januari 2014 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 344

JAARGANG 30 JANUARI 2014 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

UW

NIE

ZO WORDT EEN EI GELEGD FAM. SCHALK – MEER

HOOGMARK NIEUW PROJECT BEGELEID WONEN

DE ZETEL HET VERHAAL VAN EEN SYMBOOL

HIER IS OLLEKE DE NIEUWSGIERIGE GIRAF

PERSOVE

RZICHT

INBURGEREN IN HOOGSTRATEN

2013 DEEL 2

JE WEG ZOEKEN IN TAAL EN STAD

GABRIELA MITOSERU CHRIS VERMEIR CHRIS AERTS ARLETTE VERWEIRDE

DHM_januari_344.indd 1

EN NATUURLIJK EEN VOORSPOEDIG

2014

VANWEGE DE HELE REDACTIE

17-12-2013 8:54:51


COLUMN Tsja, het lijkt mij of 2013 pas begonnen is of 2014 zit er al aan te komen. “De tijd vliegt snel”, zegt men dan, en erger nog, “gebruikt hem wel”. En of we hem in 2013 wel goed hebben gebruikt? Op ‘t gevaar af voor zagevent te worden gescholden, wat mij betreft heeft het afgelopen jaar niet bepaald veel gebracht waar een mens vrolijk van wordt. Om maar wat vanuit de losse pols te noemen: Syrië, Oost-Afrika, Lampedusa, de Filippijnen, de klimaatconferentie in Warchau, Nelson Mandela. Want hoezeer deze man terecht de hemel wordt ingeprezen, het komt mij voor dat er met Madiba’s gedachtengoed niet erg zorgvuldig wordt omgesprongen. Want laten we wel wezen, het gaat echt niet goed met Zuid Afrika. De Filippijnen. Terwijl we dit stukje zitten te schrijven komen geelbruine herfstbladeren met een vloedgang ons raam voorbij geraasd. Er is storm op komst, in een gevaarlijke combinatie gepaard aan springtij. De radio haast zich de ganse dag om te melden hoezeer men aan onze kust bezig is mogelijk onheil te bezweren. Met het aanwenden van de grote middelen waarover wij de dag van vandaag beschikken. Hetgeen ons automatisch terugbrengt bij de Filippino’s, die,

EXIT 2013 al was het nog maar alleen op logistieke vlak, het met heel wat minder moeten stellen. En die erger nog, met al hun miserie gewoonweg uit de media zijn verdwenen. Want het leven kan niet blijven stilstaan bij een stelletje armoezaaiers die hun panlatten terug bijeen aan het scharrelen zijn om een soort van een onderdak te timmeren. Dat bij een volgende orkanische rampspoed voorspelbaar wéér in de bomen zal hangen. En andermaal een show (?) zal brengen heel even dicht bij ons bed, maar amper een week later alweer ver weg verneveld in een achterafstraatje van het collectieve geheugen. En dichter bij de eigen sponde, is daar dan geen miserie? Natuurlijk wel. Voor mij ligt eerder bij toeval, maar wel toepasselijk, de cultuurkatern van een dagblad dat zich een kwaliteitskrant noemt. Met op het voorblad een paginagrote foto van Clara Cleymans die weer “single is”. De ondertitel profeteert dat “elk afscheid een beetje sterven is”. Vervolgens twee (2) volledige binnenpagina’s met het uitgesmeerde verhaal. Laten we daarbij wel wezen, het zal voor Clara best niet plezant zijn, maar het terug single zijn in het betrokken wereldje lijkt mij meer regel dan uitzondering. Zodat dat ‘beetje sterven’ wel zal

meevallen, mijn gedacht. Met andere woorden, zijn we de verhoudingen niet uit hun hengsels aan ‘t lichten, gaat het met ‘ons’ geweeklaag niet de verkeerde kant op? Waar ik eigenlijk naartoe wil, kijk om je heen en zie hoe rijk het leven is. Zijn er dan geen pechvogels, en mensen getroffen door leed? Ja die zijn er. Maar in alle eerlijkheid, hoeveel redenen tot klagen hebben de meesten van ons hier in dit gezegende landje? En toch hangt de lucht bij wijlen vol klaagzangen. Mede gecomponeerd en georkestreerd door de media die er altijd maar weer een dikke schep bovenop moeten doen. Ter bevordering van de aangroeiende klaagcultuur. Denk maar aan de komende sneeuwbuien. Waarbij we weer ganser dagen zullen moeten horen, zien en lezen hoe onmogelijk het leven dan wel geworden is, wanneer er twee centimeter van dat witte goedje gevallen is. Er zal weer niet genoeg gestrooid zijn, of te veel, op het verkeerde moment, of op de verkeerde plaats. Ocharme toch. Gaat het in 2014 allemaal wat beter gaan? Laat het ons hopen, daartoe van hieruit alvast het beste gewenst. (nad)

TIEN STUDIO’S VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Op dit moment wonen er negen personen met een licht tot ernstige mentale handicap in drie huurwoningen langs de Venhoefstraat in Minderhout. Het is hun voorlopig verblijf tot ze wellicht eind 2015 hun intrek nemen in een nieuwbouw van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. De plannen zijn klaar, de werken starten in het najaar 2014. Zie bladzijde 18. 2 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 2

17-12-2013 8:54:52


Inburgeren in Hoogstraten

Een weg zoeken in taal en stad Hoogstraten, een dorpje met smaak en ambassadeur Vlaanderen Lekkerland. In dit kader organiseerde het OCMW op 20 november een wel bijzonder kookproject. De wereldkeuken werd even naar Hoogstraten gehaald. Geen dure koks uit Singapore of Honolulu, maar mensen van Hoogstraten met buitenlandse roots. Duitse, Iraanse, Ivoriaanse en andere gerechten vulden de borden en de hongerige magen. En met trots vertelden de koks van dienst over de ingrediënten, hun kookkunst, hun land, en nog zoveel meer. De ene was al wat vlotter met de Nederlandse taal dan de andere, maar allen genoten zij van de vele ‘pottenkijkers’, en zij voelden zich gelukkig en voor één dag de echte keukenprins. En wij genoten van de lekkere dingen en van de stralende gezichten van onze nieuwe Hoogstratenaren. Hoogstraten is inderdaad een dorpje met smaak, zeker als het gaat om de opvang van anderstaligen en buitenlandse gasten in haar stad. Initiatieven zoals Praatpunt en het inburgeringsproject zijn daar zeker niet vreemd aan. Een blik achter de schermen.

Diversiteit Hoogstraten telt momenteel bijna 5300 inwoners van buitenlandse origine. Dat is meer dan 25 % van de bevolking. Het grootste gedeelte daarvan, ruim 4000, zijn Nederlanders. In grootte van aantal volgen daarop de Roemenen (meer dan 400 personen), de Portugezen (meer dan 200) en de Polen (meer dan 100). Verder zijn er nog een honderdtal inwoners uit andere landen van de EU. Tot slot hebben we nog een groep van meer dan 300 inwoners van buiten de EU. Dit kunnen zowel Zwitsers als Russen zijn, Afrikanen of Chinezen, Brazilianen of Turken.,. Hoogstraten is een multiculturele gemeente geworden. In totaal vonden 87 verschillende nationaliteiten hun plek in onze stad. Dat dit niet voor iedereen even gemakkelijk gegaan is laat zich raden. Een Nederlander uit Galder zal zich wellicht wel iets sneller thuis voelen in Meersel-Dreef dan de zwarte Braziliaan uit het zwoele Rio De Janeiro. En het is duidelijk dat niet alleen de ingesteldheid van de persoon in kwestie en deze van de nieuwe omgeving , maar vooral ook de taal en de gewoonten hierbij van doorslaggevend belang zijn. Niet voor iedereen loopt de integratie zoals zij of misschien ook wij verwacht hadden. Sommigen zullen zich eerder isoleren in hun eigen bevolkingsgroep, anderen ontpoppen zich tot de gedroomde nieuwe Hoogstratenaar. En daarin hebben zeker initiatieven zoals het project ‘Samen Inburgeren’ en Praatpunt een steentje toe bijgedragen. Want wat je van buitenlandse nieuwkomers wel vaker hoort is de gedachte: “het allerbelangrijkste voor iemand die in een ander land gaat wonen is de taal maar ook iemand die hij kan vertrouwen , die hem wegwijs maakt en ondersteunt in zijn moeilijke integratieweg.” En juist daarin dragen deze beide initiatieven in Hoogstraten hun steentje bij. Hoogtijd dus om Samen inburgeren en Praatpunt eens onder de loupe te nemen.

Op woensdag 20 november organiseerde het OCMW Hoogstraten een kookproject in het kader van het project Hoogstraten ambassadeur Vlaanderen Lekkerland. De wereldkeuken stond even in Hoogstraten en ook de vele anderstaligen genoten van harte.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 3

DHM_januari_344.indd 3

17-12-2013 8:54:52


inburgeren

Praatpunt

Chris Aerts: Ik had de oproep ook gelezen in het infoblad en was direct geïnteresseerd. Ik werk in VITO Hoogstraten en kom geregeld in contact met anderstalige nieuwkomers die het Nederlands nog niet zo meester zijn of met kinderen wiens thuistaal niet Nederlands is. De ex-Okan leerlingen (onthaalklas anderstalige nieuwkomers) hebben een kort taalbad gehad (maximaal 1 jaar) maar zijn meestal nog niet erg vlot met onze taal. Daarom dat deze jongeren meestal in het technisch en vaak beroeps onderwijs terecht komen. Voor het ASO is hun talenkennis vaak te beperkt. Dit taalbad bestaat slechts voor jongeren vanaf 12 jaar tot 18 jaar. Voor jonge kinderen in de lagere school worden er binnen de school zelf speciale taallessen gegeven. Taal is toch wel de voornaamste basis om je te kunnen integreren en vooruit te gaan in de maatschappij.

die de coördinatie doen. Wij zijn er allebei al vanaf het eerste moment bij betrokken.

DHM: Wie komt er zoal naar deze praatavonden? Wij hebben mensen van alle mogelijke nationaliteiten, van asielzoekers tot gewone buitenlandse werknemers. De opkomst kan soms heel wisselend zijn. Soms hebben we wel 15 kandidaten, soms zelfs maar vijf. Regelmatig komen er nieuwe bij, soms vallen er vaste gezichten af. De mensen zijn ook vrij te komen wanneer ze zelf willen. Daartegenover staat dat we over een groep van wel 15 vrijwilligers kunnen beschikken die wekelijks heel trouw op post zijn.

DHM: Vanwaar die interesse bij jullie? Chris Vermeir: Ik ben afkomstig uit Dendermonde maar woon al sinds 2000 in Hoogstraten. Ik voelde ook wel de noodzaak om mij hier te integreren en toen ik de oproep voor Praatpunt las in het gemeentelijk informatieblad heb ik mij direct ingeschreven als vrijwilliger. En ik ben heel content dat ik dit gedaan heb. Tijdens de informatieavond voor vrijwilligers wist ik het meteen: dit is iets voor mij. Toen Luc Luyten mij op het einde van het eerste jaar vroeg om de verantwoordelijkheid van Praatpunt Hoogstraten op mij te nemen heb ik dit aanvaard, maar enkel als ik het met iemand samen kon doen. En toen heeft ook Chris Aerts zich kandidaat gesteld. Het is een goede samenwerking geworden.

DHM: Wat motiveert de meeste mensen? De meeste mensen die deelnemen aan de praatsessies hebben geen werk. Hoewel ze allemaal wel vooruit willen, ervaren ze dat de taal een enorme barrière vormt. Zonder grondige taalkennis is werk vinden bijna onmogelijk. En dan voel je bij deze mensen heel veel respect en dankbaarheid tegenover al die vrijwilligers die hen vooruit willen helpen. Wat we wel eens horen bij deze mensen dat zij buiten een wil om de taal te leren ook vooral een behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon die hen helpt met de taal maar ook in veel andere dingen die op hen afkomen. En dat ervaar je ook zeer goed bij ons in de praatgroepen. En dat is ook wel het succes van de actie ‘Samen Inburgeren’ waarbij

Sinds twee jaar verzorgen Chris Vermeir (l) en Chris Aerts (r) de praktische organisatie van Praatpunt Hoogstraten . “Wij ervaren heel veel dankbaarheid van de anderstaligen voor de vrijwilligers die hen helpen in een lange weg doorheen de Nederlandse taal.” Woensdagavond, de refter van de gemeentelijke basisschool van Hoogstraten. Het bord aan de buitendeur laat er geen twijfel over bestaan. Het is vanavond Praatpunt, de wekelijkse avond voor vrijwilligers en anderstaligen om door middel van een gezellige babbel het Nederlands in de praktijk te brengen. Chris Aerts en Chris Vermeir verwelkomen iedereen met een koffie en een koekje. Zij zijn al enkele jaren het Hoogstraats coördinatieteam en zorgen ervoor dat iedereen goed aan zijn trekken komt. We laten Ibrahim en Hussein met Stan en Eddy babbelen en zetten ons even met Chris en Chris apart om het wel en wee van dit initiatief te doorgronden. DHM: Wat is eigenlijk de bedoeling van Praatpunt? Met Praatpunt willen wij anderstaligen op een ontspannen manier de kans geven om het Nederlands te oefenen en in de praktijk te gebruiken. Wij geven geen les maar wel de mogelijkheid om in kleine groepjes te praten over alles wat de mensen interesseert. Het is volledig vrijblijvend, er is geen verplichting, je komt wanneer je wil, je babbelt over wat je zelf wil, en het is volledig gratis. De enige voorwaarde is dat je een basiskennis van Nederlands moet hebben. De minimumvereiste is een basiscursus Nederlands (1.1) gevolgd hebben. DHM: Bestaat dit initiatief al lang? In Hoogstraten is dit opgestart in oktober 2010. Het is een initiatief van Vorming Plus Kempen, het stadsbestuur van Hoogstraten, het OCMW en wordt verder ondersteund door de vzw Kreatief, een organisatie binnen de ACW-vleugel. Luc Luyten, ACV-vrijgestelde, heeft het eerste jaar de verantwoordelijkheid op zich genomen en vanaf het tweede jaar zijn Chris en ik diegenen

4 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 4

17-12-2013 8:54:53


inburgeren

Praatpunt Hoogstraten: vrijwilligers en anderstaligen even samen op de foto. De babbel is voor straks. nieuwkomers gekoppeld worden aan een plaatselijke vrijwilliger die zich over hen ontfermt in hun integratieweg. Er zijn verschillende mensen die de koppeling maken tussen de twee of via één van beide projecten in contact komen met het andere en zich daar bij aansluiten. DHM: Hoe vinden de meesten de weg naar Praatpunt? Chris Aerts: Buiten de mondelinge reclame via enthousiaste deelnemers vinden nogal wat nieuwkomers de weg via het Huis van het Nederlands. Dit was vroeger in Turnhout, maar sinds 3 jaar ook in Hoogstraten (in de werkwinkel aan de Heilig Bloedlaan). Deze organisatie nodigt de nieuwkomers uit voor een gesprek en verwijst hen daarna door naar Basiseducatie of naar CVO, het Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zodra zij een minimum kennis van het Nederlands hebben zijn zij van harte welkom op Praatpunt om hun kennis in de praktijk uit te testen en te verbeteren. In mijn school geef ik aan de ouders van anderstalige leerlingen ook folders van Praatpunt en het Huis van het Nederlands mee. Willen de ouders de schoolresultaten van de kinderen kunnen volgen, dan moeten zij ook zeker goed de Nederlandse taal leren. Maar er zijn ook heel wat mensen die vaak een degelijke opleiding gevolgd hebben in hun land van herkomst. Die moet je meestal niet overtuigen om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Zij beseffen maar al te goed dat zij zonder taalkennis hier niet aan de bak komen, hoe mooi hun diploma’s ook mogen zijn.

DHM: En komen er ook niet velen voor de koffie of voor je schone ogen? Ja, wie weet ? Wij verzorgen hen goed met koffie en een lekker koekje, en we zorgen ervoor dat er een aangename sfeer is. Dat stimuleert de mensen natuurlijk ook wel. Maar je verschiet ervan hoe veel van die mensen echt gemotiveerd zijn. Er zijn er verschillenden die overdag werken, twee keer of meer per week nog Nederlandse les

volgen in Turnhout en dan nog de moeite doen om op woensdagavond bij ons te komen praten. Ik weet niet of er bij ons nog velen zouden zijn die dat er voor over hebben. Een mooi voorbeeld van iemand die hier al enkele jaren komt is Maria Theresa uit Portugal, een jong meisje, dat mede dank zij Praatpunt verdere stappen heeft gezet om een opleiding te volgen en vooruit te komen. Daar doe ik echt mijn hoed voor af. (jh)

Theresa, van Portugal naar Hoogstraten Teresa De Cunha is een jonge Portugese vrouw uit Minderhout. In 2005 verliet zij haar dorpje in het Noorden van Portugal en kwam naar België. Zij was toen 23 jaar en was tot haar 14 jaar naar school geweest. Haar moeder wilde haar thuishouden maar de drang om te gaan werken was groter. Theresa verliet het ouderlijk huis en ging aan de slag in een café-restaurant in Portugal waar zij gedurende 7 jaar zou blijven werken. De bazin van de zaak werd als het ware een tweede moeder voor haar. Theresa was gelukkig in haar werk en ook de relatie met haar ouders was goed, hoewel de heimwee met de dag toenam. Toch droomde zij van een beter leven. Deze job gaf haar geen vrije tijd maar vooral geen zicht op een betere toekomst. Het was al werken wat de klok sloeg. Haar broers en een oudere zus hadden het ouderlijk nest en het vaderland al verlaten met dezelfde droom en hadden hun nieuwe leven gevonden in België en Luxemburg. En op een dag vertrok ook Theresa. Zij volgde het spoor van haar twee broers en kwam in België terecht, meer bepaald in Minderhout. Met een plukkaart in de hand kwam zij in de tuinbouw en in een caravan terecht. Zeven jaar werkte zij in de serres tot het besef groeide dat het leven meer te bieden had. Zij stopte haar werk en ging studeren, eerst en vooral de taal. Nederlands was de poort naar een nieuw leven, een nieuwe toekomst. En zo kwam ook zij bij Praatpunt terecht. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 5

DHM_januari_344.indd 5

17-12-2013 8:54:53


inburgeren

Nederlands In die zeven jaar dat ik in de tuinbouw gewerkt heb, heb ik niets gestudeerd. Mijn Nederlands was heel beperkt. Ik heb toen beseft dat de taal wel heel belangrijk is om een andere job te vinden. Welke job dat wist ik toen nog niet, maar ik wilde meer, ik wilde gaan studeren , een nieuw beroep zoeken. Ik ben begonnen in avondonderwijs in Hoogstraten, daarna in dagonderwijs in Turnhout, telkens in het Centrum voor Volwassenenonderwijs. Ik heb vijf modules doorlopen, tot 2.3 en dan ben ik tijdelijk gestopt. Ik voelde mij klaar om een opleiding te gaan volgen en ging mij informeren bij VDAB. Ik was heel onzeker en had weinig zelfvertrouwen, maar ik wilde iets doen en koos uiteindelijk voor een opleiding tot kinderverzorgster, iets wat mij vroeger nooit te binnen geschoten was. De begeleidster daar heeft mij voldoende vertrouwen gegeven. Omdat deze opleiding voor mij wel erg zwaar was zat er een verdere studie Nederlands tijdelijk niet meer in.

Hulp in Praatpunt

Maria Teresa: “Nu ik goed Nederlands spreek, zijn er heel wat mogelijkheden voor mij gekomen. Nog twee modules en ik heb een diploma van kinderverzorgster. Dit had ik vroeger nooit durven dromen”.

Toen ik alle mogelijkheden onder ogen kreeg, leek mij kinderverzorgster wel een mooie job. Ik had er vroeger nooit bij stilgestaan. Ik wist ook niets van kinderen, ik had er geen ervaring mee. En wat ben ik blij dat ik er aan begonnen ben. Maar het begin was ontzettend moeilijk. Vooral de woordenschat viel erg tegen. Ik sprak wel redelijk goed Nederlands, maar vakliteratuur is nog iets anders dan spreektaal. Ik probeerde de eerste weken nog wel te combineren met lessen Nederlands, maar dat was niet meer mogelijk. Gelukkig ben ik nog wel één avond in de week naar Praatpunt blijven gaan, want dat is voor mij een hele hulp geweest.

dag heb ik de ganse dag les en de andere dagen vul ik grotendeels met stages.

De mensen hebben mij heel goed geholpen met de verklaring van woorden die ik niet begreep, met het samen doornemen van de cursus, met het helpen formuleren van mijn mening. Ik vind dit een heel mooi initiatief. Het geeft je de kans om extra te oefenen. Misschien hebben de vrijwilligers het in het begin wel moeilijk gehad met mij toen ik alles nog moeilijk kon uitleggen.

Ik zou in de toekomst heel graag willen werken met kleuters of peuters. En ook al vind ik geen gepast werk, wat ik nu leer zal altijd een interessante ervaring zijn als je zelf voor een gezin moet zorgen.

Die stages zijn voor mij een hele goede ervaring geweest. Ik heb er veel geleerd maar besef anderzijds dat ik nog heel veel te leren heb. Het is vooral door te werken dat je ervaart wat je allemaal nog mist. Maar ik voel mij heel goed bij peuters. Die job past helemaal bij mij. In de eerste module heb ik stage gelopen in de kleuterschool van het Spijker en in deze van het Seminarie. Tijdens de huidige module heb ik volledig op het Spijker gestaan. In totaal moeten wij 160 uren stage lopen per module.

Liefst in België Maar het liefst van al wil ik een job in deze richting en een toekomst in België. Ik heb er hard voor gewerkt, de taal geleerd, een opleiding gevolgd, mij zo goed mogelijk geïntegreerd. Maar of die toekomst dan in Hoogstraten ligt, weet ik niet. Ik heb hier heel wat vrienden en ook in de school heb ik veel mensen uit andere landen leren kennen. Ik voel mij heel gelukkig en ik ben heel veel mensen erg dankbaar. Ik heb een heel goede lerares voor de les Nederlands. Zij is heel vriendelijk en helpt mij zeer goed. Ik voel mij zeer goed bij haar in de les. Ook de mensen van Praatpunt helpen mij altijd vooruit. Ook tijdens de opleiding heb ik veel geleerd om mij goed te kunnen integreren in de maatschappij. Ik besef dat elke stap belangrijk is en dat alle beetjes helpen. Mijn belangrijkste objectief blijft toch steeds om goed Nederlands te leren spreken.(jh)

Bijna halfweg Ik heb mijn tweede module bijna voltooid en dan zit ik in de helft van mijn opleiding. Ik hoop in januari 2014 volledig afgestudeerd te zijn. Ik was heel blij met mijn eerste rapport. Ik had 70%, maar ik heb er hard voor moeten werken. Vooral de taal blijft moeilijk en ik blijf onzeker in het spreken. De lerares zegt me dat ik te perfectionistisch ben en dat ik het mezelf wat moeilijk maak. Misschien heeft ze wel gelijk. Ik ben misschien wat te onzeker. Ik moet misschien wat meer loslaten en meer genieten van het leven. Maar ik heb een goede discipline om te studeren. Ik ga ook veel naar de bibliotheek om boeken te zoeken en op het internet informatie op te zoeken voor mijn studie. Nu ik in de tweede module zit, ben ik terug 2 avonden in de week Nederlands aan het volgen (2.4). Donder-

Praatpunt zoekt nog steeds vrijwilligers.

6 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 6

17-12-2013 8:54:54


inburgeren

Groeiend

Samen Inburgeren

“Door de bekendheid die het project geleidelijk aan gekregen heeft zitten we in een groeiende lijn. Het is zeker niet meer nodig om mensen te gaan werven. Heel wat mensen bieden zich spontaan aan, zeker vanuit Prisma. Het eerste jaar hebben we een aantal mensen van het OCMW gestimuleerd om hier aan deel te nemen, maar dat doen we nu niet meer. Een spontane kandidatuur werkt beter en is ook efficiënter. Voor volgend jaar ziet het er ook heel goed uit. Bijna alle vrijwilligers, coaches, hebben zich al terug ingeschreven en na de gezamenlijke evaluatie einde november, gaven alle inburgeraars te kennen om volgend jaar terug te komen.”

Dorien Van de Poel De drijvende kracht in Hoogstraten achter het project ‘Samen Inburgeren’ is Dorien Van de Poel, maatschappelijk assistent op het OCMW. Dorien is verantwoordelijk voor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) en het werk rond illegalen en migratie in Hoogstraten. In die functie kreeg zij ook te maken met het nieuwe project rond inburgering. Dorien studeerde sociaal cultureel werk en heeft een grote voorliefde voor andere culturen. Met Broederlijk Delen ging ze enkele jaren geleden op inleefreis naar Senegal.

Activiteiten

Asielzoekers Dorien: “Vanuit het LOI zijn we in 2010 in Hoogstraten gestart met vrijwilligers om nieuwkomers rond te leiden in Hoogstraten. In de praktijk waren dat vooral asielzoekers. Op die manier trachtten we deze mensen een globale kennismaking met Hoogstraten te geven. Dit gebeurde in oorsprong met een drietal vrijwilligers die afwisselde met een groep nieuwkomers in Hoogstraten op stap gingen. Daarbij hoorde dan een bezoek aan de Post, de bibliotheek, de scholen, enkele winkels, een dokterspraktijk, enz. Op die manier maakten zij op een korte tijd kennis met heel wat zaken in het dorp die voor hen nuttig en handig konden zijn. Dit was slechts een eenmalige activiteit. Daarna stopte de werking.”

Nieuw project “In 2011 lazen we in een nieuwsbrief over het project inburgering van Minister Geert Bourgeois. Er werd een oproep gedaan naar alle gemeenten om in dit project in te stappen. Het was een project voor drie jaar en er werden ook subsidies voor uitgetrokken. Het ging over een totaal bedrag van 15000 euro, verspreid over 3 werkjaren. Wij hebben een aanvraag ingediend en werden geschikt verklaard. Vanaf 2012 kon het project ‘Samen inburgeren’ ook in Hoogstraten van start. In het arrondissement Turnhout zijn ook de gemeenten Turnhout, Geel en Mol in het project ingestapt. We hebben onze oorspronkelijke doelgroep verder opengetrokken. Niet enkel asielzoekers maar ook seizoensarbeiders en anderen nieuwkomers konden zich voor het project aandienen. De praktische werking loopt via de vzw Prisma die instaat voor inburgering van nieuwkomers om een betere integratie te bekomen. Binnen het project wordt er gewerkt met duo’s: één inburgeraar en één vrijwilliger. Dus moesten wij op zoek naar vrijwilligers in Hoogstraten. En die oproep werd een succes.”

Kandidaten “Het eerste jaar (2012) hadden we 10 duo’s , het volgend jaar werden het er 15. De inburgeraars

Dorien Van de Poel: ” We zitten in een groeiende lijn. Bijna alle deelnemers van dit jaar zijn alweer kandidaat voor een volgend seizoen”. trachten wij op vrijwillige basis te rekruteren omdat dat de motivatie ook ten goede komt. Vooral via Prisma, Praatpunt en het OCMW kregen wij al vlug wat aanvragen binnen. Dan was het een hele opgave om de vrijwilligers en de kandidaten op een zo vlot mogelijke manier met elkaar te koppelen. Dat kan gaan op basis van interesses, geslacht, eigen voorkeur, enz. Daarom hebben we vooraf een intake gehouden met alle deelnemers, zowel vrijwilligers als nieuwkomers om hun motivaties en verlangens te kennen. Op die manier konden wij een keuze maken. Een belangrijke voorwaarde is toch wel dat de kandidaten een basiskennis Nederlands bezitten. Een minimum is hier toch wel vereist.“

“Er zijn een aantal gezamenlijke activiteiten doorheen het jaar. Zo hebben we in juni een dag gehad met een boerengolfspel gekoppeld met een gezamenlijk etentje. De nieuwkomers vonden dit een zeer goed initiatief omdat ze elkaar hierdoor op een ontspannen manier konden leren kennen. Vorig jaar zijn we ook een dag met zijn allen naar de zee geweest en in september naar het Internationaal Straatfestival in Mol. In september hebben wij een gezamenlijke evaluatie gemaakt met een hapje en een drankje. Maar het voornaamste is zeker de onderlinge samenwerking tussen coach en inburgeraar. Het opzet is dat zij minstens één keer om de veertien dagen iets samen ondernemen. Hoe ze dat onderling invullen is hun eigen keuze. Meestal is dat wel afhankelijk van de coach die het initiatief neemt, maar het initiatief kan ook van beide zijden komen. Er wordt geopteerd voor gratis activiteiten. Zo zijn er duo’s die naar een fototentoonstelling getrokken zijn, een bezoek aan de Zoo gebracht hebben, op excursie geweest zijn naar het containerpark,

Boerengolf en een Belgisch pintje kunnen wonderen doen bij integratie en inburgering. Ivan Van Driessche en Naeem uit Pakistan genoten van een geslaagde kennismakingsdag van Samen Inburgeren in Hoogstraten. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 7

DHM_januari_344.indd 7

17-12-2013 8:54:54


inburgeren een opendeur in een Hoogstraatse school bezocht hebben, samen iets gaan drinken, enz.“

Evaluatie “In maart 2014 gaan we opnieuw van start. Volgend jaar gaan we echter geen asielzoekers meer in de groep opnemen. De ervaring heeft ons geleerd dat zij vaak heel wat andere zorgen hebben en na verloop van tijd ook uitgeprocedeerd kunnen worden. Volgend jaar loopt het project ook ten einde. Of er een vervolg op komt is momenteel nog niet geweten. Deze zomer hebben de vier gemeenten, Hoogstraten, Mol, Geel en Turnhout, samen een trefdag gehouden aan het Zilvermeer in Mol. Hierbij waren ook al de burgemeesters uitgenodigd en de Minister. Wij hebben getracht hiermee het belang van het project te beklemtonen. Wij kunnen alleen maar hopen dat het kan verlengd worden. Momenteel ligt er in het Vlaams parlement een nota hierover klaar. Voor ons is het een heel dankbare materie met heel veel voldoening, niet alleen voor de inburgeraars, maar ook voor onszelf. Toch vraagt het ook heel veel energie van de organisatie. Vooral de werving van kandidaten en vrijwilligers, de contacten, de intakegesprekken en de organisatie van de activiteiten vraagt heel wat werk. Maar het loont heel zeker de moeite en we krijgen er heel veel dankbaarheid en respect voor terug. Iedereen staat te springen om volgend jaar terug deel te nemen. Daarnaast zien we dat er na 1 jaar nog heel wat onderlinge contacten zijn buiten het project en dat is heel belangrijk. Kortom een zeer geslaagd project!”(jh)

Arlette en Gabriela Een schoolvoorbeeld van een geslaagde samenwerking vonden we bij het duo Arlette Verweirde en Gabriela Mitoseru uit Roemenië. Beiden wonen in Hoogstraten op een boogscheut van elkaar. De vooruitziende blik van Dorien Van de Poel bracht beiden voor een jaar samen. Coach en inburgeraar stellen het nog steeds opperbest. En dat voel je in het onderstaande gesprek. DHM: Gabriela, wat bracht je naar Hoogstraten? Gabriela Mitoseru: “Ik ben op 21 september 2012 van Roemenië naar België gekomen, vooral omdat ik een goede toekomst voor mijn zoon zocht. Hij heeft in Roemenië zijn secundaire studies gedaan en ook al staat het onderwijs in ons land op een hoog niveau, de toekomstmogelijkheden zijn daar heel slecht. Vanaf februari 2014 start hij zijn universitaire studie Economie in Eindhoven. Mijn man en ik hebben hier een kleine zaak in de transportsector. Wij hebben twee vrachtwagens en doen internationaal transport. Mijn zoon werkt momenteel in de zaak en we hebben ook nog één chauffeur. Ook mijn broer woont hier in Hoogstraten, en dat was de reden voor ons om voor België en Hoogstraten te kiezen. Mijn man is ingenieur van opleiding. Ikzelf heb geologie gestudeerd en heb 7 jaar als geoloog gewerkt. Daarnaast heb ik ook 10 jaar als verzekeringsinspecteur gewerkt voor een grote bank. Maar ik heb ook een ander universitair

diploma behaald in maatschappelijk werk. En in die sector zou ik heel graag willen werken. Daarom volg ik nu in België een speciale opleiding bij VDAB en doe ik stages. Mijn diploma van maatschappelijk werk is nu erkend in België, maar ik besef dat mijn Nederlands nog veel beter moet om hier te kunnen werken. Ik moet veel praten en ook mijn woordenschat moet veel ruimer worden. Daarom doe ik er alles aan om Nederlands te leren en mij hier heel goed te integreren. Ik heb Nederlands gevolgd bij CVO (tot 2.1) en daarna een intensieve cursus genomen bij Linguapolis van de Universiteit Antwerpen. Ik volg naast mijn opleiding nog Nederlandse les, ga regelmatig naar Praatpunt en heb mij ingeschreven voor ‘Samen Inburgeren’. Het is allemaal wel druk, maar ik ben heel positief ingesteld. Ik mocht zelfs al beginnen werken in de naschoolse opvang.” DHM: Arlette, Hoe zijn jullie bij het project inburgering betrokken geraakt?

Praatpunt en Samen Inburgeren vullen elkaar schitterend aan. Van links naar rechts: Gabriela Mitoseru, Chris Vermeir, Chris Aerts en Arlette Verweirde. 8 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 8

17-12-2013 8:54:55


inburgeren Arlette Verweirde: ” Ik heb vroeger een paar keer geholpen met het eerste initiatief van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Dit was specifiek voor asielzoekers die zich in Hoogstraten vestigden. Maar dit was heel beperkt. Een half dagje rondwandelen in Hoogstraten, eenmalig en dan nog met mensen die slechts een heel beperkte kennis van de taal hadden. Toen het project ‘Samen Inburgeren’ voorgesteld werd, was ik direct kandidaat. Ik had veel vrije tijd over en heb steeds graag met mensen gewerkt. Ik ben aalmoezenier geweest in het Nederlandse leger en daar ben ik wel trots op. Ik heb mij ook opgegeven om te helpen in de Wereldwinkel, maar mijn voorkeur gaat toch uit naar werken met mensen, eerder dan met producten. Ik sta ook erg open voor andere culturen en vond dit een mooi initiatief. Dus schreef ik mij in voor het project. En ik kreeg Gabriela toegewezen. Het was bijna een godsgeschenk. Gabriela is een heel enthousiaste persoon en ze gaat steeds meer vooruit. Wij zijn van dezelfde leeftijd en wonen vrij dicht bij elkaar. Wij voelen elkaar erg goed aan en zij heeft het grote voordeel dat zij hier kan blijven. Dit was vroeger vaak een probleem met asielzoekers die na verloop van tijd uitgeprocedeerd waren en het land moesten verlaten. Een moeilijke en pijnlijke situatie voor beide partijen.” DHM: De evaluatie is dus voor jullie zeer positief? Arlette: “In Hoogstraten heeft men heel goed zijn best gedaan om dit project te doen slagen.

Zij verdienen echt een pluim. Misschien was het niet voor iedereen een onverdeeld succes en misschien kan er hier en daar nog wel wat bijgesteld worden. Zo zou het ook wel goed geweest wanneer iedereen zich op de startvergadering eens had voorgesteld. Nu kom ik nog vaak buitenlanders tegen in Hoogstraten die ik niet ken. Anderzijds is de toewijzing ook heel vlot gegaan, je krijgt algemene informatie en ook een verrassingspakket met allerlei info en vrijkaarten. Dat was wel leuk. En met Gabriela klikte dat meteen. Buiten de gezamenlijke activiteiten hebben wij heel wat samen gedaan: op bezoek in de bibliotheek, in het Begijnhof, in het Gebuurt, in de Wereldwinkel, enz. We zijn ook bij elkaar op bezoek geweest, mailen regelmatig met elkaar, zijn naar het theater voor anderstaligen geweest in de Warande, en nog een aantal zaken meer. Voor mij is dit project een heel mooi en zinvol initiatief. Ik heb er één jaar in mee gedraaid en ik heb er van genoten. Volgend jaar kan ik evenwel niet meedoen, maar later kom ik misschien wel terug. De contacten met Gabriela zullen zeker blijven. Als ik een goede raad mag meegeven aan alle inburgeraars: blijf de taal leren! Dat is de eerste prioriteit. Dit project biedt zoveel mogelijkheden, maar je moet er voor open staan. Ook voor de coaches is het een geweldige verrijking. Je verliest je koudwatervrees en je doet een geweldige ervaring op.” Gabriela: “Ook ik vind dit project een heel mooi initiatief. Ik heb vooraf alleen maar aangegeven

of ik een man of een vrouw als coach wilde. Zo kreeg ik Arlette toegewezen en dat is voor mij ook een groot geluk geweest. Ik wil hier heel graag verder blijven leven en ik wil er alles aan doen om mij nog verder te integreren in Hoogstraten. Dat vind ik zeer belangrijk en daarom is Samen Inburgeren een goed project. Ook Praatpunt is voor mij een grote hulp geweest. Deze mensen hebben mij zeer goed geholpen met de taal en allerlei informatie. Twee uur tijd krijgen om rustig ergens over te babbelen, vind je niet overal. Ik ben een gelukkige vrouw.” (jh)

Voor het nieuwe werkjaar 2014 organiseert Samen inburgeren een infomoment op 10 maart 2014. Hier wordt het project inhoudelijk toegelicht. Nieuwe kandidaten zijn van harte welkom. Nadere informatie volgt nog. Praatpunt is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die anderstaligen willen begeleiden op woensdagavond. Wie al eens een kijkje wil komen nemen is altijd welkom in de gemeentelijke basisschool, Gravin Elisabethlaan in Hoogstraten, elke woensdagavond vanaf 19.00 u.

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 9

DHM_januari_344.indd 9

17-12-2013 8:54:55


10 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 10

17-12-2013 8:54:56


Familiebedrijf Schalck te Meer - leghennenbedrijf

Gekakel op ‘t Kakelhof Een lavendeleitje op toast, een omelet op grootmoeders wijze, Indiase eiercurry, een gepocheerd ei, een asperge-omelet met dipsaus, fritata met champignons, een Italiaanse omelet, eieren in pindasaus met mie, eierpannekoeken, een geklutst ei, FoeYongHai, Dadar Ajam,… Om van te watertanden! Eieren kan je op duizenden verschillende manieren klaarmaken en elke cultuur heeft weer z’n eigen variant. Maar wat is er nu allemaal met dit ei gebeurd voor het in onze pan belandt? De Hoogstraatse Maand vond dat het tijd is voor wat opheldering en besloot eens een kijkje te nemen op ’t Kakelhof in Meer. DHM: Stel ‘t Kakelhof eens kort voor. Familie Schalk: ’t Kakelhof is een leghennenbedrijf. In totaal hebben we hier 175.000 scharrelkippen rondlopen. Op een topdag hebben we maar liefst 160.000 eieren! De hennen komen hier aan wanneer ze 17 weken oud zijn. Dan begint het opvoedingsproces. De hennen moeten uiteraard wennen aan hun nieuwe omgeving. Deze jonge hennen leggen nog niet elke dag een ei. DHM: Jullie spreken over scharrelkippen, wat houdt dat precies in? Familie Schalk: Kippen kan je op verschillende manieren houden. De meest bekende manier van houden is de legbatterij. In dit systeem zitten alle kippen apart in een hokje. Wij hebben sinds acht jaar scharrelkippen. Dit wilt zeggen dat de

kippen in een binnenruimte vrij kunnen rondlopen. Als je voor dit systeem kiest, moeten er een hoop regels en normen gerespecteerd worden. Er mogen maximum 18 kippen per vierkante meter vloer gehuisvest zijn, er moet een minimum aantal zitstokken en legnesten in een hok geplaatst worden, de voergoot en de drinknippels moeten een minimumgrootte hebben, 3 % daglicht moet de kippen kunnen bereiken,… enzovoort! Voor de kippen in een nieuwe stal geplaatst worden, moet er gecontroleerd worden of deze normen allemaal gerespecteerd zijn. Het houden van scharrelkippen vraagt veel meer werk en is veel duurder dan het houden van kippen in legbatterijen. Dan bestaan er nog twee andere systemen. ‘Kippen met vrije uitloop’ en ‘biologische eieren’. Om te weten met welke soort eieren je te maken hebt, moet je naar de code die op het ei gedrukt is kijken. Als de code begint met 2,

weet je dat het scharreleieren zijn. Daarna volgt de code van het land, in ons geval BE. Deze code wordt gevolgd door de bedrijfscode. In ons geval is dit 1037 wanneer het eieren zijn van onze bruine leghennen en 1142 wanneer het gaat om de eitjes van onze witte leghennen. Daarna volgt nog een cijfer die het hoknummer aangeeft. DHM: Jullie zeggen dat het houden van scharrelkippen arbeidsintensiever en duurder is dan het houden van kippen in legbatterijen. Waarom? Familie Schalk: Inderdaad. Toen wij lang geleden begonnen met het houden van leghennen, hadden we legbatterijen. De eieren kunnen dan allemaal automatisch geraapt worden en dit kan wanneer je wilt. Bij een legbatterijsysteem zitten meer kippen per vloeroppervlakte. Dat brengt

Het bedrijf wordt gerund door Familie Schalk. (vlnr) Ron, Greet, Tren, Wim, Daan, Mariëlle en Christ DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 11

DHM_januari_344.indd 11

17-12-2013 8:54:57


dus meer op. Het was in de eerste plaats een grote investering om de hokken te vervangen door een loopstal met verschillende verhogingen. Op die verhogingen zijn de legnesten geplaatst. Als de kippen bij ons binnenkomen moeten we ze leren’s nachts, als het donker wordt, volledig bovenaan te gaan slapen. Wij bootsen zonsondergang na. Zo worden ze langzaam naar boven gedreven zodat ze hun eieren in de nesten leggen. De eieren die in de nesten liggen, worden automatisch geraapt. Maar dit is geen feilloos systeem. Er belanden sowieso enkele eieren op de grond als je scharrelkippen houdt. Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld de legnesten gaan door een fout niet open, kunnen er wel duizenden eieren op de grond belanden. Dan is het weer terug naar de goede oude tijd. Allemaal eitjes rapen! De eieren moeten ’s ochtends geraapt worden, als de kippen wakker worden. In dit systeem zijn de kippen de baas over ons. Wij worden wakker als de kippen wakker worden en gaan slapen als zij gaan slapen! Bij de aankoop van leghennen, moeten we er op letten dat zij in ongeveer hetzelfde systeem opgefokt zijn. DHM: Dat is inderdaad veel werk, toch geen spijt dat jullie overgeschakeld zijn op dit systeem? Familie Schalk: Absoluut niet! De kosten zijn inderdaad hoger en het is meer werk. De huisvesting voor een legbatterijkip kost 17 à 20 euro en huisvesting voor een scharrelkip kost 22 à 25

De kippen kunnen gaan en staan waar ze willen euro. Maar we halen veel meer voldoening uit dit systeem. De kippen beginnen je te kennen en lopen achter je aan. De band met de kippen is veel sterker. DHM: Dat is fijn om te horen! De aangekochte leghennen moeten in hetzelfde systeem op-

gefokt zijn als in het systeem waarmee jullie werken. Waarom is dat zo belangrijk? Familie Schalk: Kippen zijn gewoontedieren. Als er veranderingen plaatsvinden, worden de kippen gestrest. Een gestreste kip legt geen eieren. Als de kippen hier komen, is het belangrijk

12 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 12

17-12-2013 8:54:57


een eierautomaat staan, waar mensen altijd dagverse eitjes kunnen kopen. De eieren zijn nooit meer dan twee dagen oud. Verse eieren kan je natuurlijk moeilijk pellen, dus voor broodjeszaken hebben we ook eieren van een week oud. Bijna alle broodjeszaken van Hoogstraten komen bij ons scharreleieren halen! Daarnaast is er de mogelijkheid om onze kippen te zien! Als je bij ons eierautomaat de trap naar boven gaat, kan je een kopje koffie drinken terwijl je naar de kippen kijkt. Op tafel ligt ook een schriftje waarin je kunt vertellen wat je er van vindt. Wij kiezen voor een open systeem, omdat wij het belangrijk vinden dat mensen weten wat ze kopen. We hebben ook een facebook pagina waarop je ons kan volgen. Minstens elke maand hebben we controle, dus alles is tip top in orde. Als we nieuwe leghennen aankopen, komt de begeleider van de opfok zelfs elke week langs om te zien of de kippen gezond zijn en goed groeien. DHM: Toppie! We hebben nu alles al besproken, volgens mij, buiten de mest! Wat gebeurt daar eigenlijk mee?

dat ze bijvoorbeeld gewend zijn dat er mensen door de kippenstal lopen. Als dit niet is gebeurd tijdens de opfok, brengt dat een hoop onnodige stress mee. Al die stress kunnen we voorkomen door de hennen in precies hetzelfde systeem te huisvesten als waar ze opgefokt zijn. Daarnaast, een leghen blijft hier tot ze ongeveer 78 weken is. Daarna is ze niet meer rendabel en moet ze weg. Er is geen tijd voor om ze nieuwe dingen aan te leren. DHM: We hebben nu veel over de kippen gesproken, maar wat gebeurt er nu met de eieren vanaf hier? Familie Schalk: De eieren worden hier gestempeld en gaan daarna naar een verdeler. Aan wie we leveren verandert continu. Wij zoeken altijd naar verdelers die ons de beste prijs willen geven. Dit jaar was een slecht jaar, de uitgaven waren hoger dan de inkomsten. Het voer was duur, dus de kippen waren duur. De prijs van de eieren fluctueert ook zeer sterk. We weten nooit op voorhand wat onze inkomsten zijn. Sommige verdelers willen ons een zekere garantie geven en kiezen voor een bodemprijs, ongeacht de actuele prijs. Maar dat gebeurt niet altijd. Het blijft altijd een strijd voor een goede prijs. Wij kiezen voor scharreleieren. Door ons aan bepaalde normen en regels te houden krijgen we extra geld. Maar ook dit systeem klopt niet helemaal. Wij hebben bijvoorbeeld gekozen voor twee stallen met wintertuin. Dit was niet verplicht, maar we vonden dit toch een meerwaarde voor onze kippen. De winkels krijgen meer geld omdat we stallen met wintertuin hebben, maar wij krijgen hier niet meer geld voor. Daarom hebben we de laatst gebouwde stallen zonder wintertuin gemaakt. Wij doen er alles aan om zo weinig mogelijk kosten te hebben. We zijn een familiebedrijf en voor 95 % doen we alles zelf. Onze zoon Ron is

elektricien. Dit is handig voor als er iets kapot is. Onze schoonzoon Wim is loodgieter, dat komt ook altijd van pas! We proberen zoveel mogelijk wisselstukken in huis te hebben. Als iets kapot gaat, kunnen we dat zo snel mogelijk repareren . Vooral op zon- en feestdagen is dit handig, want als er dan iets misgaat, heb je een probleem. Alles is dicht en niemand is te bereiken. DHM: Dat is goed georganiseerd! Vertel nu eens aan ons, waarom kiezen we beter voor jullie eitjes? Wat maakt jullie anders? Familie Schalk: Wel, in eerste instantie hebben we scharreleieren. De leghennen kunnen rondlopen. We hebben hier bij het bedrijf ook

Familie Schalk: De mest valt op zogenaamde mestbanden. Die mest wordt dan geleid naar onze tunnels. De warme lucht van de stal gebruiken we om de mest te drogen. Gedroogde mest kunnen we verkopen. Vroeger moesten we 25 euro per ton mest betalen, omdat deze nat was. Voor deze gedroogde mest krijgen we ongeveer 10 euro per ton. Dat is een groot verschil. Zo’n tunnel plaatsen was een hele investering, maar zeker de moeite waard! DHM: We hebben weer een hoop bijgeleerd vandaag. Alvast hartelijk bedankt voor jullie tijd! Maar voor we vertrekken, kopen we gauw een doosje eieren uit de automaat. Tot de volgende! Familie Schalk: Tot de volgende! (DD)

Elke dag kan je verse eitjes komen halen uit de automaat DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 13

DHM_januari_344.indd 13

17-12-2013 8:54:58


PERSOVERZICHT

JULI

JULI – DECEMBER Dijk is, mede door het onverwacht mooie weer, een groot succes.

Leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool De Wijsneus in Wortel krijgen hun rapport in de kraamkliniek. Hun juf, Isabelle Proost, is er bevallen van haar dochtertje Janne.

Twaalf wielertoeristen vertrekken bij Martens Constructie voor een tocht van 1.886 km naar Rome. Ze maken de tocht in veertien ritten van gemiddeld 135 km per dag.

Wat we zelf doen, doen we beter én er komt (ten minste) iets van terecht. Onder dit motto hebben enkele ouders uit Meersel- Dreef voor de komende zomermaanden de vereniging ‘Kinderopvang Dreef’ opgericht. Het initiatief komt er wegens het gebrek aan gemeentelijke kinderopvang in hun dorp.

Op voorstel van Hoogstraten Leeft worden de borden van een doodlopende straat aangepast indien fietsers er wel verder door kunnen rijden.

Vier bewaarders van Wortel-kolonie worden gewond tijdens een incident met een gedetineerde. Het is al het tweede incident met dezelfde persoon in een week tijd.

Het aantal bezoekers van Highstreet gaat in dalende lijn. “Verlaagde drankprijzen, een strandbar voor de ingang, een shuttlebus en extra optredens moeten het tij doen keren”, aldus Evelien Van Ostaeyen.

Tinne Rombouts zet zich in het Vlaams parlement achter een wetsvoorstel dat de afstand, die jeugdbewegingen met een kampvuur moeten respecteren ten opzichte van een bos, bomen of bewoning, terug brengt van 100 naar 25 meter.

2013

Het stadsbestuur verkoopt een groot aantal materialen per opbod, zoals fietsen, loten hout, meubelen en elektronische apparatuur.

Op een containerpark wordt een extra weegbrug en een nieuwe KGA-sluis (Klein Gevaarlijk Afval) in geplaatst. De controle op de toegang wordt meer geautomatiseerd en werkt nu met uw identiteitskaart.

Dankzij de ijver van de curator van de universiteitsbibliotheek van het Amerikaanse Evanston, zijn twee oorkonden uit 1380, die betrekking hebben op de stichting van een kapelanie op het begijnhof, terug in het stadsarchief. De oorkonden maakten deel uit van een verzameling van een overleden Belg en werden te koop aangeboden in Londen. Ooit werden ze bewaard in de pastorij van het begijnhof, waar ze om een onduidelijke reden verdwenen.

De eerste uitgave van het ‘Vat van ’t stad’ in combinatie met de opening van stadspark Den

In Minderhout, ver van de bewoonde wereld, langs een afgelegen landweggetje tussen ak-

SEPTEMBER – Vrienden en familieleden van de Portugese cafébaas die voor zijn zaak is neergeschoten organiseren op 7 september een stille wake aan café Tugas, op de hoek van de Gelmelstraat en de Gustaaf Segersstraat. (foto Mia Uydens)

kers en bossen wordt het lichaam gevonden van de 49 jarige Eddy Brouns uit Opglabbeek. Zijn 21-jarige homovriend, een jonge man uit Hulshout, heeft het lijk daar gedumpt. De man was al een week vermist en zijn lijk werd gevonden op aangeven van de dader. Enkele dagen voor prinses Mathilde koningin wordt, brengt ze een bezoek aan “House of Colours”, het project van de uit Wortel afkomstige Hilde Stockman. HVV krijgt financiële hulp van het stadsbestuur voor de overstap naar tweede klasse. De club kan zo aan de voorwaarden voor tweede klasse voldoen en is bezig met renovatiewerken. “Wij hopen ons stadion op 1 september klaar te hebben”, zegt voorzitter Jan Michoel. “Compleet met nieuwe verlichting en alle veiligheidsmaatregelen.”

OKTOBER – Op 11 oktober organiseert de Regie der Gebouwen een informatieavond over de restauratie van het kasteel van Hoogstraten. Gespreid over verschillende jaren zal die restauratie 25 miljoen euro kosten, een aantal dringende en daardoor vooruitgeschoven werken niet inbegrepen. Op de foto Sylvia Vansteenkiste Inrichtingshoofd van het PSC Hoogstraten (midden) en Marc Van Gorp projectleider bij de Regie der Gebouwen (rechts). (foto Mia Uydens)

De schepenen en ambtenaren van Milieu van 44 gemeenten uit de provincie Antwerpen ondertekenen in Hoogstraten een engagement om mee te werken aan de campagne ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’. De dorpsraad van Meersel-Dreef vraagt om het BIN (het Buurt Informatie Netwerk) dringend terug op te starten. Zo kreeg taverne Bij de Paters maar liefst voor de zesde maal dieven over de vloer.

14 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 14

17-12-2013 8:54:58


PERSOVERZICHT

JULI – DECEMBER

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Tijdens Open Monumentendag staat de Vondelstede centraal, een monument dat pas van eigenaar veranderde. Erfgoed Hoogstraten organiseert een fietstocht langs een 30-tal monumenten waarvan er enkele nog nooit toegankelijk waren voor het publiek. Na behoorlijk wat audities is Florejan Verschueren geselecteerd voor dertien afleveringen “Sing that Song” op EEN. Hij en Hannes De Maeyer vormen er elke week een ploeg met twee meer of minder gekende Vlaamse zangers De Lindendreef wint Begijntjes Laat Besluit met hun voorstelling van de troonswisseling, waarbij koning Albert II zijn intrek neemt in het Gelmelslot. Maar aanleiding van Hoogstraten in Groenten & Bloemen wordt er een boek voorgesteld met ontwerpen van Etienne Van Nyen, de ontwerper die in 2012 de fakkel doorgaf aan Tom De Houwer. Zaal Cecilia gaat ervoor. Bij gebrek aan een gemeentelijke podiumzaal is het behelpen en dat wil Cecilia doen. De zaal wordt volledig gestript en gerenoveerd. Dit en een gevarieerde programmatie is maar mogelijk nu een aantal vrijwilligers zich aandienen.

De kerkfabriek van het begijnhof neemt de gelukkige beslissing om tweemaal per jaar de kerk ter beschikking te stellen van de Roemeens Orthodoxe kerk. In drie naast elkaar gelegen woningen in de Venhoefstraat kunnen negen personen met een beperking permanent wonen. Het is slechts een tijdelijke oplossing, want Sociale Bouwmaatschappij De Noorderkempen werkt aan definitieve plannen voor opvang in de Loenhoutseweg. Met “Gevangen tussen Grens en Groen”, een wandeling in Wortel-kolonie, wint Hoogstraten de “Wandeling van het jaar”. De wandeling van 12,5 km vertrekt aan de Klapekster en brengt u langs 23 wandelknooppunten terug tot bij het vertrekpunt. Fons Van Dijck verlaat Wortel. Vanaf 1 oktober neemt hij zijn intrek in een serviceflat in de omgeving van het woon- en zorgcentrum. Hij blijft nog pastoor van Wortel tot eind augustus 2014.

OKTOBER Op 1 januari 2013 telde Hoogstraten 20.549 inwoners 163 meer dan een jaar vroeger. In 2012

2013 stierven er 214 inwoners en werden er 127 geboren. Tegenover 634 nieuwkomers stonden er 663 mensen die vertrokken. Er waren 413 internationale inwijkelingen (hoofdzakelijk Nederlanders) tegenover 246 mensen die vertrokken. 17 personen namen de Belgische nationaliteit aan. Parkinson patiënt Jaak Kustermans kent de helende invloed van muziek en wil die positief inzetten. Op 4 oktober organiseert hij een benefietavond ten voordele van SOS-Kinderdorpen. Kernleden van het Penitentiair schoolcentrum overhandigen een cheque ter waarde van 400 euro aan ‘t Ver-zet-je. Op 7 oktober werd dit geld ingezameld door de verkoop van soep gemaakt door het gedetineerden van de strafinrichting in Hoogstraten. ‘t Ver-zet-je gebruikt de gelden door de organisatie van een kerstfeest voor de eenzamen en kansarmen van Hoogstraten. De inwoners van Meerle en Meersel-Dreef kunnen vanaf 1 januari met de bus naar Hoogstraten. Bij wijze van proef rijden bussen van De Lijn in de voor- en namiddag heen en terug van Hoogstraten naar Meersel-Dreef. De bus vertrekt dagelijks om 10 en 14 uur vanuit Hoogstraten richting Meersel-Dreef, tot aan de halte Nieuw Dreef. In Meersel-Dreef zijn er bussen om 10.30 en 14 uur naar Hoogstraten. Het speelplein in de Donkakker zal tegen de zomer van 2014 een opfrissing krijgen. Er komen twee nieuwe voetbaldoelen, een vogelnestschommel, een klimnet en een extra veerwip voor de kleinsten. Pidpa en de stad starten begin 2014 met grote rioleringswerken op de kolonie van Wortel. Er komt een volledig gescheiden rioleringsstelsel. De buurtbewoners kregen onlangs een toelichting bij de plannen. De bouwvergunning wordt dit najaar aangevraagd. De gemeenteraad keurt het reglement goed voor de selectie van een kunstwerk in Minderhout. Dat kunstwerk komt er volgend jaar om de slag bij Hoogstraten in 1814 te herdenken. De gemeenteraad keurde de dossiers van de restauratie van de beiaard en de toren goed. De restauratie van de beiaard kost naar schatting 1,05 miljoen euro, waarvan de stad 130.000 euro moet ophoesten. De restauratie van de toren zal 3,2 miljoen euro kosten. Hier is de bijdrage van de stad 342.000 euro

OKTOBER – NOVEMBER – De herdenking van de Eerste Wereldoorlog is in onze regio bijna exclusief het werk van de Heemkring Amalia van Solms uit Baarle-Hertog / Zondereigen. Op zondag 13 oktober stelden ze het unieke boek “Hoogspanning aan de BelgischNederlandse Grens” voor en op 9 november werd het “Dodendraadpad” ingewandeld. Verder zijn er nog fietsroutes en educatieve projecten voor jongeren.

In de regio zijn er een tiental mestkelders onder varkens- en koeienstallen, gebouwd tussen 1990 en 1995, ingestort. Omdat het steeds gaat om kelders gebouwd met stenen van de zelfde steenbakker, vraagt de Boerenbond en de brandweer aan gedupeerden om zich te melden.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 15

DHM_januari_344.indd 15

17-12-2013 8:54:59


PERSOVERZICHT

JULI – DECEMBER

2013

NOVEMBER Mark Collins en Marjan Belshuizen nemen vanaf 1 december De Gelmel over. Sinds begin 2012 is Hoogstraten een aantal horecazaken rijker. HautRu opende zijn deuren, het Verschil verhuisde, café De Rijkswacht is nieuw, in april opende café Roma en recent is er het Tooghuis. Kurt E (23) blijft in voorhechtenis. De man wordt verdacht van moord op de 65-jarige Staf Rosiers uit Meer, die sinds april vermist is. Een lijk is er echter nog nooit gevonden. Michielsen Metaalconstructies is de nieuwe eigenaar van de gebouwen waar nu Le Cirq, frituur De Roma en taverne De Roma gevestigd zijn en van De Berrie, iets verder op. Voor de drie genoemde zaken zou er voorlopig niets veranderen. Door een lek aan de verwarmingsinstallatie loopt er water, net voor sluitingstijd van de bibliotheek in de Lindendreef, water van de trappen naar beneden. De brandweer kwam ter plaatse en zette de elektriciteit af. Met behulp van bouwdrogers en de technische dienst kon de bib maandag gewoon terug open. De vijfjarige Thaïs Jespers van de basisschool te Hoogstraten komt na een ongelukkige val onder de wielen van de bus terecht waarmee ze terugkeerden van een zwemles in Zundert. Er worden breuken vastgesteld aan beide voeten, haar linkerknie en –enkel. Haar rechterknie is gebarsten. Een auto met Franse nummerplaat gaat op de E19 van de weg af, vliegt door de vangrail en komt

NOVEMBER – Zo zal het nieuwe zwembad er uitzien. Voor de oppositie mocht het allemaal wat minder en goedkoper zijn. De stad betaalt gedurende 30 jaar 665.000 euro per jaar, of 540.000 oude Belgische franken per week. iets lager in de gracht terecht. De hulpdiensten vinden de auto niet direct terug, omdat die bedekt is met struikgewas. De vier inzittenden raken op eigen kracht uit het voertuig. Herman Van Aelst (53) uit Minderhout doet op een veld aan het Paterspad een vreemde ontdekking. Bij het egaliseren van de grond stoot hij op een springtuig uit de Tweede Wereldoorlog. De raadkamer verlengt de aanhouding van de Portugees César S. F. (47) met een maand. De man wordt verdacht van de moord op zijn landgenoot Julio Silva (31), uitbater van café Tugas in de Gelmelstraat in Hoogstraten.

Na 30 jaar brengt de Sint opnieuw een officieel bezoek aan Hoogstraten. In de voormiddag lopen Zwarte Pieten rond op de Vrijheid en om 13 uur komt de Sint met een koets aan bij de begijnhofkerk. Daar wachten een massa kinderen hem op. Leerlingen van VITO installeren koud- en warmwater in de begijnhofkerk. Een van de redenen is de grote hoeveelheid warm water nodig bij een doopsel tijdens een Roemeens Orthodoxe dienst. Linda Van der Auwera uit Loenhout en Daniël Schrickx uit Meersel-Dreef zijn de winnaars van de fotowedstrijd verbonden aan Hoogstraten in Bloemen & Groenten. Van de drie geselecteerde foto’s worden prentkaarten gemaakt. Het dossier waarbij de stad 3 miljoen euro zou bevriezen bij een bank om de privépartner van het zwembad een lagere intrest te bezorgen, wordt ingetrokken. Het blijkt te gaan om een ‘in pand geven’ van geld en niet om gelden in ‘deposito’ te plaatsen en dat is een enorm verschil. De oppositie diende trouwens bezwaar in.

DECEMBER Op zondag 1 december is er een herdenkingsmis voor Deveney Smits. Het meisje overleed twee jaar geleden op 2 december nadat ze bij het oversteken van de Vrijheid gevat werd door een vrachtwagen. Na meer dan twintig als commandant van brandweer Hoogstraten is Jan Van Hemeldonck (58) op pensioen gegaan. Johan Lambrechts is zijn opvolger.

NOVEMBER – Voor deze jongeren zal de kostprijs van het zwembad geen zorg zijn. Zij vernemen dat er in de omgeving van het zwembad een skatepark komt. (foto Mia Uydens)

Drie bedrijven op industrieterrein De Kluis

16 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 16

17-12-2013 8:55:00


PERSOVERZICHT

JULI – DECEMBER

2013

worden een tijdlang ontruimd. Oorzaak is een chemische reactie die ontstond in de industriële wasserij Clean Lease Fortex. Twee chemicaliën die ze gebruiken in hun wasproducten veroorzaakten giftige dampen. Na Kurt E (23) uit Meer, zijn nu ook zijn tante Janny E (44) en haar vriend Johan A (42) aangehouden naar aanleiding van de verdwijning en de verdenking van moord op Staf Rosiers (65) uit Meer. Het koppel, ooit nog uitbaters van café Papillon in Minderhout ontkennen alle betrokkenheid. Jef Buts, de blinde directeur van de strafinrichting van Wortel, wordt officieel geschorst door het Gevangeniswezen. Gevangeniswezen en het parket van Turnhout voeren elk afzonderlijk een onderzoek in de zaak waarin de directeur verdacht wordt van misbruik van gedetineerden. De inwoners van Vosselaar zijn volgens de statistieken, met een gemiddeld inkomen van 19.155 euro, de rijkste inwoners van de Kempen. Van de 27 gemeenten van de Kempen staat Hoogstraten bijna onderaan op de 23ste plaats, met een gemiddels inkomen van 15.871 euro. De inwoners van Baarle-Hertog sluiten de rij met gemiddeld 14.161 euro.

OKTOBER – Reyers Laat wordt voor een avond Leemputten Laat. Gastheer Lieven Van Gils ontving in de woning van An Verheyen volgende fijne gasten: Jean-Marie Pfaff, Alex Callier van Hooverphonic, veldrijder Bart Wellens en Vlaams minister Hilde Crevits. (foto Mia Uydens) In de Lindendreef werd vorig jaar een wandelzone aangelegd, afgebakend met zitelementen. Om duidelijk te maken dat men er mag wande-

len zal het stadsbestuur borden plaatsen. Andere borden moeten dan aangeven dat wagens evenwijdig aan de weg moeten parkeren. Een soort gebruiksaanwijzing zeg maar. Hoogstratenaar Jef Martens van Lazy Jay, zal samen met Ozark Henry, Bart Peeters en Songfestival-winnares Ruslana, de vier ‘experts’ vormen die de kandidaten voor Eurosong moeten beoordelen. De audities starten nu al, de liveshows op TV volgen in februari – maart volgend jaar.

NOVEMBER – De gemeente Hoogstraten en Zundert willen, in de omgeving van De Mosten, een grensoverschrijdend Boomteelt Business Centrum uitbouwen. Een computertekening geeft een beeld van hoe die omgeving er zal uitzien.

Inwoners van Hoogstraten moeten vanaf 2014 meer betalen voor het verwerken en ophalen van afval. Meer ophaalpunten, duurdere brandstof en lonen zijn de belangrijkste reden. De forfaitaire afvalbelasting stijgt van 45 euro naar 54 euro per jaar. Ook de belasting op het aangeboden huisvuil stijgt van 0,20 naar 0,25 euro en voor GFT van 0,10 naar 0,15 euro. De vrijstellingen voor het aanleveren van hout, groenafval, steenpuin en asbestproducten daalt van 400 naar 200 kilo.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 17

DHM_januari_344.indd 17

17-12-2013 8:55:00


Woongelegenheid voor tien personen met een handicap

HoogMark, een woonproject op de rusthuissite Sinds begin september verblijven er negen personen met een licht tot ernstige mentale handicap in drie woningen langs de Venhoefweg te Minderhout. Het is hun voorlopig onderkomen tot ze eind 2015 hun intrek nemen in een wooneenheid met tien studio’s langs de Loenhoutseweg. Zoals u weet zet Markdal, een vzw binnen de koepel van vzw de As, zich al jaren in voor de opvang van personen met een handicap in Hoogstraten. Meer zelfs, Markdal beschikt al jaren over bouwgrond in de omgeving van het nieuwe woon- en zorgcentrum en het toekomstige zwembad, maar daar bleef het (te) lang bij.

Vzw De As en Markdal

Even voorstellen. Het verhaal van De As begint in de jaren ‘80. Het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) van de afdelingen Arendonk en Merksplas, vond dat er iets moest gedaan worden aan de situatie van voorzieningen voor gehandicapten in hun streek. Toen de visie, de doelstellingen, de prioriteiten en de strategie uitgeklaard waren, werden er twee vzw’s opgericht, namelijk vzw de Rusthuif in Arendonk en vzw Markdal in Merksplas.

Vzw de As

HoogMark huurt nu drie woningen tot de bouw op de rusthuissite klaar is.

Onder de koepel van de As zijn, naast HoogMark nog zeven projecten werkzaam. Het zijn het dagcentrum De Rustduif en Woonhuis De Villa in Arendonk en dagcentrum Markdal en Semi-internaat ‘Vonderke in Merksplas. Verder beschermd wonen De Boomgaard in Ravels, Woonhuis De Hei in Dessel en tenslotte Vakantieopvang voor kinderen op verschillende locaties.

In september en oktober 2004 werd er een voorstel van erfpachtovereenkomst goedgekeurd door de OCMW- en de gemeenteraad en op 28 juni 2005 werd een perceel grond van het OCMW in erfpacht overgedragen aan de vzw Markdal (de As).

De Noorderkempen

Maar dan werd het stil. Of, erger nog, door een aantal wijzigingen in de organisatie van de zorg voor personen met een handicap komt de doelgroep van vzw Markdal niet meer in aanmerking voor (bouw)subsidies van VIPA (Het Vlaams

Om de financiële haal- en leefbaarheid van de twee vzw’w op te vangen werd er, op uitdrukkelijke vraag van de toenmalige minister, de overkoepelende vzw de As opgericht. Deze vzw heeft de opdracht om alle erkenningen en de subsidiëringen te centraliseren. Kortom, de As coördineert alle aanvragen bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap) en bundelt dus de krachten van een aantal kleinere vzw’s.

Markdal in Hoogstraten

Markdal zou zich inzetten voor de opvang van personen met een handicap in Hoogstraten te realiseren. Op 23 december 2002 was er een eerste verkennend gesprek met toenmalig burgemeester Van Aperen en een jaar later, in januari 2004, volgde er een onderhoud met de burgemeester en de voorzitter van het OCMW.

De negen bewoners en vijf van de zes begeleiders die nu in drie woningen langs de Venhoefstraat in Minderhout verblijven.

18 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 18

17-12-2013 8:55:01


Een ontwerpschets van de woongelegenheid met tien studio’s die Bouwmaatschappij De Noorderkempen langs de Loenhoutsebaan gaat bouwen.

Vrijwilligers gezocht Anick Stevens, coördinator van HoogMark, zoek in het belang van de bewoners enkele vrijwilligers. “Onze bewoners zijn gelukkig allemaal nog vrij actieve mensen” zegt Anick “die naast een daginvulling ook een avondinvulling nodig hebben. We zijn vooral op zoek naar vrijwilligers die onze bewoners kunnen vervoeren naar activiteiten als dans en turnen, aangepast aan hun mogelijkheden, die bijvoorbeeld in Turnhout georganiseerd worden. Kandidaten mogen altijd tot hier komen voor meer informatie of contact opnemen met ons op het nummer…..

Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). Men kan het dus vergeten of er moet gezocht worden naar een andere vorm van financiering. Een samenwerking met een sociale bouwmaatschappij, in dit geval Bouwmaatschappij De Noorderkempen, is een oplossing. De Noorderkempen wordt dan bouwheer. Daarom wordt de bestaande erfpachtovereenkomst aangepast en op 10 september 2012 wordt de overdracht van de grond aan de Bouwmaatschappij De Noorderkempen unaniem goedgekeurd door de OCMW raad. Inmiddels zijn de bouwplannen klaar en wordt er gewerkt aan de aanbestedingsdossiers. Als alles verloopt zoals voorzien start de bouw eind 2014 en zal het gebouw eind 2015 gebruiksklaar zijn. Op dat moment wordt de site van het woon- en zorgcentrum uitgebreid met een “Woongele-

genheid voor mensen met matig tot ernstig mentale handicap”. Maar omdat de nood groot is wou vzw De As niet zo lang wachten. Om de opstart van het project zo snel mogelijk te realiseren huurde de vzw de As drie woningen langs de Venhoefweg te Minderhout. Het zijn nieuwe woningen voorzien van alle comfort en gebouwd volgens de meest recente bouwnormen. Sinds begin september 2013 verblijven er 24 uur op 24, 7 dagen op 7 negen personen met een handicap, die begeleid worden door zes opvoeders in een drieploegenstelsel, in drie naast elkaar gelegen woningen in de Venhoefstraat in Minderhout. Op dit moment zijn er nog bewoners die in het weekend naar huis kunnen, maar ook dat wordt eindig. Het project kreeg de naam HoogMark, een combinatie van Hoogstraten en de rivier De Mark.

De grondplannen van het gebouw waar permanent tien matig tot ernstig mentaal gehandicapten zullen wonen. Links het gelijkvloers met parking voor wagens en fietsers en naast een berging, een nachtkamer en een bureel, toiletten, een polyvalente ruimte en een ruime living voor tien personen en hun begeleiders. Boven zijn er tien studio’s, elk met een natte cel en daarnaast een gemeenschappelijke badkamer en een zithoek. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 19

DHM_januari_344.indd 19

17-12-2013 8:55:03


HOOBARKING BRUCE in Belgische finale The Clash of the Coverbands

Jef Broes gaat er tegenaan U heeft hem ongetwijfeld al aan het werk gezien en gehoord in en rond Hoogstraten, o.a. op Minderhout Kermis, De Kuipfeesten, Veilig Verkeer Hoogstraten, Heilig Bloed, De Parkfeesten, HVV Kampioenenbal, Kroegen vol muziek… Hij speelde koning Askald van de vikings in Gelmel - de musical. We hebben het over de energieke zanger, frontman en podiumtijger van o.a. de Hoogstraatse groep Barking Bruce. Met zijn muzikale spitsbroeders speelt en zingt hij de pannen van het dak. Blijkbaar zo succesvol dat hij met Barking Bruce binnenkort in de Belgische finale staat van het prestigieuze rockevenement The Clash of the Coverbands. Dat vraagt om tekst en uitleg van de ‚Minderhoutse Mick Jagger’ himself.

Ladies and gentlemen: Jef Broes! Jef, waar liggen jouw muzikale roots? Ik woon in Hoogstraten maar ik ben van Minderhout. Daar heb ik meegespeeld in de fanfare. Mijn vader Francis Broes, die in 2007 is overleden, was er chef van de drumband van de Marckezonen en speelde ook mee als drummer in de Strawberry City Jazzband. Daardoor was muziek altijd prominent aanwezig in mijn jeugd. Ik ben drummer geweest en zanger in verschillende bandjes, zoals Freeks wat later de groep Continental Rock zou worden, die nu nog altijd rond toert. En ook al waren mijn jobjes als coverzanger meestal geen lang leven beschoren, ik kreeg daardoor wel de smaak van het zingen en het performen te pakken.

De naam Broes doet bij mij nog een ander belletje rinkelen. Zou het kunnen dat jouw zoon ooit meegedaan heeft aan Junior Eurosong? Inderdaad, mijn oudste zoon Jens was enkele jaren geleden finalist in die bekende wedstrijd op tv. De appel valt niet ver van de boom hé (lacht). Ook hij is gepassioneerd door muziek en houdt van zingen. Momenteel is hij bezig met een nieuw project, maar daar mag ik voorlopig niets van zeggen. Als vader vind ik het natuurlijk heel plezant dat hij zoveel talent heeft. Onze Jens is veertien en speelt al vijf jaar piano. Dagelijks leeft hij zich uit in zang en muziek. Die muzikale basis vind ik zeer belangrijk. Zelf heb ik nooit echt muziekles gekregen en dat vind ik een spijtig gemis. Een muzikaal idee uitwerken, een melodietje componeren en er een begeleiding onder steken… dat is aan mij niet besteed. Ik ben van nature een performer, een entertainer, een zanger. Hoe kijk je terug op de deelname van Jens aan die bewuste zangwedstrijd? Met een wat dubbel gevoel. Zulke tv-programma’s zijn uiteindelijk meer populariteitspolls dan wel echte talentwedstrijden. Het is vaak ontgoochelend, als je daaraan meedoet, dat niet de beste zanger met de hoofdprijs naar huis gaat. Maar natuurlijk blijft het een fantastisch avontuur. Alle deelnemende kinderen werden zeer professioneel begeleid. Onze Jens heeft er ontzettend van genoten en er ook heel veel van opgestoken. Voor hem was het een droom en een onvergetelijke belevenis.

Jef met zoon Jens, ooit finalist van Junior Eurosong en boordevol talent

Heb jij zelf nooit gedacht om van zingen je beroep te maken? Naar de muziekschool gaan, dat vond mijn vader maar niks want daar kon je later de kost niet mee verdienen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik heb later wel eens geflirt met

de gedachte om het in die richting alsnog te maken. Vooral toen Sven Echelpoels (Hoogstraten) en Steven Schrijvers (Minderhout) en ik samen het dance project Massberry hadden opgezet. We hadden een eigen nummer gemaakt, getiteld Superstar. Het was een professionele plaat met ook een eigen videoclip. Het nummer stond op een gegeven moment zelfs op nummer 1 in de Jim-Playlist, zodat wij al stiekem begonnen te dromen van een carrière in de showbizz. Helaas is het bij die ene bescheiden hit gebleven omdat we niet in de formats van de grote radio’s pasten. Voor de enen te commercieel en voor de anderen te alternatief. Achteraf bekeken, was het een leuke tijd, maar (eerlijk is eerlijk) toch niet echt mijn ding. Nu verdien ik mijn boterham met mijn twee voeten op de grond als balieverkoper in een bouwbedrijf. Maar de muziekmicrobe is duidelijk wel in je lijf blijven zitten. Zeker weten. Terwijl mijn kameraden de djrichting insloegen, ging ik in mijn vrije tijd als zanger aan de bak in de groep Fast Forward met een repertoire van de Beatles tot hedendaagse popmuziek. Deze band was zeer succesvol en actief in heel Vlaanderen. Het waren mooie tijden waarin ik a.h.w. al doende de stiel geleerd heb. Wij hebben zelfs ooit gespeeld in het voorprogramma van Clouseau. Na 4 jaar viel de groep uiteen, en uit wat overbleef ontstonden meteen twee nieuwe groepen: nl. PSI en Barking Bruce. Het zijn weer allebei covergroepen met mij als zanger en frontman. PSI brengt popmuziek en hitparade, terwijl bij Barking Bruce onversneden rockmuziek met een scherp randje uit de boxen knalt. Voor het select repertoire halen wij de mosterd bij de Afrekening van Studio Brussel. Dat is ook het muziekgenre waar ik zelf het meest van hou.

20 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 20

17-12-2013 8:55:03


Dringende oproep aan alle rockfans De Hoogstraatse band BARKING BRUCE heeft zich weten te plaatsen voor de Belgische Finale van Clash of the coverbands. Voor 20 Euro kan je mee naar de finale. Dit bedrag omvat: - toegangsticket voor Clash of the Coverbands - kostprijs busreis heen en terug - gratis Barking Bruce T-shirt

Barking Bruce met v.l.n.r. Paul De Kooning, Guy Roelands, Jef Broes, Hans Doomen en Kris Van Meel Barking Bruce? Hoor ik daar: Jef Broes die staat te blaffen naar de maan’? (Lacht) Tja, ik kan soms nogal te keer gaan. Dat is mijn temperament. Ik smijt me graag met heel mijn lijf, zoals het hoort bij rockmuziek. Weet je dat ik als puber ooit met open mond heb staan kijken en luisteren naar Cardo Saxi, je weet wel de veelkoppige band die ontstond na het ter ziele gaan van de legendarische Spilzakken. Hun zanger Jef Martens vrat het publiek op met huid en haar. Ik was er ondersteboven van. Rosse Jef werd mijn voorbeeld en mijn idool. Toen heb ik voor het eerst bij mezelf gedacht: zo wil ik het later ook doen. Wie zijn de andere jonge honden van Barking Bruce? We zijn met z’n vijven. Aan de basgitaar, Guy Roelands uit Wuustwezel; leadgitaar, Hans Doomen uit Minderhout; slaggitaar, Paul De Kooning uit Kalmthout; aan de drums, Kris Van Meel uit Kalmthout en als zanger, ikzelf uit Hoogstraten.

natie verdienen voor deelname aan de internationale finale. Aangezien het aanwezige publiek mag meestemmen, moeten wij dringend zoveel mogelijk Kempische supporters mobiliseren om ons te steunen;en met ons mee te gaan. Bij deze, een vurige oproep. Schrijf in en reis met ons mee naar de Belgische finale in Lummen. Voor slechts 20 euro p.p. kan je mee met onze fanbus, krijg je een inkomkaart (waarde 10 euro) en ontvang je een gratis T-shirt van Barking Bruce. Bovendien trakteren we onze supporters op een gratis vat op een nader te bepalen datum en plaats. Jef - aka Barking Bruce- Broes, wij wensen jou en je muzikale spitsbroeders alle roem en glorie toe in de Belgische finale. Geef er een ferme lap op en zing de ziel uit die stoere rockbody, tot meerdere eer en glorie van Hoogstraten Muziekstad. Supporters dienen zich als de bliksem in te schrijven voor deze titanenclash der coverbands op 24 januari e.k. Succes! (jama)

BOVENDIEN geeft BARKING BRUCE een vat in de gemeente / cafe / vereniging met de meeste inschrijvingen. (Dit vat wordt niet dezelfde avond gegeven maar later. Uiteraard is wel iedereen die meegaat welkom op dit vat. )

BUSINFO De bus zal vertrekken en verschillende gemeenten aandoen afhankelijk van de inschrijvingen. Minderhout - Hoogstraten - Wuustwezel - Kalmthout. Ook word je natuurlijk nadien weer netjes en veilig aan je opstapplaats afgezet. Uw inschrijving is pas definitief als het juiste bedrag is overgeschreven op rekeningnummer 778-5900983-43 met vermelding van uw naam. Je kan ook rechtstreeks betalen aan één van de bandleden. INSCHRIJVINGSFORMULIER en algemene info: zie https://barkingbruce. bandpage.com http://www.123formulier.nl/form-4201/Inschrijven-Voor-Clash-Of-The-Coverbands

Wat staat er zoal op jullie playlist? Wij spelen in hoofdzaak covers van stevige rocknummers maar ook grunge, punkrock, pop, een vleugje hiphop: kaiser chiefs, kings of leon, queens of the stoneage, deus, foo fighters, smashing pumpkins, the kids, radiohead, u2, rage against the machine… Potig materiaal, zoals je ziet. Daardoor hebben wij met Barking Bruce zo ons eigen publiek. Wij hebben vernomen dat Barking Bruce een serieuze kanshebber is om binnenkort de internationale wedstrijd Clash of the Coverbands te winnen. Vertel! Hola, zover is het nog niet (lacht). Wel hebben wij ons kunnen plaatsen voor de Belgische finale van Clash of the Coverbands. Dat is een internationale wedstrijd voor de beste coverbands van de Benelux. Op vrijdag 24 januari 2014 staan wij op het podium en in de arena om in Lummen de kleuren van Hoogstraten Muziekstad te vertegenwoordigen met Barking Bruce. Doel: een nomi-

Hij speelde de bendeleider van de vikings in Gelmel - de musical. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 21

DHM_januari_344.indd 21

17-12-2013 8:55:03


22 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 22

17-12-2013 8:55:04


hoogstraten

dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6, tel. 03 315 73 64, dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Uitreiking van de Cultuurprijzen 2013 HOOGSTRATEN - Het is stilaan een mooie traditie: elk jaar worden in Hoogstraten initiatieven, verenigingen en personen, die een belangrijke bijdrage leverden aan het culturele leven, in de bloemetjes gezet. De jury kiest drie laureaten in evenveel categorieën: een vernieuwend initiatief, het evenement van het jaar en de culturele verdienste. Deze drie laureaten krijgen een eervolle vermelding en een geldprijs van 125 euro. Uit de drie laureaten kiest de jury de uiteindelijke winnaar van de Cultuurprijs 2013. Die mag een jaar lang het logo van de Cultuurprijs Hoogstraten gebruiken in zijn communicatie en wordt beloond met een geldprijs van 250 euro.

Nominaties indienen Vind je dat een evenement, een organisatie of een persoon beloond mag worden omdat ze in 2013 een belangrijke bijdrage leverden op het vlak van cultuurbeleving in Hoogstraten? Dien dan vlug, uiterlijk voor 3 januari 2014, een gemotiveerde voordracht in. Natuurlijk mag je ook je eigen vereniging, je eigen evenement of jezelf nomineren. Gebruik voor je nominatie het formulier dat je als pdf of als Word-bestand kan downloaden op de site van de stad. Daar kan je ook het reglement raadplegen.

Uitreiking cultuurprijs 2013 De uitreiking van de Cultuurprijzen op vrijdag 31 januari 2014 wordt zeker geen saaie bedoening want tijdens de uitreiking kan je ook genieten van een optreden van muzikante en comedienne Lies Lefever en van de vrolijke muziek van de Strawberry City Jazzband.

Stand up comedy van Lies Lefever Lies Lefever is zo’n typisch Afrikaanse Kempendochter. Getogen in Beerse, uitgeweken naar de rand van het Pajottenland om van daaruit de wereld onveiliger te maken. Toen Lies Lefever ontdekte dat ze grappiger was dan strikt genomen toegelaten voor een vrouw, is het allemaal begonnen. En niet meer gestopt. Na een tournee als voorprogramma van Kamagurka, mocht zij al haar ergernissen bezingen in

Lies Lefever een wekelijkse rubriek bij De Laatste Show op één. Eerder deed ze dingen voor De Madammen van Radio 2, De Morgen en Vacature Magazine. In 2011 schitterde Lies als vast voorprogramma van Philippe Geubels’ theatershow ‘Hoe moet het nu verder?’. Het was de ideale opwarmer in volle voorbereiding op haar 1ste eigen avondvullende show: ‘meisje van plezier’ die ze nog speelt tot 2014.

De Strawberry City Jazzband De roots van The Strawberry City Jazzband liggen in de fanfare van Minderhout, waar een aantal muzikanten zich niet wilden beperken tot mars- en harmoniemuziek. Ze kwamen in contact met de Hoogstraatse Jazzclub en op 27 mei 1980 werd “The Strawberry City Brassband” boven de doopvont gehouden. Tegenwoordig brengt de groep als “The Strawberry City Jazzband” haar muziek het liefst op een podium met als bezetting klarinet/saxofoon, trompet, trombone, piano, banjo, bas en drums. Uitreiking van de cultuurprijs 2013 op vrijdag 31 januari in Le Cirq. Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur. De inkom is gratis en u ontvangt een welkomstdrankje. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 23

DHM_januari_344.indd 23

17-12-2013 8:55:05


hoogstraten

Nieuwjaarsconcert Euregio Jeugdorkest op zondag 5 januari

HOOGSTRATEN - Op zondag 5 januari brengt Hoogstratenaar Hans Casteleyn zijn 100-koppig Euregio Jeugdorkest (EJO) opnieuw naar zijn thuisstad voor een sprankelend Nieuwjaarsconcert. De muzikanten, met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar, trakteren u op spetterende Nieuwjaarsmuziek van onder meer Ravel, Gershwin, Williams, Gounod, Bernstein en anderen. Voor de gelegenheid werken ze samen met sopraan Annelies Meskens als soliste, die prachtige aria’s vertolkt uit het Amerikaanse en Franse repertoire. Het concert gaat door in de Rabboenizaal van het Instituut Spijker en begint om 15.30u. Vooraf en nadien kan u gezellig iets drinken in de foyer en uiteraard klinken op het nieuwe jaar! Dit concert wordt georganiseerd samen met vzw LA:CH uit Hoogstraten. U komt toch ook? Tickets en info: www.euregiojeugdorkest.com of bij Toerisme Hoogstraten. (fh)

24 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 24

17-12-2013 8:55:05


hoogstraten

Topformatie Bluegrass 4 WHEEL DRIVE in Zaal Cecilia HOOGSTRATEN - Bluegrass komt uit de landelijke streken van de USA, de “country”. Country is één van de populairste muziekgenres in de USA, met als belangrijkste centrum Nashville, Tennessee. Bluegrass is de akoestische vorm van country: de leadzang is meestal melancholisch, soms vrolijk, met gezongen harmonieën, begeleid door gitaar, mandoline en het vlugge gepluk op de banjo. Bij ons kreeg het genre bekendheid dankzij twee films. Brother where art Thou uit het jaar 2000 van de gebroeders Coen, met George Clooney in de hoofdrol en een geweldige soundtrack.

Vorig jaar kwam in eigen land The Broken Circle Breakdown uit, met Veerle Baetens en Johan Heldenbergh in de hoofdrollen. De film is een enorm succes, wint aan de lopende band binnen- en buitenlandse prijzen, en is nu genomineerd voor de Oscars in Hollywood. Ook de

4Weel Drive met achteraan (vlnr): Alfred Bonk (contrabas - Duitsland), Ullie Sieker (mandoline - D), Jürgen Biller (banjo - D), Jan Michielsen (gitaar, zang - B).Vooraan: Joop van Es (viool - Nl). Niet op de foto: Jolanda Peeters (zang - Nl) soundtrack met de twee hoofdacteurs als zangers is zeer verdienstelijk.

Het wordt tijd om bluegrass in Hoogstraten voor te stellen. De groep is opgericht in Nederland in 2000. Naast zangeres Jolanda Peeters bestaat de groep uit vijf muzikanten: drie Duitsers (banjo, mandoline, contrabas), één Nederlander (viool) en Jan Michielsen uit Hoogstraten op gitaar. De niet meer zo jonge lezers van DHM herinneren zich Smoketown Strut, de bluegrassformatie die sier maakte in onze contreien en tot over de grenzen in de jaren ’70 en ’80, in het zog van de folk en country revival uit die periode. Jan was leider en bezieler van Smoketown Strut tot het einde van de groep in de jaren ’90. Met 4 Wheel Drive heeft hij opnieuw de geschikte kompanen gevonden om zijn geliefde genre met de nodige passie en virtuositeit te bespelen. In 2002 werden ze verkozen tot beste Europese bluegrassgroep, en in dat jaar maakten ze een minitournee door Kentucky, Tennessee, USA. Sindsdien treden ze elk jaar op in verschillende Europese landen, meest in Ierland waar de folken countrytraditie erg leeft. Ook veel in Duitsland en Engeland. Tickets vvk 12 euro, Toerisme Hoogstraten. Kassa 14 euro.

De allereerste publiciteitsfoto van Smoketown Strut, genomen in de fotostudio van wijlen Staf Mertens (Hoogstraten). Vlnr Dis Van Gool, Jef Van Gool, Rob Labots, Jan Michielsen. Blijkbaar waren snorren toen een must om er een beetje geloofwaardig en sexy uit te zien.

En nu dus op 1 februari omFlightcam.be 20.30 uur in Zaal foto: Cécilia, Hoogstraten! (L.Vl.)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 25

DHM_januari_344.indd 25

17-12-2013 8:55:06


hoogstraten

Tweemaal een viergeslacht HOOGSTRATEN – Eerder stond Kim Martens al met een viergeslacht in ons blad. In augustus is ook haar zus Cindy bevallen en is er dus een tweede viergeslacht in dezelfde familie. Op de foto links zien we het jongste viergeslacht met de kleine Fenna Van Hoof, haar moeder Cindy Martens, grootmoeder ‘moeke’Hilde Martens en overgrootmoeder Anna Brosens. Om duidelijk te zijn plaatsen we hier onder een foto van de twee viergeslachten samen, met opnieuw grootmoeder Anna Brosens, moeke Hilde Martens, in het midden Cindy Martens de moeder van Fenna Van Hoof, geboren op 24 augustus 2013, en rechts Kim Martens, de moeder van Saartje Servaes geboren op 29 januari 2013. (fh)

1.236 kg afgedankte elektro-apparaten HOOGSTRATEN – De voorbije maanden bezocht Recupel met zijn ‘recyclagemobiel’ Hoogstraten. Op die manier wil Recupel samen met lokale afvalintercommunale IOK en de kringloopwinkels zoveel mogelijk afgedankte huishoudelijke en elektronische apparaten inzamelen. Tijdens de inzamelactie in Hoogstraten werd in totaal 1.236 kg afgedankte toestellen opgehaald. Hiervan ging 309 kg voor hergebruik naar de Kringwinkel en zal de resterende 927 kg gerecycleerd worden.

“Wij zijn erg tevreden met de grote opkomst aan onze recyclagemobiel” zegt Peter Sabbe, general manager van Recupel. “Van de 1.236 kg afgedankte apparaten kunnen kostbare grondstoffen gerecycleerd worden. Wat het meest telt is het feit dat iedereen die naar onze recyclagemobiel kwam nu weet waar hij in de toekomst naartoe moet met afgedankte huishoudelijke of elektronische apparaten.” (fh)

Cursus stamboomonderzoek REGIO - De belangstelling voor genealogie neemt de afgelopen jaren toe. Steeds meer mensen willen weten wie hun voorouders zijn, wat die deden en hoe die leefden. Maar hoe begin je daar aan? Op internet wemelt het van websites die op dit gebied actief zijn. Hoe kun je door de bomen het bos zien? Hoe zoek je in archieven en in de burgerlijke stand van gemeenten? De werkgroep Genealogie van Heemkundekring Amalia van Solms uit Baarle wil mensen die in stamboomonderzoek geïnteresseerd zijn, maar nog niet weten hoe dit aan te pakken, een handje helpen. Op 18 januari 2014 organiseert de werkgroep genealogie een beginnerscursus stamboomonderzoek in het Heemhuis, Kerkstraat 4 in BaarleHertog. De cursus duurt van 9.30 tot 12 uur. Als u nog niet weet of stamboomonderzoek iets voor u is, kan de cursus helpen om daar meer zicht op te krijgen. De cursus is toegankelijk voor leden en niet leden. Aanmelden voor de cursus kan via een mailtje naar cursus@amaliavansolms.org onder vermelding van de naam of namen van de deelnemer(s). (fs)

26 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 26

17-12-2013 8:56:49


hoogstraten

Jonge kunst in het Stedelijk Museum

CINE HORIZON ‘Le Fils de l’Autre’ HOOGSTRATEN – Op woensdag 8 januari om 19.30 uur vertoont Ciné Horizon de film ‘‘Le Fils de l’Autre’ van de Franse regisseur Lorraine Levy in zaal Le Cirq. Een ziekenhuis in Haifa, twee vrouwen bevallen in het midden van bombardementen. Een van hen is een Franse Joodse, de andere een Palestijnse moeder. Allebei krijgen ze een zoon. Joseph en Yacine. Achttien jaar later start Joseph zijn dienstplicht bij het Israëlisch leger. Daar wordt bij een bloedtest ontdekt dat hij niet de biologische zoon van zijn ouders is en dat hij bij zijn geboorte verwisseld werd met Yacine. Een verhaal dat misschien onwaarschijnlijk lijkt, maar dat uiteindelijk zo herkenbaar wordt in de manier waarop deze onthulling het leven van beide families ingrijpend verandert en hen dwingt hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw licht te bekijken. Alle acteurs zorgen voor die geloofwaardigheid en tegelijk voor de nodige diepgang in het verhaal. Voor de cineaste ligt de enige oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict in een historisch compromis waarbij elke partij krijgt wat hij echt gelooft dat hem toe behoort. Dat de bekende Israëlische schrijver Amos Oz wordt bedankt bij de aftiteling is dan ook te begrijpen. Hij was een spirituele gids voor Lorraine Levy en op haar beurt is de filmmaakster en haar film een gids voor alle mensen die blijven geloven in vrede. Daarom een must see film. Inkom 3 euro. (fh)

HOOGSTRATEN - SALON 23 ontstond drie jaar geleden vanuit de nood om expositieruimte aan te bieden aan plaatselijke kunstenaars. Omdat er in onze streek veel artistiek talent rondloopt, maar er weinig mogelijkheden zijn om dat te laten zien. Na tentoonstellingen in ‘t Slot (Wortel), het Klooster (Meer), het Oud Raadhuis (Meerle), de Singer (Rijkevorsel) en de Laermolen (Hoogstraten), trekt SALON 23 nu voor ’t eerst – roffel roffel – het museum in. Het Stedelijk Museum Hoogstraten nodigde SALON 23 uit als curator, om een tentoonstelling met jonge Hoogstraatse kunstenaars te or-

ganiseren. In het voorjaar van 2014 stellen Lien Hereijgers (juweelontwerp), Jan Opdekamp (fotografie), Sanne Schrijvers (grafisch ontwerp) en Dorien Van Bavel (Vrije grafiek) hun werk tentoon. De titel van de expositie is ‘TREK’ – een thema waarin elke kunstenaar zijn eigen trekjes terugvindt. ‘TREK’ loopt van woensdag 8 januari t.e.m. zondag 23 maart in het Stedelijk Museum Hoogstraten (Begijnhof 9). Het museum is open van woensdag tot zondag, telkens van 14u tot 17u. De toegang is gratis. Meer info: www.museum. hoogstraten.be en www.salon23.be (kh)

Feestbussen oudjaar Wil je met oudejaarsnacht veilig op stap? Dan brengt de Lijn in samenwerking met stad Hoogstraten je gratis naar je feestbestemming richting Turnhout of Antwerpen. Tickets en dienstregelingen voor de feestbussen kan je gratis afhalen in het stadhuis (toeristische dienst) en in de bibliotheken van Hoogstraten tijdens de openingsuren. Koop je op de bus een ticket, den betaal je 3 euro. Meer info: toerisme@hoogstraten. be of www.delijn.be (fh)

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

Schaal der Kempen

E

HOOGSTRATEN – Onder deze naam organiseert KKK Turnhout op zaterdag 4 en op zondag 5 januari 2014, telkens van 7 tot 18 uur, een tentoonstelling van honden in de Veilinghallen. Op zaterdag ziet men alle herdershonden, terriers, Staande ( jacht )honden,waterhonden en windhonden. Op Zondag zijn de Molossers, pinchers, Spitzen, loop en zweethonden (zoals st bernhard enz) en de gezelschaps honden aan bod. Iedereen is welkom, de inkom bedraagt 6 euro. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 27

DHM_januari_344.indd 27

17-12-2013 8:56:50


Een nieuwe theaterwandeling Nieuws uit de Bib Voorjaarsprogramma In het voorjaar van 2014 kan je in de Hoogstraatse bib weer terecht voor tal van boeiende extra activiteiten. We organiseren een aantal vormingsactiviteiten rond het thema “Voeding, gezondheid, duurzaamheid”. Shiatsu, siertuinen, etiketten op voedingsproducten, consudelen, … je komt er de komende maanden meer over te weten in de bib. Daarnaast richten we in samenwerking met Digidak natuurlijk ook allerlei computercursussen in want mediawijsheid is een van de aandachtspunten in het bibbeleid van de komende jaren. De literatuurliefhebbers zijn van harte welkom op Gedichtendag, donderdag 30 januari, voor een muzikale poëzievoorstelling van Reinout Verbeke. We starten ook met een namiddaggroep van onze leesgroep, de Boekenbabbel. Meer info over dit initiatief verneem je tijdens de infosessie op donderdag 20 februari. Ook de jeugd komt ruimschoots aan bod. De kinderen van het derde leerjaar leren via het Ganzenbord boeken vinden via de catalogus en in de rekken. Eerste lezers en hun ouders zijn welkom bij Touwtje Trek, een leerrijke, maar speelse kennismaking met de bibliotheek. De inschrijvingen zijn via de scholen gebeurd, maar de ouders en kinderen bezoeken de bib na de schooluren. Kinderen van het tweede leerjaar genieten van Toon Tellegens De avonturen van Swchwrm, een voorstelling door de studenten van de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen. Je merkt het, de bibliotheek heeft voor ieder wat wils. Een mooi overzicht met alle praktische informatie vind je in de folder die we vanaf 6

De filosoof van Wortel-kolonie

januari uitdelen. Vanaf dan is het ook mogelijk om in te schrijven.

Hoogstraten vraagt je mening Doe mee & win ... een reis naar New York of één van de iPads. Vanaf maandag 9 december kan je je mening geven via www.v2020.be. Je selecteert een provincie en je woonplaats. En verder vul je natuurlijk de vragenlijst in. We zijn blij als je deelneemt. De stad kan deze info goed gebruiken om het beleid voor 2020 en de toekomst er nader op af te stemmen. Door deelname aan dit lokaal marktonderzoek voor Vlaanderen kan je bovendien de natuur een metertje vooruit helpen. Je redt er namelijk een vierkante meter regenwoud mee. Het marktonderzoek loopt gedurende 3 maanden, van 9 december 2013 tot 9 maart 2014.

Touwtje trek: een leerrijke bibkennismaking voor eerste lezers en hun ouders Waar vind je de AVI-boekjes voor beginnende lezers? Wat is het verschil tussen een samenleesen een meegroeiboek? Voor veel ouders en hun opgroeiende kinderen is dit niet vanzelfsprekend. Daarom organiseert de bibliotheek Touwtje Trek. Op een speelse manier leren de kinderen van de 1ste klas basisschool en hun ouders de bibliotheek kennen. Deze bibliotheekverkenningen vinden van maandag 13 januari tot en met maandag 24 februari in de hoofdbibliotheek en de uitleenposten plaats. De inschrijvingen zijn via de school gebeurd. (ra/red)

HOOGSTRATEN / WORTEL – Na ‘De bossen van Castel’ en ‘Het kasteel van Hoogstraten’ pakt ‘Pas geverfd’ uit met een nieuwe theaterwandeling “De filosoof van Wortel-kolonie”. Het is een trilogie ook al staat elke wandeling los van de andere en mag je zeker niet spreken van een reeks of van op elkaar volgende delen. De filosoof van Wortel-kolonie gaat over vier soeveljanten en hun geheimen, over drie stoute meisjes die naar Castelkermis gingen en twee stropers die Jef van ’t bos, de dienstdoende boswachter tegenkomen. Hoofdpersonage is echter Fil Dams, de filosoof van Wortel-kolonie. Iedereen in de kolonie kent hem en hij kent de geheimen van de soeveljanten. Opmerkelijk is ook dat Fil Dams altijd vergezeld is van een haas, die hij tam gemaakt heeft. Na zes verhalen van Zjosfinks komt de wandelaar te weten hoe een en ander afgelopen is. De eerste reeks wandelingen hebben plaats op de vrijdag 17 en 24 januari, op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari en de daaropvolgende vrijdag 28 februari. De wandelingen vertrekken in “café Den 18”, Kolonie 18 in Wortel, telkens om 19.30 stipt. De wandelaars zijn voor 22 uur terug in het café waar men vertrok en krijgen dan heerlijk verse soep. Deelname kost 9 euro per persoon, soep inbegrepen. Wie wil napraten kan dat bij een alom geprezen ‘Grenswipper’, het exclusieve bier van Pas geverfd? Info en inschrijven kan langs www.pasgeverfd. be en/of via zjosfinks@hotmail.com. Juist, families, verenigingen en bedrijven kunnen in groep inschrijven voor deze wandeling, maar ook nog voor de twee vorige producties: ‘De bossen van Castel’ en ‘Het kasteel van Hoogstraten’. (fh)

28 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 28

17-12-2013 8:56:50


Herdenking Slag bij Hoogstraten 1814-2014

HOOGSTRATEN - Na de voorstelling van de publicatie over de Slag bij Hoogstraten, midden vorige maand, zet de Projectgroep “Hoogstraten 1814” de volgende stap in het herdenkingsjaar. Op zaterdag 11 januari 2014, precies de 200ste verjaardag van de veldslag, organiseert Erfgoed Hoogstraten immers een herdenkingsceremonie en een lezing i.v.m. dit bloedige treffen. De plaats van dit gebeuren is bewust gekozen, namelijk de Sint-Clemenskerk te Minderhout die indertijd midden in het strijdgewoel heeft gelegen. Deze deelgemeente werd zwaar getroffen bij de gevechten tussen de Franse en geallieerde troepen en het is belangrijk dat we dit op deze manier kunnen onderlijnen. De herdenking start om 20u, de lezing sluit aan rond 20.30u. Spreker van dienst is Hoogstratenaar Jan Huijbrechts die jarenlang onderzoek heeft verricht naar deze dramatische periode in onze geschiedenis. Iedereen is van harte welkom bij de herdenking en op de lezing, die overigens gratis wordt aangeboden.

“Russische ruiterij vormde een belangrijk onderdeel van de geallieerde voorhoede in 1814.” Op de eerste zondag van maart en april organiseren we bovendien begeleide slagveldwandelingen tussen Meer en Minderhout en op 2, 3 en 4 mei plannen we het weekend met levende

‘Soep op de Stoep’

geschiedenis, inclusief een fakkelparade, een educatieve bivak anno 1814 en twee grootse reconstructies van de veldslag met honderden reenactors. U hoort er later meer over. (Fr.H/red)

Steenuilennestbakken vliegen de deur uit GROOT HOOGSTRATEN - In samenwerking met de stad Hoogstraten heeft Natuurpunt Markvallei een actie opgezet rond de steenuil. Voorafgaand: Leerlingen van het deeltijds onderwijs van St. Clara (Arendonk) maakten voor Natuurpunt 22 prachtige steenuilkasten. Het was van in het begin de bedoeling om met deze nestkasten een actie op touw te zetten ten voordele van de steenuil. Gemakkelijk heeft het diertje het in onze contreien niet omdat vooral holtes ontbreken om in te nestelen. Die holten vond het steenuiltje vroeger in de houtkanten, heggen, wilgenbomen, … Maar houtkanten en heggen vind je hier bij ons steeds minder.

HOOGSTRATEN - Op vrijdag 13 december voerde diverse organisaties actie op de Vrijheid ter hoogte van CM-kantoren rond ‘Armoede (op de) buiten’. Partnerorganisatie was dit jaar de Landelijke Beweging. Zo zorgde KVLV Hoogstraten voor 35 liter heerlijke tomatencourgettesoep. Meer dan 130 bekers werden uitgedeeld. En op het einde van de dag bleek € 253.00 te zijn verzameld die integraal werd overgemaakt aan Welzijnszorg om plaatselijke projecten rond armoede financieel te steunen. Ook werden

bijna tweehonderd ondertekende sleutels verzameld om ‘mee deuren te openen naar een leven zonder armoede’. Van harte dank voor het luisterend oor en de vele giften. Ook van harte dank aan de mensen die urenlang de kou trotseerden, soep bedeelden en mensen informeerden. Welzijnsschakel ’t Ver-zet-je, ACW Hoogstraten met KWB, FEMMA, OKRA en CM, Welzijnszorg, de buurtcomité’s van Mouterij en Melkerij zijn u erg dankbaar.(RS/red)

In het infomagazine van de stad Hoogstraten publiceerden Natuurpunt een aantal artikels over de steenuil en we lanceerden een oproep om een steenuilnestkast te kopen ( € 70). Vrijwilligers van Natuurpunt bezoeken de kandidaat-kopers en bekijken met hen waar het nest best geplaatst kan worden en hoe de kansen vergroten om een steenuil tot broeden te laten komen. Na één week waren al tien steenuilnestkasten verkocht. De eerste steenuilnestkast plaatsten we in basisschool ’t Dreefke in Meersel-Dreef. Mensen die nog een steenuilnestkast willen, moeten contact opnemen met bc.deklapekster@ natuurpunt.be. (AO)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 29

DHM_januari_344.indd 29

17-12-2013 8:56:51


HOOGSTRATEN

EEN OPROEP: Wie kent DINA GROOT-HOOGSTRATEN – Het is al bij al een tragisch verhaal waarvan Alfons Billen van Rotem (Veltem-Beisem) het fijne wil weten. Hij schrijft aan zijn familiegeschiedenis en wil meer te weten komen van een zekere DINA, ooit de verloofde van zijn helaas veel te jong overleden oom. Wat weet hij wel. Martin Peeters, zijn nonkel en de broer van zij moeder, werd geboren te Rotem in 1928. Hij werkte als schilder / klusjesman in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout en werd er verliefd op een zekere DINA, die in hetzelfde ziekenhuis vroedvrouw was. De datum van hun huwelijk lag vast, maar twee maanden voor wat de mooiste dag van zijn leven moest worden, sloeg het noodlot toe. Marcel zou normaal op zondag met de motor naar Rotem rijden, maar omwille van de slechte weersomstandigheden, bleef hij bij de ouders van zijn verloofde slapen en vertrok op maandag voor dag en dauw. Aan de watertoren in Turnhout kwam zijn motor in botsing met een autobus en de klap werd hem fataal. Martin Peeters overleed op 23-jarige leeftijd op 3 september 1951. Hij werd begraven te Rekem in het familiegraf waar ook zijn ouders en zijn broer Pierre rusten. Dina, haar ouders en haar zus (Adele ?) waren

Het krantenbericht over het tragisch ongeval. aanwezig bij de begrafenis, “En”, zegt Alfons Billen, “vermoedelijk waren ze van goede boeren afkomst want ze kwamen met de auto naar Rotem.

Martin Peeters overleden op 23-jarige leeftijd en verloofd met een zekere Dina.

Dina zou, na het verlies van haar verloofde, gestopt zijn als vroedvrouw en ging in het klooster. Navraag bij de kloosterordes in de omgeving van Turnhout leverde niets op. Omdat Alfons weet de Dina naar Engels Indië ging, is het

mogelijk dat ze in een Anglicaanse orde intrad. Als iemand iets meent te weten over Dina of haar familie, mag hij of zij contact opnemen met redactie@demaand.be of de informatie bezorgen op ons redactieadres. (fh)

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

30 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 30

17-12-2013 8:56:52


hoogstraten Op zaterdag 23 november overleed Paul Driesen, medewerker aan ons blad. Totaal onverwacht en slechts 58 jaar oud. Paul sukkelde al enkele maanden met zijn gezondheid, maar het ging de goede kant op en de dokters gaven enkel gunstige signalen. Daarom was de verslagenheid des te groter.

In memoriam

Maar de meeste mensen zullen Paul kennen als de ‘lezer’ in de Heilig Bloedprocessie, zoals hij ook afgebeeld stond als blikvanger op een metersgrote affiche naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten in 2010.

Paul Driesen (Gierle 1955 – Minderhout 2013)

Paul was meer dan 20 jaar een gewaardeerd medewerker aan ons blad. Hij had geen vaste rubriek, maar maakte vooral bijdragen over onderwerpen die in meer of mindere mate aanleunden bij de sociale sector: onderwerpen die hem lagen en aansloten bij zijn opleiding en zijn werk als centrumleider in het woon- en zorgcentrum ‘Het Sluisken’ te Brecht.

Paul maakte in de processie deel uit van de Woordgroep. Hij was diaken, één van de drie mensen die met luide stem lezingen uit het oude en nieuwe testament over de Vrijheid laten galmen. In die hoedanigheid was hij, samen met Bart Wuyts en Johan Ooms, 25 jaar geleden een van de opvolgers van het memorabele trio diakens Fried Janssens, Neel Hofkens en Leon Houben.

Paul was binnen de redactie altijd beschikbaar, behalve voor en tijdens producties van theatergezelschap Tinello, want dat ging voor. Hij stond in 1990 mee aan de wieg van Tinello. Hij was zelf diegene die de naam van het gezelschap bedacht. Het werd Tinello, een naam die hij vond in ‘Verschuerens modern

In de film over de legende van het Heilig Bloed vertolkt Paul op schitterende wijze Eligius Van den Aker, de priester die in Boxtel de kelk omstoot. Deze film is nu, nog vóór zijn officiële voorstelling op 21 januari 2014, vooral een herinnering aan de acteur die Paul in hart en ziel was. (fh)

woordenboek’ en staat voor “verhoogde vloer waarop een vertoning gegeven wordt”. Tinello was een stuk van zijn leven en hij heeft dan ook in de meeste stukken meegespeeld.

Warm water voor het doopsel HOOGSTRATEN – Stromend water brengen in de begijnhofkerk, het is niet zo eenvoudig als het lijkt en kan dus een uitstekende werkervaring zijn voor de leerlingen van VITO. Zo’n opdracht past als gegoten in het ‘werfplekleren’ van de school. De leerlingen onderzoeken het probleem en formuleren een manier om het probleem op te lossen. Uiteindelijk wordt het beste voorstel uitgevoerd. Michael Slachmuylders, Cedric Liers, Jens Sprangers en Daan Adriaansen werkten een plan uit om met een koud waterleiding te vertrekken in het CV lokaal van de kerk, in Begijnhof nr. 40, om dan langs een voormalig verwarmingskanaal onder de grond naar de kerk te gaan en daar een boiler voor warm water te plaatsen, onder een van de altaren.

Roemeens Orthodox doopsel Het water zal uiteraard voor verschillende doeleinden gebruikt worden, maar de directe aanleiding was een vraag van de Roemeens Orthodoxe priesters. Tweemaal per maand organiseren zij vieringen in de begijnhofkerk voor het groot aantal Roemenen die in de regio verblijven. Regelmatig is er ook een Orthodox doopsel. Daarbij

Leerlingen van VITO doen beroepservaring op door warm water in de begijnhofkerk te brengen. Niet zo eenvoudig als het lijkt. (foto Mia Uydens) wordt het kind volledig in water gelegd, waarna het water tegen een (levens)boom uitgegoten

wordt omdat het volgende kind niet in hetzelfde water gedoopt mag worden. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 31

DHM_januari_344.indd 31

17-12-2013 8:56:52


hoogstraten

Gezocht: TALENT!

Musical "1814, De Vergeten Veldslag" is op zoek naar medewerkers Heb je altijd al eens op de planken willen staan en heb je ervan gedroomd om te kunnen samenwerken met een topregisseur, -choreografe, -stemcoach en -dirigent? Wil je bovendien deel uitmaken van een geweldige theaterproductie, gedragen door allemaal Hoogstraatse mensen? Dan is dit jouw kans! In navolging van Gelmel (2010) organiseert de vzw LA:CH een nieuwe musicalproductie 2014 met als titel "1814, De Vergeten Veldslag". De tekst is van Jos Dom, de muziek van Florejan Verschueren en het verhaal kadert volledig in de herdenkingen rond de Slag bij Hoogstraten. Vooral mannen en jongens worden massaal gevraagd om zich aan te melden en ook voor orkestmuzikanten (harmonieorkest), dansers, naaisters en decorbouwers is er nog ruimschoots plaats. Aanmelden kan tot en met 15 februari 2014. De audities gaan door in het weekend van 8 en 9 maart, de repetities starten in april en gaan allemaal door in Hoogstraten. Voor het orkest op maandagavonden en voor de acteurs/zangers/ dansers op zondagvoormiddag. De voorstellingen vinden plaats eind november. Niet twijfelen ... meedoen! Meer info: www.1814.be of 0479/41 72 88 (Ann Leemans) (red) 32 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 32

17-12-2013 8:56:53


hoogstraten

Droogkuis Lux Shop sluit zijn deuren

De vindingrijkheid van een kleine ondernemer Lang voor Dash op TV witter waste dan wit. Lang voor dure reclamejongens een T-shirt in twee stukken knipten om te bewijzen dat hun wasmiddel beter was dan het andere, liet Mina Verhoeven een zetel voor de helft poetsen om haar klanten te overtuigen van de kwaliteit van droogkuis Lux Shop. Nu, bijna veertig jaar later, op vrijdag 29 november 2013, werd de zetel uit de etalage gehaald en verdween een symbool van de vindingrijkheid van een kleine ondernemer. De nu 91-jarige Mina Verhoeven, de vrouw van de in 1972 overleden Louis Donckers, vertelt graag over hun familiezaak langs de Vrijheid. Een zaak die ze jarenlang met hart en ziel openhield. Mina mag dan al sinds haar huwelijk in 1941 in Hoogstraten wonen, ze is en blijft een echte Wortelse en daar is ze fier op. Het was haar droom om ooit terug te keren naar het dorp waar ze geboren en getogen is en waar ze zoveel goede herinneringen aan heeft. Maar meteen beseft ze dat de meesten van haar generatie er niet meer zijn. Haar vader was van Brussel. Een ‘gendarm’, die omwille van de oorlogsjaren tijdens zijn dienst heel jong op pensioen mocht en in Wortel in de

Zandstraat kwam wonen. Daar werd Mina als enig kind geboren in oktober 1922. Mina leerde Louis Donckers kennen en eenmaal getrouwd gingen ze bij ‘moe Donckers’ wonen, die in een en dezelfde winkel schoenen én snoep verkocht. Louis begon er een schoenmakerij tot hij in 1972 overleed aan de gevolgen van een hartinfarct. “Hij had drie jaar vroeger al een verwittiging gehad, maar het was niet zo ernstig”, vertelden de dokters. Mina stond er alleen voor en schakelde over op droogkuis, zo is Lux Shop ontstaan. Enkele jaren later plaatste men de half gekuiste zetel in de etalage en hij is er tot voor enkele dagen blijven staan. “Het zal wel niet aan de zetel alleen gelegen hebben”, zegt Mina, ”Maar ik en daarna ons Simonne hebben altijd een goede zaak gehad met trouwe klanten”. Maar, naast de vriendschap van de klanten en de

Mina Donckers-Verhoeven buren, bleef Mina ook niet gespaard van verdriet. Ze verloor haar moeder toen ze vijftien was, haar man op haar 50ste en voor drie jaar verongelukte Gust, haar zoon en haar rechterhand.

Een symbool Maar nu is het gedaan, er wordt niet meer nieuw gekuist in de Vrijheid …. Opnieuw verdwijnt er een echt Hoogstraatse winkel, een vertrouwd winkelpand en dé zetel die iedereen kende. Unizo Hoogstraten is van mening dat de zetel beter verdient dan een plaats bij het huisvuil. Voor de ‘Middenstand’ is de zetel het symbool van de creativiteit van de ondernemer, van de stabiliteit en de herkenbaarheid van een familiezaak. De zetel in twee tinten beige is ook het symbool van vuil ten opzichte van proper, verzorgd ten opzichte van verwaarloosd, oud ten opzichte van nieuw en, door zijn ouderdom, meteen een symbool van duurzaamheid. Om die redenen wil Unizo de zetel minstens een jaar lang links en rechts laten opduiken. Over het waar en het hoe wordt nog nagedacht en worden er plannen gemaakt. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 33

DHM_januari_344.indd 33

17-12-2013 8:56:54


HOOGSTRATEN

Aanbod van thuiszorgondersteunende diensten Nachthotel Stede Akkers

✓ Indien gewenst kan de gebruiker het nachthotel combineren met een verblijf in het dagverzorgingscentrum. (enkel tijdens de weekdagen van maandag tot vrijdag) ✓ De coördinator heeft eerst een verkenningsgesprek met de gebruiker en/ of mantelzorger. Zij bepaalt dan of de gebruiker in aanmerking komt voor het nachthotel.

Dagverzorgingscentrum De Lommerd Het dagverzorgingscentrum De Lommerd richt zich vooral op ouderen die nog thuis wonen, maar die overdag nood hebben aan ondersteuning, verzorging of gezelschap. De mantelzorger wordt ontlast doordat de zorg overdag wordt weggenomen.

Een verblijf in nachthotel Stede Akkers geeft ademruimte aan de mantelzorger en rust voor de zorgbehoevende persoon. Het OCMW biedt een nieuwe dienst aan binnen haar thuiszorgondersteunende diensten, namelijk nachthotel in WZC Stede Akkers. Ouderen die nog zelfstandig of met familie thuis wonen, maar waarvoor ’s nachts de verzorging (te ) zwaar is geworden, kunnen terecht in het nachthotel. Zo maakt nachthotel Stede Akkers het mogelijk dat de mantelzorger van een goede nachtrust geniet en daardoor gedurende de dag met hernieuwde krachten de zorg terug opneemt. Het nachthotel is eveneens beschikbaar voor ouderen die bijvoorbeeld bang zijn om alleen thuis te zijn. Bijvoorbeeld in de eerste maanden na het overlijden van een partner.

Verloop nachthotel Stede Akkers Het OCMW ontvangt de gebruiker in leefruimte 1 van Stede Akkers blok D. Hier kan hij of zij indien gewenst het avondmaal gebruiken. Na het avondmaal wordt de gebruiker begeleid naar zijn of haar kamer in het dagverzorgingscentrum. Hier kan hij of zij de tijd vrij invullen met TV kijken, lezen, enz. ’s Avonds dient de eigen thuisverpleging de gebruiker de nodige zorgen toe. De gebruiker gaat slapen wanneer hij of zij dit wenst. Gedurende de nacht komt de nachtdienst regelmatig langs en kan de gebruiker rekenen op de nodige hulp- en dienstverlening. ’s Morgens biedt de thuisverpleging hulp bij het ochtendtoilet. De zorgkundige van het WZC begeleidt de gebruiker naar het ontbijt. Na het ontbijt eindigt het nachthotel en gaat de gebruiker terug naar huis. In uitzonderlijke situaties bestaat de mogelijkheid om nachthotel te combineren met een verblijf in het dagverzorgingscentrum De Lommerd. Zo kan de mantelzorger 24 uur vrij zijn van de zorgen voor zijn dierbare. Een opname in het woonzorgcentrum, waar iemand continu dag en nacht verblijft kan met deze ondersteuning tijdelijk voorkomen of uitgesteld worden.

Nachthotel Stede Akkers praktisch ✓ Nachthotel Stede Akkers biedt plaats aan 1 persoon of een koppel ✓ De prijs bedraagt 25 euro per persoon voor kamer met ontbijt. Er wordt bijkomend een vergoeding gevraagd indien een avondmaal gewenst is. ✓ Nachthotel is beschikbaar alle dagen van maandag t/m zondag. De gebruiker kan terecht in het nachthotel vanaf 16 uur en indien gewenst het avondmaal nuttigen. De gebruiker verlaat het nachthotel om 10 uur. ✓ Een tegemoetkoming door de mutualiteiten is mogelijk. Deze bijdrage is verschillend naargelang de mutualiteit. ✓ De gebruikers komen met eigen vervoer naar het nachthotel Stede Akkers. Indien dit niet mogelijk is, zoekt de coördinator mee naar gepast vervoer.

De Lommerd is een ideale kans om het sociaal isolement te doorbreken De Lommerd is ook de ideale kans om het sociaal isolement te doorbreken. De mantelzorger kan overdag enkele uurtjes voor zichzelf reserveren. Hij kan terug een dag mee gaan fietsen, gaan kaarten, ongestoord in de tuin werken of afspreken met anderen terwijl er gezorgd wordt voor zijn zorgbehoevende partner. De Lommerd is huiselijk ingericht zodat de zorgbehoevende er zich snel thuis voelt. Er is een ruim aanbod aan activiteiten onder begeleiding van een zorgteam. Wij bieden zorg op maat aan, wij stimuleren sociale contacten en bevorderen de zelfredzaamheid van ouderen .

Dagverzorgingscentrum De Lommerd praktisch ✓ Het DVC biedt plaats aan 12 personen ✓ Het DVC is open elke werkdag, van maandag t/m vrijdag van 9u tot 17u. Gesloten tijdens weekends en feestdagen. ✓ De dagprijs bedraagt 28,25 euro (inwoners van Hoogstraten krijgen een korting van 3 euro) Hierin zit warme maaltijd, vieruurtje, drank, animatie en verzorging inbegrepen. ✓ Relaxatiebad 1x/week ✓ Een tegemoetkoming door de mutualiteit is mogelijk. Deze bijdrage is verschillend naargelang de mutualiteit. ✓ De ouderen komen met eigen vervoer naar het DVC. Indien dit niet mogelijk is, zoekt de coördinator mee naar aangepast vervoer. Meer info: coördinator dagverzorgingscentrum Evy Van Bergen langs dvcdelommerd@ocmwhoogstraten.be of tel.: 03 340 16 00. (fh)

34 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 34

17-12-2013 8:56:54


hoogstraten

Tegels Gebr. De Beuckelaer op ‘Het Groot Veld’ HOOGSTRATEN - Het bedrijvencomplex Het Groot Veld geraakt stilaan uitverkocht. Opnieuw heeft een bedrijf zich gevestigd in de Gelmelstraat. Op het bedrijvencomplex Het Groot Veld hebben zich al vele bedrijven gevestigd: Feestservice Vandersmissen, FKT horecashop en koeltechniek, Eurowild, Algemene Bouwwerken Coertjens, Dacar reclame en Carrosserie S. Doms. Carlo en Nico De Beuckelaer hebben er nu een toonzaal geopend met een assortiment vloeren en tegels. Zij hebben reeds 20 jaar ervaring en kunnen gericht praktijkadvies geven bij de keuze van materialen en de mogelijkheden. Zij blijven met hun plaatsingsteam actief voor zowel nieuwbouw betegeling als badkamer-renovaties. Zie ook www.tegelsgdb.be. (RB)

En toen ging de (kerst)bal aan het rollen HOOGSTRATEN – De bijdrage over de kerstsfeer in het appartement van André en Nancy Hoefkens in ons vorige nummer is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Bijna dag op dag kreeg André bezoek van Gazet Van Antwerpen, het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Maar ook de VRT wist ondertussen André en Nancy wonen. Op vrijdag 29 november kwam een ploeg van “Iedereen beroemd” naar Hoogstraten. Van 15 tot 20 uur werd er gefilmd om op maandag 2 december drie minuten uit te zenden. (fh)

Tentoonstelling Hobby & Creatief HOOGSTRATEN - Traditiegetrouw, organiseren FEMMA en KWB van Hoogstraten-centrum, met vereende krachten, tijdens het 1ste weekend van februari, hun jaarlijkse tentoonstelling HOBBY & CREATIEF. Gedurende 2 dagen zullen er weer een 30-tal creatieve mensen hun creaties/hobby tentoonstellen in de lokalen van Parochiecentrum Pax (Dr. Versmissenstraat 3). Bezoekers zullen weer versteld staan bij het bewonderen van zoveel mooie en kunstzinnige voorwerpen die tijdens deze 35ste tentoonstelling, te kijk worden gesteld door de exposanten. De organisatoren zorgen ervoor dat er elk jaar een groot aantal “nieuwe” exposanten naar Hoogstraten komen om er hun kunnen te tonen. Ook kan u sommige deelnemers aan het werk zien en/of hen vragen stellen i.v.m. hun werk of hobby. De tentoonstelling “Hobby & Creatief” is gratis toegankelijk op zaterdag 1 februari 2014, van 14.30 tot 18 uur en op zondag 2 februari, van 10 tot 18 uur. Info 03/314.40.01. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 35

DHM_januari_344.indd 35

17-12-2013 8:56:56


hoogstraten

Afscheid van commandant Van Hemeldonck HOOGSTRATEN – Nadat hij meer dan twintig jaar lang commandant was van de brandweer gaat Jan Van Hemeldonck (58) nu op pensioen. Dat kon het korps niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zaterdag 30 november werden Jan en zijn echtgenote thuis afgehaald en trok het gezelschap in stoet naar het stadhuis. Daar werd de commandant op rust gehuldigd en werd Johan Lambrechts als zijn op volger voorgesteld. (fh)

Jan Van Hemeldonck (links) gaat op pensioen en wordt als commandant van de brandweer opgevolgd door Johan Lambrechts (rechts) (fh/foto Leon Mertens)

Een bedrag van 2.386 euro voor de Filipijnen HOOGSTRATEN – De leerlingen van de derde graad van ASO Spijker organiseerden een steunactie voor de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen. De actie werd aangekondigd door Mae Mae, een leerling met een Filipijnse moeder. Op 26 november konden de leerlingen tijdens de middagpauze tegen betaling liedjes aanvragen. Yordi Coussement, leerling van het 4de jaar en finalist van de Start DJ wedstrijd van MNM en leraar Jordi Acket waren de Dj’s van dienst Omdat, zoals afgesproken, 75 % van de leerlingen en leerkrachten een Spijkertrui droegen, verhoogde de directie het bedrag. Ook Tom De

Cock, geen onbekende sinds ASO Spijker ‘De Strafste School van 2013 werd, presenteerde zijn radioprogramma in dezelfde Spijkertrui. Maar

hét belangrijkste is het bedrag dat de leerlingen kunnen overmaken voor de slachtoffers van de tyfoon. (fh)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

36 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 36

17-12-2013 8:56:56


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN Marcel Janssen en Iet Kerselaers

Heel zijn leven is Marcel geïnteresseerd geweest in auto ‘s. Het is zowat de rode draad in zijn leven. Het was dan ook wanneer Iet terug kwam van school uit Oostmalle en zij voorbij garage Nawrot fietste, dat de romance begon, nu meer dan vijftig jaar geleden. De roots van Marcel liggen in Rijkevorsel. Zijn ouders waren afkomstig van St. Jozef en van Rijkevorsel. Hij werd geboren in Stabroek en woonde later in Borgerhout maar keerde daarna terug naar Rijkevorsel. Iet is geboren en getogen in Hoogstraten. Zij beleefde haar jeugd in de Karel Boomstraat. Op haar paspoort staat Maria maar iedereen noemt haar Iet. Kleuters hebben het moeilijk om bepaalde letters uit te spreken en zo zei haar neef Do Verschueren, (die natuurlijk Ludo heet) tegen haar: “Gij zijt een klein kwaai Iet”. Vanaf toen was het altijd Iet. Zo zullen deze 2 wel tot het einde van hun dagen Do en Iet genoemd worden. Zelfs de dokter schrijft soms Ida op het briefje. Marcel werkte eerst op een autokerkhof, en ook even bij Panda en Buhler. Daarna werkte

hij bijna 30 jaar bij General Motors. Op 55-jarige leeftijd moest hij verplicht op pensioen. Zij wisten toen al dat het bij Opel Belgium niet zou blijven duren. Marcel had zich opgewerkt tot chef in de spuitafdeling en hielp bij het opstarten van bedrijvencomplexen in Zaragoza (Spanje) en Eisenach (Duitsland). Hij ging ook spuittechnieken aanleren in Leicester (Engeland). Iet werkte 2 jaar bij een bakker en daarna 29 jaar op VITO Hoogstraten. Haar moeder poetste de gebouwen van de handelsschool. Iet nam vooral de sporthal voor haar rekening en ook dochter Linda volgde het spoor van moeder en grootmoeder. Hoewel al die bengels met besmeurd schoeisel binnen komen voor of na het sporten, is het al jaar en dag heel erg netjes in de sporthal van VITO. Iet en Marcel kregen 2 dochters, Mia en Linda. Bij hun huwelijk kregen ze er 2 schoonzonen bij die samen een aannemersbedrijfje oprichtten: voegwerken Lodewijckx-Van den Bogaert. Mia en Marc Lodewijckx zorgden voor 2 kleindochters en nu is er ook Louis, een achterkleinzoon.

Buiten de kroost en de familie is reizen, fietsen en wandelen hun passie. Sinds de jaren ’70 reisden zij naar Spanje, meestal naar het mooie Villajoyosa, net voorbij Benidorm. Ook dit jaar gingen ze er voor 3 maanden naartoe. Hun trouwdatum was 17 oktober zodat ze daar een eerste maal konden vieren. Ze deden het op het 2de weekend van december nog eens over in Hoogstraten met hun families en vrienden. Marcel bracht de dodentocht van Bornem al 4 keer tot een goed einde. Elk jaar neemt hij deel aan de tocht naar Scherpenheuvel vanuit Berchem (58 km) en de In Spanje en aan de Belgische kust wandelen en fietsen ze samen. Ooit was hij op weg met een vriend naar Compostela, maar net voorbij Parijs kreeg zijn medereiziger een kwetsuur zodat ze moesten terugkeren. Ze hebben nog heel veel dromen. Naar Compostela wandelen zal niet meer lukken maar ze willen nog wel Portugal bezoeken en misschien zelfs naar Nieuw-Zeeland of Australië. We feliciteren het gouden koppel en hopen dat ze nog enkele van hun dromen kunnen waar maken. RB

Vlnr: Linda Janssen, Patrick Van den Bogaert, Iet Kerselaers, Marcel Janssen, Marc Lodewijckx, Mia Janssen, Charlotte Lodewijckx, Sven Weyers, Jasmien Lodewijckx en Louis Weyers. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 37

DHM_januari_344.indd 37

17-12-2013 8:56:57


hoogstraten

Robbe Nooyens, finalist Vlaamse Jeugd Technologie Olympiade HOOGSTRATEN -Dit schooljaar werd voor de 3de keer de ‘Vlaamse Jeugd Technologie Olympiade’ georganiseerd. Naar analogie met andere wetenschapsolympiades is dit een prestigewedstrijd met hoge visibiliteit. De olympiade wil jongeren hun technologisch talent laten ontdekken en de belangstelling en waardering voor technologie aanwakkeren om leerlingen uit het lager onderwijs te stimuleren een opleiding in de technologie te volgen. Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning en onder het wakend oog van prof. dr. Bart De Moor en ir. Ann Lambrechts, werden leuke wedstrijdvragen opgesteld voor de voorronde en de finale...! Op 6 november werden er in alle deelnemende scholen voorrondes gehouden. Er namen 12 000 kinderen van het zesde leerjaar deel. Zoals in een echte officiële wedstrijd, kwamen de vragen de dag voordien aan met een taxipost, zodat er zeker niemand bevoordeeld werd. Tijdens de voorronde kregen de leerlingen een reeks uitdagende en maatschappelijk relevante meerkeuzevragen voorgeschoteld. De vragen kwamen uit verschillende domeinen te linken met technologie. Uiteraard vormde het vak wereldoriëntatie de basis. In de vragen werd er gepolst naar het technologisch inzicht van de jongeren meer dan naar vakkennis. De domeinen die aan bod kwamen waren biotechnologie, bouw, chemie, elektriciteit, elektronica, informatica, mechanica en tekenen. Voor elk wat wils dus. Geen enkele studierichting in het lager onderwijs behelst al deze domeinen, vandaar dat elkeen

met wat gezond verstand en affiniteit met wetenschappen en technologie een kans maakte om te slagen! In totaal kon men 128 punten scoren. Het gemiddelde in Vlaanderen was 76 op 128. Maar wat dit jaar vooral in het oog sprong, was het resultaat van Robbe Nooyens van Basisschool Klein Seminarie uit Hoogstraten. Hij behaalde 113 op 128 en was hierdoor geselecteerd voor de grote finaledag in Brussel op 30 november. Dit was een hoogst uitzonderlijke prestatie !

Tijdens deze finaledag werden de finalisten, na een rondleiding in Brussel, nog eens op de proef gesteld aan de hand van vragen zoals tijdens de voorronde. Maar ze moesten ook nog enkele praktische proeven afleggen. De kwaliteit van de finalisten lag zeer hoog. Toch slaagde Robbe erin een bronzen medaille te behalen. Dat deze wedstrijd zeer hoog aanzien heeft, bleek ook aan de grote belangstelling van de media. Enkele tvzenders lieten zelfs beelden zien van de olympiade tijdens het avondnieuws. (lvr)

Klimaatbundel voor de burgemeester HOOGSTRATEN - Het Wereld Natuur Fonds, Eneco en Center Parcs organiseerden op 20, 21 en 22 september de tweede Kids Climate Coference. Tijdens deze driedaagse dachten 150 kinderen uit Vlaanderen en Nederland na over aanbevelingen die de toekomst van de aarde veilig kunnen stellen. Op de laatste dag koos een vakjury de twaalf beste aanbevelingen. Deze werden opgenomen in een heuse Klimaatbundel. Maithe en Janto Van Bogaert uit Hoogstraten zijn ambassadeurs van de Kids Climate Conference 2013. Zij overhandigden op vrijdag 22 november de klimaatbundel aan burgemeester Tinne Rombouts en bespraken welke aanbevelingen voor Hoogstraten van toepassing kunnen zijn. (fh)

38 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 38

17-12-2013 8:56:57


hoogstraten

De Sint op bezoek

HOOGSTRATEN – Na 30 jaar bracht Sinterklaas opnieuw een officieel bezoek aan Hoogstraten. In de voormiddag liepen zijn Zwarte Pieten al langs en in de handelszaken van de Vrijheid en kort na de middag kwam de Sint zelf aan. Fanfare Sint-Catharina wachtte de goedheilig man op bij de ingang van het begijnhof, waar de Sint om 13 uur in zijn koets arriveerde. Daar werd hij opgewacht door een massa kinderen en hun ouders en zong een kinderkoor, met pastoor Fons Van Dijck als de grote bezieler, een aantal liedjes voor de oude man. Maar ondanks een prima organisatie liep het toch nog bijna fout, toen de Sint zijn groot kinderboek niet meer kon vinden. Maar gelukkig kon men, met de hulp van de aanwezige kinderen, het bewuste boek terugvinden waarin stond dat er in Hoogstraten geen stoute kinderen zijn. Na zo’n uitbundig onthaal hoopt Unizo dat de Sint ook volgend jaar Hoogstraten zal bezoeken. Daarom vraagt Unizo om volgende personen te bedanken: het stadsbestuur, de kerkfabriek van het begijnhof, Het Convent, de politie, het Lokaal dienstencentrum, Leo Sprangers, fanfare St.-Catharina, het kinderkoor o.l.v. Ann Leemans, bakker Van Opstal, Delhaize, het Spagaatje, May Van Aert, Karel Hofkens, pastoor Fons Van Dyck, frituur de Roma, Lief Boeykens, koetsiers Eddy Van Dijck en Jos Van Hasselt, Veilig Verkeer Hoogstraten, Ruth Govaerts, Michiel Van Opstal, De Hoogstraatse Maand en natuurlijk de vele enthousiaste kinderen. (fh)

Bezoek de Salm-Salmmolen HOOGSTRATEN - De Salm Salm windmolen in de Molenstraat is voortaan op regelmatige basis te bezoeken. Nu Harry Van der Pas, de eigenaar van de molen, er terug woont kan u er terecht op onderstaande uren:

Zonder vooraf een afspraak te maken

Elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 19 uur De laatste zondag van april, augustus en september van 9 tot 19 uur

Op afspraak (GSM 0477/22 60 11)

Alle eerste en laatste maandagen van de maand van 9 tot 18 uur (Op uitzondering van de maanden juni, juli en augustus en op tweede Paasdag, tweede Sinksendag en Allerzielen) (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 39

DHM_januari_344.indd 39

17-12-2013 8:56:58


wortel

Oudste filmbeelden van Wortel-Kolonie teruggevonden in Brusselse Cinematek

Foto van een groep kozakken in Wortel-Kolonie. WORTEL - Een spectaculaire ontdekking in de archieven van de Cinematek in Brussel: bewegend beeld van de Russische kozakken die in de winter van 1919 en 1920 in Wortel-Kolonie bij de landlopers waren ondergebracht. De oudste filmbeelden over de kolonie, geschoten op het binnenplein. Een vergeten stukje geschiedenis dat plots tot leven komt. De beelden werden gemaakt door het Belgisch leger, voor het zogenaamde IJzer-Journaal. Dat werd gemaakt door de Service Cinématographique de l' Armee Belge (SCAB), die in de loop van 1915 achter het IJzerfront was opgericht, in het niet door de Duitsers bezette De Panne. Be-

doeling van het initiatief was de strijdlust en de onverzettelijkheid van het Belgisch leger vast te leggen, en ook het doen en laten van de koninklijke familie vast te leggen. De SCAB bracht rond het einde van de oorlog een filmjournaal uit met telkens een tiental korte reportages, het IJzer-Journaal, dat in de Belgische bioscopen vertoond werden. De achtentwintigste aflevering van het journaal, dat voer onder de vlag ‘La semaine Belge’, opent met meer dan een minuut beelden van WortelKolonie. De stille film toont eerst een pancarte: “WORTEL. In afwachting van naar hun land teruggebracht te worden, zijn de Russische soldaten, uit de Duitsche gevangenissen vrijgemaakt,

gehuisvest te Wortel.” Vervolgens zien we een groep mannen, dik ingeduffeld, op het winterse binnenplein van de Kolonie staan. De gebouwen op het binnenplein zijn nog niet gewit, centraal staan houten latrines (wie goed kijkt, ziet zelfs een van de Russen zich klaarmaken voor een grote boodschap). De beelden zijn in ieder geval geschoten na 23 december 1919, de dag dat de Russen in Hoogstraten aankwamen. Het ging om een groep die hoofdzakelijk bestond uit Russische kozakken, voormalige soldaten van het tsaristische leger, die tijdens de bezetting als dwangarbeiders in België te werk waren gesteld door de Duitsers, in de eerste plaats in de wegenbouw.

Still uit het IJzer-Journaal, met als onderwerp Wortel-Kolonie. 40 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 40

17-12-2013 8:56:58


wortel

Veurne Voordat ze gevangen waren genomen, hadden ze deel uitgemaakt van een Russisch expeditiekorps van 43.000 soldaten dat aan de zijde van de Fransen was komen meevechten, in ruil voor Franse wapenleveringen aan het Russische regime. Bij het einde van de oorlog in november 1918 dook ook een contingent kozakken van het tsaristische leger achter de Belgische linies in West-Vlaanderen op. Toen het oorlogsstof enigszins was gaan liggen (de tsaar was ondertussen van de macht verdreven), besliste de Belgische overheid om al die Russische militairen op haar grondgebied in één compagnie te verzamelen. In afwachting van meer duidelijkheid over hun lot (de repatriëring wordt bemoeilijkt omdat België en Rusland op dat moment geen officiële diplomatieke contacten onderhielden), werden de 1.200 Russische soldaten eerst in Houtem bij Veurne ondergebracht, en eind 1919 naar Wor-

tel getransporteerd. Op 23 december kwamen ze met de tram in Hoogstraten aan, waarna ze te voet naar de kolonie trokken. Ze belandden bij de landlopers, al werden ze niet aan hetzelfde reglement of regime onderworpen. Ze kregen een soldij vergelijkbaar met die van de Belgische soldaten. Elke zaterdag mochten ze de kolonie verlaten als ze dat wilden, en elke dag tussen 9u en 21u konden ze sowieso vrij beschikken. Wie het aanvroeg, kreeg ook langer verlof, en kon in de Belgische mijnen, in metaalfabrieken of glasblazerijen gaan werken. Een kwart van de Russische soldaten vroeg zo’n verlof aan, en verdiende elders in België de kost . Tweede kapitein Antoine Francot, die in Wortel het bevel voerde over de Russische compagnie, schreef later over het verblijf van de Russen : “Onze Russische gasten waren noch in een kamp, noch in een kazerne, maar veeleer in een soort opvoedingshuis van alle hedendaags levensge-

mak voorzien en gelegen in een zeer gezonde en bosrijke streek.” Dat er tijdens het verblijf in Wortel slechts vijf gevallen van desertie werden gemeld, wijst er op dat de kozakken vrij tevreden waren over hun levensomstandigheden in de kolonie. Armand Huet, later hoofd van de griffie in Wortel, herinnerde zich in 1965 nog levendig dat hij als kind dat opgroeide in de kolonie van Wortel contact had met de Russische krijgsgevangen en “van wie we als bengels Russisch leerden spreken en het beter kenden dan onze catechismus”. De Russen zouden uiteindelijk een half jaar in Wortel blijven. De grote meerderheid vertrok begin juli 1920 per schip naar Rusland. (TH, met dank aan Leen Engelen)

De film is te bekijken via www.europeanfilmgateway.eu. Als zoekterm tikt u ‘Wortel’ in. Meer info over de Russen in Wortel-Kolonie vindt u onder meer in het artikel ‘Kozakken in de Kolonie’ van Jan Huijbrechts.

Afscheid van juffrouw Leen Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

WORTEL – Op 16 december vierde lagere school ‘De Wijsneus’ het afscheid van juffrouw Leen Peeraer. Maar meer dan een week vroeger verrasten ‘The Smartones’ Leen met een optreden toen ze ’s morgens in de school aankwam. The Smartones is een koortje uit Rijkevorsel waarvan Leen één van de drijvende krachten is en ook enkele andere juffen lid van zijn. Na 34 jaar lesgeven gaat Leen nu van haar pensioen genieten. (fh)

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 41

DHM_januari_344.indd 41

17-12-2013 8:56:59


wortel

Jonge bomen in de kolonie WORTEL – Leerlingen van De Wijsneus, bewoners van Widar en leden van de KWB hebben jonge bomen aangeplant in de kolonie. Dirk van het Widarhuis ‘Ekkehart’ legt aan de kinderen van De Wijsneus uit hoe een jong boompje moet geplant worden: de wortels in de grond! Ja, hee! (fh)

Met zijn allen met Lego spelen WORTEL – KWB nationaal heeft een grote hoeveelheid legoblokken, netjes in dozen verpakt, die men ter beschikking stelt van de plaatselijke afdelingen. Voor het eerst was de collectie in de provincie Antwerpen en organiseerde KWB op woensdagnamiddag een lego-namiddag. Een 30tal jongeren kwamen daarvoor naar de refter van de lagere school. Een succes dus. (fh)

Vijfenveertig jaar ’t Slot WORTEL - Op 15 november 1968 werd jeugdhuis ’t Slot opgericht. Nu 45 jaar later organiseerde de oud-bestuursleden een galabal. Dat bal was de eerste van een reeks activiteiten waarmee een van de langst bestaande jeugdhuizen van regio haar jubileum viert. Jeanneke Aerts, eigenaar van het pand waar ’t Slot al die jaren zijn thuis vond, werd speciaal bij de hulde betrokken. (fh/ foto Mia Uydens)

42 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 42

17-12-2013 8:57:00


wortel

Edelweiss - een (k)luchtig blijspel WORTEL – Toneelvereniging Willen is Kunnen speelt van vrijdag 31 januari tot zaterdag 8 februari het (k)luchtig blijspel Edelweiss. De toneelschrijver Jan van Loon zit op kosten van zijn uitgever in Berghotel “Edelweiss” . Joost, een vogelvriend en een dames wandelclub, onder leiding van Els de Wit, hebben eveneens hun intrek in het hotel genomen. Dan wordt de klusjesman Leopold op zijn hoofd geslagen en valt bewusteloos neer. Op dat moment verschijnt een nieuwe hotelgast: Robert Krems. Als dan de kabelbaan niet meer werkt en eigendommen van de hotelgasten verdwijnen, vindt hotelbezitter Anton Muller het tijd worden om actie te gaan ondernemen. Robert Krems schijnt met dit initiatief niet erg gelukkig te zijn. Edelweiss door theater Willen is Kunnen op vrijdag 31 januari, zaterdag 1, woensdag 5, vrijdag 7, zaterdag 8 februari telkens om 20 uur en op zondag 2 februari om 14 uur in zaal Trefpunt te Wortel. Inkom 7 euro, reservatie gewenst via www.toneelwortel.be of bij Crelan (Marc Melis), café De Guld, café De Nieuwen Buiten, café In Holland of bij een van de acteurs. (fh)

Op de foto zittend v.l.n.r.: Nadine De Bie (hotelgaste Coba Timmer), Hild Jansen –(hotelgaste Els de Wit), Sofie Van Den Ouweland (hotelgaste Hanneke Prins). Rechtstaand: Monique Voortmans (hotelgaste Annie Botman), Wim Strijbos (hotelgast Joost Fransen), Carina Craane (regie assistente), Paul Vinckx (klusjesman Leopold), Benny Goetschalckx (hoteleigenaar Anton Muller), Rik Braspenning (hotelgast Robert Krems), Ilse Voet (hotelgaste Monique Vriend), Chris Elst (ober Franzi), Patrick Verheyden (hotelgast Jan Van Loon). Francine Strijbos, regie assistentie staat niet op de foto.

Vijfendertig jarigen komen samen in ’t Slot

WORTEL - Elke vijf jaar houden de jongens en meisjes, die nu 35 jaar zijn, een reünie. Dit jaar kwam men samen in jeugdhuis 't Slot waar velen van hun jaar een behoorlijk deel van hun jeugd doorbrachten. Op de traditionele groepfoto zien we op de eerste rij onderaan v.l.n.r.: Sam Van Dijck, Koen Sprangers en Jan De Bie, op de tweede rij: Kurt Haest, Tim Verschueren, Nick Daems, Nancy Renders en Raf Laurijssen en staande op de voorste rij: Karin Van Der Kaa, Nathalie De Keuster, Leen Snels, Nico Roelen, Bart Martens, Nico Goris en Filip Staes. Op de achterste rij: Jan Vermeiren, Annemie Peeters, Kris Van Opstal, Wim Braspenning, Steven Van Beeck en Ellen Geerts (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 43

DHM_januari_344.indd 43

17-12-2013 8:57:00


wortel

De 70-jarigen maken een afspraak voor volgend jaar WORTEL - Op vrijdagmiddag 6 december 2013 vierden de 70-jarigen van Wortel hun “Sinterklaasfeest” in Hof ter Smisse. Het spreekt dat er na vijf jaar weer veel bij te praten viel. Het feest verliep in allerbeste stemming tot 18 uur... en dan werd het tijd om huiswaarts te keren. Heel lekker en zeer verzorgd eten en drinken, een glimlach op ieders gelaat: wat kan het leven toch zonnig zijn. Afspraak : in de loop van volgend jaar want nog vijf jaar wachten, nee zoveel geduld hebben de 70-jarigen van Wortel niet.

Op de foto boven v.l.n.r.: Jef Meyvis, Marc De Backer, Guido Maene, Jos Adriaensen, Harry Schellekens en Jan Geens Onderaan: Lutgard De Graeve, An Sijsmans, Rit Christiaensen, Maria Swannet, Paula Sijsmans en Jul Vannuffelen. (jm/red)

Maar liefst 2.684 euro voor vzw ‘t Slot

WORTEL - Traditiegetrouw wordt aan het eind van het jaar de opbrengst van de KWB- Landlopersjogging overgemaakt aan het goede doel van dit jaar. Op zaterdag 23 november werd dan ook met gepaste trots de opbrengst van de Landlopersjogging 2013 overgemaakt aan jeugdhuis ‘t Slot te Wortel. Onder het genot van een hapje en een drankje werd aan de bestuursleden van ‘t Slot een cheque van 2.684, 23 overhandigd. Door de goede organisatie en de prettige samenwerking met ‘t Slot, de vele helpers, de sponsoring en zeker niet in het minst de deelnemende lopers konden de organisatoren ook met de editie 2013 een enorm goed resultaat behalen.

Een nieuw ‘goed doel’ De inschrijving voor een nieuw goed doel voor de editie in 2014 is hierbij geopend. Tot uiterlijk 31 januari 2014 kan kunnen vereniging zich aanmelden als kandidaat voor een plaatselijk, in Wortel werkend, goed doel. Aanmeldingen met motivatie kan bij Han Joosen, Kerkveld 7 te Wortel of via mail langs han_joosen@hotmail.com. De organisatoren zijn vast overtuigd om van de editie 2014 opnieuw een groot succes en een spetterend feest te maken. Dat kan alleen met uw steun en/of uw deelname. (fh)

44 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 44

17-12-2013 8:57:01


meersel-dreef

Werk in uitvoering aan de sluis MEERSEL-DREEF - De sluis over de zijarm van de Marck is in herstelling. De eiken topbalk werd vervangen en is voortaan afgedekt met lood. Het ijzeren raderwerk van één van de twee houten sluizen is in revisie. Zonder sluis zou er onvoldoende water zijn om de twee turbines van de watermolen aan te drijven. Daarom, de watermolen moet naar behoren kunnen malen, dat is het beste medicijn voor het behoud van dit monument. (JJ)

De sluis over de zijarm van de Marckrivier, waarmee de molenaar het waterdebiet regelt voor de molen.

Kerstborrel MEERSEL-DREEF - De jaarlijkse kerststal bij het Klooster is eenvoudig maar mooi, en als het dan ook nog eens wil sneeuwen, dan kan je alleen maar dromen van vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. De kerstborrel, ingericht door de KLJ, zal doorgaan op kerstdag zelf na de hoogmis van 10.30 uur, en de opbrengst gaat naar de bouw van hun nieuw lokaal. (JJ)

Kerstboomverbranding en kinderplaybackshow MEERSEL-DREEF - Traditiegetrouw is er in het begin van het nieuwe jaar weer de kerstboomverbranding, georganiseerd door wielerclub de Dreefse Trappers, maar opgelet, deze uitgave zal doorgaan op een zaterdag. Op zaterdag 11 januari om 19.00 uur is het namelijk verzamelen geblazen voor het Klooster. Van daar uit vertrekt de verlichte stoet, voorafgegaan door de Fanfare, naar de oude Markweg, waar wederom de sfeervolle tent staat opgesteld. In deze tent gaat het weer gebeuren: de magnifieke en onvergetelijke kinderplaybackshow. En vooral het laatste woordgedeelte “show” is

hier van toepassing: de kinderen geven zich helemaal om de jury te kunnen bekoren. Maar zoals altijd is deelnemen belangrijker dan winnen. Alle deelnemende kinderen zullen weer met een grote snoepzak naar huis kunnen gaan, moe maar voldaan. Voor de winnaars zijn er natuurlijk opnieuw mooie bekers. Later op de avond is er voor de grote mensen nog een optreden van de geweldige coverband “Bluethrill”. Crisis of geen crisis, allen daarheen om het nieuwe jaar weer in te zetten met goede voornemens. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 45

DHM_januari_344.indd 45

17-12-2013 8:57:01


meersel-dreef

Extra rit De Lijn

HOOGSTRATEN – MEERLE – MEERSELDREEF - Vanaf 6 januari 2014 worden er extra busritten ingelegd tussen Hoogstraten, Meerle en Meersel-Dreef. Deze ritten krijgen de nummer 430 maar rijden alleen tussen Hoogstraten en Meerle/MeerselDreef, maar niet langs Meer.

Opgelet: alleen op weekdagen zullen deze busritten worden gereden. De bus vertrekt in Hoogstraten (bushalte Loenhoutseweg) ‘s morgens om 10.00 uur en ‘s middags om 14.00 uur en komt via Meerle op haar eindbestemming Meersel-Dreef (bushalte Dreef) aan respectievelijk om 10.19 uur en om 14.19 uur. Even later vertrekt dezelfde bus in Meersel-Dreef

‘s morgens om 10.30 uur en ‘s middags om 14.30 uur en komt via Meerle in Hoogstraten (bushalve Loenhoutseweg) aan respectievelijk om 10.49 en om 14.49 uur. De aansluiting vanuit Meersel-Dreef met Breda zal in 2014 eventueel wel wat moeilijkheden kunnen ondervinden omdat Galder-centrum volledig wordt opengebroken voor rioleringswerken. (JJ)

46 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 46

17-12-2013 8:57:02


meersel-dreef

GSM-mast: utopie MEERSEL-DREEF - De beloofde GSM-mast blijft in Meersel-Dreef dan toch voor beroering zorgen. Bij het Paterswielplein werd o.m. een negatief advies bekomen van het Agentschap voor Natuur en Bos, en alzo kwam de overeenkomst van de stad Hoogstraten met Mobistar in het slop. Het probleem werd al meerdere malen en al verschillende jaren aangekaart, met voor- en tegenstanders. In vele huisgezinnen heeft men reeds een Belgische en een Nederlandse gsm, ook al omwille van de gemengde grenshuwelijken waarbij hij/ zij een gsm heeft van zijn/haar land van herkomst. Ofwel nood breekt wet, en dat hoeft ook niet duur te zijn. Meerdere eigenaars willen hun perceel wel ter beschikking stellen, want er staat een mooie vergoeding tegenover (€ 3.500 euro/jaar + 1.000 euro per bijkomende operator), maar dan beginnen opeens de geburen te mopperen. Een gelijkaardig probleem zoals bij de windmolens aan de grens, geen (financiële) lusten maar alleen

de lasten (uitzicht, windruis, schaduw, waardevermindering eigendom). Mogelijks is er nog één haalbare optie: aan de achterzijde van school ‘t Dreefke, gemeenschapsgrond en uit het dorpszicht. Ook hier zullen weer tegenstanders zijn zoals dat ook in andere scholen het geval was. Want dan ineens zijn de stralingen wel gevaarlijk. Een rechter in Gent geeft in een vonnis van 2009 aan, waarbij hij een bouwverbod van een mast heeft uitgesproken, dat hij zich heeft gebaseerd op het zogenaamde voorzichtigheidsprincipe, dat ook al lang door enkele vooraanstaande wetenschappers gepropageerd wordt. Misschien komt alle hulp nog wel van boven: de onzichtbare satellieten. Deze satellieten zorgen o.m. ook al voor navigatiesystemen in onze voertuigen. Zeker geen utopie, verzonnen of gewenste werkelijkheid. Dit heikel punt komt zeker voor op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van de Dorpsraad, een reden te meer om ook te komen. (JJ)

De Stuw nummer 54 MEERSEL-DREEF - De dorpsraad van Meersel-Dreef geeft in de wintermaanden haar jaarlijks blad de Stuw uit. Het is wel geen jubileumnummer, maar de uitgaveteller staat toch al op 54, en dat duidt toch aan dat de Stuw een echte Dreefse klassieker is, die van voor tot achter door vele Dreveniers wordt uitgelezen. De eerste exemplaren waren nog van een amateuristische stijl, opgemaakt met stencils en zo, maar door de jaren heen heeft het blad toch een semi-professionele uitstraling gekregen. In dit blad verschijnen alle verslagen van de ver-

De kracht van de Sinterklaasstorm

schillende vergaderingen van de Dorpsraad van het voorbije jaar. Tevens kunnen alle verenigingen hun inhoud en activiteiten voorstellen. En heb je ook nog een eigen bijdrage, bezorg het dan zo snel mogelijk aan secretaris Jef van Boxel, Oude Tramweg 11, of email dorpsraadmeerseldreef@skynet.be. Bovendien kondigt het blad ook de jaarvergadering met het Schepencollege aan. Deze vergadering gaat dit jaar waarschijnlijk door op 21 januari 2014 bij de Paters, maar opgelet, deze datum kan nog veranderen. Voor het overige, proficiat aan alle medewerkers van dit blad. (JJ)

MEERSEL-DREEF - Eén van de Canadese populieren op het ingesloten weiland tussen de Marckrivier en de zijarm van de Marckrivier aan de overkant van de watermolen ondervond wat de kracht van de Sinterklaasstorm in de nacht van 5 op 6 december voorstelde. Een najaarsstilleven dat zal eindigen in een houtkachel, waarbij met veel genoegen onder het genot van drankje naar de likkende vlammen zal worden gekeken. (JJ)

Nieuwjaarsconcert MEERSEL-DREEF - Onder leiding van dirigent Gerard de Krom opent de fanfare Voor Eer en Deugd haar jubileumjaar 2014 met een traditioneel Weens Nieuwjaarsconcert op zaterdag 4 januari , aanvang 19.30 uur, in de zaal Bij de Paters. De fanfare viert niet alleen het Nieuwjaar maar ook haar 110e verjaardag. U gaat zich helemaal in Weense sferen bevinden, niet alleen door de prachtig aangeklede zaal maar vooral door de sfeervolle muziekstukken. Denk daarbij aan de Radetzki mars, een polka, de wereldberoemde Second Waltz en werken van Johan Strauss. Het fanfareorkest gaat u een onvergetelijk leuke avond bezorgen met medewerking van violiste Roos Pollé, met in het voorprogramma het jeugdorkest. Kaarten zijn á 5 euro te bestellen via de website www.vooreerendeugd.be of via de voorzitter bertdamen@skynet.be. Auf wiedersehen. (NdG/JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 47

DHM_januari_344.indd 47

17-12-2013 8:57:02


meer

De watertoren in de steigers MEER – Sinds begin november staat de watertoren in de Elsterdijk in de steigers. De toren werd in 1975 gebouwd in beton en metselwerk en is in totaal 46,6 meter hoog. Tijdens een routinecontrole van de bijna 40 jaar oude toren werd schade, zoals het begin van betonrot, vastgesteld. Daarop besliste Pidpa om de volledige toren een opfrisbeurt te geven. Zo zal men, na het uitvoeren van de noodzakelijke herstellingswerken, gans de toren schilderen. De werkzaamheden zullen ongeveer 60 werkdagen in beslag nemen. Tijdens de werken is de toren volledig in de stelling geplaatst. Een weetje: de toren heeft een kuipinhoud van 1.000 m³ dit is zo maar even 1.000.000 liter water. (fh)

Naar een vierde editie Schlager Ambiance op 22 november 2014 MEER / HOOGSTRATEN – Met tien van de beste Nederlandstalige schlagerzangers en –zangeressen op het podium en een perfecte organisatie, werd de derde editie van Schlager Ambiance een enorm succes. Bijna 3.000 toeschouwers genoten van de Nederlandstalige vedetten in de aangepaste concerthal. Want ten opzichte van de tweede editie waren er enkele kinderziektes verholpen. De zaal was anders en beter van indeling en nu gedecoreerd met zwarte doeken, die niet enkel sfeervol waren maar ook zorgden voor een betere akoestiek. Dat zorgde voor een uitgelaten sfeer zowel tijdens de optredens als gedurende de afterparty.

Naar een vierde editie Gelet op het succes, ligt de datum van de vierde editie al vast, namelijk op zaterdag 22 november 2014. Meer zelfs: u kan nu al tickets reserveren en wie dat doet voor 15 januari 2014 kan genieten van een korting van 15 %. Die tickets kan je bestellen via dagbladhandel KIOSK, Vrijheid 112 te Hoogstraten of langs info@schlager-ambiance.com. (fh)

Tijdens het optreden van een aantal artiesten ging het dak er (figuurlijk) af. (foto kuikens.com)

48 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 48

17-12-2013 8:57:03


meer

’t Heidebloempje gered na ‘SCHIP-BREUK’ Woensdag 8 en 22 januari PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur Zondag 5 januari EUCHARISTIEVIERING voor onze overleden leden, aansluitend NIEUWJAARSRECEPTIE in ons lokaal. Maandag 13 januari Winterwandeling: 13.30 uur vertrek aan het lokaal. Start van de wandeling om 14 uur aan de Papenvoort (Dreef naar Wortel kolonie). Donderdag 16 januari LEDENVERGADERING in Hof ter Smisse met als gastspreker: Frank De Gruyter met zijn voordracht "GRIMMIG" Dinsdagen 7, 14, 21 en 28 januari KAARTEN/BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in ons lokaal Dinsdagen 7 en 21 januari RUMMIKUB in het lokaal

MEER - Met de absurde komedie ‘Schip-Breuk’ leverde de Meerse toneelkring haar zoveelste schot in de roos af. Hoewel absurditeit niet de makkelijkste vorm van humor is, ging de zaal geregeld plat van het lachen. Dat was de grote verdienste van de mensen op de foto. Staand v.l.n.r. Raf Van Looveren, Frie Adriaensen, Karel Martens (geluid en muziek), May Roos (opgeefster) en Stan Strybos (decor en techniek). Zittend v.l.n.r. Jeff Dictus, Ilse Arnouts, Jos Cools (ook regisseur), Martine Boeren en Fonne Brosens. Op 21-22-23-28 februari en 1 maart 2014 staat ‘t Heidebloempje met een verse toneelploeg opnieuw op de planken met de opvoering van “Pak de poen”, een deurenkomedie van Ray Cooney. Opnieuw iets om naar uit te kijken. (JD/red)

Woensdagen 8, 15, 22 en 29 januari ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in De Wildert Woensdagen 08-15-22 en 29 januari AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert Donderdagen 2, 9, 16, 23 en 30 januari NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30 uur Bijeenkomst in Castelré

Er moet weer zand zijn

Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

MEER – Het is weer zover. In de Mosten verwijdert men elke vijf jaar vijf centimeter bodemzand om vervolgens terug aan te vullen met ongeveer 2.000 m³ zeezand. Dat werk wordt steeds uitgevoerd in het najaar omdat dan de stand van het grondwater het laagst is. (fh)

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 49

DHM_januari_344.indd 49

17-12-2013 8:57:03


meer

Internetfilmpjes kijken voor het goed doel

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding behang • bed- en badmode

www. vandersluis.be

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02

MEER – Jeugdhuis de Mussenakker organiseerde op zaterdag 16 november ‘Youtube4live’. In ruil voor een kleine bijdrage kon iedereen een grappig internetfilmpje laten verschijnen op een groot scherm. De opbrengst ging naar ‘Run for Life’, het loop- en wandelevenement ten voordele van SISP – Kinderen Derde Wereld. (fh/foto Mia Uydens)

Jongens en meisjes van een halve eeuw oud

MEER - Op 22 november vierden de 50-jarigen van Meer hun jubileum bij Jan en Jé. Onder het genot van een walking diner en enkele glaasjes werd er gefeest tot in de vroege uurtjes. Helaas waren niet alle 50 jarigen die in 1963 het levenslicht zagen op het appel maar op de foto de 56 jubilarissen die kwamen meevieren Van links naar rechts Achteraan : Jos Tilburghs, Lut Vinckx, Gerd Goetschalckx, Kris Voeten, May Mertens, Nick Tilburghs, Marc Bastijns, An Martens, Chris Bruynen, Leen Aerts, Jan Jansen, May Goetschalckx, Annita Snoeys, An Van Aperen, Marina Brosens, Chris Schalck, Els Huybrechts, Elly Van Gils, Ludo Goetschalckx, Diane Sprangers, Viviane Rombouts, Toine Van Gils, Ria Sterkens,Mie Vinckx, Leen Jacobs, Frie Adriaensen. Vooraan : Louis Vriends, Jos Goetschalckx, Felix Schrauwen, Eric Janssens, Jos Cools, Herman Rombouts en Lea Van Opstal. (fh) 50 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 50

17-12-2013 8:57:04


meer

Goed of slecht weer, de nieuwjaarszingers zijn er weer MEER – Enthousiaste nieuwjaarszangertjes gaan weldra weer op pad. In Meerdorp staat dan ook weer een team met overstekers klaar. Wees voorzichtig in het verkeer en wees ook gul want het is een mooie traditie, dat nieuwjaarzingen. We duimen alvast dat het een mooie eindejaarsfeest wordt met goed weer voor zangers en avondzotten. Benieuwd of zij het nog weten dat ze ooit poseerden als nieuwjaarszingers‌.. (ma)

Chocomelk voor nieuwjaarke zoete MEERSEL-DREEF - De KLJ-leiding nodigt alle zangertjes uit om op 31 december een warme chocomelk te komen drinken. De kinderen kunnen dan even bekomen van de koude. Tegelijkertijd maken zij ook kennis met deze jeugdvereniging en haar leiding. Dit zal voor de laatste keer doorgaan in hun oude lokaal aan het Paterswielplein. Een mooi initiatief van de jeugd voor de jeugd. (JJ)

Trots op hun viergeslacht MEER - Op 13 juli 2013 werd de kleine Roxy Schrauwen geboren. Het is het eerste kindje van Mark Schrauwen en Sofie Geerts. Roxy zorgt voor het eerste viergeslacht langs de kant van mama Sofie Geerts, die 27 jaar oud is en in Meer woont. De fiere Moemoe Luce Geerts-De Gruyter, links op de foto met Roxy op haar schoot, is 55 jaar en woont in Meersel-Dreef. Moeke Nelleke Boeren-De Gruyter is afkomstig van Meer maar woont nu in woon- en zorgcentrum te Hoogstraten. (fh).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 51

DHM_januari_344.indd 51

17-12-2013 8:57:22


minderhout

De 50-jarigen vieren feest

MINDERHOUT – Op vrijdag 29 november 2013 verzamelden de 50-jarigen van Minderhout in café ‘t Withofke om herinneringen op te halen van de voorbije halve eeuw. Vol goede moed en met het voornemen om elkaar nog regelmatig te ontmoeten, begonnen ze aan de tweede helft van de eeuw. Natuurlijk mocht een groepsfoto niet ontbreken met op de onderste rij v l.n.r.: Inn Adriaensen, Renild Meyvis, Lizette Vermeiren, Gunther Hendrickx, Marina Geenen en Godelieve Geenen. Op de middelste rij: Marij Van Mirlo, Yo Schrijvers, Gerd Vermeiren, Tin Janssens, Conny Adriaensen, Lea Van Aelst, Lucienne Koyen, Ingrid Jespers en Maria Mertens. Bovenaan: Frans Mertens, Marc Strybos, Ludo Voeten, Rudy Jansen, Jan Bartholomeeusen, Harry Peeters, André Hendrickx, Gust Mertens en Jan Adams. (red/ foto Marij Van Mirlo)

Met de KWB op dropping MINDERHOUT - Heb je zin om je op zaterdag 1 februari in een geblindeerde bus naar je bestemming te laten voeren? Dropping heet dat en voor de KWB een jaarlijkse activiteit die openstaat voor zowel kinderen als volwassenen. En deze organisatie kent succes! Vorig jaar doken er zomaar eventjes honderd droppers op uit de duisternis.

leden betalen 3 euro en de niet-leden zijn ook welkom, maar zij mogen mee voor 8 euro! (rel)

Avontuurlijk? Zeker wel! Na bustocht word je per groepje gelost op een onbekende stemming uiteraard en men zorgt voor een goed beveiligde kledij om de zichtbaarheid te bevorderen. Kompas, verrekijker en andere optische hulpmiddelen om zich te oriënteren mogen gebruikt worden.

CM Gezondheidswandelingen MINDERHOUT - Elke maandagavond om 19 uur wordt er ongeveer 5 km gewandeld in een gezapig tempo. Iedereen is welkom, CM-lid zijn is zeker geen voorwaarde. Toegankelijk voor iedereen. De wandelingen vertrekken aan het lokaal van de Sint-Jorisgilde, de organisatie is in handen van Gezondheidspromotie CM Hoogstraten - 03 314 54 66 - rinusvervoort@telenet.be (fs)

Loop je verloren? Geen probleem, elke groep krijgt een noodnummer mee zodat je niet te lang hoeft te verdwalen. De groepen met kinderen krijgen de voorrang om eerst te vertrekken en dit vindt plaats aan de Kuip in Minderhoutdorp. De eerste groep start omstreeks 18.30 uur en de tweede rond de klok van 20.00 uur! De KWB-

52 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 52

17-12-2013 8:57:22


minderhout

MinArte neemt afscheid met “Feestconcert” MINDERHOUT - Op vrijdag 7 februari 2014 staat MinArte voor de twintigste maal garant voor een evenement in de Sint-Clemenskerk te Minderhout met deze keer als gast het gekende Turnhoutse zangkoor “De Vedel”. In 1995 opende Minarte haar Lichtmisconcertenreeks met “De Vedel” en in 2014, nu twintig jaar later, hetzelfde koor , maar ditmaal voor een speciale gelegenheid!

“De Vedel” Het 45-koppen tellende zangkoor werd opgericht in 1943 en ontgroeide het “Kamerformaat” vanaf 1965. Het koor besteedt bijzondere aandacht aan a-capella uitvoeringen, omdat hierbij de eigenheid en muzikaliteit het best tot hun recht komen. Zo mocht het heel wat waardering ondervinden in binnen- en buitenland. Omdat het repertorium ook grote koorwerken en oratoria omvat, wordt het koor ook regelmatig uitgenodigd om deze grote composities met grote stembezetting mee uit te voeren. Het concert met als naam “Feestconcert” dat “De Vedel” in Minderhout voor het voetlicht zal brengen zal iedere koorliefhebber in vervoering brengen en de mensen die houden van interactie zullen ook aan hun trekken komen. Sinds januari 2012 staat het koor onder de dynamische en professionele leiding van Els Germonpré!

Hoe ontstond MinArte 31 mei 1992 was een datum die ongetwijfeld in de Minderhoutse geschiedenis zal geboekstaafd blijven. Na een jarenlange aftakeling, aanslepende dossiers, gevolgd door een restauratie, verrees de gotische Sint-Clemenskerk (aanvang bouw: 1451) uit haar verkrotting en werd het opnieuw een pareltje waar uiteindelijk iedereen, al of niet kerkganger, met duidelijke fierheid en respect over spreekt. Een deel van het patrimonium was gered voor het nageslacht. Dat deze kerk in de eerste plaats dienst doet als liturgisch trefpunt is

vanzelfsprekend, maar toch zou ze in deze tijd van geloofsafval, meer ten dienste moeten staan van het grote publiek. Meer en meer kerkgebouwen lopen leeg en het zou jammer zijn dat deze kerken, die de gemeenschap toch handenvol geld kosten, met gesloten deuren de tand des tijds moeten trotseren. In 1992 waren enkele Minderhoutenaren bereid om de handen in mekaar te slaan met als bedoeling minstens één culturele activiteit te organiseren in de kerk. Al te grootse projecten mocht men zeker niet verwachten gezien de geringe toeschouwerscapaciteit van de kerk. Het eerste concert vond plaats op vrijdag 27 januari 1995!

Afscheid en oproep Een speciale gelegenheid?! Enige tijd geleden verklaarde de MinArte-groep (René Laurijssen voorz./secr., Kristine Hermans, Antoinette Louwerse, Gust Kinschots, Wim Koyen, Karel Segers, Jos Vorsselmans, Jan Leppens) na veel wikken en wegen dat 7 februari 2014 misschien wel eens de laatste organisatie in haar bestaan zou kunnen zijn. Na veel pro’s en contra’s is de kogel door de kerk en MinArte houdt in zijn huidige bezetting op te bestaan. Als slot een 20ste organisatie, een mooi eindpunt! Maar MinArte hoeft daarom niet helemaal van het toneel te verdwijnen, het zou ook een spijtige zaak zijn. MinArte was toch effectief een begrip geworden in Minderhout en de verdere regio. Hoe men gedurende 20 jaar het hoofd boven water heeft kunnen houden is duidelijk te danken aan de

verscheidenheid in programmatie en de trouwe sponsors: Desta, BMC-Halschoor, Lauryssen Elec, KBC-Bank Minderhout en Hoogstraten, CDK, tuinbouwmachines Stoffels. Langs deze weg wil MinArte deze firma’s van harte danken voor de jaarlijkse steun en het vertrouwen. Ook een bijzondere pluim voor de trouwe toeschouwers die toch dikwijls het winterse weer trotseerden om in de gezellige ruimte van de de Sint-Clemenskerk te komen genieten. Heel wat bekende namen, die telkens een volle kerk lokten, mocht men verwelkomen: Willem Vermandere, Guido Belcanto, dubbelconcert met Tuur Segers en Fleur Claesen, Hoogstraatse Solisten in Concert (met Kristine Hermans, Luc Dockx, Eddy Sabbe, Flor en Florejan Verschueren), Hubert Daemen, Eva De Roovere, Norbert Detaeye, Het Vlaams Radiokoor, Bob Boon Singers, The Cotton City Jazzband…! Graag had MinArte nog een aantal jaren willen organiseren, maar de tand des tijds heeft ook haar rechten en heeft daar anders over beslist! Ongetwijfeld zijn er in Minderhout mensen die het verdwijnen betreuren en die zelf een initiatief willen nemen en het werk van MinArte graag zouden voortzetten. Aarzel dan niet om contact op te nemen met bovenvermelde personen en zij zullen u graag twee helpende handen willen reiken! Info: “Feestconcert” vrijdag 7 februari 2014 te 20.15 uur! Kaarten: vvk 10 euro, kerk 12 euro bij Kristine Hermans (03 314 48 99) en het Bureau voor Toerisme Hoogstraten en dit vanaf 1 januari 2014 (rel)

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 53

DHM_januari_344.indd 53

17-12-2013 8:57:23


meerle

Den Dorpel for Life MEERLE – De weergoden waren Den Dorpel weerom niet gunstig gezind. Regen en kilte. Maar zitten kniezen is niets voor de leden van het jeugdhuis. Ze deden hun ding met Den Dorpel for Life. Naar beproefd recept werd met plaatjes draaien, wafels en drankjes serveren en een leuke veiling van allerlei giften van middenstanders en andere milde schenkers. Er was zelfs een date met twee jonge dames te koop! Alle artikelen werden naar goede gewoond onder leiding van de kundige en grappige veilingmeester Kris Hendrickx aan de man gebracht. Met dit evenement bracht Den Dorpel een totaal bedrag van meer dan 1.000 euro bijeen ten bate van Haiyan 2121, de actie die geld ophaalt voor de slachtoffers orkaan Haiyan in de Filipijnen. Een goede daad doen, noemen we dat. (jaf)

Shilshoel stuift weer in… MEERLE – Zaterdag 25 februari is een dag om te noteren voor alle volksdansliefhebbers. Volksdansgroep Shilshoel geeft weer een spetterende instuif met allerlei volksdansen in de parochiezaal van Meerle.

KWB Lekkerbekkentocht MEERLE – Van wandelen krijg je honger! Het zal je op deze wandeltocht van KWB Meerle echter niet overkomen. Deze wandeling wordt niet voor niets Lekkerbekkentocht genoemd. Op vrijdag 7 februari 2014 kan je deelnemen aan een wandel-, eet- en doetocht door het centrum van Meerle. Een tocht van ± 5 km met onderweg een aantal stopplaatsen met hartige hapjes. Vertrek tussen 19.00 en 20.00 uur aan de parochiezaal van Meerle. KWB-leden betalen 5 euro, niet-leden 6 euro. Zeker meebrengen: fluovestje en zaklamp. Iedereen is van harte welkom: jong of oud, opa’s, oma’s, tantes, nonkels, geburen, vrienden…

Kindvriendelijk ook, het parcours is geschikt voor buggy’s. Na de wandeltocht kan je in parochiezaal nog wat nagenieten met een drankje. Misschien heb je zelfs nog een prijsje gewonnen. Inschrijven voor 24 januari bij: Fons Pauwels, Ulicotenseweg 26 - Tel 03/315.90.54 of Eddy Hendrickx, Burg. Glenisssonstraat 21 - Tel 03/315.00.06. Je kan ook per email inschrijven op kwbmeerle@gmail.com en het geld overschrijven op rekeningnummer BE71 7875 5002 9769 ten name van KWB Meerle met vermelding van lekkerbekkentocht, naam en aantal personen. (jaf)

Iedereen is hierbij uitgenodigd om te komen kijken, om mee te dansen, om bij te buurten, om te genieten van het dansen… kortom een avond waarbij gezelligheid hoogtij viert. De plaatselijke volksdansgroep geeft zelf een optreden ten beste. Daarbij komt er ook een gastoptreden van een groep die zich specifiek richt op de Finse volksdans. Zeer de moeite om bezig te zien! Shilshoel verwacht dus veel volk. Voor wie het nog niet wist: dit najaar is men gestart met volksdansen voor senioren. Vanaf woensdag 15 januari start de tweede reeks volksdanslessen. Heb je interesse: laat even iets weten en ze vertellen je er alles over. Volgens de deelnemers een fijne, leuke en ontspannende bezigheid, goed voor lijf en leden én voor de hersenen. Ook de ‘senioren’ kunnen op de instuif enkele dansjes wagen. Wie nog niet kan dansen; gewoon meedoen en afkijken. De eerste volksdans, onder leiding van dansleraar Gust Koyen, start om 20.00u.Voor de inkom hoef je het echt niet te laten: in voorverkoop (tevens steunkaart) betaal je 3 euro, aan de kassa 5 euro. Kaarten en info zijn te bekomen bij leden van de volksdansgroep of bij Tonia Jacobs, Heimeulenstraat 41, Meerle – tel. 03/315.92.09 of jacobs.tonia@gmail.com (tj/jaf))

54 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 54

17-12-2013 8:57:23


meerle

75-jarigen vieren feest

MEERLE – Op aanstoken van het organisatiecomité Louis Jansen, Jaan Aerts en Gust Sprangers bliezen de 75 jarigen en klasgenoten van Meerle en Meersel-Dreef begin november verzamelen bij de Paters in Meersel-Dreef. Bij een lekker Breugelmaal en een drankje werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld en tot laat op de avond de verhalen van vroeger opgehaald. (jaf) (Fotodesign Meer)

Sint in Meerle MEERLE – Op zondagmiddag 1 december kwam de Sint met vele Zwarte Pieten de kinderen van Meerle hoogstpersoonlijk bezoeken. Van op de plaats van aankomst trokken ze met de koets de kinderen tegemoet, die hen met de fanfare op kop kwamen ophalen. Op weg naar de zaal, waar alles klaar stond voor het grote feest,

raakte de Sint al zijn Zwarte Helpers kwijt. Die hadden nog andere plannen. Dus moesten de Sint, de kinderen en de fanfare naar hen op zoek. Ze werden al snel gevonden aan de Heimeulen. Blijkbaar wilden de Pieten hun vaardigheden in het daklopen en schouwklimmen even oefenen

op onze molen. Ze klommen langs de wieken helemaal tot boven. Door de sint en de kinderen tot de orde geroepen, trokken ze allen samen naar de zaal om de komende verjaardag van de Sint te vieren. En aan alle kinderen lekkers uit te delen. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 55

DHM_januari_344.indd 55

17-12-2013 8:57:24


HVV: Over-leven in tweede nationale Door een mooie overwinning tegen Eendracht Aalst laait de hoop om te overleven in tweede nationale weer op. Een overtuigende prestatie doet het beste verhopen voor de terugronde. Als HVV zich wil redden dan moet op deze weg verder worden gewerkt. Wanneer in de resterende wedstrijden in 2013 (St Truiden en Visé) nog voldoende punten kunnen worden gesprokkeld, kan men zich bezinnen over de verdere tactiek. Wanneer verloren wordt van Visé kan de terugronde beter beschouwd worden als voorbereiding voor volgend seizoen in derde nationale. Tegen Aalst speelde Hoogstraten een volwassen wedstrijd. Een strakke organisatie, stevig in de verdediging, het duel winnen op het middenveld, de bal zo veel mogelijk in de rangen houden, gebruik maken van de ruimtes en foutjes afstraffen bij de tegenstrever, dat was de opdracht. Misschien niet zo mooi om naar te kijken maar wel de manier om punten te pakken op dit hoge niveau. Regi Van Acker vond dat er na de wedstrijd tegen Antwerp toch een clic gekomen is bij de spelers. Op Virton hadden we zeker een punt moeten halen, maar door een individuele fout gingen de punten verloren. Zelfs met 10 man deden we niet onder. Thuis tegen Virton werden we weggespeeld, nu verdienden we een punt. Op Aalst speelden we gelijk. Die moesten er thuis aan. Iedereen voerde zijn taken goed uit. Dit is een eerste stap. Overal krijgen we lof van de tegenstrever. Jullie spelen goed voetbal. Jullie verdienden meer. Hoe komt het dat jullie laatste staan? Enz. Het was van wedstrijd 11 geleden dat HVV nog eens kon winnen. Maar het is duidelijk dat er veel vooruitgang is, dat de ploeg het niveau van tweede aankan en dat het geloof in eigen kunnen groeit. Gelijkspelen op de Bosuil zal daar wel voor iets tussen zitten. Als je op Antwerp en tegen Westerlo een gelijkspel kan behalen, dan moet je toch wel wat in huis hebben. Ook tegen Aalst, RWDM Brussels en Tubize werden punten behaald. Maar het is tegen de rechtstreekse concurrenten dat er moet gewonnen worden. Zo moet er eerst gewonnen worden tegen Visé, de enige ploeg die Hoogstraten in de rangschikking voorgaat. Als dat lukt, en dat moet, dan schuift men stilaan dichterbij en dan zien we HVV nog een sterke terugronde spelen.

tigen tegen een traditieclub. Belangrijk was de positie van Thijs Schrauwen net voor de verdediging. Samen met hem konden Glenn Van der Linden en Yuri Meyvis de rangen gesloten houden. Rechtsachter Koen Gommers speelde sterk en op links, en dat was nieuw in deze positie, speelde Roel Engelen een prima wedstrijd. Ook doelman Van Bael had een uitblinkersrol. Op het einde van de wedstrijd kregen de rood-witten nog 2 mooie kansen om de 3 punten mee te nemen maar in een jaar dat alles wat tegenzit lukte dit opnieuw niet. Al bij al was men zeer tevreden met het behaalde punt.

Virton – Hoogstraten VV 1 – 0 De thuiswedstrijd tegen Virton was de eerste wedstrijd van de competitie. Daarin werd Hoogstraten voetballes gegeven. In de eerste wedstrijd van de terugronde verloor HVV met de kleinste cijfers. Een gelijkspel op het einde zat er nog in maar Lauryssen trapte de bal op de doelman. 0 op 6 tegen de ploeg die samen met Hoogstraten naar 2de promoveerde.

Hoogstraten VV – E. Aalst 2 - 0 Een knap opgezette aanval kon door Tilburgs mooi worden binnengekopt. Wat later strafte Van Huffel een foutje in de verdediging van Aalst af. Met een strakke organisatie, vooral in de tweede helft, gaf Hoogstraten de tegenstrever bijna geen enkele kans. Traoré miste onbegrijpelijk de derde treffer en enkel de laatste minuut moest Van Bael ingrijpen om de nul op het bord te houden.

Wedstrijden Zaterdag 14 december 20 uur St.-Truidense VV – Hoogstraten VV

Voor de wedstrijd tegen Aalst werd Ben Van Bael in de bloemetjes gezet voor zijn 250ste wedstrijd in het shirt van Hoogstraten.

Zaterdag 21 december 20 uur Hoogstraten VV – Wezet Zaterdag 11 januari 20 uur Hoogstraten VV – K.SK Heist Zondag 19 januari 20 uur RWDM Brussels – Hoogstraten VV Zaterdag 25 januari 20 uur Hoogstraten VV – A.S.V. Geel Zaterdag 1 februari 20 uur K. VC Westerlo – Hoogstraten VV

Hoogstraten VV – Wezet uitgesteld Deze wedstrijd werd uitgesteld vanwege te veel mist. Gans de dag was er heel veel mist. De scheidsrechter besloot om 19u45 om niet te spelen. In Sint Lenaerts ging de voetbalwedstrijd gewoon door.

Antwerp – Hoogstraten VV 0 - 0 Een sterk defensief ingesteld Hoogstraten pakte op de Bosuil een punt en kon nog eens beves-

56 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 56

17-12-2013 8:57:24


sport

Het boek over de Geschiedenis van Hoogstraten VV De boeken zijn nog steeds te koop. De prijs is 19,95 euro voor deel 1 of deel 2 en slechts 35 euro voor de beide delen. Stort het bedrag op BE23 4189 0498 5191 met vermelding van het gewenste deel en uw contactgegevens (uw naam, adres, tel en evt. emailadres) . Alfons Schoenmaekers, Meergoorstraat 3, Beerse 014 61 58 40 bk323123@skynet.be

Drie generaties doelmannen: Gust De Loose, Jan Diels en Mil Van Passel

Fons kijkt samen met Jos Lenaerts in één van zijn boeken.

De 2 oudste oud-spelers. Zij speelden nog samen: Gust De Loose en Armand Swaegers. Gust wordt in december 94 en Armand wordt volgend jaar 80.

HOOGSTRATEN - De boeken over de geschiedenis van HVV konden op zaterdag 16 november worden afgehaald. Oud-voetballers kwamen en gingen. Op een bepaald moment kregen we volgende oud-spelers voor de lens: Jef Janssens, Guy Van den Heuvel, Neel Wils, Armand Swaegers, John Jespers, Leo Laurijssen, Mil Van Passel, Louis Koyen, Wim Bruyndonckx, Staf Van Huffel, Gust De Loose, Jef Meyvis, René Balemans, Jan Aernouts, Stan Bruyndonckx, Paul Van Merode, Rob Brosens, Fons Schoenmaekers, Marcel Leunen, Adriaan Van der Steen, Jan Diels, Karel Versmissen, Mark Vanluffelen, Gust Schrijvers, Roger Bolckmans en Louis Leys. (RB) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 57

DHM_januari_344.indd 57

17-12-2013 8:57:25


sport

Minderhout VV Met een overwinning tegen Brasschaat en drie opeenvolgende gelijke spelen tegen uitgesproken titelkandidaat FC Turnhout, Zoersel en Loenhout blijft MVV toch een te duchten tegenstander voor elke ploeg in 2de provinciale B en gaat het de winterstop in met een mooi puntensaldo en een dito plaats in het klassement. Zou MVV haar zegedrang kunnen bevestigen op eigen veld tegen Brasschaat? Wel een overdonderend begin van de bezoekers die de mat aanveegden met de thuisploeg. Geen enkel duel werd gewonnen en in de lucht scheen men ook een maatje te klein te zijn. Gelukkig misten de parkjongens de goede richting en bleef alles binnen de perken tijdens de eerste helft. Het verdere verloop van de wedstrijd verliep iets gunstiger. Nu werden de duels wel gewonnen, maar de wedstrijd bleef gesloten. Iwein Moorkens werd dan nog afgevoerd met een gehavende neus. In de 87ste min. gebeurde dan toch nog het onverwachte. Jens Lenaerts zette enkele tegenstanders in de wind en Souliman Hassounfi deed de netten trillen. Dan nog eventjes op de tanden bijten en MVV was weer drie punten rijker. Geen uitgesproken mooi voetbal, wel veel zweet en wilskracht en zo bleef MVV goedgeplaatst in het klassement. Dan de verplaatsing naar titelkandidaat FC Turnhout! Vorig seizoen behaalde MVV vier

op zes en samen met FC promoveerde Minderhout naar 2de provinciale. Turnhout begon sterk aan de wedstrijd. Iets te voortvarend misschien! Doelman Horsten haalde in de 17de min. Jens Lenaerts onderuit in de zestien. De thuisdoelman met rood naar de kleedkamer en penalty in het voordeel van MVV die jammerlijk gemist werd door Hassounfi. Bij de rust nog steeds 0-0! Na de herneming een ondernemend MVV en Jens Lenaerts trapte een vrijschop rechtstreeks binnen, 0-1! De Binken begonnen dan een offensief en hanteerden de lange bal. MVV hield stand tot in de 85ste min. FC langszij kwam. Dan werd het nog even de billen knijpen, de man in het zwart kon er ook niet genoeg van krijgen en liet zes minuten overspelen. MVV hield het hoofd koel en bracht het puntje mee. Zoersel op bezoek in de Heistraat! Een geduchte tegenstander die niet te onderschatten viel en dat deed MVV ook niet. Sterk aan de wedstrijd begonnen scoorde Jens Lenaerts reeds in de zesde minuut de 1-0. Groenwit trapte nog een aantal mooie kansen bij mekaar, maar de bezoekers scoorden wel de gelijkmaker in de 27ste minuut. Vlak voor de verfrissing kon Pieter Servaes nog eens de netten doen trillen en met een 2-1 voorsprong mocht men gaan rusten. In de 52ste min. volgde dan de gelijkmaker, maar groenwit bleef volop voor winst gaan. Veel goede wil en enkele schaarse kansen, maar de 2-2 uitslag veranderde niet meer.

Op 8 december op bezoek in sportpark “De Dorens” waar partij gegeven werd tegen Loenhout SK en het grote veld vroeg wel een aanpassing. MVV liet zich echter niet imponeren en Hassounfi wist de thuisdoelman te verschalken na een mooi opgezette aanval. Pieter Servaes kreeg dan geen loon naar werken toen hij de bal op de paal zag belanden. Dat Loenhout niet meedeed, zou de waarheid geweld aandoen zijn. MVVdoelman Tom Deckers voelde zich in zijn sas en wist de dreiging in de kiem te smoren. De tweede helft kenmerkte zich door een vrije trap van de thuisploeg in de 63ste min., de bal werd niet efficiënt weggewerkt en 1-1. De gastheren toonden zich nadien het gevaarlijkst, maar MVV rook een puntje en kwam niet meer in gevaar. Een juiste uitslag waar iedereen zich mee kon verzoenen. (rel)

Wedstrijden Zondag 5 janauri 14.30 uur Minderhout VV –Vlimmeren Sport Zondag 12 januari 14.30 uur KAC Olen – Minderhout VV Zondag 19 januari 14.30 uur Minderhout VV – Verbr. Balen Zondag 26 januari 14.30 uur Gooreind KVV - Minderhout VV Zondag 2 februari 15.00 uur Minderhout VV – White Star

58 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 58

17-12-2013 8:57:25


sport

KFC Meer Geen al te florissante puntenwinst en dito plaats in het klassement voor de KFC in de voorbije periode. Twee nederlagen en twee gelijke spelen. Wel werd er serieus gescoord door de jonge Meerse garde en dat moet in de toekomst zeker vruchten opleveren. Bij het tweede geklasseerde Vrij Arendonk leed de KFC een 1-0 nederlaag na een erg verdienstelijke partij en het was in de 90ste min. dat de doodsteek werd gegeven. Tegen KFC Flandria zouden de puntjes toch thuis moeten gehouden worden. De bezoekers telden evenveel punten als de Meerse boys en een driepunter zou erg welkom zijn. Het zag er vanaf de start veelbelovend uit, want in de 1ste min. draaide Glenn Verpoorten het eerste doelpunt binnen. De jongens uit Ravels lieten zich echter niet pramen en in de 16de min. stonden de bordjes weer gelijk. Twee minuten later glipte Christian Vissers door de mazen van het net en 2-1. Deze voorsprong werd echter opnieuw teniet gedaan en bij een 2-2 stond de verfrissing te wachten. Stimulerend voor de bezoekers, want na enkele minuten zag men de 2-3 cijfers verschijnen. De match werd bitsiger en de scheidsrechter verloor een beetje de grip op het spel en had meer aandacht voor het buitengebeuren. Het laatste kwartier van de wedstrijd was Meers getint en uiteindelijk kreeg men ook de beloning. In de 75ste min. wist Christian Vissers de gelijkmaker te netten. Beide teams wilden meer, een resem kansjes werden nog geforceerd in een spannende slotfase, maar zonder resultaat. Eindstand 3-3! Dan naar Horendonk FC waar misschien wel iets te rapen viel en voor Meer een belangrijk gegeven. Veel middenveldspel met degelijk voetbal het eerste halfuur, maar weinig doelgevaar. Toch forceerde de thuisploeg een lucky-goal, maar die

tellen ook! Horendonk toonde zich wel efficiënt, want een tweede kans werd ook een tweede doelpunt. Die trefzekerheid miste Meer vooral in de eerste helft. Rond het uur een nieuwe uppercut voor de bezoekers via penalty en 3-0. Inpakken en wegwezen zou je denken! De kopjes bleven echter omhoog en in de 73ste min. volgde de eerste tegentreffer via Koen Koyen en even later zorgde Christian Vissers voor de 3-2. Ondertussen bleef de thuisploeg nog met negen spelers op het veld (twee licht gegeven rode kaarten), maar geelzwart slaagde er niet meer in de minieme kloof te dichten. Veel inzet baatte niet tegen een jong en enthousiast Horendonk! Zou dan de wedstrijd tegen Merksem FC in de John Lijsenstraat een driepunter kunnen opleveren? Helaas, men noteerde opnieuw een gelijkspel. Wel werden opnieuw drie doelpunten gescoord, maar de Meerse goalie moest zich ook driemaal omdraaien zodat het puntenaantal beperkt bleef. Toch een beetje pech mee gemoeid! Een goeie wedstrijd spelen en dan in de slotminuut de overwinning nog uit handen geven zorgt ontegensprekelijk voor ontgoocheling. Al vroeg in de match kwam Meer op achterstand, maar al voetballend kwam de KFC 3-1 voor en dan denkt men dat de schaapjes op het droge zijn. Nog een aantal kansen om de wedstrijd te beslissen kregen geen vervolg, maar de bezoekers gebruikten ze wel. Eindstand 3-3 na een aangenaam kijkstuk! (rel)

Wedstrijden Zondag 5 januari 14.30 uur Mariaburg – KFC Meer Zondag 12 januari 14.30 uur KFC Meer – Oud Turnhout Zondag 19 januari 14.30 uur Ekeren FC – KFC Meer Zondag 26 januari 14.30 uur KFC Meer – Weelde KSK Zondag 2 februari 15.00 uur Wildert KSV – KFC Meer

KFC Meerle Strijdlust en inzet, twee belangrijke troeven voor groenwit en dat werd nog eens overduidelijk bewezen in de treffer tegen Horendonk FC. Een verloren gewaande positie werd nog rechtgezet en veranderd in winstcijfers, zodat Meerle blijft aanklampen in het klassement. Op het veld van Oosthoven startte groenwit veelbelovend aan de wedstrijd en kreeg in de eerste minuut al de gelegenheid om de score te openen. De thuisploeg voetbalde zich dan beter in de wedstrijd en rond het halfuur was het raak, 1-0! Vlak na de rust viel de 2-0 en tien minuten later de aansluitingstreffer via een own-goal. Een kwartier voor tijd kreeg men dan het verdict en Meerle kon huiswaarts met een 3-1 aan de broek. Over de inzet viel helemaal niet te klagen, maar de scoringsmachine stokte! Vrij Arendonk, op de tweede plaats in het klassement, op bezoek bij de KFC. Tijdens de eerste helft hield groenwit gelijke tred, maar kwam dan toch ongelukkig op achterstand via een own-goal van Martens in de 35ste minuut. Na de pauze liet de thuisploeg zich enkele keren gemakkelijk ringeloren en liep de score uit tot 0-4. In de slotfase miste de thuisploeg dan nog de kans op de eerredder via strafschop, maar die ging ook de mist in. Stilaan maar zeker komt groenwit in de gevaarlijke zone terecht. Naar Flandria Ravels voor de volgende wedstrijd. Een gelijkopgaande partij en een groenwit dat na 27 minuten op voorsprong kwam via Gül, die men wegens blessure een achttal weken had moeten missen. Nog kansen voor beide teams in het verdere verloop waarvan de thuisploeg er één benutte. Billijke 1-1 uitslag! Horendonk FC op bezoek aan de Chaamseweg en het werd een wedstrijd waaraan de supporters en vanzelfsprekend ook de spelers zich danig konden verkneukelen. De KFC kwam al snel op voorsprong, maar een opportuun Horendonk scheen helemaal niet onder de indruk met als gevolg dat de thuisploeg aan de rust tegen een teleurstellende 1-3 achterstand opkeek en dit na een barslechte eerste helft. Een serieuze bezinning in de kleedkamer en een ander Meerle tijdens de tweede 45 minuten. De beloning bleef dan ook niet achterwege en vooral Serdar Gül deed zich in de positieve zin opmerken met maar eventjes drie doelpunten. Meerle veegde de achterstand weg en behaalde tenslotte een deugddoende 4-3 overwinning. Puntjes die het zeer goed kan gebruiken! (rel)

Wedstrijden Zondag 5 januari 14.30 uur Schoten SK – KFC Meerle Zondag 12 januari 14.30 uur KFC Meerle – Mariaburg Zondag 19 januari 14.30 uur Oud Turnhout – KFC Meerle Zondag 26 januari 14.30 uur KFC Meerle – Ekeren FC Zondag 2 februari 15.00 uur Weelde KSK – KFC Meerle

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 59

DHM_januari_344.indd 59

17-12-2013 8:57:25


sport

KVNA Wortel KVNA Wortel – Olympic Essen 0 - 0 In het begin wrongen de bezoekers een reuzekans de nek om. De blauw-witten waren daarna de beteren. Het was echter meestal net niet ofwel stuitten Ruud Luijten en Hans Peeters op een goede doelman. Na de rust zagen we hetzelfde scenario met goede pogingen van Hans Peeters Hans Bolckmans en Benji Broere. Onze verdediging moest wel attent blijven want, alhoewel de bezoekers geen kansen bijeen speelden, valt dikwijls een tegendoelpunt uit de lucht. Deze wedstrijd tegen een moedige tegenstander moest altijd gewonnen worden. HIH Turnhout - KVNA Wortel 1 - 1 Tegen een felle thuisploeg werd er in de eerst helft slordig en met weinig doelgevaar gespeeld tot een Turnhoutenaar in de 37e minuut te veel vrijheid kreeg en het was 1-0. Nog dezelfde minuut kon Willem Horsten van dichtbij een mooie kans niet verzilveren. De trainer greep in en wisselde nog voor de rust twee spelers. Na de pauze verdedigde de thuisploeg de voorsprong. Er waren voor de blauw-witten meerdere goede kansen, maar stuitten op een goede doelman. In de 55e minuut maakte Hans Peeters dan via een strafschop, voor een duwfout, gelijk in twee tijden. Een poging van Willem Horsten ging nog over. De druk van Wortel verminderde en ook HIH kreeg enkele kansen. In de allerlaatste minuut kapte Ruud Luijten zich goed vrij maar de keeper redde knap en won zo een punt voor de thuisploeg. KVNA Wortel - Berendrecht 1 - 0 In tegenstelling met vorige week begon Wortel sterk met vlotte combinaties en in 5e minuut verzilverde Hans Peeters een secure voorzet van Dennis Rosiers. Even later werd een terecht

kopbaldoelpunt van Bart Braspenning afgekeurd na een onterecht gefloten corner. Ruud Luijten, Dennis Rosiers en Hans Peeters hadden de score nog kunnen verhogen. De bezoekers waren ook gevaarlijk maar faalden voor doel. De voorsprong bij de rust was wel verdiend. Wortel had de combinaties in de kleedkamer gelaten en speelde nu slordig. Wouter Vermeeren slikte een tweede gele kaart en mocht gaan douchen. De bezoekers roken nu hun kans maar in de 61e minuut werd Hans Peeters foutief gestopt met penalty tot gevolg. Brent Van Gestel versloeg de doelman, moest ten onrechte hernemen en zag zijn tweede poging gestopt. In de tumult dat hierna ontstond werden Ruud Luijten en een bezoeker uitgesloten. Numeriek in de meerderheid drongen de bezoekers nog fel aan maar Tom Van

Den Broeck stond zeer attent in zijn doel. Door de verzorgde en snedige aanvallen in de eerste en het goede verdedigingswerk in de tweede helft verdiende Wortel wel de punten. Ondanks deze overwinning heeft KVNA het altijd moeilijk tegen de teams uit de kelder van de rangschikking en verspeelde tegen hen te veel kostbare punten.

De wedstrijden: Zondag 5 januari 14.30 u Wechelderzande - KVNA Wortel Zondag 12 januari 14.30 u KVNA Wortel - Brecht Zondag 19 januari 14.30 u Heibos - KVNA Wortel Zondag 26 januari 14.30 u KVNA Wortel – Exc. Essen (frbr)

60 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 60

17-12-2013 8:57:26


sport

Kruisboog - Jubilarissen bij het Verbond van Sint-Jorisgilden Elk jaar huldigt het Verbond van Sint-Jorisgilden haar leden die 50 jaar lang actief zijn in een van de negen aangesloten gilden van het Verbond. Die jubilarissen krijgen een feestschieting en worden figuurlijk in de bloemetjes gezet tijdens de jaarlijkse kampioenenviering. Wij tekenen de verdienste van de zes jubilarissen voor u op, in alfabetische volgorde. Jos Brosens

Jos is dan ook nooit een prijsbeest geweest, maar daar lag hij nooit wakker van. Voor Jos was de vriendschap binnen de gilde belangrijker dan prestaties. Dat was zo en zal zo hopelijk nog jaren blijven.

Door zijn gedrevenheid probeerde Miel allerlei nieuwe technieken uit om de bogen nog beter te maken, al wist hij goed dat de schutter uiteindelijke de factor is die het succes bepaalt. Miel zelf was een begenadigd schutter, maar wees gerust dat ging niet vanzelf en er gingen vele uren oefenen aan vooraf. En, ook al moest Miel optornen tegen veel andere begaafde schutters, toch werd hij verschillende malen algemeen kampioen van Het Verbond. Sinds een aantal jaren ziet men ook op Vlaams niveau de waarde van de technische kennis van Miel in. Op dit moment wordt die kennis geïnventariseerd en worden er initiatieven ontwikkeld om die kennis vast te leggen en over te dragen aan jongere mensen, in de wetenschap dat die niet verloren mag gaan voor de volgende generaties.

Kees Pellens

Frans Van Hasselt

Kees Pellens van Rijsbergen is al 60 jaar schutter. Hij maakte langs vader Pellens kennis met de kruisboog, maar was meer dan alleen een begenadigd schutter. Hij heeft 40 jaar de gilde bestuurd en gestuurd. Van hun lokaal bij de smid, waar men over de tuinen van de buren schoot, volgde men het voorbeeld van de Belgische gilden en bouwde men een eigen schietstand. Maar het voornaamste is dat Kees, na zestig jaar, nog steeds een trouw en goed schutter is, die men nog graag in een zestal opstelt.

Frans Van Hasselt heeft als schutter van St.-Joris Loenhout een enorme prijzenkast vol rozenprijzen en andere trofeeën bij elkaar geschoten. Maar zijn verdienste als schutter zijn echter klein bier in verhouding tot zijn verdienste sinds hij 43 jaar geleden hoofdman werd van ‘zijn’ gilde. Onder zijn leiding organiseerde Loenhout gildefeesten, een Landjuweel, gildedagen enz. en realiseerde de gilde ook haar eigen gildelokaal. Maar zijn verdiensten eindigen niet aan de deur van het eigen gildelokaal. Zo is Frans sinds 1971 bestuurslid van het Verbond van Sint-Jorisgilden en al jaren penningmeester van de Hoge Gildenraad der Kempen. Kortom een monument binnen het Kempense gildeleven.

Jos heeft de schuttersmicrobe in Loenhout meegekregen van vader Janeke en broer Karel. Meer dan eens maakten ze er samen met succes deel uit van het tweede zestal. Maar, naast de liefde voor de kruisboog, was er de echte liefde die Jos in Hoogstraten vond en een overstap naar de gilde van Hoogstraten met zich bracht. Opmerkelijk is dat Jos, in deze tijd van technisch fel verbeterde bogen, nog steeds schiet met de boog die hij destijds uit Loenhout meebracht.

Fons Sterkens Fons Sterkens, ooit een van de betere schutters van St.-Joris Meer, is wegens gezondheidsredenen al een aantal jaren geen actief schutter meer, maar blijft een trouw gildelid. Zo is hij vandaag een van de drijvende krachten achter de seniorenwerking van de gilde. Maar Fons was niet alleen een goed schutter, hij maakte zich ook - samen met Jef Van Opstal verdienstelijk bij de heropstart van de gilde na een mindere periode en de heropbouw van de schietstand in de Donckstraat. Daar was de gilde eigenaar van een perceel grond en mede dankzij Fons kon men een aanpalend perceel verwerven zodat er ook plaats was voor een schietstand en een ruim lokaal. Die ‘ingreep’ was het begin van een nieuw succesverhaal van de gilde van Meer.

Miel Van Beeck We mogen ervan uitgaan dat bijna alle schutters van het Verbond ooit goede raad vroegen en kregen van Miel. Als bogenmaker stond Miel aan de basis van de huidige generatie kwaliteitsvolle kruisbogen. Met zijn technische kennis en zijn gedrevenheid als schutter wist hij de kruisboog zodanig te verbeteren dat hij nu veiliger én krachtiger is. Daardoor is het gemiddelde van de behaalde punten de fel stegen. Het tijdperk van een ‘gewoon buisje’ als visier en een steek die men met de opspanner naar links of rechts moet ‘kloppen’, ligt duidelijk achter ons.

Karel Verschueren Als je naam Verschueren is weet men in Meerle dat je wellicht voorbestemd bent om een kruisboogschutter te worden. Dat was niet anders bij Karel Verschueren, die zijn eerste stappen in het gildeleven zette aan de hand van vader en van zijn broers die hem hierin voorgingen. Als schutter heeft Karel misschien niet het talent van enkele van zijn broers, maar hij geniet des te meer van de sfeer in het gildelokaal en het gildeleven in het algemeen. Karel was zes jaar lang koning van de St.-Joris Meerle en heeft vooral in die periode intens meegewerkt aan de uitbouw en de status van de gilde van Meerle en de werking van het Verbond van Sint-Jorisgilden. Karel heeft het werk voor de gilde nooit geschuwd. Zo heeft hij meer dan zijn deel gedaan bij de uitbouw van een eigen schietstand en gildelokaal. Ook al woonde hij niet in Meerle, een verplaatsing was geen probleem en telkens kwam zijn vakmanschap naar boven. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 61

DHM_januari_344.indd 61

17-12-2013 8:57:27


sport

Tafeltennisklub - TTK Minderhout bezig aan een prima seizoen Nadat het vorige seizoen toch wat in mineur was geĂŤindigd is de competitie nu 10 weken ver en we kunnen merken dat de Minderhoutse ploegen een prima start hebben genomen en knap presteren. Zowel de Heren A-ploeg in 3de provinciale als de B-ploeg in 4de en de C-ploeg in 5de provinciale staan bovenaan in de rangschikking. De A-ploeg kan misschien zelfs stilletjes gaan dromen van de titel, hoewel ze toch nog flink rekening zal moeten blijven houden met de ploegen uit Hemiksem, Willebroek en Hove die op vinkenslag liggen. De B-ploeg handhaaft zich voorlopig nog steeds in de subtop waardoor behoud in 4de zo goed als zeker vast staat. De C-ploeg voerde gedurende de eerste 5 weken het klassement aan, is dan wat teruggezakt naar een vierde plaats, maar heeft zich weer opgewerkt naar een gedeelde 2de plaats. Ook hier behoort een eventuele promotie tot mogelijkheden. De D-ploeg heeft het echter niet onder de markt. Zij zullen moeten blijven vechten voor het behoud in hun reeks. Ook onze twee jeugdploegen met aanstormend talent weren zich in hun eigen competitie met wisselend resultaat.

Een overzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TTC Minderhout A Koninklijke Club 75 Hemiksem TTC A TTC Willebroek A KTTC Sporting Hove A T.T.C. Walem A TTC Sokah Hoboken G TTC Blue Rackets A KTTC Salamander Mechelen H TTC Zoersel D Borsbeek TTK C TTC Tisselt B TTK Gierle H

29 29 26 25 22 22 20 18 14 13 12 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Geelse TTC F TTC Sint Antonius D TTC Sokah Hoboken J TTC Minderhout B TTK Gierle I TTK Dylan Berlaar G TTC Zoersel E TTC Retie D TTC Turnhout C TTC Virtus C Sint Lenaarts A Immo Mortsel C (af)

25 25 22 21 19 17 17 15 15 13 11 0

Love 2 heal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Geelse TTC K TTC Sokah Hoboken K TTC Minderhout C TTK Merksplas A TTC Zoersel F TTC Retie E TTK Dessel A TTC Turnhout D TTK Gierle L TTC Schoten J TTC Virtus D KTTC Nijlen E

28 26 26 24 21 20 20 16 15 14 13 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Geelse TTC L KTTC Salamander Mechelen K TTC Willebroek D KTTC A.F.P. Antwerpen M TTC Hulshout C TTK Dylan Berlaar I TTC Ekerse I TTC Blue Rackets D TTC Minderhout D TTC Zoersel G TTC Ekerse J Immo Mortsel D (af)

25 23 23 21 21 20 17 17 12 12 9 0

1 2 3 4 5 6

TTC Retie A TTK Dylan Berlaar A TTC Zoersel A KTTC Salamander Mechelen A TTC Sint Antonius A TTC Minderhout A

67 61 46 44 41 41

1 2 3 4 5 6

Geelse TTC C TTC Hallaar B TTC Nodo A TTC Minderhout B KTTC Sporting Hove B TTK Dylan Berlaar F

70 69 58 44 35 24

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. 62 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 62

17-12-2013 8:57:27


sport

Kampioenen 2013 van de De Arkduif Quievrain oude duiven Algemeen kampioen, twee eerste getekenden en eerste getekende, telkens Stanny Laurijssen.

Quievrain jaarse duiven Algemeen kampioen en twee eerste getekenden: Eddy Poels & May. Eerste getekende: Goossens Geets

Quievrain jonge duiven Algemeen kampioen, twee eerste getekenden en eerste getekende telkens Eddy Poels & May

Quievrain herfst criteria Karel Aerts

Midweek kampioen Quievrain Angelo Roelen

Algemeen kampioen Quievrain Oude + Jaarse + Jonge: Poels Eddy en May

Noyon oude duiven Algemeen kampioen en twee eerste getekenden: Stanny Laurijssen, eerste getekende: Karel Aerts.

Noyon jaarse duiven Algemeen kampioen en twee eerste getekenden: Stanny Laurijssen. Eerste getekende: Harry Govaerts

Noyon jonge duiven Algemeen kampioen: Eddy Poels & May, tweede eerste getekenden: Laurijssen Stanny, eerste getekende: Eddy Poels & May

De kampioenen van de Arkduif Minderhout met bovenaan v.l.n.r.: Ludo Goossens, Karel Spannenburg, Eddy Poels & May, Karel Aerts en Harry Govaerts. Onderaan: Stanny Laurijssen, Angelo Roelen en Jan Brosens. Algemeen kampioen Noyon

Jonge duiven: Stanny Laurijssen – Karel Spannenburg

Oude + Jarige + Jonge Stanny Laurijssen

Koningkampioen Quievrain + Noyon Stanny Laurijssen - 6 daagse Quievrain: Oude duiven: Goossens Geets – Stanny Laurijssen Jaarse duiven: Goosens-Geets – Karel Aerts

- 6 daagse Noyon : Oude duiven: Stanny Lauryssen – Harry Govaerts Jaarse duiven: Stanny Laurijssen – Jan Brosens Jonge duiven: Eddy Poels & May – Stanny Laurijssen

Handboog - Harry Verheyen gehuldigd MINDERHOUT - Op zaterdag 23 november vierde handboogvereniging VNA Minderhout feest omdat Harry Verheyen al 55 jaar lang handboogschutter is. Harry is in al die jaren een heel actieve schutter geweest die heel wat prijzen bij elkaar wist te schieten , zowel voor de Noorderbond als voor de Kempen en zelfs op nationaal vlak. Zijn gedrevenheid voor het schieten is nog altijd heel groot , zodat er bijna geen week voorbij gaat of hij is wel ergens aanwezig op een wedstrijd. Daarom heeft de club Harry en zijn vrouw Maria op gepaste manier in de bloemetjes gezet. Langs deze weg wil de club Harry nogmaals van harte geluk wensen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 63

DHM_januari_344.indd 63

17-12-2013 8:57:27


Zaterdag 16 nov - Op de middag ontstond een waterlek in de bibliotheek van Hoogstraten aan de Lindendreef. De brandweer kwam ter plaatse en stelde vast dat het lek ontstaan was in de technische ruimte, waar een kraantje was afgebroken. Zondag 17 nov - In Minderhoutdorp zijn omstreeks 21 uur drie personen zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze botsten met een Renault Clio op drie geparkeerde auto's. De brandweer, ziekenwagens en een MUG-dienst kwamen ter plaatse. De rijbaan bleef tot bijna 23u afgesloten voor het verkeer. Ongeveer gelijktijdig was er nog een verkeersongeval op de transportzone in Meer. Daar belandde een dronken Litouwer met zijn truck, geladen met dierenvoeder, in de gracht. De vrachtwagen en de oplegger brandden uiteindelijk volledig uit. Van zondag op maandag werd ingebroken in een landbouwbedrijf aan de Oude Tramweg in Hoogstraten. Er werd een raam stukgegooid en er werden enkele computers en een fototoestel gestolen. Het Gevangeniswezen heeft de blinde gevangenisdirecteur van de gevangenis in Wortel officieel geschorst. Jef Buts (63) werd midden augustus al op non-actief gezet na klachten van gedetineerden over seksuele intimidatie en misbruik. Zowel het gerechtelijk onderzoek als het intern onderzoek zijn nog aan de gang. Jef Buts behoudt wel zijn volledige loon en mag ook zijn woning behouden. Dinsdag 19 nov – Na een schoolbezoek aan het zwembad van Zundert belandt Thaïs Jespers (6) uit Hoogstraten ongelukkig onder de wielen van de Lijnbus. Ze werd zwaar gewond aan beide benen. De 28-jarige Ben Dufraing uit Merksplas kwam om het leven bij een verkeersongeval op de Meerleseweg in Meer. De verslagenheid bij zijn collega’s van vzw Natuurwerk was erg groot. Rechtbank - Jens J. (22) uit Hoogstraten moest zich voor de rechtbank verantwoorden voor het rijden onder invloed. Het Openbaar Ministerie tekende beroep aan tegen een vonnis van de politierechter waarbij de man werd vrijgesproken. "Volgens de agenten sprak J. met een dubbele tong. Hij had bloeddoorlopen ogen en zwijmelde. Ik vraag om hem alsnog te veroordelen." Volgens de raadsman van Jens J. was de alcoholmeting ongeldig. Donderdag 28 nov – Er is mogelijk een doorbraak in het dossier van de verdwijning van de 65-jarige Staf Rosiers. Begin juni werd Kurt E. (23) in de boeien geslagen. Hij had kort voor de verdwijning nog contact gehad met Rosiers. Enkele dagen geleden volgden de arrestaties van zijn tante Janny E. (44) en haar partner Johan A. (42), beiden uit Minderhout. Dinsdag 3 dec - Het personeel van drie bedrijven op industriezone De Kluis in Hoogstraten werd in de avond een tijdje geëvacueerd. In het magazijn van de industriële wasserij Clean Lease Fortex werd een vat aangevuld met een fout product, waardoor er dampen vrij kwamen. Een gespecialiseerde firma kwam het vat leeg maken. Niemand raakte gewond. Zondag 8 dec - De brandweer van Hoogstraten trok rond 11u naar een schouwbrandje in Poeleinde in Wortel. De schade bleef beperkt tot de schouw, het vuur was snel gedoofd. Dinsdag 10 dec -Een bende zigeuners die in ons land kwam stelen, is door de Mechelse politie opgepakt. De buit bestond vooral uit geld en juwelen. De acht inbrekers, vier mannen en vier vrouwen, hadden een woonwagenkamp in de buurt van Amsterdam als uitvalsbasis. Nadat de politie van Hoogstraten enkele leden van de bende eerder op heterdaad had betrapt, besloten de inbrekers vooral nog in Nederland actief te zijn. (lvr)

64 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 64

17-12-2013 8:57:28


DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 65

DHM_januari_344.indd 65

17-12-2013 8:57:28


66 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 66

17-12-2013 8:57:29


Het verhaal van de dodendraad Nieuwjaarswandeling Om het nieuwe jaar met luister in te zetten nodigt Natuurpunt Markvallei iedereen op zondag 5 januari uit voor de jaarlijkse nieuwjaarswandeling. Om 9 uur verwachten we alle geïnteresseerden aan bezoekerscentrum De Klapekster. Boswachter Bart Hoeymans, eventueel bijgestaan door Koloniekenner Koen Verschueren, leidt de wandeling doorheen het domein en besteedt aandacht aan het gevoerde beheer, de toekomstplannen en uiteraard de prachtige natuur in Wortel Kolonie. Nog voor het middaguur plannen zij hun terugkeer naar het vertrekpunt, want Natuurpunt Markvallei biedt alle deelnemers aan de wandeling een nieuwjaarsreceptie aan. Voor mensen die nog geen lid zijn van Natuurpunt kan het meteen een aanzet zijn om althans dat goede voornemen waar te maken. Info: bc.deklapekster@ natuurpunt.be

Slechtvalkenbak De kerktoren van Hoogstraten heeft sinds zaterdag 14 januari een slechtvalkennestbak. Vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei ontwikkelden, maakten en plaatsten de bak. Nu prijkt hij in de 105 meter hoge toren en kan hij vanaf volgend jaar dienst doen als nestplaats voor de slechtvalk. De nestbak komt er niet zo maar. Drie jaar geleden al werd een koppel jonge slechtvalken waargenomen op en rond de toren. Het ging om nog vrij jonge vogels. Toen al wilde Natuurpunt Markvallei een nestbak plaatsen om de slechtvalken een handje toe te steken. Op de toren is immers niet heel veel ruimte om tot een veilig broedsel te komen. De hulp van het F.I.R. (Fonds voor Instandhouding van Roofvogels) werd ingeroepen, brieven met de vraag voor toestemming werden verstuurd. Met de professionele ondersteuning van F.I.R. werden de eerste plannen gesmeed, alleen de toestemming bleef heel lang uit en de vraag om een nestbak te mogen plaatsen werd daarom nog maar eens herhaald. Uiteindelijk werd een

half jaar geleden toestemming bekomen. Natuurpunt Markvallei wilde de slechtvalkenbak voor het nieuwe broedseizoen plaatsen, en dat is gelukt. Nu hopen we natuurlijk op een succesvol legsel. Hopelijk hebben de slechtvalken ook genoeg geduld kunnen oefenen.

Jef Leestmans over Catalonië Er zijn zo van die mensen die nooit uit je hart verdwijnen. Jef Leestmans is zo iemand. Jarenlang was hij boswachter (toen natuurwachter) in onze regio, tot hij andere oorden opzocht: Schotland en Spanje. In die landen verzorgt Jef reizen en treedt hij vooral op als gastheer en als gids. Af en toe komt Jef nog naar zijn thuisland, om de kinderen en kleinkinderen te bezoeken en om te zien hoe het gesteld is met zijn vrienden en de natuur in de streek waar hij opgroeide. Op vrijdag 10 januari is Jef weer in het land, en meer bepaald in bezoekerscentrum De Klapekster. Hij laat ons meegenieten van de natuur in Catalonië. Wilde kusten, verlaten steppes en woeste bergen, dat is Catalonië in het kort. Catalonië is een ideale plaats voor vogeltrek, overwinteraars en speciale broedvogels zoals havikarend, steenarend, rotsklever, brilgrasmus, Provencaalse - en baardgrasmus, lammergier, Vale gier, oehoe, rotslijsters, … Kortom elk seizoen is er goed. Wist je dat er zelfs pijlstormvogels, alken, jagers en stormvogeltjes kunt zien ? Dan hebben we het nog niet over de flora die bestaat uit zowel mediterrane juweeltjes als zeldzame bergplanten. En je spot er ook reptielen, vlinders, zoogdieren, …. Een slideshow brengt de aanwezigen door de mooiste plekjes, zoals de steppen van Lleida, de wetlands van Aiguamolls en de Ebro-delta, de bergen van Alberra en de Pyreneeën. Dit allemaal door Jef leestmans, een Schotse Vlaming die in Catalonië overwintert. De inkom is gratis, het begint om 20 uur. Info: Wim Verschraegen (0497 28 18 66)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n k e n v l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

Op vrijdag 24 januari staat een interessante lezing op het programma over de dodendraad. Volgend jaar is het honderd jaar geleden dat de eerste wereldoorlog uitbrak. De dodendraad liet in onze regio diepe sporen na. Herman Janssen en Frans Van Gils weten er alles over. De Duitse bezetter sloot van medio 1915 tot november 1918 heel de Belgisch-Nederlandse grens af met een elektrische draadversperring van ongeveer 2.000 volt in een ultieme poging om het clandestiene grensverkeer stil te leggen. De dodendraad liep van Knokke tot Gemmenich. Hij was 316 kilometer lang en heeft vele honderden mensenlevens gekost. De klemtoon van de lezing ligt op de heel bijzondere situatie in de Noorderkempen, waar BaarleHertog omwille van de enclavesituatie als enige gemeente aan de Belgisch-Nederlandse grens door het Duitse leger niet bezet kon worden. Herman Janssen en Frans Van Gils, twee leden van de heemkundige werkgroep Zondereigen (een gehucht van Baarle-Hertog), vertellen aan de hand van unieke foto’s over de gevolgen van de dodendraad voor onze grensregio. Over het smokkelen van rekruten voor het Belgische leger, brieven van en naar het front en voedingswaren. Over familieleden die mekaar jarenlang niet meer konden zien. Over spionage en verzet tegen de Duitsers. Over hongersnood, oorlogskost, Spaanse Griep, enzovoort. Tot slot bespreken zij hun pedagogische en toeristische realisaties, gekaderd in de honderdste herdenking van de “Groote Oorlog”. Iedereen is welkom. De lezing begint om 20 uur en is gratis. Info: Koen Verschueren: koen.verschueren1@telenet.be

Werken voor meer natuur in het Merkske Natuurpunt Markvallei organiseert op zaterdag 11 januari beheerwerken in de vallei van het Merkske. Deze beheerwerken worden uitgevoerd samen met de vrijwilligers van Staatsbosbeheer. Het precieze werkschema ligt nog niet vast. Maar Bart Hoeymans verwacht iedereen om 9 uur aan de parking langsheen de Rooie Weg. Info: Bart Hoeymans (0479/79 93 61) (AO)

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 67

DHM_januari_344.indd 67

17-12-2013 8:57:30


Hanneke Stoffels Absurde en ludieke artikels van in en rond Hoogstraten. Vat het niet te serieus op, het zijn allemaal verzinsels!

Sint neemt twee kinderen mee naar Spanje HOOGSTRATEN- 23 november was een belangrijke dag dit jaar, want de Sint kwam naar Hoogstraten. Hij maakte zijn intrede met paard en kar om vervolgens de kinderen toe te spreken in de begijnhofkerk. De verstrooide man was even zijn grote boek kwijt, maar dankzij zijn trouwe pieten had hij dat al snel teruggevonden. Na een snelle blik in het boek wist hij het goede nieuws te brengen; Er zijn dit jaar geen stoute kinderen! Niets is echter minder waar… Een oplettende fotograaf wist een foto vast te leggen waarop duidelijk te zien is dat de goedheilige man met paard en kar terug onderweg is naar zijn stoomboot. We zien de koetsier, Sinterklaas, een piet,… en twee kinderen! Wij van de redactie gingen eens een hartig woordje praten met de sint. ‘Er zijn in elk dorp wel stoute kinderen,’ aldus Sinterklaas, ‘Ik zeg dat niet om de brave kinderen gerust te stellen. Meestal zijn de feiten niet erg genoeg om ze mee naar Spanje te nemen, maar deze twee broertjes zijn zo stout geweest dat ze nu een jaar pakjes mogen gaan sorteren samen met de pieten.’ Maar wat vinden hun ouders er eigenlijk van? We spraken met mevrouw en meneer Versmissen, ‘We vinden het natuurlijk heel erg dat we onze kinderen een jaar moeten meegeven aan de Sint, maar wat kunnen we doen? We wisten dat de kans bestond dat ze in de zak zouden belanden, we hopen nu enkel dat ze het komende jaar goed

Foto genomen op ter hoogte van het stadhuis in Hoogstraten op 23 november. gaan nadenken over wat ze hebben uitgestoken zodat dit niet nog eens gebeurt.’ Hoogstraten hoopt dat dit een eenmalige gebeurtenis is. Stoute kinderen zijn namelijk slechte

reclame. In de geschiedenis van de stad is dit nog nooit eerder voorgevallen. We kunnen dus wel stellen dat Hoogstraten zeer brave inwoners heeft.(hs)

Er was eens ... OLLEKE De Hoogstraatse Maand presenteert de avonturen van “Olleke in Hoogstraten”, een kinderverhaal dat Ruth Govaerts en Hanneke Stoffels op vraag van DHM zullen schrijven en tekenen. Wie Olleke precies is, kom je te weten in de eerste aflevering elders in dit nummer. Maar wie zijn Ruth en Hanneke?

Ruth Govaerts

Hanneke Stoffels

Samen

i s o p g eg r o e i d i n Hoogstraten. Ze volgde sinds het tweede leerjaar IKO en is gepassioneerd door fotografie en illustratie. Zo volgde ze Kunsthumaniora Publiciteitsgrafiek aan het Heilig Graf in Turnhout en studeert ze vanaf dit jaar Grafisch Ontwerp, illustratieve vormgeving aan het Sint Lucas in Antwerpen Je bent haar prachige tekeningen vast en zeker al tegen gekomen op diverse affiches in het Hoogstraatse.

is ook opgegroeid in Hoogstraten. Ze volgt sinds vier jaar Kunsthumaniora Woordkunst-Drama aan het Heilig Graf in Turnhout. Sinds een ruim jaar pent ze ook regelmatig haar absurde en ludieke schrijfsels neer onder de naam “A la W’hoogstraete”. Sinds begin van afgelopen jaar maakt Hanneke ook regelmatig een aflevering van A la W’hoogstraete in de Hoogstraatse Maand.

zullen ze ons alles vertellen over Olleke, die avonturen beleeft in Hoogstraten. Ruth en Hanneke kwamen elkaar jaren geleden tegen op de Gemeenteschool van Hoogstraten, en sindsdien zijn ze met elkaar bevriend. Samen bedenken ze, Hanneke schrijft en Ruth zorgt voor illustraties en lay-out. Geniet ervan! (ms).

Het eerst verhaal van Olleke in Hoogstraten vind je hiernaast.

68 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 68

17-12-2013 8:57:31


DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 69

DHM_januari_344.indd 69

17-12-2013 8:57:31


agenda

TENTOONSTELLINGEN Van 8 januari tot zondag 23 maart TREK, tentoonstelling van jonge kunst van Lien Hereijgers (juwelen), Jan Opdekamp (fotografie), Sanne Schrijvers (grafisch ontwerp) en Dorien van Bavel (vrije grafiek) in het Stedelijk museum, geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak. Info: 03 340 19 80

HOOGSTRATEN Dinsdag 24 december KERSTMAAL voor mensen die minder hebben in VTI Spijker. Helpen en financieel steunen kan. Zie elders in dit blad.

Zondag 26 januari LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur Vrijdag 31 januari UITREIKING CULTUURPRIJZEN met optredens van LIES LEFEVER en de Strawberry City Jazzband vanaf 19.30 uur in Le Cirq Zaterdag 1 februari 4WHEEL DRIVE, bluegrass om 20.30 uur in zaal Cecilia Zaterdag 1 en zondag 2 februari TENTOONSTELLING HOBBY & CREATIEF, op zaterdag van 14.30 tot 18 uur, op zondag van 10 tot 18 uur. Info 03 314 40 01 Zondag 2 februari BOS- & VELDTOERTOCHT met vertrek tussen 8 en 10 uur in het Klein Seminarie.

Woensdag 27 december OPTREDEN van SCALA in de Sint-Katharinakerk. Het vermaarde meisjeskoor brengt zijn ‘best of’ en nieuwe hits. Tickets langs scalahoogstraten.be.

Zaterdag 4 januari NIEUWJAARSCONCERT van fanfare Voor Eer en Deugd om 19.30 uur in zaal Bij de Paters. Zaterdag 11 januari KERSTBOOMVERBRANDING om 19 uur vertrek naar de oude Markweg

Zaterdag 4 en Zondag 5 januari SCHAAL DER KEMPEN, tentoonstelling van honden, telkens van 7 tot 18 uur in de Veilinghallen. Inkom 6 euro. Zondag 5 januari NIEUWJAARSCONCERT door het Euregio Jeugdorkest om 15.30 uur in de Rabboenizaal. Woensdag 8 januari CINE HORIZON met de vertoning van ‘Le Fils de l’Autre’ om 19.30 in Le Cirq Vrijdag 10 januari STATIE ‘k WIST ‘t, algemene quizavond om 20 uur in zaal Pax. Zondag 12 januari NIEUWJAARSDRANK bij de Laermolen van 14 tot 17 uur Dinsdag 14 en 28 januari LAERMOLEN IN WERKING van 19.30 tot 21.30 uur Zaterdag 18 januari 2014 MARKANT - Nieuwjaarsconcert door jong talent & receptie om 20 uur in de kapel van het Spijker, Gelmelstraat 60-62. Tickets 15 euro bij Kempi Meubel of Martine Mertens GSM 495487662.

MEERSEL-DREEF

MEERLE

Woensdag 25 januari KERSTBORREL na de hoogmis van 10.30 uur. Organisatie van de KLJ.

Zondag 5 januari WANDELING naar kerkhof Kolonie Merksplas o.l.v. Marcel Vorsselmans. Trefpunt: parking Bolk Rijkevorsel. Aanvang: 14 uur. Organisatie: WC Markdal. Zondag 19 januari WANDELING naar Withagen o.l.v. Jos Sprangers. Trefpunt: Heerle 74, Meerle. Aanvang 14 uur. Organisatie WC Markdal Zondag 2 februari WANDELING naar het Engels Pad o.l.v. André Wouters. Trefpunt: kerk Sterbos Wuustwezel. Aanvang 14.00 uur. Organisatie WC Markdal. Vrijdag 7 februari KWB LEKKERBEKKENTOCHT van ongeveer 5 km. Vertrek tussen 19 en 20 uur. KWB leden 5 euro, niet leden 6 euro.

200

Zaterdag 18 januari JE EIGEN KALENDER MAKEN, van 13.30 tot 15.30 uur in de gemeenteschool in de Gravin Elisabethlaan. Organisatie VED COOL, deelname 5 euro.

70 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 70

17-12-2013 8:57:32


agenda

WORTEL Vrijdag 27 december RIKKEN & JOKKEN in zaal parochiezaal Trefpunt. Een organisatie van KWB Wortel in het kader van de ‘Kaartgroep Noorderkempen’. Zondag 29 december KERSTTOCHT langs Wortelse grenzen. Een begeleide wandeling langs vier kerststallen. Vertrek aan de kerststal bij de kerk om 13.30 uur. Vrijdag 10 januari CATALONIE, lezing door Jef Leestmans om 20 uur in DE Klapekster

MINDERHOUT Elke maandag GEZONDHEIDSWANDELING van ongeveer 5 km. Vertrek aan het gildelokaal. Zondag 29 december TWEEDEHANDS boek- en CD-beurs in het parochiecentrum. Organisatie KWB

199

Vrijdag 14 en 24 januari THEATERWANDELING “De filosoof van Wortel-kolonie” door theater Pas Geverfd. Deelname 9 euro. Inschrijvingen zjosfinks@hotmail.com Vrijdag 31 januari, zaterdag 1, woensdag 5, vrijdag 7, zaterdag 8 februari EDELWEISS, een (k)luchtig blijspel door theater Willen is Kunnen.

Dinsdag 31 december Veilig zingen voor de kinderen. Organisatie Nieuwjaarscomité Zaterdag 11 januari HOOGSTRATEN 1814, de VERGETEN VELDSLAG, lezing door Jan Huijbrechts om 19.30 in de Sint-Clemenskerk. Inkom gratis. Zaterdag 1 februari KWB OP DROPPING, vertrek om 18.30 en 20 uur. KWB leden betalen 3 euro, niet leden 8 euro. Vrijdag 7 februari LICHTMISCONCERT met optreden van het “Gemend Zangkoor De Vedel” uit Turnhout om 20.15 uur in de Sint-Clemenskerk.

Hunker Bunker

door reinhart

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2014 - 71

DHM_januari_344.indd 71

17-12-2013 8:57:33


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

HUISARTSEN

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

www.geowacht.be Voor de wachtdienst overdag van 9 en 22 uur en de wachtdienst ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 (1.50 EUR/minuut)

ZATERDAGWACHT

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen:

Zaterdag 28 december van 9 tot 12.30 Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.:03 314 60 04 Zaterdag 4 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 11 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 18 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 25 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.:03 314 60 04

Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ De volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 29 januari

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

DINSDAG 14 JANUARI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

72 - JANUARI 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_344.indd 72

17-12-2013 8:57:33


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.