november 2014 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 353

JAARGANG 30 NOVEMBER 2014 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Begijnhof 27, 2320 HOOGSTRATEN

ANN LEEMANS

''Gelmel was bijna een opera, 1814 is echt een musical''

WIN www.demaand.be

een duo VIParrange ment 1814 - D e Ve rgeten V eldsla

g

MET ABRAHAM NAAR DE TOP VAN DE

MONT BLANC

HOOGSTRATEN AMBASSADEUR

PETER VAN DIJCK INNOVATOR &

SLOTEVENEMENT

FOLIESPECIALIST

+ MAAR LIEFST ELF GOUDEN EN DIAMANTEN BRUILOFTEN


COLUMN

Allerheiligen - Er is een man gestorven. Er is een man gestorven in de bossen van de Elsacker, aan de rand van de uitgebloeide purperen heide. Een man die zelf gekozen heeft wanneer hij zou sterven. In de herfstmaand, voordat de donkere dagen eraan komen. Aan het einde van zijn levensverhaal, heeft hij beslist om van deze naar gene zijde te vertrekken. Misschien wel gedacht, maar niemand had dit waarschijnlijk van hem verwacht. De dood komt als een dief in de nacht, maar wie is hier nu bestolen. En straks, in de dagen rond Allerheiligen, lopen we met z’n allen op de kerkhoven tussen de bloemenweelde, de kaarsjes, de gedichtjes en andere grafornamenten, te mijmeren over onze dierbare afgestorven die we nog niet zijn vergeten. Hoe en wanneer, we weten het nog precies, als de dag van gisteren. We spreken nu zelfs openlijk over euthanasie, zelfs dat is geen verboden woord meer. Zouden wij in deze tijden van onbeperkte sociale media, ook niet beter wat meer rechtstreekse aandacht besteden aan de medemens, niet alleen aan de familieleden, maar ook aan vrienden, kennissen, geburen, collega’s, het maakt niet uit. Praat misschien wat meer elkaar, wees geen vreemde, wees meer dan een Facebook-vriend. Bel eens wat vaker, spreek ook af, ga op de koffie, voordat een uitnodiging voor een koffietafel in je brievenbus ligt. Luisterbereidheid is een gave. Er is een man gestorven in de bossen van de Elsacker. Misschien had hij gered kunnen worden. Misschien had hij nog niet hoeven te sterven. Ik zal het nooit weten.

HET REGENT EVENEMENTEN

Na de zestiende uitgave van Hoogstraten in Bloemen & Groenten op een verkeersvrije Vrijheid (zie ook blz. 30) wachten ons dit jaar nog twee grote evenementen. Op 16 november is er het Slotevenement van “Hoogstraten, Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land” (zie blz. 18) en een weekend later de musical 1814, De Vergeten Veldslag, waarover u alles leest in ons omslagverhaal. (fh) 2 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Ann Leemans, bezieler 1814 - De Vergeten Veldslag

‘Komaan, Ann, doe nog eens iets.’- En ik heb ‘ja’ gezegd. Wie in Hoogstraten musical zegt, zegt Ann Leemans. En wie Ann Leemans zegt, zegt muziek. Van kinds af aan staat haar leven in het teken van muziek: ze kreeg er les in, ze geeft er les in, zingt zelf ter ontspanning mee in verschillende koren en speelt mee in een orkest. Ze staat, na het succes van Gelmel de musical, opnieuw aan het hoofd van een nieuw musicalverhaal rond het herdenkingsjaar 1814. Kortom: tijd voor een gesprek.

DHM: Wie is Ann Leemans? Ik ben de oudste dochter van Jan Leemans en Roos Rombouts. Tijdens de musical word ik 34. Mijn ouders zijn allebei afkomstig van Meer. Na hun trouw hebben ze altijd in Hoogstraten gewoond: eerst in de Moerstraat, later op de Sint-Lenaartseweg en daarna in het Elsbroeken. Na mij kwamen onze Maarten, ons Tinne en ons Inge. Onze Maarten woont net als ik ook in Hoogstraten, ons Tinne is weggetrokken naar Niel, ons Inge naar Lier. Na mijn middelbare school in ’t Spijker ASO ben ik voor studies naar Leuven verhuisd. Daarna ben ik teruggekeerd naar hier, om les te geven. Weer op ’t Spijker, maar dit keer op het VTI. Eerst heb ik enkele jaren halftijds in Immaculata in Oostmalle lesgegeven en halftijds in ’t Spijker, maar sinds 2012 werk ik voltijds op het VTI. DHM: Waar komt je liefde voor de muziek vandaan? Is het liefde, of eerder een passie? Tja, ik doe niks anders meer, hè. (glimlacht) Ik ben nog altijd heel graag met muziek bezig, maar af en toe denk ik weleens: ‘Wat als ik het ooit niet meer graag doe, wat moet ik dan in godsnaam gaan doen?’. ’t Is destijds ook heel stom begonnen. Ik zat in het tweede leerjaar en in september vroeg ons ‘voke’: “Anneke, heb jij geen zin om naar het jeugdmuziekatelier te gaan?”. “Ah ja, misschien wel...”, zeg ik. Hup, sloefen uit, jas aan en weg waren we. En ik ben er nooit meer mee gestopt. De eerste lessen volgde ik bij Lut Martens. De dag erop had ik het eerste blokfluitboekje al helemaal uitgespeeld. Geen idee van wie die muziekmicrobe komt. Ik wilde op ’t atelier graag dwarsfluit volgen, maar moest daarvoor eerst blokfluit volgen bij Els Caremans. Dat vond ik zo leuk, dat ik van altblokfluit mijn hoofdinstrument heb gemaakt, naast dwarsfluit als tweede instrument. Vanaf het middelbaar ben ik overgestapt naar de Academie, toen nog in Baarle. Daar ben ik verder blokfluit blijven spelen tot ik het laatste jaar op de Academie afrondde.

Op m’n 18de stond het vast dat ik naar het Lemmensinstituut in Leuven zou gaan. Omdat ik nooit echt notenleer, solfège, had gevolgd in de muziekschool, net als harmonie, akkoordenleer, koos ik voor muziekpedagogie in plaats van een instrument, als hoofdvak. Ik wilde namelijk graag later muziekles geven. Wel heb ik daarnaast als extra optievak blokfluit gevolgd. We kregen best veel instrumentles, zoals dwarsfluit en piano. Omdat je toch muzikant blijft, ook al ben je lesgever. Het vervolg na een opleiding muziekpedagogie is ook heel ruim: je mag nadien in muziekacademies alle theoretische vakken geven, net als samenspel. In het middelbaar onderwijs mag je lesgeven in alle muziek en kunstvakken, zoals muzikale opvoeding, esthetica en op een kunsthumaniora ook kunst- en muziekgeschiedenis. Op de hogeschool mag ik ook lesgeven. Daar heb ik zelfs nog lang over nagedacht, op ’t einde van mijn Lemmensopleiding. Maar op dit moment hoeft dat niet meer: ik voel mij echt goed tussen die pubers van het VTI. En het werk gebeurt voornamelijk overdag, waardoor ik de avonden vrij heb. Want als je echt iets wil meemaken van het culturele leven, moet je ’s avonds tijd vrijmaken. DHM: Je bent ondertussen ook voorzitter van de Hoogstraatse Cultuurraad. Hoe is dat gekomen? Sinds 2008 zit ik in de Cultuurraad. Dat ging via de school, men wilde toen ook de stem van de scholen horen in de raad. Uiteindelijk spreek ik ook een beetje namens verschillende verenigingen, zoals de koren en nu ook de vzw LA:CH. Je kan iets zinnigs bijdragen binnen de cultuurraad, zij het dat het traag gaat. Voor mij op dit moment zelfs een beetje te traag. Maar ik wil wel dat cultuur in Hoogstraten een bevoorrechte plaats krijgt. Dus denk ik: als vrij jonge persoon ben ik nog een beetje onbevangen en ambitieus genoeg om als voorzitter die raad te leiden. Dat doe ik sinds een jaar. Ik wil ook dat er een cultureel centrum komt in Hoogstraten. Daar zou ik ooit heel graag willen werken, of er halftijds iets betekenen. Het blijft moeilijk werken: zo richten we binnen die cultuurraad werkgroepen op om verschillende actiepunten op de kaart te zetten. Maar de reactie op die werkgroepen valt wat tegen. Hoe dat dan komt, is moeilijk te zeggen. Nochtans is er in Hoogstraten wel degelijk een draagvlak voor cultuur. Er zijn genoeg mensen

Ann Leemans die nu naar het GC van Brecht of de Warande in Turnhout trekken om aan hun culturele trekken te komen. DHM: Wat was je persoonlijke slotsom na de vorige keer, na Gelmel? Dat het heel, heel leuk was geweest! Dat het heel veel mensen bewogen heeft. Gewoon, je surft nog heel lang door op die warme golf. Aanvankelijk zagen we geen graten in een vervolg op dat project. Wel wilden we de vzw laten bestaan en kleine projectjes in elkaar steken. Vanaf 2012 neigde het idee toch al weer naar iets groters, iets theatraals. Met de vraag van Erfgoed Hoogstraten is het dan toch concreter geworden en in een stroomversnelling geraakt.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 3


MUSICAL 1814, De Vergeten Veldslag Omdat we met de vzw La:ch na de vorige musical 12 000 euro onder nul eindigden, zorgde dat aanvankelijk wel voor een rem op het voorstel om terug iets groots op poten te zetten. Die schuldenput is ontstaan destijds door de haast niet meer te controleren groei van het Gelmelproject: de regisseur vroeg dit erbij, dat kwam er bij, de techniek en akoestiek moesten perfect zijn in de veilinghal, een hal die als theaterzaal van zichzelf niks heeft. En voor je ’t weet ben je vertrokken, met alle gevolgen van dien. Maar we hebben ondertussen al de helft van deze schuldenput gedempt. En bij de begroting van dit project hebben we daar al rekening mee gehouden, dus hopen we na afloop terug uit de rode cijfers te zijn. Dat financiële verhaal heeft wel even als een zware dobber rond de vzw gehangen. DHM: Wat is precies de rol van de vzw LA:CH? Die vzw hadden we in 2009 speciaal opgericht voor Gelmel, de musical. Helemaal in ’t begin heb ik onder eigen naam het voorstel ingediend bij de stad. Daar gaf men toen meteen als tip een vzw op te richten, omdat de stad het hele project niet volledig onder eigen naam kon organiseren. Dan moet alles, tot het kleinste rekeningetje toe, langs het schepencollege passeren. We hebben dan niet lang moeten nadenken. We konden die statuten altijd later nog gebruiken en je bent meteen ook beschermd. Het biedt namelijk een juridisch kader. We hebben een bevriend advocaat onder de arm genomen om de statuten te schrijven. En destijds de leden van het pro-

ductieteam in het bestuur van de vzw te zetelen. Eens zo’n vzw is opgericht kost dat geen geld, en we hebben ook geen gigantische omzet, waardoor we geen belastingen moeten betalen. Onder deze vzw organiseren we ook andere, kleinere activiteiten, zoals bvb. het nieuwjaarsconcert van Euregio Jeugdorkest.

sen maar aan mijn mouw bleven trekken en vroegen: ‘Komaan, Ann, doe nog eens iets.’ Ik heb nadat we ‘ja’ hadden gezegd wel even spijt gehad. Allee ja, spijt is een groot woord, ’t was gewoon even heel veel wat erbij kwam kijken. De artistieke ploeg is echt veeleisend. Maar deze productie zal dan ook veel beter worden dan de vorige musical. De muziek is gewoonweg prachtig, ’t zijn allemaal goede liedjes, zeker vergeleken met Gelmel. Dat waren toch eigenlijk instrumentale

DHM: Vertel eens over de nieuwe musical 1814? Hoe is dat ontstaan? De vraag kwam, zoals gezegd, vanuit Erfgoed Hoogstraten. Die Ons Voke vroeg: hadden al een ‘clubke’ “Anneke, heb jij geen zin opgericht samen met om naar het jeugdmuziekatelier het museum (lacht) rond het herdenkingste gaan?”. “Misschien wel...”, zeg ik. jaar 1814. Vervolgens Hup, sloefen uit, jas aan en weg waren we. wilde deze werkgroep aan die herdenking ook Ik ben er nooit meer mee gestopt. iets theatraals koppelen. Dan hebben ze de stukken waar later zang op gezet is. Toen was het vraag gesteld om rond dat weekeinde van levende bijna een halve opera, nu is het echt een musical, geschiedenis (2, 3 en 25 mei, red.) straattheater met echte meezingliedjes. te spelen en heel Hoogstraten om te bouwen tot het jaar 1814. Om met straatacts de mensen DHM: Maak eens reclame: waarom moeten van de bivakplaats naar het slagveld te brengen. de mensen naar 1814 komen? Of, vroegen ze, misschien willen jullie wel een Omdat de muziek prachtig is, omdat het verhaal musical doen... héél mooi is: d’r zit van alles in: humor, romanHet begon ondertussen ook bij de vzw weer te tiek, drama, ... Wij voegen aan dit herdenkingskriebelen, al wilden wij aanvankelijk iets rond jaar toe dat oorlog een menselijk verhaal is. Het WO I doen. Maar 1814 blijkt uiteindelijk een verhaal van een Hoogstraatse familie die eigenzeer goed alternatief. lijk niks met de slag te maken wil hebben. De En deze musical is er ook gekomen omdat men-

Een van de vele repetities in de Raboenizaal in het Spijker 4 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MUSICAL 1814, De Vergeten Veldslag op voorhand al genegen te zijn. Dat maakt een verschil. De vorige keer was het iets nieuws en unieks, toen kregen we het voordeel van de twijfel. Iedereen die meewerkt is nu ook op een punt gekomen dat ze er echt iets van willen maken. Niemand wil afgaan op dat podium. Dus ik ben er zeker van dat echt iedereen z’n ding goed zal doen. DHM: En over vier jaar? Musical nummer drie? Totaal geen idee. Ik zie wel wat er op mij afkomt. Hoewel de verantwoordelijkheid best wel zwaar weegt en ik, zoals nu, gewoon leef naar een moment. Toch is dat nodig, die stress en de druk van deadlines, om vibes te krijgen. Erg eigenlijk, hè? Dan denk ik, na de musical doe ik niks, enkel dingen voor mezelf zoals ‘s avonds ergens naar gaan kijken, of ergens mee zingen: lekker passief. Anderzijds kan ik ook niet zonder, want anders zou ik het weer niet doen, hè? Op dit moment zeg ik: ‘De volgende keer mag iemand anders eens de eindverantwoordelijkheid hebben, ga ik eens veilig in het orkest zitten’.

zullen zeggen dat deze musical zoveel beter is, dat kan gewoon niet anders (lacht)!

DHM: Tot slot: wat kost het je als mens? Ik voel me nu terug wat rustiger. Zoals net gezegd, het is wel even zwaar geweest de voorbije maanden. Ik ben er namelijk zowat elke dag van de week mee bezig, zeven op zeven, toch vanaf april tot en met de opvoering. En wat ik doe, is en blijft echt vrijwilligerswerk, dat kan je niet afmeten: alle rijonkosten reken ik niet aan, als de thee op is bij de repetitie, pak ik thee van thuis mee. Dus het houdt nooit op. ‘t Is vooral een kwestie van alles goed bijhouden, organisatorisch.

Weet je, het helpt wel dat we al iets gepresteerd hebben. Ook bijvoorbeeld om sponsors binnen te halen. Hoewel dat een tijdrovend karwei blijft, voel je in ’t algemeen dat sponsors het project

En voor de rest: ik moet er geraken, hè. Dus gewoon voortdoen. En goed slapen, maar dat lukt altijd wel. Als ik ga liggen, slaap ik. Allee, hout vasthouden, hè (glimlacht). (ms).

Midden oktober. Het werk van naaisters zit er op en de kostuums verhuizen naar de acteurs familie is erbij verzonnen, hoewel wat er gebeurt gebaseerd is op echte verhalen en getuigenissen en er ook personages in voorkomen die echt bestaan hebben, zoals de burgemeester aangesteld door de Franse bezetter. DHM: Je had dit keer weinig verhaallijn om mee te vertrekken. Levert dat juist mogelijkheden op? Jos Dom, de regisseur, is aan de slag gegaan met dit historisch materiaal, geput uit het boek van Jan Huybrechts. Jos heeft dan verschillende verhaallijnen en scènes gecreëerd. In deze musical zitten ook veel meer verhaallijnen dan bij Gelmel. Dit verhaal bevat veel meer lagen. Dat maakt het repetitieproces ook wel veel complexer en zwaarder. Bij Gelmel waren er bvb. zeven hoofdacteurs, dus zeven micro’s. Nu zijn er dat minstens vijfentwintig, die constant wisselen op de scène. In totaal hebben we 220 mensen op het podium staan, waarvan een kleine 80 kinderen en 50 mensen in de orkestbak. Maar sinds zondag (half september, red.) staat het repetitieschema definitief vast, dus nu ben ik al veel geruster. DHM: Is er geen gevaar dat mensen willen vergelijken met Gelmel, de musical? Nee, deze keer zal het zoveel beter zijn. Nu, mensen zullen sowieso wel vergelijken, maar ze

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 5


INTERVIEW

MUSICAL 1814, De Vergeten Veldslag

Drama op de Muzementen – HET VERHAAL We schrijven 12 januari 1814. De dag voordien is er hevig strijd geleverd rondom Hoogstraten. In Meer, Minderhout, Wortel en Hoogstraten zelf kwam het tot een zware confrontatie tussen het Pruisische leger, onder leiding van Generaal von Bulow en de Fransen, onder leiding van generaal Roguet. De Fransen worden verslagen en trekken zich terug richting Antwerpen. Napoleon, de Franse keizer, lijdt een ferme nederlaag. Het leed in de streek van Hoogstraten is heel groot. Voor de inwoners die de Franse soldaten ingekwartierd kregen, kwam de Pruisische

aanval maar net op tijd. Huizen en openbare gebouwen zijn beschadigd, meerdere burgers zijn gedood, het aantal slachtoffers bij de legers reikt tot duizend. De familie Bevers rouwt. Ze wonen in een hoeve op de Muzementen in Hoogstraten. Tijdens de slag hebben zij hun jongste zoon verloren. De zoveelste tegenslag voor het gezin. Want moeder Bevers stierf in het kraambed bij de geboorte van de tweeling. Bij het begin van de Franse bezetting kregen ze Franse soldaten ingekwartierd in huis, waardoor het gezin zelf op de hooizolder moet

wonen. De oudste zoon is spoorslags vertrokken naar het leger en niemand heeft sindsdien nog iets van hem gehoord...

Alle info over de nieuwe Hoogstraatse musical vind je op www.1814.be . Tickets bestellen kan je op dezelfde site, of bij Toerisme Hoogstraten tijdens de openingsuren.

Even kort voorstellen – CAST EN ORKEST Florejan Verschueren – Muziek

met hart en ziel

Zoals er geen musical gemaakt wordt zonder scenarist en regisseur zo ook is er geen musical zonder muziekschrijver. Vier jaar geleden klopte Ann Leemans aan bij Kevin Houben, dit keer werd Florejan Verschueren aangesproken. En deze zei niet nee, ondanks de drukte van de opnames voor Sing that Song, de optredens met Cookies And Cream en vele andere muzikale opdrachten. Zelfs de koffiekoeken tussen twee repetities in werden even aan de kant geschoven voor een korte muzikale toelichting. DHM : Florejan, hoe ben je betrokken geraakt bij deze musical? Florejan: Vier jaar geleden, tijdens de viering van 800 jaar Hoogstraten, was er de musical Gelmel. Toen had Ann Leemans mij gevraagd om mee te spelen in het orkest. De muziek was toen al klaar en alles was al ver ge-

vorderd. Ik was toen bezig met de opname van de cd en kon dat niet combineren. Ik heb toen Ann gezegd dat ik het wel leuk zou gevonden hebben als ik of mijn vader (Flor Verschueren) deze muziek had kunnen schrijven. En dat heeft Ann heel goed onthouden want toen ze met het idee van deze nieuwe musical rondliep belde ze mij op en vroeg of ik voor dit project de muziek zou willen schrijven. Ik heb daar uiteraard direct ja op gezegd. En zo ben ik er bij verzeild geraakt. DHM: Dat is ook al weeral meer dan een jaar geleden? Florejan: Dat is al wel anderhalf jaar geleden. Nog voor de zomer van 2013 is Jos (Dom) begonnen met het schrijven van een synopsis (korte inhoud) en een scenario. Toen er al wat klaar was ben ik in de zomer beginnen componeren en ideeën uitwisselen met Jos. Dat ging zo een beetje heen en weer. Ik stuurde muziek door en hij zette er teksten op of hij stuurde teksten door en ik zette daar muziek op. Dat konden ook evengoed situatieschetsen zijn waarbij ik dan probeerde die gevoelens om te zetten in muziek. Zo hebben wij wel een hele tijd over en weer samengewerkt. Ik ben zeker tot kerstmis 2013 intensief aan het schrijven geweest aan liedjes en daarna zijn er nog wel wat wijzigingen en aanpassingen geweest. Dat heeft zeker nog tot deze zomer 2014 geduurd. DHM: Had je in het begin al een volledig zicht op het scenario?

Florejan Verschueren tijdens de repetitie 6 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Florejan: Er was in ieder geval al wel een synopsis en het scenario is gaandeweg gegroeid. Ik wist wat er ging komen en dat is belangrijk om de thema’s wat te verdelen. Dat is namelijk het moeilijkst aan zo’n groot werk, dat je de thema’s wat opbouwt. Je moet vermijden dat je 10 minuten


INTERVIEW

MUSICAL 1814, De Vergeten Veldslag hetzelfde thema hoort en dan een ander thema . Belangrijk is dat je het goed in elkaar verweeft. Dat vraagt allemaal wel tijd omdat je pas in een later stadium echt een goed zicht krijgt op het verloop van de musical. Maar wij hebben een hele goede samenwerking. Het was niet zo dat Jos mij een tekst doorstuurde met de bedoeling : los het maar op. Nee, er werd echt wel samengewerkt . DHM: En lukte dat voor jou dan wel allemaal in die drukke periode? Het was toch een tijd dat je met heel wat projecten bezig was. Florejan: Ja, dat is wel zo maar het voordeel was dat we er wel vroeg aan begonnen zijn en het niet op twee maanden klaar moet zijn. Dat zou dus ook kunnen natuurlijk, maar dan kan je twee maanden heel intensief alleen daar maar mee bezig zijn. Maar dat zou voor mij en ook voor Jos niet haalbaar geweest zijn. Nu hebben we dat kunnen spreiden over een langere periode. Zo kan je daar dan een week aan werken en dan weer enkele weken niet. Op die manier werken vond ik wel aangenaam omdat dat ook wel afwisseling gaf in de andere dingen die ik doe. En anderzijds geeft het ook tijd om die musical te laten groeien, te laten rijpen. DHM: En je wist al op voorhand dat het met een orkest zou zijn? Florejan: Ja, dat was op voorhand bepaald. Dat was in de vorige musical ook zo en Hans Casteleyn, de dirigent, had ook duidelijk gezegd dat we met een harmonieorkest zouden werken. Dat zijn ook de muzikanten die we gemakkelijk konden vinden. Als je bijvoorbeeld met een symfonisch orkest moet werken, dan heb je heel veel strijkers nodig en die liggen hier niet zo dik gezaaid. Hier zijn veel meer blazers die uit de verschillende harmonieën uit Hoogstraten en omstreken komen. Daarom hebben we gekozen voor een harmonieorkest met een paar extra’s zoals accordeon, een harp en heel veel slagwerk. Dat trekt zo die kleur wel wat open. Maar de orkestratie heb ik niet zelf gedaan. Dat heeft Ward Opsteyn , een vriend van Hans gedaan. Hij is ook meer gespecialiseerd in die materie.

Florejan in mooi gezelschap tijdens één van de vele repetities. V.l.n.r. Emelien Raats, regieassistente, Ann Leemans,productieleidster, Lut Goetschalckx, koorleidster en Florejan Verschueren, muziekschrijver. Ik heb de muziek en het arrangement gemaakt. Ik heb dat uitgeschreven voor piano en zang en nog een aantal stemmen, zodanig dat alle informatie er in zat en Ward heeft dat herwerkt voor harmonieorkest. DHM: In het schrijven van de muziek moest jij dus geen rekening houden met het orkest. Uw muziek is de basis voor de orkestratie? Florejan: Ja, hij moest daar op voort, maar dat gebeurde ook wel in samenspraak. Hij stelt ook wel bepaalde dingen voor : bedoel je dat zo ? Begint dat in de bassen, mag dat dik klinken of moet het juist heel dun klinken? Enz. Zulke vragen werden er dan wel gesteld. En ik zette er dikwijls ook wel bij dat dit fragment voor fagot mocht zijn en die lijn voor de fluiten. Dat is dikwijls wel heel logisch. Ward heeft dat ook allemaal heel goed geïnterpreteerd. Hij heeft dat heel goed gedaan. DHM: Florejan, heb jij dan vooraf ook een

zicht wie de vertolking gaat doen? Moest je daar rekening mee houden? Florejan: Op het moment dat ik aan het schrijven was, wist ik nog niet wie welke rol zou spelen. Die audities moesten nog gebeuren. Dat is dan wel lastig want je weet niet hoe hoog de solisten kunnen zingen, wat de kleur van hun stem is en zo. Dus je baseert het meer op het karakter van het personage. Achteraf zijn er toch wel een paar aanpassingen gebeurd. Dat de desbetreffende solist toch niet zo hoog kan zingen of niet zoveel volume heeft, en dan hebben we dat aangepast. Dat is ook allemaal haalbaar. In een ideale wereld ligt dat natuurlijk allemaal vooraf vast maar op deze manier kan het natuurlijk ook. DHM: Heb je een idee hoe lang je hier nu effectief mee bezig bent? Kan je daar een tijd op plakken? Florejan: Dat is heel moeilijk, zeker omdat dat nu over een langere periode verspreid is . Ik

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 7


8 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MUSICAL 1814, De Vergeten Veldslag denk dat ik daar toch wel een twee à drie maanden voltijds aan bezig ben. Zeker ook omdat ik niet gewoon ben om dat te doen. Het zoeken van thema’s duurt altijd een tijdje. Daarom is het goed dat je een rijpingsperiode hebt. De uiteindelijke uitwerking vraagt natuurlijk ook heel veel werk. DHM : Dat was dan toch wel een serieuze uitdaging. Heb je er echt niet even over moeten nadenken vooraleer je de stap zette? Florejan: Nee, ik wou het direct doen. Daar heb ik niet over getwijfeld. Dat gebeurt niet alle dagen dat ze je dat komen vragen. Ik was dus heel blij die kans te krijgen. Ik wil graag zo’n dingen doen en blijven doen. Zo’n dingen schrijven. Als je dan zo’n kans krijgt doe ik dat met alle plezier. DHM: En heel de familie er bij , dat is ook wel aangenaam. Je hebt misschien veel dingen thuis uitgeprobeerd? Florejan: Dat is heel plezant. Onze kinderen kennen die muziek natuurlijk al heel lang nu. Die zingen dat al veel langer. Kinderen pakken heel snel alles op. Dat is zoals een spons. Dat is anders dan bij volwassenen. Dat viel al direct op bij de audities. De volwassenen deden dat ook heel goed, maar bij de kinderen was dat ongelooflijk, ook al was het geen evident en gemakkelijk liedje. Ik weet het nog goed, die audities. De kinderen kwamen in groepjes van een achttal naar ons thuis. Ik speelde het liedje een keer voor en daarna mochten ze het een paar keer samen zingen. Hierna mocht elk kind enkele zinnetjes apart zingen om te horen wie er geschikt was voor solist of voor wie er meer een figurantenrol was weggelegd. Het was heel opvallend dat de kinderen dat zingen bijzonder goed deden. DHM: Zijn er soms geen onverwachte elementen die je moet bijsturen? Florejan: Dat valt eigenlijk nogal mee. Er is bijvoorbeeld iemand weggevallen maar iemand anders kon die rol gemakkelijk overnemen. Maar in het muzikale aspect hebben we geen moeilijkheden gekend. In de eerste fase heb ik vooral met Hans, de dirigent, samengewerkt en daarna met Ward, de orkestrator, en daarin is niet veel misgegaan. Wij vormden eigenlijk een goed geolied schipke. Dat ging heel goed en dat is vooral dank zij Hans. Hij kende mij aanvankelijk niet zo goed maar hij was heel enthousiast over de muziek. Ward, die goed bevriend is met Hans, kon heel goed vertalen wat ik bedoelde en ook met Lut Goetschalckx die de zangrepetities leidt ging de communicatie heel vlot. Met ons vieren klikt dat wel heel goed. Dat is wel een groot voordeel. DHM: En heeft je vader Flor niet meegeholpen met de muziek? Ik kan me voorstellen dat dat toch ook wel een droom voor hem zou zijn.

De decorbouwers sleuren met een van de rekwisieten. Florejan: Hij heeft niet mee helpen schrijven maar hij speelt wel mee met zijn accordeon. Toen die vraag kwam heeft hij die met beide handen aangepakt. Hij doet dat heel graag. Hij speelt ook op de scene en niet in de orkestbak. Zo kan hij ook een beetje het spel maken. Dat is plezant en leuk om te zien. DHM: Zitten jullie nu op schema met alles, muziek en repetities? Florejan: Ik denk het wel. Met de muziek zeker. We hebben al een aantal orkestrepetities gehad en al een paar keren het orkest en het koor samen kunnen laten repeteren. Dat gaat allemaal heel vlot en er is een heel goede sfeer. Je ziet dat wel eens meer bij zo’n producties dat er plots iets begint te leven. Dat is heel motiverend voor iedereen. DHM: Dat is toch een droom voor u om dat meer te doen? En misschien zelfs liefst met een professioneel gezelschap? Florejan: Ik zou dit zeker wel meer willen doen. Uiteraard wil ik dat ook wel eens op een professioneler niveau, maar hier in Hoogstraten wordt bijzonder veel tijd in gestoken en harder gewerkt dan in professionele producties. Er zijn alleen minder middelen, dat is het grote verschil. Wij kunnen dat niet betalen, die grote spektakels met al die bewegende elementen, en zo. Wij moeten het hebben van goede ideeën, goeie muziek dat goed gespeeld wordt , goed gezongen wordt en een goed spel. Ik vind dit ook wel heel plezant.

Florejan: Nee, maar ik heb wel eens meegespeeld in een musical van studio 100 maar dat was gewoon als muzikant en dan nog in een vervanging. Ik zat niet vast in dat ensemble. Dat zijn meestal kleinere ensembles, vier of vijf mensen, en niet zoals deze. Dit is meer orkestraal zoals het hoort te zijn. Ik vind het ook schoner voor dit soort producties dat het met een orkest is en niet met een bandje dat de liedjes zo op een poppy manier speelt. Voor mij mag dat wel iets magistraals zijn. DHM: En dit alles past allemaal nog in uw druk bestaan? Gelukkig heb je nog een enthousiaste vrouw naast je zitten. Florejan: Jazeker, want zonder Magali zou het niet lukken. Het is inderdaad drukker dan ooit. Maar ik wil dat deze musical zo goed mogelijk wordt , met goede muziek, goed gezongen en gespeeld. En als ik daarin kan helpen in het repetitieproces dan ga ik daar alles aan doen. Daarom dat ik zo veel mogelijk bij de repetities aanwezig ben. Onze kinderen doen ook mee en dat maakt het voor ons ook een beetje een familieactiviteit. Magali: Onze quality time is de musical tegenwoordig. (jh)

DHM: Ben je ooit betrokken geweest bij een professionele productie?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 9


MUSICAL 1814, De Vergeten Veldslag Johan Sysmans – ORKEST Johan Sysmans (48) is opgegroeid in Wortel, maar woont al jarenlang met zijn gezin in Hoogstraten. Voor hen is de musical 1814 een familiegebeuren: de drie dochters zingen en acteren mee op het podium, vrouw Ria helpt mee achter de schermen en Johan zelf speelt mee in het orkest. zat ik ook in het orkest. Ik vind het een buitenkans voor een amateurmuzikant als ik om voor zoveel volk te mogen spelen. Er is alleen dit keer niet zoveel Hoogstraats volk in het orkest terug te vinden, een deel ervan is na de vorige musical op het podium verhuisd. Er zijn er enkele nieuwe bijgekomen, maar een groot deel is afkomstig van buitenaf. De totaalbeleving de vorige keer was echt geweldig, dus heb ik weer toegezegd. Je krijgt, zoals gezegd, de kans om voor een bomvolle zaal te spelen. En het is ook een uitdaging om eens met andere muzikanten samen te spelen.

“Ik speel al jaren bastuba bij fanfare Sint Catharina Hoogstraten. Bij de vorige musical, Gelmel,

De kunst bestaat erin om met een minimum aantal repetities een maximum rendement te halen. We repeteren eigenlijk maar om de twee weken. Voor de zomervakantie hebben we twee repetities gehad en sinds eind augustus zijn we terug gestart. Om vijfentwintig nummers te spelen is dat best weinig. Er wordt van uitgegaan dat je zelf voldoende studeert vooraf. De repetities zelf zijn van acht tot elf uur ‘s avonds, iets korter dan bij

10 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

de fanfare, maar wel heel intensief. Bij de fanfarerepetitie is er een drinkpauze tussendoor, hier enkel een nadrink, en dan nog een korte. Om elf uur wil iedereen wel graag naar huis. Tijdens de opvoering zie je niet in detail wat er op het podium gebeurt. De vorige keer kon dat nog wel, omdat er toen af en toe pauzes vielen, waardoor ik mee kon kijken. Dit keer zal dat een stuk minder zijn, de muziek is namelijk totaal anders dan bij Gelmel, dag en nacht verschil. Florejan z’n muziek is technisch moeilijker, maar ligt iets beter in het oor. De orkestrepetities zijn bijna altijd met de zingende acteurs erbij. Dat helpt om een beeld te krijgen van het verhaal. Foefelen tijdens het spelen is er als muzikant niet bij. Zeker niet bij de start, toen was ik de enige bastuba. Ondertussen zijn er twee extra spelers bijgekomen. Dan kan je af en toe eens een maat of twee op adem komen, terwijl de anderen verder spelen. En dat is deze keer wel nodig, er is nu veel meer muziek aanwezig. “ (ms)


MUSICAL 1814, De Vergeten Veldslag Line Magnus - ACTEUR Line Magnus (27) woont op Wortel-Kolonie, haar moeder runt er de Bonte Beestenboel. Zelf geeft ze les bij de opleiding die ze ook gevolgd heeft: vertaler-tolk aan de Antwerpse universiteit. Ze is al van kinds af aan gefascineerd door musical, waarbij ze het meeste houdt van zingen, gevolgd door acteren en dansen. raar. Wij zijn op zich heel close, maar niet fysiek close. Maar Jos zorgt er wel voor dat het er niet over gaat: we moeten niet kussen of zo. Het is een stevig repetitieschema: orkestrepetities op maandagavond vanaf acht uur en spelrepetitie op zondagavond vanaf zes uur en op zondag. Zoals vandaag (zondag 12 oktober, red.) ben ik hier van half elf tot zes uur. Voor de opvoeringen bereid ik me voor door aan mijn conditie te werken. Ik heb een stuk waarin ik na een dans meteen stevig moet zingen. Dus oefen ik die dans thuis heel veel in, zodat ik minder buiten adem geraak wanneer de zang start.

Anders haal ik de laatste noot niet. De muziek is best wel een uitdaging, vooral zangtechnisch. Maar ik heb er vertrouwen in dat het op een of andere manier wel zal lukken. Ik heb al veel bijgeleerd. Vooral om, zoals Jos zegt, niet toneel te spelen als je moet acteren, maar het te voelen en beleven. Mijn acteren is lang moeilijk gegaan, omdat ik niet durfde los te laten: er zat een remming. En ’t is hier voor eerst gelukt om dat los te laten! Hoe dat komt? Omdat het personage mij echt ligt: als ik in die tijd had geleefd en in die situatie had gezeten, dan was ik gewoon Fientje geweest.” (ms)

Win een duo-VIP-ticket voor 1814, de musical! Zin in een exclusief avondje uit ?

“Vier jaar geleden heb ik auditie gedaan voor een van de twee vrouwelijke hoofdrollen bij Gelmel. Ik was er net niet bij. Bij de ‘callbacks’ viel ik af, jammer, omdat ik zo dichtbij was. Toen er deze keer audities werden georganiseerd, dacht ik: ‘Ik waag nog ‘ns mijn kans.’ Ik ben heel veel bezig met musical in mijn vrije tijd. Ik organiseer musicalkampen in Wortel elk jaar en ik heb zelf ook al verschillende musicalstages meegedaan, bijvoorbeeld bij het Ballet van Vlaanderen. Waarom ik er zo door gebeten ben? Geen idee, ik heb vroeger eens Les Miserables gezien in de stadsschouwburg in Antwerpen en ben daar heel erg van onder de indruk geweest. Daarnaast heb ik jarenlang privéles zang gehad. Ik heb ook even toneel gevolgd op de Academie van Schoten en vroeger ook veel gedanst, daarna niet meer. Dus in principe kan ik van alles wel een beetje. Waarom ik er deze keer wel bij ben? Ik ben zeker gegroeid als zanger tegenover de vorige keer. Ook mijn acteren is vooruitgegaan. Ik heb ook heel veel geluk, dat ik goed in de rol pas. Ik speel Fientje, de oudste dochter van het gezin Bevers. De moederfiguur in het gezin. Fientje heeft wat aantrek bij enkele mannen. Vrij vervelend om te spelen, want een van die personages is in ’t echt mijn broer Sam. Vervelend voor hem, want hij moet spelen dat ie mij heel aantrekkelijk vindt. Voor mij valt het mee, ik moet hem niet. Maar hij moet mij vastpakken en dat is wel

De Hoogstraatse Maand geeft 3 x 2 VIP-kaarten weg voor de voorstelling op zaterdag 29 november. Dit VIP-arrangement ziet er als volgt uit: - Om 17u bezoek je, naar keuze, exclusief de tentoonstelling ‘De Vergeten Veldslag’ in het Stedelijk Museum, onder begeleiding van een gids. - Vanaf 18u word je ontvangen in de Veilinghallen voor een aperitief met hapjes, een voorgerechtenbuffet en hoofdgerechtenbuffet, telkens met aangepaste dranken, dit alles klaargemaakt door Vandersmissen Feestservice. - Rond 20u word je onder begeleiding naar de VIP- plaatsen in de zaal gebracht en ontvang je een programmabrochure. - Tijdens de pauze kan je genieten van een dessertenpallet en koffie of thee in de VIP-ruimte. - Na afloop heb je nog de mogelijkheid om in de foyer na te praten in aanwezigheid van de artistieke ploeg en de cast. Lijkt je dit wel wat? Rep je dan als de wiedeweerga naar www.demaand.be en beantwoord de volgende vraag: Hoeveel mensen staan er in totaal op het podium tijdens de opvoering van 1814? En hoeveel kinderen zijn daarbij? Uit de juiste inzendingen worden drie winnaars getrokken. Ze ontvangen elk een VIP-ticket voor twee personen. De wedstrijd wordt afgesloten op dinsdag 11 november.(ms)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 11


MUSICAL 1814, De Vergeten Veldslag Jef Rombouts – ACTEUR Jef Rombouts (64) woont op ‘t Hoefijzer in Hoogstraten. Een plek waar hij heel graag thuis is. Hij is in z’n vrije tijd bezig graag creatief bezig: zo speelt hij cello bij Vitesse Limité. Maar houdt ook al jaren van acteren. Een kleine rol in de 1814, de vergeten veldslag, leek hem dan ook een fijne uitdaging. “Ik ben altijd graag creatief bezig geweest, naast mijn baan als onderwijzer. Eerst heb ik lesgegeven in het Klein Seminarie en nadien ben ik voor een periode bij Tiem in Turnhout en De Kolk in Leuven aan de slag gegaan. Ik deed er creatief vormingswerk o.a. voor normaalscholen. Ik heb er ook enkele kindervoorstellingen gemaakt. Nadien heb ik nog lesgegeven in Meerle, waar ik mijn loopbaan heb beëindigd. In mijn vrije tijd heb ik ook muziekacademie gevolgd en nu gids ik regelmatig in Hoogstraten, bij ‘De Warande achter de schermen’ en voor Antwerpen Averechts. Bij de vorige musical kreeg ik vooraf het gevoel: ‘Moet dat allemaal zo groots?’ Maar bij het zien van de opvoering zelf dacht ik wel: ‘Amai, da’s toch knap.’ Toen het project rond 1814 van start ging, kwam ik Ann Leemans eens tegen. Toen ik haar erover hoorde, dacht ik: ‘Potverdikke, dat is eigenlijk een sociaal-cultureel project, dat moet ik toch

mee ondersteunen.’ Ik heb een kleine rol toebedeeld gekregen. Want de uitgebreide repetities schrikten me nogal wat af. Omdat ik me graag ten volle engageer wanneer ik aan iets meedoe, wilde ik mezelf niet te veel vastpinnen. Maar ik wilde ook niet te veel obstructie plegen door zo nu dan tot dan niet aanwezig te kunnen zijn. Dus heb ik een acteerrol gekregen waarbij ik niks moet, of mag zingen, waardoor de repetities beperkt zijn. Hoewel, nu ik dat zie groeien, had ik precies toch ook wel meer willen doen. Dus wie weet wel een zingende en spelende rol bij een volgende musical. Mijn rol is niet zo uitgebreid, ik ben als legerofficier een raadgever en vertrouwenspersoon van Napoleon, die gespeeld wordt door Gert Boeckx. Het is heel fijn om samen onze scènes te kunnen uitwerken: we zoeken en ontleden de achtergrond van de personages, zodanig dat wat we spelen een fijn intiem en gevoelig karakter krijgt. Dat vind ik een hele fijne uitdaging: zo kan je in lagen acteren en reliëf in je personage steken”. (ms)

Ella Van Dalfsen – ACTEUR Ella Van Dalfsen (11) woont in Hoogstraten en zit in het eerste middelbaar op het ASO Spijker. Ze deed in april auditie voor de musical en had meteen een stevige rol te pakken. “In de musical speel ik Rozeke Bevers. Haar tweelingszus Mitje wordt gespeeld door Emilie Graff uit Rijkevorsel. Wij zijn de jongsten van het gezin. Ik zing heel graag, en mijn vroegere juf samenzang op de academie, Lut Goetschalckx, had me gezegd dat ik zeker auditie moest doen, omdat ze dacht dat er wel een rol voor mij tussen zat.

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

De repetities zijn leuk, gezellig. In het begin was het nog rustig, maar nu wordt het al meer: soms moeten we al een hele dag komen. Twee weken voor de echte première elke dag. Maar ze houden er wel rekening mee dat de kinderen nog huiswerk moeten maken. Het verhaal van die oorlog begreep ik het begin maar half, maar nu snap ik het beter en beter. Het wordt ook heel goed gerepeteerd en dan kijken we vaak mee en zo leren we bij. Ik heb dat wel nodig om me in te leven. Ik probeer dan te denken aan vroeger en als het een verdrietige scène is, verdrietig zijn. Ik zet mijn verdrietig knopje aan, ook al is het niet leuk om te spelen, ik kan dat het beste van alle gevoelens. Als ik bijvoorbeeld boos moet zijn leg ik er persoonlijk minder gevoel in. Ik kijk er wel naar uit, een zaal vol mensen. Bij de repetities in de Rabboenizaal zitten de andere mensen uit dezelfde scènes ook in de zaal, en dat is soms best wel veel volk. Mijn truc om niet te zenuwachtig te zijn? Gewoon weten dat je ’t kan, gewoon doen! (ms)

12 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MUSICAL 1814, De Vergeten Veldslag Ruben Mathé – ACTEUR Ruben Mathé (14) woont in Hoogstraten en zit in het derde middelbaar op het Klein Seminarie. Hij houdt veel van toneelspelen en geniet van de kansen die hij nu krijgt... “Ik heb zelf geen auditie gedaan, maar ik kreeg nadien telefoon met de vraag of ik toch auditie wilde doen. Ze zijn denk ik bij mij terechtgekomen via de school. Ik had al eens meegedaan in een promofilmpje voor de school en ik speelde ook mee in de act voor de heropening van de dreef. Toen ze me opbelden vond ik het een grote hele eer. ’t Is onbeleefd om “nee” te zeggen, als ze bellen. Ik speel Seppe Bevers, de vierde van het gezin. In het verhaal ben ik tien, elf jaar oud. Maar dat vind ik totaal niet erg. Als ik klein ben en dat wordt volledig in mijn voordeel gebruikt, oké dan. Ik sta meestal op het podium met Line Magnus,

die mijn zus speelt. Ik ben in het verhaal diegene die haar vaak ambeteert. Dat is leuk om te doen: ik mag gewoon mensen verschrikkelijk hard voor schut zetten, zonder gestraft te worden. Zo mag ik bij de zoon van de burgemeester z’n broek afsnijden. Allee ja, in het stuk wordt ik dan wel gestraft. Het repeteren is wel zwaar, in combinatie met de school. Maar wel super-plezant: je kan er volledig in los gaan. En als je eens iets verkeerd doet, krijg je wat commentaar en dan weet je ook hoe je ’t beter moet doen. Je leert er effectief iets uit. ’t Smaakt echt wel naar meer. Als er binnen vier jaar weer een musical is, wat ik stiekem wel hoop, doe ik zeker opnieuw auditie.(ms)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 13


14 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VANUIT HET STADHUIS Eindelijk minder vrachtverkeer in centrum?

Slimme camera’s in aantocht Dagelijks kreunen de dorpskernen van Hoogstraten onder het toenemend verkeer. Vooral het zwaar doorgaand vrachtverkeer is al jaren een doorn in het oog van de man in de straat. Het plaatsen van vrachtwagensluizen en speciale camera’s worden een eerste stap in de poging tot een effectieve ontlasting van de dorpskernen. De definitieve omleidingroute kan evenwel nog jaren op zich laten wachten. Druk We moeten er geen tekeningetje meer bij plaatsen. Wie op een zomerse dag even geniet van een terrasje in het centrum van Hoogstraten staat versteld wat een massa verkeer de Vrijheid moet slikken. Vooral de talrijke vrachtwagens doen heel wat vragen oproepen. ‘Wat komen die hier eigenlijk allemaal doen?’ kan je vaak aflezen van bedrukte gezichten. Enkele jaren geleden werden er in de gemeente verkeerstellingen gehouden. Tijdens een werkdag werden er 9500 PAE verplaatsingen geteld op de Vrijheid richting Minderhout. (PAE betekent personen-auto equivalent waarbij een vrachtwagen voor 2 auto’s telt.) Op zaterdag werden er 9250 geteld en op zondag 6900. Het aantal vrachtwagens bedroeg toen per werkdag gemiddeld 13% van het totaal aantal voertuigen. In de ochtendspits liep het aandeel zwaar verkeer uit tot 16%. In tegenovergestelde richting, richting Rijkevorsel, werden er gemiddeld 8750 geregistreerd op een werkdag, op een zaterdag 8360 en op zondag 6375. Het aantal vrachtwagens bedroeg per dag gemiddeld 14 % met in de ochtendspits 17 %. Dit betekent concreet dat er ongeveer op elke 7 wagens die door de Vrijheid rijden er een vrachtwagen tussen zit. In de ochtendspits loopt dit zelfs op tot 1 vrachtwagen per 6 voertuigen.

eindrapport van deze studie en het daarbij horend actieplan wordt door het provinciebestuur goedgekeurd op 14 juni 2012. Op 25 juni 2012 keurt het gemeentebestuur van Hoogstraten eenparig dit rapport goed. Hetzelfde gebeurt ook in Rijkevorsel alsook in de andere betrokken gemeenten. Het zijn in totaal 15 gemeenten uit de Noorderkempen die deze toekomstvisie mee uitbouwen onder supervisie van de provincie. Het zijn de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Brecht, Hoogstraten, Lille, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar, Zandhoven en Zoersel. In september 2012 wordt de studie volledig afgerond. De Dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen neemt de coördinatie van de uitwerking op zich. De overeenkomst loopt van juni 2013 tot eind 2018 en kan voor vijf jaar verlengd worden.

Ongenoegen Het toenemend verkeer en de problemen die dit meebrengt in verband met de leefbaarheid maar ook voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers heeft al heel wat ongenoegen teweeggebracht in Hoogstraten. Het dodelijk ongeval met een schoolmeisje enkele jaren geleden veroorzaakte een golf van protest en een stevige eis om de verkeersonveiligheid in de dorpskernen van Hoogstraten aan te pakken. Maar het werd snel duidelijk dat fundamentele veranderingen niet van vandaag op morgen kunnen uitgevoerd worden. Moedeloos en moegestreden wierp de actiegroep Veilig Verkeer uiteindelijk de handdoek in de ring. Toch werd er vanuit de gemeente verder gezocht naar een definitieve oplossing voor het probleem. Dat dit niet mogelijk is zonder een bovenlokale aanpak was al langer een zekerheid. Een probleem in Hoogstraten los je niet op door in andere gemeenten eenzelfde probleem te creëren.

Provinciale aanpak Op 23 april 2009 geeft de provincie Antwerpen de opdracht aan het Leuvens studiebureau Vectris een mobiliteitsstudie Noorderkempen te maken. Het is op uitdrukkelijke vraag van verscheidene gemeenten tussen de E19 en de E34 dat het provinciebestuur dit initiatief nam om samen met alle betrokken gemeenten naar oplossingen te zoeken voor het doorgaand vrachtvervoer en vooral de verkeerstromen tussen deze autostrades. Het doel is een gezamenlijke mobiliteitsvisie te ontwikkelen voor het ganse gebied. Er wordt rekening gehouden met groei van economische activiteiten, bevolkingsaangroei, woningbouw en de daaruit volgende veranderende mobiliteit. De studie draagt de naam ‘Gebiedsgerichte Visie Noorderkempen’. Het

In het definitieve plan zal al het doorgaand verkeer vanuit de E19 de afrit Loenhout moeten nemen tot aan het rond punt aan de Loenhoutseweg. Vandaar naar het rondpunt op de Sint-Lenaartseweg om vervolgens de Houtelweg op te rijden naar Rijkevorsel. Dit plan kan maar doorgaan wanneer de Houtelweg een aangepast tracé krijgt en de omleidingsweg rond Rijkevorsel een feit is. Intussen worden de dorpskernen van Meer, Minderhout, Meerle en Hoogstraten via vrachtwagensluizen en camera’s met nummerplaatherkenning ontlast. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 15


VANUIT HET STADHUIS Mobiliteitsplan Deze provinciale aanpak sluit mooi aan bij het gemeentelijk mobiliteitsplan dat oorspronkelijk in 2002 werd opgesteld door Libost en in januari 2012 een aangepaste versie (Vectris) kreeg. Over het zwaar verkeer lezen we hierin : “Aan de hand van bestaande verkeerstellingen die gehouden werden in najaar 2009 en voorjaar 2010 werd nagegaan wat de verkeersdruk is van zwaar vervoer in de regio. Deze cijfers bevestigen dat de druk van het zwaar verkeer op de doortocht en invalswegen van het centrum van Hoogstraten hoog is. De aanwezigheid van bedrijvenpark De Kluis en de Veiling verklaren deze cijfers voor een groot deel. Het is echter onduidelijk in welke mate het zwaar verkeer zijn bestemming heeft in een bedrijf op grondgebied van Hoogstraten, dan wel of het gaat om doorgaand verkeer. De ontsluiting van de transportzones van Meer en Hazeldonk (Nederland) zijn rechtstreeks bereikbaar vanaf de dubbele rotonde ter hoogte van De Mosten.” Het is de vaste intentie van het stadsbestuur om het gedeelte van de N144 Loenhoutseweg ten oosten van de Hinnenboomstraat te ontlasten van zwaar verkeer. Om dit te bekomen moet vermeden worden dat bestaande en nieuwe ontwikkelingen via deze straat ontsloten worden. Ook de toegang tot de Veiling in de Loenhoutseweg zou voor zwaar vrachtverkeer mettertijd kunnen afgesloten worden indien er een andere ontsluiting via de Veilingstraat zou kunnen gemaakt worden. Dit zou op termijn tot meer veiligheid leiden in de omgeving van het in aanbouw zijnde zwembad en het zorgcentrum. Ook wordt hierin gewag gemaakt van de ontsluiting via de Houtelweg waarlangs ook het doorgaand verkeer een weg zou kunnen vinden. Deze optie draagt de voorkeur weg van Hoogstraten maar “vermits het hier over een bovengemeentelijke materie gaat met ruimtelijke consequenties dient het eveneens bekeken te worden in de mobilitietsstudie Noorderkempen.”

Concreet Om Hoogstraten te ontlasten van het zwaar doorgaand vrachtverkeer werd er in principe gekozen voor een traject vanuit de de E19, afrit Loenhout, naar het rond punt aan de Hinnenboomstraat. Van daar gaat het rechtsaf richting Sint-Lenaartseweg en zo de Houtelweg op in Rijkevorsel .Via een ringweg rond Rijkevorsel kan het verkeer verder naar Malle (ringweg) en zo naar Zoersel en naar de E34. Ook Zoersel krijgt een ringweg. Op die manier wordt het doorgaand zwaar verkeer uit de dorpskern van Hoogstraten, maar ook uit die van Rijkevorsel, Malle en Zoersel geweerd. Momenteel rijden heel wat vrachtwagens vanaf de E19 door Meer, Minderhout, Hoogstraten naar Turnhout om daar vaak de E34 te nemen. Op die manier vermijden zij de Antwerpse ring , één van de drukste verkeersaders van het land waar file en opstoppingen dagelijkse kost zijn. Maar buiten het doorgaand verkeer is er in de

Noorderkempen ook heel wat regionaal verkeer of bestemmingsverkeer. En om deze twee soorten verkeer van elkaar te scheiden werd er gedacht aan een vorm van trajectcontrole en digitale vrachtwagensluizen. Een vrachtwagensluis is een technische installatie die vrachtverkeer registreert voor en na een gebied waar de doorgang voor zwaar verkeer verboden is. Door middel van twee ANPR-camera’s worden nummerplaten van voorbijgaande voertuigen geregistreerd. Door middel van een hoogtedetector kan een verschil gemaakt worden tussen vrachtwagens en andere voertuigen. Wanneer een vrachtwagen doorheen een sluis rijdt zal de nummerplaat en het videobeeld opgeslagen worden met hierbij het tijdstip van passage. Ter hoogte van de tweede locatie gebeurt hetzelfde. Wanneer de doorreistijd onder een bepaalde tijd zit (gebaseerd op de toegelaten snelheid en de afstand) kan er geconcludeerd worden of er al dan niet gestopt is voor het laden of lossen. Na manuele controle wordt dit voertuig daarna al dan niet beboet. Bussen en hulpdiensten kunnen evenwel zonder problemen doorheen de dorpskernen. Zolang er evenwel nog geen uitvoering is van de verbinding via de Houtelweg is Hoogstraten op zoek gegaan naar een voorlopig proefproject. In de zitting van 29 september 2014 legde het college een plan voor dat eenparig werd goedgekeurd.

Proefproject In afwachting van een definitief plan worden er binnenkort al vrachtwagensluizen geplaatst in Meer, Meerle en Hoogstraten. Geleidelijk aan zal er echter een volledig netwerk van vrachtwagensluizen uitgewerkt worden, maar dit vraagt tijd en geld. Daarom wil men stap voor stap gaan. Er zullen eerst camera’s geplaatst worden op de Loenhoutseweg in Hoogstraten, de Strijbeekseweg in Meerle en op Het Lak in Meer. Hierdoor zal het doorgaand vrachtverkeer uit de dorpskernen van, Meer, Meerle Minderhout en Hoogstraten gebannen worden . Via het gebruik van speciale camera’s met nummerplaatherkenning kunnen vrachtwagens die zonder lokale bestemming toch de dorpskernen

16 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

doorrijden opgespoord en beboet worden. Er worden speciale verkeersborden geplaatst om de vrachtwagens met doorgaand verkeer een alternatieve route op te sturen. Dit voorstel was reeds vervat in de visie die in de mobiliteitstudie Noorderkempen zit. Het vrachtverkeer uit Nederland zal dus niet meer in Meer de afrit kunnen nemen maar moet via de afrit Loenhout richting Rijkvorsel en zo verder door. Dit traject is na onderzoek iets langer in afstand (13 km tegenover 8 km) maar zal minder tijd vragen (gemiddeld 11 minuten tegenover 14 minuten). Deze maatregelen zijn bedoeld voor vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton (geladen). Plaatselijk verkeer, dat moet laden en lossen in de betrokken centra krijgt wel vrije baan alsook het busverkeer. In Oud-Turnhout is sinds enkele jaren een digitale vrachtsluis voor zwaar verkeer boven 3,5 ton in werking. De eerste maanden zouden heel wat overtredingen vastgesteld zijn. Nadien zou dit aantal fel teruggezakt zijn tot er na verloop van tijd slechts bij uitzondering overtredingen werden genoteerd.

Ruimere toepassing Op termijn zal dit systeem uitgebreid worden over gans de politiezone Noorderkempen. Hierdoor zal het sluikverkeer ook uit de dorpskernen van Merksplas en Rijkevorsel geweerd kunnen worden,. Maar vooraleer dit van toepassing kan zijn dienen er eerst enkele serieuze infrastructuurwerken uitgevoerd te worden. In de eerste plaats een aanpassing van de Houtelweg in Rijkevorsel om als alternatieve route voor vrachtverkeer gebruikt te kunnen worden. De Houtelweg is de weg tussen de Sint-Lenaartseweg ter hoogte van de Hees en de baan Hoogstraten-Rijkevorsel ter hoogte van het vroegere MondiFoods. Deze weg krijgt een opwaardering tot secundaire weg categorie 2 met twee rijstroken en vrijliggende fietspaden. Hiervoor moet ook een plan MER (Milieu effecten rapport) opgemaakt worden. Hetzelfde zal ook moeten gebeuren met de toekomstige omleidingsweg rond Rijkevorsel om het verkeer niet


VANUIT HET STADHUIS door de dorpskern te sturen. Deze twee werken worden op middellange termijn voorzien. Tussen 16 september 2014 en 15 oktober 2014 vond reeds een publieke inspraakmogelijkheid plaats omtrent het plan-MER voor het PRUP ‘N14 omleidingsweg in Rijkevorsel.’Gedurende deze periode kon de nota ingekeken worden en bemerkingen gemaakt worden. Dit is de eerste stap in het MER onderzoek. Na het afronden van dit MER zal de provincie Antwerpen een tracéstudie opmaken voor elk van de omleidingswegen. Pas in een latere fase van de tracéstudie en na de opmaak van een wegenisontwerp zal de exacte ligging van het tracé bekend zijn.

Vervolgd Dat de drukte in Hoogstraten echter niet enkel op de kap van het zwaar doorgaand verkeer kan geschreven worden is wel duidelijk. De inplanting van woonwijken en bedrijvencentra bepalen voor een groot stuk de plaatselijke verkeersstromen. Zo lezen we bijvoorbeeld in het aangepast Mobiliteitsplan van de stad Hoogstraten uit 2012 dat ‘ Het bedrijf De Ster langs de Gelmelstraat moeilijk te ontsluiten is en heel wat omgevingshinder in de dorpskern veroorzaakt. Op langere termijn is herlokalisatie van deze functie dan ook gewenst. In afwachting dient het zwaar verkeer zich aan te passen aan het verblijfskarakter van de Gelmelstraat en de doortocht van de N14.’ Nochtans werd hier nog in de voorbije jaren een gans nieuwe bedrijvenzone ontwik-

keld. Het bannen van het ongewenst verkeer uit de dorpskernen van Hoogstraten mag dan al een eerste stap zijn, een grondige bezinning over de ruimtelijke ordening blijft evenwel een dagelijkse oefening. Hopelijk heeft Hoogstraten de juiste bestuurders om dit waar te maken. De huidige en volgende generaties zullen hen er dankbaar voor zijn. Wordt zeker nog vervolgd.

Joyce De Sager Joyce De Sager, N-VA schepen in de gemeente Hoogstraten is maandag 13 oktober met grote meerderheid in haar partij verkozen tot secretaris van het arrondissementeel bestuur van N-VA in het arrondissement Turnhout. Door deze verkiezing is zij ook automatisch verkozen als partijraadslid. Ze was vroeger al actief in het arrondissementeel bestuur. Joyce De Sager richtte in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mee de lokale afdeling van N-VA in Hoogstraten op. N-VA behaalde 20 % van het aantal stemmen en haalde alzo vijf zetels binnen die bij de coalitievorming verzilverd werden met vier schepenambten. Joyce De Sager werd de nieuwe schepen van Cultuur 2013 – 2018.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 17


cultuur

Slotfeest Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land

Tweede Aardbeienfeesten, nieuwe stijl De voorbije twee jaar mocht Hoogstraten zich Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land noemen. Deze titel vertaalde zich in een reeks activiteiten die Hoogstraten culinair en toeristisch nog meer op de kaart hebben gezet. Het slotfeest op zondag 16 november in de Veilinghallen moet als apotheose een groot volksfeest worden. Gust Lauryssen, een van de drijvende krachten achter dit evenement geeft tekst en uitleg. Gust: We veranderen voor de tweede aardbeienfeesten van locatie. Vorig jaar trokken we naar de Proeftuin, maar die locatie heeft op het vlak van evenementen geen traditie, waardoor de drempel toch hoger lag. De Veiling is wat dat betreft veel beter. We zitten in de hal waar ook het feest 800 jaar Hoogstraten plaats vond en het geheel zal ook veel meer een democratisch, familiaal karakter hebben. Familiebrunch Gust: We starten met een familiebrunch, die verzorgt wordt door Feestservice Vandersmissen. Het maximum aantal personen dat kan deelnemen is vastgelegd op 500. De volwassen deelnemers betalen 23 euro, kinderen tot en met 12 jaar betalen 13 euro en kinderen jonger dan vijf jaar eten gratis mee. Voor die prijs krijgt men een stijlvol brunchbuffet dat bestaat uit een glaasje cava of fruitsap als starter, tomatenroomsoep, kaas- en garnaalkroketten, ravioli met tomatensaus en champignons, erwtencrème met munt en gelakt spek, paté van wild en uienconfituur, balletjes met krieken, filet

van hoevekip met brunoise van groenten, gratin van aardappelen, broodjesbuffet en koffie & thee als afsluiten. Genieten zou ik zeggen. Omdat we mikken op gezinnen is er voor, tijdens en na de brunch, die loopt van 11 tot 14 uur, kinderanimatie voorzien. Inschrijven kan bij Toerisme Hoogstraten of via het e-loket op www.hoogstraten.be. De inschrijvingen komen binnen en we merken dat men vaak per groep inschrijft. We respecteren die vraag en plaatsen die mensen dan ook samen aan een tafel. Vlug inschrijven is de boodschap want het aantal plaatsen is, zoals gezegd, beperkt.

Confituurwedstrijd Gust: Het namiddagprogramma begint met de finale van de confituurwedstrijd, waarvoor een 30-tal inzendingen binnen kwamen. Voor de

finale buigt een vakkundige jury zich over alle ingezonden confituren en maakt een selectie van vijf confituren voor de grote finale. Die vijf finalisten zullen op 16 november de samenstelling en bereiding van hun confituur toelichten. En dan is het aan de jury die zal bestaan uit Madam Confituur (http://madamconfituur.com), een vertegenwoordiging van Veiling Hoogstraten, VTI Spijker, Stadsbestuur Hoogstraten en Hoogstraten Ambassadeur. Ook dat zal best boeiend zijn.

Kamptopper Gust: Naast de confituurwedstrijd is er ook nog een prijs voor de beste kamptopper, een initiatief van de Jeugddienst van de stad. Hun mascotte ‘Franky’ wordt elk jaar langs een wedstrijd aan een van de jeugdbewegingen toegekend. Dit jaar staat die wedstrijd in het teken van voeding. Op elk kamp zijn er bepaalde gerechten, hapjes of drankjes, die de jongeren aanduiden als het beste van dat kamp. Vandaar de naam ‘Kamptopper’ De verschillende jeugdbewegingen moeten die dag een paar honderd van hun beste gerecht, hun kamptopper, thuis klaarmaken en meebrengen. Die hapjes worden aan de aanwezigen, die een stembiljet krijgen, uitgedeeld. Uiteindelijk wordt er ook een jury gevormd die, samen met de stemmen van het publiek, de beste of meest originele kamptopper moet kiezen. Een knap initiatief waarbij een groot aantal jongeren en bezoekers betrokken worden. En dat past volledig in de doelstelling van deze Aardbeienfeesten nieuwe stijl, namelijk zoveel mogelijk lagen van de bevolking, van jong tot oud, bij het feest betrekken.

Pop-up café Paul Snoeys (midden) en Gust Lauryssen (rechts); de initiatienemers van de kandidatuur van Hoogstraten Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land, zijn nog steeds de sterkhouders van de aan de organisatie. 18 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Gust: Ondertussen is het zogenaamde pop-up café geopend. Dwars door de zaal loopt een toog van zo’n 35 meter, die eindigt in dat fris en trendy pop-up café. We zijn op dit moment


cultuur in onderhandeling met brouwerij Maes, die aan veel evenementen meewerken. Als alles normaal verloopt zullen zij het pop-up café inrichten en in goede banen leiden.

Hoogstraten zingt Gust: En als klap op de vuurpijl wordt de dag afgesloten met het evenement Hoogstraten zingt, een happening georganiseerd in samenwerking met Vlaanderen Zingt. Ik weet niet of u dat evenement, dat dit jaar al op meer dan 30 plaatsen in Vlaanderen een groot succes was, kent. Tijdens Vlaanderen Zingt staat het publiek centraal. Nadat publieksopwarmer Wim Leys sfeer in de groep bracht, zingen alle aanwezigen samen populaire liedjes die tot het collectief geheugen behoren. De teksten van die liedjes staan in het Vlaanderen Zingt krantje dat alle aanwezigen krijgen, ook al zullen ze veel teksten van buiten kennen. Het repertoire bestaat uit veel Nederlandstalige liedjes, maar men zingt ook Engelse en Franse succesnummers. De organisatoren van Vlaanderen Zingt hebben de CD van de Spilzakken gevraagd en studeren blijkbaar een aantal van hun nummers in, om die speciaal voor Hoogstraten bij het normale repertoire te voegen. Als u een idee wil krijgen hoe het er tijdens Vlaanderen Zingt aan toegaat, surf naar even naar de site www.vlaanderenzingt.be.

Na dit spektakel, dat omstreeks 19 uur eindigt, kan men nog napraten of nazingen in het pop-up café en tenslotte wordt de dag afgesloten met een taptoe. Om er voor te zorgen dat men de dag nadien fris op het werk of op de schoolbanken verschijnt, eindigen de festiviteiten omstreeks 20 uur. Kortom, geen enkele reden om thuis te blijven.

Het programma: 11 uur:

Lekkere brunch voor groot en klein aan een zachte prijs en kinderanimatie. 14 uur: Finale van de confituurwedstrijd m.m.v. Madam Confituur en de Ghesellen van de Aardbei. Kamptoppers voor de jeugd 14.30 uur: Opening van het POP-UP café 16 uur: HOOGSTRATEN ZINGT: Spetterend meezingevenement met het publiek als ster van de avond. Opening van de Langste Toog van Hoogstraten 19 uur: Nazingen in Pop-up café ‘Ambassadeur’ Taptoe Slotfeest Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land met de Tweede Aardbeienfeesten, nieuwe stijl, op zondag 16 november van 11 tot 21 uur in de Veilinghallen. Meer info:| Toerisme Hoogstraten,| 03 340 19 55,| toerisme@hoogstraten.be,| www.hoogstratenambassadeur.be,| www.vlaanderenzingt.be (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 19


bedrijfsleven

Innoverende ondernemingen Het tijdperk van massaproductie en enorme industriële bedrijven met duizenden personeelsleden heeft zijn beste tijd gehad in België. De trieste voorbeelden daarvan kennen we maar al te goed; staalindustrie: gedecimeerd; consumentenelektronica: weg; auto-assemblagebedrijven en alles wat er rond hoort: grotendeels weg. Ook in eigen streek (denk aan Philips en Heinz in Turnhout) zien we grote industriële bedrijven hun deuren sluiten, honderden werknemers komen op straat te staan. “De Belgische industrie zal hoogtechnologisch én innovatief zijn of ze zal niet zijn” is een mantra dat ons door geleerde economen wordt voorgehouden. Tijd om in eigen gemeente eens rond te kijken of er ondernemers en ondernemingen zijn die zich wapenen voor deze toekomst. Deze maand een man die creatief is met raamfolie (jaf)

Media-Noord – Dé Raamfoliespecialist HOOGSTRATEN - “Wij hebben Obama en Evi Hansen geplakt”, zo spreekt een immer enthousiaste Peter Van Dijck, de man achter Media Noord. Dat een buitenstaander zich daar direct niet bij kan voorstellen hoe dat wel in zijn werk gaat, daar staat hij niet bij stil als hij vol vuur over de activiteiten van zijn onderneming vertelt. We komen het gaandeweg aan de weet, u ook als u verder leest. Reclamebureau

Interieurwerk

‘Media’ en ‘Raamfoliespecialist’ hebben op het eerste gezicht niet veel met mekaar te maken? Klopt zegt Peter, maar dat heeft te maken met de ontstaansgechiedenis van de firma. Na mijn studies marketing heb ik in 1993 een reclamebureau opgericht, Media Noord. Reclamecampagnes opzetten, opstellen van advertenties, promotie maken. Alles erop en eraan. Maar als een belangrijke regionale schakel in die ketting niet mee wil, dan wordt dat moeilijk. Dat was in mijn geval het grootste regionale huis-aan-blad, dat weigerde een in de sector gebruikelijke commissie te betalen voor de advertenties die ik in het kader van die reclamecampagnes liet plaatsen. Dan wordt het moeilijk, dan klopt het financiële plaatje niet meer.

Een echte start in het raamfoliewerk was met het Belgische hoofdkantoor van British American Tobacco. Een interieuraannemer had voor de afscherming van de ramen van de kantoren lamellen geplaatst. Toen de Europese baas langs kwam, zei die ‘I don’t like it, I can’t see outside’. De aannemer, die ik van een andere gelegenheid kende, vroeg mij of ik daar een oplossing voor

Een onderdeel van ons reclamewerk was toen belettering van auto’s, panelen, ramen, signalisaties. Daar hadden we heel wat werk mee. Zo hebben we het wagenpark van Hallmark, van Maes Elektro en Maes Hoogwerkers (350 wagens), Kranen Michielsen, en vele andere van hun naam en logo’s voorzien. Die belettering wordt gemaakt van folies, en al snel kwam de vraag om ook ramen van gebouwen te beplakken. Niet alleen met letters, maar ook voor andere doeleinden, met de nadruk op de privacy verhoging en inkijk wering.

20 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Peter Van Dijck Geboren (1970) en getogen in Meer. Studeerde Marketing aan Sint Eligius Antwerpen Is gehuwd met Katrien en vader van Anton www.medianoord.be


bedrijfsleven had. Die had ik niet in mijn schuif liggen, maar ik had wel een idee waar te zoeken. Er was een geperforeerde beletteringsfolie die doorzichtig was en er waren zonwerende en spiegelende folies voor grote oppervlakten. Maar die moest men ‘nat plakken’, een moeilijkere en omslachtigere techniek dan belettering plakken. Ik vond een fabrikant die een product had die beide eigenschappen combineerde. Op maandag een test geplakt, op woensdag heel het kantoor. Toen was er nog geen GPS. In het weekend ben ik met mijn vrouw (die toen in Brussel werkte) eerst de route gaan verkennen. De baas van BAT tevreden, de interieuraannemer ook. Via zijn bemiddeling hebben we veel opdrachten kunnen uitvoeren. Wolters Kluwer, Microsoft. Ondertussen zijn we al meer dan tien jaar de huisleverancier van Bayer en de kerncentrale van Doel. Maar ook het Justitiepaleis van Antwerpen, Nokia Siemens Networks in heel de Benelux, Antwerp World Diamonds Centre, de gevangenissen van Antwerpen en Beveren, alle gebouwen van het stadsbestuur van Antwerpen, tot de Paters van Scheut en de abdij van de Trappisten in Westmalle.

Naast de vele projecten in kantoorgebouwen voor diverse doeleinden – zonnewering, decoratie, privacy – hebben we dit ook voor particulieren gedaan. Onder meer voor Evi Hansen, Sabine De Vos, Patrick Janssens en op de kantoren van gewezen eerste minister Wilfried Martens.

TV-werk Mooie projecten hebben we kunnen realiseren in de televisie- en filmwereld. Het is begonnen met lichtwerende folies voor het programma Van Vlees en Bloed, de enorm populaire serie van Woestijnvis. De scènes van de slagerij werden op verschillende locaties gedraaid, in de winkelruimte in Dessel en het woongedeelte in Puurs. Maar niet altijd in de chronologie van het scenario. De opnames liepen van maart tot september. In de montage kon een opname van september vlak achter een opname van maart komen te staan en andersom. Alleen is het licht in de loop van die maanden anders. De kijker mag dat niet merken. Een grote uitdaging voor de cameramensen en de belichting. Wij hebben dan op beide locaties voor een lichtwerende folie gezorgd, die bij de opVoor Basta names steeds hetzelfde Neveneffecten effect weergaven.

van de werd een spiegelende, zon- en warmtewerende folie geplaatst

Toen kwam de vraag van Texaco naar een ‘explosiewerende folie’. Bij een aanslag van ETA in Spanje waren in een nabijgelegen kantoorgebouw doden gevallen door rondvliegend glas. Een bomwerende folie houdt het gebroken glas bijeen en voorkomt dat het mensen verwondt. We hebben 650 m² van deze folie geplakt op de hoofdzetel van Texaco in Brussel. Dit aantal vierkante meters was nog nooit in de Benelux geplakt. Na Texaco volgde Total, Atos, Janssen Pharmaceutica. Raamfolies plakken was nu echt ons ding geworden.

De Director of Photography (DOP), zeg maar de technische regisseur, wist dat zeer te appreciëren en de mond-tot-mondreclame deed de rest. Ondertussen hebben we een flinke reputatie opgebouwd in die wereld. Het is fijn dat je met deze methodiek een trouw cliënteel opbouwt. De productiehuizen weten ons te vinden en dat leidt tot fijne samenwerkingen. We hebben gewerkt voor Loft – een kleurfolie die een nachteffect moest geven in de studio – voor Basta, voor de Neveneffecten. We hebben door middel van folies verborgen camera opnames mogelijk gemaakt voor Wauters vs. Waes vs. Wham, voor Ooit Komt het Goed van het produc-

tiehuis van Bart Peeters, tot en met een opname voor een verrassingsfeest voor de vrijgezellenavond van Stafke Coppens en een reclamespot van Pizza Hut.

Privacy voor de groten der aarde In 2011 kregen we onze eerste opdracht om bij de Europese Raad glasfolies te komen plakken. Onder andere voor de ramen van het data center, de vip-ingang, veiligheidsfolie op de privéwoning van de Secretaris Generaal van de Raad voor Europa, spionagefolie voor de gang van Europees President Van Rompuy, de kantoren van de beveiliging aan het nieuwe onthaal, het Lexgebouw tijdens de Europese Top van december 2013. Daarvoor hebben we zelfs een ganse nacht doorgewerkt tot zeven uur ’s morgens. Begin januari 2014 kregen we de vraag om standby te zijn voor het bezoek van de Amerikaanse President Obama eind maart om een inkijk werende raamfolie te plakken op de ramen van het Atrium van het Justus Lipsiusgebouw. Enkele weken voor het bezoek kwam het bericht dat de president niet ging speechen in de Europese Raad en dat de folie plaatsing waarschijnlijk niet zou doorgaan. Er werd gevraagd toch nog altijd stand-by te blijven voor het geval de plannen zouden gewijzigd worden. Donderdag 20 maart kwam het bericht van de facility desk van de Europese Raad met de vraag om maandag en dinsdag een kleine 140 m² vierkante privacyverhogende glasfolie te plakken, langs het parcours dat de Amerikaanse president zou (kunnen) volgen. Media Noord plaatste een wit matte privacyverhogende vinyl folie op alle ramen van de centrale inkom van de Europese Raad, volledig dicht tot een hoogte van 2,5 meter. Ook de tweede rij ramen van de centrale inkomdeur werden afgekleefd. Zelfs de draaideuren van de tourniquet kregen allemaal een laag folie. Opdracht was het volledig naadloos blinderen van alle ramen en deuren. Ook alle ramen van het perscentrum, palend aan

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 21


bedrijfsleven het Atrium, werden volledig dichtgekleefd. Zodanig dat geen enkele fotograaf stiekem foto’s zou kunnen nemen. Bij zo’n hoog bezoek zijn er 700 tot 800 fotografen actief. Maar geen van hen mag plaatjes schieten die door de entourage van de president niet gewenst zijn. Begin juni 2014 kwam Obama terug voor de G7 Top in Brussel. Opnieuw doet de Europese Raad voor Ministers een beroep op Media Noord Raamfolies om de ramen met een witte matte folie dicht te kleven. Dit keer wel echt in het kloppende hart van de Europese Raad.

Website In het begin kwamen de meeste klanten via tussenpersonen (interieurarchitecten, aannemers) bij ons terecht. In 2004 lanceerden we onze eerste website. We hebben dat wel professioneel aangepakt. We kozen doelgericht voor een andere aanpak: niet ons zomaar aanbieden, de klant moest bij ons terechtkomen. Via gericht adverteren op Google, zien dat je altijd bovenaan kwam te staan als iemand op zoek ging naar een toepassing die met raamfolie te maken had. Nu hebben we een website met heel veel pagina’s, mooi gegroepeerd zodat potentiële klanten heel gericht kunnen zoeken naar een oplossing voor hun probleem. Daar staan dan telkens referenties bij van klanten uit die sectoren waar we werk geleverd hebben. Dat zijn er best veel en er staan telkens wel bekende namen bij, die door de zoekende klant uit dezelfde sector gekend zijn. Onze website vertrekt niet vanuit onze producten. Wel vanuit de problemen die de klant kan hebben. Het blijkt te werken. Zowat alle nieuwe klanten komen via de website tot bij ons.

Musea en kunstprojecten Ondertussen zijn we ook in de kunstwereld actief. We plakten onder andere het Paleis Op de Meir. Daar worden bijvoorbeeld de voormalige meubels van Napoleon door onze raamfolies beschermd. Dit onder toezicht van Erfgoed Vlaanderen. Andere musea waarvoor Media Noord Raamfolies werkt zijn Musée Fin-de-Siècle Museum Brussel, Afrikamuseum in Tervuren, Fotomuseum Antwerpen, Taxandriamuseum Turnhout, … Ook de musea in het buitenland kennen onze knowhow, vakkundige plaatsing en afwerking

De oude Vlaamse Primitieven, zoals deze Hans Memling, in het Brugse Hospitaalmuseum worden door Media Noord beschermd tegen verkleuring door het zonlicht. op vlak van raamfolies. Zo hangt onze veiligheidsfolie onder andere op de museumkasten van het Historical Society Musuem in New York (USA) en het Philips Museum in Eindhoven (in Nederland). Voor het Imperial War Museum in Londen (UK) plakten we een spiegelfolie op de museumkasten. Tot 1 februari 2015 loopt in Brugge een tentoonstelling van de hedendaagse Amerikaanse kunstenares Ellen Harvey. In haar project voor het Groeningemuseum spiegelt ze de relatie van

oude werken van de Vlaamse Primitieven zoals Hans Memling te beschermen tegen verkleuring door het zonlicht.

Stevige basis

Met al deze projecten hebben we een stevige basis voor onze bedrijvigheid. Het is nooit onze bedoeling geweest een ‘vierkante-meter’-plakker te worden. Niet de omvang van het project is het criterium, wel de inventiviteit en de creativiteit zijn onze toegevoegde waarde. Wij willen op“Zowat alle nieuwe klanten lossingen bieden voor de vragen en problekomen via de website tot bij ons.” men van de klant. En die vragen kunnen best gek zijn. Zoals de vraag van IOK naar een Brugge met het water en de zee aan de collecfolie tegen fazanten. Hun landelijk gelegen kantie van het museumdepot. Voor de wanden met toor met spiegelend glas tot op de grond leek een een selectie van 17de- tot en met vroeg 20stegrote aantrekkingskracht uit te oefenen op maneeuwse schilderijen uit de museumreserves, netjesfazanten die met zichzelf de strijd aanginbrengt ze een spiegelwand aan waarin openingen gen en constant tegen het glas te zitten pikken. zijn uitgewerkt. Daarin spiegelen schilderijen Bijzonder enerverend tijdens het werk of tijdens (stads-, kanaal- en zeegezichten) met het pavergaderingen. We hebben dat opgelost door er norama van het hedendaagse Brugge dat Ellen een matte folie over te plakken die minder spieHarvey aan de overkant schildert op basis van gelend was, zonder dat het esthetisch aspect van satellietopnames. Voor die spiegelwand voor de het gebouw geschaad werd. schilderijen werd een beroep gedaan op Media Wel, dat zijn dingen die ons werk plezant maNoord. ken, die ons constant uitdagen. Groot hoeven En terwijl we dit schrijven, werken Peter en zijn we niet te worden, inventief en creatief willen medewerkster Sanne aan de afscherming van de we blijven.’ (jaf) ramen in het Brugse Hospitaalmuseum om de

22 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


sport

Expeditie Mont Blanc

Als Abraham lonkt… Paul Goos begint te flirten met de magische 50 en bij hem begint het te kriebelen. En tussen pot en pint, met een iel hoofd, durft een mens al eens pittige plannen prediken. Geen wandeling in het park maar iets dat meer ambitie ademt. Enkele vrienden springen op de kar. Ergens op de grens tussen Italië en Frankrijk ligt een berg, het spreekwoordelijke dak van West-Europa. Ze is geen maagd meer want duizenden laten zich elk jaar door haar verleiden. Door het rijpen der jaren beseffen onze vrienden wel dat zo’n onderneming slechts slaagkansen heeft mits een goede voorbereiding en – vooral – een goede begeleider. Karl (Bytebier), rechtstreeks uit de vette Waregemse grond getrokken, wordt hun man. Een grote rugzak met ervaring en tonnen geduld maakt van hem de geknipte man. We lezen mee in het dagboek dat Paul Goos bijhield een relaas over zweet en tranen… 4 september: Onze uitvalbasis is Saint-GervaisLes-Bains, een gezellig stadje vlakbij Chamonix, dat de flanken van het Mont Blanc massief aait en koestert. “Les Dômes de Miage” is een toppertje in campingland. Daar slaan we onze tenten op. Als je ‘s ochtends je duffe kop uit de tent duwt, sta je oog in oog met een stuk of wat 3000-ers [bergpieken, nvdr] met dikke pakken sneeuw op hun kruin. Karl heeft het draaiboek voorbereid en we krijgen een grondige briefing. Het obligate setje ‘echt bergmateriaal’ wordt aangemeten en toegestopt: bergschoenen, helm, crampons/stijgijzers, wandel- stokken, piolet/ijsbijl, klimgordel, via ferrata setje. Plus... een mega-rantsoen powerbars en snoepgoed om suikerdipjes onderweg bliksemsnel op te vangen. 5 september: Gepakt en gezakt (+/- 12 kg ballast in de rugzak) trappen we het eerste luik van 2 dagen op gang. Doel : materiaal testen en fitten, overnachten in een refuge (2700 m) om wat te acclimatiseren, doorkachelen naar 3500 m en weer helemaal terug naar de stal in het dal. Het gebergte heeft onze smeekbede verhoord en trakteert ons op een staalblauwe hemel met een priemend zonnetje. Dat geeft de burger moed. We proeven en verteren de eerste hoogtemeters, struinen gewillig achter onze grote leider en mogen al snel genieten van indrukwekkende panorama’s : licht glooiend wordt steiler, paadjes worden smaller en langzaam maar zeker komen we in de buurt van onze eerste stal op hoogte : refuge Albert 1. Inderdaad...genoemd naar onze vorst zaliger die zijn passie voor de bergen moest bekopen met een tuimelperte naar het hiernamaals. De refuge staat te blinken naast de gletsjer. Een dik breed krakend pak ijs en sneeuw kruipt tergend langzaam maar onstopbaar richting dal. We eten een paar kleffe happen en spoelen het weg met een slootje alcohol. Niet ideaal, maar

het mag van de gids en misschien komt het de nachtrust ten goede. 6 september: De ochtend is nog jong. Doel vandaag : top van de Aiguille du Tour (3540 m). We staan op de gletsjer en binden onze crampons aan. Crampons zijn stijgijzers, een metalen plaat met gevaarlijke stalen tandjes die je ten allen tijde voldoende grip moeten geven op ijs en sneeuw. Ik noem ze mijn bijtspijkers en ze zullen van pas komen. We steken in cordée (touwgroep – met touwen aan elkaar vast) de gletsjer over, voorzichtig zoekend naar grip op dichtgepakte sneeuw en ijs en op onze hoede voor al dan niet verborgen crevassen of gletsjerspleten. Achter de gletsjer wacht de eeuwige sneeuw en een plaatje om ‘U’ tegen te zeggen : voor, achter, links, rechts, een symfonie van sneeuw, steile toppen, azuurblauwe hemel, zon en flitsende weerkaatsingen op de sneeuw, een oorverdovende stilte, gletsjergeweld, enz. Een mens wordt er stil van. We komen boven en zien dat het goed is. Doel bereikt. Rest nog een pittige afdaling naar het dal. Vanavond voelt als 5 december alsof de Sint morgen komt […] 7 en 8 september: Vandaag is D-day. Iedereen paraat voor een stevig 3-luik : - Dag 1 : vallei (1400 m) – Refuge Tête Rousse (3167 m) - Dag 2 : Tête Rousse (3167 m) – Top Mont Blanc (4810 m) en terug tot aan de Refuge du Goûter (3835 m) - Dag 3 : Refuge du Goûter (3835 m) – vallei. De trek tot aan Tête Rousse kent voorwaar een rustige aanloop door bossen en velden. Paden worden paadjes, bomen houden stilaan op met groeien en maken plaats voor locale struiken en

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 23


SPORT grassen. […] Vanaf de Nid d’Aigle (het Arendsnest) kleurt de weg wat bonkiger met hier en daar een steiler kuitenbijterje of een klifje dat de debutant wat houvast doet zoeken aan de bergkant. 1800 hoogtemeters overwinnen we. In ons geval zijn we daar toch een uur of 6 zoet mee. Rustig aan, doseren. Dit is slechts het aperitiefje, een amuse-gueule als voorspel voor het echte werk morgen. Laat mij toe even een zijsprongetje te maken en iets te vertellen over ‘het leven zoals het is in de refuge’. Het is niet zoals thuis. Kort: slaapzalen voor 10-20 man, sobere maar eerlijke keuken. Licht op tijd uit want iedereen moet vroeg tot uitermate vroeg weer op. Niks speciaals dus. Op één ding na: meestal geen stromend water beschikbaar. Tandjes poetsen...vergeet het. Wassen... vergeet het. Gevolg: iedereen stinkt uit zijn bek, en het vege lijf wordt bepaald onfris. Doen ze dat met opzet voor de roedelvorming binnen de groep? We gaan met de kippen op stok, stinkend en zweterig wentelen we ons in dekens en lakens die al een tijdje ‘meedraaien’. Ik bespaar U de details. Licht uit om 21 uur. Licht aan om 1 uur. Opstaan, wat droge kost en surrogaat koffie binnen zwikken, gesukkel met crampons, en de juiste kleding,... Enfin...rond 2.30 u. springen we in de nacht, met een dikke volle maan als trouwe gezel en een Petzl-hoofdlamp op ons hoofd.

Eerste traject : naar de Goûter op 3800 m. Lachen...slechts 600 hoogtemeters, maar wel met 2 stevige hindernissen : Le Grand Couloir en een rotsklauterpartij tot aan de Refuge du Goûter. Le Grand Couloir (letterlijk : de grote gang) heeft een reputatie. Slechts 100 m breed maar elk jaar goed voor enkele (dodelijke) ongevallen. De tijd heeft kwistig grote en kleine stenen en rotsblokken op en in de gang gestrooid. Die helling moeten we ‘dwarsen’. In dit voorgeborchte van de echte top van de Mont Blanc laat de witte dame haar kleine kantjes en wispelturigheid zien. Te pas en te onpas beginnen heel kleine tot heel grote stenen aan een razendsnelle afdaling. Inderdaad... ben je net dan bezig met de oversteek, dan heb je een probleem. Zijn koosnaampje is dan ook niet ver te zoeken : Couloir de la Mort (Dodengang). […]

Natuurlijke EPO Je waadt en baggert, zigzag langs wat een paadje heet, in lucht die voortdurend minder brandstof geeft. Diep in en diep uit, diep in en diep uit. Hier wordt natuurlijke EPO geboren. Dit moet de wieg zijn van grootse prestaties. De witheid voor ons is breed, heeft af en toe ook een knikje naar beneden. Het wordt even wat killer, een toefje mist kruist ons pad. Is dit de treiterige sluier die we even moeten verdragen om mevrouw ‘wit’

daarna in volle glorie te mogen aanschouwen? Ik hoop het. Refuge Vallot : 4362 m. Een grote blikachtige doos met een verticale trap in haar onderbuik. Een noodhut, een tijdelijk onderkomen wanneer de witte berg geen goesting heeft en om zich heen schopt met strakke wind en sneeuw. Wij hebben respect voor haar. In ruil krijgen we geen wind, geen sneeuw, blauwer dan blauw is de hemel, en een strelende frisheid. We komen nu echt in de buurt, maar hebben nog werk voor de boeg. De vlakte wordt smaller en smaller en nijpt samen naar een steile graat die naar de top leidt. Een fietspad breed, met links en rechts het witte steile niets. Boven de wolken. We zijn er. We zijn er niet. Er volgt nog een topje. Ontgoocheling. Die zwarte mierachtige stipjes in de verte zijn soortgenoten. Die zijn er bijna. Wij echt nog niet. Het is bijna niet meer plezant. Wij willen dat het stopt. Moeder, waarom leven wij ? God, waarom doen we dit ? 1 keer ? Of nog eens. Ik wed nu op niet meer. Ik trap op mijn adem, maar NU opgeven staat niet in ons woordenboek. Pijn is tijdelijk. Opgeven definitief. Daar is het. Het moment. Karl zegt : we zijn er. Dit is echt de top. Waw. We did it. Tranen, voldoening, kameraadschap, omhelzingen en gelukwensen. Nooit verwacht dat een berg zoveel oer-emoties kon laten zegevieren. Well done. Ik heb ervan genoten. En wie kan zeggen dat hij op de dag van zijn verjaardag op de top stond? Weinigen, maar mijn kleine broer Koen wel. Geboren 8/9/1969 – niet gestorven maar moe en voldaan op de top van de Mont Blanc 8/9/2014. Proficiat! […] Eigenlijk zijn we pas halfweg. We staan nu boven te blinken en te blaken, maar de weg terug is exact even lang. 10 minuten hebben we op dit magisch plekje op de top. Vanaf nu bergafwaarts. Een opluchting ? Ja, maar zeker niet helemaal. Opnieuw... wij zijn plattelanders die graag rechtdoor stoempen, weinig bochten maken. Ons onderstel is dat op en neer gedoe niet gewend. Eerst zeer gemakkelijk en soepel, maar gaandeweg – we zijn ondertussen al bijna 12 uur ‘in de wiggel’ – kruipt er zuur in de beentjes, en begint elke steile stap zijn charme te verliezen. Je voelt het eerst prikken in de bovenbenen, prikken worden steken. Pauzes worden talrijker. Nog iets eten. Die powerbars helpen ook niet meer echt. We zijn laat binnen in de Refuge du Goûter. Iedereen is kapot, op, leeg, nooit meer, geweldig maar Pfffff. We zijn nu nog vuiler, nog viezer, nog ranziger. Het bed. Goed slapen lijkt vanzelfsprekend na zo’n slopende dag. En toch lukt het niet best. Stress voor de afdaling, die rotsen. Het weerbericht belooft onweer en sneeuw. Ik slaap bijna

24 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT niet, heb klamme handjes en dan weer kou. Ik wil een helikopter naar beneden. Hoeveel kost dat ? Oh...geen optie want dat doen ‘ze’ niet. Je moet naar beneden met de gids. 9 september: Ochtend. Geen zin. Sneeuw op de steile rotsen die we nu AF moeten. Het valt geweldig mee. Meer nog. Het is plezant. De zon is er weer. We dalen en dalen en dalen... via La TêteRousse verder naar beneden. Het gekende pad. […] Eindstation is het bergtreintje aan de Nid d’Aigle. We zijn moe maar bijzonder tevreden. Oprecht blij. De Tramway du Mont Blanc laat haar tandjes knarsen en draagt ons naar het dal. Wat volgt laat zich raden : een flinke toost op onszelf, een stevig intermezzo onder een dampende douche met extra veel shampoo en zeep, proper en gewassen op zoek naar een goed restaurant voor een bergje vlees met een dikke roemer wijn. Slaap lekker en droom zacht. (Paul Goos) Je vindt bij YouTube ook een filmpje (korte én lange versie) van de trektocht. Googel de woorden: Youtube Tom Van Dijck Mont Blanc Wie het ook wil proberen, googel: Karl Bytebier – Trekking Expedities

Karl Bytebier – de gids. - Annette Mariën – Karls vriendin - Koen Goos – supporter Club Brugge en ‘broer van’ - Tom Van Dijck – motor van deze onderneming - Wout Van Gils – immer vrolijk en fysiek niet van zijn stuk te brengen - Paul Goos – bijna Abraham. Jan Voet : had er bij moeten zijn, maar zijn knie hield hem thuis.

Deze versie van het dagboek is ingekort (red. lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 25


hoogstraten

dorpsleven

www.demaand.be

Hij komt, hij komt…

REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6, tel. 03 315 73 64, dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: Rob Brosens, Alfred Oststraat 3, Hoogstraten; tel.: 03 314 43 39, redactie@demaand.be SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 29 november is het weer zover. In zijn doortocht door Vlaanderen zal de Sint ook Hoogstraten bezoeken. Vanaf 13 uur zullen een 15-tal Zwarte Pieten de Vrijheid verkennen. Pas maar op want soms kunnen ze heel gekke fratsen uithalen. Om 15 uur stopt de Sint met zijn koets aan het Begijnhof. Daar wordt hij verwelkomd door onze burgemeester en natuurlijk is de fanfare van de partij. Kinderen die er zin in hebben, mogen een mooie tekening of een kleurplaat maken en die bezorgen aan een van de Zwarte Pieten. Want voor elke mooie tekening die binnenkomt schenkt de Sint een mooi bedrag aan kinderen in onze gemeente die het minder goed hebben. Aan het werk dus. (pm/fh).

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Begijnhof 27 - 2320 Hoogstraten

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

26 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten

Oorlog en Vrede Concert met Hoogstraatse getuigenissen door de Kon. Fanfare Sint-Catharina HOOGSTRATEN De fanfare Sint-Catharina van Hoogstraten houdt op zaterdag 8 november een concert met als thema ‘Oorlog en Vrede’. Op het concert komt u door levensechte getuigenissen van alles te weten over het Hoogstraats oorlogsverleden. Wat beleefde de Canadese soldaat Robert Sawdon in Hoogstraten? Wat had de kleinzoon van de hertog van Hoogstraten te zoeken in de Amerikaanse burgeroorlog? Wie was de muzikant Bertje Blok? Wat gebeurde er op 8 mei 1945? Wat had de Britse generaal Hadick in 1748 nodig in Hoogstraten? Wat schreef de krijgsgevangen Maurice Artus aan zijn ouders? Het zijn oorlogsverhalen van vreugde, drama en verdriet. De muzikanten brengen u een gevarieerd programma van filmmuziek, muziek van Glen Miller tot het bekende Colonel Bogey! De fanfare staat onder leiding van dirigent Eddy Chrisostomus. Het concert vindt plaats in Zaal Pax in Hoogstraten op zaterdag 8 november om 20 uur. De inkom is € 7, kaarten aan € 5 zijn verkrijgbaar bij de dienst Toerisme of bij de muzikanten. (pvd/red/fh)

Als baby’s konden praten HOOGSTRATEN - Wat vertelt je kind als het huilt, op welke manier vertelt het nog meer? Hoe omgaan met de gevoelens van je kind? Een vormingsavond voor aanstaande en jonge ouders van baby’s en peuters tot 3 jaar. Natuurlijk praten baby’s al. Ze zijn veel competenter dan algemeen wordt aangenomen. Soms is het jammer voor hen dat ze helemaal anders praten dan volwassenen. Daardoor is het niet altijd makkelijk ze juist te begrijpen. In de levensfase waarin de basis van de persoonlijkheid gevormd wordt, is de mens volledig aangewezen op het inlevingsvermogen van zijn omgeving. Bewust herinneren we ons van deze fase zo goed als niets. Onbewust wordt alle informatie ongefilterd opgeslagen. Een flinke dosis gezond verstand en durven luisteren naar je hart, aangevuld met uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, kunnen je al een heel eind op weg helpen om het jonge kind beter te verstaan. Concreet zullen we het onder meer hebben over het belang van lichaamscontact en oogcontact, communiceren zonder woorden, vertrouwen op de signalen van het kind, omgaan met huilen en het vermogen om hechte intieme relaties aan te gaan. Deze vorming wordt gegeven door Jürgen Peeters van De Onderstroom.

Praktisch: Als baby’s konden praten door Jurgen Peeters op woensdag 26 november 2014 van 20 tot 22 uur in het Administratief centrum. Organisatie: Kraamzorg Landelijke Thuiszorg en stadbestuur Hoogstraten Inkom gratis, reservatie: ivangorp@ons.be of 014 86 11 86 (fh)

Puur Groenten HOOGSTRATEN - De leerlingen van V.T.I. Spijker in Hoogstraten laten u graag kennismaken met de wonderbaarlijke groentewereld! De jonge koks van de afdeling Hotel TSO (1e en 2e graad) experimenteren met groenten.. Geeft u hen een dikke tien voor Koken?

Praktisch: Waar: Gelmelstraat 62 Wanneer: Dinsdag 18 november van 13 tot 16 uur, woe 19 november van 12 tot 14.30 uur, donderdag 20 november van 12 tot 14.30 uur en vrijdag 21 november van 12 tot 13:30 uur. Info: 03/3402290 (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 27


HOOGSTRATEN

TWEE TOPOPTREDENS IN ZAAL CÉCILIA HOOGSTRATEN - Nog dit najaar brengt Zaal CéCilia twee topgroepen op het podium. Niet te missen optredens van artiesten die op Belgische podia hun sporen al verdiend hebben. Er is ook Hoogstraats volk bij.

OUT OF THE BLUES (try out) met Ben Segers en Nele Bauwens Ben Segers en Nele Bauwens staan voor het eerst samen op de planken met ‘Out of the Blues’. Een muziekvoorstelling die u rechtstreeks naar de groten uit de blues, Rockabilly, country en southern soul brengt. Met Big Mama Thornton, Chuck Berry, Solomon Burke, Wanda Jackson en de legendarische Ike & Tina Turner. En wie weet eindigen ze ergens waar Hank Williams ooit begon? Ben en Nele leerden elkaar twintig jaar geleden kennen op de Studio Herman Teirlinck. In de zanglessen van Wannes Van Velde sloeg de vonk over om samen te zingen. Hieruit volgden Mistero Buffo-liederen en duetten - meestal opera, zoals ‘Nessun Dorma’ van Puccini. Nu, twintig jaar later, pikken ze de draad weer op! Ben Segers (1974), is acteur bij theatergezelschap Olympique Dramatique en bekend van televisie en film in ondermeer ‘Code 37’, ‘Wat Als?’, ‘Quiz me Quick’, ‘Tot Altijd’, ‘Zonen van Van As’, ‘Groenten uit Balen’, ‘Los Flamencos’, ‘Loslopend Wild’ ea. ........ Nele Bauwens (1976) acteert, zingt, danst, musiceert en dat liet zij al verschillende keren zien in o.a. ‘De Alpenzusjes’, ’El Tattoo Del Tigre’ , ‘Hormonia’, ‘Jukebox 2000’. Ze behaalde met een compilatie uit haar solo voorstelling ‘Ik moet beter luisteren’ een plek in de finaleweek van het Leids Cabaret Festival 2013. Voor deze voorstelling worden Ben en Nele omringd door de beste muzikanten der lage landen. (Drums: Frederik Van den Berghe | Bas: Sjang Coenen | Gitaar: Steven Janssens | Toetsen: Niels Verheest) OUT OF THE BLUES op dinsdag 4 november 2014 om 20 uur in zaal Cecilia. Tickets in VVK: 12 euro bij VVV Hoogstraten 03 340 19 55) of via info@ zaalcecilia.be. Aan de kassa betaal je 14 euro.

THE SAILORETTES

Nele Bauwens en Ben Segers

The Sailorettes is een nieuw close harmony trio bestaande uit Marianne Carlier, Anne Van Opstal en Sara Gracia Santacreu.

Love 2 heal

Dit trio brengt een repertoire van jazzy tunes tot popmuziek allemaal in close harmony stijl. Nummers zoals “Boogie Woogie Bugle Boy” (bekend

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. 28 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten van The Andrews Sisters) maar ook “Umbrella” (van Rihanna) komen aan bod. Anne is de vaste waarde in de Sprookjes van Music Hall. Na “Doornroosje” zal ze de volgende jaren te zien zijn als “Assepoester” en andere sprookjesprinsessen in de Vlaamse Theaters. Afgelopen zomer was ze het vrouwelijke gezicht van de “Disney Channel Zomertour”. In 2010 maakte ze haar debuut in “ Roman Polanski’s Dans Der Vampieren”, waar ze de vrouwelijke hoofdrol vertolkte. Ook was ze te zien in de “Fiddler On The Roof”, “Raad Eens Hoeveel ik van je Hou”, “De Sputterende Stoomboot” e.a. Bij Uitgezonderd Theater speelt ze mee in verschillende educatieve- en familievoorstellingen. Op Televisie was Anne te zien in “De Sint Komt Thuis” , “Conny & Clyde” (VTM), “Skillz” (VTMKzoom) en diverse commercials. Marianne speelde de wulpse Bernadette in de musical Domino die in maart 2012 in première ging in de Antwerpse Stadsschouwburg. Momenteel is ze als vaste actrice verbonden aan het Antwerpse theatergezelschap Theater Aan de Stroom en speelt ze mee in het Educatief Theater. Daarnaast is ze ook danseres bij The Retronettes die deze zomer op het podium stonden op de Gentse Feesten, Beleuvenissen, Rock Werchter en Tomorrowland. Je zag haar ook al opduiken in tv-series zoals “Connie & Clyde” (VTM), “Albert II” (Eén) en “Familie” (VTM).

Anne, Marianne en Sara, samen we Sailorettes Sara is momenteel te zien in de ketnetreeks GOGOGO waar ze de rol van Emma vertolkt. Verder is zij actief in het theatergezelschap Uitgezonderd Theater waar ze de voorstellingen “Het IJskristal van Snowakije”, “Tinkelbel” en “Join(t) us” speelt. Ze was te zien in de musical Evita waar ze de Mistress vertolkte en waarvoor zij de nominatie van “aanstormend talent” kreeg. Ze speelde ook “Liesl” in de Vlaamse versie van The Sound of Music in 2009. Je zal haar misschien ook al gespot hebben

op andere televisiezenders want zij speelde in “OnTour” (Disney Channel), “Skilz” (VTMKZoom), Danni Lowinski (VTM) en Binnenstebuiten (VTM). The Sailorettes op vrijdag 12 december om 20.30 uur in zaal Cecilia. Tickets in VVK: 12 euro bij VVV Hoogstraten 03 340 19 55) of via info@zaalcecilia.be. Aan de kassa betaal je 14 euro.

(Het optreden van RUE-MOUR, voorzien op 6 december wordt uitgesteld. Later meer info.) (fh)

Creatieve hobby’s bekijken HOOGSTRATEN - Zondag 16 november in LDC ’t Gebuurt Een groepje overwegend jonge mensen ontmoette elkaar via Facebook rond allerlei creatieve hobby’s zoals het zelf maken van glasjuwelen, kralen, sieraden, knuffels, wenskaarten en andere leuke spullen. Ze tonen hun werk aan het publiek tijdens een hobbybeurs in Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’t Gebuurt. Je kan er aan verschillende tafels kijken, keuren, vragen stellen én … kopen. Het is voor de deelnemers een manier om nieuw hobbybudget bijeen te doen. Als bezoeker vindt je er voor een kleine prijs leuke hebbedingetjes voor jezelf of om cadeau te doen tijdens de eindejaarsfeesten. Creatieve hobby’s bekijken op zondag 16 november van 13.30 tot 16.30 uur in Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 29


hoogstraten

Hoogstraten in Bloemen & Groenten

Tom De Houwer “Alle verdienste gaat naar de vrijwilligers” Ook al weten we met zijn allen dat het aandeel van ontwerper Tom De Houwer in het resultaat van de 16de uitgave van ‘Hoogstraten in Groenten & Bloemen’ zeer groot is, Tom zelf spreek enkel met veel lof over het werk en de inzet van de vele vrijwilligers. “Samen maakten we veertig creaties” zegt de ontwerper, “Het was een enorm werk en de laatste dag hebben enkele vrijwilligers 24 uur aan een stuk doorgewerkt om alles klaar te krijgen” Voor Tom De Houwer is het samenwerken van en met vrijwilligers het belangrijkste aan het evenement. Voor een aantal onder hen is het een kennismaking met creatief bezig zijn met bloemen en andere natuurlijke materialen. Anderen met meer ervaring, delen hun kennis met de nieuwkomers. “Het zijn voor mij enorm boeiende dagen, waar ik echt naar uitkijk”, gaat hij verder, “Samen de lat zo hoog mogelijk leggen om elk jaar vernieuwende creaties te tonen, daar komt het op aan.” zegt Tom, “De grootste beloning krijg ik wanneer ik tevreden en gelukkige medewerkers zien op het moment dat alles netjes op de Vrijheid tentoongesteld staat” besluit Tom. Dit jaar was het vooral op zaterdag enorm druk, veel drukker dan voorgaande jaren. Maar de hoogdag is en blijft op zondag, wanneer er geen auto’s op de Vrijheid mogen en de ontwerpen pas echt goed tot hun recht komen. Nadat de dreigende wolken verdwenen waren, werd het gezellig druk over gans het parcours.

Op het begijnhof kunnen kinderen in hun dorp kennis maken met bloemschikken.

Parasollekesdag Toen Tom De Houwer in 2012 de verantwoordelijkheid voor Hoogstraten in Bloemen & Groenten op zich nam, organiseerde hij voor het eerst de wedstrijd Parasollekesdag. Ook in deze wedstrijd, waaraan kinderen en volwassenen in een afzonderlijke reeks kunnen deelnamen, is voor Tom de kennismaking met een creatief proces het belangrijkste. “Elke deelnemer, geroutineerd of beginneling, maakt een ontwerp en groeit in creativiteit” zegt Tom, “En daar gaat het om. Het is geen wedstrijd tegen elkaar, maar tegen jezelf” legt Tom uit, “Een zo mooi mogelijk ontwerp maken, binnen je eigen kunnen en ervaring, daar gaat het om. De uitslag van de wedstrijd is dan ook van ondergeschikt belang” besluit hij.

Meerle. Sarah Pemen werd tweede en Louise Verschueren derde.

Maar die uitslag moet er nu eenmaal zijn. Bij de kinderen waren er negen inzendingen. De eerste prijs ging naar het ontwerp van de kinderopvang Stekelbees in de lagere school van

Bij de volwassenen werden zeven versierde parasollekes binnen gebracht. In die reeks was er een publieksprijs en een prijs van de vakjury. De top drie was dezelfde, ook al was de volgorde

30 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

niet gelijk. Zowel voor de vakjury als voor het publiek werd de beste creatie gemaakt door Lea Van Erwegen. De vakjury gaf de tweede prijs aan Willie Damen en de derde aan An Boonen. In de uitslag van het publiek, sprongen deze laatste twee haasje over. Daar eindigde An Boonen op de tweede plaats en werd Willie Damen derde. (fh)


hoogstraten

Hoogstraten in Bloemen & Groenten

De finalisten van Parasollekensdag bij de volwassenen. Tom De Houwer in het gezelschap van winnares Lea Van Erwegen (links) en Willie Damen en An Boonen, tweede en derde.

Van de inzendingen door kinderen ging de eerste plaats naar het ontwerp van Kinderopvang Stekelbees in de lagere school te Meerle.

Verschillende muziekgroepen werkten mee aan Bloemen & Groenten. Op zondag gaf de Brassband Border Brass een erg gesmaakt concert op het Boereneind. De volgende maanden is deze ambitieuze groep terug te vinden op podia in Merksplas en Hilvarenbeek. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 31


HOOGSTRATEN

BRILJANT IN HOOGSTRATEN Jos Mertens en Josefa Lenaerts Jos is zijn tachtigste levensjaar begonnen, Josefa is een paar jaar jonger. Beiden verkeren in blakende gezondheid. Hij is nog goed te been. Zij iets minder maar vertellen kunnen ze allebei even goed. Over den oorlog, over de Post, over Hoogstraten en Hoogstraatse druiven van Hoeilaart. “Wat moet je van ons nog weten? Alles is al verteld ter gelegenheid van onze gouden en diamanten bruiloft. We zijn ouder geworden, ja, maar het gaat ons nog goed.” En dan beginnen ze honderduit te vertellen. Over den oorlog, de terugtrekking van de Duitsers en het bombardement van de Engelsen in Wortel kolonie dat haar beide ouders doodde en 2 van haar broers. De Duitsers waren op dat moment reeds vertrokken. Urenlang heeft ze zelf onder het puin gelegen. Ze was toen 17 jaar en zag zichzelf samen met haar familie bij Sint Pieter aan de hemelpoort aankloppen. Het is 70 jaar geleden en ze heeft het gebeuren heel haar leven meegesleurd. Waarom bleef juist zij gespaard? Het is een vraag die ze zich geregeld stelt. In deze tijd waarin de eerste wereldoorlog dagelijks het nieuws haalt, komen de herinneringen telkens weer naar boven.

Je moet geluk hebben in het leven. Jos is oudstrijder en vertelt over neergehaalde vliegtuigen en een miraculeuze overleving van een piloot die te laat kon springen en met gesloten parachute in een boom belandde. Hij is één van de drie overblijvende oud-strijders in Hoogstraten en geregeld bezoekt hij nog plaatsen waar destijds de oorlog sporen heeft nagelaten. Op haar paspoort staat Adriana. Maar zo kent niemand haar. Iedereen zegt Josefa. En het heeft tot haar 21ste geduurd vooraleer haar correcte geboortedatum genoteerd stond. Haar moeder vertelde dat ze geboren werd met Heilig Bloed. Maandag was het gemeentehuis gesloten en ze werd aangegeven op dinsdag de 14de. Pas toen ze haar 21ste verjaardag vierde, werd dit rechtgezet. Geboortedatum 12 juni 1927. Tot dan vierde ze haar verjaardag steeds op de 14de.

Jos is een rasechte Hoogstratenaar en kent naar eigen zeggen alleen maar Hoogstraten. Hij werkte na zijn legerdienst 42 jaren voor de Post. “Dat werk was vroeger veel plezanter dan nu. Wij kennen nu onze facteur amper maar vroeger als postbedeler kenden we heel Hoogstraten. In die tijd waren er niet zo heel veel brievenbussen en wij kwamen bij de mensen binnen en soms werd heel de familie uit de doeken gedaan”. Hij speelt wekelijks nog petanque, fietst nog af en toe en zijn grote passie zijn de druiven die in grote trossen hangen te blinken in zijn ruime serre. Wij wensen hun nog vele gezonde jaren samen en de supergrote druiven waren bijzonder lekker. (RB)

Bovenaan: Martine, Tom, Mellie, Ludo, Marc, Eddy, Niels, Paul, Thijs en Roel Jos Mertens en Josefa Lenaertsen de kleinkinderen 32 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten

Nieuws uit de Bib Op zaterdag 1 en dinsdag 11 november is de bibliotheek gesloten. Je kan je uitleentermijn van thuis uit verlengen via de knop Gebruikersactiviteiten op www. hoogstraten.bibliotheek.be. Je kan hier ook je mailadres doorgeven zodat je voortaan enkele dagen voor het verstrijken van je uitleentermijn een herinnering ontvangt.

FOTOGRAFEN IN DE BiB In december 1994 werd de hoofdbib officieel ingehuldigd. Op het einde van dit jaar werken en “wonen” we dus 20 jaar in de Lindendreef. Daarom brengen enkele fotografen van fotogroep ’t Slot dit najaar de BiB actief in beeld. Wees dus niet verrast als u een van de komende weken een fotograaf in de bibliotheek ziet opduiken.

zeker helpen. Ook oog hebben voor wat er zich verlangt te ontplooien in hen is belangrijk. En hoe begrens je pubers? In samenwerking met PRH. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@ bibliotheek.be; 15 euro.

Donderdag 6, 13 en 27 november cursus Voedselintolerantie van 9 tot 12 uur Het aantal mensen dat intolerant is voor bepaalde voedingstoffen is de laatste jaren enorm toegenomen. Vooral lactose-, gluten- en fructoseovergevoeligheid komen steeds vaker voor. Hoe komt dat? Kan je het voorkomen? Hoe kan je het oplossen? Welke alternatieven zijn er om toch lekker en gezond te kunnen eten? Waar kan je deze producten kopen? Op deze vragen krijg je in de ze cursus uitgebreid antwoord. Je krijgt ook heel wat receptenideetjes erbij! Om op deze manier te koken, hoef je trouwens geen intolerantie te hebben. Lactose-, gluten- en fructosevrij eten is immers voor iedereen gezond! Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@ bibliotheek.be; 15 euro. In samenwerking met Ontmoetingscentrum 696.

Van zaterdag 15 tot en met zaterdag 22 november boekenverkoop in de BiB De recentste reisgidsen, kookboeken met de laatste nieuwe trends,… je vindt het allemaal in de bib. Maar oudere, afgevoerde boeken kan je tijdens de boekenverkoop op de kop tikken. De boeken kosten 1 euro per stuk. De laatste zaterdag krijg je nog 50 % korting. Het loont ook zeker de moeite om eens een kijkje te nemen in de uitleenposten. In de hoofdbibliotheek dagelijks van 9 tot 12 uur (behalve op zondag). In de uitleenposten tijdens de openingsuren.

Vrijdag 28 november om 18 uur Rijmen met Sinterklaas De Sint komt naar de BiB. Kinderen van 4 tot 8 jaar zijn van harte welkom om naar een poppenkastvoorstelling te kijken, samen een gedicht over Sinterklaas te maken of te knutselen. Hoogtepunt is natuurlijk het bezoek van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. Als je hem iets wil vragen, kan je in de BiB alvast een kaartje invullen. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@ bibliotheek.be; gratis.

Apetrots op meester Bert!!!

NET GEMIST Begin oktober leerden 9 klassen van het 6de leerjaar aan de hand van een opdrachtenbundeltje de werking van de bibliotheek beter kennen. Ze zochten informatie via de catalogus en tussen de rekken. Ook interessante databanken en websites kwamen aan bod. Zo bood Bibwijzer 185 kinderen de ideale voorbereiding op het secundair onderwijs. Op zaterdag 11 oktober startte de Bibliotheekweek met een verwendag. May Segers, Swa Bouvé, Angelo Roelen en Johan Govaerts deelden hun passie met de Hoogstratenaren. 264 bezoekers kwamen meer te weten over zelfgemaakte bladwijzers, natuurfotografie, duivensport en muziek. Wil je zelf ook een passie delen via de BiB, mail naar hoogstraten@bibliotheek.be of kom eens langs.

ACTIVITEITEN IN DE BIB Woensdag 5, 12 en 26 november om 19 uur cursus Samenleven met een puber En dan is het zo ver, je kind is een puber (tussen 12 en 16 jaar). Hoe ga je als ouder hiermee om? In deze cursus reiken we je handvatten aan om deze noodzakelijke fase van groei constructief te beleven. Zo staan we stil bij wat de pubertijd kenmerkt. Begrijpen wat er gebeurt, is al een eerste belangrijke stap. Pubers hebben ook nog hun behoeften en hieraan tegemoet komen kan

HOOGSTRATEN - Meester Bert werd op dinsdag 7 oktober hartelijk onthaald op de Vrije basisschool Spijker. Hij deed op 5 oktober mee aan de triatlon van Barcelona en eindigde op de 20ste plaats. Meester Bert deed er 8 uur 44 minuten en 15 seconden over. Door deze knappe prestatie mag hij volgend jaar deelnemen aan de triatlon in Hawaï. Terwijl de leerlingen “Lang zal hij zwemmen, lang zal hij fietsen, lang zal hij lopen in de gloria!” zongen, liep meester Bert door een erehaag. Tijdens de wiskundeles berekende het zesde leerjaar even hoe lang ze zouden zwemmen, fietsen en lopen... Een triathlonneke moet in het zesde leerjaar wel lukken he. Ze zouden op 20 uur wel binnen zijn! Dus meester Bert op 15 uur, 12 uur, 13 uur en half???? Toch niet op 8uur 44 minuten en 15 seconden he, juf!!! Waaaaw! Ook knutselden alle leerlingen van de school een aapje voor de meester, want WE ZIJN APETROTS OP MEESTER BERT (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 33


hoogstraten

Nieuwe Olijftak bestaat 125 jaar. HOOGSTRATEN - Wanneer handboogmaatschappij Nieuwe Olijftak uit Hoogstraten 125 jaar bestaat besluit de maatschappij dit in alle stilte te vieren. Achter de schermen wordt er echter druk gewerkt om de geschiedenis van deze maatschappij te bundelen en in een boek te verwerken. De handboogmaatschappij Nieuwe Olijftak is ontstaan aan de toog in café de Warande op 29 juni 1889. Corneel Krols, Nelles was zijn roepnaam, de toenmalige roeper van de notaris, werd tot eerste voorzitter verkozen. Enkele jaren later werd een eerste reglement neergeschreven. Leden zijn de grootste rijkdom van een vereniging. Bij Nieuwe Olijftak kon men lid worden en met de handboog te schieten maar men kon ook (iets meer) betalen als erelid. Bij aanvang van de werking betaalden de leden om de drie maanden het “gelag” zoals het lidgeld toen genoemd werd. Nadien, in 1962, is dit aangepast in een jaarlijks lidgeld. De Nieuwe Olijftak was steeds thuis in café Warande gelegen recht tegenover het huidige OCMW complex. De schietingen werden eerst buiten en daarna in de zaal betwist. Toen Fons Aerts en Jeannine Bleys stopten met het café besloot de Nieuwe Olijftak een eigen lokaal te bouwen. De grond kon in erfpacht van de Stad Hoogstraten bekomen worden op de Thijsakker. Na bijna twee jaar werken, kon de Nieuwe Olijftak genieten van de gedane inspanning. De openingsreceptie had plaats op 24 september 1993. Door de komst van de wijk Slommerhof op het oude voetbalplein van de HVV heeft het lokaal ook een officieel adres gekregen. Wanneer men een eigendom bezit moet men dat beheren als een goede huisvader. Tal van nieuwe uitdagingen kwamen dan ook af op bestuur en de leden. In orde zijn met de wetgeving is natuurlijk

één ding. Het openhouden en schietingen organiseren is een ander paar mouwen. Vroeger, omstreeks het jaar 1900, schoot men elke zondag, na de mis van half negen en na het ‘lof’ de pijlen in de doel. Nu oefent men in de week op één of meerdere avonden, terwijl de wedstrijden op zon-of feestdagen plaatsvinden. Ieder jaar wordt er een koning geschoten. De schutters nemen deel aan een oefenronde van 10 schoten waarna men het nuttige aan het aangename koppelt. Na deze pauze steekt men ‘de stop’ in het midden van het blazoen. Wanneer een schutter de stop kan laten knallen, en knallen doet dat écht wel, dan is hij koning voor één jaar. Verder kent de maatschappij ook nog een tweedaagse en verschillende kampen onder de eigen leden om ‘in vorm’ te blijven. De maatschappij kent ook feestschietingen: reeds vele jaren komen de mannen van ‘de post’ schieten bij Nieuwe Olijftak. De geburen van het Slommerhof werden uitgenodigd om een schot te komen doen met de kruisboog en ook een gouden bruiloft van één van de leden is goed voor een feestschieting. Sinds het ontstaan schiet men ook tegen andere handboog maatschappijen. Vroeger was de kermis hiervoor het uitgelezen moment. Nu wordt er in functie van de drukke agenda gekeken naar een vrije datum. Overkoepelende organen zijn: de Verbroedering Hoogstraten, de ploegenschieting binnen de Noorderbond en de wedstrijden binnen de Kempense Doelschuttersbond. Zeer

Keizer Eric Schrauwen uitzonderlijk, enkel Leo Verbaeten heeft hem dat ooit eens voorgedaan, schoot Eric Schrauwen, momenteel koning bij de Nieuwe Olijftak, zich tot keizer bij de Noorderbond én keizer binnen de Kempense Doelschuttersbond. Uitzonderlijk is ook de prestatie van Herman Gabriëls te vernoemen die in 1964 het kampioenschap van België won. Vroeger namen de schutters van Nieuwe Olijftak ook deel aan nationale handboogwedstrijden maar nu maakt men dergelijke verre verplaatsingen niet meer. Ook plaatselijk kreeg Nieuwe Olijftak erkenning: in 1981 en in 1989 werd de Nieuwe Olijftak uitgeroepen tot sportploeg van de Stad Hoogstraten.

Feesten

De Nieuwe Olijftak 2014: Staande v.l.n.r.: Celini Goris, Jill Moelans, Davy Goris, Gitte Keustermans, Conny Verstraelen, Nancy Spanenburg, Erik Schrauwen, Wim Moelans, Jeroen van Ooijen en Eddy Goris. Zittend van links naar rechts: Jac Viskens, Walter Smits, Willy Spanenburg, Ludo Goovaerts, Jos Verheyen, Bradley van Ooijen en Ludo Viskens. 34 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Om de 25 jaar worden er bijzondere feesten gevierd. De ene keer met meer luister dan de andere keer maar het 25-50-75 en 100 jarig bestaan worden niet vergeten. Bij het 50-jarig bestaan ontvangt de maatschappij een officiële oorkonde dat zij voortaan de titel van Koninklijk mag dragen. Eén van de voornaamste feesten in een schuttersjaar is het jaarlijks teerfeest. Vroeger twee en soms zelfs drie dagen met grote luister. Nu kan dit op één dag. ’s Namiddags een schotje doen, een kaartje leggen en daarna de innerlijke mens versterken met eten en drinken. Wat kan het leven toch mooi zijn. Het huidig bestuur van Nieuwe Olijftak bestaat uit: voorzitter: Willy Spanenburg, ondervoorzitter: Herman Govaerts, secretaris: Jack Viskens, schatbewaarder: Jos Verheyen, bestuurslid: Walter Smits. Ook de koning neemt deel aan de bestuurswerking. Aangezien de koningschieting ieder jaar plaatsvindt is dit mogelijk ieder jaar een ander persoon. (FS)


HOOGSTRATEN

Eric Schrauwen tweemaal keizer HOOGSTRATEN - Eric Schrauwen veroverde in 2014 tweemaal de titel van Keizer met de handboog. Enkel Leo Verbaeten heeft hem dat ‘ooit’ voorgedaan. Alles begon in zijn eigen maatschappij, de Nieuwe Olijftak te Hoogstraten. Daar liet Eric in het voorjaar de stop knallen en werd hij voor één jaar koning. Die titel geeft de koning het recht om deel te nemen aan de keizersschieting die dit jaar werd ingericht door de Kon. Verenigde Vrienden te Meerle. De koningen van de maatschappijen aangesloten bij de Noorderbond, schoten daar voor de keizerstitel. Eric was de eerste die daar, in de derde ronde, de stop deed knallen en aanspraak maakte op titel van keizer. Deze prestatie houdt ook het recht in om volgend jaar gastheer te zijn voor deze schieting. Ook voor de Kempen ging Eric zijn kans wagen. Ditmaal vond de schieting plaats in Zondereigen. Ook daar liet hij de stop knallen, zij het pas in de zevende ronde. Tweemaal de titel van keizer veroveren in het zelfde schuttersjaar, het zou hem slechts éénmaal zijn voorgedaan door Leo Verbaeten. Volgend jaar richt Nieuwe Olijftak Hoogstraten de keizersschieting in. Als aftredend keizer heeft Eric recht op voorkeurschoten. Laat hij dan al de stop knallen zijn de andere koningen voor niets gekomen. We zijn benieuwd. (FS)

Misschien heb jij ook recht op een studiebeurs GROOT-HOOGSTRATEN - Een studietoelage is een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid. Je kan deze elk schooljaar onder bepaalde voorwaarden verkrijgen. Online kan je een studietoelage aanvragen via www.studietoelagen.be of je vraagt een papieren exemplaar op het schoolsecretariaat. Kom jij in aanmerking voor een studietoelage? Het OCMW en het stadsbestuur Hoogstraten organiseren enkele zitdagen waar je wordt geholpen bij het invullen van de toelage. - zitdagen OCMW Hoogstraten: maandag 3 november tussen 9 en 12 uur, tussen 13 en 16 uur en tussen 18 en 19.30 uur. - zitdag Stadsbestuur Hoogstraten: woensdag 5 november tussen 9 en 12 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur Lukt het jou niet om één van deze dagen te komen, dan kan je elke werkdag tussen 9u en 12u terecht bij de sociale dienst van het OCMW Hoogstraten. Aanvragen voor het schooljaar 2014 -2015 moeten uiterlijk 1 juni 2015 verzonden worden.

Bond Zonder Naam versterkt het beste in mensen GROOT – HOOGSTRATEN - Toegegeven, het is een beetje tegenstrijdig. De Bond die beweert geen naam te hebben, draagt al decennia een naam als een klok. Die ‘Zonder Naam’ verwijst dan ook naar de onafhankelijkheid en het pluralistisch karakter van een beweging die universele waarden onder de aandacht wil brengen. Bond zonder Naam is overtuigd dat ‘waarden’ de inspiratie zijn voor individuele en maatschappelijke verandering en de sleutel zijn voor harmonieus samenleven en samenwerken. Bond zonder Naam vertaalt daadkrachtig en resultaatgericht, waarden naar concrete acties met de focus op de eigen omgeving. ‘Verander de wereld, begin met jezelf’. De eerste spreuk van Bond zonder Naam is actueler dan ooit. Het gaat over liever ‘naar waarden leven’ dan zich te verliezen in een theoretisch discours. Wil je kennismaken met de werking van BZN? Informeer je op de webstie http://www.bzn.be/. Of abonneer je op de BZN Info nieuwsbrief of op de BZN-spreuken en kies daardoor voor een maandelijkse portie positiviteit.

natuurlijk de onvolprezen BZN-kalender 2015 met per veertien dagen een sfeerfoto, een zinvolle boodschap en veel schrijfruimte.

Wil je de werking van BZN een financieel duwtje in de rug geven? Prima want het assortiment producten is weer grondig vernieuwd. Bij de kaarsen vallen op: een ‘zonder woorden’-theelichthouder, een geel kubuskaarsje ‘complimentje’, een kleurig zonnelicht en een ‘van harte’-cilinderkaars. Verder een leuke set keukenhanddoeken, broodplankjes met spreuken, slabbetjes, een herbruikbare bokesrol, leuke servetten, de vernieuwde dagspreuken en een styloset. En

Heb je interesse? Ben je op zoek naar een kaars voor een bloemstuk rond Allerheiligen of voor de feesttafel in de eindejaarsperiode? Of een kaars bij een geboorte of een huwelijk? Ben je op zoek naar een origineel geschenkje binnen de familie, voor vriend, vriendin of collega? Wil je gewoon het aanbod eens bekijken? Dat kan vrijblijvend bij René en Anny Sprangers-Geerts, Prinsenweg 5 te 2323 Wortel, tel. 03 314 68 77. (RS/red/fh)

Leer omgaan met ouder worden via Zilverwijzer Vrijdag 21 november in LDC ‘t Gebuurt Vanaf 60 jaar biedt het leven je nieuwe uitdagingen. Je lichaam voelt niet meer hetzelfde, je rol in de samenleving verandert, je wordt geconfronteerd met verlies van vrienden of geliefden, je hebt meer vrije tijd, … Toch hoeft dat geen reden te zijn om je minder goed in je vel te voelen. In Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’t Gebuurt krijg je de kans om samen met leeftijdsgenoten te onderzoeken hoe jij deze uitdagingen aanpakt. Dit project kreeg de naam Zilverwijzer. Een bijeenkomst van Zilverwijzer wordt begeleid door een deskundige. Je bent er voornamelijk bezig met het uitwisselen van ervaringen, stilstaan bij hoe jij met de uitdaging van ouder worden omgaat of uit meer actiegerichte onderdelen. Je kan anderen inspireren door mee te delen hoe jij

dat doet, of je kan zelf al luisterend nuttige tips oppikken. Mogelijke onderwerpen die aan bod komen: Welk beeld van ouderen had jij graag in de samenleving gezien? Op welke manier geef jij aan anderen? Hoe ga jij om met een dipje? Waar kan jij echt van genieten? Hoe onderhoud jij je sociale contacten? Hoe zorg jij voor voldoende beweging? Wat zou jij nog graag willen leren? Je kan gratis inschrijven tot en met 14 november. Een tas koffie of thee is inbegrepen. Leer omgaan met ouder worden via Zilverwerk op vrijdag 21 november 13.30 tot -15.30 uur in Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten. Zilverwijzer is een organisatie van LDC ’t Gebuurt i.s.m. Vormingplus Kempen, Logo Kempen en Gemeentebestuur Hoogstraten. (fh)

Meer info: Sociale dienst - Dorien van de Poel - 03 340 15 26 (red/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 35


HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Staf Knaeps en Jenny Schrijvers

In hotel “De Tram” leerden ze mekaar kennen tijdens een ‘uitval dans’. Enkele weken later kwam Staf opnieuw aankloppen in de Vrijheid. Dit is het verhaal van een beenhouwerszoon en een bakkersdochter. Kan het nog mooier? Het duurt al meer dan vijftig jaar. Ze hadden allebei een erg onbezorgde jeugd maar hebben thuis wel hard leren werken. Staf was de 7de van 10 kinderen. Even ging hij studeren naar Sint Viktor, maar zijn hart ging uit naar de beenhouwerij, zodat hij van studie veranderde. Later zou hij de slagerszaak van zijn ouders overnemen. Jenny was de 3de van 6. Ook zij koos voor het werk in de bakkerij of in de winkel. Bakkerij Schrijvers op de Vrijheid naast de Rijkswacht zal iedereen zich wel herinneren. De zaak is er nog steeds zij het onder een andere naam. Jenny is, zonder een hoogvlieger te zijn, altijd erg sportief geweest. Ze ging zwemmen en tennissen en ze had nog meer hobby ‘s. Ze

Staf zijn grote hobby is wipschieten. Dat doet hij al dertig jaar. Zoon Jef was een motorcrosser en ook de kleinkinderen gaan hun eigen weg. De ene is een ruiter, de andere voetballer en nog een derde is een kampioen veldrijden.

Ze trouwden en gingen in Beerse wonen. Haar hart lag nog altijd in Hoogstraten en wanneer ze de beenhouwerij aan hun zoon overlieten en zelf op pensioen gingen, bracht een samenloop van omstandigheden hen naar Hoogstraten, naar de Gravin Elisabethlaan. En daar hebben beiden helemaal geen spijt van hoewel de weg naar Beerse blindelings gereden wordt.

Staf is afkomstig van Beerse en tijdens een feest in hotel De Tram leerde hij Jenny kennen tijdens wat ze noemen een uitval dans. Ze vielen samen uit en Jenny moest trakteren. Enkele weken later ging Staf de bakkerij binnen met het verzoek om Jenny mee te nemen naar ‘Het Zwanenhof. Samen doken ze de Roma binnen wat voor Jenny verboden terrein was. En zo begon de romance.

Samen gaan ze dikwijls fietsen, niet ver, rond den toren. Ook bridgen doen ze samen. Jenny houdt van bloemschikken. Ze volgt computerles en Engelse les. Het is een erg actief, gelukkig koppel. Laat ons hopen dat ze hun vele hobby ’s nog lang kunnen beoefenen en dat ze nog veel deugd beleven bij het bezoeken van de wedstrijden van hun sportieve kleinkinderen. (RB)

speelt banjoline en piano. Later, toen ze in Beerse woonde, stichtte ze zelf een yoga vereniging.

Jenny en Staf samen met Christel, Roel, Elise, dochter Mieke, Caro, zoon Jef, Staf, Jenny, Senne, Celina en Jasper.

36 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten

CINE HORIZON

Opvallend druk

The Amazing Catfish HOOGSTRATEN - Maandelijks op een woensdag haalt Ciné Horizon de wereld thuis in le Cirq, de locatie voor de filmprogrammatie. Ciné Horizon toont parels uit het alternatieve filmcircuit. Nieuw dit seizoen is dat bekende wereldburgers vertellen wat hen boeide in het verhaal, de regio en beelden. We tonen ook achtergrondse informatie bij het thema van de film. Al heel vroeg stond Claudia alleen op de wereld. Ze heeft een weinig boeiende job in een grootwarenhuis en woont in een verlaten fabriekshal in Guadalajara, Mexico. Op een dag moet ze naar het ziekenhuis, met appendicitis. Ze leert daar Martha kennen, een aidspatiënte en een joviale alleenstaande moeder van vijf kinderen. Als ze beiden uit het ziekenhuis ontslagen worden, nodigt Martha Claudia uit om bij haar te komen inwonen. Al snel speelt Claudia de rol van surrogaatmoeder voor de kinderen, maar dan moet Martha voor de zoveelste crisis terug naar het ziekenhuis. THE AMAZING CATFISH is een aangrijpende film, zonder sentimenteel te zijn. Het camerawerk is prima, soms met een documentaire look en met veel close-ups – camerawerk van Agnès Godard, die voor de Franse regisseuse Claire Denis werkte. Mooi, ontroerend, origineel en grappig. De film won heel wat prijzen op filmfestivals. The Amazing Catfish op woensdag 12 november om 19.30 in Le Cirq. (fh)

HOOGSTRATEN – Zaterdag 11 oktober was het opvallend druk in de Wereldwinkel. Logisch ook, men kreeg er voor een lege fles fruitsap van welk merk dan ook, gratis een fles heerlijk Oxfam fruitsap. Een enige kans om gratis kennis te maken met een van de vele producten die in de Wereldwinkel verkocht worden. (fh)

35 jaar Dienst Onthaalmoeders

RECHTZETTING

MMooD

Door een communicatiefout maakte onze redactie een behoorlijk grote fout. Al wat u las over Gust Koyen, die met het ontwerp van zijn tafel ‘4 Seconds, een plaats inneemt tussen de grote ontwerpers is juist, behalve de naam waaronder deze meubelen op markt gebracht worden. Dat is niet MMooN, maar MMooD. Zie dus www. mmood.be. Onze verontschuldigingen. (fh)

HOOGSTRATEN - Op vrijdag 19 september 2014 vierde Landelijke Kinderopvang Hoogstraten-Rijkevorsel het 35-jarig bestaan van hun Dienst Onthaalouders. Tegelijk werd het pensioen gevierd van Mies Grobben. Zij was de dienstverantwoordelijke die 35 jaar geleden de dienst heeft opgericht en

verder heeft uitgebouwd. Zij werd die dag extra in de bloemetjes gezet. Onthaalouders en collega’s zorgden voor een mooi boek met allerlei creaties van kinderen, onthaalouders en collega’s. Na de receptie volgde een etentje en de avond werd feestelijk afgesloten met het optreden van een zanggroep uit Rijkevorsel: de Smar Tones.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 37


hoogstraten

Armoedequiz Welzijnsschakel Hoogstraten Een ludieke quiz, geen voorkennis vereist Een avond vol nieuwe armoedeweetjes

Schaakcursus beginners & gevorderden

03 314 38 16 / 0473 22 41 65, met opgave van je contactgegevens, aantal deelnemende personen en ploegnaam - 15 Euro inschrijvingsgeld per ploeg, te storten op BE21 9794 3318 2403.

De quiz is in een samenwerking met Welzijnsschakels, Welzijnszorg, Knooppunt, OCMW Hoogstraten, beweging.net, VTI Spijker. (lvr) HOOGSTRATEN - Zaterdag 13 december 2014, deuren open om 19.30u., start stipt om 20u. Zaal Lalaing in VTI Spijker, Gelmelstraat 62, Hoogstraten - max 6 personen per ploeg - vooraf inschrijven verplicht voor 8 december via huibrecht.provoost@belgacom.net of telefonisch

Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. De Hoogstraatse Welzijnsschakel heet ’t Ver-Zetje. Het is een vereniging binnen Welzijnszorg die in eigen omgeving initiatieven wil nemen, om in onze soms harde wereld, met veel vooroordelen en misvattingen, de groep kansarmen, “kansen” te geven ; zodat ook zij, samen met niet-armen, menswaardiger en gelukkiger zouden kunnen samenleven. Arme mensen willen wel uit de armoede ontsnappen, maar wegens allerlei omstandigheden (ziekte, familietoestanden, werkeloosheid, e.a.…) geraken ze niet uit de miserie. Vaak kunnen ze met hun problemen nergens terecht, worden afgescheept en geraken sociaal uitgesloten.

Bewegen met jong en oud

HOOGSTRATEN - Wekelijks wordt er in het woonzorgcentrum StedeAkkers geturnd met de bewoners. Dit is dan niet over balken springen of de coopertest doen, zoals we dit allemaal op school gedaan hebben. Zittend op een stoel of in de rolstoel worden er oefeningen gedaan en komen er vele spieren aan bod. Regelmatig komen er leerlingen van verschillende scholen mee turnen. Ook de kleuters van de Kleine Sem komen geregeld tijdens het turnmoment langs. Samen met de bewoners doen ze de bewegingsoefeningen en tussendoor worden er liedjes gezongen en spelletjes gedaan. In het begin van het nieuwe schooljaar zijn de bewoners met de kleuters gaan kennismaken in de klasjes van de Kleine Sem. De kleuters komen tijdens de nieuwjaarsperiode hun nieuwjaarsbrief voorlezen en rond Pasen komen ze paaseitjes zoeken. Het is prachtig om elke keer weer die vrolijke gezichtjes van de kinderen te zien, mooie momenten waar de bewoners echt naar uit kijken.(fh)

HOOGSTRATEN - De zomer ligt alweer achter ons. Misschien ben je tijdens de vakantie wel langs enkele schakers gepasseerd in een parkje of op een terras. Meestal zijn ze diep in gedachten verzonken. Heb je toen even stil gestaan en genoten van het moment, de sfeer opgesnoven van de vriendschap tussen mensen. Misschien heb je over de schouders wel eens meegekeken en ken je reeds enkele stukken zoals de koning, de koningin, de loper of het paard. Allen hebben ze hun eigen mystieke regeltjes. Als je goed kijkt, zie je al snel welk stuk het sterkste is: dat is de dame... pure girlpower. Zij zweeft als geen ander over het bord. Wij, van de Hoogstraatse Schaakclub, geven twee cursussen in november en december. Een cursus om de basis aan te leren zoals de spelregels en hoe het spel te beginnen. Ken je er al iets meer van, dan is de vervolgcursus misschien iets voor jou. Hier proberen we al meer diepgang in het spel te brengen en gaan we aan de slag met strategie en tactiek, want met schaken ben je nooit klaar. Er wordt door twee lesgevers tegelijk gewerkt. Dit alles in het Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’t Gebuurt. De cursus is bedoeld voor mensen ouder dan 16 jaar. Het cursusgeld bedraagt 15 euro voor zeven donderdagavonden, van 6 november tot 18 december 2014. De koffie is inbegrepen. Betalen doe je contant tijdens de eerste les. Indien men de cursus tot de laatste dag volgt, kan men 10 euro van het inschrijvingsgeld terugkrijgen. Wij, van de Hoogstraatse schaakclub, staan te popelen om te laten zien hoe mooi en spannend het schaakspel is. Ben je gefascineerd door dit spel of wil je gewoon genieten van iets bij te leren, dan is schaken zeker iets voor jou. Niet minder dan zestien mensen deden vorig jaar mee en gingen helemaal op in het spel. Niet langer getreuzeld dan. Neem je pen en schrijf je in voor de cursus. Dit kan via - de onthaalbalie van het Lokaal Dienstencentrum ‘t Gebuurt of - dehoogstraatseschaakclub@telenet.be of paulfockaert@telenet.be Schaakcursussen voor beginners & schaakcursussen voor gevorderden op de donderdagavonden van 19 tot 21 uur in november en december. (pf/red/fh)

38 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

BRILJANT IN HOOGSTRATEN Jos Schrijvers en Maria De Meyer

Op 27 juli waren Maria De Meyer en Jos Schrijvers 65 jaar getrouwd. Maria woont in het WZC en Jos woont vlakbij in de Wingerd. Maria is geboren te Rijkevorsel als jongste van 4 kinderen in een gezin van landbouwers. Van Sint Jozef verhuisden ze naar de Sint Lenaertsebaan, recht tegenover de molen (nu High Street) en na hun huwelijk hebben ze daar nog even gewoond om daarna het ouderlijk huis van Jos te kopen aan de Statie (de kruidenierswinkel naast Brouwershuis). Als jong meisje ging Maria wekelijks volksdansen bij nonkel Louis Doms, de bekende Hoogstraatse accordeonspeler en kenner van volksdansen. Maria heeft altijd graag genaaid en dat doet ze nu nog. Bij Jos Swolfs maakte ze kostuums op maat. Nadien heeft ze ook herstellingsnaaiwerk gedaan voor Friswit en ze vervaardigde ook veel kleding voor de eigen familie. Jos is een Hoogstratenaar die als schrijnwerker actief was bij Jos Versmissen (nu De Gelmel). Het maken van meubelen was een echte hobby. Hij kocht bomen en maakte er meubilair van voor de ganse familie. Sinds hij op pensioen is werkt hij voor de St. Katharinakerk en de Begijnhofkerk. Hij is er duivel-doet-al. De draagconstructies voor de H. Bloedprocessie heeft hij mee verbeterd en opgemaakt. Naast het biljarten is het kruisboogschieten zijn voornaamste hobby. Dat doet hij in de St. Jorisgilde te Hoogstraten. In die gilde staat een door zijn handen gemaakt kunstwerk van de Heilige Sint Joris. Samen zijn ze dus een heel handvaardig koppel en die handigheid hebben ze ook doorgegeven aan hun kinderen. Ga maar eens binnen bij Nina, een winkel in Hoogstraten met o.a. fantasiejuweeltjes van eigen creatie van dochter Myriam. De drie dochters zorgden samen voor vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Het is spijtig dat ze niet meer kunnen samenwonen, maar Jos brengt elke dag een bezoek aan Maria. Bij hun gouden bruiloft werd door hun gebuurte een mooie stoet gemaakt, hun diamanten bruiloft vierden ze rustiger in familieverband. Dat deden ze nu bij hun briljanten bruiloft ook, zij het wat rustiger. Na 65 jaar samenzijn, zijn Maria en Jos nog steeds een hecht koppel en ze zien elkaar nog heel graag. We wensen hen nog vele gelukkige jaren samen. (RB)

Foto Penfo Beerse

Zeventig jaar jong HOOGSTRATEN - Op 5 oktober kwamen de 70-jarigen van Hoogstraten bijeen in Hof Ter Smisse voor een heerlijke brunch. Iedereen genoot van het lekkere eten en van het gezellig samenzijn. Op de foto, die natuurlijk niet mocht mankeren, herkennen we boven v.l.n.r.: Maria Hermans, Robert Martens, Jef Janssens, Jan Verheijen, Stan Laurijssen, Louis Janssens, Renaat Van Der Vloedt In het midden : Marcel Spanenburg, Corneel Oostvogels, Magda Janssen, Mathilde Versmissen, Jan Verheyen, Jos Adams en onderaan Annemie Croes, Josée Verbreuken, Anny Van Den Brandt, René Jespers, Georges Brosens, Jaak Janssen, Els Snijders. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 39


hoogstraten

Cahier de Brouillon in november 8 november STREKENAVOND Organiseert ook dit jaar een strekenavond. Deze avond staat volledig in het teken van jonge, opkomende bands uit groot Hoogstraten. Iedere band krijgt een half uur om zichzelf te bewijzen op het podium. De bands van dienst zijn: Milestone: Jonge Hoogstraatse band. Ze brengen ruige nummers afwisselend met een softe song, om het publiek actief te houden. Echte pop-rock dus! Molesting Weasel: Aanstekelijke deuntjes melodische punkrock en een bijzonder slecht gevoel voor humor. Oordopjes aangeraden. Volksdansen toegestaan. Kevlarbulletproof: Deze sjarels mixen Airbourne, Disturbed en The Artic Monkeys in een rock-‘n-roll bordeel. Dirty minds, een groot bakkes en vuile gitaar-riffs. ifIdivide: 2 jonge gasten van de Jazz-studio die stevige stonerrock brengen. Collapsed: Eerste optreden van een nieuwe Hoogstraatse hardcoreband met ex-leden van Point of View, Trail of Hope en Dead System. Deuren open om 20u. Eerste band om 20:30. Inkom: 3/5 EUR

21 november BASS ALOUD VII: old school DnB edition Back to the roots! Stykz & Speedwagon stonden afgelopen zomer in een overvolle Boiler Room op Pukkelpop. En wat een feest was dat! Tijd om dat over te doen in de Cahier. Ze brengen voor deze editie van Bass Aloud hun oude vinylplaten mee voor een old school drum and bass set! STYKZ & SPEEDWAGON - Old school vinyl set. Pukkelpop, Silo, Tomorrowland, Laundry Day SEMLA - Bass Aloud resident: DnB classics MATTHEW - ZigZag resident LINK - Bass Aloud resident Deuren op en 21u Inkom: 2/3 EUR

29 november

DUTCH VENDETTA’s - Deze gasten uit Wortel zullen de avond op gang slepen met hun opzwepende beats!

Nacht van de Jeugd

BUSDIENST Tijdens de Nacht van de Jeugd zal er een feestbus rijden tussen al de deelgemeentes.

Het is weer zover, Nacht van de Jeugd komt er weer aan, tijd om te dansen, te lachen en een frisse pint te drinken. Kom naar Cahier de Brouillon en dans mee op de strakke en onweerstaanbare beats.

Check de uren op Facebook. Deuren open om 21u. Inkom: 6 EUR (lvr)

SQUADRA BOSSA FT. BUSCEMI - Ze stonden al op Rock Werchter, I Love Techno, Ten Days Off, Pukkelpop, Dour,.. enz. Nu staan ze in de Cahier!!! Sinds 1996 maakt Dirk Swartenbroekx funky platen onder de naam Buscemi. Zijn stijl is diep. Moeilijk te categoriseren: nu bossa, nu lounge, house muziek, Braziliaanse grooves, afrobeat, drum ‘n bass...Dancemuziek met een latin feel is misschien wel de beste omschrijving van de sound van Squadra Bossa Ft Buscemi. RAZOR - Razor begon zijn carrière als DJ in 2007 toen zijn passie voor muziek hem dwong zijn eerste DJ-Set te kopen. Vanaf dat moment bracht hij zijn eigen wending in de House-muziek. AVIVA - Aviva, ook wel beter gekend als de jonge knaap Anthony Queritet brengt ons Progressive house, house, big room en deephous R&B CURVE - Deze jonge DnB DJ uit Meer zal ons volledig meenemen in zijn set.

40 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN Frans en Mart Verschueren Heel hun leven hebben ze hard gewerkt, zeven dagen op zeven. Ze bewonen nu een mooi, groot huis in de Brouwerijstraat in Hoogstraten. Groot was mijn verbazing wanneer ik werd verwelkomd in het mooie prieeltje in de al even mooie tuin. Frans vertoeft veel in zijn grote mooie tuin die hij helemaal zelf heeft aangelegd. Vele paadjes, een brug over de vijver, talloze fonteinen, rozen en andere planten, verlichtingspalen, enkele mooie beelden en niet te vergeten, het mooie prieeltje. De aanleg van het prieeltje begon met het overdekken van de barbecue, maar geleidelijk aan werd dit uitgebreid. Nu staat er binnenin een grote ovale tafel, in wat je wel een kleine living mag noemen. Er staat een flat screen TV, PC, BBQ, een grote oude radio, wanden afgewerkt met steenstrips (Frans kan duidelijk meer dan fietsen maken), en de ramen rondom zijn in thermopane glas. Binnenin heb je een prachtig zicht op de tuin. Geen wonder dat het hier de zoeten inval is, zij krijgen veel volk over deze vloer. Achteraan in deze tuin staat ook een kippenhok met allemaal verschillende kippen waaronder Amerikaanse kippen die cholesterolarme groene eieren leggen. Mart bracht haar jeugd door in Breda, werkte daar een tijdje in de bejaardenhulp en kwam geregeld naar Meerle bij haar zus. Toen Frans van zijn werk kwam met zijn scooter leerden ze mekaar kennen aan het ‘platdak’ in Meerle. Frans werkte bij Cyriel Verschueren als fietsenmaker op de hoek van de Vrijheid en de Karel Boomstraat. Op een bepaald moment openden ze samen ook een fietsenwinkeltje in Meerle dat enkel ’s avonds en ’s zondags open was. Ze werkten dus lange dagen en ook elke dag. Wanneer ze de kans kregen om de Hoogstraatse fietsenzaak te kopen, twijfelden ze niet. Meer nog, een aantal jaren later kochten ze ook nog het aanpalend pand in de Vrijheid waar eerder een sigarettenwinkeltje was. Ze moesten diep in de beugel tasten, maar achteraf bleek het de juiste beslissing. Op een bepaald moment werd het tijd om van het leven

Frans en Mart Verschueren te genieten. 69 jaar was Frans toen hun zoon Ronny de zaak overnam. Ronny en Lief zorgden ook voor 2 kleinkinderen: Jim en Joyce. Hun dochter Marianne woont in Mechelen. Frans en Mart doen alles samen en hebben verschillende hobby’s. Fietsen bijvoorbeeld, hoe kan het ook anders, maar ook reizen. Tweemaal per jaar trekken ze voor een maand naar Egypte, steeds in het zelfde hotel in Sharm-el-Sheikh. Ze gaan er wandelen, zwemmen, snorkelen en Mart gaat er ook duiken. Ze stonden ooit samen in de lift met Moebarak, de toenmalige president en een andere keer moesten ze vroegtijdig naar huis terug wegens ongeregeldheden in de Sinai

Boekhoudbureau Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving www.profisk.be info@profisk.be

We wensen hun nog vele jaren waarin ze samen kunnen reizen en kunnen genieten van een lekker glaasje wijn, van fietsen en hun andere hobby ‘s. (RB)

Als het thuis wat moeilijker gaat

Profisk cvba Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten

woestijn. Ook Tenerife is geen onbekend terrein. Wanneer ze thuis zijn, gaan ze tweemaal per week naar de schuttersclub. Mart schiet met een revolver 10 shot en Frans schiet met een pistool 9 mm. Die hobby begon na een inbraak in de fietsenwinkel. Ze haalden beiden een wapenvergunning en sloten aan bij een erkende schuttersvereniging. Om die vergunning te vernieuwen moeten ze 12 maal per jaar schietoefeningen doen en zo werd het een hobby.

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

REGIO - Herken je dit? “Ik ben een dagje ouder en woon nog alleen. Ik stel me vragen bij de toekomst. Hoe moet het verder als het wat moeilijker begint te gaan?” Informatie-namiddag te Beerse op donderdag 27 november in het Lokaal Dienstencentrum Boudewijnstraat 10 te Beerse. Aanvang te 13.30 uur. Tijdig inschrijven is noodzakelijk via e-mail ziekenzorg.rmt@cm.be of 015/21.59.40. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 41


hoogstraten

Beïnvloedt zelf je cholesterol HOOGSTRATEN - Gezondheidspromotie CM regio Mechelen-Turnhout organiseert op donderdag 20 november van 20 tot 22.30 een infoavond met voedingstips bij verhoogde cholesterol. Het wordt een praktische infoavond, gegeven door An Gers, over gezonde voeding en vetten. Met tips om ook in jouw keuken met kleine ingrepen, de inname van vetten te beperken én hoe te kiezen voor gezondere vetten.

Cholestorol REGIO - Praktische informatieavond over gezonde voeding en vetten met tips om ook in jou keuken met kleine ingrepen de inname van vetten te beperken en hoe te kiezen voor gezondere vetten. Op donderdag 20 november in zaal Pax Dr. Versmissenstr. 2 te Hoogstraten. Deelnameprijs zes euro, CM leden drie euro. Tijdig inschrijven is noodzakelijk via e-mail ziekenzorg.rmt@cm.be of 015/21.59.40. (FS)

Volgende zaken komen aan bod: • Wat is cholesterol? • Welk verschil is er tussen goede en slechte cholesterol? • Welke impact heeft voeding op ons cholesterolgehalte? • Wat eten we beter minder of net meer? • Mag ik nog eieren eten en boter smeren? • Bestaan er cholesterolverlagende voedingsmiddelen?

Praktisch Infoavond met voedseltips bij verhoogde cholestorol op donderdag 20 november van 20 tot 22.30 uur in het Administratief centrum. Inkom 6 euro, CM-leden 3 euro en CM-leden met verhoogde tegemoetkoming 2 euro. Reservatie: 014 40 35 45

Bloedinzameling HOOGSTRATEN - Op woensdag 26 november zal er een bloedinzameling doorgaan van 17.30 uur tot 20.30 uur in het Rode Kruislokaal gelegen aan het Slommerhof 18 te Hoogstraten. Kijk voor de laatste informatie op www.bloedgevendoetleven.be (FS)

NEOS Woensdag 5 en 19 november PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur. Maandag 10 november HERFSTWANDELING. De Aschputten (4,2 km ) met een verlenging langs de Meerlese bergen ( 9 km). Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur Donderdag 20 november LEDENVERGADERING met Aline Hopchet over ‘Brussel in de 17e eeuw: muzikale schets’. Aanvang 14 uur in Hof ter Smisse Woensdag 26 november VIERING 80 + in het lokaal om 14.30 uur. Gastspreker: Raf Peeters met ‘Terugblik van een 80-jarige’ Vrijdag 28 november BALLET ‘DE NOTENKRAKER’ Vertrek 14 aan de kerk Dinsdagen 4, 11, 18 en 25 november KAARTEN / BILJARTEN / RUMMIKUB/ SCHAKEN van 13.30 tot 17.30 in het lokaal. Woensdagen 5, 12, 19 en 26 november ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ Woensdagen 5, 12, 19 en 26 november AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in “De Wildert” Donderdagen 6, 13, 20 en 27 november NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30 uur. Bijeenkomst in Castelré 42 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Eléonor bracht enig aperitiefconcert HOOGSTRATEN - Neos organiseerde op 5 oktober in Le Cirq een uniek aperitiefconcert met de groep Eléonor. Bij het luisteren naar Eléonor krijg je een gevoel van tijdloosheid. Zangeres Elly Aerden zocht Latijnse teksten over liefde, geluk, hoogmoed en melancholie. Die eeuwenoude teksten zette ze op muziek in een melodieuze maar ingetogen mix van fado, pop, chanson en jazz. Daardoor klinkt het Latijn niet als een dode taal, maar modern, als een taal die je kent. Je zou zweren dat de teksten vandaag zijn geschreven. Eléonor nestelt zich in je hoofd en balsemt je pijn. Ze doet je het geraas en de regen vergeten. En op een zonnige dag dein je samen met Eléonor naar Zuiderse oorden, naar een plek waar verleiding en passie de nacht dirigeren. De begeleiding op piano door Florian Verschueren en Ud door Ewoud (zoon van Elly) zorgde er voor dat het genieten was van het begin tot het einde. Latijn mag dan een dode taal zijn, Elly, Florejan, Ewoud, hebben ze tot leven gebracht. Kom je graag bij Neos kijk even naar www.neosvzw.be/hoogsraten Meer info rond Eléonor zie www.eleonor.be (fh)

Werelddag van verzet tegen armoede en diverse particulieren werden lakens opgehangen. In ongeveer 500 klassen van de lagere en middelbare scholen van onze fusiegemeente droegen de leerkrachten van het eerste lesuur een geknoopt minilintje en werd de actie toegelicht. Op de Vrijheid werd ter hoogte van de CM-kantoren een standje opgebouwd en werden mensen de ganse dag geïnformeerd over de werking van de plaatselijke Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je. Ongeveer 170 handtekeningen werden ingezameld op de petitielijst om te ageren tegen sociale uitsluiting. Verschillende groepen jongeren kwamen langs voor informatie (zie bijgaande foto). En er werd ongeveer € 100.00 ingezameld die zullen worden gebruikt om de onkosten van het kerstmaal op kerstavond mee te dekken. Van harte dank voor je luisterend oor en de ondersteuning namens de Hoogstraatse Wezijnsschakel ‘t Ver-Zet-je, Welzijnszorg en Beweging. net Hoogstraten. (RS/fh) HOOGSTRATEN - Op 17 oktober, de ‘Werelddag van verzet tegen armoede’, worden mensen die in armoede leven uitgenodigd om het woord te nemen, om uit te drukken hoe zij zelf weerstand bieden aan armoede en hoe onze samenleving er baat bij heeft om rekening te houden met hun ervaring. Hoe vaak wordt niet gezegd dat de armsten zich in hun problemen begraven, dat ze geen moeite doen om er uit te geraken. Dat is 17 oktober: een erkenning voor al die inspanningen die niet gezien worden. Maar net zo goed worden alle mensen uitgenodigd die zich bij dit verzet willen aansluiten.

Het is de ambitie van de ‘Werelddag van verzet tegen extreme armoede’ om zoveel mogelijk mensen te verenigen, met verschillende politieke en religieuze achtergrond, uit diverse beroepsmilieus, uit arme en rijke buurten. Het is geen dag van grote discussies, wel een dag waarop telkens weer gesteld wordt dat armoede een schending is van de mensenrechten. Zo ook in Hoogstraten. Met de steun van OCMW en stadsbestuur verschenen op de Vrijheid geknoopte lakens om aan te geven dat ontsnappen uit armoede kan maar dat we hiervoor wel solidair de strijd moeten aanbinden. Ook bij scholen

Blauwe kaart VARIA - Iedereen die gemachtigd is om een rolstoel aan te kopen van zijn mutualiteit zal in het vervolg geen aanvraag meer moeten doen om een parkeerkaart te bekomen. Een uitwisseling van gegevens van de verschillende diensten onderling maakt dat dit voortaan automatisch zal verlopen. Opvolging in de aanvangsfase blijft toch raadzaam. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 43


hoogstraten / minderhout

Klein Seminarie verzamelt 2000 euro voor MS Liga In de periode dat het ALS Ice Bucket-nominaties regende, vatten enkele leraars van het Klein Seminarie het idee op om iets te doen rond MS. Ze wilden een originele, kleinschalige actie op poten zetten. Al gauw ging het hard: op amper vier dagen tijd kochten de leerlingen massaal chocolade en de opbrengst, bijna 2000 euro, werd geschonken aan MS Liga Vlaanderen. Liesbeth Van Gestel, Steven Verhoeven, Christophe Wijnen en Sophie Van Tichelt zetten hun schouders onder de organisatie. Liesbeth bestookte mensen met mailtjes en telefoontjes. De MS-Liga reageerde zeer positief. Met de hulp van enkele collega’s hadden ze al snel een leuke actie klaar. Secretariaatsmedewerker Leen Thielemans ontwierp een uitdagende poster. Tijdens de middagpauze verkochten de leerkrachten repen chocolade, waarmee Nathalie Moors de leerlingen op de foto zette. De foto’s kwamen op de facebookpagina van de school en iedereen kon zichzelf taggen om te laten zien dat hij de actie steunde. Tot onze grote verbazing zijn de leerlingen massaal op de chocolade gevlogen: er zijn bijna 1300

repen verkocht voor 2000 euro. De stukken chocolade gingen zo snel de deur uit dat de actie op

vier dagen afgelopen was. De voorraad in het verdeelcentrum van Antwerpen was helemaal op.

Castelré kermis CASTELRE - Het derde weekend staat op vele plaatsen op de kalender met stip aangeduid. Castelré kermis is de laatste in onze streek maar zeker niet de minste van allemaal. Toch blijven de paardenliefhebbers, op zondagmorgen, hun best doen voor de ‘Beker van Castel’ geschonken door café In Holland of eenvoudig gezegd door Jos Snoeijs. Hiervoor werd wel een hindernisparcours uitgezet. Deze zijn gemerkt van 1 tot 18 met daarbij nog a, b, c en d en dit afleggen in de juiste richting en dat met de kortst mogelijk tijd. Je zou het op zondagmorgen met de kermis iets eenvoudigers wensen maar gezien de zomerse najaarszon waren toch veel kijkers aanwezig. De uitslagen:

Voormiddag : Kegelrijden 1. Olieslaghers 2. Schoenmaekers Martijn 3. Mostmans Bruno 4. Braspenning Berre

Namiddag : Springen Pony’s + Paarden Pony’s 1. Braspenning Merel - Dianeke 2. Braspenning Merel - Sonnic 3. Van Hasselt Lilith - Euro Paarden 1. Mertens Paulien - Kampus van het Heike 2. Brosens Dirk - F-Cadans Z 3. Goetschalckx Nieke - Disaura 4. Snoeys Herman - Tokio 5. Brosens Kaat – Fleur (fs)

Wandelen MINDERHOUT – Bewegen is belangrijk. Wandelen is eenvoudig, niet duur en voor alle leeftijden. Ook het weer is minder belangrijk dan bij sommige andere activiteiten. Eenmaal per week een wandeling van ongeveer 60 minuten, ook toegankelijk voor rolstoel of kinderwagen. Elke maandagavond om 19.00 uur vertrekken aan het lokaal van de Sint-Jorisgilde Minderhoutdorp 29a te Minderhout. Vooraf inschrijven is niet nodig, deelname is gratis. Meer informatie bij Louis van Bavel op het nummer 03/314.71.94. (FS)

44 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Kookworkshop pompoen en courgette MINDERHOUT - Van zomer tot winter brengen ze afwisseling op je bord. Pompoen en courgette zijn subtiel van smaak, gemakkelijk te kweken en ontzettend veelzijdig. Trek je keukenschort aan en ga mee aan de slag: carpaccio van courgette, tarte tatin van pompoen, courgetteconfituur, pompoenchutney of courgettebrownies. Geen combinatie is te gek tijdens deze kookworkshop.

Praktisch Waar: in de parochiezaal Wanneer: Woensdag 19 november van 19 tot 21 uur. Info: schrijvers-jespers@telenet.be of 016 24 39 99.


minderhout

Met Ziekenzorg op huifkarrentocht MINDERHOUT - De leden van Ziekenzorg kwamen op donderdag 11 september om 13.30 uur samen bij café In Holland bij Jos Snoeys. Daar stonden vier Brabanders klaar die samen 2 wagens met 30 zieken en vrijwilligers met zich namen. Het mooie weer zorgde voor een opperbeste stemming. Samen op pad in de prachtige natuur van Wortel-kolonie, met een authentiek vervoermiddel dat velen terug aan vroeger deed denken. Bij een korte pauze genoten zowel mens als dier van een deugddoende verfrissing bij het mooie weer. En om 16 uur werd het gezelschap verwacht bij Snoeys voor overheerlijke spek met eieren. “Meer moet dat niet zijn!” en Ziekenzorg kijkt alweer uit naar een volgende gezellige namiddag. (fh)

Woonhuis HoogMark bestaat één jaar MINDERHOUT – Op 2 september 2013 is Venhoefweg 30-34 klaar om personen met een handicap een thuis te geven. De kamers zijn geschilderd met de hulp van vrijwilligers en ouders. Een rit naar Ikea en Makro en terugkomen met een talent voor inladen van al de spullen. Wasmachines, droogkast, koelkast en tv’s worden aangesloten. Livings gevuld met meubels en toebehoren. Verlichting gehangen en gordijnen geplaatst. Diftar brengt de afvalcontainers en buren komen al eens rustig kennismaken. Teamleden maken kennis met elkaar tijdens enkele vergaderingen.

We bereiden ons voor op de komst van 9 bewoners! Op 2 september zijn de kranten gevuld met het nieuws van de eerste schooldag. In de Venhoefweg 30, 32 en 34 maken we ons ook klaar maar dan voor de eerste dag in HoogMark! Een jaar later hebben we er al de seizoenen ervaren. Herfstwandelingen rond de kerk, fietstochten in de zomer, pleinspelen in de lente en knus in de zetel met een winterdeken. Venhoefweg is HoogMark geworden.

Reden te meer om het eerste jaar HoogMark te vieren. Uitnodigingen maken, tomaten uit de serre halen voor een lekker soepje, partytenten in de tuin plaatsen,… Op 26 september hebben we samen met de buren, ouders, familieleden en de 9 bewoners een glas kunnen klinken op het eerste jaar HoogMark. We willen dan ook iedereen bedanken voor de opkomst. De bewoners en teamleden van HoogMark hebben ervan genoten! (AS en FS)

Gasten en personeel HoogMark: Sarah, Daphne, Kurt, Klaas, Dirk, Chris, Karen, An en Karel Maaike, Annick, Sarah, Elien, Marlies, Steven, Christina, Johan en Ann. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 45


minderhout

Ultraloop - Nieuwe uitdaging voor Ironman Erik Scharpé MINDERHOUT- Geen uitdaging gaat hij uit de weg! Tom Waes en Koen Wouters hebben ook al heel wat exploten geleverd voor TV-kijkend Vlaanderen en Nederland, maar deze prestaties verbleken toch met wat Erik Scharpé uit de Schoolstraat in Minderhout al op zijn palmares heeft geschreven. In 2012 had hij als doelstelling drie Ironmans in 17 weken te lopen. Geen dronkenmanseed, dat doel werd gerealiseerd. Tussen haakjes, een Ironman is wel een volledige triatlon waarin 3,84 km gezwommen, 180 km gefietst en daarna nog een volledige marathon van 42,2 km moet afgelegd worden. In 2013 was hij een van de 1000 deelnemers van de Marathon des Sables waarin een traject van iets meer dan 250 km in zes dagen in een verzengende hitte moest verwezenlijkt worden en dit door de woestijn in Marokko. Dit jaar een nieuwe uitdagende doelstelling: drie Ironmans in 12 weken tijd met daartussen nog een kwarttriatlon in Knokke. Op 6 juni startte Erik in de Ironman Germany in Frankfurt (1000 hoogtemeters) en klokte af in 11u24 min. Een maand later 16 juli startte hij in Ironman Sweden in Kalmar (vlakke omloop) en finishte in 11u12 min. en op 27 augustus kwam de Ironman Spain-Mallorca (1800 hoogtemeters) aan

de beurt en dat leverde een tijd op van 11u36 min.! De triatlon- en ultraloophonger is bij de Minderhoutenaar niet te stuiten want voor 1915 wacht opnieuw een extravagante uitdaging, nl. de UVU Jungle Marathon in het Braziliaanse Amazonewoud. Niet voor watjes! Een wedstrijd uitgesmeerd over 7 dagen en waarin een afstand van 254 km dwars door de jungle moet overbrugd worden. Alle benodigdheden om te overleven en te bivakkeren moeten zelf meegenomen worden opgeborgen in een rugzak. Watervoorziening is voorhanden alsook de medische ondersteuning. Slechts 50 deelnemers worden aan de start toegelaten om reden van de penibele omstandigheden: een vochtigheidsgraad van 99%, meer dan 40° Celsius, een groot aantal rivieren, beken en moerassen moeten getrotseerd worden, vreemde exotische planten, slangen reuzespinnen, brulapen, onder water word je geconfronteerd met bloedzuigers, piranha’s, kaaimannen, anaconda’s…! Je zou voor minder de Tarzan in jezelf ontdekken! Voor de leeuwen worden de deelnemers echter niet zomaar geworpen! Een verplichte intensieve jungle-opleiding gegeven door militairen die het leven in de jungle kennen, moet men doorlopen. Door CNN (Cable News Network) is dit evene-

ment erkend als de zwaarste ultramarathon ter wereld en Erik is de tweede Belg ooit die aan deze proef zal deelnemen volgend jaar ergens in oktober. Wil je een idee opdoen hoe deze wedstrijd er uitziet surf dan naar https://www.youtube.com/ watch?v=4SiNiiIZC9k. (rel)

vielen er velen in de prijzen! Eline Vermeiren (10 jaar en lid van -12) werd zo één jaar gratis lid van de Minderhoutse KLJ. Proficiat! Na lang wachten was het eindelijk zo ver: de startactiviteiten waren een feit. Op vrijdag 19 september mocht de +16 de aftrap geven. Dit jaar zitten er in deze leeftijdsgroep maar liefst 40 leden! Op vrijdag 26 september mocht iedereen tussen 12 en 16 jaar meedoen aan een tractortocht door verschillende gehuchten in Minderhout.

Maar liefst 30 jongeren kwamen opdagen! Op zondag 28 september was het de beurt aan de -12 (9 tot 12 jaar). Zij stapten met 34 op het vliegtuig en maakte ‘een grote wereldreis’.

Erik Scharpé vorig jaar voor de start van de Marathon des Sables in Marokko

KLJ goed van start MINDERHOUT - September betekent voor KLJ Minderhout een spannende periode naar aanleiding van hun startactiviteiten. Om de KLJ bekend te maken in Minderhout stak de leiding eind augustus weer een heuse ledenwervingsactie in elkaar. Bedoeling was dat men een foto plaatste op de KLJ- Facebookpagina met het hoofd door een van de platen die verspreid stonden in heel Minderhout. Meer dan 100 foto’s verschenen de pagina en uiteindelijk

46 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De initiatiefnemers kijken terug op een mooie start van dit nieuwe KLJ-jaar met meer dan 100 leden! De 14 leiders hebben er nu echt zin in gekregen en beloven er een super-fantastisch jaar van te maken!


minderhout

Vier zonen Geenen MINDERHOUT – Op de foto een trots viergeslacht van de familie Geenen uit Minderhout. Zittend in de stoel Vava Louis Geenen met achterkleinzoon Niels op de schoot. Rechtstaand vake Jef en papa Koen. Uiteraard alle vier met als achternaam Geenen. (fh)

Kodex Back tien jaar later MINDERHOUT - Onder de titel “Kodex Back in Time” organiseert Kodex op 1 november opnieuw een tentfuif, zoals er tien jaar geleden elk weekend wel ergens een georganiseerd werd. De organisatoren willen alles in het werk stellen om de sfeer van toen nog eens te beleven en met veel bekend volk opnieuw te feesten als toen. En dan denkt men aan een groot houten dancepodium, een zeer uitgebreide cocktailbar, happy hour tot 22 uur, … én natuurlijk de muziek en de ambiance van 10 jaar geleden. Alle bekende hits en alle typische Kodex muziek van 10 jaar geleden worden opnieuw boven gehaald. Door het succes van de eerste Reünie Party vorig jaar en de enthousiaste reacties, blijft het concept ongewijzigd. Men wil de tweede “Kodex Back In Time” nog aangenamer maken. Zo wordt de tent groter en wordt er een extra toog voorzien. De tentfuif is toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar. Legitimatie is verplicht en er zal controle zijn aan de inkom. Zaterdag 1 november; tent open vanaf 21u; Kodex Back in Time; verwarmde feesttent Bergen (baan Minderhout-Meerle). Meer info: www. kodex.be. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 47


minderhout

Veertien sociale koopwoningen aan de Venhoef MINDERHOUT - Op 8 oktober opende Bouwmaatschappij De Ark en de stad Hoogstraten 14 sociale koopwoningen aan de Venhoef te Minderhout. Dit is goed nieuws voor vooral jonge mensen die daardoor de kans krijgen om nog een woning te verwerven, op een moment dat dat zonder hulp van thuis niet meer vanzelfsprekend is. De woningen van het koopproject in de Venhoef bestaat uit veertien strakke woningen, die onderling verbonden zijn tot één karaktervol maar sereen geheel. Opvallend zijn de dubbele carports met ‘doorkijk’. Door de carport wandel je via de zijdelingse inkomruimte naar de achterliggende tuin. Deze ‘doorkijk’ maakt het woonvolume luchtig en zorgt voor een meer persoonlijke inkom. Ook ín de woningen wordt de ‘doorkijk’ doorgetrokken. Zo kijkt de leefruimte zowel uit op de straatals op de tuinzijde. Drie comfortabele slaapkamers maken de gezinswoningen compleet. “De veertien woningen breken resoluut met de klassieke manier van verkavelen” zegt Peter Vanommeslaeghe, algemeen directeur van De Ark. “Door ze doordacht en goed in te planten streven we naar betaalbare oplossingen in duurzame en levendige woonbuurten”

Vier personen De woningen zijn, op centimeters na, even groot, met een perceel oppervlakte van ongeveer 280 m² en een woonoppervlakte van 95 m² gespreid over twee verdiepingen. Het zijn woningen van het type 3-4, dat betekent dat drie slaapkamers voor samen vier personen. Afhankelijk van de woning, want er zijn kleine verschillen, kost zo’n woning tussen de 220.000 en 223.000 euro, alle kosten van aankoop en van een sociale lening aan 100 % inbegrepen. Info: De Ark, Campus Blairon 599 te Turnhout. Tel.: 014 40 11 03 of koopdienst@arkwonen.be (fh)

De veertien woningen vrij strakke eigentijdse woningen hebben elk een ruime tuin met tuinberging, drie slaapkamers waarvan één voor twee personen, en beneden een living naast de keuken met berging. Het inkomen dat u mag hebben om in aanmerking te komen voor zo’n koopwoning ligt hoger dan ik en u denken.

48 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


minderhout

Gezond ontbijten met Gezinsbond MINDERHOUT- Recent kreeg Gezinsbond een nieuwe injectie en de activiteit op 21 juni, een kinderwandeling met “Fredje en Fraisellie”, twee muisjes die de gekste avonturen beleven in Hoogstraten, was meteen een schot in de roos. Een geslaagde activiteit dankzij het mooie weer en de vertelkunst van gast-verteller Gerard De Backer. De zomer heeft zijn laatste stralen uitgedeeld en zijn bevoegdheden overgedragen aan de herfst. Weg met de zomerkledij en de warme trui opgediept! Ook de inwendige mens heeft meer versterking nodig om de koude te lijf te gaan. Daarom begin ’s morgens al met een goed ontbijt en je kan er beter tegen.

Niet alleen de kinderen maar ook de mama genoot van “Fredje en Fraisellie”

Gezinsbond heeft dat duidelijk begrepen en op zondag 16 november e.k. wordt er een gezond en lekker ontbijt geserveerd in het zaaltje achter Café in Holland in Castelré en iedereen is van harte welkom. Er wordt ontbeten in twee groepen: de eerste sessie is van 8.30 tot 10 uur en de

tweede van 10.30 tot 12 uur. Voor de kinderen wordt een speelhoekje voorzien. Voor leden is de prijs 1 euro per kind en 6 euro per volwassene, niet-leden betalen iets meer, 3 euro per kind en 9 euro voor de volwassenen. Wil je meedenken en meewerken om het enthousiaste team van Gezinsbond te versterken, neem dan gerust contact op via e-mail gezinsbondminderhout@outlook.be. Ook de facebookpagina kan je bezoeken en liken voor meer nieuws en activiteiten: www.facebook.com/gezinsbondminderhout. (rel) Inschrijving ontbijt Voor 2 november 2014 via e-mail gezinsbondminderhout@outlook.be met vermelding van naam gezin, adres, aantal kinderen en volwassenen, om 08.30 uur of 10.30 uur. Na overschrijving van het bedrag is de inschrijving definitief: Gezinsbond Minderhout BE04 7333 2818 9931 (rel)

Veldtoertocht - WC Papillon telde 500 fietsers MINDERHOUT- Zondag 21 september kondigde zich aan als een drukke dag voor de organisatoren van WC Papillon in Minderhout. Ondanks de hevige regen van de vorige nacht mochten de inrichters toch een 500-tal wielerliefhebbers verwelkomen. Een goed uitgestippeld parcours zorgde voor een stressloze rit in een mooie omgeving. Na de inspanning zonder twijfel de ontspanning! In het PC heerste een gezellige drukte en uit de gesprekken kon men afleiden dat de “bergen” van de Blauwbossen voor de meeste pedalleurs een niemendalletje hadden betekend. Volgens ooggetuigen was er wel een dosis opschepperij mee gemoeid, maar dat helemaal terzijde. Men had een ontspannende tocht achter de rug en dat was ook het voornaamste. WC Papillon wil dan ook alle deelnemers danken voor hun deelname en het leuke samenzijn in het PC na afloop. Ook de sponsors werde niet vergeten voor hun belangrijke financiële steun en dit door een banner in de zaal die voor de nodige publiciteit zorgde. Volgend jaar zonder twijfel een nieuwe aflevering! (rel)

Niets dan lachende gezichten bij de WC Papillon-organisatoren! V.l.n.r. Yves Peeters, Gust Michielsen, Rudy Jansen, Sus Michielsen, Wim Brosens, Hans Meyers, Bert Mertens, Jan Braspenning, Walter Martens, Paul Adams, Cel Van Dun, Frank Mertens, Erik Korstange, Marc Vosters, Trick Van der Linden

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 49


minderhout

GOUD IN MINDERHOUT

Herman Augustyns en Maria Desmedt

“Contact met Hoevenen nog levendig!” Geen uitzonderlijke gebeurtenis meer voor de buitenwereld! Men is er zo stilaan aan gewoon geraakt, goud vieren na 50 jaar huwelijk! Voor de feestelingen zelf toch een buitengewoon iets om dit te kunnen vieren met kinderen, kleinkinderen, geburen, vrienden en kennissen. En bloemen en kaartjes toegestuurd krijgen is toch een welgekomen opkikker voor het hart. Zo was het ook feest in Heerle waar Herman en Maria hun stek gevonden hebben na jarenlang in Hoevenen (Stabroek) een bloeiende apotheek uitgebaat te hebben. Herman werd geboren op 3 september 1935, het jaar dat er zomaar eventjes vijf zonsverduisteringen hebben plaatsgevonden, (komt uiterst zelden voor, hetzelfde fenomeen zal pas in 2206 kunnen waargenomen worden) in een gezin van vijf kinderen. Zijn jeugd bracht hij door in St.-Lenaarts en na de lagere school vloog hij regelrecht naar de pastoorsfabriek in Hoogstraten. “Geestelijk” bloed stroomde er echter niet door zijn aderen, want na de retorica sloeg hij zijn vleugels uit naar de KUL in Leuven waar hij het diploma van apotheker behaalde. Na zijn studies nog even het vaderland gediend en dan linea recta richting Hoevenen waar hij een apotheek opstartte. Maria liet haar eerste kreetjes op 21 maart 1940 in de kraaminrichting in Turnhout en behoorde tot de zeven kinderen van Jef Desmedt en Louise Sterkens. In Meerle volgde ze de lagere school, dan naar het Spijker voor de lagere cyclus middelbaar onderwijs om vervolgens in het Heilig Hartinstituut in Heverlee haar humaniora af te ronden en het diploma van lerares wiskundefysica te behalen. “Heel veel heimwee gehad

en de nodige traantjes gelaten!” Intussen had ze samen met nog enkele anderen VKSJ (nu KSJ) opgericht waar meisjes van Minderhout, Meerle en Meer konden bij aansluiten. Op het Spijker in Hoogstraten kon ze aan de slag en daar heeft ze gedurende vier jaren met volle overgave de liefde voor de wiskunde overgedragen op de leerlingen. Intussen leerden Maria en Herman mekaar kennen en ze trouwden in de Minderhoutse parochiekerk op 26 augustus 1964. Gestopt met lesgeven en de blik naar Hoevenen gewend. Ook een aanpassing want je job en collega’s achterlaten is ook niet zo leuk, wel mocht ze heel wat bezoekjes ontvangen. Samen kregen ze dan vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. Drie behaalden het diploma van apotheker en een vond haar gading als industrieel ingenieur. Dit kwartet zorgde dan voor elf kleinkinderen. Buiten het studeren was er natuurlijk de vrije tijd! Paardrijden zit bij de familie Desmedt in het bloed en zo werden tijdens de weekends heel wat tornooien, waar de kinderen aan deelnamen, bezocht. In Hoevenen

had Herman zijn handen vol in de apotheek, maar ook het sociaal leven werd niet verwaarloosd. De parochieraad, het kinderheil en ziekenzorg plus daarbij de opvoeding van de kinderen bezorgden Maria een fulltime job! Ook in de manège in de Blauwbossen was ze en is ze nog altijd een bezielende kracht. “Ons vader formuleerde het op deze manier: Gij hebt toch niets te doen, da’s juist een job voor jou, en zo ben ik in het management van de manège betrokken. Ik heb het altijd graag gedaan, maar hoop toch stilaan op een opvolger!” Sinds geruime tijd, Herman werd 65 jaar, de apotheek werd overgegeven, vestigden zij zich in Heerle. Terug naar de roots! Voor verveling zeker geen tijd! Kleinkinderen weten je wel wonen en de ontspanning wordt zeker niet verwaarloosd. Kaarten en fietsen, met de gepensioneerde apothekers uit de regio Antwerpen regelmatig ontspanning zoeken en de cultuur op peil houden, en de draad met Hoevenen is nog lang niet doorgeknipt! Herman en Maria gefeliciteerd en geniet nog vele jaren in het groene Heerle! (rel)

De familie Herman en Maria Augustyns-Desmedt met vooraan v.l.n.r. de drie jongste kleinkinderen Rik, Jan en Lisa Augustyns; achteraan v.l.n.r. Koen Augustyns, Suzy Verheyen, Wouter Van Mol, Lieselotte Augustyns, Willy Voeten, Nathalie Voeten, Marleen Augustyns, Herman Augustyns, Arnout Augustyns, Maria Desmedt, Simon Dael, Sofie Dael, Stefaan Voeten, Bieke Mertens, Heleen Augustyns, Luc Augustyns, Maria Dael, Tom Dael, Hilde Augustyns 50 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meersel-dreef

Gezondheid: AED MEERSEL-DREEF / MEER - Hoe een bal toch kan rollen. Op de openbare vergadering van de dorpsraad van Meersel-Dreef in het voorjaar leek de plaatsing van een AED-toestel een onmogelijke werkelijkheid. En nu, een half jaar later, hangt een toestel aan de linkerkant van de boerenpoort van de kloosterkerk op de Dreef en een ander toestel bij de ingang van recreatiedomein de Mosten in Meer.

AED Een AED, ofwel een Automatische Externe Defibrillator, is een draagbaar toestel op batterijen in een geklimatiseerde hangkast, om als hulpmiddel bij juist gebruik uw overlevingskansen bij een hartstilstand te vergroten. De persoon wordt gereanimeerd van een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. Op een geautomatiseerde manier wordt een elektrische schok toegebracht met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Dan krijgt de sinusknoop de kans de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen. Een 45-tal geïnteresseerde mensen was opgedaagd op dinsdagsavond 14 oktober bij de Paters (Meersel-Dreef) voor een informatieve toelichting van burgemeester Tinne Rombouts en schepen van gezondheid Jef Vissers. Dit in het kader van preventief en curatief gezondheidsbeleid met betrekking tot hartfalen.

Beleidsprogramma Vooreerst moet er natuurlijk een beleidsprogramma zijn. Hieronder valt onder meer het voorkomen van hart- en vaatziekten, het opsporen van risico’s, het stimuleren van een gezonde levensstijl via onderwijs, verenigingen en eigen diensten en via ondersteuning van verenigingen, alsook het stimuleren van gezonde voeding en beweging via infrastructuur. Na onderzoek aan de hand van een aantal maatstaven, werden in groot Hoogstraten voorlopig twee AED-toestellen geïnstalleerd. Eén bij de inkom van recreatiedomein De Mosten in Meer en één bij het Klooster van MeerselDreef, twee plaatsen waar het mogelijk gebruik van een AED-toestel het meest voor de hand ligt. Afhankelijk van opleiding en omkadering door vrijwilligers kunnen bijkomende toestellen elders in de gemeente worden geïnstalleerd.

Echter wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 à 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot met een AED, dan heeft het tot 70 % kans om te overleven. Het doel van de behandeling met een AED is de tijd tussen hartmassage en defibrillatie te verkorten in afwachting van de medische hulp van ziekenwagen of MUG. Uw overlevingskansen stijgen van 25 % naar 74 %.

Themalessen

Voorzitter Annemarie Sterkens en ondervoorzitter Brigitte Broers van Rode Kruis afdeling Hoogstraten geven een leerrijke demonstratie van het gebruik van een AED toestel.

Voorzitter Annemarie Sterkens en ondervoorzitter Brigitte Broers van Rode Kruis afd. Hoogstraten gaven op deze informatieavond een demonstratie van het gebruik van het toestel. Het Rode Kruis afdeling Hoogstraten zal verder twee themalessen “reanimeren en defibrilleren” houden, te weten: op dinsdag 18 november tussen 13.00 en 16.00 uur en op dinsdag 9 december tussen 19.00 en 22.00 uur. Deze zullen doorgaan in haar lokaal te 2320 Hoogstraten, Slommerhof 18.

Verder is het Rode Kruis ook bereid om bij voldoende belangstelling (minimum 15 personen) extra themalessen te organiseren. Deze drie uren van uw vrije tijd kunnen voor uw medemens van onschatbare waarde zijn, dus niet twijfelen maar gewoon doen. Meer informatie kan u bekomen bij het Rode Kruis op emailadres info@hoogstraten.rodekruis.be of bij voorzitter Annemarie Sterkens tel. 0486 36 87 11. (JJ)

Wat te doen Bij een noodsituatie is het belangrijkste om eerst 112 te bellen, waarna een medisch team onmiddellijk kan vertrekken om ter plaatse hulp te bieden. U zal daarna telefonisch verder worden geïnstrueerd wat u moet doen om een zo gunstig mogelijke afwikkeling te bewerkstelligen, met name de toepassing van hartmassage en beademing. Elke dag krijgen 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis en slechts 7 % overleeft dit.

Aan de linkerzijde van de boerenpoort bij de kloosterkerk op de Dreef bevindt zich de AED, klaar voor gebruik. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 51


meersel-dreef

Pater Luk viert feest MEERSEL-DREEF - – Pater Luk viert feest. Zoals aangekondigd in het hoofdartikel van de vorige uitgave van de Maand, gaf Pater Luk een verjaardagsfeest op zondag 28 september, enkele dagen na zijn echte 80ste verjaardag. En wat voor één. H. Clara was Pater Luk wel heel genegen, want de zon was uitbundig van de partij. Na een dankviering en een concert van de fanfare Voor Eer en Deugd op het kerkplein, nodigde Pater Luk niet alleen zijn familie maar bijna de hele Dreefse gemeenschap en een hoop goede kennissen uit op een fantastische barbecue achter de boerenpoort tussen de kloosterkerk, de feestzaal en de boerenschuur. Meer dan 300 mensen waren aanwezig om Pater Luk , de schaapsherder van Meersel-Dreef, te feliciteren. Hij genoot zichtbaar van de grote opkomst. Het was duidelijk dat alle aanwezige mensen graag naar zijn feest kwamen, en dat wil zeggen dat je iets betekent voor hen. Is dat niet het grootste compliment dat een mens op aarde kan krijgen ? (JJ)

De muuraffiche is duidelijk

Bijpraten na 65 jaar

MEERSEL-DREEF – De 65-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef vierden op zaterdag 18 oktober feest bij de Paters. Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog eens flink bijgepraat. Op de foto herkennen (de schrijfwijze kan hier en daar natuurlijk wel fout zijn): Op de onderste rij van links naar rechts: Neel Kerstens, Ad Jacobs, Jan Koyen, Gust Muesen, Jozefa Jacobs, Bert Snijders en Jeanne Nous. En daarboven van links naar rechts: Eduard Laurijsen, Christ Jochems, Louis Aerts, Marcel de Bie, Treza Goossens, Rob Mouws, Julia van Dijck, Karel Jacobs, Jef Koyen, Wis Govaerts, Rob Tilburgs, Jan Martens, Jozefa Martens, Willy Verschueren, Jose Goossens, Jef Bruijnseels, Louisa Verbaeten, Maria van Gestel, Jose Jacobs, Jan Christianen, Wis van den Ouweland, Godelief van Boxel, Annie Snoeijs, Lydia Schellekens, Maria de Bie, Jack Godrie en Jos Stoffels. (JJ) 52 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meersel-dreef

KVLV: we sharing MEERSEL-DREEF – De KVLV organiseerde op zaterdag 18 oktober een ontdekkingstocht door Meersel-Dreef van 11.00 tot 17.00 uur, genaamd “we sharing”, met onder meer een ruilkraam met juwelen; demo’s allerlei verspreid over heel het dorp, huifkar met verschillende haltes en een drankje in de boerenschuur. (JJ)

MEERSEL-DREEF - De kinderen en leerkrachten van ’t Dreefke deden mee aan de actie ‘Saved by the bell’. Leerlingen en leerkrachten zijn ook wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen, en dat het tijd is om naar huis te gaan. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Nochtans is onderwijs de hefboom voor ontwikkeling. Onderwijs maakt werk van gelijke kansen. Overal ter wereld geven leerkrachten, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van zichzelf. Maar ook de miljoenen kinderen die geen toegang hebben tot basisonderwijs, verdienden onze aandacht. Daarom lieten wij op vrijdag 3 oktober de schoolbel eens extra luiden. Zo hebben we de wereld laten horen dat er dringend iets moet veranderen. Meer info: www.savedbythebell.be/nl (JJ).

An Van Dun 100 x

Aangepast verkeersreglement ’t Dreefke MEERSEL-DREEF – Na verschillende overlegvergaderingen tussen de dorpsraad, de ouderraad van ’t Dreefke en de gemeente, is er een nieuw gemeentelijk verkeersreglement van toepassing in de Kapelweg, de straat waar de ingang van de school is gevestigd. Aan het begin van de straat, vanaf de Dreef, staat voortaan aan de rechterzijde het verkeersbord E3 met opwaartse pijl. Vanaf dit verkeersbord mag je dus niet meer stilstaan. Met andere woorden: het is verboden om uw kinderen op deze plaats te laten in- of uitstappen.

‘t Dreefke; Saved by the bell

Dit moet de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer in de omgeving van de schoolingang verbeteren. Na enkele honderden meters staat er in de Kapelweg dan eenzelfde verkeersbord met neerwaartse pijl, wat het einde betekent van het verbod. Stilstaan en parkeren mag dus alleen aan de overkant van de school. Hopelijk zal deze nieuwe verkeerssituatie op het einde van het schooljaar worden geëvalueerd, en waar nodig worden bijgestuurd. Het gehele kruispunt Dreef/Kapelweg is sowieso al een 30km-zone. (JJ)

An Van Dun, een leven redden doe je in een half uur tijd, zolang duurt een gemiddelde bloeddonatie.

In de Kapelweg is het vanaf dit schooljaar verboden stil te staan aan de kant van ’t Dreefke.

MEERSEL-DREEF – Dagelijks hebben honderden mensen een bloedtransfusie nodig. Na een ongeval, een bevalling of een operatie bijvoorbeeld. Of omdat ze ziek zijn. Een bloedtransfusie die levensreddend kan zijn en veel zieke mensen de kans geeft om beter te worden. Maar dat bloed moet wel gedoneerd worden. Zo iemand is onder meer An Van Dun. Zij gaf op maandag 22 september voor de honderdste keer bloed. En dat verdient natuurlijk een eervolle vermelding in de Maand. Proficiat An, want alleen door haar levensreddende gift en dat van vele anderen, kan een behandeling met bloed vanzelfsprekend blijven. Meer info: surf naar www.bloedgevendoetleven. be of bel gratis naar 0800 777 00. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 53


meersel-dreef

Sluikstort MEERSEL-DREEF – Steeds meer en meer ziet men sluikstorting in de bermen van onze gemeentewegen. Niet alleen maar weggesmeten frietzakken of blikjes drinken, maar ook af te toe een vuilniszak of soms zelfs een aantal vuilniszakken bij elkaar. Waarom gaan zij niet naar het containerpark ? Te veel moeite, zekers, of is het om die luttele euro’s uit te sparen ? Hier kan alleen maar schande over gesproken worden. Kinderen worden opgevoed met orde en netheid, maar het zijn meestal de volwassenen die het slechte voorbeeld geven. We spreken hier namelijk niet over weggewaaide snoeppapiertjes. Zo heeft elk dorp wel zijn favoriete sluikstortjes van deze nestbevuilers, een ander woord is er niet voor. En één van de stortplaatsen in Meersel-Dreef is bij de kemelsbrug in de Markweg. Nu waren het niet alleen vuilniszakken, het was grotendeels bouwafval. De technische dienst heeft gelukkig alles opgeruimd, en naar verluidt zou er zelfs een adres tussen zitten van de vermetele daders. Hopelijk kan hiermee een fikse GAS-boete worden uitgeschreven! Op de openbare vergadering in het voorjaar van de dorpsraad wordt zelfs openlijk de medewerking van de bevolking gevraagd om daders te identificeren. Echter bij het aangeven van een nummerplaat van een verdachte auto, zou de wijkagent meegedeeld hebben dat geen actie kan ondernomen worden omdat er geen betrapping op heterdaad is. Nou ja, dan eindigt hiermee ook dit verhaal van medewerking. Of er moet van hogerhand een andere uitleg hierover komen. (JJ)

Sluikstort van bouwafval zorgt ook voor een gevoel van onveiligheid.

Groenten- en tuindagen MEERSEL-DREEF – De KVLV organiseerde in het weekend van 4-5 oktober groenten- en tuindagen bij de Paters. Het evenement draagt niet langer meer de oude benaming “land- en tuinbouwdagen”, je moet met je tijd meegaan, en met succes. De bezoekers konden tegen democratische prijzen groenten, fruit, eieren, honing, kaas, enz. aankopen. Ook de hongeren konden zich tegoed doen aan de gekende lekkere pannenkoeken en voor de dorstige mens was er een lekkere Drevenierbier. De vereniging dankt langs deze weg nogmaals alle bezoekers, want met de opbrengst werd de kas van de KVLV weer wat aangevuld. (JJ)

Een volle kruiwagen was de mooie blikvanger bij de ingang van de groenten- en tuindagen.

KLJ Dorpsquiz MEERSEL-DREEF – KLJ presenteert haar dorpsquiz 2014. Dit alles zal doorgaan op vrijdag 31 oktober a.s. om 20.00 uur bij de Paters, en zoals altijd zal dat ook nu weer voor een volle zaal zijn. Test je algemene kennis en wordt alzo de slimste quizploeg van Meersel-Dreef en omstreken. Eeuwige roem is het lot van de winnaars. De ploegen zijn samengesteld uit 4 tot 6 personen. Per ploeg betaal je 15 euro inschrijfgeld, dat ter plaatse kan voldaan worden. Voorinschrijven bij Janne Roelen, Jan de Wysestraat 27, of via kljmeerseldreef@hotmail. com (jj)

54 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meersel-dreef

Grenspaal 218 onthoofd

Honderd en vier jaar

MEERSEL-DREEF – Grenspaal 218 aan het fietspad langs de Marck is onthoofd. Eerst viel het niet op maar als je er naar keek voelde je toch dat er iets ontbrak. Weer en wind hebben hun werk gedaan en door waterinsijpeling en roestvorming is het topje van de grenspaal afgebroken. Het stuk is ook niet meer te vinden. Sommige grenspalen hebben zelfs nog een extra punt, zoals op Strijbeek (grenspaal 217) of op Heieinde (grenspaal 219). Misschien is door de tands des tijds dit stuk aan de grenspaal bij de Marck al veel eerder verdwenen. Grenspalen worden geplaatst op het punt waar de grens een knik maakt. Van oudsher is vanuit een grenspaal de volgende grenspaal al te zien, hoewel dat tegenwoordig niet altijd meer het geval is.

Mevrouw Thea Rompa-Meijer geniet van alle aandacht in haar verjaardagstoel met kleurige slingers en tientallen verjaardagskaarten op de achtergrond. MEERSEL-DREEF – Eén jaar geleden stond bij het streeknieuws van Meersel-Dreef in de editie november van DHM de hoofding honderd en drie jaar, want dat was de leeftijd die mevrouw Thea Rompa-Meijer vorig jaar mocht vieren op 10 oktober, samen met haar 10 kinderen en bijna ontelbare nakomelingen. En tradities zijn er om in ere te worden gehouden, dus daarom opnieuw de hoofding in dezelfde trend : “honderd en vier jaar”. Dit is de nieuwe leeftijd van deze krasse dame, die nog steeds in haar vertrouwde omgeving in de Nieuw Dreef woont. Belofte maakt schuld en daarom ben ik verplicht elk jaar opnieuw bij haar op visite te komen om

een nieuwe verjaardagsfoto te maken. Feitelijk kan ik de foto van vier geleden ook wel gebruiken, want ze is niets, maar dan ook niets veranderd. Misschien een klein beetje vergeetachtig maar nog steeds alert aanwezig. Niets ontgaat haar en je glas mag ook niet te lang leegstaan. Nog steeds is zij een echt dametje, netjes opgemaakt en voorzien van de nodige bijous. Als je het niet zou weten, dan zou je haar met moeite 90 jaar schatten. Nogmaals gefeliciteerd en tot uw volgende verjaardagsfeest. (JJ)

De gietijzeren palen rusten op een achthoekig fundament en zijn versierd met de wapens van de beide koninkrijken en het jaartal 1843. In 1849 verscheen in het staatsblad een reglement voor het onderhoud van de grenspalen. Dit reglement bepaalt dat de gemeentebesturen hun rijksgrensvak in de lente van elk jaar inspecteren en daarvan een proces-verbaal opmaken. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 55


meer

Einde werkjaar bij fanfare De Eendracht

Twee opa’s in hetzelfde huis MEER - Op zondag 19 oktober vierde Jaan Bruynen zijn 90ste jaar verjaardag. Als je Jaan ziet stappen zou je hem die gezegende leeftijd zeker niet meegeven. Jaan is geboren en getogen in Meer. Hij woont nog steeds in het ouderlijke huis, op Gestel, recht tegenover waar vroeger het café van Rikske Martens stond. Het is ongetwijfeld daar dat hij pinten leerde pakken.

Het was een druk jaar voor fanfare De Eendracht. Een van de vele activiteiten was het muziekfeest op 20 september waaraan niet minder dan acht muziekgroepen deelnamen. MEER – Naar goede gewoonte worden ook dit jaar de overleden leden en ereleden van fanfare ‘De Eendracht’ herdacht tijdens de eucharistieviering van zaterdag 22 november om 17.45 uur. Muzikaal wordt deze viering volledig verzorgd door de muzikanten van de fanfare. Onder leiding van dirigent mevrouw Marleen Proost wordt het zonder twijfel een sfeervolle eucharistieviering. Na de eucharistieviering worden de leden en ereleden in de Meerse parochiezaal verwacht voor het jaarlijkse teerfeest. De warme maaltijd, die geserveerd wordt, zal ongetwijfeld smaken voor de muzikanten, de werkende leden en ereleden van de fanfare, die hiermee een werkjaar afsluiten met een groot aantal activiteiten. Na het feestmaal is er, zoals het overigens op een teerfeest hoort, gelegenheid tot dans en vermaak voor jong en oud.

De bestuursleden van fanfare ‘De Eendracht’ zijn inmiddels druk bezig met het bezoeken van de leden en de ereleden voor de inschrijving van dit teerfeest. Bijzonder dit jaar aan het teerfeest is dat verschillende muzikanten en bestuursleden worden gehuldigd voor jarenlange inzet voor de maatschappij. Een afgevaardigde van de overkoepelende vereniging VLAMO van fanfares en harmonies zal alle jubilarissen huldigen. ! Ook u kan de fanfare als erelid steunen. U kan hiervoor terecht bij één van de bestuursleden of muzikanten. En meteen inschrijven voor het teerfeest op zaterdag 22 november. Ook de lessen voor de opleiding tot muzikant zijn inmiddels weer hervat. Geïnteresseerden - zowel jonge als minder jonge liefhebbers kunnen zich nog steeds melden bij Luc Van Bladel op tel. 03/315.75.71. (fh)

Wie kermis zegt, denkt ook aan volksspelen

Jaan is in het leven altijd alleen gebleven en ook nu is hij terug alleen. Hij is als enige nog in leven van het gezin van acht kinderen. Hij heeft altijd ingewoond, in het ouderlijke huis, samen bij het gezin van zijn broer Karel. Op deze manier is het nu nog een beetje thuiskomen voor de drie dochters van Karel, Francine, Monique en Linda. De kleinkinderen van Karel zeggen nu nog dat ze twee opa’s hadden in hetzelfde huis. Karel toonde zich lang hevig supporter van F.C. Meer. Met de speelkaarten is hij nu nog even fel. Aangezien hij veel in de tuin werkt, hij spit nog altijd met de schup de tuin om, heeft hij weinig vrije tijd. Als hij echter merkt dat er een mol in de hof komt dan haalt hij zijn oorlogswapens boven. Lang leven deze diertjes dan nooit meer. Een week voor dit feest pakte hij de schrik van zijn leven. Enkele kleine mensen kwamen aan zijn huis. Hij verstond er niets van wat ze zegden. Gelukkig was er toch ene bij die ‘vloms’ kon. Het bleken Japanners te zijn die in België een film kwamen maken over een boerderij en waar men ook nog volksspelen van vroeger kon voordoen. Een kolfje naar de hand van Jaan natuurlijk. Maar van die taal, daar versta je ‘geen kneit’ van. Met de gezondheid gaat het Jaan nog goed. Met wat thuishulp lukt alles nog aardig. Feesten doet hij ook nog graag. Hij heeft al een keer meer zijn familie, geburen, vrienden en kennissen uitgenodigd op een verjaardag van hem. Op het verjaardagsfeest van Jaan zijn allen steeds getrouw aanwezig. Jaan glundert dan steeds, meer moet dat voor hem niet zijn op een feest: goei eten en goei drinken. (FS)

MEER –Wie aan de volksspelen deelneemt, die heeft pas echt kermis gevierd. Bij de Paerdenkop is het de beurt aan Bob Swaegers uit Rijkevorsel om te proberen de schijf in de ringen te gooien. Hij wordt geflankeerd, rechts, door Ruben Tilburgs, Pieter Lauryssen, Robin Koyen, Wim van Doninck, Ben Adriaensen, Dennis Adams, Kristoff verscheuren en Jos van Bergen. Rechts van hem (met pint) Jonas van Aperen. (ma) 56 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Jaan met de drie dochters van Karel


meer

Special Fruit wint eerste Ondernemers voor Ondernemers-trofee MEER - Special Fruit NV is wereldwijde importeur van een breed maar zeer speciaal assortiment fruit en groenten: van aardbeien en bessen tot exotische soorten en specialiteiten. Samen met Umicore heeft Special Fruit donderdag 16 oktober de eerste ONDERNEMER voor ONDERNEMERS-Trofee in ontvangst genomen. Deze nieuwe trofee beloont de inzet van Belgische bedrijven in het Zuiden. Special Fruit kreeg deze belangrijke trofee voor hun ondersteuning van lokale fruitboeren in Amerika, Afrika en Azië. Ondernemers voor Ondernemers is een Belgische vzw die al veertien jaar NGO’s en bedrijven engageert voor een duurzame economische groei in landen in ontwikkeling. Om de inzet van bedrijven in het Zuiden te belonen, besloot Ondernemers voor Ondernemers dit jaar voor het eerst een trofee uit te reiken aan het meest spraakmakende bedrijf. In het prachtige Koloniënpaleis in Tervuren waren de genodigden getuige hoe Special Fruit en Umicore de eerste trofee in ontvangst namen. Special Fruit werd door de jury verkozen omdat het bedrijf tal van projecten opzet om lokale fruitboeren in Afrika, Amerika en Azië te ondersteunen. In Kenia en Tanzania helpt het bedrijf bijvoorbeeld mee om lokale telers van passiefruit en avocado’s op te leiden, zodat hun producten kwalitatiever en veiliger worden. In Ethiopië helpt het bedrijf een gelijkaardig project financieren voor telers van peulen en maïs. Juryvoorzitster Geertrui Windels (mevr. Herman Van Rompuy): “Special Fruit wil dat de regio’s waar ze fruit aankopen zich ook economisch ontwikkelen. Dat doen ze door de lokale telers op te leiden samen met tal van NGO’s en bedrijven. Via deze aanpak wordt elke speler, van boer tot verkoper, beter. De jury van Ondernemers voor Ondernemers heeft daarom besloten om Special Fruit te belonen met de trofee.”

Werk aan de winkel MEER - De bewoners van de wijk Donkakker wachten al geruime tijd op een opknapbeurt van hun straat en omgeving. Zo’n drie jaar geleden werden enkele mensen uitgenodigd op het gemeentehuis om er samen met een medewerker van de stad enkele speeltoestellen te kiezen voor de aanleg van het speelplein in onze straat In juni van dit jaar werd er plots de oude speeltuin afgebroken, dus weg schommels, glijbaan enz... en dat gebeurde juist voor de schoolvakantie. Er werd enkel een klimrek en een schommel terug geplaatst, speeltuigen die niet geschikt zijn voor kleuters en peuters. En dat was het dan.

Wat men drie jaar geleden had gekozen, kwam er niet. Een triest gezicht als je het vergelijkt met recent aangelegde speelplaatsen in Hoogstraten, zoals De Dijk en Schoonselhof. Tot overmaat van ramp werd er een achttal weken geleden nog een graafmachine ingezet om alle beplanting en veel bomen te verwijderen in de omgeving van de bejaarden woningen. Als gevolg hiervan liggen alle voetpaden er nu gevaarlijk bij. De bewoners stapten al naar het bestuur met de vraag wat de bedoeling is en wat en wanneer men nu eindelijk iets gaat ondernemen. Maar vanuit het stadhuis komt er geen reacties en de niemand van de 80 huisgezinnen weet iets meer. (JL/red/fh)

Oprichter en MVO(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-pionier François Maes van Special Fruit : “We hebben een vruchtbare week achter de rug. Eerst winnen we de Silver Pentawards voor onze nieuwe BestChoice peulenverpakking en vandaag mogen we de ONDERNEMER voor ONDERNEMERS-Trofee in ontvangst nemen, een hele eer. Daarom willen we de organisatie danken voor dit prachtig initiatief. Geweldig dat ze ons en de andere kandidaten de mogelijkheid geven om onze Noord/ Zuid werking en MVO - beleid toe te lichten en in de schijnwerpers te zetten.” (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 57


meer

Ontbijtconcert met Sinte-Rosalia Meer MEER - Dirigent Bart Van Ossel en de muzikanten van Brassband Sinte-Rosalia uit Meer nodigen u op zondag 23 november uit om de dag met hen op een prettige, muzikale manier in te zetten met een ontbijtconcert. In zaal voor Kunst en Volk kan u om 10 uur aanschuiven voor een heerlijk ontbijt: croissantjes, allerhande broodjes, met marmelade en gevarieerd beleg, koffiekoeken, een eitje, een fruitsapje, koffie, thee, melk,… het is er allemaal.

Terwijl u, met de hele familie geniet van al dat lekkers, zorgen de muzikanten voor een gezellige muzikale begeleiding. Ook de jonge muzikanten van het opleidingsensemble De Heideroosjes brengen o.l.v. Annick Vandenbergh enkele nummertjes. Deelnemen kost 12 euro ( 6 euro voor kinderen) en u kan inschrijven bij Jos Brosens; Frankenberg 8A2 (03 315 90 79) of in het ARGENTA-kantoor, Meerdorp 23 (03 315 01 78) (fh).

Eenmaal, andermaal….

MEER – De vlooienmarkt van Brassband Ste-Rosalia kende ook dit jaar een groot succes. Nadat men voor de middag tentoongestelde voorwerpen kon kopen tegen een vooropgestelde prijs, werd de rest na de middag per opbod verkocht. Het blijft een boeiende belevenis en brengt geld in de lade van de brassband. (fh)

Kinderen krijgen: filmavond REGIO - Filmavond over de lichaamstaal van de bevalling en het contact met je pasgeboren baby. Deze avond zit boordevol informatie, waar je ideeën op kan doen voor je eigen situatie. Er is ter plaatse een infomarkt voorzien vanaf 17.00 uur. Donderdag 6 november vanaf 17.00 uur in de Thomas Moore Turnhout, Lokerenstraat 110. Deelnameprijs: 12 euro. Maximum aantal deelnemers: 200 personen. Tijdig inschrijven is noodzakelijk via e-mail ziekenzorg.rmt@cm.be of 015/21.59.40. (FS)

58 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tentoonstelling MEER-KUNST MEER – De leden van de Kunstgroep “MEERKUNST” zijn oud cursisten van het IKO te Hoogstraten, die na hun opleiding gestart zijn met een groepsatelier schilderen in de voormalige melkerij te Meer. Daar komen ze op dinsdagnamiddag en -avond samen om er individueel te werken en elkaars werk te bespreken. De groep houdt tweejaarlijks een tentoonstelling van schilderijen met diverse technieken en diverse stijlen gaande van hedendaags figuratief tot abstract. Dit jaar nemen volgende schilders deel aan de tentoonstelling: Rita Sprangers, Joske Baremans, Staf Ghysebrechts, Riet Mouws, Kees Van Boxel, Nellie Faas, Jos Lanser, Luce Van Nueten en Diane Mees. U kan hun werk bewonderen van zaterdag 8 tot en met dinsdag 11 november en op zaterdag 15 en zondag 16 november, telkens van 13 tot 18 uur. Op vrijdag 7 november is er van 19 tot 21 uur een vernissage en wordt de tentoonstelling geopend door Joyce De Sager, schepen bevoegd voor cultuur. (fh)


meer

Een stap dichter bij de bouwaanvraag Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

Kringwinkel

189

189

MEER - Vanaf zaterdag 8 november liggen de geschenkjes voor de goed-heilig-man in de kringwinkel. Een mooie verzameling speelgoed is uitgezocht. Kringwinkel Meer is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur. Op zaterdag open van 9.00 tot 16.30. Gesloten op zon- en feestdagen. (FS) Vanaf zaterdag 15 november gaat er in de kringwinkel te Meer een grootse kerstbeurs van start. Je kan er allerlei geschenkjes vinden voor onder de kerstboom aan een betaalbare prijs. Kringwinkel Meer is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur. Op zaterdag open van 9.00 tot 16.30. Gesloten op zon- en feestdagen. Let op! Op vrijdag 14 november sluit de winkel uitzonderlijk om 16.00 uur om de kerstbeurs voor te kunnen bereiden.(FS)

MEER – Terwijl twee architectenbureaus de laatste hand leggen aan het globaal plan van de kloostersite en de herbestemming van de vijf historische gebouwen, stelde burgemeester Tinne Rombouts en OCMW voorzitter Jos Matthé de plannen van het Lokaal Dienstencentrum voor aan een aantal verenigingen van Meer. In een van onze volgende uitgaven stellen we het globale concept en de invulling van de monumenten aan u voor. (fh).

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

Kindervolksspelen in de veiling

MEER – Al jarenlang een traditie, de kindervolksspelen op woensdagnamiddag. Er vallen tickets voor de attracties te winnen maar daar moet je wel voor presteren. In dit geval, steltlopen onder deskundige begeleiding van leider Jimmy. (ma) DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 59


meerle

Jos en Jos in de weer voor Wereld Missie Hulp MEERLE – De meeste mensen van Meerle kennen de rode vierkante containers op het gemeenteplein, naast de glascontainers. Je kan er je overtollige kleding in kwijt, ten bate van Wereld Missie Hulp. WHM is een erkende, internationale, christelijke non-profitorganisatie die via het inzamelen van kleding mensen helpt in de Derde Wereld. Met de opbrengst van deze kleding ondersteunt WMH projecten over de hele wereld. Dat kunnen ze echter niet alleen. Hun projecten worden gedragen door een breed maatschappelijk veld: WMH werkt samen met scholen, gemeenten, sociale organisaties en bedrijven. De kleding er in stoppen is voor ons maar een kleine moeite. Maar het moet er ook nog uit geraken. Jos Sprangers draagt er al jaren zorg voor dat de containers elke week geledigd worden en brengt alle kleding naar een grote container in Meer, die later door WMH wordt opgehaald. Jos doet dat met plezier en krijgt ook regelmatig hulp van zijn maat Jos Van Den Ackerveken. Maar soms gaat het plezier er wel af, als je ziet wat er allemaal in de container gedropt wordt. Ondanks de duidelijke aanwijzingen op de container, vinden ze er helaas niet alleen kleding. Er zitten ook andere spullen bij en soms ook

regelrecht smerig afval. Jos en Jos doen steeds wat moet gedaan worden en sorteren alles netjes. Maar plezant is anders. Ze laten er hun taak niet voor staan, want ze weten dat het uiteindelijk

goed terechtkomt. En samen solidair zijn kost niets, maar levert veel op! Denk er even aan als je iets in de container stopt. Een kleine moeite voor ons, heel wat gemakkelijker voor hen. (jaf)

Met ziekenzorg op kermisuitstap naar Castelré MEERLE – Het is een vaste gewoonte dat ter gelegenheid van de Meerlse kermis Ziekenzorg Meerle met zieken en ouderlingen op uitstap gegaan wordt. Op donderdag 18 september vertrokken ze kort na de middag met 60 personen met de auto van naar “café in Holland” in Castelré. Na het welkomstwoordje en nadat iedereen van een drankje voorzien was gaf Jaan het woord aan Frans Van Gils. Met een powerpoint presentatie bracht hij een boeiend verhaal over de “grote oorlog”. In het bijzonder over de dodendraad en over onze streek. De dodendraad was een elektrische versperring aan de grens van België en Nederland tijdens WO 1. De draad stond van het Zwin in Knokke tot in Aken en was ± 450 km lang. Om de draad wat in te korten kwamen grote stukken Belgische grond achter de draad te liggen. De vaak gebruikte benaming daarvoor was “niemandsland”. Voorbeeld hiervan zijn de drie “bulten” in het noorden van Antwerpen, waaronder ook Meerle. De dodendraad werd opgericht in april 1915 in opdracht van de Duitse bezettingsleger. Hij was gemaakt van houten palen met porseleinen isolatoren, meestal met vijf of zes draden boven elkaar. Hoog daar boven, ongeveer op acht meter werden er twee draden aangebracht voor de stroomvoorziening. Om de twee a drie kilometer stond er een schakelhuis. De draad werd opgericht omdat de Duitse soldaten er niet in slaagden om de kilometerslange rijksgrens hermetisch af te sluiten. Het had wel veel nadelige gevolgen voor de gezinnen want sommige kin-

deren konden niet meer naar school, de mensen geraakte niet meer op hun werk. De keuze was daar te blijven of anders had je geen werk. Zo werden er heel veel gezinnen gescheiden van elkaar. Om de dodendraad goed te bewaken stonden er tussen de vijftig à honderdvijftig meter schildwachten. Meestal per twee en met een hond. Oudere soldaten reden soms met een fiets of met paarden die ze van de Belgen hadden afgepakt. Er stond tweeduizend volt op de draad. De mensen probeerde toch te vluchten door soms de schildwachten om te kopen. Of met rubberen handschoenen de draad uit elkaar te trekken, of via een rioolbuis tussen de draad te steken. Frans had ook een houten stelletje bij dat ze vroeger gebruikte. De mensen verzonnen van alles om aan voedsel te geraken. Ze deden zich voor als pastoor, bedelnon, Nederlandse officier enz.… Hij vertelde ook nog verhalen uit de streek, o.a.

60 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

van Miet Verhoeven die veel mensen heeft helpen vluchten en hoe de brieven werden gesmokkeld. Omdat dit niet allemaal vergeten zal worden is er in Zondereigen een stukje dodendraad en schakelhuis nagebouwd. In verschillende dorpen staat een wachthuisje. Dit kon gerealiseerd worden door samenwerking met de Vito die deze huisjes gemaakt hebben. Er is ook een mooie fietsroute met infoborden uitgestippeld en een uitgewerkt schoolaanbod. Tijdens de vertelling was het muisstil in het zaaltje. Een moment waar we beseffen hoe goed dat wij het hebben. Dan was het tijd om te eten. Men kon kiezen tussen frikadellen met krieken of spek met eieren met brood en koffie en thee. Rond vijf uur was het tijd om de uitstap af te sluiten. Aan de reacties van de deelnemers te horen was het een geslaagde namiddag. (gvb)


meerle

DIAMANT IN MEERLE

Karel Pauwels en Jeanne Van Dun MEERLE – Karel en Jeanne voorstellen aan de mensen van Meerle, dat hoeft al lang niet meer. Ze zijn wat men noemt ‘bekende Meerlenaars’, echte Meerlese pieren Karel werd bijna 78 jaar geleden geboren op Klein-Eyssel. Karel kon ‘goed leren’ en daarom kwam pastoor Fonteyn bij vader Pauwels pleiten om hem naar het seminarie te sturen, zodat hij priester kon worden. Karel zijn echte roeping lag echter in het onderwijs en hij mocht naar de normaalschool in Mechelen. Op zijn achttiende kreeg hij zijn diploma en kon hij onmiddellijk in de gemeenteschool van Meerle aan de slag. Hij zou er niet meer weggaan en heel zijn leven raakte op Meerle afgesteld, op het gemeenschapsleven. Jeanne is nog ‘Meerleser’ van oorsprong. Haar wieg stond ruim 74 jaar geleden in de Kerkstraat en tot aan haar trouw zou ze er blijven wonen. Jeanne ging naar de meisjesschool en na de lagere school op internaat in het Spijker. Na 4 jaar Spijker bleef Jeanne thuis om te helpen in het huishouden en met de kleermakerij van vader. Jeanne en Karel kregen kennis tijdens de Vlaamse kermis die in de zomer van 1947 voor pater Miel Rommens houden, toe die naar Congo ging vertrekken. Ze mochten mekaar dan graag zien, veel zagen ze elkaar niet in het begin. ’s Morgens in de mis alle dagen ja, van ver dan. Met vele brieven hielden ze de vlam brandend. Na zeven jaar verkering zijn Jeanne en Karel op 21 juli 1954 in het bootje gestapt. Het jonge paar kon een huis betrekken in de Dalweg, toen nog een pad waar een viertal huizen stond. Drie jaar later bouwden ze zich een mooi eigen huis in de toen nog nieuwe straat Hazenweg, waar ze nog steeds

wonen. Jeanne en Karel kregen er zes kinderen; Lief, Jef, Lutt, Mark en de tweeling Frank en Els. Naast werk en huishouden zijn beiden altijd heel actief geweest in het Meerlese dorpsleven. Jeanne was actief in de missiewerking, waarvan ze de leiding erfde van moeder van Dun. Ze bleef tot vorig in het bestuur. Maar ook nu kan men op haar medewerking rekenen. Karel heeft ook nooit stil gezeten. Syndicale werker in het onderwijs, landbouwonderwijzer in de avondschool, gemeenteraadslid en schepen (de drukste tijd van zijn leven), fanfare, zangkoor, kerststalcomité, gebuurte, het familiekoor De Pauwelsen.

Het voorzitterschap van de fanfare heeft hij doorgegeven, maar ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan stelde hij een boek samen over de geschiedenis van. Momenteel werkt hij haast dagelijks aan een boek over de vele Meerlese verenigingen, dat einde dit jaar of begin volgend jaar moet af zijn. Het mag dan ook niet verwonderen dat het diamanten huwelijksfeest druk werk bijgewoond door familie, vele vrienden uit de verenigingen en de mensen van Meerle. Uiteraard werd in kerk, op de receptie en op het feest volop gemusiceerd, voorgedragen en gezongen. Jeanne en Karel hebben er met volle teugen van genoten. (jaf)

Boekenbeurs MEERLE – Een evenement waar je niet naast kan kijken begin november. Wie die dagen niet in het bouwcentrum in Antwerpen geraakt of de grote drukte wil vermijden om in een het aanbod van nieuwe boeken te gaan snuffelen kan dat op vrijdag 14 november 2014 ook in Meerle. Dan organiseert de oudervereniging van De Klimtoren weer een boekenbeurs, zij het op een iets bescheidener schaal dan in Antwerpen. Zoek je een leuk cadeautje voor de feestdagen, zoek je een kinderboek, jeugdboek, roman, knutselboek, hobbyboek of wil je bezoek van leesfeeën voor de kleuters en kinderen van 1 - 2 – 3, dan weet je waar naartoe. In de grote zaal van de kleuterschool aan de Ulicotenseweg vind je een ruim aanbod aan nieuwe boeken voor zowel de jeugd als volwassenen. De deuren zijn geopend na het einde van de schoolweek, vanaf 15.25 u tot 20 u. Ter plaatse kan je een glaasje wijn, bier, koffie, thee of een frisdrankje nuttigen. De toegang is gratis en iedereen is welkom! (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 61


meerle

GOUD IN MEERLE

Jan Hendrickx en Emma Martens Drie huwelijksjubilea op goed een maand tijd: de Chaamseweg lijkt een uitstekende straat voor een lang en goed huwelijksleven. Op 30 september was het 50 jaar geleden dat Emma Martens en Jan Hendrickx mekaar trouw beloofden. Met familie, buren, vrienden werd dat op een mooie zaterdag goed gevierd. Jan werd in 1938 op de Voort in Meerle geboren als 10e in een gezin van 12 kinderen. Tot zijn 14e liep hij school in Meerle en dan was het tijd om vader thuis te helpen op de boerderij. Dat zou hij blijven doen tot hij trouwde. Emma is geboren op wat toen ‘het Rooyke’ genoemd werd, nu de Ulicotenseweg, tegen de Nederlandse grens. Ook zij kwam uit een kroostrijk gezin van negen kinderen, Emma was de 2e jongste. Ze ging naar de nonnekesschool in Meerle, ook voor haar was op haar het 14e afgelopen. Thuis was er werk aan de winkel, en ook nog gaan ‘dienen’ bij madammeke Georges.

Jan en Emma vonden mekaar op Heikes kermis in 1959. Jan en zijn maat Marcel Van Bavel hadden er afgesproken met Emma en Yvonne (Goossens). Jan had een oogje op Yvonne, Marcel op Emma. Op het einde van de avond bleek het andersom te zijn gedraaid. Jan ging met Emma mee, Marcel met Yvonne. Blijkbaar de juiste keuze, want het is tot op vandaag nog steeds zo. In 1964 huwden Jan en Emma en gingen ze in de O.L. Vrouwstraat wonen. Jan werkte deels in de slachterij en hield er wat tuinbouw bij. Later ging hij voltijds in de slachterij werken, wat hij tot zijn 58e bleef doen om dat van een welverdiend pensioen te genieten. Emma ging in dienst bij de gemeente, toen nog de onafhankelijke gemeente Meerle. Ze bleef dat ook na de fusie. Ze zorgde voor het onderhoud van school, gemeentehuis en bib. Geen wonder dat iedereen in Meerle haar kent. In 1981 verhuisden ze naar een ruimere woning op de Chaamseweg. Ze kregen twee kinderen,

Guy en Monique. Ondertussen hebben ze ook vier kleinkinderen: Ruud, Arjan, Griet en Arne. Naast het werk is Jan al heel zijn leven een trouwe supporter – in goede en in kwade dagen, zegt hij zelf – van KFC Meerle. Daarnaast is hij ook een trouw KWB-er, tot nu toe. Emma had het vroeger nogal druk met werk en huishouden om er hobby’s op na te houden. Ze is wel trouw KAV lid geweest. Nu gaan ze veel fietsen, elke week zwemmen in Zundert. De ‘Vroege Vogels’ worden ze genoemd, want ze gaan al om 7 uur te water! Samen kaarten ze met OKRA en geven present op de sportdagen. Op de dag van het gouden jubileum was het prachtig weer en werd het ook een prachtig feest met fanfare en stoet. Een dikke proficiat aan het gebuurt, benadrukken Emma en Jan. Ze hebben er met zijn allen heel hard van genoten. (jaf)

De familie Hendrickx-Martens: vlnr. Sydney, Anit, Monique, Ruud, Kelly, Griet, Arne, Marceline, Carmine, Arjan, Guy, Joan en Veronique. En in het midden het gouden paar Jan en Emma. 62 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meerle

DIAMANT IN MEERLE

Frans Verhoeven en Anna Boeren MEERLE – Het voorlaatste huis van Meerle, van België zelfs, op de weg naar Chaam, daar wonen Frans (Sus) en Anna al zestig jaar samen. Frans kwam in Loenhout (op Sneppel) ter wereld en was de oudste van vijf. Toen hij zeven was, verhuisde het gezin naar De Aard in Minderhout. Frans ging er naar de gemeenteschool tot zijn veertiende en bleef dan thuis om als oudste vader te helpen bij het geboer. Buiten een onzalige tijd verplichte arbeidsdienst in Duitsland en vervolgens nog een jaar voor het Belgische leger, bleef Frans thuis werken tot hij in 1954 met Anna in het bootje stapte. Anna Boeren werd in 1927 geboren op de plaats waar ze nu nog altijd woont. Ze was de tweede jongste van een kroostrijk gezin van 12 kinderen. Anna liep school bij de nonnekes in Meerle en daarna nog een jaar huishoudschool in Meersel-Dreef in het St.-Annaklooster. Toen ze van school af kwam, bleef ze thuis werken. Ze is er altijd gebleven, ook nadat ze getrouwd was. In 1952 leerde Frans en Anna mekaar kennen op Meer kermis en twee jaar later trouwden ze. Zoals gezegd trokken ze bij vader en moeder Boeren in. Ze hebben hen opgepast tot aan hun laatste dag. Frans boerde er voort tot aan zijn pensioen. Het paar kreeg vijf kinderen. Jac, Louisa, Jeanne, Jef en Els. Die zorgden voor elf kleinkinderen en ondertussen al acht achterkleinkinderen. De jaren hebben ondertussen hun tol geëist, Frans is 92 en Anna 87. Dan wil het lichaam niet altijd meer mee. Anna houdt van kaarten en doet dat nog regelmatig. Frans kan nog altijd niet stilzitten. Tot voor kort fietste hij nog. Nu heeft altijd wel wat omhanden in en om het huis, in de tuin.

Viergeslacht in Meerle

Tussendoor leest hij de boekjes. Maar ze wonen nog steeds samen in hun huis op de Chaamseweg en als het weer het toelaat, zitten ze graag samen buiten op het bankje achter het huis. Het huis waar ze ondertussen samen 60 jaar lief en leed gedeeld hebben en waar ze graag zo lang mogelijk willen blijven. Met de kinderen hebben ze er in alle rust hun 60e huwelijksverjaardag gevierd. (jaf)

33ste Mosselfeest van KLJ Meerle MEERLE – Mosselen, zeker één van de favoriete gerechten van de Belg, vooral om ze samen met familie en vrienden te eten. Zoals elk jaar rond deze tijd kan je ervoor aanschuiven op het Mosselfeest van KLJ-Meerle, op zondag 16 november in de parochiezaal van Meerle. Zoals voorgaande 32 edities zet heel de KLJ zijn beste beentje voor en garandeert u een gezellige en smakelijke namiddag. Ter plekke eten kan tussen 12.00 en 18.00 uur. Er is keuze tussen mosselen en kip of een kindermenu (frietjes met een curryworst). Voor kinderen is er kinderanimatie voorzien, zodat de ouders en grootouders rustig kunnen eten. Eet je de mosselen liever thuis, dan kan je ze tussen 11.30 en 18.00 uur ook komen afhalen. Wel potten meebrengen!

Inschrijven vooraf is noodzakelijk, dit voor 9 november. Dat kan ook online op http://www. kljmeerle.be : de inschrijvingsstrook graag duidelijk invullen aub. Als familieleden, vrienden, kennissen of verenigingen samen een tafel wensen te delen kan je het best samen één inschrijvingsstrook onder één en dezelfde naam indienen. Na telefonische bevestiging kan u overschrijven op rekeningnummer 733-3260010-64. De prijs van de mosselen bedraagt 17 euro, voor de kip 12 euro. Een kindermenu kost 5 euro. Frieten of brood zijn inbegrepen. Meer info bij Silke Brosens, Meerledorp 12 – tel. 0476/58 49 63 of e-mail naar silkebrosens123@ hotmail.com . Smakelijk eten! (jaf)

MEERLE – Finn Leemans werd geboren op 10 augustus 2014 is het zoontje van Tom Leemans en Ilona Hendrickx. Op de foto vlnr: Willy Leemans (Meerle), trotse papa Tom Leemans (Vlimmeren), Fons Leemans (Meerle) met kleine Finn in zijn handen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 63


meerle

GOUD IN MEERLE

Toon Jacobs en Maria Lenaerts Het regende pijpenstelen, de zaterdag dat Toon en Maria hun gouden bruiloft vierden. Veel paraplu’s en desondanks natte kleren toen de fanfare het paar kwam afhalen om naar de kerk te gaan. Maar dat kon de pret niet drukken. En na een prachtige viering in de kerk klaarde de hemel op. Het werd een fijn feest. Toon is geboren op het Mariaveld op de grens Minderhout – Meerle, in een huis dat ooit deel uitmaakte van het klooster van de Duitse paters. Dat was na de eerste oorlog door de staat onteigend en openbaar verkocht. Toon ging in Meerle naar school, maar op zijn 14e was het uit met de broek verslijten op de schoolbanken. Op zijn 15e ging hij aan de slag op het steenfabriek aan brug 8 in Rijkevorsel. Zwaar werk, ‘in den oven’, hoewel dat op zijn leeftijd eigenlijk verboden was. Maria kwam ter wereld op de Voort, maar verhuisde later mee naar de Heiberghoef op de Lage Rooy. De plaats waar ze nu nog altijd wonen. Na de nonnenschool nog een jaar naar de naaischool – het enige jaar dat die in Meerle door de nonnen werd ingericht – en dan thuis blijven. Moeder helpen en op de boerderij inspringen. Op Dreef kermis, tijdens de koers waar toen John Van Tongerloo meereed, kwam zij Toon tegen en samen hebben ze verder kermis gevierd. Meer nog, sedertdien hebben ze altijd samen kermis gevierd. Na 5 jaar verkering zijn ze in 1964 in het bootje gestapt. Op de plaats waar het bakhuis stond van de Heiberghoeve bouwden ze zich een huis, met een deel van de materialen van het huis van vader Jacobs op Mariaveld, dat toen afgebroken werd.

Hun verleden werd als het ware in hun toekomst ingemetseld. Maria en Toon kregen één dochter, Sabine. Zij huwde met Luc en zorgde voor twee kleinzonen, Lennart en Thomas. Die komen veel op de Lage Rooy en houden Maria en Toon jong van hart. Toon is heel zijn leven een fervente duivenmelker geweest, hij hield al duiven toen hij nog piepjong was. Gedurende 40 jaar was hij de man die de ‘klokken’ regelde in het duivenlokaal ‘De Volksvriend’ bij Jan en Jenny Govers. Zij werden vrienden voor het leven. Toon houdt nog duiven, maar het spelen is gedaan. Lennart is nu zijn maat op de duiventil, misschien zet hij de hobby van grootvader voort.

Maria heeft altijd een grote en mooi bloementuin gehad. Belletjesplanten waren haar specialiteit, met de hulp van Toon kon zij die planten ook laten overwinteren, jaar na jaar. Een rugoperatie maakte een einde aan het werken in de tuin. Het was ook het einde van het fietsen met Femma. De kleinkinderen zijn nu haar hobby en daar heeft ze veel deugd van. Maria en Toon hebben heel veel deugd gehad van het gouden jubileum. De buren – ook de vele Nederlanders die in de straat wonen – hebben er mee een fijn feest van gemaakt. Het was een heugelijke dag, die hen nog lang zal bijblijven. (jaf)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49 64 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

www.kempimeubel.be


meerle

Geslaagde Dag van de Trage Weg in Meerle MEERLE – Op zondag 19 oktober kwamen er ruim honderd geïnteresseerden opdagen voor de wandelactie ‘Langs trage wegen in Meerle’. Deze actiedag werd georganiseerd i.k.v. de landelijke Dag van de Trage Weg door de Werkgroep Trage Wegen van Erfgoed Hoogstraten, met de steun van de Stad Hoogstraten en medewerking van KWB Meerle. De wandeling was opgebouwd rond het Uilekotsche Pad, een trage weg die de perfecte verbinding maakt tussen het dorpscentrum van Meerle en het buitengebied. De stad Hoogstraten heeft zich geëngageerd het laatste deel van dit pad, vanaf het Elsakkerpad tot aan de Elsakker, binnenkort in ere te herstellen. Wie meer wil weten over deze dag of de wandeling graag nog eens wil overdoen, kan terecht op de website van Erfgoed Hoogstraten of de Facebookpagina van Trage Wegen Hoogstraten. Je vindt er meer informatie over het Uilekotsche Pad en andere Meerlese buurtwegen. Je kan er ook de wandelbrochure van deze dag downloaden: www.erfgoedhoogstraten.be of www.facebook. com/tragewegenhoogstraten (ms)

De wandelaars luisteren naar een woordje bij het start- en eindpunt.

Het pad in de kijker was het Uilekotsche Pad, een fraaie oude voetweg, waarlangs je in een wip van het centrum in Meerle naar het buitengebied wandelt.

Hij komt, hij komt….

Darmkanker

MEERLE – … Hij komt de goede Sint. En hij komt gelukkig ook weer naar Meerle. Zoals al enkele jaren de gewoonte komt hij voor alle verenigingen van Meerle dit jaar op dezelfde dag. De Sint is ook maar een mens, wel een speciale maar misschien beginnen de jaren soms toch te wegen. Dus komt hij op zondag 30 november alle kindjes van Meerle goedendag zeggen. Alle kindjes tot 12 jaar én hun papa’s en mama’s zijn welkom (de kindjes niet alleen naar het feest sturen!).

maar helpen bij het uitdelen van de kadootjes.

De trouwe helpers van de Sint, de Pieten, zullen er ook zijn. Over de kleur van de Pieten laten wij ons niet uit, de vorige jaren waren ze nogal aan de zwarte kant. Maar dan kan natuurlijk best van de roet van de schouw komen. Als ze de oude Sint

Het Meerlese Sinterklaasfeest is een gezamenlijke organisatie van Chiro, Fanfare, KLJ, Gezinsbond, KVLV, KWB, Landelijke Gilde en ’t Zolderke. De opbrengst van het feest wordt aan een goed doel geschonken. (jaf)

Het feest ter ere van Sint-Niklaas begint om 13u150. Inschrijven kost 5 euro en te-laatinschrijvers betalen 7 euro. Voor 21 november kan je inschrijven bij Bonny Blezer, Burg. Van Nuetenstraat 33, Meerle – tel. 03/315.90.83. En zie dat je de Sinterklaasliedjes kent, want de Sint houdt ervan dat voor hem gezongen wordt. Natuurlijk mag je voor de Sint een mooie tekening of een leuk knutselwerkje maken.

REGIO - In Vlaanderen komen er elk jaar meer dan 5.000 mensen bij met de diagnose darmkanker. Toch kan darmkanker vroegtijdig opgespoord worden, waardoor vele moeilijkheden voorkomen kunnen worden. Informatie-avond waarop vele vragen een antwoord krijgen. Op dinsdag 25 november van 20 tot 22.30 uur in GC de Marc/kt Markt 1 te Merksplas. Deelnameprijs: zes euro, CM leden drie euro. Tijdig inschrijven is noodzakelijk via e-mail ziekenzorg.rmt@cm.be of 015/21.59.40. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 65


wortel

Vijftigjarigen terug naar hun kleuterklassen

WORTEL - Op zaterdag 11 oktober kwamen de 50-jarigen van Wortel bijeen om een halve eeuw herinneringen op te halen. Na een bezoek aan hun kleuterklassen en klassen van de lagere scholen, volgde een gezellig etentje en een leuke babbel. Op de groepfoto herkennen we staande v.l.n.r.: Ron Vermeiren, Chris Vermeiren, Johan Vermeiren, Dirk Van Opstal, Frans Geerts, Benny Goetschalckx, Paul Braspenning, Jef Vermeiren, Jozef Vermeiren en Dirk Mertens. Zittend: Patrick Fransen, Suzanne Haest, Leen Aernouts, Greet Kimpe, Greet Govaerts en Chris Quirijnen. (fh)

De 75-jarigen vierden feest WORTEL – Op vrijdag 26 September verzamelden de 75-jarigen van Wortel in de Lindehoeve te Merksplas. Na 75 jaren kan men al veel, heel veel herinneringen delen. We geven u de namen van de jubilarissen op de foto, want een aantal onder hen hebben hun geboortedorp al lang verlaten. We herkennen v.l.n.r.: Jo Vermeiren, Louis Goetschalks, Juliette Sijsmans, Constant Snels, Hilda Vermeiren, Geert Vermeiren, Hilda Van Aert, Victor Snijers, Maria Maene, Ludo Maene en Maria van den Heuvel. (fh)

66 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


wortel

DIAMANT IN WORTEL

Frans Vermeiren en José Hillen WORTEL - Een boerderij, centraal in ’t midden van ’t dorp, waar vind je dat nog? In Wortel bijvoorbeeld, aan de Boomkes, waar José Hillen en Frans Vermeiren al meer dan 60 jaar samenwonen. En waar ze sinds 7 september 1954 ook al 60 jaar getrouwd samenwonen. En dus werd er gefeest natuurlijk! José werd geboren in 1930 in een landbouwersgezin aan de Merksplassesteenweg in Rijkevorsel. Ze was de jongste van het gezin met nog 2 zussen en 3 broers, die ondertussen helaas allemaal overleden zijn. Frans is als tweede kind 88 jaar geleden geboren in het huis waar hij nu nog altijd woont. Hij had 2 zussen en vier broers. Vader Vermeiren boerde op de plaats waar Frans en José nu wonen. Op het moment dat ze trouwden namen ze het landbouwbedrijf mee over. In die tijd begonnen ze met 7 koeien en nog wat varkens, kippen en tuinbouw. Vader Vermeiren was oudstrijder 14/18. Frans liep school in Wortel bij juffrouw Horsten, meester Snels en liefst 6 jaar bij mees-

ter Vanhaute. „Al het verstand dat ik heb, heb ik van meester Vanhaute gekregen.” zegt Frans al grappend. Tijdens de oorlog volgde hij ook landbouwavondschool in Wortel. Van de 15 Wortelse schoolkameraden van zijn schooljaar zijn er inmiddels nog 5 in leven. José en Frans hadden al een oogje op mekaar tijdens een Vlaamse kermis in Rijkevorsel ten voordele van een missiepater. Met Rijkevorsel nakermis in 1950 werd het serieuzer en startte de officiële vrijage en na 4 jaar trouwde het koppel in de „noodkerk” in Rijkevorsel. De verwoeste kerk was nog net niet volledig hersteld na het oorlogsgeweld (ze werd ingewijd op 27 september 1954). Het gezin werd in de loop van de jaren uitgebreid met 5 zonen en een dochter. Die zorgden nadien voor 13 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Frans en José leidden een rustig leven, zonder grote hoogtes of laagtes. Ze hebben heel hun leven in hun vrije tijd graag en veel gefietst. De

laatste jaren fietst José niet meer mee. Maar Frans maakt zelfs nu nog erg regelmatig fietstochten met de vrienden van 60 à 70 kilometer. Tot zijn 81 reed hij met een gewone baanfiets en sindsdien met een elektrische fiets. Reizen deden ze samen regelmatig binnen België met gepensioneerden en Landelijke Gilde. In het buitenland bezochten ze Friesland en tweemaal Lourdes. Frans steekt ook nog regelmatig een handje toe op het landbouwbedrijf van zijn zoon, bijna dagelijks gaat hij er de kalveren voederen. Hij houdt graag wat contact met de boerenstiel. José was vooral graag in de tuin bezig met de verzorging van bloemen en planten. Maar sinds ze minder goed te been is, blijft ze noodgedwongen liever binnen en zorgt de televisie voor ontspanning. Ze nemen samen ook regelmatig deel aan activiteiten van OKRA. Wij wensen José en Frans nog vele gezonde jaren toe.

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 67


wortel

GOUD IN WORTEL

Emiel Sysmans en Maria Meeusen

Op 30 september 1964 gaven Emiel Sysmans en Maria Meeuwen elkaar het ja-woord in de kerk van Rijkevorsel. Miel is geboren en getogen op Bolk, Maria is geboren in Sint Lenaarts maar groeide, net als Miel op in Rijkevorsel. 50 Jaar later, op 12 oktober 2014, was het reden voor een groots feest en een familiefoto in de tuin. V.l.n.r.: schoondochter Ria, kleinzoon Fabian, Daniel, de jongste zoon, kleindochters Hanneke en Floortje, Johan, de tweede oudste, kleinzoon Sebastian, Miel, kleindochter Marieke, Stefaan, de derde zoon, Maria, schoondochter Kraziena, kleinzoons Mathieu en Julien, Filip, de oudste, schoondochter Goedele en kleindochter Renee. (ms)

Verenigingenoverleg WORTEL – Voor het tweede jaar op rij nodigde de KLJ de verenigingen van Wortel uit om de data en de planning van hun activiteiten op elkaar af te stemmen. Joren Thys overliep de kalender om een lijst van evenementen op te maken en te voorkomen dat bijvoorbeeld meer dan één vereniging op de zelfde dag de parochiezaal wil gebruiken. Nadat de kalender was samengesteld, kwamen in een informele babbel de problemen van Wortel en zijn verenigingen ter sprake. De vergadering besliste om hun verzuchtingen samen te vatten in een brief aan het schepencollege. In dat schrijven komen volgende zaken aan bod.

Wortelkermis De aanwezigen stellen vast dat er steeds minder kermiskramen het Vagebondplein vullen. Volgens de aanwezigen komt dit door de te hoge standplaatsen, waardoor de kermis niet meer

leefbaar of aantrekkelijk is voor de foorkramers. De verenigingen vragen aan het bestuur om maatregelen te nemen om de kermis terug aantrekkelijk te maken voor de uitbaters van kermisattracties.

Opslagruimte Het probleem van een opslagmogelijkheden voor de verenigingen is niet nieuw. Bij de overname van delen van de boerderij van Wortel Kolonie, alweer een tiental jaren geleden, werd de belofte gedaan dat daar opslagruimte vrij zou komen waarvan ook de (Wortelse) verenigingen gebruik zouden kunnen maken. Maar de verenigingen wachten nog steeds op een concrete invulling van de beschikbare lokalen en loodsen. Wortelse verenigingen zijn aan het uitkijken naar een nieuwe opslagplaats waar bv. het zaalpodium van de toneelvereniging ‘Willen is Kunnen’, de Wortelse kerststal en materiaal voor Wortel

68 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Carnaval kunnen worden opgeslagen. Zij zouden daarover graag met het bestuur overleggen.

Waterfietsen Ook de toestand van het fietspad langs de gewestweg in Worteldorp kwam reeds eerder in de Dorpsraad ter sprake. Bij regenweer lijkt het fietspad meer op een watergoot door de verzakkingen ten gevolge van het (auto)verkeer. De slechtste delen zijn deze tussen de apotheek en het monument en ook, aan de overkant, tegenover de kerk heeft het fietspad flink te lijden gehad. De verenigingen dringen er op aan dat het bestuur hiervoor de verantwoordelijken (nog eens) contacteert om een oplossing te zoeken. In Wortel is geen Dorpsraad meer, toch kijken de verenigingen uit naar antwoorden van het college nog voor begin 2015 of ten laatste op de toelichtingen van het college op wat de Dorpsraad vroeger was (fh)


wortel

Toekomst zaaien in Wortel-Kolonie WORTEL - Zondag 12 oktober wandelden een 60-tal vrijwilligers al zaaiend over de akker van Widar in Wortel-Kolonie. Sinds 2006 komen jaarlijks duizenden mensen op verschillende plaatsen in Europa samen om biologische wintergranen te zaaien in het kader van de actie ‘Toekomst zaaien’. In Vlaanderen is deze ac-

tie aan haar tweede editie toe. De organisaties Landwijzer en BioForum hadden dit jaar in samenwerking met Oxfam-Solidariteit, Voedselteams en Velt de biologische boerderij van Widar uitgekozen. Door mee te zaaien, tonen de deelnemers dat ze betrokken zijn bij een toekomst met biologische,

ggo-vrije landbouw. Er worden oudere graanvariëteiten gezaaid die oersterk zijn en altijd zelf nieuw zaad geven (zaadvast). In Wortel werd spelt gezaaid. Er werd gezaaid met de hand en het leverde alvast enkele mooie taferelen op. Nu nog wachten op de oogst en het Widar-broodje is gebakken. (jh)

Voor Dirk Govaerts van Widar (midden met pet) was het een geslaagde actie en fier poseert hij mee met een kleine groep deelnemers waaronder ook een aantal bewoners en medewerkers van Widar.

HET KASTEEL VAN HOOGSTRAETEN (Eindelijk de waarheid) Door Theater Pas Geverfd HOOGSTRATEN / WORTEL - De tweede theaterwandeling die zich afspeelt rond het kasteel van Hoogstraten, draait ondertussen op volle toeren. Reeds 6 reeksen van 4 avonden hebben de vele deelnemers kunnen genieten van de mooie omgeving en prachtige verhalen in een ruim 2 uur durende cocktail van spanning, verbazing, herkenbaarheid en vooral… veel humor. Ook vinden steeds meer groepen en verenigingen de weg naar de kasteelwandeling. Alle verhalen die zjosfinks vertelt en acteert, spelen zich af in en rond het Kasteel van Hoogstraten, omstreeks de periode 1920, men schrijve ‘Hoogstraeten’. Het gaat vooral om de achterkant van het kasteel en de mensen van Wortel, die destijds onvoorstelbare geschiedenis hebben geschreven in de schaduw van het kasteel. Veel bizarre figuren worden opgevoerd en flirten voortdurend met hun eigen imago, al is de nood om aan de kost te komen dikwijls heiliger dan wat andere mensen hierover denken en zeggen. Geen smokkelaars en stropers dit keer, maar rattenvangers, pastoors en ‘bosspaaiers’.

Theater Pas Geverfd wil zich dan ook uitdrukkelijk distantiëren van eventuele verontwaardigde reacties achteraf. Acteur-verteller Zjosfinks neemt de toeschouwer mee op een wandeling van een goeie 3 km, met een 6-tal verhalen onderweg. En hoe zou het komen, dat men deze verhalen in de ‘boekskes’ van vroeger niet terugvindt? Speeldata Reeks 7, 21 en 28 november / 5 en 12 december. Vertrekuur van de wandelingen: telkens te 19.30 uur - Vertrek en aankomst in Jeugdhuis ’t Slot te Wortel, Worteldorp 28 - Na de wandeling is er verse soep en tijd voor andere drankjes. - Duur van de wandeling: 2 uren en 15 minuten. Laarzen of stevige stapschoenen - Vanaf 16 jaar. Kostprijs: € 8 per persoon, soep inbegrepen. Inschrijven vooraf via zjosfinks@hotmail.com of gsm 0476-729191.

Reserveer een datum voor uw vereniging. Voor meer info: www.pasgeverfd.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 69


wortel

Inzegening en concert met het nieuwe orgel WORTEL - Op vrijdag 14 november om 20 uur wordt het onlangs nieuw geplaatste Draps orgel in de kerk van Wortel officieel in gebruik genomen met een korte plechtigheid en een concert. De parochie van Wortel heeft dit fantastisch orgel van de hand van de Belgische orgelbouwer Jean-Pierre Draps, aangekocht van de parochie St.-Jozef Bloemendaal Schoten waar de parochie is opgeheven en de kerk gesloten. Het orgel is volledig in de stijl van Arp Schnitger (Duitsland 17de eeuw) gebouwd. Orgelbouw Verschueren uit Heythuysen (NL) heeft het orgel opnieuw geïntoneerd en uitgebreid met twee registers. De plaatsing in de kerk is liturgisch een verrijking en maakte een direct contact met de organist mogelijk wat voor concerten ook een verrijking is. De realisatie was mogelijk dankzij de drijvende kracht van de organist Ton Jansens en de enthousiaste medewerking van de kerkraad van Wortel, orgelbouwer Verschueren en Gerd Wuyts, vele vrijwilligers en de financiële steun van enkele donoren. Uitvoerenden voor het concert zijn: Nico Declerck, orgel , Guillaume Houcke en Oscar Verhaar Contratenoren. Deze muzikanten met een internationale reputatie staan borg voor een boeiend concert waarbij het orgel zowel in zijn rol als begeleidingsinstrument als solo-instrument te horen is. Het concert is gratis maar een bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Concert op vrijdag 14 november 20 uur in de Sint-Jan Baptistkerk te Wortel (fh)

Uitbater voor het gildelokaal gezocht WORTEL – Voor de Tweede Wereldoorlog waren er nog 23…. En nu dreigen de laatste twee cafés van Wortel te verdwijnen. De uitbater van De Guld, aan het Vagebondplein, stopt omwille van gezondheidsproblemen op 31 december. Daardoor komt een van best gelegen cafés van de streek met een prachtig terras bij die enig mooie Sint-Jan Baptistkerk van Wortel misschien leeg te staan….. en dat zou zonde zijn.

Erfenis en successierechten WORTEL – Ziekenzorg organiseert in samenwerking met OKRA een infonamiddag over erfenis en successierechten. De vorming zal begeleid worden door notaris Filip Michoel. Hij zal stil staan bij de mogelijkheden voor regeling van de erfenis en het nalatenschap. Vragen als “wat is successieplanning?, wat is een duolegaat?, welke financiële afspraken tref ik best met mijn omgeving, gezien mijn zorgsituatie, komen allemaal aan bod. Als tussenkomst in de onkosten wordt 2 euro gevraagd voor de koffie en koek. Erfenis en successierechten op woensdag 12 november om 14 uur in parochiezaal Trefpunt. (fh)

Van de brouwer weten we dat de afname van het aantal hectoliter bier en andere dranken een voldoende moeten zijn voor een rendabele uitbating. Als die uitbater nog iets meer doet, kan het een mooie kostwinning zijn. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Brouwerij Haacht, tel.: 03 235 28 48 (vragen naar Bob Swinnen of Ingrid Vernelen) of met een afgevaardigde van de gilde op het nummer 0495 25 25 05. (fh)

Ecologische voeding en leefstijl WORTEL – Op donderdag 27 november organiseert VELT in samenwerking met Natuurpunt een voordracht over “Ecologische voeding en leefstijl” Op die avond geeft men de aanwezigen richtlijnen voor een gezond leven en komen o.a. volgende zaken aan bod: Wat is gezond leven en wat is een gezonde voeding? Welke inhoudsstoffen zijn hierbij van belang? Is sport per definitie gezond? Jeroen van Rooy, Velt lesgever en gezondheidsconsulent in de regio, zet de basis neer voor een ecologische leefstijl en gaat in op vragen van de aanwezigen. (zie www.jeroenvanrooij.be) Ecologische voeding en leefstijl op donderdag 27 november om 19.30 uur in De Klapekster. Gratis inkom. (RH/red/fh)

70 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Landloperswandeling WORTEL - Op donderdag 27 november 2014 richt de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG), afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel de landloperswandeling in. Inschrijven is mogelijk van 8 tot 15 uur. Vertrekplaats is de parochiezaal, Poeleinde 2 te Wortel. Er zijn afstanden voorzien van 5, 8, 12, 15, 23 en 32 km. Op de langere afstanden zijn meerdere rustplaatsen voorzien. De wandelingen brengen u langs velden en weilanden en doorheen de bossen van Wortelkolonie. Je kan ook wandelen doorheen de vallei van het Merkske. Meer informatie over deze wandeling kan u bekomen op het nummer 0473/70.53.66. (FS)


Maandag 15 september - In de Lodewijk de Konincklaan is een man zwaargewond geraakt. De man reed om een nog onbekende reden frontaal op een boom. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, omdat de brandweer op het moment van het ongeval bezig was met een oefening in de kazerne. Woensdag 17 sept. - In de nacht van dinsdag op woensdag heeft er een brand gewoed in een technische ruimte van VTI Spijker. Vermoedelijk is het vuur ontstaan door een technisch defect aan een droogkast of wasmachine. Rook en roet veroorzaakten de grootste schade. Zaterdag 20 sept. - Rond 22u verloor een Nederlandse bestuurder de controle over zijn stuur aan de John Lijsenstraat in Meer. De wagen raakte twee bomen. De chauffeur kon uit zijn voertuig klauteren. Donderdag 25 sept. -- In de moord op Staf Rosiers (65) uit Meer hielden de speurders een grote zoekactie in de Schelde in Antwerpen. Johan A. (43) uit Minderhout biechtte de voorbije week spontaan op dat hij erbij was toen het lichaam werd gedumpt. Hoofdverdachte Kurt E. (24) zou een kast met het lichaam uit zijn bestelwagen hebben gesleurd. Na zijn bekentenis wees Johan A. de speurders de plaats aan. Ook een team van de Civiele Bescherming uit Luik kwam ter plaatse. Op maandag 29 september mocht medeverdachte voor de moord, de 45-jarige Johanna E. uit Minderhout, de gevangenis verlaten. Op dinsdag 7 oktober hebben duikers opnieuw gezocht naar het lichaam. Op hetzelfde moment verlengde de raadkamer in Turnhout de aanhouding van moordverdachte Kurt E. Vrijdag 26 sept. - Bestuurster C.R. (30) uit Hoogstraten die richting Rijkevorsel reed, verloor om 8.30u de controle over het stuur van haar auto en reed tegen een boom. Ze kon zelf nog uit de auto geraken. Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het parket in Turnhout heeft Jef Buts, de blinde gevangenisdirecteur van de gevangenis in Wortel, officieel in verdenking gesteld. Na zijn verhoor mocht hij wel beschikken. Buts blijft seksueel misbruik van gedetineerden ontkennen. De rechtbank veroordeelde F.V. (41) uit Merksplas omdat ze tussen 2007 en 2009 voor duizenden euro’s aan spaarcenten van haar petekind uit Wortel Christopher Mols’ (25) rekening had gehaald. Weekend 4 oktober - Dieven hebben koper gestolen bij de Sint-Salvatorkerk in Meerle. Ze gingen aan de haal met 10 meter afvoerbuizen en bliksemafleiders. Vrijdag 10 okt. - Tijdens de flitsmarathon ‘s nachts zijn in totaal 4.079 voertuigen gecontroleerd. Er bleken 388 bestuurders te snel te rijden. Rechtbank 16 okt. - François J. (45) uit Hoogstraten stond terecht omdat hij een auto van een bewoner van de Achtelsestraat zou hebben beschadigd. De gedupeerde eigenaar diende een klacht in en gebruikte hiervoor camerabeelden die volgens de verdediging niet als bewijs konden dienen. De rechtbank oordeelde donderdag dat dit wél mogelijk is en bevestigde de veroordeling. Vrijdag 17 okt. - Een man die te veel gedronken had, heeft ‘s ochtends voor lichte opschudding gezorgd in dagbladhandel Kiosk op de Vrijheid. Hij bedreigde de winkelierster. Een dame die de zaak wilde binnenstappen verwittigde de politie. (lvr) DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 71


HVV teruggeslagen Hoogstraten VV beleeft pechvolle dagen. Verschillende spelers zijn gekwetst en moesten vervangen worden. Daar komen ook nog eens de geschorste spelers bij. De jonge beloftevolle spelers krijgen hierdoor speelgelegenheid, maar de ene keer worden de vele kansen de nek omgewrongen, tegen Bocholt werd de tegenpartij geholpen door de scheidsrechter, tegen Kelmis werden de spelers overtroefd en tegen Union viel het tegendoelpunt in de allerlaatste minuut van de blessuretijd. HVV haalde één puntje uit de laatste vier wedstrijden en zakt naar de rechterkolom in de rangschikking. Nick Van Huffel revalideert nog steeds van een kruisbandoperatie. Hij is nog enkele maanden niet beschikbaar. Ben Van Bael werkt intensief met een revalidatietrainer aan zijn herstel dat langer duurt dan verhoopt. Hij laat de groepstrainingen nog steeds passeren. Bjorn Beyens was enkele weken afwezig door een polsbreuk. Ook Jelle Van Kruijssen moest gemist worden en dan zijn er nog de geschorsten, Bob Swaegers, Glenn Van der Linden en Jeroen Meeuwis. Ook de rode kaart van Roy Mauro zal hem waarschijnlijk één zondag kosten. Ondanks dit alles blijft trainer Tom Gevers strijdvaardig. We vroegen hem het volgende. DHM: Opnieuw verloren en opnieuw met 1 doelpunt verschil. Was Union te sterk? Tom: Union was inderdaad sterk, vooral fysiek dan. Ze speelden op het randje en soms erover. Er had meer dan 1 rode kaart kunnen vallen. Wij hadden na de zware klap tegen Kelmis gekozen om opnieuw te vertrekken van de basis, zijnde een ijzersterk blok neerzetten en vanuit een goede organisatie de nul te houden en gepast tegen te prikken. De spelers hebben dat schitterend ingevuld want we gaven amper iets weg en konden af en toe toch tegenprikken. Toen Union na 75 minuten met 10 man verder moest, hadden de spelers al zoveel energie verbruikt dat we die man-meer situatie niet konden verzilveren. Maar 1 minuut nadat Jorne Segers oog in oog kwam met een verdediger van Union in hun 16-meter scoorde zij in de allerlaatste seconde vanuit een corner die slecht werd ontzet en daardoor toevallig voor een Brusselse voet viel die hem door een bos van spelers binnen knalde. Totale anticlimax en een domper voor iedereen die Hoogstraten lief is! De zoveelste klap ook voor onze spelers die zoveel pech echt niet verdienen. De kelk moet echt wel tot op de bodem geledigd worden blijkbaar… DHM: Je beschikt over een goede basiskern van spelers, maar hij is smal. Je verschuilt je hier nooit achter, je vindt altijd dat de jonkies hun kans moeten grijpen en het nodige

talent beschikken om de basisspelers op een waardige manier te vervangen. Met verschillende spelers die uitvielen door kwetsuren en nu ook nog eens enkele geschorsten wordt dit blijkbaar toch te veel. Tom: De voorzitter liet vorige week in de Gazet van Antwerpen optekenen dat een aantal nieuwkomers niet brengen wat we van hen verwacht hadden. Daar ben ik het mee eens want voor mij geldt net hetzelfde. Mede hierdoor valt de kern inderdaad wat smal uit. Langs de andere kant moet ik zeggen dat een aantal spelers uit de jeugdopleiding van Hoogstraten VV het echt wel goed doen. Als ik zie met hoeveel jongeren we gisteren in Union de match beëindigd hebben, ben ik fier dat we zoveel jonge spelers kansen kunnen geven op dit niveau. Misschien is dat wel een klein lichtpuntje in deze moeilijke periode. De ervaring die deze jonge spelers nu opdoen, gaat ons hopelijk later dit seizoen terug betalen. Met ervaring opdoen bedoel ik dan vooral fysiek en mentaal want voetbaltechnisch zijn die gasten er klaar voor! DHM: 0 op 9, en 1 op twaalf. Dat heb je in je jonge succesvolle carrière nog niet meegemaakt. Of vergis ik me? Hoe ga je daar mee om? Tom: Het klopt dat dit de eerste keer is in de 8 seizoenen dat ik nu hoofdtrainer ben, dat ik een periode als deze meemaak. Een periode waarin het toch ook wel flink tegenzat want vooral in het begin van het seizoen hadden we veel meer verdiend. Dit gegeven maakt ook dat we niet moeten twijfelen aan onszelf. Ik sta dan ook nog steeds voor de volle 100% achter alle keuzes die gemaakt werden. Dit wil niet zeggen dat zo’n periode niet zwaar weegt, zowel voor spelers als trainers. Wat voor mij belangrijk is dat we er met z’n allen alles doen om wèl resultaten te boeken. Als ik naar de spelers kijk, denk ik dat ze, de wedstrijd tegen Kelmis buiten beschouwing gelaten, dat ook steeds gedaan hebben. Qua inzet en mentaliteit kunnen we hen niets verwijten. De technische

72 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Doelman Cédric Brosens speelt al een gans seizoen sterk. staf idem dito. Samen met mijn collega’s doen we er alles aan om de spelers fysiek, technisch en tactisch goed voor te bereiden. Ik hoorde Michel Preudhomme onlangs op TV zeggen dat hij 7/7 met voetbal bezig is (de befaamde persconferentie met de coach van KV Oostende), wel ik kan u verzekeren voor ons is dat net zo. Wij combineren allemaal het trainerschap met een full time job en het gezinsleven wat maakt dat al onze vrije tijd naar Hoogstraten VV gaat. Dat is uiteraard onze eigen keuze maar ik wil hier gewoon mee aangeven dat iedereen heel erg zijn best doet om er het maximale uit te halen. Dit is ook de enige manier om uit dit dalletje te klimmen, kei en kei hard werken! DHM: Hoe zie je de volgende wedstrijden? We hebben een puntje meer dan Wezet, de volgende tegenstrever. Daarna volgen Hasselt en Ciney, 2 ploegen in de top 5 van de huidige rangschikking. Tom: Ik denk dat we de komende weken op de ingeslagen weg van Union verder moeten


sport bouwen. Ik vrees wel dat we Eloy Smet enkele weken gaan moeten missen met een ernstige knieblessure. Dat is jammer want Eloy is een van de nieuwkomers die wel meteen zijn meerwaarde heeft getoond. Daarnaast kijken we nu niet te ver vooruit en/of naar het klassement. We moeten op dit moment vooral heel nederig zijn en blij met elk punt dat we kunnen sprokkelen.

250 wedstrijden voor Pieter Hendrickx

Uitslagen: 1–1 Hoogstraten VV – Centre Didi trapte naast. Van Kruijssen omspeelde de doelman maar zijn poging werd op de lijn gered. Na de pauze scoorde Roy Mauro voor HVV tegen Centre dat op voorsprong was gekomen. De partij eindigde op een billijk gelijkspel. 1–0 Bocholt VV – Hoogstraten VV HVV verliest onterecht met 1-0 in Bocholt. Scheidsrechter De Greef floot een zeer lichte penalty en stuurde Roy Mauro, tot grote ontsteltenis van iedereen, met een rode kaart naar de kleedkamer. De resterende spelers deden er nog alles aan om de achterstand goed te maken maar het bleef 1 – 0. 1-2 Hoogstraten VV – La Calamine Dankzij een penalty voor een aangeschoten handspel kwam Hoogstraten 1 – 0 voor. Zo bleef het ook tot aan de rust. Hoogstraten leek zonder goed te spelen af te stevenen op een overwinning, maar de spelers van La Calamine troefden hun tegenstander af in de tweede helft. Met meer inzet en overgave kwamen ze langszij met ook een lichte penalty. Ze wonnen de duels en creëerden verschillende mooie kansen. Doelman Brosens die een prima wedstrijd keepte moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven.

Een herinnering en bloemen voor Pieter Hendrickx, omringd door zijn Duiveltjes, als beloning voor 250 wedstrijden in het eerste elftal van Minderhout VV

Preminiemen in het nieuw

Union Sint-Gilles – Hoogstraten VV 1 - 0 Er werd gekozen om een goed blok neer te zetten. Dat lukte want HVV gaf niet veel kansen weg. Een kwartier voor tijd moest Union met 10 man verder en wat later kreeg Jorne Segers een mooie gelegenheid om op voorsprong te komen. Maar in plaats van 3 punten werden het er opnieuw geen. Een schot na een corner ging door een bos van spelers binnen in de allerlaatste minuut van de blessuretijd.

De wedstrijden: Zaterdag 18 oktober, 20 uur Hoogstraten VV – CS Visé Zaterdag 25 oktober, 20 uur Sporting Hasselt – Hoogstraten VV Zaterdag 8 november, 20 uur Hoogstraten VV – Ciney Zaterdag 15 november, 14.30 uur SC Grimbergen – Hoogstraten VV Zaterdag 22 november, 20 uur KV Turnhout – Hoogstraten VV Zaterdag 29 november, 20 uur Hoogstraten VV – Cappellen FC

WORTEL - De sjotters van de U10 van KVNA Wortel zijn dit seizoen geheel in het nieuw gestoken door Benny Kox van Beko grondwerken. Zo trots als een pauw stonden ze als fotomodellen voor de kraan van Beko om het tenue te showen. De eveneens nieuwe voetbaltas voor de sjotters, gesponsord door zakenkantoor van BavelRommens uit Meer maakte het plaatje compleet. Nu maar hopen dat de nieuwe tenues er voor zorgen dat de punten in Wortel terecht komen. We doen ons best. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 73


sport

KFC Meer alleen aan de leiding in 3de A Meer begon aan de competitie met een nederlaag. Daarna werd zes maal na elkaar gewonnen en staan ze met drie punten voorsprong aan de leiding in derde provinciale A. We zijn slechts 7 speeldagen ver in de kalender maar de spitsen van Meer vonden al 25 keer de weg naar de netten. Voor spektakel moet je dus in Meer zijn. De wedstrijd tegen Schoten werd met avondlicht gespeeld op zaterdagavond 5 oktober en gewonnen met 4 – 0. We zijn benieuwd of de club zal beslissen om nog meer zaterdagavondwedstrijden te spelen. Bij Minderhout, die een reeks hoger speelt dan Meer, zien we net het tegenovergestelde. Zij begonnen de competitie met een overwinning maar zoeken al zes weken naar een tweede succes. Ook Meerle zat in hetzelfde schuitje. Zij wonnen de openingswedstrijd en zochten ook hun tweede overwinning waarin zij op speeldag 7 lukten. Hopelijk kunnen ze nog stijgen in de rangschikking. Wortel is prima bezig. Na een teleurstellende start (2 nederlagen) wonnen ze 4 maal na elkaar en staan mooi 4de.

Minderhout VV DHM: Het waren 2 moeilijke verplaatsingen tegen op papier sterke ploegen, telkens verloren met 1 - 0. Zat er meer in?

Op dit moment is iedere match belangrijk want we willen zo snel mogelijk de aansluiting maken met de middenmoot. DHM: Daarna volgen opnieuw 2 wedstrijden tegen kopploegen. Verwacht je iets te rapen? Erik: MVV speelt iedere week voor de 3 punten en als je ziet dat Weelde en Vlimmeren bovenaan staan dan maakt het volgens mij niet veel uit tegen wie we spelen. In 2de provinciale kan iedereen van iedereen winnen en de vorm van de dag zal dikwijls het resultaat bepalen. We werken alleszins hard om de ommekeer te bewerken.

Uitslagen: Minderhout VV – KFC Bevel White Star – Minderhout VV Minderhout VV – OG Vorselaar KSK Weelde – Minderhout VV Vlimmeren Sp. – Minderhout VV

KFC Meer DHM: Winnen met de kermis. Dat zal nogal gevierd geweest zijn, niet? Piet: Mooier kan het niet zijn. Met als surplus een rechtstreeks duel om de leidersplaats. Dit is inderdaad zeer stevig gevierd met spelers en supporters met de volgende dag een zwaar hoofd als gevolg. DHM: Je staat nu bovenaan de rangschikking met 3 punten voorsprong op de tweede. De ambities waren om in de linker kolom te spelen. Durven jullie al grotere ambities uitspreken?

1–1 4–2 2–2 1–0 1-0

De wedstrijden: Zondag 19 oktober 15u00 Minderhout VV – Verbr. Balen Zondag 26 oktober 15.00 u Linda Olen – Minderhout VV Zondag 2 november 14.30 u Minderhout VV- K Retie SK Zondag 9 november 14.30 u Verbr. Arendonk – Minderhout VV

Erik Leffelaer: Zeker als we kijken naar de manier waarop. In Weelde leveren we een collectief sterke prestatie en laten het na om onze kansen af te maken. Dat het dan in de laatste minuut fout afloopt is dubbel zuur. Minderhout is een ploeg die op mentaal vlak sterk is en hieruit de nodige kracht zal halen om dit op te lossen. In Vlimmeren blijkt dan opnieuw dat ons scorend vermogen op dit moment te laag ligt en ook hier krijgen we op het einde het deksel op de neus met een individuele fout. Als het meezit kan je een 6 op 6 pakken maar op dit moment zit het wel tegen. DHM: MVV staat op de derde laatste positie. De wedstrijd tegen Balen wordt al zeer belangrijk. Erik: In iedere wedstrijd zijn 3 punten te verdienen en dat is tegen Balen niet meer of minder.

74 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Piet: De competitie is nog te jong om onze ambities reeds bij te sturen. Ikzelf, en met mij heel de groep, hebben al te veel voetbalwaters doorzwommen om op dit moment onze nuchterheid te verliezen. Uiteraard genieten wij nu even van de aandacht die ons te beurt valt maar we blijven stevig met de voeten op de grond en werken hard verder. Op die manier trachten we deze positieve flow vast te houden. We ervaren trouwens heel duidelijk dat onze leidersplaats een extra motivatie is voor onze tegenstanders. Aan de ploeg om daar op de juiste en geduldige manier mee om te gaan. 3. Hoe hebben de spelers en de supporters de wedstrijden met avondverlichting ervaring? Gaan jullie dikwijls spelen op zaterdag? Piet: Ik denk dat ik mag zeggen dat dit over de


sport ganse lijn een groot succes was. Heel veel volk wat op zich altijd al meer sfeer mee brengt. Dit gekoppeld aan de goede resultaten en de kermis maakte er een uniek moment van voor iedereen die iets met de club te maken heeft. Het bestuur zal nu een en ander evalueren en bespreken. Op basis hiervan zal er beslist worden of we dikwijls op zaterdag gaan spelen.

DHM: Je bent met jouw ploeg geregeld vrij. Is dat niet vervelend?

Uitslagen:

DHM: Tevreden met de 8ste plaats? Of wil je hoger eindigen?

Kamthout – KFC Meer KFC Meer – FC Merksem Eendracht Kessel – KFC Meer KFC Meer – Schoten KFC Meer – Pulle

0-2 2-0 1-5 4–0 6-2

De wedstrijden: Zondag 19 oktober 15.00u Borsbeek sport – KFC Meer Zondag 26 oktober 15.00u KFC Meer – Excelsior Bouwel Zondag 2 november 14.30u KFC Zoersel – KFC Meer Zondag 9 november 14.30u KFC Meer – Horendonk FC

Dirk: Ja dat is wel vervelend, we hebben eigenlijk wedstrijdritme nodig en dat kan je enkel opdoen door wedstrijden te spelen. Het is moeilijk maar we trachten het op te vangen met gerichte oefenstof op training.

Dirk: Nee, als trainer en vroeger ook als speler moet je ambitie hebben en altijd zo hoog mogelijk mikken. Je moet altijd een winnersmentaliteit hebben. Maar ook omdat deze groep het ook kan. De prijzen worden wel pas op het einde van het seizoen verdeeld, Ik panikeer niet. Er is nog een lange weg af te leggen.

Uitslagen: KFC Meerle – Zwaluwen Olmen KFC Mol – KFC Meerle KFC Alberta – KFC Meerle

1–2 2–1 1–4

De wedstrijden:

KFC Meerle DHM: De overwinning tegen Alberta zal wel deugd gedaan hebben. De vorige zege was van de eerste speeldag geleden.

Zondag 19 oktober 15.00u KFC Meerle – VC Poederlee Zondag 26 oktober 15.00u KFC Grobbendonk – KFC Meerle Zondag 2 november 14.30u KFC Meerle – KVA Wortel Zondag 9 november 14.30u HIH Turnhout – KFC Meerle

KVNA Wortel DHM: Na een slechte start, 0 op 6, nu een 12 op 12. Dat moet deugd doen. Was het telkens verdiend?

de 0-4 op het bord, maar door concentratieverlies maakten we het ons onnodig moeilijk en lieten we de thuisploeg terug tot 2-4 komen. Ook onze 3de en 4de overwinning waren verdiend: Lichtaart (4-2) en vorig weekend tegen een fysiek sterk Mol (2-1). Dat dit deugd doet, hoef ik natuurlijk niet te ontkennen. Ook de manier waarop stemt me tevreden: voetballend als het kan, maar op karakter als het moet en steeds het geloof erin houdend (2 winning-goals vielen in de 90ste minuut). DHM: Je bent met je club geregeld vrij omdat je in een competitie zit met 14 ploegen. Is dit niet vervelend? Bart: Het klopt dat we 4 vrije weekends hebben, maar in twee ervan spelen we tegen Westmalle, die dan ook vrij zijn. Dus al bij al valt het wel mee voor ons. Het enige wat er vervelend is dat de rangschikking een vertekend beeld geeft. Maar voorlopig is het natuurlijk nog te vroeg om daar al naar te kijken. DHM: Hoe zie je de volgende wedstrijden? Zwaluwen Olmen heeft al zijn wedstrijden tot nog toe gewonnen. Daarna volgt Alberta die laatst staan en dan volgt de clash met buur Meerle. Bart: Olmen wordt sowieso een zware dobber. Ik heb hen één keer zien spelen tegen Poederlee. Ze beschikken over een enorm sterk aanvallend geheel. Dus het zal zaak zijn om de gelederen goed gesloten te houden maar toch te geloven in onze kansen, want het vertrouwen is zeker aanwezig. Alberta wordt een match zoals de meeste matchen, niet te onderschatten maar wel ons eigen spel proberen op te dringen. En wat Meerle betreft, dat zijn altijd speciale wedstrijden waarin altijd wel wat gebeurt zowel op als naast het veld. Hopelijk wordt het een leuke pot voetbal waar wij als winnaar uitkomen.

Uitslagen: SKS Herentals – KVNA Wortel KVNA Wortel – Molenkring KVNA Wortel - FC Mol

2–5 4–2 2-1

De wedstrijden:

Dirk Gysels: Ja dat klopt, al vind ik dat we in Lichtaart bestolen zijn door de scheidsrechter die in de 95 min. nog een strafschop fluit tegen ons terwijl er niets aan de hand was. Daarna tegen Olmen hebben we toch een zeer verdienstelijke wedstrijd gespeeld waar een gelijkspel wel verdiend was. Op Mol hebben we een slechte wedstrijd gespeeld en verdiend verloren. Na deze wedstrijd hebben de spelers ook beseft dat het ook in vierde niet vanzelf gaat. Daarna is er door iedereen veertien dagen zeer scherp getraind en dat heeft geloond. Die werkijver zullen we trachten verder te zetten.

Zaterdag 18 oktober 19.30 u Olmen - KVNA Wortel Zondag 26 oktober 15.00 u KVNA Wortel - Alberta Zondag 2 november 14.30u KFC Meerle – KVNA Wortel Zondag 9 november 14.30 u KVNA Wortel – VC Poederlee

Bart Wilmsen: De wedstrijd tegen Wechelderzande werd op de valreep gewonnen door een vrije trap in de laatste minuten, een nipte maar wél verdiende zege (2-1). De eerste driepunter was een feit! De week erna haalden we overtuigend uit in Herentals (2-5). Bij de rust stond

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 75


sport

Scholenveldloop De scholenveldloop in de Mosten op 24 september was dit jaar opnieuw een succes. 345 jongens en meisjes verschenen aan de start in de verschillende reeksen per leerjaar. Ook de leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs waren opnieuw van de partij. Bij dit evenement voelen de jongens zich elk jaar meer uitgedaagd dan de meisjes. De jongens van het 2de leerjaar stonden met 49 aan de start. Zij waren de grootste groep. Ook bij de meisjes waren die van het 2de leerjaar het grootst in aantal, namelijk 33.

UITSLAGEN Middelbaar jongens 1. Waas Youssef 2. Stoffels Pieter 3. Keuken Koen

Vito Inst. Spijker Vito

Middelbaar meisjes 1. Ceulemans Lisse 2. Schrijvers Catho 3. Maes lies

Vito Inst. Spijker Inst. Spijker

Jongens 1ste leerjaar 1. Van Der Haest Mees 2. Laurijssen Axel 3. Rombouts Milan

De Scharrel De Scharrel De Scharrel

Meisjes 1ste leerjaar 1. Bokhoven Nina 2. Braspenning Eva 3. Scheers Julia

De Klimtoren De Wijsneus ’t Dreefke

Jongens 2de leerjaar 1. Van Herck Mathis 2. Van Gils Scott 3. Chirneciuc Matei

De Wijsneus De Meerpaal De Meerpaal

Meisjes 2de leerjaar 1. Bruylands Frauke 2. De Bie Stien 3. Kustermans Mies

De Wijsneus De Scharrel GS Hoogstraten

Jongens 3de Leerjaar 1. Laurijssen Ruben 2. Goossens Willem 3. D’Haeyer Vic

GS Hoogstraten De Wijsneus De Scharrel

Meisjes 3de leerjaar 1. Aben Roos 2. Blijlevens July 3. Vandamme Lieselore

De Klimtoren De Klimtoren De Meerpaal

Jongens 4de leerjaar 1. Leuris Kai 2. Marynissen Nils 3. Mathieu Brent

VBS Spijker De Klimtoren De Meerpaal

Meisjes 4de leerjaar 1. Oomen Bente 2. Krijnen Inge 3. Wuyts Laure

De Meerpaal De Meerpaal VBS Spijker

Jongens 5de leerjaar 1. Van de Walle Thijs 2. Martens Bram 3. Mertens Niel Meisjes 5de leerjaar 1. De Bruijn Kato 2. Flore Janssens 3. De Beck Mies

De Wijsneus De Meerpaal De Meerpaal

Jongens 6de leerjaar 1. Van Alphen Gert 2. Aerts Robbe 3. Schrijvers Lucas

‘t Dreefke De Scharrel VBS Spijker

De Meerpaal GS Hoogstraten VBS Spijker

Meisjes 6de leerjaar 1. Knaven Senne 2. Fransen Drieke 3. Vermeiren Maxine

De Klimtoren VBS Spijker VBS Spijker

De meisjes in actie

De jongens op weg naar de aankomst (foto Jos Cools)

76 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


sport

Het wordt een echt marathon najaar.

Atletiek Jan Vlamings kampioen van Vlaanderen Op de laatste zaterdag van september in het zonovergoten Ninove behaalde Jan Vlamings zijn laatste kampioenstitel van het zomerseizoen 2014. Jan werd Kampioen van Vlaanderen op de 100 meter horden, en ook op de 100 meter vlak bij de masters M55. Hij behaalde dezelfde titels als vorig jaar en wist hiermee deze dus succesvol te verlengen. Er volgt nu een maandje rust en dan gaat het weer op naar het indoorseizoen.

Een resumé van zijn behaalde medailles.

Jan Vlamings Medailles behaald op Belgische kampioenschappen atletiek Horden, sprint, verspringen en hinkstapsprong Outdoor 4 maal goud 8 maal zilver 5 maal brons Indoor 3 maal goud 7 maal zilver 3 maal brons

10 Vlaamse titels

Bij het overlopen van de uitslagen komen er regelmatig lopers van groot-Hoogstraten in voor. Wat ook de eindtijd moge wezen, elke finisher is een winnaar. Kortelings zullen er ook lopers aan de start komen in Etten-Leur (Nederland), Dublin (Ierland), Kasterlee en Kampenhout. Elders leest u ook nog het verslag van de marathon van Vorselaar van nog drie andere lopers. (JJ) Uitslagen: Marathon In Flanders Fields (Nieuwpoort-Ieper) op 14 september: Ingrid Verhoeven-Wittock (Meersel-Dreef) in 4:35:39. Marathon Zeeland (NL) op 4 oktober: Bram Everaert (Hoogstraten) in 3:46:52 en Johan Verheyen (Wortel) in 4:35:16 Marathon Brussel op 5 oktober: Erik Rombouts (Hoogstraten) in 3:10:40 , Tinne Raats (Hoogstraten) in 3:30:46 en Chris Boonen (Meer) in 3:31:06. Marathon Eindhoven (NL) op 12 oktober: Bart Brughmans (Minderhout) in 3:32:54.

31 provinciale titels (niet enkel masters, maar over zijn ganse loopbaan incl. jeugd)

Monumentenmarathon Vorselaar VORSELAAR – Op zaterdag 20 september werd de vierde monumenten- en biermarathon georganiseerd door de Kasteellopers van Vorselaar. Om 11.00 uur startten vier moedigen onder ons, om weer de uitdaging aan te gaan in deze uithoudingssport. Drie ronden van 14 km, ofwel de marathonafstand. Leuk is dat bij voorinschrijving je naam op je borstnummer is vermeld, zodat ook onbekenden je aanmoedigden, altijd plezant. Gelukkig, of ongelukkig, was het een mooi nazomerweer met een lekker temperatuurtje van 24 à 25 °C en weinig wind. Veel drinken was de boodschap. Niet dat de meeste lopers dat erg vinden, maar dan in andere omstandigheden. Echter bij deze marathon kon je bij elke drankpost ook genieten van een kleine trappist in plaats van water, cola of sportdrank. Er werd dus niet alleen langs monumenten gelopen, men kon onderweg ook nog een gerstenat drinken, alleen niet op een terras. Dries Van Bavel (Minderhout) liep, als voorbereiding van de herfstmarathon van Etten-Leur, twee ronden ofwel 28 km in een mooie eindtijd van 2:16:32. De drie andere lopers kwamen niet om toptijden te lopen, elk had hiervoor wel zijn eigen reden.

Maar zoals het gezegde: “Every finisher is a winner.” Raf Aernouts wist zelfs een extra prijs te winnen door als pater verkleed de wedstrijd uit te lopen. Meer info en foto’s: www.kasteellopers.be . (JJ)

Uitslagen marathon: Marc Van Alphen (Meersel-Dreef): 3:59:11 Raf Aernouts (Wortel): 4:10:10 Jef Jacobs (Meersel-Dreef): 4:13:33

Jef Jacobs, (pater) Raf Aernouts en Marc Van Alphen : nog fris en monter voor de start. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 77


sport

Prachtprestatie van Kristof Schroé op het WK in China Begin oktober trok het Belgische team Artistieke Gymnastiek (AG) naar Nanning (China) om daar het 45ste wereldkampioenschap AG te betwisten. Er stond heel wat op het spel in verband met de deelname aan de Olympische Spelen 2016 in Rio. Als ploeg moest men bij de Top-24 eindigen om volgend jaar startrecht te krijgen op het WK in Glasgow. België deed het uitstekend en eindigde als team op de 19de plaats, zodat een teamselectie voor de OS in Rio gaaf blijven. Dat is ook de ultieme ambitie! Vier jaar geleden eindigde het team op het WK in Rotterdam nog als 28ste. Kristof Schroé, specialist aan de rekstok, eindigde in deze discipline op een uiterst mooie 11de plaats. Aan dit toestel namen zomaar eventjes 244 gymnasten uit 66 landen deel. Voor een plaats in de finale kwam Kristof 0.133 punten te kort! Toch mag hij fier zijn op zijn prestatie en zich als 11de beste van de wereld aan de rekstok noemen. (rel)

Wielerdrieluik in Hoogstraten Koninklijke Veloclub De Lustige Wielrijders organiseerde op zondag 28 september de 13de aardbeienkoers voor nieuwelingen en juniores en de 4de Grote Prijs ‘Le Cirq’, een wedstrijd gereden achter derny ‘s. Dernywedstrijd 4de Grote Prijs “Le Cirq” In een gemengde koers met verschillende veldrijders ging de overwinning naar Oostmallenaar Brent Luyckx. Net als in Lille enkele weken geleden bleek hij de sterkste in deze toch speciale discipline. Hij reed in de wedstrijd achter Eddy Mertens en haalde in de finale de achterstand op nadat de reeksen werden gewonnen door Jan Van Aert en Jeroen Das. Veldrijders Toon Aerts, Jorben Van Tichelt en de plaatselijke vedette Niels Koyen waren van de partij. Niels reed tweemaal lek waardoor hij kansloos was voor de eindzege. Enkele van de meest bekende gangmakers, Marcel Omloop en Raymond Persijn, reden hun laatste wedstrijd en besloten hun brommers op stal te zetten.

13de Aardbeienkoers nieuwelingen en juniores Nieuwelingen

Juniores

Bij de nieuwelingen reed Robin Blummel solo naar de overwinning. De Nederlander uit SintMichiels-Gestel pakte zijn 6de zege van het seizoen. Hij sprong weg op meer dan 10 kilometer van de eindstreep.

Bij de juniores gingen de bloemen naar Gelenaar Gilles Van Der Auwera. Zijn laatste wedstrijd van het seizoen bracht de langverwachte eerste overwinning.

Uitslag: 1 Robin Blummel (Nl.), 2 Mats Van Steensel, 3 de Peijper Cliff (Nl.) 4 Van Houte Gerben, 5 Broer Tristan (Nl.)

Uitslag: 1 Brent Luyckx, 2 Tom Vermeiren, 3 Joren Segers, 4 Aerts Toon, 5 Van Tichelt Yorben

De ghesellen van de aardbei kwamen de renners en hun gangmakers feliciteren 78 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Uitslag: 1 Gilles Van der Auwera, 2 Jansen Tom (Nl.), 3 Veltman Milan (Nl.) 4Van Den Borne Tom, 5 Duijvensteijn Jim (Nl.)


sport

Grote Kruisboog - 55 + competitie Reeds verschillende jaren bestaat er een competitie met grote kruisboog voor schutters ouder dan 55 jaar, waaraan schutters van Hoogstraten, Minderhout en Wortel deelnemen.

Feestschieting

de voorzitter van deze schietingen. Op deze laatste schieting moest het verdikt vallen. Rinus Vervoort van Minderhout won met 215 punten. Gust en Karel streden voor de rozenprijs met beide met 15 rozen. In dit geval wint de schutter met het hoogste afschot van de laatste doorgang.

Gust eindigde met een roos en mocht de rozenprijs in ontvangst nemen. Minderhout won het clubkampioenschap en de wisseltrofee met 804 punten voor Wortel met 792 en Hoogstraten met 670 punten. (RV/FS)

De laatste schieting van dit seizoen, op woensdag 10 september, was een wedstrijd met een raar kantje aan. Er werd geschoten op het gewone blazoen, maar de geschoten getallen werden vervangen door een letter. Later werd aan deze letters door loting een ‘gelukswaarde’ toegekend. Op deze manier had een schutter met een lager gemiddelde evenveel kans als iemand met een hoger gemiddelde. Maar eigenlijk was het te doen om de hilariteit die deze schieting veroorzaakte. Na de schieting werd er aangeschoven aan een buffet met frikadellen en krieken en kip met appelmoes. Daarna volgde de prijsuitreiking van het voorbije seizoen.

Uitslagen In de Ere categorie was André Bols van Wortel het hele seizoen de beste. Hij behaalde 238 punten. De rozenprijs in deze reeks ging naar Frans Tackx uit Minderhout met 27 rozen. In de A categorie stond er geen maat op Louis van Bergen uit Minderhout. Hij sloot af op 229 punten. Gust Vissers van Wortel was tweede en won ook de rozenprijs met 20 rozen. In de B categorie was het heel wat anders. Daar waren zelfs drie kandidaten voor de eerste plaats. Gust Vermeiren van Minderhout, Karel Sijsmans van Wortel en Rinus Vervoort van Minderhout,

De laureaten van de 55 + competitie: vooraan geknield: keizer Jan Stoffels van Minderhout met de wisseltrofee, daarachter Gust Vissers (W), en Louis van Bergen (M). Rechtstaand: Rinus Vervoort (M), Frans Tackx (M), André Bols (W) en Gust Vermeiren (M)

Handboog - Jan Roelen gehuldigd te Castelré De handboogmaatschappij Vrede en Eendracht huldigde op zaterdag 4 oktober Jan Roelen, vijftig jaar lang schutter. Na een welkomstwoord sprak burgemeester Rombouts de aanwezigen toe en overhandigde Jan een geschenk namens het stadsbestuur. Jan is 50 jaar schutter en ook al lopen de resultaten wat terug, hij is nog steeds trouw op post. Jan was in 1973 nog maar negen jaar lid van de vereniging en werd al voorzitter. Later werd hij bestuurslid van de Kempenbond en van de Grensschutters. In de Noorderbond is hij nog altijd sportleider. In 1983 schoot Jan koning, een prestatie die hij in 2002 kon herhalen. Ondanks het feit dat Jan gemiddeld negen punten schoot tijdens de keizersschieting, is hij nooit als keizer gekroond. Dat is zo bijna de enige titel die op zijn palmares ontbreekt. Hij volgde ook een

cursus scheidsrechter om op de schietingen alles zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Wat Jan voor Vrede en Eendracht heeft gedaan is moeilijk samen te vatten zodat deze huldiging zeker verdiend was.

Feestschieting Na een receptie had Jan de eer om zijn feestschieting te openen. Er werd geschoten op de gebruikelijke afstand van 25 meter. De jongeren onder de 12 jaar schoten op 12 meter en de jeugd van 14 tot 16 jaar op 20 meter. Er werd een rangschikking opgemaakt voor de recurve- en compoundbogen.

van Vrede en Eendracht Castelré, Rinus Mol uit Essen, Jan de Bie van Vermaak Na Arbeid, Paul Aerts en Sanne Geerts beiden van Vrede en Eendracht Castelré, Ludo van Bavel van Vermaak Na Arbeid, Johan Bastiaansen Koninklijk Verenigde Vrienden Meerle, Luc Goris van Vrede en Eendracht Castelré, Frank Vervoort van Koninklijk Sint Sebastiaan Hoogstraten. Bij de compound bogen schoot Marco van Breugel uit het Nederlandse Alphen het beste. Robbe Kox van Vrede en Eendracht schoot zich op een afstand van 12 meter op de eerste plaats. Kelly Geerts ook al van Vrede en Eendracht behaalde de eerste plaats op de 20 meter afstand. (FS)

Uitslagen op een afstand van 25 meter: Edgar Dullaart van Vermaak Na Arbeid, Frans Geerts

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 79


sport

Kruisboog - Een vat vol jubilarissen en kampioenen Naar jaarlijkse gewoonte werd het seizoen van de kruisboogcompetitie op 60 meter afgesloten met een viering van de kampioenen. Maar dit jaar was er meer aan de hand. Bij het Verbond van Sint-Jorisgilden kregen niet minder dan vier koningen met elk 18 jaar dienst de titel van keizer. Dat betekende meteen dat er bij vier gilden voor een nieuwe koning moest geschoten worden. Dat was het geval in Castelré, waar Eddy Geets de titel van keizer kreeg en als koning opgevolgd werd door Marcel Wouters. In Wortel werd Jan Layrysen keizer en werd Catherine Sterkens de eerste vrouwelijke koning van een Sint-Jorisgilde. In Rijsbergen nam Jack Herijgens de plaats in als koning nadat Frans Aarts keizer werd en in Loenhout is Alfons Van Hasselt nu keizer en Johan Van Dijck zes jaar koning. Enkel bij SintJoris Meer werd Gery Dockx koning zonder dat er een keizer gehuldigd werd. En dan was er nog Warre Palmans, die tot nieuwe hoofdman van Sint-Joris Hoogstraten verkozen werd. Kortom, van de negen gilden van het Verbond bleef enkel in Minderhout en in Sprundel alles bij het oude. En dan waren er nog de schutters die omwille van 50 jaar dienst gehuldigd werden: Jos Bastiaansen van Meerle, Piet Adriaensen en Adri Staaltjens van Rijsbergen en0 Frans Horsten en Frans Christiaensen van Sint-Joris Wortel.

Verjonging Een van meest verheugende vaststellingen is het feit dat het aantal schutters, dat sterk daalde in de jaren ’90, nu stabiel blijft of zelfs terug toeneemt. In vergelijking met tien jaar terug is het aantal schutters, dat aan meer dan drie competitiewedstijden, deelnam terug gestegen tot 187. Nog meer verheugend is de vaststelling dat er een verjonging optreedt en dat de jongeren goed presteren. Dat bleek duidelijk bij de huldiging van de kampioenen en dan uiteraard vooral in de lagere reeksen.

De kampioenen 2014 met de grote kruisboog op 61 meter. V.l.n.r.: Gery Dockx, koning van Meer winnaar van het clubkampioenschap, Bert Eelen van Meer, kampioen in de Ere-reeks en algemeen kampioen, Marc Govaerts van Minderhout kampioen in de A)reeks, Bram Van Dongen van Meerle kampioen in de B-reeks en Frank Pellens van Sprundel de club die de grootste progressie maakte. werd gevolgd door Tom Hens (24) van Hoogstraten op 1 punt en Tim Van Oorschot (17) van Sprundel op vijf punten. Neem van ons aan dat het lang geleden is dat de leeftijd van de schutters op een podiumplaats zo laag lag. De gilde van Meer werd opnieuw clubkampioen voor Minderhout, Meerle, Loenhout, Sprundel,

Wortel, Hoogstraten, Rijsbergen en Casrelré. Vermelden we tenslotte nog de verdeling van de rozenprijzen. Ook hier was Meer de slokop met 14 rozenprijzen voor Minderhout met 9, Hoogstraten en Sprundel met 8, Castelré, Meerle en Wortel met 4 en Loenhout en Rijsbergen met 1 rozenprijs. (fh)

Boksen - Lorenzo Beckman wint stijlprijs

In de Ere-reeks ging de titel naar de 38-jarige Bert Eelen van Meer met 272 punten of een gemiddelde van 34 op 36 punten. Frank Pellens (48) volgde op een punt en Hans Van Hasselt (42) werd der op drie punten van de kampioen. In de A-reeks ging de titel naar Marc Govaerts (54) van Minderhout met 255 punten of een gemiddelde van 31,88 punten. Corien Broos (23) van Loenhout was tweede en Pieter Aarts (49) van Sprundel derde, beide op een gelijk aantal punten als de kampioen. In de B-reeks braken de jongeren echt door. Daar ging de titel naar de 26-jarige Bram Van Dongen van Meerle met 252 punten of 31 gemiddeld. Hij

80 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De pas 13-jarige Lorenzo Beckman uit Hoogstraten wist op een groot boksgala in Nederland na een mooie zege ook nog eens de ‘Stijlpijs’ te winnen voor de beste bokser van de boksavond. De Hoogstraatse bokser beschikt over een ongelofelijk keiharde stoot in beide vuisten en is razendsnel in het maken van prachtige combinaties. Volgens vele kenners in de bokswereld zullen we nog veel horen van de nog jonge Lorenzo. Als hij zo doorgaat ligt hem een grote toekomst te wachten in de bokssport. (fh)


basis neer voor een ecologische leefstijl en gaat in op onze vragen. Jeroen van Rooy is lesgever bij Velt en gezondheidsconsulent in de regio. www.jeroenvanrooij.be De lezing is gratis. Info: Edwin Groenendijk (0478 68 46 28) Misschien heb je hen wel gezien? Raar uitgedoste heren en dames die de stekelige doornen van sleedoorn trotseerden om pruimpjes te plukken. Een mysterie? Nee, het is een jaarlijks weerkerende gebeurtenis. Om Wortelse Tongklever te maken heb je immers sleedoornpruimpjes nodig. En laat dit drankje nu net in de eindejaarsperiode bijzonder populair zijn. Overigens, de Tongklever laat zich blijkbaar ook bijzonder goed drinken als ingrediënt van een heerlijke aperitief. Sleedoorn vind je in houtkanten en hagen. Gelukkig zijn er ook veel mensen die de plant tegenwoordig in hun tuin tolereren. In het voorjaar is het de eerste struik die rijkelijk in bloei staat en bij wat zon het bezoek krijgt van bijen, hommels en andere insecten. De pruimpjes doen daarnaast ook dienst als voedsel voor kleine zoogdieren en vogels. De klapekster, die als wintergast nog in onze contreien voorkomt, gebruikt de sleedoorndoornen als voorraadkamer. Heeft hij iets te veel prooien, dan prikt hij ze op de doornen om later te kunnen oppeuzelen. Misschien iets om over na te denken bij je volgende borrel.

Plantgoedactie Heb je ook zin gekregen in sleedoorn, of een andere inheemse struik, of een oud appel- of perenras? De stad Hoogstraten organiseert al jaren een plantgoedactie, samen met Natuurpunt Markvallei. Via de website van de stad Hoogstraten en via www.natuurpuntmarkvallei. be kom je op een online-formulier waarmee je op een eenvoudige manier en goedkoop degelijk plantgoed kan bestellen.

Plaggen in de kolonie Natuurpunt Markvallei organiseert maandelijks werkmomenten in de natuur. Ook zin om deel uit te maken van deze warme groep mensen? Geef een seintje aan Bart Hoeymans

België en Nederland en op de grens van het stroomgebied van het Merkske en van de Leij. We bezoeken ook het Eindegoorven. De wandeling is gratis. Info: Luc van Dun (0473 37 52 87 )

Fotowerkgroep in de Duivelskuil De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei maakt regelmatig gezamenlijke foto-uitstappen. Deze keer ligt de focus op de Duivelskuil. Het is een gebied dat bestaat uit heidegronden, schrale graslanden en vennetjes. Bijeenkomst op zondag 16 november aan de brug in Sint-Jozef (Vlimmersebaan-Rijkevorsel), om 9 uur. Meer info: Wim Verschraegen (0497 28 18 66)

Luc Vankrunkelsven in de Klapekster Op vrijdag 21 november kun je in De Klapekster om 20 uur gratis komen luisteren naar Luc Vankrunkelsven, Braziliëkenner. Hij treedt met ons in dialoog over de interafhankelijkheid van onze consumptiepatroon en vernietiging vér weg, aan de andere kant van de oceaan. Luc schreef verschillende boeken over het thema. 11.11.11. zet dit jaar in op de gigantische voedselverspilling op de akkers, in het transport, in de voedingsindustrie, in onze eigen ijskast... Deze lezing gaat heel concreet over het Amazonegebied en de Braziliaanse savanne, de Cerrado. Info: Bart Royens (014 77 02 07)

Ecologische voeding en leefstijl Op donderdagavond 27 november gaat Natuurpunt Markvallei, samen met Velt Noorderkempen, op dit elan verder. Vanaf 19.30 uur start een avond over ecologische voeding en leefstijl. Wat is dan gezond leven en een gezonde voeding? Welke inhoudsstoffen zijn hierbij van belang? Is sport per definitie gezond? De voordracht zet de

Fotocafé Het fotocafé is een geknipte gelegenheid om kennis te maken met de fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei. Wim Verschraegen: “Tijdens het fotocafé worden ingezonden foto’s besproken en worden allerlei fototips en informatie uitgewisseld. Deze keer is het thema paddenstoelen. Er mogen maximum 5 foto’s van padenstoelen en 5 andere natuurfoto’s worden doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be. Info: Wim Verschraegen (0497 28 18 66)

Prachtig reisverhaal over Indonesië ‘SELAMAT DATANG’, welkom. Indonesië is een wereld op zich. In 2013 verkende Riet De Strooper een stukje van Java, Bali en Sulawesi. Op vrijdag 5 december laat zij ons in bezoekerscentrum De Klapekster delen in haar prachtige ervaring. De avond start om 20 uur en is volledig gratis. Info: Wim Verschraegen (0497 28 18 66)

Cursus Vogels in de tuin De cursus Planten is al maandenlang volzet. Misschien toch snel inschrijven voor de cursus Vogels in de tuin dan? Lesgever is Koen Leysen. Alles komt aan bod: soorten tuinvogels, aangename habitat, beplanting, nestkastjes, wintervoeding,… Ook wordt het Natuurpunt project Het Grote Vogelweekend toegelicht. Info: Chris Van Boxel , Tel: 03 383 02 08 - bc.deklapekster@ natuurpunt.be Leden betalen 24 euro, niet-leden 40 euro cursusgeld. Inschrijven: bc.deklapekster@natuurpunt.be. Cursus op woensdag 26 november en woensdag 10 december, telkens om 20.00u in De Klapekster. De excursies zijn op zaterdag 13 december en zaterdag 17 januari.

Zaterdag 8 november gaat de groep plaggen in de verbindingszone tussen de Castelreesche Heide en Wortel Kolonie. Ook JNM Markvallei is dan van de partij. Om 9 uur vertrekt de groep onder leiding van Edwin Groenendijk aan De Klapekster. Het is de bedoeling om daar terug te zijn om 12 uur. Op het middaguur serveren we verse soep en brood. Info: Edwin Groenendijk (0478 68 46 28)

Zondagswandeling Retsche Heide Op zondag 9 november organiseert Natuurpunt een gegidste wandeling op de Retsche Heide (Baarle Hertog) met Frans Vermeer als gids. Deze voormalige heide ligt op de grens tussen

Plaggen in De Kolonie. Een aangenaam en nuttig werk. Ook zin om mee te doen? (Foto Wim Verschraegen) DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 81


TENTOONSTELLINGEN

LESSENREEKSEN

Van vrijdag 7 tot dinsdag 11 en op 15 en 16 november MEER-KUNST, groepstentoonstelling in de oude melkerij Meerdorp 75. Vrijdag 7 november van 19 tot 21 uur, overige dagen van 13 tot 18 uur.

Donderdagavonden in november en december SCHAAKCURSUS voor beginners & voor gevorderden, telkens van 19 tot 21 uur in Dienstencentrum ’t Gebuurt

Tot 21december DE VERGETEN VELDSLAG, tentoonstelling in het Stedelijk museum Begijnhof 9 geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 17.00u en op afspraak. Info: 03 340 19 80 Tot 31 december JOUW VAKANTIEFOTO’S -fototentoonstelling in BC De Klapekster

Donderdag 6, 13 en 11 november SOCIALE NETWERKEN. Over Facebook, Twitter,… met aandacht voor privacy. Telkens van 9 tot 12 in de bib. Organisatie Digidak

Zaterdag 15 en zondag 16 november BOUWFEESTEN. Winterbarbecue en brunch ten voordele van Spijker Instituut. Info 03 314 55 36. Zondag 16 november SLOTFEEST AMBASSADEUR VLAANDEREN LEKKERLAND met de tweede AARDBEIFEESTEN en HOOGSTRATEN ZINGT van 11 tot 20 uur in de Veilinghallen.

Maandag 24 november en 1 en 8 december AAN DE SLAG MET FOTO’S telkens van 9 tot 12 in de bib. Organisatie Digidak. Woensdag 26 november en 3 en 10 december POWERPOINT. Over het maken van presentaties. Telkens van 9 tot 12 uur in de bib.

HOOGSTRATEN

199

MEERDAAGSE ACTIVITEIT Elke maandag GEZONDHEIDSWANDELING, vertrek om 19 uur aan het lokaal van de St.-Jorisgilde te Minderhout. Elke 2de en 4de zondag en dinsdag daarop LAERMOLEN IN WERKING, zondag van 14.00 tot 16.00u, dinsdag van 19.30 tot 21.30u Tot 15 november TAFELEN met een HART VOOR KINDEREN in Grand Café Den Engel. Info: 09 280 960

Vrijdag 31 oktober SUPER CHOCOLADE EXPLOSIE, chocoladegerechten maken van 9 tot 15.30 uur in het ’t Gebuurt. Deelname 7 euro (broodjesmaaltijd inbegrepen)

Zondag 16 november CREATIEVE HOBBY’S BEKIJKEN van 13.30 tot 16.30 uur in ‘t Gebuurt

Zaterdag 1 november OP JACHT IN DE SINT-KATHARINAKERK, concert door drie jachthorens en het Pelsorgel van 19.30 tot 20.30 uur.

Dinsdag 21 november GEBRUIK van AED, infonamiddag tussen 13 tot 16 uur in het lokaal van het Rood Kruis in het Slommerhof

Dinsdag 4 november OUT OF THE BLUES, try-out van het programma met Ben Segers en Nele Bauwens om 20 in zaal Cecilia. Inkom 14 euro, VVK 12 euro bij Toerisme Hoogstraten.

Van dinsdag 18 t.e.m. vrijdag 21 november PUUR GROENTEN, Kennismaking met groenten. Op dinsdag van 13 tot 16 uur, op woensdag van 12 tot 14.30 uur, op donderdag van 12 tot 14.30 en op vrijdag van 12 tot 13.30 in VTI Spijker, Gelmelstraat 6

Woensdag 5 november MARKANT – Bezoek achter de schermen van het Kon. Ballet van Vlaanderen. Vertrek aan de Pax om 8.30 uur. Kostprijs incl. lunch: leden 39 EUR, niet-leden 58 EUR verdere info: www. markantvzw.be/hoogstraten Zaterdag 8 november OORLOG EN VREDE, themaconcert door fanfare Sint-Catharina om 20 uur in zaal Pax Zaterdag 8 november STREKENAVOND met optredens van plaatselijke groepen in Cahier de Brouillon Woensdag 12 november CINE HORIZON met The Amazing Catfish om 19.30 uur in Le Cirq.

82 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Donderdag 20 november MARKANT - Workshop sieraden maken om 19 uur bij Rose Rombouts te Rijkevorsel. Kostprijs leden 15 EUR, niet-leden 22 EUR verder info: www.markantvzw.be/hoogstraten Donderdag 20 november CHOLESTOROL. Infoavond met voedingstips bij verhoogde cholestorol van 20 tot 22.30 in zaal Pax. Organisatie CM Vrijdag 21 t.e.m. zondag 23 november MUSICAL 1814, De vergeten veldslag. Vrijdag 21 november LEREN OMGAAN MET OUDER WORDEN van 13.30 tot 15.30 uur in ‘t Gebuurt Dinsdag 25 november TABLET-INTRODUCTIE. Alles over het gebruik van een tablet - van 9 tot 12 in de Bib. Organisatie Digidak. Woensdag 26 november ALS BABY’S KONDEN PRATEN, Jurgen Peeters over omgaan met baby’s van 20 tot 22 uur in het Administratief centrum. Organisatie Kraamzorg Landelijke Thuiszorg. Info 014 86 11 86 Zaterdag 29 november SINTERKLAAS met Zwarte Pieten vanaf 13 uur in de Vrijheid en om 14 uur in het begijnhof. Zaterdag 29 november NACHT VAN DE JEUGD in Cahier de Brouillon Maandag 1 december IN BALANS ALS OUDER. Vormingsavond door dokter Els De Rijck om 20 uur in het Administratief centrum.

MINDERHOUT

MEERLE Zaterdag 1 november KVG NODIGT UIT, soep, warme en koude dranken en pannenkoeken van 10 tot 18 uur in zaal Ons Thuis. Zondag 2 november TWEEDEHANDSBEURS van de Gezinsbond van 13 tot 15 uur in de parochiezaal Zondag 9 november WANDELING LAARZENPAD o.l.v. K; Janssens. Trefpunt Hoogstraatsebaan 55 te BaarleNassau. Org. W.C. Markdal. Vrijdag 14 november BOEKENBEURS in De Klimtoren van 15.25 tot 20 uur. Dinsdag 18 november INFOAVOND LED-LAMPEN van 20 tot 22 uur in de parochiezaal. Organisatie KWB. Zaterdag 22 november TEERFEEST en eucharistieviering van fanfare De Eendracht om 17.45.

Woensdagen 12, 19 en 26 november INITIATIE SCHAKEN in het PC. Inschrijven bij Jan Meijer 03 297 46 38. Org. KWB Woensdag 19 november KOOKWORKSHOP: Pompoen en courgette van 19 tot 21 uur in de parochiezaal. Info schrijversjespers@telenet.be of 016 24 39 99 Donderdag 20 november WAT MET LAMPEN? te 20 uur in het Parochiecentrum. Inschrijven bij Jan Meijer 03 297 46 38 of Koen Pauwels 03 314 89 74. Org. KWB Zondag 30 november SINTERKLAASFEEST in het Parochiecentrum te 13 uur. Org. KWB, LG, KVLV

Zondag 23 november WANDELING MASTBOS te 14.00 uur o.l.v. J. Koyen. Trefpunt: Bouvignedreef Breda. Org. WC Markdal Zondag 30 november SINTERKLAAS voor kinderen tot 12 jaar en hun ouders.

WORTEL Vrijdag 7, 21 en 28 november HET KASTEEL VAN HOOGSTRATEN, vertelwandeling door Zjosfinks. Vertrek om 19.30 uur aan ’t Slot. Info: www.pasgeverfd.be Woensdag 12 november ERFENIS en SUCCESSIERECHTEN, infonamiddag om 14 uur in de parochiezaal. Organisatie Ziekenzorg Vrijdag 14 november CONCERT en inzegening van het Draps orgel door Nico Declerck orgel en Guillaume Houcke en Oscar Verhaar contratenoren om 20 uur in de parochiekerk.

MEER Zondag 2 november EVENTING PAARDEN van 9 tot 17 uur in het recreatiedomein De Mosten. Organisatie LRV

Donderdag 27 november ECOLOGISCHE VOEDING EN LEEFSTIJL, lezing door Jeroen Van Rooy van 19.30 tot 22.30 uur in De Klapekster.

Zaterdag 8 en zondag 9 november VOGELSHOW in zaal Victoria. Zaterdag van 18.30 tot 23 uur, zondag van 9 tot 20 uur.

Vrijdag 5 t.e.m. zondag 7 november DOLLE PRET IN ’T CABARET, toneel door ’t Heidebloempje in zaal voor Kunst en Volk.

Zondag 16 november ONTBIJTEN met de Gezinsbond in het zaaltje bij café In Holland. Info: gezinsbondminderhout@outlook.be

Zondag 23 november ONTBIJTCONCERT met fanfare Ste-Rosalia om 10 uur in zaal Voor Kunst en Volk. Info: 03 315 90 79

Zondag 7 december WANDELING IN CHAAM-GILZE o.l.v. J. Sprangers. Trefpunt: Chaam-Gilze even voorbij de Steengroeve links. Org. WC Markdal

Zondag 9 november EVENTING PONY van 9 tot 17 uur in recreatiedomein De Mosten.

Zaterdag 1 november KODEX BACK IN TIME, tentfuif op Bergen

MEERSEL-DREEF Vrijdag 31 oktober KLJ DORPSQUIZ om 20 uur bij De Paters

Donderdag 27 november LANDLOPERSWANDELING over verschillende afstanden met vertrek tussen 8 en 15 uur in de parochiezaal. Zaterdag 6 december BINGO AVOND om 19.30 uur in parochiezaal Trefpunt.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2014 - 83


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

APOTHEKERS Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

200

www.geowacht.be Voor de wachtdienst overdag van 9 en 22 uur en de wachtdienst ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

(1.50 EUR/minuut)

ZATERDAGWACHT Zaterdag 1 november van 10 tot 12.30 uur Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 8 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm Meerle, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15 Lieve Adams, 0479.43.53.89 of 03.315.01.18

Martens tuinen

Zaterdag 15 november van 9 tot 12.30 Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 22 november van 9 tot 12.30 Apotheek Biopharm Meerle, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

Zaterdag 29 november van 9 tot 12.30 Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 6 december van 9 tot 12.30 Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24

KOPIJ De volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 26 november 2014

OPGELET

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

DINSDAG 11 NOVEMBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

84 - NOVEMBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.