__MAIN_TEXT__

Page 1

NR. 359

JAARGANG 31 MEI 2015 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

  UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Begijnhof 27, 2320 HOOGSTRATEN

DORPSRAAD MINDERHOUT

ALLES IS OP SCHEMA MET HET ZWEMBAD

www.demaand.be

DE NIEUWE UITBATER VAN DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 1 DE MOSTEN


COLUMN

Vitalski schrijft!

Vorig weekend was ik in Meerle. Sommigen van mijn Antwerpse vrienden dachten dat ik een grapje maakte, ze waren ervan overtuigd dat erin Vlaanderen geen enkele gemeente bestond met de naam Meerle. Zo weinig bekend is deze nochtans prachtige plek in ons uiterst Noordelijke Kernpenland. “Meer” komt van het Germaanse woord “mari”, dat, zoals men kan raden, meer, moeras of waterplas betekent. “Le” komt dan weer van “Lauha”, dat duidt op een droge zandplek. Met andere woonden : in zeer antieke tijden moet Meerle een soort van opgehoopt eilandje zijn geweest te midden van drassige ondoorwaadbaarheid. En ja, dat is Meerle altijd gebleven: een soort klein en buitenaards ding-op-zich, een wereld op zichzelf ; maar wél tevens de hoofdstad. voor twee nog kleinere gehuchten: Meersel en Dreef. Ik was daar ter plaatse voor een pianoconcert van een man die zich “Martinus Wolf” laat noemen, en die zelf in Meerle geboren en getogen is, als vierde zoon van de gestrenge officiële Koster van Meerle. Het concert greep plaats in de niet kokend heet verwarmde, maar wel aangenaam goed gevulde SintErgens moet dat toch ook wel Salvator-kerk van Meerle -Sint Salvator, verdomd mooi zijn geweest : de Verlosser, is natuurlijk Christus zelf, - en inderdaad: je voelde Zijn heilige iédere zondag het héle dorp adem door het Gotische gebouw trekken, zo bij mekaar… langs de vele, prachtige oude beelden die destijds wonderwel zijn ontsnapt aan de “Beeldenstorm”, en langs het hoge, dennenhouten preekgestoelte en de maar liefst drie monumentale altaren.

MEERLE MONKEYMIND Helaas ben ik de bezitter van wat tegenwoordig modieus wordt genoemd een “monkey-mind”, een hersenpan die voortdurend alle kanten tegelijk uit springt. Dus onderwijl ik mij oprecht trachtte te concentreren op die ontroerend mooie pianomuziek van dit schandalig erg miskende genie, de Mozart van Meerle, gingen mijn gedachten toch permanent naar andere aangelegenheden; naar de vraag of ik thuis het gasvuur toch wel zeker had uitgezet, naar het feit dat de gemeente Geel op het ogenblik actie voert tegen de komst van de nochtans zeer aangename winkelketen Hubo, naar het feit dat Harm van Velthoven trainer blijft van Fc Westerlo. KATHOLIEK WORDEN In principe is dat nu ook wel juist het mooie aan zo’n kerkzitting. Dat meditatieve, dat gedwongen zijn om stil te zitten en na te denken over alles wat je zoal verkeerd hebt gedaan in je leven. Bijzonderlijk in Meerle, waar iedereen mekaar kent, voelde ik mij weer helemaal katholiek worden. Voorwaar, ik kreeg hier al bijna heimwee naar de dag van mijn plechtige Heilige communie! Ergens moet dat toch ook wel verdomd mooi zijn geweest: iédere zondag het héle dorp zo bij mekaar, en daarna de Kermis, en daarna het Parochiehuis... Eén keer per jaar zouden we die klok moeten kunnen terugdraaien... Groeten, Vitalski (Met dank aan De Streekkrant)

PERFECT OP SCHEMA

Op maandag 23 maart gingen de deuren van het zwembad in opbouw even open. Een trotse burgemeester Tinne Rombouts gaf, samen met afgevaardigden van Sportoase, tekst en uitleg aan de regionale pers, de sportraad en de gemeenteraadsleden. Tijdens de Open Wervendag op 31 mei kan iedereen gaan kijken hoe de werken perfect op schema zitten, zodat we er begin volgend jaar met zijn allen kunnen gaan zwemmen. Zie blz. 25. 2 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


De toekomst van de parochies en de kerkgebouwen De tijd dat elke parochie een eigen pastoor had, die op zondag in meer dan een viering preekte voor een volle kerk, ligt ver achter ons. Misvieringen in de week worden zeldzaam en op zondag kan men de kerkgangers op enkele handen tellen. Ook het aantal doopsels en kerkelijke huwelijken loopt sterk terug en voor de dienst na een overlijden kiest men steeds vaker voor crematoria. Hoe moet het verder met al die kerkgebouwen, vraagt de overheid zich, samen met ons, af. Het christendom heeft Vlaanderen en ook onze regio ruimtelijk en architectonisch bepaald. Vlaanderen telt 1.800 rooms-katholieke kerken, waarvan ongeveer de helft als monument beschermd zijn. Dat is bijna 10 % van de iets meer dan 10.000 beschermde monumenten in Vlaanderen. Samen met andere religieuze gebouwen zoals pastorieën, kapellen en kloosters zijn ze goed voor 17 % van onze monumenten. In 2008 ging bijna de helft van het totale budget voor restauratiebudgetten naar de sector eredienst. Dat wordt een probleem in tijden van toenemende secularisatie.

Er is een verbroken evenwicht tussen het aanbod en het gebruik van parochiekerken en kapellen. Volgens cijfermateriaal uit 2011 neemt nog 5 % van de bevolking deel aan een wekelijkse misviering. Dertig procent van de burgerlijke huwelijken worden gevolgd door een plechtigheid in de kerk. En nog 70 % van de begrafenissen vinden plaats in een parochiekerk. Daartegenover blijkt uit een recent uitgevoerde enquête dat 44 % van de Vlamingen zich religieus noemt, 30 % niet religieus en 18 % atheïst. De nieuw te vormen pastorale eenheid Hoogstraten-Rijkevorsel (zie verder) telt voor iets meer dan 30.000 inwoners, acht parochiekerken (St.-Jozef Rijkevorsel, Rijkevorsel centrum, Hoogstraten centrum, begijnhof Hoogstraten, Wortel, Minderhout, Meer en Meerle), één kapelanie (MeerselDreef) en drie kapellen (Achtel, Minderhout en St.-Lucia Meersel-Dreef). Twaalf gebouwen waarin steeds minder misvieringen plaats vinden. Op termijn een onhoudbare situatie, ook omdat er nog maar twee pastoors zijn en een kapelaan. Als we de kerk van de paters in Meersel-Dreef ook als parochiekerk beschouwen, betekent dit één kerk voor 3.300 inwoners, tegenover het Vlaams gemiddelde van 4.100 inwoners per parochiekerk. Maar het kan erger. Het aantal kerken is niet evenredig verdeeld in verhouding tot het aantal inwoners. De gemeenten Heers met 7.000 inwoners en Zwalm met 8.000 inwoners hebben elk 12 parochiekerken op hun grondgebied. Door de dalende kerkpraktijk worden enkele van onze negen kerken en drie kapellen minder of haast niet meer gebruikt voor de eredienst. Veel van die gebouwen zijn alleen tijdens de vieringen geopend, ook al hebben ze vaak prachtige en duur gerestaureerde interieurs. . Tegelijk is er een tekort aan ruimte voor culturele, socio-culturele en andere maatschappelijk belangrijke functies. Men kan dus niet meer rond het debat over medegebruik, nevenbestemming, herbestemming en in bepaalde gevallen het slopen van kerken. Dat laatste zal hier niet aan de orde zijn omdat al onze kerken en kapellen als monument beschermd zijn.. In enkele van onze kerken en kapellen worden al regelmatig concerten georganiseerd. De akoestiek is er vaak zeer goed en bovendien geeft het kader een extra cachet aan het concert. Maar voor een definitieve herbestemming als concertzaal / cultuurcentrum is er in veel van die kerken een gebrek aan ruimte voor onthaal, kleedkamers, sanitair en administratie. In de Sint Katharinakerk zou, naast plaats voor de eredienst, wel ruimte kunnen zijn voor een permanente culturele infrastructuur, in combinatie met een museale functie die de kerk in zich heeft. Kijk maar naar het gebruik van de kerk in Breda. Maar men kan nog verder gaan, als men durft denken met een open geest. Slechts één voorbeeld: men zou de hoofdbibliotheek kunnen onderbrengen in de kerk van Minderhout en van de bib in de Lindendreef een polyvalente zaal voor culturele activiteiten kunnen maken. Of gaat dat te ver?

De ligging van de kerken en kapellen in de Pastorale eenheid Hoogstraten-Rijkevorsel. Vooral in het centrum, tussen de kerk van Minderhout en de kapel van Achtel liggen de gebouwen voor eredienst heel dicht bij elkaar

Wij gingen over dit alles praten met Ton Jansen en Greet Uydens, die nauw betrokken zijn bij de toekomst van onze parochies, kerken en kapellen. Verder vroegen we de mening aan enkele bevoorrechte getuigen, die meer of minder betrokken zijn bij kerk of cultuur. (frans horsen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 3


PAROCHIES & KERKGEBOUWEN TON JANSEN

“Denken op lange termijn is niet eenvoudig” Ton Jansen werkt deeltijds voor het dekenaat Noorderkempen en deeltijds voor het bisdom Antwerpen. Hij is mee verantwoordelijk voor de vorming van de zogenaamde “pastorale eenheden”, een samenwerkingsverband van verschillende parochies in een groter geheel. Binnen die functie werkt hij ook mee aan het opstellen van een kerkenplan per pastorale eenheid. In zo’n kerkenplan verwacht de overheid een visie op het gebruik van de kerkgebouwen op lange termijn. Even voorstellen Ton Jansen woont sinds 2001 in Wortel, samen met zijn vrouw Deborah Hurks en hun twee dochters. Hij groeide op in Baarle-Hertog, waar hij naar de lagere school ging. Daarna maakte hij vijf van de zes jaren van het middelbaar onderwijs vol in het Klein seminarie. Het waren de woelige jaren van de AMADA toestanden in de school, waar ook Ton bij betrokken was. Om die reden kreeg hij op het einde van het voorlaatste jaar te horen dat hij het volgende jaar niet meer welkom was en maakte hij zijn middelbare studies af in het Sint Pietersinstituut te Turnhout. Na het middelbaar studeerde Ton biochemie. Hij werkte maar een jaar in die sector en kwam daarna in de commerciële sector terecht. Hij werkte voor verschillende internationale bedrijven zoals, de laatste jaren, voor de Amerikaanse firma Colgate Palmolive. Aan die samenwerking kwam een einde na een herstructurering binnen het bedrijf.

“Als vijftiger stel je jezelf dan de vraag wat je nog wil doen”, zegt Ton, “zo maakte een kennis me attent op een vacature bij het bisdom als deken-assistent. Ik heb er lang over nagedacht. Ik ben inderdaad al een aantal jaren kerkelijk betrokken, maar om nu direct voor het bisdom te gaan werken is toch nog iets anders. Maar goed, de laatste dag dat de vacature liep, op 30 april 2012, heb ik dan toch mijn kandidatuur gesteld. En, wat aanvankelijk een deeltijdse betrekking was binnen de dekenij, werd al vlug aangevuld met de taak om binnen het bisdom de pastorale eenheden mee vorm te geven”.

Deken-assistent In 2005 is het bisdom omgevormd naar vijf dekenaten en later naar zeven. De dekens hadden een dermate zware opdracht dat men oordeelde dat het beter was om er een assistent-deken aan toe te voegen. In zo’n job neem je een aantal administratieve taken over en ben je verantwoordelijk voor de personeelsevaluatie, de evaluatie

Ton Jansen van teams, van plaatselijke contactpersonen, van federatiecoördinatoren en de werking en de financiële kant van de vzw’s die binding hebben met de dekenij. “Ik ben dan gestart in de dekenij Noorderkempen bij deken Michel Baert. Het is een aangename job en ik merk dat ik daar met mijn achtergrond in de industriële sector, vrij snel bepaalde zaken voor elkaar kan krijgen, al gaat het in de kerk uiteraard niet zo snel als in het bedrijfsleven”.

Naar Pastorale eenheden

Mixtuur ontving in 2014 een eervolle vermelding bij de uitreiking van de Cultuurprijzen. Ton Jansen en Jan Martens vertegenwoordigen de vereniging die in verschillende kerken van de Pastorale eenheid concerten organiseert. 4 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vrij snel nadat Ton deeltijds voor de dekenij Noorderkempen begint te werken, komt er vanuit het bisdom de opdracht bij om mee vorm te geven aan de pastorale eenheden. De zeven dekenijen tellen samen nog bijna 300 parochies en op dit moment nog 180 actieve pastoors. Maar een aantal onder hen heeft nog een andere opdracht dan puur parochiewerk. Er zijn er bij die ook een taak in het onderwijs of een andere functie hebben. Het aantal pastoors is dus beperkt en er


PAROCHIES & KERKGEBOUWEN gaan er elk jaar een paar tientallen op pensioen. “Dat bouwt heel snel af”, zegt Ton, “en hoe ga je dat dan organiseren?” Het bisdom gaat er nu structuur aan geven met “pastorale eenheden”. Dat zijn samenwerkingsverbanden of netwerken van pastorale kernen. Naast de parochie kan ook een ziekenhuis, een school, een rusthuis en andere instellingen een pastorale kern hebben. Die gaan samenwerken in een netwerk dat door een team van vijf mensen wordt aangestuurd. Elk van die vijf mensen krijgt een eigen taak. Het plaatselijk team signaleert eventuele problemen, maar voert verder het beleid van het team van de pastorale eenheid uit. Er is een verantwoordelijke liturgie en gebed, iemand voor verkondiging en catechese, een derde voor solidariteit, een verantwoordelijke voor financieel en materieel beheer en tenslotte iemand die het team modereert, die bruggenbouwer moet zijn. Men laat het begrip parochie niet los omdat dat een juridisch erkende structuur is, maar het beleid wordt gevoerd vanuit de pastorale eenheid waaraan al die kernen meewerken. Dat gaat via werkgroepen naar het team van de pastorale eenheid. “Wat ik nu vertel is iets wat in Hoogstraten bij het brede publiek nog niet zo lang gekend is”, zegt Ton, “In maart was er een eerste infoavond. Binnen het bisdom zijn er negen pilootprojecten die al redelijk ver staan. In de loop van de volgende

maanden zullen de eerste pastorale eenheden per decreet gevormd worden. Nu zijn we met de vorming van de volgende eenheden gestart en de pastorale eenheid Hoogstraten–Rijkevorsel is er daar één van”, verduidelijkt Ton.

Organist

In het bisdom zijn twee vicariaten. Het vicariaat Antwerpen heeft drie dekenaten: Antwerpen Noord, Antwerpen centrum en Antwerpen Zuid. Het vicariaat Kempen bestaat uit dekenaat Noorderkempen, Kempen Oost, Kempen West en Zuiderkempen. In totaal komen er in bisdom Antwerpen een dertigtal pastorale eenheden. Voor die allemaal decretaal vastgelegd zijn, zijn we wellicht twee jaar ouder.

De kerkfabrieken Een kerkfabriek is een juridische entiteit verbonden aan een parochie en daar wordt op dit moment niet aan geraakt. “De structuur van de pastorale eenheid is een kerkelijke structuur die geen invloed heeft op de wettelijke structuren die reeds bestaan” verduidelijkt Ton, “Het veranderen van de parochies, kerkfabrieken en alles wat ermee samenhangt is een politieke kwestie waar de bisschoppenconferentie aan werkt samen met de politiek. Dit heeft te maken met de wetgeving rond de financiering van de eredienst die ook betrekking heeft op de andere erkende godsdiensten en dus een erg complexe materie is.”

Tot zijn zestiende volgde Ton Jansen orgellessen bij Jos Bruurs. Daarna liet hij zijn studies voorgaan, maar de liefde voor de muziek is altijd gebleven. In die mate zelfs dat hij er na zijn middelbare studies aan dacht om naar het Lemmensinstituut te gaan, maar het werd uiteindelijk biochemie. Maar muziek neemt nog steeds een belangrijke plaats in, in het leven van Ton en zijn vrouw. Ze zingen samen in het Bachkoor in Breda, in een kamerkoor en werken mee aan verschillende projecten. Toen hij in Wortel kwam wonen werd hij invaller voor toenmalig organist Frans Meyvis, die hij later ook zou opvolgen. Nadat ook Jos Bruurs afscheid nam als organist, werd hij opgevolgd door een groep van vier organisten die de vieringen in de kerk van Meer, van Minderhout, van Hoogstraten en in de kapel van Achtel onder elkaar verdelen. Luc Dockx, Eric Van Tongel, Annemie Ooms en Ton verdelen de vieringen en kan je dus afwisselend in de verschillende kerken horen. Organist Nico Declerck maakt geen deel uit van de groep, maar neemt het artistieke luik op zich.

Het bisdom Antwerpen telt zeven dekenaten. Hoogstraten en Rijkevorsel vormen samen een van de zeven Pastorale eenheden van het dekenaat Noorderkempen.

Ton is ook erg betrokken bij Mixtuur, de vereniging die in Hoogstraten orgelconcerten organiseert. Voorlopig blijven die volgens Ton nog teveel beperkt tot de SintKatharinakerk, maar in de toekomst wil men ook concerten organiseren in de kerk van Minderhout, Wortel en in de begijnhofkerk. Mixtuur kan samen met de koren van Hoogstraten zorgen voor een programma van medegebruik in verschillende Hoogstraatse kerken.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 5


PAROCHIES & KERKGEBOUWEN Maar ondanks dit alles moet er op korte termijn een kerkenplan Hoogstraten-Rijkevorsel opgemaakt worden. Dat is een opdracht van het centraal kerkbestuur, een overkoepeld bestuur boven de verschillende kerkfabrieken, en het stadbestuur. Vele gemeenten en kerkfabrieken hebben dit voor zich uitgeschoven omdat de materie onbekend en complex is. Maar het is heel eenvoudig: op een bepaald moment zal de overheid geen subsidies meer geven als er geen door de gemeente goedgekeurd kerkenplan is. Zo eenvoudig is dat. Bij het opmaken van zo’n kerkenplan moet men de situatie van de kerkgebouw vandaag in kaart brengen: de ligging, de fysieke toestand, de financiële mogelijkheden, het actueel gebruik en een mogelijke interesse van andere actoren. Vervolgens moet men de toekomst van de kerk, of beter het gebruik van het kerkgebouw, over een periode van 20 tot 35 jaar inschatten en vastleggen. Waar ligt de toekomst van ons kerkgebouw op lange termijn. Dus rationeel in de toekomst kunnen en durven kijken. Een enorm moeilijke opdracht die niet iedereen gegeven is. Ton zal meewerken aan het overleg en de redactie van het kerkenplan HoogstratenRijkevorsel en misschien wel een voorzet geven. Maar hij beseft dat zo’n plan opmaken voor de eigen streek geen evidentie is. “Ik begeleid op dit moment enkele pastorale eenheden”, legt Ton uit, “Daar kan ik zonder problemen voor elke kerk een visie op het gebruik over een periode van 30, 35 jaar uitschrijven. Daar heb ik dan echt niet zo’n moeite mee. Voor je eigen omgeving is het veel moeilijker om de nodige afstand te nemen”.

Meersel-Dreef en Achtel

Meer dan 40 % van de middelen van monumentenzorg gaan naar de 17 % beschermde monumenten met een functie voor de eredienst. (foto de kerk van Wortel voor de restauratie in 1968)

Kerkenplan Ton heeft als deken-assistent al tweemaal een fusie van parochies moeten doorvoeren en dat viel de plaatselijke gemeenschap zwaar, ook al waren er haast geen kerkgangers meer. Bij een van die fusies zal ook de kerk gesloopt worden. Het feit dat het om een vrij recente kerk gaat, die vol asbest zit, zal de sloop van die kerk wellicht meer aanvaardbaar maken. Slopen zal hier zeker niet aan de orde zijn omdat elke kerk en kapel hier als monument beschermd is en omdat de afstanden tussen de deeldorpen als Meerle, Meer en Hoogstraten toch nogal groot is.

6 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“En laat ons eerlijk zijn”, gaat Ton verder, “wij leven hier in de Noorderkempen nog in een rijk Rooms rijk, als ik de situatie vergelijk met andere streken in het bisdom. In Rumst is er een kerk die zes miljoen moet kosten om ze in orde te brengen. Niet verantwoord voor een gemeenschap van 4 of 5.000 mensen. In Hoboken is een kerk als bouwval verklaard. Je mag er zelfs niet meer langs lopen omdat het te gevaarlijk is. Alle twee neogotiek kerken, die wellicht of afgebroken worden of herbestemd. Maar we mogen niet zo drastisch te werk gaan als in Nederland waar heel veel kerken afgebroken zijn en andere vaak een herbestemming kregen zonder enig respect voor de oorspronkelijke functie”

“We hebben hier in de pastorale eenheid wel een aantal ‘speciallekes’. Het begijnhof sowieso, maar ook de kapel van Achtel. Dat is één van de meest actieve gemeenschappen. Die kapel zit haast elke zondag vol. Goed er kan maar tachtig man binnen, maar die zitten er dan vaak ook”, gaat Ton verder. En dan is er nog Meersel-Dreef, een kapelanie die behoort bij de parochie Meerle en als bedevaartplaats zeker iets heel speciaal. Wie weet zal ook daar op termijn de opvolging een probleem worden. De jonge paters zitten niet te wachten op een wat statische bedevaartsplaats ook al trekt die veel volk. Ze werken misschien liever in een gemeenschap waar meer pastoraal werk is. Het is afwachten hoe het daar zal evolueren.

Wat met al die kerken Bij het opmaken van het kerkenplan zal men wellicht van de gedachte van het exclusief gebruik


PAROCHIES & KERKGEBOUWEN van het gebouw voor de eredienst moeten afstappen en aan volgende mogelijkheden denken:

Valorisatie Onder valorisatie verstaat men initiatieven die, met respect voor het normale gebruik van de parochiekerk, de betekenis van het kerkgebouw in al zijn aspecten kunnen versterken en bevorderen (religieus en cultureel, historisch en kunsthistorisch, architecturaal en landschappelijk). We denken bijvoorbeeld aan een occasioneel en passend gebruik van het kerkgebouw voor kunsthistorische rondleidingen, concerten, voordrachten, conferenties of tijdelijke tentoonstellingen.

Medegebruik Hiermee bedoelt men de terbeschikkingstelling van het kerkgebouw voor religieuze activiteiten van andere katholieke of christelijke geloofsgemeenschappen.

Nevenbestemming Wanneer een parochiekerk nog wel voor religieuze activiteiten gebruikt wordt, maar te groot is voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, kan men een nevenbestemming overwegen. Men maakt een onderscheid tussen een multifunctioneel gebruik en een gedeeld gebruik. Multifunctioneel gebruik: is een nevenbestemming in de tijd. Hiermee bedoelt men dat het kerkgebouw occasioneel, buiten de uren van de

religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of Hoogstraten-Rijkevorsel zal zeker ook niet eendoor andere instanties gebruikt wordt. voudig zijn”, zegt Ton als hij aan de plaatselijke Gedeeld gebruik: is een nevenbestemming in de situatie denkt, “Het is allemaal logisch en eenruimte. Hiermee bedoelt men dat het kerkgebouw voudig als je spreekt over een andere kerk. Dat is architecturaal zodanig wordt heringericht dat er gewoon zo. Het wordt ook voor mij pas moeilijk een nieuwe en kleinere liturgische ruimte ontstaat, met daarDe kapel en de kerk van Minderhout, naast ruimte voor één de begijnhofkerk, de grote kerk, de kerk of meerdere lokalen van Wortel en de kapel van Achtel. die, op een permanente basis, een andere Zes gebouwen voor de eredienst binnen een straal bestemming kunnen van drie km. Is dat nog realistisch? krijgen. Een gedeeld gebruik veronderstelt dus dat de liturgische ruimte en de andere ruimals ik over de kerk van Wortel moet gaan praten. ten bouwkundig volledig van elkaar gescheiden Je moet realistisch durven zijn. We hebben hier zijn, zodat een gedeeld gebruik mogelijk wordt, de kapel en de kerk van Minderhout, de begijnzonderdat de afzonderlijke activiteiten elkaar hofkerk, de kerk van Hoogstraten, van Wortel en hinderen of doorkruisen. de kapel van Achtel. Ze liggen binnen een straal van drie kilometer en worden allemaal nog gebruikt voor de eredienst. Dit kan op termijn echt Herbestemming niet realistisch genoemd worden.En men moet dan nog eens 30, 35 jaar vooruit durven denken” Wanneer een parochiekerk niet meer voor religieuze activiteiten in aanmerking komt, kan zij “Iedereen kan nog meegaan als het over medefinitief aan de eredienst onttrokken worden en degebruik gaat. Maar spreken over een andere een nieuwe functie krijgen. Daarvoor moet de voorgeschreven kerkrechtelijke procedure gevolgd worden. AlHet beheer van een zaal leen de bisschop kan voor de gemeenschap beslissen om een parochiekerk definitief is geen opdracht aan de eredienst te voor de parochie. onttrekken. “De discussie in

functie voor een kerkgebouw dat wordt veel, veel moeilijker. Toch zijn er al veel voorbeelden van goed geslaagde herbestemmingen”.

Parochiezalen Naast de vraag welke kerkgebouwen er nodig zijn voor de werking van de parochies, is er nog het probleem van de parochiezalen. Een zaal is echt niet wat de pastoraal nodig heeft om de werking van een geloofsgemeenschap te laten functioneren. Als er in een dorp al een zaal, een gemeenschapshuis of vergaderlokalen nodig zijn, zou dit niet langer de opdracht van de parochie moeten is. De zorg voor lokalen voor de plaatselijke gemeenschap en het verenigingsleven kan niet meer gedragen worden door de parochie, die hebben andere opdrachten en uitdagingen .

Wortel heeft nog geen traditie wat het organiseren van concerten in de kerk betreft. De kerk is nochtans zeer geschikt voor meer intieme optredens.

Maar de gesprekken met de kerkfabrieken, zowel over de kerkgebouwen als over de parochiezalen zijn zeker niet eenvoudig. Het is moeilijk om alles in een groter geheel en over een langere termijn te zien en los te komen van de eigen belangen. Maar daar wordt aan gewerkt. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 7


8 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


PAROCHIES & KERKGEBOUWEN GREET UYDENS

“We zitten nu echt in een stroomversnelling” Greet Uydens woont in Rijkevorsel en is sinds 2012 coördinator van de verschillende parochies die op termijn een pastorale eenheid zullen vormen. Daar waar Ton Jansen voor het bisdom en de dekenij werkt, werkt Greet Uydens op lokaal vlak. Hoe ver staat men hier? Kerkenplan Greet: We zijn vorig jaar gestart met een vergadering van alle leden van de verschillende kerkfabrieken zowel van Hoogstraten als van Rijkevorsel. We hebben hen op het hart gedrukt dat men dringend moet starten met de voorbereiding van het kerkenplan en dat in samenwerking met de twee bestaande centrale kerkbesturen, die van Hoogstraten en Rijkevorsel. DHM: Zo’n samenwerking zal niet eenvoudig zijn. Kan en wil men verder kijken dan de eigen kerk en durft men denken op lange termijn. Greet: Ik vrees dat dit bij sommige kerkfabriekleden toch wel even schrikken was. Het is immers op zich ook geen eenvoudige oefening. Tijdens dat overleg hebben wij hen op het hart gedrukt dat men verplicht is te denken op een termijn van minimum 20, maar liever nog van 30 of 35 jaar. Komt er nog bij dat de kerkfabrieken samen moeten werken met de pastoraal verantwoordelijken en rekening moeten houden met de vorming van een pastorale eenheid . Het is immers in overleg met de verantwoordelijken dat men zal be-

veel te groot is? Of werk je voorlopig nog met een centrumkerk voor de regio Rijkevorsel, een voor regio Hoogstraten en Meersel-Dreef voor het Noorden. Dat zijn vragen waarop het kerkenplan een antwoord moet geven. Eind vorig jaar volgde ik een vorming van IOK over die thema’s. Daar drong men er sterk op aan om de mensen zeer degelijk te informeren en te beluisteren over wat er staat te gebeuren. Pas dan kan men in alle sereniteit denken over zaken zoals: • Waar kan er een nevenbestemming komen, • Waar kan er een multifunctioneel gebruik zijn, • Welke kerken komen in aanmerking voor herbestemming enz. Dat overleg wordt een van de grote uitdagingen. De twee centrale kerkbesturen hebben al enkele malen overlegd en Ton Jansen werkt aan een nota die hen moet inspireren.

Pastorale eenheid DHM: Het dossier en het beleid van de pastorale eenheid kan je toch niet met acht parochieteams samen schrijven, denk ik dan.

Greet Uydens van Rijkevorsel, coördinator van de wat de Pastorale eenheid Hoogstraten-Rijkevorsel moet worden.

Greet: Nee. Er is een stuurgroep opgeHet is samenwerking, richt die het dossier gaat klaarmaken. Die geen fusie zoals destijds stuurgroep bestaat de fusie van gemeenten. uit acht personen. Momenteel hebben volgende personen al toegezegd: Bart palen wat de functie van elke kerk zal worden. Rombouts (pastoor van vijf parochies), Dries Zo moet er, bijvoorbeeld, per pastorale eenDe Bakker (ex-jeugdpastor en momenteel paroheid minstens één “zondagskerk” zijn. Dat is chie-assistent in de vijf parochies waar Bart paseen bepaalde kerk waar er elke zaterdag of toor is; in opleiding als diaken), en ikzelf, Greet zondag telkens op hetzelfde uur een euchaUydens huidig federatiecoördinator. Verder ristieviering moet zijn. In andere kerken kunwerden al enkele mensen aangesproken: iemand nen naast eucharistievieringen ook woord of vanuit onderwijs, iemand vanuit de woon- en communiediensten zijn. Een bepaalde kerk zorgcentra, iemand vanuit de gevangenispaskan ook een doopkerk of –kapel zijn enz. toraal, iemand van de Noordelijke parochies en iemand van Meersel-Dreef omdat het bedeIn dat kerkenplan moet je uiteraard rekening houvaartsoord iets speciaals is. den met de afstand tussen Sint-Jozef Rijkevorsel en Meersel-Dreef, al vlug zo’n 30 km. Kies je Dit betekent lang niet dat de vijf leidinggevende dan voor één centrumkerk en moet dat de grootste personen, die op termijn de pastorale eenheid zulkerk zijn, die misschien binnen enkele jaren al len sturen, uit die de stuurgroep zullen komen.

De leden van de stuurgroep kunnen wel deel uitmaken van een van de werkgroepen, die elk van de leidinggevenden zal bijstaan.

De vijf leidinggevenden krijgen elk, zoals Ton Jansen al zei, een afzonderlijke opdracht. Wij kunnen er bijkomende functies aan toevoegen. Bijvoorbeeld iemand die werkt rond communicatie of rond nieuwe initiatieven enz. Maar dat zijn op dit moment nog maar denkoefeningen. DHM: Durft u al aan een termijn denken? Greet: We werken in snel tempo aan een basisontwerp. Tussentijds vinden we een klankbord bij mensen die zich daarvoor op 11 maart (open beraad) beschikbaar stelden. In een strak tempo willen we in september een eerste voorstel aan alle belangstellenden bespreken. Een visie die we kunnen aanpassen of verfijnen. De uiteindelijke bedoeling is dat we begin volgend jaar als Pastorale eenheid erkend worden. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 9


PAROCHIES & KERKGEBOUWEN Paul Hermans Hoe zie je de kerk binnen 25 jaar; de gebouwen en het geloof? Ik heet Paul Hermans en ben al zeven jaar werkzaam als vrijwilliger in het secretariaat van parochie St.-Clemens in Minderhout. De Hoogstraatse Maand vroeg mijn visie over bovenstaande vraag. Ik doe een poging. “25 jaar vooruit kijken…”, is het een lange periode of is het kortbij? Allebei eigenlijk. Een glazen bol heeft niemand, maar ik denk niet dat we dan in een maatschappij zullen leven zonder gelovige mensen. Ik tracht steeds het positieve in de mens(en) te zien. “Ieder zijn vrijheid, ieder zijn blijheid”, is een motto dat ik al jaren hoog houd. Je moet niet tegen je zin naar de kerk komen op zondag. Ik vind de huidige mentaliteit ook geheel anders dan die van de jaren 1960…: ik was toen kind en ging iedere zondag met mijn vader naar de mis. Dat was toen zo. Er werd ook niet over geprotesteerd. De “swiss” liep rond met zijn zwart kostuum en staf met spies erop. En wij maar kijken: “Waar is hij, waar is hij …” en als hij ver genoeg weg was, de kinderen maar babbelen…babbelen! Wie herinnert het zich dat ook nog? Je kan het je vandaag niet meer inbeelden. Ik zou nog veel kunnen vertellen over “vroeger

en de kerk” …maar het artikel gaat over de toekomst ervan! Waarom vindt iedereen het belangrijk wat paus Franciscus zegt? Waarom krijgt hij zoveel aandacht? Als onze bisschop Johan Bonny op de televisie komt, wordt hij aandachtig beluisterd. Wat vertelt hij? Past het in mijn eigen levensvisie, ben ik ermee akkoord, of niet? We toetsen constant af en nemen een besluit. We praten er met elkaar over. Vele ouders schrijven hun kind in voor de eerste communie en vormsel. Ze houden vast aan enkele speciale belangrijke momenten in het leven van hun kinderen. En feesten die dag, ja, dat moet erbij zijn natuurlijk… met de hele familie! Met alle respect voor de ouders die daar niet wensen op in te gaan. Ook al nemen de diensten in het crematorium toe, toch zie ik heel veel mensen van ons dorp nog voor de kerkelijke uitvaartdienst kiezen als een dierbaar familielid overlijdt. Gedragen door de plaatselijke gelovige gemeenschap wordt zo afscheid genomen in de eigen parochiekerk. U gesterkt voelen door vele dorpsgenoten in die moeilijke tijd, het is een steun voor de rouwende familie. Ik was vorige week nog in een Kempense parochiekerk waar afscheid werd genomen werd van een 44-jarige papa; de strijd verloren tegen een ernstige ziekte. Meer dan 1000 mensen waren erbij, kinderen van de voetbal, van de jeugdvereniging, veel jong-volwassenen; het waren de vrienden van de man, ouderen. Een warme viering die in je hoofd blijft nazinderen.

Is het nodig dat al die kerken daarvoor openblijven? Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Vanuit het standpunt van onderhoud bekeken, is dat waarschijnlijk niet vol te houden? Maar wie geeft graag zijn eigen parochiekerk af; zeker als het zo een mooie is zoals onze Minderhoutse Sint-Clemenskerk? Je moet ze eens bezoeken als je er nog nooit was! Je zal het met mij eens zijn! Ook kan je niet geloven hoeveel noveenkaarsen worden geofferd voor Maria in onze Kapel O.L.V. van den Akker aan de Kapeldreef! Hoeveel fietsers en wandelaars er elke dag van het jaar halt houden en even in volstrekte rust verpozen bij het Mariabeeld? Het bewijs is er: mensen schrijven in grote getale hun intenties neer in het boek dat achteraan op een tafeltje ligt. Hun diepste roerselen schrijven ze neer; soms met dank aan Maria. En dat gebeurt ook vandaag en morgen nog! Moeten we deze kapel dan sluiten en ontoegankelijk maken voor ieder? Velen zouden het betreuren en er niet akkoord mee gaan… Ik ben zelf ook wel benieuwd om mijn eigen artikel binnen 25 jaar terug te lezen… en dan te zien hoe de situatie is met onze kerken, kapellen en gelovigen zijn? Ik zal dan “eind de 80 jaar zijn” als ik het geluk van leven heb! En ook geen parochiesecretaris meer zijn! Ik ben er positief over ingesteld vandaag; ik ontmoet ook veel mensen in parochieverband die vooruit willen met mekaar… en dat is “goed”. “God zij dank!” Op naar de nieuwe parochiestructuur met de inde-steigers-staande “pastorale eenheid”! Paul Hermans, 14 april 2015

Help, het dak lekt Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

Op dit moment moeten er dringend werken uitgevoerd worden aan het dak van de begijnhofkerk. Het Agentschap Onroerend Erfgoed wil het dossier goedkeuren, maar sinds het nieuwe decreet Onroerend Erfgoed op 1 januari van dit jaar van kracht werd, kan de overheid geen subsidies meer toekennen. Die subsidies kunnen er pas komen op het moment dat er voor de betrokken kerk zelf een beheerplan is én indien de pastorale eenheid over een kerkenplan voor al haar kerken en kapellen beschikt.

10 - APRIL 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189


PAROCHIES & KERKGEBOUWEN Jan Martens Is één van de drijvende krachten achter Mixtuur Al drie jaar lang ervaar ik bij het organiseren van Mixtuur-concerten in de Sint-Katharinakerk, een frustrerend gebrek aan aangepaste infrastructuur en elementaire uitrusting (comfort, sanitair, veiligheid) van het gebouw. Op de keeper beschouwd is de Sint-Katharina de grootste en mooiste ’zaal’ van groot-Hoogstraten. Door de religieuze recessie staat het gebouw vaak leeg. Het onderhoud ervan blijft echter handenvol geld kosten. Geld, dat er niet meer is.

(grotere podium, krachtstroom, licht, geluid, multimedia, mobiele afscherming) zodat het gebouw selectief kan worden verhuurd voor evenementen. Ook zal de basisuitrusting moeten worden aangepast aan de hedendaagse noden, zoals: comfortabele stoelen, geruisloze verwarming, ruime wc-unit, ontvangstbalie, vestiaire, desk voor receptiecatering en veiligheidsvoorzieningen. 3. Museumfunctie. Voor expo-events en tentoonstellingen kunnen in principe het achterste gedeelte van de hoofdbeuk alsook de volledige zijbeuken worden vrijgemaakt. Stel dat de stad voor aangepast expo-meubilair zou zorgen, dan kan zij in ruil periodiek gebruik maken van de kerkruimte voor grote tentoonstellingen van het stedelijk museum. Onder het hoogzaal (nu een donkere onaantrekkelijke ruimte) kan aan de noordzijde perfect een mooi ingerichte glazen

ontvangst- en infobalie annex cultuurshop worden ingericht. 4. Toeristische blikvanger. De kerk als schatkamer van vele kunstschatten moet toeristisch maximaal worden uitgespeeld. Ook zou het altaarluik van ’de Meester van Hoogstraten’ terug naar Hoogstraten moeten komen. Verder te realiseren: electronische audiogids via smartphone, multimediapresentaties, website, themafolders, infostand slechtvalken met live-videobeelden van het nest, toeristische arrangementen, etc. We hebben een prachtige Sint-Katharinakerk met verrassende mogelijkheden. Laten wij die benutten, met respect voor de identiteit van het gebouw. Alleen op die wijze kunnen we er weer een drukbezochte ontmoetingsplaats van maken en ons historisch religieus patrimonium in optima forma bewaren voor de toekomst. (Jan Martens)

Diverse overheden vragen zich af wat ze met die overdaad aan kerken en kapellen moeten doen. Herbestemming, verbouwen tot woonproject, onderdak voor openbare diensten, afbraak?… Door inkomsten van verhuring en culturele evenementen moet het volgens mij mogelijk zijn om de dagdagelijkse rekening van de Sint-Katharina te betalen en het patrimonium naar best vermogen te onderhouden. Mixtuur doet reeds enkele jaren iets dergelijks voor de orgels in onze kerk. Mede daarom zijn wij vragende partij om in overleg met de kerkraad het management te verzorgen voor alle niet religieuze evenementen in de Katharina. Kort samengevat zie ik 4 complementaire thema’s voor de invulling ’nieuwe stijl’ van ons kerkgebouw: eredienst, cultuur, museum en toerisme. Hiervoor dient een beleidsplan te worden opgesteld, vergelijkbaar met het model van de grote kerk in Breda en moeten de mogelijkheden voor een gedeeltelijke ontwijding van het gebouw worden onderzocht. 1. Eredienst. De sacrale ruimte moet verkleind en aangepast worden aan de reële behoefte van de parochie. Mits een paar kleine ingrepen, zou het koor tussen het gestoelte perfect een gezellig kapelfunctie kunnen krijgen voor misvieringen tot 80 personen. Wel moet steeds een snelle ombouw van de kerkruimte mogelijk zijn voor grote kerkelijke evenementen. In de jaarplanning zal het kerkgebouw steeds een aantal vaste dagen of periodes gereserveerd zijn voor de eredienst. 2. Cultuurhuis. Hiervoor moet de kerk worden uitgerust met een performante theaterinstallatie

De Sint Katharinakerk is de ideale kerk voor multifunctioneel gebruik: eredienst, concertruimte en een museale functie. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 11


PAROCHIES & KERKGEBOUWEN Enkele voorbeelden van herbestemming

Staf Peerlinck

MECHELEN heeft een forse traditie wat herbestemming van kerken betreft. De Minderbroederskerk werd een Cultureel Centrum, de Heilige Geestkapel huisvest nu het figurentheater De Maan, de Karmelietenkerk is nu hotel St. Martin’s Patershof en de Predikherenkerk is nu de nieuwe stadsbibliotheek. In ANTWERPEN is het Centrum voor oude muziek (Amuz) in de voormalige Augustinuskerk waarschijnlijk een van de meest prestigieuze herbestemmingen van dit ogenblik. In LIER werd de Jezuïetenkerk een concertruimte. De Sint-Niklaaskerk in IEPER herbergt vandaag een stedelijk onderwijsmuseum.

Voorzitter van de kerkfabriek Wortel

Mieke Leurs Is een van de stichtende leden van Halte Merlet, voormalig volwassenbegeleider van de chiro en medewerkster aan de missiefeesten “Zie je het mogelijk dat hier enkel nog een woorddienst is en je voor een echte misviering naar de ‘Zondagskerk’, een centrale kerk in Hoogstraten moet. “ vroegen we aan Mieke Ja, ik zie dat mogelijk, misschien zelfs onvermijdelijk op termijn. Maar niet onvoorwaardelijk! Dergelijke ingreep mag als je voor de mensen van onze parochie die elders de misviering willen volgen, de mobiliteit er naartoe garandeert en desnoods organiseert. Ik denk dan aan mensen

die minder goed te been zijn, bejaarden, mensen zonder eigen vervoer. Als men daar een goede oplossing voor kan bieden, zou de ingreep te verantwoorden zijn. Want, inderdaad, overal echte misvieringen zoals vroeger, daar komt een einde aan, dat zie je zo gebeuren. Je kan dat betreuren, het blijft een niet te ontkennen realiteit. Wat de bestemming van onze mooie kerk dan zal zijn? Daar moet men toch uiterst voorzichtig mee omspringen. Het is zonder meer een van de meest waardevolle historische gebouwen in onze gemeente en dat blijft het, ook als het niet meer zou dienen voor de eredienst. Je kan zulk een gebouw niet zomaar privatiseren. Ook zonder eredienst heeft het gebouw een religieus aura. Dat kan meerwaarde bieden bij andere toepassingen: concerten, tentoonstellingen, plechtigheden – religieuze én burgerlijke. Volgens mij moeten ook profane evenementen hun plaats krijgen en dat die dan op faciliteiten moeten kunnen rekenen (zoals een drankje nuttigen). Dat doet geen afbreuk aan de waardevolle omgeving! Trouwens, Jezus zorgde toch ook voor wijn op de bruiloft van Kana. (jaf)

De priesters, de leden van parochieteams en de kerkfabrieken kennen het probleem van de terugloop van de kerkgangers maar al te goed. Er zijn er steeds minder en geloof me, dat zal er nog niet op beteren. Mensen gaan hun geloof, als ze nog gelovig zijn, op een andere manier beleven en belijden. Zoveel is zeker. Het is logisch dat het bisdom de parochies in een andere structuur onderbrengt. Maar toch zal het niet vanzelfsprekend zijn om tot een echte goede samenwerking te komen. Ik weet dat men denkt aan één of enkele Zondagskerken per Pastorale eenheid. Een kerk waar elke zondag, altijd op hetzelfde uur, een eucharistieviering is. Dat hoeft echt niet de grootste kerk te zijn. Denk maar aan de Paaswake. Toen was er voor Minderhout, Hoogstraten en Wortel maar één misviering, hier in de kerk van Wortel. De kerk was gezellig vol en het was een aangename viering. Zet dat zelfde aantal gelovigen in de grote kerk en die toont leeg. Dat is zeker geen goede zaak. Een samenwerking tussen parochies zal nogal meevallen. Je kan de priesters en de aanwezigen in kerk tellen en dan ben je overtuigd dat samenwerking nodig is. Die samenwerking dringt zich op en daar heeft elke parochie op zich bij te winnen. Voor de kerkfabrieken ligt samenwerken ongetwijfeld moeilijker. Daar speelt het financiële aspect een belangrijke rol. Men wil nu zeker (nog) niet van een fusie spreken, maar op langere termijn…..??? Er zijn in Vlaanderen te veel kerkfabrieken die elk jaar opnieuw met verlies werken. Een verlies dat de overheid moet bijbetalen. De vraag is hoe lang die overheid dat nog pikt. Ook vrees ik dat men daar, op termijn, van hogerhand solidariteit zal opleggen.

Het Kruisherenrestaurant in een van de kerken in Maastricht. In dezelfde stad is in een andere kerk een boekhandel ondergebracht. 12 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het gevaar is niet denkbeeldig dat een aantal kerkfabrieken, die hier in de regio allemaal nog over financiële middelen beschikken, die middelen nog vlug gaan investeren, nu het nog kan en mag. Misschien moet men daar op de een of andere manier al over gaan waken. (fh)


PAROCHIES & KERKGEBOUWEN Chris Smeekens Lid van het Sint-Luciacomité te MeerselDreef “Wat zou je er van vinden mocht de Sint-Lucia-kapel een stijlvol restaurant worden?” voegen we aan Kris Smekens. Kris: Voor een restaurant is de kapel volgens mij te klein; een koffie- en theehuis behoort misschien praktisch wel tot de mogelijkheden. We hebben nu al een klein keukentje geïnstalleerd om iets te drinken te bieden tijdens tentoonstellingen of concerten. Ik ben niet meteen voorstander van een volledige privatisering. Je loopt dan immers het risico dat iemand met veel geld het gebouw koopt en het

met strikt private doelen invult. Dan is het voor de gemeenschap verloren. Want naast een religieus gebouw, hebben we het hier toch over erfgoed! Het spreekt voor zich dat onze gedachten wel eens over de toekomst van de kapel gaan. We zijn er een heel jaar mee in de weer. Dat ze geen uitsluitend religieuze bestemming meer zal hebben, dat zal op een dag onvermijdelijk zijn. Nu zijn er nog een beperkt aantal relgieuze plechtigheden, 4 à 5 maal per jaar. En zolang Pater Luk nog aan de gang is, zal dat niet snel veranderen. Maar ook hij is de 80 gepasseerd. Ook nu doen wij al andere dingen in de kapel en dat proberen we nog uit te breiden. Dit jaar zijn er vier tentoonstellingen en een fanfareconcert. Tot hiertoe is dat gratis, maar we overwegen om daar in de toekomst wat inkomsten uit te genereren. Er zijn ook dopen en huwelijken, ook daar zouden we een extra voor kunnen vragen. Dat kan zolang de kapel niet ontwijd wordt. Of die inkomsten de kosten kunnen dekken, dat is een andere vraag. We vrezen ervoor. En dus zal er op een bepaald ogenblik inderdaad

Het kerkgebouw is er als een vreemde aanwezigheid. Het trekt aan, wekt verwachtingen. Maar een vereenzelviging ermee is niet meer mogelijk. Het behoort tot een andere tijd. Tegenover die houding staat de officiële zorg waarmede die monumenten bewaard worden alsof ze nog deel van ons leven uitmaken, alsof, door ze te slopen, onze identiteit zou worden aangetast. We weten niet goed meer, gelovigen of ongelovigen, wat ermee aan te vangen, maar we willen ze klaarblijkelijk ook niet kwijt. Over dit dilemma gaat het Tekst van Geert Bekaert 1987 een keuze moeten gemaakt worden als de subsidies wegvallen. Het is mijn hoop dat ook dan het openbaar karakter van de kapel zal kunnen bewaard blijven. (jaf)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 13


VANUIT HET STADHUIS Snelheidsbeperking tot 70 km/uur

Maar niet overal Hoogstraten verlaagt de maximum snelheid in Hoogstraten tot 70 km/uur. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de baan Minderhout-Meerle. Hier blijft de snelheid 90 km/uur. Maar wellicht is dit slechts uitstel want de Vlaamse Regering heeft plannen voor een reductie van de maximum snelheid op de gewestwegen tot 70 km/uur. Veiligheid Er wordt in verkeerskringen al jaren aangedrongen om de maximum snelheid van 90 km per uur te verlagen naar 70 km/uur. Algemeen wordt aangenomen dat hierdoor de kans op verkeersongelukken sterk zou dalen. Wijlen Steve Stevaert pleitte als Vlaams Mobiliteitsminister in 2002 reeds voor deze verlaging op de gewestwegen. Uit een Limburgs onderzoek waarbij de verlaging van de maximum snelheid van 90 naar 70 werd doorgevoerd bleek het effect inderdaad positief te zijn. Zowel het aantal ongevallen met minstens een lichtgewonde als het aantal ernstige ongevallen daalden ten gevolge van deze maatregel. Het effect was groter voor de ernstige ongevallen. In de regio Hoogstraten hebben een aantal gewestwegen reeds een snelheidsbeperking tot 70 km/ uur. Op de gemeentewegen buiten de dorpskom geldt op vele plaatsen tot hiertoe een snelheidsbeperking tot 90 km /uur.

Hoogstraten In 2011 liet het stadsbestuur het oorspronkelijke mobiliteitsplan uit 2002 verbreden en verdiepen. In dit aangepaste plan lezen we : “Er bestaat momenteel geen snelheidsplan voor de hele gemeente. …In heel wat straten (o.m. landelijke wegen) waar momenteel geen snelheidsbord staat, geldt nog steeds een snelheid van 90km/uur. Er wordt een samenhangend snelheidsplan voor de hele gemeente opgesteld. Dit is een wensbeeld op lange termijn, maar wordt opgenomen in deze nota zodat bij de (her)aanleg van (nieuwe) wegen de inrichting kan gebeuren volgens het gewenste snelheidsprincipe. De omschakeling naar 70 km/ uur op wegen waar nu 90 km/uur geldt, kan op korte termijn.“ Het zal tenslotte nog een drietal jaren duren vooraleer deze snelheidsverlaging door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. Op 23 februari 2015 stemden slechts 14 gemeenteraadsleden voor deze invoering terwijl 11 raadsleden zich onthielden. Wat was er mis?

pakket zat. Het was al langer duidelijk dat er in het college geen eensgezindheid bestond over de algemene invoering van deze maatregel. Toen de twee oppositiepartijen Hoogstraten Leeft en Anders dit punt twee jaar geleden terug ter sprake brachten op de gemeenteraad van 31 maart 2013, weigerden de meerderheidspartijen dit punt te behandelen. Dit punt zou doorgestuurd worden naar een meerderheidsoverleg. In het verslag over deze gemeenteraadszitting lezen we in De Hoogstraatse Maand van mei 2013: “ Het wordt snel duidelijk dat schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx in een moeilijke positie gedrongen wordt. Mobiliteit is steeds zijn actieterrein geweest en hij heeft in de loop van zijn politieke loopbaan heel wat respect opgebouwd rond dit thema. “Ik ga er hier geen doekjes om doen, wij zijn het er in het college niet over eens en sturen de beslissing door naar het overleg tussen de twee meerderheidspartijen (CD&V en N-VA). Zowel de dorpsraden, de seniorenraad, de adviesraad lokale economie staan allemaal positief tegenover de invoering van de zone 30 aan de scholen, en de zone 50 in de dorpskernen, maar alleen is er nog discussie over het verlagen van de snelheid

90 km/uur naar 70 km/uur. De dorpskernen van Meerle en Meersel-Dreef kunnen hier niet achter staan, gezien de afstand van Hoogstraten naar Meerle. Voor de andere dorpsraden en de mensen uit het centrum is dit geen probleem. Wij moeten samen nog op één lijn komen maar spijtig genoeg moet dit nog wat rijpen. Wij hopen binnen afzienbare tijd een beslissing te kunnen nemen. Het is zeker niet de bedoeling om het nog lang te trekken. Wat de gewestwegen betreft waar de gemeente geen inspraak in heeft, zal ik dit zeker verdedigen.“ Twee jaar later wordt het agendapunt eindelijk ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Er wordt evenwel een uitzondering gemaakt voor de weg Minderhout-Meerle. Hier blijft de maximum snelheid 90 km/uur.

Ongenoegen De twee oppositiepartijen kunnen enkel akkoord gaan met de verlaging van de snelheidsbeperking tot 70 km/uur wanneer dit ook geldt voor alle wegen in de gemeente. Zij zullen zich beide onthouden bij de stemming. Raadslid Jacobs vindt dat deze beslissing in tegenspraak is met het mobili-

Uitzondering Niet de invoering van de snelheidsbeperking tot 70 km/uur was de oorzaak van deze rare stemuitslag maar wel de uitzondering die mee in het

14 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Op de baan van Minderhout naar Meerle vanaf de Zeeman zullen deze platen van 70 km/ uur binnenkort plaats moeten maken voor borden 90 km/uur. Dit stuk is binnenkort de enige weg in Hoogstraten met die snelheid.


VANUIT HET STADHUIS teitsplan van Hoogstraten, waarin letterlijk staat dat op het grondgebied Hoogstraten geen wegen meer worden afgebakend met een snelheid van 90 km/uur, aangevuld met de melding dat er 70 km per uur wordt voorzien op de N14 Bredaseweg/Voort ten zuiden van Zwartvenweg. Er is volgens hem ook geen enkele motivatie waarom het merendeel van de ontvangen adviezen niet wordt gevolgd en toch de 90 km/uur wordt behouden. Dit zorgt alleen maar voor onduidelijkheid en rechtsonzekerheid.” Ook raaadslid Marc Van Aperen van Hoogstraten Leeft sluit zich bij deze visie aan. Hij herinnert er aan dat op deze baan al enkele zware ongevallen hebben plaatsgevonden en stelt dat de beperkte tijdwinst niet opweegt tegen de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Schepen Schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx geeft tot slot een toelichting hoe dit dossier tot stand is gekomen. “Wij hebben op de adviesraden steeds gesproken van een verlaging van 90 km/uur naar 70 km/uur en dit is zo ook verscheidene keren op de verkeersraad besproken. Elke dorpsraad heeft zijn stem uitgebracht. Ook het advies van de verkeersconsulent zit in het dossier. Dit dossier is volledig en transparant. Waarom hebben we dan afgeweken? Vooreerst wil ik er wel op wijzen dat ook in Rijkevorsel niet alles 30-50-70 is. Wij hebben de Bredaseweg bekeken met de verantwoordelijke en zij heeft het advies gegeven dat 90 km per uur hier nog een toelaatbare snelheid is gezien het rechte stuk weg en de vrijliggende fietspaden. Het is in feite geen afwijking want de snelheid was hier maximum 90 km/uur. Onze betrachting was in ieder geval overal naar 70 km/ uur te gaan, maar er waren een aantal negatieve adviezen. Het is inderdaad een gevoelig thema, maar als de minister morgen beslist om op alle gewestwegen een maximale snelheid van 70 km/ uur toe te laten, is dit probleem ook van de baan. Wij zullen nu andere borden (90 km/uur) moeten plaatsen vanaf de Zeeman tot aan Voort 90.”

Uitstel Het is voor iedereen duidelijk dat dit inderdaad een gevoelig punt geweest is, niet alleen voor

Voetgangers, fietsers, mindervaliden en oversteekplaatsen, het blijft vaak een hachelijke onderneming op de Vrijheid. Drie opties voor verbetering zou het studiebureau Omgeving aan het college hebben voorgelegd. De oppositie weet echter van niets en het college kan zich in geen van de drie opties vinden. de mensen van Meerle en Meersel-Dreef, maar ook binnen het college. Voor mensen die deze baan niet hoeven te gebruiken is het oordeel natuurlijk vlugger gemaakt dan voor hen die er dagelijks gebruik van moeten maken. De vraag is of gans deze discussie en de teweeggebrachte emoties wel echt nodig waren gezien alles er op wijst dat de invoering van de maximum snelheid van 70 km per uur op alle gewestwegen binnen afzienbare tijd een feit zal zijn. Bij de bespreking van de beleidsnota Mobiliteit in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement pleitte de bevoegde minister Ben Weyts voor de invoering van 70 km/uur op alle gewestwegen zonder middenberm. Het Vlaams gewest telt 2.683 kilometer aan gewestwegen waar 90 kilometer per uur mag worden gereden, tegenover 5.188 kilometer waar 70 km/u als maximumsnelheid geldt. Die snelheid moet na elk kruispunt opnieuw worden aangeduid en dat geeft heel wat problemen met de plaatsing van borden. Met de invoering van 70 km/uur zullen heel wat borden van 70 moeten verdwijnen terwijl er van 90 zullen moeten bijgeplaatst worden. Dit zal echter niet het geval

De gewestweg van Wortel naar Hoogstraten heeft al een tijdje een snelheidsbeperking tot 70 km/uur. Vorig jaar werden er 16.938 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Er werden 642 overtredingen voor overdreven snelheid vastgesteld.

zijn in Hoogstraten vermits hier geen wegen met een middenberm zijn. Het zal nog even afwachten zijn vooraleer dit besluit door het Vlaams Parlement kan worden goedgekeurd. Intussen mogen we nog tegen 90 km/uur naar Meerle rijden. Dit zal binnenkort, na goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing door de Vlaamse overheid, de enige weg zijn met een maximum snelheid van 90 km/uur. De andere snelheden zijn 30 km/uur aan de schoolomgevingen, 50 km/uur in de bebouwde kom en 70 km/uur op de overige wegen.

Riolering Wortel-Kolonie Hidrosan (Pidpa), de beheerder van de riolering in Hoogstraten, heeft de definitieve plannen en raming klaar voor de aanleg van de riolering in Wortel-Kolonie. Hierdoor komt op termijn een einde aan de indirecte lozing van afvalwater in de Staakheuvelseloop. De gevangenis van Wortel kan pas aansluiten op deze riolering vanaf het moment dat intern de volledige riolering is losgekoppeld van het hemelwater. In tussentijd zal de riolering van de gevangenis blijven lozen op de mobiele waterzuiveringsinstallatie die momenteel in werking is. Schepen Baets heeft nog geen zicht op de juiste afkoppeling gezien dit een gigantisch werk is en veel geld zal kosten. Hij engageert er zich voor te blijven aandringen opdat dit zo snel mogelijk gerealiseerd zal worden. De huidige waterzuivering van de gevangenis is slechts een tijdelijke oplossing en zal verdwijnen bij de aankoppeling aan de riolering. Alleen Hoogstraten Leeft stemt tegen omdat er met de voorstellen van hun collega Jos Martens geen rekening gehouden werd door Hidrosan. Het geheel zal bijna 600.000 euro kosten waarvan 510.000 voor de Vlaamse MilieuMaatschappij, 62.000 voor Hidrosan en 21.000 voor de stad Hoogstraten, alle bedragen exclusief btw.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 15


VANUIT HET STADHUIS stelt de cultuurraad vast dat er nog steeds niets beweegt en vraagt zich af wat de reden is dat er geen verdere stappen gezet worden om de studie goed te keuren. De beide oppositiepartijen brengen deze vraag op de gemeenteraadszitting van 23 februari 2015.

Een methodiek

Wortel-Kolonie krijgt dan wellicht dit jaar nog haar riolering. De gevangenis zal voorlopig niet aansluiten zolang het regenwater niet van het rioolwater is afgekoppeld. Tot zolang blijft het mobiele waterzuiveringstation in de Kastanjedreef het rioolwater van het gevang zuiveren.

Nieuwe ‘ontvanger’ Vanaf 1 september 2015 zal Herman Schellekens, de financieel beheerder van de stad of in de volksmond ‘den ontvanger’ genoemd, niet meer werken voor de gemeente. Hij gaat op vervroegd pensioen. Daarom beslist de gemeenteraad een vacature open te stellen voor een nieuwe financieel beheerder. Wanneer het OCMW op het einde van deze legislatuur zich integreert binnen de gemeentediensten zal de fiscaal beheerder van de stad ook de zorg voor het OCMW op zich moeten nemen.

Gebrek aan Informatie ? In twee bijkomende agendapunten van de gezamenlijke oppositie in de zitting van februari

16 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

klagen Hoogstraten Leeft en Anders het gebrek aan informatie van het college aan. Het gaat hier enerzijds over de studie van Stramien en de opdracht van het studiebureau Omgeving. De eerste studie beoogt de “opmaak van een beoordelingen procedurematrix voor bouwkundig erfgoed” in Hoogstraten. Deze opdracht werd al op 6 december 2010 toegewezen voor de som van 25.000 euro. Raadslid Jacobs kan er niet bij dat dit dossier nadien niet meer ter sprake is gekomen in het college of in de gemeenteraad. Wel werd de studie in 2012 voorgesteld aan de commissie ruimtelijke ordening en aan de werkgroep bouwkundig erfgoed. Nadien wordt het stil op dit terrein. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 vraagt de cultuurraad dit rapport van Stramien zo snel mogelijk door de gemeenteraad te laten goedkeuren. Op 2 september 2014

Schepen Baets stelt dat dit dossier twee maal door het studiebureau werd voorgesteld aan het college, een maal tijdens de vorige legislatuur en een maal aan het huidige college. “De bedoeling was een methodiek uit te werken om een beter inzicht te krijgen bij de beoordeling van het bouwkundig erfgoed. Hierbij worden drie basiselementen gehanteerd namelijk de gebruikswaarde, de culturele waarde en de economische waarde. De diensten hanteren deze drie parameters vanaf 2014 steeds bij de beoordeling van het bouwkundig erfgoed. Bovendien wordt dit document gebruikt als beleidsondersteunend document en gebruikt de administratie Ruimtelijke ordening dit document als ondersteunend element in de opmaak van diverse dossiers zoals stedenbouwkundige aanvragen. Vermits het een methodiek is er geen enkele officiële instantie die dit document moet adviseren of goedkeuren.” Oppositielid Jacobs blijft er bij dat dit een beleidsdocument is en dus ook wel op de gemeenteraad moet besproken en goedgekeurd worden.

Politiek spel? Schepen van Cultuur Joyce de Sager voelt zich persoonlijk als schepen aangevallen en trekt flink van leer tegen de oppositie. “Er is al heel veel gebeurd op vlak van cultuur in Hoogstraten. Er is al heel lang een vraag naar een cultureel cen-


VANUIT HET STADHUIS trum en dit is nu gerealiseerd, maar zeker niet snelsnel. Ik vind het jammer dat ik moet merken dat de cultuurraad wordt misbruikt door leden van de raad voor een politiek spel. Dit dossier is vertraagd door het ontslag van een gemeentelijke ambtenaar. Op de volgende cultuurraad krijg je van mij een antwoord.” Raadslid Jacobs is op zijn minst not amused met deze reactie van de schepen : ”Onze fractie heeft op geen enkele manier de cultuurraad gemanipuleerd. Ik eis dat je die woorden terugneemt, tenzij je met concrete feiten voor de dag komt. De cultuurraad heeft duidelijk aan mij gevraagd een antwoord te geven en daarom breng ik die vraag nu op de gemeenteraad. Zo lang er geen beslissing geweest is en er geen verslag is, hoe kunnen wij het dan verifiëren? Wij hebben geen enkele vorm van controle dat het in alle dossiers zal toegepast worden.“

Vrijheid Op de gemeenteraad van oktober 2011werd de start gegeven voor de aanpassing van de Vrijheid aan de trage weggebruiker. In de volgende maanden werd dit dossier verder uitgewerkt door het college met de elementen van inspraakprocedure,

oprichten van een overleggroep, en informatieverstrekking. Het studiebureau Omgeving krijgt de opdracht toegewezen. De oppositie klaagt er over dat er sindsdien niets meer gehoord werd van dit dossier en er niets van terug te vinden is in de collegeverslagen. Er zou al bijna 4 jaar geen terugkoppeling geweest zijn naar de gemeenteraad. Volgens haar is het plan blijkbaar vastgelopen op de berekening van het aantal parkeerplaatsen terwijl het volgens haar juist een dossier was waarbij de beschikbare ruimte of het openbaar domein voor of aan de trage weggebruiker diende aangepast te worden. Na herhaaldelijk aandringen blijkt het dossier geblokkeerd zonder resultaat. De oppositie eist daarom een directe en volledige inzage in dit dossier. Schepen van Openbare Werken, Michel Jansen, reageert hierop dat er nog geen beslissing genomen is in dit dossier en er ook geen overzicht kan gegeven worden. “Dit jaar worden de oversteken aan de zebrapaden aangepakt. De totale studie moet nader bekeken worden en staat in beraad.” “De studie van Omgeving is nog lopende”, aldus burgemeester Rombouts, “en er zijn geen tussentijdse stukken beschikbaar.” Schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx reageert geprikkeld. “De toegankelijkheid van het

centrum voor mindervaliden was het uitgangspunt en hierin zijn de oversteekplaatsen zeer belangrijk. Wij bekijken het totaalpakket, van gevel tot gevel. Van de drie opties die voorgesteld werden is er geen enkele waarin het schepencollege zich kan vinden. Ik heb mijn les wel geleerd in de Lindendreef. Wij hebben daar veel aandacht besteed aan een wandelstraat en comfort voor de bewoners. Maar ik had er beter alle bomen uitgegooid. Onze visie voor de Vrijheid is: een werkgroep oprichten en werken op ons eigen tempo. Deze legislatuur ligt er een oplossing klaar.” Voorzitter Johan Vermeeren rondt de discussie af met de vaststelling dat het college de zaak fundamenteel zal aanpakken maar dat zij zich engageert om het debat te voeren in de gemeenteraad zodra de stap gezet is. De uiteindelijke beslissing behoort aan de gemeenteraad, en dat belooft een boeiend debat te worden.” Waarop raadslid Jacobs besluit: ”Dit dossier is al vier jaar geleden opgestart maar de laatste twee jaar hebben wij er niets meer van gehoord. Wij hebben bijvoorbeeld nooit iets gehoord van de drie opties waarover schepen Haseldonckx sprak. Wij hebben het recht om informatie te vragen, het is onze taak het college wakker te houden.” Wat met deze discussie alvast gebeurd is. (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 17


De Mosten klaar voor het nieuwe seizoen

Nieuwe uitbater, nieuwe wind Vanaf begin mei gaat er in de horecagelegenheid van het recreatiedomein De Mosten een nieuwe uitbater aan de slag, nadat met de stad Hoogstraten in begin april een concessieovereenkomst voor negen jaar werd ondertekend. De Hoogstraatse Maand zou De Maand niet zijn moest ze er niet als de kippen bij zijn om zijn gewaardeerd lezerspubliek hierover onmiddellijk te berichten. Daarom, DHM sprak met vader Frank en zoon Frederik Janssens, die het daar in De Mosten meer dan helemaal zien zitten. Kopje er maar half bij

Een klare kijk

Op het moment dat uw dienaar hier met zijn tekst zit te zwoegen is het buiten prachtig weer. Het zal u dan ook niet verwonderen dat hij alle moeite heeft om zijn gedachten bij het alsnog witte blad te houden, en niet bij De Mosten waar het op een dag als deze heerlijk toeven moet zijn. Aan de zwemvijver met strand en ligweide. Aan de visvijver en watersportvijver. In de speeltuin waar de kleinmannen kunnen klimmen, klauteren, schommelen, zwieren, springen, kruipen, bouwen. Op de sportveldjes waar de groteren zich kunnen te buitengaan aan beachvolleybal, badminton, outdoor-tafeltennis, een partijtje mini-voetbal of een potje basketbal. In de omringende bossen waar met de benenwagen, de fiets of de mountainbike een tochtje kan ondernomen worden op uitgestippelde paden. Ophouden of subiet zijn we er nog naartoe ook. En zeker als we dan nog gaan denken aan een frisse pint op het terras van de horecagelegenheid. Waarin zoals we al zeiden vanaf begin mei de nieuwe uitbater voor de inwendige mens gaat zorgen.

Met hun jarenlange horeca-ervaring kennen Frank en Frederik meer dan wie ook het reilen en zeilen in de sector. Er zijn er veel die met meer poeha dan kennis aan een horecazaak beginnen, om er daarom zonder poeha mee moeten ophouden. Daarom zullen Frank en Frederik doelbewust voor een voorzichtige aanpak kiezen. Dat wil zeggen dat het seizoen 2015 de leerschool zal zijn. Niet teveel hooi op de vork, het gezond boerenverstand als leidraad. Alleen een hapke en tapke. Een met liefde bereid belegd broodje, een frietje, een beperkt drankassortiment, een shipske en een ijsje voor de kinderen. Want een kindvriendelijke benadering zal hoog in het nieuwe Mosten-horecavaandel geschreven staan. Kinderen content, mama’s content, zo heet het. Papa’s worden niet met name genoemd, Tsja, die kennen hun plaats in de familierangorde. Een goei pint voor die mannen en je hoort ze verder niet meer. Weet elke doorwinterde uitbater. Hebben zelfs wij doorheen al die jaren geleerd. Wijl

Frederik Janssens, de nieuwe Mostenman wij nooit een café hebben opengehouden. Nog maar goed ook. Van dag tot dag zal Frederik, dé nieuwe Mostenman, bijhouden wat koning klant vraagt, maar wat hij voorzichtigheidshalve nog niet in huis heeft gehaald. Geen nood, de volgende keer zal het er zijn. Zodat de menukaart zal groeien in functie van de vraag. En er in 2016 in De Mosten op basis van de opgedane ervaring een volwaardige brasserie de hongerigen zal spijzen, de dorstigen zal lessen . Voor nieuwe investeringen zal dezelfde logica van de geleidelijkheid gehanteerd worden. Trouwens, de nieuwe uitbater heeft pas sinds begin april zekerheid over zijn concessie. Te kort dag om vóór het aanstormende seizoen nog van alles te gaan aanrichten. Evenwel geen nood, horeca is niet iets van vandaag op morgen, zeggen ze bij Janssens. Moet geleidelijk aan groeien, gestoeld op een financieel haalbare kaart en een langere termijnvisie. Inderdaad, een klare kijk. Wat niet wil zeggen dat van in de beginne de geboden mogelijkheden onbenut zullen wor-

18 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


den gehouden. In de feestzaal met zijn 250 zitplaatsen kunnen heel het jaar door babyborrels, communiefeesten, bedrijfsfeesten, zomer- en winterfestivals of wat je verder nog kunt bedenken, worden georganiseerd. Arrangementen die vooral in de meer stillere winterperiode hun beslag kunnen krijgen. Maar het wat en het hoe moet dan natuurlijk onder partijen worden besproken.

de kost loopt te verdienen. Zeg maar de Lenaertsen, de mannen van het buitensportcentrum Buitenspel. Dat in de Mosten onder deskundige begeleiding avontuurlijke activiteiten voor scholen, verenigingen en bedrijven, maar ook voor verjaardagsfeestjes en vriendengroepen organiseert. Teambuilding, mountainbiken, kanovaren, vlottentocht op de Mark, boogschieten, oriëntatielopen, bosspelen, crosscountry, klimmen op het touwenparcours of in de speleobox, watersport aan de kaWe vertrekken van nul, belbaan, allemaal hun en in overleg met de klanten specialiteit. Allemaal bezigheden waar je en met Buitenspel flink wat honger en bouwen we terug op. dorst van kunt krijgen. En dan zijn w’ er. Naar ‘t schijnt hebben ze elkaar dan ook al gevonden. Onder het motto, Win-winsituatie hoe meer volk in Buitenspel, hoe meer volk in de horeca. En andersom. Uiteraard is het vader en zoon Janssens niet ontWe zijn benieuwd en geloven er ook in. (nad) gaan dat er in de Mosten nog een andere familie

Voor de volledigheid nog de volgende info: Vanaf 1 mei zal de Mosten dagelijks geopend zijn vanaf 10 tot 18 uur Tarieven De tarieven voor toegang tot de zwemvijver, watersporten en vissen worden vastgelegd in een gemeentelijk retributiereglement dat zegt: - kinderen, 60-plussers en personen met een beperking: 2,00 euro; - + 14-jarigen inwoners van Hoogstraten: 3,00 euro; - niet inwoners van Hoogstraten: 4,00 euro; - groepen (min. 20 personen) 1,50 euro; - voordeelkaart: 30 euro; - watersporten dagvergunning: 4 euro jaarvergunning: 8 euro; - dagkaart vissen: 5 euro; lidkaart -15 jarige 10 euro/jaar; lidkaart +15 jarige 25 euro/jaar; karperkaart 50 euro/jaar.

Wie is wie Recreatiedomein De Mosten Hoogeind 74b 2321 Meer 03 315 08 41 E-mail: mosten@hoogstraten.be; Website: Recreatiedomein De Mosten Buitenspel E-mail: info@buitenspel.be Telefoon: +32 474 91 65 19 Website: http://www.buitenspel.be Horeca (meer coördinaten volgen) Frank Janssens 0478 50 72 90 Email:

Een hechte samenwerking tussen horeca Mosten en Buitenspel zal het verschil maken

frank@demosten.eu frederik@demosten.eu

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 19


Innoverende ondernemingen Het tijdperk van massaproductie en enorme industriële bedrijven met duizenden personeelsleden heeft zijn beste tijd gehad in België. De trieste voorbeelden daarvan kennen we maar al te goed; staalindustrie: gedecimeerd; consumentenelektronica: weg; auto-assemblagebedrijven en alles wat er rond hoort: grotendeels weg. Ook in eigen streek (denk aan Philips en Heinz in Turnhout) zien we grote industriële bedrijven hun deuren sluiten, honderden werknemers komen op straat te staan. “De Belgische industrie zal hoogtechnologisch én innovatief zijn of ze zal niet zijn” is een mantra dat ons door geleerde economen wordt voorgehouden. Tijd om in eigen gemeente eens rond te kijken of er ondernemers en ondernemingen zijn die zich wapenen voor deze toekomst. Deze maand de bouwers van mooie, vernuftige én betrouwbare machines voor de stratenleggers. (jaf)

Gebroeders Geens: van Rollmops tot Knikmops HOOGSTRATEN – In de sector van de stratenmakers denken ze bij het woord rolmops niet in de eerste plaats aan haring met ajuin. Voor hen is rolmops de naam van de machine die het klinkerleggen definitief veranderd heeft. Het grote publiek kent de ‘Rollmops’ ook omdat Neel Gysbrechts, gekend klinkerlegger en kasseiverkoper, er ooit voor het goede doel mee naar Lourdes reed, een evenement dat nogal wat weerklank kreeg in de pers. Ondertussen weten veel mensen dat die ‘Rollmops’ in Hoogstraten gefabriceerd wordt, bij de gebroeders Geens in de Hinnenboomstraat. Maar gebroeders Geens is meer dan de Rollmops. In die mate dat de onderneming vorig jaar herdoopt werd tot ‘Knikmops’, naar de geavanceerde machine die nu hun belangrijkste product is. Knikmops is een uit de kluiten gewassen bedrijf geworden. Over het hoe en het waarom hadden we een fijn gesprek met dé gebroeders Frans en Marcel Geens, oprichters en nog steeds stuwende en creatieve krachten achter een sterk merk.

Het begin Frans (Sus) Geens leerde automechanica in de VITO – bij Jos Bevers – deed er daarna nog een specialisatiejaar ‘diesel’ bovenop in de Londenstraat. Marcel (Cel) Geens volgde eveneens in het VITO de richting ‘loodgieter’. “Een loodgieter die moet alles kunnen, tot zelfs het land besturen. JeanLuc Dehaene vond het een hele titel” lachen beide. Na de studies ging Sus bij Daf-Trucks als mechanicus aan de slag en bleef er 9 jaar. Cel had een gevarieerder parcours: bouwer van kippenbatterijen, inpakker, productiearbeider en onderhoud van opliggers bij de Ster. Na schooltijd en later na werktijd waren ze meestal te vinden in een schuurtje op de boerderij van hun ouders op de St.-Lenaartseweg, waar ze gaandeweg een heuse werkplaats uitbouwden. ‘We deden onderhoudsklussen en herstelling aan allerlei machines van bevriende land- en tuinbouwers.’ Daar werd het inventieve aspect al duidelijk: ‘Een boer wilde van een machine dat het ook voor iets anders kon dienen dan dat waarvoor het gekocht was; of het diende aangepast worden aan specifieke omstandigheden van hun bedrijf. Wij vunderden dat dan uit en konden meestal wel een oplossing uit te bus toveren. Niet dat alles in een keer lukte, maar we bleven proberen.

20 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

(vlnr) Bert, Sus, Cel en Joos Geens - ©www.fotovanhuffel.be


Op een goede dag stapte stratenmaker Corneel Gysbrechts bij ons binnen. Hij wou een motorkruiwagen, gebruikt door stratenmakers, zo uitrusten dat er ook tegelijk klinkers mee konden vervoerd worden. Hij had geprobeerd dat in mekaar te knutselen, maar dat lukte niet. Daarom kwam hij naar ons. We hebben dat eens goed bekeken en dan een prototype gebouwd dat wel werkte. We hebben het Rollmops genoemd. De dubbele “L” is een knipoog naar Rolls Royce, de auto onder de auto’s. De nieuwe machine had het voordeel dat ze geladen en wel over een pas gelegde klinkerbaan kon rijden zonder deze te beschadigen. Met één beweging kon een hele lading klinkers te plekke gebracht worden. Bovendien was er een enorme efficiëntewinst: voorheen had je voor elke “tasser” (klinkerlegger) twee “kruiers” nodig om klinkers aan te kruien. Nu kon één Rollmops bij elke rit twee tassers bedienen. Je zal begrijpen wat een tijdwinst dat betekende! Natuurlijk waren er wat kinderziekten en er waren helaas ook slechte voorbeelden geweest van gelijkaardige machines die niet goed werkten. Dat deden onze machines gelukkig wel en ondertussen heeft de Rollmops al 25 jaar een ijzersterke reputatie. Ze worden nog steeds gemaakt, al zijn ze begrijpelijk technisch enorm geëvolueerd. Maar het basisprincipe is nog steeds hetzelfde.

Snel in de markt brengen Ondanks de enorme efficiëntiewinst was het toch een gevecht de machine aan de man te brengen. ‘Het bleef een deftige investering voor een stratenmaker, veelal kleine aannemers. Eerst moesten we hun scepsis overwinnen. “Werkt dat wel?”. Er deden immers veel verhalen de ronde en niet altijd de meest waarheidsgetrouwe. Met demonstraties konden we dat euvel wel overwinnen. Daarbij konden we hen voorrekenen dat ze hun investering door de efficiëntieverbetering in goed zes maanden konden terugverdienen! Wat het financieel risico toch heel beperkt hield.

een schepbak of een schuif; een mini bulldozer als het ware. Veel van die ideeën deden we op het terrein op, door veel te praten met onze klanten, met de dagelijkse gebruikers, toen nog hoofzakelijk stratenmakers. Onder hen ondertussen ook heel wat klanten in Nederland, waar men anders tewerk gaat dan in België. In België rijdt de machine over de reeds aangelegde straat, in Nederland rijdt men door de zandbedding. Dat vereiste een aandrijving op de vier wielen. We pasten onze machine zo aan dat ze voor beide methodes kon dienen. Die wisselwerking met onze klanten was er van in het begin en die is er nog altijd. Klanten confronteren ons met een probleem of met een specifieke toepassing en wij zoeken dan uit hoe we technisch kunnen realiseren. Steeds een uitdaging.’

Knikmops Zo is dus de Knikmops ontstaan. De Knikmops is een krachtig, wendbaar en vlot bedienbaar werkinstrument voor bestratingsbedrijven, en dat ook in de industrie- en woningbouw en in de tuinaanleg gebruikt wordt. Vele eenvoudig monteerbare hulpstukken maken van de Knikmops een multifunctionele en uiterst betrouwbare partner. ‘Want ook ons klantenbestand evolueerde. Eerst bijna uitsluitend stratenmakers, tot een uiterst divers aantal bedrijvigheden vandaag, tot overheden toe. Ook in de agrarische sector en de tuinbouw, wat voor ons een mooi aanknopingspunt is met het prille begin. Internationaal ook, al is dat geen eenvoudig verhaal. Aanvankelijk vooral in eigen streek en daarna uitbreidend in heel België. Nederland volgde al snel, wat gezien onze ligging niet onlogisch is. Ondertussen proberen we ook voet aan de grond te krijgen in Duitsland, maar dat is een moeilijk te bewerken markt. Net zoals in andere sectoren, zijn Duitse ondernemers vrij behoudend. Je moet

hen echt iets kunnen bieden dat ze in eigen land niet vinden, vervolgens het vertrouwen winnen door meteen goede kwaliteit te leveren. Onlangs hebben we voor een Duitse gemeente een machine gebouwd die veel functies moest combineren: sneeuw borstelen, zout strooien, scheppen, kantelen. Niet simpel, maar wij zijn het enige bedrijf dat er in geslaagd is alle vereisten in één toestel te combineren. Dat is een mooie referentie, die hopelijk anderen over de streep trekt. Ook voor de stad Hoogstraten hebben we net een multifunctionele machine gebouwd, maar het spreekt dat de communicatie daar iets gemakkelijker verliep. We bewerken ondertussen ook de Noordelijke landen (Scandinavië) en Polen. Maar dat vergt ook weer specifieke eisen. Een machine die ook nog bij -10° bedrijfszeker moet zijn, is anders dan in onze weersomstandigheden.’

Veeleisende klanten Klanten worden steeds veeleisender. ‘Dat is onze uitdaging: hoe pakken we dat aan. Efficiënte productie vraagt om zoveel mogelijk toestellen in één productiebatch te maken. Flexibiliteit vraagt tegelijk de specifieke klanteneisen er in te verwerken. Daar zijn nogal wat eenmalige toepassingen bij. We vertrekken van een zo groot mogelijk basisorder van één model. Onderweg de montagelijn, worden de machines in kleinere afdelingen volgens de specificaties van de klant aangepast en de gewenste toepassingen er op gemonteerd. Zo gebeurt het dat we met de frames beginnen voor 50 toestellen, die dan onderweg de montage splitsen tot 4 of 5 gelijkaardige machines, tot soms 1 uniek exemplaar.’ Alle machines worden in huis volledig gemonteerd en gaan zo goed als bedrijfsklaar op transport naar klant of dealer. Enkel kleinere toebehoren worden soms nog bij de dealer gemonteerd.

De eerste 20, 30 machines hebben we in de schuur op de boerdij van vader gemaakt. Toen konden we dit stuk grond hier in de Hinnenboomstraat kopen. In een snel opgetrokken en provisoire loods hebben we onze eerste beter uitgeruste montagelijn gebouwd.’ Vandaag telt het bedrijf 8.000 m2 bebouwde bedrijfsoppervlakte en werken er 35 mensen. De productie ligt op ca. 350 machines, een aantal dat stijgend is.

Evolutie ‘Al snel liepen we met ideeën om andere de machines te bouwen op basis van de Rollmops, voor meerdere toepassingen. Eigenlijk zat daar al de kiem voor de Knikmops. Het basisidee was eenvoudig: de Rollmops – in basis nog steeds een motorkruiwagen – doorknippen en langs beide zijden met een andere functie uitrusten. Eén voor klinkertransport, aan de andere kant

©Miete Van Dijck

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 21


zicht en met krijtlijntjes op de vloer. Nu worden de ideeën volgens onze eerste aanwijzingen uitgetekend op computer. Drie tekenaars werken met Solid Works alles uit tot een 3-D ontwerp. Dat geeft veel voordelen: je kan zowat alles simuleren, sterkteberekeningen maken, reikwijdtes en hoogte bepalen, welke onderdelen moeten aangepast worden. Je kan de klant ook laten zien hoe zijn machine er uit gaat zien en hoe ze de gewenste taken kan uitvoeren. En ten slotte hebben we aan het einde van dat proces een degelijke databasis voorhanden van elk van de gebouwde machines, met een complete onderdelenlijst. Heel belangrijk voor onderhoud en herstellingen achteraf.

©Miete Van Dijck

Diversificatie ‘Wanneer klanten specifieke en dikwijls unieke toepassingen wensen, komt die vraag steevast eerst op ons (van Sus en Cel) bord terecht. We hebben gaandeweg veel ervaring opgedaan en die zit allemaal in ons hoofd. We vormen ons al snel een gedacht van hoe we het probleem zouden kunnen oplossen. Vroeger deden we veel op

Dat alles is heel efficiënt en een grote vooruitgang. Vroeger was het vooraf inschatten op basis van ervaring en proefondervindelijk uittesten. Uit veiligheidsoverwegingen werd dan eerder voor ‘te zwaar’ gekozen. Dikkere platen, zwaardere buizen, andere componenten… Een goed ontwerp leidt tot materiaalbesparingen. Met de huidige methode kan alles vooraf vastgelegd worden. Al hanteren wij steeds een ruime veiligheidsmarge, betrouwbaarheid gaat voor ons boven alles. Dat is ook de reden waarom we elektronica slechts matig en weloverwogen inbouwen. Onze machines werken in zware en belastende omstandigheden en kwetsbare elektronica, die weliswaar een meerwaarde kan betekenen voor de gebruiker, kan de bedrijfszekerheid aantasten. Het blijft afwegen.

De zonen Geens In de loop van het gesprek zijn ook de zonen van Sus aangeschoven. Bert (28) en Joos (26) hebben duidelijk Geens-genen. Beiden volgden ze een praktijkopleiding metaal in de VITO en verkozen daarna in het bedrijf te komen werken. Een omgeving die ze van jongs af kennen en waar ze zich goed voelen. Net als hun pa en hun nonkel vinden ze de dagelijkse praktijk de beste leerschool. Bert houdt zich voornamelijk bezig met de leveringen aan klanten en dealers, waarbij hij oren en ogen open houdt. Wat hij daar hoort is belangrijk voor de thuisbasis. Wanneer hij niet op weg is, volgt Bert de lopende productie op. Joos ontwerpt machines en aanpassingen op de computer. Hij vertaalt wensen van dealers, klanten naar praktische ontwerpen en kijkt hoe deze in de productie kunnen ingepast worden. De kinderen van Cel zijn nog te jong om nu al een keuze voor het bedrijf te maken, daar is nog alle tijd voor. De dagelijkse leiding van het bedrijf is in handen van Sus en Cel. Sus stuurt de productie aan, doet de voorbereiding en is verantwoordelijk voor het machinepark. Daarnaast houdt hij samen met zijn echtgenote een oogje op de administratie en de financiën. Cel is vooral op de werkvloer te vinden, waar hij het verloop van de productie opvolgt en een oplossingen zoekt voor de dagelijkse problemen.

©Miete Van Dijck

22 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Miete Van Dijck Te r p l e k k e Gebr. Geens vernamen we dat onlangs een fotoreportage werd gemaakt door een studente fotografie. Omdat we jong talent graag een forum bieden, hebben we haar gevraagd haar foto’s te mogen gebruiken bij onze reportage. Miete Van Dijck, 21 jaar, uit Loenhout studeert fotografie aan de Karl De Grote Hogeschool in Antwerpen. “Foto’s nemen heeft mij al altijd gefascineerd. Je zet een moment vast voor het leven.” Plannen na afstuderen? “Blijven fotograferen. En mensen gelukkig maken met de foto’s die ik van hun mooie herinneringen neem.” De reportage bij Geens maakt deel uit van een doordejaarse opdracht. Bij Karel de Grote werken ze met modules en elke module heeft een thema. “Mijn voorgaande module was “sociale” en een van de opdrachten was een industriële bedrijfsreportage maken. Zo ben ik bij Gebroeders Geens terechtgekomen.”

©www.fotovanhuffel.be Hij kent ook als geen ander de werking van de machines en staat er borg voor dat ze doen wat ze moeten doen.

De toekomst De gebroeders Geens, oudere én jongere generatie, geloven sterk in de toekomst van hun bedrijf. ‘We gaan daarbij uit van wat we denken dat onze sterke punten zijn: dicht bij de klanten, een grote flexibiliteit in het zoeken naar oplossingen voor hun vragen. De huidige Knikmops, met zijn breed gamma aan modellen, biedt daar nog veel mogelijkheden voor. Een tweede troef is de grote betrouwbaarheid van onze machines. Dat ze in alle omstandigheden hun werk doen, bedrijfszeker zijn. Niets is zo frustrerend dan een machine die niet werkt op het ogenblik dat ze je nodig hebt. Stilstand is verlies. Snelle hulp bij problemen is voor ons geen loze slogan.

Onze Hoogstraatse roots zijn heel belangrijk, daarom willen we ook graag hier in Hoogstraten blijven. Ons product is vrij uniek en vraagt een specifieke productkennis, die je niet 1-2-3 verwerft. Mogelijk dat er landen zijn waar arbeid goedkoper is, maar de kennis verhuizen is een andere zaak. Ons in eigen huis opgeleid personeel, uit eigen regio, is daarbij een grote troef. Je kan je bedrijf verhuizen, je werknemers gaan dat niet doen. Tot slot houden we graag zelf de vinger aan de knop en houden we graag alles in de hand. Het is onze natuur en we voelen ons daar goed bij. Het bedrijf floreert en groeit weer na de dip door de economische crisis. Met de jonge generatie aan boord, zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.’ (jaf) www.knikmops.be

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

Zeg maar hoe je zitten wil

1

9

7

1

9 2

7 5

0

2

5

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 23


24 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Een eerste blik op het zwembad

Alles op schema Wie regelmatig de Loenhoutseweg oprijdt zal al wel vastgesteld hebben dat het toekomstig zwembad van Hoogstraten langzaam maar zeker een realiteit wordt. In mei 2014 klom burgemeester Tinne Rombouts in de kraan voor een nieuwe versie van de eerste spadesteek. Begin februari 2015 werd de meiboom op het dak gezet en op maandag 23 maart gingen de deuren voor de eerste keer open voor een blik op het maagdelijk beton. Hoewel er van deuren eigenlijk nog geen sprake was konden de aanwezigen zich toch al een beeld vormen van het toekomstig zwembadcomplex. Ook De Hoogstraatse Maand keek zich de ogen uit. Natte droom Het is al generaties lang lang een natte droom van heel wat politiekers uit de gemeente om een zwembad te bouwen in Hoogstraten. Dit resulteerde in de loop der jaren in verscheidene studies die telkens weer vlug terug in de schuif gelegd werden wegens onbetaalbaar of onrendabel. In de verkiezingscampagne van 2005 kwam het zwembad eens te meer bovendrijven. De CD&V maakte er een belangrijk verkiezingsthema van en misschien heeft dit ook wel als een stukje springplank gediend voor de overwinning van Tinne Rombouts en haar partij. De vrees van financieel kopje onder te gaan veroorzaakte echter heel wat kritiek vanuit de oppositie voor dit project. Maar het was het nieuwe gemeentebestuur menens en met de zoektocht naar een geschikte partner in een PPS-structuur werd het gedroomde zwemplankje gevonden om het financiĂŤle hoofd boven water te houden. Het financieel beleid werd in een geschikte baan gelegd om de droom waar te maken. Op 28 februari 2014 tekende het gemeentebestuur van Hoogstraten het officiĂŤle samenwerkingscontract met N.V. Sportoase en van toen af was het enkel afwachten op het definitieve startschot.

Vlot De werken aan het zwembad zijn tot hiertoe zonder noemenswaardige moeilijkheden verlopen.

Meer zelfs, de werkzaamheden zitten mooi op schema. De zachte en droge winterperiode zal daar zeker ook niet vreemd aan zijn. Nu de ruwbouw achter de rug is kan men aan de afwerking beginnen. En dat is niet zomaar de kuip met water vullen. Het gaat hier immers niet enkel over een 25 meter bad, maar een heus sportcomplex met recreatiebaden, fitnesszaal, cafetaria, sportzalen en de noodzakelijke infrastructuur. Tijdens de Open Wervendag van zondag 31 mei 2015 wil het stadsbestuur en Sportoase alle inwoners en belangstellenden de kans geven het complex te

bezichtigen in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. De primeur werd evenwel gegeven aan de leden van de gemeenteraad, de sportraad en de regionale pers op maandag 23 maart 2015. Voor een 40-tal aanwezigen belichtte een trotse burgemeester Rombouts de reeds afgelegde weg en dankte uitvoerig de partner Sportoase voor de vlotte samenwerking en het voorlopige resultaat. Wouter Haegemans van Sportoase gaf tekst en uitleg over het concept tijdens een wandeling door het complex. En het moet gezegd, het oogt indrukwekkend.

Sportcomplex

De ruwbouw is bijna klaar, de tijd van afwerking en plaatsen van de installaties is aangebroken. In het voorjaar van 2016 hoopt Sportoase de deuren definitief te openen, en dit gedurende 360 dagen per jaar, 7 dagen op 7.

Sportoase is met dit multifunctioneel sportcomplex in Hoogstraten niet aan haar proefstuk toe. Sinds de oprichting in 2005 heeft zij reeds 8 sport- en recreatiecentra uit de grond gestampt. Het zijn de zwembaden van Leuven, Brasschaat, Antwerpen (Veldstraat), Knokke-Heist, Rotselaar, Braine-le-Comte en Beringen. Momenteel zijn er nog drie in ontwikkeling waaronder dit van Hoogstraten. Bijna al deze zwembaden kaderen in een ruimer concept waarin ook fitness en wellness ingepast worden. De onderhandelingen over de bouw van een zwembad in Hoogstraten begonnen in 2009 waarbij uiteindelijk Sportoase, met als belangrijke partner de groep Van Roey uit

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 25


Rijkevorsel, de bevoorrechte partner van de stad werd. In de onderhandelingen stelde Hoogstraten als voornaamste eisen een 25-meter zwembad, een recreatiebad en een kleuterbad. De partner had daarnaast de mogelijkheid om andere faciliteiten toe te voegen om de zaak rendabel te maken. Uiteindelijk is het zwembadcomplex uitgegroeid tot een geheel van sportmogelijkheden die met elkaar in verbinding staan. Vooreerst is er het 25-meter zwembad van 16 meter breed met 8 oefenbanen en 6 wedstrijdbanen, voorzien van een beweegbare bodem. Daarnaast is er een recreatieve gedeelte met een kleuter- en peuterzone, een wellnessbad, een lange glijbaan met aparte uitglijzone en een wellnesszone met verschillende sauna’s. Naast het zwemgedeelte is Fitness een vaste waarde in het gamma van Sportoase. Deze fitnessruimte bevindt zich op het eerste verdiep en oogt alvast heel ruim. Aansluitend hierbij vinden we nog twee zaaltjes voor gevechtsporten.

Een zicht op het wellnessbad en het bad met waterversnellingen. Een lange glijbaan vertrekkend vanaf de eerste verdieping eindigt in een aparte uitglijzone.

Sportoase maakt zich sterk dat er naast sportactiviteiten ook plaats is voor culturele activiteiten in een ultramoderne polyvalente zaal die voor diverse doeleinden zal kunnen gebruikt worden. En natuurlijk ontbreekt er ook geen cafetaria of brasserie want uiteindelijk moet alles in functie staan van “gezelligheid en beleving, de ideale plek om een sportactiviteit af te sluiten”.

Buitenomgeving Een zicht op de buitenomgeving is er momenteel nog niet. Maar de plannen voorzien alvast in een Finse looppiste in een lusvormig parcours van 1 km lengte, een speeltuin en een skateterrein. Hiervoor is in het sportcomplex een aparte kleedruimte voorzien. Het stadsbestuur hoopt van de gelegenheid gebruik te maken om de vele schoolbussen die de Vrijheid passeren een halte te geven op het terrein naast het zwembadcomplex. Er lopen momenteel nog contacten om de verbinding te maken met de Kathelijnestraat.

Evolutie De eerste verdieping herbergt een Fitnessruimte, enkele gevechtsportzaaltjes en een polyvalente zaal.

26 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het oorspronkelijk idee van een sober zwembad is in de loop der jaren geëvolueerd naar een mul-


tifunctioneel zwembad-sportcomplex in combinatie met een sportieve buitenomgeving. Maar ook de vormgeving is geĂŤvolueerd sinds de eerste schetsen werden gepubliceerd. Zo heeft de ronde scheidingswand van de fitnesszaal met uitzicht op het zwembad plaats moeten maken voor een rechte strakke muur met enkele kleinere ramen. Door de samenwerking tussen overheid en de private sector kregen beide spelers de mogelijkheid hun verlangens in te brengen. Waar de stad zich vooral focuste op het zwembadgedeelte was de private partner bovendien voorstander van de uitbreiding naar fitnessmogelijkheden, bijkomende sportzalen, een ruime cafetaria en wellnessmogelijkheden. De ervaring heeft immers geleerd dat een zwembad alleen niet rendabel is maar zelfs verlieslatend is. Met dit PPS-systeem (publiek-private samenwerking) is het de private partner, in dit geval Sportoase, die verantwoordelijk is voor de plannen, de bouw, de financies en de uitbating. De gemeente Hoogstraten betaalt jaarlijks een huurprijs en dit voor de volgende 30 jaar. In totaal zal dit complex 15 miljoen euro kosten waarvoor de stad Hoogstraten borg staat. Jaarlijks betaalt de stad 650.000 euro waarnaast de Vlaamse overheid bovenop nog eens 350.000 euro jaarlijks subsidieert. Het stadsbestuur heeft zich steeds sterk gemaakt dat deze investering binnen het budget van de stad Hoogstraten blijft. Zij heeft in dit vooruitzicht de voorgaande jaren een strikt financieel beleid gevoerd en een serieuze spaarpot aangelegd om dit project tot een goed einde te kunnen brengen. Na 30 jaar wordt de stad Hoogstraten definitief eigenaar van het complex.

Zwemmen Voor wanneer de eerste duik zal zijn is het momenteel nog koffiedik kijken. Als alles volgens schema verloopt verwacht men de officiĂŤle opening begin 2016. De afwerking en de plaatsing van alle technische installaties, vooral door de firma Cofely Services, zal zeker nog evenveel tijd in beslag nemen als de ruwbouw tot nu toe. Maar zodra de opening een feit is, kan men hier 7 dagen op 7 terecht, 360 dagen per jaar. Wie

zich al een beetje wil klaarstomen om een mooi figuur te slaan, kan deze zomer zich al voorbereiden in enkele zwembaden in de buurt zoals dit van Beerse, Baarle-Nassau of Zundert. En wie alvast een kijkje vooraf wil nemen mag de Open Wervendag van 31 mei 2015 niet vergeten. Dan opent Sportoase echt zijn deuren aan de Loenhoutseweg in Hoogstraten. Hopelijk krijgen de inwoners van Hoogstraten waar voor hun geld. (jh)

Het 25 meter sportbad is 16 meter breed en zal ingedeeld worden in 8 oefenbanen en 6 wedstrijdbanen. Dit zwembad is geschikt voor zwemwedstrijden. Er zullen steeds minstens twee banen vrijgehouden worden voor individuele bezoekers. Het zwembad beschikt ook over een beweegbare bodem. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 27


SOCIAAL

Veranderingen in het zorglandschap

Op weg naar 2020 Mensen met een beperking kunnen rekenen op zorg. Het is echter het verhaal van het bos en de bomen. Bovendien doet het toekomstplan zonder wachtlijsten, dat in 2020 ingaat, de wenkbrauwen fronsen. In het Hoogstraatse zijn er drie instellingen actief. De directeurs van deze instellingen; Jan Borghs van Widar, Paul Maes van ’t Zwart Goor en Herman Cornelis van HoogMark De As gaven op dinsdag 24 maart en maandag 20 april een toelichting. Huidige toestand Wanneer de verzorging thuis niet meer mogelijk is moet men zelf op zoek naar een plaats in de bestaande voorzieningen. Maar voor dit mogelijk is moet men eerst een geneeskundig en vooral een administratief circuit doorlopen. Het aanbod aan tehuizen, dagcentra enz. bepaalt dan het resultaat. En dan stel je vast dat er te weinig vrije plaatsen zijn voor het groot aantal minder-validen. Met als gevolg dat de mindervalide persoon ofwel alle hulp kan krijgen ofwel niets. Bovendien heeft de persoon in kwestie geen keuzemogelijkheden, waardoor hij in een erg zwakke positie komt te staan.

Evolutie Intussen is er een hele evolutie in het zorglandschap. Er is deeltijdse opvang, men kan logeren en bovendien is er een procedure voor noodsituaties ontstaan. Daarop volgend is nu een Persoons Gebonden Budget (PGB)) mogelijk, naast het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) en zo meer. Ook is nu de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) mogelijk, gevolgd door het Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM).

Jan Borhgs (Widar) 28 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voor 2020 wordt dat het Persoons Volgend Financiering (PVF)

ondersteuning die vrijwillig geboden wordt door het ruimere netwerk.

Het Basis Ondersteunings Budget (BOB) en de rechtstreekse en niet-rechtstreekse toegankelijke hulp.

• Cirkel 4: algemene zorg en dienstverlening het aanbod reguliere zorg- en dienstverlening meer en beter toegankelijk maken voor personen met een handicap.

Om de vooropgestelde reorganisatie te kunnen doorvoeren en de nieuwe beleidsvisie te kunnen implementeren, gaat de regering inzetten op het versterken van de 5 concentrische cirkels van ondersteuning. • Cirkel 1: vergroten van de zelfzorgmogelijkheden voor personen met een beperking. • Cirkel 2: versterken en faciliteren van de gebruikelijke zorg en ondersteuning binnen de gezinscontext. Het betreft hier vraagverheldering en netwerkversterking (dit laatste is ook van toepassing op cirkel 3 en 4). Daartoe wordt werk gemaakt van het uitbreiden van de mogelijkheden van kortdurende opvang, logeerfuncties en context-ondersteuning en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

• Cirkel 5: gespecialiseerde zorg en dienstverlening verder uitbreiden van middelen voor handicapspecifieke zorg en ondersteuning; daarenboven het efficiënter en klantgerichter inzetten van de beschikbare middelen. De persoonsvolgende financiering wordt geïmplementeerd.

Verduidelijking Het Basis Ondersteunings Budget (BOB) voorziet een vast bedrag per minder-valide met de mogelijkheid voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Of gebruik maken van Persoons Volgend Financiering (PVF), de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.

• Cirkel 3: familie, vrienden en andere contacten faciliteren en stimuleren van de zorg en

Voor de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is een vermoeden van handicap voldoende. Dit mogelijk vermoeden kan de voorzieningen bepalen.

Paul Maes (’t Zwart Goor)

Herman Cornelis (HoogMark)


SOCIAAL tussen een voucher (vorm van toegangsticket) of contant (persoon regelt zelf alle administratie)

Keuzemogelijkheden voor personen met een handicap vanaf heden Ofwel Persoons Volgend Financiering (PVF) CONTANT met contant inkopen functies via het Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM). In deze constructie organiseert men zelf de ondersteuning Ofwel Persoons Volgend Financiering (PVF) VOUCHER met vanuit Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) ambulante/mobiele begeleiding, woonondersteuning en dagondersteuning

Uitdagingen

Men moet in eerste instantie dus NIET de procedure van het VAPH (het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) doorlopen. Na goedkeuring kan men (beperkt) genieten van woonondersteuning, ondersteuning bij dagbesteding, mobiele en ambulante ondersteuning en ook van kennisoverdracht. Voor de Niet-Rechtstreekse Toegankelijke Hulp is een beslissing van PEC (de Provinciaal Evaluatiecommissie) nodig. Die commissie stelt de handicap vast. Dit is de verantwoordelijkheid van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Na het vaststellen van handicap wordt de zorgzwaarte bepaald. Hier staat een geldelijk bedrag tegenover. Ten behoeve van de persoon met handicap dient er een ondersteuningsplan opgemaakt. Hierna komt ook de prioriteitenbepaling in beeld. Het Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) is de voorbereiding naar het Persoons Volgend Financiering (PVF). Het FAM behelst de overgang door middel van ambulante en mobiele begeleiding, de dagbestedingsondersteuning, de woonondersteuning. Deze beide moeten kortdurend zijn; maximaal 70 dagen per jaar.

Mogelijkheden Vanaf nu mag elke voorziening alle hulpverleningsvormen aanbieden. Dit zal geleidelijk plaatsvinden. Het wordt nu eenvoudiger aangezien dagbesteding en wonen losgekoppeld worden. Ook zal er een combinatie in de verschillende voorzieningen mogelijk zijn wat een samenwerking mogelijk maakt met de andere sectoren.

Zorgvrager De persoon met een beperking krijgt een Basis Ondersteunings Budget (BOB) en kan beroep doen op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Indien nodig Persoons Volgend Financiering (PVF) met ondersteuningsplan na de PEC (Provinciaal Evaluatiecommissie) beslissing en inschaling van de zorgzwaarte De prioriteitenbepaling is een zaak van de Regionale Prioriteiten Commissie (RPC) met toekenning van budget. Hier heeft men de keuze

Petanque rusthuis

Sprint

Petanque spelen is weer helemaal ‘in’. Ook aan het ’t Gebuurt bestaat deze mogelijkheid waaraan iedereen kan deelnemen. Deze activiteit vind plaats in samenwerking met OKRA. Elke woensdag wordt er begonnen om 13.30 uur op het petanqueveld aan de bejaardenwoningen, tenminste als het weer het toelaat. Voorzien tot en met einde september. Meer informatie kan u bekomen bij het dienstencentrum op het nummer 03 / 340.16.30. (FS)

Sprint is een voorleesprogramma dat je helpt met lezen en schrijven. Door de leesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op. Je kan er teksten of lessen mee voorbereiden. Dit programma kan ook gebruikt worden om vreemde talen aan te leren. Ook volwassenen met leesproblemen kunnen er veel baat mee hebben. Zie wwwsprintplus.be (FS)

Het budget volgt de persoon met de handicap waardoor er een samenwerking met de verschillende sectoren ontstaat. De relatie tussen gebruiker / familie verandert; er zijn meer keuzemogelijkheden en men kan deze mogelijkheden beter inschatten en afstemmen op de persoonlijke wensen. Op deze manier moet de flexibiliteit van de zorgorganisatie verhogen. Eén bedenking hierbij is de vraag of er voldoende budget is om iedereen te helpen. Een hele verandering in het zorglandschap zal er in de nabije toekomst plaatsvinden. Mocht je hierbij hulp nodig hebben (en dat is niet denkbeeldig) dan kan je dit bekomen met de gegevens van de drie instellingen die in het Hoogstraatse werkzaam zijn en die deze problematiek nauw opvolgen. • Widar, Lipseinde 43 2330 Merksplas 014/63.92.71 of info@widar.be • HoogMark De As, Reenstraat 14 2370 Arendonk - 014/77.83.70 of soc.dienst@deas.be • ’t Zwart Goor, ’t Zwart Goor 1, 2330 Merksplas - 014/63.62.11 lieshuet@emmaus.be (FS)

Gratis abonnement van De Lijn Personen met een handicap krijgen, als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, een gratis abonnement toegestuurd. Ondanks dat de 65 plussers vanaf 2015 een kostprijs van 50 euro betalen zal het vervoer met de Lijn gratis blijven voor de personen met een handicap, dus ook voor de 65 plussers. Je moet hiervoor zelf geen actie ondernemen; je zal deze kaart in het voorjaar in je brievenbus vinden. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 29


EEN OPROEP

Bent u of zijn uw ouders of buren 50 jaar, 60 jaar of langer gehuwd? Laat het ons weten langs redactie@demaand.be of bel 0495 25 25 05 Wij plaatsen graag een familiefoto of het verhaal van de jubilarissen. Natuurlijk gratis, want wij zien jullie graag.

Goud, diamant of briljant? EEN OPROEP Bent u of zijn uw ouders of buren 50 jaar, 60 jaar of langer gehuwd? Laat het ons weten! Langs redactie@demaand.be of bel 0495 25 25 05 Wij plaatsen graag een familiefoto of het verhaal van de jubilarissen. Gratis natuurlijk, want wij zien jullie graag.

Tekort aan vrijwilligers brengt de werking in gevaar

Noodkreet van het Rode Kruis

Op 23 april kocht burgemeester Tinne Rombouts de eerste Rode Kruis sticker uit handen van voorzitter Annemie Sterkens. Hopelijk is dit het starschot van een succesvolle zoektocht naar vrijwilligers medewerkers. HOOGSTRATEN – Van 23 april tot en met 7 mei verkoopt het Rode Kruis stickers ten voordele van de plaatselijke afdeling. Omdat u ook dit jaar massaal stickers zal kopen is het Rode Kruis een financieel sterke vereniging, WAARVOOR DANK en tot daar het goede nieuws

Maar…. De afdeling van het Rode Kruis in Hoogstraten staat er niet zo best voor. Er is op dit moment een groot tekort aan actieve vrijwilligers. Dit aantal is tot een vijftiental gezakt, een aantal waarmee het nauwelijks mogelijk is om de vereniging succesvol in stand te houden. Het Rode Kruis tracht met te weinig mensen alsnog haar haar vitale functies in stand te houden, maar daar blijft het bij. Met de vrijwilligers waarover men nu beschikt is niet niet lang meer vol te houden. Iedereen onderkent het belang van het (lokale) Rode Kruis, maar te weinig mensen vinden hun

30 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

weg naar de vereniging om er een actieve bijdrage te leveren. En, laat dit duidelijk zijn, dit hoeft niet zoveel tijd per maand te vragen. Ook u kan iets voor het Rode Kruis betekenen, ongeacht de tijd die je er kan of wil insteken. Het aanbod dat men wil bieden is zo ruim dat ook u er zonder twijfel een engagement dat u goed ligt in zal vinden. Er is, zeg maar, vrijwilligerswerk op maat van iedereen. We weten dat er veel mensen graag actief betrokken zijn bij het helpen van hun medemens. DEZE NOODKREET en de stickerverkoop die het Rode Kruis nog maar eens in de aandacht brengt, kan de start zijn om van het Rode Kruis Hoogstraten terug een bloeiende vereniging te maken van vrijwilligers die enkele uren per maand uittrekken om hulp te zijn voor mensen en iets voor hun medemens willen betekenen. Iets over hebben voor hun medebewoners. Bezoek de site www.hoogstraten.rodekruis.be en maak kennis met de werking. (fh)

Grenswipper fietsroute Gepresenteerd door Theater Pas geverfd.

Reeds vele mensen hebben de bizarre verhalen gehoord over Pitje Mast, de Grenswipper, die woonde op Hal in Minderhout en vooral begin vorige eeuw aan de kost kwam als begrafenisondernemer en doodkistenmaker in Castel en Minderhout. Pitje had een scheve neus, maar dat kon hem niet deren. Hij had de reputatie op de ‘liefdesbank’ in de bossen van Castel vrouwen voort te helpen die moeilijk kinderen konden krijgen en daardoor kwam het dat er na een aantal jaren in Castel zoveel klein mannen rond liepen met een scheve neus. En omdat er in de streek wel een aantal cafés zijn, waar men de Grenswipper kan drinken, is een mooie fietsroute uitgestippeld die loopt langs deze cafés. De fietsroute is bijna 35 km lang en loopt langs 5 cafés. In de meeste cafés kan men zelfs ook een hapje eten. Men kan vertrekken op 4 verschillende plaatsen. Men kan de flyer afhalen in een aantal VVV-kantoren in De Kempen of downloaden van de website www.pasgeverfd.be. Aan alle fietsliefhebbers, trommel uw vrienden bij mekaar, haal de flyer en geniet van een heerlijke combinatie fiets- en Grenswipperplezier. (fh)


DEZE MAAND

Veilinghuis verkoopt zes horecapanden in Hoogstraten HOOGSTRATEN / REGIO - Veilingbedrijf Moyersoen, met vestigingen in Antwerpen, Brussel en Hasselt en gespecialiseerd in verkopen in opdracht van curatoren, gerechtsdeurwaarders, banken enz., heeft de opdracht om 35 horecapanden, waarvan er zes gelegen zijn in Hoogstraten, te verkopen. De panden waren vroeger eigendom van brouwerij Sterkens, maar werden daarna verkocht aan vastgoed investeerders. Nu worden ze verkocht na het faillissement van de laatste eigenaar, de nv Alcasena, Lange Nieuwstraat 27 te Antwerpen. De merendeel van de 35 horecapanden worden op dit moment gehuurd door brouwerij Haacht

en die huur kan in principe gewoon doorlopen. Er is uiteraard belangstelling van brouwerij Haacht zelf, maar iedereen kan de panden kopen. Voor elk van de betrokken panden is een schattingsverslag opgemaakt. Indien een kandidaat koper een bod doet dat hoger ligt dan het in het schattingsverslag vermelde bedrag, wordt dit aan de curator doorgegeven. Indien de curator kan instemmen met het bedrag, legt hij de verkoop ter goedkeuring voor aan de Rechtbank van koophandel. Voor een aantal gebouwen zijn er al biedingen binnen gekomen maar er is nog geen enkele verkoop afgerond.

Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas In Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas staan er samen dertien panden te koop. Wat Hoogstraten betreft gaat het om Oud Egypte aan de Lodewijck de Konincklaan 301 en de Haut Rue in de Gelmelstraat 16 in Hoogstraten, café Het Zonneke Kerkstraat 14 te Meerle, Asselin Kebab aan Minderhoutdorp 20 te Minderhout, café Hugo aan de John Lysenstraat 2 in Meer en een leegstaand pand gelegen Meerdorp te Meer. Verder heeft Moyersoen Sir Lanselot en De Spetser en nog vijf horecazaken in Rijkevorsel in de aanbieding. (fh)

Vier van de zes horecazaken in Hoogstraten die door Veilingbedrijf Moyersoen verkocht worden: Oud Egypte en Haut Rue in Hoogstraten, café Hugo in Meer en Asselin Kebab in Minderhout.

Culinaire route HOOGSTRATEN / REGIO - Combineer de drie grootste troeven van Het Land van Mark & Merkske: Fietsen, Eten & Genieten. Geniet van een viergangenmenu: aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht & dessert dat je telkens gebruikt in een andere zaak die je passeert op de fietsroute. Je kan de culinaire fietsroute doen tot zondag 27 september. Reserveren doe je bij Toerisme Hoog-

straten en je betaalt 37,50 euro per volwassene. Voor dit bedrag krijg je een voor- en hoofdgerecht naar keuze uit een vlees-, vis of vegetarisch gerecht. - Aperitief : Den Engel, Hoogstraten - Voorgerecht: Brasserie De Mart, Merksplas - Hoofdgerecht: Eetcafé De Lantaern, BaarleHertog

- Nagerecht : IJssalon & Koffiehuis Het Zoete Begijntje, Hoogstraten Je kan deze fietstocht, langs fietsknooppunten door de streek, doen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, starten doe je tussen 10 en 12 uur. Je moet wel drie dagen vooraf reserveren bij Toerisme Hoogstraten. (fh).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 31


DEZE MAAND

LEZERS SCHRIJVEN

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

Ontsluiting Wortel-kolonie

OPROEP Open brief in verband met het realiseren van de bereikbaarheid van WortelKolonie door de bussen van De Lijn Hoogstraten, april 2015 Vandaag is Wortel-Kolonie niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Alle dagen passeren tientallen bussen van De Lijn op lijn 430 Hoogstraten-Turnhout-Mol over de gewestweg N124 Hoogstraten-Turnhout, op ongeveer 1.5 km afstand. Al 15 jaar vraagt de Wortelse strafinrichting om een ontsluiting. De vraag klinkt almaar luider. De capaciteit van de Wortelse strafinrichting is de voorbije jaren verdubbeld tot 300 gedetineerden, het aantal personeelsleden schommelt rond 230. In de nabije toekomst zal de capaciteit toenemen tot mogelijk 450 gedetineerden, het aantal personeelsleden tot 330. Het bezoekersaantal is in gelijke mate toegenomen. Het ontbreken van een vlotte bereikbaarheid zorgt ervoor dat een aantal gedetineerden geen (ongeveer 31 %) of enkel sporadisch bezoek krijgen. Verschillende ondersteunende diensten (CAW De Kempen en Justitieel Welzijnswerk, Centrum voor Basiseducatie Kempen, VDAB Turnhout, rechtshulp, schuldhulpverlening, drugswerking, vrijwilligerswerking,…) zijn vragende partij voor een goede ontsluiting. Bovendien wordt de strafinrichting in Tilburg met 650 gedetineerden bediend vanuit Wortel. De voorbije jaren hebben duizenden mensen de 500 ha natuur, bos en landbouwgrond van Wortel-Kolonie ontdekt. Naast de klassering als waardevol landschap in 1999 heeft de uitbouw van het bezoekerscentrum De Klapekster van Natuurpunt voor een boost gezorgd. De Bonte Beestenboel is een erkend jeugdverblijfcentrum en ontvangt het ganse jaar groepen jongeren. Zij worden gebracht en opgehaald met autobussen. Maar tijdens hun verblijf blijven zij verstoken van vervoersmogelijkheden. Zeker voor de bewoners van Widar, mensen met een beperking, moet er gezorgd worden voor zo ruim mogelijke kansen om hen een zo volwaardig mogelijk leven te bieden. Beschikbaarheid van openbaar vervoer geeft hen de mogelijkheid tot meer participatie: zelfstandig naar huis reizen, vrienden bezoeken, zelf naar de jeugdbeweging of G-voetbal gaan. Ook voor de familie van de bewoners is openbaar vervoer van groot belang

32 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

om op bezoek te komen. Vaak hebben zij geen alternatief. Het is de ambitie om, naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid in 2018, een Nederlands-Vlaamse aanvraag in te dienen om de Koloniën van Weldadigheid te laten opnemen op de Unesco Werelderfgoedlijst. De interesse voor dit unieke stuk erfgoed zal alleen maar toenemen. Beweging.net, het netwerk van de christelijke werknemersbeweging, onderschrijft volmondig de vragen van voornoemde partners. Deze partners werken met mensen die in onze maatschappij niet zo veel worden gehoord. Een reden te meer om eindelijk in te gaan op hun vragen. De Lijn, een Vlaamse instelling ten dienste van de gemeenschap, heeft geen oren naar de terechte vraag voor de ontsluiting van Wortel Kolonie. Besparingen allerhande maken het er niet makkelijker op. Zo worden vandaag al belbussen opgedoekt. Dat ziet er dus niet goed uit voor de toekomst. Maar waarom zou De Lijn niet op zoek gaan naar extra-inkomsten? Door de creatie van een halte ter hoogte van de strafinrichting wordt het gereden traject 1300 m langer maar het aantal gebruikers zal fors toenemen. Vooral ook omdat veel passagiers niet enkel vanuit Hoogstraten maar nog meer vanuit Turnhout de Kolonie willen bereiken. De prognoses voorzien dat de meeruitgaven voor De Lijn omwille van het langere traject, meer dan gecompenseerd worden door de meerontvangsten omwille van het stijgend aantal gebruikers. De denkpistes die vandaag worden bewandeld door De Lijn bieden geen oplossing voor de vele

vragen. Zo hoeft volgens het decreet basismobiliteit geen belbus te rijden in Wortel. De tweede suggestie is de organisatie van een buurtbus tussen Hoogstraten en de Kolonie. Maar een buurtbus rijdt beperkt, kost de gemeente de inzet van personeelsleden en tienduizenden euro’s en rijdt enkel vanuit Hoogstraten, niet vanuit Turnhout. Het Hoogstraats stadsbestuur kaartte de ontsluiting al diverse keren aan bij De Lijn, altijd tevergeefs. Wij doen de suggestie om op korte termijn een voorafgaand overleg te organiseren tussen de stadsbesturen van Hoogstraten en Turnhout en o.a. de Wortelse strafinrichting. De verschillende argumenten kunnen worden opgelijst, een gezamenlijk en vermoedelijk eensgezind standpunt kan worden ingenomen. Dan pas is er een merkelijk grotere kans dat De Lijn er niet onderuit kan om in te gaan op de terechte vraag vanuit onze gemeenschap: een regelmatige ontsluiting van Wortel Kolonie richting Turnhout en richting Hoogstraten. Wij zijn graag bereid om deel te nemen aan dit voorafgaand overleg en mee na te denken over het onderbouwen van de argumentatie. Met vriendelijke groeten. - Namens de ‘Werkgroep Openbaar Vervoer Wortel Kolonie’ - Strafinrichting Wortel - Natuurpunt bezoekerscentrum De Klapekster - Jeugdverblijfcentrum De Bonte Beestenboel - Dorpsgemeenschap Widar voor volwassenen met een beperking - Beweging.net Hoogstraten p.a. Prinsenweg 5 2323 Wortel

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur


DEZE MAAND

GEZOCHT Kunstwerken gemaakt in het IKO vanaf 1965 tot nu HOOGSTRATEN - Volgend schooljaar (20152016) bestaat het IKO precies 50 jaar, en het belooft een feestjaar te worden. De aftrap wordt in september 2015 gegeven met een grote tentoonstelling met werk van IKO-cursisten, van 1965 tot nu. Iedereen die ooit op het IKO les volgde kan daarvoor een werk dat hij of zij op het IKO maakte ter beschikking stellen. We zouden het fijn vinden dat zoveel mogelijk oud-leerlingen van het IKO zich aanmelden om deel te nemen aan deze tentoonstelling die opgevat wordt als een ‘salon’, een verwijzing naar de salons voor schilderkunst in het 19e eeuwse Parijs. Op die manier kan uw werk dan deel uitmaken van onze collectie uit de IKO-geschiedenis. De werken zullen zonder selectie opgesteld worden. Alles door mekaar; hoe meer, hoe beter. Dus: heeft u nog een kindertekening bewaard uit uw IKO-tijd? Hangt er in uw woonkamer een litho die uw opa op de academie maakte? Bezit u nog een verborgen IKO-meesterwerk en wil u dat werk gerust uitlenen voor deze feesttentoonstelling? Meldt u dan aan via www.ikodekunstacademie.be Na het aanmelden houden wij u op de hoogte van het verdere verloop. U ontvangt daarna een bericht met alle praktische afspraken. (LD/red)

Feest bij CM - Gezondheidswandelingen Op maandag 13 april was er reden om te feesten bij de wandelgroep van CM. Zij bestaan immers 10 jaar en hebben samen ondertussen reeds meer dan 50.000 km afgelegd. Het feest werd ingezet met een wekelijkse begeleide wandeling van één uur (+/- 5 km). Na een pauze werden de benen onder tafel gestoken en werden alle deelnemers verrast op koffie en gebak. Vijf wandelaars kregen hun fluo-vestje omdat ze 20 maal deelnamen. Een uniek aandenken werd overhandigd aan vier wandelaars voor meer dan 500 maal deelnames: (zittend) Rinus Vervoort, Maria Brosens, Louis Van Bavel en Aloïs Jespers. Zij waren erbij vanaf de start en werden ook extra bedankt voor het vele werk dat zij gepresteerd hebben om deze wandelingen telkens voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Hun streefdoel? Nog 500 ontspannende wandelingen. Na een gezellige babbel werden alle aanwezigen uitgenodigd voor de wandeling van volgende week; wandeling nr° 562. Zin om mee te wandelen? Elke maandag om 19u aan het Gildenlokaal in Minderhout, naast de kerk. Deelnemen is gratis. ( Meer info: 03/314 71 94 Louis Van Bavel ) Je leeft namelijk langer door af en toe een korte wandeling te maken…. (FS)

Zitdag studietoelagen HOOGSTRATEN - Een medewerker helpt u bij het invullen van uw aanvraag voor een studietoelage. De aanvraag gebeurt digitaal en neemt zo’n vijf minuten tijd in beslag.

Praktisch: Aanvraag studietoelagen op vrijdag 22 mei van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 in het OCMW, Jaak Aertslaan 7. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 33


DEZE MAAND

Infobrochure in een nieuw kleedje

Uitslagen kaarten Noorderkempen REGIO – Veertien verenigingen uit de regio mogen fier zijn. Ze hadden allemaal een volle zaal voor het kaartspel “Rikken en Jokken” van het verbond Noorderkempen. En de sfeer was telkens bijzonder goed. Iedereen ging minstens met een prijs naar huis, sommigen zelf met drie. De verenigingen houden eraan om iedereen te danken die een steentje heeft bijgedragen tot het lukken van dit prachtig kaarttornooi. Alles samen namen 137 Rikkers en 126 jokkers deel aan het spannend tornooi. Hun dank gaat uit naar ‘uitmakers’ Maria, Fons en Jan en naar Jos Aarts, voor de algemene leiding. En goed Nieuws, het Kaartseizoen 2015-16 begint op vrijdag 30 oktober 2015 in de zaal van de strafschool in Hoogstraten. Hierbij de eindrangschikking van de negen beste beurten van de veertien kaartavonden

RIKKEN

HOOGSTRATEN - Het is zover: met gepaste trots stellen Toerisme & VVV Hoogstraten hun gloednieuwe informatiebrochure voor! Niet alleen de inhoud werd aangepast en geactualiseerd, de brochure onderging eveneens een ware metamorfose: de nieuwe lay-out is vlot, eigentijds en stijlvol en bovendien werd er gekozen voor een klein en handig formaat. Ideaal

Ontwrichte zone REGIO - Limburg en de Kempen worden erkend als ’ontwrichte zone‘. Daardoor kunnen bedrijven die op een bedrijventerrein gelegen zijn een loonkostvermindering van ca. 4 à 5% bekomen gedurende twee jaar per extra werknemer. Omwille van het recente grote verlies aan arbeidsplaatsen in de regio Genk en Turnhout, wordt een steunmaatregel uitgevaardigd die bijkomende tewerkstelling zal betoelagen in een straal van 40 kilometer rondom deze gemeenten, dus ook in de regio Hoogstraten. Hierdoor komt de gehele provincie Limburg, de ruime Kempen (tot aan de haven) en een stukje van VlaamsBrabant in aanmerking voor deze maatregel. Bedrijven dienen voor hun extra werknemers een kwart van de bedrijfsvoorheffing niet door te storten, gedurende twee jaar na aanwerving. (fh)

34 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

om mee te nemen tijdens uw ontdekkingstocht in Hoogstraten. De brochure bestaat maar liefst uit 52 pagina’s boordevol wetenswaardigheden, wandel- en fietsroutes, logeeradressen en horecazaken en is rijk geïllustreerd met mooie foto’s. De brochure is volledig gratis. U vindt ze bij Toerisme Hoogstraten of u kan ze downloaden op www.hoogstraten.be. (fh)

Met belgerinkel HOOGSTRATEN - Ook dit jaar doen de stad Hoogstraten en Unizo mee aan de actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. Dit jaar komt er weer een spaarkaart voor de klanten, maar werken we met stickers in plaats van stempels. De actie loopt van zaterdag 25 april tot eind mei. Vooral het centrum van Hoogstraten, maar ook in de deeldorpen is iedereen gediend om kleine verplaatsingen bij voorkeur per fiets of te voet af te leggen om zo de leefbaarheid van onze dorpen te verbeteren. Om deze actie te ondersteunen stelt de stad Hoogstraten alvast een fiets en waardebons ter waarde van 500 euro ter beschikking van de lokale prijzenpot. Dit is dan ook een warme oproep om alsnog mee te werken aan deze actie. Samen maken we er ook dit jaar weer een geslaagde actie van. U kan zich alsnog inschrijven via www.belgerinkel.be (fh)

l) Franc Goetschalckx 2) Eric Riemus 3) Petra Bosse 4) Frank Donckers 5) Luc Maeeh 6) Staf Eelen 7) Mary Krvnen 8) Jos Dockx 9) Frans Van Opstal 10) Treza Goossens

Meer Merksplas Minderh Vosselaar Vlimmeren Rijkevorsel Meerle Hoosstraten Wortel Meersel-Dr.

4145 4108 4038 4037 4018 2075 3986 3925 3912 3910

Meer Wortel Wortel Brecht Hoevenen Rykevorsel Rvkevorsel Rykevorsel Rykevorsel Wortel

1998 2024 2032 2044 2066 2075 2077 2080 2086 2087

JOKKEN 1) Louis Van Dyck 2) Eddy Kenis 3) Peter Janssens 4) Richart MerÍens 5) Paul Van Tricht 6) Staf Eelen 7) Rita Renders 8) Frans Van Oerle 9) Karel Laurvssen 10) Rik Govaerts

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!


DEZE MAAND

De Academie speelt nogmaals Herneming ‘Grand Hotel Hochstrassen’ Theatervoorstelling i.s.m. de bibliotheek HOOGSTRATEN - Zaterdag 28 maart speelden de Toneeljongeren van de Academie voor Muziek en Woord in de Hoogstraatse bibliotheek hun afstudeervoorstelling “Grand Hotel Hochstrassen” als afsluiter van de jeugdboekenweek. Deze familievoorstelling, met als doelgroep kinderen van het derde leerjaar en ouder, wordt nog eenmaal hernomen op zaterdag 9 mei. “Welkom in Grand Hotel Hochstrassen. Een hotel dat in zijn gloriejaren wereldberoemd was om zijn klasse en bekende gasten. Dat is helaas lang geleden. Het hotel lijkt verlaten en wordt binnenkort afgebroken. Maar is het echt verlaten? Als je goed luistert, hoor je stemmen. Zijn er nog gasten in het hotel? Kom met ons een laatste keer mee en proef van de verhalen van de hotelbewoners.” De voorstelling wordt op 9 mei twee keer gespeeld: om 13u30 en om 16u. Een gratis plaatsje reserveren is verplicht. Je kan dit doen aan de balie van de Hoogstraatse bibliotheek, of even bellen of mailen: 03 314 32 61 of hoogstraten@bibliotheek.be. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt! Meer info? www.amwn.be of bibliotheek.hoogstraten.be (ms)

Vergane Glorie: Kruisdagen biddagen hebben nog steeds een dubbel doel: de straffen voor onze zonden afkeren en om Gods zegen te vragen over de vruchten van het land. In Minderhout en Wortel gaan ‘de kruisen’ niet meer uit maar de doelstelling heeft alle eeuwen doorstaan. Meer dan 50 jaar geleden gingen ook in Hoogstraten, drie dagen na elkaar, de kruisen uit. Elke dag gingen de gelovigen naar de vroegmis en uiteraard te communie. Na de misviering vertrokken de kruisen vanuit de kerk van Hoogstraten gevolgd door enkele honderden gelovigen. Het oude gebruik de kruisen blootvoets te volgen was toen al verleden tijd. Vele zandwegen waren intussen al verhard. Soms knorde er onderweg wel een maag van een gelovige. Om te communie te mogen gaan moest men echter nuchter zijn; dus niet eten en drinken voor de misviering. Wanneer de kruisen terug in de kerk waren, konden de aanwezigen thuis gaan ontbijten. Voor sommige schoolkinderen was de afstand van de kerk naar huis te ver en bleven dan ergens bij een bekende in de Vrijheid ontbijten. . (FS) Op zaterdag 16 mei viert men in Minderhout en in Wortel de “Kruisdagen”. De processie van de Kruisdagen is rond 470 na Christus ontstaan. Sedert jaren werd Vienne, in het zuiden van Frankrijk, door vreselijke plagen en aardbevingen geteisterd. In de velden was ook alles vernield en hongersnood dreigde. Wanneer ook nog eens het kasteel in vlammen opging en

ook de kathedraal werd bedreigd vatte bisschop Mamertus het plan op, om gedurende drie dagen voor Ons-Heer-Hemelvaart een algemene bidprocessie te houden om de gramschap van God af te wenden. Dit voorbeeld vond overal navolging. Zulke bidprocessies noemde men “De Litanieën”. De Nederlandse naam ‘Kruisdagen’ zou komen van het feit dat de priester die de processie voorafging steeds het kruis droeg. Deze

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 35


DEZE MAAND - Donderdag 28 mei om 20 uur: lezing Hier vloekt men niet. Facebook ziet alles

Nieuws uit de Bib Sluitingsdagen BiB sluit: - Vrijdag 1 mei: Dag van de Arbeid - Vrijdag 8 mei: gemeentelijke sportdag - Donderdag 14 mei: Hemelvaart - Maandag 25 mei: Pinkstermaandag Op vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei is de BiB gewoon open: bibliotheek.hoogstraten.be

Online informatie In maart heeft de BiB haar derde Symbaloo gelanceerd, Mannen voor mannen. De handige digitale tool brengt u naar een verzameling van interessante websites over actualiteit, sport, werk en pensioen, uit eten, auto’s, bouwen, tuin, relaties en erotiek, films-DVD, magazines en Hoogstraten.

Doelgroep: kinderen van de basisschool, vanaf het 2de leerjaar. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@bibliotheek.be; maximum 20 personen; gratis. - Woensdag 20 mei om 19.30 uur: een schaal van tijdschriftpapier maken Met je oude tijdschriften en een pot behangerslijm maak je met veel vouwwerk en wat lijm een prachtige, duurzame mand. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@bibliotheek.be; 5 euro Meebrengen: 2 oude tijdschriften die in het midden geniet zijn, lat, scherp mes, breekmes of brievenopener.

Facebook doet er volgens hun motto alles aan om ‘je overal te verbinden en alles met iedereen te delen in je leven’. Rob Heyman legt uit hoe Facebook alomtegenwoordig is via mobiele apps, sociale verwachtingen en als onmisbaar communicatiekanaal. Facebook ziet alles, bepaalt de regels en blijft zelf het liefst uit de spotlights. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@ bibliotheek.be; 3 euro.

Terugblik Maart stond in het teken van de Jeugdboekenweek in de BiB. 193 kinderen van het derde leerjaar verkenden de plaatselijke BiB met behulp van het Ganzenbordspel. Ze kregen allerlei opdrachten waarbij de nadruk lag op het vinden van boeken in het rek en via de catalogus Op zaterdag 28 maart speelden de studenten van de Academie, afdeling Woord 2 voorstellingen van Grand Hotel Hochstrassen. (zie ook Activiteiten) (BiB/lvr)

Het idee was om ook verder interessante websites te verzamelen via mannen. Dus u kan altijd uw interessante links met ons delen en met andere mannen via hoogstraten@bibliotheek.be. Wij vullen deze Symbaloo zodoende verder aan. U kan ook zelf uw eigen Symbaloo opmaken als startpagina. Een overzicht van de Symbaloopagina’s van de BiB vindt u op bibliotheek.hoogstraten.be/ interessant-op-het-web.html.

Activiteiten in de bib - Nog tot en met zaterdag 9 mei: tentoonstelling Liesbet Slegers in beeld - Zijn je kinderen verzot op de boeken van Karel en Kaatje? Breng dan zeker een bezoekje aan de tentoonstelling over Liesbet Slegers in de BiB. Zij specialiseert zich in boeken voor baby’s, peuters en kleuters. Felle kleuren en vrolijke figuurtjes zijn haar handelsmerk. - Te bezichtigen tijdens de Koffiekrant- en openingsuren van de bibliotheek; gratis.

Biodynamische landbouw Tijdens een rondleiding ontdek je het verhaal achter de nieuwe koeienstal van de dorpsgemeenschap. Dit project wordt gesteund door Leader Markaante Kempen. Verder breng je ook een bezoekje aan de bakkerij, de tuin, de melkerij, de weverij, de verwerking en de winkel.

- Zaterdag 9 mei om 13 en 16 uur: Grand Hotel Hochstrassen Welkom in Grand Hotel Hochstrassen. Een hotel dat in zijn gloriejaren wereldberoemd was om zijn klasse en bekende gasten (van het koningshuis tot de eerste tv-sterren). Grand Hotel Hochstrassen is een vrije bewerking van Hotel Tomilho van Hanneke Paauwe. Afstudeervoorstelling van de Academie voor Muziek en Woord uit Hoogstraten i.s.m. Bibliotheek Hoogstraten.

36 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De rondleiding zal ongeveer twee uur duren. Na afloop kan je nog een drankje nuttigen en proeven van onze eigen producten. WORTEL / MERKSPLAS - Widar organiseert in het kader van de Bioweek op donderdag 11 juni om 14 uur een begeleide wandeling met als thema ‘biodynamische landbouw en zorg’.

Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Graag een plaatsje reserveren via winkel@widar. be. Plaats van afspraak: Lipseinde 43, 2330 Merksplas aan de winkel. (fh)


DEZE MAAND

Shakespeare in HET GEVOLG lerares aan de slag in het Klein Seminarie en even halftijds bezig met een theateropleiding in Tilburg. Bedoelde voorstelling past in haar derdejaarsstage.

Vijf jongeren durven het aan om in HET GEVOLG in Turnhout het Shakespeareaanse drama Macbeth op de planken te brengen. Drie van die jongeren zijn studenten van het Klein Seminarie. Als dan ook nog de tekstbewerking en de regie in handen is van Seminarie-leerkracht Ilse Oogstvogels is dat voor DHM meer dan genoeg om er hier wat ruimte in te lassen. “Op terugweg van een veldslag krijgt Macbeth, een geroemde Schotse generaal, van drie rare

wezens te horen dat hij ooit koning zal worden. Ambitie vlamt in hem op. Koning worden is zijn droom, maar hoe ver ga je daarvoor? Als zijn vrouw hem verwijt dat ‘Ik wil wel, maar ik durf niet’ het refrein is van zijn leven, besluiten ze samen de koning te vermoorden. Die actie verandert Macbeths droom echter meer en meer in een bloederige nachtmerrie...” Lezen we in het bericht dat we van Ilse Oogstvogels mochten ontvangen. Ilse is halftijds als

Zelf is Ilse dus niet aan haar proefstuk, maar haar vijf acteurs zijn dat evenmin. Ruben Mathé is 14 (Kl. Sem. 3de Latijn) en woont in Hoogstraten. Hij heeft meegespeeld in de musical ‘1814’. Voor de eerste keer op de planken en meteen in de hoofdrol van Seppe Bevers Jana Schrauwen is 17 (Kl. Sem. 6de Moderne Talen – Wiskunde) en woont in Brecht. Ook zij heeft meegespeeld in musical ‘1814’ en was vorig jaar één van de hoofdrolspelers in het muzisch project van het Klein Seminarie over WO1. Ze is ook nog zangeres bij Four of a Kind en geraakte tot in de finale van de BBC and Telenet Public Speaking Awards. In 2012 was zij één van de kandidaten in Junior Eurosong. Senne Brees is 18 (Kl. Sem. 6de Humane Wetenschappen) en woont in Brecht. Ook hij was vorig jaar één van de hoofdrolspelers in het muzisch project over WO1. In zijn vrije tijd is hij student woordkunst. De andere twee spelers zijn Carli Gellings, 21 (4de Theaterdans uitvoerend - danstheater modern aan de FHK in Tilburg) en is woonachtig in Antwerpen. Zij speelt ook mee in de bewegingsvoorstelling dUb van fABULEUS. En tenslotte Silke Verslype 23 (vorig jaar afgestudeerd als Master in Kleinkunst aan het Antwerpse Conservatorium) en woont eveneens in Antwerpen. (nand)

Een gouden pluim

HOOGSTRATEN - Op maandag 30 maart was het meer dan een gewone drukte in ’t Gebuurt. Het was HET moment om alle vrijwilligers te vereeuwigen op een groepsfoto. Meer dan 100 vrijwilligers, waarvan er een 70-tal de oproep voor een groepsfoto opvolgden, nemen één of andere (of meerdere) taak op in het rusthuis of in ’t Gebuurt. Het geeft dan ook een goed gevoel dat er nog zovele taken, soms maar amper zichtbaar voor de buitenwereld, belangeloos ingevuld worden door vrijwilligers. (fs) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 37


DEZE MAAND

Stedenband Hoogstraten-Za-kpota

Nieuw bezoek aan Benin Op zaterdag 9 mei 2015 vertrekt een Hoogstraatse delegatie naar het West-Afrikaanse Benin om de stedenband met Za-kpota verder uit te diepen. Twee jaar geleden vond een eerste bezoek plaats ter kennismaking. Dit jaar zal de samenwerking op gebied van geboorteregistratie centraal staan naast het aftasten van ondersteuningsmogelijkheden rond landbouw. Het ganse bezoek is te volgen op de blog van Stedenband Hoogstraten of via Facebook (Hoogstraten gaat Mondiaal). Delegatie De officiële delegatie vanuit Hoogstraten bestaat uit de schepenen Jef Vissers en Ward Baets, de ambtenaren Peter Crols en Ingrid Brosens, en Jan Leemans als specialist automatisering. Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Jef Vissers is net als tijdens het eerste bezoek in 2013 delegatieleider. Schepen Ward Baets kan als schepen van Landbouw en tevens vanuit zijn ervaring als directeur van het Proefcentrum een belangrijke bijdrage leveren in het onderzoek naar de landbouwontwikkelingen ter plaatse. Peter Crols is afdelingshoofd burgerzaken en welzijn. Zijn ervaring op gebied van bevolkingsregistratie zal belangrijk zijn in de verdere weg van geboorteregistratie en bevolkingsregisters. In die context is automatisering een niet meer weg te denken evolutie en zal de bijdrage van ICT-leraar Jan Leemans niet te onderschatten zijn. Hij krijgt ter plaatse het gezelschap van de ICT-er van de gemeente Zoersel die een stedenband heeft in een buurgemeente van Za-kpota. Hilt Rigouts, coördinator van de samenwerking binnen deze stedenband, zal het vertrek met lede ogen moeten aanzien, vermits zij wegens een revalidatieperiode verstek moet laten. Samen met de officiële delegatie zullen nog twee andere personen op eigen kosten de reis meemaken.

Programma Net als twee jaar geleden zal er ook dit maal een druk programma afgewerkt worden. Buiten de evaluatie van het eerste jaar van samenwerken en het bijsturen van de algemene afspraken ligt de focus vooral op de bevolkingsregistratie en op landbouwontwikkeling. Dit brengt mee dat de Hoogstraatse delegatie zich vaak zal opsplitsen om een specifiek programma te kunnen volgen. Inventarisatie van de werkomstandigheden, vaststellen van de noden, contacten met de verantwoordelijken en politieke leiders, werkbezoeken aan gezondheidscentra, scholen en landbouwprojecten zijn enkel van de belangrijkste onderdelen.

Continu De beslissing van de stad Hoogstraten om een stedenband aan te gaan is niet over één nacht ijs

38 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

van de Hoogstraatse delegatie aan de gemeenten Za-kpota en Boukombé keurde de gemeenteraad van 31 december 2013 een samenwerkingsovereenkomst met Za-kpota goed. In het voorjaar 2014 kwam een delegatie van deze gemeente naar Hoogstraten en tijdens de gemeenteraadszitting van 31 maart 2014 tekenden de beide burgemeesters officieel de samenwerkingsovereenkomst en werd het actieplan 2014-2016 goedgekeurd.

Een historisch moment uit de prille geschiedenis van de Hoogstraatse Stedenband: op 31 maart 2014 ondertekenden de beide burgemeesters de samenwerkingsovereenkomst tussen Hoogstraten en Za-kpota. Het huidige bezoek van de Hoogstraatse delegatie aan Benin zal hierop verder bouwen en de samenwerking in concrete vorm gieten rond geboorteregistratie en landbouwontwikkeling. gelopen. Een lange voorbereiding met tal van discussies en werksessies met een interne werkgroep maar ook met een groep van externe experten en geïnteresseerden ging hier aan vooraf. Ook aan dit bezoek is een lange voorbereiding vooraf gegaan. Na het verkennend bezoek in mei 2013

Intussen wordt er intern continu verder gewerkt aan de uitbouw van de stedenband. De externe werkgroep stedenband komt driemaandelijks bij elkaar met vorming rond de grote thema’s van de samenwerking. In 2015 hield bijvoorbeeld Jan Aertsen van Vredeseilanden een boeiende uiteenzetting over de rijstteelt in Benin en het belang van een aanpak van de hele voedingsketen om het lot van de boeren te verbeteren. In april is er nog een overleg gepland met Greet Verellen van Protos. Zij maakt de leden wegwijs in het integraal waterbeheer in Benin, water en landbouw en het project van de composttoiletten.

Te volgen Net zoals tijdens het eerste bezoek wordt er nu met het thuisfront verder gecommuniceerd via een blog. Deze wordt dagelijks aangevuld zodat iedereen de ervaringen van de delegatie op de voet kan volgen. De Hoogstraatse Maand heeft zich geëngageerd om een ruim verslag te brengen bij terugkeer van de delegatie. En ook het gemeentelijk info-magazine Infozine zal wellicht ruim aandacht besteden aan dit werkbezoek. Wie de reis echter van op de eerste rij wil volgen, slechts één adres: http://stedenbandhoogstraten.blogspot.be of de Facebookpagina ‘Hoogstraten gaat mondiaaal’. (jh)


DEZE MAAND

Achtduizend euro opbrengst van eerste aardbeien voor een goed doel HOOGSTRATEN - Van een verkoop van de eerste aardbeien mogen we niet meer spreken, nu er gans het jaar door aardbeien worden aangeboden. Op donderdag 26 maart sprak men dan ook van een verkoop van aardbeien voor het goede doel, naar aanleiding van de opening van het nieuwe seizoen. Het is een feestelijk gebeuren en een ideale gelegenheid om het volledige productassortiment van Veiling Hoogstraten in de kijker te zetten en te focussen op nieuwigheden voor het komende seizoen. Vorig jaar realiseerde Veiling Hoogstraten een productomzet van 192 miljoen euro en een zakencijfer (producten + diensten) van 235 miljoen euro, een absoluut record. Naast aardbeien, goed voor ongeveer de helft van de productomzet, verhandelt Veiling Hoogstraten vooral paprika, tomaat en komkommer. Veiling Hoogstraten stelt momenteel 82 personen tewerk en wil samen met hen in 2015 gaan voor het MVO Charter (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Wat infrastructuur betreft gaat de Veiling dit jaar een nieuwe loods van 7.000 m² bouwen. Wat promotie betreft gaat men de vollegrond aardbeien promoten door ze in een eigen, voor de consument duidelijk herkenbare verpakking te presenteren. Verder ontwikkelde men “Hopsabees”, een educatief project voor kleuters.

Gaëlle Devos kocht in opdracht van Delhaize de eerste aardbeien van het nieuwe seizoen Nieuw voor 2015 is ook de lancering van een beschermde kersenteelt, waarvan er voorlopig 15 ha aangeplant is, waarvan 5 ha in productie.

Vzw Pinocchio Na de persconferentie werd naar jaarlijkse traditie een kist aardbeien geveild voor het goede doel. Deze kist ging naar Delhaize aan de prijs

Aardbeien voor de gouverneur en de deputatie

van 500,00 euro per 500 gram. Omdat Veiling Hoogstraten, in naam van de aardbeitelers, het bedrag verdubbelt, kon men een bedrag van 8.000 euro overhandigen aan Nathalie Cornelis, afgevaardigde van vzw Pinocchio. Vzw Pinocchio is een organisatie die de belangen en het welzijn van de kinderen en jongeren met brandwonden behartigt in heel België (www. vzw-pinocchio-asbl.be). Gaëlle Devos, Manager Fruit & Vegetables van Delhaize, was verheugd met de aankoop van deze aardbeien. “Wij zijn blij deze aardbeien te kunnen kopen en zo mee het startschot te geven van het Belgische aardbeiseizoen. Met deze aankoop willen we het belang van lokale productie onderstrepen. Het is onze filosofie om zoveel mogelijk Belgische producten aan te bieden en Belgische producenten te ondersteunen waar we kunnen. Sinds vorig jaar verkoopt Delhaize als enige retailer in de wintermaanden Belgische aardbeien om zo onze klanten jaarrond te voorzien van product van eigen bodem. Dat we hiermee ook nog ons steentje kunnen bijdragen aan een nationaal goed doel, is mooi meegenomen!” (fh)

Smulnamiddag

HOOGSTRATEN / ANTWERPEN - Het ‘Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei’ schonk donderdagvoormiddag 19 maart aan gouverneur Cathy Berx en de deputatieleden van de provincie aardbeien van de eerste teelt. Gouverneur Cathy Berx, gedeputeerden Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert,

Bruno Peeters, Peter Bellens en Rik Röttger en provinciegriffier Danny Toelen degusteerden met veel plezier de lekkere vruchten van Veiling Hoogstraten. Koning Filip had eerder dit jaar al de eer om Hoogstraatse aardbeien in ontvangst te nemen. (fh)

HOOGSTRATEN - In de maand mei viert ’t Gebuurt zijn derde verjaardag. De vrijwilligers van het Kookteam zorgen voor een feestelijke noot door de bezoekers aan de cafetaria een schaaltje met borrelhapjes en een glas cava of fruitsap aan te bieden. Praktisch: dinsdag 19 mei van 14 tot 16 uur in ’t Gebuurt. Deelname 4 euro. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 39


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE

ZAAL CÉCILIA PRESENTEERT

Rue-Mour

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: René Laurijssen tel. 03 314 66 28 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel.: 03 314 43 39 sport@demaand.be

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact met de redactie voor eventuele rechten.

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Begijnhof 27 - 2320 Hoogstraten SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

40 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HOOGSTRATEN - Dat Peter Sabbe een bezige bij is op muzikaal gebied is niet verwonderlijk. Het bloed kruipt waar het niet kan gaan, zijn vader was (en is) dan ook nog heel actief in het circuit van de “Old school jazz”. Muzikaal heeft Peter wel een ander weg ingeslagen, maar de kwaliteit druipt er even goed van af en hij weet zich ook nog eens te omringen met goede muzikanten die reeds vele jaren menig artiest hebben begeleid (Jean Bosco Safari, Eric Baranyanka...). De naam van Rue-Mour is ontsproten uit een gelegenheidsoptreden in mei 2010 in het gelijknamige, Rijkevorselse café Rue-Mour. Sindsdien zijn ze daar dan ook het “officiële” huisorkest. Rue-Mour brengt op een eigenzinnige manier een ode aan minder bekende (maar daarom niet minder mooie) nummers van o.a. Emmylou Harris, Norah Jones, Alison Krauss, France Gall, … Daarnaast ook nog van diverse bekende en minder bekende artiesten die in de loop van de laatste decennia te horen waren en nog steeds zijn. Hun muziek herbergt invloeden van country, jazz, folk, akoestische pop. Dit belooft een leuke avond rustige luistermuziek afgewisseld met enkele stevige sfeerbrengers. De groep is samengesteld uit vier leden: de zangeres Greet Eysermans met een veelzijdige hemelse en zalvende stem en drie muzikanten.

Walter Schrooten: gitaar, Peter Sabbe: bas, Michel Bazonni: percussie, Techniek en geluid : Glenn Willems.

Praktisch: Rue-Mour in zaal CéCilia op zaterdag 16 mei 2015 om 20.45 uur. Tickets 12 euro, vvk 10 euro, studen 6 euro (op vertoon van de studentenkaart). Tickets en info op www.zaalcecilia.be en op het VVV kantoor Hoogstraten (0340 19 Bezoek hun website (www.rue-mour.be) of Facebookpagina voor enkele proevertjes. En verder

The Remedy Zaterdag 6 juni 2015 om 20.00 uur Inkom: zie info The Remedy

The Remedy Stelt in Zaal CéCilia zijn derde album ‘Taking the long road home’ voor. Info op hun website: www.theremedyband.be.

En

Wie informatie over Zaal CéCilia ook per mail wil ontvangen, schrijft zich in op onze nieuwsbrief via de website www.zaalcecilia.be. Neem ook een kijkje op onze Facebook pagina en vergeet Zaal CéCilia niet te “liken”. (ch/fh)


HOOGSTRATEN

Het Team achter de Heilig Bloedprocessie HOOGSTRATEN – Op zondag 31 mei en 6 juni trekt de Heilig Bloedprocessie opnieuw door de straten van Hoogstraten. In tegenstelling tot voorgaande jaren, gaat de processie op de tweede zondag enkel richting Lodewijck De Konincklaan. Dus niet meer langs de Gelmelstraat enz. Maar van andere veranderingen zal u wellicht weinig merken. En toch zal het de eerste maal zijn dat de processie uitgaat nadat Johan Ooms, zoals aangekondigd, op zijn 70ste een stap opzij zou zetten. “Vanaf mijn 70ste verjaardag zal je me nog wel zien op de dag zelf om een handje toe te steken”, zei Johan vorig jaar, “Maar wat de organisatie betreft geef ik de fakkel door. Tijd voor verjonging”, zei Johan toen. Maar zijn processie helemaal loslaten doet Johan niet. Hij heeft wel gezorgd voor verjonging en vernieuwing en houdt zich vooral bezig met het archief. Maar wees gerust, in stilte kijkt hij mee hoe zijn opvolgers het doen. Wie die opvolgers zijn, vroegen we aan Koen Van Opstal, een van de nieuwkomers in de ploeg achter de H. Bloedprocessie. “Het is een team van twaalf mensen”, zegt Koen, “Een team samengesteld naar aanleiding van de mededeling dat Johan zou stoppen” . Het team bestaat uit pastoor Bart Rombouts en Roger Michiels die vooral het liturgisch aspect voor zich nemen. Jan Leemans is de eindverantwoordelijke voor de regie van de processie. Ria Lauryssen en Ann Van Delm werken aan een plan voor kledij en textiel. Eric De Waele is de verslaggever en Jef Janssens is de afgevaardigde van de parochie en samen met Johan Ooms en Luc Vinkx het geheugen van wat er voor ons al was. Johan Govaerts werkt op het bisdom en heeft vanuit die optiek de knowhow. Rob Brosens staat midden het volk en kent iedereen, wat ook enorme voordelen heeft en Koen zelf neemt de website en communicatie voor zijn rekening. Met een groep van twaalf kan je, mits goede afspraken, een stuk efficiënter gaan werken. In dat team was een plaats voorbehouden voor Paul Driesen. Hij had er met Johan al over gesproken, maar zoals u weet heeft dat niet mogen zijn. Paul is te vroeg gestorven.

Foto Paul Versmissen nenpotstraat en terug naar de Vrijheid. De processie arriveert terug aan de kerk om 12u30.

Zondag 6 juni vertrekt de processie opnieuw na de Hoogmis, maar dit jaar NIET richting Statie.

Donderdag 4 juni is het Sacramentsdag. Tijdens de misviering gaat er een verkorte processie uit in de Sint Katharinakerk zelf.

Nu gaat men direct richting Lodewijck De Konincklaan en maakt men daar een ommetje op de OCMW site. Daar staat het rustaltaar opgesteld in de kapel van de OCMW. Campus.

Zaterdag 5 juni maken kinderen vanaf 13 uur zandtekeningen in de cafetaria van ’t Gebuurt. Zo’n zandtekeningen werden vroeger gemaakt wanneer bijvoorbeeld de dorpsprocessies uitgingen. Er is nog meer kinderanimatie en een optreden van Vialta.

En vergeet ook niet om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling “Ost tekent de Heilig Bloedprocessie” in het Stedelijk museum, Begijnhof nr. 9. (fh)

Na ‘t Knechtjeshuis, het Manifest

Johan en Jef Janssens hebben de taak op zich genomen om een soort draaiboek uit te schrijven met alles wat er wanneer moet gebeuren. Dat zal een grote hulp zijn voor de nieuwkomers.

Programma Op zaterdag 30 mei is er om 19 uur de traditioneel geworden openingsviering in de St.Katharinakerk. Op zondag 31 mei vertrekt de processie na de Hoogmis over de Vrijheid richting Statie, Van Aertselaarplein, Moerstraat, Boxtelstraat, Tin-

HOOGSTRATEN – Op 2 april opende Tinne Aernouts Brasserie Manifest aan de Vrijheid na jarenlang ’t Knechtjeshuis te hebben uitgebaat. In het gloednieuwe gebouw aan de Vrijheid 118 heeft zij en haar team meer ruimte, zowel wat de

keukenuitrusting betreft, als voor de verbruikszaal en het terras. Dat maakt ook dat de kaart iets uitgebreider is. Een van de sterkhouders is ook het bijzonder verzorgde ontbijt, waar Tinne een ijzersterke reputatie mee opbouwde. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 41


HOOGSTRATEN

Primeur voor België in Hoogstraten!

Orgelconcert FRANK ZAPPA ANDERS Voor de eerste maal in België wordt de klassieke alternatieve rock-muziek van Frank Zappa in een kerk uitgevoerd met orgel. De combinatie van orgel met percussie en sax is ongehoord maar past precies in het cross-over concept van Mixtuur. Met dit concert wil men ook de alternatieve luisteraars -die vaak geen orgel lusten- toch overtuigen van de kwaliteiten van dit verrassend veelzijdig instrument. Frank Zappa

Velen kennen hem ongetwijfeld nog als dé popen cultfiguur uit de jaren zestig. Geboren als Frank Vincent Zappa (Baltimore, 21 december 1940) was hij in de eerste plaats een Amerikaans componist, die ook deel uitmaakte van of de leiding had over verschillende legendarische rockgroepen zoals o.a. The Mothers Of Invention. Daarnaast was hij eveneens een gerespecteerd musicus. Zappa mengde op geheel eigen wijze rockmuziek met psychedelica, jazz, experimentele muziek en eigentijdse klassieke muziek, die hij combineerde met een grote dosis zelfspot, humor en performance-art. Frank Zappa overleed op 4 december 1993, enkele weken voor zijn 53ste verjaardag, aan de gevolgen van prostaatkanker. Zijn as is begraven in Westwood Village Memorial Park Cemetery in Los Angeles zonder gedenksteen. Enkele maanden geleden zond Canvas een boeiende documentaire uit over deze markante componist, muzikant en popfiguur. Voor wie zijn geheugen wil opfrissen of hem en zijn werk beter wil leren kennen: zie www.zappa. com en Wikipedia.

Yves Rechsteiner op het Pels-orgel Yves is niet alleen leraar basso-continuo aan het conservatorium van Lyon maar hij is ook hoofd van de afdeling oude muziek. Hij kreeg zijn vorming aan het conservatorium te Genève voor orgel en klavecimbel. Nadien volgde hij nog les bij Guy Bovet. Tussen 1992 en 1994 won hij verschillende wedstrijden waaronder één in Brugge. Yves maakte al verschillende opnames met een uiteenlopend repertoire: van Vivaldi, Tartini, en Azzolino delle ciaja tot Jehan Alain, J.S.Bach en F.Liszt. Hij is ook stichter van het Alpbarock Ensemble en treedt regelmatig op met bariton Arnaud Marzorati.

42 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Yves Rechsteiner Over Frank Zappa zegt Yves Rechsteiner het volgende: “Ik heb Frank Zappa leren kennen dankzij het nummer G-spot Tornado. Drie minuten was ik totaal gefascineerd en ik voelde intuïtief dat deze zo rijke en complexe muziek goed op orgel zou klinken. Zappa heeft alle stijlen beoefend: jazz, rock, elektrische en avant-garde muziek. Als geniaal gitarist heeft hij zijn oorspronkelijke composities herdacht voor symfonische orkesten (zo heeft Pierre Boulez zijn muziek opgenomen) of voor klassieke ensembles als Ensemble Moderne. Frank Zappa was volledig gegrepen door klanken en je kunt ze af en toe perfect terugbrengen tot

orgelregisters. Zijn esthetisch universum sluit in zekere zin aan op de post-klassieke stijl. Om de geest van Zappa’s muziek zo juist mogelijk te benaderen, gebruiken we echt alle mogelijkheden van het orgel en voegen daarbij de ritmische sonoriteit om zo een orkestraal universum te scheppen met klanken van gisteren en van vandaag. De aanwezigheid van een saxofoon zorgt voor een supplementaire dimensie, die van de melodische ziel en die van de te gekke improvisator Zappa… Het programma omvat de meest bekende muziek van Zappa: Black Page, G-Spot Tornado, We are not alone, Uncle Meat, Dog breath variations, …”


HOOGSTRATEN

Henri-Charles Caget, percussie Hij studeerde percussie in Orléans, Courneuve en Lyon. Zijn repertoire omvat middeleeuwse (Ensemble polissen), barokke (le Concert de l’hostel-Dieu) tot hedendaagse muziek (l’Ensemble de Cuivres et Percussions Odyssée, l’Ensemble orchestral contemporain). Hij improviseert graag in dialoog met andere kunsten zoals theater, dans, schilderen of video... Henri-Charles is leraar percussie aan het conservatorium te Lyon sinds 1998. Hij maakt ook deel uit van het pedagogisch team GRAMA (Centre National de Création Musicale). Maar zijn voornaamste bezigheid situeert zich in het muziektheater waar hij de invloed van de beweging op de muziek exploreert. Hij creëert ook vaak muziekspektakels voor het jongere publiek.

Bruno Vansina, saxofoon Als zoon van Ronny Vansina en Greet Martens, is Bruno afkomstig uit Hoogstraten en hij heeft hier zijn jeugd doorgebracht in het Begijnhof. Dat was nog in de pre-restauratie periode. Alhoewel hij zoals vele pubers graag gitaar wou spelen, had mama Greet liever dat hij koos voor de saxofoon. Van in zijn jonge jaren al was Bruno gefascineerd door Frank Zappa. Hij luisterde op zijn walkman alleen maar naar cassettebandjes van zijn muzikaal idool. Pas op zijn zestien kreeg de papssie om zelf muziek spelen hem echt te pakken. Zijn voorbeelden waren Sonny Rollins, Charlie Parker, John Coltrane… Als muziekstudent in het conservatorium werd hij begeesterd door zijn Engelse leraar John Ruocco. Daar ontmoette hij ook drummer Teun Verbruggen, die van dan af zijn vaste ’partner in crime’ zou worden in het

De Vrijheid in 20 vragen HOOGSTRATEN - Ken jij de Hoogstraatse Vrijheid zo goed al je denkt? Geen enkel plaatsje, geheimpje of eigenaardigheid is je onbekend? Jij lost met je ogen dicht deze 20 vragen op? Ga dan de uitdaging aan en laat je toch nog verrassen door de verborgen plekjes en ongekende verhalen van de Vrijheid. Pen en papier in de aanslag en zoeken maar! Deze kinderzoektocht is gratis te verkrijgen bij Toerisme Hoogstraten of te downloaden op de website en geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. (fh)

KVLV fietstocht

Henri-Charles Caget ’Bruno Vansina Quintet’ en zijn andere muzikale projecten. Bruno boekt momenteel grote successen met zijn 17-koppig Bruno Vansina Orchestra XLarge, o.a. op Jazz Middelheim 2014 en Klara in deSingel (Antwerpen).

Het zaaltje van Sint-Cecilia Ondertussen heeft jazzsaxofonist Bruno Vansina al zes eigen cd’s op zijn actief en speelt hij in tal van gerenommeerde ensembles. Een zevende cd zit in de pipeline. Heel bijzonder daarbij is dat de demotracks al enkele jaren geleden zijn opgenomen in het zaaltje van Sint-Cecilia in Hoogstraten. Ze klinken zo goed, zegt Bruno, dat hij besloten heeft om ze alsnog uit te brengen op een dubbel-cd. We kijken ernaar uit.

NIET VERGETEN! Het Mixtuur-concert FRANK ZAPPA ANDERS heeft plaats op zaterdag 9 mei 2015 om 19.30 uur in de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten. Het concert is rolstoel-toegankelijk. De toegang bedraagt 12 euro, beschermleden betalen 8 euro, min 18 jaar is gratis. Kaarten zijn te verkrijgen bij de dienst Toerisme (Vrijheid 149, Hoogstraten) alsook aan de kassa voor aanvang van het concert. Deuren gaan open om 19.00 uur. Na het concert kan er nog gezellig worden nagebabbeld bij een gratis glas frisdrank of wijn. Info: www.mixtuur.be - toerisme@hoogstraten.be - tel. 03 340 19 55 (jam)

Tankwagen verliest vettige lading HOOGSTRATEN – Vrijdag 10 april verloor een vrachtwagen op de Vrijheid een grote hoeveelheid vettige brij, restafval van mest dat al verwerkt was in een biogasinstallatie. De vrachtwagen reed met de substantie die dan nog overbleef naar een mestverwerkingsbedrijf in Wortel. Door het warme weer is het goedje wellicht gaan gisten en vloog de veiligheidsstop boven achteraan de vrachtwagen er af. Daardoor ontsnapte een grote hoeveelheid zwarte brij, die een spoor trok van de Loenhoutseweg tot aan het kruispunt bij het Klein Seminarie. Brandweer en civiele bescherming kwamen ter plaatse om de Vrijheid schoon te maken. Dat zorgde voor enkele uren verkeersoverlast. (fh)

HOOGSTRATEN - Tijdens de zomermaanden fietsen de sportieve KVLV dames elke dinsdagavond. Men vertrekt klokslag 19 uur aan de Pax en men fietst zo’n kleine 20 à 30 km in de omgeving van Hoogstraten. Halfweg is er een rust- en drankpauze voorzien (fietsen gratis, consumptie betalend). Interesse ? Kom gerust eens meefietsen, het tempo is voor iedereen haalbaar. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 43


HOOGSTRATEN

Sint Jozef verjaardag

HOOGSTRATEN / CASTELRE - Ik, Tom Vervoort, heb als nieuwste telg van de leerkrachtenhout van VITO Hoogstraten de eer verslag uit te brengen van de jaarlijkse viering van de patroonheilige van de timmerlieden. De patroonheilige van de timmerlieden? Wie is dat nu weer? Het gaat hier over één of andere Jozef van Nazareth. Hmm, klinkt bekend in de oren. Jozef, bijgenaamd ‘de timmerman’, is de pleegvader van Jezus volgens de bijbel. Hij was de verloofde van Maria die later onbevlekt ontvangen werd en het leven schonk aan Jezus. Maar dat verhaal kennen we ondertussen al. Elk jaar, op 19 maart, wordt deze dag door ons gevierd. Of nog beter: elke eerste vrijdag na 19 maart want dan is het weekend. Dit jaar werd het 20 maart, één dag voor het officiële begin van de lente. Na een kleine fietstocht, met vertrek aan VITO, kwamen we aan bij Snoeys van café ‘In Holland’, waar we een afspraak hadden met de niet fietsers. De bende bestaat uit (zoals op de foto, beginnende van links): Dirk Boeren Dirk, ikzelf, Berre Elst, Steve Van den Nieuwenhuysen, Gunther Storms, Marc Veltmans, Luc Aernouts,

Gratis orgelconcert van ROSITSA DASKALOVA

Danny Van Roy, Marc Hendrickx, Fons Van de Locht, Peter Heyns, Gert Goetschalckx en Bjorn Strybos. Het café staat bekend voor zijn lekkere spek met eieren, dus niet te lang getreuzeld en laat maar komen die handel! Met de nodige koffie en andere dranken kregen de pannen nog maar amper de kans om op tafel te komen alvorens ze geplunderd werden door 13 hongerige timmerlieden. Net het laatste avondmaal, want met zijn 12 apostelen was Jezus zijn bende ook met 13. Toeval ? Na het lekkere eten en het verrukkelijke gerstenat volgde er al snel wat straffe verhalen waar uitbundig mee gelachen werd. Daardoor werden we al snel opgemerkt door Fons Van Dijck, de pastoor op rust. Hij vond onze bende zo vrolijk en gezellig dat hij ons zijn zegen gaf voor een leuk verloop van de avond en ons verdere leven. Zo vorderde de avond en werd het snel nacht, de ogen werden kleiner en de straffe verhalen rustiger. Tijd om huiswaarts te trekken, uitkijkend naar volgend jaar. Fietsend naar huis dacht ik : “Gelukkige verjaardag, Jozef!” Tom Vervoort voor de leerkrachten-hout van VITO Hoogstraten.

HOOGSTRATEN - De orgels in onze SintKatharinakerk krijgen letterlijk en figuurlijk weerklank in België en Nederland. Zo krijgen we regelmatig van heinde en verre de vraag van nieuwsgierige organisten of ze er eens op mogen komen spelen. Ook werden er al verschillende cd’s opgenomen met de beide orgels in een glansrol. Momenteel lopen er onderhandelingen voor opnames in Hoogstraten van een Europese toporganist in… 2017!

Eindexamen Conservatorium Antwerpen Ook de virtuoze organiste Rositsa Daskalova komt voor een jury haar eindexamen van het Koninklijke Conservatorium in Antwerpen afleggen op het grote Pels-orgel in onze kerk. Dit concert dat gratis toegankelijk is voor het publiek gaat door op dinsdag 12 mei 2015, met aanvang om 19.30 uur, in de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten. Gelieve tijdig aanwezig te zijn.

Rositsa Daskalova Zij werd geboren in Veliko Tarnovo in Bulgarije. Als pianist behaalde ze het bachelordiploma aan het Conservatorium te Plovdiv en het masterdiploma aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Rositsa werkt al acht jaar als balletbegeleider aan de Kunsthumaniora te Antwerpen. En nu wil ze afstuderen als organist. Mixtuur is vereerd dat ze vanuit Antwerpen naar Hoogstraten komt om hier bij ons haar eindexamen af te leggen. Wij doen langs deze weg een warme oproep aan alle muziekliefhebbers om gratis naar haar orgelconcert te komen luisteren. (jam)

44 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Met bruidsjurk van 100-jarige Mit Schellekens als blikvanger Defilé van bruidskledij in het woonzorgcentrum

Mit Schellekens huwde in 1937 met haar man Hubert Devos en droeg de zwarte huwelijksjurk, nu het pronkstuk op de modeshow in het woonzorgcentrum.

De 100-jarige Mit Schellekens legt haar 78 jaar oude bruidsjurk in de juiste plooi.

HOOGSTRATEN - Met een tentoonstelling van huwelijksfoto’s en verhalen over huwelijksfeesten vroeger, werkte het animatieteam van het woonzorgcentrum al enkele weken rond het thema huwelijk.

De blikvanger was de zwarte bruidsjurk van de 100-jarige Mit Schellekens, die ze in 1937 droeg toen ze met Hubert Devos in huwelijksbootje stapte. Dus nog voor de Tweede Wereldoorlog. “In die tijd droeg de bruid een zwart kleed” zegt Mit, “Dat kon je na de bruiloft nog gebruiken bij een begrafenis”, gaat ze verder. Een van de medewerkers showde het kleed, ook al omdat Mit er nu niet meer in zou kunnen. Dat weet ze zeker,

De apotheose was een heuse modeshow van bruidskledij. Vrijwilligers toonden over een geïmproviseerde catwalk een veertigtal jurken en

kostuums van personeelsleden en bewoners van het woonzorgcentrum.

want toen ze een aantal jaren geleden haar bruidsjurk nog eens wou passen, moest ze hulp van de buren inroepen omdat ze er niet meer uit kon. Mit maakte de trouwjurk zelf, zodat ze enkel de stof nog moest kopen. Het is verwonderlijk dat de 78 jarige jurk nog zo goed bewaard is. In die dagen werd de trouwjurk vaak vermaakt tot een doopkleed voor de kinderen. Maar Mit heeft hem steeds met zorg bewaard, net zoals de bolhoed, die haar man zaliger op hun huwelijksdag droeg. (fh)

Zesde leerjaar op bosklassen HOOGSTRATEN - In de week van 23 maart ging het 6de leerjaar van Vrije Basisschool Spijker op bosklassen in Durbuy. De week startte met een lange treinreis waarbij ze veel moesten overstappen, maar de leerlingen amuseerden zich opperbest. Tijdens deze week deden ze tal van leuke activiteiten zoals een natuurwandeling, avonturenloop, rappel, klimmen, deathride, speleo, fakkeltocht en nog veel meer. Het leukste vonden de leerlingen wild craft. Bij deze activiteit zijn de kinderen actief bezig met ervaren gidsen. Ze leren technieken om in leven te blijven met de natuur. Er was een initiatie van vuur maken, shelters bouwen en drinkbaar water vinden in de natuur. Vrijdag ging het 6de leerjaar met tegenzin weer richting Hoogstraten, ze hadden een geweldige week gehad. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 45


HOOGSTRATEN

Nachtclub Karma bij Arena HOOGSTRATEN – In wat ooit HI25 van Highstreet was openden de broers Nick en Gregg Jorissen nachtclub Karma. Voorlopig is de zaak nog maar een zaterdagavond per maand geopend, maar vanaf het najaar kan men er elke zaterdagavond terecht. Toen Highstreet midden vorig jaar de deuren sloot, was de toekomst van wat 25 jaar lang dÊ discotheek van de regio was even onzeker. Maar op 20 september heropende Frank Aarts de benedenverdieping van de danstempel onder de naam ARENA. De voormalige HI25 op de bovenverdieping stond tot voor enkele weken leeg. Nu krijgt ook HI25 een nieuwe toekomst met nachtclub KARMA, een initiatief van de broers Nick en Gregg Jorissen, die het wereldje wel kennen. Hun vader heeft jaren discotheek Cartouche in Loenhout opengehouden en zelf deden ze promotiewerk voor Noxx in Antwerpen. Voorlopig is de nachtclub enkel de laatste zaterdag van de maand vanaf 22 uur open, maar vanaf september willen men wekelijks de deuren openen.

Nick en Gregg Jorissen

46 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Gezond ontbijt

Koningschieting op 2de Sinksendag HOOGSTRATEN - Het is weer zover. Op maandag 25 mei 2015 organiseert de SintJorisgilde van Hoogstraten haar zes-jaarlijkse traditionele schieting op de wip om uit te maken wie de nieuwe koning wordt. Naast hoofdman en griffier is de koning misschien wel de belangrijkste persoon in de schuttersgilde; hij is baas van de schietingen, bepaalt wie er in competitie tegen de andere gilden uitkomt en organiseert de oefenavonden en wedstrijden.

HOOGSTRATEN - Op woensdag 11 maart genoten de leerlingen van de gemeenteschool met zijn allen van een gezond ontbijt. Voor één keer mochten de kinderen met grote honger naar school komen. Het oudercomité zorgde voor een uitgebreid ontbijtbuffet met aandacht voor gezonde voeding zodat de kinderen nadien met veel energie hun dag verder konden zetten. Dank aan het oudercomité, de kinderen hebben ervan genoten. (fh)

Voor kinderen en kleinkinderen

Om de zes jaar wisselt deze functie. De schutter die de vogel afschiet, wordt koning voor de volgende zes jaar en krijgt de belangrijke taak die we eerder omschreven. De vogel raken is moeilijker dan men denkt: het gehanteerde wapen, de kruis- of balansboog is ontworpen om horizontaal te schieten op blazoen met een in het midden een roos op een afstand van 61 meter. Bij de koningsschieting wordt de vogel op een mast geplaatst die hoger is dan 12 meter. Een tweede keer koning schieten is dan wel weggelegd voor de ‘cracken’ onder de schutters. Wie een derde maal de vogel naar beneden haalt, krijgt na 18 jaar de titel van keizer, een eretitel vooral voor het vele werk dat gedurende 18 jaar werd verricht voor de vereniging. En dat is wat er zal spelen op 25 mei. Uittredend koning Jacques Roos, al 12 jaar koning van de Sint-Jorisgilde van Hoogstraten kan zich voor een derde termijn tot koning schieten, en de titel van keizer verwerven in 2021. En zo heeft de gilde van Hoogstraten er al twee: Jos Schrijvers en Luc Anthonis. Grote vraag blijft of Jacques de vogel naar beneden zal halen in de drie ‘voorkeurschoten’ die hij krijgt. Lukt dit, dan kan de rest van de gilde nog enkel schieten voor de jenever. Zo niet, dan treden alle gildenbroeders en –zusters (jazeker, ook een dame kan koning schieten), in volgorde van toetreding aan om de vogel proberen neer te halen. Doet ie het of doet ie het niet? Dat kom je te weten op Pinkstermaandag 25 mei vanaf 13 uur aan de jeugdterreinen van HVV waar de schieting plaatsvindt. Kom eens kijken. (wp/fh)

HOOGSTRATEN - Tip voor een activiteit met de (klein)kinderen: ga naar het Stedelijk Museum Hoogstraten om er een processievaantje te kleuren! En bewonder natuurlijk ook de prachtige werken van Alfred Ost over de Heilig Bloedprocessie. Ook schoolklassen kunnen zich inschrijven. Het museum is geopend van woensdag tot en met zondag, telkens van 14.00u tot 17.00u. Meer info: museum@hoogstraten.be – 03 340 19 80 – http:// museum.hoogstraten.be.” (fh)

Zitdag personen met handicap In de maand mei zal de zitdag voor personen met een handicap, op het stadhuis in Hoogstraten, niet plaats vinden. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 47


HOOGSTRATEN

Viva Brasil ! Davy Verstraelen naar Wereldkampioenschap in Sao Paulo Davy Verstraelen uit Wortel staat een boeiende zomermaand te wachten. Als pas afgestudeerde aan Vito Hoogstraten mag hij in augustus België vertegenwoordigen op het SKILLS World Kampioenschap in Sao Paulo - Brazilië. Goud

Trots

Twee leerlingen van Vito Hoogstraten behaalden Goud op het Belgisch Kampioenschap voor stukadoors, georganiseerd door Skills Belgium. Davy Verstraelen kreeg daar bovenop goud voor zijn individuele prestatie en verwierf daarmee een ticket naar Brazilië om de Belgische kleuren te gaan verdedigen op The WorldSkills Competition. Dit kampioenschap wordt om de twee jaar georganiseerd voor jong aanstormend talent tot 23 jaar uit het beroeps en technisch onderwijs en beroepsgerichte opleidingscentra (VDAB). Dit initiatief wordt mee ondersteund door het Vlaamse en het Waalse gewest. Allerlei richtingen komen hierbij aan bod. Vito Hoogstraten had twee ploegen leerlingen uit het zevende jaar Bouw afgevaardigd voor de specialisatie stukadoren of bepleisteren.

Davy Verstraelen is in ieder geval erg trots op zijn prestatie en kijkt vol verwachting uit naar dit wel heel bijzonder avontuur. De leraars uit het zevende bouw van Vito, Jan Van Dael en Koen Snijders zijn er ook niet minder fier om. Zij stonden te kijken van de geweldige inzet en het doorzettingsvermogen van hun leerlingen. Zij beseffen ook dat naast een degelijke opleiding en begeleiding van de school de extra steun vanuit de bedrijfswereld erg belangrijk is. De extra opleidingen, die in dit geval georganiseerd werden door KNAUF hebben er zeker toe bijgedragen dat deze leerlingen in de beste omstandigheden aan de finale konden beginnen. “Een bewijs dat wanneer nijverheid en onderwijs de handen in elkaar slaan en elkaar ondersteunen, er mooie resultaten kunnen behaald worden” aldus Jan Van Dael. (jh)

Stukadoors De firma Knauf-België, die ook regelmatig opleiding en bijscholing geeft aan deze leerlingen had de school gevraagd deel te nemen aan deze prestigieuze wedstrijd. De specifieke opdracht van de wedstrijd was het bepleisteren en plaatsen van een gipskartonwand constructie tegen de tijd (2 dagen), waarbij techniek en vakkennis tot uiting komt. In teamverband werd er gestreden voor een selectie voor de KNAUF European Junior Trophy in Sophia - Bulgarije. En op individueel vlak voor een selectie voor het SKILLS World Kampioenschap in Sao Paulo - Brazilië. Twee teams uit Hoogstraten, Yano Van der Yonkheijd en Jorne Smits, Nick Spannenburg en Davy Verstraelen, namen deel aan de pre-selecties voor het Vlaamse landgedeelte dat op 4 en 5 december 2014 te Aalst in het VDAB opleidingscentrum plaats vond. Beide teams werden op basis van hun behaalde resultaat en teamwork geselecteerd voor de Nationale finale die doorging op 16 en 17 maart te Gracê-Hollogne in het beroepen opleidingscentrum.

Van België naar Brazilië Acht ploegen uit Vlaanderen en Wallonië vochten onder elkaar deze finale uit. Alle elementen van een goede vakkennis kwamen tijdens de twee competitiedagen aan bod. De opbouw en het bepleisteren van een constructie van gipskartonplaten met gebogen wanden, schuine hoeken, plafond, wand met raamopening en dit alles binnen een vastgelegde tijd.

48 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voor Jos Martens Een fiere Davy Verstraelen uit Wortel met zijn twee gouden medailles van het Belgisch Kampioenschap voor stukadoors. Zijn individuele medaille leverde hem een ticket op voor de Wereldkampioenschappen in Brazilië. Zijn eerste vliegtuigreis wordt er één om nooit te vergeten. De ploeg van Davy Verstraelen en Nick Spannenburg behaalde de eerste plaats en mocht een gouden medaille mee naar huis nemen. De andere Vito-ploeg eindigde zevende. Davy Verstraelen werd daarnaast nog eens uitgeroepen tot de leerling met de beste individuele prestatie, met de beste kennis en vaardigheden. Deze tweede gouden medaille levert hem de mogelijkheid op om België te gaan verdedigen op het Stukadoor-Kampioenschap World Skills in Sao Paulo in Brasilië. Van 7 tot 18 augustus 2015 zal hij het hier moeten opnemen tegen de beste van 40 andere landen uit gans de wereld.

Met de 50ste verjaardag van IKO in het verschiet en omdat Jos Martens Jos Martens is dachten we op 13 april aan zijn 96ste verjaardag.

Jos Martens bij oons in Wogstroate die ’t auwerworre nie kan loate word’ier mèj plezier naaw onderd-min-vier proficiat méj diej resultoate!


HOOGSTRATEN

Tentoonstelling glasjuwelen in ‘t Gebuurt

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? Belastingambtenaren staan hiervoor ter beschikking op volgende zitdagen:

HOOGSTRATEN - Van 12 mei tot 31 mei stelt Paula Tuytelaers uit Hoogstraten haar zelfgemaakte glasjuwelen tentoon in LDC ‘t Gebuurt. Paula maakt deze sierraden door verschillende kleuren glas op elkaar te lijmen en te smelten: ‘glasfusing’. Zo bekom je een uniek en kleurrijk juweel. Die sierraden worden dan verder afgewerkt tot oorbel, ring, hanger. Op zondag 31 mei is Paula zelf aanwezig en biedt je de gelegenheid om een van haar creaties aan te kopen. De tentoonstelling is te bezoeken op weekdagen tussen 10.00 tot 16.30 uur en in het weekend en op feestdagen tussen 13.00 tot 16.30 uur. Inkom is gratis. LDC ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten, 03 340 16 30, dienstencentrum@ ocmwhoogstraten.be. (fh)

Marc loopt voor HoogMark in Hoogstraatse stratenloop op 03 juni

HOOGSTRATEN - Je bent een sportieve, geboren en getogen Hoogstratenaar en je zoekt een uitdaging waar je jezelf volledig in kan vinden en een van je kinderen is zo’n lieve tiener met het syndroom van Down. Dan wil je voor die doelgroep wel een extra inspanning doen. Marc Joosen is een Hoogstraatse aardbeienteler en wil graag zijn steentje bijdragen aan de nieuwbouw van Woonhuis HoogMark. Hier zullen 10 personen met een beperking kunnen genieten van dag / nacht “woon en zorg garantie”. Sociale woningbouwmaatschappij De Noorderkempen zal in samenwerking met vzw Markdal dit project met 10 studio’s en op het gelijkvloers een dagverblijf bouwen op gronden van het OCMW. Deze nieuwbouw komt naast begrafenisondernemer Hofmans en voor het nieuwe zwembad. Zowat het volledige gelijkvloers komt op kosten van vzw Markdal en daarvoor wil Marc ter gelegenheid van de “30ste Hoogstraatse stratenloop” op 03 juni het beste van zichzelf geven als recreatieve sporter.

Zitdagen belastingen

Bouwen kost heel veel geld en daarom wil Marc gesponsord lopen en vrienden en sympathisanten de kans geven om HoogMark financieel te steunen en dit kan op meerdere manieren: Bedragen vanaf 40 Euro zijn fiscaal aftrekbaar. Met fiscaal attest storten op: VZW De As, Reenstraat 14, 2370 Arendonk Rek. nr IBAN: BE 41 7875 4115 8010 met vermelding Marc Joosen HoogMark Zonder fiscaal attest storten op: HoogMark, Venhoefweg 30, 2322 Minderhout Rek. nr BE 08 0882 6325 9813 Met vermelding stratenloop Marc Joosen Voor meer inlichtingen en/of betaling in contanten met ontvangstbewijs: Marc Joosen: Tel: 03 314 87 27 GSM: 0476 493 703 of: marcjoosen@telenet.be Frans Snyers: GSM 0479 584 432 of: frans.snijers@telenet.be Alvast hartelijke dank voor jullie steun!!!! (RB)

• Belastingkantoor te Brasschaat, Ruiterijschool 3, 2930 Brasschaat in mei iedere werkdag van 9 tot 12 uur heel juni iedere werkdag van 9u tot 15 uur • Buurthuis (Digidak), Hazenweg 4/2, Meerle dinsdag 19 mei, 9-12 uur en 13.30-15.30 uur • Bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1b, Hoogstraten donderdag 21 mei, 9-12 uur en 13.30-15.30 uur • Telefonisch op nummer 02 572 57 57 Voor het invullen van de belastingaangifte van het aanslagjaar 2015 (inkomsten van het jaar 2014) moet u volgende documenten meebrengen: - Aangifteformulier ondertekend door de belastingplichtige(n) - Aanslagbiljet van het vorige jaar (= aanslagjaar 2014 – inkomsten van 2013) - Kadastraal inkomen van uw onroerende goederen - Huuropbrengsten van gebouwen en gronden die door de huurder worden gebruikt voor de uitoefening van zijn beroep - Fiches 281 van inkomsten, uitkeringen en vergoedingen, voor arbeiders: strookjes van vakantiegeld - Bewijzen van betaalde levensverzekeringspremies, intresten en kapitaalaflossingen van leningen. Indien de premies/lening voor de eerste maal worden afgetrokken: basisattest waaruit blijkt dat uw contract aan de voorwaarden van de aftrekbaarheid voldoet. - Betaalde en/of ontvangen onderhoudsgelden - Attesten van pensioensparen, kosten voor kinderopvang, aftrekbare giften,… - Rekeninguittreksel van gedane voorafbetalingen - Jaaropgaven interesten van bankrekeningen indien u teruggave wil van roerende voorheffing Bijna iedere belastingplichtige kan zijn aangifte indienen via internet, namelijk via het systeem www.taxonweb.be Via www.myminfin.be kan u uw persoonlijke fiscale informatie raadplegen en eventueel uw aanslagbiljetten afdrukken. De persoonlijke gegevens zijn toegankelijk via de elektronische identiteitskaart (eID) of de federale token. (red/lvr)

LEVENSVRAAG: Als konijnenpootjes geluk brengen, wat gebeurde er dan met dat konijn?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 49


HOOGSTRATEN

Verpletterend schoolfeest

HOOGSTRATEN - Op zondag 8 maart was het schoolfeest van de lagere school Spijker. Het was een spektakel gebaseerd op het prentenboek ‘De boekenliefjes’. Dit jaar was het schoolfeest helemaal anders dan de voorbije jaren: geen dansjes per klas, maar een heus toneelstuk met dans en muziek. De kinderen mochten vooraf een groep kiezen aan de hand van hun eigen interesses: decor, toneel, media, dans of muziek. Maandenlang hebben de kinderen in hun groepjes geoefend en voorbereid. Zo maakte het groepje decor prachtige achtergrondstukken die zondag gebruikt werden en maakte de groep media foto’s en filmpjes van de voorbereidingen. Zondagmiddag ontvingen de leerlingen van media de mensen en brachten deze naar hun plaats. Tijdens de voorstelling zag je toneel en dans. Ze speelden het verhaal van de boekenliefjes. Het was heel spannend! Er was zelfs een schimmenspel gespeeld door enkele kindjes van toneel. Het groepje muziek zong prachtig in koor en bespeelden instrumenten tijdens het stuk. De groepjes media en decor gaven een show op de catwalk. Het feest werd afgesloten met het lied van de boekenliefjes. (DM/YV/red)

Een exclusieve club voor vrouwen HOOGSTRATEN – Serviceclubs als Lyons, Rotary en anderen richten zich meestal uitsluitend op mannen, ook al zijn er Zilveren Passers enz. die een uitzondering vormen op die regel. Hun corebusiness is cultuur en onderlinge contacten met vaak een niet onbelangrijk sociaal randje. Gert Snoeys, die u nog kent van Gesto, nam onder het motto “Luxury and lifestyle for ladies” in februari het initiatief voor wat hij een Exclusieve Womens Club noemt. Omdat vrouwen zoals jij recht hebben op het beste dat de wereld te bieden heeft, lezen we op de folder die de club voorstelt. In deze club ligt de nadruk op luxueus genieten, daar doet ook Gert niet flauw over.

50 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het lidgeld bedraagt 1.590 euro, maar daar krijgen de vrouwen veel voor terug, zoals je kan lezen op de site www.ewoc.eu. Voor vrouwen die het lidgeld te veel of het aanbod te uitgebreid vinden wordt er kleiner pakket aangeboden aan 890 euro. Op dit moment telt de club al zo’n 50-tal leden uit gans Vlaanderen en enkele uit de regio Breda. Het streefdoel is 100 leden en, op termijn, een afdeling in Nederland. De leeftijd van de leden begint vanaf 20 jaar met een meerderheid plus 30-jarigen. “In essentie speelt de leeftijd geen rol, zolang de vrouwen maar van luxe houden” zegt Gert, “Tussen onze leden is bijvoorbeeld een moeder en haar dochter. Waarom niet”. besluit hij. (fh)


MEERSEL-DREEF

LEZERS SCHRIJVEN

Stormschade

Restauratie Gelmelstraat In hoc non laudo! Foei! Als vertegenwoordiger van de kerkelijke overheid neem ik deel aan de vergaderingen van de Kerkraad van het Begijnhof. Zo was ik op de hoogte van de plannen rond de arbeiderswoningen in de Gelmelstraat. Waar men in het begin dacht aan nieuwbouw werd door de raad, op vraag van Erfgoed Hoogstraten, beslist te kiezen voor restauratie van de huisjes. Deze keuze zou duurder uitvallen en meer tijd in beslag nemen. Maar men had begrip voor de vraag van Erfgoed en wilde er loyaal op ingaan. In een eerste fase werden vier nieuwe huisjes gebouwd achter de woningen van de Gelmelstraat. De bewoners konden ze in gebruik nemen en zijn heel gelukkig. In een tweede fase is men begonnen met de restauratie van de zes huisjes in de Gelmelstraat. Elf maart was een zwarte dag voor de voorzitter en zijn ploeg, toen hij bericht kreeg dat de werken zouden worden stil gelegd door de politie. Dit gebeurde ook effectief. Het schrijven van Francis Huijbrechts namens erfgoed Hoogstraten in uw nummer van april doet vermoeden dat zij hierin de hand hebben. Het komt wel erg zwaar aan dat men zich ernstige vragen stelt rond vakbekwaamheid en erger nog dat men wantrouwen heeft nopens de intenties van de Kerkraad.

De zichtbare stormschade aan de paardenstalling. MEERSEL-DREEF – Enkele dagen van storm einde maart begin april bracht niet alleen schade toe aan de natuur, zoals omgewaaide bomen, maar ook aan gebouwen. In de Markweg werd de paardenstalling van de fam. Cools zwaar beschadigd. Een gedeelte van een overkapping aan de straatkant werd uit het stalgebinte gerukt en deels op het aanpalend dak gekatapulteerd met bijkomende schade tot gevolg. Een storm kan je niet altijd trotseren, soms moet je deze ondergaan. (JJ)

Paardenwijding

De Kerkraad heeft steeds gekozen voor het overlegmodel maar wordt nu plots geconfronteerd met een conflictmodel. Is dit het nieuwe label van Erfgoed Hoogstraten? Ik hoop van niet. Ondertussen zit de raad wel in zak en as, maar zij zijn vastbesloten ‘Stille verder te doen’. Het gaat hen over het geluk en toekomst van zes personen of families die in onze wereld al vaak aan de kant staan. Daarom willen zij tot een goed einde brengen wat zij begonnen zijn. Niet ter hunner ere, Niet ter ere van Erfgoed, Maar ter ere van de kleine man uit ons midden, zoals de Begijnen altijd deden. Fons Van Dijck priester

Pater Luk wijdt gezwind de pony van een jeugdige ruiter.

LEVENSVRAAG: Als je probeert te falen en je slaagt, wat van de twee heb je dan gedaan?

MEERSEL-DREEF – Op paasmaandag 6 april was het weer paardenwijding bij de St Luciakapel, een samenwerking tussen het St Luciacomité en de Landelijke Rijverenigingen van het gewest Hoogstraten. Maar eerst was er nog een dankviering, voorgegaan door Pater Luk. Bij de wijding is het ene paard al wat inschikkelijker dan het andere.

Nadien houden de plaatselijke LRV-en van het gewest Hoogstraten nog een oefenjumping op Meersel. Op initiatief van WBE De Beneden Marck worden na de paarden ook nog hun jachthonden gewijd, en verwennen zij de kijklustigen met een warm worstenbroodje en een drankje. De wijding is een mooie traditie die hopelijk nog lang in stand gehouden kan worden. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 51


MEERSEL-DREEF

Postnummers

Voor de fanatieke Dreveniers die het onbestaande postnummer 2329 gebruiken, herzie uw mening, en gebruik 2320 Meersel-Dreef, dat doe ik al jaren. In de marge van dit bericht van bpost, toch nog een kantmelding met betrekking tot onze 2 nieuw aangeduide wijkagenten per postnummer, hetgeen duidelijkheid zou moeten geven aan de burgers, volgens mededeling bij de openbare vergadering van de dorpsraad van 10 februari.

Dit zou een pragmatische oplossing moeten zijn, werd meegedeeld. Toch even opgezocht op Wikepedia : “Het pragmatisme is een filosofische stroming gekenmerkt door de focus op het verbinden van de praktijk met de theorie, die volgens het pragmatisme niet los van elkaar staan. Het bekendst is wellicht de pragmatische theorie van de waarheid die stelt dat een opvatting waar is als het in de praktijk werkt.” Kan dit op de algemene vergadering van de dorpsraad van 2016 worden afgetoetst ? (JJ)

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - WWW.VANDERSLUIS.BE DeHM2015-2.indd 1

Meersel-Dreef: twee woorden, twee hoofdletters, en … twee postnummers, tot spijt van wie het benijdt.

Scheldeprijs passeert

11-03-2015 20:40:01

MEERSEL-DREEF –Jef Vissers (N-VA) heeft als schepen van dienstverlening, in navolging van onder andere de openbare vergaderingen, nogmaals de officiële vraag gesteld aan Bpost om Meersel-Dreef een eigen postnummer toe te kennen. Aangezien er geen postale noodzaak is, gaat Bpost niet in op het verzoek om voor het deeldorp Meersel-Dreef een bijkomend postnummer te creëren. Bpost heeft per brief van 24 februari 2015 aan de schepen als volgt meegedeeld: “De postnummers werden in België in 1969 geïntroduceerd. In 1990 werd dit systeem van postnummers sterk vereenvoudigd en aangepast aan de nieuwe postale structuur. Die postnummers zijn in de eerste plaats een code op basis waarvan de post gesorteerd wordt. Ze zijn dus een technisch hulpmiddel om bij de automatische sortering de adresherkenning te optimaliseren en zodoende de snelheid en de kwaliteit van de sorteringen op te drijven. Ze zijn in geen geval bedoeld om de eigenheid van deelgemeenten, kerkdorpen of stadswijken te accentueren. Elke wijziging aan de huidige reeks van postnummers vergt een complexe en dus dure aanpassing van databestanden en sorteerprogramma’s. Aangezien hiertoe geen postale noodzaak is, kan bpost niet ingaan op uw verzoek om een bijkomend postnummer toe te kennen in de gemeente Hoogstraten.” Met andere woorden en zoals steeds vroeger geopperd: de postnummers zijn gecreëerd voor en door de diensten van de post.

52 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het peloton van de Scheldeprijs, gevolgd door een indrukwekkende armada van ploegauto’s met reservefietsen, passeert MEERSEL-DREEF – De Noor Alexander Kristoff van fietsploeg Katusha won in Schoten op woensdag 8 april de Scheldeprijs Vlaanderen. Alle deeldorpen van Hoogstraten werden tijdens de rit aangedaan, ook Meersel-Dreef, ondanks een foutief bericht hierover in een dagblad van Vlaanderen. Bij deze wordt dat rechtgezet !

Op de foto ziet u de renners, via de Meerleseweg, vanuit Groot Eyssel komen om dan de bocht rechtsom Klein Eyssel op te draaien richting Meerle. Een doortocht door het dorpscentrum zit er niet in, maar toch, ook Meersel-Dreef werd aangedaan.


MEERLE

“Het bloeiende verenigingsleven van Meerle” MEERLE – Dat Meerle een bloeiend verenigingsleven had en nog steeds heeft, is nu ook zwart op wit en geïllustreerd in kleur vastgelegd. Enkele jaren terug stelde Karel Pauwels een boek samen over 100 jaar fanfare Sint-Cecilia. Een lang verhaal dat zo voor het nageslacht geordend vastgelegd werd. Dat bracht hem op het idee om alle Meerlese verenigingen in kaart te brengen en ook daar een boek over te maken.

MEERLE – De mensen van Ziekenzorg houden van de gelegenheden om samen te komen, om in gezelschap een feest te vieren. Zo ook het Paasfeest. Even voor de middag op 11 april werden de Meerlese zieken en 80 plussers met hun partner of begeleiders werden ontvangen en in een mooi versierde parochiezaal zaal verwelkomd door voorzitter Jaan Aerts. Eerst was er een feestelijke Eucharistieviering met ziekenzalving. Mijnheer pastoor benadrukte dat de ziekenzalving niet bedoeld is voor de stervende, dat is eigenlijk de communie, maar voor de zieken en de ouderen die het moeilijk hebben, om hen kracht te geven. Na de viering genoot iedereen van een lekkere maaltijd. Pater Jos Van Boxel, toevallig in Meerle, was uitgenodigd en maakte tijdens de maaltijd een praatje aan de verschillende tafels. De mensen genoten daar wel van.

Moeilijke bevalling Gemakkelijker gezegd dan gedaan wist Karel te vertellen op de plechtige presentatie van het boek “Het bloeiende verenigingsleven van Meerle” op 15 april ll. in het Meerlese Raadshuis. “Ik heb elke vereniging gecontacteerd om me informatie en foto’s te bezorgen. De bedoeling was dat ik van iedereen een tekst van een tiental bladzijden zou krijgen, maar dat hebben maar zeer weinig verenigingen gedaan. Nogal wat verenigingen hebben blijkbaar een niet zo geordend archief en kwamen langs met een schoendoos waarin ik moest zoeken naar de informatie. Boeken of verslagen uitpluizen en daar de interessante dingen uit halen. Het leek een onmogelijke opdracht en ik prijs me gelukkig dat ik daarvoor de hulp heb gekregen van Halte Merlet. Zonder hen had ik de klus nooit geklaard, en ik ben dan ook dankbaar en blij vandaag samen met hen het boek te mogen presenteren.”

Unicum Behalve de foto’s van vroeger staan er veel kleurfoto’s in het boek. De uitgeverij had gevraagd om die niet digitaal maar op fotopapier aan te leveren. Volgens Stijn Marinus van Erfgoedcel Noorderkempen, dat het boek mee financierde, gaat het om iets uitzonderlijk. “Bij mijn weten is het een unicum in de Noorderkempen en waarschijnlijk zelfs daarbuiten. Het is de eerste keer dat er een boek is gemaakt met daarin verschillende verenigingen. In het verleden ging het altijd over één vereniging of straat. Vaak is een vereniging ook te klein om er een degelijk boek over te maken. Als je de krachten bundelt, dan lukt het wel en dit kan een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.” Stijn Martinus maakte van de gelegenheid gebruik om de verenigingen op te roepen hun archieven voor de toekomst te bewaren. Ze kunnen daarvoor bij de Erfgoedcel Noorderkempen gratis gepaste zuurvrije bewaardozen krijgen en speciale hoesjes voor het bewaren van foto’s. Documenten en foto’s van nu zijn belangrijk om morgen de geschiedenis ervan te schrijven. (www.erfgoedcelnoorderkempen.be). Het boek belicht de ontstaansgeschiedenis en het verdere bestaan van meer dan 30 verenigingen voor. Als oudsten komen de beide schuttersgilden naar voren. Hun ontstaan in de donkere middeleeuwen en het bekrachtigen van hun Kaart door de heer-

Ziekenzorg viert Pasen

Karel Pauwels en Halte Merlet met Het Bloeiende Verenigingdsleven van Meerle sers van Hoogstraten wordt duidelijk uitgelegd. In het begin van de twintigste eeuw ontstonden de verenigingen voor boer, boerin en hun kinderen. Van een volledig functioneel programma evolueerden deze tot voornamelijk ontspanning biedende verenigingen. Ook de fanfare ontstond in die tijd. Na de tweede wereldoorlog telde Meerle almaar meer arbeiders. Ook zij verenigden zich, en hieruit ontstonden ook bewegingen voor de arbeidersvrouwen en – jeugd. De kleinere verenigingen uit vroegere tijden of van recent krijgen allemaal aandacht. Het boek bevat vele foto’s, van vroeger en nu. Tevens kan de lezer er vele leuke anekdotes over de verschillende verenigingen in terugvinden, die grappig of vermeldenswaard zijn. Dit mooie naslagwerk verdient zijn plaats in ieders boekenkast.

Voor de ontspanning zorgden mijnheer en mevrouw De Boeck. Met dia’s en mooie verhalen brachten ze de feestvierders terug naar de tijd van vroeger. Tijdens de pauze was er koffie, thee en chocolade kipje of eitjes. Martha Voeten en Ria Aerts die altijd gereed staan in de keuken werden daarvoor bedankt met een bloemetje. Nadien gaf Greet gaf wat uitleg over de komende voorzittersverkiezingen. Ze bracht in naam van ziekenzorg hulde aan Jaan en Eugeen. Jaan is 16 jaar voorzitter geweest en kan niet meer verkozen worden voor voorzitter. Eugeen is vele jaren medevoorzitter geweest en meer dan 40 jaar kernlid van ziekenzorg. Ze blijven alle twee nog wel actief als kernlid. Tot slot van de fijne namiddag las Jaan nog een tekst over “waarom ik liever man ben”. Om de vrouwen niet te kort te doen deed hij ook uit de doeken “waarom ik liever vrouw ben”. (gvb/jaf)

Het boek wordt in eerste instantie verdeeld via de verenigingen die er in zijn opgenomen. Zo is de eerste druk meteen uitverkocht. Maar ieder die dat wil kan het bestellen, Halte Merlet overweegt het te laten bijdrukken. Kostprijs ca. 17 euro. Informatie of bestellen per mail  haltemerlet@hotmail.com of per telefoon bij Lies van Aelst 0497/91.87.66 of 03/297.06.89  -www. haltemerlet.be (rvda/jaf)

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

Eugeen Vermeiren en Jaan Aerts: dank voor vele jaren inzet! DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 53


MEERLE

100 keer bloed geven

MEERLE – Op maandag 16 maart jl. bood May Michielsen zich bij het Rode Kruis aan om voor de honderdste keer bloed te geven. Iets wat de Meerlese afdeling niet zomaar voorbij liet gaan. Ze kreeg en fles feestelijke bubbels. Vanuit de afdeling Meerle kreeg May een fraai boeket bloemen overhandigd. May komt niet alleen bloed geven, samen met echtgenoot Jos Martens sponsoren ze de afdeling telkens door de koffiekoeken te betalen, waarop de bloedgevers getrakteerd worden na het bloedgeven. Hartelijke felicitaties zijn hier zeker op hun plaats.

Prachtige première voor Martinus Wolf

Meerle – Martinus Wolf en Luc De Gezelle MEERLE – Voor een bijna volle Sint-Salvatorkerk speelden Martinus Wolf en kompaan Luc De Gezelle een heel mooi concert van eigen composities. Het moet gezegd, het kader van onze fraaie kerk paste perfect bij de fijne kleine serenades van Martinus.

Het deed Martinus zichtbaar deugd zo nog eens ‘thuis’ te kunnen spelen. Alweer een puike organisatie van Halte Merlet, die naarstig vortimmeren en stilaan een sterke reputatie. (jaf)

Garageverkoop

Attentie bloedgevers: volgende bloedgave stond gepland op maandag 22 juni 2015. Omdat de parochiezaal dan echter niet vrij is, wordt de bloedafname verplaatst naar maandag 29 juni 2015! (jaf)

Pierendag zonder Grenzen MEERLE – Het feestcomité van de parochiezaal heeft dit jaar zondag 31 mei 2015 gekozen voor de organisatie van een Pierendag zonder Grenzen. Vanaf 14 uur start op het Gemeenteplein voor het raadhuis
een pittige maar plezante competitie, die borg staat voor een royale portie Mjeels dorpsplezier. 24 Ploegen van divers pluimage vechten er een zeskamp van actieen estafettespelen uit. Zin om mee te doen? Je kan met een ploeg van 6 nog steeds inschrijven voor de zeskamp van actie- en estafettespelen. De ploegencompetitie krijgt zijn beslag tussen 14.00 en 18.00 uur. Ondertussen is er doorlopend kinderanimatie en een eet- en drankstand. Meegenieten en supporteren kan dus. De toegang is gratis toegang. Er is een uitgebreid terras met zicht op het actieterrein. Pret en sfeer gegarandeerd. (jaf)

54 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEERLE – Een mooie lentedag maakte van de Meerlese garageverkoop van KAV en KWB één grote feestelijke markt. Liefst 90 deelnemers boden hun spullen te koop aan in gararge, maar vooral op hun oprit. Veel kijkers én gelukkig ook kopers die er een dagje uit van maakten. Er waren immers gelijkaardige evenementen in Merksplas en Ulicoten. Snuisteren tussen allerlei oude spullen blijft veel volk trekken. (jaf)


MEERLE

Vogeltentoonstelling in de Klimtoren MEERLE – De leerlingen van het tweede leerjaar van De Klimtoren in Meerle hebben een tijdje gewerkt rond het leven van de vogels rondom ons. Ze hebben daarbij ook kunstwerkjes gemaakt en om die te tonen hadden ze ouders en familie uitgenodigd om te komen kijken naar de “vogeltentoonstelling” in hun klas. Ouders en familie kregen van de kinderen een deskundige uitleg! (jaf)

Opendeur bij de School van Meerle MEERLE – In ons maartnummer stelden we u Lionel van den Bogaerde voor. Uiteraard kwam, hoe kan het ook anders, de School van Meerle ter sprake. Toen al kondigden we twee activiteiten aan: een opendeurdag en Woodstockje, het in de regio wereldberoemde muziek en kunstenfestival. Zondag 17 mei is het zover, dan kan u vanaf 14 uur terecht in het atelier van Lionel, wat op zich al en verplaatsing waard is. Maar er is meer. De leden van de School van Meerle bieden u een drankje aan een tonen met plezier werken van Lionel van den Bogaerde zelf en van zijn zielsgenoten Guy Rabier, Rafael Gladines, André Van Erk, Francis Denys, Romain Simon en Luc Dubart. Mogelijk ontdekt u er nog werk van andere kunstenaars, zo hoort het in een het kunstenaarsatelier. Praktisch: Opendeur atelier Lionel van den Bogaerde, Heerle 86 te Meerle op zondag 17 mei vanaf 14 uur met werk van de School van Meerle. (fh)

De vrolijke bende kunstenaars van de School van Meerle

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 55


MINDERHOUT

23ste Kapellekensloop MINDERHOUT – Zaterdag 13 juni 2015! De place to be voor alle sportieve lopers! Stratenlopen, marathons, halve marathons, ultralopen en andere joggings overspoelen de weekends in lente en zomer. En Minderhout blijft niet tenachter! Voor de 23ste maal reeds organiseert KWB een stratenloop voor jong en oud, mannen en vrouwen, kinderen en kleuters. Zo rond de duizend enthousiastelingen zullen zonder twijfel weer aan de vertreklijn verschijnen, sommigen om het ereschavot te bereiken, anderen voor de sappige aardbeien die weer gul zullen uitgedeeld worden en voor de kinderen een oogstrelende medaille en een niet te versmaden snoepzak. Voor de halve marathonlopers zijn er dan weer geldprijzen en bloemen voorzien voor de eerste, tweede en derde van elke reeks. Je zou voor minder deelnemen! De sportdienst van de stad Hoogstraten verleent haar gulle medewerking en deze wedstrijd is ook opgenomen in het criterium “De Noordloper” (Hierin zijn 39 wedstrijden opgenomen en het seizoen loopt van 21 december 2014 tot 1 november 2015.) (rel)

Voor elk wat wils maar het is genieten geblazen inschrijvingsprijs 2 euro en voor de joggings en halve marathon 4 euro voor KWB-leden en 6 euro voor de anderen.

Inschrijvingen

Programma

Vanaf 13.00 uur tot een kwartier voor de start van elke kinderreeks en vanaf 14.00 uur tot een half uur voor de start van de joggings en de halve marathon. Voor de kinderjogging bedraagt de

14.00 uur 14.10 uur 14.20 uur 14.30 uur

kleuters 100 m geb.jaar 2011 en later kleuters 100 m geb.jaar 2010 kleuters 100 m geb.jaar 2009 kinderen 400 m geb.jaar 2007-2008

14.45 uur kinderen 600 m geb.jaar 2005-2006 15.00 uur kinderen 800 m geb.jaar 2003-2004 16.00 uur jogging 3 km 17.00 uur halve marathon 21,1 km 17.05 uur jogging 10,5 km 17.10 uur jogging 5,2 km Info: Luc Herthogs 0475/86 62 34; lucherthogs@telenet.be Koen De Bie 0474/69 48 78; debievervoort@hotmail.com

Fair Trade bord voor Gemeentestraat MINDERHOUT – Vanaf 4 september 2005 , 10 jaar geleden, staat Hoogstraten geboekstaafd als Frair Trade gemeente en om dit te vieren zal het stadsbestuur en de trekkersgroep Fair Trade doorheen het jaar tien activiteiten naar het publiek toespelen. Op donderdag 2 april kreeg de Gemeentestraat officieel de titel van Fair Trade straat en werd aan het begin en einde van de straat een Fair Trade bord bijgevoegd. De Gemeentestraat is dan ook de eerste straat in Hoogstraten die deze titel mag dragen. Wanneer word je met deze titel vereerd? Als meer dan 70% van de gezinnen fan zijn, weten wat Fair Trade producten zijn en als ze zich engageren om vier keer per jaar een product van eerlijke handel te kopen. Welnu, de inwoners van de Gemeentestraat voldoen in ruime mate aan deze vereisten en voor de buurtactiviteiten wordt regelmatig de producten aangekocht. Burgemeester Rombouts en schepen van ontwikkelingssamenwerking Vissers kwamen het lintje doorknippen en de bordjes overhandigen. Met paaseitjes voor de kinderen en een Fair Trade wijntje voor de talrijk opgekomen bewoners, en dit ondanks de koude, werd de avond afgesloten. Karel en Christel Jacobs van de Gemeentestraat en enkele leden van de trekkersgroep fungeerden als gastheer/vrouw! (rel)

Groot en klein op de been bij de overhandiging van het Fair Trade bord 56 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

Bouwwerken stilgelegd en bouwwerf verzegeld

Opgeruimd staat netjes MINDERHOUT – De vorige jaren een aantal spullen gekocht, toevallig op een garageverkoop? Misschien wel! En je wil ze terug het huis uit? Het moment is aangebroken want KWB houdt op zondag 31 mei , jawel, een garageverkoop! Snuffel nog eens grondig in je tuinhuis, op zolder of op een plaats waar je nog andere dingen verbergt en waarvan je vermoedt dat je ze toch nooit meer zal gebruiken. Je kan er natuurlijk mee naar het containerpark waar je ze tegen betaling kan afgeven, of je kan ze gratis schenken aan de kringwinkel.

Wat waardevol was moest behouden blijven. Verder mocht de boerderij aangepast worden aan de noden van deze tijd.

Maar je kan ook deelnemen aan de garageverkoop! Deze actie gaat dus door op 31 mei van 08.30 tot 16.00 uur en je kan inschrijven tot en met zondag 17 mei. Let op: inschrijven is verplicht want de adressen moeten aan de stad gemeld worden. Voor KWB-leden is deelname gratis en KWB maakt voor u promotie voor dit event. Vorige edities kenden een succesrijk verloop en heel wat waardevolle hebbedingetjes en andere spullen verwisselden van eigenaar. (rel) Info: Jan Meijer Vekenakker 5; 03/297 46 38

Tragisch ongeval met dodelijke afloop

Goed afgeschermd van de openbare weg, verdween alles op uitzondering van de poort van de stal. Het dossier ligt nu in handen van de Bouwdirectie. MINDERHOUT – De vzw Erfgoed Hoogstraten laat ons weten dat de politie op vrijdag 17 april de werf Hal 27 liet stilleggen en het geheel verzegelde. De boerderij die er ooit stond, was opgenomen op de Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed, omdat ze waardevolle elementen bevatte en een van de weinige relatief goed bewaarde langgevelhoeves van de regio was. De eigenaar diende een restauratie / renovatiedossier in dat hem meteen toeliet om het zonevreemde gebouw toch te verbeteren en te renoveren, zij het onder strikt vastgelegde voor-

waarden. Maar, zoals dat wel meer gebeurt in dergelijke dossiers, passeert er uitgerekend dan een windhoos die enkele muren onderuit haalt. Daarop werd een aangepaste bouwaanvraag ingediend en opnieuw onder voorwaarden goedgekeurd en afgeleverd. Maar opnieuw sloeg het noodlot toe. Goed afgeschermd achter een zwart plastic scherm, verdween alles wat er nog stond. Daarop werd de werf stilgelegd en werd het dossier overgedragen aan de Bouwdirectie. Indien men toch verder werkt voorziet de wetgever een fikse boete voor zowel de eigenaar, de architect als de aannemer. (fh)

MINDERHOUT – Donderdag 9 april is de 35-jarige Geert Vermeiren wonende in Withof tragisch om het leven gekomen na een val in een mestput. Men veronderstelt dat hij tengevolge van een misstap in de put terecht is gekomen en bedolven werd door het dierlijke mest. Toegesnelde hulp kon niet meer baten. De brandweer was vlug ter plaatse en kon het slachtoffer betrekkelijk vlug boven halen, maar de reanimatiepogingen bleken zonder resultaat. Het slachtoffer woonde nog bij zijn ouders en baatte het landbouwbedrijf uit. Vanzelfsprekend verwekte dit ongeval heel wat beroering in de onmiddellijke omgeving en bij de nabestaanden. (rel)

Cursus elektrisch fietsen

MINDERHOUT – OKRA organiseert op maandag 11 mei om 14 uur een cursus “Veilig elektrisch fietsen”. De cursus bestaat uit een theoretische presentatie en, na een korte pauze, is er een demonstratie van en met elektrische fietsen. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de thuiswinkel en heeft plaats in het OKRA-lokaal

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 57


MINDERHOUT

Na zeven jaar terug naar af

De Bestendige deputatie was tot driemaal toe van mening dat er, vanuit een goede ruimtelijke ordening, beter niet gebouwd wordt langs Withof, in de open vlakte achter de kapel van Minderhout MINDERHOUT – Op 18 maart 2008 dienden Tom Van Den Eynde en Els Van Gils een eerste bouwaanvraag in voor het bouwen van een woning in Withof, achter de kapel van O.L.Vrouw van den Akker. Die vergunning werd geweigerd en er zou nog een tweede en een derde bouwaanvraag volgen, die telkens opnieuw geweigerd werden. Daarop stapten de eigenaars naar de Raad voor vergunningsbetwistingen. In een geding tegen de Bestendige deputatie, die tot driemaal toe de door het schepencollege gegeven bouwtoelating vernietigde, hoopten de eigenaars op grond van procedurefouten alsnog hun gelijk te halen. De Raad voor vergunningsbetwistingen kan zelf geen uitgesproken beslissing veranderen, maar enkel de betrokken partij, in dit geval de Bestendige deputatie, vragen om de zaak opnieuw te behandelen, rekening houdend met de door hen uitgesproken aanbevelingen. In essentie gaat het dan om procedurefouten. En dat gebeurde. In hun arrest van 10 maart 2015 vraagt de Raad voor Vergunningsbetwis-

tingen zich af in hoeverre de partijen die destijds bij de Bestendige deputatie beroep aantekende tegen de bouwaanvraag én gelijk kregen, wel belanghebbenden waren of zijn. De Bestendige deputatie behandeld de zaak opnieuw op 5 mei. We citeren het besluit van het tien bladzijden tellende arrest van De Raad voor Vergunningsbetwistingen van 10 maart 2015: “De Raad beveelt de verwerende partij (de Bestendige deputatie) om een gedegen onderzoek te voeren naar het belang van de beroepsindieners, conform artikel 4.7.21, §2 van de VCRO (de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). In mensentaal betekent dit dat de Bestendige deputatie opnieuw moet nagaan in hoeverre de personen (Pieter Bijnen, Dries Horsten, Stompé-Gysen, Jan Fret) of verenigingen (Erfgoed Hoogstraten) die destijds beroep aantekenden, rechtstreeks of onrechtstreeks hinder of nadelen ondervinden ingevolge de beslissing en in hoeverre een vereniging (Erfgoed Hoogstraten) een in dit dossier een procesbekwame vereniging is, gelet op haar statuten. (fh)

Creatief opvoeden

MINDERHOUT – Zoals elk jaar gaat de Week van de Opvoeding door van 16 tot 23 mei en het centrale thema voor dit jaar luistert naar “Opvoeden in je buurt”. En dit betekent dat je als ouder je kind niet alleen naar de volwassenheid moet leiden. Ook de buurt, familieleden, kennissen en vrienden spelen een belangrijke rol en praten over opvoeding kan in heel wat gevallen een zekere verlichting brengen, want opvoeding speelt zich niet alleen af tussen vier muren. Ouders en kinderen komen op heel veel plaatsen samen zoals de school, de bibliotheek, de jeugdbeweging, kinderopvang, sportvelden… en al deze mensen zijn ook nauw betrokken bij de opvoeding van zowel kleine kinderen als tieners in een of andere betekenis.

Opvoeden met een kwinkslag In de Week van de Opvoeding organiseren de ouderraad van basisschool Scharrel en de Gezinsbond een lezing over hoe creatief omgaan met kinderen en dit programma is in de eerste plaats bedoeld voor ouders met kleine kinderen tussen 3 en 12 jaar. Ook de grootouders zijn welkom want zijn zij het niet die in veel gevallen intens betrokken zijn bij de opvoeding van hun kleinkinderen? Wat komt er op deze avond allemaal aan bod! Eenvoudige dingen die dikwijls met een kwinkslag kunnen opgelost worden, o.a. klaarmaken voor school, tanden poetsen, waar zitten in de auto, huiswerk, opruimen, de omgang met broers en zussen, eten, de TV, de PC…! Discussies en vervelende momenten doen zich dagelijks voor in een gezin met opgroeiende kinderen en deze dingen op een speelse maar correcte manier aanpakken mag je als een sterke troef beschouwen. Creatief zijn in de rol van opvoeder leidt tot een meer ontspannende en boeiende interactie met kinderen. Rond deze creatieve wijze van opvoeden en omgaan met kinderen wordt er tijdens deze lezing met de aanwezige ouders naar ideeën gezocht en een aantal technieken geoefend.

Info Deelname aan deze interactieve avond is gratis en gaat door op donderdag 21 mei om 20 uur in de zaal van de kleuterschool (Schoolstraat). Let op! Het aantal plaatsen is beperkt tot 30 deelnemers. Gastspreker: Margot Claerhoudt Inschrijven: Mail naar gezinsbondminderhout@outlook.be ten laatste tegen 15 mei 2015 met vermelding van de naam van de deelnemers. (rel)

58 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

DORPSRAAD MINDERHOUT

De Vooraard en andere mobiliteitsproblemen Met hun bezoek aan Minderhout op 5 maart sloot het schepencollege zijn rondrit langs de verschillende kerkdorpen af. Samengevat vielen in elk van de zes deeldorpen twee zaken op: het is zoeken naar investeringen en dé rode draad is mobiliteit, zowel op de grote gewestwegen als op de meer landelijke wegen die steeds meer sluikverkeer aantrekken en daar niet voor uitgerust zijn. In Minderhout was het, op uitzondering van rioleringswerken in de Minderhoutsestraat, niet anders. Schepen van financiën Marc Haseldonckx overliep de investeringen die in 2014 uitgevoerd werden. We vermelden enkel de investeringen die exclusief voor Minderhout bestemd zijn. De andere bedragen las u reeds in een van de verslagen van de andere dorpsraden.

Uitgevoerde werken - 70.000 euro voor het realiseren van bufferbekkens in de Minderhoutsestraat en de Bredaseweg. Daardoor kunnen in de Minderhoutsestraat in 2015 en 2016 rioleringswerken uitgevoerd worden. - 10.000 euro voor de fatsoenering van de Witherenweg; - 25.000 euro voor het monument, een kunstwerk van Luc Van Soom bij de kerk;

Niet uitgevoerde werken - 550.000 euro voor de heraanleg van de Minderhoutsestraat na de rioleringswerken. Deze werken werden nog niet uitgevoerd omdat de bufferbekkens nog niet in het bezit van de stad waren. - 42.000 euro voor de aanleg van een plateau op het kruispunt van de Venhoefweg en de Venhoefakker. Deze budgetten worden verschoven naar 2015.

En nu terzake. Hidrosan zal in 2015 volgende werken uitvoeren in Minderhout: - 3.560.246 euro voor rioleringswerken in de Minderhoutsestraat. Dit bedrag heeft betrekking op de eerste fase rioleringswerken die uitgevoerd wordt in 2015. Het totaalproject 2015 en 2016 zal ongeveer 5,5 miljoen euro bedragen. Daarbovenop komt voor 2015 nog het herstellen van de weg zelf dat door de stad zelf betaald zal worden (zie verder). - 30.000 euro voor een drainage van De Beemden naar de Mark.

Een nieuwe wijkagent Na een toelichting door de burgemeester over de brandweer die opgenomen is in het groter geheel van de brandweerzone Taxandia, geeft Tinne Rombouts het woord aan Ilse Van Riel, de nieuwe wijkagent voor Minderhout. In de politiezone Noorderkempen waren er in 2014 in totaal 339 ONGEVALLEN, waarvan 25 in Minderhout. Tien ongevallen met stoffelijke schade, 14 met gewonden en helaas ook één dodelijk ongeval op de Bredaseweg.

In Minderhout werden vorig jaar 14 SNELHEIDSCONTROLES uitgevoerd. In totaal werden daarbij 2.367 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 50 te snel reden. Ook de wijkagent vindt 14 controles te weinig en zal er bij de diensten op aandringen om het aantal controles in Minderhout op te voeren. De controle op het gebruik van ALCOHOL en DRUGS in het verkeer kan men moeilijk per deeldorp opsplitsen omdat de politie zich regelmatig verplaatst. Hoe dan ook, in gans de politiezone werd er 27 maal gecontroleerd. In totaal ging het om 1.733 testen, waarvan 113 positief waren op het gebruik van alcohol en 71 op het gebruik van drugs. Met 21 ligt het aantal DIEFSTALLEN in woningen in Minderhout wel bijzonder hoog. Dit cijfer ligt zo hoog nadat men eind mei een echte plaag gekend heeft met inbraken in de Lage weg, de Hoge weg en de Castelréweg. Men noteerde verder zeven inbraken in bedrijfsgebouwen of bij verenigingen en negen pogingen tot inbraken. Sinds het opstarten van het BIN (Buurtinformatienetwerk) zijn er 23 gezinnen aangeslo-

Investeringen 2015 voor Minderhout Naast de hierboven aangehaalde budgetten, die overgedragen werden naar 2015, voorziet de stad langs Hidrosan in Minderhout nog investeringen in rioleringen. Even terug in de tijd. Enkele jaren terug heeft de stad het beheer van de rioleringen overgedragen aan Hidrosan. Daardoor is de stad verplicht om per m³ water een gemeentelijke saneringsbijdrage te innen. Die bijdragen gaan bij Hidrosan op een voor Hoogstraten exclusieve rekening en worden ook in Hoogstraten geïnvesteerd. De stad Hoogstraten vraagt een saneringsbijdrage van 1,18 euro per m³ water die u en ik verbruiken. Dit is behoorlijk minder dan het maximum bedrag dat vastgelegd is op 1,69 euro per m³.

De Achteraard is in zeer slechte staat. Als er een tegenligger komt zit je in de problemen en een oplossing is er niet. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 59


DORPSRAAD MINDERHOUT ten. Wanneer er zich verdachte zaken voordoen nemen de BIN-leden contact op met de politie op het nummer 03 340.88.00. Die beslist of men de BIN-leden, die opgenomen zijn in een ‘phonemaillist’ verwittigt of niet. Het is een vorm van sociale controle, maar zeker niet de bedoeling dat mensen zelf gaan ingrijpen. Na het opstarten van een BIN melding is het aangeraden om de tuin- en binnenverlichting aan te steken en waakzaam te zijn. Het is de bedoeling dat er in elke straat enkele mensen zich aansluiten.

Zebrapaden Het eerste agendapunt dat de Dorpsraad zelf op de agenda plaatste is de eenvormige aanduiding van zebrapaden. Schepen Michel Jansen wijst erop dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hiervoor verantwoordelijk is. Wanneer men dit met hen bespreekt, zijn ze wel bereid om er borden bij te plaatsen. Het bestuur is echter van mening dat er al teveel verkeersborden staan en wil er zeker geen nieuwe bij.

Dorpsplein Een tweede vraag heeft betrekking op het dorpsplein. De technische diensten hebben het muurtje bij het plein en de beschadigingen door de druk van de wortels van de bomen op de bestrating naar ieders tevredenheid hersteld. Op de vraag om het niveau van de put op te ho-

gen, deelt de schepen mee dat hiervoor in het meerjarenplan geen budgetten voorzien zijn. Dat wordt wachten.

Fout parkeren van vrachtwagens Er was een voorstel om de vrachtwagens te parkeren in o.a. de Rollekens en de Ambachtstraat. Volgens schepen Jansen is dit geen optie. De vrachtwagens kunnen er enkel draaien als ze over privaat eigendommen rijden en op de Rollekens is het te smal. “Wanneer vrachtwagens verkeerd parkeren, moeten ze beboet worden en wanneer ze in straten staan waar het mag is er niets aan de hand” zegt de schepen. Maar daar neemt een van de aanwezigen geen vrede mee. De man maakt zich behoorlijk boos en er ontstaat een welles / nietes discussie tussen de brave man en de wijkagent. “Wij hebben enkel een klacht gekregen voor foutparkeren in de Pastoor Van Dijckstraat”, zegt de agent, “en wanneer ik er controleer staat er hooguit soms een vrachtwagen” laat de agente weten. De tegenpartij neemt daar duidelijk geen vrede mee. Volgens hem staan er vaak meer vrachtwagens en fout geparkeerd. “Als een firma 20 vrachtwagens koopt, is het dan de opdracht van de stad om te zorgen dat die kunnen parkeren of

moet die firma daar zelf voor zorgen?”, vraagt de man zich af. Burgemeester Tinne Rombouts grijpt in. Ze zegt dat zo’n situatie zich niet voordoet en er met transporteurs en transportbedrijven afspraken gemaakt worden. Ondanks de ingreep van de burgemeester is de man niet overtuigd. “Ook in de Minderhoutsestraat staan vrachtwagens geparkeerd”, houdt de man vol, “En tot ’s nachts komen er vrachtwagens met kippen of varkens door, die de straat helemaal kapot rijden” zegt hij vol overtuiging. De burgemeester rond de discussie af met de mededeling dat men de toestand zal onderzoeken en dat men met de resultaten rekening zal houden bij de heraanleg van de straat.

Bermen Achteraard Het wegdek van de Achteraard ligt er slecht bij. Daar is iedereen het over eens. Over het gebruik van de weg en mogelijke oplossingen zijn de meningen echter verdeeld. “Het is een drukke weg en als er een tegenligger komt, kan je niet uitwijken door de toestand van de weg”, weet een van de aanwezigen. Wat het gebruik van de weg betreft is schepen Haseldonckx niet akkoord. “Iedereen zegt dat de Achteraard enorm druk is, maar volgens tellingen uitgevoerd door onze politie is het verkeer daar niet indrukwekkend”, weet hij. De schepen

Voor fietsers is de Van Aertselaerstraat zeer gevaarlijk. “Iets terug richting Hoogstraten, op het Van Aertselaerplein, is het nog gevaarlijker….. daar zijn zelfs geen fietssugestiestroken” weet schepen Haseldonckx.

60 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DORPSRAAD MINDERHOUT deelt wel mee dat de snelheid er wordt teruggebracht van 90 naar 70 km. per uur.

dan een situatie zoals in de Koestraat, ook een schoolomgeving met veel sluikverkeer.

Wat de staat van de weg betreft is er meer eensgezindheid. “Maar hoe lost men het probleem op” vraagt schepen Jansen zich af. De weg verbreden is volgens de schepen geen goede oplossing, want dan maakt men een autostrade en trekt men sluikwegen aan. “Trouwens”, zegt hij, “de nutsleidingen liggen er in de bermen en daar kan men geen verharde weg over leggen. Er is gesproken om er uitwijkstroken aan te leggen, maar dan moeten we de grachten gaan inbuizen, wat we liever niet doen” gaat hij verder. “Grasdals aan de zijkanten leggen kan ook, maar dan moet eerst de weg fatsoenlijk zijn om er op aan te sluiten en die werken zijn niet voorzien in het meerjarenplan”. besluit schepen Jansen. Dus dat is nog lang niet voor morgen.

Marc Haeseldonckx verduidelijkt nogmaals de plannen op relatief korte en langere termijn. De John Lijsenstraat wordt richting Hoogstraten ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer voor vrachtwagens’. Met een zogenaamde trajectcontrole meet men, met gebruik van een camera’s bij het begin en één bij het einde van een wel bepaald traject, de tijd dat een vrachtwagen gebruikt om die afstand af te leggen. Is die tijd te kort dan heeft die wagen niet op het traject moeten laden of lossen en kan hij een boete krijgen. Het niet plaatselijk vrachtverkeer moet via de Hinnenboomstraat naar de rotonde Loenhoutseweg en naar die van Sint Lenaartseweg. De Houtelweg wordt dan een weg van hogere categorie. Zo komt men aan Mondifoods op de weg naar Rijkevorsel. Rond Rijkevorsel komt er een ring en dan gaat het verder richting Malle enz. Al die plannen kan je raadplegen op de site www. hoogstraten.be.

Veiligheid fietsers Van Aertselaerstraat De Dorpsraad klaagt over de veiligheid van fietsers langs de Van Aertselaerstraat. Schepen Haseldonckx geeft toe dat die straat, met een fietssuggestiestrook aan beide zijden van de baan, onveilig is. “Maar”, zegt hij verwijzend naar de foto die geprojecteerd wordt, “Zeg mij eens hoe je de situatie daar kan verbeteren”. De schepen verwijst naar een plan opgemaakt op vraag van de scholen met de meest veilige wegen naar de verschillende scholen. De Van Aertselaerstraat staat daar als een weg met een hoog onveiligheidsgevoel aangegeven. Dat plan stelt voor om met de fiets langs de Witherenweg of de Minderhoutsestraat naar Hoogstraten te rijden.

Een andere deelnemer aan het gesprek merkt op dat er, na het installeren van zo’n trajectcontrole, nog meer vrachtwagens kleinere en zeker niet aangepaste wegen zullen gebruiken. Men verwijst naar de CASTELREWEG, de LAGE WEG en de KOESTRAAT. De wagens die daar komen, komen van de Beukendreef en vooral van Baarle.

De schepen kent het probleem en verwijst naar een ontwerp van tonnagebeperking in die straten tot 3,5 ton. Dat ligt sinds oktober op tafel, maar men onderzoekt nu welke gevolgen dit reglement zal hebben op andere, mogelijk nieuwe sluikwegen. Aan Nederland wil men voorstellen om het vrachtvervoer van Baarle over de A58, de verbinding tussen Breda en Tilburg, en de E313 naar de E19 te brengen. Het is afwachten hoe men daarop zal reageren. De schepen deelt nog mee dat het college een aanvraag ingediend heeft om een zebrapad aan te brengen op de Bredaseweg ter hoogte van de BEEMDEN, omdat daar veel fietsers oversteken.

Gezellig Al bij al is het in de groep waaraan wij voor u deelnamen een gezellige bedoening. En, voor zover we konden vernemen, was dat in de andere groepen ook zo. Daar kwam opnieuw het BIN-netwerk, de Achteraard en de timing van de werken in de Minderhoutsestraat ter sprake. Verder ging het over een kruispunt in de Akkerloopstraat, over het onderhoud van speelpleintjes, over de milieudoelstellingen in het Burgemeester-convenant, over huisbezoeken van OCMW medewerkers en nog meer. (fh, met dank aan Wim Druyts)

Paasfeest van Ziekenzorg Minderhout

Bij de opmerking van de aanwezigen dat de Minderhoutsestraat ook alles behalve veilig is, verwijst de schepen naar het nieuwe profiel dat die weg zal krijgen na het aanleggen van de riolering.

Wij luisteren Na de pauze kunnen de aanwezigen naar keuze deelnemen aan drie verschillende groepen. In de groep waarbij ons aansloten komt al vlug de ACHTERAARD opnieuw de kop opsteken. “Hoe kan ik, eventueel samen met mijn kind, op die weg in Godsnaam veilig fietsen”, vraagt een bezorgde moeder zich af. Schepen Haeseldonckx weet dat het niet eenvoudig is, maar geeft de suggestie om 1/3 van de weg te gebruiken, zodat de automobilist je niet zomaar in snelheid voorbij kan steken. “Het is ook logisch”, zegt de schepen, “dat je zelf aan de buitenzijde rijdt om je kind af te schermen” Op de vraag waarom de GESTELSESTRAAT niet verbreed wordt, antwoord de schepen dat zo’n verbreding enkel meer en zwaarder verkeer zal aantrekken. Dat zwaar verkeer komt dan in de schoolomgeving van Meer terecht. Je krijgt

MINDERHOUT – Met 57 aanwezigen was het paasviering van Ziekenzorg op 7 april in het parochiecentrum een groot succes.

lige babbel. Vervolgens was er traditiegetrouw een broodmaaltijd met frikadellen met krieken of gemengd fruit.

Pastoor Bart verzorgde de viering met aangepaste Paasteksten en ziekenzalving, tijdens de viering die opgeluisterd werd door het zangkoor. Daarna was er tijd voor een drankje en een gezel-

De namiddag vloog voorbij en bij het afscheid was er nog een kleine attentie voor alle zieken. Zo ging iedereen tevreden naar huis. Paaswensen en dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet. (rv/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 61


WORTEL

Vier nieuwe kavels langs Poeleinde

Koloniewandeling in oorlogstijd WORTEL - Elke derde zondag van de maand is er een geleide natuurwandeling in Wortel-Kolonie. Deze keer neemt gids Koen Verschueren de groep mee op een tocht onder het thema “De Groote Oorlog in verzen gegoten”. Het wordt een wandeling in het teken van de poëzie en in het teken van de oorlog.

WORTEL – Landmeter Chris Claes uit Kontich heeft, in opdracht van de eigenaars, een aanvraag tot wijziging van een verkaveling langs Poeleinde aangevraagd. Eenmaal goedgekeurd komen er vier kavels, die plaats bieden voor het bouwen van twee dubbelwoningen.

Aan die oorlog ontsnapte ook de Kolonie niet. Koen Verschueren is zelf van Wortel en kent de oorlogsverhalen die zijn vader hem vertelde uit zijn kindertijd. De verzen die hij later aan het papier toevertrouwde vormen nu de basis van zijn poëtische tocht door de Kolonie van Wortel. (fh)

De kavels zijn 10 tot 12 meter breed en 37 meter diep. Na een voortuin van 7,5 meter diep, mogen er woningen gebouwd worden met een hoofdvolume van 9 meter diep en een uitbouw met plat dak van nog eens 4 meter diep. Op de vier kavels zullen evenveel woningen komen, gebouwd door de firma Ludo Van Calster woning- en villabouw en dit volgens het ontwerp zoals aangegeven op het spandoek links op de foto. Rechts van de vier woningen, naast de parochiezaal komt de toegangsweg naar de achterliggende verkaveling die men daar wil realiseren. (fh)

62 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

LEVENSVRAAG: Krijgen werknemers van Lipton ook een koffiepauze?


WORTEL

Fotografie-expositie WORTEL - Fotogroep ‘t Slot exposeert op zondag 24 en maandag 25 mei voor het 37ste opeenvolgende jaar in ‘t Slot te Wortel.

Foto Guy Coertjens

Fotogroep ‘t Slot werd opgericht in 1969 als een hobbyclub van de plaatselijke jeugdclub het Slot in Wortel. Geleidelijk aan veranderde de intensiteit waarmee fotografie bedreven werd : van een vrijetijdsbesteding werd fotografie een beleving, een expressiemiddel voor elk van de fotografen en gesteund op een degelijke technische kennis werden de gelaagdheid en de emoties van het beeld belangrijk. De beelden zetten de kijker aan het denken. De expositie toont een selectie uit het werk van de Slotfotografen over de periode 2014-2015. Eigenzinnig zoals altijd. Fotogroep ‘t Slot stelt tentoon in de in de galerij van jeugdhuis ’t Slot op zondag 24 mei en maandag 25 mei 2015, telkens van 10.00 tot 18.00 uur. Iedereen van harte welkom. Voor meer inlichtingen: Fotogroep ‘t Slot, Marcel De Bruyn e-mail:gabber@telenet.be (fh)

Rommelmarkt in de kolonie WORTEL – Al meer dan tien jaar organiseert de Sport- en Vriendenkring van de strafinrichting Wortel elk jaar een rommelmarkt in de dreven van Wortel-kolonie. Ook dit jaar kan je op Pinkstermaandag 25 mei van 6 uur ’s morgens tot 17 uur ’s avonds vinden wat u zoekt bij een van de 275 standhouders. Samen zorgen ze voor antiek, curiosa en rommel langs 3,5 km van de prachtige dreven. Je vindt zeker wat je al lang zoekt. Kom snuisteren tussen al de verloren schatten op zolder of aangenaam wandelen met het gezin. Een hapje en een drankje is voorzien. Uiteraard is dit alles gratis. Meer Info op: www.wortelrommelmarkt.be (fh)

Een kranig oudje WORTEL – Bennie, de berner sennenhond van de familie Lievaart van Poeliende in Wortel werd op 24 april 12 jaar oud. Voor zijn ras is dat oud tot stokoud, als je weet dat een berner sennen normaal maar tot 8 jaar oud wordt gefokt als hoeder van vee, als trekdier en als waakhond. Oorspronkelijk komt het ras uit Zwitserland, maar de familie Lievaart haalde het dier in Jalshof in Meerle. Gevraagd naar het geheim van de hoge leeftijd, zeggen de eigenaars dat ze geen speciale of steeds dezelfde voeding geven. Hun huisdier eet gewoon alles. Misschien is dat de reden van de hoge leeftijd van het kranig oud dier. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 63


WORTEL

Ook dit jaar schapenbegrazing in Wortel-kolonie

Met ziekenzorg naar de Antwerpse haven WORTEL – Ziekenzorg Wortel organiseert op woensdag 27 mei een uitstap met rondrit door de haven van Antwerpen. Voor velen is het van hun schooltijd geleden dat ze nog eens in de haven van Antwerpen zijn geweest. In de loop der jaren is er echter enorm veel veranderd. Daarom organiseert Ziekenzorg een uitstap naar de haven. Via linkeroever rijden de deelnemers naar de Waaslandhaven, het dorpje Kallo, het nieuwe Deurganckdok, het verlaten dorpje Doel… Men rijdt met een LIFTBUS, zodat ook rolstoelgebruikers gemakkelijk meekunnen, en er is een ervaren gids bij die deskundige uitleg geeft.

Wat is er voorzien: De kudde in actie (foto vzw Kempens landschap) WORTEL / MERKSPLAS - Zes jaar geleden startte Kempens Landschap met een pilootproject schapenbegrazing in de kolonies van Wortel en Merksplas. Twee jaar lang trok de herder van mei tot oktober met zijn kudde schapen door de dreven om de grasbermen kort te houden. Wegens succes werd het project verlengd met nog meer aandacht voor ecologie en educatie. Ook in 2015 trekken de schapen opnieuw door de dreven van de kolonies en zorgen zo voor een recreatief én ecologisch kwaliteitslabel.

64 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De voorbije vijf jaar leidde de herder van vzw Kemp de schapenkudde doorheen de dreven, wat niet onopgemerkt bleef. Niet enkel nietsvermoedende wandelaars en fietsers maar ook mensen die de schapen speciaal kwamen opzoeken werden aangenaam verrast door de herder en zijn kudde. De schapen passen perfect in het plaatje van de kolonies en ondertussen is de kudde er dan ook een vaste waarde geworden.

- 10.45 uur: vertrek aan het Vagebondplein met een luxe liftbus. - 12.00 uur: aankomst en middagmaal in het dienstencentrum van Schoten met goed gevulde groentesoep, frietjes met koninginnenhapje en een dessert. - 12.45 uur: rondrit in de Haven van Antwerpen onder leiding van een gids. - 17.00 uur: terug naar Wortel, aankomst omstreeks 17.30 / 18.00 uur. Deelnemen kost slechts 20 euro per deelnemer. Dankzij de inkomsten van de tombola, legt de kas het overgrote deel bij. Inschrijven kan langs uw ziekenbezoekster of bij Herman Verlinden, tel. 03/314 68 57 en dit ten laatste op 15 mei. (fh)


WORTEL

Als de nood hoog is….

WORTEL – In onze vorige uitgave verscheen een bijdrage over de problemen van horeca en middenstand in Wortel en leegloop als gevolg ervan…..en daar heeft men het volgende op gevonden… Op voorstel van de Dorpsraad heeft het stadsbestuur twee drastische maatregelen genomen om Wortel meer aantrekkelijk te maken voor de industrie. Men denkt daarbij aan de bereikbaarheid voor vrachtwagens en, omdat we al genoeg in de file staan, ook aan de scheepvaart. De E19 zal een ommetje maken en Wortel aandoen (foto links) en de vaart, die nu enkel door Rijkevorsel vloeit, krijgt een meander langs de Zandstraat (foto rechts). De plannen zijn nog niet uitgevoerd maar de borden zijn al geplaatst. (fh)

Vagebond naar een zesde editie

Van het Speelbos naar De Wijsneus

WORTEL – Even zag het er naar uit dat het bij vijf edities van het dorpsfeest Vagebond zou blijven. Nadat het hart van voorzitter Rik Verschueren twee jaar geleden even stil stond, moet Rik zelf het ook wat kalmer aan doen. Dat is meteen de reden waarom hij besliste om een stap opzij te zetten. Maar niet getreurd. Mark Rameysen wordt de nieuwe voorzitter en ook Annette Van Gils en Jan De Beuckelaar blijven aan boord. Zij krijgen in het bestuur de hulp van Nathalie, Nick en Saskia, drie jongeren die jarenlang bij Rik en Ria Verschueren verbleven en samen met andere voormalige jongeren die bij hen woonden al jaren de crew van Vagebond uitmaken. Komt daarbij dat men nog altijd voor raad en daad bij Rik terecht kan. Dat zit dus wel goed. Het nieuwe bestuur werkt hard aan de programmatie voor de zesde editie, die plaats vindt op zondag 30 augustus. Het wordt weer een ijzersterk programma met als centrale gast opnieuw Guido Belcanto, die dit jaar wellicht in de namiddag zal optreden. Maar daar leest u alles over in een van de volgende uitgaven van dit blad. (fh)

WORTEL – Op vraag van de Gezinsbond kwam de paashaas omwille van het slechte weer niet in het speelbos bij de Beukendreef, maar in basisschool De Wijsneus. Daar mochten de kinderen de paaseieren zoeken en ook zelf eieren versieren. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 65


WORTEL

TOGO-avond in Wortel WORTEL - Je vraagt je misschien af: ‘Waarom? Waarom een Togo-avond in Wortel?’ En waarom geen Benin- of Guatemala-avond? Niet dat die landen dichterbij liggen. Maar daar heb je hier in Hoogstraten toch meer banden mee ...? Toevallig zijn de laatste jaren twee inwoners van Wortel op reis geweest naar Togo. Vanuit een verschillende invalshoek, zoals je verderop kunt lezen. Maar ook met gemeentelijke subsidies en dan mag daar iets tegenover staan. En omdat het makkelijker is met z’n twee, hebben wij de krachten gebundeld en is dit het resultaat... Een avond waarvan we hopelijk achteraf kunnen zeggen: ‘Mede dank zij uw deelname: geslaagd!’ Paul Leys Togo Jungle Challenge 2014 Via de atletiekclub ATAC waar eerst hun kinderen en later ook zij zelf actief waren (en zijn), kwam Paul in contact met andere ouders. Van het één kwam het ander, onder de groepsnaam de VAVALELE’s namen ze al deel aan de marathon in de Médoc en nu wilden ze eens een grotere uitdaging aangaan: meedoen aan een mountainbiketocht in Afrika, door Togo en buurland Benin. Eind oktober 2014 was het zover. Met 130 deelnemers en een ondersteunend team van 50 man wilde men op 7 dagen zo’n 650 km afleggen over meestal onverharde wegen door de wildernis en snelstromende riviertjes (het regenseizoen was net gedaan maar dat water moest ook nog weg) met ruim 5000 hoogtemeters te overwinnen. Paul: Ik had het me toch veel droger en stoffiger voorgesteld, het beeld dat je meestal hebt van Afrika. Maar we hebben veel natuur en groen gezien. En veel lachende kinderen en contente mensen. Niet dat ze het goed hadden maar ze lijken toch sneller tevreden. Maar ‘s nachts ... de hitte. Bij 35° zweten in een afgesloten tentje, weinig slapen en ‘s morgens vroeg weer op ... Dat is al even slopend als het fietsen overdag... . Een onderdeel van het engagement bestaat uit het zoeken van sponsoring die integraal overgemaakt wordt aan SOS Kinderdorpen voor de steun aan projecten ter plaatse. SOS Kinderdorpen zet zich wereldwijd in (momenteel in 133 landen) om kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst (lees opvoeding en onderricht) te geven. Zowel in de stad als op het platteland wordt anders een groot deel van de kinderen al op jonge leeftijd in geschakeld in bv. de kleinschalige landbouw of om een cent mee te verdienen bij de verkoop op straat of bij thuisarbeid. Togo en Benin zijn landen die slechts heel moeizaam ontwikkelen. Je leest meer op de site www.sos-kinderdorpen.be.

Frans Van Bergen Ervaringsreis met Wereldsolidariteit Wereldsolidariteit is één van de takken van het toenmalige ACW, nu Beweging.net geheten, die

66 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

‘s Nachts badend in het zweet, ook overdag stonden de VAVALELE’s vaak tot aan hun schouders - hier de enkels - in het water.

binnen de christelijke organisaties de samenwerking met het zuiden coördineert. Klemtoon ligt op sociale bescherming (het thema van 2015) en menswaardig werk (bv. via de actie ‘Schone Kleren’). Ze werkt daarvoor samen met 90 organisaties in ruim 30 landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Meer info op www.wereldsolidariteit.be. Frans: Begin 2013 op de dag van de vrijwilligers kreeg ik de vraag om met Wereldsolidariteit mee op reis te gaan naar Togo. Dat het in Afrika lag wist ik, en dat ik er ooit in het winkeltje bij Bogers (Meersel-Dreef) enkele setjes postzegels van had gekocht ... en voor de rest was het erg duister maar wel duidelijk dat dat geen gewone vakantie of safari ging worden.... Daar heb ik

vrij snel ‘Ja!’ op gezegd en van dan af begint je reis eigenlijk al. De voorbereiding in groep, het opzoeken van meer informatie over het land, ook al is die maar moeilijk te vinden. En kennismaken met de organisaties: Wereldsolidariteit zelf en ook de andere (vakbond, kredietinstelling ...) in Togo waarmee samengewerkt wordt. Tijdens de reis werden contacten gelegd met 3 organisaties in Togo en werden projecten bezocht die via hen gesteund werden. Dat kon gaan over een groep plattelandsvrouwen die dankzij een microkrediet samen palmolie produceerden, of een al wat groter bedrijfje met legkippen en een kleine maalderij. Ook werd geprobeerd enkele grotere bedrijven te bezoeken - wat niet altijd lukte - of contacten te leggen met arbeiders.


WORTEL Frans: Wat me het meest opviel en bijblijft is de armoede en de vaak grauwe werk- en leefomstandigheden van de mensen. Je ziet heel veel activiteit, kraampjes, ateliers tot bijna op straat ... 80 % van de mensen leeft van de ‘informele economie’, onbeschermd, niet verzekerd tegen ziekte of werkloosheid ... En je kunt er ook beter niet ziek worden. Het universitair ziekenhuis dat we bezochten, veel hoop gaf dat niet ...

Een zijsprongetje naar Togo Debout Hier in de Hoogstraatse Maand heb je al eerder een verslag kunnen lezen van enkele leden van de familie Oomen die ook in Togo op bezoek gingen. Zij kwamen daar via familiebanden (Hofkens) bij Ria Etienne terecht, een enthousiaste en ondernemende vrouw uit Oostmalle die daar in de regio al heel wat scholen en gezondheidscentra heeft helpen bouwen. Ze ondersteunt er ook een rijdende tandartsenpraktijk, plattelandscentrum Sichem en de opvang van weeskinderen en wat grotere straat- en strandkinderen (ANGE). En ze doet nog veel meer. Door de volgehouden pogingen van Tonia Jacobs (femma Meerle) om contact te leggen konden we onze laatste dag in Lomé met Ria op bezoek bij verschillende van haar realisaties. Een heel andere manier van aan ontwikkelingshulp doen: heel nabij en concreet en zichtbaar zowel voor de mensen hier als ginder. Voor ons een mooie aanvulling bij wat we de vorige dagen gezien hadden en zeker ook de moeite waard om te blijven steunen. Meer info? Tik www.togodebout.be.

Dat van die postzegels heb ik nog even opgezocht: de reeks met wilde dieren die mij voor ogen stond blijkt er één van Rwanda te zijn. Wél van Togo is een reeks kerstpostzegels uit 1972 met middeleeuwse Europese schilderijen, vooral van de mij minder bekende schilder Peintre Inconnu. En een andere reeks met Afrikaanse vrouwenkapsels, hedendaagse of traditionele, dat is mij niet zo duidelijk.

Togo vandaag Op 25 april 2015 worden in Togo presidentsverkiezingen gehouden. De huidige ‘verkozen’ president is de zoon van de vroegere dictator en is in 2005 al met de steun van het leger aan de macht gekomen (na de plotse dood van zijn vader). Hij heeft er nu 2 ambtsperiodes op zitten en kan wettelijk gezien niet meer meedoen, toch wil hij gaan voor een 3e periode. Dat is natuurlijk niet naar de zin van de (verdeelde) oppositie. Hoe dat verder loopt weten we al wat beter eind april. Het voorbije jaar was er al heel wat onrust in het onderwijs, stakingen om een goede verloning en een minimum statuut te verkrijgen. Na de paasvakantie besliste de regering om de scholen dicht te laten om de rust in het land te bewaren ... 10 jaar geleden zorgde die machtswissel ook voor heel wat onrust en onlusten met doden tot gevolg. Daardoor zijn veel Togolezen het land ontvlucht, enkelen daarvan zijn ook hier in de regio terechtgekomen. Met hun hulp gaan we proberen deze avond ook een echt Afrikaans tintje te bezorgen. We wachten samen met jullie af wat dat precies gaat geven ....! Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan op zaterdagavond 30 mei zeker naar zaal ‘t TrefPunt in Wortel. Daar hoor en zie je het hele verhaal. Wil je wel maar kun je niet? Dan kun je nog altijd één van de organisaties steunen met een gift.

Met Ria Etienne op bezoek in Sichem, een plattelandscentrum waar men naast landbouwopleidingen ook een naaiatelier, bibliotheek, slagerij en verblijfsmogelijkheden heeft. Vanaf 40 euro (in vele landen zowat het minimumMAANDloon) krijg je een gedeelte terugbetaald via uw belastingaangifte. Ik heb pas nog gelezen dat we nu in verhouding met veel meer bemiddelde mensen en minder armen zijn dan vroeger... dus moeten we hen uit die armoede kunnen krijgen! Ook kleine beetjes helpen!

of nieuw) mee voor onze TO-TO: de Togolese Tombola! Heb je thuis nog een mooi boek of cd, een cadeau dat je nog altijd niet hebt uitgepakt of gebruikt ... ? Het krijgt via de TO-TO een tweede leven. Jij maakt er iemand anders blij mee... en de opbrengst verdelen we onder de bovenvermelde organisaties. Maar voor de rest: toegang gratis!

De TO-TO

Praktisch:

Een tweede leven voor de derde wereld

Zaterdag 30 mei 2015, begin om 20 uur. Pc. ‘t Trefpunt , Poeleinde 2 in Wortel. Toegang gratis. Graag iets meebrengen voor de TO-TO, de Togolese Tombola. (fvb)

Ga je zeker komen? Breng dan iets (tweedehands

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 67


WORTEL

Een volle zaal voor de Brassband WORTEL - Op zaterdag 21 maart was zaal Trefpunt bijna te klein om alle muziekliefhebbers een plaatsje te geven voor het concert van de brasskids en de brassband Wortel. Als eerste gaven de brasskids een concert onder leiding van Maarten Van Houts. Maarten is de nieuwe jeugddirigent. Hij is 36 jaar en woont in Wechelderzande. Hij studeerde aan het conservatorium van Gent voor klassiek solist euphonium en hij deed directie bij Dirk Brossé. Sinds december 2014 leidt hij de repetities vol enthousiasme. Men kon dan ook het resultaat horen van de eerste maanden dat de groep samen muziek maakten en dat was fantastisch. Zeven brasskids speelden ook mee in het eerste deel van het optreden van de brassband. Het is een unicum in de geschiedenis van de brassband dat men zoveel jeugd in opleiding heeft.

De brasskids duidelijk tevreden over hun optreden

Een laatste maal met dirigent Jan De Maeseneer

Jan De Maeseneer De brassband hield eraan om Staf Van De Poel, een muzikant die gestopt is, in de bloemetjes te zetten. Hij kon zijn carrière niet met een instrument afsluiten, maar dat deed geen afbreuk aan zijn verdienste. Bloemen en een korte bloemlezing van zijn carrière waren dan zeker op hun plaats. Staf werd geboren op 29 mei 1930 en wordt later dit jaar dus 85 jaar. Staf was eerst twaalf jaar muzikant geweest in Meerhout, namelijk van 1942 tot 1954. Dan kwam hij met zijn gezin in Wortel wonen. Eerst in Wortel Kolonie en later in de Kerkstraat. LEVENSVRAAG: Wat tellen schapen als ze niet kunnen slapen?

68 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In 1968 werd hij spelend lid in Wortel. Dat betekent dat hij 47 jaar lang gespeeld heeft en daar bovenop nog 34 jaar, van 1968 tot 2002, deel uitmaakte van het bestuur. Geen wonder dat Staf verschillende vieringen en eretekens in ontvangt mocht nemen. Op de concertavond nam de brassband ook afscheid van dirigent Jan De Maeseneer. Jan heeft de muzikanten de voorbije jaren veel geleerd, zodat de brassband er zonder twijfel op vooruit ging. Hij heeft dit bewezen toen we op 9 oktober 2011 met de brassband in 1ste afdeling werden geplaatst op de provinciale orkestwedstrijd. Jan heeft de muzikanten tot zijn laatste repetitie en concert zoals altijd met veel ijver, deskundigheid en enthousiasme naar de top van hun kunnen gedreven. Het bestuur en de muzikanten zijn hem heel dankbaar voor alles wat hij gedaan heeft voor brasskids en de brassband Wortel. (fh) LEVENSVRAAG: Waarom droegen kamikazepiloten helmen?

Staf Van De Poel LEVENSVRAAG: Waarom is “afkorting”.. zo een lang woord?


MEER

Paashaas in het kloosterbos

MEER - Fier poseert het helpercomitée van de paaseierenactie van Lokbosstraat-Donkakker. Er waren ruim 100 inschrijvingen en de animatie was dan ook niet mis. Paaseieren en kadootjes waren er te verdienen en in de parochiezaal bakten vrijwilligers pannenkoeken en ander lekkers. Zo kwam jong en oud aan zijn trekken en werd de activiteit een gezellige burensamenkomst.

Volgens organisator Hervé Hellemans: Omdat speelpleintje en grasveld niet tijdig klaar waren moesten we uitwijken naar het kloosterterrein. Helaas heeft dat allemaal te lang aangesleept maar er is beterschap beloofd en ondertussen staat er een kraan op het terrein en zijn de werkzaamheden begonnen. Het kloosterbos is trouwens goed geschikt voor paaseieren zoeken. (ma)

Een echt viergeslacht

MEER - Marie Verschueren en mama Ann Pluym, haar moeke Tilly Hessels en haar moemoe Josepha Coppens vormen een ‘echt’ viergeslacht, omdat zowel Marie, als Ann en Tilly allemaal de oudste van het gezin zijn. Dus bij deze is Josephina’s wens om in de Hoogstraatse maand te komen (en niet in de gazet, want dat mocht absoluut niet), vervuld... Ook een fijne anekdote: Moemoe kwam in het ziekenhuis binnen en zei niet als eerste ‘proficiat’ maar, ‘Nu komen we in de gazet!’ Bij deze gebeurd. (ma)

Spelen in regen en koude

MEER – Uitgerekend die ene dag van een overigens zonnige paasvakantie was het minder goed, zeg maar slecht weer. Pech voor Buitenspeeldag 2015. Toch trotseerden nogal wat jongeren regen en koude en amuseerden zich goed in De Mosten.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 69


MEER

Meerse marktseizoen opnieuw van start om de ambiance en het samenzijn op een markt die zich richt tot de ware amateur. Geen professionele handelaars, maar de man in de straat die iets wil verkopen. Moeilijk is het niet, want een standplaats blijft volledig gratis en moet voor 09.00 u opgesteld zijn. Dat kan op de volgende zondagen in 2015: zondag 3 mei: Kunst- en Lentemarkt zondag 7 juni: Muziek- en Dansmarkt zondag 5 juli: Kindermarkt zondag 2 augustus: Proefmarkt zondag 6 september: Boerenmarkt Het kunstaspect van de eerste markt op 3 mei situeert zich zowel op het buitenplein als in het klooster. In het klooster presenteert Arnold Wittenberg zijn splinternieuwe kunstvoorstelling “ De Grote Vogelshow”, die hij speciaal voor de Meerse Markt heeft samengesteld. Een must voor iedere kunstliefhebber. MEER - De meimaand loert om de hoek en dat is voor het Meerse marktcomité het sein om het marktseizoen weer op gang te trekken. Voor de 23ste keer al, maar sleet zit er niet op. Opnieuw wordt de kloosteromgeving vijf keer omgetoverd tot een oergezellige marktplaats. Het concept met de thema’s blijft, maar er worden nieuwe en originele accenten gelegd. Het gaat immers

70 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Buiten aan het drankterras en op het podium kunnen we genieten van de optredens van Tristan en de Strawberry Sailor Singers, het zeemanskoor uit Zundert. De clown Jabbedabbedoe weet niet alleen de kleintjes te amuseren, maar ook de ouders worden gecharmeerd door zijn ludieke strapatsen, zoals we konden zien in “Belgium’s got talent”.

Het lenteaspect van de markt komt vooral tot uiting op de rest van de markt en doet een beroep op de verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit, enz... Denk bijvoorbeeld aan de overheerlijke aardbeien, asperges en andere groenten die er ongetwijfeld te koop zullen zijn. Aan de aardbeistand kunnen de kinderen trouwens hun tekening binnenbrengen of ter plaatse maken voor de jaarlijkse teken- en kleurwedstrijd. Deze Kunst- en Lentemarkt gaat door op zondag 3 mei van 09.00 u tot 12.30 u in de Meerse Donckstraat. Wie nog meer informatie wilt, kan terecht bij Jan Dufraing (03/315 86 80 – jandufraingswaenen@hotmail.com) of op de website www.meermarkt.be. (jd/red)

Kegelen Ben je 16 jaar of ouder? Kom je graag mee kegelen op vrijdagavond 8 mei van 19 tot 22.00 uur? Schrijf dan vooraf in bij de Katholieke Vereniging Gehandicapten via het nummer 014 40.33.62. en kom naar bowling Breebos te Rijkevorsel. Kostprijs bedraagt vier euro voor KVG leden en vijf euro voor niet leden plus één euro voor de schoenen en een drinkcentje. (FS)


MEER

Feestweekend bij Brassband Ste.-Rosalia Meerse Bier- en tiroleravond MEER - Brassband Sinte-Rosalia zet zijn feestjaar - de vereniging bestaat immers 135 jaar - verder met een optreden van de blaaskapel Essener Muzikanten. Het evenement vindt plaats op zaterdag 30 mei om 20 uur in Zaal voor Kunst en Volk, Meerseweg 3. Blaaskapel de Essener Muzikanten bestaat uit een 15-tal enthousiaste muzikanten en heeft zijn thuisbasis in Essen. Zij brengen een mix van polka’s, walsen, en marsen in de Moravische en Böhmische volksmuziek, maar spelen daarnaast ook eigen composities en hedendaagse werken. De Essener Muzikanten zijn al bijna 50 jaar actief in binnen- en buitenland en zijn daarbij al in heel Europa te gast geweest. Het is dan ook niet voor niets dat zij als ambassadeurs van de gemeente Essen worden gezien. Onder muzikale leiding van Gerard Peeters, oprichter van de Essener Muzikanten, heeft de blaaskapel vele successen behaald, waaronder als eerste Belgische blaaskapel plaatsing in de Ere-afdeling in 2009, de titel van Belgisch Kampioen in de topklasse in 2011/2012 en 2de op het Europees Kampioenschap in 2012. Sinds kort

is Alex Rommers de dirigent van het ensemble. Met de Essener Muzikanten haalt Sinte-Rosalia dus meteen kwaliteit naar Hoogstraten. Bereid u voor op een avond amusement met muziek van de bovenste plank, in de gezellige sfeer van Zaal voor Kunst en Volk. Alle voorwaarden om te genieten zullen aanwezig zijn. Vooraf kaarten bestellen is aangewezen, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen in de zaal. Bestellen kan via de website www.rosalia-meer. be, ze kosten 5 euro.

Oppas-vrijwilliger, iets voor u? De volgende instapcursus voor nieuwe oppasvrijwilligers gaat door in Turnhout op woensdag 27 en donderdag 28 mei 2015. Nieuwe instroom blijft enorm belangrijk. Zowel vrijwilligers die maar af en toe oppas kunnen doen, als zij die veel vrije tijd hebben zijn van harte welkom in de oppaswerking. Elk engagement, klein of groot, wordt enorm gewaardeerd. Oppasvrijwillliger iets voor u? Neem dan contact op met Ingrid Mertens op telefoonnummer 014 40 34 79. (FS)

Festival Het feestweekend van Sinte-Rosalia wordt zondag 31 mei verder gezet in Zaal voor Kunst en Volk met optredens van bevriende muziekkorpsen. Vanaf 14 uur. treden achtereenvolgens op: Fanfare Voor Eer en Deugd, Meersel-Dreef, Harmonie De Arend, Arendonk, Fanfare Jeugd en Vreugd, Ravels-Eel, Brassband Ulicoten, Fanfare Vermaak na Arbeid, Rijkevorsel, Fanfare Sancta –Cecilia, Meerle. De toegang voor dit evenement is gratis.

Grote vogelshow tijdens Meer Markt Een van de eerste kamers in het begin herbergt een collectie opgezette vogels waarbij vogelgeluiden hoorbaar zijn. Een verwijzing naar de lokale vogelvereniging ‘De Zandfluiter’ die jaarlijks hun vogeltjestentoonstelling houden. Het geluid van de kwetterende vogeltjes, in Zaal Victoria, wordt door middel van een geluidsinstallatie naar buiten gebracht. Deze ervaring, die Arnold Wittenberg al van jongs af aan meemaakt, net zoals vele andere Merenaren, heeft hij nu vertaald naar een installatie.  In de laatste kamer staat een bos van takken waar kinderen hun kleurplaat, gebaseerd op de houtsnedes in een van de kamers, kunnen komen ophangen. 

MEER - Zondagvoormiddag 3 mei gaat de GROTE VOGELSHOW open tijdens Meer Markt. De GROTE VOGELSHOW brengt vogels “van bij ons”, zoals de kievit, de huismus, het roodborstje en vele andere. De GROTE VOGELSHOW is gemaakt in opdracht voor Meer Markt door Arnold Wittenberg.  Opzet van deze grootse vogelshow zijn lokale verhalen en ervaringen. Zo wordt in een van de kamers in het klooster van Meer het verhaal verteld van de ontploffing van de schoorsteen

van de Melkerij in het dorp. In 1976 dynamiteerde het Belgische leger de schoorsteen maar het verliep niet volledig volgens plan .... met de ontsnapping van vele vogels tot gevolg. Dit verhaal komt weer tot leven door een installatie, een film en interviews.

“Meer zit vol fantastische verhalen en deze heb ik nu gebundeld tot de GROTE VOGELSHOW. Daarbij is ontmoeting tussen mensen belangrijk voor mij. Ik probeer mijn ervaringen op mijn manier naar buiten te brengen en zo de mensen proberen op een andere manier naar de wereld rondom ons te laten kijken” zegt Arnold Wittenberg. (fh)

Een kamer verderop worden enkele van de meest voorkomende vogels in Belgie tentoongesteld doormiddel van grootse houtsnedes .... ineens de verklaring achter de naam van de GROTE VOGELSHOW.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 71


MEER

Chiroweekend Meer MEER - Eén keer per jaar staat het Meerse gemeenschapsleven in teken van de Chiro. De Jongens en Meisjes slaan dan de handen in elkaar om drie dagen lang het beste van zichzelf te geven. Drie dagen vol activiteiten voor zowel jong als oud. Het Chiroweekend van Meer was ook dit jaar weer een succes. Toegegeven, de organisatie van een weekend zoals dit gaat niet zonder slag of stoot. Elk jaar is het zoeken hoe we het dat jaar weer zullen klaarspelen. Precies één jaar na de feestelijke opening van onze lokalen, werd het concept van de vrijdagavond over een andere boeg gegooid. De ‘Koers op Meirse Rollen’ zou uiteindelijk het volk moeten lokken op de eerste dag. En zo geschiedde. De tent liep vol en het volk genoot van de spanning en gezelligheid. Uitsluitend positieve reacties, en dat doet deugd! De volgende ochtend was het alweer vroeg dag voor de leiding. Alle hens aan dek om aan de voorbereidingen van onze fuif, het eetfestijn en de spektakelnamiddag te beginnen. Ondertussen moest ook de kerk al worden versierd voor de ‘Chiromis’.

Zondag kampen verschillende ploegen tegen elkaar in meer of minder sportieve proeven.

Rond de middag was het tijd voor de ‘Kindernamiddag’. Alle lagere schoolkinderen waren welkom voor een namiddag ravotten. Als afsluiter was er een heuse kinderfuif ingepland. Nadien maakten zij plaats voor het iets oudere volk, ‘Frisco in den Disco’ zou namelijk beginnen. Het volk liep binnen, de Dj’s deden hun ding en de sfeer was fantastisch. Amper drie uur slaap later, ging de wekker. Hoog tijd voor de transformatie van stinkende biertent naar klassevolle eetzaal. Met man en macht werd gewerkt en het ondenkbare werd mogelijk. Het ‘Eetfestijn’ zorgde ervoor dat de tent voor de derde dag op rij tot de nok gevuld was. Als afsluiter van het weekend werd iets na de middag het startschot gegeven voor het ‘Spektakel’. De verschillende ploegen gooiden alles in de strijd om de eerste plaats te behalen. Spanning en sensatie werd weer verzekerd.

De winnende ploeg van de Koers op Meirse rollen op vrijdagavond met Wim van Schaeren, Jasper Jespers, Chris Heylen en Michiel Vanloffelt.

72 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het Chiroweekend van Meer zit er jammer genoeg weer op. Voor ons was het alvast geslaagd. Namens de leiding van de Chirojongens en Chiromeisjes van Meer: bedankt aan iedereen die er bij was en hopelijk tot volgend jaar! (DVB/fh)


MEER

Dubbel viergeslacht MEER – De kleinkinderen willen moemoe Catharina Machielsen, die jarenlang in Meer woonde en nu in rusthuis Hof ter Dennen te Vosselaar verblijft, verrassen met deze foto van hun dubbel viergeslacht in de Hoogstraatse Maand. Toke (Catharina) Machielsen poseert trots met haar dochter Fabiola Aerts, kleindochter Dorien Van Hasselt en achterkleindochters Ella Weidener, die twee jaar oud is en de twee maanden oude Kato Weidener. Nu bijna drie maanden oud. De jongste aanwinst maakt het voor haar wel erg bijzonder omdat Kato is afgeleid van haar naam Catarina. (ma)

Stroomkabel in volle uitvoering MEER - De aanleg van de 36 kilo-volt (36-duizend Volt) kabel is in volle uitvoering en op een aantal plaatsen wordt de sleuf weer dichtgemaakt. We zien hier de sleuf ter hoogte van de brug op Maxburg. Ook op het verste punt, de John Lijssenstraat is de kabel reeds aangekomen. Als de sleuven eenmaal dicht zijn vermoed niemand meer welke power hier onder de grond loopt. Maar toegegeven, liever onder de grond dan hoogspanningslijnen door de lucht. Natuurlijk wekt zo een project wel de nodige nieuwsgierigheid. Welke mega-projecten zullen de mega-Watts gaan leveren die deze kabel kan versturen? Aan stroom geen gebrek in Meer meer. Dat is duidelijk. (ma)

Dansshow van de Gezinsbond MEER – De Gezinsbond van Meer organiseert op zaterdag 9 mei een dansshow in de polyvalente ruimte van kleuterschool Kiekeboe. Van 10 tot 12 uur toont men een reeks dansen die met volle overtuiging en veel inzet ingeoefend werden. Voor en na de show is er gelegenheid om in te schrijven voor een nieuwe reeks danslessen die zal starten op 19 september van dit jaar. Iedereen is van harte welkom. (red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 73


SPORT

HVV: Gesprek met Gino Swaegers Als voetballer speelde Gino Swaegers tweemaal twee seizoenen voor HVV en hij begon vorig seizoen bij HVV aan zijn trainerscarrière. De taak als assistent trainer naast Tom Gevers beviel hem zeer en hij tekende bij voor een jaar. Ook met zijn andere collega trainers klikt het prima. Wij laten hem aan het woord over zichzelf, over het voorbije seizoen en zijn ambities.

Altijd goesting om te trainen Gino Swaegers

DHM:  Gino, hoe zou je jezelf omschrijven als voetballer? Welke type was je? Gino Swaegers: Ik was een targetspits of een tweede spits. Ik denk dat ik als speler heel goed wist wat mijn sterke kanten en wat mijn gebreken waren. Ik had het nodige spelinzicht, was technisch redelijk, had scorend vermogen en werkte voor het collectief. DHM: Laat me daaraan toevoegen dat je sterk was aan de bal. Je was moeilijk van de bal te houden, je was kopbalsterk en je had een goeie trap. Wat waren dan de minpunten? Gino: Een goeie trap, ja, met links. Mijn rechter was heel wat minder. Het belangrijkste minpunt was zeker mijn snelheid, voornamelijk mijn startsnelheid.

Geboren: 28/08/1976 Gehuwd met An Van Hasselt Vader van Marie, 9 jaar en Thijs, 8 jaar Hij is de kleinzoon van Jos Swaegers (Hoogstraten) En de zoon van de beenhouwer van Sint Lenaerts (Rudy Swaegers) Hij woont in Loenhout. Doet kwaliteitscontrole bij steenfabriek Wienerberger - Quirijnen Tot zijn elfde speelde hij bij de jeugd van Sint Lenaerts, daarna bij de jeugd van Zwarte Leeuw. Als negentienjarige trok hij naar Poederlee in derde nationale Hij speelde twee seizoenen voor HVV op de Thijsakker. Speelde voor Antonia, daarna voor Zwarte Leeuw en dan drie mooie jaren voor Wuustwezel in vierde onder de leiding van Bart De Roover. Daarna opnieuw twee jaren voor HVV in het nieuwe stadion. Ook in Zwarte Leeuw Rijkevorsel wilde men hem een tweede maal aan het werk zien. In Lille (vierde) sloot hij het nationale voetbal af. Daarna speelde hij nog vier seizoenen bij Loenhout SK waar hij in 2013 nog de gouden schoen uitgereikt kreeg als meest verdienstelijke speler van het seizoen. Hij was toen 38.

74 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM: Men hoort altijd zeggen dat je zo lang mogelijk moet blijven spelen. Was het voor jou de juiste moment om trainer te worden? Gino:  Van Bart Willemse had ik enkele jaren geleden ook al eens de vraag gehad om hulptrainer te worden maar toen was de drang om te voetballen nog te groot. Nu, enkele jaren later, dacht ik er anders over. Ik wilde niet dat het voor mij ‘het jaar teveel’ zou zijn. Het gesprek met Tom (Gevers) kwam op een goed moment en met hem klikte het gewoon. Ik heb niet getwijfeld. DHM: En het valt mee, want je hebt bijgetekend. Gino: Ja. Ik ben nog nooit zonder goesting naar de training gereden. Ook als voetballer ging ik ook altijd met plezier naar de training. Ik stond te popelen om eraan te beginnen, was heel blij met de kans die ik kreeg. Werken tussen goeie voetballers, spelers van derde nationale, op 8 km van de deur, ik doe het echt heel graag. Ik hou mijn ogen open, ik leer elke dag bij en ik ben heel blij met mijn contractverlenging. Ik ben bijna 7 op 7 met voetbal bezig. Op maandag ga ik naar de trainerscursus, uefa A, op dinsdag is het training. ’s Woensdags train ik de U8 van Loenhout, het ploegje waar mijn zoontje voetbalt. Donderdag en vrijdag is het opnieuw training. Vrijdag of zaterdag bekijk ik de beloften van HVV en zaterdag of zondag is er de wedstrijd van het eerste elftal. Af en toe ga

ik ook nog een tegenstrever bekijken. Dat is een week vol voetbal. Het gesprek met Gino was op vrijdag 10 april rond 18:00. (het weekend van Parijs-Roubaix) Gino: Dadelijk vertrek ik naar Berchem om de beloften te gaan bekijken. Morgen is er de verplaatsing naar Ciney en zondag moet ik voor de trainerscursus naar de wedstrijd Bree – Hades. DHM: Wat vind je van de prestaties van HVV dit jaar, zat er niet meer in? In het begin van het jaar dachten de supporters over een betere ploeg te beschikken dan vorig jaar. Gino: HVV speelde kampioen met spelers die al vele jaren samenspeelden en in tweede speelden ze ook met diezelfde ploeg. Vele spelers vertrokken zoals Mathyssen, Fockaert, Gommers, Van Gansen, .. We moesten het lang doen zonder Eloy Smet en zonder Van Huffel. Het is toch gebleken dat we iets minder kwaliteit hadden, zeker in de breedte. En een ploeg die drie vier jaar samenspeelt heeft voorsprong op een ploeg in opbouw. Dat blijkt ook uit ons seizoen waarin we veel met ups en downs hebben gepresteerd. Niet alleen per wedstrijd maar ook in de wedstrijd kunnen we soms hele goeie periodes afwisselen met slechte. De slechte periodes worden in derde nationale direct afgestraft en voor de goeie periodes zijn we dikwijls niet beloond geweest. Dat is echt jammer. DHM: De samenwerking met jou en de andere trainers is goed? Gino: Dat is top he! Wij hebben een hele goeie verstandhouding, ook met Kim Vrints en de anderen. Ik denk ook dat het werken met de beloften vernieuwend is voor Hoogstraten. Tom hecht daar heel veel belang aan. Zo heeft Jari Mariën goed gespeeld ter vervanging van de gekwetste Eloy Smet. Jeroen Meeusen is in beeld gekomen en Joshi Mariën en Kevin Laurijssen hebben speelminuten gekregen, Seb Jacobs traint ook bij ons. De beloften worden getraind door Norbert (Gadisseur) en Eddy (Peeters) en Tom vraagt mij om de wedstrijden van de beloften te volgen zodat de doorstroming mogelijk wordt. DHM: Kun je jezelf vinden in je status van T2


SPORT of heb je ambities om hoofdtrainer te worden? Gino: Ooit wel maar nu ben ik heel blij met mijn contractverlenging als assistent trainer. Ik ben erg tevreden en leer elke dag bij. Vroeg of laat wil ik wel eens de stap zetten en dan zien we wel op welk niveau dat zal zijn. DHM: Mauro, Tilburg en Beyens tekenden bij. Jonathan Constantia is een nieuwe flankaanvaller, Jeffrey Pauwels een nieuwe doelman. Komt er nog wat bij? Gino: Erik (De Bie) en Tom hebben de nieuwe spelers al aan het werk gezien, ikzelf niet. Men is druk bezig om een diepe spits aan de kern toe te voegen. Jelle Van Kruijssen gaat voor Berchem spelen en Jorne Segers heeft een verbintenis met Heist getekend. Vooraan moet er dus zeker nog iets bijkomen. Voor de rest moeten we de filosofie van de club en van de trainer blijven volgen en de kaart van de jeugd trekken. Er lopen echt wel vele talenten rond in de Hoogstraatse jeugd. Die moeten we kansen geven. DHM: Bedankt Gino en nog veel voetbalvreugde (RB)

Uitslagen Hoogstraten VV – Union Sint Gilles 0 – 2 Een fel bevochten wedstrijd tegen de Brusselse club die vierde geklasseerd stond. In de eerste helft vond Hoogstraten een sterke doelman op zijn weg. Ook in de tweede helft misten de thuisspelers de kansen of bracht keeper Sadin redding. In de 80ste minuut lukte Anthony Cabeke de tegentreffer. In blessuretijd werd het zelfs 0 – 2. C.S. Visé – Hoogstraten VV 4–3 De kelk moet volgens trainer Gevers echt tot op de bodem geledigd worden want HVV speelde lang niet zo slecht als de uitslag deed vermoeden tegen een zeer gemotiveerd Wezet dat met Sunday Oliseh (ex Anderlecht) een nieuwe coach had aangesteld. Na de vroege 2-0 achterstand werkten de spelers keihard om de achterstand om te buigen. Jammer dat dit in de tweede helft niet kon worden doorgetrokken. In de allerlaatste seconde kwam HVV opnieuw op achterstand waardoor de trainer zich tot die uitspraak liet verleiden. Hoogstraten VV – KSK Hasselt 3–0 Door de uitsluiting van doelman Brosens moest HVV 75 minuten met tien man spelen en kwam doelman Ben Van Bael voor het eerst dit jaar onder de lat. De speler van het jaar van vorig

IN MEMORIAM - Jaan Herreijgers Rood en Wit in hart en nieren Meerle 25 mei 1927 – Hoogstrraten 17 maart 2015 Jaan Hereijgers en HVV, dat spreek je in één adem uit. HVV is jarenlang zijn leven geweest. Meer dan vijftig jaren heeft hij zich ingezet voor de club. Hij was bestuurslid en was vele jaren afgevaardigde van de eerste ploeg en de reserven. Toen HVV nog op de Thijsakker speelde, ging Jaan in het tussenseizoen schilderen in het stadion, hij zorgde voor de jaarlijkse tombola door prijzen te verzamelen bij de plaatselijke handelaars waarna hij zelf rondging om lotjes te verkopen. Hij verkocht en bezorgde ook de abonnementen aan de supporters. Hij was voor HVV een duivel-doet-al. Ook bij de bouw van het stadion op het Seminarie in 2003 kwam hij helpen waar hij kon. Zijn laatste seizoen als afgevaardigde was het seizoen 2007-’08, het jaar dat HVV opnieuw promoveerde naar derde nationale onder Frank Braeckmans. seizoen deed dit voortreffelijk en wist zijn netten schoon te houden tegen de ploeg uit de top vijf. HVV zette een sterk blok neer en wist met snelle counters gevaar te scheppen. Het speelde een prima wedstrijd die met overtuigende 3-0 cijfers werd gewonnen. De doelpunten waren van Jelle van Kruijssen, tweemaal en van Jorne Segers. Wallonne Ciney – Hoogstraten VV 1 – 2 Alweer een schitterende overwinning tegen een op papier sterkere tegenstander. In de eerste helft was het fysiek sterke Ciney op voorsprong gekomen maar kort na de rust bracht topschutter Van Kruijssen de stand op gelijke hoogte. Hoogstraten bleef met zeer verzorgd voetbal de tweede helft domineren en het was de jonge Laurijssen die twee minuten voor affluiten zorgde voor de volle buit. Opvallend was ook dat er opnieuw werd gespeeld met 2 spitsen. Het 4-3-3 systeem werd even opzij geschoven en de wat behoudendere aanpak met het versterkte middenveld bleek opnieuw te renderen. (RB)

De laatste wedstrijden: Zaterdag 18 april, 20 uur Hoogstraten VV – SC Grimbergen Zondag 26 april, 15 uur Hoogstraten VV – KV Turnhout Zon 3 mei, 15 uur Cappellen FC – Hoogstraten

Jaan zag nadien nog alle matchen van Hoogstraten. Bij thuiswedstrijden was hij steevast supporter voor het raam van de kantine. Hij was Wim Bruyndonckx ontzettend dankbaar dat die hem altijd kwam ophalen om naar de uitwedstrijden te gaan kijken. Jaan is er niet meer maar de herinneringen aan hem blijven bewaard. (RB)

Transfernieuws De Nederlandse aanvaller Jonathan Constansia (°20/3/1986 in Willemstad, Curaçao) zal volgend seizoen de kleuren van HVV verdedigen. Jonathan komt over van VV Baronie en tekende een contract voor 1 seizoen. Jeffrey Pauwels is een 19-jarige beloftevolle doelman. Jeffrey komt over van SK Lierse en tekende ook een contract voor 1 seizoen. Jelle Van Kruijssen vertrekt naar Berchem. Jorne Segers speelt volgend seizoen voor tweedeklasser Heist.

Nieuws Bjorn Beyens werd voor de tweede keer vader geworden. Grote zus Yuna heeft er een klein zusje Lina bij gekregen! Eloy Smet en Nick Van Huffel revalideren na knieoperaties. Nick is begonnen aan looptrainingen. De beloften van HVV leveren de ene knalprestatie na de andere (o.l.v. Norbert Gadisseur). Zij gingen in Temse winnen. Temse stond 4 punten voor in het klassement en dankzij een 1-2 overwinning werd die voorsprong herleid tot 1 punt. Nadien werd de inhaalwedstrijd die de beloften nog tegoed hadden ook gewonnen waardoor ze alleen aan de leiding kwamen. De beloften moeten nu nog een drietal finales spelen en als ze die winnen, is de titel binnen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 75


SPORT

Alle ploegen klaar voor de eindronde Wij kunnen KFC Meer feliciteren want zij wonnen het tweede periodekampioenschap en zijn dus al zeker van een eindrondeticket. De titel in derde provinciale is plots ver weg. De andere drie ploegen zullen tot de laatste wedstrijd moeten knokken om een eindronde te mogen spelen. Toch is de kans reëel dat zowel de supporters van Meer als die van Minderhout, Meerle en Wortel zich kunnen opmaken voor spannende eindrondewedstrijden met promotiekansen. Knap.

Minderhout VV DHM: Na zes wedstrijden zonder nederlaag weten jullie opnieuw wat verliezen is. Hoe kijk je terug op de laatste vier wedstrijden? Erik Leffelaer: We hebben de laatste maanden vooral in euforie geleefd. Een hele sterke tweede en derde periode hebben voor een uitstekend klassement gezorgd. De laatste wedstrijden hebben we telkens welverdiende punten gepakt met echt wel sterke prestaties tegen o.a. Merksplas en Berg en Dal. Ik moet deze groep feliciteren voor hun klassement tot op heden. Op Bevel hadden we een collectief mindere dag met een nederlaag als gevolg. Dit verlies is spijtig omdat we week per week Retie en Merksplas in het vizier kregen voor de top 5. DHM:  Met nog twee wedstrijden voor de boeg staan jullie op een zesde plaats op vier punten van de vijfde. Wanneer spelen jullie een eindronde en is dit nog haalbaar? Erik: We moeten om de eindronde te halen in de top 5 eindigen. Daarvoor moeten we zelf 6 op 6 halen en moet Retie nog de nodige punten laten liggen. We hebben dit niet in eigen handen op dit

76 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

moment en het zal daarom niet makkelijk worden. In de eerste periode hebben we een slechte beurt gemaakt en mochten we de eindronde niet halen, is de oorzaak vooral daar te zoeken. We zijn en blijven Minderhout en mogen uiteraard zeer trots zijn op dit geslaagd seizoen. Natuurlijk zou een eindronde halen de kers op de taart zijn en we zouden geschiedenis schrijven voor Minderhout maar we weten dat dit na Bevel zeer moeilijk geworden is. Niettemin hebben we de ambitie om de 2 resterende matchen te winnen. Minderhout heeft in ieder geval in die 2 seizoenen bewezen een goede tweede provincialer te zijn en dat de ganse club mooie stappen vooruit heeft gezet.     

Uitslagen: K. Merksplas SK – Minderhout VV Minderhout VV – KFC Poppel Minderhout VV – Berg en Dal KFC Bevel – Minderhout VV

De laatste wedstrijden: Zondag 19 april 15 uur KSK Kasterlee – Minderhout VV Zondag 26 april 15 uur Minderhout VV – KFC Herenthout

MVV met de billen bloot

De laatste thuiswedstrijd tegen Berg en Dal werd overtuigend gewonnen met 2 – 0. Sinds MVV met de nieuwe outfit spelen zijn ze niet meer te houden. Op de foto is te zien hoe Minderhout zijn tegenstanders  in verwarring brengt   ….

1–1 1–1 2–0 2–0


SPORT

KFC Meer

KFC Meerle

DHM: Hoe kijk je terug op de laatste vier wedstrijden? Een keer gewonnen en drie maal verloren duidt op een minder goede periode. Piet Van Bavel: Dit zijn inderdaad cijfers waarmee je liever niet thuiskomt. Vooral de 2 achter elkaar volgende thuisnederlagen tegen eerder bescheiden tegenstanders liggen bijzonder zwaar op de maag. De manier waarop we kansloos ten onder gingen is op geen enkele manier goed te praten. Tot op heden hadden we een redelijk straffe thuisreputatie bij elkaar gespeeld. We zijn onze supporters dan ook een deftige rechtzetting verschuldigd bij de resterende wedstrijden. Op Mariaburg speelden we een verdienstelijke wedstrijd maar gingen ten onder in een dol vierde kwartier. Enkel pech in de slotfase hield ons van een oververdiend punt. Voor Mariaburg lag de weg naar de titel bijgevolg helemaal open. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan ze 10 punten voor op de tweede. Het is terecht dat zij kampioen zijn. DHM: Jullie werden in de tweede periode kampioen en je zult zeker eindigen in de top 4. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen. Hoe zie je de toekomst? Piet:  We wonnen gisteren inderdaad de tweede periodetitel. Het collectieve falen tegen Kalmthout maakte dat enige vorm van vieren misplaatst zou zijn maar dergelijke wedstrijden horen er nu eenmaal bij en hier moeten we onze lessen uit trekken. Dinsdag voor de training ga ik mijn spelersgroep wel degelijk feliciteren met deze periodetitel. Het blijft een mooie prestatie. Hoe we de resterende twee competitie wedstrijden en de eindronde gaan aanpakken zal intern nog worden besproken met spelers en technische staf. Het seizoen duurt lang en de kunst zal zijn om mentaal scherp te blijven. Dat is niet gemakkelijk maar dat is voor alle ploegen hetzelfde. Promotie op zich is nooit de ambitie van de club geweest maar nu we hier staan willen we zeker en vast de eindronde op een degelijke manier afwerken. Hoe het ook afloopt, het was een schitterend seizoen.

DHM: Dirk: Negen op negen. Elf doelpunten gemaakt, geen enkel tegendoelpunt. Het loopt als een trein. Dirk Gysels: Ja, het gaat de laatste weken opperbest met het team. Het lang en doelgericht werken begint eindelijk vruchten af te werpen. Alles heeft natuurlijk ook te maken dat er niet veel gekwetsten zijn zodat iedereen scherp blijft. We hebben een doel voor ogen om  mee te doen voor de eindronde. Het geeft ook veel vertrouwen aan je ploeg dat je zowel de nul kunt houden maar ook gemakkelijk scoort.   DHM: Jullie zijn zo goed als zeker van een eindrondeticket. Kan dit nog mislopen? Dirk: Absoluut. Het zal tot de laatste speeldag spannend zijn. De eerste zes ploegen in de rangschikking spelen nog mee voor een eindrondeticket. Van al deze ploegen hebben we nog wel de moeilijkste verplaatsing te doen naar Dosko. Enkel met een overwinning en een gelijkspel zal dit lukken.  

DHM: De wedstrijd tegen het tweede gerangschikte DOSKO wordt nog een derby van formaat. Dirk: Dit wordt nog een leuke wedstrijd. Dosko heeft nog maar één verloren wedstrijd en heeft de minste goals tegen van de reeks. Het zal niet gemakkelijk zijn maar als Meerle hetzelfde kan brengen als de laatste weken moeten we van geen enkele ploeg in de reeks schrik hebben. Dosko staat maar 1 punt achter de koploper en gaat voor de titel. Ik denk dat beide ploegen voluit voor winst zullen gaan. Wij zullen er alles aan doen om de punten mee naar Meerle te brengen. 

Uitslagen: Zwaluwen Olmen – KFC Meerle Rosselaar-Hulsen – KFC Meerle KFC Meerle – KVV Rauw Sport KFC Meerle – MLK Lichtaart

3–1 0–3 2–0 6-0

De laatste wedstrijden: Zondag 19 april 15 uur DOSKO – KFC Meerle Zondag 26 april 15 uur KFC Meerle – Wechelderzande

Uitslagen: KFC Meer – Gooreind VV Mariaburg VK – KFC Meer KFC Pulderbos – KFC Meer KFC Meer – Kalmthout SK

0–2 3–2 0–4 0–3

De laatste wedstrijden: Zondag 19 april 15 uur KFC Meer – Ekeren FC Zondag 26 april 15 uur Maria-Ter-Heide – KFC Meer

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 77


SPORT

KVNA Wortel DHM: Met drie overwinningen op vier wedstrijden mag je opnieuw tevreden zijn. Die ene wedstrijd die je verloor was tegen een te sterk DOSKO? Bart Wilmsen:   Dosko was zonder twijfel een klasse te sterk en als je tegen hen al vroeg op achterstand komt, weet je dat het moeilijk wordt. Telkens we mee in de wedstrijd kwamen, kregen we een tegendoelpunt. Stiekem hadden we op een stunt gehoopt, maar dan moet echt alles meezitten en dat was deze keer niet het geval.  

nog twee zeer moeilijke wedstrijden zijn. Thuis tegen HIH Turnhout gaven we in de laatste seconden de overwinning nog uit handen (2-2) en in Rosselaar-Hulsen wonnen we nipt met 1-2 en speelden we een ganse helft met een mannetje meer. Dat het spannend blijft tot de laatste match is zeker. We hebben alles nog in eigen handen en de wil en het vertrouwen is aanwezig om het tot een goed einde te brengen. Conclusie: We moeten ‘gewoon’ twee keer winnen, te beginnen nu zondag in Turnhout. 

Uitslagen: KVNA Wortel – KFC Grobbendonk 4 – 0 MLK Lichtaart – KVNA Wortel 0–5 KVNA Wortel – DOSKO 2–4 KFC Wechelderzande – KVNA Wortel 0 – 1

De laatste wedstrijden: Zondag 19 april 15 uur HIH Turnhout – KVNA Wortel Zondag 26 april 15 uur KVNA Wortel – Rosselaar-Hulsen

DHM: Geeft de huidige vijfde plaats recht op een eindrondeticket? Met nog twee wedstrijden voor de boeg tegen haalbare tegenstrevers kan dit niet meer mislopen of hoe zie je de toekomst? Bart:  Inderdaad, de vijfde plaats is voldoende voor deelname aan de eindronde. Maar het zullen

Uiterst succesvol Paasweekend jeugd KVNA Wortel Afgelopen Paasweekend beleefde de jeugd van KVNA Wortel een groot aantal successen op de diverse tornooien in de regio. Met 2x tornooiwinst (U11 en U13) en 2x een finaleplaats (U10 en U7) mag dit Paasweekend voor de jeugd van Wortel een succes genoemd worden. De jeugdwerking van KVNA zit duidelijk nog steeds in de lift. Zo ging de U11 met de winst naar huis van het B-tornooi in Hoogstraten. Vooral de 2-0 tegen Rupel-Boom is het vermelden waard. De finale werd met penalty’s gewonnen van Flandria. Na vorig jaar het C-tornooi gewonnen te hebben gingen de U11 wederom met de beker terug naar Wortel. De U10 speelde een tornooi in Vosselaar. Met winst tegen Meerle, Retie en een heel spannende match tegen Antonia stonden de U10 in de finale. Die werd helaas verloren van Zoersel die net een tandje te sterk waren. 2e plaats van de 12. Uitstekend gedaan dus. Beter deden de U13A het in Merksplas. In een tornooi met enkele provinciale ploegen van Retie en Antonia is dit een zeer knappe prestatie van de U13. Na winst tegen Lentezon, Retie en Poppel volgde een spannende finale tegen de provinciale ploeg van Antonia. Penalty’s moesten na een zwaar bevochte 0-0 uitsluitsel geven over de winst van het tornooi. Na geweldig keeperswerk en koel afmaken van onze eigen penalty’s was ook hier de buit binnen.

78 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De U9 brachten het er een beetje wisselvallig vanaf in het tornooi van Zwarte Leeuw. Met een gelijkspel tegen de prov. van Zwarte Leeuw en een gelijkspel tegen Minderhout waren de nationale van Dessel een maatje te groot. Verder in het tornooi werd overtuigend gewonnen van FC Turnhout maar weer nipt verloren van HIH Turnhout en wederom gewonnen, nu van de gewestelijke van Zwarte Leeuw. De laatste en 7e match tegen St Lenaarts was er duidelijk één teveel en deze werd dan ook jammer genoeg verloren. Al met al een verdienstelijke 8e plaats voor de U9. Dezelfde plaats behaalde ook de U17 in Merksplas. De U13B speelde een verdienstelijk tornooi in Meerle op 1e Paasdag.

De U8 speelden net als de U13 en U17 in Merksplas en hebben daar 2x gewonnen maar helaas ook 2x verloren. De U7 waren net als de U9 op 2e Paasdag in Rijkevorsel aanwezig en behaalden met veel wilskracht een 2e plaats van de 12 ploegen. In de finale stonden ze snel 2-0 voor, maar moesten uiteindelijk toch het onderspit delven en verloren met 4-2.   Een dikke proficiat aan alle jeugdspelers en trainers van KVNA Wortel. Voor iedereen een prestatie om trots op te zijn. (fh)


SPORT

EK turnen 2015 in Montpellier Kristof Schroé behaalt mooie resultaten in Cottbus en in Ljubljana Kristof Schroé maakt zich klaar voor het EK in Montpellier van 15 tot en met 19 april. Zijn conditiepeil verbetert aanzienlijk. Enkele maanden geleden diende hij nog 30 dagen antibiotica te nemen omdat in zijn bloed sporen gevonden waren van de ziekte van Lyme en dat schaadt de conditie uiteraard.

Eind maart eindigde hij vijfde op de wereldbekerwedstrijd in Cottbus (Duitsland). Midden april had hij op nog beter gehoopt in de wereldbekerwedstrijd in Ljubljana (Slovenië) maar eindigde zesde. Op dit niveau mag je geen

enkele foutje maken maar de prestatie op zich beloofde het beste voor het EK. Nadat hij met de nationale ploeg in Antibes vertoeft hij nu half april in Montpellier en wanneer hij het podium haalt met zijn rekstokoefening zullen we het gezien hebben. (RB)

TTK Minderhout A speelt kampioen! De A-ploeg van tafeltennisclub TTK Minderhout heeft reeds 2 speeldagen voor het einde van het seizoen de titel in 3e provinciale B kunnen bemachtigen. Deze derde laatste wedstrijd betrof bovendien DE topmatch tegen directe titelconcurrent en tweede geplaatste, Hove A. Vóór deze wedstrijd, was Minderhout nog zonder puntenverlies. Hove had reeds twee keer verloren, waarvan 1 keer in de heenwedstrijd tegen Minderhout met 5-11. Een gelijkspel in de terugmatch volstond dus voor Minderhout om mathematisch zeker te zijn van de eerste plaats. Deze terugmatch was overigens voor het thuispubliek in Minderhout. Minderhout startte de avond met een vliegende start en nam een 4-0 voorsprong. Langzaam-

aan slonk deze voorsprong echter, zodat twee matchen voor het einde het scorebord gelijk stond op 7-7. Het kwam dus op de kopmannen aan om minstens één van de twee matchen te winnen. Uiteindelijk was het de Minderhoutse kopman Lense Swaenen die zijn zenuwen wist te bedwingen en een 3-1 overwinning tegen de Hovens kopman uit de wacht te slepen. Daarmee bevestigde hij zijn status als ongeslagen in de competitie 2014-2015. Uiteindelijke uitslag, 8-8: Minderhout: Swaenen 4, Van Dijck 1, Lauryssen 1 en Geets 2. Hove: Lebbe 2, Somers 2, Aerenhouts 2 en Op de Beeck 2. De laatste twee matchen betreffen nog een verplaatsing naar hekkensluiter Nijlen en een thuismatch tegen de collega’s van Rijkevorsel,

die overigens gepaard zal gaan met een heuse kampioenenviering. Met deze titel promoveert Minderhout naar 2e provinciale. Met een onmiskenbaar niveauverschil, zal behoud het initiële doel zijn. Behoud is zal overigens ook het eindresultaat zijn van de Minderhoutse B, C en D ploegen in respectievelijk 4e, 5e en 6e provinciale. Met het einde van seizoen 2014-2015, resteert er de club naast de kampioenenviering ook nog het jaarlijkse clubkampioenschap, gepaard met het 40-jarige jubileum van de club, maar daarover later meer!

HTC verbroedert met TTK Minderhout De Hoogstraatse Tennisclub verbroederde met de Tafeltennisclub van Minderhout. Tussen het tennis en kleine broer tafeltennis bestaan grote gelijkenissen. Men kan het ene niet spellen zonder het anderen. Beiden zijn racketsporten met overlappende spelregels en -technieken. De voornaamste ver-

schillen zijn natuurlijk de grootte van de racketten/palletten, ballen en de ‘tafel’. Een belangrijk verschil is echter ook dat tennis doorgaans een outdoor zomersport is, terwijl tafeltennis net binnen en in de winter gespeeld worden. Kortom, twee sporten die elkaar mooi aanvullen. Daar beide sporttakken vertegenwoordigd zijn in het

Hoogstraatse tennissers spelen tegen de Minderhoutse tafeltennissende jeugd

Hoogstraatse verenigingsleven, was het hoog tijd voor een verbroedering. Met de recente start van het tennisseizoen en het naderende einde van het tafeltennisseizoen, werd tafeltennisclub TTK Minderhout zodoende uitgenodigd door de Hoogstraatse tennisclub (HTC) voor een avond vol tennisplezier. Beide clubs werden vertegenwoordigd door zowel jeugd als ouderen. Om te beginnen verzorgde de nieuwe tennisschool van HTC 2 uur begeleid tennissen voor de jongelingen. De talrijke ouders keken en zagen dat het goed was vanop het immer zonnige terras van HTC. Daarna werd door het HTC Café een lekkere BBQ voorzien voor alle aanwezigen. Vervolgens was het de beurt aan de volwassenen. De tafeltennissers en tennissers werden gepartnerd in dubbelteams, die het dan tegen elkaar mochten opnemen. Nadat iedereen op sportief vlak voldaan was, werd er in het HTC Café nog gezellig verder verbroederd. De sportieve zaterdagavond was duidelijk voor alle deelnemers een succes. Het vervolg wordt ondertussen gepland rond september, wanneer het tennisseizoen op zijn einde loopt, en de tafeltennissers hun pallet terug oppakken. Ongetwijfeld zal sportief het tij dan keren, maar aan gezelligheid zal het opnieuw niet ontbreken!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 79


SPORT

Marathon Gilze Op zondag 22 maart werd voor de tiende maal de ultra en marathon gelopen in Gilze (Nederland). Weer stonden vier Hoogstraatse langeafstandlopers aan de start. De weersomstandigheden waren vrij normaal voor de tijd van het jaar en dat vertaalde zich in mooie resultaten.

Marathon Rotterdam Zeker vijf Hoogstraatse afstandlopers stonden op zondag 12 april om 10.00 uur aan de start van de 35 ste marathon van Rotterdam, voorafgegaan door “You’ll never walk alone” van Lee Towers, dat massaal wordt meegebruld.

En zoals altijd is de ronde omheen het Kralingse Bos op het einde van de wedstrijd de plaats waar het kaf van het koren wordt gescheiden. Voor Frie Adriaensen was het haar eerste marathon en hopelijk heeft zij de smaak nu goed te pakken. (JJ)

Ultraloop (62,5 km): Harrie Hendrikx (Meerle) in 7:02:14. Marathon (42,197 km): Marc Van Alphen (Meersel-Dreef): 3:46:01 Jef Jacobs (Meersel-Dreef): 3:46:03 Jos Van Bavel (Hoogstraten): 4:07:08. (JJ)

Een internationale topwedstrijd waar ooit nog het wereldrecord (2:06:50) werd gelopen door Belayneh Densamo op 17 april 1988, dat meer dan 10 jaar stand hield. Ook een snelle marathon als de weersomstandigheden mee zitten. De dubbele passage over de Erasmusbrug vormt één van de hoogtepunten van de wedstrijd, het publiek staat er letterlijk rijen dik.

Marc Van Alphen (170) wint het rechtstreeks duel tussen twee Dreveniers.

De Hoogstraatse marathonlopers Frank Tilburgs, Frie Adriaensen, Chris Boonen, Hilde Hillen en Erik Rombouts nog fris en monter voor de start.

Uitslagen:

Uitslagen: Erik Rombouts (Minderhout): 3:10:58 Chris Boonen (Meer): 3:36:26 Frank Tilburgs (Meer): 3:36:40 Frie Adriaensen (Meer): 4:10:08 Hilde Hillen (Meer): 4:29:47.

Meetria Klooster-Run 2015

MEER - Op Zondag 22 maart 2015 organiseerde de Meerse Triatlonvereniging haar 5e editie van de Klooster-Run. Deze voorjaarsstratenloop maakt deel uit van het criterium ‘De Noordloper’. Na de Kids-Run werd de start gegeven voor afstanden van 3.5 km, 7 km en 10.5 km. (RB) 80 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Kruisboog 6 meter - Kempen wint de wisselbeker Op zondag 15 maart was de Sint-Jorisgilde van Hoogstraten gastheer voor de laatste kamp in de wintercompetitie kruisboog op een afstand van zes meter. Vorig jaar had het Antwerps Kruisboogverbond (AKV) beslag kunnen leggen op de wisselbeker. Dit jaar was van begin af duidelijk dat de schutters van de Kempen de wisselbeker hier wilden houden. Voor de Kempen namen Arno Herijgens, Rick van Nispen en Tom Hens het voortouw door telkens te besluiten met 99 op 100 punten. Het AKV kon daar éénmaal 99 tegenover zetten met

Danny Peirsman. Voor de Kempen schoten Andre Bols, Robin van Loenhout en Fons van Hasselt 98 punten. Ook hier moest het AKV punten prijsgeven; Luc de Bakker en Jef De Ruyter schoten 98 punten voor het AKV. Na het einde van de wedstrijd bleek Kempen terug beslag te leggen op de wisselbeker met een totaal van 1532 punten tegenover 1507 voor het AKV. Volgend jaar maken de Kempense schutters de verplaatsing naar het Antwerpse om daar opnieuw deze wisselbeker te betwisten. (FS)

Koning en prins bij handboog Castelré CASTELRE - Op maandag 6 april, 2de paasdag, is er bij de handboogmaatschappij Vrede en Eendracht te Castelré geschoten voor de titel van koning en prins voor het seizoen 2015. Zoals gewoonlijk begint men met de prinsschieting over 10 schot. Deze prinsschieting is steeds een spannende strijd omdat het om de meeste punten gaat. Deze titel is toegekend aan Kurt Verheyen met 94 punten.

WWW.GEUDENS.BE

Sinds 1946

Dan werden de stoppen op het blazoen gestoken en mocht onze uittredende koning Kurt Verheyen zijn voorkeurschot doen. Hij deed dat voortreffelijk terwijl allen hun adem inhielden.

Daarna mocht iedereen zijn kans wagen en moest er gewacht worden tot in de 2de ronde, toen Cees E HANDS VOERTUIGEN – VERHU VERKOOP NIEUWE EN 2 de Rooy de stop liet knallen. Hij kroonde zich PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT – FORD ERKENDE HE voor één jaar als koning van Vrede en Eendracht - TAKELDIENST 24/24u – CARROSSERIE ALLE MERKEN Castelré. Op 20 meter afstand legde Robbe Kox beslag opbvba de titel. Bij zijn kampschot Garage F. Geudens * Meerseweg 8 in Meerschoot * Tel. hij 03 315 71 114.81mm.

Kurt Verheyen, Bert Strijbos, Cees de Rooy en Robbe Kox. (foto Frans Roelen)

Bij de compound boog liet Bert Strijbos de stop knallen in de tweede ronde. Hij werd daarmee compound keizer 2015 van VEC. (fr/red)

WWW.GEUDENS.BE Sinds 1946

VERKOOP NIEUWE EN 2E HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT FORD ERKENDE HERSTELLER - TAKELDIENST 24/24u CARROSSERIE ALLE MERKEN. Garage F. Geudens bvba * Meerseweg 8 in Meer * Tel. 03 315 71 76

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 81


Zondag 15 maart - Het jaarlijkse turnfeest van turnkring ‘t Spagaatje in sporthal De Zevensprong is in mineur geëindigd. Alle inkomsten, naar schatting een kleine 5.000 euro, werden gestolen. Dinsdag 17 maart - Bewoners van De Mosten ontdekten ‘s ochtends rond 1 uur dat er was ingebroken. Dieven hadden het slot van de achterdeur geforceerd en het huis doorzocht. Ze stalen geld en juwelen. Rechtbank - De 32-jarige Koen M. uit Minderhout weigerde een boete te betalen voor het hinderen van een prioritair voertuig voor gevangenentransport. Hij zou achter het stuur aan het telefoneren zijn geweest, maar niet handenvrij. Woensdag 18 maart - Aan de Watermolenweg in Meer is een inbraak in een woning vastgesteld. De daders gingen er vandoor met fietsen en een kettingzaag. Dieven zijn ‘s nachts op twee plaatsen in de Strijbeekseweg in Meerle een woning binnengedrongen. Bij één woning hebben zij een zijraam geforceerd en gingen ze aan de haal met geld. Een eindje verderop is een tv-toestel gestolen. Donderdag 19 maart - Inbrekers zijn in de ochtend rond 5.00 u zonder buit gevlucht na een inbraak aan Groot Eyssel in Meerle. De bewoners gingen een kijkje nemen toen ze lawaai hoorden en betrapten de indringers. Rechtbank - Het Openbaar Ministerie vroeg om Dorien D. uit Hoogstraten te veroordelen voor gesjoemel bij een bestelling bij Neckermann. Ze had een salon en een stofzuiger besteld. De goederen zijn bij haar geleverd, maar haar stiefvader heeft de factuur gekregen. Rechtbank - De strafrechter in Turnhout heeft Bartholomeus O. (52) uit Nederland veroordeeld tot achttien maanden celstraf voor de teelt van cannabis in Meer. Zijn partner Francisca K. (46) kreeg twaalf maanden. Beiden moeten 6000 euro boete betalen. Het duo baatte van 2012 tot 2014 een hennepplantage uit aan de Rommensstraat. Woensdag 25 maart - Een 32-jarige Roemeen is rond 21.30 uur op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in het containerpark van Meer. Agenten troffen de Roemeen aan in het struikgewas. Hij was in het bezit van inbrekersmateriaal en had een oude televisie en een laptop bij zich die hij in het containerpark had buit gemaakt. Maandag 30 maart - Het filiaal van Ici Paris XL op de Vrijheid werd het slachtoffer van een ramkraak met een witte volkswagen Touran. De etalage en het metalen hekwerk van de winkel raakten flink beschadigd. De daders konden ontkomen met zakken vol parfum. De schade is aanzienlijk. Maandag 6 april - Een bestuurder ging rond 18.30u in een bocht op de Meerleseweg tussen Meerle en Meer van de baan, maar wist zijn auto uiteindelijk weer op de weg te krijgen. Bij dat manoeuvre belandde hij wel op het andere rijvak, waar hij frontaal op een tegenligger botste. De brandweer moest beide bestuurders bevrijden. Beiden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Donderdag 9 april - Op een varkensbedrijf in Minderhout aan het Withof is de 35-jarige varkenshouder Geert Vermeiren om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. De boerenzoon viel in de mestkelder. Vrijdag 10 april - Een tankwagen verloor een deel van zijn lading mest op de Vrijheid. Het goedje spoot een tijdje achteraan uit de tank nadat een afsluitklep was losgekomen. De lading was al deels verwerkt in een biogasinstallatie. De civiele bescherming ruimde de smurrie op. (lvr)

82 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 83


laten genieten van de natuur, wordt het wandelpad gecontroleerd en onderhouden. Het veeraster wordt onderworpen aan een controle. Daarnaast steken we kanten af voor de solitaire bijen. Heb je zin om mee te komen doen? Aarzel niet! Iedereen is welkom. Info: Gie Segers (0495 16 12 70) - jee.van.loock@gmail.com Red het natuurgebied in je buurt! De uitvoeringsbesluiten van het nieuwe natuurdecreet die op de tafel liggen van Minister Joke Schauvliege moeten drastisch bijgestuurd worden opdat het niet fout loopt met de natuur in onze omgeving. Den Rooy konden we kopen, maar dergelijke aankopen zullen in de toekomst haast onmogelijk worden. We waren maar net op tijd. Natuurgebieden kleiner dan 10 ha kunnen fluiten naar een erkenning en dus naar centen voor aankoop en beheer (onderhoud). Een weg die een gebied doorkruist deelt dat natuurgebied ineens ook op in twee kleinere …. De plaatsen waar je in Vlaanderen nog 10 ha aaneengesloten natuur vindt, zijn beperkt en tien hectare aankopen zonder enige vorm van ondersteuning is voor de terreinbeherende natuurverenigingen niet meer haalbaar. Het budget voor de openstelling en toegankelijkheid van de gebieden wordt mogelijk met 40 procent verminderd en heel wat natuurtypes komen eveneens niet meer in aanmerking voor erkenning. Dat geldt ook voor natuurgebieden die eigendom zijn van gemeentelijke of provinciale overheden, maar succesvol beheerd worden door een terreinbeherende natuurvereniging. Natuurpunt besliste om samen met de andere terreinbeherende natuurverenigingen aan de alarmklok te gaan hangen. Op twee weken tijd verzamelde Natuurpunt al 25.000 handtekeningen en de actie gaat door. Op verschillende plaatsen zullen borden verschijnen met de tekst: Red dit natuurgebied, nu het nog kan! Op die manier probeert Natuurpunt aandacht te vragen voor de bijzonder slechte uitvoeringsbesluiten die door de Vlaamse administratie werden uitgewerkt. Minister Joke Schauvliege kan het tij doen keren, de hoop is op haar gezond verstand gericht. We willen allemaal kunnen genieten van de natuur in onze omgeving, dat moet zo blijven.

zijn gratis, het ontbijt kost 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. Voor het ontbijt schrijf je op voorhand in bij Marc Van Opstal ( mvanopstal@telenet.be )

Koloniewandeling Natuurpunt Markvallei organiseert elke derde zondag van de maand een gegidste wandeling in Wortel Kolonie. De volgende koloniewandeling staat geprogrammeerd op 17 mei. De gids van dienst is Luce Van Nueten. Zij belicht de kolonie met oog voor erfgoed en natuur. De wandeling vertrekt om 14 uur. Info: bc.deklapekster@ natuurpunt.be

Planteninventarisaties Elke donderdagavond, tot de grote vakantie, organiseert Natuurpunt Markvallei plantenwandelingen. Donderdag 7 mei staat Merksplas Kolonie op het programma. Verzamelen doen we om 19.15 uur aan de kapel van de kolonie. Info: Stijn Leestmans (0479 93 21 12). Op 21 mei staat een tocht naar de Heikant op het programma en op 28 mei trekt men naar de Krochten.

Beheerswerken Natuurpunt Markvallei en JNM Markvallei slaan vandaag de handen in mekaar om te gaan werken in het natuurgebied De Aschputten. Om de wandelaars op een comfortabele manier kennis te laten maken met het gebied en hen volop te

Fotowerkgroep De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert regelmatig uitstappen naar gebieden die door Natuurpunt of ANB worden beheerd in het werkingsgebied van de afdeling. Bedoeling is om met een groep fotografen de gebieden in beeld te brengen en vooral ook om van mekaar te leren. Het levert in ieder geval mooie foto’s op. Op zondag 17 mei is het pas aangekochte gebied Den Rooy aan de beurt. Info: Wim Verschraegen (0497 28 18 66)

Dag van de biodiversiteit Op zaterdag 23 mei organiseert Natuurpunt Markvallei haar jaarlijkse “Dag van de Biodiversiteit”, dit jaar in het natuurgebied Den Rooy in Meerle. Op de dag van de biodiversiteit doen we een ganse dag aan natuurstudie. We zullen verschillende soortgroepen en inventarisatietechnieken de revue laten passeren. Al de waarnemingen verwerken we in waarnemingen.be. Een kwartier voor aanvang van de activiteit worden mensen die willen aansluiten opgehaald op het gemeenteplein in Meerle: 9.00u – 12.00u: planteninventarisatie / 14.00u – 17.00u: insecten / 18.00u – 21.00u: algemene wandeling, inventarisatie van poelen met fuiken, netten op vis, invertebraten en amfibieën / 22.00u - ??? u: nachtvlinders, vleermuizen, muizen, nachtvogels . Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61) en Bart Royens (0496 36 32 61)

Vroege vogelwandeling Eén van de natuurgebieden die er met deze voorstellen zeker niet zou zijn, want begonnen met een perceeltje van amper 1 ha, is De Halsche Beemden. Dat wordt het doel van de vroege vogelwandeling die op zondag 3 mei wordt georganiseerd. Het is een traditie om in het begin van de meimaand vroeg de wandelschoenen aan te trekken voor een wandeling in de vallei van het Merkske. Het absolute hoogtepunt zijn de zingende nachtegalen in De Halsche Beemden. Vertrekken kan je om 5 uur (voor de echte vroege vogels) of om 6 uur. Ervaren gidsen staan klaar om je op te vangen en je mee te nemen op een grandioze tocht door onze natuurgebieden. Voor de liefhebbers serveert Natuurpunt Markvallei nadien in de Klapekster een ontbijt met spek en ei of een vegetarische variant. De wandelingen

84 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Natuurstudie, soms heb je een vergrootglas nodig.


DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 85


OP STAP

TENTOONSTELLINGEN

HOOGSTRATEN

Tot 21 juni HEILIG BLOEDPROCESSIE getekend door ALFRED OST, tentoonstelling in het Stedelijk museum Begijnhof 9 geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak. Info: 03 340 19 80.

Vrijdag 1 mei HALVE FINALE KAMP NOORD, een intergemeentelijke muziekwedstrijd in Cahier de Brouillon.

Zaterdag 2 en zondag 3 mei TENTOONSTELLING met werk van Harry Van Vree in de Sint Luciakapel, telkens van 12 tot 18 uur. Tot 11 mei. VAN GENERATIE tot GENERATIE, tentoonstelling van moeder Wivina De Smedt en dochters CHRIS en Liliane Van Autryve in ’t Gebuurt Van 12 tot 31 mei GLASJUWELEN van Paula Tuytelaers van 13 tot 16.30 uur in ’t Gebuurt Zondag 24 en maandag 25 mei FOTOGRAFIE EXPOSITIE van fotogroep ’t Slot in de gelijknamige galerij, telkens van 10 tot 18 uur.

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN Elke 3de zondag van de maand KOLONIEWANDELING IN OORLOGSTIJD. Wandeling van 14 tot 16 uur met vertrek aan De Klapekster Elke 2de en 4de zondag en dinsdag daarop LAERMOLEN IN WERKING, zondag van 14.00 tot 16.00u, dinsdag van 19.30 tot 21.30u Elke dinsdagavond KVLV FIETSTOCHT met vertrek om 19 uur aan de Pax voor 20 tot 30 km aan een rustig tempo. Tot 27 september CULINAIRE ROUTE – Land van Mark & Merkske. Inschrijven kost 37,50 euro voor een voor-, hoofd-, en nagerecht in drie zaken uit de regio. Info Toerisme Hoogstraten.

Zondag 3 mei GARAGEVERKOOP van 9 tot 15 uur. Gratis lijst met deelnemers af te halen vanaf 8.30 uur. in zaal Pax, of Postweg 2 of bij alle deelnemers.

Zaterdag 16 mei RUE-MOUR optreden in zaal CeCilia om 20.30 uur Zondag 17 mei WEGRIT VOOR WIELERTOERISTEN van 8 tot 10 uur, vertrek aan café de Gelmel.

Maandag 4 mei ZITDAG STUDIEDAGEN van 9 tot 12 uur, van 13.30 tot 15.30 uur en van 18 tot 19.30 uur in het OCMW, Jaak Aertslaan 7. Zaterdag 9 mei FRANK ZAPPA ANDERS, klassieke alternatieve Rock van Frank Zappa van 19.30 tot 21.30 uur in de Sint Katharinakerk. Zaterdag 9 mei GRAND HOTEL HOCHSTRASSEN, familievoorstelling door Woordafdeling van de Academie Noorderkempen, om 13u30 en om 16u in de bibliotheek. Dinsdag 12 mei ORGELCONSERT door Rosita Daskalova om 19.30 in de Sint-Katharinakerk

199

Dinsdag 19 mei BORRELHAPJES, smulnamiddag van 14 tot 16 uur naar aanleiding van de derde verjaardag van ‘ Gebuurt. Deelname 4 euro Zaterdag 20 mei EEN SCHAAL VAN TIJDSCHRIFPAPIER MAKEN om 19.30 in de Bib. Vooraf inschrijven Donderdag 21 mei. ZITDAG BELASTINGEN van 9 tot 12 en van 13.30 tot 15.30 uur uur in de bibliotheek in de Lindendreef Vrijdag 22 mei ZITDAG STUDIETOELAGEN van 1 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur in het OCMW. Maandag 25 mei KONINGSSCHIETEN bij de Sint-Jorisgilde vanaf 13 uur aan de jeugdterreinen van HVV Donderdag 28 mei HIER VLOEKT MEN NIET – FACEBOOK ZIET ALLES, Lezing door Bob Heyman. Vooraf inschrijven, 3 euro Zondag 31 mei OPEN WERVENDAG, het zwembad in opbouw zet zijn deuren open Zondag 31 mei HEILIG BLOEDPROCESSIE richting Statie, vertrek na de hoogmis

Tot 30 september REIS ROND DE VRIJHEID IN 20 VRAGEN, kinderzoektocht voor jongeren vanaf 9 jaar. Gratis formulieren bij Toerisme Hoogstraten

Dinsdag 3 juni JAARMARKT & STRATENLOOP vanaf 17 uur op de Vrijheid

Tot 30 september PETANQUE SPELEN, elke woensdag van 13.30 tot 16 uur bij ’t Gebuurt.

Zondag 7 juni HEILIG BLOEDPROCESSIE richting Lodewijck De Konincklaan, vertrek na de hoogmis

86 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OP STAP

MEER

MEERSEL-MREEF

WORTEL

Zondag 3 mei MEERMARKT met groentekraam Landelijke Gilde van 6 tot 13 uur op de kloostersite.

Zondag 3 mei OPENDEURDAG SINT LUCIAKAPEL van 14 tot 18 uur

Vrijdag 1 mei FIETSTOCHT en PANNENKOEKENFEEST van de KLJ van 11 tot 14 uur

Zondag 3 mei DE GROTE VOGELSHOW, kunstproject van Arnold Wittenberg tijdens MeerMarkt

Zondag 3 mei KUBB-SPEL in en met de bewoners van Den Bayerd (het Casino) in de namiddag

Zaterdag 9 mei DANSSHOW van de Gezinsbond van 10 tot 12 in de polyvalente ruimte van de kleuterschool.

Zaterdag 9 mei SOLIDARITEITSQUIZ om 20 uur in zaal Trefpunt. Organisatie Beweging.net

Zaterdag 30 mei BIER en TIROLERAVOND georganiseerd door Brassband Rosalia om 20 uur in zaal Voor Kunst en Volk.

Zondag 24 en maandag 25 mei FOTOGRAFIE EXPOSITIE van fotogroep ’t Slot in de gelijknamige galerij, telkens van 10 tot 18 uur.

Zondag 31 mei 135 JAAR BRASSBAND ROSALIA met optredens van bevriende fanfares van 13 tot 21 uur in zaal Kunst en Volk.

Maandag 25 mei ROMMELMARKT van 6 tot 17 uur in de dreven van de kolonie.

MINDERHOUT

200

MEERLE Zondag 17 mei OPEN DEUR bij de SCHOOL Van Meerle, vanaf 14 uur, Heerle 86 Zondag 17 mei FOTOWERKGROEP in Den Rooy, verzamelen om 8 uur aan de kerk in Meerle Dinsdag 19 mei ZITDAG BELASTINGEN in Buurthuis Hazenweg 4/2 van 9 tot 12 en van 13.30 tot 15.30 uur. Zondag 31 mei PIERENDAG zonder grenzen, vanaf 14 uur op het Gemeenteplein

Zondag 31 mei GARAGEVERKOOP, deelnemerslijst vanaf 8.30 uur te verkrijgen op volgende adressen: Vekenakker 5, Borselhoeve 2 en Gemeentestraat 33. Organisatie Kwb.

Woensdag 27 mei MET ZIEKENZORG NAAR DE ANTWERPSE HAVEN, vertrek om 10.45 uur. Inschrijven voor 15 mei (03 314 68 57) Zaterdag 30 mei TOGO-AVOND om 20 uur in zaal Trefpunt. Toegang gratis.

Donderdag 21 mei om CREATIEF OPVOEDEN, lezing door Margot Claerhoudt om 20 uur in de zaal van de kleuterschool. Inschrijven voor 15 mei. Zondag 31 mei GARAGEVERKOOP van 8.30 tot 16 uur. Inschrijven verplicht voor 17 mei. Info Jan.Meijer 03/ 297 46 38

NEOS Maandag 11 mei FIETSTOCHT van ongeveer 40 km. vertrek aan het lokaal 13.30 uur richting Rijkevorsel, Malle, Brecht. Donderdag 21 mei LEDENVERGADERING met als spreker: Jan De Cock over “Hotel Prison” om 14 uur in Hof ter Smisse Woensdag 27 mei PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur Dinsdagen 5, 12, 19 en 26 mei KAARTEN/BILJARTEN / RUMMIKUB / SCHAKEN in het lokaal van 13.30 tot 17.30 uur Woensdagen 6, 13, 20 en 27 mei ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in De Wildert Woensdagen 6, 13, 20 en 27 mei AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert. Donderdagen 7, 14, 21 en 28 mei NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30 uur. Vertrek in Castelré

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2015 - 87


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

APOTHEKERS Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

www.apotheek.be Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur en ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 99 000 0,50 euro/minuut Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

ZATERDAGWACHT Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen: Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeuwen Liesbeth Adams Lieve Lambregts Linda Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Mia Vervoort Haest Vera

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0476 94 31 15 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0497 94 46 23

Zelfstandige vroedvrouw: Christiaensen Nathalie

0494 86 93 84

88 - MEI 2015 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zaterdag 28 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel 03 314 60 04 Zaterdag 4 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 11 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 18 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Swaenen, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: Zaterdag 25 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 2 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24

INHOUD - mei 2015 Column..................................................... 2 Omslagverhaal......................................... 3 Vanuit het Stadhuis................................ 14 De Mosten – nieuwe uitbater................. 18 Knikmops – Gebr. Geens - reportage..... 20 Het nieuwe zwembad............................. 25 Zorgsector 2020..................................... 28 DEZE MAAND..................................... 30

KOPIJ

DORPSLEVEN – Hoogstraten ............. 40

De volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

DORPSLEVEN – Meersel-Dreef.......... 51

donderdag 28 mei 2015

DORPSLEVEN – Minderhout............... 56

OPGELET

DORPSLEVEN – Meerle...................... 53 DORPSRAAD – Minderhout................ 59 DORPSLEVEN – Wortel....................... 62

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DORPSLEVEN – Meer......................... 69

DINSDAG 12 MEI

Ook dat nog............................................ 82

redactie@demaand.be

Koken met deken Senden....................... 83

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

Natuurpunt............................................. 84

SPORT................................................... 74

Halve Eeuw............................................ 85 Agenda................................................... 86

Profile for De Hoogstraatse Maand - archief

mei 2015 - De Hoogstraatse Maand  

De Hoogstraatse Maand is het populairste en meestgelezen maandblad in de Hoogstraatse Noorderkempen.

mei 2015 - De Hoogstraatse Maand  

De Hoogstraatse Maand is het populairste en meestgelezen maandblad in de Hoogstraatse Noorderkempen.

Profile for demaand