februari 2015 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 356

JAARGANG 31 FEBRUARI 2015 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Begijnhof 27, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

WIN

de laat st CYCLO e 10 -C kaarte ROSS n

KRIS VAN LOON

Een moederkloek voor de Dreefse kindjes

HOOGSTRATEN TELT ZIJN SPAARCENTEN

NATUURPUNT KOOPT DEN ROOY

CARNAVAL KOM ERAAN. ALAAF!

SPORTMAN, SPORTVROUW VAN HET JAAR - DE KANDIDATEN DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 1


EDITORIAAL Bedankt lieve kopers, bedankt voor het lezen… Februari is het moment waarop wij een beetje bang ons abonnementenbestand inkijken. Onterecht bang, blijkt telkens weer. Want er is nog nooit een jaar geweest waarin onze totale verkoop is gedaald, integendeel! En dit in weerwil met de tendens in de ‘grote wereld’. Al jaren verliezen alle Vlaamse, Belgische en Europese gedrukte tijdschriften terrein; een halvering van oplages is weliswaar uitzonderlijk, maar bloeden doen ze allemaal. Voor De Hoogstraatse Maand doen elke maand bijna 1400 mensen hun portemonnee open om 2,50 euro op de toonbank te leggen en nog eens zovelen krijgen het als abonnee in hun bus. Bijna 3000 lezers! Dat zijn cijfers waar sommige landelijke bladen zelfs van dromen. Daarenboven wordt De Hoogstraatse Maand gelezen door gemiddeld meer personen dan eender welk blad. Denk maar aan de vele jonge gezinnen die het ‘thuis bij onze va en ons moe’ lezen of minstens inkijken. We kunnen er van uitgaan dat zeker drievierden van lezend Hoogstraten ons onder ogen krijgt. Bedankt dus! Maar ook dank aan onze trouwe of occasionele adverteerders. Ook hun vertrouwen is voor ons een maatstaf. Vergeet niet dat deze adverteerders de getuigen zijn van onze bloeiende en dynamische handelsgemeente. Het zijn ook stuk voor

stuk ‘gezonde’ bedrijven en dienstverleners die geworteld zijn in het plaatselijk leven en alleen al daarom uw vertrouwen meer dan waard zijn. Ook bedankt dus! But now for something completely different… “De beeldschone mevrouw Feng uit Noord China werd wereldnieuws. Niet toen ze nog getrouwd was met meneer Feng, maar wel nadat het koppel in 2013 kinderen kreeg: alle drie “extreem lelijk”, volgens de vader. Hoe kon dat, terwijl zijn vrouw zo prachtig was? Ze had hem bedrogen, dat moest wel. Maar uit een dna-test bleek dat hij wel degelijk de echte vader was. Toen pas vertelde zijn vrouw de waarheid: voor ze elkaar ontmoetten, had ze voor honderdduizend dollar aan plastische chirurgie ondergaan om eruit te zien als de vrouw waarop hij verliefd was geworden.”

Wat een onnozel vér-weg-verhaaltje voor een plaatselijk blaadje, hoor ik je al denken. Wel, na de ‘dank’-inleiding past toch ook wel een existen-

tieel vraagje, zeker in deze Je Suis Charlie-tijden. Naast het regionale nieuws in de kranten, dat haast ondraaglijk licht begint te worden, bulkt het in De Hoogstraatse Maand van positief nieuws. De kinderfoto’s, viergeslachten, jubileumbruiloften en zoveel-jarigenreünies spetteren in het rond. Toch proberen wij ook de dingen des levens, en des bestuurs, iets breder te verslaan. En dan komen er soms, héél soms, maatschappelijke schoonheidsfoutjes aan het licht. Wrevel. Wrange kantjes. Moeten die verdoezeld worden opdat ons blad er uit zou zien als het blad waarop u verliefd geworden bent? Neen, mijnheer Feng. Neen lezer. Maar, omdat er geen ‘waarheid’ bestaat, behalve bij de Pravda natuurlijk, krijgen we ook graag wederwoord.

Kruip op tijd in uw pen, elke vorm is goed: van gele briefkaart tot Facebook. Kruip op tijd in uw pen, elke vorm is goed: van gele briefkaart tot Facebook. Doen! (lvr)

ER STAAT WEER EEN PAARD IN DE GANG

Op zondag 15 februari trekt de carnavalstoet door Meersel-Dreef (zie blz. 55) en een week later, op zondag 22 februari, door Wortel. Daar is het de 44ste uitgave en, omdat bij carnaval alles draait rond de Raad van elf, is dit voor de brassband een jubileum. Wij doken in hun archief. Het resultaat leest u op blz. 39. De foto hierboven is genomen in 1975. Indien u iemand herkent vernemen we dit graag: redactie@demaand.be (fh) 2 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Kris Van Loon

Moederkloek voor de Dreefse kindjes MEERSEL-DREEF / HOOGSTRATEN – Goed anderhalf jaar terug werd Kris Van Loon vast benoemd als directeur van de gemeenteschool ’t Dreefke van Meersel-Dreef. Ze was er al sedert 2000 aan de slag als kleuterjuf en later als interim directeur Ze maakte er de hele turbulente periode mee van een school waar op een bepaald ogenblik chaos heerste en zwarte vlaggen aan de poort hingen, tot de “Warmste school van Vlaanderen” en splinternieuwe schoolgebouwen. Ze vertelt er met veel enthousiasme over, over de school, maar ook over haarzelf. We geven het u graag mee. ‘Ik stond nochtans klaar met mijn botten aan om naar hier te komen’ zegt Kris als we in haar bureau in de school binnenkomen. De week ervoor hadden we het geplande interview afgezegd wegens de overvloedige sneeuwval die ’s zaterdag voormiddag de wegen in de noordhoek onberijdbaar maakte. Wij vonden het toen veiliger om thuis te blijven en de zaak even uit te stellen. Een week later regent het alleen maar, en zitten we samen voor een ruime babbel. En hoewel de koffie uitnodigend geurt, wil ze ons toch eerst even in de school, haar school, rondleiden. Want ze is ontzettend fier én blij dat ze in zo’n omgeving mag werken.

Lange weg De weg ernaartoe liep, zoals in de meeste mensenlevens, niet via een rechte lijn. ‘Het heeft vrij lang geduurd voor ik besloten heb om voor kleuterleidster te gaan studeren, eigenlijk maar enkele weken voor mijn middelbare studies eindigden. Dat het iets in de sociale sector zou zijn, dat lag wel voor de hand. Van in mijn jonge jaren was ik sociaal geëngageerd. Als jongere actief in de jeugdbeweging – de Roodkapjes –, bij het kinder- en later het jeugdkoor. Zodra het kon aan de slag als babysit, op kamp met de CM. Volgende stap was monitrice en uiteindelijk kampleidster. Samen met andere jongeren aan de gang, dat was een constante in mijn jeugd’. Kris volgde sociaal technische in het VTI. ‘Gestart in de moderne in het Spijker, dat was een beetje boven mijn krachten. In het VTI voelde ik me echt op mijn gemak. Een brede opleiding; een goede theoretische basis, maar ook veel praktijk. Ik vond dat fantastisch, want als ik het niet in mijn beroepsleven zou kunnen gebruiken, dan leerde ik alle dingen die me in een huishouden – ik zag me al als moederkloek met minstens vier kinderen – goed van pas zouden komen. Maar toen kwam het moment van de keuze. Na eliminatie hield ik nog twee opties open: verpleegster of kleuterleidster. Dat ik graag en veel met kinderen bezig was, deed me voor het laatste besluiten’. Op naar het Kardinaal Van Roey-instituut in Vorselaar, het eerste jaar in het internaat. ‘Geen goede keuze. Na de schooluren hadden we vrij tot acht uur, dan moesten we binnen zijn om te studeren. Maar dan had ik al lang geen goesting meer. Een dikke buis en dubbelen. Dat mocht van thuis, maar slechts één keer. Mijn broers en ik kregen alle kansen, maar niet om er mee te rammelen. Dat wisten we al te goed. Ik ben dan met drie medestudenten op kot gegaan en daar deed ik net andersom. Eerst mijn studiewerk en als dat klaar was, een pint gaan pakken in het studentencafé. Ik heb me geweldig geamuseerd en tegelijk mijn diploma gehaald.’

Hoogstraten Kris is Hoogstraatse in hart en nieren zegt ze, hoewel ze in Wilrijk geboren is. ‘Mij vader, Jac Van Loon, is van Hoogstraten, van de Achtelsestraat. Mijn ma, Terry Jacobs, van Meerle, dochter van Ward Jacobs in de Kerkstraat. Maar vermits pa rijkswachter was, kreeg hij in het begin van zijn carrière stand-

plaatsen toegewezen. Toen ik eraan kwam, was hij gestationeerd in Wilrijk. Vandaar dat ik daar ter wereld kwam. Maar bewuste herinneringen heb ik er niet aan. Via Meer en Meerle kreeg mijn pa uiteindelijk een vaste standplaats in Hoogstraten en kochten mijn ouders daar een stukje grond. Achter de hoek van het ouderlijk huis van zijn vader Bert Van Loon. Dat ik later het huis van mijn vava gekocht heb bewijst hoezeer ik aan Hoogstraten gehecht ben.’ Heel haar jeugd heeft Kris dus in Hoogstraten doorgebracht, het was dan ook geen verrassing dat ze daar als kleuterleidster aan de slag ging. De start van een carrière van een leerkracht in het onderwijs loopt meestal via een grillig parcours. Zo ook voor Kris. ‘Ik kon direct in de gemeenteschool van Hoogstraten aan de slag voor een paar interims. Vervangen van zieke leerkrachten of leerkrachten die bevallen waren. Dat begint met een paar uren, voor een paar weken. Later wordt dat wat meer, vooral als je mag invallen voor een bevallingsverlof. Je moet opdrachten combineren, in verschillende klassen, soms in verschillende scholen. Ik stond nogal eens in Wortel. Maar ik had een job en trok mijn plan. Ik heb het ook een tijd gecombineerd met internaatwerk in het Spijker, bij zuster Christina. ‘s Nachts ging ik er slapen, als permanentie bij de internen, en ’s morgens met hen ontbijten. Daarna kon ik naar mijn andere job. Een fijne ervaring en het inkomen was welkom. Ooit heb ik een dag interim arbeid gedaan in een fabriek in Brecht. Een hele dag stoppen op flessen draaien en die in dozen zetten. Bij het signaal van de claxon alles laten vallen om gauw iets te eten. Een refter vol met foto’s van blote madammen en aangebrande spreuken (lacht smakelijk).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 3


Het was me rap duidelijk dat ik daar niet thuis hoorde. De meest ontnuchterende ervaring van mijn beroepsleven! Gelukkig kon ik snel terug in de school aan de slag. En zo doe je langzaam anciënniteit bijeen, krijg je meer en langere opdrachten in dezelfde school. Het heeft wel 5 à 6 jaar geduurd voor ik een vaste klas had. En uiteindelijk ben ik ook vast benoemd als kleuterjuf in het gemeentelijk onderwijs in Hoogstraten.’

Naar Meersel-Dreef Door ingewikkelde voorrangsregels was er op een bepaald ogenblik geen plaats voor Kris in de gemeenteschool van Hoogstraten of Wortel. Ze zou aanvankelijk naar de kleuterschool van Meer (die één inrichting vormde met de school van Meersel-Dreef), maar wegens een personeelswissel daar kwam ze in Meersel-Dreef terecht. ‘Een coté van onze gemeente die ik echt niet kende. Voor mij stopte Hoogstraten in de Kerkstraat in Meerle, waar mijn grootouders woonden. Ik heb toen speciaal een auto moeten kopen, daarvoor deed ik alles met de fiets. Het was een grote overstap, maar weigeren was geen optie. Op mijn 24e had ik immers het huis van mijn vava in de Achtelsestraat gekocht. Alleen, dus veel financiële overschot was er niet. De meeste spullen voor de inrichting had ik ergens gekregen. Een grasmachine leende ik thuis als het gras moest gemaaid worden, de stofzuiger leende ik van de buren. Voor mijn 28e verjaardag heb ik van de buren samen een stofzuiger cadeau gekregen. Op mijn eerste TV-tje moest ik mijn vinger constant op de geluidknop houden, anders geen klank. Best harde jaren, maar als je jong bent heb je niet veel nodig. En nu ben ik natuurlijk heel blij dat ik dat gedaan heb.’

Turbulente periode ‘Weigeren om in Dreef te gaan werken was dus geen optie, maar het was een grote overstap. Ik kende de mensen niet, er heerste een andere mentaliteit, ik had geen binding met de omgeving zoals ik dat in Hoogstraten wel had. De

De winnaars van de lekkere biertjes De winnaars van de wedstrijd rond ons streekbierenpakket van vorige maand zijn…drie dames! Julia Mertens, Ingrid Wuyts en Jacqueline Van den Heuvel kunnen vanaf nu genieten van het pakket heerlijke bieren van onze Meerse Scheldebrouwerij (www. scheldebrouwerij.nl). Ze worden aangevuld met een paar exquise biertjes van onze Wortelse amateurbrouwers De Mukkelbrouwers. Proficiat dames!

Een familiefoto met Kris uiterst rechts school was klein, er was weinig ruimte en constant gebrek aan middelen. Het was precies of deze school vergeten was door het stadsbestuur in het verre Hoogstraten. Door perikelen met politieke inslag vormde de school van Dreef één administratieve inrichting met de kleuterschool van Meer. De directeur had zijn bureau in Meer en moest naar Dreef pendelen. Bovendien was er steeds een interim-directeur die niet vast benoemd kon worden, wegens afwezigheid van de vast benoemde directeur. Die interim directeur was op zijn beurt langdurig afwezig wegens een val en werd vervangen door een andere interim. Enfin, het kwam er op neer dat er geen echt leiding was in die school. De leerkrachten vormden wel een hechte groep, maar leefden als het ware op een eiland in het geheel van het gemeentelijk onderwijsnet. Ze stonden er ook alleen voor, ze trokken hun plan. Een grondige doorlichting door de inspectie deed de bom barsten. Het rapport van de doorlichting was desastreus. Leerplannen waren verouderd, nieuwe niet ingevoerd. Sommigen volgden een eigen leerplan. Het ontbrak aan leiding, coaching en ook het stadsbestuur ging niet vrijuit. Er moest dus dringend orde op zaken gesteld worden, anders was het voortbestaan van de school bedreigd. Heel de zaak had voor tweespalt tussen de leerkrachten gezorgd. Een aantal van hen wilde er zeker voor gaan om bij de volgende doorlichting te slagen, anderen dachten dat het

4 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

wel niet zo’n vaart zou lopen en lieten het liever bij het oude. De sfeer was op de duur helemaal verpest. Ik had het daar heel moeilijk mee, vertrok elke dag met lood in de schoenen. Onderweg nog wat vertragen om zeker niet te vroeg te zijn, zodat ik direct naar mijn klasje kon.’ Een onhoudbare situatie, werd ook op het stadhuis vastgesteld. Ook na druk van de lokale Dreefse gemeenschap die bang was dat hun school zou verdwijnen en daarmee één van de bindende factoren voor een dorpsgemeenschap. Er werd uiteindelijk drastisch ingegrepen: de leerkrachten van de lagere school werden overgeplaatst naar andere gemeentescholen, de school werd afgesplitst van de Meerse kleuterschool en er kwam een directeur voor de school die vrijgesteld werd van klasopdrachten. Dat was May Laureyssen. ‘Dat is voor een aantal mensen een pijnlijke zaak geweest, ze hebben er zeer onder geleden. Maar als er niet ingegrepen was, had de school er misschien helemaal niet meer geweest. Samen met de nieuwe directeur en de nieuwe leerkrachten hebben we er onze schouders onder gezet. Toen zijn we terug vertrokken, met veel overleg, met veel bijkomend werk, maar gelukkig ook met veel steun van het oudercomité en van heel de Dreef. En ook van het gemeentebestuur, dat op dat moment ook beslist heeft sterk in de school te investeren.’


De Warmste School van Vlaanderen In 2008 ging de organisatie Leefsleutels op zoek naar de Warmste School van Vlaanderen. (Leefsleutels is een organisatie die zich richt naar het onderwijs door het ontwikkelen van educatief materiaal, het organiseren van vormingen en het begeleiden van scholen en leerkrachten). ‘Ondertussen was hier een positieve sfeer ontstaan, vormden we een goed team en werd hard gewerkt om bij de opvolgingsdoorlichting een positieve evaluatie te krijgen. Dat is ook gelukt. Hier werken werd fijn. Daar waar ik ooit geweend had van ellende omdat ik naar deze school moest komen, kom ik nu bij wijze van spreken vrolijk fluitend naar hier. We hebben toen beslist ons kandidaat te stellen voor het project van Leefsleutels. Daarvoor moesten we aantonen hoe we aan een aantal criteria beantwoordden, die Leefsleutels beoordeelde als een warme school. Na een schriftelijke evaluatie bleken we één van de kandidaten te zijn en kwam een mevrouw van Leefsleutels ter plaatse voor de eindbeoordeling. Bleek dat zij enkele jaren eerder in de school aan het werk geweest was op vraag van het schoolbestuur, om begeleiding te geven en te trachten de troebele situatie recht te trekken. Die begeleiding was na een paar weken stopgezet wegens gebrek aan resultaat. Zij kon amper geloven dat het nu over dezelfde school ging. Niet alleen omdat we hoog scoorden in het project, maar ook omwille van de grote omslag die we gemaakt hadden, werden we uitgeroepen tot de Warmste School van Vlaanderen. Dat leverde een prijs van 2.000 euro op en werd gevierd met een groot feest.

van Meer – waar spijtig genoeg heel wat niet gelopen was zoals het moest – heeft ons heel wat bijgebracht. We hebben die fouten kunnen vermijden. Natuurlijk zijn er dingen die we nu misschien toch anders zouden doen, maar dat zijn eigenlijk kleinigheden. We hebben hier een ongelooflijk aangename en praktische school. Pluspunt is dat een aantal lokalen zo ingericht zijn dat ze ook gebruikt kunnen worden door de lokale gemeenschap, zoals de refter en de turnzaal. Dat is een groot voordeel, het versterkt de band met de mensen van Dreef alleen maar. We zijn het gemeentebestuur er zeer dankbaar voor.’

Ik was hier de enigste voltijdse leerkracht en had de langste staat van dienst. Eerst heb ik de boot nog afgehouden, maar toen er niemand anders was en vanuit het stadshuis de boodschap kwam “het er zomaar wat bij te doen”, dacht ik dat het beter was er helemaal voor te gaan. Ik had de volle steun van mijn collega’s.

Nieuwe schoolgebouwen

Directeur

Ondertussen hadden ook de plannen van het gemeentebestuur om een nieuwe school te bouwen stilaan vorm gekregen. ‘We zijn daar als personeel zeer nauw bij betrokken, wat het een heel plezant proces maakte. We hebben vele scholen bezocht, om te zien hoe het kon, hoe het zeker niet moest. De ervaring met de school

Echt ambitie om directeur te worden heb ik nooit gehad. Ik voelde me prima met mijn vaste klas. Ik had directeur May enige korte periodes vervangen, maar dat was maar inspringen. Toen werd May voor een lange periode ziek en kwam de vraag van het gemeentebestuur of er binnen de school iemand was die zich geroepen voelde.

Toen May haar pensioen aankondigde, werd het echt serieus. Ondertussen liep er een aanwervingsprocedure voor de vacante betrekkingen als directeur in Hoogstraten en Wortel. Ik ben er volledig voor gegaan, maar wel in het achterhoofd dat ik alleen in Meersel-Dreef aan de slag wou blijven. Met de scholen van Hoogstraten en Wortel had ik de feeling gaandeweg verloren, ik was Drevenier geworden.’

Bij het nieuwe logo van basisschool ’t Dreefke, ooit uitgeroepen tot warmste school van Vlaanderen.

Het beviel me meer dan ik verwacht had. Mijn ervaring als kampleidster bij de CM bleek een goede ervaring. Het was wel een heel andere job dan kleuterjuf. Ineens was ik de moederkloek van heel de school.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 5


Na nog wat administratieve hindernissen, werd Kris bij het begin van het schooljaar 2013 officieel aangesteld als directeur van ’t Dreefke. ‘Ik doe mijn job ontzettend graag, heb goede relaties met alle collega’s, waarvoor ik heel hard mijn best wil doen zodat ze in de beste omstandigheden kunnen werken. Ik heb de luxe dat ik twee jonge mannelijke leerkrachten heb, in de vele scholen is nog uitsluitend vrouwelijk personeel. Jonge gasten met veel passie voor de stiel én zonder huishouden. Zij nemen vanzelf taken op zich die al eens buiten de uren vallen en voor leerkrachten met een gezin moeilijker liggen.

Leen Vanaf 2000 is Kris samen met Leen Anthoni. ‘Ik kende Leen toen al 15 jaar, van bij de CM. Een toffe madam, maar ze had een vaste partner, een vrouw. Toen die relatie op de klippen liep, hadden we een ernstige babbel over die dingen. Dat gebeurde wel meer, maar die keer stelde ze de vraag direct: “Hoe zit dat nu eigenlijk met jou, Kris. Mannen of vrouwen?”. Want ondanks het feit dat ik veel vrienden en vriendinnen had, een druk sociaal leven en regelmatig uitging, had ik nog nooit een relatie gehad. Alle vriendinnen hadden dat ondertussen wel. Ik wist inmiddels wel dat ik gevoelens had voor vrouwen, maar blijkbaar was de vonk nog met niemand overgesprongen. Toen Leen die vraag stelde, was die vonk er wel. Meteen nadat ik het gezegd heb, kwam alle pas-

Kris Van Loon en Leen Anthoni. sie – normaal voor alle prille liefdes denk ik – er meteen uit. En vermits Leen al langer een oogje op mij had, was dat wederzijds. Ik heb het meteen aan heel mijn omgeving verteld, ik kon het wel van de daken schreeuwen. Ik ben er van begin af aan heel open over geweest en ik heb er alleen maar positieve reacties op

Gitaarspelen is niet zomaar een hobby. Kris volgt al vijf jaar muziekschool. 6 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

gehad. Moeilijkste stap was het aan mijn ouders vertellen. Zij komen uit een ander tijdperk. Heb toen lang gezocht naar het juiste moment, want ik wilde het graag gelijk aan hen samen vertellen. Uiteindelijk was het een fijn gesprek. Onze pa luisterde en zei een hele tijd niets, alleen op het laatst. “Gij zijt ons Kris, onze dochter, en wij zien je graag. Dat is alles wat telt”. Ons ma

Thuis heeft Kris een geit en kippen, ze noemt het een familietraditie.


haar reactie was verrassend. “Meisje” zei ze, “gij moet het moeilijk gehad hebben al die jaren dat ge er alleen mee geworsteld hebt”. Maar dat was helemaal niet het geval, ik was altijd gelukkig geweest, had er nooit echt van wakker gelegen. Natuurlijk droomde ik wel van een relatie, van een huishouden met kinderen zelfs. Maar het was er gewoon niet van gekomen. Met Leen was nu ineens alles in de juiste plooi gevallen. De vroegere droom van vier kinderen heb ik moeten opbergen, Leen heeft me onmiddellijk gezegd dat ze geen kinderen wou. Ik heb er geen moeite mee, ik heb een hele school kinderen. Mijn voorwaarde aan Leen was dat ik niet uit Hoogstraten weg wilde. En daar wonen we nu in ons huis in de Achtelsestraat, op de grond van mijn vava. Ondertussen zijn we al 15 jaar een heel gelukkig koppel.’

Geiten, kippen en een elektrische gitaar Wie Kris bezig ziet en hoort, weet direct dat ze niet het type is dat lang in de zetel voor TV zal hangen. Haar drukke jeugd is daar de voorbode van. ‘Ik ben een uitgesproken sociaal wezen, ben graag onder de mensen. En ik koppel dat graag aan iets doen. Muziek is een constante daarin. Vanaf mijn zevende zing ik in een koor. Eerst het kinderkoor, dan het jeugdkoor en tot vandaag in het Pius-

koor. Met hart en ziel, ik zou niet zonder kunnen. Daarnaast heb ik zowat alles gedaan wat in een gemeenschap zoal voorhanden is: toneel bij KWB, tekenen en schilderen in de IKO, catechese geven en zorg dragen voor de kindervieringen van de parochie. Drie jaar volgde ik de opleiding meubelmaker in Horito, de vaardigheid komt wel van pas.’ In 1999 ging Kris met de Damiaanactie op bouwkamp naar India, om er in een dorp voor melaatsen en tbc-lijders een schooltje te bouwen. ‘Als ik zeg dat van Hoogstraten naar Meersel-Dreef gaan les geven een hele verandering is, dan is dat natuurlijk relatief. Dat kamp in India, dat was een echte cultuurschok. De onvoorstelbare armoede, voor ons ondenkbare ziektes als melaatsheid. Het was een ingrijpende ervaring, ik wilde eigenlijk direct terug om daar te gaan werken. Niet echt realistisch. Maar de volgende grote vakantie ben ik voor zes weken terug gegaan en heb er twee bouwkampen begeleid. In de school heeft men hier toen nog een spaghetti-avond georganiseerd om geld bijeen te brengen. Daarna heb ik vanuit België nog lang meegewerkt met de Damiaanactie aan de praktische organisatie van bouwkampen. Thuis heb ik al vele jaren drie geiten en een paar kippen. Eigenlijk een familietraditie. Vava en mijn pa hadden dat ook. Ik heb wel eens ge-

dacht, ik stop ermee maar stel vast dat ik het niet kan. Elke morgen mijn botten aan en de dieren verzorgen in de stal. Heel rustgevend, het maakt mijn hoofd even leeg. Hoe gelukkig kan een mens zijn, denk ik dan regelmatig. Ik heb ook lang een groentetuin gehad, maar dat heb ik moeten laten gaan. Ik heb er geen moeite mee dat dingen ophouden, dat is nu eenmaal zo. Een dag telt maar 24 uren. We hebben nog wel fruitbomen en hadden dit jaar een oogst van 150 kg pruimen. We hebben heel de buurt van een emmer pruimen voorzien, we hebben heel wat potjes confituur terug gehad. Plezant hé! Mijn laatste nieuwigheid is elektrische gitaar spelen. Pas op, ik neem dat ernstig op. Ik volg al vijf jaar muziekschool. En het leven zit vol toevalligheden. Via de leraar van de muziekschool leerde ik Stef Peeren kennen, die bouwt en herstelt gitaren. Ik was al een tijdje jaloers op de gitaar van mijn leraar. Het toeval wil dat er wat aan kwam en hij die bij Stef ingeruild had voor een andere. Op een keer zei Stef me: “Ik denk dat ik hier iets voor jou heb, probeer dat eens”. Hij had de gitaar hersteld en toen ik ze omhing, voelde ik meteen dat het de juiste was, een juweeltje. En blij dat ik was. “Vergeet niet, zei Stef, niet gij kiest een gitaar, een gitaar kiest jou”. Een geweldig man hé!’. En Kris, een geweldige madam, hé? (jaf)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 7


8 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VANUIT HET STADHUIS Klaar voor 2015

Hoogstraten telt de centen Terwijl in enkele omliggende gemeenten de belastingen noodgedwongen verhoogd worden, slaagt Hoogstraten er in het financiële hoofd boven water te houden in tijden van bezuinigingen en economische crisis. Meer zelfs, Hoogstraten heeft nog marges om te investeren zonder bijkomende leningen aan te gaan. Schuldafbouw blijft het codewoord in de meerjarenplanning van de stad. Broeksriem Een vijftal maanden geleden (septembernummer 2014) schetsten wij de evolutie van de financiële toestand van Hoogstraten. Hieruit bleek dat de stad zich bij de beste gemeenten uit het Vlaamse landsgedeelte mag rekenen. Dit kwam tot uiting in de tabellen over de financiële schuld van de gemeente en de autofinancieringsmarge per inwoner gedurende de volgende 6 jaren. Deze autofinancieringsmarge geeft aan of een bestuur in staat is de aflossingen en interesten van aangegane leningen te kunnen dragen en hoeveel nieuwe leninglast er mogelijk is. De begroting 2014 was in orde en er was zelfs nog een overschot van 196 euro per inwoner, ondanks de schuldenlast van 589 euro per inwoner (2012). Heel wat gemeenten kampen echter niet alleen met een hogere schuldenlast maar ook met een negatief autofinancieringsmarge. Door de invoering vorig jaar van het BBC, de Beheers- en Beleidscyclus, worden alle gemeenten verplicht om tegen 2019 een positief saldo te vertonen. Dit betekent voor heel wat gemeenten dat de broeksriem flink zal moeten aangespannen worden met een aantal besparingen en zelfs hogere belastin-

gen. Oud-Turnhout, Beerse en Baarle-Hertog trekken hun belastingen op. In Oud-Turnhout zouden de opcentiemen op de onroerende voorheffing zelfs stijgen van 800 naar 1400 en de personenbelasting van 5% naar 6%. Hoogstraten hoeft zijn belastingen niet te verhogen ondanks het feit dat er nog zware aflossingen te wachten liggen. De oppositie vraagt zelfs om de belastingen te verlagen.

Schuldafbouw Het moet gezegd, het resultaat van de schuldafbouw van de stad Hoogstraten oogt fenomenaal. Ooit (einde 2000) had elke Hoogstratenaar een schuld van 75.000 BF (1875 euro) of 1,4 miljard BF (35 mlj. euro) voor de gemeente. Momenteel bedraagt de uitstaande schuld nog ongeveer een 9 miljoen euro. Vooral in het beginjaren van de huidige fusiegemeente Hoogstraten liepen de schulden hoog op. De bouw van het waterzuiveringsstation en de uitbouw van het rioleringsstelsel in gans de gemeente is daar zeker niet vreemd aan. Maar ook de soms ongebreidelde ambities van tal

DORPSRADEN Wanneer deze Hoogstraatse Maand verschijnt ligt de algemene vergadering van de Dorpsraad van Meerle (27 januari) al achter ons. In de andere kerkdorpen kan u uw zeg nog doen als het college zijn jaarlijkse ronde doet.

De data: Maandag 2 februari Dorpsraad HOOGSTRATEN om 20 uur in zaal De Welgezinde in het Administratief centrum, Vrijheid 149. Donderdag 5 februari Dorpsraad MEER om 20 uur in de refter van de lagere school, Terbeeksestraat. Dinsdag 10 februari Dorpsraad MEERSEL-DREEF om 20 uur in de zaal bij De paters Donderdag 19 februari Dorpsraad MINDERHOUT in het parochiecentrum Donderdag 26 februari Dorpsraad Wortel om 20 uur in de refter van lagere school De Wijsneus Op al die plaatsen komen volgende zaken aan bod: • Prioriteiten van de dorpsraad • Budget 2014 -2015 • Veiligheidsdiensten (hervorming brandweerzone en veranderingen politiezone) • Vragenmoment In Meerle, Hoogstraten en Minderhout wordt het vragenmoment ingericht in de vorm van discussiegroepen. En, zo laat men ons weten, het college heeft de bedoeling om het algemene gedeelte zo kort mogelijk te houden, zodat uw mening voldoende aan bod kan komen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 9


VANUIT HET STADHUIS van politici en de hoge interesten deden de rest. Vanaf 2001 werd resoluut voor schuldafbouw gekozen en toen vanaf 2007 de belastingen opgetrokken werden werd de top van de berg jaar na jaar afgevlakt. Begin 2006 was de uitstaande schuld nog 22,5 mlj.euro, bij het begin van de huidige coalitie, nu twee jaar geleden, bedroeg ze 12 mlj. euro. De verhoogde belastingen uit 2007 en een voorzichtig financieel beleid hebben hun vruchten afgeworpen.

Meerjarenplanning

Buurtweg 46 (Vondelpad) in Meer – Herkansing Op de valreep bereikte ons nog het bericht dat voor de gemeenteraad van maandag 26 januari 2015 het College van Burgemeester en Schepenen de gemeenteraad zal vragen om het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2014 aangaande de principiële goedkeuring van ‘afschaffing’ van buurtweg 46, in te trekken. Het schepencollege heeft blijkbaar achteraf geconstateerd dat het besluit van november gebaseerd was op een foutief plan! Men zal de gemeenteraad vragen om de procedure opnieuw over te doen.

Net zoals elke gemeente heeft ook Hoogstraten een meerjarenplanning moeten opmaken in het kader van het BBC. Dit betekent dat de autofinancieringsmarge van de gemeente vastligt alsook het bedrag van de investeringen vanaf 2014 tot 2019. Voor 2015 heeft Hoogstraten een investeringsruimte van 5,5 miljoen euro. 5,3 miljoen euro hiervan wordt met eigen middelen betaald. Op die manier kan er verder gewerkt worden aan de schuldafbouw. Deze zou tegen het einde van het jaar verder dalen met 1,7 miljoen euro.

dit jaar 1,4 mlj. euro, deze voor de brandweer (zone Taxandria ) 1 miljoen euro.

Dagelijkse kost

Inkomsten

De voornaamste uitgaven van de gemeente zijn ook dit jaar de personeelskosten, de werkingskosten, en de overdrachten. De personeelskosten stijgen met 1% tegenover vorig jaar, de werkingskosten blijven op het niveau van vorig jaar gehandhaafd, de bijdrage voor het OCMW daarentegen gaat dit jaar flink de hoogte in. De loonkosten van het gemeentelijk personeel zullen 11,7 mlj. euro bedragen, de werkingskosten van de stad 5,5 mlj. euro. Bij de overdrachten is deze voor het OCMW de hoogste. Zij stijgt van 2,4 mlj. euro in 2014 naar 3,1 mlj. euro in 2015. De werkingssubsidies voor de politie bedragen

Koken kost geld, dus moet er wat in het bakje komen. De voornaamste bronnen van inkomsten voor de gemeente zijn het gemeentefonds, de dividenden en de opbrengst van de belastingen. Het gemeentefonds is een overheidssubsidie die elk jaar wordt opgetrokken met een groeipercentage van 3,5 % en afhankelijk is van een aantal criteria zoals het aantal inwoners van de gemeente, de oppervlakte van de gemeente, de lengte van het gemeentelijk wegennet, de fiscale draagkracht van de gemeente, enz. Voor 2015 verwacht Hoogstraten een bedrag van 4,8 miljoen euro. De dividenden uit de intercommunale

Blijkbaar was de opmerking van oppositiepartij Anders tijdens de gemeenteraad van 24 november 2014 waarbij ze vroeg om de pro-

cedure te verdagen omwille van een foutief plan, meer dan terecht. Burgemeester Tinne Rombouts was toen nog zeker dat het voorliggend plan wel degelijk juist was toen ze alle gemeenteraadsleden rond de buurtwegenatlas verzamelde. Zowel Anders als de werkgroep Trage Wegen hebben nadien een klacht ingediend bij de Gouverneur over dit roekeloos besluit. Gelukkig hebben zij er nu voor gezorgd dat de fouten van het Schepencollege en de verkavelaar alsnog worden rechtgezet en de procedure wordt overgedaan zodat wordt voorkomen dat er nadien nog gerechtelijke lijken uit de kast zouden vallen voor kooplustigen van de bouwkavels.

verenigingen zijn daarentegen lang niet meer wat ze ooit geweest zijn. Dit ligt vooral aan de liberalisering van de energiesector. Waar de gemeente in 2003 nog 2,5 miljoen euro kon opstrijken uit de distributie van gas, elektriciteit en kabel tv, is dit de laatste jaren constant gebleven op 777.600 euro. De voornaamste inkomsten zullen dus uit de belastingen moeten komen. De opbrengst van de personenbelasting (6%) wordt geraamd op 4,4 mlj. euro, deze uit opcentiemen (1400) of de belasting op onroerend goed op 8,8 mlj. euro. In totaal storten de Hoogstraatse burgers in zijn globaliteit 15 miljoen euro als belasting in de gemeentekas, kleinere belastingen en retributies niet meegerekend.

Investeringen Voor 2015 voorziet het stadsbestuur een aantal investeringen voor een bedrag van 5,5 miljoen euro. Buiten een klein percentage aan subsidies wordt dit bedrag voornamelijk uit eigen middelen betaald. Vooral wegenwerken springen in het oog. Niet alleen het onderhoud van de bestaande wegen (410.000 euro), maar ook de werken aan de Minderhoutsestraat (516.000 euro), de wegen rond het zwembad (1,1 mlj.euro), de vrachtwagensluizen en camera’s (128.000 euro) wegen sterk door in de planning. Daarnaast zijn er nog een aantal dossiers met financieel gewicht zoals de buitenaanleg van het zwembad (135.000 euro), de investeringssubsidie Masterplan Klooster Meer (200.000 euro), de herinrichting van het gelijkvloers van het Administratief Centrum (195.000 euro), de schoolomgeving Meerle (110.000 euro), de herinrichting van de gemeentelijke werkplaats (122.000 euro), enz.

Einde van de tunnel? De jaarlijkse tussenkomst van de gemeente in de kosten van het OCMW stijgt elk jaar. Dit jaar past de stad zelfs 3,1 miljoen euro bij in het te-

10 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VANUIT HET STADHUIS kort van het OCMW. Vorig jaar bedroeg dit tekort nog 2,4 miljoen euro. Dit verloopt conform het meerjarenplan. Toch houdt de oppositie haar hart vast voor het ogenblik dat op 31 december 2019 de schuld van het OCMW ruim 30 miljoen euro zal bedragen, en dit bedrag volledig naar de gemeentelijke begroting zal komen. De partij Anders heeft het moeilijk met het feit dat het OCMW zelfs een bedrag van 2,8 miljoen euro dat zij als bijdrage teveel ontvangen heeft niet moet terugstorten aan de gemeente. Maar ook de plannen over de renovatie van het oude rusthuis maken de twee oppositiepartijen ongerust. Er is over deze materie geen enkele discussie gevoerd in de gemeenteraad, maar blijkbaar zou er al een principiële beslissing genomen zijn om hier 35 serviceflats met parkeerplaatsen te voorzien. “De stijgende schuldenlast van het OCMW baart ons heel wat zorgen, omdat we vrezen dat hierdoor de kerntaak van het OCMW ernstig zal ondergraven worden”, meent raadslid Jacobs. “Door deze schuldopbouw zal de gemeente, die door haar strak financieel beleid nu stilaan licht ziet aan het einde van de financiële tunnel, binnen 5 jaar mogelijk opnieuw voor een torenhoge schuldenberg komen te staan. Mis-

schien zal er dan terug een belastingverhoging nodig zijn?”, vraagt het oppositielid zich af.

Geen paniek Schepen van Financies Marc Haseldonckx maakt zich sterk dat de stad Hoogstraten haar financies stevig onder controle heeft. “De bijpassing van het tekort van het OCMW zit in het meerjarenplan. Wij slagen er in ons autofinancieringsmarge te behouden omdat we alles binnen onze budgettaire planning kunnen afwerken. Wij hebben de vorige jaren heel wat financiële inspanningen gevraagd. Hierdoor hebben wij een Woon-zorgcentrum kunnen zetten van 26 miljoen euro en ook het zwembad van 16 miljoen euro komt niet in het gedrang.” Schepen Jos Matthé, voorzitter van het OCMW, verzekert de raadsleden dat het OCMW nergens zal besparen in haar kerntaak en zeker niet in de ondersteuning van mensen die het nodig hebben.”

Goedkeuring De meerderheidspartijen CD&V en N-VA keuren de personenbelasting, de opcentiemen, het meerjarenplan 2014-2019, het budget 2015 voor

zowel de gemeente als het OCMW goed. Ook de oppositiepartij Hoogstraten Leeft kan zich vinden in de personenbelasting en de opcentiemen, maar onthoudt zich bij de meerjarenplanning en het budget 2015 van zowel de stad als het OCMW. De andere oppositiepartij Anders stemt bij alle punten tegen. Hiermee blijft zij consequent haar standpunt volgen die ze al jaren naar voor brengt. Gezien de financiële situatie van de stad er goed uitziet zou een belastingvermindering zich opdringen, vindt zij. Zij nodigt het bestuur uit een berekening te laten maken om door een verlaging van de personenbelasting met 1% na te gaan hoeveel dan de onroerende voorheffing dient te stijgen om tot ongeveer hetzelfde bedrag aan belastinginkomsten te komen. De schepen van Financies ziet het nut hier niet van in. ”Met onze opcentiemen van 1400 zitten wij midden in het peloton van alle Vlaamse gemeenten, voor de personenbelasting (6%) zitten wij zelfs ver onder het Vlaamse gemiddelde (7,29 %). Wij hebben dus ook geen behoefte om de belastingen te wijzigen. Wij trachten onze ambitieuze plannen waar te maken door flink te investeren maar ook door onze schulden af te bouwen. Wij moeten de mensen niet bang maken.” (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 11


KOKEN MET DEKEN SENDEN Deken Leo Senden (°1888 +1944) werd priester gewijd in 1913 waarna hij zich aan de Leuvense universiteit verder bekwaamde in de wis- en natuurkunde en in de wijsbegeerte. Naast zijn taak als deken van Hoogstraten (van 1936 tot zijn wegvoering door de Duitsers in 1944) was hij ook een begaafde en experimentele kok. Zijn huishoudster Anna Hendrickx noteerde, in haar mooie geschrift, zijn culinaire ‘etudes’. Onze gelegenheidskok van De Maand probeert nu, zo’n 80 jaar later, een van de oude gerechten uit.

Charlotte Russe

Eenige stukken langwerpigen dessert. 4 eieren , 150 gr. suiker, 50 gr. bloem, 25 gr. chocolat en ½ lit melk. Maak den dessert aan het uiteinde gelijk, en zet ze vast op eene schotel met ze in wit van een ei te doppen en bind er een koordje rond. Laat de melk met de chocolade koken, voeg er Meng de suiker en het geel van de eieren, en klop het goed, voeg er daarna met kleine hoeveelheid de bloem bij, en daarna de melk, laat het eens doorkoken op een zacht vuur, en goed roeren als de crême koud is, giet men hem tusschen den dessert.

Chez Richard Chez Richard

Onze kok van dienst is nogmaals Richard Pellegrin. Hij is nu met pensioen maar hij is zijn hele leven lang kok geweest. In Zuid-Frankrijk, Parijs, Zwitserland en België.

CHARLOTTE RUSSE 12 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Richard gebruikte voor deze charlottetaart geen boudoirkoekjes, zoals tegenwoordig gebruikelijk, maar madeirakoekjes van LU. Hij heeft de pudding ook 'genappeerd' met een chocola-deglaçage. Onze deken heeft dat weliswaar zo niet beschreven maar op deze manier wordt het wel wat meer afgewerkt. Maar de voornaamste vaststelling van Richard is dat er heel waarschijnlijk niet met koekjes gewerkt werd in die tijd maar in de eenvoudigste versie gewoon met broodplakjes. De deken laat ook de keuze vrij door te spreken van “Eenige stukken langwerpigen dessert”. Richard:”Ik vermoed dat in die tijd gewoon spietjes brood met suiker aangebakken werden en dan met eiwit in de vorm gekleefd. Het kan ook 'verloren brood' geweest zijn. Wat de deken hier suggereert kan dus alles zijn” De 'crême' is wat wij vandaag kennen als pudding, toentertijd niet bekend als dusdanig, tenminste niet uit-het-pakske. Het werd toen overigens, zoals sommige ouderen nu nog doen, 'podding' genoemd. Richard: “Een bereiding als deze is een typisch winterdessert. Vooral omdat het afkoelen toen in de kelder moest gebeuren. Tegenwoordig is dat in de ijskast , natuurlijk” Een lintje hoort bij een charlottepudding. Dezelfde taart wordt elders in de schriftjes nog beschreven als ‘Paasgebak’. Daar worden wél boudoirkoekjes voorgeschreven.


Over palmezels en appelsienen

Palmzondag in Hoogstraten, een oude traditie Soms zie je ze nog op Palmzondag in onze kerk: een of twee kinderen die een palmbusseltje in de hand hebben, met midden in die palmtakjes een mooie, blinkende appelsien. Het is een zeer oud Hoogstraats gebruik, dat vele mensen zich nog herinneren, want het was tot op het einde van de twintigste eeuw nog in zwang, maar is op heden met uitsterven bedreigd (maar kan met enige moeite toch nog gered worden, en waarom zouden wij dat dan niet doen…). Wellicht heeft u ooit gelezen over de Palmprocessie in Hoegaarden, misschien heeft u ze ooit gezien of bijgewoond. De Hoegaardse Palmprocessie wordt sinds 1631 georganiseerd door de Broederschap van de Twaalf Apostelen. Deze Broederschap bestaat uit 12 apostelen (waarvan enkel Sint-Jan verplicht vrijgezel dient te zijn), verder uit vier leerlingen en een voorzitter (de mombaer). Tijdens de Palmprocessie zijn de apostelen gekleed in een gekleurde toga, met een lint waarop hun apostelnaam is geborduurd. Hun apostelsymbolen dragen zij in de hand. De vier leerlingen dragen gewoon hun zondagse pak, omgord met een breed, rood lint. Deze vier leerlingen torsen het beeld van Christus de Zaligmaker op de Palmezel. Het is een geschilderd houten beeld van Christus, met palmtak in de hand, gezeten op een houten ezel. Vanuit het lokaal van de Broederschap trekt de processie naar de kerk voor het bijwonen van de palmwijding. Na de wijding wordt de palmezel in processie rondgedragen door de straten van Hoegaarden: symbool van de blijde intrede van Christus in Jeruzalem. De processie wordt gevolgd door de kinderen, die versierde bussels palmtakken in de handen houden, die ze na het afsluiten van de processie verkopen (voor een centje om te vieren).

Palmprocessie in Hoogstraten Alles wijst er op dat Hoogstraten ooit ook een processie met palmezel heeft gekend. Dit moet blijken uit het testament dat Dionijs De Backer, priesters capellaens der collegiale kercke van Sinte Catharine tot Hoochtstraten sbisdoms van Cameryc, op 3 december 1525 liet optekenen (oude indeling kerkarchief K.A. XIII Ac/6 – uittreksel uit dit testament in K.A. XIII d5). In dit testament liet Dionijs De Backer – uit buitengewone devotie voor het Lijden van ons Heer - ondermeer 15 stuivers na om op Palmzondag in processie in de Begijnhofkerk rond te gaan met een ezel, naar oud gebruik van Antwerpen, om dan naar de Sint-Katharinakerk te stappen volgens oude gewoonte: Item heer Dionijs priester testamentmaecker voergen. ordineert wt sonderlinger devotie en memorie der passien ons heeren Ihu Xri. opten palmsondach processie te gaen doen der beghijne kerkc met eene ezel na costume van Antwerpen te comen om de hoochkerck na oude costume en daer vooer ordineert hij XV stv. tjaers. De woorden na oude costume doen veronderstellen dat er reeds lang vóór 1525 een processie met een palmezel zou bestaan hebben in Hoogstraten. Tot nu toe werd daarvan echter geen enkel bewijs gevonden. Elders uit Jozef Lauwerys de veronderstelling dat de palmezel misschien gedragen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 13


werd door leden van de oude Rederijkerskamer Het Eglantierken. Ook hiervan is geen bewijs te vinden. Misschien dat verder zoeken loont‌?

Palmbussel met appelsien Maar wat in Hoogstraten alleszins is blijven bestaan, is de schare kinderen die met palmbussel

14 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

in de hand in processie vanuit de Begijnhofkerk naar de Sint-Katharinakerk trekken. Later vanuit parochiezaal Pax ( op vandaag komen er slechts nog enkele kinderen naar de kerk met hun palm-


busseltje …) . Zeer merkwaardig: in het midden van die Hoogstraatse palmbussel schittert een mooie, opgeblonken appelsien. Wat blijkbaar ook een zeer oud gebruik is, want reeds genoteerd door de historicus Jean-Baptiste Gramaye (Antwerpen 1579 – Lübeck 1635) in zijn werk Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae uit 1610 (in hoofdstuk 19 - Incrementum Bredani Baronatus/Steenbergen).

deze stad Christus verwelkomden met gezwaai van palmtakken en takken van citrusvruchten.

Hierin beschrijft hij hoe reeds in de veertiende eeuw kinderen uit Steenbergen van straat tot straat gingen met aureis globis ( letterlijk: gouden bol) in de hand. Het is heel waarschijnlijk dat deze aureis globis gewoon een sinaasappel was. Verwijzend naar het verhaal van Christus’ blijde inkomst in Jeruzalem, waarbij de inwoners van

De aanleiding tot dit artikeltje is een dubbel gebeuren. Enerzijds is er het stille verlangen dat dit aloude gebruik terug in ere zou gebracht worden. Misschien met Palmzondag dit jaar? Anderzijds was er de ontdekking van een mooie reportage geplaatst in het weekblad Ons Volk van 2 april 1950. Gewijd aan de Hoogstraatse Palmzondag

Of de Hoogstraatse appelsienen ooit geschonken waren door de bewoners van het Kasteel (de Lalaing en Salm Salm) zoals hier er daar verondersteld werd is niet geweten.

Op zoek naar namen

in de Begijnhofkerk (tijdelijk parochiekerk wegens vernieling van de Sint-Katharinakerk op 23 oktober 1944), en vooral voorzien van mooie foto’s. Feestelijk uitgedoste kinderen met palmbussel met appelsien in de hand. Waarbij ik me dan weer afvraag: wie zou dat nu allemaal zijn…? (JO/red/ Bron: archief Deken Jozef Lauwerys).

Herkent u iemand op de foto’s Dan vernemen we dat graag. Neem contact op met johan.ooms1@telenet.be of met redactie@demaand.be. Waarvoor dank.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 15


Kandidaten sportman en sportvrouw 2014 Op zaterdag 28 februari maakt de sportraad van Hoogstraten de sportman en sportvrouw bekend van het jaar 2014. Ook de sporttiener, sportploeg en vereniging worden gevierd samen met alle laureaten. De kandidaten zijn gewikt en gewogen en wij stellen ze even voor.

SPORTTIENER

SPORTVROUW

De twee kandidaten zijn beide oriëntatielopers, hebben allebei al een keertje de titel op zak, zijn familie van elkaar en hebben in 2014 opnieuw mooie prestaties geleverd.

Lisse Ceulemans behaalde op het Belgisch kampioenschap een 1ste plaats zowel op de sprint als op de lange afstand. Ze werd ook Vlaams kampioen op de middle distance. Internationaal behaalde ze de eerste plaats op de 5-daagse in Uslar (Duisland) en een tweede plaats in de Slovakia Kuppa

Heleen Adams is een beloftevolle triatlete uit Minderhout. Vorig jaar werd zij verkozen tot sportvrouw van het jaar. Sinds enkele jaren maakt zij deel uit van de Antwerpse triatlonclub Atriac waar ze begeleid wordt door topsporttrainer Bart Decru. Naast een druk sportief leven studeert Heleen aan de KU Leuven Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen. Heleen is geen lid van een Hoogstraatse vereniging. Haar belangrijkste sportieve prestaties in 2014 zijn een derde plaats op het Belgisch kampioenschap teamrally in Zwevegem, 2de dame sprinttriatlon in Antwerpen, 1ste dame sprinttriatlon in Geel, 2de dame sprinttriatlon in Eupen, 1ste dame zwemloop te Rucphen en 1ste dame in de “trail du Barrage” in Engreux (29km single track loopwedstrijd)

Sverre Buytaert behaalde een 1ste plaats zowel op het Vlaams als op het Belgisch kampioenschap sprint oriëntatielopen. In Uslar, Duitsland, behaalde hij tijdens een 5-daagse wedstrijd de 3de plaats.

16 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Karin Donckers is lid van LRV Sint Clemens en staat momenteel als 8ste gerangschikt op de FEI World Eventing Ranking List. Zij is professioneel met de sport bezig. Met paard Grandioz werd ze Belgisch kampioen in Arville. Met paard Fletcha van ’t Verahof behaalde ze een zesde plaats op de World Equestrian Games Eventing in Caen, Frankrijk en een 5de plaats in Aken, Duitsland(CIC3), een 3de plaats te Bramham, Engeland(CIC3). Met paard Lamicell Unique won ze de wedstrijd in Renswoude, Nederland (CIC3) en behaalde ze een 6de plaats te Bramham, Engeland(CIC3) en een 15de plaats te Burghley, Engeland (CIC4). Met paard Gini ten Hunsel won ze de wedstrijd in Varsseveld, Nederland (CIC2). Met Lady Brown won ze de wedstrijd te Holzerode, Duitsland (CIC2)


in China zette hij zich ook op de wereldtabellen. Hij behaalde er de 11de plaats tijdens de kwalificaties Rek op 244 gymnasten. Hij was uiteraard lid van het Belgische team aldaar dat een 19de plaats behaalde. Ook de 1ste plaatsen op drie verschillende interlands op rek zijn straffe prestaties en ook all round staat hij zijn mannetje. Er was de 3de plaats op het Belgisch kampioenschap te Lauwe en de 3de plaats op de selectietest EK te Leuven.

Op het Vlaams kampioenschap won hij zowel de sprint, als de middle distance, de lange afstand en de aflossing. Hij werd Belgisch kampioen aflossing en behaalde op de lange afstand een tweede plaats. Hij won het Vlaams wintercriterium, het nationaal criterium en de 3-daagse van België. Ook internationaal leverde hij bijzondere prestaties met een eerste plaats in de 5-daagse van Uslar, Duitsland met 5 etappezeges. Hij won de sprint in Edinburgh, Engeland, won de prix du souvenir, een 2-daagse in Frankrijk, behaalde 4 overwinningen in de Targhoviste cup in Bulgarije en was winnaar van de Sylvester 5-daagse.

Leene Jespers doet aan oriëntatielopen en is aangesloten bij TROL BELGIUM. Zij won het Vlaamse wintercriterium en behaalde een derde plaats op het Vlaams kampioenschap sprint.

SPORTMAN

Jens Adams is de laatste tijd geregeld te zien op ons Tv-scherm op zondagnamiddag, vooral wanneer hij in de spits rijdt. Hij werd op 12 jan 2014 Belgisch kampioen veldrijden bij de beloften in Waregem. Bij de profs behaalde hij een 5de plaats in de Superprestigewedstrijd te Francorchamps en een 6de plaats op de wereldbekerwedstrijd te Koksijde en in datzelfde klassement ook een 8ste plaats in Valkenburg, Nederland.

Jan Vlamings slaagde er opnieuw in om Vlaamse en Belgische titels binnen te rijven in zijn specifieke atletieknummers bij de Masters. Jan is als bestuurslid al jarenlang betrokken bij de Atletiekvereniging Noorderkempen. Hij behaalde de 12de plaats bij de 60m horden op het Wereldkampioenschap Indoor Masters te Boedapest, Hongarije. Hij werd Belgisch kampioen op de 60m horden en werd 2de op de 60m vlak. Hij werd Belgisch kampioen outdoor op de 100m horden en het verspringen. Nog outdoor werd hij Vlaams kampioen op de 100m vlak en op provinciaal niveau behaalde hij de titels op de 60m horden, de 60m vlak, de 100m horden en de 100m vlak. Bij het KAVV (Koninklijk Atletiek Vereniging Voor Vriendenclubs) kampioenschap outdoor behaalde hij de 1ste plaats 100m vlak met een nieuw KAVV record, de 1ste plaats bij het hoogspringen, en hij won ook het verspringen. Bij het speerwerpen en de 400m vlak werd hij telkens 2de.

Bert Martens is een triatleet en is aangesloten bij MEETRIA. Hij heeft deelgenomen aan de Ironman in Barcelona 2014, behaalde daar een 19de plaats algemeen en een 4de plaats in zijn leeftijdsgroep. Hij was de beste Belg in deze wedstrijd en behaalde hierdoor een selectie voor Ironman Hawaï 2015 (WK) De Ironman is de naam van een serie wedstrijden van de klassieke lange-afstands triatlon. De wedstrijden binnen het ironmancircuit gaan altijd over de volgende klassieke afstanden: Zwemmen over 3,86 km, wielrennen over 180,2 km en hardlopen over de marathonafstand (42,195 km). Alle wedstrijden in het Ironman circuit fungeren als kwalificatiewedstrijden voor het Ironman Wereldkampioenschap in Kailua op Hawaï.

SPORTPLOEG EN -VERENIGING Kristof Schroé behoort tot de top van de artistieke gymnastiek in België. Hij behaalde de 4de plaats in de kwalificaties en de 5de plaats in de finale Rek op het Europees kampioenschap Artistieke gymnastiek heren te Sofia, Bulgarije. Met het Belgisch team behaalde hij daar ook de 11de plaats. Op het wereldkampioenschap te Nanning

De sport van Frank Buytaert is oriëntatielopen. Hij is aangesloten bij TROL BELGIUM Hij behaalde niet minder dan 78 overwinningen op 82 wedstrijden.

De meisjes U16 van HVV werden voor de tweede maal op rij provinciaal kampioen, Tennisclub De Langenberg vierde haar 25-jarig bestaan en ’t Spagaatje behaalde na 2 keer het IK-gymlabel behaald te hebben, nu ook het Q4gym label (de opvolger hiervan). Q4Gym staat voor Quality in de Gymnastiek. (RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 17


NATUUR

Natuurpunt koopt domein Den Rooy in Meerle

Voor de eerste keer in 167 jaar open voor het publiek MEERLE - Voor de plaatselijke afdeling van Natuurpunt is Kerstmis 2014 niet onopgemerkt voorbijgegaan. Maandenlange onderhandelingen mondden toen uit in de aankoop van 42 ha bos en natuur van het domein Den Rooy in Meerle. Dat is goed nieuws voor de natuur en voor de mensen uit de omgeving. De aankoop is voor Natuurpunt Markvallei een hoogtepunt en het resultaat van jarenlange inspanningen. De bossen van Den Rooy bevinden zich op wandelafstand van het centrum van Meerle. Naast de 42 ha aangekochte bossen verwierf Natuurpunt in samenspraak met de vroegere eigenaars het gebruikrecht van de overige bossen (nog 13 ha) en een oud woonhuis op het domein. Over enkele maanden zullen wandelaars en recreanten hier voor het eerst in 167 jaar van het natuurschoon kunnen genieten. In 1847 kocht Jean Voortman, een Gents industrieel, in één klap 2000 ha woeste gronden (heide en vennen). De gronden werden omgezet in bos, akkers en weilanden. In die periode waren overigens nog andere industriëlen actief in Meerle. De families Dupret en Jacquemijns deden hetzelfde. De bedoeling van de grooteigenaars in die tijd was het verwerven van politieke macht. Toen was het immers nog nodig om verkiesbaar te zijn in de Senaat, dat men een hoge grondbelasting betaalde. Het is mede aan deze families te danken dat grote bosgebieden werden aangelegd en we hier nu nog van kunnen genieten. Vandaag vormt het 42 hectare grote bosgebied een belangrijke verbindingszone tussen een aantal grotere natuurgebieden in Nederland en België. Het gebied is nog vrij intact. Je vindt er oude bosplanten zoals dalkruid en salomonszegel, ook zeldzamere planten als zwarte bes en dotterbloem, gagel, veenpluis en dopheide groeien er. Daarnaast zijn er grote bosmierkoepels aanwezig, trommelt de zwarte specht en fladdert het sterk bedreigd bont dikkopje hier nog rond. Er zal flink gewerkt moeten worden om bijzondere natuurwaarden in het gebied, zoals het hoogveenrelict veilig te stellen voor de toekomst. Amerikaanse vogelkers en Pontische rododendron zijn dominant aanwezig en bieden geen meerwaarde voor de biodiversiteit in het gebied. Het bos zal ook gedund worden zodat jonge inheemse boompjes meer licht en lucht krijgen. Op die manier zal een natuurlijker, lichter bos ontstaan. Vlindersoorten als het bont dikkopje zullen daar sterk van profiteren. De werken zullen uitgevoerd worden door de plaatselijke vrijwilligers van Natuurpunt, en ze zullen daarbij ondersteund worden door de professionele ploegen van de vereniging. De mensen van Natuurpunt Markvallei zullen daarnaast ook alle zeilen moeten bijzetten om de aankoop te kunnen bekostigen. Bij aankopen van natuur

en bos kan Natuurpunt vzw een beroep doen op toelagen van de Vlaamse overheid en van de gemeente, de restfinanciering moet echter helemaal door de vereniging zelf gedragen worden. In dit geval moet Natuurpunt Markvallei een put dichtrijden van ongeveer 160 000 euro.

Fondsenwerving Binnen een aantal maanden start de vereniging daarom met een fondsenwervingsactie in de regio. Je kan de aankoop van Den Rooy steunen door een gift over te maken op rekeningnummer: 293-0212075-88 van Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. Vergeet niet te vermelden: gift “project 7807” Den Rooy.

18 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De komende maanden zal een toekomstplan gemaakt worden voor het gebied. Bedoeling is om de belangrijke natuurwaarden veilig te stellen en tegelijk in te zetten op de toegankelijkheid voor wandelaars. Over die toegankelijkheid wordt vooraf goed nagedacht. Prioriteit is de natuur. Er moeten voldoende rust- en stiltezones blijven in het gebied. De slogan van Natuurpunt is echter “Natuur voor Iedereen”. Dat betekent dat, net zoals in de andere gebieden van Natuurpunt, wandelaars toegelaten worden op de uitgetekende wandelroute(s). Voor heel veel mensen wordt dit een verademing. Mensen hebben veel meer dan vroeger nood aan natuur. Dat blijkt wekelijks in bijvoorbeeld Wortel-Kolonie of in de Elsakker. De drukte daar geeft aan dat er te weinig moge-


NATUUR lijkheden zijn, dat er te weinig toegankelijke bossen en natuur beschikbaar zijn. Met de aankoop van Den Rooy krijgen de wandelaars er in onze regio in ieder geval een uitwijkmogelijkheid bij.

Mountainbikeroute in Strijbeek

Naast respect voor de natuur zal Natuurpunt ook de erfgoedwaarden koesteren. Daarvoor werden al contacten gelegd met vzw Erfgoed Hoogstraten. Ook de werkgroep “Oude Voetwegen” van de Hoogstraatse erfgoedvereniging zal geraadpleegd worden.

Hoogstraten en Merksplas hebben een aantal jaren geleden samen met BLOSO een mountainbikeroute ontwikkeld en uitgewerkt. De kolonieroute maakt ook een verbinding met de Haarlebeekroute op grondgebied van Beerse en Lille. Maar nu is men noordelijk van ons ook in actie geschoten. Met de route ‘De Baronie’ kunnen de liefhebbers van deze sport binnenkort alle kanten uit.

Voor de vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei is de aankoop een belangrijke stap. Het is de eerste keer dat de afdeling zo’n grote aankoop verwezenlijkt. Een hele uitdaging, maar één met een belangrijke inzet: Een stuk wandelnatuur met belangrijke cultuurhistorische en natuurwaarde in ere herstellen. (AO)

De brochure is volledig gratis en te verkrijgen bij de dienst voor toerisme.

Mountainbikenetwerk De Baronie De Kolonieroute is het permanent mountainbikeparcours op het grondgebied van Hoogstraten en Merksplas. Het bestaat uit een rode route van 28.8 km op het grondgebied van Merksplas en loopt onder andere door Merksplas-kolonie en het ‘Graafsbos’ en uit een groene lus van 21.6 km voornamelijk op het gebied van Wortel-kolonie. De totale lengte is 43 km en heeft een verbinding met de Haarlebeekroute (BeerseLille 42km). Het gebied ten zuiden van Breda, wandelaars en fietsers zullen het weten, is bijzonder mooi. Er komt nu een mountainbikeroute in de natuur rond Strijbeek, Galder, Chaam, Alphen, Ulvenhout en Gilze. Het mountainbiken is razend populair geworden. Elk weekend kan men wel inschrijven voor een of andere veldtoertocht. Met dit plan komt er 80 km permanent parcours bij in prachtige gebieden. Een verbinding met de kolonieroute is nog niet voor morgen maar het is zeker een pluspunt voor de sportieve fietsers. RB

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 19


IKO houdt open deur

Werken aan gezondheid in ’t Gebuurt Lessenreeks en infoavond HOOGSTRATEN - Het Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’t Gebuurt geeft je informatie en begeleiding om in conditie te blijven. In de wintermaanden kiest men voor activiteiten binnenshuis. Wees welkom.

Geheugentraining Hou je hersenen fit! In LDC ’t Gebuurt kan je op twaalf maandagnamiddagen leren hoe je dat aanpakt. Zoals wij ons bewust zijn dat we ons lichaam in beweging moeten houden, zo is het ook met onze hersenen. Bij het lichamelijke is dit voelbaar, we worden strammer als we niet bewegen. Bij onze hersenen is dit niet voelbaar. Alleen beseffen we, dikwijls te laat, dat ons geheugen achteruit gaat als we het niet genoeg oefenen. De training is bedoeld voor mensen met gewone vergeetachtigheid, niet voor mensen met beginnende dementie.

PRAKTISCH: Nieuwe reeks geheugentraining op 23 februari van 13.30 tot 14.45 uur of van 15 tot 16.15 uur Inschrijven aan de onthaalbalie LDC tot en met 13 februari of tot volzet Prijs: 25 euro voor 12 lessen, contant bij inschrijving

Info Gehoorproblemen HOOGSTRATEN / MEER / MEERLE - Op zaterdag 7 februari nodigt het IKO, de kunstacademie, u graag uit op de jaarlijkse opendeurdag. Iedereen is van harte welkom om de ateliers te bezoeken terwijl de cursisten er aan het werk zijn. Een unieke gelegenheid om eens te komen proeven van de bijzondere sfeer in een kunstacademie. Zowel kinderen, tieners als volwassenen kunnen er hun creativiteit botvieren en werken er gepassioneerd aan prachtige kunstwerken. Misschien kent u iemand die cursist is in het IKO of misschien denkt u er zelf aan om vanaf september atelier te volgen? Kom alvast eens een kijkje nemen. De deuren staan voor iedereen wagenwijd open! Hoofdafdeling IKO, Dr. Versmissenstraat 6, 2320 Hoogstraten Kinderen van 10.00u tot 12.15u (pauze van 11.00u tot 11.15u) Tieners van 14.00u tot 17.00u Volwassenen schilderkunst, tekenkunst, vrije grafiek en binnenhuiskunst van 10.00u tot 17.00u Ateliers Groenewoud, Buizelstraat 11, 2320 Hoogstraten Volwassenen fotokunst, keramiek en beeldhouwkunst van 10.00u tot 17.00u Kinderafdeling Meer, Terbeeksestraat 6 Kinderen van 10.00u tot 12.15u (pauze van 10.45u tot 11.00u)en van 14.00u tot 16.45u (pauze van 15.15u tot 15.30u) Kinderafdeling Meerle, Gemeenteplein 1 (ingang BIB) Kinderen van 10.00u tot 12.15u (pauze van 11.00u tot 11.15u) meer info: www.iko-dekunstacademie.be

20 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Deze infoavond is bedoeld voor iedereen die een hoorapparaat draagt of overweegt om er een aan te schaffen. Twee sprekers geven je inzicht in gehoorproblemen en hebben praktische tips om er mee om te gaan. Cindy Smans (Aurilius) vertelt waar je moet op letten bij de aankoop van een hoorapparaat. Er is ook een demotoestel om te testen. Nadien legt Professor Christian Desloovere (Katholieke Universiteit Leuven) uit hoe gehoorschade ontstaat en wat je er aan kan doen. Organisatie in samenwerking met de Christelijke Mutualiteit.

PRAKTISCH Infoavond over ‘Gehoorproblemen’ op 24 februari van 19.30 tot 22 uur Inschrijven via onthaal, telefoon of e-mail LDC tot volzet Prijs: 3 euro te betalen aan kassa

Weet wat je eet, lees het etiket’ Een diëtiste maakt je gedurende deze infosessie wegwijs in het lezen van voedingsetiketten en helpt je zo een bewustere keuze te maken uit het grote gamma beschikbare voedingsmiddelen. Vraag je je soms ook af wat termen als “0%” en “light” eigenlijk betekenen? Er staat heel wat informatie op het etiket van voedselproducten. Maar wat is er uit zo’n etiket op te maken als je gezond wil leven? Welke info staat er ook vermeld die bruikbaar is als diabeet? Organisatie in samenwerking met Thuiszorgcentrum. Infoavond ‘Weet wat je eet, lees het etiket’ op 3 maart van 13.30 tot 16 uur Inschrijven via onthaal, telefoon of e-mail LDC tot volzet Prijs: 3 euro te betalen aan kassa Meer info: LDC ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten - 03 340 16 30 - dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be (fh)


DEZE MAAND

Pastorale eenheid Hoogstraten – Rijkevorsel

25ste Wintertocht met WC De Noorderkempen MINDERHOUT / REGIO – Op zondag 8 februari 2015 kan je als fervente wandelliefhebber opnieuw genieten van een prachtige wandeling met als startpunt de Parochiezaal van Minderhout. En dat zal ongetwijfeld genieten geblazen worden! Want bestaat er nog iets beters voor geest, lijf en ledematen dan een fikse wandeling in de wijdse, winterse natuur? Voor ieders gading heeft men een wandeling op maat uitgestippeld! De Minderhoutse Parochiezaal fungeert als startpunt en zo ga je over de Markbrug om Castelré binnen te stappen. De kortste afstand, 6 km, brengt je via de Schootsenhoek, de trage voetwagen Tikkenhaenpad, Hondsdijk en Stip-Stappepad richting Laermolen om tenslotte de kapel van O.-L.-Vrouw-inden-Akker te kruisen en zo terug naar het punt van vertrek.

Herbronnen, verbinden, vertrouwen in de toekomst HOOGSTRATEN - Wat zal de pastorale eenheid in Hoogstraten - Rijkevorsel zijn? We weten dat vandaag nog niet in alle details. Maar, we kennen wel de richting die onze Bisschop uit wil met zijn kerk. En we willen die visie een kans geven. We willen bouwen aan een gemeenschappelijke werking van parochies en andere geloofskernen (rusthuizen – scholen – jeugdbewegingen – gevangenissen - …) met de bedoeling een mooie toekomst uit te bouwen voor onze plaatselijke kerk. Voor ons klinken drie kernwoorden bij ‘pastorale eenheid’: herbronnen: ons bezinnen over volgende vragen: • hoe kunnen we bouwen aan de kerk van morgen? • welke boodschap dragen wij uit? • hoe kunnen we ‘nabij zijn’ en toch ‘een verschil neerzetten’?

verbinden: we kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig. • wie zijn onze partners? • hoe kunnen we bruggen bouwen? • hoe kunnen we samenwerken? • hoe kunnen we een netwerk vormen? vertrouwen in de toekomst: het is geen eenvoudige weg maar toch willen we er voor gaan. We willen alvast aan de slag gaan om te werken aan de kerk van morgen. En daarom doen we een warme oproep op jullie hulp!

Interesse? Van harte welkom op deze infoavond! Meer weten? 03/314.33.63 – i n f o . f e d . h o o g s t r a t e n @ s ky n e t . b e Woensdag 11 maart 2015 om 20.00 uur. Parochiezaal Pax te Hoogstraten Namens alle parochies van Hoogstraten en Rijkevorsel. (GU/fh)

WWW.GEUDENS.BE

Sinds 1946

De andere afstanden, 12, 18, 24, 30 km, buigen onmiddellijk na de brug naar links om zo het pittoreske Groeske te bereiken met als centrum de Frankische driehoek. Zeker het kappelletje daar een bezoekje brengen! Ook het oudste huis van Baarle ui 1634 kan je hier nog bewonderen. Men vervolgt dan langs een lus van het Laarzenpad en de vallei van het sterk meanderend Merkske dat samen met de Mark de grens uitmaakt tussen Nederland en België. Een uitzonderlijk natuurgebied met een unieke fauna en flora. Langs de Halsche Beemden wandel je dan verder naar het alom gekende grenscafé in Castelré. De liefhebbers van de 12 km begeven zich dan richting Gelmelslot en vervoegen daarna het traject van de 6 km. De 18, 24 en 30 km-stappers krijgen de Castelreesche Heide, Bootjesven en de dreven van Wortel Kolonie nog voor de voeten, een stiltedomein dat je steeds doet wegdromen naar lang vervlogen tijden. Dan terug de grens overgewipt, een ommetje langs Wortel en het Gelmelslot om zo moe maar voldaan terug te belanden aan het vertrekpunt. De geur van lekkere pannenkoeken zal je al van ver tegemoet waaien, liefdevol klaargemaakt door een aantal bereidwillige mensen en dit volgens een geheim clubrecept! Zeker proeven! Vanzelfsprekend worden er heel wat stappers verwacht en zowel club- als nietclubleden van heinde en verre zullen zich deze uitstap niet beklagen! 25 ste Wintertocht op zondag 8 februari. Vertrek en aankomst in de parochiezaal te Minderhout. Afstanden van 6, 12, 18, 24 en 30 km. Vertrek tussen 8 en 15 uur

VERKOOP NIEUWE EN 2E HANDS VOERTUIGEN – VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT – FORD ERKENDE HERSTELLER - TAKELDIENST 24/24u – CARROSSERIE ALLE MERKEN. Garage F. Geudens bvba * Meerseweg 8 in Meer * Tel. 03 315 71 76

Info: Inschrijven in de parochiezaal van Minderhout. Meer info: 03/314 66 58 en wcdenoorderkempen@telenet.be www.wandelclubdenoorderkempen.jimdo. com. (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 21


DEZE MAAND

Een hebbeding: Speelkaarten ontworpen door Alfred Ost HOOGSTRATEN – Het Stedelijk museum telt zonder twijfel de grootste collectie werken van Alfred Ost, de schilder – tekenaar die tijdens zijn leven zelden een werk wou verkopen en werkte aan “een oeuvre voor het volk” Regelmatig gaf hij kunstwerken weg aan steden en gemeenten in de hoop dat zij voor hem een museum zouden oprichten. In 1938 schenkt hij een 40 tal tekeningen aan de stad Hoogstraten, het begin van een zeer aanzienlijke verzameling.

Schenking Carette Na zijn dood kocht het museum verschillende werken aan en ook de dierentekeningen van de Zoo werden in beheer aan de stad Hoogstraten toevertrouwd. De universiteit van Tilburg volgde dit voorbeeld en in 2011 werd de collectie aanzienlijk uitgebreid met de schenking Carette. Joseph Carette was sinds 1933 trouwe vriend en de ‘schutsengel’ van Alfred Ost. Ze leerden elkaar kennen toen Ost een kostuum bestelde bij Carette die kleermaker was. Het moest een speciaal kostuum zijn, in ribfluweel en met grote zakken om er een schetsboek en tekengerief in op te bergen. Ze werden vrienden voor altijd en Carette zou Ost zelfs bijstaan op zijn sterfbed. Al tijdens zijn leven kreeg Joseph Carette regelmatig kunstwerken cadeau die hij zorgvuldig bewaarde samen met alle andere aandenkens aan Meester Alfred Ost, zoals hij hem noemde. Deze verzameling werd bewaard door de kleindochter van Carette.

Kaartspel Tussen de 500-tal werken, nota’s en archiefstukken, die de familie Carette schonk, bevond zich ook een ontwerp van een kaartspel. Dat het

Burgemeester Tinne Rombouts overhandigt het eerste spel kaarten aan de familie Carette, die in 2011 een omvangrijke collectie werken van Alfred Ost, waaronder het ontwerp van het kaartspel aan de stad Hoogstraten schonk. museum dit kaartspel uitgeeft ligt volledig in de lijn van de ideeën van Ost, want wat is er volkser dan samen te kaarten? In overleg met de Hoogstraatse bridgeclub werden contacten gelegd met Carta Mundi die in de stijl van de tekeningen van Alfred Ost zorgde voor de cijfers van de stok kaarten. Alfred Ost

22 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

had nl. enkel de aas, de heer, de dame en de boer getekend. Voor de rugzijde van de kaarten werd gekozen voor een handtekening van Alfred Ost en op de jokers staat een kleine tekst over Alfred Ost, over Joseph Carette en over de schenking Carette. De kaarten worden te koop aangeboden in het Stedelijk Museum en bij Toerisme Hoogstraten.


DEZE MAAND

Jochen Verghote & Emmanuel Van Hove in het Stedelijk museum

HOOGSTRATEN – Tot en met 29 maart 2015 loopt in het Stedelijk museum een tentoonstelling met werk van twee hedendaagse kunstenaars: Jochen Verghote en Emmanuel Van Hove, twee cursisten van het IKO-de kunstacademie. Emmanuel Van Hove doceert grafiek aan de volwassenen leerlingen in het IKO atelier Dr. Versmissen. Jochem Verghote geeft cursussen fotografie in het IKO atelier Groenewoud.

Spanningsveld De tekeningen, installaties en foto’s van Emmanuel Van Hove zijn het resultaat van een consequent aangehouden zoektocht naar het spanningsveld tussen architectuur, landschap en publiciteit. Vooral het architecturale aspect komt duidelijk in zijn werk naar voor. Zo kan een billboard, een winkelrek of een eenvoudige container verheven worden tot een volwaardige architecturale vorm die Van Hove op een eigenzinnige manier in het landschap plaatst.

Coniferus interruptus Over zijn werk zegt Jochen Verghote het volgende: “Een kader en alles valt stil – laat de rest maar weg. Obstakel wordt decor. De vormen van weerbarstige struiken en ander groen worden onverbiddelijk gefileerd tot een plakje in het vlak van een foto. Deze heeft de pretentie echt te zijn. Maar hoeft dat niet te zijn” De gedwongen esthetiek waarin aangeplant groen rondom opduikt is behoorlijk fake. Het is een keurslijf waar groen dikwijls zelf weet uit te groeien. Of is dat gebrekkig onderhoud? Net als een tuinman wring ik alle groen in een verhouding. Maar dan binnen het rechthoekje van een foto: alles op een hoop. Niet de kitsch, wel het grootse komt in beeld. Of toch het streven ernaar, en dan weer loslaten.

Jochem Verghote (links) en Emmanuel Van Hove (rechts), twee docenten van het IKO stellen hun werk tentoon in het Stedelijk museum. Als een geknakte tak of bruine vlek in een overigens perfect gemillimeterde haag (want die is er altijd ergens). Onze ogen zijn het meest gevoelig voor groengeel. Zeker de mijne. Struiken, bomen, hagen. Op foto’s vaak hoogstens een vaag groen vlak waartegen een personage of gebeurtenis ge-

plaatst wordt. Laat al die ongelooflijke vormen en structuren nu maar zelf personage zijn.” Het Stedelijk Museum Hoogstraten is geopend van woensdag tot en zondag, telkens van 14.00u tot 17.00u. Info: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten.

Behaalden een brevet van het Rood kruis HOOGSTRATEN – Wie weet worden we ooit geholpen door een van de personen die het afgelopen jaar een brevet ‘hulp’ of ‘helper’ van het Rood Kruis behaalden. Op de eerste rij v.l.n.r.: Maria Rommens, Marian Sprangers, Kirsten Van Looveren, Inge Jochems, Caroline Martens, Willy De Graaf, Karen Joosen en de persoon die komt kijken lesgeefster Chris Stevens. Zittend Tom Bosschaerts. Tweede rij v.l.n.r.: Hilde Brosens, Niels Van Beurden, Louis Martens, Danny Jacobs, Renske Pijl en Michel Broekx. Liggend: lesgever Hans Van Den Langenberg. Ook Bart Vanthillo en Jos Oomen behaalde hun brevet maar konden niet aanwezig zijn. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 23


DEZE MAAND

Dag van het Deeltijds kunstonderwijs Opendeurweken Academie voor Muziek en Woord HOOGSTRATEN - Van maandag 2 februari t.e.m. vrijdag 13 februari houdt de Academie voor Muziek en Woord twee weken lang open huis. Deze weken zijn geconcentreerd rond de Dag van het DKO, de jaarlijkse opendeurdag van het Deeltijds Kunstonderwijs, op zaterdag 7 februari. Er zijn drie grote evenementen: de Zevende Woordweek, de HAFABRA-dag en de Open Muziekweek.

Zevende Woordweek

HAFABRA-dag Na het grote succes van de Blazersdag twee jaar geleden, organiseert de Academie voor Muziek en Woord op 7 februari een vervolg, dit keer onder een andere naam: de HAFABRA-dag. Alles vindt plaats in de feestzaal van het Klein Seminarie. Blazers en slagwerkers werken de hele dag samen om een leuk concertprogramma in te studeren. Dit wordt om 16 uur uitgevoerd voor groot publiek. Rond 17 uur is alles afgelopen. Ook leden van alle muziekverenigingen zijn welkom om mee te spelen. Het is de ideale gelegenheid om de werking van de Academie beter te leren kennen. Praktisch: - Aanvang: 9.00u - Deelnameprijs: 5 euro (voor een middagmaal) - Zeker meebrengen: een pupiter, een potlood en beetje zakgeld. - Meer weten? hafabradag@gmail.com

Open Muziekweek De Zevende Woordweek, is dit jaar opgebouwd rond het thema “Een vlucht nemen.” Een boeiend onderwerp dat altijd actueel is en een prikkelende theatrale zoektocht op kan leveren. Tijdens de week, van maandag 2 februari tot donderdag 5 februari, zijn er kleine optredens en workshops. De grotere activiteiten volgen in het weekeinde: - op vrijdag 6 februari vanaf 19u de Theatertocht met straatacts door de drama- en toneeljongeren, - op zaterdag 7 februari om 20u het Open Podium met tapas, met toonmomenten van eigen Woordcursisten, afgewisseld met muziek uit de Pop Jazzafdeling. - op zondag 8 februari om 10u30 Workshops Spreken en Toneel voor Volwassenen (18+). Gastdocenten zijn acteurs Arne Baeck en Gwendalyne Van Erp. Zij komen gedurende twee uur werken rond het vak Toneel en Spreken (voor publiek). Iedereen is welkom om deel te nemen (5 euro). Ter plekke aanmelden volstaat. - op zondag 8 februari om 10u30 “Wiedeeda?”, een groot theaterspel (12+) waarbij iedereen acteert in een levend Cluedospel. Deelnemen is gratis. Ter plekke aanmelden. Na de Workshops en het theaterspel op zondag kan wie wil mee aanschuiven aan het Brunchbuffet, ter afsluiting van de Woordweek. Kortom: de Zevende Woordweek heeft voor iedereen wat te bieden! Vrije inkom, alles in en rond de gebouwen van de Academie, Karel Boomstraat 44. Er is telkens gelegenheid om gezellig na te praten bij een drankje in het Woordcafé in de hal.

24 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Naar het voorbeeld van de Woordweek organiseert de Muziekafdeling van de Academie voor Muziek en Woord sinds vorig jaar ook haar opendeurweek: de Open Muziekweek. Deze week is opgebouwd rond dezelfde formule als de Woordweek: er zijn verschillende kleinschalige activiteiten, waarop je kennis kan maken met de werking van de Muziekafdeling. Van zaterdag 7 februari tot vrijdag 13 februari zijn er bijna dagelijks concertjes met o.a. piano, harp, gitaar, orgel en accordeon. Er zijn ook verschillende workshops, zoals: - op zaterdag 7 februari om 09u30 Workshop Muziekinitiatie (leeftijd 6-7 jaar). - op woensdag 11 februari vanaf 15u Workshops Pop Jazz. Vrije inkom, alles in en rond de gebouwen van de Academie, Karel Boomstraat 44. Er is telkens gelegenheid om gezellig na te praten bij een drankje in het Muziekcafé in de hal. Je vindt alle details rond deze opendeurweken op website van de Academie: amwn.be Je kan ook contact opnemen met de Academie via info@amwn.be of op 014 69 95 39 (ms)


DEZE MAAND

Nieuws uit de Bib DE BIB, JE DIGITALE GIDS Geraak je soms de weg kwijt op het internet? BiB Hoogstraten biedt je een handig instrument om dit te voorkomen, Symbaloo: www.symbaloo. com/mix/bibinfo. Hier vind je een overzicht van interessante websites, gegroepeerd per onderwerp. Je surft er rechtstreeks naar de juiste website. Voor de jeugd is er een aparte pagina: www.symbaloo.com/mix/jeugdbibhoogstraten. Een duidelijk filmpje over de werking van Symbaloo vind je op YouTube: zoek er: “Symbaloo introductie”

DONDERDAG INFOAVOND De donderdagavond is een wat rustigere avonduitlening in Hoogstraten. Vandaar dit idee. Heb je vragen: “Vraag naar hartenlust”, onze medewerkers zoeken met jou naar een antwoord. Wil je het aanbod van de BiB beter leren kennen? Heb je vragen i.v.m. Symbaloo, iPad of vorming? Bezoek de hoofdbib eens op een donderdagavond van 18u tot 20u. Je krijgt dan gewoon maximale tijd en aandacht.

TERUGBLIK In december kwamen 130 kinderen van het tweede leerjaar naar de wintervertellingen in de BiB. Ze luisterden eerst aandachtig naar het verhaal “Elfje Marie in de sneeuw”, dat Koen en Michelle voorlazen. Daarna tekenden ze hun eigen prentenboek over het elfje. Dit zelfgemaakte verhaal hebben de leerkrachten meegenomen naar school, zodat de kinderen er in de klas ook nog van kunnen genieten.

ACTIVITEITEN IN DE BIB Woensdag 4, 11 en 25 februari en 4 maart om 19.30 uur: cursus Handige Henrietta Een lamp ophangen, een kraan vervangen, een gaatje boren om een schroef in te draaien … Regelmatig word je thuis met kleine klusjes geconfronteerd. Ward Biets leert je in 4 lessen de basisbeginselen van boren en zagen, elektriciteit, sanitair en voegen met siliconen. Een echte specialist word je (nog) niet, maar je leert je plan trekken. Mannen en vrouwen zijn welkom. Maximum 15 deelnemers, i.s.m. Vormingplus Kempen. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@bibliotheek.be; (20 euro.) Maandag 9 februari om 10.30 en 13.30 uur Het lezen van informatieve boeken kan heel verrijkend werken voor kinderen. Daarom nodigt BiB Hoogstraten Johan Lambrechts uit met zijn lezing Antarctica: cool for kids!. Hij begon op zijn zestiende te schrijven voor het tienermagazine Top en werd mediajournalist. Later werkte hij voor televisie. Nu schrijft hij boeken en reportages, vooral over reizen en exploratie. Hij publiceerde de boeken Antarctica – Het verhaal van de Belgen op de pool en De eerste winter op de Zuidpool. In heel Vlaanderen houdt hij lezingen over het meest zuidelijke continent. Tijdens de week van Dikketruiendag geeft Johan Lambrechts twee lezingen voor de leerlingen van het vijfde leerjaar.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 25


DEZE MAAND

Jaarprogramma KVG HOOGSTRATEN - Onlangs begon er voor KVG, Katholieke Vereniging Gehandicapten, een nieuw werkjaar. De doelstellingen van deze vereniging zijn niet altijd voor iedereen even duidelijk. Toch kan ieder van ons in zijn of haar leven een tegenslag meemaken dat uw leven, en dat van uw naasten, drastisch kan veranderen. Op die momenten kan KVG een hulp bieden. Helpende handen

Het Gezelschap

De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) wil een helpende hand reiken aan die mensen die met een handicap geconfronteerd worden, door ziekte of ongeval, of om welke reden ook. Andere mensen uit hun naaste omgeving bieden dan een luisterend oor. Hiervoor beschikt de vereniging over verschillende diensten en mensen die ervaring hebben opgebouwd. Hier kan men u verder helpen met allerlei formulieren en u wegwijs maken in allerlei reglementeringen. Het woord handicap is een zeer ruime noemer; ieder heeft dan ook nood aan een exclusieve aanpak. Iedere KVG werking heeft een eigen jaarprogramma. Hierbij worden er verschillende activiteiten aangeboden, steeds zo veel mogelijk op maat van de minder-valide, en met de bedoeling steeds zoveel mogelijk de mensen rondom de minder-valide erbij betrekken. Het besef dat je niet alleen staat met één of andere handicap is heel belangrijk. Helaas kan de vereniging u alleen maar een helpende hand bieden, ook hier kan men geen ijzer met handen breken of iemand genezen. Een luisterend oor bieden kan al een opluchting betekenen. Om een beeld te geven van de mogelijkheden van KVG lijsten we deze even op.

Het Gezelschap biedt aangename momenten voor de volwassenen met een licht mentale handicap. Iedere maand wordt er een activiteit georganiseerd zodat ook deze groep mensen aan bod komt.

Vrije tijd KVG helpt mensen met een handicap bij hun zoektocht naar een aangename invulling van hun vrije tijd. Wil je weten wat er in je regio gebeurt, dan kan de vereniging u hiervoor een overzicht bezorgen, zowel op papier als via computer. Tevens onderhoudt men contacten met verenigingen die open staan voor mensen met een handicap door middel van vorming, advies en ondersteuning. Voor mensen met een handicap is het niet altijd gemakkelijk om deel te nemen aan het bestaande aanbod. Pluspunt vrijetijdsassistentie werkt met vrijwilligers die door individuele assistentie de kwaliteit van het vrijetijdsaanbod voor mensen met een handicap trachten te vergroten.

Centen Mensen met een handicap moeten verschillende aanvragen doen bij verschillende instanties om datgene te bekomen waar je recht op hebt. Ook hier kan je gebruik maken van de opgebouwde ervaring. Het lijkt wel een kunst om je doorheen deze wir – war van mogelijkheden de juiste weg wijzen. Ook in de problematiek van verlengde minderjarigheid, voorlopige bewindsvoering en allerlei andere tegemoetkomingen wordt de juiste en kortste weg bewandeld en wordt hierbij de nodige ondersteuning aangeboden.

Werkbank De werkbank binnen KVG geeft u antwoord op alle vragen betreffende de opleidingen op maat; hoe zit het met hulpmiddelen; welke diensten kunnen ondersteuning bieden om (aangepast) werk te bekomen. Indien gewenst gaat men, samen met u, naar de werkgever om het financiële luik door te nemen. Het is dus wel zo dat weinig werkgevers op de hoogte zijn van de financiële voordelen waarvan het bedrijf kan genieten.

Vlabu Wanneer je erkend bent als minder-valide besef je zelf dat je bepaalde zaken niet meer kan. Toch mag je geen muurbloempje worden dat alleen leeft in een eigen cirkeltje. Ongemerkt kom je niet meer uit je eigen leefwereld wat je sociale contacten nog meer zal verkleinen. Dankzij het PAB, het Persoonlijk Assistentie Budget, kan ook een mindervalide begeleiding bekomen. Gewoon hulp op maat naar je eigen wens. Maar hoe begin je eraan en wat kan er allemaal? Aangezien dit echt persoonsgebonden is kunnen we hier niet alle mogelijkheden beschrijven.

26 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Kampen Een week vertoeven op een kampplaats. Wie kijkt er niet naar uit? Ook als je minder goed te been bent is dit mogelijk. KVG kijkt naar uw mogelijkheden en gaat met een drietal groepen jaarlijks op kamp. Aangezien dit een regionale activiteit is moet je hiervoor tijdig contact opnemen met het overkoepelende kantoor in Turnhout. Dat kan telefonisch op het nummer 014/40.33.62 of per e-mail naar turnhout@kvg.be

Gezinswerking Wanneer je merkt dat je kind een handicap heeft staat je wereld stil. Toch moet je verder en tracht je het beste te doen om je kind zo goed mogelijk te helpen. Men vraagt soms naar je kind maar weinig mensen vragen hoe het met de papa of mama gaat. Ook voor broer, zus, oma of opa, is dit niet eenvoudig. In de gezinswerking van KVG wordt de ouders de gelegenheid ggeboden om te praten met andere ouders, die dikwijls dezelfde vragen en / of problemen bemerken. Weten dat je met je moeilijkheden niet alleen staat en weten dat er anderen zijn die je een helpende hand bieden kan al verluchting betekenen.

Lidgeld Door het betalen van een jaarlijks lidgeld, wordt u als lid ingeschreven bij KVG. Hiervoor ontvangt u ook nog het ledenblad ‘Handiscoop’ bol met tips en raadgevingen. Heeft u interesse dan kan u ook één van de twee afdelingen van KVG binnen Hoogstraten contacteren voor meer informatie: Afdeling Meerle, Meer en Meersel-Dreef: Cor Jacobs 03 / 315.80.88 cor. jacobs@kvg.be Afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel Frans Snijders 0473 / 65.80.00. eframo@telenet.be (fs)


DEZE MAAND

Nieuw record voor Veiling Hoogstraten

Repaircafé

HOOGSTRATEN - Veiling Hoogstraten sluit het boekjaar af met een productomzet van 193 miljoen euro. Dat is 10,5 % of 19 miljoen euro hoger dan in 2013. Er wordt zowel op vlak van omzet (euro’s) als op vlak van volume (150.000 ton) een nieuw record gevestigd. De toename van het volume was het gevolg van uitbreidingen bij bestaande telers, maar ook door de instroom van nieuwe telers, vooral Nederlandse paprikabedrijven. De Hoogstraatse veiling heeft een eerder beperkt productenpakket. De omzet wordt voor 50 % gevormd door aardbeien en een beperkt deel kleinfruit, onder andere blauwe bes en kiwibes; de andere 50 % bestaat uit groenten, voornamelijk de glasgroenten tomaten en paprika. De tomatenteelt kende in 2014 een verdere groei en omschakeling naar specialiteiten. Men verwacht dat deze trend in 2015 nog sterker zal worden.

Deze handige harry’s staan ook in 2015 voor u klaar: staande van L-R : Rina de SwartJansen (bar), Cor Hermans (hout en allerlei), Paul de Kort (allerlei), Nelly de RooverJansen ( bar), Eddy Schrijvers (electro), Martha Laurijssen-Voeten (kleding) Zittend Karel de Swart (verantwoordelijke), Rob Penders (electro) en Harrie Aerts (electro) HOOGSTRATEN – In 2014 kon u viermaal spullen laten maken in het Repaircafé in t’ Gebuurt. Wanneer de verantwoordelijke, Karel de Swart, terugblikt op het initiatief kan hij enkel maar tevreden zijn. “Van de aangeboden producten is er meer dan 60% ter plaatse gemaakt. Alles maken was zoals te verwachten onmogelijk. Een 20% kon met de aankoop van een vervangstuk later nog hersteld worden. De zaken die het meest aangeboden werden, waren stofzuigers en strijkijzers. Het

lijkt wel of de mensen daar mee gooien. Wanneer iets niet hersteld kon worden dan had dit voor 90% te maken met de constructie van het toestel dat soms zelfs maar uit één geheel bestaat. Ook de verschillende bouten en schroeven maken de herstelling moeilijker of onmogelijk”. In 2015 zal het repaircafé zijn werking verder zetten. Dit zal in de vertrouwde locatie van ’t Gebuurt plaatsvinden op zaterdagen 21 maart, 20 juni, 19 september en 19 december. Mogelijk wordt er dan ook gewerkt rond thema’s maar daar hoor je later meer van. (fs)

Aardbeien maakten een goede en tomaten een redelijke gemiddelde jaarprijs; paprika en komkommer deden het duidelijk minder goed. Het voorjaar werd gekenmerkt door zomers weer met als gevolg een vroege productie en een zwakke prijsvorming. Bij het begin van de zomer zat men met serieuze lagere middenprijzen. Maar de zomer was echt Belgisch, koel en nat, wat zorgde voor de afwezigheid van grote productiepieken en een betere prijsvorming bij aardbeien. Tomaten kenden in juli wel een productietop met als dieptepunt heel wat onverkochte volumes eind juli en begin augustus. Verder in augustus herstelde de tomatenmarkt zich echter opvallend vlot. Voor paprika waren mei en juni nog goede maanden maar de tweede jaarhelft was bepaald zwak. Ondanks de Russische boycot begin augustus tegen groenten en fruit uit de Europese Unie, werd het najaar voor tomaten echt goed; ook de gevreesde lage prijzen bij de aardbeien, ingevolge toenemende volumes, bleven uit en het werd één van de beste najaren sinds lang. De goede resultaten voor Veiling Hoogstraten in 2014 zijn wel bijzonder in vergelijking met andere veilingen waar gemiddeld minder goede cijfers geboekt werden. Natuurlijk hoopt de veiling deze positieve lijn in 2015 te kunnen doortrekken. Daarom wordt meer ingezet op het aantrekken van ervaren personeel, investeringen in infrastructuur, verkenning van de markt, goede communicatie met telers en kopers én het werken aan de eigen identiteit. (js)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 27


DEZE MAAND

Schrijnwerkaward 2014 voor KA Construct / Sprangers Aluminium MEER/BEERSE - Donderdag 27 november werden voor de 10e keer de Schrijnwerk Awards uitgereikt. Dit initiatief van het vakblad Schrijnwerk, een uitgave van Professional Media Group, bekroont het vakmanschap en innovatie binnen de Belgische schrijnwerk- en interieurbouwsector.

Met dit gebouw wordt in België een primeur gecreëerd qua NZEB (Nearly Zero Engergy Buildings) zoals dit door Norman Foster reeds jaren wordt gepropageerd als absolute must voor de toekomst. Ook de professionele detaillering en het succesvol naleven van de krappe levertermijnen werden geprezen.

De prijs werd in ontvangst genomen door Rita Sprangers, CEO van KA Construct en Sprangers Aluminium. In ons nummer 325 van 1 mei 2012 brachten we een uitgebreid portret van haar in ons omslagverhaal ‘Straffe Vrouwen’. Je kan het terugvinden in het online-archief op onze website www.demaand.be (jaf)

Uit tientallen inzendingen werden door een onafhankelijke vakjury uiteindelijk 51projecten in 5 categorieën genomineerd en per categorie 3 laureaten bekroond. In de categorie Aluminium haalde KA Construct de eerste plaats. Voor de nieuwe campus van de Artesis Hogeschool in Antwerpen kreeg KA Construct de opdracht om een cassettegevel te bouwen als onderdeel van een indrukwekkende gevel. Technisch was het een zeer complexe werf waarbij geopteerd werd voor verschillende specifieke oplossingen. De cassettegevel werd geconstrueerd met eigen profielsystemen op maat die volledig van binnenuit manipuleerbaar moesten zijn, aangezien de betonstructuur de bereikbaarheid van buitenaf onmogelijk maakt. Het projectprofiel, met hoge technische eisen (Thermische eis max. Uw 0.8 W/m2K, akoestische eisen en eisen met betrekking tot brandoverslag) is ontwikkeld door R&D-afdeling van Sprangers Aluminium (Meer) in partnership met het technisch bureel van KA Construct (Beerse). 
Beiden maken deel uit van AlgroepMeer. De jury loofde de moderne manier van ontwerpen, met een naar achter liggende gevel die beschermd wordt tegen rechtstreekse instraling van de zon en zijn complexiteit qua uitvoering en structuur.

‘Artesis Plantijn Hogeschool’, nieuw architecturaal landmark in Antwerpen. De nieuwbouw is opgebouwd uit een trapeziumvormig hoofdgebouw, gelegen aan de Noorderplaats (Italiëlei), een rechthoekig gebouw aan de Ellermanstraat, een langgerekt gedeelte in laagbouw aan de Noorderlaan en tot slot een binnenplaats met auditoria, een groene zone en een helling naar de uitgestrekte ondergrondse parking. Deze nieuwe campus zal 3.500 studenten huisvesten die er de professionele bacheloropleidingen zullen volgen.

Barking Bruce beste coverband HOOGSTRATEN / REGIO - op 20 december 2014 in Tilburg. Hieronder een verslag van de finale en een persfoto. Coverband Barking Bruce is verkozen tot dé beste coverband van de Lage Landen. Drie busladingen vol fans waren er getuige van. In een meer dan stampvolle 013 in Tilburg blies de band volgens de vakjury en honderden supporters de concurrentie omver. Jef Broes (zang), Guy Roelands (bas), Kris Van Meel (drums), Hans Doomen (gitaar) en Paul De Kooning (gitaar) wisten iedereen te overtuigen met onder meer Smells like teen spirit van Nirvana, Suds & Soda van het Antwerpse dEUS en Creep van Radiohead. Vooral dEUS was een gewaagde keuze. “Maar soms moet je eens durven buiten je eigen wereldje te gaan”, lacht frontman Jef Broes. “Dit

hadden we nooit durven dromen. Vooral ook omdat zoveel honderden supporters speciaal voor ons mee met de bus naar Tilburg zijn gekomen.”

28 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Barking Bruce heeft dus de hoofdprijs beet: een tournee van 20 concerten, een eigen videoclip én een single. (fh)


DEZE MAAND

Hoogstraten, bedankt voor de gulle ondersteuning van een warme en sfeervolle kerstavond ! De meeste mensen hebben het goed. Ze hebben alle redenen om gelukkig te zijn in ons land. Helaas...vallen nog teveel mensen ‘uit de boot’ door werkloosheid, ziekte, financiële of familiale problemen, ... ook in Hoogstraten. Voor deze groep mensen werd op kerstavond 2014, voor de vijfde maal op rij, een kerstfeestje georganiseerd in VTI Spijker. Door royale sponsoring, niet alleen door de vele privé-giften maar ook door een onverwachte financiële en materiële inbreng van een locaal bedrijf uit de horeca-sector, kon het kerstfeest gratis aangeboden worden aan de 105 gasten die zich aangemeld hadden. Enige voorwaarde voor inschrijving was het meebrengen door de volwassenen van een cadeautje ter waarde van ca 2,5 Euro. De voorbereiding en het vlotte verloop van deze kerstavond was in handen van De Toevlucht (organisatie die instaat voor de maandelijkse voedselbedeling), OCMW, Welzijnsschakel ‘t Ver-Zetje, VTI Spijker. Voor de tafelbediening stond een groep vrijwilligers klaar van de Evangelische Kerk Hoogstraten, aangevuld met een aantal individuele vrijwilligers die zich spontaan hadden aangemeld. Rond 17 u. werden de gasten verwelkomd op een receptie met muzikale omlijsting door accordeon waarna aangeschoven werd aan de mooi versierde feesttafels voor volgend feestelijk 4-gangenmenu

Gelegenheidskoks Jan en Guy, geflankeerd door vrijwilligers, staan klaar voor de bediening van het dessertenbuffet

 Zalmsalade op een bedje van sla  Knolseldersoep met room  Gebraden kalkoenfilet met Archiduc-saus, groentenkrans en dennenappeltjes  Dessertenbuffet met kerststronken, Tiramisu, chocolademousse en roomrijst Interessant hierbij om weten is dat het voorgerecht ‘s morgens werd afgewerkt door een groepje vrijwilligers van de aanwezige gasten (‘Hand voor Hand’) en dat de kerststronken voor het dessertenbuffet werden klaargemaakt door enkele gevangenen van het PSC Hoogstraten. De tafelversiering met originele kerststukjes was het resultaat van creatieve kinderhanden. Op kerstavond past een moment van bezinning. Samenzang van enkele kerstliederen onder begeleiding van een koortje van de Evangelische Kerk Hoogstraten en een muzikaal ensemble met piano, harp en cello werd afgewisseld met een herinnering aan de oorlog ‘14-18 en het historische kerstbestand, honderd jaar geleden, waarbij soldaten van beide kampen op kerstavond tijdelijk de wapens neerlegden voor een korte verbroedering. Kinderen kunnen moeilijk lang stilzitten aan tafel, dus was er voor hen een speelhoekje voorzien en ook een verrassend kerstcadeautje.

De feesttafels, mooi versierd met door kinderhanden gemaakte kerststukjes, nodigen de 105 gasten aan tafel De koffie met een zoetje was niet de afsluiter van de avond want de aanstekelijke muziek van een tweekoppig orkestje met gitaar en accordeon verleidde de gasten tot enkele schuchtere passen op de dansvloer. Toen sloeg het enthousiasme over op de rest van de zaal en het feest werd zelfs afgerond met een heuse polonaise waaraan jong en oud deelnamen. Met het uitgewisseld cadeautje onder de arm trokken de gasten dan ook omstreeks 23 uur naar huis, met de herinnering aan een onverge-

telijke avond die nog lang in het geheugen zal blijven hangen. Dergelijke avond werd mogelijk dankzij de vele mensen die zich belangloos hebben ingezet voor de organisatie, de sponsors en de vele mensen die ingegaan zijn op de oproep ‘Iedereen verdient een warme kerst - Schenk een kerstmaal’. Dit sterkt de organistoren in hun overtuiging dat Hoogstraten een ‘warme gemeenschap’ is die openstaat voor solidariteit met mensen die het wat moeilijker hebben. Hoogstraten, bedankt hiervoor! (HP/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 29


DEZE MAAND

Armoedequiz met Welzijnsschakel ‘t Ver-Zet-je

Was het maar waar! HOOGSTRATEN - Tijdens de laatste editie van Bloemen en Groenten in september kon Wereldwinkel Hoogstraten een etalage maken in de voormalige winkel van Josée Wilems op de Vrijheid in Hoogstraten naast de pastorie van het Begijnhof. Het was een mooie etalage en veel mensen hadden dit opgemerkt. Ze dachten dat de winkel naar daar verhuisd was. Er waren er zelfs die daarna op zoek gingen naar de winkel op de Vrijheid. Spijtig genoeg was alles maar tijdelijk. Tot nader order blijft Oxfam Wereldwinkel Hoogstraten dus waar hij altijd was. De producten zijn wel deze van de etalage. Even mooi, lekker, duurzaam en fair trade. Wandel dus eens tot in de Gelmelstraat 50 en overtuig u zelf van de kwaliteit. Wie de producten kent en geproefd heeft, wil dikwijls geen andere meer.

HOOGSTRATEN - Na een moeizame aanloop werd de armoedequiz op zaterdag 13 december in VTI Spijker te Hoogstraten toch een succes. In totaal 15 ploegen van diverse verenigingen uit Groot-Hoogstraten en Rijkevorsel schreven zich in. De laatst ingeschreven ploeg had zelfs een speciale naam bedacht: ‘De Buitenbeentjes’. De armoedequiz, een initiatief van Welzijnsschakels om de armoedeproblematiek op een aangename en ludieke manier in de aandacht te brengen van een breed publiek, bleek tevens een goed middel om de campagne van Welzijnszorg toe te lichten, dit jaar onder het thema ‘Iedereen beschermd tegen armoede? en de petitielijst ‘Geef sociale uitsluiting geen kans’. In de zaal waren standjes opgesteld met informatie over de welzijnsschakels ‘t Ver-Zet-je (Hoogstraten) en De Schakel (Rijkevorsel), de voedselbedeling door De Toevlucht (organisatie die onder de vleugels van de Evangelische Kerk Hoogstraten, instaat voor de maandelijkse bedeling van

voedselpaketten aan een 70-tal gezinnen die het financieel moeilijk hebben). De 15 deelnemende ploegen gingen onderling de strijd aan om de meest diverse vragen te beantwoorden rond armoede en sociale bescherming. Ondanks het ludiek karakter en de aangename sfeer in de zaal werd de quiz door iedereen als ‘best pittig’ ervaren. Het verloop van de avond was spannend tot het einde waarbij de lokale vragenronde beslissend was voor het eindresultaat met als winnaar de ploeg van De Toevlucht (zie foto). Als organisator van deze quiz dankt de Hoogstraatse Welzijnsschakel ‘t Ver-Zet-je alle medewerkende organisaties: OCMW Hoogstraten, Knooppunt (Federale werkgroep Broederlijk Delen/Welzijnszorg), Beweging.net en niet te vergeten VTI Spijker voor de materiële ondersteuning. (HP/fh)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n k e n v l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

30 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In januari en februari staat de losse groene thee in de kijker. Enkel de drie topblaadjes worden geplukt. Meteen na de pluk worden de bladeren kort gestoomd. Ze worden daarna bij een lage temperatuur verder gedroogd. Zo behoudt de thee zijn typische frisse smaak. Hou, bij het zetten van thee, rekening met de temperatuur van je water. Voor groene thee laat je het water afkoelen tot 70°. Te warm water op groene thee maakt de tere blaadjes kapot. Weg smaak! Er blijft enkel een bittere nasmaak over. Koop 1 pakje en krijg 1 pakje gratis. Ons adres: Gelmelstraat 50 te Hoogstraten. Openingsuren: van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Iedereen welkom. (tm/fh)

Opvoeden met vertrouwen door Jurgen Peeters HOOGSTRATEN – Op 4 februari organiseert de Opvoedingswinkel Hoogstraten (Gelmelstraat 81) een vormingsavond over “Opvoeden met vertrouwen” in zaal De Welgezinde van het Administratief centrum, Vrijheid 149 te Hoogstraten. Het feit dat er bijna dagelijks een nieuw boek over opvoeden verschijnt, weerspiegelt wellicht meer onze onzekerheid dan onze kennis ter zake. Iedereen wil het graag goed doen, maar wat is dan goed? Waar zoek je voor jezelf houvast? Hoe vinden we een goede balans tussen angst en vertrouwen. Als we ons angstig en machteloos voelen hebben we de neiging om (gedrag) te gaan controleren. Kinderen blijken echter beter te gedijen bij volwassenen die met vertrouwen naar hen en zichzelf kijken. Deze avond wil een boost geven aan het zelfvertrouwen van iedereen die bezig is met opvoeden. (fh)


DEZE MAAND

LEZERS SCHRIJVEN Beeld van een Vrijheid Geachte dames en heren van de Hoogstraatse Maand, Met interesse las ik uw artikel over Ruimtelijke Ordening in De Hoogstraatse Maand van januari 2015, een weerslag van het schrijven van Peter Vermeulen ( STRAMIEN ) in het vakblad RUIMTE. De manier waarop hierin brandhout wordt gemaakt van recente ingrepen in “onze” Vrijheid, vraagt toch wel om enige nuancering. Dat enerzijds het dorpsbeeld zou worden verstoord door appartementisering lijkt mij minstens overdreven. Dat steden of dorpen constant doorheen de tijd veranderen getuigt juist van hun levenskracht. Dat een zekere schaalvergroting zich aandient is het gevolg van de tijdsgeest. Honderd jaar geleden zag Hoogstraten er totaal anders uit dan pakweg vijftig jaar geleden en de groei , ook in de hoogte, zet zich verder. Grotere gebouwen zoals het Seminarie, de Rijkswachtkazerne, het vroegere Gasthuis, het Stadhuis, de Kerken, zijn al jaren aanwezig en vormen samen met grotere en kleinere privé-gebouwen het heterogene landschap dat de Vrijheid altijd heeft gekenmerkt. Dat gelijke kroonlijsthoogten uit den boze zijn in dit perspectief is evident. De vraag is echter wat hiervan de oorzaak is : dwingende plannen van aanleg, verordeningen en regeltjes zijn hier dikwijls de boosdoener. En het pandsgewijs opleggen van hoogten en laagten, zoals wordt voorgesteld is hier niet de oplossing. Het strookt niet met het “gelijkheidsbeginsel”, volgens welk elke burger mag verwachten te worden behandeld. Architecten Bogdan en Van Broeck pleiten zelfs voor “minimum kroonlijsthoogte in plaats van de

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

maximum kroonlijsthoogte”…(1)Dat dit uiteraard maar alleen kan mits de invoering van “instrumenten voor het ruilen van grondrechten”(1) en het “herscholen van alle stedenbouwkundige loketten”,(1) is eveneens logisch. In dit kader is het met een ostentatief kruis neerhalen van het KBC-gebouw tegenover het Stadhuis erg vergaand. Het gebouw is gebouwd volgens de voorschriften van het BPA Centrum West, zodat de architect inzake bouwvolume relatief weinig keuze had. De vraag is trouwens ook, of we persé de nieuwe wooncultuur moeten verdoezelen achter nepgevels en pastichearchitectuur. De geschiedenis leert ons het tegenovergestelde . Architect Adolf Loos deinsde niet terug om nagenoeg een eeuw geleden al provocerende architectuur neer te poten tegenover de Hofburg in Wenen, en dit tot grote hilariteit bij zijn tijdgenoten. Vandaag kunnen we het “Haus am Michaelerplatz “niet meer wegdenken in Wenen. Hetzelfde deed Hans Hollein hem nog recent na tegenover de Stephansdom : het Haashaus is een icoon geworden. En zo zijn er vele voorbeelden. Mijn leermeesters drukten het zo uit : zonder controverse geen architectuur. In de Turnhoutse cultuurkrant Suiker verscheen recent ook een kritiek op de analyse van STRAMIEN : Columnist Joep Gosen, die voor architectuurcentrum Ar-Tur de Kempen afspeurt naar architectuur schreef in september hierover een column. Hoewel hij een aantal statements van Stramien bijtreedt, stelt hij zich ook vragen :”Architecten en stedenbouwkundigen hebben de neiging op te ruimen en te structureren. Alles moet netjes binnen een welbepaald ordentelijk kader vallen. Voor Gosen zit de kwaliteit juist in het onver-

wachte, de contrasten. “Elke tijd heeft zijn eigen manier van bouwen en omgaan met de dingen …We schuiven met zijn allen veel te veel verantwoordelijkheden af op onze overheid. .. Zou het niet zinvol zijn om opnieuw “Vrijheid” te creëren en zelf in te staan voor onze daden? Hebben een (professionele) bouwheer en serieuze architect geen kennis genoeg om een kwalitatief project te realiseren? Zijn het niet juist de stedenbouwkundige regels die een architectonische Quasimodo bewerkstelligen? …Nieuwe tijden hebben nieuwe programma’s en vragen om nieuwe gebouwen met een eigen bouwkundige logica en uitstraling… Volgens hem is er misschien wel nood aan een visie voor grotere samenhangende gehelen, maar dan eerder om een antwoord te bieden aan demografische en economische ontwikkelingen , en niet aan een self-fulfilling prophecy zoals een beeldkwaliteitsplan.(2) Dit maar even om te stellen dat ook Stramien niet het evangelie schrijft. Hoe het dan wel moet, blijft de vraag, maar aan de ene toelaten, wat men aan de ander verbiedt, door het opleggen van een gedifferentieerd beeld lijkt mij niet de oplossing. Zonder een behoorlijk grondbeleid zal een beeldkwaliteitsplan dode letter blijven. Ook dat horen uw lezers te weten. (1)Lezing Bogdan en Van Broeck dd 11-3-2014 in het kader van de lezingenreeks “less is more” georganiseerd door Architectuurcentrum ARTUR in de Warande te Turnhout. (2)Joep Gosen in cultuurkant Suiker , september 2014. Met vriendelijke groeten, Jef Blockx, Ir. Architect

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

Zeg maar hoe je zitten wil

1

9

7

1

9 2

7 5

0

2

5

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 31


HOOGSTRATEN

www.demaand.be

Marcel Verschueren gehuldigd

REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: René Laurijssen tel. 03 314 66 28 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel.: 03 314 43 39 sport@demaand.be

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact met de redactie voor eventuele rechten.

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Begijnhof 27 - 2320 Hoogstraten SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Marcel Verschueren was 15 jaar lang de voorzitter van de gezinsbond van Hoogstraten. Samen met Jan Leemans, de secretaris, heeft Marcel zo lang ‘de kar getrokken’. Dat verdient een mooie dankjewel! Tijdens het verwenmoment van de gezinsbond op 14 december werd hij samen met zijn vrouw in de bloemetjes gezet. Maar wie Marcel kent, weet dat ‘stoppen’ niet in zijn woordenboek staat. Hij blijft penningmeester en verslaggever wat hij ook heel nauwkeurig doet! Bieke Roovers hoopt met evenveel enthousiasme een goede voorzitter te zijn.

Tijdens het verwenmoment konden de leden, maar ook niet leden, kennismaken met kinderyoga, zingen met kleuters, knuffelturnen, volksspelen en kruidentuintjes maken. Voor de mama’s en papa’s was er bier proeven van de Scheldebrouwerij en voor iedereen was er een lekkere pannenkoek. Wil je er de volgende keer ook graag bij zijn? Of wil je meer weten over de gezinsbond? 03 314 66 43 of bieke.roovers@telenet.be. (fh)

Kerstfeest KVG Hoogstraten HOOGSTRATEN - Op zondag 20 december organiseerde Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) haar Kerstfeest. Net zoals de voorbije jaren was men met ongeveer 80 personen aanwezig in zaal Pax te Hoogstraten. De dag begon met een sfeervolle misviering, voorgegaan door pastoor Van Dijck en opgeluisterd door het zangkoor. Na deze misviering bracht voorzitter Frans Snijders hulde aan Karel Boeckx, die 65 jaar lid is van KVG, wat een unicum is in het Turnhoutse Verbond. Karel was echter verontschuldigd door familiale redenen. Enkele dagen later ontving hij zijn geschenk in het rusthuis van Hoogstraten. Genietend van een uitgebreid middagmaal was er uitstekende animatie. Met een lange sliert

32 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

achter elkaar werd er door de zaal getrokken. Tijdens het tweede deel van de animatie werden de verkochte loten van de tombola ingeruild voor zinvolle prijzen. Toen het buiten duister begon te worden trokken de gasten naar huis, met de afspraak om ook in 2015 zeker weer deel te nemen aan het kerstfeest van KVG. Karel Boeckx werd tijdens het kerstfeest gehuldigd voor zijn 65 jaar lidmaatschap van de KVG. Enkele dagen na dit feest gingen Frans Snijders en Neel Oostvogels het geschenk voor Karel naar zijn kamer in het rusthuis brengen. Genietend van een koffie in ’t gebuurt bleven de drie mannen nog een hele tijd kijken naar de bewegingen van Gym for Live. Niemand kon toen vermoeden dat Karel korte tijd later zo plots zou overlijden. (fs)


HOOGSTRATEN

ZAAL CÉCILIA PRESENTEERT

Blue Maxx - CD release HOOGSTRATEN - Blue Maxx is een bluegrassband uit de Antwerpse Kempen die de laatste twee jaren nogal intensief opgetreden heeft zowel in binnen-als in buitenland.

verschijnen. Het concert dat ze geven in zaal St. Cecilia op 14 februari ( Valentijn !) is dus tevens een beetje ‘n cd-release feestje want het is daar dat zij hun eerste cd aan het publiek zullen voorstellen. Niet te missen dus !

De band bestaat uit Luc en Dieter van Peteghem op bas en banjo, Stefaan van Laethem op fiddle en bas-stem, Marc Holsteyn op gitaar en zang en Jan Michielsen ( bekend van Smoketown Strut en 4 Wheel Drive) op mandoline en zang . De groep wordt alom gewaardeerd om z’n uitgewerkte harmony-vocalen, vooral in traditionele gospelsongs en om z’n interessante bewerkingen van oudere rock-and roll songs zoals Raining in my Heart, Have you ever Seen the Rain, Begin 2014 begonnen de eerste opnames voor de eerste Blue Maxx-cd die begin februari zal

Praktisch: Optreden van Blue Maxx op zaterdag 14 februari 2015 om 20.30 uur in zaal CéCilia. Tickets 12 euro, voorverkoop: 10 euro en studenten 6 euro (op vertoon van de studentenkaart). Tickets en info op www.zaalcecilia.be en op het VVV kantoor Hoogstraten.

Noteer alvast …… Zaterdag 18 april MEMPHIS MOJO (John Hiatt tribute)

Blue Maxx won in 2013 de publieksprijs op het bekende bluegrassfestival in Grevenbicht, Nederlands Limburg.

Zaterdag 16 mei RUE-MOUR (covers) Neem ook een kijkje op onze Facebook pagina en vergeet Zaal CéCilia niet te “liken” (kh/fh).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 33


HOOGSTRATEN

PROGRAMMA FEBRUARI Zaterdag 7 februari

WONDERBAR II

199

De ingrediënten blijven dezelfde, een magisch sfeertje met bijbehorend decor, getalenteerde dj’s met kwaliteitsvolle underground house- en technobeats en vooral jullie dansgeweld. Line up: Lady Mezon, MIKE-E, Esquadrilla de la danza, Phil-T Inkom: €3 Vrijdag 20 februari

KAMAGURKA Luc Zeebroek aka Kamagurka is een cartoonist, schilder, komiek, beeldhouwer, schrijver en tv-figuur die in al zijn werken zijn eigen gekheid kwijt raakt. Hij brengt een try out van zijn nieuwe show ‘Vliegangst’ en een ‘Best of’ van eerdere voorstellingen. Inkom: € 4 - € 6 Start show: 22 uur Vrijdag 27 februari

PUNKROCKNIGHT! - The Priceduifkes Vorig jaar nog op Groezrock dit jaar in de Cahier! Dit stelletje ongeregeld uit het hart van de Kempen brengt punk zoals het moet. - Generation 84 In 2012 brachten ze ‘Regardless of what is right’ uit op Funtime Records, een heel sterk debuutalbum. No bullshit, just punkrock! - Equal Idiots Prettig gestoord duo uit Hoogstraten. Ze groeiden veel sinds de eerste keer dat ze op ons podium stonden. Van punk naar garagerock en terug. Ze brachten in december een eerste EP uit. Inkom: €3 - €5 (pv/red)

Goed geslapen ? HOOGSTRATEN - Goed geslapen ? Wat je altijd al wilde weten over slapen en niet kunnen slapen. Wat doet slapen met je lichaam? Hoeveel slaap heb je nodig? Welke slaapmythes zijn ware fabels? Hoe ontstaan slaapproblemen? Helpt een slaapmiddel? Ontdek het antwoord op deze en andere slaap-vragen. Deze infosessie helpt je op weg naar een gezonde nachtrust en een uitgerust leven. Tijdens de infosessie ‘Goed geslapen?’ krijg je inzicht in hoe je slaap in elkaar zit en welke fabels men onterecht voor waar aanneemt. Aan de hand van eenvoudige tips leer je vaardigheden om je slaap positief te beïnvloeden. Ook ontdek je er meer over het ontstaan van slaapproblemen en wat je kunt doen als slaapproblemen je leven dreigen te overheersen. Goed geslapen?, lezing door Riet Van Den Sande op dinsdag 24 februari om 13.30 in zaal Pax. Een organisatie van KVLV. Inkom KVLV leden 5 euro, niet leden 7 euro. info: vicleen@ hotmail.com of 03 314 33 32. (fh)

34 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vrouwenhistories HOOGSTRATEN – Onder de titel Glorieuze wijven en Duivelinnen vertelt Jan Van de Berghe over straffe vrouwen, van het stenen tijdperk tot de babes van de Wetstraat. Doorheen de geschiedenis zijn vrouwen steeds achtergesteld geweest op mannen. Pas de laatste decennia is er op vlak van gelijkheid tussen de seksen een grote inhaalbeweging geweest. Jan Van den Berghe duikt in deze trieste historie en legt heel wat heikele punten bloot waaraan de vrouw onderworpen was. Ondanks de tegenwerking waren er toch vrouwen die gingen studeren, weliswaar vermomd als man. Maar de schrijver neemt het opvallend op voor de minder bekende vrouwen die veel betekend hebben voor de vrouwenemancipatie. Na de lezing wordt er nog gezellig nagebabbeld met een hap en een drank. Glorieuze wijven en Duivelinnen, door Jan Dan de Berghe op donderdag 12 februari om 13.30 uur in zaal Pax. Organisatie KVLV. (fh)


HOOGSTRATEN

CINE HORIZON

Vertelsessie ‘Franciscus spreekt’ HOOGSTRATEN - Weinig heiligen spreken zo tot verbeelding als Franciscus van Assisi (11811226). Hij was de zoon van een welstellende koopman, die na een stormachtige jeugd koos voor een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen. De overgangstijd waarin Franciscus leefde vertoont veel punten van overeenkomst met onze (crisis)tijd. Vandaar wellicht dat deze heilige zo terug in de belangstelling komt. De figuur van paus Franciscus draagt daar vanzelfsprekend ook toe bij. In de vertelevocatie in de begijnhofkerk, gebracht door Geert Fierens, kunnen we luisteren naar

woorden van Franciscus die ook voor onze tijd actueel zijn. Geert Fierens (°1954) is licentiaat Lichamelijke Opvoeding en Godsdienstwetenschappen. Hij gaf meer dan 32 jaar les aan het Sint-Michielscollege te Brasschaat. In 2010 heeft hij het schoolleven achter zich gelaten en focust hij zich nu op zijn hobby’s: vertellen, gidsen en intercontinentale trektochten. Franciscus spreekt is een hedendaagse evocatie omkaderd met licht, klank en muziek voor volwassenen en jongvolwassenen. Begijnhofkerk - Vrijdag 27 februari 20 uur Inkom: DF-leden 10 euro, niet-leden 12 euro (lvr)

Maandelijks op een woensdag haalt Ciné Horizon de wereld thuis in Le Cirq, de locatie voor de filmprogrammatie. Ciné Horizon toont parels uit het alternatieve filmcircuit. Nieuw dit seizoen is dat bekende wereldburgers vertellen wat hen boeide in het verhaal, de regio en beelden. We tonen ook achtergrondinformatie bij het thema van de film.

LIKE FATHER LIKE SON Ryota is een zelfbewuste, succesvolle architect. Hij is gelukkig getrouwd met Midori en heeft een zesjarig zoontje, Keita. Hij lijkt het gemaakt te hebben in het leven en vindt van zichzelf dat hij een echte “winnaar” is. Op een dag krijgt hij echter een telefoontje van het ziekenhuis met de melding dat hij niet de biologische vader is van Keita, maar dat er na de geboorte een ongelukkige verwisseling plaatsvond met de baby van een andere moeder. Ryota en zijn vrouw moeten nu contact zoeken met de andere familie, eigenaars van een kleine kruidenierswinkel. Met LIKE FATHER LIKE SON maakt Koreeda, de bekende Japanse regisseur van NOBODY KNOWS, STILL WALKING en I WISH, opnieuw een aangrijpend familiedrama . Het verhaal wordt op een rustige, subtiele manier verteld, hoewel het onderhuids over heel complexe materie gaat. En de film stelt de vraag wat er in het ouderschap eerst komt: biologische of affectieve banden? LIKE FATHER LIKE SON is het verhaal van een man die uiteindelijk met zichzelf geconfronteerd wordt wanneer hij voor het eerst in zijn leven een onverwachte hindernis moet overwinnen.

Dinsdagen 3, 10, 17 en 24 februari KAARTEN / BILJARTEN / RUMMIKUB/ SCHAKEN in het lokaal van 13.30 tot 17.30 uur. Woensdagen 4, 11, 18 en 25 februari ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in de ‘De Wildert’ Woensdagen 4, 11, 18 en 25 februari AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in “De Wildert” Woensdag 4 en 18 februari PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur Donderdagen 5, 12, 19 en 26 februari NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30 uur. Bijeenkomst in Castelré Maandag 9 februari WINTERWANDELING van 4 of 7 km de Pannehoef te Klein Zundert, vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Donderdag 12 februari PROFESSOR DISTELMANS over “Een waardig levenseinde”. Organisatie ouderenraad met medewerking van Neos, Davidsfonds, Gemeenteraad en ‘t Gebuurt” Donderdag 19 februari DAGUITSTAP naar Maastricht. Vertrek aan de kerk om 7.30 uur.

Ciné Horizon met Like father, like son op woensdag 11 februari om 19.30 uur in Le Cirq

Leer naaien met de machine

Pannenkoekendag KVG

HOOGSTRATEN – KVLV Hoogstraten organiseert een lessenreeks “Leer naaien met de naaimachine”. Voor deze cursus is geen voorkennis vereist ! Alles wordt van naaldje tot draadje uitgelegd. Kies een leuke stofje en je kan aan de slag. In de eerste twee lessen (op 2 en 9 februari) maakt u kennis met de naaimachine en maakt men iets eenvoudigs. Tijdens de twee lessen op 2 en 9 maart waagt men zich aan een hip rokje. Interesse ? Schrijf vlug in !

HOOGSTRATEN - Op zondag 8 februari richt de KVG in zaal Pax in Hoogstraten een pannenkoekendag in waar iedereen welkom is. Het is een gelegenheid om eens kennis te komen maken met onze vrijwilligers die zich inspannen ten voordele van de minder-valide medemens. Van 13.30 uur tot 17.30 uur kan u genieten van goudbruine versgebakken pannenkoeken met een drankje aan democratische prijzen. Ter plaatse kan u de nodige inlichtingen bekomen en kan u, indien gewenst, aansluiten bij onze vereniging, zodat u in de toekomst gebruik kan maken van onze opgebouwde ervaring. (fs)

De lessenreeks hebben plaats in zaal Pax, telkens van 19 tot 22 uur. Deelname kost 5 euro per les of 20 euro in totaal voor KVLV leden. Niet leden betalen respectievelijk 7 euro of 28 euro. Info kattyderoover@telenet.be of 03 314 30 92. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 35


HOOGSTRATEN

Driekoningen zingen voor Homiva HOOGSTRATEN – Marleen De Vrij van Tooghuis in Hoogstraten droomde er al langer van om met driekoningen deur aan deur te zingen voor het goede doel. Aanvankelijk dacht ze aan haar drie zussen, maar die kreeg ze niet in vol ornaat. Dit jaar kon ze binnen Horeca Hoogstraten drie mannen vinden met het hart op de juiste plaats. En dus stapten er drie koningen en een koningin langs de Vrijheid met een bolderkar. Daarin zaten 500 worstenbroodjes die men in de handelszaken en aan voorbijgangers aanbood om geld in te zamelen voor Homiva, een afkorting die staat voor HO(straatse) MI(nder)VA(liden) en een huis is voor zelfstandig wonen voor mensen met een handicap.

Jef Van den Bossche, Gunter Schellekens, Will Schroer en initiatiefnemer Marleen De Vrij zongen een aangepast Driekoningenlied. Daarna mocht iedereen in ruil voor een worstenbroodje een vrije gift schenken. Ook in dienstencentrum ‘t Gebuurt en de lagere school van het Klein Seminarie hielden ze halt. In totaal werd 1.700 euro opgehaald, wat meer is dan men had durven dromen. Het geld is al overhandigd aan de initiatiefnemers van Homiva, maar steunen kan nog steeds via het rekeningnummer BE06 9300 0888 1022. (fh)

Gemeenteschool pakt uit met POËZIE HOOGSTRATEN - Eind januari is het weer zover: de poëzieweek! De kinderen van de Gemeenteschool Hoogstraten, groot en klein, gaan aan de slag als echt poëten. De gedichten die ze maken gaan over de Hoogstraatse winkels, producten of beroepen. Ook jij kan genieten van hun dichtkunsten, want elk gedicht wordt in een passende winkel uit gehangen. Dus zie je één van deze gedichten… sta dan even stil en geniet van deze woordenpracht! De kinderen kijken er al naar uit om het Hoogstraatse straatbeeld op te fleuren met hun poëzie. (fh)

36 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

CINE HORIZON 4 KIDZ HOOGSTRATEN - Deze winter komt Ciné Horizon 4 Kidz opnieuw gedurende 4 maanden op woensdagmiddag naar Le Cirq. Ciné Horizon 4 Kidz toont verrassend mooie kinderfilms met een blik op de wereld. Er is toezicht aanwezig, maar (groot)ouders zijn zeker ook welkom!

De Indiaan

Wereldlichtjesdag een warm gebaar HOOGSTRATEN - Zondagavond 14 december waren ongeveer 80 personen (volwassenen en kinderen) naar de viering gekomen in de begijnhof kerk om alle overleden kinderen in het licht te zetten. De initiatiefnemers Saskia Vekensen en Wianda van der Pluijm kozen de zeepbel als symbool, kwetsbaar en teer, maar ook licht en kleurrijk. Om dit symbool kracht bij te zetten, hebben de kinderen gedurende de viering heel veel zeepbellen geblazen. Zangeres Mia zong live het lied Precious Child dat speciaal voor WereldLichtjesDag is geschreven. Saskia heeft speciaal voor deze viering een gedicht geschreven dat is voorgelezen. Na afloop hebben de aanwezigen nog kunnen napraten onder het genot van een warm kopje koffie of chocolade. Vele hebben hiervan gebruik gemaakt. Wie wil terugkijken op de geslaagde avond, kan terecht op www.facebook.com/wereldlichtjesdaghoogstraten (lvr)

Op woensdag 11 februari om 13.30 uur vertoont Ciné Horizon 4 Kitz de Nederlandstalige film De Indiaan in zaal Le Cirq in Hoogstraten De meeste kinderen komen uit de buik van hun moeder. Ik kom uit het vliegtuig.” Als baby kwam Koos uit Peru maar hij doet geweldig zijn best om te lijken op zijn oer-Hollandse vader. Maar dan gebeurt het onverwachte. Mama is – wonder boven wonder- zwanger. Koos is niet zo enthousiast over de komst van de baby. Toevallig ziet hij bij de supermarkt een Peruaanse jongen die muziek maakt. Samen met hem gaat Koos op zoek naar zijn wortels en ontdekt dat hij eigenlijk een indiaan is. Vanaf dat moment doet hij er alles aan om een échte indiaan te zijn. De Indiaan op woensdag 11 februari om 13.30 in Le Cirq. Inkom 2 euro. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 37


HOOGSTRATEN

Gym for Live, een warm gebaar

LEZERS SCHRIJVEN Omwonenden zijn overlast slachthuis beu Bewoners van de Heuvelstraat zijn nogmaals de dupe van het zeer milieuonvriendelijk slachthuis Swaegers NV aan de Industrieweg te Hoogstraten. Als bewoners van de Heuvelstraat hebben wij reeds tientallen keren (mondeling) klacht ingediend tegen de onhoudbare stank in de zomermaanden alsook tegen het hemeltergende lawaai van ‘mensen’ die de ganse dag tegen de koeien staan te brullen om de dieren voort te drijven en alsof dat nog niet voldoende is, liggen we geregeld ’s nachts wakker van het lawaai van de koelmotoren. Men belooft steeds er iets aan te doen, maar achter je rug…

HOOGSTRATEN - In het kader van MUSIC for LIVE organiseerde WZC Stede Akkers op maandag 22 december de actie Gym for Live in ‘t Gebuurt. Voor twee euro per persoon kon iedereen komen bewegen (turnen) onder de professionele begeleiding van het paramedisch team van het WoonZorgCentrum. De ganse dag was het er aangenaam druk. De deelnemers waren van alle leeftijden, van heel jong tot hoogbejaard. De bewoners van HoogMark (woon- en zorgtehuis voor 10 personen met een verstandelijke beperking, nu nog gehuisvest aan de Venhoefweg in Minderhout) en van dagcentrum Markdal (Merksplas) namen ook graag deel aan deze

dag vol beweging. De opbrengst (€686,37) gaat integraal naar de toekomstige nieuwe buren van het WZC, het woonhuis HoogMark. Annick, verantwoordelijke voor HoogMark bedankte als volgt: “Er was een gezellige sfeer en de opkomst was aanzienlijk. Veel bewoners van het woonzorgcentrum, enthousiaste sympathisanten en cliënten, ook van dagcentrum Markdal uit Merksplas, sportten mee. Allen deden turnoefeningen met ballonnen, grote ballen, flexibele buizen en een parachute. Alle armen vlogen in de lucht, de voeten plooiden naar alle kanten en onze nek zit weer helemaal los. Wij hebben er enorm van genoten en dragen WZC Stede Akkers een zéér warm hart toe! Oprecht dank je wel in naam van HoogMark” (fs)

Tot overmaat van ramp krijgen we nu te horen dat men plannen aan ’t smeden is om nog flink uit te breiden: nog meer koelinstallaties en compressoren (meer lawaai),… nog meer lozing van slachtafvalwater,… uitbreiding mestopslagcapaciteit (nog meer stank),… uitbreiding slachtcapaciteit. En dat allemaal vlak achter de huizen. Onbegrijpelijk! En wij (onnozelaars) ons vroeger maar laten wijsmaken dat er alleen maar milieuvriendelijke bedrijven zich zouden mogen vestigen.. De bewoners uit de Heuvelstraat (adres bekend bij redactie)

Kunst op Pad in het Spijker! HOOGSTRATEN - De week voor de kerstvakantie werd er in de basisschool van Het Spijker heel creatief gewerkt. De organisatie Kunst op Pad onthulde met de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een ‘bijzonder’ kunstwerk. Het kunstwerk werd bestudeerd en ontleed. De kinderen voelden zich na een kort inleefmoment al snel een echte Kampbewoner. Elke groep kreeg zijn eigen materiaal in een bepaalde kleur en bouwde er een kamp mee. Ze bedachten een kreet om iedereen op afstand te houden, een vlag en een tatoeage. Ze bedachten zelf enkele regels en stelden zich angstaanjagend op, zodat niemand hun kamp durfden betreden. Het was dan wel geen weer om buiten een kamp te bouwen, maar binnen was het net zo leuk. (lvr)

38 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Er staat weer een paard in de gang

Jubileumuitgave van carnaval van de Papboeren Op zondag 22 februari trekt de carnavalstoet voor de 44ste maal door de straten van Wortel. En omdat bij carnaval alles draait rond de Raad van 11, is de 44ste uitgave voor de Brassband van Wortel een jubileum en voor ons een reden om in hun archief te duiken. PROGRAMMA Zaterdag 21 februari Vanaf 13.30 uur KINDERNAMIDDAG Carnaval op maat van de kinderen, met veel carnavalsmuziek, animatie allerhande en de verkiezing van de Jeugdprins en Jeugdprinses.

Zondag 22 februari Om 14.30 uur CARNAVALSSTOET met een vijfentwintigtal van groepen uit Wortel en omliggende dorpen. Aansluitend CARNAVALSBAL met relatieve rust in de parochiezaal en veel ambiance in de feesttent

Een fanfare laten blazen kost geld. Veel geld waarvoor elke fanfare, zeker in die dagen, voor een groot deel zelf moest zorgen. Elke fanfare zocht dan ook naar een bron van inkomsten om dure instrumenten en andere kosten te dekken. De fanfare van Wortel was daarop geen uitzondering. Eind 1971 stelde toenmalig dirigent Frans Remeijsen, die in Ulicoten woonde, voor om in Wortel carnavalsfeesten te organiseren. Hij wist er als Hollander alles van en kon voor 1972 nog veel regelen, want het was kort dag.

Prins Jan de eerste De eerste uitgave op zondag 20 februari 1972 was dan ook sterk Hollands getint. De fanfare van Wortel moest enkel zorgen voor een prinsenwagen en een Prins carnaval. De rest van de stoet bracht Frans Remeijsen mee van Ulicoten. Zelfs de Raad van elf waren, op uitzondering van de Prins, allemaal Hollanders. Voor de eerste Prins kon men Jan Horsten strikken. Een graag gezien figuur in Wortel en zaak-

voerder van ‘NV Horsten’, waar men ook de prinsenwagen mocht bouwen. Gemakkelijk dus en men dacht dat men voor jaren goed zat. Maar het noodlot sloeg toe, toen Jan Horsten overleed tijdens een voetbalwedstrijd van de Gerstetonnen, waar hij als invaller meespeelde.

Een Wortels carnaval De wereld stond even stil, maar men moest vooruit en liefst met een meer Wortels gekruid carnaval. En dat lukte redelijk. De Raad van elf was volledig Wortels, met Prins Karel I (Verboven) en verder Nar Leo Van Ham, Veldwachter Guy Sterkens en Leon Schepers, Adriaan Vriens, Jan Oomen, Rita Van Bavel, Roos Aerts, Gust Van Gestel en Staf Van Opstal, die het elftal volmaakten. Naast vijf drumbands en fanfares, waren al 4 van de 16 wagens van Wortelse makelij. Het Slot, de Biegild en de gehuchten Poeleinde en Dorp zorgden elk voor een wagen.

Een succes Carnaval was een succes, ook financieel. Tegenover 262.296 BEF aan inkomsten van het prinsenbal, het carnavalsbal, het restaurant, twee tombola’s en een publiciteitsboekje stonden 179.771 BEF aan uitgaven en kosten, wat toch een winst betekende van 82.525 BEF. Veel geld, nu nog en zeker in die dagen. Ook de organisatie moest uitbreiden, wat meteen een van de redenen was dat men van

Jan Horsten, de eerste prins carnaval, overleed op 22 april 1972, acht weken na carnaval.

44 jaar Prins carnaval 1972 1937 – 1978 1979 – 1984 1985 1986 – 1988 1989 – 1992 1993 – 1996 1997 – 2001 2002 – 2007 2008 – 2010 2011 – 2013 2014 – 2015

Jan I (Horsten) Karel I (Verboven) Cel I (Van Ammel) Leo I (Wouters) Frans I (Wouters) Frans II (Roelen) Guy I (Aerts) Frans II (Roelen) Frans III (Van Boxel) Leo II (Braspenning) Jan II (Haest) Edwig I (de Nijs)

de meisjesschool verhuisde naar de parochiezaal en een grote tent achter die zaal. En men bleef vernieuwen en verfijnen. In 1974 werd er voor het eerst tijdens het carnavalsbal een prijs toegekend voor de best verklede man, vrouw en het best verklede koppel. Een jaar later werden er, als een vorm van steunkaart, plastic emblemen van het carnaval van de Papboeren verkocht. Ook het aantal Wortelse groepen neemt toe. In 1975 en ’76 zijn er dat telkens acht. Groepen die vaak op plaatselijke toestanden inspelen, zoals

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 39


WORTEL Wanneer prins Cel I in 1985 plaats maakt voor Prins Leo I (Wouters) heeft het carnaval in Wortel zowat zijn vaste vorm gekregen. De organisatie is elk jaar opnieuw een enorm werk voor alle leden van de Brassband en een aantal vrijwilligers en sympathisanten. Veel volk dat er elk jaar weer staat om het feest in goede banen te leiden en waar nodig te verfijnen, vaak in overleg met het stadsbestuur en de politie. Zo werd er een einde gemaakt aan de overdaad van vaak plastic confetti en worden de chauffeurs van de carnavalswagens gecontroleerd op het gebruik van alcohol omdat de veiligheid voorop staat. De organisatoren doen er ook alles aan om de stoet een vriendelijker en meer Wortels karakter te geven. Om dat waar te maken moedigt men vriendenclubs en groepen kinderen aan om deel te nemen aan carnaval.

Echte carnavalisten De Raad van elf in 1974 met bovenaan v.l.n.r. Rik Kimpe, Jan Sneyers, Gust Van Gestel, Frans Christiaensen, Prins Karel (Verboven) de eerste, veldwachter Guido Sterkens en Cois Sommen. Onderaan: Marcel Haest , Nar Theo Staes, Leo Wouters en Staf Van opstal.

Naast de werkpaarden die dagen voor en na de stoet alles opbouwen en afbreken en zich inzetten achter en voor de tap, de verkoop van steun-

de brand van Café De Diept en een jaar later de geheimstokerij in de boerderij bij de villa van De Diept. Kortom leuke dingen voor de mensen. Vanaf 1975 is er ook telkens een evaluatievergadering waarop Gerard Huet een film vertoont van de stoet van het voorbije jaar. De organisatie van een kindercarnaval met animatie voor kinderen op zaterdagnamiddag in 1975 was wellicht het gevolg van zo’n overlegvergadering. Afwisselend zijn Jan Martens, Fred Van Ostaeijen en Fred Marynissen dj van dienst.

Prins Cel de eerste Na zes jaar Karel Verboven neemt Marcel Van Ammel in 1979 de taak van Prins op zich als Prins Cel den eerste. In 1984 wordt er voor het eerst op zaterdag een Jeugdprins en Jeugdprinses gekozen. Een jury beoordeeld de kandidaten op de manier waarop ze zich voorstellen, op hun stem en hun houding. Het eerste jaar zijn er acht jongens kandidaat en wordt Daniël Sijsmans jeugdprins. Bij de meisjes zijn er vier kandidaten en wordt Ann Roelen tot jeugdprinses gekozen.

De Raad van elf in 1984 met bovenaan v.l.n.r.: Staf Van Opstal, Frans Roelen, veldwachter Frans Wouters, Nar Jan Haest, Jan Dockers, Frans Strijbos, Neel Strijbos, Rie Boeren, Nar Ron Vermeiren en Frans Baeten

40 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL kaarten en zoveel meer zijn er ook de echte carnavalisten. Mannen en vrouwen die jarenlang, naast de Prins, het gezicht van carnaval in Wortel waren of zijn. In de voorbije 43 jaar maakten in totaal 76 mannen en vrouwen deel uit van de Raad van Elf. Sommigen slechts eenmaal, anderen jaren na elkaar zodat ze het gezicht werden van carnaval in Wortel. Dan denken we o.a. aan Jan Haest, vanaf 1981 al 35 jaar lang lid van de Raad van elf, waarvan 15 maal als Nar. Staf Van Opstal, die de eerste 25 jaar lid was van de Raad van elf. Frans Roelen, 21 jaar lid van de Raad van elf, waarvan 9 jaar als Prins. Frans Van Boxel en Dirk Haest, die elk 19 maal van de partij waren. De eerste driemaal als Prins en elfmaal als Keizer, de tweede driemaal als Prins, en achtmaal als Keizer en Veldwachter. Frans Strijbos en Frans Baeten elk achttien jaar Raadslid waarvan acht- en zevenmaal als Veldwachter. Tenslotte vermelden we nog de namen van de mannen en vrouwen die minstens tien jaar plaats namen op de Prinsenwagen: Leo Braspenning (16x), Rit Roelen, Jan Donckers en Marian Van

De groep van ’t Slot is elk jaar een vaste waarde in de carnavalsstoet in Wortel Lisdonk (elk 15x), Dimitri Aerts (13x), Nick Haest en Leon Mertens (elk 12x), Rik Kimpe, Liesbeth Van Camp en Luc Braspenning (elk 11x) en May Braspenning (10x)

En dan is er nog Edwig de Nijs, die nadat ze 15 jaar lid van de Raad van elf was, vorig jaar en ook dit jaar de eerste vrouwelijke Prins carnaval van de Papboeren is. (fh)

De Raad van elf bestaat dit jaar uit Prinses Edwig de Nijs, nar Nick Haest, veldwachter Dirk Haest, en verder Jan Haest, Frans Van Boxel, Leo Braspenning, Dimitri Aerts, Luc Braspenning, Kris Geens, Marianne Van de Lismond en Kelly Michielsen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 41


WORTEL

Kerstfeest van Ziekezorg

WORTEL - Op dinsdag 16 december vierden de leden van Ziekenzorg Wortel hun kerstfeest samen met de leerlingen van lagere school De Wijsneus. De viering en het kerstverhaal werd verzorgd door de leerlingen zelf. Zij brachten voor elk van de aanwezigen ook een zelf geknutselde ster mee, samen met de beste wensen voor een vredevol jaar. Het werd een prachtige en unieke ervaring voor alle aanwezigen. (ms/fh)

Naar het voorbeeld van Sint Maarten … WORTEL / MERKSPLAS - De bewoners van Widar in Merksplas en Wortel volgen het ritme van de seizoenen. Vooral voor diegenen die op de boerderij of in tuin en bos werken is dat niet zo moeilijk, zij doen dat immers ‘in weer en wind’! Ook worden er de jaarfeesten gevierd zoals Sint Maarten op 11 november, hier bij ons niet zo gekend en verdrongen door Sinterklaas. Zij willen die dag ook de verbinding maken met de wereld en mensen ter plaatse die het niet zo breed hebben. Dit jaar nodigden ze enkele mensen uit om te vertellen over ’t Verzetje en initiatieven die hier in Hoogstraten genomen worden voor gezinnen met ‘minder kansen’. Daar kwam ook Bakari vertellen over zijn leven hier, nadat hij een tiental jaar geleden uit zijn geboorteland Togo wegvluchtte.

Bakari omringd door enkele bewoners van Ekkehart.

42 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Maar daar willen ze het niet bij laten en zoals Sint Maarten zijn mantel in 2 scheurde om een bedelaar te helpen, zo willen ze zelf ook hun hart laten spreken en delen met anderen die het vaak nog moeilijker hebben. Door de medewerkers en bewoners werd een mooi bedrag bijeengebracht dat geschonken werd aan Welzijnsschakel ‘t Verzetje voor hun jaarlijkse daguitstap met kansarmen. Bij een etentje in de kerstperiode werd dat overhandigd aan ’t Verzetje. (fvb/fh)


WORTEL

Willen is Kunnen op de planken WORTEL - De Wortelse toneelvereniging brengt deze winter “Geen Sterrenhotel in Wortel” op de planken, een (k)luchtig blijspel van Erik Moons. Drie koppels gaan samen op vakantie. Gewoonlijk is dit in een driesterrenhotel, maar niet dit jaar. Nu komen ze -via een kameraad die ook meegaat- terecht in een hut zonder stromend water of elektriciteit. Toch heeft men het voornemen er het beste van te maken en dit lukt zonder veel problemen. Of toch niet? Er zijn er altijd bij die hun ware aard niet laten zien en met de groep meedoen om hun doel te bereiken: een van de koppels neemt hun vader mee omdat ze uit zijn op zijn centen. Dat deze strategie niet altijd tot het gewenste resultaat leidt, blijkt op het einde van de vakantie. Speeldagen: vrijdag 30 & zaterdag 31 januari, woensdag 4, vrijdag 6 & zaterdag 7 februari 2015 telkens om 20.00u, op zondag 2 februari 2015 speelt men om 14.00u, telkens in parochiezaal Trefpunt in Wortel. De ticketprijs is € 7. Reserveren kan via www.toneelwortel.be. Voorverkoopadressen: Crelan (Marc Melis), café De Nieuwen Buiten of bij een van de acteurs. (fh)

Willen is Kunnen: Onderaan vlnr.: Wim Strijbos, Nadine De Bie, Monique Voortmans, Patrick Verheyden Boven vlnr.: Hild Jansen, Francine Strijbos, Paul Vinckx , Rik Braspenning, Benny Goetschalckx, Chris Elst. Afwezig op de foto: Carina Craane.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 43


WORTEL

Knap werk

Koers Op Rollen WORTEL - Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de parochiezaal vol liep met renners, supporters en sponsors die niets wilden missen van de tweedaagse Koers Op Rollen, waarbij verschillende ploegen het tegen elkaar opnamen in, zoals de naam het zegt, een koers op de rollen. Dit jaar doet de KLJ het nog eens over. Koers op rollen op vrijdag 13 en zaterdag 14 februari telkens vanaf 19.30 uur in zaal Trefpunt. (fh)

WORTEL – Dankzij de opbrengst van de Landlopersjogging en een behoorlijk aantal sponsors kon de kerststal bij de kerk grondig gerenoveerd worden. De ploeg die dit voor elkaar bracht en de sponsors werden op vrijdag 19 december figuurlijk in de bloemen gezet. Nadat de stal de zegen

kreeg van pastoor Fons Van Dijck, werd het gezelschap een receptie aangeboden in De Guld. Enkele dagen later, op zondag 28 december, trotseerden een 25-tal dapperen weer en wind om deel te nemen aan de kerststallentocht van Wortel, naar Castelré langs de kolonie en terug naar Worteldorp. (fh)

Viergeslacht te Wortel WORTEL – In Wortel zorgt de kleien Marie Lauwerysen voor een viergeslacht in de familie. Op de foto herkennen we moemoe Magda Matthé, die 77 jaar oud is, de 53-jarihe oma Frieda Govaerts, de 24-jarige trotse mama Stephanie Martens en natuurlijk haar dochtertje Marie Lauwerysen, die geboren werd op 11 april 2014. (fh)

44 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

Special Driedaagse De sporthal van Beerse wordt tijdens de Special Driedaagse omgetoverd tot een paradijs van toffe spelletjes en sporten. Op het programma staan allerlei aangepaste activiteiten, speciaal voor tot jongeren van 7 tot 15 jaar zoals torbal, voetbal, omnisport, badminton en circustechnieken. Dit alles gaat door op 16/17/18 februari telkens van 9.00 tot 16.00 uur in de sporthal van Beerse gelegen in de Rerum Novarumlaan 31 te Beerse. De prijs per dag bedraagt 12 euro met een sportongevallen verzekering inbegrepen. Een lunchpakket en sportieve kledij moet je zelf voorzien. Meer info bij Ilse Huibrechts op het nummer 014/61.47.24. of via sport@beerse.be (fs)


MINDERHOUT

De Marckezonen huldigen Jozef Adriaensen traditie gaat al vele jaren terug en neemt twee dagen in beslag, sinds vorig jaar gespreid over twee weekends. Op zondag 11 januari 2015 was het dus zover. Iedereen was om 9.15 uur present in de kerk. Alles klaarzetten en nog even de stukken doorspelen om de viering van 10.30 uur op te luisteren. Vervolgens werden de muzikanten op broodjes getrakteerd in Harry’s Pub. Kwestie van hen niet met een lege maag door Minderhout te sturen. Men bezocht onder het maken van muziek uiteraard de Minderhoutse cafés. Waar ter plaatse ook nog een beetje werd geconsumeerd. Voor de ene was het een fris pintje, voor de andere eerder een warme chocomelk, het was nogal koud wel te verstaan.

Jozef Adriaensen bewees niet alleen veel diensten aan de fanfare. Hij was ook jarenlang secretaris van de Sint-Jorisgilde. MINDERHOUT - Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Kon. fanfare ‘De Marckezonen’ uit Minderhout in januari haar teerfeest. Deze

Op de planning stond ook nog een bezoek aan onze afscheidnemende penningmeester Jozef Adriaensen, maar dat kon niet doorgaan wegens ziekte. Ten gepaste tijde krijgt hij zijn huldiging en een welverdiend afscheidscadeau. Langs deze weg willen we hem in ieder geval al heel erg bedanken. Jozef ondertussen 85 jaar oud en op weg naar de 86, is namelijk sinds 1950 lid van onze fanfare. Enkele jaren later werd hij dan ook pen-

ningmeester, een functie die hij dus tot op heden heeft vervuld. Na zoveel trouwe jaren dienst was de tijd rijp om de fakkel door te geven. We hopen dat zijn opvolger zich even goed van deze taak zal kwijten, maar iemand vinden die dit even lang zal volhouden en met een even mooi geschrift als Jozef gaat toch moeilijk worden. Op zaterdag 17 januari 2015 vond dan het vervolg van het teerfeest plaats. Rond 17 uur ging men van start met het bekijken van de film van Steven Schrijvers over het boerenleven in Minderhout, gemaakt naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van KVLV en Landelijke Gilde. Dit werd gevolgd door een receptie, om vervolgens de beentjes onder tafel te schuiven voor een overheerlijk menu. Tot slot konden de muzikanten de beentjes strekken op de dansvloer tot de vroege uurtjes om de opgedane calorieën ook weer te verbranden. Nu het nieuwe jaar goed gestart is, werkt men met volle moed verder aan het jaarconcert. Dit vindt plaats op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart 2015.U bent allemaal van harte welkom. Dit jaar werkt de fanfare rond het thema ‘Beestig Leuk’. Net zoals lid zijn van fanfare ‘De Marckezonen’ ook beestig leuk is. (red)

Een foto van de Marckezonen en –dochter bij hun deelname aan Straattheaterfestival in het domein Bokrijk vorig jaar. Het werd een stapmarch optreden in een stralend hete zon, met een enkele keer verkoeling door wat regen, tijdens de ettelijk kilometers die marcherend werden afgelegd tot in alle uithoeken van het Kempens dorp in Bokrijk. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 45


MINDERHOUT

Bier proeven doe je met maten!

Michel Stoffels eerste Deken MINDERHOUT - Op 13 december, de dinsdag na verloren maandag, is het traditiegetrouw de dag waarop de Sint-Jorisgilde van Minderhout de nieuwe eerste deken uithaalt. De gildebroeders verzamelen rond de middag in hun gildelokaal. Daar worden nog enkele worstenbroden verorberd vooraleer zij vertrekken richting nieuwe deken.

MINDERHOUT – Bierproefavond! Begin al maar te likkebaarden! Bier proeven is fijn om samen met vrienden te beoefenen om zo dan een aantal biersoorten te ontdekken en je smaakpapillen met verschillende smaken te verwennen kan heerlijk zijn! Als er dan nog een deskundige uitleg en een hapje bij geserveerd wordt kan de avond helemaal niet meer stuk.

Die eer was dit jaar voor Michel Stoffels. Hij en zijn vrouw ontvingen de gildebroeders ten huize zoals een echte gildebroeder past. De woonruimte werd omgetoverd tot een gezellig vergaderlokaal. De kaarten werden bovengehaald en alle gildebroeders gingen aan de slag. Ondertussen zorgden de gastheer en zijn vrouw voor de nodige extra gekoelde drank (jenever). Zelfs de hulp van enkele vrienden werd ingeschakeld om de gildebroeders van spijs en drank te voorzien. Brood met kop en kaas en koffie was overvloedig beschikbaar. Toen de namiddag op zijn einde liep werd het kaartspel stil gelegd en werd de sluier 1° Deken bovengehaald . Na een woord van dank aan de voorgaande eerste deken en ook vierde deken, werd Michel aangesteld door de hoofdman. Vanaf nu zal Michel vier jaar lang de functie van deken uitoefenen binnen de gilde en zo het beleid van de gilde mee bepalen. Het bezoek

werd afgesloten met het zingen van enkele oude Vlaamse liederen. Wij wensen Michel veel succes in zijn nieuwe functie. (MF/red)

Kwis KWB MINDERHOUT - Liefhebbers kunnen nu reeds inschrijven om deel te nemen aan de 11de quizavond die de plaatselijke KWB afdeling op vrijdag 20 maart inricht. Om 20.00 uur wordt er in de parochiezaal gestart met de eerste vragen.

Een deelnemende ploeg bestaat uit maximum zes personen. De deelnameprijs per ploeg is 15 euro. Uw inschrijving is geldig na betaling aan Luc Hertogs, Lage Weg 33 te 2322 Minderhout. Info bij Luc op het nummer 03/314.74.21. (fs)

Katholieke Vereniging Gehandicapten Vind je het moeilijk om je vrije tijd zelf in te vullen? Weet je niet goed wat je zoal kan doen? KVG bied vrijetijdsbegeleiding aan. Wanneer wil je wat doen? Wat moet daarvoor geregeld worden? Samen bekijken we jou vraag en zoeken naar de beste mogelijkheid. Meer info bij KVG via 014/ 40.33.61. (fs)

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

46 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Bierkenner bij uitstek John Verbraeken uit Westerlo is de gast op deze bierproefavond in een organisatie van KWB en hij heeft al zo’n 200 presentaties gedaan in tal van sociale en culturele verenigingen. In 2007 was al eens te gast met een uiteenzetting met als motto “In het spoor van de Trappisten”. Al de trappistenbieren en het leven van paters kwamen toen aan bod. Deze keer geen trappistenbieren, wel een bierproefavond “Belgian Family Brewers”. De leden van deze vzw. hebben reeds 50 jaar ondervinding in het brouwen van bieren. Tweeëntwintig brouwerijen zijn er op dit ogenblik aangesloten, o.a. Bosteels, Bavik, De Koninck, De Halve Maan, Het Anker, Sint-Bernardus… en zij willen met een eigen label de consument de zekerheid geven omtrent de herkomst en de ambachtelijke productie van de autentieke Belgische bieren. Het verloop van de avond is als volgt. Als eerste zal de Car d’or van brouwerij St-Feuillien de tongen strelen, daarna de Brugse Zot Dubbel, gevolgd door Arend Tripel, Tripel Karmeliet, Adriaan Brouwer Golden Dark, SintBernardus Abt 12. Als afsluiter een Gouden Carolus Tripel. Tussendoor krijgen de proevers nog een brokje geschiedenis mee en worden enkele Belgische kazen geserveerd. Waar wacht je nog op? Voor de liefhebbers een buitenkansje, maar zorg misschien toch maar voor een BOB!

Praktisch

E

Waar: Polyvalente zaal van de kleuterschool in de Schoolstraat Wanneer: zaterdag 28 februari te 20.00 uur Prijs: KWB-leden : 7,50 euro Niet-leden: 10 euro Max. aantal personen: 50 Inschrijven: voor 14 februari bij Stephen Aerts Torenakker 1 Minderhout, tel.03/384 32 20 (rel)


MINDERHOUT

Smurfen in de Blauwbossen Blauwbossen. Dit jaar luidt het thema “Met de Smurfen door de ruimte”! In het grote, “donkere” bos gaan de kinderen veel smurfen tegenkomen en samen met hen gaan de kids leuke spelletjes doen en opdrachten uitvoeren. Hopelijk ontmoet je de tovenaar Gargamel niet, maar wie weet! Want dit is niet de allerbeste vriend van deze kleine wezentjes. Als je nog meer informatie wil over deze activiteit kan je nog een kijkje nemen op de website www.kwbminderhout.be. Je kan hier ook een kleurplaat afdrukken, deze mooi inkleuren, meebrengen en misschien ben je dan wel de gelukkige voor een leuk prijsje. De Smurfen hopen heel veel kinderen samen met hun ouders terug te zien in het grote Smurfenbos. MINDERHOUT – Ongetwijfeld ken je die lieve, kleine, blauwe wezentjes die ergens ver weg diep in het bos leven, in paddenstoelen wonen en een eigen taal spreken, de “smurfentaal”! En hun grootste vijand is Gargamel, de tovenaar. Je raadt het al, een avontuur voor de kinderen georganiseerd door KWB, waar anders dan in de

Met KWB de nacht in MINDERHOUT - Zin in avontuur? Dan moet je je zeker eens aan een dropping wagen! Het blijft een spannende activiteit zowel voor jongeren als volwassenen. KWB organiseert op zaterdag 31 januari 2015 haar jaarlijks evenement en telkens met succes. Zo’n 100-tal personen hebben de laatste jaren de zaklamp uit de kast gehaald, warme kleren aangetrokken, een geblindeerde bus ingestapt en hop… naar de plaats van bestemming gebracht waar je dan in kleine groepjes de donkerte ingestuurd wordt. Alle navigatiehulpmiddelen (kompas, stafkaart, verrekijker…) zijn toegelaten. De eerste groep vertrekt om 18.00 uur en de tweede om 20.00 uur, verzamelen aan de “Kuip” in Minderhoutdorp. KWB- leden betalen 3 euro, niet-leden 8 euro. Info: Luc Herthogs; lucherthogs@telenet.be; 03 314 74 21 (rel)

Wanneer? Zaterdagavond 7 februari 2015 Waar? Manège Blauwbossen Minderhout Vertrek? Tussen 18.00 en 20.00 uur Nodig? Zaklamp en stevige schoenen Prijs? 1,5 euro voor KWB-leden en 2,5 euro voor niet-leden Info: Marc Verschueren 0473/38 37 99 (rel)

Wandelen MINDERHOUT - Bewegen is belangrijk. Hiervoor is wandelen eenvoudig en niet duur. Je kan aansluiten en in groep wandelen die elke maandagavond te 19.00 uur vertrekt aan het Gildelokaal, Minderhoutdorp 29a. Ook op vrijdagavond 27 februari is samen wandelen mogelijk. Meer informatie kan je bekomen bij Louis van Bavel op het nummer 03/314.71.94. (fs)

OKRA wafels en smoutebollen

Griekse mythen en hun betekenis HOOGSTRATEN – Davidsfonds Academie organiseert in Hoogstraten een lessenreeks over de Griekse mythen en hun betekenis.

MINDERHOUT - Op zondag 22 februari organiseert OKRA trefpunt Minderhout de wafel en smoutebollendag. In het OKRA lokaal, gelegen aan de Schoolstraat 6 te Minderhout, kan men vanaf 12 tot omstreeks 18 uur genieten van heerlijke smoutebollen en versgebakken wafels. Vanaf 12.00 uur kan men deze lekkernijen in het lokaal ook komen afhalen. (fs)

Hoe verklaar je bliksem en donder? Als natuurfenomenen of als uitbarstingen van de goden? Terwijl wij op zoek gaan naar een wetenschappelijke uitleg, vertelden de Grieken verhalen om belangrijke gebeurtenissen te verklaren. De vadermoord van Oedipus, de twijfel van Orpheus, de straffen van Dionysus… Stuk voor stuk geven ze antwoord op vragen waar ook wij nog steeds mee worstelen. Freddy Decreus neemt een aantal Griekse mythen onder de loep en gaat op zoek naar wat ze ook nu nog over ons zeggen. Hij legt uit hoe mythen kunnen uitgroeien tot ideologieën en gebruikt kunnen worden als psychologische modellen. Een cursus die onze fascinatie voor mythen en sagen verklaart en uitnodigt om stil te staan bij de betekenis die we aan de gebeurtenissen in ons leven geven. Griekse mythen en hun betekenis telkens op donderdag 26 februari en 5, 12 en 19 maart van 14 tot 16.30 in het auditorium van het Klein Seminarie. Reservatie academie@davidsfonds.be of tel.: 016 31 06 70 (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 47


MEER

Antiek- en Vlooienmarkt bij fanfare ‘De Eendracht’

Viergeslacht in Meer

MEER - Ook dit voorjaar 2015 organiseert fanfare ‘De Eendracht’ Meer naar jaarlijkse gewoonte de Antiek- en vlooienmarkt. Zoals de voorgaande jaren zal deze doorgaan in de Parochiezaal aan de Donckstraat en dat op zaterdag 25 en zondag 26 april 2015. Voor het ophalen van allerhande materialen kan U nu reeds contact opnemen met één van volgende personen: Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03/315.77.76; Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, tel. 03/315.00.96; Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53 of Peter Stes, Terbeeksestraat 58, tel. 03/315.73.12. Zij komen graag bij u langs om één en ander op te halen. De fanfare is u alleszins erg dankbaar voor iedere bijdrage aan de Antiek- en vlooienmarkt. Vermelden we terloops nog dat op muzikaal gebied de fanfare de volgende weken ook niet zal stilzitten: ondermeer op zaterdag 15 februari is de fanfare te gast voor het verzorgen van een concert op de muziekfeesten van de bevriende maatschappij ‘De Harmonicavrienden’ in Arendonk. (ma)

Concessie horeca De Mosten

MEER - Aisha Duverge werd geboren op 22 november 2014. Hilda Roos staat daardoor aan het hoofd van een viergeslacht en toont fier haar achterkleindochter. Aisha‘s moeder Tine Voeten (rechts) en bakkersvrouw Monique Van den Bogaert (links)wonen allebei in Meer. (ma/rb)

MEER – Het stadsbestuur heeft de concessie voor het uitbaten van de drank- en eetgelegenheid aan het recreatiedomein De Mosten opengesteld. Het gaat om het uitbaten van een drank- en eetgelegenheid en een verkooppunt op het strand naast de openlucht zwemvijver. De concessie wordt gegund voor een periode van negen jaar vanaf 1 april 2015. De inschrijvingsvoorwaarden, beoordelingscriteria, concessieovereenkomst en verdere inlichtingen kan u bekomen bij de sportdienst, sport@hoogstraten.be of tel.: 03 340 19 51. De inschrijvingen moeten ten laatste binnen zijn op vrijdag 6 februari 2015 om 12 uur bij het secretariaat van het stadshuis, Administratief centrum, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten. (fh)

48 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Week van de Poëzie in Meer

Nieuwjaarke zoete

MEER - Vanaf donderdag 29 januari organiseert De Kringwinkel WEB in Meer een Week van de Poëzie. Je kan er dan bijzonder mooie gedichtenbundels op de kop tikken. Doe ook mee met onze wedstrijd: schrijf zelf een gedicht (maakt niet uit over welk onderwerp), bezorg het aan De Kringwinkel WEB in Meer en wie weet win jij één van de 3 boeken (pakketten), ter waarde van € 40.-, € 35.- of € 20. De kringwinkel in Meer is van maandag tot en met vrijdag geopend van 10 tot 17.30 uur. Op zaterdag van 9 tot 16.30 uur. Gesloten op zonen feestdagen. (fs) MEER - Ook de kinderen zegden het oude jaar vaawel. Dat deden ze door luidkeels van deur tot deur te zingen voor de beste wensen en voor een centje of een snoepje. En Rit die zag ze maar al te graag komen voor een buurtje aan de deur. (ma)

Playback voor 30-jarigen MEER - De 30-jarigen van Meer, geboren in 1984 dus, beleefden in ieder geval een zeer geslaagde avond. Er was veel volk en ze hebben goed gelachen tijdens een korte quiz over hun lagere-schooljaren en bij de filmpjes van de playbackshow tijdens de zeeklassen. Nadien had iedereen uitgebreid de tijd om bij te babbelen met z’n oude vriendjes en vriendinnetjes. Ze zien elkaar zeker terug rond hun 40ste verjaardag!

Tom Van Dun, Tom Godrie, Wim Mertens, Sander Laurijssen, Tom Van Doren, Jo Donckers Bart Dictus, Steven Lenaerts, Ben Delcroix, Pieter Voeten, Tim Willekens, Kim Martens, An Herrijgers, Eliene Swaenen, An Van Der Velden, Leen Segers, Tinne Janssen, Tim Voeten Eva Van den Broeck, Ellen Jochems, Joke Van Gils, Hilde Rombouts, An Kustermans, Hans Omen DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 49


MEER

Over Warre, Marit en Miel Van Gils

Openbare vergadering dorpsraad

MEER - In 2012 werd Warre Van Gils geboren en zorgde toen reeds voor een eerste viergeslacht voor vava Jozef Van Gils, die op het Looi in Meer woont. Op de foto boven zien we papa met Warre, vake met de pas geboren Miel en vava.

MEER - De dorpsraad van Meer nodigt uit. Na een jaar hard werken is het tijd voor het jaarlijkse overleg met het schepencollege en de inwoners van Meer. Hierop bent u van harte uitgenodigd. Alle huizen van Meer hebben een persoonlijke uitnodiging in de bus ontvangen. Mocht u de uitnodiging niet ontvangen hebben dan bent u, bij deze, alsnog uitgenodigd. Je kunt vragen stellen via een briefje dat je vooraf kunnen overhandigen aan een van de bestuursleden. Of zij kunnen de vraag rechtstreeks stellen in de zaal. Welkom op 5 februari in de refter van de lagere school, om 20.00 uur stipt. (ma)

Op 2 december 2014 werd binnen dezelfde familie de tweeling Marit en Miel Van Gils geboren te Kortrijk. Zij zijn dus de zus en de broer van Warre. Zowel Marit als Miel vormden hierdoor op hun beurt een viergeslacht. Op de foto onderaan herkennen we v.l.n.r.: Mama Annelies Ghesquiere (30) uit Kortrijk, grootmoeder Ludwine De Roo (61) uit Ieper en overgrootmoeder Suzanne Sabbe (89) uit Merkem met de kleine Marit Van Gils. Verder overgrootvader Jef Van Gils (79) uit Meer met de kleine Miel, grootvader Jan Van Gils (53) uit Brecht en vader Jef Van Gils (29) uit Kortrijk. (ma/fh)

50 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Nieuwe radio in Meer?

Wafelwaanzin van Chiromeisjes

MEER - Februari is begonnen en dat betekent steevast dat het binnenkort weer Wafelwaanzin is! Op 21 februari zullen de Chiromeisjes van Meer langskomen bij de Meerse mensen om heerlijke wafels en frangipanes te verkopen. Woon je niet in Meer of ben je op 21 februari niet thuis en heb je toch zin in wat wafels? Dan heb je nog enkele mogelijkheden om te bestellen . Zo kan je je bestelling telefonisch doorgeven via het nummer 0472 75 57 15 of via ons e-mailadres: chiromeer@gmail.com Daarnaast kan je ook gewoon via één van onze leden wafels/frangipanes bestellen (zo maakt dat lid ook nog eens kans op een leuke prijs!).

Wij hopen alvast dat we veel wafeltjes en heerlijke frangipannekes kunnen verkopen, zodat we er nog een fijn werkjaar en kamp van kunnen maken. U kan tot en met zondag 1 maart 2015 uw bestelling doorgeven : Doos vanille wafels (700g) = € 6,00 Doos chocolade wafels (700g) = € 6,00 Doos frangipanes apart verpakt (700g) = € 7,00 Gelieve duidelijk uw naam en telefoonnummer bij deze bestelling te vermelden. U kan uw nabestelling zondag 8 maart van 17.00 uur tot 19.00 uur aan onze nieuwe Chirolokalen komen ophalen. We vragen om dan gepast te betalen. (fh)

MEER - Net voor de publicatie van ons februarinummer ving onze plaatselijke medewerker op dat een groep enthousiaste muziekliefhebbers van plan is een nieuwe radio te lanceren in Meer. De nodige vergunningen zijn aangevraagd en de goedkeuring zou voor één van de dagen zijn. De lancering van het nieuwe station zou voor midden maart zijn. Op de dienst Cultuur konden we voorlopig geen bevestiging krijgen. Ook bij de radiopioniers van Radio Valencia is men karig met informatie. ”Er zijn contacten met mensen uit het brassbandmilieu,” is het enige wat we konden noteren. Volgende maand krijgt u alle informatie. (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 51


MEER

Kerstmarkt wordt dorpsevenement MEER – De traditionele Kerstmarkt, in oorsprong een initiatief van de Kwb, wordt steeds meer een verzameling van initiatieven van verschillende verenigingen.

Run for live Zo was er ook dit jaar opnieuw RUN FOR LIVE, opgezet door leden van de Mussenakker. Het initiatief ontstond nadat er sleet kwam op de formule 3 voor 11, een samenwerking tussen de Cahier, het Slot en de Mussenakker in het kader van de nationale 11.11.11. akte. Met een tiental lopers vertrokken in Antwerpen, sloten er steeds meer sportievelingen aan, zodat men met een 35-tal lopers op de Kerstmarkt eindigde. De organisatoren hebben de organisatie, de sponsorwerving en alles wat er bij komt kijken geëvalueerd en nu al is duidelijk dat men volgend jaar opnieuw loopt voor SISP (Kinderen Derde Wereld). Voor de aanvang van de tocht stond de teller op 1.480 euro, maar men zal zeker eindigen op een veelvoud ervan.

Lampionnentocht Terwijl de iets ouderen richting Meer liepen, was er in de kerk een kinderviering en aansluitend een lampionnentocht naar de Kerstmarkt. En daar kon jong en oud zich te goed doen aan spijs en drank, kortom aan al wat leuk is voor de mensen.

Creatief bezig Op de Kerstmarkt organiseerde de Gezinsbond een workshop knutselen. Op de foto links tonen Maud Adriaensen, Mies De Bruijn, Tesse Brosens en Kirsten Van Gils fier hun zelf gemaakte pinguïns. Op de foto hierboven een trotse Milan Meyvis.(fh)

52 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Tweedehandsbeurs kinderartikelen Je wil kopen Je kan terecht in de Lagere School van 11 tot 12.30 uur voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kassa.

Je wil laten verkopen

MEER – De Gezinsbond Meer organiseert op zondag 15 maart tussen 11 en 12.30 uur een Tweedehandsbeurs kinderartikelen in de Lagere school De Meerpaal.

Er wordt baby kleding en artikelen voor kinderen tot 16 jaar, dus ook speelgoed verkocht.

Inschrijven kan vanaf 23 februari tot uitputting van de lijsten bij Lea Jansen, Beulken 12 te Meer, tel.: 03Â 315 44 83 of 0484 33 47 63. Hier krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,50 euro voor leden van de Gezinsbond en 4,00 euro voor niet-leden. (lidkaart meebrengen graag) Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen (tussen 8.30 en 9.30 uur) en op te halen (tussen 14.30 en 15.30 uur) De Gezinsbond verzorgt de verkoop. Iedereen is welkom. (fh)

Avondzotten, waar komen ze vandaan?

MEER - Ze hebben altijd al bestaan, in Meer. Met oudejaarsavond komen ze te voorschijn, als schimmen in de donkerste dagen van december. Een beetje griezelig maar toch niet te erg want ze zijn in opperbeste stemming. En iedereen geeft ze een centje. Ze mogen voor de eerste keer uitgaan en wensen iedereen een goed nieuwjaar. Onze fotograaf wist ze te strikken. Dat was niet gemakkelijk, in het donker. Maar hij legde ze vast op de foto, vlak voor ze de Driehoekstraat indoken. (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 53


MEERSEL-DREEF

Warme chocomelk

MEERSEL-DREEF – De KLJ-leiding trakteerde de jonge zangertjes tijdens oudjaar op een warme chocomelk in hun oude jeugdlokaal. Hopelijk kan bij de volgende jaarwisseling dit in hun nieuw lokaal doorgaan. (JJ)

Sneeuwhond

Kerstconcert in St.-Luciakapel MEERSEL-DREEF – De Fanfare Voor Eer en Deugd heeft met een dubbel kerstconcert in schoonheid afscheid genomen van 2014. Deze concerten gingen door op zaterdagavond 20 december en zondagnamiddag 21 december in de St.-Luciakapel, een unieke en bijzondere locatie voor dit soort evenementen. Het concert werd opgedeeld in twee luiken met tussendoor een adempauze. In het eerste deel werden volgende composities ten gehore gebracht: Joy to the World, The most wonderfull time of the year, Lonely this Christmas, Driving home for Christmas, en Let it snow. Na de korte pauze van warme chocomelk of

gluhwein volgden dan nog: Have yourself a merry little Christmas, I saw mommy kissing Santa Claus, Stille Nacht, Feliz Navidad, All I want for Christmas is you, en als afsluiter White Christmas. Elk stuk werd ingeleid door een toelichting, zodat je toch weer wat weetjes komt te vernemen, niet alleen over het lied maar ook over de componist. Een staande ovatie kwam toe niet alleen toe aan alle leden van de fanfare maar ook aan alle onzichtbare werkende handen achter de schermen. Tot slot mag het publiek zelf een dankapplaus terug ontvangen van de fanfareleden voor hun luisterbereidheid. (JJ)

MEERSEL-DREEF – Winterse taferelen hebben soms verrassende effecten. Met een beetje fantasie of met een glaasje op, wie zal het zeggen, zag de amateurfotograaf bij de dooi deze sneeuwhond te voorschijn komen. Woef ! (LR/JJ)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

54 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

‘t Is weer carnaval : We Doen Ut Uit De Doeken MEERSEL-DREEF – GALDER – Februarimaand is carnavalmaand. De Maerkratten organiseren weer hun carnavalsfeest voor Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef. Het motto voor 2015 luidt: We Doen Ut Uit De Doeken. Er wacht de feestvierders een druk programma, en dat ziet er uit als volgt. Zondag 1 februari Voor de vierde keer brengt Maerkrattenland een worst naar de Heilige Clara voor prachtig weer tijdens carnaval, gecombineerd met een kroegentocht. Start om 13.00 uur bij café Moskes, en via café Janssen & Jansen en café Den Bud, naar café ’t Jachthuis. Halverwege de tocht wordt een karrenvracht aan worsten neergelegd bij het beeld van de Heilige Clara in de Mariagrot. Organisatie De Maerkratten biedt elke deelnemer een aandenken en café ‘t Knooppunt sponsort een consumptie. Carnavalskleding is gewenst en neem zoveel worsten mee als je wilt.

Donderdag 12 februari Carnavalsmiddag van de K.B.O. voor de ouderen van 12.00 uur tot 17.00 uur in gemeenschapshuis de Leeuwerik. ’s Avons vanaf 20.30 uur bouwersbal bij ‘t Knooppunt m.m.v. DJ Jantje. Op deze avond kan het startnummer voor de jaarlijkse carnavalsoptocht worden opgehaald.

Vrijdag 13 februari Jeugdbelangen organiseert voor de jeugdigen, vanaf groep 7 (NL) of het vijfde studiejaar (B), haar jaarlijkse carnavalsdisco. De locatie is de zaal van ‘t Knooppunt en het duurt van 20.00 uur tot 22.30 uur. In het café start vanaf 20.30 uur het Ratten- en Rattinnenbal m.m.v. DJ Pol.

Zaterdag 14 februari In de namiddag is er het Snotneuzenbal in de Leeuwerik voor alle kinderen, groot en klein. De brakken zijn welkom vanaf 13.30 uur en het duurt tot 19.00 uur. De entree is 1,50 euro en er is een frietkraam aanwezig ! Vanaf 20:30 uur is er ook nog een après-ski party in het café bij ‘t Knooppunt m.m.v. DJ Mathieu.

Zondag 15 februari De jaarlijkse carnavalsoptocht van individuen, duo’s en verenigingen, is elk jaar het hoogtepunt. Opstellen op de Dreef om 13.00 uur bij café Nonnekenshuis (vroeger café De Dreef), en het vertrek is om 14.00 uur langs over de Dreef richting Galder.

Openbare vergadering Dorpsraad MEERSEL-DREEF – De jaarlijkse openbare vergadering van de Dorpsraad, in samenwerking met het College van Burgemeester en Schepenen, zal doorgaan op dinsdag 10 februari a.s. om 20.00 uur bij de Paters. Ook de jaarlijkse uitgave van ons dorpsblad De Stuw, die ondertussen al in uw brievenbus zou gevallen moeten zijn, zal u hierop uitnodigen. Blijf op de hoogte van het reilen en het zeilen van het dorpsgebeuren, en kom in grote getale naar deze vergadering ! Uw aanwezigheid betekent een motivatie aan de bestuursleden van de Dorpsraad om blijvend op te komen voor de belangen van ons dorp, en dat zijn automatisch dan ook uw belangen. Volgende prioriteiten zullen onder meer op de agenda staan: 1. Fietspad Mosten-Meersel-Heieinde. 2. Riolering Heieinde-Meersel. 3. GSM bereikbaarheid. 4. Dringend ziekenvervoer. 5. Afwatering Leiloop en De Mark.

Toeschouwers op post ! Na afloop van de optocht is het feesten bij ’t Knooppunt, en weer is er een frietkraam aanwezig. Omstreeks 19.00 uur start de prijsuitreiking voor de kinderoptocht en aansluitend volgt de prijsuitreiking voor de grote optocht m.m.v. DJ Huib. Carnavalsband KOMPAKT verzorgt verder een avondvullend programma.

Maandag 16 februari

Verder wordt er via een meldingsblad van de Stuw aan alle dorpsgenoten de mogelijkheid geboden om voorafgaandelijk aandachtspunten, voorstellen en klachten te formuleren, waarop het College in de openbare zitting een toelichting kan, zal of probeert te geven. Het voorstel om in werkgroepjes de vergadering te bespreken, werd door de dorpsraad weer niet weerhouden. Iedereen moet iedereen kunnen horen, is de algemene teneur van de meerderheid van de dorpsraadleden. (JJ)

Vanaf 14:00 uur kinderbal bij café ‘t Knooppunt. Voor de kinderen is een springkussen aanwezig. Vanaf 18:00 uur is er gelegenheid om van het bami/nasi/satébuffet gebruik te maken voor maar 10 euro per persoon (kinderen gratis).

Dinsdag 17 februari Het volhoudersbal bij ‘t Knooppunt start om 20.30 uur m.m.v. DJ Jantje. Tevens wordt het motto van carnaval 2016 bekendgemaakt. ‘s Avonds is er voor de jeugd nog de Lampionnenoptocht. Vertrek vanaf het schoolplein om 19.00 uur. Aansluitend de ratverbranding op de sportvelden van Jack van Riel. Na de verbranding nog een laatste maal uithossen in de zaal van ‘t Knooppunt. Belangrijk om te weten: op alle feestavonden in ‘t Knooppunt wordt een leeftijdscontrole uitgevoerd en is het bezit van een geldig legitimatiebewijs verplicht, want in Nederland wordt geen alcohol geschonken onder 18 jaar. Voor meer info: www.maerkrattenland.nl . (LB/JJ)

Jos Huybrechts, voorzitter van de dorpsraad, zal de jaarlijkse openbare vergadering weer in goede banen leiden.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 55


MEERSEL-DREEF

Nieuwe verkaveling Capucijnenbos MEERSEL-DREEF – De sociale verkaveling bij de nieuw aan te leggen zijstraat van de Jan de Wysestraat komt, na jaren en jaren van wachten, uiteindelijk op gang. Als u dit leest, zal aannemer Adams uit Merksplas begonnen zijn met de aanleg van de nieuwe straat en van de bijbehorende nutsvoorzieningen. Een nieuwe straat betekent een stimulans en een sociale injectie in het leven van het dorp. De dorpsraad had aan het stadsbestuur de benaming “Capucijnenbos” voorgesteld. De juiste schrijfwijze van deze straatnaam zal misschien geschiedkundig nog wel moeten bijgeschaafd worden.

De dorpsschool ’t Dreefke en het verenigingsleven kunnen dit alleen maar toejuichen. Voor kandidaat-kopers nog even melden dat het in totaal zou gaan om zes gekoppelde bouwgronden aan de linkerzijde en zes gekoppelde bouwgronden aan de rechterzijde, alsook twee aanleunbouwgronden bij een sociaal woonproject op de kopse kant aan het einde van deze doodlopende straat. Op de openbare vergadering van de dorpsraad van dinsdag 10 februari bij de Paters zal u vast en zeker meer uitleggen krijgen van het College van Burgemeester en Schepenen. (JJ)

Buurt Informatie Netwerk

In Meersel-Dreef werden in de nabijheid van de agglomeratieborden, ook het BIN-bord geplaatst. Samen zorgen we voor veiligheid, staat erop te lezen.

Hekken geplaatst, rioleringsbuizen opgestapeld, werkhuis geïnstalleerd: de nieuwe straat komt eraan.

Schoolluifel ingestort MEERSEL-DREEF – De sneeuw tussen Kerstmis en Nieuwjaar heeft ook schade aangericht aan de luifel van de school ’t Dreefke. Deze luifel bleek duidelijk niet bestand tegen het onverwachte gewicht van de natte sneeuw. Gelukkig gebeurde deze instorting tijdens de kerstvakantie zodat niemand werd gekwetst. De brandweer moest er aan de pas komen om de luifel verder af te breken en het laatste stuk ook nog te onderstutten. Ook vele boomtakken, zelfs bomen, en enkele oudere serres waren niet bestand tegen de zwaartekracht van de natuur. (JJ)

MEERSEL-DREEF – Naar aanleiding van nogal wat vragen over de correcte werking van het Buurt Informatie Netwerk, afgekort BIN, is er in overleg met de korpsleiding van de Politie beslist om een bericht te verspreiden. Het BIN wordt niet opgestart als er geen gevallen van heterdaad zijn, dus alleen als de daders nog ter plaatse of in de omgeving zijn. Daardoor komt er ook geen dringende berichtgeving per telefoon van de politie. De bevolking mag blijkbaar niet nodeloos verontrust worden, en er wordt niet systematisch overgaan tot het inschakelen van het netwerk in het kader van buurtonderzoek. De politie vernam dat er heel wat commotie is ontstaan omwille van de veelvuldige inbraken de laatste maand in de BIN omschrijving van Meersel-Dreef en de BIN werking dienaangaande. Via niet-dringende berichtgeving tracht de politie tips aan te bieden inzake alertheid, preventie en acties. Daarom wil de politie volgende informatie aan de bevolking meedelen: Iets verdachts gemerkt? Bel direct! Het melden van verdachte handelingen kan een waardevolle bron van informatie zijn voor de politie. Hou een oogje in het zeil voor uzelf en uw buren en signaleer abnormale gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten via 101 of 112.

De schoolluifel moest na de instorting verder worden afgebroken. 56 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Let vooral op de volgende zaken: Wagen: merk, kleur, nummerplaat... zelfs een gedeeltelijke nummerplaat is zeker de moeite om door te geven.


MEERSEL-DREEF Personen: zorg voor een zorgvuldige persoonsbeschrijving, let op aantal personen, uiterlijk, kledij, opvallende kenmerken... Gedrag: geef ook door wat het verdachte gedrag precies inhoudt, bijvoorbeeld: zeer traag rijden in de buurt, personen die in (achter-)tuinen afwandelen en deuren controleren,... Locatie: waar zag u het verdachte gedrag? Waarschuw bij twijfel of bij verdachte situaties altijd onmiddellijk de politie. Belangrijke informatie voor de politie om de daders op te sporen: een persoonsbeschrijving, een nummerplaat, een beschrijving van het voertuig, de vluchtrichting, het aantal personen, … Ondertussen zijn de BIN-borden aan de agglomeratieranden van ons dorp geplaatst, na jaren van vragen door de dorpsraad en het BIN-bestuur. Of deze borden helpen ? Wie weet. Deze winter zijn er echter weer veelvuldig woninginbraken geweest, ook werden auto’s en fietsen ontvreemd, zelfs overdag. Misschien toch opteren voor camerabewaking op enkele invalswegen ? Het organiseren van een burgerwacht, zou dat helpen ? Boeven zullen niet stoppen bij een BIN-bord en zullen ook niet omdraaien, mijn gedacht. (JJ)

Dansmiddag bij de paters MEERSEL-DREEF – Elke laatste vrijdag van de maand oefent dansorkest Trabant haar muziekrepertoire live bij de Paters. De toegang is gratis, beleef een gezellige namiddag en kom mee genieten, zingen of dansen. Een leuke ontspanning vanaf 14.00 uur voor jong en oud, meestal voor deze laatsten want de eersten zijn nog aan het werk. (JJ)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Een vintagefoto van het muzikale trio Trabant.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 57


MEERSEL-DREEF

LEZERS SCHRIJVEN Klein geluk... en een ode aan de Dreefse Trappers! Het is alweer jaren geleden dat wij zijn neergedaald in een lieflijk klein dorpje aan de Mark. Meersel-Dreef. In de eerste jaren was het zuiver en alleen een dorpje waar ons huis stond en waar wij aten en sliepen. Ons grootse vermaak zochten we altijd buiten het dorpje. We hadden niet zoveel met dit gekke dorpje waar het in de weekenden om haast onverklaarbare reden verschrikkelijk druk kan zijn. Een gehuchtje met een klooster, enkele winkels en relatief heel veel restaurantjes en cafeetjes. Met de geboorte van onze dochter kwam een ommekeer in de beleving van dit gekke dorpje. Een dorpje dat uit een bijzondere mengeling van Belgen en Hollanders bestaat. Het is toch dat je voor je kind anders om je heen gaat kijken, en je begint te beseffen dat het kleine geluk ruim meer voldoening geeft dan grootse spectaculaire ondernemingen. De ommekeer werd eigenlijk ook feitelijk door onze dochter ingezet. Op een verdwaalde avond in januari 2007 zijn wij meegegaan naar een dorpsfeest. Toen nog niet realiserend dat het feitelijk HET dorpsfeest aan het begin van het jaar was. Ons kleine kulleke keek haar oogjes uit toen zij getuige was van een heuse playbackshow voor de kinderen van de lokale basisschool ‘t Dreefke. Zij heeft die avond zo genoten dat zo jong als zij was, ze voor zichzelf besloten had hier aan mee te willen doen. Op een of andere manier had ze ook begrepen dat als zij mee wilde doen, ze op het Dreefke moet zitten. Als kinderen de leeftijd van 2 en een half jaar bereikt hebben, en droog zijn, mogen ze naar het Dreefke. Dat hebben we geweten. Een week voordat ze twee en een half jaar was, was ze plotseling droog! Nu kon ze naar ‘t Dreefke en daarmee ook mee doen aan de playbackshow. In de maanden voorafgaand aan de playbackshow luisterde ze aandachtig mee naar het favoriete nummer van mama in de auto. En ineens zat daar een vier-jarig kulleke het hele nummer mee te zingen in de auto. Ze was klaar voor het podium van de jaarlijkse playbackshow in het dorp. Januari 2009, het eerste ware hoogtepunt van ons dochtertje van toen 4 jaar. Daar stond ze op het podium in die grote tent. Van begin tot het eind heeft ze met volle teugen zichtbaar genoten..... En wij ook! Hiermee was voor ons het begin gemaakt van ons jaarlijkse hoogtepunt in dit dorpje waar we

inmiddels ons hart aan verpand hebben, waar we jaarlijks iedereen weer ontmoeten, waar we elkaar de beste wensen kunnen bevestigen, waar ruzies door het jaar heen vergeten en vergeven worden, waar banden weer aangehaald worden en waar Belgen en Hollanders verbroederen. Ieder jaar begint de avond met een lampionnen optocht vanaf het klooster naar de feesttent, voorafgegaan door de fanfare. De route loopt dan langs de plek van de jaarlijks bijbehorende kerstboomverbranding. Dit feest is inmiddels onmisbaar geworden voor onze beleving van het dorp, en zou in mijn overtuiging makkelijk op de UNESCO lijst van immaterieel erfgoed geplaatst kunnen worden. Dit feest is een van de dingen, samen met de jaarlijkse kermis, wat dit gekke dorpje zo onvergetelijk maakt. Waar de Belgen altijd de enthousiaste gangmakers zijn en de Hollanders graag aan meedoen. Het gevoel van vroeger komt helemaal terug. De mooiste jeugdherinneringen worden hier voor onze kinderen gemaakt! Kleine dorpsevenementen met grootste impact op de samenhorigheid. Een feest dat je niet wil missen, een feest wat in stand wordt gehouden door de lokale fietsclub de Dreefse Trappers die ieder jaar vrijwillig maar weer ziel en zaligheid steken in het organiseren van dit feest wat stiekem zoveel klein geluk oplevert. Voor menig kind worden hier de eerste stapjes gemaakt naar het podium, waar alle dorpsgenoten ieder jaar weer prettig verrast worden door de kunsten van deze kleine mensjes. Na afloop van de show, gaat de avond geleidelijk over in een feestavond voor de volwassenen, waar de kinderen ruim de gelegenheid krijgen om buiten het ouderlijk toezicht heerlijk vrij met elkaar te ravotten .... ook leuk! Zo’n ogenschijnlijk onopvallend dorpsfeestje laat zien waar Meerseldreef groot in is: het kleine geluk. Gisteravond was het weer zover. Voor onze dochter het laatste jaar, volgend jaar is ze te oud om mee te doen. Maar volgend jaar gaan we gewoon weer. Met dan een klein gelukje, dan zijn andere ouders aan de beurt om hun talentjes op de video vast te leggen. Onze camera gaat nu een beetje rust krijgen! Dreefse Trappers, laat duidelijk zijn dat jullie inspanningen niet onopgemerkt blijven. Wederom grote dank voor al jullie inspanningen! Klaas Bedaux, Meersel-Dreef

58 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Jaarlijkse kerstboomverbranding MEERSEL-DREEF – De jaarlijkse kerstboomverbranding was weer een enorm succes. Op de tweede zaterdag van januari, op de parking Martens in de oude Markweg, wordt steeds opnieuw een feesttent opgesteld door de leden van de Dreefse Trappers. Dit jaar, met de felle rukwinden, kwam het feest zelfs eventjes in het gedrang, omdat zaterdagochtend de zijkant van de tent naar binnen was gewaaid. Het is elk jaar een heel huzarenstukje om alles weer op tijd in kannen en kruiken te krijgen, maar alleen met steeds hernieuwde enthousiasme van de vele vrijwilligers is dit mogelijk. Een mooie grote pluim op de hoed van de Dreefse Trappers, die duidelijk meer kunnen dan alleen maar fietsen. De optocht van de kinderen vanaf het klooster via de nieuwe Markweg naar de oude Markweg, met voorop de Fanfare Voor Eer en Deugd, is altijd een feeëriek spel van licht en donker. Nachtelijke silhouetten, afgelijnd door de vlammen van de brandende kerstbomen, stappen op naar de feesttent. De vele kinderen spoeden zich daarna onmiddellijk naar het podium, waar even later 13 verschillende playbackshows worden gebracht, aaneengepraat door Sander Loots.

De ouders, blinkend van trots, filmen en fotograferen alles wat hun kinderen brengen. Muziekgenres in alle stijlen komen aan bod. Uiteindelijk koos de jury tot winnaar de jonge Levi Verheijen van het derde studiejaar, met de rocksong Summer of 69 van Bryan Adams, en het aanwezige publiek zag dat het goed was. De Dreefse Trappers konden zelfs een surprise act strikken, niemand minder dan Jens Broers, één van de finalisten van The Voice Kids. Hij bracht solo én live enkele nummers ten beste. Hiervan hebben we het laatste nog niet gezien. Daarna werd het nog een echt dorpsfeest met livemuziek van Party Scene Investigation, afgekort PSI, met frontman Jef Broes, jawel vader van Jens Broes. Dezelfde Jef Broes won met coverband Barking Bruce de finale van Clash of the Coverbands, een internationale muziekwedstrijd in de Benelux. Met dergelijke muzikanten weet je dat deze avond niet meer stuk kan. Een dorpsfeest om niet snel te vergeten. Foto’s en meer positieve commentaren op de website van www.dreefsetrappers.be . (JJ)


MEERLE

Kater na het feest MEERLE – Een kater kan je overkomen na een denderend feest. Een dagje op de canapé en een ‘poeierke’ helpen je er meestal snel doorheen. Erger is dat ook ons dorp, onze gemeenschap, van de feestelijkheden een kater oploopt die niet met een poeierke te verjagen is. Ziehier enkele voorbeelden van wat we – op gevaar af om voor een oude zeurpiet te worden aanzien – toch liever niet zouden opgemerkt hebben. Enkele dagen voor kerstmis ging het vrij nieuwe bushokje op de hoek van de Mgr. Eestermansstraat en de Heimeulenstraat met een forse klap

volledig aan diggelen. Vandalen hadden een vuurwerkbom op de bank in het bushokje geplaatst. Geen glas bleef heel en de constructie werd degelijk beschadigd. Het glas lag over tientallen meters verspreid over het kruispunt. De brandweer kwam er aan te pas om de ravage op te ruimen. Dat deze ravage niet door een paar rotjes veroorzaak werd, is te zien aan de metalen zitbank. De zitting vertoont duidelijk de impact van de vuurwerkbom.

resten van vuurwerk op het gemeenteplein en een heuse vuilnisbelt aan de glasbakken. Dat de bakken die dagen sneller vol zijn, is aannemelijk. Maar dat sommige mensen niet kunnen wachten tot ze geledigd zijn, daar is minder begrip voor op te brengen. Bovendien ligt er een hele hoop afval tussen die niet voor een glascontainer bedoeld is. En dat met een uitgebreid én voor de gemeentekas duur arsenaal aan mogelijkheden om je afval op ordentelijke wijze kwijt te raken.

Een wandeling door het dorp liet nog enige minder prettige gevolgen van de feestvreugde zien:

Toch een beetje triest gevolg van wat eigenlijk een feestelijke periode hoort te zijn. (jaf)

Vrolijk Kerstfeest voor KVG MEERLE –Enkele dagen voor Kerstmis vierde KVG Meerle/Meersel-Dreef/Meer zijn jaarlijkse kerstfeest in de Meerlese parochiezaal. Na de verwelkoming door de voorzitter begon het kerstfeest met een mooie eucharistieviering door proost pater Luk, bijgestaan door een paar van de KVG leden. Vervolgens een heerlijke maaltijd, met tussendoor nog een woordje van ex- burgemeester Arnold Van Aperen. Dan was het tijd voor dans en muziek, gebracht door “Eigenwijfs”, een groep vrouwen die met zelf gemaakte instrumenten een feestje kunnen bouwen. Misschien heb je ze wel eens bij Man Bijt Hond gezien. Ze brachten de sfeer er flink in, zoals je op de foto kan zien. Tijdens de pauze was er koffie en gebak. In het tweede deel kwamen de jongeren van KVG meespelen, wat de pret alleen nog kwam verhogen. Als slot van een geslaagde namiddag was er een grote tombola. Climax was de verloting van de gratis Lourdesreis voor de gehandicapte leden. Winnaar was Jac Quirijnen. Een fijne manier om het jaar 2014 af te sluiten en het nieuwe jaar hoopvol in te zetten.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 59


MEERLE

Viergeslacht in Meerle

Met KWB op wandelweekend in Duitstalig België MEERLE – Voor echte wandelliefhebbers van heeft KWB-Meerle elk jaar wel een sterk aanbod. Naar goede gewoonte wordt er in bij het begin van de lente een wandelweekend georganiseerd. Dit jaar trekken ze naar het het Duitstalig landsgedeelte rond St.Vith , namelijk naar Rodt in het familiehotel “Zum Buchenberg” van de familie Rauschen-Theissen. In de achtertuin van het hotel ligt een groot mooi bosgebied, namelijk Emmelsewald, waar verschillende wandelwegen door lopen die in de winter dienen om te langlaufen. Vervoer naar Rodt gebeurt met eigen vervoer, de reisafstand vanuit Meerle is ca. 190 km. Het programma ziet er als volgt uit. Vrijdag 27 maart 2015: aankomst gedurende de dag, of ’s avonds zodat rond 19.00 uur de deelnemers samen aan tafel kunnen in het restaurant van het hotel. Daarna kan je iets drinken in de sfeervolle bar. Zaterdag 28 maart 2015: ontbijt in het restaurant. Daarna op stap, het dorpje uit over verharde wegen en wandelen over goed bewandelbare wegen door het bos. Tot het dorpje Recht waar gepicknickt wordt in het cafeetje van de “Leisteengroeve”. De wandeling is ca.18 km. Zondag 29 maart 2015: Na het ontbijt staat een wandeling rond het dorpje op het programma. Personen die wegens omstandigheden wel graag meewillen, maar niet kunnen wandelen, kunnen zich wel inschrijven! Prijs voor het weekend is 110 Euro per persoon, voor KWB leden. Nietleden kunnen ook mee voor de prijs van 115 Euro per persoon (of nog snel lid worden). In deze prijs is de picknick voor zaterdag inbegrepen. We hebben reeds een 13 tal 2- persoons kamers vastgelegd! Daarom wacht niet te lang met je inschrijving, (uiterlijke inschrijfdatum 31 januari 2015). Inschrijven bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 of via e-mail kwbmeerle@gmail.com Betalen per overschrijving op rekening van KWB Meerle : 787-550029769 met vermelding KWB Wandel-tweedaagse 2015. Voor meer info kan je terecht bij Jos Van Bavel – tel. 03/315.92.09 (jvb)

MEERLE – Op Nieuwjaarsdag maakten we deze foto van het ‘Meerlese’ viergeslacht Vermeiren: kleine Stan (geboren op 5 oktober 2014) met papa Steven (26), voke Eddy (52) en vovo Mon (85). Steven woont samen met Gitte Aernouts en Stan in Brecht, Mon in Zulte-Machelen en Eddy nog steeds in Meerle.

Fanfare Sancta Cecilia presenteert Lenteconcert MEERLE – Naar goede gewoonte kondigt (zoals dat van een muziekvereniging mag verwacht worden) de komst van de lente op muzikale wijze aan. De fanfare St.-Cecilia bedient je op je wenken met haar traditionele Lenteconcert. Op zaterdag 28 februari om 20.00 u en op zondag 1 maart 2015 om 14.30 u schotelen ze onder leiding van hun nieuwe dirigent Jos Körver u een zeer afwisselend programma. Heel wat nummers die u zeer bekend in de oren zullen klinken, hoewel je ze niet meteen verwacht van een fanfare. Zoals Volare, Marina, Arsenal (mars) en Postcard from Singapore. Kortom een gezellige, ontspannende namiddag of avond. Steek de nieuwe dirigent en de fanfare een hart onder de ruim en ga luisteren! Kaarten kosten 7 euro aan de Inkom, 5 euro in voorverkoop. Kaarten te verkrijgen bij alle muzikanten. Info bij Cel Geenen – 0486/71.70.33 en Els Pauwels 0474/69.49.84. (jaf)

60 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

‘Rikken’ voor de parochiezaal MEERLE – Kaarten is nog steeds een populair spel, zij het dat het deze tijden nogal eens aan het computerscherm gespeeld wordt. Alleen, of met mensen die enkel via hun al dan niet gekozen computernaam kent. Nochtans is kaarten een bij uitstek sociaal spel, waar je veel beter het spel kan maken als je je tegenspeler in de ogen kan kijken, zien of zijn lichaamstaal zijn kaarten niet verraad. Je kan ook napraten over het geleverde spel, waarbij vloeken, schelden en meewarig doen allemaal mag, als het bij de volgende gift maar weer vergeten is. Vind je deze wijze van kaarten leuker dan alleen voor je scherm, ga dan meedoen aan de traditionele Kaartwedstrijd Rikken van het zaalcomité van Meerle. Die vinden plaats op de vrijdagavonden 27, februari, 6 en 13 maart 2015, uiteraard in de zaal waarvoor we het allemaal doen: ‘Ons thuis’. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur en de eerste gift wordt gedeeld om 20.00 uur. De inleg is 3 euro per avond. Elke avond worden er drie ronden van 16 giften gespeeld en zijn er 2 rondenprijzen en 15 dagprijzen te winnen. De twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking. Kaarters van Meerle, op post! Niet-kaarters zijn eveneens welkom om iets te komen drinken. Het wordt een gezellig café, in Ons Thuis. Je spijst de kas van het zaalcomité, zo kunnen ze in onze parochiezaal blijven investeren, ten bate van alle gebruikers. (jaf)


MEERLE

Gezonde appels MEERLE – Lekker, gezond, uit eigen streek én ten bate van de kas van onze turnkring ’t Zolderke.

Op een koude maar zonnige zaterdagvoormiddag brachten de leden van de club ze graag aan de deur.

Karel Declercq brengt de gulle lach MEERLE – Met een Komisch Jaaroverzicht, waarin Elio en Bart, Kris en Maggie, Wilmots & de Duivels, Albert & Filip figureerden, bracht Karel een goede gevulde parochiezaal aan het lachen. Nog meer gulle lach oogstte hij met grappen en grollen over Meerle, over Meerlese mensen. Hij wist op schalkse maar sympathieke wijze mensen in de zaal bij zijn comedyshow te betrekken. Zo bracht hij Bart van ’t Winkeltje ertoe de zaal te dirigeren om het door Karel speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde KWB lied te laten zingen. Gelukkig was de tekst niet zo moeilijk: la, la, lalalalala…. (jaf)

Gezinsbond viert tien jaar kleuterturnen MEERLE – De Gezinsbond in Meerle startte tien jaar geleden met kleuterturnen en dat werd woensdag 17 december 2014 gevierd. Alle ouders, grootouders, broertjes en zusjes waren uitgenodigd in de turnzaal van De Klimtoren om te laten zien wat de kleuters leren op woensdagna-

middag. Na het optreden van de kinderen was er een receptie voor alle aanwezigen met een hapje en een drankje aangepast aan elke leeftijd. Zoals elke woensdagmiddag waren de kleuters en de vrijwilligers van de gezinsbond er weer heel graag bij. (tw/jaf)

LEZING Jongens van bij ons Na meer dan 30 lezingen over 1814 (200 jaar Slag bij Hoogstraten) kan Jan Huijbrechts weer aan de slag met 14-18.Op 7 februari geeft hij nog eens een lezing voor ‘eigen publiek’ . U kan die zaterdagavond om 20.00 u. terecht in het oude Raadhuis van Meerle voor een lezing over ‘Jongens van bij ons’. Aan de hand van dagboekfragmenten, brieven, persartikels en vaak unieke foto’s brengt Jan het verhaal van de 23 jongemannen uit Meerle die de Grote Oorlog niet overleefden. Meer info haltemerlet@hotmail.com

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 61


OOK DAT NOG

PARKET - Het parket in Turnhout vervolgt niemand voor het ongeval waarbij de zesjarige Thaïs Jespers vorig jaar onder een schoolbus terecht kwam. De ouders rekenen nu op de verzekeringsmaatschappijen voor een schadevergoeding. Dinsdag 16 dec. -De 59-jarige Karel Jansen uit Hoogstraten is rond 19.15u om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de Lindendreef. De voetganger werd er aangereden door een auto. In Meersel-Dreef -is een inbraak in een woning ontdekt. De daders hadden met een koevoet een schuifdeur geforceerd, vervolgens doorzochten ze het hele pand. De precieze buit is nog niet gekend. Maandag 22 dec - De politie Noorderkempen heeft een controle gedaan op het plaatselijk verkeer in de Heuvelstraat. Meer dan zestig voertuigen waren in overtreding. Donderdag 25 dec. - In een beek in de Gestelsestraat in Meer is een lozing van mest vastgesteld. Het goedje stroomde via de beek naar het Looi, waar de waterloop in de Mark uitmondt. De brandweer kwam ter plaatse om de vervuiling op te ruimen en de politie stelde een proces-verbaal op. Zaterdag 27 dec. - De brandweer van Hoogstraten kreeg in de morgen enkele tientallen oproepen voor loshangende of afgebroken takken en bomen vanwege het sneeuwgewicht, onder meer een dringende interventie op de drukke Vrijheid. Na iets meer dan een uurtje was de klus geklaard. Maandag 29 dec. - Op de Hoge Weg in Minderhout is een woninginbraak ontdekt. De daders hebben aan de zijkant van het huis een rolluik omhoog geduwd en het raam ingeslagen. Binnen richtten de dieven een grote ravage aan. Ze gingen aan de haal met een laptop en tablet. PARKET - De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding van Johan A. uit Minderhout nogmaals met een maand verlengd. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Staf Rosiers. Vrijdag 2 jan. - Aan de gevel van seksclub Amai aan de John Lijsenstraat in Meer hangt een banner die de officiële opening aankondigt voor vandaag. Zo komt een einde aan twee jaar touwtrekken met het stadsbestuur van Hoogstraten. Maandag 5 jan. - De lokale politie van de zone Noorderkempen heeft ‘s ochtends in de Leemstraat in Hoogstraten fietsers gecontroleerd. 42 personen kregen een bekeuring omdat hun verlichting niet in orde was. Onbekenden hebben een woning doorzocht in de Achtelsestraat in Hoogstraten. De daders hebben onder meer een laptop, een harde schijf en juwelen meegenomen. In Hoogstraten is het lichaam van Dimitri Van Bladel (24) teruggevonden in een gracht. Sinds nieuwjaarsdag was hij vermist. Uit het onderzoek van het parket bleken er op dat ogenblik geen aanwijzingen voor criminele feiten. Enkele dagen later heeft het parket van Turnhout dan toch een autopsie laten uitvoeren. Zondag 11 jan. - In Meersel-Dreef is tijdens het weekend een auto gestolen. Dieven gingen tussen zaterdagavond 20 uur en zondagochtend 1.30 uur aan de haal met een Land Rover Evoque. Zaterdag 17 jan. - Door de verhoogde terrorismedreiging werden de wijkposten van de politie Noorderkempen gesloten tot en met vrijdag 23 januari. Het hoofdkantoor in Hoogstraten bleef wel geopend.

62 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ONZE MERKSPLASSE COLLEGA’S JUBILEREN MERKSPLAS - Het Merksplasse maandblad ‘De Nieuwe Spetser’ (DNS) bestaat 40 jaar. Uiteraard een gelegenheid die men zo maar niet ongemerkt kan laten voorbijgaan. Daarom zal op een (bescheiden) manier een fototentoonstelling worden georganiseerd waarbij middels een selectie uit 40 jaar gepubliceerde foto’s een beeld zal worden opgehangen van evenveel jaren Merksplasse geschiedenis. En voor ons van DHM-zijde dé gelegenheid om eens een kijkje te gaan nemen bij onze collega’s van dat Spetsersdorp tussen Hoogstraten en Turnhout.

En zo is ‘t gekomen In het kader van de ‘MILitianenACtie van de toenmalige KAJ (Katholieke Arbeidersjeugd) werd in Merksplas van 1951 tot 1965 het blad de ‘Milac Spetser’ uitgegeven. Een gelijkaardig initiatief dat destijds in menige gemeente werd genomen om een band te creëren tussen het thuisfront en zijn legerige miliciens, vooral dezen van onze toenmalige bezettingsmacht in het verre Duitsland. Ter vergelijking, de ouderlingen onder ons zullen zich ongetwijfeld de Hoogstraatse ‘Gelmelwacht’ nog herinneren. Met o.a. zijn beruchte ‘Dagklapper’, een gevreesde rubriek waarin menig Hoogstratenaar met naam en toenaam aan de goedlachse spot van de medeburger werd overgeleverd. Na één of ander privaat of openbaar stuntelig optreden. Maar, in 1994 werden de miliciens afgeschaft en met hen verdwenen de Milac’s. Tenminste voor zover er bij wijze van maandblad geen gevolg aan werd gebreid. Zoals bv. in Rijkevorsel met ‘De Brug’ en in Merksplas met ‘De Nieuwe Spetser’, die in 1975 (ten dage dus 40 jaar geleden) van de persen rolde. Vanaf dan was de doelgroep niet meer de arme Merksplasse soldaat in Duitsland, maar de eigenste inwoners van het Spetsersdorp zelve. In het eerste nummer liet de toenmalige onderpastoor Jef Goris de volgende intentieverklaring opnemen: “Met u ben ik blij om het opnieuw verschijnen van “DE SPETSER”. Het wil zo ongeveer het plaatselijk nieuwsblad zijn, waarin we het “levende” Merksplas in al zijn kleuren terugvinden. Wat we niet te lezen krijgen in onze dagelijkse krant vernemen we langs deze weg.”

En hoe het groeide Redactie-technisch is het DNS in de loop der jaren allicht vergaan zoals alle soortgelijke maandbladen. Aanvankelijk werd er her en der wat informatie verzameld die door een hoofdredacteur en zijn medewerkers per typemachine aan het papier werd toevertrouwd. Geschriften die vervolgens per bode naar de drukkerij werden gebracht waar ze werden overgetypt op de zetmachine. Gaandeweg begonnen inzenders hun teksten zelf te typen, een gedeeltelijke verlichting voor de redactieleden in zoverre er voor taalkundig zondige stukken niet opnieuw een blad in de redactionele schrijfmachine diende te worden gerold. In Merksplas veranderde in 1987 deze gang van zaken fundamenteel toen meer bekwamen

Het eerste nummer van De Nieuwe Spetser uitgegeven op 1 juli 1975.

Het januarinummer 2015 van DNS. Sinds oktober 1999 is de front- en rugpagina volledig in kleur.

schuchtere pogingen ondernamen om hun tekst allengs per diskette aan te leveren. Het vervolg is bekend, na verloop van tijd iedereen pc, e-mail… en het geheel uiteindelijk per elektronica naar de Koninklijke Drukkerij Em. de Jong. werd geseind. Vandaag heeft ‘De Nieuwe Spetser’ zowat 1.100 abonnees of 3.300 lezers als we met een gemiddelde van 3 lezers per huishouden mogen rekenen. Hetgeen op een bevolkingsaantal van 8.900 zielen absoluut niet ondermaats is. De prijs van een abonnement bedraagt momenteel 22 euro. Voor 11 nummers (niet in augustus), met een gemiddeld volume van 62 pagina’s. Zo wat een verdrievoudiging ten aanzien van 1975 toen 24 bladzijden ter lezing werden aangeboden. Het salaris van de medewerkers verhoogde in dezelfde mate, van 0 euro tot 3 x 0 euro. Krek dezelfde evolutie als bij De Hoogstraatse Maand trouwens. En van medewerkers gesproken, doorheen die 40 jaren heeft DNS op een 80-tal redacteurs kunnen rekenen. Maar, in de huidige redactie zetelt er nog maar eentje die het allemaal heeft meegemaakt: medestichter, voorzitter, hoofdredacteur, trekpaard Karel Govaerts. Een man met vele petjes. Want ook voorzitter van de Merksplasse Heemkundekring Marcblas, van

het Gevangenismuseum, en onvermoeibaar in de weer als culturele duvel-doet-al. Uiteraard zijn er nog een aantal verschillen, maar zo heeft DNS in tegenstelling tot DHM geen losse verkoop, en voorlopig geen publicitaire sponsoring. Door de toenemende kosten dreigen echter de rode cijfers en dus denkt met eraan om noodgedwongen mettertijd reclame op te nemen om de lippen boven water te houden. Hetgeen we van harte verhopen. Want laten we eerlijk zijn, bladen zoals DHM en DNS vormen ontegensprekelijk nog een bindmiddel in ons meer en meer individualiserende maatschappelijk bestel. Bladen waarvan er helaas al te veel teloor zijn gegaan. Zoals om nog maar in de regio te blijven bijvoorbeeld ‘Het Worteltje’, dat gesticht in 1967 per 2006 in Wortelse kring de handdoek wierp. ‘De Stuw’ op Dreef overleeft gelukkig nog, zij het in een jaarlijkse uitgave. Maar daar staat dan ook heel wat in te lezen. En ola! Zowaar zouden we met al onze uitleg nog vergeten de Merksplasse collega’s van harte te feliciteren met hun 40 jaren. Tomme toch. PROFICIAT dus, en, VOORTDOEN jongens en meisjes. Maintiendreën. (nad)

Bezoek ook de tentoonstelling 40 jaar De Nieuwe Spetser in de foyer van het GC De Marc/kt. Nog tot 15 februari.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 63


HVV start het jaar met een overwinning Na de verlieswedstrijden tegen Berchem en Sprimont was Hoogstraten verzeild geraakt in de rechterkolom van de rangschikking. Daar wilde Trainer Tom Gevers zo snel mogelijk weg. Met een overtuigende overwinning in Verviers - winst met 2 – 5 - staat HVV opnieuw op de negende plaats. Jeugd De prestatie op Verviers was er een om op verder te bouwen. Positief is ook dat vele jonge spelers deel uitmaken van de kern. Tegen Sprimont stonden verschillende jonge spelers aan de aftrap – Lauryssen (19), Jari Mariën (19), en Meeuwis (18) – en maakte een andere jongere Zeb Jacobs (19) zijn debuut. Tegen Verviers stond opnieuw een jonge en gretige ploeg op het veld. Dit keer kreeg ook Yoshi Mariën zijn kans en hij maakte het vierde doelpunt. Ook Michiel Meynendonckx mocht invallen en scoorde het vijfde doelpunt. Dat belooft wellicht voor de toekomst. Voor dit seizoen is de top van het klassement te hoog gegrepen, een paar plaatsen stijgen zou al een succes zijn. Dat vele jonge gasten kansen krijgen en kunnen groeien is in elk geval een positief gegeven.

Zaterdag 7 februari, 20 uur Hoogstraten VV – Diegem Sport Zaterdag 21 februari, 20 uur Centre – Hoogstraten VV Zaterdag 28 februari, 20 uur Hoogstraten VV – Bocholt VV

Nieuws Nick Van Huffel onderging eerder al een kruisbandoperatie en wordt op 26 januari opnieuw geopereerd aan die knie. Ook Eloy Smet is nog lange tijd niet beschikbaar, maar Jorne Segers, die problemen had met de hamstrings, is opnieuw aan het trainen en zal weldra opnieuw inzetbaar zijn.

Uitslagen: Berchem – Hoogstraten VV 2 – 1 HVV was de betere ploeg en kwam op voorsprong met een doelpunt van Ruben Tilburgs. Na een uur wedstrijd leek de wedstrijd gespeeld want Berchem had nog geen enkele opening kunnen maken. Plots ging alles verkeerd. Een foutje centraal in de verdediging liet Berchem de gelijkmaker optekenen, Tilburgs werd even later uitgesloten met een tweede gele kaart en Berchem kon nog een keer scoren. Het werd dus een erg teleurstellende nederlaag. Hoogstraten VV – Sprimont 0 – 2 Het jaar 2014 eindigde met een valse noot. De eerste 25 minuten waren nochtans duidelijk voor de thuisploeg, maar een tegendoelpunt sneed hen de adem af. Een volwassen en uitgekookt Sprimont controleerde de wedstrijd. Ze gingen heel hoog storen zodat een verzorgde opbouw uitbleef en opnieuw met te veel lange ballen gewerkt werd. De atletische verdedigers werkten deze lange ballen meestal zorgvuldig weg. Wanneer op tegenaanval nogmaals gescoord werd, bleven de spelers er voor gaan, maar de aansluitingstreffer bleef uit. Verviers – Hoogstraten VV 2 – 5 Een jong en gretig Hoogstraten begon het jaar 2015 op een schitterende manier. Op achterstand gekomen toonde het weerbaarheid en Van Kruijssen kon al snel tegenscoren. Mauro zette de 1 – 2 ruststand op het bord. Na de rust scoorde Van Kruijssen opnieuw en ook Mariën en Meynendonckx pikten een doelpuntje mee. De wedstrijden: Zondag 25 januari, 15 uur Hoogstraten VV – VK Tienen Zaterdag 31 januari, 20 uur FC Oosterzonen – Hoogstraten VV

64 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ook met de steun van de Kerstman kon niet gewonnen worden van een sterk Sprimont

Prettige feestdagen Het jaar 2014 werd goed afgesloten. Op de laatste speeldag wonnen opnieuw alle provinciale ploegen uit onze fusiegemeente hun wedstrijd. Op 9 november wonnen al onze ploegen hun wedstrijd. Dit zou zelden voorvallen, dachten wij maar een goeie maand later, op 14 december, gebeurde dit opnieuw. Wortel won met 1 – 2 op het veld van Rauw Sport in Mol, Meerle won met 2 – 5 op het veld van SKS Herentals, Meer won thuis met 2 – 1 van Broechem en Minderhout ging op verplaatsing winnen bij KAC Olen 0 – 2. Alle ploegen hebben dus het jaar 2014 goed afgesloten wat net voor de feestdagen een prima gevoel geeft. De wedstrijden van 4 januari en 11 januari werden uitgesteld zodat er verder heel weinig nieuws te vertellen was. We hopen voor 2015 dat alle elftallen doorgaan op hun elan.


SPORT

Jan Michoel 25 jaar voorzitter van HVV Op zondag 25 januari werd Jan Michoel in de bloemetjes gezet. Hij was 25 jaar voorzitter van de Hoogstraatse voetbalclub. trainers die hij aanstelde even op een rijtje: Colin Andrews (2 jaar), Herman Fransen (1), Roger Kemland (3), Eddy Lodewijckx (3), Eddy Van de Ven (2), Patrick Hantson (1), Eddy Van de Ven opnieuw (2), Marc Janssens (1), RenĂŠ Van Gorp (1), Yves Van Borm (1), Frank Braeckmans (3), Bart Willemsen (2), Regi Van Acker (2), en Tom Gevers de huidige trainer. Twee maal stapte een trainer zelf op maar vier maal diende hij een trainer te ontslagen. Zoals het een stabiele club als HVV past, konden negentien seizoenen worden afgesloten met die trainer die aan het seizoen begonnen was.

Jan was reeds langer lid van de beheerraad en bij het begin van seizoen 90-91 werd hij de opvolger van Fons Jansen als voorzitter van HVV. In zijn eerste jaar als voorzitter zorgde hij al voor een akkoord met het Klein Seminarie om met de jeugd op hun velden te kunnen spelen. Voorzitter Jan Michoel zag zijn club in derde nationale spelen tot seizoen 2001-2002. In dat jaar degradeerde HVV naar Bevordering. Na 6 jaar in bevordering werd opnieuw de titel behaald in 2007-2008, waardoor HVV opnieuw in derde nationale uitkwam. In die periode, in 4de nationale, verhuisde ook het eerste elftal naar het Seminariecomplex in de Katelijnestraat. Dat was een ware stunt en werd verwezenlijkt met de hulp van zeer vele medewerkers. Een ander hoogtepunt in zijn 25-jarig voorzitterschap was het behalen van de kampioenstitel in derde nationale in 2013. Het seizoen in tweede nationale, met vele mooie wedstrijden tegen gerenommeerde tegenstanders zorgde echter voor heel wat organisatorische en financiĂŤle zorgen.

Het bestuur had het opzet om de viering voor Jan zelf geheim te houden.

Achttien seizoenen had hij John Jespers aan zijn zijde als secretaris waarna Fons Van den Broeck hem opvolgde, nu al 7 jaren. We zetten ook de 14

Of dat gelukt is kunt U lezen in een volgende editie van De Hoogstraatse Maand. We zullen Jan aan het woord laten en hem bevragen over het voetbal, over de samenwerking in het bestuur, de verhuis naar het Seminarie, de trainers die gepasseerd zijn en zo meer. Alvast gefeliciteerd. (RB)

Boek 3 en 4 van de Geschiedenis van HVV Het was opnieuw een gezellig weerzien in de kantine van HVV. Vele oude bekenden kwamen de bestelde boeken afhalen. De boeken kun je nog steeds bekomen en bestellen bij Alfons Schoenmaekers, Meergoorstraat 3,

Fons Schoenmaekers , de auteur

Beerse, tel 014 61 58 40 of alfons.schoenmaekers@skynet.be. De prijs voor de boeken is 22 euro voor deel 3 of deel 4 en 39 euro voor de beide delen samen.

Je kan het bedrag storten op BE23 4189 0498 5191 met vermelding van het gewenste deel en uw contactgegevens (uw naam, adres, tel en evt. emailadres) (RB) .

Leo Laurijssen, Robert De Backer, Jaak Janssens, Marcel Leunen en Ad Haneveer halen herinneringen op. Alle vijf hebben ze te maken met de omslagfoto van deel 4. Aan dezelfde tafel troffen we ook nog Neel Wils, Koos Quaars, Jos Haest. Een mooi weerzien was er ook met de echtgenote en de zoon van Jan Van Kalmthout. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 65


SPORT

KFC Meer ging culinair Op zondag 14 december voorafgaand aan de wedstrijd van KFC Meer tegen Broechem werd in de kantine het eerste eetfestijn georganiseerd voor sponsors, supporters en sympathisanten. De Meerse Jeroen Meus was Tommy Bruynen. (RB)

Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

Het eerste eetfestijn bij KFC Meer was duidelijk een succes.

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

Familie Gabriëls op avontuur in Reggae Marathon in Jamaica HOOGSTRATEN – Lopen is genieten en vanuit dit oogpunt namen enkele leden van de familie Gabriëls de stier bij de horens. Hun verhaal startte in het voorjaar van 2014. Toevallig liepen enkele familieleden, waarvan er drie in Hoogstraten wonen, in Café De Rijkswacht mekaar tegen het lijf, tussen pot en pint werden de tongen wat losser en de voornemens voor het nieuwe jaar vlogen in het rond. Had de drank zijn uitwerking niet gemist of was het de drang naar iets anders, maar plots vielen de woorden: ”Ik zou nog wel eens een marathon willen lopen!” Lachende gezichten, maar waarom ook niet, want de andere aanwezigen bonden regelmatig de loopschoenen aan en de fiets was voor hen ook niet vreemd.

Een paradijs! Op 6 december 2014 zou dit evenement in de Caraïben plaatsvinden, daar de loopschoenen aantrekken zou een absoluut hoogtepunt worden en zeker de slogan “come for the run and stay for the fun” deed de ogen blinken. Gedurende heel 2014 werd er getraind, de ene al wat energieker dan de andere en met z’n vijven stapten ze in december het vliegtuig op naar Negril, dat over een van de mooiste kustlijnen in de wereld beschikt en dat jaren geleden ook zeer in trek was bij de hippies. Volgens de organisator van de Reggae Marathon was het ook wel een unicum dat zomaar eventjes vijf mensen van dezelfde familie aan de marathon deelnamen.

De avond voor de start vergastte men de deelnemers en sympatisanten nog op een pasta party. Eten in overvloed en een bandje zorgde voor een intense ambiance. Toch op tijd terug naar het hotel want de start stond vast om vijf uur in de morgen en dit om de tropische hitte te vermijden. Onderweg heel veel reggaemuziek en een onvergetelijke sfeer. Marcel, Debby, Kristof en Danielle brachten de wedstrijd tot een goed einde, maar Leo moest na 12 km vanwege een oude blessure die nog niet helemaal genezen was de strijd staken en hij deed dit ook om de rest van zijn vakantie niet te hypothekeren. Een geweldige ervaring voor de Gabriëlsclan en een avontuur dat nog lang zal nazinderen. (leo gab., rel)

Danielle en Leo hadden enkele jaren geleden de marathon van Dublin afgehaspeld en daarbij een fantastisch gevoel overgehouden. Ook broer Marcel en zijn dochter Debby zijn geen leken in deze disciplines, alleen voor Debby’s vriend, Kristof, zou het een zware dobber kunnen betekenen, maar de liefde verzet niet alleen bergen maar ook een marathon. Zoals het in een café betaamt noteerde men alles op een bierkaartje en dit gold dan ook als een contract dat niet verbroken mocht worden. Marathons worden er in België en andere plaatsen op de wereld maar genoeg georganiseerd en een keuze maken scheen niet de gemakkelijkste klus te zijn. Het zou in alle geval een specialleke moeten worden en na lang beraadslagen zou het een warm oord worden. “Jamaica!” viel uit een van de monden. Enkele vragende ogen die langzamerhand een positief uitroepteken uitstraalden.

Kristof, Debby, Marcel, Leo, Danielle met een Caraïbische glimlach vlak voor de start van de Reggae Marathon

66 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Superprestige Cyclocross Hoogstraten 8 februari Op zondag 8 februari wordt op de domeinen van de veiling de voorlaatste superprestigewedstrijd van het seizoen betwist. Marc Van Gestel, de voorzitter van de organiserende Hoogstraatse Spurters, blikt met ons vooruit. DHM: Veldrijden lijkt op zijn retour met minder TV-kijkers en minder bezoekers. Merken jullie daar als organisator ook iets van? Marc Van Gestel: Ik heb inderdaad ook gelezen dat er een 10% minder Tv-kijkers waren de afgelopen crossen. Anderzijds blijkt het marktaandeel minstens gelijk gebleven te zijn of zelfs bij sommige wedstrijden gestegen te zijn. Daaruit kunnen we toch afleiden dat het veldrijden niet echt op zijn retour is. Ik denk dat eerder uitzonderlijk goede weersomstandigheden mensen er heeft doen aanzetten om meer naar buiten te gaan en minder voor de buis te zitten. DHM: Hoeveel bezoekers mogen we in Hoogstraten verwachten? Marc Van Gestel: Een echt aantal is moeilijk te zeggen. Alles hangt af van de weersomstandigheden. Exclusief genodigden hadden we vorig jaar een 8000 betalende bezoekers. Inclusief de VIPS en andere genodigden wil dit zeggen dat we meer dan 10.000 bezoekers hadden. Mochten we dit evenaren dan zal ik zeer tevreden zijn. Bij droog weer moet dit haalbaar zijn. Wanneer het nat is of het is te gevaarlijk op de weg om er met de wagen door te rijden dan is dit aantal niet realistisch. Zijn jullie financieel afhankelijk van de weersomstandigheden? Marc Van Gestel: De jaren dat we het moesten hebben van vooral de betalende toeschouwers ligt al enkele jaren achter de rug. Een groot aantal toeschouwers zorgt ervoor dat we winst draaien, maar wanneer de toeschouwers wegblijven scheuren we de laatste jaren zeker ons broek niet aan de organisatie. We merken dat er een grote bereidheid is van bedrijven om te sponsoren in het VIP-gebeuren. Hoe je het ook draait of keert, het zijn de VIPS die een cross betaalbaar maken. We blijven jaar na jaar merken dat er heel veel bedrijven hun personeel of klanten willen verwennen met een uitstap naar onze cross. Meermaals krijgen we zelfs aanvragen van firma’s waar we nog nooit van hebben gehoord die een aantal VIP-tickets willen kopen. Het is belangrijk dat die mensen verwend worden. Zij betalen uiteindelijk de cross. Je moet weten dat de organisatie rond de 150.000 euro kost. Dat is een pak geld. Op de veiling kunnen we qua accommodatie niet beter zitten. Is dit niet ten koste gegaan van het parcours? Marc Van Gestel: Niemand zal ontkennen dat het parcours op De Mosten of de Blauwbossen

Start van de wedstrijd in 2014 attractiever was. Anderzijds konden we niet anders. De parkeergelegenheden, de bereikbaarheid en de overdekte ruimtes zijn hier rond de Veiling gewoon veel beter. Wij zijn blij dat we de accommodatie van de Veiling kunnen gebruiken. Anderzijds is er ook het besef dat er aan het parcours gewerkt moet worden. Dat zal dit jaar al wat – op kunstmatige manier - veranderen en ook in de toekomst zullen we aan het parcours blijven werken.

je enkele maanden later niet ineens een paar jaar ouder. Het staat wel als een paal boven water dat jongere renners meer en meer de kaas van zijn boterham aan het eten zijn. De carrière van Sven Nys staat en valt niet meer bij een of andere overwinning. Hij is groter geworden dan zijn sport. Sven Nys zal in vele crossen de underdog zijn, maar wel publiekslieveling nummer één.

Vorig seizoen won Sven Nys met groot machtsvertoon op een loodzware omloop. Is Sven Nys afgeschreven voor dit jaar?

Marc Van Gestel: Jens heeft een seizoen achter de rug waarin hij zichzelf heeft overtroffen. Ik verwacht dat hij die lijn ook in Hoogstraten gaat doortrekken. Joeri heeft een aantal moeilijke jaren gekend, maar is sinds begin december duidelijk aan de betere hand. Ook van hem verwacht ik dit jaar en volgend jaar bevestiging en stilaan een trapje hoger. RB

Marc Van Gestel: Ik geloof niet dat Sven Nys afgeschreven is, niet voor dit jaar noch voor volgend seizoen. Hij heeft een moeilijke periode, maar je mag niet vergeten dat hij zowel in Niel als in Ronse met grote overtuiging won. Dan ben

Wat verwacht je van de gebroeders Adams?

WIN 10 inkomkaarten voor de cyclocross Wil je Jens en Joeri Adams, Wout Van Aert, Sven Nys en de andere veldritkampioenen aan het werk zien? De Hoogstraatse Maand geeft 10 inkomkaarten weg voor de cyclocrosswedstrijd van zondag 8 februari 2015 op de terreinen naast de Veiling te Hoogstraten. Lijkt je dit wel wat? Rep je dan als de wiedeweerga naar www.demaand.be en beantwoordt de volgende vraag: De Hansgrohe Superprestige is een regelmatigheidscriterium met 8 wedstrijden. Hoeveel wedstrijden moeten er nog worden gereden in dit criterium na Hoogstraten? Antwoord voor 5 februari en vermeldt ook jouw telefoonnummer. Uit de juiste inzendingen worden 10 winnaars getrokken. Zij worden persoonlijk verwittigd.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 67


SPORT

Motorcross – Jens Hendrickx voor eigen publiek MINDERHOUT - Terrwijl de cyclocrossers bijna aan het einde van hun seizoen zijn gekomen, maken de motorcrossers zich op om aan hun nieuw seizoen te starten. Reeds de tweede wedstrijd van het nieuwe MX seizoen (namelijk 1 maart) maakt de VLM-federatie zich klaar voor de wedstrijd in het Minderhoutse “Bergen”. Hier zal ook het Hoogstraats motorcrosstalent Jens Hendrickx van start gaan in de categorie internationalen MX2. Ondanks een moeilijke seizoensstart in 2014 behaalde Jens in diezelfde klasse nog een mooie 4de plaats in de eindstand van het Belgisch Kampioenschap. In 2015 gaat hij wederom met veel ambitie van start om op zijn minst deze prestatie te evenaren. Maar de combinatie met zijn hogere universitaire studies kinesitherapie maken dit zeker niet voor de hand liggend. Toch slaagt Jens voorlopig in zijn opzet met dank aan zijn team Betemo, zijn sponsors en supporters. (red)

Veldtoertocht WORTEL met 850 deelnemers Door het bar slechte weer en de grote hoeveelheid water, die er in de eerste week van januari gevallen waren, gingen de leden van WTC De Zwaantjes met een bang hart verder met de voorbereidingen van de 16° veldtoertocht op 11 januari 2015. Op zaterdag 10 januari werd de tocht uitgepijld en in de buurt van het Merkske in Castelré moest men het parcours verleggen omdat er geen doorkomen aan was, zoveel water was er gevallen. Toch lukte het ons om de tocht te laten doorgaan. Zondag zelf waren er 90 van de 110 clubleden aan het werk in de parochiezaal van Wortel, op het parkoers zelf en op de bevoorradingspost. De club mag er terecht trots op zijn, dat zoveel leden kwamen werken om alles goed te laten verlopen. Bij de inschrijving in de zaal start het al, door ervoor te zorgen dat alles vlot loopt, zodat er geen te lange wachtrijen staan. Ondertussen zitten andere leden op het parcours om te zien of alle pijlen nog op de juiste plaats hangen. Op elk gevaarlijk kruispunt staan overzetters om te zorgen dat iederéén veilig kan rijden.

Nadien konden de deelnemers in de zaal bijpraten bij een trappist en een hamburger, met veel zorg door de leden getapt en klaargemaakt. Zo zie je maar, het is een enorm werk om zo’n organisatie op poten te zetten en in goede banen te

Halfweg was er een stop, waar de deelnemers soep, sportdrank, fruit en een versnapering kregen. Voor deelnemers die onderweg pech kregen, was er geen nood. Er was steeds een depannagedienst op de baan om een reparatie uit te voeren en zelfs, indien nodig, de deelnemer terug naar de start te brengen . Bij aankomst konden de deelnemers hun fiets laten afspuiten alvorens zijzelf van een deugddoende douche konden genieten in een douchewagen die de organisatoren hadden voorzien.

68 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

leiden. Het doet de organisatoren dan ook deugd dat er, zelfs in deze weeromstandigheden, maar liefst 850 deelnemers waren die de tocht gereden hebben en vol lof waren over het werk dat De Zwaantjes geleverd hebben. (ga/fh)


DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 69


OP STAP

TENTOONSTELLINGEN Tot 29 maart Werk van JOCHEN VERGHOTE en EMMANUEL VAN HOVE in het Stedelijk museum Begijnhof 9 geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 17.00u en op afspraak. Info: 03 340 19 80 Tot 31 maart TUINVOGELS, tentoonstelling in De Klapekster in Wortel-kolonie, geopend van donderdag t.e.m. zondag van 13 tot 18 uur

HOOGSTRATEN Elke 2de en 4de zondag en dinsdag daarop LAERMOLEN IN WERKING, zondag van 14.00 tot 16.00u, dinsdag van 19.30 tot 21.30u

Donderdag 5 februari SMULNAMIDDAG PANNENKOEKEN van 14 tot 16 uur in ’t Gebuurt

Zaterdag 14 februari BLUE MAXX folk optreden vanaf 20.30 uur in zaal Cecilia.

Vrijdag 6 februari THEATERTOCHT in en rond de Academie voor Muziek en Woord, Karel Boomstraat 44. Vanaf 19 uur. Info 014 69 95 39, info@amwn.be

Donderdag 19 februari RESTAURANTDAG ‘feestmaal’ van 12.15 tot 13.15 uur in ’t Gebuurt

Zaterdag 7 februari HAFABRA-dag van de Academie voor Muziek en Woord, Feestzaal Klein Seminarie, vanaf 09.30 uur. Info 014 69 95 39, info@amwn.be Zaterdag 7 februari t/m vrijdag 13 februari OPEN MUZIEKWEEK, Academie voor Muziek en Woord, Karel Boomstraat 44. Info 014 69 95 39, info@amwn.be

Donderdag 29 januari GEDICHTENDAG met Lies Van Gasse om 11 en om 13 uur in de bib, deelname 3 euro, inschrijven verplicht.

Zondag 8 februari WORKSHOPS TONEEL en SPREKEN VOOR PUBLIEK +18 en GROOT THEATERSPEL +12, Academie voor Muziek en Woord, Karel Boomstraat 44. Deelname 5 euro. Info 014 69 95 39, info@amwn.be

Vrijdag 30 januari Uitreiking CULTUURPRIJZEN met optreden van You Raskal You om 19.30 in Le Cirq

Vrijdag 6 februari KAARTPRIJSKAMP van de kaartgroep Noorderkempen om 19 uur in ’t Gebuurt

Zondag 1 februari BOS- en VELDTOERTOCHT van de Hoogstraatse Wielertoeristen. Vertrek tussen 8 en 10 uur in het Klein Seminarie.

Zaterdag 7 februari IKO OPENDEUR. Kinderateliers van 10 tot 12.15 uur. Tienerateliers van 14 tot 17 uur en de ateliers van volwassenen (Dr. Versmissenstraat en Groenewoud) van 10 tot 17 uur

Maandag 2 februari Algemene vergadering DORPSRAAD om 20 uur in zaal De Welgezinde in het Administratief centrum. Maandag 2 t/m zondag 8 februari ZEVENDE WOORDWEEK, Academie voor Muziek en Woord, Karel Boomstraat 44. Info 014 69 95 39, info@amwn.be Maandag 2 en 9 februari en 2 en 9 maart NAAIEN MET DE MACHINE, lessenreeks op vier maandagavonden telkens van 19 tot 22 uur in zaal Pax. Organisatie KVLV, info 03 314 30 92 Woensdag 4, 11 en 25 februari en 4 maart HANDIGE HENRIETTE. De beginselen van boren, zagen, sanitair, elektriciteit enz. telkens van 19.30 tot 22 uur in de BIB Woensdag 4 februari OPVOEDEN met VERTROUWEN, lezing door Jurgen Peters in zaal de Welgezinde in het Administratief centrum. Organisatie Opvoedingswinkel Hoogstraten. Van 4 februari tot 25 maart MINDFULNESS TRAINING, acht weken telkens van 19 tot 21.30 uur in zaal Pax. Info 09 328 60 90.

Zondag 8 februari PANNENKOEKENDAG KVG van 13.30 tot 17.30 uur in zaal Pax.

Dinsdag 21 februari GOED GESLAPEN ? Lezing door Riet Van Den Sande om 13.30 uur in zaal Pax. Een organisatie van KVLV. Woensdag 23 februari GEHEUGENTRAINING van 13.30 tot 14.45 uur of van 15 tot 16.15 uur in ‘t Gebuurt Dinsdag 24 februari INFOSESSIE GEHOORPROBLEMEN van 19.30 tot 22 uur in ‘t Gebuurt Woensdag 25 februari ‘PIKANTE TAALKRONKELS’ door Carine Caljon om 20 uur in het lokaal Begijnhof nr. 40. Een organisatie van MARKANT. Leden 8 euro, niet leden 13 euro. Inschrijven is niet nodig. Vrijdag 27 februari FRANCISCUS SPREEKT. Vertelevocatie door Geert Fierens om 20 uur in de begijnhofkerk. Organisatie Davidsfonds. Zaterdag 7 maart BRASBAND BORDERBRASS met An Untold Story om 19.30 in de feestzaal van het Klein Seminarie.

Zondag 8 februari SUPERPRESTIGE VELDCROSS aan Veiling Hoogstraten Woensdag 11 februari CINE HORIZON 4KITZ met De Indiaan om 13.30 uur in Le Cirq Woensdag 11 februari CINE HORIZON met LIKE FATHER, LIKE SON om 19.30 uur in Le Cirq. Woensdag 11 en 25 februari FIETSTOCHT KVLV, vertrek telkens om 13.15 uur aan zaal Pax. Donderdag 12 februari GLORIEUZE WIJVEN en DUIVELINNEN, Vrouwenhistories vertelt door Jan Van den Berghe om 13.30 uur in zaal Pax. Organisatie KVLV. Leden 15 euro, niet leden 18 euro. Donderdag 12 februari WAARDIG STERVEN, lezing door prof. Wim Distelmans om 20 uur in ’t Gebuurt. UITVERKOCHT

70 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEER Donderdag 5 februari Algemene vergadering DORPSRAAD om 20 uur in de refter van de lagere school, Terbeeksestraat. Zaterdag 7 febriari IKO OPENDEUR. Kinderatelier Terbeeksestraat 6 van 10 tot 12.15 uur en van 14 tot 16.45 uur. Zaterdag 21 februari WAFELVERKOOP door de Chiromeisjes Vanaf 29 januari WEEK VAN DE POEZIE in de Kringwinkel


OP STAP

MEERLE Zondag 1 februari WANDELING LANGS TRAGE WEGEN met vertrek om 14 uur op het Kerkplein. Een organisatie van Natuurpunt en de Werkgroep Trage wegen. Zondag 1 februari WANDELING MARKDAL met als trefpunt KAPEL MERKSPLAS-KOLONIE om 14 uur. Leiding J. Verbreuken Vrijdag 6 februari LEKKERBEKKENTOCHT van ongeveer 5 km met stopplaatsen met hartige hapjes. Vertrek tussen 19 en 20 uur aan de parochiezaal. Zaterdag 7 februari IKO OPENDEUR. Kinderatiers Gemeenteplein 1 (ingang Bib van 10 tot 12.15 uur. Zaterdag 7 februari JONGENS VAN BIJ ONS, Jan Huijbrechts over de gesneuvelden van Meerle om 20 uur in het Raadhuis. Organisatie Halte Merlet

Vrijdag 13 februari CARNAVAL voor jongeren van 20 tot 22.30 uur in ’t Knooppunt en vanaf 20.30 uur Ratten- en Rattinnenbal in het café Zaterdag 14 februari CARNAVAL - SNOTNEUZENBAL van 13.30 tot 19 uur in de Leeuwerik en ’s avonds APRESSKI party in café ’t Knooppunt Zondag 15 februari CARNAVAL met STOET vanaf 14 uur over de Dreef richting Galder en vanaf 19 uur prijsuitreiking en een avondvullend programma door carnavalsband Kompakt. Maandag 16 februari CARNAVAL met vanaf 14 uur kinderbal in ’t Knooppunt Dinsdag 17 februari CARNAVAL voor de volhouders vanaf 20.30 uur in ’t Knooppunt en ’s avonds een lampionnentocht

Vrijdag 30 januari SLOVENIE en ZUID-FRANKRIJK, lezing door Ria Van Aelst, Gie Segers en Jé Van Loock (Slovenië) en Ingrid Brosens en Wim Verschraegen (Zuid-Frankrijk) om 20 uur in De Klapekster.

Vrijdag 13 en zaterdag 14 februari KOERS OP ROLLEN, telkens vanaf 19.30 uur, een organisatie van KLJ Wortel

Woensdag 11 februari KAARTPRIJSKAMP RIKKEN om 13 uur in zaal Ons Thuis. Organisatie OKRA

Zaterdag 14 februari FLIRTEN IN HET GROEN, totaalspektakel van 20 tot 23 uur georganiseerd door Natuurpunt in De Klapekster.

MINDERHOUT

Zaterdag 28 februari en zondag 1 maart LENTECONCERT FANFARE ST. CECILIA op zaterdag om 20 uur en op zondag om 14.30 uur in zaal Ons Thuis.

Elke maandagavond WANDELEN met vertrek om 19 uur aan het gildelokaal

MEERSEL-DREEF

Zaterdag 7 februari SMURFEN IN DE BLAUWBOSSEN. Vertrek tussen 18 en 20 uur aan de manège langs de Blauwbossen. Organisatie Kwb. Info 0473 38 37 99

Zaterdag 31 januari BINGO om 20 uur bij de Paters, een organisatie van fanfare Voor Eer en Deugd.

Vrijdag 30 en zaterdag 31 januari Zondag 2, woensdag 4, vrijdag 6 en zaterdag 7 februari GEEN STERRENHOTEL in WORTEL, toneel door het gezelschap ‘Willen is Kunnen’, telkens om 20 uur in de parochiezaal. Op 2 zondag 2 februari speelt men om 14 uur.

Vrijdag 6 februari ARMENIE, lezing door Jef Leestmans om 20 uur in De Klapekster

Zondag 8 februari GPS WANDELTOCHT met vertrek tussen 13 en 17 uur aan café De Posthoorn

Vrijdag 27 februari, 6 en 13 maart RIKKEN voor de PAROCHIEZAAL

WORTEL

Zondag 1 februari CARNAVAL, Worsten voor de H. Clara. Vertrek om 13 uur bij café Moskes

Zondag 8 februari 25 STE WINTERTOCHT, Verschillende afstanden met vertrek aan de parochiezaal tussen 8 en 15 uur. Een organisatie van Wandelclub De Noorderkempen.

Zaterdag 7 februari ONTBIJTACTIE van basisschool ’t Dreefke tussen 8 en 12 uur.

Donderdag 19 februari Algemene vergadering DORPSRAAD om 20 uur in de parochiezaal

Dinsdag 10 februari Algemene vergadering DORPSRAAD om 20 uur bij De Paters

Zondag 22 februari WAFELS en SMOUTEBOLLEN van 12 tot 18 uur in het lokaal van OKRA

Donderdag 12 februari CARNAVAL met van 12 tot 17 uur voor de ouderen in gemeenschapshuis de Leeuwerik en vanaf 20.30 uur brouwersbal bij ’t Knooppunt.

Zaterdag 28 februari BIER PROEVEN om 20 uur in de polyvalente zaal van de kleuterschool. Organisatie Kwb, deelname leden 7,50 euro, niet leden 10 euro.

Zaterdag 21 februari KINDERCARNAVAL vanaf 14 uur in zaal Trefpunt. Zondag 22 februari CARNAVALSTOET gevolgd door het carnavalsbal in zaal Trefpunt in de feesttent achter de zaal.. Donderdag 26 februari Algemene vergadering DORPSRAAD om 20 uur in de refter van de lagere school Vrijdag 27 februari DE VALLEI VAN HET MERKSKE, lezing om 20 uur in De Klapekster

In bosrijke omgeving tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten Géén zaalhuur!

• Fiets / Wandelcafé • Terras • Feesten en partijen • Barbecues

De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre T.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2015 - 71


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

APOTHEKERS 200

Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

www.apotheek.be Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur en ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 99 000 0,50 euro/minuut

ZATERDAGWACHT

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen: Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeuwen Liesbeth Adams Lieve Christiaensen Nathalie Lambregts Linda Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Mia Vervoort Haest Vera

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0494 86 93 84 0476 94 31 15 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0497 94 46 23

Zaterdag 31 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 7 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 14 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 21 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel 03 314 60 04 Zaterdag 28 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 7 maart van 9 tot 12.30 uur De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50

KOPIJ De volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

donderdag 26 februari 2015

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 10 FEBRUARI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

72 - FEBRUARI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.