oktober 2014 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 352

JAARGANG 30 OKTOBER 2014 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

PATER LUK ''Dat is geen 'mijnheer', juf, dat is pater Luk!'' (leerling 't Dreefke)

ELEKTRICITEIT

GUST KOYEN

TE VEEL IN TIJDEN VAN SCHAARSTE

MEUBELMAKER WORDT TOPDESIGNER

DE VOETBALTRAINERS OP EEN RIJTJE


COLUMN Het zit ons niet mee. Net wanneer de grote vieringen omtrent Brave Little Belgium hun hoogtepunt bereiken, moet Poor Forgotten Hoogstraten met, wat-een-pech-nog-aan-toe, dezelfde cijfercombinatie haar stukje eigen geschiedenis herdenken. Niet dat Hoogstraten zich daar klein-maar-moedig heeft gedragen, zeker niet. Het overkwam ons gewoon. Toevallig hier. Het enige aandeel van de plaatselijke bevolking was het ruimen van dierlijk, menselijk en materieel leed. Van de dode paarden werd gesmuld, de slachtoffers waren onbekenden en voor kisten en opknapwerk stroomden de onkostennota’s bij de burgemeester binnen. De ‘vergeten veldslag’ van 1814 gebeurde in afstand weliswaar vlakbij maar is in de tijd ver genoeg weg om ons emotioneel niet meer in de war te brengen. Het leverde ons wel een fraai geschiedenisboek op, boeiende lezingen, een indrukwekkend re-enactment, een prachtige tentoonstelling en binnenkort een po-

1814 14-18… ëtische spektakelmusical. Alles zeer de moeite waard en met een hoge amusementswaarde. 14-18 daarentegen ligt in tijd én in emotie een stuk dichter bij ons. Vlaamse frustratie én afkeer van oorlog miezeren door die gruwelijke Groote Oorlog tot vandaag voort. Het viel de toerisme-industrie dan ook moeilijk om de juiste toonaard te vinden. Uw partner!: “Helipromotions biedt je battlefield tours aan per helikopter”; Welkom in Hotel M, “welkomsdrankje, gratis wi-fi én bezoek aan Flanders Field Museum”. De re-enactments van de loopgraven- en slijkoorlog zouden slechts plaatsvinden “Als het weer het toelaat…” Maar de herdenkingen 14-18 brachten ook pareltjes voort. Het Flanders Fields Museum blijft de moeite waard en een bezoek aan een van de

kerkhoven verstilt de herinnering op een wél beklijvende wijze.Ook de Eén-reeks In Vlaamse Velden gaf een mooie, zij het geromantiseerd inleiding op de 4 jaar durende herdenking. De muziek van deze reeks werd gecomponeerd door de immer innemende Jef Neve. En daarmee zijn we weer dichter bij huis. In de kapel van Merksplas-Kolonie gaf de man op de laatste dag van augustus een pakkend concert. Pakkend! Jef pingelde niet zelfgenoegzaam zijn riedeltjes af maar sleepte als dirigent een 20-koppig koperensemble mee in zijn evocatie. Alles ingebed in mooie teksten, sprekende projecties en rustig toneelspel van de plaatselijke toneelgroep. In de choreografische evocatie van een jongeman met shellshock culmineerde al het leed van de oorlog. Oorlog. Gelukkig dus toch ver weg. Eigenlijk zit het ons wél mee. (lvr)

GUST KOYEN TUSSEN TOPONTWERPERS

Gust Koyen van Meerle begon in 1986 als meubelmaker aan de band bij Mintjens Meubelen in Westmalle. Nu, 28 jaar later, maakt hij deel uit van een team met nationaal en internationaal bekende topontwerpers. Als de bliksem naar blz. 10 voor het verhaal van zijn carrière. 2 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


INTERVIEW

Pater Luk – Franciscus Wouters

80 Jaar en nog steeds ‘A Beautyful Life’ Het is een mooie nazomeravond als we aanbellen bij het klooster van de paters Kapucijnen in MeerselDreef. Pater Luk – Sus Wouters in het burgerleven - wacht op ons. Eind september wordt hij 80 en hij viert dat met heel Meersel-Dreef. Alle parochianen, alle verenigingen van Dreef, Galder en Strijbeek zijn uitgenodigd voor de dankviering en voor een barbecue in en om de schuur van het 300 jaar oude klooster. De perfecte gelegenheid ook om dit pas gerestaureerde oudste deel van het klooster met gepaste luister in te wijden. Dat het er druk zal zijn, daar kan je vergif op innemen. Want heel de Dreef, heel de parochie draagt Pater Luk op handen. Iets meer dan 20 jaar geleden kwam hij in het klooster wonen en vond er snel zijn derde thuis, zoals hij dat zelf noemt. Sedertdien is hij de rots waarop klooster en parochie ‘hun kerk bouwen’, om de woorden van ons Heer te parafraseren. Tijd voor een goed gesprek en daar moet je een begenadigd verteller als Pater Luk niet voor forceren.

Pater Pio Zullen we eerst in het Mariapark wat foto’s schieten, nu het vooravondlicht nog mooi is? ‘Prima’ zegt hij, want hij vertoeft graag in het mooie en rustgevende park, waar hij, samen met vele anderen veel tijd aan besteedt om het in orde te houden. We komen vanzelf eerst terecht bij het beeld van pater Pio, dat er door zijn toedoen gekomen is en waar enige weken terug nog bijna duizend bedevaarders de Pater Pio-dag meemaakten. Eerder toevallig is pater Luk kenner van pater Pio geworden en bezieler van de verering ervan in het Mariapark in Meersel-Dreef. ‘Toen ik begin jaren ’60 als novice in het klooster in Izegem was, was de historie rond pater Pio al lang gemeengoed. Hij vertoonde de stigmata vanaf 1918 en de bijzondere gaven die men hem toeschreef, waren gekend. Maar bij de Kapucijnen werd het eerder verzwegen. We mochten er ook niet naartoe in Italië. Men hoedde er zich voor iemand heilig te verklaren uit eigen familie. In 1968 had ik hem in Rome kunnen opzoeken, toen ik de eerste keer uit Pakistan op vakantie

was. Maar je kreeg er geen toelating voor van de oversten en op eigen houtje durfde ik niet. Pater Pio had helderziende gaven en ik was bang dat hij me zou zeggen “Hé gij, wat komt ge doen? Moet gij misschien niet luisteren naar uw oversten”!

Naar San Giovanni Rotondo De verering van pater Pio in de gemeenschap van de Kapucijnen is maar begonnen met de zaligverklaring in 1999 door paus Johannes-Paulus II. De provinciaal van Antwerpen zei toen in een vergadering hier dat we bij die gelegenheid misschien toch maar iets moesten doen om onze beroemde medebroeder te eren. Echt aandringen deed hij niet. ’s Avonds zat ik er hier aan tafel met mijn medebroeders nog wat over na te praten en een van hen zei: waarom geen beeld in ons park? Het is groot genoeg en er staan al veel heiligenbeelden. Het zou er mooi bij staan. “Een goed gedacht” heb ik gezegd. “Iedereen akkoord?”. Ik aan de slag. In Brugge een oude confrater gebeld, die lang in Italië gewerkt had en vloeiend Italiaans sprak. Hij wilde meteen mee. We vroegen het VW-busje van de schip-

persschool te leen. Nu nog de toelating van de overste. Die moest er even over denken, maar gaf enige dagen later zijn zegen. Wij op weg. Het grote voordeel is dat we een grote kloosterfamilie hebben overal in Europa, en zeker in Italië; kloosters en huizen waar we konden overnachten en te eten kregen. Mijn confrater was destijds nog secretaris geweest van de Generaal van de Italiaanse Kapucijnen en dat was goed te merken. Overal hartelijk welkom en hoed af voor “Signore Secretario”. We hebben daar in San Giovanni Rotondo, waar pater Pio leefde, een groot bronzen beeld gekocht. Het moest met vier man in het busje geladen worden. Ik eerst kijken waar het reservewiel zat. Je weet toch nooit, onderweg waren we maar met zijn tweeën. Bleek dat we er geen bij hadden. Enfin, wij op weg naar huis. In Milaan bij onze broeders overnacht en ’s morgens bij het starten een groot rood licht op het dashboard: geen olie meer. Wij naar een naftstatie een beetje verder. De uitbater keek bedenkelijk toen hij de peilstok controleerde. Geen lek olie. Hij heeft er 4,5 liter moeten inkappen. “Moet je nog

Pater Luk vertoeft graag in het mooie en rustgevende Maria-park van Meersel-Dreef DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 3


INTERVIEW ver” vroeg hij, er niet gerust op dat de motor het nog lang zou volhouden. Ik zei tegen het beeld van pater Pio “Luister man, ’t is voor jou dat we het doen, zorgt gij dan dat we goed thuiskomen”. En zo geschiedde. Ondertussen heb ik veel gelezen over de man en ben ik er door gefascineerd geraakt. Na zijn heiligverklaring zijn we de jaarlijkse pater Pio-dag beginnen organiseren. Ik ben er fier op dat hier op die dag negenhonderd mensen langs zijn gekomen. Vanaf ’s morgens is een hele ploeg vrijwilligers in het getouw om zo’n vijfhonderd broodmaaltijden klaar te maken. Het is daardoor ook een groot sociaal gebeu-

ren, heel spontaan. De medewerkers vormen een hechte groep, ze kijken er steeds naar uit. Dit jaar vijfhonderd eters, gelukkig was het goed weer en hebben veel mensen buiten kunnen zitten. En als het had geregend, had ik de kerk open gedaan. De mensen moeten toch rustig en droog hun boterham kunnen opeten? Ze komen vanuit heel België en Nederland, je moet hen goed ontvangen.

Als missionaris geroepen Vooraleer pater Luk in Meersel-Dreef onder meer pater Pio-specialist zou worden, was er een lange, niet uitgestippelde, weg naartoe.

‘Ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik mij geroepen voelde tot het priesterschap. Het was heel anders, ik voelde mij van heel jong geroepen om missionaris te worden. Dat je daarvoor dan broeder of priester moest worden, dat heb ik er dan maar bij genomen. Ik heb er al eerder over nagedacht. Ik meen dat de kiem gelegd werd door een zuster in de laatste klas van de bewaarschool, die vertelde over negerkes in Kongo. Kongo was voor Belgen het meest bekende exotische land. “In Kongo als priester de zieltjes van de negerken gaan witwassen” zei de zuster, dat deden onze missionarissen. Ze ging er foto’s van laten zien, maar dat is nooit gebeurd. Het beeld dat ze schetste is blijven hangen. Evident was het niet, want ik ben van eenvoudige komaf. Mijn vader was een hardwerkend arbeider bij de diensten van het Albertkanaal. Laboremus (laat ons werken) heette zijn werkgever, en dat was wat van hem verwacht werd. Hard labeur aan het onderhoud van de sassen. Mijn moeder, die een zwakke gezondheid had, runde ondertussen een klein dorpswinkeltje in Vorselaar (Herentals), waar we vandaan zijn. Om een centje bij te verdienen. Heel het dorp kwam over de vloer. Luxe was er niet en er kwamen uiteindelijk negen kinderen. Maar ik kan me niet herinneren ooit honger te hebben geleden, zelfs niet tijdens de oorlog. Mijn ouders hadden hun fierheid, misschien dat zij zich wel eens eten uit de mond spaarden, als kind merkte je dat niet. Met mijn eerste communie had ik een mooi nieuw ‘costumeke’ en mocht ik me ‘gaan laten zien’ bij familie en buren. Dan kreeg je een cent. Ik had drie frank bijeen toen ik terug thuis was, een onvoorstelbaar kapitaal voor mij toen. Mijn moeder, een zeer gelovige vrouw, zei me er één frank van te geven aan het negertje van de missies. Ik heb een frank gegeven en het negertje knikte me vriendelijk toe! Ik herinner het me tot op de dag van vandaag. Ik was er door geroerd en vond het helemaal niet erg die frank af te geven.’

Studeren tegen heug en meug ‘Nu, een groot arbeidersgezin, het was niet vanzelfsprekend om verder te leren. Maar alle mijn broers en zussen hebben mogen kiezen. Universiteit was niet voor ons, maar voort leren mochten we allemaal. Daar hebben mijn ouders alles voor gedaan.

Ik was bang dat de helderziende Pater Pio me zou zeggen “Hé gij, wat komt ge doen? Moet gij misschien niet luisteren naar uw oversten”! 4 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zo ben ik na de lagere school naar het college gegaan in Lommel, bij de Kapucijnen. Mijn broer was me al voorgegaan. Mijn keuze voor de Kapucijnen was ook heel bewust. Er was een klooster in Herentals, de paters kwamen in Vorselaar preken voor ‘den Bond’. Gepassioneerde prekers die grote indruk op ons jonge mensen maakten. Er was ook een dorpsgenoot die Kapucijn was en dat was ook een boegbeeld. De Witte Paters uit Zandhoven waren ook straffe prekers, maar de Kapucijnen met hun bruine pij en hun sandalen, die maakten echt indruk.


INTERVIEW Nu was leren niet mijn sterkste ding, ik werkte liever met mijn handen. Was het niet gelukt in school, was ik waarschijnlijk broeder geworden en ook naar de missie gegaan. Maar je stelde je toen die vragen niet. En zolang ik er steeds door spartelde, bleef ik voortdoen. Uiteindelijk ben ik maar één keer moeten blijven zitten in de middelbare. Ik moet ongelooflijk veel hulp van boven gehad hebben. Mijn beste schooltijden waren de vakanties!’ Ooit een lief gehad? ‘Wel, eigenlijk niet. Heb er zelf nooit oog voor gehad. Mijn zus had een vriendin van de VKAJ die regelmatig bij ons bleef logeren. Zo ging dat vroeger, in een groot gezin waren er altijd wel vrienden en vriendinnen aan tafel, die bleven slapen. Ze zei tegen mijn zus dat ze mij wel zag zitten, en of ik dat misschien ook zo zag? “Ik denk het niet” zei mijn zus, “onze Sus spreekt alleen maar van missionaris worden. Maar ge moogt het hem wel altijd vragen. ”. Dat heeft ze niet gedaan, al wist ik het wel van mijn zus. Veel later, toen ik na 6 jaar Pakistan de eerste keer terug thuis was, was er een groot missiefeest in Vorselaar. Wij verkochten daar Oosterse kunst, om onze missiekas te spekken. Heel mijn familie was daarmee in de weer. Op een gegeven ogenblik zei mijn zus “Herinner je nog die vriendin die vroeger een oogje had op jou?”. Ja zei ik, maar ik zou ze niet herkennen. “Dat is die madam daar”, zei ze wijzend. Toen ik haar eens conscieus goed bekeek, heb ik bij mezelf gedacht: ‘ “Toch niet erg dat ge daar niet mee getrouwd bent!” (schaterlacht).

Cultuurschok ‘Na mijn priesterstudies – 3 jaar filosofie en 4 jaar theologie, ik weet nog altijd niet hoe ik daarin gelukt ben – kwam de keuze waar naartoe als missionaris? Toen maakte het voor mij niet meer uit of ik naar de Kongo zou gaan of ergens anders. Onze orde had een grote missie in Pakistan, waar volk nodig was. Dus dat is het geworden.

hindoes. Vooral moslims, Pakistan is het gedeelte van het koloniale India dat islamitisch is. Zij vormen het allergrootste deel van de bevolking. Maar in heel het Oosten zijn er altijd animisten geweest, mensen die wel religieus waren maar niet direct een welbepaalde godsdienst aanhingen. Ze behoorden traditioneel tot de armsten, de paria’s, de tjoera’s. De minderbroeders hebben van in het begin van hun aanwezigheid in India, ca. 1860, gekozen om met hen te werken. En de keuze voor de één, betekende automatisch niet met de anderen. Onze orde heeft er hard gewerkt aan opvoeding, aan scholing en onderwijs. Velen van de christenen hebben het tot onderwijzer, arts of verpleger gebracht dank zij ons onderwijs. Daarmee werden ze ook “iemand” in die maatschappij. Want de scheiding was echt groot; het was hindoes verboden in de schaduw van christenen te lopen. Een haarkapper die het haar van de moslims knipte, mocht dat niet doen bij christenen. Het was ook vooral sociale scheiding, een gevolg van het kastensysteem. Dat had gevolgen toen christenen die leraar werden ook moslimkinderen in hun school kregen. Daar waren altijd drinkfonteintjes met voor de moslims een tinnen beker. De christen leerlingen mochten daar niet aan raken, zij moesten uit hun handpalmen drinken. Maar ineens moesten moslimkinderen in de school hun vinger opsteken om iets te vragen aan de christen leraar. Politieke leiders hebben die evolutie gezien als aantasting van hun macht. Radicalen hebben van de situatie in de regio geprofiteerd om het politieke laken naar zich toe te trekken. Ze beschuldigden christenen van blasfemie tegen Allah. Meestal gewoon verzonnen, maar soms met verschrikkelijke gevolgen. De toestand is voor ons daar niet meer veilig nu. Tegen zulke beschuldigingen heb je geen verweer; politie, rechters kiezen de kant van de macht. De maatschappelijke opgang van de onderklasse is anderen een doorn in het oog, een bedreiging voor hun machtspositie. En de fundamentalisten doen er nog een schep bovenop.

Geen wonder dat Pakistan als het gevaarlijkste land ter wereld wordt omschreven.’

Kerkenbouwer ‘Nochtans ging dat vroeger vrij goed samen hoor. Natuurlijk waren er wel eens wrijvingen, maar die hadden meestal geen religieuze ondergrond. Burenruzies, jaloezie. Gelijk dat hier ook gaat. De minderbroeders hebben wel getracht de christenen een waardige maatschappelijke positie te geven. Door scholen en huizen te bouwen. Maar vooral ook door hen kerken te geven. Een kerk was voor een christene gemeenschap het uiterlijke teken dat ze een gemeenschap vormden. Zoals de moslims een moskee hebben. Daar heb ik veel tijd aan besteed. Dat lag me ook, ik werkte graag met mijn handen. In totaal bouwden we tijdens mijn 31 jaar in Pakistan 35 dorpskerken, 3 lagere scholen, 1 middel-school, een meisjesinternaat met 110 bedden, een jongensinternaat met 90 bedden en 4 bouwprojecten voor in totaal 275 huizen. Van alles wat ik gebouwd heb is nog niks ingevallen, het staat er nog allemaal! Na goed 30 jaar begon de vermoeidheid toch een beetje toe te slaan. De vele jaren rondhotsen eisten hun tol. De zorg over 120 tot 130 dorpen, verspreid over een gebied zo groot als de helft van de provincie Antwerpen onder mijn hoede. In het meest arme deel van Pakistan, zowel materieel als intellectueel. Aan het klimaat wen je wel een beetje. Je zweet je kapot, ik liep er een hele dag met een handdoek rond mijn nek om het zweet af te vegen. Missionaris was je vrijwillig, en je kon steeds vragen om je missie te beëindigen. Mits enige voorbereiding werd dat goed geregeld. Ik had toen een jonge catechist onder mijn hoede die de streek wel zag zitten. Hij moest nog één jaar seminarie doen. “Dat wordt mijn opvolger,” dacht ik. Zo is het ook gegaan. Ik heb hem bij mijn af-

Dat was pas een cultuurschok. Ook hier te lande was de welvaart nog komende, maar de levensomstandigheden daar, dat was andere koffie. En als westerling had je geen enkele binding met cultuur, taal… Alles was ineens anders. Maar als 26, 27-jarige ben je jong, veerkrachtig en ook een beetje avontuurlijk aangelegd. Ik zou mijn plan wel trekken. Ik kreeg zes maanden tijd om me aan te passen, een beetje de taal te leren. Urdu is de officiële taal en Punjabi was de taal van het volk waar ik ging werken. Geen enkel verband met de Westerse talen, ook niet met Latijn, zelfs niet met Grieks of Hebreeuws. Tussendoor wat Engelse woorden van de gewezen kolonisator. Enfin, we leerden snel onze plan trekken. Ik heb vooral veel geleerd van de kinderen, van hun spontaniteit.’

Fundamentalisme ‘De christenen vormden een aparte gemeenschap, een kleine minderheid tussen moslims en

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 5


INTERVIEW scheid mijn eigengemaakt miskoffertje gegeven, met alle benodigdheden voor de mis, dat paste in de tas van de moto waar we vroeger de streek meer rondreisden. Hij was er heel blij mee.’

Het einde van de wereld ‘Als je terug naar België kwam, polsten je oversten je waar je ergens naartoe wilde. Ik was nu wel lang genoeg uit de streek weg – vanaf mijn 12e – ik wilde graag terug naar de Kempen. Dat werd dan Meersel-Dreef. Ik super content! Mijn familie thuis zei “Man, waar steken ze je nu weg, aan het einde van de wereld” (lacht smakelijk). Ze konden zich blijkbaar toch nog niet echt inbeelden waar ik vandaan kwam. Ik heb hier snel mijn draai gevonden en gauw vonden ze thuis ook dat ik het nergens beter had kunnen treffen. Na een aanpassingsperiode en wat studies - gelukkig zonder examens te moeten doen - om me de westerse filosofie en de levensgewoonten terug wat meester te maken, kreeg ik als taak de zorg voor het Mariapark. De nieuwe confrater die onlangs hier is komen wonen, heb ik meteen dezelfde taak gegeven. Het is goed om wat om handen te hebben, lezen en studeren is wat mager om de dag te vullen. Maar al bij het eerstvolgende kapittel (verkiezingen van de oversten, nvdr) werd ik door mijn medebroeders als gardiaan verkozen. Een gardiaan is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken van het klooster, voor de medebroeders, voor de gebouwen en de eigendommen. En in 1997 werd ik door de bisschop benoemd tot kapelaan. Een kapelaan is een pastoor zonder een eigen kerk. Ik mag van de kapucijnen de kloosterkerk als parochiekerk gebruiken. Dat is wreed gemakkelijk, want zo heb ik niet te maken met een kerkfabriek en al de administratieve en financiële poespas die daar bij hoort. De provinciale overste van de kapucijnenKapucijnen van zijn kant is al lang blij dat ik mijn plan trek. Het jarenlang missionaris zijn is me goed van pas gekomen. Het geeft me een grote zelfredzaamheid bijgebracht. Aanpakken wat nodig is, zelf de dingen regelen, proberen financiële

middelen bijeen te brengen. Ik moest natuurlijk verantwoording afleggen, maar voor mijn part liefst zo weinig mogelijk. En als het nodig is eens goed van uw oren maken, maar het daarna wel bijleggen hé!’

Fijne gemeenschap ‘Ja, ik heb de Dreveniers en de mensen van Galder en Strijbeek snel leren kennen. Dat heeft natuurlijk veel te maken met het pastoraal werk en de speciale gelegenheden die ermee gepaard gaan. Dopen, communie en vormsel, huwelijken, uitvaarten. Je komt dan al gauw met hele families in contact, leert hun geschiedenis, hun afkomst, hun wel en wee. En ik kom ook elk jaar enkele keren in de school, hou graag contact. Ik ben er altijd heel welkom. Bij zo’n bezoek in het begin van het schooljaar vroeg de juf een keer “Wie kent deze mijnheer?”. Een bengel stak zijn vinger op en antwoordde “Dat is geen mijnheer, juf, dat is pater Luk!”. Weet je wat het ook is: een luisterend oor bieden. Ik kan de mensen hun problemen meestal ook niet zomaar oplossen. Maar ik kan wel naar hen luisteren, dat alleen lost al veel op. En een beetje met de mensen kunnen meegaan. Zo zat ik eens op een mooie avond nog wat in de poort te praten toen ik twee jonge dametjes zag aanbellen, allebei met een baby in de arm. “Ik ga maar, want die moeten mij hebben” zei ik. “Ben jij pater Luk?” vroegen ze en toen ik ja zei, kwam er een glimlach op hun gezicht. “Dan zijn we bij de juiste”. Ze wilden hun kindjes graag laten dopen. Na een praatje begon ik met het invullen van de papieren: naam van de moeder, van het kindje, geboortedatum. Toen de naam van de papa. “Dat weet ik niet, pater” zei de eerste. Ik vulde dan maar ‘anonymus’ in. De tweede was voorzichtiger. Ze zei “Ik denk dat ik het weet, maar ik heb liever dat ge het niet opschrijft”. Op zo’n moment denk ik: “God, wat hebben die meisjes al meegemaakt in hun korte leven”. We hebben er een schone doop van gemaakt, met veel familie en vrienden. Ik denk niet dat ik twee jonge moeders ooit gelukkiger heb gezien.

6 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Wel, ik denk dat in veel parochies deze meisjes niet terecht hadden gekund. Omdat ze niet van de parochie waren of omdat ze schrik zouden hebben van de administratie. Natuurlijk zijn kloosters altijd vrijplaatsen geweest, waar vreemden en, ontheemden, pelgrims terecht konden. En als je dan zelf nog missionaris bent geweest, dan maakt je dat milder en onafhankelijker tegenover hiërarchie. Je had meer macht, en als je ze niet kreeg dan pakte je ze gewoon.’

Florissante parochie Pater Luk heeft even een droge kuch, van al dat babbelen. ‘Ook iets drinken?’ vraagt hij. ‘Een Schrobbelaerke?’ Hij haalt de borreltjes en de kruik uit zijn kast. “Je moet ook de goede dingen van het leven weten te appreciëren” zegt hij met een knipoog. Hier in de kantine weten ze dat. “Hoe is het met de keel” vragen ze me op gezette tijden. “Een beetje aan de droge kant” zeg ik dan met een kuchje erbij. En dan staat er een nieuw stoopke klaar. ‘Waarom hier zoveel mensen naar de mis komen? Dat heeft meerdere oorzaken, meen ik. Het aanbod natuurlijk, we hebben hier nog zeven missen. Als je te laat bent voor de eerste, maak je even een wandelingetje naar de grot of over de Dreef en kan je nog terecht voor de volgende. Er is volgens mij ook nog een verre naslag uit de geschiedenis. Het klooster aan de grens, om ook de katholieken aan de overzijde van de grens te bedienen toen die het daar moeilijk hadden. Nu komen ze van overal. We hebben ook steeds een echte mis, geen gebedsdiensten waarmee men zich in veel parochies moet behelpen wegens gebrek aan priesters. Die zijn er hier nog genoeg en ze kunnen nog allemaal de mis doen. Op een weekend komen duizend tot twaalfhonderd mensen. De openluchtmissen aan de grot zijn er voor heel de familie, ook voor de kleine kinderen. Mij stoort het niet dat die kleine mannen tijdens de dienst wat rondlopen en rondkijken. Op zo’n zondagmorgen zitten daar vijf- tot zeshonderd mensen, jonge gezinnen met kinderen.


INTERVIEW Ook de reputatie als bedevaartsoord heeft er natuurlijk mee te maken. Het kerkelijk leven gaat zeker achteruit, er zal wellicht een eind komen zoals we dat nu kennen, wegens gebrek aan priesters. Maar het religieuze wint weer veld. Dat zie je aan het bezoek aan het Mariapark, de grot, pater Pio.’

Het leven is mooi ‘De toekomst van klooster en parochie zijn zeker een probleem, dat houdt me bezig. Nu kan ik nog veel dragen en de mensen dragen mij. Dat maakt het doenbaar. Al begin ik de laatavondvergaderingen wel lastig te vinden. Ik weet het, ze zijn niet te vermijden in het parochiale werk, maar ze vermoeien me meer en meer. Een mens is heel de dag al in de weer en seffens wordt ik 80! Maar ik slaap godzijdank goed, dat heb isik destijds op school geleerd. (schatert) Het neemt niet weg dat er weinig opvolgers in het vooruitzicht zijn, zeker niet voor het pastoraal werk. Dat vraagt toch een beetje een aparte aanpak. Elk moment van de dag paraat staan. Je weet nooit wie op de bel drukt, maar je moet wel open doen en luisteren. Maar ik ben blij dat ik het nog steeds kan doen. “Life is beautyfull” heb ik dikwijls gezegd in

Pakistan. “Het leven is mooi “ is mijn lijfspreuk, die heb ik van mijn lieve hardwerkende vader meegekregen.’

Naar de overkant ‘Het aantal medebroeders wordt steeds kleiner. Momenteel wordt een deel van het klooster – het voormalige Elegast – verbouwd tot woonruimte voor ons. De voorzijde van het gebouw blijft ook patersverblijf, daar heb ik voor gevochten. Men wilde daar ook museum over de kapucijnen van maken, zoals men met het andere kloostergedeelte gaat doen. Maar ik wil mijn mooie kamer hier aan de straatkant niet kwijt. Bij de opmaak van de plannen enkele jaren geleden, kregen we allen een brief met de vraag waar we naar toe zouden willen gaan als het niet goed meer zou gaan met onze gezondheid: naar het rusthuis van de kapucijnen in Izegem, naar een rusthuis in de gemeente. Ik heb geantwoord: “Zolang ik kan gaan, ga ik hier niet weg. Als ik niet meer kan gaan, mogen ze mij naar de overkant van de straat dragen. Op het kerkhof in het Mariapark is nog wel een plaatske voor mij. Mooier kan een mens niet rusten”. (jaf)

(In de Nieuwsbrief 2011 van Fanfare Voor Eer en Deugd verscheen in december 2011 een interview met Pater Luk, opgeschreven door Nelly de Grauw-Roelands. Het geeft een mooi overzicht van zijn rijk gevulde leven. Je vindt de gegevens hierover op website van de Hoogstraatse Maand – www.demaand.be).

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 7


VANUIT HET STADHUIS Er wordt gelobbyd dat het niet meer netjes is

Wordt een van de mooiste panden van de Vrijheid gesloopt ? HOOGSTRATEN – Als het van de eigenaars van de woning Vrijheid 128 afhangt, wordt een van de mooiste panden van Hoogstraten gesloopt. Dat zou meteen betekenen dat het college breekt met een goed doordacht beleid dat men de laatste jaren voerde. Een beleid waarin erfgoed én economische ontwikkeling hand in hand gaan. Wat vooraf ging. In februari 2012 belt de eigenaar van de woning aan bij de twee gezinnen die het pand bewonen met de mededeling dat ze drie maanden tijd krijgen om te vertrekken “Want dat gaat hier plat”. Enkele dagen later verneemt de eigenaar van de administratie Ruimtelijke ordening dat het slopen van de betrokken woning niet zomaar kan. De woning staat op de “Goedgekeurde lijst van Bouwkundig erfgoed van het Vlaams gewest” en het beeldbepalende uitzicht moet behouden blijven, zeker op de Vrijheid, het historisch centrum van Hoogstraten. Trouwens, zo verneemt de eigenaar, het college voert sinds enkele jaren een beleid waarbij men het historisch karakter van de winkelstraat wil behouden, zonder de noodzakelijke economische ontwikkelingen in de weg te staan. Het is een beleid dat, met succes, steunt op overleg tussen de eigenaar en zijn architect, een Stedelijke commissie Bouwkundig Erfgoed en het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed (het vroegere Monumenten en Landschappen/red).

Bakkerij Faes Om een lang verhaal kort te maken: de aanleiding om zich te bezinnen over het tot dan gevoerde beleid kwam er na het slopen van bakkerij Faes eind 2000. Niet iedereen was er gelukkig mee dat het gebouw verdween en nog veel minder met de jarenlange kankerplaats die de bouwplaats werd. De geesten en de manier van werken moesten nog rijpen, maar in 2008 werd een Stedelijke Commissie Bouwkundig erfgoed opgericht, met naast schepen Baets en Martens, enkele raadsleden, de voorzitter van Gecoro ook enkele beroeps- of ervaringsdeskundigen in de erfgoedsector. Na maanden vergaderen werd aan studiebureau Stramien de opdracht gegeven om te kijken hoe de logische en economische ontwikkeling van Hoogstraten hand in hand kon gaan met het historisch karakter van de stad, precies omdat Hoogstraten zich hierin onderscheidt van andere vergelijkbare steden en gemeenten. Het college kon zich voor een groot deel achter de principes en ideeën van Stramien scharen, maar het voorstel of de manier van werken zo maar integraal overnemen was of is blijkbaar een brug te ver. Hoe dan ook, om een en ander in goede banen te leiden, werd er begin 2011 een kleinere Commissie in het leven geroepen, die in overleg moest gaan met de eigenaars van beeldbepalende gebouwen om samen naar, voor alle partijen, aanvaardbare oplossingen te zoeken. En met succes. De lijst van beeldbepalende gebouwen, die op die manier een goede, ook economisch interessante (her)bestemming kreeg zonder het gebouw te slopen, is indrukwekkend lang.

Wat is het probleem In essentie hoeft er geen probleem te zijn. In twee jaar tijd is er onderhandeld en werden er voorstellen geformuleerd en schetsontwerpen gemaakt. De

8 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het in oorsprong oudere gebouw werd, net als huize Artis Amore, in het begin van de 20ste eeuw in neorococostijl aangepast. Precies deze verbouwing maakt de woning zo belangrijk voor Hoogstraten. eigenaar mag achter de bestaande gevel een 30 meter diepe winkel maken en zelfs het volume vergroten in een eigentijdse vormgeving. Maar de eigenaar kan er zich niet of moeilijk bij neerleggen en betwist de waarde van het gebouw en de competentie van de Stedelijke commissie, waarmee hij, zonder het te beseffen, zichzelf competent verklaart. Misschien is het beter dat alle partijen, eigenaar, bestuur en commissie, zich meer bescheiden opstellen en zich, met zijn allen, bereid verklaren om zich neer te leggen bij het oordeel van het Agentschap Onroerend erfgoed. Dat is een instantie waarvan men de competentie niet in twijfel kan trekken en die geen weet heeft van plaatselijke familie- en/of partijpolitieke banden.


VANUIT HET STADHUIS De woning De woning Vrijheid 128 is in het begin van de 19de eeuw gebouwd maar, wat belangrijker is, het pand kreeg zijn huidig uitzicht in neorococostijl in het begin van de 20ste eeuw. Precies omwille van het huidige uitzicht is de woning zo belangrijk voor Hoogstraten en de Noorderkempen. De neorococostijl zal men eerder terug vinden in grotere steden en verwijst dus duidelijk naar het stedelijk karakter van Hoogstraten waar we zo trots op zijn. Alleen al omwille van die cultuurhistorische waarde hebben we de plicht om behoedzaam om te gaan met dit voor de stad zo belangrijk pand.

Symbooldossier Hoe dan ook, het hek is van de dam. Naar verluidt mocht de eigenaar al tot driemaal toe zijn zaak komen bepleiten bij de schepenen (*). En, nadat dat gerucht de ronde deed, was het kot op veel plaatsen te klein. Vzw Erfgoed Hoogstraten verspreidde een persnota en plant acties. Op de Cultuurraad kreeg een mogelijke sloop van die woning de wind frontaal van voor en de voorzitter van de middenstand nam ontslag omdat hij wél beseft hoe belangrijk het historisch karakter voor het winkelcentrum van Hoogstraten is.

Voor Erfgoed Hoogstraten en voor 90 % van de leden van de Cultuurraad is deze zaak een symbooldossier. Het is er op of er onder. Indien men hier een sloopvergunning geeft, gaat men twintig jaar terug in de tijd en trekt men een streep door het evenwichtig beleid dat tijdens de vorige legislatuur vorm kreeg. Geen sloopvergunning zonder bouwaanvraag, werken met een adviserende Commissie en het langzaam invoeren van de richtlijnen die wellicht in de studie van Stramien staan. (fh) (*) Om een zo objectief mogelijke bijdrage te schrijven vroegen we op vrijdag 5 september het standpunt van het college in dit dossier of op deze geruchten. Net voor de Maand in druk ging ontvingen we volgende reactie, waarvoor dank.

Geachte Inzake de door u aangehaalde woning Vrijheid 128 ligt geen dossier op tafel. Dat burgers en ondernemers zich informeren over wat mogelijk is binnen de krijtlijnen van wetgeving en beleid is niet meer dan normaal. Het college informeert zich vooraf bij verschillende instanties wanneer een aanvraag wordt voorgelegd. Het is eerder ongebruikelijk dat het stadsbestuur gevraagd wordt een standpunt in te nemen over een dossier dat niet op de agenda staat. Namens het college van burgemeester en schepenen, Tinne Rombouts, burgemeester; Eduard Palmans, secretaris

Stramien. Het studiebureau Stramien van Peter Vermeulen, de man achter o.a. het initiatief Ringland in Antwerpen, maakte voor Hoogstraten een voorstel van ruimtelijk beleid. De studie mocht tot vandaag het daglicht niet zien, maar omdat Stramien voor een behoorlijk aantal andere steden en gemeenten dergelijke studies maakte kennen we hun manier van werken. Stramien vervangt de bestaande BPA’s (Bijzonder Plan van Aanleg), een afstiplijst met voorwaarden, die al vlug leiden tot saaie eenvormige architecturale eenheidsworst, door een vormenstudie. In die vormenstudie wordt per straat of delen ervan bepaald binnen welk volume men er mag bouwen. De studies van Stramien geven meestal ook aan hoe men met de beeldbepalende woningen moet omspringen. Het grote voordeel van zo’n studie is dat eigenaars en bouwpromotoren eindelijk weten waarop en waaraan. Bij duidelijkheid doet iedereen zijn voordeel.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 9


Van fabrieksarbeider tot bekroond ontwerper

Gust Koyen tussen de grote ontwerpers Van een carrière gesproken. Gust Koyen uit Meerle begon in 1986 als meubelmaker aan de lopende band bij Meubelfabriek Mintjens in Westmalle. Maar talent drijft boven. Nu, 28 jaar later, tekent en ontwerpt Gust voor MMOON, een nieuwe collectie meubelen en accessoires met enkel ontwerpen van nationaal en internationaal bekende ontwerpers. Meubelfabriek Karel Mintjens werd groot, heel groot, met klassieke ietwat volkse, soms zegt men kitscherige, eiken meubelen. Maar de tijden veranderen en dat wist Karel Mintjens zaliger ook. Vooruitziend als hij was nam hij in de jaren ’80 al een tweetal toen nog jonge ontwerpers in dienst. Die moesten nadenken over het soort meubelen dat zijn fabriek in de toekomst zou moeten maken.

Modellenmaker In die dagen begon Gust Koyen bij Mintjens als meubelmaker / fabrieksarbeider, want bij Mintjens werden de meubelen aan de lopende band gemaakt, zoals men ook auto’s assembleerde. Al vlug groeide Gust door naar de reparatieafdeling en nog later, in 1991, werd hij hoofd van de modellenmakerij, de afdeling die één stuk maakt van de nieuwe ontwerpen om ze te beoordelen.

Achter de computer Toen in 2005 één van de ontwerpers al vertrokken was en toen de andere op pensioen ging, werd Gust uit de fabriek gehaald. Hij wist hoe een meubel in elkaar stak, kreeg een opleiding computertekenen en kon als technisch tekenaar aan de slag. Maar ook nu bleek dat Gust meer in zijn mars had en schoof hij geruisloos op naar de ontwerpafdeling.

Meer eigentijds Ondertussen was het zo ver. Er was geen vraag meer naar het type meubel waarmee Mintjens groot geworden was. Gelukkig was men, althans gedeeltelijk, voorbereid en schakelde men eerst over naar de productie van meer eigentijdse meubelen en nog later bracht men, onder een andere naam, meubelen op de markt die het predicaat design verdienen.

MMOON Het laatste jaar is er stevig gewerkt aan de ontwikkeling van een design totaalconcept dat onder de naam MMOON op de markt komt en bestaat uit meubelen en accessoires. En, wie Mintjens kent, weet dat men geen half werk duld. Om MMOON op een zo hoog mogelijk niveau te tillen, werd naast de twee huis-

Pascale Naessens is er in geslaagd een eigen koers te varen die gebaseerd is op puurheid en authenticiteit. Dat zien we in haar werk als keramiste en in haar boeken. Haar succes is het bewijs dat ze de goede snaar raakt bij mensen. Ze is het toonbeeld van de hedendaagse, bewuste en creatieve vrouw.

Axel Enthoven (1947) is geen onbekende in designland. Met zijn bureau eadc (Enthoven Associates Design Consultants) ontwerpt hij niet alleen meubels maar ook bussen, trams, treinen of zelf medische apparatuur. Meer dan 1.900 producten prijken vandaag op de teller van het Antwerpse ontwerpbureau

10 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ontwerpers, Bart Coolen en Gust Koyen, een beroep gedaan op een aantal gerenommeerde ontwerpers. MOON bestaat uit de collectie PASCALE NAESSENS, meubelen met een ovale basisvorm, die het leven eenvoudiger, aangenamer en mooier maken. Ontwerpen in een lijnenspel waar Pascale Naessens zo van houdt en dat men ook voelt in haar werk als keramiste. Verder is er de collectie FloWers & SeeDs, een eclectisch verhaal waarbij drie “ervaren rotten” een tafel ontwierpen en drie “jonge leeuwen” er een zitmeubel bij plaatsten. In essentie een idee van ontwerper Axel Enthoven. Voor FloWers ging men op zoek naar ontwerpen die vorm en functie combineren. Het zijn innoverende designproducten die multifunctioneel zijn. Zo kunnen de tafels met het gezelschap meegroeien. Voor deze collectie tekenden vijf Belgische designers met naam: het duo Claire Bataille & Paul ibens, Bob Vanden Berghe, Axel Enthoven en Gust Koyen. Ook voor de collectie SeeDs bracht men twee generaties ontwerpers bij elkaar. Voor deze collectie stoelen tekenden Jean-François D’Or, Alain Berteau, Louis de Limburg Stirum en Bart Coolen.

Bob Vanden Berghe is Vlaanderens meest authentieke ontwerper - meubelmaker. Zijn Cirkante tafel is zonder twijfel het meest bekende en meest gepubliceerde meubel van de firma Vanden Berghe-Pauvers. Dit Gentse meubelatelier sloot in 2011 de deuren, na 270 jaar productie van vader op zoon.


gust koyen

4 Seconds Gust Koyen ontwierp voor MMOON de tafel 4 Seconds, een ontwerp dat zijn naam niet gestolen heeft. 4 Seconds is een langwerpige tafel met twee opgeronde korte zijden. Onder elke rechte zijde zit een blad verborgen waardoor men van de rechthoekige tafel op 4 seconden een ronde of ovale tafel kan maken. De tafel bestaat in vier maten, drie ronde en één ovale. De ronde hebben een doormeter van 135, 150 of 170 cm. De ovale tafel is 220 x 170 cm groot. De tafel wordt in de handel gebracht in drie kleuren, wit, zwart en natuur eiken.

In de prijzen Nog voor de tafel, wat België betreft, officieel wordt voorgesteld tijdens de Biennale Interieur 2014 te Kortrijk van 17 tot 26 oktober, won het ontwerp van Gust op vrijdag 12 september al de Golden award design furniture show in Shanghai (China). Van een carrière gesproken. Meubelfabriek Mintjens neemt ook deel aan de Open Bedrijvendag op 5 oktober van 10 tot 17 uur (fh)

4 Seconds, het ontwerp waarmee Gust Koyen goud won tijdens een design meubelshow in Shanghai

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

De rechthoekige tafel is leverbaar, is in vier seconden rond en is leverbaar in drie afmetingen rond en een als ovaal.

Bart Coolen (1963) studeerde Industrial Design & Product Development aan de Katholieke Universiteit Limburg en haalde zo een Master in Product Design. Hij is ook jurylid voor IKO, de kunstacademie in Hoogstraten. Bart kwam bij de Mintjens Group in 1989 en werd Chief Designer.

Gust Koyen (1965) studeerde houtbewerking aan de VITO in Hoogstraten. Gust ging in 1986 aan de slag bij de Mintjens Group als meubelmaker aan de lopende band. Hij legde een mooi parcours af binnen het bedrijf en schopte het uiteindelijk in 2013 tot huisdesigner binnen de R&D afdeling.

Het werk van Claire Bataille (1940) en Paul ibens (1939) behoort tot de Europese top van de interieurarchitectuur. Het duo studeerde samen aan de Henry Van de Velde Hogeschool in Antwerpen en werkt sinds 1968 samen als interieurarchitecten. Hun werk werd wereldwijd gelauwerd en tentoongesteld

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 11


stroom

Ingrijpende werken voor het transport van stroom

Praten over teveel in tijden van schaarste In tijden dat het eventueel afschakelen van elektriciteit een hot thema is, gaf het stadsbestuur samen met Iveka en Eandis tekst en uitleg over de uitvoering van ingrijpende werken, die men op dit moment uitvoert om het teveel aan stroom die men in Hoogstraten produceert te vervoeren. In groot Hoogstraten investeerden tuinbouwers in warmtekrachtkoppelingen (WKK), bedrijven en particulieren in zonnepanelen, staan er al zeven windmolens langs de E 19 en zijn er nog zeven gepland. Dat alles heeft als gevolg dat de hoeveelheid hier geproduceerde groene energie veel groter is dan de stroom men hier zelf nodig heeft. Het stadsbestuur en de producenten van die stroom zijn al langer vragende partij om het net te verzwaren, zodat men de overschot, dat op momenten viermaal groter is dan wat men nodig heeft, kan vervoeren naar andere regio’s. Daar wordt nu door Elia, Iveka en Eandis aan gewerkt.

Hoogspanningskabel Transportnetbeheerder Elia werkt al meer dan een maand in de Sint Lenaartsesteenweg om een 150-kilovolt hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen Rijkevorsel en Hoogstraten. Langs de Sint Lenaartsesteenweg komt er ook een transformatorenstation, zeg maar een mega elektriciteitscabine. Die werken staan op de kaart bij dit artikel aangegeven als aanleg door ELIA.

Burgemeester Tinne Rombouts, Paul Diels voorzitter van Iveka, schepen Jansen en Karel Lansloot van Eandis tonen de zware kabel, waarvan er 150 km in de grond moeten

Een schematisch plan met de straten die opgebroken worden‌ en een nieuw wegdek krijgen

Iveka en Eandis werken verder op het door Elia aangelegde hoogspanningsnet. Het worden ingrijpende werken, waarvan men nu de eerste fase uitvoert. De werken zijn half september gestart en zullen vermoedelijk tot eind april 2015 duren.

Steeds meer productie

Omdat de kabels onder de wegen worden gelegd, hecht men veel belang aan de informatie van de bewoners van de betrokken straten en worden de werken zodanig gepland dat ze voor zo min mogelijk overlast zorgen. Voor Hoogstraten en zijn bewoners hebben deze werken, naast de overlast, indirect ook voordelen. Alle straten die men moet open leggen krijgen uiteraard een nieuw wegdek en dat is meegenomen.

12 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De laatste vijf jaren was er een enorme opmars van groene en decentrale energie. Het aantal windmolens en warmtekrachtkoppelingen is verdrievoudigd en nu liggen er maar liefst 50 maal meer zonnepanelen dan vijf jaar terug. Om die overdaad aan stroom weg te werken krijgt Hoogstraten een primeur door het aanbrengen van een net van 36-kilovolt kabels, wat kenners heel veel noemen. Dat net wordt aangesloten op het hoogspanningsnet in de Sint Lenaartseweg.


stroom

Waar valt de stroom weg? In Hoogstraten zitten 286 van de 311 stroomcabines in schijf 5. Dat betekent dat die cabines eventueel in tweede rang afgeschakeld kunnen worden, na de cabines van schijf 6. De inwoners van de straten die we hieronder opsommen, en het zijn er heel veel, krijgen bij een tekort aan stroom enkele uren te maken met een afgesneden toevoer. Maar ondanks deze lijst blijft er onduidelijkheid. Bepaalde straten worden afwisselend door de éne cabine en de volgende dag door de andere cabine bedeeld. Het stadsbestuur vraagt dat de inwoners zelf nagaan welke risico’s ze in huis of in hun bedrijf hebben als de stroom zou uitvallen en daar zoveel als mogelijk zelf een oplossing voor te zoeken. Daarna kan het stadsbestuur de echte knelpunten vinden en er een mogelijke oplossing voor zoeken. De grootste problemen zullen zich voordoen op die momenten dat de vraag naar stroom het grootst is en dat altijd in januari of februari tussen 17 en 20 uur.

De stroomkabels zijn zo dik dat men ze alleen op enorme bobijnen kan oprollen

13 km sleuven, 150 km kabel Wat gaat er nu precies gebeuren? In een eerste fase gaat het over de wegen op de kaart aangegeven als aanleg door EANDIS. In totaal spreken we dan van 13 km wegdek dat men open breekt over een breedte van 2,5 meter. Men vertrekt aan de Sint Lenaartseweg en neemt rechts een gedeelte van de Hinneboomstraat tot men links de Vlamingenweg ingaat en die volgt langs de grens met Loenhout. Daar neemt men even een zijsprong in de Muntweg op het grondgebied Loenhout. Op het grondgebied Hoogstraten volgt men verder de Vlamingenstraat, waar men ook een boring onder de E19 en de TGV-spoorlijn moet maken. Men blijft de Vlamingenstraat volgen tot aan de Terbeeksestraat vervolgens de Spekenstraat en de Tolberg. Daar gaat men links op een gedeelte van de Maxburgdreef tot de Meerseweg die men volgt tot de Zwaluwenstraat. In de sleuf van 2,5 meter legt men vier kabels: één voor het vervoer van de stroom van het windmolenpark langs de E19 en drie voor de verbinding naar Meer. In fase 2, die volgt nadat fase 1 afgewerkt is, legt men een kabel ten westen van de E19 voor energie van nieuwe windmolens en de transportzone. Een tweede kabel voor de tuinbouwbedrijven ten westen van Hoogstraten en tenslotte een derde kabel ten oosten van de E19 voor energievervoer van bestaande en toekomstige windturbineparken. Maar, voor alle duidelijkheid, die wegen staan nog niet op het plan in bijlage.

Vragen U kan het verloop van de werken volgen op de site www.hoogstraten.be van het stadsbestuur. Voor dringende vragen of problemen kan u contact opnemen met Mark Lambaerts via email werkeneandis@hoogstraten.be of op het nummer 0471 449 450. (fh)

Het gaat om de volgende straten: Achtelsestraat, Achteraard, Akkerloopstraat, Alfred Oststraat, Ambachtstraat, Amsterdamstraat, Antoon De Lalaingstraat, Beekakker, Beeksestraat, Beulken, Bieshof, Bijltje, Blauwbossen, Blauwen Draaiboom, Borselhoeve, Boskantweg, Bosloopstraat, Bosuil, Boxtelstraat, Bredaseweg, Brouwerijstraat, Brusselstraat, Buizelstraat, Burgemeester Brosensstraat, Burgemeester Glenissonstraat, Burgemeester J. Van Aperenstraat, Burgemeester Jespersstraat, Burgemeester Van Nuetenstraat, Carolinestraat, Castelreweg, Chaamseweg, Culenborglaan, Dalweg, De Kampelaar, De Mosten, De Wissel, Deken Lauwerysstraat, Deken Sendenstraat, Desmedtstraat, Dokter Gommersstraat, Dokter Versmissenstraat, Donckstraat, Donkakker, Dreef, Dreefweg, Driehoekstraat, Eindsestraat, Eligius Van den Akerplein, Elsakker, Elsbroeken, Elsterdijk, Engelenven, Epelteer, Europastraat, Fazantlaan, Frankenberg, Gaarshof, Ganzendries, Gelmelstraat, Gemeenteplein, Gemeentestraat, Gestelsestraat, Goorkensdreef, Gouverneursbossen, Gravin Elisabethlaan, Groenewoud, Groot Eyssel, Gustaaf Segersstraat, Habelaar, Hal, Hazenweg, Heerle, Heibergstraat, Heidries, Heieinde, Heike, Heilig Bloedlaan, Heilig Bloedstraat, Heimeulenstraat, Heistraat, Hemelrijksestraat, Hemelstraat, Het Lak, Heuvelstraat, Hinnenboomstraat, Hoge Akker, Hoge Lammens, Hoge Weg, Hoogeind, Hooiopper, Houvast, Industrieweg, Ipenrooisedijk, Jaak Aertslaan, Jan De Wysestraat, Jan Van Cuyckstraat, John Lijsenstraat, Kapeldreef, Kapelweg, Karel Boomstraat, Kasteelbeekstraat, Katelijnestraat, Kerkhofpad, Kerkstraat, Kievitlaan, Klein Eyssel, Kleine Pintstraat, Koekoeklaan, Koestraat, Koolhof, Krekelstraat, Krochtenstraat, Lage Rooy, Lage Weg, Langstraat, Leemakker, Leemstraat, Lindendreef, Lodewijk De Konincklaan, Loenhoutseweg, Lokbosstraat, Londenstraat, Looi, Louis Domsstraat, Luxemburgstraat, Maaihoek, Madridstraat, Mariaveld, Markweg, Markwijk, Maxburgdreef, Meerdorp, Meerledorp, Meerleseweg, Meersel, Meerseweg, Melkerijstraat, Merellaan, Merenweg, Meterkensstraat, Minderhoutdorp, Minderhoutsestraat, Moerstraat, Molenakker, Molenstraat, Monseigneur Eestermansstraat, Monseigneur Jansenstraat, Mouterijstraat, Muzementen, Nachtegaallaan, Nieuw Dreef, Onze Lieve Vrouwstraat, Oosteneind, Oude Meerleseweg, Oude Tramweg, Paddegracht, Pastoor De Bougnestraat, Pastoor Lambertzstraat, Pastoor Van Dykstraat, Paterspad, Peperstraat, Postweg, Princeven, Pyperpad, Raamloopstraat, Remi Lensstraat, Rietweg, Riyadhstraat, Rollekens, Rombout Keldermansstraat, Romestraat, Rommensstraat, Rondeelweg, ‘s Boschstraat, Salm Salmstraat, Scheurdekousweg, Schoolstraat, Schoorstraat, Schuivenoord, Sint-Annastraat, Sint-Clemensstraat, Sint-Lenaartseweg, Sint-Michielsstraat, Sint-Salvatorstraat, Slikgat, Slommerhof, Sluiskensweg, Sparrenhof, Spekenstraat, Spieringstraat, Steenbakkersstraat, Strijbeek, Strijbeekseweg, Terbeeksestraat, Thijsakkerstraat, Thornstraat, Tinnenpotstraat, Torenakker, Treslong, Ulicotenseweg, Van Aertselaerplein, Van Aertselaerstraat, Veiling-straat, Vekenakker, Veldstraat, Venhoef, Venhoefweg, Venneweg, Vooraard, Voort, Vredeboomstraat, Vrijheid, Watermolenweg, Wenenstraat, Wereldakker, Werkhovensestraat, Wilderstraat, Witherenweg, Withof, Witvenweg, Zandbergstraat, Zundertseweg, Zwaluwstraat en de Zwartvenweg. (red/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 13


FaireTradeGemeenten: meer dan halfweg! Sedert 7 september is de helft van Vlaanderen een FairTradeGemeente. waaronder Hoogstraten. Meer nog, Hoogstraten was de eerste Kempense gemeente die de titel Fair Trade Gemeente binnenhaalde op 1 september 2005. Ze dragen deze titel intussen reeds 9 jaar, met trots. De titel was de bekroning van de jarenlange inzet van de enthousiaste groep vrijwilligers van de lokale wereldwinkel. Wereldwinkels zijn in Vlaanderen en ook in Hoogstraten de pioniers van Fair Trade. Al meer dan 40 jaar nemen zij die rol op, ook voor producten die moeilijker liggen in de markt. Zij ijveren voor een sterk label, voor eerlijke handelsverhoudingen tussen noord en zuid én voor duurzame landbouw.

Engagement van gemeentebestuur FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat de gemeente en haar inwoners Fair Trade en lokale duurzame landbouw een warm hart toe dragen en er ook effectief werk van maken. “Als boerenzoon ben ik geschokt door het feit dat drie kwart van de armen wereldwijd boeren zijn.” Zegt schepen Jef Vissers. “Als ondernemer geloof ik dat vorming, bijscholing, belangenbehartiging, kwaliteitscontrole en ondersteunende maatregelen belangrijk zijn om de landbouw kansen te geven. Fair Trade ondersteunt boeren die zich organiseren en biedt hen een eerlijke prijs voor hun product en ook een fair trade premie waarover zij als groep zelf beslissen waaraan het gespendeerd wordt. Als schepen hoop ik via de stedenband een bijdrage te kunnen leveren aan de landbouwontwikkeling in Za-Kpota in Benin. Boeren moeten immers vooral in de eigen regio hun product kunnen verkopen. In de hele keten van producent tot consument moet door alle partners worden ingezet op verbeteringen. Fair Trade stimuleert het debat over duurzame landbouw hier en in het zuiden. Wij blijven als gemeente daarom inzetten op het behoud van de titel.”

Voortdurende actie De zorg om de titel en het voortdurend verder promoten van Fraitrade is in handen van een trekkersgroep. Eens de titel behaald zorgt de groep voor de continuïteit van de campagne en is ze verantwoordelijk voor een jaarlijkse beoordeling. Daaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds een FairTradeGemeente is en fair trade en duurzame landbouw promoot. Zij zorgen dat de alle betrokken partijen, zoals de landen tuinbouwsector, de milieuverenigingen, de noordzuidverenigingen, bedrijven en het VVV elkaar regelmatig ontmoeten in verschillende workshops of gezamenlijke acties rond duurzame landbouwinitiatieven. Ze zorgen voor informatie van inwoners en bezoekers, zoals tijdens de fietstocht ecocyclo. En

de meeste mensen kennen hen wellicht ook van ‘de sappentrapper’ tijdens de opening van het toeristisch seizoen of ‘Hoogstraten in groenten en bloemen’ waar ze iedereen laten en proeven van een (h)eerlijke mix van fairtrade en lokale en seizoensgebonden producten. Ook scholen, verenigingen en bedrijven worden uitgenodigd om deel te nemen aan campagnes.

En nu een stap verder Een gemeente die de titel FairTradeGemeente behaald heeft, komt in aanmerking om een ‘5 sterren-FairTradeGemeente’ te worden. Fair trade nog meer op de kaart zetten in de gemeente en de hele bevolking engageren om voor fair trade te kiezen! Dat kan stap voor stap, of beter ster voor ster. Daar heeft de gemeente en de trekkergroep de burger voor nodig. FairTrade Ambassadeurs vinden, bekend maken, decoreren en inzetten om fair trade nog meer te promoten. Meldt je snel aan op www.fairtradegemeenten. be/become-a-fan! Er wacht de gemeente een 2e ster als 25% van de burgers FairTradeFan worden. De gemeente nodigt je uit op allerlei activiteiten waar je je kan outen als fann. Fair trade kenbaar maken bij de bevolking is en blijft een must om meer FairTradeFans te bereiken. Tijdens de week van de fair trade worden in alle handelszaken die fair trade verkopen de producten in de kijker gesteld. Wil je weten welke producten er allemaal te koop zijn neem dan een kijkje in de winkelkar in het administratief centrum tijdens de week van de fair trade of op de website Maak van je straat een FairTradeStraat waar maar liefst 30 gezinnen fair trade een warm hart toe dragen. Wil jij met je straat deelnemen dan kan je rekenen op ondersteuning met een kennismakingspakket dat je kan verloten onder de deelnemende gezinnen. Een 5e ster wacht als het lokale bestuur zich blijft engageren voor fair trade en dat is merkbaar in alle aspecten van het lokaal beleid. Alle ge-

14 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

meentelijke diensten gebruiken fairtradekoffie, thee, suiker en fruitsap. Op heel wat activiteiten schenken ze eerlijke wijnen. Ze promoten ook streek- en seizoensgebonden producten.

Meer dan wereldwinkel In vroeger tijden dacht men bij de term fairtrade haast onmiddellijk en uitsluitend aan de Wereldwinkel. Mede dank zij FairTradeGemeenten bieden ook in Hoogstraten en in de deelgemeenten meerdere winkels en horecazaken fairtrade producten aan. Grote winkelketens (Delhaize, GB, Colruyt, ….) en voedselproducenten of verwerkers (Veiling Hoogstraten, Special Fruit, …) hebben een eigen politiek inzake fairtrade en maken dat duidelijk in hun ondernemingsmissie. Eerlijke handel, streek- en seizoensgebonden en duurzame producten vormen steeds meer een argument dat in de bedrijfsvoering en de marketing een belangrijke rol speelt. En dat door een steeds groter publiek belangrijk wordt geacht. Vele lokale bedrijven, handelaars, scholen en verenigingen gebruiken in hun dagelijkse bezigheden producten met een fairtrade etiket. Op die manier werken lokale overheden, winkels, horecazaken, scholen, bedrijven, organisaties en individuele burgers mee aan een meer rechtvaardige Noord-Zuid verhouding. Met eerlijke handel voor de kleinschalige producent in het Zuiden en duurzame landbouw voor de producent in onze eigen streek. Meer informatie: dienst ontwikkelingssamenwerking – 03/3401954 – noordzuid@hoogstraten.be - Trekkersgroep FairTradeGemeente – Marc Van Opstal –mvanopstal@telenet.be. (hr/jaf).


Dag van de Trage Weg

Zondag 19 oktober - Langs Trage Wegen in Meerle In het weekend van 18 en 19 oktober wordt in heel het land aandacht besteed aan trage wegen. Ook dit jaar organiseert Trage Wegen Hoogstraten opnieuw een Dag van de Trage Weg in onze gemeente, dit maal in Meerle en in samenwerking met het stadsbestuur. Sinds een aantal jaren bestaat er immers een steeds groter wordende interesse voor veilige en recreatieve fiets- en wandelverbindingen in landelijk gebied. De vele voet- en buurtwegen die vroeger deel uitmaakten van een dicht netwerk tussen dorpen en gehuchten blijken hiervoor, anno 2014, nog steeds uitermate geschikt. Deze trage wegen hebben veel in hun mars: als kerkwegels, veldwegels of kleine doorsteekjes zijn ze een veilig alternatief voor de zachte weggebruikers. Vaak gaat het dan ook nog eens om eeuwenoude verbinding. Helaas is in het recente verleden een groot deel van dit rijke patrimonium verloren gegaan en nog steeds brokkelt het netwerk van trage wegen af, o.a. door verwaarlozing of onrechtmatige inname, poorten en barelen. Hoog tijd dus om met de Dag van de Trage Weg dit proces om te keren en actie te ondernemen. In het verleden is de werkgroep Trage Wegen Hoogstraten er in geslaagd in samenspraak met het stadsbestuur enkele waardevolle buurtwegen terug te herwaarderen. Recent werd door het schepencollege bevestigd dat dit jaar nog, tegen de Dag van de Trage Weg, verschillende trage wegen in orde worden gebracht en voorzien van naamborden: Stipstappenpad, Kasteelpad en Pijperpad. Ook zal de aloude trage wegverbinding tussen de Heilig Bloedstraat en Achtelsestraat (Kasteelbeekpad) in ere worden hersteld en zal het veilige wandel- en fietspad achter het Seminarie terug doorgetrokken worden over het terrein van het Woonzorgcentrum.

Meerle anno 1985 – Trage Wegen zenlijkingen die van Meer een mooier dorp maken. Een prioriteit van de dorpsraad van Meer. Dit maal wordt voor de Dag van de Trage Weg voor Meerle gekozen omdat er momenteel ook een dorpskern vernieuwingsproject loopt: ‘Meerle, ons dorp’ via burgerparticipatie. In een eerste werksessie (voorjaar 2014) voor dit Master Plan kwam in drie van de vier werkgroepen het begrip ‘trage wegen’ naar voor als een belangrijke factor die kan bijdragen tot een veilige en recreatieve ontsluiting van de vernieuwde dorpskern. Dit is precies waar ook Trage Wegen Hoogstraten al jaar voor ijvert en dus meer dan een uitnodiging om rond deze trage wegen samen te werken. Vandaag liggen immers rond het centrum van Meerle nog verschillende prachtige oude voetwegen: de Kruysweg, Uilekotschepad, Elsakkerpad, Heimeulenpad en ’t Groen Paadje (zie plannetje) Op de Dag van de Trage Weg maken we een mooie verkenningstocht langs deze oude, on-

verharde trage wegen in en om de dorpskern. De juiste route ligt nog niet helemaal vast want deze actiedag 2014 valt samen met het slotweekend van de jaarlijkse Week van het Bos (12-19/10), een unieke gelegenheid om ook extra aandacht te schenken aan bospaden in de omgeving. Zoals gebruikelijk zal de werkgroep Trage Wegen Hoogstraten zorgen voor een mooie infobrochure, verhelderende toelichting en smakelijke anekdotes tijdens deze boeiende wandeltocht. Het stadsbestuur heeft haar volle medewerking toegezegd en ook verschillende Meelse verenigingen zullen van de partij zijn. U toch ook? Stip onze afspraak alvast aan in uw agenda: Dag van de Trage Weg – zondag 19 oktober 2014 – 13h30 aan het Raadhuis in Meerle. Einde rond 16 h – deelname gratis – wandelschoenen raadzaam – iedereen van harte welkom. Meer info : www.erfgoedhoogstraten.be of www. facebook.com/tragewegenhoogstraten (sg/fh)

Op de vorige Dag van de Trage Weg stonden verschillende oude buurtwegen in Meer in de kijker. Vandaag kunnen we trots melden dat drie buurtwegen die in onbruik waren, terug geherwaardeerd zullen worden. Het Pijperpad werd ondertussen al heropend en het Wolvenstraatje (verbinding dorp met Merkerijstraat) zal op korte termijn worden geherwaardeerd over haar authentieke bedding. Vandaag loopt er ook een verkavelingsaanvraag voor de Brouwerijsite in Meerdorp waarbij de verkavelaar zich heeft geëngageerd om het oude buurtwegtracé (Vondelpad) over zijn eigendom te verleggen naar de grens van de projectzone en het buitengebied waar deze trage weg de bouwzone zal ontsluiten via een bruggetje over de Beek met aansluiting op het Looi/Hoogstraatseweg. Drie mooie verwe-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 15


16 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


dorpsleven www.demaand.be

Lindendreef wint de Wisselbegijn

REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6, tel. 03 315 73 64, dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: Rob Brosens, Alfred Oststraat 3, Hoogstraten; tel.: 03 314 43 39, redactie@demaand.be SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Het gebuurte Lindendreef werd winnaar van Begijntje 2014 HOOGSTRATEN – Zondag 24 augustus was, met Begijntjes Laat Besluit, opnieuw de dag waar veel kinderen van Hoogstraten al lang naar uitkeken. En ook dit jaar was de weermaker het kinderfeest gunstig gezind, zodat de wedstrijd tussen de verschillende ge-

buurten voor het stadhuis kon plaats vinden. De hoofdprijs, de wisselbegijn, ging naar het gebuurte Lindendreef. De wisselezel van de kinderjury werd gewonnen door de Westhoek en het vaandel, de trofee van vzw Het Convent, werd gewonnen door het Boereneinde (red/fh)

Verander SAP VOOR SAP HOOGSTRATEN - Op zaterdag 11 oktober viert Oxfam de Wereldwinkeldag. Ook Wereldwinkel Hoogstraten viert mee. Wie die dag een lege fruitsapverpakking – een fles of brik van om het even welk merk – meebrengt naar de wereldwinkel, krijgt gratis een fles Oxfam sinaasappel- of appelsap van 1 liter. En iedereen kan er gratis het nieuwe fruitsap Guavashake proeven. Is dit alleen een verkoopstunt? Zeker niet! Met deze actie wil Oxfam een wereldwijde verandering in gang zetten. Want kiezen voor eerlijk sap is meer dan van fruitsapmerk veranderen. Even een woordje uitleg. Brazilië produceert meer dan de helft van het sinaasappelsap dat de wereld drinkt. Ook de meeste bedrijven die sinaasappels tot sap verwerken, zijn in het ZuidAmerikaanse land gevestigd. Maar slechts drie gigantische bedrijven die sinaasappelen verwerken hebben alle macht in handen. Zij bepalen de voorwaarden en de prijzen waartegen de kleine boeren sinaasappelen moeten leveren. Dat is niet eerlijk. Maar…..

Het kan ook anders! Door sinaasappelen van de kleinschalige boeren te kopen, geeft OxfamWereldwinkels hen een uitweg uit dat gebrek aan keuzevrijheid. Bovendien investeert Oxfam in hun coöperaties, zodat die sterker in hun schoenen staan om bijvoorbeeld betere prijzen af te dwingen bij de verwerkers. Verander dus’ SAP VOOR SAP’! Als aanloop naar de Wereldwinkeldag van 11 oktober zullen op woensdag 1 oktober aan alle stations van de Kempen bekertjes Oxfam fruitsap worden uitgedeeld van 6 tot 9 uur ’s morgens! (tm/red/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 17


hoogstraten

Opvoedingswinkel

Vzw Spijker stelt enkele lokalen ter beschikking voor de opvoedingswinkel

HOOGSTRATEN – Heeft u vragen over opvoeden in het algemeen dan kan u voortaan terecht in de Opvoedingwinkel, in een lokaal boven het kinderdagverblijf van vzw Spijker in de Gelmelstraat. De Opvoedingswinkel is een samenwerking van het stadsbestuur en vzw Openluchtopvoeding. De vzw die ook instaat voor de opvoedingswinkels in Turnhout, Brasschaat en Zoersel. ‘De regio rond Hoogstraten was nog een blinde vlek in onze werking’, zegt directeur Chantal Van Overvelt. ‘Wij willen zo dicht mogelijk bij de mensen staan en willen daarom dat iedereen in de eigen omgeving terecht moet kunnen voor opvoedingsondersteuning”. De Opvoedingswinkel is bestemd voor ouders van kinderen tussen 0 en 24 jaar. Je hoeft geen afspraak te maken en kan er terecht op maandag, woensdag en donderdag. Op de bovenverdieping van de kinderdagverblijf zijn enkele gespreksruimtes, waar twee medewerkers vrijblijvend en gratis advies geven. Je kan ook telefonisch of online vragen stellen. Regelmatig zullen er infoavonden georganiseerd worden rond een bepaald thema en cursussen voor ouders. Meer info kan u vindenop www.opvoedingswinkelhoogstraten.be (red/fh)

Ze zien “ONS” zo graag komen...

HOOGSTRATEN - De verzorgenden van de regio Hoogstraten vieren feest. De dienst Landelijke Thuiszorg blaast 55 kaarsjes uit, en ter gelegenheid hiervan werd hen gevraagd op een originele manier in de kijker te komen. Ze willen graag Hoogstraten en ONS verenigen. (ONS = een netwerk van verschillende diensten). De lekkere aardbeien en een uitbeelding van hun verzorgende taken op één foto! Het resultaat mag gezien worden. ‘Ze zien “ ONS “ zo graag komen’ durven ze fier zeggen. (marjan jacobs) Voor meer info over de dienst: www.landelijkethuiszorg.be (jaf)

18 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten

Een indrukwekkend optreden van dansgroep uit Taiwain HOOGSTRATEN - Dankzij de Gelmelzwaaiers van Hoogstraten kwam het folklorefestival naar het Lokaal Dienstencentrum ‘t Gebuurt. Daar konden de bewoners van het woonzorgcentrum Stede Akkers en gebruikers van ’t Gebuurt genieten van een wervelende show met schitterende choreografieën en weelderige kostuums van een dansgroep uit Taiwan. Door het mooie weer kon dit spektakel gelukkig buiten doorgaan zodat ook bezoekers en toevallige passanten konden meegenieten. Iedereen genoot zichtbaar van de mooie livemuziek. De dansers maakten zelfs tijd voor contact met de bewoners wat duidelijk door het publiek geapprecieerd werd. Daarna maakten de Gelmelzwaaiers al vendelend hun opwachting. Zij maakten het spektakel compleet en sloten het festival in stijl af. (red/fh)

Erfgoedprijzen 2014 GROOT-HOOGSTRATEN - Zondag 14 september was het Open Monumentendag en op die hoogdag van het onroerend erfgoed reikt Erfgoed Hoogstraten traditiegetrouw haar Erfgoedprijzen uit. Het is een goede manier om aan iedereen, maar in het bijzonder aan de eigenaars en het stadsbestuur, een signaal te geven dat Hoogstraten en haar deelgemeenten naast de beschermde monumenten nog heel wat ander waardevol en vaak beeldbepalend erfgoed bezitten. Sinds 2004 zijn reeds verschillende aspecten van het rijke patrimonium van ons stadje de revue gepasseerd, van statige herenhuizen op de Vrijheid over hoevecomplexen over fraai gerestaureerde arbeiderswoningen en boerenschuren. Stuk voor stuk parels die we moeten koesteren. Met het thema voor 2014 pakte de Werkgroep Bouwkundig Erfgoed het iets kleinschaliger aan.

Dit jaar ging de aandacht van de werkgroep naar kapellen en kapelletjes. Al onze deelgemeenten tellen nog een flink aantal kapellen, in een uiteenlopende vormgeving en gebouwd uit dankbaarheid om omwille van andere plaatselijke redenen.

erfgoed er echter niet meer zijn zonder de doorgedreven zorg door eigenaars of vrijwilligers. Het zijn deze mensen die bij de uitreiking van de Erfgoedprijs, ook letterlijk, in de bloemetjes werden gezet.

Voor de Erfgoedprijs werden een 24 kapellen geselecteerd: negen in Meerle, vijf in Meer, vier in Hoogstraten, en telkens twee in Minderhout, Meersel-Dreef en Wortel. Vaak maken ze deel uit van de mooiste hoekjes in onze dorpskernen en gehuchten en zijn ze gekoppeld aan specifieke gebeurtenissen of verhalen. Religieuze rustpunten uit het verleden die ook nog relevant zijn in een hectische 21ste eeuw waar de kerk iets minder prominent in de samenleving staat.

Waar kon dit overigens beter gebeuren dan in de Sint-Luciakapel te Meersel-Dreef, één van de oudste en historisch waardevolste kapellen van onze ruime regio.

In heel wat gevallen zou dit relatief kleinschalig, maar daarom niet minder belangrijk onroerend

Na de verwelkoming en een toespraak door schepen Joyce De Sager (Cultuur) vanwege het stadsbestuur, volgde een uitvoerige toelichting van de geselecteerde kapellen door José Verbreuken vanuit de WG Bouwkundig Erfgoed. Met ruim 40 aanwezigen kon deze activiteit trouwens op nogal wat belangstelling rekenen. (FHu/red/fh)

De mensen die zorg dragen voor onze kapellen en kapelletjes werden ontvangen in de Sint-Luciakapel in Meersel-Dreef. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 19


hoogstraten

Tentoonstelling in ‘t Gebuurt

Verzet tegen armoede

“Een gouden schoen bekom je niet zomaar. Eerst moet je de nodige afstanden vergaren. Dan moet je een eigen schoen verzenden naar de hoofdzetel van de internationale wandelfederatie in Parijs. Later komt diezelfde schoen, zwaar verguld, bij jou terug thuis”.

Karel Boeckx HOOGSTRATEN - Karel Boeckx verblijft al geruime tijd in het woon- zorgcentrum. Hij is daar zeer tevreden maar maakt regelmatig een uitstap. Is het niet met de plaatselijke KVG afdeling dan draait hij er zijn hand niet voor om, om het buitenland te bezoeken. Wanneer deze tekst verschijnt is hij net terug uit vakantie. Hij kan goed vertellen over de wandelingen die hij heeft gemaakt. Wandelen was zijn leven en daarom krijgt hij in het rusthuis de kans om dit te tonen. De wandelmicrobe sloeg toe in 1977. Hij kreeg een gezondheids-verwittiging zodat hij van de dokter meer moest bewegen. De dokter had toen zeker geen besef wat hij veroorzaakte.

Het was voor Karel de motivatie om serieus op stap te gaan…meestal in zijn eentje of soms in groepsverband, nam hij deel aan de uithoudingsmarsen, ingericht door AWSV te Turnhout. Zonder verpinken behaalde hij daar de bronzen, de zilveren en tenslotte ook de gouden adelaar. Daarvoor moet je een bepaald aantal kilometers binnen een bepaalde tijd afleggen. In 1988 stapte hij met de club van Turnhout heen en terug naar Tongeren. Toen ging het over 200 km in een tijd van 40 uren. Van de 120 deelnemers waren er 112 die de eindstreep haalden. Karel was één van hen, hij had zelfs geen ‘blijn’ opgelopen. Eind 1987 liet hij zijn goed hart spreken; hij begon aan een sponsortocht voor het tehuis Markdal in Merksplas. Hij liep 100 km en kon zo een bedrag van 100.000 Belgische franken schenken aan de instelling. Zelden hebben we Karel zenuwachtiger gezien dan op 19 december 1987. Hij was toch wat gelukkig toen hij in Hoogstraten gehuldigd werd als sportman van het jaar. De basis van deze tekst is verschenen in DHM van feb 1988. Het verhaal dat hierop volgt vertelt Karel Boeckx je liever zelf tijdens zijn tentoonstelling in ’t Gebuurt van eind september tot eind oktober. (FS)

HOOGSTRATEN - Vrijdag 17 oktober is het de jaarlijkse internationale dag van verzet tegen extreme armoede. Armoede is nog steeds een wereldwijd probleem, niet alleen in de ‘derde wereld’ in het Zuiden maar ook in de ‘vierde wereld’ bij ons, ook in … Hoogstraten. Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen! Daarom hangen we geknoopte lakens uit het raam als symbool voor verzet. Een geknoopt laken uit het raam verbeeldt de ontsnapping. De knoop erin verwijst naar de slogan ‘Knoop mee de strijd aan tegen armoede’. OCMW, stadsbestuur Hoogstraten en ook alle Hoogstraatse scholen zijn solidair met deze actie en hangen op 17 oktober een wit geknoopt laken uit. Ook iedereen wordt opgeroepen om een geknoopt laken uit te hangen. Door de Hoogstraatse Welzijnsschakel ‘t VerZet-je wordt een informatie-stand opgesteld aan het CM-lokaal op de Vrijheid 168 van 10 tot 12 en van 13 tot 17 u. Er is gelegenheid tot het tekenen van de petitielijst ‘Geef sociale uitsluiting geen kans’. Tevens is er mogelijkheid tot een individueel gebaar van solidariteit met kansarmen. Armoede is niet ... leven met een laag inkomen of geen werk hebben of in een slecht huis wonen of het moeilijk hebben op school of geen goede gezondheid hebben of alleen staan met alles of … Armoede is alle problemen op een hoop, tegelijkertijd en door elkaar heen. Overleven in armoede is een dagtaak!

20 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten

Vijfentwintig nieuwe prentkaarten. GROOT HOOGSTRATEN – “Het is niet omdat er veel sms’jes worden verstuurd dat er geen nood meer is aan ansichtkaarten. Mensen willen vaak iets tastbaars in hun handen hebben met een mooie handgeschreven tekst erbij.”, zegt Patrick Melis van de Standaardboekhandel. “Bezoekers, wandelaars en fietsers vragen me vaak waarom er geen mooie postkaarten zijn van Hoogstraten? Daarom heb ik van de nood een deugd gemaakt en heb Dominique van Huffel opdracht gegeven om 25 mooie foto’s te maken van Hoogstraten en de deelgemeenten.“ aldus Patrick Melis. Patrick en Dominique hebben samen uit een enorme collectie 25 foto’s geselecteerd die naar hun mening een mooi beeld geven van de schoonheid van het Land van Hoogstraten. Het gaat van de Heilig Bloedprocessie over Wortelkolonie, de vallei van het Merkske, de kerken van de verschillende deeldorpen,...en natuurlijk ook de klassiekers zoals de Sint-Katharinakerk en het begijnhof. Van de Laermolen brachten ze het interieur in beeld omdat dit minstens even waardevol is als de molen zelf. De postkaarten zijn verkrijgbaar in dagbladhandel Kiosk, Papierland (Minderhout), VVV Hoogstraten en Standaard Boekhandel te Hoogstraten. Enkel in de Standaard Boekhandel is de reeks van 25 compleet te koop. (red/fh)

Eén van de 25 nieuwe prentkaarten over Hoogstraten en zijn deelgemeenten

De Duivelse Molens

HOOGSTRATEN – Op vrijdag 24 oktober kan u in de Salm-Salmmolen terecht voor de voorstelling van De Duivelse Molens met “Een dag uit het leven van een molenaarsgezin anno 1925” Na de succesrijke voorstellingen van toneelgroep uit Rijkevorsel in de bergmolen aan de Looiweg aldaar, geeft deze werkgroep ook aan Hoogstraten de kans hiervan te genieten. De vertellingen rond de molen zijn immaterieel erfgoed. De spreektaal, verhalen en spreuken worden op

deze manier opnieuw doorgegeven aan de volgende generatie. De molenaarsfamilie ontvangt je in de SalmSalm molen waar je onmiddellijk opgenomen wordt in de sfeer van een oud Kempisch molenaarsgezin. De geur van vers geschonken koffie en pruttelend spek in de pan zullen je zeker uitnodigen op het puntje van de stoel te gaan zitten en te luisteren naar en mee te leven met

de spelers. Een aaneenschakeling van verhalen neemt je mee naar verschillende locaties en de molen zorgt voor een prachtig decor. De Duivelse Molens in de Salm-Salm molen op vrijdag 24 oktober om 20 uur stipt. Vooraf reserveren is noodzakelijk op het nummer 0477 22 60 11. De inkom bedraagt 10 euro en gaat naar een goed doel, namelijk Moeders voor Moeders (red/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 21


hoogstraten

Kiwibes, dé gezonde snack BRUSSEL/RIJKEVORSEL – Dinsdag 26 augustus werd de nieuwe oogst van de kiwibes aan de Esplanade in Brussel en bij teler Stoffels in Rijkevorsel voorgesteld. Door de uitstekende weersomstandigheden is de oogst van de kiwibes dit jaar uitzonderlijk vroeg en startte de verkoop bijna een maand vroeger. De verwachte oogst bedraagt dit jaar ongeveer 70 ton of 20 ton meer dan in 2013. Deze productie is afkomstig van 20 ha en 25 producenten. Veiling Hoogstraten verzamelt het product van zeven coöperaties. Al vanaf eind augustus zijn de kiwibessen verkrijgbaar in de meeste supermarkten. Naast de officiële voorstelling van de nieuwe oogst en de handige verpakking van deze ge-

zonde snack, presenteerde Veiling Hoogstraten ook de resultaten van een onderzoek naar de eetgewoonten op de werkvloer. Het onderzoek, in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau, peilde bij 640 Belgische werknemers naar hun eetgewoonten op de werkvloer. Omdat overgewicht een groeiend probleem is en een bedreiging voor de gezondheid, investeren ook bedrijven steeds meer in gezonde voeding, onder andere door het aanbieden van gezonde tussendoortjes. Met de kiwibes speelt men in op deze behoefte aan een gezonde snack. De verpakking in een shaker verzekert de versheid en houdbaarheid. De kiwibes kan ongeschild en gewoon uit het vuistje gegeten worden. Dit fruit is zacht en zoet

De handige shaker verpakking verzekert versheid en houdbaarheid van de kiwibessen. van smaak en heeft een zeer hoog vitamine Cgehalte: tweemaal meer dan citroen en 50 keer meer dan een appel. Onze fruitsector biedt met de kiwibes een lokaal geproduceerd en geconsumeerd product dat in de huidige internationale context zorgt voor meer inkomenszekerheid. De teelt van de kiwibes is dan ook een mooi voorbeeld van innovatieve verscheidenheid én het ontwikkelen van nieuwe marktsegmenten. De focus blijft wel liggen op de binnenlandse markt maar de export wordt uitgebreid naar Scandinavië en Duitsland. Bessen die minder geschikt zijn als vers fruit worden verwerkt in een natuurlijk energiedrankje.

Jan Engelen (links), Sales & Marketing Manager Veiling Hoogstraten en Paul Stoffels, teler van kiwibessen.

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

22 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De productie zal verder blijven groeien want er worden nog nieuwe plantages aangeplant. In samenwerking met Universiteit Gent wordt gezocht naar nieuwe rassen die in ons land worden ontwikkeld. Er wordt gewerkt aan een verlenging van het seizoen door verbeterde bewaartechnieken. Naast de kiwibes als gezonde snack zoekt men ook naar andere toepassingen, o.a. in de cosmetica en verzorgingsproducten.(js)


hoogstraten

Musical 1814: Wegens succes verlengd

Schaakcursus voor beginners & gevorderden

Twee extra voorstellingen op 28 en 29 november 2014 van Hans Casteleyn. Alle decorstukken en historische kostuums worden door Hoogstraatse vrijwilligers gemaakt. Het verhaal kadert volledig in de herdenkingen rond 200 jaar Slag Bij Hoogstraten, maar benadert de menselijke verhalen en niet de oorlog zelf. De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden, ook voor kinderen vanaf 4 jaar. HOOGSTRATEN - De ticketverkoop voor de musical 1814, De Vergeten Veldslag loopt razendsnel. De organisatoren beslisten daarom deze zomer om 2 extra voorstellingen toe te voegen aan de speellijst. Wees er snel bij als je nog geen kaartjes hebt! De musical 1814, De Vergeten Veldslag is van de hand van Jos Dom (tekst) en Florejan Verschueren (muziek) en wordt gespeeld door meer dan 200 Hoogstraatse acteurs/zangers/dansers/ figuranten. De muziek wordt gebracht door een 50-koppig live harmonieorkest onder leiding

Avondvoorstellingen: vrijdag en zaterdag 21-2228-29 november om 20u Matineevoorstelling: zondag 23 november om 15u VIP-voorstellingen: zaterdagen 22 en 29 november om 20u (diner om 18u) Ticketprijzen: € 29 (volwassenen), € 22 (kinderen tot 12 jaar), € 125 (VIP-arrangement) Tickets bestellen: www.1814.be of via Toerisme Hoogstraten; (al/red/fh)

Historische wandeling met 3-gangenmenu HOOGSTRATEN - Historische wandeling door het centrum van Hoogstraten onder leiding van een gids, gecombineerd met een Ambassadeursmenu in een restaurant naar keuze. De wandeling duurt twee uur en bevat naast de klassieke monumenten en geschiedenis ook een extra lekker accent met de geschiedenis van horeca & vroegere brouwerijen. Nog van 1 september t/m 30 oktober elke maandag, dinsdag, woensdag & donderdag, telkens om 10 of 16 uur. Prijs: Gids: € 50 per groep - Ambassadeursmenu: tussen € 25 en € 45, inclusief 1 gratis streekbier (exclusief drank).

Reserveren, 7 dagen vooraf bij Toerisme Hoogstraten. Deelnemende horecazaken: Brasserie Knechtjeshuis, Brasserie – Resto De Gulden Coppe, Brasserie Haut Ru, Eetcafé Marie, Grand Café Den Engel, Het Eglantierken, Maison Thirion, Mangerie ’t Cruydt, Restaurant Begijnhof, Restaurant Noordland, Resto Lewis, Taverne De Jachthoorn. Info & reservatie: Toerisme Hoogstraten 03 340 19 55 of toerisme@hoogstraten.be (red/fh)

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

HOOGSTRATEN - De zomer ligt alweer achter ons. Misschien ben je tijdens de vakantie wel langs enkele schakers gepasseerd in een parkje of op een terras. Meestal zijn ze diep in gedachten verzonken. Heb je toen even stil gestaan en genoten van het moment, de sfeer opgesnoven van de vriendschap tussen mensen. Misschien heb je over de schouders wel eens meegekeken en ken je reeds enkele stukken zoals de koning, de koningin, de loper of het paard. Allen hebben ze hun eigen mystieke regeltjes. Als je goed kijkt, zie je al snel welk stuk het sterkste is: dat is de dame... pure girlpower. Zij zweeft als geen ander over het bord. Wij, van de Hoogstraatse Schaakclub, geven twee cursussen in november en december. Een cursus om de basis aan te leren zoals de spelregels en hoe het spel te beginnen. Ken je er al iets meer van, dan is de vervolgcursus misschien iets voor jou. Hier proberen we al meer diepgang in het spel te brengen en gaan we aan de slag met strategie en tactiek, want met schaken ben je nooit klaar. Er wordt door twee lesgevers tegelijk gewerkt. Dit alles in het Lokaal Dienstencentrum (LDC) ’t Gebuurt. De cursus is bedoeld voor mensen ouder dan 16 jaar. Het cursusgeld bedraagt 15 euro voor zeven donderdagavonden, van 6 november tot 18 december 2014. De koffie is inbegrepen. Betalen doe je contant tijdens de eerste les. Indien men de cursus tot de laatste dag volgt, kan men 10 euro van het inschrijvingsgeld terugkrijgen. Wij, van de Hoogstraatse schaakclub, staan te popelen om te laten zien hoe mooi en spannend het schaakspel is. Ben je gefascineerd door dit spel of wil je gewoon genieten van iets bij te leren, dan is schaken zeker iets voor jou. Niet minder dan zestien mensen deden vorig jaar mee en gingen helemaal op in het spel. Niet langer getreuzeld dan. Neem je pen en schrijf je in voor de cursus. Dit kan via - de onthaalbalie van het Lokaal Dienstencentrum ‘t Gebuurt of - dehoogstraatseschaakclub@telenet.be of paulfockaert@telenet.be Schaakcursussen voor beginners & schaakcursussen voor gevorderden op de donderdagavonden van 19 tot 21 uur in november en december.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 23


hoogstraten

Stedelijk Museum verwerft beruchte affiche Bloedkermis te verbieden, laat hij hiervan een affiche drukken en rondzenden. De kermis was voor de pastoor te wereldlijk en hoorde niet bij een processie. Het spreekt voor zich dat het verbod met gemengde gevoelens bij de Hoogstratenaren werd ontvangen. Helaas voor de pastoor zou het verbod dan ook niet standhouden! (pvd) Hierbij de mooie maar vlammende tekst (ocr lvr): Achtdaegsche plechtigheyd van het H. Miraculeus Bloed, Gevierd wordende in de kerk van St. Catharina te Hoogstraten , op den zondag van H. Dryvuldigheyd en volgende dagen.

HOOGSTRATEN - Het Stedelijk Museum Hoogstraten kocht recent een affiche van de Heilig Bloedprocessie uit 1840. Het bestaan van de affiche was gekend maar er was, tot zover geweten, geen enkel exemplaar van overgeleverd. In de beruchte affiche kondigt de pastoor van Hoogstraten triomfantelijk het verbod op de kermis van het Heilig Bloed aan. Pastoor Cauwenbergh preekte al enkele jaren streng tegen wat hij de ‘heidense Bacchus- en Venusfeesten, nachtvergaderingen, dronkenschappen en onkuisheden’ tijdens de Heilig Bloedweek noemde. Wanneer hij in april 1840 het gedaan krijgt bij het Hoogstraatse gemeentebestuur om de Heilig

De Heylige Kerkvergadering van Trente, bestuerd door den H. Geest, leert alle catholyken , dat zy niet alleen de Overblyfsels der Heyligen moeten eeren , maer ook de heylige gedenkstukken van den Godsdienst moeten eerbiedigen en in waerde houden; en zoo er nu en dan eenige misbruyken tegenstrydig aen dien eerbied mogten ingeslopen zyn, is den vurigen wensch van gezegde kerkvergadering dat dezelven geheel worden uytgeroeyd. Het is aen een ieder bekend, welke poogingen de Herders van Gods kerk hebben aengewend, om , ten gevolge dezer Catholyke leering, de openbare dansfeesten en derzelver onvermydelijke wanorde af te breken , welke ter gelegenheyd der viering van het H. Bloed in de gemeente Hoogstraten waren ingeslopen. Met de grootste voldoening kunnen wy thans melden, dat by besluyt van 17 april 1840 het gemeente Bestuer van Hoogstraten heeft bepaeld, dat ‘er voortaen geene zoogenaemde kermis meer zal plaets hebben gedurende de achtdaegsche devotie tot het H. Mirakuleus Bloed, hetwelk sedert 1652 aldaer is berustende; indervoege, dat de godvruchtige Pelgrims door geene ongebondenheden meer zullen gestoord worden, en de herders mogen verzekerd zyn , dat hunne schapen geene hemeltergende verergernissen meer zien op die plaets, waer zy, alleenlyk door godsvrucht gedreven , zullen aenkomen. Het kerkbestuer zal ook alle middelen aenwenden, opdat de bedevaerders hunne devotie gemakkelyk zouden kunnen uytoefenen, en allen mogelyken luyster byzetten om deze godsdienstige feest te verheerlyken. Alles tot meerdere eer en glorie van God en zaligheyd der zielen.

Een fotoboek over fanfare Sint-Catharina HOOGSTRATEN - Op zaterdag 9 augustus stapten de muzikanten van fanfare Sint Catharina door de straten van gebuurte De Statie. Elk jaar in augustus doen zij een ander gebuurte aan en bezoeken er muzikanten of oud-muzikanten. Bij de familie Vervoort werden de eerste marsen geblazen, om daarna via Stan Bruyndoncks en Flor De Saeger bij Jef Janssen te eindigen met een barbecue. Wist je dat Flor De Saeger een mooi fotoboek van de fanfare bijhoudt? Met belangstelling keken de muzikanten naar foto’s uit de oude doos. Ja, zelfs overlijdensberichten van muzikanten en bestuursleden heeft Flor allemaal verzameld. Verschillende van deze foto’s kunt u op de website van de fanfare zien: www. catharinahoogstraten.be Fanfare Sint-Catharina houdt op 8 november in zaal Pax een concert rond het thema Oorlog en vrede met o. a. muziek uit beroemde oorlogsfilms. Noteer deze datum alvast, want het belooft de moeite te worden. (red/fh)

24 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten

De Cahier en 11.11.11. Al jarenlang organiseert Cahier de Brouillon activiteiten om geld in te zamelen voor het goede doel. 11.11.11. is ons vaste goede doel en ook dit jaar gaan we weer ons steentje bijdragen voor hun werking. Kom eens langs op een van de evenementen en steun 11.11.11! Zondag 19 oktober

MOTORRUN Bepijlde rondrit van 100 km door de Noorderkempen. Ben je een motard of wil je de tocht met de fiets doen? Kom je vanaf 9u inschrijven in het café en rij deze mooie tocht door het Kempense landschap.

Zaterdag 25 oktober

KUNSTEXPO Cahier de Brouillon houdt van alle soorten kunst. Niet alleen muziek zetten we in de verf maar op deze speciale kunstexpo zetten we ook andere kunstenaars in de spotlight. Ben je schilder, tekenaar, maak je beeldhouwwerken of schitterende foto’s? Bak je lekkere maar speciale taarten of bouw je speciale werken? Stuur een mail naar jefh@cahier.be en we laten tegen opbod jouw werk verkopen voor het goede doel.

Vrijdag 17 oktober

Zaterdag 1 november

11.11.11. slotevenement

YOU RASKAL YOU

Naar jaarlijkse gewoonte is de eerste zaterdag van november het slotevenement van onze 11.11.11. campagne. Dit jaar zonder curiosaveiling. Enkel de kunstwerken die werden tentoon gesteld op de Kunstexpo zullen tegen opbod verkocht worden. Daarna is het tijd voor feest! Hou onze Facebook-pagina in de gaten voor het programma. Gratis inkom.

Deze Kempenzonen brachten in maart een nieuw album uit met de simpele titel ‘It Takes A Whole Lot Of Fools To Build A Pyramid, But Love Just Takes Two’. Een sterk staaltje letterkunst die in de muziek vertaald wordt naar prachtige nummers en symfonieën. Kom samen met ons wegdromen op de mooie muziek van You Raskal You. Support is ALL FAIR VIEW uit Rijkevorsel. Ze brengen pop-rock songs zonder drummer en met sterke zanglijnen. Inkom: €5 - €7. Deuren open om 21u. (red/fh)

Zaterdag 4 oktober

THOMAS SMITH COMEDY SHOW Gekend van zijn hilarische comedy shows, maar ook van op tv bij “Foute vrienden”. Hij zal een TRY-OUT van zijn nieuwe show “RUIS” komen voorstellen aan Hoogstraten in de Cahier. Dus maak dat je er bij bent en zak door je kruk/stoel van het lachen! Inkom: €4 - €6. Deuren open om 21u.

20ste 11-11-11-Motorrit

HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Cahier De Brouillon een motorrit in het kader van de 11.11.11. actie. De bewegwijzerde rondrit van ongeveer 100km in de Noorderkempen start aan café Cahier De Brouillon. Je kan er inschrijven vanaf 09.00u en tot 15u. Deelname 8€ (duo 14€). Inbegrepen is koffie en een warme hap. Meer info op 0486/64 39 32 of www.cahier.be. (red/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 25


Bibwijzer Nieuws uit de Bib Deel je passies Mensen delen bijna alles tegenwoordig. De sharing economie bloeit volop. Er bestaan ondertussen al veel initiatieven voor mensen die willen delen: freecycling-groepen op Facebook, Cambio autodelen, websites waar maaltijden worden gedeeld, … noem maar op. Ook de basis van een BiB is delen. Boeken en dvd’s worden geleend en teruggebracht zodat iemand anders ze kan lezen of bekijken. Maar niet alleen materialen worden gedeeld, ook kennis en passies. Daarom wil de BiB vanaf de Bibliotheekweek aan Hoogstratenaren de kans geven om hun passie te delen. Stel je kandidaat om jouw passie te delen in BiB Hoogstraten via hoogstraten@bibliotheek.be of meld je in de BiB. Als je zelf geen passie wil delen, maar wel die van anderen wil ontdekken, biedt BiB Hoogstraten je tijdens de Bibliotheekweek voldoende kansen. Je leest ze verop bij Activiteiten.

Van donderdag 2 tot en met vrijdag 10 oktober kom je tijdens de Koffiekranturen de klassen van het 6de leerjaar tegen. Aan de hand van een opdrachtenbundeltje leren zij de werking van de bibliotheek (beter) kennen. Ze zoeken informatie via de catalogus en tussen de rekken in de bib. Ook interessante databanken en websites komen aan bod. Zo biedt Bibwijzer de kinderen de ideale voorbereiding op het secundair onderwijs.

ACTIVITEITEN Nog tot en met zaterdag 4 oktober: tentoonstelling De Groote Oorlog in grote lijnen In veertig mobiele panelen worden de gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog op internationaal en Belgisch niveau weergegeven, aangevuld met lokale verhalen en beelden uit de provincie Antwerpen. Zaterdag 11 oktober van 9 tot 12 uur: verwendag De Bibliotheekweek start traditioneel met een verwendag. Het is de ideale gelegenheid om lokale passies te ontdekken. May Segers toont hoe je op een creatieve manier een bladwijzer kan maken. Natuurfotograaf Swa

26 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Bouve maakt je bewust van de schoonheid van de natuur, terwijl je zijn foto’s bewondert. Als je meer over duiven wil weten, kan je bij de jonge duivenmelker Angelo Roelen terecht. Johan Govaerts zorgt voor aangepaste achtergrondmuziek. Ondertussen geniet je van een heerlijke kop koffie met een koekje van het VTI Spijker. Maandag 13 oktober om 19 uur: workshop Juwelen maken met Joke Marijnissen Joke Marynissen is een van de Hoogstratenaren die tijdens de Bibliotheekweek haar passie wil delen, nl. juwelen maken. Tijdens deze workshop ga je zelf aan de slag en op het einde worden je arbeid en creativiteit beloond met een origineel sieraad. Bovendien doe je voldoende ideeën op om thuis zelf te experimenteren. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@ bibliotheek.be; 5 euro Donderdag 16 oktober om 20 uur: Op trektocht naar Santiago de Compostela Heel wat Hoogstratenaren zijn al te voet naar Compostela getrokken. De Camino blijft een van de wandelroutes die tot de verbeelding spreekt. Twee van deze reizigers, Chantal Brosens en Antoon van Tuijl, vertellen je meer over hun persoonlijke ervaringen want ieder maakt zijn eigen tocht. Vooraf inschrijven in de BiB of via hoogstraten@ bibliotheek.be; 3 euro


Anders kijken… meer zien! HOOGSTRATEN - Dit schooljaar is het Gemeenteschool-jaarthema ‘Anders kijken… meer zien!’ Ze zijn er van overtuigd dat wanneer kinderen situaties vanuit een andere perspectief bekijken er meer ruimte is voor begrip en waardering. Zo begrijpen ze elkaar sneller bij een ruzie of denken ze verder na voor ze een oordeel vellen over iemand. We kijken dus naar elkaar, maar ook naar de natuur, kunst, onze naaste en verre buren. Vorig jaar stond de sponsortocht in het teken van een basisschool in Benin, een land in West-Afrika. Dit jaar zetten ze de samenwerking verder in de vorm van een uitwisselingsproject met de 3de graad van de lagere school. De kinderen mailen met elkaar in het Frans, sturen foto’s op van werkjes, uitstappen,… In plaats daarvan krijgen zij een kijkje in hun school. Begin dit schooljaar deden ze al een eerste oefening. Alle kinderen brainstormden rond het woord ‘rood’. Zo merk je al meteen dat iedereen dat anders bekijkt en het een andere invulling geeft. De ene kwam uit bij een mooie rode bloem of bij z’n rode onderbroek, nog een andere klas dacht dan weer aan de kleuren van onze Hoogstraatse voetbalclub. Dit jaar bekijken ze het dus anders en hopen zo héél veel te zien. (red lvr)

Highstreet wordt ARENA Nadat Fred en Evelien Van Ostaijen op 7 juni een punt zetten achter meer dan 25 jaar Highstreet, werden er in de zomermaanden nog enkel Summer Saturdays georganiseerd in wat vroeger de HI-Club was. Maar vanaf 20 september start er ARENA, een nieuwe discotheek met, volgens initiatiefnemer Frank Aarts, een vernieuwd concept. Een groot aantal discotheken die eind jaren ’80 hun deuren openden, sloten een na een hun deuren. YOLO Events, de nieuwe uitbaters, willen de discotheek doen herleven, want zegt Frank Aarts: “De jongeren van nu kennen een discotheek bijna niet meer”. In september werd Highstreet helemaal opgeknapt en op 20 september heropende de discotheek met een gloednieuw concept, Arena. De nieuwe discotheek wil geen hardcore of jumpmuziek draaien, maar de beste dansplaten van nu en klassiekers van vroeger. YOLO Events mikt niet enkel op de jongste jongeren, maar ook op twintigers en dertigers en kijkt verder dan de Kempen. Met het alcoholverbod in Nederland lopen de tenten daar leeg en die jongeren zijn meer dan welkom in Arena.

Frank Aarts wil met ARENA een discotheek maken met een nieuw concept Kortom, Arena moet een plek worden om een onvergetelijke avond te beleven voor een betaalbare prijs. En Frank Aarts gelooft in het concept

en gaat zelf ook achter de discobar staan. Arena is vanaf 20 september opnieuw elke zaterdag open. De toegangsprijs bedraagt 7 euro. (red/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 27


meerle

KLJ Meerle: beestig goed!

MEERLE – Als u dit onder ogen krijgt, zijn ook de Meerlese jeugdbewegingen alweer uit de startblokken geschoten voor een nieuw werkjaar. KLJ had dit grondig voorbereid, overal in het dorp kwam je figuren van dieren tegen, die je uiteindelijk naar het grote reclamebord op het Gemeenteplein loodsten. Door eerder, in de voorlaatste week van juni, met het 3e tot het 6e leerjaar van de Klimtoren uit Meerle een activiteit te doen tijdens de schooluren! Waarvoor dank aan de directie en leerkrachten. Om KLJ te promoten werd met elke klas een activiteit gespeeld omtrent het WK; zo kreeg elke leerling een Belgische vlag op het gezicht, werd een wedstrijdje schoenshotten gespeeld, vlaggenroof met een Belgische vlag, dikke Bertha met een persoon verkleed als voetballer. Het speeluurtje eindigde met een Rode Duivels-ijsje en een aandenken. 
 Vanaf het nieuwe werkjaar start KLJ met een groep -12.
 Hopelijk waren het leuke startdagen met vele leden. Je kan trouwens nog altijd aansluiten. (mp/jaf)

Rococo houtsnijwerk in de Sint-Salvator kerk MEERLE – Op een mooie zondagmiddag hield Theo Verschueren in de Meerlese Sint Salvatorkerk een boeiende uiteenzetting over het houtsnijwerk in rococostijl van midden de 18 de eeuw in onze fraaie kerk. Hij onderhield de aandachtige bezoekers over de betekenis van de medaillons in de lambrisering, van verschillende parabels in het koor, in de zijbeuken met de rozenkrans en het beeldhouwwerk van de preekstoel. Hun interesse kwam vanuit verschillende invalshoeken. Mensen die bekend waren met erfgoed, kwamen voor aanvullende informatie. Enkele beeldhouwers (waarvan 2 uit de streek van Maastricht), waren verwonderd over de schoonheid van de werken. En er was het publiek dat de betekenis van de verschillende medaillons wilde weten. (hm/jaf)

28 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meerle

Kleding ruilen bij KVLV Meerle MEERLE – Delen is het nieuwe hebben! KVLV wil dat het plezier van delen en geven zich als een virus verspreidt, ook op het platteland. Daarom organiseren verschillende KVLV-groepen in het weekend van 17, 18 en 19 oktober 2014 een ShareFair. ShareFairs zijn gezellige geef- en deelevenementen in heel Vlaanderen. KVLV Meerle doet hieraan mee en nodigt iedereen uit op hun kledingruil In je kast heb je vast nog wel iets hangen dat je niet meer aan doet of waar je niet meer in kan, wat je niet meer mooi vindt, … Op onze kledingruil kan je jouw kledingstukken ruilen tegen mooie exemplaren van iemand anders. Voor wie? Alle vrouwen (vanaf 18 jaar) Wat te doen? Stel een bruikbare collectie samen, je wil er per slot van rekening ook iets moois voor terug! Wat mag er en wat niet? Wel: maximum 5 kledingstukken, die er goed uitzien en fris ruiken! Accessoires:

sjaaltjes, juwelen, handtassen en ceinturen. Niet: ondergoed, zwemkleding, verwassen of versleten kleding. Waar binnenbrengen? In het Raadhuis Meerle op vrijdag 17 oktober tussen 15 en 17 uur, op zaterdag 18 oktober tussen 10 en 12 uur. Per goedgekeurd kledingstuk krijg je een groen kaartje, per goedgekeurd accessoire een paars kaartje De kledingruil zelf heeft plaats op zondag 19 oktober tussen 10 en 15 uur in het Raadhuis Meerle. Je brengt je gekregen gekleurde kaartjes mee. Deze kan je omruilen voor een ander kledingstuk / accessoire. Er zijn pashokjes voorzien. Een broek/rok kan ev. een beetje korter gemaakt worden. Er is ook randanimatie voorzien: demonstratie van het beschilderen van een zijden sjaal; demonstratie van het maken van leuke handtassen; verwenmoment: je laten opmaken; gezellig

babbelen bij een tas koffie (of iets anders) met iets lekkers aan democratische prijzen. Voor iedereen wat! Zin om mee te doen en te ontdekken wat delen en geven met mensen doet? De ShareFair van KVLV- Meerle vindt plaats op 19 oktober 2014 van 10 – 15 uur in het Raadhuis te Meerle. Maar ook op tientallen andere plaatsen in Vlaanderen organiseren KVLV-groepen ShareFairs. Een overzicht daarvan vind je op www.kvlv.be/ sharefair. Meer info: kvlvmeerle@hotmail. com (dg)

Halte Merlet presenteert Vitesse Limitée MEERLE – Op zaterdag 25 oktober presenteert Halte Merlet in de voormalige raadzaal van ons mooie Raadshuis weerom een fijn programma met muzikanten uit eigen gemeente. De Hoogstraatse groep ‘Vitesse Limitèe’ brengt Franse chansons en musettes. De groep bestaat uit: Veerle Dingenen, Karel Hofkes, Flor Verschueren en Jef Rombouts. De groep ontstond toen enkele jaren geleden Flor Verschueren, Jef Rombouts en Karel Hofkens gevraagd werden de muzikale omlijsting van een occasioneel evenement te verzorgen. Aangezien geen van de drie zich geroepen voelde om te zingen, werd besloten om instrumentale versies voor te bereiden van oudere Franse musettes en chansons, afgewisseld met wat tango’s. Na het gesmaakte optreden volgden er nog, en al gauw werd de nood aan een vocale aanvulling duidelijk. Die kwam er in de persoon van Veerle Dingenen. Na enkele repetities met Veerle werd duidelijk dat dit de juiste vrouw op de juiste plaats was.

Om 20 uur in het oude raadhuis, gemeenteplein, Meerle. Kaarten 7,5 euro (leden) of 10 euro (niet leden) door storting op BE71 7310 2634 4969. Met vermelding van naam en aan-

tal gewenste kaarten. Let op: er zijn slechts 50 plaatsen en ‘op is op’! Info: haltemerlet@hotmail.com - www.haltemerlet.be - Ann Van Aelst 03/315.06.23

Het repertoire evolueerde en stilaan worden er ook “recentere” nummers gespeeld. Zo kan u zich laten meeslepen door de melancholie van het Franse chanson, maar evengoed meezingen of laat u meeslepen op het ritme van vrolijke musettes en melancholische chansons en zing mee met de Franse klassiekers. Beleef het ‘Douce- France gevoel’ met Vitesse Limitée in het unieke kader van ons Raadshuis.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 29


meerle

Fietsdag voor de parochiezaal MEERLE – Fijn fietsweer op zondag 7 september. Bijgevolg waren nogal wat Meerlenaars de jaarlijkse fietstocht ten voordele van de parochiezaal komen meerijden. Na de fietstocht stonden in de parochiezaal lekkere pannenkoeken met ijs klaar. Om 5 uur werd de uitslag van de fietszoektocht bekend gemaakt. Nogal wat deelnemers hadden alle antwoorden goed, dus moest de schiftingsvraag uitsluitsel geven. Hoelang kon Cel, voorzitter van onze fanfare, op zijn tuba blazen zonder adem te halen? Hij blies 36 seconden. Willy Michielsen uit Meerle was er met 35 seconden het dichtste bij en mocht zich dus winnaar van de zoektocht noemen. Naast hem namen nog 19 deelnemers een prijs mee naar huis. Ook werden 20 gelukkigen uitgeloot voor de aanwezigheidstombola. Ook zij mochten een prijs meenemen. Het was een geslaagde middag en het bestuur van de parochiezaal dankt iedereen voor hun deelname. Noteer alvast de datum voor de Fietsdag van volgend jaar: 6 september 2015 (eg/jaf)

Missiefeest MEERLE – De traditionele brunch van het jaarlijkse missiefeest mag zonder meer als een van de sterkhouders van het missieweekend gerekend worden. Weerom een 200-tal eters hadden zich ook dit jaar gemeld om mee te komen eten van het rijk gevulde buffet. Het missiefeest kan rekenen op een trouwe schare medewerkers. Voor de brunch staat vanaf ’s morgens vroeg een hele ploeg paraat. Daarbij zijn ook de noeste werkers die, weg van het gewoel, in de keuken hun ding doen. Want om 200 eters te bedienen heb je niet allen veel voedsel nodig, ook proper servies en bestek. Dus is ook de afwaspositie constant bemand.

Tweedehandsbeurs Gezinsbond MEERLE – Op zoek naar baby - en kinderkleding, badspullen voor de baby, boxen, kinderwagens, kinderstoelen, autostoelen, fietsstoelen en speelgoed? Dan moet je op zondag 2 november tussen 13 en 15 uur in de Parochiezaal “Ons Thuis” komen kijken. De Gezinsbond van Meerle en Meersel-Dreef houdt er dan zijn Tweedehandsbeurs (baby- en kinderartikelen tot 12 jaar, ook speelgoed). Naar goede gewoonte staat het systeem er borg voor dat alles wat te koop wordt aangeboden in goede staat is. Ten zeerste

aanbevolen ouders die een koopje willen doen, voor grootouders die oppassen of voor onthaalmoeders die hun uitrusting willen uitbreiden. Verdere info en inschrijvingen vanaf 12 oktober (leden van Meerle / Meersel-Dreef vanaf 5 oktober) bij Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49 a, Meerle – tel. 03/315.09.99 of bij Bonny Blezer, Burg. Van Nuetenstraat 33, Meerle – tel. 03/315.90.83. Ook niet-leden van de Gezinsbond zijn van harte welkom. Kijk ook eens op www.gezinsbondmeerle.be. (jaf)

Wandelclub Markdal MEERLE - Dat wandelen gezond is voor lijf en leden is gewoonweg een open deur intrappen. Wil je hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk… voorkomen, dan is bewegen zeker de aangewezen bezigheid en dit integreren in je dagelijkse activiteiten is zeker aan te bevelen. Afgezien van een paar goede schoenen heb je niets meer nodig en per kilometer verbrand je toch ongeveer 65 kcal. Dit lijkt misschien niet zo veel, maar als je enkele uurtjes in de vrije natuur vertoeft, telt het toch aardig aan. Dus, wandelen is goed voor alles! Wandelclub Markdal uit Meerle zet stilaan de fiets aan de kant en roept zijn leden op om de wandelschoenen vanonder het stof uit te halen en ze grondig te inspecteren. Ook om 5 euro klaar te leggen voor het hernieuwen van de lidkaart die tijdens de wandelingen zal aangeboden worden. Twaalf trajecten staan op de agenda vermeld. Acht deelnames geeft recht op de titel “Trouw lid”, personen onder de 15 jaar mogen zich voor 2,5 euro lid noemen en jongeren onder de 17 jaar krijgen hun lidgeld zelfs terugbetaald bij zes deelnames. Het bestuur wenst iedereen alvast veel wandelplezier! (rel)

30 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Wandelingen Zondag 12 oktober Kolonie. Trefpunt Braspenning Poeleinde Wortel met start te 14.00 uur o.l.v. M.Vorsselmans Zondag 26 oktober Achteraard. Trefpunt Beekakker 23 Meer o.l.v. J. Braspenning Zondag 9 november Laarzenpad Trefpunt Hoogstratensebaan 55 Baarle-Nassau o.l.v. K. Jansens

Pannenkoeken en soep MEERLE - De Katholieke Vereniging Gehandicapten afdeling Meerle, Meer en Meersel – Dreef nodigen iedereen uit op zaterdag 1 november in de parochiezaal van Meerle. Op de menu staan pannenkoeken en soep tegen democratische prijzen. U bent welkom van 10 tot 18 uur. (FS)


meerle

GOUD IN MEERLE

Jan Michielsen en Jozefa Jansen

We zijn niet liever dan thuis MEERLE – Fanfare, stoet, oldtimer met Gouden Paar. Het gebuurte van Meerle-centrum maakt er graag werk van als er een Gouden Jubileum gevierd moet worden. Zoals die van Jan en Jozefa Michielsen van de Chaamseweg. Jan, geboren en getogen Meerlenaar, zij het van pal op de grens met onze noorderburen is gekend als timmerman. Al van kleinsaf zat hij thuis met het nagels, vijzen en gereedschap van vader te spelen. Timmerman zat hem blijkbaar in het bloed. Na de vakschool werkte hij enkele jaren vor een baas, maar dan toch liever voor ‘zijn eigen’, zoals ze dat noemden. In menig huis in de streek heeft hij al het houtwerk gedaan. Van daktimmer, trappen, ramen en deuren gemaakt in eigen ‘werkwinkel’, tot dikwijls de keukenkasten toe. ‘Een hele afwisselende en mooie stiel, die ik heel mijn leven graag gedaan heb’. Jozefa is van Groot Eyssel. Ook zij kon haar jeugddroom waarmaken en werd kleuterleid-

ster. Tot aan haar pensioen passeerden hele generaties langs haar kleuterklasje in de Meerlese kleuterschool. Op een bal in de zaal Victoria bij van Aperen in Meer ging het vlammetje aan, het ging nooit meer uit. Op 20 augustus 1964 trouwden ze en vestigden zich aan de Chaamseweg. Eerst aan de overzijde van waar ze nu wonen, maar omwille van betere mogelijkheden voor een atelier, wisselden ze van huis met Jan’s ouders, aan de overzijde. Zijn moeder, Mit, ondertussen 102, woont ook nog steeds in dat huis aan de Chaamseweg. Het gezin kreeg drie kinderen; Maddy, Tonia en Wim. Die zorgden zes kleinkinderen: Charlotte, Frederik, Jan, Eva, Johan en Lani. Josefa en Jan genieten van de rust van hun pensioen. Jozefa houdt van de klusjes in huis, geniet ervan dat alles mooi op orde is. Jan tuiniert graag, de tuin ligt er piekfijn bij. Natuurlijk nog

wat timmerklusjes, zoals stoelen herstellen voor de kantine van KFC Meerle, waar hij een vurig supporter van is en graag gaat kijken. Ze zijn beiden lid van OKRA en gaan graag naar de vergaderingen voor een gezellige buurt. Ze hebben fijne herinneringen aan de vakanties aan zee, hebben veel gereisd, tot in Azië en Amerika toe. Maar nu hoeft het niet meer. ‘We zijn niet liever dan thuis’ klinkt het als uit één mond. ‘Lekker rustig’. Samen met familie werd een fijn feest gevierd in de Voorthoeve, na een plezante receptie met heel het gebuurte in de parochiezaal. Ze hebben er echt van genoten, maar zijn zeker zo blij omdat Jans moeder, Mit (102 jaar) en tante Nans (96 jaar) er ook zo’n plezier aan beleefd hebben. De mooie wenskaarten en fotoboek maken dat ze er nog lang van kunnen nagenieten. Het is hen nog vele jaren gegund. (jaf)

(Fotodesign Meer)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 31


wortel

PAROL! ART OF THE BOX WORTEL/MERKSPLAS - Van mei 2013 tot mei 2014 gaven kunstenaars woord & beeldworkshops in verschillende gevangenissen, o.a. ook in Hoogstraten en Tilburg. Nu tonen ze hun literaire en artistieke resultaten: o.a. rake punchlines uit de slam poetry workshops, foto’s die gedetineerden maakten samen met fotograaf Lieven Nollet en pittige cartoons bij limericks. Het decor is de prachtige setting van Wortel- en Merksplas-Kolonie, bekend om zijn indrukwekkende gebouwenpatrimonium en gelegen in beschermde landschappen. De opening heeft plaats op vrijdag 10 oktober om 18u. De tentoonstelling is te bezoeken van zaterdag 11 oktober t.e.m. zondag 26 oktober van 10 tot 18 uur. Op weekdagen enkel voor groepen op afspraak. Alles vindt plaats in de Landloperskapel, Kapelstraat z/n, 2330 Merksplas. De prijs van een Combiticket voor bezoek aan PAROL! expo en het Gevangenismuseum bedraagt € 6, inclusief drankje. Je kan de manifestatie ook in groep bezoeken: PAROL! expo en het Gevangenismuseum in combinatie met een gegidste wandeling langs het idyllische Vagebondjespad. De prijs van een combiticket bedraagt € 6 + € 50 voor de gids. Info: govaerts.karel@skynet.be – of - toerismemerksplas@skynet.be De vernissage van Art of the Box op vrijdag 10 oktober, van 18 tot 21uur is gratis. De expo ART OF THE BOX is een onderdeel van het Europees kunstenproject PAROL!, writing and art beyond walls, beyond borders, dat verbinding maakt tussen kunst, detentie en de brede maatschappij.

Zelf schrijven In het kader van de manifestatie heeft de organisatie op dinsdag 14 oktober van 14 tot 17 uur ook de workshop Schrijven zonder Grenzen ingericht. Beleef daarin het literair en beeldend werk van gedetineerden en giet je indrukken samen met docente Danielle Eeraerts in je meest bevlogen woorden. Je schrijft individueel en in

groep, samen met gedetineerden van het PSC Hoogstraten. Je geniet van de teksten tijdens voorleesmomenten. Dit alles in het bijzondere kader van de historische site van MerksplasKolonie. Schrijfervaring is niet vereist. Deelnameprijs is € 15. Schrijf je in op www.creatiefschrijven.be/cursus/ schrijven-zonder-grenzen. (red.lvr)

Kaartprijskamp Rikken WORTEL – Op woensdag 8 oktober om 13.30 uur organiseert OKRA een kaartprijskamp Rikken in de parochiezaal Trefpunt. U kan inschrijven vanaf 12.30 uur. Er worden drie ronden gespeeld en voor de eindstand zijn er geldprijzen voorzien. De deelnameprijs bedraagt 7 euro, inleg en 3 consumpties inbegrepen. Voor meer info kan u terecht bij Jan Van Dijck 03 314 77 11. (fh)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49 32 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

www.kempimeubel.be


wortel

Vagebond en Belcanto op hun best WORTEL – Toen Rik Verscheuren, Jan De Beuckelaer, Marc Rameysen en Anette Van Gils vijf jaar geleden het initiatief namen om met Vagebond ook in Wortel een dorpsfeest te organiseren, sprak Rik de memorabele woorden “En we gaan dat vanaf de eerste keer goed doen”. En men hield woord. Mensen die de verschillende openlucht dorpsfeesten, inclusief ’t Vat van ’t Stad, bezoeken zullen het beamen: in Wortel legt men de lat het hoogst. Naast de regionaal betere groepen werd het dorpsfeest al viermaal afgesloten met een optreden van Guido Belcanto, de man die zowel in België als in Nederland nog enkel voor uitverkochte zalen optreedt. En dit jaar was Belcanto zo mogelijk nog beter dan andere jaren. Met een achtkoppige groep met een zangeres er bij, bracht hij een verrassende keuze van nummers. Eerst een aantal nieuwe nummers, dan enkele covers van Elvis en Roy Orbison en tenslotte zijn klassiekers, meegezongen door de aanwezige fans. Dit jaar had Vagebond voor het eerst redelijk tot goed weer en dat vertaalde zich in het aantal aanwezigen, zodat men het budget van zo’n 8.000 euro wel rond zal krijgen. Met 1320 passanten van De Schakel en overdag altijd een 200 tot 300 muziekliefhebbers, eindigde Belcanto voor een 900-tal fans. Op naar een zesde editie dan maar. (fh)

Belcanto op zijn best op minder dan 50 meter van zijn geboortehuis. (foto Nathalie van Helvert)

Gans de dag was het een komen en gaan van enkele honderd bezoekers (foto Nathalie van Helvert)

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 33


wortel

Enkele duizenden bezoekers voor de pastorij WORTEL – Naar aanleiding van Open Monumentendag werden op 14 september de deuren van de gerestaureerde oude pastorij van Wortel open gezet. En de belangstelling was immens groot. Enkele uren nadat de deuren om 10 uur geopend werd, haalde men de kaap van de duizendste bezoekers en daarna werd het tellen gewoon onmogelijk. In de tuin van de pastorij was het een drukte van belang en tussen pot en pint hoorden we vooral respect voor het werk van Marcel Sommen zaliger en zijn zoon Dirk, samen met architect Stijn Cools van aNNo architecten. Het resultaat is een prachtig pand dat na deze restauratie weer in zijn vroegere glorie hersteld is. Gelet op het groot aantal bezoekers zou men kunnen besluiten dat het draagvlak voor monumentenzorg veel groter is dan u en ik en onze beleidsmakers denken. (fh)

Ziekenzorg toont haar werking WORTEL - Ter gelegenheid van de dag van de chronisch zieken, wil ziekenzorg Wortel zich laten zien. Daar willen de vrijwilligers van Ziekenzorg Wortel hun steentje toe bijdragen met de warme nabijheid en betrokkenheid van mensen. Dat is precies wat de kernleden van ziekenzorg al vele jaren doen. Zij houden zieke mensen erbij, hebben oog voor hun noden en verzachten daardoor heel wat pijn. Daarom richt Ziekenzorg Wortel een tentoonstelling in over haar werking, met daarbij een pannekoekennamiddag en dit op:

Zaterdag 11 oktober vanaf 13.30 tot 17.30 uur in de Parochiezaal van Wortel. Ziekenzorg nodigt alle zieken en hun familie en de vele sympathisanten uit, om op die dag kennis te maken met de werking van de vereniging en Ziekenzorg te steunen. De vereniging doet tevens een oproep voor nieuwe ziekenzorg vrijwilligers. Gewoon door af en toe wat tijd te maken voor de zieken. Uw aandacht voor hen zal geen wonderen verrichten, wel veel deugd doen. (hv/fh)

34 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vlaaien en smoutebollen WORTEL – Op zondag 28 september organiseert OKRA een grote vlaaien en smoutebollendag. U kan de genieten van al dat lekkers en tegelijk de Wortelse gepensioneerden steunen van 12 tot 18 uur in parochiezaal Trefpunt. (fh)


meer

Kermisoptredens MEER – Het eerste weekend van oktober is het eindelijk aan Meer om kermis te vieren. Volgende kermisoptredens willen we de kermisganger, die van “life houdt” niet onthouden.

zaterdag 4 oktober Poepieboy-Bal Dit jaar houden de Poepieboys voor de 13 de maal een Poepieboybal ter gelegenheid van Meer kermis op zaterdag 4 oktober 2014. Dit alles gaat door in feestzaal Victoria, bij Jan en Jé. Om 21.30 uur, speelt in het voorprogramma, Cryptic Skull (foto). Nu de Rolling Stones afgelopen jaar een ongeziene revival lieten optekenen kan deze, in de jaren 60 ontstane, Meerse, groep niet ontbreken op Meerkermis. Goed gezien, Poepie-boys! Om 22.30 uur speelt Jiving Sister Fanny. Een vaste waarde als het om feesten en rock en roll gaat. Zoals steeds is de inkom gratis.

Cryptic skull springlevend

Mussenakker zaterdag 4 oktober De Mussenakker pakt uit met heel veel jong talent, ook in de vorm van een dubbel optreden. Equal idiots van Hoogstraten bijten de spits af. De tags die bij deze degelijk groep passen zijn (garage) punk, acoustisch, garage-rock. Hoofdact: Beatlesscoverband De legendarische muziek van The Beatles, gebracht door prille twintigers met een passie voor muziek: De jonge mannen van Beatless-coverband brengen de nummers van The Beatles weer tot leven. Waarschijnlijk de jongste Beatles coverband ter wereld, de gemiddelde leeftijd is 21 jaar! Hey Jude, meezingen gegarandeerd. (ma)

MEER – Als band begonnen begin jaren 70 als eerste band van de Mussenakker en nog bijna in de originele opstelling: Jan Dufraing, Bert Dufraing, Jos Haest, Rik Grauwmans, Miel Gysbregts en Piet Loos. Op Meerkermis te bewonderen op het Poepieboy-bal bij Jan en Jé.

Meerkermis in ‘t Fortuin

VRIJDAG 3 OKTOBER Inzet kermis met uitbetaling van het spoarkaske ZATERDAG 4 OKTOBER DJ’S @ WORK ZONDAG 5 OKTOBER Steve Herrijgers & Friends Live! Om 21 uur MAANDAG 6 OKTOBER Blue Trill om 21 uur DINSDAG 7 OKTOBER Volksspelen vanaf 15.30 uur Michael Curly’s Rock ’n Roll Band om 21 uur ZATERDAG 11 OKTOBER Meer nakermis met DJ’S@ WORK ZONDAG 12 OKTOBER Volksspelen vanaf 13 uur. Nakermis met de De Rustige 5 (Lustige 4 + 1) een krachtige meezingafsluiter en super ambiance vanaf 19 uur

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke n v l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 35


meer

CHIROKAMP 2014 “A ge na nie stil zijt, kunde sebiet voor heel de Chiro patatten schillen!” MEER / EIGENBILZEN - Vrijdag 1 augustus. Een tiental leiders zit vol spanning te wachten op de komst van onze jongste leden en de rest van de leidingsploeg. De koks zijn druk in de weer met het bereiden van de eerste maaltijd. Iets na 16.00u komt een bus vol enthousiaste leden en hun leidsters de kampplaats opgereden. Allemaal lachebekjes in uniform, helemaal klaar om zich tien dagen te amuseren. Elke groep krijgt z’n eigen kamer en het verdelen van de bedjes kan beginnen. Ondertussen krijgen we te horen dat ook onze fietsers in de buurt van Eigenbilzen zijn. Want natuurlijk gaan niet alleen onze jongsten mee op kamp, ook de meer ervaren leden zijn van de partij. Volgens echte Chirotraditie komen zij echter met de fiets tot de kampplaats gereden. ’s Ochtends vroeg zijn ze onder begeleiding van vier dappere leidsters de strijd met de 110 km aangegaan. Na een zware dag met relatief weinig incidenten kwamen de dappere, en ondertussen ook verbrande, fietsers aan op de kampplaats. Na een duik in ons ‘super deluxe zwembad’, konden ook zij de tenten gaan inkleden en even op hun veldbedden neerploffen. Iedereen aangekomen, tijd om te eten. De eerste maaltijd is traditiegetrouw Russisch ei. Een teken voor de leden “Chirokamp is officieel begonnen!”. De eerste avond liet de leiding, verkleed als dieren, het beste van zichzelf zien in het toneel, de kampdans en het kamplied. Alle ingrediënten die de komende tien dagen de rode draad van ons kamp zouden vormen. Na een vermoeiende reis, uitpakken, toneeltjes,… was het voor de leden tijd om onder de wol te kruipen.

De kookploeg

Leden en leiding Vanaf 2 augustus verzorgden de leidsters elke dag de zotste programma’s en de leden hadden een leuke tijd. Zo leuk dat het ’s avonds moeilijk was om stil in bed te kruipen. Na de nodige dreigementen (“A ge na nie stil zij, kunde sebiet voor heel de Chiro patatten schillen!”) konden de meeste de slaap vatten en stonden ze ’s ochtends relatief fris aan het ontbijt. Op 4 augustus was het tijd voor één van de hoogtepunten van Chirokamp, Familiedag. Onze leden worden in het begin van het kamp in families ingedeeld. Van elke groep worden de leden opgesplitst en in ‘families’ gegoten. De oudere leden nemen de rol van mama, papa en oudste dochter voor zich. Op die manier leren ze wat het is om leiding te zijn en onze kleinsten hebben meteen extra personen om op terug te vallen. Elke ochtend worden de karweien (patatten schillen, afwassen, wc’s kuisen, ballekes rollen, slaapzalen poetsen,…) door deze families uitgevoerd. Op die manier leren ze elkaar wat kennen zodat ze op familiedag sterk staan voor de strijd. Want een strijd is het wel. In de voormiddag beginnen

De meisjes Chiroleiders we met een inlijvingsmis. Meneer pastoor Soontjens leidt deze samen met onze VB’s (volwassen begeleiders) in goede banen[…]

36 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Na familiedag gaat het altijd zeer snel. Op 6 augustus trokken we met onze jongste leden te voet naar het zwembad. Een heel tripje, maar


meer met onze enthousiaste leden is dat uiteraard geen probleem. […] Ondertussen hadden onze Tiptiens en Aspi’s ook hun biezen gepakt en waren ze vertrokken op tweedaagse. Met een fiets vol met slaapspullen en met volle goesting reden de Tiptiens 1 en 2 richting Genk. Daar hebben ze met z’n allen een dorpsfeest helemaal onveilig gemaakt. Aan de verhalen te horen, kunnen we alleen maar besluiten dat ze ervan genoten hebben. Onze Aspi’s reden een beetje verder en besloten om Hasselt onveilig te maken. […] Toen iedereen van zijn uitstap terugkeerde liep het kamp al op z’n einde. Voordat we het allemaal goed en wel beseften was het 9 augustus, de laatste volledige dag. Een dag waarin we vooral veel moeten opruimen en treurig zijn omdat we bijna naar huis moeten. Alles voor de laatste avond wordt voorbereid. De koks snijden groenten, maken salades, patatjes, kruidenboter,… kortom alles voor een lekkere barbecue. Iedereen komt verkleed in thema ‘Jungle’ aan tafel zitten en geniet van een heerlijke laatste maaltijd. Nadien is het tijd om te dansen. Plots schiet dan ook het kampvuur aan, iedereen gaat met een dekentje gezellig rond het vuur zitten. De gitaren worden bovengehaald en we zingen met z’n allen liedjes. De leidsters, die zich met z’n allen zo hard hebben ingezet voor dit kamp, worden een beetje emotioneel bij dit mooie moment. Weer een onvergetelijk Chirokamp erbij, dankjewel iedereen!

De kookploeg 10 plezante dagen zijn uiteraard onmogelijk zonder onze geweldige vrijwilligers. Om te beginnen onze geweldige koks. Dankjewel Jos, Lucia, Ria, Leslie (en de kindjes Janne en Tijl) en Mary-Ane. Iedereen heeft z’n buikje altijd goed vol kunnen eten. Maar ook onze VB’s, Hilde en Ann, zonder deze twee gouden madammen zou ons kamp een heleboel gebreken hebben. Ze vormen een enorme steun voor onze leidingsploeg en we zijn ongelofelijk blij dat we altijd op hen kunnen rekenen. Maar ook onze chauffeurs, truckerman Jan zoals wij hem noemen en zijn broer Gerd, die ervoor zorgden dat al onze spullen veilig en wel in Limburg geraakten en nadien weer bij ons op de Chiro. Dan willen we ook meneer pastoor Soontjens niet vergeten om speciaal voor ons tot ginder te komen voor onze inlijvingsmis een extra waarde te geven. Uiteraard mogen we onze hoofdleidsters, Nina en Iete, niet over het hoofd zien, ze staan altijd klaar voor onze Chiro en regelen veel meer dan we ons ook maar kunnen inbeelden.

Tweedehandsbeurs Kinderartikelen

Artrose

MEER – De Gezinsbond Meer organiseertin de Lagere School De Meerpaal, op zondag 19 oktober tussen 11 en 12.30 uur, een tweedehandsbeurs kinderartikelen, bedoeld om kleding, baby-en kinderartikelen en speelgoed te verkopen. De toegang is gratis. Als je wil laten verkopen dan moet je inschrijven voor 15 september en op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen tussen 8.30u en 9.30u en eventueel terug op te halen tussen14.00 u en14.30 u. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in verschillende overzichtelijke standen en worden afgerekend aan een centrale kassa. De verkoop wordt verzorgd door de leden van De Gezinsbond. Inschrijven kost 2.5euro (4 euro voor niet-leden) en kan bij Lea Jansen – Beulken 12 – Meer – 03315.44.83 of 0484-33.47.63

Artrose is één van de meest voorkomende gewrichtsaandoeningen. Artrose geeft klachten van stijfheid, ontstekingen en pijn. De symptomen nemen toe met het ouder worden. Artrose is moeilijk te behandelen. Behandelingen zijn dan ook vaak gericht op het bestrijden van pijn en ontstekingen. Meer informatie op dinsdag 14 oktober in het Tempelhof, Bisschoplaan 1 te Beerse. Aanvang 20.00 uur kostprijs zes euro, CM leden drie euro. Tijdig inschrijven is noodzakelijk via e-mail ziekenzorg.rmt@cm.be of 015/21.59.40. (FS)

Pas zwanger Als je nog geen 15 weken zwanger bent en je wenst meer informatie om je goed voor te bereiden op de komst van je kindje, dan ben je met je partner welkom om een informatie avond op dinsdag 14 oktober van 19.30 tot 22 uur in Hotel Viane, Korte Vianenstraat 2 te 2300 Turnhout. Inkom zes euro, leden van CM gratis. Tijdig inschrijven is noodzakelijk via e-mail ziekenzorg.rmt@cm.be of 015/21.59.40. (FS)

En dan de grootste helden van allemaal, onze leden! Zonder deze enthousiaste bende zou de Chiro van Meer er maar saai uitzien. Allemaal heel erg bedankt om altijd zo vol inzet voor onze Chiro te werken en er samen met ons altijd een leuke tijd te beleven. (Evelien Meyvis) Lees het uitgebreide verslag in De Bouwkrant van Chiro Meer (red. lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 37


meer

Kringwinkel Meer is reeds tien jaar een begrip in de Noorderkempen Een gesprek met Myriam Lenaerts, WEB persverantwoordelijke WEB staat voor WerkErvaringsBedrijven. Via deze tewerkstelling is het de bedoeling om mensen te kunnen laten doorstromen naar de gewone arbeidsmarkt of naar een gepaste opleiding. In 1995 startte het Kringwinkelcentrum WEB met één winkel in Turnhout. Doorheen de jaren breidde het centrum uit. In de lente van 2001 kwam er een tweede winkel in Retie. Vanaf het najaar 2004 een derde in Meer en vanaf juni 2009 kwam er een vierde winkel in het hartje van Turnhout (La Ganga), de kledingzaak in het geheel van de organisatie.

staat het team uit 14 personen en worden vier extra personen via het OCMW van Hoogstraten in de winkel tewerkgesteld. Dit onder begeleiding van twee werkleiders, Carolien en Lize. De Kringwinkel in Meer heeft sinds het begin een eigen vrachtwagen waarmee het de zaken ophaalt en leveringen verzorgt in de fusiegemeente Hoogstraten en de aangrenzende gemeenten Merksplas, Rijkevorsel en Baarle-Hertog. In het eerste jaar zamelde De Kringwinkel in Meer zo 232 ton op jaarbasis in. In 2014 is dat met ca. 440 ton bijna verdubbeld.

De vier Kringwinkels WEB creëren jobs voor mensen binnen de sociale economie. Men wil anderzijds ook herbruikbare goederen inzamelen, uitsorteren en een tweede leven geven, zodat deze niet meer op de afvalberg terecht komen. Dit materiaal wordt dan in de winkels aan heel democratische prijzen verkocht, zodat iedereen leuke spullen voor weinig geld op de kop kan tikken.

Inzameling

Doelstelling Myriam Lenaerts

Ontstaan De kringwinkel maakt deel uit van de vzw en sociale werkplaats “het kringwinkelcentrum WEB”, dat in 1995 werd opgericht om mensen die moeilijk een job konden vinden op de gewone arbeidsmarkt (bv. mensen die langdurig werkzoekend of kortgeschoold zijn) een tewerkstelling binnen de sociale economie te kunnen bieden.

Met de inkomsten uit de verkoop van de goederen financiert De Kringwinkel de tewerkstelling, begeleiding en opleiding van het team mensen dat hierbij betrokken is, de aankoop en het onderhoud van de vrachtwagens, huur van de gebouwen, aankoop van werkmateriaal, enz..

Meer in Meer In 2004 opende de kringwinkel WEB in Meer haar deuren. Op dat moment werkte er een team van 12 personen met twee werkleiders. Nu be-

De huidige personeelsbezetting in de kringwinkel in Meer 38 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De inzameling en verwerking van herbruikbare goederen blijft de hoofdzaak binnen de werking. Alle goederen die herbruikbaar zijn komen in aanmerking, sinds enige tijd ook elektro. Elektrische en elektronische apparaten mogen zelfs defect zijn. Indien mogelijk gebeurt de reparatie door een eigen hersteldienst en worden later met garantie in de winkels terug verkocht. Je kan het materiaal zelf aanbieden in de kringwinkels of, indien het grotere stukken zijn, dit gratis laten ophalen. Hiervoor is het wel noodzakelijk om een afspraak maken via het centraal telefoonnummer 014 44 20 40.

Viering 10 jaar bestaan Omdat De Kringwinkel en bijhorend sorteercentrum nu reeds tien jaar bestaat in Meer, wordt dit gevierd met alle klanten en bezoekers! Zonder hen zou de kringwinkel geen recht op bestaan hebben.


meer Op zaterdag 18 oktober is het Dag van De Kringwinkel in alle Kringwinkels in Vlaanderen. Die dag is het extra FEEST in De Kringwinkel in Meer nar aanleiding van het tienjarig bestaan. Voor elke bezoeker is er een drankje en een gezonde appel voorzien. Kinderen worden in de namiddag gegrimeerd of kunnen een leuke ballon laten plooien. Er worden demonstraties gegeven: creatief met boeken en creatief met vinylplaten. De winkel zal boordevol leuke en unieke kringwinkelspullen staan. En last-but-not-least; je kan die dag leuke waardebons winnen ter waarde van â‚Ź 10.- en â‚Ź 20.-!

Oktober feestmaand De viering van het tien jarig bestaan van de kringwinkel in Meer kent al een aanvang op zaterdag 4 oktober. Vanaf die dag kan je al waardebons winnen ter waarde van 5 euro en vanaf zaterdag 11 oktober van 10 euro. Een reden te meer om de kringwinkel, gelegen aan de Meerseweg 135, een bezoek te brengen.

Viergeslacht MEER - Truus, die werd geboren op 29 mei 2014, is het dochtertje van Charlotte Tilburgs en Wannes De Loore (ook uit Meer, maar intussen uitgeweken naar Deurne).

Openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur Op zaterdag van 9 tot 16.30 uur; op zon- en feestdagen gesloten. Ook met het openbaar vervoer is de Kringwinkel in Meer gemakkelijk te bereiken: met lijn 430 richting Meersel-Dreef, Lijn 602 richting Meer en Lijn 305 richting Turnhout. Zie ook www. delijn.be Afstappen doe je aan de halte Kringwinkel. (FS)

Bushalte Kringwinkel Misschien heeft de kringwinkel in Meer wel iets unieks in heel Vlaanderen. Een bushalte van De Lijn voor de deur met de naam Kringwinkel. De haltes van de bussen verwijzen meestal naar een nabijgelegen straat of plein, een belangrijk gebouw of een monument. Maar deze halte aan de Meerseweg kreeg de naam van de Kringwinkel. Een mooie oplossing voor de oudere bezoekers aan de winkel; in elk geval een fijne geste van De Lijn.

Van links naar rechts: Hildegard Sanders (Hoogstraten), Astrid Van Thillo (Achterbroek), Truus De Loore (Deurne) en Charlotte Tilburgs (Deurne, afkomstig uit Meer).

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 39


meer

Nieuw werkjaar bij Fanfare ‘De Eendracht’

De laatste van het seizoen

MEER - Acht bevriende muziekverenigingen gaven op zaterdag 20 september een optreden bij Fanfare ‘De Eendracht’ in de Meerse parochiezaal. Door fanfares, harmonies en accordeonclubs werd mooie muziek ten gehore gebracht: zowel de namiddag- als de avondconcerten werden dan ook erg gewaardeerd door het talrijk opgekomen publiek. Ook de muzikanten van de verschillende maatschappijen genoten kennelijk van de optredens in de sfeervol ingerichte parochiezaal. Fanfare ‘De Eendracht’ repeteert ook zelf iedere week om nieuwe muziekwerken in te oefenen en te herhalen. Begin oktober hervatten de lessen voor de opleiding tot muzikant of drummer. Jongeren zijn welkom, maar evengoed minder jonge mensen die zich aangesproken voelen. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden bij Luc Van Bladel, tel. 03/315.75.71 of bij Peter Stes,tel. 03/315.03.98. Traditioneel gaat Fanfare ‘De Eendracht’ de Meerse kermis inzetten, dit jaar op vrijdag 3 oktober. Feestelijk en met de nodige sfeer zal dit gebeuren met optochten door het dorpscentrum. Op zaterdag 11 oktober zullen de muzikanten de kermis muzikaal sluiten door wederom door het dorp te marcheren en een vrolijke noot te laten klinken. We kunnen er allen mee van genieten! (red/fh)

Bowling De Kegel MEER – Op zondag 7 september werd het seizoen van Meermarkt afgesloten met de Boerenmarkt. Het was ook nu een drukte van belang op en rond de kloostersite waar de bezoekers vooral genoten van de grote roofvogelshow.

Bowling De Kegel richt op vrijdag 3 oktober een bowling avond in voor jongeren vanaf 16 jaar met een handicap. Dit zal doorgaan in Breebos, Merksplassesteenweg te Rijkevorsel. Er wordt bowling gespeeld van 19.15 tot 21.30 uur. Deelnemen kost 4 euro voor KVG leden anderen betalen 5 euro plus telkens 1 euro voor de schoenen. De locatie is helaas niet rolstoeltoegankelijk. Vooraf inschrijven via svgk@acw is noodzakelijk. (FS)

Tegemoetkomingen personen met handicap Wat gebeurt er met de kinderbijslag als je kind de school verlaat? Welke tegemoetkomingen bestaan er? Voor wie zijn ze bedoeld? Hoe vraag je ze aan? Informatieavond op donderdag 16 oktober in het Gemeenschapscentrum De Heischuur, Schuurhoven 32 te Oud-Turnhout. Aanvang te 19.30 uur. Deelname prijs: acht euro, leden KVG drie euro. Professionelen 25 euro. Inschrijven vooraf is verplicht op het nummer 03/216.29.90 of via gezinenhandicap@kvg.be. (FS)

40 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meer

Raadslid Ann Fockaert, Belgisch Kampioen wielrennen HOOGSTRATEN / MERKSPLAS - Zondag won raadslid Ann Fockaert (Hoogstraten Leeft) het Belgisch Kampioenschap voor burgemeesters en mandatarissen te Merksplas. Daarnaast was er ook het Belgisch kampioenschap voor politieagenten en brandweerlui. Het evenement werd opgedeeld in drie categorieën. De politieagenten gingen om 13 uur van start voor een rit van 70 kilometer. Om 15 uur was het de beurt aan de burgemeesters en mandatarissen. Zij reden 33 kilometer op een gesloten omloop. Tot slot was er de ‘pompierskoers’ om 16.30 uur over 35 kilometer en in interventiekledij. Voor Hoogstraten waren twee raadsleden aanwezig Ann Fockaert (Hoogstraten Leeft) en Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). Arnold zou als laatste finishen, net achter burgemeester

Frank Wilryckx van Merksplas. “Bewust heb ik de koers meegereden in retrokledij. Dit was pas de 3de keer dat ik op een koersfiets zat. Ik had dus niet al te hoge verwachtingen. Nochtans waren de benen goed.” aldus Arnold Wittenberg. Kris Govers, schepen van Sport te Merksplas zou Belgisch Kampioen worden bij de mannen. Ann Fockaert kwam als eerste vrouw over de meet en werd zo Belgisch Kampioen in de vrouwencategorie. Op voorhand had ze geen doelstellingen vooropgezet. „Ik was niet zenuwachtig en deed gewoon mee voor de fun. Ik heb dan ook een leuke en gezellige wedstrijd gehad. In ben zeer blij met deze trui. Niet iedereen kan zeggen dat hij in het bezit is van een Belgische kampioenentrui.” aldus kersvers Belgisch kampioene Ann Fockaert. (fh)

ShareFair KVLV MEER – Tijdens het weekend van 18 en 19 oktober wil KVLV in heel Vlaanderen naar buiten komen met haar sharefairs. We kunnen dit vertalen als deelbeurs of deelmarktjes. Voor KVLV zijn dit gezellige evenementen waarop mensen geven of delen, zowel materiële als niet-materiele dingen. Met spullen die niet kapot of versleten zijn maar die je niet meer gebruikt, waar je te veel van hebt of talenten die je met plezier inzet voor anderen, kun je tijdens een sharefair iemand anders blij maken. Geven en delen is plezant! Het is een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen en… het maakt gelukkig. Heb je iets wat je niet meer gebruikt, breng het mee en ruil het voor iets anders wat je wel kan gebruiken. Praktisch beperken wij ons tot vazen, bloempotten, plantjes, keukengerief, sjaaltjes, handtassen, oorbellen, tijdschriften, fotokaders en kleine decoratie. Kinderspulletjes worden bij ons niet geruild. Die kan je kopen op de tweedehandsbeurs van de Gezinsbond. Die gaat dezelfde morgen door in de refter van de lagere school in Meer. ShareFair KVLV op zondag 19 oktober van 8.30 tot 13 uur in de Lagere school De Meerpaal. Organisatie KVLV, Info 0479 77 81 64

Ann Fockaert

Arnold Wittenberg

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 41


meersel-dreef

Pater Pio MEERSEL-DREEF - De jaarlijkse Pater Pio Dag op donderdag 21 augustus was weer een superdag. Reeds vroeg in de ochtend ging de werkploeg van start, want meer dan 500 broodmaaltijden moeten klaar staan tegen de middag. De voorbode van de Pio-vrienden arriveerde rond 9 uur en van dan af was er geen houden meer aan. Onder meer drie autobussen vanuit Brugge en Ieper reden aan. Even later bracht de autobus van Verhoeven mensen vanuit heel de Kempen binnen. Het werd een ware overrompeling. Met spanning werd uitgekeken naar Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, en omstreeks 10 uur was het zover. Intussen waren ook een tiental priesters van overal toegekomen in de kerk en sacristie, zelfs een priester uit Kenia vroeg om mee te concelebreren. In de processie, met het kruis voorop, gingen de priesters samen naar de grot. Het was even verwonderd rondkijken, want alle banken waren bezet. Achteraan stonden enkele mensen reikhalzend te kijken om nog een plaatsje te vinden, maar tevergeefs. Er waren zeker 750 Ă 800 aanwezigen. Mgr. Luc van Looy, als voorganger van de eredienst, met tien concelebranten gaf aan deze viering een heel plechtig uiterlijk. Het werd stil wanneer de priesters gezamenlijk een mooie cirkel vormden rond het altaar.

De schoolkinderen worden door de leerkrachten onder luid gejuich onthaald. De eredienst op de jaarlijkse Pater Pio-dag kon rekenen op een massa gelovigen. Het was echt een plechtig gebeuren en tijdens de eenvoudige maar mooie toespraak van de bisschop was het verder muisstil in de Mariagrot. De ganse menigte zong verder de liederen mee die begeleid werden door Luk Dockx. In de namiddag werd het winkeltje over Pater Pio overrompeld. Hier kon men enkele kleine herinneringen en boeken kopen. In De ouwe schuur werd verder een video afgedraaid over het leven van Pater Pio.

42 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Om 15.00 uur waren weer evenveel mensen aanwezig in de slotviering en de bloemenhulde. Het was weer een dag om nooit te vergeten. Het aantal Pio-vrienden blijkt jaarlijks nog aan te groeien. Van heinde en verre komen ze naar Meersel-Dreef om hun grote vriend, Pater Pio, te groeten. Ieder komt met zijn eigen intentie, ieder heeft zijn vragen maar ook ieder komt met zijn dank. (PL/JJ)


meersel-dreef

Oorkonde voor Meerselmolen Meersel-Dreef.- Voorzitter Karel Van Den Bossche heeft namens de Raad van Bestuur en de aangesloten Provinciale Molenverenigingen van Molenforum Vlaanderen aan de watermolen van Meersel-Dreef een oorkonde overhandigd. Molenforum Vlaanderen erkent, op grond van vastgelegde criteria, de bijzondere verdienstelijke inspanningen in 2013, en kent daarom het kenteken “Actieve Molen 2014” toe aan de Meerselmolen. Molens zijn monumenten van ons historisch erfgoed, die het doelmatigst beschermd worden, door deze actief in te schakelen in de samenleving van vandaag. Elk jaar worden 3 molens per provincie hiervoor gehuldigd. De twee andere molens zijn de stenen windmolens te Oelegem (Ranst) en Pulderbos (Zandhoven). De uitreiking vond plaats op zaterdag 7 juni, in de Getijdenmolen van Rupelmonde. Eerstdaags zal dan ook nog bijkomend het schild van Actieve Molen 2014 worden aangebracht aan de buitenmuur. (JJ)

Eigenares Ans Groot, molenaar Jan Hoppenbrouwers (links) en molengids Kees Van den Goorbergh (rechts) poseren met gepaste trots de oorkonde en het muurschild, het resultaat van jarenlange inzet voor het behoud en de actieve werking van de watermolen.

Succesvolle schakel Meersel-Dreef.- De Dreveniershut als onderdeel van de Schakel op zondag 31 augustus was weer een voltreffer. De opbrengst ging dit jaar weer naar de KLJ en Ziekenzorg, maar ook vele andere vrijwilligers maakten van deze dag weer een succes. Er waren meer dan 130 inschrijvingen voor de meest noordelijke passage. Verder fietsten ook nog meer dan 670 passanten aan bij de Dreveniershut. En niet te vergeten de Romar Dancers die de hele dag met hun muziek en dans voor een welgekomen afwisseling zorgden. (JJ)

De Romar Dancers in actie bij de Dreveniershut van de Schakel.

ShareFair KVLV MEERSEL-DREEF - De KVLV gaat op ontdekkingstocht. Reserveer alvast in uw agenda de datum van zaterdag 18 oktober 2014, van 13.00 tot 17.00 uur, want de vereniging organiseert een Share Fair. Een ruilkraam met juwelen ! Duik alvast in je kast om te zien welke juwelen, sjaals, broches e.d. je niet gebruikt en wil ruilen op deze Share Fair. Verder zijn er demonstraties allerhande verspreid over heel Meersel-Dreef zoals kleien, naaien, schilderen, eigen kaarten creaties, plantbedrijf, voorstelling van uitstappen, kinderanimatie, cocktails, enz.

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Er rijdt hiervoor een huifkar rond over heel Meersel-Dreef. Kom en doe mee met deze ontdekkingstocht, een initiatief van de KVLV, vrouwen met vaart, voor jong en oud. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 43


meersel-dreef

De Dreefse Trappers bezoeken de Ronde Meersel-Dreef - Fietsclub de Dreefse Trappers heeft ondertussen al een mooie traditie van fietsweekends opzitten. Dit jaar stond de omgeving van de Ronde van Vlaanderen op het programma. Ook dit weekend liet de weerman de Trappers niet in de steek. ’s Morgens nog wat mistig en killetjes, maar telkens kwam de zon er door. Geen druppel regen, wat moet een cyclist nog meer. In totaal 11 mannen vertrokken in de vroege ochtend van donderdag 11 september om via een rit van 180 km tot aan hun hotel in de nabijheid van Oudenaarde te arriveren. Op vrijdag werd de toeristische rode route van 114 km (richting Geraardsbergen) aangevat. Een tocht langs de geschiedenis van de Ronde voor fietsers met de nodige jus in de kuiten. Onder de hellingen die moeten bedwongen worden zitten de Muur van Geraardsbergen, Achterberg, Onderbossenare, Foreest, Steenberg, Valkenberg, Berendries, Elverenberg, Fayte, Bosberg, Eikenmolen, Kortendries, Pottenberg, Kapelleberg, Eikenberg, en Haaghoek. Zaterdag werd er in twee groepen gereden. Vier fietsers namen de gele route van 103 km voor hun rekening. Deze route voert je langs glooi-

Nieuw schooljaar

ende landschappen en is ideaal voor échte kasseivreters met hellingen zoals o.a. Nokereberg, Den Ast, Kortendries, Molenberg, Wolvenberg en Kattenberg en kasseistroken zoals o.a. Huisepontweg, Doorn, Paddestraat, Lippenhovestraat, Jagerij, Kerkgate en Ruiterstraat. De zeven andere fietsers reden de blauwe route van 78 km (richting Ronse). Wel de kortste, maar ook pittigste lus met als hellingen o.a. Oude Kwaremont, Paterberg, Koppenberg, Steenbeekdries, Taaienberg, Muziekberg, Kruisberg, Hoogberg, Mont de l’Enclus en als kasseistroken o.a. Mariaborrestraat en afdaling Stationsberg. Nadien werd nog het vrij nieuwe museum van de Ronde van Vlaanderen bezocht: de moeite waard voor elke liefhebber van de Ronde van Vlaanderen. ’s Zondag werd huiswaarts gefietst met o.a. een doortocht in de mooie voetgangerstunnel onder de Schelde te Antwerpen. Al bij al ongeveer een 550 km in de kuiten op 4 dagen tijd, een mooi resultaat. Slecht één ongelukkige uitschuiver en enkele kleine technische mankementen, maar dat hoort er bij. (JJ)

MEERSEL-DREEF - Het schooljaar is weer goed begonnen. Op 1 september kwamen in totaal 99 kinderen zich aanmelden bij ’t Dreefke in de Kapelweg. 42 kleuters en 57 kinderen voor de lagere school, net geen 100, maar dit getal zal bij de eerstvolgende vakantie zeker overschreden worden. Aan de leerkrachten de taak om alles weer in goede banen te leiden, maar daar wordt niet aan getwijfeld. Voor sommige kinderen was het wel spannend … de eerste keer naar school, een nieuwe juf of meester, andere kindjes in de klas, … wat gaat er allemaal gebeuren? Het is wel even wennen, maar het wordt een fantastisch jaar! Het thema waar dit jaar rond gewerkt gaat worden is “over grenzen”. Wil je weten wat er heel het jaar rond dit thema wordt gedaan, bezoek dan regelmatig eens onze website: www.dreefke.be . (JJ)

Cecilia-Mis De Dreefse Trappers voor het Museum van de Ronde van Vlaanderen: de moeite waard om te bezoeken.

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

44 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEERSEL-DREEF - U kan op zondag 12 oktober om 10.30 uur in de Paterskerk de Cecilia-Mis bijwonen. Deze H. Mis wordt muzikaal begeleid door de Fanfare Voor Eer en Deugd. Nadien is er koffie met een appelflap in het kleine zaaltje bij de Paters. Meer informatie: www.vooreerendeugd.be . (JJ)


minderhout

Tocht van 600 kilometer MINDERHOUT- Een lang gekoesterde droom werd werkelijkheid. Brandweerman Ad Rood van de Achteraard vertrok op zaterdag 30 augustus voor een tocht van vier weken met zijn paard Sam en een omgebouwde rode caravan, de brandweerkleuren, waarin hij overnachtte, door België, Nederland en een stukje Duitsland. Ad Rood is coördinator opleidingen bij de afdeling vakbekwaamheid brandweerregio Middenen West-Brabant (Nederland). Zijn droom: een reis maken met paard en wagen, “Blanche en zijn peird” van Willem Vermandere achterna. De eerste bedoeling was om de trip samen met enkele collega’s af te haspelen. Dit plan werd dan afgeblazen en Ad besloot om er alleen op uit te trekken. Het werd echter niet alleen een plezierreisje, zijn tocht koppelde hij aan het goede doel, nl. aandacht vragen voor de stichting Brandweer zonder Grenzen en zo geld in te zamelen. Een stichting die o.m. in Kirgizië, Sri Lanka, Guatemala, Nicaragua… helpt met training, advies en materiaal. Brandweerwagens die hier van geen nut meer zijn krijgen een opfrisbeurt en instructeurs leiden daar de mensen op. Tijdens zijn tocht van 600 kilometer zijn alle overnachtingsplaat-

Familieleden en geburen wensen Ad en Sam een goede reis sen vastgelegd en dit in brandweerkazernes of bij brandweerlui thuis. Overnachten deed Ad in zijn caravan en dagelijks werd zo’n 20 km afgelegd. Regelmatig kreeg Ad gezelschap van een

Geen sloop- en verkavelingsvergunning

medereiziger op zijn passagiersstoel en dit voor de luttele som van 50 euro voor het goede doel. Op 27 september wordt Ad terug in Minderhout verwacht. (rel)

Wandelen MINDERHOUT - Bewegen is belangrijk. Wandelen is eenvoudig, niet duur en voor alle leeftijden. Ook het weer is minder belangrijk dan bij sommige andere activiteiten. Eénmaal per week een wandeling van ongeveer 60 minuten, ook toegankelijk voor rolstoel of kinderwagen. Elke maandagavond om 19.00 uur vertrekken aan het lokaal van de Sint-Jorisgilde Minderhoutdorp 29a te Minderhout. Vooraf inschrijven is niet nodig, deelname is gratis. Meer informatie bij Louis van Bavel op het nummer 03/314.71.94. (FS)

Het Grote Deelfeest van KVLV MINDERHOUT – Op maandag 18 augustus weigerde het schepencollege het slopen van de woning Gemeentestraat 1 en meteen de vraag om van drie kavels, zeven bouwkavels te maken. Op de aanvraag, ingediend door Siska Dumoulin uit Zoersel, kwamen, naast het advies van de administratie, drie bezwaarschriften binnen. In die bezwaarschriften, die het college blijkbaar overtuigden, worden volgende argumenten aangehaald. Om van de oorspronkelijke drie kavels zeven kavels te maken moet de woning Gemeentestraat nr. 1 gesloopt worden. Deze woning is gezien haar unieke ligging zeer beeldbepalend voor het dorpsplein van Minderhout. Bovendien wordt er op gewezen dat, in het vooruitzicht van de ontwikkeling van een globale visie voor het centrum van Minderhout, dat het bestuur wil laten opmaken, het slopen van de betrokken woning, stedenbouwkundig onaanvaardbaar is. Ook het feit dat de aanvrager een lintbebouwing van zeven gekoppelde wooneenheden voorziet heeft een onaanvaardbare impact op de omgeving en is stedenbouwkundig onaanvaardbaar. (fh)

MINDERHOUT - Als onderdeel van het grote sharefair evenement van de KVLV, organiseert de afdeling Minderhout het “Grote Deelfeest”. Alle inwoners van Minderhout zijn op 18 oktober welkom voor een gezellige avond in het parochiecentrum van 18 tot 23 uur. Indien iedereen iets lekkers (en liefst zelfgemaakt) meebrengt om te eten en te delen, maakt men er samen een gezellige avond van!! Op deze avond wordt ook de „Te Geef en Te Ruil”-site voorgesteld. Heb je iets te delen zoals courgettes uit de tuin, een leuk rokje dat je niet meer draagt, een tuinstoel waar je niets meer mee doet, wil je voor iemand kousen breien …. of heb je juist een partytent nodig…. Daarvoor kan je op deze site terecht. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 45


minderhout

Safety first

Rechtzetting In de vorige editie van De Hoogstraatse Maand verscheen 50-jaar huwelijk van Roger Bolckmans en Toke Jochems onder Goud in Meerle. Vanzelfsprekend had dit Goud in Minderhout moeten zijn.

MINDERHOUT - Altijd een hele drukte in de Schoolstraat, waar de kleuters gehuisvest zijn, bij het begin en einde van de lessen. Om de gevaarlijke situaties zoveel mogelijk het hoofd te bieden raadt men de autobestuurders aan zoveel mogelijk, maar helemaal vrijblijvend, onderstaande waarschuwingen in acht te nemen en dit tot heil van alle Minderhoutse kleuters! (rel)

Zoekertje Ernstige dame stelt zich ter beschikking voor huishoudelijk werk, strijken en tuinonderhoud. Contact:0493/40 69 93

Minderhoutkermis in beeld

Heet wat animo op Minderhoutkermis! De sfeer zat er goed in en dat was ongetwijfeld ruimschoots de verdienste van het uitnodigende weer. Vandaar veel volk in de Kuip, op de kermisat-

tracties en de cafĂŠs. Vrijdagavond bracht Willy Sommers de sfeer in de feesttent. Op zaterdag konden de kinderen een centje verdienen met de volksspelen en op maandag was het de beurt

46 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

aan de volwassenen, die met enkele honderden kwamen opdagen en tot laat in de nacht met volle teugen feest vierden. (rel)


minderhout

Facelift voor kerkhofmuur Hoe ‘slecht’ is een slechtvalk (uit Van Dale almanak 25 aug 2014)

Met hamer, beitel en slijpschijf illustreerden de Vito-leerlingen hun bekwaamheid MINDERHOUT - De eeuwenoude kerkhofmuur (1662-1663) van de Minderhoutse St.Clemenskerk werd een tijd geleden het slachtoffer van een ondoordacht manoeuvre van een vrachtwagenchauffeur die met zijn betonmixer

een flinke uppercut toediende aan de noordkant. De herstelling werd grondig aangepakt en de leerlingen van de afdeling Bouw van het VITO zorgden voor een grondige afbraak en heropbouw in de oorspronkelijke toestand. (rel)

Om trots op te zijn

MINDERHOUT - Op 10 mei 2014 beviel An Pauwels van Emmelise Leuris en deze blijde gebeurtenis maakte het viergeslacht compleet. Op de foto zie je v.l.n.r. An Pauwels (28 j), haar moeder Anita Jacobs (55 j), oma Maria Willekens (78 j ) en nieuwkomertje Emmelise (3 maanden). Proficiat! (rel)

In het midden van de voorbije eeuw was de slechtvalk zo goed als uitgestorven in de Lage Landen, maar sinds het verbod op DDT is deze supersnelle vogeljager bezig aan een comeback. Opmerkelijk zijn de vele verklaringen voor de naam slechtvalk. Zo schrijft het Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen (2004) dat de slechtvalk met zo’n hoge snelheid op zijn prooi duikt, ‘dat deze als het ware meteen wordt vernietigd’ of: ‘geslecht’. Deze uitleg lijkt aan te sluiten bij een van de Engelse volksnamen van deze vogel: slight falcon. Het Middelengelse woord slight kan namelijk geparafraseerd worden als ‘met de grond gelijkgemaakt’. Een uitleg waar etymologen meer geloof aan hechten, berust op oudere varianten van het woord slechtvalk. Zo heet het dier in Het JachtBedryff (ca.1636) van Cornelis J. van Heenvliet een slechte valck. Dat wil niet zeggen dat de valk eertijds als boosaardig te boek stond. Net als gemeen betekende slecht destijds ‘gewoon’ of ‘algemeen voorkomend’. Slechtvalk moet dan ook worden opgevat als ‘gewone valk’. Mogelijk werd het dier zo genoemd ter onderscheiding van een andere bekende jachtvogel: de geer- of giervalk.

Woensdag 8 en 22 oktober PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur. Zondag 5 oktober APERITIEFCONCERT met Elly Aerden en Florejan Verschueren om 11 uur Le Cirq Maandag 13 oktober HERFSTWANDELING in Arendonk (11 km of 5,5 km). Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Woensdag 15 oktober NAVIERING fietsvakantie en meerdaagse reis naar de Bloemenriviera om 18 uur in het lokaal. Donderdag 23 oktober DAGUITSTAP naar Ieper en omgeving. Dinsdag 7, 14, 21 en 28 oktober KAARTEN & BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 in het lokaal Dinsdag 14 en 28 oktober RUMMIKUB & SCHAKEN van 13.30 tot 17.30 in het lokaal. Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 oktober ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ in Zundert Woensdagen 1, 8, 15, 22 en 29 oktober AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in “De Wildert” in Zundert Donderdagen 2, 9, 16, 23 en 30 oktober NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30 uur, bijeenkomst in Castelré

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 47


48 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Maandag 18 aug. - Bij een inbraak in een woning in Achteraard in Minderhout hebben indringers juwelen en kleingeld buitgemaakt. Woensdag 20 aug. - Een flinke brand heeft woensdagnacht rond 23.30u een grote schuur in Meerle vernield. Het ging om een leegstaande schuur waarin de voorgaande dagen werkzaamheden uitgevoerd waren om het gebouw af te breken. Rechtbank - De 57-jarige René B. uit Hoogstraten kreeg een celstraf van 15 maanden en geldboete van 6.000 euro, waarvan de helft met uitstel, voor zijn betrokkenheid bij een cannabisplantage in Mol. Hij stond samen met zeven kompanen uit Nederland terecht voor de strafrechter in Turnhout. Zaterdag 30 aug. - Op de Bredaseweg in Minderhout is in de namiddag de 58-jarige Adrianus Verschueren uit Hoogstraten overleden nadat hij met zijn auto tegen een boom terecht kwam. Het ongeval gebeurde op een recht stuk weg. Vlak voor het kruispunt met Heerle raakte het voertuig om een nog onbekende reden van het rijvak af op een recht stuk weg en kwam aan de overkant tegen een boom terecht. Een bestuurder die op dat moment in de richting van Meerle reed, heeft nog geprobeerd het voertuig te ontwijken maar kon een botsing niet meer vermijden. Hij liep lichte verwondingen op. Maandag 1 sept. - Bewoners uit de Moerstraat in Hoogstraten ontdekten in de avond dat er was ingebroken. De dieven gooiden het hele huis overhoop en gingen aan de haal met twee iPads, twee fototoestellen en juwelen. Dinsdag 2 sept. – Twee mannen, waarvan één verkleed als vrouw, hebben Juwelen Martens aan de Vrijheid overvallen. Ze bedreigden de uitbaatster en haar dochter en roofden de kluis leeg. Rechtbank - De 45-jarige Ronald K. is in Turnhout veroordeeld tot twintig maanden effectieve celstraf en een boete voor een inbraak in een benzinestation in Wuustwezel en een woninginbraak in Beerse. Voor de diefstal van een Audi A4 op een oprit in Hoogstraten is hij vrijgesproken. Politie - De camerabewaking op de carpoolparking aan de E19 heeft gewerkt. Drie sluikstorters zijn betrapt en mogen een fikse boete verwachten. Maar AWV kampt ook een beetje verderop langs de E19 in Minderhout met een nog hardnekkiger probleem van sluikstorten. Zondag 7 sept. - In de Van Aertselaerstraat reden rond 23.00 u twee auto’s op elkaar. Beide bestuurders liepen daarbij lichte verwondingen op. Onbekenden hebben ditzelfde weekend een inbraak gepleegd in een woning in Meersel- Dreef. De dieven klommen over een aluminium poort en gingen aan de haal met een tiental tweedehandsfietsen. Een auto en een motorfiets reden in de John Lijstenstraat op elkaar in. Een auto die de rijbaan wilde oprijden, zag de motorfiets niet aankomen. De motorrijder is met verwondingen naar het ziekenhuis Rechtbank - De 24-jarige Kurt E., hoofdverdachte voor de moord op Staf Rosiers (65) uit Meer heeft tevergeefs om zijn vrijlating verzocht voor de KI (Kamer van Inbeschuldigingstelling) in Antwerpen maar deze ging niet in op dat verzoek. Het onderzoek naar de moord op Staf Rosiers is bijna afgerond. Naast Kurt E. zitten ook zijn tante Janny E. (45) en haar vriend Johan A. (43) uit Minderhout in de cel op verdenking van betrokkenheid bij die moord. Maandag 8 sept. - Een auto botste maandag om 9u in de Hinnenboomstraat tegen een bejaarde voetgangster. De vrouw is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (lvr) DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 49


HVV start goed, maar… Hoogstraten begon schitterend met een zes op zes. Maar bij de volgende drie wedstrijden bleven spelers en supporters achter met een kater. Scheidsrechterlijke dwalingen, onsportief gedrag van de tegenstrever en het missen van vele kansen kostte telkens punten. Nefast voor het vertrouwen van de spelers maar thuis tegen Oosterzonen kon opnieuw worden aangeknoopt met de overwinning.10 op 18 en een zevende plaats in het klassement.

Wie is Tom Gevers? Tom Gevers is 41 jaar, woont in Vosselaar en is werkzaam bij Janssen Pharmaceutica. Hij is gehuwd met Inge De Backker en heeft 2 dochters. Fleur is 15 jaar oud en Lente is 12. Hij voetbalde vanaf zijn jeugd bij KVV Vosselaar. Hij was een (harde) verdediger. In het seizoen ‘07 –’08 nam trainer Jan Van Dungen ontslag wegens tegenvallende resultaten. Kapitein Tom Gevers die ondertussen al hulptrainer was geworden, kreeg van het bestuur het vertrouwen om het seizoen vol te maken. Dit deed hij samen met zijn beste vriend Bob Van Den Auwelant. Dit jonge trainersduo slaagde erin om KVV te behouden voor degradatie naar 3de provinciale. Het betekende meteen ook de contractverlenging voor Tom Gevers. Tom was 6 seizoenen trainer van Vosselaar en vierde er 2 promoties. In 2008-2009 speelde Vosselaar de eindronde. In 2009 -2010 wist Tom zijn club als eerste te laten eindigen met een promotie naar 1ste provinciale. In het seizoen 2010-2011 vierde KVV Vosselaar opnieuw de titel en dus een promotie naar vierde klasse. Zo speelt KVV in het seizoen 2011-2012 sinds bijna 30 jaar nog eens in de nationale reeksen. In 2013-2014 was Tom trainer van KFC Zwarte Leeuw Rijkevorsel (4de nationale) en dit seizoen van Hoogstraten VV (3de nationale).

hechte groep te vormen die snel op elkaar ingespeeld geraakt. Dit is essentieel omdat spelers elkaars karakter en kwaliteiten moeten leren kennen en vooral leren gebruiken om een maximaal rendement te halen. Gelukkig sta ik niet alleen voor die zware taak maar kan ik rekenen op een sterke staf met ex-HVV’er Gino Swaegers en Raf Dehouwer (ex-coach van OG Vorselaar) als assistent coaches en Kim Vrints (uit de jeugdwerking van HVV) als keeper trainer. Eenmaal dat we dit proces doorgemaakt hebben, kunnen we realistische ambities uitspreken.

maar wel verdiend. In de uitwedstrijd in Sprimont, thuis tegen Verviers en in Tienen haalden we slechts 1 op 9 punten. Enerzijds frustrerend omdat we telkens de betere ploeg waren en veruit de meeste kansen hadden maar ook omdat in alle 3 de wedstrijden de “omstandigheden” tegen ons waren. Het missen van kansen ligt uiteraard aan onszelf maar die omstandigheden moeten we ondergaan. Dit is bijzonder jammer want de spelers werken hard op training en in de wedstrijden en verdienen het daarom niet om zoveel tegenslag te hebben.

DHM: Maak eens een evaluatie van de vijf gespeelde wedstrijden. Het begon goed met 6 op 6.

DHM: Worden de doelen bijgesteld? Zijn de tegenstrevers sterker dan verwacht? Het is zeker een moeilijke reeks met de vele Waalse ploegen?

Tom: Om eerlijk te zijn, is onze start zeer frustrerend geweest. De eerste 2 wedstrijden tegen Walhain en Berchem wonnen we moeizaam

Tom: Zoals ik eerder al zei is het eerste doel een ploeg vormen en dat doel moet zeker niet bijge-

Met zulke adelbrieven is het niet verwonderlijk dat HVV koos voor Tom Gevers. Wij stelden hem enkele vragen. DHM: Na de degradatie uit tweede nationale en heel wat spelerswissels werden de ambities van de club zeker bijgestuurd. Onmiddellijk opnieuw promoveren is zeker geen must. Met welke verwachtingen ben je zelf aan het seizoen begonnen? Tom: Mijn eerste doelstelling was/is om een ingespeeld team te vormen. In die zin zitten 2 elementen: ingespeeld en team. Omdat HVV 13 spelers zag vertrekken, 8 nieuwe spelers en een volledig nieuwe technische staf aantrok, is het vanzelfsprekend dat de eerste opdracht is om een

V.l.n.r.: Kim Vrints, Raf Dehouwer, hoofdtrainer Tom Gevers en Gino Swaegers

50 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


sport steld worden. Alleen is het duidelijk dat we dat proces nog niet volledig klaar hebben. De ploegen waartegen we gespeeld hebben waren zeker niet sterker dan ons. De Waalse ploegen scouten we 1 of 2 weken op voorhand dus allemaal kennen we ze nog niet. DHM: In de bekerwedstrijd tegen Ath moest je 3 tot 4 sterkhouders missen en dat was te merken. Is de kern breed genoeg om een voorname rol van betekenis te spelen in deze reeks? Tom: Hoogstraten heeft ervoor gekozen om met een smallere kern te werken, dat is een gegeven. Langs de andere kant hebben een aantal jongeren uit de jeugdopleiding al mooie dingen laten zien. Hopelijk kunnen die talentvolle gasten de goede lijn doortrekken en nog kansen afdwingen in het eerste team. DHM: Wat zijn jouw bevindingen nu je toch al twee maanden actief bent in de club? Ben je tevreden over de club zelf, de accommodatie en trainingsmogelijkheden, de sfeer en de mentaliteit van de spelers en de supporters? Tom: De eerste indrukken zijn zeer positief. De kwaliteit van het eerste veld en het stadion zijn geweldig. Het moet voor elke speler een eer zijn om daarin te mogen spelen. De trainingsfaciliteiten zijn goed, alleen de staat van het trainingsveld kan beter. De omkadering rond de eerste ploeg is ook zeer goed met Luc Strijbos die als afgevaardigde alle administratieve taken

op zich neemt en Gunther Scheipers, Tom Bruurs en Dr. Sam Vermeire die de spelers medisch zeer goed opvolgen. De supporters zijn geweldig. Ze steunen de spelers ten allen tijde. Als een speler een mindere prestatie levert, weet hij dat doorgaans zelf verdomd goed. Een schouderklopje of steun van de supporters kan dan wonderen doen en dat realiseren de HVV supporters zich zeer goed want ze steunen de spelers door dik en dun. Dat merkte ik vorig jaar toen ik een paar matchen meemaakte. Hoogstraten VV – Berchem Sport 2004 2–1 Een mooie overwinning met mooie doelpunten en vele kansen. Sprimont – Hoogstraten VV 2–1 Tegen Sprimont zat zowat alles tegen. Via een penalty kwam Sprimont op voorsprong terwijl de aanvallen van HVV op paal en lat belandden. Het werd uiteindelijk 2 – 1 voor de thuisploeg met nog meer gemiste kansen van Hoogstraten. Hoogstraten VV – CS Verviers 2–2 Hoogstraten leek op weg naar een verdiende zege tegen staartploeg Verviers, maar in de laatste seconden werd het nog 2-2, tot grote woede van de thuisploeg. Een zeer onsportieve reactie van een bezoekende speler bij een scheidsrechtersbal kostte HVV 2 punten. Glenn Van Der Linden maakte de twee doelpunten. Het opnieuw missen van grote kansen maakte het puntenverlies erg zuur.

VK Tienen – Hoogstraten VV 4–1 In Tienen heeft HVV de supporters ontgoocheld. Opnieuw zorgde een scheidsrechterlijke beslissing voor frustraties. In het begin van de wedstrijd verdiende HVV een duidelijke strafschop met rood voor de Tiense doelman. Het scoren wilde bij de rood-witten opnieuw niet lukken terwijl Tienen ongelooflijk efficiënt was. Hoogstraten VV – FC Oosterzonen 3 - 1 Vele dieptepassen in de richting van Segers brachten wel gevaar maar geen doelpunten. Een slecht uitverdedigen van een verdediger werd knap afgestraft. Van Kruijssen werd diep gestuurd en schoot op de doelman. Tilburgs legde binnen. Net na rust kwamen de bezoekers langszij. Een knappe voorzet van Smet werd even mooi met het hoofd binnen gewerkt door Didi die op ’t eind met een penalty de eindstand op het bord zette.

Wedstrijden Zondag 14 september 15 uur Diegem Sport – Hoogstraten VV Zaterdag 20 september 20 uur Hoogstraten VV – Centre Zondag 28 september 15 uur Bocholt VV – Hoogstraten VV Zondag 5 oktober 15 uur Hoogstraten VV – La Calamine-Kelmis Zondag 12 oktober 15 uur Union Sint-Gilles – Hoogstraten VV Zaterdag 18 oktober 20 uur Hoogstraten VV – CS Visé Zaterdag 25 oktober 20 uur Sporting Hasselt – Hoogstraten VV

Initiatie meisjesvoetbal Hoewel voetbal, en zeker damesvoetbal, in de lift zit, blijkt het bij de Hoogstraatse jeugd niet zo in trek. Kiest de jonge jeugd voor andere sporten of is de drempel te groot om naar de trainingsvelden van HVV te komen? Alle meisjes met interesse voor voetbal worden hiermee uitgenodigd op de trainingen van woensdag 1 en 8 oktober. Hoogstraten VV heeft al een traditie van 20 jaar in het dames- en meisjesvoetbal. We merken echter dat het niet gemakkelijk is om meisjes van 7 tot 12 aan het voetballen te krijgen. Daarom wordt gestart met initiatietrainingen op woensdag 1 en 8 oktober voor meisjes van 7 tot 12. (RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 51


sport

De ambities van onze provinciale voetbalploegen Begin september beginnen traditioneel onze provinciale Hoogstraatse voetbalploegen aan de competitie. We zochten de verschillende trainers op en vroegen naar hun ambities voor het nieuwe seizoen en naar hun bevindingen na de eerste twee competitiewedstrijden. Erik Leffelaer is trainer van Minderhout VV dat uitkomt in 2de provinciale B, Piet Van Bavel traint KFC Meer dat speelt in 3de provinciale A en Dirk Gysels, die KFC Meerle leidt voor het vierde seizoen op rij, komt in de wedstrijden tegen VNA Wortel in 4de provinciale D nieuwkomer Bart Wilmsen tegen.

Minderhout VV Trainer Erik leffelaer Erik Leffelaer is 47 jaar oud Woont in Sint Lenaerts Werkt als bediende bij Lauryssen Jos bvba in Sint Lenaerts Gehuwd in 1993 met An Lambrechts Kinderen: Dario is 15 en Mathis is 7jaar.

Voetbalcarrière Speelde bij de jeugd van KFC Sint Lenaerts Kwam al op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal Speelde later bij Maria ter Heide, Brecht, Sparta Zwijndrecht, Rochus Deurne, KFC Kathelijne, FC Duffel, KSK Schilde (speler-trainer), Oud-Turnhout (trainer), Gooreind (trainer), KFC Sint Lenaerts (T2) Nu al 4 jaar trainer bij Minderhout Erik won als speler 10 maal de zilveren voetbal als topschutter en dit is tot nu het record in België. Ook als zaalvoetballer speelde hij 17 seizoenen in eerste nationale DHM: Met welke ambities is de club en jezelf aan de competitie begonnen? Erik: De ambitie van de club is om in 2de provinciale te blijven en dit te doen met zoveel mogelijk eigen middelen. De jeugd moet in Minderhout kansen blijven krijgen en Minderhout moet vooral een gezonde club zijn. In onze technische staf werk ik dan ook met 2 Minderhoutenaren om deze doelstellingen te bereiken, Eddy Vermeiren (T2) en Dominique Bevers (keeperstrainer). Zij zijn van goudwaarde voor de club. DHM: Thuiswinst maar daarna met forfaitcijfers de boot in, dat zal toch niet aan de kermis hebben gelegen? Erik: In onze reeks lopen een paar ploegen rond die zware inspanningen leveren om promotie te behalen. Berg en Dal is zo een ploeg. Ze hebben een volledig gekochte ploeg met spelers uit

hogere nationale reeksen en bijna geen spelers van de eigen opleiding. Dat is een keuze die een club maakt en dat is zeker niet de visie van Minderhout. Het is voor ons geen schande om tegen zulke ploeg een uitschuiver te maken al gaf de uitslag wel een verkeerd beeld van de match. Begin januari pakken we hiervoor revanche. DHM: Wat verwacht je de komende weken? Erik: Deze groep is gretig en werkt in de week hard om er in het weekend te staan. Als iedereen het beste geeft van zichzelf en dat koppelt aan de groepsmentaliteit van Minderhout, dan ben ik een gelukkige trainer en zullen de nodige resultaten wel volgen.

Uitslagen Minderhout – KAC Olen 1 – 0 Berg en Dal – Minderhout 5 – 0

De wedstrijden: Zondag 14 september 15u00 Minderhout VV - KFC Bevel Zondag 21 september 15.00 u White Star – Minderhout VV Zondag 28 september 15.00 u Minderhout VV- OG Vorselaar Zondag 5 oktober 15.00 u KSK Weelde – Minderhout VV Zaterdag 12 oktober 15.00u Vlimmeren Sport – Minderhout VV

KFC Meer Trainer Piet Van Bavel Piet Van Bavel is 46 jaar Woont in Meerle Zelfstandig aannemer in bouwwerken samen met zijn broer Gert Gehuwd sinds 1991 met Ria Verschueren Freek is 21 jaar, Lars 17 en Iris telt 11 lentes.

52 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voetbalcarrière Piet is al 35 jaar lid van Meerle KFC Van jeugdspeler evolueerde hij naar een vaste waarde in het eerste elftal. Sinds drie jaren trainer bij KFC Meer Eerst als jeugdtrainer en later T2 en T1. 2012-2013 promotie naar 3de provinciale 2013-2014 slechts één week voor het einde van de competitie werd de redding verwezenlijkt. DHM: Met welke ambities is de club en jezelf aan de competitie begonnen? Piet: De ambitie is om met aanvallend voetbal in de linker kolom te eindigen. Vooral in de thuiswedstrijden willen we van achteruit verzorgd voetbal brengen. Uiteraard lukt dit niet altijd op bestelling. Geheel binnen de visie van de club willen we de doelstellingen bereiken met eigen jeugdspelers aangevuld met enkele doelgerichte versterkingen, een doelstelling waarin ik me 100% kan vinden. Er komen elke wedstrijd 7 à 8 Meerse mannen in de basis. DHM: Na een verloren wedstrijd volgde een mooie overwinning. Ben je tevreden met een 3 op 6? Piet: In de eerste wedstrijd op Broechem hebben we ons onnodig in de problemen gebracht door het missen van enkele open kansen. Op slag van rust werd het 1 – 0 voor de thuisploeg en we konden dit niet meer rechtzetten. Onze eerste thuiswedstrijd tegen Pulderbos begon met kansen aan beide zijden maar het bleef 0 – 0 tot aan de rust. Na de rust werkten we de kansen wel af met een verdiende 4 – 1 einduitslag. Ik ben tevreden maar we hadden meer punten kunnen hebben. DHM: Wat verwacht je de komende weken? Piet: We werden dit seizoen ingedeeld in een reeks met veel Antwerpse ploegen terwijl we vorig jaar meerdere Turnhoutse ploegen tegenkwamen. Het is dus moeilijk te voorspellen. We hebben veel scoutingswerk gedaan, dat helpt maar het is geen garantie op succes. We kijken vooral naar onszelf en proberen steeds uit te gaan van onze eigen kwaliteiten. Vooral in de


sport thuiswedstrijden willen we met open vizier de tegenstander in de ogen kijken.

Uitslagen Broechem – Meer 3 – 2 Meer – Pulderbos 4 – 1

Wedstrijden Zondag 14 september 15u00 Kamthout – Meer Zondag 21 september 15u00 Meer – FC Merksem Zaterdag 27 september 19u30 Eendracht Kessel – Meer Zondag 5 oktober 15u00 Meer - Schoten

KFC Meerle

DHM: Wat verwacht je de komende weken? Dirk: De komende weken krijgen we volgens mijn info de te kloppen ploegen met als uitschieters Zwaluwen Olmen en Mol. Het is elke week het doel om te spelen vanuit een goede organisatie en ik hoop dat mijn spelers er voor de 100% er tegenaan gaan, zodat we onszelf niets kunnen verwijten moest het mis gaan. (RB)

Uitslagen KFC Meerle – SKS Herentals MLK Lichtaart – KFC Meerle

7–0 1-1

De wedstrijden: Zaterdag 13 september 18.00u KFC Meerle – Zwaluwen Olmen Zondag 21 september 15.00u KFC Mol – KFC Meerle Zondag 5 oktober 15.00u KFC Alberta – KFC Meerle Zondag 19 oktober 15.00u KFC Meerle – VC Poederlee

Trainer Dirk Gysels Dirk Gysels is 51 jaar Woont in Merksplas Werkt als Coördinator van bemonstering in Metallo-chimique N.V. Gehuwd in 1986 met Hilde Verheyen Kinderen: Leen en Raf

Voetbalcarrière Speelde bij de jeugd van Merksplas en later in het eerste elftal in 1ste en 2de provinciale. Daarna 1 jaar in Meer en 7 jaar VNA Wortel in 3de provinciale. Als voetballer was hij een allrounder. Hij speelde op alle posities behalve in doel. Jeugdtrainer bij Merksplas. Dirk behaalde het Heizel diploma A en werd beloften trainer en later T2 bij HVV. Hij ging als T1 aan de slag bij Merksplas en leidt nu al voor het vierde het eerste elftal van Meerle.

DHM: Met welke ambities is de club en jezelf aan de competitie begonnen? Dirk: We trachten elke week goed en verzorgd voetbal te brengen en het wedstrijd per wedstrijd te bekijken. We zijn bescheiden maar hopen toch stiekem op een eindronde ticket. DHM: Beginnen met 4 punten op zes, dat stelt je tevreden? Dirk: Daar heb ik een dubbel gevoel bij. Als je de eerste wedstrijd met 7-0 wint is de tegenpartij de week erna dubbel gemotiveerd. In Lichtaart speelden we geen goede wedstrijd, maar we stonden in de 95ste minuut nog 0 -1. Enkel de scheidsrechter zag de penalty die hij onterecht floot. Ik had ook wel op 6 punten gerekend.

KVNA Wortel

club als ikzelf dezelfde ambitie delen, namelijk trachten een goed seizoen draaien en dat liefst met verzorgd voetbal. Een plaats in de subtop moet mogelijk zijn met deze groep. DHM: Met twee nederlagen in evenveel wedstrijden kan je niet tevreden zijn? Bart: Klopt, ik had op een ander debuut als trainer gehoopt. De eerste wedstrijd tegen Rauw was jammer genoeg een slechte wedstrijd van onze kant. Na een vroege tegengoal stapelden slechte controles en balverliezen zich op en kwamen we nooit in de wedstrijd. Dus mijn eerste wedstrijd als trainer was best een pijnlijke ervaring. Vorig weekend op Dosko was een heel ander verhaal. Ondanks 4 afwezige basisspelers startten we goed aan de match, iedereen ging voorop in de strijd en we creëerden ook snel enkele mogelijkheden. Ruud Luyten kwam vroeg in de match alleen voor de keeper die een ultieme reflex in huis had. Dosko hanteerde de lange bal omdat ze geen grip kregen op de match. In de 60ste minuut viel het tegendoelpunt letterlijk uit de lucht, een voorzet vanop rechts verdween aan de tweede paal in de winkelhaak. Daarna kantelde de match en was Dosko de betere ploeg en kon het nog 1 keer scoren. DHM: Wat verwacht je de komende weken?

Trainer Bart Wilmsen Bart Wilmsen is 36 jaar Woont in Beerse Werkt als postbode bij Bpost in Beerse/ Merksplas Gehuwd in 2006 met Tinne Braspenning Kinderen: Isa (4 jaar) en Arne (2 jaar)

Bart: We moeten keihard werken om de ‘domme’ foutjes eruit te krijgen. Dan verwacht ik dat de resultaten vlug zullen volgen. Het geloof in eigen kunnen is zeker aanwezig, dus zowel tegen Wechelderzande als Herentals gaan we onze kansen wél verzilveren zodat we de kloof met de top 5 niet al te groot laten worden.

Uitslagen KVNA Wortel – Mol Rauw 0-5 DOSKO - KVNA Wortel 2 - 0

Voetbalcarrière Speelde bij de jeugd van Merksplas en bereikte ook de 1ste ploeg. Hij was een aanvallende middenvelder. Werd met Merksplas kampioen in ’96 en promoveerde naar 2de provinciale. Van zijn 21ste tot 25ste speelde hij in Minderhout. Nadien opnieuw Merksplas en 1 jaar in Dosko. Een rugoperatie maakt een einde aan zijn actieve loopbaan. Was jeugdtrainer in Merksplas, nadien 4 seizoenen jeugdtrainer bij Dosko. Nu voor het eerst eerste trainer bij KVNA Wortel

De wedstrijden: Zondag 28 september 15.00 u KVNA Wortel - Molenkring Zondag 12 oktober 15.00 u KVNA Wortel - FC Mol Zaterdag 18 oktober 19.30 u Olmen - KVNA Wortel Zondag 26 oktober 15.00 u KVNA Wortel - Alberta (frbr)

DHM: Met welke ambities is de club en jezelf aan de competitie begonnen? Bart: Mijn allereerste ambitie was om zo snel mogelijk de volledige spelersgroep te leren kennen, iets wat toch enkele weken in beslag heeft genomen. Maar ik veronderstel dat zowel de

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 53


sport

Eventing - Prachtprestatie van Karin Donckers

Een gelukkige Karin met Fletcha van ’t Verahof na de afsluitende jumping

Met de regelmaat van de klok weet amazone Karin Donckers de ereplaatsen in belangrijke wedstrijden aan mekaar te rijgen. Met de 9-jarige ruin Fletcha van ’t Verahof wist ze in de World Equestrian Games (worden om de vier jaar gehouden en worden beschouwd als de wereldkampioenschappen) in Caen (Normandië) , waaraan de beste eventingruiters deelnamen, een opgemerkte zesde plaats in de wacht te slepen. Na de dressuur prijkte ze op een 7de stek na een sterke en gecontroleerde proef, werd als 6de afgeklokt in de cross-country op een loodzware omloop door de hevige regenval en zo had ze nog zicht op de vierde plaats. In de afsluitende jumping liep het even mis, ze stevende af op een foutloos parcours, de laatste balk werd echter aangetikt en viel op de grond. Gevolg: vier strafpunten en weg vierde plaats die ze vier jaar geleden in Kentucky behaalde. Toch algehele tevredenheid met deze onverwachte zesde plaats! (rel)

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding behang • bed- en badmode

www. vandersluis.be

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02

Kleine kruisboog - Kamp België Nederland In een zonovergoten Meer waren de Verenigde Vrienden Meer op zondagmiddag 14 september gastheer voor de landenkamp België-Nederland met de kleine kruisboog op een afstand van 20 meter.

Van de 24 schutters van elk land die deelnamen aan deze wedstrijd, telden de 20 hoogste uitslagen voor het einduitslag. Na herrekening won Nederland met een totaal van 1929 punten voor België met 1898 punten.

Eerst werden de nationale vlaggen gehesen onder het spelen van de nationale volksliederen. Daarna kwamen de eerste 16 schutters, 8 van elk land, aan de beurt om de schieting te openen. Na deze schieting noteerden we een tussenstand van België met 723 en Nederland met 751 punten.

De stad Hoogstraten schonk zes individuele prijzen: één in elke ronde voor de Nederlander en de Belgische deelnemer met het hoogste totaal aantal punten. In de eerste ronde waren dat Carlo Schollaert van Sint Rochus Gent en Piet Lochten van Nooit Gedacht Achtmaal; Greet Jacobs van Gooreind en Jörgen Jorissen van Gezellige Vrienden uit Zundert en in de derde ronde gingen deze prijzen naar Els van Frachen uit Gooreind en Marcel de Bakker van Gezellige Vrienden uit Zundert.

De tweede doorgang met opnieuw 8 schutters van elk land, begon al met een ruime voorsprong voor de Nederlanders. Een voorsprong die Nederland verder kon uitbouwen. In deze tweede ronde schoot België 752 punten terwijl Nederland erg sterk besloot op 766 punten. Een nieuwe tussenstand vermelde 1475 punten voor België en 1517 punten voor Nederland.

Als je in elke reeks het hoogste totaal laat noteren dan komen je tegenstanders niet aan de bak. Dit

In de derde ronde weerom hetzelfde beeld. Nederland bleek te sterk met 781 punten terwijl België eindigde op 766 punten.

Borstvoeding Een cursus van drie avonden beantwoordt veel vragen rond borstvoeding. De cursussen hebben plaats op de dinsdagen 7, 14 en 21 oktober in De Farmasie, Antwerpsesteenweg 223 te Vosselaar, telkens van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname kost 30 euro, CM leden 15 euro. VT 7.5 euro. Tijdig inschrijven is noodzakelijk via e-mail ziekenzorg.rmt@cm.be of 015/21.59.40. (FS)

54 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

blijkt ook voor de persoonlijke eretekens waarvan Nederland op alle drie beslag wist te leggen. Het goud werd gewonnen door: Marcel de Bakker van Gezellige Vrienden Zundert door als enige in deze kamp te eindigen met 100 op 100 punten. Zilver was er voor:Jack Roelands van Zeldzaam maar Zeker uit Wernhout. De derde ereplaats met brons werd ingenomen door: Jaco Hoekman van de Gezellige Vrienden van Zundert. De zware wisselbeker gaat voor één jaar naar Nederland, de beker van deze overwinning zelf mogen ze behouden. Na het afsluiten van het officiële gedeelte waren de aanwezigen welkom aan de heerlijke koffietafel. (FS)


sport

Ponymennen - Tinne Bax opnieuw Belgisch kampioen Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

Van 15 tot 17 augustus werd in Booischot het Belgische kampioenschap paarden- en ponymennen betwist. Tinne Bax en haar team brachten voor de vijfde maal de Belgische titel ponymennen mee naar Meerle met haar ponny’s , Vechtzicht’s consul , Harejump’s storm , Vechtzicht’s Conway , Vechtzicht’s challenger en Vechtzicht’s cannavaro . De wedstrijd bestond uit de volgende onderdelen: dressuur, vaardigheid en marathon. (red/fh)

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

Landlopersjogging - Meer dan 500 deelnemers WORTEL - Na een natte week, gezegend met triestig bamisweer, gebeurde toch wat niemand nog had verhoopt: de buien trokken weg, de wolken losten op en de zon liet zich eindelijk nog eens zien van haar beste kant. Ideaal weer voor honderden joggers om af te zakken naar Wortel voor de 12de Landlopersjogging. Meer dan 110 kinderen - ook vele kleuters hadden hun eerste loopschoentjes aangebonden – spurtten de ziel uit hun jonge lijfje, aangemoedigd door ma, pa en enthousiaste oma’s en opa’s. Zij haspelden vlot 500 of 1000 m af. En meer dan 400 volwassenen kozen voor 3, 6, 9 km of 10 Engelse mijl, voor het grootste deel door de zuurstofrijke maar hier en daar wel modderige bossen van onze Wortelse Kolonie. Aan de aankomst werd iedereen getrakteerd op een welverdiend applaus. Uit-

eindelijk overschreden zo’n 500 atleten de aankomstlijn. Het Comité Landlopersjogging en de vrijwilligers van het goede doel ‘Wortelse Kerststal’ danken in de eerste plaats alle lopers. Verder gaat hun dank naar de sponsorende Wortelse verenigingen, naar de plaatselijke tuinders, zelfstandigen en bedrijven die graag ingingen op onze vraag voor steun. En dank aan de vele supporters en de vele helpende handen van Wielertoeristenclub De Zwaantjes, de Paardenvrienden, OKRA, KWB en mensen die zomaar een handje toestaken want met de meer dan 70 vrijwilligers kon dit evenement uitgroeien tot de ‘Mooiste jogging van de Noorderkempen’. Alle uitslagen vind je terug op www.landlopersjogging.be (rs/red.lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 55


GLUREN BIJ DE BUREN Dubbele viering bij St-Joris Loenhout LOENHOUT - Op 15 augustus werd bij StJorisgilde van Loenhout, die deel uitmaakt van het Verbond van St.-Jorisgilden, op ĂŠĂŠn dag een keizer en een nieuwe koning aangesteld. Keizer Fons van Hasselt werd op plechtige wijze aangesteld tijdens een dankviering in de kerk, voorgegaan door proost Jan Simons. Samen met de gildeleden kon ook de familie en vele vrienden er genieten van toespraken, aangepaste muziek, dansen en de dans van de vendelgroet. Zo gaf de hoofdman een overzicht van het gildeleven van de nieuwe keizer en zijn vrouw Ann Hendrickx. Als keizersbreuk koos Fons voor een blauwe geborduurde sjerp en een keizersstaf, een ontwerp van zilversmid Marc Cornellissen uit Deurne. Hij maakte een staf met een zilveren keizerskroon met drie vogeltjes gedragen op een versierde en gegraveerde bol. De drie vogeltjes zijn getooid met blauwe parels en versierd met glazuur van email. Keizerin Ann koos voor een broche op een blauw vaantje. Na deze plechtigheid verliet de gilde als eerste de kerk, gevolgd door alle genodigden, om in stoet naar het lokaal te gaan en er gezamenlijk, met meer dan 100 aanwezigen, het gildemaal te nuttigen.

Koningschieting Na het feestmaal maakte de gilde zich op om een nieuwe koning te schieten. Bij de schutsboom verwelkomde hoofdman Frans Van Hasselt alle genodigden. Met burgemeester Dieter Wouters, schepen May Aernouts en raadslid Willy Van Hasselt voorop, brachten veel genodigden een ereschot uit. Intussen moest men al twee tot driemaal een schuilbeurt inlassen. Maar uiteindelijk trok de hemel open en kon de gilde de wedstrijd verder afwerken. Dan kwam het grote moment, er moest een nieuwe koning geschoten worden. Alle 18 deelnemende schutters kregen een nummer volgens inschrijving in het ledenregister en kon de wedstrijd beginnen. De hoofdman en de twee keizers kwamen eerst aan de beurt. Al bij het eerste schot van hoofdman Frans Van Hasselt ging de vogel ten gronde. Ook de beide keizers raakten ei zo na de vogel maar hij bleef overeind. Dan kon het echte werk beginnen. Sommige schutters raakten de vogel, de staak of hun schot schampte af. De spanning steeg. Wie zou het eerst de vogel neer beneden halen? Die eer was voor Johan Van Dijck, hij richtte zijn boog en schoot pal op de vogel, die onder luid gejuich, neerplofte op de grond. Toch was het wachten tot de volledige ronde afgewerkt was, want alle schutters moesten hun kans krijgen. Maar niemand deed Johan na.

Keizer en keizerin verlaten de kerk.

Koning Johan van Dijck en Karin

Johan legde zijn hand op de koningsbreuk als teken dat hij het koningschap aanvaardde, waarna de aanwezigen Johan en zijn vrouw Karin Goetschalckx gingen feliciteren. Om de Loenhoutse bevolking te tonen dat de St-Jorisgilde een nieuwe koning had werd er opnieuw een stoet gevormd die door de straten van Loenhout

trok met de koning en de koningin in een koets getrokken door twee paarden.

56 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De nieuwe koning is afkomstig uit een echte gildefamilie. Overgrootvader Jef, grootvader Jan, vader Frans en ook Johan zelf hebben allemaal een bestuursfunctie bekleed in de gilde. (FS)


DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 57


TENTOONSTELLINGEN

LESSENREEKSEN

Tot 21december DE VERGETEN VELDSLAG, tentoonstelling in het Stedelijk museum Begijnhof 9 geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 17.00u en op afspraak. Info: 03 340 19 80

Van 2 oktober tot 4 december OPLEIDING EERSTE HULP / HELPER door het Rode Kruis. Info 0486 36 87 11

Tot 4 oktober DE GROOTE OORLOG IN GROTE LIJNEN, tentoonstelling in de bib Van 4 oktober tot 31 december JOUW VAKANTIEFOTO’S -fototentoonstelling in BC De Klapekster

Zaterdag 4 oktober THOMAS SMITH comedy show om 21 uur in Cahier de Brouillon Woensdag 8 oktober FILM – THE LUNCHBOX – in Le Cirq om 19.30 uur.

Vanaf 7 oktober MEDITEREN KAN JE LEREN tien dinsdagen van 20 tot 21 uur. Organisatie Sandra Kleipas, In praktijk, Achtelsestraat. Deelname 750 euro

Zaterdag 11 oktober WERELDWINKELDAG met de actie SAP VOOR SAP

Vanaf 8 oktober MINDFULNESS TRAINING. Acht woensdagavonden van 19 tot 21.45 uur in zaal Pax. Organisatie: Instituut voor Aandacht en Mindfulness. Deelname 330 euro. Info 09 328 60 90.

Dinsdag 14 oktober DE KRACHT van het INTERNET door trendwatcher Petra Baeck, om 20 uur, Begijnhof nr. 40, Organisatie Markant. Leden: 8 EUR Nietleden: 13 EUR

Donderdagavonden in november en december SCHAAKCURSUS voor beginners & voor gevorderden, telkens van 19 tot 21 uur in Dienstencentrum ‘t Gebuurt

Vrijdag 17 oktober DAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE met informatiestand van ’t Verzetje aan het CM-lokaal, Vrijheid 168 Vrijdag 17 oktober YOU RASKAL YOU om 21 uur in Cahier de Brouillon Zaterdag 18 oktober VIER ORGELCONCERTI uit de BAROK door Euterpe Baroque Consort, Bart Rodyns om 19.30 uur in de Sint-Katharinakerk. Zondag 19 oktober DAG VAN DE TRAGE WEG. Wandeling langs trage wegen in Meerle. Vertrek om 13.30 uur aan het Raadhuis te Meerle

MEERDAAGSE ACTIVITEIT

Vrijdag 24 oktober DE DUIVELSE MOLENS, voorstelling in de Salm-Salmmolen. Inkom 10 euro, reservatie 0477 22 60 11.

Elke zondag tot 12 oktober OPENDEUR & RONDLEIDINGEN in de Meerselmolen. Info 03 315 95 56

Zondag 25 oktober KUNSTEXPO ten voordele van 11.11.11. in Cahier de Brouillon.

Elke maandag GEZONDHEIDSWANDELING, vertrek om 19 uur aan het lokaal van de St.-Jorisgilde te Minderhout. Elke 2de en 4de zondag en dinsdag daarop LAERMOLEN IN WERKING, zondag van 14.00 tot 16.00u, dinsdag van 19.30 tot 21.30u

HOOGSTRATEN Vrijdag 26 t/m zondag 28 september FEESTWEEKEND 35 Cahier de Brouillon Zondag 28 september MISSIEFEEST – Eten t.v.v. Hoogstraatse missiewerkers – Zaal Pax om 11.45 uur. Op maandag verbruikerszaal vanaf 13.30 uur

Van 1 oktober tot 15 november TAFELEN met een HART VOOR KINDEREN in Grand Café Den Engel. Info: 09 280 960

Donderdag 2 oktober DE PRE-INCACULTUREN, lezing door Annelies Valgaeren om 14 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Organisatie Davidsfonds

Tot 31 oktober VLOTTENTOCHT OP DE MARK, organisatie Buitenspel De Mosten. Info 0474 91 65 19

Zaterdag 4 oktober MATTHIJS BRASPENNING TRIO om 20.30 uur in zaal Cecilia.

58 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zaterdag 25 en zondag 26 oktober HOBBYTENTOONSTELLING OKRA, op zaterdag van 13 tot 18 uur, op zondag van 10 tot 18 uur in zaal Pax Woensdag 29 oktober KAARTPRIJSKAMP RIKKEN om 13 uur in zaal Pax, organisatie OKRA Zaterdag 1 november OP JACHT IN DE SINT-KATHARINAKERK, concert door drie jachthorens en het Pelsorgel van 19.30 tot 20.30 uur.


MEER

WORTEL

Zaterdag 18 oktober DAG VAN DE KRINGWINKEL in alle Kringwinkels van Vlaanderen

Zondag 28 september SMOUTENBOLLENDAG – Parochiezaal Trefpunt van 12.00 tot 18.00 uur

Zondag 19 oktober TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN van 11 tot 12.30 uur in Lagere school De Meerpaal

200

Zondag 5 oktober EURO BIRDWATCH met Natuurpunt van 9 tot 12 uur in De Klapekster

Zondag 19 oktober SHAREFAIR KVLV van 8.30 tot 13 uur in Lagere school De Meerpaal.

Woensdag 8 oktober KAARTPRIJSKAMP RIKKEN om 13.30 uur in zaal Trefpunt. Organisatie OKRA

Zondag 26 oktober MOUNTENBIKE- en CYCLOCROSSWEDSTRIJD georganiseerd door WTC Valencia

Vrijdag 10 oktober BIODIVERSITEIT en de vroegere landbouw, lezing om 20 uur in De Klapekster

Zaterdag 8 en zondag 9 november VOGELSHOW in zaal Victoria, zaterdag van 18.30 tot 23 uur en zondag van 9 tot 20 uur. Zondag 26 oktober WANDELCLUB MARKDAL van 14 tot 16 uur, vertrek Beekakker 23

MEERLE Zondag 12 oktober WANDELING in de ELSAKKER van 9 tot 12 uur. Vertrek Kerkplein Meerle. organisatie Natuurpunt Zondag 19 oktober DAG VAN DE TRAGE WEG. Wandeling langs trage wegen in Meerle. Vertrek om 13.30 uur aan het Raadhuis

Zaterdag 4 oktober EERSTE TUINRUILDAG van 9.30 tot 12 uur in de tuin van Cor Van Bouwel, Worteldorp 45.

199

Zaterdag 11 oktober EEN SCHREEUW IN DE NACHT in het kader van “De nacht van de vleermuis” van 20 tot 23 uur in De Klapekster Zondag 12 oktober WANDELING in de KOLONIE met start te 14 uur, trefpunt Braspenning Poeleinde. Org. Markdal.

MEERSEL-DREEF Zondag 12 oktober CECILIA-MIS om 10.30 uur bij de Paters Zaterdag 18 oktober SHAREFAIR van KVLV van 13 tot 17 uur

Zondag 12 oktober WANDELING MARKDAL van 14 tot 16 uur, vertrek Braspenning, Poeleinde. Vrijdag 17 oktober IN DE IEP GEOLMT, lezing door Joost Verbeke om 20 uur in De Klapekster

Zondag 19 oktober SHAREFAIR, kleding ruilen van KVLV van 10 tot 15 uur in het Raadhuis

Zaterdag 18 oktober ZOOGDIEREN in hun blootje, lezing door Joeri Cortens om 19.30 in De Klapekster

Zaterdag 25 oktober VITESSE LIMITEE optreden om 20 uur in het Raadhuis te Meerle om 20 uur. Organisatie Halte Merlet.

Zondag 19 oktober PADDENSTOELENWANDELING van 14 tot 16.30 uur in Wortel-kolonie. Vertrek De Klapekster

Zondag 26 oktober WANDELING ACHTERAARD, trefpunt Beekakker 23 Meer. Org. Markdaj Zaterdag 1 november KVG NODIGT UIT, soep, warme en koude dranken en pannenkoeken van 10 tot 18 uur in zaal Ons Thuis. Zondag 2 november TWEEDEHANDSBEURS van de Gezinsbond van 13 tot 15 uur in de parochiezaal

MINDERHOUT Zaterdag 18 oktober GROOT DEELFEEST van KVLV van 18 tot 23 uur in het parochiecentrum

Zondag 9 november WANDELING LAARZENPAD trefpunt Hoogstraatsebaan 55 te Baarle-Nassau. Org. Markdal.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2014 - 59


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

APOTHEKERS Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

www.geowacht.be Voor de wachtdienst overdag van 9 en 22 uur en de wachtdienst ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

(1.50 EUR/minuut)

ZATERDAGWACHT Zaterdag 27 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel. 03 315 77 73 Zaterdag 4 oktober van 9 tot 12.30 Apotheek Swaenen, Worteldorp 11 Wortel, tel 03 314 38 68

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15 Lieve Adams, 0479.43.53.89 of 03.315.01.18

Zaterdag 11 oktober van 9 tot 12.30 Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel. 03 315 77 73 Zaterdag 18 oktober van 9 tot 12.30 Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40, te Minderhout, tel.: 03 314 40 74

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

Zaterdag 25 oktober van 9 tot 12.30 Apotheek Swaenen, Worteldorp 11 Wortel, tel 03 314 38 68 Zaterdag 1 november van 10 tot 12.30 uur Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04

KOPIJ De volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 29 oktober 2014

OPGELET

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

DINSDAG 14 OKTOBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

60 - OKTOBER 2014 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.