maart 2015 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 357

JAARGANG 31 MAART 2015 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Begijnhof 27, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

"TERUG THUIS" De vrolijke bende rond Lionel van den Boogaerde De schilder, de rebel, de wereldbewoner

DORPSRADEN IN HOOGSTRATEN, MEER & MEERLE MARTIN JANSEN ALIAS MARTINUS WOLF

LIEDJESMAKER MET PIANO

CULTUURPRIJZEN 2014

HVV VIERT JAN MICHOEL DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 1


EDITORIAAL In 1937 werd De wet van de remmende voorsprong voor het eerst beschreven. De Nederlandse journalist en historicus Jan Romein was verbaasd dat een moderne stad als Londen nog werd verlicht met gaslampen. Dat lag niet, zoals hij vermoedde, aan Brits conservatisme. In zijn essay ‘De dialektiek van de vooruitgang’ beschreef hij dat de Britse hoofdstad juist als eerste op gasstadsverlichting was overgestapt. Alleen daarom liepen de Engelse kosmopolieten jaren later achter op andere hoofdsteden waar direct op elektrische stroom was overgeschakeld. Ander voorbeeld. Terwijl de hele wereld het internet ontdekte, midden de jaren 90, hield Frankrijk zich halsstarrig aan haar eigen Minitel, een soort teletekst per telefoon, waardoor het jaren achterop geraakte. Als aanvulling op Romeins essay schreef Erik van der Hoeven in 1980 De wet van de stimulerende achterstand. Hij draaide Romeins theorie om en beargumenteerde dat achterstand net verrijkend kon zijn. Laten we een voorbeeldje nemen uit ons eigen ‘achterstandig’ stadje. Stel je voor dat het stadsbestuur, als verlichte koploper in restauratie, het begijnhof van Hoogstra-

De wet van de stimulerende achterstand

verfrissend idee dat op vele vlakken navolging ten in de jaren 60 – 70 gerestaureerd zou hebben. kreeg, ook in de muziek- en toneelwereld. WelMet de ideeën van toen zou het er nu totaal anders kom stimulerende achterstand. uitgezien hebben. Verminkt voor de eeuwigheid, waarschijnlijk. Er was zeker autoverkeer, en Als we zien wat er in Hoogstraten lééft, ondanks allerlei verwerpelijke noviteiten, garageboxen het gebrek aan een geolied cultuurcentrum, moincluis, zouden er ingeslopen zijn. Maar omdat gen we toch niet klagen. Van ‘onderuit’, trotzer toen niets gebeurde, tot schaamteloos verval dem en met begeestering steken kleurige bloetoe, werd de stimulans groot genoeg, om met 20 jaar vertraging, met de vernieuwde ideeën omtrent restauratie In een vlaag van goedertierenheid aan de slag te gaan. overvalt mij wel eens het gevoel Beatus homo qui invenit sapientiam*, zou blij te zijn met het gebrek Bart zeggen.

aan een cultuurcentrum in Hoogstraten.

In een vlaag van goedertierenheid tegenover de beleidsmakers overvalt mij wel eens het gevoel hetzelfde te denken over ons gebrek aan een cultuurcentrum in Hoogstraten. Weg remmende voorsprong! Met het veelbesproken Chambres d’Amis schreef kunstpaus Jan Hoet in 1986 kunstgeschiedenis. Omdat Gent geen museum voor moderne kunst had, bracht Jan 51 hedendaagse kunstwerken van internationaal vermaarde kunstenaars gewoon naar tientallen Gentse privéwoningen. Een

men de kop op in de verdorde en niet-bemeste cultuurgrond. Denk maar aan initiatieven als Halte Merlet, CeCilia of vzw la:ch. Maar ook kleine concertparels, zoals een zondagmiddag loftconcert nu 8 maart in het rijkswachtgebouw. Hopelijk een nieuwe trend. Blij dat we van de remmende voorsprong geen last hebben ;-) (lvr) *Gelukkig is de mens die wijsheid vindt

DEKEN SENDEN EN HET NONNENSCHEETJE

Onze rubriek Koken met deken Senden wordt gretig, euh… verorberd. Na de vakkundige bereiding van een Soufflé Napolitaine en een Charlottetaart, mét deskundig commentaar van Richard Pellegrin, hebben we deze keer Fred De Gruyter aan het werk gezet. Fred, geboren en getogen Meerenaar, is reeds 25 jaar boekhouder-fiscalist maar ook een begenadigde hobbykok. Van kleins af aan is hij begeesterd door de keuken. Mochten de tijden toen anders geweest zijn, was Fred vermoedelijk naar de ‘hotelschool’ gegaan. Maar op pagina 62 zie je dat zijn talent ons goed van pas komt. Het nonnenscheetje van deken Senden! 2 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Lionel van den Boogaerde en een vrolijke bende kunstenaars Op dit moment loopt er in galerij de Laro in Meerle een tentoonstelling met werk van Lionel van den Boogaerde. Ooit een wereldburger, koos hij enkele jaren terug uitdrukkelijk voor Meerle. Het buitenhuis van zijn ouders is nu zijn woning-atelier en een pleisterplaats voor een vrolijke bende kunstenaars, die zich wat pompeus de School van Meerle noemen. Van goede komaf

de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Men beslist gronden aan te kopen als een vorm van verzekering. Dat zo’n eigendommen ook politieke macht met zich brengt is mooi meegenomen.

Lionel van den Boogaerde is langs moederszijde een rechtstreekse afstammeling van Abraham Voortman (1758 – 1810), een Nederlander die in 1783 naar Gent komt om op vraag van de Oostenrijkse gezagsdragers, nieuwe industriële bedrijven op te richten. Met de hulp van drukker Lieven Bauwens, die in Engeland de mosterd haalde, wordt Voortman op zeer korte tijd een van de grootste textielbedrijven van Vlaanderen.

De eerste gronden die Voortman en Jacquemyns hier kunnen kopen, komen uit het nalatenschap van de hertogen van Salm-Salm. In wat in 1845 “de verkoop van de eeuw” genoemd wordt, kunnen ze 239 ha gronden kopen in Meer, Minderhout en Meerle.

Wanneer Jean Voortman samen met zijn neef Eduard Jacquemyns het bedrijf van zijn vader verder zet, wil men een reserve aanleggen om

Om een lang verhaal kort te maken, tien jaar na de aankoop van hun eerste gronden, scheiden de wegen van Voortman en Jacquemyns Ze gaan

Stamboom, van Jean Voortman tot Lionel van den Boogaerde elk afzonderlijk verder met het aankopen van gronden en de ontginning van die aanvankelijk onvruchtbare grond. De ontginning van die gronden is een belangrijke onderneming en laat de Gentse industrieel toe om ‘villa Den Rooy’, een buitenhuis te midden van zijn eigendommen, te bouwen. Zelf kan Jean Voortman er niet meer van genieten omdat hij in 1862, voor het einde van de werken, al sterft.

De schilder in zijn woning / atelier of omgekeerd.

Zijn zoon Jules zet het werk van zijn vader verder en zal het patrimonium van de familie nog

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 3


gevoelig uitbreiden. Hij huwt in 1871 met Clara Dobbelaere, een niet onverdienstelijk beeldend kunstenaar, die een groot aantal impressionistische schilderijen heeft nagelaten.

Een buitenhuis op Heerle Na Jules Voortman komt Jean Voortman. Wanneer hij sterft wordt Denise Voortman, de zus van de grootvader van Lionel, eigenaar van het kasteel Den Rooy. De grootvader van Lionel, Jacques Voortman, komt in het bezit van 130 ha grond waarop hij in 1930 een jachtpaviljoen laat bouwen, dat hij in 1950 met een groter volume uitbreidt. De oudste dochter van Jacques Voortman, Claudine Voortman, trouwt met Etienne van den Boogaerde, het zijn de ouders van Lionel, zijn broer en zijn vijf zussen. Lionel: Net zoals de andere leden van de familie Voortman, hebben ook mijn ouders hier nooit echt gewoond. Ze woonden en werkten in Gent en wij kwamen in het weekend en de zomervakanties naar hier. Mijn ouders hadden zich wel voorgenomen om hier hun grijze dagen door te brengen, maar mijn moeder is al vrij jong, op haar 55ste, gestorven. Vader kwam nog veel en graag naar hier, maar is in 2010 in een rusthuis in Brussel gestorven. Vader en moeder liggen hier wel samen in het familiegraf begraven. Nee, echt sociale contacten met de plaatselijke bevolking hadden we niet. Wel met de familie Jacobs, omdat het pachters zijn, en met de familie Van Aelst, die boswachters waren. Trouwens mijn vriend Gust Van Aelst is nu nog steeds boswachter hier. We gingen wel verplicht op zondag naar de mis, waar de eerste rijen stoelen voorbehouden waren voor de familieVoortman. Zo ging dat in die dagen. We hadden haast alleen contact met onze neven en nichten. We gingen tennissen bij Jean Voortman, hier op Lembeek, en zwemmen bij Pierre Voortman aan de andere kant. We waren min of meer tweetalig, maar spraken overwegend Frans. Het was niet vanzelfsprekend om je met die tongval verstaanbaar te maken bij de mensen hier in het dorp. Zelfs toen ik hier twee, drie jaar geleden kwam wonen, was het aanpassen hoor. Vraag het maar aan Raf (Rafael Gladines, die ook in het atelier woont nvdr).

Zeven kinderen Lionel werd, samen met zijn tweelingzus Muriel, op 1 september 1967 in Gent geboren als jongste van zeven kinderen. Aan zijn enige broer, de oudste van het gezin, heeft hij amper herinneringen. Die overleed op zijn 22ste in een verkeersongeval toen Lionel amper vier jaar oud was. Zijn oudste zus Delphine noemt hij “moederoverste�, omdat ze zowat de rol van moeder overgenomen heeft. De derde in

4 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


muurschilderingen in belangrijke culturele en commerciële centra te Barcelona.

Schoonvader en schoonbroer Lippens In die periode ontmoet hij de knappe Julie Lippens, een dochter uit het eerste huwelijk ven Léopold Lippens en Patricia Matthieu de Wijnendaele. Julie en Lionel zullen in 1997 huwen in de schaduw van de Knokse boomgaard. Julie is zo rond als een appel en ‘draagt het leven’. Nog datzelfde jaar wordt hun dochter Zoé geboren. Voor Leonel is dat“Zijn eerste echt meesterwerk” Wanneer de burgemeester van Knokke na een scheiding huwt met Astrid van den Boogaerde, de zus van Lionel, is Léopold Lippens tegelijk de schoonvader en de schoonbroer van Lionel.

Lionel met zijn kinderen Zoé en Yann de rij, Astrid, is helaas overleden en Lucie woont in Vermont in de Verenigde staten. Dan is er zijn zus Chantal, die iedereen Zorabla noemt en een theater heeft in de Pyreneeën. Zij komt in de zomer nog graag eens naar Meerle. Ze is nog steeds goed bevriend met Lies Van Aelst, die hier op het domein woonde. En dan is er nog mijn tweelingzus Muriel, die in Biarritz woont. Maar geen van mijn zussen verstaat dat ik hier wil wonen, zo in de uithoek van het land. Daar kunnen ze echt niet bij.

en maakt decors voor het Gentse theatergezelschap De Flierefluiters.

Lionels leuke leven loopt verder. Hij organiseert de tentoonstelling “De Noordzee” in galerij Berko in Knokke. Hij maakt kennis met de Duitse Beeldhouwer en etser Christof He-

Rebel en wereldburger Lionel loopt twaalf jaar school in het SintAmandusinstituut te Gent. Maar ook al is hij een briljant student, tocht voelt hij zich veel beter thuis in artistieke kringen. Hij leert op zijn dertiende de landschapsschilder Thierry D’arc kennen. Hij zit veel in diens atelier en leert er de basis van de schilderkunst. Wanneer zijn moeder in 1987 sterft, trekt Lionel op zijn twintigste een streep onder zijn studies om zich volledig aan de schilderkunst te wijden. En al vlug komen de eerste opdrachten. Hij maakt monumentale muurschilderingen voor restaurants en winkels in Luik, Brussel en Gent

Twee jaar nadat hij met zijn studies gestopt is maakt hij een reis door Europa en maakt 15 collages op groot formaat in Brussel, Madrid, Londen en Parijs. Eenmaal terug in Gent organiseert hij samen met zijn vriend fotograaf Guy Rabier, een eerste tentoonstelling in zijn atelier in de Drabstraat te Gent.

gemann en leert er de techniek van graveren en inkten kennen.

In 1992 verhuist Lionel met zijn penselen naar Catalonië, waar hij vier jaar zal wonen en een atelier opent in het hartje van Barcelona. In een samenwerking met de gerenommeerde Zwitserse architect Nicolas Reguisci maakt hij plafond- en

Een jaar later verhuist Lionel met zijn familie naar Ibiza. Hij stelt tentoon in verschillende galerijen in Santa Gertrudis, Brussel en Londen, tot hij in 2006 Guy Pieters, galeriehouder te Sint-Martens-Latum en Knokke ontmoet. Het

Hij fuift zalig het nieuwe millennium in en in 2001 volgt een nieuw meesterwerk met de geboorte van zijn zoon Yann, bijgenaamd Yanntje de verschrikkelijke.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 5


“Terug thuis” Mijn ouders hadden de gewoonte hun talrijke kroost elk weekend, alle vakanties, van het Gentse naar het Kempense Meerle te verhuizen. Voor ons het verre ‘Noorden’, één van die uitsteeksels van ons vaderland, bijna in het buitenland. Als kinderen gingen we daar met plezier naar toe, als pubers met tegenzin en als volwassenen niet meer. Een paar jaar geleden ben ik naar het inmiddels verlaten huis terug gekeerd. Eens Antwerpen voorbij gereden, ging een opluchting door mij heen en misschien wel meer…, Meer was ook de afrit die ik moest nemen naar Meerle. Door mijn hoofd schoten de gedachten: ‘vlak’, ‘zo een horizon’, ‘zo groen’, ‘zo horizontaal rijkelijk groen’, ‘zo’n thuisgevoel’. Ik reed door de dreef, een kathedraal van bomen tot het huis. Toen ik de keukendeur open deed, kwamen

die woorden in mij op: ‘terug thuis’ maar misschien wel in mijn moedertaal ‘de retour à la maison’ Welkom in mijn huis, bienvenu. Lionel van den Boogaerde

De School van Meerle Ondertussen heeft Lionel hier een sociaal leven uitgebouwd met zijn partner advocate Ilse Van Noppen en een bende vrolijke vrienden kunstenaars, als het ware weggelopen uit “De fanfare van honger en dorst” van Jan De Wilde. Het is de verzameling kunstenaars die zich heel pompeus de School van Meerle noemt. In 2011 opgericht samen met de Brusselse fotograaf Guy Rabier, diens jonge vriend en schilder Romain Simon, de Luikenaar-wereldburger Luc Dubart, de lokale kunstenaar Rava (Rafael Gladines), diens Nederlandse confrater André Van Erk en ouderdomsdeken Francis Denijs

Schoon volk op Woodstockje vorig jaar. Het meisje links is de dochter van Lionel. “Absoluut”, zegt hij, “la jolie brunette is mijn dochter Zoé”

klikt onmiddellijk en Lionel is nog steeds aan de galerij Pieters verbonden.

Terug thuis Drie jaar geleden gingen Lionel en zijn vrouw Julie Lippens elk hun eigen weg. Het werd een scheiding in vriendschap, in die mate zelfs dat ze samen een appartement in Brussel hebben waar Zoé en Yann wonen en waar Julie en Lionel elk om beurten hun intrek nemen. De kinderen zijn inmiddels 18 en 14 jaar oud en komen, net zoals hun moeder, ook regelmatig naar Meerle. Zeker als er een evenement zoals Woodstockje georganiseerd wordt. Zoé volgt een opleiding aan Sint-Lucas Brussel en wil volgend jaar de wereld in om talen te leren. Yann zit nog in het middelbaar en heeft meer oog voor cijfers. “De Lippensaard denk ik”, zegt zijn vader.

De woning van Lionel op Heerle. Het jachthuis (rechts), gebouwd in 1930 werd in 1950 uitgebreid door zijn vader Etienne van den Boogaerde.

Lionel is de drukte van de stad beu en voelt zich zalig thuis in Heerle te Meerle. “Als ik drie dagen in Brussel bij de kinderen ben geweest, ben ik zenuwachtig en blij dat ik hier de dreef kan indraaien”, zegt hij. Hij is eigenaar van het vroegere jachthuis / buitenhuis van zijn ouders met de bijhorende gronden, een groot gedeelte van de 120 ha die de familie nog in onverdeeldheid heeft. Wat dat thuiskomen voor hem betekent, schreef hij als volgt neer in de catalogus uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in Galerij Pieters in 2013:

Walter Lavent (midden) met zijn band bij hun optreden op Woodstockje 2014. Walter zorgt voor de boeking van de groepen en het technisch gedeelte.

6 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


van Brasschaat die men de voorzitter noemt. Het buitenhuis van de familie op Heerle dient als gemeenschappelijk atelier en leefruimte. Verf is er troef. In 2013 stelt Lionel, begeesterd door James Ensor’s Guldensporeslag, aan de vrienden kunstenaars voor om elk een interpretatie van dat werk op groot formaat (180 x 180 cm) te maken. Bij dit project worden buiten de reeds genoemde kunstenaar nog vier bevriende schilders betrokken om zo een grootse, reizende tentoonstelling te maken. Die tentoonstelling toerde met kleine intervals rond in heel Vlaanderen om in 2014 te eindigen in Kortrijk. Ook in 2013 komt de School van Meerle naar buiten met een tentoonstelling in het Raadhuis van Meerle. De bezoekers kunnen er kennis maken met de diversiteit van de werken van de verschillende kunstenaars die samen, naar Vlaamse traditie, de nieuwe beeldende kunst een boost willen geven vanuit het strategische grensgebied tussen Nederland en België.

Maar Lionel stelt ook alleen tentoon, zoals nu in De Laro. Zijn werken, meestal olie op groot formaat doek, worden gekenmerkt door sterke contrasten en soms veel kleur. Ze zijn zeer toegankelijk en vertellen zijn verhaal. De stadse chaos en de rust van het platteland. Smalle drukke straten en monumentale bomen langs rustige dreven.

Woodstockje Maar daar blijft het niet bij. De School van Meerle organiseert dit jaar op zaterdag 16 mei een opendeur in hun atelier in combinatie met een tentoonstelling van prachtige oude woonwagens. En dan is er uiteraard de vijfde editie van WOODSTOCKJE op 17 juni. Zoals de vorige edities een festival met groepen die een link leggen naar het legendarische Woodstock in 1969. “We hebben het allemaal moeten leren” zegt Lionel, “bij de eerste uitgave hadden we er helemaal niet aan gedacht dat die groepen een podium moesten hebben. We dachten dat ze wel ergens in het gras zouden spelen”.

Vorig jaar was er o.a. een optreden van het Jan De Bruijn Trio en The Woodstock Tribute Band, die covers brachten van Janis Joplin, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young, allemaal in de ‘Peace en Music’ sfeer van het grote Woodstock. Op het moment dat we bij Lionel op bezoek zijn, komt Walter Lavent binnen waaien en werd er een afspraak gemaakt om twee dagen later de budgetten vast te leggen, zodat men de groepen voor dit jaar kan vastleggen. Maar Woodstockje is meer. Het is een totaal kunstenfestival met een tentoonstelling van de School van Meerle en een beeldenroute die de naam ARTWALK meekreeg. Ook dit jaar worden een groot aantal beeldhouwwerken geplaatst langs een wandelroute van 2 km door de mooie bossen van het landgoed. “We moeten hier geen 15.000 man over de vloer”, zegt Lionel, “maar dit jaar gaan we er toch weer een lap op geven”. (fh)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 7


CULTUURPRIJZEN 2014

Projectgroep 1814 wint de Cultuurprijs 2014 Eervolle vermeldingen voor Lieve Boeykens en Mixtuur HOOGSTRATEN – In een jaar dat bol stond van de herdenkingen van de Slag bij Hoogstraten, was niemand verrast dat de Projectgroep Hoogstraten 1814 de cultuurprijs 2014 in ontvangst mocht nemen. Maar er was zeker evenveel applaus voor Mixtuur als vernieuwend project en vooral voor Lieve Boeykens, gelauwerd omwille van haar culturele verdienste. Na een welkomwoord van burgemeester Tinne Rombouts en een inleiding door schepen van Cultuur Joyce De Sager, nam Ann Leemans, de voorzitter van de Cultuurraad, het woord om de genomineerden en de laureaten van de Cultuurprijs 2014 bekend te maken. Eerst gaf Ann een overzicht van een aantal culturele blikvangers die volgens de geest van het reglement niet aanmerking komen voor nominatie, zoals de cd van Gepetto & The Whales met twee nummers met een Hoogstraatse link: 1814 en Maxburg; het Belgisch Trombone Koor in de Parochiezaal van Minderhout; het gitaarconcert van Tuur Segers in de Begijnhofkerk; Jef Martens als jurylid in Eurosong, Anne Van Opstal in de musical Doornroosje, Kunst op het Markwater van het IKO, Kaat Haest met Stroopkoorts in de Rabboenizaal, het boek Kerkhofliefde van de Minderhoutse Thirza Meta, Jolan Standaert in de Voice van Vlaanderen, het muzisch project rond de Eerste Wereldoorlog in het Klein Seminarie, de tentoonstelling Grenzeloos over het H. Bloed in Hoogstraten en Boxtel, de restauratie van twee schilderijen in de begijnhofkerk, de basisschool Wortel en het herdenkingsmonument aan een gecrasht oorlogsvliegtuig in de kolonie, het internationaal Folklorefestival, Parol! een kunstproject met gedetineerden, de theaterwandelingen van Zjosfinks, Jens Broes in de finale van The Voice Kids en zijn verrassingsoptreden bij het optreden van Scala in de St. Katharinakerk, Resonanz als zangmomenten met de demente bejaarden, 20 jaar Statie ‘k wist’t, 25 jaar Shilshoel en 35 jaar Cahier de Brouillon.

Evenement van het jaar Daarna ging Ann over tot de bekendmaking van de genomineerden en de winnaars in elk van de drie categorieën, zoals voorzien in het reglement. Ze begon met het evenement of de blikvanger van het jaar. In 2014 werd de vergeten veldslag, de Slag bij Hoogstraten in 1814, vanonder het stof gehaald en in een groot aantal evenementen herdacht. De eerste nominatie ging dan ook naar het Herdenkingsjaar Hoogstraten

De Projectgroep Hoogstraten 1814, winnaars van de Cultuurprijs 2014 met v.l.n.r.: Piet Van Deun, Maarten Leemans, Bene Dewaele, Ann Leemans, Francis Huijbrechts en burgemeester Tinne Rombouts en Joyce De Sager, schepen van Cultuur. 1814. Alles bij elkaar brachten deze herdenkingen zo’n 30.000 bezoekers op de been. De tweede genomineerde was de Landelijke Gilde uit Meerle / Meersel-Dreef met de organisatie van de tweejaarlijkse Smikkeltocht. In augustus was er de vierde editie van Woodstockje, een festival waarin muziek en andere kunstvormen verenigd worden. Er was ook een nominatie van Halte Merlet en de evenementen die ze in 2014 organiseerden zoals het optreden van Vitesse Limitée, Kunsthalte Merlet, Langs herberg en kruidenier en zoveel meer. Fanfare St. Catharina uit Hoogstraten verdiende haar nominatie met het concert ‘Oorlog en Vrede’ met Hoogstraatse oorlogsverhalen en bijpassende muziek. In Meer was er de tentoonstelling MeerKunst in de oude melkerij. In november werd het nieuwe orgel in de parochiekerk van Wortel ingespeeld, met een bijzonder mooi concert gebracht door twee countertenoren. En dan was er nog de onvergetelijke Musical 1814. Met zeven voorstellingen, 450 medewerkers en meer dan 8.000 bezoekers was ook dat een niet te vergeten evenement in het afgelopen jaar.

8 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Uit deze reeks genomineerden koos de jury voor het pakket HERDENKINGSJAAR HOOGSTRATEN 1814 als het evenement van het jaar. Hoogstraten was het afgelopen jaar in de ban van 1814. Alle herdenkingen: het officiële startschot, de lezing in Minderhout, de interessante slagveldwandelingen, het lijvige boek van Jan Huijbrechts, de piekfijne tentoonstelling, het weekend van de Levende Geschiedenis, de musical én de onthulling van het kunstwerk van Luk Van Soom zaten er, zoals we hier wel durven zeggen, ‘boenk op’.

Uitzonderlijke verdienste In deze categorie zoekt de jury naar verenigingen en personen die over langere tijd hebben bijgedragen of nog bijdragen aan het cultuurleven in het centrum of in de deelgemeentes. Dan denken we aan de jeugdhuizen, zoals de Cahier, Den Dorpel, de Mussenakker en ’t Slot. In dezelfde categorie horen ook de toneelverenigingen thuis, zoals Theater op Dreef, Tinello, Willen is kunnen, ’t Heidebloempje en Pas Ge-


CULTUURPRIJZEN 2014 verfd. Door hun jaarlijkse producties investeren ze heel veel tijd en energie en telkens staan ze er weer. Nog een knaller in deze lijst is of was het Minderhoutse MinArte dat na 20 jaar beslist heeft om ermee te stoppen. Een andere jarige is vzw Laermolen, die 10 jaar bestaat. Zij houden de molen draaiende en organiseren evenementen in en rond de molen. Er was ook een nominatie voor vzw Erfgoed Hoogstraten met haar werkgroepen funerair erfgoed, bouwkundig erfgoed, trage wegen, op het oorlogspad en levende geschiedenis. En net als vorig jaar werd ook dit jaar de Woordweek van de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen genomineerd. Er werden ook twee personen genomineerd. Ten eerste Lieve Boeykens, oud-leerkracht aan het IKO en niet weg te denken uit het Hoogstraatse verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Ook Karel Pauwels past in deze lijst omwille van zijn niet-aflatende inzet voor cultuur en verenigingsleven in Meerle. De parochie, Halte Merlet, het koor, de fanfare, enz. Ook voor de medewerkers van de Luciakapel in Meersel-Dreef was er een nominatie. Zij organiseren regelmatig tentoonstellingen van niet professionele kunstenaars. Een andere vaste waarde is fotogroep ’t Slot. De groep organiseert tentoonstellingen, presentaties en publicaties van de foto’s van haar leden. Ook een pluim en een nominatie voor de organisatoren van de beiaardconcerten die de zomerse woensdagavonden opfleuren. En juist, in deze categorie werd ook de Hoogstraatse Maand genomineerd. Een blad dat u, geachte lezers, massaal leest en dat daardoor elke maand in de prijzen valt. Maar er kan ook in deze reeks maar een laureaat zijn en daar koos de jury uiteindelijk voor LIEVE BOEYKENS. We kennen Lieve als leerkracht, maar ook als een verenigingsmens. Overal waar ze kan, wil ze helpen. Zowel als creatieve duizendpoot of

om vervelende klusjes op te knappen. Niets is haar teveel. De parochie, de scholen, de Gezinsbond, de koren, Begijntje, het Folklorefestival, … Iedereen kan op haar rekenen. Sinds enkele jaren ontwerpt ze ook vaandels voor opdrachtgevers en ateliers uit gans Vlaanderen. Bij de toneelverenigingen weten ze haar te vinden als schminkster en decorbouwster, ze zetelde jaren in de jury van Begijntjes Laat Besluit en ontwierp de kostuums en vlaggen voor de vendeliersjeugd. En al tweemaal was ze eindverantwoordelijke en dag en nacht bezig voor het ontwerpen en realiseren van de decors van Gelmel de musical en de musical 1814. Een terechte winnaar dus.

Vernieuwende initiatieven. In de laatste categorie voor nieuwe of vernieuwende initiatieven komen verenigingen of initiatieven aan bod die veelbelovend zijn en om die reden een steuntje in de rug verdienen. Een eerste genomineerde was Praatpunt en dat is veel meer dan Nederlandse les. Praatpunt is effectief inburgeren, op stap gaan, cultuur opsnuiven, een luisterend oor zijn en hulp bieden bij administratie enz. De tweede genomineerde is de vzw Mixtuur. Door toedoen van Mixtuur wordt Hoogstraten de laatste jaren overspoeld met kwaliteitsvolle en originele orgelconcerten en staat Hoogstraten voor 100% op de orgelkaart. Vorig jaar was erYou RaskalYou. Dit jaar is er een nominatie voor Barking Bruce. De coverband mocht eind december de titel van beste coverband van de Benelux in ontvangst nemen tijdens de Clash of the Coverbands-finale in Tilburg. Dat leverde hen een cd-contract, een videoclip en een concerttournee op. Nog een vernieuwend initiatief is Zaal Cecilia. De vrijwilligers zijn goed op weg qua programmatie, organisatie en het in

Mixtuur zet Hoogstraten op de orgelkaart van Vlaanderen met kwaliteitsvolle en vaak vernieuwende orgelconcerten op verschillende orgels in het Hoogstraatse. Jam Martens (links) en Ton Jansen (rechts) mochten de bloemen in ontvangst nemen.

stand houden en verfraaien van de zaal. De laatste genomineerde is meteen een dubbel-nominatie en die gaat naar het Kinderkoor Jubilate samen met het Jeugdorkest JoCatHo. Beide jeugdige muziekgroepen brachten in februari een sprookjesconcert met als titel “Er was eens … “. Het scenario, de arrangementen, de filmpjes en de aankleding van de zaal waren allemaal door de groepen zelf in elkaar gestoken. In deze derde en laatste categorie koos de jury voor MIXTUUR. Mixtuur begon drie jaar geleden met het initiatief om de orgels in de St.-Katharinakerk, maar ook de orgels in de andere Hoogstraatse kerken te onderhouden, te promoten en uiteraard te bespelen. Mixtuur wil het imago van het orgel oppoetsen en uitdagingen aangaan om dat te bereiken. Plannen ook om de grote kerk in medegebruik uit te bouwen tot concertgebouw. Het werkterrein van Mixtuur is heel breed en gaat van heel praktische klusjes tot artistiek denkwerk op hoog niveau. Dat wil men bereiken met kwaliteitsvolle, soms ‘speciale’ concerten. Orgel combineren met andere kunsten zoals folkmuziek, dans, circus enzovoort. En dan is er nog hun zeer verzorgde website met beeld- en geluidsmateriaal. En recent de uitgave in eigen beheer van een eerste cd.

WINNAAR CULTUURPRIJS Uiteindelijk moest de jury uit de drie laureaten, dé winnaar van de Cultuurprijs 2014 kiezen. Die werd unaniem toegekend aan de HERDENKINGSJAAR HOOGSTRATEN 1814. Omwille van de veelheid en de kwaliteit van de evenementen en het groot aantal vrijwilligers betrokken bij de organisaties, wellicht een terechte keuze. (fh)

Omwille van haar grote inzet voor een groot aantal culturele verenigingen en evenementen werd Lieve Boeykens laureaat in de categorie Uitzonderlijke verdienste.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 9


10 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VANUIT HET STADHUIS Vondelweg opnieuw afgeschaft ?

College geeft fout toe Net voor de deadline van de vorige Hoogstraatse Maand vernamen we dat de beslissing over de afschaffing van de Vondelweg in Meer zou moeten hernomen worden. Blijkbaar berustte de beslissing van de gemeenteraad van 24 november 2014 op een ‘foutief plan’. De commotie tijdens deze raadszitting liep toen zo hoog op dat wij ons niet konden ontdoen van het gevoel dat hier een gevaarlijk spel gespeeld werd met de geloofwaardigheid van de politiek in Hoogstraten. Daarom was onze aandacht extra geprikkeld naar het vervolg van dit dossier in de nieuwe gemeenteraad van 26 januari 2015. Opfrisser Door de goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Meer Oost werd de eerste stap gezet naar nieuwe woongelegenheden in Meer. De locatie situeert zich op de terreinen van de vroegere brouwerij Sterkens en verder noordwaarts op de gronden van de voormalige Veiling van Meer. In de gemeenteraad van augustus vorig jaar werd de realisatie van een aantal sociale kavels in de verkaveling op de site van de brouwerij principieel goedgekeurd. Op de zitting van 24 november 2014 legde het college aan de gemeenteraadsleden de stemming voor om de buurtweg 46, beter gekend als Vondelpad, definitief af te schaffen. Deze buurtweg loopt over het te verkavelen terrein. Deze weg zou volgens de eigenaar in onbruik geraakt zijn en volgens het bijgevoegd plan zou een gedeelte van deze weg vroeger reeds door de Ruilverkaveling afgeschaft zijn. Nochtans had de dorpsraad van Meer er op aangedrongen deze buurtweg niet af te schaffen maar te verleggen naar de grens van de verkaveling. De werkgroep Trage Wegen ijvert eveneens voor het behoud van deze buurtweg en verzet zich tegen de afschaffing ervan, temeer daar er in het dossier en op de plannen foutieve informatie zou aangeboden worden. Toch heeft het college geen advies ingewonnen bij deze werkgroep, hoewel in een vroegere gemeente-

raadsbeslissing unaniem werd goedgekeurd om bij dergelijke beslissingen vooraf steeds Trage Wegen om advies te vragen. Ook met het advies van de dorpsraad werd in het voorstel van het college geen rekening gehouden. Niet verwonderlijk dat de twee oppositiepartijen Hoogstraten Leeft en Anders het voorstel tot afschaffing aanvechten. Wanneer raadslid Jacobs aandrong op uitstel van stemming om de foutieve informatie te checken en aan te passen, schorste de voorzitter de raadszitting voor overleg en legde burgemeester Tine Rombouts daarna plannen voor waaruit zou moeten blijken dat het bewuste stuk van de Vondelweg reeds afgeschaft zou zijn. De hardnekkigheid van burgemeester Rombouts verraste ons en vele toehoorders, temeer daar raadslid Jacobs verwees naar ingewonnen informatie bij de gemeentelijke diensten, IOK en Ruilverkaveling die alle getuigden dat het bewuste stuk niet afgeschaft was. Toch werd het agendapunt ‘afschaffing buurtweg 46’ meerderheid tegen minderheid goedgekeurd, alsook aanvullend het tracé der wegen in de nieuwe verkaveling.

Klachten Zowel de werkgroep Oude Voetwegen/Trage Wegen als de oppositiepartij Anders legden nadien een klacht neer bij de gouverneur. Intussen leverde het college de dag na de gemeenteraads-

zitting de verkavelingsvergunning af, en daarna werd het stil in dit dossier. Normaal moet er bij de afschaffing van een buurtweg binnen de 30 dagen een openbaar onderzoek opgestart worden, maar er gebeurde niets. Tot half januari 2015 plots het bericht kwam dat het college de beslissing van 24 november 2014 introk en een nieuwe goedkeuring aan de gemeenteraad zou voorleggen op de raadszitting van 26 januari 2015. Het vermoeden rijst dat er binnen het college een hartig woordje gesproken is over deze materie. De coalitiepartner N-VA had zich in zijn verkiezingspropaganda duidelijk geprofileerd als pleitbezorger voor Trage Wegen. Toch heeft ook zij zich blijkbaar niet bekommerd om de vroegere gemeenteraadsbeslissing om steeds Trage Wegen te contacteren voor advies. Des te opvallender is de vaststelling dat er bij de nieuwe voorstelling van afschaffing buurtweg 46 ook nu weer geen advies gevraagd wordt aan deze werkgroep en ook met de voorstellen van de dorpsraad van Meer geen rekening gehouden wordt. Wat eens te meer weer zal leiden tot een nieuwe klacht bij de gouverneur. Maar eerst even het verloop van gemeenteraadszitting.

Foutief Voorzitter Johan Vermeeren deelt vooreerst mee dat er in november een beslissing genomen is op

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 11


VANUIT HET STADHUIS basis van een foutief plan waardoor de afschaffing van de bewuste buurtweg nu zal moeten herdoen worden. Raadslid Snoeys van Hoogstraten Leeft vraagt het college wat er tussen de bewuste raadszitting en de huidige gemeenteraad gebeurd is. “Is er nu geen sprake meer over een “middelste gedeelte van deze buurtweg” dat zou afgeschaft zijn? Heeft de burgemeester ons tijdens diezelfde gemeenteraad trachten te misleiden met een plan wat niet juist blijkt te zijn? Waarom moest op die bewuste avond dit agendapunt zeker gestemd worden en kon het niet verdaagd worden? En tenslotte, waarom wordt er ook nu weer geen advies gevraagd aan Trage Wegen?” en hij kondigt aan dat zijn fractie zich daarom ook nu weer zal onthouden bij de stemming. “ Vooreerst wil ik echter duidelijk stellen dat wij niets hebben tegen de verkaveling die op bedoelde site wordt verwezenlijkt”, vervolgt hij en wijst er op dat het college misschien toch wel eens rekening moet houden met de oppositie. Deze kan immers ook voorstellen doen om een probleem op te lossen en Snoeys verwijst naar zijn voorstel om dit punt met een maand uit te stellen om alles nog eens goed te bekijken. “Als dit voorstel zou gevolgd zijn, was er nu veel minder heisa rond het mogelijk afschaffen van deze buurtweg”, aldus raadslid Snoeys.

Zelfde golflengte Ook raadslid Jacobs zit op dezelfde lijn als zijn collega. ”Uit het dossier dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, blijkt dat de argumentatie die tijdens de gemeenteraadszitting van 24.11.2014 door onze fractie toen werd aangehaald, dan toch gedeeltelijk wordt gevolgd. Waarom de gemeenteraad toen niet besloot om dit dossier terug te nemen, verder te onderzoeken en inderdaad in een juridisch correcte vorm opnieuw ter goedkeuring voor te leggen, is ons echter een raadsel. Het was toen al duidelijk voor iedereen die dit wilde zien, dat er een fout plan in het dossier zat. Onze fractie zag zich dan ook genoodzaakt om tegen dit besluit bezwaar in te dienen bij de hogere overheid. Toch gek dat hier een meerderheid zit die, met de oogkleppen op, enkel hun eigen gelijk meent te zien, en weinig tot geen respect toont voor argumenten van de oppositie die uiteindelijk dan toch de juiste blijken te zijn.”

Consequenties Oppositielid Jacobs is niet mild in zijn kritiek en eist ook dat het Tracé der Wegen wordt ingetrokken. “Het afschaffen of verleggen van een bestaande buurtweg behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Bestendige Deputatie. Zolang dus een stuk weg niet is afgeschaft of verlegd kan de gemeente ook geen tracé van nieuwe wegen goedkeuren zoals in de zitting van 24 november gebeurd is. Het departement Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Regering bevestigt tevens

plan is opgemaakt door dezelfde landmeter, en blijkbaar op dezelfde datum als het vorige plan dat twee maanden geleden werd voorgelegd. Betekent dit dat de landmeter toen twee plannen heeft opgemaakt op dezelfde dag met een andere inkleuring van de af te schaffen buurtweg? Waarom werd dan tijdens de vorige gemeenteraad door de burgemeester het tweede en juiste plan niet snel opgehaald, zodat die onduidelijkheid toen al opgelost had kunnen worden. Wij mogen er toch van uit gaan dat in dit dossier geen geantidateerd plan zit? Hier hadden wij graag de volledige en juiste uitleg over gekregen.”

Fundamentele kritiek

Raadslid Fons Jacobs: “Er was niet alleen een foutief plan, maar ook de burgemeester heeft met volle overtuiging foute informatie gegeven met het doel de raadsleden te misleiden. dat er geen verkavelingsvergunning kan afgeleverd worden als niet eerst de buurtweg formeel is verlegd of afgeschaft, krachtens een deputatiebeslissing. Het is dan ook logisch dat de gemeenteraad nu ook de beslissing over het tracé der wegen terug intrekt. De meerderheid heeft deze beslissing redelijkerwijze genomen in de veronderstelling dat de buurtweg zou afgeschaft zijn, maar het is de bestendige deputatie die hierover moet beslissen. Dus zal de procedure helemaal van nul moeten herbeginnen en ook de verkavelingsvergunning die het college holderdebolder in een speciale zitting van het college de dag na die gemeenteraad afgeleverd heeft, dient dus ingetrokken te worden. Daarbij komt ook nog de manier van werken op de gemeenteraad, waarbij de burgemeester de raadsleden verzamelde rond de Atlas der Buurtwegen en rond de plannen van de ruilverkaveling om met volle overtuiging aan te tonen waar precies het zogenaamde afgeschafte gedeelte van buurtweg 46 op het terrein van de verkavelaar ligt. Nu echter blijkt dat er helemaal geen afgeschaft gedeelte is , moeten we vaststellen dat de raadsleden tijdens de zitting van november 2014 tweemaal werden misleid. Er was niet alleen het foutief plan van de landmeter , maar er was ook de foute informatie die door de burgemeester tijdens de raadszitting met volle overtuiging werd gegeven, dit alles met het doel de raadsleden te misleiden.”

Dubbel plan De oppositie heeft blijkbaar haar werk grondig gemaakt en is verwonderd over de datum die op het nieuwe plan is weergegeven. “Dit nieuwe

12 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Net zoals Hoogstraten Leeft begrijpt ook Anders niet waarom nu in die tussenperiode van twee maanden het college het vertikt heeft om alsnog advies in te winnen bij Trage Wegen, zoals in een vroegere gemeenteraad was beslist. Waarom kiest men voor afschaffing in plaats van verleggen zoals de dorpsraad en Trage Wegen voorstellen en schikt men zich volledig naar de wil van de privé-verkavelaar? De twee nieuwe voetwegen die de verkavelaar voorstelt in het achterliggend gebied hebben heel wat bezwaren opgeleverd omdat dit tracé niet beantwoordt aan een duurzame ontsluiting en trage wegmobiliteit en gelegen is in een overstromingsgevoelig gebied. Ook volgens de wet op de Buurtwegen dient de aanvrager/eigenaar een meerwaardevergoeding te betalen in de gemeentekas als deze grond terug in volle eigendom komt. Hier wordt met geen woord over gerept in het voorstel van het college. “Deze vergoeding maakt een essentieel onderdeel uit van een afschaffingsaanvraag en een voorafgaand akkoord van betrokken aangelanden is noodzakelijk”, aldus Jacobs.

Verantwoording Burgemeester Tine Rombouts geeft toe dat er een fout in het dossier geslopen is maar dat er niet aan de juiste intenties van het college moet getwijfeld worden. “Wij hebben dit dossier van uit de diensten zo op het college voorgelegd gekregen en we hebben het in eer en geweten bekeken en naar de gemeenteraad gebracht voor stemming. Wij hadden geen enkele reden om aan de correctheid van dit dossier te twijfelen. Ik heb persoonlijk en openlijk aan raadslid Jacobs gevraagd om de originele bewijsstukken die hij zou hebben op tafel te leggen. Ik heb de gemeenteraad laten schorsen om informatie op te vragen bij het diensthoofd. Met de informatie die ik zo gekregen heb, heb ik aan de hand van de kaarten de nodige uitleg gegeven aan de raadsleden. Met al deze kennis die wij hadden hebben wij beslist dat het dossier in orde was. Wat is er nu misgegaan? Wij zijn voortgegaan op de plannen van de ruilverkaveling en de lijst met afgeschafte wegen. Hier blijkt dus een misinterpretatie of een onduidelijkheid ingeslopen te zijn. De landmeter heeft zich op dezelfde plannen gebaseerd. Blijkbaar


VANUIT HET STADHUIS

Burgemeester Tinne Rombouts: ”Er is een fout geslopen in het dossier, maar aan de goede intenties van het college mag niet getwijfeld worden.” heeft iemand van de dienst de landmeter er op attent gemaakt en hij heeft daarna een aangepast plan opgemaakt en gedateerd op dezelfde dag. Ik ben geen rechter en ga geen uitspraak doen over de juistheid van deze datum. Omdat wij het volste vertrouwen hebben in onze diensten zijn we voortgegaan op de info die we gekregen hebben en daarom zagen wij geen reden om de zaak uit te stellen. Ik vind het zeer spijtig dat dit zo gelopen is. Daarom brengen wij vandaag een ander plan dat ook nog onderhevig zal zijn aan een openbaar onderzoek. Er kunnen dus nog altijd bijsturingen gebeuren. Ik begrijp de bezorgdheid van raadslid Jacobs wat betreft het tracé der wegen en het verkavelingsplan, maar desnoods komen we er later mee terug naar de gemeenteraad als er fundamentele bezwaren boven komen. En wat betreft de meerwaarde die kan of moet betaald worden, als jij (raadslid Jacobs, jh) daar informatie over hebt, dan zouden wij die graag van u verkrijgen. “ Schepen Van Aperen treedt de burgemeester bij en bevestigt haar informatie. “Wat de burgemeester zegt is de volledige waarheid. Zoals het gebeurd is, is het zeker onbewust gebeurd. Dat verzeker ik u.”

Zever besparen Raadslid Jacobs herinnert er het college nog eens aan dat de twee oppositiepartijen direct de fout gezien hadden en verzekert de raad dat er vanuit de oppositie ook goede ideeën komen. Hij doet verder de aanbeveling om steeds advies te vragen bij Trage Wegen: “Zij hebben veel kennis en expertise. Als jullie daar vooraf mee gesproken hadden, hadden we gans deze discussie vermeden en zou er veel zever bespaard geweest zijn.” Waarop schepen Van Aperen geprikkeld reageert met de verwijzing naar wat schepen Jansen in een vorig agendapunt verklaard had. Toen de bespreking van de onderhoudswerken aan de

gemeentewegen ter stemming voorlag en de beloofde herstellingswerken aan de buurtwegen 25 (Kasteelpad) en 20 (Stipstappenpad) werden aangekaart verzekerde schepen van Openbare Werken dat er beslist is geworden om een werkgroep over trage wegen op te richten waarop deze zaken zouden bekeken worden.

Stemming Na het lange woord en wederwoord over deze materie volgt uiteindelijk de stemming. Enkel de meerderheidscoalitie (CD&V en N-VA) stemmen voor. Hoogstraten Leeft onthoudt zich en Anders stemt tegen. Achteraf vernamen we dat zowel de werkgroep Oude Voetwegen/Trage Wegen als de oppositiepartij Anders opnieuw bezwaren hebben ingediend bij de gouverneur. Zij vragen de vernietiging van de principiële afschaffing van buurtweg 46 en de intrekking van de betwistbare besluiten rond deze verkaveling zoals de wijziging van deze buurtweg, het tracé van de wegen en de verkavelingsvergunning om daarna ‘de besluitvorming rond deze punten opnieuw en nu op een structurele en wettelijke basis te voeren’.

En nu? Alles lijkt er op dat hiermee het laatste woord in dit dossier nog niet gezegd is. Het zal afwachten zijn wat de gouverneur met deze en vorige bezwaren zal aanvangen. Of het hier nu gaat over een duidelijke misleiding, zoals de oppositie doet uitschijnen, dan wel om een spijtige vergissing, zoals de burgemeester beweert, het is duidelijk dat hiermee de verkaveling een flink stuk vertraging zal oplopen. Wat de juiste reden van deze vergissing of misleiding ook moge geweest zijn, we kunnen alvast niet naast de vaststelling dat hier in dit dossier met adviesorganen weinig rekening gehouden werd. Wellicht had het gemeentebestuur zich met een gefundeerd advies heel

wat problemen kunnen besparen . De Ruimtelijke Ordening en de verkavelingspolitiek in Hoogstraten is al decennialang een delicate materie en soms aan heel wat achterdocht onderhevig. Een reden te meer om met vergunningen heel secuur en correct om te springen. In dezelfde gemeenteraadszitting van 26 januari 2015 passeerde immers een ander dossier dat al van vorige eeuw dateert en volgens de burgemeester al meer dan 12 jaar in een procedureslag verwikkeld is. De verkaveling Van Sundert of Vekenakker, aan het voormalig voetbalveld van Minderhout, komt nu via een dading of een vergelijk eindelijk tot een wettelijke oplossing. “Dit is zeker geen signaal van ‘we regelen wel iets’, maar we beseffen ook dat dit niet de beste weg is”, verduidelijkt burgemeester Rombouts. “We hebben 12 jaar geprocedeerd en hebben niet op elk punt ons gelijk gehaald. Maar dit is nu de beste keuze gezien de omstandigheden. Ik had het liever anders gezien en vind dit niet fijn, maar uiteindelijk zullen we nu deze woonwijk in zijn geheel kunnen realiseren.”

Meer Het Vondelpad leidde ons ook dit keer weer in een boog rond een aantal thema’s die eveneens de revue in de gemeenteraad passeerde. Maar zoals alle wegen naar Rome leiden komen ook deze onderwerpen vroeg of laat wel uitgebreid hier aan bod. Toch willen wij u hier enkele beslissingen in een notendop niet onthouden. Het huishoudelijk reglement en de huurprijzen voor de Raboenizaal, door de stad Hoogstraten als gemeenschapscentrum ingehuurd, staat aan heel wat discussie bloot. De prijzen voor de verenigingen blijken hierdoor hoger uit te vallen dan voordien. Het reglement zal na één jaar geëvalueerd worden. De definitieve plannen en de raming voor de aanleg van de riolering in Wortel-Kolonie zijn afgerond, tot ieders tevredenheid. Raadslid Jos Martens geeft een aantal aanbevelingen die met Hidrosan zullen besproken worden. Raadslid Marc Van Aperen maakt zich zorgen over de ‘planbatenheffing’ waardoor een 35 –tal gezinnen in het centrum van Meer een onvoorziene belasting zouden moeten betalen als gevolg van het nieuwe RUP Meer Oost. Waarom is hier door de stad nooit informatie over gegeven? Een degelijke informatie dringt zich hier op. Schepen Baets is van oordeel dat er toch al wel pro-actief gewerkt is en al heel wat mensen aan het loket geholpen zijn met advies. Ilse Verachtert informeert naar de stand van zaken in het dossier van de restauratie van de beiaard. Volgens schepen Jansen is het dossier voorgedragen en na gevraagde aanpassingen terug bezorgd bij de bevoegde instanties in Antwerpen. Het is nu wachten op de belofte van subsidiëring.(jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 13


Van ‘Mjeelse Primitief’ tot ‘Martinus Wolf’ Goed 16 jaar terug hadden we voor dit blad een fijne babbel met ene Martin Jansen. Van Meerle maar wonend in Antwerpen en werkend op podia overal in het land. Als acteur, als performer in eigenzinnige producties met de Oranje Houtzagerij, als begeleider en bloedbroeder van Guido Belcanto, live muzikant bij stomme films,... Een artistieke duizendpoot noemden we hem toen. En kijk, daar blijken nog poten te zijn bijgekomen. Einde maart geeft Martinus Wolf in de Meerlese Sint-Salvatorkerk, waar zijn vader als koster het orgel bespeelde, een recital van door hemzelf gecomponeerde pianosonates. Een toch wel ongewone evolutie vinden wij. Martin’s openbaar muzikaal leven begon immers op het afgedekte biljart in café De Kroon in Meerle, dat door zijn ouders werd uitgebaat. Een jazzke tijdens de kermis. Van daar tot de Mjeelse Primitieven, destijds wereldberoemde folkgroep in Meerle, was een kleine stap. Naar theater De Zwarte Komedie en begeleider van Guido Belcanto, Stef Bos en anderen was een grotere stap, maar toch wel in de lijn van wat in Meerle begon. Componist en uitvoerder van eigen klassieke pianosonates is dat veel minder. Daar wilden we graag meer van weten. Bleek dat Martin ondertussen niet meer op het Antwerpse Zuid huist, maar in een romantisch ‘petit chateau’ in het verre Durbuy. Gelukkig zijn er de moderne communicatiemiddelen. Via mail, internet en mobiele telefoon kregen we antwoord op onze vragen. DHM: Je staat vooral bekend als artistieke ‘duizendpoot’: begeleider, performer, theaterman. Allemaal bezigheden samen met andere mensen. We krijgen je nu alleen te zien. Is het meer solo gaan een bewuste keuze? Blijf je nog werken als begeleider, acteur, filmmuziek spelen? Volgens mij heeft het zo moeten zijn: blijkbaar heb ik allerlei wateren moeten doorzwemmen om te komen waar ik nu sta. Ik ben altijd nogal onzeker geweest over mijn keuzes, maar het feit dat ik zelf begon te componeren heeft mij in een andere ‘state of being’ gebracht welke onverbiddelijk brandhout maakt van gelijk welke iden-

titeitscrisis waarmee ik nog te worstelen had. Op de meeste aanbiedingen om als begeleider te fungeren, ga ik niet meer in. Ik voel dat de tijd is genaderd om voor mezelf op te komen. DHM: Je was van jongs af een ‘liedjesmaker’, al in de tijd van de Mjeelse Primitieven. Nu ben je componist van vooral klassieke (piano) sonates. Een heel andere discipline. Vanwaar deze evolutie? Nadat ik de handelsschool had afgemaakt en aansluitend een drietal jaar als administratief bediende had gewerkt, maakte mijn leven plots

Halte Merlet presenteert Martinus Wolf MEERLE – Zoals ze dat bij de oprichting gepland hebben, presenteert Halte Merlet bij de wissel van winter- naar zomeruur een fijn evenement.

In het mooie kader van de St.Salvatorkerk in Meerle brengt hij aan de vleugel een recital van eigen gecomponeerde ‘kleine romantische’ pianosonates.

Op 28 maart 2015 om 20.15 uur nodigen ze je uit voor een uniek optreden van de ‘Mjeelse’ composer/pianist/arrangeur Martinus Wolf.

Tijdens de pauze en na het concert kan je een drankje genieten.

Martinus Wolf is de alias voor Martin Jansen, de kleine koster en zoon van de vroegere koster Jaak Jansen, bekend van “Balzaal der gebroken harten” met Guido Belcanto en Tine Embrechts.

Deuren open vanaf 19.45u. Kaarten te verkrijgen aan €7,5 leden - €10 niet leden door storting op BE71731026344969. Info bij Lies van Aelst - tel.: 0497/918766 of 03/2970689 – email: haltemerlet@hotmail. com (jaf)

14 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

een bocht van 360 graden. Ex-Meerlenaar Bob Van Pelt gaf mij een duwtje in de rug richting Studio Herman Teirlinck alwaar ik de Dulle Roeckers leerde kennen. Samen behaalden we een 2de plaats in de finale van het Leids Cabaretfestival 1991. Dit was de aanleiding dat we werden aangeworven door de onlangs ter ziele gegane Zwarte Komedie. Het feit dat ik vlot melodieën kon breien onder teksten, resulteerde in een 13-jarige carrière als huispianist van dit kleine doch oh zo knusse theatertje. Satire was het voornaamste uithangbord van Bert Verhoye, de toenmalige theaterdirecteur en één van de scherpste journalistieke pennen van Vlaanderen. Gedurende 3 jaar moest ik ook elke week een nieuw liedje schrijven voor de ATV-uitzending “Wakker op Zondag”. Ondertussen had ik een orkest uit de grond gestampt om elke zomer twee stille-filmprojecten te maken voor het Antwerpse Filmmuseum dat zich toen nog op de Meir bevond. Het bekijken van films zoals die van Murnau, Buster Keaton, King Vidor enz. zijn mijn eerste ‘inspiratieve’ voedingsbodem geweest die mij aanzetten tot het componeren van klassieke melodieën. Na o.a. een tournee met Stef Bos, begon ik nauw samen te werken met Guido Belcanto: eerst in duo-vorm, daarna een aantal CD-opnames, om de laatste jaren uit te pakken met de “Balzaal der Gebroken Harten”, een groteske show met Tine Embrechts en Guido zelf, waarvoor ik de hoofd-


rolspeler nl. het Decap-orgel programmeerde met mijn computer. Het componeren en arrangeren zat in m’n bloed, zoveel was duidelijk...

meer speelopportuniteiten in het leven kon roepen, tot er ineens een belletje begon te rinkelen: op straat natuurlijk!

DHM: Wie is je klankbord, waar, hoe heb je leren componeren?

Bij mijn broer (Ad) in Oostmalle stond een buffetpiano die ik mocht gebruiken: ik heb de bus genomen, ben er grotere wielen onder gaan vijzen en opperde ter plekke: “Weet je wat ? Ik duw hem wel naar Antwerpen, ik kan nimmer

beurzen o.a. mijn pianowerken aan te prijzen: da’s een hele eer en het werkt zeker motiverend! DHM: Kan je er van leven?

Voor een deel ben ik autodidact. Ik volgde wel eens wat pianolessen in een of andere muziek-

Ervan leven is niet gemakkelijk, doch voor mij niet langer onmogelijk, hoewel de kans bestaat dat mijn kinderen er nog beter bij zullen varen, who knows..?. Maar ‘geld’ is zeker geen hoofdmotief. Op zekere dag vond ik eens een briefje in m’n hoed met de volgende woorden : “Jij hebt vandaag als bij toverslag een glimlach in mijn hart gebracht «. (de smiley stond er bijgetekend). Dan denk ik : ja, daar doe ik het voor ! DHM: Je woont nu in Durbuy: van een klein dorp in de Kempen, via een lang verblijf in de grootstad, terug naar een klein dorp. Toeval? Achteraf bekeken heb ik de grootstad nodig gehad om artistiek te groeien en om er vele contacten te leggen. Toch verlangde ik dikwijls terug naar de natuur en had ik op een gegeven moment een huisje aan het Rivierenhof en gedurende 10 jaar een chalet op Schilde-strand. Via een VZW kreeg ik in juni 2014 het aanbod om mij te huisvesten in een kasteel te Durbuy, een magische plek die me alvast tonnen inspiratie heeft bezorgd... DHM: Wanneer is Martin Jansen Martinus Wolf geworden? Klinkt mooi: is het gewoon een artiestennaam of zit er meer achter?

academie, maar meestal hield ik dat niet lang vol omdat ik nogal eigengereid was. Klassieke harmonie vond ik wel heel interessant, maar ook hier kreeg ik vaak te horen dat ik te ver buiten de lijntjes kleurde... Want dat is tenslotte toch de definitie van muziek: een schilderij maken. De echte piano-microbe kreeg ik te pakken bij mijn pianoleraar op Studio, Roland Serpierre, medeoprichter van de Frivole Framboos, die mij een Impromptu van Franz Schubert leerde spelen. Ik kon ook zeer geboeid zitten luisteren naar Beethoven, Chopin, Mahler, enz. Maar ook ontmoetingen met grootheden als Eliane Rodriguez, François Glorieux, Sylvia Traey en Kenny Werner gaven me gezonde vibraties ! DHM: Een aantal mensen hebben je wellicht op TV gezien met je pianomarathon waarbij je te voet een piano(van Malle naar Antwerpen duwde. Vanwaar dit toch wel ongewone project? Een piano is niet echt wat men een ’straatmuziekinstrument’noemt? Ik was op een moment in mijn leven gekomen dat ik over een groot arsenaal pianowerken beschikte en vond dat ik er iets mee moest doen. Eens ik een compositie had voltooid, gooide ik m’n benen op de salontafel, zette de TV aan, zoop een halve bak trappist leeg en kwam ‘s anderendaags het bed niet meer uit voor de middag. Tegelijkertijd waren m’n eigen creaties soms zo moeilijk dat ik ze zelf maar amper gespeeld kreeg. Dat frustreerde me zodanig dat ik begon te hunkeren naar een gezonde constructieve routine als pianist. Aldus begon ik na te denken hoe ik

wachten !” Zo ontstond het idee om hiervoor tevens de pers warm te maken en van het één kwam het ander: radio en televisie sprongen meteen mee op de kar en de Gazet van Antwerpen blokletterde op 6 juni 2012 een unieke voorpagina : “Pianoman haalt eindbestemming !” DHM: Ondertussen heb je er al enkele ’tour de piano’ opzitten in binnen- en buitenland. Je reist rond met je piano om op straten en pleinen je sonates te spelen. Wat staat er nog op het programma? Vorige zomer trok ik drie maanden door Italië. Ik heb een kleine vrachtwagen met laadplatform van Theater Stap over gekocht, zodat ik met mijn buffetpiano overal naartoe kan. Nu bereid ik me stilaan voor op een grote reis door Zweden en Finland. Ondertussen werk ik aan een autobiografie : dat wordt een drieluik waarin ik o.a. veel vertel over mijn jeugdjaren in Meerle. Verder tracht ik me op de kaart te zetten als componist. Uitgeverij DMP (nvdr: muziekuitgeverij – www.dmp.be) reist gans de wereld rond om op

LEVENSVRAAG: Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken?

Tijdens de eerste Balzaal-concerten fungeerde Vitalski als zanger/entertainer en stelde hij mij als volgt voor: “deze man bijt zich vast in harmonieën gelijk een wolf z’n tanden zet in een been!” Na een tijdje sprak hij me zo ook aan naast het podium. De contacten met uitgeverij DMP waren toen trouwens lopende en er werd beraadslaagd over een welluidend pseudoniem die de naam van een klassiek-romantisch componist kon (uit)dragen. DHM: Het komende concert in Meerle, je geboortedorp, heeft dat een speciale betekenis voor jou? Voor mij is dit een mijlpaal: het feit dat ze het de moeite vinden om Martinus Wolf te programmeren in hun eigen kerk... daar heb ik geen woorden voor. (jaf)

Volg Martin op www.martinuswolf.com of op de facebookpagina van Martinus Wolf.

LEVENSVRAAG: Als het vandaag 0 graden is en morgen wordt het 2 x zo koud, hoe koud wordt het dan morgen?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 15


Computeren, toch niks moeilijk aan

Of wél, lees dan hieronder en wend u tot Digidak En het groeide pijlsnel In 2003 ging Digidak als pilootproject van start in Turnhout met als doelstelling ‘iedereen’ in de gemeente de kans te bieden om laagdrempelig, kleinschalig, in een vertrouwde omgeving en op een eenvoudige manier kennis te laten maken met de nieuwe media in een ‘openbare’ computerruimte. Openbaar wil zeggen dat iedereen er

meer dan 50 locaties waaronder in Hoogstraten de bibliotheek en ’t Gebuurt, en in Meerle het buurthuis Hazenpad. Daarbij te weten dat er in de Hoogstraatse locaties al zowat 1000 m/v’s over de vloer zijn geweest hetzij per ‘vrije inloop’, hetzij per cursus. Kan tellen, ons gedacht. Er valt wel bij te zeggen dat er in de Hoogstraatse bibliotheek geen zogenaamde ‘vrije inloop’ meer wordt georganiseerd. Enkel nog in ’t Gebuurt in

Digidak…, wat voor dak? Het gebruik van de computer en de nieuwe media om met elkaar te communiceren is in onze huidige samenleving niet meer weg te denken. Windows, pc’s, iPad’s, Android, tablets, internet, e-mail, gsm, Skype…, in alle huizen aanwezig. Alle? Nee, niet iedereen heeft de mogelijkheid om met die dingen om te gaan. Gebrek aan kennis, aan vaardigheid, aan financiële middelen vormen in vele gevallen een hindernis om ‘erbij te horen’. Een serieus mankement dat op zeker moment het ‘SPK’ of ‘Strategische Projectenorganisatie’ (zie ook kaderstukje) vanuit verschillende hoeken ter ore kwam. En wat binnen hun ‘Strategisch Plan Telecommunicatie‘ leidde tot, en we citeren: “…de opstart van Digidak, vandaag het grootste en meest kwalitatieve initiatief in Vlaanderen ter bestrijding van de ‘digitale kloof’, met activiteiten in meer dan 20 gemeenten, een werking met meer dan 150 vrijwilligers en een bereik van vele duizenden bezoekers en cursisten.”

De Hoogstraatse Digidak-vrijwilligers tijdens de in ontvangstname van 10 laptops geschonken door firma Certiline Computers. tijdens wat men dan noemt de ‘vrije inloop’ op bepaalde uren gewoonweg kan binnen en buiten lopen om gebruik te maken van computers en internet onder begeleiding van daartoe opgeleide vrijwilligers. Daarnaast biedt Digidak ook de gelegenheid om via allerlei basiscursussen een eerste stap te zetten in bijvoorbeeld het gebruik van pc’s, tablets, gsm’s, Windows, Word, Excel, digitale fotografie, PowerPoint, Facebook, de cloud, Skype en wat al meer zij. Bovendien, heel het Digidak-gebeuren heeft ook nog een sociale dimensie. Mensen leren er van en met elkaar. En dit alles gratis en voor niks, voor nul komma nul frank. Enkel voor een cursus-deelname dient men een waarborg van 5 euro te betalen die men na afloop terugkrijgt.

De cursisten aan het werk in de Hoogstraatse locaties bib, en Hazenpad Meerle.

En wat verhoopt werd, in geen tijd waaierde vanaf 2008 het project uit in gans de provincie Antwerpen, en in Limburg. Hetgeen ertoe leidde dat Digidak in no time de grootste speler in Vlaanderen werd. Op dit moment bestaan er

16 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

het woonzorgcentrum, maar dat is nu ook niet direct aan ’t end van de wereld. En verder nog, het is al gezegd, tijdens de ‘vrije inloop’ kan men o.a. de aanwezige begeleider raadplegen die in de mate van het mogelijke uw probleem zal oplossen. Wat evenwel niet wil zeggen dat men er bijvoorbeeld met een kapotte computer ter herstelling moet komen aanzetten. Ah nee, Digidak wil op geen enkele manier in concurrentie treden met de reguliere handel. Nogal wiedes, denken wij zo. Geïnteresseerd? Loop zonder schroom eens binnen in buurthuis Hazenweg, Hazenweg nr. 4/2 in Meerle, tel 03 605 10 42 (vrije inloop: maandag 13.00 – 16.30 uur. Of dienstencentrum ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan nr. 4 in Hoogstraten, tel 03 340 16 00 (vrije inloop: dinsdag 13.30 – 16.30 en vrijdag 09.00 – 12.00 uur). ). Tijdens de vrije inloop kan je alle informatie krijgen in verband met de vele initiaties die georganiseerd worden binnen Digidak. Je kan


Dringende oproep Het wordt stilaan cliché maar het is niet anders. Zoals zovele verenigingen kampt ook Digidak met een nijpend tekort aan vrijwillige lesgevers en begeleiders. En schrik niet, uw computerkennis hoeft wel iets verder te gaan dan het op- en afzetten, maar een crack moet je absoluut niet zijn. Digidak zorgt voor de nodige opleiding. Die is niet zozeer gericht op de stielkennis zelve, maar meer op methodiek. Iemand die bijvoorbeeld nooit voor schoolmeester heeft geleerd moet wel de vaardigheid aangekweekt krijgen om genoeg geduld op te brengen bij het aanleren van het computerabc aan een beginnende aspirant. Na de opleiding krijgt elke lesgever/begeleider al naargelang zijn profiel een aangepaste stage aangeboden die erin bestaat dat men een aantal lessen kan meelopen met een ouwe rot in het vak. Goesting? Surf direct naar www.digidak. be voor meer inlichtingen of je kan je aanmelden via info@digidak.be of telefonisch 0499 53 32 56 Rita Lenaerts bellen en je wordt onmiddellijk geholpen.

je inschrijven, je op een wachtlijst laten zetten, informatie vragen …

Wie neemt het initiatief In theorie kan elke vereniging of werking een aanvraag doen om een locatie te vestigen. In de praktijk gaat het initiatief evenwel meestal uit van gemeenten, OCMW’s of buurtwerkingen. Niet vreemd, de initiatiefnemer hoort te zorgen voor de logistieke omkadering. De huisvesting, de apparatuur (kan ook door Digidak ter beschikking worden gesteld), verwarming en verlichting, onderhoud, lokale verantwoordelijke… vallen ten laste van de initiatiefnemer. Digidak levert begeleiding van de opstart middels een ondersteuningstraject, een organisatie op maat van de lokale mogelijkheden, de lesgevers en begeleiders. De actoren binnen de locaties worden blijvend ondersteund door zogenaamde ‘overlegplatforms’ (OPC’s) die enkele malen per jaar vergaderen, met deelname van alle belanghebbende spelers.

Lesgevers en begeleiders Zoals zovele initiatieven in ons huidig maatschappelijk bestel staat of valt ook Digidak met de inzet van de circa 150 vrijwillige lesgevers en begeleiders over alle Digidak-gemeenten samen. Te weinig, maar lees hierover meer in het kaderstukje. Overkoepelend zijn er uiteraard binnen Digidak een aantal professionele medewerkers maar die kunnen niet overal zijn. Elke lesgever geeft zijn kennis door aan 5 cursisten en wordt hierin bijgestaan door een begelei-

der. Deze buigt zich over cursisten die er enige moeite mee hebben om een bepaald onderdeel van de leerstof, oefening of handeling onder de knie te krijgen. Een soort ‘zorg-begeleider’ zeg maar. En wat geldt voor iedereen in de onderwijswereld, zonder voortdurende bijscholing loopt men hopeloos de realiteit achterna van de almaar voortschrijdende technologische ontwikkelingen. Daarom biedt Digidak aan zijn vrijwilligers de mogelijkheid om eenmaal ’s jaars deel te nemen aan een vormingsdag. Bovendien worden 4 enkele keren per jaar vormingsmomenten georganiseerd voor specifieke nieuwigheden. Daarbovenop is er elke maand nog een teamvergadering met de lokale vrijwilligers om meer dagelijkse problematieken tegen het licht te houden.

Besluit We kunnen niet anders zeggen, het Digidakproject verdient alle lof. Wie De Hoogstraatse Maand kent, en dat zijn er velen, weet dat we een dikke boon hebben voor eenieder die op vrijwillige basis hun deel(tje) bijdragen om mensen boven hun mogelijkheden te tillen. En

daarom geïnteresseerden zal aansporen om van de geboden kansen gebruik te maken. Her is absoluut geen schande dat ge de (financiële) mogelijkheden niet hebt, of dat ge er niks van kent, van heel die computertoestanden. Weet dat, waar aanvankelijk de cursussen meestal door senioren bevolkt werden, er thans in de Digidak-locaties duidelijk een meer jong publiek zich aanbiedt. Want wie durft het vandaag nog te zeggen dat hij den al en nog veel meer weet van de meest recente evoluties. Ten slotte nog een woordje over de centen. Digidak moet het qua financiering van zijn werking stellen met bijdragen van gemeenten, projectsubsidie en een beperkt aantal giften. Beperkt, wat wil zeggen dat er meer welkom is. Wie zich geroepen voelt, het banknummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 013/1080/00020 is het adres waar je wezen moet. Bij wijze van tegengift krijg je dan vanaf 40 euro een fiscaal attest dat zijn nut kan hebben bij uw volgende belastingaangifte. Met bijzondere dank aan Rita Lenaerts, projectcoördinator Digidak. (nad)

Het SPK of Strategische Projectorganisatie Op ’t end van de vorige eeuw had de Kempense economie zachtjes gezegd een eerder mager vetpotgehalte in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Waaraan verschillende actoren iets wilden doen door in 1987 en we citeren: “…met het toenmalige Strategisch Plan Kempen (SPK) op regionale schaal een uniek en trendzettend samenwerkingsverband op te zetten tussen regionale werkgeversorganisaties, vakbonden en lokale overheden om samen de achterstand in te halen. De verenigde inzichten leidden tot een aantrekkelijke toekomstvisie voor de Kempen die vertaald werd in strategische projecten met het oog op het realiseren van vooruitgang.” Allicht een wat geleerd klinkende intentieverklaring die er echter in de praktijk wel toe geleid heeft dat verschillende pilootprojecten zijn uitgegroeid tot ondernemingen die in onze regio ondertussen een groot aantal mensen tewerkstellen. Om er enkele te noemen: ‘WEB’ (‘Werkervaringsbedrijven’ in Turnhout stelt meer dan 300 mensen te werk), ‘KIKO’ (Kempense Initiatieven voor Kinderopvang meer dan 300), ‘Natuurwerk’ (meer dan 100), ‘Toerisme Kempen’ dat onrechtstreeks enkele duizenden nieuwe horeca-arbeidsplaatsen heeft gecreëerd. Wat we zeker in deze context niet mogen vergeten is het project ‘PLATO’ En we citeren andermaal: “Gestart in 1988 in het arrondissement Turnhout (PLATO is het acroniem voor ‘Peterschapsproject met Leerplannen in het Arrondissement Turnhout voor Ondernemers’) is het model vandaag in gans Vlaanderen uitgerold en in de loop der jaren zelfs in vele Europese landen (en zelfs verder dan dat), werd de impact op de groei en de rendabiliteit van KMO’s wetenschappelijk bewezen, en namen alleen al in de Kempen een 2000-tal ondernemers deel (wereldwijd een veelvoud hiervan)”. Enkele jaren geleden werd de PLATO-werking gestopt bij SPK en overgedragen aan VOKA Kempen. In het recente verleden stond SPK mee aan de wieg van ‘WaterstofNet’, een dynamisch expertenteam dat de ontwikkeling van de waterstof-technologie in Vlaanderen volop ondersteunt, en van de ‘Open Manufacturing Campus’. Die OMC wil een probleem ombuigen tot een kans, door de kleiner wordende Philips-site in Turnhout stap voor stap uit te bouwen tot een campus van verschillende innovatieve productiebedrijven. En hierbij zeker nog te vermelden dat de huidige directeur de naam draagt van Bart Wuyts die sinds 2007 aan het hoofd staat van SPK. Bart is de zoon van Mayke Wuyts-De Clerck sinds mensenheugenis, of langer al, wonend in de Lindendreef.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 17


Oorlogsbloggen Meerle 14-18

De website www.meerle14-18.be is een initiatief van het Stedelijk Museum Hoogstraten. In 2012 werden de oorlogsdagboeken van burgemeester Lodewijk Van Nueten geschonken aan het Stedelijk Museum. Met deze website worden de dagboeken dag-op-dag weergegeven, exact 100 jaar later.

De dagboeken geven een uniek beeld van het leven in Meerle, een dorp dat gevangen zou geraken tussen de rijksgrens en de dodendraad. Ook de dagelijkse problemen en frustraties die de burgemeester te verduren had door de Duitse bezetting komen er aan bod. Zijn zoon, Jozef Van Nueten, vocht ondertussen aan het front.

Het schrijven van de dagboeken werd door de burgemeester stiekem gedaan. Hij moest het manuscript verbergen voor de Duitsers. Wanneer hij ook nog inkwartiering van een Duits militair krijgt, wordt het nog moeilijker. www.meerle14-18.be - De moeite waard!

Fons Versmissen Fons Versmissen was soldaat tijdens de Grooten Oorlog. Zijn kleinzoon Jef Versmissen heeft een blog opgezet met en op basis van de brieven die Fons schreef vanuit de kazerne eind 1913 en later vanaf het front. Ze geven niet alleen een beeld van het soldatenleven maar ook van zijn thuis in Zondereigen. De blog bevat een schat aan documenten, zoals schoolboeken, aktes, voorwerpen, archieffoto’s, landkaarten, … en natuurlijk veel handgeschreven brieven. Jef heeft er zelf zijn beschouwingen bij geschreven. En de commentaren van Jan Huijbrechts lijken te komen van een Adil el Arbi-aanse harde schijf… Een unieke duik in de geschiedenis, zowel aan het front als hier thuis. Googel “fons versmissen” en je vindt er bovenaan de gezochte site.

Terwijl Fons aan het front verbleef, werden tientallen gezinnen in Zondereigen gescheiden door ‘den Draad’.

In Vlaanderens Velden De meest diepgaande graver is echter de eerder genoemde Jan Huijbrechts, de Grooten Oorlogkenner par excellence. Jan weet als geen ander de parels te vinden in het overaanbod aan wetenschap en weetjes. Zo lezen we op zijn blog op 6 januari 2015 het intrigerende verhaal van Jozef Bellens, voorvader van een hele Hoogstraatse generatie. Deze ‘professor of music’ ging in Limerick, Ierland, rond de eeuwwisseling werken als organist. In dit hoofdstukje lezen we hoe Bellens de honderden oorlogsvluchtelingen helpt opvangen. Een prachtig verhaal en de moeite waard om verder in de blog te grasduinen! Verder is de blog gelardeerd met tal van foto’s en encyclopedische weetjes van de samensteller. www.bloggen.be/vlaanderensvelden

Heel wat kinderen in het Hoogstraatse keken met Kerstmis 1914 met grote ogen van verbazing naar de versierde kerstbomen van de Duitse bezetters. Een verschijnsel dat helemaal nieuw was voor velen van hen…

18 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Fit blijven in ‘t Gebuurt Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’t Gebuurt wil je stimuleren om in beweging te blijven. Met de lente in aantocht kunnen we bovendien terug de openlucht in. Wees welkom.

Start Petanqueseizoen

Bond Zonder Naam

Bewegen op muziek In de eerste weken van de lente schudden we de winterbenen terug los. Met een groep van minimum 10 en maximum 15 personen gaan we elke week op woensdagnamiddag bewegen op REGIO - Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode staat het aanbod van Bond Zonder Naam meer in de belangstelling dan anders. Tientallen mensen kopen de prachtige jaarkalender. Maar ook andere producten zoals de dagspreukenkalender en kaarsen gaan vlot van de hand. In de voorbije periode werd voor € 1.906,50 verkocht. Dit bedrag wordt integraal overgemaakt aan Bond Zonder Naam en zal dienen voor het uitbouwen van de toekomstige werking. Met dank aan iedereen voor haar of zijn bijdrage tijdens deze periode. Vanaf de tweede helft van dit jaar wijzigt het contactadres voor de producten van Bond Zonder Naam in Wortel. U kan vanaf dan terecht bij: Boud en Vicky Janssens-Engels, Worteldorp 54 te Wortel tel. 03 314 89 16.

Petanque spelen valt in de smaak bij het publiek van ’t Gebuurt. Op woensdag 1 april start het nieuwe seizoen in samenwerking met Okra Trefpunt Hoogstraten. Er wordt dan elke woensdag om 13u30 gespeeld, als het weer meezit tenminste. Wie graag meedoet, komt gewoon naar het petanqueveld op het pleintje bij de bejaardenwoningen in de Jaak Aertslaan. Er wordt recreatief gespeeld zonder zich heel druk te maken over spelregels en puntentelling. Wie graag verzekerd is, kan dit via Okra regelen. Het eerste lid van een gezin betaalt 20 euro lidgeld (15 euro voor het tweede) en 8 euro voor een sportzegel. Dit laatste bedrag kan je recupereren via de mutualiteit. Van harte welkom.

muziek. Kelly Krijgsman is kinesiste en begeleidt de sporters tussen 14u00 en 15u00. Er wordt gezorgd voor veel variatie. We zoeken zeker de beweegtuin op, doen al eens een wandeling of maken kennis met Aerobic of Tai Chi. Op mooie dagen trekken we naar buiten maar is het weer te bar, dan blijven we lekker droog in de warme leslokalen. Je betaalt telkens 1 euro contant bij aanvang van de les. We plannen twaalf lessen op woensdagnamiddag tussen 8 april en 24 juni. Inschrijven kan je doen tot en met 1 april. Meer info: Lokaal dienstencentrum ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten, 03 340 16 30, dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be (fh)

Wil jij ook meewerken aan het verder uitbouwen van het BZN-aanbod vanuit de andere deelgemeenten? Neem dan voor einde maart contact op met René en Anny Sprangers-Geerts tel. 03 314 68 77. (fh)

Feest in De Kringwinkels TURNHOUT / MEER - De Kringwinkel WEB in Turnhout bestaat 20 jaar! Op zaterdag 14 maart viert men in de vier winkels feest! Ditmaal géén retrobeurs maar wel overal een permanent hoekje met retro-spulletjes uit de jaren ’50, ’60, ’70 en ‘80 (niet in La Ganga). Op zaterdag 14 maart pakken onze vier winkels nog extra uit met: - Reuze-stockverkoop kleding in De Kringwinkel WEB in Turnhout (Steenweg op Tielen 70): neem een zak in de winkel, vul die met kledij naar keuze en betaal een vast bedrag per zak; - Reuze kilo-verkoop boeken in De Kringwinkel WEB in Meer (Meerseweg 135 B); - Demonstratie pimpen van meubelen in onze winkel in Retie (Sint-Martinusstraat 50); - 1 + 1 artikel* (*enkel het duurste artikel betalen) in La Ganga (Kringwinkel-boetiek in de Korte Gasthuisstraat 39 in Turnhout). Meer info: www.dekringwinkelweb.be en www. facebook.com/kringwinkel.web (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 19


DEZE MAAND

Opendeurweken Academie voor Muziek en Woord geslaagd HOOGSTRATEN – De eerste twee weken van februari zette de Academie voor Muziek en Woord de deuren wagenwijd open voor alle publiek. Dit alles opgebouwd rond de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) op 7 februari. Eerst met de Zevende Woordweek, daarna de Hafabradag en als afsluiter de Open Muziekweek. Hieronder enkele impressies. Voor een uitgebreider beeldverslag kan je altijd terecht op de academiewebsite: www. amwn.be (ms)

De Hafabradag op zaterdag 7 februari - de DKO-dag- had als doel om zoveel mogelijk blazers bijeen te brengen om samen de hele dag lang te repeteren. Dit jaar werd de feestzaal van Klein Seminarie afgehuurd om alle muzikanten te herbergen. Met succes: maarliefst 85 kandidaten meldden zich aan, zowel van de Academie als van buitenaf. Het werd een gezellige muzikale dag: niet alleen werd er gerepeteerd, er was ook tijd voor een middagmaal tesamen in de refter. Als afsluiter was er een concert, waarbij familie en vrienden kwamen luisteren naar het knappe resultaat dat de hele dag was ingestudeerd.

Tijdens de Muziekweek, van zaterdag 7 tot donderdag 12 februari, waren er vrijwel elke dag kleine concertjes of workshops: zo was er een wandelconcert en waren er ook verschillende klasoptredens. Op de laatste avond, met optredens van gitaar, dwarsfluit en accordeon zat het auditorium goed vol, net als bij de andere optredens. Ook hier konden de mensen napraten in het Muziekcafé in de hal van de Academie.

LEVENSVRAAG: Als niets in een teflonpan plakt, hoe zit teflon dan vast aan de pan?

De theatertocht op vrijdagavond 6 februari was het hoogtepunt van de Woordweek. Deze tocht, met acts en sketches onderweg, had door het gure winterweer binnen plaats in de lokalen van de Academie en van Stekelbees. Een dertigtal leerlingen, verdeeld in kleine groepjes, trad in totaal zes keer op voor ruim 200 toeschouwers. Na afloop van de wandeling kon er gezellig worden nagepraat in het Woordcafé in de hal van de Academie in de Karel Boomstraat. (foto Mia Uydens, GVA)

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

20 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Jubileumfeest 25 jaar Velt REGIO - Het was een mooie symboliek...op dezelfde plaats, de Schalmei in Achtel, waar Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) Noorderkempen 25 jaar geleden werd opgericht, vond nu ook het jubileumfeest plaats. Het was hartverwarmend dat er zoveel mensen, zowel van Velt als van buiten de vereniging, aan dit jubileumfeest deelnamen. Verschillende

mensen die 25 jaar geleden bij de oprichting aanwezig waren, waren ook nu van de partij. Ondanks het gure weer, waren er meer dan 30 wandelaars die tijdens een wandeling rond Achtel een historisch beeld kregen van het ontstaan en de evolutie van Velt. Ze kregen ook een boeiende presentatie in het educatief centrum “de Raam” van de plaatselijke imkervereniging. In de Schalmei konden de aanwezigen kennismaken met de aloude techniek van het mandenvlechten en was er een info met geuren en smaken over kruidenworkshops: je kon er ook proeven van brandnetelwijn, noten- en muntlikeur. In de namiddag maakten een 20-tal enthousiaste deelnemers ecologisch broodbeleg; bij de feestelijke afsluiting van deze namiddag kon iedereen van deze lekkere ecologische en vegetarische hapjes genieten. Een mooi foto overzicht van deze prachtige dag kan je vinden op de website : www.velt.be/noorderkempen. Hier vind je ook het boeiende en afwisselende programma van de Velt activiteiten in 2015. Wil je ook “samen - eco - actief” worden bij Velt, dan kan je lid worden via de website www.velt.be/lid worden. Voor slechts 30 euro per jaar kan je genieten van tal van voordelen en een inspirerend en boeiend tijdschrift. Zo maak je dan deel uit van de vereniging die gezond leven promoot, op het ritme van de seizoenen en dit met respect voor de natuur en voor een duurzame levensstijl. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 21


DEZE MAAND

Mixtuur verbaast met prachtige cd HOOGSTRATEN - Naar aanleiding van ’10 jaar Thomas-orgel’ werd eind vorig jaar op 17 en 18 oktober door de Hoogstraatse orgelvereniging een schitterend concert georganiseerd in de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten. Voor een talrijk opgekomen publiek werden 4 barokke orgelconcerti van Händel en Corrette uitgevoerd door Euterpe Baroque Consort met Bart Rodyns aan het Thomas-orgel. Van deze uitvoering werden, gespreid over drie avondsessies, professionele audio-opnames gemaakt in de Hoogstraatse kathedraal.

Beter laat dan… Er was aangekondigd dat de cd van dit concert in de winkel zou liggen tegen de kerstdagen, doch dat was niet het geval. De postproductie nam veel meer tijd in beslag dan gedacht en ook het eindejaarsverlof zorgde voor extra vertraging. Anderhalve maand later dan gepland, was de release begin februari van de eerste Mixtuur-cd eindelijk een feit. En het moet gezegd, hij was het wachten waard. Wat al meteen opvalt, is dat de cd naast de orgelconcerti ook drie bonustracks bevat met Bachkoralen, dit om de uitzonderlijke muzikaliteit van het Thomas-orgel ten volle te demonstreren.

Muzikale topper Het is een zeer kwalitatieve uitgave geworden, op en top professioneel verzorgd, met een briljante geluidskwaliteit en prachtige muziek. In de driedelige cd-hoes zit ook een boekje met mooie foto’s en toelichtingen over de componisten en de uitvoerders, en dit zowel in het Nederlands als in het Engels. Organist Bart Rodyns laat het Thomas-orgel, in interactie met het muziekensemble, zingen als een lijster in de lente: nu eens verrassend vrolijk en dan weer breekbaar en ingetogen. De orgelbouwer heeft al laten weten zeer gecharmeerd te zijn door de virtuoze uitvoering en uitzonderlijke klank van zijn instrument. Voor vele luisteraars zal de muziek ongetwijfeld een aangename ontdekking zijn. De eerste reacties van kenners en luisteraars zijn unaniem lovend. Mixtuur verdient een dikke pluim voor deze hoogstaande productie.

Kers op de taart Het moet gezegd dat orgelvereniging met de uitgave van deze eersteling het voorbije concertseizoen in stijl heeft afgesloten. De inspeling van het gerestaureerde Pels-orgel met medewerking van veel Hoogstraats muziektalent zette begin 2014 al meteen de toon. Met de twee Europese topmuzikanten uit Zweden, Gunnar Idenstam en John Hedin, kregen wij in Hoogstraten zowaar een Belgische primeur in huis. Mixtuur was ook gastheer voor de onvergetelijke klavierdag van de Kempische Muziekacademies in Hoogstraten, met meer dan 1000 bezoekers uit de ruime regio.

Orgelrevival De artistieke manager achter al deze projecten is Nico Declerck. Hij is oud-leerling van Jos Bruurs zaliger en co-titularis organist van de SintKatharinakerk. Samen met de ploegen van Mixtuur in Hoogstraten en Octave in Turnhout is hij de motor achter de orgelrevival in onze regio. Dat is zelfs onze noorderburen niet ontgaan. Niet alleen trekken de concerten bijzonder veel volk maar ook de originele aanpak wekt alom nieuwsgierigheid en verwondering in vakmiddens en in de media.

Zot van orgel

Hoogstraten op Radio 5

De zomer stond in het teken van Zot van Orgel met jong aanstormend talent aan de toetsen. In het najaar was er het indrukwekkende Venery Fantasy met het samenspel tussen het grote Pels-orgel en een internationaal vermaard jachthoorn-ensemble. Na het hogergenoemde cd-concert verleende Mixtuur ook zijn medewerking aan het beklijvend concert bij de inspeling van het Draps-orgel in het kerkje van Wortel. Als ’orgelpunt’ van het concertseizoen was er de uitverkochte muzikale voorstelling van ’Orgel en Circus’ met Carré Curieux.

In zoverre dat Nico Declerck het mocht komen uitleggen in Hilversum op Radio 5. Bovendien werd de eerste cd van Mixtuur enkele weken later al op de rooster gelegd door Dirk Luijmes tijdens het programma Musica Religiosa. En of hij het goed vindt!… Binnenkort is Radio Klara aan de beurt. Dit is allemaal te volgen en te herbeluisteren op de website van Mixtuur (www.mixtuur.be). Om al deze redenen werd de vereniging gelauwerd tijdens de recente uitreiking van de Cultuurprijzen in Hoogstraten met de trofee voor ’vernieuwend cultureel initiatief’

22 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Internationaal Orgel & Beiaard Festival 2015 Het nieuwe concertjaar van Mixtuur kondigt zich veelbelovend aan. In samenwerking met de Turnhoutse orgelvrienden van Octave en de Hoogstraatse Vrienden van de Beiaard wordt een kalenderbrochure uitgegeven over het Internationaal ORGEL & BEIAARD FESTIVAL 2015 in Hoogstraten en Turnhout met maar liefst 38 concerten (!). Dit is een ongeziene prestatie in Vlaanderen. Organist Nico Declerck en beiaardiers Luc Dockx en Koen Van Assche zorgden voor de programmatie. Info op de websites en in de volgende editie van DHM.

CD kopen = Mixtuur steunen De nieuwe CD van Mixtuur is de perfecte gangmaker voor dit festival. Al een 500-tal exemplaren zijn de deur uit. De cd zal ook te koop zijn voor 15 euro in het infokantoor toerisme en de Standaard boekhandel in Hoogstraten. Mixtuur lanceert langs deze weg een warme oproep aan alle lezers van DHM. Als je deze cd koopt, krijg je niet alleen een uniek Hoogstraats product in handen waar je veel luistergenot aan zult beleven‌ maar je steunt er ook rechtstreeks de werking mee van Mixtuur. En die is broodnodig. Want alleen met uw steun kan deze mooie muziek overleven! Zie ook www.mixtuur.be en www.vzw-octave.be (jam)

LEVENSVRAAG: Als je in een voertuig zit dat beweegt met de snelheid van het licht, wat gebeurt er dan als je de koplampen aansteekt?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 23


DEZE MAAND

Informatie avond zorgvernieuwing Nieuws uit de Bib HUMOR TIJDENS DE JEUGDBOEKENWEEK Een dag niet gelachen (of gelezen), is een dag niet geleefd. Bezoek dus zeker de bibliotheek tijdens de Jeugdboekenweek, van 14 tot 28 maart. Het thema is dit jaar immers humor. De BiB organiseert ook allerlei thema-activiteiten voor de jonge lezers. Elke zaterdag tussen 10 en 12 uur kunnen kinderen van 5 tot 9 jaar komen luisteren naar de grappige verhalen die onze voorlezers vertellen. De leerlingen van het 3de leerjaar ontdekken tijdens de Jeugdboekenweek met hun klas de BiB aan de hand van het Ganzenbord. Tijdens dit spel leren ze vooral om boeken te vinden via de catalogus en in het rek. De studenten van de Academie Woord brengen op zaterdag 28 maart nog een toneelstuk over Grand Hotel Hochstrassen.

DE DIGITALE BiB BiB Hoogstraten biedt ook online heel wat informatie en lectuur? In BiB Hoogstraten haal je gratis een ticket af met een code die je eenmalig nodig hebt om een account aan te maken. Via Gopress krijg je als lid van BiB Hoogstraten gratis toegang tot het digitale archief van 8 kranten en 6 tijdschriften. Je kan ook e-boeken downloaden. In de BiB koop je een e-boekenkaart voor 5 euro. Daarmee kan je 3 e-boeken lenen, die 4 weken op je tablet of smartphone bewaard blijven. En verder kan je ook ‘Fundels’ downloaden. Dat zijn digitale versies van bestaande prentenboeken.

Dinsdag 17 maart om 19 uur: lezing 1 m² bak tuinieren Ondanks het tijds- en plaatsgebrek in onze huidige maatschappij, kan je toch nog zelf vlot je eigen groenten telen in een 1m² bak. Tijdens de voordracht bekijkt Rudi Luyckx van Tuinhier de voor- en nadelen van deze kleine bak. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@ bibliotheek.be; 3 euro. Woensdag 25 maart om 20 uur: Maarten De Gendt, Opgebrand: wat doet een burn-out met jou en je omgeving? Op een dag stort Maarten De Gendt in op zijn werk. Het verdict van zijn huisarts is keihard:

Maarten heeft een burn-out en moet enkele maanden thuisblijven. Tijdens deze lezing brengt de schrijver van Opgebrand een oprechte getuigenis over zijn burnout. Na zijn verhaal is er ruim tijd voorzien om vragen te beantwoorden. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@ bibliotheek.be; 3 euro. Computerlessen Digidak Al ooit met een tablet gewerkt? Of wil je via Facebook informatie met je vrienden delen, maar niet met de hele wereld? Schrijf je in voor een computercursus computerwegwijs, internet, tablets, fotobewerking , sociale netwerken en zo veel meer: - maandag 23 maart – 13u30 tot 16u30 en 18u tot 19u – buurthuis Meerle - vrijdag 27 maart – 9u tot 12u – BiB Hoogstraten - maandag 30 maart – 13u30 tot 16u30 – buurthuis Meerle - vrijdag 3 april – 9u tot 12u – BiB Hoogstraten Deelname is gratis; je betaalt enkel een waarborg van 5 euro.

HOOGSTRATEN - KVG Hoogstraten richt samen met KVG regio Turnhout een informatieavond in met als onderwerp: de veranderingen in het zorglandschap. Tijden veranderen…de kijk op personen met een handicap is de laatste jaren ook danig veranderd. Dit betekent dat mensen met een handicap en hun ouders andere wensen hebben op vlak van zorg, ondersteuning, assistentie… ‘Kwaliteit van bestaan’ is hierbij het uitgangspunt. Sinds de vroegere minister van welzijn, Jo Vandeurzen, in 2010 met een ‘perspectiefnota 2020’ naar buiten kwam, werden er heel wat nieuwe initiatieven en pilootprojecten gestart. Er duiken ook voortdurend nieuwe begrippen op: Persoonsvolgende Financiering (PVF), Diensten Ondersteuningsplan (DOP), (Niet-)Rechtstreeks Toegankelijke Hulp ((N)RTH), Multi-functionale Centra (MFC), Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM), Zorg-Zwaarte-Instrument (ZZI), Basisondersteuningsbudget (BOB)… Op deze infoavond maak je kennis met de nieuwe begrippen en tendensen. Wanneer: donderdag 5 maart 2015 Waar: De Warande, Warandestraat 42 te Turnhout Aanvang: 19.30u Inkom: 3 euro voor KVG-leden, 8 euro voor niet-leden, 25 euro voor professionelen (zij ontvangen een attest van deelname en betaling) (FS)

Zaterdag 28 maart om 13 en 16 uur: Grand Hotel Hochstrassen Welkom in Grand Hotel Hochstrassen. Een hotel dat in zijn gloriejaren wereldberoemd was om zijn klasse en bekende gasten (van het koningshuis tot de eerste tv-sterren). Nog één keer alle glorie van toen en dan... verhuizen. Maar waarheen? Grand Hotel Hochstrassen is een vrije bewerking van Hotel Tomilho van Hanneke Paauwe. Afstudeervoorstelling van de Academie voor Muziek en Woord uit Hoogstraten i.s.m. Bibliotheek Hoogstraten. Doelgroep: kinderen van de basisschool, vanaf het 2de leerjaar. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@ bibliotheek.be; gratis.

TERUGBLIK De kinderen van het eerste leerjaar verkenden de bibliotheek in hun deelgemeente. Via het spel Touwtje Trek kwamen ze te weten waar de leuke leesmogelijkheden op het rek staan. Op Gedichtendag bezochten 150 leerlingen van het 5de middelbaar de BiB om een lezing van Lies Van Gasse bij te wonen. (ra/lvr)

24 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189


DEZE MAAND

Pastorale eenheid Hoogstraten – Rijkevorsel

Zintuigen blijven stimuleren…

Herbronnen, verbinden, vertrouwen in de toekomst • hoe kunnen we bouwen aan de kerk van morgen? • welke boodschap dragen wij uit? • hoe kunnen we ‘nabij zijn’ en toch ‘een verschil neerzetten’?

HOOGSTRATEN - Wat zal de pastorale eenheid in Hoogstraten - Rijkevorsel zijn? We weten dat vandaag nog niet in alle details. Maar, we kennen wel de richting die onze Bisschop uit wil met zijn kerk. En we willen die visie een kans geven. We willen bouwen aan een gemeenschappelijke werking van parochies en andere geloofskernen (rusthuizen – scholen – jeugdbewegingen – gevangenissen - …) met de bedoeling een mooie toekomst uit te bouwen voor onze plaatselijke kerk.

verbinden: we kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig. • wie zijn onze partners? • hoe kunnen we bruggen bouwen? • hoe kunnen we samenwerken? • hoe kunnen we een netwerk vormen? vertrouwen in de toekomst: het is geen eenvoudige weg maar toch willen we er voor gaan. We willen alvast aan de slag gaan om te werken aan de kerk van morgen. En daarom doen we een warme oproep op jullie hulp! Interesse? Van harte welkom op deze infoavond! Meer weten? 03/314.33.63 – info.fed.hoogstraten@skynet.be

Voor ons klinken drie kernwoorden bij ‘pastorale eenheid’:

Woensdag 11 maart 2015 om 20.00 uur. Parochiezaal Pax te Hoogstraten

herbronnen: ons bezinnen over volgende vragen:

Namens alle parochies van Hoogstraten en Rijkevorsel. (GU/fh)

Ontbijtbuffet van beweging.net Hoogstraten

HOOGSTRATEN - In het woonzorgcentrum krijgen de bewoners allerhande prikkels tijdens het dagelijks leven. Om deze zintuigen extra te stimuleren is er een zintuigenspel ontworpen door een ergotherapeut. Dit werd in elke woonblok met bewoners gespeeld. Tijdens het spel kregen de bewoners de opdracht om bepaalde zaken te proeven, ruiken, horen, zien of voelen. Daarna mochten ze raden wat het was. Onder andere lavendel, koffiebonen, een stoomtrein en verse munt kwamen aan bod. Tijdens het ruiken, proeven en voelen werd er regelmatig flink gelachen. Af en toe probeerde er wel eens iemand vals te spelen als het antwoord niet geweten was. Het was een plezante en boeiende activiteit. (fh)

Reanimeren

HOOGSTRATEN - MEERLE - Meer dan 100 vrijwilligers laten genieten van een lekker ontbijtbuffet op een zondagmorgen. Dat is niet alledaags. En toch lukt beweging.net Hoogstraten er elk jaar in om de bestuursleden van haar partners samen te brengen. Dit jaar in parochiezaal Ons Thuis in Meerle op zondagmorgen 25 januari. Genieten van pistolets, sandwiches, croissants, beleg, fruit en andere gezonde ontbijtingrediënten.

In de loop van de voormiddag kregen de aanwezigen informatie van CM-medewerkers Resi en Ine over orgaandonatie en slapen. Verder werden enkele aandachtspunten overlopen waarrond vorig jaar werd gewerkt en werd ook vooruitgekeken naar de activiteiten van 2015. Met een lekker glaasje fruitsap of wijn, aangevuld met een lekkere praline, werd de voormiddag afgerond. Maar op de eerste plaats komt ‘het ontmoeten’, de gezellige babbel met vrienden en kennissen. (fh)

HOOGSTRATEN - Het stadsbestuur organiseert in samenwerking met het Rode Kruis twee vormingen reanimeren en defibrileren telkens voor maximum 15 personen. Deze vormingsmomenten hebben plaats op: - dinsdag 3 maart van 13 tot 16.30 uur - dinsdag 12 mei van 19 tot 22.30 uur telkens in de lokalen van het Rode Kruis – Slommershof 18 te Hoogstraten. Inschrijven via mail: senior@hoogstraten. be of telefonisch: 03 340 19 54. (RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 25


26 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE

Vlaanderen, Brussel, Wallonië, een ménage-à- trois

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: René Laurijssen tel. 03 314 66 28 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel.: 03 314 43 39 sport@demaand.be

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact met de redactie voor eventuele rechten.

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Begijnhof 27 - 2320 Hoogstraten SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Naar goede gewoonte heeft het Davidsfonds weer een journalist te gast. Journalisten helpen ons klaarder te zien in complexe materies. Maar door studie en opgedane ervaring komen zij wel eens tot conclusies die afwijken van gangbare opinies. Guido Fonteyn was als journalist van De Standaard jarenlang de enige correspondent van de Vlaamse media in Wallonië (en Franstalig Brussel). In zijn laatste boek, Vlaanderen, Brussel, Wallonië: een ménage-à- trois brengt Guido Fonteyn het echte historische verhaal tot leven van Vlamingen, Walen en Brusselaars en van wat hen verbindt tot op vandaag: een gemeenschappelijke strijd tegen dezelfde sociale uitbuiting.

taal werd gevoerd zonder oog voor de sociale realiteit. Eigen baas worden zou immers voldoende garantie beiden om ‘alle’ problemen op te lossen. Klinkt bekend. De opeenvolgende Belgische koningen zagen daarom ook geen graten in deze Vlaamse culturele beweging. Het wierp mee een dam op tegen dat deel van de hoge burgerij die nog steeds aansluiting bij Frankrijk zocht.

Volgens Fonteyn is het grootkapitaal erger dan de PS-staat en is de Kempen vandaag de Borinage van gisteren.

Deze en veel meer stellingen krijgen aandacht in deze boeiende uiteenzetting.

Fonteyn klaagt niet alleen de sociale uitbuiting door de economische elite aan. Hij spaart ook de Vlaamsgezinde elite niet. Hun strijd voor gelijke culturele rechten van de Vlaamse/Nederlandse

Vlaanderen, Brussel, Wallonië, een ménage-àtrois - lezing door Guido Fonteyn op woensdag 18 maart om 20 uur in zaal Pax - Inkom: 7 euro, DF-leden 5 euro (lvr)

Workshops koken HOOGSTRATEN – KVLV Hoogstraten organiseert in maart twee workshops koken in VTI Hotelschool Spijker

Spaanse en Portugese gerechten Op dinsdagavond 24 maart staan Spaanse en Portugese gerechten centraal. Die gerechten zijn eenvoudig en zeer smaakvol. U kan met de dames van KVLV Hoogstraten meekoken van 19 tot 22 uur in VTI Hotelschool Spijker? Gelmelstraat 62. Je smaakpapillen zullen niet teleurgesteld worden. KVLV leden betalen 10 euro, niet KVLV leden 13 euro. Info en inschrijvingen bij Ans Huijberts (anshuyberts@hotmail.com)

Groenten in de kijker Op dinsdagavond 31 maart staan groenten centraal. Veel groentjes eten is gezond ! Maar hoe maken we die lekker klaar voor iedereen ? Dat kan u samen met de dames van de KVLV Hoogstraten ontdekken in de workshop op dinsdag 31 maart 2015 van 19 tot 22 uur in VTI Hotelschool Spijker. Kom gerust meekoken en proeven. KVLV leden betalen 10 euro, niet KVLV leden betalen 13 euro. Inschrijvingen en info : Ans Huijberts (anshuyberts@hotmail.com) (fh)

Parkfeesten – jeugdbands gezocht !!!

Op vrijdagen 17 en 24 juli 2015 zijn er opnieuw de jaarlijkse Parkfeesten in de Gravin Elisabethlaan. Hoofdacts zijn dit jaar coverbands Continental Rock en Pagan Baby. De organisatie is op zoek naar jeugdig talent die willen optreden in het voorprogramma (van 19u30 tot 20u15). Zij mogen gebruik maken van de PA van de hoofdact. Interesse? Graag een berichtje naar hvvfeest@hoogstratenvv.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 27


HOOGSTRATEN

Teenage Wasteland - @Cahier

HOOGSTRATEN - De IKO-jongeren van het 5de en 6e middelbaar kregen carte blanche om een kunstproject te organiseren in Cahier de Brouillon. Ze noemen het een “toonmoment” en dus geen “tentoonstelling” omdat die laatste term hun wilde plannen simpelweg niet dekt. Geen suf gepresenteerde schilderijtjes op maagdelijk witte muren, maar een kunstgebeuren dat helemaal op het lijf van tieners geschreven is. Wat zijn ze van plan? Dat laten we u graag zelf ontdekken op zaterdag 7 maart in de Cahier. De avond wordt opgeluisterd door onze plaatselijke podiumhelden van Tangled Horns en Milestone. Redenen genoeg om te komen! De deuren gaan open vanaf 20 uur en de toegang is gratis. Teenage Wasteland @Cahier de Brouillon op zaterdag 7 maart. Het IKO verwelkomt u. (fh)

Sant in eigen land…?

HOOGSTRATEN - Hoogstraten telt meerdere muzikale talenten die op verschillende podia in diverse disciplines het mooie weer maken. Ook brassband Borderbrass heeft in haar rangen mensen met een pak muzikale bagage. Met An Untold Story laat BB Borderbrass u graag kennis maken met haar eigen talenten. Het is reeds decennia lang de gewoonte dat elke muziekvereniging jaarlijks in haar thuishaven een concert brengt. Voor elke muziekliefhebber de gelegenheid om zijn of haar favoriete orkest in een vertrouwde omgeving aan het werk te zien. Om het allemaal wat aangenamer en ook wel spannender te maken wordt er wel eens een solist aangetrokken of doet men een beroep op andere (muzikale) disciplines. Brassband Borderbrass heeft in het verleden al meerdere gastsolisten voorgesteld. Muzikanten van BB Borderbrass worden zelf echter her en der gevraagd om in te vallen voor wedstrijden en concerten of om als solist op te treden. Verschillende van hen zaten ook in de orkestbak van de musical “1814 – de Vergeten Veldslag”. Tijdens het concert An Untold Story brengt de band 4 van haar leden voor het voetlicht, zodat iedereen deze minder bekende, maar alom gewaardeerde solisten aan het werk kan zien. De laatste weken werd intensief gerepeteerd, zodat naast de solowerken een smaakvol programma werd samengesteld dat iedereen zal bekoren. Om kennis te maken met de brassband en hun dirigent Erwin Pallemans, nodigen het bestuur en de muzikanten u graag uit op zaterdag 7 maart om 20 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. Kaarten zijn te verkrijgen op de Dienst Toerisme, bij de leden, via de website www.brassbandborderbrass.be of telefonisch (03 314 15 46) op het secretariaat. Het belooft weer een schitterend concert te worden! Op 21 november verzorgt de groep, in samenwerking met Mixtuur vzw, een (orgel)optreden in de St-Katharinakerk. Blokkeer alvast deze datum in uw agenda. (fh)

28 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Artiestenmis in de Sint-Katharinakerk Op zondag 8 maart om 10 uur kan u voor de eerste keer in Hoogstraten een echte artiestenmis

mee beleven. Het Piuskoor is namelijk jarig en wordt vijfenzeventig. Bij die gelegenheid brengen de Piussen, samen met de Scola Gregoriana, die u kent van de radiomissen, in deze viering een muzikaal eerbetoon aan hun overleden koorleden. Het gemengd koor onder leiding van Tine Rabijns trekt alle registers open. Met begeleiding van een professioneel strijkensemble en Koen Maris op het Thomas-orgel mag u tijdens de artiestenmis een feestelijk koorprogramma verwachten. Het koor treedt aan in uniform en zingt vooraan in de kerk zoals bij een concertuitvoering. Prachtige koorzang De artiestenmis krijgt een feestelijke klank met muzikale pareltjes van o.a. Händel en Purcell. Nieuw op het repertoire is het bekende ’Lascha ch’io pianga’ dat vierstemmig zal worden uitgevoerd met begeleiding van strijkers. Ook het eigentijdse ’Ubi Caritas’, wat op het eindejaarsconcert bij vele vele bezoekers een beklijvende indruk heeft nagelaten, staat opnieuw op het programma. Verder heeft het jubilerend koor nog een zeer origineel nummer ingestudeerd met als titel ’Silence my soul’. Dit lied zal in een ongewone setting voor het eerst in Hoogstraten worden uitgevoerd. Het is overigens met dit meditatieve klankgebed op een inspirende tekst van de Indiase dichter en Nobelprijswinnaar Rabindranath Tagore, dat de artiestenmis zal worden ingezet. Kortom, het jubilerende koor gaat u ongetwijfeld verrassen met een boeiend repertoire van puur gregoriaans tot eigentijdse liturgie, van oosterse meditatie tot hemelse barok.

Glaasje achteraf Uiteraard zijn ook mensen die het jarige koor een muzikaal hart toedragen of gewoon deze artiestenmis niet wil missen, van harte welkom. Bij deze gelegenheid nodigt het koor heel in het bijzonder de familie van koorleden en van overleden koorleden uit om deel te nemen aan deze viering. Nadien wordt hen achteraan in de kerk een glaasje aangeboden ter ere van het 75-jarig jubileum en om mooie herinneringen op te halen. A propos, het koor is nog altijd op zoek naar koorfoto’s van vroeger. Heeft u nog ergens in uw familie-archieven beeldmateriaal of oud drukwerk over het Piuskoor zitten, neem dan contact op via de website www.piuskoor.be of spreek na de artiestenmis iemand van het koor aan.

boek dat op het einde van het jaar zal verschijnen. Noteer ook alvast dat op 17 oktober een profaan concert zal doorgaan in de Rabboenizaal van Het Spijker waarbij het koor in verschillende gedaantes zal aantreden in samenwerking met solisten en een begeleidingsband. En tot slot wordt het jubileumjaar bekroond met, van 5 t.e.m. 8 november, een concertreis naar het Duitse Trier waar het Piuskoor een optreden gaat verzorgen. Nadien ’zum Wohl’ en ’Verbrüderung’ met de Duitse koorvrienden aldaar.

Zing met ons mee En dan te bedenken dat u erbij had kunnen zijn. Maar daarvoor is het nooit te laat. Waar zijn al die muzikale jongens en meisjes, mannen en vrouwen in onze regio die zich verschuilen achter de smoes van ik-kan-niet-zingen? Blijkbaar durven veel jongere mensen die best graag zingen de stap niet zetten om bij het Piuskoor aan te sluiten. En

dat is dubbel jammer, zowel voor hen als voor het koor. Gun uzelf een boeiende hobby bij een toffe muzikale bende. Al wie graag zingt en niet ouder is dan 50 jaar, is meer dan welkom. Stap voor stap wordt er gewerkt aan zang en repertoire. Kennis van notenschrift is niet vereist. Het allerbelangrijkste is dat je graag zingt. De rest volgt vanzelf, via een korte zangtest, huisrepetities in kleine groepjes, professionele stemcoaching, wekelijkse algemene zangreptities… en vooral via veel leute en plezier. Want dat is nog altijd regel nummer één in het Piuskoor: zingen moet plezant blijven. Het zal u dan ook niet verwonderen dat heel wat koorleden hun wekelijkse zangstonde afsluiten in een Hoogstraats café met de leuze: ”Zing met ons mee, santé!”. Interesse om het eens te proberen? Neem dan contact op via e-mail ikwilerbij@piuskoor.be of via telefoon 03 314 16 96 (Frieda Martens, voorzitster). Info, zie: www.piuskoor.be

Een straf jubileumjaar Nadat met deze artiestenmis het feestjaar plechtig op gang gezongen is, staat op 19april er nog een academische zitting op het programma waarbij het verleden, heden en toekomst van het Piuskoor ’in het vroede en het sotte’ de revue zal passeren. Ook zal in een korte historiek een voorstelling gegeven worden van het jubileum-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 29


HOOGSTRATEN

Tinello bestaat vijfentwintig jaar

Hoe het groeide HOOGSTRATEN – We schrijven 1986: Charel Van Den Heyning klopt bij Mieke Vervloet aan met de vraag om de toneelvereniging van de Koninklijke toon-en toneelmaatschappij Sint Cecilia nieuw leven in te blazen. Mieke gaat naar een vergadering waar Charel een aantal bereidwillige acteurs heeft samen gebracht. Gemiddelde leeftijd + 60. Op haar vraag worden een aantal jonge mensen aangetrokken; voornamelijk mensen van het gebuurte Gelmelstraat die in het zaaltje Sint Cecilia hun geburenfeesten vierden. Onder hen Diane Verstraeten, Annit Knevels, Luc Janssen, Jef Wouters, Tom Mortelmans, Rudy Vindevoghel, Jef de Nijs,… Ze spelen met enkele van deze mensen een sketch tijdens het kerstfeest van gebuurte Gelmelstraat in Cecilia: “Ma spreekt voor de radio”. Het bevalt hen goed en men wil echt gaan toneelspelen. Er komen een aantal mensen bij, voornamelijk mensen die Mieke kent uit het oudercomite van de gemeenteschool waar Koen op dat moment

actief is. Men zit samen en men wil graag een eigen naam bedenken want verder spelen als zijnde de toneelvereniging van Cecilia dat wil men liever niet. Wijlen Paul Driesen komt op het fantastische idee er een verklarend woordenboek bij te halen. De naam Tinello is een feit! (het italiaans voor het omgekeerde kuipje waarop men vroeger stond om teksten te declameren.) En dan een stuk, een regisseur, een zaal, een decor en …..geld! Paul Ooms uit Beerse (aangebracht door Annit Knevels) is bereid ons te regisseren en blijft een aantal jaren hun vaste regisseur. Tinello kan spelen in de turnzaal van de lagere school van het Spijker. En dan het geld: men gaat huis aan huis kaarten verkopen. Geen sinecure! “Welke toneelvereniging?” “De KWB?” “Neen, Tinello, een nieuwe toneelvereniging!” “Ah, nee, die kennen we niet, daar doen we niet aan mee!” Of “Ah, nieuw? Tof! Geef mij maar twee kaarten!” Er komt dus toch wat geld binnen voor een de-

cor en we mogen rekenen op de steun van wijlen Ludo Janssens van houthandel Janssens. Maart 1991 brengt Tinello hun eerste stuk: Wie pakt de poen? Een komedie! Sindsdien heeft men al 28 producties gespeeld, heeft men meegedaan aan Gelmel de musical en musical 1814 en bracht men verschillende jaren terrastheater in Turnhout en in Hoogstraten. Tinello heeft ook één keer deelgenomen aan BENEGO; Een Belgisch-Nederlands GrensOverschrijdend project Eén van hun troeven is dat ze theatercafé brengen: we zetten de mensen aan een tafeltje in plaats van op rijen. Dit is leuker voor het publiek én voor ons! De meeste van onze producties heeft men in zaal Cecilia gespeeld. Af en toe moesten we (al dan niet noodgedwongen) uitwijken naar andere locaties: Rabboenizaal, feestzaal Klein Seminarie, Casino van Wortel, café de Wachtzaal… Maar Cecilia is en blijft hun thuishaven! Toneelspelen is een passie en dat geldt voor ieder van ons!

Een foto met een aantal acteurs en oud-acteurs van Tinello. Staand v.l.n.r.: Pat Leysen, Rita Bartholomeeusen, Florian Christiaensen, Erik Sterck, Dirk Lambrechts, Annit Knevels, Boudewijn Frison, Diane Verstraeten, Marc Accou, Chris Aerts, Guy Waegemans, Dirk Geuens, Ludo Wens. Zittend Axelle Geuens, Fons Verheyen, Mieke Vervloet, Hilde Van Tittelboom, May Verbunt (In vetjes de namen van de spelers van het stuk dat we in maart zullen brengen. Hier ontbreekt Cis Verboven). Ontbreken verder op de foto Koen Van Opstal, Walter Smits, Sonja Magnus, Paul Ooms, Fanny Houtmeyers, Svitlana Hulyuvata, Dorien Geens, Koen Snijders en nog enkele mensen van het eerste uur Inge Van Winckel, Luc Janssen, Jef Wouters,…en wellicht nog enkele die we nu vergeten. 30 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

De Cahier in maart

Tinello in hun jubileumjaar

Zaterdag 7 maart TEENAGE WASTELAND De IKO-jongeren van het 5de en 6e middelbaar kregen carte blanche om een kunstproject te organiseren in Cahier de Brouillon. Deuren: 20.00u, toegang gratis. Met optredens van Tangled Horns en Milestone. Zaterdag 14 maart PLUSSERSFUIF Zaterdag 21 maart De cahier heeft een eigen bier, BROUILLON! In september hadden we een verassing ter ere van ons 35 jaar bestaan. Na enkele weken was het zware bier echter al uitverkocht. Tijd voor een nieuw brouwsel! Deze is optimaal op smaak en word gevierd op 21 maart!

Voor hun 25-jarig jubileum koos Tinello, uitzonderlijk, voor een herneming van een het stuk waarmee zowel ons publiek als wijzelf destijds het hardst moesten lachen…. In het 25ste jaar van haar bestaan speelt Tinello “De Delhi diamant. Heb je altijd altijd al eens willen weten hoe het er op een repetitie van een toneelgezelschap aan toe gaat? En hoe de acteurs hun tekst van buiten geleerd krijgen? Altijd al benieuwd geweest naar wat een regisseur nu precies doet? En waarom die techniek precies zo moeilijk is? Je vaak afgevraagd waarom die acteurs dat toneelspelen zo leuk vinden? Altijd al eens willen meespelen?

Wel kom dan nu zeker kijken: Tinello gunt je exclusief een blik achter de schermen bij de repetities en de opvoering van het stuk De Delhi Darjeeling diamant. Soms pijnlijk confronterend, vaak hilarisch, maar zeker altijd een leuke avond…

Zaterdag 27 maart SHA-LA-LEE’S + VELVET EYES + SMAED Drie vette rockbands op één avond! Classic rock versmelt mooi samen met vuile garagerock bij The Sha-la-lee’s. Met leden van The Sore Losers, Millionaire, Noordkaap,.. Support is Velvet Eyes, een nieuwe rockband uit Hoogstraten. En Smaed, eenmansproject van Sam Daemen. Inkom: €4 - €6 - Deuren: 21u

De Darjeeling diamant op 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 en 28 maart, telkens om 20 uur en op 15 maart om 15 uur in zaal CeCilia.

CINE HORIZON My Sweet Pepperland

Inkom 11 euro (inclusief een pauzedrankje). Reserveren verplicht: tinello@telenet.be of 03 314 34 36 (tussen 17 en 19 uur) (fh)

Op woensdag 11 maart toont Ciné Horizon de film My Sweet Pepperland. Na de val van Sadam Hoessein probeert Iraaks Koerdistan zich, los van het Arabische gedeelte, autonoom te ontwikkelen. Baran, een vroegere oorlogsheld, aanvaardt de job van politieman ergens ver weg in de bergen, in een grensdorpje met Turkije. Hij krijgt het er onmiddellijk aan de stok met de lokale “sterke man” Aziz Aga. Die bepaalt de wetten in de regio en verdient aardig wat geld met het smokkelen van medicijnen en alcohol van en naar Turkije. Aziz Aga heeft het niet begrepen op overheidsbemoeienis en wil dat alles bij het oude blijft, beknotting van vrouwenrechten incluis. Zo maakt hij de nieuw aangestelde onderwijzeres Govend het leven heel erg moeilijk. Baran zal orde op zaken moeten stellen. MY SWEET PEPPERLAND is een sobere Koerdische western, ironisch, gevat, die perfect past in deze grensplaats waar tegenstellingen tussen corruptie en wettelijkheid, traditie en moderniteit nog volop aan de orde zijn

De cast van het toneelstuk dat Tinello in maart opvoert: vlnr.staande : Dirk Lambrechts - Erik Sterck - Chris Aerts - Mieke Vervloet - Mark Accou - Cis Verboven - Ludo Wens zittend : Rita Bartholomeeusen - Hilde Van Tittelboom - Florian Christiaensen - May Verbunt.

Ciné Horizon met My Sweet Pepperland op woensdag 11 maart om 19.30 uur in Le Cirq. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 31


HOOGSTRATEN

Zondagmiddag Loftconcert Renze Ferwerda en Freek Dicke

HOOGSTRATEN - Singer-songwriter Renze Ferwerda, Nederlandstalige zanger met Friese roots, is in Hoogstraten neergestreken. Hij geeft er vier keer per jaar een loftconcert met topgitarist Freek Dicke. Dit jaar vieren ze hun 25 jarige kleinkunst-vriendschap. Een Nederlandse Brel? Fado van de lage landen? Chansonnier? Oordeel zelf. Ze worden regelmatig gedraaid op de VRT. Jan Gheysens is alvast een fan! Niet te missen voor iedere liefhebber van Nederlandstalige muziek in veelal Franse, Latin en Portugese muziekstijlen. Renze is een zanger die ontroert en je bij jezelf brengt. Een en al warmte en intimiteit op een unieke locatie. Een loft in de oude Rijkswacht op de Vrijheid. Het eerstvolgende concert is op 8 maart 2015. Aanvang 15.00 uur. Voor het concert, de drankjes vooraf en na afloop is de bijdrage 15.00 euro. Graag vooraf reserveren op: info@ renzeferwerda.be Of kijk op www.renzeferwerda.be en geef je op voor de nieuwsbrief. Welkom op het Loftconcert! (lvr)

Knuffelturnen is samen bewegen én genieten HOOGSTRATEN - Met je peuter of kleuter genieten, voelen, ontspannen en beleven, dat is knuffelturnen. Via speelse ontspannings- en behendigheidsoefeningen krijgen (groot)ouders en kinderen de gelegenheid om in een vertrouwde en veilige sfeer samen te bewegen. ‘Samen bewegen’ bevordert het basisvertrouwen, de zelfexpressie en de interactie tussen kind en (groot) ouders. Tijdens de ‘verwendag’ van de gezinsbond hebben al wat mensen kunnen proeven van dit plezant bezig zijn. De Gezinsbond van Hoogstraten wil dit organiseren op zondagvoormiddag (om 10 of 11 uur) in de Pax in april en mei. Ook niet-leden en leden van andere afdelingen zijn welkom. De data komen in de volgende Hoogstraatse Maand en de leden van de Gezinsbond Hoogstraten kunnen ze lezen in het E-Wel’gezin’dje. Interesse? Mail naar bieke.roovers@gezinsbondhoogstraten.be of 03 314 66 43 (fh)

32 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Italiaanse avond

ASO Spijker in de prijzen met anti-pestbeleid! HOOGSTRATEN - Vrijdag 6 februari reikte Tumult vzw De Pesten-dat-kan-niet!-prijs uit. Tumult streeft ernaar dat álle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel een actieve cultuur van vrede en geweldloosheid ontdekken. Hun prijs steunt initiatieven die extra aandacht besteden aan omgaan met pestgedrag. Het Instituut Spijker werd door een vakjury uitgeroepen tot laureaat van de wedstrijd. Daarbovenop bekroonde ook de Vlaamse Scholierenkoepel de school voor hun anti-pestwerking. Vooral het feit dat de acties uitgaan van de leerlingen zelf werd als grote troef omschreven.

Traditioneel wordt de laatste week voor de krokusvakantie omgedoopt tot de Vlaamse Week tegen Pesten. Ook op het Instituut Spijker zorgt de leerlingenraad van de 2de graad voor een jaarlijkse deelname aan dit project. Sinds vorig schooljaar organiseert de school tijdens deze lesweek een BOS-week. BOS staat voor ‘Blij Op School’. De organisatie van de BOS-week ligt in handen van de leerlingenraad van de 2de graad. Samen met de begeleidende leerkrachten zoeken ze naar gepaste acties om pesten en cyberpesten te bestrijden en te voorkomen. Al een aantal jaren leggen ze daarbij de klemtoon op de aangename sfeer die er op school nodig is. Ook de naam antipestweek werd overboord gegooid en veranderd in de BOS-week. Een aantal vertegenwoordigers van de leerlingenraad werd in november 2014 uitgenodigd in Brussel om hun BOS-week te komen voorstellen voor de jury van Tumult. Met een presentatie in de vorm van een schooljournaal probeerden Jasper Snoeys (4HUW), Katrien Nys (5LWE), Inde Geerts (6WWI) en Noa Van Remoortel (6LWI) samen met mevrouw Franckx en mijnheer Acket de meest opvallende acties in de verf te zetten. De jury van de Pesten dat kan niet!-prijs wist de presentatie over het anti-pestbeleid van de school zelfs zo te appreciëren dat ze besloten hen uit te roepen tot laureaat van de wedstrijd. Dit levert

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 28 maart 2015 organiseren de zesdejaars van het Klein Seminarie weer een Italiaanse avond om de jaarlijkse Italiëreis te sponsoren. Er is keuze tussen twee shiften. Een eerste van 17u30 tot 19u00 en een tweede van 19u30 tot 21u00. Deelnemers krijgen drie gangen bestaande uit een bruchetta met tomatensalsa, spaghetti bolognese en een ijsje of koffie als dessert. De prijs voor volwassenen bedraagt € 15 en de prijs voor kinderen bedraagt €10. Na de maaltijd is er nog de gelegenheid om iets te drinken in de bar. Inschrijven kan op www.klein-seminarie.be. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. De inschrijvingen lopen nog tot woensdag 18 maart. (fh)

Katrien en Jasper op de prijsuitreiking! hen een geldprijs van € 500 op. Nadien werden de dossiers van de laureaten nog doorgestuurd naar de jury van de Vlaamse Scholierenkoepel. De nauwe band tussen leerlingen en leerkrachten en de inzet van de leerlingen zelf bij de verschillende BOS-acties gaven voor hen de doorslag om het Instituut Spijker te belonen met een extra geldprijs van € 500. “We zullen dit geld sowieso inzetten om in de school te blijven werken aan een aangename sfeer onder leerlingen en leerkrachten”, zegt Greet Kesselaers de directeur van de school. Ook dit jaar organiseert de leerlingenraad weer een BOS-week. (persnota/lvr)

Vijfde Paxbrunch HOOGSTRATEN – Op zondag 29 maart kan je genieten van een heerlijke, verzorgde maaltijd, feestelijk en niet duur : - Voor kinderen tot en met 6 jaar is de brunch gratis - Jongeren van 7 tot en met 12 jaar betalen 7,50 euro - Vanaf 13 jaar betaal je 17,50 euro Inschrijven is verplicht en kan tot 22 maart - per telefoon (parochiesecretariaat 03/314 51 54) tijdens de openingsuren (maandag en vrijdag van 9 tot 11 uur en woensdag van 18.30 uur tot 20 uur.) - per mail via parochie.sintkatharina@skynet. be Help mee ons parochiecentrum in stand te houden ! (fh) LEVENSVRAAG: Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 33


HOOGSTRATEN

Van de kleine man op de grote toren Woensdag 4 en 18 maart PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur Zondag 14 maart GRUSSE AUS WIEN, vertrek aan de kerk in Hoogstraten om 14.45 uur. Donderdag 19 maart LEDENVERGADERING met voordracht door Nic Balthazar over “Aandacht voor de klimaatverandering”. Aanvang 14.00 uur in Hof ter Smisse en gevolgd door een lichte lunch. Dinsdag 24 maart JAARLIJKSE WANDELING TEN VOORDELE VAN TRIAS. Aanvang 13.30 uur aan het lokaal. Wandeling 3,5 of 7 km. Dinsdagen 3, 10, 17, 24 en 31 maart KAARTEN / BILJARTEN / RUMMIKUB/ SCHAKEN van 13.30 tot 17.30 in het lokaal Woensdagen 4, 11, 18, 25 en 31 maart ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur, in ‘De Wildert’ in Zundert Woensdagen 4, 11, 18, 25 en 31 maart AQUAJOGGEN van 1130 tot 12 uur in “De Wildert” in Zundert Donderdagen 5, 12, 19, 26 maart NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30 uur, vertrek in Castelré

De fysieke toestand van de toren van de Sint Katharinakerk is, 60 jaar na de heropbouw, in barslechte toestand en wordt elk jaar slechter. Verweerde voegen, minderwaardige Franse steen, los liggende schalies en ga zo maar door. Er is een restauratiedossier ingediend en het is wachten op de toekenning van subsidies. Om niets aan het toeval over te laten wordt Monumentenwacht Vlaanderen ingeschakeld. Zij inspecteren jaarlijks de toren van onder naar boven. Niets voor mensen met hoogtevrees.

WWW.GEUDENS.BE

Sinds 1946

VERKOOP NIEUWE EN 2E HANDS VOERTUIGEN – VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT – FORD ERKENDE HERSTELLER - TAKELDIENST 24/24u – CARROSSERIE ALLE MERKEN. Garage F. Geudens bvba * Meerseweg 8 in Meer * Tel. 03 315 71 76

34 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

DORPSRAAD HOOGSTRATEN

Over mobiliteit en mobiliteit HOOGSTRATEN – De Dorpsraad van Hoogstraten organiseerde dit jaar haar eerste algemene vergadering ‘nieuwe stijl’. Na de prioriteiten en de mededelingen van het schepencollege, werd er in drie groepen gewerkt. Maar ongeacht het onderwerp waarover men begon, telkens opnieuw stak mobiliteit of een gebrek aan mobiliteit de kop op.

PRIORITEITEN Ontsluiting van Den Dijk Op het oorspronkelijke plan van Den Dijk was een ontsluiting voor voetgangers en fietsers voorzien langs de Mark. Maar die trage weg is nooit gerealiseerd. Burgemeester Tinne Rombouts bevestigde dit, maar noemde de ontsluiting op het ontwerp “Een eventueel mogelijk later uit te voeren ontsluiting. Men kan die ontsluiting enkel realiseren met de medewerking van de privaat eigenaars van die gronden en die toestemming hebben we (nog) niet”, aldus de burgemeester.

Stoepen van de Vrijheid De stoepen van de Vrijheid liggen er belabberd bij, waardoor ze haast niet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Schepen Michel Jansen geeft dat toe en verwijst, net zoals vorig jaar, naar een studie van een globale aanpak. “Maar”, voegt hij er aan toe, “de uitvoering ervan is niet voor morgen, het is werk van jaren.” De schepen voegde er wel aan toe dat men dit jaar een aantal oversteekplaatsen veiliger wil maken. Schepen Haseldonckx neemt over en weet dat men vorig jaar extra verlichting geplaatst heeft bij de zebrapaden, maar dat die verlichting geen of weinig verbetering bracht. “En”, zegt hij, “meer verlichting plaatsen mag niet omdat dan verblinding zou optreden. Wat wel verbetering bracht is het feit dat we een aantal

Op het ontwerpplan van Den Dijk stond op deze plaats een ontsluiting voor voetgangers en fietsers langs de Mark. Omdat het privaat gronden zijn heeft men tot vandaag die ontsluiting nog niet kunnen realiseren. parkeerplaatsen opgeofferd hebben om op die plaatsen meer Amsterdammertjes te plaatsen, waardoor de zichtbaarheid bij de zebrapaden beter werd”, zei de schepen voor mobiliteit. Enkele aanwezigen zijn duidelijk niet tevreden met de uitleg en klagen niet enkel over de slechte toestand van de voetpaden, maar ook over de inname van het voetpad door de horeca en de

winkeliers. “Op veel plaatsen is er gewoon geen doorkomen aan”, beweren zij. Schepen Haseldonckx kent het probleem en sluit de discussie door meer controle en meer uniforme terrassen aan te kondigen.

Ontsluiting Houvast Het probleem van de verkavelingen van Houvast is al jaren gekend, maar nog lang niet opgelost. Integendeel. Met een nieuw geplande bijkomende verkaveling van meer dan 100 wooneenheden tussen de Heilig Bloedstraat en de Achtelsestraat zal het probleem nog groter worden. Wat de ontsluiting betreft kan het bestuur enkel herhalen wat men elk jaar opnieuw moet zeggen. Die ontsluiting kan enkel over het grondgebied van Rijkevorsel, maar het bestuur van de buurgemeente wil niet tot onteigening overgaan. Hoogstraten wil die gronden wel aankopen, maar twee eigenaars willen er niet op ingaan en maken die ontsluiting daardoor onmogelijk. Einde verhaal.

Na de bespreking van de prioriteiten 2014 van Dorpsraad en toelichtingen van het college, werd er gewerkt in drie kleine kleinere groepen van elk een 20-tal deelnemers.

Wat de nieuwe verkaveling betreft is er minder goed nieuws, al zullen de bewoners van Houvast daar niet rouwig om zijn. IOK, de verkavelaar,

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 35


HOOGSTRATEN

DORPSRAAD HOOGSTRATEN maakte een voorontwerp van de verkaveling en had een voorakkoord met de eigenaars van de betrokken gronden Maar een aantal onder hen zijn nu niet meer akkoord met de gestelde voorwaarden. Voorlopig ligt alles dus stil waardoor de verkaveling nog niet voor morgen is.

Plein bij de Gravin Elisabethlaan De bespreking van de droom van de Dorpsraad om langs de Gravin Elisabethlaan een heus dorpsplein, liefst met een ondergrondse parking, te maken, draait uit op een bespreking van het probleem van het leerlingenvervoer. En daar wordt aan gewerkt. Men wil de opstapplaats bij het Spijker vergroten en in de omgeving van het zwembad wordt er plaats voorzien voor de bussen voor de leerlingen van het Klein Seminarie en VITO.

BUDGETTEN Traditiegetrouw geeft de schepen van financiën ook dit jaar een overzicht van de in 2014 uitgevoerde werken en de budgeten die in de begroting voorzien zijn voor de uitvoering van werken dit jaar.

In 2014 uitgevoerde werken

• Restauratie dak Begijnhofkerk: € 40.000;

• Erelonen fietssuggestiestroken Gelmelstraat: € 8.000; • Aanpassing zebrapaden: € 5.000 (budget opgetrokken) • Ereloon herinrichting Van Aertselaersstraat: € 25.000 • Aankoop AED defibrillators: € 9.000 • Gedenksteen kerkhof: € 12.800 • Uitbreiding columbarium: € 17.200 • Webcatalogus bibliotheek: € 20.500 • Renovatie stookplaats IKO: € 260.000 • Vloerbekleding + gordijnen muziekschool: € 24.000 • Archeologisch onderzoek De Kluis: € 120.000

Nieuw voorziene uitgaven 2015 (algemeen) • Digitalisering dienstverlening: € 45.000; • Onderhoud wegen + raamcontract: € 485.000; • Aankoop AED toestellen: € 6.000; • Herinrichting buurtspeelplein(en) € 20.000; • Signalisatieplan van snelheidsregime: € 10.000; • Aankoop automatische kentekenplaaterkenning € 128.500; • Versterking culturele infrastructuur: € 15.000; • Herinrichting werkplaats € 122.000.

Voor 2015 ingeschreven budgetten Niet uitgevoerde werken 2014 • Opmaak trage wegenplan: € 5.000; • Toegankelijkheidsstudie omgeving Vrijheid: € 15.000; • Herinrichting Achtelsestraat: € 5.000; • Aanpassen oversteekplaatsen Vrijheid: € 72.000; • Beveiliging Sint Katharinakerk: € 41.257;

36 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Uitgaven specifiek voor Hoogstraten • Herinrichting Van Aertselaerstraat/plein: € 75.000; • Voetpaden A. de Lalaingstraat: € 25.000; • Langparkeren centrum signalisatie: € 27.500; • Renovatie stookplaats Stekelbees: € 25.000; • Plan + aanleg fietssugestiestroken Gelmelstraat: € 45.000; • Gustaaf Segersstraat: € 75.000; • ;Busstelplaats Gelmelstraat: € 20.000; • Burgemeester J. Van Aperenstraat € 15.000; • Composttoilet Den Dijk: € 5.000;


HOOGSTRATEN

DORPSRAAD HOOGSTRATEN • • • • • • •

Openbare verlichting € 20.000; Buitenaanleg zwembad (erelonen): € 135.000; Aanleg omgeving zwembad: € 1.142.198; Aankoop ontsluiting zwembadsite: € 100.000; Uitrusting IKO: € 25.000; Columbarium Hoogstraten (en Meerle): € 35.300; Urneveld kerkhof Hoogstraten: € 24.000.

GESPREKSGROEPEN Na nog een toelichting over de samenwerking, zeg maar de fusie, van de brandweer in een ‘Brandzone Taxandria’, door de burgemeester en uitleg bij de werking van de politiezone Noorderkempen, werden er drie gespreksgroepen opgestart. Na een gesprek van een half uur kon men aansluiten bij een andere groep voor opnieuw 30 minuten, zodat iedereen aan twee van de drie gespreksgroepen kon deelnemen. Die manier van werken belet dat één of enkele welbespraakte aanwezigen het vragenuurtje domineren en andere brave burgers niets meer (durven) zeggen. In een kleinere groep komen zij wel aan bod en wordt het best gezellig, zoals men het wellicht graag heeft. Wij volgden voor u eerst een groep met de schepenen Haseldonckx en Van Aperen en daarna verhuisden we naar schepen Ward Baets en schepen en OCMW voorzitter Jos Matthé. Ook in beide groepen hadden haast alle vragen rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met mobiliteit, zoals zou blijken.

70 kilometer per uur De eerste vraag ging over de uitbreiding van de bebouwde kom en de invloed hiervan op de toegelaten snelheid. Schepen Haseldonckx liet weten dat men op korte termijn zal overstappen op een 70, 50, 30 km snelheidsregeling. In de omgeving van scholen komt er een al of niet permanente 30 km per uur beperking. In de bebouwde kom, die op een aantal plaatsen uitgebreid wordt, mag men nog 50 km per uur rijden en op de gewestwegen maximum 70 km per uur. Er blijft een uitzondering van 90 km per uur, namelijk de weg naar Meerle tussen de Zeeman in Minderhout en het proefbedrijf in Meerle. Het voorstel is doorgesproken met de provincie, men giet het nu in politiereglementen en zal het dossier zo vlug mogelijk ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.

Het oude rusthuis. Op het gelijkvloers komen sociale diensten. De verdiepingen worden verbouwd tot serviceflats of aanleunwooneenheden. Het OCMW neemt eerstdaags de beslissing of ze de investeringen zelf doen of gaan werken in een PPS constructie. (Publiek Private Samenwerking).

Haseldonckx weet dat maar nuanceert die beslissing. “Bij kleinere, minder drukke wegen kan het inderdaad beter zijn om van de voorrang van rechts af te stappen. Wij hebben dat gedaan op Klein Eyssel, de weg van Meerle naar MeerselDreef. Maar op meer belangrijke wegen moet men voorzichtig zijn. Als je, bijvoorbeeld, de voorrang van rechts wegneemt in de Kathelijnestraat dan zal men daar veel harder gaan rijden. De voorrang van rechts is daar een verkeersvertraging factor”, zegt de schepen, “en in het belang van de veiligheid is het beter om die te behouden”.

Vuurwerk Wanneer een van de deelnemers klaagt over het vuurwerk met nieuwjaar, sluit haast iedereen zich daarbij aan. Men hoeft het vuurwerk niet overal te verbieden, maar op zijn minst beperken tot enkele veilige plaatsen en een beperking in tijd. Nu zijn er straten waar het echt gevaarlijk is en waar het vuurwerk om 20 uur begint en doorgaat tot drie-, vier uur ‘s nachts. Niet te doen.

heid te komen, zoeken de automobilisten naar sluikwegen. Daar worden veel in oorsprong rustige straten enorm druk, zeker op de spitsuren.

Het oude rusthuis Zowat de enige vraag die niets met mobiliteit te maken heeft, ging over de herbestemming van het oude rusthuis, het zogenaamde H-gebouw. Schepen en OCMW voorzitter Jos Matthé laat aanvoelen dat het bestuur het gebouw liefst zou slopen, maar dat monumentenzorg wil dat de beeldbepalende delen van het rusthuis bewaard blijven. Grote delen, vooral van het centrale gebouw, mogen gesloopt worden en het geheel mag met eigentijdse accenten op- of aangevuld worden. Voor het OCMW heeft het gebouw al lang genoeg leeg gestaan en men wil op korte termijn knopen doorhakken. Beneden zullen er sociale functies komen en boven serviceflats of aanleunwooneenheden. Op dit moment zoekt men uit of men de investering zelf gaat doen of werken in een PPS (Publiek Private Samenwerking) constructie.

Napraten

Sluikverkeer Het vuurwerk brengt het gesprek weer bij de verkavelingen en het feit dat iedereen de overdrukke Vrijheid wil vermijden. Omdat het haast onmogelijk is om langs een zijstraat op de Vrij-

Van al dat babbelen krijgt men dorst. Om dat probleem op te lossen deed de Dorpsraad een beroep op vrijwilligers van de Wereldwinkel. Die serveerden hun dranken, waardoor er meteen tijd was voor meer informele gesprekken. (fh)

Voorrang van rechts Een aantal gemeenten komt terug van de voorrang van rechts regelgeving. Schepen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 37


HOOGSTRATEN

LEZERS SCHRIJVEN Van mijn erf! Geachte heer Blockx, U komt behoorlijk scherp uit de hoek in uw reactie op het artikel van Stramien over de toekomst van de Vrijheid (DHM januari en februari 2015). Met Stramien haalde Hoogstraten topkwaliteit naar hier om eens grondig na te denken over wat ons al veel jaren grote zorgen baart: hoe om te gaan met die complexe, veel te drukke, snel veranderende maar oh zo belangrijke en mooie Vrijheid? Zijn we dan niet allemaal content dat knappe koppen hun licht laten schijnen? Wakkert dat niet ons engagement aan? Neen blijkbaar: van mijn erf! Neerhalen die studie: ‘zij schrijven het evangelie niet’. Ik heb Stramien aan het werk gezien in Turnhout waar ze de heikele opdracht hadden alle belangen te verzoenen voor de nieuw aan te leggen Grote Markt. Opdracht geslaagd? Voor 90% wel: comfort, kindvriendelijkheid, respect voor allen, rust, mobiliteit, salon, toekomstgericht . De andere 10% blijft hameren op 1 punt: zet die auto’s terug voor mijn deur! De Grote Markt is per definitie een compromis gezien de grote gelaagdheid. Dat hoort ook zo te zijn voor de Vrijheid. En dat lees ik ook in het artikel van Stramien. Hoe verbindt je verleden, heden en toekomst, waarbij het heden wél zijn stempel mag drukken? Door te debatteren en afspraken te maken. Alleen: ik merk geen debat in Hoogstraten. Wel veel goesting om te bouwen. Kunnen we er eens grondig over nadenken a.u.b.? De voorbije jaren werden in de Vrijheid (tussen Wachtzaal en De Warande) en de Gelmelstraat (tussen Tooghuis en Wereldwinkel) een 10-tal projecten gerealiseerd die we kunnen catalogeren onder de noemer ‘appartementisering’. Opgeteld gaat het over meer dan 200 meter nieuwe gevelbreedte in ‘onze’ hoofdstraten. Ze zijn voor mij allen van een zeer matige tot lage architecturale kwaliteit, maar daar gaat het nu niet over. Belangrijker is dat ze bijna uitsluitend een drang tot

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

maximaal rendement uitstralen. Blokkendoosjes, waarvan elke steen uitschreeuwt ‘Kijk niet naar de buren, koop mij!’ Er staan nog dergelijke projecten in de stijger. Hoogstraten is een aantrekkelijke stad, dat is bijzonder fijn te merken. Maar aan dit ritme bouwen we op één generatie 1 kilometer gevel die er als eenheidsworst zal uitzien en die de volgende generatie ons gaat verwijten zoals ook wij nu boos zijn op foute keuzes als de Mouterij met haar stigmatiserend effect of de ongebreidelde lintbebouwing. Verandering getuigt van levenskracht lees ik bij u. Zo is dat. U moet een fijne trip naar Wenen gemaakt hebben vermoed ik, maar de twee voorbeelden die u meebrengt naar Hoogstraten zijn hallucinant. Mochten we dit debat maar eens kunnen hebben bij ons! Wie legt er dergelijk uitdagend voorstel op tafel? En laat ons eens navragen wat de rol van de overheid bij die projecten was. Zonder een sterk engagement en strategische keuzes van de stad Wenen komen zo’n projecten nooit van de grond. Maar die overheid schuift u onder de mat, waarvoor u graag iemand anders voor uw kar spant: ‘We schuiven teveel verantwoordelijkheid af op onze overheid’ en ‘Hebben een bouwheer en serieuze architect geen kennis genoeg om een kwalitatief project te realiseren?’ (Joep Gosen) U koppelt dit aan de dooddoener van ‘het gelijkheidsbeginsel’: elke burger moet op dezelfde manier behandeld worden. Binnen dit debat kan ik dit niet anders interpreteren dan: ‘iedereen moet evenveel kans krijgen om maximale winst te halen uit zijn project’. Of anders gezegd: ‘Als mijn buur xx% winst haalt per m², dan moet ik dat ook mogen’. Het samenleven is echter gestoeld op een veel complexere samenhang van normen, waarden en wetten waarvan solidariteit en burgerzin evengoed onderdelen zijn. De ondernemers die hierop inzetten (we kennen de Colruyt’s en Torfs’en van deze wereld) tekenen die toekomst mee uit. Bouwondernemers en architecten kunnen dit ook, en doen dit ook. We hoeven het niet in Wenen te gaan zoeken. Is de bouw van het gemeenschapscentrum/ aanleg marktplein in Merksplas niet geslaagd? De

38 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Nieuwe Kaai in Turnhout met zijn woonblokken en plezierboten toch ook? Het kerkpleintje van Sint Jozef, heel mooi. Waarom de overheid proberen weg te houden? Lees er de vele studies over geslaagde stedelijke ontwikkelingen op na: de overheid is dé essentiële schakel. Zij brengen elementen in het debat die de andere partijen niet prioritair moeten opnemen: de gemeenschap, de publieke ruimte, duurzaamheid, geschiedenis, nabuurschap, … Het brede kader dus. Maar ook de andere kant van het spectrum wordt door hen vertegenwoordigd. In tegenstelling tot vroeger is de bewoner vaak niet meer aanwezig bij het uittekenen van een project. De bouwheer is een intermediair, hij is minder betrokken bij wat er komen gaat als het project opgeleverd is: op naar de volgende werf! Als hij het goed doet brengt de lokale overheid dus ook ‘de bewoner’ en ‘de man van de straat’ mee in de gesprekken. Het is bijzonder spijtig dat we - slechts een deel! - de studie van Stramien hebben moeten lezen in de media. De stad gaf enkele jaren geleden deze opdracht aan Stramien (waarin ook Minderhout en Wortel vervat zitten), we lezen dat hun werk afgerond werd maar horen vanuit het stadhuis niets meer. Minstens CD&V hecht waarde aan een vervolgtraject. In hun verkiezingsprogramma staat : ‘De studie die uitgevoerd werd door Stramien zal na consultatie van de diverse adviesraden en verenigingen bijgestuurd worden waar nodig. Het geheel van de studie zal een beleidsondersteunend document zijn waarvan de implementatie door de administratie zal uitgevoerd worden.’ Zo hoort het en we kijken uit naar een vervolg. Geachte heer Blockx, in plaats van de overheid en deskundigen van uw erf te jagen kunnen we beter verenigen en aan één zeel trekken: komt vrienden in den ronde! Met vriendelijke groeten, Dirk Vanhaute


WORTEL

Toon Horsten en het schrijversfestival in Frederiksoord WORTEL / FREDERIKSOORD - - Op zaterdag 28 maart spreekt Toon Horsten, schrijver van het kolonieboek “Landlopers”, in kolonie Frederiksoord (Drenthe – NL). Hij neemt er deel aan het “Kolonieverhalen Weekend”, dat in het teken staat van Vlaanderen-Nederland. Hiermee wordt verwezen naar de connectie tussen de Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België. Toon Horsten is één van de hoofdrolspelers op zaterdagavond. Dan treedt hij op met collegaschrijver Wil Schackmann, auteur van “De Proefkolonie” en “De Bedelaarskolonie”. Zij verzorgen elk een voordracht in het recent gerestaureerde, monumentale Koloniekerkje. Een gespreksleider biedt bovendien het publiek de mogelijkheid te reageren en om in gesprek te raken met de beide ‘kolonieschrijvers’. Gedurende dit weekend zijn er veel koloniegerelateerde voorleessessies en voordrachten op verschillende historische locaties. Museum Koloniehof biedt een actief programma met rondwandelingen, presentaties, gelegenheid tot museumbezoek en kinderactiviteiten. Het festival is vrij toegankelijk behalve de optredens die zich in het kerkje afspelen: de ontmoeting tussen Toon Horsten, Wil Schackmann en hun publiek op zaterdagavond en het concert van het Roden Girl Choristers op zondagmiddag. Het volledige programma en kaartjes voor de optredens via www.schrijversfestival.nl. Deze tickets geven bovendien toegang tot Museum de Koloniehof. Een mooie gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de ‘collega-koloniën’ in Nederland. Er zijn diverse kortingsacties bij lokale horeca, zoals bijvoorbeeld Hotel Frederiksoord en Café de Steen in Willemsoord. (fh)

Geven doet leven WORTEL - De solidariteitsactie van Ziekenzorg is een jaarlijks initiatief waarvan de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan langdurig zieke mensen en een groot gedeelte van de opbrengst blijft in Wortel voor de werking van ZIEKENZORG. We noemen een aantal activiteiten van Ziekenzorg Wortel: Paasfeestje - Toeristische rondrit met de nationale ziekendag - het bezorgen van een attentie met Kerstmis en andere bijzondere gelegenheden - Kerstfeestje ... en vooral ziekenbezoek ! De prijzenpot bevat tal van aankoopcheques, voor een totale waarde van 500.000 euro. Bij aankoop van een volledig boekje loten, krijgt u er een gratis omslaglot bovenop waarmee u onder meer een Audi A4 kunt winnen. De medewerkers van Ziekenzorg Wortel komen kortelings bij U langs. Uw aandacht voor ons initiatief is ongetwijfeld de aanzet voor uw mild gebaar. Prijs per lot: € 1. Prijs voor een boekje: € 5 met een gratis omslag, waarmee u een auto kunt winnen. P.S. EEN STORTING KAN OOK STEEDS OP BANKNR. BE85084843 7978 ten name van Ziekenzorg Worteldorp te Wortel (fh)

LEVENSVRAAG: Waarom worden mensen meteen geloofd als ze zeggen dat er aan de hemel 400 biljoen sterren zijn, maar als je ze vertelt dat de deurpost pas geverfd is moeten ze voelen?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 39


MINDERHOUT

Halt aan zwerfvuil

MINDERHOUT – Een oud zeer, zonder twijfel! En als rechtgeaard mens die netjes zijn afval thuis in de container dropt of het containerpark bezoekt, een bron van terechte ergernis. Wandel of fiets je langs de Hoogstraatse wegen en langs

bossen dan sta je versteld wat er onderweg in grachten en bermen gedumpt wordt. Oude matrassen, TV-beeldbuizen, blikjes, papier, flessen, schoenen, gevulde vuilniszakken, plastic… teveel om op te noemen. Al dat zwerfvuil zorgt ervoor dat straten en buurten vuil ogen en maakt het minder prettig voor onze medemensen. Om dit euvel tegen te gaan en om een voorbeeld te stellen organiseert KWB jaarlijks een opruimactie, uitgevoerd door een aantal vrijwilligers die dit niet als een extra-klus ervaren. Deze keer zullen vooral de buitengebieden opgezocht worden omdat daar de “oogst” gewoonlijk het grootst is. Alles wat niet in grachten en bermen thuis hoort wordt netjes in vuilniszakken verpakt en afgevoerd naar het containerpark. Voor handschoenen en zakken wordt er gezorgd en alle helpende handen worden uitgenodigd op de koffie! Voor degenen die willen meewerken: je hoeft je niet in te schrijven! Kom naar het Gemeenteplein en daar wordt u de nodige info verstrekt! (rel) Wanneer: zaterdag 14 februari van 09.00 tot 12.00 uur Info: Jan Meijer, 03/297 46 38 en Fons Aerts 03/314 38 92

LEVENSVRAAG: Leven getrouwde mensen langer of vinden ze dat alleen maar?

40 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

“Scharrel” uit de bol met carnaval

Kaartprijskamp MINDERHOUT – OKRA richt een kaartprijskamp in op donderdag 12 maart. Deze heeft plaats in het OKRA lokaal, Schoolstraat 6 te Minderhout. Inschrijven kan vanaf 12.30 uur. De kaartprijskamp begint om 13.30 uur. In de deelname prijs van zeven euro zijn de kaartinleg en drie consumptiebonnen inbegrepen. Iedereen is welkom, ook niet leden van OKRA. (FS)

Quizzen voor iedereen

MINDERHOUT – Voor vele kinderen die zich graag een bonte outfit aanmeten mag carnaval zeker een hoogdag genoemd worden. En zo kwamen ook de “Scharrelaars” van de Minderhoutse basisschool “Scharrel” naar buiten, verkleed als superheld, politieman, prinses… met de bijpassende gele, roze of groene pruik en dan kan natuurlijk de pret niet op. Ook de Kon.Fanfare de Marckezonen deed zijn duit in het zakje en vrolijkte de uitgelaten bende op met enkele carnavalschlagers. Met de go-carts in slagorde voorop trok de bonte bende door het centrum en dan werden de pannenkoeken aangesproken en… begon de vakantie! (rel)

Lenteconcert 6/7 maart MINDERHOUT - Nog een paar dagen en dan is het weer zover. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart is het weer het jaarlijkse lenteconcert van Koninklijke fanfare “De Marckezonen”. Voor de meeste muzikanten is het een gewoonte, maar bij de jeugd zijn er dit jaar weer een tiental nieuwkomers, die het podium voor de eerste keer mogen beklimmen. Maar, hoe dan ook, het blijft voor iedereen spannend. Ook dit jaar werkt men weer rond een thema, namelijk ‘Beestig leuk’. Wat dit inhoudt kunnen de toeschouwers komen ontdekken op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart in de parochiezaal. Een

paar dingen wil men al wel onthullen. Naast een aantal nieuwe stukken is men ook in het archief gedoken op zoek naar enkele stukken die beestig leuk zijn en die men nog eens wil spelen. En ook dit jaar mag men, met Jos Vermeiren, een special guest op het podium verwelkomen. Fanfare De Marckezonen belooft een avondvullend programma waarbij alle geledingen van de vereniging aan bod komen: de muzikanten die in opleiding zijn, de drumband en uiteraard ook de fanfare zelf. De optredens starten om 19.30 uur en de inkom is gratis. (fh)

MINDERHOUT – Een leuke avond met afwisselende vragen, tafelopdrachten, foto’s, muziekfragmenten…! Wat kan er plezieriger zijn zo op de scheiding van winter en lente om nog eens extra de hersenen te pijnigen na een toch wel lange winterslaap! KWB heeft net als vorige jaren weer voor twee extra gezellige avonden gezorgd. Op vrijdag 20 maart 1915 wordt de 11de Algemene Quiz de ether ingestuurd en dit in het Minderhoutse Parochiecentrum. Per ploeg worden maximum 6 deelnemers aanvaard en de deelnameprijs bedraagt 15 euro. Stipt om 20.00 uur is de quizmaster paraat en kan het denkwerk beginnen. En nog worden de hersencellen op de proef gesteld, want op zaterdag 21 maart 2015 is het de beurt aan het jonge geweld in de 8ste Juniorquiz ! De inschrijvingsprijs bedraagt hier 5 euro per ploeg die samengesteld is uit maximum 4 kinderen van het 5de of 6de leerjaar. Deze quiz start op 19.00 uur en het einde wordt voorzien rond 22.00 uur. Voor beide organisaties kan je inschrijven bij lucherthogs@telenet.be of 03 314 74 21. De betaling dient wel te gebeuren via overschrijving op rekeningnummer 7875043186-22 met vermelding van een bij voorkeur ludieke ploegnaam. Rep je want het aantal ploegen is beperkt! (rel) LEVENSVRAAG: Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom dan niet de binnenkanten van de tube?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 41


MEERLE

Okra organiseert Pierenwandeling MEERLE – In het kader van het Wandelcriterium van Okra Regio Kempen organiseert Okra Meerle op zaterdag 7 maart 2015 al voor de 4e maal zijn Pierenwandeling. Een mooie wandeling in groen en bosrijk gebied zijn bewegwijzerde wandelroutes uitgezet. Je kan kiezen in afstanden: 5 km- 8 km -13 km en 18 km. Tijdens de wandeling van 13 + 18 km is er een stopplaats om even te rusten, voor een hapje en een drankje: soep, warme en koude dranken en belegde broodjes, alles aan democratische prijzen. Start Chirolokaal, Ulicotenseweg 2, Meerle . Vertrekken kan vanaf 9.00 uur, tot uiterlijk 14.30 uur. Deelnameprijs: 1,00 euro per persoon (inclusief dagverzekering). Inlichtingen: Marcel Van Bavel Tel:03.315.80.55 - Email: marcel.van.bavel@telenet.be of jeannevanginneken@telenet.be. (jaf)

Gezinsbond brengt ontbijt op bed MEERLE – Je hoeft er niet per sé voor op hotel of naar een B&B om een keer ’s morgens je ontbijt op bed te krijgen. Iedereen die dat wenst, krijgt op zondag 15 maart 2015 een heerlijk ontbijt geserveerd door de Gezinsbond Meerle/ Meersel-Dreef. U hoeft enkel te bestellen en zij brengen uw ‘Vaderdagontbijt’ bij u aan huis vanaf 7.30 uur. Wat mag u verwachten? Voor de volwassenen: 1 pistolet, 1 sandwich, 1 croissant, 1 koffiekoek, kaas en ham, choco, confituur en boter. Yoghurt, gemengd fruit, sinaasappelsap. Natuurlijk koffie, thee, melk en suiker. Tot slot een gezonde appel. Dat alles voor 8 euro (niet leden betalen 9 euro). Kinderen krijgen 1 sandwich, 1 croissant, ontbijtgranen, plopworst, choco, boter, yoghurt, chocomelk, een appel en een kleine verrassing. Prijs 5 euro (niet leden 6 euro). Dus aarzel niet en grijp deze kans om de papa te verwennen! Een familiepakket kan ook: voor te veel om hier op te noemen betaal je dan 20 euro (24 euro voor niet leden). Je kan er met gemak met z’n vieren van ontbijten. Laat het voor 7 maart 2015 weten bij May Pauwels-Koyen, Ulicotenseweg 26 of bij May Jespers-Geenen, Mgr. Jansenstraat 7. Meer info op www.gezinsbondmeerle.be. Smakelijk! (jaf) LEVENSVRAAG: Waarom wordt er geen kattenvoer met muissmaak verkocht?

42 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE

We nemen het mee! MEERLE – Naar jaarlijkse gewoonte was weer heel wat volk in de parochiezaal opgedaagd voor de algemene vergadering van de Meerlese dorpsraad. Het bestuur van onze dorpsraad mag op trouwe aanhangers rekenen. Zowel voor de bestuursvergaderingen, zoals door voorzitter Cis Van Aperen toegelicht wordt, maar ook voor de algemene vergadering. De vergadering verliep volgens de nieuwe vergadermethode met praatgroepen, die vorig jaar voor de eerste keer werd toegepast. Er waren vooraf een aantal toelichtingen door onze bestuurders en onze politie, waarin de zaken werden toegelicht die voor heel de gemeente gelden. Omdat die ook al elders in dit blad (Vanuit het Stadhuis) en in het gemeentelijke infozine ruim aan bod kwamen, zullen wij ons in dit verslag toespitsen op de zaken die voor Meerle en de Meerlenaars van belang zijn.

Applaus Bewoners, bestuurders en andere sprekers werden verwelkomd door voorzitter Cis Van Aperen. Hij meldde ook het terugtreden uit het bestuur van Gust Desmedt en Myrna Stevens. Beiden werkten gedurende vele jaren mee, maar vonden het tijd voor andere dingen. Zij werden met een verdiend applaus van de aanwezigen bedankt voor hun inzet. Met gepaste trots wees de voorzitter ook op het de eerste editie van ’t Pierke, een informatieblad van de Meerlese dorpsraad met een agenda voor de vele jaarlijkse activiteiten en een infofiche van de verenigingen van ons dorp. Alles mooi bijeengebracht door Eddy Geerts en Tonia Jacobs. Eveneens terecht applaus.

Budgetten Over naar de orde van de dag. Schepen Haseldonckx kwam uitleggen wat er voor 2014 in het budget stond en wat er effectief gebeurd is, en wat er in het budget voor 2015 voorzien is. - 17.200 euro voor uitbreiding van het columbarium (Meerle en Hoogstraten) - 42.000 euro voor de 2 extra verbindingen van De Lijn tussen Meersel-Dreef, Meerle en Hoogstraten - 16.250 euro voor opmaak van het Masterplan ‘Meerle ons dorp’ - 50.600 euro voor een renteloze lening aan de jongenschiro Meerle voor de renovatiewerken aan hun lokalen. Van een aantal gebudgetteerde globale uitgaven werd ook een deel in Meerle gespendeerd: onderhoud wegen, burgemeesterconvenant (inspanningen ter reductie CO2-uitstoot).

Er zijn ook nogal wat zaken die voorzien waren, maar om diverse reden nog geen uitvoering kenden. Zoals (weerom) de erelonen voor de ontwerpen van de aanleg van fietspaden langs de Ulicotenseweg (10.000 euro); de inrichting van een lokaal dienstencentrum van het OCMW (het centrum in Meer krijgt hier voorrang, Meerle zal hiervan een ‘antennepost’ worden). Over het dienstencentrum in Meer valt eerstdaags een definitieve beslissing; 50.000 euro voor heraanleg van het Kerkhofpad en de schoolomgeving (die werken worden eerstdaags gestart); opmaak van een Trage wegenplan (4.000 euro).

Budget en investeringen 2015 en het meerjarenplan De bevoegde schepenen gaven, naargelang hun bevoegdheden, een overzicht wat er in het budget voor 2015 voor Meerle in de pijplijn zit. - 11.000 euro voor erelonen voor ontwerp van het fietspad langs de Ulicotense weg vanaf de Lage Rooy tot aan de grens (nog maar eens!) - 5.000 euro voor de opmaak van een Trage wegenplan (voor heel Hoogstraten) - 20.000 euro voor erelonen voor ontwerper voor de herinrichting van Kerkstraat-Gemeenteplein-Ulicotenseweg (dorpscentrum) - 110.000 euro voor heraanleg van het Kerkhofpad en de schoolomgeving (nieuwe school) - 35.300 euro voor uitbreiding van het columbarium (Meerle en Hoogstraten) - 30.000 euro voor de verdere aanleg van de rustplaats op het kerkhof Meerle - 21.525 euro voor erelonen en begeleiding van de opmaak van het Masterplan ‘Meerle ons dorp’

Prioriteiten 2014 en meerjarenplan Openbaar vervoer: het proefproject met 2 extra verbindingen per dag van en naar Hoogstraten (via Voort en Bredaseweg) kan bezwaarlijk een succes genoemd worden. Ook niet na de aanpassing van de uurregeling voor betere aansluitingen naar Turnhout en Antwerpen. Het gemiddelde gebruik voor het traject Hoogstraten-Meerle is 2,7 passagiers; voor het traject Meerle-Hoog-

straten is het slechts 1,7 passagiers. Er hangt nochtans een prijskaartje aan van 42.000 euro per jaar ten koste van de gemeentekas. Niettemin wordt deze inspanning dit jaar verder gezet. De Lijn gaat immers in 2015 de contracten herzien en dat geeft – weliswaar nog onder groot voorbehoud – uitzicht op een reguliere dienst via de lijn 600 (van en naar Antwerpen) en dit 7 dagen op 7. Het zou gaan om een uitbreiding van de dienst die nu in Meer stopt. Meersel-Dreef zou daar wel buiten vallen. Het sluit zeker dichter aan op wat de Meerlenaars altijd al gevraagd hebben, zo zouden ook de studenten in het weekend naar huis en naar hun kot geraken. Maar er zijn nog heel veel onbekenden en ook de invloed van de door de regering aangekondigde bezuinigingen voor de Lijn moet nog blijken. Vingers gekruist houden dus. Deze uitbreiding van de reguliere dienst zou wel invloed hebben op het aanbod van de belbus in Meerle. Brandveiligheid en stabiliteit jeugdlokalen: na onderzoek en opmerkingen omtrent de brandveiligheid van het gebouw, werden enige aanpassingen voorgesteld. Een 2e uitgang en een brandladder. Maar het blijft een oud gebouw. De stabiliteit wordt door professionelen bekeken. Voor een duurzame oplossing wordt verwezen naar het masterplan Meerle Ons Dorp. Lokaal dienstencentrum: zoals gezegd is een lokale post in Meer prioriteit, de plannen zijn daar ook al concreter (binnen project Klooster). Ook dit onderwerp zal in het masterplan plaats krijgen. Fietspad Ulicotenseweg: weinig schot in de zaak. Het college zal bij AWV aandringen om de zaak te activeren. Het deel van de Ulicotenseweg van Lage Rooy tot grens krijgt uitvoering. Het andere deel (van aan de schoolomgeving tot aan het kruispunt Lage Rooy) zit in het masterplan. Voor de Chaamseweg zijn er momenteel geen plannen meer. Zebrapaden Meerledorp: het zebrapad aan de Kerkstraat is (eindelijk) herschilderd. Van een bijkomend zebrapad ter hoogte van ’t Winkeltje wil AWV niet weten; onvoldoende overstekers en dus niet verantwoord. Verbetering voetpaden en parkeerplaatsen Kerk-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 43


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE straat: in het budget voor 2015 is alvast een bedrag opgenomen voor de erelonen voor het maken van een ontwerp. Het maakt ook deel uit van wat binnen het masterplan op programma staat.

Het Masterplan voor het Raadhuis en omgeving Een jaar geleden stond in deze kolommen een oproep aan de Meerlenaars om deel te nemen aan de werkgroep masterplan ‘Meerle ons dorp’. Sara De Weerdt, die voor RURANT het participatieproject begeleidt, kwam voor deze vergadering een stand van zaken geven. De opdracht voor de werkgroep was “samen te zoeken naar een toekomstvisie voor Meerle, samen oplossingen uitwerken, samen ‘ruimte te maken’ en de verantwoordelijkheid voor de realisatie van deze toekomst te delen”. In de loop van 2014 is er een heel traject afgelegd. Een infovergadering voor mogelijke kandidaten voor de werkgroep, 4 werksessies, overleg met de ‘stakeholders’ (belanghebbenden in ruime zin) leidden tot een overzichtsrapport, dat in het najaar met de deelnemers van de werkgroep werd besproken. Daarna was er overleg met handelaars, stakeholders en een inspiratie-uitstap met leden van de werkgroep om elders te lande voorbeelden te gaan bekijken. Dat moet in 2015 leiden tot een ‘Plan van aanpak’. Vanuit de ideeën worden de mogelijkheden, de financiële kanten en uiteraard de rol van de belanghebbenden samengevoegd en worden partners gezocht die het geheel gaan uitwerken. ‘Quick wins’ (zaken die relatief eenvoudig en met weinig middelen kunnen gerealiseerd worden) kunnen al dit jaar vorm krijgen.

Om iedereen in het dorp kennis te laten maken met dat plan, met de ideeën die uit de werkgroep naar boven zijn gekomen, is er in de nabije toekomst een ‘Project-evenement’ gepland. Heel de theoretische uitleg zal u dan wellicht een stuk duidelijker en vooral aanschouwelijker worden. Je hoort er weldra meer over, en daar zullen wij uiteraard over berichten. Wie ondertussen nog eens wil nalezen wat er het voorbije jaar over ‘Meerle Ons Dorp’ vergaderd en besproken werd, kan dat nakijken op de website van de gemeente Hoogstraten (zoek gewoon op ‘Meerle Ons Dorp’).

Natuurpunt en Den Rooy Ondertussen heeft haast iedereen het goede nieuws vernomen dat Natuurpunt Markvallei een groot deel van het domein Den Rooy gekocht heeft en een aansluitend deel gaat beheren. Dit gebied zal op termijn toegankelijk worden voor natuurliefhebbers en wandelaars. Deze algemene vergadering was de uitgelezen gelegenheid voor de voorzitter van Natuurpunt Markvallei, Drej Oomen, om het project te komen uitleggen voor een ruimer publiek. Wie er inhoudelijk meer van wil weten, kan dat nalezen in vorige editie van ons blad, waar een en ander ruim wordt uitgelegd. Natuurpunt plant ook nog een informatie-avond voor de Meerlese bevolking.

Groepsdiscussies Na de pauze kreeg het publiek de keuze om in praatgroepen deel te nemen aan de groepsdiscussies. Iedereen kon in twee groepen plaatsnemen. In elke groep zaten 2 schepenen, een moderator en een secretaris. De vragen konden dan speci-

fieker gesteld worden door geïnteresseerden over een bepaald onderwerp. Nadien was er nog een uiteenzetting voor de ganse zaal, waarna nog kort enkele aanvullende vragen kunnen gesteld worden. Omdat ook uw verslaggever maar bij 2 groepen kon aanschuiven, moet hij zich beperken tot het algemene verslag dat nadien door de secretarissen aan alle deelnemers van de dorpsraad werd voorgelezen. Daar werden echter geen verdere discussies meer over gevoerd.

Praatgroep 1 met Tinne Rombouts, bevoegd voor o.a. jeugd, burgerzaken, evenementen en Michel Jansen, bevoegd voor o.a. openbare werken, nutsvoorzieningen - Parkeerboetes voor het parkeren op het voetpad (o.a. in Meerledorp) - Slechte staat van het fietspad aan De Wissel - Onoverzichtelijk kluwen van snelheidsborden op Strijbeekse weg en Voort - BIN (buurt-informatie-netwerk) en plaatsing van de borden - Onderhoudsplicht van de gemeente van de ‘kerkpaadjes’ en trage wegen - Onderhoud en kleine fatsoeneringswerken in het Raadshuis (nu er regelmatig gebruik van gemaakt wordt) - Aangifte van diefstal (altijd doen, hoe klein ook!) - Een cultuurcentrum, de rol en invulling van het raadshuis

Praatgroep 2 Marc Haseldonckx, bevoegd voor o.a. financiën, mobiliteit en verkeer en Roger Van Aperen, bevoegd voor o.a. sport, toerisme, communicatie - Openbaar vervoer: blijvende behoefte voor vervoer studenten en verbetering diensten van de belbus - Fietspad langs Ulicotenseweg - Fietssuggestiestroken in Meerledorp - Staat van Zwartvenweg - Zonnewering in sportzaal - Parkeerplaatsen Meerledorp (omgeving Kerkstraat) - Toeristische informatie over Meerle ook in Meerle zelf beschikbaar maken

Praatgroep 3

Als u dit leest zijn deze bomen verleden tijd. Ze moeten wijken voor de nieuwbouw van de school. Gelukkig komen er daarna nieuwe bomen aan een volledig heraangelegd Kerkhofpad. 44 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

met Ward Baets, bevoegd voor o.a. ruimtelijke ordening, milieubeleid, landbouw en Joyce De Sager, bevoegd voor o.a. cultuur, socioculturele verenigingen: - Openstelling van oude voetwegen - Reactie op meldingen aan gemeentebestuur (zodat de melder weet wat er gedaan wordt) - Sluikstorten een blijvend probleem - Woongelegenheid voor jonge gezinnen


MEERLE

DORPSRAAD

Gezellige nieuwjaarsdrink ‘Gebuurte Centrum’

- Functie Raadshuis en Parochiezaal (zorgen dat die niet in conflict komen) - Cultuurcentrum en gemeenschapscentrum

Praatgroep 4 met Jos Matthé, bevoegd voor o.a. OCMW, sociale zaken en Jef Vissers, bevoegd voor o.a. onderwijs, dienstverlening - Vervoer van leerlingen van Klimtoren naar het nieuwe zwembad - Bladeren van lindebomen op de speelplaats van de school sneller opruimen - Aandacht voor het dienstencentrum van het OCMW - Plaatsing van een AED en opleiding door Rode Kruis Een hele boterham waar gemeentebestuur en bestuur van de dorpsraad nog heel wat te kauwen aan hebben. Al moeten we vaststellen, dat vele zaken die in de praatgroepen ter tafel kwamen, daar ook vorig jaar al voorgebracht werden. Dikwijls krijgen de vragenstellers van de schepenen te horen ‘dat ze het meenemen’. In de wandelgangen hoor je wel eens zeggen ‘dat ze het meegenomen hebben en niet teruggebracht’. Ja, de molens van de administratie malen dikwijls langzaam en soms zelfs helemaal niet. Exemplarisch hiervoor is het fietspad langs de Ulicotenseweg; het staat zowat sedert het begin van de dorpsraden jaarlijks op de agenda. Misschien dat er dit jaar een plan komt, een fietspad wellicht nog niet. Aan de andere kant van de grens ligt het fietspad alweer enkele jaren te wachten op aansluiting langs deze zijde.

MEERLE – Op zondag 1 februari kon je de buren van het Gebuurte Centrum samen vinden voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink. Eerst gingen ze naar de kerk om de overledenen van het gebuurt te herdenken. Na de mis zorgde het bestuur weer voor veel heerlijke zelfgemaakte lekkernijen: cake, wafels, warme chocomelk, snertsoep, paprikasoep en pompoensoep, belegde broodjes. Koffie,

gluhwijn en een borreltje mochten ook niet ontbreken. Het was weer een gezellig samenzijn in de zaal van de Chirojongens. De geburen gaven elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar. Het Gebuurte Centrum wenst iedereen van Meerle een gezond en voorspoedig 2015. (cva)

Okra vernieuwt bestuur MEERLE – Tijdens de eerste vergadering van 2015 trad bij Okra Meerle een nieuw bestuur aan. Drie bestuursleden met een lange staat van dienst ruimden de baan voor nieuw volk. Dina

Kustermans, Wies Brosens en To Pelkmans, dames met respectievelijk 18 jaar, 15 jaar en 14 jaar bestuurswerk op de teller werden letterlijk in de bloemetjes gezet.

Net voor het afsluiten van de lange avond gaf Christ Christianen namens het schoolbestuur nog kort de stand van zaken van de bouw van de nieuwe school. De bouwvergunningen zijn afgeleverd en de aanstelling van een aannemer zit in de laatste rechte lijn. Het verkeer voor de bouwwerf zal via de Rondeelweg verlopen; de toegang naar de school voor leerlingen, ouders en personeel gaat langs het Kerkhofpad. De voorbereidende werken daar starten in de Krocusvakantie. Na deze hoopvolle mededeling kon de voorzitter de avond afsluiten. De klok was 23.00 uur al een tijdje gepasseerd. (jaf) LEVENSVRAAG: Toen de mens ontdekte dat melk van koeien kwam, waarmee dacht hij dan dat hij bezig was?

Op de foto het nieuwe bestuur. Boven (vlnr): Frans Van Alphen, Louis Verbreuken, Jeanne van Ginneken, Theresa Brosens, Maria Christiaenen, Ria Wouters, Frans Verschueren, Vooraan (vlnr): Wies van Boxel, Maria Floren, Maria Laurijssens, Maria Geerts, Jeanne Snoeys, Jos Christiaenen, Zittend (vlnr): Marcel Van Bavel en Jan Leemans. (jvg/jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 45


MEERLE

Jongens van bij ons MEERLE – Een gezellig gevulde trouwzaal in ons Raadshuis voor de lezing van Jan Huijbrechts op 7 februari. De titel ‘Jongens van bij ons’ dekte volledig de lading. Jan wist boeiend te vertellen over de Meerlese gesneuvelden uit de Groote Oorlog. De namen op het monument kregen een gezicht, een verhaal. Ook van een aantal slachtoffers van de oorlog waarvan de naam niet op het monument staat, kregen we het verhaal te horen. Van smokkelaars, toevallige slachtoffers van ‘den draad’. Echte nabije geschiedenis, in een tijd dat we overspoeld worden door boeken, documentaires, films en tentoonstellingen die het grote verhaal van de wereldbrand brengen die 100 jaar geleden ons land teisterde. Herkenbaar, omdat de namen nog voortleven in ons dorp, er noch nabestaanden en familie van de slachtoffers leven en zelfs de lezing bijwoonden. Fijn initiatief weer van Halte Merlet, dat ons blijft verrassen met hun zeer diverse activiteiten. Ze kunnen daarvoor uw steun gebruiken, ze verdienen dat ook. Voor 5 euro bent u lid van de cultuurvereniging. Lid zijn betekent dat u de

werking steunt en dat u samen met hen de cultuur in Meerle wil ondersteunen. Lid zijn betekent ook dat u voor alle activiteiten met een beperkt aantal plaatsen als eerste verwittigd wordt en dus als eerste kan inschrijven. Bovendien verdien je

het lidgeld snel terug als je enkele evenementen bijwoont. Leden krijgen korting! Lid worden kan door 5 euro over te schrijven op bankrekening BE71 7310 2634 4969 - BIC KREDBEBB. Warm aanbevolen! (jaf)

LEVENSVRAAG: Met welke snelheid wordt het donkerder?

LEVENSVRAAG: Is er een ander woord voor synoniem?

Nieuwe dansvloer in parochiezaal

MEERLE – Het zaalcomité van onze parochiezaal gaat voort met de stelselmatige vernieuwing. Vorige maand werd de dansvloer vernieuwd. De oude lag er al van bij de oprichting en was ondertussen volledig uitgedanst. Voor de nieuwe vloer kon het comité rekenen op gratis levering van de planken door Meubelmakerij Mintjens. Met de open dag op het bedrijf is een ploeg van het zaalcomité heel de dag gaan tappen, in ruil kregen ze nieuwe vloerplanken. Voor het leggen van de vloer was snel een vrijwilligersgroep bijeen gebracht om te helpen. Ook heel wat jongeren uit het dorp staken mee de handen uit de mouwen. Vele handen maken licht werk en het ging erg snel vooruit. De dansvloer ziet er nu erg mooi uit! Het comité is er heel blij mee. Laat de dansers maar komen! (jaf) 46 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Mussenakker wint Meerse Dorpsquiz

MEER - 25 jaar geleden nam de KWB het initiatief voor een Meerse dorpsquiz. En kijk, zovele jaren later is de dorpsquiz uitgegroeid tot een absolute blijver. Dit jaar was de organisatie voor de vierde keer in handen van toneelkring ‘t Heidebloempje en dan weten we dat we goed zitten. Heel de avond stond de KWB-volleybalploeg aan de leiding, maar in de laatste ronde kroonde vzw Mussenakker zich tot winnaar. Op de foto wordt de winnaar in de persoon van Koen Braspenning en Ties De Gruyter gefeliciteerd door presentator Raf Van Looveren en Zeeuws meisje Fonne Brosens. De zaal genoot met volle teugen, zoals bleek uit een commentaar op Facebook:

Tweedehandsbeurs kinderartikelen MEER – De Gezinsbond Meer organiseert op zondag 15 maart tussen 11 en 12.30 uur een Tweedehandsbeurs kinderartikelen in de Lagere school De Meerpaal. Er wordt baby kleding en artikelen voor kinderen tot 16 jaar, dus ook speelgoed verkocht.

Je wil kopen Je kan terecht in de Lagere School van 11 tot 12.30 uur voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kassa.

Je wil laten verkopen Inschrijven kan vanaf 23 februari tot uitputting van de lijsten bij Lea Jansen, Beulken 12 te Meer, tel.: 03 315 44 83 of 0484 33 47 63. Hier krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,50 euro voor leden van de Gezinsbond en 4,00 euro voor niet-leden. (lidkaart meebrengen graag)

“ Heidebloempje, proficiat met de organisatie van de dorpskwis! Het was echt super, lekker ontspannend, niet te moeilijk. Goed gepresenteerd. Prachtige reclamefilmpjes. Wat een talent hebben jullie in huis! Ik denk dat de hele zaal zich fantastisch heeft geamuseerd. Van ons krijgen jullie een welverdiende 10 op 10. Mussenakker, aan jullie de uitdaging om volgend jaar nog beter te doen.” (ma)

Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen (tussen 8.30 en 9.30 uur) en op te halen (tussen 14.30 en 15.30 uur) De Gezinsbond verzorgt de verkoop. Iedereen is welkom. (fh)

Boerenbuitentocht MEER - Op zondag 1 maart 2015 organiseert de Kwb afdeling Meer “De Boerenbuitentocht” een jaarlijkse wandeling die deel uitmaakt van het Kwb Wandelcriterium. Ook dit jaar kan de wandelaar weer kiezen tussen drie afstanden, namelijk 6, 12 of 18 km. De wandeling van 6 km is geschikt voor rolstoelgebruikers. Op de langere afstanden maakt men het de wandelaars aangenaam door een stopplaats te voorzien.

Het vertrekpunt is aan de Meerpaal (basisschool Meer) en je kan inschrijven tussen 8.00 en 15.00 uur. Voor Kwb-leden en hun gezinsleden bedraagt het inschrijvingsgeld € 1,20, voor niet-leden is dat € 1,50. Zowel op de aankomstplaats (de Meerpaal) als op de stopplaats is drank, broodjes en soep voorzien. Allen van harte welkom.(fh)

OKRA Pannenkoeken en vlaai MEER - Op zondag 8 maart organiseert OKRA Meer de jaarlijkse pannenkoeken en vlaaiennamiddag in de Parochiezaal in de Donckstraat. Vanaf 12,30u tot omstreeks 18u kan je er terecht voor heerlijke pannenkoek of vlaai met een kop koffie of thee. En mogelijk wat napraten bij een frisse pint.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 47


MEER LEVENSVRAAG: Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op de deur? LEVENSVRAAG: Zwemt een eend met één poot in cirkeltjes?

Ex FC Aurora wint Superprestigequiz MEER – Het eerste elftal van KFC Meer organiseerde voor de derde maal hun zogenaamde Superprestigequiz. Zoals naar gewoonte was het een algemene quiz waarin naast vragen over geschiedenis, aardrijkskunde en sport ook een muziekronde en vragen over de inhoud van een aantal leuke filmpjes aan bod kwamen. De ploeg Ex FC Aurora was, na een spannende finale, de beste van de 23 deelnemende ploegen. Zij wonnen de quiz na een schiftingsvraag, omdat ze evenveel punten behaalden van de ploeg Hattrick Mussenakker, de winnaars van de vorige twee edities. Mussenakker A eindigde op de derde plaats. (fh)

Ex FC Aurora, de winnen de ploeg met v.l.n.r.: Jorn Van Bergen, Willem Kuijpers, Stef Verschueren,

48 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

De 65-jarigen vierden feest

MEER - Op 21 oktober 2014 vierden de Meerse borelingen uit 1949 hun 65ste verjaardag bij Jan en Jé. Het was een gezellige en smakelijke bijeenkomst. Ze bereiden zich van nu af voor op de viering van hun 70ste. Op de foto poseren voor ons, zittend: Karel Vervoort, Magda Goetschalks, Denies Bastijns, Maria Martens, Maria Rijvers, Jacques Godrie, Rina Hertoghs, Gust Timmermans, Lisa Bruynen en Jos Stoffels. Staande: Maria Laurijsen, Toon Rombouts, Magda Rombouts, Ivonne Haest, Annie Vermonden, Maria Roos, Annie Vervoort, Jeanne Snoeys, Maria Pluym, Clara Janssens, Threza Pluym, Guy Goetschalckx, Piet Herrijgers. (ma)

Brassband Sinte-Rosalia Radio Rosalia MEER - Het is een feit: in Meer wordt een nieuw initiatief genomen op het vlak van radio maken. Dirigent en muzikanten van Brassband SinteRosalia lanceren er Radio Rosalia. Dat gebeurt op zaterdag 14 maart in Zaal voor Kunst en Volk. Het concert dat de brassband die avond in de zaal verzorgt, wordt integraal én live uitgezonden op de radio. De muzikanten storten zich niet in een wild avontuur, want de technici van de vereniging doen een beroep op de professionals van Radio Valencia. Zij staan in voor de rechtstreekse captatie van het concert. Die unieke samenwerking tussen brassband en vrije radio kon maar tot één naam leiden voor dit project: Radio Rosalia! Bedenker Toon Verboven van Brassband Rosalia: “Brassbandmuziek wordt door zowat alle radiozenders erg stiefmoederlijk behandeld. In Vlaanderen zijn de programma’s met hafabra-muziek in de loop der jaren gesneuveld. Enkel Kurt Van Eeghem wil nog wel eens een brassbandwerkje programmeren op Radio Klara. Je moet al naar de BBC gaan luisteren wil je iets opvangen. Onze dirigent Bart Van Ossel en ons bestuur vonden dat we eens moesten proberen daar iets aan te doen. En zo kwamen we bij de mensen van Radio Valencia terecht.”

Jef Pluym van Radio Valencia: “ We stonden meteen open voor dit voorstel, want we promoten er de lokale muziekmakers mee en dat is toch nog altijd één van onze hoofddoelstellingen. En brassbandmuziek komt inderdaad weinig aan bod. Met onze technicus Erwin Goyvaerts zorgen wij voor de radio-technische kant van de zaak.”

Programma Dirigent Bart Van Ossel: “Het is natuurlijk belangrijk dat we een boeiende avond in elkaar steken. Daarom koos ik voor zowel klassieke brassbandwerken van componisten als de Noor Fredrick Schjelderup en onze eigen Kevin Houben, als voor evergreens als Swinging safari van Bert Kaempfert en Mars der medici van Johan Wichers. Maar we spelen ook werk van The Beatles en Abba. De trouwe Valencialuisteraars worden niet teleurgesteld, want met o.a. Zij gelooft in mij en

Laat de zon in je hart staan er zelfs schlagers op het programma.” Zo’n avond zit toch iets anders in elkaar dan een klassieke concertavond van de brassband. Alles gaat live, er mag dus geen stilte vallen, de presentatie moet aangepast worden. Toon Verboven: “We spraken Michel Stoffels aan, die ervaring als technicus, deejay én presentator heeft. Hij stapte enthousiast mee.” Brassband Sinte-Rosalia, Radio Valencia en Michel Stoffels presenteren Radio Rosalia op zaterdag 14 maart 2015 in Zaal voor Kunst en Volk, Meerseweg 3, 2321 Meer (België). Het avondvullend programma start om 19.30 u. Kaarten kosten € 7, € 5 in voorverkoop (bij de muzikanten of via www.rosalia-meer.be ). U kan het concert uiteraard ook op de radio volgen: Radio Rosalia wordt live gereleased door Radio Valencia op 105 FM. (ma)

199

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 49


MEER

DORPSRAAD MEER

Meer en minder informatie over drie woonprojecten MEER – De volgende jaren staan er in Meer drie ingrijpende en voor het dorp belangrijke bouwprojecten op stapel. De algemene vergadering van de Dorpsraad is voor de betrokkenen de gelegenheid om de inwoners te informeren over de stand van zaken. De ontwikkelingen bij het klooster en de brouwerijsite maken of maakten daar ruim gebruik van, terwijl de ontwikkelaars van de veilingsite er zich met een mail vanaf maken. BUDGETTEN Schepen van financiën Marc Haseldonck nam als eerste het woord en gaf een overzicht van de in 2014 al of niet uitgevoerde werken en de budgetten voorzien voor de uitvoering van werken in 2015. We vermelden hier enkel de budgetten die exclusief voor deelgemeente Meer bestemd zijn. Voor de bedragen die betrekking hebben op groot Hoogstraten verwijzen we u naar het verslag van de Dorpsraad van Hoogstraten op blz. 32.

In 2014 uitgevoerde werken • Aankoop AED defibrillators (Meer en Meersel-Dreef): € 9.000; • Zwerfvuilproject transportzone: € 10.100; • Studiekosten Masterplan Mosten: € 12.500; • Uitvoering Masterplan Mosten: € 25.000; • Speeltoestel school Meer: € 20.000; • Gedenksteen kerkhof (Hoogstraten en Meer): € 12.800; • Pastorij Meer: € 30.000; • Muurtje politiekantoor: € 10.000;

Werken die niet uitgevoerd werden • Omvormingsproces transportzone J. Leysenstraat: € 20.000 • Grot kerkhof Meer: € 20.000; • Andere werken, die niet uitgevoerd werden maar hernomen worden in 2015, staan hieronder vermeld.

Voor 2015 ingeschreven budgetten • Aankoop AED toestellen: € 6.000; • Herinrichting buurtspeelplein(en) € 20.000; • Rooilijn fietspad Mosten –Meersel-Dreef: € 10.000; • Heraanleg Donckstraat; € 65.000; • Voetpaden Lokbosstraat – Donkakker: € 30.000; • Verfraaiing transportzone: € 10.000; • Investering Masterplan kloostersite: € 200.000; • Masterplan De Mosten; € 25.000; • Herstellingen kleuterschool: € 100.000.

Trage wegen In 2014 heeft het college zich intern bezig ge-

houden met de problematiek van de trage wegen. Dat resulteerde in een beleidsplan dat op dit moment ter controle bij de dienst openbare werken en de juriste van de stad ligt. Dit jaar wil men de werkgroep uitbreiden. Die werkgroep kan de het beleidsplan van het college eventueel bijsturen om vervolgens tot een “actieplan trage wegen 2015 – 2018” te komen. In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Meer Oost is er een trage wegverbinding voorzien van de Frankenberg tot de Driehoeksstraat en verder tot Meerdorp. Schepen Baets verwacht dat de problematiek daarrond aan bod zal komen bij de bespreking van de verkaveling op de brouwerijsite.

Inspraak brouwerijsite En dat is ook zo. De Dorpsraad vraagt zich af waarom zij en de omwonenden niet meer betrokken werden bij dit dossier, zoals beloofd was. Schepen Baets herinnert eraan dat er destijds een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt is voor het geheel, van Meerdorp tot aan de Frankenberg. Er is toen een inspraakprocedure en een openbaar onderzoek geweest, zodat iedereen eventuele bezwaren kon indienen. De ontwikkelaar heeft dan een ontwerp opgemaakt en de stedelijke administratie moet dan nagaan of dat ontwerp voldoet aan de bepalingen opgenomen in dat goedgekeurde RUP. Vanaf dat moment start er opnieuw een openbaar onderzoek over het betrokken ontwerp en heeft iedereen opnieuw de kans om bezwaren in te dienen. De administratie is verplicht om aan bepaalde instanties, zoals Hydrosan, Monumenten & Landschappen enz. advies te vragen, maar men is niet verplicht om advies te vragen aan, bijvoorbeeld, de Landbouwraad, de Milieuraad of de Dorpsraad. Dat hoeft niet en dat is ook niet wenselijk. De Schepen benadrukt dat er, ondanks dit alles, zelden zoveel informatie over een op til zijnde verkaveling gegeven is als in dit dossier. “Zeggen dat er geen informatie of kans op inspraak is geweest, is niet correct”, zegt schepen Baets, “Een Dorpsraad officieel om advies vragen is nog nooit gebeurd. Dat zal ook niet gebeuren bij de verkaveling Treslong of de verkaveling in de Achtelsestraat.” Op de vraag wanneer de Dorpsraad een antwoord krijgt op het door haar ingediende be-

50 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

zwaar, wijst de schepen er op dat alle bezwaren behandeld en besproken worden, maar dat die als dusdanig niet stuk per stuk beantwoord worden. Dat is gewoon niet mogelijk. Schepen Baets kan zich niet van de indruk ontdoen dat men een procedureslag wil aangaan, eerder dan positief mee te werken aan de realisatie van projecten die het wonen in eigen streek beogen. “Als men ons niet te veel stokken in de wielen steekt, kan men daar op relatief korte termijn een project realiseren, dat de dorpskern van Meer alleen maar zal verfraaien” besluit de schepen.

De Veilingsite In de schaduw van de ontwikkelingen op de kloostersite en de brouwerijsite, twee projecten die regelmatig aan bod komen in de Dorpsraad, is er nog de Veilingsite, waar de ontwikkelaars in alle luwte werken en waarover men blijkbaar liever niet communiceert. De Dorpsraad nodigde de initiatiefnemers uit, maar ontving enkel een mail, die dan ook werd voorgelezen als volgt: Wellicht zal er een vraag komen over de stand van zaken over het Veilingplein. Ik wil jullie bij deze even toelichten. Er zijn diverse voorontwerpen gemaakt en verschillende gesprekken geweest met de stedenbouwkundige dienst van Hoogstraten en schepen van Ruimtelijke ordening Ward Baets. Naar aanleiding van wederzijdse vragen, zijn er dan enkele aanpassingen gebeurd, gevolgd door nieuwe besprekingen. Er moeten nu nog studies gemaakt worden met ‘openbare werken’(pleinopbouw), met Hydrosan (waterhuishouding) en met de brandweer. Zodra we hier op één lijn zitten, kan de bouwaanvraag ingediend worden. We willen een project maken van woningen in combinatie met appartementen en ruimtes voor kern-ondersteunende functies (horeca, burelen en winkels) onder het motto “WONEN IN EIGEN STREEK”. Het RUP voorziet ook een doorsteek naar de achtergelegen percelen voor fietsers en wandelaars. Hier is zeker en vast al rekening mee gehouden. Verder hebben wij de intentie om, vanaf het ogenblik dat we met alle instanties goede afspraken hebben, een info-


MEER

DORPSRAAD MEER Kosten aan de kleuterschool In 2006 werd de nieuwe kleuterschool in gebruik genomen. Al vlug nadien, nog binnen de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer, doken er allerhande problemen op waardoor men zelfs bepaalde klassen niet meer kan of kon gebruiken. Het stadsbestuur zit op dit moment in een procedureslag en het is wachten bij wie de gerechtsdeskundigen de verantwoordelijkheid leggen. Hoe dan ook, voor het bestuur staat de veiligheid van de kinderen voorop. Om die veiligheid te garanderen werden er al werken uitgevoerd en is er ook voor 2015 een budget in de begroting voorzien. Indien nodig zal men nog dringende werken laten uitvoeren in de hoop dat men, na de uitspraak van de rechter, die kosten zal kunnen recupereren.

Lokbosstraat De kleuterschool werd in 2006 in gebruik genomen. Het was toen een enorm duur gebouw, maar al vlug bleek dat het weinig duurzaam was. De gerechtsdeskundigen moeten hun werk doen, maar omdat veiligheid voor alles staat, voorziet het college middelen in de begroting om die veiligheid te garanderen. avond te houden voor de Meerse inwoners. Getekend Cis Van Aperen.

Planbaten De eigenaars van percelen en gebouwen van de Driehoeksstraat, Meerdorp, Meerseweg en Frankenberg moeten zogenaamde “planbaten” betalen als gevolg van het RUP Meer Oost. Voor velen was het een onverwachte koude douche. “Waarom die extra belasting en waarom werden de eigenaars nooit geïnformeerd” is de vraag. Schepen Baets verduidelijkt: “Wanneer een bestemming van een eigendom verandert, moeten de eigenaars planbaten betalen als er een opwaardering is of ontvangen ze planschade, als hun eigendom minder waard wordt. Wanneer er een RUP goedgekeurd wordt kan er, zoals hier gebeurt, een meerwaarde uit voortvloeien en moeten de eigenaars planbaten betalen. De berekening ervan wordt niet door het stadsbestuur maar door het kadaster gemaakt”.

AED defibrillatortoestellen Op dit moment hangt er een AED toestel aan De Mosten en een bij de Paters in Meersel-Dreef. Het bestuur wil meer toestellen plaatsen, maar dat kan men pas als er voldoende inwoners een opleiding willen volgen. “Want”, zegt schepen Vissers, “zo’n toestel op zich doet niets”. Hij dringt er dan ook op aan dat kandidaten die een opleiding bij het Rood Kruis willen volgen zich zo vlug mogelijk kenbaar maken.

Er is behoorlijk wat onvrede over de situatie in de Donkakker en specifiek in de Lokbosstraat. Daar zijn zowel beplantingen op privaat eigendom als openbaar groen verwijderd en ook de voetpaden liggen er verwaarloosd bij. Schepen Vissers geeft toe dat er bomen gerooid werden die niet gerooid moesten worden, ook op privaat domein. Dat is een vervelende zaak. Men wil zo snel mogelijk orde op zaken stellen, ook wat betreft de vijver daar. De voetpaden worden heraangelegd door de stad en Bouwmaatschappij De Noorderkempen zal zorg dragen voor de privaattuintjes waar schade is aangebracht. Volgende week zit het stadsbestuur en Bouwmaatschappij samen om een globaal plan van aanpak uit te werken, om alles daar te fatsoeneren. (fh)

Fietspaden Door de afwezigheid van schepen Jansen geeft schepen Vissers een stand van zaken i.v.m. de fietspaden in Meer. In de Terbeeksestraat en de Kettingdreef worden de fietspaden aangepakt, al of niet op het moment dat de Eandis de zwaardere 36KV kabels aanbrengt. In de John Leysenstraat werden de fietspaden in het najaar 2014 hersteld door het Agentschap Wegen en Verkeer. Het fietspad langs de Mark wordt in verschillende fases gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De voetpaden de vijver en gerooid groen. De Donkakker en vooral de Lokbosstraat ligt er verwaarloosd bij. Daar zal het stadsbestuur en Bouwmaatschappij De Noorderkempen werk van maken. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 51


MEER

DORPSRAAD MEER

Herbestemming kloostersite Voor de vzw Klooster Meer is de algemene vergadering van de Dorpsraad al jaren een ideaal moment om de inwoners van Meer te informeren over de stand van zaken van de herbestemming van de kloostersite. Het wordt uiteindelijk het dorpsplein en het kloppend hart van Meer, vandaar. Op 23 juni 2009 werd de kloostersite, na een open oproep aan kandidaten, toegewezen aan Bouwmaatschappij De Noorderkempen en vzw Klooster Meer. Nu bijna zes jaar later is het algemeen inrichtingsplan (het masterplan van de site) klaar en zijn de ontwerpen van de nieuwbouwwoningen en de restauratieplannen gereed om ze in te dienen bij Stedenbouw en het Agentschap Onroerend Erfgoed. En dan is het wachten op goedkeuringen en vooral op de toekenning van subsidies. Het is dus een werk van lange adem en dat heeft te maken met het groot aantal officiĂŤle en semiofficiĂŤle instanties, die betrokken zijn bij de regelgeving en de toekenning van subsidies. In een kader bij deze bijdrage geven we u een overzicht van al die instanties. Gelukkig staan alle neuzen in dezelfde richting en is de bereidheid om er samen een uniek project van te werken zeer groot. Maar, eenvoudig is anders. In latere uitgaven van dit blad wil men elk gebouw, zowel de nieuwbouw als historische gebouwen, afzonderlijk voorstellen. Hier beperken we ons tot de grote lijnen van het Masterplan, de functies van elk gebouw en een idee van hoe het Lokaal dienstencentrum en de zaal zal worden.

Autoluw Het geheel is op 22 december 2011 aangekocht door Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Zij gaven nog dezelfde dag de vijf historisch waardevolle gebouwen in erfpacht aan de vzw Klooster Meer. Bouwmaatschappij De Noorderkempen wou er in eerste instantie twintig nieuwbouwwoningen bouwen, een aantal dat tijdens de opmaak van het Masterplan en besprekingen met het Agentschap Onroerend Erfgoed terug gebracht is tot zeventien: 11 koop- of erfpachtwoningen met drie slaapkamers (tussen het Pijperpad en de feestzaal) en 6 huurwoningen met twee slaapkamers (bij de vroegere speelplaats). De huurwoningen hebben een parkeerplaats onder de vloerplaat van de eerste verdieping. Voor de koopwoningen zijn er parkeerplaatsen voorzien bij het Pijperpad. Het is de bedoeling dat de site autoluw wordt. Voor de bewoners van de historische panden worden er ook parkeerplaatsen voorzien en natuurlijk kunnen minder mobiele mensen tot bij de zaal gebracht worden. Ook leveringen aan de zaal, verhuiswagens en hulpdiensten kunnen vrij op de site rijden.

52 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voor bezoekers komt er een parking op wat nu een stuk braakliggende grond eigendom van de Sint Sebastiaansgilde is. Die gilde bestaat in essentie niet meer en de eigendommen worden beheerd door de Sint Jorisgilde. Het stadsbestuur en de vzw zijn de Sint-Jorisgilde zeer dankbaar dat er, na veel overleg en een zoektocht naar een mogelijke alternatieve grond, voor het geval de gilde terug actief wordt, eerstdaags een overdracht van het perceel in erfpacht zal gebeuren. Het huisvuil van alle bewoners en gebruikers van de site wordt in ondergrondse containers verzameld. De dreef van de Donckstraat naar de het klooster zal nog uitsluitend door fietsers en voetgangers gebruikt worden. De wegen of verhardingen zullen in een soort grastegels uitgevoerd worden en het karakter van het geheel, het grasplein, het bos en het zandplein blijven behouden en kunnen voor evenementen gebruikt worden, voor zover ze de draagkracht van de site niet te boven gaan. Het kloostergebouw wordt aangepast tot bewoning met Bed & Breakfastkamers, Het klaslokaal bij het klooster krijgt beneden een handelsfunctie met boven bewoning. Het klaslokaal bij het zandplein wordt beneden een crea naaiatelier en


MEER

DORPSRAAD MEER boven een vakantiewoning. De huishoudschool wordt beneden als burelen ingericht en boven is een woongelegenheid voorzien. En dan is er nog het Lokaal dienstencentrum of de zaal. De zaal komt aan de zijde waar nu de

toiletten zijn helemaal vrij te staan en aan de achterzijde komt er een nieuwbouw met een keuken, toiletten, bergingen en een bureel. Het LDC is 32 uur per week geopend, op de andere uren, de avonden en in het weekend kunnen de verenigingen de zaal huren.

De huidige parochiezaal wordt een Lokaal dienstencentrum (LDC), dat 32 uur per week geopend is en, vaak in samenwerking met verenigingen, activiteiten organiseert. Daarnaast, zowel overdag, s’ avonds als in het weekend kan de zaal gebruikt worden door verenigingen. In de zaal, zoals we nu kennen, verdwijnt het podium en de daaronder gelegen kelder. Het wordt dus een grote zaal, die opgedeeld kan worden in een grotere en een kleinere zaal of drie kleinere zalen. Van elk van deze zalen kan men terecht in de inkom, toiletten, een keuken en voldoende berging.

Geen eenvoudig dossier Om u een beeld te geven van de complexiteit van een project zoals de herbestemming van de kloostersite geven we hierbij een overzicht van alle partners die bij het project betrokken zijn. Ofwel als investeerders (IN), als subsidie verlenende instantie (SU), als adviserende partner (A) of als vergunningsverlenende instantie (V). • Bouwmaatschappij De Noorderkempen (IN) • Vzw Klooster Meer (A) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (WMSW) (SU) • Agentschap Gesubsidieerde Infrastructuur (SU) • Stadsbestuur Hoogstraten (IN / V) • OCMW Hoogstraten (IN) • Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) (SU) • Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) (SU) • Stedenbouw Antwerpen (V) • Brandweer (V) • Vier partners historische gebouwen (IN) • aNNo restauratie architecten (A) • Architecten Das Van Meer (nieuwbouw) (A) • A&D consult, studiebureau aanleg infrastructuur (A) Daarnaast zijn er nog, voor elk gebouw afzonderlijk of voor gans de site, de studiebureaus stabiliteit, technieken, EPB verslaggeving en de veiligheidscoördinator.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95 75 100

Zeg maar hoe je zitten wil

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 53


MEER

DORPSRAAD MEER Burgemeester Tinne Rombouts herinnert de aanwezigen aan het prille begin van gans het project, namelijk met de oprichting van het Driehoeksoverleg (eigenaars, gemeente en dorpsraad). Dat overleg kreeg de opdracht om een visietekst uit te schrijven met zaken die echt belangrijk waren en zijn bij de ontwikkeling van de site. “Ik onthoud daarvan vooral drie zaken”, zei de burgemeester, “Op de eerste plaats was er het behoud van de pleinfunctie met een publiek

karakter. Op de tweede plaats moest de zaalfunctie behouden blijven en ten slotte moest de kandidaat een in alle aspecten een kwaliteitsvol project realiseren. Vandaag zijn we overtuigd dat de Bouwmaatschappij en de vzw Klooster Meer, daarin geslaagd zijn.” “De plannen zijn op punten en komma’s na klaar”, ging de burgemeester verder, “Straks gaan we naar de realisatiefase. U hebt daarstraks gehoord hoeveel verschillende partners er moeten meewerken om de puzzel van het project

vorm te geven. Om het project te kunnen realiseren moeten verschillende subsidie verlenende instanties en overheden ook daadwerkelijk met toezeggingen over de brug komen. Voor ons als stadsbestuur is het in die zin belangrijk mee te geven dat het project maar gerealiseerd kan worden als er gewerkt wordt binnen de afgesproken budgetten en op voorwaarde dat de subsidies er ook daadwerkelijk komen in deze tijd van besparingen”, was het realistisch besluit van burgemeester Tinne Rombouts.

Het Masterplan van wat een groene en autoluwe omgeving moet worden. De vroegere kleuterschool en de gebouwen tussen de zaal en de huishoudschool worden afgebroken. Daarna bouwt Bouwmaatschappij De Noorderkempen er 11 koop- of erfpacht woningen (nr 1 en 2) haak op het Pijperpad. In de omgeving van de vroegere speelplaats komen zes huurwoningen (nr. 3). De vzw Klooster Meer zorgt, samen met haar partners, voor de restauratie en herbestemming van de historisch waardevolle gebouwen. Het kloostergebouw zelf (A) wordt een woning met Bed&Breakfast, In het lokaal met de klaslokalen (B) komt beneden een handelsruimte met boven een woning. De klaslokalen aan de overzijde van de speelplaats (C) worden een crea naaiatelier en een vakantiewoning. In de vroegere huishoudschool (D) komen beneden burelen en boven een ruime woning. De parochiezaal (E) tenslotte wordt een Lokaal dienstencentrum, waar ook plaats is voor verenigingen. 54 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Het was weer carnaval

Bingowinnaars

MEERSEL-DREEF – Het was inderdaad weer bingo op 31 januari. Voorzitter Bert Damen van fanfare Voor Eer en Deugd mocht uiteindelijk de hoofdprijs, een IPad, uitreiken aan Emmy Bluekens, die een volle zaal achter zich liet. Zij was totaal verbouwereerd met deze mooie prijs. (JJ)

Bosuil in Mariapark

Het bosuiltje zit dromerig in de boomholte te wachten op wat komen gaat. MEERSEL-DREEF – Het is al meer gezegd: er loopt, kruipt en vliegt meer rond dan je zou denken. Drevenier en amateurfotograaf Pierre Verbaeten heeft in de lente van 2014 voor de eerste maal een bosuil in één van de hoge bomen van het Mariapark waargenomen. Zelfs in deze winter verblijft deze mooie roofvogel nog steeds in het park van de Paters. Bosuilen komen algemeen voor in bossen, parken en tuinen.

Zij jagen vrijwel alleen in de schemering en ‘s nachts. Overdag houden de vogels zich schuil in de top van een boom. Het voedsel bestaat voornamelijk uit muizen, maar ook andere kleine zoogdieren en vogels worden gegeten. Op de facebook-pagina van Pierre Verbaeten vind je niet alleen deze bosuil terug, maar ook heel veel andere mooie natuurfoto’s, meestal uit de omgeving van Meersel-Dreef. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 55


MEERSEL-DREEF

Opstapcursus bij Loopgroep Galder MEERSEL-DREEF / GALDER - In 2014 was de opstapgroep van Loopgroep Galder een groot succes. Ruim 20 sportievelingen hebben hieraan deelgenomen en zijn daarna lid geworden van de loopgroep. Vanwege dit grote succes, zal dit jaar bij voldoende belangstelling ook weer een nieuwe op-

stapgroep worden opgestart, vanaf woensdag 1 april a.s. De opstapcursus duurt 12 weken, telkens op woensdagavond van 19.30 - 21.00 uur. Vertrek en aankomst bij gemeenschapshuis De Leeuwerik, in het dorpscentrum van Galder. Het doel is dat je na deze 12 weken een afstand van 5 km kan hardlopen in je eigen tempo. Hierna kan je dan aansluiten bij de loopgroep zelf. Er wordt dan getraind voor de Ganzenvenloop 2015 die dit jaar op zaterdag 12 september wordt georganiseerd.

56 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De kosten voor deze hele cursus bedragen slechts € 10 per persoon. Ook opstappers, die vorig jaar gestopt zijn, kunnen uiteraard weer beginnen. Vraag je vriend of vriendin om mee te doen, ga samen de uitdaging voor je lichaam aan. Voor meer info en aanmelding kun je contact opnemen met hoofdtrainer Johan Roovers +31.6.444.263.88 of info@loopgroepgalder.nl . Ook kan je een kijkje nemen op de website www. loopgroepgalder.nl . (EvdB/JJ)


MEERSEL-DREEF

Schilderwerken in de kerk

Nieuwe gezichten in het klooster MEERSEL-DREEF – Pater Luk sprak in zijn eindejaartoespraak op tweede kerstdag over twee nieuwe bewoners van het klooster. Het zijn Pater Dominiek en Pater Frans. Nieuwsgierig als we zijn, trokken we onze stoute schoenen aan en gingen op verkenning. We stellen deze twee West-Vlamingen graag even aan u voor:

Pater Frans

Pater Dominiek

Pater Dominiek werd in Roeselare in 1936 geboren als Arnold Desplentere. Hij werd priester gewijd in 1962, dus zijn gouden priester jubileum is ook al weer enkele jaren geleden. Eerst gaf hij godsdienstlessen o.a. in Herentals, Geel, Brasschaat, Hoogstraten. Daarna werd hij secretaris in Antwerpen. Vervolgens werd hij secretaris van de generaal van de wereldse orde. Door zijn talenkennis, heeft hij in alle werelddelen verbleven, uitgezonderd Australië. Ook is hij nog 6 jaar overste-gardiaan geweest in Brugge en 11 jaar in Izegem. Uiteindelijk is Pater Dominiek in november 2014 naar het klooster van Meersel-Dreef gekomen. De gezondheid laat hem wat in de steek, en hij is thans dan ook echt op rust gesteld.

Pater Frans werd als Frans Labeeuw geboren in 1942 in Roeselare, maar verhuisde onmiddellijk naar Rumbeke (tegen Izegem) en later naar Beveren-Leie (Waregem). Op 29 juni 1969 is hij priester gewijd. In september 1970 vertrok Pater Frans met 3 andere missionarissen in twee auto’s naar Pakistan. Na een onvoorstelbare rit van 23 dagen arriveerden zij daar op 9 oktober 1970. Pater Frans kwam daar ook Pater Luk tegen, zodat zij oude bekenden zijn van elkaar. Op 7 juli 2013 kwam een einde aan zijn missionariswerk. Na bijna 43 jaar missionariswerk, steekt nog regelmatig heimwee op. Hij probeert via internet alle dagen op de hoogte te blijven van het reilen en het zeilen aldaar. Hij kwam daarna terecht in West-Vleteren, vervolgens Antwerpen, en op 18 januari 2014 uiteindelijk in Meersel-Dreef. Hier bestaat zijn taak in het lezen van H. Missen in de omgeving van groot Hoogstraten, alsook in de gevangenis. Verder is hij verantwoordelijk voor de bedevaarders. Eén ding is wel duidelijk geworden: beide paters hebben ten dienste van de christelijke gemeenschap een heel gevarieerd en boeiend leven geleid. Hopelijk kunnen zij in Meersel-Dreef hun weg verder bewandelen en mogen zij ook hier genoegdoening vinden in hun roeping. (JJ)

Pater Luk houdt een oogje in het zeil bij de schilderwerken. MEERSEL-DREEF – Niet iedereen vindt schilderen plezant, doch uiteindelijk moet het er toch van komen. De kloosterkerk van de Paters Kapucijnen is thans volledig in handen van een schildersbedrijf. Afgebroken stukken kalken worden opnieuw bepleisterd en de zuilen worden behandeld tegen opstijgend grondwater. Als u weet hoe groot en hoog de kerk is, dan begrijpt u dat het schilderen van de binnenkant geen klein klusje is. Eerst worden de twee zijbeuken onder handen genomen. Het middenschip van de kerk wordt ondertussen afgeschermd met plastic. En als de zijbeuken zijn afgewerkt, dan is het de beurt aan het middenschip. Ondertussen gaan de eucharistieveringen natuurlijk gewoon door, ook al is dat dus met het nodige stof, dan kan niet anders. Pater Luk hoopt dat met het Paasfeest alles afgewerkt is, waarna de kerk er weer voor jaren tegen kan. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 57


MEERSEL-DREEF

100 marathons voor Jef Jacobs, plus ultra Rond zijn dertigste verwisselde hij zijn voetbalschoenen voor loopschoenen. Enkele jaren later in 1993 liep hij zijn eerste marathon in Rotterdam. Dat is 42 km en 195 meter. Een half jaar later liep hij een tweede in Eindhoven. Hij kreeg de smaak te pakken en liep elk jaar minstens 2 marathons. Plus ultra is geschreven op een tegeltje in het Alhambra (Spanje), en wil zoveel zeggen als “altijd maar verder”, en dat inspireerde hem. Sneller en sneller vond hij de weg naar de start van de volgende marathon en in 2010 liep hij 10 stuks. Op 8 februari 2015 liep hij zijn 100ste marathon. Wat een prestatie! Buiten zijn beroepsactiviteiten gaat Jef ook geregeld mountainbiken, is hij voetbalscheidsrechter en een ‘gedreven’ medewerker bij De Hoogstraatse Maand. Hij dweept met Meersel-Dreef en (JJ) schrijft er ook vooral over. DHM: Meersel-Dreef ligt je nauw aan het hart, Jef, je bent er ook geboren? Jef Jacobs: Ja, in 1960, hier zelfs, in dit huis waar we nu zitten. DHM: Heb je vroeger een andere sport gedaan? Jef: Voetballen. Ik voetbalde bij Meerle en bij de gebuurtevoetbal en later ook bij RKVV Gesta. Dat is de Rooms-Katholieke Voetbal Vereniging van Galder en GESTA staat voor Galder en Strijbeek ten aanval. Ik heb daar zelfs 2 jaar gekeept en ben er trainer geweest van de damesploeg waarbij Nans speelde (Nans is de echtgenote van Jef). DHM: En wanneer ben je dan begonnen met lopen? Jef: Rond mijn dertigste. De voetbalploeg waar ik speelde zat zowat op zijn gat. Er kwam bijna niemand meer naar de trainingen. Met de geburen liep ik wel eens een rondje en ook Nans liep geregeld met mensen van haar werk op dinsdag en donderdag. Zij gingen op een bepaald moment aansluiten bij een loopgroep en Nans zei: ‘Is dit niks voor jou’? In januari kreeg ik een trainingsschema en samen met Jacques Verheyen trainden we voor de marathon van Rotterdam. In april ’93 liep ik dus mijn eerste marathon. Toen we aan de start stonden begon het te regenen en het is niet meer gestopt, 42 km in de regen, 3 uur en 42 minuten in het nat.

Wereldmarathons DHM: En toen was je vertrokken? Jef: Een half jaar later liep ik toch al mijn tweede, dat was in Eindhoven. Van dan af liep ik er twee per jaar. Maar ik wilde meer. In 2003 liep ik er vier, in 2004 werden het er vijf en stilaan meer en meer. In 2010 en in 2011 liep ik telkens 11 marathons en dan hoef je eigenlijk niet meer te trainen. Je loopt de week nadien tien kilometer, de week daarna een keer twintig, de derde week nog eens tien en dan kun je opnieuw een marathon lopen. DHM: Dan moet je wel goed recupereren. Jef: Ik heb een rustig beroep, lichamelijk kon ik uitrusten op het werk, dat was geen probleem. Ik heb altijd heel veel respect gehad voor men-

Jef Jacobs bij de aankomst van zijn honderdste marathon. Met de handen hoog in de lucht over de streep als teken van victorie en voor hem nog altijd de overwinning om te stoppen met roken.

sen met een zwaarder beroep. Ik ken mensen die op vrijdag nog beton moeten storten en die zondag ook aan de start staan. Daar doe ik mijn petje voor af. DHM: Hoeveel train je dan per week? Jef: Ik was aangesloten bij Loopgroep Galder en ik trainde meestal met Mark Van Alphen. Vroeger driemaal per week maar later was twee keer per week genoeg. Soms zie je mensen die vier maal per week trainen en die oververmoeid geraken. Een trainer draagt hen dit op maar mijn idee is om altijd naar je lichaam te luisteren. Door ervaring weet je wat je lichaam nodig heeft. Ik ben nu ook niet meer bij die loopgroep. Wanneer ik zou meedoen met de interval- of piramidetrainingen zou ik opnieuw te veel last krijgen van mijn heup. Ik doe meestal een lange duurloop en klaar. Soms doe ik wel eens zelf een intervaltraining of een tempoloop maar meestal loop ik zonder mijn tijd in het oog te houden.

58 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zijn eerste in Rotterdam 18 april ’93 (3.42.03) Zijn snelste (3.22.20) in Brugge tijdens de Guldensporenmarathon in juli ’96. Twee maal Parijs (1996 en 2004) Hij liep in Keulen, Rursee, Soest, Berlijn, Istanbul, Praag, Frankfurt, Firenze, en Dublin Amsterdam(de 49ste) en Etten-Leur(de 50ste) in oktober 2007 deed hij week na week. Rotterdam(de 79ste) en Gilze(de 80ste) in april 2011liep hij week na week In Genk gelopen bij -7° C. In Oevel was het zeker meer dan 30°. Zijn schouders helemaal verbrand. In 2006 en 2007 liep hij telkens 7 marathons, in 08 – 8; 09 – 8. In 2010 en 2011 liep hij telkens 11 marathons In 2012 geen enkele maar in 2013stond hij opnieuw aan de start Zeven maal Etten-Leur Acht maal Rotterdam Zijn honderdste in Genk op 8 februari ’15 (Louis Persoonsmarathon)

DHM: Een heupkwetsuur? Jef: Wanneer ik aan marathon 89 was, ben ik in panne gevallen. Ik heb het twee jaren rustig aan moeten doen. Ik had artritis, mijn linker achillespees deed pijn, aan de rechterkant had ik last aan de hamstrings en dan had ik nog een zeurende pijn de heupstreek. Mijn lichaam zei stop! Die heupkwetsuur ja, dat komt misschien niet enkel van het lopen, misschien wel van ’t erbissemen plukken en van ’t keepen vroeger. Plus ultra (Nederlands: Steeds verder) is een Latijnse uitdrukking die vooral bekend is als wapenspreuk van Spanje. Onder Karels bewind kende Spanje een enorme koloniale expansie en met het nieuwe motto wilde hij aangeven dat de Straat van Gibraltar niet langer het einde van de wereld was en dat Spanjes ambities verder reikten.


MEERSEL-DREEF Ik train nu ook een keertje minder. Ik loop af en toe nog wel eens mee met de club, dan ga ik een keertje niet mountainbiken. DHM: Mountainbiken? Dat doe je ook nog? Jef: Ja! En voetbalscheidsrechter! En de Hoogstraatse Maand! (lacht) Als scheidsrechter doe ik jeugdwedstrijden. Ik ben wat men in Nederland noemt een clubscheidsrechter. Ik fluit enkel wedstrijden van de eigen club. Toen ik gekwetst was heb ik een koersfiets gekocht en ben ik beginnen fietsen bij de Dreefse Trappers om de conditie op peil te houden want de kilo ’s vlogen eraan toen ik niet meer liep. Anderhalf jaar heb ik niet gelopen. Daarna probeerde ik opnieuw tien kilometer en de Kapellekensloop in Minderhout. Ik liep een wedstrijd in Wortel en Rijkevorsel en dan ben ik opnieuw gegaan voor de marathon van Etten-Leur. Dat was een thuiswedstrijd want die had ik al zes keer gedaan. Ik kende het parcours en wanneer ik daar moest uitstappen was ik vlak bij huis. DHM: Wat was de mooiste? Jef: (denkt heel lang na) Dat is moeilijk. In Gilze, dat was speciaal omdat ik daar altijd mee op kop liep. Dat is een van de enige keren dat ik echt een wedstrijd liep. Meestal liep ik tegen de tijd, maar nu kwam men vertellen dat ik nadien zou gehuldigd worden. Ik eindigde als derde. Dat deed me toch wel iets. De marathons in die grote wereldsteden waren allemaal speciaal en daar heb ik altijd goed gelopen. Rotterdam mag je daar gerust bijrekenen. In Parijs twee keer, in Dublin, die tijden waren buiten verwachting. Firenze en Dublin hebben we samen met Jos Van Bavel gelopen. De echtgenotes gingen dan mee, dat klikt heel goed en we maakten er een korte vakantie van. We waren dan telkens vier dagen onderweg. In Frankfurt zijn we maar twee nachten gebleven. Ook naar Istanbul, Praag, Köln zijn we samen geweest. Jos houdt ook wel van die internationale wedstrijden. DHM: De marathon van Parijs is een van de grootste? Jef: De marathon van Parijs is er een met bijna vijftigduizend deelnemers. Die heb ik tweemaal gedaan en telkens met een goed resultaat. Ook in Berlijn waren er meer dan dertigduizend lopers. Bij zulke massaevenementen moet je zelf aangeven wanneer je wil starten. De snelste groep start eerst, en daarna een groep die er wat langer over doet. Zo loopt niemand mekaar in de weg. Loop je nog trager dan neem je ook beter een volgende groep, daar heb je alleen maar voordeel bij. In Parijs op de Champs-Elysees, en je weet hoe breed die boulevard is, duurde het meer dan drie minuten vooraleer we over de startlijn liepen. DHM: Je bent nooit moeten stoppen? Jef: Nee, ik heb ze allemaal kunnen uitlopen. Eenmaal in Etten-Leur werd de wedstrijd halverwege afgebroken door een storm. De bomen vielen op het parcours. DHM: Slechte herinneringen? Jef: Dan moet ik naar Flanders Field in Nieuw-

In actie tijdens de Kapellekensloop in Minderhout vorig jaar. poort. Er was op vrijdag een feestje van het werk dat een beetje uit de hand was gelopen. Op zaterdag had ik een enorme kater. Ik heb dan niet goed gegeten en gedronken en dat moest ik de dag daarna uitzweten. Die wedstrijd was een blamage. Dat was een slechte tijd voor die periode en daar heb ik ook geweldig afgezien. DHM: Mooie herinneringen heb je waarschijnlijk veel meer. Jef: In Amersfoort gingen mijn schoonouders mee en er stond niet zo veel volk aan de start. Daar stond de klok gewoon op de kruiwagen. Elke organisatie is anders. Wat ik ook plezant vind is dat je, zoals in Gilze, loopt voor een goed doel. Je krijgt enkele weken nadien te horen dat de organisatie een bepaald bedrag heeft kunnen storten. Ik betaal liever daar startgeld dan bijvoorbeeld aan Rotterdam. Dat is een hele mooie maar stilaan heel duur. Wanneer je lang op voorhand inschrijft kost dat 50€ maar elke maand komt er 10€ bij. In Kasterlee hebben ze ooit het parcours moeten veranderen en dan nog moesten we dertig meter door twintig centimeter water lopen. Het was

gewoon overstroomd. Er was een paadje waar we niet rond konden. Daar wordt nog steeds over gesproken. In Rotterdam was het zo warm dat er te weinig water was voor de lopers. Marc van Alphen liep twee minuten achter mij en moest toen stoppen net als vele anderen. In Istanbul hebben we 42 km moeten lopen in gietende regen. Bij de start loop je over de Golden Bridge van Azië naar Europa. Die brug is normaal gezien afgesloten voor voetgangers en fietsers omdat er te veel mensen afspringen. Dus iedereen wil die befaamde brug wel zien maar bij de start goot het water en iedereen bleef in de autobus zitten. DHM: En de honderdste marathon? Vanaf wanneer begon je daaraan te denken? Jef: Zowat vanaf 70-80ste. Dan begon het zo stilaan te kriebelen. DHM: En wat na de honderdste? Jef: Op naar honderd en één. DHM: Plus Ultra. Jef wil altijd maar verder, altijd maar meer. Proficiat Jef! (rb)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 59


MEERSEL-DREEF

Zaterdag 17 jan – Tijdens het weekend werd er ingebroken in een appartement aan de Gravin Elisabethlaan. De buit bestaat uit een iPad, iMac, tv en een laptop. Ook op zaterdagavond sloegen inbrekers een raam stuk aan de achterkant van een woning in de Heilig Bloedstraat. Vermoedelijk zijn ze op de vlucht geslagen omdat de bewoner toen juist thuis kwam. De politie wil inwoners waarschuwen voor twee opdringerige verkoopsters die mensen thuis geld afhandig maken. Ook in Hoogstraten is de voorbije week iemand in eigen huis bestolen. Het gaat om twee dames van rijpere leeftijd die van deur tot deur potten, pannen en tapijten verkopen. Op een gewiekste manier hebben ze bij de twee slachtoffers een tapijt verkocht voor veel meer geld dan wat het waard is. Ook reeds vorige week is in Hoogstraten een dame bestolen door iemand die aan de voordeur kwam bellen. Zij werd van haar portemonnee beroofd door een vrouw die zich uitgaf voor iemand van Ziekenzorg. Het slachtoffer ging even naar een andere kamer om een document te halen en daar maakte de dievegge gebruik van om een portemonnee uit de handtas te stelen. Het gaat om een vrouw van ongeveer 25 jaar oud en 1 meter 60 groot. Ze spreekt Nederlands, maar met een duidelijk hoorbaar buitenlands accent. Maandag 19 jan - Onbekenden forceerden het slot van een geparkeerde vrachtwagen op Langenberg in Wortel en haalden alle boorddocumenten en een portefeuille met geld uit de cabine. Bovendien tankten ze zo’n honderd liter mazout over. Woensdag 28 jan - Dieven hebben op de Loenhoutseweg driehonderd liter diesel gestolen uit een kraan. Die stond er opgesteld op een werf. Politie Noorderkempen heeft in 2014 - 1.733 ademtests afgenomen, waarvan 113 positief. 71 bestuurders testten positief op drugs. In 2013 werden evenveel alcoholcontroles uitgevoerd, maar bliezen 184 personen positief. Vorig jaar zijn 185.000 voertuigen op snelheid gecontroleerd en daarvan was 2,86% in overtreding. In 2013 ging het om 2,77%. Het aantal verkeersongevallen steeg licht van 314 in 2013 naar 339 vorig jaar. Er waren vier ongevallen met dodelijke afloop. Maandag 2 feb - Dieven zijn in de nacht binnengedrongen in een elektromagazijn op de Terbeeksestraat in Meer. Ze braken aan beide kanten van het gebouw met een koevoet een houten voorzetraam open en daarna nog een ander raam. De daders namen nieuwe gsm-toestellen en fotocamera’s mee. Dinsdag 3 feb - Tijden een privéfeestje in een woning in de Leemstraat is in de nacht naar woensdag een 29-jarige man verdronken in een jacuzzi.. Bovendien werden de twee bewoners van het huis onmiddellijk na de vondst van de overleden man opgenomen in het ziekenhuis. Het overlijden heeft mogelijk te maken met druggebruik. Dinsdag 10 feb - De dienst Verkeer van de politie Noorderkempen heeft dinsdag een verkeersactie gehouden in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst. Er werden 1352 voertuigen gecontroleerd. Daarbij waren 18 voertuigen niet in orde met de verkeersbelasting De overtreders betaalden samen zo’n 7500 euro. (lvr)

LEVENSVRAAG: Waarom bestaat citroenlimonade voor het grootste gedeelte uit kunstmatige middelen en zit er in afwasmiddel echte citroen?

60 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


GLUREN BIJ DE BUREN Station Noorderkempen op het goede spoor? BRECHT – Meer dan een jaar geleden, op 15 februari 2014, verklaarde de regio samen met actiegroep LONK (Liga ter Ontsluiting van de NoorderKempen) zijn liefde aan het station Noorderkempen. Heel wat acties en vergaderingen later ziet de actiegroep een aantal van de bezorgdheden meegenomen in het nieuwe vervoersplan van de NMBS dat in werking ging vanaf 14 december 2014. Er worden opnieuw treinritten ingelast tussen 21u en 22u. Daarnaast werden de vertrektijden op werkdagen en in het weekend gelijkgetrokken. De zogeheten ‘gaten’ in de dienstregeling komen nu op gelijke tijdstippen in het weekend als op werkdagen; dit moet de vertrektijden overzichtelijker maken. Alle treinen zullen nu vertrekken in Noorderkempen om 7 minuten na het uur, behalve op 11 en 13 uur, dan rijden er geen treinen. In Antwerpen zullen alle treinen vertrekken om 38 u na het uur, behalve ook weer op 11 en 13 uur. Arnold Wittenberg van de actiegroep en gemeenteraadslid van Hoogstraten reageerde gematigd tevreden: “De dienstverlening is nu meer afgestemd op de vragen vanuit de reizigers. Op een aantal cruciale opmerkingen door de reizigers werd ingegaan door de NMBS toch blijven wij ijveren voor het nodige aantal meer treinen, uitbreiding van de parking, die eraan komt, maar

ook dat deze gratis blijft. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van de verbinding Breda - Noorderkempen - Antwerpen. Heel wat fileleed kan hiermee opgelost worden waarmee Antwerpen dagelijks te kampen heeft. Joris Van der Schoot vult aan: “We hadden

een ontvangstcomité gepland voor de nieuwe avondritten omdat we blij zijn dat de NMBS een antwoord geeft op enkele van de verzuchtingen van de reizigers. Vanwege de hete herfst hebben we er dan toch maar voor gekozen om dit te verplaatsen naar een later tijdstip. Zoals Arnold zegt blijven we er voor ijveren dat onze trein de waardering krijgt die hij verdient.” (lvr)

CODA zoekt vrijwilligers WUUSTWEZEL - Palliatieve zorg is een totaalzorg aan ongeneeslijke zieken en hun omgeving. De kernidee van rouwzorg binnen CODA is dat deze zorg niet ophoudt bij het overlijden, maar dat de begeleiding in het rouwproces doorloopt. Rouwzorg maakt dan ook integraal deel uit van de palliatieve zorg. Door middel van de lezingen “En hoe nu verder...?” ondersteunt CODA rouwenden en hun omgeving en biedt hen een antwoord op de vele vragen waar ze mee worstelen. In deze lezingen wordt aandacht gegeven aan de verschillende facetten van het rouwproces na het overlijden van een dierbare en worden suggesties aangereikt om met rouw op weg te kunnen gaan. Coda Rouwzorg bestaat uit een groep getrainde en gemotiveerde rouwzorgvrijwilligers, onder leiding van Susi Auth, de psychologe en rouwzorgverantwoordelijke van CODA. CODA zoekt vrijwil-

mingswerk, psychologische of pedagogische sector. Enige levenservaring en emotionele stabiliteit zijn wel belangrijk.

ligers die een deel van hun tijd willen besteden aan het begeleiden van nabestaanden die een normaal rouwproces doormaken na het overlijden van hun dierbare. Wie komt in aanmerking als vrijwilliger voor de rouwzorg? • Mensen die reeds langere tijd actief zijn in het voeren van begeleidende gesprekken, individueel of in groepsverband, die hiervoor een degelijke basisvorming hebben gevolgd en bereid zijn om regelmatig deel te nemen aan intervisiemomenten. • Beroepskrachten uit de volgende sectoren: maatschappelijk werk, socio-cultureel vor-

CODA biedt kandidaat-vrijwilligers een degelijke opleiding en professionele ondersteuning. Kandidaten worden toegelaten tot de opleiding na een voorafgaande sollicitatieprocedure (uiterlijke inschrijvingsdatum 06/04/2015). De opleiding zal doorgaan in het najaar van 2015. Op 25 maart a.s. wordt in CODA een infoavond georganiseerd. Voorafgaande inschrijving is noodzakelijk. Interesse? Aarzel dan niet en stel je nu reeds kandidaat. Info : www.coda.care/nieuws (lvr)

LEVENSVRAAG: Als maïsolie van maïs wordt gemaakt, hoe zit het dan met baby-olie?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 61


KOKEN MET DEKEN SENDEN Deken Leo Senden (°1888 +1944) werd priester gewijd in 1913 waarna hij zich aan de Leuvense universiteit verder bekwaamde in de wis- en natuurkunde en in de wijsbegeerte. Naast zijn taak als deken van Hoogstraten (van 1936 tot zijn wegvoering door de Duitsers in 1944) was hij ook een begaafde en experimentele kok. Zijn huishoudster Anna Hendrickx noteerde, in haar mooie handschrift, zijn culinaire ‘etudes’. De gelegenheidskok van De Maand probeert nu, zo’n 80 jaar later, een van de oude gerechten uit.

Nonnescheetjes Doe een liter water in een kasserol met 100 gr. boter een goede lepel suiker en eenweinig zout als het kookt roert er 200 gr. bloem in of alles te samen koken en de bloem breken met het water goed laten koken totdat het niet meer aan den lepel plakt of aan den bodem dan koud laten worden en 4 dooiers van ei in roeren dan kleine vlokjes van scheppen en in vet bakken.

nonnescheetjes 62 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Chez Fred Onze kok van dienst is deze keer Fred De Gruyter uit Meer Nonnenscheetjes. Van zo'n woord komen mijn mondhoeken rechtop staan. Ik laat mijn verbeelding de vrije loop en ik verdenk de deken van 'gefikfak' in de keuken met de bruiden van God. En gelachen dat ze zullen hebben. Ik beeld me bij een nonnenscheetje een luchtig smoutebolleke in dat je platdrukt en pffft zegt... Ze kwamen niet meer bij van 't lachen en het gebakken beslagje had een naam. Eerlijk gezegd, ik heb in mijn leven al veel kookboeken uitgeplozen maar van een nonnenscheetje had ik nog niet gelezen of gehoord. Even googelen. Nonnenscheetjes is een naam van een in frituurvet gebakken soezenbeslag. De naam zou geboren zijn nadat in een Franse kloosterkeuken een nonnetje een protje liet en een ander nonnetje daarbij zo hard moest lachen dat ze wat soezenbeslag in heet vet liet vallen. Ze bakte het goudgeel en strooide er wat bloemsuiker over. Het nonnenscheetje, pet-denonne, was een feit. Om het recept ietsje lichter te maken, heb ik een variante gemaakt met minder boter, minder eieren, iets meer suiker en melk i.p.v. water. Want mogelijk was toentertijd melk iets kostbaarder. Met een kookpot/pan (een kasserol dus), 275 gr bloem, 20 gr boter, 2 à 3 eieren, 80 gr kristalsuiker, ½ l halfvolle melk, 5 gr zout, een frituurpan en frituurolie ging ik aan de slag. Doe de melk, de boter, het zout en de suiker in een pan en breng aan de kook. Haal daarna de pan van het vuur en roer de bloem er goed doorheen. Zet daarna de pan terug op het vuur en laat deze massa inkoken tot het deeg zich losmaakt van de pan. Haal vervolgens de pan weer van het vuur en doe er de eieren in terwijl u goed roert. Het moet een stevig glad deeg worden. Vorm van het deeg bolletjes ter grootte van een noot. Een kleine

'quenelle' maken dus. Verwarm olie in een frituurpan tot 180°. Bak de bolletjes goudgeel. Laat ze even op vetvrij papier uitlekken en strooi er ten slotte de poedersuiker over. Sommige koks verrijken het recept wel eens met sinaasappelrasp of een vleugje oranjebloesemwater.


HVV viert voorzitter Jan Michoel Met zes op zes startte HVV het jaar op een voortreffelijke manier. Tegen Tienen boekte Hoogstraten zijn tweede overwinning op rij en dit na de viering van Jan Michoel die gevierd werd voor zijn 25 jaar voorzitterschap. De week nadien verlengde trainer Tom Gevers zijn overeenkomst met de club maar zijn ploeg kreeg zes doelpunten te slikken in Oosterzonen. Gelukkig kon dit snel worden rechtgezet met een droge 2 – 0 tegen Diegem. Een week lang feesten De vierde week van 2015 was voor Jan Michoel een week van feesten. Midden in de week vierde hij zijn 67steverjaardag en op zondag 28 januari werd hij verrast door HVV ter gelegenheid van zijn 25 jaar voorzitterschap bij de club. Zoals bij elke thuiswedstrijd is er voorafgaand aan de wedstrijd een diner voor supporters en sponsors in de socio. Vele aanwezigen hadden die zondag speciaal voor hem ingeschreven. Toen Greet met Jan even later dan de anderen binnenkwamen volgde een daverend applaus.

Speech Roger Van Aperen vertelde in zijn toespraak over de voorbije 25 jaar in de club, over de kampioenschappen en de degradaties, over de verhuis van de jeugd naar het Seminarie, over de bouw van het nieuwe stadion, over secretarissen en andere bestuursleden, over spelers, trainers en vrijwilligers. Hij bedankte Jan voor het gevoerde beleid in al die jaren, voor de stabiliteit die hij de club en de voetbalwereld meegaf, voor de correctheid waarmee deze club door zijn toedoen steeds werd bestuurd. Ieder contract werd tot de laatste letter uitgevoerd. HVV staat hoog aangeschreven in voetbalminnend Vlaanderen. Hij complimenteerde Jan voor de integriteit die hem siert waarmee hij steeds de kleine brandjes wist te blussen en de plooien wist glad te strijken, voor het respectvol omgaan met de mening van de anderen, voor de waarden die hij de andere bestuursleden meegaf dat ze naast bestuursleden ook een vriendenclub moesten zijn. Hij is een

voorzitter uit de duizend met een HVV hart op de juiste plaats. De spelers zorgden wat later voor de kers op de gigantische taart door in blessuretijd 1 – 0 te scoren en zo de tweede overwinning op rij te boeken in 2015.

Ook huidig trainer Tom Gevers had nog mooie woorden Je hebt in een club trainers en spelers maar ook

heel veel vrijwilligers die alles willen doen voor een club en die moet je benaderen met menselijkheid en diplomatie en dat kan onze voorzitter als geen ander en dat is een geweldige kwaliteit. Hij heeft het in de vingers om die mensen gemotiveerd en geëngageerd te houden en altijd vanuit het oogpunt van wat het beste is voor HVV. Dat mensen als Tom Bruurs, Louis De Roover, Staf Verhoeven en Luc Strijbos, om er maar enkele te noemen, al zo lang bij de club zijn, bewijst dat er een goed en stabiel beleid gevoerd wordt.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 63


GESPREK MET JAN MICHOEL DHM: Wist je echt van niks Jan? Jan Michoel: Het was een totale verrassing voor mij. Ik had zelfs niet ingeschreven om te komen eten. Het was een zondagswedstrijd en de zondag ga ik meestal eten met de familie, maar door het bestuur werd ik uitgenodigd voor mijn verjaardag. Ik was jarig in de week vooraf. De kleinkinderen hadden de week voordien wel te dikwijls gezegd: “Tot volgende week hé opa”, maar toch had ik deze link niet gemaakt. Ik ben wel blij met deze viering, het is een vorm van appreciatie. 25 jaar is ook niet weinig. Er zijn niet veel voorzitters die het zo lang volhouden. Ik ben begonnen in een bestuur van een vijfentwintigtal mensen. Op een bepaald moment waren we nog maar met acht. Er vielen mensen weg en er was niemand meer bijgekomen. Het bestuur zou moeten verjongen en ik ben nu ook gelukkig dat er dit seizoen vijf bestuursleden zijn bijgekomen. DHM: Welke zijn de hoogtepunten uit de voorbije vijfentwintig jaar? Jan: De promotie naar tweede klasse is zeker een hoogtepunt maar ook de vele jaren met goede resultaten in derde klasse. We konden dikwijls aan de kop spelen en dan zijn er vele prettige wedstrijden, we wonnen dan dikwijls onze thuiswedstrijden en dan was het telkens feest. Ik kijk ook met veel voldoening terug op die vijfentwintig jaar omdat we altijd een goed bestuur hebben gehad, een echte vriendengroep. Dat is ook de reden waarom het zolang goed gegaan is. Velen zitten ook al jaren in het bestuur. Wat me ook veel voldoening schenkt zijn de vrijwilligers, ik wil geen namen noemen, maar de club draait voor een groot deel op vele vrijwilligers die jaar in jaar uit hun diverse taken met zorg vervullen en daar kunnen we als clubleiding enkel maar dankbaar voor zijn. DHM: En er waren interessante bekerwedstrijden. Jan: Ja, we hebben in Charleroi gespeeld, op den Antwerp, in Waregem en lang geleden thuis tegen Club Brugge 1 – 0 verloren, dat was nog op de Thijsakker. Twee jaar geleden zijn we naar Standard geweest. Daar hebben we ook een feestdag van gemaakt met het bestuur.

DHM: Hoe heb je het jaar in tweede klasse ervaren? Jan: We hebben vorig jaar toch een wat ongelukkig jaar gekend. Tweede klasse was een ongelooflijke ervaring maar het was vooral financieel niet vol te houden. 17 contractspelers betalen is voor Hoogstraten te veel. Een tweede jaar zouden er nog bijkomende kosten geweest zijn. Ik ben benieuwd hoeveel clubs volgend jaar een licentie zullen aanvragen en krijgen. We moeten opnieuw beginnen met onze filosofie om te spelen met eigen opgeleide voetballers en spelers uit de eigen regio. Vorig jaar hebben we die filosofie niet kunnen handhaven en hebben we een paar ongelukkige transfers gedaan. Spelers die meer verdienden dan de anderen en niet brachten waarvoor ze waren aangetrokken, heeft onrust in de spelersgroep gebracht. DHM: Wat waren in die vijfentwintig jaar de mindere momenten? Jan: De degradatie naar vierde klasse was niet prettig. Ook trainers die de club verlieten of moesten verlaten zijn momenten waar ik het dikwijls moeilijk mee had. Trainers ontslagen was voor mij meestal niet de oplossing maar soms kun je niet anders. Ik heb altijd vertrouwen gehad in alle trainers die hier geweest zijn. De beslissing om een trainer te ontslagen is altijd een beslissing van het ganse bestuur waar ik me dan ook bij moet neerleggen. DHM: Was er een trainer die er bovenuit stak? Jan: Als ik er één moet noemen dan is het toch Regi Van Acker. Hij was de meest professionele. Het was echt pijnlijk hem te zien vertrekken. Het was een gevolg van allerlei misverstanden. Hoe het precies verlopen is en wat de echte waarheid van het verhaal is weet ik niet en zal ik waarschijnlijk nooit weten, maar het vertrouwen was op zeker ogenblik weg bij Regi. Ik had gedacht om hem voor altijd bij HVV te houden. DHM: Zijn er spelers die je speciaal wilt vernoemen? Jan: Nee, ik wil niemand speciaal noemen, er zijn zoveel spelers die echte clubspelers geworden zijn. Anderzijds heb ik het altijd heel jammer gevonden dat er spelers zijn die vele jaren bij HVV hebben gespeeld en die je daarna nooit

meer ziet. Velen komen nog regelmatig (noemt een rist van spelers) maar vele anderen zie je nooit meer. DHM: Ben je tevreden over dit seizoen? Er staat opnieuw een groep zeer jonge spelers op het veld en de meesten komen uit de regio zoals je de filosofie omschreef. Jan: Dit seizoen wordt een overgangsjaar. We moeten nog wat bekomen van die zware inspanningen in tweede klasse. Niettemin durf ik zeggen dat er meer verwacht werd van dit seizoen. Er vertrokken weliswaar een tiental basisspelers maar dit werd naar onze mening toch opgevangen door spelers met heel wat ervaring. We zijn ook zeer onregelmatig: een reeks neerzetten van bijvoorbeeld vier achtereenvolgende gewonnen wedstrijden is er nog niet uitgekomen. Er werden ook teveel punten verloren tegen degradatiekandidaten. Positief is dan weer dat onze trainers heel wat kansen geven aan jonge spelers, wat dan op termijn toch zijn resultaten zal moeten afwerpen. DHM: Waren de verwachtingen niet om top vijf te spelen? Jan: Inderdaad, dat was voor de start van het nieuwe seizoen zeker het streefdoel. Het lopende seizoen is echter nog niet gedaan en met nog een dozijn wedstrijden te spelen kan de top vijf nog altijd. Daarvoor zal ons team echter toch wat meer regelmaat aan de dag moeten leggen. DHM: Binnenkort komt de transfermolen weer op gang. Volgend jaar speelt HVV opnieuw in derde nationale. Tom Gevers heeft al bijgetekend. Moet er versterking gezocht worden of wat zijn de ambities? Jan: De ambities blijven dezelfde: aan de top spelen in derde klasse. Tweede klasse, zeg maar profvoetbal, is aan Hoogstraten VV niet besteed. Daarvoor zijn we te klein, hebben we te weinig supporters en is het financieel niet haalbaar. We zullen trachten een kern van gevestigde waarden te behouden met daarrond jonge voetballers, uiteraard bij voorkeur uit de regio. We hebben altijd de beste resultaten gehaald met jongens uit de Kempen: hardwerkend met de goede mentaliteit. En dan uiteraard hopen dat die jonge mannen bij ons willen blijven en niet zwichten voor het geld.

LEVENSVRAAG: Als Amerikanen rijst gooien op huwelijken, gooien Chinezen dan hot-dogs?

64 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


NIEUWS Tom Gevers verlengt contract In een persmededeling verkondigde Hoogstraten VV dat ze samen met Tom Gevers besloten hebben om hun samenwerking ook volgend seizoen (2015-’16) verder te zetten! Net zoals bij vele clubs en zeker na een moeilijk financieel seizoen in 2 de klasse , moet er ook bij Hoogstraten VV eveneens bespaard worden. Mede hierdoor heeft de club besloten om weer terug te grijpen naar de filosofie van enkele jaren geleden waardoor de club met eigenopgeleide of jonge talentvolle spelers uit de regio hoopt opnieuw te kunnen doorgroeien tot een topploeg in 3 de nationale. Men realiseert zich dat dit mogelijk wat tijd zal vergen en met Tom Gevers als trainer meent de club over de juiste man te beschikken om dit project te sturen. Dit seizoen zijn er immers ook een aantal jonge spelers doorgebroken die zich op korte tijd enorm ontwikkeld hebben. Die tendens wil de club graag verder zetten. Tom gevers zelf bedankt iedereen die zijn kandidatuur gesteund heeft en hij is blij dat hij zijn werk verder kan zetten. Hij is fier om coach te zijn van deze mooie club. Gino Swaegers (T2) en keeperstrainer Kim

Vrints en spelers Cedric Brosens en Juri Meyvis verlengen ook hun contract. Nick Van Huffel is opnieuw met succes geopereerd. Na zijn kruisbandoperatie moest er ditmaal littekenweefsel worden verwijderd. Eloy Smet die ook een kruisbandoperatie diende te ondergaan mag beginnen met loopoefeningen.

Uitslagen: Hoogstraten VV – VK Tienen 1–0 Zonder Mauro maar met de herstelde Segers ging HVV, na de overwinning tegen Verviers, op zoek naar 6 op 6. In de eerste helft werden enkele mooie mogelijkheden onbenut gelaten. In de tweede helft trok een gretig Hoogstraten het spel helemaal naar zich toe maar kon het overwicht niet in doelpunten omzetten. Het duurde tot de 95ste minuut voordat Tilburgs een voorzet van Didi mooi in de hoek devieerde. FC Oosterzonen – Hoogstraten VV 6 – 2 Hoogstraten speelde een sterke eerste helft, domineerde de wedstrijd en verdiende eigenlijk om met voorsprong de pauze in te gaan maar de ruststand was 1 - 1. Van Kruijssen zette een strafschop om. Was het gebrek aan concentratie

Hoogstraten VV – Diegem Sport 2–0 De thuisploeg startte erg aanvallend en wilde zo snel mogelijk het verschil maken. Verder dan halve kansen kwam het niet tot Segers de stand kon openen rond het halfuur. Net voordien had Brosens redding gebracht toen een bezoekende speler alleen voor hem opdaagde. In de tweede helft kwamen er verschillende kansen maar het duurde tot de 90ste minuut wanneer opnieuw Segers de veilige 2 – 0 kon scoren. (RB)

De wedstrijden:

Zaterdag 21 februari 20 uur Centre – Hoogstraten VV Zondag 1 maart 15 uur Hoogstraten VV – Bocholt VV Zondag 8 maart 15 uur La Calamine/Kelmis – Hoogstraten VV Zaterdag 14 maart 20 uur Hoogstraten VV – Union Sint-Gillis

Vijfde Meetria Klooster Run

Positief Coachen: infosessie voor verenigingen Positief Coachen is een maatschappelijk project om aan een meer positieve cultuur in de sport te werken. Maar het gaat ook breder, je kan ‘Positief Coachen’ ook toepassen op school, thuis en op het werk. Een positieve cultuur zorgt voor een positievere sfeer in de vereniging wat volgens onderzoek resulteert in betere prestaties, meer sportief gedrag, meer leden en zelfs meer vrijwilligers. Een positieve sfeer in de vereniging zorgt voor een boost voor iedereen. Vanuit de Sportregio Noorderkempen zijn we al zo’n 2 jaar bezig met dit project en hebben ondertussen een 15-tal verenigingen het traject doorlopen. Er worden ook in de toekomst nog extra trajecten uitgerold waarvoor de vereniging zich kan inschrijven. Tijdens 2 infosessies geven we meer uitleg over het project ‘Positief Coachen’ en hoe dit geïmplementeerd kan worden in de (sport)vereniging. Positief Coachen rolt zijn traject uit over 3 groepen. Zowel het bestuur, de trainers/coaches en

of was het de sterkte van de tegenstrever, spelers en trainer vonden geen verklaring voor wat er na de herneming gebeurde. Elk foutje werd afgestraft wat resulteerde in veel te zware verliescijfers. Meynendonckx scoorde op het einde van de wedstrijd het tweede Hoogstraatse doelpunt.

de ouders worden betrokken. Dus iedereen die betrokken is bij de werking van de vereniging is welkom op deze infosessies. Voor wie: verenigingen, in het bijzonder sportverenigingen Wat: infosessie ‘Positief Coachen’ en hoe dit te implementeren in de vereniging Informatiesessie 1: - maandag 23 maart 2015 om 20u in Turnhout Informatiesessie 2: - donderdag 26 maart 2015 om 20u in Rijkevorsel Gelieve in te schrijven bij de sportdienst via email sport@hoogstraten.be. Meer info | Sportdienst | 03 340 19 51 | sport@ hoogstraten.be. (RB)

Op zondag 22 maart 2015 organiseert Meetria voor de vijfde keer de ‘Meetria Klooster-Run’. Als Meerse vereniging blijft men het immers voornaam vinden het enige echte centrum van ons gezellige dorp in de kijker te brengen. Ook dit jaar heeft Meetria gekozen om ons aan te sluiten bij het loopcriterium van de ‘Noordloper’ en hoopt op die manier recreatieve lopers uit de hele sportregio Noorderkempen aan te kunnen trekken.

Praktisch • 10.30 uur: Start ‘Klooster-Kids-Run’ – 500 / 1000 m (geboortejaar 2003 of later (deelname GRATIS) • 11.00 uur: Start ‘Klooster-Run’ – 3.5 / 7 / 10.5 km (deelname 5 € (inclusief verzekering)) • Adres : Inschrijvingen lagere school ‘De Meerpaal’, Terbeeksestraat 6, 2321 Meer Inschrijven voor onze recreatieve loopwedstrijden kan enkel ter plaatse op zondag 22 maart 2015 vanaf 09:00 uur. Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze website meetria.be. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 65


KFC Meer zoekt trainers KFC Meer meldde op 4 februari dat ze voor het seizoen 2015-2016 op zoek zijn naar een trainer voor het eerste elftal (T1), een trainer voor de reserven A (T2), een trainer voor de juniorenploeg en een keeperstrainer Piet Van Bavel, huidig trainer van KFC Meer, trekt opnieuw naar KFC Meerle, de club waar hij eerder 35 jaar lid was. Hij wil dit seizoen nog een prijs behalen maar zijn ploeg behaalde teveel gelijkspelen en dat brengt nu eenmaal te weinig punten op. In Minderhout gaat het uitstekend. Zij zijn helemaal weg uit de degradatiezone en zijn met mooie overwinningen opgeklommen naar een zevende plaats. Ook onze vierdeprovincialers, Meerle en Wortel blijven hun plaats in de kop van de rangschikking met succes verdedigen.

KFC Meer DHM: 1 gewonnen wedstrijd en 3 gelijkspelen in 2015 is iets te weinig voor een ploeg aan de kop van de rangschikking maar ook Zoersel heeft het moeilijk. Hoe komt het? Piet Van Bavel: Dit is inderdaad te weinig. Voor de topwedstrijden op Merksem en Schoten is dit aanvaardbaar. De thuiswedstrijden in de heenronde tegen deze rechtstreekse concurrenten won-

nen we telkens. Echter tweemaal gaven we een voorsprong uit handen terwijl we de wedstrijd onder controle hadden. We hadden het moeten afmaken. Bij het bescheiden Pulle stonden we bij de rust 0-2 voor maar liepen bij aanvang van de 2de helft snel op een aansluitingstreffer. 20 min voor tijd scoorden we 1-3 maar ook dit bleek onvoldoende te zijn om de verdiende 3 punten mee naar Meer te pakken. Voor 1 keer wil ik echter, tegen mijn principes in, de man in het zwart met de vinger wijzen. Zijn optreden was mee bepalend voor deze uitslag. Een zuiver denkbeeldige strafschop op 5 min van het einde ligt mij zwaar op de maag. Maar gedane zaken nemen geen keer en dus kijken we weer richting de volgende speeldag. Zoersel en Merksem spelen dan tegen elkaar en het is aan ons om in onze volgende thuiswedstrijd geen steek te laten vallen. Als we er in slagen om de komende weken aan te pikken wacht ons een onvervalste topper op zaterdagavond 28 februari tegen Zoersel. Een wedstrijd voor heel de club om naar uit te kijken.

zeer moeilijke beslissing maar als trainer ben je nu eenmaal een passant. Ik leerde bij KFC Meer heel wat fijne mensen kennen wat het afscheid emotioneel moeilijk maakt. De relatie met spelers, technische staf, bestuur en supporters was naar mijn gevoel constructief maar ook op menselijk vlak zeer warm. Ik wil voorlopig nog niet stil staan bij mijn nakende afscheid en ten volle genieten van mijn laatste maanden bij de club. Tot de laatste seconde zal ik mij uit de naad werken en proberen om met gans de groep nog een mooie prijs te behalen. (RB)

Uitslagen: FC Merksem – KFC Meer KFC Meer – ZWE Kessel Schoten SK – KFC Meer KFC Pulle – KFC Meer

2–2 2–0 1–1 3–3

De wedstrijden:

DHM: We kunnen lezen op de website van de club dat zij op zoek is naar een nieuwe trainer. Wiens beslissing was dit? Piet: Na 3 mooie, onvergetelijke jaren bij KFC Meer heb ik beslist om terug naar Meerle te keren, waar ik eerder 35 jaar lid was. Dit was een

Zondag 15 februari 14.30u KFC Meer – Borsbeek sport Zondag 22 februari 14.30u Excelsior Bouwel – KFC Meer Zondag 1 maart 14.30u KFC Meer – KFC Zoersel Zondag 8 maart 14.30u Horendonk FC – KFC Meer

wedstrijden te spelen. In die periode was er wel interesse van een aantal clubs maar met een legerdienst in Duitsland lag dat moeilijk. De jaren nadien had ik regelmatig blessures. Een operatie aan beide adductoren en buikspieren moest dit probleem verhelpen maar helaas is het nooit echt meer goed gekomen en betekende dit het einde van een veel te korte voetballoopbaan. Dat had ik het moeilijk mee en mede door het overlijden van mijn vader heb ik het voetbal toen even vaarwel gezegd. Toen Davy, mijn zoon, op 6 jarige leeftijd begon te voetballen ging ik naar alle trainingen kijken en werd ik op een bepaald moment door toenmalig hoofdtrainer Fonny Donckers gepolst om T2 te worden. Ik wilde dat wel proberen en toen zowel de reserven als de eerste ploeg kampioen speelden (98-99), was mijn trainersloopbaan vertrokken. Ik werd 4 jaar hoofdtrainer bij MVV in 3de provinciale en in die periode behaalde ik ook mijn UEFA-B diploma. In het seizoen 2004-2005 behaalde ik als T1 bij Meerle de kampioenstitel in 3de provinciale maar wat later tekende ik opnieuw bij MVV voor 5 seizoenen. Het eerste jaar promoveerden we naar 3de provinciale en

daar bleven we. Vanaf het seizoen 2011-2012 heb ik een stapje terug gezet en nam Eric Leffelaer de taak van T1 over en is het voor mij meer werken op de achtergrond. Ik blijf mee de trainingen geven, de wedstrijden van de reserven bekijken, tegenstanders scouten en verslag opmaken en alles mee bespreken naar volgende wedstrijd toe voor het eerste elftal. In het seizoen 2012-2013 werd de promotie afgedwongen naar 2de provinciale en daarin spelen we ondertussen het 2de seizoen en vorig seizoen speelden onze reserven kampioen. DHM: Dit seizoen startte niet zo goed voor Minderhout maar nu staan jullie op een 6de, 7deplaats. In 2015 werd één wedstrijd verloren , één gelijkgespeeld en 2 gewonnen. Ben je hiermee tevreden? Eddy: Ik denk wel dat we hier tevreden mee kunnen zijn. Natuurlijk heeft er in die wedstrijden waarin punten verloren werden meer ingezeten, maar langs de andere kant zaten tijdens de winstmatch tegen White Star de wedstrijdomstandigheden ook mee. Dus al bij al is een 7 op 12 nog niet zo slecht. Wanneer we deze regelmaat over

Minderhout VV DHM: Eddy, jij bent wat men noemt een boegbeeld in het Minderhouts voetbal. Wil je ons geheugen eens opfrissen? Eddy Vermeiren: Ik begon op mijn tiende bij MVV te voetballen. Ik heb de jeugdreeksen doorlopen om dan het weekend na mijn 16de verjaardag in het eerste elftal te debuteren en zo als scholier in dat seizoen nog 20 Eddy Vermeiren geboren op 10oktober 1960 gehuwd met Patricia Schrauwen vader van zoon Davy Debuut als 16-jarige in eerste elftal 9 jaar T1 bij MVV 1 jaar T1 bij Meerle Nu T2 bij MVV

66 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


een gans seizoen kunnen aanhouden dan zouden we de kaap van 50 punten overschrijden. Daar kunnen we alleen maar van dromen, denk ik. DHM: Wat is de doelstelling voor de rest van het seizoen? Eddy: Onze eerste en belangrijkste doelstelling is nog altijd om zo vlug mogelijk het behoud veilig stellen. Na een sterke 2de periode hebben we ons in het klassement wat op kunnen werken en zo voor onszelf wat ademruimte gecreëerd maar de ploegen uit de onderste regionen laten zich ook gelden. Het is aan ons om op onze hoede te blijven en ons te herpakken na de nederlaag tegen Vlimmeren. DHM: Welke ambities heb je zelf nog? Wil je bij MVV blijven? Eddy: Echt uitgesproken ambities heb ik niet al weet men in voetbal nooit. Ik wil graag meewerken om van MVV een stabiele 2de provincaler te maken waarin zoals dit seizoen een paar eigen jongeren een basisplaats hebben. Daar wil

ik graag aan meewerken en dit geeft me enorm veel voldoening. (RB)

Uitslagen: KAC Olen – Minderhout VV 0–2 Minderhout VV- Berg en Dal Uitgesteld KFC Bevel – Minderhout VV Uitgesteld Minderhout VV- White Star 3–2 OG Vorselaar – Minderhout VV 3–3 Minderhout VV- Weelde 3–2 Minderhout VV – Vlimmeren 1–3

De wedstrijden: Zaterdag 14 februari 19.30u Verbr. Balen – Minderhout VV Zondag 22 februari 15.00u Minderhout VV – Linda Olen Zondag 1 maart 15.00u Retie – Minderhout VV Zondag 8 maart 15.00u Minderhout VV – Verbr. Arendonk

KVNA Wortel

DHM: De laatste wedstrijden lieten jullie steekjes vallen. Een verklaring? Bart: Je kan verschillende zaken aanhalen zoals het slechte weer én hierdoor vaak een onbespeelbaar trainingsveld. Hierdoor waren we misschien wat uit het ritme en misten we de voorbije 2 wedstrijden de scherpte die we toch telkens moeten brengen om resultaten te behalen. De voorbije matchen heb ik ook de veldbezetting gewijzigd en om eerlijk te zijn is dat ook niet gelopen zoals ik gehoopt had. Wel moet gezegd dat we vorige zaterdag in Mol op een zeer sterk geheel zijn gebotst, mede dankzij onze doelman werd het slechts 1-0. Nu komt er een belangrijke periode aan met het oog op de eindronde. Zondag komt leider Olmen op bezoek en daarna in Alberta moeten de 3 punten mee naar Wortel om de week daarna thuis tegen Meerle te tonen dat we onze plaats in de top 4 wel degelijk verdienen. DHM: Je weet de spelers heel goed te motiveren en je brengt interessante trainingen want er komt veel volk naar de oefeningen. De velden liggen er in de winter niet goed bij om te trainen, er werden 2 wedstrijden uitgesteld en dan ben je ook nog eens een weekend vrij. Hoe moeilijk is dat? Bart: Er komt inderdaad veel volk naar de trainingen. We trainen altijd met het eerste elftal en de twee reserven-teams samen, dus toch elke keer goed voor zo'n 30 spelers per training. En

dat dit voor een (over)vol trainingsveld zorgt, is een feit. Maar liever zo dan dat we daar met 10 man zouden staan! De winterstop duurde door het slechte weer langer dan een maand en voor trainingen weken we soms uit naar de looppiste in Rijkevorsel, de sporthallen van Merksplas, Beerse en Vlimmeren en we zijn een keertje in Breda indoor gaan trainen. Maar nu het weer terug betert en de wedstrijden elkaar terug wekelijks opvolgen, zullen we weer snel in het juiste ritme komen. De Areserven hebben trouwens geen last gehad van hun lange pauze, zij blijven de overwinningen aaneenrijgen! (RB)

Uitslagen: KVV Rauw Sport – KVNA Wortel 1–2 KVNA Wortel – KVV DOSKO Uitgesteld Wechelderzande – KVNA Wortel Uitgesteld KVNA Wortel – SK Hernetals 2–2 Lichtaart – KVNA Wortel Uitgesteld KFC Mol – KVNA Wortel 1–0

De wedstrijden: Zondag 15 februari 15.00u KVNA Wortel – K. Zwal. Olmen Zondag 22 februari 15.00u KFC Alberta – KVNA Wortel Zondag 1 maart 15.00u KVNA Wortel – KFC Meerle Zondag 8 maart 15.00u VC Poederlee – KVNA Wortel

KFC Meerle

DHM: Deze Het gaat fantastisch met KFC Meerle. De laatste vier wedstrijden gewonnen, 16 keer gescoord en in de rangschikking opgerukt naar de vierde plaats. Hoe verklaar je die – plots - goede prestaties? Dirk: We hebben steeds blijven werken met dezelfde visie. De jonge gasten maken zeker progressie en verschillende spelers komen terug uit blessure. Dat maakt de concurrentie groter, iedereen moet knokken voor zijn plaats. Wanneer je een sterke bank hebt, kun je ook sneller ingrijpen. DHM: Jullie kwamen op 2 maanden tijd maar 3 keer aan de aftrap. Twee maal waren jullie vrij en drie maal werd de wedstrijd uitgesteld. Wanneer je in zulke goeie flow zit wil je wel spelen, niet? Dirk: Ja, natuurlijk willen we elke week spelen. Maar het is nu zo. We trachten dit op te vangen door veel variaties aan trainingen te geven met de fysieke parameter in het achterhoofd. Dat wil zeggen dat we afwisselend duurtrainingen en intensievere trainingen geven. DHM: Denken jullie ook al aan de eindronde met eventuele promotiekansen? Dirk: We trachten in eerste instantie bij elke wedstrijd plezier te beleven en dan zien we wel waar we uitkomen. Met de juiste ingesteldheid en wanneer iedereen fit blijft, is er nog veel mogelijk. Het zou een mooi seizoeneinde zijn moesten we een eindrondeticket halen. Maar dit zal niet zo gemakkelijk zijn want er zijn wel een ploeg of vijf die daar nog voor in aanmerking komen. Ik ga toch trachten het uiterste er uit te halen want ik heb een hekel aan verliezen. (RB)

Uitslagen: SKS Herentals – KFC Meerle 2–5 KFC Meerle – MLK Lichtaart Uitgesteld KFC Meerle – KFC Mol 3-2 Zwaluwen Olmen – KFC Meerle Uitgesteld KFC Meerle – KFC Alberta 6–1

De wedstrijden: Zondag 15 februari 15.00u VC Poederlee – KFC Meerle Zondag 22 februari 15.00u KFC Meerle – KFC Grobbendonk Zondag 1 maart 15.00u KVNA Wortel – KFC Meerle Zondag 8 maart 15.00u KFC Meerle – HIH Turnhout

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 67


Alles over voetbal op Voetbalexpress.be Supporters willen snel de uitslagen kennen van hun favoriete voetbalclubs. Tonny Priem is webmaster van www.voetbalexpress.be en via deze website kan je heel snel en gemakkelijk alle belangrijke info bekomen zowel voor de provinciale als voor de nationale clubs. De Hoogstraatse Maand, die hem hierin steunt net als een tiental andere sympathisanten, plaatste een link voor elke voetbalclub op www.demaand.be. Tonny Priem was ooit man in de maand bij ons maandblad en bezorgde in het verleden heel wat voetbalinformatie. Wij stelden hem enkele vragen. DHM: Waarom ben je begonnen met Voetbalexpress? Tonny Priem: Tijdens en na mijn lokale radioperiode heb ik het provinciale voetbal heel wat jaren actief gevolgd. Daar hoorde ik vaak de verzuchting dat er nergens een centrale plaats was die snelle wedstrijdinfo gaf, of die voldoende aandacht besteedde aan provinciaal voetbal. Die verzuchting is me altijd bijgebleven. Vooral bij de explosieve groei van het internet en het opstarten van provinciale clubsites werd de behoefte aan actuele en verzorgde informatieve websites groter. Toen ik op brugpensioen ging, kreeg ik méér tijd voor een hobby, en mede na een suggestie van een voetbalvriend ben ik gestart met Voetbalexpress. Dat bleek al vrij snel een schot in de roos. DHM: Wat was daarbij je uitgangspunt? Tonny: Ik wilde me vooral richten op het (provinciale) voetbal in de provincie Antwerpen, zowel bij de dames als bij de heren. Daarbij had ik vooral de bedoeling om snel alle uitslagen, klassementen en statistieken online te zetten, en ook om voor allerhande info te zorgen. Voor de volledigheid heb ik daar ook meteen het nationale heren- en damesvoetbal bij genomen, maar het provinciale voetbal zal altijd voorrang krijgen.

Qua informatie gaan we meestal verder op doorgestuurde berichten van clubverantwoordelijken. Het provinciale transfernieuws is daar een mooi voorbeeld van. Voor de rest hebben we nog altijd onze vaste contactpersonen en diverse andere infokanalen.

de kortste weg, al kun je natuurlijk moeilijk elke week na de wedstrijden bijna 90 clubs afbellen voor de uitslag. Het feit dat ik binnen de provincie heel wat contacten heb opgebouwd kwam daarbij wel goed van pas. In elke reeks heb ik wel één of twee “vaste” correspondenten. Tegenwoordig geven een aantal mensen me meteen na de wedstrijd de uitslag door via SMS, en sneller kan het natuurlijk niet. We volgen ook regelmatig de “app” en de website van de voetbalbond. Sinds het invoeren van de elektronische wedstrijdbladen is de snelheid waarmee de definitieve uitslagen op de KBVB-website gepubliceerd worden gelukkig wel drastisch de hoogte in gegaan. Zo hebben we achteraf ook een controle, al duurt het soms nog één of twee dagen voordat die site volledig up-to-date is.

DHM: Je steekt er heel wat tijd in, dat kan niet anders. Tonny: Gemiddeld gerekend is dat ongeveer 3 à 4 uur per dag. Het inbrengen van alle uitslagen is daarbij nog één van de snelste procedures. Webmaster Axel heeft daar speciale software voor geschreven die op basis van de uitslagen, binnen een paar seconden de klassementen, periodeklassementen, reeks- en clubstatistieken maakt en ook ineens online zet. Maar de meeste tijd kruipt toch wel in de dagelijkse voorbereiding, de teksten en de uitwerking van de webpagina’s. Ook het nakijken van de provinciale en nationale kalenders en het inbrengen van alle wedstrijden per reeks vergt heel wat tijd. En dan is er nog het schrijven van de aparte rubrieken. Daarbij zetten we wekelijks een wedstrijd, drie opvallende spelers en een club in de kijker. In “De Spot op” bijvoorbeeld hebben we tot nu al méér dan 70 clubs belicht. Al dat werk

Tonny Priem

Axel Priem

DHM: Hoe begin je eigenlijk aan zo een website? Tonny: Mijn zoon Axel werkt als analist programmeur. Hij had al heel wat ervaring met het maken en onderhouden van websites en was dan ook de geknipte man om als webmaster de technische kant te verzorgen. We hebben het hele idee verder samen uitgewerkt, ook qua inhoud en werkwijze. Hij kon ook veel van mijn vragen en suggesties perfect inbouwen, ook nu nog trouwens. DHM: Is er een speciale reden voor de naam Voetbalexpress? Tonny: Ook dat is bedacht door mijn zoon. We zochten een duidelijke naam die niet enkel naar de inhoud verwijst, maar die gemakkelijk blijft hangen en ook telefonisch goed verstaanbaar is. DHM: Al die uitslagen, al die informatie, hoe kom je eraan? Tonny: Toen we een dikke drie jaar geleden begonnen (op 1 januari 2012) was dat in eerste instantie via de telefoon, en dat is ook nu nog

68 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


doe ik op basis van een dagelijks gedetailleerd werkschema. DHM: We kunnen op de website zien dat er een tiental sponsors zijn. Is dat je enige bron van inkomsten? Tonny: jazeker, maar dat is beperkt en éénmalig. Onze bezoekers kunnen trouwens wel zien dat we het niet voor het geld doen. Je zult dus zeker géén reclamebanners zien op Voetbalexpress. Het blijft voor ons immers een hobby. Al vanaf het begin waren er een aantal mensen die ons initiatief steunden, en die ook donateur wilden worden. Zij betaalden daarvoor een éénmalig bedrag. En dat is een klein bedrag, zeker als je het vergelijkt met de voorwaarden en webtarieven van tegenwoordig. In ruil voor hun steun worden ze vermeld op onze website, en dat onbeperkt in tijd. We hebben momenteel nog wel ruimte voor een vijftal sponsors, maar verder dan twintig zullen we niet gaan. DHM: Er is ook een onderdeel reglementering (Hoe zit dat?) Wellicht krijg je hierop ook een aantal moeilijke vragen, niet? Tonny: Tja, op onze pagina “Hoe zit dat?” proberen we op een aantal vragen een duidelijk antwoord te geven. Voor die antwoorden moeten we vaak gaan zoeken in het bondsreglement, al is dat niet altijd expliciet en vrij van interpretatie. Het juiste antwoord op interessante vragen bouwen we daarbij blijvend in, en zo zijn er vragen en antwoorden op het gebied van onder andere kaarten, schorsingen, transfers, spelersidentificatie, enzovoort. Soms zijn het echt ingewikkelde specifieke vragen, maar we proberen altijd per e-mail een antwoord te geven aan de afzenders, en die

Wat kan je vinden op de website? - De uitslagen van alle wedstrijden uit de provinciale reeksen in de provincie Antwerpen, zowel bij de dames als bij de heren, ook op zaterdagmiddag en -avond. - Alle klassementen en periodeklassementen na elke speeldag. - Allerhande statistieken per reeks, bijvoorbeeld behaalde punten, gescoorde doelpunten, tegendoelpunten, behaalde resultaten thuis en uit, enz. - De volledige wedstrijdkalender per ploeg met uitslagen en klassementen, en nog te spelen wedstrijden in alle vermelde reeksen, zowel nationaal als provinciaal. - Interessante weetjes over het provinciaal voetbal zoals ‘de klapper van de week’, ‘de spot op’, ‘drie op een rij’, alles over de reglementen bij stijgen en dalen, enz. - Elke woensdag staan de gegevens van de volgende speeldag online. - En er is ook een mobiele website m.voetbalexpress.be . Ook daar gaat het goed: in 2014 waren er 19.856 bezoeken van 4.253 verschillende bezoekers die de uitslagen ook mobiel kunnen bekijken. komen soms van ver, zelfs van buiten onze provincie. We kregen bijvoorbeeld al mails vanuit Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, Brabant en zelfs Luik. DHM: Je bent het nog niet beu of beter gezegd je doet het nog graag? Hoe lang kunnen we nog genieten van deze voetbalbron? Tonny: Natuurlijk is het een hobby die wel intensief is maar ook dankbaar, en hoewel er soms veel uren in kruipen doe ik het “werk” met alle plezier. Ik probeer in het weekend ook altijd op post te zijn, bijvoorbeeld voor de damesuitslagen op zaterdag, maar soms gaan familiale afspraken of speciale uitnodigingen even voor. Af en toe moet ik dan ook wel eens aankondigen dat we iets later zullen zijn met de uitslagen, maar dat gebeurt niet zo vaak. Gezien de reacties en de bezoekersaantallen is er wel echt nood aan een website die gericht is op

het provinciale voetbal. Op wedstrijdzondagen hebben we meestal tegen of boven de 2.000 bezoekers (met 2.484 als topnotering op 25 januari 2015) en als we de cijfers van 2014 ook dit jaar kunnen halen (méér dan 200.000 bezoekers en een daggemiddelde van 574) dan zijn we zeer tevreden. Dat werkt ook motiverend. Voor de rest zitten er nog wel wat ideeën “in de pijp”. Intussen mogen we vooral blij zijn met de appreciatie en de respons op Voetbalexpress. Zo onderhouden we, naast clubbestuurders en -medewerkers, ook goede persoonlijke contacten met een aantal leden van het Provinciaal Comité, die ons ook regelmatig informatie uit eerste hand kunnen bezorgen. We worden eveneens uitgenodigd op de jaarlijkse provinciale vergadering, de diverse lottrekkingen van de eindrondes, de vergaderingen waarop alle reeksen worden samengesteld, enzovoort. Bedankt Tonny en nog veel werkplezier (RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 69


HTC brengt top-tennisschool naar Hoogstraten De Hoogstraatse Tennisclub is nog steeds een vaste waarde in de Hoogstraatse Sportcultuur. Een gezonde club biedt kwaliteit, sfeer, gezelligheid, ... kortom voor ieder wat wils. Nu zet HTC verdere stappen in zijn beleid. Met 6 nieuwe bestuursleden en de nu al gerennomeerde tennisschool Baseline Tennis Academy wil HTC nog verder groeien. HTC kiest voor een top Tennisschool. Waarom ? Als u zelf lessen volgt of uw kinderen op tennisles stuurt, hebt u bepaalde verwachtingen. Dat het leuk is, dat er plezier wordt beleefd, maar vooral dat er wordt getennist! Aan het einde van een lessenreeks wilt u een verschil zien, zowel op vlak van tennisvreugde als op vlak van tennisniveau. Tom Van Dijck, verantwoordelijke voor de tennisschool binnen HTC, ziet het als volgt: Wij zijn ervan overtuigd dat het werken met een tennisschool van het niveau van BTA zal bijdragen tot de algemene professionaliteit van onze club. En dat straalt dan weer uit naar iedereen binnen en buiten de club. Wie is Baseline Tennis Academy? Baseline Tennis Academie verzorgt het programma voor alle lessen en kampen die gegeven worden bij HTC. Onder leiding van Wim Neefs (ex top 500 speler) worden vanuit een éénduidige filosofie en een duidelijke methodiek lessen ontworpen voor spelers van elk niveau. Baseline Tennis Academy werkt enkel met gediplomeerde, fulltime tennisleraars en werkt volledig volgens de normen van Tennis Vlaanderen. Vanuit deze visie werken de trainers van BTA steeds op maat van het individu of de groep, met focus op het bereiken van realistische doelstellingen binnen het kader van het lessenpakket. BTA zorgt niet enkel voor de lessen, maar zal ook instaan voor het begeleiden van competitiespelers (op elk niveau) en zal buiten de normale kampen ook competitiestages organiseren.

Start2Tennis

Toekomst

Volwassenen die nog nooit mochten genieten van de leukste sport ter wereld kunnen hun eerste tenniservaring nu opdoen via Start2Tennis. De eerste keer een tennisracket vasthouden is zoals vele andere eerste keren een beetje onwennig. Om die barrière weg te nemen biedt HTC een pakket aan dat iedereen snel en gemakkelijk op weg kan helpen om van tennis zijn favoriete sport te maken. Het lessenpakket is erop gericht om op een gezellige en fijne manier te starten met tennissen. Start2Tennis wordt ondersteund door Tennis Vlaanderen en wordt enkel gegeven door gediplomeerde trainers van Baseline Tennis Academy. En om de drempel nog lager te maken…. Voor een lessenpakket van 85 euro, kan u tennisrackets van de club gebruiken én is het lidgeld voor 1 jaar inbegrepen!

Met het nieuwe 9-koppige bestuur, een professionele uitbating van het vernieuwde HTC-Café en de samenwerking met Baseline Tennis Academy wordt een goede basis gelegd om verder te groeien als Hoogstraatse Sportclub. Al is de start van het seizoen nog enkele weken verwijderd, nu al plukt HTC de vruchten van de vernieuwde aanpak. Zo is er bijvoorbeeld de verdubbeling in het aantal interclub-ploegen van 5 naar 10, een nieuwe website, nieuwe sponsors, ...

HTC-Café De uitbating van het gezellige clubhuis wordt in 2015 weer verzorgd door Priscilla en Alexandre. Dit jaar gaan ze verder op hun elan en wordt het clubhuis omgetoverd tot ‘HTC-Café’. Na hun eerste verkennende jaar kennen ze het DNA van HTC en bijgevolg lacht het nieuwe seizoen hen toe.

Lessenpakket en tenniskampen Het lessenpakket dat HTC met Baseline Tennis Academy kan aanbieden is zeer gevarieerd: Lentelessen voor de jeugd (lessenpaketten van 8 weken vanaf 20 april). Privélessen voor jeugd en volwassenen Cardiotennis voor diegenen die iets anders willen dan lopen of fietsen om hun conditie op peil te houden. Een unieke combinatie tussen cardiotraining en tennis. Tenniskampen: de tenniskampen zullen dit jaar dus ook begeleid worden door BTA en zijn erop gericht om alle deelnemers te laten evolueren volgens hun niveau, zonder het spelelement, dat nodig is om een kamp boeiend te maken, uit het oog te verliezen. Op vrijdag 3 april zijn er gratis initiatielessen zodat men kan proeven van de nieuwe samenwerking met Baseline Tennis Academy.

70 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HTC heeft er zin in en iedereen is daarom welkom op de club! HTC – BE PART OF US !

Data : Gratis initiatielessen op 3 april (17u – 19u) Inschrijven op www. Hoogstraatsetc.be Lentelessen jeugd vanaf 20 april Tenniskampen van 7 tot 10 april (paasvakantie), van 6 tot 10 juli en van 3 tot 7 augustus. U vindt alle informatie en prijzen op www.hoogstraatsetc.be. Inschrijven voor kampen kan eveneens op www.hoogstraatsetc.be of per mail naar info@hoogstraatsetc.be (RB)


Van der Poel wint ook de Aardbeiencross Een week na het WK in Tabor, waar Mathieu van der Poel op indrukwekkende wijze wereldkampioen werd, liet hij ook in Hoogstraten alle tegenstanders achter zich. Het parcours in de schaduw van de veilinghallen lag er opnieuw loodzwaar bij. Toeschouwers waren opnieuw best uitgerust met een stel laarzen aan de voeten om van het spektakel te kunnen genieten.

Juniores, dames en beloften Bij de juniores was de winnaar Belgisch kampioen Eli Iserbyt en bij de beloften ging de overwinning naar Laurens Sweeck. Deze laatste had 50 seconden voorsprong op wereldkampioen Michael Van Thourenhout. Derde werd Dieter Sweeck en Rijkevorselnaar Toon Aerts werd vierde. Thijs Aerts, de broer van Toon kwam als 15de over de meet. Bij de dames won de 24-jarige Sanne Cant haar 21e A-cross in Hoogstraten. De Belgische kampioene duldde slechts in de eerste helft van de openingsronde wat tegenstand en vlamde er daarna alleen vandoor. De Britse Ellen Wyman werd tweede en Jolien Verschueren derde.

Elite Wereldkampioen Mathieu van der Poel stoomt gewoon door. Na winst in Hooger-

heide, het WK in Tabor en in Lille, toonde de kersverse wereldkampioen zich ook in de Hansgrohe Superprestigemanche van Hoogstraten de beste. Hij nam een supersnelle start en maakte er opnieuw een indrukwekkende solo van. Kevin Pauwels moest tevreden zijn met een tweede plaats, Wout Van Aert werd derde voor Lars van der Haar en Tom Meeusen. In de stand van de Superprestige blijft Van der Poel leider met 92 punten, twee meer dan Pauwels en vijf meer dan Lars van der Haar.Â

Jens Adams Het veldrijden is Vlaams getint en met streekrenners als de gebroeders Adams, uit Hoogstraten, de gebroeders Aerts uit Rijkevorsel en Wout Van Aert uit Lille kunnen we ook stellen dat veldrijden ook een sterk kempisch karakter heeft. Min-

derhoutenaar Jens Adams reed opnieuw sterk. Gans de wedstrijd reed hij in het spoor van Sven Nys en Klaas Vantornhout. Hij eindigde op een mooie 8ste plaats. Broer Joeri kwam ten val en moest opgeven. Wout Van Aert had een slechte start en behaalde nog net een podiumplaats. Hoogstratenaar Niels Koyen werd 31ste.

Uitslag: 1. Mathieu van der Poel (NL) in 1 uur en 20 seconden ; 2. Kevin Pauwels op 20 sec. ; 3. Wout Van Aert op 37 sec. ; 4. Lars Van Der Haar (NL) op 1. 09 ; 5. Klaas Vantornout op 1.56 ; 6. Sven Nys op 2.11 ; 7. Tom Meeusen op 2. 17 ; 8. Jens Adams op 2.25 ; 9. Marcel Meisen (Dui) op 2. 30 ; 10. Julien Taramarcaz (Zwi) op 2.32. Niels Koyen werd 31ste. (RB)

Jens Adams loopt door de modder. Sven Nys probeert er door te fietsen.

Winnaars inkomkaarten cyclocross December: Ilse Luyckx (Meer), Jos Van Bavel (Meerle), Nancy Van Dun (Minderhout), Wim Druyts (Minderhout), en Ann Van Alphen (Meerle). Januari: Marc Brosens (Meer), Ronny Gorissen (Hoogstraten), May Koyen (Meerle), Lies Van Aelst (Hoogstraten), Rudy Jochems (Minderhout). Februari: Wouter Adams (Hoogstraten), Josette Ceusters (Hoogstraten), Evy Jacobs (?), Guy Fockaert (Hoogstraten), Jan Lambrechts (?), Linda Lenaerts (Merksplas), Albert Meyvis (Meer), Harry Roelen (Meer), Wim Verhaert (Bouwel), Britt Verheyen (Meer).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 71


Duiven - Kampioenschappen 2014 - Samenspel De Noordhoek Oude Quievrain 1e - 2e - 3e: Aerts karel Jaarse Quievrain 1e - 2e: Leemans Jeffrey 3e Roelen Angelo Jonge Quievrain 1e: Poels Eddy & May 2e - 3e: Lauryssen Stanny Oude Noyon 1e - 2e - 3e: Lauryssen Stanny Jaarse noyon 1e - 2e - 3e: Kinschots Marcel Jonge Noyon 1e - 2e: Kinschots Marcel 3e: Brosens Antoon & Dirk Algemeen kampioen Quievrain: Roelen Angelo Algemeen kampioen Noyon: Lauryssen Stanny Koningkampioen Q + N: Lauryssen Stanny Herfstkampioen: Roelen Angelo Noyon oude 1e – 2e: Van Dijck Louis 3e: Leemans Jeffrey

Boven: May Oomen, Stanny Lauryssen, Antoon Brosens, Karel Aerts, onder: Jeffrey Leemans, Angelo Roelen, Marcel Kinschots

Noyon jaarse 1e:Mertens Willy 2e: Brosens A&D 3e: Mertens Willy Noyon jonge 1e - 2e - 3e: Brosens A&D Quievrain oude 1e – 2e: Brosens A&D 3e: Leemans Jeffrey Quievrain jaarse 1e – 2e – 3e: Leemans Jeffrey Quievrain jonge 1e - 2e - 3e: Brosens A&D Algemeen Kampioen Quievrain oude + jaarse + jonge : Leemans Jeffrey Algemeen Kampioen Noyon oude + jaarse + jonge: Brosens A&D Koningkampioen Quievrain + noyon: Leemans Jeffrey Herfstkampioen: Brosens A&D (lvr)

Jeffrey Leemans, Louis Van Dijck, Willy Mertens, Brosens Antoon& Dirk

72 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MAART 1965

1915

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 73


OP STAP

TENTOONSTELLINGEN Zaterdag 7 maart TEENAGE WASTELAND Kunstenproject van leerlingen van IKO van het 5de en 6e middelbaar. Deuren: 20.00u, toegang gratis. Met optredens van Tangled Horns en Milestone. Tot 29 maart Werk van JOCHEN VERGHOTE en EMMANUEL VAN HOVE in het Stedelijk museum Begijnhof 9 geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 17.00u en op afspraak. Info: 03 340 19 80

Zondag 8 maart ARIESTENMIS in het kader van het 75-jarig bestaan van het Piuskoor, om 10 uur in de St.Katharinakerk.

Woensdag 18 maart VLAANDEREN, BRUSSEL, WALLONIE, een ménage-à-trois, lezing door Guido Fonteyn om 20 uur in zaal Pax. Organisatie Davidsfonds

Zondag 8 maart LOFTCONCERT met optreden van Renze Ferwerda en Freek Dicke om 15 uur in een loft in de Rijkswachtkazerne. Vooraf aanmelden op info@ reneferwerda.be

Zaterdag 21 maart De cahier heeft een eigen bier, BROUILLON! In september hadden we een verrassing ter ere van ons 35 jaar bestaan. Na enkele weken was het zware bier echter al uitverkocht. Tijd voor een nieuw brouwsel! Deze is optimaal op smaak en word gevierd op 21 maart! Dinsdag 24 maart WORKSHOP KOKEN – Spanje en Portugal van 19 tot 22 uur in VTI Hotelschool Spijker. Organisatie KVLV. Deelname leden 10 euro, niet-leden 13 euro

Tot 31 maart TUINVOGELS, tentoonstelling in De Klapekster in Wortel-kolonie, geopend van donderdag t.e.m. zondag van 13 tot 18 uur

HOOGSTRATEN Elke 2de en 4de zondag en dinsdag daarop LAERMOLEN IN WERKING, zondag van 14.00 tot 16.00u, dinsdag van 19.30 tot 21.30u Vrijdag 27 februari FRANCISCUS SPREEKT. Vertelevocatie door Geert Fierens om 20 uur in de begijnhofkerk. Organisatie Davidsfonds. Dinsdag 3 maart WEET WAT JE EET, infomoment in ’t Gebuurt van 13.30 tot 16 uur. Dinsdag 3 maart REANIMEREN en werken met AED toestel van 13 tot 16.30 uur bij het Rode Kruis, Slommerhof 18 Zaterdag 7 maart BRASSBAND BORDERBRASS met An Untold Story om 19.30 in de feestzaal van het Klein Seminarie. Zaterdag 7 maart TEENAGE WASTELAND Kunstenproject van leerlingen van IKO van het 5de en 6e middelbaar. Deuren: 20.00u, toegang gratis. Met optredens van Tangled Horns en Milestone.

Woensdag 11 maart PASTORALE EENHEID Hoogstraten – Rijkevorsel, overleg om 20 uur in zaal Pax Woensdag 11 maart CINE HORIZON met MY SWEET PEPPERLAND om 19.30 uur in Le Cirq. Woensdag 11 en 25 maart FIETSTOCHT van ongeveer 45 km georganiseerd door KVLV. Vertrek om 13.15 uur aan zaal Pax. Donderdag 12, 19 en 26, vrijdag 13, 20 en 27, zaterdag 21 en 28 DE VLOEK VAN DELHI DARJEELING DIAMANT door Tinello, telkens om 20 uur in zaal CeCilia Zaterdag 14 maart GELMELRIT, afgepijlde wegrit voor wielertoeristen over een afstand van Ongeveer 65 km. Vertrek vanaf 12 uur aan café de Gelmel. Zaterdag 14 maart PLUSSERSFUIF in Cahier de brouillon Zondag 15 maart SOLITAIRE MAALTIJD vanaf 12 in zaal Pax ten voordele van Broederlijk delen Zondag 15 maart CAFE SOLIDAIRE vanaf 14 tot 17 uur in zaal Pax ten voordele van Broederlijk delen Zondag 15 maart DE VLOEK VAN DELHI DARJEELING DIAMANT door Tinello, om 15 uur in zaal CeCilia Dinsdag 17 maart 1 m² BAKTUINIEREN, lezing door Rudi Luyckx om 19 uur in de Bib Vooraf inschrijven

74 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Woensdag 25 maart BOUDEWIJN, LE ROI TRISTE toneelvoorstelling met Erik Goris (Paljas Producties) - pittig, ontroerend, hilarisch en...geschiedkundig nog juist ook! Om 20 uur in zaal CeCilia. Tickets 12 euro voorverkoop toerisme Hoogstraten, kassa 15 euro. Het aantal plaatsen is beperkt. Woensdag 25 maart OPGEBRAND, lezing over burn-out door Maarten De Gendt om 20 uur in de Bib. Vooraf inschrijven. Vrijdag 27 maart SHA-LA-LEE’S + VELVET EYES + SMAED in Cahier de Brouillon Inkom: € 4 - € 6 - Deuren: 21 uur Vrijdag 27 maart DIGIDAK, computerlessen van 9 tot 12 uur in de Bib Zaterdag 28 maart ITALIAANSE AVOND sponsormaaltijd t.v.v. zesdejaars Klein Seminarie van 17.30 tot 19 uur of van 19.30 tot 21 uur. Inschrijven tot 18 maart Zondag 29 maart PAXBRUNCH ten voordele van de zaal. Inschrijven parochie.sintkatharina@skynet. Dinsdag 31 maart WORKSHOP KOKEN – “Groenten in de kijker” van 19 tot 22 uur in VTI Hotelschool Spijker. Organisatie KVLV. Deelname leden 10 euro, niet-leden 13 euro Donderdag 2 april PAASTOCHT van OKRA Hoogstraten over een afstand van 5, 8, 12, 17 22 of 32 km. Vertrek aan het OKRA lokaal in Minderhout.


OP STAP

MEER

MEERLE

MINDERHOUT

Zondag 1 maart WANDELCRITERIUM BOERENBUITEN in het buitengebied van Meer. Vertrek tussen 8 en 14 uur in de lagere school De Meerpaal. Organisatie Bwb. Info 03 315 06 02

Zaterdag 28 februari en zondag 1 maart JAARCONCERT FANFARE ST. CECILIA op zaterdag om 20 uur en op zondag om 14.30 uur in zaal Ons Thuis.

Zaterdag 1 maart Internationale TENTOONSTELLING voor DUITSE HERDERSHONDEN in Manège Blauwbossen om 9 uur. Organisatie VVDH Kringgroep 60 “Het Looi” Rijkevorsel

Zondag 8 maart OKRA PANNENKOEKEN en VLAAI vanaf 12.30 tot 18 uur in de parochiezaal Zaterdag 14 maart JAARCONCERT BRASSBAND ROSALIA om 19.30 uur in Zaal voor Kunst en Volk. Zondag 15 maart TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN van 11 tot 12.30 uur in lagere school De Meerpaal. Organisatie Gezinsbond. Zaterdag 14 maart RADIO ROSALIA. Brassband Rosalia gaat live in de ether met het JAARCONCERT van 19.30 tot 22.30 uur. Een samenwerking van Brassband Rosalia en Radio Valencia. Zaterdag 14 maart KILO-VERKOOP in de Kringwinkel WEB Zondag 15 maart TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN tussen 11 en 12.30 uur in lagere school De Meerpaal Zondag 15 maart UITSTAP FOTOWERKGROEP NATUURPUNT naar de grote Markmeander. Vertrek om 9 uur aan de veiling in Meer. Zondag 22 maart MEETRIA KLOOSTER-RUN met om 10.30 uur de Kids-Run en om 11 uur de Klooster-Run. Inschrijvingen en vertrek aan De Meerpaal. Zaterdag 28 maart LENTECONCERT van fanfare De Eendracht om 20 uur in de parochiezaal.

Zondag 1 maart WANDELING WC MARKDAL naar de GOUDBERG, vertrek om 14 uur met als trefpunt Klooster Meersel-Dreef. Leiding J. Koyen Zaterdag 7 maart PIERENWANDELING van 5, 8, 13 of 18 km. Vertrek tussen 8.30 en 16.30 aan het Chirolokaal. Organisatie OKRA. Zondag 15 maart ONTBIJT OP BED door de Gezinsbond Meerle / Meersel-Dreef. 20 euro voor leden, 24 euro voor niet-leden. Inschrijven voor 7 maart www. gezinsbond meerle.be Zondag 15 maart DORPSWANDELING WC MARKDAL, vertrek om 14 uur met als trefpunt Gemeenteplein Meerle. Leiding J. Sprangers Maandag 23 maart DIGIDAK computerlessen van 13.30 tot 16.30 uur en van 18 tot 19 uur in het buurthuis. Zaterdag 28 maart OPTREDEN VAN MARTINUS WOLF met kleine romantische pianosonates om 20.15 uur in de parochiekerk. Organisatie Halte Merlet

Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart LENTECONCERT KON. FANFARE DE MARCKEZONEN van 19 tot 23 uur in het Parochiecentrum. Gratis inkom Donderdag 12 maart OKRA KAARTPRIJKAMP. Inschrijven vanaf 12.30 uur in het Okra-lokaal Zaterdag 14 maart ACTIE ZWERFVUIL van 9 tot 12 uur met als trefpunt Gemeenteplein. Organisatie KWB Vrijdag 20 maart 11de ALGEMENE QUIZ in het Parochiecentrum. Aanvang 20 uur. Organisatie KWB Zaterdag 21 maart 8ste JUNIORQUIZ in het Parochiecentrum. Aanvang 19 uur. Organisatie KWB Zaterdag 28 maart BOWLEN in Breebos Rijkevorsel van 19 tot 21 uur. Organisatie KWB

Maandag 30 maart DIGIDAK computerlessen van 13.30 tot 16.30 uur in het buurthuis. Zondag 29 maart WAFELS & SMOUTEBOLLEN van 11.30 tot 18 uur in zaal Ons Thuis. Een organisatie van OKRA.

WORTEL Donderdag 26 februari Algemene vergadering DORPSRAAD om 20 uur in de refter van de lagere school Vrijdag 27 februari DE VALLEI VAN HET MERKSKE, lezing om 20 uur in De Klapekster Vrijdag 13 maart DE DODENDRAAD, lezing door Herman Janssen om 20 uur in De Klapekster. Vrijdag 27 maart KWIS KVNA WORTEL, om 20 uur in zaal Trefpunt. Inschrijven via kvnajanjansen@hotmail.com Zaterdag 28 maart 3de ANDERS QUIZ om 20 uur in Den Bayerd (Het Casino) in de kolonie.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2015 - 75


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

APOTHEKERS 200

Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

www.apotheek.be Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur en ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 99 000 0,50 euro/minuut

ZATERDAGWACHT

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen: Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeuwen Liesbeth Adams Lieve Lambregts Linda Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Mia Vervoort Haest Vera

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0476 94 31 15 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0497 94 46 23

Zaterdag 28 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 7 maart van 9 tot 12.30 uur De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 14 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 21 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Swaenen, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Zaterdag 28 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel 03 314 60 04 Zaterdag 4 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73

Zelfstandige vroedvrouw: Christiaensen Nathalie

0494 86 93 84

76 - MAART 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

KOPIJ De volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

donderdag 26 maart 2015

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 10 MAART redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.