mei 2014 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 348

JAARGANG 30 MEI 2014 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

CYRIEL OOMEN ''Ik moet elke week de toren zien''

25 MEI 2014 DE 7 HOOGSTRAATSE KANDIDATEN WORTEL KOLONIE VAN WENS NAAR REALITEIT JOLAN STANDAERT (WORTEL) IN THE VOICE VAN VLAANDEREN NA EEN BEWOGEN GEMEENTERAADSZITTING

BURGEMEESTER VAN ZA-KPOTA - BENIN ''HET VOLK HEEFT ZIJN ZEG GEDAAN...'' DHM_mei_348.indd 1

24-4-2014 7:49:44


COLUMN U hebt waarschijnlijk ook het aanslagbiljet Algemene Provinciebelasting Gezinnen gekregen: 36 euro, te betalen voor 11 juni 2014. Maar deze keer zat er ook een kleurrijk minipostertje bij dat ons moet overtuigen dat we “wel heel wat terugkrijgen” voor deze belasting. Als de tollenaar de passie preekt. Er staan een 15-tal onderwerpen op het A4’tje afgebeeld waarvan ik niet eens wist dat ze provinciale bevoegdheid waren. En als dat al zo is, waarom ze dan per se dit provinciale tussenniveau moeten hebben. Hielprikjes, fuifbussen, scholen, domeinen, hoeve- en streekproducten, groepsaankopen groene stroom: allemaal dingen die perfect geregeld kunnen worden door Volksgezondheid, de gemeente, De Lijn, het ministerie van Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Gemeenschap of door een van de talrijke adviesorganen, intercommunales, gedecentraliseerde Vlaamse diensten of verzelfstandigde agentschappen, zo’n 500 in getal. Vriend en vijand is het erover eens dat er een intermediair niveau nodig is tussen gemeentes en de hogere overheid, zij het Vlaanderen dan wel België. Dat is ook zo in vrijwel alle Euro-

Algemene Provinciebelasting Gezinnen: 36 euro pese landen. Er zijn nu eenmaal vraagstukken die het gemeentebeleid overstijgen en bij het nationale beleid onder de radar blijven. Maar zo veel zijn er dat niet. Misschien het beheer van waterlopen, want water loopt zonder overleg vrolijk van gemeente naar gemeente. Of opleiding van agenten, brandweermannen en ambulanciers die dagelijks te maken hebben met gemeentegrensoverschrijdende opdrachten. Ook het uitzetten van fietsroutes, toeristisch of utilitair, kan met enige fantasie nog een regionale aanpak verdragen. En ook de culturele mens durft wel eens een gemeentegrens oversteken. Maar als het echt ernstig wordt, dan heeft de provincie geen macht. Neem een voorbeeld van vlakbij. Om het verkeersprobleem in Hoogstraten op te lossen, is er niet perse een verbinding van zuid naar noord nodig maar eerder een van oost naar west. Jammer genoeg loopt deze laatste mogelijkheid over Rijkevorsels grondgebied. Zullen zij de ‘dikke nekken’ van Hoogstraten eens voorthelpen, zeker? Een Gordiaanse knoop die zelfs de Vlaamse Overheid niet doorgehakt krijgt. Zou het schimmige gezag van de Provincie daar wel in slagen?

Denkers, slimmer dan u en ik, spelen al lang met het idee de provincies, als structuur én als grensafbakening, af te schaffen. Het ‘verkozen’ apparaat van politici, met zitpenningen (raadszittingen, commissiezittingen,…), onkostenvergoedingen en presentatievergoedingen is te duur en te wazig? Criticasters, gemener dan u en ik, spreken van postjes verdelen aan ‘gebuisde’ politici. Zullen de provincies in de nabije toekomst verdwijnen? Kenners zeggen van niet. In Nederland hoopt men echter tegen 2025 een drastische hertekening doorgevoerd te hebben, met Plasterk als architect. Maar ook daar loopt het niet van een leien dakje. De enige realistische oplossing voor Vlaanderen/België lijkt dan ook te zijn dat de provinciale bevoegdheden herverdeeld en vooral afgeslankt zullen worden en dat het politieke luik meer ambtelijk zal worden. Maar zo ver zijn we nog lang niet. En ondertussen, ach ja, 36 euro is nu ook weer niet de kop af en… “we krijgen er heel wat voor terug”. (lvr)

ZWARE TEGENSLAG VOOR VARKENSKWEKER

Op 15 april rond 11 uur in de voormiddag brak er op de grens tussen Meer en Meerle brand uit in een varkensstal van Tivri bvba, in Meerle beter gekend door hun zaakvoerders Chris & Debby Tilburgs. Van de 1.100 vleesvarkens en 900 biggen is ongeveer de helft omgekomen. Door de uitzonderlijke noorderwind bleef de tweede stal gespaard. Die varkensstapel moest gedeeltelijk afgeslacht worden of werd overgebracht naar een andere stal van het bedrijf. Meer, maar gelukkig beter, dorpsnieuws leest u vanaf pagina 33. 2 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 2

24-4-2014 7:49:44


Cyriel Oomen ”Ik moet elke week de toren zien”. ’Waar men gaat langs Vlaamse wegen’, komt men De Hoogstraatse Maand tegen. Uitgeweken Hoogstratenaren zijn immers trouwe lezers van ons maandblad. Zoals abonnee Cyriel Oomen en zijn vrouwtje Lia, die in Wilrijk wonen. Alhoewel ik aan dat laatste durf te twijfelen. ’Mijn huis is waar mijn Stella staat’, heb ik op school geleerd. Cyriel Oomen mag dan wel officieel in de rand van de koekenstad wonen, zijn wekelijkse pint staat in de kantine van H.V.V. en zijn hart klopt in Hoogstraten onder de toren. Ik zit samen met Cyriel en Lia aan de gezellige tafel in de living bij hun oudste dochter Mian, die uitgerekend die dag jarig is. Maartse buien geselen de lente waarna als bij wonder zich plots een riante regenboog over Hoogstraten spant. Wellicht een cadeautje voor de jarige. We kijken uit op het rustgevend ’park van de Juuz’ in de Gravin Elisabethlaan. Hij een rasechte Hoogstratenaar, zij een pure Wortelse. Zij leerden elkaar kennen aan de biljarttafel in het dorpscafé bij Peeraer. Jos Bruurs bezong destijds deze amoureuze escapade van zijn kameraad Cyriel met de gevleugelde woorden: Wij ginge soame noar Peereir, Cyrilleke veur Lia en ik veur den biljeir…

De tortelduiven van toen zijn ondertussen allebei 85 geworden, zijn samen al 61 jaar getrouwd en gelukkig met hun tweetjes gezond en wel. Tijd voor een babbel met dorpsfiguur Cyriel Oomen. En als af en toe zijn memorie hem wat in de steek laat, is Lia daar om de gaatjes liefdevol mee dicht te praten.

Cyriel tijdens de oorlog DHM: Op welke schoolbanken heb jij als bengel je broek versleten? Cyriel: Eerst de gemeenteschool en nadien het Klein Seminarie, recht tegenover ons thuis aan de overkant van de straat. Ik ben daar gebleven tot ’de vierde’ (nu 3de middelbaar). Ik was daar intern. Als het goei weer was dan keek ik ’s avonds op het hoogste verdiep door het raam

Cyriel Oomen vlug Cyriel Oomen (Hoogstraten °1929) is getrouwd met Lia Peeraer (Wortel °1929) woonachtig in Wilrijk, Letterkundestraat 60, en samen hebben zij 3 dochters: Mian, Reinilde en Karin 6 kleinkinderen: Bert, Anouck-Tim-Sam, Lynn-Yannick 4 achterkleinkinderen: Jef, Jenne, NolanLora

van de slaapzaal en dan zag ik ons moeder voor het huis op een stoel zitten te buurten. Dat was ’krètig’ jom. Ik stond daar dan te salueren en soms, als zij het toevallig zag, zwaaide zij ’een goeiendag’ terug. Tijdens de wandeling op de terugweg van het Withof mocht ik wel eens vanaf de kerk vooruit lopen om dan vlug thuis binnen te springen, ons moeder een hand te geven en een appel mee te pakken. Als de rij kort nadien passeerde, moest je onmiddellijk terug mee aanpikken of je kreeg een strafstudie. Gelukkig zaten onze Leon en onze René daar ook op internaat. DHM: Cyriel, jij was 11 en toen begon de oorlog…

Bij zijn plechtige communie.

Cyriel: Over de oorlog kan onze generatie blijven praten. Ge kunt u dat niet voorstellen. Wij waren tien jaar toen de oorlog begon. De Duitsers lagen her en der gekazerneerd. Die waren baas en we waren er bang van. Minderhout werd gebombardeerd. Als ge dat ziet, zelfs van op een afstand, dan is dat angstaanjagend. De dochter van Jaan van den Olifant kwam juist te voet door Minderhout toen de hel daar losbrak. Ik zie ze nog totaal ontredderd aankomen in Hoogstraten, haar kleren in flarden, met bloed aan armen en benen. Wat later werd de boer van het geDE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 3

DHM_mei_348.indd 3

24-4-2014 7:49:45


interview vang dood geschoten door vijandelijk mitrailleurvuur. De laatste maanden van de oorlog lag de frontlijn hier dichtbij in de Hees en er werd veel over en weer geschoten. Wij, internen van het Seminarie sliepen toen in een donkere maar veilige keldergang met vier verdiepingen boven ons. De mensen uit de buurt lagen in de kelder onder de kapel. Dat was minder veilig maar die brave zielen gingen ervan uit dat er toch geen bom zou vallen op de kapel. In de kelder waar wij normaal ons voeten moesten wassen, was een noodziekenhuis ingericht met overal getimmerde bedden voor zieken en gewonden. DHM: Cyriel, rond diezelfde tijd is toch pal naast jullie huis een dodelijke V2-bom gevallen? Cyriel: Dat was inderdaad in de Vossegang (doorsteek van parking Lalaing naar de Vrijheid naast de supermarkt Delhaize). Die vliegende bom sloeg een krater met een doormeter van een meter of dertig. Er lagen twee lijken bij ons in de hof. Dat bleken achteraf Mon en Herman Coertjens te zijn. Een V2 was een raket die je niet hoorde aankomen. Toen hij insloeg, was ik met Jef Van Delm in de Sint-Lenaartsebaan. Wij doken gelijk met twee op de macadam. Nadien hoorden wij mensen roepen ’dat de bom bij Oomen gevallen was’. Ik doodsbang naar huis, maar ik zag van ver dat ons huis gelukkig nog recht stond. De ravage rondom was echter enorm. Mijn moeder was door de drukgolf in de kelder geslagen. Zij was in shock en verkeerde in de waan dat die twee doden in de tuin onze René en onze Leon waren. Die waren in het werkhuis glas aan het snijden om bij dokter Versmissen een koepel te gaan repareren. Gelukkig werd snel duidelijk dat zij tijdens de fatale klap ongedeerd aan het werk waren verderop in de Vrijheid. DHM: Het verhaal gaat dat jij ooggetuige was toen Deken Senden werd opgepakt door de Duitsers.

’t Is even zoeken maar op deze foto uit een heel oude doos herkent u misschien gans bovenaan Mirese Beyens en verder Jos Bruurs, Cyriel Oomen, Jaak Theewis, Karel Bilcke, Robert Bellens, Maria Van Dongen, Maria Theewis, Maria Van Delm, Maria Jansen, Mariette Swaegers, Bernadetje Verbraeken en Maria Brosens. Cyriel: Dat was op 1 mei 1944. Binnenkort alweer zeventig jaar geleden. Al de jonge gasten die ouder waren dan 16 werden opgeëist om ’voor den Duits’ te gaan werken. Mijn broers, net zoals veel andere jongelui, wilden dat niet. Omdat de Duitsers meestal ’s avonds op ronde waren om jonge mensen op te eisen, gingen die laatsten elders slapen in plaats van thuis. Zo bleven ze onvindbaar. Soms echter namen de bezetters gijzelaars mee van het gezin om de voortvluchtigen op andere ideeën te brengen. Mijn vader en ik waren bang om ook opgepakt te worden, dus wij gingen ook ’op een ander slapen’. Mijn tante was de huishoudster van Deken Senden en ik kreeg een veilig onderdak in de dekenij. De tweede nacht echter stonden daar plots Duitsers aan mijn bed. De schrik sloeg om mijn hart. Ik dacht direct dat ik verraden was omdat ze mijn

broers niet gevonden hadden. De moffen moesten weten wie ik was en hoe ik heette. Gelukkig was ik zo slim om mijn eigen naam niet te gebruiken.”Jozef Appelmans”, floepte ik eruit. DHM: Jozef Appelmans? Cyriel: Ja, dat was de naam van een klaskameraad op het Klein Seminarie. Die jongen moest nonkel zeggen tegen de Deken. Daarom hebben die Duitsers mij waarschijnlijk met rust gelaten. Maar Deken Senden hebben ze wel meegenomen en die hebben we niet meer terug gezien. Deken Senden is later gestorven in een Duits concentratiekamp. DHM: Hoe oud was jij toen, Cyriel? Cyriel: 15 jaar. DHM: Jij hebt naar het schijnt ook nog handgeschreven kookboekjes van Deken Senden’? Cyriel: Ik heb die overgemaakt aan archivaris Johan Ooms. Het zijn eigenlijk de ’schrijfboekjes’ van mijn tante Anna, die huishoudster was van Deken Senden. Hij was een heel speciale man die hield van lekker eten, van kruiden en van (voor die tijd) ongewone ingrediënten. Tante Anna kon heel goed koken. Zij heeft al die keukengeheimen verzameld en zorgvuldig genoteerd. Het zijn perfect bewaarde kookboekjes met recepten die in vlekkeloos schoonschrift met vulpen zijn neergeschreven.

Pastoor spelen, daar is het bij gebleven. Een echte roeping zat er niet in.

Lia: Niemand in de familie moest die boekjes hebben. Tijdens de grote kuis heb ik die cahiertjes echter uit de prullenbak gevist als herinnering aan de Deken en aan tante Anna. Het zijn recepten van haar eigen, maar ook van de Deken, van haar zuster, die pastoorsmeid was bij haar broer

4 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 4

24-4-2014 7:49:46


interview priester, en van haar zuster Marie. Het waren om zo te zeggen familierecepten. Die pastoors van toen wisten alles van lekker eten en in de dekenij werd regelmatig culinair getafeld. Cyriel: Deken Senden was geen gewone. Hij kweekte kruiden en vreemde planten en hij bestudeerde muggen en kevers. Ik ben ooit met hem naar de Achtelsestraat geweest waar een soort mesthoop moest worden opgeruimd. Hij pluisde heel die rotzooi uit op zoek naar kevers en insecten. Lia: Die schrijfboekjes zitten nu in het archief van de kerk. Daar horen ze thuis en bij Johan zijn ze in goede handen.

Cyriel en ‘Onze Rooikens’ DHM: Cyriel, iets of wat Hoogstratenaar kent jou ’alzelève’ als voorzitter van de supportersclub van H.V.V. Cyriel: Dat zou best kunnen. Fons Jansen zaliger was ook één van onze voorzitters. Daarna

heeft Karl Lanslots eventjes het roer overgenomen waarna ik zesendertig jaar ’mijne nestel afgedraaid heb’ als voorzitter van Onze Rooikens. Drie jaar geleden ben ik daar mee gestopt. Lode Van Boxel is nu in mijn plaats gekomen. DHM: Waaruit bestond de taak van voorzitter van de supportersclub? Cyriel: Wij hadden een eigen fanfare opgericht met muzikanten van Cecilia en den Bond. Ons stamlokaal was bij de Rob (Rob Vereecken, nu Tooghuis). Met ’het muziek’ op kop trokken wij over de Vrijheid naar de Thijsakker. Daar marcheerde onze fanfare het voetbalplein op, deed een paar toeren rond het veld en eindigde met een finale voor de hoofdtribune. Omdat wij gratis binnen mochten, werd onze fanfare steeds groter en groter. Al wie een instrument kon vasthouden, was van de partij. Het bestuur van de voetbal kreeg dat in de mot en toen is daar ambras van gekomen. Op zekere dag moesten de muzikanten betalen om binnen te mogen. Dat was de doodsteek voor onze ’fanfare van honger en dorst’.

De supportersclub ‘Onze Rooikens’ hadden een eigen fanfare met muzikanten van Cecilia en den Bond DHM: Was de opbrengst dan voor de supportersclub of voor H.V.V.?

Van geluk gesproken Tijdens het gesprek met Cyriel, vertelde zijn vrouw Lia Peeraer nog een onwaarschijnlijk verhaal dat ik u niet wil onthouden.

Cyriel: De winst werd verdeeld over de jeugdclubs en de eerste ploeg van H.V.V. In ruil kregen wij als lotjesverkoper een abonnement voor de matchen van de 1ste ploeg.

Lia: Het gebeurde in januari 1945 op het einde van de oorlog. Ik was 15 en zat les te volgen in de klas op de eerste verdieping van het Spijker. In het lokaal onder ons waren Engelse soldaten gekazerneerd. Daar was een rekruut zijn geweer aan het kuisen toen dat plots afging. De kogel vloog door het plafond, dwars door mijn bank, recht in mijn zitvlak. Mijn bekkenbeen was geraakt en de kogel was net tegen mijn maag blijven steken. Stofresten van mijn kleding waren mee naar binnen getrokken. Algemene paniek in de klas en iedereen maakte zich uit de voeten. Angèle Bilcke, onze leerkracht, heeft mij de eerste zorgen toegediend en dokter Bremans heeft mij laten overbrengen naar het ziekenhuis. Van januari tot Pasen heb ik in Turnhout gelegen. Nadien kwam ik terecht in het militair ziekenhuis in Antwerpen waar ik verzorgd werd door Engelse dokters. Zij behandelden mij met geavanceerde medicamenten die toen in een gewoon ziekenhuis niet verkrijgbaar waren. Ik heb heel dat jaar moet missen op school en heb achteraf nog verschillende operaties moeten ondergaan. Geweldig veel afgezien… Nu ben ik een burgerlijke oorlogsinvalide. De Engelse legerleiding heeft trouwens ook een schadevergoeding moeten betalen voor dat stom accident. Achteraf bekeken heb ik nog veel geluk gehad bij een ongeluk. Ik had even goed morsdood kunnen zijn.

Lia: Nog niet zo lang geleden wou men dat gratis abonnement afschaffen. Maar het is vandaag de dag moeilijk om nog ’zotten’ te vinden die willen gaan leuren met lotjes, hé. Gratis engagement is niet meer vanzelfsprekend.

Cyriel trad regelmatig op als goochelaar, bijvoorbeeld op de ‘bonte avonden’ van Den Bond.

Lia: Spijtig hé, dat al die plezante dingen verdwijnen. De Veloclub heeft nog altijd zijn eigen fanfare. Sjarel Versmissen heeft die traditie in ere gehouden en er altijd een punt van gemaakt om met muziek op stap te gaan. DHM: Moesten jullie dan ook supportersbussen inleggen voor verplaatsingen en dergelijke? Cyriel: Nee, dat hebben wij nooit gedaan. Veel later werden er wel eens bussen ingelegd vanuit de Gelmel. Daar was namelijk de vereniging van de spionkop gevestigd. Mijn belangrijkste taak was het organiseren van de lotjesverkoop. Ik was daar kampioen in en deed bij elke match mijn toer rond het plein. Ik verkocht altijd de meeste!

Cyriel: Wij hebben ook kaartprijskampen georganiseerd. En zoektochten. We zijn eens op reis geweest. En elk jaar was er ons teerfeest. Er zijn zelfs tijden geweest dat wij extra subsidie kregen van het gemeentebestuur. Dat de burgemeester toevallig ook voorzitter was van H.V.V. was handig meegenomen natuurlijk (lacht). Het voetbal leefde toen enorm. Onze supportersclub had meer dan 200 betalende leden.

Cyriel als cafebaas DHM: De liefde voor het Hoogstraatse voetbal ging zelf zo ver dat jij en je vrouw een tijd lang de uitbating van de voetbalkantine hebben verzorgd. Cyriel: Dat was van 1973 tot 1982. Toen lagen de pleinen van H.V.V. nog op de Thijsakker. Ook de jeugdopleiding was daar gevestigd. Heel de zaterdag en de zondag was dat daar een begankenis van jewelste. Ons kinderen hebben dikwijls mee moeten inspringen. Ten lange leste heeft het bestuur een slaapkamer bijgebouwd aan de kantine zodat we niet meer heen en weer moesten pendelen tijdens het weekend. Als wij dan op zondagmorgen doodvermoeid de kantine aan het uitkeren waren, stonden Peter en Gunther Schel-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 5

DHM_mei_348.indd 5

24-4-2014 7:49:46


interview lekens steevast als eerste klanten voor de deur om een borstel mee vast te pakken. Woensdag was kuisdag. Wij dus weer ’van heir’ richting Hoogstraten, waar het met heel ons gezin alle hens aan dek was om de kantine spic en span te krijgen tegen het weekend. DHM: Jullie zullen elk zomer content geweest zijn als het voetbalseizoen was afgelopen, neem ik aan? Cyriel: Ah neen, want dan had ik weer mijn handen vol met het schilderen van de reclamepanelen rond het plein. Ik deed dat voor de club allemaal gratis, hé (lacht)! Die borden werden in de kantine tegen de toog geschoven en dan zat ik daar dikwijls tot een kot in de nacht letters te zetten. Eigenlijk deed ik dat graag. DHM: En dan tussendoor het gras nog afrijden ook zeker? Cyriel: Neen, dat was de specialiteit van Jaan Govers en Staf Verhoeven. Jaan hielp mij trouwens ook bij het schilderen van de borden. Hij zette de grondlaag op de platen. En ook de Nickel (alias Michel Vindevogel) kwam op tijd en stond eens kijken om een handje toe te steken.

Cyriel als entertainer DHM: Zou het kunnen dat ik jou ooit in mijn apenjaren in actie heb gezien als goochelaar?

Cyriel: Ja zeker, ik heb regelmatig optredens verzorgd als goochelaar. Op ’bonte avonden’ van Den Bond deed ik als intermezzo tussen de muziekoptredens wel eens wat goocheltrucs op het podium. Ik gooide een laken over een ’lampedaire’. Vervolgens pakte ik heel dat geval op en ging ermee tot vooraan op het podium. Ik schudde even met het laken en oeps… de ’lampedaire’ was verdwenen. Waarop Flor De Saeger zuchtte: ”Verdoemme, hoe da ge da gefikst het, doar kan ik niej oan uit”. ”Dat mutte oan auwe zeun vroagen”, lachtte ik dan, ”want dieje heetem weggepakt”.

Lia: Cyriel had voor die goochelact een special clownspak aan (laat oude foto zien waarop Cyriel als goochelaar te zien is). Die grote strik heb ik zelf nog gemaakt.

DHM: Maar nu serieus, Cyriel. Hoe deed je dat?

DHM: ’Mensen entertainen’ doe jij graag, hé Cyriel?

Cyriel: Ik zal die goocheltruc hier eens haarfijn uit de doeken doen. Om te beginnen: de zoon van Flor was mijn assistent. De staanlamp stond op een kastje waar mijn assistent in verborgen zat. Boven op de lampenkap lag onzichtbaar voor het publiek een grote metalen ring. Ik dekte met een galante zwier die staanlamp af met een laken en pakte de onzichtbare ring beet zodat het leek of ik de lamp met laken en al vast had. Ondertussen kwam achter het laken de zoon van Flor uit de kast, griste de staanlamp weg en verdween ermee in de kast. Het publiek had niets in de gaten. Ik deed terwijl wat hocus pocus om de aandacht af te leiden, gooide dan plots het laken in de lucht en, oeps… de staanlamp was verdwenen (met een lach van zijn één oor naar zijn ander).

Cyriel: Dat is waar. Zo heb ook nog toneel gespeeld onder regie van Louis Michielsen, de vader van Rik, Jef, Mia en Simone Michielsen. De bonte avonden van Den Bond waren echte kweekvijvers voor lokaal talent. Los Camerados is daar begonnen. Jules Druyts speelde de zaal plat met zijn komische sketches. Maar Leon Houben spande de kroon. Op zeker moment speelde hij een norse inspecteur die mij moest ondervragen. Ik was in het stuk een oudere vent. Leon liet mij dan een foto zien met daarop een getrouwd koppel en bulderde: ”Herkent u deze mensen?” Waarop ik bedeesd moest antwoorden: ”Ja, mijnheer de inspecteur”. Tijdens de officiële opvoering ging het echter mis. ’Den Houben’ vuurde zijn vraag af en liet mij de foto

Cyriel: Ik heb ooit op het Spijker met veel succes opgetreden voor Mère Jeanne ter gelegenheid van haar kloosterjubileum. Die nonnekens werden zot. Ook werd ik regelmatig gevraagd op allerhande familiefeestjes en bonte avonden. Verder had ik een hele resem plezante trucs in huis met pingpongballetjes. Daar jongleerde ik wel eens mee aan tafel tussen de gasten.

6 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 6

24-4-2014 7:49:47


interview DHM: Waar ben jij na het Klein Seminarie terecht gekomen? Cyriel: Vandaar ben ik vertrokken naar de Londenstraat in Antwerpen voor een opleiding als schilder. Ik was in Mortsel bij een tante op kot. Nadien ben ik mij in Brussel nog een half jaar gaan specialiseren in ’hout en marmer’ (decoratieve geschilderde nabootsing van hout en marmer). Dat was in een gerenommeerde privéschool: l’ Institut supérieur de peinture décorative Van Der Kelen. Tout en français, met af en toe een woordje ’Brussels vloams’! Omdat ik toen in Brussel op kot zat, volgde ik ’s avonds nog avondlessen voor een staatsdiploma om les te mogen geven. Dat heb ik echter nooit gedaan. Wel heb ik nadien beroepshalve hele trapzalen ’in de marmer gezet’ en ontelbare deuren ’in den eik’. DHM: Dat was eigenlijk een specialisatie in allerlei sierkunsten?

Cyriel heeft zesendertig jaar ’zijne nestel afgedraaid’ als voorzitter van Onze Rooikens. Drie jaar geleden is hij daarmee gestopt. Op de foto bovenaan v.l.n.r.: ?, Pinxteren, Willy Lodewijckc, Jos Buylinckx, Jack Roos en Eddy Verheyen. Onderaan: Van Loock, Rik Viskens, Cyriel Oomen en Jos Adams. zien, waarop ik plots in een onbedaarlijke lachkramp schoot. Heel de scene was om zeep en wij vielen er schandelijk door met ons toneel. Wat was er gebeurd? ’Den Houben’ had mij onverwachts een foto onder mijn neus geduwd… (schaterlach) met daarop twee blote vrouwen! DHM: Cyriel, jij kon in je gloriedagen ’rijmen en dichten zonder je gat op te lichten’. Ik heb jou ooit voor de vuist weg een heel gesprek op rijm uit je mouw weten schudden.

dens de middag tekenles volgen bij kunstenaar E.H. Jozef Tegenbos. Voor mij ging er een wereld open. Later toen ik al op het Seminarie weg was, vroeg Tegenbos of ik hem wou helpen. Hij had een praalwagen ontworpen met een watermolen en had graag dat ik het water op de wagen zou schilderen. ”Maar mijnheer Tegenbos, dat kunt u toch beter zelf”, antwoordde ik. ”Dat wel”, repliceerde hij fijntjes, en wijzend op zijn priestertoga, zuchtte hij: ”maar met deze kleren aan gaat dat niet.”

Cyriel: Ja. Wij schilderden ook reclamepanelen. En maakten reliëfs. Bootsten alle soorten steen en hout na met traditionele schildertechnieken. Zo werd een plaasteren afgietsel omgetoverd tot een ’eiken’ beeldhouwwerk. De strafste toeren haalden wij uit. Ik heb eens een binnenwerk van een aquarium nagemaakt in een reliëf-plastic, met haast levensechte vissen en waterplanten. Dat was echt iets heel speciaals. Mijn broers hadden die opleiding ook gevolgd. Toen ik mijn diploma had behaald, hebben ons ouders thuis in de winkel een tentoonstelling georganiseerd met al ons gezamenlijk werk. Dat was een groot succes. Na de oorlog was er veel vraag naar creatief en decoratief schilderwerk. DHM: Nadien ben jij dan in je vrije tijd de zuiver artistieke toer opgegaan? Wat schilderde jij zoal?

Cyriel: (lacht)… Lia: Dat was meestal als hij een paar pintjes op had. Cyriel: Dan ging dat inderdaad beter. Ge moet weten dat ik van aard eerder ’ne stille’ ben, ook al denken de meeste mensen het tegenovergestelde. Maar als ik in vorm was na enkele pintjes en er werd iets gezegd aan de toog dan begon ik aan dat gesprek een heel gedicht te breien. Ik bleef dan zonder verpinken minutenlang al rijmend aan de klap. Dat waren plezante tijden in het café.

Cyriel als kunstschilder DHM: Ik herinner mij dat ik ooit in de Wachtzaal aan de Statie een tentoonstelling bezocht heb met allerlei schilderwerk van jouw hand. Wanneer ben jij daarmee begonnen? Cyriel: Van kleinsaf aan bleek ik aanleg te hebben voor tekenen. Ik was daar graag mee bezig. Toen ik op het Klein Seminarie zat, mocht ik tij-

Nu ongeveer een jaar geleden. HVV is zeker van promotie naar tweede klasse en het feest kan beginnen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 7

DHM_mei_348.indd 7

24-4-2014 7:49:47


interview Cyriel: Vooral klassieke landschappen in olieverf of acryl. Op latere leeftijd waren het meer aquarellen en soms ook pentekeningen. Er hangen hier bij ons Mian nog twee werkjes van mij tegen de muur. Met mijn schilderijtjes heb ik een viertal tentoonstellingen gegeven, o.a. in de Wachtzaal en in de Raadskelder van het stadhuis (nu kantoor toerisme).

DE WERELD VAN

Cyriel in Wilrijk DHM: Wat ik tot slot niet begrijp, Cyriel, is dat jij ooit uit Hoogstraten vertrokken bent om in Wilrijk te gaan wonen. Toch niet voor den Beerschot of voor Rik Coppens, zeker? Cyriel: (lacht) Neen. Hoe zat dat toch weer ineen?… Toen wij getrouwd zijn, hebben wij vier jaar en half in Hoogstraten gewoond. Met vieren bijeen, recht tegenover het Klein Seminarie. Samen hadden we daar een grote winkel van baby- en kinderartikelen. Wij hadden drie kinderen, Leon had drie kinderen, Emma had er twee… Kortom, er was te veel volk voor maar één zaak. Wij wilden ’op ons eigen beginnen’. Mijn twee broers en mijn zuster zijn toen in Hoogstraten gestart met supermarkt Unic. De klanten van mijn schilderbedrijf zaten echter bijna allemaal in het Antwerpse. Vanuit Hoogstraten was dat in die tijd een slechte verbinding. Zo zijn wij in Wilrijk neergestreken. DHM: Maar zo te zien en te horen zijn jullie niet echt ’thuis gekomen’ in Wilrijk. Cyriel: Neen, wij kwamen elke week terug naar Hoogstraten, weer of geen weer. Want hier voelen wij ons echt thuis. Al ons familie en vrienden wonen hier. Wij zijn actief geweest in allerlei Hoogstraatse verenigingen: Den Bond (Fanfare Sint-Katharina), de Veloclub, de voetbal… Wij zullen altijd echte Hoogstratenaren blijven. Ik moet elke week den toren zien. Waarop hij met een zuinig lachje en met blinkende oogjes achter zijn brillenglazen naar buiten keek. Bedankt Cyriel en Lia voor jullie authentieke Hoogstraatse spirit. Daar kan Wilrijk duidelijk niet tegen op. Volgens mij mogen heel wat inboorlingen hier een puntje aan zuigen. Het heeft ons deugd gedaan ’aan ons jeugdig hartje’ om naar jullie straffe verhalen te luisteren. Wij van DHM zullen onze toren op tijd en stond eens goed opblinken, zodat jullie er tot in lengte van dagen met gepaste spilzakkentrots naar kunnen kijken. Het ga jullie goed. (jamar)

8 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 8

24-4-2014 7:49:48


DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 9

DHM_mei_348.indd 9

24-4-2014 7:49:48


VANUIT HET STADHUIS Afrikaanse delegatie kijkt zich de ogen uit

Cultuur en verkeer blijven hete hangijzers in Hoogstraten De gemeenteraadszitting van 31 maart 2014 zal in Hoogstraten niet snel vergeten worden. Niet alleen ondertekende Hoogstraten een samenwerkingsovereenkomst met de Afrikaanse gemeente Za-kpota, de aanwezige delegatie was tegelijkertijd getuige van een vinnige discussie en hoog oplopende emoties in de raad. Een lach en een traan, maar de commotie achteraf toont duidelijk aan dat het allemaal zijn sporen heeft nagelaten. Groot bezoek Op zaterdag 29 maart arriveerde in Hoogstraten een vijfkoppige delegatie uit Za-kpota, een gemeente uit het West-Afrikaanse Benin. Na jarenlange studie en voorbereiding en een werkbezoek ter plekke van een Hoogstraatse afvaardiging vorig jaar was Hoogstraten bereid om met deze gemeente een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Dit past volledig in de nieuwe visie van de Vlaamse overheid om een duurzame samenwerking op te zetten met andere gemeenten, voornamelijk uit het Zuiden, waardoor kennis en ervaring kan overgedragen worden. Een dertigtal Vlaamse gemeenten zijn Hoogstraten momenteel al voorgegaan. Gedurende een week heeft deze delegatie Hoogstraten verkend, heel wat werkvergaderingen met de administratie in het stadhuis doorlopen, en een massa ideeën en ervaring opgedaan. Het hoogtepunt was zeker de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tijdens de maandelijkse gemeenteraad. Wat oorspronkelijk gepland werd als een korte en gemoedelijke gemeenteraad, veranderde evenwel in een pittig debat over cultuur en verkeer. Meerderheid en oppositie weken geen vin van hun standpunten en burgemeester Antoine Affokpofi en zijn gevolg zaten er bij en keken er naar.

in regel te stellen. De goedkeuring, die moet genomen worden in de gemeenteraad, moest evenwel vóór 1 april bij de bevoegde instanties binnengeleverd worden. En zo nam het college contact op met het Instituut Spijker om een huurovereenkomst af te sluiten voor de Rabboenizaal. De stad Hoogstraten huurt de zaal voor 6 jaar vanaf 1 januari 2014 voor 1000 euro per maand. Hierdoor zou Hoogstraten voldoen aan de voorwaarden om een jaarlijkse subsidie van 76.000 euro binnen te halen.

Holderdebolder Vanuit de beide oppositiepartijen, Anders en Hoogstraten Leeft, komen er heel wat reacties. Raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft), pleit voor een betere subsidieregeling zowel naar de individuele kunstenaar als naar projecten. Hij heeft de stellige indruk dat alles nu snel geregeld moet worden en de sector voor een voldongen feit staat. “Dit is willekeur van het college. Er is op de eerste plaats een subsidiekader nodig met objectieve criteria en een stevige inhoud.”

Raadslid Fons Jacobs (Anders) dringt er op aan dat het college dit agendapunt terugneemt. Vooral omwille van het feit dat er heel wat informatie ontbrak in het dossier op het moment dat de raadsleden dit konden inkijken ter voorbereiding van de gemeenteraad. “Verder is er geen advies gevraagd aan de cultuurraad, er is geen werknota, geen principebeslissing of motivatie waarom er voor een gemeenschapcentrum dan wel voor een cultuurcentrum gekozen wordt, geen financiële nota, geen advies van de werkgroep masterplan Meerle, eigenlijk niets behalve de vraag akkoord te gaan met de oprichting van een beheersorgaan en het reglement hierop goed te keuren. Dit is gewoon holderdebolder een beheersorgaan oprichten zonder inspraak, zonder overleg”, aldus Jacobs. En hij richt zich persoonlijk tot de schepen van cultuur: “Sluit dit nu aan bij je visie op het Hoogstraats cultuurbeleid, is dit de juiste invulling van je droom over een cultuurcentrum in Hoogstraten, en sluit deze manier van werken zonder inspraak van de bevoegde inspraakorganen en het feit dat de gemeenteraad voor een voldongen feit geplaatst wordt, aan bij de belofte tot verandering van je partij ?”

Gemeenschapscentrum Het idee om een korte gemeenteraad te houden en voldoende tijd te besteden aan de ondertekening van de Stedenband met Za-kpota, werd evenwel doorkruist door een agendapunt dat volgens het college met hoogdringendheid moest goedgekeurd worden. Hoogstraten komt reeds lange tijd via het decreet Lokaal Cultuurbeleid in aanmerking voor ruime subsidies voor de uitbouw van een cultuurbeleid. Daarvoor moet de gemeente echter kunnen beschikken over een voldoende grote polyvalente zaal, als basis voor een cultuurcentrum of gemeenschapscentrum. Dit is één van de essentiële voorwaarden en hierover wordt in Hoogstraten al tientallen jaren gediscussieerd. In de loop van februari werd de stad er echter op gewezen dat het huren van een zaal ook wel tot de mogelijkheden behoort om zich

De delegatie uit Za-Kpota volgde vanuit de publieksbanken met aandacht de debatten in de gemeenteraad van Hoogstraten. Wat een feestelijk-kabbelende zitting moest worden, veranderde vanwege enkele urgente agendapunten in een pittig voorbeeld van Westerse debatcultuur. “Het volk heeft zijn zeg gedaan”, besloot burgemeester Affokpoti laconiek.

10 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 10

24-4-2014 7:49:49


VANUIT HET STADHUIS Schepen Cultuur Schepen van cultuur Joyce De Sager (N-VA) begrijpt de bezorgdheid van raadslid Jacobs en geeft toe dat dit dossier rap-rap opgesteld werd. “In ons beleidsplan hebben we verwezen naar een cultuurcentrum, maar deze kans wil het college grijpen voor de paar jaar die we nog hebben. Met een gemeenschapscentrum zullen we de verenigingen beter kunnen ondersteunen. Het raadshuis in Meerle zal dienst kunnen doen voor tentoonstellingen maar ook ten dienste staan van verenigingen.. Het is altijd mijn persoonlijke visie geweest om te streven naar een betere cultuur in Hoogstraten.” Aan raadslid Wittenberg vraagt zij projectsteun en individuele subsidies niet door elkaar te halen. “Dit zijn twee afzonderlijke zaken. In ons beleid hebben wij voor volgend jaar 40.000 euro voorzien voor verenigingen en de culturele werking. Dit staat los van het feit of we al dan niet over een cultuurzaal beschikken.”

Zilverlingen “Je verkoopt je cultuurbeleid voor zilverlingen”, reageert raadslid Jacobs.”Er komt iemand van het ministerie met de belofte van toelage en alles moet hiervoor zwichten. Ik ontken niet dat geld belangrijk is, maar dit is geen goede manier van werken. Dit dossier is helemaal niet goed uitgewerkt. De Rabboenizaal mag dan wel een mooie zaal zijn, maar voldoet ze aan de verschillende doelen waarvoor ze gebruikt zal moeten worden? En waarom is er ook niet gesproken met het Seminarie, met Vito ? In het memorandum van de cultuurraad van september 2012 staat letterlijk: “ de cultuurraad wil als adviesraad betrokken blijven bij actuele en toekomstige dossiers die raakvlakken hebben met cultuur. Uiteraard vraagt zij daarbij respect voor de adviezen die ze in die rol formuleert.” Spijtig voor de cultuurraad, maar zo ziet de schepen en dit bestuur de taak van de cultuurraad dus duidelijk niet. Over echt belangrijke dossiers weet men de cultuurraad niet wonen. Als ik dit dossier bekijk dan is dit wel heel iets anders dan de weg die men bewandeld heeft voor het zwembad. Hier ontbreken die stappen volledig.” Schepen van Cultuur De Sager bevestigt dat er iemand van het Ministerie controle is komen doen op de infrastructuur in Hoogstraten en naar aanleiding daarvan gewezen heeft op de mogelijkheden. “Maar dit is niet ten koste gegaan van inspraak, want wij hebben gesproken met de cultuurbeleidcoördinator. En het belet ons niet ook nog over andere zalen te gaan spreken.” Burgemeester Tinne Rombouts wijst er op dat in het beleidsplan van de stad duidelijk staat dat “we op korte en lange termijn kijken naar de uitbouw van infrastructuur voor cultuur. Met deze stap geven we meer ruimte aan die infrastructuur in Hoogstraten die anders minder bruikbaar zou zijn. Later kunnen we nog zien waar we dit kunnen verbeteren of verwisselen. Vandaag beslis-

Wordt de Rabboenizaal nu echt ons cultuurhuis of wil het stadsbestuur enkel de subsidies binnenhalen? sen we over 1 zaal en het raadshuis van Meerle. En wat de vergelijking met het zwembad betreft: daar ging het over de bouw van een nieuwe infrastructuur terwijl we het hier hebben over het benutten van bestaande.”

in Hoogstraten. Het werd een stellingenoorlog tussen meerderheid en oppositie waardoor uiteindelijk het voorstel van de oppositie verworpen werd en de emoties hoog oplaaiden, zowel in de raad als bij de leden van Veilig Verkeer.

Cadeau?

Snelheidszones

Raadslid Snoeys (Hoogstraten Leeft) heeft het moeilijk met de huurprijs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. ”Op die manier geven wij het Spijker een cadeau van 3000 euro. Is dit wel verantwoord in tijden van bezuinigingen? Ik stel voor dat we pas betalen vanaf 1 april 2014.” Schepen van Financies Marc Haseldonckx wijst er op dat de oorspronkelijke vraagprijs schommelde tussen 2500 en 3000 euro per maand. “Wij hebben dit kunnen reduceren tot 1000 euro. Maar we moeten pas betalen wanneer we over de subsidies kunnen beschikken. Vanaf de ondertekening kunnen we beginnen aan de programmatie.” Bij de stemming keurt Hoogstraten Leeft het voorstel van het college goed, de andere oppositiepartij Anders stemt tegen.

Raadslid Dimitri Van Pelt (Anders) bindt de kat de bel aan en vraagt de stemming over de invoering van de snelheidszones 30-50-70. Uit zijn motivering onthouden we dat zijn fractie in de gemeenteraad van 30 september 2013 naar de stand van zaken in dit dossier vroeg en het antwoord kreeg dat dit zou behandeld worden zodra het dossier volledig zou zijn en alle betrokken raden en personen advies zouden hebben gegeven. De personen en adviesraden die het meest betrokken zijn bij deze problematiek (o.a. de verkeersraad, de mobiliteitsambtenaar, de zonechef van de politie en de schepen van mobiliteit) zijn allen overtuigd van de meerwaarde die de invoering van deze aangepaste snelheidszones op het gebied van veiligheid met zich meebrengt. Op de zitting van 30 januari 2012 werd immers het mobiliteitsplan definitief goedgekeurd waarin ook staat vermeld dat er een samenhangend snelheidsplan voor de gemeente wordt opgesteld, en dat op de secundaire wegen op grondgebied Hoogstraten geen wegen meer worden afgebakend met een snelheid van 90 km/ uur. De omschakeling naar 70 km/uur op wegen waar nu 90 km/uur geldt, kan op korte termijn. Het bewijs hiervan ligt ook in de buurgemeenten Rijkevorsel en Wuustwezel waar deze maatregel reeds wordt toegepast.

Emotie bij Verkeer Alvorens over te gaan tot de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met Za-kpota werden nog twee bijkomende punten van de oppositie behandeld. In de publieke tribune zaten een 35-tal toehoorders waaronder de vijfkoppige delegatie uit Benin alsook enkele vertegenwoordigers van de actiegroep Veilig Verkeer. In de twee toegevoegde agendapunten werd de stemming gevraagd over de invoering van snelheidszones 30-50-70 over het hele grondgebied van Hoogstraten en over de ondertekening van een charter voor veilig verkeer (Samen Actief voor een Veilig Verkeer). De actiegroep ijvert al enkele jaren, sinds het dodelijk ongeval van een kind op de Vrijheid, voor meer veiligheid op de weg

Geen doekjes Het wordt snel duidelijk dat schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx in een moeilijke positie gedrongen wordt. Mobiliteit is steeds zijn actie-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 11

DHM_mei_348.indd 11

24-4-2014 7:49:49


VANUIT HET STADHUIS terrein geweest en hij heeft in de loop van zijn politieke loopbaan heel wat respect opgebouwd rond dit thema. “Ik ga er hier geen doekjes om doen, wij zijn het er in het college niet over eens en sturen de beslissing door naar het overleg tussen de twee meerderheidspartijen (CD&V en N-VA). Zowel de dorpsraden, de seniorenraad, de adviesraad lokale economie staan allemaal positief tegenover de invoering van de zone 30 aan de scholen, en de zone 50 in de dorpskernen, maar alleen is er nog discussie over het verlagen van de snelheid 90 km/uur naar 70 km/uur. De dorpskernen van Meerle en Meersel-Dreef kunnen hier niet achter staan, gezien de afstand van Hoogstraten naar Meerle. Voor de andere dorpsraden en de mensen uit het centrum is dit geen probleem. Wij moeten samen nog op één lijn komen maar spijtig genoeg moet dit nog wat rijpen. Wij hopen binnen afzienbare tijd een beslissing te kunnen nemen. Het is zeker niet de bedoeling om het nog lang te trekken. Wat de gewestwegen betreft waar de gemeente geen inspraak in heeft, zal ik dit zeker verdedigen.“

Boekje te buiten? Voorzitter van de gemeenteraad Johan Vermeeren zal uiteindelijk de kastanjes uit het vuur moeten halen en dit wordt hem niet in dank afgenomen door de oppositie. Hij stelt voor om niet te stemmen over de vraag van de oppositie maar aan het college volmacht te geven om dit dossier verder te onderzoeken en later afgerond terug naar de gemeenteraad te brengen. Dit lokt felle reacties uit bij de oppositie die aangeeft dat er geen uitstel meer hoeft en zij de stemming wil. “Het is aan de gemeenteraad om te beslissen hoe met een agendapunt wordt omgegaan”, aldus de voorzitter en hij herhaalt zijn voorstel nog verscheidene malen waartegen de oppositie dan telkens weer bezwaar indient. Raadslid Jos Brosens (Hoogstraten Leeft) vindt dit op zijn minst een rare manier van werken: “Door het zo te stellen verplicht het college de oppositie om tegen te stemmen waardoor ze hen dan later de zwarte Piet kan doorspelen”. Ook de oppositieleden Herman Snoeys en Marc Van Aperen mengen zich in het debat: “De meerderheid is het er niet over eens, wij wel en alle adviezen zijn binnen. Als iedereen in eer en geweten stemt komt dit voorstel van snelheidszones er door”. Raadslid Jacobs verwijt de voorzitter dat hij zijn boekje te buiten gaat en vraagt de secretaris of deze manier van werken wel rechtsgeldig is. “Voorzitter, gij ondermijnt het democratisch beginsel. Een voorzitter moet het initiatief aan de gemeenteraad geven en over haar voorstel laten stemmen. Ik ga hiermee naar de provincie.” Uiteindelijk wordt er toch gestemd over het voorstel van de voorzitter met als resultaat dat het college met meerderheid (14) tegen oppositie (11) volmacht krijgt om dit dossier verder uit te werken en later mee terug naar de gemeenteraad te komen.

Emoties Twee leden van de actiegroep Veilig Verkeer Hoogstraten reageren erg emotioneel en werpen een doos met flyers en de mascotte van hun organisatie voor de voeten van het college en verlaten ontgoocheld en woedend de zaal terwijl ze het bestuur lafheid verwijten. De zaal valt stil van verrassing en ook de delegatie van Za-kpota kijkt zich de ogen uit. Zij heeft vertaling ter beschikking. Juist voordien had ook Jef Vissers, schepen van Ontwikkelingssamenwerking die vanuit het gemeentebestuur de delegatie begeleidt ,gereageerd op de gang van zaken, vooral als antwoord op de bemerking van Marc Van Aperen over het wel slechte beeld dat de gemeenteraad geeft aan de Afrikaanse gasten. Jef Vissers: “Ik voel mij geroepen om hierop te reageren. Ik had gevraagd en gehoopt dat wij in alle gastvrijheid en in alle ernst dit soort onderwerpen hier niet zouden bespreken. Ik had graag als laatste punt aan de mensen van Za-kpota laten zien dat wij achter hun en onze ideeën staan om samen te werken. Ik, en ook alle leden van het college, vind dat een dergelijk punt van de bijkomende agenda, dat zo belangrijk en ingrijpend is in het leven en het gedrag van mensen hier nu niet zou behandeld worden . Maar jullie hebben dat als gezamenlijke oppositie hier op tafel gelegd. Dit heeft mij persoonlijk heel erg gepikeerd. Ik vind dit onbetamelijk. U had dit vandaag niet moeten brengen. Als het

Wanneer de meerderheid van de raad niet wil ingaan op het voorstel van de oppositie om de snelheidszones in Hoogstraten goed te keuren, werpen enkele leden van Veilig Verkeer Hoogstraten ontgoocheld en verontwaardigd een doos met flyers en de mascotte van hun vereniging voor de voeten van de burgemeester. Schepen van mobiliteit Marc Haseldonckx (l) zit er verslagen bij. al zo lang geduurd heeft, als het dan zo’n belangrijk onderwerp is, dan had u vroeger in de vorige legislatuur heel anders moeten reageren. Dit is een zeer ingrijpend onderwerp. Dit had nog gemakkelijk een maand kunnen blijven liggen.”

Charter Ook het voorstel om het charter Samen Actief voor Veilig Verkeer goed te keuren volgt dezelfde weg als hierboven. Voorzitter Johan Vermeeren doet dezelfde oproep om de stemming uit te stellen en het college de kans te geven er een onderbouwd werk van te maken en er later mee terug naar de gemeenteraad te komen. Meerderheid tegen oppositie keurt dit goed. Volgens burgemeester Tinne Rombouts wil het college dit document verder bekijken en bespreken om de juiste inhoud er van te kennen. “In het meerjarenplan van de stad staan heel wat punten voor verkeersveiligheid. Wij vinden dit een belangrijk punt en we hoeven ons hierover niet via een charter uit te spreken. We gaan dit niet tekenen zonder dat we goed weten wat er onder verstaan wordt. Ik zet niet zo maar symbolisch mijn handtekening. Ik word daar ook op aangesproken. Ik wil wel een engagement aangaan en dit samen in de gemeenteraad later bespreken om tot een concreet voorstel te komen. Ik vraag ook iedereen positief mee te werken bij de opbouw van dit dossier.”

12 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 12

24-4-2014 7:49:50


VANUIT HET STADHUIS Stedenband Het is al een stuk na negen uur wanneer de burgemeester van Za-kpota zich kan opmaken voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Hoogstraten. Hij neemt plaats vooraan aan de collegetafel en luistert aandachtig via de vertaalinstallatie naar het welkomstwoord van zijn Hoogstraatse collega. Tinne Rombouts brengt nog even de voorgeschiedenis in herinnering met voornamelijk het bezoek van de Hoogstraatse delegatie aan Benin mei vorig jaar. Zij bedankt de delegatieleider Jef Vissers en Jef Van Looy maar ook alle diensten en vooral Hilt Rigouts voor de ganse voorbereiding van het dossier en de organisatie van het bezoek. Als vier belangrijkste punten voor de keuze van een Stedenband met Za-kpota wijst zij vooral naar de overwegend jonge bevolking , de plaatselijke economie en het belang van de landbouw daarin, de reeds bestaande stedenband van Zoersel met een buurgemeente en het feit dat beide gemeenten met een blanke lei kunnen bouwen aan een echte samenwerking.

Leren van elkaar Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Jef Vissers (N-VA) spreekt van een historisch moment voor beide gemeenten, maar wijst ook op het vele voorbereidende werk dat hieraan vooraf gegaan is. “Het doel van deze samenwerking is duidelijk en eenvoudig: ons inzetten om elkaar te steunen in de weg naar ontwikkeling en vooruitgang. Hoogstraten gaat leren van Za-kpota, Za-kpota gaat leren van ons. Ik nodig u uit de overeenkomst te tekenen.” Raadslid Lief Pans(Anders) is er van overtuigd dat dit initiatief alle kansen heeft om te slagen en wil dit met haar fractie volop ondersteunen. Zij wijst er nog op dat de Afrikaanse delegatie meteen heeft kunnen ervaren wat één van de belangrijkste items in Hoogstraten is, namelijk de verkeersveiligheid en meer specifiek de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Als symbool overhandigt zij een fluo-vestje aan de delegatieleden. Gans de gemeenteraad geeft tenslotte volmondig haar akkoord voor deze Stedenband. Hierna zet burgemeester Antoine Affokpofi zich aan de collegetafel en dankt uitvoerig het gemeentebestuur en de bevolking van Hoogstraten. Deze samenwerking is volgens hem “un mariage de coeur et de raison” waarbij de principes van gelijkheid en wederzijds respect aan de basis liggen. Uit de vrij lange beschrijving van het leven en positie van Za-kpota onthouden we vooral dat de meerderheid van de bevolking zeer jong is maar ook dat deze jeugd zeer ambitieus is. Ondanks de beperkte middelen bekijkt zij de toekomst met hoop. Burgemeester Affokpofi drukt er de raad en de toehoorders op dat zij alle middelen zullen benutten om de rol van goede partner waar te maken. En hij bedankt gans Hoogstraten voor

Burgemeester Antoine Affokpofi heeft een cadeautje bij met een symbolische betekenis. Een waterkruikje uit Benin vol gaten kan maar succesvol zijn als iedereen meehelpt alle gaatjes te dichten. Samenwerking is de boodschap en daar wil Hoogstraten zeker in meegaan. de ontvangst en de ‘chaleur humaine’. Wij voelen ons “chez nous” in Hoogstraten. Duizend maal dank!” Hierna volgt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de beide burgemeesters. Tot slot heeft burgemeester Antoine

nog enkele kleine geschenkjes bij met een hoge symbolische waarde . De gemeenteraad wordt afgesloten met een drankje in de Welgezinde. De sfeer lijkt opperbest maar toch is het duidelijk dat het voorval in de loop van de zitting zijn sporen heeft nagelaten. Dit zal ook kort daarna blijken uit de vele reacties in de straat en op de sociale media maar hierover lees je meer in een ander artikel in dit nummer. De delegatieleden uit Za-kpota namen het voorval nogal laconiek op.”Het volk heeft zijn zeg gedaan”, aldus burgemeester Affokpoti en met een geheimzinnige glimlach werd de zaak beklonken. (jh)

De Stedenband Za-kpota – Hoogstraten is een feit. Burgemeester Tinne Rombouts tekent voor het bestuur van de stad Hoogstraten onder een goedkeurende blik van haar collega uit Benin en schepen van Ontwikkelingssamenwerking Jef Vissers. Jef Vissers was delegatieleider van het bezoek aan Benin in mei 2013. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 13

DHM_mei_348.indd 13

24-4-2014 7:49:51


LEZERS SCHRIJVEN

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

In Hoogstraten wordt actief gewerkt aan verkeersveiligheid Naar aanleiding van de gemeenteraad van 31 maart 2013 is er veel rumoer ontstaan in Hoogstraten. Als stadsbestuur wensen wij graag enige toelichting te geven. Dat verkeersveiligheid een belangrijke aandachtspunt is voor ons als stadsbestuur, mag blijken uit de doelstellingen opgenomen in het meerjarenplan, de reeds lopende en/of gerealiseerde dossiers. Verkeersveiligheid is een integraal verhaal van preventie, goede infrastructuur, goede reglementering en handhaving. Om dit te kunnen realiseren zijn er vele partners om rekening mee te houden. Gezien het belang en de impact van deze dossiers wil het stadsbestuur steeds goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen. De afgelopen jaren wordt reeds actief ingezet op verkeersveiligheid. Specifiek rond snelheid zijn er punctuele aanpassingen gebeurd alsook een versterkt controlebeleid. In samenwerking met de politie is het aantal snelheidscontroles het afgelopen jaar verdubbeld en hebben we kunnen vaststellen dat het aantal overtredingen procentueel licht gedaald is. Specifiek rond snelheidscontrole neemt onze politiezone ook deel aan de actie: ‘ik flits mee’, waarmee burgers zelf mede kunnen bepalen waar flitsacties zouden moeten gebeuren. Op vlak van sensibilisering hebben we de afgelopen jaren een sterke steun ervaren van ‘veilig verkeer Hoogstraten’. Fluo-Floren heeft zowat iedereen in Hoogstraten weten overtuigen dat zichtbaarheid in het verkeer één van de belangrijkste aandachtspunten is. Velen en ook wij vanuit het stadbestuur zijn de vele vrijwilligers achter deze acties hiervoor wel degelijk dankbaar! Verschillende andere dossiers (fietspad- en suggestiestroken Gelmelstraat, fietspad Ulicotenseweg, aanpassingen Vrijheid, zwembadlus voor schoolvervoer, aangepaste snelheidsregimes,…) zijn lopende.

om te werken rond veiligheid in het verkeer. Het voorgelegde dossier vanuit het college gaat over eventuele aangepaste regimes 70-90. Dit dossier is ingrijpend op de hele mobiliteit in Hoogstraten en zijn organisatie daar rond. Hierbij worden alle verschillende meningen in overweging genomen. Belangrijk is dat alle pro’s en contra’s en eventuele gevolgen worden afgewogen. Het college heeft aangegeven dat dit dossier voor hen nog verder in opbouw en bespreking is. Het college heeft op de gemeenteraad dan ook gevraagd aan de gemeenteraad om dit dossier met spoed verder te mogen voorbereiden om dit dan vervolgens in zijn geheel terug te brengen naar de gemeenteraad. De voltallige meerderheid heeft deze vraag goedgekeurd in de overtuiging dat een goed onderbouwde beslissing belangrijk is. Hiermee heeft niemand van het college of de meerderheid zich voor of tegen de maatregel uitgesproken, in tegenstelling met een aantal weergegeven berichtgevingen. Een tweede dossier dat werd voorgelegd om te stemmen was het save-charter. Een charter waarbij het stadsbestuur zich via de ondertekening verbindt aan een aantal principes. Op zich zijn heel wat van deze principes elementen die reeds opgenomen zijn in het meerjarenplan van het stadsbestuur, zoals door de oppositie zelf ook aangegeven. Aan het ondertekenen van zulk een engagement hecht het huidig college veel belang, in die zin dat eenmaal dit ondertekend wordt zij ook effectief tot het gewenste resultaat wil komen. Daarom is het actieplan achter dit charter zeer belangrijk. Op het moment van goedkeuring en ondertekening is het belangrijk dat iedereen goed weet welk engagement precies wordt aangegaan. In de plaats van dit charter maandagavond zomaar principieel goed te keuren heeft het college het voorstel gedaan om eerst i.s.m. de gemeenteraadsleden en andere betrokken actoren een

actieplan uit te werken, gebaseerd op de nota van het meerjarenplan. De meerderheid van de gemeenteraad is ingegaan op dit voorstel, wat maakt dat wel degelijk rond dit charter de handdoek door het bestuur niet in de ring wordt gegooid. Zodra er klaarheid is rond het actieplan achter het charter zal ook dit terug voorgelegd worden aan de gemeenteraad om vervolgens tot een duidelijke en gedragen stemming te kunnen komen. Het stadsbestuur stelt dan ook met spijt vast dat ook hierover gecommuniceerd wordt alsof zij dit charter en/of verkeersveiligheid niet belangrijk vindt. Het college heeft afgelopen maandag 7 april 2014 hiervoor trouwens de eerste stappen gezet om te komen tot een werkgroep om dit actieplan verder vorm te geven. Hiervoor worden Veilig verkeer Hoogstraten en de verschillende politieke fracties uitgenodigd om er aan deel te nemen. Als stadsbestuur willen wij de precieze nuance en interpretatie meegeven om hopelijk zo tot een goed begrip te komen. Eveneens willen wij onderstrepen dat deze werkwijze overtuigd gedragen wordt door het voltallig college, zonder uitzonderingen in de ene of andere richting. Het is spijtig te ervaren dat de afgelopen dagen een andere teneur wordt weergegeven. Het college heeft de werkgroep ‘veilig verkeer Hoogstraten’ afgelopen maandag uitgenodigd voor overleg. Tijdens dit overleg hebben we moeten vaststellen dat zij geen geloof hechten aan onze aanpak en betreuren dat het overleg niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Wij hopen met een uitgestoken hand om samen met hogere overheden, burgers, veilig verkeer Hoogstraten en alle andere, verder te kunnen bouwen op diverse fronten aan meer verkeersveiligheid in Hoogstraten. Voor het stadsbestuur Burgemeester Tinne Rombouts

Op de gemeenteraad werd vanuit de oppositie de vraag gesteld om akkoord te gaan met de invoering van het snelheidsregime 30-50-70. Enkele maanden geleden heeft het stadsbestuur het dossier ‘aangepaste snelheidsregime’ zelf op de discussietafel gelegd als één van de items

14 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 14

24-4-2014 7:49:51


LEZERS SCHRIJVEN

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

Veilig Verkeer Hoogstraten stopt er mee We hebben altijd gezegd dat we ermee stoppen als verkeersveiligheid een politiek spel wordt en zo ver is het nu. We stoppen ermee, met pijn in ons hart. Veilig Verkeer was een sensibiliseringsgroep. We organiseerden twee volksvergaderingen, schreven naar aanleiding van de verkiezingen een memorandum, organiseerden een verkeersevenement, gingen met de mascotte verschillende keren naar alle scholen, beloonden de kinderen voor het dragen van hun fluo-hesjes, kochten de Victor veilig oversteekmannetjes aan voor de scholen, zetten de oversteekouders in de bloemetjes en zetelden mee in de dorpsraad van Hoogstraten en de verkeersraad.

positie hebben laten gebruiken, dat is niet waar. We wachten al twee jaar op dat agendapunt! Als iedereen naar eer en geweten gestemd had dan was het agendapunt goedgekeurd. Ik heb voldoende mails van raadsleden van de meerderheid die me in dit dossier steunen. Dus was ik overtuigd dat het goedgekeurd ging worden.

Veilig Verkeer investeerde meer dan 23.000 euro in sensibilisering op 2.5 jaar tijd en kon op heel veel sympathie rekenen . Op onze Facebook pagina veilig verkeer hebben we een kleine 1600 volgers. Door ons bezoek aan de scholen met onze mascotte Fluo Floren hebben we, samen met leerkrachten en ouders, kinderen kunnen overtuigen om hesjes te dragen. In verschillende scholen werd het dragen van fluo hesjes het thema van het jaar.

De ontvangst op het schepencollege op 7 april begon goed. De burgemeester was lovend over alles wat we de afgelopen twee jaar al bereikt hadden. Maar dan begon het. Jos Mathé vroeg ons “kent u het dossier 30-50-70 km wel?” Hallo zeg, alsof wij dat dossier na jaren werken rond verkeersveiligheid niet zouden kennen. We hebben de vraag omgedraaid en gevraagd of hij het dossier inhoudelijk wel kende. Hij werd teruggefloten door Tinne . Het ging dus over de twee dossiers waarover men op de raad niet wou stemmen de ene leugen volgde na de andere. Het dossier was niet af, zei schepen Vissers, alhoewel schepen Haeseldonckx op de gemeenteraad duidelijk zei dat alle adviezen binnen waren, dat het dossier af was, maar dat er binnen de meerderheid onenigheid was.

Maar nee, dan maakt men er op de raad een poppenkast van. Niemand van de meerderheid durfde voor zijn of haar eigen mening uitkomen. Men stemde er zoals Tinne het hen had opgedragen. Dat is geen democratie meer. Ik snap niet dat de inwoners van Hoogstraten dat nemen. Mensen binnen de meerderheid, binnen het college hebben ons beloftes gemaakt, voor de verkiezingen verkeersveiligheid hier en daar…Als je Tinne een vraag stelt, krijg je geen antwoord. Als je haar dan tegen komt zegt ze dat de korpschef er niet mee akkoord gaat. Neem je dan contact op met hem dan weet hij van geen vraag….. nooit van gehoord. Politiekers die liegen en hun eigen leugens geloven….triestig.

Uiteindelijk deed Roger Van Aperen de deur dicht. Hij vergeleek de beslissing van het 30-5070 dossier met de keuze van een badkamer. “Mijn vrouw en ik gaan een huisje verhuren in de Brouwerijstraat”, zei hij, “Mijn vrouw wil er een nieuwe badkamer in plaatsen en ik vind dat niet nodig” Toen zijn we buiten gegaan. Als men verkeersbeleid vergelijkt met de keuze van een badkamer….ja zeg. Met mensen die hun eigen leugens geloven kan je niet praten, wil ik niet meer praten. De dinsdag na ons gesprek op het college kregen we een uitnodiging om mee te stappen in een werkgroep voor het SAVE-charter. Blijkbaar heeft men dus nog geen contact gehad met OVK want die zouden vertellen dat er geen werkgroep voor nodig is, wat moet gebeuren is dat de mensen van het OVK op het college een toelichting mogen komen geven zoals ik vanaf het begin aangegeven heb en dat ze daarna overleg willen plegen met hun adviesraden is inderdaad een mooi gegeven. Al stel ik me daar ook serieus vragen bij.

Door een goede samenwerking met Marc Haeseldonckx, de schepen bevoegd voor mobiliteit, hebben we veel punten van ons referendum kunnen overlopen en heeft hij die kunnen realiseren. De gemeenteraad van 31 maart was daarom des te pijnlijker omdat precies Marc daar de kastanjes uit het vuur moest halen voor Tinne Rombouts. Het is iedereen opgevallen: Tinne, die denkt dat ze bij elk agendapunt moet tussenkomen, heeft nu bij het agendapunt 30-50-70 gezwegen als een graf. Ze bleef star voor zich uitstaren en durfde niet in onze richting kijken. Marc, moest de klus maar klaren. Voor de verkiezingen klonk het bij de N-VA fractie van verkeersveiligheid hier en verkeersveiligheid daar. Nu blijft het daar stil. Iemand als Jef Vissers, nota bene schepen bevoegd voor onderwijs, zou de eerste moeten zijn die voluit gaat voor verkeersveiligheid. Maar nee, wat macht met een mens kan doen… Al twee jaar lang zijn we absoluut politiek neutraal. Nu verwijt men ons dat we ons door de op-

Men moest ook nog met Merksplas gaan praten omdat men ook daar de 30-50-70 regeling nog niet invoerde. Waarop wij voorstelden om met Rijkevorsel en Wuustwezel te praten, die al langer voor die snelheid kozen. Op onze vraag wat er dan nog ontbrak in het dossier kon niemand een zinnig antwoord geven en schakelde men meteen over op het save-charter. Blijkbaar weet het college niet dat de burgemeester eerst het OVK (Ouders van Verongelukte kinderen) moet contacteren en dat zij samen bekijken wat men in Hoogstraten kan doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De ondertekening zou in dat opzicht enkel een engagement ten opzichte van het OVK zijn, niet meer en niet minder.

In het dossier van 30-50-70 zijn alle adviesraden betrokken, op twee adviesraden na was iedereen voorstander naast de verkeersdeskundige, politie en schepen van mobiliteit. En toch wilde men hier niet over stemmen. Wij kregen zelfs de opmerking ja maar dat zijn MAAR adviesraden! Maw hun advies telt alleen als het ons uitkomt! ? In de beleidsnota staat dat de huidige coalitie een open en betere communicatie naar de burger toe wil.. dit roept bij mij veel vragen op, als ze iedereen zo voorliegen als ze ons voorgelogen hebben… Dus we stoppen er mee. Dat komt door de houding van Tinne Rombouts en sommige mensen binnen het college en heus niet alleen op de laatste gemeenteraad. Dat gaat veel verder…. er spelen andere, minder fraaie factoren mee. Iemand die voor het bestuur werkt kreeg te horen: “je moet kiezen: die groep of je job”. Iemand anders wil bij de politie solliciteren en vraagt om nooit genoemd te worden anders kan hij het vergeten. Je kan nu eenmaal niet overleggen met mensen die hun eigen leugens geloven. Democratie en de uiting van vrije mening zijn hier ver te zoeken en waarvoor? Met welk resultaat, dat een groep mensen die sereen en vrijwillig sensibiliseringsactie ’s op touw zette voor de kleinsten en de zwaksten in het verkeer de handdoek in de ring gooien. Mevrouw de burgemeester, u mag trots zijn op uzelf. Veerle van Kaam

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 15

DHM_mei_348.indd 15

24-4-2014 7:49:51


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

MEERSEL-DREEF EN ZIJN MARIAPARK EEN DISCRETE BLIK ACHTER DE SCHERMEN Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, Da ist in meinem Herzen, Die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, Da hab ich ihr gestanden, mein Sehnen und Verlangen.

Groot affront Wikipedia heeft alle Belgische Mariabedevaartplaatsen opgelijst: Banneux, Beauraing, Bon-Secours, Dadizele, Donk, Ertvelde, Imde, Hasselt, Kalfort, Kerselare, Kleit, Lommel, Moregem, Oostakker, Scherpenheuvel en Zoutleeuw. ‘Alle’ bedevaartplaatsen? Forget it, nergens is er sprake van Meersel-Dreef. Kapucijnen en Dreveniers, te wapen.

Nee, niet zelf verzonnen. Gewoon afgeschreven van de bekende Duitse dichter Heinrich Heine. Toegegeven, een mondje Duits is wel vereist om het te verstaan. Maar, bij een tweede lezing zullen ook de niet zo Duitskrachtigen onder ons begrijpen dat de meimaand seizoensmatig een zeer bijzondere maand is. Meer nog, in meerder religies is ze toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, de Moeder aller moeders. Een uitloper van de geschiedenis waarbij vanouds de meimaand (maia) symbool stond voor de vruchtbaarheid. En dan is de verwijzing naar de moeders niet ver weg. Vandaar ook dat de Maria-kapelletjes in mei versierd worden. Dat de bedevaartsoorden ter wereld in mei een grotere toeloop kennen dan in de andere maanden. Ook bij ons, in het Mariapark in Meersel-Dreef. Al van in 1895 het ‘Lourdes van de Noorderkempen’. Hoogtijd dus om daar eens een kijkje te gaan nemen.

Daarom…

Order der redactie ten onzent Met onze complimenten zult gij contact opnemen met pater Luc, de gardiaan (overste) van de paters Kapucijnen in Meersel-Dreef, ook wel eens de Minderbroeders genoemd. Vragen zult gij hem naar de diepere roerselen van de mens die hem ertoe bewegen om zelfs in deze exalterende tijden nog op beevaart te gaan. Vragen zult ge hem hoe op Dreef aan deze nood wordt tegemoet gekomen.

Als vanouds, ten beginne een beetje geschiedenis Van 1618 tot 1648 woedde in onze contreien de zogenaamde godsdienstoorlog tussen katholieken en protestanten die uiteindelijk uitmondde in de ‘Vrede van Munster’. Gesloten op 30 januari 1648 en waarbij ‘Stad en ‘Baronie Breda’ werd toegewezen aan de ‘Hollanders’. Van oudsher calvinisten die gezworen hadden het katholicisme met wortel en tak uit te roeien en dien ten gevolge reeds in 1637 de kapucijnen Breda hadden uitgegooid. Die het hierbij evenwel niet lieten zitten en als een soort missionarissen in de streek

werkzaam bleven. Zich zodoende zeer geliefd makend bij de plaatselijke bevolking waardoor enkele invloedrijke families zich geroepen voelden om de kapucijnen aan een stek te helpen in de nabijheid van Breda, maar wel uit de greep van de calvinisten. Na allerlei onderhandelingen en onder impuls van Jan de Wyse verleende Maria Gabriëlla de Lalaing, vrouwe van Rijngraaf van Salm en graaf van Hoogstraten, uiteindelijk op 15 juni 1686 de kapucijnen het recht om zich te vestigen op haar gronden in Meersel-Dreef. Begonnen in een klein schuurtje - dat overigens nog altijd bestaat, achter de pater Pio-zaal - groeide het klooster gestaag, werd er een kerk gebouwd, werd er een 1100 m lange ‘dreef’ aangelegd tussen kerk en klooster, en een park voor volksdevoties. Maar de Franse Revolutie kwam er aan, de kerkelijke goederen werden verbeurd verklaard en de Dreefse paters werden op de vlucht gejaagd. Maar zult ge dan kapucijnen zijn of het niet zijn, vermomd als gewone burgers bleven de paters op Dreef de mis lezen. Tot de trappisten van Westmalle in 1838 de zaak overnamen. De Dreveniers hadden evenwel heimwee naar de paters van weleer en kregen het uiteindelijk van de kardinaal gedaan dat ze de kapucijnen in 1865 opnieuw plechtig konden inhalen. Zoals al gezegd, van in de beginne was er aan het klooster een park verbonden waar allerlei volksdevoties hun weg vonden. De huidige grot, het kernpunt van het park, werd gebouwd als inlossing van een belofte. Gedaan door JanBaptist Rutten, naast provinciale overste van de

16 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 16

24-4-2014 7:49:52


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE minderbroeders kapucijnen ook een geboren en getogen Merelenaar. Die per boot op pastoraal bezoek trok naar de kapucijner-missie van Punjab in Pakistan, en in zwaar weer verzeild raakte tussen Italië en Kreta. Zodanig zelfs dat zijn boot dreigde te vergaan en hem enkel nog de belofte restte een Lourdesgrot te zullen bouwen in ruil voor zijn levensbehoud. En Rutten hield zich aan zijn woord. Ongedeerd voet aan land gezet, ging hij onmiddellijk ijveren voor de bouw van een Lourdesgrot in Dalhousie aan de voet van het Himalaya-gebergte. Wat stuitte op de tegenstand van de plaatseljke bevolking zodat besloten werd de grot in Meersel-Dreef te bouwen. Waar ze op 20 oktober 1895 plechtig werd ingezegend door Turnhoutenaar mgr. Pelckmans, Kapucijnerbisschop van de Lahore-missie in Pakistan. Erbij verteld dat de bouwwerken aanvankelijk, en op zijn zachtst gezegd geen al te best verloop kenden. De grot stortte tot tweemaal toe volledig in elkaar maar ze kwam er. In 1920 werd het park volledig gerestaureerd en kreeg het uitzicht zoals het er nu nog altijd uitziet.

Niet van brood alleen Pater Luc kwam pas goed onder stoom nadat we hem naar zijn verklaring vroegen voor de tegenstelling tussen de voortschrijdende ontkerkelijking en de des mensens blijvende drang om immer weer de pelgrimsstaf ter hand te nemen. Uitgebreid wijdde hij uit over de mirakels die reeds in verschillende bedevaartsoorden zijn geschied. Over de uitputtende wetenschappelijke onderzoeken die worden uitgevoerd vooraleer de Kerk een uitzonderlijke genezing als mirakel zal erkennen. Over de lijdende mens die overal en vruchteloos een uitweg voor zijn miserie heeft gezocht, en zijn hoop dan uiteindelijk stelt op een helende Hogere Macht. En bovendien in

een bedevaartsoord een deugddoende sociale dimensie ervaart door het samenzijn met lotgenoten. “Werp uw kommer op de Heer” zingt psalm 54. Tja, en waarom zouden we dat eigenlijk niet doen?

Van eieren en saucissen

Tussen de bedrijven door durfden wij van onze kant te suggereren dat de mensheid met al zijn hedendaagse toeters en bellen au fond misschien toch ook wel enige nood heeft aan wat verder gaande verdieping. Kortom dat er meer moet zijn dan alleen maar brood, en spelen. En dat daarom de beeweg wordt aangegrepen om deze verzuchting een eind tegemoet te treden. Een stelling die door de pater tot onze voldoening ten volle werd onderschreven. De paters van Meersel-Dreef zijn dan ook wat graag bereid om groepen bedevaarders hartelijk te ontvangen. In de meimaand zijn er zelfs dagelijks twee vaste vieringen om 11.00 en om 14.00 uur. Indien de groep niet vergezeld wordt van een eigen priester of pastorale help(st)er dan zal een pater kapucijn voorgaan. Buiten deze vaste vieringen in de meimaand zijn groepen eveneens welkom, doch dan dienen ze te voorzien in een eigen voorganger. De nodige afspraken kunnen worden gemaakt per 03 315 70 30 of per kapucijnen.meerseldreef@skynet.be. En als ge het doet, ge gaat daar niet alleen aan de grot staan. Pater Luc kent geen exacte cijfers, maar schrijf gerust dat er jaarlijks t i e n d u i z e n d e n bedevaarders richting Meersel-Dreef tiegen. En niet alleen dat. In de kloosterkerk worden elk weekend 7 missen gelezen, 3 de zaterdagavond, 4 de zondagvoormiddag. Met telkens een 1200tal misgangers, met kerstmis zelfs 3000. En dat zijn heus niet allemaal Dreveniers, die zijn maar met zowat z’n duizend.

De heilige Clara in haar kapel. Plaats zat voor een flukse korf saucissen. In de loop der jaren is het Mariapark het onderkomen geworden van een aanzienlijke reeks heiligenbeelden, al of niet gehuisvest in een kapelletje. De meeste van deze beelden zijn geschonken uit devotie, uit sympathie, of uit een andere overweging welke die ook mag wezen. En uit de collectie gaan we er eentje lichten, de heilige Clara. Tja waarom Clara, en niet Appolonia, Rochus of Margaretha Maria Alacoque? Luister. Wie mooi weer wil ter gelegenheid van, hij/zij drage eieren naar de clarissen die bij tegenprestatie zullen bidden voor zon en blauwe hemel. Algemeen bekend. Minder geweten is dat ook de heilige Clara voor een onbewolkt uitspansel kan zorgen. Door haar te overladen met…, saucissen. Gelooft ge het niet, vraag het dan bijvoorbeeld aan het Bredase gild van carnavalsprinsen. Die ooit voltallig met saucissen naar de heilige Clara in Mariapark zijn afgezakt. Met de bede om hun optocht niet te laten uitregenen. Of ze ook goei weer hebben gehad zijn we vergeten te vragen.

Een pracht van een park

Dat van die tienduizenden, we zouden het nog gaan geloven.

Laat dit zeer duidelijk wezen, het Dreefse Mariapark ligt er het ganse jaar door netjes bij. En laat het dan even duidelijk zijn dat daar volk voor nodig is. Een echt mirakel is er op Dreef nog niet gebeurd, maar dat de onderhoud van het park enkel en alleen door Dreveniers-vrijwilligers wordt verzorgd zit er toch dicht bij. Een paar weken vóór 1 mei doet pater Luc in zijn kerk een plechtige oproep om in het park de jaarlijkse grote roefel te doen, zodat het er zeker in de meimaand proper bij ligt. Een dertigtal willigen gaan dan telkens weer onvervaard met hakker en rijf aan de slag. Maar, en we noemen met name: Jef Van Aert, Wim Bastiaensen, Louis Pemen, Cor

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 17

DHM_mei_348.indd 17

24-4-2014 7:49:52


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

Jef Van Aert de nestor. Met zijn 88 jaar niet minder dan 365 dagen op post.

Wim Bastiaensen

Louis Pemen

Van Os en diens vrouw Nel Duyvenstijn zijn het gehele jaar door in het park aan de slag, helemaal gratis en voor niks. Volledig zichzelf organiserend, geen bemoeienis van de paters nodig. Met alle soorten van plezier willen we deze mensen dan ook eens met hun portret in de gazet zetten. En of ze dat verdienen.

klooster van San Giovanni Rotondo, een oord dat hij tot aan zijn dood niet meer zal verlaten. Zijn kloosterleven wordt gekenmerkt door een absolute gehoorzaamheid aan zijn oversten en een uiterst intens meeleven met het lijden van Christus. Derwijze zelfs dat zijn lichaam op 20 september 1918 ‘stigmata’ of kruiswonden vertoont zodat tijdens zijn verdere leven een enorme verering op gang getrokken wordt. Niet alleen omwille van zijn stigmata maar misschien meer nog omwille van zijn enorme dienstvaardigheid. Niettegenstaande zijn zwakke gezondheid overlijdt pater Pio op 23 september 1968 op 81 jarige leeftijd. Nadat de gebruikelijke voorzichtigheid aan de dag was gelegd werd de pater in 1999 zalig en 2002 heilig verklaard.

de zaligverklaring in 1999 vraagt de provinciale overste wie er bereid is, tenslotte hebben we het over een medebroeder-kapucijn, om in zijn kloostertuin een beeld van pater Pio te plaatsen en een lokale verering op gang te brengen. Onze pater Luc steekt onmiddellijk de vinger op samen met nog een collega-gardiaan, die evenwel als het erop aankomt verstek laat gaan. Pater Luc niet, hij gaat ervoor. Naar het Italiaanse San Giovanni Rotondo om samen met een Italiaans sprekende medebroeder en een op de kop getikte camionette een bronzen beeld van pater Pio te gaan aankopen. Nu, wat blijkt bij het inladen, het beeld kan niet in de camionette wegens een in de weg zittend reservewiel. Hetgeen pater Luc de haren ten berge en de handen ten hemel doet rijzen onder het uitspreken van een weinig verhullende aanroeping in de trant van: “Awel Pio jongen, als ge in onzen hof wilt staan, dan zult ge ervoor moeten zorgen dat we met uw beeld goed

Vanwaar pater Pio? Pater Pio, geboren Francesco Forgione op 25 mei 1887, treedt als vijftienjarige toe tot de orde van de kapucijnen met de vurige wens om zo vlug mogelijk priester te worden. Maar de opleiding loopt wegens zijn zwakke gezondheid niet van een leien dakje zodat hij in 1910 voortijdig tot priester wordt gewijd. In 1915 in het leger geroepen tijdens de WOI speelt zijn gezondheid hem andermaal parten, wordt hij noodgedwongen gedemobiliseerd en doet zijn intrede in het

Hoe het heiligenbeeld en de verering van pater Pio in het Mariapark een plaats hebben gevonden is toch wel een iets of wat bijzonder verhaal. Na

18 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 18

24-4-2014 7:49:53


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

Cor Van Os aan de slag aan één van de kapelletjes van de Zeven Smarten Van Maria.

Nel Duyvenstijn geeft een statie van de rozenkrans opnieuw een naam.

en wel thuis geraken”. De bede werd verhoord, want onder de rook van Milaan werd juist op tijd vastgesteld dat er geen druppel olie meer in de carter zat. Voor hetzelfde geld hadden ze de motor opgeblazen. Is dus niet gebeurd, en daarom, jaarlijks een pater Pio-dag in Meersel-Dreef.

De onzekere toekomst Vandaag wordt het Dreefse klooster nog bevolkt door vijf paters en één broeder kapucijn. In leeftijd, of ouderdom als je wil, variërend van 72 naar 85 jaar. Tja, eerwaarde paters en broeder,

Vrijwilligers die jaar in jaar uit het Mariapark netjes houden. Rotzooiers die in toenemende mate het park teisteren. Geld? Valt er niet te rapen, de offerblokken zijn inmiddels fors verankerd en worden regelmatig geleegd. En wie gaat er dan in godsnaam inbreken in een bergplaats waarin enkel een paar stoelen zijn opgeborgen? met alle respect maar dan gebiedt ons de eerlijkheid om een realiteit onder ogen te zien: niet dat de mot er al inzit, maar de vergrijzing heeft wel lelijk toegeslagen. Niet alleen in MeerselDreef, maar ook elders in het kapucijnergild. Een vaststelling die ook de hogere overheid niet was ontgaan. Derwijze dat de provinciaal tijdens het driejaarlijks kapittel voorstelde om middels een aantal jonge Poolse confraters nieuw bloed in de rangen te pompen. Pater Luc en zijn Ieperse collega onmiddellijk akkoord. Van het betreffende drietal Polen zijn er evenwel uiteindelijk twee naar Antwerpen gekomen om Nederlands te leren. Maar, naar alle waarschijnlijkheid is het tweetal de geneugten van de grootstad dermate gaan appreciëren dat ze het niet meer zagen zitten om in het puntje van noordelijk België zich verder in het kloosterleven te bekwamen. Op een plek waar te vrezen valt dat een beetje verder de wereld met gazetten is dichtgeplakt. Onze gesprekspartner heeft in zijn jonge jaren dertig jaar studie achter de rug, vervolgens 31 jaar missie in Pakistan en hij hoopt nu 30 jaar zijn gardiaanse functie in Meersel-Dreef uit te oefenen. Dan zou hij, naar eigen zeggen, zijn hemel moeten verdiend hebben. Twijfelen wij niet aan. Maar, wat daarna? We durven daar eigenlijk nauwelijks aan te denken. Zal Meersel-Dreef nog Meersel-Dreef zijn zonder de paters van Meersel-Dreef? Zonder Mariagrot? Wie het weet, zeg het. (nad)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 19

DHM_mei_348.indd 19

24-4-2014 7:49:53


Moeder van alle verkiezingen ?

Hoogstraten zendt zijn kandidaten uit Zondag 25 mei 2014 is het zover: gans het land trekt naar het stemhokje. Het worden wellicht de meest besproken verkiezingen van de laatste decennia. Vooral het samenvallen van Federale, Vlaamse en Europese verkiezingen en de mogelijke weerslag hiervan op de bestuurlijke toekomst van België maken er een boeiend item van. Wat doet Hoogstraten? Bij de nationale verkiezing in 2010 raasde N-VA als een pletwals door het Vlaamse land en verfde in één lange streep alles geel. In het kanton Hoogstraten behaalde N-VA 28,4 % . CD&V zakte terug naar 23,4 %.

Tinne Rombouts (CD&V) Vlaams Parlement, tweede plaats

Een jaar voordien bij de Vlaamse parlementsverkiezingen haalde CD&V 34,7 %, N-VA 12,8 %. De figuur van Tinne Rombouts zal daar toen wellicht niet vreemd aan geweest zijn. In kartelvorm waren beide partijen in 2007 samen opgekomen en haalden toen een monsterscore van 42,6 %. Plaatselijke kandidaten hebben vaak een weerslag gehad op de resultaten in het kanton of in de gemeente.

Bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op 7 juni 2009 verdubbelde Tinne Rombouts haar stemmenaantal. Zij nestelde zich hiermee op de zevende plaats van de populairste politici uit de kieskring Antwerpen, waarbij Kris Peeters de kop nam (127.000 stemmen ) vóór Bart De Wever (123.000 stemmen), maar binnen de CD&V haalde zij op twee na de hoogste score in Antwerpen. Tinne Rombouts is op dat ogenblik 2,5 jaar eerste schepen van Hoogstraten na de tumultueuze gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006. Met de verkiezingen van 25 mei 2014 kan zij haar derde legislatuur binnenwandelen.

In de rush naar zoveel mogelijk stemmen zoekt immers iedere partij naar de geschikte lokale kandidaten om haar lijst op te smukken. Nooit is het aanbod van Hoogstraatse kandidaten bij nationale verkiezingen zo groot geweest als vandaag. Liefst 7 inwoners van onze gemeente plaatsten hun naam en foto op één van de lijsten. Wie voor een Hoogstraatse kandidaat wil stemmen , kan zijn stem kwijt aan één van de volgende gegadigden: Tinne Rombouts (CD&V), Fons Jacobs (Groen), Michel Jansen (N-VA), Marc Van Aperen (Open VLD), Lies Snijders (Sp.a), Katrien Brosens (Open VLD), Johan Peeters (Open VLD). Wij stellen ze graag aan je voor.

gegrift blijven. Op 24-jarige leeftijd en werkzaam als consulente van de Groene Kring, werd zij toen van op de tiende plaats op de CD&VN-VA lijst verkozen als jongste raadslid uit de Vlaamse Raad met meer dan 16.000 voorkeurstemmen. Op talrijke verkiezingsfolders prijkte zij mooi samen met lijsttrekster Inge Vervotte. Zij volgde op die manier Jef Van Looy op in de Vlaamse Raad.

Tinne Rombouts maakt bij deze verkiezing een flinke sprong voorwaarts op de CD&V-lijst voor het Vlaamse Parlement. Zij staat op de tweede plaats in de kieskring Antwerpen na lijsttrekker Kris Peeters. Zij zetelt ook al bijna 10 jaar in dit Vlaams Parlement. 13 juni 2004 zal wel altijd in haar geheugen

De positie van burgemeester van Hoogstraten zal haar wellicht nog meer een duwtje in de rug geven, al was de evaluatie in de krant De Morgen niet zo lovend over haar werk in het Vlaamse parlement. Als Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Hoogstraten, combineert zij twee drukke maar boeiende uitdagingen die naar eigen zeggen elkaar versterken. Dit geeft haar de mogelijkheid om zich in zeer diverse maatschappelijke knelpunten te verdiepen. Vooral de brug leggen tussen Hoogstraten en het Vlaams beleid vindt zij voor de Hoogstraatse kiezer zeer waardevol. “Dankzij de steun van het Vlaamse, het Federale en ook het Europese niveau zijn er de afgelopen jaren verschillende mooie projecten kunnen gerealiseerd worden. Een nieuw woonzorgcentrum, Hoogmark een nieuwe thuis voor personen met een beperking, aanleg van parkzone ‘Den Dijk’, uitbreiding en renovatie voor duurzame gevangenissen met extra lokale tewerkstelling, kinderverhalenwandeling met

20 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 20

24-4-2014 7:49:54


Fredje en Fraisellie, heraanleg van het kruispunt Wortel-Kolonie, afvalproject ‘Miss Cleany’ op de transportzone, bivakzone Wortel Kolonie, fietspad Strijkbeekseweg, extra impuls aan bedrijven om zich in Hoogstraten te vestigen, innovatiesteun voor ondernemers,… Al deze projecten zijn mede gerealiseerd en gefinancierd door Belgische, Vlaamse en zelfs Europese overheden. De brug kunnen maken tussen deze verschillende overheden is dan ook belangrijk voor de vooruitgang van Hoogstraten en de regio”, aldus Tinne Rombouts. “CD&V biedt bouwstenen die belangrijk zijn voor een warme samenleving waar we mensen versterken en kansen geven en niemand achter blijft. Een berekend plan, waarbij de begroting in evenwicht is, de loonkloof wordt gedicht en we blijven investeren zonder de sociale bescherming uit het oog te verliezen. Een plan dat we in samenwerking zullen realiseren. De puzzelstukken liggen op de tafel, na de 6de staatshervorming zelfs meer dan ooit. De uitdaging is de puzzel in elkaar te passen. Een uitdaging die ik overtuigd, met goesting en de nodige ijver aan ga!” In de motivatie voor haar vernieuwde kandidatuur lezen we verder: “Tinne is een jonge enthousiaste vrouw, waar niet de pluim op de hoed het belangrijkste is, maar wel een degelijk resultaat. Een doorzetter met dossierkennis. Zelfs in de meest technische dossiers zoals omgevingsvergunning, betaalbaar wonen, plattelandsfonds, transparant prijzenbeleid, … verdiept zij zich met resultaat. Het zijn niet steeds de meest sexy-thema’s, maar vaak wel cruciaal om vooruitgang te boeken. Tinne durft ook out-of-the-box te denken om te komen tot nieuwe ideeën die een oplossing kunnen bieden op actuele uitdagingen zoals CADO (kleinschalige dagopvang voor ouderen in de eigen buurt), diepe geothermie (waarbij aardwarmte wordt benut voor warmte en elektriciteit),… Oplossingen vindt zij in overleg met betrokken actoren. ‘Alleen ga je soms sneller, maar samen geraak je verder’ is niet voor niets haar overtuiging. Een gedreven teamspeler die leergierig is en waarvoor geen inspanning te veel is om tot een goed resultaat te komen.” “De eerlijke en oprechte ijver van mensen om hun doel te bereiken, geeft mij energie om tot het uiterste te gaan.” Aldus Tinne Rombouts.

Fons Jacobs (Groen) Vlaams Parlement, zevende plaats

iets wat in de politiek nog veel te weinig mogelijk is. Ik kan kiezen voor de lange termijn oplossing, en kan dus mijn principes volgen. Milieu, verkeersveiligheid, openbare ruimte, (bejaarden) zorg, duurzaamheid, …het zijn allemaal thema’s die de waan van de dag moeten overschrijden en waar een lange-termijnvisie voor nodig is. Een tweede reden waarom ik de stem van kiezer verdien is het feit dat ik niet cumuleer, en dat ik mij volledig kan geven voor het ambt dat ik uitoefen . Ik hoef mijn tijd en energie niet te verdelen tussen Brussel en Hoogstraten, en kan mij volledig inzetten voor mijn mandaat. Ik geloof dat mijn stem beter af is bij een kandidaat die slechts voor één ambt kiest dan voor een kandidaat die al burgemeester of schepen is. Want hoe men het ook draait of keert : niemand kan twee heren dienen, ook beroepspolitici niet!

Fons Jacobs is evenmin een onbekende in de Hoogstraatse politiek. Hij zetelt in de gemeenteraad voor Anders, nadat hij in oktober 2012 als lijsttrekker van deze partij verkozen werd. Anders is een nieuwe politieke groep die ontstond voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen met als basis de leden van Groen , HOOP en Sp.a, aangevuld met een aantal onafhankelijke kandidaten. Voordien zetelde Fons Jacobs als OCMWraadslid voor de fractie Groen, die in de vorige legislatuur nog afzonderlijk opkwam. In de gemeenteraad heeft Fons Jacobs zijn stempel al wel gedrukt door zijn stevig oppositiewerk. Volgens hem zijn er echt wel heel wat redenen om bij de komende verkiezingen op Groen te stemmen maar vooral omwille van “een degelijk onderbouwd programma “waar hij zich helemaal in kan terug vinden. Ook voor zijn persoonlijke kandidatuur ziet hij heel wat redenen. “Vooreerst is er het feit dat ik ongebonden ben : er zijn geen zuilen of belangengroepen die mij voorkauwen welk standpunt ik moet innemen, er zijn geen projectontwikkelaars die ik iets verschuldigd ben, er zijn geen verkavelaars aan wie ik schatplichtig ben, …ik kan vrank en vrij het algemeen belang verdedigen,

Wie de Hoogstraatse politiek een beetje volgt, weet ook dat ik steeds de zaken heb durven benoemen, dat ik tegen de vastgeroeste gewoonten en beslissingen van een zwijgende meerderheid zal ingaan als hiermee het welzijn van onze gemeenschap gebaat is. Als OCMW-raadslid heb ik twaalf jaar lang nieuwe ideeën trachten binnen te brengen. Als gemeenteraadslid tracht ik de voorgestelde dossiers degelijk in te studeren, om met een klare en vooral kritische kijk de beperkingen of zwaktes van het dossier aan te kaarten. Niets is wat men ons vaak wil voorschotelen, en ik meen dat ik als oppositieraadslid , en met mij de hele fractie, de taak heb het werk van het bestuur grondig na te zien, vaak tot ongenoegen van die meerderheid die liever geen pottenkijkers heeft. Tenslotte stellen we met onze fractie ook positieve voorstellen voor waar we door de meerderheid ook niet altijd in gehoord worden : cambio-delen waarbij inwoners een auto kunnen gebruiken wanneer ze hem nodig hebben, deelname aan alternatieve vervoersmogelijkheden, het plaatsen van openbare WC’s, een ander verkavelingbeleid waarbij de gemeente het inititiatiefrecht behoudt, een eerlijke verdeling van de financiële middelen, extra aandacht voor leefloongenieters,…. Redenen genoeg dus om op 25 mei voor Groen en wat het Vlaamse parlement betreft, ook voor mij te stemmen. Ik ben er trouwens van overtuigd dat het ook voor Hoogstraten beter is door twee verkozenen vertegenwoordigd te worden dan door één verkozene, en gezien de plaats op de lijst van onze burgemeester, is zij sowieso verkozen. Met een slimme stem van de kiezer kan Hoogstraten een extra verkozene hebben!!”

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 21

DHM_mei_348.indd 21

24-4-2014 7:50:13


Michel Jansen (N-VA) Vlaams Parlement, negende opvolger

Michel Jansen is de huidige schepen van Openbare Werken in de gemeente Hoogstraten. In een vroeger leven maakte hij al eens deel uit van de gemeenteraad als raadslid van KVB, maar moest toen wegens beroepsbezigheden voortijdig afhaken. Michel is de zoon van wijlen Fons Jansen, stichter van wasserij Friswit en jarenlang schepen in de gemeente Hoogstraten naast burgemeester Jos Van Aperen.

Lies Snijders (Sp.a) Vlaams Parlement, 22-ste plaats

Lies Snijders uit de Van Aertselaarstraat stond mee aan de wieg van de vernieuwde lokale afdeling van Sp.a in Hoogstraten en zette zich bij

de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 mee op de lijst van Anders. “Omdat wij lokaal (nog) niet op veel aanhang kunnen rekenen, was het een logische keuze om samen te werken met Groen en Hoop en één lijst te vormen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012.” Tegelijkertijd vonden we haar op hetzelfde moment ook terug op de Sp.a-lijst voor de provincie (6-de plaats). Bij de komende verkiezingen staat zij op de 22-de plaats op de Sp.a-lijst voor het Vlaamse parlement. Haar keuze voor Sp.a is vanzelfsprekend daar zij volgens eigen zeggen uit een “rood nest “ komt en zich tijdens haar jeugdjaren en studies fel engageerde in allerlei organisaties en initiatieven zoals de gekende Hand-in-Hand betogingen en anti-racisme activiteiten. Lies Snijders groeide op in de Venhoef en studeerde aan het Spijker en nadien Communicatiebeheer (optie journalistiek) in Antwerpen, waar zij nog enkele jaren is blijven wonen alvorens naar Hoogstraten terug te keren. Zij werkt als productieplanner bij Struik Foods in Schoten. Voor Lies is Sp.a de enige partij die voluit wil gaan voor welvaart voor iedereen, niet enkel voor de happy few. “Goede opvang voor onze kinderen, minder validen en ouderen, betaalbare woningen, behoud van de indexaanpassing op onze lonen, … Dáár ligt volgens mij de inzet van de volgende verkiezingen. Wij willen, in tegenstelling tot onze politieke tegenstanders, met een positief verhaal naar onze kiezers trekken.”

Toen in september 2011 N-VA in Hoogstraten een afdeling oprichtte was Michel Jansen er als de kippen bij en hing zijn wagentje aan de Vlaamse locomotief die gestaag maar met vaste snelheid door het land denderde. Het heeft hem geen windeieren gelegd. N-VA werd bij de verkiezingen van oktober 2012 een succesverhaal en lijsttrekker Michel Jansen deelde in de prijzen. CD&V en N-VA vormden immers een meerderheidscoalitie en verdeelden de mandaten onder de twee partijen. N-VA kreeg hierdoor 4 schepenzetels waaronder die van Michel Jansen. Nu stelt Michel zich kandidaat bij N-VA voor het Vlaams Parlement en plaatste zich op de negende plaats bij de opvolgers. “Ik ben er heilig van overtuigd dat de N-VA het beste is voor onze toekomst, die voor mezelf niet van het grootste belang meer is, maar wel voor onze nakomelingen. Zij verdienen een toekomst waarin het goed is om leven, waar verantwoordelijkheid beloond wordt, waar samenhorigheid een plaats heeft, waar het sociaal-economische voorrang moet krijgen, en waar we trots op kunnen zijn. Als vader van 2 kinderen en grootvader van 4 kleinkinderen vraag ik om voor de N-VA te stemmen en dat kan ook via mij op plaats 9 bij de opvolgers voor het Vlaams Parlement.” 22 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 22

24-4-2014 7:50:14


Johan Peeters (Open VLD) Kamer, vierde plaats opvolgers

Johan Peeters heeft zijn roots in het Mechelse maar woont sinds 2009 in Hoogstraten als echtgenoot van Marleen de Nijs die in de Minderhoutsestraat het kinderdagverblijf”Bolleke de Beer” uitbaat. Hij is sinds de tijd van de PVV (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, voorloper van Open VLD) lid van de liberale politieke familie. Johan Peeters is federaal secretaris bij het VSOA, het Vrij Syndicaat voor het openbaar ambt, de vakorganisatie voor ambtenaren die een zusterorganisatie is van het ACLVB. Binnen het VSOA behartigt hij de belangen van het personeel bij Justitie en nog een drietal andere sectoren. Hij is gedetacheerd vanuit Justitie EPI-gevangenissen. Johan Peeters vinden we terug op de vierde plaats bij de opvolgers op de Open VLD-lijst voor de Kamer. Lijsttrekker voor diezelfde Kamer is Annemie Turtelboom, die als minister van Justitie in feite de baas is van Peeters. “Ik ben op de lijst gaan staan om in Open VLD in Hoogstraten en in de ganse Provincie Antwerpen nieuw bloed te pompen. Het is geen jong bloed maar wel ervaren. Als Federaal secretaris van het VSOA- Justitie, kan ik mij het best vinden in het behartigen van de veiligheid voor ieder van ons. Iedereen moet, zonder over de schouder te zien, vrij kunnen gaan en staan waar men wil. Onze kinderen moeten zich vanaf hun geboorte kunnen nestelen in geborgenheid. Veilige kinderdagverblijven, scholen en vooral een veilig verkeer dit is prioriteit. De straat mag zowel tijdens de nacht als overdag geen beangstigend gevoel geven. Aanpak van grenscriminaliteit is nodig voor de bevolking van Hoogstraten. Om dit te kunnen aanpakken, vraag ik de steun en stem op 25 mei van de kiezers uit Hoogstraten en wijde omgeving.”

en Vlaams parlementslid, senator, burgemeester, schepen en OCMW-voorzitter. Als jongste broer treedt nu ook Marc in de nationale politiek. We vinden hem terug op de vijfde plaats van de Open VLD lijst voor het Federaal Parlement of de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Bij zijn debuut in de gemeentepolitiek scoorde hij meteen erg goed en haalde 1553 stemmen achter zijn naam, 300 meer dan zijn broer Arnold, die de lijst duwde. Zijn ambitie voor de nationale politiek verwoordt hij als volgt:”Ik stel me graag kandidaat voor de federale verkiezingen, omdat ik geloof in de eenheid van een federaal België. Hoewel ik vind dat er meer bevoegdheden naar Vlaanderen mogen komen, ben ik voorstander van het behoud van België. Ik ben resoluut tegen de splitsing van ons land. Deze overtuiging kan ik best verdedigen in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ik denk overigens dat ik een echte vertegenwoordiger ‘van het volk’ ben, ook in de gemeenteraad. Ik verdedig nooit de belangen van een of andere belangengroep of van een individu, maar het algemeen belang staat bij mij altijd voorop. Kijk maar naar mijn tussenkomsten in de gemeenteraad de voorbije 15 maanden. Ik kom op voor alle 20.000 inwoners van Hoogstraten en vanaf 25 mei wil ik opkomen voor alle mensen die voor mij kunnen stemmen, d.w.z. alle inwoners van de Provincie Antwerpen.

Marc Van Aperen (Open VLD) Kamer, vijfde plaats

Ik sta op een lijst van Open VLD, omdat de liberale waarden het nauwst aansluiten bij mijn levensopvatting. Ik geloof in de vrijheid van het individu en in de kracht van vrije mensen. Prestaties moeten volgens mij billijk beloond worden, maar niemand mag achtergelaten worden. Solidariteit vind ik dan ook heel belangrijk. Ik wil niet met een bekrompen geest denken, maar met een open, Europese en internationale kijk op de wijde wereld. Ik heb een hekel aan bekrompenheid, egoïsme en nationalisme. Mijn vurige wens is dan ook dat de Vlamingen echte, verdraagzame wereldburgers worden.”

Marc Van Aperen maakt voor het eerst zijn intrede in een verkiezingscampagne voor Open VLD. Hij zit sinds 1 januari 2013 als gemeenteraadslid in de gemeenteraad van Hoogstraten voor de lokale partij Hoogstraten Leeft. Bij de verkiezingen van oktober 2012 was hij lijsttrekken van deze partij, een nieuwe lijst die zijn wortels heeft in de vroegere KVB-lijst van voormalig burgemeester Arnold Van Aperen. Deze laatste was 24 jaar burgemeester van Hoogstraten en speelde gedurende 42 jaar een rol in de politiek als liberaal provincieraadslid, Federaal

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 23

DHM_mei_348.indd 23

24-4-2014 7:50:14


Katrien Brosens (Open VLD) Europa, 7e plaats

Katrien Brosens is de jongste van de zeven kandidaten uit Hoogstraten. In oktober 2012 verscheen zij voor het eerst op het politieke toneel bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd van op de tweede plaats verkozen voor Hoogstraten Leeft. Zij zetelt momenteel in de gemeenteraad van Hoogstraten.

ons als Europa maar ook als individueel land het beste in de wereld te positioneren en relevant en concurrentieel te blijven. Besparingen en slimme investeringen moeten hand in hand gaan. Ik wens vooral een economisch gezond en efficiënt Europa waar ondernemerschap gestimuleerd en ondersteund wordt.

Zij studeerde rechten en werkt als zelfstandige in de vastgoedsector. De interesse voor politiek heeft zij misschien wel met de paplepel ingekregen, daar de familie Brosens in het verleden verschillende burgemeesters heeft geleverd aan Hoogstraten.

Iedereen die initiatief of ondernemerschap toont, moet daarin gestimuleerd en gesteund worden: de ondernemers, de handelaren, de land en tuinbouwers maar evengoed de jongeren, de senioren die initiatief nemen om iets te organiseren en zeker niet te vergeten de vrijwilligers. Kortom: iedereen die de handen uit de mouwen steekt en zich wil inzetten voor zijn gezin of zijn omgeving verdient extra ondersteuning. Ik zelf kan alleen van mijn eigen sterktes uitgaan en hopen dat de mensen deze zien en vertrouwen in mij stellen. Ik ben iemand die me altijd 100% inzet in alles wat ik doe. En ik houd me aan mijn idealen vast.

“Mijn politieke ambitie heb ik van mijn grootvader Henri Brosens, oud-burgemeester van Hoogstraten, en van zijn voorouders. Ook ben ik altijd fier geweest op mijn vader Michel Brosens die vrijwillig brandweercommandant was. Politiek is voor mij de weg waarlangs ik wil proberen mijn bijdrage te leveren voor de gemeenschap, voor Hoogstraten en Vlaanderen. Ik heb eerlijk gezegd toch even getwijfeld of ik de stap van lokale naar nationale of, in mijn geval, zelfs Europese politiek wilde zetten. Maar juist dit Europese aspect heeft me over de streep getrokken. Ik ben ervan overtuigd dat we een sterk en efficiënt Europa nodig hebben, niet alleen om

Met veel ambitie en energie wil ik me als jonge ondernemer en liberaal in hart en nieren in de politiek inzetten voor een sterk, ondernemend en liberaal Europa. Vanuit Hoogstraten ben ik de enige kandidaat op een Europese lijst. Hopelijk willen onze mensen ook effectief iemand uit hun eigen streek.” (jh)

24 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 24

24-4-2014 7:50:15


ruimtelijke ordening

Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Wortel-kolonie

De kolonie zoals de actievoerders in 1995 wensten Tot 8 mei kan iedereen bezwaren indienen bij het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Wortel-kolonie. Na het inrichtingsplan opgemaakt door VLM, het bos- en drevenbeheersplan van het Agentschap Natuur en Groen en de ruilverkavelingsplannen is het PRUP, meer dan tien jaar na de afschaffing van de wet op de landloperij, het laatste document dat de krachtlijnen van de herbestemming van de kolonie vast legt. We vergelijken de eisen van de actiegroep “Handen Af van Wortel-kolonie” met wat er nu op tafel ligt. Acties voor het behoud De wet op de landloperij werd op 21 januari 1993, in een bijlage bij een Koninklijk besluit, bijna geruisloos afgeschaft. Niemand, zelfs niet de directies van de kolonies, was van de plannen op de hoogte. Meer zelfs, een van de directeurs las de beslissing als bij toeval in het Belgisch Staatsblad. In de regio wordt er geen ruchtbaarheid aan gegeven, terwijl de Federale overheid al aan een plan werkt om grote delen van de kolonies ten gelde te maken. Men wil enkel de twee strafinrichtingen met een veiligheidszone er rond behouden en de rest, zo’n 850 ha voor de twee kolonies samen, verkopen. Het Aankoopcomité schatte de opbrengst toen op 600 miljoen Belgische franken of 15 miljoen euro. Een mooi bedrag dat toenmalig premier Dehaene best kon gebruiken om de zogenaamde Maastrichtnorm te halen. In 1994 start het Aankoopcomité de verkoopprocedure. Pas op zaterdag 24 juni 1995 verneemt Het Convent, de vereniging die het begijnhof restaureerde, dat de boerderij van Wortel-kolonie

Burgemeester Tinne Rombouts, Philippe De Backer en Danny Toelen van vzw Kempens Landschap en Miranda Coppens van de provincie Antwerpen gaven tekst en uitleg bij het PRUP.

Guido Belcanto kwam tijdens de Mars op Wortel-kolonie op voor het behoud als één geheel van de kolonie. Zijn eisen en die van de deelnemers aan de Mars op Wortel-kolonie worden nu vastgelegd in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

verkocht wordt. Twee dagen later, op maandag 26 juni, geven ze een persconferentie en starten ze de campagne ‘Handen Af van Wortel-kolonie ‘. Ze organiseren een studiedag over bescherming van landschappen in het Casino, organiseren een persconferentie in het Vlaams parlement en op 5 september van hetzelfde jaar is er de ‘Mars op Wortel-kolonie’, waar Guido Belcanto zijn “Weurtel kolonieblues” zingt. Het Convent, met Jef Martens, Frans Horsten en Luc De Backker op kop, zitten elke maandag in de wachtzaal van Vlaams minister-president Luc Van den Brande, die elke maandag een Vlaamse stad bezoekt in wat hij zijn ‘Ronde van Vlaanderen’ noemt. Elke week formuleren ze dezelfde eisen: de kolonie moet als één geheel in handen van de Vlaamse overheid komen en blijven en de gronden en de gebouwen mogen alleen in erfpacht overgedragen worden. Kortom, “Meneer Van den Brande u moet doen wat Het Convent met het begijnhof doet, zo eenvoudig is dat”. Na veel weken kunnen ze Van den Brande overtuigen en geeft de minister-president VLM (Vlaamse Landmaatschappij) de opdracht om de kolonies te onteigenen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 25

DHM_mei_348.indd 25

24-4-2014 7:50:16


ruimtelijke ordening

Het ‘Inrichtingsplan’ opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het ‘Bos- en drevenbeheersplan’, opgemaakt door het Agentschap Natuur en Bos vormden de basis van het ‘Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan’ (PRUP). Het vervangt het Gewestplan en legt de bestemming van de verschillende percelen vast.

Een volgende stap is de bescherming van het geheel als landschap. Daarvoor moet Het Convent bij toenmalig minister Theo Kelchtermans zijn. Na een hilarische vergadering met de minister en alle betrokken partijen, een overleg waarover men in Brussel nog spreekt, gaat de minister akkoord en worden de kolonies op 9 januari

1998 voorlopig en op 29 juni 1999 definitief beschermd als landschap.

Vzw Kempens Landschap Door de onteigening door VLM wordt de kolonie eigendom van Vlaanderen op uitzondering

van de strafinrichting, die eigendom blijft van de Regie der Gebouwen van de Federale overheid. Om de herbestemming in goede banen te leiden wordt op 20 november 1997 de vzw Kempens Landschap opgericht, een provinciale landschapsstichting naar Nederlands model. De kolonies waren de eerste domeinen die de vzw

26 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 26

24-4-2014 7:50:16


ruimtelijke ordening onder haar beheer nam, nadien zouden er nog een groot aantal volgen. De vzw Kempens Landschap krijgt van provincie een startkapitaal van 200 miljoen BF of zo’n vijf miljoen euro. De 55 gemeenten die lid zijn van de Kempens Landschap betalen jaarlijks per inwoner een bijdrage van ongeveer 0,10 euro. Bovendien engageren de gemeenten zich om 20 % van de kostprijs te betalen op het moment dat Kempens Landschap een eigendom op haar grondgebied koopt. Het beheer van de kolonie is in handen van de ‘Technische coördinatiecommissie Wortel-kolonie’, waarvan naast de provincie, het Agentschap Onroerend Erfgoed, de VLM, het Agentschap Natuur en Bos, het stadsbestuur en een afgevaardigde van Het Convent deel uitmaken. De coördinatiecommissie geeft vorm aan de herbestemming en coördineert de verschillende beheers- en uitvoeringsplannen die nu ook aan de basis liggen van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

Wat is een PRUP In een Provinciaal Ruimte Uitvoeringsplan worden de bestemmingen van de verschillende deelgebieden vastgelegd en wordt beschreven wat er kan en niet mag. Het vervangt als dusdanig het gewestplan. Een PRUP bestaat uit vier delen. Een eerste informatief deel met een beschrijving van de bestaande, feitelijke en juridische toestand. Een tweede deel is de memorie van toelichting met uitleg die nodig is om de verdere inhoud en voorschriften van het PRUP te begrijpen. Het derde deel zijn de grafische plannen en deelplannen en tenslotte zijn er de stedenbouwkundige voorschriften.

Behoud gerealiseerd

mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal cellen indien dit gebeurt met respect voor de historische gebouwen.

en het natuurlijk milieu. Recreatief medegebruik is hier ondergeschikt, al mag men blijven schaatsen als het nog eens winter wordt.

2. Zone voor recreatie met openbaar karakter

7. Bosgebied

Dit is de zone van de woning van Widar bij het kruispunt de Vier Gebouwen, het Casino en de boerderij en de loodsen ten noorden van de boerderij. In deze zone kunnen nieuwe recreatieve functies ontwikkeld worden op voorwaarde dat ze binnen de draagkracht van het domein blijven en passen in een stiltegebied.

3. Wonen in cultuurhistorisch kader Hier wil men vooral duidelijkheid scheppen. Tot vandaag wordt gedoogd dat de woningen zonevreemd staan. Met dit PRUP komen ze in een woonzone te liggen. Er mogen geen woningen bijkomen en eventuele aanpassingen moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed omdat de woningen onderdeel zijn van een beschermd landschap. Er wordt een kader gecreëerd voor de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningen, zodat de bewoners weten wat haalbaar kan zijn en wat zeker niet kan.

4. Groen en landbouw bij de Vier Gebouwen Het zijn de gronden ten zuiden van het Casino, die ook historisch gelinkt waren aan de functie in de gebouwen beschreven onder punt 2. Hier kan een groen of landbouwzone ontwikkeld worden die in relatie staat met die gebouwen. Het open karakter moet behouden blijven, al is een laagstamboomgaard toegelaten.

5. Bouwvrij agrarisch gebied

Als we het PRUP doornemen kunnen we vaststellen dat de eisen die de actiegroep in 1995 stelde voor 95 % gerealiseerd zijn. Zelfs de toekenning van landbouwgronden in erfpacht, een eis die men ’95 onhaalbaar noemde, wordt gerealiseerd.

De percelen worden in de ruilverkaveling Zondereigen toegewezen aan landbouwers die bereid zijn de gronden in erfpacht te verwerven, iets waarin VLM gelukt is. In de beschrijving staat dat de zones bestemd zijn voor grondgebonden beroepslandbouw waarbij de openheid van het landschap gevrijwaard moet worden.

Het PRUP gaat zelfs verder. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan parkeren en aan het spanningsveld tussen de kolonie als stiltegebied en de recreatieve functie van het domein. Zaken die in ’95 niet aan bod kwamen maar nu, als gevolg van het succes van het project, aandacht vragen.

Tijdens het vragenuurtje deelde men mee dat er geen teeltbeperkingen zijn. Blijft de vraag hoe, bij voorbeeld, metershoge maïs het open karakter van het compartimentenlandschap respecteert.

Aan de hand van het plan hiernaast overlopen we de verschillende ingekleurde bestemmingen en de gevolgen ervan.

1. De zone voor openbaar nut Dit is het gebied dat nog eigendom is van de Federale overheid: de strafinrichting met een veiligheidszone er rond en het kerkhof. De functie van strafinrichting wordt bevestigd met zelfs

6. Natuurgebied In dit gebied, vooral rond Bootjesven, mag de natuur zijn gang gaan en daar hebben een aantal mensen het moeilijk mee, wellicht uit nostalgie naar de tijd dat de landlopers het domein afgeborsteld onderhielden.

Samen met het natuurgebied vormt het bosgebied een brede strook groen rondom het domein. Vroeger bespraken we in dit blad al het bos- en drevenbeheer. De hoofddreven, zoals de Torendreef, de Molendreef en andere worden hersteld in hun oorspronkelijk uitzicht, namelijk met een dubbele rij bomen aan elke kant. Naast de dreven komt er, tussen de bomen en het bos of het weiland, een verruigingsstrook.

P. Parking Tegenover de Klapekster, tussen de woning en de Staakheuvelseloop wordt, weg van de dreven, een parking voorzien voor maximum 160 wagens. De aanleg gebeurt in waterdoorlatende materialen. Het aantal parkeerplaatsen zou voldoende moeten zijn voor de activiteiten die er normaal doorgaan. Bij nieuwe permanente recreatieve functies zal rekening gehouden worden met de beschikbare parkeerplaatsen. De plaats van de parking is zo gekozen dat het meteen de uitvalsbasis is voor wandelaars en fietsers. Het is niet de bedoeling dat men met de wagen verder rijdt, ook al kunnen bezoekers eventueel wel tot bij het kerkhof.

8. Tractorsluizen Alhoewel mobiliteit geen onderdeel is van het PRUP, kwam dit tijdens de infoavond toch ter sprake. Op het plan duiden we de plaats aan van de tractorsluizen. De keuze van het type tractorsluizen is nog niet gekend. Ofwel is het een obstakel waar een gewone auto niet over kan, maar landbouwvoertuigen wel; ofwel is het zandbak waar een normale auto zich in vast rijdt maar waar een landbouwvoertuig geen problemen mee heeft. Tenslotte vermelden we nog dat de Molendreef een weg wordt met eenrichtingsverkeer in de richting naar de kolonie. Men wil het verkeer zoveel mogelijk langs De Diept of langs ‘den Boulevard’ loodsen. Bezwaren, opmerkingen en voorstellen bij het PRUP moeten uiterlijk op 8 mei toekomen bij de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening (PROCORO), Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. Opmerkingen over de mobiliteit horen daar niet bij. Voor bijkomende informatie kan u terecht bij ben.debruyn@admin.provant.be. Het PROCORO bespreekt alle opmerkingen en bezwaren en er wordt weldegelijk rekening mee gehouden. (fh)

Nu is het gebied bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, heide, bos, vennen en vijvers, waterpartijen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 27

DHM_mei_348.indd 27

24-4-2014 7:50:16


muziek

Jolan Standaert in The Voice van Vlaanderen

“Ik was heel blij toen Koen zich omdraaide” Jolan Standaert (24 jaar, Wortel) zit in zijn laatste jaar psychologie aan de Universiteit Gent. Nu doet hij stage in Tsedek, een therapeutisch centrum in Antwerpen, als klinisch psycholoog. Muziek is zijn grootste passie. Op iedere plaats in Hoogstraten, in hartje Antwerpen en in hartje Gent heeft hij wel eens gezongen en/of zijn gitaar bovengehaald. En als hij ergens een piano tegenkomt, zit hij er vijf minuten later op te spelen. Nu doet Jolan mee aan The Voice van Vlaanderen en is al voorbij the Blinds en the Battles! Hoog tijd dus dat De Hoogstraatse Maand zijn kot in Antwerpen eens binnenstormt. DHM: Waarom heb je besloten om dit jaar met The Voice mee te doen? Het is de eerste keer toch? Jolan: Het is inderdaad de eerste keer. The Voice is niets voor mij! Althans, dat dacht ik toch. Enkele vrienden hadden al meermaals gezegd dat ik eens mee moest doen. Ook als ik op straat muziek speelde, kwam dat onderwerp regelmatig opduiken. Ik had mij al wel eens ingeschreven voor de Nekka-wedstrijd, maar daar raakte ik niet voorbij de preselectie. Pas toen een vriendin van mij zei dat ze meedeed aan de online audities voor The Voice, heb ik spontaan een filmpje ingestuurd. En hier sta ik dan! DHM: Je dacht dat The Voice in eerste instantie niets voor jou was. Hoe dachten je vrienden hierover? Jolan: De meningen waren hierover verdeeld. Sommigen waren heel enthousiast hierover. Anderen regeerden eerder bedenkelijk. The Voice heeft een commerciële invalshoek en sommigen vonden dit niet bij mij passen. Hoe ze er ook over dachten, ze steunden me allemaal stuk voor stuk. Velen volgen het ook. Het is grappig hoe het zingen van één liedje een eigen leven krijgt. Oude vrienden voegen je opnieuw toe op Facebook, onbekenden praten over je performance op tal van social media en liken je Facebookpagina. Enzovoort.

speelde met mijn gezicht naar de zijkant van de zaal en ik kon de coachen niet zien. Toen ik het publiek hoorde klappen, wist ik dat er zich iemand had gedraaid, maar ik wist niet wie. Ik heb het nummer helemaal uitgespeeld, tot de laatste noot uitstierf. Toen ik mij omdraaide, zag ik pas wie er omgedraaid had. Ik was heel blij dat ik verder mocht! DHM: Dat geloven we best! Was Koen je eerste keuze? Jolan: Ik was heel blij toen Koen zich omdraaide. Koen stond op mijn tweede plaats. Bent was mijn eerste keuze omdat hij mij artistiek meer aansprak. Maar ik ben Koen meer gaan appreciëren als coach. Hij heeft veel ervaring en hij weet waarover hij spreekt. Hij is een constant persoon in de Vlaamse muziekwereld en daar moet je talent voor hebben! Qua vakmanschap heb ik veel van hem geleerd. Maar dat neemt niet weg dat ik heel blij was toen Bent mij stal

tijdens The Battles. Ik sloeg spontaan mijn handen bij elkaar. Ik heb hem kunnen overtuigen en de eerste keer lukte dat niet. DHM: Inderdaad, The Battles, daar ben je ook doorheen geraakt. Was je zenuwachtig tegen wie je het moest opnemen? Jolan: Daar was ik niet zenuwachtig voor, want alle kandidaten in team Koen waren waardige tegenstanders. Ik had niet méér angst voor een onder hen. Ik was wel heel nieuwsgierig. Toen ik hoorde dat ik tegen Seppe De Rooij moest zingen, begreep ik eerst niet goed waarom. Maar hoe meer we samen zongen, hoe beter ik het begreep. Onze stemmen passen heel goed bij elkaar. Ook voor de nummerkeuze A Thousand

DHM: Als je spreekt over dat ene liedje, bedoel je Dancing On My Own van Robyn neem ik aan. Waarom heb je voor de Blind Auditions voor dit nummer gekozen? Jolan: De mensen van de productie vroegen mij om een nummer te kiezen dat mij niet zo sterk lag, zodat ik er mijn eigen versie van kon maken. Dit speelde een beetje in mijn nadeel. Ook het feit dat ik zenuwachtig was, hoor je in mijn stem. Al bij al was ik niet echt tevreden over mijn prestatie. Wel heb ik er echt van genoten. Toen ik het nummer zong, speelde ik ook piano. Als ik piano speel, focus ik mij volledig op dit instrument en let ik niet op mijn omgeving. Ik

28 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 28

24-4-2014 7:50:17


muziek Years van Boys Avenue was ik eerst een beetje bang. Seppe had dit nummer al vaker gespeeld en het nummer lag hem meer. Na veel spelen, zag ik het totaalplaatje beter. We waren echt aan elkaar gewaagd. Ik wist niet wie Koen zou kiezen.

meer verrassen in een volgende show. De druk is veel groter.

DHM: Koen koos voor Seppe. Dacht je dat er een kans was dat je nog gestolen zou worden?

Jolan: Team Koen blijft bestaan in team Bent. Het was een geweldig team. Als we moesten wachten in de studio, dat was vaak uren aan een stuk, zongen we gewoon non-stop door. Team Koen had altijd een gitaar bij. Ook buiten de studio waren we onafscheidelijk. We spraken af op kot of op cafĂŠ om samen te spelen. Eva en Agnes hadden zelfs voor iedereen van team Koen een armbandje gemaakt. Nu, in team Bent, ben ik nog steeds lid van team Koen. We komen ook nog steeds samen, alsof er niets veranderd is. Er is ook bijna niets veranderd. 11 van de 12 leden van team Koen gaan door naar de liveshows. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van The Voice.

Jolan: Ik dacht dat het gedaan was. Ik was klaar om langs de linkerachterhoek het podium te verlaten. Langs deze hoek verlaten de verliezers het podium. Een heel aangename verrassing dus! DHM: Je hebt nu workshops van zowel Koen als Bent achter de rug. Merk je een groot verschil tussen het coachen van de twee? Jolan: Er is een groot verschil in aanpak. Bent en David (hulpcoach) zijn veel kritischer. Ze onderbreken je continu en geven ook meer opmerkingen. Stop. Volgend nummer. Stop. Vals. Ga door. Opnieuw. Koen geeft eerder opbouwende kritiek en is wat jovialer. Bent is op het eerste zicht wat afstandelijker. De zoektocht naar een nummer voor de live shows is heel moeilijk. Ik ken Bent niet en hij kent mij niet. Ik moet een nummer brengen waarin ik mij kan laten zien, maar waarin ik ook niet alles mag prijsgeven. Anders kan ik de mensen niet

Jolan: Net na de Blinds gebeurde dat niet zo vaak. Vanaf het moment dat de Battles gepasseerd waren, veel vaker.

DHM: Je zit nu in team Bent, maar mis je team Koen?

�

Mensen vragen: Ben je van de Voice? Dan wordt dat vaak gevolgd door een complimentje. Er zijn ook veel mensen die op de foto willen met mij, vaak bij stations of op de Meir.

Ik was klaar om langs de linkerachterhoek het podium te verlaten DHM: Toch wel een beetje een BV dan! Jolan, heel erg bedankt voor het interview. Wij wensen je heel veel succes. Jolan: Dankjewel! Als jullie op de hoogte willen blijven van alles, like dan zeker mijn Facebookpagina! DHM: Zullen we zeker doen. Tot de volgende! Jolan: Chau! (dd)

DHM: Voel je je een beetje een BV? Word je herkend op straat?

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 29

DHM_mei_348.indd 29

24-4-2014 7:50:17


Hoogstraten warm voor Afrikaans bezoek

Stedenband met Za-kpota Zaterdag 29 maart 2014, de terrassen op de Vrijheid stralen van de gezelligheid. De zomer lijkt aan een pre-natale oefening bezig en de Hoogstraatse vendeliers strekken hun benen nog eens lekker uit in de warme zon. Nog even wachten en de vaandels zwaaien voor vijf Afrikaanse gasten op het stadhuis. Hoogstraten verwelkomt immers de burgemeester uit Za-kpota en zijn gevolg. Zeven dagen van gastvrijheid op Hoogstraatse bodem. Een Hoogstraatse stedenband is in de maak. Ontvangst Het is iets voor vijf uur zaterdagavond en een twintigtal Hoogstratenaren zijn afgezakt naar het stadhuis voor de ontvangt van de delegatie uit Benin. De Gelmelzwaaiers in vol ornaat verlaten het terras aan de overkant en voelen zich in topvorm. De vlaggen worden ontrold als het busje met schepen Jef Vissers als chauffeur aan het stadhuis halt houdt. Vijf nette heren in onberispelijk pak kijken een beetje onwennig om zich heen. Zij hebben er net een verkenningsrit door de zes dorpsgemeenschappen van Hoogstraten opzitten. De eerste contactdag met Hoogstraten sloeg hen al vol verrassingen. Nu volgt de officiële ontvangst op het stadhuis. De burgemeesterssjerp wordt bovengehaald en ook de burgemeester van Hoogstraten heeft de tricolore omgehangen. Voor het historisch stadhuis zwaaien de vendeliers de gasten welkom toe en de beide burgemeesters betreden de vlag die voor hun voeten wordt uitgespreid. Geen beter welkom door de ambassadeurs van Hoogstraten met een vlag die al heel wat wereldsteden heeft beroerd.

Welkom Hierna trekt gans het gevolg en de intussen aangegroeide schare toeschouwers naar de raadszaal. De officiële verwelkoming kan beginnen en het gulden boek van de stad Hoogstraten wordt getekend. Burgemeester Rombouts schetst nog even de aanloop naar dit bezoek en de groei van Hoogstraten naar een Stedenband. Zij dankt de gasten voor de gastvrije ontvangst van de Hoogstraatse delegatie in Benin, vorig jaar in mei. De vele blije gezichten, de kennismaking met de cultuur, de bewoners, het bestuur en de administratie, het heeft allemaal indruk nagelaten. Hoogstraten heeft zich nu opgemaakt om ook de vrienden uit Za-kpota warm te ontvangen. Het weer zit in ieder geval al schitterend mee. Er staat de bezoekers een drukke week te wachten met vele bezoeken, veel gesprekken, veel uitwisseling van ervaringen, ideeën en organisatiemogelijkheden. De slogan van deze samenwerking wordt “Samen Sterk”. Hoogstraten zal er alles aan doen om er een aangenaam maar ook vruchtbaar verblijf van te maken. “Hoogstraten staat volledig

achter deze samenwerking en heeft er het volste vertrouwen in”, spreekt burgemeester Rombouts de gasten toe. “Als we het goed aanpakken worden we er allemaal sterker van. Het project van samenwerking werd reeds goedgekeurd. Maandag in de gemeenteraad wordt de officiële acte getekend. Wij wensen jullie van harte een aangenaam verblijf en een boeiend bezoek. Dank u om tot hier te komen.”

Dank Burgemeester Antoine Affokpofi betuigt zijn dankbaarheid vanwege gans de bevolking van Za-kpota voor de uitnodiging om hier kennis te kunnen maken met “onze broers en zusters” in Hoogstraten. Gans de delegatie staat in bewondering over de warme ontvangst. “Het is voor ons een grote eer en wij hopen van harte jullie

Een beetje onwennig maar blij verrast laten de gasten uit Za-kpota zich de plechtige ontvangst in Hoogstraten welgevallen. Het worden voor hen boeiende dagen met veel studiewerk en ontelbare indrukken die op hen zullen afkomen.

Burgemeester Antoine Affokpofi tekent onder goedkeurende blik van zijn collega uit Hoogstraten het gulden boek van de stad.

30 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 30

24-4-2014 7:50:18


stedenband in de loop van deze week echt beter te leren kennen.” En hij geeft een uitvoerige beschrijving van zijn land en zijn dorp met een terugblik op de geschiedenis van Franse kolonie, het koninkrijk Dahomé met één van de grootste beschavingen van West-Afrika. Hij hangt ons ook een beeld op van de samenstelling van de bevolking, van de lokale economie , van het onderwijs, en vooral van het bestuur. Komende uit een militair regime als gevolg van een staatsgreep, een politieke instabiliteit en een marxistische staat met een sterk centraal gezag, evolueert het land nu naar een decentralisatie waar de plaatselijke besturen meer en meer invloed en bestuurkracht krijgen. “Duizend maal dank voor jullie solidariteit en de geboden kansen op samenwerking, maar ook voor de warmte en de broederlijkheid van de mensen van Hoogstraten. “

Drankje De flessen worden ontkurkt, iedere toehoorder wordt uitgenodigd het gulden boek te tekenen en de bezoekers laten geleidelijk aan de spanning en onzekerheid van zich afglijden. De Wereldwinkelwijn en de Hoogstraatse Begijntjes vallen erg in de smaak. Opvallende vaststelling: wij grijpen naar de pure en de melkchocolade, onze Afrikaanse vrienden verkiezen de witte Begijntjes. Zou het gras dan toch groener zijn aan de andere kant van de heuvel? Met deze plechtige ontvangst werd meteen de start gegeven voor een drukke verkenningsweek met het hoogtepunt de ondertekening van de stedenband op maandag. Deze gemeenteraad zou wel een heel bijzondere gebeurtenis worden en ongewoon naar Afrikaanse normen. In Za-kpota, net zoals in gans Benin worden de raadsleden ook verkozen zoals in de Belgische gemeenten, maar eens ze zijn verkozen bouwen ze samen aan het beleid terwijl er bij ons een coalitie wordt gevormd en we binnen de raad een meerderheid en oppositie hebben. Dit was zeker even wennen en stof om over na te denken. Hierover vind je meer in de rubriek ‘vanuit het stadhuis’. De begrippen ‘akkoord’ en ‘niet akkoord’ zullen hun alvast niet meer loslaten.

Zien en leren Zondag 30 maart werd een kennismakingsdag met een bezoek aan het nieuwe Woon-en Zorgcentrum en in de namiddag aan de kerk en de toren. Bij een bezoek aan de beiaard bezorgt beiaardier Luc Dockx hen de verrassing van de dag. Blijkbaar moeiteloos klopt hij het nationaal volkslied van Benin uit zijn beiaardklokken. Een spontaan applaus kan wel het klokkenspel niet overstemmen, maar iedereen glundert en de beiaardier niet in het minst. Zodra de oren zich terug wat aangepast hadden, werd het tijd voor het ernstige werk. De beide burgemeesters, secretaris en de schepen geven toelichting bij de bevoegdheden van lokale besturen in Benin en Vlaanderen en geven de krachtlijnen weer van de beleidsplannen. Nadien bespreken ze het sa-

De drijvende kracht achter de organisatie van deze Stedenband Hilt Rigouts luistert aandachtig naar burgemeester Affokpofi terwijl raadslid Ilse Verachtert het gulden boek van de stad tekent.

Met het spelen van de nationale hymne van Benin op de beiaard maakte Luc Dockx zich bij zijn Afrikaanse gasten onsterfelijk. Een spontaan applaus werd zijn deel. menwerkingsakkoord. De volgende dagen zal er verder gewerkt worden met de administratie van stad en het OCMW om informatie op te doen en verder af te toetsen waar de samenwerking zich verder op kan toespitsen. Het is vrij vroeg duidelijk dat er heel wat aandacht zal moeten gaan naar een degelijk bevolkingsregistratie in Za-kpota, naast automatisering van de diensten en vorming van personeel, versterking van de lokale economie en sensibilisering van politici, ambtenaren en bevolking. Voor een duidelijk zicht op automatisering wordt een bezoek gebracht aan de gemeente Zoersel die reeds een stedenband heeft met een buurgemeente van Za-kpota. Dinsdagavond wordt afgesloten met een gezellig avondmaal met de Hoogstraatse bevolking in het Dienstencentrum.

Landbouw Tijdens de tweede helft van de week wordt er stevig gefocust op de mogelijkheden van landbouw, productiewijzen, exportmogelijkheden, coöperatievorming, enz. Veel interessante ideeën die verder moeten rijpen en waaruit misschien ooit een nieuwe toekomst groeit voor een land dat weinig anders te bieden heeft dan een vruchtbare grond en een kapitaal aan werkkrachten. De vermoeidheid van de bezoekers begint te wegen naarmate de week vordert. Toch staan ze even later met grote ogen te kijken naar de organisatie van onze crèches en scholen. Wanneer de lagere schoolkinderen Franse liederen ten beste brengen en de burgemeester een cheque overhandigen van de opbrengst van hun sponsortocht staan ze perplex.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 31

DHM_mei_348.indd 31

24-4-2014 7:50:19


stedenband

Evaluatie De laatste dag wordt er één van bezoeken, winkelen en ontspannen waarna het bezoek afgesloten wordt met een evaluatie en de gebruikelijke dankwoorden. Het is een boeiende en leerzame week geweest voor beide groepen met tal van ideeën, mogelijkheden en plannen voor de toekomst. De organisatie verliep voortreffelijk en het dankwoord van de delegatie naar het personeel en het bestuur van de stad Hoogstraten was wel zeker op zijn plaats. De inzet en bekommernis van schepen van ontwikkelingssamenwerking Jef Vissers en van de Noord-Zuid ambtenaar Hilt Rigouts hebben dit bezoek niet alleen doen uitgroeien tot een hartwarmende ontmoeting maar ook tot een gedegen en weloverwogen studieweek als basis voor een stevige en verantwoorde samenwerking. De toekomst zal uitwijzen of deze jonge boom zijn wortels dieper kan vastzetten in de vruchtbare grond van Za-kpota. Jef Vissers kijkt in ieder geval terug op de goede respons van de Hoogstraatse bevolking.“Ik ben ook ontzettend blij met de unanieme stem in de gemeenteraad bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Wij zijn klaar voor de toekomst en voor een professionele samenwerking.” Ook Hilt Rigouts kijkt met grote voldoening terug op een interessante maar vermoeiende werkweek. ”Wij hebben allen genoten van het warm contact en van het wederzijdse respect ondanks een totaal verschillende cultuur en structuur. De democratie in Benin staat nog in zijn kinderschoenen en de administratie kampt met beperkte middelen, minder en lager geschoold personeel dan bij ons ondanks het feit dat de gemeente Za-kpota bijna 7 maal meer inwoners heeft dan Hoogstraten. Wij zullen ons toeleggen in verschillende stappen op ondersteuning in de uitbouw van een goede geboorteregistratie, op een degelijke automatisering en vorming van het personeel en bekijken hoe wij een bijdrage kunnen leveren bij de uitbouw van de lokale economie. Ik heb een heel goed gevoel bij de bereidwilligheid en de warmte die ik in Hoogstraten ondervonden heb bij de voorbereiding van dit bezoek. Als ik zie welke medewerking we gekregen hebben van het personeel en de scholen, maar ook van losse individuen, verenigingen, bedrijven, collega’s. Dit heeft mij geweldig gecharmeerd. En ook al was de taal misschien een barrière, het is ook een uitdaging en mijn indruk is dat we daar voorlopig alvast goed in geslaagd zijn.” (jh)

Te midden van de ontelbare mango’s bij Special Fruit op de Transportzone voelden de delegatieleden zich even dichter bij huis, hoewel ze zich de ogen uitkeken over de logistieke mogelijkheden van het bedrijf en een beetje rilden van de kou in de frisse werkplaatsen.

Voor een volledig overzicht van het bezoek kan je terecht op de blog: http://www.stedenbandhoogstraten.blogspot.be/

Frederik Pollet van Almasy gaf een verhelderend beeld van zijn bedrijf en de werking van de Het Logistiek Centrum Haseldonk-Meer of beter gekend als de Transportzone. Vooral de goede samenwerking over de grenzen en de voordelen die dat met zich brengt, maakte indruk bij de bezoekers. Bij de klassieke groepsfoto mocht zeker de mascotte Cleany niet ontbreken. 32 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 32

24-4-2014 7:50:20


hoogstraten

dorpsleven www.demaand.be

Solidariteitsquiz

REDACTIE

van je werk, een gebuur, een goede vriend of verre kennis. Zij/hij zet zich in voor de medemens, meestal via een organisatie. Deze mensen en organisaties kunnen actief zijn in eigen dorp of ergens ver weg aan de zuidkant van onze wereldbol. Er zijn zoveel mensen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Of niet soms?

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6, tel. 03 315 73 64, dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

GROOT-HOOGSTRATEN - De ACW koepel Hoogstraten organiseert met het het ACV, CM, Femma, KWB en OKRA op zaterdag 24 mei om 20 uur haar jaarlijkse Solidariteitsquiz in parochiezaal Ons Thuis in Meerle. Wat is de bedoeling? ACW zorgt voor een budget van 1.000,00 euro (inderdaad duizend euro !!!!) dat cash wordt verdeeld onder de goede doelen waarvoor wordt gespeeld. De winnaar ontvangt € 250.00, 5 prijzen van telkens € 150.00 worden verloot onder de andere ploegen. Dus zowel de 2° in de eindklassering als de laatste heeft evenveel kans op één van deze vijf prijzen. Maar wat zijn goede doelen? Wij geven de voorkeur aan goede doelen waarbij plaatselijke mensen betrokken zijn: een familielid, iemand

Hoe ga je te werk? Je vormt een ploeg van 4 à 6 personen en spreekt onderling een goed doel af. Je bezorgt deze gegevens voor zondag 18 mei aan Jef Vinckx, John Lijsenstraat 40 te Meer tel. 03 315 88 26 of via jef.vinckx@telenet.be. We verwachten je op zaterdag 24 mei ten laatste om 19.45 uur in de parochiezaal van Meerle zodat we om 20 uur stipt kunnen beginnen. Je betaalt ter plaatse het inschrijvingsgeld van 10.00 e per ploeg. Wij zorgen voor 6 vragenreeksen van 15 vragen: gevarieerde kost, geen specialistenwerk voor bollebozen. We maken er een gezellige avond van. Rond 22.30 uur kennen we de winnende ploegen. Heb je wel goesting om deel te nemen maar heb je nog vragen? Aarzel niet en neem contact op met Vic Cornelissen, Achtelsestraat 52 Hoogstraten tel. 03 314 40 01 of met René Sprangers, Prinsenweg 5 Wortel tel. 03 314 68 77. (fh)

Anne Boeykens, solist op concert Sint-Catharina HOOGSTRATEN - Op zaterdagavond 17 mei 2014 is het weer zover: de Koninklijke Fanfare Ste. Catharina uit Hoogstraten organiseert haar eigen Jaarconcert in zaal Pax. Dirigent Eddy Chrisostomus en zijn muzikanten zullen U opnieuw een zeer gevarieerd programma voorschotelen. De fanfare zorgt die avond ook voor een primeur in onze regio. Zij spelen enkele werken samen met soloklarinetist Anne Boeykens. Anne Boeykens kreeg haar opleiding aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen in de klas van haar vermaarde vader Walter Boeykens. Zij is vaste soliste bij het Vlaams Radio Orkest en treedt als gastsoliste op met alle grote Belgische orkesten en kamermuziekensembles.

De avond start om 19.30u met een optreden van JoCatHo, het jeugdorkest van de fanfare onder de kundige leiding van Cindy Kranen. JoCatHo (Jongerenwerking Sint-Catharina Hoogstraten) bestaat niet enkel uit jongeren die hun opleiding bij de fanfare kregen, maar ook uit leerlingen van de Academie der Noorderkempen. Meer info over de jeugdwerking en tickets in vvk voor het concert bekomt u op de website van de fanfare www.catharinahoogstraten.be

Praktisch: Jaarconcert Koninklijke fanfare Sint Catharina Hoogstraten op 17 mei 2014 om 19.30 uur in zaal Pax (deuren om 19 uur). Inkom 7 euro (kinderen gratis). Tickets VVK 5 euro bij muzikanten of Dienst Toerisme Hoogstraten. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 33

DHM_mei_348.indd 33

24-4-2014 7:50:20


HOOGSTRATEN

Release ‘Immovable Object’ TANGLED HORNS HOOGSTRATEN - Tangled Horns werd in 2009 opgericht uit de assen van The Stitch. Hun muziek wordt vaak omschreven als ‘grunge meets stoner’ en de groep staat bekend om hun solide en zweterige liveshows. Hun titelloze EP werd snel gevolgd door het prima onthaalde debuutalbum ‘Klang’ uit 2011. Immovable Object (verkrijgbaar op cd en lp) is de nieuwe conceptplaat en het eerste deel van een tweeluik (Unstoppable Force VS Immovable Object). Beide albums vullen elkaar aan en zijn mekaars tegenpolen, zowel inhoudelijk als muzikaal. Daar waar bij Immovable Object het accent ligt op het logge, zware en onwrikbare zal Unstoppable Force veel energieker en agressiever klinken. Na de releaseshow van 25 april in Zaal Cabron in Antwerpen, wordt de nieuwe plaat ook voorgesteld in de Kempen. Op vrijdag 23 mei speelt Tangled Horns ‘Immovable Object’, afgewisseld met ouder werk, in Zaal CeCilia (Hoogstraten). De clip Monument uit hun laatste album werd trouwens in deze zaal opgenomen. Ook op de affiche staan Otis en Redding dus met een beetje fantasie weet je dat dit een legendarische avond zal worden. Deuren zullen openzwaaien om 20.00 u en de eerste band speelt om 21.00 u. De inkom bedraagt slechts 5 euro. (BD/red) KABLAAM!!!

34 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 34

24-4-2014 7:50:20


hoogstraten

Honderd meezingers gevraagd!

Trio Tripel in CeCilia HOOGSTRATEN - Neen, je moet niet te diep in het glas gekeken hebben om op 24 mei te komen genieten van oergezellige muzikale ambiance in CC Sint-CeCilia. Op het podium: een akoestisch groepje met fijne muzikanten, voor tweederde van Hoogstraatse makelij. En chauvinistisch als we zijn, is dit al meteen een reden om van de partij te zijn. Verwacht geen knallende drums of scheurende gitaren. De kalk zal waarschijnlijk niet van de muren vallen die avond. Kan ook moeilijk nu de zaal volledig gestript is in verband met de aan gang zijnde renovatiewerken. Dat geeft het zaaltje echter een non-conformistisch sfeertje die me nog het meest doet denken aan artistieke etablissementen uit de jaren 60, zoals De Diept en konsoorten. De CeCilianen gaan met TRIO TRIPEL dan ook ’back in time’ voor hartverwarmende gezelligheid met wereldmuziek, oldies, kleinkunst en meezingers. Even de muzikale brouwers van TRIO TRIPEL voorstellen. De muzikanten liepen elkaar tegen het lijf als leraar in het Klein-Seminarie en als animator op een skikamp. Ondertussen beklimmen zij samen al 5 jaar lang de Vlaamse podia. Aan de toetsen: Bart Van Delm, alom bekend in Hoogstraten en omgeving. Hij zong als koorknaap in een jongenskoor en werd er later zelf dirigent van. Samen zingen is echt zijn ding. Hij was ooit pianist bij de legendarische bluesgroep ‘Down Town Crazy’, o.a. finalist van het ‘Flanders Rock Concours’. Een mens verliest op de duur zijn wilde haren en daarom mag het nu af en toe wat rustiger. Met Tripel kwam hij terecht bij de kleinkunst en daar heeft hij zijn hart aan verloren. Naast het strelen van de toetsen, blaast hij op allerhande fluiten en verzorgt hij de tweede zangstem. Peter Van Coillie is de leadzanger en gitarist van dienst. Hij is de welgekome ’vreemde’ eend in de bijt, afkomstig van Roeselare en woonachtig in Kasterlee. Peter leerde in zijn prille jeugd de basisbeginselen van de klarinet. Om meer indruk te maken op het vrouwvolk, nam hij de folkgitaar ter hand en stak Bob-Dylan-gewijs een mondmuziekske tussen de lippen. En zie, de Vlaamse Pete Seeger was geboren! Succes verzekerd. Ondertussen gaat hij zijn gangen op nog tal van andere uitheemse instrumenten, zoals charango en tinwhistle. Niet te verwonderen dat Peter fan is van de klassieke singer-songwriters en de grote kleinkunstnamen.

Seminarie, oorspronkelijk de New Orleans Jazzband “The Original Highstreet Seminary Dixie Stompers” en tegenwoordig “After Hours”. Dit uitgelezen muzikaal gezelschap heeft een drukke agenda. Hun repertoire bestaat uit melodieuze songs: folk, kleinkunst, wereldmuziek, evergreens en meezingers. Hier en daar proef je wat keltische melancholie uit Ierland en een scheutje Scotch whisky uit de Highlands, op smaak gebracht met wat Mexicaanse toeters en bellen en dat alles gelardeerd met een Zjef Vanuytseltje en een snuifje Vermandere. Met dit herkenbaar en zeer afwisselend programma brengen zij overal in de regio muzikale ambiance en animatie op maat. TRIO TRIPEL hanteert daarbij hoogst originele formules waarbij het publiek wordt aangezet om interactief deel te nemen. Wat dacht je van een muzikaal kampvuur, waarbij het publiek de nummers aanvraagt door middel van houtblokken. Je kan ook vanuit je stoel op

wereldreis. U vraagt, zij zingen. Of ga je liever voor een cantus met Vlaamse toppers ’daarbij die Molen’? Persoonlijk voel ik mij echter het meest aangesproken door de formule ’Tripel en de vrouwen’, al heb ik een stil vermoeden dat ik me daar verkeerde dingen bij voorstel. Enfin, kom het zelf ontdekken. En vooral: wees niet te bescheten om zelf mee te zingen. Mocht dat niet meteen lukken of wil je gewoon de zangkeel wat smeren, dan adviseren wij onderwijl het nuttigen ’met mate(n)’ van enkele alcoholische tripels. Ik heb me trouwens laten vertellen dat Hoogstraatse en Westmalse Tripel uitstekend samen gaan. Dat wordt pas genieten! Niet vergeten: zaterdag 24 mei, om 20.30 uur in zaal CeCilia - Hoogstraten (Gelmelstraat 6a). Deuren: 20.00 uur. Info en voorverkoop: kantoor Toerisme - 03 340 19 55 - toerisme@hoogstraten.be www.triotripel.be (jama)

Last but not least zorgt Hoogstratenaar Koen Cornelissen met zijn contrabas voor de nodige body in de groep. Koen is een handige vogel en heeft op eigen houtje gitaar- en akoestische bas leren spelen. Sinds een vijftiental jaar is hij lid van het schoolorkest van het Hoogstraatse Klein

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 35

DHM_mei_348.indd 35

24-4-2014 7:50:21


hoogstraten

Ze zijn weer goed bezig!

Alle dagen verse aardbeien HOOGSTRATEN – Anders dan de voorgaande jaren heeft de veiling van Hoogstraten dit jaar geen primeuraardbeien geveild omdat er voor het eerst het ganse jaar aardbeien waren dankzij een belichte winterteelt. Maar omwille van de goede traditie werd het nieuw seizoen toch officieel geopend met de verkoop van een kist aardbeien voor het goede doel. Op vrijdag 21 maart werd het nieuwe veilingseizoen feestelijk geopend. Een kist mooie aardbeien, geveild voor het goede doel, werd gekocht door Delhaize aan de prijs van 500 euro per 500 gram. Door de inbreng van Veiling Hoogstraten, in naam van alle aardbeitelers, werd de opbrengst verdubbeld. Het bedrag van 8000 euro werd overhandigd aan Willem Geysen, CEO van vzw Make a Wish, een organisatie die de hartenwens van kinderen vervult die vechten tegen een levensbedreigende ziekte. De mensen van Make a Wish waren zeer dankbaar voor deze gulle gift want … ‘dankzij deze mooie opbrengst kunnen wij een aantal kinderen een hele fijne dag bezorgen waarbij ze even niet moeten denken aan ziek zijn en ziekenhuizen.’ Ook Oene Jolie van Delhaize was verheugd met de aankoop van deze aardbeien. ‘We zijn zeer blij deze aardbeien weer te kunnen kopen en zo mee het startschot te geven van het aardbeiseizoen’. Delhaize wil zo onderstrepen dat zij de verkoop van Belgische producten ondersteunen. Naast de benefietverkoop werd Roger van Damme voorgesteld als ambassadeur van de Hoogstraatse aardbeien en plechtig geridderd door de Ghesellen van de Aardbei. Roger van Damme is een grote liefhebber van de Hoogstraatse aardbeien. In de eerste plaats omdat ze een zeer dankbaar product zijn om geweldige desserts mee te maken. Maar dat is niet de enige link met aardbeien. Hij ontmoette zijn vrouw Cindy tijdens de aardbeifeesten in Zundert. Daarom zijn aardbeien voor hem pure romantiek. Naar jaarlijkse gewoonte brachten de Ghesellen van de Aardbei in maart ook de eerste aardbeien

BRUSSEL – woensdag 19 maart. De Grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten brengen de eerste aardbeien naar het paleis. Hubert Roisin, adviseur van Koning Filip, nam ze in ontvangst. naar de Koning. Het Belgische Hof ontvangt elk jaar deze primeur en stelt dit zeer op prijs. Het aanbieden van de eerste aardbeien staat eveneens symbool voor de start van het nieuwe seizoen. Dit jaar nam Hubert Roisin, adviseur bij het Huis van Zijne Majesteit, de aardbeien in ontvangst voor Koning Filip I.

Deputatie van de provincie Antwerpen. Cathy Berx: ‘Elk jaar kijken we uit naar jullie bezoek want voor ons is dat de echte start van de lente’. Veiling Hoogstraten is met een productomzet van 174 miljoen euro in 2013 een grote speler in België. Vorig jaar werd hier ongeveer 30 miljoen kg aardbeien verkocht.

Ook die andere traditie werd niet vergeten. Donderdag 27 maart hebben de Ghesellen van de Aardbei aardbeien geschonken aan Gouverneur Cathy Berx en de leden van de Bestendige

De focus ligt ook dit jaar op aardbei, tomaat, paprika en specialties. Er wordt een stijging van de productaanvoer verwacht tot 150.000 ton door de uitbreiding van het areaal. (js)

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. 36 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 36

24-4-2014 7:50:21


hoogstraten

Kunst op Markwater

Feestelijke Kunsthappening aan de Watermolen Op zaterdag 22 maart zakten meer dan 300 liefhebbers af naar de Laermolen aan de Mark. Dit prachtig stukje Hoogstraten vormde het schitterende kader voor de projectdag van het IKO, de Stedelijke Academie van Hoogstraten. Onder begeleiding van de sfeervolle fanfaremuziek van de The Strawberry City Jazz Band vertrok de grote groep cursisten en belangstellenden ’s morgens in stoet van het IKO naar de watermolen. Daar werden meer dan 200 bootjes en kunstvlotjes gemaakt in de kinderateliers van het IKO te water gelaten. Prachtige kunstwerkjes, waaraan de kinderen met al hun creativiteit en gedrevenheid weken aan gewerkt hadden. De stroming stond goed, de wind misschien net iets te schuin maar de volledige vloot haalde vlotjes de eindstreep: de brug bij het waterrad, waar ze door de leerkrachten uit het water werden gehaald. Het weer zat mee en de sfeer zat goed met soep voor de groten, warme chocomelk en wafels voor de kleintjes. Kortom een aangename gezellige IKO-dag. Leerkrachten, cursisten en toeschouwers genoten met volle teugen van de kunstzinnige uren in de vrije natuur.

Kunst op weckbokaal De volwassen cursisten en andere kunstliefhebbers konden ook deelnemen aan deze creatieve dag. Zij konden een heel eigen kunstwerk creëren dat nadien, op de brug bij de watermolen ondergedompeld in Markwater, een eigen leven ging leiden in een weckbokaal. De kunstwerkjes moesten inderdaad op kleine schaal gemaakt worden zodat ze perfect zouden passen in grootmoeders’ weckbokaal. De resultaten werden meteen de inzet van een ludieke wedstrijd die vier weken vroeger, tijdens de open dag van het IKO werd aangekondigd.

Wedstrijd Ruim 260 unieke, speelse, fantasierijke en mysterieuze kunstwerken op Markwater werden ingediend en staan een maand lang tentoongesteld in de Laermolen. Op zaterdag 5 april boog een jury zich over de “Kunstwerken op Weckbokaal”. De jury hield rekening met originaliteit, creativiteit, de link met het gegeven water en de weckbokaal en een mooie afwerking. Uit de 260 ingediende bokalen werden drie winnaars jonger dan 18 jaar en één volwassene aangeduid.

IKO – De kunstacademie PRAKTISCH Tentoonstelling jaarwerk cursisten Zondag 15 en 22 juni van 10 tot 18 uur en maandag 16 juni van 18 tot 22 uur Hoofdafdeling, Dr Versmissenstraat 6 en Ateliers Groenewoud, Buizelstraat 11 (Parking Jan Van Cuyck) Zaterdag 21 en zondag 22 juni van 14 tot 18 uur in de kinderatelier Meer, Terbeeksestraat 6 te Meer en kinderatelier Meerle, Gemeenteplein 1 te Meerle. Start inschrijvingen 2014 – 2015 vanaf zondag 15 juni om 10 uur.

De vier laureaten winnen elk een gratis jaarinschrijving 2014-2015 aan het IKO.

De IKO tentoonstelling In juni zet IKO twee weekends de deuren van haar kunstateliers voor u open. Voor de eindejaartentoonstelling kan u in de verschillende ateliers van IKO terecht. Naast de hoofdateliers van IKO in de Dokter Versmissenstraat en het Groenewoud, worden de werken van cursisten ook getoond in de wijkafdelingen in Meer en Meerle. Een absolute aanrader dus voor iedereen die zich wel eens afvraagt wie er in die ateliers werkt en wat daar zoal in naam van de kunst wordt uitgespookt. Vanaf 9.30 tot 17 uur staan de atelierdeuren voor u open. U kan er vrij rond rondwandelen in de ateliers van de kinderen, de tieners en de volwassen cursisten, die er een selectie van het jaarwerk tentoonstellen. En, niet onbelangrijk, voor wie het voelt kriebelen, vanaf zondag 15 juni is er gelegenheid om in te schrijven in één van onze ateliers. (zie ook www.iko-dekunstacademie.be) (sn/fh)

En de winnaars zijn…. Conny Elst uit Zondereigen, Lukas Dockx uit Rijkevorsel, Thom Kouwenhoven en Eline Van Eersel, beide uit Hoogstraten zijn de laureaten en winnen elk een gratis jaarinschrijving 2014-2015 aan het IKO

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 37

DHM_mei_348.indd 37

24-4-2014 7:50:22


hoogstraten

Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land HOOGSTRATEN - Ook in 2014 blijft Hoogstraten ambassadeur van ‘Vlaanderen Lekker Land’. Net als vorig jaar vertaalt deze titel zich in een reeks heerlijke activiteiten en evenementen die er voor zorgen dat Hoogstraten zowel culinair als toeristisch op de kaart wordt gezet.

plaatsen waar je kan genieten van een zalige lunch. Het vertrekuur en het tempo bepaal je volledig zelf, zodat jouw dag helemaal zorgeloos kan verlopen! En uiteraard is er ook aan de kleinsten gedacht, zowel wat betreft de afstand van je route als de inhoud van je picknickpakket!

Dit jaar ligt het accent op desserten! Klassiekers? Uiteraard! Weinig verrassend? Absoluut niet! De Hoogstraatse chefs gaan aan de slag met onder andere aardbeien, chocolade, bier, koffie en tillen het populaire ‘toetje’ naar een hoger niveau! Bereid je voor op pure verwennerij…

Wandeldiner

In het voorjaar worden alvast enkele lekkere initiatieven gelanceerd!

Picknick Magnifiek Van 1 april tot en met 30 september kan je in Hoogstraten terecht voor een ontspannende fietstocht met een lekkere picknick. Dit smakelijke initiatief van Toerisme Hoogstraten & Bakker Van Opstal – Van Boxel doet haar slogan ‘Een stadje met smaak’ én haar titel als ‘Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land’ alle eer aan. Bovendien combineert ze moeiteloos twee van haar grootse troeven: zalig lunchen & een uitgebreid fietsparadijs. Picknick Magnifiek heeft alle ingrediënten in huis voor een relaxed dagje uit met familie of vrienden: een prachtige fietstocht, bijzondere picknickplekjes en een rugzak vol lekkers. Het concept is eenvoudig: kies een mooie zomerdag uit, bestel je picknick én… geniet! Een uitgestippelde fietstocht brengt je langsheen de allermooiste plekjes van Hoogstraten en onderweg passeer je verschillende picknick-

Samen met een enthousiaste stadsgids verken je het Hoogstraten van weleer. Je komt er meer te weten over de historiek van Hoogstraten, haar drankcultuur, brouwerijen en authentieke, vaak middeleeuwse horecazaken. De wandeling wordt gecombineerd met een ‘3-gangen-ambassadeursmenu’ in een restaurant naar keuze. Een gratis Erbizzembiertje krijg je er zomaar bovenop! De wandeling kan telkens op dinsdag, woensdag en donderdag en dit vanaf 29 april.

Culinaire fietsroute Met de culinaire route geniet je van een 4-gangenmenu - aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert - dat je telkens, in een andere zaak op je fietsroute, gebruikt. Je betaalt 35 euro per volwassene en je hebt voor het voor- en hoofdgerecht de keuze uit een vlees-, vis of vegetarisch gerecht. De culinaire fietsroute start op 1 mei en loopt tot en met 30 september. Vooraf reserveren is noodzakelijk. De culinaire route kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, starten doe je steeds tussen 10 en 12 uur. Meer info: Toerisme Hoogstraten | Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be of kijk op de website www. hoogstraten.be voor alle details. (fh)

Zitpenning voor de dorpsraden GROOT-HOOGSTRATEN - De verschillende dorpsraden zijn over het algemeen samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende dorpsverenigingen. Dat zijn vrijwilligers die niet alleen veel vrije tijd opofferen ten dienste van hun vereniging, maar ook nog eens voor hun dorp. En meestal zijn het wel dezelfden in elk dorp. Nu kunnen de dorpsraden adviezen uitbrengen aan het stadsbestuur, maar het is door de instructies die ze ontvingen van het stadsbestuur wel erg omslachtig. Eerst en vooral moet het voorstel kernachtig worden weergegeven! (met uitroepteken). Dan moet je een inleiding en een situering vermelden, want achtergrondinformatie zorgt voor een duidelijk beeld van het vraagstuk. Zo begrijpen alle lezers de kwestie die op tafel ligt. Dit moet gevolgd worden door argumentatie. Na een inleidende beschrijving volgt de onderbouw van het advies. Waarom doe we dit voorstel ? Welke andere voorstellen lijken ons minder goed ? Wat zijn de argumenten achter onze keuze? Welke stappen worden ondernemen, bijvoorbeeld werkgroep, studiewerk … En daarna: hoe kwam dit advies tot stand ? wie werd betrokken bij dit advies ? Welke deskundigen, ambtenaren, externen … hielpen mee ? Welke groepen werden bevraagd ? En, indien van toepassing, wat was het minderheidsstandpunt met de eigen argumentatie ? Verder, vermijd zoveel mogelijk een stemming over de inhoud van het advies. Als ik dit allemaal lees, dan zakt bij mij toch in elk geval de moed toch wel een beetje in mijn schoenen. Misschien moeten de dorpsraadleden, met in het bijzonder de voorzitter en de secretaris, voortaan ook maar een zitpenning ontvangen. (JJ)

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

38 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 38

24-4-2014 7:50:22


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN

Leo Lambregts en Josee Spanenburg Toen Josee 2 jaar oud was, kwam ze met haar ouders van Vorselaar naar Hoogstraten wonen. Zij had graag gestudeerd maar zoals dat in die tijd de gewoonte was moest er gewerkt worden. Dat deed ze bij Anco in Turnhout, bij Rovana in Rijkevorsel en bij Jamin in Nederland. Zij hebben één dochter Nicole en één kleinkind Jessica.

Op 1 april waren Leo en Josee vijftig jaar getrouwd. Ze wonen nu al meer dan twintig jaar in hun volledig zelf gebouwd huis in de Gustaaf Segersstraat. Eerder woonden ze in het geboortehuis van dichter Lodewijk De Koninck in de Gelmelstraat.

Welkom bij het gebuurte Begijnhof HOOGSTRATEN – Het Begijnhof, een van de oudste en na de heropstart meteen het jongste gebuurte van Hoogstraten organiseert op zaterdag 10 mei tussen 13.30 en 18 uur een nieuwe reeks evenementen. Pal in het midden van het gebuurte, op het graspleintje aan het kruispunt van de Koolhof en de Biesblok, organiseert het gebuurte: Een Kinderrommelmarkt. De kinderen van het gebuurte, tot 12 jaar oud, krijgen de mogelijkheid om hun overtollige tweedehands speelgoed en dergelijke aan te bieden.. Je kan gratis inschrijven en dat best voor zaterdag 3 mei op het mailadres info@gebuurte-begijnhof.be.

Leo is de vijfde van een Minderhouts gezin van tien kinderen. Op zijn zeventiende begon hij te werken in de bouwsector. In die ganse periode heeft hij voor slechts twee verschillende bazen gewerkt.

Buiten het werken in de tuin hebben beiden heel aparte hobby ‘s. Leo houdt van figuurzagen en Josee vult haar tijd met het schrijven naar meer dan 25 penvrienden. Ze correspondeert met mensen van Brussel tot Noorwegen. De post heeft aan haar nog een goeie klant en alsof het zo was afgesproken kwam de postbode langs tijdens onze reportage. De oogst van de dag waren vijf brieven. Ze kwamen uit Deurne, Brecht, Antwerpen, Sint-Pietersleeuw en Lille. Josee wist opnieuw wat te doen. Wanneer ze op vakantie gaan, regelt Nicole de voornaamste zaken. Zo vlogen ze al naar Spanje, Duitsland, Oostenrijk en Italië. Vooral in Italië willen ze nog eens wandelen en enkele steden bezoeken. Wanneer ze gezond blijven moet dit zeker lukken en dat wensen we hun van harte. (RB)

Maakt u de beste confituur? HOOGSTRATEN – De beste confituur maak je zelf, toch? Zo ja, dan is onze confituurwedstrijd echt iets voor jou, voor je vriendinnen, je kookmaten en voor al wie van lekkers uit eigen bodem houdt. Als basis gebruik je aardbeien, maar verder ben je vrij om je creativiteit en inventiviteit de vrije loop te laten.

De hoofdprijs gaat - uiteraard - naar de lekkerste confituur! Drie laureaten maken kans op deze titel. Geproefd en getest door een proefpanel van koks, telers en andere kenners uit eigen streek, maar ook de mooist gepresenteerde confituur krijg een prijs.

Breng voor 1 september 2014 twee potjes confituur binnen bij toerisme Hoogstraten (Vrijheid 149 - Hoogstraten) en maak kans op een mooie prijs én op eeuwige roem.

Winnaars worden gekozen uit 10 finalisten die hun recept voorstellen tijdens de slotmanifestatie van het Ambassadeurschap in november 2014. (fh)

Kids Carwash. Uw auto kan die dag gewassen worden aan een democratische prijs, door lagere schoolkinderen, uiteraard onder supervisie van volwassenen. De Biesblok, een doodlopend straatje, wordt dan de ‘was’straat en uw auto zal blinken als nooit tevoren. Er is ook een ballonwedstrijd, randanimatie en je kan er ook iets drinken. Info: 0477 45 31 42 of 0494 49 34 89. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 39

DHM_mei_348.indd 39

24-4-2014 7:50:23


hoogstraten

Initiatie muziektherapie

Nieuws uit de Bib Een e-boek lenen Vanaf zes mei kan je in BiB Hoogstraten ook e-boeken lenen. Je hebt de keuze uit meer dan 400 titels.

Muziek inspireert, verbindt en ontroert. Ze raakt ons in hart en ziel en brengt ons in vervoering. Vaak kunnen mensen hun gevoel erin kwijt: vrolijk of stil, weemoedig of heftig. Soms zegt muziek zelfs meer dan woorden. In deze workshop ontdek je samen met Mieke Wouters van Klanklabo het medium muziek als non-verbale therapie. Naast een beknopte theoretische uiteenzetting, ervaar je zelf wat muziektherapie kan betekenen en waarin ze verschilt van verbale therapieën. Absoluut geen voorkennis van muziek nodig. Initiatie muziektherapie woensdag 7 mei om 20 uur Maximum 20 personen; deelname 3 euro.

Cursus Natuurlijk snel op je bord Een e-boek heeft een aantal voordelen tegenover het traditionele boek. Als je het boek wil lenen, is het altijd beschikbaar want het kan nooit door een andere lener uitgeleend zijn. Je kan het ook niet te laat inleveren, dus je krijgt nooit een boete. Er zijn ook enkele praktische voordelen voor je leeservaring: een e-boek weegt niet veel, valt nooit dicht en je kan het in het donker lezen. Je kan zelfs zelf je lettergrootte bepalen. Een abonnement voor 3 e-boeken kost 5 euro, maar je moet de 3 e-boeken niet tegelijk lenen. Voor je een e-boek op je tablet downloadt, kan je eerst gratis een fragment lezen zodat je weet of het boek je aanspreekt. Ook een aantal kortverhalen zijn gratis beschikbaar. Binnen de bibliotheekmuren kan je de e-boeken gratis lezen, op je eigen tablet of op een tablet van de bibliotheek.

Hoe leen je een e-boek? 1. Download gratis de app vanuit de Apple Store of Google Play Store op je tablet 2. Koop in de BiB een e-boekenkaart voor 5 euro. Daarmee kan je 3 e-boeken lenen. De eerste keer krijg je ook een code om een account aan te maken. 3. Meld je aan met je Mijn Bibliotheek account of maak je account aan met de code die je in de BiB gekregen hebt. 4. Geef bij “Leentegoed” de code van je eboekenkaart in 5. Kies een e-boek en druk op “Lenen”. 6. Bevestig je keuze 7. Je hebt 28 dagen om het e-boek te lezen.

Gezonde voeding heeft een duur en tijdrovend imago. In deze cursus gaan we de uitdaging aan om het tegendeel te bewijzen. Goedkoop, lekker, snel, gevarieerd, creatief,volwaardig, vegetarisch, natuurlijk én op de koop toe gezond. Kan dat dan wel? Na het volgen van deze lessenreeks kan je enthousiast en volmondig antwoorden: “Ja, natuurlijk!” We nemen letterlijk de proef op de som: bij samen koken, hoort immers ook gezellig samen eten. I.s.m. ’t Dakhuus. Cursus Natuurlijk snel op je bord op donderdag 8, 15 en 22 mei telkens om 19 uur Maximum 20 personen; deelname 15 euro.

Studiekeuzebegeleiding Je bent op zoek naar de juiste studierichting om je talent te laten groeien, maar die keuze maken is niet eenvoudig. Ondersteuning is dan welkom. Je kan die op verschillende momenten in je studieloopbaan gebruiken: • Welke studierichting kies ik? • Is het beter om van studierichting te veranderen? • Wat doe ik nadat ik ben afgestudeerd? • Wil ik opnieuw gaan studeren? Studiekeuzebegeleiding helpt je een antwoord te vinden op deze vragen.

Tijdens de infosessie leer je talenten ontdekken en vertelt Jan Martens alles wat je moet weten over studiekeuzebegeleiding. Studiekeuzebegeleiding op dinsdag 13 mei om 20 uur. Maximum 15 personen; deelname 3 euro.

Over duurzame liefde Het einde van de carrière(s) en het weg zijn van de kinderen brengen een nieuwe periode in de relatie. Wat doe je als je na een leven lang werken plotseling weer dag in dag uit samen bent en weer op elkaar bent aangewezen? Hoe blijf je betrokken zonder bemoeienis? Professor Alfons Vansteenwegen, psycholoog, psychotherapeut en auteur van o.a. Liefde is een werkwoord en Als liefde zoveel jaar kan duren, vertelt je hoe je tot een diepe en duurzame betrokkenheid komt. Alfons Vansteenwegen over duurzame liefde op woensdag 14 mei om 20 uur. Deelname 3 euro.

Parfum, een passie Velen kennen Lieven Debrauwer als regisseur en cineast,van o.a. Pauline en Paulette, maar alleen intimi weten dat hij een passie heeft voor parfum. Lieven heeft een privécollectie van misschien wel 500 parfumflacons. Met heel veel passie en liefde vertelt hij over dit geurend onderwerp waarbij verwijzingen naar opera, literatuur,schilderkunst en geschiedenis niet geschuwd worden. Na de voordracht is er een vrijblijvend moment om enkele parfumklassiekers te testen. Parfum, een passie van Lieven Debrauwer op dinsdag 20 mei om 20 uur. Deelname 3 euro.

Duurzaam winkelen Vind je het ook zo moeilijk om de juiste keuzes te maken in de winkel? Weet je niet welke soort wijn, schoonmaakmiddel of yoghurt te kopen? In deze vorming krijg je tips voor een groene en eerlijke boodschappentas en raak je wegwijs in de jungle van logo’s en labels. Je bezoekt ook een supermarkt zodat je echt kan ervaren waarop je het beste let bij je aankopen. Duurzaam winkelen op maandag 26 mei om 13.30 uur. Maximum 20 deelnemers; 3 euro (RA/red)

Sluitingsdagen De BiB sluit op: Donderdag 1 mei: Dag van de Arbeid Vrijdag 16 mei: gemeentelijke sportdag Donderdag 29 mei: Hemelvaart

40 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 40

24-4-2014 7:50:23


hoogstraten

Wandelden voor Za-Kpota.

Resultaten flitsmarathon ZONE NOORDERKEMPEN – Ook de politie Noorderkempen nam op donderdag 17 april deel aan de flitsmarathon. Tussen donderdag 6 uur ‘s morgens en vrijdag 6 uur ‘s morgens werden op 13 verschillende plaatsen in totaal 1.471 voertuigen op snelheid gecontroleerd en maar liefst 146 bestuurders werden geflitst. Er werd geflitst op basis van de locaties van de site ikflitsmee.be: Sint-Lenaartseweg in Hoogstraten, Minderhoutsestraat in Minderhout (2x), Tinnepotstraat in Hoogstraten, Leest in Merksplas, Bolksedijk in Rijkevorsel, Strijbeekseweg in Meerle, Hinnenboomstraat in Hoogstraten, Hoge Heideweg in Rijkevorsel, Schuttershofstraat in Merksplas, Steenweg op Turnhout in Merksplas, Meerseweg in Meer en de Lodewijck De Konincklaan in Hoogstraten.

HOOGSTRATEN - Op donderdag 3 april bracht een delegatie van Za-Kpota (Benin) een bezoek aan de gemeenteschool van Hoogstraten. De kleuters onthaalden hen hartelijk en de kinderen van het 1e leerjaar zongen hierbij een Frans liedje. Enkele leerlingen van het 6e leerjaar haalden hun beste Frans boven om de delegatie te verwelkomen. Hierna volgde een rondleiding door onze school. Zo maakten ze kennis met het basisonderwijs in België.

Na deze rondleiding was er nog een verrassing voor de delegatie. Alle leerlingen waren fier dat ze het ingezamelde geld van de sponsortocht plechtig konden overhandigen aan de burgemeester van Za-Kpota. Hij was hier heel blij mee en kon ons vertellen dat ze reeds plannen hadden gemaakt om een apatam (soort afdak) voor de school te bouwen. Met onze bijdrage kan het nu van start gaan. Nogmaals proficiat aan al onze kinderen. (fh)

Als schepen in het huwelijksbootje

HOOGSTRATEN – Het was even wennen voor N-VA schepen Jef Vissers. Hij nam op zaterdag 5 april de plaats in van burgemeester Tinne Rombouts om het huwelijk te bezegelen van zijn partijgenote schepen Joyce De Sager met Toon Verheijen, reporter van Gazet van Antwerpen.

Van een bestuurder werd het rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken omdat hij 150 km per uur reed op een plaats waar maar 70 km per uur toegelaten is. (fh).

Woensdag 21 mei PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur Maandag 12 mei FIETSTOHT Dodendraadroute (40 km). Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Donderdag 15 mei LEDENVERGADERING met als spreker Dirk Horsten over autisme in Hof ter Smisse. aanvang 14.00 uur Donderdag 22 mei PROVINCIALE WANDELDAG in Hingene. Afspraak 12.15 uur aan het lokaal. Dinsdag 27 mei t/m 3 juni MEERDAAGSE REIS naar de Bloemenrieviera Italië. Dinsdagen 06-13-20 en 27 mei KAARTEN / BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 in het lokaal Dinsdagen 6 en 20 RUMMIKUB EN SCHAKEN in het lokaal St. Jorisgilde Woensdagen 7, 14, 21 en 28 mei ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ in Zundert Woensdagen 07-14-21 en 28 mei AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in “De Wildert” in Zundert Donderdagen 01-08-15-22 en 29 mei NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30 uur. Samenkomst in Castelré

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 41

DHM_mei_348.indd 41

24-4-2014 7:51:00


hoogstraten

Ervaar de Slag van Hoogstraten in levende lijve

HOOGSTRATEN – Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 mei wordt de Slag van Hoogstraten in 1814 herdacht met de grootste reconstructie van een Napoleontische veldslag ooit in Vlaanderen. Waan jezelf op het slagveld tussen bulderende kanonnen, charges van de cavalerie en bajonetaanvallen door de infanterie. Met meer dan 800 re-enactors uit de hele wereld, 40 paarden en 16 kanonnen.

Het programma Vrijdag 2 mei Fakkelparade van 600 soldaten onder begeleiding van tamboers, pipers en zoveel meer over de Vrijheid, die afgesloten is voor het verkeer. Gratis vanaf 20.30 uur. Zaterdag 3 mei Begint het programma met om 10.30 uur een herdenking aan de kerk van Minderhout. Van 11 tot 19 uur is er een historische bivak en markt geopend voor het publiek en een reconstructie van de veldslag om 15.30 uur. Die evenementen hebben plaats op de gronden gelegen tussen de ’s Boschstraat en het kasteel. Volwassenen betalen 5 euro per persoon, kinderen jonger dan 12 mogen gratis binnen. Zondag 4 mei Historische bivak en markt geopend van 10 tot 16 uur en om 13.30 uur opnieuw een reconstructie van de veldslag. Ook nu is de inkom 5 euro voor volwassenen en gratis voor de -12-jarigen.

Tweede Anders quiz HOOGSTRATEN/MINDERHOUT – Na een succesvolle editie van vorig jaar, organiseert anders een ‹grote algemene quiz›. Aangezien ze als vereniging heel de fusie Hoogstraten bestrijken, heeft men besloten om elk jaar voor de quiz een andere deelgemeente te bezoeken. Dit jaar is Minderhout aan de beurt. De quiz gaat door op 9 mei 2014 om 20u in het lokaal van Okra in Minderhout (Schoolstraat 8). Een ploeg telt maximaal 6 personen. Deelname kost 15 euro per ploeg. Wie graag meedoet aan een bijzondere, zeg gerust andere quiz, schrijf zich best snel in via deze link: http://hoogstraten-anders.blogspot.be/p/quiz.html

Overtuig zes van je vrienden (of 12, of 18) om mee te doen! Wie vorige editie heeft meegedaan, weet dat de Andersquiz ook echt anders is. Verwacht je aan een verrassende, leerrijke en plezante avond. (jaf)

42 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 42

24-4-2014 7:51:01


hoogstraten

Sporten en ontspannen in de beweegtuin Veel gezondheidsproblemen kan je voorkomen door een actieve leefstijl aan te nemen. Met de inrichting van een beweegtuin wil het OCMW je aanmoedigen om op een ontspannen maar doeltreffende manier bezig te zijn in de open lucht. Via Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt leer je hoe je de beweegtoestellen op de juiste manier gebruikt. Bovendien kan je je kandidaat stellen om regelmatig in groep de beweegtuin te gaan gebruiken. Voordelen van bewegen in open lucht In de buitenlucht vertoeven heeft een positieve invloed op je stemming. Bovendien maakt de huid daarbij natuurlijke vitamine D aan. Als je daarbij niet bang bent van een beetje wind of wat regendruppels dan verhoogt ook nog eens je weerstand tegen ziektekiemen. Door actief bezig te zijn, neemt je fysieke paraatheid en uithoudingsvermogen toe. Je wint ook aan coördinatie, kracht en lenigheid wat helpt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Het is goed voor je gezondheid en je hebt ook meer sociaal contact. Op die manier is bewegen geen opgave maar een plezier.

Wat is de beweegtuin Op twee plekken in de Jaak Aertslaan staan een reeks beweegtoestellen in een groen kader. Eén groep toestellen staat op een grasveld bij serviceflats ‘De Linde’ en de tweede groep staat bij de petanquevelden op het plein tussen bejaardenwoningen ‘Het Erf’. Het gaat in totaal om zeven toestellen die een optimale training van het lichaam stimuleren. De bewegingen zijn gericht op het oefenen van spiergroepen, zoals het bekken of de schouders, die bij het klassieke wandelen of fietsen veel minder worden gebruikt.

Wat is er te beleven De beweegtuin combineert sport en vrijetijdsbesteding. De beleving ervan is minstens zo belangrijk als de geleverde trainingsarbeid. De toestellen zijn overdag vrij ter beschikking zolang het licht is. De locatie is gunstig gelegen en vlot toegankelijk. Ook voor wie de toestellen

niet gebruikt, is de beweegtuin een plek van ontmoeting. Het OCMW nodigt daarom iedereen uit om gebruik te maken van de beweegtuin, ook al woon je niet in de Jaak Aertslaan. Onthoud wel dat de toestellen niet geschikt zijn voor personen jonger dan 15 jaar of kleiner dan 140 centimeter.

Hoe gebruiken De inspanning gebeurt op een vrij speelse manier. Bij de toestellen staat een informatiebord met uitleg over de juiste gebruikswijze. De intensiteit en het ritme kan ieder voor zich aanpas-

Bewegen onder begeleiding Om kennis te maken met de nieuwe beweegtuin, doet Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt een georganiseerd bewegingsaanbod in samenwerking met de Gemeentelijke Sportdienst. Bewoners die graag onder begeleiding komen sporten, kunnen zich inschrijven voor een reeks van vijf oefenavonden, telkens van 19 tot 20 uur op de dinsdagavonden 13, 20 en 27 mei en op 3 en 10 juni. Men start met minimum 5 en maximum 10 personen. Is er meer belangstelling, dan kunnen er bijkomende sessies worden ingericht. Mocht er na afloop interesse zijn om met een groepje sportievelingen op een vast tijdstip te blijven komen sporten in de beweegtuin, dan wordt dat georganiseerd. De deelname aan de oefenlessen kost 5 euro voor de hele reeks en er is een drankje inbegrepen. Je kan inschrijven tot en met dinsdag 6 mei via Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt.

sen. Verschillende toestellen zijn bruikbaar met twee of drie personen. Een praatje doen tijdens de oefening is ontspannend en leidt de aandacht af. Je kan de beweegtoestellen komen gebruiken op eigen initiatief, zonder te reserveren. Mocht het wat drukker zijn, wees dan hoffelijk naar andere gebruikers zodat iedereen aan de beurt komt. Als er georganiseerde activiteiten zijn, wordt het tijdstip hiervan aan de toestellen aangekondigd.

Naar de beweegtuin met uw vereniging Verenigingen kunnen voor hun leden een initiatie aanvragen. Je groep wordt dan ontvangen in Lokaal Dienstencentrum ‘t Gebuurt voor een kort woordje uitleg, gevolgd door een wandeling langs de toestellen met een demonstratie van de werking en gelegenheid om ze zelf testen. Aansluitend kan je desgewenst nog een drankje nemen in de cafetaria. Interesse? Maak dan een afspraak via Lokaal Dienstencentrum ‘t Gebuurt.

Contact Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be. Onthaalbalie open tijdens kantooruren. (LS/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 43

DHM_mei_348.indd 43

24-4-2014 7:51:01


regio

Kaarten Noorderkempen 2013-2014

V.l.n.r. Adriaensen Paul, Adriaensen Gunter, Van Tricht Paul, Van Dijck Louis, Brokken Jan, Aerts Jos, Weerts Alfons, Janssens Maria REGIO - De inrichter Jos Aerts, de uitmakers en de verantwoordelijken van de 13 verenigingen uit de omgeving kunnen trots zijn op het verloop van hun kaartseizoen. Het was een succes over de ganse lijn. Er was een sportieve inzet van alle kaarters en iedereen ging elke week met een zelf gekozen prijs naar huis. De strijd om de eerste plaatsen was spannend tot op het einde. De wedstrijd was gespreid over 13 avonden en de 9 beste uitslagen van elke kaarter kwamen in aanmerking voor het algemeen klassement. 122 rikkers en 96 jokkers hebben deelgenomen aan het kaarttornooi 2013-2014. Er werd in totaal 550 € verdeeld onder de 20 rikkers en 16 jokkers.

Uitslagen Rikken Paul Adriaensen Gunter Adriaensen René Vermeiren Cyriel Van Looy Marc Haeseldonckx Leo Brugmans Willy Van Aert Paul Snels Roland Rogge Harry Boeren

Uitslagen Jokken Louis Van Dijck Jan Brokken Paul Van Tricht Staf Eelen Staf Noeyens Jos Peemen Luc Verbraeken Tresia Renders Leo De Clerck

Hoogstraten Rijkevorsel Hoogstraten Rijkevorsel Hoogstraten Wuustwezel Rijkevorsel Turnhout Sint Lenaarts Meerle

4.098 4.006 3.981 3.977 3.977 3.959 3.953 3.953 3.951 3.945

Meer Minderhout Hoevenen Rijkevorsel Hoogstraten Rijkevorsel Merksplas Rijkevorsel Brecht

2.018 2.041 2.042 2.042 2.051 2.064 2.058 2.079 2.099

De rikkers en jokkers van Hoogstraten en omgeving kunnen gerust zijn wat betreft het volgende kaartseizoen 2014-2015. De “Kasteelvrienden” beginnen op vrijdag 31 oktober 2014 met het nieuwe kaartseizoen!

44 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 44

24-4-2014 7:51:02


meer

Retrokoers retro tenue. Nieuw dit jaar is dat we de beste retrorenner van groot Hoogstraten belonen met een felbegeerde kampioenentrui. Laat je vooral niet tegenhouden om deel te nemen, het is een ode aan het wielrennen als volkssport waarbij het plezier op de eerste plaats komt.

MEER - Beste wielerliefhebbers, even jullie aandacht… na een geslaagde eerste editie van de retrokoers “de hel van het noorden” wordt er dit jaar op 8 juni weer gekoerst op Hoogstraatse bodem. Het wordt er weer ééntje om in te kaderen. Zin om je te meten met onze plaatselijke wielerhelden, haal dan je oude koersfiets van onder het

stof. Enkel fietsen zonder klikpedalen waarbij er aan de baar geschakeld wordt, zijn startgerechtigd en valhelm is verplicht. Retrokoersen doe je in stijl, het is daarom aangeraden om naast je oude koersfiets ook je tenue aan te passen. Het is namelijk niet zo dat enkel de renner met de beste demarrage of sprint de bloemen huiswaarts neemt, maar ook deze met de meeste

Dit alles heeft plaats onder de kerktoren en in de schaduw van het klooster te Meer. Stipt om 14u30 wordt het startsein gegeven. Inschrijven doe je ten laatste een kwartier voor de start aan jeugdhuis de Mussenakker, Donckstraat 10. Een wielerheld is niets zonder de aanmoedigingen van zijn trouwste supporters. Ook voor hen is het een ware belevenis waarbij zij de kans krijgen om hun wielerheld tijdens de 15 plaatselijke rondes tot de eindstreep te schreeuwen. Dit in een uniek kader zoals het in de goede jaren van Merckx en De Vlaeminck was. Denk aan oude volgwagens en motoren, sappige wielercommentaren en kortgerokte bloemenmeisjes. Voor meer informatie kan je terecht op de website www.mussenakker.be. (bb/red)

Dansshow

LEZERS SCHRIJVEN Zuster Lydia

MEER – De Gezinsbond, die al geruime tijd danslessen organiseert, organiseert op zaterdag 10 mei een DANSSHOW. Iedereen is welkom in de polyvalente ruimte van kleuterschool Kiekeboe van 10 tot 12 uur. Men toont de dansen die de door deelnemers aan de danslessen met volle overtuiging en inzet ingeoefend werden tijdens het afgelopen dansseizoen. (fh)

In de eerste plaats wil ik De Hoogstraatse Maand danken voor het ‘In Memoriam’ van zuster Lydia Pauwels (DHM, nr. 347, p. 44), kanunnikes van het Heilig Graf (1907-2014). Helaas is er wel een fout in het artikel geslopen. In totaal verhuisden in december 2012 slechts 25 zusters van Turnhout naar Tongerlo en geen 30-tal zoals het artikel vermeldt. Een vijftal zusters – voor wie de zorg stilaan te gespecialiseerd was geworden – werden in de periode voor de genoemde verhuis reeds in een rusthuis opgenomen. Zo ook zuster Lydia Pauwels, die van Turnhout rechtstreeks naar Zusterhof in Geel verhuisde en dus niet meer in het vernieuwde klooster in Tongerlo heeft gewoond. De sobere afscheidsplechtigheid vond wel plaats in de kloosterkerk van het Heilig Graf Tongerlo. Met vriendelijke groet, Dries Horsten – Collectie Heilig Graf

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 45

DHM_mei_348.indd 45

24-4-2014 7:51:02


meer

Daar is de Meerse Markt weer MEER - Nu de lente al weken geleden zijn intrede deed, wordt het hoog tijd dat de Meerse markt weer opgestart wordt. Voor de 22ste keer gaat het marktcomité de uitdaging aan om de kloosteromgeving vijf keer om te toveren tot een supergezellige marktplaats. Het concept met de thema’s blijft, maar er worden nieuwe en originele accenten gelegd. Het gaat immers om de ambiance en het samenzijn op een markt die zich richt op de ware amateur. Geen professionele handelaars, maar de man in de straat die iets wil verkopen. Moeilijk is het niet, want een standplaats blijft volledig gratis en moet voor 09.00 u opgesteld zijn. Dat kan op de volgende zondagen in 2014:

zondag 4 mei: Kunst- en Lentemarkt zondag 1 juni: Muziek- en Dansmarkt zondag 6 juli: Kindermarkt zondag 3 augustus: Smul- en Proefmarkt zondag 7 september: Boerenmarkt Het kunstaspect van de eerste markt op 4 mei situeert zich zowel op het buitenplein als in het klooster. In het klooster worden verschillende kamers ingenomen door kunstenaars van Meer en omgeving. Buiten staan ook kunststandjes opgesteld rond het drankterras. Het lenteaspect van de markt komt vooral tot ui-

ting op de rest van de markt en doet een beroep op de verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit, enz... Denk bijvoorbeeld aan de overheerlijke asperges en aardbeien die er ongetwijfeld te koop zullen zijn. Aan de aardbeistand kunnen de kinderen trouwens hun tekening binnenbrengen of ter plaatse maken voor de jaarlijkse teken- en kleurwedstrijd. Uiteraard wordt er ook de nodige animatie aangeboden. In de Donckstraat zorgt Radio Valencia voor de ambiance en op het plein bevindt zich het drankterras van het comité. Daar zit je ideaal om

te genieten van het hele marktgebeuren. Niet in het minst van het muziekpodium, waarop onze eigen Brassband Ste.-Rosalia concerteert. Hun optreden wordt voorafgegaan en gevolgd door de muziek van het countryduo Bart & Inge, ofwel Bert Dufraing en zijn vriendin Ine Aerts. Deze Kunst- en Lentemarkt gaat door op zondag 4 mei van 09.00 u tot 12.30 u in de Meerse Donckstraat. Wie nog meer informatie wilt, kan terecht bij Jan Dufraing ( 03/315 86 80 – jandufraingswaenen@hotmail.com ) of op de website www.meermarkt.be. (jd/red)

Kindertoneel Wees

MEER - Drie bomvolle zalen genoten in het paasweekend van het kindertoneel in Zaal voor Kunst en Volk. Op de foto zien we alle 36 kinderen die de opvoering van “Wees” tot een absoluut succes maakten. Ze worden geruggesteund door de regisseurs Jos Cools en Fonne Brosens en de technische ploeg met Karine Teuns, Karel Martens en Stan Strybos. Aan allen een dik verdiende proficiat! 46 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 46

24-4-2014 7:51:03


meer

Chiro Meer is verhuisd!

MEER - De laatste werken zijn uitgevoerd, het chiromateriaal ligt eindelijk op zijn nieuwe vaste plek en weldra verhuizen ook de chirozondagen officieel naar de Meerseweg 20. In het weekend van 11 tot 13 april werden de spiksplinternieuwe chirolokalen alvast plechtig geopend. Het chiroweekend 2014 werd op gang getrapt met een receptie voor alle mensen die op de een of andere manier nauw verbonden waren met de bouw. Na de speeches werd het kampvuur aangestoken voor ‘de Vurige Start’. Zaterdag was het de beurt aan de jeugd. De aanwezige kinderen amuseerden zich kostelijk tijdens de kindernamiddag. Samen met de voltallige chiroleiding woonden ze nadien de chiromis bij. ’s Avonds was het tijd voor onze fuif die voor de eerste keer plaatsvond aan onze nieuwe stek. ‘Frisco in den Disco’ werd wederom een memorabele avond. Naar goede gewoonte stond de leiding de volgende dag weer fris klaar voor het eetfestijn. De spektakelnamiddag volgde na die overheerlijke maaltijden. Op die manier werd er een punt gezet achter het succesvolle chiroweekend. Een chiroweekend dat in het teken stond van een nieuwe start voor chiro Meer. Een nieuw begin dat enkel mogelijk was door de hulp die we ontvingen uit tal van verschillende hoeken. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, hoe klein deze misschien ook was, willen we oprecht bedanken. Dus daarom nogmaals uit het diepste van ons chirohart: Bedankt! (DVB/red.)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 47

DHM_mei_348.indd 47

24-4-2014 7:51:03


meersel-dreef

Paarden- en hondenwijding MEERSEL-DREEF - De uitgestelde paardenen hondenwijding op zondag 6 april bij de St Lucia kapel was een groot succes. De honden mochten zelfs in de kapel naar de preek van Pater Luk meeluisteren. Het verder talrijk opgekomen publiek genoot van de toch wel speciale dierenwijding. Pater Luk kweet zich uitstekend van zijn taak tot

schrik van menig paard, dat zijn enthousiasme niet altijd kon appreciëren. Gelukkig werd alles in goede banen geleid door bekwame hulpvaardige handen. Na de wijding, nog een lekker warm worstenbrood met koffie of thee, en nog een borreltje om nog wat na te praten. Een mooi initiatief van het St Lucia comité. (JJ)

Niks dan lachende gezichten bij de jagers, die hun honden voor de eerste keren konden laten wijden.

Open-Kerk-Deur-Dag MEERSEL-DREEF - Meer dan 10 jaar geleden, werd door de Paters Kapucijnen een “OpenKerk-Deur-Dag” gehouden. En na zo’n lange periode, is er nood om zo’n dag opnieuw te organiseren. Het is een dag waarop alle verenigingen zich kunnen laten manifesteren. Een succesvolle ontmoeting en kennismaking met de werking van de diverse verenigingen. Onder het motto “Laat je vereniging zien ! Kom naar buiten ! “ zullen de meeste verenigingen zich kunnen voorstellen aan eenieder die geïnteresseerd is met persoonlijke toelichting maar ook met flyers, tijdschriften, lectuur enz. Er zal ook animatie zijn van zangeres Corry Musters, en verder kerkmuziek en onder voorbehoud ook een optreden van de Jeugdfanfare. Vooraan in de kerk zal er weer een tentoonstelling zijn van enkele oude waardevolle bezittingen van het klooster, die je maar zelden te zien zal krijgen. Altijd de moeite waard! Onder andere volgende verenigingen zullen er zeker zijn: KVLV, KLJ, KVG, OKRA, E.K. Moeders, Ziekenzorg, Fanfare, Dorpsraad, Rijk mij de Hand, Vormsel-Doopsel, St Luciacomité, FLO, Zangkoor en Pastoraal Team. Deze dag gaat door op zondag 18 mei van 13.00 uur tot 18.00 uur in de kloosterkerk van de Paters Kapucijnen, waarop u allen van harte bent uitgenodigd. U komt toch ook ? (JJ)

Dauwtrappen met de fanfare

Pater Luk wijdt met voldoende wijwater in het belang van de dieren.

MEERSEL-DREEF - Naar jaarlijkse traditie, gaat de fanfare Voor Eer en Deugd weer dauwtrappen op Hemelvaartsdag, dat is dus op donderdag 29 mei 2014. Verzamelen om 6.00 uur bij de kloosterkerk. Dit jaar wordt een mooie route uitgestippeld door Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek naar aanleiding van het 110-jarig bestaan van de vereniging. Onderweg wordt er koffie geschonken en stevig ontbeten in het nieuwe dorpshuis Leeuwerik in Galder. Niet alleen familieleden en vrienden van de fanfare, maar alle liefhebbers van een stevige ochtendwandeling zijn welkom. Deelname kost 15 euro per persoon. Opgave graag voor 20 mei op volgende emailadressen roelands.kox@casema.nl of hcm. riel@planet.nl . U wandelt toch mee ? (JJ)

48 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 48

24-4-2014 7:51:04


meersel-dreef

KVLV naar Londen MEERSEL-DREEF - KVLV Meersel-Dreef wordt elk jaar door KVLV Meerle uitgenodigd om op weekend te gaan. Dit jaar was het zelfs voor 3 dagen, vooruit dan maar. Vrijdagmorgen 4 april 2014 thuis vertrokken naar Meerle, om daarna gezamenlijk met de bus verder te reizen, nog een ontbijtstop onderweg, en dan met de bus op de trein, voor velen was dit de eerste keer . Zo Engeland binnen gereden en van daaruit met de bus verder naar Londen. De eerste dag werd er met de bus door Londen gereden onder begeleiding van 2 fantastische gidsen met interessante verhalen. De bekende toeristische plekken in Londen bezocht : o.m. St Paul’s Cathedral, Millenium brug (geopend in 2000 en dan 2 jaar dicht omdat ze te veel wiebelde), Strand, Downing Street, West-

Dwars door België minster Abbey, Big Ben, Green park, Houses of Parlement en Mi6. Op de tweede dag naar Portobello Market, van daaruit naar Hyde park, en dan waren we vrij om Londen verder te verkennen. Voor sommigen was dit Harrods, voor anderen werd het Buckingham Palace. Dan varen met de boot over de rivier de Thames en als het donker was met London Eye de lucht in. Zo hebben we deze wereldstad van verschillende kanten bekeken. De laatste dag naar het British Museum, want Londen bezoeken zonder een museum te bekijken dat kan natuurlijk niet. En daarna huiswaarts, terug met bus en trein. Deze 3 dagen waren heel leuk, veel gezien en gehoord, leuke reisgenoten, beetje gewinkeld, lekker eten, … dus in 1 woord fantastisch. Waar gaan we volgend jaar naartoe? (MG/JJ)

KVLV Meersel-Dreef: 13 dames op reis naar Londen.

Inbraken ? Niet op Meersel-Dreef ! MEERSEL-DREEF - In DHM maart 2014 werd het verslag van de openbare algemene vergadering van de Dorpsraad van Meersel-Dreef van 4 februari opgenomen. Korpschef Marc Snels van Politiezone Noorderkempen had toen de moeite genomen om naar het noorden des lands te komen, om de prioriteiten toe te lichten, zoals woninginbraken, drugs, informatiecampagne en wijkwerking. Er werden allerlei cijfers toegelicht, maar wel één met een bizar detail: in Meersel-Dreef was het aantal inbraken gedaald van drie (3) naar nul (0). En wij, Dreveniers, wisten zo uit de losse hand dat er zeker 10 inbraken waren geweest in het voorbije jaar. Zie hiervoor ook “Dagboek van een inbraak” in DHM april 2013. De korpschef dacht dus dat het hier veilig wonen was, tot dat er werd vastgesteld dat de inbra-

ken van Meersel-Dreef worden geteld bij 2328 Meerle of 2321 Meer, dankzij die ouderwetse postnummers. Ok, de korpschef is niet van Meersel-Dreef, maar Meersel-Dreef valt wel onder zijn bevoegdheid, dus mag je er vanuit gaan dat hij zijn les heeft geleerd. Maar de geschiedenis herhaalt zich, ook deze keer: op de openbare algemene vergadering van de Dorpsraad van Minderhout op 27 februari daarna, wordt deze flagrante missing nogmaals aan het aanwezige publiek voorgeschoteld door dezelfde korpschef. Ongelooflijk maar waar. En het college van Burgemeester en Schepenen ? Geslaagd met grote onderscheiding in zwijgzaamheid. Hierover gevraagd, was de dorpsraad van Meersel-Dreef zwaar ontgoocheld in dergelijk miscommunicatie. (JJ)

MEERSEL-DREEF - Broederlijk Delen organiseert fietsevenementen voor grensverleggende solidariteit. Dit alles om geld in te zamelen voor Broederlijk Delen, omdat het Zuiden plannen heeft. Groepen mensen die initiatieven opstarten in hun strijd tegen armoede en onrecht worden hiermee ondersteund. Ondermeer hiervoor wordt o.a. een prachtige fietstocht gehouden doorheen België, langs verrassend mooie landschappen. Met de fiets (wegparcours) of mountainbike (off road). Aan deze sportieve uitdaging wordt wel een solidaire uitdaging gekoppeld om minstens 500 euro in te zamelen voor het werk van Broederlijk Delen. Het vertrek is in het meest noordelijke punt van België, zijnde Meersel-Dreef, en drie dagen later ligt de finish in Torgny, het uiterste zuiden van het land. In totaal wordt er in deze drie dagen 400 km afgelegd met 4.000 hoogtemeters. Je kan kiezen uit twee mogelijkheden: 7, 8 en 9 juni 2014 (Pinksteren) of 14, 15 en 16 juni 2014. De start is telkens zaterdagochtend om 8.00 uur ‘s ochtends op de parking van het klooster. Steun deze organisatie en kom supporteren bij de start. Meer weten ? www.dwarsdoorbelgie.be (JJ)

Schoolfeest ‘t Dreefke MEERSEL-DREEF - De basisschool ‘t Dreefke viert weer haar jaarlijks schoolfeest. Dit jaar zal deze doorgaan op zaterdag 10 mei 2014 van 15.00 uur tot 19.00 uur. Dit schooljaar heeft als centraal thema “boeken”, en daarom hebben de leerkrachten een boekenspeurtocht doorheen de school gemaakt . Verder kan je ook eendjes komen vangen, deelnemen aan een speedstackswedstrijd, springen op het luchtkasteel, schminken, …, of gewoon gezellig wat komen drinken op onze school. Ook zullen er heerlijke frietjes worden gebakken. Dus alle ouders, grootouders, sympathisanten en vrienden zijn van harte welkom op het schoolfeest. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 49

DHM_mei_348.indd 49

24-4-2014 7:51:04


meersel-dreef

Bezoek het klooster tijdens de ‘Open Wervendag’ MEERSEL-DREEF - De kloosteromgeving van Meersel-Dreef met Mariagrot en Mariapark is een druk bezocht bedevaartsoord, maar het klooster zelf is in principe niet toegankelijk. Voor de Open Wervendag maken de pater Kapucijnen een uitzondering. ArteZ Bouw renoveert en restaureert het 19deeeuwse klooster met behoud van het authentieke karakter. Er komt ook een uitbreiding die, zoals monumentenzorg dat wenst, uitgevoerd wordt in hedendaagse vormgeving. In dit nieuwe gedeelte komt een gezamenlijke eetkamer-living voor de paters. De kamers van de paters blijven in het bestaande gebouw. Tijdens rondleidingen kan u onder meer glasin-loodramen, de brandwerende bekledingen en

renovatie van het schrijnwerk bewonderen. In de ruimtes die nu aangepast worden zoeken de paters na hun missie-opdrachten rust. ArteZ realiseerde sinds haar oprichting in 2009 ruim honderd projecten, gaande van woning- en industriebouw tot restauraties van herenhuizen, monumenten, geklasseerde gebouwen en gevels. ArteZ is een door de overheid geregistreerd én erkend bouwbedrijf, dat werkzaam is in België en Nederland. De administratieve zetel is gevestigd in Meer. Voor de kinderen van de bezoekers is er animatie voorzien in de nabije speeltuin. Open Wervendag op zondag 11 mei van 10 tot 17 uur. Gratis ingang zonder vooraf in te schrijven.

Pannenkoeken bij RoMaR Dancers

MEERSEL-DREEF - De RoMaR Dancers organiseerden een geslaagde combinatie van wandelen, pannenkoeken eten en line dance op zondag 6 april in Zj@fs garage, Dreef 8, Meersel-Dreef

Kanoverhuur Galder

MEERSE-DREEF / GALDER - Wil je wel eens wat anders ervaren ? Dat kan. Huur een kano bij Kanoverhuur Galder en ga eens kanovaren met familie, vrienden of collega’s. Elke zaterdag en zondag van 8.00 uur tot 18.00 uur. Ook op doordeweekse dagen is kanovaren mogelijk. Er zijn zowel één-persoon-kajaks als 2/3 persoons Canadese kano’s. Ervaar de prachtige omgeving van de Mark en vaar dwars door de natuur vanaf de grens naar Breda. Vanaf de instapplaats bij de Markbrug / Nederlandse Markweg, wordt een korte instructie gegeven over in- en uitstappen en het besturen van de kano. Ook arrangementen voor bedrijven of voor groepen kinderen zijn mogelijk. Meer info op de website www.kanovareningalder.nl, tel. +31.6.10649401 of email info@ kanovareningalder.nl . (JJ)

Expressie in St Lucia kapel

Google erkent Meersel-Dreef MEERSEL-DREEF - Als u naar het tv-programma Scheire en de Schepping kijkt, dan wordt er af en toe door de presentator naar Google-man verwezen. En ja, Meersel-Dreef heeft ook een Googleman, met name Jef Van Boxel, secretaris bij de Dorpsraad. Hij begint letterlijk en figuurlijk te steigeren als er iets fouts wordt gezegd of geschreven over ons dorp. Google ging overstag en heeft Google Maps, na meer dan 50 (boze) emails, aangepast, en schrijft nu ook “Meersel-Dreef” waar vroeger alleen maar “Meerle-Dreef” stond. . Dat was dus niet leuk voor ons dorp. Jef Van Boxel had namelijk Google erop gewezen dat Yahoo Maps onze dorpsnaam wel volledig en correct schrijft, en zo zie je maar dat vergelijkende reclame kan lonen. De aanhouder heeft in dit geval gewonnen, een

extra (h)erkenning van ons dorp in de elektronische wereld van Maps-all-over-the-world. Nu nog de afschaffing van dat verdomde postnummer. (JJ) MEERSEL-DREEF - De speelgroep “Expressie” uit Heerlen (NL) zal u verrassen met absurde humor in een “wonderbaarlijke nacht” van Slawomir Mrozek. Deze voorstelling zal doorgaan op zondag 25 mei 2014 in de St Lucia kapel te Meersel. Er zijn twee uitvoeringen, de eerste om 11.30 uur (tot 12.30 uur) en de tweede om 14.00 uur (tot 15.00 uur). De entree bedraagt 15 euro per persoon. Voor en na de uitvoeringen zijn er in diverse stands streekproducten verkrijgbaar. Info en kaartverkoop bij Ingeborg Meurkens tel. 03.665.32.20 of email imeurkens@skynet.be Wil u meer informatie over de speelgroep zelf, ga dan naar www.speelgroepexpressie.com .(JJ).

50 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 50

24-4-2014 7:51:05


meerle

Zware slag voor varkenshouder bleef de tweede stal gespaard. Die varkensstapel moest gedeeltelijk afgeslacht worden of werd overgebracht naar een andere stal van het bedrijf. De brandweer van Hoogstraten kreeg voor het blussen bijstand van de korpsen van Merksplas en Rijkevorsel. De brand is een tweede zware tegenslag voor het bedrijf. Verleden jaar zakte een vloer in in een van de stallen, een euvel waaraan tientallen stallen in de regio leden. Daarbij kwamen gelukkig geen dieren om. Chris Tilburgs staat bekend om zijn ijver om te overleven in de zwaar getroffen varkenssector. Hij ijvert met de Pig Trading Company en samen met een 70-tal andere boeren, voor een correcte prijsafspraak omtrent de voederprijzen. Om de geloofwaardigheid van zijn producten te promoten opende hij ook slagerij den Boergondiër , met hoofdzakelijk eigenkweek producten. Met het zogenaamde ketenoverleg, waarbij met ketens genre Lidl, Albert Heijn,… overlegd wordt, probeert de varkenssector ook grip te krijgen op faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen. Ze bevat een specifieke invulling van het begrip ‘duurzaamheid’ en ze voorziet in het aanbieden van lokale producten voor zover deze competitief zijn.

De brandweer kon enkel langs buiten blussen. Daardoor kwam de hulp voor een 1.000tal varkens te laat. MEERLE - Op dinsdag 15 april rond 11 uur in de voormiddag brak er op de grens tussen Meer en Meerle brand uit in een varkensstal van Tivri bvba. In Meerle is dit bedrijf beter gekend door

Maar experten blijven ervan overtuigd dat vooral het management en de vakbekwaamheid van de telers zelf het verschil zullen maken. En daarin blijft Chris Tilburgs, ondanks deze zware tegenslag, nog steeds een voortrekker. (lvr)

hun zaakvoerders Chris & Debby Tilburgs, die ook slagerij den Boergondiër uitbaten. Van de 1.100 vleesvarkens en 900 biggen is ongeveer de helft omgekomen. Door de noorderwind

Garageverkoop MEERLE – Een mooi zonnetje, maar een venijnig windje. Een warme jas en regelmatig een hete koffie was nodig voor de vele gelegenheidsmarktkramers. De zon lokte wel veel kijkers én gelukkig ook kopers. Omdat veel bezoekers toch met de wagen rondtoerden in plaats van te voet of met de fiets, ontstonden hier en daar heuse verkeersopstoppingen. Snuisteren tussen allerlei oude spullen blijft een geliefde bezigheid van vele zondagtoeristen. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 51

DHM_mei_348.indd 51

24-4-2014 7:51:05


meerle

Buitengewone Pierendag

Paapgooien met ‘t Zoaltje

MEERLE – De ‘Buitengewone Pierendag’ van het feestcomité krijgt dit jaar op zondag 18 mei 2013 zijn beslag. Vanaf 13.30 uur start op het Gemeenteplein voor het raadhuis
een pittige maar plezante competitie, die borg staat voor een royale portie Mjeels dorpsplezier. 24 Ploegen van divers pluimage vechten er een zeskamp van actie- en estafettespelen uit. De ploegencompetitie start vanaf 13.30 uur, als het goed loopt zal de laatste proef eindigen tegen de klok –van zessen. Ondertussen is er doorlopend kinderanimatie en een eet- en drankstand. Meegenieten en supporteren kan dus. De toegang is gratis toegang. Er is een uitgebreid terras met zicht op het actieterrein, de rode draad, het finalespel en de verkiezingsshow,
kom af! Pret en sfeer gegarandeerd op dit grote dorpsfeest. De opbrengst gaat volledig naar vernieuwing en onderhoud van onze parochiezaal. (jaf) MEERLE – Zij die bij paapgooien aan folklore en lang vervlogen tijden denken, zij dwalen. In de Kempen is het spel ook vandaag heel populair en is er een levendige competitie. Paapgooien is een werpspel dat in verschillende streken een andere naam draagt. In Oost- en West-Vlaanderen gaat het om kalleschieten of kollestekken. Andere namen zijn teppeschieten, teppesol of schremkeschieten. Oorspronkelijk was het een buurtspel, maar hier en daar in Europa is het uitgegroeid tot een competitiesport met ploegen. De benodigdheden voor paapgooien zijn: enkele schijven, een stop (paap) en geldstukken. Als werpschijf worden loden schijven van 800 gram gebruikt. De paap wordt op een vlakke aarden ondergrond of grasveld geplaatst. De muntstukken worden op de paap gelegd. De spelers werpen van op acht meter met de schijven naar de paap. Tijdens de eerste ronde is

het de bedoeling de paap te raken zodat de muntstukken op de grond terechtkomen. Een speler verzamelt punten met de muntstukken die dichter bij de schijf liggen dan bij de paap. Elk muntstuk is één punt waard. In de volgende rondes probeert elke speler de schijf zo dicht mogelijk bij de resterende munten te werpen. Er wordt om beurten gegooid tot alle munten verdeeld en opgeraapt zijn. Een tornooi bestaat uit acht verschillende rondes. In elke ronde wordt de paap rechtgezet. In de plaatselijke competitie wordt nog steeds met de goede oude Belgische frank gewerkt. De euro heeft bij het paapgooien zijn intrede nog niet gedaan. Voor de Kempense bond begint weldra de competitie met een heuse rangschikking. Om alvast te oefenen zijn er ‘voortornooien’. Zo organiseerde de Meerlese ploeg ’t Zoaltje op zondag 6 aptril een voortornooi, waar 160 deelnemers op af kwamen. (jaf)

MEERLE – Het mooie lenteweer lokte weer honderden wandelaars naar Meerle voor de 16e grenswandeling in het kader van het verbondelijk wandelcriterium van KWB.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

16e Grenswandeling in Meerle

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

Naar goede gewoonte had de Meerlese KWB een fijn parcours langs onze grens uitgestippeld. Daarbij maakten ze niet alleen gebruik van bekende wandelpaden in de natuurgebieden De Elsakker en Strijbeekse Hei, maar ook van de ‘trage wegen’ van eertijds. Hier zijn de wandelaars op weg lang de oude voetweg nr. 32 ‘De Uilekotense pad’, dat vertrekt vanaf een andere oude voetweg nr. 22 ‘De Cruyseweg’. Een snelle en aangename manier om recht vanuit het dorpscentrum in het buitengebied te komen. Een niet te onderschatten toeristische troef voor ons mooie dorp. (jaf)

52 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 52

24-4-2014 7:51:06


meerle

Solex rijden met KWB Leden en huisgenoten betalen 
35 euro per persoon, niet-leden 40 euro per persoon,

Eén drankje, brandstof, verzekering, hulp bij pech onderweg en een routebeschrijving zijn inbegrepen.
 Omdat ze er dan toch zijn, hebben de liefhebbers de mogelijkheid om achteraf te blijven eten in De Kneut. Maar dat is een vrije keuze. Ook gezinsleden en lekkerbekken die niet meereden met de solextocht kunnen hierbij aansluiten. Het etentje ’s avonds zal aanvangen rond 17.30 uur. Op het menu staat spidergrillen: je kan er verschillende soorten vlees grillen (biefstuk, kipfilet, varkenshaasje - ook in spek gewikkeld, enz.). Hierbij worden frietjes, diverse sauzen, en salade en koude schotel geserveerd. De prijs voor het spidergrillen bedraagt 19,95 euro p.p. Je kan ook kiezen voor een uitgebreider menu met vooraf soep naar keuze en een sorbet als dessert, en dit voor de prijs van 24,95 euro p.p.

MEERLE – Ga je graag even terug in de tijd met de 50 jaar terug immens populaire solex? Wel, na het succes in 2012 organiseert KWBMeerle opnieuw een mooie toer met een originele new-age solex.

Dit op zondag 18 mei.

Vertrek om 14 uur aan café De Kneut in Ulicoten. De rit duurt ca. 2,5 uur. Het is vereist om een rijbewijs bij te hebben (min. A3 voor brommer klasse B). 
Een helm is niet verplicht.

Zowel voor het solex rijden als voor het etentje ’s avonds moet vooraf worden ingeschreven. Liefst voor 4 mei bij Filip Declercq, Mgr. Eestermansstraat 3, tel. 03/235 32 06,

 e-mail: filip.marianne@telenet.be - info op www.kwbmeerle. be. De inschrijving is pas definitief na betaling. Dit kan cash of via overschrijving op rekeningnummer BE71 7875 5002 9769 ten name van KWB Meerle.

Geslaagde dorpswandeling door Halte Merlet zoveel prijzen, gesponsord door de plaatselijke middenstand, dat ook wie een of meerdere fouten maakte, in de prijzen viel. Na de wandeling hebben velen nog genoten van de eerste zon op het geïmproviseerd terras aan het Raadhuis. Een goede afsluiting van een geslaagde dag. (ml/jaf)

Hulpmiddelen in voorzieningen

MEERLE – Op de laatste zondag van maart organiseerde Halte Merlet een dorpswandeling in het verleden. Via bekende en onbekende kerkpadjes volgden de deelnemers een traject door de dorpskom. Wanneer men voorbij een verdwenen herberg of winkel kwam, kon men in de brochure informatie lezen over de vroegere eigenaars en het soort winkel dat er vroeger huisde. De deelnemers op leeftijd herkenden vele van deze zaken en werden zelfs herinnerd aan vergeten cafés of winkels. De jongere generatie stelde vast

dat De Vrijheid van Hoogstraten vroeger in de Kerkstraat van Meerle lag. Tijdens de wandeling bezochten de deelnemers de smidse van Theo Verschueren en de Heimeulen. Ook waren er een drietal korte evocaties van hoe het vroeger was. Aan de wandeling was een kleine wedstrijd verbonden. Blijkbaar waren de vragen niet gemakkelijk, want de organisatie kreeg slechts drie juiste antwoorden : van Jeanne Van Dun, Paula Van Haperen en Liza Pauwels. Maar er waren

Personen die in een oudervoorziening verblijven en van wie de handicap voor hun 65ste levensjaar erkend was kunnen sinds kort voor een tussenkomst in de aanschaf van mobiliteits of communicatie doeleinden terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, afgekort het VAPH. Voor communicatie kan het gaan voor hulpmiddelen die lezen, horen en spreken gemakkelijker maken. Om de mobiliteit te bevorderen kan je onder andere denken aan: aanpassingen aan een auto om mee te rijden of zelf te rijden, een aangepaste fiets of tandem…Meer informatie kan je bekomen bij je maatschappelijk werker of bij het Katholieke Vereniging Gehandicapten op het nummer 014/40.33.62. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 53

DHM_mei_348.indd 53

24-4-2014 7:51:06


wortel

‘t Slot draait door! WORTEL - Na de Johnny Cash-tribute, doorwrochte USA-zweefrock en een, jawohl, Duitse avond wordt het podium in ’t Slot dit keer gevuld met zwaardere muziek. ZONDAG 4 MEI - slechts 8 e! - start om 19 uur! Zware muziek vol met animistische riffs en mythen, dat is EAGLE TWIN (USA). Het duo begon te werken aan hun onwaarschijnlijk bluesy enprog geïnfundeerd stijl van zompige death / doom in 2007 en al snel trok de aandacht van de Southern Lord label, wat leidt tot de release van hun debuut album, The Unkindness van Kraaien, in 2009. Ze speelden vorig jaar op Roadburn én het Franse Hellfest dat je kan vergelijken met een festival als Graspop! Daarbij hebben we ook twee moddervette supports van eigen bodem! YOUR HIGHNESS uit de Antwerpese punk en hardcore-scène en overdonderd met een enorme DIY-spirit. In 2009 namen ze een eerste demo op in Studio 195. Een jaar later, kwam hun debuut “Cults ‘n’ Cunts” uit en deze ontving lovende recensies over de hele wereld. Niet zo lang geleden bracht deze Antwerpse stonerband nog hun EP “Blue Devils” uit als gratis digitale Ep en op 10 “LP. Maar deze band kent geen rust en intussen is al hun volgende plaat weer daar. De nieuwe split 7” met Hedonist werd op 31 januari voorgesteld samen met hun eigen bier genaamd ‘Hoogheid’. De andere band van die split, HEDONIST, komt ook even langs. Een hard rockend en groovend power trio uit Genk, Limburg. Opgericht in 2010 door Roel Paulussen (Sardonis, Solenoid, Barabbas) en Frederik “Cozy” Cosemans (Serpentcult, Hemelbestormer, Death Penalty) na een ettelijke keren jammen.

ZATERDAG 21 JUNI! - start om 21 uur BRAVE BLACK SEA begon in Palm Springs, Californië. Een glanzende stad, berucht voor de glitter en glamour maar ook voor het onverwoestbare w o e s t i j n k l i m a a t . M e t voormalige leden van Queens of the Stone Age , Kyuss en Slo Burn, zijn deze heren zeker geen onbekenden in de rockwereld. Brave Black Sea versmelt luide, harde gitaren met beklijvende melodieën en dansbare nummers met een punkrock attitude. De band geeft de voorkeur aan het schrijven van zware, dynamische nummers met een scherp gevoel voor catchy hooks. Hun sound is een perfecte mix van vintage en modern. Na een deal met V2 Records, heeft Brave Black Sea nu hun debuutalbum uit in Europa. Tijd dus om ook onze regionen te veroveren. We hebben dus opnieuw een topper in ‘t Slot staan! En uiteraard hebben we ook weer een support band voorzien. Dit keer komt die uit Eindhoven Rockcity: WOLFSKOP! Drievierden van het destijds meer dan bekende The Goods schreven samen met een nieuwe drummer opnieuw enkele stevige rockers. Riffrock én meerstemmig waarbij de Foo Fighters nooit ver weg zijn. Hun eerste EP werd op genomen rond de jaarwisseling en wordt/werd begin mei voorgesteld in Eindhoven. Tijd dus om ook het plaatje in België voor te stellen. (JdB/red)

54 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 54

24-4-2014 7:51:07


wortel

KWB laat Wortel bruisen ...

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding behang • bed- en badmode

WORTEL - Vrijdag 16 mei haalt KWB-Wortel de paapschijven van onder het stof. Ook de spelregels moeten nog eens opgefrist worden. En wil iemand kennismaken met het KUBB-spel? Kom dan vanaf 19.30 uur naar het speelpleintje in de witte wijk (Pater Declerckstraat). Daar kunnen we het samen onder de knie krijgen. Gratis.

15 juni. Van 9 tot 16 uur gaan de garagepoorten van Wortel open. Inschrijven kan tot 7 juni - Wortelse inwoners krijgen de info nog in de brievenbus. Ben je geïnteresseerde koper? Kom naar het standje aan het Vagebondplein (achter de kerk, bij De GULD) voor een deelnemerslijst en een plannetje.

Want op zondag 18 mei speelt KWB-Wortel buiten in de Kolonie. Aansluitend bij de picknick van De Wijsneus kunnen ouders en kinderen kennis maken het KUBB-spel en het paapgooien. Eerst is dat aan het huis Kolonie nr. 18. Daarna verhuizen we naar Den Bayerd waar we tot een uur of 4 spelen op het grasveld aan het kruispunt. Deelnemen is gratis. Kwb-leden kunnen met hun ‘pej-schijven 2014’ een korting krijgen in Den Bayerd.

En heb je ook het speelgoed opgeruimd? We verzamelen het nog steeds om het met ‘t Verzetje en De Toevlucht te bedelen aan kinderen in november. Vooral naar speelgoed voor 8 tot 10-jaringen is veel vraag. Mail info@kwbwortel. be of info@tverzetje.be.

En heb je de grote kuis al achter de rug? Bereid je dan voor op de garageverkoop van zondag

En loop je nu al warm voor de winter ...? Met OKRA en KWB-Wortel kun je inschrijven voor de samenaankoop stookolie. Waarschijnlijk in juni krijg je de informatie in de bus. Met een korting die kan tellen. (fvb)

www. vandersluis.be

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02

Kiezen voor een school TURNHOUT - De Katholieke Vereniging Gehandicapten, afgekort KVG, richt een informatiemoment in op donderdag 8 mei met als onderwerp Kiezen voor een school. Ouders die al een keuze gemaakt hebben komen spreken welke voor hun kind de beste oplossing was gezien zijn/ haar mogelijkheden en gezien de gezinssituatie. Er wordt voldoende tijd voorzien voor vragen en ervaringsuitwisselingen. Deze avond gaat door in het ACW lokaal, Korte Begijnenstraat 18 te 2300 Turnhout vanaf 19.30 uur. Vooraf inschrijven is verplicht. Leden van KVG genieten een korting op de inkomprijs. Meer informatie kan je bekomen op het nummer van de Katholieke Vereniging Gehandicapten 014/40.33.62 (FS)

SMOG SMOG staat voor spreken met ondersteuning van gebaren. Op deze manier kunnen we de communicatie voor vele mensen met een handicap vergemakkelijken. Deze cursus gaat door over twee avonden: op woensdag 30 april en op woensdag 7 mei telkens in de lokalen van het ACW Korte Begijnenstraat 18 te 2300 Turnhout. Vooraf inschrijven is verplicht. Leden van KVG genieten een korting op de kostprijs. Meer informatie kan je bekomen op het nummer van de Katholieke Vereniging Gehandicapten 014/40.33.62. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 55

DHM_mei_348.indd 55

24-4-2014 7:51:07


wortel

Met Ziekenzorg naar de Beekse Bergen WORTEL – Ziekenzorg CM Wortel organiseert op woensdag 21 mei een uitstap naar het Dierensafaripark “De Beekse Bergen” in Hilvarenbeek in Nederland. Het is een belevenis om rustig met een autobus door het park te rijden, te midden van de wilde dieren. Allerhande beesten lopen er vrij rond en komen nieuwsgierig kijken of liggen lui onder een boom. Het is echt de moeite en iedereen kan dit aan. Ziekenzorg rijdt met een LIFTBUS, zodat ook rolstoelgebruikers gemakkelijk meekunnen. Het programma: - 10.30 uur: Vertrek met een luxe liftbus op het Vagebondplein. - 12.00 uur: Aankomst en middagmaal met goed gevulde groentesoep, schnitzel met diverse groenten en aardappelgarnituur en een dessert als afronding. - 17.00 uur: Terug naar Wortel, aankomst omstreeks 17.30 uur.

EU-prijs cultureel erfgoed voor vzw Kempens Landschap WORTEL - De Europese Commissie en de vereniging Europa Nostra hebben de winnaars bekendgemaakt van hun belangrijke prijs voor cultureel erfgoed. De 27 winnaars – waaronder vzw Kempens Landschap – werden gekozen uit 160 voorgedragen projecten uit 30 landen. Ze worden beloond voor hun prestaties in vier categorieën: ‘conservatie’, ‘onderzoek’, ‘bijzondere inzet’, en ‘onderwijs, opleiding en bewustmaking’. Vzw Kempens Landschap werd voorgedragen in de categorie ‘verdienstelijke erfgoedorganisatie’. Grote troeven waren de kwaliteit en de buitengewoon grote omvang van het werk dat Kempens Landschap verricht, evenals de inventiviteit en doelgerichte samenwerking van het klein maar deskundig team. De vaststelling dat steeds meer eigenaars, beheerders en overheden aankloppen bij Kempens Landschap is het beste bewijs en meteen een garantie voor de toekomst. Gespecialiseerde jury’s van onafhankelijke deskundigen uit heel Europa beoordeelden de genomineerden projecten en hadden hetzelfde oordeel.

“Ons cultureel en landschappelijk erfgoed is één van onze meest waardevolle bezittingen. Het slaat een brug tussen het heden en het verleden, bevordert de maatschappelijke integratie en is goed voor het toerisme”, aldus Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van vzw Kempens Landschap. “Ik ben ook zeer blij dat de jury expliciet onder de indruk was van onze rol met betrekking tot de veiligstelling en toekomstige ontwikkeling van Wortel- en Merksplas-kolonie. Tevens was men onder de indruk van de meerwaarde van Kempens Landschap in andere landschapsprojecten zoals domein Roosendael te Sint-Katelijne Waver, de Keiheuvel te Balen, het domein van de Redemptoristen te Essen of de open fortvlakte te Borsbeek.” De prijzen voor 2014 worden uitgereikt op het jaarlijkse Europees Erfgoedcongres van Europa Nostra op 5 mei 2014 in Wenen, dat wordt gehouden onder auspiciën van de Oostenrijkse president Heinz Fischer. Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs en cultuur. (fh)

De deelname bedraagt 20 euro per persoon. De organisatoren kunnen dit bedrag zo laag houden, dankzij de inkomsten van de tombola waardoor de kas het overgrote deel bijlegt. Inschrijvingen moeten langs uw ziekenbezoekster binnen komen bij Herman Verlinden (tel. 03 314 68 57) en dit ten laatste op 15 mei. (fh)

Dauwtrappen met De Wijsneus WORTEL – De Gemeentelijke lagere basisschool De Wijsneus organiseert op zondag 18 mei DAUWTRAPPEN onder de leiding van een ervaren gids. ’t Is vroeg opstaan want men vertrekt om 6 uur voor een wandeling van ongeveer 2 uur. De deelnemers verzamelen op de parking aan de Hoogstraatsebaan. Gelieve op voorhand vóór 12 mei in te schrijven la,gs ggb-wortel@telenet.be. Deelnemen kost 2 euro en wordt ter plaatse betaald. Dauwtrappen met De Wijsneus op zondag 18 mei om 6 uur ’s morgens (fh)

Instapcursus vrijwilligers van Ziekenzorg CM Wil jij ook een helpende hand zijn voor chronisch zieke en zorgbehoevende mensen? Dan is vrijwilligerswerk bij Ziekenzorg vast iets voor jou. Deze instapcursus staat open zowel voor vrijwilligers die al duidelijk weten in welke werking ze zich willen engageren als voor vrijwilligers die nog zoekende zijn. De cursus neemt één of meerdere dagen in beslag al naargelang de keuze van de werking waarvoor je je wil inzetten. Na deze cursus heeft Ziekenzorg voor jou geen geheimen meer en kan je goed voorbereid aan je nieuwe vrijwilligerswerk beginnen. Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 mei 2014, van 9.30 tot 16.30 uur Plaats: ACW , Korte Begijnenstraat 18 , 2300 Turnhout Voor kandidaat vrijwilligers voor de werkingen Vakanties, Oppas, Op-Stap, Warme Buurt en Plaatselijke ziekenzorgkern Vooraf inschrijven en meer informatie op het nummer 014 40 34 08 of ziekenzorg.rmt@cm.be (FS)

56 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 56

24-4-2014 7:51:07


wortel

Fotografie-expositie

Foto Marcel De Bruyn: Les Islattes WORTEL - Fotogroep ‘t Slot exposeert voor het 36ste opeenvolgende jaar in ‘t Slot te Wortel Fotogroep ‘t Slot werd opgericht in 1969 als een hobbyclub van de plaatselijke jeugdclub het Slot in Wortel. Geleidelijk aan veranderde de intensiteit waarmee fotografie bedreven werd : van een vrijetijdsbesteding werd fotografie een beleving, een expressiemiddel voor elk van de fotografen en gesteund op een degelijke technische kennis

werden de gelaagdheid en de emoties van het beeld belangrijk. De beelden zetten de kijker aan het denken. De expositie toont een selectie uit het werk van de Slotfotografen over de periode 2013-2014. Eigenzinnig zoals altijd. Tentoonstelling Fotogroep ‘t Slot in de galerij van jeugdhuis ’t Slot, Worteldorp te Wortel op zondag 8 en maandag 9 juni 2014, telkens van 10 tot 18 uur. (fh)

KVG Paasfeest

Schrijn- en timmerwerken

WORTEL - Traditiegetrouw vierde de Katholieke Vereniging Gehandicapten afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel het paasfeest. Deze keer lag er zelfs geen sneeuw zoals verleden jaar. Ruim 70 mensen gaven gehoor aan deze uitnodiging. Eerst woonden zij, in de parochiezaal

van Wortel, een misviering bij; daarna was het tijd om de bingo te doen die goed begeleid werd door Rit en Dina. Omstreeks 16.00 uur was het tijd voor de koffiemaaltijd die ieder zich lekker liet smaken. Meer informatie over KVG kan je bekomen bij Frans Snijders 0473/65.80.00. (FS)

Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 57

DHM_mei_348.indd 57

24-4-2014 7:51:08


minderhout / castelre

Liefst 83 deelnemers aan de Fjordenhofrally

CASTELRE - De negende Fjordenhofrally was ook dit jaar een overweldigend succes. Zondag zes april omstreeks negen uur kwamen de eerste deelnemers al toe op de Haldijk in Castelré. 83 deelnemers melden zich aan voor een rally van ongeveer 32 kilometer met een rust / tussenstop waar men kon genieten van een drankje. Door het goede weer was de opkomst zo groot want eigenlijk hadden er 58 deelnemers zich vooraf ingeschreven. Het aantal bezoekers was dit jaar iets minder maar er was dan ook veel te doen op zes april in de regio. De deelnemers waren vol lof over de mooie rit die ze zonder enig probleem gereden hadden over de goed berijdbare zandwegen en door de prachtige omgeving die ons grensgebied nog rijk is. Eén team had onderweg een pijltje

gemist waardoor voor hen de rally iets korter werd. Na de rit kon iedere deelnemer die het wenste nog deelnemen aan een kegelparcours. 44 deelnemers gingen de uitdaging aan met als uiteindelijke winnares Lilith Van Hasselt in een tijd van 53 sec. Na de rally konden de deelnemers en bezoekers nog genieten van een hapje en een drankje onder de klanken van stal-DJ Seppe en als verrassing een live concertje van een Nederlandse zangeres, we geven even geen naam maar het was echt toppie!!

Beschermingsmaatregelen De nieuwe wetgeving over de beschermingsmaatregelen is in het Staatsblad verschenen op 14 juni 2013. De wet is van toepassing op personen die omwille van problemen kwetsbaar zijn in de maatschappij en in min of meerdere mate bescherming nodig hebben voor het beheer van gelden en goederen. Vanaf september 2014 gaat deze wet in voege. Toch stellen zich heel wat vragen: hoe zal de vrederechter “een beslissing op ieders maat nemen?”. Wat zal er gebeuren met de huidige statuten? Om een antwoord te zoeken op al die vragen richt de Katholieke Vereniging Gehandicapten een informatiemoment in op donderdag 22 mei in de ACW gebouwen Korte Begijnenstraat 18 te Turnhout te 19.30 uur. Vooraf inschrijven is noodzakelijk gezien het aantal beschikbare plaatsen. Leden van KVG genieten een korting op de inkomprijs. Meer informatie kan je bekomen op het nummer van de Katholieke Vereniging Gehandicapten 014/40.33.62. (FS)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Volgend jaar is er de tiende Fjordenhofrally, een feesteditie word het. Zet het alvast in uw agenda…naar alle waarschijnlijkheid gaat het allemaal door op 5 april 2015. Volg ons op Facebook (Menteam ‘t Fjordenhof) (FS)

58 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 58

24-4-2014 7:51:09


minderhout

Houtambacht ontvangt het HIB-label

MINDERHOUT - Het is voor ons als consument vaak moeilijk om ambachtelijke ondernemers en hun producten te onderscheiden van de industriële. Daarom lanceerde UNIZO het label Handmade In Belgium (kortweg HIB). Enkel wie aan de strikte criteria van het label voldoet, komt in aanmerking voor het label, dat toegekend wordt door een jury van ondernemers en experten. Houtambacht uit Minderhout kreeg dit label omwille van hun vakmanschap en passie, die zich rechtstreeks vertalen in hun product: vloeren, trappen en maatwerk.

Familiebedrijf met kennis van zaken Binnen het familiebedrijf zijn sinds 1890 kwaliteit, vakmanschap en service de basis voor de bedrijfsfilosofie. Kennis die opgebouwd is door zes generaties resulteert in een technisch en esthetisch hoogwaardig product. Houtambacht is gespecialiseerd in eiken vloeren, trappen en maatwerk. Het hele productieproces gebeurt in eigen beheer: van de selectie van de bomen tot en met het plaatsen (fh)

Naar het voorbeeld van

MINDERHOUT / HOOGSTRATEN - In het Stedelijk museum loopt op dit moment een tentoonstelling met werk van landloper – kunstenaar Wiebe Reijnga. In het museum namen de kinderen uit het vierde leerjaar van “De Scharrel” uit Minderhout deel aan een workshop. Na een rondleiding met uitleg over Wiebe en het bekijken van zijn schilderijen konden ze zelf aan de slag met papier en wasco krijtjes. Het werden prachtige kunstwerkjes die ook opgenomen worden in de tentoonstelling. Het Stedelijk Museum Hoogstraten verwacht in de maanden mei en juni nog vele klassen uit Hoogstraten die zich inschreven voor deze workshop. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 59

DHM_mei_348.indd 59

24-4-2014 7:51:10


Zondag 23 maart - Twee mannen zijn in de ochtend een huis binnengedrongen in Meersel-Dreef. De dieven zijn weggevlucht nadat de bewoners gewekt werden. De politie heeft kort erna het duo ingerekend. Weekend 22, 23 maart - Tijdens de grootscheepse WODCA-actie hield de politie Noorderkempen controles op drie plaatsen in de zone: aan de rotonde van de Loenhoutseweg in Hoogstraten, in Minderhoutdorp ter hoogte van supermarkt Aldi en in Rijkevorsel aan Breebos. In totaal zijn 470 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Veertien bliezen positief en drie bestuurders moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen. Diezelfde nacht hield de politie ook snelheidscontroles. 29 van de 437 gecontroleerde voertuigen reden te snel. Rechtbank- De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding van Kurt E. (23) uit Hoogstraten nogmaals met een maand verlengd. Hij is de hoofdverdachte bij de verdwijning van zijn cafémakker Staf Rosiers (65) uit Meer. In de zaak zitten vijf verdachten in de cel. Kurt E., zijn tante Janny E. en haar vriend Johan A., beiden uit Minderhout, worden verdacht van moord. Twee andere mannen worden beticht van afpersing. Kurt E. ontkent alles. Dinsdag 25 maart - De eigenaar van een garage in Hal in Minderhout stelde een inbraak in zijn bijgebouwtje vast. Er verdween werkmateriaal, onder meer een boormachine en een motorzaag. Rechtbank - Andrei N. (33) moest zich voor de correctionele rechtbank in Turnhout verantwoorden voor een resem feiten. Hij ontvreemdde een portefeuille in danscafé ‘t Fortuin in Meer. Begin dit jaar probeerde hij tevergeefs hetzelfde in restaurant Noordland. Uiteindelijk heeft de politie de beklaagde op 2 februari aangetroffen in een gestolen wagen. Ook in Nederland staat Andrei N. gekend voor gelijkaardige feiten. De Nederlander Thomas V.D.B. moest zich bij de strafrechter verantwoorden voor een vechtpartij in dancing Highstreet in 2012, waarbij hij een andere bezoeker een slag zou hebben gegeven. Volgens de beklaagde gaat het om een verklaring van een dronken getuige. De Indiër Arminder S. (30) uit Hoogstraten kreeg twee jaar (een jaar voorwaardelijk) gevangenisstraf en 5000 euro boete voor het organiseren van een btw-carroussel. De man had samen met een andere verdachte voor valse aankopen verkoopfacturen opgesteld, waarvan hij de btw in vermindering bracht en dus recupereerde. Arminder S. moet 80.845 euro aan btw terug betalen en daar bovenop ook nog eens 83.855 euro aan niet-betaalde btw. Maandag 7 april - Op de parking van een fruitverwerkingsbedrijf in Hazeldonk, aan de Nederlandse kant, is rond 6.30 uur een 40-jarige Spaanse vrachtwagenchauffeur doodgestoken. Er werd een helikopter ingezet bij de opsporing. Er kwamen verschillende tips binnen en rond de middag werd de dader aangetroffen bij de Galderse Meren. Het is een 36-jarige Portugese chauffeur. Een getuige zag hem bidden bij een kruisbeeld en verwittigde de politie. Rechtbank - Sargis M. (50) en Davit M. (21), beiden uit Hoogstraten, hoorden hun aanhouding met een maand verlengen door de raadkamer. Het Armeense duo wordt veracht van diefstallen en bendevorming. - César S.F. de Portugees die op 31 augustus zijn landgenoot en uitbater van café Tugas in de Gelmelstraat in Hoogstraten doodschoot, is onder elektronisch toezicht vrijgelaten. S.F. raakte in de gevangenis sociaal geïsoleerd omdat er weinig mensen zitten die ook Portugees spreken. Dinsdag 15 april – Een zware brand teisterde een varkensstal van Tivri aan de Ipenrooise Dijk. Er kwamen ongeveer 1.000 varkens om. De schade is enorm.(lvr)

60 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 60

24-4-2014 7:51:10


-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 61

DHM_mei_348.indd 61

24-4-2014 7:51:50


HVV voorlopig zonder licentie Hoogstraten krijgt voorlopig geen licentie voor tweede klasse. Dat maakte de licentiecommissie bekend op 10 april. Opnieuw een grote verrassing voor de club die nu van mening was dat alles pico bello was. De club kan wel nog in beroep gaan bij het Belgisch Arbitragehof van de Sport (BAS). Het was niet de enige verrassing want enkele weken voordien besliste Regi Van Acker om de club te verlaten. Regi Van Acker naar Hamme Regi Van Acker is niet langer trainer van tweedeklasser Hoogstraten. Hij stapt over naar FC Vigor Wuitens Hamme, dat in derde klasse A uitkomt. De 58-jarige Van Acker, oud-trainer van onder meer Kortrijk, Antwerp en Lierse, was sinds 2011 coach van Hoogstraten. Hij leidde Hoogstraten vorig seizoen naar de promotie, maar dit seizoen loopt het heel wat minder vlot en dan komt er altijd kritiek op de genomen beslissingen. Na 29 speeldagen was Hoogstraten zeventiende en voorlaatste met amper 19 punten. Begin januari scheidden de wegen van Hoogstraten en Van Acker een eerste keer, maar enkele uren later werd die beslissing herroepen. Toch had Van Acker bij dat verhaal een erg wrang gevoel. Een verzoeningspoging tussen verschillende partijen leek te lukken maar de trainer koos voor een nieuw avontuur door over te stappen naar het ook in degradatiegevaar verkerende Hamme. De ploeg is na 28 speeldagen vijftiende (met 28 punten). Regi Van Acker was zeker één van de beste trainers in de geschiedenis van HVV.

Voorlopig geen licentie Op 10 april maakte de licentiecommissie bekend dat vijf clubs uit tweede klasse geen licentie krijgen. Antwerp en Sint Truiden zijn de groot-

ste namen. HVV, RWDM en Wezet zijn de drie anderen. De clubs kunnen wel nog in beroep gaan bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Zij hebben al aangekondigd dit te doen, uitgezonderd Wezet, dat geen licentie had aangevraagd. Hoogstraten zal het BAS moeten overtuigen met een gereviseerd verslag van de jaarrekening door een onafhankelijke bedrijfsrevisor (commissaris). Het bestuur maakt zich sterk dat ze in beroep wel een licentie zal krijgen. Nadien is het ongetwijfeld bang afwachten welke tweedeklassers finaal geen licentie krijgen en Hoogstraten op die manier als nog een verlengd verblijf in tweede klasse kan afdwingen. Wanneer Hoogstraten gelijk krijgt en wel een licentie behaalt, blijft het in tweede wanneer twee andere clubs géén licentie krijgen. Ze moeten de eindronde spelen wanneer één club geen licentie krijgt. Even werd overwogen geen licentie aan te vragen maar volgend seizoen zijn er misschien wel 8 Antwerpse ploegen die mogelijk uitkomen in tweede. Met de topclubs erbij zou men een resem interessante tegenstrevers kunnen verwelkomen achter het Seminarie.

HVV actief op de transfermarkt Hoogstraten is reeds actief geweest op de transfermarkt. Gino Swaegers is een oude bekende. Hij speelde zowat tien jaren geleden een drietal

seizoenen voor Hoogstraten en zal vanaf volgend seizoen de rechterhand zijn van Tom Gevers. Er werden ook reeds vijf nieuwe spelers aangetrokken voor volgend seizoen.: Karim Didi, Jelle van Kruijssen, Bjorn Beyens, Roy Mauro en Seppe Geerts. Karim Didi is een aanvallende middenvelder die een verleden heeft bij Willem II, Hoogstraten, Zwarte Leeuw en St Lenaerts. Hij komt over van Duffel. Jelle van Kruijssen is een aanvaller die speelde

bij Willem II, FC Eindhoven en Dutch Lions (USA). Hij komt over van KFC Zwarte Leeuw. Bjorn Beyens is een aanvallende middenvelder en speelde bij Mol, Geel, Dessel en Lommel. Hij komt voor 2 seizoenen over van Rupel Boom. Roy Mauro is een verdedigende middenvelder die een verleden heeft bij Lyra, Germinal Beerschot en KV Turnhout. Hij komt voor 2 seizoenen over van Sint-Niklaas.

Seppe Geerts is een 23-jarige aanvaller. Hij komt over van Sporting Hasselt. Naast de uitgeleende Gentenaren zullen ook Salou en Traoré geen deel meer uitmaken van de spelersgroep. Omdat Gommers (Rupel Boom) en Van Gansen (Wuustwezel) ook elders tekenden is men nog op zoek naar een rechtsachter. Ondertussen zijn de contractbesprekingen met de huidige spelers op volle gang. Nick Van Huffel was de eerste die bijtekende. Daarna volgden Glenn Van der Linden, Jelle Van Weert, Bob Swaegers (1 jaar) en Kevin Laurijssen (2 jaar), Ben Van Bael (1 jaar), Michiel Meynendonckx (3 jaar), Ruben Tilburgs (1 jaar) en Jeroen Meeuwis (3 jaar). Ook Yuri Meyvis en Jorne Segers blijven. Roy Van der Linden tekende bij FC Turnhout dat volgend seizoen in 1ste provinciale speelt. Thijs Schrauwen, Michiel Lanslots en Bart Cornelissen vonden onderdak bij Zwarte Leeuw, Engelen bij Cappellen.

62 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 62

24-4-2014 7:51:51


sport Hoogstraten VV – A.FC.Tubize 1–2 Opnieuw heeft HVV thuis niet kunnen winnen. Het verloor met 1 – 2. Traoré bracht de thuisploeg op voorsprong in de eerste helft, maar na de rust scoorden Ambroise en Liard nog voor Tubeke dat Laurent nog rood zag pakken. White Star Bruxelles – Hoogstraten VV 1 – 0 Hoogstraten heeft op het veld van White Star met 1-0 verloren. In een kansarme wedstrijd kopte Diop een kwartier voor affluiten de 1-0 binnen. Verdiend, want de Brusselaars waren vooral na de pauze het dreigendst en Hoogstraten zette doelman Viviani nauwelijks aan het werk. Hoogstraten VV – Lommel United 2 – 5 Hoogstraten was niet opgewassen tegen Lommel en behaalde zijn zesde thuisnederlaag op rij. Boere zette al na drie minuten een lichte strafschop om, maar drie kopbaldoelpunten

(Lenaerts, Brogno en Debauve) zorgden voor een 1-3 ruststand. Na de pauze werden Segers en Lanslots in de strijd gegooid en dat leverde de aansluitingstreffer van Cornelissen op. Gaethofs bracht de kloof met een prachtig doelpunt weer op twee treffers: 2-4. Boere scoorde niet, invaller Jutten deed dat aan de overzijde wel: 2-5. K. FC Dessel Sport – Hoogstraten VV 0–2 Met de overwinning in Dessel zou het theoretisch nog kunnen dat Hoogstraten zich op een sportieve wijze verzekert van behoud in tweede nationale. De zege was oververdiend tegen een erg zenuwachtig spelende thuisploeg. Het waren ook de eerste punten voor interim-coach Ken Bastin. Glenn Van der Linden zette een strafschop om na een fout op Jorne Segers. In de slotminuten maakte Roy Van der Linden er 0 – 2 van met een mooi afstandsschot. (RB)

Onze Rooikens Mededeling van het bestuur van Supportersclub Onze Rooikens van HVV. In sommige media is verwarrende informatie verschenen in verband met Supportersclub Onze Rooikens, opgericht in 1945, en een nieuwe supportersclub van de Rode Duivels met diezelfde naam. Het zijn twee totaal verschillende supportersclubs. Supportersclub Onze Rooikens is de supportersclub van Hoogstraten VV en de tweede is opgericht als bemiddelende club bij Supportersclub 1895, de overkoepelende supportersclub van de Rode Duivels. Het bestuur wenst de leden en sympathisanten nog te bedanken voor hun steun in het verleden en in de toekomst.

Meisjes U16 HVV opnieuw kampioen Omdat de meisjes U16 van HVV vorig jaar zo een mooi parcours hadden afgelegd werden ze in 2013 genomineerd als sportploeg van het jaar. En ook dit jaar, allemaal een jaartje ouder, speelden ze kampioen voor het tweede jaar op rij dus. Na een spannende play-off vond zaterdag 29 maart de beslissende wedstrijd plaats op het terrein van Antwerp. Beide ploegen konden in deze laatste wedstrijd de titel veroveren. HVV zette alles op alles en slaagde er met mooi combinatievoetbal in de wedstrijd naar haar hand te zetten. Antwerp

bood verdienstelijk weerwerk, maar na het laatste fluitsignaal stond er 0-4 op het scorebord en dat betekende net als vorig jaar de eerste plaats voor Hoogstraten. Voor de talrijk meegereisde Hoogstraatse supporters brak een feest uit dat nadien in de thuiskantine verder werd gezet. (rb)

Boven en vlnr: Charlotte de Bruin, Griet Roos, Eline Aerts, Julie Bruyndonckx, Patrick Diels (afgevaardigde), Eline de Bie, Lene Hechtermans, Flore Cuyvers, Kim Schrauwen, Kaat Van Bavel, Pascal Snels (afgevaardigde) Onder: Elien Koyen (trainster), Jinse Brosens, Lauren Diels, Ruth Verschueren, Jenny Snels, Maud Van den Dries, Femke Dedeyster DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 63

DHM_mei_348.indd 63

24-4-2014 7:51:51


sport

Minderhout VV Het seizoen 2013-2014,een succesverhaal voor MVV! Dat zal elke groenwitaanhanger beamen! Het eerste seizoen in tweede provinciale op de achtste plaats met 44 punten in de eindafrekening getuigt van maturiteit. Twaalf wedstrijden stapte men als winnaar van het veld, tien keer moest men het onderspit delven en acht partijen eindigden onbeslist. Nu het team bijeen trachten te houden met misschien enkele versterkingen en dan kan men september met optimisme tegemoet zien! Op het veld van Brasschaat behaalde MVV op zaterdagavond 15 maart een knappe 0-3 overwinning waarop niet veel aan te merken viel. Bij de rust nog steeds 0-0, maar in de tweede helft ging MVV gretiger naar de bal en Mattias Van der Linden zorgde voor de 0-1, Iwein Moorkens verhoogde tot 0-2 en Jens Verschueren maakte de thuisploeg helemaal af met een derde doelpunt. Misschien een iets te zwaar verdict, maar dat maakte de rekening van MVV niet.

De voorlaatste match van het seizoen werd het reeds veroordeelde KFC Zoersel partij gegeven en daar zou men de puntjes toch moeten kunnen pakken. Geen hoogstaande wedstrijd met aan de rust nog steeds 0-0 op het bord. Na de verfrissing enkele kansen voor MVV die niet verzilverd werden, terwijl de thuisploeg uiteindelijk nog tweemaal raak trof. Het laatste kwartier alles nog op de aanval, maar zonder resultaat, wel nog een rode kaart voor Bart Van Dooren. In de laatste wedstrijd op eigen veld tegen Loenhout SK kwam groenwit al in de vijfde minuut op voorsprong via Mattias Van der Linden en als even later Tom Deckers een penalty feilloos binnentrapte kon MVV met een riante 2-0 voorsprong van kamp verwisselen. Kort na de rust milderden de bezoekers tot 2-1, maar daar bleef het dan ook bij. In de slotfase nog rood voor Kurt Hendrickx na een licht toegekende tweede gele kaart. Het seizoen zit er op en de voorbereiding voor september kan reeds beginnen. (rel)

Cor De Bont al jarenlang de vertrouwde man met de verzorgende handen en de helende zalfjes bij Minderhout VV een en al glimlach na de laatste wedstrijd

Een week later het bezoek van FC Turnhout in de Heistraat, een ploeg die goed op weg was om het kampioenschap te winnen en dat ook gedaan heeft. Pittig detail: MVV verloor nog geen enkele wedstrijd tegen de Binken, ook vorig seizoen niet. Vanzelfsprekend een match waar reikhalzend naar uitgekeken werd. Turnhout nam onmiddellijk het heft in handen en dit resulteerde al vlug in de openingstreffer, 0-1. MVV speelde wel goed mee, kon echter weinig gevaar scheppen, maar de gelijkmaker kwam toch op het bord via Wim Adams. De gasten toonden zich nog enkele keren gevaarlijk, maar telkens kon het gevaar gekeerd worden. De kampioenen-in-spe wilden koste wat het kost de puntjes meenemen, maar doelman Deckers toonde nogmaals hoe betrouwbaar hij tussen de palen was. Bart Van Dooren krijgt dan nog rood, maar de 1-1 uitslag bleef op het bord. De wedstrijd op Poppel mocht voor MVV belangrijk genoemd worden omdat men in de eerste helft van de klassering wilde blijven. Dan moest er gewonnen worden! Bij de rust nog steeds 0-0 en na de pauze kwam de thuisploeg gevaarlijk opzetten, maar doelman Deckers toonde zich eens te meer paraat. Zo kabbelde de wedstrijd naar zijn einde en de match eindigde tenslotte zoals ze begon.

Hoe de bal veroveren speelt helemaal geen rol! Als het niet op de gewone manier kan dan maar een ander standje uitproberen moet deze FC Turnhout-“Deugniet� gedacht hebben in de wedstrijd tegen MVV

64 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 64

24-4-2014 7:51:51


sport

KVNA Wortel Olympic Essen - KVNA Wortel 2-1 Wortel had wel balbezit maar geraakte tegenover de goed georganiseerde verdediging niet over de middellijn. Ondanks meerdere spelers met overgewicht reageerde de thuisploeg snel en speelde een zestal goede kansen bijeen. Het werd 1-0 uit penalty na een betwistbaar handspel buiten de strafschopzone. Maarten Adriaensen werd daarna foutief gestuit en Ruud Luijten zette in de 30e minuut ook deze strafschop om. Net voor de rust stuitte Dennis Rosiers alleen voor doel op de keeper. Na de pauze probeerde Wortel maar enkel Hans Peeters was eenmaal gevaarlijk. In blessuretijd maakte Olympic nog het winnende en ruim verdiende doelpunt. Wortel speelde een erg matte en ontgoochelende partij. Een pikant detail is wel dat Wortel tegen de twee Essense teams, zeker geen hoogvliegers, slechts 1 op 12 haalde.

Zandvliet - KVNA Wortel 2 - 1 Na een studieronde op het mooie kunstgrasveld kopte Ruud Luijten een voorzet van Benji Broere

tegen de paal. Hans Peeters alleen voor werd gestopt door de keeper. Met ook twee kansen voor de thuisploeg was de eerste helft in evenwicht. Bart Braspenning draaide de bal, op pass van Ruud Luijten, in de 49e minuut mooi in de benedenhoek. Benji Broere kon de score verdubbelen maar trapte nipt naast. In drie minuten werd de voorsprong met twee verre schoten omgedraaid in een achterstand. Wortel was wat aangeslagen. Toch had de ingekomen Willem Horsten nog een kans voor de gelijkmaker. Een draw heeft er tegen Zandvliet dat nog een kans maakt op een eindronde zeker ingezeten.

KVNA Wortel - HIH Turnhout 5 - 0 Wortel behaalde tegen hekkensluiter en dan nog een verzwakt HIH Turnhout een gemakkelijke zege. Na enkele snedige aanvallen werd Willem Horsten in de 15e minuut gehinderd. De doelman loste de vrije trap en via een pass van Maarten Adriaensen doelde Ruud Luijten. Na een afgekeurd doelpunt verzilverde Brent Van Gestel een knappe voorzet van Hans Peeters. Willem Horsten verhoogde de stand nog na een afgeslagen doelpoging.

Na de pauze kopte Willem Horsten in de 59e minuut een hoekschop binnen en Hans Peeters legde na een heerlijk nummertje in de 84e minuut de eindcijfers vast. De bezoekers konden zelden of niet dreigen en mogen blij zijn dat hun doelman, ondanks een foutje bij het eerste doelpunt , hen voor een monsterscore behoedde.

Berendrecht - KVNA Wortel - 2 - 0 Met kansen voor beide doelen was de eerste helft in evenwicht. De keepers werden niet echt verontrust. Direct na de pauze verdween een voorzetschot verrassend via de binnenkant van de paal in het Wortelse doel. De blauw-witten deemsterden daarna weg en werden overlopen door de veel snellere thuisspelers zoals in de 73e minuut bij de 2-0. De lat en enkele goede reddingen van doelman Bolckmans zorgden ervoor dat de score niet hoger opliep. Zo eindigde het seizoen, waarvan iedereen zeer veel verwacht had echt in mineur. Het elftal deemsterde dikwijls in de tweede speelhelft weg en kwam vooral veel loopvermogen te kort. (FB)

KFC Meer Een nieuwe lente, een nieuw geluid‌ maar iets te laat begonnen voor Meer! Het behaalde in de laatste vijf wedstrijden 10 punten, scoorde doelpunten aan de lopende band, veroverde daardoor de 13de plaats in het klassement, maar zal nog een eindronde moeten betwisten om het behoud te verzekeren en zelfs bij winst in dit laatste tornooi heeft men nog geen volstrekte zekerheid.

de eerste met als uiteindelijke uitslag een 10-2 overwinning. Goalgetters van de tweede 45 minuten: Wouter Laurijssen, Steven Van de Vreede, Rachid Moesant (2X), Marijn Van Gastel (pen.). Een overwinning die weinig commentaar hoefde, maar wel zeer belangrijk was voor Meer. De voorlaatste wedstrijd thuis tegen Horendonk FC draaide opnieuw uit op een klinkende overwinning. Meer ging sterk van start, maar de lat

Bij het begin van de lente stak niet alleen de zon maar ook Meer de neus aan het venster! Een monsterscore van 6-0 tegen promotiekandidaat Vrij Arendonk, met doelpunten van Koen Koyen, Steven Van de Vreede (3X), Wouter Laurijssen en Rachid Moesant, was het resultaat. Kon men deze lijn vasthouden? KFC Flandria , winnaar van de tweede periodetitel, was de volgende tegenstander en zeker geen klare hap. Een slap begin van de Meerse elf en al vlug een 1-0 achterstand die zelfs na twintig minuten aangedikt werd tot 2-0. Het sein voor de KFC om de ogen te openen en nog voor de rust kende Rachid Moesant succes. Een kansarme tweede helft langs weerszijden met veldvoordeel voor Meer, maar zonder doelpunten. Eindstand 2-1! Dan maar de batterijen opladen voor het volgende treffen tegen hekkensluiter Nieuwmoer. Het team waartegen de KFC in de heenronde met 3-0 de boot inging. Zo ver zou het deze keer niet komen, want Meer had er werkelijk zin in en leidde aan de rust met riante 5-1 cijfers door doelpunten van Steven Van de Vreede (3X), Rachid Moesant en Gregorij Carrasquet. De tweede helft gewoon een kopie van

Ronny Aerts scoorde zijn 200ste goal in het 15de seizoen bij de Reserven B van KFC Meer op het veld van Lentezon en werd voor deze prestatie door zijn ploeggenoten naar waarde geschat

trad op als spelbreker. Toch wist Moesant voor de rust nog de weg naar het net te vinden. Wout Janssens verdubbelde de voorsprong vlak na de pauze. De thuisploeg controleerde de wedstrijd en liep tot 4-0 uit via Steven Van de Vreede en Wouter Laurijssen. De laatste wedstrijd van het seizoen kende zijn verloop op het veld van Merksem FC en geelzwart bracht een verdiend puntje mee naar huis. Eindstand 3-3! (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 65

DHM_mei_348.indd 65

24-4-2014 7:51:51


sport

KFC Meerle Kommer en kwel bij KFC Meerle! Een weinig benijdenswaardige 14de stek in het klassement en een waarschijnlijke degradatie naar 4de provinciale. Nog één strohalmpje waaraan men zich kan vastklampen is de eindronde met de kandidaat-dalers uit de andere reeksen van 3de provinciale. Hetzelfde scenario als bij gebuur KFC Meer! Zelfs bij winst heeft men nog geen zekerheid van het behoud, want dit is helemaal afhankelijk van het aantal Antwerpse dalers uit Bevordering. Afwachten is de boodschap! Op het veld van Vrij Arendonk had Meerle niet veel in de pap te brokken. De thuisploeg nam de match onmiddellijk in handen en na dertig minuten wees het scorebord reeds de 2-0 aan. Oguzhan wist dan vlak voor de rust te milderen. Nadien controleerden de gastheren de wedstrijd en liepen nog verder uit tot 4-1. Een slechte zaak voor groenwit! De thuiswedstrijd tegen Wildert leverde ook niet het verhoopte resultaat op. De KFC kreeg

de kansen om de match te beslissen, maar liet ze onbenut. Op het uur dan toch voorsprong via Oguzhan, Wildert stelde dan nog gelijk en hoe fel de thuisploeg ook nog aandrong de 1-1 stand veranderde niet meer. Bijna hetzelfde scenario in het thuistreffen tegen KFC Flandria . Meerle startte sterk, creëerde kansen, maar kreeg het deksel al vlug op de neus. Op het halfuur stelde Oguzhan gelijk en de thuisploeg scheen nu duidelijk op weg naar de zege. Dan moet je de geboden kansen ook benutten. Dit deed Flandria wel in de 60ste minuut en groenwit was er weer aan voor de moeite. Eindstand 1-2! De laatste wedstrijd op het veld van Horendonk FC opnieuw een ontgoocheling voor groenwit dat met een 4-1 pandoering naar huis mocht. Een eindeseizoenwedstrijd mocht je het zeker noemen. Al vroeg een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg, voor de rust milderde de KFC, maar na enkele foutjes in de verdediging viel het zware verdict. (rel)

Eindronde van de dalers in 3de provinciale waaraan KFC Meer en KFC Meerle deelnemen Daar de clubs in bevordering het seizoen eindigen op zondag 4 mei, worden de eindrondes A en B allebei op zondag 4 mei gestart. Eindronde A (14de in het klassement): in geval er 1 Antwerpse daler in bevordering is, daalt de laatste van deze eindronde. Indien er 2 Antwerpse ploegen dalen in bevordering wordt eindronde A overbodig en stopgezet. Zondag 4 mei 15.00 uur Borsbeek – KFC Meerle Donderdag 8 mei 19.00 uur KFC Meerle – Borsbeek Zondag 11 mei 15.00 uur Noordstar – Borsbeek Eindronde B (13de in het klassement): deze eindronde wordt opgestart als er twee Antwerpse dalers in bevordering bekend zijn. Zondag 4 mei 15.00 uur KFC Meer – Puurs Donderdag 8 mei 19.00 uur Puurs – Pulle Zondag 11 mei 15.00 uur Pulle – KFC Meer

Promotie naar de eerste afdeling Naar de eersteNa het einde van het gebuurte voetbal (2009) in Hoogstraten hebben Westhoek en Vikings besloten om samen te gaan. We zijn dan gestart in 3de afdeling van het Kempisch Voetbal Door Vriendenclubs. Ondertussen spelen we al enkele jaren in 2de en jawel afgelopen week-

end hebben we het seizoen als eerste beëindigd. Kampioen en op naar 1ste afdeling. We zouden het dan ook prettig vinden mocht de ploegfoto met onderstaande namen van allemaal jongens uit Hoogstraten in de Hoogstraatse Maand verschijnen.

Hier zijn de namen: Glenn Martens, Jeff Van Hasselt, Bob Vermeiren, Tom van den Broeke, Junior Spannenburg, Toon Verheyen, Nick Hermans, Nick Jansen, Jef Ooms, Kurt Huysmans, Koen van Dun, Koen Goos, Alain Janssens, Sander De Bruyn, Gust Hermans, Lennert Van der Linden, Ruud Viskens, Simon Lenaerts, Philip Kerremans, Ruud Oomen, Bram Lenaerts, Jeroen Fockaert, Rudy Van Wereld, Ludo Quirijnen, Steven Sonck, Joris Barto en Dirk Van Dyck 66 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 66

24-4-2014 7:51:52


sport

Scheidsrechter Frans Baeten gehuldigd

Op 15 maart, tijdens het jaarlijks banket van de scheidsrechterskring van Turnhout, ontving Frans Baeten uit de handen van de heer De Keersmaecker, voorzitter van de KBVB, een aandenken als 50 jaar scheidsrechter. Tijdens zijn gelegenheidstoespraak bevestigde de heer De Keersmaecker dat Frans Baeten de enige scheidsrechter in Belgié is met een staat van dienst van 50 jaar. (fh)

Meetria triatlon voor het goede doel Op zondag 1 juni is alweer de 7e editie triatlon georganiseerd door Meetria. Zoals het motto zegt: “Meer sport voor het goede doel”, is ook dit jaar een wel overwogen keuze gemaakt en gaat de opbrengst van dit jaar naar het project begeleid wonen voor personen met een handicap vanaf 21 jaar: “ De Hoogmark”, Venhoefweg te Minderhout. Dit is een onderdeel van VZW De As regio Noorderkempen. Voor veel Hoogstratenaren is het nog onbekend maar de eerste bewoners zijn er sinds september 2013 gehuisvest. De bedoeling van deze organisatie is om een huis aan te bieden waar de bewoner een thuis kan vinden met mogelijkheid tot groei en ontplooiing. Ze willen de bewoners de kans bieden om zelf zijn/haar leven zoveel mogelijk zelf in handen te nemen. De begeleiding is erop gericht om de eigenheid en persoonlijke wens van elk individu te respecteren. En steeds voor ogen houdend dat het welzijn van de bewoner en zijn levenskwaliteit van primair belang is. Nu het een mooie lente is en de zomer in aantocht hebben de bewoners aangegeven hun eigen groenten en/of fruit te willen gaan verbouwen. Daarnaast zouden ze het gezelschap van wat kleine huisdieren, als bijv. konijnen, ook wel zien zitten. Meetria speelt hier graag op in. Al

in de eerste contacten zijn er ideeën en mogelijkheden ontstaan. Om de bewoners er zo lang en zovéél mogelijk plezier aan te geven is besloten dit project vast te voorzien van hun schenking. De serre en het konijnenhok zijn reeds geplaatst, de fruitbomen geplant en is de tuin aangelegd. In de afgelopen weken is er heel hard gewerkt door bestuur en leden van Meetria. Door de bewoners zelf is de aanleg en plaatsen van de serre nauwlettend in het oog gehouden of het allemaal wel goed verliep. Ze keken er enorm naar uit en gaan meteen aan de slag om hun eerste groenten te gaan kweken en aardbeien te planten. Ook dit is weer een zeer dankbaar project wat Meetria heeft kunnen verwezenlijken. Meetria bedankt de bewoners en leiding voor hun gastvrijheid en wenst hen er zéér veel plezier mee. (fh)

Marathon Zeeuws-Vlaanderen

Scheldeprijs Marc Van Alphen, Jef Jacobs, Willy Luyten (Oud-Turnhout) en Jan Bastiaansen (Galder) Vier Hoogstraatse langeafstandlopers stonden op zaterdag 19 april om 11.00 uur aan de start van de zesde Marathon van Zeeuws-Vlaanderen (Nederland). Dit jaar was de start op de Grote Markt in Hulst en de finish op de Markt in Terneuzen, volgend jaar andersom. Het deelnemersveld van maximaal 650 lopers was al weken volgeboekt. Het parcours is heel gevarieerd met een niet altijd even gemakkelijke vlakke ondergrond. Wind en weer waren echter wel gunstig, dus dat is ook mooi meegenomen. Verder aanwezig: enthousiaste supporters en veel sfeer. Omdat elke loper een gepersonaliseerd startnummer met zijn roepnaam heeft, word je veelvuldig toegeroepen met je voornaam. Dergelijke persoonlijke aanmoedigingen kan je door moeilijke momenten doorhelpen, en zorgen zeker voor de nodige positieve sfeervorming. Uiteindelijk slaagden 539 lopers erin de finish succesvol te bereiken. Meer info: www.marathonzvl.nl. (JJ)

Tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, de twee voornaamste voorjaarsklassiekers, pakten de renners vlug de Scheldeprijs mee om in conditie te blijven. Het werd een rustige wandeling door de Noorderkempen voor Cancellara, Tom Boonen en hun ploeggenoten en dit… zonder valpartijen! Hier de doortocht door Minderhoutdorp met Cancellara (Trek) in het vizier van onze fotograaf. (rel)

Uitslag: Marc Van Alpen (Meersel-Dreef): Jef Jacobs (Meersel-Dreef): Johan Verheyen (Wortel): Jan Koyen (Hoogstraten):

3:49:59 3:55:43 3:36:49 4:36:50.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 67

DHM_mei_348.indd 67

24-4-2014 7:51:52


Duivensport - Jeffrey Leemans’ duiven in goeden doen

''Geen stress voor mij, noch voor mijn duiven'' Een opmerkelijke nieuwkomer in de laatste uitslagen van De Noordhoek is Jeffrey Leemans uit Meerle, lid van De Noordervlucht. Jeffrey is 22 jaar en woont bij zijn ouders op de Elsakker. Hij is dierenverzorger bij varkenskweker Tilburgs. Jeffrey schafte zich in 2005 enkele duifjes aan, niet eens met de intentie de sport zelf te beoefenen. Hij kreeg ze van een duivenliefhebber uit Meerle en sommige waren geringd. ‘Voor de aardigheid’ ging hij ze eens lossen in Minderhout en het feit dat ze terugkwamen naar het hok gaf een heerlijk gevoel. Omdat dat zo leuk was, heeft hij de niet-geringde opgeruimd en, samen met enkele duiven die ‘aangewaaid kwamen’ (verloren gevlogen), alle duiven administratief in orde gemaakt voor de wedstrijd. In 2006 heeft hij dan regelmatig gespeeld met 8 duiven. Maar zonder groot succes.

Is het koppelen van duivenpartners belangrijk voor de kweek? Jeffrey: De beste duif die ik momenteel heb, is geboren uit een spontaan gevormd koppeltje. Als een van de voorouders goed gevlogen heeft, maakt dat niet veel uit. Uw kot staat in Meerle, 10 kilometer verder dan dat van uw tegenspelers in Hoogstraten.

Hoe wordt dat verschil verwerkt? Jeffrey: Elk kot heeft zijn eigen coördinaten. En de wedstrijdvergelijking gebeurt met het aantal meter dat de duif per minuut afgelegd heeft. Dat zit zo rond de 1800 m/min tot 1400 m/min. Bij ‘kopwind’ is een langere afstand een nadeel. Mijn duiven moeten wel 10 km meer afleggen dan die van Hoogstraten en die laatste kilome-

Jeffrey: Een jaartje later ontmoette ik toevallig de oom van mijn vader, Kees Leemans uit Meersel-Dreef, ook een duivenliefhebber. Maar omdat hij op een bepaald moment begon te sukkelen met zijn gezondheid, ben ik hem regelmatig gaan helpen, met inkorven, met pakken,… Ik kreeg van hem ook een 6-tal duiven, waaruit ik ben beginnen kweken. Toen Kees in het najaar van 2011 stierf, zijn al zijn duiven naar hier gekomen. Vliegen duiven zomaar naar hun nieuw hok? Jeffrey: Neenee. De duiven van Kees heb ik in een apart hok gezet en ik gebruik ze alleen maar om te kweken. In principe kun je duiven wel ‘overwennen’, dus laten wennen aan een nieuw hok, maar dat lukt niet zo goed. En dan zouden de duiven mogelijk terugvliegen naar het oude hok en dat wilde ik de vrouw van Kees niet aandoen. Geen herinneringen doen oplaaien. Het succes nu, is dat te danken aan die duiven? Jeffrey: Die zitten daar voor een groot gedeelte voor tussen. Laten we zeggen dat 75% van de duiven hier, de bloedlijn van Kees zijn duiven hebben. Jaarse en ‘oude’ duiven. Hoe zit dat? Jeffrey: Jaarse zijn alle duiven die in het vorige jaar een ring gekregen hebben. Dus dit jaar spelen de duiven van 2013 als ‘jaarse’. En oude zijn alle andere, dus oudere, duiven. Een duif van 2009, 2010 is al uitzonderlijk oud. Maar niettemin speelt er in onze club iemand met een duif van 2007. Maar dat is héél uitzonderlijk. Om te kweken daarentegen maakt de ouderdom niet zoveel uit. Ik heb er hier nog een van 2005, bijvoorbeeld.

68 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 68

24-4-2014 7:51:53


duivensport ters kunnen het verschil maken. Nu ja, iedereen heeft wel een reden om te vinden dat hij slecht zit. Als de duiven goed zijn, maakt het eigenlijk niet zo’n groot verschil. Er is ook een grote portie geluk mee gemoeid. Neem nu mijn beste duif, verleden jaar bijna altijd prijs gevlogen en twee weken geleden nog als eerste, die is dit weekend als laatste thuisgekomen. Besteed jij veel tijd aan uw hobby? Jeffrey: Ik denk dat wij kunnen zeggen dat wij in Hoogstraten zo ongeveer het minste tijd besteden aan onze hobby. Wij willen geen slaaf zijn van de duiven. Ik ken enkel liefhebbers die ’s morgens klokslag 8 uur hun duiven lossen, geen minuut vroeger of later. Om half negen moeten ze terug binnen. Bij ons worden ze gelost, soms door mijzelf, soms door mijn vader die in shiften werkt, soms door mijn moeder en een beetje afhankelijk van het weer. Wij dragen ook geen grijze stofjas om de dieren niet te doen schrikken. Kleur of niet,

Jeffrey's duiven vertrekken voor hun dagelijkse oefenvlucht. geen belang. Ook qua voeding hebben wij maar één soort, toevallig nog de goedkoopste ook. Mijn duiven zitten ook op stro, zodat er minder uitgemest moet worden. Dat alles maakt dat

Flying Home

onze duiven zo goed als stressbestendig zijn. En wijzelf ook! Houden zo, Jeffrey, en nog veel succes! (lvr)

Categorieën en clubs Bij de afstanden heb je de categorie Snelheid. Dat zijn de vluchten tot 250 km (voornamelijk Quiévrain en Noyon). Halve fond is tot 450 km (b.v. Angerville 396 km), kleine fond is tussen 450 km en 650 km en grote fond is vanaf 650 km tot en met Barcelona (1400 km).

Momenteel speelt de negende langspeler van Dominique Deruddere in de zalen met de duif en de duivensport als hoofdthema. ‘Flying Home’ is een romantisch drama waarin Colin, een jonge, bikkelharde Amerikaanse investeringsbankier (Jamie Dornan), en Isabelle, een Vlaamse studente (Charlotte De Bruyne), centraal staan. Een potentiële klant van Colin, een rijke Arabische sjeik (Ali Suliman), blijkt een gepassioneerde duivenliefhebber te zijn die tevergeefs tracht de kampioenduif Wittekop te kopen van de Vlaamse duivenmelker Jos Pauwels (Jan Decleir). In een poging om de sjeik als klant te binnen te halen, stelt Colin hem een deal voor: als hij Jos Pauwels kan overtuigen om de prijsduif te verkopen, dan zal de sjeik met hem in zee gaan.

omkwam tijdens de Eerste Wereldoorlog. Colin ontmoet Isabelle, de kleindochter van Jos Pauwels, en gebruikt haar gewetenloos om zijn doel te bereiken. Maar Wittekop, de Vlaamse dorpelingen en vooral de mooie Isabelle confronteren hem met de grootste vraag: wat is écht belangrijk in het leven?

Colin vertrekt naar het kleine West-Vlaamse dorp Bunderzele en doet zich voor als een leraar op zoek naar het graf van zijn overgrootvader die

De film is aangenaam om te bekijken en eert respectvol de duivensport als hobby. Een aanrader. (lvr)

In Groot-Hoogstraten zijn er nog 3 verenigingen en dus 3 lokalen. In Meerle is er De Noordervlucht, in Minderhout heb je De Arkduif en in Meer De Snelvlucht. In Hoogstraten en in Wortel zijn geen lokalen meer. Samenspel is een naam voor een wedstrijd waaraan wordt deelgenomen door de verschillende Hoogstraatse verenigingen, in dit geval onder de naam Noordhoek. De naam ‘overkoepeling’ wordt gebruikt wanneer wordt samengespeeld met verschillende gemeentes. Zo speelt Hoogstraten samen met Sint-Job in overkoepeling van Quiévrain. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 69

DHM_mei_348.indd 69

24-4-2014 7:51:53


Met spanning wordt de laatste weken uitgekeken naar de gebeurtenissen in en rond de slechtvalkenbak die de mensen van Natuurpunt Markvallei op de toren van de Sint Katharinakerk plaatsten. Vanuit verschillende huiskamers in de omgeving van de kerk worden de gebeurtenissen op de voet gevolgd. De berichten zijn overigens hoopgevend. Zo hoopgevend zelfs dat we vermoeden dat de dieren aan het broeden zijn en dat binnen geringe tijd jonge slechtvalken het levenslicht zullen zien. Alhoewel, je weet het natuurlijk nooit zeker. Gaan kijken is geen optie omdat dan de dieren mogelijk verstoord worden en het koppel niet meer komt tot het uitbroeden van de eieren die er mogelijk zijn. Spannend is het zeker

Enkel voor studiefreaks De werkgroep natuurstudie binnen Natuurpunt Markvallei floreert. De vrijwilligers zijn heel intensief bezig met verschillende inventarisatieprojecten. Een aantal activiteiten worden daarom georganiseerd enkel voor mensen die interesse hebben in natuurstudie en zich daar ook verder in willen bekwamen. Deze activiteiten staan enkel open voor geïnteresseerden en zijn zeker niet bedoeld voor het grote publiek. De bedoeling van deze activiteiten is het bekomen van wetenschappelijke gegevens. Meten is weten! Op donderdag 1 mei organiseren we een visseninventarisatie in het Merkske. Op deze echte studieactiviteit zullen we een traject van 100m elektrisch afvissen. Info: Dimitri Van Pelt (0476 90 72 49). Donderdag 15 mei wordt extra aandacht besteed aan de uitgezette boomkikkers in de vallei van het Merkske. ’s Avonds gaan we boomkikkers inventariseren op geluid. Dit is een echte inventarisatie en naargelang het aantal deelnemers zullen we ons verdelen in kleine groepjes om zo veel mogelijk deelgebieden te kunnen inventariseren. Bij slecht (boom)kikkerweer zal deze inventarisatie afgelast worden. Als je wil deelnemen aan deze inventarisatie graag een seintje voor 10/05 op volgend mailadres : bart.hoeymans@hotmail.com.

Plantenwandelingen Donderdagavonden zijn traditioneel de avonden van de plantenwerkgroep. De plantenwerkgroep organiseert dan de wekelijkse plantenwandelingen. Telkens wordt een andere natuurgebied bezocht met de bedoeling te focussen op de planten die er groeien. Je kan hier meer informatie over bekomen bij Stijn Leestmans (0479 93 21 12). We zetten de plantenwandelingen alvast op

een rijtje: 8 mei 19.15u De Laermolen (Lange Beemd) – 15 mei 19.15u infopaneel Eikelenbos (Broskens) -22 mei 19.15u parking Castelreesche heide (Elsbroeken) – 29 mei 19.15u infopaneel Halsche Beemden (Halsche Beemden) – 5 juni 19.00u BC De Klapekster - 19.15u witte kei aan Heikant (Heikant).

Beheerwerken Natuurpunt behaalt prachtige resultaten als het gaat om het behoud van de biodiversiteit. Overal in onze natuurgebieden houdt de biodiversiteit stand. Dat heeft alles te maken met een doorgedreven natuurbeheer dat alleen maar mogelijk is door de inzet van duizenden vrijwilligers. Binnen de afdeling van Natuurpunt Markvallei is dat niet anders. Natuurpunt Markvallei roept iedereen op om zoveel mogelijk te komen helpen om het verschil te kunnen blijven maken. Steek je graag de handen uit de mouwen? Hou je van gezonde buitenlucht en heb je een hart voor de natuur? Dan hebben we voor jullie een geweldig aanbod. Op 10 mei gaan we het insectenhotel in de Halsche Beemden verder afwerken (gaatjes boren) en grachtjes opvullen met zandzakjes. We controleren ook het veeraster in de Halsche Beemden. Ook JNM is dan van de partij. We verzamelen om 9.00u aan het infopaneel van de Halsche Beemden. Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61)

Vroege vogels De vroege vogelwandeling van Natuurpunt Markvallei is een klassieker geworden. In de vroege ochtend trekken de deelnemers er op uit om te genieten van het gezang van de vogels. Bijzondere aandacht is er voor de zingende nachtegalen in de vallei van het Merkske. Nadien kan je genieten van een ontbijt met spek en ei of vegetarisch ei. Inschrijven is hiervoor wel noodzakelijk. We maken dit jaar voor het eerst het onderscheid tussen vroege vogels en heel vroege vogels. Je kan immers kiezen wanneer je bij een gids wil aansluiten. Koen Verschueren vertrekt om 5 uur aan bezoekerscentrum De Klapekster, Frans van der Kaa en Jack Govaerts blijven een uur langer in hun bed en vertrekken om 6 uur. Het ontbijt kost 5 euro voor kinderen, 8 euro voor volwassenen. Info: Luc Van Dun (0473 37 52 87 ) luc. van.dun@telenet.be

legaten in bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel (Hoogstraten). Eén infosessie begint om 14 uur, de andere om 19 uur. Alle aspecten van het testament komen aan bod. Mogelijk heb je interesse om Natuurpunt als goed doel op te nemen in je testament? Je bent van harte welkom! Joost Verbeke is binnen Natuurpunt verantwoordelijk voor schenkingen en legaten. Hij biedt een overzicht van de mogelijkheden en van de fiscaal voordeligste formule. Na afloop kan je onder vier ogen je persoonlijke vragen stellen. Inschrijven hoeft niet, maar we horen graag van je komst: Joost Verbeke, joost. verbeke@natuurpunt.be, 015 29 72 49.

Fotowerkgroep De fotowerkgroep trekt er op 25 mei nog eens op uit om op het terrein de fotogeniekste planten en dieren op de gevoelige plaats vast te leggen. Het doel van de uitstap zijn de Broskens, een gebied van Staatsbosbeheer in het stroomgebied van het Merkske. Het gebied kenmerkt zich door zijn kleinschaligheid : bloemrijke beemden, poelen, houtkanten, … Om 8 uur verzamelen de deelnemers aan het infobord aan het Eikelenbos. Info: Wim Verschraegen (0497 28 18 66)

Dag van de biodiversiteit De dag van de biodiversiteit is een dag om te freaken. Heel de dag zullen er op zaterdag 31 mei studieactiviteiten plaatsvinden in en rond de Elsakker. Je kan iedere activiteit afzonderlijk volgen, maar je mag natuurlijk ook de hele dag doorbrengen in het kielzog van specialisten. We beginnen ’s morgens vroeg al met een broedvogelinventarisatie om 5.15 uur, we eindigen met vleermuizen, nachtvlinders en nachtvogels. Tussenin is er ruimte en tijd voor insecten, planten, een gewone wandeling, vissen, invertebraten en amfibieën. Je brengt best een boterham mee! Afspraakplaats: kerkplein Meerle (een kwartier voor aanvang elke activiteit). Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61)

Testamenten en legaten Natuurpunt Markvallei organiseert op 14 mei twee informatiemomenten over testamenten en

70 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 70

24-4-2014 7:51:53


GLUREN BIJ DE BUREN Theater en humor met Piv Huvluv en Stenzel & Kevits comedy en klassieke muziek (opera) op een heerlijke manier versmelt. Zij wonnen met hun vorige voorstellingen (The Perfect Concert I en The Perfect Concert II) verschillende prijzen op binnen- en buitenlandse cabaretfestivals en toeren uitgebreid in Zwitserland, Oostenrijk, Nederland en Duitsland. Stenzel & Kivits brengen een nieuwe comedyshow met klassieke muziek! Mozart, Bach, Vivaldi, Verdi, Puccini en vele andere muzikale genieën draaien zich in hun graf om. Op hun zij weliswaar, om vooral niets te missen van wat hun composities theatraal nog meer te bieden hebben dan ze zelf ooit vermoedden. PIV HUVLUV – nieuwe show (try-out) WUUSTWEZEL - Na de sterke shows Single Man, Bed, Bad, Brood en Speeltijd, brengt Piv een volledig avondvullende show. Niets is bekend, maar het staat vast dat iedereen zich te pletter lacht. In zijn onnavolgbare stijl en met rijke fantasie neemt Piv het publiek mee op een enthousiaste trip.

Piv Huvluv schitterde op het Comedy Casino Festival 2009 en wordt omschreven als een van de meest authentieke Vlaamse comedians. De try-out speciaal heeft nu plaats in GC Kadans. Wereldbekende tenor Stenzel en meesterpianist Kivits vormen sinds 2000 een komisch duo dat

STENZEL & KIVITS – The Impossible Concert € 13,00 - Vrijdag 16 mei 2014 in CC Kadans, Achter d’Hoven 15 in Wuustwezel (vlakbij de kerk). Er is op wandelafstand voldoende parkeerplaats rond GC Kadans info: www.curieus-wuustwezel.be

Vrijwilligers voor ‘t Zwart Goor Het dienstencentrum ’t Zwart Goor is een dienstencentrum voor volwassenen met een handicap. Het centrum is gelegen in Merksplas langs de steenweg op Weelde maar heeft ook elders vestigingen voor begeleid wonen zoals o.a. in Hoogstraten in het vroegere klooster van het Spijker in de Gelmelstraat. In totaal vinden 233 gehandicapten volwassenen een tehuis in ’t Zwart Goor. Buiten de professionele begeleiding doet de instelling ook heel wat beroep op vrijwilligers

Hunker Bunker

om mee te helpen bij allerlei activiteiten in het centrum. Dit kan gaan van het bijstaan van deze mensen in de boerderij, in het atelier, bij allerlei knutselwerkjes maar ook bij sportactiviteiten zoals zwemmen, petanque, balsporten, paardrijden, enz. Maar helpende handen zijn eveneens welkom voor een babbeltje, een wandeling of het vervoeren van de minder mobielen naar her en der of bij allerhande uitstapjes. Kortom iedereen die zich sociaal geëngageerd voelt kan een bijdrage leveren in de verschil-

lende leefgroepen of in het dagelijkse leven in het centrum. Zeker in vakantieperiodes is het vaak moeilijk om voldoende begeleiding te vinden. Vandaar dat ’t Zwart Goor een dringende oproep doet voor nieuwe of extra vrijwilligers. Een stralende lach en veel vriendschap zal hun deel zijn. Wie zich geroepen voelt kan altijd contact opnemen met Wim Bosmans, Zwart Goor 1, 2330 Merksplas of via email (wim.bosmans@emmaus.be) of telefoon 014 63 62 40

door reinhart

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 71

DHM_mei_348.indd 71

24-4-2014 7:51:53


72 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 72

24-4-2014 7:51:54


DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 73

DHM_mei_348.indd 73

24-4-2014 7:51:55


Zaterdag 10 mei KOKKERELLEN van 13.30 tot 15.30 in de gemeenteschool. Organisatie en info: ved.cool@ live.nl

TENTOONSTELLINGEN Tot 22 juni WIEBE REIJINGA in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak. Info: 03 340 19 80

Zondag 11 en 25 mei LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur Dinsdag 13 mei STUDIEKEUZEBEGELEIDING. Infosessie om je talenten te ontdekken. Van 20 tot 22 uur in de bib. Deelname 3 euro. Info en inschrijven 03 314 32 61.

Tot 1 juli HET VLAAMSE PLATTE LAND IN DE JAREN VIJFTIG met foto’s Jos Halsberghe in bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-kolonie. Geopend van donderdag tot zondag van 13 tot 17 uur. Info 03 383 02 08

Dinsdag 13 en 27 mei LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur

Tot 4 mei KERAMIEK en HOUTSNIJWERK van Anny Vermeiren, Karin Van Dooren en Herman Sterkens in ’t Gebuurt van 10 tot 16.30 uur.

Woensdag 14 mei ALS LIEFDE ZOVEEL JAAR KAN DUREN, lezing door professor Alfons Vansteenwegen over relaties na een loopbaan om 20 uur in de bib. Deelname 3 euro. Inschrijving en info 03 314 32 61

Tot 11 mei GRENZELOOS, tentoonstelling over alle aspecten van H. Bloed in Boxtel en Hoogstraten in de Sint Katharinakerk, geopend van 13 tot 17 uur (maandag gesloten)

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN Tot 30 september PICKNICK MAGNIFIEK, een uitgestippelde fietstocht met een lekkere picknick. Info Dienst voor toerisme O3 340 19 55 Tot 30 september CULINAIRE FIETSROUTE langs vier restaurants waar je achtereenvolgens een aperitief, een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert krijgt. Reservatie bij toerisme Hoogstraten 03 340 19 55. Kostprijs 35 euro. Tot 31 oktober VLOTTENTOCHT OP DE MARK, organisatie Buitenspel De Mosten. Info 0474 91 65 19

199

HOOGSTRATEN Vrijdag 2 mei HOOGSTRATEN 1814, Historische parade om 20.30 in de Vrijheid. Zaterdag 3 en zondag 4 mei DE VERGETEN OORLOG, reenactors uit heel Europa zorgen voor een uniek schouwspel & bivak in de Molenstraat en de s’ Boschstraat. Inkom 5 euro, -12 jaar gratis. Zaterdag 3 mei HERINSPELINGCONCERT monumentaal PELSORGEL van 19.30 tot 20.30 in de Sint Katharinakerk Woensdag 7, 14 en 21 mei PRAATPUNT, gesprekken tussen Vlamingen en anderstaligen, telkens van 19 tot 21 uur in de refter van de gemeentelijke basisschool. Organisatie en info: vzw kreatief 03 314 37 86 Woensdag 7 mei INITIATIE in MUZIEKTHERAPIE workshop met Mieke Wouters om 20 uur in de bib. Deelname 3 euro, info en inschrijven 03 314 32 61 Donderdag 8, 15 en 22 mei NATUURLIJK SNEL OP JE BORD, cursus telkens vanaf 19 uur in de bib. Deelname 15 euro, info 03 314 32 61

Zaterdag 17 mei CONCERT SINT CATHARINA met solist ANNE BOEYKENS om 19.30 in zaal Pax Zaterdag 17 mei ORGEL en NYCKELHARPA uit het verre Zweden met Johan Hedin en Gunnar Klenstam van 19.30 tot 20.45 in de Sint Katharinakerk. Organisatie Mixtuur Dinsdag 20 mei NAAR IMKERVERENIGING DE RAAM vanaf 19.30 uur Organisatie Velt Noorderkempen Leden en niet leden welkom, wel vooraf inschrijven bij Tedda de Jong ,03-3158647 of info.noorderkempen@velt.be Dinsdag 20 mei PARFUM, een passie van Lieven Debrauwer om 20 uur in de bib. Deelname 3 euro. Inschrijven en info 03 314 32 61 Donderdag 22 mei BLOEMSCHIKKEN: Smakelijk eten van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur in ’t Gebuurt. Deelname 10 euro. Vrijdag 23 mei TANGLED HORNS met de release ‘Immovable Object’ om 20 uur in zaal CeCilia Zaterdag 24 mei TRIO TRIPEL met muziek uit het collectief geheugen vanaf 20.30 uur in zaal CeCilia. Zaterdag 24 mei SOLIDARITEITSQUIZ om 20 uur in parochiezaal Ons Thuis in Meerle. Organisatie KWB

74 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 74

24-4-2014 7:51:55


groot Hoogstraten. Info 03 314 40 01 of 03 314 68 77.

MEERLE

MINDERHOUT

Zondag 25 mei CULINAIRE WANDELING in DEN BUIZELHOEK van 13.30 tot 18 uur. Info 0495 28 08 17

Van 12 mei tot 16 juni MINDFULNESS in combinatie MET PAARDEN, een 6-weekse cursus met Martine Brosens en Ineke De Jagers bij het Spiegelendpaard, Oosteneind 6. Deelname 360 euro. Info www. spiegelendpaatd.be

Elke maandag GEZONDHEIDSWANDELING van ongeveer 5 km. Vertrek aan het gildelokaal.

Maandag 26 mei DUURZAAM WINKELEN, tis voor een groene en eerlijke boodschappentas om 13.30 uur in de bib. Deelname 3 euro. Inschrijven en info 03 314 32 61

Zaterdag 24 mei SOLIDARITEITSQUIZ om 20 uur in zaal Ons Thuis. Organisatie KWB groot Hoogstraten. Info 03 314 40 01 of 03 314 68 77. Zondag 25 mei KUNSTHALTE MERLET, tentoonstelling van diverse kunstvormen in het raadhuis

MEERSEL-DREEF Zondag 4 mei OPENDEUR Sint-Luciakapel Zaterdag 10 mei SCHOOLFEEST ’t DREEFKE van 15 tot 19 uur. Zondag 11 mei OPEN WERVENDAG. ArteZ Bouw nodigt u uit om de restauratie – renovatie van het Kapucijnenklooster te bezoeken. Er zijn rondleidingen en er is animatie voor de kinderen.

200

Zondag 18 mei OPEN-KERK-DEUR-DAG in het klooster en de kloostertuin van 13 tot 18 uur met tentoonstellingen enz. Zondag 25 mei OPTREDEN van EXPRESSIE uit Haarlem van 11.30 tot 12.30 in de St.-Luciakapel

Zondag 11 mei FIETSDAG voor de leden van KWB richting Zoersel. Afstand 70 km. Vertrek 09.30 uur. Organisatie KWB Zondag 1 juni GARAGEVERKOOP van 8.30 tot 16 uur. Info: Jan Meijer Vekenakker 5 2322 Minderhout, tel. 03. 297 46 38

WORTEL Zondag 4 mei OPTREDENS vanaf 19 uur in ’t Slot van Eagle Twin, Your Highness en HEDONIST Vrijdag 16 mei PAAPGOOIEN en KUBB-spel om 19.30 uur op het speelpleintje van de witte wijk. Zondag 18 mei DAUWTRAPPEN met DE WIJSNEUS, vertrek om 6 uur aan de parking Hoogstraatseweg. Zondag 18 mei KWB-BUITEN aansluitend op de picknick van de Wijsweus KUBB-spel bij kolonie nr. 18 en daarna, tot 14 uur bij Casino Den Bayerd Woensdag 21 mei ZIEKENZORG naar de BEEKSE BERGEN. Inschrijven voor 15 mei bij Herman Verlinden 03 314 68 57.

Donderdag 29 mei DAUWTRAPPEN met de fanfare, verzamelen om 6 uur bij de kloosterkerk

MEER Zondag 4 mei VERHUIS Chiro van het klooster naar hun nieuwe lokaal met begeleiding van de fanfare. Zondag 4 mei MEERSE MARKT in en rond de kloostersite. Zaterdag 10 mei DANSSHOW van 10 tot 12 uur in de polyvalente ruimte van kleuterschool Kiekeboe. Organisatie Gezinsbond. Zondag 1 juni MEETRIA 1/8 en 1/4 triathlon van 13 tot 17 uur bij het recreatiedomein De Mosten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2014 - 75

DHM_mei_348.indd 75

24-4-2014 7:51:56


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

HUISARTSEN

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

www.geowacht.be Voor de wachtdienst overdag van 9 en 22 uur en de wachtdienst ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 (1.50 EUR/minuut)

ZATERDAGWACHT

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Zaterdag 3 mei van 9 tot 12.30 Apotheek Fransen, Vrijheid 160 Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 10 mei van 10 tot 12.30 uur Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 11 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 17 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm Meerle, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 24 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 11 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 31 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ De volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 28 MEI

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

DINSDAG 13 MEI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

76 - MEI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_348.indd 76

24-4-2014 7:51:56


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.