hoogstratenaren, komt hen misschien ook wel toe. Uiteraard respecteren wij hun beslissing om van woonst te veranderen, maar het staat ons vrij om hun vertrek als een groot gemis voor het verenigingsleven van Wortel te beschouwen. Dit maakt echter plaats voor een groot gevoel van dankbaarheid en waardering. Met hun vertrek moet een deel van de ziel van Wortel en zeker van de Prinsenweg vervangen worden.

Renovatiewerken in de parochiezaal met heel veel dank aan onze groep vrijwilligers vanwege het Zaalcomité!

WORTEL - Op de jaarlijkse algemene vergadering van maandag 26 januari 2015 werd besloten om, indien haalbaar, in de zomer van dit jaar of in 2016, het plafond en de verlichting van de inkomhal onder handen te nemen en de kleine zaal te voorzien van een nieuwe vloer. We zijn ongeveer een half jaar verder en beide werken zijn al uitgevoerd. Maar daar kwamen veel helpende handen bij kijken.

Wij waren benieuwd naar hun visie voor de toekomst en tevens goede raad voor de achterblijvenden. Na lang aarzelen gaven zij aan dat er de laatste jaren misschien een verminderde solidariteit en gemeenschapszin te bespeuren viel en zij haalden hierbij een Afrikaans gezegde aan om eens over na te denken: “Om een kind op te voeden heb je een heel dorp nodig.”

De inkomhal van de zaal was vrij donker. Het plafond bestond uit onbehandeld hout, zogenaamde schrootjes, voorzien van acht, al of niet werkende, lampen die bediend werden door drie verschillende schakelaars. Het hout werd grondig afgeschuurd en er werd een witte laklaag op aangebracht. De lampen werden vervangen door acht energiezuinige LED’s met een gemiddelde levensduur van 15 000 uren. Alle lampen zijn te bedienen met één schakelaar in de inkomhal. Zo is de inkom omgevormd tot een aantrekkelijke en lichte ruimte waar iedereen zich welkom voelt.

Het ga jullie goed in Linden en ongetwijfeld zullen wij jullie nog wel terugzien tijdens een van jullie bezoeken aan Hoogstraten of Wortel. (AS/JA/SP/JM)

Vooraleer de werken aan te vatten in de kleine zaal, hebben de verantwoordelijken hun licht opgestoken bij enkele Wortelse mensen actief in de bouwwereld. Zij gaven het advies om

op de bestaande vloer nieuwe tegels te kleven. Daardoor kon men een hoop extra werk en bijkomende kosten vermijden. Vooraf werden de oude plinten verwijderd. Dirk en Ludo plaatsten ongeveer 65 m2 tegels en verder profielen ter hoogte van de deuren en rondom nieuwe plinten. De schilders zorgden ervoor dat de muren een fris laagje verf kregen. Omdat vergaderlokaal, toiletten en kleine zaal zijn gebouwd op grond van de Kerkfabriek neemt deze de uitgaven van de nieuwe vloer voor haar rekening. Wij zijn hen daar erg dankbaar voor. Bij de uitvoering van de schilderwerken kwam de nieuwe, demonteerbare en verrijdbare steiger heel goed van pas. Deze stelling kan in de toekomst ook gebruikt worden in de kerk. De parochiezaal ziet er weer een stuk aantrekkelijker uit. En de verhuurprijzen voor onze Wortelse gemeenschap blijven dezelfde. Zo kan iedereen mee genieten van de inzet van onze vrijwilligers. Het reserveren van een van onze zalen kan elke woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur op ’t Hoog boven de garage van de Pastorij, Worteldorp 3 te Wortel. (het zaalcomité/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 47


WORTEL

Wachten op de ooievaars

U komt toch ook? WORTEL – Op zondag 30 augustus viert Wortel een ganse dag feest op het Vagebondplein. Vanaf ’s morgens is Vagebond een vertrek of doortocht van De Schakel. En vanaf 11 uur zijn er doorlopend optredens, met als slotact om 20 uur een optreden van de onnavolgbare GUIDO BELCANTO. Hij steekt zoals elk jaar een tandje bij wanneer hij er optreedt op enkele meters van zijn geboortehuis. (fh)

DANS & ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN: ZAAL KOUTERSHOF (NAAST DE KERK)

Dansavond iedere zaterdag in 240 M2 grote zaal Altijd een DJ met dansbare muziek. ……………………………………. HARMONIEZAAL (Lagestraat 3 Rijsbergen) Speciaal voor singles & paren Altijd live-Bands Eddy Smets, Jersey,The Wigs; DW; Op de zaterdagen 15/8 - 19/9 - 26/9 - 17/10 - 28/11 - 19/12 ……………………………………………

WORTEL / MERKSPLAS - De familie Van Bouwel uit de Diept in Merksplas is in blijde verwachting. Op 1 augustus 2015 trokken de vijf zonen van Van Bouwel onder goedkeurende blikken van vader Louis een 10-meter hoge ooievaarsnest omhoog in de tuin van Hof Ter Stokere. Het initiatief van buurman Roger Mariën viel al snel in goede aarde en met behulp van nog wat vrienden was de klus op enkele uren geklaard. Meteen een extra attractie voor de Open tuindag van 9 augustus die ook dit jaar op heel wat bezoekers mocht rekenen. Het is nu afwachten wanneer de eerste ooievaars volgende lente hun stek hier zullen vinden. Het ooievaarsnest aan de kolonie van Hoogstraten kende dit jaar wel het bezoek van slechts één ooievaar, maar tot een nest met eieren en jongen kwam het uiteraard niet. Als het van de hoogte afhangt, geven wij het nieuwe nest aan de Diept alvast een mooie kans. (jh)

48 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HARMONIEZAAL (Lagestraat 3 Rijsbergen) Linedance, disco, country Op de woensdagen 5/8 - 19/8 - 2/9 - 16/9 - 39/9 - 14/10 28/10 - 11/11 - 25/11 - 9/12 - 23/12 …………………………………………………..

ZALEN OPEN 19.30 START 20.00 UUR www.bootrijsbergen.nl


WORTEL

Met Ziekenzorg naar museum te Baarle

Een nieuwe dirigent voor de Brassband WORTEL - De brassband van Wortel is werkt sinds eind april samen met Jeroen Corneillie, hun nieuwe dirigent. Een voorstelling aan onze Hoogstraatse Hafabra-vrienden en de lezers van de Hoogstraatse Maand is daarom zeker op zijn plaats.

WORTEL – Ziekenzorg Wortel brengt op woensdag 16 september 2015 een bezoek aan het Museum van de Vergane glorie van Ad Haneveer te Baarle.

Jeroen Corneillie werd in 1987 geboren in een muzikale familie. Net als zijn oudere broers en zus trok hij op 8-jarige leeftijd naar de jeugdbrassband om er de eerste noten op cornet te leren. Een jaar later startte Jeroen zijn muzikale studies aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in Herentals. Daar kreeg hij les van Eddy Avonds en Wim Devos.

Dit museum presenteert een collectie ambachtelijk erfgoed uit de streek, zoals handgereedschappen en gebruiksvoorwerpen van de landbouwer, de bakker, de smid, een timmerman en de schoenmaker enz. Verder is er ook een verzameling kogelhulzen en ander oorlogsmateriaal. De bezoekers van Wortel worden er ontvangen en rondgeleid door Ad Haneveer zelf.

Als tiener studeerde Jeroen Humane Wetenschappen aan het Sint-Jozefinstituut in Herentals. Hij werd lid van de Koninklijke Fanfare De Kempenzonen uit Tielen. Zijn plaats in het orkest kende een verschuiving van 3e cornet over solocornet tot Es-cornet. Jeroen was ook vier jaar muzikant bij brassband Campine o.l.v. Eddy Avonds en Bert Van Thienen. In 2005 studeerde hij af aan de Academie met grootste onderscheiding op cornet, werd laureaat en behaalde een stadsmedaille.

Het programma ziet er als volgt uit: 9.45 uur: vertrek met auto’s aan het Vagebondplein bij de Guld. 10.00 uur: aankomst in Baarle, ontvangst en rondleiding door Ad Haneveer. 12.00 uur. vertrek naar Woon- zorgcentrum in Baarle 12.30 uur: middagmaal met soep, hoofdschotel met frietjes en nagerecht. 14.00 uur: vertrek terug naar Wortel.

Op 18-jarige leeftijd koos Jeroen voor verdere muzikale studies aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen. Hij maakte deel uit van de trompetklas van Alain De Rudder en Steven Verhaert en de saxhoornklas van Frans Violet. Daarnaast legde Jeroen zich ook toe op het dirigeren. De kneepjes van het vak werden aangebracht door Dirk de Caluwé en Jan Hadermann. Sinds enkele jaren is Jeroen de vaste sopranocornet-speler van veelvoudig Belgisch en driemaal Europees Brassbandkampioen, Brassband Willebroek. Verder treedt hij regelmatig op als

Jeroen Corneillie solist en als vervanger bij verschillende grote Hafabra-orkesten in België en in het buitenland. Als dirigent is Jeroen sinds september 2011 actief bij de Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden uit Stekene en nu dus ook bij Brassband Wortel! Wij willen Jeroen heel veel succes en veel plezier wensen samen met de muzikanten van Wortel. Als je benieuwd bent om de brassband onder leiding van Jeroen Corneillie aan het werk te zien, dan kan je op zondag 27 september om 15.30u komen luisteren in St.- Jozef Rijkevorsel of op de Play-In om 19.15u in het Klein Seminarie in Hoogstraten. Wij kijken er alvast naar uit! (LJ/fh)

Deelname kost 10 euro per persoon. Inschrijvingen kan langs uw ziekenbezoekster of bij Herman Verlinden, tel.: 03 314 68 57, ten laatste op 6 september. (fh)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 49


WORTEL

Afscheid zomercafé Den Bayerd WORTEL - Al enkele jaren wordt café Den Bayerd in het Casino in Wortel Kolonie uitgebaat door bewoners en medewerkers van Widar en huis Ekkehart. In de zomermaanden is het ook geopend van woensdag tot vrijdagnamiddag. Maar ook daaraan komt net als aan deze zomer weeral een eind. Zondag 13 september wordt afscheid genomen van het ‘zomercafé’ en worden bewoners en cafébezoekers uitgenodigd om samen een spelletje KUBB te spelen in de lommerd van de bomen aan het kruispunt. Mocht het weer wat te slecht zijn, dan kan er binnen nog altijd met schijf of bal geoefend worden want dan staan daar enkele volksspelen klaar. Leden van Kwb-Wortel kunnen die dag met een ‘PEJ-schijf 2015 een korting krijgen op een drankje of hapje. Profiteer ervan! Want misschien is dat de laatste kans! Ook tijdens de volgende maanden blijft Den Bayerd natuurlijk wel elke zondag open van 10.30 u. tot 17.30 u. Heb je de zelfgebakken appelvlaai nog niet geproefd? Dan moet je daar zeker eens voor langskomen! (fvb)

De filosoof van Wortel-kolonie WORTEL – Juist, het is weer zo ver. We kunnen met zijn allen, individueel of in groep inschrijven voor De filosoof van Wortel-kolonie de theaterwandeling van Zjosfinks van Theater Pas geverfd. De data van reeks vier liggen vast: zaterdag 31 oktober, vrijdag 13, zaterdag 21 en zaterdag 28 november. De wandeling vertrekt telkens in De Klapekster, Kolonie 41 om 19.30 uur. “Deze theaterproductie speelt zich af op Wortelkolonie”, zegt Zjosfinks, “en wat daar ooit allemaal gebeurd is in den tijd van de twintiger jaren, dat houdt niemand voor mogelijk. Zo komt de toeschouwer heel wat te weten over de vier

soeveljanten en hun geheimen, over de drie stoute meisjes die naar Castel-kermis gingen, over twee stropers die Jef van ’t bos tegenkwamen en over fil Dams, de filosoof van Wortel-kolonie” PRAKTISCH: De filosoof van Wortel-kolonie door Zjosfinks op zaterdag 31 oktober, vrijdag 13, zaterdag 21 en zaterdag 28 november. Vertrek in De Klapekster om 19.30 uur. Deelname kost 10 euro, een kop soep inbegrepen. Info en inschrijvingen langs Griezelig Grensland, langs zjosfinks@hotmail.com of op gsm 0476 72 91 91 (fh)

Overlijdensbrief ontvangen langs e-mail WORTEL - In het verleden ging een overlijden in een dorp niet ongemerkt voorbij. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuur en iedereen kreeg een paar dagen later een doodsbrief in de brievenbus. Maar tijden veranderen. Het gebeurt nu meer dan eens dat mensen vernemen dat een vroegere buur of kennis in het dorp is overleden en soms zelfs begraven is, zonder dat men hiervan op de hoogte was. Een overlijdensbericht wordt wel opgehangen aan de pastorij maar niet iedereen passeert daar regelmatig. Daarom biedt de parochie nu de mogelijkheid om overlijdensberichten per mail te ontvangen. U stuurt daarvoor een mailtje naar parochiewortel@telenet.be. U vermeldt als onderwerp ‘Overlijdensbericht per mail’ en verder uw naam, adres en telefoonnummer. Bij een overlijden ontvangt u dan het overlijdensbericht in uw mailbox. Door deze eigentijdse aanpak bent u voortaan wel tijdig op de hoogte van een overlijden. Moest u later van deze dienstverlening geen gebruik meer willen maken, dan kan u dit met een eenvoudig mailtje naar bovenstaand mailadres laten weten. (fh)

50 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Kermiswandeling WORTEL – Ooit organiseerde het Sportcomité Wortel, tussen 1970 en 1989 en tussen 2000 en 2010, drie reeksen van 11 kermiswandelingen. Die wandelingen brachten ooit 287 dapperen op de been, toen men in 1974 naar de Maretak in Keirschot trok. Gaandeweg zakte het aantal deelnemers tot een veertigtal in 2007. Nadat het Sportcomitee in 2010 ontbonden werd, nam de Sint-Jorisgilde in 2012 de draad weer op, nu in samenwerking met de KWB en de Gezinsbond. In tegenstelling tot de wandelingen van ‘meester’ Noeyens, gaat men nu niet meer naar de ijskelder, de witte kei of andere plaatsen met een verhaal, maar brengt men een bezoek aan een zelden te bezoeken plaats. In 2002 ging men naar de Dorpsgemeenschap Widar in de kolonie, in 2003 bracht men een bezoek aan het kippenbedrijf Geens op de Bouwhoef, vorig jaar ging de wandeling rond het kasteel van Hoogstraten en dit jaar was er veel belangstelling voor een uitgebreide rondleiding in het Mestbedrijf Leemans langs Neerven.

De uitleg die Steff Leemans gaf bleef de 52 deelnemers boeien, van de eerste tot de laatste minuut, van jong tot oud.

Geboeid luisteren

Leemans alle vergunningen op zak had, kon de verwerking ook hier starten.

Voor de aanvang vroeg Stef, de zoon van zaakvoerder Rudy Leemans, zich af of hij wel een duidelijke uitleg kon geven bij het ontstaan en de werking van het mestbedrijf. Maar Stef, met een graduaat energietechnologie op zak, was een perfecte gids en alle 52 deelnemers luisterden bijna anderhalf uur vol aandacht naar zijn verhaal. Het verhaal van de overbemesting begin de jaren ’90, de richtlijnen van de Europese Unie die daarop volgden met het Vlaamse Mestactieplan als gevolg. Er moest iets gebeuren om het teveel aan mest te verwerken, anders zou de ganse veeteeltsector in de problemen komen.. Aanvankelijk gebeurde dat in Limburg, maar dat is wel erg ver weg voor onze boeren. Nadat de firma

De ruwe mest wordt in een centrifuge gepompt en door de middelpuntvliedende kracht in een dikke droge fractie en een dunne vloeibare fractie gescheiden. De dikke substantie wordt voor een groot deel naar Frankrijk gebracht, maar u en ik mogen er gratis gaan halen voor onze tuin. De dunne fractie wordt verder verwerkt in twee reusachtige bekken van 3.000 en 7.000 m³. Door bacteriën wordt de stikstof omgezet in stikstofgas. Wat er dan overblijft is het ‘effluent’ dat, indien het de normen haalt, op de velden en weiden uitgereden mag worden. Voor elke m³ aangevoerde ruwe mest, wordt er eenzelfde hoeveelheid effluent terug meegenomen.

De grote hoeveelheid (zwarte) opslagtanks achteraan dienen om het effluent in de winter op te slaan tot de landbouwers het uit kunnen rijden. Maar men kijkt verder. Om het effluent nog verder te zuiveren, zodat men het gewoon in de beek mag lozen, heeft men een 1,5 ha groot rietveld aangelegd, verdeeld in 22 vakken, elk met een afzonderlijke functie in het zuiveringsproces. In elke fase van het proces worden permanent stalen genomen die in het eigen labo en door de Vlaamse Milieumaatschappij gecontroleerd worden. De wandelaars luisterden vol aandacht naar het zuiveringsproces en naar de inspanningen die de firma levert om de geuroverlast tot een minimum te beperken. Goed dat zo’n bedrijf zijn deuren opent. Het heeft zeker vooroordelen en misvattingen weggenomen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 51


MEER

Rik Martens, een druk bezet man

“Het sociale is de rode draad in mijn leven” MEER - Rik Martens is wereldberoemd in Meer en omstreken. Zijn naam houdt verband met verschillende zaken. Hij was: Rik van ‘de vak’, hij is 50 jaar voorzitter van de duivenbond en ook bij het bloedgeven is hij bestuurslid-voorzitter. Tijd voor een gesprek met deze bijna 70-jarige jongeman. Duiven

Een jongere Rik

Rik Martens

Rik is geboren in de John Lijsenstraat. Hij is altijd ‘nen Meirse’ gebleven. Rik is als derde van vijf kinderen ter wereld gekomen in het gezin van Frans Martens, afkomstig uit Loenhout en Louisa Godrie uit Zundert. Hij heeft de Meerse gemeenteschool doorlopen en daarna de metaalbewerking in het VITO in Hoogstraten. Eerst werkt hij enkele jaren bij de Enka, beter gekend als ‘de kunstzij’, daarna bij het al even goed bekende Bakker en Ruub. Dichter bij huis is hij later gaan werken in de Veiling van Meer.

ACV. Ruim 22 jaar heeft Rik de taak van bode met plezier vervuld. Zijn taak is opgehouden te bestaan door de vooruitgang; steeds meer mensen betalen hun bijdrage via de bank. Voor Rik betekent dit het einde van zijn vrije leven. Hij is de laatste bode van het ACV. Een man met zo veel ervaring mag niet verloren gaan. Rik werd ingeschakeld in andere werkzaamheden van het ACV, de mensen te woord staan in een kantoor, met veel geld op zak de werklozensteun ter plaatse gaan uitbetalen…. Reeds geruime tijd is Rik nu op pensioen. Rik heeft zijn werk altijd graag gedaan, de dankbaarheid van de mensen heeft hij als enorm ervaren.

Intussen is Rik als bestuurslid toegetreden in het plaatselijke ACV (het Algemeen Christelijk Vakverbond). Deze stap beslist over zijn verdere toekomst. Het ACV schrijft een examen uit voor “bode”. Rik slaagt en wordt benoemd voor een groot deel van de regio Noorderkempen. In 1968, het jaar dat hij huwt, begint hij als bode. Een bode heeft als taak bij de leden van het ACV thuis het lidgeld te gaan ontvangen. Soms meerdere leden in één gezin, maar er moeten toch wel zo’n 100 leden per dag bezocht worden om de volgende maand tijdig bij dezelfde mensen terug te kunnen keren. Het ene bezoekje duurde langer dan het andere want Rik is ook het aanspreekpunt voor allerlei vragen. Het ene probleem is met een raadgeving op te lossen, voor het andere wordt het bureel in Turnhout geraadpleegd. Ook ‘s avonds thuis moet zoon Jan portier spelen om de deur te openen. Steevast vraagt er iemand naar vader Rik. Het staat dan ook in Riks contract van het ACV dat hij 24/24 ten dienste staat van het

Rik en Maria

52 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Wanneer Rik als 12-jarige jongen nog thuis woont, begint vader Frans met duiven. Aangezien Rik de eerste zoon is moet hij vader maar wat helpen. Toen is duivenmelken nog eenvoudig: een 30-40 tal duiven op tijd wat eten en drinken geven is de hoofdzaak. De liefhebbers spelen net zoals nu nog op Noyon en Quevrain. Uitzonderlijk worden de diertjes op een andere plaats gelost maar dat gebeurt niet vaak. Het “inkorven” is één ding maar de duiven “pakken” is iets anders, puur secondewerk. Wanneer de duiven gepakt zijn moet zo snel mogelijk de ring van elke duif in de “constateur”. Daarna kan men precies aflezen wanneer de duif gevallen is. Het is aan de hand van die tijd dat men de uitslag op kan maken. Nog vroeger werd de tijd aangeduid door prikkers en naaldjes. Nu gebeurt dit elektronisch met antennes en kan men tegelijkertijd de gegevens van de duiven waarnemen. Nu komt men naar het lokaal en al de gegevens verschijnen op het computerscherm. Uiteraard kost dit alles centen. Als je het nodige nieuw aankoopt, zit je op een kostprijs van 12 tot 1500 euro. Ook op de tweedehandsmarkt kan je hetzelfde vinden, voldoende om te starten, voor pakweg de helft van de prijs. Het verzorgen van de duiven is nu ook meer dan wat water en graan te geven. Je moet jonge duiven kweken, ringen aankopen voor het elektronisch systeem, de diertjes (laten) vaccineren en er uiteraard veel liefde en tijd aan besteden. De duiven blijven vliegen tegen gemiddeld 90 à 100 km per uur, windaf zelfs nog sneller. Het


MEER aantal duivenmelkers loopt echter jaar na jaar terug. Oudere mensen overlijden en er is geen opvolging meer. Waren er in 1958 zo’n 60-70 duivenmelkers in Meer dan zijn er nu nog 27. De verscheidenheid van ontspanning voor de jeugd lijkt de duivenmelkers wel voorgoed in de verdrukking te brengen.

Bloed geven Hoeveel mensen zouden er niet aangesproken zijn door Leo Sterkens om in Meer bloed te geven? Zo ook Rik. Al snel treedt Rik toe tot het bestuur van de bloedgevers om later de taak van voorzitter in te vullen. Bloed geven in Meer gebeurt steeds aan de “jongensschool” op Gestel, de Gemeentelijke Gemengde Lagere School. De locatie is dankzij de goede samenwerking met het gemeentebestuur voor de bloedgevers steeds kunnen blijven. Vroeger gebeurde het bloedgeven in verschillende klaslokalen. Toen de nieuwe refter klaar was mocht men deze gebruiken. Een hele verbetering voor de organisatie van het bloedgeven. Ook het materiaal en zeker het vervoer hiervan heeft een hele evolutie ondergaan. Nu komen, enkele uren vooraf, verschillende medewerkers van het Rode Kruis ter plaatse om alles op stellen. Het uitladen van de vrachtwagen is geen probleem. Alles is netjes gegroepeerd en in een wip gebruiksklaar. Vergis u niet; het moet telkens weer wel gebeuren en vergeet ook niet het opruimen hiervan. Iedere keer wordt de refter netjes achtergelaten. Na bloedafname kan je nog even napraten met een van de andere aanwezigen. In de gemeente Meer is onder andere de Chiro en de jeugdclub Mussenakker erg actief. De ene jonge gast spreekt de andere aan en dan gaan die samen, voor het goede doel, bloed geven. De eerste keer uiteraard wat onwennig maar zelden of nooit haakt er iemand af. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel jeugd, telkens zijn er meer dan 100 bloedgiften, in Meer bloed komt geven. Bloed geven te Meer gebeurt steeds in de Gemeentelijke Gemengde Lagere School gelegen aan de Terbeeksestraat 6. Dit jaar heb je nog de gelegenheid op 16 september en 30 december telkens van 18 tot 20.30 uur .

Ontspanning Een druk bezet man als Rik Martens, er zijn er geen anderen bij de gepensioneerden, moet ook zijn kop kunnen leegmaken. Op zondag begeeft hij zich naar het duivenlokaal Victoria. Ook als er niets te doen is gaat hij er gewoon een pintje drinken en wat buurten. In de week ontspant hij zich door op tijd op te staan en met goed weer gaan tuinieren; daar kan niemand hem van afhouden. Zelfs zijn gsm laat hij dan thuis! Wanneer hij zijn groentetuin aan het verzorgen is, de vogeltjes hoort fluiten, enkel gestoord door de kerkklok is hij in zijn hemel op aarde. Meer moet dat voor hem niet zijn. (FS)

Bloed geven doet leven MEER - Op woensdag 17 juni is Jack Martens als bloedgever gehuldigd. Volgens de informatie van het Rode Kruis, dat instaat voor deze bloedafnamen, staat voor Jack de teller op 150 maal. Elke drie maanden geeft Jack zo ongeveer een halve liter bloed, in totaal is dat dus ongeveer 75 liter. Jack is overtuigd van het nut van bloedgeven en is erg verheugd dat dit ook jonge mensen aanspreekt. Op afgesproken dag en uur stap je de refter binnen van de school aan de Terbeeksestraat. Je vult er een medische vragenlijst in en na een kort gesprekje met de dokter krijg je toelating (of niet) om bloed te geven. Je mag je te rusten leggen op één van de twaalf bedden en na een klein prikje in je arm wordt het bloed opgevangen in een zakje. Bij een volwassen persoon is een bloedgift van een halve liter geen enkel probleem. Nadien staat steevast de koffie met koek klaar. Ondanks dat er in Meer telkens ruim 120 mensen bloed komen geven drukt het Rode Kruis op het feit dat er in het algemeen maar net genoeg bloed voorradig is in de ziekenhuizen en dergelijke plaatsen. De volgende bloedafname zal in Meer plaatsvinden op woensdag 16 september. Dit zal zoals steeds in de Gemeentelijke gemengde lagere school Terbeeksestraat 6 van 18 tot 20.30 uur plaatsvinden. (FS)

Turnkring ‘Vrij en lenig’: doe mee

Jack Martens gaf al 150 maal bloed

Jong schutterstalent

MEER – Kinderen kunnen nu inschrijven. Zij sporten samen met Ilse en Anke Boudewijns. Elke zaterdag vanaf 5 september 2015 tot eind mei 2016 (uitgezonderd schoolvakanties). Lagere schoolkinderen sporten van 09.00u tot 10.00u. De kleuters (vanaf 3 jaar) sporten van 10.00u tot 11.00u. Het inschrijvingsgeld is € 45,00.

MEER - Op zaterdag 28 en zondag 29 juni organiseerde de Hoge Gilderaad der Kempen haar vijfjaarlijks Landjuweel, dit jaar te Nieuwmoer. De Sint-Jorisgilde van Meer won deze ploegenwedstrijd met acht punten voorsprong. Glenn Brosens heeft ongetwijfeld een groot aandeel in deze zege. Als enige van de 42 deelnemende schutters behaalde hij de maximum score van 36 op 36 punten. (FS)

Er is ook ACTIEF BEWEGEN VOOR IEDEREEN van 19.00u tot 20.00u onder leiding van Kaat Nobelen. Elke woensdag vanaf 9 september 2015 tot eind april 2016. Het inschrijvingsgeld is €50,00. En dan is er de ZUMBA van 20.00u tot 21.00u onder leiding van Ann Maes. Elke woensdag vanaf 9 september 2015 tot eind december 2015. In januari 2016 starten we met een 2de zumbareeks tot eind april 2016. Het inschrijvingsgeld is €50,00 per reeks. Inlichtingen bij An Van Aelst: anvanaelst@telenet.be of 03 315 07 43. Adres: Sporthal aan de Terbeeksestraat 6 te Meer. De eerste keer is een proefles. (ma)

Glenn Brosens

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 53


MEER

De Hel van het Noorden MEER - Eind juni heeft iedereen genoten van een prachtige derde editie van de Hel van het Noorden. Vele zonnestralen, een gezellige sfeer, een enthousiast publiek en een spannende retrokoers! De vergelijking met die andere Hel van het Noorden zijn niet uit de lucht gegrepen. De koers vindt plaats in het uiterste Noorden (van B), Meer dus. Denk er de kasseien nog bij die vroeger de Donckstraat en de Terbeeksestraat plaveiden. De Retro-koersfietsen en uitrusting van weleer en een beetje fantasie en de vergelijking is compleet. Heb je nog een retro-koersfiets, met schakelaar aan de buis, overweeg dan om volgend jaar eens mee te doen of laat iemand anders erop rijden. De organisatoren van de Mussenakker zullen u graag verwelkomen voor dit koerske onder den toren waar deelnemen belangrijker is dan winnen maar waar het toch wel echt 50 kilometer afzien is in de Terbeekse-, Gestelse- en Donckstraat. Dankuwel allemaal en tot volgend jaar! Juist, we zijn u het wedstrijdverslag nog schuldig: Twee moedige vluchters kozen al snel het hazepad en bouwden een mooie voorsprong uit op het peloton dat vooral gemend werd door de lokale helden van de Mussenakker.

Bij het ingaan van de laatste ronde hadden de koplopers nog 25 seconden voorsprong, meer dan genoeg dacht iedereen. Maar bij het ronden van de laatste bocht werden deze toch nog geremonteerd door het aanstormende peloton en kwam het toch nog tot een spurt.

De top drie: 1. Stefan Grimon 2. Matijs Raeymaekers 3. Wim Verbraeken Bij de vrouwen won Ann Fockaert voor het tweede jaar op rij. Zij mocht zich Heldin van het Noorden noemen. (RAL/na)

Sinterklaas in de zomer, dank zij de Poepie-Boys

MEER - De Meerse Poepie-Boys, een groep vrienden die zijn thuisbasis heeft in het Fortuin organiseert al 13 jaar lang het fameuze Poepie-Boy-Bal ter gelegenheid van Meerkermis. Als het hele feestje achter de rug is wordt de balans opgemaakt en de opbrengst geschonken aan een goed doel. De Meerse Ziekenzorg krijgt een deel van de opbrengst en een ander deel wordt jaarlijks aan een andere vereniging gegeven. Dit jaar was dat de Meerse afdeling van de kinderopvang, Stekelbees. Voor de gelegenheid en voor het nageslacht poseerden schenkers en ontvangers voor de foto. Dankuwel, en in oktober komt er weer een nieuwe editie van het Poepie-Boy-Bal. Als dat geen goed nieuws is. (ma)Â

54 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Veel volk op een zonovergoten Proefmarkt

MEER – Zondag 2 augustus was het bijzonder druk in de Donckstraat en de omgeving van het klooster in Meer. Het stralende weer bracht veel bezoekers naar de Proefmarkt. Die wandelden langs een groot aantal standhouders met curiosa, tweedehandsspullen en rommel. Daarna konden ze iets drinken of eten op het grasplein bij het klooster. Er was ook veel belangstelling voor de plannen van de vzw Klooster Meer en Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Die zitten in de laatste rechte lijn naar de bouwaanvraag. Volgend jaar start de Bouwmaatschappij met de bouw van tien nieuwbouw erfpachtwoningen en zeven huurwoningen. De restauratie van de vijf historische gebouwen zal wellicht vroeger starten. In september worden de plannen ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, wat we vroeger Monumenten en Landschappen noemden. (fh)

Boerenmarkt zet punt achter Meerse Markt

’t Warm water af Meer

MEER - Met de traditionele Boerenmarkt komt er een einde aan het 23e marktseizoen in Meer. Het prachtige weer zorgde voor aangename markten en we kunnen alleen maar hopen dat de weergoden zich ook in september van hun beste kant laten zien. De omgeving van het Klooster blijft nog even de perfecte locatie voor dit vijfmaandelijkse gebeuren. Zoals steeds zijn De Landelijke Gilde en de KVLV de drijvende krachten achter de Boerenmarkt op zondag 6 september. De nadruk ligt daarbij op het proeven van streekproducten. Geen ontbijt deze keer, maar wel zijn er pannenkoeken en spek met eieren voorzien. Op het plein is er heel wat animatie met optredens van fanfare De Eendracht, de Boerenkapel van Galder en de dansgroep van de Loenhoutse Gilde. Veel muziek dus, maar evengoed kan u uw ogen de kost geven aan de tentoonstelling van oude en nieuwe landbouwmachines, oldtimers en motoren. Aan de stand van de Aardbeikring kunnen de kinderen hun prijzen van de ballonwedstrijd van juli afhalen. De hoofdattractie is zeker de voorstelling van twee oude ambachten uit het begin van de vorige eeuw: een kuiperij en een wasvrouw. In de Donckstraat, de kloosterdreef en op het plein speelt zich het marktgebeuren af zoals we

MEER – Karel Martens maak begin juli tijdens de Meerse markt filmopnames die hij zal gebruiken voor een montage bij het kinder- film- theater dat ’t Heidebloempje volgend jaar in het paasverlof op de planken wil brengen. In een van onze volgende uitgaven brengen we u een uitgebreid gesprek met Karel Martens die ook tekent voor de filmopnames die getoond worden bij de bekendmaking van de jaarlijkse sportlaureaten. (fh)

dat kennen, met gratis standplaatsen voor elke hobbyist die iets heeft aan te bieden. De markt loopt van 09.00 u tot 12.30 u, maar wie een goede plaats wilt, komt best vroeger.

Voor meer informatie over deze Boerenmarkt, kan u terecht bij Jan Van Dun ( 03/3158451 ) of Jan Dufraing ( 03/3158680 ). Of u kan eens kijken op de website: www.meermarkt.be . (JD/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 55


MEER

Een kamp om nooit te vergeten MEER - Na lang aftellen was het op zaterdag 1 augustus eindelijk weer tijd voor de Chiromeisjes van Meer om op kamp te vertrekken. Koffers werden ingepakt, verkleedkleren voor de laatste avond uitgezocht en toffe programma’s tot in de puntjes uitgewerkt. De zin bij de leden, leiding, vb’s en koks was overduidelijk al lang aanwezig. En hun geduld werd beloond, want het werd een bangelijk kamp: van de dagtocht tot de familiedag, van tweedaagse tot het kampvuur en van de programma’s tot de zangstondes tijdens de maaltijden.

Afscheid van koks Als we zeggen dat het kamp er één was om nooit meer te vergeten, zal niemand ons tegenspreken. Daarom een dikke merci aan iedereen die mee heeft helpen bouwen aan deze onvergetelijke tien dagen. De koks, die dit jaar voor de laatste keer meegingen in het bijzonder. Na hun jarenlange inzet spreekt het voor zich

dat men hen niet zonder meer kon laten gaan. Daarom, vanwege de leiding en de leden van de Chiromeisjes: een welgemeend dankuwel. Dankuwel, voor het superlekkere eten elk jaar

Waar zijn die handjes MEER – Een massa volk en dus twee massa’s handjes gingen de lucht in tijdens de Valanciafeesten. Dat is de driedaagse hoogmis van de Nederlandstalige schlagermuziek met alle grote namen in dat genre muziek. Bij meer dan een optreden sloeg het publiek de handen in elkaar en ontstond er een spontane polonaise, zoals hier op zaterdag tijdens het optreden van Jo Vally. (fh)

56 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

opnieuw. Dankuwel, voor de glimlach en de liefde waarmee jullie dat steeds weer deden. Dankuwel, voor jullie eindeloze enthousiasme. Dankuwel, voor alles! (NO/FH)


MEER

Chirojongens Meer - Kamp Anzegem 2015

Dé tijd van je leven MEER / ANZEGEM - Voor een leek is het haast onmogelijk te begrijpen. Waarom zou je in godsnaam meer dan tien dagen van je vakantie opofferen om volledig belangeloos opgescheept te zitten met een stel super actieve kinderen? Voor een leider of leidster van één of andere jeugdbeweging is het antwoord op die vraag zo klaar als een klontje. Omdat het de beste tijd van je leven is! En zo was het ook bij de Chirojongens van Meer! Elf dagen lang hebben ze zich rotgeamuseerd in het West-Vlaamse Anzegem. Een kamp van de Chirojongens van Meer heeft steevast enkele vaste waardes die al sinds mensenheugenis, in chirotermen althans, meegaan. Zo start elke dag met de tipaanbreng waarin aan de hand van een toneeltje ‘de Tip van de Dag’ gebracht wordt. De setting van dit jaar was een enigszins excentrieke gevangenis. Ook een stevige dagtocht staat elk jaar op het programma. Een peulenschil voor de geoefende wandelaar, een beproeving voor onze jongsten. Maar dit weegt echter niet op tegen de beloning voor al dat stappen: een geweldig zwembad en ’s avonds een waar spaghettifestijn, klaargemaakt door onze geweldige koks. Een kookteam om ‘U’ tegen te zeggen! Een andere vaste waarde is de Groepsdag. De dag dat gestreden wordt om de felbegeerde wisselbeker. Het ietwat Bijbelse verhaal ‘de Ark van Noah’ diende als thema van deze dag. Traditiegetrouw is er ook een dag waar de Aspiranten, onze oudste leden, proeven van het leiding zijn, ook wel de Aspidag genoemd. Maar de belangrijkste vaste waarde van een kamp zoals deze, zijn de tal van uiteenlopende activi-

teiten. Van vlaggenroof met klakkebuizen tot wedden-dat of van een waterraket maken tot een andere groep uitdagen voor een potje honkbal. Aan alle mooie liedjes komt een eind en zoals het hoort werd ook dit kamp afgesloten met een gigantisch kampvuur. Een kampvuur waar je met de hele chirogroep allemaal samen gezellig wegdroomt over hoe fantastisch de voorbije dagen wel niet waren. En op dat moment besef je waarom… Chiro is niet zomaar spelletjes spelen, het is samen opgroeien, vriendschappen smeden, elkaar troosten wanneer het nodig is en op elkaar bouwen.

Daarom offer je dus meer dan tien dagen van je vakantie op, omdat het de beste tijd van je leven is! Wij kijken al uit naar volgend jaar! Om af te sluiten: oprecht bedankt aan iedereen die erbij was en dit kamp weer onvergetelijk hebben gemaakt (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 57


MEER

Kijken naar de bouw van 200 meter hoge windmolens MEER - Een week voor Electrabel bekend maakte dat ze in totaal een honderdtal windmolens gaat bouwen, waarvan er reeds zes vergund zijn in Meer, organiseerde Storm CVBA op zondag 12 juli een kijkdag op de werf van hun drie windmolens achter de Transportzone aan de Werkhovense Goren. Storm CVBA trakteerde de talrijk opgekomen bezoekers op ijsjes, wafels en een drankje. Het Storm windpark bestaat uit drie windturbines met een mast van 143 meter en wieken van 57 meter lang. Dat komt dus neer op een tiphoogte van 200 meter. Daarmee worden de turbines de hoogste van het land. De windmolens zullen in het voorjaar van 2016 operationeel zijn en groene stroom produceren voor zo’n 7.700 gezinnen. Binnenkort krijgen alle belangstellenden de kans om aandelen te kopen in de coöperatieve Storm CVBA en zo te delen in de winsten van de windturbines. Eén aandeel in de coöperatie kost 125 euro. Elk gezinslid kan tot 24 aandelen kopen, maar dat verneem je later dit jaar wanneer Storm infovergaderingen organiseert. (ma)

Feest bij De Eendracht

Meerfeest editie 2015

MEER - “Shoot the messenger “ had de eer, en ook de ondankbare taak om het festival af te trappen. Ze waren voor het eerst te zien in ons Belgiënland, en rekening houdend met hun ervaring en om met hun woorden te zeggen het was “vet”. Jammer dat de publieke belangstelling zeker in het begin er nog niet was. Nonkel Ney (foto) was weer als vanouds bezig, de ouderdom krijgt (bijna) geen vat op hem.

Zijn bekend repertoire met onder andere «éne mej hesp en ene met kees” bracht het toch al wat talrijker publiek in beweging.

MEER - Op zaterdag 26 september 2015 richt Fanfare ‘De Eendracht’ - Meer in de Meerse parochiezaal, gelegen aan de Donckstraat, weer haar jaarlijkse muziekfeesten in. Ook dit jaar hebben weer heel wat muziekverenigingen uit de streek hun deelname bevestigd zodat opnieuw een schitterend programma kan worden voorgeschoteld. De aanvang van de concerten is voorzien om 14.00 uur en het einde omstreeks 22.00 uur. Hieronder vindt u het programma, waarin u vast en zeker uw gading zult vinden : 14.00 uur: Accordeonclub ‘Dansende Vingers’ – Lille 14.55 uur: Kon. Harmonie ‘Sint-Martinus’ – Halle-Kempen 15.50 uur: Fanfare ‘Broederband’ – Wechelderzande 16.45 uur: Kon. Harmonie ‘De Heidegalm’ – Loenhout 17.40 uur: Fanfare ‘Sancta Cecilia’ – Meerle 18.35 uur: Kon. Fanfare ‘De Heidegalm’ – Schoonbroek 19.30 uur: Kon. Fanfare ‘De Burgerzonen’ – Oud-Turnhout 20.25 uur: Harmonie ‘De Volkswil’ – Turnhout Iedereen is van harte welkom op de muziekfeesten 2015. De inkom is gratis.

Als laatste maakte Pagan Baby zijn opwachting. En het moet gezegd, het was een mooie afsluiter. Al bij al mag KWB afdeling Meer dit jaar terugblikken op een geslaagd festival, en op naar volgend jaar (ma).

Fanfare ‘De Eendracht’ heeft in september een drukke maand. Naast de eigen muziekfeesten treden de muzikanten onder meer nog op tijdens de Boerenmarkt in Meer op zondag 6 september 2015. (ma)

58 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

GOUD IN MEERLE

Pier Snoeijs en Jeanne Van den Ouweland MEERLE – Op de dag voor moederdag stapten Pier Snoeijs en Jeanne Van Den Ouweland in 1965 samen in het huwelijksbootje. Op dezelfde dag 50 jaar later vierden ze dat met een mooie viering in Meersel-Dreef. Pier is geboren op Strijbeek en was de oudste van zeven kinderen. Toen Pier 18 was werd hij en zijn broer en zussen wees. De jongste was amper 2 jaar oud. Omdat ze het bijzonder goed met mekaar konden vinden, mochten ze samen in het ouderlijke huis blijven wonen. Pier werd voogd, onder toezicht van een ‘toeziende voogd’, zoals dat genoemd wordt. Hij was mede verantwoordelijk voor de opvoeding van zijn broers en zussen, het beheer van het huishouden en het huishoudbudget en moest daarover verantwoording afleggen aan de vrederechter. Het was een zware opdracht voor zo’n jonge kerel, maar die hij heel plichtsgetrouw vervuld heeft. Broers en zussen zijn tot op vandaag sterk aan elkaar gehecht. Elke vrijdag gaat Pier met broers en schoonbroers fietsen. Jeanne kwam ter wereld op het Slikgat in Meerle, waar haar ouders een boerderij hadden. Ze was de middelste van drie. Ze kreeg Pier in het vizier toen die de naburige akker kwam bewerken van Pier Jacobs op de ‘kerkestee’, zo genoemd omdat het grond van de kerkfabriek was. Ze heeft hem nooit meer uit het oog verloren. Na twee jaar verkering werden ze in de echt verbonden door pater Jan Snoeys, nonkel van Pier en pater o de Dreef.

Vroeger

Na drie jaar in het Nonnenstraatje, kochten ze zich een geriefelijk huis met grote tuin op de Voort, waar ze 47 jaar later nog altijd samen wonen. Pier werkte bijna heel zijn leven voor de biggenkweek van Frans Diercksens en was ook nog ‘melkschepper’. Hij moest bij de melkveehouders de kwaliteit van de melk nagaan en het vetgehalte bepalen. Dat deed hij met een weegschaal op een driepikkeltje. Veel moeders maakten van de gelegenheid gebruik om hun baby’s door hem te laten wegen. De zuigeling werd in een netzak gelegd en aan de weeghaak gehangen. Pier heeft veel Meerlese kinderen in zijn handen gehad. Jeanne werkte in haar jonge tijd bij de ‘Francaise’ in Hoogstraten, waar ze de dames van de streek van lingerie voorzagen. Na haar huwelijk werkte ze lange tijd op het proefbedrijf. Pier en Jeanne kregen twee dochters, Christine en Jacqueline. Zij zorgden op hun beur voor vier kleinkinderen: Anne en Steven en Eline en Jenthe.

en nu

Ze vierden samen de gouden jubileum met een mooie Latijnse misviering in Meersel-Dreef en een feest in familiekring. Een mooie dag die ze zich nog lang zullen herinneren. We wensen het hen van harte. (jaf)

Bloedgeven MEERLE - Op maandag 7 september organiseert het Rode Kruis een bloedafname in de parochiezaal, Gemeenteplein 2 van 17.30 tot 19.45 uur. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 59


MEERLE

Negen schapen en het massief eikenhouten hekje MEERLE – Einde oktober verzetten we weer de klok – nu naar de wintertijd, dus een uur terug (een uur langer slapen). Rond die dag presenteert Halte Merle steevast een fijne culturele activiteit. Dit keer hebben ze acteur-verteller Zjosfinks uitgenodigd met zijn Straffe Kempische Verhalen bij Kaarslicht, “Negen schapen en het massief eikenhouten hekje”. De Kempen in de twintiger jaren, de tijden waarin alles kon en niets moest. Wortel een dorp in de Kempen, Minderhout.... Meerle nog zo een dorp. En daar ergens tussen in, Castel juist over de grens. Acteur-verteller Zjosfinks heeft genoeg grondig recherchewerk verricht en kan redelijk exact een aantal dorpsfiguren uit die ongedwongen tijd terug tot leven brengen, even toch. Het is gewaagd, maar iemand moet het doen. Straffe verhalen bij kaarslicht, met vele kruidige ingrediënten: verbazing.... spanning.... humor. Overtuig uzelf. Op 24 oktober 2015 om 20u in het raadhuis van Meerle. Kaarten kosten 10 euro voor niet leden, leden betalen 7,5 euro. Reserveren kan u door storting van het juiste bedrag en met vermelding van je naam op het volgende rekeningnummer: BE71731026344969 Voor meer informatie kan u contact opnemen met Lies van Aelst Gsm: 0497/91 87 66 Tel: 032970689 of via haltemertlet@hotmail.com (lva/jaf)

Shilshoel trekt de dansschoenen weer aan MEERLE – Nu de vakantie achter de rug is, start Shilshoel gewoontegetrouw met de wekelijkse volksdansen. Ze doen hiermee een warme oproep aan alle 50-plussers om mee te komen doen. Shilshoel is al vele jaren bezig en zoals dat gaat zijn er telkens wel mensen die om één of andere reden afhaken. Er is dus plaats voor nieuwe mensen die graag willen meedoen. Ken je er niks van, maar wil je het eens proberen, dat kan. Op de maandagen 14 en 21 september zijn er twee kennismakingslessen, onder leiding van lesgeefster Liane ,. Telkens om 18.00 uur (einde om 19.30) in de parochiezaal van Meerle. Onkosten: 3 euro per les. Daarna zijn er de wekelijkse dansavonden. Ga gerust eens een kijkje nemen en een dansje wagen. Aanbevolen voor mannen en vrouwen die een beetje sportief zijn... Meer info bij: Tonia Jacobs 03/315.92.09 - Jacobs.tonia@gmail.com

Jongerengroep Heb je gevoel voor ritme en ben je 12 jaar of ouder? Dan kan je terecht bij de jongerengroep van volksdansgroep Shilshoel: zij zijn op zoek naar jou! Bij Shilshoel doen ze werelddansen uit verschillende landen. Hierbij komen onder meer aan bod: Israëlisch, Bulgaars, Roemeens, Macedonisch, Grieks, …. De dansen die ze leren, gaan van hevigere/up-tempo tot rustigere dansen. Deze worden van het eerste tot het laatste pasje uitgelegd. Voor ieder wat wils. Ben je benieuwd of wil je eerst eens proberen? Dat kan tijdens de open lessen op vrijdag 18 of 25 september om 19.00 uur. De volksdansavonden hebben iedere vrijdagavond van 19.00 – 20.30u plaats in de Parochiezaal van Meerle. Meer info bij Gust Koyen: chrisengust@hotmail.com - 0476/02.10.12 of Ilse Boudewijns: boudewijnsilse@hotmail.com - 0497/46.27.75 (tj/jaf)

60 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Fietsen voor de parochiezaal MEERLE – Naar goede gewoonte houdt het comité van de zaal op de 1e zondag van september , dit jaar op 6 september 201, een fietsdag ten voordele van de parochiezaal van Meerle. Hoe ziet de dag er uit? Van 13.00 tot 14.00 uur kan je inschrijven voor een mooie fietstocht van ongeveer 34 km, af te leggen op eigen tempo. Ook kinderen kunnen meerijden. Onderweg krijgen de fietsers een verfrissing en versnapering aangeboden. Meedoen kost slechts 1 euro. Na het fietsen kan je nog lekkere pannenkoeken eten of iets drinken in de parochiezaal. Onder de deelnemers worden een 20 tal aanwezigheidsprijzen verloot. Rond 17.00 uur is er de prijsuitreiking van de 13de zomer-fietszoektocht.. Het comité dankt alvast alle deelnemers die aan deze tocht hebben deelgenomen en zo de parochiezaal van Meerle hebben gesteund. Maar dat kan ook nog door mee te doen aan deze gezonde activiteit voor jong en oud. Onze zaal kan er alleen maar wel bij varen. Voor meer inlichtingen over één en ander kan je terecht bij Elly Geerts, Ulicotenseweg 29, Meerle – tel. 03/315. 85. 86 – Email: elly.geerts@telenet.be (eg/jaf)


MEERLE

Meerle was er eerst

Afscheid van de Meerlese school

MEERLE – Naar goede traditie namen de leerlingen van het 6e leerjaar op het einde van het schooljaar op plechtige en muzikale wijze voorgoed afscheid van de Meerlese school De Klimtoren. De leerlingen brachten voor ouders, leerkrachten en genodigden een musical “Ga naar buiten!” , in het kader van het jaarthema: Kijk door de ruiten en ga naar buiten! De vakantie is begonnen en alle kinderen zijn uitgelaten. Ze spreken af om samen buiten te gaan spelen. Iedereen gaat akkoord, behalve twee gamers (Daan Jespers en Bocha Van der Zande). Zij vinden buitenspelen maar niets en spelen liever wat games op hun kamer. Uiteindelijk krijgt de groep de twee gamers toch zo ver om mee te doen. Maar tijdens een spelletje bosstratego gebeuren er hele rare dingen....

De gamers vinden een oude gameboy in het bos. Telkens als zij een spel willen spelen op deze gameboy, verdwijnt er een groepje kinderen uit het bos en komen zij in een game terecht. In de games ( Angry Birds, Barbie, Temple Run en SingStar ) moeten zij opdrachten uitvoeren om weer terug in de echte wereld te geraken. Door de samenwerking tussen de kinderen in de echte wereld en de kinderen in de games, lukt het hen allemaal om weer terug naar het bos te keren. Een mooi spektakel dat door de leerlingen met enthousiasme gebracht werd en op groot applaus mocht rekenen van de kijkers. De leerlingen van het 6e leerjaar gaan na de vakantie een statie verder. Ze nemen de mooie tijd in de Meerlese school voor altijd in hun boekentas mee. (ak/jaf)

Zomerse uitstap van KVG

MEERLE/HOOGSTRATEN – Als je de tentoonstelling ‘Vondsten Vertellen’ bezoekt die momenteel in het Stedelijk Museum loopt, kan je het met eigen ogen vaststellen, het staat er zwart op wit, allé zwart op rose: “dit maakt van Meerle het oudst dateerbare dorp in Hoogstraten”. Voilà, weer iets om fier op te zijn. Het harde bewijs staat hieronder. De resten van een eiken boomstamput, einde jaren ’70 opgegraven tijdens rioleringswerken gevonden aan de kerkhofmuur van de Meerlese kerk. Een wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de eik, die voor de put gebruik werd, gekapt werd tussen 1057 en 1082. Alleen daarvoor is een bezoek aan deze boeiende tentoonstelling de moeite waard. Zeker even gaan kijken; nog tot 29 november. Het Stedelijk Museum is geopend van woensdag tot en met zondag, telkens van 14 tot 17 uur. Doen! (jaf)

MEERLE – De zomersuitstap van KVG Meer/ Meerle/Meersel-Dreef bracht hen dit jaar naar Sluis en Gent. De bus pikte de 38 leden op en bracht via een tussenstop voor koffie tot in Sluis. Daar konden ze onder een zalig zonnetje het bekende grensstadje bezoeken; langs de winkeltjes – inclusief de coffeeshops – flaneren of een terrasje doen.

Daarna ging het richting Gent, maar eerst in Sijsele een lekker warm middagmaal. In Gent stond een boottochtje op het programma en een historische wandeling met gids in het oude centrum van de hoofdplaats van Oost-Vlaanderen. In Hamme werd het avondmaal geserveerd. Rond half negen werd iedereen netjes in zijn dorp afgezet. Een fijne zomerse uitstap. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 61


MINDERHOUT

Comedy met Steven Goegebeur MINDERHOUT - “Hij maakt humor voor het volk, voor het grote publiek, voor de vele Vlamingen die geen boodschap hebben aan de harde en expliciete grappen van zijn collega’s…!” schreef De Standaard. Noteer alvast zaterdag 31 oktober 2015 in je agenda! Stand-up comedian, TV-figuur, presentator en voor de tweede keer in enkele jaren tijd heeft KWB Steven Goegebeur, de man met de aanstekelijke lach, kunnen strikken voor een optreden in het Parochiecentrum.

Kato Broers, zusje van Marie en een nieuw viergeslacht

Zijn show bijwonen is gewoonweg genieten. “Iedereen moet na mijn comedyshow opgelucht, vrolijk, blij en met pijnlijke buikspieren van het lachen naar huis gaan,” dixit Goegebeur himself. Van opleiding is hij leraar wetenschappen, een job die hij met hart en ziel uitoefende. Vanaf 2002 ging hij voor de eerste keer op tournee met een avondvullende voorstelling. De commentatoren van de critici en toeschouwers waren zeer positief. Hij nam ook deel aan verschillende comedywedstrijden, werd uitgenodigd voor diverse TV-programma’s zodat hij al vlug een echte BV mocht genoemd worden. In het seizoen 2015-2016 trekt hij naar onze Noorderburen hetgeen voor hem opnieuw een serieuze uitdaging zal betekenen, optreden in een land met een zeer rijk cabaretverleden! Voor de liefhebbers van Steven Goegebeur één raad: zorg op tijd voor tickets want de Parochiezaal zal gauw gevuld zijn! (rel) Info: tickets te verkrijgen via lucherthogs@telenet.be; leden betalen 12,5 euro, niet leden 15 euro; deuren open 19.00 uur, show 20.00 uur en dit in de Parochiezaal Koestraat.

MINDERHOUT - De kleine Kato Broers, op deze foto zes weken oud, werd geboren op 29 april 2015. Haar grote zus Marie Broers is op deze foto 22 maanden oud. Verder herkennen we de 54-jarige oma Rit Kerremans 54 jaar uit Hoogstraten, moeke Jozefa Breda, die 88 jaar oud is en in Merksplas woont en tenslotte de 29-jarige fiere mama Annelies Van Bergen uit Minderhout.

Swingende kuipfeesten

MINDERHOUT - Ook de Kuipfeesten mochten een graantje meepikken van de zomerse zwoele temperaturen, geen Antilliaanse toestanden maar de gezelligheid was troef. De vierkoppige poprockband Mr.Bigshot bracht de sfeer erin op 6 augustus en een week later gaf Pagan Baby van jetje. De kuip liep vol met jong en oud en bij het drinken van een stevige pint genoot men van de muziek en vooral van mekaars gezelschap. Een schot in de roos voor organisator Kon.Fanfare De Marckezonen die in het verleden al andere natte katjes te geselen kregen. (rel) 62 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

Circus in het dorp

Met dank aan Moeke en de hulpdiensten

MINDERHOUT - Circus Pepino geeft leuke, kindvriendelijke voorstellingen met veel diertjes. Er zijn, een kameel, clowns, jongleurs, acrobaten enz. te zien. De voorstelling duurt 1 uur en 15 minuten zonder pauze.

Julie Meeuwesen zorgt voor een viergeslacht Â

Praktisch: Voorstellingen op zaterdag 12 september om 16 uur, zondag 13 september om 15 uur en woensdag 16 september om 15 uur. Inkom, op banken 10 euro, op stoelen 15 euro. De plaatsen zijn niet genummerd en het is niet nodig om te reserveren. Op vraag worden er extra voorstellingen voor groepen en/of scholen georganiseerd. Info circuspepino@hotmail.com. (fh)

Oproep tot getuigen

MINDERHOUT – Soms kan het verbluffend rap gaan. En dan denken we aan de geboorte van Julie Meeuwesen op 5 februari 2015. Gelukkig was moeke Christa Aerts in de buurt en waren de hulpdiensten er ook. Zij hielpen mama Leen Verheyen thuis bevallen omdat de tijd ontbrak om naar de kraaminrichting te rijden.

Maar alles verliep gelukkig vlot. Eenmaal goed en wel bekomen kon het viergeslacht op de foto. U herkent de kleine Julie Meeuwesen, mama Leen Verheyen (geboren in 1987), moeke Christa Aerts (geboren in 1962) en moemoe Maria Voeten (geboren in 1941) (fh)

MINDERHOUT - Omstreeks 12 augustus is er op het kerkhof van Minderhout grafschennis vastgesteld. Zelfs de laatste rustplaats van een kindje is niet gespaard gebleven. De politie van Hoogstraten heeft de vaststellingen ter plaatse gedaan en voert in dit verband het verdere onderzoek. Bent u van deze feiten getuige geweest of heeft u onregelmatigheden opgemerkt verwittig dan nu nog zo snel mogelijk de politie van Hoogstraten; best via het noodnummer 101. Er wordt een oproep gedaan naar de dader (s) om zich kenbaar te maken. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 63


MEERSEL-DREEF

Dreefse Trip MEERSEL-DREEF – De Dreefse Trip, een organisatie van de Dreefse Trappers, op zaterdag 4 juli was niet het grote succes. Door het extreme warme weer kwamen er slechts 54 moedige fietsers opdagen voor deze

toeristische fietstocht in de mooie omgeving van Meersel-Dreef. Desondanks blijft het een leuk evenement, waarbij gezamenlijk recreatief fietsen het uiteindelijk doel is, aangevuld met een ijsje of een drankje. Meer moet dat niet zijn. (JJ)

Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

Deze moedige fietsers trotseerden de hitte tijdens de Dreefse Trip

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

KLJ op kamp MEERSEL-DREEF – Onmiddellijk na het schooljaar, vertrok de KLJ op woensdag 1 juli op kamp naar Wechelderzande. In totaal gingen 51 leden waarvan 10 leiders mee, en voor 3 leiders werd het zelfs ook hun laatste kamp. Gelukkig konden zij rekenen op gemiddeld 5 kookmoeders van de KVLV, niet altijd dezelfde, maar het eten was dag op dag even lekker. De weersomstandigheden waren dit jaar echter een beetje te veel van het goede waardoor enkele voorbereide activiteiten werden aangepast of zelfs geannuleerd. Er moest namelijk rekening gehouden worden met de extreme hitte. Dit werd echter goed opgelost door het zwembad dat ter beschikking werd gesteld door één van de ouders. Waterpret gegarandeerd natuurlijk! Het fietsen van en naar de kampplaats ging ondanks de hitte ook erg vlot vooruit. Op een kleine 2 uur maakte de leden van +12 jarigen en de leiding de trip van Meersel-Dreef naar Wechelderzande. De -12 jarigen bleven van woensdag tot zondag op kamp, en de +12 jarigen bleven er zelfs 7 dagen tot de daaropvolgende dinsdag. De jeugd van Meersel-Dreef kan terugblikken op een geweldig kamp. (JR/JJ)

64 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Ammoniakmeting in Elsakker

Zesdejaars uitgezwaaid

MEERSEL-DREEF - De Vlaamse Milieu Maatschappij wenst de hoeveelheid ammoniak te meten in de lucht. Te veel ammoniak, kan nadelige gevolgen hebben voor mens en natuur. Ammoniak en andere stikstoffen veroorzaken verzurende en vermestende depositie. Dit verandert en vermindert de biodiversiteit.

Een woordje uitleg

MEERSEL-DREEF – Elk jaar is het weer even wennen. Eind juni nemen de zesdejaars afscheid van ’t Dreefke, hun leerkrachten en hun medeleerlingen. Zij gaan in september weer een nieuwe uitdaging aan. We zetten hen nog eenmaal in de kijker: Gert, Sam, Fleur, Indy, Charlotte, Wout, Femke, Julia en Puck. Veel succes met jullie verdere studies. (JJ)

De stikstof- en zwavelverbindingen hebben een verzurende werking op de bodem, oppervlaktewater en planten. Dit fenomeen staat bekend als vermesting. Landbouw en vooral de intensieve veeteelt is de belangrijkste bron voor ammoniak. Stikstofoxiden zijn vooral afkomstig van het verkeer.

Jos Moelands in de bloemetjes MEERSEL-DREEF – De organisatie van Reik mij de Hand heeft Jos Moelands in de bloemetjes gezet. Nadat Jos had aangegeven te willen stoppen met zijn vrijwilligerswerk voor RMDH, ontving hij uit handen van zijn goede vriend Pater Luk, als dank, een mooie attentie. 22 jaar lang was hij actief comitélid en vooral de muzikale middag werd door hem gearrangeerd

en gepresenteerd, al dan niet verkleed in prachtig passende outfits, waarvan velen genoten. Eigenlijk was Jos van het begin af aan betrokken bij het jaarlijks terugkerend evenement. Een man met het hart op de juiste plek dus, die zich belangeloos inzette voor de medemens die hulpbehoevend is. Jos, nog van harte bedankt voor al die mooie jaren. (MLVA/JJ)

Tijdelijke ammoniakmeetpunt M601 in de purperen heide van domein Elsakker. Industrie en energie zijn de belangrijkste bronnen voor zwaveldioxide, door verbranding van zwavelhoudende brandstoffen.

Elsakker Van juni 2015 tot juni 2016 meet de VMM ammoniak in de lucht op honderd bijkomende plaatsen in natuurgebieden, onder meer in de heide van het domein Elsakker tussen Meersel-Dreef en Meerle. Dit is de tijdelijke ammoniakmeetplaats M601. Door op veel plaatsen te meten verkrijgt men betere gegevens over de huidige concentraties. Doel van het tijdelijk meetnet: enerzijds meer inzicht krijgen in de ruimtelijke spreiding van ammoniak in Vlaanderen, in het bijzonder in de speciale beschermingszones (Natura 2000-gebieden www.natura2000.vlaanderen. be, en anderzijds de metingen vergelijken met modellen voor ammoniak in de lucht. De metingen laten niet toe om uitspraken te doen over de individuele bronnen van ammoniak. Ammoniak zet zich dicht bij de bron af en de gemeten waarden kunnen daardoor sterk variëren van plaats tot plaats.

Jos Moelands in volle actie tijdens Reik mij de Hand, geflankeerd door een lachende Pater Luk.

Meer informatie kan u terugvinden op website: www.VMM.be/lucht/verzuring/ammoniak (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 65


MEERSEL-DREEF

Succesvolle kermisspelen MEERSEL-DREEF – Het is elk jaar afwachten hoeveel mensen er weer naar de kermisspelen op maandag en dinsdag komen. En elk jaar is er een goeie opkomst. Zelfs dit jaar ondanks de kille regenbuien op zowel maandag- als dinsdagmiddag. Alleen de toeschouwers durven het dan wel eens laten afweten. Het kermisbestuur is wat ruimer opgevat en fanatieke oud-Dreveniers mogen voor het eerste jaar weer deelnemen met het gebuurte waar zij het laatst hebben gewoond. Een operatie om sommige gebuurten wat meer ademruimte te geven. Het zesde gebuurte van ex-Dreveniers heeft hiermee opgehouden te bestaan. Een vloek of een zegen, wie zal het zeggen. De kermisbestuurders moeten wel de vinger aan de pols houden en alleen aanpassingen doorvoeren als deze onontbeerlijk zijn.

Het gebuurte Heieinde wint de kermisspelen op maandag.

Op maandag was het Heieinde die op de valreep als winnaar de wisselbeker in ontvangst mocht nemen. Traditie getrouw was de rode lantaarn wederom voor Dreef Midden. Dinsdags was het weer een leuke bedoening met de voorstelling van de gebuurtethema’s. De pleinspelen op het weiland aan de ijzeren brug vielen door de regenval wel een beetje in het water. Iets meer animo had gerust gemogen. Dan is het al wel duidelijk dat het veelvuldig “kermishouden” zijn tol begint te eisen bij menig deelnemer. Zowel de felbegeerde sportiviteitsbeker als de wisselbeker waren dit jaar voor het Geiteneinde, en dat komt toch niet vaak voor. Proficiat aan alle deelnemers en aan het nieuwe jurylid Marion van der Velden voor het Heieinde.

Geiteneinde wint zowel de sportiviteitsbeker als de wisselbeker en de jury wil maar al te graag mee op de foto.

Foto’s van zowel maandag als dinsdag kan u terugvinden op de facebookpagina van De Hoogstraatse Maand Meersel-Dreef. (JJ)

Tentoonstelling in St Lucia Kapel

MEERSEL-DREEF – Het Sint Lucia comité kan u weer een tentoonstelling aanbieden. In het weekend van 5-6 september en 1213 september, telkens van 14.00 tot 18.00 uur, stelt Rikke Kuijper zijn werk tentoon. Hij zal vooral schilderijen in olieverf laten zien. Er is ook de mogelijkheid om zijn werken te kopen. U bent van harte welkom en zoals steeds is de inkom gratis. (JJ)

66 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Twintig jaar Jan de Wysestraat MEERSEL-DREEF – ’t Is weeral 20 jaar geleden dat de nieuwe verkaveling Jan de Wysestraat bewoond werd door een hele generatie Dreveniers. En deze generatie heeft ondertussen ook weeral een nieuwe generatie jonge Dreveniers voort gebracht.

Reik mij de Hand

Elke reden is goed en de gehele straat feestte daarom op vrijdag 31 juli met een gezellige buurtdrink op het 20-jarig bestaan van hun straat. Beter een goede buur dan een verre vriend, en zo is het maar net. (JJ)

MEERSEL-DREEF – In het derde weekend van september, ofwel op zaterdag 19 september en zondag 20 september, wordt reeds voor de 39ste keer het dorps- en missiefeest “Reik mij de Hand” georganiseerd door een grote groep vrijwilligers. Deze actie staat volledig in het teken van de missiewerkingen die hun oorsprong vinden in Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek en waar nog altijd veel hulp noodzakelijk is. Deze missiewerken zijn verspreid over Guatemala, Pakistan, Rwanda, Congo, Kenia en Zuid-Afrika. Op dit dorpsgebeuren treden diverse muziekkapellen op en heeft muziek en gezelligheid de boventoon, je kan vertoeven op een groot terras terwijl de kinderen kunnen spelen in de speeltuin.

De mannen van de Jan de Wysestraat bij elkaar, de vrouwen en de jeugd zitten iets verderop.

Tentoonstellingen in de Meerselmolen

Voor meer informatie moet u Jaak Snijders contacteren op tel. +32(0)497 04 08 18 ofwel email jac.ann@telenet.be . Op zondag 20 september om 13.00 uur is er officiële opening met het hijsen van de Belgische en Nederlandse vlag onder het spelen van de volksliederen door onze fanfare Voor Eer en Deugd en met toespraken van de desbetreffende Burgemeesters van beide zijden van de grens.

MEERSEL-DREEF – De Meerselmolen is een levend monument en doet elk jaar mee aan de open monumentendag, en dit jaar is dat op zondag 13 september. Op deze dag is de molen open van 10.00 uur tot 18.00 uur. Bovendien is er op zelfde dag ook nog een expositie gepland. Ans Groot, eigenares van de watermolen, heeft dit jaar haar grafiekopleiding aan het IKO afgerond en wil natuurlijk op monumentendag haar eindwerk aan het grote publiek voorstellen. Verder werden door haar ook nog 2 andere eindejaars cursisten uitgenodigd om samen met haar tentoon te stellen. Lieve Broeckx met keramiek en Anka Merkx met schilderwerk. Een week later, op zondag 20 september, is er in de molen een expositie van Frans de Brouwer uit Dongen (Nederland) te zien. Deze kunstenaar heeft al heel wat tentoonstellingen in binnen- en buitenland op zijn naam staan. Zijn werk is abstract en kleurrijk, de geoefende liefhebber zal zijn werk zeker appreciëren. De molen is ook dan geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. U bent op beide zondagen ook in de tuinserre welkom voor een koffie of thee met taart of een koel drankje. (JJ)

De voorbereidingen van dit grensoverschrijdend dorpsfeest zijn al volop aan de gang. Wij hopen dan ook weer vele mensen te ontmoeten op deze mooie dag. Er is zaterdag en zondag bloemen verkoop op het kerkplein, ook de omhaling tijdens de HH Missen in de kerk zal dat weekend naar onze missiewerkingen gaan. De rommelmarkt is een vrije rommelmarkt waar iedereen vrij zijn spullen mag verkopen mits betaling van standgeld (reglement op aanvraag). De verkoop is op zaterdag 19 september en zondag 20 september van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Ook de pannenkoeken zijn elk jaar even lekker, op het buitenterras is het heerlijk vertoeven, en de tombola is wederom rijk gevuld met mooie prijzen. Voor de kleintjes is er uiteraard de speeltuin, zij kunnen er de hele middag gratis spelen. Het zal een mooie dag worden dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en vooral dankzij de talrijke sponsors. Dit alles zal er toe bijdragen dat een mooi bedrag kan overgemaakt worden aan onze missiewerkingen, mede dankzij uw aanwezigheid en uw steun. Iedereen dus van harte welkom! Voor algemene inlichtingen kan u terecht bij Jef van Boxel: +32(0)486711 540 of e-mail reikmijdehand@skynet.be .

Keramiek van kunstenares Lieve Broeckx, in de watermolen op 13 september.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 67


68 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Barbecue Meersel MEERSEL-DREEF - Voorafgaande aan het kermisgedruis, werd door het gebuurte Meersel een barbecue georganiseerd bij kwekerij Huijbregts. Een grote opkomst van jong en oud, met in totaal een 70-tal aanwezigen. Goed eten en drinken, wat wil Meersel nog meer. (JJ)

Kinderopvang in eigen beheer MEERSEL-DREEF - Landelijke Kinderopvang organiseert kinderopvang op maat van ouders en kinderen van 0 tot 12 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende opvangformules: gezinsopvang bij onthaalouders thuis, buitenschoolse opvang in locaties Stekelbees, opvang voor baby’s en peuters in kinderdagverblijven en buurtcrèches en zomeropvang voor kinderen van werknemers van aangesloten bedrijven. Kinderopvang op maat van kinderen en in een huiselijke sfeer. Op meer dan 130 plaatsen wordt er buitenschoolse opvang georganiseerd voor kleuters en lagere schoolkinderen in kindvriendelijk ingerichte lokalen.

Er wordt hiervoor samengewerkt met gemeentebesturen en scholen. De ouders betalen een vast bedrag per begonnen half uur of per dagdeel en ontvangen jaarlijks een fiscaal attest. Een verantwoordelijke coördineert de werking. Onder meer in Meersel-Dreef is er ook een locatie Stekelbees in de gemeenteschool aan de Kapelweg 2, alleen echter niet in de zomermaanden juli en augustus. Ouders organiseren dan maar zelf een kinderopvang in de zomervakantie omdat kinderopvang in Hoogstraten voor veel Dreefse ouders een deur te ver is, namelijk tussen 12 tot 14 km enkele verplaatsing, gemakkelijk een half uur per rit. De verantwoordelijken hebben hiervoor zelfs een

persbericht verspreid als een soort noodkreet. En dit al voor het derde jaar op rij. Zij hebben daarvoor de Feitelijke Vereniging “Kinderopvang Dreef” opgericht. In de schoolgebouwen van `t Dreefke worden gedurende zeven weken van 08.30 uur tot 17.00 uur kinderen van 4 tot 12 jaar opgevangen. De ervaren leidsters plannen de hele dag door leuke spelletjes en activiteiten. Op dinsdag is er een uitstapje: cup-cakes bakken, naar een speeltuin of het bos,.. Het enige wat de kindjes moeten meenemen zijn hun eigen boterhammen voor `s middags, een koek voor tussendoor en drinken. Een dagopvang kost per kind 18 euro en uitstapjes kosten maximum 10 euro extra per kind. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door het Stadsbestuur van Hoogstraten, die de schoolgebouwen gratis ter beschikking stelt. Er wordt echter geen fiscaal attest aan de ouders afgeleverd, en dat is natuurlijk een spijtige zaak. Jammer genoeg is 18 euro niet voldoende en het verschil moet via sponsoring worden bijgelegd. Een opvang door Stekelbees, georganiseerd door de Landelijke Kinderopvang, wordt meer als wenselijk beschouwd. Het huidig genomen initiatief zou eigenlijk maar een tijdelijk karakter mogen hebben. Het persbericht mag gerust als een noodkreet beschouwd worden en hopelijk staan de Dreefse ouders volgende zomervakantie weer niet in de woestijn te roepen. Meer informatie bij Wim Van Putten tel. 0476 31.81.69. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 69


SPORT

Hoogstraten VV: stijgen of dalen De competitiehervorming laat geen andere keuze. Het is er op of er onder. Bij de reorganisatie zullen de 24 profclubs in de toekomst apart voetballen van de amateurclubs. Ook de verschillende licentievoorwaarden zullen daar een grote rol in spelen. Om te kunnen spelen in de hoogste afdeling van de amateurs (D1 Amateurs) moet ook aan licentievoorwaarden worden voldaan. Zich kwalificeren tot deze reeks wordt heel moeilijk. We zetten alles hierover op een rijtje. 1ste klasse A Dit is de nieuwe naam van de Jupiler Pro League voor het seizoen 2016 – 2017.

1ste klasse B In 2de nationale promoveert de kampioen naar 1ste klasse A. De clubs in 2de die in de rangschikking eindigen op de 2de tot de 8ste plaats zullen vanaf het seizoen 2016 – 2017, samen met de ploeg die degradeert uit 1ste, spelen in 1e klasse B. Dat zijn dus slechts 8 clubs.

D1 Amateurs De 9 laatst gerangschikte ploegen van 2de nationale zakken naar D1 Amateurs.

Die nieuwe reeks, D1 Amateurs, zal in het seizoen 2016-2017 bestaan uit deze negen zakkers uit 2e nationale plus zeven stijgers uit 3e nationale, in totaal 16 clubs dus. Die zeven stijgers uit 3e nationale zijn: de eerste twee van reeks A en B, plus drie ploegen die uit de eindronde komen tussen de nummers drie tot en met zes uit het eindklassement van reeks A en B.

D2 Amateurs en D3 Amateurs De ploegen die als laatste eindigen in derde nationale zakken naar D3 Amateurs. De andere ploegen die zich niet kunnen kwalificeren voor D1 Amateurs zullen uitkomen in de reeks D2 Amateurs. Die clubs zullen worden verdeeld tus-

70 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

sen de drie reeksen “D2 Amateur”, meer bepaald over de twee Vlaamstalige reeksen (twee keer 16 ploegen) en een Franstalige reeks (16 ploegen).

HVV Bekijken we nu de situatie voor Hoogstraten dan zijn er de volgende mogelijkheden. HVV speelt kampioen of eindigt 2de in de rangschikking dan mag de ploeg in het seizoen 2016 -2017 spelen in de reeks D1 Amateurs. Eindigt HVV 3de, 4de, 5de of 6de, dan spelen ze de eindronde met kans op kwalificatie voor D1 Amateurs. In dat geval kunnen we spreken van promotie want dan mag men aantreden bij de hoogste reeks amateurs. Wordt er niet geëindigd bij de eerste 6 uit de rangschikking dan komt de ploeg het jaar daarop uit in D2 Amateurs. Dit lijkt eerder op een kleine degradatie.(rb)


SPORT

HVV start met overwinning Met een klinkende overwinning in de eerste wedstrijd is Hoogstraten begonnen aan de nieuwe competitie. Het versloeg ex-tweedeklasser Woluwe-Zaventem met 0 – 3. De nieuwe aanvallers Roy Van de Linden en Bouyfoulkitne scoorden meteen. Dat belooft. Tom Gevers maakt een beschouwing over het nieuwe seizoen. In het vorige seizoen werd de trend reeds gezet om eigen jeugdspelers kansen en vertrouwen te geven en die lijn zal verder doorgetrokken worden. Spelers als Kevin Laurijsen, Jeroen Meeuwis, Michiel Meynendonckx, Jari en Yoshi Marien hebben nog progressiemarge en zullen worden klaargestoomd voor de volgende stap. Daarnaast zullen nieuwe, beloftevolle jongeren uit de eigen jeugdopleiding reeds in de voorbereiding kansen krijgen in het eerste team. Dit neemt niet weg dat de club ook een aantal ervaren spelers aantrok om het verlies van Karim Didi, Jorne Segers en Jelle van Kruijssen op te vangen. Dit zijn Roy Van der Linden, Jonathan Constansia en Hamid Bouyfoulkitne. Als vervanger voor Ben Van Bael werd de talentvolle doelman Jeffrey Pauwels binnen gehaald. Wat de reeksindeling betreft, zijn we teleurgesteld dat onze provincie opnieuw werd opgesplitst. De reeks is ook beduidend sterker dan vorig seizoen want buiten Union zijn alle topploegen van vorig seizoen er nog steeds bij en clubs als Beerschot-Wilrijk en FC Luik steken hun torenhoge ambities niet weg. Daarnaast zijn Bocholt en Hasselt versterkt en zullen Berchem en Oosterzonen zich niet meer laten verrassen zoals vorig seizoen wel het geval was. De kracht van Hamoir, Overijse en Zaventem is op dit moment nog een onbekende. Hoogstraten zal er dus meteen moeten staan om de juiste trein niet te missen. Op dit moment is de ambitie om zoveel mogelijk punten te sprokkelen. Pas na de eerste ronde zullen concrete doelstellingen, rekening houdend met de competitiehervorming, uitgesproken kunnen worden.

Reeksindeling

De Walle aan de kern toegevoegd. Nick kwam vorig jaar op stage maar mocht toen niet weg. Vertrekken Tom Van Dyck (Zwarte Leeuw), Yens Peeters (Zwarte Leeuw), Zeb Jacobs (Zwarte Leeuw), Jelle Van Weert (KFC Turnhout), Karim Didi (Duffel), Ben Van Bael (Duffel), Jorne Segers (Heist), Jelle van Kruijssen (Berchem), Wouter Meeusen (Minderhout), Bart Aernouts (Minderhout), Raf De Houwer (assistent coach/De Kempen)

De voorbereiding De spelers werd opgedragen om met de individuele trainingen te starten op maandag 15 juni. De groepstrainingen begonnen op zondag 12 juli. Oefenwedstrijden werden gespeeld tegen Geel, Sint Lenaerts, Wuustwezel, Bornem, De kempen, Heist en Zwarte leeuw. De eerste bekerwedstrijd in ronde 3 van de Croky-Cup, zoals de Beker van België dit jaar wordt genoemd, volgde op zaterdag 8 augustus tegen Lutlommel.

Competitie en beker Zondag 9 augustus Beker van België ronde 3: HVV – Lutlommel 1–0 Hoogstraten maakte het zuinige verschil in de eerste helft. Beyens scoorde na goed doorzetten van Bouyfoulkitne. Deze laatste werd in de tweede helft uitgesloten voor een lichte reactie. Doelman Brosens kon de netten schoon houden. In de volgende ronde is de tegenstrever tweedeklasser Deinze.

Woensdag 12 augustus Eerste competitiewedstrijd: KV. Woluwe-Zaventem – Hoogstraten VV 0 – 3 Twee nerveuze ploegen speelden een matige eerste helft met weinig kansen. In de tweede helft stuurde Tom Gevers een mannetje meer in de voorste linie en dat bleek te werken. Het openingsdoelpunt van Roy Van der Linden, een mooi afstandsschot, werkte bevrijdend. HVV bleef verzorgd voetballen, controleerde de wedstrijd en counterde efficiënt. Met doelpunten van Bouyfoulkitne en opnieuw Roy Van der Linden in de slotfase legde het de mooie eindcijfers vast. Zondag 16 augustus 16 uur Beker van België ronde 4 Deinze – Hoogstraten VV Zondag 23 augustus 16 uur Beker van België ronde 5 Bij winst: HVV - Tubize/Sp. Petegem Woensdag 26 augustus 20 uur Hoogstraten VV – Sprimont Comblain SP Zondag 30 augustus 15 uur RW Walhain – Hoogstraten VV Zaterdag 5 september 20 uur RUW Ciney – Hoogstraten VV Woensdag 9 september 20u30 Hoogstraten VV – Rupel Boom FC Zondag 13 september 15 uur RC Hamoir – Hoogstraten VV Zaterdag 19 september 20 uur Hoogstraten VV – Bocholt VV Zaterdag 26 september 20 uur Sporting Hasselt – Hoogstraten VV

Derde klasse B: Zaventem, Cappellen, Sprimont, Ciney, Bocholt, Walhain, Hoogstraten, Oosterzonen, Hasselt, Kelmis, Berchem, Tienen, Diegem, Hamoir, Overijse, Beerschot-Wilrijk, FC Luik en Grimbergen.

Transfersnieuws Nieuwkomers Hamid Bouyfoulkitne, aanvaller van Temse, speelde eerder bij Cappellen, Turnhout en RWDM. Roy Van der Linden aanvaller komt van FC Turnhout, een oude bekende, speelde eerder bij HVV en Zwarte leeuw. Jonathan Constansia aanvaller van Baronie, Breda. Hij speelde ooit voor AA Gent, Heracles, MVV en diverse amateurclubs in Nederland. Jeffrey Pauwels is doelman en komt van Lierse en speelde eerder voor Westerlo. Onlangs werd ook nog Nick Van

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 71


SPORT

De ambities van onze provinciale voetbalploegen Begin september beginnen traditioneel onze provinciale Hoogstraatse voetbalploegen aan de competitie. We zochten de verschillende trainers op en vroegen naar hun ambities voor het nieuwe seizoen. Erik Leffelaer is opnieuw trainer van Minderhout VV dat uitkomt in 2de provinciale B, Patrick Wouters is de nieuwe trainer van KFC Meer dat speelt in 3de provinciale C. Piet Van Bavel ruilde KFC Meer met KFC Meerle en komt in de wedstrijden tegen VNA Wortel in 4de provinciale A collega Bart Wilmsen tegen. Minderhout VV Minderhout zal voor hun verplaatsingen steeds naar het oosten en zuidoosten moeten rijden. Zij missen door de reeksindeling de wedstrijden tegen Loenhout en Wuustwezel. De ploegen: KSK Weelde, K Merksplas SK, Lentezon Beerse, KSV Oud-Turnhout, Vlimmeren Sport, Vrij Arendonk, White Star, KSK Retie, KSK Kasterlee, OG Vorselaar, KFC Beekhoek, KAC Olen, KFC Bevel, Linda Olen en Verbroedering Balen. DHM: Dag Erik. Je bent nog een jaar langer trainer van Minderhout VV. Wat is er veranderd tegenover vorig seizoen? Erik Leffelaer: Een kleine terugblik op het zeer goede voorbije seizoen kunnen we snel even maken. We waren vorig seizoen niet al te best van start gegaan om daarna ons seizoen toch wel echt te kleuren. De tweede en de derde periode waren super met een zesde plaats in het eindklassement als gevolg. Daar mag gerust iedereen van MVV met fierheid op terugblikken. Een paar spelers verlieten de club en ik wil hen ook langs deze week erg bedanken voor de prettige samenwerking. Evert de Mesmaeker ging naar Maria Ter Heide en Benny Verheyen is gestopt met voetballen. Ook Jan De Roover is gestopt met voetballen. Hij verdwijnt niet helemaal uit beeld bij Minderhout want hij was bereid om trainer te worden van de U21. Hij is en blijft een clubicoon met een geschiedenis van bijna 20 jaar in het eerste elftal. De Jacky was onze magische nr. 7 en gangmaker van de ploeg. We zullen hem missen, ook in de kleedkamer. Minderhout heeft slechts een paar nieuwe mensen aangetrokken. Tim Sterckx komt van Kasterlee. Wouter Meeusen en Bart Aernouts komen van Hoogstraten VV. Soufian Boumenjal komt van magreb 90 uit Nederland. Hopelijk kunnen zij zich snel integreren in onze groep en brengen ze een meerwaarde voor onze club. Bijkomend is dat we verschillende jonge spelers uit eigen rangen hebben overgeheveld naar onze A-kern.

DHM: Hoe verliep de voorbereiding tot nu? Erik: De eerste voorbereidingsweken verliepen zeer goed en het doet me enorm veel deugd om telkens weer een zeer gemotiveerde groep te zien op de training. DHM: Wat verwacht je van het nieuwe seizoen? Erik: Wat onze ambitie betreft gaan we proberen in de eerste plaats ons zo snel mogelijk te verzekeren van een verlengd verblijf in 2°provinciale maar natuurlijk droomt iedere trainer ervan om beter te doen dan vorig seizoen, al zal dat laatste geen sinecure worden. Onze start is in ieder geval niet zo evident met de eerste drie matchen OudTurnhout, Merksplas en Linda Olen. We zullen eind september eens kijken of we een betere start genomen hebben dan vorig seizoen.

Beker van Antwerpen:

1. HIH Turnhout – Minderhout VV 0 - 4 2. Minderhout VV – Vlimmeren 3-0 3. KFC Poppel – Minderhout VV 4. Minderhout VV – White Star

Competitiewedstrijden:

Zondag 30 augustus 15 uur Minderhout VV – KSV Oud-Turnhout Zondag 6 september 15 uur K. Merksplas SK – Minderhout VV Zondag 13 september 15 uur Minderhout VV – Linda Olen Zondag 20 september15 uur Vlimmeren Sport – Minderhout VV

KFC Meer Patrick Wouters wordt dit jaar 51 jaar Hij is afkomstig van Sint-Lenaerts maar woont nu in Sint-Job Voetbalcarrière Patrick speelde bij de jeugd van Sint-Lenaerts. Als 16-jarige maakte hij deel uit van de kern in 1ste provinciale. Op zijn 30ste werd hij gekweld door kwetsuren en koos hij om jeugdcoördinator te worden bij Sint Lenaerts. Daarna was hij 2 jaar hulptrainer bij Meerle en 5 jaar hulptrainer bij Wildert. Hij was hoofdtrainer bij Olympic Essen, Horendonk en Heibos. In 2014-2015 trainde hij de nationale reserves van Sint Lenaerts

72 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM: Met welke ambities is de club en jezelf aan de competitie begonnen? Patrick Wouters: Vorig jaar speelde KFC Meer de eindronde. Maar Wim Aerts is gestopt met voetballen en 2 spelers die vorig jaar 15 en 20 doelpunten maakten verlieten de club. Hetzelfde resultaat behalen als vorig jaar zal moeilijk zijn. Toch stel ik mijn hoop op de versterkingen die de club binnen haalde, waaronder 2 spitsen. Abdul Avci en Bayram Avci komen over van WDS 19 uit Nederland en ook Dara Yet komt van dezelfde club. Rob De Vrij speelde vorig jaar bij Horendonk. De reeksindeling voor KFC Meer lijkt gunstig. De ploegen: KVV Dosko, KFC Poppel, KFC Flandria, Sint Jozef, KSK Oosthoven, FC Zwaneven, Verbroedering Arendonk, FC Gierle, KFC Mol, Wezel Sport, Ezaart Sport, Zwaluwen Olmen, KSAV Sint Dimpna, KFC Zammel en KFC Herselt.

Beker van Antwerpen:

1. KFC Meer – KFC Antonia B 2. VNA Wortel – KFC Meer 3. KFC Meer – Oud-Turnhout 4. Wechelderzande – KFC Meer

4–2 1–1

Competitiewedstrijden:

Zondag 30 augustus 15 uur KSK Oosthoven – KFC Meer Zondag 6 september 15 uur KFC Meer – KFC Flandria Zondag 13 september 15 uur Ezaart Sport – KFC Meer Zondag 20 september 15 uur KFC Meer – KFC Zammel

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu


SPORT

KVNA Wortel KVNA Wortel is ingedeeld in de volgende reeks: Excelsior Essen, Olympic Essen, Horendonk FC, KSV Wildert, KFC Nieuwmoer, Achterbroek VV, SV Heibos, Putte SK, Berendrecht Sport, KSK Donk, Brasschaat B, Brecht SK, Antonia B en KFC Meerle. DHM: Dag Bart. Ik zie dat je nog aan de slag bent bij Wortel. Bart Wilmsen: Inderdaad, na een geslaagd eerste seizoen als hoofdtrainer had ik geen bedenktijd nodig om te beslissen of ik er nog een jaar bij wou doen. Bevestigen wordt de boodschap! Ook Maarten Verhoeven bevestigde na het vieren van de titel met de A-reserven vrij snel dat hij de samenwerking wilde verderzetten. DHM: Is er veel veranderd tegenover vorig jaar?

Bart: Tijdens de transferperiode was het tamelijk rustig in Wortel. Na een succesvol seizoen was er voor enkele spelers wel interesse van andere clubs, gelukkig bleven ze bij ons. Enkel Glenn Cavents vertrok naar HIH Turnhout. Jammer genoeg hingen ook een aantal spelers hun voetbalschoenen aan de haak, o.a. Peter Godrie, Sim Verheyen, Mario Marynissen en Jeroen Janssen. De enige inkomende transfer is Geert Snoeys, die terugkeert na enkele seizoenen voor Westmalle te hebben gespeeld. DHM: Hoe verloopt de voorbereiding? Bart: De voorbereiding verloopt momenteel zoals gewenst, ideaal trainingsweer op een mooi verzorgd trainingsveld en een gemotiveerde spelersgroep! Ook in onze eerste oefen- en bekerwedstrijden zagen we al veel positieve zaken die het beste doen verhopen voor de toekomst. Wij beginnen op 30 augustus met een thuismatch tegen Heibos om 15 uur. DHM: En met welke ambities begin je aan het nieuwe seizoen? Bart: Ook al is onze kern minder breed dan vo-

rig seizoen, toch moeten we durven zeggen dat we minstens even goed willen doen. Doordat we in een totaal andere reeks zitten, is het voor mij niet duidelijk welke de sterke teams zullen zijn, maar in 4de Provinciale moet je niet spelen om erin te blijven, dus wij gaan voor die eindronde! Natuurlijk zullen we het match per match bekijken en er élke keer vol tegenaan gaan om die doelstelling te bereiken.

Beker van Antwerpen:

1. Lentezon – KVNA Wortel 2. VNA Wortel – KFC Meer 3. DOSKO – KVNA Wortel 4. KVNA Wortel – Verbr. Arendonk

0–1 1–1

Competitiewedstrijden:

Zondag 30 augustus 15uur KVNA Wortel – Heibos KSV Zondag 6 september 15 uur Excelsior Essen – KVNA Wortel Zondag 13 september 15uur Achterbroek VV – KVNA Wortel Zondag 20 september 15 uur KVNA Wortel – Putte SK

KFC Meerle Piet Van Bavel is de nieuwe trainer van KFC Meerle. Vorig jaar was hij T1 bij de buren uit Meer. De ploeg waar hij mee gaat werken is niet zo veel veranderd van die van vorig jaar. De reeksindeling zorgt ervoor dat telkens naar het westen moet worden gereden. Ploegen als HIH Turnhout, Oostmalle en Westmalle zijn in een andere reeks ingedeeld. Tegenstrevers: Excelsior Essen, Olympic Essen, Horendonk FC, KSV Wildert, KFC Nieuwmoer, Achterbroek VV, SV Heibos, Putte SK, Berendrecht Sport, KSK Donk, Brasschaat B, Brecht SK, Antonia B, KFC Meerle en KVNA Wortel. DHM: Er is schijnbaar weinig transfernieuws. Wat is er veranderd tegenover vorig seizoen? Piet Van Bavel: Er is inderdaad weinig transfernieuws. De ploeg is in zeer grote lijnen dezelfde als die van vorig seizoen. Ben Jacobs is gestopt en Jef Swaenen komt over van KFC Meer. Hamed Boudazra komt over van Beek Vooruit en is zeker ook een aanwinst want doelpunten maken is al heel zijn loopbaan zijn handelsmerk. Dat moeten we zeker trachten te benutten.

Piet: Vorig jaar werd net naast een promotie gegrepen. Onze ambitie is om zeker terug in de top 5 te eindigen en op die manier opnieuw een eindrondeticket bemachtigen. We willen ons echter niet blind staren naar het eindklassement. Ik kreeg van het bestuur de opdracht om zoveel mogelijk jeugdspelers klaar te stomen voor het werk in het eerste elftal en ik beschouw dit als een boeiende uitdaging. DHM: Hoe verliep de voorbereiding tot nu? Wij zijn 20 juli aan de voorbereiding gestart. Ik stel na enkele weken voorbereiding vast dat de bereidheid om hard te werken zeker aanwezig is. Ik ben er van overtuigd dat de tegenslag van vorig seizoen onze jonge groep sterker heeft gemaakt en ben tot nog toe best tevreden. (RB)

Beker van Antwerpen:

1. KFC Poppel – KFC Meerle 2. KFC Meerle – HIH Turnhout 3. KFC Zwaneven – KFC Meerle 4. KFC Meerle – Vlimmeren Sport

0–5 2–3

Competitiewedstrijden:

Zondag 30 augustus 15uur KFC Meerle – KFC Antonia B Zondag 6 september 15 uur KFC Horendonk – KFC Meerle Zondag 13 september 15uur KFC Meerle – KFC Nieuwmoer Zondag 20 september 15 uur Olympic Essen – KFC Meerle

DHM: Met welke ambities begin je aan de competitie?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 73


SPORT

Beker der Provinciale ploegen Als voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen gaan de ploegen van Wortel, Minderhout, Meer en Meerle vooraf de krachten al eens meten op de terreinen van FC Meer. Het is voor de trainer ook een gelegenheid om te kijken wat er nog bijgeschaafd moet worden met het oog op het nieuwe seizoen dat reeds een aanvang kent op het laatste weekend van augustus. Voor de wisselbeker Van Aperen maakt een eerste wedstrijd uit welke van de vier ploegen in de finale tegenover elkaar komen te staan. Deze keer

zijn dat de ploegen van Meer en Meerle. Nadat deze finale wedstrijd afgelopen is blijken de ploegen aan elkaar gewaagd met een 1-1 stand, zodat penalty’s de beslissing moeten brengen. Hierin maakt Meerle met één treffer meer het verschil. De wisselbeker Van Aperen gaat voor één jaar mee naar Meerle. Nog maar eens want Meerle heeft de eindzege van deze wedstrijd op haar naam geschreven in 2009, 2010 en in 2012. Minderhout heeft deze zegereeks onderbroken in 2011 en 2014. Wortel heeft éénmaal de overwinning behaald in 2013. (FS)

Op de foto de winnende ploeg van Meerle, de schenker van de wisselbeker Arnold van Aperen, samen met trainer en afgevaardigde van de ploeg.

Triatlon Rijkevorsel

Hoogstraatse Reddersclub verhuist Op 10 januari 2016 zal het zwembad in Hoogstraten openen en daar wil de Hoogstraatse Reddersclub (HRC) helemaal op voorbereid zijn. Dit jaar bestaat de club immers 25 jaar en al die tijd kijken de leden er al naar uit om in hun eigen stad te kunnen trainen. Nu wordt dat bij gelegenheid al wel eens op De Mosten gedaan. De club voerde onlangs enkele wissels uit in de bestuursfuncties en er wordt hard gewerkt aan een sterk jeugdwerkplan om alle zwemmers zowel op recreatief als op competitief vlak de tijd van hun leven te kunnen bezorgen. Want wie denkt dat de redderssport enkel voor volwassenen is, is goed mis. Iedereen die kan zwemmen kan ook reddend zwemmen. Bij de Hoogstraatse Reddersclub is iedereen welkom vanaf 8 jaar. Het voordeel is dat reddend zwemmen een heel veelzijdige sport is. Ze bevat een heel aantal boeiende facetten: zwemmen; zwemmen met materialen zoals poppen, gordels, zwemvliezen; zwemmen in open water; lopen (beach flags); surf ski; rescue boarden, met een gemotoriseerde boot varen; redding simulaties; EHBO; reanimatie… . Het voordeel is dat zowel competitiebeesten als recreanten zich in de club levenslang kunnen vermaken. Elke training is weer anders en dat verveelt nooit. Bovendien is heel de sport gebaseerd op het redden van mensenlevens. Een goed reddend zwemmer zal dus ook zijn naasten, buren, vrienden,… de eerste hulp kunnen bieden indien nodig. Dat is toch mooi meegenomen, niet? Wie zelf van deze unieke sport wil proeven is tijdelijk nog welkom in het zwembad van Brasschaat (vanaf zondag 9 september van 8.45 uur – 10.15 uur). Voor jongeren van 8 -14 jaar zal er op 23 en 30 augustus (van 8.45- 10.15 uur) nog een heus junior rescue bootcamp plaatsvinden. Deze kennismaking met de redderssport is geheel gratis en vrijblijvend. Het beloven alvast twee toffe voormiddagen vol waterfun te worden. Om in te schrijven of om meer info te bekomen kan je terecht op onderstaand e-mailadres: secretaris@hoogstraatsereddersclub.be of bij Gitte Van Dijck op het nummer 0476/284229 (RB)

Carla van Aert en José Van Aert, goed voor goud en brons bij de dames in de triatlon van Rijkevorsel. RIJKEVORSEL – De vereniging Meetria heeft zeer mooie resultaten behaald op 1 augustus. Naar jaarlijkse gewoonte zakten het eerste weekend van augustus een tiental Meetria leden af naar Rijkevorsel om deel te nemen aan de triatlon wedstrijd van de judoclub De Bres. Deze prachtige wedstijd werd dit jaar al voor de 10e maal georganiseerd. De 1/8ste triatlon bestaat uit 400 meter zwemmen, 20 km fietsen en 4 km lopen. Er wordt gestart in 4 groepen.

Als eerste starten de trio’s, daarna de heren -40, dan de dames en als laatste de heren +40. Bij de trio’s eindigden de broertjes Dylan Pemen (loper) en Diederik Pemen (fietser) samen met Tom Kerstens (zwemmer) als eerste. Bij de masters (heren +40) werd Sven Lenaerts, ondanks materiaalpech met zijn fiets, nog mooi tweede. Het dames podium was bijna volledig voor Meetria. De nichtjes Carla van Aert en José van Aert triomfeerden namelijk op de eerste en de derde plaats. (JJ)

74 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!


SPORT

IRONMAN Hawaï op 10 oktober

Bert Martens is er klaar voor Met een waanzinnige prestatie in Zürich in zijn laatste voorbereidingswedstrijd zit Bert Martens uit Hoogstraten vol vertrouwen om zijn droom te verwezenlijken. The Ironman in Kailua-Kona in de Amerikaanse staat Hawaï wordt beschouwd als het wereldkampioenschap van de triatlon. Vorig jaar in Barcelona had hij zijn selectie al op zak en kon hij zich beginnen voorbereiden. Op 19 juli in Zürich behaalde hij de tiende plaats op tweeduizend deelnemers, was beste Belg en stond als tweede in zijn age-group op het podium. Deelnemen en aankomen in Hawaï was zijn droom maar misschien durft hij nu zijn ambities bijsturen? We vroegen het hem.

Triatlon is de meest eerlijke manier van sporten DHM: Mogen we beginnen met je te feliciteren met jouw fantastische prestatie in Zürich. Vertel eens over de wedstrijd. Bert Martens: De dag van de wedstrijd loopt mijn wekker af om 3:00 uur. Na het ontbijt in het hotel vertrek ik met mijn trainer naar het Ironman-dorp waar in de wisselzone het materiaal nog eens grondig moet gecontroleerd worden. Met meer dan 2000 atleten is dat daar een drukte van belang. De zwemstart was om 7 uur. Ik kon onmiddellijk in mijn ritme komen en het zwemmen verliep naar wens. Bij het fietsen en het lopen ging het gevoelsmatig minder vlot. Ik ben op karakter heel diep moeten gaan. Nu ik terug thuis ben, begin ik langzaam aan te recupereren maar slapen lukt nog niet zo best. In Zürich heb ik niet mijn beste tijd laten noteren. Dat had alles te maken met de zware wedstrijdomstandigheden. In Zürich was er een hittegolf. De avond voor de wedstrijd kwam het bericht dat er wegens de hoge watertemperatuur niet mocht gezwommen worden in wetsuits (dun rubberen zwempak uit 1 stuk). Voor sommigen was dit zeer nadelig omdat ze daardoor te diep in het water kwamen te

liggen. Bovendien scheelt dit in de zwemproef sowieso al direct 5 tot 8 minuten. Bij het fietsen zaten dan weer heel wat hoogtemeters met op sommige klimstroken oplopende temperaturen tot 40° C, wat natuurlijk gevolgen had in de tijdregistratie. Bij het lopen heb ik, niettegenstaande de hitte, mijn tempo kunnen aanhouden. Halverwege was er wat verval, doch dat heb ik recht gezet in het laatste gedeelte met bovenop een sterke eindfinish. Elke Ironman is anders. Je kan de wedstrijd van Zürich niet vergelijken

met die van Barcelona. Al bij al was het een zeer goede voorbereiding voor Hawaï. DHM: Met deze prestatie moet je toch supertevreden zijn? Bert: Het bleek nadien echt wel een waanzinnige prestatie te zijn. In de wedstrijd zelf is dit bijzonder moeilijk in te schatten. Niet alle wedstrijden van de Ironman worden op dezelfde manier georganiseerd. In Zürich startte niet iedereen

Bert Martens werd op zondag 19 juli tiende in de Ironman van Zwitserland, een volledige triatlon in en rond Zürich. Hij kwam over de finish in een tijd van 9u15:10. (Zwemmen 59:23 - Fietsen 05:01:34 Lopen 03:08:50) De Ironman is de naam van een serie wedstrijden van de klassieke lange afstand triatlon. De wedstrijden binnen het Ironman-circuit gaan altijd over de volgende klassieke afstanden: 3,86 km zwemmen, 180,2 km wielrennen en daarna een marathon lopen, dat is 42,195 km. Alle wedstrijden in het Ironman-circuit fungeren als kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap in Kailua-Kona op Hawaï.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 75


SPORT op hetzelfde tijdstip. Dat gebeurde in groepen. Ik vertrok in deze wedstrijd bij de snelle zwemmers (zij die normaal de zwemproef binnen het uur kunnen afwerken). De tijd begon pas te tellen wanneer je over de startlijn stapte. Het is niet omdat je daarna in een bepaalde positie fietste dat je op dat moment werkelijk op die plaats in de rangschikking stond. De organisatie was fantastisch. Duitsers en Zwitsers kennen er wel wat van. Op het einde heb ik nog alles gegeven ook al liep er niemand in mijn buurt. Mijn trainer had me gezegd om voor de tiende plaats te gaan. DHM: Wablief? Bert: Ja. Nico Marien, mijn trainer van Triper4mance, weet waarover hij spreekt. Hij is echt top. Hij analyseert nauwgezet al mijn testen en kan perfect inschatten wat mijn mogelijkheden zijn. Hij zei dat wanneer je zwemt en loopt tegen die snelheid en je kan op de fiets zoveel vermogen opwekken, dan moet je gaan voor de top tien. Het is belangrijk om met die instelling van start te gaan. Dat heeft mij extra geprikkeld om op de eerste rij te gaan staan en met de snelle jongens in het water te gaan. Mijn trainer en ik hebben thuis ondertussen de wedstrijd volledig geanalyseerd, de snelheden en de vermogens bekeken en hieruit een doelgerichte planning gemaakt richting Hawaï. DHM: Ben je nu met deze prestatie ook gekwalificeerd voor 2016?

Bert: Nee. Spijtig genoeg niet. Ik heb nu eigenlijk mijn tweede kwalificatie behaald voor 2015. Elke deelnemer moet zich elke keer opnieuw bewijzen en de eerste wedstrijden voor volgend jaar starten in september van dit jaar. Tenzij ik het podium haal in Hawaï zal ik me voor 2016 opnieuw in een wedstrijd moeten bewijzen. Volgend jaar wordt ik 35. Dan kom ik automatisch in een andere categorie. Nu zit ik in de leeftijdsgroep van 30 tot 34 jaar. Dat is de moeilijkste. De tweede moeilijkste is die van 35 tot 40 jaar.

My uncle is an Ironman DHM: Hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om voor triatlon te kiezen? Bert: Dat kwam omdat ik Ben en Bob De Wolf tegenkwam. Dat zijn nu de mannen van Uplace. Ze zijn afkomstig van Wuustwezel en ik heb met hen als redder gewerkt in de Mosten. Zij waren ook in Lanzarote bezig met het begeleiden van triatleten. Een tijdje later hoorde ik vertellen dat Bob naar Hawaï ging. Wauw! Dat wilde ik ook, ik was toen 28 en het was nu of nooit. Ik heb dan de contactgegevens gekregen van Marc Fassaert, mijn huidige zwemleraar, heb opnieuw leren zwemmen, heb een racefiets gekocht en ben beginnen trainen. Dat was in 2009. Ik fiets veel maar ik kijk bijna niet naar de koers. Triatlon is de meest eerlijke manier van sporten. Het is geen ploegenspel met ontsnappingen en met knechten die hun kopman uit de wind zetten.

76 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Bij triatlon is het ieder voor zich, een gevecht met de tijd en met jezelf en pas daarna met de tegenstrevers. Dat heeft mij altijd aangesproken. DHM: Je hebt dus 6 jaar goed opgebouwd? Bert: Ik heb eigenlijk wel een raar parcours afgelegd. Ik heb bijvoorbeeld nooit een kwart triatlon gedaan. Ik ben direct begonnen met een halve. Ik had een doel voor ogen, ik wilde niet ’triatlon doen’ maar wel de IRONMAN. Ik moet eerlijk toegeven dat dit, achteraf gezien, niet de juiste aanpak was. Ik zou het in elk geval niemand aanraden, integendeel. Ik kreeg de weerbots drie jaar later en moest gedurende een jaar gas terugnemen. Ik heb nu zes volledige Ironmans gedaan en twee halve, dat is alles. Op triatlon.be, de belangrijkste website over triatlon in België, stond een artikel over Zürich. Bert Martens tiende! Wie is Bert Martens? Het is een klein wereldje en toch ben ik nog een volledig onbekende. In de uitslag van Belgische wedstrijden konden ze mij niet vinden om de eenvoudige reden dat ik in België nog aan geen enkele wedstrijd heb deelgenomen. Ze hadden enkel ontdekt dat ik lid was van Meetria. DHM: Hoe moeilijk is het om dit allemaal te financieren, want deze sport is niet goedkoop? Bert: Na de wedstrijd in Barcelona waar ik me kon kwalificeren is onze Toon op zoek gegaan naar sponsors. Tot mijn grote verbazing zijn er


SPORT in Hoogstraten heel wat mensen die bereid zijn om dit gebeuren te helpen bekostigen. Daardoor geraak ik uit de kosten. Overhouden doe ik niet maar ik ben heel blij dat ik me geen zorgen hoef te maken over inschrijvingsgelden, verplaatsingsonkosten, verblijfskosten, stages, sportmateriaal, trainers, kiné, sportvoeding, enz. Wanneer je dat allemaal optelt kom je voor Zürich aan een behoorlijk hoog bedrag. Met steun van de schooldirectie heb ik drie weken onbetaald verlof gekregen om naar Hawaï te gaan. Op die drie weken zullen de kosten serieus oplopen en in die tijd verdien ik dus niets. Ik ben mijn sponsors erg dankbaar. Zij maken het voor mij mogelijk om mijn droom te verwezenlijken. Ik wil ze heel graag vermelden: Basto, Duinenwater, Le CirQ, Era Immo Noord, Ivo Van Dooren, Bakkerij Van Opstal-Van Boxel, Punto Rosso Belgium, Antilliaanse Feesten, Houtambacht, DVV Verzekeringen (Van Huffel), Veiling Hoogstraten, Oud Hoogstraeten en enkele anonieme gulle schenkers. In Zürich kwam de kledij, met de sponsors erop, net op tijd. Dat is allemaal het werk van Toon. Toon en Freya waren er ook bij in Zürich samen met Sem, hun zoontje van zes weken. Bij de opwarming voel je de stress, de spanning om goed van start te gaan, een goeie prestatie te leveren, aan de verwachtingen te voldoen… En dan kijk je in het kinderwagentje en ligt daar een koddig ventje te slapen met een T-shirt aan waarop staat: ”My uncle is an Ironman”. Dat vond ik zo fantastisch dat ik daardoor meer ontspannen aan de wedstrijd ben kunnen beginnen.

kanties. Er zijn vele mooie wedstrijden maar die zijn te ver en dus ook te duur. Gelukkig worden de meeste Europese wedstrijden georganiseerd in juni, juli en augustus. Ik ben erg blij dat de school volledig achter mijn project staat. Zij hebben mij gesteund in mijn aanvraag voor 3 weken verlof zonder wedde. Vorig jaar in oktober ben ik ook uitgebreid gevierd voor mijn Hawaï-selectie.

Hawaï volgen via de fanpage op facebook (ook zonder account) DHM: Na de wedstrijd in Barcelona waar je jezelf kon kwalificeren voor Hawaï vertelde je dat je enkel naar ginder zou gaan om te genieten omdat de omstandigheden daar totaal anders waren. Het is een zeer moeilijk parcours in een ander klimaat. De vochtigheid is veel groter, je bent er ver van huis en er is een groot tijdsverschil. De tijd die je wilde neerzetten zou niet zo belangrijk zijn, je wilde gewoon uitlopen, dan was je doel bereikt. Denk je daar nog steeds zo over?

DHM: Hoe moeilijk is het om urenlange trainingen en wedstrijden te combineren met je job? Bert: Als leerkracht L.O. zit ik wel in een bevoorrechte positie. Ik ben ook ICT-coördinator en werk 4/5de omdat er niet meer uren zijn voor mij. Trainen doe ik in de drukste periode ongeveer 20 uren per week. Dat lukt wel. De wedstrijden kies ik in functie van de afstand en van de va-

Bert: Ik heb dit ook met mijn trainer besproken. We zijn tot de slotsom gekomen dat ik een straffe prestatie heb geleverd en dat ik zondermeer mee kan doen op profniveau. Wat moet ik dan verwachten? Men zegt dat je de eerste keer in Hawaï altijd slaag krijgt en dat zeggen ze waarschijnlijk niet voor niks. Van de andere kant ben ik wie ik ben en ik zal zeker niet met de handrem op aan de wedstrijd beginnen. Het is wel zo dat ik aanvankelijk alleen maar die wedstrijd wilde uitlopen. Dan was mijn grote doel bereikt, een droom die bijna onmogelijk leek. Maar nu alles rustig doen om op ’t einde op de foto te komen dat kan ik

niet, dat ligt niet in mijn aard. Zwemmen doe je altijd voor wat je waard bent. Daarna bij het fietsen zal ik het van uur tot uur bekijken. Ik zal sowieso tegen de limiet aan beginnen fietsen, puur op wattages fietsen. Naar de snelheid kijk ik niet. Wanneer ik de nodige kracht niet kan opbrengen dan val ik terug op plan B. Dan kijk ik niet meer naar mijn wattmeter, anders blaas ik mezelf op en dat moet ik dan bekopen bij het lopen. In Zürich heb ik dit ook moeten doen en hopelijk kan ik dat in Hawaï ook goed inschatten. DHM: Hoe kunnen onze lezers jou volgen in Hawaï? Bert: Via de fanpage op facebook. Ga naar www. facebook.com. Tik Bert Martens in en je komt op de fanpage, ook wanneer je geen facebookaccount hebt. Net als in Zürich wordt ervoor gezorgd dat de prestaties van de wedstrijd op die pagina verschijnen. Ik ben echt aangenaam verrast hoeveel mensen mij zo op het thuisfront hebben gevolgd tijdens mijn laatste wedstrijd in Zwitserland. Ik kan niet buitenkomen of ik word erover aangesproken. Onwaarschijnlijk, echt leuk. DHM: Je bent 3 weken weg. Is dat voldoende? Bert: Ik heb 3 weken vrij maar ik ben maar 16 dagen daar. Ik vertrek op dinsdag 29 september en ben terug op donderdag 15 oktober. Ik ben dus 10 dagen op voorhand ter plaatse en hopelijk is dat voldoende. DHM: Wij hopen het ook, Bert. Wij wensen je heel veel succes bij het verwezenlijken van jouw droom. (RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 77


SPORT

Kruisboog – Meer gaat voor meer in Beker Dupret Vorig jaar werd de wisselbeker Dupret definitief eigendom van de Sint-Jorisgilde van Meer, nadat de gilde drie jaar achter elkaar de zege behaalde.

Mevrouw Verhaegen-Dupret was zo vriendelijk om een nieuwe Beker Dupret, een prachtige zilveren schaal, ter beschikking te stellen. En in de

eerste wedstrijd van de nieuwe reeks was SintJoris Meer weer te sterk voor de andere gilden. Het is echter een zéér spannende strijd geworden tussen de negen gilden van het Koninklijk Verbond. In de eerste ronde toonde Sprundel interesse met 35 punten. In de tweede ronde was Meer de beste met 34 punten. In de derde ronde kwam Loenhout, met 35 punten, opzetten. In de vierde ronde bleef Loenhout bevestigen met nogmaals 34 punten. Na deze vierde ronde kwamen er schijnbaar nog vier gilden in aanmerking voor de eindzege. Loenhout was met 130 punten zeker nog niet kansloos tegen de gilden van Meerle, Sprundel en Meer, alle drie met 131 punten. In de vijfde ronde sloot Meerle het beste af met 35 punten. Zij kwamen aan de leiding met een tussentotaal van 166 punten voor Meer met 164 en Loenhout met 163. De andere gilden leken geen rol meer te spelen voor de eindzege.

Het winnende zestal van de Beker Dupret met geknield keizer Jan Rombouts (34) en koning Gery Dockx (34, met zilveren bord). Staand Glenn Brosens (33), Dirk Brosens (31), mevrouw en heer Verhaegen-Dupret, Vicky Rombouts (34) en Eric Matthé (32).

78 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In de zesde ronde werd er punt bij punt geteld. Meer legde beslag op de eindzege met een totaal van 198 punten gevolgd door Meerle met 197, Loenhout en Sprundel met 195, Wortel 192, Hoogstraten 179, Minderhout 177, Rijsbergen 170 en tenslotte Castelré met 166 punten. (FS)


SPORT

Drie jubilarissen bij het Verbond van Sint-Jorisgilden Geef de Sint-Jorisgilden een reden en dan viert men graag feest. Dat is ook zo wanneer een van de leden van de negen aangesloten gilden 50 of 60 jaar lid is van die gilde. Dit jaar woont de eerste van drie jubilarissen in het Nederlandse Sprundel. Jan Vergouwen (Sprundel)

Frans Simons (Hoogstraten)

Arnold van Aperen (Meer)

Jan Vergouwen

Frans Simons wordt geluk gewenst door hoofdman Warre Palmans van Hoogstraten en Wim Druyts van Wortel.

Arnold Van Aperen (foto Dominique van Huffel)

In de Sint-Jorisgilde van Hoogstraten is Frans Simons gehuldigd. Frans, die reeds 50 jaar schutter is van deze gilde, kreeg een receptie aangeboden gevolgd door een feestschieting.

Als derde jubilaris werd bij de Sint-Jorisgilde van Meer Arnold van Aperen gehuldigd. Ook hij kreeg een receptie en feestschieting aangeboden. Op de receptie kon Arnolds echtgenote steun en toeverlaat, Maria, helaas niet aanwezig zijn.

In de Sint-Jan-Baptistgilde van het Nederlandse Sprundel is Jan Vergouwen gehuldigd als 60 jaar schutter. Jan is bij de schutters ook bekend als vroegere lokaalhouder in De Drie Zwaantjes, de plaats waar de gilde al in 1954, toen bij de vader van Jan, gehuisvest is. Jan is aangesloten sinds zijn 18de levensjaar en is nog steeds actief als schutter. In het begin van zijn loopbaan schiet Jan met een boog van zijn vader. Toen nog met een pijltje van 28 gram, wellicht nog zonder waterpas als hulpmiddel en met enkel een buisje als kijker. De bogen van nu zijn totaal anders: pijlen van 58 gram en een diopter die je kan bijstellen. Hij heeft de evolutie meegemaakt van de naturaprijzen (potten en pannen) naar de medailles en later naar de tinnen schotels en de geldprijzen. Ooit ging Jan nog in “Bels” schieten met een man of zeven in de Amerikaanse auto van zijn vader, of met z’n tweeën op de motor. De weg naar huis ging niet altijd rechtstreeks, want er moest wel eens gestopt worden bij Stan Snep, bij ons Nel, bij Sus van de Boer, bij Herrijgers of bij Dun Vuile Handdoek. Als ik Jan vraag naar verhalen van toen dan lacht hij eens en zegt “ach, we hebben veel leut gehad en wat daar gebeurd is, is daar gebleven”. Op vrijdagavond 10 juli heeft de gilde van Sprundel haar jubilaris een receptie aangeboden waar zowel afgevaardigden waren van de Baronie en Markiezaat als het Belgische Verbond van SintJorisgilden aanwezig waren. Namens de Baronie en Markiezaat ontving de jubilaris een ereteken voor zijn 60 jaar trouw aan het gilde.

Frans is in 1965 lid van de gilde geworden door toedoen van Alois Bruurs, toenmalig hoofdman van de gilde. Samen met Jos Brosens, Roger Bleys en Louis Nees kwam hij de 45 versterken, want toen mochten er maar maximum 45 leden zijn in de gilde van Hoogstraten. Bovendien moest men ook burger zijn van ’t stad. Eénmaal was hij de beste van heel het Verbond van Sint-Jorisgilden. In 1980 legt hij beslag op de kampioenstitel in de A reeks met 252 punten. De verdienste van Frans liggen zeker ook op een ander vlak. In 1974 en in 1975 aanvaardt hij de titel van deken. In 1982 werd hij griffier, zeg maar secretaris van de gilde. Het is dan ook logisch dat hij in 1987 mede-oprichter was van de vzw. Jarenlang bleef hij er voorzitter van. Bovendien nam hij er ook de taak van penningmeester bij. Tijdens de receptie laat Frans zich alles welgevallen. Hij ontvangt een tinnen kruik als waardering voor alles wat hij gedaan heeft voor “zijn” gilde. Namens de Hoge Gilderaad der Kempen ontving Frans in 2000 de zilveren papegaai voor 35 jaar lid van de gilde. Eén jaar later heeft hij de gouden papegaai voor 20 jaar griffier gekregen en eerder dit jaar heeft hij de Gouden Plaat ontvangen omdat hij 50 jaar lid is van de SintJorisgilde van Hoogstraten Van het Kon. Verbond van Sint – Jorisgilden zal hij een herinnering mogen ontvangen tijdens de academische zitting op het einde van het jaar.

Volgens het reglement van het Verbond van SintJorisgilden krijgt iemand een feestschieting aangeboden omdat hij 50 of 60 jaar schutter is. Maar uitzonderingen zoals Arnold bevestigen de regel. De verdiensten van Arnold beperken zich zeker niet tot de gilde en de verenigingen van Meer alleen, zijn verdiensten gaan verder naar de andere gilden van het Verbond, naar de gewestelijke en nationale afdelingen. Als politieker en burgemeester van Hoogstraten heeft Arnold een belangrijke rol gespeeld voor allerlei verenigingen en zeker voor het Verbond van Sint-Jorisgilden. Verschillende gilden van het Verbond hebben een overeenkomst kunnen sluiten met de Stad Hoogstraten om al dan niet via een overeenkomst van Recht van Opstal de mogelijkheid te krijgen om een eigen gildelokaal te realiseren. Arnold heeft de kruisboogsport als één van de eerste prioriteiten in zijn agenda staan. Niemand heeft tegenwoordig tijd, maar tijd moet je maken. Dat heeft Arnold zeker gedaan voor de kruisboog en waarschijnlijk ten koste van de tijd die er nog overbleef voor Maria en zijn gezin, die hem al die tijd gesteund hebben. Van het Verbond van Sint – Jorisgilden zal Arnold, net zoals de twee andere jubilarissen, een herinnering mogen ontvangen tijdens de academische zitting op het einde van het jaar. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 79


GILDE

Handboog - Keizer en Opperprins bij VNA MINDERHOUT - Op tweede paasdag werd, naar jaarlijkse traditie, de koningschieting gehouden bij handboogvereniging VNA Vermaak Na Arbeid) Minderhout. De schutter die na tien schoten het hoogst aantal punten heeft wordt de prins. Wie vervolgens als eerste de stop, die op het doel geplaatst wordt, laat knallen, wordt gekroond tot koning. Edgar Dullaart werd de prins en Jos Boudewijns schoot zich tot koning, koning Boudewijn(s) dus. Trouwens, het was niet de eerste maal dat Jos die titel behaalde. Hij was eerder al koning in 2002 en in 2010. Ook voor Edgar was dit niet de eerste maal dat hij de titel van prins schoot. Zowel Edgar als Jos hebben vervolgens de club vertegenwoordigd bij de keizerschieting van de Noorderbond en van de Kempen. En dat hebben de twee schutters goed gedaan. Edgar schoot als beste van de prinsen. Hij had na tien schot de meeste punten, namelijk 97 op 100. Hij werd opperprins in de derde ronde. Jos liet de stop knallen in de vijfde ronde en werd daardoor Keizer. Deze overwinningen waren voor Jos en Edgar niet de enige dit jaar. Op het kampioenschap van de Noorderbond maakte ze deel uit van het team dat de beker won voor het best verbeterd gemiddelde. Gelukwensen aan alle schutters. (fh)

80 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Veldtoertocht en wegrit van WTC Papillon MINDERHOUT – Op zondag 20 september organiseert WTC Papillon haar jaarlijkse veldtoertocht en veldrit. Inschrijven kan van 7.30 tot 10.30 uur in de parochiezaal in de Koestraat. De veldtoertocht wordt gereden over afstanden van 25, 35 en 45 kilometer. Deelname kost 5 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen. (drankpost inbegrepen) Voor de wegrit kunnen de deelnemers kiezen tussen een afstand van 60 of 80 kilometer. Hier kost deelname 4 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen. Er is een bewaakte fietsenstalling voorzien, net zoals de mogelijkheid om de fietsen af te spuiten. (fh)


Donderdag 18 juni - Aan de Terbeeksestraat in Meer is een kippenstal van veehouder Jan Leenaerts in de vlammen opgegaan. Daarbij kwamen 18.000 kuikens om. De weg bleef een groot deel van de dag afgesloten omwille van asbestgevaar. De boerderij telt in totaal 80.000 kippen en ongeveer vierhonderd varkens. Zondag 21 juni – ’s Ochtend rond 5.00u ontstond er brand in de woning ( Burgemeester Brosensstraat) van Danny Grieten, eigenaar van frituur Boem Patat. Het vuur in een van de slaapkamers kon redelijk snel geblust worden, maar de ganse woning liep rook- en waterschade op. Aan de Loenhoutsesteenweg in Hoogstraten is in de nacht ingebroken in een woning. De dieven forceerden een raam en gingen er vandoor met geld. Dindsdag 30 juni - Aan het Van Aertselaerplein in Hoogstraten is omstreeks 18.45 uur een 42-jarige man uit Minderhout op een motorfiets zwaar ten val gekomen. Hij moest bruusk remmen om een aanrijding met een voorliggende personenauto te vermijden. Woensdag 1 juli - De Vrijheid werd op de namiddag opgeschrikt door een dikke rookpluim die uit een van de appartementen tegenover het administratief centrum opsteeg. Het was geen brand, maar de brandweer heeft wel CO-metingen gedaan. De politie Noorderkempen heeft tijdens een controleactie aan de John Lijsenstraat in Meer en aan de Loenhoutseweg in Hoogstraten een bestuurder betrapt die 127 kilometer per uur reed, waar maar 70 kilometer per uur is toegestaan. De snelheidsduivel moet voor de politierechter verschijnen. Van de 65 bestuurders waren er zes onder invloed van alcohol. Vrijdag 3 juli - Een moeder en haar kind zijn in de avond gewond geraakt op de Meerseweg in Hoogstraten. Hun voertuig tikte naast de rijbaan een klein boompje aan en ging vervolgens over de kop. De bestuurster en haar kind liepen verwondingen op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Maandag 6 juli - De politie heeft samen met de Federale Overheidsdienst Verkeersbelasting controles uitgevoerd in Hoogstraten en Merksplas. Dat leidde tot vijf onmiddellijke inningen voor kleine overtredingen en een niet verzekerd voertuig. Een bestuurder testte ook positief en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. De politie kon in totaal 9.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting innen. Dinsdag 7 juli - Bij brasserie Zevenster in Meersel-Dreef hebben dieven tijdens de nacht ingebroken. Ze beschadigden de aardbeienautomaat en de achterdeur van het pand. Uiteindelijk stalen ze een geldlade met wat wisselgeld Politie - De ANPR-camera, beter bekend als de ‘nummerplaatlezer’ op de grens van Loenhout en Hoogstraten registreerde een gestolen nummerplaat. Patrouilleploegen van de politiezone Noorderkempen konden het voertuig na een korte achtervolging tot stilstand brengen in Wuustwezel en troffen de buit aan van een inbraak eerder die dag in een woning in Loenhout. De Chileense bestuurder werd gearresteerd. Rechtbank - De strafrechter in Turnhout heeft Frank B. (54) uit Herenthout veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur voor het pesten en lastigvallen van zijn ex-partner. De beschuldigde probeerde tijdens de echtscheidingsprocedure de rust van zijn ex op allerlei manieren te verstoren. Naast de werkstraf moet Frank B. zijn ex een schadevergoeding betalen van 2457 euro, waarvan 1500 euro voor materiële schade. Begin augustus - De voorbije weken hebben onbekenden meermaals voor zo’n 200 vierkante meter aardappelen meegenomen van het veld van Stanny Verbreuken in Meerle. ‘Moeskopperij’ is tien jaar geleden uit de strafwet gehaald en geldt niet meer als ‘zwaar misdrijf’. (lvr

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 81


uitstap in het natuurgebied De Bonte Klepper (Rijkevorsel). Wim Verschraegen en de overige leden van de fotowerkgroep verwachten geïnteresseerde fotografen om 8 uur aan de brug op de weg Rijkevorsel-Oostmalle. Info: Wim Verschraegen (0497 28 18 66)

Na de vakantiemaanden staat er weer heel wat op het programma voor de natuurliefhebbers onder ons. Natuurpunt Markvallei heeft een uitgebreid aanbod klaar. Twee cursussen die vragen om een snelle reactie en het goede nieuws dat we voortaan wekelijks beheerswerken organiseren. Met de aankoop van Den Rooy werd duidelijk dat we op dat vlak een extra inspanning zullen moeten leveren. De zeiswerkgroep organiseerde al een maaimoment, maar vanaf nu kan iedereen die dat wil ook tijdens de week de handen uit de mouwen steken om de natuur in onze natuurgebieden te beheren. Op maandag, telkens vanaf 9 uur, kan je aansluiten bij een groep enthousiaste mensen die houden van buitenlucht en graag hun bijdrage leveren aan meer en betere natuur. Je leest er verder meer over.

Wandeling De Elsakker De maandelijkse zondagswandeling van Natuurpunt Markvallei brengt ons op 6 september in domein Den Elsakker in Meerle. Natuurgids Yvonne Engelen, zelf uit Meerle, verwelkomt geïnteresseerde wandelaars om 9 uur op het kerkplein in Meerle. ANB boekt er prachtige resultaten en de heide staat ongetwijfeld in bloei. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be of 0474 51 57 95 Elke derde zondag van de maand (20 september) om 14u organiseert Natuurpunt Markvallei ook een koloniewandeling. Vertrek aan bezoekerscentrum De Klapekster.

Elke week beheerswerken De maandelijkse beheerswerken op de derde zaterdag trekken een vast publiek. Er is besloten een wekelijks werkmoment te organiseren op een doordeweekse dag. Sinds begin augustus verzamelen elke maandagmorgen, om 9 uur, een achttal mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Tot het middaguur werken ze nu vooral in het natuurgebied Den Rooy. Harrie Hendrickx neemt de coördinatie op zich. Wil je meewerken? Richt je dan tot Edwin Groenendijk. (zie volgende paragraaf)

Klapekster open op zondagvoormiddag Bezoekerscentrum De Klapekster is nu ook op zondagvoormiddag open. Vanaf 10.30 uur kan je er terecht voor een koffie, informatie of iets fris. Meer info: bc.deklapekster@natuurpunt.be

Paddenstoelen voor beginners Natuurpunt Markvallei organiseert een cursus paddenstoelen voor beginners. Op woensdag 16 september wordt de eerste les gegeven. In de cursus duiken we de wondere wereld van de zwammen in. Naast de leefwijze en eetbaar- of giftigheid staat vooral de herkenning van families en veel voorkomende soorten centraal. Na twee voordrachten en twee praktijkwandelingen heb je inzicht in de paddenstoelenwereld. De cursus kost 26 euro voor leden van Nauurpunt, 40 euro voor niet-leden. Info: bc.deklapekster@ natuurpunt.be

Zondagse kiekjes De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 20 september een foto-

Beheerswerken in de Halsche Beemden Op zaterdag 12 september organiseert Natuurpunt Markvallei beheerswerken in het natuurgebied De Halsche Beemden. Het is een werkactiviteit die georganiseerd wordt samen met de vrijwilligers van Staatsbosbeheer. De werkzaamheden krijgen ook ondersteuning van gedetineerden van de gevangenis van Hoogstraten. Mensen die een handje mee willen komen toesteken zijn welkom om 8.45 uur op het kerkplein in Minderhout. Laarzen, hooirijf en hooivorken zijn handig omdat het maaisel moet worden afgevoerd. Enkel voor mensen ouder dan achttien jaar. Info: egroenendijk@telenet.be of bc.deklapekster@natuurpunt.be

82 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Op café over foto’s praten Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 25 september een fotocafé in het bezoekerscentrum De Klapekster. Om 20 uur is iedereen welkom. Het thema is deze keer “kust”. Vijf foto’s over dit thema en vijf andere natuurfoto’s mogen worden doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet. be of meegebracht op stick.

Open deur bij Natuurpunt Op zondag 27 september, van 10 tot 18 uur, organiseert Natuurpunt Markvallei een opendeur. Natuurlijk is iedereen welkom in onze natuurgebieden, maar voor de opendeurdag van 27 september zetten we letterlijk de deuren van bezoekerscentrum De Klapekster open. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be

Cursus macrofotografie Natuurpunt Markvallei organiseert een cursus macrofotografie. Lesgevers zijn Wim Verschraegen en Geert Brosens, beiden actieve vrijwilligers binnen de fotowerkgroep van de Natuurpuntafdeling. De cursus bestaat uit drie lessen, twee theoretische avondlessen (29 september en 16 oktober) en één praktijkles (11oktober). De theorielessen beginnen om 20 uur, de praktijkles om 9 uur. Macrofotografie heeft ook de reputatie een erg moeilijke discipline te zijn, maar je zal merken dat je er buiten een geschikte lens vooral een portie geduld voor nodig hebt. De cursus kost voor leden 20 euro, voor niet-leden 30 euro. Meer informatie verkrijgen: Wim Verschraegen (0497 28 18 66) en Geert Brosens (0494 69 81 92).Inschrijven kan via bc.deklapekster@natuurpunt.be. (AO)


Deken Leo Senden (°1888 +1944) werd priester gewijd in 1913 waarna hij verder studeerde aan de Leuvense universiteit. Naast zijn taak als deken van Hoogstraten (van 1936 tot zijn wegvoering door de Duitsers in 1944) was hij ook een begaafde en experimentele kok. Zijn huishoudster Anna Hendrickx noteerde, in haar mooie handschrift, zijn culinaire ‘etudes’.

Limonade 10 liters water, ¼ liter wijnazijn, 1 kilo candij suiker, 2 in schijven gesneden citroenen, 10 dagen laten trekken en alle dagen eens omroeren. Op fleschjes trekken met caoutchou stop en 3 of 4 weken laten liggen. Het werkt als limonade.

Voor deze bereiding konden we natuurlijk niet rond Campinelimonade heen, een product van voormalige brouwerij Louis Nees. Louis was een brouwerszoon uit Merksplas en vestigde zich met Flora Mees in Hoogstraten om een 'limonadebrouwerij' op te zetten. De deken Sendenopdracht schoven we dan ook door naar dochter Leen Nees, een van de vijf kinderen van Louis. Al jong hielp ze in de brouwerij met spoelen en wassen. Maar eerst even limonade 'brouwen' à la deken Senden.

Dit recept probeerde Leen uit op een tiende van de voorgeschreven hoeveelheden, dus 1 liter water, 25 milliliter wijnazijn, 100 gr. (lichte) kandijsuiker en 2 schijven citroen. Nadat het hele proces nauwkeurig doorgelopen was, koos zij als 'proefpanel' de kinderen van het vierde leerjaar van de Gemeenteschool van Hoogstraten. Limonade is tenslotte een typische kinderdrank. Als echte wijnproevers moesten ze eerst de limonade ruiken. “Ik ruik citroen!” “Ik azijn!” “Suiker!” “Het ruikt wel ouderwets! Zuur! Heeft een sterke geur…“ Wonderbaarlijk hoe de kinderen de ingrediënten onderscheidden. Vervolgens moesten ze 'kijken'. “Het heeft een gele kleur, ik zie 'tikkels' van citroen, het is troebel, stropering,…” En tot slot mocht er geproefd worden. “Geen prik! Het smaakt fris (citroen), een zomerdrankje, superlekker, zoet, een beetje bitter,…” Door de optimaal ontwikkelde smaakpapillen konden deze 'superproevers' een verbazingwekkend raak oordeel vellen. En wat meer is, de eenvoudige 'ouderwetse' limonade viel nog in de smaak ook. (zie ook elders in dit blad) Om een vergelijking te maken met het limonaderecept van Louis Nees moest zoon Peter Nees diep in zijn geheugen afdalen, want het linnen receptenboekje van vader is verloren geraakt. In de brouwerskeuken werd eerst een siroopmengsel gemaakt van 250 liter vloeibare suiker uit ijzeren vaten uit Brussel en 30 liter kleur/smaakstof (groen, geel, rood, oranje of wit, naargelang de productie van de dag). Dit brouwsel werd gemixt in een inox vat waarna het een verdieping lager op flessen werd getrokken. De fles werd aangevuld met water uit eigen bron en vervolgens werd er nog CO2-water toegevoegd, 'prik' dus. Alweer een lot Campine-limonade klaar! Hiernaast zie je haar deken Sendenbrouwsel in een originele Campinefles en dito glazen. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 83


84 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 85


OP STAP

TENTOONSTELLINGEN Tot 29 november VONDSTEN VERTELLEN tentoonstelling over archeologische parels uit de Antwerpse Kempen in het Stedelijk museum Begijnhof 9 geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak. Info: 03 340 19 80. Zondag 13 september TENTOONSTELLING KERAMIEK van Lieve Broeckx van 10 tot 18 uur in de Meerselmolen in Meersel-Dreef Tot einde september BEELDEN IN DE MUSEUMTUIN van beeldend kunstenaar Ludovicus van Eijnatte. De tuin is van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk langs het poortje naast het museum. Info O3 340 19 80

Tot 30 september PETANQUE SPELEN, elke woensdag van 13.30 tot 16 uur bij ’t Gebuurt. Tot 15 oktober FOTOZOEKTOCHT DODENDRAAD, deelnemingsformulieren gratis op te halen bij Toerisme Hoogstraten, café In Holland en De Klapekster. Tot 6 september FIETS- & WANDELZOEKTOCHT georganiseerd door ’t Slot. Inschrijven Toerisme Hoogstraten, café De Nieuwe Buiten en café In Holland Tot 6 september FIETSZOEKTOCHT ten voordele van de parochiezaal van Meerle. Deelnemingsformulieren bij de dienst voor toerisme, in ’t Winkeltje, bij Prima Van Boxel en bij Elly Geerts 03 315 85 86

Donderdag 17 en 24 september WORKSHOP HAAK EN BEANIE van 19 tot 22 uur in zaal Pax. Organisatie KVLV Donderdag 17 september CAR FREE DAY, een dag om je wagen niet te gebruiken. Vrijdag 18 september STRAPDAG, een dag om naar school te stappen of te trappen. Zaterdag 19 september REPAIR CAFE van 9 tot 11.30 uur in ’t Gebuurt

HOOGSTRATEN MEERDAAGSE ACTIVITEITEN Elke zondag tot 11 oktober OPENDEUR & RONDLEIDING de Meerselmolen in Meersel-Dreef van 10 tot 17 uur. Info 03 315 95 56 Elke 3de zondag van de maand KOLONIEWANDELING IN OORLOGSTIJD. Wandeling van 14 tot 16 uur met vertrek aan De Klapekster Elke 2de en 4de zondag en dinsdag daarop LAERMOLEN IN WERKING, zondag van 14.00 tot 16.00u, dinsdag van 19.30 tot 21.30u Elke dinsdagavond KVLV FIETSTOCHT met vertrek om 19 uur aan de Pax voor 20 tot 30 km aan een rustig tempo. Tot 27 september CULINAIRE ROUTE – Land van Mark & Merkske. Inschrijven kost 37,50 euro voor een voor-, hoofd-, en nagerecht in drie zaken uit de regio. Info Toerisme Hoogstraten. Tot 30 september REIS ROND DE VRIJHEID IN 20 VRAGEN, kinderzoektocht voor jongeren vanaf 9 jaar. Gratis formulieren bij Toerisme Hoogstraten

Zondag 30 augustus SCHAKEL NOORD, fietshappening met tussen 8 en 14 uur een vertrekplaats in de Katharinahut in de Gravin Elisabethlaan. Van dinsdag 1 t.e.m. vrijdag 4 september WEEK van de KOFFIEKRANT, telkens van 9 tot 12 uur. Zaterdag 5 september GRATIS DANCE-FESTIVAL vanaf 12 uur een dag- en nachtlang feesten in de Cahier. Zondag 13 september OPEN MONUMENTENDAG met in Hoogstraten openstelling van de Salm-Salmmolen (van 10 tot 18 uur), de Laermolen (van 10 tot 14 uur) en de Sint-Katharinakerk (van 13 tot 17 uur) Zondag 13 september TENTOONSTELLING RELIEKEN van 13 tot 17 uur in de Sint-Katharinakerk. De tentoonstelling heeft plaats naar aanleiding van Open Monumentendag. Maandag 14 september JAARPROGRAMMA MARKANT met om 18 uur een bezoek aan fruitbedrijf Bruneel-Cox in Rijkevorsel en om 20 uur voorstelling jaarprogramma in Oud-Hoogstraeten. Vertrek om 17.45 aan de Pax. Leden betalen 12 euro, niet-leden 17 euro. Info en inschrijvingen 0474 51 61 41. Woensdag 16 september OPEN DEUR bij STEKELBEES van 13.30 tot 17 uur in de Boomstraat 44.

86 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zaterdag 19 en zondag 20 september HERFSTOPENDEUR van Unizo van 10 tot 18 uur in het centrum Zaterdag 19 tot maandag 21 september HOOGSTRATEN in BLOEMEN & GROENTEN, tentoonstelling van een 40-tal creaties in het centrum. Zondag 20 september PARASOLLEKENSDAG, een wedstrijd tussen versierde paraplu’s, die tentoongesteld worden in ’t Gebuurt. Zaterdag 19 en zondag 20 september OPEN DEUR DAVIDSFONDS met van 13.30 tot 17 uur boekenverkoop in het administratief centrum. Maandag 21 september HOMEOPATSCHE HUISAPOTHEEK, lezing door Dr Johan Denis in de bib. Woensdag 23 september RUZIE IN HUIS, lezing door Hilde Leonard van 19.30 tot 22 uur in zaal De Welgezinde. Een organisatie van de Opvoedingswinkel. Woensdag 23 september WORKSHOP VLECHTTECHNIEKEN van 19 tot 22 uur in het Natuur-educatief centrum Dorpsstraat 9 te Sint-Lenaarts. Organisatie Velt Vrijdag 25 september BAL in zaal CECILIA naar aanleiding van Hoogstraten kermis. De opbrengst gaat integraal naar de renovatie van de zaal. Vrijdag 25 september INHULDIGING SPORTVELD SPIJKER vanaf 15.30 uur. Om 19 uur een voetbalwedstrijd van leerkrachten tegen bekende kleppers.


Vrijdag 25 en zaterdag 26 september HOOGSTRATEN KERMIS in de feesttent langs de Houtelweg. Een organisatie van KLJ, aanvang 21 uur.

MINDERHOUT Zaterdag 5 tot en met maandag 7 september KERMIS

Zaterdag 26 september BENEFIETCONCERT CIRIRI met Hoogstraatse koren en organisten om 19.30 uur in de Sint-Katharinakerk. Zaterdag 26 september FESTIVAL VAN VLAANDEREN met MUSICA DIVINA door het Pluto-ensemble & Harhor Consort om 20 uur in de begijnhofkerk. Zie www. misica-divina.be Zondag 27 september OPEN DEUR bij de BRANDWEER van 10 tot 18 uur aan de Sint-Lenaartseweg 38. Zondag 27 en maandag 28 september MISSIEFEEST op zondag van 12 tot 20 uur, op maandag vanaf 13.30 uur in zaal Pax. Woensdag 30 september HOOGSTRAATSE APOTHEKERS aan het woord over doordacht medicijngebruik om 20 uur in de bib.

MEER Vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus AKKERPOP met op vrijdag Bozzy en de Beukers, Jiving Sister Fanny en Kids in the Sandbox. Op zaterdag Peter Pan Speedrock, Your Highness, Toxic Shock, Double Veterans, Hurican; Velvet Eyes, Spitfire en Trading the Crow. Zondag 30 augustus SCHAKEL NOORD, fietshappening met tussen 8 en 14 uur als vertrekplaats de Aardbeienhut in de John Lijsenstraat. Zondag 6 september BOERENMARKT in de Donckstraat en bij het klooster van 9 tot 12.30 uur Zaterdag 26 september MUZIEKFEESTEN fanfare DE EENDRACHT van 14 tot 22.30 uur in de parochiezaal.

Zaterdag 12, zondag 13 en woensdag 16 september CIRCUS PEPINO met voorstelling in de Kuip op zaterdag om 16 uur en op woensdag en zondag om 15 uur. Inkom 10 of 15 euro.

MEERLE Zaterdag 29 en zondag 30 augustus MISSIEFEESTEN van 10 tot 18 uur in de parochiezaal Maandag 14 en dinsdag 15 september VOLKSPELEN naar aanleiding van de KERMIS, telkens van 12.30 tot 21 uur aan de Hazeweg 4. Deelname 5 euro per dag. Info 0499 24 75 42 Zondag 6 september FIETSEN ten voordele van DE PAROCHIEZAAL. Inschrijven van 13 tot 14 uur.

Zondag 20 september VELDTOERTOCHT-WEGRIT over verschillende afstanden. Vertrek aan het parochiecentrum tussen 7.30 en 12 uur. Info: 0495 28 88 32

Maandag 14 september DIGIDAK inschrijving voor cursussen van Digidak van 13.30 tot 16.30 uur en van 18 tot 19 uur Hazeweg 4/2 Vrijdag 21 september DIGIDAK inschrijving voor cursussen van Digidak van 13.30 tot 16.30 uur Hazeweg 4/2

200

WORTEL Vrijdag 28 augustus LANDLOPERSJOGGING vanaf 18.40 met vertrek bij parochiezaal TrefPunt

MEERSEL-MREEF

Vrijdag 28 augustus NACHT VAN DE VLEERMUIS om 20 uur in De Klapekster

Zondag 30 augustus SCHAKEL NOORD, fietshappening met tussen 8 en 14 uur als vertrekplaats de Dreveniershut in de Kapeldreef..

Zondag 30 augustus SCHAKEL NOORD, fietshappening met tussen 8 en 14 uur als vertrekplaats de Vagebondhut op het Vagebondplein.

Zondag 6 september OPENDEURDAG SINT-LUCIAKAPEL van 14 tot 18 uur

Zondag 30 augustus VAGEBOND, jaarlijks dorpsfeest met vanaf ’s morgens doortocht van De Schakel en na de middag optredens van o.a. Guido Belcanto.

Zondag 13 september OPEN MONUMENTENDAG met openstelling van de Meerselmolen van 10 tot 18 uur.

199

Zondag 13 september OPEN MONUMENTENDAG met in Minderhout openstelling van de Sint-Clemenskerk en kerkhof (van 12 tot 18 uur) en de pastorij (van 10 tot 18 uur).

Zaterdag 19 en zondag 20 september REIK MIJ DE HAND, missieactie vanaf 9 tot 18 uur uur

Zondag 13 september AFSCHEID van ZOMERCAFE DEN BAYERD, het Casino in de kolonie van 10.30 tot 17.30 uur. Woensdag 16 september Eerste les PADDENSTOELEN voor beginners in De Klapekster Zondag 27 september OPEN DEUR NATUURPUNT van 10 tot 18 uur in De Klapekster

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2015 - 87


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

APOTHEKERS Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

www.apotheek.be Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur en ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 99 000 0,50 euro/minuut Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen: Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeuwen Liesbeth Adams Lieve Lambregts Linda Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Mia Vervoort Haest Vera

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0476 94 31 15 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0497 94 46 23

Zelfstandige vroedvrouwen: Christiaensen Nathalie Sandra Martens

0494 86 93 84 0473/25.91.92

ZATERDAGWACHT Zaterdag 30 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 6 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek Loyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 13 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 20 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm Meerle, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 27 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 4 juli van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73

INHOUD - september 2015 Column..................................................... 2 50 jaar IKO............................................... 3 Vanuit het stadhuis................................... 9 Pastorale Eenheid .................................. 12 Fillipine-puzzel...................................... 14 Nieuwe directeur Klein Seminarie......... 31 KSJ wordt KSA...................................... 18 DEZE MAAND..................................... 20

KOPIJ De volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

donderdag 1 oktober 2015

OPGELET

DORPSLEVEN – Hoogstraten ............. 31 DORPSLEVEN – Wortel....................... 45 - René Sprangers verlaat Wortel............ 61 DORPSLEVEN – Meer......................... 52 DORPSLEVEN – Meerle...................... 59 DORPSLEVEN – Minderhout............... 62 DORPSLEVEN – Meersel-Dreef.......... 64

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

Ook dat nog............................................ 70

DINSDAG 15 SEPTEMBER

- IRONMAN Bert Martens.................... 76

redactie@demaand.be

Natuurpunt............................................. 82

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

Koken met deken Senden....................... 83

88 - SEPTEMBER 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

SPORT................................................... 71

Slechtvalken anders bekeken................. 84 Agenda................................................... 86