mei 2013 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 337

JAARGANG 29 MEI 2013 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

VERNIEUWDE BIJENCENTRUM

BEJUBELD EN BEDREIGD:

DE RAAM

DE BIJ

ONZE REPORTER EN DE MESTVERWERKING

DE FILM VAN HEILIG BLOED

EEN EEUW LANDELIJKE GILDE EN KVLV IN MINDERHOUT

TENS

' MER S A B A JEF 'R DEEL

DHM_mei_337.indd 1

DORPSRAAD HOOGSTRATEN EN WORTEL

2

18-4-2013 9:53:00


COLUMN In dit nummer kan u het vervolg lezen van het interview met Jef ‘Rabas’ Mertens. Het gesprek is doorspekt met dialectwoorden die Jef meebracht uit verloren tijden. Sappig en herkenbaar. Ik ben (lvr), heb enige ouderdom en heb nog de tijd meegemaakt dat het ABN - het Algemeen Beschaafd Nederlands - gepromoot door ABNkringen, een hoger doel was waarmee men zich kon onderscheiden van het ongestudeerde plebs. In 1970 kwamen de eerste tekenen van kentering door de B weg te halen omdat ‘beschaafd’ kon suggereren dat mensen die andere varianten van het Nederlands spreken niet beschaafd zouden zijn. Nu zijn we op het punt gekomen dat het dialect voorwaar gekoesterd wordt zij het met enige onwennigheid. De tussentaal getuigt van die onwennigheid, vlees noch vis. Het zuivere dialect wordt echter stilaan als ‘erfgoed’ erkend en er

Vèsse Eirbizzeme in den trizee komt een tijd dat we naar dialectwoorden zullen kijken en luisteren zoals we nu een ‘puthaak en een schup’ bekijken in een heemkundig museum. Na het interview met Rabas vroegen we of iemand nog mooie oud-modische Hoogstraatse woorden kende. We kregen een paar honderd woorden binnen waaronder enkele pareltjes. Bijvoorbeeld: iet goajsloage (=goed bewaren), kreugel (=kruiwagen), hoftuin (=haag), iet verennewere (=iets verknoeien). Toch is classificatie als ‘typisch’ Hoogstraats woord niet zo eenvoudig. Ten eerste: is het Hoogstraats omdat het met de tongval van hier wordt uitgesproken? ‘Zuuken en vijnen’ is gewoon zoeken en vinden maar dan ‘verkeerd uitgesproken’. ‘Verennewere’ is een verbastering van verruïneren en dàt wordt over het hele taalgebied gebruikt. ‘Kreugel’ is dan weer een kruiwagen en dat kent men in de wijde Kem-

pen, zelfs niet overal in Hoogstraten. Tot nader order is er slechts één woord dat enkel en alleen in Hoogstraten gekend is: ‘hoftuin’. Hoftuin in de Hoogstraatse betekenis is de ‘betuining’ rond ‘den hof’. En betuining betekent in zijn oervorm vlechtwerkafsluiting, niet eens haag. Dus, strikt genomen is Hoogstraten de enige plaats waar ‘tuin’ nog min of meer in de juiste betekenis wordt gebruikt. En dan zijn er nog de mooie woorden die weliswaar in het AN bestaan maar bij ons een andere betekenis krijgen. ‘’k wier oarig’ (=Ik werd niet goed en niet ik werd aardig), ‘in m’n koaj kliejre’ (= in m’n werkkleren en niet in m’n kwade kleren). Zo zie je maar dat dialect zich niet voor één gat laat vangen. Wie echter toch mooie woorden en zinswendingen kent uit onze kleine gemeenschap hier, laat maar komen. www.demaand.be (lvr)

KORTFILM OVER HEILIG BLOED

Van woensdag 3 april om 6 uur ’s morgens tot donderdag 4 april, kot in de nacht, heeft men gefilmd om het verhaal van de H. Bloeddoeken in beeld te brengen. Samen met opnames van de H. Bloedprocessies in Boxtel en Hoogstraten en van de verering van St.-Leonardus in Sint Lenaarts en St.-Quirinus in Loenhout, moet de kortfilm in december klaar zijn, als onderdeel van een educatief project rond religie en geloof. Een professionele ploeg werkte twee dagen lang samen met een groot aantal vrijwilligers, zie blz 26. 2 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 2

18-4-2013 9:53:01


n n d m t

s

-

t

Bijencentrum “De Raam”

Over het leven en het economisch belang van bijen Zoals vroeger bijna iedereen een groentetuin had, waren er in elk dorp ook een aantal “bieboeren”. Die “imkers” - al zullen ze die naam misschien niet gekend hebben - waren al of niet lid van de Sint-Ambrosiusgilde van hun dorp. Maar door de snelle ontwikkeling van de moderne fruitteelt en land- en tuinbouw ontstond na de Tweede Wereldoorlog de nood aan een overkoepelende imkervereniging, om samen sterk te staan en mee te groeien in de agrarische evolutie. Zo ontstond op 22 juni 1947 wat we nu het “Bijencentrum De Raam” noemen. Met Europese financiële steun opent De Raam op zaterdag 1 en zondag 2 juni op Keirschot een gloednieuw centrum. Misschien is het wat kort door de bocht, maar wat het Proefcentrum is voor de tuinbouw, is De Raam voor de imkers. We spraken met voorzitter Jef Lauryssen, secretaris Jos Van Den Kieboom, penningmeester Marc Roelen en projectcoördinator Frank Gys. Bart Hollevoet, leraar aan het VITO, die de bijentuin ontwierp, kon niet aanwezig zijn. DHM: Vanwaar de naam “De Raam”? Jef Lauryssen: Het is inderdaad “De Raam” en niet het raam. Dat heeft te maken met de streek hier. Als er een verkoop doorgaat spreekt men van “ter streke De Raam”. Toevallig komt dat goed uit omdat veel mensen denken dat het verwijst naar de ramen in een bijenkast. Maar de raam zou verwijzen naar een natte streek waar nogal wat beken samen komen.

Terug in de tijd DHM: Hoe lang bestaat de vereniging al? Jos Van Den Kieboom: De nood aan een imkervereniging in Hoogstraten werd tijdens de Tweede Wereldoorlog besproken door gevangenisbewaarder Jan Willemsen met zijn directeur, een zekere Paul Peeraer. Maar de grillen van de oorlog beslisten er anders over. Directeur Peeraer werd opgepakt, naar Duitsland gevoerd en is nooit meer teruggekomen. Na de oorlog werd de draad terug opgenomen en op 4 juni 1947 werd er een eerste bijeenkomst belegd waarop een 25-tal imkers aanwezig waren. Uiteindelijk was het E.H. Van Bortel, bij sommigen nog bekend i.v.m. zijn boek over kruiden, hakte de knoop door en stelde het bestuur samen. Paul Peeraer, zoon van de overleden directeur, een jonge man die geleerd had, werd voorzitter. Jan Willemsen, de man van het eerste uur die de contacten gelegd had met de bieboeren en de provincie, werd ondervoorzitter. Meester Anthonis werd schrijver en Willem Van Heyst en Jan Peeraer bestuursleden. Hijzelf werd proost. Zo was het bestuur samengesteld. In die tijd hadden geestelijken meer gezag en namen de touwtjes in handen. Op 22 juni 1947 werd de vereniging officieel gesticht. Daarna volgden de voorzitters elkaar op. Paul Peeraer verhuisde nog het zelfde jaar naar Leuven en werd opgevolgd door E.H. Van Bortel, die in 1949 als onderpastoor naar Brasschaat trok. Met zijn opvolger, Toon Rombouts, kreeg men een stabiel bestuur. Hij bleef 36 jaar lang voorzitter tot hij stierf in 1985. Samen met de fusies van de gemeenten werden ook de imkerverenigingen van de deeldorpen gefusioneerd.

n n Jos Van Den Kieboom bij één van de bijenkasten

DHM: Maar dan was er nog geen sprake van het terrein De Raam? Jos: Nee, onder impuls van voorzitter René Leenaerts en van Fik Van Den Kinschot en met het ter beschikking stellen van de grond door huidig voorzitter Jef Lauryssen, hebben de leden het bevruchtingsstation “DE RAAM” te Keirschot uitgebouwd tot wat het vandaag is. Elke zondagvoormiddag kan iedereen in De Raam terecht waar imkers er onder mekaar hun bijenkennis uitwisselen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 3

DHM_mei_337.indd 3

18-4-2013 9:53:02


BIJENCENTRUM DE RAAM De “Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw” telt nu leden van verschillende gemeenten. Alles samen goed voor 69 imkers. Dat zijn, op een drietal uitzonderingen na, allen imkers van de regio.

Zachtaardige bijen DHM: Wat doet De Raam voor haar leden imkers? Jef: Het specifieke is dat wij ons toeleggen op de selectie van “zachtaardige bijen”. Onze leden kunnen hier vanaf de eerste zondag in mei tot de eerste zondag in juli gratis raszuivere “larfjes” (koninginnen in wording/nvdr) komen afhalen als ze aan de kweek van koninginnen willen deelnemen. Nadien kunnen ze die koninginnen gratis op De Raam plaatsen voor bevruchting, zodat ze rasecht zachtaardig blijven. DHM: Wat zijn in godsnaam ‘zachtaardige bijen? Marc: Dat zijn speciaal geselecteerde bijen, die niet agressief zijn als je er op een normale manier mee omgaat. Wij, en wij niet alleen, zijn dat verplicht als we bijen willen houden in een relatief druk bewoonde omgeving. Als je met zachtaardige bijen werkt heb je nooit last met de buren. Maar het is een strenge selectie. Vaak zijn het nakomelingen van de 5 op 100 koninginnen die men als zachtaardig mag beschouwen. Jef: Wij kopen in Luik koninginnen waarvan we 100 % zeker zijn dat het zachtaardige bijen zijn. Die koninginnen zijn daar kunstmatig bevrucht door sperma van een geselecteerde dar (dar = mannelijke bij /nvdr). Uit deze eitjes kweken we op De Raam nieuwe koninginnen. Deze worden op de normale manier ,dus in de lucht, bevrucht door darren van de bijen in De Raam, dus zuivere zachtaardige bijen. Jos: Het is belangrijk dat we hier ver van andere imkers zitten. Zo vermijden we bevruchting door

De oude bijenhal moest na twintig jaar dienst plaats maken voor een heus bezoekerscentrum over het leven en het nut van de bijen “straatdarren”. We mogen rustig zeggen dat meer dan 80 % van onze koninginnen door goede darren bevrucht worden. Door het feit dat wij hier al twintig jaar selectief werken, kunnen we onze leden uiteindelijk de beste koninginnen bezorgen.

Blijven selecteren

Vooral Jef en Karel Verheyen zijn hier intens mee bezig.

DHM: ??? Jef: Een “varroa” is een “mijt” die leeft op de bijen, vergelijkbaar met een teek. Ze zuigen het bloed uit de bij.

DHM: Over welke aantallen spreken we dan? Marc: We vertrekken in De Raam van een moederkast met een koningin en acht kasten met ook een koningin van hetzelfde ras maar een andere bloedlijn. Per kast zitten daar in het seizoen toch een 1.500 darren in. Alles samen spreek je dan van meer dan 10.000 darren die klaar zijn om de koninginnen te bevruchten. Jos: Eigenlijk is De Raam een bevruchtingscentrum om koninginnen te laten bevruchten door goede darren, zodat er zachtaardige nakomelingen van komen.

DHM: Van precisiewerk gesproken. Jef: En ’t is nog niet gedaan. Alle imkers kampen met de varroaziekte onder de bijen.

Marc: De varroa is afkomstig uit Azië, waar ze al duizenden jaren in harmonie met bijen leven. In de jaren ’80 zijn die tot hier gekomen, onze West Europese bijen kunnen daar niet tegen, ze verzwakken, zijn meer vatbaar voor infecties. Als de imker niet ingrijpt komen zijn bijen de winter niet door. DHM: En wat doe je er aan? Jos: We hangen een leeg raampje in de kast, waarin de bijen darrenbroed aanzetten want mij-

t ( m d

D e J d I t z g

Zicht op het nieuwe bijencentrum met de glazen wand waarachter 13 kasten kunnen staan

4 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 4

18-4-2013 9:53:03


BIJENCENTRUM DE RAAM bijen, goed weer en bloesem. Als er van die drie zaken één niet aanwezig is mag men de honing vergeten. Om te kunnen overleven hebben de bijen voor zichzelf 40 kg stuifmeel en 50 kg honing nodig. Marc: De bijen kunnen hun voorraad zelf niet inschatten. Zolang er oogst is blijven ze halen… en moeten ze plaats hebben om te stockeren. Hebben ze die plaats niet dan gaan ze zwermen en een nieuwe plaats zoeken. Die zwermen zijn niet gevaarlijk, maar het is niet aangenaam voor de mensen. Imkers worden graag verwittigd om zo’n zwerm te komen ophalen, dat gebeurt gewoonlijk door de brandweer. Bijen zijn beschermd en mogen niet vernietigd worden. Een goede imker kan het zwermen dikwijls voorkomen door een kunstzwerm te maken. Hij zoekt de koningin op en zet die met jonge bijen in een nieuwe kast. Hij lost het probleem voor hen op.

Bestuiving DHM: Jullie doen het voor de honing dus? Jef: Nee, eigenlijk is honing maar een bijproduct. Het belangrijkste aspect en het grootste economisch nut van de bijen is de bestuiving. Een goede bestuiving brengt hier in België voor de land- en tuinbouw jaarlijks tussen de 300 en 400 miljoen euro op. Ik geef een voorbeeld: Aardbeien die niet of niet goed bestoven zijn, zijn niet verkoopbaar. De economische meerwaarde zit in meer en betere opbrengsten. In het Proefcentrum heeft men proeven gedaan met een serre zonder en met een serre met goede bestuiving. Deze proeven dateren van zo wat 40 jaar geleden; de opbrengst per m² is sindsdien aanzienlijk hoger. Het resultaat was met goede bestuiving 4 kg van goede kwaliteit, zonder be-

Leden uit Hoogstraten

V.l.n.r. Jos Van Den Kieboom, Marc Roelen, Frank Gys en Jef Lauryssen ten planten zich liefst voort in het darrenbroed (eitjes, larven en poppen van darren/nvdr). De mijten zetten zich hier op vast, de imker moet dat darrenbroed uitsnijden en verwijderen. DHM: Hoe ziet een jaar in de bijensector er uit? Jef: In de winter is er geen gebroed, dan moeten de bijen enkel eten om warmte te produceren. In februari - maart, begint de koningin eitjes te leggen. In mei - juni is ze ten top en legt ze zo’n 2.000 tot 2.500 eitjes per dag. Vanaf augustus neemt dat af, om de winter in te gaan.

Een goed bevolkte kast bevat één koningin, een 1000-tal darren en een 40.000-tal werksters. De bijen die in de zomer geboren worden, leven maximum 45 dagen. De bijen die in september, oktober en november geboren worden die krijgen een andere voeding. Deze laatsten overwinteren en leven zo’n 5-6 maanden.

Honing DHM: Wanneer en waar begint de honingproductie? Jos: Daar heb je drie zaken voor nodig: veel

Corneel Oostvogels Jos Van Den Kieboom Jozef Hermans René Hermans Stan Jansen Arnold Van Aperen Jan Anthonissen Henri Van Dun Karel Van Gils Herman Van Aert Frans Bastijns Jos Matthé Jan Deckers Jos Jespers Emiel Gijsbregts Louis Goetschalckx Jan Oomen Neel Keustermans

Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meerle Meerle Meerle Meerle Wortel Wortel Wortel

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 5

DHM_mei_337.indd 5

18-4-2013 9:53:03


BIJENCENTRUM DE RAAM KONINGIN GESLACHT: Wijfje KENMERKEN: • groter, tot 18 mm lang • achterlijf : slank en spits uitlopend met een lichtere kleur • relatief korte vleugels • angel zonder weerhaken LEEFTIJD: maximaal 5 jaar FUNCTIE: • eitjes leggen (tot 2000/dag) • scheidt hormoonachtige stoffen (feromonen) af waardoor de kolonie als geheel functioneert

DAR GESLACHT: Mannetje KENMERKEN: • forser gebouwd • breder achterlijf, grote ogen • maakt een doffer geluid • lange vleugels • geen angel • ontstaat uit onbevruchte eitjes LEEFTIJD: 3 tot 4 maanden FUNCTIE: • koningin bevruchten • werklust stimuleren • helpen ook bij het verwarmen van het broed en de regeling van de luchtvochtigheid

Het grondplan van het bezoekerscentrum. In de bezoekersruimte kunnen de gasten alle handelingen van de imker van dienst volgen op een groot scherm. stuiving slechts 3 kg en van slechte kwaliteit. Een echt goede bestuiving voor aardbeien in serres is een combinatie van hommels en bijen.

Naar een volwaardig uniek bijencentrum DHM: Op 1 en 2 juni openen jullie een gloednieuw bijencentrum. Hoe hebben jullie dit kunnen realiseren.

Jef: Tot voor kort zaten we hier met een stroomgroep en we hadden geen water . We droomden van een meer uitgebreid centrum, dat zich ook op groepen, scholen en jongeren richt. In oktober 2007 vertelde iemand over de mogelijkheid van Europese subsidies langs zogenaamde ‘LEADERprojecten’. We zijn ons erin gaan verdiepen. De samenstelling van het dossier is vooral de verdienste van Frank Gys.

WERKSTER GESLACHT: Onvruchtbaar wijfje KENMERKEN: • klein: tot 12 mm lang • kort achterlijf • bezit specifieke organen en zintuigen (afh. van functie) • angel met weerhaken in zomer: LEEFTIJD: ca 6 weken in winter: ca 6 maanden FUNCTIE: dag 1-2: zichzelf en cellen poetsen broed warm houden • dag 3-5: oude larven voeden • dag 6-12: jonge larven voeden nectar en stuifmeel opbergen • dag 13-17: was zweten en bouwen • dag 18-20: zich oriënteren en wacht optrekken • dag 21-40: nectar, pollen, water en propolis inzamelen

Frank Gys, coördinator en redacteur van het LEADERproject, vóór het kokos-biobed waarin het bijna-zuivere water (effluent) uit de septische put in een kokosstructuur op biologische wijze gezuiverd wordt tot loosbaar water. Het systeem is vergelijkbaar met rietveldzuivering.

6 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 6

18-4-2013 9:53:04


e

n k

n

e

BIJENCENTRUM DE RAAM Honing oogsten

De volledig verzegelde uitneembare honingraten worden uit de bijenkast gehaald. Met een ontzegelvork of –mes worden de wasdekseltjes van de honingraat verwijderd (foto links). Daarna worden de raten in een slinger gebracht (foto midden) en na centrifuge loopt de honing door een uiterst fijne zeef in een verzamelpot (foto rechts). Om tot een zachte fijn uitgekristalliseerde honing te komen, wordt van de imker de nodige ervaring vereist; afschuimen, roeren en inpotten.

Frank Gys: LEADER -MarkAante Kempen is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Langs LEADER kunnen vernieuwende en duurzame initiatieven op het platteland, bedacht en uitgewerkt door mensen ter plaatse, eventueel rekenen op subsidie. We hebben ons aan het werk gezet en op 21 oktober 2010 presenteerde Bart Hollevoet ons project aan de verantwoordelijken van LEADER in het gemeentehuis van Rijkevorsel. DHM: En dat verliep vlot? Jef: Een eerste probleem was een weigering van Stedenbouw. Zij vonden dat zo’n constructie niet thuis hoorde in een natuurgebied. Op de tweede plaats stelden ze zich vragen bij de bereikbaarheid van het centrum voor groepen bezoekers. Gelukkig heeft die dienst zijn bezwaren na overleg ingetrokken en kregen we een bouwtoelating.

BIJ UITZICHT: licht behaard, bruin zwart VOEDSEL: • graasdieren • eiwitbron: stuifmeel • energiebron: nectar (wordt gestockeerd en daarna omgezet tot honing) NEST: verticale raten bestaande uit zeshoekige cellen van was, meerdere jaren in gebruik OVERWINTERING: bevruchte koningin overwintert als kolonie, vergezeld van 10000 tot 20000 winterbijen GROOTTE KOLONIE: 30000 tot 70000 zomerbijen BELANG: • onmisbaar voor bestuiving van wilde flora en vele landbouwgewassen • leveren nuttige bijenproducten: honing, stuifmeel, koninginnebrij, was, propolis, bijengif...

DHM: De subsidies van LEADER zijn beperkt, hoe verzamelden jullie je eigen middelen? Jef: Ons project werd begroot op 280.000 euro. LEADER zou 65 % financieren. Voor de overige 35 %, bijna 100.000 euro, moesten wij een financieel plan opmaken met bewijzen dat we over die financiële middelen konden beschikken. Het is ook logisch. LEADER gaat zich niet in een avontuur storten dat uiteindelijk niet gerealiseerd kan worden. DHM: Hoe hebben jullie dat probleem opgelost? Frank: Gelukkig konden we rekenen op de steun van verschillende gemeenten, van VLM en een niet onbelangrijke steun van de provincie. De gelden die we nog te kort kwamen hebben we kunnen verzamelen via sponsoring

Voorzitter Jef Lauryssen, bezieler en duiveldoet-al van De Raam

WESP

HOMMEL UITZICHT: typische ‘wespentaille’, overwegend geel met zwarte strepen

UITZICHT: sterk behaard, dikker en plomper

VOEDSEL: • roofdieren! • eiwitbron: kleine insecten • energiebron: nectar, honingdauw, vruchtvlees, vruchtensap en andere zoetigheden zoals limonade, stroop, bier, jam, bijenhoning NEST: horizontale raten bestaande uit zeshoekige cellen van een papierachtige stof OVERWINTERING: bevruchte koningin overwintert alleen, onder schors, mos, in vermolmd hout of muurspleten GROOTTE KOLONIE: enkele duizenden BELANG: • consumeren veel schadelijke insecten • hinderlijk voor mensen in late zomer

VOEDSEL: • graasdieren • eiwitbron: stuifmeel • energiebron: nectar NEST: rommelig nest van ronde tonvormige cellen van was, slechts 1 seizoen in gebruik OVERWINTERING: bevruchte koningin overwintert alleen in oude muizennest, vogelnesten, droge graspollen of moskussens GROOTTE KOLONIE: tientallen tot honderden BELANG: zeer belangrijk voor bestuiving (worden oa. gebruikt in voor bestuiving van tomaten)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 7

DHM_mei_337.indd 7

18-4-2013 9:53:06


BIJENCENTRUM DE RAAM Het nut van de bij Vrijetijdsbesteding

In België zijn er meer dan 7.000 imkers, elk met gemiddeld tien bijenvolken of kasten. Imkeren is kennis maken met het wonder van de bijenwereld… en op het einde van het seizoen maakt een potje honing deze hobby dubbel plezierig.

Bijenproducten

en een renteloze lening van VLM en AVIB . Niet alle werken kwamen voor subsidies in aanmerking, bovendien hebben we een stroomkabel van 280 meter naar het terrein zelf moeten financieren. Jef: We vergeten vooral niet het werk dat de imkers in hun vrije tijd er zelf hebben ingestoken. Een bijzonder moment was het afbreken van onze oude bijenhal, maar de betere infrastructuur die in de plaats zou komen verzachtte de weemoed. Frank: De grote werken werden door een aannemer uitgevoerd. Zo ondertekende onze voorzitter in mei 2011 een contract met de firma De Backer voor de bouw van onze nieuwe bijenhal met een ruimte voor 13 bijenkasten achter een glazen wand, een bezoekersruimte waar groepen bezoekers alle handelingen van de imker op een plasmascherm kunnen volgen, een honingslingerlokaal dat aan alle normen van hygiëne voldoet, een kleine en een grote berging en afzonderlijke toiletten voor dames, heren en andersvaliden. Verder kreeg ons oud vergader- en ontvangstlokaal een serieuze facelift en wordt gans het domein ingericht als een bijentuin, een ontwerp van Bart Hollevoet, dat uitgevoerd wordt door leerlingen van het VITO. Helaas zal deze tuin door de lange en natte winter niet volledig klaar zijn bij de opening begin juni.

Een bijenvolk produceert honing. Een imker kan hiervan per jaar ongeveer 20 kg afnemen zonder schade te doen aan het bijenvolk. De bijen zweten wasdeeltjes waarmee ze hun ramen opbouwen, ideaal materiaal om kaarsen van te maken of te gebruiken in zalven. Propolis (hars van bomen) wordt door de bijen verzameld en heeft een sterke antibacteriële werking. Stuifmeel wordt in grote hoeveelheden verzameld. Ook voor de mens kan dit een goede bron van vitaminen zijn.

Land- en tuinbouw

Bijenvolken worden ingezet om bepaalde gewassen te bestuiven, bijvoorbeeld appels, peren, kersen, pompoenen, aardbeien, enz. Niet enkel om betere vruchten te bekomen, maar ook in de zaadteelt zijn bijen onmisbaar (bv. boekweit, koolzaad, zonnebloem). Voor veel kruiden zijn bijen noodzakelijk om goede bestuiving te bekomen (bv bernagie, bieslook, munt, salie). Goede bestuiving resulteert in grotere vruchten met een regelmatige vorm, een hoger suikergehalte en een langere houdbaarheid.

Bestuiving

67 % van de wilde planten en 1/3 van alle landbouwgewassen zijn afhankelijk van insecten voor bestuiving. Deze zware verantwoordelijkheid rust op de schouders van de bijen en van de imkers, want door een verminderd voedselaanbod, de intrede van de varroamijt en een verhoogde virusinfectie kunnen honingbijen nauwelijks nog overleven in de vrije natuur.

Jef: Maar, hoe dan ook, wij staan met een ploeg gedreven vrijwilligers klaar om van De Raam een uniek bezoekerscentrum te maken, boeiend en educatief voor volwassenen en jongeren, groepen en scholen. Bijencentrum De Raam langs de Keirschothoeveweg in Achtel-Rijkevorsel wordt geopend op zaterdag 1 en zondag 2 juni. Iedereen is er welkom tussen 13 en 18 uur en daarna elke zondagvoormiddag en na afspraak op het nummer 0472 74 79 93 (fh)

8 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 8

18-4-2013 9:53:07


DE BIJ BEDREIGD

Een gesprek met Karel Bolckmans – wetenschapper “Landbouw en natuur lijken soms in tegenspraak, terwijl dat helemaal niet hoeft” Al ruim vijftien jaar doet zich wereldwijd een angstaanjagend fenomeen voor. Vele bijenkolonies sterven gewoon. De oorzaak van de massale bijensterfte is ondertussen bekend, maar niet tot één exact feit te reduceren. Er zijn er meerdere en wellicht de combinatie ervan die het zo drastisch maakt. De massale bijensterfte is vooral angstaanjagend wegens de grote impact voor ons allen. Niet minder dan één derde van alle gewassen ter wereld is afhankelijk van bestuiving door bijen; nog sterker, liefst 84 procent van de 264 belangrijkste gewassen in Europa is afhankelijk van bijen! We spreken erover met Karel Bolckmans, landbouwingenieur, specialist in biologische gewasbestrijding en hommelteelt en bijenliefhebber van kleinsaf.

De toestand is ernstig De oorzaken van de bijensterfte zijn grotendeels gekend. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft de drie voornaamste in kaart gebracht. De varrao mijt die de bijen verzwakt; het afnemen van de biodiversiteit waardoor bijen steeds minder voedsel vinden, vooral in het buitengebied; het veelvuldig gebruik van systemische pesticiden op basis van neonicotinoïden.

Varroamijt De varroamijt is al lang bekend, hoe ze de bijen aantast is nog niet zo lang duidelijk. De mijt, die officieel ‘Varroa destructor’ heet, drinkt bloed van de bijen, maar dat is waarschijnlijk niet de enige oorzaak. De laatste tijd waren er al aanwijzingen dat virussen zoals het Deforming Wing Virus, (DWV of vleugelvervormende virus), via de mijt overgebracht zouden worden. Dit virus verzwakt de bijen en misvormt hun vleugels. Vaak worden ze verstoten uit de kolonie en een ernstige variant kan binnen 48 uur de dood van de bij betekenen. Dit patroon sluit aan bij de karakteristieken van de instortende kolonies. 
Volgens de onderzoekers heeft de varroamijt van ‘DWV’ het wijdst verspreide en meest besmettelijke insectenvirus ter wereld gemaakt.

Neonicotinoïden Neonicotinoïden komen voor in de meest gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in Europa, o.a. gebruikt in de teelt van maïs, koolzaad, zonnebloemen en katoen. Karel Bolckmans: “Neonicotinoïden zijn systemische pesticiden, dwz. pesticiden die zich door middel van zaadbehandeling (coating van de zaden) via de sapstroom door heel de plant verspreiden tijdens het hele groeiproces van de plant.”. Neonicotinoïden komen voor in de meest gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in Europa, o.a. gebruikt in de teelt van maïs, koolzaad, zonnebloemen en katoen, en zijn een zeer krachtig en lang werkend zenuwgif, dat de overdracht van zenuwimpulsen

Identikit Karel Bolckmans Karel is geboren in 1966 in Herentals, maar liep o.a. school in het Klein-Seminarie. Zijn roots liggen immers in Hoogstraten. Hij is genoemd naar zijn grootvader, die boerde op Staakheuvel en ook bijenhouder was. Van hem erfde hij de liefde voor landbouw en voor bijen. Van de ongetrouwde broers en zussen van zijn grootvader leerde hij nog rieten bijenkorven maken, met behulp van een koehoorn om de strengen riet bijeen te houden. De liefde voor de natuur en voor de insecten deed hij op bij natuurverenigingen. Vanuit die interesse ging hij voor bio-ingenieur studeren aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij in 1991 afstudeerde. Sinds 1992 werkt Karel in de biologische
gewasbescherming. Eerst bij BioBest, als market and business development manager en reisde in die functie heel de wereld rond. Twee derde van het jaar was hij onderweg. Na een tussenperiode in Australië, trad hij in 1998 in dienst bij Koppert, vanaf 1999 als R&D
Manager en sinds 2000 als International R&D & Production Manager
Natural Enemies. Karel leidde het onderzoek naar de ontwikkeling van diverse nieuwe biologische bestrijders en nieuwe kweektechnologieën. Karel is mede-oprichter van de IBMA (International Biocontrol Manufacturers Association), co- auteur van de nieuwe IPM Toolbox van GlobalGAP en lid van de Scientific Advisory Board van Vineland Research and Innovation Centre in Canada. Daarnaast is hij in diverse werkgroepen van de IOBC (International Organisation for Biological Control) actief.

In maart 2010 is hij bij Koppert benoemd tot directeur Global R&D and Production Natural Enemies. Karel is getrouwd met Ann Brouwers en heeft 3 kinderen, Marjolein, Rik en Noor. Samen wonen ze in de Karel Boomstraat in Hoogstraten.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 9

DHM_mei_337.indd 9

18-4-2013 9:53:07


DE BIJ BEDREIGD aan de universiteit van het Schotse Dundee, en coauteur van het artikel dat in Nature Communications is verschenen.

De varroamijt naar het centraal zenuwstelsel van insecten blokkeert. Eén maïskorrel die behandeld wordt met neonicotinoïden bevat een dosis die 200.000 keer zo hoog is dan de dosis nodig om 1 honingbij te doden. Neonicotenoïden zijn daarmee tot 7.000 keer dodelijker dan het beruchte DDT. In de vrije natuur komen zulke hoge dosissen weinig voor. Maar een langdurige blootstelling aan kleine hoeveelheden kan bijen en hommels verzwakken en vatbaarder maken voor ziektes. Bovendien verstoort een permanente blootstelling aan neonicotinoïden het oriëntatievermogen van bijen. Ze vinden de weg naar de kolonie niet meer terug en sterven aan uitdroging en ondervoeding. Daarnaast blijken er ook versterkende effecten te ontstaan bij gecombineerd gebruik met andere pesticiden.

Karel Bolckmans: “De bestrijding van de mijten is gelukkig ook aan verandering toe, nu gebleken is dat de gebruikte middelen – de organofosfaten die al lang in zwang zijn – een cumulatief effect hebben met de pesticiden voor de gewassen. Het gif stapelt zich op en is daardoor zo vernietigend voor de kolonies. Er zijn steeds meer vriendelijke, niet giftige methodes op de markt voor de bestrijding van de varroamijten. Zoals behandeling van de kasten met etherische oliën. Textielplaatjes met etherische (vluchtige) oliën (zoals Thymovar) verdampen op welbepaalde tijdstippen in de kasten geven een heel goed resultaat en zijn niet schadelijk. De methode is een 10-tal jaren geleden ontdekt en imkers zijn er meer en meer mee bekend.”.

Moratorium Imkerverenigingen, natuurverenigingen, publieke petities zoals ‘Give Bees a Chance’ en een aantal politieke partijen dringen al lang aan op maatregelen. Ondersteund door studies van EFSA (Europees Agentschap voor Voedselveiligheid) en EEA (Europees Agentschap voor Mi-

lieu) lag er, om de bijenpopulaties te beschermen, een voorstel voor om een aantal pesticiden die neonicotinoïden bevatten, gedurende twee jaar te verbieden. Het spreekt voor zich dat de machtige chemiereuzen zoals Bayer en Syngenta zich niet onbetuigd lieten in het debat. Paul Staes, Europees parlementslid verklaarde daarover: “Hun belangen zijn natuurlijk niet min: de geviseerde pesticiden veroverden op tien jaar tijd een kwart van hun marktaandeel. Hun lobbymachine draait dan ook op volle toeren en in zelf gefinancierde studies benadrukken ze het economische belang.” De Europese ministers van Landbouw zijn helaas niet tot een akkoord gekomen. Er blijken onvoldoende lidstaten bereid om tijdelijk het gebruik van de pesticiden te verbieden (13 van de 27 lidstaten zijn voor een verbod). “Gelukkig komt er nog een tweede kans” zegt Karel, die de zaak van zeer nabij volgt. “Begin mei wordt de zaak opnieuw door de landbouwministers bekeken en ik hoop dat de uitslag dan anders zal zijn”.

Gemiste kans Imkers en natuurbeschermers reageerden zeer ontgoocheld. ‘Een ramp. De bijen sterven massaal en de gevolgen zullen niet te overzien zijn’, zegt Annelore Nys van Natuurpunt. ‘Je moet het vergelijken met een patiënt die griep heeft en koorts heeft: die zet je niet buiten in de regen en kou, maar je maakt het hem zo comfortabel mogelijk. Wel, hier wordt de bij echt in de kou gezet.’ Filip Wouters van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond is zwaar ontgoocheld dat Europa geen eensgezindheid heeft kunnen bereiken om het gebruik van drie soorten van pesticides tijdelijk te verbieden.

Karel Bolckmans heeft bij begin jaren 90 bij BioBest lange tijd onderzoek gedaan naar de invloed van neonicotinoïdes op hommels, en heeft er een test voor ontwikkeld. “Ook toen met de nodige tegenwind van de chemiereuzen, die de invloed van de pesticiden minimaliseerden. Later is er toch contact gekomen met onderzoekers van Bayer en hebben ze moeten vaststellen dat er inderdaad een nadelig effect was en is men de toepassingsmethodes wel gaan aanpassen”.

Dodelijke cocktail Naast de pesticiden zouden ook de organofosfaten (oxaalzuuur), die gebruikt worden bij de bestrijding van de varroamijt in bijenkorven, bijdragen tot de bijensterfte. “De twee soorten pesticiden samen tonen een nog grotere negatieve impact op de hersenen van bijen en lijken het leerproces van de bijeen te belemmeren”, zegt Christopher Connolly, onderzoeker

Volgens Karel Bolckmans zijn hommels zijn een alternatief voor de bestuiving in serres

10 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 10

18-4-2013 9:53:08

H

K g v z h v l n d e s … v m

D d J d g g p E e o


,

-

s -

-

k k

DE BIJ BEDREIGD Houden versus telen Karel Bolckmans voegt aan de drie grote bedreigingen voor het voortbestaan van bijen nog een vierde oorzaak toe. “De bijenhouderij is hoofdzakelijk een zaak van liefhebbers: het woord zegt het zelf. Imkers houden bijen. Ze doen dat met veel liefde en kennis, maar het blijft hoofdzakelijk een hobby. Er zijn slechts enkele professionele bijenhouders in Europa. Hommels worden daarentegen op professionele wijze geteeld, met een specifiek doel (bestuiving van gewassen in de serreteelten (tomaten, paprika’s, komkommers, …). Bijen zijn om diverse redenen niet geschikt voor de bestuiving in serres, zeker niet voor tomaten omdat de bloemen geen nectar hebben. De hommel leent zich ook beter voor teelt omdat hommelkoninginnen solitaire insecten zijn. Je kan ze dus screenen op hun gezondheid, op de aanwezigheid van parasieten. Alleen met de gezonde hommels wordt een teelt opgezet voor gebruik in de serres, voor de bestuiving van planten. Bijen daarentegen leven in zwermen. Een koningin heeft altijd al een heel gevolg bij en het is onmogelijk alle bijen van zo’n zwerm op ziektes te testen.”.

r , t

Biodiversiteit en biologische gewasbestrijding Naast de professionalisering van de bijenhouderij is Karel een grote pleitbezorger van biologische wijzen voor gewasbescherming en van het bevorderen van biodiversiteit, ook in de landbouw. “Niet alleen omdat het mijn job is, maar ook omdat ik een groot natuurliefhebber ben. Ik ben ervan overtuigd dat meer en meer biologische gewasbestrijding het gebruik van pesticiden zal terugdringen en dus ook de schadelijke invloed op de bijen en andere insecten. Je hoort het meest vertellen over de sterfte onder de bijenkolonies van imkers, maar de invloed op wilde bijen – meer dan tweeduizend soorten – is zeker even groot en even nefast voor de natuur”. “Landbouw en natuur lijken soms in tegenspraak, terwijl dat helemaal niet hoeft. De uitdaging is: hoe kunnen we beiden verenigen, laten samengaan. Natuurliefhebbers moeten ook eten en landbouwers hebben de natuur nodig. Momenteel zijn we nog steeds bezig met de vraag: hoe kunnen we de schadelijke invloed

van de landbouw op de natuur verminderen. Ik vind dat geen interessante vraag. Ik hou me liever bezig met onderzoek naar hoe landbouw ontwikkelen die tegelijk goed is voor de natuur, hoe je meer natuur krijgt. Meer biodiversiteit, ook in teelten. We zien nu al dat daar een draagvlak voor is, druk van verbruikers en verdelers. Zij stellen bvb grenzen aan gebruik van pesticiden die sterker zijn dan de huidige regelgeving. Er is dus een omslag bezig. En dat mét de noodzakelijke verhoging van voedselproductie, maar op een duurzame wijze. Duurzame landbouw waar ook bijen beter van worden: biologische bestrijdingsmiddelen en grondverbeteraars, minder monoculturen, teeltafwisseling, ruige en bloemenstroken rond velden en zelfs tussen de teelten…. Er zijn heel wat mogelijkheden. Ook de burgers kunnen meehelpen door bloemenvriendelijke tuinen. We kunnen nog veel doen en het zal ook gedaan worden.”. (jaf) Bronnen: Konvib.be (Vlaamse Imkersbond) / Natuurpunt.be / VILT / NU.nl / Belga / EFSA / EEA / Europees Parlement / Ecozine (Groen)

DE WERELD VAN

n ’

k

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 11

DHM_mei_337.indd 11

18-4-2013 9:53:08


VANUIT HET STADHUIS

Discriminatie in de cultuursector ?

Discussie over subsidiëring van zalen Dat enkel de parochiezalen in Hoogstraten vanuit het stadsbestuur een toelage krijgen kan er volgens de oppositie niet in. Er zijn immers nog andere zalen die een stevige bijdrage leveren om de gebrekkige infrastructuur van cultureel Hoogstraten op te vangen. Als we de verkiezingsbeloften mogen geloven zou deze legislatuur nochtans een doorbraak moeten betekenen. Intussen is het stadsbestuur in zijn definitieve vorm gegoten en staat niets meer in de weg om er volop in te vliegen. Compleet Nu de laatste gemeenteraadsleden hun eed hebben afgelegd is de Hoogstraatse gemeenteraad compleet. In de raadszitting van 25 februari 2013 mochten Ilse Verachtert (CD&V), Joël Adams (CD&V)en Sofie Martens (N-VA) hun intrede doen. Zij nemen de plaats in van Jos Matthé, Jef Van Looy en Karel Aerts. Deze laatsten waren verkozen voor de gemeenteraad maar opteerden om in de OCMW-raad te zetelen. Jos Matthé zal evenwel de gemeenteraad blijven volgen maar is niet stemgerechtigd. Als voorzitter van het OCMW zetelt hij immers automatisch ook in het schepencollege en kan hij de gemeenteraad mee volgen. Hoogstraten telt 27 stemgerechtigde gemeenteraadsleden, aangevuld met de OCMW-voorzitter en de secretaris van de gemeente Warre Palmans. De gemeenteraadszittingen vinden maandelijks plaats op de vierde maandag van de maand. Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit 8 leden waaronder de burgemeester en de voorzitter van het OCMW, evenredig verdeeld tussen CD&V en N-VA. Het college is het dagelijks bestuur van de stad en vergadert wekelijks op maandag.

Zittingen De gemeenteraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad. Dit is Johan Vermeeren (CD&V). Hij is geen lid van het college maar zit de gemeenteraad voor. Als compensatie mag hij hiervoor een dubbele zitpenning ontvangen. Hij roept de gemeenteraad samen op verzoek van het college, maar moet dit ook doen wanneer één derde van de raadsleden hierom vraagt. Dit gebeurde zo bij de gemeenteraad van 31 januari 2013 toen het college opteerde om geen gemeenteraad te houden maar deze toch bijeengeroepen werd op vraag van de oppositie (12 op 27 raadsleden). Voor alle raadsleden, uitgezonderd de leden van het college, is een vergoeding voorzien van 125 euro, de zogenaamde zitpenning. Deze vergoeding wordt ook toegekend voor alle gemeenteraadscommissies die door de afgevaardigde le-

Ilse Verachtert uit Meer zetelt vanaf nu in de gemeenteraad. Als eerste opvolgster neemt zij de plaats in van Jef Van Looy die opteert voor het OCMW-bestuur. De voorbije zes jaar was Van Looy voorzitter van het OCMW. den gevolgd worden. In elke commissie zetelen 7 stemgerechtigde gemeenteraadsleden samen met de burgemeester of bevoegde schepen die evenwel slechts een raadgevende stem hebben. Voor elke commissie geldt dezelfde verdeelsleutel: CD&V 3 leden, N-VA 1 lid, Hoogstraten Leeft 2 leden, Anders 1 lid. Deze samenstelling wordt bepaald door een evenredige verdeling over de fracties in de gemeenteraad. In Hoogstraten kennen we 9 commissies: Automatisering, Financiën, Intergemeentelijke Samenwerking, Internationale Samenwerking, Onderwijs, Openbare Werken, Personeel, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Sociale Zaken. Al deze afgevaardigden voor de commissies alsook de afvaardiging van de gemeenten in allerlei intercommunales en openbare besturen werden in de gemeenteraadszitting van 25 februari aangeduid. De vrees voor een extra lange gemeenteraadszitting bleek uiteindelijk ongegrond. De zitting eindigde op 22.40 u. daar waar het zes jaar eerder 01.15 u. werd.

Pittig Bij de behandeling van de nominale subsidies aan o.a . de parochiezalen in de gemeente ontstond in de gemeenteraadszitting van 25 maart een vinnige discussie tussen meerderheid en oppositie. Raadslid Lief Pans van Anders bond de kat de bel aan. Zij verwees naar de beslissing van 24 oktober 2011 toen de toenmalige gemeenteraad besloot om voor de eerste keer een subsidie van 5.000 euro te verlenen aan de vijf parochiezalen. Dit gebeurde op basis van de motivatie dat “er in Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout en Wortel een culturele infrastructuur aanwezig is in de vorm van een parochiezaal die evenwel geen eigendom is van de gemeente en deze parochiezalen in de dorpskernen een belangrijke rol spelen in het socio-culturele leven”. De toenmalige oppositiepartijen Groen/Hoop en VB hadden toen ernstige bezwaren tegen deze manier van werken omdat er immers geen subsidiere-

12 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 12

18-4-2013 9:53:09


e 4 d n -

-

r

VANUIT HET STADHUIS glement zou voorzien zijn en men door enkel de parochiezalen te subsidiëren de neutraliteit van het stadsbestuur geschonden zou worden. Er waren immers ook nog de zalen Kunst en Volk in Meer, de parochiezaal in Meersel-Dreef en zaal St-Cecilia in Hoogstraten. De toenmalige schepen van cultuur, Annie Desmedt, beloofde zo snel mogelijk een subsidiereglement op te stellen en een oplijsting te maken van alle bestaande zalen in Hoogstraten. Anderhalf jaar later staat men weer aan het zelfde beginpunt.

Discriminatie Nochtans zijn de verwachtingen in Hoogstraten hoog gespannen. Gezien de talrijke beloften in de aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen hoopt de cultuurliefhebber dat er op dat gebied eindelijk iets verandert in de volgende zes jaar. In de loop van december, net voor de wisseling van het gemeentebestuur, hield de Cultuurraad al een open algemene vergadering over het begrip cultuurcentrum en de nieuwe schepen van Cultuur Joyce De Sager lijkt zich warm te lopen om haar stempel te drukken in deze materie. In het licht van deze evolutie leek het dan ook erg vreemd hoe het college op de vraag van de oppositie reageerde. Raadslid Pans vroeg uitdrukkelijk hoe het nieuwe schepencollege er tegenover staat om ook deze drie zalen een subsidie toe te kennen. Ook raadslid Therese Coppens uit Meersel-Dreef drong sterk aan om de zaal van de paters in Meersel-Dreef dezelfde toelage te geven als de vijf andere parochiezalen. Schepen De Sager stelde daarop voor dit voorstel mee te nemen en te bekijken om deze drie zalen ook een subsidie te geven. “Alle verenigingen en organisaties hebben verschillende reglementen. De diensten zijn momenteel bezig met het analyseren van al deze reglementen en we gaan het herbekijken”. Volgens de oppositie is er nooit een reglement goedgekeurd in verband met deze toelagen. Volgens schepen Roger Van Aperen vindt men op de website van de stad een tekst over de nominale toelagen en de manier en hoe je deze moet aanvragen. “Men moet per geval een aanvraag indienen en het college neemt hierin dan een beslissing.” Waarop raadslid Pans repliceerde: “Ik geloof nooit dat alle parochiezalen dit aangevraagd hebben”, en ze drong er op aan deze toelage dit jaar al aan de drie zalen toe te kennen. Wanneer de voorzitter hier echter niet verder op wou ingaan en het agendapunt ter stemming voorlegde diende Raadslid Jacobs van Anders een amendement in om te stemmen over de toelage van 5000 euro voor 2013 voor de zalen Kunst en Volk (Meer), St Cecilia (Hoogstraten) en Zaal Bij de Paters (Meersel-Dreef). Meerderheid tegen oppositie (15-11) verwierp dit voorstel. Voor Anders betekent dit een vorm van discriminatie die op geen enkele objectieve manier kan verantwoord worden. Zij overweegt juridische stappen te ondernemen. Hoogstraten Leeft bij monde van Marc Van Aperen sloot

Sinds enkele jaren kent het zaaltje Sint Cecilia in Hoogstraten een echte boost. Zaal stCecilia behoort overigens met haar 130-jarige geschiedenis op geheel eigen wijze tot het socio-culturele en tot het bouwkundig erfgoed van Hoogstraten. (foto Dries Horsten) zich hierbij graag aan. Dit ontlokte bij schepen Roger Van Aperen de reactie dat deze fractie in de vorige legislatuur ook de meerderheid mee vormde en dit dus mee goedkeurde. Marc Van Aperen wees er echter op dat niet iedereen van zijn fractie toen deel uitmaakte van de vorige gemeenteraad terwijl raadslid Snoeys de schepen verweet een selectief geheugen te hebben. ”Wij hadden toen ook opmerkingen over de subsidies aan de parochiezalen”.

Gouverneur spreekt Naar aanleiding van een klacht van twee OCMWraadsleden van Anders in verband met een obligatielening ‘De Wingerd’ die het OCMW uitschreef stelde de gouverneur een onderzoek in, waarvan het resultaat in de gemeenteraad van 25 maart ter kennis werd gebracht. Het gaat hier om een obligatielening voor een maximumbedrag van 2.812.500 euro. In de officiële informatie stond geschreven dat “deze obligatielening gewaarborgd wordt door de stad Hoogstraten ten gunste van de obligatiehouders”. Dit betekent dat wanneer het OCMW bij het einde van de periode de bedragen niet kan terugbetalen de gemeente dit zal doen. Volgens oppositieraadslid Jacobs is deze waarborg echter nooit goedgekeurd in de gemeenteraad, maar er is enkel kennis van genomen. Volgens Jacobs erkent de gouverneur dat de OCMW-top van 2012 zowel haar eigen raadsleden als de kandidaat-obligatiehouders heeft voorgelogen wat betreft de gemeentelijke waarborg en dat zij haar bevoegdheden heeft overschreden door zichzelf in plaats te stellen van de gemeenteraad. Op dit ogenblik is deze obligatielening dus niet expliciet gewaarborgd door het stadsbestuur. De gouverneur “meent dat het nuttig zou zijn dat het gemeentebestuur toch nog een besluit zou willen treffen waarbij expliciet een waarborg zou gegeven worden voor deze obligatielening”. Het is voor het raadslid dan ook onbegrijpelijk dat het college dit advies

van de gouverneur naast zich neerlegt en enkel de raadsleden laat kennis nemen van de afhandeling van de klacht. Hij dringt er op aan dat het gemeentebestuur nu expliciet de waarborg zou goedkeuren en de nodige maatregelen zou treffen om de bevoegdheidsoverschrijding van het vorige OCMW-bestuur teniet te doen. Burgemeester Rombouts is er evenwel van overtuigd dat er geen enkele miscommunicatie met de burger is geweest. “Er is geen enkel misverstand mogelijk. Deze lening is steeds gewaarborgd door de gemeente ook al klopt het dat er niet expliciet gestemd is over deze waarborg. De gouverneur laat duidelijk weten dat de gemeente zal moeten tussenkomen als er binnen 30 jaar niet kan worden voldaan. “

Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 13

DHM_mei_337.indd 13

18-4-2013 9:53:10


VANUIT HET STADHUIS stad niet verwittigd, maar ik heb het wel gezien in het politieverslag. Ik heb navraag gedaan bij de politie over deze vaststelling en contact opgenomen met de milieudienst van Rijkevorsel en Merksplas. Ik heb ook navraag gedaan bij de Watering over mogelijke ruimingen of overstort. Wij hebben alles nagegaan en ik ontken dus ten stelligste als zou hier lichtzinnig overheen gegaan zijn.”

Meetsondes

In de laatste twee maanden constateerde raadslid Dimitri Van Pelt, tevens molenaar bij de Laermolen, verscheidene malen schuimvorming op het water van de Mark. Een betere controle door permanente meetsondes en een bijkomende vorming voor de politiediensten zouden de schuldigen kunnen vatten en een einde vormen aan de illegale lozingen.

Vervuiling Mark Op 22 januari haalde het nieuwe mestverwerkingsbedrijf op Neerven in Wortel algemeen de pers. Een grote citerne begaf het en naar schatting 2 miljoen liter mestwater stroomde de Mark in. Er werden stalen genomen door de Vlaamse Milieu Maatschappij en het stadsbestuur concludeerde hieruit dat de milieu-impact van dit incident nihil was. Raadslid Dimitri Van Pelt (Anders) heeft hier echter een andere mening over en toen een maand later de Mark terug bedekt werd met een schuimkraag, net zoals het reeds vóór het incident al eens was voorgevallen, zet hij dit punt op de agenda van de gemeenteraad. “Er moet dringend een gericht onderzoek komen naar vervuilers van de Mark en de politie moet een betere scholing krijgen om doeltreffender te kunnen optreden in dergelijke zaken.” Een overzicht.

Laconiek ”Ik heb de laatste weken al verscheidene malen melding gedaan bij de politie over schuimvorming aan de Laermolen of een enorme verkleuring van het water van de Mark” verduidelijkt Van Pelt. “ Dit was het geval op 13 januari, op 23 januari (de dag na het incident op Neerven) en kortelings opnieuw op 24 februari. De manier waarop de politie met deze meldingen omgaat is eerder “laconiek” te noemen. In de meldingsfiche kunnen we lezen : ”lijkt niets chemisch, vermoedelijk te maken met de vorming van lucht” of er wordt mondeling meegedeeld “ dat is rode bietensap, dat kan geen kwaad.”, waarmee het incident dan gesloten wordt. Het valt ons verder op dat de problemen zich meestal stellen in de weekends en op momenten dat er geen mest op

de akkers kan uitgereden worden omwille van de bevroren grond. Op zondag 24 februari heb ik zelf stalen genomen en die laten ontleden in het labo van de Universiteit van Antwerpen waar ik werk. En dan kom je wel tot andere conclusies. Sommige normen worden tot 8,5 maal overschreden, en op één moment passeren er zoveel stoffen als normaal op 10 jaar tijd. Wat betekent dat bij zulke lozing de Mark heel zuurstofarm is. Daarom dring ik aan op een betere opleiding voor de politie en een beter onderzoek naar de vervuiling. Dit kan het beste door permanente meetsondes te plaatsen. Dit is wel een duurdere methode maar heel wat efficiënter dan de maandelijkse metingen. Deze toestellen meten en registreren permanent.”

Niet lichtzinnig Schepen van Milieu Ward Baets is er echter van overtuigd dat er zeker niet lichtzinnig is omgesprongen met de analyses van het oppervlaktewater. “Ik ben zelf die avond ter plekke geweest bij het incident met de opslagtank en er is opdracht gegeven om waterstalen te nemen vanaf Neerven tot aan de grens. Dat die instantie pas ’s anderendaags die stalen heeft genomen is haar verantwoordelijkheid. De Mark is een waterloop van eerste categorie en wordt gemonitord door VMM. Zij moet ons advies geven. Op 5 plaatsen werden er stalen genomen en de resultaten zaten onder de norm. Er waren geen abnormale cijfers, en geen milieuschade. Zo heb ik het ook verkondigd in het persbericht op basis van deze informatie van VMM. Ik heb zeker niet beweerd dat er niets aan de hand was. We mogen eerder van geluk spreken dat het zo afgelopen is. Voor de andere calamiteiten wordt de milieudienst van de

Schepen van Milieu Baets ziet niet direct heil in permanente meetsondes. Deze zijn immers erg duur en met de bestaande meetmethode kunnen er adequate vaststellingen gedaan worden, zelfs nadat er problemen geweest zijn. ”Wij gaan ook op zoek naar buizen die eventueel lozingen kunnen veroorzaken. Ik kan je verzekeren dat wanneer er een vervuiling wordt vastgesteld en we weten wie de oorzaak hiervan is, er zeker zal opgetreden worden en dat er gevolgen aan vast hangen. Op Europees vlak hebben wij het meest uitgebreid meetnet hier in België. Wij moeten dus in staat zijn het oppervlaktewater te monitoren en te verbeteren. Dit is echter een werk van lange adem. Voorlopig hebben we nog geen resultaten van 2012 in ons bezit. De resultaten van2011 hebben we uitvoerig besproken in de milieuraad vorig jaar. “

Gymzaal In november 2011 diende het stadsbestuur van Hoogstraten een subsidiedossier in bij de provincie voor de bouw van een gymnastiekzaal. Hiervoor zou een som van 150.000 euro vrijgemaakt worden. Vooral omwille van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd de beslissing uitgesteld tot einde maart 2013. Dan zou de aanvraag definitief bevestigd moeten zijn om nog in aanmerking te komen. Omdat de tijd drong schreef de Hoogstraatse turnvereniging ’t Spagaatje alle raadsleden aan om hen aan te sporen een beslissing te nemen. Hoogstraten Leeft plaatste het item op haar agenda en raadslid Jos Brosens kaartte de zaak aan op de zitting van 25 maart.

Aangepaste zaal De zoektocht van de grootste sportvereniging van Hoogstraten met meer dan 400 actieve leden naar een meer professionele locatie dateert niet van gisteren. Al langer is de turnvereniging ’t Spagaatje op zoek naar een echte gymnastiekzaal waar de accommodatie aangepast is aan de moderne noden van het toestelturnen en waar het materiaal niet steeds moet aan- en afgevoerd worden. Dit geldt zowel voor de talrijke wedstrijdturners als voor de honderden recreatieve turners en dansers. Vorig jaar werd Kristof Schroé nog Belgisch kampioen senioren. Om dit niveau te bereiken moest er steeds uitgeweken worden naar het buitenland om gebruik te kunnen maken van

14 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 14

18-4-2013 9:53:11


n

e

n g n

n n t

n

n

s

-

e t -

e

n

VANUIT HET STADHUIS de optimale accommodatie. Einde 2011 besliste de provincie om meer steun te verlenen aan de turnsport in de vorm van de bouw van een aangepaste sporthal op bovenlokaal gebied en het verlenen van subsidies aan een zestal clubs. De keuze voor de locatie viel uiteindelijk op Kapellen. Hoogstraten komt in aanmerking voor een subsidie van 150.000 euro, gespreid over 10 jaar. Deze beslissing dateert van midden 2012. Het toenmalig stadsbestuur nam evenwel geen beslissing, ook omdat ze besefte dat men met 150.000 euro geen sporthal bouwt. Zij schoof de beslissing door naar het nieuwe stadsbestuur. Het stadsbestuur kreeg van het provinciebestuur nog uitstel tot einde 2013 om een definitieve beslissing te nemen.

en de turnkring kon een bepaald aantal uren haar materiaal opgesteld laten staan. Deze club zocht ook een bepaalde overeenkomst met het Spijker zelf. Het was nog wel geen exclusiviteit, maar er was toch al een hele vooruitgang. Maar het competitieve karakter van deze club nam toe met prachtige turners en schitterende resultaten. Maar hiervoor moest specifiek getraind worden en die mogelijkheden waren en zijn er niet in Hoogstraten. Daarom werd er uitgeweken naar het buitenland met betere accommodaties. Einde 2011 kwam dan de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor de bouw van een bovenlokale gymzaal. De keuze viel echter op Kapellen maar Hoogstraten kwam toch nog in aanmerking voor een subsidie van 150.000 euro. Hiermee kan je natuurlijk geen zaal zetten.”

Oppositie Hoogstraten Leeft dringt er bij het nieuwe stadsbestuur op aan verder te werken aan de uitbouw van een bovenlokale gymnastiekzaal, in samenwerking met ’t Spagaatje en met steun van APB Sport. ”Hierdoor zal de turnsport in Hoogstraten wellicht een nieuwe boost krijgen en moet er niet meer gesleurd worden met allerlei toestellen wat telkens een grote inspanning is en veel tijdverlies.” De oppositiepartij Anders hekelt de manier waarop het vorige bestuur deze zaak behandeld heeft zonder de minste inspraak of informatie aan de gemeenteraad. Ze vraagt zich af of er overleg geweest is met de naburige gemeenten en of daar toezeggingen gebeurd zijn. Het gaat hier immers over een gymzaal op bovenlokaal vlak, dus ook voor gebruik door verenigingen uit de omliggende gemeenten. Zij begrijpt verder niet dat men met twee maten en gewichten werkt en dit dossier doorschoof naar het volgende bestuur terwijl ze dat hoegenaamd niet wou doen met de zwembaddossier. Door nu geen initiatief meer te nemen in dit dossier houdt men ’t Spagaatje gewoon aan het lijntje, vindt zij.

Schepen Schepen van Sport Roger Van Aperen, die 12 jaar geleden ook voor één legislatuur schepen van Sport werd, schetst de historie van de club en haar verzuchtingen en geeft zijn visie op de zaak. “Wij hebben toen een inventarisatie gemaakt van de infrastructuur van de stad en bekeken of een nieuwe sportzaal in Hoogstraten tot de mogelijkheden behoorde. De toenmalige burgemeester opteerde toen om geen zaal in eigen beheer te bouwen maar om sportzalen te huren in de verschillende scholen. Die zalen stonden ’s avonds toch vrij, de school kreeg een vergoeding en Hoogstraten betaalde huur. Iedereen content dus. De clubs werden echter groter en door het gemeenschappelijk gebruik moest er telkens opgesteld en afgebroken worden. Wij hebben daarom gezocht naar een exclusiviteit voor onder meer ’t Spagaatje en Gelvoc. Die laatste kon terecht in de nieuwe sporthal van het Seminarie

hebben we contact genomen met het Spijker om de mogelijkheid van een verbouwing van hun sporthal te overwegen. Dit zou betekenen dat er een valkuil zou kunnen gebouwd worden met vaste toestellen erboven. Maar alle andere toestellen zouden moeten opgesteld en opgeruimd worden en er zou ook geen vaste sportvloer kunnen geïnstalleerd worden. Het is nu afwachten wat het Spijker van dit voorstel vindt. We hebben nog geen antwoord gehad. Er is in ieder geval veel goede wil bij iedereen om een oplossing te vinden, maar ik kan ze niet uit mijn hoed toveren.” Burgemeester Tinne Rombouts verwijt de fractie Hoogstraten Leeft nu een bocht van 180° te nemen, temeer omdat zij vroeger (in de vorige legislatuur) ook wel inzagen dat je met dit bedrag geen zaal kon bouwen. “Wij hebben het provinciebestuur gevraagd het budget te verhogen, maar ook de provincie is aan een besparingsronde bezig.”

Naar Benin

Volgens Schepen van Sport Roger Van Aperen is het wachten op het antwoord van het Spijker om eventueel op gemeentekosten de sporthal van de school uit te breiden met valkuil en vaststaande turntoestellen.

Uitstel “Het vorige stadsbestuur opteerde er voor om het nieuwe bestuur af te wachten om een beslissing te nemen”, gaat schepen Van Aperen verder. “Links en rechts werden er wat gesprekken gevoerd en ’t Spagaatje werd bereid gevonden 100.000 euro zelf toe te voegen. De stad had intussen besloten de schuldafbouw verder door te drukken en geen verhoging van de belastingen in te voeren. In de begroting is geen enkele letter van die 150.000 euro te vinden. Ook niets over die mogelijke inbreng van 100.000 euro. En nu wordt die hete patat in de schoot van de nieuwe schepen gelegd, goed wetende dat je met 250.000 euro geen nieuwe sporthal kan zetten. Daarom

Op 6 mei vertrekt een delegatie van de stad Hoogstraten naar het West-Afrikaanse land Benin. Zij gaan er kennismaken met twee gemeenten ter plaatse om met één van hen een samenwerking op te starten. Reeds heel wat gemeenten in Vlaanderen hebben zulke stedenband uitgebouwd. Dit idee rijpt al langer in Hoogstraten en sinds geruime tijd wordt hierrond van gedachten gewisseld en mogelijkheden onderzocht. Aan de hand van allerlei criteria werden mogelijke partners vanuit diverse landen onder de loep genomen. De uiteindelijke keuze viel op Benin, mede ook omdat er vanuit de nationale overheid op aangedrongen wordt om zoveel mogelijk met gemeenten in dezelfde regio samen te werken. Zo heeft bijvoorbeeld Zoersel al een stedenband opgebouwd met een buurgemeente van de gemeenten die nu bezocht worden. Alles hangt natuurlijk af of het bezoek ter plaatse de gestelde verwachtingen kan inlossen. Dit bezoek heeft vooral een officieel karakter. De schepen van Ontwikkelingssamenwerking Jef Vissers is voorzitter van de delegatie die verder vanuit het stadsbestuur bestaat uit Jef Van Looy (ter vervanging van burgemeester Rombouts die zich niet kon vrijmaken) alsmede Hilt Rigouts (Noord-Zuid ambtenaar) en Jan Verlinden (communicatie en lokale economie) vanuit de administratie, Staf Coertjens als lid van de Mondiale Raad en Anne Geens , stafmedewerker Internationaal van VVSG. Het wordt een druk programma van 13 dagen met heel wat officiële gesprekken en werkbezoeken. De delegatie en de werkgroep Stedenband hopen een advies te kunnen afleveren op de gemeenteraad van juni 2013 waarna een antwoord kan gegeven worden aan de kandidaat partnergemeenten tegen 15 juli 2013. De Hoogstraatse Maand volgt dit project met heel veel interesse. In een volgend nummer lichten wij deze zoektocht en haar doelstellingen ruimer toe. (JH)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 15

DHM_mei_337.indd 15

18-4-2013 9:53:11


16 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 16

18-4-2013 9:53:12


Uit de vele levens van... de RABAS Deel 2 In deel 1 van Uit het leven van … de Rabas maakten we kennis met de kleine Jef ‘Rabas’ Mertens, geboren in 1933 en dus volop kind in de oorlog. Hij vertelde over zijn studietijd bij de broeders in Oostakker waar hij de opleiding meubelmakerij volgde en heel veel moest bidden. Na koppig verzet mocht hij uiteindelijk naar de vakschool in Hoogstraten om nadien mee te draaien in de schrijnwerkerij bij zijn vader; lijkkisten maken en zelfs mensen mee gaan kisten. Maar de meesten kennen Rabas als lid van Los Camarados. In zijn verhaal was hij aangekomen op het punt dat de groep volwaardige instrumenten had verworven. Aan het werk dus! Waar moesten jullie zoal gaan optreden met Los Camarados? Oh, overal in de provincie en soms ver daarbuiten. Ook veel over de grens in Holland. Maar het meest van al hebben wij in Meer gespeeld. Helemaal in het begin waren wij daar elke week van de partij: de ene zondag in de zaal van Van Aperen en de andere zondag in de zaal van Noyens, nu ‘t Fortuin. In het begin had Sus Meyers een Skoda en Frans Pinxteren een Renault R4. Ander vervoer hadden wij niet. Daarom kwam Arnold Van Aperen (oud-burgemeester) ons altijd halen met zijn camionette om ons orkestmateriaal naar Meer te vervoeren. Elke zondag zat dat daar stampvol met vooral Hollandse grieten. Het publiek werd zot en het vrouwvolk uit den omtrek begon fanbrieven te schrijven. Ik heb er zo wel een stuk of zes aangekregen uit Breda en omstreken. Hoe oud waren jullie toen. Ik ging al naar de dertig, maar ik was wel een jaar of vier ouder dan die ander gasten. Dat moet ergens begin jaren zestig geweest zijn.

den. Binnen de kortste tijd werden wij één van de meest succesvolle djazkes27 in de streek voor bals, bruiloften en partijen. Ik neem aan dat er ook stevig moest gerepeteerd worden. Waar en hoe ging dat in zijn werk? Al het orkestmateriaal van Los Camarados stond heel de week bij mij thuis in de gang. Elke zondagnamiddag kwamen wij bijeen om in onze living te repeteren. We schoven alles aan de kant: tafels, stoelen, kasten en ook de wieg waarin ons pasgeboren Elsje rustig bleef doorslapen. Heel de installatie werd opgesteld en wij speelden heel de namiddag de kalk van de muren tot jolijt of ergernis van onze buren. Om bij te blijven met de hitparade oefenden wij elke week 1 of 2 nieuwe liedjes in. In die tijd had Frans Pinxteren kennis37 bij Verstappen in Hoogstraten waar hij in ‘Het Plekje bij de Molen’ ging luisteren naar de nieuwste

platen op de jukebox. Hij schreef dan zo goed en zo kwaad als hij kon de teksten op alhoewel hij geen engels verstond. Voor de Frans allemaal geen probleem, zolang het er maar op trok. Zijn favoriete nummer was ‘den Assie’, beter gekend als ‘Assie de bet moen raaizin’38 van de Creedence Cleerwater Revival. Ik heb me laten vertellen dat jullie lang geleden zelfs meegedaan hebben aan de talentenjacht ‘Ontdek de Ster’ van de toenmalige BRT? Sus Meyers kwam daar op zekeren dag mee af. De andere groepsleden zagen dat eerst niet zitten omdat we niet goed genoeg waren, dachten wij. Uiteindelijk hebben we met vier man de knoop doorgehakt en zijn we onder leiding van Jos Bruurs de negrospiritual ‘Michael row the boat ashore’ gaan inoefenen in vier stemmen. Jos vond het wel spijtig dat we zo laat naar hem gekomen waren, anders had hij het geheel nog

De eerste bezetting van de ‘Camarados’, wie waren dat allemaal? Ik, Frans Meyers, Frans Pinxteren, Guy Van Den Heuvel en Jefke de Bie op accordeon. Een beetje later moest Jefke naar den troep35 en toen is Achille De Houwer in zijn plaats gekomen. Chilleke was maar een jaar of 14-15, echtig waar een broekventje in een korte broek. In het begin ging zijn vader elke keer mee omdat Chilleke nog te jong was. Nadien moest ik als het ware de voogd spelen over Chilleke en er goed op passen. Als het na een optreden te laat werd, bleef hij gewoon bij ons in de Gelmelstraat slapen. Ik moet toegeven, als ik de foto’s van toen bekijk, dat jullie er best ‘cool’ uitzagen. Dat is waar, in de jaren zestig was die stijl erg in de mode. Alles moest afgeborsteld zijn. Wij staken ons in keurige costumekes en maakten ons eigen pupiterkes36 om onze partituren op te zetten. De stijl was afgekeken van de grote orkesten als Francis Bay en Henk Van Montfoort en van bekende groepen als The Shadows en The Jokers. Los Camarados mocht gezien wor-

Los Camarados in 1962, tijdens een fotosessie in zaal Roma met v.l.n.r.: Achiel De Houwer, Guido Van den Heuvel, Jef Mertens, Frans Pinxteren, Frans Meyers.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 17

DHM_mei_337.indd 17

18-4-2013 9:53:13


de rabas beter muzikaal kunnen bijschaven. In de préselecties zijn we met een derde plaats nipt buiten de prijzen gevallen. Later hebben we dat nog eens dunnetjes overgedaan in een muziekwedstrijd in Bobbejaanland. Naast enkele covers moest elke groep ook een eigen nummer brengen. Wij speelden een boogie-woogie van Chilleke: Running Beat. Het podium was echter zo gigantisch groot dat we mekaar amper hoorden zingen of spelen. Daardoor zijn we niet door de selectie geraakt en hadden we ook meteen onze buik vol van dergelijke wedstrijden. Hoelang heeft dat succesverhaal van Los Camarados geduurd. Een goede veertig jaar. Door de jaren heen is de bezetting meermaals gewijzigd. De laatste periode bestond de groep uit: mezelf, Frans Pinxteren, Bert Stoffelen en Charel Vandereycken. Ook Roger Van Mechelen heeft ons dikwijls uit de nood geholpen op gitaar en aan het klavier. Op het einde doofde Los Camarados stilletjes uit met nog een vijftal optredens per jaar. Het werd tijd om te stoppen. Ons laatste officieel optreden was Live@De Molen in Hoogstraten op 28 juni 2008. Wij werden met grote zjeir39 thuis afgehaald in een open Cadillac. Het is echt een onvergetelijk afscheid geworden. In onze gloriejaren speelden wij met de Camarados gemiddeld twee maal per week. In drukke tijden met karnaval was dat elke dag boem patat. Van hier naar ginder, van Herenthout naar Breda, tussendoor nog eens in Ulicoten en weer terug. Opstellen, heel de nacht spelen, opbreken, pinten pakken, mosselen eten, ‘s morgen naar huis rijden, ‘s avonds weer vertrekken... Dat was korvèj40. Al die mannen moesten ‘s anderendaags vroeg gaan werken hé. Gelukkig kon ik als zelfstandige mijn job zelf regelen en het desnoods wat rustiger aandoen. Tijdens die drukke periodes waarin iedereen slaap te kort kwam, ontstond er gemakkelijk ambras41 in de groep. Bovendien zijn we van al die nachtbrakerij42 niet rijk geworden. Wat telde was: de liefde voor muziek en plezier maken. Bovendien was ik ook actief lid van de Hoogstraatse Wielertoeristen, een club die ik zelf mee had opgericht. Als ik dan zondagmorgen thuiskwam, gebeurde het regelmatig dat meteen de bel ging en de kameraden al klaar stonden om te vertrekken voor de ochtendlijke zondagsrit. Ik vlug mijn fietstenue aangetrokken en gelijk weer op weg met mijn stalen ros voor tachtig kilometers of meer. Dan zat ik wel te sterven op mijn vélo maar na een half uur was ik de kwaaie deur43 en kon ik weer demarreren44.

Rabas en zijn ‘beestjes’ De liefde voor de natuur en vooral voor vogels zijn een andere constante in uw leven. Als ik goed ben ingelicht, kweek jij al vogeltjes van in je jeugdjaren. Ja, dat heeft er van kleinsaf aan ingezeten. Niet normaal. Als kind zat ik veel bij mijn grootouders in de Achtelsestraat. Daar stonden toen nog weinig huizen maar des te meer boskanten en struiken waarin allerlei vogels hiewen45. Dan haalde ik telkens één eitje uit het nest, schreef daarop ‘vink’ of ‘mees’ en legde die schat in een doosje met zachte watten onderin. Echt waar, ik ben alzelève46 zot geweest van vogeltjes. Maar op een keer heb ik toch mijn lesje geleerd... ????? Dat was een paar jaar later. De mannen van Diels wisten dat ik een kerjeusneus47 was en geobsedeerd door vogeltjes. Zij vertelden mij dat zij achter in de hof bij Van Pelt in een hoge boom een uiterst zeldzaam exemplaar wisten houden. Ik met mijn goed kostuum in die boom geklommen, eitje in mijn mond gestoken en terug naar beneden. Toen pas merkte ik dat mijn nieuw broek helemaal verbollemont48 was en groen van de schors. Dat ging er bij ons moeder dik tegen zitten, wist ik. Gelukkig was er nog niemand thuis, dus begon ik op het koertje met een grote prop watten en veel ether die plakken d’er uit te wrijven. Plots hoorde ik de voordeur opengaan. Ik dook als de bliksem met mijn spullen de WC in en ging gelijk op de pot zitten om geen argwaan te wekken. Dat duurde en dat duurde tot ik echt naar ‘t gemak49 moest, maar het papier was op. Van miserie gebruikte ik die grote prop watten met ether. Jongen, alsof mijn gat in brand stond. Ik kajoeterde50 gelijk een varken, vloog van de pot en de slotjes van de WCdeur vlogen in het rond, zo rap moest ik naar buiten den hof in.

Ik hoop maar dat dat met ‘uwen achteruit’ nog goed gekomen is. Ge moogt gerust zijn. Na dat voorval heb ik het over een andere boeg gegooid en ben ik mij gaan interesseren in het kweken van kanarievogels. Sinterklaas bracht voor mij een schoon koppeltje mee van Stan Snoeys. Wat begon met één bescheiden vogelkooitje werd binnen de kortste tijd een heel volière vol kanarievogels. Uiteraard gingen we af en toe ook eens naar de Vogelmarkt in Antwerpen waar prachtige exotische vogels werden aanboden. Daar zag ik sjieke glansmerels en ik kocht me zo een koppel. Ik had die bij mij in het werkhuis staan en die schuwe vogels waren daar

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

18 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 18

18-4-2013 9:53:14

o n


.

d s n .

de rabas erg op hun gemak. Armand Swaegers was een gerenommeerde kampioen in het kweken van grasparkieten. Hij stond vaak op de tentoonstelling in Zundert en vroeg mij om eens mee te gaan met mijn glansmerels. Ik mee naar Holland en speelde gelijk de eerste prijs met mijn tamme glansmerels, inclusief medaille van de koningin. Toen kon ik natuurlijk niet meer terug. Weer wat exoten bijgekocht en gekweekt en ‘t spel was weer in gang. Waren er indertijd geen vogeltjestentoonstellingen bij Michel van ’t Zwanenhof (nu Kruidvat)? Inderdaad, met al die vogels in huis zat er niet anders op dan samen met enkele liefhebbers in Hoogstraten een eigen vogeltjesvereniging op te richten. Al gauw organiseerden wij onze eigen tentoonstellingen en wedstrijden. Dat had succes, man. De club bestaat helaas niet meer, maar mijn liefde voor het kweken van vogels is gebleven. Overal in mijn werkhuis stonden broedkooitjes. Met de verhuis heb ik veel vogels weg moeten doen, al heb ik er nog enkele kunnen meenemen naar mijn volière thuis. Nu hou ik me nog uitsluitend bezig met het kweken van Europese vogels: een kwèk, een distelvink, een appelvink, een kruisbek... Daar zit mij al een hele tijd een grote papegaai aan te kijken. Hoe is dat prachtig beest hier aangewaaid? Die heb ik meegebracht van de brandweer. Collega brandweerman Louis Van Luffelen had de vogel gekocht om de nachtelijke wachturen wat op te vrolijken. Op den duur was dat echter niet meer te doen omdat deze blauwgele ara verschrikkelijk van zijnen tak51 begon te maken elke keer als er een oproep binnenkwam. Wij konden op de duur de telefoon niet meer verstaan door al zijn laweit52. Hij is in België gekweekt en daarom mag hij als huisdier gehouden worden. Zijn naam is Barretta. Praten doet hij eigenlijk niet.

Puik in het pak als brandweerman

De fanfare stapt op naar aanleiding van de diamanten bruiloft van “Rikus Pots” Mariën. Vooraan René en Staf Stoops, daarachter met hoed Ward Mostmans, Jef Mertens en de zoon van Ward Mostmans.

Ik herinner me nog dat jij achter het werkhuis ook van die gigantisch grote konijnen kweekte. Vlaamse reuzen... Daar heb ik ooit iets mee aan de hand gehad. Ik had enkele gewone konijnen zitten en om die beestjes in de winter eten te geven, plantte ik op zekeren dag savooien in mijnen hof. Maar toen ik ‘s anderendaags nog eens ging kijken, waren die allemaal weg. Ik kon er niet aan uit. Gewoon foetsie. Ten einde raad dan maar vaneir53 savooien geplant en op de loer gaan liggen om te weten

wat er aan de hand was. Plots zag ik een Vlaamse reus54 rondlopen die mijn plantjes begon kort te maken. Hij was redelijk tam en met een groot schepnet wist ik hem te vangen. Die deugeniet ging recht de stoofpot in. Een week later sta ik op straat te praten en komt Geir Brosens (brouwer Gérard Brosens) daar aangestouwd. “Tomme55 toch”, sakkerde Geir, “nu heb ik tegenslag sè. Ik had me een koppel Vlaamse reuzen gekocht om mee kweken. Maar nu ben ik toch die rijer56 kwijt zeker, en hij is neverans57 niet meer vinden. De kooi stond open en hij is weggesukkeld.” Ik hield me wijselijk van den domme58. Hij heeft nooit geweten dat ik zijn Vlaamse reus had op-

De rocker

De rust

Alleen als ons mannen zondagsnamiddag naar huis gaan, dan roept hij aan één stuk ‘daa-ag daaag daa-ag’ totdat ze uit het zicht verdwenen zijn.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 19

DHM_mei_337.indd 19

18-4-2013 9:53:15


de rabas gechoareld59. Dat konijn van Geir Brosens had me wel zo goed gesmaakt dat ik nadien zelf enkele van die Vlaamse reuzen ben gaan kweken voor familie en vrienden die met kerstmis wat graag ook zo’n lekkernij op hun bord hadden.

Rabas de pompier Jef, tussendoor was jij ook zeer actief als brandweerman. Wanneer ben jij daar mee begonnen? Op mijn 21 jaar toen ik pas van het leger kwam. Onze vader was ook bij de vrijwillige brandweer, dus zo ongewoon was dat weer niet. Wij waren met verschillende beginnelingen: ik, Fons de smid, Fons Van Hoof, Vic Van Loon... Ik weet nog dat we meteen mee op stap mochten om te teren. Eerst gingen we uit met muziek voorop naar Fons Van Bergen om daar ‘s middags stoofvlees te eten. ‘s Avonds was het dan te doen bij Hofkens voor ‘het groot teren’42. Wij hadden echter onderweg al zoveel tractaties achterover moeten kappen en zoveel pekelharing moeten eten, dat er op het einde van de dag niet veel brandjes meer te blussen waren. Dat was het begin van mijn pompierscarrière. Fons Van Hoof mocht van die van zullie60 niet meer terugkomen. Hij lag er ocharme al uit na de eerste feestdag. Kregen jullie vooraf ook een specifieke opleiding alvorens je mee mocht uitrukken bij een echte brand? Elke week was er een oefenavond en daar moesten wij al doende alles leren. De oudere mannen profiteerden er natuurlijk van om met ons voeten te spelen en ons de vervelende karweien op te solferen61: altijd maar slangen uitgooien en dan weer oprollen, slangen uitgooien en dan weer oprollen, enz. Toen de brandweer ook de 900 gingen verzorgen, werden wij opgeleid door mensen van het Rode Kruis. Hiervoor kregen wij cursus in de raadkelder van het stadhuis (nu kantoor toerisme). Dat was heel plezant.

Samen met Ria van het Zwanenhof heb ik ooit eens slachtoffer moeten spelen waarbij wij beiden ingepakt werden als mummies. De grote brand van het Spijker moet jij dan wellicht ook meegemaakt hebben? Ja, dat was serieus hé. Ik weet nog goed dat het korps van Turnhout daar ook aankwam al heeft niemand ooit geweten wie Turnhout opgeroepen heeft. Toen Hoogstraten achteraf een zeer gepeperde rekening van die mannen in de bus kreeg, konden ze daar op het stadhuis niet mee lachen. Hadden jullie met het korps van Hoogstraten die brand alleen kunnen blussen? Neen, maar Hoogstraten stond er sowieso niet alleen voor. Wij kregen van in het begin heel goede hulp van de brandweer van de kolonie. Die spuitgasten waren zeer ervaren, beschikten over uitstekend materiaal en hebben daar professioneel bluswerk afgeleverd. Al geef ik toe dat de brand van ‘t Spijker er eentje was buiten categorie. Later hebben we nog zo een grellige62 brand gehad op het industrieterrein toen daar hangaars met plastic grondstoffen in de fik stonden. Dat zal ik nooit vergeten. Tijdens die interventie hebben ze mij moeten afvoeren naar het ziekenhuis. Oei, wat was er aan de hand? We stonden in onze ploeg met enkele onervaren beginnelingen en op een gegeven moment wordt een kraan dichtgedraaid om een slang stil te leggen. Toen die kraan terug open ging, konden die gasten hun leut63 niet meer houden en werd ik met hoge druk knal in mijn gezicht gespoten. De pijn was verschrikkelijk, alles werd zwart voor mijn ogen en ik zag geen steek meer. Nadien in het ziekenhuis is dat gelukkig allemaal weer goed gekomen. Al vernam ik van de specialist dat ik verdomd veel chance heb gehad. Het heeft geen haar gescheeld of mijn oog was er door de kracht van het water mee uitgevlogen.

G n K E k v b e t w g e

H a O d k r I

De Rabas is Kampioen van de Kempen. Op de foto herkennen we v.l.n.r.: Michel Vindevogel, “Pietje Wuit” Van Den Langenberg, Bert Rom, Karel Pinxteren met kepie, Fons Willaert van café-frituur in Minderhout naast Jef Rabas. Pierre Wyns, Jos Aerts met kepie, Fons Bex, Frans Brosens van café De Statie en Fons Lauryssen beiden met kepie en een broer van Pierre Wyns. Gans vooraan een zoontje van Fons Bex. 20 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 20

18-4-2013 9:53:17

G K v


de rabas

Het groot-Hoogstraats dialectwoordenboek

t

In het interview gebruikt de Rabas een aantal authentieke Hoogstraatse dialectwoorden en gezegden die we bewust hebben laten staan. Sommige woorden hebben daarbij een wat vreemde afwijkende schrijfwijze gekregen. De juiste betekenis ervan vind je via de nummering in bijgevoegde dialect woordenlijst. Veel plezier ermee.

r

e

-

n

Help ons en stuur via de website van de Hoogstraatse Maand uw originele groot-Hoogstraatse dialectwoorden en gezegdes in voor de toekomstige uitgave van ons groot-Hoogstraats dialectwoordenboek.

-

Verklarende woordenlijst

e n d

e

Gelukkig heeft jou dat niet belet om ‘Nationaal kampioen van de brandweer’ te worden. Kun je daar tot slot nog iets over vertellen? Elk jaar wordt er onder de Vlaamse brandweerkorpsen een fietswedstrijd ingericht waarbij je in volle uitrusting (d.w.z. in overall, met helm en botten) 40 km moet koersen en ondertussen nog een aantal hindernissen nemen. Nu moet je weten dat ik als bengel al graag coureur had willen worden. Ik heb altijd goed met de velo overweg gekunnen64. Op de fiets van ons moeder reed ik er zelfs mannen met een koersfiets af. Hoe komt het dan dat jij Rik Van Looy niet achterna gegaan bent? Onze vader wou er niet van weten. Op zekeren dag was er in Hoogstraten een gelegenheidskoerske met lokaal talent en de vader van Cyriel Verschueren sprak mij aan om mee te doen. Ik mocht van hem een koersfiets uit zijn winkel

Gaston Van Bergen als kampioen van de Kempen (links) en Jef Mertens als kampioen van Vlaanderen.

gebruiken. Met de vingers in de neusgaten reed ik iedereen naar huis. Maar onze vader stond aan de meet en trok aan mijn oren. “Van waar hedde gij die koersfiets vandaan”, siste hij. “Die mocht ik voorniet gebruiken van Verschueren”, stamelde ik. Hij kwaad: “Maakt als den bliksem dat die vlouw65 terug naar de fietswinkel is. En nadien sito presto66 mee naar huis!” Neen, de droom om ooit coureur te worden, heb ik voorgoed moeten opbergen. Maar hoe is het dan afgelopen met de fietsende pompier? Awel, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Samen met enkele collega’s deed ik eens mee aan de brandweerkoers en ik reed meteen in de prijzen. Na enkele keren kreeg ik de smaak goed te pakken. Ik begon te trainen en nam her en der in Vlaanderen deel aan brandweerkoersen van 40-50 km. Dat ging er sewijlen67 hard aan toe. Dikwijls stond ik met semi-professionele wielrenners aan de start en daar zaten soms nog oud-vedetten bij. Die mannen verloren natuurlijk niet gère68 hé, vooral niet voor eigen volk. Ik was er echter moeilijk af te rijden en kende op de duur alle knepen van het vak. Daardoor werd ik overal een te duchten podiumkandidaat. Toen het Vlaams wielerkampioenschap voor brandweermannen werd georganiseerd in Waarloos bleef ik in die lastige koers iedereen de baas en behaalde ik de felbegeerde titel van ‹Wielerkampioen van de beide Vlaanderens›. Nadien heb ik in '72 ook nog mogen deelnemen aan het Europees Kampioenschap in Wenen waar ik de tiende prijs gereden heb. Rabas, dit boekske is eigenlijk veel te dun om daarin al jouw levens en al jouw strapatsen69 uit de doeken te doen. Dat zal misschien ooit iets worden voor jouw memoires. Nog proficiat met je 80ste verjaardag. Bedankt voor de gezellig babbel. Bedankt ook Gisella voor de bijkomende hulp en het ontvangst. Blijf alle twee gezond en wel... en tot in de pruimentijd. (jm)

35. den troep = het leger 36. pupiterkes = kleine lessenaars, partituurhouders 37. kennis hebben = verkering hebben 38. Assie = I see / fonetische verbastering van begin van liedjestitel: I see the bad moon ‘rising. 39. met grote zjeir = opzichtig, met grote sier / stofferig 40. korvèj = corvé = een lastige karwei 41. ambras = (fr) embarras = heibel / ruzie 42. nachtbroakerij = nachtelijk uitgangsleven 43. was ik de kwaaie deur = had ik het ergste geleden 44. demarreren = plots versnellen om voorsprong te nemen. 45. hiewen = (algemeen) OVT - houden / (vogels) OVT - met een nest eitjes of jongen zitten 46. alzelève = heel mijn/zijn leven / altijd 47. kerjeusneus = nieuwsgierig iemand 48. verbollemont = beschadigd / naar de knoppen 49. het gemak = de WC 50. kajoeteren = schreeuwen / brullen van de pijn 51. van zijnen tak maken = lawaai maken 52. laweit = lawaai, kabaal 53. vaneir = opnieuw 54. Vlaamse reus = ras van extra grote konijnen 55. tomme = verdomme 56. rijer = mannelijk konijn / rammelaaar / ram 57. n(i)everans = nergens 58. ik hield me van den domme = ik deed alsof ik van niets wist 59. opgechoareld = opgepeuzeld / opgegeten 60. die van zuillie = die van hem = (gemeenzaam) zijn vrouw / zie: die van ons 61. opsolferen = op te dringen 62. grellig = verschrikkelijk 63. leut = waterspuit 64. gekunnen = gekund 65. vlouw = fiets 66. sito presto = onmiddellijk 67. sewijlen = bijwijlen, soms 68. gère = graag 69. strapatsen = avonturen 70. schouw = bang, schuchter

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 21

DHM_mei_337.indd 21

18-4-2013 9:53:18


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

DE MESTVERWERKING Een blik in een grote beerput Wanneer jullie dit gaan lezen is het allicht volop lente, maar, terwijl we zitten te schrijven is ’t aan ’t sneeuwen. Echt waar, niks lente. En dan zult ge maar boer wezen. Al weken op uwe stoel zitten wiebelen. Niks lente, niks werken op ’t land der vad’ren. Hoewel, een ploeg hebben we al zien voren, hier en daar, een beerton al zien spreiden. Een beerton? Mag dat al? Wanneer is die periode dat er mag uitgereden worden? En hoe zit dat tegenwoordig eigenlijk met die mestoverschotten? Het zet een mens aan het denken. Hoogtijd om daar eens achteraan te gaan. Om eens een blik in een grote beerput te werpen.

Daarom…

Order der redactie ten onzent Begeven zult ge u naar de firma van vader Rudy en zoon Stef Leemans ter Neerven in Wortel. Naar de Mestverwerking Leemans waar massaal van het goedje wordt verwerkt. Zien zult gij hoe dat in zijn werk gaat. Verslag hierover zult gij uitbrengen.

Zoals steeds, eerst geschiedenis In het begin van de negentiger jaren kon het zo niet meer verder. Massale overbemesting met uitspoeling van stikstof in het drinkwater ten gevolge, was niet langer te dulden. Er is sprake van overbemesting als er door meststoffen meer

Met z’n drieën tegelijk, het kan allemaal.

mineralen aangevoerd worden dan door de plan-

ten kan worden opgenomen. De Europese Unie vaardigde de zogenaamde ‘Nitraatrichtlijn’ uit waarin de maximaal toelaatbare hoeveelheden stikstof en fosfaat die aan een gewas gegeven mogen worden, zijn opgenomen. Met ingang van 1 januari 2006 is een stelsel van gebruiksnormen ingevoerd, die afhankelijk zijn van de grondsoort en die tot 2010 elk jaar verlaagd werden. Op grasland mag bijvoorbeeld niet meer dan 250 kg stikstof per ha per jaar uit dierlijke mest van graasdieren uitgevoerd worden. Te veel geproduceerde mest moet van het bedrijf weggevoerd worden. Overeenkomstig deze Europese regelgeving werd in Vlaanderen een ‘Mestactieplan’ opgesteld - nu al aan zijn vierde uitgave - met o.a. de verordening dat er enkel nog van 15 februari tot 30 augustus mest mag worden uitgereden. Om te beletten dat de naleving van de regels op zijn Belgisch zou worden geïnterpreteerd, werd de ‘Mestbank’ opgericht. Een officieel controleorgaan dat studiewerk coördineert, de volumes registreert, de regelgeving almaar helpt verfijnen en de boeren die buiten de lijntjes beren streng bestraft. Bijna hadden we bèren geschreven, gelukkig trokken we ons tijdig terug. Maar, begrijpelijkerwijs werden de mestoverschotten er alleen maar groter op. En daar moest

dus iets op gevonden worden. Mest’verwerking’. Vanaf zowat 2005 al in de Limburg. Te ver weg, te duur aan transport, mestverwerking werd dus een zeer kostbare aangelegenheid. In een sector die het al niet te breed heeft. En dan kwamen…

…De Leemansen Vader Leemans was/is zot van varkens en had/ heeft vanaf 1983 een navenant bedrijf uitgebouwd daar op Neerven in Wortel. Dus ook hij zag zich geplaagd met mestoverschot. Die hij alras op kleine schaal, en aanvankelijk enkel die van de eigen kweek, vanaf 2009 ging ‘verwerken’. Wat geleidelijk aan een verhaal werd van klein naar groot. Groot, dat wil zeggen dat ‘Mestverwerking Leemans’ vandaag de dag op jaarbasis 60.000 kubieke meter ruwe mest verwerkt. Aan 365 dagen is dat 164 m3 per dag. Want de verwerking draait continu door. Er nog aan toevoegen dat zoon Stef met een graduaat energietechnologie op zak zich inmiddels bij het bedrijf heeft gevoegd. Een man die u binnen de kortste keren onder tafel werkt met zijn uitleg over volumes, percentages, chemische stoffen, allerhande bacteriën en andere natuurwetenschappelijke dingen. Een man die ervan droomt om in de toekomst vanuit de mest biogas te ontwikkelen, maar dan enkel op basis van natuurlijke producten. Dus niet met toevoeging

Ruwe aangeleverde mest wordt in opslagtanks met een dekzeil gepompt. Om geurhinder te vermijden.

22 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 22

18-4-2013 9:53:19

D


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

De centrifuge, werkt zowat als een droogzwierder.

r

/ j j l d

-

n

e n

van allerlei industriële producten waarmee thans in de meeste biogas-installaties wordt gewerkt.

Niet zomaar Het is niet meer zoals vroeger dat ge zomaar met van alles en nog wat kunt beginnen, en zeker niet in de mestverwerking. Waarvoor men uiteraard naast de bouwvergunning ook een milieuvergunning nodig heeft. Die pas wordt afgeleverd nadat ge hebt aangetoond dat uw productieproces en uw installatie in staat is om een bepaald volume aan ruwe mest volgens de normen te verwerken. Onnodig te zeggen dat mestverwerkingsbedrijven enkel in een landbouwzone mogen gevestigd worden. Hoewel daar nogal wat discussie over is. Volgens sommigen is mestverwerking een industriële bezigheid en moet dus in een industriezone worden uitgevoerd. Maar laat dat niet onze zorg wezen, daarvoor hebben ze slim volk dat structuurplannen moet maken.

De dikke droge fractie met een nog hoog fosfaatgehalte wordt opgeslagen in afwachting van vervoer naar het buitenland. Straffe marchandise die gratis, en zoveel je maar wil, op te halen is voor huis-, tuin-, en keukengeboer.

Vergunningen op zak, beginnen maar Even wachten, elke handel moet leven van klanten. In dit geval varkens- en koeboeren die jaarlijks opgave doen van het volume mest dat ze in Wortel willen verwerkt zien. Vervolgens wordt er een staal genomen van het aanbod zodat al naargelang de samenstelling van de mest de verwerkingsprijs wordt bepaald. Mest met veel nutriënten (de eerder genoemde stikstof en fosfaat) vereist een langere behandeling en is dus duurder in verwerking. Het genomen staal dient voor analyse naar een erkend labo te worden gestuurd en de resultaten worden eveneens voor registratie aan de Mestbank overgemaakt. In functie van de samenstelling van de mest schommelt de prijs voor verwerking tussen 10 en 20 euro per kubieke meter. Mest blijft dus een dure bedoening voor de betrokken sector, te weten dat de verwerking

zowat 10% van de bedrijfskosten uitmaakt. Waar evenwel tegenover staat dat zonder mestverwerking, de gehele veeteeltsector in Vlaanderen de winkel zal moeten sluiten. De stal, beter gezegd. Onze enorme bevolkingsdichtheid weet je wel. Eenmaal de overeenkomst met de ‘producent’ gemaakt stuurt Leemans op het overeengekomen tijdstip een tankwagen (van een onderaannemer) om de ruwe mest op te halen en bij de verwerkingsinstallatie af te leveren. Het Leemansklantenbestand situeert zich zowat in de regio die zich bevindt onmiddellijk onder de bij ons zeer bekende drie noordelijke bulten van België.

En dan verwerken maar Ruwe mest bevat, zoals al gezegd, de nutriënten (algemene benaming voor voedingsstoffen) stikstof en fosfaat. Die in overdosis schadelijk zijn voor milieu en gezondheid. En er dus uit moeten, wat op verschillende manieren kan gebeuren.

n

-

In de nitrificatie/denitrificatiebekkens wordt de nog aanwezige stikstof in de dunne fractie omgezet in stikstofgas dat in de atmosfeer wordt opgenomen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 23

DHM_mei_337.indd 23

18-4-2013 9:53:20


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

Het effluent kan zelfs eenvoudigsgewijs met een vuistregel op zijn kwaliteit worden gecontroleerd. Hoe donkerder hoe slechter. De fractie van het rechtse staal moet nog verder worden gedenitrifieerd. Om het niet te ingewikkeld te maken gaan we ons beperken tot de wijze waarop bij Leemans tewerk wordt gegaan, te weten de scheiding in - volgens het jargon - ‘dik’ en ‘dun’. De ruwe mest wordt in een centrifuge gepompt en middels de middelpuntvliedende kracht verdeeld in een dikke droge fractie (15%), en een dunne waterachtige fractie (85%). De stikstof blijft voor 20% behouden in de dikke en voor 80% in de dunne fractie. Voor het fosfaat ligt de verhouding juist andersom, 70% in den dikke, 30% in den dunne.

Vandaag de dag onnodig te zeggen dat het ganse proces computergewijs wordt opgevolgd. Wat wil zeggen dat de dikke (droge) fractie met zijn hoog fosfaatgehalte zeer straffe ‘marchandise’ is die ‘en masse’ naar het buitenland moet worden afgevoerd. Waar omwille van de nog uitgebreide landbouwgebieden het risico op concentraties in de bodem wordt beperkt. Dit transport kost uiteraard veel geld, zodat ze bij Leemans niet liever hebben dan dat ge dit straffe spul voor uwen hof komt afhalen. Zoveel ge maar wilt, gratis en voor niks. Daarbij te weten dat een huis-, tuin-, en keukengeboer niet onderhevig is aan het Mestactieplan. De dunne vloeibare fractie komt wél voor verdere verwerking in aanmerking. Zij wordt over-

gepompt in 2 reusachtige (3000 en 7000 m3) open nitrificatie/denitrificatiebekkens. Waarin de stikstof door bacteriologische werking wordt omgezet in stikstofgas, dat als vanzelf in de atmosfeer wordt opgenomen. Lucht bevat voor 75 à 90% stikstofgas zodat een heel, heel, heel klein beetje toevoeging absoluut geen kwaad kan. Trouwens, door de chemische nijverheid wordt er massaal stikstofgas aan de lucht onttrokken om kunstmest te maken. Hetgeen van ‘den dunne’ overblijft is het ‘effluent’, zijnde een nutriëntenarme fractie die, indien zij de norm haalt, het ganse jaar door op de velden en weiden mag worden uitgereden. Om

Nog een woordje over de geurhinder. Zoals al gezegd worden de opslagtanks van de ruwe mest overspannen met een dekzeil. Dat is één. En tweedens, ook bij het centrifugeproces ontstaat er hinderlijke geur. Om die te lijf te gaan wordt bij Leemans zowel vanonder de dekzeilen van de opslagtanks als bij de centrifuge de lucht krachtig afgezogen en naar een biofilter gevoerd. In dergelijke filter wordt de te zuiveren gasstroom van onder naar boven door een filterbed geleid, dat is opgebouwd uit biologisch materiaal, zoals compost, boomschors of turf. Het filtermateriaal is drager van een dunne waterfilm waarin micro-organismen leven. De verontreinigingen in de gasstroom worden door ad- en absorptie op het filtermateriaal afgezet, en vervolgens door de aanwezige micro-organismen afgebroken.

24 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 24

18-4-2013 9:53:21

D a


n

-

l .

n

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE zelf gecontroleerd en regelmatig door de diensten van de Mestbank.

De toekomst

zones waarin het riet op een voor het proces specifieke substraat zal groeien. Maandelijks zal het afgezette water door de VMM – de Vlaamse Milieumaatschappij – worden gecontroleerd, en

De biofilter die de hinderlijke geur uit de afgezogen lucht haalt.

Het rietveld in aanleg met zijn 22 specifieke compartimenten.

die reden kan dan ook in de verwerkingsovereenkomst worden gezet dat voor elke geleverde kubieke meter ruwe mest er een kubieke meter effluent terug wordt meegenomen. Voor boeren die niet over voldoende stockagemogelijkheid beschikken heeft Leemans enorme opslagtanks ter beschikking waarin het effluent over de winter heen tot in februari kan worden bewaard, de ideale tijd voor verspreiding op het land. Het effluent wordt tweemaal daags door het bedrijf

Zoals gezegd, het effluent, of het restproduct van de dunne fractie, wordt terug meegegeven naar de leverancier van de ruwe mest die het onder voorwaarden op zijn land mag uitrijden. Maar, bij Leemans kijken ze al verder. Om deze laatste fase in het proces te vermijden is er een rietveld (1,5 ha) in aanleg dat vanaf de zomer actief zal worden en per jaar zowat 20.000 kubieke meter effluent zal afbreken tot loosbaar water. Hiervoor is het rietveld verdeeld in 22 verschillende

bij groen licht in de Mark worden geloosd. Bij rood wordt het water teruggevoerd naar een bufferbekken en wordt het proces herhaald. Dus: koe/varken -> mest -> verwerking -> Mark -> zee -> wolken -> regen -> drinken -> koe/varken -> mest… De rondheid van de cirkel. Of zijn we het hier wat ver aan het zoeken? Met bijzondere dank aan Stef Leemans.(nad)

e m

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 25

DHM_mei_337.indd 25

18-4-2013 9:53:23


Kortfilm over Heilig Bloed “Toen stormde de bende, brullend en roepend, de begijnhofkerk binnen” Het begon eerder klein: enkele leerkrachten van Het Spijker vatten een aantal maanden geleden het plan op om een lespakket te maken voor het vak godsdienst met als thema’s religie, devotie en rituelen. Voor een school, gelegen in Hoogstraten, is de historie en het gegeven Heilig Bloed dan ook een ideaal uitgangspunt. Samenwerking met anderen Om te komen tot verdere uitwerking werd door de groep leerkrachten, onder anderen Annemie Van Mol, Carine Sledsens, Mieke Bols en Luc Vinckx, contact gezocht met het Stedelijk museum in de veronderstelling dat deze meer beslagen waren in dit thema en dan vooral in het geschiedkundige aspect. Veerle Beernaert begon mee aan de kar te trekken. Al vlug werd ook de Heilig Bloedstichting bij het project betrokken. Johan Ooms leverde, vanuit zijn positie als voorzitter van deze stichting, graag zijn bijdrage en medewerking. Ook financiële steun kon worden gegeven vanuit een Leader-project (subsidies vanuit de Europese Gemeenschap inzake plattelandsontwikkeling) als ook de andere processies uit de Noorderkempen betrokken zouden worden. Zowel Sint-Lenaarts als Loenhout houden met de Leonardusprocessie en Sint-Quirinusprocessie een eeuwenlange traditie in leven door jaarlijks door het dorp te trekken. Voor de hand liggend was dan ook om de Heilig Bloedprocessie van Boxtel mee in het geheel op te nemen.

Een geschiedkundige schets De verering van de Heilig Bloeddoeken is omstreeks het jaar 1400 ontstaan in Boxtel na pau-

Egidius van den Aker zal, in de persoon van Paul Driesen, enkele ogenblikken de beker met wijn omstoten. Het is het begin van het verhaal van Heilig Bloed

i s H v d H g N e i d a t

doeken weg en ging deze in de vroegte wassen in het water van de Dommel. De rode vlekken gingen er echter niet uit en hij verstopte de doeken ergens op zijn kamer. Pas op zijn sterfbed durfde hij het gebeuren en de bergplaats van de doeken te bekennen aan zijn biechtvader. In de overtuiging dat wijn was veranderd in het bloed van Christus ontstond er in Boxtel een processie, bedevaart, jaarmarkt en dies meer rond de verering van deze “heilige” doeken. Tijdens de troebelen van de 80- jarige oorlog (1568-1648) tussen de Noordelijke Nederlanden, onder leiding van Willem “de zwijger” van Oranje, en de Zuidelijke Nederlanden onder het gezag van Spanje met koning Philips II aan het hoofd, werden de Heilig Bloeddoeken niet meer veilig geacht in Boxtel. De opstandelingen hadden niet alleen de onafhankelijkheid van de Noordelijke Nederlanden voor ogen maar waren ook aanhanger van de leer van Luther en Calvijn en hadden het dan ook niet zo voor ‘aardse’ vereringen, beelden en schilderijen. In bendes trokken zij dan ook van dorp tot dorp, of beter van kerk tot kerk om deze van die ‘afgoderij’ te ontdoen. Deze gebeurtenissen staan in onze geschiedenis geboekstaafd als de Beeldenstorm. Eerst heeft men getracht om de doeken in veiligheid te brengen te Antwerpen in de Sint-Michielsabdij. Tijdens de 80-jarige oorlog bevond deze stad zich letterlijk en figuurlijk

P A d E i

selijke goedkeuring. Immers, in 1380 zou priester Egidius van den Aker de geconsacreerde kelk met witte wijn per ongeluk hebben omgestoten. De wijn kleurde de altaardoeken rood, rood als bloed. Uit vrees en schaamte moffelde hij de

Luc Vinckx, Carine Sledsens, Annemie Van Mol, Veerle Beernaert, Mieke Bols en Lief Jagenau hebben maanden aan de voorbereiding van de film gewerkt.

26 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 26

18-4-2013 9:54:10


h. bloed

Terug naar de film

Even verpozen tussen de opnames. Wachten en nog eens wachten… in het oog van de storm. In 1652 werd Hoogstraten gekozen als nieuwe schuilplaats voor de Heilig Bloeddoeken. Niet alleen was het kasteel van Hoogstraten en dus ook het ommeland op dat ogenblik in handen van de Spanjaarden maar Hoogstraten was ook nog relatief dicht bij Boxtel gelegen zodat ook bedevaarders en gelovigen uit Noord-Brabant de doeken konden komen vereren. In het begin van de 20ste eeuw maakten de inwoners en notabelen van Boxtel echter de bedenking dat “die van Hoogstraten” schoon weer aan het spelen waren met hun doeken en eisten ze terug. Immers bedevaart, jaarmarkt, processie en

n

d , -

n -

De Heilige Quirinus in Loenhout De huidige Quirinuskapel (op de splitsing van de weg naar Hoogstraten en Sint-Lenaarts) werd gebouwd omstreeks 1630 op de grondvesten van een oudere kapel. Quirinus was een Romeins soldaat in het begin van de 2de eeuw die zich tijdens een verblijf in de gevangenis bekeerde tot het christendom, nadat zijn dochter genas van een keelziekte. Quirinus stierf later de marteldood.

-

e n -

De Heilige Leonardus te Sint-Lenaarts In feite is de parochie van Sint-Lenaarts toegewijd aan de Heilige Jacobus de Meerdere welke zijn bedevaartsoord heeft in Santiago de Compostella. Een gedeelte van de processie die uitgaat op tweede Pinksterdag (in 2013 dus op 20 mei) is gewijd aan Sint-Jacob, daarna volgt de verering van de Heilige Leonardus. De Heilige Leonardus is de patroonheilige van de gevangenen.

d

-

kermis lokten heel wat volk en bracht ook heel wat geld in het laatje. Tussen de parochie van Hoogstraten (Sint-Katharina) en Boxtel (SintPieter) werd een proces gevoerd beslecht met een Salomonsoordeel. De relikwie bestaande uit een boven-altaardoek en een onder-altaardoek werd gedeeld. Het boven-altaardoek bleef in Hoogstraten en het onder-altaardoek verhuisde terug naar Boxtel 1923). Zo hadden beide gemeenten hun bedevaart, jaarmarkt, kermis en processie welke plaats hebben tijdens de twee weken na Pinksteren, dit jaar op 26 mei en 2 juni 2013.

Pas op zijn sterfbed zal Egidius van den Aker het gebeuren en de bergplaats van de doeken bekend maken aan zijn biechtvader. Een alkoof in een van de begijnhofwoningen is hiervoor het geschikte decor.

De heilige Quirinus wordt aanroepen bij allerlei kwalen zoals huidziekten en kwade ogen. Naast de kapel bevond zich een waterput die water met geneeskundige krachten heeft. De Heilige Quirinusprocessie gaat jaarlijks uit op de eerste zondag van de maand mei, dit jaar dus op 5 mei 2013.

Een film maken vergt heel wat werk en voorbereiding. Stef Van Huffel van Cinehouse, regisseur Kenneth Kerckhofs en klankman Maarten Leemans vergaderden regelmatig met de initiatiefnemers. Acteurs en actrices werden gezocht via de toneelverenigingen Tinello en Het Heidebloempje. Deze waren grif bereid mee te doen maar niet voldoende in aantal zodat via vrienden en kennissen er nog bij gezocht werden. Het vinden van kleding was een makkie. De kledingstukken gemaakt voor de musical Gelmel worden bewaard en kunnen nog gehuurd worden. Zodoende. Attributen waren een ander paar mouwen. Gelukkig kon men rekenen op de kerkfabriek van Het Begijnhof welke liturgische gewaden, voorwerpen en natuurlijk de kerk zelf ter beschikking stelden. Hier is vooral dank verschuldigd aan René Roos die het kerkgebeuren tijdens de filmopnames enthousiast mee ondersteunde. Pastoor Fons Van Dijck kwam ook een kijkje nemen en was in de wolken, vooral omdat er nog eens veel volk in de kerk was. Andere koek waren de beelden en schilderijen die moesten/ mochten dienen om stuk te slaan tijdens de enscenering van de Beeldenstorm. Niet iedereen heeft op zijn zolder zomaar heiligenbeelden of schilderijen staan die stuk mogen. Allerlei pistes werden bewandeld en oproepen werden gelanceerd. Met wat hand en spanwerk, en knutselen werd een aanvaardbare oplossing gevonden. Om een film te maken is in eerste instantie een scenario nodig. De legende van Heilig Bloed is gekend maar enkele cliffhangers zijn nodig. Religie en devotie zijn al enige tijd naar de achtergrond gedrongen ten voordele van de jaarmarkt en de kermis. Maar toch. Nog enkele oudere mensen dragen het hele jaar Heilig Bloedraadjes mee in hun geldbeugel of jaszak. Een oma die smoutebollen wil betalen voor haar kleinkind laat enkele draadjes uit haar portemonnee vallen en vormt de aanzet tot het vertellen van het verhaal. Een film heeft net als een boek diverse hoofdstukken. Het is dan ook een mooie vondst om het paneel van de kist waarin de doeken werden vervoerd van Boxtel naar Hoogstraten daarvoor te gebruiken. Het paneel bevindt zich vooraan in de Sint Katharinakerk aan het rechter zijaltaar en beeldt in 4 taferelen het ganse verhaal uit.

Die ochtend aan de Mark Het was er koud, zeer koud, om zes uur ’s ochtends wanneer het eerste kader (zo noemt men dat in filmjargon) werd uitgemeten voor opname van de scene: Poging tot het uitwassen van de doeken. De doeken rode vlekken geven was een probleem. Gelukkig heeft men in Hoogstraten aardbeienconfituur en rekwisiteur Luc Vinckx had een potje bij. Daarna moest er gewacht worden, lang gewacht worden tot volgende oproepen weerklonken: Take 1! Camera klaar? Camera draait! Geluid klaar? Ja! Stilte voor opname! En actie! In sommige situaties moest dit 11 maal overgedaan worden want er kwam wel eens een vliegtuig over of een auto voorbij of de één of an-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 27

DHM_mei_337.indd 27

18-4-2013 9:54:11


h. bloed gefilmd. Dus wachten was ook voor deze groep de boodschap. Nadien mochten zij zich amuseren met het overhoop zetten van de kerk, het onthoofden en stukgooien van beelden en het vernielen van schilderijen. Na de opnames bleek duidelijk dat zij zich geamuseerd hadden. Het was al middernacht voorbij toen de klank- en lichtmannen hun laatste opstelling maakten aan de deur van de sacristie voor opname van het overhandigen van de doeken door monniken van Boxtel aan de pastoor van Hoogstraten. “Ite missa est” (Gaat! Het offer is voltrokken) waren de laatste woorden van de priester, ergens rond 02.30u.

Het wachten kan nu beginnen

dere stommeling had zijn GSM laten opstaan… Wanneer uiteindelijk toch bleek dat de vlekken er niet uit gingen werd overgeschakeld naar de Begijnhofkerk waar de rest van de voormiddag “Het omstoten van de kelk” en “Het wegmoffelen van de doeken” werd ingeblikt. Ook hier weer hetzelfde probleem met het maken van rode vlekken. Roosvisee kleurde niet rood genoeg zodat toch maar werd overgeschakeld op een fles rode wijn van de wereldwinkel. Het overschot in de fles werd later door de crew vakkundig weggewerkt. In de namiddag mocht Eligius van den Aker bij Sus Van Luffelen in de alkoof onder een warm deken kruipen voor het afnemen van de biecht om daarna te sterven. Hiermee zat de eerste draaidag er op.

Storm op het begijnhof Op de tweede draaidag geurde het op het begijnhof naar verse smoutebollen. De sfeer zat er meteen in en het opnemen van de kermisscène kende geen problemen. Hoogtepunt van de tweedaagse was zeker het opnemen van “De Beeldenstorm”. Omstreeks 20.00u. verzamelde zich een woest uitziende bende, mannen en vrouwen, gewapend met stokken, rieken en ander landbouwalaam zich voor de deur van de begijnhofkerk. Fakkels zorgden voor de nodige sfeerverlichting. Op het teken van de regisseur stormden zij, brullend en roepend, de kerk binnen. Een zeer impressionante stormloop die meerdere malen moest worden overgedaan en vanuit verschillende hoeken werd

Natuurlijk is iedereen die aan de realisatie van deze film heeft meegewerkt benieuwd naar het resultaat. Toch zal er nog enkele maanden gewacht moeten worden. Tijdens de meimaand worden opnames gemaakt van de vier processies, waarna er geknipt en geplakt moet worden om de uiteindelijke film te monteren. Pas tegen het einde van het jaar zal de film gepresenteerd kunnen worden. Hopelijk op een groot scherm zodat alle medewerkers er samen van kunnen genieten. Daarna wordt de film geplaatst op een speciale internetsite en zal hij te bekijken zijn door iedereen en als didactisch materiaal gebruikt kunnen worden in de scholen. Van iemand die er bij was hoorden we: Het was koud die dagen, maar heel zeker de moeite waard om het meegemaakt te hebben. We zijn een fantastische ervaring rijker, iets waartoe we niet makkelijk de gelegenheid krijgen om het te mogen beleven. (pdn)

Voor de Beeldenstorm deed men een beroep op vrijwilligers waaronder nogal wat acteurs van Tinello en ’t Heidebloempje.

28 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 28

18-4-2013 9:54:11


p n n k -

n e ! n

d ,

t

n

n e

dorpsleven www.demaand.be

Succesvolle 1e Andersquiz

REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6, tel. 03 315 73 64, dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: Paul Drisen, Carolienestraat 11, tel.: 03 314 47 54, paul.driesen@telenet.be Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN – De 1e editie van de ‘Andersquiz’, georganiseerd door de lokale politieke beweging Anders mag best een succes genoemd worden. Met 14 deelnemende ploegen zat het gezellige zaaltje Sint-Cecilia helemaal vol. Na een pittige quiz met veel variatie in vragen en opdrachten, met in elke vragenronde een rode draad die, eens de deelnemers die door hadden, hen op weg zette naar aan juist antwoord. Na een spannende eindronde kwam het team “Wellomb nieblondt” als eerste aan de meet met 84% van de antwoorden juist. KWB-Minderhout werd heel verdienstelijk 2e, voor Togo dat het podium vol maakte. (jaf)

Opening toeristisch seizoen HOOGSTRATEN - Op zondag 28 april wordt het nieuwe toeristisch seizoen feestelijk geopend en bent u meer dan welkom in Hoogstraten. Na een lange, koude winter wordt het hoog tijd om de Hoogstraatse toeristische troeven in een zonovergoten daglicht te stellen.

deuren open voor het grote publiek en houdt speciaal voor de gelegenheid een open brouwerijdag! We raden je aan om met de fiets naar het centrum van Hoogstraten af te zakken, zodat je met de gratis pendeldienst een bezoek aan de Scheldebrouwerij kan brengen.

Toerisme Hoogstraten, het Stedelijk museum en de cultuurdienst staan er om bekend om van de opening van het toeristische seizoen steeds een knaller van formaat te maken! Ook dit jaar zal het niet anders zijn… Onder het motto ‘never change a winning team’ staan ook de vaste waarden zoals de torenbeklimming, de opendeurdag van de Laermolen en tentoonstellingen in de Sint-Katharinakerk & Stedelijk Museum op het programma.

Verder staat deze dag de Hoogstraatse creativiteit centraal: onder de noemer ‘Kunst in’t Hof’ wordt het begijnhof omgetoverd tot een Hoogstraats Monmartre en kan je allerhande muzikanten, woordtalenten, hippe doe-het-zelvers, … kortom natuurtalenten in de ruimste zin van het woord, aan het werk zien. Bereid je voor op een gezellige markt met leuke hobby’s, zelfgemaakte prullaria en hoogstaande kunst. In zaal Sint-Cecilia kan je terecht voor verschillende podiumkunsten en als klap op de vuurpijl serveert de Laermolen haar - ondertussen beroemde - smoutebollen. Vanuit het centrum kan je er, met de gratis huifkarren, op een drafje naartoe! (fh)

En dat er op 28 april leven in de Hoogstraatse brouwerij zal zijn, mag je letterlijk nemen: de Scheldebrouwerij, ambassadeur inzake vakmanschap en heerlijk aardbeienbier, zet haar

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 29

DHM_mei_337.indd 29

18-4-2013 9:54:12


hoogstraten

125 jaar Broederschap van het Heilig Bloed

Heilig Bloed 2013

Zaterdag 4 mei om 19.30 uur Canto ostinato van de onlangs overleden Simeon ten Holt is veruit de meest populaire Nederlandse compositie van de laatste 40 jaar. In Hoogstraten krijgt u de versie voor orgel te horen in combinatie met Turkse derwisj dans ! Voor deze originele avond tekenen Aart Bergwerff aan het koororgel en Kadir Sonuk, Derwisj-danser.

Zaterdag 18 mei om 19.30 uur Orgel Ongehoord. Nico Declerck probeert u dit jaar te verleiden door het orgel op een bijzonder ongehoorde wijze te laten klinken. Dit in combinatie met een goed onversneden woordje uitleg moet garant staan voor een ontspannen avond.

Zaterdag 8 juni om 19.30 uur Om de verering van het Heilig Bloed van BoxtelHoogstraten nog meer aandacht te geven, richtte deken Wuyts in 1888 de Broederschap van het Heilig Bloed op. Hiervoor kreeg hij de toelating van Monseigneur Goossens, sedert 28 april 1884 aartsbisschop van Mechelen. Om de Broederschap deelachtig te maken aan talrijke aflaten werd ze aangesloten bij de Aartsbroederschap van de Gelovige Zielen.

Ook onze missiebisschop, Mgr. Jeroom Van Aertselaer, bisschop van Zraira en apostolisch vicaris voor Midden-Mongolië tekende in 1898 het ledenboek, onder de woorden te Hoogstraten geboren en steeds met hert en ziel aan Hoogstraten verkleefd.

Het hoofddoel van de Broederschap was meervoudig. Op de eerste plaats werden de leden aangezet tot het regelmatig en plechtig vieren van de Eucharistie, aangezien het Heilig Bloedwonder was gebeurd tijdens de Eucharistieviering. Verder werden de leden aangespoord tot een devoot en voorbeeldig leven, en tot slot werd de kleine bijdrage besteed aan een jaarlijkse heilige mis voor de levende en de overleden leden van de Broederschap en de uitbouw van de processie.

In 1945, na 57 jaar Broederschap, bedroeg het aantal leden 5 906. Bij zijn aantreden als deken deed deken Jozef Lauwerys een oproep om door een vernieuwde en vurige Heilig-Bloedverering de zegen van de Hemel over de wederopbouw van de kerk te doen nederdalen. Zijn oproep werd erg goed beantwoord waardoor in de periode 1945-1954 in totaal 6 003 nieuwe leden toetraden.

Van bij de oprichting kende de Broederschap van het Heilig Bloed een groot succes. Talrijke kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders werden lid, zoals Kardinaal Goossens, aartsbisschop van Mechelen, Carolus, bisschop van Constantia, Vincenzo Berchialla, aartsbisschop van Cagliari, primaat van Sardinië en Corsica, Mgr. Jean Joseph Koppés, bisschop van Luxemburg en vele anderen.

Maar het waren vooral de gewone gelovigen die massaal toetraden tot de Broederschap.

Op het einde van zijn ambtstermijn als deken mocht Jozef Lauwerys de kaap van 15 000 leden van de Broederschap van het Heilig Bloed overschrijden. Het jubileumjaar 2013 is een uitstekende gelegenheid om de Broederschap niet alleen in herinnering te brengen, maar ook om ze te herwaarderen, een nieuw leven te bezorgen, aan te passen aan de hedendaagse noden. (fh)

Uiteindelijk zal niemand minder dan Jos Van Immerseel deze tweede orgelcyclus afsluiten. Jos is een Vlaamse muzikant met een grote internationale carrière. We zijn dan ook blij dat hij voor ons even tijd heeft. Dit mag u niet missen !

Zaterdag 25 mei om 19 uur Plechtige opening op 25 mei om 19 uur in de Sint-Katharinakerk, met aansluitend viering van verdienstelijke medewerkers in de kerk en receptie in de Pax. Viering van 25 jaar “Woorddienst” in de processie met o.a. Abraham en Melchisedech.

Zondag 26 mei Eerste processiezondag richting De Statie.

Donderdag 30 mei Sacramentsdag 30 mei: plechtige hoogmis verzorgd door het jubilerend OKRA Hoogstraten.

Zaterdag 1 juni Opvoering van het Heilig Bloedspel Boxtel Hoogstraten in de Sint-Katharinakerk. Namiddag en avond.

Zondag 2 juni Tweede processiezondag richting Gelmelstraat, Vrijheid en rusthuis. In hoogmis en processie zal Z.E.P. Rik De Wit, abt van de Abdij van Affligem voorgaan. (fh)

30 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 30

18-4-2013 9:54:13

Z h b o a u b g

H

S d m v V b w i s D

B d d w r n a a

Z

N g m S s e W m l E v K e

D d P


DORPSRAAD HOOGSTRATEN

Nu hopen op “echte” inspraak en samenwerking HOOGSTRATEN - De inrichting van het park langs de Gravin Elisabethlaan, het eerste agendapunt van de algemene vergadering van de dorpsraad van Hoogstraten, was vorig jaar dé druppel die de emmer deed overlopen, met het collectief ontslag van het bestuur van de dorpsraad als gevolg. Het bestuur stelde toen vast dat de dorpsraad niet ernstig genomen werd en niet betrokken werd bij de besluitvorming. Reden genoeg om de handdoek in de ring te gooien en ermee te stoppen. Zo’n collectief ontslag is als een kaakslag voor het bestuur, die dat uiteraard liever niet ziet gebeuren. De bestuursleden werden uitgenodigd op het college en de plooien werden zo goed als mogelijk glad gestreken. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre de dorpsraden en bij uitbreiding de adviesraden in het algemeen ernstig genomen worden.

Het Gravin Elisabethpark Schepen Michel Jansen geeft uitleg bij de werken die men de volgende weken gaat uitvoeren, namelijk het plaatsen van zogenaamde “steenkorven”, waarop houten zitbanken verwerkt worden. Voor Jef Verheijen, voorzitter van de dorpsraad, blijft het een “schraal” verhaal. “Voor Den Dijk werd een werkgroep opgericht en voor een plein in het centrum van Hoogstraten worden de beslissingen eenzijdig door het college genomen. Dat doet pijn”, besluit hij. Burgemeester Rombouts geeft een toelichting bij de ingrepen die het bestuur vorig jaar wel moest doen. Bij de bouw van de appartementen daar was het terrein beschadigd en bovendien waren de bomen in slechte staat. De burgemeester nodigt de dorpsraad uit om mee te denken over aanpassingen die men nog kan doen om het park alsnog te verfraaien.

Zebrapaden Na het tragisch ongeval, nu meer dan een jaar geleden, vragen de inwoners aan het bestuur meer aandacht voor de situatie van zebrapaden. Schepen Haseldonckx herinnert eraan dat het schilderen van zebrapaden op de gewestwegen een aangelegenheid is van het Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV), waarmee de stad driemaandelijks aan tafel zit. Twee zebrapaden, een langs de Buizelstraat en het ander aan de Gravin Elisabethlaan, zijn breder gemaakt. Aan de Gravin Elisabethlaan is een lichtbaal bijgezet, aan de Karel Boomstraat is er een lamp meer geplaatst en de gele lampen zijn vervangen door witte. De stad zou ook graag ledlampjes inbouwen bij de zebrapaden. Die dossier is ingediend bij de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid

De dorpsraad nam vorig jaar collectief ontslag omdat er geen overleg was rond de aanpassingswerken aan het park langs de Gravin Elisabethlaan. Het college kon de brand blussen en beloofde de dorpsraad echt inspraak en overleg. (PCV). Het dossier heeft de commissie niet gehaald omdat de Adviesgroep voor Verkeerveiligheid op Vlaamse Gewestwegen (AVVG) tegen het plaatsen van zo’n ledverlichting is. Bijkomend gaan we de vraag stellen om bepaalde zebrapaden te verleggen en we gaan verkeersplaatsen dicht bij de zebrapaden wegnemen. Concreet komt het er op neer dat het zebrapad, dat nu aan de Buizelstraat ligt verplaatst wordt in de richting van Rijkevorsel en tegenover Zeeman en de poort van het Seminarie komt. Opvraag van het kinderdagverblijf zou het zebrapad in de Gelmelstraat verplaatst worden richting Wortel.

Begroting Schepen Haseldonckx geeft een overzicht van de gelden die specifiek voor Hoogstraten in de begroting werden ingeschreven. Het gaat om: - 35.500 euro voor aanpassingen aan het administratief centrum - 20.000 euro voor het aanleggen van een fietspad achter de bejaardenwoningen; - 40.000 euro voor archeologisch onderzoek op de site waar het zwembad zal komen;

- 10.000 euro voor aanpassingen in de muziekschool; - 30.000 euro voor camerabewaking in het centrum; - 40.000 euro voor aanleg voetpaden in de Moerstraat; - 25.000 euro voor plaatsen van een lift in het IKO; - 250.000 euro voor de renovatie van de stookplaats IKO; - 35.000 euro voor vervanging van de bus voor Stekebees; - 40.000 euro voor de aanleg van recreatieve buurtspeelpleintjes; - 31.512 euro die de stad ontving van vzw Het Hof en een erfenis van HOK voor het Stedelijk museum; - 25.000 euro voor de ontwerpen van de restauratie van het dak van de begijnhofkerk; - 20.000 euro als ereloon voor de restauratie van glasramen in de St.-Katharinakerk; - 30.250 euro voor aankoop van elementen voor het columbarium. en tenslotte twee bedragen die in elk dorp vermeld werden, namelijk 400.000 euro voor onderhoudswerken aan wegen en 75.000 euro voor het algemeen raamcontract wegenwerken.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 31

DHM_mei_337.indd 31

18-4-2013 9:54:13


DORPSRAAD HOOGSTRATEN Ruimen van sneeuw op wegen en fietspaden

Werken in Woon- zorgcentrum

Schepen Jansen verwijst ook hier naar AWV, die voor het strooien van de gewestwegen instaat. Wat de stad zelf betreft ruimen de diensten sneeuw in volgorde van wat men belangrijk vindt. Eerst de verbindingswegen, doorrij- en busroutes, de transportzone, De Kluis en Rollekens. Dan de schoolomgevingen, bij openbare gebouwen en kerken en de fietspaden langs de gemeentewegen. Vervolgens de wegen naar bedrijven en daarna de andere doorgaande gemeentewegen.

Voorzitter Jef Verheijen meent te weten dat er nogal wat klachten zijn over de werkomstandigheden in het nieuwe woon- en zorgcentrum. Jos Matthé, OCMW voorzitter en schepen, wijst erop dat elke vernieuwing en verhuis kinderziektes met zich brengt. Alles is nieuw, zowel voor de bewoners als voor het personeel. Hij wijst erop dat de bezetting van personeel dezelfde is als vroeger en 33 % boven de wettelijke norm. “Maar”, zegt de voorzitter, “door het feit dat er geen lange gangen meer zijn, kan het gevoel ontstaan dat men geen personeel meer ziet. Zowel de bewoners als het personeel moet nog wennen aan het communicatiesysteem waarmee men vanuit elke kamer het personeel kan bereiken.”

Over de herinrichting Lindendreef kan schepen Jansen kort zijn. In mei komen er 8 blokken bij zodat men enkel nog in de lengterichting kan parkeren. De blokken worden ook vastgezet, zodat men ze niet meer kan verplaatsen.

Horeca geluidsoverlast Korpschef Marc Snels laat weten dat men bij eenmalige klachten contact opneemt met de betrokken zaak. Is het een frequent terugkerend probleem dan wordt er proces-verbaal opgemaakt en een Gemeentelijke Administratieve Boete (GAS) opgelegd. In zo’n geval komt er ook een overleg met de uitbaters en de buurtbewoners. Daar worden concrete afspraken gemaakt en maatregelen voorgesteld op opgelegd. Bouwtechnisch kan men vaak met kleine ingrepen veel resultaat halen. Die afspraken worden ook geëvalueerd. Als dat alles geen effect heeft doen we metingen en wordt er echt zwaar opgetreden.

Nieuw is ook het feit dat men, in tegenstelling tot vroeger, met gemengde zorg werkt. Dat wil zeggen dat dementerende en zelfredzame bewoners bij elkaar zitten, en ook dat is wennen. De norm is per blok een zorggraad van 75 %. Dat wil zeggen dat 25 % van de bewoners van elke blok zelfredzaam moet zijn. Nu is een rusthuis natuurlijk een dynamisch gegeven, zodat we soms moeten vaststellen dat we die norm niet overal halen en de verhouding personeelsleden moeten bijsturen. ’s Morgens start men met 20 personeelsleden, vijf per blok. Vier verzorgende mensen en één verpleegkundige. ’s Middags, tussen

13 en 16 uur, is het voor de meeste bewoners rust en valt de bezetting terug op één verzorgende en één verpleegkundige per blok. Tussen 16 en 21 uur zijn er drie verzorgenden en één verpleegkundige voor twee blokken en ’s nachts zijn er voor de vier blokken samen twee verzorgenden en één verpleegkundige aanwezig. Het grote verschil is natuurlijk dat we vroeger met drie werkvloeren zaten en we nu moeten spreken van 24 werkvloeren. Het zijn kleinere leefruimtes, die meer geborgenheid bieden maar het is aanpassen. Dat is zeker.

Omleidingen Het zwakke punt bij omleidingen, dat vorig jaar ook besproken is op de verkeersraad, is de Karel Boomstraat. Op het gedeelte tussen de Vrijheid en de Alfred Oststraat moeten bussen van De Lijn elkaar passeren en over de stoep rijden, wat onveilige toestanden voor de zwakke weggebruikers met zich brengt. Vroeger werd met H. Bloed de Gravin Elisabethlaan afgesloten door een kermiskraam. Sinds vorig jaar is dat niet meer zo en kunnen we die straat open houden. Het was de bedoeling om de bussen die van de richting VITO kwamen langs de Gravin Elisabethlaan de Vrijheid zouden oprijden. Maar, met de kermiskraam tegenover de Gravin Elisabethlaan konden de bussen de bocht niet nemen en reden ze langs de Alfred Oststraat en de Karel Boomstraat naar de Vrijheid met alle gevolgen van dien. In de toekomst zullen de bussen van de Vrijheid niet meer in de Karel Boomstraat mogen, maar de Tinnepotstraat moeten nemen. Hoe ze dan richting Vrijheid rijden is afhankelijk van de plaats vanwaar ze komen, maar een dubbele richting in de Karel Boomstraat, zoals in het verleden, is uitgesloten.

Vragen vanuit het publiek Een van de aanwezigen overhandigt het college een reeks foto’s van wagens geparkeerd op de stoep in de Moerstraat en parkeren van vrachtwagens in de Tinnenpotstraat en de Brouwerij Brosensstraat. Schepen Haseldonckx geeft toe dat Hoogstraten geen reglement heeft voor het parkeren van vrachtwagens. Het parkeren op de stoep in de Brouwerij Brosensstraat is een bewuste keuze opdat de hulpdiensten er door zouden kunnen. En dan is er nog het parkeren aan twee zijden van de straat bij de ingang van de scholen, in het bijzonder de Deken Sendenstraat. Dit probleem is volgens de schepen op de verkeersraad besproken en er zijn brieven verzonden naar de ouders van de leerlingen.

Werken in het nieuwe woon- zorgcentrum is wennen. Vroeger werkte men op drie werkvloeren, nu op 24.

Een andere vraag gaat over de slechte staat van de voetpaden en dan vooral in de burgemeester Van Aperenstraat. Het college is zich bewust van het probleem. Het gaat hem vooral over bomen die in te kleine plantgaten staan en de stoepen

32 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 32

18-4-2013 9:54:14


. n s

.

n e

-

r r

.

-

-

e

. d

DORPSRAAD HOOGSTRATEN naar boven wringen. Het probleem heeft verschillende facetten, enerzijds zijn de stoepen betaald door de aangelanden en dat wil het college respecteren, anderzijds zijn er de plantgaten en tenslotte het beurtelings parkeren. Het college wil op korte termijn de toestand bekijken en keuzes maken samen met de bewoners. Het wegdek en fietsen in de Gelmelstraat is in erbarmelijke staat. Het is doorgegeven aan AWV, die willen het in orde brengen maar willen of kunnen er geen termijn van uitvoering op plakken. Er is overal schade en men werkt met prioriteiten. Wat het fietsen in de Gelmelstraat betreft is er het voorstel om vooraan, vanaf de Vrijheid, fietssuggestiestroken aan te brengen. Vanaf de hotelschool tot aan het kasteel zou een fietspad kunnen komen, maar daar zitten we in een ankerplaats, een door monumentenzorg als waardevol gebied ingekleurd. We mogen daar een rij bomen kappen en we zouden daar een fietspad willen leggen, vrij van de weg. Het is een zaak van AWV, de plannen zijn er. Vraag is wanneer AWV budgetten kan vrijmaken. De nieuwe verkavelingen links en rechts van de ’s Boschstraat moeten allemaal langs de Vrijheid om naar richting Turnhout te rijden. Kan de rijrichting in de Poststraat niet veranderd worden. Een van de aanwezigen weet dat veel weggebruikers, ook de politie, zich niet aan de rijrichting storen. Volgens schepen Haseldonckx is het te gevaarlijk om uit de Postweg de Gelmelstraat in te rijden. “Dat zal AWV nooit toelaten”, besluit de schepen resoluut.

Het bestuur wil parkeren op de stoepen bestraffen, maar kiest zelf voor een uitzondering in de Brouwerij straat. Er zat opvallend veel jong volk, skateborden in de hand, in de zaal. Niemand was dan ook verrast met de vraag over de mogelijkheid om te skaten in Hoogstraten. Burgemeester Rombouts liet weten dat de stad een aantal toestellen heeft aangekocht, maar nu helaas geen plaats of plaatsen heeft om ze neer te zetten. In Wortel was er blijkbaar overlast en wenst de kerkfabriek het terrein niet meer te verhuren na klachten van de omwonenden. In Hoogstraten heeft men geen terrein. Voorlopig kunnen de skaters enkel terecht

bij het voetbalterrein in Meer en in Meerle. Er zal een park aangelegd worden bij De Mosten, maar daar zijn de skaters niet gelukkig mee omdat het ver weg is. De laatste vraag was wellicht cynisch bedoeld, maar geeft toch aan hoe ernstig een groot deel van de aanwezigen de inspraak van dergelijke raden ten opzichte van het beleid inschat: “Wat te doen met de overlast van vliegtuigen” vroeg een van hen. (fh)

s g

e j

t

n

. n

n r

n n

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 33

DHM_mei_337.indd 33

18-4-2013 9:54:14


HOOGSTRATEN

Viering 60 jaar bestaan OKRA (voorheen KBG) Hoogstraten - 60 jaar bestaan als vereniging is een reden om te vieren. OKRA Hoogstraten nam deze gelegenheid te baat om al zijn leden uit te nodigen op woensdag 20 maart. Zaal Pax was amper groot genoeg. Omstreeks 10.30 uur kwamen de eerste leden al binnen, vol bewondering voor de mooie feestelijk getooide zaal. Stipt te 11.30 uur gingen ze van start met een mooie dankviering voorgegaan door pastoor Bart Rombouts en opgeluisterd door het Okrazangkoor. Daarna was het woord aan voorzitster Liza Van Gils om iedereen te verwelkomen: 170 leden plus de genodigden. Liza dankte degenen die zich ingezet hadden om er vandaag een bijzondere dag van te maken, de eigen Okra-hobbyclub voor de mooie versiering op de tafel, een hartje in de kleur van Okra met de betekenis: een groot hart voor alle senioren. Intussen kwam het aperitief. Aansluitend volgde een heerlijk feestmaal, met ondertussen toespraken van o.a; schepen van de senioren Jos Matthé. Hij was verwonderd over zo’n grote beweging, waar iedereen aan bod kan komen, door zoveel verschillende activiteiten, waar het stadsbestuur van Hoogstraten terecht fier op mag zijn. Het is van belang voor Okra dat de gemeente ziet dat er gewerkt wordt met de subsidies. Gerard Scheelen, Verbondsvoorzitter van Okra Turnhout, bedankte de afdeling voor de inzet van zovele bestuursleden en leden. Het doet goed een bemoedigend woordje te krijgen en weten dat je goed bezig bent. Tussen het eten en nagerecht

was er een aangename ontspanning. De mensen hebben er deugd aan beleefd. Het was een geslaagde viering, echt met een HART voor elkaar.

Uit het archief Uit het archief van het Verbond in Turnhout ontlenen we het volgende: OKRA Hoogstraten (vroeger KBG Hoogstraten) werd gesticht op donderdag 16 februari 1953 door een twaalftal mensen. Op de Algemene Vergadering, gehouden op 6 april 1953, toen tweede paasdag, had men reeds een dertigtal leden. Onder deze leden werd een eerste bestuur gekozen bestaande uit: - ere voorzitter: burgemeester van Hoogstraten Thirion - voorzitter van de vereniging: Kamiel De Schepper - secretaris-penningmeester: Jaak Willemsen Traden toe tot het bestuur: Henri Manteleers, August Van Ginneken, August Verschueren, Alfons Aerts, Pieter Van Look, Jan Floren, August Rutten, Louis Geets, Corneel Somers…Onder deze bestuursleden werden de verschillende taken verdeeld. Opvallend is dat er geen enkele vrouw zetelde in dit bestuur. Het doel van de vereniging was om alle gepensioneerden met raad en daad bij te staan.

Ontspanning Als ontspanning waren er toen de welbekende kaartmomenten. Steevast gingen deze door in de kelder van het stadhuis van Hoogstraten. Het lokaal waar nu de Toeristische Dienst is gevestigd. In de zomer waren drie tafels voldoende, in de winter steeg het aantal naar zeven. Om de vereniging waardig aan te voeren werd besloten om een vlag te laten maken. Kunstleraar en leraar aan het Klein Seminarie, Z.E.H. Tegenbos, was de geschikte persoon voor deze opdracht. Op de feestdag van Sint Catharina, 25 november, werd de nieuwe vlag officieel gewijd in de kerk. E.H. van Reusel, kapelaan van het begijnhof en goed gekend bij vele gelovigen die snel een biecht wensten werd de eerste proost van de vereniging. Volgens de toenmalige statuten moest er om de drie maanden een Algemene Vergadering gehouden worden. Dat kwam niet goed uit in de vastentijd. Dan was er steevast minder volk want dan ontbraken er de koffie en de koeken. Na een spreekbeurt door een of andere gastspreker kregen de mannen nog een sigaar en de vrouwen een reep chocolade en dat was het dan. Na de beginjaren kwamen er activiteiten bij en verdwenen er ook weer. Nu is een week gevuld met vele verschillende activiteiten waarbij iedereen wel iets naar zijn gading kan vinden.

Het bestuur - Na de viering van 60 jaar OKRA legden we al deze vrijwilligers vast op de foto. Zittend: Maria Verheyen, Amelie Van Dijck, Jeanne Stoffels (K. Verantwoordelijke – zingeving), Lydia Cleymans (Secretaresse), Liza Van Gils (Voorzitster), Jaak Brosens (Medevoorzitter), Jaak Vinkx (Penningmeester). Staande: Catharina Schalk, Maria Janssen, Rina Brokken, Henri Verschueren, Martha Rijvers, Maria Doms, Jeanne Hendrickx, Jan Geysen, May Laurijssen, Rik Verschueren, Maria Tilburgs, Jef Mertens, Adje Oomen, Rene Smouts, Maria Van Gestel, Frans Tilburgs, Irene Van Bergen, Karel Snoeijs (vlag). 34 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 34

18-4-2013 9:54:15


hoogstraten

JNM Markvallei, snelst groeiende jeugdbeweging van Vlaanderen.

e e . e

-

,

-

-

n n e t t n e n t j

j

a

KBG en OKRA zijn wel gekende afkortingen maar wat betekenen ze? KBG ging meer dan 50 jaar door het leven als Katholieke Bond Gepensioneerden. In 2006 besloot men, gezien de maatschappelijke veranderingen, om OKRA Trefpunt 55 + als naam en logo aan te nemen. OKRA staat voor O = Open, K =Kristelijk, R = Respectvol, A = Actief. Uiteraard bleef men fier op het verleden, de doelstellingen bleven onveranderd maar werden gegoten in een eigentijdse verpakking. OKRA Hoogstraten heeft intussentijd meer dan 400 leden.

GROOT-HOOGSTRATEN - JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) Markvallei is uitgeroepen tot de snelst groeiende JNM jeugdbeweging van Vlaanderen. Hun ledenaantal is meer dan verdubbeld op twee jaar. Hierdoor heeft de beestigste jeugdbeweging van Groot-Hoogstraten en Rijkevorsel een ‘droomweekend’ gewonnen. Voor de wedstrijd werd er gekeken over een periode van 2 jaar naar het ledenaantal. In combinatie met de bevolkingsdichtheid van de afdelingen werden er punten gegeven. Zo behaalde Markvallei uiteindelijk meer punten dan afdeling Gent, een afdeling waar bijna 7 keer meer leden inzitten. Voor vorig voorzitter en provinciaal coördinator Arnold Wittenberg is dit een bekroning voor af-

gelopen jaren: “Ontzettend blij zijn we met deze overwinning. Toen ik begonnen ben als voorzitter hebben we stelselmatig meer activiteiten gepland en de werking continu verbeterd. Onze broodzakkenactie van 2 jaar geleden, alle bakkers in Groot-Hoogstraten en Rijkevorsel verkochten toen 2 weken hun brood in broodzakken van JNM Markvallei, heeft natuurlijk mee voor deze spectaculaire groei gezorgd.” Huidig voorzitter Lysander Fockaert ziet de toekomst dan ook positief voor zich: “Ook vandaag de dag groeit onze afdeling nog. Samen gaan we ervoor om JNM bekender te maken in Hoogstraten en Rijkevorsel. We zullen nooit met genoeg zijn, er is steeds plaats voor een nieuw lid.” Wil je lid worden? Kijk dan zeker eens op www.jnm. be/markvallei.

De huidig activiteiten Zo kan er gekaart worden, is er hobby of zangoefening. Er wordt gewandeld en gefietst in twee groepen. Er zijn volksspelen en er is petanque. Daarenboven wordt er nog geturnd. Daarbovenop staan Henri Verschueren en Karel Snoeijs steeds paraat met de vlag tijdens begrafenissen van een Okra-lid, Wapenstilstand, Te Deum, Heilig Bloed-processie, enzomeer. Heel wat Okra-leden doen vrijwilligerswerk in het WZC. In de maanden mei en juni wordt er druk geoefend op de terreinen van HVV door onze sportievelingen om tijdens de verschillende sportfeesten de Hoogstraatse eer te verdedigen en om met een trofee terug te komen. Jaak Vinkx en Adje Oomen zijn voor Okra Hoogstraten vertegenwoordigd in de ouderenraad. Samen staat men sterk naar de toekomst dat heeft Okra Hoogstraten ten volle bewezen. (FS/OKRA)

Op zoek naar de schat van Katrien HOOGSTRATEN - Is het slecht weer tijdens de vakantie? Slaat de verveling toe? Zijn al je vriendjes op vakantie? Geen probleem! Toerisme Hoogstraten zorgt ervoor dat je toch nog een leuke namiddag kunt beleven: zet je speurneus op en ga op zoek naar de verdwenen schat van Katrien. Katrien, de pa-

troonheilige van onze prachtige Sint-Katharinakerk, kan alle hulp gebruiken bij het terugvinden van haar schatten, zodat ze opnieuw bezoekers kan ontvangen. Wil jij Katrien helpen, haal dan snel een gratis zoektocht bij de dienst voor toerisme. De zoektocht is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar, maar met een beetje hulp van papa en mama kunnen ook de kleinsten mee op zoek. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 35

DHM_mei_337.indd 35

18-4-2013 9:54:16


HOOGSTRATEN

De 12 werken van De Franky

Kinderkoor Jubilate presenteert “Dromen te koop”

KLJ Meerle verbroedert met KLJ Wortel. Opdracht 3 voltooid! GROOT-HOOGSTRATEN: Vorig jaar gooide de jeugdraad van Hoogstraten hoge ogen met de creatie van hun mascotte De Franky en de daaraan gekoppelde zoektocht. Zij haalden ermee de nationale pers en radio en namen deel aan de finale van het “mascotte maken” rechtstreeks uitgezonden op Stu Bru. (Studio Brussel) Dit jaar knutselde de jeugddienst wat nieuws in elkaar. Onder de titel: De 12 werken van de Franky dagen zij alle jeugdverenigingen uit om de diverse opdrachten te realiseren. Er is een prijs van 600 euro mee te winnen, te besteden aan een optreden of evenement. Ondertussen zijn reeds tal van verenigingen bezig met rare dingen uit te halen in hun deeldorp. De resultaten, filmpjes en foto’s inbegrepen zijn te volgen op de Faceboekpagina van de Jeugdraad van Hoogstraten. De opdracht loopt nog tot midden mei.

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 4 mei presenteert het Hoogstraatse Kinderkoor Jubilate “Dromen te koop”. In een afwisselend programma met woord en zang brengen ze onder meer muziek van Kurt Bikkembergs, Jan Coeck en Bert Appermont. Het kinderkoor staat al jarenlang onder de leiding van Ann Leemans en Annemie Ooms. Ann dirigeert en Annemie speelt de live piano-begeleidingen bij de liedjes. Ook komen er enkele solistjes aan bod. Sinds januari zijn er trouwens heel wat nieuwe stemmetjes bij het koor gekomen en voor hen is het dus het eerste echte concert. Dat maakt van deze voorstelling uiteraard een hele speciale ervaring voor hen en de kinderen zullen heel vereerd zijn met uw komst. We verzekeren je trouwens dat je met mooie dromen weer naar huis kan vertrekken na het optreden! Beloofd! “Dromen te koop” door kinderkoor Jubilate op zaterdag 4 mei om 19.30 uur in zaal Pax. Kinderen tot 12 jaar gratis, Volwassenen € 6 (geen voorverkoop) zie ook ww.kinderkoorjubilate.be

36 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 36

18-4-2013 9:54:17


hoogstraten

‘Dan wordt het echt lente!’

(Cathy Berx)

De start van het nieuwe aardbeienseizoen heeft zo zijn eigen tradities. Na de verkoop van de eerste aardbeien in de veiling van Hoogstraten gaan de Grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei de primeuraardbeien aan de Koning en de Koningin aanbieden in het koninklijk paleis te Brussel. Enkele weken later gaan zij met aardbeien naar de Gouverneur in het provinciehuis te Antwerpen. Op donderdag 28 maart werden zij ontvangen door Gouverneur Cathy Berx, de zes gedeputeerden Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert, Bruno Peeters, Peter Bellens, Rik Röttger en provinciegriffier Danny Toelen, allen ridders van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten. Gouverneur Berx vertelde hoe blij zij was dat de Grootmeesters weer op bezoek kwamen met de aardbeien van het nieuwe seizoen: ‘Want dan voelen wij dat het weer echt lente wordt’. (js)

Marleen is HRmanager van het jaar

Marleen Polders HOOGSTRATEN – In het Aldhem Hotel in Grobbendonk vond de vierde Dag van de HRM van Voka Kempen plaats. De dag van de HRM van Voka Kempen is een interactief inspiratiemoment over personeelsbeleid in kleine en grote ondernemingen voor personeelsverantwoordelijken en zaakvoerders.

t ,

Tijdens het evenement werd Marleen Polders van Group Eribel uit Hoogstraten door een vakjury verkozen tot Kempens HR-manager van het jaar.

e s t n

“Kempense bedrijven konden hun HR-manager op de lijst met kandidaten plaatsen. Onze jury selecteerde vier genomineerden”, vertelt Katrien Adriaensens. “Als winnaar kwam Marleen Polders uit de bus. Zij is bij Groep Eribel in tien jaar uitgegroeid tot een onmisbare schakel tussen management en de werkvloer. Marleen is een echte vertrouwenspersoon. De mensen bij Eribel spreken niet voor niets over ‘ons’ Marleen.” Marleen Polders is reeds sinds 2001 personeelsverantwoordelijke voor de groep. Ze werkte voorheen oa. bij Pipeline Equipment Belgium, de Group EME, Asso-Euroclean en Esso Belgium. Ze studeerde aan het Hoger Instituut Vertalers en Tolken in Hasselt. Group Eribel is een marktleidende bedrijvengroep, gespecialiseerd in brandwerende deurgehelen voor de utiliteitsbouw. Dé grote kracht van Group Eribel schuilt in ruim dertig jaar ervaring op het vlak van brandwerende, geluidsisolerende en inbraakvertragende deurgehelen in combinatie met een innoverende, CNC-gestuurde productiefilosofie. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 37

DHM_mei_337.indd 37

18-4-2013 9:54:17


hoogstraten

Acht medailles voor slager Hofkens HOOGSTRATEN – Op Eurobeef, de nationale wedstrijd voor slagers, heeft Marc Hofkens acht maal een prijs gewonnen met zijn ambachtelijke producten. Eurobeef vindt om de twee jaar plaats en uit heel het land kwamen bijna 1300 inzendingen binnen. Slager Marc Hofkens van Hoogstraten heeft met acht van zijn producten een medaille gewonnen. De jury beloonde zijn Gentse kop, kippenwit en crèmepaté met goud. De kalfsworst, frikadellenkoek, beenham en kalkoenstoofpotje waren goed voor zilver. Met het ossenvlees behaalde hij brons. ‘Het was al meer dan tien jaar geleden dat ik nog eens had meegedaan’, zegt Marc Hofkens. ‘Ik had ergens wel verwacht dat ik in de prijzen zou vallen. Van de bekroonde producten worden crèmepaté en beenham het meeste verkocht in de winkel. Binnen twee jaar probeer ik nog meer gouden medailles te bemachtigen. Daarnaast ben ik ook tevreden dat eerlijke vleesproducten gewaardeerd worden. Zeker na al die verhalen over de oneerlijke concurrentie met paardenvlees die onlangs aan het licht kwamen.’ Marc Hofkens, jongste zoon van Alfons Hofkens en broer van Karl Hofkens, slager in Antwerpen, zit zelf al twintig jaar in het vak. Hij heeft natuurlijk veel van zijn vader geleerd. Als zelfstandige slager begon hij in Rijkevorsel en verhuisde zes jaar geleden naar Hoogstraten waar men nu in de Vrijheid al deze ambachtelijke producten vindt. (js)

Woensdag 15 en 29 mei PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur Donderdag 2 mei DAGUITSTAP naar Kortrijk. Vertrek aan de kerk om 7u45 Maandag 13 mei FIETSTOCHT halve dag. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur Via Achtel en Merksplas naar Zondereigen en terug langs Merksplas-kolonie (36 km). Locatie: Schuttershof. Woensdag 22 mei LEDENVERGADERING met voordracht door Erna Siebens “Lingerie door de eeuwen heen”. Aanvang 14 uur in Hof ter Smisse Donderdag 30 mei PROVINCIALE WANDELDAG in Kasterlee. Meer informatie volgt. Dinsdagen 7, 14, 21 en 28 mei KAARTEN en BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St.-Jorisgilde Dinsdagen 7 en 14 mei RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Woensdagen 8, 15, 22 en 29 mei ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdagen 8, 15, 22 en 29 mei AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur. Donderdagen 2, 9, 16, 23 en 30 mei NORDIC WALKING van 9.30 tot 12.30 uur. Bijeenkomst in Castelré

38 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 38

18-4-2013 9:54:18


hoogstraten

Een vernieuwde Aardbeienroute

Wie wil Wereldgezin worden? GROOT-HOOGSTRATEN - Houdt u ervan nieuwe mensen te leren kennen en andere culturen te ontdekken - en dit zelfs zonder uw huis uit te moeten? Heb je een open blik op de wereld? Dan bent u misschien wel dé geschikte persoon om zich kandidaat te stellen als AFS-gastgezin.

GROOT-HOOGSTRATEN – Vrijdag 12 april werd in de Meerselmolen de vernieuwde Aardbeienroute voorgesteld en ingereden. De fietsroute van ongeveer 40 km bestaat al twintig jaar als bewegwijzerd traject, maar werd nu aangepast naar aanleiding van het ambassadeurschap van Vlaanderen Lekkerland. ‘Het is nog steeds een van de populairste themaroutes om te fietsen’, zegt burgemeester Tinne Rombouts. ‘De aanpassingen zijn gedaan omdat de voorbije twintig jaar een aantal aardbeivelden verplaatst zijn en er ook een evolutie is naar serreteelt. Onderweg kan je op sommige

plaatsen aardbeien proeven uit een automaat en ook de horecazaken serveren aardbeigerechten. De fietsroute combineert de gezellige drukte van het centrum in Hoogstraten met de rust op het platteland.’ Toerisme Provincie Antwerpen draaide de richting van het traject om en de dorpscentra van Meer en Meerle zijn mee opgenomen. Er zijn nieuwe, zeshoekige borden die de route aanduiden. Een folder met de fietsroute is gratis verkrijgbaar bij Toerisme Hoogstraten of kan je downloaden op www.antwerpsekempen.be. (fh)

Proficiat Fonne HOOGSTRATEN – Fonne Brosens werkt al 21 jaar in het rusthuis. Vroeger als tuinman en sinds geruime tijd als animator. Om die titel te halen moest Fonne drie jaar lang eenmaal per week lessen volgen in Antwerpen. Voor de bewoners en het personeel van woonblok A was dit echt niet nodig. Zij wisten dat Fonne ook zonder dat ‘diploma’ een uitstekend animator was en zou zijn. Met altijd een leuke lach, een grappig woordje en een helpende hand is hij een geboren animator. Langs deze weg willen de bewoners en het personeel van het woon- zorgcentrum blok A Fonne gelukwensen met het behalen van zijn diploma “begeleider animator bejaarden”. “Doe zo verder Fonne dan kunnen we hopelijk nog jaren genieten van uw talenten”, klinkt het in koor. (fh)

6

r .

.

Jaarlijks wagen tal van jongeren zich aan een internationaal uitwisselingsproject van AFS. Onze positieve, rijke Vlaamse cultuur lokt velen van hen naar ons land. Als gastgezin steek je veel op over de leefwereld van deze jongeren, zowel in hun thuisland als hier. Dat leidt soms tot kleine cultuurshockjes aan de keukentafel. Ook in Hoogstraten verblijven dit jaar twee studenten: Ploy uit Thailand en Rodrigo uit Bolivië.

Goesting? Iedereen kan gastgezin worden, ongeacht de samenstelling van het gezin. Het maakt niet uit, u moet alleen veel ‘goesting’ hebben om een stukje van de wereld in huis te halen. De jongeren komen meestal eind augustus aan zodat ze op 1 september het schooljaar in een middelbare school kunnen starten. Ze blijven dan bij ons tot half juli. Het is echter ook mogelijk om hen slechts één trimester onderdak te geven. Ze komen vanuit alle hoeken van de wereld, al kunt u als gezin wel laten weten welk land uw voorkeur geniet en of u liefst een jongen of een meisje ontvangt. AFS is een grote internationale vrijwilligersorganisatie en heeft bovendien een sterke lokale werking in de Kempen. Tal van vrijwilligers zetten zich in om gastgezinnen en studenten optimaal te begeleiden. Dit schooljaar biedt AFS Kempen 15 studenten uit 10 verschillende landen. En dus ook aan 15 gastgezinnen de kans om hun blik op de wereld te verruimen.

Interesse? Dan kunt u eens een kijkje nemen op www. afsvlaanderen.be (> wereldgezin). Een persoonlijk verhaal kan je vinden bij de familie EveraertVan Dun - roeleveraert@telenet.be

Oase

0

schoonheidsinstituut

e

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40

.

www.schoonheidsinstituut-oase.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 39

DHM_mei_337.indd 39

18-4-2013 9:54:20


hoogstraten

Poosplaatsen, een ode aan de Mark

Eindvoorstelling Academie voor Muziek en Woord

Ik zie dat

H p e

HOOGSTRATEN / REGIO - Rond de poosplaatsen die in het grensoverschrijdend stroomgebied van de Mark zijn Poosplaatsen langs het water. Het woord ‘poosplaatsen’ werd geïntroduceerd door Pien Storm van Leeuwen. In dit woord klinken ‘verpozen’ en ‘poëzie’ door in relatie tot een bepaalde plek. In steen gebeiteld legde deze kunstenares op tal van plekken langs de Mark dichtregels te velde waar de passant kan stilstaan bij het landschap en zijn historie.

De Mark Sommigen menen dat de naam Mark van het oude woord ‘marka’ komt, dat grens betekent, maar er is geen oude of nieuwe grens die de rivier over grote lengte volgt. Daarom stellen anderen dat de naam van de Germaanse waternaam ‘warko’, de moerassige, stamt. Zeker is dat een waterloop in vroeger tijden, toen bruggen een zeldzaamheid waren, een markant landschapselement was. Alleen via voorden, doorwaadbare plaatsen, kon de mens immers de overzijde bereiken. De rivier de Mark, die op tal van plaatsen door moerassig ommeland stroomt, werd stellig door velen als een natuurlijke begrenzing van landerijen ervaren. Rond de poosplaatsen die in het grensoverschrijdend stroomgebied van de Mark zijn gerealiseerd, verscheen onlangs ‘Ode aan de Mark’. Dit boekje neemt je mee op een ontdekkingsreis door de Markvallei. Het is niet alleen een tocht doorheen de groene kamers van het landschap, maar ook een wandeling doorheen de tijd. De foto’s zijn van Jan Willem Storm van Leeuwen. (fh)

V w a D

Toon tijdens de eerste try-out van de monoloog in de WOORDweek van de Academie, begin februari jl. HOOGSTRATEN – Tijdens het Hemelvaartweekeinde speelt Toon Janssens, afkomstig uit Hoogstraten, zijn eindvoorstelling WOORD van de Academie voor Muziek en Woord. De monoloog, getiteld “IK ZIE DAT”, is een vrije bewerking van het stuk “Hun” van Peter De Graef. Toon vertelt het verhaal van Cis, een jonge man die werkt op een boorplatform en vaak voor lange tijd weg is van huis. Thuis zit Emilie die hem, toen hij ontspoorde, heeft opgevangen en opgeknapt. Ze zijn jong getrouwd maar al na een jaar vreemden geworden voor elkaar. Cis is meer en meer in zichzelf gekeerd. Zijn gevoelens worden steeds tegenstrijdiger. Zodat hij uiteindelijk niet anders kan dan alles opbiechten wat hem dwars zit. De monoloog wordt drie keer gespeeld in zaal Cecilia. De toegang is gratis; wel graag vooraf reserveren via ikziedat@gmail.com of op www.ikziedat. com. Meer info vind je ook op de website van de Academie: www.amwn.be. “IK ZIE DAT” op vrijdag 10 mei om 20u15, op zaterdag 11 mei om 15u en om 20u15 in Zaal Cecilia, Gelmelstraat 6A. (ms)

40 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 40

18-4-2013 9:54:21

H z R v h k t e j H a

S t


hoogstraten

Ook zin in een boete van de Rijkswacht?

HOOGSTRATEN - Het is al even geleden maar pas sedert einde vorige eeuw is er sprake van de eenheidspolitie. Voordien kon je zowel een boete van de Rijkswacht als van de politie krijgen. Het was toen niet altijd dubbelen trits maar je moest toch uitkijken. De ene groep was al wat strenger dan de andere. Hoogstraten heeft een imposante rijkswachtkazerne ergens gebouwd einde de jaren 1900. De Rijkswacht brigade van Hoogstraten was er gevestigd. Allemaal mannen met snorren, anders hoorde je er niet bij. Na de eenmaking kwam de kazerne leeg te staan en werd door het gemeentebestuur verkocht. Een actie die niet zonder enige strubbelingen verliep maar sedert enkele jaren is zij terug in haar oude glorie hersteld. Het geheel werd opgedeeld in winkelruimten en appartementen. Sedert begin maart heeft de Rijkswacht er ook terug een onderkomen gevonden. We bedoelen

niet die mannen met snorren, maar we hebben het wel over “Café De Rijkswacht” Een kinderdroom van Tom Gabriels die is uitgekomen: Zelf een café uitbaten. Zomaar een café waar je er eentje (of meerdere) kan gaan drinken als je dorst hebt. Er is een keuze uit meer dan 30 soorten bieren van hoge en lage gisting. Bijzonder is wel “Een brigadier”, een bier speciaal voor dit café gebrouwen met een vrij hoog alcoholpercentage maar welk zeer goed in de smaak valt, zowel bij jong als oud. Voor wie wat anders wil is er koffie en thee in diverse soorten en melanges. Bij het vertrek uit de zaak is iedereen gelijk: Ze krijgen allemaal een boete van De Rijkswacht. Zodoende kan je thuis bewijzen dat je alles wat je betaald hebt, ook daadwerkelijk gedronken hebt. Iedereen, jong en oud, is er van harte welkom van dinsdag tot en met zondag. Gewoon, zonder schroom, de poort van de Rijkswachtkazerne inwandelen en op het terras of aan de toog gaan zitten. (pdn)

Noord-Duitse cantates in de begijnhofkerk

Hoogstraten - In 2011 startte Emmanuel Van Kerckhoven met Het Antwerps Barokorkest om Bachcantates te brengen tijdens de zondagsdienst in de Sint-Norbertuskerk van Antwerpen. Het orkest, dat uitsluitend bestaat uit professionele muzikanten, hecht groot belang aan het uitvoeren van het repertoire binnen de oorspronkelijke context en op een zo authentiek mogelijke manier. De Bachcantatediensten oogsten dan ook veel appreciatie omwille van het kwaliteitsvolle niveau. Naast de specialisatie in de uitvoering van Bachcantates speelt Het Antwerps Barokorkest ook concertante muziek. Deze keer kiest het orkest voor cantates van de Noord-Duitse componisten Dietrich Buxtehude en Franz Tunder. Solist is de jonge sopraan, Astrid Stockman. Het vocale gedeelte wordt afgewisseld met Duitse en Oostenrijkse muziek uit de 17e eeuw met werken van Schmelzer en Fischer. Het geheel staat onder de leiding van Emmanuel Van Kerckhoven. Het programma wordt op verschillende plaatsen gespeeld waaronder op woensdag 1 mei 2013 om 20u in de Begijnhofkerk in Hoogstraten. Daarna nog in Antwerpen en Heide-Kalmthout. De inkom bedraagt e 15 en meer info krijg je bij www.muziekcentrumzurenborg.be of 0476 / 573 907 U kan telefonisch of per e-mail reserveren, of door het gepaste bedrag over te maken op BE48 7310 2250 9227 met vermelding van uw naam, de concertdatum en het aantal tickets.(lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 41

DHM_mei_337.indd 41

18-4-2013 9:54:21


HOOGSTRATEN

Orgel en derwisj dans in de kerk HOOGSTRATEN - MiXtuur is een nieuwe vereniging in Hoogstraten die zich tot doel stelt om het historisch orgelpatrimonium in de regio te bewaren en de orgelmuziek in al zijn facetten te promoten. Zinnenprikkelend “Orgelmuziek zoals wij het hier kennen is veel meer dan alleen maar kerkmuziek”, aldus voorzitter Jan Martens. “Mixtuur staat voor zinnenprikkelende cultuur rondom de orgels van het Land van Hoogstraten. Wij willen de bevolking laten kennismaken met de historische rijkdom en muzikaliteit van ons zeer waardevolle orgelpatrimonium in groot-Hoogstraten. Dat is iets wat men ons tot in het buitenland benijdt. Daarom willen wij dringend dat wat stoffig imago oppoetsen en onze orgels een vernieuwend elan geven. Over de stadsgrenzen heen werken wij samen met Turnhout, Boxtel en Utrecht.”

Orgel en dans De concerten van MiXtuur hebben een drievoudige stempel: verbondenheid met andere kunsten, eigentijdse visie, virtuoze orgelmuziek. De luisteraar mag zich dus verwachten aan nieuwe ervaringen, onbekend avontuur en muzikale virtuositeit. Dat is al meteen prijs met Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt (19232012). Canto Ostinato is met voorsprong het populairste werk uit de Nederlandse hedendaagse muziek. Hier krijgen we een versie te horen voor orgel in combinatie met Turkse derwisj dans door organist Aart Bergwerff en danser Kadir Sonuk.

Agenda: zaterdag 4 mei om 19.30 uur - CANTO OSTINATO met derwisj dans in de SintKatharinakerk van Hoogstraten.

Orgel Ongehoord Veertien dagen later klinkt datzelfde Thomasorgel met Nico Declerck aan de toetsen totaal anders. Nico brengt je van Glee naar de ZuidAmerikaanse passie, van het cinema orgel van de Pavillon Baltard in Parijs naar een kruising van Beethoven met Scott Joplin en van Boëllmann met jazz. Hoogtepunt wordt de muziek van de Zweedse componist Gunnar Idenstam die met zijn symfonische rock een unieke combinatie maakt van Bach en Daryl Stürmer (basgitarist van Genesis) en van Franck met pop. Eigenzinnig, virtuoos en briljant maar O-N-G-E-H-O-O-R-D! Agenda: zaterdag 18 mei om 19.30 uur - ORGEL ONGEHOORD in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten.

Jos Van Immerseel Op zaterdag 8 juni komt met Jos Van Immerseel internationaal talent van eigen bodem naar Hoogstraten. Wist je dat Jos lang geleden als elfjarig neefje van de legendarisch Hoogstraatse drogist Toon Wuyts al op het orgel van het Begijnhof

heeft gespeeld! Ondertussen is hij uitgegroeid tot een internationaal gerenomeerde dirigent, pianist en organist. Het verheugt ons zeer dat hij in zijn overvolle agenda tijd heeft willen maken om uitgerekend nog eens in Hoogstraten te komen concerteren. Dat hij daarbij het spraakmakende Thomasorgel onder handen mocht nemen, heeft daar zeker in meegespeeld. Een topper die je beslist niet mag missen! Agenda: zaterdag 8 juni om 19.30 uur: JOS VAN IMMERSEEL op het nieuwe Thomasorgel in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten.

Quanta costa? • De toegangsprijs per concert bedraagt € 10. Minder dan 18 jaar is gratis! Wie de volledige cyclus van 3 concerten bezoekt, betaalt hiervoor tot en met 4 mei in voorverkoop bij dienst Toerisme Hoogstraten of aan de kassa slechts € 20 (i.p.v. € 30!). • De laatste twee concerten zijn inclusief videocaptatie zodat u de organist van dichtbij aan het werk ziet. • Na elk concert krijgen alle bezoekers bij een gezellige babbel achteraan in de kerk een gratis glas wijn of fruitsap aangeboden. • Voor meer info: www.mixtuur.be of dienst toerisme Hoogstraten - tel. 0032 (0)3 340 19 55

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

42 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 42

25-01-2011 21:21:03

18-4-2013 9:54:22


d -

hoogstraten

Nieuws uit de Bib Poosplaatsen

n e t

Samen met kunstenares en dichteres Pien Storm van Leeuwen werden acht zwerfkeien, “Poosplaatsen bij De Mark” geplaatst met daarin telkens een gedicht gebeiteld. Hoogstraten, Rijkevorsel, Baarle-Hertog en Merksplas hebben ieder twee poosplaatsen. Voor de poosplaatsen in Hoogstraten leverden Marc Pairon in Meersel-Dreef en Guido Belcanto aan het Gelmelslot een bijdrage.

S

Van maandag 13 mei tot en met zaterdag 1 juni biedt de fototentoonstelling in de hoofdbibliotheek een overzicht van deze poosplaatsen.

-

j

j

Wil je meer achtergrondinformatie? Kom dan op zaterdag 25 mei om 10 uur naar de bibliotheek. Dichteres en beeldend kunstenares Pien Storm van Leeuwen vertelt eerst over de poosplaatsen, daarna bezoek je aan het Gelmelslot de zwerfkei met het gedicht van Guido Belcanto. Inschrijven bij de Toeristische dienst van Hoogstraten.

Peter Vervloed vertelt Indonesië en school, twee onderwerpen waarover Peter Vervloed graag schrijft. Op vrijdag 3 mei geeft deze jeugdauteur in de bibliotheek van Hoogstraten twee lezingen voor de leerlingen van de vijfde klas basisschool. Door middel van diverse instrumenten, zang en dans dompelt hij zijn publiek in de vaak exotische sfeer van zijn werk onder. Zo krijgen de kinderen op een originele manier meer achtergrondinformatie bij de boeken die ze lezen.

Sylvia Vanden Heede op bezoek Jeugdschrijfster Sylvia Vanden Heede is vooral bekend voor haar schitterende boeken over ’Vos en Haas’, maar ze schrijft allerlei verhalen die leuk zijn om lezen en waar je lang over kunt nadenken: dierenverhalen, fantasieverhalen en historische verhalen. Speciaal voor de kinderen van de Hoogstraatse scholen komt ze in de bib voorlezen en over haar boeken vertellen. Alle kinderen van de tweede klas basisschool zijn van harte welkom op 30 en 31 mei.

Doe meer met minder Je kan heel wat geld besparen door bewust te leven en te kopen. Kleine ingrepen in je huishouden kunnen goed voelbare gevolgen hebben voor je budget en voor het milieu. Tijdens deze vorming krijg je tips om je verbruik te doen dalen en op een andere manier te consumeren. Doe meer met minder op maandag 6 mei om 19.30 uur. Inschrijven noodzakelijk. Tel: 03 314 32 61; Inkom 3 euro.

Evenwichtig eten Overal worden we aangespoord om minder vlees te eten. Welke voordelen heeft dit voor jou en je omgeving? Welke vleesvervangers bestaan er? Hoe weet je of je de nodige voedingselementen opneemt? Naast de theorie krijg je ook aan de hand van een demo allerlei tips voor koude vegetarische gerechten. Evenwichtig eten op donderdag 16 en 23 mei om 20 uur. Inschrijven noodzakelijk. Info: 03 314 32 61, deelname| 10 euro. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 43

DHM_mei_337.indd 43

18-4-2013 9:54:23


meersel-dreef

’t Dreefke kleurt je dag MEERSEL-DREEF - De kinderen van basisschool ’t Dreefke werken al vanaf september 2012 aan hun jaarthema: “ ’t Dreefke kleurt je dag “. Er werden de afgelopen maanden workshops, themadagen, optredens en nog veel meer georganiseerd. Ook dynamo3 (een subsidieproject van CANON Cultuurcel om met cultuur op school aan de slag te gaan) vond dit thema de moeite waard en zorgde voor extra subsidies. Met dit extraatje konden de kinderen nog een culturele uitstap mee maken. Het werd een trip met de hele school naar het Van Gogh huis in Zundert. De kleuters kregen in de voormiddag allerhande werkgroepen en de kinderen van de lagere school in de namiddag. Eenmaal aangekomen bij onze noorderburen, werden we ondergedompeld in de wereld van deze bekende schilder. Een speurtocht in de natuur, een kijkje in zijn ouderlijk huis, en natuurlijk mochten de kinderen ook schilderen zoals hem. Iedereen vond het een leerrijke en plezante ervaring die zeker voor herhaling vatbaar was!

G

Meester Dieter en zijn graadklas 3 en 4, tesamen met de beroemde zonnebloemen van Vincent Van Gogh.

Smokkelroute zandbijen MEERSEL-DREEF - Ons dorp heeft meer te bieden dan u zou denken. Bijvoorbeeld zandbijen. Langsheen de Smokkelroute voor wandelaars, heeft het Agentschap voor Natuur en Bos in de Elsakker niet alleen een infobord over zandbijen voorzien, er werden hiervoor ook twee halve oude boomstammen rechtopstaand in de grond geplaatst, voorzien van geboorde gaten van verschillende diameters. Deze gangen worden vaak al in het eerste jaar gebruikt door wilde bijen, de belangrijkste bestuivers niet alleen in de natuur maar ook in uw tuin. Op de zandpaden van de Elsakker kom je in het voorjaar de grijze zandbij en in de zomer de pluimvoetbij tegen. Waarschijnlijk weet bijna niemand dat deze onbekende bijen in onze directe leefomgeving aanwezig zijn. Daarom, heb respect voor de natuur, je kan er alleen maar wel bij varen. (JJ)

Twee halve oude boomstammen met geboorde gaten moeten wilde bijen aantrekken in de Elsakker.

44 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 44

18-4-2013 9:54:24


meersel-dreef

Windkracht 6 MEERSEL-DREEF - Op donderdag 28 maart werd een succesvolle uitvoering gebracht van het project “Windkracht 6” voor kinderen uit het 3e en 4e studiejaar van Meersel-Dreef ofwel groep 5 en 6 van de basisschool Galder/Strijbeek, een initiatief van de fanfare Voor Eer en Deugd.

De uitvoering

De taal van de dirigent

De zaal zat vol met opa’s en oma’s en ouders die naar hun (klein)zoon of (klein)dochter kwamen luisteren. De kinderen hadden goed geoefend op school met het lespakket van Windkracht 6. Nadat de fanfare Voor Eer en Deugd het eerste liedje had ingezet met ‘Allemaal Blaasmuziek’ begonnen de kinderen vol overgave te zingen op het teken van de dirigent.

Daar een dirigent niet steeds hardop kan roepen wat er moet gebeuren, geeft hij aanwijzingen en maakt gebaren met zijn armen en handen. Als hij 3 vingers omhoog steekt wil dat zeggen dat de muziek na 3 tellen vooraf begint. Hard spelen of zingen zijn grote gebaren en zachtjes zijn weer hele kleine gebaren. Meneer Van Fare wilde natuurlijk ook uitproberen of de muzikanten zijn aanwijzingen met de dirigeerstok zouden volgen. Met zijn capriolen bracht meneer Van Fare niet alleen de kinderen keer op keer aan het lachen maar ook de ouders en de oma’s en opa’s. Nadat het laatste liedje ‘Ba Die da Doe’ ten uitvoer was gebracht door de muzikanten en de zingende kinderen begon de muziekbingo. Er werd een groot zwart gordijn voor het podium gespannen en de kinderen kregen een bingokaart. Per instrument was er een solist die een solo-

Na het eerste liedje kwam er een verrassing binnen lopen: meneer Van Fare (ofwel Jeroen Scholten) kwam te voorschijn met een grote bas in zijn armen waar hij zo erg mee zwaaide dat hij op een haartje na de lampen aan het plafond kapot sloeg. Onder leiding van dirigent Gerard de Krom werden alle instrumenten voorgesteld zoals de koperblazers, de houtblazers en de slagwerkers.

werkje liet horen achter het gordijn en konden de kinderen bij het herkennen van het instrument het plaatje aankruisen op hun bingokaart. Na het uitreiken van de prijzen, konden kinderen zelf alle instrumenten uitproberen. Iedereen was het erover eens dat het een gezellige en leerzame avond was geweest.

Doe jij ook mee? Het doel van het project is meer jongeren van de basisscholen enthousiast te maken voor blaasmuziek en slagwerk. We hebben geconstateerd dat er veel muzikaal talent zit in onze dorpen. Ook al was jij er deze avond niet bij, ben je oud of jong, meld je aan of bel voor meer informatie voor een meekijk of proefles. Voor België Bert Damen Tel: 00 32 3 3157263. Voor Nederland Marlène Roelands-Kox Tel: 00 31 6 596 1806. (NdG/JJ)

Plechtige communicanten MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 6 april mochten 9 jongens en meisjes in de kloosterkerk het H. Vormsel ontvangen van E.H. Wim Selderslaghs, Vicaris voor jeugd bisdom Antwerpen. De communicanten ontvingen het chrisma, een mengsel van olijfolie en balsem, op het voorhoofd, in een mooie moderne eucharistieviering, met medewerking van het plaatselijk gelegenheidszangkoor. Op de foto herkennen we Wendy Stoffels die de vormelingen heeft begeleid, in samenwerking met Els Hendrickx, Vicaris Selderslags, Pater Luc Wouters, en verder natuurlijk de communicanten: Seppe Jacobs, Thom Mermans, Wout Schrickx, Teun Van Boxtel, Jente Van Dun, Bente Van De Ven, Sam Mook, Edith Huybregts en Femke Aarts. Van harte proficiat. (JJ)

Meerselmolen MEERSEL-DREEF - Vanaf zondag 28 april (Vlaamse molendag) tot en met de tweede zondag van oktober is de Meerselmolen, Dreef 2, elke zondag weer open. Op deze zondagen is de molen van 10.00 tot 17.00 uur gratis te bezichtigen en kunt u in de serre een consumptie gebruiken. Ook wordt er EKO graan gemalen en zijn er diverse meelmixen voor de broodmachine verkrijgbaar. Door de vrijwillige molenaar of de gids wordt graag uitleg gegeven over de werking van de molen. Voor de kinderen is er een speurtocht door middel van meerkeuzevragen over de molen, zo ontdekken zij spelenderwijs de werking en de geschiedenis van dit industriële monument. Groepsrondleidingen en speciale arrangementen op afspraak. Eigenares Ans Groot is te bereiken op 0032(0)3-3141955 of info@meerselmolen.be . (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 45

DHM_mei_337.indd 45

18-4-2013 9:54:25


meersel-dreef

Poosplaats aan de Meerselmolen MEERSEL-DREEF - Langs het stroomgebied van de Markrivier werden op verschillende plaatsen zwerfstenen geplaatst, hierdoor werd de realisatie van het project “Poosplaatsen langs de Mark” een feit. Samen met kunstenares en dichteres Pien Storm van Leeuwen werden 8 zwerfkeien, met daarin een gedicht gebeiteld, langs het stroomgebied van de Mark geplaatst. Hoogstraten, Rijkevorsel, Baarle-Hertog en Merksplas hebben ieder twee poosplaatsen. Deze zogenaamde poosplaatsen nodigen de toevallige voorbijganger, fietser en wandelaar uit om even stil te staan bij het uitzicht, de geschiedenis of de sfeer van de plaats. Voor de poosplaatsen in Hoogstraten leverden Marc Pairon bij de watersluis van de Meerselmolen en Guido Belcanto aan het Gelmelslot een bijdrage. De bijhorende en tevens gratis uitgave ´Ode aan de Mark´ bundelt niet alleen de verschillende poosplaatsen maar geeft ook informatie over de geschiedenis van het gebied. De uitgave is prachtig geïllustreerd met tientallen foto´s. Het is niet alleen een pelgrimage doorheen de groene kamers van het landschap maar ook doorheen de tijd. Daarnaast is er voor alle acht de poosplaatsen een postkaart gemaakt.

M t w P

J p r O e d D l s o

De postkaarten en de dichtbundel “Ode aan de Mark” zijn - volledig gratis - te verkrijgen bij Toerisme Hoogstraten. Het totale, grensoverschrijdende project bestaat uit 21 poosplaatsen. Het volgt het totale traject van de Mark vanaf de monding in Merksplas tot in Breda/Terheijden. (JJ)

Sint-Lucianieuws

Waar het water maalt is geschiedenis de erosie van de overlevering. Een kiezel kan geen kei meer worden. (Marc Pairon)

Jaarlijkse paardenwijding

MEERSEL-DREEF - Het Regionaal Mannen Ensemble QUODLIBET trad op zondag 17 maart ll. in de Sint Lucia kapel op. Dit ensemble ontstond op 5 maart 2008 uit een initiatief van huidige dirigent Martin Sweep, en brengt een mengeling van wereldse en religieuze muziek. Daarbij zoekt men graag naar de grenzen van het stembereik. De meerstemmigheid in de liederen is een doel op zich en het karakter van de zang laat zich het best duiden als ‘krachtig’ en ‘spontaan’. Het ensemble kiest voor een regionale samenstelling zodat zangers uit de wijde omgeving van het Nederlandse Geertruidenberg zich kunnen aansluiten. Slechts een 40-tal muzikale liefhebbers kwamen opdagen, maar zij konden dan ook met volle teugen genieten van het optreden. In elk geval een leuk initiatief dat voor herhaling vatbaar is. Voor meer info omtrent dit ensemble kan u de website www.rmequodlibet.nl bekijken. (JJ)

MEERSEL-DREEF - De jaarlijkse paardenwijding op zondag 7 april bij de St Lucia kapel was wederom een mooi schouwspel. Pater Luc kweet zich wederom uitstekend van zijn taak en laten we hopen dat mens en dier samen weer een behouden jaar mogen hebben. (foto Cris Smeekens)

46 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 46

18-4-2013 9:54:26


g .

meersel-dreef

Misvieringen in het Pools Meersel-Dreef - Het begint zo stilaan een traditie te worden in Meersel-Dreef; in de zomer wordt één of meer keer een H. Mis gevierd in het Pools. En ook dit jaar. Jaarlijks in de maand mei komen vele gelovige pelgrims uit België en Nederland naar het Mariapark en de grot om daar te bidden tot Maria. Ook veel verenigingen houden in deze maand een bedevaart naar het “Lourdes van de Noorderkempen”. De mis wordt dan gevierd, altijd in het Nederlands. De vele Poolse werkers in de regio verstaan onze taal heel moeilijk en van een lezing of een preek krijgen zij heel weinig mee.

In Memoriam

Gust Snijders (1946 – 2013)

Volledig onverwacht is Gust Snijders thuis overleden. Gust Snijders is op de Dreef geboren in 1946. Hij werd grootgebracht in een gezin van negen kinderen, hij was de zesde in de rij. Opgroeien in een groot gezin heeft van Gust een heel sociaal man gemaakt. Na de lagere school op de Dreef, ging hij verder studeren in Essen en daarna ook nog in Antwerpen naar de hoge school. Na zijn studies is hij begonnen als telefonist in Meer en na enkele jaren kwam hij terecht in de verzekeringsbranche.

Pater Marcin Derdziuk: “Als we daar de mensen een plezier mee doen, dan komen we graag naar Meersel-Dreef”. Om ook aan deze mensen de mogelijkheid te bieden om eens een H. Mis te kunnen meevieren in hun eigen taal, wordt er deze zomer twee keer een bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Meersel-Dreef georganiseerd. Pater Marcin Derdziuk komt vanuit Antwerpen om samen met zijn landgenoten de Eucharistie te vieren. Dit jaar zal de eerste bedevaart zijn op zondag 19 mei (Pinksteren) om 15.00 uur en de tweede op zondag 23 juni eveneens om 15.00 uur. Omdat er in de tuinbouw ook vaak voormiddags wordt gewerkt, is gekozen voor de namiddag. Tijdens beide vieringen zal Danusia Braspenning uit Rijsbergen originele traditionele Marialiedjes uit Polen zingen. Vanuit het Mariapark zal dan o.a. het ‘Pro górach, dolinach’ klinken, de Poolse versie van ‘Te Lourdes op de bergen”. Iedereen, Belg, Nederlander, Pool, Roemeen of wie ook, is van harte uitgenodigd en welkom. Veel bedrijven uit tuinbouw en boomkwekerij krijgen per mail al een uitnodiging in het Pools om die aan hun werknemers door te geven. Bedrijven die deze nog niet krijgen, maar dit bericht ook graag willen ontvangen, kunnen een mailtje sturen naar fverheijen@hetnet.nl. Via dit mailadres kunt u desgewenst ook meer inlichtingen krijgen over deze vieringen. (VF/JJ)

Tot 2006 heeft hij gewerkt bij Jef De-smedt als verzekeringsagent. Uit hoofde van zijn beroep, kwam Gust overal en iedereen kende hem daardoor. Gust was ook het sportieve type: eerst voetbal gespeeld bij de Landelijke Gilde daarna werd hij er keeper. Op latere leeftijd is hij tien jaar voorzitter geweest van KFC Meerle. Hij heeft ook vele jaren gevendeld bij de Kempische klauwaerts van MeerselDreef…hij was een fervent vendelier. Ondertussen heeft hij zijn vrouw Rosa leren kennen en in 1971 zijn ze gehuwd! In 1978

is het gezin naar Meerle verhuisd en ondertussen zijn ze bijna echte Meerlenaren geworden. Het gezin werd uitgebreid met twee flinke zonen en ondertussen zijn er vijf kleinkinderen….. zij vormden voor opa de grootste hobby! Alles wat hij in de moestuin kweekte werd uitgedeeld aan de kleinkinderen. Er was niks lekkerders dan opa’s groenten. Ook hield Gust van vis en vlees roken: echt een lekkernij… Met zijn vrouw heeft hij ook verre reizen gemaakt naar andere continenten… Gust was ook gekend als de grote kindervriend in Meersel-Dreef. Zo heeft hij vele hartjes sneller doen slaan. Gust deed vele dingen graag: vissen, biljarten, jagen, in zijn moestuin werken, op stap gaan met Rosa.. Ook was hij van onschatbare waarde voor de parochie in Meerle. Hij was immers de schatbewaarder van de parochiale werken… Met het mooie weer op komst, ging Gust zijn tuin in orde brengen…helaas …een vingerknip …onverwacht, onbegrijpelijk, zo plots…maar we moeten afscheid nemen..al valt het ons heel zwaar

Werk in uitvoering MEERSEL-DREEF - De zeven statiën van O.L.V. van Zeven Weeën, gelegen in een halve ronde achter de Mariagrot, worden gerenoveerd. Beelden zijn verwijderd, voegen zijn gezandstraald, en losse stenen worden ingemetseld. Een geduldig werk van vele maanden, maar het resultaat zal weer gezien mogen worden. In de laatste jaren zijn er reeds meerdere monumenten gerenoveerd, zoals het Heilig Hart beeld ter ere van de gesneuvelde soldaten, de Geeseling van Christus en de kapel van de H. Antonius. Een lentewandeling in de grot wordt bij deze aan iedereen aanbevolen, de ingetogen sfeer van deze natuurlijke omgeving brengt je vanzelf tot rust in onze drukke leefwereld van afspraken en verplichtingen. (JJ) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 47

DHM_mei_337.indd 47

18-4-2013 9:54:27


wortel

Tentoonstelling niet-professionele kunstenaars

E v r

WORTEL – Naar aanleiding van de schenking van een kunstwerk van Robert Marcel organiseert de kerkraad een tentoonstelling van werken van Wortelse niet-profesionele kunstenaars. Robert Marcel werd in Wortel-kolonie geboren als Robert Houtman. Na teken- en schilderlessen aan de kunstacademie in Antwerpen maakte hij naam als acteur in Slisse en Cesar, Jeroom en Benjamien, Wij Heren van Zichem, De Paradijsvogels en zoveel andere gekende theater- en televisieproducties. Voor en na zijn actieve loopbaan als acteur was hij ook een verdienstelijk schilder. Zijn zoon Walter Houtman is het geboortedorp van zijn vader niet vergeten en schenkt een prachtig werk van zijn vader aan de inwoners van Wortel. Naar aanleiding van die schenking organiseert de kerkfabriek een tentoonstelling met werk van Wortelse niet-professionele schilders zoals (in alfabetische volgorde) Jaak Aerts (+), Michel Embrechts (+), Birthe Fockaert, Rob Goris, Rita Hillen, Emiel Horsten (+), Els Meulders en Cois Sommen. U wordt vriendelijk uitgenodigd op de overhandiging van het kunstwerk en de opening van de tentoonstelling tijdens en na misviering op 27 april om 18 uur. De tentoonstelling is vrij toegankelijk op zondag 28 april, op zaterdag 4 en zondag 5 mei, telkens van 14 tot 17 uur. (fh)

48 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 48

18-4-2013 9:54:28


DORPSRAAD WORTEL

Het stinkt in Wortel Wortel, traditioneel de laatste deelgemeente die het college bezoekt, is misschien wel het voorbeeld van de malaise die zich in verschillende dorpsraden voordoet. (Ex)Voorzitter Luc Hendrickx kondigde vorig jaar zijn afscheid aan omwille van politieke ambities. Een mandaat zat er niet in en een opvolger als voorzitter al evenmin. Uit verantwoordelijkheidszin zat hij de vergadering voor, in de hoop dat er dringend nieuwe kandidaten bestuursleden opstaan. Begroting Na de voorstelling van het nieuwe college en andere mededelingen van het bestuur die op de agenda van elke dorpsraad staan, kregen de 25 aanwezigen een overzicht van de gelden die voor Wortel in de begroting staan. Een overzicht: • 103.000 euro voor de herstelling van het dak van de schuur in de kolonie; • 8.000 euro voor dakvlakramen voor de Klapekster en de Slinger • 15.000 euro voor rioleringswerken in de kolonie • 36.200 euro voor renovatiewerken aan de oude school • 18.880 euro voor de herinrichting van de speelplaats Rooimans • 11.050 euro voor de opmaak van het nominatiedossier Unesco Wortel-kolonie En zoals in elke gemeente vermeld: 400.000 euro voor onderhoudwegen en 75.000 euro voor een raamcontract wegenwerken voor gans de stad.

Opslagruimte verenigingen Onder het motto vragen staat vrij staat elk jaar opnieuw de berging van materialen van de Wortelse verenigingen op de agenda. Sinds de stad erfpachtnemer is van enkele loodsen in de kolonie, zijn de verenigingen vragende partij. Maar al evenveel jaren krijgen ze te horen dat de open loodsen gebruikt worden als schapenstal en voor de berging van groter materiaal van de technische dienst van de stad. De gesloten loodsen zitten vol met meer kwetsbaar materiaal zoals structuren die gebruikt worden bij Bloemen en Groenten enz.

zodat men het voor subsidiëring kan indienen. Een van de aanwezigen, een lid van de kerkfabriek van Wortel, merkt op dat het bestuur figuurlijk te biechten moet bij het centrale kerkbestuur. Een welles nietes discussie die eindigt met de beslissing dat men met beide besturen zal overleggen. Als het maar vooruitgaat denken wij dan.

is tijdens het centrifugeren van de mest. Dan komen er gassen en geuren vrij die irriterend kunnen zijn. Sindsdien houdt men, wanneer men gaat centrifugeren, rekening met weersomstandigheden en windrichting”.

Een mestverwerkend bedrijf

Maar men ging verder. “In oktober 2012 installeerde het bedrijf een biofilter”, zegt Rombouts,”een systeem dat even op punt en op gang moet komen, maar nu resultaten zal opleveren. In januari 2013 zijn er metingen gebeurd, maar die resultaten kennen we nog niet. Indien de metingen niet voldoende resultaat geven, moet en wil het bedrijf op zoek naar andere mogelijkheden”.

De dorpsraad weet van geuroverlast van een mestverwerkingsbedrijf op Neerven. Omdat het bedrijf elders in dit blad voorgesteld wordt en de breuk van een van de opslagtanks en de gevolgen ervan tijdens de gemeenteraad ter sprake kwam, beperken we ons hier tot de toelichting die burgemeester Rombouts gaf, in naam van de afwezige schepen van milieu Ward Baets. De burgemeester stelt vast dat alle activiteiten die het bedrijf, dat gelegen is in agrarisch gebied, langs Neerven ontplooit vergund zijn. “Maar”, gaat de burgemeester verder, “dat wil niet zeggen dat er nooit geuroverlast is. De uitbaters erkennen dat en zijn zelf op zoek gegaan naar manieren om de geuroverlast in te perken of op te lossen. Men stelde vast dat er vooral geurhinder

Harde ingrepen

De wijkagent komt even tussen beiden. Volgens zijn vaststellingen komt de hinder niet of minder van het centrifugeren, maar van de citerne waarin men de aangevoerde mest lost. “Over die citerne ligt een zeil, maar met de wind en het kisten van de mest ontsnapt daar de geur” aldus de agent. “Het is geen geur van de verwerking maar een “beergeur” van de aanvoer. Waar de filter aangebracht is reukt men niets, maar waar men levert zoveel te meer”.

Restauratie van de kerk Mensen met een goed geheugen herinneren zich beslist dat men ooit gestart is met het opmaken van een dossier voor de restauratie van de kerk. De plannen die we konden inzien dateren van 2005. Dat wil zeggen dat er al minstens tien jaar aan “gewerkt” wordt. De dorpsraad vraagt zich af wanneer die dossiers van onder het stof gehaald worden. Schepen Michel Jansen kent de voorgeschiedenis niet, maar belooft dat hij op korte termijn contact zal opnemen met de kerkfabriek en het dossier naar de gemeenteraad zal brengen

Langs de baan Hoogstraten – Turnhout wordt aan de riolering gewerkt en worden de bomen gekapt. De inwoners van Wortel vrezen dat er nooit nieuwe bomen zullen komen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 49

DHM_mei_337.indd 49

18-4-2013 9:54:29


DORPSRAAD WORTEL algemene toelichting gaf, veiligheidscijfers voor Wortel. Guy weet dat Wortel 1890 inwoners telt, 1026 mannen en maar 864 vrouwen (gevangenis niet inbegrepen). Er wonen in Wortel mensen van 26 verschillende nationaliteiten. Alles samen 256 vreemdelingen waarvan 179 Nederlanders.

Als het bestuur echt kiest voor de zachte weggebruiker, de kolonie als stiltegebied en de rust op de Grote Plaats, dan sluit ze de Molenstraat af voor gemotoriseerd verkeer. Dat is een van de belangrijke opmerkingen die bij het openbaar onderzoek van het bos- en drevenbeheersplan naar voren kwam. Wanneer de voorzitter vaststelt dat er nog steeds geen groenscherm aangebracht is rond het bedrijf, wenst Tinne Rombouts er niet op in te gaan. “Het is hier niet de plaats om individuele dossiers te bespreken”, aldus de burgemeester. Ze verwijst wel naar de handhavingsambtenaar die de stad in dienst heeft genomen en die moet toezien op naleving van zulke zaken. Ook de vervuiling van voor enkele weken komt ter sprake. Hier verwijzen we naar het verslag van de gemeenteraad. Tinne Rombouts stelt duidelijk dat de normen niet overschreden werden, ook al omdat op het moment van het ongeval er erg veel water door de Mark stroomde.

Riolering in de kolonie Een agendapunt dat elk jaar opnieuw opduikt is de waterzuivering of het gebrek ervan in de kolonie. In essentie is het een probleem van de Regie der Gebouwen. Dat weten de aanwezigen, maar ze lozen al jaren vrolijk hun afvalwater in de Staakheuvelse loop.

nen vier uitgeklaard heeft hoe de riolering opgelost wordt. Maar vier jaar is nog lang”, aldus de burgemeester, “Daarom hebben wij bedongen dat men al veel vlugger een tijdelijke kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) zal plaatsen. De werken zijn aanbesteed en begin mei zou men starten met de uitvoering van de werken”. Voor de definitieve oplossing is door Hydrosan, die het rioleringsnet voor de stad Hoogstraten beheert, een ontwerper aangesteld. Op termijn wordt dat een persleiding van de kolonie naar de Grote Plaats. De voorzitter weet dat de kosten geraamd werden op 600.000 euro.

Veiligheid Guy Aerts, de bijzonder populaire wijkagent van Wortel, geeft na korpschef Marc Snels, die een

Er gebeurden in Wortel 21 autoongevallen, met 12 gewonden en één overleden persoon. Er werden 16.018 snelheidsovertredingen vastgesteld: 13.783 in Worteldorp, 1.853 in de Beukendreef, 362 aan de Klinket en 20 in de Zandstraat. De politie telde vijf effectieve woninginbraken en vier pogingen. Een ander groot probleem is het sluikstorten. Er werden 22 vaststellingen gedaan, negen in de kolonie en 6 langs de Bosuil. Verder werd 58 maal een procesverbaal opgesteld, ofwel voor rijden onder invloed, rijden zonder autokeuring, zonder verzekering. In 54 gevallen ging men over tot onmiddellijke inning. Dan gaat het over inhalen op verboden plaatsen en rijden met GSM.

Ontsluiting Wortel-kolonie Kort voor de algemene vergadering van de dorpsraad liep het openbaar onderzoek over het bosen bermbeheer van Wortel-kolonie ten einde. In de marge van dit dossier kwam ook de toegankelijkheid van de kolonie met gemotoriseerd verkeer aan bod. De meningen van de bezwaarschriften liepen zeer sterk uit elkaar. Een aantal mensen willen de Molendreef als volwaardige weg behouden, een aantal anderen zien wel iets in een enkelrichting van de Grote Plaats naar de kolonie. Een derde deel wil de Molendreef autovrij maken. Veel inwoners van de Grote Plaats zijn bang van te veel verkeer en anderen vinden dat het bestuur moedig moet zijn en resoluut kiezen voor recreatie, de zachte weggebruiker en het stiltegebied. “Wat men ook beslist”, zegt schepen Haseldonckx, “2/3 van de mensen zullen ontgoocheld zijn”

Met het toenemend aantal gevangenen, die daar 24 uur op 24 verblijven, het groot aantal personeelsleden, een twintigtal woningen, het verblijf van groepen in De Bonte Beestenboel en de bezoekers van De Klapekster, wordt de druk om snel tot een goede oplossing voor de afvoer van het vuil water erg groot. “Het probleem stelt zich al jaren”, zegt Tinne Rombouts, “gelukkig is er de laatste jaren schot in de zaak gekomen. De gevangenis had op een bepaald moment nood aan uitbreiding. Dat was voor ons een mogelijkheid om de druk te verhogen, door een tijd beperkte uitbatingsvergunning af te leveren. We hebben bedongen dat men bin-

Marc Rameysen en Rik Verschueren, tweede en derde van links, ontvingen als initiatiefnemers van Vagebond de titel “Wortelaar van het jaar” en een bedrag van 1.000 euro uit handen van Marcel Van Ammel (links) en Luc Hendrickx (rechts)

50 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 50

18-4-2013 9:54:30


DORPSRAAD WORTEL

r

Vragen van het publiek

n

Op de vraag om het skateplein te heropenen zegt Tinne Rombouts dat de eigenaars het terrein niet meer voor skateplein wensen te verhuren. Het bestuur zoekt op dit moment naar een nieuwe locatie. Op dit moment kunnen skaters nog terecht bij het voetbalterrein in Meer, in Meerle achter de school en binnen afzienbare tijd bij De Mosten. Zowel de wijkagent als een lid van de kerkfabriek bevestigen dat vandalisme en overlast aan de basis lagen van de beslissing en dat het schepencollege hierin geen schuld of wat dan ook treft. Nu is het een vredevol speelpleintje voor kleinere kinderen. De ouders komen mee en dat werkt prima. Op een vraag naar betaalbaar wonen zegt Tinne Rombouts dat Wortel vanuit het Structuurplan Vlaanderen in “het buitengebied” valt, net zoals Meer en Meerle. Wonen moet volgens het Structuurplan geconcentreerd worden in het kleinstedelijk gebied (Hoogstraten en Minderhout). In Wortel zijn er geen woonuitbreidingsgebieden. Wel zijn er nog zones waar een woonontwikkeling zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld achter de parochiezaal. Als er een ontwikkeling gebeurt moeten er een aantal sociaal georiënteerde woningen voorzien worden. Bovendien moet de helft van de kavels in een nieuwe straat voorbehouden worden aan inwoners van Hoogstraten. Dat wil zeggen mensen die de afgelopen 15 jaar 13 jaar in Hoogstraten gewoond hebben.

t :

n

.

-

n

d -

e

Wortelaar van ’t jaar

Wat meer dorpsgevoel, wat meer sociaal contact.... Het zou de “verzuring”wat afremmen en het zou samenleven aangenamer maken. Tussen de mensen die hier wonen, En de mensen die hier vroeger thuis waren.

Twee jaar geleden ontving Benny Goetschalcx de onderscheiding “Wortelaar van ’t jaar”. De dorpsraad nam zich toen voor om die prijs tweejaarlijks toe te kennen aan een persoon of een groep personen die zich in of voor Wortel extra verdienstelijk maken en/of Wortel op de kaart zetten. Voor 2012 – 2013 viel de keuze op de organisatoren van VAGEBOND, volhouders die drie jaar na elkaar Guido Belcanto naar Wortel brachten en zorgden voor een heus VAGEBONDPLEIN in Wortel, waar het thuis hoort.

En wat gebeurde er dan? Die mensen noemden zichzelf “Vagebond”. Verwijzend naar de vagebonden, landlopers en zwervers, die dikwijls ook trots en koppig waren, En wel eens tegen de schenen van de brave burger durfden schoppen. En... Zonder veel poespas werd de “kasseienparking” achter de Sint Jan De Doper-kerk omgedoopt tot Vagebondplein. Mijnheer Pastoor heeft het ingewijd. Wortel had er een plein bij. Vagebond besliste om jaarlijks, op de laatste zondag van augustus, een “nieuw dorpsfeest” uit de grond te stampen. En er kwam in 2010 een uitgeregende zondag met Schakel, het familiale fietsevenement en veel muziek. Dit werd drie keer herhaald, elke keer met Schakel-Noord voor de fietsers, en Guido Belcanto als afsluiter. En ook nu, in 2013, ligt het programma klaar…..

We laten voorzitter Luc Hendrickx aan het woord: Vier jaar geleden, in 2010, waren enkele Wortelse mensen er van overtuigd dat ons dorp wel wat duidelijker op de kaart mocht gezet worden. Niet zomaar een “fusiedorp”. Maar een dorp met een historie, een geschiedenis en een eigen karakter. Waar ook de kolonie met zijn vagebonden thuis waren tot in 1993. Beter wat meer Wortelse fierheid, zelfbewustheid, zelfs koppigheid, Beter wat meer een dorp, een echt en een hecht dorp, dan een “stukske” “stad”

r f

t

n

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

t

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 51

DHM_mei_337.indd 51

18-4-2013 9:55:23


wortel

Fotografie-expositie in ‘t Slot WORTEL - Fotogroep ‘tSlot exposeert voor de 35ste opeenvolgende jaar in ‘tSlot te Wortel De fotogroep werd opgericht in 1969 als een hobbyclub van de plaatselijke jeugdclub ‘tSlot in Wortel. Geleidelijk aan veranderde de intensiteit waarmee fotografie bedreven werd: van een vrijetijdsbesteding werd fotografie een beleving, een expressiemiddel voor elk van de fotografen en gesteund op een degelijke technische kennis werden de gelaagdheid en de emoties van het

beeld belangrijk. De beelden zetten de kijker aan het denken.

Vagebond Vrij Podium

De expositie toont een selectie uit het werk van de Slotfotografen over de periode 2012-2013. Eigenzinnig zoals altijd.

WORTEL - Op zondagnamiddag, 25 augustus 2013 geen Guido Belcanto of Roland Van Campenhout. Wel en nieuw initiatief, een VRIJ PODIUM voor alle beginnende, of al lang bezig zijnde artiesten uit de streek.

Fotogroep ‘tSlot uit Wortel stelt tentoon in het Slot op zondag 19 mei en maandag 20 mei 2013 van 10 tot 18 uur Voor meer inlichtingen: Fotogroep ‘tSlot, Marcel De Bruyn, email:gabber@telenet.be (fh)

Vagebond biedt nieuw talent een groot, vrij podium, een uitstekende PA en Licht,om podiumervaring op te doen. Alle genres zijn welkom: Rock, rockabilly, country, bluegrass, kleinkunst, comedy, folk, chanson…. Geïnteresseerden schrijven zich in via e-mail, met een “demo- filmpje”, bij: rik.verschueren1@ telenet.be. Ook Roemeense, Portugese, Poolse, Spaanse, Congolese, Marokkaanse inwoners, en de mensen van Togo, Tunesië, Venezuela, Zweden, Zwitserland, Guatemala, Denemarken, Costa Rica, Algerije, Guinea Bissau, Joegoslavië, Maleisië, Litouwen, Holland, Kazachstan, Kameroen, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Niger, Soedan, Syrië, Slovakije, Oostenrijk, Noorwegen, Servië-Montenegro die in Wortel en omstreken wonen zijn welkom. De inschrijving is gratis en de inschrijvingstermijn loopt tot Wortel-Kermis. Bij een overaanbod krijgen de kandidaten die het dichtste bij de Kerk wonen voorrang.

Chez Huguette Dupré , Frankrijk (foto: Marcel De Bruyn)

Een deskundige jury zal streng maar rechtvaardig oordelen. (red/lvr)

Rommelmarkt in de kolonie WORTEL - Naar jaarlijkse traditie houdt de Sport- en Vriendenkring van de Strafinrichting Wortel haar WORTELROMMELMARKT op 2de Pinksterdag en dit nu reeds voor de tiende keer. Alles begon met enkele standjes aan het Casino in 2004. De Sport- en Vriendenkring van de S.I. Wortel heeft de Wortelrommelmarkt gemaakt tot wat ze nu al vele jaren is: een super gezellige dag van snuisteren en snuffelen tussen rommel en curiositeiten waar je al lang op zoek naar was. Dit alles in het prachtig decor van de lommerrijke dreven van “de Kolonie”. Wanneer je even wil pauzeren en een werk van barmhartigheid wil doen, kan je de dorstigen laven en de hongerigen spijzen aan verschillende standjes op het traject. Hopelijk zijn de weergoden ons weer gunstig gestemd zoals altijd. Op het moment van publicatie zijn alle standplaatsen reeds bezet. Dit wil zeggen: meer dan 3.300 meter aan standhouders met voor elk wat wils. Afspraak op 2de Sinksendag, 20 mei 2013. De markt is open van 6 uur ‘s morgens tot 17 uur. (fh)

52 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 52

18-4-2013 9:55:24


meerle

Halte Merlet bevestigt met ‘Mijn Dorp….

Iedereen Beroemd MEERLE – In de loop van de maand april streek de cameraploeg van het Eén-magazine ‘Iedereen Beroemd’ neer in Hoogstraten en ook in Meerle. Ze volgden er een ‘warme figuur’ uit onze gemeente. Hun keuze viel op Cor Jacobs. Cor en zijn fietsmaat Jos Van Bavel zijn als tandemfietsers al lang beroemd in Meerle.

n J g

: ,

Na deze uitzending zijn ze dat ook in heel Vlaanderen. Cor en Jos bleven voor het oog van de camera helemaal hun eigen zelve en de reportagemakers maakten er een mooi portret van. Een symbool van alledaagse vanzelfsprekende solidariteit. “Ze roepen ons dikwijls na ‘Kijk, een tweeling’ wist Cor te vertellen”. Fijne televisie over fijne mensen. (jaf)

,

, -

a , , -

-

t

g

MEERLE – … je weet nog hoe het was’. De grote zaal van het oude raadhuis van Meerle zat overvol op zaterdagavond 13 april. Het publiek genoot van het muzikale levensverhaal van Kee en Joan (prachtig vertolkt door Jolanda Van Aelst en Wiily Jespers). Ze namen ons mee in hun leven in Meerle vanaf geboorte tot nu. Veel herkenbare gebeurtenissen brachten bij de aanwezigen herinneringen los. De bijpassende smartlappen werden muzikaal ondersteund door Colette en Johan. Gezellige inhakers (ik zoek een meisje, hoe schoon is de

wereld) maar ook de tragische liederen (aan de grens van de Duitse heuvelen, een kind zonder moeder) werden uit volle borst mee gezongen. Na de voorstelling werd er nog geruime tijd nagepraat onder het genot van een hapje en drankje. De volgende activiteit van Halte Merlet vindt plaats in het laatste weekend van oktober. Je hoort er nog van. Op 5 mei a.s. staan ze op Meer Mart met een gedeelte van de fototentoonstelling van oktober 2012 en in november wordt het muzikale levensverhaal van Kee en Joan voor de OKRA herhaald. (sv)

Garageverkoop

p e

.

-

l

g

n

)

MEERLE – De beloofde zon liet nog een beetje op zich wachten achter de wolken, maar het was al een lekker temperatuurtje: de ideale omstandigheden om langs de vele opritten en garages te flaneren en te neuzen in de vele spullen die voor een spotprijsje te koop werden aangeboden. Tussendoor een terrasje en veel staan buurten met dorpsgenoten en mensen van verderop. En meer dan geslaagde dag voor de marktkramers van de Meerlese garageverkoop van KWB-Meerle. (jaf) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 53

DHM_mei_337.indd 53

18-4-2013 9:55:25


meerle

Ziekenzorg viert Pasen met ziekenzalving MEERLE – Het is pasen voor iedereen, ook voor ouderen en zieken. Naar goede gewoonte verzorgde ziekenzorg Meerle / Meersel-Dreef een fijn paasfeest voor de zieken en ouderen. Om half twaalf werden onze zieken, 80 plussers met partners of begeleiders verwelkomd door onze voorzitter Jaan Aerts. Omdat mijnheer pastoor om twaalf uur nog een andere verplichting had in Meer begonnen we met een gebedsviering in plaats van een Eucharistieviering. Benno en Tonia lazen mooie teksten afgewisseld met aangepaste muziek.

M k H m o o H p g H

O

Na de viering was er een lekkere maaltijd klaargemaakt door Gonda: aspergecrèmesoep, rosbief-varkensgebraad met warme groente en kroketten. Om de prijs een beetje te drukken hadden de kernleden zelf voor ijs met warme krieken gezorgd. Daarna was er de ziekenzalving, een 50-tal personen hebben het sacrament ontvangen. Mijnheer pastoor legde nog eens uit dat de ziekenzalving niet alleen dient voor de stervende maar dat het sacrament ook dient om oudere, zieke of mensen die het moeilijk hebben kracht te geven. Voor de ontspanning zorgde boer Martin uit Bochelt. Hij bracht mooie liedjes om mee te zingen, afgewisseld met humoristische intermezzo’s.

Tijdens de pauze was er koffie of thee, met paaseitjes uiteraard. Om deze gezellige namiddag af te sluiten was het tijd voor een met veel prijzen voorziene tombola.

Ondanks dat het programma wat door elkaar gegooid werd, was aan de reacties van onze zieken en 80- plussers te horen dat zij er zeer van genoten hebben. (gvb)

De Klimtoren fleurt woonzorgcentrum op met paaseieren MEERLE – De kinderen van het vierde leerjaar van de Klimtoren waren enorm enthousiast om paaseieren te maken voor de bewoners van het woonzorgcentrum Stede Akkers. Ze maakten deze eieren van ballonnen, die ze bekleedden met behangerslijm en kranten. Nadien mochten ze hun eieren versieren met plakkaatverf. Voor meer foto’s hiervan kan u een kijkje nemen op www.deklimtoren.be Op deze manier kon het personeel de bewoners verrassen met Pasen. Op de foto ziet u de bewoners rond de mooi versierde tafel zitten. Tijdens de activiteit ‘leescontacten’ babbelden ze over het thema Pasen. Zo blijft Pasen een feest voor groot en klein. (svdo)

Mjeelse Kubbdag MEERLE – Op zondag 19 mei houdt de KWB zijn 3e Kubbtornooi op het plein achter de lagere school te Meerle. Er wordt gespeeld met ploegen van min. 2 en max. 6 personen. Starten om 13.30 u. met een demonstratiespel en daarna begint het tornooi. Het einde is voorzien rond 17 u. De winnaars krijgen een leuke prijs. Ook kijkers en supporters zijn welkom op het Kubbtornooi. Er is een drankje voorzien om de kelen te smeren. Het spel kubb is afkomstig uit Zweden. De romantici beweren dat dit een oud Vikingspel zou zijn. Anderen zeggen dat dit spel ooit begonnen

is tijdens het verzamelen van brandhout, en dat men zo begon met stokken te werpen. Kubb is een gezelschapsspel dat buiten wordt gespeeld met 2 tot 12 deelnemers. Iedereen kan meedoen, jong en oud. Als je snel bent, kan je nog meedoen op de 2e oefenavond, op dinsdag 30 april om 19.30 uur op het speelplein aan de Heimeulenstraat (wijk Dal 2). Tijdens deze avond kan je het spel leren en alvast oefenen. KWB zorgt voor de nodige uitleg en spelmateriaal. Je mag met enkele buren of vrienden komen, of individueel. De ploegen

worden ter plaatse verdeeld. Deelname aan deze oefenavonden is gratis. Ook daar is een drankje voorzien aan een schappelijke prijs. Er zijn ook enkele Kubbspelen die je gratis kan ontlenen bij de KWB om te oefenen of te spelen met buren of familie. Het spelreglement wordt meegegeven. Meer info bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 – tel. 03/315.92.09 – e-mail: jos-van-bavel@ skynet.be en Cois Christiaensen, Thornstraat 2 – tel. 03/315.86.70 – e-mail: cois.christiaensen@ telenet.be (jvb/jaf)

54 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 54

18-4-2013 9:55:25

M h 2 V p z r g z

D


-

-

meerle

Algemene vergadering parochiezaal MEERLE – Vele verenigingen en gebuurten maken regelmatig gebruik van onze parochiezaal. Het zaalcomité zou het dan ook op prijs stellen mochten er van de Meerlese verenigingen één of meerdere personen op de jaarlijkse algemene open zaalvergadering aanwezig zijn. Het comité is al vele jaren in de weer om onze parochiezaal te renoveren. Daar is al heel wat aan gebeurd, maar zeker nog een heel eind te gaan. Het is een job die misschien wel nooit af geraakt. Ondertussen worden alle belangstellende ver-

wacht op de algemene vergadering, die heeft plaats op woensdag 15 mei 2013 om 20.00 uur. Op de dagorde o.m. balans 2012, resultaten van de activiteiten (Pierendag, kaartavonden en fietstocht), overzicht van de werkzaamheden, voorziene werken in de toekomst, varia en rondvraag. Kom een luisteren en doe je woord. De parochiezaal is er voor iedereen en het is best dit zo te houden. Info: Peter Clymans, Kerkstraat 42, Meerle
Tel 03/315.70.92 - e-mail saro@pandora.be (jaf)

Buitengewone Pierendag MEERLE – De ‘Buitengewone Pierendag’ van het feestcomité krijgt dit jaar op zondag 26 mei 2013 zijn beslag. Vanaf 13.30 uur start op het Gemeenteplein voor het raadhuis
een pittige maar plezante competitie, die borg staat voor een royale portie Mjeels dorpsplezier. 24 Ploegen van divers pluimage vechten er een zeskamp van actie- en estafettespelen uit. De ploegencompetitie start vanaf 13.30 uur,

de laatste proef zal eindigen tegen de klok –van zessen. Ondertussen is er doorlopend kinderanimatie en een eet- en drankstand.

Shilshoel nodigt ten dans MEERLE – Voor wie graag danst of met weemoed terugdenkt aan de dansjes die vroeger deel uitmaakten van je kindertijd, organiseert volksdansgroep SHISHOEL een volksdansavond waarbij zeer oude volksdansen gedraaid worden; tevens worden er enkele oude en gezellige dansen terug aangeleerd en van onder het stof gehaald! Dit alles heeft plaats op zaterdag 8 juni in de parochiezaal van Meerle om 20.00u. Alle liefhebbers van volksdans zijn hartelijk welkom. De opbrengst van deze avond gaat naar projecten in Togo. In volgende editie meer uitleg hierover! Noteer alvast de datum al in je agenda. Een fijne dansavond ligt in het verschiet. (tj)

Meegenieten en supporteren kan dus. De toegang is gratis. Er is een uitgebreid terras met zicht op het actieterrein, de rode draad, het finalespel en de verkiezingsshow
kom af! Pret en sfeer gegarandeerd op dit grote dorpsfeest. De opbrengst gaat volledig naar vernieuwing en onderhoud van onze parochiezaal. (jaf)

e e

j n

1 @ – @

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 55

DHM_mei_337.indd 55

18-4-2013 9:55:26


minderhout

Een eeuw Landelijke Gilde en KVLV MINDERHOUT – Tijdens de voorbije honderd jaar evolueerde de werking van deze verenigingen van opleiding, vorming naar ontspanning en ontmoeting. In het begin van de vorige eeuw opgericht voor boeren en boerinnen, maar vandaag is elke plattelandsbewoner welkom. De Landelijke Gilde en KVLV van Minderhout vragen wat extra aandacht voor deze rijke traditie en gaan het eeuwfeest uitbundig vieren tijdens het eerste weekeinde van juni. Op 20 juli 1890 werd de Boerenbond gesticht naar het model van de Rheinische Bauernverein. De Duitse en de Belgische bond wilden zich inzetten voor de morele, intellectuele en sociaal-economische vorming en emancipatie van hun leden. Beide bonden bestonden uit lokale afdelingen die in België op parochiale en in Duitsland op gemeentelijke basis werden opgericht. Zo een afdeling noemde men een ‘Boerengilde’. In 1907 richtte de Boerenbond een eerste grote vergadering voor boerinnen in en in juli 1911 werden de parochiale boerinnengilden bijeengebracht in de Belgische Boerinnenbond, opgericht als afdeling van de Boerenbond.

1913 in Minderhout De Boerengilde werd in Minderhout opgericht op 13 april 1913 met als eerste voorzitter burgemeester Alfons Desmedt, Ambroos Stoffels, Karel Aerts, Louis Schrijvers en Jef Vermeiren als bestuursleden en Z.E.H. Van Cauwelaert als proost. Enkele maanden later telde de Boerengilde al 56 leden. De Boerinnengilde werd in Minderhout gesticht op 10 december 1913. Mevrouw Stas de Richelle-de Kerckhove de Dendergem was de eerste voorzitster, mevrouw Desmedt-Hofkens ondervoorzitster, mevrouw Brosens-Bolckmans schrijfster en Z.E.H. Van Cauwelaert was ook hier de eerste proost.

In de eerste helft van de vorige eeuw was de werking van de verenigingen sterk gericht op de dagelijkse praktijk , het werk op de boerderij in de stal en op het land. Vanuit het hoofdbestuur van de Boerenbond in Leuven wilde men vooral de technische kennis, nodig voor het landbouwbedrijf, verbeteren. Voorlichting door middel van voordrachten in de plaatselijke gilden was het belangrijkste instrument, zowel voor de akkerbouw als de veeteelt. De lesgevers gaven uitleg over nieuwe producten en materialen, maar ook over de verschillende vormen van coöperatieve samenwerking binnen de Boerenbond en de plaatselijke gilde. Denken we maar aan samen aankopen, de onderlinge bedrijfshulp en de Raiffeisenkas.

D g l n D b e h D l

E

I o o d o h v g r V o s

M K n l V ‘

Bestuur KVLV Minderhout. V.l.n.r. (vooraan) Marieke Govaerts, May Vorsselmans, Els Van den Bogerd, An Boudewijns (2de rij) Lizette Paulussen, Lies Bruynen, Wis Geerts, Liza Vermeiren, May Sprangers, Annie Aerts, Julia Jespers, Rita Govaerts, Co Schep, Rita Sprangers, May Coertjens, Christine Van Looveren (3de rij) May Leemans, May Mertens, Elly Rombouts, Els Braspenning, Mariël Schilpzand, Christianne De Bie, Maria Bolckmans (achteraan) Chris Lenaerts en Monique Verhoeven. Ontbreken op deze foto: Resi Bols, Gerd Christiaensen, Marleen De Bie, Jeanne Godrie, Lief Meeusen, Magda Van Hove, Jeannine Verbreuken, Lia Verlinden en Hilde Smout. 56 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 56

18-4-2013 9:55:27

D g g n I v l o e B fi w z n


minderhout

r l

l

r

d n

e d

Bestuursleden van KVLV en Landelijke Gilde tijdens de bespreking van het eeuwfeest dat zij samen organiseren. V.l.n.r. Els Braspenning, Christine Van Looveren, Maria Bolckmans, Annie Desmedt, Fons Desmedt, Jan Schrijvers, Luc Adams en Jef Mertens. De werking van de boerinnenkringen werd afgestemd op de functie van de vrouwen met o.a. lessen over veeteelt, zuivel en tuinbouw, koken en naaien, kinderopvoeding, hygiëne en ziekenzorg. De boodschap van de Boerenbond was duidelijk: bijdragen tot de vooruitgang van de landbouw en het welzijn van de boerenstand, trouw aan het katholieke geloof en de christelijke moraal. De parochiale verenigingen hadden hier een belangrijke opdracht.

Een ruimer arbeidsveld In de jaren zestig van de vorige eeuw komt de ontzuiling in een stroomversnelling. Alle standsorganisaties, maar ook beroepsorganisaties, ondervinden hiervan de weerslag. Maar er is meer: ook het aantal actieve boeren liep terug. Daarom hebben de boerengilden hun deuren geopend voor een ruimer landelijk publiek en de Boerengilde werd Landelijke gilde. De naamsverandering in 1971 van Boerinnenbond in Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen zorgde ook voor een ruimer arbeidsveld én een sterke stijging van het aantal leden. Met een nieuw profiel (2006-2011) werkte KVLV aan de verbetering van haar imago, beginnend met een naamswijziging. KVLV is nu niet langer ‘Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen’, maar expliciteert zich voortaan als ‘Vrouwen met vaart’. Deze nieuwe werkwijze zien we in de jaarprogramma’s van de verenigingen. Ontspanning, gezelligheid, sociale contacten en hobby’s zijn nu belangrijk. In het jaarprogramma van de Landelijke Gilde van Minderhout vinden we: dropping, teerfeest, lentewandeling, fietstocht, Kruisdagenviering, ontspanning en verbroedering met andere gilden, een kaas- en wijnavond, reizen, … Bij de KVLV lezen we: volleybal, vrij handwerk, fietsen, yoga, kooklessen, paasfeest, dag voor weduwen en alleenstaanden, daguitstappen, bezoeken, bloemschikken, info-avonden, zumba, naailessen, …

De Landelijke Gilde van Minderhout telt momenteel 150 leden en KVLV 340 leden.

Vandaag en morgen Uit onze gesprekken met enkele bestuursleden hebben wij onthouden dat zij relevant willen zijn in onze samenleving, werken aan kwaliteit en duurzaamheid, via dialoog en netwerken én christelijk geïnspireerd zijn. De werking is plezant en laagdrempelig. Vanuit deze identiteit werkt KVLV aan: zin voor creativiteit, lekker en gezond eten, gezondheid en conditie, zorgzaam samenleven, ondersteunen

van de Agravrouwen (boerinnen en tuiniersters onder de aangesloten leden) en een grote bekommernis voor de kwaliteit van het leven op het platteland. Verenigingen zoals de Landelijke Gilde en KVLV zijn het cement van het dorpsleven. Daarom willen ze jongeren – iedereen is welkom, jong en minder jong - blijven aantrekken om ook op termijn de sociale samenhang te versterken. Het bestuur van LG en KVLV hoopt dan ook veel mensen te mogen verwelkomen tijdens de viering van het eeuwfeest op zaterdag 1 en zondag 2 juni. (js)

Bestuur Landelijke Gilde Minderhout. V.l.n.r. (staan) Bert Mertens, Chris Mertens, Jan Adams, Jan Aerts, Jef Mertens, Gerd Hillen, Ward Baets, Wim Van den Heuvel (zitten) Luc Adams, Armand Coenegrachts, Harry Vermeiren, Jan Schrijvers en Alfons Desmedt.

100 jaar Lekker Landelijk Minderhout Zaterdag 1 juni verwacht men vooral alle leden en de sponsors van dit weekeinde. Men start om 15 uur met een misviering, daarna is er een receptie tot 18 uur. Om 18 uur opent het praatcafé en vanaf 19.30 uur kan men genieten van een barbecue tijdens de ontspanningsavond. Zondag 2 juni is iedereen welkom, zowel leden als niet-leden, klein en groot, jong en oud vanaf 13 uur voor een geweldige spel- en animatienamiddag met volksspelen, een kinderboerderij, trekpaardenshow en huifkartochten, drank, pannenkoeken, ijs, … Het feest gaat door in de weide van de gebroeders Stoffels aan de Minderhoutsestraat 143. Alle activiteiten zullen plaatsvinden rondom een grote feesttent.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 57

DHM_mei_337.indd 57

18-4-2013 9:55:27


minderhout

Doortocht “Scheldeprijs” MINDERHOUT - Wielrennen in Vlaanderen, daar kom je voor naar buiten! Op woensdag 3 april rond 13.40 uur klonk het aloude “Rodania” uit de radiowagen, gevolgd door een kolonne gemotoriseerde rijkswachters, persmensen en fotografen, een hele resem volgwagens en tenslotte een peloton van 250 warm ingeduffelde renners! De 101ste editie van de “Scheldeprijs” met start in Antwerpen aan het MAS (Museum Aan de Stroom) en aankomst in Schoten. Niet zo maar een wedstrijd voor tweederangscoureurs, heel wat grote namen tekenden het wedstrijdblad, want de “Scheldeprijs” behoort tot Flanders Classics, de overkoepelende organisatie van zes Vlaamse voorjaarsklassiekers: Omloop Het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs en Brabantse Pijl. Zoals de traditie het wil eindigde deze wedstrijd op een massasprint, die netjes gewonnen werd door de Duitser Marcel Kittel voor de Brit Cavendish! (rel)

Onze wakkere fotograaf zou en moest Fabian Cancellara, de held uit de Ronde van Vlaanderen, op de gevoelige plaat krijgen en in de bocht naar de Schoolstraat toe kreeg hij die gelegenheid op een bordje voorgeschoteld

Ann Van Alphen eerste koningin bij VNA-Minderhout MINDERHOUT - Op paasmaandag, 1 april, spanning bij handboogvereniging VNA, want de titel van koning/koningin stond op het spel. De bogen goed aangespannen, concentratie en mikken maar! Als inleiding op dé gebeurtenis van de namiddag werd er eerst een 10-schot gedaan en degene met de hoogste score mocht een jaar de titel van prins/prinses dragen. Edgar Dullaart schoot 94 punten bijeen en kreeg prompt de eretekens opgespeld. Ann Van Alphen behaalde 88 punten en Jos Boudewijns mocht als derde op

het schavot met 87eenheden. Geen prinses, dan maar gaan voor de hoogste titel moet Ann gedacht hebben en zij voegde de daad bij het woord. De stoppen werden op de blazoenen aangebracht, de spanning steeg en… de koningschieting nam een aanvang. Geen gewin in de eerste ronde, maar in de tweede schoot Ann Van Alphen haarfijn midden in de stop en VNA had voor het eerst in het bestaan van de club een echte koningin en of deze gebeurtenis gevierd werd! (rel)

Koningin Ann Van Alphen naast het koninginnenschot en prins Edgar Dullaart 58 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 58

18-4-2013 9:55:29


minderhout

KWB bezocht Auschwitz - Birkenau ‘Wie zich de geschiedenis niet herinnert, is veroordeeld haar opnieuw te beleven’ Deze zin is te lezen op een groot bord bij de toegang tot het vierde Duitse blok in Auschwitz. Vanaf dan wordt men drie uur ondergedompeld in de geschiedenis van de grootste en meest verfoeilijke mensenhaat die ooit bestaan heeft.Daarom schreven 28 mensen zich in voor de groepsreis van kwb Minderhout. Gust Van Bergen, de initiatiefnemer zorgde als een goede huisvader dat alle reisdocumenten aangevraagd en hotel, gids en bus geboekt werden.

arbeid, ziekten en honger of door directe vergassing en executie. Desondanks had men hier een, zij het kleine, kans te overleven. Daarentegen was Auschwitz II, Birkenau, voor het grootste deel geen concentratiekamp, maar een vernietigingskamp. In deze dodenfabriek werden vanaf 1941 meer dan een miljoen joden en meer dan 20.000 zigeuners vermoord . De mensen werden uit de spoorwagons de perrons op gedreven, de arbeidsgeschikten werden uit de rijen gehaald,

ruïnes van vier gaskamers. Aan het eind van de spoorrails, die de hoofdas van het kamp vormen, werd in 1967 een monument ter nagedachtenis aan de doden opgericht. Een jonge Poolse gids leidde de groep rond en vertelde in onberispelijk Engels en met heel veel respect hoe de mensen in het kamp werkten, leefden, probeerden te overleven, maar uiteindelijk stierven door ontbering, executie of in de gaskamer. Foto’s, brieven en gebruiksvoorwerpen

Toegangspoort tot Birkenau met het spoor naar de dood De eerste namiddag stond een wandeling door Krakau op het programma. Zaterdag werd al vroeg vertrokken voor wat het hoogtepunt van de reis zou worden! Een bezoek aan Auschwitz en Birkenau. Auschwitz, waar meer dan een miljoen mensen het slachtoffer werden van een onmenselijke moordmachine, is uniek in de geschiedenis. Er waren twee, eigenlijk drie kampen bij Auschwitz . Stammlager I werd in april 1940 ingericht als concentratiekamp voor de Poolse intellectuele elite die ‘geëlimineerd’ moest worden. Later werden hier gevangenen uit vrijwel alle Europese landen opgesloten van wie er in totaal 100.000 stierven ten gevolge van zware

de rest afgevoerd naar de gaskamers die waren gecamoufleerd als douches. Auschwitz, met de beruchte toeganspoort en het opschrift ‘Arbeit macht frei’, bestaat uit dertig barakken, een gaskamer en een crematorium. Hier experimenteerde men voor het eerst met ZyklonB, de handelsnaam van een pesticide dat in de concentratiekampen gebruikt werd voor ontluizen en ter bestrijding van tyfus. In september 1941 werden in Auschwitz I de eerste experimenten uitgevoerd met het doden van mensen met behulp van het vergif.In Birkenau staan midden op een schijnbaar eindeloze vlakte een paar grotendeels vervallen barakken en de

van de duizenden slachtoffers, zoals schoenen, valiezen, borstels enz . . . vertellen een verhaal van ellende, wanhoop, vernedering en dood. De indrukken zijn moeilijk onder woorden te brengen, maar iedereen was het erover eens dat het een intense en leerrijke ervaring was. Zondag werd nog een bezoek gebracht aan de wijk Kazimierz, het getto waar de joden naartoe gebracht werden voor ze naar Auschwitz gestuurd werden, aan Schindlers emailfabriek en aan de historische Wieliczka-zoutmijn. Het was een boeiende reis, een toffe groep en aan Gust Van Bergen een welgemeende ‘Dank u wel!’(tm/fh)

Groepsfoto aan het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers te Plaszów/Krakau, werkkamp tijdens WO II DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 59

DHM_mei_337.indd 59

18-4-2013 9:55:29


minderhout

Erbissemenrit MINDERHOUT – Op zondag 14 april organiseerde de Harley-Davidson Club Hoogstraten haar eerste ‘eigen’rondrit voor haar leden. Meer dan dertig ronkende en glimmende motoren vertrokken om 11 uur aan café ’t Withofke in Minderhoutdorp en maakten een tussenstop aan café Moskes in Meersel-Dreef. Rond 16 uur kwamen de motoren veilig en wel terug aan in het centrum van Minderhout.

Initiatie handboog CASTELRE - In samenwerking met de sportraad van de Stad Hoogstraten, in verband met de actie grabbelpas, gaf de handboogvereniging VEC Castelré een initiatie aan verschillende jonge mensen waarvan er velen voor de eerste keer een schot waagde met een “echte” handboog. (Fs)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

60 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 60

18-4-2013 9:55:30


minderhout

Voorzitter Karel Brosens vijftig jaar muzikant bij de fanfare MINDERHOUT - Als jonge snaak was Karel bestemd om in de fanfare te komen! In het begin met iets minder enthousiasme. Maar met vader André Brosens voorop, kon dat toch niet anders. Dus in de fanfare!!! Maar de jonge Karel had ook nog een andere hobby, paardrijden, en dat vroeg veel tijd van hem. Het instrument ging een paar jaar aan de kant en het zadel kreeg voorrang. Gelukkig komt het verstand met de jaren. Of althans dankzij de vrouw, want na zijn huwelijk met Mia was Karel terug een vaste waarde op de repetities. De fanfare, dat betekent voor Karel ook een hobby delen met zijn naaste familieleden. Vanaf het begin en nog gedurende vele jaren met zijn vader André Brosens. Met zijn broer Gust heeft ie nog een engeltje moeten spelen op het toneel. En ook wat opvolging betreft, kan de fanfare Karel en Mia héél dankbaar zijn : zowat alle drie de dochters, Eveline, Dorien en Karlien, zijn lid van onze vereniging. Wie doet er beter? Na de repetitie een kaartje leggen, een pintje pakken,… Nu al iets minder, maar dat hoorde er vroeger altijd bij. Op een gegeven moment stopte Jos Vermeiren als voorzitter van onze fanfare. Paniek! Wie ging dat overnemen? Karel nam

toen zijn verantwoordelijkheid op, en daar zijn wij hem nog altijd zeer dankbaar voor. We hopen dan ook dat hij dit met de huidige en toekomstige bestuursploeg nog lang wil volhouden. We bedanken Karel voor zijn inzet, en gaan samen op weg naar het komend jubileum. (fh)

Voetbalkamp in juli MINDERHOUT – OP 29, 30 en 31 juli organiseert de vzw Progress Sports uit Geel op de terreinen van Minderhout VV een voetbalkamp voor veldspelers en keepers van 5 tot 14 uur. De Soccer All Stars’ - voetbalstages bieden een ideale oplossing om samen met vrienden tijdens de vakantie de balvaardigheden, techniek enz. te onderhouden of te verbeteren. Naast trainingen zijn er af en toe ook spelactiviteiten voorzien en elke dag wordt er een lekkere en warme middagmaaltijd met een drankje voorzien. De jongeren trainen van 9 tot 16 uur, maar er is opvang van 8.30 tot 16.30 uur. Deelname kost 75 euro alles inbegrepen. Er is een korting voorzien van 10 euro voor het tweede kind uit een zelfde gezin. Inschrijven is verplicht ten laatste op 28 juni 2013 langs de site www.progresssports.com doorklikken naar voetbalstages en verder naar Soccer All Stars. Bij inschrijving ontvangt u een email met meer informatie en de betalingswijze. Enkele dagen voor de stage krijg je nog een herinneringsmail toegestuurd. Voor meer info: info@progresssports.com of +32 (0) 474/55 68 04. (fh)

Garageverkoop MINDERHOUT – Ben je op zoek naar een uniek stuk waar je misschien al jarenlang van droomt, of naar leuk speelgoed waarmee uw kinderen nog vele uren plezier aan kunnen beleven? Ongetwijfeld moet je dan je ogen eens flink de kost geven tijdens de garageverkoop, georganiseerd door KWB, en dit op zondag 26 mei. Op zo’n 60-tal adressen worden allerlei spullen aangeboden en dit kan gaan van fietsen, speelgoed, huisraad tot CD’s, boeken, kleding, tuingerief en nog zoveel dingen meer. Teveel om op te noemen! Spullen vaak nog in goede staat en… voor een zacht prijsje uiteraard! Op zondag 26 mei vanaf 08.30 uur tot 12.30 uur kan je een lijst van alle verkoopspunten en de aanbiedingen per adres gratis bekomen in het Parochiecentrum. Info: Jan Meyer, Vekenakker, tel.03/297 46 38. (rel)

100 95 75 100 95 25 75 5 0 25 5

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

0

Aan de eerste de beste keus!

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 61

DHM_mei_337.indd 61

18-4-2013 9:55:31


meer

Komen eten te Meer MEER - Wanneer ik in de “boekskes” lees dat er iemand, woonachtig in Meer, op VT 4 meedoet met het programma Komen eten is de belangstelling gewekt. Het verhaal van Komen eten begon een hele tijd geleden. Gerrit werd, zonder dat hij hiervan op de hoogte was, ingeschreven door gebuur Van Delm. Groot was zijn verbazing toen VT 4 bevestigde dat hij een van de geselecteerde kandidaten was. Gerrit besloot voor zichzelf om de uitdaging aan te gaan. Het was tenslotte een enige gelegenheid en koken kan hij als de beste. Met tv had hij uiteraard geen ervaring. Eerst komen die mensen thuis een interview afnemen en het huis van boven naar onder bekijken hoe ze kunnen filmen. Een week later werd hij uitgenodigd bij VT4 voor de verdere afspraken. In januari is men dan thuis in Meer komen filmen voor de uitzending zelf. Voor elf uur ’s morgens wordt de partner “buitengezet”. Die mag ‘s avonds (of ‘s nachts) als de laatste weg is terug binnen. Van 11.00 tot 17.00 uur maak je dan het eten klaar. Maar je moet het wel doen met vijf mensen van VT4 die je overal volgen. Er wordt over je schouder gefilmd hoe je in je potten roert. Je zou het van minder op je heupen krijgen. Omstreeks 16.00 uur komt er nog een filmploeg bij zodat één ploeg je volgt in de keuken bij de voorbereiding van het eten en de andere ploeg volgt dan de overige kandidaten, die omstreeks 17.00 aankomen. Van negen uur film wordt er uiteindelijk 36 minuten uitgezonden! Maar lekker koken vraagt nu eenmaal veel tijd.

Het eten Het menu bepaal je zelf. Gerrit koos voor buffetvorm omdat dit nog niet in het programma aan bod was gekomen. Bovendien, als een kandidaat ergens allergisch voor is, dan moet je daar als kok direct op inspelen. Door buffetvorm te kiezen is er heel wat stress vermeden. Toch was er een kleine onoplettendheid in de uitzending van Ger-

In zijn rechterhand houdt Gerrit het opgerolde menu in de hand. Achter de linkerschouder staat de affiche waarin Dina haar nieuwe show aankondigt.

rit waar te nemen: hij vergat bij het voorgerecht de gasten iets te drinken aan te bieden.

Andere kandidaten Pas op de eerste dag maak je kennis met die andere kandidaten. Gerrit begaf zich naar Zandvliet, Roeselare en Tielt. Deze drie mensen kwamen dan ook naar Meer. Als de avond voorbij is, zorgt VT 4 dat je veilig terug thuiskomt. Bij elk menu hoort wel een drankje. Dikwijls was het dan na tweeën ‘s nachts, behalve de laatste nacht toen Gerrit er nog eentje ging snoepen in ’t Fortuin. Met de andere kandidaten heeft Gerrit veel plezier gemaakt. Het kussengevecht is hiervan het mooiste bewijs. Dat de deelnemers elkaar niet vergeten zijn na de uitzending is wel duidelijk: intussen is deze groep al naar Blankenberge geweest om een optreden van Dina bij te wonen, zijn ze in Lokeren al eens paling gaan eten, is er reeds een uitnodiging om vijf dagen naar Blankenberge te komen voor de nieuwe show van Dina en komen allen ook nog wel eens naar Meer. Maar daarover houdt Gerrit echter nog de lippen stijf op elkaar. Gerrit behaalde, qua puntenaantal, niet de hoogste score maar de plaats speelt voor hem geen rol. Er was geen enkele kritiek op het klaargemaakte eten, hij heeft een gezellige doch zeer drukke week gekend en houdt er een fantastische vriendschap aan over die na het programma nog verder blijft bestaan. Tevreden kijkt hij terug, zijn persoonlijke doelstellingen zijn ten volle geslaagd. (FS)

Huldiging van bloedgevers MEER - Op woensdag 20 maart hebben wij tijdens de bloedafname 4 verdienstelijke bloedgevers mogen huldigen. Voor 100-giften waren dat: Jos Van Bergen, Jack Godrie en Toon Jochems. En dan hebben we nog een speciale vermelding van 150-giften op naam van Alfons Aerts. Zij mochten allen een aandenken in ontvangst nemen. Vanwege bloedgevers ‘Meer’ en hun bestuur een dikke proficiat aan deze mensen voor hun onbaatzuchtige inzet al die jaren. Wij hopen jullie nog regelmatig terug te zien op onze bloedafnames. Misschien meteen ook een warme oproep aan alle jongeren vanaf 18 jaar om bloed te komen geven, zodat het aantal bloedgiften in de toekomst gegarandeerd blijft. Volgende bloedafname op woensdag 26 juni vanaf 18 uur in de Lagere school. Van Harte Welkom! (fh)

62 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 62

18-4-2013 9:55:32


meer

Zomerbeurs in de kringwinkel

t

, n t

a n

t t : , s r w

e

n -

e g

e

MEER - Vanaf zaterdag 4 mei verwelkomen we je graag op onze grootse zomerbeurs. In onze kringwinkels vind je dan tuinstoelen -en tafels, zetelkussens, parasols, en zo veel meer voor gezellige, lange terrasavonden, maar ook zwembaden, zandbakken, enzovoort voor urenlange tuinpret! Onze kledingboetiek “La Ganga� in Turnhout neemt niet deel aan deze actie. Op vrijdag 3 mei sluiten onze winkels en magazijnen, uitgezonderd La Ganga, om 16u om de zomerbeurs voor te bereiden. In onderling overleg kunnen aangekochte zaken ook bij u thuis gebracht worden. De kringwinkel te Meer, op de Meerseweg 135, is elke werkdag geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur . Op zon- en feestdagen gesloten. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 63

DHM_mei_337.indd 63

18-4-2013 9:55:32


meer

Driebanden biljart tornooi MEER - Op zaterdag 13 april werd er in het lokaal van de biljartclub, de Paardekop in Meer, de finale van het driebandentornooi Krijt Op Tijd betwist. Deze finale was tweeledig, onderverdeeld in een lagere reeks, van 18 tot 22 carambols en in een hogere reeks van 27 tot 50 carambols. In de lagere reeks werd de finale gewonnen door Stan Verheyen, lid van Krijt Op Tijd in Meer. De zege in de hogere reeks ging naar Tom de Swart uit Rijkevorsel. Dat dit tornooi aanspraak maakt in onze regio is wel duidelijk: het is het vierde jaar dat dit tornooi heeft plaatsgevonden maar nu ging het van 24 naar 42 spelers. (FS)

M o h b b

Z k a R k r m o h

De vier finalisten in de hogere reeks, v.l.n.r. Guido Goetschalckx – eindoverwinnaar Tom De Swart – Frans Vermeiren – Andrè Huybrechts

D t j D z z d j m

V b

De vier finalisten in de lagere reeks, v.l.n.r.: Louis Jorens, Patricia van Keer, Walter Quirijnen en eindoverwinnaar Stan Verheyen.

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. 64 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 64

18-4-2013 9:55:34


m

meer

Beste liefhebbers van het stalen ros,

Viergeslacht Van Gils

MEER - Even jullie aandacht… zondag 19 mei wordt de eerste retrokoers op Hoogstraatse bodem georganiseerd ter ere van het 40 jarig bestaan van het jeugdhuis de mussenakker. Het wordt er ééntje waar je best eerst het bord van de andere leegeet om een chasse patate te voorkomen, het gat beter niet laat vallen en je kuiten stevig insmeert. Zin om je te meten met onze plaatselijke wielerhelden, haal dan je oude koersfiets van onder het stof. Enkel fietsen zonder klikpedaals waarbij er aan de baar geschakeld wordt, zijn startgerechtigd en valhelm is verplicht. Retrokoersen doe je in stijl, het is daarom aangeraden om naast je oude koersfiets ook je tenue aan te passen. Het is namelijk niet zo dat enkel de renner met de beste demarrage of sprint de bloemen huiswaarts neemt, maar ook deze met de meeste retro tenue. Laat je vooral niet tegenhouden om deel te nemen, het is een ode aan het wielrennen als volkssport waarbij het plezier op de eerste plaats komt. Dit alles heeft plaats onder de kerktoren en in de schaduw van het klooster te Meer. Stipt om 14u30 wordt het startsein gegeven. Inschrijven doe je ten laatste een kwartier voor de start aan jeugdhuis de Mussenakker, Donckstraat 10. Een wielerheld is niets zonder de aanmoedigingen van zijn trouwste supporters. Ook voor hen is het een ware belevenis waarbij zij de kans krijgen om hun wielerheld tijdens de 15 plaatselijke rondes tot de eindstreep te schreeuwen. Dit in een uniek kader zoals het in de goede jaren van Merckx en De Vlaeminck was. Denk aan oude volgwagens en motoren, sappige wielercommentaren en kortgerokte bloemenmeisjes. Voor meer informatie kan je terecht op de website www.mussenakker. be. (bb/red)

MEER - Vooral “Vava” Jef Van Gils, zelf vader van zes zonen, is uitermate trots op zijn eerste viergeslacht en hoopt dat er nog vele zullen volgen. Het viergeslacht bestaat uit Jef Van Gils zelf, geboren in 1935 en woonachtig op het Looi te Meer, zijn zoon Jan Van Gils, die geboren is in 1962 en in Brecht woont. En dan zijn er nog kleinzoon Jef Van Gils (jr), geboren in 1985 en uitgeweken naar Kortrijk en de kleine Warre Van Gils, het achterkleinkind dat het levenslicht zag in mei 2012. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 65

DHM_mei_337.indd 65

18-4-2013 9:55:35


meer

Fameus toneel MEER - ‘t Heidebloempje pakte in maart uit met de komedie “De Fameuze Speurneuzen” en dat resulteerde in een toneelavond vol puur amusement. Geen grote boodschappen en inhouden, maar wel amateurtoneel van de bovenste plank. Of zoals een toeschouwer terecht opmerkte: “ Iedereen zit perfect in z’n rol en speelt op het toppunt van z’n kunnen. Een pluim op de hoed van iedereen.” Op de foto ziet u wie dat allemaal was.

Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

Staand v.l.n.r. Tilly Hessels, Wim Delcroix, Peter Vinckx, Fons Gillis ( techniek ), Martine Boeren, Stan Strybos ( decor en techniek ), Jan Dufraing, Karel Martens ( geluid en muziek ), Herman Snoeys, Marc Dufraing ( opgever ), Danny Verbeeren en Jos Cools ( regisseur ). Zittend v.l.n.r. Mieke Meyvis, Fanny Janssen, Chris Cools en Bie Rombouts. (jd/red)

Chiroweekend boordevol activiteiten MEER – In het paasweekend werd er hard gezwoegd door de Chiro-jongens en meisjes. Tenten opbreken, terrein inrichten, catering alles moest er gebeuren om de chirofuif, het eetfestijn en de spektakelnamiddag tot een goed einde te brengen.

Oud-leiding zijn de winnaars bij de jongens. (ma)

66 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 66

18-4-2013 9:55:37

M d e O M c s z a w w v e t w z m m o g k i

H n e g h w m M v z

z z z z z


t t

meer

Meerse Markt rust niet op lauweren MEER - De viering van het 20-jarig bestaan van de Meerse Markt in 2012, kreeg in januari nog een onverwacht, maar heel aangenaam vervolg. Op de uitreiking van de cultuurprijzen bleek de Meerse Markt immers laureaat te zijn in de categorie “uitzonderlijke culturele verdienste“. Onverwacht absoluut, maar onverdiend zeker niet. Al 20 jaar timmert het marktcomité aan de culturele weg in de brede zin van het woord. Deze cultuurprijs mag daarom gezien worden als een blijk van waardering voor het vele werk door een groepje vrijwilligers en als een eerbetoon voor het pionierswerk van de veel te vroeg overleden Jef Van Opstal, zonder wie er waarschijnlijk geen Meerse Markt zou geweest zijn. Ook moet deze prijs een aansporing, een motivatie zijn om verder en beter te doen. Het marktcomité staat dus opnieuw voor de uitdaging om van de Donckstraat en de kloosteromgeving gedurende 5 zondagen per jaar het decor te maken voor één van de gezelligste marktplaatsjes in de Noorderkempen. Het comité gaat deze uitdaging aan, twijfel daar niet aan. Het concept met de thema’s blijft, maar er worden telkens nieuwe en originele accenten gelegd. Het gaat immers om de gezelligheid en het samenzijn op een markt die zich richt op de ware amateur. Geen professionele handelaars, maar de man in de straat die iets wil verkopen. Moeilijk is het niet, want een standplaats blijft volledig gratis en moet voor 09.00 u opgesteld zijn. Dat kan op de volgende zondagen in 2013: zondag 5 mei : Kunst- en Lentemarkt zondag 2 juni : Muziek- en Dansmarkt zondag 7 juli : Kindermarkt zondag 4 augustus : Smul- en Proefmarkt zondag 1 september : Boerenmarkt

Het kunstaspect van de eerste markt op 5 mei situeert zich zowel op het buitenplein als in het klooster. In het klooster worden verschillende kamers ingenomen door kunstenaars van Meer en omgeving. Zo zal Halte Merlet uit Meerle ( ook een cultuurprijswinnaar ) foto’s tentoonstellen en zijn de kunstenaars van de Melkerij present met eigen creaties, net als enkele jongeren van Salon 23. Buiten staan ook kunststandjes opgesteld rond het drankterras, net als een creahoek voor de kinderen. Die kunnen trouwens aan de aardbeistand hun tekening binnenbrengen voor de jaarlijkse teken- en kleurwedstrijd. Het lenteaspect van de markt komt vooral tot uiting op de rest van de markt en doet een beroep op de verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit, enz... Denk bijvoorbeeld aan de overheerlijke asperges en aardbeien die er ongetwijfeld te koop zullen zijn.

Uiteraard wordt er ook de nodige animatie aangeboden. In de Donckstraat zorgt Radio Valencia voor de ambiance en op het plein bevindt zich het drankterras van het comité. Daar zit je ideaal om te genieten van het hele marktgebeuren. Niet in het minst van het muziekpodium, waarop eerst onze eigen Brassband Ste.-Rosalia concerteert en daarna het veelkoppige gospelkoor Voices uit Merksplas optreedt. De straatanimatie is dit keer in handen van het marktcomité zelf. Benieuwd wat dat gaat geven. Deze Kunst- en Lentemarkt gaat door op zondag 5 mei van 09.00 u tot 12.30 u in de Meerse Donckstraat. Wie nog meer informatie wilt, kan terecht bij Jan Dufraing ( 03/315 86 80 – jandufraingswaenen@hotmail.com ) of op de website www.meermarkt.be. (jd/red)

40 jaar Mussenakker MEER – Zoals eerder gemeld in vorige Maand heeft de Mussenakker een aardig verjaardagsprogramma in elkaar gebokst. Het GALA bal was een goede gelegenheid waar oud Mussenakkerleden dankbaar gebruik van maakten. In de parochiezaal was het dan ook aardig feest. Ook een goede gelegenheid om even stil te staan hoe het allemaal begon.. Op de foto: Jan Dufraing, medestichter van het eerste uur spreekt een aandachtig publiek toe: Op de zolder van de parochiezaal begonnen 40 jaar geleden enkele jongeren hun eigen clubke. We hadden nooit gedacht dat het zo een succes zou worden…. Voor de gelegenheid werd nog 1 keer een bezoek gebracht aan die gezellig zolderkamer van toen. Het was een nostalgisch weerzien. En toen…. werd er verder gefeest. (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 67

DHM_mei_337.indd 67

18-4-2013 9:55:37


Zaterdag 16 maart - In de Gelmelstraat pleegde zaterdag een bestuurder vluchtmisdrijf nadat hij een ander voertuig aangereden had. Bij een verkeersongeval zijn zaterdagnacht drie auto’s op elkaar gebotst. Enkele inzittenden zaten gekneld. Drie personen liepen lichte verwondingen op. Eén van de bestuurders, die zelf ook lichtgewond raakte, legde een positieve ademtest af. Vrijdag 22 maart - Aan Dreef in Meersel-Dreef is rond 10.30 uur een wagen uit de bocht gegaan. Het voertuig ramde een betonnen duiker en is totaal vernield. Het gaat om een Volvo oldtimer. De 49-jarige vrouw uit het Nederlandse Zundert zat gekneld en werd door de brandweer van Hoogstraten bevrijd. Ze werd met zware verwondingen overgebracht naar het AZ Turnhout. Dreef was een tijd afgesloten voor alle verkeer. Zondag 24 maart - Dieven hebben tijdens het weekend ingebroken in een woning aan Donkakker in Meer. Ze forceerden een raam en doorzochten de woning en gingen er vandoor met onder meer een laptop, een gsm, een fiets, geld en sigaretten. Dinsdag 26 maart - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft de 41-jarige Rachid K. uit Hoogstraten tot een effectieve gevangenisstraf van 6 jaar veroordeeld voor poging doodslag op zijn 27-jarige echtgenote. De muzikant sloeg in september 2012 zijn slapende vrouw met een halter van 10 kilogram op het hoofd. Het slachtoffer overleefde het geweld, maar hield er wel meerdere schedelfracturen aan over. De man heeft altijd ontkend dat hij zijn vrouw dood wilde, maar volgens de rechter is er wel degelijk sprake van poging tot doodslag. Vrijdag 29 maart - In een woning in de Strijbeekseweg in Meerle werd ingebroken. De daders boorden gaatjes in een schuifraam om het te kunnen te openen. Ze stalen een tv, een laptop en geld. Maart - De Nederlandse tv-omroep TROS schonk in het programma Opgelicht ?! aandacht aan Aart van Acquoij. een 39-jarige Nederlander die wordt verdacht van onder meer diefstallen bij zes Vlaamse fietsenhandelaars. De man werd ook in 2012 reeds veroordeeld voor oplichting. Hij kreeg een celstraf van negen maanden voor het verduisteren van vijf fietsen. Hij kwam in december vrij. Meteen na zijn vrijlating ging van Acquoij bij ons in de regio door met zijn malafide praktijken. Hij herhaalde hetzelfde kunstje bij fietsenverkopers in Hoogstraten, Retie en Kapellen. Telkens als hij in de toonzaal een duur model zag staan wilde hij de fiets meenemen voor een testrit. De fietsenmakers die hem lieten vertrekken voor een ritje, zagen hun fiets niet meer terug. Vrijdag 5 april - Op de Lodewijk de Konincklaan gebeurde om 6.45 uur een aanrijding tussen drie voertuigen. Twee auto’s botsten frontaal. Een derde voertuig kon het ongeval niet ontwijken en reed langs achter in op een van de twee voertuigen. De drie bestuurders werden licht gewond. (lvr)

Geen begijnen meer KORTRIJK- De laatste begijn ter wereld is op 92-jarige leeftijd overleden in Kortrijk. Marcella Pattyn stierf in haar slaap in het rusthuis Sint-Jozef. Ze werd als laatste begijn ter wereld in 2012 nog uitgebreid in de bloemetjes gezet door het stadsbestuur van Kortrijk. Marcella Pattyn trad 71 jaar geleden in als begijn in Sint-Amandsberg bij Gent. In 1960 trok ze dan naar het begijnhof van Kortrijk. Daar werd ze de nieuwe organiste. Het laatste begijntje speelde vlot piano, orgel en accordeon. Met haar dood komt een einde aan een traditie die al ontstond in de late middeleeuwen. De laatste begijn in Hoogstraten verliet het hof in 1972 en stierf enkele maanden later in het rusthuis alhier. (lvr)

68 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 68

18-4-2013 9:55:38


Hanneke Stoffels

r

. -

n s t

n n n

r -

d d

f -

s

p )

Absurde en ludieke artikels van in en rond Hoogstraten. Vat het niet te serieus op, het zijn allemaal verzinsels!

Verkeersborden beschermd tegen vrieskou Hoogstraten - Dat we een strenge winter achter de rug hebben, weet iedereen. Dat dit koude weer invloed heeft op de natuur rondom ons is ook algemeen bekend. Maar verbaasd stonden wij te kijken toen we op een koude dag een verkeersbord opmerkten dat een muts droeg en even later een betonnen paaltje zagen met een jasje aan. Wij, van de redactie, gingen op onderzoek uit en vonden een man die ons hierover meer wou vertellen.

e

HOOGSTRATEN / REGIO - Toerisme Grensland Hoogstraten lanceert twee nieuwe projecten die beide de culinaire troeven van de regio in de kijker willen zetten: een bierproefroute en een culinaire fietsroute. Vanaf begin april kan je al fietsend lekkere biertjes komen ontdekken en een maand later word je culinair verwend met een viergangenmenu tijdens de culinaire fietsroute. In 2013 zet Toerisme Grensland Hoogstraten haar culinaire troeven in de kijker met twee gloednieuwe projecten. De bierproefroute brengt je via een fietsroute langs gezellige cafeetjes in Hoogstraten, Baarle-Hertog, Merksplas en Rijkevorsel. Voor 11 euro koop je 3 bons die je kan omwisselen voor een streekgebonden biertje met een aangepast hapje. In de bijhorende brochure vind je alle deelnemende zaken terug met daarin de aangeboden bieren en het hapje. In het midden van de brochure staat een fietskaart die je langs de verschillende zaken loodst. Je kan de route zelf uitstippelen naargelang de keuze van de cafés en de aantal kilometers. Vanaf 1 april kan je deze bierproefroute zelf komen fietsen. De route is te koop bij Toerisme Hoogstraten en de deelnemende cafés.

‘Het is een experiment en het hele gebeuren staat nog in de kinderschoenen,’ vertelde de heer Kouwensteen, werkzaam bij de dienst wegen, verkeer en signalisatie. ‘Net zoals op een warme zomerdag asfalt terug lopend kan worden, is het niet meer dan normaal dat beton bij extreme vriestemperaturen begint af te brokkelen. Ook het materiaal waaruit signalisatieborden bestaan is, op ons onderzoek afgaande, heel erg gevoelig voor deze bittere kou. Meerdere meldingen kwamen bij ons binnen van nietsvermoedende personen die kromgetrokken of dubbel geplooide borden ontdekt hadden. Het was ook daarom dat onze dienst besloot om deze wintergevoelige objecten te voorzien van enige warmte. Het is wel jammer dat de temperatuur nu stijgt want ons onderzoek was nog niet compleet afgerond, maar volgende winter wordt hier zeker aan verder gewerkt.’

Geen liefhebber van biertjes maar wil je toch komen proeven van de gastronomie in Grensland? Dan kan je vanaf 1 mei de culinaire route komen fietsen. Voor 35 euro kan je genieten van een viergangenmenu waarbij je start en eindigt in Hoogstraten voor het aperitief en dessert. Als Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land voor de provincie Antwerpen pakken zij natuurlijk uit met hun wereldberoemde aardbeien.

Naar onze mening vindt geen enkele Hoogstratenaar het jammer dat de lente eindelijk is begonnen, maar enige benieuwdheid naar volgende winter is er toch wel. Zal elk bord en paal voorzien worden van kleding? Het zou in elk geval wel interessant zijn voor kledingzaken die deze situatie zeker zullen goedkeuren.

Voor het voorgerecht fiets je naar Baarle-Hertog om daarna in Merksplas je batterijen volledig terug op te laden met een stevig hoofdgerecht. De route is ca. 40 km en kan vanaf 1 mei worden gefietst. Reservatie bij Toerisme Hoogstraten is hierbij wel noodzakelijk. (fh)

Maar dat is een zorg voor later. Laat het nu eerst maar eens zomeren! (hs)

Foto genomen op 28 maart bij Vossengang en op 7 april bij café ‘t Verschil in Hoogstraten. w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

-

.

Letterlijk genieten in Grensland Hoogstraten

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 69

DHM_mei_337.indd 69

18-4-2013 9:55:39


HOOGSTRATEN VV Eindspurt ingezet De leidersplaats is moeilijk om dragen. Dat ondervonden de spelers van Racing Mechelen die in Hoogstraten begin maart de overwinning vierden alsof ze kampioen waren. Na 2 gelijkspelen en een verloren wedstrijd tegen de Egyptenaren van Turnhout maakte de euforie in Mechelen plaats voor twijfel. Toch zal het titelgevecht gaan tussen Hoogstraten en Mechelen. HVV behaalde 12 op 12, het spelpeil gaat opnieuw in stijgende lijn en heeft de eindspurt sterk ingezet. Wanneer op 24 april de Hoogstraatse maand in de winkels ligt, heeft HVV nog 2 wedstrijden te spelen. Vandaag formuleren we bedenkingen met nog 4 wedstrijden voor de boeg. Binnen 14 dagen kan het er dus weeral helemaal anders uitzien. Misschien is HVV dan al kampioen wanneer het nog 3 punten kan uitlopen op Racing Mechelen. Met 6 punten voorsprong en nog 2 wedstrijden te spelen en met meer gewonnen wedstrijden zou dit best kunnen. Het zal gaan tussen Mechelen en Hoogstraten. De andere ploegen kunnen we voorlopig afschrijven. De Mechelaars waanden zich al kampioen toen ze, met dank aan de scheidsrechter, HVV thuis kwamen kloppen. Tegen de leidersploeg spelen is voor de tegenstrevers altijd een extra motivering om zich dubbel te plooien. Dat ondervond Mechelen dat nadien een schamele 2 op 12 behaalde. Nadien konden ze tegen Temse eindelijk nog eens aanknopen met de overwinning. Na een mindere periode begin 2013 zit HVV opnieuw in een flow waarin de spelers het beste in zichzelf weten boven te halen. Met vertrouwen, inzet, het nodige geduld en de juiste ingesteldheid werd opnieuw een reeks neergezet. 4 overwinningen op rij, 12 op 12. De laatste 4 wedstrijden komen eraan met een voorsprong van 3 punten.

Nieuws over de contractbesprekingen en transfers Vanaf 14 maart konden we lezen op de website van HVV dat men begonnen was met de contractbesprekingen. Voor het seizoen 2013-2014: Regi Van Acker zal volgend seizoen opnieuw HVV’s eerste trainer zijn. Trainer twee Ken Bastin, trainer voor de doelmannen Peter Van den Borne en beloftentrainer Norbert Gadisseur verlengden hun contract. Koen Gommers, Ief Van Gansen, Jelle Van Weert en Bart Cornelissen, Glenn en Roy

N h w

Van der Linden en Roel Engelen tekenden voor 1 seizoen.

D z

Voor 2 seizoenen: Juri Meyvis, Cedric Brosens en Thijs Schrauwen en verzorger Gunther Scheipers Nick Van Huffel, Ben Van Bael, Ruben Tilburgs, Bob Swaegers en Michiel Lanslots hebben nog een verbintenis voor volgend seizoen.

o

t j b

Verlaten HVV: Dirk Mathyssen ondertekende een contract voor 2 jaar (plus 1 jaar optie) bij reeksgenoot en rechtstreeks titelconcurrent RC Mechelen. Ook Nick Havermans, Jess Daes en Jeroen Hofmans verlaten de club. Ook de eerste transfer werd gerealiseerd: aanvaller Jorne SEGERS (°25.11.1993) komt over van reeksgenoot KV Turnhout. Jorne is woonachtig te Ravels en speelde voorheen voor Ravels en Willem II.

Nick Van Huffel Een goede mix van ervaren spelers, jonge talenten die al iets bewezen hebben en eigen jeugd of streekgenoten die kansen krijgen, dat is het concept van Hoogstraten. Alle ervaren spelers hebben wegens kwetsuren al verschillende wedstrijden moeten missen. De jeugd heeft bewezen dat ze dit kunnen opvangen. Of het nu de doelman is, een centrale verdediger, een middenvelder of een spits, telkens werden de plaatsen waardevol ingevuld. HVV stond op een bepaald moment 9 punten voor op hun concurrenten. Ze speelden 18 wedstrijden zonder nederlaag. Er volgde een mindere periode waarin te weinig punten werden gepakt. Hoogstraten moest achtervolgen. Tot overmaat van ramp werd Ruben Tilburgs gekwetst die dit seizoen waarschijnlijk niet meer zal kunnen aantreden. Ruben is sterk aan de bal, draait zich altijd goed vrij, kan iemand alleen in het straatje sturen en scoort zelf geregeld. Zou men zijn afwezigheid ook kunnen opvullen? Nick Van Huffel mag op zijn geliefde positie spelen, vlak achter de diepe spits en zie, het blijft gewoon draaien. HVV rijgt de overwinningen opnieuw aan mekaar. Nick Van Huffel is een geboren en getogen Hoogstratenaar. Hij is 22 jaar en werkt bij Special Fruit in Meer. Hij is de zoon van oud-HVV-speler Eddy Van Huffel die ook technisch verantwoordelijke is voor de jeugdopleiding bij HVV. Een jeugdopleiding die binnenkort beloond wordt met een viersterrenlabel, het hoogst haalbare voor een club uit derde nationale. Nick was 11

jaar toen hij ontdekt werd door Willem II. Hij kreeg er voetbalopleiding samen met Ruben Tilburgs. Na een vijftal jaren kwam hij opnieuw bij Hoogstraten terecht waar hij als 17-jarige enkele wedstrijden mocht meespelen op het einde van het seizoen. Hij is al enkele jaren bij de A-kern en werd dit jaar uitgespeeld als rechtsmidden, als rechtsachter en nu ook centraal in het middenveld, zijn geliefkoosde positie. Je wordt met je 22 nog altijd beschouwd als één van de jongeren. Ben je tevreden over jouw seizoen tot nu? Nick Van Huffel: Eigenlijk niet. Ik ben een hele tijd gekwetst geweest en ik had graag meer gespeeld. Vorig seizoen kwam ik meer aan de aftrap. Ik hoop dat ik nu mijn seizoen kan goedmaken. Ik heb nu 2 wedstrijden mogen spelen op mijn beste positie. Ik hoop dat ik dit nog mag doen, maar het is nu dubbel spijtig dat ik de volgende wedstrijd geschorst ben. Je scoorde tegen Torhout en je zit in een goeie periode, niet? Nick Van Huffel: ja, ik schoot al 2 matchen op rij tegen de paal maar vorige zaterdag was het raak. Het was mijn eerste doelpunt dit seizoen. De eerste 5 wedstrijden van het seizoen stond ik in de basisploeg maar toen werd ik gekwetst. Nadien speelde ik invalbeurten, de ene keer beter dan de andere. Ik mocht ook een paar keer starten als rechtsachter en deed het in die positie goed maar nu in een centrale positie in het middenveld lukt het prima. Daar komen mijn kwaliteiten het

70 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 70

18-4-2013 9:55:39

H 2 H 2 d h p m V n B 1

H H b D b G a l v o

T s M b d


n n

e -

n

p t . d . r n

SPORT beste tot uiting. Een meer aanvallende positie is beter voor mij, denk ik. Dat ik nu goed presteer is misschien ook omdat ik wat frisser ben dan de anderen. Gaan jullie dan toch kampioen spelen en volgend jaar in 2de nationale spelen? Nick van Huffel: We staan er het beste voor, we hebben 3 punten voorsprong en we gaan er elke wedstrijd voor. De eerstvolgende wedstrijd zal heel belangrijk zijn. Deinze heeft na de trainerswissel de 2de periode gepakt met coach Van Borm (ex-HVV). Als we daar kunnen winnen komen we toch wel heel dichtbij. Het zou fantastisch zijn om kampioen te spelen. En persoonlijk denk ik dat we in 2de ook onze plan kunnen trekken. In 3de plooien alle ploegen zich terug tegen ons, dat zal in 2de toch anders zijn en we hebben in de laatste twee jaren toch verschillende tweedeklassers uit de beker gekieperd.

Hoogstraten VV – K. Racing Waregem 2–0 HVV wint oververdiend tegen R. Waregem met 2-0. De bezoekende doelman, de paal en schoten die net naast of over gingen zorgden ervoor dat het overwicht van de rood-witten niet in doelpunten werd omgezet. Het duurde tot de 70ste minuut vooraleer het eerste doelpunt viel. Roy Van der Linden krulde de bal onhoudbaar binnen en op het einde van de partij verdubbelde Bart Cornelissen de stand na een assist van de 17-jarige Kevin lauryssen. Hoogstraten VV – Torhout 1992 KM 2 - 1 Hoogstraten behaalde zijn ‘de zege op rij. De bezoekers kwamen al snel met 10 man te staan. Dankzij een goede bezoekende doelman was het bij de rust nog altijd 0 – 0. Na de rust stuurde Glenn Van der Linden Van Huffel diep, die mooi afwerkte. Vlak nadat Torhout de gelijkmaker lukte, schilderde Lanslots de bal op het hoofd van Glenn Van der Linden die HVV definitief op voorsprong bracht.

MINDERHOUT VV Het einde van de competitie is in zicht en de aanspraak op de titel mag ongetwijfeld vergeten worden. Wel prijkt MVV riant op de tweede plaats en kan het reeds zijn vingers nat maken voor de eindronde waarin de promotie ook nog kan behaald worden. De wedstrijden tegen Zwaneven, Ekeren en Kalmthout werden met de kleinst mogelijke cijfers en niet zonder moeite gewonnen, hetgeen wel bewijst dat de factor geluk een belangrijke rol kan spelen. Zonder twijfel mag MVV op een schitterend seizoen terugblikken en hopen nu maar op een succesvolle eindronde met de promotie als beloning! Voor de verandering trad MVV in gele outfit aan in de wedstrijd tegen Dosko dat ook de groenwitte kleuren aankleeft. De jongens uit BaarleHertog, duidelijk in het degradatiedebat gewikkeld, wilden hun vel duur verkopen en dat lieten ze duidelijk merken. MVV een beetje beduusd door de felle aanpak kon sporadisch reageren en de bezoekers scoorden de 0 – 1 op penalty na hands van Wim Adams. MVV voelde het kriebelen en na drie minuten stonden de bordjes gelijk en daar zorgde dezelfde Wim voor. Vijf minuten later verhoogde Soliman Hassounfi tot 2-1 en nog eens twee minuten nadien lukte Pieter Hendrickx de 3-1 en dit werd tevens de ruststand. De punten nog uit handen geven mocht nu in geen geval en Fonny Vermeiren zorgde op het uur voor een geruststellende 4-1. Dosko scoorde dan nog tegen, maar kon MVV niet meer bedreigen. De thuiswedstrijd tegen VNA Wortel werd wegens de plotse sneeuwval uitgesteld hetgeen een financiële kater betekende voor de thuisploeg, want niet minder dan 190 eters werden aan tafel verwacht. Op Paasdag zelf ging het dan richting Zwaneven dat ook nog altijd zicht houdt op de eindronde. Oppassen geblazen luidde de boodschap! De thuisploeg keek niet op een foutje

meer of minder en MVV scheen hierdoor wel uit het lood geslagen en zeker toen men op een 2 – 0 achterstand geplaatst werd. Hassounfi kon dan voor de rust nog tegendoelen en twee minuten na de pauze stond Fonny Vermeiren op de juiste plaats en 2 – 2! De thuisploeg verloor het noorden en een kwartier voor tijd lukte Thomas Mertens de verlossende 2 – 3. MVV met twee verschillende gezichten: eerste helft weinig initiatief, tweede helft dominerend. Dat is voetbal! Ekeren op bezoek met een jonge ploeg in de Heistraat en deze jongens waren niet gekomen om geschenken uit te delen. Eén spits en de rest achter de bal, geen ideaal scenario om een leuke pot voetbal te spelen. En dit werd het ook niet! Weinig kansen en op counter kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong. Dan met de lange bal geprobeerd, maar zonder succes. Ruststand: 0 -1! Een gelijkaardig verloop in de tweede helft met wel meer druk langs MVV-zijde. Wanneer iedereen zich al neerlegde bij de nederlaag een thriller in de eindfase. 91ste minuut penalty in het voordeel van de thuisploeg, onterecht volgens de gasten. Fonny Vermeiren liet zich niet intimideren en trapte de gelijkmaker binnen. 93ste minuut, het kopje van Wim Adams en 2-1. Euforie bij de thuisploeg, frustatie bij de bezoekers die het de scheidsrechter bijzonder kwalijk namen. De volgende thuismatch tegen Kalmthout mocht ook niet verloren worden wilde men in het zog van FC Turnhout blijven! De hekkensluiter van de reeks liet zich niet zomaar wegdrummen . Wel trok MVV tenslotte aan het langste eind met 2 – 1! Nipt, maar uiteindelijk tellen alleen de punten! (rel)

Wedstrijd

Woensdag 1 mei 15.00 uur Minderhout VV – KFC Meerle

Torhout werkt een heel sterke derde periode af en stond aan de leiding met de sterkste verdediging. Met deze overwinning heeft HVV niet alleen de beste aanval, maar ook de beste verdediging van de reeks. (RB)

Laatste 4 wedstrijden Zaterdag 13 april om 20 uur K. MSK Deinze – Hoogstraten VV Zaterdag 20 april om 20 uur Hoogstraten VV – K. Berchem Sport 2004 Zondag 28 april om 15 uur K. Standaard Wetteren – Hoogstraten VV Zondag 5 mei om 15 uur Hoogstraten VV – K. FC VW Hamme

t

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 71

DHM_mei_337.indd 71

18-4-2013 9:55:40


sport

KVNA WORTEL St. Jozef - KVNA Wortel 1 - 0 In Rijkevorsel zagen we een zwakke wedstrijd met weinig kansen. Halverwege de eerste periode kwam de thuisploeg met geluk op voorsprong. Wortel kon weinig terug doen en de 1-0 bleef op het scorebord. Deze wedstrijd verdiende eigenlijk geen winnaar.

KFC MEERLE

KFC MEER Wedstrijd

Wedstrijd

Woensdag 1 mei 15.00 uur KFC Meer – Schilde SK

Woensdag 1 mei 15.00 uur Minderhout VV – KFC Meerle

B-Reserven van KFC Meerle de eerste kampioenen

KVNA Wortel - Weelde 0 - 3 De bezoekers waren veruit het best voetballend elftal maar creëerden geen kansen tot ze in de 28e minuut profiteerden van een aarzeling om de score te openen. Direct na de pauze werden de Wortelse verdedigers voor de tweede keer verrast en de wedstrijd was gespeeld. Het middenveld kwam nu wel meer aan bod maar enkel Hans Van De Mierop kon gevaarlijk worden. Er kwam meer ruimte en Weelde maakte nog een mooi derde doelpunt. Weelde nam zo revanche op de thuisnederlaag die eveneens op 0-3 eindigde. Toen speelde Wortel veel beter en de beste wedstrijd van het seizoen. Het spelpeil was nu niet te vergelijken. KVNA Wortel - FC Turnhout 1 - 5 De Wortelse verdediging hield aanvankelijk goed stand en het vlot spelende Turnhout speelde slechts twee goede kansen bij elkaar. Na de rust was het in de 60e minuut al vlug 0-2 na twee ongelukkige doelpunten. Hans Van De Mierop veroverde de bal, stuitte op de doelman maar kon de aansluitingstreffer niet netten. In de 70e minuut werd Bart Braspenning na een fout, wel overdreven, uitgesloten. Tom Van Den Broeck pakte knap de penalty. De bezoekers profiteerden nu van de numerieke meerderheid en straften blunders in de verdediging af. Tom Spreuwers kon nog met een vrijschop die op de muur afweek tegenscoren en de eer redden. Zo eindigde deze wedstrijd in zware 1-5-cijfers. Deze cijfers zijn wel overdreven voor een moedig Wortel. (FB)

De wedstrijden

Zondag 28 april 15.00u Ekeren - KVNA Wortel Woensdag 1 mei 15.00u KVNA Wortel – Horendonk

MEERLE – Na vier jaar was het voor de BReserven van KFC Meerle weer zover. In de cruciale wedstrijd, einde februari, speelden ze voor de titel. Na een goede eerste helft stond Meerle verdiend met 2-0 voor na onder meer goals van Barry Jespers en Niels Van Bavel. In de tweede helft

Trampoline springen “ ’t Zolderke” sterk in voorronde BK Ondanks het aanhoudende winterweer lieten vier turnsters en trainer Henk de Gier van turnkring “ ’t Zolderke” Meerle zich niet afschrikken voor de verplaatsing naar Lembeek, waar de eerste van de drie voorrondewedstrijden trampoline springen voor het Belgisch Kampioenschap doorgang vond. Na afloop algehele tevredenheid bij de gymnasten en trainer. Kaat Van den Bogaert behaalde een tweede plaats met 45,7 punten in de categorie Brons Meisjes. Bij de F4-

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

werd het nog even spannend toen het 2-2 werd. De ontlading kwam er na nog twee goals van Meerle, ook weer van Barry Jespers en Niels Van Bavel, 4-2. De titel was binnen! Toen de scheidsrechter het verlossende fluitsignaal gaf, kon het feest beginnen. Er werd nog lang gefeest tot in de vroege uurtjes. (ba)

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E

meisjes mocht Eliana Smits op het hoogste schavotje met 47,5 punten, gevolgd door Antje Boeren met 46,2 punten op de tweede plaats en Joni Bastiaansen met 43,5 punten op een mooie vierde stek. Dankzij deze opbeurende resultaten kijken trainer en meisjes alweer uit naar de volgende wedstrijd op donderdag 9 mei in Sint-Genesius-Rode. Voor degenen die nog niet overtuigd moesten zijn: trampoline springen is een uitstekende sport en iedereen kan het! Het werkt stressverlagend, men krijgt een snelle calorieverbranding, heupen, knieën, enkels en voeten ondervinden weinig of geen belasting. Het verstevigt en versterkt ook de spieren en je behendigheid verhoogt. Trampoline springen is hot, competitie is geen must maar je meten met soortgenoten zorgt voor de nodige adrenaline. Ook je tuin is een ideale recreatieplaats, maar in “ ’t Zolderke” ben je altijd welkom! (rel)

72 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 72

18-4-2013 9:55:41


n

sport

Flanders Cup 1/4de triatlon MEER – Op zondag 2 juni organiseert de Meerse Triatlon vzw (voorheen Meetria) aan De Mosten een Flanderscup ¼ triatlon non drafting wedstrijd. De organisatoren van de Flanders Cup kunnen een prijzengeld van 2.000 euro verdelen onder de winnaars. Door de omvang van de organisatie en het groot aantal te verwachten deelnemers wordt er dit jaar géén 1/8 editie georganiseerd in Meer. De start wordt gegeven om 14 uur, het moment dat de zwemmers een afstand van 1.000 meter gaan afleggen. De snelle zwemmers kunnen al na 10 of 11 minuten uit het water zijn en beginnen dan aan 40 km fietsen. Zij kunnen dan weer rekenen op een snel, veilig en volledige verkeersvrij fietsparcours. Daarna moeten de deelnemers nog 10 km lopen. De deelnemers komen regelmatig langs de wisselzone, waardoor de toeschouwers de wedstrijd goed kunnen volgen.

Triatlon vraagt een flinke dosis discipline tijdens de voorbereiding en veel doorzettingsvermogen om de drie disciplines na elkaar af te werken. Maar…… voor diegenen die het allemaal wat veel vinden….. er kunnen in Meer ook trio’s inschrijven. Tegenwoordig is “sportief zijn” een begrip. Als men zo om ons heen kijkt zijn velen wel met een “onderdeel” van triatlon bezig: Op zondagmorgen gaan de fietsers met de club hun ronde doen van rond 100 km. De buurman/ vrouw/collega/…… is aan het trainen voor een loop/jogging. En weer iemand is een fanatieke zwemmer….. Breng deze mensen bij elkaar en ook jullie kunnen meedoen met een team aan deze Flanders

Cup! Want dan zijn de afstanden wél doenbaar. En reken maar dat dat een goed gevoel geeft om dit met een team te doen. De wedstrijd wordt georganiseerd voor volgende categorieën : - Heren : 18 tot 39 jaar en vanaf 40 jaar - Dames : 16 tot 39 jaar en vanaf 40 jaar - Trio’s “Meer sport voor het goede doel” is ook dit jaar het motto. De organisatoren geven dit jaar financiële steun aan De Slinger in Wortel-kolonie. De Slinger zorgt ervoor dat gehandicapte jongeren van Hoogstraten en omgeving zich elke maand een zondagnamiddag kunnen ontspannen en genieten van activiteiten in de kolonie. De organisatoren zien jullie graag als deelnemer of als toeschouwer aan de Mosten op zondag 2 juni om 14.00 uur. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Inschrijven is reeds mogelijk. Zie www.meetria.be (fh)

Marathon - Drie Merenaars in Parijs Geen ontspannend weekendje Parijs voor de drie Meerse atleten Hild Hillen, Frank Tilburgs en Chris Boonen! Deelnemen aan de 37ste editie van de Marathon van Parijs was de boodschap en reeds in september 2012 hadden ze hun startbewijs te pakken gekregen en op zondag 7 april stonden ze fris en monter klaar aan de start in de Lichtstad. Deze Marathon van Parijs wordt als de derde populairste langeafstandsloop in Europa beschouwd na de marathons van Londen en Berlijn. Het dankt natuurlijk ook zijn bekendheid aan het feit dat men de meest bekende plaatsen van deze prachtige stad passeert. ’s Morgens om 09.00 uur klonk het startschot voor de bijna 50 000 deelnemers, een absoluut record voor deze marathon, op de ChampsElysées, la plus belle avenue du monde met een lengte van 1910 meter. Frank Tilburgs liet een mooie tijd optekenen, 03u25min, en Chris Boonen volgde een kwartiertje later. Hild Hillen kon zich niet echt doorzetten wegens een vervelende rugblessure en staakte de strijd iets na halfweg. De Keniaan Peter Some werd de verrassende winnaar in een tijd van 02.05.38!

e , t

s

n .

r e

Hild, Frank en Chris fris en monter voor de start

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 73

DHM_mei_337.indd 73

18-4-2013 9:55:41


agenda

HOOGSTRATEN TENTOONSTELLINGEN

Vrijdag 26 april VERLICHTE AVONDMARKT in het centrum

Zondag 19 mei WEGRIT voor WIELERTOERISTEN naar de Chaamse bossen. Afstand 65 of 75 km. Vertrek tussen 8 en 10 uur aan De Gelmel.

Tot en met 26 juni Meester ALFRED OST – DE SCHENKING CARETTE, Honderden schitterende werken in gouache, olieverf, pastel die voor het eerst aan het grote publiek worden getoond in het Stedelijk museum Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur of na afspraak

Zondag 28 april OPENING TOERISTISCH SEIZOEN op verschillende locaties in het centrum.

Woensdag 22 mei BLOEDINZAMELING in het Rode Kruislokaal, Slommerhof 18 van 17.30 tot 20.30 uur

Zondag 28 april KUNST- en AMBACHTENMARKT voor iedereen die creatief bezig is. Van 10 tot 17 uur voor het stadhuis en in het begijnhof

Zondag 19 en maandag 20 mei FOTOGRAFIE-EXPOSITIE van Fotogroep’t Slot in de lokalen van ’t Slot telkens van 10 tot 18 uur.

Zondag 28 april WEGRIT voor WIELERTOERISTEN van 65 of 75 km. Vertrek tussen 8 en 10 uur bij café De Gelmel.

Zaterdag 25 mei 26ste BRIDGE AARDBEIEN TORNOOI om 14 uur in VTI Spijker. Inschrijvingen en info: Paul Cools 03 314 41 05 of 0497 25 65 54 cools. paul@skynet.be

Zondag 28 april OPENDEUR CAMPUS SPIJKER van 10 tot 17 uur in het kinderdagverbljf, de basisschool, ASO Spijker, VTI Spijker en Internaat Spijker.

200

Zondag 28 april OPENING TOERISTISCH SEIZOEN met o.a. KUNST- & AMBACHTENMARKT van 10 tot 17 uur in het administratief centrum, Vrijheid 149. Dinsdag 30 april BINGONAMIDDAG van 14 tot 16 uur in dienstencentrum ’t Gebuurt Woensdag 1 mei NOORD-DUITSE CANTATES door het Antwerps Barokorkest om 20 uur in de begjjnhofkerk. Info 0476 57 39 07

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN Tot 31 oktober VLOTTENTOCHT op de MARK Meer info bij Buitenspel, info@buitenspel.be; 0474/91.65.19 Tot 30 september BIERPROEFROUTE. Een brochure brengt je langs cafés in Hoogstraten, Baarle-Hertog, Rijkevorsel en Merksplas. Info Toerisme Hoogstraten 03 340 19 55 Van 1 mei tot 31 oktober OP ZOEK NAAR DE SCHAT van SINTKATRIEN, zoektocht voor kinderen in de St.Katharinakerk. Tot 30 september CULINAIRE FIETSROUTE in Grensland. Viergangenmenu aan 35 euro. Info: Toerisme Hoogstraten 03 340 19 55

Zaterdag 4 mei DROMEN TE KOOP, Concert door het Kinderkoor Jubilate om 19.30 in zaal Pax Zaterdag 4 mei CANTO OSTINATO, Orgelconcert met dans om 19.30 uur in de St.-Katharinakerk. Zondag 5 mei ZOMEROPENDEURDAG met hapje-tapje in het centrum Zondag 5 mei OPENDEURDAG in het VITO van 9 tot 19 uur Vrijdag 10 en zaterdag 11 mei IK ZIE DAT eindvoorstelling Academie voor Muziek en Woord in zaal Cecilia . Op vrijdag om 20.15 uur en op zondag om 15 en om 20.15 uur Zondag 12 en 26 mei LAERMOLEN in WERKING van 14 tot 16 uur Dinsdag 14 en 28 mei LAERMOLEN in WERKING van 19.30 tot 21.30.

Tot 30 september FIETSZOEKTOCHTEN van verschillende organisatoren. Info Toerisme Hoogstraten. 03 340 19 55

Zaterdag 18 mei ORGEL ONGEHOORDn Nico Declerck op een bijzonder ongehoorde manier op het orgel om 19.30 in de St.-Katharinakerk

Van 2 juni tot 25 augustus ROMMELMARKT langs de Dreef op zondag van 8 tot 17 uur

Zaterdag 18 mei ONGEHOORD ORGEL door Nico Declerck om 19.30 uur in de St.-Katharinakerk

Zaterdag 25 mei HEILIG BLOEDRIT, afgepijlde fietsroute van 40, 62 of 75 km, vertrek aan Fun2Move, Gelmelstraat Woensdag 29 mei 28ste STRATENLOOP vanaf 18.30 uur. Zondag 26 mei HEILIG BLOEDPROCESSIE richting Statie Vrijdag 31 mei HEJANOVA, concertavond met jeugdkoor Hejanova met extra optreden van Milestone en Violacc om 20 uur in zaal Pax Zaterdag 1 juni HEILIG BLOEDSPEL, namiddag en avondvoorstelling in de St.-Katharinakerk Zondag 2 juni BEILIG BLOEDPROCESSIE richting Gelmelstraat, Vrijheid en rusthuis.

MEER Zaterdag 27 april DANSSHOW van de Gezinsbond van 10 tot 12 uur in de polyvalente ruimte van kleuterschool Kiekeboe Zondag 28 april GARAGEVERKOOP van 9 tot 16 uur. Organisatie KWB Dinsdag 30 april DRIVE IN MOVIE van 20 tot 2 uur bij de gilde of in de Mussenakker. Vanaf zaterdag 4 mei ZOMERBEURS in de Kringwinkel Zondag 5 mei MEERSE MARKT met een Kunst- en Lentemarkt in en rond de kloostersite van 9 tot 13 uur Donderdag 9 mei PLANTENINVENTARISATIE Frankenberg van 19.30 tot 22 uur. Vertrek aan de Vredesboom Zondag 26 mei SCHOOLFEEST KIEKEBOE en DE MEERPAAL Zondag 2 juni ¼ FLANDERS CUP TRIATHLON aan De Mosten. Een organisatie van Meetria

74 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 74

18-4-2013 9:55:42


agenda

MEERLE Zaterdag 27 april ASPIROCK van 18 tot 04 uur in de Chirolakalen, Ulicotenseweg 1

e k

WORTEL

-

4 l .

n -

-

-

-

Vrijdag 26 april LANDLOPERS, lezing door Toon Horsten naar aanleiding van de uitgave van zijn boek, om 20 uur in De Klapekster. Zaterdag 27 april MUZIEKAVOND K.F. BRASSBAND in zaal Trefpunt Woensdag 1 mei FIETSZOEKTOCHT & PANNENKOEKENFEEST van 11 tot 14 uur in KLJ lokaal Woensdag 1 mei FIETSZOEKTOCHT en PANNENKOEKENFEEST van 11 tot 14 uur in het KLJ lokaal. Zondag 5 mei VROEGE VOGELTOCHT met ontbijt van 6 tot 9 uur, vertrek aan De Klapekster Zondag 5 mei AVN OCHTENDJOGGING met vertrek tussen 9 en 10.39 uur aan zaal Trefpunt

Zaterdag 4 mei PAAPGOOIEN van 13 tot 18.30 achter de Chirolokalen, Ulicotenseweg 2. Organisatie Paapclub ’t Zoaltje. Zondag 12 mei PENALTYTORNOOI van KLJ Meerle om 13 uur op het gemeenteplein Woensdag 15 mei ALGEMENE VERGADERING PAROCHIEZAAL om 20 uur in de zaal zelf Zondag 19 mei DERDE MJEELS KUBB TORNOOI van 13 tot 15 uur achter de school op het gemeenteplein. Zaterdag 25 mei FLATLAND BEATS, fuif met dj’s uit Meerle. Van 20 tot 04 uur in het KLJ lokaal. Zondag 26 mei BUITENGEWONE PIERENDAG vanaf 13.30 uur op het Gemeenteplein Donderdag 30 mei PLANTENINVENTARIS DE ELSAKKER van 19 tot 21.30 uur. Vertrek Kerkstraat 1

MINDERHOUT Zondag 5 mei SCHOOLFEEST SCHARREL van 11 tot 19 uur. Zaterdag 11 mei Beheerswerken met JNM in de Halsche Beemden van 9 tot 15 uur. Organisatie Natuurpunt Markvallei Zondag 12 mei Met de fiets naar de abdij van Postel met vertrek om 09.30 uur. Organisatie KWB Maandag 13 mei tot vrijdag 17 mei Scharrel trekt met het 4de leerjaar op zeeklassen. Zaterdag 18 mei BASS TOWN, een feestje van KSJ Minderhout in de parochiezaal van 21 tot 4 uur.

Zondag 19 en maandag 20 mei FOTOGRAFIE EXPOSITIE van Fotogroep ’t Slot in het Slot van 10 tot 18 uur.

Zondag 26 mei GARAGEVERKOOP van 8.30 tot 13 uur in De Kuip. Organisatie KWB

Maandag 20 mei WORTELROMMELMARKT in de Kolonie van 6 tot 17 uur Vrijdag 31 mei PLANTENCAFE van 20 tot 22.30 uur in De Klapekster

2 l

-

MEERSEL-DREEF Zondag 28 april VLAAMSE MOLENDAG open deur in de Meerselmolen van 10 tot 17 uur Zondag 5 mei OPENDEURDAG ST-LUCIAKAPEL van 14 tot 18 uur

r

Zaterdag 25 mei SCHOOLFEEST ‘t DREEFKE

199

m

-

200

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2013 - 75

DHM_mei_337.indd 75

18-4-2013 9:55:43


agenda

BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be De telefoon wordt bemand door een operator van het Rode Kruis, dus geen computersysteem. handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

ZATERDAGWACHT De zaterdagwacht is een onderlinge afspraak tussen de apotheken van de fusie Hoogstraten en zit dus niet mee in het Geowacht-systeem. Zaterdag 27 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 4 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Zaterdag 11 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 18 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Zaterdag 25 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 29 mei

OPGELET

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 14 MEI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

76 - MEI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_337.indd 76

18-4-2013 9:55:44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.