juli-augustus 2014 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 350

JAARGANG 30 JULI-AUGUSTUS 2014 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

PETER ROSSEEL ''IK WIL DE MENSEN TER PLEKKE LEREN VISSEN''

EEN ARTS ZONDER GRENZEN

MEERLE

BINNENKIJKEN IN WONING VAN LOOVEREN

HOOGSTRATEN HET VERHAAL VAN HIGHSTREET

WORTEL

EEN VROUW ALS KONING


COLUMN “Confituur gezocht!” Een minieme oproep in onze kalender van vorige en ook deze maand. En je leest er ook over elders in dit blad. Verleden week stierf mijn moeder, 92 jaar oud en zonder enige verwittiging: dood! Lezend in haar krant. Zij was altijd heel optimistisch. En twaalf kinderen had ze. Heeft ze. Ze had een Franse familienaam, een dito karakter en confituur weerspiegelde, entre autres choses, een deel van haar optimisme. Binnen het kader van Hoogstraten Ambassadeur Vlaanderen Lekkerland werd de oproep “Confituur gezocht!” gelanceerd. Deze twee woorden brachten in mijn ‘mémoire involontaire’, zoals Proust het noemt in zijn beroemde ‘madeleinescène’, mijn moeder terug in beeld. Ik werd meteen zo’n vijftig jaar terug in de tijd geslingerd. Kind nog. Toen waren er nog échte zomers die niet aan de klimaatopwarming te

CONFITUUR EN OPTIMISME danken waren maar gewoon omdat God Zelve het zo voor ons regelde. En die zomers geurden eerst naar aardbeien, dan naar hooi, graan en zweet; en in augustus weer naar fruit. Ons huis nam ook binnenskamers deze geuren mee, vooral als er confituur gemaakt werd. Als de laatste aardbeien het aanleveringsgeld nauwelijks nog opbrachten, startte het eerste grote confituuroffensief. De opgespaarde augurken-, zilveruitjes-, en voor-de-tigste-keer-hergebruikte potjes werden grondig uitgewassen en de verroeste ‘scheeltjes’ werden node weggegooid. Pas later ontdekte moeder dat er dekseltjes in parafine opgegoten konden worden, waardoor de glazen-potjes-zonder-dekseltje toch nog dienstbaar waren. De vooruitgang. Zelfde scenario in augustus. Een geur van pectine, suiker, verbrande suiker, overkooksel en natuurlijk de melange van fruit allerhande: kersen, ‘knoezels’, pruimen, vlierbessen, rode bessen,…

Kortom, de hele zomer kon in potjes geëxtrapoleerd worden tot ver in de winter. Zalig was het ook als het een beetje misliep. Dan werd het dalende optimisme van moeder als in communicerende vaten onder ons, de kinderen, ten positieve verdeeld. Potjes die niet goed sloten en dus onbeschimmeld de winter niet zouden halen, mochten wij reeds voor-winters aansnijden. En omdat er soms een overaanbod aan dreigende schimmel was, mocht er op de boterham een dikkere laag confituur dan in volle wintertijd, zonder gramschap van vader. Geef toe, als je het zo ervaart is het initiatief van Vlaanderen Lekkerland meer dan een wedstrijdje. Het is folklore, culinair erfgoed en nostalgie in één. Meedoen!, zeg ik. Je wordt er zeker optimistisch van. (lvr)

VROUWEN AAN DE MACHT

Eeuwen lang waren de gilden een exclusieve mannenzaak. Op Pinkstermaandag 9 juni schreef Catherine Sterkens van Sint-Joris Wortel geschiedenis. Zij schoot zich als eerste vrouw van alle kruisbooggilden van ons land tot koning. Een verslag op blz. 40. 2 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Peter Rosseel, Arts Zonder Grenzen “Ontwikkelingshulp is in wezen een slechte zaak…” Als dit nummer in je bus valt, staan voor veel mensen de koffers gepakt, de tickets en hotelvouchers in de map, de auto en caravan klaar om de grote trek richting verdiende vakantie aan te vatten. Strand of bergen, zuiden, noorden of exotische bestemming, dichtbij of veraf, platte rust of doe-vakantie. Wel zowat allemaal om ons te amuseren, om de stress van een jaar werken even achter ons te laten. Peter Rosseel uit Wortel geeft aan zijn vakantie al 21 jaar een andere invulling. Gedurende twee tot vier weken per jaar is hij ter beschikking van Artsen Zonder Grenzen (AZG) om met zijn competenties als arts-anesthesist naar oorden te trekken waar men er nood aan heeft. Over wat hem daartoe gebracht heeft, wat het met hem gedaan heeft en over de man zelf hadden wij op de drempel van de vakantie een uitgebreide babbel. Cesuur

De zachte G en de harde H

Mijn wieg stond in Zwevegem, West-Vlaanderen. Mijn vader werkte er bij staalfabrikant Bekaert. Die fuseerde met Cockerill in Hemiksem en mijn vader werd gevraagd daar te gaan werken. Dus zijn we met heel het gezin naar Hemiksem bij Antwerpen verhuisd. Dat was voor die tijd een hele stap, van het zeer landelijke WestVlaanderen naar de meer steedse omgeving van Antwerpen.

Mijn eerste twee schooljaren ging ik in Hemiksem naar de broederschool. Daar werd ik natuurlijk geconfronteerd met het taalverschil. De welbekende ‘G’ en ‘H’, het verschillend woordgebruik. Daar werd ik erg over uitgelachen. Ik heb me dus snel aangepast, uit zelfbehoud. Het is me goed van pas gekomen. Overal waar ik later terechtkwam heb ik me steeds snel de taal eigen gemaakt.

Ik was toen vijf jaar, net de leeftijdgrens van wat je nog actief herinnert. Veel is me niet bijgebleven van de jaren in Zwevegem.

Thuis hebben we gaandeweg een soort algemeen beschaafd West-Vlaams aangenomen. Mijn jongste broers zijn in Antwerpen geboren, hebben het West-Vlaams alleen van de familie horen spreken. Eigenlijk spraken we een echte mengtaal, dan nog aangepast aan het gezelschap. Maar ik versta en spreek ook nog altijd echt West-Vlaams. We zijn trouwens altijd bij de familie op bezoek blijven gaan. Mijn grootouders langs moederskant hadden in Den Haan een groothandel in granen, langs vaderskant een kolen- en aardappelhandel in Bredene. Het waren echte commerçanten. Het was er altijd plezant, ze hadden veel kleinkinderen. We konden er in de hangars spelen, tussen de zakken graan. Ze hadden ook een cabine op het strand. We hebben er veel mooie vakanties doorgebracht. Zalige tijd. Het waren ook hele reizen, de snelweg naar de kust was er nog niet.

Voor mij begon het allemaal in Hemiksem. Ik was de oudste van het gezin van toen vier kinderen. Een jaar later overleed mijn jongste broertje Paul-Philippe, net geboren voor we verhuisden, aan leukemie. Dat herinner ik me nog heel goed. Het overlijden, dat hij thuis opgebaard lag. Dat de familie in die dagen veraf woonde, maakte het voor mijn ouders nog moeilijker. Ons gezin is door die gebeurtenis altijd in twee tijdvakken gedeeld; de periode voor het overlijden van Paul-Philippe en de periode erna. De verhuis van West-Vlaanderen was een grote stap, de dood van mijn broertje was veel ingrijpender, een echte cesuur. In die tijd luidde het credo immers vooruit; tijd om te rouwen leek er niet te zijn. Ik heb me soms wel afgevraagd of mijn ouders dan geen verdriet hadden, wat natuurlijk wel was. Maar kinderen mochten hun ouders niet zien wenen en het leven moest verder. Daarna zijn er nog twee kinderen gekomen, zodat we met vijf zijn overgebleven. Vier jongens en één meisje. Die twee laatstgeborenen zijn ook minder streng opgevoed, alsof mijn ouders milder geworden waren door wat hen overkomen was.

In Hemiksem woonden we aan de Provinciale Steenweg, de grote baan. Maar het verkeer was toen heel wat minder dan nu. Een huis met een hele grote tuin, waar we naar hartenlust konden ravotten. Het was er best goed wonen. De Schelde stonk wel hard die tijd, net een open riool. Toen ik twaalf werd verhuisde ons gezin naar het dan nog landelijke Aartselaar. We hadden een veel kleinere tuin, maar woonden vlak bij een boer met akkers en weiden, waar ik ging helpen als ik niet voor school moest werken. Ik vond dat

WIE IS PETER ROSSEEL 1955 - Geboren in Zwevegem - WestVlaanderen 1960 - Verhuist naar Hemiksem; kleuteronderwijs en lagere school Broederschool, vanaf derde leerjaar Onze Lieve Vrouwe College (OLVC) in Antwerpen 1967 - Verhuist naar Aartselaar - LatijnWetenschappen OLVC 1973 - Start geneeskundestudies Universiteit Antwerpen 1979-1984 - Huwt en krijgt 3 kinderen 1980 - Specialisatie anesthesiologie in het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen 1985 - Specialiseert verder in de cardioanesthesiologie in Rotterdam 1986 - Aan de slag in Klokkenberg, nu Amphia-ziekenhuis Breda tot heden 1991 - Verhuist naar Kalmthout 1992 - Eerste missie met Artsen Zonder Grenzen 2006 - Verhuist naar Wortel

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 3


interview heel plezant. Paard en kar, bieten rooien, hooien. Hard labeur. Koeien die moesten kalven, een merrie die moest gedekt worden. Geweldig interessant voor een jong gastje als ik. De stad was goed, maar mijn goesting was en is het platteland.

Het college Met de Antwerpse mentaliteit had ik eigenlijk geen problemen. Een veel grotere verandering was toen ik van de Broederschool naar het College van de Jezuïeten ging in Antwerpen op de Frankrijklei. Een strenge aanpak, een uniform. Maar ik heb er een prachtige schooltijd doorgebracht. Wel eens ‘op de kamer’ moeten komen, maar nooit slechte dingen ondervonden. Ik ben er ook heel mijn verdere schooltijd gebleven en goede leraren gehad. Bijna heel de humaniora een Jezuïet als titularis. Daar waren markante persoonlijkheden bij, waar ik veel van opgestoken heb. In de school was er ook een project voor ontwikkelingssamenwerking, waar ik mee aan werkte.

Ik was half intern zoals ze dat noemden. Bleef er ’s middags eten maar ging elke dag naar huis. Meestal met de fiets, ik heb er mijn liefde voor de fiets opgedaan en nooit meer afgeleerd. In de examentijd kon je tijdelijk intern worden, wat mijn ouders niet slecht vonden en ik ook niet. Je kon er goed leren, je werd niet gestoord en tegelijk goed in ’t oog gehouden. Ik ging er al snel bij de scouts, een van de oudste groepen van het land, de 2e VVKS groep die gesticht is in Vlaanderen. Van de welpen tot uiteindelijk in de leiding. Mooie tijd. Met ook veel aandacht voor de wijde wereld. Het grootse deel mijn vrije tijd heb ik met de vrienden van de scouts doorgebracht.

Arts Al van heel vroeg wilde ik dokter worden. Eventjes, zoals vele collegegangers, gedacht aan missionaris, maar dat was snel over. Er waren al gauw interesses die niet te rijmen vielen met

het priesterschap. Thuis hebben ze me nooit in een bepaalde richting gestuurd. Mijn vader was econoom en had al in Antwerpen gestudeerd. Iets wat als zoon van een kolenhandelaar niet vanzelfsprekend was. Mijn ouders hebben ons altijd gemotiveerd om goed te studeren, maar wat we wilden mochten we zelf kiezen. Na mijn humaniora ben ik aan de Universiteit Antwerpen voor arts gaan studeren. Ik was wel graag naar Leuven gegaan, maar op kot was toch te duur voor mijn ouders. Mijn broers en zussen gingen immers ook studeren. Naar Antwerpen, de campus in Wilrijk was maar enkele kilometers ver en die bleef ik met de fiets doen. Je begint met algemene geneeskunde, maar mijn interesse ging als snel uit naar de tropen. Wilde eigenlijk tropenarts worden. De liefde heeft me op andere paden gebracht. Tropische geneeskunde was bedoeld om effectief naar de tropen te gaan werken, mijn lief en latere echtgenote zag dat niet zitten. Uiteindelijk ben ik anesthesie gaan studeren. Tijdens de artsenopleiding had ik zo’n stage gedaan in Stuivenberg en daar heb ik dan ook mijn specialistenopleiding gedaan. Stuivenberg is een fantastisch ziekenhuis. Heel de wereld kom je er tegen. Een heel intensieve opleiding. In het laatste jaar van mijn opleiding tot anesthesist zijn we gehuwd en kochten we een huis in de buurt van Stuivenberg, in de Constitutiestraat, waar we een hele poos zouden wonen met onze drie kinderen.

Rotterdam Na mijn opleiding ben ik in Stuivenberg blijven werken. Het was toen een OCMW-ziekenhuis met een strakke hiërarchische indeling volgens rang. Beginnen in rang 5, dan rang 4, en zo stilletjes opklimmen. De verloning was daaraan gekoppeld en was heel ondoorzichtig. Arts is een vrij beroep, met een ereloon. Maar wat daarvan in handen van de groep bleef, daar kon je alleen maar naar raden. Al tijdens mijn opleiding had ik het voornemen met nog verder te specialiseren in cardio-anesthesie. Hartchirurgie was die jaren fel in opkomst maar stond nog in de kinderschoenen. Wie dat wou, moest zich in Leuven gaan bekwamen, in Antwerpen was de expertise nog niet echt voorhanden. Ik kreeg toen een tip voor het ziekenhuis van de universiteit van Rotterdam. Na mijn sollicitatie ben ik er aangeworven. Rotterdam was een openbaring. Als je spreekt van een cultuurschok, dat was er een. Verhuizen van Zwevegem naar Hemiksem niet, van Antwerpen naar Rotterdam wel. Dat had alles te maken met de grote openheid en een professionele attitude in het ziekenhuis van de universiteit. Geen rangen, geen standen. Maar grote gelijkheid in behandeling, in mogelijkheden om research te doen. Echt onvoorstelbaar. Geen vooroordelen, ook als Belg werd je beoordeeld op je merites.

4 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


interview Ook op cardiologisch vlak was Rotterdam destijds een van de modernste ziekenhuizen van Europa, waar baanbrekend werk verricht werd. En waar dus ook op vlak van de cardio-anesthesie veel expertise én veel onderzoeksmogelijkheden aanwezig waren. Veel meer dan destijds in de Belgische universitaire ziekenhuizen. Cardioanesthesie is een sub-specialisatie. Hartchirurgie is immers een zeer specifieke vorm van chirurgie. Het is meer dan de mens ‘in slaap’ doen voor een ingreep, tijdens een hartingreep moet het systeem aan de gang gehouden worden terwijl er aan het meest vitale orgaan gewerkt wordt. Op persoonlijk vlak was het moeilijker, want ik werd een weekend papa en echtgenoot. Ik resideerde in Rotterdam en kwam alleen in de weekends thuis, als ik niet van wacht was! Dat was niet simpel. Een gezin met opgroeiende kinderen. Het over- en weer reizen duurde ook heel wat langer dan vandaag. Toen moest je aan de grens in Roosendaal nog van trein wisselen. Een chirurg wees me op een vacature in Breda, in de hartkliniek die toen nog gevestigd was in de Klokkenberg. Daar ben ik in 1986 aan de slag gegaan. Later is De Klokkenberg opgenomen in de Amphia-ziekenhuizen Breda, waar ik ook vandaag nog werk. We hebben toen ons huis in Antwerpen verkocht en in 1992 zijn we op den buiten in Kalmthout gaan wonen. Veel doenbaarder om dagelijks te overbruggen, ik deed het zelfs geregeld met de fiets.

AZG Na enige tijd kwam de gewenning, ook al bleven de ontwikkelingen in de cardio-anesthesie me zeer boeien. De oude liefde voor de tropen kwam weer in mijn hoofd spelen en ik keek uit naar een mogelijkheid om op dat vlak iets te doen, zonder mijn job daarvoor te moeten opgeven. Ik had heel veel sympathie voor Artsen zonder Vakantie. Onder meer door compensatie voor weekend diensten had ik vrij veel vakantiedagen.

in West-Afrika. Buurland van Ivoorkust en Senegal. En van Sierra Leone, waar een bloedige burgeroorlog heerste.

Het grote avontuur De eerste keer als je in Afrika aankomt, is dat uiteraard een cultuurschok. Een tussenlanding in Sierra Leone, waar ze met Kalasjnikovs rond het vliegtuig stonden. Niet dat je direct gevaar liep, maar als je die mannen met die klakskes zag, met hun wapentuig voor hun borst, schoot er wel door mijn hoofd ‘man, waar ben je nu aan begonnen’. Ik had tenslotte een vrouw en drie kinderen thuis. De afspraak met AZG was dat ik niet in oorlogsgebieden zou werken. Neemt niet weg dat het ook buiten die gebieden niet risicoloos was. Door naar Guinée, een van de armste landen van Afrika. Geen wegen, geen elektriciteit. ’s Nachts geland in Conakry, overal vuurtjes maar geen licht. Twee dagen over zandwegen met een binnenlandse chauffeur naar de eigenlijke bestemming, een klein ziekenhuis in N’Zérékoré gelegen in een stukje regenwoud. Daar werkte een Belgische chirurg, Jacques Docquier, uit Marche-en-Famenne die me snel wegwijs maakte in de gebruiken en de manieren van werken. Want eigenlijk was er voor een anesthesist niets om mee te werken. Geen zuurstof, niets. Verpleegkundigen gaven tijdens operaties verdoving met ketamine. Zonder opleiding, ze deden dat gewoon en maakten er het best van. Ik heb dat even aangekeken en snel gaan redeneren hoe dat kon verbeterd worden. Ketamine is een relatief veilige stof, maar om eruit te halen wat er in zat, is toch grondige kennis nodig. Verder was de techniek van de ruggeprik niet populair, men was er bang van. Die ben ik onmiddellijk gaan toepassen. De chirurg was razend enthousiast, want de resultaten waren spectaulair. In vergelijking met Europa was de sterftekans

Breda Peter Rosseel werkt in het Amphia ziekenhuis in Breda als cardio-anesthesioloog. Het is bij ons wellicht weinig geweten dat dit ziekenhuis ook gespecialiseerd is in hartoperaties bij Getuigen van Jehova. Getuigen van Jehova weigeren bloedtransfusies en een openhartoperatie vraagt voor hen wel een hele speciale benadering. Blijkbaar zouden zij minder complicaties tijdens hun verblijf in het ziekenhuis ondervinden, betere overlevingskansen hebben op korte termijn en vergelijkbare overlevingskansen na twintig jaar. Peter Rosseel staat midden in deze discipline en publiceerde er jaren geleden al over onder de titel : Van Jehova tot sneller beter. tijdens operaties groot. Bij keizersneden – iets wat er geregeld voorkomt - gingen veel vrouwen dood op de operatietafel. Dat was met een goede toepassing van de bij ons relatief eenvoudige ruggeprik te voorkomen.

Andere aanpak Ik heb er een drietal weken gewerkt en toen ik terugkwam ben ik gelijk met AZG gaan praten. Het had volgens mij weinig zin er even te werken en dan de zaken weer terug te laten zoals ze vooraf waren. Ik kon er elk jaar een paar keer naar toe gaan en bijstand verlenen bij de operaties, het grootste deel van het jaar was er geen anesthesist en zou het weer als vanouds gaan. Met opnieuw veel sterfgevallen tijdens operaties. Mijn idee was dat ter plaatse kennis moest opgebouwd worden, die ook toepasbaar zou blijven als AZG er niet was. Eigenlijk interesseerde noodhulp me niet zo erg. Dat is nodig en zeker nuttig, maar ik vond dat ook daarna iets moest blijven. Structurele hulp.

Ik heb me daar aangeboden, maar het is me nooit gelukt met die organisatie projecten uit te voeren. Telkens werden de afspraken afgezegd of gewijzigd, soms zelfs op het laatste moment. Wat me zeer frustreerde. Want je had regelingen getroffen met je collega’s en die moesten dan weer veranderd worden. Gedurende twee jaar geprobeerd en niet weggeraakt. Eind 1992 had ik nog enkele weken vakantie openstaan, o.a. omwille van plannen voor AZV die niet waren doorgegaan. Dan heb ik contact gezocht met Artsen Zonder Grenzen en binnen enkele dagen hadden ze een concreet project waar ik naartoe kon. Anesthesisten waren zeer gegeerd, want die heb je in de ontwikkelingslanden absoluut niet. Snel met de hulp van de Kalmthoutse burgemeester nog aan de nodige reisdocumenten geraakt en zo kon ik het vliegtuig op naar Guinée-Conakry

Met de anesthesie-verpleegkundigen opgeleid in 2012 in Haiti DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 5


6 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


interview Ik had heel veel voldoening met het instrueren en opleiden van de plaatselijke verpleegkundigen in de anesthesie. Daar ben ik tijdens mijn eerste passage al mee begonnen. Eigenlijk was mijn betrachting dat er daar een anesthesist moest zijn. Maar pas op, er was in heel dat land geen enkele anesthesist, laat staan in een gat op twee dagen rijden van de hoofdstad. In meerdere landen in West-Afrika waren en zijn geen anesthesisten. Wij kunnen ons dat niet inbeelden, maar het is wel de realiteit.

Structurele opleiding Na drie jaar interventies in Guinée ben ik consulent geworden voor AZG voor anesthesie. Het opstellen van een opleidingscurriculum, protocollen, handelswijzen, minimumeisen voor opleiding van verpleegkundigen om beter met anesthesie om te gaan. Met de toenmalige ‘chef de mission’ van Guinée, Bob Verbruggen, ben ik toen gaan praten om toch een anesthesist voor N’Zérékoré op te leiden. ‘We gaan daar voor zorgen’ zei hij. Ontwikkelingshulp heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. De eerste manier is, je gaat hier vissen en je stuurt de vissen naar ginder. De tweede manier is dat je naar ginder gaat en daar gaat vissen. De derde manier is dat je de mensen leert vissen. En dan kunnen ze zonder ons verder. Ik heb altijd gemeend dat alleen die derde manier uiteindelijk echt effectief is. Reginald Morreels, ooit van AZG en later staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking stond dat beleid voor. We werkten samen met de UCL (Universitair Ziekenhuis St Luc, Brussel), waar ze een programma hadden in het kader van die Belgische ontwikkelingssamenwerking om plaatselijke artsen op te leiden die ook ginder aan het werk bleven. Gewoon mensen hier laten studeren was geen optie, die gaan niet meer terug. Dat is gewoon braindrain.

Haïti: groepsfoto aan het eind van een werkdag. Dr. Guilavogui rechts achteraan Prachtig werk. Structurele hulp is echter hun zwakke kant, ze zijn er nooit echt goed in geslaagd op dat gebied iets blijvend op te bouwen. Ik heb dan vele missies gedaan in andere landen. Niger, Tsjaad, Angola, Somalië, Liberia… Maar telkens werd ik geconfronteerd met dezelfde problemen. Artsen opleiden vergt heel veel tijd en energie. Wat ik deed en steeds meer ben gaan doen, is verpleegkundigen opleiden om met anesthesie te kunnen omgaan. In Angola is dat niet gelukt door de lokale omstandigheden, maar in Tsjaad is dat bv wel goed gelukt. Nu was mijn verblijf ter plaatse dikwijls te kort om dat goed te doen. Een arts-anesthesist die dat over een langere periode kon doen zou een veel betere oplossing zijn. Uiteindelijk is Seydou dat voor rekening van AZG in andere landen gaan doen. Voor hem een echt goede job, waardoor hij zijn kinderen kan laten studeren. Twee studeren er nu ook voor arts.

Haïti Ook in Haïti is Seydou opleiding komen geven aan verpleegkundigen. Ik had er een ziekenhuis terug opgestart, samen met een chirurg, Pierre Gielis, uit Luik. In totaal hebben we er op tien jaar tijd veertig verpleegkundigen opgeleid in anesthesie, waarvan er nog altijd meer dan twintig ter plekke werken. Los van een arts-anesthesist. Zij doen dat fantastisch. Het is een gevolg van het programma dat ik opgezet heb en waar ik heel trots over ben. Het is de emanatie van mijn eigen ervaringen gedurende vele jaren. Van vissen brengen tot leren vissen ter plekke. Ook de verpleegkundigen die opgeleid werden zijn er zeer fier over, voor hen betekende het een opwaardering voor hen persoonlijk. Dat is plezant om te zien. In het begin waren ze bang voor mij, ze keken op naar een ‘specialist’. Ik kwam hen ook examen afnemen dat veroorzaakte nervositeit. Maar gaandeweg wisten ze wel dat ik

In Cotonou (Benin) hebben ze met de hulp van de UCL een opleiding opgestart. Dan heb ik in Guinée een arts gezocht die deze opleiding in Benin zou volgen. We hebben toen dokter Seydou Guilavogui gekozen, omdat we ervan overtuigd waren dat hij een groot hart voor zijn land had en daar zou willen werken. Hij is mijn vriend voor het leven geworden. Seydou is nog één jaar in Brussel komen studeren en heeft veel bij ons in Kalmthout gelogeerd. Ook nu komt hij nog langs. Na zijn opleiding is hij dan daadwerkelijk anesthesist geworden in het ziekenhuis waar ik drie jaar tijdens mijn vakanties gewerkt had. Spijtig genoeg is AZG toen vertrokken uit N’Zérékoré in Guinee, het ziekenhuis opgedoekt, waardoor Seydou eigenlijk verweesd achterbleef. Die werkwijze van AZG heeft bij mij altijd wat frustratie opgeleverd. In noodhulp zijn ze heel goed, in conflictgebieden, bij natuurrampen.

Een hartoperatie in Paramaribo – Elektriciteitspanne! De lift werkt niet en de patient wordt met mankracht naar de Intensive care overgebracht DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 7


interview aan hun kant stond, niets liever wilde dan dat ze hun werk zelfstandig konden doen. Helaas is AZG twee jaar geleden gestopt met de opvolging van het project en is er blijkbaar ook niet in geslaagd het door de lokale overheid te laten overnemen. Wat naar mijn mening een enorm gemiste kans is. Ik was daar boos over, men had plannen om het dit jaar terug op te pikken, maar ik heb nog geen indicaties dat het ook echt zal gebeuren.

Is hulp zinvol? Natuurlijk is hulp zinvol, zeker noodhulp. Wat dikwijls fout loopt met ontwikkelingsprojecten is, dat wanneer ze ten einde lopen, er geen duidelijke overgangsstrategie is en er lokaal geen verantwoordelijkheid over genomen wordt. Vooral overheden ontdoen zich van hun opdracht als ze door anderen gedaan worden en zetten niet door als de ondersteuning stopt, maar ook de donor organisatie zou hier beter moeten doen. Mijn visie is dat je vooraf moet aangeven wie voor wat verantwoordelijk is, hoe lang ondersteuning zal duren en wat er nadien verlangd wordt om het toch een duurzaam project te maken. Maar als je ze er niet vanaf het begin medeverantwoordelijk voor maakt, loopt het bijna zeker fout eens de hulpverlening vertrekt. Dat is ook wat ik vanuit mijn ervaring als raad

meegegeven heb bij het stedenbandproject Hoogstraten/Za-kpota. Zo’n partnership kan een meerwaarde betekenen, maar het is niet vrijblijvend en vraagt veel inlevingsvermogen en respect voor de lokale context. Wat hier goed is werkt niet noodzakelijk ginder! Best is het ook om te zoeken naar een win-win situatie voor beide partijen. Wat ik nu ga zeggen ligt politiek gevoelig. Ontwikkelingshulp is in wezen een slechte zaak, omdat mensen niet verplicht worden voor zichzelf te zorgen. Je maakt ze afhankelijk en daardoor dikwijls onverantwoordelijk. Vergeet niet dat ontwikkelingsprojecten zolang ze duren heel wat belanghebbenden onderhouden: chauffeurs, lokaal personeel voor onderhoud van materieel en installatie, logies voor de medewerkers, administratie, maar ook de donororganisatie en lokale overheden. Veel mensen hebben er baat bij dat een project blijft duren en zien onvoldoende het voordeel op lange termijn om de dingen zelf in de hand te nemen. Het kan ook anders, dat heb ik in Suriname ondervonden. Nu zit Suriname al wel wat hoger op de ontwikkelingsladder, zeker als je het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking rekent. We hebben daar in het universitair ziekenhuis in Paramaribo cardiochirurgie opgestart. Een project van vijf, zes jaar. Met AZG maar ook met de Surinaamse overheid en het universitair ziekenhuis in Paramaribo die daarvoor zelf midde-

8 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Za-kpota Op 1 april 2014 ondertekende de stad Hoogstraten officieel een samenwerkingsovereenkomst met de Afrikaanse gemeente Za-kpota uit Benin. Aan deze ondertekening ging evenwel een lange studieperiode vooraf. Buiten een aantal personeelsleden van de stad boog ook een externe groep van ervaringsdeskundigen en geĂŻnteresseerden zich over de juiste keuzes en de voorwaarden van deze stedenband. In deze groep had ook Peter Rosseel een belangrijke bijdrage vanuit zijn praktische kennis op het terrein en zijn jarenlange ervaring met de Afrikaanse cultuur en mentaliteit.

len hebben uitgetrokken. We hebben een aantal mensen opgeleid die nu volledig zelfstandig de cardiochirurgie in handen hebben en toepassen. We hebben er iets achter gelaten dat blijvend is.

Leerschool Medewerkers van AZG grenzen worden goed begeleid. De omstandigheden spelen natuurlijk mee en het zijn geen plezierreisjes. Wij zijn niet immuun voor ziektes, ik heb ook malaria gehad en infecties opgelopen die me aan


interview het toilet kluisterden. Maar in vergelijking met hoe de lokale bevolking daar altijd leeft, hadden wij het niet slecht. De veiligheid is een topprioriteit, ook in oorlogsgebieden. Maar honderd procent zekerheid bestaat natuurlijk niet. Persoonlijk heb ik erover gewaakt me niet in penibele situaties te brengen, af en toe hebben we eens moeten “bukken” voor de kogels. Maar desondanks toch avonturen genoeg meegemaakt. En heel veel contact gemaakt met de mensen. Ik heb er heel veel van geleerd. Het heeft me ook politiek zeer bewust gemaakt. We hebben het hier allemaal heel goed, maar een muur er rond bouwen gaat niet lukken. Mijn ervaring heeft geleerd dat je een brede blik op de wereld moet houden en niet alleen in je eigen vertrouwde en veilige wereldje moet kijken. Met wat ik gezien en beleefd heb, begrijp ik zeer goed dat mensen hier naartoe willen komen. Pasklare oplossingen zijn er helaas niet.

Nog plannen? Al wat minder dan vroeger. Ik ben tenslotte 58. Op dit ogenblik ben ik ‘President-Elect and

Treasurer’ (ondervoorzitter en schatbewaarder) van EACTA (Europese Associatie van CardioAnesthesisten), een organisatie gericht op educatie en research om tegemoet te komen aan de snel evoluerende uitdagingen en de wetenschappelijke en technische mogelijkheden van de cardio-anesthesiologie. Met mijn ervaring als ‘Arts Zonder Grenzen’ heb ik daarbij speciaal oog voor de ontwikkeling van de cardiochirurgie en –anesthesie in derdewereldlanden. Het vergt heel wat van mijn tijd en het is ook vaak reizen. Op korte interventies als AZG en op het avontuur zit ik niet meer te wachten. Een project zoals dat in Suriname zie ik wel nog zitten.

En vakantie? Ik heb veel van de wereld gezien, ik hoef niet per se meer als toerist overal naartoe te hotsen. Geef mij maar de rust van de Ardennen, waar ik een huisje heb. Mijn familie, mijn vriendin, de natuur en mijn fiets, dat is echt vakantie. (jaf)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 9


Hoogstraten heeft gestemd De moeder van aller verkiezingen zit er op, wij hebben onze plicht gedaan en stemden op 25 mei 2014 voor het Federale Parlement, het Vlaamse Parlement en het Europees Parlement. De stemmen waren al snel geteld en de verbazing bekoeld. Wat de enen gehoopt of verwacht hadden en de anderen wellicht vreesden is bewaarheid geworden. Nog meer dan in 2010 (federale verkiezing) is het Vlaamse land geel geverfd en eindigt N-VA in bijna alle Vlaamse gemeenten als de grootste partij. Opmerkelijk is evenwel dat de traditionele partijen die het beleid gevoerd hebben de voorbije jaren niet de afstraffing gekregen hebben die hier en daar verwacht werd. De reuzensprong van N-VA komt voor het grootste deel op conto van het failliet van het Vlaams Belang. Ook Hoogstraten volgt de algemene trend. In de gemeente Hoogstraten stijgt N-VA zelfs boven de 39%, de hoogste score in gans de kieskring Antwerpen. CD&V verliest bijna 2%, Open VLD gaat licht vooruit, Groen wint 2,4%, Sp.a verliest ruim 2% en vooral Vlaams Belang krijgt een flinke dreun (-8,7 %). Voor het Vlaams Parlement liggen de cijfers evenwel iets genuanceerder. Wij blikken even terug op deze memorabele dag en evalueren de zeven Hoogstraatse kandidaten die her en der de lijsten sierden. De gele pletwals De federale verkiezingen van 13 juni 2010 hadden het traditionele politieke landschap al heel wat door elkaar gegooid. In alle kantons van de kieskring (provincie) Antwerpen werd N-VA toen plots de grootste partij. Zij behaalde 30,7 % voor de totale kieskring, het dubbele van CD&V (15,5 %). In het kanton Hoogstraten (Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Baarle-Hertog) lagen de cijfers toen respectievelijk op 28,4 % en 23,4%, terwijl alle andere partijen lichtjes tot stevig achteruit gingen. Vandaag, 4 jaar later, klimt N-VA verder uit tot 39,4 % (+ 8,7%) in de kieskring Antwerpen. CD&V behaalt 16,1% (-0,6%), Sp.a 11,6 % (-2,7 %), Open VLD 10,2 % (-0,8%), Groen 9,9% (+ 2,2%) en Vlaams Belang 7% (-9,2%). In de gemeente Hoogstraten behaalt N-VA dezelfde uitslag (39,2%) maar CD&V (23,9%) en OpenVLD (16,6%) scoren hier hoger dan in de provincie.

Uittredend Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Hoogstraten Tinne Rombouts kon de schade voor CD&V in de Kempen niet beperking. Voor het Vlaams parlement, waarin Tinne Rombouts zetelt, verloor CD&V -7,6 % en boekte N-VA een winst van maar liefst + 24,3 % en behaalt 37,1 % van de stemmen. Tien procent meer dan CD&V. Op uitzondering van Groen gaan alle andere partijen achteruit.

Vlaams Parlement De resultaten voor het Vlaams Parlement geven in de kieskring Antwerpen de zelfde volgorde van grootte aan zoals bij de federale uitslag, hoewel er enkele belangrijke nuances zijn vast te stellen. De kloof tussen NV-A en CD&V is minder groot dan voor het Federaal Parlement. NV-A behaalt 36,5% tegenover 20 % voor CD&V. De andere partijen scoren ongeveer hetzelfde als federaal. Wanneer we evenwel inzoemen op de gemeente Hoogstraten dan zien we dat CD&V opklimt naar 29,8 % terwijl N-VA 34,7% behaalt. De figuur van CD&V burgemeester Tinne Rombouts, tweede op de lijst achter Kris Peeters, zal daar allicht niet vreemd aan zijn. Ook Open VLD

Bij de stemming voor de federale kamer van volksvertegenwoordigers doet N-VA het nog beter met bijna 40 % van de stemmen. CD&V gaat er minder achteruit, maar blijft stedeken op 21,5 %. Ook hier is het Vlaams Belang de grote verliezer.

10 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Tinne Rombouts

In het Dienstencentrum in Hoogstraten waren dit maal ook twee stembureaus ingericht. Een ideale manier om kennis te maken met het nieuwe Woon- en Zorgcentrum en gezellig even na te kaarten. De zon was van de partij en het terras zat vol. De familie Goris ,verzameld rond Leentje Rentmeister, weduwe Jaak Goris, genoot volop . vlnr (bovenaan) dochter Karin Goris, achterkleinkind Fleur Lippens, (onderaan) kleinkind Leen Van Rijen, Leentje Rentmeister, dochter Brigitte Goris, zoon Staf Goris, zoon Jos Goris en schoondochter Adri Sandee. scoort in Hoogstraten beduidend hoger dan in de kieskring. Zij haalt 13,9%, de beste score in de kieskring Antwerpen. Groen zit op het nationaal gemiddelde, Sp.a ver er onder en ook Vlaams Belang zakt ver weg. Enkel in het kanton Puurs kan CD&V (36%) nog boven N-VA (29,9%) uitsteken voor het Vlaams Parlement. Puurs is de gemeente van minister-president Kris Peeters die hier burgemeester is en tevens CD&V- lijsttrekker in de kieskring Antwerpen. Voor het Federaal Parlement telt dit effect dan weer niet en worden de rollen omgedraaid en wordt N-VA overtuigend de grootste partij.

Hoogstraten Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 vormden CD&V en N-VA in Hoogstraten samen een meerderheidscoalitie. N-VA was voor het eerst opgekomen voor de gemeente en behaalde 20 %, wat hen 5 verkozenen opbracht. Het college van burgemeester en schepenen werd evenredig samengesteld door de verkozenen van beide lijsten. Moesten we de cijfers van de huidige verkiezingen kunnen overzetten naar de gemeentepolitiek zou de Hoogstraatse coalitie momenteel een meerderheid tussen 63% en 65% hebben tegenover 52 % in 2012. Een dergelijke verge-

lijking houdt evenwel weinig steek. Nationale verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen zijn nu eenmaal twee verschillende zaken. Het is immers opmerkelijk dat de Hoogstraatse kandidaten bij de federale of Vlaamse verkiezingen plaatselijk heel wat minder stemmen halen dan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen hadden de Hoogstratenaren de keuze tussen 5 partijen, bij de huidige verkiezingen minstens het dubbele. Wat natuurlijk niet wegneemt dat de uitslag van vandaag de krachtverhoudingen in het Hoogstraats college wel eens zouden kunnen veranderen.

Hoogstraatse kandidaten Voor de verkiezing van 25 mei 2014 hadden zeven inwoners van Hoogstraten hun naam op één of andere lijst gezet. Sommigen van hen hadden hun debuut al gemaakt in de gemeentelijke politiek of hadden zich reeds vroeger kandidaat gesteld op een nationale lijst. Voor één persoon was het een volslagen debuut. Tinne Rombouts participeerde voor de derde opeenvolgende keer aan de verkiezing voor het Vlaams Parlement. Zij kent intussen de klappen van de zweep en kreeg dit maal een erg mooie plaats op de CD&V- lijst aangeboden. Van alle Hoogstraatse kandidaten was zij de enige die vooraf quasi zeker was om verkozen te worden. We overlopen even de individuele uitslagen.

T i n n e Rombouts (CD&V) is niet meer aan haar proefstuk. Zij maakte haar debuut in 2004 voor CD&V en werd verkozen van op de tiende plaats in het Vlaams Parlement. Zij behaalde toen 16.000 voorkeurstemmen. Vijf jaar later deed zij dit nog eens over en verdubbelde het stemmenaantal tot 32.877. Zij stond toen op de vierde plaats. De verkiezingen van 25 mei 2014 lijken evenwel een kentering te betekenen in de steile opgang. Van op de tweede plaats achter Kris Peeters valt zij terug naar 29.183 stemmen. In het kanton Hoogstraten behaalt zij 2.837 stemmen, in Brecht 3.921. In de gemeente Hoogstraten alleen (het kanton Hoogstraten bestaat immers uit de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Baarle-Hertog) krijgt zij 1.641 stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 gaven 2.018 inwoners haar een voorkeurstem. Als lijsttrekster van de grootste plaatselijke partij werd zij de nieuwe burgemeester van Hoogstraten. Met het huidige stemmenaantal wordt ze voor de derde keer verkozen in het Vlaams Parlement en komt ze op de negende plaats van de top 50 voorkeurstemmen in de kieskring Antwerpen. Vijf jaar geleden plaatste ze zich nog op de zevende plaats. Het succes van N-VA is daar natuurlijk niet vreemd aan. CD&V stuurt vanuit Antwerpen 7 afgevaardigden naar het Vlaams parlement. Dat is één minder dan 4 jaar geleden.

Fons Jacobs Voor Fons Jacobs waren deze verkiezingen het debuut op een lijst voor de nationale politiek. In de Hoogstraatse gemeenteraad zetelt hij als raadslid voor Anders. Voor de verkiezing van 25 mei 2014 k r e eg h i j de zevende plaats aangeboden op de lijst Groen voor het Vlaamse Parlement. G r o e n maakte niet alleen nationaal maar ook in de gemeente Hoogstra-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 11


ten een flinke sprong vooruit. Vijf jaar geleden, bij de Vlaamse verkiezingen in 2009 gaven heel wat opiniepeilingen vooraf deze partij een ruime winst tot de gedroomde 10 %, maar het werd integendeel een afstraffing en een verlies met 1,8 % . Groen eindigde toen tegen de verwachtingen in op slechts 5,8 % in Hoogstraten. Dit keer was het echter wel raak. In de kieskring Antwerpen gaat Groen 2,7 % vooruit en behaalt nipt geen 10%. In het kanton Hoogstraten was de winst 2,5 % met als eindresultaat 8,3% , voor de gemeente Hoogstraten een eindtotaal van 9,3 %. Fons Jacobs behaalde in het totaal 2.547 voorkeurstemmen waarvan er 412 uit het kanton Hoogstraten kwamen. Voor de gemeente Hoogstraten zijn dit er 318. Een schril contrast met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in oktober 2012 waar hij als lijsttrekken van Anders 757 stemmen achter zijn naam kreeg. Wat eens te meer aantoont dat gemeenteraadsverkiezingen en nationale verkiezingen wel twee afzonderlijke zaken zijn. Fons Jacobs werd niet verkozen. “Bedankt aan alle Groen kiezers! Deze uitslag zal frisse zuurstof geven aan alle verkozenen en raadsleden van Groen!” lezen we op zijn Facebook –pagina. Groen stuurt 3 afgevaardigden vanuit de kieskring Antwerpen naar het Vlaams Parlement, één meer dan vorige keer.

Open VLD Antwerpen stuurt 2 parlementsleden naar de Kamer en moet er dus één prijsgeven. Marc Van Aperen is niet verkozen.

Marc Van Aperen

Katrien Brosens

Juist zoals Fons Jacobs was ook M a r c Va n Aperen lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Hij behaalde met zijn nieuwe partij Hoogstraten Leeft een erg mooie score maar belandde in de oppositie. 1.553 Hoogstratenaren gaven hem toen een voorkeurstem. Net als zijn oudste broer Arnold lonkte ook voor Marc nu de nationale politiek en Open VLD. Hij kreeg de vijfde plaats op de Kamerlijst en haalde een persoonlijke score van 4.144 voorkeurstemmen. Het grootste gedeelte hiervan kwam uiteraard uit het kanton Hoogstraten waar 1.058 mensen zijn naam wisten te vinden. In de gemeente Hoogstraten kreeg hij 848 voorkeurstemmen. Eerste opvolger Franck Wilryckx , burgemeester van Merksplas, behaalde 2.107 voorkeurstemmen in het kanton en 5.546 in de ganse kieskring Antwerpen. Op Facebook bedankt Marc Van Aperen al zijn kiezers en besluit: “ ik ben zeer tevreden en blij met mijn persoonlijke score.”

Het was voor de meeste mensen wellicht een totale ve r r a s s i n g om Katrien Brosens uit Hoogstraten als nobele onbekende te zien verschijnen op de Europese lijst voor Open VLD en nog wel op de zevende plaats achter boegbeelden als Guy Verhofstadt en Annemie Neyts. Zij stond perplex van het resultaat want zij kreeg meer dan 27.000 voorkeurstemmen achter haar naam. Wanneer we de resultaten per kieskring bekijken stellen we vast dat zij in de kieskring Antwerpen 6.112 persoonlijke stemmen haalt en in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest 6.423. Met uitzondering van Limburg (14) behaalt zij in al de andere Vlaamse kieskringen telkens boven de 4.000 voorkeurstemmen. Op haar Facebook lezen we;” Europees heeft Open VLD een heel mooie score boven de 20% gehaald! Dit is geweldig! Bedankt alle collega’s voor de leuke en positieve campagne. Van mijn persoonlijke score word ik toch even stil. Nog niet alle resultaten

Omdat er in Hoogstraten elektronisch gestemd werd waren de stembureaus open van 8.00 u ’s morgens tot 15.00 u. in de namiddag. Heel wat volk werd er opgeroepen om de stemming in goede banen te leiden. En de meesten verloren er zo te zien hun goed humeur niet bij.

12 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

zijn binnen maar voorlopig ziet het er ongelooflijk goed uit! Meer dan 27.800 mensen die mij hun vertrouwen gegeven hebben. Hier ben ik enorm dankbaar voor. Super hard bedankt voor alle steun.” Open VLD zakt een half procent en eindigt op 20,1 %. Katrien Brosens is niet verkozen. De grote overwinnaar is ook hier N-VA die een sprong maakt met 17 % en eindigt op 27 % , meteen de koploper in het Nederlandstalig kiescollege. Ook Groen gaat met 2,6% vooruit maar dat levert geen extra zetel op. De grote verliezers zijn hier Vlaams Belang (- 9,1 %) en CD&V (-3,1 %). Vlaanderen stuurt in totaal 12 afgevaardigden naar het Europees Parlement: N-VA 4 (+3), Open VLD 3, CD&V 2 (-1), Sp.a 1 (-1), Groen 1, Vlaams Belang 1 (-1).

Lies Snijders Ook Lies Snijders zet bij deze verkiezingen haar eerste stap op een lijst voor het Vlaams Parlement. In 2012 kwamen we haar al tegen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Hoogstraten waar zij als kandidate van Sp.a mee de lijst van Anders kleurde. Zij is medeoprichtster van de nieuwe afdeling van Sp.a in Hoogstraten en dus niet verwonderlijk dat het provinciaal be-


stuur haar vroeg om nu mee de Sp.a-lijst vorm te geven en plaatselijke stemmen binnen te halen. Zij kreeg de 22-ste plaats en behaalde 1.597 voorkeurstemmen in de kieskring Antwerpen. Hiervan vinden we er 104 in het kanton Hoogstraten en 73 in de gemeente zelf. Opmerkelijk is dat zij de meeste stemmen haalt in de kantons Antwerpen (394), Mol (165) en Mechelen (110). Sp.a behaalt in Hoogstraten 5,2 % en zakt daarmee 1,7 %. Spijtig voor Lies, maar zij heeft het tij niet kunnen keren. Sp.a boet één zetel in voor het Vlaams Parlement en kan nog 4 leden afvaardigen. Lies Snijders is daar niet bij.

Johan Peeters In de Hoogstraatse politiek is Johan Peeters een totale onbekende. Hij woont tenslotte ook maar vanaf 2009 in Hoogstraten en heeft zich tot nu toe niet beziggehouden met gemeentepolitiek. Toch is hij reeds lang lid van de liberale politieke familie. Zijn ambitie om in Open VLD plaatselijk en in de provincie Antwerpen nieuw bloed te pompen heeft hem geleid tot zijn kandidatuur op de Kamerlijst van Open VLD. Van op de vierde plaats bij de opvolgers volgt hij in het voetspoor van Marc Van Aperen (vijfde effectief) en Franck Wilryckx (eerste opvolger). Open VLD haalt 10,2 % in Antwerpen (-0,8%), 17,9 % in het kanton Hoogstraten (+0,3 %) en 16,6% in de gemeente Hoogstraten. Dit blijft nog steeds met verve de hoogste score voor Open VLD in de kieskring Antwerpen. Johan Peeters behaalt 112 stemmen in de gemeente Hoogstraten, 173 in het kanton en 1.682 in de kieskring Antwerpen. De meeste stemmen behaalt hij in het kanton Antwerpen (295), maar ook in Brecht, Mol, Kontich en Mechelen scoort hij telkens met meer dan 100 voorkeurstemmen. Op Facebook bedankt hij zijn kiezers als volgt: “Beste vrienden, Mag ik jullie echt bedanken voor de steun die u mij hebt gegeven. Ik ben tevreden, zelfs heel tevreden met mijn score. Voor mijn eerste keer is dat zeker niet slecht (afgerond 1700 voorkeurstemmen).Bedankt iedereen.” Ook Johan Peeters is niet verkozen.

een schepenzetel op in het nieuwe college. Hij behaalde toen 964 voorkeurstemmen als lijsttrekker van de plaatselijke N-VA. Met de verkiezingen van 25 mei 2014 plaatste hij zich op de lijst voor het Vlaams Parlement, weliswaar op de negende plaats bij de opvolgers. “Mijn bedoeling was heel bewust kiezers die niet traditioneel op N-VA stemmen te kunnen overhalen een persoonlijke stem aan mij te geven en zo de lijst te ondersteunen.” Michel deelde in de triomf. In het kanton Hoogstraten ging de partij er maar liefst 24,3 % op vooruit en haalde een ongeziene score van 37,1 % . Voor Hoogstraten stad steeg het percentage zelfs tot 39,2 %. Michel Jansen krijgt 3.714 persoonlijke stemmen achter zijn naam, waarvan er 451 stemmen in het kanton Hoogstraten en 344 in de stad Hoogstraten. In het kanton Antwerpen behaalt hij 577 stemmen. Tevreden blikt hij terug op Facebook: “Alle kiezers voor N-VA van harte bedankt. Jullie hebben er een fantastisch resultaat van gemaakt ! bedankt !!!” Door deze uitslag mag N-VA vanuit de kieskring Antwerpen 14 mensen afvaardigen naar het Vlaams parlement. Dat zijn er 8 meer dan in 2009. Michel Jansen werd niet verkozen.

Minder blanco Verheugende vaststelling is dat het aantal blanco stemmen er in het kanton niet op vooruit gaat, integendeel. In 2009 waren er 5,9 % ongeldige of blanco stemmen , nu ‘slechts’ 5,1 % (Vlaams Parlement). Dit zijn er toch nog steeds 1.327. Voor de federale verkiezing waren het er 1.219 of 4,6 %, een daling met 0,9% tegenover 2010. Vermits er in Hoogstraten uitsluitend elektronisch kon gestemd worden zijn er geen ongeldige stemmen. Het totaal aantal blanco en ongeldige stemmen in België bedraagt 330.038 of 5,4 % van de stemgerechtigde kiezers.

Lappendeken Naast de traditionele partijen konden de Hoogstratenaren ook stemmen op een aantal kleinere partijen die evenwel alle onder de kiesdrempel bleven. Dit doet bij een aantal mensen de discussie weer oplaaien of dit nu al dan niet verloren stemmen zijn. Maar de democratie heeft zijn rechten. Anderzijds lazen we ooit bij Bredero “’t kan verkeren” en dit heeft zeker N-VA goed in gedachten gehouden. De tijd van de eenzame Geert Bourgeois in het Federaal Parlement ligt nog niet zo lang achter ons (2003). Voor de verkiezing van het Vlaams Parlement kwamen volgende partijen in Hoogstraten niet echt aan de bak: PVDA+ (1,1%), Piratenpartij (0,5%), Genoeg (0,2%), Mama (0,2%), Rossem (0,2%), VCP(0,1%), Roel (0,1%). Voor het Federaal Parlement lopen de cijfers iets op: PVDA+ (1,4), Piratenpartij (0,7%), Rossem (0,2%) en BUBBelgische Unie (0,1%). Voor PVDA+ is dit in het kanton Hoogstraten een stijging met 0,8%. (jh)

Michel Jansen Het moet deugd doen om op twee jaar tijd twee keer in een overwinningsroes te verkeren. In 2012 sloot Michel Jansen zich in Hoogstraten aan bij N-VA en mocht na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 al direct de coalitiegesprekken tot een goed einde brengen. Het leverde hem DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 13


14 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


architectuur

De woning Van Looveren-Bevers in de Kerkstraat te Meerle

Herbestemming van huis uit de jaren '30 tot energiearme woning In een tijd waarin de gronden in de dorpskernen onder druk staan moet men behoedzaam omspringen met het waardevol architecturaal patrimonium. Het is zoeken naar een balans tussen vooruitgang en behoud, tussen stadsontwikkeling en het bewaren van de eigenheid. De woning Van den Heyning in de Kerkstraat in Meerle, gerenoveerd door Bart Van Looveren en Vera Bevers is in die zin een voorbeeld van hoe het ook kan. Bouwprogramma Bart Van Looveren en zijn vrouw Vera Bevers, als uitbaters van ’t winkeltje in Meerle twee hardwerkende jonge zelfstandigen, vonden het al jaren een prachtige woning en twijfelden dan ook geen moment om het huis te kopen toen er eerder onverwacht een plaat ‘te koop’ op hing. Vera: Voor we de woning kochten waren we zelfs nooit binnen geweest. We wisten dat er werk aan was, maar kozen bewust voor de vormgeving en de ligging in het midden van het dorp. Bart en Vera hadden eerder al woningen gezien van het bureau van architect Luc Vorselmans van Wuustwezel. Ze hielden van de strakke stijl en waren terecht van mening dat de visie van die architecten zeer goed zou aansluiten bij het oorspronkelijke ontwerp van Urbaan De Meyer uit 1935.

Bart Van Looveren en Vera Bevers In de Hoogstraatse Maand van augustus 2011 schreven we een artikel over de woning Van den Heyning, in 1935 ontworpen door de gekende architect Urbaan De Meyer. Met zijn ontwerp treedt De Meyer in de voetsporen van Le Corbusier en plaatst hij zich tussen toonaangevende architecten als Leon Stynen, Flor Van Reeth, Eduard Van Steenbergen en andere modernisten. Met hun woonhuizen in nieuwe zakelijkheid introduceren ze functionele, ruimtelijk opgevatte woningen. Aan de buitenzijde herkenbaar aan hun strakke geometrische vormen, aan de binnenzijde aan de praktische indeling.

Bart: We werkten vooral samen met Sara van den Bergh. Met haar bespraken we onze wensen: vier slaapkamers, een strak en ruim interieur met een open leefkeuken en vooral veel lucht en licht. We opteerden ook voor een milieuvriendelijke woning, al wisten we niet in hoever men, wat dat betreft, in een bestaande woning kon gaan.

Met respect voor het bestaande Het volume van de woning werd enkel rechts achteraan op het gelijkvloers beperkt uitgebreid in een vormgeving die aansluit bij het geheel. Het blijft een strak volume in een blokvormige opbouw met platte daken en een eenvoudig lijnenspel.

De woning voor en na de renovatie DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 15


architectuur

Gebouwd in een periode dat elk klein vertrek verwarmd werd met een stoof, werd het interieur nu open gewerkt en aangepast aan de noden en energienormen van deze tijd, met respect voor het bestaande. Het oorspronkelijke grondplan blijft voelbaar. Enkel rechts achteraan is de woning uitgebreid.

16 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


architectuur

Stadje met… Hoogstraten telt in verhouding tot vergelijkbare steden en gemeenten opvallend veel monumenten en beeldbepalende woningen. Gebouwen die Hoogstraten maken tot wat Hoogstraten is en samen een unieke uitstraling geven aan de stad. Het geheel betekent nu en zeker op termijn een grote toeristische en economische troef, waar de horeca, de middenstand en de tewerkstelling enkel hun voordeel uit zullen halen.

De achterzijde van de gerenoveerde woning Omdat de oorspronkelijke woning bepleisterd was, was het mogelijk om de woning aan de buitenzijde kwaliteitsvol te isoleren met 10 cm EPS (expanded poly-styrene), om ze daarna opnieuw te bepleisteren. Het interieur werd zeer stijlvol aangepast naar de noden van een gezin met twee kinderen en de normen van deze tijd. Later ingebrachte functies, zoals een slaapkamer en een badkamer op het gelijkvloers, werden verwijderd. Het resultaat is een luchtig open interieur waarin de oorspronkelijke indeling voelbaar aanwezig blijft. Aan de indeling van de bovenverdieping werd niet of zeer beperkt geraakt.

Geen energiekosten Door weloverwogen ingrepen voorzien Bart en Vera hun woning zelf van warmte en elektriciteit. Onder de grijze gietvloer ligt vloerverwarming aangesloten op een warmtepomp. Daardoor kon men de aardgasaansluiting afkoppelen. En om in de eigen elektriciteit te voorzien plaatsten ze fotovoltaïsche panelen. Het gezin betaalt minder dan tien euro aan energiekosten per maand en dat zijn dan vaste kosten voor de netbeheerder. Om de goed geïsoleerde woning kwaliteitsvol te verluchten werd een zogenaamd D verluchtingssysteem aangebracht met mechanische lucht aan-

en afvoer met warmtewisselaar. In mensentaal betekent dit dat de verwarmde lucht, die in de winter afgevoerd wordt, gebruikt wordt om de koude lucht die men binnen brengt op te warmen.

Een select groepje De woning Van Looveren-Bevers thuis in het zeer kleine maar selecte groepje van woningen ontworpen door een Belgisch toparchitect. Wat dat betreft mag je de woning Van Looveren van architect Urbaan De Meyer plaatsen naast het woonhuis Schellekens van architect Braem in Hoogstraten en het winkelhuis Horsten van architect Van Steenbergen in Wortel. (fh)

Een beschermd monument

Waardevol bouwkundig erfgoed

Hoogstraten telt 93 als monument beschermde gebouwen. Hoogstraten telt 57 monumenten, Meer 12, Meersel-Dreef 5, Meerle 8, Minderhout 4 en Wortel 7. De 20 woningen van Wortel-kolonie, die als onderdeel van een beschermd landschap, hetzelfde statuut hebben zijn daar bij geteld.

Naast de beschermde monumenten is een reeks woningen die beeldbepalend zijn voor de stad of de straat en van lokaal architecturaal belang zijn. Het zijn vaak voorbeelden van een bepaalde stijl van bouwen en zijn om die reden ingeschreven op de “goedgekeurde lijst van bouwkundig erfgoed”. Op de ‘vastgestelde lijst’ staan 470 gebouwen van (groot)Hoogstraten, 261 van Hoogstraten zelf, 47 van Meer, 65 van Meerle en MeerselDreef samen, 37 van Minderhout en 38 van Wortel.

Een monument is een gebouw dat architecturaal van algemeen, bovenlokaal belang is omwille van zijn historische, artistieke en/of sociaal-culturele waarde. De bescherming als monument brengt beperkingen en voordelen met zich. In tegenstelling tot het “waardevol bouwkundig erfgoed” is bij een monument niet alleen het uitzicht maar is ook de constructiemethode beschermd. Aanpassingen of verbouwingen mogen enkel na overleg en goedkeuring van het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE). Tegenover deze beperking staat de mogelijkheid om tot 40 % subsidies te ontvangen voor de aanpassingen en voor het onderhoud gedurende jaren. Ook indien de eigenaar geen subsidies wenst, moeten alle werken goedgekeurd worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Zoals het woord zegt, zijn het beeldbepalende woningen. Dat wil zeggen dat het uitzicht en het volume zoveel als mogelijk behouden moet blijven, maar dat er binnen en aan de achterzijde ingrijpende aanpassingen kunnen en mogen gebeuren. Het plaatselijk bestuur heeft de opdracht om behoedzaam om te springen met die woningen en voor aanpassingen moet advies gevraagd worden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Er worden geen subsidies voorzien, maar een gebouw uit de vastgestelde lijst mag afwijken van de normen die gelden voor energieprestatie en binnenklimaat.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 17


HOOGSTRATEN

dorpsleven

www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6, tel. 03 315 73 64, dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

HOOGSTRATEN – Nadat het Vat van ’t Stad vorig jaar succesvol verhuisde van het begijnhof naar Den Dijk nodigt het stadsbestuur ook dit jaar iedereen uit voor een activiteit voor kinderen in de loop van de namiddag en een muzikaal avondprogramma ’s avonds.

De Heksen Vrijdag 4 juli van 9 tot 12 uur is er een kleutereditie van ‘Schatten op Den Dijk’. Na de middag van 14 tot 17 uur is er de editie voor kinderen van de lagere school. Daarna kunnen jong en oud er hun picknick gebruiken in afwachting van een de voorstelling Heksen. Speciaal voor kinderen vanaf 6 jaar organiseert het stadsbestuur de gratis voorstelling ‘De Heksen’ op Den Dijk. Je kent het boek van Roald Dahl vast wel, dat hier op een heel leuke manier wordt gebracht door het gezelschap ‘Uitgezonderd’. De voorstelling duurt een klein uurtje. Er is geen extra begeleiding voor de kinderen voorzien, maar ouders zijn natuurlijk ook welkom om

mee te genieten van de voorstelling en van een drankje! Voor de voorstelling kan je vanaf 17 uur ook komen picknicken op Den Dijk.

Muziek vanaf 20 uur Het avondprogramma voor Vlaanderen Feest start om 19 uur met een optreden van Continental Rock & The Ladies. Om 22.30 uur neemt M.I.A. het over, een Nederlandstalige coverband die elk nummer eerst door hun vier prettig gestoorde breinen jaagt, om dan vervolgens met verfrissende eigen versies hun publiek vol ambiance te pompen. Wees er op tijd bij, want voor het Vat van ‘t Stad trakteert het stadsbestuur de eerste 400 bezoekers vanaf de picknick op een gratis consumptie! Ter plaatse is ruime fietsparking voorzien. Vlaanderen Feest op vrijdag 4 juli op Den Dijk met om 18 uur Heksen, een voorstelling voor kinderen en vanaf 20 uur een muzikaal avondprogramma. Info: cultuur@hoogstraten.be. (fh)

SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Vorig trok Vlaanderen feest voor het eerst naar Den Dijk, met succes. 18 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten

De Beiaardzomer 2014 komt eraan

HOOGSTRATEN - De lente was er vroeg bij en de zomer staat al te trappelen. Dubbel feest voor de vrienden van de (bronzen) poëzie want dat betekent dat ook het nieuwe beiaardseizoen is aangebroken. En onze stadsbeiaardier Luc Dockx heeft weer een programma samengesteld om u tegen te zeggen met Vrijdag 11 juli om 19.30 uur Luc Dockx, stadsbeiaardier Hoogstraten Woensdag 6 augustus om 19.30 uur Noël Reynders, beiaardier te Sint-Truiden Woensdag 13 augustus om 19.30 uur Pierre Ramakers, beiaardier te Scherpenheuvel Woensdag 20 augustus om 19.30 uur Luc Dockx, stadsbeiaardier Hoogstraten Woensdag 27 augustus om 19.30 uur Ludo Geloen, beiaardier te Ieper Zondag 14 september te 17 uur De Russische beiaardiers Elena Sadina en Sergei Grachev Alle deze beiaardiers waren al eens te gast, sommige al meermaals. Maar het zijn stuk voor stuk klasbakken en het was alweer enkele jaren geleden … het zal voorwaar een aangenaam weerzien en wederhoren zijn. De luisterplaatsen blijven onveranderd. De ene zit graag aan de voet van de toren, anderen genieten ondertussen van een drankje op één van de vele terrassen langs de Vrijheid. Maar niet te vergeten is er ook dit jaar de niet te evenaren luisterplaats in de binnentuin van het IKO. Het laatste nummer van ieder concert, uitgezonderd het concert op 11 juli, is een luistermelodie, waarmee naar goede gewoonte weer mooie prijzen te winnen zijn. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 19


hoogstraten

Negende Internationaal Folklorefestival De Gelmelzwaaiers De Gelmelzwaaiers zijn al jaren een gekende vereniging in Hoogstraten. Opgericht in 1972 en inmiddels bekend over de hele wereld. Hun vlaggen hebben al verschillende continenten afgereisd om op folklore festivals op te treden. Om deze ervaring ook naar Hoogstraten te brengen organiseren ze om de drie jaar zelf een folklorefestival. Voor de negende maal staat het folklorefestival op hun programma met weer vier internationale groepen.

Buitenlandse groepen Taiwan was de eerste groep die bevestigde om naar het folklorefestival in Hoogstraten te komen. De naam van de groep luidt ‘Yi-tzy Folk Dance Troupe’. De groep is opgericht in 1996 en bestaat voornamelijk uit jonge mensen die traditionele dansen uitvoeren. In Taiwan zijn ze reeds in de prijzen gevallen bij verschillende danswedstrijden, maar ook in het buitenland hebben ze al het beste van zichzelf laten zien. De groep tracht het traditioneel dansen te promoten, alsook brengen ze vreugde en geluk aan alle mensen met hun prachtige dans en muziek. De tweede buitenlandse groep die naar het festival zal komen is Roemenië. De groep is genaamd ‘Doina Baraganului Folk Ensemble’. Ze is 30 jaar geleden opgericht en bestaat uit dansers, een orkest en zangers. Het gezelschap levert mooie optredens, vlekkeloze choreografie en dit doet men in authentieke klederdracht. Ze hebben reeds vele malen opgetreden in het buitenland. De groep staat bekend voor hun jonge leden, hun enthousiasme, hun doorzettingsvermogen, kwaliteit en bovenal noemen ze zichzelf een boodschapper van de Roemeense tradities.

Het Folklorefestival is een kennismaking met verschillende culturen. Dit jaar komen er groepen uit Taiwan, Roemenië, Servië en het Spaanse Bastenland Verder is Servië het derde land dat aan ons folklorefestival zal deelnemen. Het gezelschap luidt ‘Stanko Paunovic Ensemble’ en komt uit het gebied Pancevo (13 kilometer van Belgrado, de hoofdstad van Roemenië). De culturele vereniging “Stanko Panunovi”, waartoe de groep behoort, is opgericht in 1948 en telt 500 leden. Deze vereniging bestaat uit dansgroepen, zangkoren, orkesten en een werkgroep “historische kostuums”. De dansgroep “Stanko Paunovic” is één van de meeste succesvolle dansgroepen van Servië. Ze hebben meerdere prijzen behaald met hun traditionele dansen. De dansen die de groep brengt en de daar bijhorende cultuur, komen uit verschillende regio’s in Servië.

Het laatste land dat het folklorefestival zal vervolledigen is Spanje (Baskenland). De groep is genaamd ‘Ereintza Dantza Taldea’ en is opgericht in 1958. In de afgelopen jaren heeft de dansgroep talrijke optredens gegeven vooral in het Baskenland, maar ook in het buitenland. De afgelopen jaren heeft de groep geprobeerd om hun repertoire aan te passen aan nieuwe tijdperken, ‘scheduling shows’ waar u kunt genieten van het grote aantal Baskische dansen met een moderne en avant-garde scenografie. Wij heten deze groepen van harte welkom in onze gezellige stad. Zij zullen het beste van zichzelf geven en hun cultuur en dansen tonen aan de Hoogstraatse bevolking. De Gelmelzwaaiers zullen uiteraard een staaltje van hun “vlaggenspel” tonen tijdens het festival.

Het programma Waar en wanneer kan u deze groepen aan het werk zien? Taiwan komt woensdag 30 juli aan in Hoogstraten vanuit Aalst, waar ze opgetreden hebben tijdens het Folklorefestival Pikkeling. De rest van de buitenlandse groepen worden op donderdag 31 juli verwacht. Op vrijdag 1 augustus start het festival. In de namiddag zullen de groepen elk in een rusthuis in Hoogstraten en omstreken optreden. Zo kunnen we ook deze mensen eens laten proeven van de buitenlandse cultuur.

De Roemeense groep Doina Baraganuliu 20 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vanaf 20.00u is iedereen welkom in de Rabboenizaal (Spijker) om de optredens bij te wonen. Blijf achteraf ook zeker nog even om te verbroederen met de buitenlandse groepen. Zij zullen het pu-


hoogstraten bliek enkele simpele dansen aanleren om er zo een gezellige avond van te maken.

De vergeten veldslag

Zaterdag 2 augustus treden de groepen weer op in de Rabboenizaal vanaf 20.00u. Zoals op vrijdagavond is er zaterdag achteraf ook weer tijd om te verbroederen met onze gasten. Een toegangsticket voor vrijdag en zaterdag kost € 5,00. Zondag 3 augustus zal er om 14.00u worden opgetreden voor het stadhuis van Hoogstraten. De inkom is gratis. Indien het slecht weer is, zal de voorstelling doorgaan in de Rabboenizaal. Maandag 4 augustus vertrekken Servië, Roemenië en Spanje. Taiwan vertrekt een dag later naar Edegem, waar zij zullen deelnemen aan het WereldDansFestival.

Gastgezinnen gezocht! Zoals elk editie verblijven onze gasten bij gastgezinnen. Voor ons festival zijn we nog op zoek naar gastgezinnen. Een zeer leuke ervaring en een ideale manier om nieuwe mensen te leren kennen. Als gastgezin maak je kennis met andere culturen, maak je nieuwe contacten en internationale vriendschappen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een gastgezin zijn volgende gezinsvakantie doorbrengt in het land waarvan hun gasten vandaan kwamen. Steeds ontvangen we leuke reacties van onze gastgezinnen over het verblijf van onze internationale groepen. Heeft u interesse om gastgezin te zijn of heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze contactpersonen: Wendy Joosen (Tel. 0478/97.90.73) of Lore van Aert (0498/64.02.20) of via info@gelmelzwaaiers.be

HOOGSTRATEN - Op 11 januari 1814 vond in de ruime regio rond Hoogstraten een veldslag plaats tussen de troepen van de Franse keizer Napoleon Bonaparte en een geallieerd legerkorps dat in hoofdzaak bestond uit Pruisen, Britten en kozakken. Vreemd genoeg is deze bloedige confrontatie slechts als een voetnoot in de geschiedenis terechtgekomen. Sterker nog, in gespecialiseerde historische studies over de Napoleontische tijd wordt de ‘Slag van Hoogstraten’ gewoon over het hoofd gezien. Weliswaar vonden er in die periode belangrijkere gevechten plaats, maar uit recent historisch onderzoek blijkt dat de betekenis van de veldslag bij Hoogstraten niet onderschat mag worden. Het

was immers het eerste grootschalige treffen tussen de Europese grootmachten sinds meer dan twee decennia op het grondgebied van de Zuidelijke Nederlanden. Bovendien was deze Franse nederlaag bij Hoogstraten de eerste in een reeks van confrontaties die later zouden uitmonden in de definitieve nederlaag bij Waterloo. DE VERGETEN VELDSLAG, tentoonstelling Van 2 augustus tot 21december in het Stedelijk museum Begijnhof 9 geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak. Info: 03 340 19 80 (fh) Deze tentoonstelling legt je haarfijn uit wat de ‘Slag van Hoogstraten’ betekent in de lokale, maar ook nationale geschiedenis. (fh)

We hopen u allemaal te mogen ontvangen op ons festival zodat ook dit weer een geslaagde editie wordt! Bezoek onze website voor meer informatie over de Gelmelzwaaiers en hun folklorefestival of volg ons via Facebook. www.gelmelzwaaiers.be https://www.facebook.com/internationaalfolklorefestivalgelmelzwaaiers Negende Internationaal Folklorefestival van de De Gelmelzwaaiers Hoogstraten op 1-2-3 augustus 2014 (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 21


hoogstraten

Mixtuur met vier gratis zomerconcertjes

ZOT VAN ORGEL Met dit initiatief wil MIXTUUR een platform bieden aan 4 bevlogen amateurs voor wie orgel geen liefhebberij meer is maar wel verschroeiende passie! Zij leven en ademen orgel. Elk moment van hun vrije tijd spenderen zij aan de studie van de veeleisende klaviertechniek en het delicate en ingewikkelde pedaalspel tot de artistieke muziekinterpretatie en orgelimprovistie… Zij willen ons overtuigen dat al hun moeite gerechtvaardigd is. Meer nog zij willen u ook een beetje ’zot van orgel’ te maken. Deze concertjes gaan door in de Sint-Katharinakerk en duren ongeveer een half uur. Inkom en programmaboekje zijn gratis. Info: www.mixtuur.be

Zondag 13 juli om 15.00 uur

Karolien Viskens op het Thomas orgel.

Karolien Viskens (°1993) volgt vanaf haar 7 jaar les aan de muziekacademie voor muziek en woord ‘de Noorderkempen’. Met Jos Bruurs als haar grootnonkel was de muziek nooit veraf. Op haar 12e koos ze om naast piano ook nog orgel te studeren bij Karolien Schuurmans. In 2009 werd ze 1e laureaat middelbare graad op de Vlaamse orgeldagen in Tongeren. Sinds 2011 studeert Karolien geneeskunde aan de KU Leuven. Toch is muziek en specifiek orgel een belangrijke hobby en passie gebleven. Met het initiatief ‘zot van orgel’ wil Karolien haar passie graag met u delen met muziekstukken van onder andere Brühns en Buxtehude op het Thomasorgel.

Zondag 27 juli om 15.00 uur

Frederik Van Rampelberg op het Thomas orgel en het Pels orgel.

Frederik Van Rampelberg (1985) behaalde in 2003 het diploma piano aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Ninove. In datzelfde jaar begon hij ook met de vakken orgel en begeleidingspraktijk bij Bart Wuilmus (bij wie hij nog altijd lessen volgt).

In 2007 werd hij eerste laureaat in de categorie hogere graad van de wedstrijd van de Vlaamse Orgeldagen in Dendermonde. In 2010 behaalde hij aan dezelfde academie in Ninove het diploma orgel en begeleidingspraktijk met de grootste onderscheiding en de prijs van de stad Ninove. Sinds maart 2011 is hij de organist-titularis van de Onze-Lieve-Vrouw-Basiliek van Halle. Naast al dat orgelspelen is als hij leraar Frans en Italiaans verbonden aan het Sint-Jozefscollege van Aalst.

Zondag 10 augustus om 15.00 uur

Jos Smets

op het grote Pels orgel. Jos Smets (°1949) studeerde in zijn jeugdjaren piano aan de muziekacademie van Mortsel bij Mevr. Y. Vandenberghe. Na zijn studies als apotheker volgde hij orgel, harmonieleer en muziekgeschiedenis, en behaalde in 1990 zijn einddiploma Orgel Uitmuntendheid B. Hij werd vaste begeleider van het Pro Laetitia Zangkoor in Schoten-Deuzeld en gelegenheidsorganist bij verschillende koren in de buurt. In 1987 werd hij organist aan de Heilig Kruiskerk te Mortsel,en in 1997 ook fulltime dirigent van de Cantorij Sint-Cecilia aldaar. Hij componeerde voor het koor enkele koorwerken voor de liturgische hoogdagen. Momenteel volgt hij de cursus Orgelimprovisatie bij Marc Van Driessen (muziekacademie Antwerpen). Zijn koraalbewerking van “Vater Unser im Himmelreich” werd vorig jaar gepubliceerd in het tijdschrift “Orgel in Vlaanderen”.

Zondag 7 september om 15.00 uur

Ton Jansens

op het Thomas orgel m.m.v. Deborah Hurks (sopraan) en Hanneke Giezen (sopraan).

22 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

To n J a n s e n s (°1958) is geboren in Baarle-Hertog, woont in Wortel en liep school in het Klein-Seminaire van Hoogstraten. Hij kreeg zijn eerste piano en orgellessen van Jos Bruurs en daarna van Frank van Nimwegen, Karolien Schuurmans en Bart Wuilmus. Naarnaast heeft hij een masterclass liedbegeleiding gevolgd bij Kelvin Grout en Maarten Konigsberger. Als organist is hij actief in Hoogstraten, Minderhout, Wortel en Rijkevorsel en begeleidt het projectkoor Etten-leur. Verder is hij ook als zanger actief in verschillende koren.

Hanneke Giezen Beeldend kunstenares Hanneke Giezen werkt in het dagelijks leven met porselein en heeft in haar creaties affiniteit met de Barok en Rococo. Daarnaast is haar passie muziek en heeft zangles gevolgd bij Willy Peeters en Natasja Hilverink. Daarnaast zingt ze reeds 23 jaar bij het kamerkoor Ad Parnassum in Tilburg onder leiding van Anthony Zielhorst.

Deborah Hurks Gestart met dwarsfluit en piano was zij in haar jeugd al actief in verschillende jongerenkoren. Heeft zangles gehad van Joke Anjewierden en momenteel van An Meeusen. Zingt momenteel in diverse koren in Breda zoals het Brabants Bachkoor en kamerkoor Cantecleer waar ze ook regelmatig solo zingt.

Als amateur-organisten zich herkennen in het hierboven geschetste profiel en mee willen stappen in dit verhaal dan kunnen zij hun gemotiveerde kandidatuur stellen bij artistiek leider Nico Declerck via het contactformulier op de website van Mixtuur. www.mixtuur.be Wie weet krijgt u volgend jaar een podium op één van de twee fantastische orgels van de St.-Katharinakerk te Hoogstraten.


HOOGSTRATEN

EXTRA • infostand, vestiaire, bank (afhalen geld met bankkaart) • exotische markt • biertent, wereldvermaarde cocktailtent, champagnebar • zeer uitgebreid aanbod aan exotische snacks • controles aan de ingang: laat uw audio- en videomateriaal thuis, alsook voedsel en drank

TICKETS

Het grootste Caribbean festival ter wereld biedt een Hoogstraats weekend vol opzwepende muziek in een fabelachtig festivaldecor. 2013 was een Antilliaans topfeestjaar. Het publiek danste, lachte en genoot. Ce’cile, Guayacan & Kes the band toonden zich als het toptrio van het festival, al zijn de meningen uiteraard verdeeld.

PRAKTISCH

OP HET PROGRAMMA

Nieuwe website en nieuw logo

Het aanbod van dit jaar is alweer erg divers en veelbelovend en… zoals we gewoon zijn, van topniveau! Bekijk zelf even de namen en maak een keuze: Carimi ft. Mikaben, Coco Band, N’Klabe, Bunji Garlin, Burning Flames, The Skints, Herencia de Timbiqui, Palenke Soultribe, Fay-Ann Lyons, Mikaben, Kassav’ & guests : Zouk Machine, Jean-Marc Ferdinand, Luc Léandry, Grupo Galé, Grupo Extra, B.M.W., Salsa Celtica, Duban Bayona & Jimmy Zambrano, Kollision Band, La Z-ONE, Osmani Garcia, Fuego, Gente d’Zona, Mr. Black, Aptijt, David Kada… Het juiste schema per dag/uur was bij het afwerken van dit nummer nog niet bekend, maar vind je uiteraard op de mooie website van de Feesten.

Vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus 2014. Deuren open om deuren: 19u00, live muziek van 19u30 tot 5u00

Bekijk ook zeker de nieuwe kleurrijke website en het nieuwe logo. Je vindt er ook uitgebreid alle informatie: http://www.antilliaansefeesten.be !

Festivalterrein Festivaldorp in de Blauwbossen in MinderhoutHoogstraten in grote tenten en in openlucht. Volg de bewegwijzering naar het terrein. Parkeren is gratis en in de onmiddellijke nabijheid van het terrein.

Gratis pendelbus Het festival voorziet een gratis pendelbusverbinding tussen Hoogstraten (Stadhuis) en het festivalterrein, vanaf 18u30 tot het einde van het festival.

Dagkaart: in voorverkoop €45, kassa €50 • Weekendkaart: in voorverkoop €75, kassa €85 • Voorverkoop in Hoogstraten in café De Gelmel, in alle Fnac vestigingen, online bij sherpa.be • Goedkoop ticket? Dagtickets aan €20 voor iedereen die geboren is na 9 augustus 1996, dus 17 of jonger. Deze speciale dagtickets zijn enkel te koop aan de kassa op 8 en 9 augustus op vertoon van je identiteitskaart.

Win Antilliaanse vrijkaarten of cd’s De gulle redactie van De Hoogstraatse Maand is een trouwe bondgenoot van de Antilliaanse Feesten en geeft ook dit jaar 5 vrijkaarten weg én 5 cd’s Caribbean Beat. Hou onze website in het oog vanaf 11 juli: http://www.demaand.be en vul daar het wedstrijdformulier in. Slechts 1 inzending per persoon! De inzendingen moeten binnen zijn op zondag 27 juli. Winnaars worden persoonlijk verwittigd op maandag 28 juli per e-mail of telefoon.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 23


hoogstraten

In volle glorie hersteld

10de mouterijquiz Voor de 10de maal organiseert het HOOGSTRATEN – In de vier blindnissen van het hoogkoor in de begijnhofkerk staan de vier kerkvaders van het westen, de H Augustinus, de H. Ambrosius, de H. Gregorius en Sint Hiëronimus afgebeeld. Twee van de vier schilderijen werden op 24 mei na een restauratie terug geplaatst. Nu zie je pas echt het verschil met de twee andere schilderijen, die een van de volgende maanden gerestaureerd worden.

‘‘Buurtcomité De Mouterijstraat leeft!’’ haar quiz. Deze algemene kennisquiz is bedoeld voor jong en oud en gaat door op vrijdag 25 juli 2014, start om 20.00 uur, Lokaal dienstencentrum ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten

Het gaat hier om vier schilderijen van de bekende portretschilder Jacob Van Reesbroeck. Geboren in Antwerpen op 6 december 1620 volgde hij Peter Paul Rubens op als ‘huisschilder’ bij Balthasar II Moretus. Rond 1682 verhuisde de welstellende Antwerpenaar naar Hoogstraten om er van de rust van het buitenleven te genieten. Het is dan dat hij van vier begijnen de opdracht aanvaart om evenveel schilderijen voor de pas voltooide begijnhofkerk te maken. Het was voor het restauratieatelier Van den Eede uit Malderen een hele klus om tot het prachtige resultaat te komen. Eerst moesten de meterhoge doeken van het totaal vermolmde raam gehaald worden. Dat raam werd door nieuw vervangen en op het doek werd aan de achterzijde een nieuw steundoek aangebracht. Dan werd de glansvernis verwijderd, werden alle beschadigingen weggewerkt en de vroeger aangebrachte ongelukkige overschilderingen verwijderd. Pas dan kon de echte restauratie beginnen en tenslotte werd er een satijnglans vernis, eigen aan 17de eeuwse schilderijen aangebracht. Mede door die bijna matte vernis komen de prachtige portretten veel beter tot hun recht. (fh)

24 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Inschrijven voor 14 juli — max 6 personen per ploeg inschrijvingsgeld € 15,00 inschrijven bij: Buurtcomité De Mouterijstraat leeft! Mouterijstraat 4/1 — 2320 Hoogstraten tel 0475/707.589 (buurtwerkster Karin) Karin.cotteleer@ocmwhoogstraten.be


hoogstraten

Schaaktornooi

HOOGSTRATEN - Op zondag 6 juli houdt de Hoogstraatse Schaakclub een tornooi in café de Gelmel. Er wordt volgens het Zwitsers systeem vijf ronden gespeeld met de klok op 20’. Aanvang om 14 uur en de inschrijving kost vijf euro. Moest het zo zijn dat er na vijf ronden nog twee spelers op de eerste plaats staan, dan strijden zij verder in een aparte finale. Voordeel van dit systeem is dat men tegenstanders van gelijke sterkte tegenover elkaar krijgt. Dit tornooi is gericht naar het niveau van de café- of thuisschaker. Wie ooit al eens op de internationale site www.chess.com gespeeld heeft, kent zeker het ratingsysteem dat daar gebruikt wordt. Wij mikken op spelers tussen 1000 en 1800 elo-punten. Op deze site is ook een groep met de naam: de Hoogstraatse Schakers aangemaakt waar men zich bij kan aansluiten. Dan leert men spelers uit onze eigen regio kennen. Zeker een aanrader om spelers van jou sterkte te ontmoeten. Na het succes van de schaakcursus deze winter, worden er voorbereidingen getroffen om in het najaar te starten met een beginnerscursus en een cursus voor gevorderden. Meer informatie in dienstencentrum ‘t Gebuurt of dehoogstraatseschaakclub@telenet.be . (PF/red)

Bokes in het Groen HOOGSTRATEN - Op woensdag 16 juli en woensdag 13 augustus is iedereen tussen 12 en 12.30 uur welkom in het parkje van de Gravin Elisabethlaan voor een ongedwongen lunch in openlucht. Woon, werk of bezoek je Hoogstraten? Mis dan zeker deze unieke kans niet om gezellig samen te picknicken en de keuken of bedrijfskantine in te ruilen voor een portie gezonde buitenlucht.

Begijntjes Laat Besluit HOOGSTRATEN - In Hoogstraten krijgen de kinderen tijdens de vakantie weinig kans om zich te vervelen. Gans de maand augustus staat immers in het teken van “Begijntje”. Als ze in Hoogstraten “Begijntje” zeggen, dan bedoelen ze hier vaak Begijntjes Laat Besluit mee. Dit folkloristisch kinderfeest vindt elk jaar plaats op de voorlaatste zondag van augustus en dit jaar is dit op 24 augustus.

de middag vertrekken alle groepen in stoet naar het stadhuis, in het centrum van Hoogstraten. Dit is een kleurrijke bedoening, aangezien de kostuums nog altijd worden gemaakt zoals het reglement het voorschrijft, volledig uit crêpepapier (de mama’s zijn reeds weken vooraf druk bezig met het maken van al deze prachtige crêpe-papieren kostuums). Bovendien voert elk gebuurte ook nog eens een prachtige praalwagen mee.

De traditie van dit folkloristisch kinderfeest gaat terug tot het begin van de vorige eeuw. Het feest dat in die tijd bekend stond als “Begijntjes Kermis” zou zoals de naam het nu zegt, duiden op een “laat besluit” van de begijntjes om het hof niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar pas om 22.00 uur te sluiten. Zo konden de begijntjes zelf ook gaan kijken naar de kinderen die “Begijntjes Kermis” vierden.

Kinderen op het podium

Het huidige kinderfeest bevat nog steeds de ingrediënten van weleer; het zingen voor de nodige “centjes om te vieren”, het verkleed dansen en zingen rond ‘den hoop’ en het verkleed in stoet door het dorp trekken. Vanaf de jaren ‘60 kregen de Hoogstraatse kinderen een echt podium, waarop elk gebuurte een nummertje mag uitvoeren. Vroeger was dat meestal de uitbeelding van een volksliedje of een Kempische dans, maar de laatste jaren treden de meeste groepen aan met een eigen creatie rond één of ander actueel thema. Na

Omstreeks 15.00 uur is het grote moment dan eindelijk aangebroken en mag de eerste groep het podium op. De vele kijklustigen hebben dan al lang een goede zitplaats gevonden op de tribune. Ook staan er nogal wat mensen te kijken langs de kant. Elk nummertje duurt maximum 5 minuten en het einde van de optredens is voorzien rond 16.30 uur. De optredens vinden plaats in open lucht, liefst onder een stralend zonnetje als het even kan. Bij regenweer wordt echter uitgeweken naar een overdekte locatie, namelijk de hallen van de Veiling van Hoogstraten. De groep die in de stoet en op het podium het best presteert, krijgt van de jury de wisselbegijn. De kinderjury daarentegen beslist welk gebuurte de wisselezel wint. Begijntjes Laat Besluit op zondag 24 augustus van 13.30 tot 17 uur bij het stadhuis.

Drie kopen, één fles gratis HOOGSTRATEN – Het assortiment (h)eerlijke wijnen van de Wereldwinkel is vergroot met Chardonnay-Chenin Blanc Groot Eiland aan 7,45 euro, gelet op zijn kwaliteiten een fijne prijs. Maar er is nog nieuws waar u meer dan uw voordeel mee doet. Juli en augustus is de biomaand in de Wereldwinkel. Dan krijg je bij

een aankoop van minimum 25 euro een mooie winkel draagtas. En u kan nog meer voordeel doen. Bij aankoop van drie flessen wijn krijg je een vierde fles gratis. Je kan kiezen tussen een Chenin Blanc van 4,45 euro, een Bio Torrontes van 6,95 euro of een Rosé Koopmanskloof van 5,55 euro. Juist, in juli en augustus is de Wereldwinkel open van woensdag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 13.30 uur en zaterdag van 9.30 tot 17 uur.

Spreek af met je buren, collega’s, vrienden of familie en klets gezellig bij tijdens de middagpauze. Het stadsbestuur zorgt voor een sfeervol streepje muziek met op woensdag 16 juli, Country-duo Bart & Inge en op woensdag 13 augustus, Steve Herrijgers & Friends. Iedereen is welkom mét of zonder eigen lunch. Bij Bakker Van Opstal - Van Boxel kan je alvast een heerlijke picknick bestellen. Eén dag vooraf reserveren is noodzakelijk. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 25


hoogstraten

Fred en Evelien Van Ostaijen stoppen er mee

Een afscheid na dertig jaar Highstreet “Ik heb alleen maar mooie herinneringen aan de voorbije dertig jaar“, zegt Fred Van Ostaijen die op 7 juni afscheid nam van Highstreet, de danstempel die Hoogstraten mee op de kaart heeft gezet. Na Cherry Moon, Boccaccio en Illusion is het nu ook einde verhaal voor de Highstreet. Tot 13 september houdt Summer Saturdays elke zaterdag de HI-Club, een zaal bij de discotheek, open. Daarna gaat de discotheek wellicht terug voluit met nieuwe eigenaars, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Stomping Fats en Cosmos Iets meer dan dertig jaar geleden leerde Fred Van Ostaijen, toen bezig met Desparated Company en drive-in Stomping Fats, Yves Hoskens kennen. Yves was al op zijn 15de met radio Cosmos begonnen en iets later draaide hij in café ’t Hoekske in Meer. Het klikte en samen organiseerden ze een dansnamiddag in ’t Fortuin in Meer. Daar ontstond de idee om zelf met een discotheek te beginnen. En dat werd Highstreet, op de hoek van de Gelmelstraat en de Dr Versmissenstraat in een oud pand, ooit nog café De Vrachtwagen en de Tinnen Pot en later, na een nieuwbouw, café De Gelmel en nu HoutRu. Maar het zeg maar bouwvallige pand was niet te isoleren, met terechte klachten van de buren tot gevolg.

Naar de molen Fred en Yves, toen net 30 en 20 jaar oud, wisten dat de molen met feestzaal van Jules Hens aan

de Sint-Lenaartseweg te koop stond en in mei 1985 waagden ze de sprong. Een riskant maar gedeeld risico dat ze samen namen in een daarvoor opgerichte PVBA. Met de ervaring die ze opdeden in de Gelmelstraat, goed overleg en veel eigen werk werd de molen een heuse discotheek. In de Gelmelstraat kon er hooguit 350 man binnen, in Highstreet anno 1986 kon men 1500 man aan. Vanaf het eerste uur werd alles professioneel aangepakt met buitenwippers aan de deur, camera’s binnen en buiten, een streng toezicht op druggebruik en een 50-tal parttime werknemers. Om het geheel financieel haalbaar te maken moest men per weekend vier tot vijfduizend man over de vloer krijgen en dat lukte. Meer zelfs, Highstreet was een van de zes grootste discotheken van het land en ging mee met de tijd: de ene verbouwing volgde op de andere en Highstreet werd een flinke KMO.

Om de vijf, zes jaar werd er zwaar geïnvesteerd in het interieur, het licht en het geluid. Dat telkens vernieuwen vraagt lef, maar het is nodig om de mensen te blijven boeien en ze te behouden. Zo werd er tien jaar na de opening een verdieping op het gebouw rond de molen gebouwd en in 2003 werd de HI25 geopend. Oorspronkelijk bedoeld om de iets ouderen op te vangen, bleek dat al vlug niet zo eenvoudig omdat die, eenmaal goed en wel getrouwd, niet meer zo vaak uitgaan in het discomilieu. HI25 werd dan de HI-Club, een kleiner afzonderlijk lokaal goed voor een 400 man, naast de echte discotheek beneden waar 2.000 man in kan.

Frank Raes Begin jaren ’90 stapte Yves uit de zaak en draaide alles rond Fred en de laatste jaren rond zijn dochter Evelien. Wat naambekendheid betreft kreeg Highstreet hulp van Frank Raes, die tijdens zijn voetbalcommentaar te pas te onpas herhaalde dat Gert Verheyen zijn toenmalige vrouw in Highstreet leerde kennen. Gert woonde immers vlakbij en kwam wel eens langs. Highstreet trok ook veel Nederlanders aan. Blijkbaar houden ze van die gezellige Belgische sfeer en voelen zich in Highstreet veilig door het goed draaiende security-systeem. Een systeem van hard optreden zodat de boel niet verziekt.

Yves Hoskens en Fred Van Ostaijen voor Highstreet in 1986 26 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zo werden er de laatste jaren systematisch jongeren geweigerd, op een half jaar tijd soms tot 1000 man.


hoogstraten

Begin jaren negentig stapte Yves Hoskens uit de zaak

De lijst van vedetten die optraden in Highstreet is onnoemelijk lang. Het eerste exclusief optreden van Grace Jones in België was wellicht het meest spraakmakend.

Grace Jones

dan gepland. Dat bracht uiteraard de nodige kosten met zich mee. Highstreet was de avond van haar optreden uiteraard uitverkocht, al werd haar komst eerst op ongeloof onthaald.

De lijst van Belgische en internationale artiesten die in Highstreet op het podium stonden is te lang om op te nemen. Dat gaat van Vlaamse zangers zoals Eddy Wally, Guido Belcanto, Clouseau en Helmut Lotti om er maar enkele te noemen, tot de internationale top. Grace Jones gaf er zelfs haar eerste optreden in België. Ze was toen wereldberoemd met haar hit Slave to the Rhythm en speelde mee in een James Bondfilm. Highstreet kon haar boeken voor een eenmalig optreden in België. Ze landde met de Concorde in Parijs en daar moesten we haar ophalen met een limousine. Na haar optreden is ze nog een paar dagen langer gebleven

Fred en Evelien Van Ostaijen

Tegenwind Maar de tijden veranderen. In ons februarinummer van dit jaar liet Evelien al weten dat het niet zo goed meer ging. Het aantal bezoekers daalde. Goedkopere drank, een shuttlebus uit Nederland en verbouwingen keerden even de wind. Maar de concurrentie van zomerse dancefestivals en een veranderd uitgaanspatroon bij de jeugd werden Highstreet te veel. De discotheek zou evolueren naar een evenementenhal voor alles en nog wat en HI-Club bleef open. Maar ook dat mocht

niet baten: Fred besliste dat hij de fakkel wou doorgeven. Even leek het erop dat Highstreet definitief zou sluiten, maar intussen is er een mondelinge overeenkomst met nieuwe uitbaters, een firma in oprichting. Tot 13 september is er een organisatie die HI-Clubzaal op zaterdag open houdt en, als alles verloopt zoals voorzien gaat de discotheek daarna voluit open, al of niet onder dezelfde naam. Fred zelf sloot op zaterdag 7 juni met de Highstreet Closing Party een hoofdstuk van 30 jaar af. Hij gaat nu terug in de tijd. Hij gaat terug optreden met Desperated Company, die in september in Merksplas een eerste maal terug in de oude bezetting zal spelen. (fh)

Aan de overname wordt nog gewerkt. Tot 13 september is HI-Club elke zaterdag geopend, daarna zou de discotheek terug opstarten. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 27


hoogstraten

AardbeiTour voor het goede doel HOOGSTRATEN / MINDERHOUT - Op zaterdag 14 juni vond de 10de editie plaats van de intussen gekende AardbeiTour met als organisatoren Karel Plasman, Hoogstratenaar Guy Rigouts en Thomas Bouckaert! Geen wielerwedstrijd, wel een 70 km lange ontspannende rit door de Noorderkempen. Onder begeleiding van ervaren motards werden de deelnemers, die zelf ook een bijdrage storten, veilig van vertrek naar aankomst geloodst. Zoals de vorige 9 keren werd er in Minderhout eventjes halt gehouden om de

inwendige mens wat te versterken op het aardbeibedrijf van Jan en Hilda Schrijvers-Braspenning in de Minderhoutsestraat en om, natuurlijk, de heerlijke aardbeien te proeven.

Het goede doel Deze AardbeiTour wordt verreden voor het goede doel. In 2014 luistert dit naar de naam Pegode vzw. Een netwerkorganisatie van duurzaam verbonden projecten ter ondersteuning van mensen

met een beperking en Pegode zet maximaal in op het zelfbeschikkingsrecht van mensen met een beperking. De steun gaat naar het project Avira, dat streeft naar het autodelend beschikbaar stellen van aangepaste (rolstoelen) voertuigen. Tijdens de voorbije 9 jaar werd zomaar eventjes 250 000 euro verzameld. De eerste acht jaar ging de steun naar tehuis Dieghemhof in Schilde, maar sinds 2012 kan dit project op eigen benen staan en nu wordt elk jaar een ander goed doel gekozen. (rel)

Eventjes pauzeren voor de groepsfoto onder de opgewekte tonen van de Minderhoutse Strawberry City Jazz Band die ook op de vorige edities van de partij waren

28 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten

Tweemaal 100 bloedgiften

Schakel Noord langs groene decors HOOGSTRATEN - Een korte lus met leuke kinderanimatie voor de jonge fietsertjes? Of wat langer doorschakelen door een afwisselend decor van bossen, waterplassen, eeuwenoude abdijen en kolonies? De keuze is aan jou! Je kiest uit de ruim 30 startplaatsen je favoriete vertrekpunt uit en laat je onderweg verwennen met allerlei versnaperingen en animatie. Het wordt sowieso een geslaagde en ontspannende ontdekkingstocht voor het ganse gezin. Kortom, tijdens één dagje fietsen langs unieke en bewegwijzerde routes verken je tal van leuke plekjes in de Antwerpse Kempen. Naar hartenlust en op eigen tempo schakel je fietslussen aan elkaar. Startplaatsen in de Kempenhutten van 8 tot 14 uur Laermolenhut, Laermolen, Molenstraat, Hoogstraten Vagebondhut aan het Vagebondplein in Wortel, Aardbeienhut in de John Lijsenstraat in Meer Dreveniershut in de Kapelweg in Meerseldreef

Patrick Lambrechts (links) en Staf Coertjens (rechts) gaven elk al honderdmaal bloed

Patrick Lambregts Patrick is nog geen vijftig jaar maar hij kwam al voor de 100ste keer bloedgeven. Hij begon eraan op zijn achttiende en bood zich sindsdien al 99 keer aan zonder problemen. Groot was zijn verbazing dat hij de honderdste keer geen bloed moest afstaan. Een tandverzorging bij de tandarts was de oorzaak. Patrick is erevoorzitter en rescue verantwoordelijke bij de Hoogstraatse Reddersclub. Bij het behalen van zijn diploma van reddend zwemmen zag hij het belang in van het bloedgeven. Hij begon er heel jong mee en is dat ook consequent blijven doen. Patrick is een geboren en getogen Hoogstratenaar, woonde in zijn jeugdjaren in het Oud Hoefijzer aan de Lindendreef en nu in de Jan Van Cuyckstraat. Patrick: “De dokter van dienst vraagt elke keer of ik een briefje nodig heb voor mijn werk. Ik heb er nooit een gevraagd, maar nu heb ik honderd verlofdagen tegoed.”

Staf Coertjens Bij Staf Coertjens is het bloedgeven van vader op zoon. Wanneer Staf een jaar of achttien was ging hij een eerste keer mee om bloed te geven in Hoogstraten. Er zijn verschillende bloedgroepen en het bleek dat Staf een zeer gunstige bloedgroep heeft: bloedgroep O-negatief. Hoewel bloed-

banken blij zijn met elke halve liter bloed die ze krijgen, zijn ze vooral erg blij met het bloed van bloedgroep O-negatief. Dit komt omdat dit de enige bloedgroep is die bij spoedoperaties of rampen met veel slachtoffers aan iedere patiënt kan worden gegeven. Dus ongeacht welke bloedgroep de persoon in kwestie heeft. Bij rampen en andere zaken is er vaak geen tijd om te bepalen welke bloedgroep iemand heeft. De bloedgroep O-negatief kan veilig aan iedereen worden gegeven zonder dat dit gezondheidsproblemen oplevert. Staf wordt elke keer opgebeld om zeker bloed te komen geven, soms zelfs twee keer. Slechts zeven procent van de bevolking heeft een bloedgroep O-negatief. Staf: “Voor een sportief en gezond persoon is een halve liter bloed best te missen en wanneer je er iemand mee kan helpen, dan doe je dat. Toen ik in Oostmalle woonde ben ik daar naar de bloedinzamelingen gegaan en later opnieuw in Hoogstraten. Ik ben vele jaren lid geweest van ‘sporten voor artsen zonder grenzen’ en liep in Zuid-Afrika een gesponsorde marathon voor dit goede doel”. Staf werkte voor ‘Amnesty International’ en heeft interesse voor vele andere NGO ‘s, die instaan voor het welzijn van de mensen. Bloedgeven hoort gewoon bij zijn levensfilosofie. Ook jij kan iemand zijn leven redden. Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Na een ongeval, bevalling of operatie bijvoorbeeld. Doe net als Patrick en meld je aan op www.bloedgevendoetleven.be (RB)

U kiest uit de ruim 30 startplaatsen uw favoriete vertrekpunt en laat u onderweg verwennen met live muziek, uitnodigende terrasjes, rondleidingen in boeiende monumenten of heerlijke streekproevertjes. U vindt de uitgebreide schakelbrochure met alle startplaatsen en praktische informatie bij de dienst voor toerisme. Schakel Noord op zondag 31 augustus van 8 tot 14 uur.

Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 29


HOOGSTRATEN

DIAMANT IN HOOGSTRATEN Louis Koyen en An Strijbos Op zaterdag 10 mei laatstleden vierden Louis Koyen en An Strijbos, met hun 9 kinderen, 31 kleinkinderen en 6 kleinkinderen, en natuurlijk de volledige ‘aanhang’, hun diamanten bruiloft in de parochiezaal van Minderhout. Louis Koyen werd geboren in Meer op 19 september 1929 als vierde kind van Petrus Koyen en Cornelia Boudewijns. Hij heeft nog twee broers en twee zussen. Vader Koyen was boer op Ipenrooi in Meer. Hij groeide op en leerde spelenderwijs de boerenstiel. Maar eerst nog zijn legerdienst uitoefenen in Duitsland, als vrachtwagenchauffeur in Aken. Joanna (An) Strijbos is geboren op 6 februari 1933 als zesde kind van Jaak Strijbos en Maria (Mieke) Koyen. Het gezin, dat woonde aan de Grote Plaats in Wortel, telde 15 kinderen, 8

jongens en 7 meisjes. Vader Strijbos was metser-meestergast bij aannemer Horsten. An liep lagere school in Wortel en volgde later naailes bij Hilde Vanhaute. In het grote gezin was er altijd werk, zoals de fruitteelt voor de Veiling van Hoogstraten, maar natuurlijk ook koken, wassen en plassen. Toch droomde ook An van een leven in de boerenstiel en op de Brechtse Markt, op tweede paasdag, leerde ze in 1952 Louis kennen. “Marktgoed houdt niet goed”, zei moeder toen maar ze kreeg voor één keer ongelijk. Op 8 mei 1954 zijn ze dan getrouwd en ze gingen naar Lourdes op huwelijksreis. Ze ‘boerden’ in de ouderlijk boerderij Koyen in Meer, waar ze ook inwoonden. In 1962 ging Louis daarenboven nog bij de Inza in Schoten werken. Ze hadden

toen al zes kinderen. Ondertussen zorgde An voor het geboer en de tuinbouw, voornamelijk augurken toen. Twee jaar later heeft Louis dan examen gedaan voor gevangenbewaarder en vanaf 1964 werd hij aangenomen maar moest enige tijd in LeuvenCentraal gaan werken. Al snel mocht hij echter naar Merksplas en vanaf 1968 naar Hoogstraten. Terwijl runde An de boerderij en de tuinderij. In 1987 zijn ze definitief gestopt met het boerenwerk. Een moeilijk afscheid voor An. Nu wonen ze al meer dan 25 jaar aan de Kathelijnestraat in Hoogstraten en genieten van kaarten en hun tuin. Fietsen heeft Louis moeten laten vallen, omwille van enkele overbruggingen en een hernia. Maar verder is het genieten van hun mooi en uitgebreid gezin en de terugblik op een heel mooi feest.(lvr)

Louis en An met rondom hen, ergens in de grote groep, hun 9 kinderen Ludo, Jacobus, Joseph, Rita, Alfons, Luc, Patrick, Martine en Myriam. En natuurlijk de ‘hele aanhang’ van schoonkinderen, 31 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.

30 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Bomen voor morgen

Inhuldiging nieuwe dreef Seminarie Verleden … Al wie van Hoogstraten is herinnert zich ongetwijfeld de indrukwekkende kastanjedreef van het Seminarie. Duizenden leerlingen over verschillende generaties heen hebben er onder gewandeld, met kastanjes gegooid, hun voetbalschoenen geknoopt of misschien zelfs de naam van hun lief in de ruwe bast gekerfd. Een monument van de school, maar eigenlijk ook van gans de Hoogstraatse gemeenschap. Tot plots het gerucht de ronde deed dat de bomen tegen de vlakte zouden gaan, met de grond gelijk gemaakt. Ontsteltenis en verontwaardiging, droefheid en heimwee, maar geleidelijk aan ook begrip voor het onvermijdelijke. De bomen waren ziek. Een bacteriële infectie, de bloedingsziekte en de larve van de mineermot hadden hun destructieve werk deskundig gedaan. Enkele bomen hadden het al begeven en na elke storm werd het meer en meer duidelijk dat deze situatie niet meer te verantwoorden viel in een school waar dagelijks meer dan 1200 leerlingen vertoeven. En dus werd even van het hart een steen gemaakt en de kettingzaag boven gehaald. De getuigen van een halve schoolgeschiedenis namen hun geheimen mee naar af. En het verdict werd snel en efficiënt uitgevoerd.

En toekomst In samenwerking met de stad Hoogstraten kwam er al vlug een nieuw wegdek. De dreef had gaandeweg ook een publiek karakter gekregen door het gebruik van verschillende sportverenigingen, buurtbewoners en andere wandelaars en fietsers. Maar de harde bolsters van de kastanjes, wellicht doorweekt van het vele verdriet, ontkiemden al snel in de harten van directie en bestuur. Er groeide al snel een nieuwe dreef in de geesten van ouders en personeel, maar het prijskaartje deed wel even schrikken. Mooie grote bomen kosten immers veel geld. Een sponsoractie zou evenwel redding kunnen brengen en dus werd in december het project “Bomen voor morgen” opgestart. Hoogstraatse verenigingen, bedrijven, organisaties en leveranciers werden aangeschreven om voor 350 euro een boom (linde) te adopteren.

Het was een aangename vaststelling te zien hoe de directie van het Seminarie de eer liet aan de leerlingen om de nieuwe dreef plechtig te openen. Een gesmaakt rollenspel met (van links naar rechts) Joke Vermeiren, Lucas Van Dyck, Ruben Mathé, Kaat Leemans en Jeroen Royens (achteraan op de kraan). Voor de directie van het Seminarie Manu Van Oevelen, Michel De Laet en Marjan Putman was het genieten. zusje bij: “Banken in de schaduw”. En weer boomde de actie, mede ook door een goed opgezette mediacampagne via Facebook. Ook nu weer gingen de banken als zoete broodjes van de hand. Ouders, klassen, oud-leerlingen, sympathisanten, bedrijven, organisaties, zij hebben allen bijgedragen tot een onvoorzien maar ongelooflijk succesverhaal. De directie en initiatiefnemers zijn niet alleen ontzettend trots op het mooie resultaat maar vooral ook dankbaar op de geweldige respons en het engagement uit vaak onverwachte hoek. Manu Van Oevelen, directeur op het Seminarie, is daarom ook een heel gelukkig man. ”De bomen van de oude dreef hebben voor hun eigen toekomst gezorgd,” spreekt hij de vele genodigden toe bij de plechtige opening van de nieuwe dreef op 23 mei 2014. “Het is ontzet-

tend bemoedigend om te mogen ervaren dat heel veel partijen echt deel willen zijn van dit project. Wie zeurde er ook alweer over het verdwijnen van vrijwilligheid en onbaatzuchtigheid in onze maatschappij? Wie vond ook alweer dat de jeugd van tegenwoordig zich niet meer kan engageren? Het tegendeel wordt hier bewezen. Ten tijde van maatschappelijke verzuring, van twijfel en pessimisme wordt met dit project van de school aangetoond dat alles kan daar waar mensen mekaar vinden in een gemeenschappelijk doel. We hopen dat de nieuwe bomen voor de nieuwe generaties dezelfde waarde en betekenis mogen krijgen als de bomen van de oude dreef voor vroegere generaties. Zorgen voor bomen is zorgen voor morgen. “(jh)

Ongezien Wat men in de verste verte niet had durven dromen gebeurde. Op enkele weken tijd werden alle 56 lindebomen geadopteerd. Het werd al snel duidelijk dat er nog heel wat kandidaatsponsors in de kou zouden blijven staan. En zo groeide het idee om een totale herinrichting in overweging te nemen, met nieuwe banken, een picknickzone, meer groen in de heraangelegde bermen. Het oorspronkelijk project kreeg er een

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 31


hoogstraten

Weergaloos concert dat ze met hun nieuwe dirigent Erwin Pallemans opnieuw een stap vooruit hebben gezet. Afgestudeerd aan het conservatorium van Antwerpen werd Erwin Pallemans alom gewaardeerd om zijn deskundigheid in zowel klassieke als lichte muziek. Als solist en dirigent bij de beste brassbands van België deed hij in dit genre een hoop ervaring op. Die bagage kan hij nu aanwenden om het orkest vakkundig te leiden. Sinds zijn aantreden waait er een nieuwe wind door het orkest, met een nieuw geluid als resultaat. Met een spetterend openingswerk werd meteen de toon gezet. Het vervolg van het programma ging crescendo, zowel qua uitvoering als ambiance. Muzikanten, waarvan verschillende jongeren , werkten het verdere programma op een sublieme manier af. Je kon horen dat de vele repetities hun vruchten afwierpen en de mooiste werken werden dan ook smaakvol , gepassioneerd en met veel kwaliteit ten gehore gebracht.

Jan De Meerseneer Een zwoele zomeravond, en de Rode Duivels spelen hun laatste voorbereidingsmatch voor het WK in Brazilië. Geen ideale omstandigheden voor het concert dat Brassband Borderbrass organiseerde in de feestzaal van het Klein Seminarie. En toch was de opkomst groot, en wie er bij was had er geen spijt van. Borderbrass bewees

Alsof het nog niet goed genoeg was, werd een solist van formaat ten tonele gevoerd. Jan De Maeseneer (professioneel verbonden aan de muziekkapel van de Belgische Luchtmacht) toverde prachtige melodieën, snelle staccato’s en de onbereikbaar geachte hoge en lage tonen uit zijn imposante bastuba. Het publiek bedankte de virtuoos met een geweldig applaus. Als extraatje bracht hij een eigen compositie die de uitgebreide mogelijkheden

Foto’s: Jan Goetschalckx

32 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

van de bastuba in de verf zette. Om het met de woorden van een aanwezige bewonderaar te zeggen: “Niet normaal”. Op het einde van het concert was het publiek volledig in de ban van de brassbandmuziek. Met een staande ovatie werden de muzikanten tot een bisnummer verplicht. Het orkest hernam daarop een van de werken in een hels tempo. Volgens voorzitter Jef Jansen is dit concert een nieuwe start. Dirigent en muzikanten zijn dermate gemotiveerd dat de toekomst nog veel moois belooft. Aan ambitie geen gebrek, en de wens leeft om in de toekomst ook met andere genres, projecten en solisten samen te werken. Op 21 september, tijdens groenten- en bloemenpracht, verzorgt de band een optreden in open lucht. Op 15 november neemt Borderbrass deel aan een evaluatieconcert in Merksplas, en op 16 november staat een concert gepland in samenwerking met een bigband in Hilvarenbeek (NL). Muziekliefhebbers die graag op de hoogte blijven van de optredens van Brassband Borderbrass kunnen via het contactformulier op www.brassbandborderbrass.be hun gegevens bezorgen. Ook eventuele andere vragen over muziekbeleving en/of samenwerking kan je daar kwijt. Ben je geen computerfreak dan kan je de gegevens ook bezorgen bij het secretariaat van Borderbrass, Molenstraat 8 te 2320 Hoogstraten. (JJ)


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN Frans Snijers en Mia Van Gestel

Een leven vol engagement

al naar Geel naar school om er de afdeling metselarij te volgen. Hij voltooide deze studies in de Gewestelijke Vakschool in Hoogstraten. Hij werkte daarna een paar jaar bij zijn vader die ondernemer was, nog een drietal jaren elders om dan praktijkleerkracht te worden op VITO gedurende 32 jaar. Hun huwelijksfeest was er één in mineur. Veertien dagen voor de bruiloft kreeg vader Snijers problemen met zijn hart (de vader van Mia overleed op haar vijftiende aan longkanker). Trouwen ging wel door maar het feest werd afgelast en tot overmaat van ramp waren zowat alle foto ’s mislukt. “Als we ooit de vijftig halen dan zullen we het vieren en opnieuw zoals oorspronkelijk gepland in ‘den Tram’. En deze keer was het een geweldig mooi feest. Frans is dus een fervent fietser en ook een prima reisorganisator. Hij stippelt alle parcours uit van de fietstochten en de reizen die hij maakt samen met zijn vrienden. Zo reed hij bijvoorbeeld naar Lourdes en Santiago de Compostela, heen en weer naar Praag en heen en weer naar Kopenhagen. Spijtig dat hij na een tweede rugoperatie sportief een stapje terug moet zetten.

Levensdoel

Fier poseren Frans en Mia met hun kinderen en kleinkinderen. Bovenaan: Lisa-Marie, Lennert, Katrin, Luc, Dante, Jeff, Nele en Willian. Onderaan: Frans, Karen, Mia en Louise. Mia is een echte Hoogstraatse en een nakomerke in haar familie. Ze werd geboren in het kermisstraatje tegenover de post. Na haar Spijkertijd studeerde ze steno-dactylo en dat zou haar goed van pas komen. Zo heeft ze negen jaren het parochieblad getypt. Ze typte zowat alles voor de parochie en voor de vereniging ter bevordering van Hoogstraten die bijvoorbeeld de jaarmarkt en het vuurwerk organiseerde in de week van Heilig Bloed. Vooraleer ze thuisbleef om voor

de kinderen te zorgen werkte ze op een kantoor aan de grens en op de KELA. Mia is lange tijd lector geweest en ze gaf ook catechese. Frans is van Wortel en toen hij in zijn bootje roeide in Bootjesven viel zijn oog op Mia. Een paar weken later op de Vlaamse kermis in het park van het Spijker sloeg Cupido toe. Dat Frans een gepassioneerd fietser is geworden, is niet te verwonderen. Op z’n dertiende reed hij

Frans was jarenlang voorzitter van de sportraad van Hoogstraten. Nu is hij voorzitter van Hoogmark (VZW Markdal). Ze doen vrijwilligerswerk voor personen met een handicap. Frans zit in verscheidene organisaties en officieel horen daar drie vergaderingen per jaar bij maar hijzelf spreekt van drie per week. Mia en Frans hebben een bijzonder levensdoel. Het tehuis op de Loenhoutseweg moet er komen. De plannen zijn al goedgekeurd en de streefdatum is eind ’16, begin ’17. De negen personen plus één die nu wonen in de Venhoef, zullen dan kunnen wonen op de Loenhoutseweg ‘tussen de mensen’. Nog enkele jaartjes dus, een jaartje is zo voorbij, dan zal hun droom in vervulling gaan. We wensen het hun van harte. Intussen kan Mia nog enkele thrillers lezen.(RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 33


HOOGSTRATEN

Veel belangstelling voor Heilig Bloedprocessie onder een stralende zon Een zalige lentezon bracht op zondag 15 juni zes- tot zevenduizend bezoekers naar de Heilig Bloedprocessie, die in de vormgeving van 1952 door de straten van Hoogstraten trok. Alle vaandels en relikwieën werden vorig jaar gerestaureerd, de kledij werd dit jaar volledig vernieuwd, zegt Johan Ooms van de H. Bloedstichting. Er waren dus meer toeschouwers dan andere jaren. Dat heeft, naast het goede weer, beslist ook te maken met de nieuwe kledij en de aanwezigheid van monseigneur Giacinto Berloco, een afgevaardigde van Paus Franciscus, die – hoe kan het ook anders – met aardbeien terug naar Rome vertrok.

34 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten

Na 50 jaar terug door de grote poort interessante rondleiding door Gerard De Backer, die het genoegen had in 1964 bij hen zijn debuut als leraar Duits te mogen maken. Hij leidde het bont gezelschap doorheen de hoge klaslokalen waar eens de basisbeginselen van boekhouding en bedrijfsbeheer werd onderwezen. Hoewel alle lokalen intussen een andere bestemming gekregen hebben snoven de bezoekers toch nog heel wat herinneringen op en waanden ze zich even 50 jaar terug in de tijd.

Op de foto van links naar rechts : Jan Verhoeven, Sooi Van Hoeck, Willy Ickx, Gerard Huet, Eddy Schrijvers, Marcal Vlaminckx, Yves Bastiaensen, Fons Geens, Jan Verhijen, Staf Peerlinck, Rie Vervoort en Jos Koyen. In 1964, of 50 jaar geleden haalden zij hun A6A2 diploma in de toenmalige handelsschool. HOOGSTRATEN - Het moet wel even wennen zijn, na 50 jaar nog eens in je middelbare school binnenwandelen. In 1964 studeerden 19 jonge mannen af aan de Handelschool in Hoogstraten. Van Vito was er toen nog geen sprake en intussen is de Handelsafdeling ook al jaren naar het Seminarie overgeheveld. Wat er van de Handelschool nog rest is het hoge gebouw aan de Karel Boomstraat en de vele goede en minder goede herinneringen aan school, collega’s en leerkrachten.

De goede herinneringen zullen wel de bovenhand gehaald hebben want op woensdag 21 mei verzamelden 12 van hen aan de ingang van Vito. Op het programma een rondgang in de school en een dag vol jeugdsentiment en straffe verhalen over de harde schoolbanken in de Handelschool. Twee collega’s uit de klas zijn intussen al overleden (Jan Cox en Karel Van Dyck), en enkele anderen moesten forfait geven. De overigen, in het gezelschap van de echtgenotes, genoten van een

Geen katholiek onderwijs zonder een jaarlijks retraite met strenge paters en diepzinnige of vermanende toespraken over liefde, kuisheid en geloof. Voor een stapje terug in die wereld werd de oversteek gemaakt naar het Seminarie waar in de kapel de gedachten even terugdwaalden naar de jaarlijkse drie dagen van bezinning. De banken in de fraaie kapel voelden vandaag de dag nog harder aan dan ze 50 jaar geleden al waren. Maar ja, de leeftijd heeft zijn tol. En wellicht werd dat eens te erger aangevoeld wanneer ook de deuren van de oude vakschool in het begin van de Karel Boomstraat terug even opengingen. De zweetdruppels zijn intussen opgedroogd, de bestemming ook veranderd, maar de herinneringen aan de vroegere turnzaal bezorgden sommigen een adrenalinestoot, terwijl anderen de deur liever snel weer achter zich dichttrokken. Een bezoek aan het Dienstencentrum en een afsluitend etentje in de Bouwhoef met frikadellen en kriekjes maakte het geheel weer onvergetelijk. Ook Fons Livens, oud-leraar boekhouden en latere directeur van Vito, maakte met zijn onverwachts bezoek het geheel compleet. En nu uitkijken naar een nieuwe reünie binnen 10 jaar? (JH)

Grensland wordt “Land van Mark en Merkske” De toeristische samenwerking tussen Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Baarle-Hertog, onder de eerder ongelukkige en weinig zeggende naam “Grensland” wordt, na het afhaken van Rijkevorsel verder gezet onder de naam “Land van Mark en Merkske”. “Juist”, zegt schepen Roger Van Aperen van toerisme Hoogstraten, “Grensland wilden we niet meer gebruiken, omdat we vonden dat alles op de grens als grensland beschouwd kan worden. Aangezien de velden om en rond de Mark en het Merkske in de drie betrokken gemeenten liggen, is dit samenwerkingsverband veel duidelijker.” Het nieuw toeristisch samenwerkingsverband wil een aantal nieuwe projecten uitwerken, waarbij men bijvoorbeeld zwaar inzet op de ontsluiting van de voormalige landbouwkolonies. Uiteraard blijven de lopende initiatieven zoals de culinaire fietsroute waar vorig jaar 715 mensen voor inschreven of de publicatie van een evenementenkalender behouden (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 35


hoogstraten

Circus Picolini in de Gemeenteschool

Confituur gevraagd!

HOOGSTRATEN - Nog tot eind dit jaar is Hoogstraten Ambassadeur Vlaanderen Lekker land van de provincie Antwerpen. Binnen dit kader wordt een confituurwedstrijd georganiseerd, waarbij de deelnemers hun creativiteit mogen tonen. De basis van de confituur moet, hoe kan het ook anders voor Hoogstraten, bestaan uit aardbeien. Verder is iedereen vrij om het recept aan te vullen met ingrediënten en smaken. HOOGSTRATEN - Ons jaarthema ‘Applaus voor iedereen’ bereikte tijdens de circusvoorstellingen op 16 en 17 mei 2014 zijn hoogtepunt. Ieder kind heeft zijn talenten en ieder kind verdient hiervoor een applaus! Gedurende dit schooljaar werden verschillende activiteiten georganiseerd en gebundeld in ons applausboek dat door iedereen te bekijken is in de school. Vanaf januari zijn we gestart met de samenwerking met circus Picolini. Er werden verschillende circustechnieken voorgesteld waarbij de kinderen zelf konden beslissen welke techniek hen het meeste lag. Samen werd er gekeken, geoefend, overlegd en beslist over hoe hun cir-

cusoptreden eruit zou zien. De kinderen leerden hierbij samenwerken, respect en waardering opbrengen voor elkaar. Ze hielpen ook bij het opstellen en inrichten van de circustent. De circusmensen vertelden aan de kinderen over hun leven in het circus. Het durven optreden voor een groot publiek in een circustent, was voor vele kinderen een echte overwinning. Onze kinderen hebben veel geleerd bij dit jaarthema en werden helemaal ondergedompeld in het echte circusleven. Uiteindelijk was het zover. Al onze circusartiesten gaven het beste van zichzelf. Iedereen, van jong tot oud, heeft er van genoten. En ‘applaus’ was er voor iedereen! (fh)

Pauselijk afgevaardigde

Tot 1 september kan je twee potjes confituur brengen naar Toerisme Hoogstraten in de kelder van het stadhuis (Vrijheid 149). De bereidingen worden geproefd door een panel van koks, telers en andere kenners. Ook de mooist gepresenteerde confituur krijgt een aparte prijs. De winnaars worden gekozen uit tien finalisten die hun recepten voorstellen tijdens de slotmanifestatie van het ambassadeurschap in november. De hoofdprijs gaat uiteraard naar de lekkerste confituur. Meedoen is de boodschap! (lvr)

Cursus eerste hulp HOOGSTRATEN - In de Eerste Hulp cursus van het Rode Kruis leer je in groep hoe je hulp verleent bij kleine en grote ongelukjes. Je leert nuttige technieken en je krijgt tientallen tips om een slachtoffer zo goed mogelijk te verzorgen. Bovendien krijg je de kans om je eerste hulp kennis regelmatig te herhalen en te oefenen. Eerste hulp leren is eenvoudig, waarom niet dus! De lessen gaan door in het Rodekruislokaal, Slommerhof 18, te Hoogstraten. Telkens op donderdagavond vanaf 2 oktober van 19 tot 22.15 uur. Examen op 4 december. Je kan deze cursus volgen vanaf het jaar waarin je zestien wordt. Inschrijvingen bij Annemie 0486 36 87 11 of vorming@hoogstraten.rodekruis.be (fh)

Bloedinzameling HOOGSTRATEN – Naar aanleiding van 750 jaar Sacramentsdag was het voor Heilig Bloed een feesteditie. Op de eerste zondag mochten de organisatoren een afgevaardigde van Paus Franciscus ontvangen. Op de tweede zondag kwamen de schrijndragers van Boxtel naar Hoogstraten. 36 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HOOGSTRATEN - Op woensdag 27 augustus is er van 17.30 tot 20.30 uur een bloedinzameling in het lokaal van het Rood Kruis, Slommerhof 18. Kijk voor de laatste informatie op www. bloedgevendoetleven.be (FS)


hoogstraten

Praatpunt wint de ACW-Waarderingsprijs 2014 HOOGSTRATEN - ACW, de samenwerking van de vakbond ACV, CM Ziekenzorg, Femma, KWB en OKRA, organiseert jaarlijks op de laatste zondag van januari voor haar vrijwilligers het Trefmoment met o.a. een lekker ontbijtbuffet. De aanwezigen maken er ook kennis met andere initiatieven van vrijwilligers in onze samenleving. Zo verkozen de 108 aanwezigen op zondag 26 januari 2014 de vrijwilligers van Praatpunt als winnaar van de ACW-Waarderingsprijs 2014. Praatpunt is een organisatie die in verscheidene gemeenten bestaat en tot doel heeft om anderstaligen het Nederlands beter te leren gebruiken in het dagelijks leven. Er wordt geen taalonderwijs gegeven maar al babbelend wordt de taal in de praktijk gebracht. De anderstaligen moeten daarom ook vooraf reeds een basiskennis Nederlands hebben uit cursussen die zij kunnen volgen in Hoogstraten of Turnhout. Het vertrekpunt van de gesprekken zijn velerlei: babbelen over actuele gebeurtenissen, ervaringen uit het dagelijks leven, nabesprekingen over thema’s uit de lessen, krantenartikels, gewoontes hier en in het thuisland, enz. Deze avonden gaan door in de gemeentelijke basisschool van Hoogstraten in de Gravin Eli-

sabethlaan, elke woensdagavond van 19.00 u tot 21.00 u. tijdens het schooljaar. Praatpunt Hoogstraten kan rekenen op een 15 vrijwilligers. Het aantal anderstaligen is vaak erg wisselvallig, vermits er geen verplichting is om elke week aanwezig te zijn. Het is een brede waaier van nationaliteiten met veel verschillende landen van herkomst zoals Duitsland, Afghanistan, Portugal, Pakistan, Roemenië, Brazilië, Uganda, Mali, Somalië, enz.

brengen. De stelling dat ‘wij’ niet iedereen kunnen opvangen wordt door velen gedeeld. Het zou beter zijn dat een beleid wordt uitgestippeld waarbij problemen in het thuisland worden aangepakt. ACW vindt dat dit verhaal klopt. Gelden voor ontwikkelingssamenwerking kunnen worden ingezet om steun te verlenen. Maar ook deze budgetten worden door de hogere overheid afgebouwd. Op die manier hebben we nog een lange weg te gaan….

De vrijwilligers ondervinden veel respect vanwege de anderstaligen en voldoening bij hun vrijwilligerswerk, hoewel er soms ook wel eens negatieve reacties vanuit de samenleving de kop opsteken.

De waarderingsprijs – een kalligrafische tekst rond solidariteit van de Afrikaan Kofi Komma – werd overhandigd aan de afvaardiging van Praatpunt. Met een glaasje wijn en een groepsfoto werd de overhandiging afgesloten. De tekst luidt:

Zich inzetten voor vreemdelingen blijkt voor sommigen in onze maatschappij ongepast. Meestal zijn de gebruikte bewoordingen erg kwetsend. Maar zij laten zich niet van de wijs

De kinderen uit Afrika eten uit één bord. Zo leren ze rekening houden met elkaar, oefenen ze zich in solidariteit en leren ze delen.

Niets dan blije gezichten bij de uitreiking van de ACW-waarderingsprijs 2014, waarmee ACW Hoogstraten interessante projecten van vrijwilligers in de bloemetjes wil zetten. Een afvaardiging van Praatpunt en het bestuur van ACW samen op de foto. Van links naar rechts: Chris Aerts, Jan Bruyndonckx,Gerd Houben, Vic Cornelissen, José Fransen, Thea de Kock, Stan Geysen, René Sprangers, Mai Van Riel, Jos Van Bavel, Herman Verlinden, Willeke Jacobs, Jos Vermeeren, Herman Van Boxel, Fons Pauwels, Staf Peerlinck, en Fons Muesen DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 37


hoogstraten den. Alvorens het e-boek te lenen, kan je gratis een fragment lezen zodat je zeker bent dat het boek je aanspreekt. Ook een aantal kortverhalen zijn gratis beschikbaar.

Nieuws uit de Bib Vakantietips van de bib Keuze te over Ben je nog op zoek naar leuke vakantietips? Snuister eens tussen de vele reisgidsen die BiB Hoogstraten aanbiedt. Natuurlijk is het aanbod over Brazilië sterk uitgebreid, maar ook over andere landen en streken, zowel dichtbij als veraf, vind je heel wat informatie. Probeer bv. eens een van onze wandel- of fietskaarten voor een heerlijke daguitstap. In de BiB kan je ook voor heel wat ontspannend lees- en kijkplezier terecht. Een ontroerende liefdeshistorie, een spannende thriller of een aangrijpend waargebeurd verhaal … via de catalogus www.hoogstraten.bibliotheek.be kan je op zoek gaan naar films en boeken die je aanspreken. Luisterboeken zijn handig om lange autoritten op te vrolijken. De sprookjes van het Geluidshuis zijn een garantie op succes bij kinderen, ouders en grootouders. Voor de allerkleinsten zijn er voorleesrugzakjes met telkens 10 peuteren prentenboeken. Wie niet in verhalen geïnteresseerd is, vindt zijn gading in de game- en cd-collecties. Alle multimedia kan je vanaf dit jaar trouwens gratis lenen.

E-boeken, fundels en digitaal krantenarchief Op vakantie is het niet handig om een hele koffer vol boeken en dvd’s mee te sleuren, dus biedt BiB Hoogstraten je vanaf dit jaar ook heel wat informatie op je tablet of smartphone via Mijn Bibliotheek. Hoe ga je hiervoor te werk? In BiB Hoogstraten haal je gratis een ticket af met een code die je eenmalig nodig hebt om een account aan te maken op http://mijn.bibliotheek. be. Als je een volgende keer wil aanmelden, heb je enkel je mailadres en paswoord nodig. Via Gopress krijg je als lid van BiB Hoogstraten gratis toegang tot het digitale archief van 8 kranten en 6 tijdschriften. Zo kan je ook in het buitenland op de hoogte blijven van de gebeurtenissen in Hoogstraten en erbuiten.

Fundels zijn digitale versies van bestaande prentenboeken. Het verhaal wordt voorgelezen, de figuren op de tekeningen bewegen en het boek wordt met heel wat spelletjes uitgebreid. Je kinderen zullen er zich zeker mee amuseren. Om toegang te krijgen tot de fundels moet je eerst de app “Fundels” van Cartamundi installeren. In de app meld je je aan via het “De BiB”-logo links onderaan. Als je bent aangemeld, kies je uit de catalogus een fundel die je wil lenen. Het boekje wordt dan op je toestel gedownload zodat je het ook zonder internetverbinding kan lezen. De uitleentermijn van deze fundels bedraagt 4 weken en je kan maximum 7 fundels lenen. Je hoeft deze niet allemaal tegelijk te ontlenen.

Vakantieregeling Vervalt de uitleentermijn van je boeken of dvd’s tijdens je vakantie? Vraag dan vooraf een dubbele uitleentermijn aan de bibbalie. Boeken, strips en tijdschriften mag je dan 8 weken lenen, multimedia maximum 4 weken. Voor sprinters is er geen vakantieregeling mogelijk.

Herinnering via e-mail Iedereen heeft het al meegemaakt: je geniet van het heerlijke zomerweer, maakt uitstappen en doet regelmatig een terrasje … maar plots denk je eraan dat je eigenlijk enkele dagen tevoren al je boeken in de BiB had moeten inleveren. Een boete is het spijtige gevolg. Om dit te voorkomen stuurt BiB Hoogstraten je enkele dagen voor het vervallen van de uitleentermijn gratis een herinneringsmail. Daarvoor moet je enkel je mailadres doorgeven. Dat kan aan de bibbalie of via de knop “Gebruikersactiviteiten” op www.hoogstraten.bibliotheek.be. Dan heb je nog tijd om je boeken online te verlengen of om de BiB te bezoeken. Weer een zorg minder tijdens je vakantie.

Openingsuren Wortel Vanaf september zal de uitleenpost in Wortel op vrijdag van 14 tot 16 uur geopend zijn, dus een halfuur vroeger dan nu. Zo krijgen de leerlingen van De Wijsneus meer gelegenheid om met hun klas de bibliotheek te bezoeken. Op woensdag blijven de openingsuren dezelfde, dus van 17 tot 19 uur.

Voor de e-boeken download je eerst de app “Eboeken in de Bib” via de App Store of Google Play Store. In de hoofdbibliotheek en de uitleenposten koop je een e-boekenkaart voor 5 euro. Daarmee kan je 3 e-boeken lenen, die 4 weken op je tablet of smartphone bewaard blijven. Je hoeft deze 3 e-boeken niet tegelijk te downloa-

38 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zomersluiting Hoogstraten Vrijdag 11 juli t.e.m .maandag 21 juli Vrijdag 15 augustus Meer Vrijdag 11 juli Woensdag 6, vrijdag 8, woensdag 13 en vrijdag 15 augustus Meerle Dinsdag 15 en zaterdag 19 juli Dinsdag 12 en zaterdag 16 augustus Minderhout Maandag 14, donderdag 17 en maandag 21 juli Donderdag 14 en maandag 18 augustus Dreef Zaterdag 5, 12, 19 en 26 juli Zaterdag 2, 9, 16, 23 en 30 augustus Wortel Vrijdag 11 en woensdag 30 juli Vrijdag 1, woensdag 6, vrijdag 8 en vrijdag 15 augustus Tijdens de maanden juli en augustus is er geen Koffiekrant, voorleesuurtje of Digidak.

Fototentoonstelling IN BEELD Deze fotografietentoonstelling brengt IN BEELD wat ieder van de exposanten – fotografen van fotogroep ’t Slot - persoonlijk beroert: ontmoetingen, emoties , kinderen, actualiteit, podiumkunsten, vervreemding, sequenties, conceptuele beelden … Eigenzinnige fotografie, zo eigen aan de fotografen van ’t Slot. IN BEELD is een samenwerking tussen Fotogroep ’t Slot uit Wortel en Bibliotheek Hoogstraten. De tentoonstelling loopt van zaterdag 23 augustus tot vrijdag 19 september in de hoofdbibliotheek, Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten en is gratis te bezoeken tijdens de Koffiekrant- en openingsuren van de BiB. Op zondag 24 augustus om 10 uur wordt de tentoonstelling plechtig geopend met een vernissage. Iedereen is welkom. Als je die voormiddag graag de fotografen ontmoet en ondertussen van een drankje wil genieten, gelieve je dan vooraf aan te melden op hoogstraten@bibliotheek.be of in de BiB. (RA/red)


wortel

Gelmelwandeling

Guido Belcanto op dorpsfeest Vagebond

WORTEL - Op zondag 27 juli 2014 zal de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) afdeling Hoogstraten voor de 20ste maal de Gelmelwandeling inrichten. Van 7.00 uur tot 15.00 uur kan men inschrijven voor afstanden van 5 tot en met 42 km.

WORTEL – Op zondag 31 augustus viert Wortel feest met VAGEBOND. De organisatoren zorgen ook dit jaar voor een ijzersterk programma met Guido Belcanto als afsluiter. Maar er is veel meer. Het dorpsfeest begint al om acht uur ’s morgens wanneer men de eerste fietsers van Schakel Noord verwacht. De fietsers en de bezoekers worden verwelkomd met warme Wortelsoep en broodjes. En ook dit jaar staat de oerdegelijke Hollandse Haringkar in Wortel en vanaf elf uur worden er frietjes geserveerd.

Je kan wandelen langs het eeuwenoude Gelmelslot en ook doorheen dreven en bossen naar de landloperskolonie in de omgeving van het grensgebied met Nederland. Vertrekken doet men vanuit de parochiezaal in Wortel, gelegen aan Poeleinde 2. Voor de langere afstanden zijn er rustplaatsen voorzien. Ook op zondag is Wortel eenvoudig met het openbaar vervoer te bereiken. Met de bus met lijn 430 vanuit Turnhout naar Wortel ofwel met de 600 van Antwerpen naar Hoogstraten en dan zo verder naar Wortel.

In de voormiddag is er volksmuziek van kleine orkestjes, staat er een springkasteel en is er een schminkster voor de kinderen. Vanaf 14 uur nemen de mannen van Cryptic Skull, Drift My Catdh en Expresso het spektakel in handen. En om 20 uur maken ze plaats voor Guido Belcanto met zijn zevenkoppig orkest. Dit alles professioneel versterkt en belicht door L&L, de betere P.A. De toegang is gratis. (fh)

Op 31 augustus staat Guido Belcanto opnieuw op het Wortelse podium

Iedereen is van harte welkom; door uw aanwezigheid steunt u de werking van de KVG vereniging uit Hoogstraten aangezien de opbrengst van deze inrichting ten goede komt aan de minder-valide medemens uit ons werkgebied. Meer informatie kan je bekomen bij de wandelverantwoordelijke Frans Gillis 0473/70.53.66. (FS)

De organisatoren van het dorpsfeest Vagebond hopen dat ook dit jaar de weermakers Wortel goed gezind zijn. Dan wordt het een gezellige boel op het Vagebondplein. w w w. fo n s m a r t e n s p l a n k e nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 39


wortel

Sint-Jorisgilde Wortel schrijft geschiedenis

Eerste vrouwelijke koning na eeuwen Pinkstermaandag 9 juni kondigde zich aan als een feestdag voor de Sint-Jorisgilde van Wortel, maar werd een historische dag voor de kruisbooggilden in het algemeen. Eeuwenlang een aangelegenheid voor mannen, schoot de 42 jarige Catherine Sterkens zich als eerste vrouw tot koning van één van de vele kruisbooggilden die ons land telt. Het verslag van de viering van een keizer en de installatie van de eerste vrouwelijke koning. Eigentijds De gilde van Wortel, voor het eerst met naam vermeld in 1481 maar zonder twijfel veel ouder, hecht veel waarde aan de traditionele gildegebruiken en hun rijk gildebezit. Toch koos de gilde bewust voor een eigentijds ontwerp wanneer ze een edelsmid de opdracht gaf om een nieuwe zilveren keizersbreuk te maken. Zo’n keizersbreuk is een geschenk van de gilde aan een koning met 18 jaar dienst, die zich om die reden voor het leven keizer mag noemen. Het is een procedure beschreven in de erkenning van de gilde door Antoon de Lalaing in 1534. De dag begon met een misviering in de parochiekerk van Wortel, waar de schutters plaats namen in de schaduw van het Sint-Jorisaltaar, gebouwd in 1741 in opdracht van de gilde. Tijdens een stijlvolle viering, muzikaal opgeluisterd door het trio VioLac, werd de breuk door pastoor Fons Van Dijck gewijd en omgehangen bij keizer Jan Laurijssen. Daarmee heeft de gilde opnieuw een keizer in haar rangen, uitgerekend

Jan Laurijssen was 18 jaar lang onafgebroken koning en mag zijn leven lang de titel van keizer dragen.

Catherine Sterkens de eerste vrouwelijke koning in één van de vele Sint-Jorisgilden van ons land dag op dag 9 jaar na het overlijden van Jac Lanslots, de vorige keizer.

Koningsschieten Na het middagmaal verzamelden de gildeleden en de genodigden in het gildelokaal. Van daar trok het gezelschap in stoet met de fanfare voorop door het dorp naar het voetbalveld van KVNA Wortel, waar de staande wip stond opgesteld. Boven op die 21 meter hoge staak werd een houten vogel geplaatst. De schutter die de vogel van de staak kan schieten wordt koning, tenzij hij of zij dat niet wenst en het koningschap afkoopt. De schutter die als eerste weigert betaalt 20 euro, de schutter die als tweede weigert moet 40 euro betalen en de schutter die de vogel een derde maal naar beneden haalt mag het koningschap niet meer weigeren. Maar zover zijn we nog lang niet.

Ereschoten De wijding van de keizersbreuk en de viering van de keizer had plaats tijdens een stijlvolle misviering met pastoor Fons Van Dijck als voorganger en muzikaal opgeluisterd door het trio VioLac. 40 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Eerst kregen de genodigden de kans om een ereschot uit te brengen. Een na een schoven ze aan, de hoofdmannen, keizers, koningen en an-


wortel dere leden van de gilden van het Verbond van Sint-Jorisgilden. Slechts een van hen, Ludo Govaerts van Sint-Joris Loenhout, kon de vogel raken, maar niemand kon het houten dier van de staak schieten. Ook hoofdman Wim Druyts en keizer Jan Laurijssen die de echte wedstrijd op gang schoten konden de vogel niet raken. Dan was het de beurt aan de leden van de gilde van Wortel, die aantraden in volgorde van toetreding tot de gilde.

Een vrouwelijke koning In de eerste ronde schoten alle schutters flink naast de vogel. Misschien omdat de nieuwe wip wel vijf meter hoger was dan zes jaar en langer geleden. Aan de zijkant van de vogel zijn vijf ronde schijfjes bevestigd. Wanneer een schutter zo’n schijfje van de vogel schiet krijgt hij een stoopje jenever. Maar ook dat lukte in de eerste ronde niet.

Later lukte dat wel, zeker door Juul Peeters, die duidelijk voor de jenever ging. Hij haalde zowel in de tweede als in de derde ronde een zijvogel naar beneden. Maar de vogel zelf bleef staan. Ook toen Gust Vissers raak trof in de tweede ronde en André Bols hem dit nadeed in de derde ronde. De hoofdman maakte zich blijkbaar zorgen en liet daarom de wip omlaag halen om een technische controle door te voeren. Met succes trouwens, want in de vierde ronde schoot André Bols nog eens raak en nu vloog de vogel wel van de wip. Maar André liet weten dat hij geen koning wou worden en betaalde zijn 20 euro. Toen even later ook Catherine Sterkens raak trof en de vogel onder luid applaus naar beneden viel, was het duidelijk: de meer dan 200 aanwezigen waren blij met Catherine als koning. Een jonge

vrouw en meteen een statement in wat eeuwenlang een mannenwereld was.

Een familiezaak Catherine staat als enige vrouw meer dan haar mannetje tussen de 25 actieve schutters van de gilde van Wortel. Ze maakt als verantwoordelijke van de wintercompetitie deel uit van het bestuur. Bovendien is ze met haar 42 jaar, binnen het Verbond van Sint-Jorisgilden, bij de jongere generatie en ideaal geplaatst om, met alle respect voor het verleden, vernieuwende initiatieven te nemen. En er is meer. Haar man Gunther Schrijver is ook actief schutter en Catherine is van thuis uit meer dan vertrouwd met de kruisboogsport. Haar ‘nonkel Frans’ werd onlangs gehuldigd omdat hij 50 jaar lid is van Sint-Joris Wortel en haar grootvader Mil Christaensen was een monument in het schutterswereldje en van 1978 tot 1984 hoofdman van de gilde van Wortel. (fh)

Sint-Joris Wortel anno 2014 met boven v.l.n.r.: Fons Sommen, Etienne Sprangers, Frans Christiaensen, Erehoofdman Karel Sijsmans, hoofdman Wim Druyts, koning Catherine Sterkens, keizer Jan Laurijssen, beheerder Marcel Swaenen, Tim Pinxteren, penningmeester Raf Horsten, Peter Goris, Marc Rameysen, Willy Gorrens en tweede deken Jos Van Opstal. Onderaan Dirk De Backker, Gust Vissers, Jens Laurijssen, Ron Vermeiren, Gunther Schrijvers, eerste deken Raf Swaenen, griffier Frans Horsten, beheerder Juul Peeters en André Bols.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 41


wortel

Om nooit te vergeten WORTEL - De tweede Wereldoorlog ligt voor ons al bijna 70 jaar achter de rug en weinig jongeren die het zich vandaag nog kunnen voorstellen. Daarom nam erfgoed Hoogstraten een schitterend initiatief. Zij vroegen de leerlingen van het vierde leerjaar uit de basisschool van Wortel om het peterschap op zich te nemen van een nieuw monument in Wortel Kolonie. Hiermee wordt de crash van een Engels oorlogsvliegtuig op het einde van de oorlog in herinnering gebracht. In het gezelschap van oud-strijders, familieleden van omgekomen Engelse soldaten, afgevaardigden van het Agentschap Natuur & Bos en van Erfgoed Hoogstraten trokken 14 leerlingen in groep mee naar het Brandven in de Kolonie en probeerden zich een stukje uit de geschiedenis voor de geest te halen. Wellicht om nooit meer te vergeten.

De nacht van 27 mei 1944 Tijdens de nacht van 27 op 28 mei 1944 werd een Engelse Halifax bommenwerper (Handley Page Halifax LK865 van No. 640 Squadron RAF) onderschept boven het grensgebied tussen België en Nederland. Deze zware geallieerde bommenwerper was op de terugweg na een raid op Leopoldsburg en werd door een Duitse nachtjager in brand geschoten. De Halifax stortte kort daarna neer bij het Brandven in Wortel-Kolonie. Drie van de zeven bemanningsleden kwamen om het leven. De vier overlevenden – een Canadees, een Australiër en twee Britten - probeerden met de hulp van de plaatselijke bevolking uit Duitse handen te blijven, maar werden uiteindelijk allen opgepakt. Zij overleefden als krijgsgevangenen de oorlog. De crashplaats van de Halifax be-

Drie generaties om de herinnering aan de oorlog nooit meer te vergeten. Een leerling uit het vierde leerjaar van de Wijsneus ondertekent de akte van peterschap onder het goedkeurend oog van voorzitter Erfgoed Hoogstraten Francis Huybrechts en leden van de oud-strijdersbonden. dit initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos ondersteund. ANB zorgde voor een gedenkplaat, Erfgoed Hoogstraten nam contact op met familieleden van de betrokken soldaten en vroeg de basisschool De Wijsneus van Wortel om het peterschap van het monument op zich te nemen.

Herdenking

De ondertekende akte van het peterschap. vindt zich in een natuurgebied dat wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap. Omdat dit fraaie stukje Kempen momenteel in volle ontwikkeling is bood de gelegenheid zich aan om deze dramatische episode opnieuw onder de aandacht te brengen. Boswachter Bart Hoeymans contacteerde Erfgoed Hoogstraten en met veel plezier werd

Een 70-tal mensen verzamelden aan het bezoekerscentrum de Klapekster en stapten in groep naar het Brandven. Onder de aanwezigen twee Britse gasten Ken en Chuck Barry, neven van de omgekomen boordtechnicus, verschillende afgevaardigden van de oud-strijdersbonden uit Hoogstraten met hun vlag, afgevaardigden van Erfgoed Hoogstraten en van het Agentschap Natuur & Bos, de leerlingen van het vierde leerjaar van De Wijsneus, persmedewerkers en tal van inwoners uit Wortel en Hoogstraten. Ter plekke schetste Francis Huybrechts, voorzitter van Erfgoed Hoogstraten, het belang van deze herdenking.

42 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Dit jaar staat voor ons grensstadje in het teken van 200 jaar Slag bij Hoogstraten, een bloedig treffen uit de Napoleontische Oorlogen. In augustus staan we stil bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, precies 100 jaar geleden en vandaag zijn we bij elkaar gekomen voor een dramatische dag uit de Tweede Wereldoorlog. Men zou kunnen denken dat de geschiedenis van de mensheid wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van oorlogen en diepe ellende. Maar in West-Europa tonen we nu al 70 jaar aan dat het ook anders kan en daar hebben de vliegeniers die we vandaag in herinnering brengen een rol bij gespeeld.”

Dankbaarheid “Vorige zondag hadden we verkiezingen op gewestelijk, federaal en Europees niveau. Heel wat mensen vinden dit zeer vanzelfsprekend. Een aantal vindt het een heel gedoe en zijn niet bepaald geïnteresseerd. Sommigen stellen zelfs de democratie in vraag. Ze vergeten of negeren


wortel het feit dat amper 70 jaar geleden miljoenen mensen in Europa helemaal niet meer het recht hadden om hun mening uit te spreken of vrij hun vertegenwoordigers te kiezen. Heel wat landen – inclusief het onze – kregen te maken met een van de verschrikkelijkste dictaturen ooit met dood en verwoesting op grote schaal, brutale onderdrukking en het ontzeggen van elementaire mensenrechten. Gelukkig voor ons waren er mensen in de vrije wereld – inclusief het verenigd Koninkrijk, Canada en Australië – en ook in de bezette landen die de enorme uitdaging aangingen. Het is passend dat we hier vandaag bij elkaar zijn gekomen om zeven dappere kerels te eren die hebben gevochten voor de vrijheid en de welvaart waar wij nu allen van kunnen genieten. Precies 70 jaar geleden brachten drie van hen het

ultieme offer om ons te verlossen van het kwaad. Het is een eer om hen en hun strijdmakkers te herdenken.” Aldus Francis Huybrechts.

last post werd geblazen en één minuut stilte werd gehouden. Een indrukwekkend moment.

Peterschap

Natuur Celverantwoordelijke Beheer van ANB, Erik van Boghout gaf ook toelichting over de aan de gang zijnde werken in Wortel-Kolonie. Waar het nu op verscheidene plaatsen nog een ravage lijkt, zal men binnen enkele jaren kunnen genieten van een mooi hersteld natuurdomein waar wandelaars en natuurliefhebbers van harte zullen kunnen genieten. En dit herdenkingsmonument zal er zeker toe bijdragen dat meer mensen zullen aangetrokken worden tot dit mooi natuurgebied. Samen met één van de twee Britse gasten onthulde hij het herdenkingsmonument, waarna de

Tot slot werden er ter plaatse nog enkele kransen neergelegd en mochten alle leerlingen van het vierde leerjaar aanschuiven om samen met de genodigden het peterschap van de gedenkplaats te ondertekenen. Fier en onder de indruk poseerden zij ten slotte mee voor de groepsfoto die nog lang de tijd zal doorstaan. Deze herinnering zal hopelijk voor lang in hun geheugen gegrift blijven. Hiermee heeft Erfgoed Hoogstraten een belangrijke link gelegd tussen het verleden en de toekomst. En daar mocht op gedronken worden in het bezoekerscentrum De Klapekster van Natuurpunt Markvallei.(jh)

Met de onthulling van de gedenkplaat aan het “Brandvenneke” in Wortel-Kolonie hopen de initiatiefnemers de geschiedenis levendig te houden, eer te betuigen aan de slachtoffers van de vliegtuigcrash maar tevens ook liefde en respect voor de natuur te bevorderen. Een indrukwekkende locatie waar alle betrokkenen even stil bij werden.

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 43


wortel

WK2014 – WORTELKERMIS WK2014 staat dit keer niet voor het WereldKampioenschap 2014 maar voor WortelKermis van dit gezegende jaar. WortelKermis vindt elk jaar plaats op het dorpsplein van… juist, Wortel. Elk jaar probeert ‘t Slot een leuk programma in elkaar te boksen waarbij voornamelijk wordt gekeken naar jonge en talentvolle bands. Op VRIJDAG 11 JULI start de kermis met 2 concertjes in ‘t Slot zelf. De kerels van THINK AHEAD zijn gewapend met vlijmscherpe melodische riffs. De andere band van de avond, BRUTUS, is een heel nieuwe band die startte sinds begin dit jaar. Maar dat ze potentieel hebben, bewijzen hun plekjes op Rock Herk, Dour, Boomtown, Rock Olmen, Schippersweekend en ander moois! Een ware ontdekking! ZATERDAG 12 JULI worden de boomkes in gereedheid gebracht voor drie dagen feestgedruis. De Waalse vrienden van CASTLES bestijgen als eerste het podium. Luid maar met uitdagende en innovatieve structuren. Met hun tweede plaat, “Fiction or Truth”, werden ze iets toegankelijker. De volgende band is het intussen wel bekende TANGLED HORNS. Hun muziek wordt vaak omschreven als ‘grunge meets stoner’. Artwork, promo, clips en alles wat daarbij komt kijken wordt binnenshuis gedaan. Denk maar aan de fantastische videoclip bij Monument. De laatste live band van de avond is KING HISS. Leden met verschillende muzikale achtergronden... dat vertaalt zich in dit geval in een granieten sound met een eigen smoel en een grote muil. Supports voor diverse grootheden en zeer fijne shows met als hoogtepunt een plekje op Graspop 2013! Met hun nieuw album ‘Sadlands” tonen ze nog maar eens aan dat de band klaar is om een paar versnellingen hoger te schakelen. Na de live bands is er uiteraard ook nog een dansfeestje... Buiten gaan we door met THE WHATEVERS. Studio Brussel-luisteraars en feestbeesten kennen The Whatevers ongetwijfeld van hun genre-overschrijdende mixes en dj-sets. Na deze set wordt binnen het feest nog verdergezet met de feestbeesten van DISCOBAAR STOPPELBAARD. Een afterparty om u tegen te zeggen dus! Sinds 2010 is er ook een luikje Bengeltjeskermis (BK)... en natuurlijk willen we ook dit in ere houden door op ZONDAG 13 JULI opnieuw een kinderprogramma te voorzien. Het wordt in elk geval weer een leuke namiddag van voor de jongste spruiten en we voorzien ook grime en een springkasteel.

‘s Avonds start de avond met een potje voetbal. Laat ons hopen dat de Rode Duivels ook de Grote WK-FINALE halen zodat Vlamingen én Walen samen kunnen feesten. Aan ‘t Slot zal dit gebeuren via een GROOT SCHERM op het terrein. Plakijzers kunnen zich rustig aan de toog zetten.

 Na het voetbal, steken we een tandje bij met de lokale band REDDING. Geen onbekende band meer in de regio. Redding (vroeger: Gipsy On The Rocks) won in november 2013 de publieksprijs van FrappantPOP. Verwacht je aan een rock’n-rollercoaster met ups in overdrive, ingetogen downs en psychedelische kriebels in de buik. Eén constante: de krachtige stem van Hanne. Weerom tijd voor de Walen. DARIO MARS & THE GUILLOTINES is nu nog een nobele onbekende maar hoe lang nog? 
De band is ontstaan in maart 2013 nadat de virtuoos Renaud Mayeur met maar liefst 20 songs de basis legde voor een eerste plaat. Mayeur speelde eerder bij HULK (Pukkelpop, Dour, ‘t Slot) even bij Triggerfinger en won verschillende prijzen voor diverse soundtracks. Samen met enkele fantastische muzikanten en de perfecte soulvolle stem van Bineta Saware werd uiteindelijk hun eerste plaat afgewerkt. “Black Soul” verscheen op 12 april 2014 en werd voorgesteld op het Tilburgse Roadburn! Diverse sferen in een uniek en onverdeeld geheel. Zelfs Quinten Tarantino kan niet tippen aan deze perfecte soundtrack van Dario Mars... Bereid je voor op een eclectische,

44 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

avontuurlijke reis in geluid. Rauw, ongepolijst, eerlijk en altijd met een ziel, zij het een sinistere black soul! 

Dansen is toegestaan! Voor de slotdag, MAANDAG 14 JULI ging het Slot op zoek naar een aantal fijne bands die ook de oudere generatie kan appreciëren. THE BUCKSHOTS, uit Gierle, brengen een mix van hillbilly, rockabilly, country en rhythm and blues. Muzikanten die al jaren samen speelden krijgen het mooie gezelschap van een pedal steel gitarist en een leuke zangeres. SMALL TIME CROOKS is een old-timey skiffle band met een ruig karakter. Opgericht in de zomer 2009 zijn de Crooks, vier heren, altijd netjes in pak, steeds vaker te zien. Ze zijn graaggeziene gasten bij Schorem en maakten hun opwachting al in De Wereld Draait Door. En dan is het tijd voor de laatste band van WK2014! BOOGIE BEASTS vertolken hun liefde voor elektrische delta-blues op geheel eigenzinnige wijze en dat klinkt ongeveer als: The Black Keys die in de vroege uurtjes van een of ander illegaal feestje aan het jammen slaan met John Lee Hooker, of Morphine op een psychedelische trip met Little Walter, of RL Burnside tijdens een juke joint-gig begeleid door de vroege Stones. (red lvr)


wortel

Kermiswandeling

Het begint te zomeren in Wortel

Avondfietsdriedaagse

Detail uit de Ferrariskaart van 1777 met rechts de oude pastorij, centraal de parochiekerk en links het kasteel met de lusthoven en de wegen er rond. WORTEL - Sinds enkele jaren zet de Sint-Jorisgilde van Wortel de traditie van de wandelingen op kermiszondag verder in samenwerking met de KWB en de Gezinsbond. Dit jaar werkt de gilde samen met de werkgroep Trage Wegen. Zij stippelden een wandeling uit langs rustige wegen die ons van de kerk brengt naar de Poelheydeweg, het Kasteelvoetpad, het Stipstappepad, de Tikkenhaenweg, de Hoge Weg,

het Grensdreef, het Peerdepaddeke en andere mooie wandelwegen met even mooie namen. We wandelen langs de achterzijde van het kasteel tot bij of in café in Holland om dan langs even rustige wegen in de Ankerplaats Kasteel Hoogstraten terug te keren naar het gildelokaal. Kermiswandeling te Wortel op zondag 13 juli. Vertrek om 10 uur bij café De Guld op Poeleinde1. (fh)

Koopjesdag

Met op 9, 10 en 11 juli de avondfiets3daagse van de kwb. Fietsers vertrekken tussen 18.30 u. en 19.00 u. aan De Guld achter de kerk voor een tocht van ca. 25 km. Halverwege is er een stopplaats om wat te drinken en te eten. Eén avond krijgen ze ook een gratis ijsje en de laatste avond ook nog een drankje in De Guld. Wie 2 of 3 keer meerijdt kan ook nog uitgeloot worden voor één van de 5 waardebons van bakker Vermeersch. En dat alles voor slechts 2 euro (3 euro voor nietleden) per avond. En bij 3 deelnames is de derde avond ook nog gratis... Zeg nu zelf, goedkoper zomeravondvertier is bijna niet meer te vinden!

Kermisspelen Op kermismaandag 14 juli worden de kinderen van kermisvierend Wortel (daar horen dus ook Bolk en Staakheuvel en zo bij, denk ik) verwacht achter de parochiezaal. Daar zorgen de Gezinsbond en Kwb Wortel voor kermisspelen op kindermaat. Deelname is gratis, ze krijgen ook nog een drankje en ook aan de ouders wordt gedacht. En dan achteraf nog eens allemaal samen naar de kermis! Plezant!

Kermiswandeling En dan is er ook nog de kermiswandeling van de Sint Jorisgilde, de kermiskoers in het dorp en de optredens aan het Slot .... maar daar zullen anderen u over moeten informeren. (FvB)

Ziekenzorg Wortel Winnende nummers tombola Prijzen voor gewone loten (groene kleur): Wint een aankoopcheck van 125 euro het nummer J 149492, winnen 50 Euro de nummers J 149446 en J 150446– winnen 25 euro de nummers J 149102 - J 150102 – J 149268 – J 150268 – J 149621 – J 149825

WORTEL – Deze jonge man heeft zijn gading gevonden bij verschillende standhouders van de rommelmarkt in Wortel-kolonie. Het wordt en traditie en met het aangename weer was het op tweede Pinksterdag opnieuw koppenlopen langs de bijna vier kilometer rommel en bruikbare spullen. (fh)

Proficiat aan de winnaars en de anderen dank voor uw steun! Voor het bekomen van uw prijs, zie keerzijde van uw lot.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 45


wortel

Vakantie fiets- en wandelzoektocht WORTEL - Voor de vierde maal organiseert vzw ’t Slot tijdens de zomermaanden een vakantie fiets- en wandelzoektocht. Deze zoektocht kan gereden of gewandeld worden van zondag 27 juni tot en met zondag 7 september 2014. De afstand van de fietszoektocht bedraagt ongeveer 22 km. De wandelzoektocht beslaat ongeveer 7 km. Het vertrek van deze zoektochten is voorzien aan café De Nieuwe Buiten in Wortel. De zoektochten omvatten een reeks van leuke eenvoudige zoekvragen en een reeks van niet te versmaden op te sporen foto’s. Wij stelden alles in het werk om de mooiste plekjes voor u uit te zoeken en u te laten kennismaken met de prachtige omgeving van Wortel en omstreken. Voor het luttele bedrag van 5 € kan je al inschrijven voor deelname aan een van deze zoektochten. Je kan inschrijven in café De Nieuwe Buiten Langenberg 14 in wortel van waaruit de zoektocht vertrekt en eindigt. Reiswijzers en antwoordformulieren kunnen ook bekomen worden aan de prijs van 5 euro in taverne Bolks Heike in Rijkevorsel, café De Guld in Wortel, café In Holland in Castelré, en op de dienst voor toerisme in Hoogstraten. De originele antwoordformulieren dienen binnen te zijn uiterlijk op zondag 7 september 2014 om 18 u. en dienen gedeponeerd te worden in de speciale urne in café De Nieuwe Buiten, of afgegeven te worden in Taverne Bolks Heike, café

De Guld, café In Holland, of op de Dienst voor Toerisme te Hoogstraten. De prijsuitreiking van deze zoektocht vindt plaats in de lokalen van Het Slot, Worteldorp 28 in Wortel en dit op zondag 14 september om 16 uur. Prijzen dienen ter plaatse afgehaald te worden door de persoon in kwestie of door een vervanger. Bij niet afhaling van een prijs gaat deze automatisch naar de volgende in de rangschikking.

De juiste oplossingen worden aan de deelnemers per e-mail verzonden op 8 september, en zullen eveneens uitgehangen worden in de reeds eerder vermelde locaties. De uitslagen worden per e-mail verzonden op 15 september en zijn eveneens te raadplegen in de deelnemende locaties. Vakantie fiets- en wandelzoektocht van 27 juni t.e.m. 7 september 2014, een organisatie van jeugdhuis ’t Slot.

Met Ziekenzorg naar de Beekse Bergen WORTEL - Op woensdag 21 mei 2014, vertrok men met 38 personen van Ziekenzorg op uitstap naar Safaripark de Beekse Bergen tussen Tilburg en Hilvarenbeek. Een liftbus pikte de reizigers om half elf op op het Vagebondplein. Langs rustige wegen, via Baarle, Weelde, Poppel enz. reed het gezelschap naar het restaurant de Hooikar in Gilze voor het middagmaal. Volgens Nederlandse gewoonte bestond het maal uit alle mogelijke potjes met groenten, onder het motto ”Alles wat we hebben, brengen we op tafel”. Het was dus zeker voldoende en het was lekker. Dan ging het verder richting Beekse Bergen Met de autobus reed men heel rustig door het park en men kwam ogen te kort om alle mogelijke wilde dieren, loslopend in het park te bekijken. Leeuwen, giraffen, olifanten, nijlpaarden en vele andere wilde dieren kon men aanschouwen. Halfweg stapten men uit voor een drink en kon men andere dieren in een natuurlijke omgeving zien. Om half vijf scheepte men in op de safariboot en konden de deelnemers van op het water nog meer

dieren bekijken. Met een stralende zon, werd het bovendek opgezocht en ontdekten men de weidsheid van het uitzicht, vogels in hun vlucht en wolken in steeds wisselende formaties. Rond vijf uur meerde men terug aan en ging het

46 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

met de bus terug richting Wortel. Tevreden na de prachtige dag namen de deelnemers afscheid met een tot weerziens op een volgende activiteit. (HV/red)


meer

WK-minivoetbaltornooi de Meerse Kindermarkt MEER - De Kindermarkt op zondag 6 juli staat in het teken van het WK-voetbal. Alle kinderen van 6 tot 13 jaar zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een minivoetbaltornooi op een afgebakend terrein aan het klooster van 09.00u tot 12.30u. De winnende ploeg krijgt de WKbeker en je kan zelfs kennismaken met één van de Belgische WK-voetballers. Ook de andere animatie staat in het teken van het WK. Sietske Lochten komt met haar knutselcaravan “Piepeloere” en schminkster Ann grimeert en zet tattoos in de WK-kleuren. De Kindermarkt wordt tegelijkertijd opgevrolijkt door de muziek van jeugdorkest De Heideroosjes en de Djembégroep van Hoogstraten. Op het drankterras dat uitgebaat wordt door het marktcomité, kan je tijdens het nuttigen van een lekker drankje of hapje, perfect genieten van de muziek en de animatie. Je zit er letterlijk middenin. Aan de stand van de Hoogstraatse Aardbei kunnen de kinderen ook deelnemen aan de Bal-

Proefmarkt op zondag 3 augustus De proefmarkt op zondag 3 augustus richt zich tot de lekkerbekken onder jullie. Tussen 09.00 u en 13.00 u kan je langs een twintigtal proefstandjes wandelen voor een hapje en een drankje. De proefstandjes zijn rondom een terras geplaatst, zodat de bezoeker in de beste omstandigheden kan proeven van wijnsoorten en speciale bieren, fruitsap, koffie, allerlei hapjes, aardbeien, groenten, paëlla, kaas, enz... Aan de inkom krijg je voor 5 EUR een uniek proefglas en twee proefbons. Daarna zijn de proefbons te koop aan 1,50 EUR per stuk. Daarmee kan je een rondje maken langs de verschillende stands om te proeven wat je wilt.

lonwedstrijd. Kinderen die een centje willen bijverdienen, krijgen bovendien de kans om ei-

gen spulletjes te verkopen. De marktplaatsen zijn immers gratis.

Pyperpad met wandelaar MEER – De kortste weg naar de kerk, een veilig wandelpaadje, geen snelle auto’s, schoon en rustig, met zicht op de toren, binnenweggetje naar school, al eeuwen oud, een beetje ruig, met zicht op het dorp, … Het Pyperpad is eindelijk opgewaardeerd. Mede op vraag van de dorpsraad werd het tracé weer vrijgemaakt door de dienst openbare werken van Hoogstraten. Er werd een schoor gestoken en weldra zullen er ook wegwijzertjes komen voor hen die het paadje niet weten te vinden. Voor hen die vanuit de Maxburg of Werkhoven binnendoor naar het centrum van het dorp wil is het Pyperpad een handig weggetje. De dorpsraad vindt trage weggetjes belangrijk en heeft er een prioriteit van gemaakt. Nog andere weggetjes staan op de verlanglijst. Maar met het Pyperpadje wordt echt wel een historisch pad vanuit het stof gehaald. Het sluit overigens goed aan bij den Beekschen Pad die van het gehucht Beek de binnendoor is naar de kerk en het centrum. Nu kan er ook dus ook doorgefietst worden via het Pyperpad naar Maxburg en Werkhoven. Een soort Noord-Zuid verbinding maar dan voor trage weggebruikers die het drukke dorpsverkeer willen vermijden. Probeer het paadje deze zomer alvast eens uit op uw wandel of fietstocht en geniet ervan. (ma)

Voor het drankterras staat het podium opgesteld waarop twee groepen voor de ambiance zullen zorgen. Eerst spelen de zusjes Huijbrechts en een vriendin onder de naam “Lost in our dreams” en zij worden gevolgd door “Pagan Baby”, de gekende lokale coverband. Gecombineerd met al het lekkers rondom, zal blijken hoe mooi het leven kan zijn. Op de rest van de markt zijn uiteraard de andere standhouders opnieuw meer dan welkom, want een standplaats blijft volledig gratis. Voor meer informatie bij deze markten kan u altijd terecht bij Jan Dufraing ( 03/315 86 80 ) of op de website www.meermarkt.be. (JD/fh)

Een eenzame wandelaar heeft het Pyperpad weten te vinden en maakt er gebruik van. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 47


meer

Ludiek statement zorgt voor toename straatnaambordjes MEER - Onder het motto ‘we vieren liever iemand die nog onder ons is dan iemand die overleden is’ werd ere-burgemeester Arnold Van Aperen door de fractie gehuldigd voor zijn 24 jaar burgemeesterschap. Normaal gezien worden straatnamen alleen gegeven aan overleden personen maar Hoogstraten Leeft vond echter dat ze Arnold Van Aperen nu al ‘zijn plein’ mochten geven als erkenning voor zijn jarenlange inzet en dienstbaarheid”, beklemtoonde Herman Snoeys eerder reeds, raadslid Hoogstraten Leeft. Na alle heisa van de afgelopen maanden in de besloten vergaderingen van de gemeenteraad vond Arnold Wittenberg het gepast om een ludiek statement te poneren. Naast het alom verguisde straatnaambordje, ‚burgemeester Arnold Van Aperenplein’, verrezen plots 23 extra naambordjes. „24 bordjes, het totaal aantal jaren dat Arnold Van Aperen ten dienste stond van de Hoogstraatse gemeenschap”, stelt Arnold Wittenberg. De extra 23 naambordjes maken melding van surrealistische kunstenaars zoals René Magritte, Salvador Dali, M.C. Escher. Arnold Wittenberg deed grondig navraag bij diverse steden en gemeenten met betrekking tot de aangehaalde probleemstelling (hulpdiensten zouden zich kunnen vergissen van plaats), doch geen enkele ervan heeft hiervan ooit problemen

ondervonden in gelijkaardige situaties. Ook is het mogelijk volgens Wittenberg dat levende personen al een plein krijgen. „Er zijn voorbeel-

De Hel van het Noorden

den in andere gemeenten waarbij jongeren hun naam wordt gegeven aan speelpleinen.” besluit Arnold Wittenberg. (fh)

Tweedehandsbeurs kinderkleding MEER – De Gezindsbond organiseert op zondag 19 oktober tussen 11 en 12.30 een tweedehandsbeurs kinderkleding in de lagere school De Meerpaal. Het gaat om kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar, dus ook SPEELGOED).

Je wil kopen Je kan terecht in de Lagere School van 11.00 u tot 12.30 u voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kassa.

MEER - Onder een stralend voorjaarzonnetje werd de tweede editie van de retrokoers de Hel van het Noorden op gang geschoten. Het publiek werd getrakteerd op 15 rondjes koersen in zijn puurste vorm. Demarages vanaf de eerste minuut en een koninklijke sprint op het einde. Deze werd gewonnen door Wim Verbraeken (Sint Lenaerts). Bij de dames ging Ann Fockaert (Meer) met de bloemen lopen. Zij mogen zich gedurende het hele jaar “Held van het Noorden” noemen. Bij retrokoersen gaat plezier boven alles, dus was het na de koers nog heerlijk toeven op het graspleintje tegenover bakkerij Voeten. De retrohelden en het talrijk opgekomen publiek genoten nog na en het gerstennat vloeide nog tot de late uurtjes. Volgend jaar staat JH de Mussenakker weer paraat om er weer een spektakelstuk van te maken. Voor leuke sfeerbeelden surf naar www.mussenakker.be (ma) 48 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Je wil laten verkopen Inschrijven kan vanaf 15 september 2014 tot uitputting van de lijsten bij : Lea Jansen – Beulken 12 – Meer – 03/315.44.83 of 0484/33.47.63 Hier krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,5 € voor leden en 4 € voor niet-leden.(lidkaart meebrengen) Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen (8.30 – 9.30 ) en op te halen (14.00 u-14.30 u) Wij verzorgen de verkoop. (ma)


meer

Danslessen van de Gezinsbond

Schakel Noord

MEER - Hou je van dansen, bewegen en fun, dan is dit iets voor jou. Wegens groot succes van de afgelopen 8 dansseizoenen, willen we jullie graag aankondigen dat ook een 9de dansseizoen 2014-2015 van start gaat!

MEER - Zondag 31 augustus wordt er traditiegetrouw weer ge-Schakel-d in de Kempen. De Schakel 2014 telt dit jaar 22 gemeenten waartussen deelnemers kunnen fietsen naar 37 hutten. Heel het parkoers is uitgepijld . Tussen de hutten ligt ca. 10 km . Deelnemers krijgen zo een – bijna- ontelbaar aantal lussen aangeboden . De organisatie zoekt goede , rustige wegen op , vaak buiten het knooppuntennetwerk precies om deelnemers eens van andere plekjes te laten genieten . Deelnemers maken naar jaarlijkse gewoonte kans op waardevolle prijzen. Dit jaar is Erwin Vervecken “peter” van De Schakel . Deze oud-veldrijder wil graag het gezicht zijn van dit unieke fietsevenement . Graag

De lessen zullen starten op zaterdag 20 september 2014 t/m 9 mei 2015 (onder voorbehoud), uitgezonderd schoolvakanties. Onze professionele dansjuffen Gitta, Joycy & Amy zullen er alles aan doen om het jullie naar je zin te maken het komende seizoen! ziet hij jong en oud op 31 augustus massaal op de fiets . KFC Meer organiseert ook dit jaar weer een start/ stopplaats aan de voetbalterreinen. Wij bemannen de “Aardbeienhut” . Wij zorgen ‘s morgens voor koffie met aardbeienvlaai . Overdag blijft dit een aanrader , daarnaast gaat in de loop van de dag onze frietkraam open . Er kan een ruime keuze gemaakt worden uit dranken , van fris tot trappist . Een plaatselijk talentvolle DJ “Lazy J” zorgt voor aangepaste achtergrondmuziek . We organiseren ook voor de durvers een ballonvogelpikwedstrijd met plaatselijke prijzen . Kortom er is aan alles gedacht . Wij maken graag een afspraak met u op 31 augustus 2014 in onze “Aardbeienhut” .(MD/red)

Akkerdju en hun Night of the Sparrow The Sparrow has got the Blues Geloof het of niet, maar ook dit jaar resideert Akkerpop op de Kloostersite van Meer (30 augustus). Al enige jaren zit er in ons achterhoofd een lichtelijk gedwongen verhuis naar een ander stekkie. Dit jaar hebben we nog het genoegen om snaren te laten rinkelen, bassen te laten denderen en kelen te laten kwelen aan ons Klooster. Het is al een aantal jaren ook zo dat we vrijdag de Night of the Sparrow (29 augustus) organiseren. Een muziekavond met de focus op roots, blues, rock ‘n roll,... We trachten met deze Night of the Sparrow onze pijlen vooral te richten op oud-Akkerpoppers, de buren en de muziekliefhebbende Hoogstratenaar. Hoewel dat voorgenoemden ook zaterdag hun luisterend oor mogen komen leggen. Noteer alvast in uw agenda dat The Slipmates en Blues Lee (ook op Akkerpop 2007!) het podium zullen bestijgen. De sterkte van Slipmates is vooral het “eigen werk”, waar geen stempel op gedrukt kan worden,behalve dan die van “Slipmates”… de enige leidraad in de nummers is de roots van

deze 5 muziekliefhebbers, welke de meeste grenzen van muziekgenres overschrijdt. (bron: www. slipmates.be) Blues Lee is minstens even afwisselend dan hun podiummakkers van vrijdagavond. In 2007 stonden ze op het hoofdpodium van Akkerpop, maar ze waren niet uit het oog en ook niet uit het hart. Deze Limburgse bluesband bestaat bijna 20 jaar, maar ze zijn nog steeds een fantastische live-act. Blues Lee’s got one foot firmly planted in the Mississippi mud, the other one kicking and groovin’ on a contemporary dancefloor... (Bron: www. blueslee.be) We weten dat het erg moeilijk zal worden om voor zaterdag energie over te houden. Voor Akkerpop zelf zorgen we er dan ook voor dat er redenen genoeg zullen zijn om tijdig terug aan het klooster te staan. Meer informatie kan je vinden op www.akkerpop.be. Via de website en de sociale media zal het programma van Akkerpop aangekondigt worden. En hoe de kaarten nu liggen, garanderen we al... U zal niet teleurgesteld worden.

Breng vriendinnen, vriendjes, nichtjes, en neefjes mee en kom elke week een uur sportief plezier beleven op zaterdag in de Turnzaal van Lagere School De Meerpaal. Let op, het aantal plaatsen per groep zijn beperkt. Free Stylers Geb.1999 tem ‘02 11.00 tot 12.00 uur Teenies Geb.2003 - 2004 12.00 tot 13.00 uur Hip Hoppers Geb.2005 - 2006 13.00 tot 14.00 uur Swingers Geb.2007 - 2008 14.00 tot 15.00 uur Disco Kids Geb.2009 15.15 tot 15.45 uur Danskiddies Geb.’10-’11-’12 15.45 tot 16.45 uur Cheerleaders vanaf 1998 16.45 tot 17.45 uur DANSLESSEN van 3 t.e.m 16 jaar én vanaf dit jaar ook een Jazz-uurtje voor +16 jarigen. Je kan inschrijven door een email te zenden naar gezinsbond.meer@skynet.be. of contact op te nemen met Saskia Vermetten, Hoogeind 1B, tel.: 03 315 45 94 of met Hilde Goetschalckx, Bergenstraat 21, tel.: 03 315 11 41 De gezinsbond kan dit aanbieden aan de democratische prijs van 70 euro voor leden en 80 euro voor niet-leden voor 1 uur dans (tot.: ong. 26 lessen) 40 euro voor leden en 50 euro voor niet-leden voor 30 mininuten dans (tot.: ong.26 lessen) Vanaf het 3de gezinslid, betaal je 10 euro minder. (fh)

199

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 49


meer

GOUD IN MEER Fons Krijnen en Elsa van Wesenbeeck

Wat je niet kent kan je leren Niet iedereen woont een 100-tal meters van de hoofdweg. Van dit gegeven maakte men dankbaar gebruik om deze ganse weg te versieren. De geburen hadden er zeer mooi werk van gemaakt. Er was geen twijfel: hier woont het gouden huwelijkspaar Krijnen – van Wesenbeeck. Fons Krijnen komt uit een gezin van tien kinderen dat woonde aan de kapel van Meersel-Dreef. Elza bleef alleen in het gezin van Wesenbeeck in Meer. Ieder ging in eigen dorp naar school. Gelukkig, of helaas?, maar tot hun veertien jaar. Aangezien er brood op de plank moest komen moest Fons, als vijfde in rij, ook maar gaan werken. Hij begon bij bakker Swaegers in Meerle, daarna bij bakker Schrijvers in Hoogstraten. Als vreemdeling, zoals zovele met de Nederlandse nationaliteit in België, moest hij niet naar het leger. Hij wilde wel, maar kon zonder toelating van vader Krijnen geen Belg worden. Later ging hij werken bij enkele Nederlandse fabrieken maar voelde zich daar toch niet goed in zijn vel. Intussen had hij Elza leren kennen. Eerst bij een bal bij Sus Grauwmans in Meer, waar de feestzaal De Eiken lang heeft gestaan. Enkele weken later zagen ze elkaar op een bal in Loenhout en daar

geraakte het ‘écht’ aan. Fons deed Elza naar huis en is naar Meer blijven komen. Toen er getrouwd werd werkte Fons bij de Tomado. Hij schakelde voor een vijftal jaren over naar het suikerfabriek waar hij monstername moest doen van de schepen die daar gelost werden. Dat was voor Fons de job van zijn leven.

noodlot toe bij Elza. Hiervan ondervindt ze nu nog enige hinder, maar met de hulp van Fons lukt het allemaal nog wel. Toch heeft Fons tijd voor ontspanning. Naast forelvissen in de zomer met de KWB gaat Fons graag biljarten. Wie hem dat af wilt nemen zal van goeden huize moeten komen.

Enige tijd na hun huwelijk namen ze het tuinbouwbedrijf over van de ouders van Elza. Fons had geen ervaring in de tuinbouw maar wat je niet kent kun je leren. Samen bouwden Fons en Elza een eigen toekomst uit. Drie kinderen Luc, Dirk en Miranda kwamen het gezin vervolledigen. Intussen zijn er negen kleinkinderen.

Elza kijkt veel naar de TV. ’s Middags wil ze het nieuws niet missen. Verder geniet ze van de vaste programma’s waarvan Wittekerke toch haar voorkeur geniet. Ook van veldrijden weet ze alles.

Op 62 jaar werd het tijd om te stoppen met de werkzaamheden. Reeds eerder had zoon Luc het tuinbouwbedrijf overgenomen. Toen Elza en Fons 14 dagen op pensioen waren sloeg het

Foto: JVR 50 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Fons en Elza leven nu verder in het ouderlijke huis van Elza waar ze genieten van hun pensioen. Ook de trouwe, aanhankelijke blaffende viervoeter maakt hun leven een stuk gezelliger. Met een dankwoord aan allen die hun gouden bruiloft onvergetelijk hebben gemaakt. (FS)


meer

De Club van ‘47 MEERSEL-DREEF - Op donderdag 5 juni had een reünie van (oud-)Dreveniers plaats welke in hun jeugd nog school hadden gelopen te MeerselDreef en ook geboren waren in 1947. Als gevolg van persoonlijke omstandigheden, had er in het verleden nog nooit zo’n bijeenkomst plaatsgevonden. Een toevallige ontmoeting had als gevolg dat de draad van vroeger werd opgepakt. Een locatie (het Capucijntje) en een datum werden al vlug gevonden. Het opsporen van alle klasgenoten uit de tijd van juffrouw Amanda, juffrouw Maria Vanderhenst, meester Jef Verboven en meester Piet Christiaansen duurde wel iets langer maar aan de hand van

enkele oude klasfoto’s, met behulp van het internet en via persoonlijke contacten kwamen we al snel uit op een respectabel aantal : 9 jongens en 15 meisjes werden opgelijst. Later bleek dat we toch nog een jongen vergeten waren en één oud-schoolkameraad is ondertussen overleden. Voor de rest was iedereen nog goed gaande en staande en de meerderheid was laaiend enthousiast om de neuzen eens gezellig bij mekaar te steken. Wegens andere verplichtingen (geplande vakantie, hulp bij ziekenzorg en diesmeer) moesten nog enkelen afhaken maar zo vonden op een druilerige middag toch 12 vrouwen en 6 mannen de weg naar Meersel-Dreef.

Bij aankomst was het hier en daar een beetje gokken of soms zelfs gewoon vragen wie nu eigenlijk wie was, maar na een eerste kennismaking was het ijs gebroken en gingen alle remmen los. Begin werd gemaakt met een lekkere Dreefse appelflap samen met een kopje koffie of thee. Het werd een gezellige praatnamiddag en vele anekdotes van vroeger werden naar boven gehaald. Vooral de meisjes waren praatgrage dametjes, maar ja, dat waren ze vroeger al en als er ergens een mededeling moest gebeuren was het een hele opdracht om even hun aandacht te vragen. Niets moest, alles was mogelijk, en regelmatig werd van plaats verwisseld om toch even tegen die en die uitleg te doen, te vragen wat ze zoal in hun leven hadden uitgespookt, of ze kinderen hadden, hoe het kwam dat ze niet al die tijd in Meersel-Dreef naar school gingen, waar ze nu woonden, enz. Na een buitenwandelingetje en de nodige groepsfoto’s werd binnen nog even nagepraat. Wat een mooie jeugd mochten we samen beleven in dat mooie en ons zo vertrouwde MeerselDreef, een mooie tijd om nooit te vergeten. De klok was snel de zes uur gepasseerd en Meersel-Dreef zag dat het goed was, want met een stralend zonnetje (na regen komt toch zonneschijn) kon iedereen op weg naar (t)huis.

De Club van 47: Bovenaan van links naar rechts: Martha Hopstaken, Magda Schellekens, Annie Dekkers, Els Hendrickx, Corry Stoffels, Maria van Boxel (Nieuw Dreef), Annie Verheyen, Maria van Boxel (Maaihoek), Margriet Antonissen, Maria Verhoeven, Paula van Boxel, Els Tilburgs. Onderaan van links naar rechts: Jos Huybrechts, Gust Kinschots, Jos Christiaansen, Pierre Verbaeten, Jan de Bie, Bert Krijnen.

Iedereen was duidelijk tevreden en niemand twijfelde eraan om dit jaarlijks opnieuw te doen. Alleen, de volgende dag realiseerde ik me dat ik dit en dat en dat nog had moeten vragen, maar ja, bij leven en welzijn kijk ik er nu al naar uit om volgend jaar weer samen te zitten, samen met al die jongens en meisjes van toen en dan, dan zal ik zeker die ongevraagde vragen alsnog stellen… (JH/JJ)

Nieuwe verkaveling MEERSEL-DREEF - Lang verwacht, nooit gedacht, wie kent het spreekwoord niet ? Links vooraan in de Jan de Wysestraat wordt alles in het werk gesteld om de nieuwe IOKverkaveling te realiseren: bomen en struiken worden verwijderd, en hopelijk volgt weldra de aanleg van de nieuwe straat met nutsleidingen. Ondertussen zijn er al meerdere jongeren vertrokken naar aangelande dorpen, omdat het zo lang heeft geduurd, en dat is toch wel jammer. Hopelijk kunnen de bouwkavels eerstdaags aan kandidaat-kopers worden aangeboden. Wordt vervolgd. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 51


meersel-dreef

MC Op Dreef op weekend

Fietshappening De Schakel MEERSEL-DREEF - Op zondag 31 augustus kan je vanaf 8.00 uur terecht in basisschool ’t Dreefke, Kapelweg 2, Meersel-Dreef, voor de fietshappening van De Schakel. Ook Hoogstraten, Meer en Wortel doen mee. Je ontvangt dan o.a. een inschrijvingskaart en een dagfolder met daarin allerlei weetjes over de verschillende gemeenten die deelnemen, de routekaart en algemene info. De Schakel is er voor iedereen. De Schakel voorstellen is zeer eenvoudig, het is een “aaneenschakeling” van fietsroutes in de provincie Antwerpen.

MEERSEL-DREEF - MC Op Dreef trok er met 10 motards en 2 bijrijders in het verlengde weekend van Hemelvaart erop uit naar de Duitse Eiffel. In kuuroord Bad Bertrich werd drie nachten lang overnacht. Mooie wegen, prachtige natuur, en veel zon, meer moet dat niet zijn voor een motorrijder. (JJ)

Kermisinzet met oud-leden drumband MEERSEL-DREEF - Op zaterdagmiddag 12 juli gaat de fanfare Voor Eer en Deugd traditiegetrouw de kermis van Meersel-Dreef inzetten. Om 15.30 uur wordt er vertrokken bij de Paters. Zoals 10 jaar en 5 jaar geleden, wil de fanfare de oud-leden van de gestopte drumband uitnodigen om de kermisinzet te begeleiden. Tussen de optredens door worden natuurlijk de diverse cafés aangedaan.

Er zal door de fanfare gezorgd worden voor een hapje en een drankje. Kosten voor deze gezellige happening bedragen 7,50 euro per persoon. Voor inschrijving of verdere informatie kan je jezelf opgeven bij Willy Jacobs tel 03 315 93 87 of email jacobsvandun@telenet.be of bij Frank Roelands, telefoon 00 31 76 596 18 06 of mailen met roelands.kox@casema.nl (NdG/JJ)

Elke start- en controleplaats wordt een hut genoemd, in Meersel-Dreef is dat de Dreveniershut. Deze hutten hebben een naam gekregen die iets te maken heeft met het verleden van de gemeente waar die zich in bevindt, en liggen op een afstand van ongeveer 10 tot 12 km van elkaar. De deelnemers kunnen aan de hand van de kaart zelf een tocht samenstellen ofwel worden ze geholpen door de routecoördinator van de hut die hen minstens een tiental routes vanuit die hut kan voorstellen. De geoefende en sportieve fietser kan verschillende routes uitstippelen van meer dan 100 km terwijl er voor de gewone fietser heel wat keuzes zijn vanaf 25 km. Er wordt steeds voor gezorgd dat men zoveel mogelijk langs verkeersvrije of verkeersluwe wegen fietst. In elke hut is er animatie voorzien waarbij men zeker de kinderen niet vergeet en waar men zijn beste beentje voorzet om de hongerige te spijzen en de dorstige te laven. Met alle tussenverbindingen kan je bijna onuitputtelijk veel ritjes op maat uitstippelen: voor de wielertoerist of de meer recreatieve fietser. Voor de niet zo geoefende fietsertjes of mensen met een beperking zijn er heel wat korte gezellige routes die vooral veilig en toegankelijk zijn. Voor de elektrische fietsen is er in elke start- en controleplaats een oplaadpunt voorzien. Fietsen, animatie, een natje en een droogje in elke hut, het wordt weer een gezellige dag ! Meer info: www.schakel.be . (JJ)

Prioriteiten 2014

De oud-leden van de drumband maakten zich klaar voor de kermisinzet van 5 jaar geleden: hoe stonden we vroeger weeral ? 52 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De dorpsraad van Meersel-Dreef heeft beslist om volgende drie punten als prioriteiten voor te stellen aan het stadsbestuur: 1. Plaatsing AED-toestel(len) 2. Uitbreiding werking Stekelbees 3. Controle op voorrangsregels en wildparkeren. Wordt vervolgd. (JJ)


meersel-dreef

Kermisspelen MEERSEL-DREEF - Op maandag 15 en dinsdag 16 juli zullen de traditionele kermisspelen weer plaatsvinden. Voor elke Drevenier zijn dit dan ook de hoogdagen van de kermis. Hieronder even een kort overzicht.

Maandag 15 juli: Ludieke straatspelen We starten op maandagnamiddag met de caféspelen, waarbij er ludieke straatspelen zullen plaatsvinden van café tot café.

Hierbij strijden dan alle buurtschappen (Meersel, Heieinde, Geiteneinde, Dreef-Midden en Moleneinde) voor de felbegeerde wisselbeker. Er zal een grote variatie aan spelletjes plaatsvinden o.a. planklopen, lunchspel, vlegelhangen en nog veel meer. Al deze spelletjes zullen onder begeleiding staan van een vakkundige jury van ex-Dreveniers. Gedurende de spelen zal de Dreef helemaal afgesloten zijn voor dit evenement. Houdt hier dan ook zoveel mogelijk rekening mee en volg de omleidingsborden. De ludieke straatspelen zullen aanvangen vanaf 13u tot 18u.

De juryleden van de kermisspelen bestaan allemaal uit oud-Dreveniers Dorien Van Boxel, Karin Teuns, Sindy De Bie, Jack De Bie en Koen Bastiaansen.

Dreefse Trip MEERSEL-DREEF - De Dreefse Trappers organiseren reeds voor de 12° maal een gezinsfietstocht van ongeveer 25 km. Deze tocht zal doorgaan op zaterdag 5 juli a.s. Je kan inschrijven tussen 13 en 14.30 uur bij café Den Bud. Het inschrijvingsgeld bedraagt slechts 4 euro. Op drukke kruispunten zullen leden van de fietsclub klaarstaan zodat iedereen veilig kan deelnemen. De verkeersregels zijn natuurlijk wel van toepassing en deelname is op eigen risico. (JJ)

Dinsdag 16 juli: Stoet- en pleinspelen Op deze tweede dag van de kermisspelen vinden er traditioneel de stoet- en pleinspelen plaats. Op deze dag wordt verwacht dat alle buurtschappen een leuke sketch hebben uitgewerkt waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten o.a. met zelfgemaakte kostuums en mooie praalwagens. Elk buurtschap bepaalt verder zelf over wat hun voorstelling gaat. Vaak worden dan ook thema’s als actualiteit, Tv-programma’s en dorpsgebeurtenissen aangehaald in meestal zeer ludieke voorstellingen. De voorstellingen zullen vanaf 13.00 uur plaatsvinden bij café t’ Jachthuis, waarna rond 13.45 uur de stoet richting de speelweide vertrekt (weide bij de ijzeren brug aan de Marckrivier). De gekostumeerde pleinspelen zijn tevens de afsluiter van Dreef kermis waarna de jury zich zal beraadslagen over welk buurtschap de leukste sketch, wagen en inkleding had. Het hoogtepunt van de pleinspelen is ongetwijfeld het touwtrekken over de Marckrivier, wat steeds heel wat natte pakken oplevert. Tot slot zal het einde van deze dag rond 18.00 uur voorzien zijn. Gedurende de namiddag zijn ook supporters/ toeschouwers welkom, waarbij zij onder genot van drankje kunnen genieten van de gekostumeerde pleinspelen, hopelijk onder een stralende zon ! (SL/JJ)

Sint Luciakapel MEERSEL-DREF - Het Sint Luciacomité nodigt iedereen van harte uit op de traditionele eucharistieviering op zondag 13 juli om 11.30 uur, ter ere van de start van de kermis. Komt allen daarheen. Noteer in je agenda alvast ook dat er in de weekenden van 6-7 en 13-14 september schilderijen worden tentoongesteld van Johan Nederveen uit het Nederlandse Wernhout. (JJ)

Mariakoor 45 jaar MEERSEL-DREEF - Het Mariakoor van Meersel-Dreef bestaat 45 jaar. Maar het koor zoekt ook nog zangers om haar jubileum luister bij te zetten. Wil je zingen ? Zing dan met het Mariakoor mee !

Iedereen is meer dan welkom om de strijd tussen de buurtschappen te komen aanschouwen.

’s Maandags tussen 19.30 uur en 21 uur wordt er gerepeteerd in de sacristie van het klooster onder leiding van broeder Xavier. Meer informatie bij de Paters Kapucijnen, Dreef 38, tel. 03.315.70.30. (JJ)

Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 53


meersel-dreef

KLJ viert kermis MEERSEL-DREEF - De KLJ viert kermis, en zowel op zaterdag 12 juli als op maandag 14 juli zal er live-muziek zijn in de feesttent. En na het succes van vorig jaar organiseert de KLJ ook dit jaar weer een dorpsbarbecue voor jong en oud. Deze BBQ zal doorgaan op zaterdag 12 juli vanaf 18 uur op het terrein naast het KLJ lokaal. Vorig jaar zorgde de ‘Dun Dreefse Band’ onder leiding van John Sprenkels voor gezellige sfeer en muziek. Ook dit jaar zorgt dezelfde band voor de muzikale omlijsting. Deelnemen aan de BBQ kost voor volwassenen 15,00 euro en voor kinderen (<16 jaar) 8,00 euro. Hierbij kun je onbeperkt barbecueën. Dit bedrag dient betaald te worden via overschrijving op volgend rekeningnummer IBAN BE90 7510 0291 8932 met vermelding van je naam + aantal personen (volwassenen/kinderen) of contant te betalen aan de inkom. UiteraardkanjeaansluitendnadeBBQnogverderfeestenindefeesttentmeteen spetterend optreden van de band “Cherry and the sugarstuds”. Hiernaast zal DJ Tom voor en na de band voor goede muziek zorgen om de sfeer erin te houden. De inschrijvers van de BBQ mogen gratis naar de feesttent, en anderen betalen slechts 5,00 euro inkom. Inschrijven kan uitsluitend tot zaterdag 5 juli door aanmelding bij Joeri Janssen (Heieinde 42B) of een mailtje te sturen naar kljmeerseldreef@ hotmail.com. Op zondagmiddag is iedereen welkom op het KLJ-terras naast de kermisattracties om gezellig iets te komen drinken. ’s Maandagavond na de kermisspelen, wordt het feest verder gezet op de muziek van feestorkest ‘Drievoud’, met aansluitend Disco Peter die het feest verder zal voortzetten.(JJ)

Big Jump

MEERSEL-DREEF - De Big Jump is een wereldwijde actie voor proper water, die dit jaar reeds voor het vijfde keer wordt georganiseerd. Natuurpunt Markvallei koos als locatie voor de Mark in Meersel-Dreef, op de grens met Nederland. In het kader van goed nabuurschap moet het water dat Nederland instroomt terug viswaterkwaliteit hebben en vissen moeten terug vrij van Breda tot voorbij Hoogstraten kunnen zwemmen. In samenwerking met de Nederlandse natuurverenigingen uit de regio en de plaatselijke politici (en misschien enkele BV’s), wordt er op zondag 13 juli stipt om 15 uur in de Mark gesprongen of gedoken om de aandacht te trekken op de kwaliteit van onze waterlopen. Zoals vorige jaren zal er opnieuw allerlei randanimatie worden voorzien. U heeft de keuze: spring mee of kom de springers aanmoedigen. Want proper water moet ! (JJ)

Avondmarkt MEERSEL-DREEF - Gezellig even oplopen over de rommelmarkt te Meersel-Dreef ? Het wordt beslist weer de moeite waard dus zorg dat je erbij bent op deze speciale editie op zaterdag 19 juli, vanaf 16 uur tot 23.00 uur, met de nakermis. Met medewerking van de middenstand en optredens van verschillende blaaskapellen om de sfeer te verhogen. Inschrijven voor standplaatsen kan vanaf 14.00 uur bij café Jansen & Janssen. Reservatie en verdere informatie bij Jaak Snijders, tel. 03 315 76 59 of 0497 010 818. (NdG/JJ).

54 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Pater Pio-dag MEERSEL-DREEF - Het wordt een echte traditie, de jaarlijkse Pater Pio-dag Dit jaar zal deze worden gehouden op donderdag 21 augustus. Om 10.00 uur is er verwelkoming en plechtige eucharistieviering. ’s Middags is er de mogelijkheid voor uitgebreide broodmaaltijd. In de namiddag vrije tijd voor video over het leven van Pater Pio of mogelijkheid om te biechten. Ook nog geleide rozenkrans en kruisweg, gevolgd door de slotviering in de kloosterkerk. Meer informatie bij de Paters Kapucijnen, Dreef 38, tel. 03 315 70 30. (JJ)


meersel-dreef

Dauwtrappen langs de Marck MEERSEL-DREEF - Met Hemelvaart, in de vroege ochtend van 29 mei, hield de fanfare Voor Eer en Deugd haar dauwtrappendag. In totaal 56 wandelaars, vrienden en muzikan-

ten van de fanfare Voor Eer en Deugd, hebben in een lekker tempo op marsmuziek gewandeld via Strijbeek, daarna langs de Marck, en verder richting Galder.

Er werd een serenade gebracht bij het echtpaar Jan van Aert en Ria van den Wijngaart in Galder vanwege hun Koninklijke onderscheiding (het zogenaamde lintje) dat zij beiden eerder dit jaar mochten ontvangen. Jarenlang waren zij de uitbaters van gemeenschapshuis De Leeuwerik. Zij waren zichtbaar verrast door deze onverwachte serenade. Via een koffiepauze bij de familie De Hoon in hun mooie tuin, werd vervolgens musicerend naar het nieuwe gemeenschapshuis De Leeuwerik gestapt voor het lekkere ontbijt. De meeste wandelaars gingen daarna te voet terug huiswaarts. Onderweg waren er nog onverwachte ontmoetingen met enkele collegadauwtrappers, waaronder harmonie Constantia uit Ulvenhout en harmonie St. Cecilia uit Bavel. En de echte dauwtrappers, die sloten af met een afzakkertje op een zonnig terras in eigen dorp. (NdG/JJ)

Dauwtrappers in volle actie bij aankomst aan het gemeenschapshuis De Leeuwerik.

Mariaconcert

MEERSEL-DREEF - Onderschrift: De Fanfare Voor Eer en Deugd organiseerde op zaterdag 24 mei een succesvol Mariaconcert in de kloosterkerk van de Paters Kapucijnen. (JJ) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 55


minderhout

GOUD IN MINDERHOUT

Harry Pauwels en Jeva Laurijssens

Harry en Jeva met de kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Boven v.l.n.r. Odo, Chris (dochter), Marfa, Koen (zoon), Harry, Ingrid (dochter), Jeva, Chris, Tjeu. Onder v.l.n.r. Chaline, Amelie, Elina, Nina, Silke, Maai, Nicolas, Ilse (dochter), Jörn Twee rasechte “Meelse pieren” die jaren geleden in Minderhout hun geluk kwamen beproeven, er ook gebleven zijn en nu goud mochten vieren. In de Gemeentestraat bouwden ze hun stek en vormden jarenlang samen met de buren een hechte gemeenschap. Harry werd geboren op 22 juli 1936 in het gezin van landbouwer Jef Pauwels-Verbreuken en groeide op samen met zeven broers en vier zussen. Jeva zag het levenslicht op 14mei 1942 en vormde samen met drie broers en twee zussen het gezin van smid Adriaan Laurijssens-Hapers. Beiden liepen ze school in Meerle en later voegde Harry daar nog zeven lange jaren Klein Seminarie Hoogstraten bij. Echt lange jaren want de vrolijke herinneringen van het internaatsleven kan hij op een paar vingers tellen.

Bavel van een bloeiende chirobeweging. Op 30 mei 1964 trouwden ze en kregen vier kinderen die momenteel in Aarschot (Chris), Herent (Ingrid), Berlijn (Ilse), Koen (Minderhout) wonen. Gedurende een vijftal jaren werkte Harry in een scheepvaartfirma in Antwerpen, daarna vond hij zijn job, en dit tot aan zijn pensioen, in de Veiling van Hoogstraten waar hij heel wat software ontwikkelde voor de eerste computer van de streek. Jeva had haar handen vol met het gezin, haar job als onthaalmoeder en ze ontpopte zich als een creatieve duizendpoot in het bloemen schikken, interieur, kantklossen, mandenvlechten…! In 1994 stapte Harry uit het arbeidscircuit en kon hij zich volledig wijden aan zijn hobby’s!

Uit een groot gezin komen, weg van de de kameraden en nu dan eens naar huis mogen komen. Er zijn inderdaad prettiger dingen! Jeva had graag verder gestudeerd, maar door de ziekte van haar moeder kreeg zij als oudste al direct heel wat verantwoordelijkheid in het gezin en nam ze ook de winkel voor haar rekening. Weg studiedromen! Harry en Jeva stonden ook met beide voeten in de jeugdbeweging. Zij als bestuurslid van BJB (nu KLJ) en Harry was een van de pioniers, samen met Fons Muësen, Frans Sterkens en Adriaan Van

56 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vijftien jaar nam hij de taak van parochiesecretaris op zich, zingen met de Pauwelsfamilie op diverse gelegenheden, wijn maken, ziekenzorg waarvan hij al veertig jaar lang kernlid is en… fietsen! Belangrijk voor hen beiden! De Bodensee, Donau, Moezel kennen voor hen geen geheimen meer en zelf een fietstocht naar Berlijn schrok hen niet af. Daarbij nog het beheer over een grote sier- en moestuin! Geen tijd voor verveling, actief bezig zijn is hun slogan en dan nog kunnen bogen op een flinke gezondheid! Harry en Jeva hartelijk gefeliciteerd en nog veel fiets- en tuinplezier! (rel)


minderhout

Fietsvierdaagse 22ste editie

Herinnering aan Jan Brokken Jan onthouden we als iemand die zijn werk koesterde, een vakman pur sang, uit het goede hout gesneden met heel veel werklust en optimist gebleven, ook na het herstel van zijn zware ziekte. Een kwinkslag was hem niet vreemd en voor een onverwachte babbel in zijn werkhuis nam hij ruimschoots de tijd. Hoeveel mensen kwamen er bij hem niet aankloppen voor grote en vooral kleine karweitjes waarmee men geen raad wist. “Jan zal ’t wel weten!” Voor alles had hij wel een oplossing klaar. Niets moest, maar Jan was zo, iemand helpen schonk hem veel voldoening!

De dood is, van alle bezoekers, de meest aangekondigde en de minst verwachte! Zo gebeurde het ook bij Jan. Na een ongelukkige val overleed Jan Brokken op vrijdag 7 juli in het Elisabethziekenhuis in Turnhout. Een echte Minderhoutenaar in hart en nieren. Zijn habitat was Hal, daar was hij geboren, voelde hij zich goed, voelde hij zich leven, was hij thuis temidden van de natuur.

Gedurende dertig jaar gaf hij zijn vakkennis als timmerman door aan zijn leerlingen op het Vito en lovende getuigenissen van heel wat oud-leerlingen en niet in het minst van zijn collega’s spreken boekdelen. Ook het houtdraaien kende voor hem geen geheimen en heel wat pareltjes van draaikunst passeerden zijn handen. Ook paarden lagen hem nauw aan het hart en dit reeds vanaf zijn jeugd. Abrupt nam dit alles een einde op die bewuste vrijdagnamiddag. Het afscheid door de dood is definitief, maar de herinnering onuitwisbaar. Aan zijn echtgenote Annie en kinderen onze oprechte deelneming! (rel)

24 uur samenzijn in ’t Withofke

MINDERHOUT – De 22ste Avondfietsvierdaagse, georganiseerd door KWB, op 2, 3, 4 en 5 juli belooft weer iets moois te worden en als het weer dan zijn beste zijde laat bewonderen zal het succes ongetwijfeld verzekerd zijn. De formule van de vorige jaren blijft ongewijzigd, iets wat goed is, mag blijven. Vier avonden met het gezin, vrienden en buren freewheelen door de vrije natuur langs rustige wegen mag je zeker niet voorbij laten gaan. Een route van 25 km is zeker geen onoverkomelijk traject en verloren rijden zal je ook niet overkomen want je ontvangt elke avond een duidelijke routebeschrijving. Onderweg vergast KWB je dan nog op een drankje en een versnapering, een terrasje doen zal dan weer niet zo evident zijn, want daarvoor moet je dan weer een café tegenkomen. Wie minimum aan drie van de vier tochten deelneemt staat ook een verrassing te wachten en aan de kinderen is ook gedacht. Dan volgt de laatste avond de kers op de taart: een aanwezigheidstombola met prachtige prijzen en wie neemt dit jaar de fiets mee naar huis? Ook de jongste en oudste deelnemer mag nog een herinnering meenemen voor zijn trofeeënkast. Iedere avond kan men de start nemen tussen 18.30 uur en 19.30 uur aan het Parochiecentrum waar je je kan laten inschrijven! KWB-leden betalen 1,25 euro per avond of 3,50 euro voor 4 avonden, niet leden 1,75 euro per avond of 5 euro voor 4 avonden. Zorg dat je er zeker bij bent op 2, 3, 4 en 5 juli. Info:Louis Van Bavel, Markwijk 12, tel. 03/314 71 94 (rel)

MINDERHOUT - Op zaterdagnamiddag 7 juni voelde de temperatuur zomers aan met ruim 25 graden op de teller. Elf moedige mannen begonnen te 16.00 uur, op het terras, aan een 24-uurs marathon in ‘t Withofke. Wie bij aanvang op welke stoel zit ziet u zelf wel, daarom de namen van de elf moedigen in alfabetische volgorde: Jef, Jens, Nick, Remco, Robert, Ruben, Sam, Sebas, Thomas, Ward en Wouter. Links op de foto zitten de uitbaters van ’t Withofke Wim en Annita. Maar die twee zijn al langer wereldberoemd in Minderhout. Er waren sterke gasten bij die het lang volhielden maar uiteindelijk werd iedereen moe, heel moe. Ondanks de vroegere opgebouwde ervaring

van Remco moest ook hij het ditmaal voortijdig opgeven. Na 24 uren, dus zondagnamiddag te 16.00 uur, bleek den Thomas over de sterkste conditie te beschikken. Hij bleef als enige volhouden tot het einde. De anderen deelnemers moesten voortijdig afhaken maar zo vlug het mogelijk bleek bleven ze Thomas ondersteunen waarin Jef zeker een hoofdrol in speelde. Het viel echter te betwijfelen of Thomas dit gelukt zou zijn, ondanks de stevige inzet van Jef, zonder de ondersteuning van zijn lieve Liesbeth. Dit alles heeft plaatsgevonden in een rustige vriendschappelijke sfeer maar na gedane arbeid van 24 uur gingen de overblijvende deelnemers rusten, zelfs heel lang rusten. (FS)

Vijfde garageverkoop MINDERHOUT - Op zondag 1 juni organiseert KWB Minderhout voor de 5e keer een garageverkoop. Vanaf 8.30 tot 16 uur zijn er op verschillende plaatsen in Minderhout spullen te koop voor een zacht prijsje. De deelnemende adressen, een lijst met goederen en een plattegrond is op zondag 1 juni gratis af te halen op de volgende adressen: Carolinestraat 8, Gemeentestraat 33, Pastoor van Dijckstraat 48 en Vekenakker 8. Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Meijer, telefoon 03 297 46 38 of 00 31 6 5512 5185 (red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 57


castelre

Keizersviering en koningschieting CASTELRE – Op Hemelvaartdag 29 mei kwamen de leden van de Sint-Jorisgilde van Castelré al vroeg naar hun lokaal café In Holland, bij Jos Snoeys, voor een uitzonderlijk feestelijke dag. Eddy Geets werd, nadat hij 18 jaar lang koning was, aangesteld als keizer van de gilde. Dit had automatisch tot gevolg dat er in de loop van de namiddag een nieuwe koning moest geschoten worden. Het gezelschap trok met de huifkar naar de Begijnhofkerk in Hoogstraten. Daar werd in een zeer stijlvolle misviering de keizersbreuk gewijd en om de schouders van Eddy Geets gehangen. Na de misviering trok men terug naar het lokaal voor een eenvoudige maar lekkere maaltijd. Onder en na de maaltijd slopen de zenuwen merkbaar binnen in het lokaal. Misschien was dat de reden waarom een aantal leden van de gilde buiten in het zonnetje gingen genieten van een frisse pint. Na de maaltijd vertrok men in een optocht met ruim 80 deelnemers door een stukje Castelré. Terug aan de schutsboom gekomen vonden de plichtplegingen plaats. De koningsbreuk werd aan de schutsboom gehangen en het reglement van de koningschieting werd voorgelezen. Daarna kregen de genodigden de kans om een ereschot uit te brengen. Zoals gevraagd werd er telkens een bedrag in de beurs gestort. Dat geld komt toe aan de nieuwe koning om zijn onkosten te helpen dekken. Geen enkele deelnemer kon de koningsvogel op de hoge wip verschalken. Eén schutter kon een aardappel naar beneden schieten. Als ‘zijvogel’ is zo’n aardappel goed voor een stoopje jenever. Na een technisch nazicht van de schutsboom kon de kamp voor de koningstitel beginnen. De gildeleden traden aan in volgorde van intrede in de gilde. Aangezien er geen uittredende koning was had er niemand recht op voorkeurschoten zodat de kamp direct kon beginnen. De beslissing zou reeds in de eerste ronde vallen. Marcel Wouters schoot de vogel, die 14 meter hoog stond, van de staak. Zelfzeker stapte Marcel af op de breuk en was hij kandidaat koning.

Keizer Eddy Geets

Koning Marcel Wouters

van de gilde waar hij reeds verschillende jaren in het bestuur werkt, met de nadruk op werkt. Alle aanwezige gildeleden waren het meer dan eens: Marcel is als koning de juiste man op de juiste plaats. Marcel zal als koning niet alleen rechten maar ook plichten hebben. In Castelré werden de plichten op deze manier in het reglement neergeschreven: 1. De koning schenkt een schild dat een plaats krijgt aan de breuk. Dit schild moet van zilver zijn en ten minste 100 gram wegen.

2. De koning regelt de schietingen en al wat ermee in verband staat. 3. De koning stelt de zestallen samen en begeleidt deze bij de schietingen 4. De koning vervaardigt de blazoenen, nodig voor de oefening en prijsschietingen 5. Na de koningschieting zal hij de schutters trakteren 6. Hij mag de vrouwen van de schutters uitnodigen op een koffiefeest 7. Het staat hem vrij om zich te laten uithalen door de leden van de gilde. (FS)

Iedere schutter moest echter zijn kans nog krijgen maar Marcel bleef de enige kandidaat koning. Wanneer de ronde ten einde was konden de leden van de fanfare van Minderhout hun muzikale hulde inzetten, waarna de aanwezigen de gelegenheid kregen om de nieuwe koning uitgebreid te feliciteren. Uiteraard kregen de aanwezigen nog de gelegenheid om iets te drinken op de gezondheid van de nieuwe koning en kreeg men de kans om nog te schieten op een van de zijvogels voor de overige drie stoopjes jenever. Marcel Wouters, koning voor zes jaar, bracht zijn jeugd door in Castelré. Zijn ouderlijk huis situeerde zich ‘tegen het bos’ op slechts een 300tal meter van de schietstand. Sinds zijn huwelijk woont Marcel in Merksplas maar hij is Castelré niet vergeten. Reeds meer dan 20 jaar is hij lid

58 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E


castelre

Soms duurt het langer In 2014 viel de koningsvogel reeds in de eerste ronde naar beneden. 84 jaar geleden, in 1930, was dit heel wat moeilijker volgens het verslag van 3 mei in de toenmalige Gazet van Hoogstraten.

1930 Koningschieting te Castelre

Hoofdman Cor Van Gils met de keizer en de koning

Reeds lang leefde de vraag bij de Sint-Jorisgilde in CastelrĂŠ: wie zal er einde april de koningsvogel naar beneden schieten? Op de vastgestelde maandag, in de weide van Jaak Mertens, werd alles bij elkaar gebracht om de koningsboom te planten. Vroeg begonnen is half gewonnen en rond de middag waren de werken klaar. De koningsvogel stond 16 meter hoog in de lucht. Om 1 uur mochten de leden schutters beginnen te oefenen. Zonder enig resultaat met pijlen die een gewicht hadden van een halve kilo. Niet getreurd echter. In onderling overleg besloot men om twee meters van de schutsboom af te zagen. Daarna konden de pijlen de koningsvogel wel bereiken. De strijd voor de koningstitel kon een aanvang nemen. Twintig, dertigmaal werd de vogel op zijn houten buik geschoten, de ijzeren vleugels staken al recht in de lucht, drie uur had de kamp al geduurd zonder ook maar enig resultaat. Dan, onder een schot van Paul Peeters, knikt de vogel, Louis van Weereld doet vervolgens een schampschot, weer knikt de vogel maar Sus Vriens raakt de vogel vol en dan valt de koningsvogel eindelijk naar beneden. Had heel de lucht gevallen, de schutters waren nog zo hard niet verschrokken. Sus Vriens, pas veertien dagen lid van de gilde schoot zich tot de nieuwe koning van de gilde. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 59


meerle

25 jaar Turnkring ’t Zolderke MEERLE – Op 6 juni 2014 werd het 25 jarig bestaan van de Turnkring gevierd met een feestelijke receptie. Alle medewerkers, die vanaf 1988 tot nu op een of andere manier hebben meegewerkt waren uitgenodigd. Velen kwamen en stelden vast dat het de vereniging goed gaat. Bij een hapje en een drankje werden vele prettige herinneringen opgehaald. Aan de tijd van toen het begon en over wat er in die 25 jaar allemaal voorbijkwam. September 1988 Buiten voetbal was er in Meerle weinig of geen mogelijkheid voor kleuters of kinderen van de lagere school om aan sport te doen. Voor meisjes was er helemaal niets, meisjesvoetbal was toen nog niet aan de orde. Hoogstraten was toen nog wat ver voor ouders om hun kinderen naar een buitenschoolse sportactiviteit te voeren, veel ouders beschikten niet over een 2de wagen…. Koen Cornelissen (destijds turnleraar in de Meerlese Basisschool) zocht en vond een aantal ouders van kinderen in de school: Rita Vermeer, Jan Fret, Rina Geenen, May Goetschalckx en Marianne Matthijssen. Samen besloten ze een turnvereniging op te richten. Doel was om op een recreatieve wijze de kinderen in het dorp, dicht bij huis de mogelijkheid te geven zich sportief bezig te houden. Ook goed aansluitend op de schooluren, om te veel verplaatsingen te vermijden.

Vliegende start De nieuwe vereniging bleek een schot in de roos. Voor het eerste seizoen (samenlopend met het schooljaar) schreven zich niet minder dan 108 kinderen in als lid van de nieuwe turnvereniging. Omdat de sportactiviteiten vooral plaats vonden op de sportzolder van de kleuterschool, gaven

De beginjaren: een demonstratie van de jazzdansgroep op het schoolfeest in 1991 de kinderen zelf de naam aan voor de sportclub: Turnkring ’t Zolderke. De zolder was slecht verlicht, slecht ingericht, onderkomen en had haast geen toestellen of materiaal om mee te werken. De bestuursleden en hun partners hebben die zolder zo goed en kwaad dat mogelijk was ingericht om er verantwoord te kunnen sporten. Nieuwe verlichting geplaatst, het volledige dakgebinte gereinigd, muren geschilderd, lijnen op de vloer aangebracht en diverse turntoestellen (nieuw en tweedehands) gekocht.

Divers aanbod In het beginstadium waren er een drietal onderverdelingen. Kleuterturnen: gezonde en verantwoorde beweging voor de allerjongsten. Recreaturnen voor de leeftijdsgroep van het 1e tot 3e leerjaar en voor de groep van het 4e tot het 6e leerjaar. In het recreaturnen werden de kinderen op speelse wijze in contact gebracht met diverse sporten: toestelturnen, maar ook initiatie handbal, basket, volley. Kortom omnisport. Al snel kwam er een groep Jazzdans bij voor jongens en meisjes. Om de meer getalenteerde turners iets meer te bieden en omdat de zolder waarop geturnd werd onvoldoende mogelijkheden bood voor het klassieke toestelturnen, werd gekozen voor tumbling (acrobatische grondoefeningen op een lange mat). De zolder was net lang genoeg voor de tumblingmat, de aanloop gebeurde vanuit de naastgelegen refter van de kleuterschool. Bestuur en trainer knutselden zelf een degelijk verende houten tumblingvloer in mekaar.

Naar buiten

Bestuur en trainers van de Turnkring ’t Zolderke vandaag 60 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Al snel wil de club laten zien waarvoor al dat oefenen dient. Ze traden met diverse groepen (turnen, tumbling en jazzdans) op in de Warande tijdens de feestavond van het Kempisch Verbond van Turnverenigingen. Ze namen met heel de vereniging deel aan de jaarlijkse Kempische Verbondsdag, gaven gesmaakte demonstraties op het jaarlijkse schoolfeest van de Klimtoren De door de vereniging georganiseerde demodagen voor familie, sympathisanten en inwoners


meerle van Meerle in en rond de turnzaal, met demonstraties van alle groepen, acrobatische trampoline, pannenkoeken en hotdogs mochten op heel wat belangstelling rekening. En er waren de fantastische jaaruitstappen naar het zwembad en domein Hengelhoef (soms met 2 volle autobussen) en later naar de Tongelreep in Eindhoven.

Ook Halte Merlet kiest !

Op de trampoline Tumbling geraakte een beetje uit de mode en competitiemogelijkheden werden schaars en vergden verre verplaatsingen. Daarom ging de turnkring zich toeleggen op het aan populariteit winnende trampolinespringen. Ondertussen was immers (eindelijk) een gemeentelijke turnzaal gebouwd en, hoewel nog steeds aan de kleine kant voor competitie, kon er met trampoline gewerkt worden. Stilaan werd de club in deze richting georiënteerd. De huidige werking omvat 3 groepen: algemene gymnastiek (recreatief), recreatieve trampoline, trampoline voor beginners en een competitiegroep voor trampoline. Met de trampolinespringers neemt de club deel aan de competities van de B.O.T. (Belgische Open Trampoline). Ondertussen heeft de Turnkring zelf kampioenschapswedstrijden Trampoline voor de B.O.T. georganiseerd in de Zevensprong en de gymzaal van het Klein Seminarie (de eigen sportzaal is helaas veel te klein om dergelijk evenement in te richten).

Sterke troeven Meerle is een vrij afgelegen dorp, waardoor het steeds moeilijk geweest is om geschikte trainers aan te trekken (trampolinetrainers zijn niet dik gezaaid). De club heeft daarom steeds gestreefd om talentvolle leden uit de eigen vereniging op te leiden tot trainer/lesgever. In de loop van 25 jaar hebben vele leden later zelf training gegeven. De turnkring wil graag op deze weg verder. Aan kinderen uit eigen dorp een boeiende sport aanbieden (met focus op trampolinespringen), en sporters uit de eigen vereniging motiveren om zelf trainer te worden.

MEERLE – Op verkiezingszondag organiseerde Halte Merlet een tentoonstelling met werk van jonge kunstenaars. Meer dan 400 inwoners van Meerle kwamen een kijkje nemen. De vakjury en het publiek kozen Hanna Van Dun en Tijs van Nieuwenhuysen uit als eerste met twee grote sprekende portretten. Omdat de jury beslist had in dit geval de publieksprijs toe te kennen aan de tweede, kreeg Marlies deze met haar zonnig werk “Zomer”. Jessie van Aelst volgde nipt met een afdruk van haar computeranimatie voor games “Earth Goddess”. Sanne Schrijvers kreeg de prijs van meest originele werk met “Sanne’s Utopia”. Zij stelde via een postkaart aan random gekozen personen de vraag in hoeverre haar Utopia overeen kwam met dat van hen. Stefan Van Den Elshout boeide met een fragiele tekening over de stad in de toekomst “ Untit-

led City”. Polly Pollet bracht een minitieuze tekening in ballpoint van een anatomisch hart. Steef Van Loenhout schilderde zwart/wit op een houten paneel “Monami Frost”, heel sterk neergezet. Zijn broer Robin toonde twee aquarellen van een cowboy en indiaan “Ons land” met een perfecte afwerking. Geert Marijnissen bracht een boeiend schilderij “Gevallen vrouw”, dat echter minder toegankelijk was voor het grote publiek. Zijn zus Sofie Marijnissen stelde een tekening tentoon, die zij maakte met een stift in linker- en rechterhand en linker- en rechtervoet liggend op het papier. Het zo ontstane “Zelfportret” viel op door de felle primaire kleuren. Halte Merlet dankt alle kunstenaars voor hun enthousiaste deelname en de vakjury, bestaande uit Liliane Maes, Yvonne Engelen met als voorzitter Lionel van den Boogaerde van de Meerlese School. (hm)

Het huidige bestuur, gevormd door Sofie Van Den Ouweland (voorzitter), Sophie Helsen (secretaris), Marianne Matthijsen (penningmeester), Greet Vermonden , Els Christianen en Ria Van Den Boogerd (bestuursleden) en de trainers Henk De Gier, Bianca Kustermans en Sofie Van Den Ouweland, bijgestaan door Britt Van Den Boogerd en Sara Cleymans doen er alles aan om dat waar te maken. Voor het nieuwe seizoen wordt alvast uitgekeken naar een nieuwe wedstrijdtrampoline. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 61


meerle

125 jaar Koninklijke Verenigde Vrienden Meerle MEERLE – Op 17 mei 1889, 125 jaar geleden, werd de handboogmaatschappij De Verenigde Vrienden opgericht in het lokaal ‘De Witte Leeuw’ bij Antoon De Kort in de Kerkstraat. Ze is daarmee de oudste handboogclub in Hoogstraten. Een goede mix van jong, oud en vrouw en man is belangrijk voor het voortbestaan van de club. De goede jeugdwerking van de club is vooral een gevolg van een sportnamiddag die de club aan de schoolkinderen aanbood, om kennis te maken met de mooie sport van het boogschieten. Een aantal jongeren is daarna lid geworden. Ze trainen wekelijks onder kundige leiding van drie begeleiders. Met resultaat: Floris Renting was met zijn 13 de jongste keizer ooit. Een gevolg van de jeugdige belangstelling was dat enkele vaders ook lid van de vereniging zijn geworden. Kruisbestuiving heet dat. Naast boogschieten is er tijd voor wat anders. Twee keer per jaar wordt er gefeest: het interen ter gelegenheid van de koningsschieting; het uitteren waarbij de kampioenen van de club ’s morgens vanaf 9 uur thuis worden opgehaald.

Strijdlied van de “Verenigde Vrienden” 50 jaar lid van KVV: Piet Raaymakers en Jos Roelen met hun echtgenotes.

Zondige gebruiken en zedige nieuwlichters Tot in 1889 waren er in Meerle twee handboogmaatschappijen. ‘Ons genoegen’ in Meersel dreef, gevestigd bij bakker Mathijsen, tegelijk ook herberg, en de gilde Sint Sebastiaan gevestigd bij brouwer Frans Rommens in het dorp van Meerle. De betrekkingen tussen deze laatste maatschappij en den eerwaarde heer pastoor lieten veel te wensen over. Van oudsher was het de gewoonte dat er op het jaarlijks teerfeest der gilden gedanst wordt. Vermits dansen zonde was in de ogen van mijnheer pastoor, wilde hij die gewoonte eruit. Het lukte hem niet. Daardoor ontstond er een ietwat moeilijke toestand voor de diepchristelijke leden der gilden. Zoals voor vader Antoon De Kort, wiens zoon, Karel voor priester studeerde. Het kwam zover dat hij het gedacht opvatte een nieuwe handboogmaatschappij te stichten waar een echt godsdienstige geest zou heersen. De stichtingsvergadering had plaats den 17e mei 1889 in het lokaal “De Witte Leeuw” bij Antoon

De Kort onder de kenspreuk “Vreugd in Deugd”. Er waren 15 stichtende leden bij de oprichting. De snelle aangroei van leden bewees dat de nieuwe maatschappij in een leemte voorzag. Maar zij was tevens een doorn in het oog van de leden van de oude gilde. Die noemde de leden van de nieuwe “Verenigde Vrienden” spottend ‘nieuwlichters’. Geen wonder dan ook dat het eerste lied der jeugdige maatschappij een strijdlied was gedicht door Karel De Kort op de wijs van ‘De Vlaamse Leeuw’ (zie kader).

Een bloeiende vereniging Vandaag de dag telt de vereniging 33 schietende leden, waaronder 12 schietende jeugdleden (jongste is 7 jaar) en 10 ereleden. Van april tot september nemen ze deel aan de competitie van de Noorderbond en de Kempen. In de wintermaand, vooral om de conditie op peil te houden, schieten ze in ploegverband in een competitie van de Grensschutters (schuttersverenigingen van de grensstreek, die destijds werd opgericht door KSS van Meer, KOG van Dreef en KVV van Meerle). Nu nemen meerdere schuttersverenigingen deel aan deze wintercompetitie. Zowel bij de volwassen leden al de jeugdleden zijn er ook vrouwelijk schutters aan het werk.

62 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Men zei: ge ziet hem rijzen Den “Nieuwe Lichters kring” Hij bracht den haat in Meerle, Maar roept: Verbroedering! Maar wie zoekt er twee dracht, Wie sprak van twist en haat? Goddank! Ons schuttersvrienden Zijn zuiver van dien smaad Refrein Wij zijn hier vrienden samen Verbonden door de jeugd Wij willen ‘t dorp verbroederen In eensgezinde vreugd. Wie duid het ons ten kwade Dat door ons woeste vlijt Zes dagen in de week Handarbeid zijn gewijd? En zondags na ‘t volbrengen Van onzen plicht voor God Wij deden handboogspannen In broederlijk genot Wij richten onze pijlen Niet voor een geldgewin Maar om ons te vermaken In broederlijken zin En als de zon in`t westen Des avonds onderschiet Dan zingen wij voor´t leste Een vreugdig vriendenlied


meerle Een nieuw en verjongd bestuur trad in september vorig jaar aan en doet er alles aan om het voortbestaan van de aloude “Verenigde Vrienden” te bestendigen en een mooie toekomst te bezorgen.

Feest Op 31 mei werd het jubileum gevierd met een feestschieting en een plechtige receptie. Daarbij

werden twee leden speciaal in de bloemen gezet omdat ze al 50 jaar schutter zijn bij KVV. Piet Raaymakers en Jos Roelen willen daar, bij leven en welzijn, nog heel wat jaren bij doen. (jaf)

De “Koninklijke Verenigde Vrienden” op de viering van 125 jaar KVV

Missiefeesten

MEERLE – Meerle heeft nog altijd 2 actieve missionarissen. De plaatselijke missiewerking probeert hen zoveel mogelijk te helpen. Het grootste deel van de opbrengst van de jaarlijkse missiefeesten gaat rechtstreeks naar hen. Daarnaast steunen ze de missieposten van Meerlese missionarissen op rust en van missionarissen met naaste familie in Meerle. Ook Memisa en Missio worden niet vergeten. . Om hiervoor de nodige gelden in te zamelen zijn er eind augustus weer de alom bekende missiefeesten. Ziehier wat je mag verwachten. Op zaterdag 30 augustus (13u tot 19u) en zondag 31 augustus 2013 (10u tot 18u) ben je welkom we in de parochiezaal van Meerle. Ja kan er je hart ophalen aan de zeer uitgebreide hobbytentoonstelling met verkoop. Heel wat mensen werken een heel jaar door om mooi haak, brei- en kantwerk aan te leveren. De wenskaarten- en posterbeurs bied je een uitgelezen kans om een voorraad voor een heel jaar in te slaan. Je wil graag meer weten over het werk van onze

missionarissen? Bezoek dan zeker even de infostand. Uiteraard is er ruim aandacht voor de innerlijke mens: in de cafetaria zijn er onder andere overheerlijke pannenkoeken en lekkere drankjes. Daar draait ook het Rad van Fortuin waarmee je heel wat lekkere prijzen kunt winnen. Vergeet ook de tombola’s niet: altijd prijs bij de omslagentombola en bij de reuzentombola zijn er fantastische prijzen! Op zondag kan je tussen 8.30u en 11.30u weer aanschuiven voor een overheerlijke brunch. Op het menu staan o.m. broodjes met ham of kaas, groentetaart, hartelijk brood, groentesalade, cake, yoghurt, Russisch ei, … Kom mee genieten na inschrijving vooraf. Wil je heerlijk genieten van een gezellig dagje uit en daarbij de Meerlese missionarissen steunen? Kom dan naar de Meerlese Missiefeesten. Hartelijk aanbevolen. Meer info in het parochieblad en de brieven die aan huis bedeeld worden of via de website http:// home.scarlet.be/missiewerking-meerle

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 63


meerle

Ziekenzorg viert Maria in Meersel-Dreef: 22 mei 2014 MEERLE – ‘Meimaand, Mariamaand’, ook voor ziekenzorg Meerle een vaste traditie. Op 22 mei trokken ze met 43 personen kort na de middag met de auto’s naar Meersel-Dreef. In het patronaatzaaltje werden ze verwelkomd door de voorzitter. Nadat iedereen goed gezeten was en voorzien was van een drankje gaf hij het woord aan Tonia Jacobs. Zij heeft samen met nog dertien andere vrijwilligers een ervaringsreis gemaakt voor Wereldsolidariteit naar Togo. Via een mooie presentatie gaf ze uitleg hoe de mensen daar leven. Er is nog heel veel armoede, ze wonen in krotjes, er zijn vele marktjes waar ze van alles te koop aanbieden. Er word wel weinig verkocht. Het vlees ligt de hele dag in de zon. Als je een foto van een ziekenhuis zag, werd je er stil van omdat het zo oud en vuil is, voor ons ondenkbaar. Tonia en haar medereizigers hebben ook een paar bedrijfjes bezocht en vergaderd met de mensen. Ze hebben ook geprobeerd om aan de mensen uit te leggen dat er een vakbond is die opkomt voor hun rechten. De meeste werknemers durven daar echter niet bij gaan, bang om hun werk dan te verliezen. Maar ondanks hun armoede zijn het heel fiere mensen, met het beetje dat ze hebben proberen ze, vooral de vrouwen zich mooi te maken. Na de levendige presentatie beseft men nog eens hoe goed we het in België hebben. De Mariavierders danken Tonia voor deze interessante voorstelling. Er stond een doos waar de mensen vrijblijvend iets konden insteken, wat door Tonia zal overgemaakt worden aan Wereldsolidariteit. Om drie uur was het tijd voor een feestelijke viering aan de grot. Door een dubbele boeking waren de Meerlese bedevaarders echter genoodzaakt om uit wijken naar de kerk. Heel spijtig,

want het was mooi weer die dag. De viering werd voorgegaan door mijnheer pastoor en Benno. Anna Brosens en Keeke Oomen offerden in naam van alle zieken een kaars en een bloementje bij Onze-Lieve-Vrouw. Karel Pauwels begeleidde de liedjes die door aanwezigen gezongen werden. Het was een mooie viering. Tijd om onze innerlijke mens te versterken met

een broodje ham en kaas, en een appelflap met koffie en thee. Om de mooie namiddag te eindigen was er nog een slotwoordje door Jaan. Maar vooraleer naar huis te vertrekken, gingen verschillende zieken en 80-plussers samen met hun chauffeur nog een kaarsje aansteken bij de grot. Zo wil de traditie het en veel mensen houden daar aan. (gvb)

Een dikke proficiat aan de winnaars maar evengoed aan alle deelnemers. ACW Hoogstraten

kijkt al uit naar de volgende editie op zaterdag 9 mei 2015 in Parochiezaal Wortel. Tot dan!

ACW-Solidariteitsquiz MEERLE - Op zaterdag 24 mei ging in de parochiezaal van Meerle de ACW-solidariteitsquiz door. 18 ploegen namen deel. Zij speelden voor 18 Goede Doelen. De prijzenpot bestond uit 1000 euro waarvan 250 euro voor de winnaar. Verder werden 5 ploegen uitgeloot die elk 150 euro verdienden voor hun Goed Doel. Winnaar werd Wereldwinkel Hoogstraten. Zij schonken 250 euro aan Vale Viver, de Belgische organisatie die samen met een Braziliaanse zusterorganisatie de levensomstandigheden in de sloppenwijken van Aguas Formosas wil verbeteren. De 5 prijzen van 150 euro worden gewonnen door Davidsfonds Hoogstraten (voor Saint Mary’s lagere school in Bloemfontein Zuid-Afrika), KWB Meerle (voor Wistik), KWB Meer (voor CM Ziekenzorg Meer), OKRA Meer (voor het onderwijswerk van Broeder Stan Goetschalckx in Kigoma) en De Kermisclub (voor het werk rond de spierziekte ALS).

64 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meerle

GOUD IN MEERLE

Frans Verschueren en Wivina De Bruyn Frans en Wivina kregen twee zonen, Dave en Gert. Dave huwde met Noi uit Thailand, die hij daar tijdens een uitwisselingsproject voor zijn studie als bio-ingenieur ontmoette. Noi is verpleegster in St-Antonius. Samen hebben ze een dochter Sophie (4), Ploy in het Thais. Gert is bakker in de koekjesfabriek van LU en heeft met zijn echtgenote Inge, kleuterleidster in Wechelderzande, twee zonen: Rube (7) en Diede (6). Wivina en Frans waren en zijn altijd heel actief geweest in het dorp. Frans is bestuurslid van de fanfare, lid van OKRA en fietst bij de Pieretrappers. Hij is de oudste fietser. Twee tot drie keer per week maakt hij met de club een grote rit. Tussendoor trekt hij er samen met de 2e oudste fietser, Guy Van De Locht, op uit voor extra lange ritten. Jarenlang kookte Frans grote ketels soep – wel 200 liter – voor de Landelijke Gilde en voor de veldtoertocht van de Pieretrappers.

Feest op Groot Eyssel. Op zaterdag 17 mei was heel het gebuurt uitgelopen om het gouden paar Wivina en Frans met een feestelijke stoet naar het dorp en naar de kerk te begeleiden, fanfare voorop. Frans Verschueren is een geboren en getogen Meerlenaar. In 1941 kwam hij op de wereld op de grond waar hij ook nu nog woont. Hij was de 4e in een gezin van zes, vijf jongens en één meisje. Wivina De Bruyn is ‘af’ Meer, waar haar vader in Meerdorp fietsenmaker was. Zij was de jongste van eveneens zes kinderen; 5 meisjes en één jongen. De eerste kennismaking van Wivina met Frans gebeurde via een foto. Wivina’s zus Clara verkeerde immers met Neel, de broer van Frans.

Clara had op een keer een foto bij van de jonge mannen Verschueren en Wivina’s oog viel op Frans. ‘Dat is er eentje voor mij’ zei te tegen haar zus. En zo gebeurde. Tijdens Meerle Kermis maakte ze in de danstent van Klessens in het echt kennis met Frans en blijkbaar waren de gevoelens wederzijds. Twee jaar later huwden Frans en Wivina. Na een tijdje thuis wij Wivina te hebben gewoond, bouwden ze zich een huis op Beek. Maar Wivina en Frans vonden de tuin veel te klein en in 1982 kochten ze een grote lap van de grond van de familie Verschueren op Groot Eyssel. In de serre teelden ze aardbeien en augurken. Wivina overdag én ’s avonds, Frans na zijn dagtaak als chauffeur bij Van De Velde. Hun grote tuin staat vol met bloemen.

Wivina heeft vele jaren catechese geven aan de vormelingen, is lid van OKRA en van KVLV. Samen zorgen ze voor de grote tuin. Wivina houdt van bakken, haar taarten zijn vermaard bij familie en vrienden. Ze was 22 jaar onthaalmoeder en voor haar verjaardag bakte ze voor iedereen taart. Een traditie die ze nog altijd in ere houdt. Op mooie dagen trekken ze naar hun caravan in Oostende, waar ze vele vrienden hebben. Ook het reizen kan hen bekoren. Het bracht hen o.a. in Thailand, bij de schoonouders van Dave. Het gebuurte bezorgde hen op die zonnige zaterdag (‘je krijgt het weer dat je verdient’ lacht Wivina) een onvergetelijke stoet. Frans en Wivina vierden twee keer: met de hele familie bij Snoeys in Castelré en met 140 buren en vrienden in Meerle. Een gebeurtenis om nooit te vergeten. (jaf)

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 65


meerle

25ste werkjaar van Volksdansgroep Shilshoel MEERLE - We dansen momenteel met twee groepen. We hebben een maandaggroep van ongeveer 35 dansers. Deze dansers komen uit groot Hoogstraten en omliggende dorpen. Gezelligheid en ontspanning in de vorm van gezonde lichaamsbeweging staan centraal bij Shilshoel. Er wordt gedanst op internationale folkloremuziek afkomstig uit de Balkanlanden, Israël, voormalige Sovjet-Unie, USA... De dansleiding is in handen van Gust Koyen. Dit jaar nemen we geen nieuwe leden aan, daar we gaan starten met een jongerengroep. Vanaf september worden alle jongeren van groot Hoogstraten vanaf 14 jaar uitgenodigd om vrijblijvend twee kennismakingslessen mee te volgen: namelijk vrijdagen 19 en 26 septem-

ber2014 van 20.00u tot 21.30u in de parochiezaal van Meerle. Bij voldoende belangstelling starten we een groep die wekelijks danst behalve in de vakanties. Info te bekomen bij Gust Koyen tel.03.315.03.53 of 0476.021.012 Ook vanaf september starten we weer met de volksdans voor senioren. Ben je 50 jaar of ouder, dan ben je welkom voor ons tweede seizoen volksdansen onder leiding van Lianne Langstraat. Wij dansen op woensdagvoormiddag in de parochiezaal van Meerle telkens van 10.00u tot 11.30u. Je kan de eerste twee lessen komen kennismaken: 10 -17 september. Daarna volgt er een reeks van 10 lessen. Info kan je bekomen bij Tonia Jacobs 03.315.92.09 (fh)

‘Ora et Labora’, het leven in de abdij MEERLE – Heb je zin om eens kennis te maken met het leven van de paters in Westmalle en samen met hen een weekend door te brengen? Dan is dit je kans.

ënzerorde. De abdij van Westmalle, gesticht in 1794, maakt deel uit van de ‘Cisterciënzers van de Strikte Observantie’, maar is vooral bekend als ‘de abdij van de trappisten van Westmalle’.

Voor het weekend van 10-11-12 oktober 2014 heeft KWB-Meerle een verblijf gereserveerd voor 20 personen. Ook niet-leden kunnen mee. Iedereen die de stilte en de rust als bevorderlijk ervaart, is welkom voor een paar dagen van bezinning. De abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart van Westmalle behoort tot de Orde van de Cisterciënzers, die gesticht werd in de elfde eeuw. Deze orde wordt kortweg en gemakshalve ‘de trappisten’ genoemd, naar de Normandische abdij La Trappe. Van daaruit verspreidde zich sinds de zeventiende eeuw een hervorming van de Cisterci-

Het leven van de monniken is in de eerste plaats een leven van gebed. Maar het is tegelijk ook een leven in gemeenschap en een leven in arbeid. op de website www.trappistwestmalle.be van de abdij van Westmalle vind je uitgebreide informatie. De kostprijs bedraagt 60 euro per deelnemer voor leden en huisgenoten, 70 euro voor niet-leden. Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen. Inschrijven kan bij Cois Christiaensen, via mail cois.christiaensen@telenet.be of via telefoon 03/315.02.97 (jvb/cs/jaf)

Smikkeltocht met 5-gangenmenu MEERLE – Zin in een wandeltocht van 10 km of een fietstocht van 33 km? Landelijke Gilde Meerle - Meersel-Dreef neemt je op zondag 6 juli mee door een prachtig stukje Meerle. Onderweg krijg je de heerlijkste gerechten voorgeschoteld. De voettocht loopt grotendeels op anders niet toegankelijke wegen en private eigendom. Zo leren zelfs mensen uit eigen streek, Meerle van een andere kant kennen. De fietstocht brengt je langs de mooiste plekjes van Meerle en omstreken. Starten kan je tussen 10u en 13 uur aan de tent in de Hazenweg te Meerle. Bij het vertrek kan je al genieten van een aperitiefje met groenteknabbeltje. Vervolgens bezoek je een melkveebedrijf (Karel en Sandra LeemansJansen ) waar je heerlijke soep met brood kan eten. De hoofdschotel staat klaar bij een mechanisatiebedrijf (Frank Kennes) en van koffie met gebak kan je genieten op een aardbeienbedrijf (Marc en Renilde Christianen- Sterkens ). De laatste gang brengt je terug bij de beginplaats aan de Hazenweg. Daar kan je roomijs met aardbeien smikkelen. Bij de begin en eindplaats aan de Hazenweg is animatie voorzien van 14.30 tot 17u zoals oude tractors, trekpaarden, kinderanimatie en een optreden van “Kastaar” in de tent. I n s c h r i j ve n k a n j e t o t 2 j u l i 2 0 1 4 via overschrijving op rekeningnummer BE 74 7450 4547 7107 met vermelding: “naam: aantal volwassenen, aantal kinderen 4-12, aantal kinderen -4”. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tussen 4 en 12 jaar 10 euro, kinderen tot 4 jaar mogen gratis mee. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag. (lg) Website: www.lgmeerle.be E-mail: info@lgmeerle.be

Woensdagen 2, 16 en 30 juli en 13 en 27 augustus PETANQUE in Markdal te Meer om 14u00. Maandag 14 juli FIETSTOHT halve dag. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Dodendraadroute (40 km). Dinsdag 12 augustus FIETSTOCHT hele dag. Vertrek aan het lokaal (met auto’s) om 9 uur. Heideroute (56 km). Dinsdagen 1, 8, 15, 22 en 29 juli en 5, 12, 19en 26 augustus KAARTEN/BILJARTEN in ons lokaal van 13.30 tot 17.30 uur Dinsdagen 8 en 22 juli en 12 en 26 augustus

RUMMIKUB EN SCHAKEN in ons lokaal van 13.30 tot 17.30 uur Woensdagen 2 en 9 juli ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in De Wildert Woensdagen 16, 23 en 30 juli en 5, 12, 19 en 26 augustus ZWEMMEN van 9.30 tot 10.30 in De Wildert Woensdag 2 juli AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert Donderdagen 3, 10, 17, 24 en 31 juli en 7, 14, 21 en 28 augustus NORDIC WALKING, bijeenkomst in Castelré om 9.30 uur

66 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Zaterdag 17 mei - De politie Noorderkempen heeft verscheidene inbreuken vastgesteld tijdens verkeerscontroles aan Hoogeind in Meer (Hoogstraten) en Bolksedijk in Rijkevorsel. Zeventien bestuurders droegen geen veiligheidsgordel, vier personen hadden te veel gedronken, waarvan bij één persoon onmiddellijk het rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Eén bestuurder van een bromfiets had geen geldig rijbewijs. De bromfiets was bovendien niet verzekerd en werd daarom in beslag genomen. Tijdens de verkeerscontroles werd ook voor 2.500 euro aan boetes geïnd bij overtreders die niet in België wonen. Zondag 18 mei - Een motorrijder (66) uit Wuustwezel viel rond 17.50u in de Liebigstraat in Meer. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gevoerd. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Rechtbank - In de zaak van de mysterieuze verdwijning van Staf Rosiers (65) uit Meer mag Benjamin V. (44) uit Waregem zijn voorarrest thuis onder elektronisch toezicht uitzitten. Dat heeft de raadkamer in Turnhout beslist. Drie hoofdverdachten worden verdacht van moord. Benjamin V., die op 12 maart werd opgepakt, wordt samen met Pieter M. (29) uit SintNiklaas beticht van afpersing. Ze zouden zich 32.000 euro hebben laten overhandigen, maar voerden nooit een moordopdracht uit. Rosiers is sinds april 2013 spoorloos. Politie - Enkele handelaars in Baarle en in Meerle kregen met valsemunters af te rekenen. Die deden kleine aankopen en betaalden met biljetten van 50 euro. Achteraf bleek het telkens om valse briefjes te gaan. Al die uitgegeven nepbiljetten droegen het nummer P287 20 20 15 46. Rechtbank - De 44-jarige Francis V. uit Hoogstraten riskeert een celstraf van acht maanden voor brandstichting. Hij stak vorig jaar een jachthuisje in brand in Hoogstraten. Het openbaar ministerie benadrukte dat hij daarmee niet aan zijn proefstuk toe was. Hij viseerde al vaker jagers. Hij is al eens veroordeeld voor het plat steken van autobanden. Toen hij vorig jaar met de fiets in Hoogstraten onderweg was, stak hij een jachtkansel in brand. De raadsman vertelde de rechter dat zijn cliënt psychologische problemen heeft, maar dat hij in begeleiding is. Rechtbank - Jan G. (76) uit Hoogstraten, een beëdigd jachtwachter, moest zich verantwoorden voor de strafrechter voor valsheid in geschrifte. Hij zou geknoeid hebben met jachtrechten, maar hij ontkende alles. De rechter sprak hem vrij. Dinsdag 10 juni - Een blikseminslag heeft in de nacht een woning in aanbouw getroffen aan de Loenhoutseweg. De bliksem kwam terecht in de spouwmuur, waardoor de isolatie in brand vloog. De brandweer had het voorval snel onder controle en kon voorkomen dat het gebouw afbrandde. Politie – De moord op de 69-jarige Josephine Lacroix in april 1955 schijnt bijna 60 jaar na datum alsnog een uitklaring te krijgen. Een roodharige man had, in het licht van de maan, met een breekijzer Josephine gedood en daarna met een mes nog eens extra in haar hart gestoken. Josephine Lacroix was een alleenstaande vrouw die woonde in de Muzementen, zonder erfgenamen maar ‘verdommelijk rijk’. Ze bezat nogal wat geld en goed. Nu de gerechtelijke archieven in Turnhout vrijgegeven zijn, heeft een oudinspecteur het dossier, hoewel verjaard, heropend. Josephine blijkt wel een zoon gehad te hebben. Wordt vervolgd. (lvr)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 67


HVV terug naar derde Nadat Hoogstraten werk had gemaakt om via het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) de licentie te bekomen die nodig was voor een verlengd verblijf in de Belgacom League waren het de spelers die het lieten afweten. Met twee nederlagen in de eindronde was het over en uit. Het spectaculaire voetbaljaar met wedstrijden tegen Westerlo en Antwerp, om er maar twee te noemen, was voorbij en HVV bereidt zich voor op een jaar in derde nationale. wel Jelle Van Kruijssen en Seppe Geerts. Het mooie aan voetbal is doelpunten maken en van deze twee spelers verwacht ik dat. Deze week is er nog een extra spits overgekomen van Duffel, namelijk Peeters Yens. We zijn vandaag nog bezig met een rechtsachter (ondertussen is Eloy Smet ook aan de kern toegevoegd).

DHM vroeg Alfons Van den Broeck, secretaris van HVV, naar zijn bevindingen en naar de ambities voor het komende seizoen. Het bestuur van HVV heeft heel veel werk geleverd om opnieuw een licentie te bekomen voor tweede nationale. Jullie hebben alles in het werk gesteld voor een verlengd verblijf. Ben je nu ontgoocheld nu dit niet gelukt is? Fons: Daar we praktisch zeker waren van degradatie heeft HVV in eerste instantie een licentie aangevraagd om aan de buitenwereld duidelijk te stellen dat de club financieel gezond is. Toen het bericht kwam dat RWDM geen licentie kreeg, waren de meningen binnen de spelersgroep verdeeld. Het bestuur heeft er alles aangedaan om aan te tonen dat de club graag in tweede klasse wou blijven. Op sportief gebied ben ik ontgoocheld daar er bij de thuiswedstrijden voor onze supporters altijd wel iets meer te zien was dan in derde klasse, en persoonlijk ben ik er van overtuigd dat niet iedereen gestreden heeft om het behoud te bewerkstellingen, wat heel spijtig is. Was het jaar in tweede een vergiftigd geschenk of wat zijn jouw bevindingen over het voorbije seizoen? Fons: Een vergiftigd geschenk zou ik het zeker niet willen noemen. We wisten dat we voor een heel moeilijk seizoen stonden. Op sportief vlak waren we niet klaar om de stap te zetten, vandaar dat we enkele paniektransfers gedaan hebben waarvan we tot op heden nog altijd heel veel spijt hebben. Het bestuur heeft dit jaar wel veel te verwerken gekregen van de pers omdat meestal de spelers aan het woord kwamen en niet altijd eerlijk waren. Het is een goede leerschool geweest en ondanks alle clubs van tweede klasse deze reeks een kerkhof noemen, willen ze er wel allemaal in blijven. Wat betreft het praktische heeft Stef Van Erck heel veel werk verricht en wil ik bij deze ook het stadsbestuur bedanken om de steun die ze ons gegeven hebben . Transfers. Zijn er spelers vertrokken waarvan je (heel) veel spijt hebt?

De nieuwe trainer is enorm ambitieus hebben we gehoord. Welke zijn de ambities van de club? Top 5, opnieuw gaan voor promotie of is de ambitie verdwenen en is behoud en winnen van Turnhout voldoende?

Fons: Wat is heel veel spijt, spelers komen en gaan, vandaar dat ik alles wel een beetje kan relativeren. Spijtig is wel dat er nu spelers vertrekken die een echt Hoogstraats verleden achter de rug hebben. Als ik dan toch een speler moet noemen is het Koen Gommers. Die vertrekt naar Rupel Boom en ik ben er zeker van dat hij heel graag bij HVV was gebleven. Maar zoals meestal is er ook nog de financiële kant van de zaak. Misschien is het wel eens goed dat de kern vernieuwd wordt. Ik hoop dat de spelers die HVV verlaten het goed zullen stellen in hun nieuwe club. Waar ik wel spijt van heb is de manier waarop we afscheid hebben moeten nemen van trainer Regi Van Acker. Maar ja, dat zal ook wel voetbal zijn zeker. Van welke spelers verwacht je heel veel? Is er nog nieuw bloed op komst? Fons: We hebben getracht om onze kern behoorlijk te vernieuwen. De spelers die we echt bij de club wilden houden zijn gebleven. Bij de gesprekken met de nieuwe spelers is gebleken dat iedereen wel graag naar HVV komt. De spelers waar ik het meeste van verwacht zijn toch

68 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Fons: Enorm ambitieus is in mijn ogen nog zachtjes uitgedrukt. Tom Gevers heeft wel alle dagen een reden om eens te bellen. Bij het aanwerven van de nieuwe spelers was hij er altijd bij en hij heeft aan die jongens laten zien hoe belangrijk ze zijn voor hun nieuwe club. Ik heb de zelfde ambitie als de nieuwe trainer en dat is dat we zo snel mogelijk veertig punten hebben en dat we dit seizoen nog eens rustig kunnen doorkomen en rond de zesde plaats eindigen. Stiekem hoop ik toch op een eindrondeplaats. Zoals het er nu uitziet is het heel jammer dat de reeksindeling heel slecht is en dat we derby’s tegen Rupel Boom en Berchem zullen moeten missen. Nog een vraag over de organisatie. De mooie verlichting zal wel blijven hangen maar wat gebeurt er met de stewards, de tweede tribune, met de ticketing, het videosysteem en de veiligheidscoördinatoren en de andere veiligheidsvoorzieningen? Fons: Op gebied van organisatie vallen we terug op derde klasse niveau wat wil zeggen dat de supporters weer mogen staan waar zij willen en dat in de kantine weer een normaal glas bier kan gedronken worden. Daar we in derde klasse geen bepaald aantal zitplaatsen moeten hebben is de tweede tribune reeds weg. Op gebied van veiligheid behouden we onze structuur wat wil zeggen dat de stewards en de veiligheidscoördinatoren in functie blijven en hun jaarlijkse opleiding zullen volgen, zodat we gewapend zijn voor de risicowedstrijden die nog zullen volgen. (rb)


sport

Voorbereiding seizoen 2014 - 2015 Samenstelling technische staf Tom Gevers: hoofdtrainer Gino Swaegers: assistent trainer Raf De Houwer: fysical coach en video analyse Kim Vrints: keeperstrainer Roger Verheyen: Scouting Norbert Gardisseur en Eddy Peeters: beloften trainers

Medische staf en support Gunther Scheipers: verzorger Sam Vermeire: dokter Tom Bruurs: kinesitherapeut Luc Strijbos: afgevaardigde Erik De Bie: sportief manager Staf Verhoeven: terreinverzorger

De spelerskern – tranfers De blijvers: Ben Van Bael, Cedric Brosens, Glenn Van der Linden, Juri Meyvis, Jelle Van Weert, Ruben Tilburgs, Nick Van Huffel, Jorne Segers, Kevin Lauryssen en Bob Swaegers. Jeroen Meeuwis en Michiel Meynendonckx stromen door vanuit de jeugd. De nieuwkomers: Karem Didi (Duffel), Jelle Van Kruissen (Zwarte leeuw), Bjorn Beyens (Rupel Boom), Roy Mauro (Sint-Niklaas), Seppe Geerts (Hasselt), Yens Peeters (Duffel), Eloy Smet (Duffel). Volgende mensen verlieten de club: Regi Van Acker (hoofdtrainer van Eendracht Aalst), Ken Bastin (hoofdtrainer St. Job), Peter Van den Borne (keeperstrainer Dessel), Michiel Lanslots (Zwarte Leeuw), Thijs Schrauwen (Zwarte Leeuw), Roy Van der Linden (FC Turnhout), Koen Gommers (Rupel Boom), Roel Engelen (Cappellen), Ief Van Gansen (Wuustwezel), Bart Cornelissen (Zwarte Leeuw), Tom Boere (Gent). Ook Moussa Traoré, Ibrahim Salou, Zakaria M’Sila en Milan Savic maken geen deel meer uit van de spelerskern en Robin De Feyter is gestopt wegens blessure.

Zaterdag 19 juli, 19.30 uur Hoogstraten VV – A.S.V. Geel Zaterdag 23 juli, 19.30 uur Hoogstraten VV – Zwarte Leeuw Zaterdag 26 juli,19.30 uur Hoogstraten VV – beloften Anderlecht Woensdag 30 juli, 19.30 uur KVV Vosselaar – Hoogstraten VV Zaterdag 2 augustus, 19.30 uur HVV - ? Woensdag 6 augustus, 19.30 uur Hoogstraten VV – Sint Lenaerts Zaterdag 9 augustus Cofidis cup (ronde 3) Woensdag 13 augustus, 19.30 uur Competitie wedstrijd 1 Zaterdag 16 augustus Cofidis cup (ronde 4) Woensdag 20 augustus, 19 uur Sint Jozef (jubileum) – HVV Woensdag 20 augustus, 19.30 uur Competitie wedstrijd 2

Zaterdag 23 augustus Cofidis cup (ronde 5) Woensdag 27 augustus, 19.30 uur Competitie wedstrijd 3 Zaterdag 30 augustus, 19.30 uur Competitie wedstrijd 4

Reeksindeling (onder voorbehoud, op een laatste vergadering op 18 juni kan dit nog wijzigingen) Derde klasse A: Ath, Doornik, Koksijde, Torhout, Izegem, Gullegem, Oudenaarde, Olsa Brakel, Deinze, Dender, Gent-Zeehaven, Zele, Hamme, Temse, Bornem, Rupel Boom, Berchem, Londerzeel. Derde klasse B: Cappellen, Hoogstraten, Turnhout, Oosterzonen, Bocholt, Hasselt, Kelmis, Visé, Verviers, Sprimont, Ciney, Tienen, Diegem, Grimbergen, Brussels, Union, Walhain, URL Centre.

KVNA Wortel Vertrekken: Trainer Frank Luijten vertrekt na 1 jaar naar DOSKO. Hans Peeters en Dennis Rosiers gaan hun geluk zoeken in St. Jozef. Na jaren trouwe dienst stoppen Benji Broere en Hans Van De Mierop met voetballen.

Als voorbereiding worden volgende beker- en oefenwedstrijden gespeeld. Omdat Hoogstraten VV vanaf 22 juli enkele dagen in Wortel komt trainen wordt er al op 28 juni een wedstrijd gespeeld.

Volgende spelers komen de rangen versterken: Peter Godrie, Matthias Van Der Linden en Wim Verheyen ( allen van Minderhout ), Philip Van Erck ( Merksplas ), keeper Tom Verlinden ( Brecht ), Jeroen Janssen ( Zwarte Leeuw ) en Pieter Donckers ( teruggekomen van Meer ).

Zaterdag 26 juni 14.30 u KVNA Wortel – Hoogstraten VV Zaterdag 02 augustus 18.30 u KVNA Wortel – Meer ( beker ) Zaterdag 9 augustus 18.30 u Oosthoven - KVNA Wortel ( beker ) Dinsdag 12 augustus 18.45 u Beker Arnold Van Aperen in Minderhout Zaterdag 16 augustus 18.30 u KVNA Wortel – Meerle ( beker ) Zaterdag 23 augustus 18.30 u Lille - KVNA Wortel ( beker ) ( frbr )

Het bestuur geeft zijn vertrouwen aan Bart Wilmsen een jonge trainer met veel ambitie. Hopelijk krijgt hij een enthousiast en gemotiveerd team op het veld.

Voorbereidingsprogramma De groepstrainingen vangen aan op zondag 22 juni. Om de velden van Hoogstraten na het lange seizoen te ontlasten heeft de club de vrienden van Wortel bereid gevonden om op hun velden te laten trainen van 22 tot 27 juni. Tegelijkertijd is er afgesproken om een vriendenwedstrijd te spelen. Van 1 augustus tot 3 augustus is er een oefenkamp (teambuilding) in het domein Den Rooy in Meerle. Zaterdag 28 juni, 14.30 uur KVNA Wortel – Hoogstraten VV Woensdag 16 juli, 19.30 uur Hoogstraten VV – Cappellen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 69


sport

Meetria Triathlon Met zon en onder strak blauwe hemel , temperaturen rond de 22 graden, een water temperatuur van ruim 19° en voor de 1e maal géén regen voorspeld , is om 13.00 uur het startschot gegeven door een van de bewoners van de Hoogmark te Minderhout. Alweer de 7e editie van dit Meers sportief hoogtepunt.

Om 14.00 uur werd het startsein voor 191 deelnemers gegeven voor de ¼ afstanden ( 1000 m zwemmen -39 km fietsen – 10 km lopen). Deze afstand was met organisatie Flanderscup en konden geldprijzen verdiend worden. In dit groot deelnemersveld staan zowel gevorderde als atleten die voor de 1e maal een wedstrijd meedoen

1/8 drafting wedstrijd Dames 16-39j 1 - Emsens Maartje (1:17:39 - Oud-Turnhout) 2 - Schrauwen Annelore (1:24:30 - Loenhout) 3 - Leenaerts Daniëlle (1:24:42 - Loenhout)

Dames 40+ 1 - Bresseleers Petra (1:26:51 - putte kapellen) 2 - Vande Walle Iris (1:28:19 - Antwerpen) 3 - Vandaele Tine (1:45:39 - Schoten)

Heren 16-39j 1 - Swannet Frederik (1:04:10 - Beerse) 2 - De Vleeschouwer Thomas (1:05:20 - Lier) 3 - Simons Wouter (1:06:26 - Genk)

Heren 40+ 1 - Juliens Edwin (1:09:52 - Mechelen) 2 - V.d. Auwera Jos (1:10:14 - St-Kat-Waver) 3 - Bogaerts Stijn (1:11:26 - Loenhout)

1/4 non draft Flanderscup C* Dames 18-39j 1 - Van de Vel Sara (1:54:58 - Lint) 2 - Vitova Linda (2:00:14 - Berchem) 3 - Adams Heleen (2:01:44 - Minderhout)

Wisselzone startnr 704 (geheel rechts): Nick Meeusen, Meer. Een 87 deelnemers stonden aan de start voor de recreatieve 1/8 omloop (500 m zwemmen – 26 km fietsen en 5 km lopen) . Mooie afstanden voor de beginnende en recreatieve triatleet. Een van de deelnemers , lid van triathlon vereniging Meetria, Nick Meeusen, deed ook mee. Hij eindigde totaal 54e in deze categorie.

aan de start. In deze ¼ triathlon ook de dames Carla van Aert (154e) en José van Aert (178e) zie foto onder. Aan alle deelnemers (oa ook veel leden van Meetria) een dikke proficiat aan deze knappe prestaties. Meetria kan weer terug kijken op zeer geslaagd evenement. Nogmaals dank aan alle sponsors. (fh)

Dames 40+ 1 - Devos Caroline (2:00:54 - Kortemark) 2 - Cappaert-Paulus Lieve (2:05:55 – Edeg’m) 3 - Smeyers Kathleen (2:06:55 - Retie)

Heren 18-39j 1 - Verachten Stef (1:41:42 - Mol) 2 - De Grooff David (1:43:30 - Wilrijk) 3 - Vermeiren Kris (1:44:56 - Loenhout)

Heren 40+ 1 - De Decker Bruno (1:47:05 – Denderm’de) 2 - Debusscher Hugo (1:49:33 - Morkhoven) 3 - Rombouts Eddy (1:49:43 - Essen)

TRIO vanaf 14j 1 - SEDITO (1:46:14 - Hoogstraten) 2 - Hurricane (1:46:27 - Meersel-Dreef) 3 - Veni Vidi Vici (1:49:39 - Loenhout)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

70 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


sport

22ste Kapellekensloop MINDERHOUT – Onder een stralend loopweertje mochten de KWB-organisatoren 704 deelnemers ontvangen, wel iets minder dan de vorige edities. 346 kleuters en kinderen boden zich aan terwijl voor de joggings 296 recreanten hun kuiten ingesmeerd hadden. Het hoogtepunt van het gebeuren was natuurlijk de halve marathon met 62 deelnemers waarin Steven Vermeiren uit Eindhout en Maria Vranckx uit Herenthout met de bloemen mochten zwaaien. (rel)

Uitslagen Halve marathon (heren) 1. Steven Vermeiren (1.18.19, Eindhout) 2. Jan Daems (1.18.34, Lichtaart) 3. Eric Bartholomeeusen (1.21.40, St.-Len.) 4. Bart Van Nijlen (1.23.04, Kasterlee) 5. Koen Fransen (1.24.15, Hoogstraten) Halve marathon (dames) 1. Maria Vranckx (1.24.45, Herenthout) 2. Elly Kerstens (1.24.57, Beerse) 3. Evi Theeuws (1.36.06, Lier) 4. Lynn Mathijs (1.4611, Stabroek) 5. Ellen Van den Broek (1.48.28, Hoogstraten)

Ook voor Jef Jacobs (860) uit Meersel-Dreef was het op de tanden bijten geblazen

Jogging (heren, 10 km) 1. Niels Goderin (0.36.14, Wuustwezel) 2. Mark Borms (0.36.42, Willebroek) 3. Niels Koyen (0.37.32, Minderhout) 4. Guido Hendrickx (0.38.24, Hoogstraten) 5. Dre Billet (0.38.50, Wuustwezel)

Jogging (heren, 5 km) 1. Thijs Vissers (0.17.39, Essen2. Jens Van Looveren (0.17.57, Wuustwezel) 3. Kurt Aerts (0.18.39, Minderhout) 4. Michiel Verheyen (0.18.53, Hoogstraten) 5. Stef Conincx (0.19.01, Wuustwezel)

Jogging (dames, 10 km) 1. Annelies Van Miert (0.50.04, Rijkevorsel) 2. Annick Caethoven (0.51.58, Essen) 3. Joyce Dijkhuizen (0.52.54, Chaam) 4. José Van Aert (0.53.19, Meer) 5. Henrike Van Schil (0.53.28, Essen)

Jogging (dames, 5 km) 1. Ilse Vermeiren (0.23.07, St.-Len.) 2. Ellen Boden (0.23.53, Essen) 3. Laura Verheyen (0.24.18, Hoogstraten) 4. Vera Van Alphen (0.24.20, Meersel-Dreef) 5. Julie Vermeiren (0.24.22, Rijkevorsel)

Jogging (dames, 3 km) 1. Julie Wouters (0.11.58, Hoogstraten) 2. Anne-Sophie Schrauwen (0.12.05, Hoogstraten) 3. Edith Van Den Hoeck (0.12.71, St.-Len.) 4. Shirley Geerts (0.12.45, Meer) 5. Inneke Van Hoeck (0.12.59, St.-Len.)

gordijnen • shutters • zonwering

Landlopersjogging Op vrijdag 29 augustus wordt de 12de Landlopersjogging gelopen. Langzaam maar zeker is de jogging uitgegroeid tot een sportmanifestatie van formaat. Het toenemend aantal deelnemers is hiervan het bewijs.

Jogging (heren, 3 km) 1. Daan Broeckx (0.09.58, Rijkevorsel) 2. Dieter Van Den Hoeck (0.10.00, St.-Len.) 3. Jan Bevers (0.10.09, Hoogstraten) 4. Jolan Goossens (0.10.11, Rijkevorsel) 5. Dylan Pemen (0.10.17, Meer)

tapijten • vloerbekleding De start van de kinderjogging 500 of 1000m (tot 12 jaar) is om 18.40 uur aan de parochiezaal. Alle kinderen krijgen een verrassingsprijs.

Elk jaar ondersteunt de Landlopersjogging een goed doel. Dit jaar is gekozen voor de kerststal aan de kerk van Wortel. Die is aan onderhoud en vernieuwing toe. Verschillende verenigingen gaan hier samen met de KWB hun schouders onder zetten.

De deelnemers aan de 3 kilometer, 6 kilometer, 9 kilometer en 10 Engelse mijlen is om 19 uur. Het parcours voor de kinderloop en de 3 kilometer gaat over een stratenparcours in het dorp. De andere afstanden lopen grotendeels door de prachtige bossen van Wortel-kolonie. Er zijn 2 verversingsposten voorzien, voor en na het bos. (fh)

Tijd dus om te starten met de opbouw van uw conditie en ook uw kennissen aan te sporen om deel te nemen zodat 29 augustus opnieuw een sportieve topdag wordt. Inschrijven kan ter plaatse tot 15 minuten voor aanvang van de start.

Inschrijven kan vanaf 17 in de parochiezaal, Poeleinde 2 te Wortel. Het inschrijfgeld voor de kinderen bedraagt € 1,-. Alle anderen betalen € 5,- en KWB-leden betalen € 3,- bij vertoon van hun lidkaart.

behang • bed- en badmode

www. vandersluis.be

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 71


sport

SPORT

- Instappen in Lifesaving

De Hoogstraatse Reddersclub is een sportclub die zich bezighoudt met het reddend zwemmen en alles wat daarbij komt kijken. De club is ontstaan vanuit de redders van de Mosten in de jaren negentig. Dankzij de voortdurende verjonging is de club op dit ogenblik nog steeds een hippe bende redders die de doelstellingen van toen nog steeds hoog in het vaandel dragen. Iedereen die op een veilige manier 100 meter kan zwemmen en al 10 jaar geworden is, kan lid worden bij de club. Op de jeugdtrainingen bieden we een gevarieerd pakket aan van sport, spel en reddingtechnieken. Je hebt steeds de mogelijkheid om bij wijze van proef eerst drie trainingen bij te wonen om daarna te beslissen dat de HRC wel degelijk iets voor u is. We zwemmen elke zondagochtend van kwart voor negen tot kwart na tien in het zwembad van Brasschaat.

Instapmoment De laatste twee zondagen van augustus (24 en 31 augustus) gaan we voor de nieuwe geïnteresseerden een instapmoment organiseren. Deze instapmomenten zijn bedoeld voor 10 – 11 – 12-jarigen die met lifesaving en reddend zwemmen willen kennismaken. Gedurende deze twee weken zullen we in Brasschaat oefenen tijdens onze normale uren (08.45-10.15 uur, aanwezig om 08.30 uur). De groep zwemt volledig apart zodat de zwemmers de maximale aandacht van de begeleiders krijgen. We zullen waar nodig de zwemtechniek bijschaven, reddingtechnieken aanleren, kennismaken met de competitie (lifesaving) en af en toe ook eens een spelletje doen. Deze instapmomenten zijn gratis, we vragen wel om vooraf aan te melden bij Juan Verbruggen. (0476/78 76 37 juan.verbruggen@hoogstraatsereddersclub.be)

vinden waar iedereen aan kan deelnemen. Dit zal allemaal doorgaan in de zwemvijver tussen 11.00 en 17.00 uur en kost je enkel het inkomticketje voor de Mosten.

Nieuw zwembad De Hoogstraatse Reddersclub kijkt verder uit naar het nieuwe zwembad dat Sportoase voor Hoogstraten bouwt aan de Loenhoutseweg. Na veel omzwervingen in andere zwembaden (Turnhout, Beerse en Brasschaat) zullen we vanaf 2016 in ons eigen Hoogstraatse zwembad kunnen zwemmen. We hoopten ons 25-jarig bestaan in 2015 al in het zwembad te kunnen vieren, dat zou mooi zijn. Maar het zal juist niet lukken. In het nieuwe zwembad zal de uurregeling beter worden en wellicht zullen er meer trainingsuren komen.

Info Meer informatie over onze activiteiten kan je vinden op onze website www.hoogstraatsered-

Na deze 2 weken mogen de deelnemers nog 3 keer gratis mee komen trainen met de rest van de clubleden. Ook als je niet kan eind augustus, ben je vanaf september meer dan welkom! Hou zeker onze facebookpagina in de gaten!

Reddersweekend Op zaterdag 2 en zondag 3 augustus kan je ook nog komen kennismaken met de Hoogstraatse Reddersclub tijdens hun jaarlijkse Reddersweekend. Dat zal plaatsvinden in het recreatiedomein ‘De Mosten’. Zoals elk jaar kan iedereen het meemaken om met een auto in het water te rijden. Om daarna zichzelf kalm uit deze hachelijke situatie te redden. Ook zullen er tussentijds enkele initiaties plaats-

72 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

dersclub.be waar ook een link te vinden is naar onze Facebook-pagina. Nog vragen? Je kan ons contacteren via info@ hoogstraatsereddersclub.be


sport

Turnen - Knappe prestatie van Kristof Schroé op EK in Sofia Vlaams kampioenschap In Temse verschenen Antje Kenis en Stien Vanderhallen op de mat voor het Vlaams kampioenschap Senioren C. Antje deed haar uiterste best, maar wist toch niet het niveau te halen van de voorronden en strandde uiteindelijk op een 26ste plaats. Stien daarentegen turnde haar beste wedstrijd van het seizoen en met haar hoogste seizoensscore behaalde ze een mooie 12de plaats. (rel)

Kristof vlak na zijn prestatie en wachtend op de uitslag. Met het Belgische seniorenteam trok Kristof Schroé ( ‘t Spagaatje) naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia waar het Europees kampioenschap artistieke gymnastiek heren betwist werd. Om in de finale te geraken moest men men bij de top acht trachten te geraken. Daarin lukte het Belgische team niet, maar het veroverde wel een verdienstelijke elfde plaats en dit op 35 landen. Voor een plaats in de finale waren 254,054 punten nodig en onze turners strandden op 250,829 punten. Toch een knappe prestatie! Hoogstratenaar Kristof Schroé zorgde toch nog voor een ander hoogtepunt met een fantastische oefening aan het rek. Een perfecte oefening kreeg als be-

loning 15,00 punten en zo kwalificeerde hij zich voor de rekfinale op zondag 25 mei. Terwijl in België alle aandacht naar de verkiezingen ging in de stemhokjes en op het scherm werd deze finale op de Nederlandse TV live uitgezonden. Een spannende finale! En Kristof toonde zich weer van zijn beste kant. Van de jury kreeg hij 14,766 punten en met deze score eindigde hij als 5de aan het rek. De atleten waren duidelijk aan elkaar gewaagd want 0,1 punt meer en Kristof was met zilver naar huis gekomen. Dat ’t Spagaatje een hoge borst mag opzetten met haar gymnast staat buiten kijf.

Stien en Antje (op het blok) bij het klaar maken van de brug

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 73


74 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


LEZERS SCHRIJVEN Wie vertraagt de wegen Onze werkgroep Trage Wegen Hoogstraten kreeg heel wat positieve reacties op het duidelijk artikel in DHM van juni 2014 onder de rubriek Vanuit het stadhuis met als titel ‘Wie vertraagt de trage wegen?’. Men is vooral verwonderd waarom er door ons stadsbestuur wordt getalmd. Om die reden geven wij nogmaals een bondige chronologie van de feiten en wie de sleutel in handen heeft om de zaak te deblokkeren: • begin 2013 schrijft de aangelande J.B. van buurtweg 25 (Kasteelpad) dat hij heeft vastgesteld dat de ligging van de buurtweg zoals opgenomen in de Atlas der Buurtwegen over een afstand van 90 meter niet over zijn eigendom loopt. • op 4 maart 2013 verzoekt de Stad de gevangenisdirectie om een strook van 2 meter over hun perceel vrij te houden voor de gebruikers van deze buurtweg en dit conform de wetgeving. • voorjaar 2013 de gevangenis maakt deze strook vrij over hun eigendom voor aanleg van deze buurtweg. • de aangelande J.B. schrijft op 4 november 2013 aan de stad dat hij na ‘herhaaldelijk aandringen en gesprekken met het college van burgemeester en schepenen vaststelt dat er ten velde geen initiatieven worden genomen om deze voetweg te verleggen’ en om die reden een schadeclaim indient.

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

• op 25 november 2013 beslist het college van burgemeester en schepen om deze voetweg te verleggen over de grond van de gevangenis (oorspronkelijk tracé uit de Atlas) • op de zitting van 3 december 2013 voor de vrederechter van het kanton Hoogstraten verklaren de gemeentesecretaris en schepen W.Baets dat het college inderdaad beslist heeft om de voetweg te verleggen naar het authentiek tracé en de eigenaar hiervan in kennis te stellen. • op 4 maart 2014 sluit de aangelande J.B. de voetweg over zijn eigendom. Wandelaars klagen steen en been. • op de gemeenteraad van 31 maart 2014 verklaart burgemeester Tinne Rombouts op vraag van Anders dat ‘het pad ligt niet waar het volgens de Atlas moet liggen; overleg met de eigenaar is lopende’.

Deze verklaring van de burgemeester is wel zeer eigenaardig: • Het pad had al lang kunnen aangelegd zijn op de plaats zoals opgenomen in de Atlas vermits de gevangenisdirectie al in het voorjaar van 2013 akkoord was en deze strook had voorzien op haar eigendom op vraag van de stad zelf • De gevangenisdirectie en Regie der Gebouwen hebben immers geen bezwaar • Overleg ‘met de eigenaar’ is juridisch zelfs niet nodig omdat vroeger de gouverneur het

Stadsbestuur al heeft gemeld dat ‘de gemeente niet hoeft te onderhandelen met de aangelanden, vermits alleen al de inschrijving in de atlas een erfdienstbaarheid van overgang voor het publiek vestigt’. Het enige wat de Stad moet doen is de strook grond afgestaan door de gevangenis zodanig als buurtweg terug inrichten zodat de doorgang voor de talrijke wandelaars terug verzekerd is (bruggetjes plaatsen, bedding nivelleren en maaien, onkruid verwijderen). Dit is gewoon een kwestie van goede wil en deugdelijk bestuur. Meer dan een jaar nadat de gevangenis de strook heeft vrijgemaakt op vraag van de stad heeft ons stadsbestuur nog niets op het terrein ondernomen om de doorgang voor alle wandelaars te vergemakkelijken en dit tot ergernis van wandelaars en de aangelande landbouwer. Volgens de Collegeleden heeft burgemeester Tinne Rombouts het dossier onder haar hoede en moet zij fiat geven voor de uitvoering op het terrein. Het mooie weer nodigt iedereen uit om de aantrekkelijke wandelroutes in deze cultuurhistorische Ankerplaats ‘Kasteel van Hoogstraten’ te verkennen. Het is echter nog steeds wachten op burgemeester Tinne Rombouts om deze wandeling ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Trage Wegen Hoogstraten

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95 75 100

Zeg maar hoe je zitten wil

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 75


76 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Natuurpunt Markvallei

Spring mee in de Mark

Vlinder mee!

Natuurpunt Markvallei rondde de kaap van zevenhonderd aangesloten gezinnen en in de voorbije weken tekenden we nog twee positieve berichten op.: de aankoop van nog eens 1,2 ha natuur en de geboorte van drie jonge slechtvalken.

In een rivier springen om aandacht te vragen voor proper water. Zo kan je de Big Jump in een zin samenvatten.

Nachtvlinders krijgen terecht heel wat aandacht. We zouden bijna vergeten dat ook overdag mooie vlinders te bewonderen zijn. Onder de noemer “Vlinder Mee” organiseert Natuurpunt Markvallei op zondag 3 augustus een vlinder- en insectenwandeling in natuurgebied De Halsche Beemden. Om 14 uur verzamelen geïnteresseerden bij het infopaneel in het natuurgebied (Hal, Minderhout). Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61).

Werk in uitvoering De beheerwerkgroep van Natuurpunt Markvallei verzamelt elke tweede zaterdag van de maand om samen in de natuur te gaan werken. Voor de meesten van hen is het een manier om te ontstressen, een portie gezonde buitenlucht in te ademen en de sociale contacten te onderhouden. Zaterdag 12 juli gaan de vrijwilligers maaien en het maaisel afvoeren in Wortel Kolonie. Als er tijd over is , gaat de groep nog boompjes verwijderen uit de aanwezige heidegebiedjes. Deze activiteit verloopt in samenwerking met Staatsbosbeheer. Iedereen mag een handje komen toesteken. Verzamelen om 9 uur aan bezoekerscentrum De Klapekser. Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61)

In Meersel-Dreef doet Natuurpunt Markvallei dat ondertussen al enkele jaren, samen met Nederlandse zusterorganisaties. Op zondag 13 juli, om 15 uur stipt, springen weer tientallen de Mark in. In heel Europa gaat dat over duizenden mensen. Ze hebben allemaal één boodschap: zorg voor proper water in onze rivieren. De Big Jump in Meersel-Dreef trekt niet alleen veel “jumpers” aan, vele mensen weten ondertussen dat de Big Jump ook voor spektakel zorgt. Natuurpunt Markvallei kan de laatste jaren rekenen op een steeds grotere belangstelling. Ongetwijfeld stijgt de spektakelwaarde ook dit jaar. Natuurpunt Markvallei zorgt voor een loopmat in het water. De Dreveniers kennende, wordt het een uitdaging om zo lang mogelijk overeind te blijven. Iedereen is welkom vanaf 14.30 uur Info bc.deklapekster@natuurpunt.be.

Op stap met de fotowerkgroep Zondag 27 juli verzamelen de fotografen van Natuurpunt Markvallei om 8 uur aan Bezoekerscentrum De Klapekster. De fotowerkgroep maakt regelmatig uitstapjes om te focussen op de natuur in de omgeving en natuurlijk om er zo mooi mogelijke foto’s van te nemen. Onder het motto “Samen doen we het beter” trekken ze de natuur in, gewapend met hun fototoestel. Iedereen die interesse heeft mag aansluiten. Wim Verschraegen geeft graag wat extra uitleg: 0497 28 18 66. Op zondag 27 juli wordt het vooral zaak om het gezoem van insecten op de gevoelige plaat vast te leggen.

Slechtvalken houden Hoogstraten in de ban HOOGSTRATEN - Het slechtvalkenkoppel op de toren van de Sint Katharinakerk heeft jongen. Zaterdag 14 juni trok een ploeg van Natuurpunt Markvallei naar boven om de jongen te ringen. Het slechtvalkenkoppel brengt drie gezonde jongen groot. Drie jaar geleden werden twee slechtvalken gespot rond de toren van de kerk van Hoogstraten. Ook eerder waren er al regelmatig meldingen van slechtvalken in de buurt van de Sint Catharinatoren. De mensen van Natuurpunt kregen echter in de gaten dat de roofvogels zich in hun sas voelden en dat ze heel regelmatig gespot werden in mekaars gezelschap. Men ging er van uit dat het om twee onvolwassen vogels ging, nog niet geslachtsrijp. Maar men achtte de tijd wel gekomen om actie te ondernemen. Een eerder plan om een slechtvalkenbak te plaatsen op de toren werd terug vanonder het stof gehaald. Het stadsbestuur werd aangeschreven met de vraag in het project te participeren. Er zou een nestbak geplaatst worden en Natuurpunt suggereerde toen ook om een webcam te plaatsen zodat de ervaringen ook op de begane grond gedeeld zouden kunnen worden met de bevolking.

Uiteindelijk kwam er een toelating om een nestbak te plaatsen. De constructie werd gemaakt door kennissen van Edwin Groenendijk. Al heel snel vormde zich een groep Natuurpunters die hun focus verlegden naar de slechtvalken. Het werd een hele heksentoer om de metalen, roestvrije nestbak boven in de toren te krijgen.

torenbeklimmers. Een verkenningstocht naar het nest bracht aan het licht dat het koppel drie jongen heeft. Hoeveel er uiteindelijk groot van zullen worden, wordt pas op 14 juni duidelijk. “Maar John en Inneke hebben toch al twee witte kopjes boven de nestrand zien uitsteken.”, legt Edwin uit. “Dus we hopen!”

Stilaan kregen de mensen in Hoogstraten ook in de gaten dat er iets “broeide” in de toren. Nog dagelijks krijgt Natuurpunt meldingen over het gedrag van de slechtvalken. Allemaal nuttige informatie om te kunnen vaststellen hoe ver het staat met het broeden. Er zijn zelfs mensen die hun leven afstemmen op het ritme van de slechtvalk. Ze staan op en lopen naar de telescoop op hun terras, ze gaan na het eten nog eens kijken, voor het middagdutje nog eens en ’s avonds moet de televisie gewoon wijken.

Toekomst

John en Inneke is zo’n koppel. Zij gaven aan dat het vrouwtje plots niet meer uit de bak kwam en dat het mannetje ijverig kwam aanvliegen met prooien. Even was dat een domper op de opening van het toeristisch seizoen. Want het was duidelijk dat de slechtvalken met jongen zaten, en dus ook agressiever zouden reageren tegen

Drie jonge slechtvalken, een prachtig resultaat waar door Natuurpunt Markvallei op geklonken werd (met Wortelse Tongklever natuurlijk). En de slechtvalken hebben alvast aan het licht gebracht dat de interesse voor wilde natuur groot is. De jongen worden geringd en zullen zich na enige tijd uit de “vleugels” maken. Het koppel slechtvalken blijft wellicht in Hoogstraten. Natuurpunt zal in overleg met het stadsbestuur bekijken of de bak niet nog hoger opgehangen kan worden zodat het broeden geen beletsel meer is voor de beklimming van de toren. En ongetwijfeld komt ook het plaatsen van een webcam terug ter sprake. Wil je het werk van Natuurpunt ondersteunen, word dan lid! 24 euro per jaar maakt een wereld van verschil voor de natuurorganisatie. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 77


Zondag 20 juli MIERENRIT, een wegrit voor wielertoeristen van 8 tot 10 uur bij café De Gelmel. Organisatie De Hoogstraatse Wielertoeristen.

TENTOONSTELLINGEN Tot 27 juli IKO LAUREATEN in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak. Info: 03 340 19 80

Vrijdag 25 juli 10 DE MOUTERIJQUIZ vanaf 20 uur in ’t Gebuurt. Info 0475 70 75 89 Zondag 27 juli ZOT VAN ORGEL van 15 tot 15.30 uur kort orgelconcert door Frederik Van Rampelberg

Van 2 augustus tot 21december DE VERGETEN VELDSLAG, tentoonstelling in het Stedelijk museum Begijnhof 9 geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak. Info: 03 340 19 80 Van 26 juni tot 11 juli CONGO AAN DEN IJZER tentoonstelling bij het gelijknamige boek van Griet Brosens in Dienstencentrum ’t Gebuurt

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN

Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 augustus INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL op vrijdag en zaterdag om 20 uur in de Rabboenizaal en op zondag om 14 uur voor het stadhuis. Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

Elke zondag tot 31 augustus ROMMELMARKT van 8 tot 17 uur langs de Dreef Elke zondag tot 12 oktober OPENDEUR & RONDLEIDINGEN in de Meerselmolen. Info 03 315 95 56 Elke 2de en 4de zondag en dinsdag daarop LAERMOLEN IN WERKING, zondag van 14 tot 16 uur, dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur Tot 31 augustus CONFITUUR GEZOCHT. De dienst voor toerisme gaat in een wedstrijd op zoek naar de beste confituur, misschien die van u. Twee potjes binnen brengen voor 1 september. Info 03 340 19 55 Tot 30 september PICKNICK MAGNIFIEK, een uitgestippelde fietstocht met een lekkere picknick. Info Dienst voor toerisme O3 340 19 55 Tot 30 september CULINAIRE FIETSROUTE langs vier restaurants waar je achtereenvolgens een aperitief, een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert krijgt. Reservatie bij toerisme Hoogstraten 03 340 19 55; Kostprijs 35 euro. Tot 31 oktober VLOTTENTOCHT OP DE MARK, organisatie Buitenspel De Mosten. Info 0474 91 65 19

HOOGSTRATEN Zondag 29 juni BRADERIJ van de winkeliers in het centrum van 10 tot 17 uur. Vrijdag 4 juli DE HEKSEN om 18 uur gratis voorstelling voor KINDEREN vanaf 6 jaar op Den Dijk, naar aanleiding van VLAANDEREN FEEST Vrijdag 4 juli VLAANDEREN FEEST en Vat van ’t Stad vanaf 20 uur op Den Dijk

Zondag 10 augustus ZOT VAN ORGEL van 15 tot 15.30 uur kort orgelconcert door Jos Smets. Woensdag 13 augustus BOKES IN HET GROEN van 12 tot 13.30 in het park vaan de Gravin Elisabethlaan. Woensdag 6 augustus BEIAARDCONCERT om 19.30 uur door Noël Reynders Woensdag 13 augustus BEIAARDCONCERT om 19.30 uur door Pierre Ramakers Woensdag 20 augustus BEIAARDCONCERT om 19.30 uur door Luc Dockx Zondag 24 augustus ZOT VAN ORGEL om 15 uur korte orgelconcerten door Ton Janssens, Hanneke Giezen en Debora Hurks.

Zondag 6 juli SCHAAKTORNOOI om 14 uur in De Gelmel.

Zondag 24 augustus BEGIJNTJES LAAT BESLUIT van 13.30 tot 17 uur voor het stadhuis.

Vrijdag 11 juli BEIAARDCONCERT door stadsbeiaardier Luc Dockx om 19.30 uur

Woensdag 27 augustus BEIAARDCONCERT om 19.30 uur door Ludo Gielen

Zondag 13 juli ZOT VAN ORGEL van 15 tot 15.30 uur kort orgelconcert door Karolien Viskens

Zondag 31 augustus SCHAKEL NOORD met vertrekpunt bij de Laermolen tussen 8 en 18 uur

Woensdag 16 juli BOKES IN HET GROEN van 12 tot 13.30 in het park vaan de Gravin Elisabethlaan. Vrijdag 18 en 25 juli PARKFEESTEN met optredens in de Gravin Elisabethlaan. Organisatie HVV

78 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

MINDERHOUT

Zondag 6 juli MEERSE KINDERMARKT van 9 tot 12.30 in de omgeving van de kloostersite

Zondag 29 juni FORELVISSEN “Den Heibaard” van 08.0013.30 uur. Info: P.V.den Bogerd 03/314 44 72. Org. KWB

Zondag 3 augustus MEERSE PROEFMARKT van 9 tot 12.30 uur in de omgeving van de kloostersite Zaterdag 16, zondag 17 en maandag 18 augustus VALENCIAFEESTEN met optredens van Vlaamse schlagerzangers. Op zaterdag en maandag vanaf 19 uur, op zondag vanaf 14 uur. (Gaarshof 5) Vrijdag 29 augustus NIGHT OF THE SPARROW Rock ’n Roll en Blues op de kloostersite van 20 tot 03 uur. Organisatie Akkerdju vzw, inkom 5 euro. Zaterdag 30 augustus AKKERPOP van 14 tot 03 uur op de kloostersite Zondag 31 augustus SCHAKEL NOORD met vertrek aan de ‘Aardbeienhut’ bij KFC Meer

MEERSEL-DREEF Zaterdag 5 juli DREEFSE TRIP inschrijven van 13 tot 14.30 uur bij café Den Bud Zondag 6 juli OPENDEUR Sint-Luciakapel van 14 tot 18 uur. Zondag 8 augustus OPENDEUR Sint-Luciakapel van 14 tot 18 uur. Zaterdag 12 juli KERMISINZET met oud leden van de drumband, vertrek om 15.30 uur bij De Paters Zaterdag 12 juli KLJ VIERT KERMIS vanaf 18 uur op het terrein van de KLJ Zondag 13 juli BIG JUMP om 15 uur stipt in de Mark Maandag 14 juli LUDIEKE STRAATSPELEN van café tot café van 13 tot 18 uur

200

Dinsdag 15 juli STOET- en PLEINSPELEN vanaf 13 uur, vertrek bij café ‘t Jachthuis Zaterdag 19 juli JAARMARKT ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van fanfare Voor Eer en Deugd vanaf 18 uur langs de Dreef. Donderdag 21 augustus PATER PIO-DAG vanaf 10 uur

MEERLE Zondag 6 juli SMIKKELTOCHT, fiets- en wandeltocht voor het hele gezin. Van 10 tot 15 uur. Vertrek aan de Hazenweg Zondag 13 juli BIG JUMP met Natuurpunt van 14.30 tot 17 uur aan de Markweg te Meerle. Info: 0478 68 46 28. Zaterdag 30 en zondag 31 augustus MISSIEFEESTEN in parochiezaal Ons Thuis Van 10 tot 18 uur

Zondag 31 augustus SCHAKEL NOORD met vertrek tussen 8 tot 18 uur aan ’t Dreefke.

Woensdag 2, donderdag 3, vrijdag 4, zaterdag 5 juli: AVOND-FIETSVIERDAAGSE met start tussen 18.30 en 19.30 uur. Info: Louis Van Bavel 03/314 71 94. Org. KWB Zondag 3 augustus VLINDER MEE, een wandeling in het teken van vlinders. Vertrek om 14 uur aan het infopaneel in Hal. Organisatie Natuurpunt. Vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus 2014 ANTILLIAANSE FEESTEN aan de Blauwbossen Van maandag 18 tot vrijdag 22 augustus PONYRIJTAALVAKANTIE Au Far-West, Organisatie Le Crayon, deelname 425 euro, info 0493 60 58 32

WORTEL Zaterdag 12 juli BEHEERSWERKEN WORTEL-KOLONIE van 9 tot 14 uur. Organisatie Natuurpunt Vrijdag 11 t.e.m. maandag 14 juli WORTEL KERMIS met optredens aan het Slot Zondag 13 juli KERMISWANDELING langs trage wegen in de omgeving van het kasteel van Hoogstraten. Vertrek om 10 uur aan De Guld. Zondag 27 juli GELMELWANDELING langs het Gelmelslot en in de kolonie. Vertrek aan de parochiezaal tussen 7 en 15 uur. Info.: 0473 70 53 66. Van zondag 3 tot zaterdag 9 augustus DE KINDERBOERDERIJ. Boerderijvakantie georganiseerd door Crejaksie. Deelname 271 euro (leden Liberale Mutualiteit 234) Info 02 537 79 18 Van maandag 11 tot vrijdag 15 augustus BEESTIG-LEUKE-BOERDERIJTAALVAKANTIE in de Bontenbeestenboel. Organisatie Le Crayon, Deelname 395 euro. Info.: 0493 60 58 32. Vrijdag 29 augustus LANDLOPERSJOGGING door de mooiste stukjes Noorderkempen van 17 tot 23 uur. Vertrek aan de parochiezaal. Zondag 31 augustus VAGEBOND, het Wortels volksfeest met optreden van o.a. Guido Belcanto op het Vagebondplein.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI - AUGUSTUS 2014 - 79


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

APOTHEKERS Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

www.geowacht.be Voor de wachtdienst overdag van 9 en 22 uur en de wachtdienst ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15 Lieve Adams, 0479.43.53.89 of 03.315.01.18

(1.50 EUR/minuut)

ZATERDAGWACHT Zaterdag 5 juli van 9 tot 12.30 uur Apotheek Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 12 juli van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 19 juli van 9 tot 12.30 uur Apotheek Swaenen, Worteldorp 11 te Wortel Zaterdag 26 juli van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 2 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 9 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 16 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek Meeusen, Oostmalseweg 102 te Beerse, tel.: 014 61 82 29 Zaterdag 23 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 30 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het SEPTEMBER nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 27 augustus

OPGELET

Wij verwachten alle kopij en aankondigingen ten laatste op

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

DINSDAG 12 AUGUSTUS redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

80 - JULI - AUGUSTUS 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.