maart 2013 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 335

JAARGANG 29 MAART 2013 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

BAKSTENEN VAN MINDERHOUT, AL RUIM ANDERHALVE EEUW

ALFONS DESMEDT ONZE REPORTER DAARBIJ DIE MOLENS GROTE WERKEN IN WORTEL KOLONIE DE CULTUURPRIJZEN

DHM_maart_335.indd 1

21-2-2013 10:55:47


Oeps! Deze link lijkt niet te werken

COLUMN Op jaarbasis krijgen wij bij De Hoogstraatse Maand toch een paar keer een rechtzetting te verduren, al of niet met de hete adem van een advocaat in de nek. Dat kan gaan van een eenvoudige ergernis om het miskennen van MeerselDreef als volwaardig dorp bijvoorbeeld tot een radicale kwaadspraak over een of andere zijn beroepsbekwaamheid. In het mediarecht kent men de zogenaamde ‘getrapte aansprakelijkheid’. Dat wil zeggen dat de auteur verantwoordelijk is over wat hij schrijft. Is de auteur niet genoemd of gekend, dan is het de uitgever en als die niet gekend is, is de drukker verantwoordelijk. In laatste instantie, maar minder gebruikelijk, is het de ‘verspreider’ van het gedrukte papier. Meestal heeft een tijdschrift een Verantwoordelijk Uitgever, bij wie men kan aankloppen om zijn weerwoord te halen. Wij van De Hoogstraatse Maand hebben er zo een. 4 december 2012: Het gonst van geruchten, langs telefonische weg of in winkels en straten: “Naar het schijnt wordt Tinne Rombouts alwéér geen

burgemeester! ’t Stond op internet”. Niemand kan de zaak enigszins duiden maar het ongeleide nieuwsprojectiel deed menig burger twijfelen. Tot eveneens langs de ‘moderne media’ de website met de naam Tsjeverijen verspreid werd. Tsjeverijen noemt zichzelf “een satirisch collectief dat de Hoogstraatse politiek op een andere manier bekijkt.” Er is ook een Facebookpagina aan gelinkt maar in geen velden en wegen is er een naam te vinden van wie verantwoordelijk is voor dit CD&V-bashen. Door eliminatie, deductie en empirisme konden mediawatchters ‘vermoeden’ wie er achter zat, maar dat leidde dikwijls nog tot verkeerde conclusies. Ondertussen is het ‘collectief’ gestopt en hangen de resten nog tegen een grauwe wolkenhemel te bengelen op het internet. De doorverwijzingen stoten steevast op een “Oeps! Deze link lijkt niet te werken.” Het lot van menig flauwe blog. Maar ook als een blog niet wild om zich heen schopt, wil ik graag weten wie er achter zit. Zo is er bijvoorbeeld de voortreffelijke - jamaaral-

lee.blogspot.be - met als titel: “ in zeeën van groen...” Daarvan weten we alleen dat de auteur Quinten heet, als shiftarbeider volcontinu werkt in ‘chemicaliën’ en ‘zot is van H’. Op deze blog, werkelijk een aanrader, laat hij zijn licht schijnen over allerlei Hoogstraatse onderwerpen: politiek, verkeer, elektriciteit en zonnepanelen, een stukje geschiedenis. En wezenlijk positief geschreven.… Maar, mocht het ooit nodig zijn, wettelijk wederwoord heb je niet. Facebook en Twitter, ach waarom niet? Ben je geïnteresseerd of de kleine van de vriendin van je zus wat ‘plat afgaat’. Interessant toch! Of zie je liever het liefdesnestje of andere besognes van onze kleinsteedse beleidsvoerders. Heerlijk toch! Lieve lezer, denk niet dat wij van De Hoogstraatse Maand er om pruilen. Wij blijven toch steeds uw ‘huis van vertrouwen’, met ingebouwd wederwoord. En als je écht wil weten hoe de vork aan de steel zit… Tot uw dienst! (lvr)

RUILVERKAVELING IN UITVOERING

h w h d d p d w

Op dit moment loopt er een openbar onderzoek in verband met het “bos- en drevenbeheer” in de kolonie. Binnen afzienbare tijd ligt het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ter inzage. Maar op dit moment is de kolonie een grote bouwwerf, door de werken in het kader van de ruilverkaveling Zondereigen. Wat men er precies gaat doen vertelt Filip Debrabandere, projectleider van VLM op blz. 11. 2 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 2

21-2-2013 10:55:47

‘ d v M M d O g a


Fons Desmedt “Eigenlijk was ik toch graag boer geworden”

t

-

e

-

d

t t .

De naam Desmedt is al vele jaren een begrip in de Kempen. De meeste mensen denken dan waarschijnlijk spontaan aan de landbouwsector in het algemeen en aan paarden en gemeentepolitiek in het bijzonder. Vader Jozef Desmedt (19091986) en grootvader Alfons Desmedt (1869-1960) waren bijna gans hun leven boer op ’t Heike én burgemeester van Minderhout. Het dorp heeft ook een bijzondere traditie. Al meer dan anderhalve eeuw worden er op het gehucht Heerle bakstenen geproduceerd. ‘De tijd is nu wel enigszins anders dan vroeger’, zegt Fons Desmedt. ‘Minderhout is niet langer een kleine gemeente en verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van een bedrijf is vandaag niet meer te combineren met het burgermeesterschap van een grote gemeente als Hoogstraten.’ De toekomst van Fons Desmedt lag in de steenbakkerij DESTA, alhoewel hij toch eigenlijk graag boer was geworden. Fons Desmedt is op 12 juli 1938 geboren op ’t Heike in Minderhout. Zijn ouders zijn Jozef Desmedt en Louisa Sterkens. De boerderij ‘De Avondstede’ staat in de schaduw van het kasteel van de familie Stas de Richelle. Fons is de eerste zoon van de familie Desmedt-Sterkens en krijgt dan ook de naam van zijn grootvader. Het gezin telt zeven kinderen: Fons, Maria, José, Annie, Raf, August en Albert. Ook de grootouders, Alfons Desmedt en Antonia Hofkens, wonen op deze boerderij.

groot maar dat hebben ze toen opgelost met houten blokken op de trappers. Nu ik een fiets had, moest ik wel ’s middags thuis komen eten. Stas rooide regelmatig bomen om als mijnhout te verkopen. Mijn grootvader heeft de meeste van deze bossen terug aangeplant. Om de jonge boompjes te beschermen tegen de eekhoorns kregen we van Stas kogeltjes en een luchtbuks. Jos Goos en ik moesten die dan schieten. Als klein kind wilde

ik thuis graag helpen. Ik kon al heel jong koeien melken met de hand, ’s morgens en ’s avonds. Ze gaven me dan wel een gemakkelijk dier. Ook aan de oorlog heb ik nog veel herinneringen. Zo een boerenbedrijf was in oorlogstijd wel een groot voordeel voor de hele familie.’ ‘Daarna heb ik zeven jaar op het Klein Seminarie in Hoogstraten gezeten. Dan heb ik nog een vier-

Leve ’t Heike ‘Mijn overgrootvader, Jan Frans Desmedt, is als rentmeester met de familie E. Jaequemyns (en later ook Rolin) in de 19de eeuw van Gent naar hier gekomen. Grootvader volgde hem op en hij was ook nog 54 jaar burgemeester van Minderhout, en mijn vader na hem nog 24 jaar, tot aan de fusie van de gemeenten in 1977. Dat was in die tijd geen zware job: eens in de maand schepencollege en gemeenteraad. De veldwachter en de secretaris zorgden samen voor het dagelijkse werk in de gemeente.’ ‘In ‘t Heike wonen was echt iets speciaals, midden in de bossen. Zoals de meeste kinderen van Heerle ging ik ook naar de lagere school in Meerle, want dat was dichter dan de school in Minderhout. Wij gingen dan binnendoor langs de bossen tot aan de beek en zo naar het dorp. Op het einde van de oorlog kreeg ik een fiets, geruild met kennissen uit Turnhout, voor een zak aardappelen. Eigenlijk was hij nog een beetje te

Het gezin Jozef en Louisa Desmedt-Sterkens, vermoedelijk omstreeks 1950. V.l.n.r. vader Jozef Desmedt, José, Alfons, Maria, moeder Louisa Sterkens, Annie en vooraan Raf, August en Albert. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 3

DHM_maart_335.indd 3

21-2-2013 10:55:48


interview tal jaren verschillende studies landbouw gedaan met meer of minder succes in Leuven en Gent. Ik had ook graag boer willen worden maar dat was volgens mijn familie niet de juiste oplossing. Ik heb wel een jaar of drie thuis op het bedrijf geholpen en toen heb ik de eerste moderne melkstal van Minderhout hier ingericht. Het was een constructie waar de koeien met hun uier op ooghoogte staan zodat ge alles goed kon zien bij het melken. Het was eerst een houten constructie in de wei en later een ijzeren constructie binnen in de stal, én alles eigenhandig gelast.’ ‘Later zijn mijn jongste zus Annie en haar man Jan Vermeiren hier gaan boeren en ik ben dan twee jaar gaan werken bij de Boerenbond. In Leuven vonden ze dat ik opziener moest worden van een twintig gilden. Na het ingangsexamen en een aantal proeven vond men dat deze taak mij op het lijf was geschreven. Eerst moest ik een half jaar stage doen op alle diensten van de Boerenbond, zoals Cera, ABB, Aveve en SBB. Met deze bagage kon je dan voordrachten gaan geven in de Landelijke Gilden en de werking bespreken met de plaatselijke secretarissen.’

Steenbakkerij van Heerle ‘Oorspronkelijk heette het bedrijf ‘Pannen- en steenfabriek Heerle’ gesticht in 1869, ter vervanging van een oudere steenbakkerij van 1852. Jan Frans Desmedt (overleden in 1895) was ver-

antwoordelijk voor het beheer van de goederen hier in Minderhout van de families Jaequemyns en Rolin. Maar op het einde van de 19de eeuw worden de eigendommen van deze twee families verkocht. Arthur Stas de Richelle koopt dan in 1905 op Heerle een eigendom van 700 ha, met o.a. het kasteel, een tiental boerderijen en ook de steenbakkerij. Al hetzelfde jaar laat Stas de Richelle de steenbakkerij volledig vernieuwen met de meest moderne machines van die tijd. In de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) hebben de Duitsers alle machines meegenomen om van het metaal oorlogsmateriaal te maken. Na de oorlog moest men dus opnieuw starten, met veel handenarbeid, want er was heel veel vraag naar pannen. Tijdens de crisisjaren, 1929-1930, besliste Stas de Richelle om de activiteiten te stoppen want de verliezen waren te groot.’

DESTA, een nieuwe start ‘In het najaar van 1944 hebben de Duitsers niet alleen de toren van de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten gedynamiteerd, maar ook de schoorsteen van de steenbakkerij, met veel schade tot gevolg. Na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) nam mijn grootvader het initiatief voor een nieuwe start. Hij zocht, samen met mijn vader, mensen die wilden investeren. Door Etienne Stas de Richelle (1900-1965) werden de nodige gronden voor een nieuwbouw en kleiwinning als kapitaal

ingebracht. Mijn vader heeft dan de familie Sterkens, Bruurs, Servaes, Juul Mertens, de gebroeders Verlinden van Gammel, landmeter Raes en Jef Jacobs van Malle kunnen overtuigen om mee te investeren in een nieuwe fabriek. De belangrijkste investeerders en initiatiefnemers waren Desmedt en Stas de Richelle en daarom werd de nieuwe naam nv DESTA (Desmedt-Stas), officieel op 19 december in 1956; maar de voorbereidingen waren al begin jaren vijftig gestart.’ ‘In 1967 was er op de DESTA een plaats vrij als verkoper want Karel Servaes ging weg na zijn huwelijk met Imelda Bruurs. Ik heb nog een zestal weken met Karel rondgereden om de belangrijkste klanten te leren kennen en toen was ik klaar als verkoper. Dit werk heb ik gedaan tot 1984 en toen was er een enorme crisis in de steenbakkerijen. In de jaren tachtig is ongeveer de helft van de Belgische steenfabrieken gestopt of failliet gegaan. Ook de DESTA wilde het opgeven. De meeste aandeelhouders zegden toen: ‘Nu hebben we nog iets, laten we het bedrijf maar verkopen en alles verdelen.’ Maar als we het personeel moesten uitbetalen zou er maar weinig overblijven voor de aandeelhouders, ongeveer de helft van wat men geïnvesteerd had.’ ‘Op dat moment stelde mijn vader voor om mij te steunen: ‘Je koopt al die aandelen aan de oorspronkelijke prijs.’ Dat hebben we gedaan. Ook de aandelen van de familie Stas de Richelle heb-

Het gezin Fons en Els Desmedt-Verheyen met hun kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen in 2004. Op deze groepsfoto ontbreekt een schoondochter en … enkele kleinkinderen waren toen nog niet geboren.

4 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 4

21-2-2013 10:55:49


-

n d , ’

s

t : f t

j -

-

interview ben we voor een goede prijs kunnen overnemen. Etienne Stas de Richelle en zijn echtgenote jonkvrouw Marie du Bois de Vroylande, hadden geen kinderen. Hun neven en nichten van de familie Gilliot-Stas de Richelle, die een tegelfabriek hadden in Hemiksem, kochten soms wel klei bij de DESTA. Maar met die activiteiten zijn ze gestopt en deze erfgenamen waren ook akkoord met de verkoop van de Stas-aandelen. Enkele aandeelhouders van mijn familie hebben hun aandelen gehouden omdat anders voor mij de som te groot zou worden. Jef Jacobs, gehuwd met Bertha Mertens, en Herman en Leo Verlinden zijn ook aandeelhouder gebleven.’

CEO ‘Zo ben ik van verkoper in 1985 afgevaardigde bestuurder geworden. Dat was allemaal niet zo eenvoudig. We hadden leningen bij de bank waarvoor toen hoge intresten moesten betaald worden. Het moest allemaal toch betaald worden en zeker in het begin verdiende ik zo goed als niets. Gelukkig kon mijn vrouw, Els Verheyen (°1943) – we zijn gehuwd in 1966 - de kost verdienen voor ons huishouden want toen begonnen onze kinderen te studeren en dat kost ook geld. We hadden in 1970 een huis gebouwd en we hebben van in het begin zoveel mogelijk afbetaald om de intrestlast te verlagen. Al onze reserves gingen daar naar toe en we leefden sober, zonder grote of dure reizen en vakanties.’ ‘Maar het is geleidelijk aan beter en beter geworden. Als de helft van je concurrenten verdwijnt (door de crisis), dan komt er natuurlijk een flink stuk van de markt vrij en de prijzen werden ook beter. Enkele grote spelers hebben wel gevraagd om DESTA over te nemen maar ik dacht: niets beter dan baas in eigen huis. Een eventuele overname ging niet door. We kregen steeds meer klanten uit Nederland, een gevolg van een vrijwillige sanering in deze sector daar. Als gevolg daarvan waren er in Nederland te weinig stenen voor de bouw. De Nederlandse markt is nog steeds goed voor 75 tot 85 % van onze omzet. Vooral in Nederland worden onze stenen erg geapprecieerd. Architecten en aannemers komen naar ons om vorm en kleur te bespreken en wij maken dat precies zoals de klant het wil. DESTA is werkelijk een specialist geworden in het ontwerpen van kleuren, zowel voor hoogwaardige gevelstenen als kwalitatieve gebakken straatstenen / kleiklinkers. DESTA heeft zelf een trommelmachine die als je wil verschillende kleuren kan trommelen en tegelijk mengen, wat mooie effecten oplevert en ideaal geschikt is voor voetpaden, o.a. in de Efteling, in het Olympisch dorp van Londen, e.a.’ ‘Wij hebben vier kinderen: Tinne, An, Leen en Toon. In 2003 ben ik met pensioen gegaan, toen was ik 65 jaar. Twee van onze kinderen, An en Toon, hebben mijn werk in de DESTA overgenomen. Ze zaten al in het bedrijf. Maar ook de twee andere kinderen, Tinne en Leen, hebben zich op bepaalde momenten voor het bedrijf ingezet.’

Hobby Fons zag je in zijn jonge jaren ook regelmatig met een fototoestel. Tijdens de jaarlijkse kampen van de KSA Sint-Lutgardis (Meer-Meerle-Minderhout) nam hij talrijke foto’s van het dagelijkse leven op kamp ergens in de Kempen of in de Ardennen. ‘Fotografie als hobby is toch nogal relatief. Nu ik met pensioen ben is er weer meer tijd dan vroeger en daarom heb ik onlangs nog een nieuw degelijk apparaat gekocht. Vroeger hadden wij thuis zo een typische Kodak, een vierkant bakje met filmpjes van zes op zes. Dat was het begin. Later kwamen die toestellen met kleinbeeld en bij fotograaf Peeters in Hoogstraten kon ik voor een zacht prijsje een toestel van hem overnemen. Toen had ik een professioneel apparaat waarmee ik heel veel foto’s heb gemaakt én zelf ontwikkeld in mijn eigen donkere kamer. Ik heb dat materiaal nog allemaal hier in de kelder maar natuurlijk geen vloeistoffen meer. Dat is verleden tijd, nu is alles digitaal. Nu maak ik weer foto’s, vooral van familiale aangelegenheden, de vijftien kleinkinderen, de tuin in de verschillende seizoenen, activiteiten van de Landelijke Gilde, de nieuwjaarsbrieven en feestjes. Zo hebben al onze kinderen verschillende fotoalbums, herinneringen aan ons familiaal leven.’

Fons is al bijna tien jaar met pensioen, maar hij komt nog regelmatig in de DESTA en volgt met veel interesse de evolutie.

‘Maar ook aan de KSA-tijd heb ik goede herinneringen. Het jaarlijks toneel was zo een hoogtepunt, maar ook de spelnamiddagen in en rond de “burcht” in het bos van Stoffels, aan Mariaveld. De proosten, Jos Janssens en mijn oom Albert Desmedt, waren de initiatiefnemers voor de inrichting van deze speelplek. Ik ben zelfs ooit nog zangleider van de KSA geweest. Later is rond het lokaal van betonnen platen nog een muur gebouwd met zwarte bakstenen van de DESTA. Onze kinderen hadden meer interesse voor de ruitersport en zo is het contact met de KSA verloren gegaan.’

Politiek ‘Ik heb nooit op een lijst met kandidaten gestaan maar ik heb wel ondersteunend werk gedaan, o.a. bij de propaganda tijdens de verkiezingscampagne. Het vele werk voor de DESTA en mijn inzet voor het verenigingsleven zorgden al voor een heel druk leven. Mijn vader heeft me nooit onder druk gezet om actief in de politiek te stappen. Het kwam weleens ter sprake maar ik vond dat het niet te combineren was met mijn werk. Ik ben wel aanwezig geweest op vergaderingen van de partij. Ik ben ook wel mogelijke kandidaten gaan bezoeken maar een echt politiek mandaat heb ik nooit gewenst. Mijn vader was heel actief binnen verschillende verenigingen en instellingen. Maar er waren weken dat wij hem alleen op zondag echt thuis zagen. Dat was mijn ambitie niet.’

Plannen ‘Mogelijkheden onderzoeken om energie te besparen, houdt mij echt bezig. Op de DESTA zijn wij erin geslaagd om het brandstofverbruik van 1300 kilocalorieën om een kilo steen te bakken te herleiden tot 480. Daar ben ik wel fier op. Dat is dus nu nog minder dan 40% van wat het oorspronkelijk was. Nu maken we plannen, maar de kinderen vinden het nogal experimenteel en te onzeker, om eventueel met zonne-energie via zonnepanelen en misschien nog een windmolen, zelf energie te produceren. Maar parti-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 5

DHM_maart_335.indd 5

21-2-2013 10:55:50


INTERVIEW culieren en bedrijven mogen geen windmolens meer plaatsen voor eigen gebruik. Het probleem zit eigenlijk ook in het transport en in de opslag van deze energie. De mogelijkheden hier om groene energie te produceren boeit mij enorm, in het bijzonder voor toepassingen die ook nuttig zijn voor de DESTA. Nog een halve eeuw en de klassieke brandstoffen uit aardolie zijn misschien op. De Vito in Mol heeft een rapport gepubliceerd waarin ze uitleggen dat ze hopen om binnen dertig jaar over 90% herbruikbare energie te beschikken, ook voor de industrie. We moeten dan nog wel 10 % besparen. Ze spreken over een investering van driehonderd miljard euro. Zulke onderzoeken en evoluties volg ik aandachtig. We zouden 4 ha zonnepanelen kunnen plaatsen op een oud stort dat toch geen andere bestemming heeft, maar het hoogspanningsnet van Hoogstraten kan dat niet opvangen. Het kan dus niet. Toch probeer ik als gepensioneerde mij nog actief met deze problematiek bezig te houden.’

Landelijke Gilde ‘Ik ben secretaris geweest van de Landelijke Gilde tot in 2010 want toen hadden we een goede opvolger, Luc Adams. Hij werkt op de veiling. Jef Mertens, zaakvoerder van de Aveve, is voorzitter. Onze vader was destijds voorzitter van de Landelijke Gilde en Jozef Adriaensen, Cera verantwoordelijke, was secretaris. Maar die

‘Bij deze twee zerken mag men later, als ik dood ben, mijn as uitstrooien’, zegt Els. twee vonden dat ze te oud werden en zochten een opvolger. Gust Adams werd voorzitter en ik secretaris. Toen was Gust Adams secretaris van de ruiters en ik was daar voorzitter (commandant). Maar ik doe nog wel het een en het ander voor

de vereniging, o.a. helpen bij de organisatie en natuurlijk foto’s maken. Maar over de Landelijke Gilde, die dit jaar samen met KVLV haar honderdjarig bestaan viert, willen we het later wat meer uitvoerig hebben.’ (js)

DE WERELD VAN

6 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 6

21-2-2013 10:55:51


n

t

VANUIT HET STADHUIS Begin nieuwe legislatuur in mineur?

Oppositie roept gemeenteraad bijeen De eerste gemeenteraad van het nieuwe gemeentebestuur kende op zijn minst een ongewoon scenario. Niet het college riep, zoals gebruikelijk, de raad bijeen, maar wel de twee oppositiepartijen. Zij konden er niet bij dat de nieuwe meerderheid geen gemeenteraadszitting voorzag in januari. Toch werden alle agendapunten (14) vlot en degelijk behandeld door het voltallig nieuw gemeentebestuur. Ongeloof

Groot was het ongeloof bij de oppositiepartijen Hoogstraten Leeft en Anders toen zij half januari vernamen dat er die maand geen gemeenteraad zou bijeen geroepen worden. Begin januari was de nieuwe raad officieel geïnstalleerd en hadden alle raadsleden hun eed afgelegd. Het eigenlijke werk kon dus beginnen. De nieuwe coalitie kondigde echter aan dat er slechts een drietal punten klaar waren voor een bespreking in de raad en het dus weinig zin had een gemeenteraadszitting te organiseren. De twee oppositiepartijen konden hier weinig begrip voor opbrengen en namen daarom zelf het initiatief in handen en dienden een eigen agenda in. De nieuwe voorzitter van het OCMW, Jos Matthé, opende de zitting met de vermelding dat de coalitieleden hun zitpenning voor die avond zouden wegschenken aan een lokaal doel, waarop de woordvoerders van de oppositiepartijen zich hierbij aansloten.

Waarom?

“Hoe komt het dat het nieuwe gemeentebestuur slechts 3 punten klaar heeft voor bespreking, terwijl er in Hoogstraten toch veel werk op het programma staat? De verkiezingen zijn intussen al drie maanden achter de rug en dus mag er al iets van een beleidsvisie van het nieuwe college verwacht worden. In Antwerpen waar de coalitievorming heel wat langer geduurd heeft werden er op de eerste raadszitting zelfs 450 agendapunten behandeld. Zijn er in Hoogstraten dan geen zaken die dringend moeten behandeld worden? Is dit alles wel goed voor de democratische werking van het bestuur, en getuigt dit misschien van weinig respect voor de gemeenteraadsleden?” vroeg men zich bij de oppositie af. Anderzijds vreest deze voor een overladen agenda voor de zitting van februari. In de vorige legislatuur stonden er op raad van februari zelfs 85 punten op de agenda en duurde de zitting tot een stuk na middernacht. “Dit zijn scenario’s die wij in de toekomst zeker willen vermijden. Daarbij komt dat de eerste algemene vergadering van de dorpsraad van Meer reeds op 21 februari plaatsvindt en de aanwezigen daar eerder geïnformeerd zouden worden dan de gemeenteraadsleden zelf. Dat kan toch niet.”

Vrees

Vóór de gemeenteraadszitting heerste er vanuit de oppositie wel de vrees dat de meerderheid niet zou komen opdagen en dat de zitting hierdoor niet zou kunnen doorgaan. Er moet immers de helft plus één van de raadsleden aanwezig zijn. Deze vrees bleek evenwel ongegrond. Meer zelfs, de zitting kende een normaal verloop en alle punten werden correct en volledig behandeld, zoals het een goed bestuur past. Enkel was er na de officiële agendapunten een discussie tussen meerderheid en minderheid over het niet toelaten van het klassieke vragenuurtje waarbij elk raadslid vragen kan stellen over niet in de agenda opgenomen punten. De nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, Johan Vermeeren, leidde de zitting verder in goede banen en liet meerderheid en oppositie ruim aan het woord bij de behandeling van de 14 agendapunten. “Het feit dat de meerderheid slechts drie punten klaar had om in de raad te behandelen, zegt niets over het werk dat het nieuwe bestuur tot hiertoe al verricht heeft, maar enkel over de zaken die reeds definitief in orde zijn.” “Voor ons heeft het stadsbestuur hier gefaald”, repliceert oppositielid Jacobs, ”en hopelijk is dit geen voorafspiegeling voor de volgende zes jaar.” “Wij willen de volgende jaren zeker niet behaaglijk achterover leunen”,verzekert raadslid Marc Van Aperen de aanwezigen. “Wij hebben punten genoeg om te behandelen in tegenstelling tot het college. Toch wil ik iedereen bedanken voor hun aanwezigheid vanavond. Dit is dan toch al een positief begin.”

Nieuw raadslid

Eén van de nieuwkomers in de Hoogstraatse gemeenteraad is Arnold Wittenberg, kleinzoon van voormalig burgemeester Arnold Van Aperen. Begin januari 2013 legde hij de eed af. Nog geen vier weken later neemt hij tijdelijk ontslag en mag Jan Hadermann, eerste opvolger bij Hoogstraten Leeft, de eed afleggen. Hij zal gedurende een zestal maanden Wittenberg vervangen die voor een studieopdracht Hoogstraten met het buitenland ruilt. Wellicht zullen er in de volgende gemeenteraadszitting nog een aantal verschuivingen plaatsvinden en andere opvolgers de Hoogstraatse gemeenteraad komen vervoegen. Momenteel zetelen er een aantal

raadsleden ook in het OCMW en zal een keuze zich wellicht opdringen.

Jan Hardeman legt de eed af als gemeenteraadslid. Hij zal Arnold Wittenberg, die stage loopt in het buitenland, zes maanden lang vervangen.

Schepen energie en duurzaamheid

Raadslid Pans van Anders vraagt het college om de bevoegdheden voor energie en deze van duurzaamheid expliciet in het takenpakket van een schepen op te nemen. “Deze zaken zullen tijdens deze legislatuur zeker extra aan bod komen, en zijn meer dan enkel ‘milieu’. De huidige bestuursmeerderheid slaagt erin om zelfs geen schepen aan te duiden die deze bevoegdheid op zich neemt, zodat de hete aardappel steeds kan doorgeschoven worden. Het stadsbestuur heeft wel een duurzaamheidsambtenaar in dienst, maar geen schepen die de krijtlijnen hiervoor vastlegt. Wij stellen voor dat de gemeenteraad een schepen aanduidt die deze bevoegdheid ter harte neemt en ook hiervoor de nodige initiatieven neemt.” Schepen van Milieu Ward Baets repliceert hierop dat alle bevoegdheden voor de schepenen verdeeld

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 7

DHM_maart_335.indd 7

21-2-2013 10:55:51


VANUIT HET STADHUIS zijn en dat dit enkel het college toebehoort. Er zullen zeker geen extra schepenen aangeduid worden. Er is geopteerd om de bevoegdheden zo ruim mogelijk te nemen om de herkenbaarheid voor de bevolking te vergroten. Door alle bevoegdheden van de schepenen heen loopt ook de verantwoordelijkheid van gans het college.”

Kerkfabrieken

Dezelfde vraag vanuit de oppositie kwam er ook naar aanleiding van de problematiek van de kerkfabrieken. “Er leeft heel wat op het gebied van de kerkfabrieken en het is voor iedereen ook duidelijk dat de volgende jaren in Hoogstraten zal moeten gestreefd worden naar samenwerking tussen de verschillende kerkfabrieken met misschien een discussie over mogelijke herbestemming van sommige kerkgebouwen. Een schepen, specifiek bevoegd voor deze materie zou hierbij belangrijk kunnen zijn.” Schepen Baets herhaalt hierbij zijn hoger aangehaalde visie waarna voorzitter Vermeeren het antwoord van de nieuwe coalitie samenvat: ”De kerkfabrieken sluiten aan bij het patrimonium van de stad en vallen dus onder de bevoegdheid van de schepen van patrimonium zoals het aspect energie valt onder milieu, maar ze bestrijken vaak meer domeinen zodat het college in zijn totaliteit de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt.”

Levens redden

Marc Van Aperen, woordvoerder van Hoogstraten Leeft , is van oordeel dat Hoogstraten dringend een aantal hartdefibrilisatoren nodig heeft alsmede reanimatiecursussen moet inrichten om mensenlevens te redden. In een gemeente als Hoogstraten krijgen gemiddeld jaarlijks 20 mensen een plotse hartstilstand. Dit cijfer ligt hoger dan dat van verkeerslachtoffers. En hier is niet steeds een leeftijd op te plakken. Snel en doeltreffend optreden is de boodschap om het slachtoffer te redden. Wachten op de hulpdiensten kan reeds fataal zijn. Volgens de cijfers van het Rode Kruis overleeft In België slechts 5% van de slachtoffers een plotselinge hartritmestoornis, terwijl er in Nederland 15 % a 20 % gered wordt. Daarom moeten er dringend voldoende AED’s (Automatische Externe Defribilisatoren) op strategische plaatsen geplaatst worden en moet de gemeenteraad beslissen om samen met RK-Vlaanderen een integraal plan uit te werken om van Hoogstraten een ‘hartveilige gemeente’ te maken. Dit betekent meer toestellen, reanimatiecursussen en een goede samenwerking met sportclubs, scholen, bedrijven, enz.” Burgemeester Tinne Rombouts trekt niet in twijfel dat AED-toestellen levens kunnen redden. “Maar Hoogstraten is niet AED-vrij”, vervolgt zij. “Er zijn er een aantal in bedrijven zoals bv. in de Veiling, bij de firma Verkooyen, bij de brandweer. In de vorige legislatuur hebben we deze zaak ook al eens bekeken, en besproken in de gezondheidsraad. Er zijn echter voor- en

CD&V en N-VA, de twee partijen die de meerderheid vormen, hadden slechts drie agendapunten voor de raadszitting van maandag 28 januari en beslisten om de gemeenteraad niet samen te roepen. Volgens de twee fracties in de oppositie, Hoogstraten leeft en Anders, is er veel werk aan de winkel. Zij stelden dan maar zelf een agenda samen. tegenstanders. Zonder de nodige omkadering is het werken met AED’s niet zonder risico’s. Als burgemeester heb ik nu ook een zicht op het verslag van de Veiligheidsraad. Hier bestaat een voorstel om een voorstudie te maken.” “Een veiligheidsraad in Hoogstraten?”, reageert raadslid Jacobs, ”hier heb ik nog nooit van gehoord.” “Tot voor kort kende ik hier ook het bestaan niet van”, beantwoordt de nieuwe burgemeester deze opmerking. ”Ik zal niet nalaten de gegevens die belangrijk zijn voor Hoogstraten de volgende keer hier aan de gemeenteraad voor te leggen.”

Bestuursakkoord

“Wij zouden graag toelichting krijgen over het bestuursakkoord van de nieuwe meerderheid. De verkiezingen liggen drie maanden achter ons, er is een verdeling van mandaten en bevoegdheden gebeurd en in de programma’s van CD&V en N-VA bemerken we weinig tegenstrijdigheden. Het lijkt ons dan ook logisch dat er drie maanden na de verkiezing reeds een beleidsplan moet bestaan en dat jullie er over eens zijn of er een cultureel centrum komt, hoe het verder moet met de toelating voor de bouw van appartementen, enz. Dit kan bijna niet anders” vraagt oppositielid Jacobs zich af. Burgemeester Rombouts bevestigt dat er de afgelopen maanden al heel wat voorbereidend werk gebeurd is in het beleidsprogramma, hoewel de nieuwe bestuursploeg net één maand aan het werk is. “Maar voor jullie lijkt het eerder belangrijk wie welke informatie als eerste hoort. Deze bestuursploeg opteert er voor om eerst de oefening te maken met de dienst Financies, met de andere diensten, met de burgers, om op die manier een meerjarenplan te maken. Wij zijn niet van zin een half verhaal te brengen. We zullen de volgende weken en maanden het traject verder afwerken en vóór de zomer met een meerjarenplan naar de raad komen.”

Budget

Raadslid Jos Brosens van Hoogstraten Leeft dankt het nieuwe bestuur dat de raadsleden zo vlug het financiële beleidsplan gekregen hebben. Toch is de lezing van dit belangrijk document een vaak uitzichtloze bedoening, zeker voor nieuwkomers in de raad. Hij vraagt daarom aan de schepen van Financies om een toelichting te geven en de raadsleden wegwijs te maken in de begroting 2013. Schepen van Financies Haseldonckx wil graag tegemoetkomen om de nieuwkomers op weg te helpen. Toch wil hij ten allen prijzen vermijden dat er een nieuwe discussie en een nieuwe budgetbespreking ontstaat. De begroting is in december 2012 goedgekeurd en blijft van kracht. Er wordt dus geen nieuwe commissie Financies bijeengeroepen maar wel een toelichting gegeven enkel voor de nieuwe raadsleden.

Dorpsraden

Op vraag van raadslid Pans over de huidige toestand van de dorpsraden en welke thema’s er bij de komende algemene vergaderingen in de deeldorpen aan bod zullen komen geeft burgemeester Tinne Rombouts tekst en uitleg. “Alle dorpsraden zijn momenteel nog actief en het schepencollege vindt de werking van de dorpsraden heel belangrijk. Er zijn wel enkele verschuivingen gebeurd. De dorpsraad bepaalt zelf de inhoud van de algemene vergadering. Dit is niet de taak van het college. Momenteel zijn alle agenda’s nog niet bekend. Er zal tijd zijn voor ruime informatie maar ook voor vraag en antwoord. Thema’s die meer tijd vergen zullen op andere momenten aan bod komen.”

Zwembad

“Ben je geïnteresseerd in de stand van zaken van het zwembad, kom dan naar de dorpsraad. Dit las ik op de website van de gemeente”, stelt het

8 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 8

21-2-2013 10:55:52

n w d s h o a d t d A d d d n d w e j d H l d d d t S d i d p m i v R n b m g e n e h

V

H l c b n V H m s w u p T n h v l n 1


d

t o . t

n g n s e n . d e l e

j -

n e . t t e e n

n t t

VANUIT HET STADHUIS nieuwe raadslid Dimitri Van Pelt vast. ”Mogen wij als raadsleden dan misschien ook weten wat de stand van zaken momenteel is?” De nieuwe schepen van Sport, Roger Van Aperen, vat de huidige situatie samen. ”Vooreerst willen wij op een goede manier de plannen en contacten afwerken met Sportoase. Daarna zoeken we naar de meest gunstige afspraken met de banken en tot slot proberen we een goede regeling te vinden met de BTW-diensten.” Raadslid Marc Van Aperen wil echter duidelijker informatie en stelt de schepen een aantal concrete vragen over dit dossier. “Hoeveel vergaderingen zijn er sinds de beslissing in de gemeenteraad van augustus nog geweest met Sportoase en waar kunnen we de verslagen hiervan vinden? Met welke banken wordt er momenteel onderhandeld? Is er na die ene brief aan Merksplas en Rijkevorsel, twee jaar geleden, nog verder contact gezocht met deze buurgemeenten om alzo de kosten voor Hoogstraten te kunnen drukken?” Deze vragen lokken bij voorzitter Vermeeren de reactie los dat ook de fractie van Marc Van Aperen tot einde december deel uitmaakte van de meerderheid en dus ook wel op de hoogte moet zijn. Burgemeester Rombouts, in vorige legislatuur schepen van Sport, verduidelijkt dat er momenteel nog verder gewerkt wordt op basis van de plannen die in augustus op de raad werden voorgesteld. Van de buurgemeenten is er geen interesse in een participatie in het zwembad van Hoogstraten, maar sommige willen wel een regeling treffen in de aanschaf van abonnementen. “Ik kan die vraag nog wel eens opnieuw stellen”, voegt Tinne Rombouts er aan toe, “maar tot op vandaag heb ik nog geen andere gegevens gehoord.” In december werden een aantal banken aangeschreven, maar deze moeten hun offertes nog binnenbrengen. Schepen van Financies Haseldonckx komt evenwel tussen met de bedenking dat het zeker niet opportuun is namen te noemen van banken en ook verzekeringsinstellingen waarmee onderhandeld wordt. Het gaat in totaal om 9 dossiers.

Hoogstraten Leeft vormt met zijn negen raadsleden een stevige brok in de oppositie Voor sommigen is het wennen, voor anderen een ideaal debuut om zich te profileren. zal uitgenodigd worden. Op die vergadering zal er alles aan gedaan worden om tot een oplossing te komen.

Capaciteit in scholen

Volgens het nieuwe inschrijvingsdecreet voor het kleuter- en lager onderwijs moet er voor elke school de capaciteit bepaald worden en de voorrangsperiodes opgesteld worden. Dit betekent volgens raadslid Herman Snoeys dat er een periode moet afgesproken worden waarin broertjes en zusjes van leerlingen uit deze scholen en kinderen van personeelsleden vervroegd kunnen inschrijven in de school. Dit dient in overleg te gebeuren met de andere scholen uit het Vrij Onderwijs, en deze periode moet vooraf kenbaar gemaakt worden. Volgens de nieuwe schepen voor Onderwijs, Jef Vissers, is er voor de gemeentescholen geen gebrek aan capaciteit maar was er op dat ogenblik nog geen kijk op die van het Vrij Onderwijs. Dit zou op 5 febru-

ari met deze scholen besproken worden waarna hierover gecommuniceerd zou kunnen worden.

Besluit

Uit deze eerste confrontatie valt alvast op dat er wel degelijk rekening zal moeten gehouden worden met de oppositie in de Hoogstraatse gemeenteraad. Waar die in de vorige legislatuur uit slechts vier leden bestond (3 Anders en 1 Vlaams Belang) telt de oppositie nu 12 gemeenteraadsleden (9 Hoogstraten Leeft en 3 Anders) tegenover 15 raadsleden uit de meerderheid (10 CD&V en 5 N-VA). Deze beide oppositiepartijen hebben elkaar in deze eerste confrontatie met het nieuwe bestuur alvast zeer goed gevonden. Hoewel deze eerste gemeenteraadszitting in een serene en hoffelijke manier verliep liet de oppositie toch duidelijk verstaan dat er met haar in de toekomst rekening zal moeten gehouden worden. Het beloven wellicht nog boeiende gemeenteraden te worden.(jh)

Verkeer

Hoogstraten Leeft stelt zich vragen over de evolutie in het dossier rond verkeersveiligheid in het centrum van Hoogstraten. “Vorig jaar werden er beloften gedaan, maar de situatie is er nog altijd niet op verbeterd”, merkt woordvoerder Marc Van Aperen op. Schepen van Mobiliteit, Marc Haseldonckx merkt op dat men een onderscheid moet maken tussen verkiezingsfolders met streefdoelen waarnaar gewerkt wordt en daadwerkelijke beloften. Hij herhaalt nogmaals zijn uiteenzetting over het mobiliteitsplan dat met de provincie en al de omliggende gemeenten, van Turnhout tot Zandhoven, opgesteld werd. Daarnaast is er ook een duidelijke visie ontstaan over het doorgaand verkeer, fietspaden en het vrachtverkeer doorheen de gemeente. Hij doet de belofte dat dit dossier zal opengetrokken worden naar alle politieke partijen op de vergadering van 19 februari 2013 waarbij ook iemand van de Lijn

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 9

DHM_maart_335.indd 9

21-2-2013 10:55:52


F m 10 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 10

21-2-2013 10:55:53


Ruilverkaveling Zondereigen in uitvoering

De kolonie krijgt stilaan zijn definitief uitzicht Op 9 september 1995 organiseerde Het Convent de ‘Mars op Wortel-kolonie’. Een paar honderd bezorgde inwoners eisten het behoud van het unieke domein. In 1998 werden de kolonies als landschap beschermd en nu 17 jaar later zijn haast alle gebouwen en gronden in erfpacht overgedragen naar het voorbeeld van het begijnhof in Hoogstraten. Met de uitvoering van de ruilverkaveling Zondereigen krijgt de kolonie stilaan haar definitief uitzicht. Wij spraken met projectleider Filip Debrabandere van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Filip Debrabandere: Misschien moeten we ons eerst verontschuldigen bij de bevolking en de recreanten in de kolonie. Door het natte weer en het op en aanrijden van vrachtwagens en tractoren bij het uitvoeren van de werken zijn veel dreven herschapen in een modderpoel. Ik hoop dat de mensen begrijpen dat we nu in een werfsituatie zitten, maar gelukkig is dat maar tijdelijk. DHM: Welke werken vallen onder de ruilverkaveling Zondereigen? Filip: De landbouwgronden ten Oosten (de zijde van de gevangenis, de boerderij en Bootjesven / n.v.d.r.) van de centrale Noord-Zuid dreef, (van De Diept naar de Nederlandse grens / n.v.d.r.) en een beperkt aantal gronden aan de overzijde van die dreef zitten in de ruilverkaveling Zondereigen. Het grootste deel landbouwgronden aan de kant van Wortel maken deel uit van de ruilverkaveling Rijkevorsel/Wortel. Die ruilverkaveling is goedgekeurd door de minister, maar door het terugschroeven van de budgetten is er nog geen openbaar onderzoek ingesteld en zal de uitvoering ervan wellicht pas voor 2016 zijn.

Opwaardering bij het Merkske DHM: Wat doen jullie precies in de kolonie? Filip: In de kolonie worden er heel wat maatregelen genomen in het kader van natuur en landschap, maar het is toch belangrijk om alles in een groter geheel te zien. We gebruiken de landbouwgronden van de kolonie vooral om de landbouwgronden langs “het Merkske”, “de Noorder mark” en de depressie van “het Moer” terug vrij te maken. We willen de beekvallei van het Merkske terug opwaarderen. De gronden die daardoor niet meer voor landbouw in aanmerking komen, compenseren we met de landbouwgronden in de kolonie. DHM: Hoe troffen jullie de gronden in de kolonie aan? Filip: Over het algemeen kan je stellen dat veel grond in de loop der jaren zwaar geroerd of verstoord werd, vaak tot 80 cm diep. Enerzijds door

het bewerken van de grond, maar ook door het aanvoeren van afval vanuit de stad. Vaak moet men, zoals rond Bootjesven waar de natuur terug alle kansen krijgt, drie spaden diep gaan om het oorspronkelijke heideprofiel terug te vinden.

Indrukwekkende dreven DHM: De zone rond Bootjesven wordt hersteld als natuurgebied? Filip: Ja, bij het opmaken van het beheersplan is hier een zone voor heideherstel voorzien. Voorbij Bootjesven ontstond zo een tweede ven, het zogenaamde “Hermansmoer” (foto 1). Zo waren er vanouds veel, zoals je kan zien op de Ferrariskaart van 1777. We herstelden ook een stuwconstructie onder de dreef (foto 2), waarmee men het waterpeil van het ven kon regelen. Onze natuurwachter zal het gebruiken om te beletten dat er te veel water en dus ook vis in het ven komt. De streek rond Bootjesven is erkend als habitatgebied voor zeldzame planten en dieren zoals hier de kamsalamander, die niet overleven als er vis zit.

Foto 1 (links): Rond Bootjesven is een zone van 80 ha natuurgebied. Daar ontstaan tussen de heide nieuwe vennen, zoals hier het Hermansmoer. Foto 2 (rechts) Men herstelde een oude stuwconstructie om het water van het Hermansmoer te regelen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 11

DHM_maart_335.indd 11

21-2-2013 10:55:55


ruilverkaveling

Sinds er geen landlopers meer zijn, is ook het “afgestofte landschap” van de kolonie verdwenen. Het inrichtingsplan keert gedeeltelijk terug naar de kolonie zoals wij ze nooit gekend hebben. Het is een zoektocht naar evenwicht tussen bos, natuur en landbouw. En omdat men uitdrukkelijk kiest voor stilte wordt doorgaand verkeer ontmoedigd en moet de auto wijken ten voordele van recreatie. Op dit moment worden werken in het kader van de ruilverkaveling uitgevoerd en loopt er een openbaar onderzoek over het “bos- en drevenbeheer”. De dreven krijgen meer ruimte, er komt plaats voor water en natuurstroken, maar er wordt ook werk gemaakt van de afvoer van het water van de landbouwgronden. En dan is er nog het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Daarin wordt de bestemming van de gronden vastgelegd, zodat (bijvoorbeeld) de woningen niet langer zonevreemd liggen. In het PRUP wordt ook bepaald waar er gemotoriseerd verkeer mag komen en waar niet meer. Het resultaat moet een meer authentiek landschap worden zodat het in 2018 erkend zal worden als Unesco Werelderfgoed. Want ook daaraan wordt gewerkt. 12 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 12

21-2-2013 10:55:56

I o d


ruilverkaveling DHM: Het meest zichtbare is wel de aanpak van dreven Filip: In de kolonie heb je een hiërarchie van dreven. Je hebt de grote hoofddreven, die dikwijls bestaan uit een dubbele bomenrij aan beide zijden. Dus driedubbele dreven gevormd door vier rijen bomen. De Noord-Zuid dreef en de zogenaamde Boulevard zijn zo’n dubbele dreven. De Torendreef is een enkele dreef, net zoals de Molendreef waar aan de Westzijde de bomen aan een kant zelfs verdwenen zijn. Het is de bedoeling dat alle dreven meer ruimte krijgen, ongeacht de hiërarchie en de functie van de aanpalende gronden. Voor de hoofddreven spreken we dan van een breedte van 60 meter, dus aan elke kant 30 meter vanaf de as van de weg (zie foto 3 en de tekening van een profieldoorsnede). Voor de kleinere dreven wordt dat 11 meter van de as van de weg of in totaal 22 meter breed. Aan de kant van een bos komt er achter de bomen een ruigtestrook, aan de kant van de landbouwgrond wordt dat een strook schrale grasvegetatie met bloemen, maar zonder dat er netels en bramen komen. Als scheiding tussen de landbouwgrond en de grasvegetatie graven we een gracht van 60 tot 70 cm diep, om de perceelsgrens vast te leggen. Sommige van de bestaande grachten bij de bomen zullen we dichten, maar dat kan zeker niet overal. In het landschap beschermingsbesluit van de kolonie is aangegeven dat het geheel doorzichtig moet blijven, dat wil zeggen dat de vegetatie naast de bomen grazig moet zijn en dus geen houtkanten. Die stroken zal men begrazen met schapen of soms eens maaien. DHM: Vanwaar die natuurstroken bij de schooldreef en op de percelen tussen de Molendreef en de Torendreef. Filip: Daarvoor heeft men zich bij het inrichtingsplan gebaseerd op het plan van Vandermaelen, waar die natuurstroken in voorkwamen. Het

Foto 3: De Torendreef is een enkele dreef met een rij bomen aan elke zijde. Op 22 meter van de as van de weg wordt er een gracht gegraven, die de perceelsgrens van de landbouwgrond aangeeft. De strook tussen de bomen en het landbouwperceel wordt schrale grasvegetatie met bloemen. worden stroken met heide, schraal gras enz. Er vallen er maar een beperkt aantal in deze ruilverkaveling. Meestal liggen ze in bosgebieden en dan is het een zaak voor de Administratie Natuur en Bos (ANB).

dan krijg je een ander verhaal. Als men de echt bruikbare landbouwgrond vergelijkt in beide kolonies samen, dan blijft die gelijk. Als men zich baseert op de inkleuring op het gewestplan is er veel winst. Zo zie je maar….

Landbouwgrond in erfpacht DHM: Hoeveel landbouwgrond moet er ingeleverd worden door al die ingrepen

DHM: De bedoeling was om in de kolonie elke steen en elke meter grond in erfpacht over te dragen, ook de landbouwgrond. Ga je dat kunnen waarmaken?

Filip: Dat is sterk afhankelijk vanuit welke hoek je het bekijkt. Als je de landbouwgrond vergelijkt met het landbouwgebruik eind jaren ’90, dan is er een behoorlijke reductie. Maar wat noem je landbouwgrond Als men de minderwaardige landbouwgronden, die gelegen zijn onder de kruin van bomen, rekent voor wat ze waard zijn,

Filip: Het verhaal van erfpacht heeft veel aspecten. Wij moeten een 50-tal ha landbouwgrond uitruilen van Zondereigen naar de kolonie. Landbouwgrond in erfpacht was nieuw en dus even wennen. Maar boeren die een opvolger hebben, zijn zelfs vragende partij. Zij krijgen hier grond met de garantie van gebruik over de periode van

k

n e

t

In de kolonie is er een hiërarchie in de dreven. Alle dreven krijgen meer ruimte, met links en rechts van de bomen komt er een ruigtestrook of grasvegetatie. Bij de driedubbele dreven spreken we van een zone van 60 meter inclusief de begrazingsstrook. Bij de enkele dreven is die zone in totaal 22 meter breed. Een gracht geeft de scheiding van het landbouwperceel aan. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 13

DHM_maart_335.indd 13

21-2-2013 10:55:57


ruilverkaveling

Toegankelijkheid Op dit moment werkt men aan een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de kolonie. In zo’n PRUP worden de bestemmingen van gans het domein vastgelegd. Geen ver mijn bed show, als men weet dat de kolonie op dit moment op het gewestplan voor een groot gedeelte blauw ingekleurd is als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Dat betekent – bijvoorbeeld – dat de woningen nu zonevreemd staan, wat eigenlijk niet kan. Om in de toekomst problemen te vermijden is zo’n PRUP alleen daarom al zeer belangrijk. Het PRUP raakt u en mij wellicht meer als de toegankelijkheid met gemotoriseerd verkeer vastgelegd wordt. Uitgangspunt is dat men alle landbouwgronden en bossen voor beheer moet kunnen bereiken. Voor het overige is de kolonie bestemd voor recreatief gebruik en zeker niet voor doorgaand verkeer. De Molendreef wordt dan ook enkel richting van de grote plaats naar het Casino toe en op negen plaatsen komen er tractorsluizen of slagbomen. Tegenover De Klapekster komt er een vrij grote parking. (zie tekening blz. 12)

meer dan een ganse loopbaan, in ruil voor hun grond in volle eigendom op een andere plaats. Ze laten zich dus in zekere zin onderbedelen en worden daarvoor vergoed. Dat geld kunnen ze investeren in hun bedrijf. ’t Is kwestie van erfpacht aantrekkelijk te maken in functie van hun bedrijf, dan stapt de landbouwer graag in zo’n constructie. Ook voor boeren zonder opvolging kan het aantrekkelijk zijn. Ze worden uitbetaald, hebben de zekerheid van gebruik van grond zo

Openbaar onderzoek Tot 21 maart loopt er een openbaar onderzoek in verband met het “bos- en drevenbeheer”. Elk van ons kan het dossier, een bundel van 200 bladzijden dik en 49 kaarten in bijlage, in het stadhuis gaan inkijken en opmerkingen of bezwaren formuleren. Maar u kan dat ook van in uw zetel. De Hoogstraatse Maand brengt het langs haar website tot bij u in de kamer. Ga naar www.demaand.be/kolonie.html neem rustig de tijd en formuleer uw bedenkingen, nu het nog kan.

lang ze nog actief zijn en kunnen nadien de erfpacht nog verkopen. Er zijn ook eigenaars die hun grond verpachten. In zo’n geval kan VLM de grond aankopen met de pachter er bij, om dan de pachter mee over te brengen naar de kolonie. Er zijn verschillende mogelijkheden maar ’t is nieuw, ’t is wennen. Maar, hoe dichter we bij de streep komen hoe meer boeren zullen inzien dat het een interessante zaak is. In die zin is de kans groot dat we de volle 50 ha in erfpacht kunnen uitruilen.

De Staakheuvelse loop Filip: De gronden tegenover Bootjesven zijn zeer nat, ooit moet daar een ven geweest zijn. Men heeft getracht om daar grond te winnen, maar dat is nooit echt gelukt. Er zit daar leem in de grond zodat er, bij manier van spreken, een kuip ontstaat waar het water in blijft staan. En de Ferrariskaart bevestigt dat. Om de verhouding van het gebruik van grond te respecteren, hebben we beslist om de natuurstrook daar te verkleinen en het ven terug kansen te geven. Zo is daar nu “het Langven” ontstaan, een naam die we ook terug vonden op de Ferrariskaart. Het is een gigantische waterpartij. (foto 4) Maar, om dat mogelijk te maken moesten we de Staakheuvelse loop verleggen (foto 5). En dat

brengt ons bij de waterkwaliteit en de afwatering van de kolonie. De riolering met drukleidingen is in aanbesteding. De leidingen komen in de ruigtestrook omdat men ze niet tussen de bomen kan of mag leggen. Daarom leggen we de ruigtestrook op de gronden naast de Molendreef, die eigendom zijn van de Regie der gebouwen en in gebruik door de strafinrichting van Hoogstraten ook nu al aan. De afvoer van het regenwater is een andere zaak. Voor landbouw is ontwatering belangrijk, voor natuur net het tegenovergestelde. Dat is een knelpunt. We gaan dat knelpunt ontmijnen door de waterafvoer van de gronden zodanig te organiseren dat de landbouwgronden vanaf de Boulevard af te wateren richting Schootsenhoek. De gronden rechts van de Boulevard wateren dan af naar de Langenberg. Door al die werking moet er nogal wat grond verplaatst worden. Die rijden we naar de laagst gelegen landbouwgronden, die in het verleden ontzaveld werden. Maar zoals ik al zei, de werken in de kolonie omvatten veel meer dan voorzien bij ons in deze ruilverkaveling. Het is een kwestie van samenwerken met alle partners die elk hun verantwoordelijkheid moeten nemen en hun werk doen. (fh)

Foto 4: Het Langven is ontstaan op de natte gronden tegenover Bootjesven. Leem in de grond zorgt voor een soort kuip in de bodem waar het water blijft in staan. Jaren heeft men getracht om de grond op het water te winnen, maar het is nooit echt gelukt. Nu is het terug een ven. Foto 5: De Staakheuvelse loop zal voor de afvoer van het regenwater van een groot deel van de landbouwgronden zorgen. Bij het nieuwe Langven wordt de Staakheuvelse loop verlegd. 14 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 14

21-2-2013 10:55:57


g n e

-

n

e

f

e

e e

-

ruilverkaveling

Bos- en drevenbeheersplan Heimwee naar de tijd van de landlopers Op woensdag 12 februari was zaal De Welgezinde aardig volgelopen voor een infoavond over het “bos- en drevenbeheersplan”. Eén zaak is duidelijk: een aantal inwoners van Wortel, naar schatting zo’n 25 % van de aanwezigen, denkt nostalgisch en met heel veel heimwee terug aan de tijd dat de landlopers er nog waren om de kolonie te onderhouden. Geen grassprietje lag er verkeerd. Met het verdwijnen van de landlopers verdween ook “hun” kolonie en een stuk van hun jeugd. Daar hebben een aantal mensen het heel moeilijk mee, zeker nu de ruilverkaveling in uitvoering is en de kolonie een bouwwerf is. Maar de tijden veranderen en de visie op het landschap ook. De kritiek op de aanpak van het natuurgebied rond Bootjesven is grotendeels verdwenen en een meerderheid is blij dat de natuur daar alle kansen krijgt. Het groot aantal Er was enorm veel belangstelling voor de informatie over het beheer van de bossen en wandelaars is er een bewijs van. de dreven in de kolonie. Voor pakweg 30 % van de aanwezigen verdween, samen met de Dat zal ook binnen enkele jaren ook zo zijn landlopers, “hun” kolonie en een stuk van hun jeugd. met het beheer van de bossen en de dreven, dat nu vast ligt in een beheersplan, waarvoor nu een openbaar onderzoek loopt. Maar nu ter zake. De kolonie telt nu 410 ha bos en zo’n 40 km dreven. Na de aanleg van een aantal natuurstroken zal er 360 ha bos overblijven. Daarvan wordt er over een periode van 20 jaar ongeveer 70 ha omgevormd van “grove den” naar “loofhout”. Amerikaanse eik wordt wel gedoogd, behalve wanneer die bomen in een bos staan. Ze hebben de eigenschap om te domineren, waardoor de andere bomen in de verdrukking komen. Om de dreven te sparen is de kolonie ingedeeld in vier delen en kapt men om de twee jaar in slechts één deel. Dat wil zeggen dat men maar om de acht jaar in een bepaalde zone kapt om zo de dreven te sparen. Die dreven zijn aangelegd vanaf 1870 en de bomen kunnen meer dan 250 jaar oud worden. Ze zullen ook nooit boom per boom, maar in groep vervangen worden. Om de dreven meer vorm te geven en herkenbaar te maken, wordt er naast de bomenrij een zone van het bos gekapt, zoals aangegeven op de tekening op blz. 13. (fh)

r . e

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 15

DHM_maart_335.indd 15

21-2-2013 10:55:58


Cultuurprijs voor de Sint-Jorisgilde Wortel Eervolle vermeldingen voor MeerMarkt en Halte Merlet In een aardig volgelopen zaal Le Cirq reikte de Cultuurraad op donderdag 24 januari voor het zevende opeenvolgende jaar haar Cultuurprijzen uit. Voor de eerste maal ging de Cultuurprijs naar een vereniging die zich inzet voor het behoud van haar roerend en immaterieel erfgoed. Die eer was weggelegd voor de Sint-Jorisgilde van Wortel. De eervolle vermeldingen gingen naar “20 jaar MeerMarkt” en naar de kersverse cultuurvereniging “Halte Merlet” De eerste prijsuitreiking georganiseerd door cultuurbeleidscoördinator onder kersvers schepen van cultuur Joyce De Sager, was zonder twijfel de meest sfeervolle van alle edities. Die verdienste ging naar de twee Hoogstraatse Eurosong for kids finalisten en naar drie topmuzikanten die met hun programma “Kempen zingt”, ook de Hoogstratenaren deed meezingen: best gezellig.

Een terugblik Gust Kinschots, voorzitter van de cultuurraad, keek even achteruit naar wat 2012 op cultureel vlak te beleven viel. Hij verwees naar het 20-jarig bestaan van MeerMarkt, naar Jos Bruurs die de titel van ereburger van de stad Hoogstraten kreeg, naar Etienne Van Nyen die na 12 jaar de fakkel van ‘Groenten en Bloemen’ doorgaf aan ontwerper Tom De Houwer, naar Mil Van Beeck die omwille van zijn kennis in verband met het maken van kruisbogen door Vlaamse Minister voor Cultuur opgenomen werd in de Vlaamse Inventaris voor Immaterieel Erfgoed en naar het Stedelijk museum dat van dezelfde minister het Erfgoed Kwaliteitslabel, zeg maar de erkenning als museum, kreeg. Op het gebied van beeldende kunsten ging 2012 ook niet ongemerkt voorbij. Niet alleen omdat men in Meerle een Mjeelse Pier uit de grond wist te spitten of omdat de kunstwerken die bij het gesloopte moederhuis stonden een andere plaats kregen of omdat men eindelijk een plaats vond voor enkele glasramen van Jan Huet, maar vooral door de plaatsing van het indrukwekkend kunstwerk van de jonge Nel Bonte bij het nieuwe woon- zorgcentrum: een echte aanwinst voor de stad. En zoals andere jaren was het aantal optredens en organisaties ook in 2012 haast niet te tellen. Elke week was er wel ergens iets te doen. De voorzitter noemde er slechts enkele op, zoals De Vagebond in Wortel, die eindelijk het goede weer kreeg dat men al jaren nodig had, de tentoonstelling van cultuurvereniging Halte Merlet, de musical ‘De Schat van Wiebe’ door basisschool ’t Dreefke, de kindertheaterfilm van het Heidebloempje in Meer, het gezamenlijk optreden van verschillende Hafabra fanfares en brassbands, de Kerstevocatie met het jongerenkoor, het kerkkoor en de brassband in Wortel en de samenwerking van verschillende koren van

De laureaten van de Cultuurprijs 2012 omringd door de schepenen. Vooraan: Sanja Vrijenbroek van Halte Merlet, Joyce De Sager schepen van Cultuur, Wim Druyts hoofdman van de St.-Jorisgilde van Wortel en Jan Dufraing van MeerMarkt. Hoogstraten voor het Kerstconcert in de SintKatharinakerk en nog zoveel meer.

Verkiezingsbeloften Tot slot van zijn inleiding verwees de voorzitter naar de indrukwekkende verkiezingsbeloften. Als we ons daarop baseren, en waarom zouden we dat niet doen, dan staat ons de volgende jaren een schitterende culturele revolutie te wachten, met de bouw van een polyvalent cultuurcentrum als kers op de taart. Hij herinnerde ook aan het memorandum van de Cultuurraad opgemaakt naar aanleiding van die verkiezingen. Samengevat komt het hier op neer: de CR is van mening dat Hoogstraten vanaf nu met overtuiging moet kiezen voor een dynamisch en ambitieus Cultuurbeleid. Dat wil zeggen: • een opwaardering van cultuur als volwaardig beleidsdomein, met een volwaardig mandaat voor de Schepen van Cultuur, een cultuurbeleidscoördinator met als hoofdopdracht

cultuurbegeleiding, cultuurbevordering en cultuurcoördinatie • de realisatie van een cultuurcentrum • een duidelijke strategie i.v.m. ons historisch erfgoed: de goedkeuring van het rapport van het onderzoeksbureau Stramien over de dorpskernen en de ontwikkeling van een langetermijnvisie op het patrimonium dat het stadsbestuur beheert • een bestuur dat heldere communicatie op alle terreinen als een absolute prioriteit beschouwt.

Een huis met veel kamers Zoals elk jaar moest de jury ook dit jaar rekening houden met het bizarre gegeven dat ze een toneelstuk, een concert of musical moeten vergelijken met een boek, zorg voor roerend erfgoed, de realisatie van een hedendaags beeldhouwwerk of een poppenspel op Meermarkt. Die diversiteit is iets beter te hanteren door het feit dat men drie laureaten mag kiezen in evenveel categorieën, namelijk het evenement van het jaar, een vernieuwend project en de culturele verdienste over meerdere jaren.

16 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 16

21-2-2013 10:55:59


st. jorisgilde banden kwam de Gilde in het bezit van een groot aantal unieke documenten en kunstvoorwerpen. De St.-Jorisgilde heeft er steeds op aangedrongen om als culturele vereniging erkend te worden, ook al neemt ze deel aan een competitie met de kruisboog. Het sportieve is maar één aspect. De gilde profileert zich als een erfgoedvereniging omdat ze de tradities van de gilde in ere wil houden en elk jaar een behoorlijk bedrag besteedt aan de restauratie van haar historisch waardevol archief en de kunstwerken geschonken door de hoogadellijke families de Lalaing en Salm-Salm. In haar kandidatuur vroeg de gilde van Wortel om, in een eventuele nominatie, alle andere gilden en verenigingen die zich inzetten voor het behoud van hun roerend erfgoed te betrekken.

De Cultuurprijs 2012 De Cultuurprijs 2012 werd door de jury anoniem toegekend aan de Sint-Jorisgilde van Wortel. Weerhouden in de categorie ‘evenement van het jaar’, met de ontvangst van de Vorst van SalmSalm, werd ook rekening gehouden met hun inzet voor het behoud van hun roerend en immaterieel erfgoed. Op 10 november 2012 ontving de gilde Vorst Carl Philipp van Salm-Salm, een rechtstreekse afstammeling van de Hertogen van Salm-Salm en van de Graven de Lalaing. Met een ontvangst in het stadhuis en de St.-Katharinakerk van Hoogstraten, maar vooral met de ingetogen en bijzonder boeiende academische zitting in de bescheiden maar prachtige kerk van Wortel, werden de eeuwenoude banden tussen de gilde van Wortel en de Heren, Graven en Hertogen van Hoogstraten opnieuw aangehaald. Door die historische

Eervolle vermeldingen In de categorie, een Vernieuwend (zeg maar ‘fris’) initiatief, koos de jury voor de nieuwe cultuurgroep Halte Merlet in Meerle en dat naar aanleiding van hun opmerkelijke eerste activiteit: de fototentoonstelling ‘Een oog op Meerle’. De jury was bijzonder gecharmeerd door dit initiatief. In Meerle vind je – zoals overal in Hoogstraten - zowat alle traditionele verenigingen terug. Samen zorgen zij jaarlijks voor tientallen activiteiten. Maar volgens de jury kan de nieuwe cultuurvereniging Halte Merlet voor een surplus zorgen. Halte Merlet brengt een groepje gedreven mensen bij mekaar die zich enkel en alleen willen focussen op het organiseren van culturele activiteiten, en dat specifiek gericht op de eigen gemeenschap en het eigen patrimonium.

In september werd het initiatief aangekondigd in de Hoogstraatse Maand, met de bedenking dat alles wel eens zou kunnen vallen of staan met hun eerste activiteit. Maar de respons op die bewuste 14de oktober was geweldig. Op één dag meer dan 500 bezoekers en niets dan positieve reacties. De tweede eervolle vermelding in de categorie “Culturele verdienste” gaat naar “20 mooie jaren MeerMarkt”. Meermarkt is een begrip, niet alleen in Meer, maar ook in Groot Hoogstraten en ver daarbuiten, niet in het minst, en dat zal niemand verwonderen, aan de andere kant van de grens. Eén van de mooiste initiatieven die ooit van uit een dorpsraad op touw zijn gezet, met dank vooral aan wijlen meester Jef Van Opstal en al diegenen die zijn werk hebben gesteund en verder gezet. In het begin was het wat zoeken, maar het grote succes kwam er vooral nadat men er een themamarkt van heeft gemaakt. Zo was er in 2012 o.a. de “Kunst en lentemarkt”, in juni de “Muziek en dansmarkt” enz … Door die aanpak kwamen er automatisch nieuwe ideeën, nieuwe standhouders, nieuwe bezoekers en nieuwe kopers. En altijd weer weten Jan Dufraing en zijn ploeg nieuwe animatie te vinden, zonder dat de ziel van MeerMarkt verloren gaat, namelijk die typische dorpsmarktsfeer van vroeger … met lachende en pratende mensen die dansen, een pintje drinken enz. Daarna vroeg de voorzitter van de Cultuurraad de laureaten op het podium waar ze een oorkonde en bloemen in ontvangst namen. En dan was het tijd voor “Kempen zingt” en Hoogstraten genoot van de volkse liedjes en zong uitbundig mee. (fh)

n

h

n t

p

g n -

, -

Het schepencollege, de winnaars van de Cultuurprijzen en hun sympathisanten maken flink wat decibels wanneer ze de “Stille Kempen” bezingen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 17

DHM_maart_335.indd 17

21-2-2013 10:55:59


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

WINDPARK NOORDERKEMPEN Een blik achter de wieken Die van af Meer kunnen er niet naast kijken als ze in hunne hof gaan staan. Mjeel en die van op Dreef al evenmin. En wie zich via de E19 al eens noordwaarts Holland in heeft bewogen, heeft al rijdend en zich vergapend aan de malende molens van het Aspiravi Windpark Noorderkempen ongetwijfeld al iets of wat een koerscorrectie moeten uitvoeren. Reeds vanaf eind 2012 wordt hier groene elektriciteit geproduceerd, hetgeen ergens in het voorjaar middels een plechtige inhuldiging zal worden bekrachtigd. Hoogtijd dus om eens een blik achter de wieken te gaan werpen om te zien wat dat daar allemaal te betekenen heeft.

Daarom…

Order der redactie ten onzent Aspiravi zult gij contacteren, en dan maar zien wie zich daar wil gewaardigen om u te woord te staan. Verslag zult gij uitbrengen van uw besprekingen. Maar let wel, hoeden zult gij u voor al te veel geleerde ingenieurspraat, onze mensen moeten uwen uitleg kunnen verstaan. Voor zover ge dat zelf al zoudt kunnen.

momenteel zowat 78 windturbines, 4 biogasmotoren, 2 kleinschalige waterkrachtcentrales en1 biokrachtcentrale. Samen goed voor een vermogen van ca. 210 Megawatt (MW) in binnen- en buitenland. Hoewel zuiver privé van karakter stoelt de vennootschap hoofdzakelijk op gemeentelijke aandeelhouders, voor het merendeel uit de provincie Limburg. Waar uiteraard niks mis mee is. In de productie van windenergie heeft Aspiravi in Vlaanderen een marktaandeel van 34%. Van de 78 windturbines staan er langs de E19 tien in de Noorderkempen, 3 in Brecht, 6 in Wuustwezel (Loenhout) en eentje in Hoogstraten. Samen goed voor 22,1 MW (megawatt) of genoeg voor de elektriciteitsvoorziening van gemiddeld 13.000 gezinnen. Als we het Nationaal Instituut voor de Statistiek mogen geloven, en waarom zouden we dat niet doen, wonen er in groot Hoogstraten, Brecht, St. Lenaarts, St. Job, Wuustwezel en Loenhout in het totaal zowat 22.618 gezinnen. Om dus alle gezinnen

Maar laat ons dat een zorg wezen, we nemen hier gewoonweg een voorschotje op onze gebruikelijke rubriek ‘Gluren bij de Buren’. In casu Loenhout en Brecht, simpel als wat.

Aspiravi, waar en hoe?

Aspiravi, wie en wat? De naamloze vennootschap Aspiravi, Vaarnewijkstraat 17 te 8530 Harelbeke, is een projectontwikkelaar die werkzaam is in verschillende sectoren van de ‘groene energie’. Sinds haar begin in 2003 exploiteert de firma in Vlaanderen

in de aanleunende gemeenten per windturbines van stroom te voorzien moeten er nog wel enkele worden bijgebouwd. Deze cijfers enkel om u een idee te geven. Waar wij dachten dat er in ons eigenste Hoogstraten meer molens stonden, wij dwaalden dus.

Als Aspiravi of een collega producent groene energie wil gaan produceren moet men uiteraard op zoek naar een site waar windturbines kunnen/ mogen worden geplaatst. Waarbij deze zoektocht gedetermineerd wordt door een aantal factoren zoals daar zijn: uiteraard de ruimtelijke ordening, bevolkingsdichtheid, luchtvaart, defensie, straalverbindingen, gas- en hoogspanningsleidingen, kanalen, en allerlei restricties en bepalingen uitgevonden door allerlei soorten van overheden. In acht genomen die beperkingen en dat de regio Vlaanderen amper een voorschoot groot is, doet besluiten dat de spoeling eigenlijk zeer dun is. Maar goed, een site is gevonden, de percelen kunnen kadastraal worden gedefinieerd, de eigenaars zijn gekend, we kunnen dus beginnen met de…

18 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 18

21-2-2013 10:56:02


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE uiterste zorg aan dit aspect van een project, en zal met betrokkenen (omwonenden, gemeente…) communiceren en hen duidelijk informeren. Maar goed, alles vergund, dan snel over naar de…

Studiefase

In het kader van dit rubriekje kunnen we over deze fase (december 2011/mei 2012) niet veel vertellen zonder al te technisch te worden. Daarbij te bedenken dat niet iedereen een studie hogere elektrische wetenschappen heeft afgerond. Laten we het daarom er bij houden dat het woord het zelf zegt. Tijdens deze fase worden de verschillende ontwerpen opgemaakt, worden voor de verschillende installatieonderdelen prijsoffertes uitgeschreven en toewijzingen gedaan, en last but absoluut niet least, worden op de financiële markt de nodige centen gezocht. Het Windpark Noorderkempen vergde immers een investering van om en nabij de 40.000.000 euro.

t

r

u

d

n

,

n

t

-

Vergunningen in orde, de vergoedingen voor de perceeleigenaars onderhandeld, alles aanbesteed, het nodige geld in de schuif, dus…

Uitvoeren

Voor de buitenwereld was de montage van de windturbines (van mei tot december 2012) uiteraard het meest spectaculaire van het hele verhaal. Wat we gaan vertellen aan de hand van enkele foto’s. Waar, ons gedacht, verder niet veel uitleg bij hoeft.

Onderhandelingsfase

Vermits Aspiravi een privaat rechtelijke vennootschap is, kan zij om een windturbine op te richten niet zo maar in het wilde weg gaan onteigenen. Ook niet in het niet-wilde weg. En daarom is er gekozen voor de onderhandelde verwerving bij wijze van recht van opstal. Onder dien verstande dat de wet voor de oprichting van windturbines slechts een looptijd van dat recht toestaat voor de duur van 20 jaar. Kort dag denken wij dan, gelet op de verhouding investeringskost/rendementsduur. Maar goed, ‘dura lex, sed lex’, wisten de Romeinen al in hunnen tijd. Zelf gevonden, niet van De Wever afgekeken. Voor de werkvlakken waarop de turbines komen dus een recht van opstal, voor de toegangswegen en elektrische verbindingsleidingen worden erfdienstbaarheden bedongen. Zij het niet van openbar nut en dus tegen een onderhandelde vergoeding. Iedereen content gesteld, over dus naar de …

Vergunningenfase

In acht genomen dat ge de dag van vandaag buiten het verwekken van een kind, voor zowat alles en nog wat een vergunning nodig hebt, zal het u

niet verbazen dat er voor het neerpoten van een windturbine ook eentje nodig is. Terecht overigens, laat dat duidelijk wezen. Nu, Vlaanderen heeft niet alleen een streng vergunningenbeleid maar ook een versnipperd, zodat het bekomen van de nodige vergunningen makkelijk 3 à 4 jaar in beslag kan nemen. Dit niet alleen omwille van die versnippering, maar ook omdat de adviezen van de verschillende instanties in nogal wat gevallen elkaar tegenspreken. We hoeven daar verder geen tekeningetje bij te maken, velen onder ons weten daar alles van. Ge zoudt het niet denken, maar in Wallonië is dat veel simpeler. Daar hebben ze de zogenaamde ‘permis unique’. Wat Vlaanderen ertoe heeft aangezet om ook in die richting te gaan denken. De algemene ‘omgevingsvergunning’ is in de maak. Voor wanneer? Moeilijk te zeggen, wegens geen simpele oefening. Ambtenaren die met hun dikke k..t op ‘hun’ dossiers zitten, moeilijk er af te krijgen. Een belangrijk element in de vergunningenfase is het onderzoek commodo et incommodo waarbij elke belanghebbende zijn/haar bezwaar tegen de geplande onderneming mag indienen. Nu, naar ons werd verzekerd besteedt Aspiravi de

De gangbare windturbines wekken stroom op onder een nominale spanning van ca. 640 volt. Omwille van transportefficiëntie wordt via een transfo in de mast of gondel de spanning verhoogd naar 30 kV (30.000 volt). Onder deze spanning wordt de stroom naar een door Aspiravi gebouwde transfo-post in Brecht gevoerd. Waar

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 19

DHM_maart_335.indd 19

21-2-2013 10:56:03


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

G

de spanning nogmaals wordt verhoogd naar 70 kV om vervolgens naar St. Job te worden geleid waar de stroom via een post van netbeheerder Elia in het distributienet wordt gepompt. Laat het dus nu maar waaien.

Sturing

In een windturbine wordt een generator aan het draaien gezet waardoor een elektromagnetisch veld wordt opgewekt dat uiteindelijk elektrische stroom oplevert. Maar, het waait niet altijd even hard en niet uit dezelfde richting. Vraag, hoe wordt hier orde op zaken gehouden, want tenslotte moet er wisselstroom met een constante frequentie van 50 Hertz (Hz) aan het distributienet worden aangeboden. Hiervoor staan er op de ‘gondel’ - zeg maar de machinekamer bovenop de mast waaraan de rotor met de rotorbladen (wieken) hangen - sensoren die de windsnelheid en -richting ‘voelen’. Deze sensoren sturen verschillende functies aan: Onder andere… a) de ‘vermogenelektronische omvormer’ die ervoor zorgt dat er onafhankelijk van de draaisnelheid die constante in Europa vereiste 50 Herz (Hz) frequentie van de wisselspanning wordt verwekt, b) de ‘kruimotoren’ die de rotor in de goede windrichting ‘kruien’ (zetten), c) de stand van de verstelbare rotorbladen om de wind ideaal te ‘vangen’ en d) het ‘alarm’ om bij overmatige wind de rotorbladen ‘uit de wind’ te draaien en schade te vermijden. De ingebouwde elektronica zorgt er dus voor dat de turbines zichzelf regelen. Bovendien is er bij Aspiravi in Harelbeke een centrale controlekamer om een bijkomend oogje in ’t zeil te houden, en om de turbines te stoppen voor bijvoorbeeld herstellingen of onderhoud.

In Brecht werden 3 turbines Vestas V90 (2 MW) van Deense makelij opgericht. In Loenhout en Hoogstraten staan 7 Duitse Enercons E82 (2,3 MW). Op de foto een gondel, zeg maar de machinekamer, op de grond. Om u een idee te geven van de afmetingen van dergelijk gevaarte met een gewicht van zowat 80 ton.

Vraag: wat gebeurt er bij een mogelijke overproductie? Antwoord:

Dit is in België nog niet direct aan de orde wat windenergie betreft. Windenergie is vandaag goed voor een 10% van het totaal opgesteld vermogen in België. Op windrijke dagen en weinig afname kan dat iets hoger liggen. Maar bij een stroomoverschot worden alle productie-installaties geregeld en worden bepaalde productie-eenheden ‘bevoordeligd’ op andere. Dit is bijvoorbeeld zo met hernieuwbare energie, waaronder windenergie.

Slagschaduw…

Is een vervelende bijwerking van de draai van windmolens. Wil zeggen dat telkens als er een wiek vóór de zon draait er een moment van schaduw ontstaat. Kan vervelend zijn als ge in huis zit en er op begint te letten. In het ergste geval wordt men daar wat tureluurs van. Daarom heeft de wetgever dan ook bepaald dat er maximaal 30 min. slagschaduw per dag mag zijn. Bij Aspiravi wordt met dit probleem helemaal niet lichtzinnig omgegaan en heeft zelfs bij wijze van nazorg aan 500 omwonenden een ‘bevindingsformulier’ bezorgd waarmee mogelijk ongemak kan worden gemeld. Er werden 10 reacties ontvangen die naar ons werd verzekerd zorgvuldig worden bestudeerd. En elke verweerder wordt persoonlijk van antwoord gediend.

De hub of rotor vormt de neus van de gondel. De wieken of rotorbladen worden aan de hub bevestigd.

Van mega’s en andere watten

We mochten dus niet, maar toch maar een beetje ingenieurslatijn, of terug naar de les fysica ergens in het tweede of derde jaar middelbaar, als we het ons nog goed (?) herinneren. Een megawattuur (MWh) is gelijk aan 1.000 kilowattuur (kWh) of nog 1.000.000 wattuur (Wh), en is de hoeveelheid stroom die in een uur geproduceerd kan worden door een generator met een vermogen van 1 megawatt (MW). Zeg maar gewoon dat 1 MWh een lamp van 100 W (1.000.000 gedeeld door 100) 10.000 uren kan laten branden. Moeilijk? Nee toch.

Een wiek of rotorblad is 41 à 45 m lang en 7 à 9 ton zwaar. Merk de geprofileerde vorm van het blad. Het doet ‘lift’ (draaiing) ontstaan doordat de windsnelheid hoger is langs de bladzijde met de gebogen kant (onderdruk) en trager langs de zijde met de meer vlakke kant (overdruk). Helemaal te vergelijken met de kromming (zeeg) van een ‘echte’ molenwiek en van een vliegtuigvleugel.

20 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 20

21-2-2013 10:56:06

W d g e W i a r g t b v k w l w u M m


p

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Geen blijf met uw geld?

Wie zijn zuur verdiende centjes een beter rendement wil geven dan het luttele percentje dat ge nog beurt van uw spaarboekje, Aspiravi heeft een alternatief in de aanbieding. Wie een natuurlijke of rechtspersoon is, kan mee investeren in groene energie door de aankoop van aandelen die ‘Aspiravi Samen cvba’ u aanbiedt à rato van 125 euro per aandeel. De aankoopmogelijkheid (nog tot 26 juni 2013) is wel beperkt tot 24 aandelen (3.000 euro) per persoon. Een beperking die wordt ingegeven door de Aspiravi-filosofie om zoveel mogelijk coöperanten de kans te geven. Uiteraard kunnen er geen garanties worden gegeven, maar een opbrengst van 4 à 6 % ligt binnen de verwachtingen. Wie een gokje wil wagen, surf naar ‘www.aspiravi-samen.be’ waar u wordt verteld hoe men snel rijk kan worden. Met bijzondere dank aan An Schaubroeck, Communication & Marketing Aspiravi (nad)

Nog wat weetjes Windmolen of windturbine? De term ‘windmolen’ is algemener. Een windturbine is ook een windmolen, maar dan specifiek om elektriciteit te malen. Onshore-turbines (te land) hebben meestal een vermogen van 2 à 2,3 MW. Offshore-turbines (ter zee) gaan tot 6 à 7 MW, wegens meer wind. Een turbine te land heeft een masthoogte van 105 à 108 m (de Hoogstraatse kerktoren meet 105 m). Onderaan bedraagt de diameter 8 m, bovenaan 2 m. De rotorbladen (wieken) hebben een lengte van 41 à 45 m en wegen zowat 7 à 9 ton. Tel op, en noteer een hoogste punt van ca. 150 m. Verder gerekend meten we dat in hun onderste punt de bladen nog altijd 60 m boven de grond draaien. De schrik voor de zo gevreesde slag van de molen is derhalve totaal ongegrond. Een jaar omvat 8.760 uren. Een windturbine draait er in onze streken hiervan gemiddeld een 8000-tal. Wat een jaarlijks vermogen oplevert van ongeveer 4.000 megawattuur. Bij een windsnelheid van 10 km/u gaat ie aan de draai, 5 à 7 Beaufort (29-61 km/u) zijn ideaal. De rode lichtjes op de gondel en de rode banden op de wieken zijn geen feestversiering. Voorschrift van de luchtvaart, want het is nog altijd verboden om turbines omver te vliegen. Om het met een zeilterm te zeggen, de turbines mogen elkaar niet de ‘loef afsteken’. Een vuistregel voor de onderlinge afstand is vijf keer de diameter van de rotor. Of (45 x 2) x 5 = 450 m. Ge moet er gene slimme voor zijn, maar het is duidelijk dat op de top van de mast door de draaiende wieken nogal wat geweld wordt ontwikkeld. Tel daarbij een hefboomsarm van zowat 100 m en dan is de grote massa van het funderingsmassief niet veraf. We spreken dan ook van 500 kubieke meter gewapend beton hetgeen een tegengewicht vormt van 1250 ton.

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 21

DHM_maart_335.indd 21

21-2-2013 10:56:07


landlopers

Landlopers, vagebonden, verschoppelingen en weldadigheidskolonies Omdat het hoofdgebouw van Wortel-Kolonie nu een gewone gevangenis is en derhalve slechts toegankelijk voor wie er werkt of voor wie er door de rechter veroordeeld werd tot een verplicht verblijf, was de voormalige boerderij van de kolonie op 22 februari jl. de meest aangewezen plaats voor de voorstelling van Landlopers, het nieuwe boek van Toon Horsten. Landlopers is het relaas van twee eeuwen Kolonies van Wortel en Merksplas. Het kwam tot stand als gevolg van twee projecten die ongeveer gelijktijdig het licht zagen. Het voorstel van de uitgeverij Atlas aan Toon Horsten om een geschiedenis van de landloperskolonies van Wortel en Merksplas te boek te stellen en het plan van de Stichting Kempisch Landschap vzw om verhalen op te tekenen van mensen die de landloperij in de Noorderkempen nog zelf hadden meegemaakt, vanuit verschillende gezichtspunten. “Omdat ook mijn boek voor een groot deel op mondelinge overlevering gebaseerd zou zijn, liepen onze plannen gelijk”, aldus de auteur.

Mondelinge geschiedenis Zoals de auteur zelf aangeeft, was het zijn bedoeling om een groot deel te baseren op mondelinge overlevering. Niet evident, vooral voor dat deel van de gebeurtenissen die twee eeuwen tot vijftig, zestig jaar geleden plaatsvonden. Daarvoor heeft hij gebruik gemaakt van eerder geschreven verhalen en vooral van de daarin opgetekende getuigenissen. Toon Horsten heeft zich daarbij niet beperkt tot de geschiedenis van de kolonies zelf, maar het geheel gekaderd in de maatschappelijke, sociale en politieke context en hoe daarin doorheen het hele tijdvak armoezaaiers, bedelaars, landlopers, vagebonden en andere moeilijk in de goegemeente in te passen mensen, bekeken en behandeld werden. Daarnaast, en we hadden van Toon Horsten niet anders verwacht, is de literatuur een leidraad voor de door hem geschetste geschiedenis. Schrijvers, ook van fictie, zijn immers belangrijke getuigen en kroniekschrijvers van de tijd waarin hun verhalen zich afspelen. De auteur heeft vooral oog voor die schrijvers en geschriften die aandacht hadden voor de onderkant van de maatschappij. Zoals Charles Dickens, Jack London, Maksim Gorki, Knut Hamsun, George Orwell, Robert L. Stevenson, …. De laatste moest zelf in de praktijk ondervinden hoe stringent de wetten op de landloperij toegepast werden, omdat landloperij nu eenmaal als een gevaar beschouwd werd. Hij kon niet onmiddellijk de nodige papieren laten zien aan een doodgewone agent, werd opgepakt en als vagebond opgesloten. Stevenson, één van de grootste Britse schrijvers van de 19e eeuw!

George Orwell geeft voor Toon Horsten de meest rake beschrijving van wat men haast doorheen het hele behandelde tijdvak over de landloper kan stellen: ‘Zijn leven is ongelofelijk onaangenaam en totaal doelloos. [...] Een waardelozer bestaan is niet denkbaar.’ “Landlopers” beschrijft wat de maatschappij, met dat oordeel in het achterhoofd, met deze verschoppelingen aanvangt.

Drie periodes Het boek is in drie grote delen opgedeeld, die telkens een ruim tijdvak omvatten. Het eerste deel (1810 – 1945) met daarin de ontstaansgeschiedenis van het landlopersgesticht Hoogstraten en de weldadigheidskolonies van Wortel en Merksplas, waarvoor geen mondelinge getuigenissen voorhanden zijn. Het gaat dieper in op de wijze waarop de maatschappij naar landlopers en bedelaars kijkt. De eersten zijn het grote probleem, zij zijn niet alleen arm maar vooral ‘gedegenereerd’. Ze worden weggestopt in de uithoek van het land, in Hoogstraten. Hoogstraten is dan nog geen ‘stadje met smaak’, maar wordt aanzien als een ‘schandmerk’ voor wie ermee vereenzelvigd wordt.

ven dat toen de kop opstak en dat samenging met het ontstaan van de natiestaten. Plots zijn er Belgen en buitenlanders. In de kolonies worden ook buitenlanders opgesloten die hier hun geluk komen zoeken. Men beschouwt ze als zwervers die geen grenzen kennen. Onder hen veel OostEuropeanen, waarvan men al snel ontdekt dat ze inderdaad gekomen zijn om te werken en dat ze veel betere werkkrachten zijn dan de landlopers die dan de kolonies bevolken. Op het einde van deze periode zijn er de eerste getuigenissen uit zeg maar, tweede hand. Van mensen uit de streek aan wie verteld is hoe het er aan toe ging. We komen er ook meer aan de weet hoe het land rond de kolonies, onze regio, er toen uitzag. In het tweede deel (1946 – 1993) vinden we onder meer de verhalen die ons meer bekend in de oren klinken. Met veel rechtstreekse getuigenissen van mensen die er zelf mee te maken hadden. Vooral bewaarders, beambten, politiemensen, maar ook van landlopers zelf. Wellicht voor ons, bewoners van deze streek, het meest aansprekende deel van het boek.

Het beschrijft ook de megalomanie van de initiatiefnemers van de ‘weldadigheidkolonies’. Niet alleen in hun doelstellingen, de ‘gedegenereerde’ heropvoeden tot een in de maatschappelijk pas lopende burger, maar ook in de grootte van de projecten die ze daarvoor in de steigers zetten. Eén van die grootse plannen is het graven van een kanaal dat Brussel, Wortel en Gorinchem moet verbinden, met de bedoeling ‘om op een dag de bescheiden kolonie van Wortel te zien uitgroeien tot een stad, die aan volgende generaties de herinnering aan de deugden en het genie van de Prins-Stichter van de Maatschappij van Weldadigheid zal doorgeven’. In de loop van dit tijdvak wordt ook een fenomeen beschreven dat heel dicht komt bij wat we ook nu weer meemaken. Vreemdelingenproblematiek. De nationalisering van de mens was een nieuw gege-

22 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 22

21-2-2013 10:56:08


g

k

-

s

n t

,

n n t t

landlopers

Landlopers (achterflap) ‘Je hebt toch wel geld bij je?’ Wie opgroeide in het België van de twintigste eeuw heeft het zijn ouders wel eens horen vragen. Tot 1993 had het land een strikte wet op de landloperij. Iedereen die zich op straat begaf zonder voldoende geld om een brood te kopen, kon worden opgepakt en veroordeeld. Wie achter de tralies verdween, belandde uiteindelijk in de rijksweldadigheidskolonies van Wortel en Merksplas – ver van de steden, midden in de bossen en heidegronden. De kolonies werden een vergaarbak voor armen, asocialen, vagebonden, deserteurs, alcoholisten, eenzamen, simpelen van geest,

Het is door deze mondelinge getuigenissen het meest directe deel van het boek, het meest aangrijpende ook. Het geeft een beeld van het leven dat zich in die grote en afgeschermde ‘enclaves’ afspeelde. Het maakt ook duidelijk dat de kolonies voor de lokale gemeenschap meestal een ver van mijn bed-show waren. Zeer nabij in afstand, mijlenver in beleving.

Paradijs voor futlozen Het derde deel van het boek (1993 – 2013) behandelt de sluiting van de landloperskolonies, wat een rechtstreeks gevolg is van de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993, en de herbestemming van de domeinen en gebouwen. De auteur doet twee zaken haarfijn uit de doeken: de hallucinante wijze waarop de wet op de landloperij – die bepaalde dat je kon veroordeeld worden tot opsluiting omdat je een zwervend bestaan leidde – werd afgeschaft én de betrokkenheid van de lokale bevolking en lokale besturen bij het behoud van het landschap en de gebouwen. De wijze waarop de wet op de landloperij afgeschaft wordt (wat de facto het einde betekent van het systeem van de kolonies), is hallucinant omdat haast niemand weet dat het plaatsvindt. Het stond in een bijlage bij een Koninklijk besluit van 1993 dat de veranderde wet op de werking van de OCMW’s regelde. Niemand van de directies van de kolonies in Merksplas en Wortel was op de hoogte. Ze zijn het te weten gekomen omdat Willy Van den Bergh, destijds adjunctdirecteur van de gevangenis van Merksplas, het

verdwaalde kozakken, Joden en toevallige passanten – waar op een bepaald moment meer dan zesduizend mensen zaten opgesloten. Landlopers is het relaas van een bijzonder project, een alternatieve sociale geschiedenis van de voorbije tweehonderd jaar, met als uitgangspunt de steeds veranderende wijze waarop de Belgische maatschappij de voorbije twee eeuwen is omgegaan met haar eigen verschoppelingen. Toon Horsten (1969) groeide op in Wortel, in de buurt van de rijksweldadigheidskolonies. Hij werkt als journalist voor verschillende kranten (onder andere De Standaard) en tijdschriften. Voor dit boek sprak hij met landlopers, voormalige bewakers, directieleden en historici.

al wachtende op een vergadering per toeval las in het enige exemplaar van het Staatsblad dat alle diensten van Merksplas en Wortel rondging. Niemand van de betrokken actoren – justitie, gevangeniswezen, sociale organisaties, opvangtehuizen, welzijnsinstellingen, OCMW’s… was er vooraf bij betrokken. Nu werd de afschaffing van de wet op zich niet betwist, daar bestond al langer eensgezindheid over en er was druk vanuit Europa. Maar dat het besluit zonder enige voorbereiding op het terrein en zonder medeweten van actoren en landlopers zelf, eigenlijk tersluiks, beslist werd: zoiets kan alleen in België. Toon Horsten vertelt in het boek hoe het verder verlopen is en hoe de protagonisten van toen er op terugkijken. Tweede zaak die bijzonder is, is dat door de afschaffing van de wet de lokale bevolking en de lokale besturen eigenlijk voor de eerste maal rechtsreeks betrokken raken bij de kolonies. De toekomst van de enorme domeinen. Want ook op dat vlak was niets voorbereid. De inwoners van Wortel en Hoogstraten zijn bekommerd om wat er met de domeinen gaat gebeuren, nu ze door justitie zullen worden afgestoten. Allerhande geruchten over de mogelijke verkoop en het verdeeld geraken van het geheel van de kolonies leidt in september 1995 tot een ‘Mars op WortelKolonie’. Ook het vervolg van dat verhaal vind je uitgebreid in het boek. Bijzonder aan dit feit is, dat het de eerste maal is sedert het ontstaan van de kolonies, bijna twee-

honderd jaar eerder, dat de bevolking en de lokale besturen zich echt bekommeren om de kolonies. De twee eeuwen vooraf waren ze daar; landlopers, vluchtelingen, gedetineerden en allen die nodig waren om dat te besturen en aan de gang te houden. En buiten eerder toevallige contacten of passages – dikwijls nog van de jeugd die het domein als een paradijs beschouwde – was er weinig of geen aandacht, zo goed als geen betrokkenheid. Het waren tot dan gescheiden werelden.

Helder en boeiend verhaal ‘Landlopers’ is geen proefschrift van een historicus, maar een helder verhaal over de beide ‘Weldadigheidskolonies’ en zijn bewoners. De geschiedenis wordt er in geschetst en de context waarin ze heeft plaatsgevonden. Voor hen die meer in detail over bepaalde aspecten willen lezen er zijn vele bronvermeldingen. Het is vooral een boeiend verhaal, met veel oog voor de kleine geschiedenis, voor de anekdotes, voor de mensen die deze kolonies bevolkt hebben. Toon Horsten heeft hen met gepaste eerbied behandeld. Het maakt van ‘Landlopers’ een boek dat de bewoners van de gemeenten van de kolonies veel plezier zal bezorgen. (jaf)

Landlopers – Toon Horsten 340 blz. – 24,95 euro isbn 978 90 450 1932 1 Uitgegeven bij Atlas Contact – Amsterdam/Antwerpen www.atlascontact.nl

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 23

DHM_maart_335.indd 23

21-2-2013 10:56:08


PUBLIREPORTAGE

DIRK BLEYS BLEYS NATUURSTEEN NATUURSTEEN DIRK

ALLE MAATWERK MAATWERK IN IN ARDUIN, ARDUIN, MARMER MARMER EN EN GRANIET GRANIET !! ALLE DIRKBLEYS, BLEYS,EEN EENBEGEESTERDE BEGEESTERDEVAKMAN VAKMAN DIRK Wie in in Hoogstraten Hoogstraten de de naam naam Bleys Bleys hoort, hoort, linkt linkt deze deze meteen meteen aan aan Wie 'natuursteen' en en 'vertrouwen'. 'vertrouwen'. Niet Niet verwonderlijk: verwonderlijk: Henry Henry Bleys Bleys 'natuursteen' was van oudsher een gerenommeerde steenhouwer, aan de statie was van oudsher een gerenommeerde steenhouwer, aan de statie waar nu nu Het Het Brouwershuis Brouwershuis is. is. Zijn Zijn zoon zoon Roger Roger Bleys Bleys zette zette de de zaak zaak waar verder aan aan de de Sint-Lenaartseweg Sint-Lenaartseweg tot tot hij hij deze deze overmaakte overmaakte om om verder gezondheidsredenen. Maar Maar ook ook Henry's Henry's beide beide andere andere zonen zonen Jos Jos gezondheidsredenen. en Staf Staf bleven bleven het het vak vak uitoefenen. uitoefenen. En En het het bloed bloed kruipt kruipt waar waar het het en niet gaan kan; ook Dirk, de zoon van Jos en petekind van Staf, niet gaan kan; ook Dirk, de zoon van Jos en petekind van Staf, vond zijn passie in 'het harde materiaal', eerst 13 jaar in vond zijn passie in 'het harde materiaal', eerst 13 jaar in loondienst maar nu volop als zelfstandige. loondienst maar nu volop als zelfstandige. In 2005 begon Dirk voorzichtig met zerken In 2005 begon Dirk voorzichtig met zerken en grafstenen in Weelde Statie, vlak bij het en grafstenen in Weelde Statie, vlak bij het vliegveld. Snel breidde het assortiment zich vliegveld. Snel breidde het assortiment zich uit met trappen en vloeren en reeds na uit met trappen en vloeren en reeds na twee jaar gebood zijn boekhouder hem te twee jaar gebood zijn boekhouder hem te investeren. Dirk kocht in 2008 een oude investeren. Dirk kocht in 2008 een oude garage in de buurt en in 2009 was deze garage in de buurt en in 2009 was deze omgebouwd tot een prachtige toonzaal. omgebouwd tot een prachtige toonzaal. Als je met Dirk spreekt, spreek je met een Als je met Dirk spreekt, spreek je met een begeesterd man. Je merkt meteen dat hij begeesterd man. Je merkt meteen dat hij 'de matière' kent. Graniet uit Noorwegen, 'de matière' kent. Graniet uit Noorwegen, marmer uit Italië of Turkije, witsteen uit marmer uit Italië of Turkije, witsteen uit Frankrijk, arduin uit Henegouwen maar ook Frankrijk, arduin uit Henegouwen maar ook uit China, … Dirk ként de wereld. Meer nog, uit China, … Dirk ként de wereld. Meer nog, hij voert natuursteen rechtstreeks in van hij voert natuursteen rechtstreeks in van

India en China India en China “Elke soort heeft zijn toepassing”, “Elke soort heeft zijn toepassing”, vertrouwt hij ons toe, “Chinees arduin is vertrouwt hij ons toe, “Chinees arduin is goedkoper maar is niet zo slijtvast als goedkoper maar is niet zo slijtvast als Henegouws. Daarom raad ik voor dorpels en Henegouws. Daarom raad ik voor dorpels en vloeren Henegouws aan. Maar Chinees is vloeren Henegouws aan. Maar Chinees is dan weer een zeer goed alternatief voor dan weer een zeer goed alternatief voor brievenbussen of ander sierwerk. Zo brievenbussen of ander sierwerk. Zo probeer ik voor elke vraag van de klant de probeer ik voor elke vraag van de klant de meest scherpe prijs/kwaliteit-verhouding meest scherpe prijs/kwaliteit-verhouding te zoeken.” te zoeken.”

Persoonlijk en stijlvol Persoonlijk en stijlvol

Het klantenbestand van Natuursteen Dirk Het klantenbestand van Natuursteen Dirk Bleys, zoals de zaak officieel heet, bestaat Bleys, zoals de zaak officieel heet, bestaat

LASERGRAVURE LASERGRAVURE

Enig in de regio is de techniek van de Enig in de regio is de techniek van de lasergravure op graniet en andere lasergravure op graniet en andere hardsteen. Met een speciale techniek hardsteen. Met een speciale techniek wordt een tekening en zelfs een wordt een tekening en zelfs een rasterfoto gegraveerd op het gladde, rasterfoto gegraveerd op het gladde, liefst zwarte materiaal. Daarbij wordt liefst zwarte materiaal. Daarbij wordt een kleurstof toegevoegd die weer en een kleurstof toegevoegd die weer en wind trotseert. Zo kan een wind trotseert. Zo kan een gedenksteen of opzetplaatje hoogst gedenksteen of opzetplaatje hoogst persoonlijk gemaakt worden. De persoonlijk gemaakt worden. De grafische mogelijkheden hiervan zijn grafische mogelijkheden hiervan zijn schier onbeperkt. schier onbeperkt. in hoofdzaak uit particulieren, vaste in hoofdzaak uit particulieren, vaste aannemers en keukenbedrijven. aannemers en keukenbedrijven. Jonge koppels die gaan bouwen vinden bij Jonge koppels die gaan bouwen vinden bij Dirk vrijwel alles: arduin voor het Dirk vrijwel alles: arduin voor het buitenwerk (deuromlijstingen, dorpels,…) buitenwerk (deuromlijstingen, dorpels,…) maar ook trappen, natuursteen en maar ook trappen, natuursteen en keramische tegels, binnen- en buitentegels, keramische tegels, binnen- en buitentegels, wand- en vloertegels. Momenteel werkt wand- en vloertegels. Momenteel werkt Dirk aan de opstart van een rechtstreekse Dirk aan de opstart van een rechtstreekse invoer van keramische tegels uit Spanje. invoer van keramische tegels uit Spanje. Wie een super-budgetvriendelijke oplossing Wie een super-budgetvriendelijke oplossing zoekt, vindt misschien zijn gading ook in zoekt, vindt misschien zijn gading ook in een van de voordelige tegelloten. een van de voordelige tegelloten.

Dirk en Katleen in de ruime toonzaal. Ze hebben twee kinderen, Dries en Thomas (12 en 9 jaar). Dirk Katleen de thuismatch ruime toonzaal. Ze hebben twee kinderen, Dries en Thomas (12 en 9 jaar). Dirken laat zeldenineen bij HVV of de Heilig-Bloedprocessie zonder zijn aanwezigheid Dirk laat zelden eenen thuismatch bij HVV of de een Heilig-Bloedprocessie zonder zijn aanwezigheid voorbijgaan. Bleys Hoogstraten, het blijft eenheid! voorbijgaan. Bleys en Hoogstraten, het blijft een eenheid!

Voor de keuken heeft Natuursteen Dirk Voor de keuken heeft Natuursteen Dirk Bleys naast het klassieke Belgisch arduin, Bleys naast het klassieke Belgisch arduin, graniet en composiet de onovertroffen graniet en composiet de onovertroffen keramische keukenbladen tot een lengte keramische keukenbladen tot een lengte van 3,60 meter. Keramiek is het meest van 3,60 meter. Keramiek is het meest gebruiksvriendelijk materiaal voor de gebruiksvriendelijk materiaal voor de keuken. keuken.

24 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 24

21-2-2013 10:56:11

O D D H H ' 'v E E p p e e d d V V a a k k

D D


PUBLIREPORTAGE

Ook, en zeker van oudsher, is Natuursteen Ook, en zeker van oudsher, is Natuursteen Dirk Bleys gespecialiseerd in grafzerken. Dirk Bleys gespecialiseerd in grafzerken. Het verwerken van glas en inox maakt de Het verwerken van glas en inox maakt de 'verpersoonlijking' van een grafsteen uniek. 'verpersoonlijking' van een grafsteen uniek. Elke grafzerk wordt uitgewerkt van Elke grafzerk wordt uitgewerkt van persoonlijk idee tot een stijlvol persoonlijk idee tot een stijlvol eindresultaat conform de reglementen van eindresultaat conform de reglementen van de verschillende begraafplaatsen. de verschillende begraafplaatsen. Verder gebruikt Dirk een zeer eigen Verder gebruikt Dirk een zeer eigen afwerktechniek: de lasergravure (zie afwerktechniek: de lasergravure (zie kader). kader). Door zijn jarenlange ervaring heeft Dirk de Door zijn jarenlange ervaring heeft Dirk de

beste contacten met leveranciers in elke disbeste contacten met leveranciers in elke discipline en uit elke windrichting. cipline en uit elke windrichting. Wie een offerte wil kan een afspraak maken Wie een offerte wil kan een afspraak maken in de toonzaal, wat handig is bij het kiezen. in de toonzaal, wat handig is bij het kiezen. De toonzaal wordt verschillende keren per De toonzaal wordt verschillende keren per jaar geüpdatet en ligt tenslotte maar op een jaar geüpdatet en ligt tenslotte maar op een kwartiertje rijden van Hoogstraten. Maar kwartiertje rijden van Hoogstraten. Maar Dirk bekijkt mogelijk ook bij u thuis of op de Dirk bekijkt mogelijk ook bij u thuis of op de werf uw probleem. En natuurlijk is elke werf uw probleem. En natuurlijk is elke offerte vrijblijvend. Binnenkort wordt de offerte vrijblijvend. Binnenkort wordt de website helemaal vernieuwd en kan je er website helemaal vernieuwd en kan je er alvast wat ideeën opdoen. alvast wat ideeën opdoen.

OPENINGSUREN OPENINGSUREN MAANDAG: 09.00u - 12.00u | 13.30u - 17.30u

MAANDAG: 09.00u- -12.00u 12.00u||13.30u 13.30u- -17.30u 17.30u DINSDAG: 09.00u DINSDAG: 09.00u - 12.00u | 13.30u - 17.30u WOENSDAG: 14.00u - 17.30u WOENSDAG: - 17.30u DONDERDAG 14.00u gesloten DONDERDAG gesloten VRIJDAG: 09.00u - 12.00u | 13.30u - 17.30u VRIJDAG: 09.00u - 12.00u | 13.30u - 17.30u ZATERDAG: 09.00u - 12.00u ZATERDAG: 09.00u - 12.00u ZONDAG gesloten ZONDAG gesloten Een afspraak kan ook bij u thuis! Een afspraak kan ook bij u thuis!

Natuursteen Dirk Bleys Natuursteen Dirk 83 Bleys Nieuwe Stationsstraat - 2381 Weelde-Statie

Nieuwe - 2381 Tel.: +32Stationsstraat 14 65 74 03 - 83 Fax.: +32 Weelde-Statie 14 71 73 58 Tel.: 65 844 74 03 - Fax.: +32 14 71 73 58 Gsm.:+32 +3214472 450 Gsm.: +32 472 844 450 www.natuursteenbleys.be www.natuursteenbleys.be info@natuursteenbleys.be info@natuursteenbleys.be

DIRK BLEYS NATUURSTEEN

ALLE MAATWERK MAATWERK IN IN ARDUIN, ARDUIN, MARMER MARMER EN EN GRANIET GRANIET !! ALLE

e

Nieuwe Stationsstraat 83 2381 Weelde-Statie - België Nieuwe Stationsstraat 83 2381 Weelde-Statie - België Tel: 014 65 74 03 - Fax: 014 71 73 58 - GSM: 0472 84 44 50 Tel: 014 65 74 03 - Fax: 014 71 73 58 - GSM: 0472 84 44 50 info@natuursteenbleys.be info@natuursteenbleys.be

j t ) n , t e

g tis grra o eartties offffe rte

GRAFMONUMENTEN & URNES GRAFMONUMENTEN & URNES DORPELS & VENSTERTABLETTEN DORPELS & VENSTERTABLETTEN TEGELS (NATUURSTEEN & KERAMIEK) TEGELS (NATUURSTEEN & KERAMIEK) KEUKENBLADEN (NATUURSTEEN, COMPOSIET, KEUKENBLADEN (NATUURSTEEN, COMPOSIET, KERAMIEK) KERAMIEK) N TRAPPEN LADE TRAPPEN ENB DEN K W A U L U E B BRIEVENBUSSEN E K NIIEUMWISCHE KEUKEN BRIEVENBUSSEN N … KERAMISCHE … KERA

g n

k , n e t e

STEE DS ASATN EED TEGELL OTE E PE AAN ONSKT BL ONKLLOG ALROETE N OPBA PN RE P RIJZEN RIJZE N BEKIJK ONZE REALISATIES OP

BEKIJK ONZE REALISATIES OP www.natuursteenbleys.be www.natuursteenbleys.be

OPENINGSUREN OPENINGSUREN MAANDAG - DINSDAG - VRIJDAG MAANDAG VRIJDAG 9.00 u-- DINSDAG 12.00 u ---- 13.30 u - 17.30 u 9.00 u - 12.00 13.30 u - 17.30 u WOENSDAG: 14.00uu --- 17.30u WOENSDAG: 17.30uu ZATERDAG: 14.00 9.00 u - 12.00 ZATERDAG: 9.00 u - 12.00 GESLOTEN u DONDERDAG EN ZONDAG DONDERDAG EN ZONDAG GESLOTEN TOONZAAL OOK OPEN OP AFSPRAAK TOONZAAL OOK OPEN OP AFSPRAAK

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 25

DHM_maart_335.indd 25

21-2-2013 10:56:12


hoogstraten

26 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 26

21-2-2013 10:56:44


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6, tel. 03 315 73 64, dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout. tel.: 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

Dorpsraad HOOGSTRATEN – Op maandag 18 maart organiseert de dorpsraad van Hoogstraten haar jaarlijkse algemene vergadering in zaal De Welgezinde van het administratief centrum. Op de agenda staan volgende zaken 1/ Stand van zaken Prioriteitenlijst 2012 • Stadspark in de Gravin Elisabethlaan • Veilige en duidelijke gemarkeerde zebrapaden in de Hoogstraatse bebouwde kom 2/ Toelichting door het Stadsbestuur ( telkens max. 10 minuten ) • Belang van de dorpsraad als adviesraad. Waarom dorpsraden? Waarom is dit belangrijk • Voor het college van Burgemeester en Schepenen. • Begroting 2013 in functie van de deelgemeente Hoogstraten. • Werking beheers-en beleidscyclus ( BBC ) en de implicaties op de werking van de Dorpsraad.

3/ Vragen vanuit het Dorpsraadbestuur aan het College • We horen momenteel regelmatig klachten over niet berijdbare en besneeuwde fietspaden, waarover vele jonge studenten naar de scholen moeten. Wat is het beleid? • We ontvangen de laatste tijd klachten in verband met geluidsoverlast rondom • Hoogstraatse Horecazaken. Hoe gaat het College hiermee om? • Stand van zaken herinrichting Lindendreef. Worden er nog aanpassingen • voorzien aan het parkeren en het vrijwaren van het voetpad? • Stand van zaken in het zwembad-dossier • Werking van het nieuwe rusthuis. We horen negatieve geluiden oa. in verband met tekort aan personeel. • Omleidingsverkeer bij Heilig Bloed en andere manifestaties in Hoogstraten-Centrum : • De zwakke weggebruiker komt in de verdrukking door de lijnbussen en ander zwaar verkeer ( n.a.v. een vraag in de Verkeersraad) 4/ Vragen vanuit het publiek (fh)

Rode Kruis brevetteert helpers

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Hoogstraten: Eind vorig jaar gaf Rode Kruis-Hoogstraten zijn cursussen Eerste Hulp en het vervolg Helper. Eind januari werden tijdens een kleine receptie de brevetten uitgereikt aan de geslaagden. Op foto van links naar rechts: adjunct verantwoordelijke vorming Suzy Wilms – ondervoorzitter Brigitte Broers – Ingrid Jansen – Sofie Van Den Ouweland – Nancy Carpels – Nico Langhmans – Lien Bosmans. Ook Liesbeth Heylen, Hanne Goetschalckx, Natascha Van Hoof, Helena Mattheussen, Lies Horsten Evy Corthouts, Rebecca Jasmin Campangne en Conny Adriaensen waren geslaagd maar door omstandigheden niet aanwezig op onze receptie. Deze mensen willen in geval van nood hun medemens kunnen helpen en niet machteloos toekijken. Proficiat van gans Rode Kruis-Hoogstraten. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 27

DHM_maart_335.indd 27

21-2-2013 10:56:44


HOOGSTRATEN

Help mee het Ambassadeurschap Lekker Land Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

HOOGSTRATEN - Hoogstraten behaalde voor de periode 2013 - 2014 de titel ‘Culinair ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land’. De stad haalde het van de andere kandidaten van onze provincie met een samenwerkingsvoorstel tussen de Hoogstraatse horeca en het stadsbestuur. Het is een project waarvan de inwoners en de verenigingen kunnen genieten en meewerken.

of kookclub! Halloween ken je wel, maar heb je al eens gehoord over Aardbeienhalloween? In de herfst zullen er wel héél speciale lampionnen in het straatbeeld verschijnen… de jeugdbewegingen en scholen horen hier binnenkort meer over. Al benieuwd? Laat al even iets weten!

Streekbierproeverij

Het weekend van 8 en 9 juni 2013 en ook in 2014 organiseren het bestuur in de deelgemeenten heuse Aardbeienfeesten! Om mee voor de nodige sfeer en activiteiten te zorgen, doen we graag een oproep naar onze Hoogstraatse verenigingen. Wil je met je fanfare komen spelen, wil je een centje bijverdienen door een terras uit te baten, of heb je ideeën voor activiteiten? De Hoogstraatse horeca werkt graag samen met jullie het programma uit, dus neem gerust contact op.

In het voorjaar kan je met je vereniging deelnemen aan een streekbierproeverij in een horecazaak in één van onze deelgemeenten. Op het programma staat een deskundige uitleg over enkele lekkere streekbieren… en natuurlijk wordt er ook uitgebreid geproefd. Belangstellenden nemen contact op met de dienst voor toerisme.

Maak kans op 500 euro subsidie Organiseert uw vereniging een culinaire activiteit die je in het teken kan zetten van Vlaanderen Lekker Land door te werken met lekkers uit onze gemeente? Wil je een bestaande activiteit tijdens deze feestjaren eens uitbreiden, of heb je als vereniging een goed idee voor een nieuwe culinaire activiteit? Dan maak je kans op een eenmalige subsidie van 500 euro. Hierover lees je binnenkort meer informatie. Heb je al ideeën of interesse, geef dan gerust al een seintje.

Aardbeifeesten

... en nog zoveel meer!

Win een kooksessie met een professionale kok

Smaakt dit al naar meer? In de horecazaken loopt in het voorjaar vanaf 15 maart een zoektocht naar het lekkerste Hoogstraatse streekgerecht en tijdens de opening van het toeristische seizoen op 28 april en de jaarlijkse zomeropendeur kan je genieten van lekkers uit Hoogstraten, en er wordt ook een smakelijk fietsdiner uitgewerkt. In 2014 dagen we kookouders van jeugdkampen uit, leggen we de link tussen aardbeien en kunst en volgt natuurlijk een spetterende afsluiting van ons ambassadeurschap. Je hoort er ongetwijfeld nog meer over.

Later dit jaar kan je ook deelnemen aan een kookwedstrijd met streekproducten. De winnaar krijgt een professionele kok over de vloer, die een gratis kookworkshop geeft bij je vereniging

Heb je interesse om aan één van de activiteiten deel te nemen? Neem dan contact op met de dienst voor toerisme: toerisme@hoogstraten.be | 03 340 19 55 (fh)

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

Woensdag 13 en 27 maart PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur Dinsdag 19 maart WANDELING ten voordele van Trias. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur . Locatie: De Guld in Wortel. Wandeling in en om toeristisch Hoogstraten. Woensdag 20 maart LEDENVERGADERING met voordracht door Jos Meermans over "De ster van een wonderkind" Mozart in Hof ter Smisse om 14.00 uur Dinsdagen 05-12-19 en 26 maart KAARTEN/BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St. Jorisgilde. 100

Dinsdagen 12 en 26 maart RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Brouwerijstraat 2

95 75

Woensdag 6, 13, 20 en 27 maart ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ te Zundert

100

Woensdag 6, 13, 20 en 27 maart AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur

75 5

Donderdagen 7, 14, 21 en 28 maart NORDIC WALKING van 9.30 tot 12.30. Vertrek in Castelré

95 25

0 25 5 0

28 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 28

21-2-2013 10:56:45


hoogstraten

ACW-vraagt ruimer treinaanbod in de Noorderkempen Hoogstraten: In een persnota neemt het ACW-Hoogstraten een standpunt in omtrent het afnemende treinaanbod in station Noorderkempen. “Op maandag 15 juni 2009, nu bijna 4 jaar geleden, werd station Noorderkempen en daarmee ook de lijn Noorderkempen – Antwerpen Centraal eindelijk geopend. Voor de eerste keer in de geschiedenis van ons landje reden er treinen vanuit onze regio richting Antwerpen. Het succes is groot: de parking rond het station Noorderkempen staat meestal overvol. Auto’s worden geparkeerd in de verhoogde grasbermen en overal waar er ook maar een plaatsje vrij is. Niet alle treinen hebben een hoge bezettingsgraad natuurlijk maar dikwijls is het er een drukke bedoening. Het is voor iedereen duidelijk: NMBS mag een tandje bijsteken met meer parkeerplaatsen en frequenter treinaanbod. Maar wat stellen we vast tot onze verbijstering: er werd geknipt in het aanbod vanaf 9 december. Zowel overdag als ’s avonds, tijdens de werkdagen en de weekends. Even wraakroepend is dat er amper protest is te horen. Wat vinden onze beleidsmensen daarvan? ‘De stille Kempen’ is de geknipte regio om gevangenissen weg te stoppen, een eindje verderop heeft men in het verleden de meest vervuilende industrieën neergepoot. Maar een fatsoenlijke treinontsluiting uitbouwen met het centrum van het land? Vergeet het maar!

e

Mensen die het goed menen zien hun hoop gesteld op de Fyra-verbinding Antwerpen – Breda

met een tussenstop in station Noorderkempen vanaf 8 april. Ondertussen mag er zelfs geen Fyra meer op de sporen… Waarom niet gaan voor een uurverbinding van 6.00 tot 24.00 uur tussen Noorderkempen en Antwerpen met een halfuurverbinding tijdens de morgen- en avondspits? Waarom geen regelmatige grensoverschrijdende lijn die een vlotte verbinding mogelijk maakt met het Nederlandse

-

Wij vragen meer alertheid van onze beleidsmensen: steek de handen uit de mouwen, onze regio bleef lang genoeg verstoken van een comfortabele treinontsluiting!” Aldus ACW-Hoogstraten. (lvr)

Je weet wel, daar op de hoek in

0

e

spoornet? Dat zou pas getuigen van enige ambitie. Wij zijn ervan overtuigd dat de resultaten van deze lijn positief zullen afsteken tegenover vele andere lijnen van ons land.

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 29

DHM_maart_335.indd 29

21-2-2013 10:56:46


HOOGSTRATEN

organiseert op

vrijdag 22 maart grote algemene

Parochiezaal “TrefPunt” in Wortel De kwis start om 20.00 uur, de deuren zijn vanaf 19.00 uur open Ploegen max. 6 personen 20 euro inschrijvingsgeld per ploeg a² + b² = c² Himalaya Gallo-Romeinen E = MC²

Gelieve vooraf in te schrijven bij: Peter Janssens – Rooimans 6 te 2323 Wortel tel. 03 314 19 27 of 0475 36 07 38 of mailen naar petjns@skynet.be en door storting op rek. BE54 8500 4844 2097 - SPAA BE22 met vermelding ploegnaam (inschrijving enkel geldig na betaling)

Enkel indien er nog plaats is, kan de avond zelf nog worden ingeschreven.

Geldprijzen voor de eerste 5 ploegen

algemene kennis – sport – muziek – film – tv – radio – aardrijkskunde – actualiteit – enz.

algemene kennis – sport – muziek – film – tv – radio – aardrijkskunde – actualiteit – enz.

Kwisavond

WERELDWINKEL HOOGSTRATEN

MUZIEK voor het ZUIDEN

You Raskal You Zaterdag 16 maart 2013 - 20 uur

Zaal Cecilia Gelmelstraat - Hoogstraten Inkom 10 euro Inschrijven in de wereldwinkel

30 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 30

21-2-2013 10:56:47


hoogstraten

Sint Hubertusviering

Familie-Quiz HOOGSTRATEN – Op vrijdag 8 maart organiseert de Badmintonclub Hoogstraten hun derde Familie-Quiz. De deelnemende ploegen, van maximum zes personen, worden om 20 uur stipt verwacht in zaal Pax. Inschrijven kan voor 1 maart langs badmintonquiz@bchoogstraten met vermelding van de naam van uw ploeg en betaling van 15 euro op rekening 850-8766914-52. Het aantal ploegen dat kan deelnemen is beperkt. (fh)

Doe je voordeel met woonpremies HOOGSTRATEN: Ben je huurder of verhuurder? Zijn er zaken die je in jouw huurwoning wil aanpassen? Denk je aan dakisolatie, maar vrees je voor een te hoge kostprijs? Kom dan naar de infoavond op donderdag 21 maart 2013 om 20.00 u in de Welgezinde op het gemeentehuis en kom jouw voordeel halen. Op deze infoavond wordt je op de hoogte gebracht van de premies die nu gelden in 2013. Zowel huurders als verhuurders komen in aanmerking voor premies. Bovendien zal de energierekening van jouw woning dalen en het aangenamer wonen zijn. Tijdens de infoavond komen ook de rechten en plichten van huurder en verhuurder aan bod, gebracht met praktijkvoorbeelden en mogelijke valkuilen.

CASTELRE / HOOGSTRATEN - Op zaterdag 26 januari organiseerde de Stichting Castelré een plechtige Sint Hubertusviering in de begijnhofkerk in Hoogstraten. De viering werd muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Antwerpse Jachthoornblazers en het Ceciliakoor uit Meer op het orgel begeleid door Luc Dockx. De Stichting Castelré organiseert deze viering naar aanleiding van het einde van het jachtseizoen. De Stichting Castelré wil zich inzetten voor het cultureel erfgoed van Castelré en het Groeske, maar steekt ook de handen uit de mouwen. Zo organiseren ze jaarlijks een opruimdag, om het zwerfvuil van de omgeving op te ruimen. (fh)

200

Twijfel je of deze infoavond ook voor jou interessant is? Overloop dan even onderstaande checklist: - Je weet niet welke premies er zijn en hoe deze moeten aangevraagd worden - Het is niet altijd duidelijk welke kosten de huurder en welke de verhuurder moet betalen - De administratieve en praktische rompslomp voor het verhuur van de woning wordt je teveel - Welke eenvoudige ingrepen zijn er om de EPC score van mijn huurwoning te verbeteren - Je twijfelt of de elektriciteit in orde is en/of kent de wetgeving omtrent het keuringsattest niet goed - Je bent niet op de hoogte van de wetgeving omtrent de verplichte rookmelder Zijn er één of meerdere punten van toepassing op jouw woning? Kom dan zeker even langs! Na de toelichtingen is er tijd en ruimte om persoonlijk advies in te winnen. Je kan dit op de avond zelf aangeven of vooraf via wonen@ hoogstraten.be. Ook nadien kan je nog terecht bij het Woonloket. Meer info: Woonloket, wonen@hoogstraten.be of 03 340 19 19 (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 31

DHM_maart_335.indd 31

21-2-2013 10:56:47


HOOGSTRATEN

Veel helpende handen zorgen voor een warme kerstavond HOOGSTRATEN - Ook dit jaar en voor de derde maal op rij werd een kerstfeestje georganiseerd in VTI Spijker voor mensen die eenzaam zijn en/of minder financiële mogelijkheden hebben. Onder het motto 'Iedereen verdient een warme kerst – Niemand alleen op kerstavond' hadden zich in totaal ca 140 mensen aangemeld, waaronder een 40-tal kinderen. De deelname was gratis maar aan iedere volwassene was gevraagd een cadeautje mee te brengen ter waarde van ca 2,5 Euro. Vanaf 17 uur werden de "gasten" ontvangen tijdens een alcoholvrije receptie. Behalve de gelegenheidskoks Jan en Jef in de keuken, hadden ook enkele vrijwilligers zich spontaan aangemeld om te helpen en zich onder de gasten te mengen. Nadien namen zij plaats aan de feestelijk opgesmukte tafels, en kon, na het welkomswoord, de maaltijd beginnen: een fijnverzorgd voorgerechtje met tonijn, pompoensoep met stukjes paprika, kalkoenfilet met champignonsaus en/of fruitsla en kroketjes, ijstaart met fruit. De nodige frisdranken werden natuurlijk niet vergeten. Tijdens de maaltijd zorgde een muzikant voor aangepaste achtergrondmuziek en tussendoor zong een koortje kerstliederen. Kinderen van de gezinsviering uit Meer hadden ervoor gezorgd dat ieder aanwezig kind een mooie kerstkaart mocht ontvangen. De kinderen konden zich, onder begeleiding, vermaken in een speciale kinderhoek. Na de maaltijd kregen de genodigden een liedjesblad en werden ze uitgenodigd om mee te zingen onder begeleiding van de live-

spelende muzikant. Omstreeks 22 uur begonnen de mensen stilaan te vertrekken. Maar vooraleer de zaal te verlaten kreeg ieder van hen nog een kerstcadeautje mee. En of ze tevreden waren !!! Heel wat woorden van dank werden uitgesproken aan het adres van de mensen die deze fijne avond mogelijk maakten (in totaal zo'n 25 vrijwilligers). Pas rond 23 uur werd het feest afgesloten en kon de opruiming beginnen.

Met speciale dank aan VTI Spijker voor de praktische ondersteuning en de sponsoring (opbrengst posterbeurs van de leerlingen), denken de organisatoren (De Toevlucht, OCMW, Welzijnsschakel 't Ver-Zet-je, buurtwerking, Murga L'Santa) nu al na over de volgende editie 2013 met de betrachting om ook de Hoogstraatse bevolking zoveel mogelijk te betrekken bij dit door iedereen sterk gewaardeerd initiatief.

Word jij al eens gepest? Hoogstraten: Begin februari werd er in de klassen van de basisschool van het Klein Seminarie extra gewerkt rond ‘pesten op school’. De bedoeling is dat de leerlingen er zich van bewust worden dat pesten serieuze emotionele gevolgen kan hebben. In klas 3v1 werd er elke ochtend een stukje voorgelezen uit Het Pest Actie Plan van Guy Didelez. Nieuwkomer Farida wordt uitgesloten. Op een dag komt de grootste pestkop van de klas in een benarde situatie. Daar leert ze Farida beter kennen en ze heeft spijt van haar wangedrag. Turnjuffen Ann en Marion organiseerden voor elke klas een les ‘sherborne’. Dit is een bewegingspedagogiek die zich richt op zowel de motorische als op de cognitieve ontwikkeling. Hiernaast werd er veel belangstelling gehecht aan doelstellingen op sociaalemotioneel vlak namelijk het ontwikkelen van een positief zelfwaardegevoel en het ontwikkelen van de bekwaamheid om relaties aan te gaan en te communiceren.

Bewegingspedagogiek die zich richt op zowel de motorische als op de cognitieve ontwikkeling

De leerlingen van klas 6v2 gingen hun medeleerlingen over ‘pesten’ interviewen.

- Word jij al eens gepest? - Waarom pesten mensen elkaar? - Zou pesten bestraft moeten

worden? - Wat doen jullie deze week rond «pesten»? (lucR/red)

32 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 32

21-2-2013 10:56:48


hoogstraten

Kunst gestolen op de Vrijheid HOOGSTRATEN - Op zaterdag 2 februari jl.werd een kunstwerk gestolen op de Vrijheid. Naar aanleiding van de jaarlijkse “Dag van het DKO” openden alle deeltijdse kunstacademies in Vlaanderen hun atelierdeuren voor het grote publiek. Zo ook onze eigen Academie van Hoogstraten, het IKO. Naast de open atelierdag met vele kinderen, tieners en volwassenen, trok de Academie alle aandacht met zijn project “IKO KRAAMT” op de Vrijheid. Met dit project, het jaarlijkse kunstevenement, zoekt het IKO iedere Hoogstratenaar en bezoeker op buiten de muren van de Kunstacademie.
 Met acht kunstzinnige ‘kramen’ of modules wordt het publiek op de Vrijheid geprikkeld met een uitspraak of gedachte van een kunstenaar, kunstfilosoof of -criticus.

 Of zoals een artikel over “IKO Kraamt” verschenen in Gazet van Antwerpen” (01/02/’13) schrijft: “...de IKO-studenten kramen deze gedachten uit op de straat aan al wie het horen, zien of verzwijgen wil.

Hierbij rekenen zij natuurlijk op reactie van u, ons, de toevallige voorbijganger, de Hoogstratenaar.

”

l l

l

En dit werd misschien nogal ‘letterlijk’ genomen aldus Antoinette Louwerse en Petra Van der Put, beiden uit Minderhout en al jaren enthousiaste cursisten aan de Kunstacademie IKO Hoogstraten. “...op zaterdag 2 februari waren we helemaal klaar om met ons project de Vrijheid op te gaan om het aan de buitenwereld te tonen. Een foto en een beeldhouwwerk presenteerden we die dag in onze open galerijruimte, maar nog geen dag later bleken de werken gestolen te zijn....” Uiteindelijk blijkt de hele opzet te horen bij het plan binnen dit project, bedacht door Antoinette, Petra en Remco, allen studenten Fotokunst/ Beeldhouwen aan onze Hoogstraatse kunstacademie. Het ludieke idee kwam van hen, zij waren de bedenkers en dus opzet geslaagd, sterker nog, deze module (aan de Gelmel) begint een heel eigen leven te leiden. “...zo belandde een ‘gestolen’ kunstwerk op

Foto: Petra Van der Put en Remco Molkenboer marktplaats.be en een ander werk groeide uit tot een nieuw project “Missing Photo...” Het gaat om de gestolen foto van Sofie Nagels, leerkracht Fotokunst in het IKO. De foto werd d.d. 02/02 gestolen door géén onbekende, het was een oud-leerling. Hij heeft het idee opgevat de werkgroep te triggeren. Om de paar dagen duikt de foto elders op en volgt een mail met “waar” de foto zich bevindt. “...ondertussen werd de diefstal als het ware gerapporteerd in een pv en het overige werk verzekerd voor ‘onschatbare’ waarde...” zegt Remco uit Breda. Hier kregen zij de hulp van medecursisten Paul Kennis en John Versmissen uit Hoogstraten, medestudenten uit het 2de jaar fotokunst. Ook andere oud-leerlingen van de academie wisten hun sympathie te delen. “Beeldend op Stal” een 6-koppig kunstenaarscollectief uit Brecht, wilden maar al te graag meewerken uit liefde voor

de kunst en vooral mooie herinneringen aan hun opleiding aan het IKO Hoogstraten. “Verder is ook de uitbater van de Gelmel als bij toeval een soort van partner geworden doordat zijn bewakingscamera een en ander gezien heeft...” voegt Remco hier glimlachend aan toe. De open galerijruimte die deze 3 creatievelingen bedachten, was de laatste op de welbepaalde route van acht geslaagde “kramen” op de Vrijheid. De clou was de uitspraak waar deze cursisten voor hun open galerijruimte rond werkten: “Een kunstwerk wordt pas echt waardevol wanneer het gestolen wordt” Doordat deze module als onderdeel van IKO Kraamt zijn effect niet wist te missen en de mensen van het atelier nog meer enthousiast gingen samenwerken, willen zij er absoluut op de eindejaarstentoonstelling van het IKO een overzicht van tonen. Wachten tot Heilig Bloed dus, wij zijn alvast benieuwd!

"Missing Photo", Willem Beesems DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 33

DHM_maart_335.indd 33

21-2-2013 10:56:49


HOOGSTRATEN

H k h

O k a n t o a g t U k z v b h k

W t m d e v d h d v g m w m s M o d b E h s d p o h N

34 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 34

21-2-2013 10:56:49


hoogstraten

Groen licht voor herstel van het dak van de begijnhofkerk HOOGSTRATEN: Het dak van de begijnhofkerk is zo lek als een vergiet en moet dringend hersteld worden. Wat is er aan de hand? Op 7 september 1999 werden de restauratiewerken van de begijnhofkerk opgeleverd en door alle betrokken partijen goedgekeurd. Maar al na enkele jaren vlogen er leien in het rond. Een toestand die steeds erger werd en ondertussen ook het hout onder de leien en de dakconstructie aantast. Maar het Agentschap Onroerend Erfgoed was niet geneigd om opnieuw in de kerk te investeren, zo kort na de restauratie. Uit bezorgdheid voor het monument gingen de kerkfabriek van het begijnhof en Het Convent op zoek naar wat er fout gelopen was. En, bij nazicht van het dossier bleek al vlug men geen van de betrokken partijen: de architect, het Agentschap, het stadsbestuur of de aannemer de “schuldige” kan noemen. Wat liep er dan fout. In de raming van de architecten was een vermoedelijke hoeveelheid van 905 m² te vervangen natuurleien voorzien. Een werk dat volgens de raming 2.449.175 BEF of 60.713 euro zou kosten. In het lastenkohier stond wel vermeld “in opzoeking”, wat zoveel wil zeggen dat de aannemer bij zijn offerte moet vermelden hoeveel leien hij gaat vervangen. De laagste bieder, de firma PIT, voorzag in zijn bieding dat er veel minder dan 905 m² leien moesten vervangen worden en rekende voor dat werk dan ook maar 306.666 BEF of 7.602 euro voor aan. Er werden dus gewoon te weinig leien vervangen, maar men betaalde niet te veel en gaf ook maar subsidie op een dat kleiner bedrag. Met die wetenschap en de uitdrukkelijke vraag om spoedig in te grijpen om verder verval van de dakconstructie te voorkomen, kon de kerkfabriek en Het Convent het Agentschap Onroerend Erfgoed overtuigen om, op de eerste plaats in het belang van het monument, de werken toch te subsidiëren. Het nieuwe bestuur kreeg dan ook de toelating om, volgens de daarvoor voorziene procedure, een architect aan te stellen. We zijn overtuigd dat men dat ook spoedig zal doen (als het al niet gebeurd is), want het is vijf voor twaalf. Nee, twaalf uur. (fh)

Enkele jaren na de restauratie vlogen de leien in het rond het water deed de rest

Eerst was er (alleen) waterschade aan de dakconstructie, nu lekt het in de kerk zelf

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 35

DHM_maart_335.indd 35

21-2-2013 10:56:49


hoogstraten

Om Bompa te verrassen

HOOGSTRATEN – De zoon en kleinzoon van de 77-jarige Jef van den Broek uit Hoogstraten willen bompa verrassen met een foto van hun viergeslacht in De Hoogstraatse Maand. Daarom plaatsen we de foto van bompa samen met de 55-jarige opa Dré van den broek, de 26-jarige papa en de vier maanden oude Stan van den Broek, waar bompa zo trots op is. (fh)

Begijnhofkerk steunt ‘t Ver-Zet-je

HOOGSTRATEN: Dat een kerkfabriek instaat voor het onderhoud van het kerkgebouw, het orgel en de benodigdheden voor de liturgie is genoegzaam bekend. Dat de Kerkfabriek Sint Jan Evangelist van het Begijnhof in Hoogstraten echter ook oog heeft voor de sociale noden in onze gemeenschap is minder geweten. De Hoogstraatse Welzijnsschakel ‘t Ver-Zet-je was dan ook aangenaam verrast te vernemen dat de bestuursleden van de kerkraad van de Begijnhofkerk naar aanleiding van ‘Soep op de stoep’ op 14 december beslist hebben om ‘t Ver-Zet-je een duwtje in de rug te geven. Namens ‘t VerZet-je ontving Vic Cornelissen van voorzitter René Roos een bedrag van 300 Euro. Deze gift is uiteraard meer dan welkom voor de verdere uitbouw van de ondersteuning die ‘t Ver-Zet-je wil bieden aan kansarmen en minder-bedeelden in onze buurt. Wilt u meer informatie of zelf hieraan meewerken als vrijwilliger, neem dan contact op met Vic Cornelissen (tel 03 314 40 01) of doe een gift op bankrekening IBAN BE21 9794 3318 2403 op naam van ‘t Ver-Zet-je. (fh)

Slimste Dienstencentrum van Vlaanderen HOOGSTRATEN - Ter gelegenheid van 40 jaar bestaan van Lokale Dienstencentra, wordt een quiz georganiseerd. Deelname is gratis en inclusief een heerlijke pannekoek nadien. Inschrijven kan tot 3 maart aan het onthaal van lokaal dienstencentrum 't Gebuurt, telefonisch of via mail. Later nemen winnende ploegen, van maximum 6 personen, uit al de dienstencentra het tegen elkaar op voor de titel van 'Slimste dienstencentrum van Vlaanderen'. Praktisch: Op donderdag 7 maart van 13.30 tot 17 uur in dienstencentrum 't Gebuurt, Jaak Aertslaan 4. Deelname is gratis. Info: 03 3401630 (fh)

36 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 36

21-2-2013 10:56:51

G c ( V m k

Y a v


hoogstraten

Overleg loont

De Wereldwinkel met “Muziek voor het Zuiden” HOOGSTRATEN: De medewerkers van Oxfam Wereldwinkel organiseren op zaterdag 16 maart om 20 uur voor de tweede maal een muzikale avond. Deze gaat door in zaal Cecilia in de Gelmelstraat.

Guy Brees (zang, toetsen, banjo), Maarten Michielsen (gitaar, lapsteel), Rienk Michielsen (gitaar, zang), Tijl Piryns (drums, zang) en Raf Vorsselmans (bas), vijf vrienden uit Antwerpen met roots in Hoogstraten vormen samen de bekende groep ‘You Raskal You’. You Raskal You brengt ‘goeie’ eigen muziek, aangenaam om naar te luisteren, en ideaal om van te genieten gezellig aan een tafeltje met een

glaasje wijn en wat lekkers uit de wereldwinkel. Twee jaar geleden bracht de groep een cd uit, die bij heel wat mensen in de smaak viel en op dit moment werken ze aan een tweede cd. Kaarten voor het optreden zijn te koop aan e 10 in de wereldwinkel. De winkel is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 17u. (fh)

HOOGSTRATEN - Begin februari opende restaurant Lewis, Vrijheid 136. Een klasse zaak in een neoclassicistische stijl, gebouw met stijl. Een voorbeeld van hoe een beeldbepalend gebouw in het centrum van de stad een nieuwe bestemming kan krijgen met respect voor het architecturaal patrimonium, één van de troeven van Hoogstraten. In het eerste ontwerp verdwenen de ramen en de inkomdeur op het gelijkvloers, om plaats te maken voor een grote glaspartij. Omdat het gebouw op de “goedgekeurde lijst van ons historisch bouwkundig erfgoed” staat, kwam er een overleg tussen de eigenaar, de architect en de adviesgroep bouwkundig erfgoed. En al snel waren alle partijen het eens dat het restaurant veel meer allure zou hebben indien men de prachtige gevel zou behouden. Ondanks het feit dat er enkele mooie interieurelementen moesten verdwijnen om de nieuwe functie in het gebouw te kunnen realiseren, is restaurant Lewis een voorbeeld van hoe het ook kan. (fh)

Wandelconcert in de St-Katharinakerk HOOGSTRATEN – Op zaterdag 9 maart vanaf 13.30 uur verzorgen de leerlingen van de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen hun jaarlijks stemmig voorjaarsconcert. “Al wandelend” door de Sint-Katharinakerk kan het publiek genieten van verschillende solisten en ensembles. Een origineel concept, dat de luisteraar meeneemt door het mooie kerkdecor, genietend van prachtige muziek. Voor de leerlingen een ideale gelegenheid om zich nog eens aan het publiek te tonen. Ook het schitterende barokorgel wordt bespeeld. De inkom is gratis. Extra info op tel.: 014 69 95 39 -www.amwn.be - (fh)

r n n . m n -

t -

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 37

DHM_maart_335.indd 37

21-2-2013 10:56:51


HOOGSTRATEN

Junior journalist Davidsfonds 2013 Hoogstraten: Van de 203 deelnemende leerlingen van het 5e leerjaar uit de gemeente Hoogstraten werden er 20 uitgenodigd in Hoogstraten op het Klein Seminarie. De vijf winnende opstellen werden op erg leuke wijze voorgelezen en alles werd muzikaal omlijst door leerlingen van De Muziekacademie. Puck Gelissen won de eerste prijs met haar opstel: De Snoepjeskoningin (zie ook De Hoogstraatse Maand-februari). Zij zit in het 5e leerjaar van De Klimtoren in Meerle. Zij kreeg een oorkonde/diploma en een mooi boekenpakket. En uiteraard de titel van Junior Journalist van de gemeente Hoogstraten 2013. Op 28 april a.s. is ze tevens uitgenodigd bij Het Muziekfestival aan Zee in De Panne waar de finale van Vlaanderen zal plaats vinden. (lvr)

Laureaten 2013: Pauline Van Dyck (Vosselaar), Puck Gelissen (Meerle), Rik Bolckmans (Hoogstraten), Thom Mermans (Meersel-Dreef), Lucas Groeneveld (Meer).

ACW-Trefmoment HOOGSTRATEN - Op zondag 27 januari organiseerde ACW Hoogstraten haar jaarlijks Trefmoment in zaal Pax. Nadat ongeveer 115 aanwezigen genoten van een lekker en vooral gezond ontbijt, bracht Drej Oomen een kleurrijke presentatie over de werking van Natuurpunt. Het eerste deel handelde over het ontstaan en de doelstellingen van Natuurpunt op Vlaams niveau. In het tweede deel kwam de werking van de plaatselijke afdeling Hoogstraten-Rijkevorsel uitgebreid aan bod. De uitbouw van het bezoekerscentrum De Klapekster werd toegelicht evenals de samenwerking met verschillende partners en de bezorgdheden voor de toekomst.

Zo’n 115 aanwezigen namen deel aan het ACW-Trefmoment in zaal Pax

Daarna gaf ACW-voorzitter Vic Cornelissen een overzicht van de initiatieven van ACW Hoogstraten in het voorbije werkjaar. Ook de standpunten ingenomen door ACW rond een aantal actuele thema’s werden toegelicht. De voorzitter rondde af met een overzicht van de activiteiten van de komende maanden zoals de vertoning van de film ‘Groenten uit Balen’ op woensdag 27 maart en de 11° Solidariteitsquiz op zaterdag 4 mei in zaal Trefpunt te Wortel. (RS/fh)

38 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 38

21-2-2013 10:56:52

H o c e e

R t n H

A d l l p


hoogstraten

FREAKY AGE in de Cahier

Creativiteit troef

e e

e

: e e d e

t e

HOOGSTRATEN – Zaterdagmiddag 2 februari opende de tweedaagse tentoonstelling “Hobby & creatief” in zaal Pax. De organisatoren FEMMA en KWB mogen terecht trots zijn op het grote en gevarieerde aanbod. Van verzamelingen tot

vlijtig handwerk, blijkbaar zijn veel Hoogstratennaren bijzonder actief in hun vrije tijd. De organisatoren hebben de verdienste om de deur van de hobbykamers open te zetten voor veel belangstellenden. (fh)

HOOGSTRATEN - Op 23 maart speelt FREAKY AGE in Cahier de Brouillon. Ze zijn bekend geworden als de jongste band ooit die in de finale van Humo’s RockRally stond. Ze grepen daar net naast de titel, maar naast het succes grepen ze niet. 3 cd’s later is Freaky Age uitgegroeid tot een ware topper binnen de Belgische rockscène. Met producer Reinhard Vanbergen (Das Pop) werken ze een jaar lang aan het nieuwe album: ‘(from the heart of) Glitter Lake’ een schitterende plaat vol folky- 70’s rocksongs. Het voorprogramma wordt verzorgd door REDDING en PACESHIFTERS (nl). Uit het voormalig Gipsy on the Rocks kwam Redding. De meest bluesy, 70’s rock-band uit de noorderkempen. Kom deze lokale band zeker bekijken, ze brengen een zeer sterke liveshow. PACESHIFTER is een Nederlandse band die in maart op uitnodiging van SXSW op het prestizieuze showcasefestival in Austin, Texas speelt. En daarna in de Hoogstraten. Kom zeker optijd om deze beloftevolle Nederlandse band live aan het werk te zien! Ze openen de avond stipt om 21u30!! Inkom: Voorverkoop: 7 euro. Aan de kassa: met CahierCard 8 euro, zonder CahierCard 10 euro. Deuren: 21 uur. (fv/red)

Nieuwe evenementenkalender REGIO / Hoogstraten: Bij het nieuwe toeristisch seizoen, verscheen zo pas de gloednieuwe Evenementenkalender Grensland 2013. Hij is volledig gratis. Aan de hand van de nieuwe evenementenkalender blijft u op de hoogte van de meest uiteenlopende evenementen en activiteiten die in de loop van 2013 in Grensland Hoogstraten zullen plaats vinden. Hoogstraten, Rijkevorsel, Baarle-

Hertog en Merksplas bundelden voor u de leukste evenementen. Dit jaar onderging de kalender een metamorfose en werd hij omgetoverd tot een leuk en mooi vormgegeven bewaarboekje in een handig pocketformaat. Aardbeifeesten of Antilliaanse Feesten? Culinaire fietsroute? Bierproefroute? Zin in een be-

geleide wandeling of fietstocht? Een spraakmakende tentoonstelling? Jaarmarkt of optreden? Waar moet u zijn om te genieten van de smakelijke activiteiten en evenementen in het kader van Hoogstraten als Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land? U kunt uw gratis exemplaar halen bij Toerisme Hoogstraten. Deze kalender is slechts een selectie van de evenementen die in 2013 plaatsvinden in Grensland of Hoogstraten. Op onze website www.demaand.be vind je onderaan bij UiTin een vollediger lijst terug. Bovendien kan je daar al je eigen evenementen toevoegen. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 39

DHM_maart_335.indd 39

21-2-2013 10:56:53


hoogstraten

Film - Groenten uit Balen

Hoogstraten: ACW en de vijf Hoogstraatse KWB-verenigingen vertonen op woensdag 27 maart om 19.30 uur in Le Cirq, Gravin Elisabethlaan te Hoogstraten ‘Groenten uit Balen’, de film van Frank Van Mechelen naar het boek van Walter Van den Broeck. 1971 - In het arbeidersgezin van Jan en Clara Debruycker gaat het leven zijn gewone gang, tot een wilde staking uitbreekt in Vieille-Montagne, de fabriek waar Jan werkt in Balen-Wezel. Jan moet noodgedwongen aan de staking deelnemen en het gezin komt in financiële moeilijkheden.

H d H b v

Gelukkig zijn er nog het pensioen van de inwonende, op alles en iedereen kankerende opa en het loon van dochter Germaine die in de GB van Mol werkt. Maar dan raakt Germaine in verwachting van Luc, een universiteitsstudent die de stakingsbeweging komt steunen. Wanneer na negen weken de staking eindelijk afloopt, zal het leven van de Debruyckers nooit meer hetzelfde zijn. In de hoofdrollen zien we Stany Crets, Lucas Van den Eynde, Clara Cleymans, Evelien Bosmans. De film wordt ingeleid door Kris Van Elsen, vroegere ACV-secretaris en direct betrokken bij het conflict. Kaarten zijn vooraf te bekomen voor 5.00 € bij KWB Hoogstraten Jos Vermeeren, Minderhoutsestraat 15; KWB Meer Frank Voet Frankenberg 10; KWB Meerle en Meersel-Dreef Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41; KWB Minderhout Albert Peeters, Pastoor Van Dijkstraat 24; KWB Wortel René Sprangers, Prinsenweg 5. De resterende kaarten worden eventueel nog verkocht aan de zaal. (lvr)

H d o Z g c

40 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 40

21-2-2013 10:56:54


HOOGSTRATEN

Vandersmissen Feestservice wint Horeca Award HOOGSTRATEN - Vandersmissen Feestservice mocht opnieuw de jaarlijkse Horeca Awards trofee en oorkonde in ontvangst nemen uitgereikt door het evenementenbureau Euro Sales Events uit Aarschot. Dit bureau organiseert ook de Vlaamse Golden Lifetime Award en de Internationale Funeral Awards. Bij de Horeca Awards zijn een 25-tal categorieën, gaande van frituren over hotels naar feestcateraars. Het is in deze laatste categorie dat Vandersmissen Feestservice laureaat werd.

Het familiebedrijf werd 35 jaar geleden opgericht door Marc Vandersmissen en zijn echtgenote Hilde Verheyen. Intussen zijn ook dochters Liesbeth en Tinne mee in de zaak gestapt. ‘Dat we voor het tweede jaar op rij de trofee winnen, is

voor ons een bevestiging dat de eerste keer geen toeval was’, zegt Marc Vandersmissen. ‘We bereiden al onze gerechten zelf en hebben 38 personeelsleden vast in dienst. Op piekmo-

menten stellen we tijdelijke krachten erbij tot 120 mensen te werk. Zonder hun medewerking zouden we nooit twee jaar na elkaar een Horeca Award gewonnen hebben.’ Vandersmissen verzorgt de catering bij onder andere de thuiswedstrijden van Racing Genk en op Rock Werchter. De tevredenheid van de klanten is dan ook belangrijk. ‘Met Racing Genk werken we al tien jaar samen en dat loopt nog verder tot 2016’, zegt Hilde Verheyen. ‘De jury van de Horeca Awards bekijkt niet alleen het culinaire, maar ook het totaalconcept. We proberen telkens een originele aankleding te realiseren. Zo mochten we bij een receptie van een wegenbouwfirma steenstukken van het bedrijf gebruiken om de hal aan te kleden.’ Dit staat in het juryrapport van de Horeca Awards: Bij Vandersmissen Feestservice wordt vrijwel alles in huis gemaakt. De klant heeft ook een grote keus in decorstukken voor zaalversiering. De productiesite is uitgerust volgens de moderne normen en apparaten. Voor vlees en vis zijn er eigen rookkasten. Feesten tot 5.000 gasten vormen geen probleem. De wensen van de klant worden uitvoerig besproken en ze krijgen een rondleiding in het gebouw. Het energieverbruik wordt teruggedrongen door warmtepompen, zonnepanelen en hybride auto’s. Enkele jaren geleden verhuisde Vandersmissen naar de bedrijvenzone Het Grootveld aan de Gelmelstraat. (lvr) www.vandersmissen.org

Grootouderfeest Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

Hoogstraten: Het jaarthema ‘t klikt stond ook tijdens het grootouderfeest centraal. ’t Klikt in de Gemeenteschool met zichzelf, met de anderen, met de maatschappij met de natuur en natuurlijk ook met de GROOTOUDERS. Zij waren weer allemaal van harte welkom op het grootoudersfeest van de lagere school en konden genieten van heel wat knappe optredens van hun kleinkinderen. Na de voorstelling stond het oudercomité klaar om hen te verwennen met een kopje koffie en iets lekkers.(lvr)

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 41

DHM_maart_335.indd 41

21-2-2013 10:56:55


meerle

Digidak in Meerle: ook voor u! MEERLE – Wekelijks zijn ze van de partij op de vrije inloop bij digidak Hoogstraten: Frans (87) en Ans (79) uit Meerle. Twee totaal verschillende computergebruikers zijn het: komt de een voor de ontspanning, dan doet de ander dat om contact te onderhouden met familieleden in het buitenland. Over één ding zijn ze het roerend eens: ze komen vooral voor de gezelligheid. En ook: ‘Hier word je uitstekend begeleid op de computer.’ Elke maandag weer kloppen Frans en Ans aan bij digidak aan de Hazenweg in Meerle, een van de drie locaties van digidak in de gemeente Hoogstraten. Dat doen ze inmiddels bijna vijf jaar, al sinds de oprichting van die locatie. Frans: ‘Ik zal het eerlijk toegeven: ik ben vooral verslingerd aan het kaartspelletje patience op de computer. Maar af en toe wat teksten maken doe ik ook, en ik vind het fijn om foto’s en prentkaarten uit de oude doos op internet op te zoeken.’ Ans ziet het wat praktischer: ‘Mijn familie woont ver weg van hier, in Jisp (Noord-Holland), Lelystad (Flevoland) en Woudenberg (Utrecht). Via de computer houden we contact: we sturen mailtjes en foto’s door en zo blijven we op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de familie. Ik heb zelf thuis geen computer, vandaar dat het zo leuk is dat die hier bij digidak gratis ter beschikking staan. En vooral: als je iets niet weet of in de war geraakt staat er altijd een digidakvrijwilliger klaar om je verder te helpen.’

de les niet af te remmen. Omdat we toch wisten dat we met onze vragen terecht konden tijdens de vrije inloop.’ Ook het sociale aspect speelt een grote rol bij digidak, vinden beiden: ‘We komen vooral voor de gezelligheid. Wat bijkletsen bij een kopje

koffie, de laatste nieuwtjes over Meerle en omgeving uitwisselen. Het hoeft toch niet altijd computeren te zijn?’ Wil je ook graag aan de slag met de computer? Digidak organiseert opnieuw een reeks van paasvakantie tot zomervakantie. Inschrijven kan in het Buurthuis Hazenweg maandag 18 maart in de namiddag van 13.30 tot 15.30 uur of ‘s avonds van 18 tot 19 uur, en op maandag 25 maart namiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Buurthuis Hazenweg, Hazenweg 4/2, Meerle – Tel. 03/605.10.42 - Vrije inloop op maandag van 13.00 tot 16.30 uur. (rl)

Beiden volgden ze bij digidak de cursus Computerwegwijs, om de fijne kneepjes onder de knie te krijgen. Frans: ‘Die lessen worden heel goed gegeven, hoor, met veel geduld en aangepast aan het niveau van de cursisten.’ Ans: ‘En als we iets niet meteen begrepen, lieten we dat maar zo, om

Stop met pesten MEERLE – Net al vele Vlaamse scholen, deed ook de Meerlese basisschool De Klimtoren mee aan de Vlaamse week tegen Pesten, die plaatshad van 1 tot 8 februari 2013. De kinderen moesten gedurende deze week vijf opdrachten uitvoeren: Het armbandje: “Pesten, ik doe er niet aan mee!” elke dag dragen en zich inzetten om niet te pesten. Per klas een boodschap in verband met pesten verzinnen die op het einde van de week de wereld werd ingestuurd met een ballon. Per klas een spandoek maken. De “Move tegen pesten” dansen en samen het lied “Stop met pesten” zingen. Tijdens een feestelijke afsluiting van de week tegen pesten, lieten alle kinderen van de school samen zien hoe ze deze vijf opdrachten tot een goed einde hadden gebracht. Het werd een kleurrijk en vrolijk spektakel waar iedereen enthousiast aan meedeed. Hopelijk zien de kinderen in dat ‘gepest worden’ echt niet plezant is en kunnen ze zich inzetten om nooit meer te pesten. (svdo/jaf)

42 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 42

21-2-2013 10:56:56


d

n

meerle

Dorpsraad MEERLE – Wegens de installatie van een nieuw gemeentebestuur en een nieuw college van burgemeester en schepen komt ze dit jaar wat later dan we gewend zijn. Maar uitstel is geen afstel en dus kan je op dinsdag 5 maart 2013 om 20 uur naar de parochiezaal voor de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad. Je kan er kennis maken met ons nieuwe college. Ze zullen u meteen uitleggen hoe ver het staat met lopende, hangende of liggende dossiers. Is er wat te melden over het de hete hangijzers in Meerle, zoals openbaar vervoer (nr. 1 op de prioriteitenlijst). Hoe staat het met het nieuwe fietspad langs de Ulicotenseweg en de aanzet voor fiets- en voetpaden op de Chaamseweg. Wat staat er voor Meerle in de begroting voor 2013? Het aloude punt over de fietspaden op de Strijbeekseweg mag geschrapt worden: het is namelijk helemaal klaar. Voorwaar een mijlpaal in de geschiedenis van de dorpsraad. Er blijven nog de andere hangende onderwerpen van de prioriteitenlijst, zoals de opmaak van een masterplan voor het dorpscentrum (scholen, Raadshuis, een jeugdhuis, ….) . En wie weet is er ruimte voor de Meerlese burgers om zelf hun zegje eens te doen, het hoeft niet altijd het college te zijn dat het hoge woord voert. Je mag uiteraard vragen stellen of je bemerkingen meegeven aan bestuurders. Interessant om volgen en dus niet te missen. De voorzitter en het bestuur van de dorpsraad heten je van harte welkom op dinsdag 5 maart 2013 om 20.00 uur in de parochiezaal. (jaf)

Garageverkoop MEERLE – Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook volgestouwd met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dat oude kastje of tafeltje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfietsje die niet meer worden gebruikt.... Wat doet u ermee? Naar het containerpark of de kringwinkel? Mogelijk vindt u dit zonde, of is het nog te goed om zomaar weg te doen. Dan hebben wij voor u de oplossing. Zet heel die handel te koop in uw garage of tuin met de garageverkoop van KWM-Meerle op zondag 14 april 2013. Vooraf inschrijven is verplicht. U kan inschrijven tot en met zondag 31 maart, later is niet mogelijk! Uw inschrijving is pas geldig na betaling. Deelname kost 3 euro voor leden en 6 euro voor nietleden. De KWB zorgt voor de nodige promotie via allerlei kanalen. De deelnemers ontvangen op voorhand een brief met alle uitleg en materiaal. Tips voor mensen die 'verderaf' wonen: u kan ook verkopen bij vrienden of familie die meer in het centrum wonen. Info en inschrijvingen:
Fons Pauwels, Ulicotenseweg 26 – tel. 03/315.90.54 of Edwin Schapendonk, Kerkstraat 29, tel. 03/315.44.59 - E-mail: edwintanja@skynet.be. (jaf)

In memoriam

Jeanne Muësen (Meerle 1933 – Kalemi 2013) Geboren te Meerle op 15 april 1933 en overleden te Kalemi ( Katanga Congo ) op 2 februari 2013 na meer dan 50 jaar missiewerk als lekenmissionaris. Jeanne werd opgeleid tot verpleegster in Duffel,in het Tropisch Instituut in Antwerpen en haalde een graduaat vroedvrouw in Leuven. Op 16.10.1961 vertrekt Jeanne Muësen naar Congo, waar ze als lerares en verantwoordelijke voor het internaat in de Verpleegschool van het UZ van Lovanium in Kinshasa gaat werken. Vanaf 1963 werkte ze in Kalemi (het vroegere Albertstad) in de provincie Katanga in Congo. Haar werkzaamheden zijn altijd gericht op prenatale en zuigelingenzorg. Van 1971 tot 1975 werkt ze in een door haarzelf nieuw opgericht moederhuis en dispensarium in Makutano, Kogolo. Ze zorgt voor de opleiding van een ploeg Congolese zusters, die nadien zelfstanding het dispensarium aan de gang houden. In 1976 keert ze terug naar Kalemie voor de herstructurering en organisatie van een verwaarloosde school voor verpleegkundigen. Sedert 1980 krijgt ze in Kalemie de leiding over Catal, een centrum voor behandeling van melaatsen en tuberculozen, zowel ambulant als klinisch. Het centrum houdt zich daarnaast bezig met basis-gezondheidsopvoeding en heeft een werkplaats voor speciaal schoeisel en prothesen. Het centrum werd begin jaren ’70 van vorige eeuw opgericht door de Duitse pater Helmut, afkomstig uit Steinhelm. Het centrum werd

vanuit dit dorp door zowel de protestantse als de katholieke kerkgemeenschap sterk ondersteund. Ook de Meerlese Missiekring draagt jarenlang bij om het werk van Jeanne financieel te ondersteunen. Sedert meer dan 20 jaar woedt er in de streek een verschrikkelijke oorlog (de oorlog van De Grote Meren) met rebellen en milities uit Rwanda en Uganda, bendes van het ‘reguliere’ Congolese leger, gewapende groepen allerhande. Inzet is als steeds controle over de grondstofrijke gebieden van Oost-Congo. Ook in deze moeilijke omstandigheden bleef Jeanne haar werk doen. De oorlog bracht immers nog veel meer nood mee voor de burgerbevolking, zoals steeds meest getroffen slachtoffer in een gewapend conflict. Het centrum Catal deed al die tijd zijn best om de hopeloze ontheemden op te vangen en te verzorgen. Over haar motivatie zei ze zelf ooit dat die ontstond in haar familie thuis in Meerle, de BJB. Inzet voor de andere. “Mijn hele loopbaan is dan ook heel praktisch geweest, het ingaan op hetgeen mensen me voorstelden, om aan noden te beantwoorden op een bepaald moment en op een bepaalde plaats, en daarvan heb ik nooit spijt gehad”. Jeanne werd op 5 februari in Kalemie begraven, dicht bij de plaats waar ze het grootste deel van haar leven gewoond en vooral gewerkt heeft, waar ze thuis was. Op zaterdag 2 maart 2013 om 10.00u. is er een afscheidsviering in de parochiekerk van Meerle. (jaf)

15e Grenswandeling in Meerle MEERLE – Niet vergeten te wandelen, de lente is in aantocht. In het kader van het verbondelijk wandelcriterium organiseert de plaatselijke KWB afdeling de Meerlese op zondag 24 maart 2013 editie, de “15e grenswandeling”. De afstanden zijn te kiezen uit 7, 14, 18 of 25 km. De inschrijvingskosten zijn als overal, namelijk 1 euro per persoon, verzekering inbegrepen. De wandeling brengt de wandelaars langs de mooie natuurdomeinen in onze grensstreek. Af

en toe gaan ze zelfs over de schreef! Onderweg is er één of tweemaal een sanitaire stop voorzien, waar je ook iets kan drinken en eten. Er is een speciale route van ongeveer 5 km voorzien voor rolstoel- en buggygebruikers. Vertrek aan de parochiezaal van Meerle aan het Gemeenteplein, tussen 7.30 uur en 15 uur. Iedereen is welkom. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Ad Jacobs, Chaamseweg 47 - tel 03/315.85.00 ad.jacobs@telenet.be (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 43

DHM_maart_335.indd 43

21-2-2013 10:56:56


minderhout

Staande ovatie voor de koning van het levenslied Guido Belcanto MINDERHOUT- Na enkele weken van strenge vrieskou toch enkele dagen met een mildere temperatuur en dit tot grote tevredenheid van organisator MinArte, zodat men een deugddoende verwarmde Sint-Clemenskerk aan de fans van Guido Belcanto kon presenteren op vrijdag 1 februari. En het concert “Een man als ik ontmoet je niet elke dag” baadde in dezelfde gezellige, warme sfeer. Rond half zeven openden de eerste toeschouwers reeds de deur terwijl het concert pas om kwart over acht geprogrammeerd stond. Kwestie van een goede plaats en dito uitzicht te hebben. MinArte wil zijn sympatisanten ook altijd verwennen door een deftig podium op te bouwen zodat de zichtbaarheid in heel de kerk toch bijna optimaal te noemen is. Neem daarbij een professionele lichtinstallatie en Belcanto kon zo in de beste omstandigheden samen met zijn begeleidingsband, die uit vijf puike muzikanten samengesteld is, zijn boodschap overbrengen naar het publiek toe. Het was genieten van het begin tot het einde, het publiek werd bij enkele liedjes betrokken en dat er uit volle borst op ingespeeld werd, bewijst wel zijn populariteit. Na een twee uur durend concert waarin hij toppers als “Een man als ik ontmoet je niet elke dag”, “Wat wil jij dan”, “Na de dood keren wij weer”, “Toverdrank”, “Op het zeildoek van de botsauto’s”… werd hij beloond met een staande ovatie van een dankbaar publiek. Chansonnier Guido

M g g o z l

Levensliedkunstenaar Guido Belcanto met zijn muzikanten Lieven Demaesschalck, Andries Boone, Bert Huystentruyt, , Nicolas Rombouts, Geert Hellings Belcanto, sommigen noemen hem de Belgische Johnny Cash, mag men inderdaad een uniek figuur noemen, met niemand te vergelijken. Zijn ambitie is altijd geweest de grenzen van het levenslied te verleggen en het genre te behoeden voor de ondergang. Met glans is hij daarin geslaagd en onlangs is dit officieel bekrachtigd.

“Scharrel” in carnavalspak

MINDERHOUT - Muziek in de straat! Altijd prettig om te horen! Geen alledaags geluid in tegenstelling tot de luidruchtige motoren die dag in dag uit af en aan razen. Mensen naar buiten gelokt en ja hoor, een bonte bende kinderen gekleed in dito outfits en begeleid op de carnavaleske tonen van enkele vrijwilligers van de “Kon.Fanfare De Marckezonen” fleurden het grauwe straatbeeld een tijdje op. Basisschool “Scharrel” vierde carnaval! (rel)

Op de stoep van de Ancienne Belgique in Brussel kreeg hij een ster met zijn naam in de Walk of Fame, een eer die weggelegd is voor de echte baanbreker! Het 19de concert van MinArte was ontegensprekelijk een schot in de roos en voor de 20ste organisatie in februari 2014 is het contract reeds getekend! (rel)

Kaartwedstrijd

MINDERHOUT - OKRA trefpunt Minderhout organiseert op donderdag 14 maart haar jaarlijkse kaartprijskamp “rikken”. Inschrijven kan vanaf 12.30 uur. Om 13.30 uur worden de kaarten voor de eerste keer gedeeld. De deelname bedraagt 7 euro, hierin zijn de inleg en drie consumptiebonnen inbegrepen. Iedere kaarter is welkom in het OKRA lokaal gelegen aan de Schoolstraat 6 te Minderhout. (fs)

44 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 44

21-2-2013 10:56:57


minderhout

Dorpsraad

Koffieconcert

MINDERHOUT - De dorpsraad nodigt alle Minderhoutenaren uit om kennis te maken met het nieuwe schepencollege en de burgemeester in de openbare vergadering op donderdag 14 maart om 20.00 uur in het PC.

Hernieuwing dorpsraad

MINDERHOUT – Al van “De Markgalmers” gehoord. Of beter: heb je De Markgalmers al gehoord. Deze 12-koppige groep muzikanten, op één na allemaal lid van fanfare De Marckezonen, verzorgen optredens in meestal kleinere locaties. Zo gaf de groep, onder leiding van Joan

Van Ginkel, op 27 januari een gesmaakt intiem koffieconcert in het café bij de parochiezaal in Minderhout. Voor informatie over De Markgalmers kan je terecht bij Jos Vermeiren 0472 89 64 78. (fh)

Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt ook de dorpsraad opnieuw samengesteld. Bij deze een hartelijke oproep aan alle verenigingen om enkele mensen af te vaardigen in de dorpsraad. Na het openbare gedeelte van de vergadering worden de kandidaten gevraagd nog even te blijven om de nieuwe dorpsraad mee samen te stellen. Ook mensen die niet tot een vereniging behoren maar zich toch willen engageren voor de dorpsraad zijn welkom. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de dienst Communicatie (communicatie@hoogstraten.be).

Agenda Voor de pauze worden volgende onderwerpen behandeld door het schepencollege: 1. Belang van de dorpsraden toelichten 2. Begroting 2013 in functie van Minderhout bespreken 3. Werking beheers- en beleidscyclus (BBC) die vanaf 2014 gehanteerd wordt 4. Afhankelijkheid van hogere overheidsinstanties voor het uitvoeren van bepaalde projecten

Paastocht MINDERHOUT – De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG), afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel organiseert wandelingen onder de naam Paastocht. De wandelingen zijn 5, 8, 12, 17 of 22 km lang. Er is een rustplaats voorzien. De twee kortste afstanden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De tocht brengt de deelnemers door de vallei van de Mark langs weilanden, bossen en boomgaarden. Praktisch: Op donderdag 28 maart met vertrek aan het OKRA lokaal in de Schoolstraat van 08 tot 15 uur. Deelname is gratis. Info: frans.gillis2@telenet.be (fh)

Na de pauze is het woord aan de Minderhoutenaren. Vragen kunnen gesteld worden aan het schepencollege en de burgemeester. Indien je vraag liever schriftelijk (en anoniem) stelt, dan kan dit via de briefjes die op tafel liggen. (rel)

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

-

. Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

DHM_maart_335.indd 45

25-01-2011 21:21:03

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 45

21-2-2013 10:56:57


MEERSEL-DREEF

OlioBox MEERSEL-DREEF / MEERLE - We recycleren te weinig frituurolie en vervuilen zo de natuur! Slechts 37 % van alle huishoudelijk gebruikte frituuroliën en -vetten wordt gerecycleerd. Dat wil zeggen dat 63 % nog niet wordt ingezameld en verdwijnt in de riool of tuin. Probleem Tot nu toe wordt frituurvet enkel via de containerparken ingezameld. Problemen voor de consument: er zijn te weinig inzamelpunten, het is te veel moeite, stockeren is moeilijk, en weggieten in de riool te gemakkelijk. De gevolgen bij het niet inzamelen is niet niks: schade aan de natuur, verstopte riolen, grondvervuiling, en een gemiste kans op verantwoorde recyclage.

Bingo-winnaar Tuur Jacobs met voorzitter Bert Damen, de ene blij met de hoofdprijs en de andere blij voor de zeer geslaagde ontspanningsavond.

Oplossing Daarom is het beter recycleren met de OlioBox! De OlioBox is een inzamelcontainer om het recyclagepotentieel van gebruikte frituurvetten en -oliën te verhogen! De OlioBox staat bij uw supermarkt opgesteld. Het recycleren van frituurvet en -oliën was nog nooit zo makkelijk.

De OlioBox, maak er gebruik van, de natuur vaart er wel bij.

De bingo een geweldig succes

Voordelen De voordelen van recycleren met de OlioBox zijn: het is proper, het is gemakkelijk, het is snel en dankzij de felrode kleur vindt u de OlioBox snel terug. En bovendien is er de missie: 1 volle OlioBox = 3 m2 natuur. OlioBox zorgt namelijk voor een samenwerking tussen de aangesloten winkels en de nietgouvernementele organisaties Natuurpunt en Natagora. Per volle OlioBox schenken we een bedrag en helpen op die manier mee aan het creëren van 3 m2 extra natuur! Zonder meer een win-win situatie ! Zo kan u uw frituurolie recycleren: - giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele verpakking of in een lege plastic fles. - sluit de verpakking/fles goed af en neem ze mee naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt. - deponeer de verpakking/fles in de rode OlioBox in uw buurt, voorlopig te Meersel-Dreef, Dreef 73 (Bogers Totaalvoeding) en te Meerle, Strijbeekseweg 7E (Prima).

MEERSEL-DREEF - De bingo avond van de fanfare Voor Eer en Deugd op zaterdag 26 januari werd weer een geweldig succes. Al om 19.00 uur stroomden de eerste bezoekers binnen om een goed plekje te veroveren in de zaal. Tegen 20.00 uur was er geen lege stoel meer te vinden bij de Paters. Meer dan 160 deelnemers, jong en oud, zaten klaar voor de start. Het was een gezellige drukte en de gratis hapjes vonden gretig aftrek. Er werd veel gelachen wanneer de vele prachtige prijzen eruit gingen voor diegenen die speciale voorwerpen konden brengen. De sfeer zat er goed in toen na 5 rondes gespeeld werd voor de hoofdronde. Mensen waren uiterst geconcentreerd en de spanning steeg. Tussendoor kletsen werd niet meer gewaardeerd. Wie had het eerst een volle kaart? De gelukkige winnaar 2013 was de 12-jarige Tuur Jacobs uit Meersel-Dreef. Hij kreeg uit handen van de voorzitter Bert Damen een 10 inches Notebook waar hij super blij mee was.

De leden van de fanfare Voor Eer en Deugd, die met vereende krachten dit evenement georganiseerd en uitgevoerd hebben voor alle mensen die de fanfare waarderen en steunen, kijken met voldoening en plezier terug op een prachtige avond. Voor het volgende grootse evenement raden wij u aan om alvast de datum van zaterdag 20 april in uw agenda te noteren als u een zeer bijzondere België-Nederland avond met de fanfare wil doorbrengen. Mis het niet en bestel tijdig uw kaarten. (NdG/JJ)

RECHTZETTING Goud in MEERSEL-DREEF Met het schaamrood op de wangen, moet de redactie een rechtzetting plaatsen. Jef Van Boxel en Lieva Hendrickx, echte Dreveniers vanaf hun geboorte, mochten op 2 februari hun gouden huwelijksjubileum vieren, maar jammer genoeg werd hun feestartikel in DHM nr 334 geteisterd door het zetduiveltje en verscheen er in de hoofding “Goud in … (ander deeldorp dat hier niet meer nader wordt genoemd)”, wat natuurlijk moest zijn “GOUD IN MEERSEL-DREEF : JEF VAN BOXEL en LIEVA HENDRICKX”. Nogmaals gefeliciteerd met onze verontschuldigen hiervoor. (Red./JJ)

Meer informatie vindt u terug op www.oliobox. be en hierop is ook een natuurteller geïnstalleerd: ondertussen staat deze teller al op 100 m² natuur. Waarom er in de andere deelgemeenten nog geen Oliobox staat is voor mij nog een raadsel: misschien bakt en eet de rest van ‘t stad wel geen fritjes. (JJ)

46 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 46

21-2-2013 10:56:59


e

e e . j l l w

MEERSEL-DREEF

De St.Quirinusviering wordt gehouden op zondag 7 april om 11.30 uur met aansluitend de traditionele paardenwijding. Maar ook andere dieren zijn hier welkom. Een lust voor het oog. Opendeurdagen zijn er op elke eerste zondag van de maand vanaf mei tot en met september.

Als laatste zal op zondag 15 december de St Lucia-viering gehouden worden. Deze gezongen H. Mis begint om 14.00 uur met aansluitend een gezellig samenzijn met een glaasje Glühwein of warme chocomelk, aangeboden door het St. Lucia-comité. Al deze evenementen kunnen door iedereen worden bijgewoond, normaal gezien alles vrij van inkom. Zou er in exceptionele gevallen toch inkom gevraagd worden, dan zal dit op voorhand kenbaar gemaakt worden en zal dit ook altijd ten bate van een of ander goed doel moeten komen. U bent van harte welkom. Als er mensen of verenigingen zijn die gebruik zouden willen maken van onze mooie Kapel voor tentoonstellingen, voorstellingen of concerten, of die inlichtingen betreffende lidmaatschap of bezoeken in groepen zouden wensen, kunnen zij zich wenden tot Cris Smeekens, Maaihoek 2a, 2321 Meersel-Dreef, tel 0474-69 22, of Marcel Stoffels, Heieinde 22a, 2328 Meersel-Dreef, tel 03-315 89 61.

De tentoonstelling voor dit jaar bestaat uit schilderijen van de van oorsprong Nederlandse Rikke Kuijper die in Meersel-Dreef haar rust en werkplek heeft gevonden. Zij vindt het heerlijk om haar liefde voor kleur door te geven aan mensen die willen schilderen en doet dit dan ook met passie in haar atelier.

Voor meer inlichtingen betreffende persoonlijke (huwelijks)vieringen, kan men zich steeds wenden tot: Pater LUK, klooster Meersel-Dreef, Dreef 38, tel 03 315 70 30 Voor onaangekondigd plaatsbezoek kan men zich ook wenden tot fam. De Bie Frans, Meersel 13 a, tel 03 315 73 57 (dit is tegenover de kapel).

St-Lucia comité - Programma 2013 MEERSEL-DREEF - Het Sint Lucia – Comité heeft haar jaarprogramma voor 2013 kenbaar gemaakt.

22 september telkens van 14.00 tot 18.00 uur. Het werk van Chris de Bie bestaat vooral uit klei geboetseerde en geglazuurde kunstwerken en enkele schilderijen en tekeningen. André van

Vooreerst op zondag 17 maart, vermoedelijk om 14.00 uur, is er een optreden van het Regionaal Mannen Ensemble QUODLIBET uit het Nederlandse Geertruidenberg. Gezien de ervaring uit het verleden zal de akoestiek van de kapel perfect aansluiten bij de uitstekende zangkwaliteiten van dit ensemble. Als u iets meer wil weten over dit ensemble: www.rmequodlibet.nl.

Zaterdag en zondag 22 en 23 juni en zaterdag en zondag 29 en 30 juni, telkens van 14.00 tot 18.00 uur. Gratis toegang. De Kermisviering zal doorgaan op zondag 7 juli om 11.30 uur in de voormiddag. Een tweede tentoonstelling van Chris de Bie en Andre van Erk zal doorgaan op zaterdag en zondag 14 en 15 en zaterdag en zondag 21 en

Schilderij van St. Lucia, te bewonderen in de kapel te Meersel. Zij wordt door de katholieken aangeroepen voor genezing van o.m. halspijnen, daarom dat zij wel eens wordt afgebeeld met een dolk in haar hals. Erk van zijn kant zal vooral tekeningen en schilderijen tentoonstellen; zijn kunst omschrijft hij het liefst als “retro fantasie”.

Vanaf dit jaar is het jaarprogramma van de St. Luciakapel en een fotoverslaggeving van de activiteiten ook te vinden op facebook; zoek op St. Lucia Kapel op je facebookpagina als het volgende adres niet zou werken; www.facebook.com/pages/St-Lucia-Kapel/351128108318913?ref=hl. (CM/JJ)

H. Hart opgeknapt

-

e 2 , n e … t D n

In bosrijke omgeving tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten • Fiets / Wandelcafé • Terras • Feesten en partijen

-

De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre Tel.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

MEERSEL-DREEF - In de vorige Maand kon u lezen dat het H. Hart-beeld van het St Anna-pensionaat plotseling was verdwenen. Gelukkig niet gestolen maar voor een opknapbeurt meegenomen. Het beeld werd enkele weken later terug geplaatst door vrijwilligers Nico Van Os, Nel Duyvenstein en Jos Van Rijen. Waar het beeld vroeger hoog en veilig in het schoolgebouw was geplaatst, kijkend naar de passantenbedevaarders op de Dreef, staat het nu weer achter een beschermd hekwerk in zijn kapelletje, ter herinnering aan het verdwenen St Anna-pensionaat. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 47

DHM_maart_335.indd 47

21-2-2013 10:57:01


meersel-dreef

Carnavalsoptocht MEERSEL-DREEF - De carnavalsoptocht te Meersel-Dreef was weer een groot succes, ondanks de sneeuw en de koude ijzige wind. In totaal 33 individuen, duo’s en groepen traden aan, de ene nog grappiger of schalkser dan de andere.

Het thema “We doen er een schepke bovenop” werd op allerlei manieren uitgebeeld. CV De Maerkratten mag tevreden terugkijken op de jaarlijkse carnavalsoptocht. Meer foto’s van de optocht kan je terugvinden op de fotopagina van de website van Meersel-Dreef en van www.maerkrattenland.nl . En na al deze overdaad: 40 dagen vasten. (JJ)

Wanneer een cultuurprijs voor Meersel-Dreef 2006 Cahier – jeughuis (V) Erfgoed Hoogstraten – Studiedag Oude voetwegen (E) Tejater de Lepe hoek – Geen volle maan (N)

2007 Eddy Sabbe – Marckriver jazzclub (V) ACW – Dag van de parochiezalen (E) Hilde Stockman – House of colours (N)

2008 Piuskoor – Requien van Fauré (E) Fanfare Ste-Catharina (V) Klein Seminarie – ZAP (N)

2009 Davidsfonds (V) Erfgoed Hoogstraten – Mallifique (E) Theatergezelschap Tinello – Tapas (N)

2010 Gelmel, de musical (E) Flor Verschueren (V) Minarte – Hoogstraatse solisten (N)

CV “Bier is goed voor de stoet” uit Meersel-Dreef eindigde op een mooie tweede plaats bij de groepen.

2011 Gelmelzwaaiers (E) Salon23 (N) MinArte (V)

O o b u k E d h g v s I k S d i n i h

N

M

St.-Jorisgilde Wortel (E) MeerMarkt (V) Halte Merlet (N)

W h W v

(V) Verdienste op cultureel vlak (E) Evenement van het jaar (N) Vernieuwend project (LVR)

Ons dorp… je weet nog hoe het was MEERLE – Na de succesvolle fototentoonstelling van vorig najaar, en gedreven door de cultuurprijs als vernieuwend cultureel initiatief, heeft Halte Merlet niet stilgezeten. Onder de titel "Ons dorp...je weet nog hoe het was" met ondertitel “ De muzikale levensloop van Kee” gaat een muzikale avond schuil. Er zal worden verteld over het Meerlese leven van vroeger en doorheen de verhalen worden vrolijke smartlappen gespeeld. Muzikanten van dienst zijn Colette op accordeon en Jan op gitaar. Meezingen mag! Noteer alvast zaterdag 13 april, van 19.00 tot 21.30u
in het oude Raadhuis van Meerle.
Er zijn 50 plaatsen en vol=vol! Informatie en inkomkaarten aan 5 euro via haltemerlet@hotmail.be of
bij Ann Van Aelst 03/3150623 of 0498/454342. (ml)

48 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 48

H j o b k S

A

2012

Eén van de praalwagens van de carnavalsoptocht.

S

21-2-2013 10:57:02


-

,

n .

t

-

wortel De noodklok luidt … De wind bleef de baas en wakkerde het vuur zo fel aan dat het levensgevaarlijk bleek dicht bij de vlammenzee te komen. Aan blussen viel niet meer te denken. Op afstand was het als een schitterend vuurwerk, de wieken die brandend rond tolden in de donkere nacht! Maar, o wee, wat een tragisch vertoon. Als de bui weggetrokken was, begaf menigeen zich naar de nog smeulende molen. Men stond er verslagen bij.’ De titel van het volgende hoofdstuk is: ‘Bouw van de Wortelse stenen windmolen in 1905.’ In Gazet van Hoogstraten van zaterdag 3 december 1904 lezen we: ‘Overleden – Zoals men weet werd verleden week de genaamde Karel Donckers, 22 jaar oud, in dienst bij Louis Schellekens, maalder, te Wortel, door een der molenwieken zo erg aan het hoofd getroffen dat men een noodlottige afloop vreesde. De ongelukkige jongeling is gisteren, vrijdag morgen aan de gevolgen zijner verwondingen overleden.’

LEZERS SCHRIJVEN Schellekens’ molen Het artikel over de Schellekens’ molen in uw januarinummer interesseerde mij zeer, vooral omdat mijn familie ooit op een pijnlijke manier bij deze molen betrokken was. Hieronder een korte tekst die de bondige geschiedenis van de Schellekens’ molen kan aanvullen. Op 2 december 1904 om half acht ’s morgens overleed te Wortel Karel Donckers, de oudste broer van mijn moeder. Hij was de oudste zoon uit het gezin Victor Donckers-Lodewijckx en knecht bij de molenaar L. Schellekens in Wortel. Enkele dagen voor zijn overlijden werd hij door de draaiende molenwieken tweemaal aan het hoofd getroffen en liep hierbij zware verwondingen op. Alhoewel men aanvankelijk beterschap verwachtte, is hij toch enkele dagen nadien gestorven. Karel Donckers werd 21 jaar oud. In het boek ‘Bouwen door de eeuwen heen – kanton Hoogstraten’ lezen we over Wortel dat de Schellekens’ molen in 1904 is afgebrand. Zouden we mogen veronderstellen dat het ongeval is gebeurd door de molenbrand of gebeurde dit nadien in de periode tot 31 december? Misschien is het interessant nog verder naar die omstandigheden te zoeken. Alfons Sprangers, Meer.

Nota van de redactie

Mysterie opgelost! Wilhelmina Schellekens-Coppens schrijft in haar boek ‘Het molenaarsgeslacht Schellekens, Wortel, 1797-1984’ in het hoofdstuk ‘Het einde van de Wortelse Standaardmolen’ het volgende:

‘Op 29 juni 1904 werd de houten standaardmolen van Wortel door brand verwoest. Op een warme zomerse dag kwam er tegen de avond een zwaar onweer. Het waaide woest en sterk, bliksemlichten flikkerden gevolgd door harde klappen. Ondertussen werd het reeds nacht; dan opeens een zeer harde klap. De molen werd getroffen door de bliksem en vatte vuur. Men riep: ‘Het brandt bij de mulder, de donder is op de molen ingeslagen.’

In Gazet van Hoogstraten van zaterdag 1 juli 1905 lezen we: ‘Brand te Wortel – Donderdagavond (29 juni 1905) rond halftwaalf uur, stond te Wortel eensklaps de graanwindmolen toebehorende aan Schellekens-Servaes, in lichtlaaie vlam. Iets redden bleek niet mogelijk en gevaar was er geen, daar het gebouw tamelijk afgezonderd stond. Heel het gevaarte is de prooi der vlammen geworden. Waarschijnlijke oorzaak: rond halftien zou de bliksem op de molen zijn neergekomen; een balk had vuur gevat. Molen en inhoud, geheel vernield, zijn verzekerd bij de Vereenigde Molenaars te Utrecht.’ Het gebeurt wel meer! Een auteur vergist zich van naam of datum en andere auteurs die later over hetzelfde onderwerp schrijven, nemen die foutieve gegevens gewoon over. Helaas. (js)

Die verdomde wetgeving WORTEL – Voor de tweede opeenvolgende maal vernietigde de Bestendige deputatie van de provincie Antwerpen de goedkeuring van het schepencollege van Hoogstraten om de woning Poeleinde 1 te slopen en er een andere woning te bouwen. De Bestendige deputatie doet dat niet zomaar. Er is nu eenmaal een wetgeving waaraan wij burgers ons moeten houden, ook al zijn we het met die regelgeving niet eens. Zo werkt een samenleving nu eenmaal. De eigenaar van de woning zal er niet vrolijk van worden maar - en dat is spijtig - hij was een verwittigd man. Hij had kunnen weten dat de woning, volgens het gewestplan gelegen is in “woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde”, niet gesloopt mag worden. Het schepencollege heeft dit wellicht over het hoofd gezien en toch een vergunning gegeven. De vzw Erfgoed Hoogstraten was hiervan wel op de hoogte en diende beroep in. Je kan het hen niet kwalijk nemen dat ze de wetgeving doen respecteren. Meer zelfs, de vereniging wil, zoals ze dat vaak doet voor andere beeldbepalende woningen, samen met de eigenaar en de architect zoeken naar de beste oplossing voor de betrokken woning, rekening houdend met de geldende wetgeving en voorschriften ter zake. Maar, hoe dan ook, de beslissing van het college van 24 september 2012 is door de bestendige deputatie opnieuw vernietigd omdat we citeren “De aanvraag kan vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening niet worden aanvaard” en nog “De aanvraag is niet in overeenstemming met de decretale en reglementaire bepalingen”. (fh)

Voor de tweede maal en om dezelfde redenen, besliste de Bestendige deputatie dat de woning Poeleinde nr. 1 niet gesloopt mag worden. Erfgoed Hoogstraten wil samen met de eigenaar en de architect op zoek gaan naar de beste oplossing voor deze woning, rekening houdend met de wetgeving ter zake.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 49

DHM_maart_335.indd 49

21-2-2013 10:57:03


wortel

Jubilarissen bij “Willen is kunnen” W O R T E L Geachte,

GEVEN DOET LEVEN De solidariteitsactie van Ziekenzorg is een jaarlijks initiatief waarvan de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan langdurig zieke mensen en een groot gedeelte van de opbrengst blijft in Wortel voor de werking van ZIEKENZORG.

WORTEL – Op woensdag 30 januari werden drie leden van toneelvereniging “Willen is Kunnen” gehuldigd omwille van bewezen diensten. Benny Goetschalck, Rik Braspenning en Francine Strijbos zetten zich al meer dan 25 jaar in om elk jaar opnieuw in Wortel een mooi en vrolijk toneelstuk op de planken te brengen. Al die jaren hebben zij zich niet alleen als bestuurslid, speler, souffleur of grimeur ingezet. Men kon ook op hen rekenen bij alles wat er nog bij zo’n voorstelling komt kijken zoals het bouwen van het podium en het decor, hulp bij de inkom, de regie, het verzorgen van geluid en beeld, kortom te veel om op te noemen. Daarom werden de drie toneel allrounders na de

eerste voorstelling van “Een Bimbam met veel Rimram”, uitbundig gevierd. Eerst door voormalig regisseur Riet Siebelink, die hen in naam van minister van Cultuur Joke Schauwvliege een medaille mocht overhandigen. Daarna werden ze door de vertegenwoordiger van Open Doek, de koepel van amateurtoneelorganisaties, bedacht met een oorkonde. Ten slotte mochten ze uit handen van burgemeester Tinne Rombouts en schepen van Cultuur Joyce De Sager een oorkonde van en een over de stad Hoogstraten in ontvangst nemen. Van de eigen toneelvereniging kregen de jubilarissen een cadeaubon en kregen alle medewerkers van “Willen is kunnen” een bloemetje. (fh)

Knap werk

We noemen een aantal activiteiten van Ziekenzorg Wortel: Paasfeestje - Toeristische rondrit met de nationale ziekendag - het bezorgen van een attentie met Kerstmis en andere bijzondere gelegenheden - Kerstfeestje ... en vooral ziekenbezoek ! De prijzenpot bevat tal van aankoopcheques, voor een totale waarde van 500.000 euro. Bij aankoop van een volledig boekje loten, krijgt u er een gratis omslaglot bovenop waarmee u onder meer een Audi A4 kunt winnen. De medewerkers van Ziekenzorg Wortel komen kortelings bij U langs. Uw aandacht voor ons initiatief is ongetwijfeld de aanzet voor uw mild gebaar. Hartelijk dank voor Uw goed onthaal en uw solidariteit. Ziekenzorg Wortel. Prijs per lot: € 1 Prijs voor een boekje: € 5 met een gratis omslag, waarmee u een auto kunt winnen.

KWISAVOND WORTEL – Voetbalclub KVNA Wortel organiseert op vrijdag 22 maart een grote algemene kwisavond in parochiezaal Trefpunt in Wortel. Ploegen van maximum moeten zich vooraf inschrijven bij Peter Janssens, Rooimans 6 te 2323 Wortel (tel.: 03 314 19 27 of 0475 36 07 38) of mailen naar petjns@skynet.be.

WORTEL – Een van de mooiste en meest opvallende wagens van carnaval 2013 was de wagen gemaakt op initiatief van KWB. Zij vroegen aan ouders van jonge kinderen om samen een echt Wortelse wagen te maken. Een voorbeeld voor andere verenigingen en gebuurten. (fh)

U kan ook inschrijven door betaling van 20 euro op rekening BE54 8500 4844 2097 – SPAABE22 met vermelding van van de naam van uw ploeg. De kwis begint om 20 uur, maar u kan al vanaf 19.30 in Trefpunt terecht. (fh)

50 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 50

21-2-2013 10:57:05


wortel

Voordracht Toon Horsten - Landlopers WORTEL: Tijdens de traditioneel geworden vertelavonden van de KWB laat Toon Horsten ons kennismaken met Landlopers, zijn kersvers boek over vagebonden, verschoppelingen en weldadigheidskolonies.

Voor dit boek sprak Toon met landlopers, voormalige bewakers, directieleden en historici. Het boek is pas van de persen gerold. Toon geeft een inkijk in zijn opzoekingswerk en het eindresultaat.

In het verleden waren Leo Vanhaute met Wortelse vertellingen, egyptologe Marleen De Meyer, historicus Eric Vanhaute, schrijfster Leen Huet en sterrenkundige Michel Hillen reeds praatgasten.

Wilt u deze avond bijwonen? Inschrijven is verplicht en het aantal plaatsen is beperkt. Geef uw naam op bij René Sprangers, Prinsenweg 5 tel. 03 314 68 77.

Toon Horsten is opgegroeid in Worteldorp en in de schaduw van onze kolonie. Hij studeerde aan het Klein Seminarie, nadien aan de universiteiten van Leuven en Leiden. Hij was o.a. directeur van het StripTurnhout-festival en is literair journalist bij De Standaard. Toon Horsten beschreef het relaas van een bijzonder sociaal project met als uitgangspunt de steeds veranderende wijze waarop de Belgische maatschappij de voorbije twee eeuwen is omgegaan met haar eigen verschoppelingen.

De toegang is gratis. De opbrengst van de avond gaat integraal naar Sataqa, het ontwikkelingsproject ten voordele van de Indiaanse bevolking van Alto Verapaz in het noorden van Guatemala en het levenswerk van Fons Huet. Vrijdag 15 maart om 20.00 uur in de kelder bij Roger en Mieke Mariën-Huet, Langenberg, 49a (lvr)

2.000 m³ restproduct van mestverwerking in de Mark

De firma Leemans is een van de grotere mestverwerkende bedrijven. Eerder waren er klachten van geurhinder. Het bedrijf is dan ook weinig spraakzaam over de tegenslag met een recent geplaatste tank en de gevolgen ervan.

WORTEL – Op dinsdag 22 januari scheurde bij mestverwerkingsbedrijf Leemans een nieuw geplaatste tank open, waarschijnlijk wegens een productiefout. De tank met ongeveer 2.000 kubieke meter effluent, het restproduct dat er overblijft na de verwerking van mest, liep leeg. Het niet onschuldig goedje kwam langs het grachtenstelsel op de naburige akkers in de Mark terecht. De brandweer en politie waren onmiddellijk ter plaatse om eventuele verdere schade in te dijken. De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), de Vlaamse Land Maatschappij (VLM) en de Afdeling milieu-inspectie (AMI) zijn intussen ook ter plaatse geweest. Volgens de bedrijfsleiders bleef de schade beperkt, maar tot vandaag werden de resultaten van de metingen, die dat moeten bevestigen, nog niet meegedeeld. (fh)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 51

DHM_maart_335.indd 51

21-2-2013 10:57:30


meer

40 jaar Mussenakker MEER – 40 jaar geleden troepten een stelletje jongelui zich samen op de het achterste kamertje van de zolder van de Parochiezaal. De wei die daar in de buurt lag heette de Mussenakker, een naam voor de jeugdclub was dus snel gevonden ….. Nu vandaag bestaat die jeugdclub nog altijd in volle glorie en ze wil deze verjaardag niet aan haar laten voorbijgaan. Voor een exact programma van de festiviteiten richt je je tot de Mussenakker, hier volgt (een greep uit) het feestprogramma: Zaterdag 13 april: Galabal/Teerfeest: een avond voor enkel leden en oud-leden in avondkledij om het 40-jarig bestaan feestelijk in te zetten. Inschrijven voor het eten verplicht. Zaterdag 20 april: Akkerpopcontest: Jaarlijkse traditie waar verscheidene groepen spelen voor een plaatsje op het akkerpop podium. Dit jaar zal het afgesloten worden door een 'grotere groep' die niet meedoet voor de wedstrijd. Vrijdag 26 april: Anonieme bieren avond + va-

derkensdag: neem je papa mee naar de Mussenakker voor een gezellige avond. Andere ouders zijn natuurlijk ook welkom. Avondje om de banden tussen jong en oud te verbeteren. Die avond zal je dan ook anonieme bieren kunnen drinken voor een schappelijke prijs. De etiketten laten we eraf weken zodat je niet weet welk bier je hebt. Dinsdag 30 april: Drive-in Movie: film geprojecteerd op witte muur van de gilde zodat we met goed weer op de koer film kunnen kijken anders zal het gewoon film zijn op groot scherm in de Mussenakker zelf. Woensdag 1 mei: Optocht + receptie + optreden: Optocht van Zaal voor kunst en volk tot aan Mussenakker met fanfare. Receptie met woordje van oud voorzitters en glaasje cava/ fruitsap. Optreden Roadrunners, maar is nog niet 100% bevestigd. Vrijdag 3 mei: Comedy Night: Bert Gabriëls in de parochiezaal in Meer, inschrijven vanaf 18 maart zodat we eerst de kans kunnen geven aan leden en oud-leden om zich eerst in te schrijven

Dancefestival 2013 met dj Ruthless

Zaterdag 4 mei: VoetbalBAL & Rad van Fortuin: Avond georganiseerd door de Voetbalploeg van de Mussenakker Zondag 12 mei: Voetbaltoernooi + BBQ: toernooi'tje voor ploegjes van min 7 (1 keeper en 6 veldspelers), mannen en vrouwentoernooi met bbq achteraf (inschrijven voor BBQ verplicht) Vrijdag 17 mei Reis rond de wereld: eerst het spel in de turnzaal (18-21) en daarna in de Mussenakker, elk uur muziek en specialiteit uit een ander land: Frankrijk, Jamaica, Nederland, UK, Mexico, Duitsland) Zaterdag 18 mei: Optredens: Gelegenheidsgroepen gevormd door eigen leden. Zondag 19 Mei Ouw velokeskoers: Retrokoersen zijn weer helemaal in, met de Rasmussen (wielerploeg van de Mussenakker) organiseren we de hel van het noorden. Start en finish aan de Mussenakker, rondjes van rond de 4km, fietsen met retro koersfietsen en truitjes, eet en drankgelegenheid. (ma)

Dansshow MEER – De afdeling “danslessen” van de Gezinsbond organiseren op zaterdag 27 april een heuse dansshow. Van 10 tot 12 uur toont men de dansen die men reeds met volle overtuiging en veel inzet heeft ingeoefend gedurende het afgelopen seizoen. De show heeft plaats in de polyvalente ruimte van de kleuterschool Kiekeboe en uiteraard is iedereen van harte welkom (fh)

Lenteconcert bij Fanfare ‘De Eendracht’

MEER: Op zaterdag 2 maart 2013 heeft de 15de editie van Dancefestival plaats in Meer. Waar Dancefestival in de beginjaren begon als fuif met enkele lokale dj’s werd het al snel een toonaangevende party. In de beginjaren passeerden live-acts zoals Milk Inc, Sylver, 2 Fabiola, Da Rick & Da Boy Tommy, X-Session en Kate Ryan. De laatste jaren ligt de nadruk op internationaal befaamde dj’s met headliners waaronder Korsakoff, Paul Elstak, Darkraver en Coone. De 15de editie heeft als headliner de Nederlandse

DJ Ruthless, één van de grotere namen in de hardstyle scene. Daarnaast komen de gasten van Demoniak net als Pat B die zijn beste hardstyle tracks weer zal boventoveren. Naast deze top-dj’s primeert het totaalspektakel op Dancefestival. Tickets kosten slechts 5 euro en zijn te verkrijgen op enkele lokale voorverkoopadressen of kunnen online besteld worden op de website www.dancefestival.be. Dancefestival heeft plaats vanaf 21u in de festivaltent op het voetbalveld van KFC Meer (aan de Werkhovensestraat). (lvr)

MEER - Fanfare ‘De Eendracht’ nodigt iedereen uit op haar jaarlijks lenteconcert dat doorgaat op zaterdag 23 maart 2013 om 20:00 uur in de parochiezaal aan de Donckstraat te Meer. De muzikanten van de fanfare oefenen onder leiding van dirigent Marleen Proost al geruime tijd voor dit concert. Er kan dan ook een mooi programma gepresenteerd worden met erg afwisselende muziek. Iedereen, van klein tot groot, gaat er zijn muzikale gading vinden. Overigens is er ook een optreden van de jeugdfanfare voorzien. De leerlingen maken zich op om van zichzelf het beste voor u te geven. U zal verbaasd zijn welke mooie muziekwerkjes de leerlingen reeds ten gehore kunnen brengen na een toch nog korte opleidingsperiode. Zoals de voorgaande jaren blijft de inkom volledig gratis in de versierde en goed verwarmde parochiezaal. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige concertavond. (ma)

52 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 52

21-2-2013 10:57:31

M v r g v w W n A D e g M


-

-

n ,

meer

Karabijn en buksschieten, een zalige ontspanning MEER – Er mag dan, vooral de laatste weken, veel te doen zijn over het wapenbezit in Amerika, hier is alles goed en veilig geregeld. Er gelden zelfs strenge regels voor het beoefenen van het gebruik van vuurwapens in competitiewedstrijden. Wij gingen eens op zondagvoormiddag een kijkje nemen in het lokaal en de schietstand van de St.Ambrosiusgilde langs de Meerleseweg in Meer. De gilde, die sinds 1536 zou bestaan, is vandaag eigenaar van een prachtig lokaal met een ondergrondse schietstand. Men schiet er met een karabijn 22 LR op een

afstand van 50 meter en met een luchtgeweer op een afstand van 18 meter. Met het luchtgeweer maken vaak nieuwe en jongere leden kennis met de gilde om dan later ook met het zwaardere wapen en op grotere afstand te schieten. En, al is ook hier deelnemen belangrijker dan winnen, het wedstrijdelement ontbreekt niet. Zo zitten wij mensen nu eenmaal in elkaar en, zeg nu zelf, het brengt spanning met zich en ook dat is aangenaam. Nu we het toch over wedstrijden hebben. Men schiet in drie categorieën: Ere, A en B. Tijdens hun jaarlijks “interen” op 8december werden de

kampioenen gehuldigd. In de Ere reeks ging de titel naar Hans De Kock voor Ad De Bruijn en Herman Martens. In de A-reeks was Rony Van Bavel de beste voor Dirk Krols en Herman Van Bavel en in de B-reeks ging het goud naar Jos Janssens voor Iwan Goetschalckx en Ludo Kenis. Maar belangrijker is de ontspanning of is het de inspanning die je moet leveren op de veilige prachtige schietbaan. Ga maar eens een kijkje nemen. Dat kan elke zondag tussen 10 en 15 uur. Voor meer info kan je terecht bij Hans De Kock, 0499 72 87 92 of langs hans.dekock@telenet. be (fh)

-

n n e

-

t

s

n p -

Boerenbuitentocht MEER – De KWB van Meer organiseert op zondag 10 maart haar 13de “Boerenbuitentocht”. Van 8 tot 15 uur kan men inschrijven voor een gezinswandeling van naar keuze 6, 14 en 20 km langs rustige wegen. Halverwege is er de mogelijkheid om iets te drinken. Deelnemen kost slechts 1 euro, verzekering inbegrepen. Inschrijven doe je bij Radio Valencia, Gaarshof te Meer. (fh)

r e n t n

p l e

e p

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 53

DHM_maart_335.indd 53

21-2-2013 10:57:32


MEER

De Monica Sweetheart fanclub boven

“Brass ‘n Rock!” met Brassband Ste.-Rosalia Brassbandmuziek en rock in één programma in Meer

MEER - Op vrijdag 15 februari vond in de parochiezaal van Meer de zevende voetbalkwis plaats. Winnaar van de 18 deelnemende ploegen was uiteindelijk Monica Sweetheart fanclub. Voor de tweede plaats troefde 'FC Mussenakker' op het nippertje 'De Mjeelse pieren' af na een ex-aequo vraag. (fh)

Een wagen af Meer in Wortel

MEER - Dirigent Bart Van Ossel slaagde er dit jaar in om in het programma van het jaarconcert van Brassband Sinte-Rosalia uit Meer echte brassbandmuziek te verzoenen met bewerkingen van klassieke rocknummers. Als u houdt van muzikale verrassingen moet u zaterdag 9 maart in Zaal voor Kunst en Volk in Meer zijn. Brassband Sinte-Rosalia timmert al langer mee aan de muzikale weg in de Noorderkempen. Dat is geen gemakkelijke taak, zeker niet voor de blaasmuziek en meer in het bijzonder voor de koperblaasmuziek. Toch is er in die wereld een hele evolutie aan de gang en Rosalia heeft die boot niet gemist. Dat ligt voor een belangrijk deel aan de inzet en het enthousiasme van dirigent Bart Van Ossel. Hij volgt de nieuwste trends op de voet en durft ook al eens een experiment aan. Brassband Rosalia brengt dit jaar o.a. twee werken van de rijzende star aan het Engelse brassbandfirmament Paul Lovatt-Cooper. Met “Wall of sound” wordt een première voor de regio gebracht. Daarnaast ontbreken brassbandklassiekers zoals bv. “A Malvern suite “ van Philip Sparke ook niet op het programma. Maar koperblaasmuziek kan ook rocknummers aan. “The final countdown”, “Nine to five”, een selectie uit het ABBA-repertoire, een mix van nummers van Bon Jovi,… het zit allemaal in het programma van “Brass ’n Rock” dat Rosalia presenteert.

Primeur voor jeugdwerking

Oase

MEER – Omdat Meer geen carnavalstoet kent, trok een afvaardiging van ’t Fortuin over de (dorps) grens naar Wortel. Zo had Wortel voor enkele uren een discotheek. (fh)

schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

U hoort en ziet Bart Van Ossel en Brassband Sinte-Rosalia aan het werk op zaterdag 9 maart a.s. in hun mooie lokaal Zaal voor Kunst en Volk, Meerseweg 3, in Meer. Het programma start om 19.30 u. met een optreden van het jeugdensemble De Heideroosjes. Dat staat onder leiding van Annick Vandenbergh. In dat jeugdorkest spelen de leerling-muzikanten van Rosalia Meer en Voor Eer en Deugd Meersel-Dreef samen. Dat optreden is ook een primeur! Voor de presentatie van de avond tekenen Jan Dufraing en Mark Koyen van zustervereniging Toneelkring ‘t Heidebloempje en de belichting is in handen van Karel “Carlos” Martens. Zie ook: www.rosalia-meer.be

Steun Een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor Sinte-Rosalia is de jaarlijkse antiek- en vlooienmarkt, die de voorlaatste zaterdag van september plaatsvindt. U kan de muziekvereniging steunen door hen spullen te schenken die zij daar kunnen verkopen. Neem contact op met Ad Godrie (014 72 43 10) of Jos Brosens (0473 8075 24). (fh)

54 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 54

21-2-2013 10:57:33


MEER

Wil u een kaartje leggen? MEER – KWB Meer wil een oude traditie weer nieuw leven inblazen. Op de vrijdagen 1 en 15 maart richten ze telkens een kaartavond “Rikken en Jokken” in. Het gaat hem louter om de “fun”. Er zijn dus geen prijzen voorzien. Zo wil men ook de ‘gewone’ kaarter, die louter recreatief kaart bereiken. De twee kaartavonden hebben plaats in het Boerenzaaltje. Men kan er terecht vanaf 19.30 uur en de eerste kaarten worden om 20 gedeeld. (fh)

t -

n

n

e

t e n

d e -

Het mag iets meer zijn.

Paasbeurs in de Kringwinkel

-

MEER - Op zaterdag 2 maart wordt het startschot gegeven voor de Paasbeurs in de Kringwinkel. Versiering, kuikens, geschilderde eieren, ..., voor ieder wat wils. Ben je leerkracht van een klas en wil je graag je klas mooi versieren of allerhande materiaal uitzoeken waarmee je verder zelf nog aan de slag kan? In De Kringwinkel vind je dan vast wat je zoekt én tegen een betaalbare prijs! De kringwinkel is gelegen aan de Meerseweg 135 te 2321 Meer. Van maandag tot en met vrijdag is de winkel geopend van 10 tot 17.30 uur, op zaterdag van 9 tot 16.30 uur. Gesloten op zon- en feestdagen. (FS)

s n n n

Retrobeurs in de Kringwinkel

t

e

r -

g

n n

t 3

MEER – In Meer neemt men met de kerstboomverbranding geen vrede met een spetterend vuur op de grond. Op veilige afstand van de brandhaard maken vuurwerkmakers zich klaar om het geheel af te sluiten met een resem knallers hoog in de lucht. (fh)

MEER / REGIO - Op zaterdag 16 maart verkopen alle kringwinkels in Vlaanderen originele retro spullen en nostalgische vintage uit de jaren ‘50, ’60, ’70 en ’80. Vanzelfsprekend kan je die dag in de kringwinkels WEB allemaal unieke spullen op de kop tikken: meubelen, verlichting, kleding en accessoires, affiches of elpees, …. Je doet daarmee ook een goede zaak. Winkelen in de kringwinkel is spullen en mensen nieuwe kansen bieden. De kringwinkel in de Korte Gasthuisstraat in Turnhout (La Ganga) doet niet mee aan deze actie, WEL nemen de drie andere winkels (in Turnhout, Meer en Retie) deel. Op vrijdag 15 maart sluiten de winkels en magazijnen, uitgezonderd La Ganga, om 16 uur om de Retrobeurs voor te bereiden. De Webwinkel Meer is gelegen aan de Meerseweg 135 te 2321 Meer Van maandag tot en met vrijdag is de winkel geopend van 10 tot 17.30 uur op zaterdag van 9 tot 16.30. Gesloten op zon- en feestdagen. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 55

DHM_maart_335.indd 55

21-2-2013 10:57:34


MEER

De Fameuze speurneuzen van Meer MEER - De Zaal voor Kunst en Volk was in december nog het toneel voor de travestietenbar van tante Saar. Nu lijkt het wel alsof toneelkring ’t Heidebloempje het politiekantoor van de overkant van de straat naar de zaal verhuisd heeft. Met “ De Fameuze Speurneuzen “, een volkse komedie in drie bedrijven van Frans Vlaskop, zitten we immers in het oude politiekantoor van Meer. Een groter verschil met vorige keer lijkt amper denkbaar, maar dat zou nog wel eens kunnen meevallen… In het wijkkantoor van Meer heeft Sus de Bakker zonet de leiding gekregen over het kleine politiekorps. Zijn collega’s hebben weinig zin om orders te ontvangen van een korpschef die zijn titel nauwelijks kan onthouden en van wie de vrouw de eerste viool speelt. Wanneer de onderzoeksrechter komt informeren naar de stand van zaken over een moord, krijgt hij het helemaal benauwd. Ook de aannemer die bezig is met de verbouwingen, en de kuisvrouw werken serieus op zijn zenuwen. Gelukkig voor hem blijken zijn collega’s fameuze speurneuzen te zijn...

Kunst en Volk in Meer. Het toneel begint stipt om 20.00 u, op zondag is dat 14.00 u. Kaarten kosten 7 EUR en zijn vanaf zaterdag 9 maart te

koop bij Stan en Emilie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49 ( 03/315 83 44 ). Wees er op tijd bij, dan bent u zeker van een goede plaats. (JD/red)

Op de foto staan de fameuze speurneuzen van ’t Heidebloempje in volle glorie buiten voor hun kantoor. Klaar voor hun toneelinterventie van einde maart. Van links naar rechts herkennen we: Jos Cools: regisseur Wim Delcroix: aannemer Tilly Hessels: Rita, slachtoffer Martine Boeren: Sonja, agente Herman Snoeys: Lodewijk, agent Fanny Janssen: Jacqueline, vrouw van Sus Jan Dufraing: Sus De Bakker, waarnemend korpschef Danny Verbeeren: Charel, agent Peter Vinckx: Pierke, agent Chris Cools: Chantal Serpent, onderzoeksrechter Bie Rombouts: Maria, slachtoffer Mieke Meyvis: Wiske, kuisvrouw (ontbreekt op de foto)

En de winnaar is…

De regie is in handen van Jos Cools, die na zijn schitterende optreden in de bar van tante Saar, nu voor een andere uitdaging gekozen heeft. Dat is veel werk voor één winter, maar gelukkig wordt hij bijgestaan door de vaste technische ploeg. U kan “De Fameuze Speurneuzen” in actie zien op vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24, vrijdag 29 en zaterdag 30 maart in de Zaal voor

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

MEER – Maar liefst 27 ploegen schreven zich in voor de Quiz georganiseerd door en in de kantinne van FC Meer. Na een spannende eindsprint ging de overwinning naar de ploeg Mussenakker 2. Zij behaalden twee punten meer dan FC Aurora. (fh)

56 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 56

21-2-2013 10:57:34

M k d h k E b e m


-

MEER

Een verrassing voor Ziekenzorg

Kroegentocht met gids in Baarle-Nassau-Hertog MEER / BAARLE-HERTOG - KWB Meerle organiseert op zaterdag 16 maart een avonduitstap naar Baarle-Nassau en -Hertog. Een gids toont ons de bijzondere historische plekjes in Baarle en vertelt over de unieke enclavesituatie. Onderweg steken we diverse malen de grens over. Tussendoor duiken we een gezellig cafeetje binnen om onze kelen te smeren. Deze wandeling met gids duurt van 19 tot 22 uur. Daarna gaan we naar het Brouwershuis, waar een uitgebreid assortiment bieren verkrijgbaar is. Het vertrek is voorzien om 18u45 op het Gemeenteplein, de aankomst rond 01u15. De deelnameprijs bedraagt 20 euro voor KWBleden en 23 euro voor niet-leden (voor bus, gids en consumpties eerste deel van de avond).

MEER - Dinsdag, 12 februari 2013, hielden de kernleden van Ziekenzorg Meer hun tweemaandelijkse vergadering. Tijdens het verwerken van hun agendapunten kregen zij het bezoek van enkele bestuursleden van “DEN VUILEN HOEK”. En… die mannen hadden een grote verrassing bij. Een cheque van zomaar eens eventjes 1.500 euro werd aan de voorzitster overhandigd. Dit mooie bedrag dat zij verdienden tijdens de kerst-

boomverbranding , schenken zij aan Ziekenzorg Meer. Natuurlijk kregen zij een hartelijk applaus van de kernleden. BEDANKT voor dit fijne gebaar. Ziekenzorg is daar heel blij mee en zal er voor zorgen dat dit ten goede komt aan onze Meerse zieken. Nogmaals een hele dikke MERCI… en duim omhoog voor “DEN VUILEN HOEK” en… jullie allemaal!!! (lvb/red)

Vooraf inschrijven is vereist, dit kan tot 10 maart bij: Ronny van den Ackerveken, 03 297 68 78 of 0496 11 29 73, ronny-vda@telenet.be

e g

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 57

DHM_maart_335.indd 57

21-2-2013 10:57:36


meer

Wijkplan HazeldonkMeer 2013-2016

Gelukkig Nieuwjaar

In het najaar van 2012 is de gemeente Breda gestart met een andere aanpak van het beheer van de openbare ruimte. Niet de gemeente maar bewoners en organisaties geven aan wat er in de buurt, wijk of op een bedrijventerrein moet gebeuren. De Nederlandse en Belgische ondernemers hebben samen met Hoogstraten en Breda naar verbeterpunten gekeken die in Hazeldonk-Meer haalbaar zijn. Naast het groen- en grijsbeheer gaat het om het imago van het terrein, veiligheid, verkeer, duurzaam ondernemen en communicatie. In de afgelopen maanden is hiervoor een uitvoeringsprogramma door de drie samenwerkende partners gemaakt. Voor de aanpak van het zwerfvuil werkt men samen met het IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) en de Nederlandse organisaties “Gemeente Schoon” en “Beheeraccent” en het Belgische OVAM. Een belangrijke partner in het windmolenproject is de Rabobank, die samen met Meeùs en Witlox de ondernemersvereniging ondersteunen. Voor het voormalig douaneterrein op Hazeldonk werken All4trucks en restaurant Joost aan een bewaakt parkeren voorziening en een compleet pakket van diensten voor chauffeurs. (fh) MEER – De kleine Ella Weidener, geboren op 31 december 2012, was een bijzonder mooi nieuwjaarsgeschenk voor haar overgrootmoeder Catharina Machielsen uit Meer, voor haar grootmoeder Fabiola Aerts, en natuurlijk voor de mama Dorien Van Hasselt. Ella, die met haar ouders Tim Wiedener en Dorien Van Hasselt in Sint-Lenaerts woont, zorgde meteen voor een viergeslacht in vrouwelijke lijn in de familie. (fh)

Stephie Sommen zorgt voor viergeslacht

Op donderdag 10 januari werd het eerste wijkplan Hazeldonk-Meer ondertekend door v.l.n.r. burgemeester Tinne Rombouts, Frederik Pollet en wethouder Bob Bergkamp van Breda. Ton van Tilburg samen met Frederik Pollet voorzitter van de ondernemersvereniging Logistic Centrum HazeldonkMeer (LCHM) staat niet op de foto.

MEER – Grote vreugde in Meer, waar de drie maanden oude Stephie Sommen voor een viergeslacht in vrouwelijke lijn zorgt. Dé gelegenheid om een foto te maken van de kleine Stephie samen met Jeanne Meyvis in het midden met rechts naast zich moeke Leen Krols en links de trotse mama Britte Lauryssen. (fh)

58 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 58

21-2-2013 10:57:37


Hanneke Stoffels Absurde en ludieke artikels van in en rond Hoogstraten. Vat het niet te serieus op, het zijn allemaal verzinsels!

Aftredend paus zorgt voor ‘geurtje’ Hoogstraten - Elke Hoogstratenaar die af en toe over de Vrijheid wandelt, zal het al wel gemerkt hebben; ter hoogte van de kerk zijn de afvoerbuizen tot ver boven het voetpad te zien. Waarom? Vraagt u dat vooral aan de Antwerpse pastoors. Vreugde en verdriet tegelijk want het zal maar gebeuren dat de verjaardag van pastoor Paulus Bartolomeüs Johannes net samenvalt met het nieuws dat onze huidige paus zal aftreden. Tal van Antwerpse geestelijken waren uitgenodigd om af te zakken naar de kerk van Hoogstraten, maar wat een groot verjaardagsfeest moest worden is geëindigd in mineur. Menig priester, pastoor, koster of diaken verkeerde in shocktoestand door het nieuws dat de paus zal aftreden. Om deze reden werd er al eens een wijntje

meer gedronken en een hostietje meer gesmuld waarna het logische gevolg: meer toiletgebruik. En al snel hing er een vervelende stank in en rond de kerk. Bij nazicht bleek dat de enkele toiletten die aanwezig zijn in de kerk niet voorzien waren op het veelvuldige gebruik van de aanwezige feestvierders en een interventie van een loodgieter dan ook noodzakelijk bleek. ‘Nog nooit zo’n verstopping gezien,’ vertelt expert Sus de Stopper van loodgieters ‘de Stopper & Co’ ons, ‘Hier is een ontstopper of bijtend middel niet meer van toepassing. De vloer moet open gebroken worden en een nieuwe afvoer moet worden geplaatst. Deze werken zullen toch wel een tijdje duren omdat de fundering in de kerk echt nog van voor Christus is’

Foto genomen op 13 februari nabij de SintKatharinakerk in Hoogstraten. Zolang onze Hoogstraatse gelovigen de buizen aan de kerk zien staan, doen ze er dus misschien goed aan een neusknijper te gebruiken. (hs)

-

-

Voor een tentoonstelling in het najaar van 2013 is het Stedelijk Museum op zoek naar oude foto’s, voetbal- of wielertruitjes, oude lidkaarten, trofeeën en medailles en ander materiaal uit het gouden sportverleden van Hoogstraten. Voetbal, wielrennen, tennis, duivensport of paardensport, bedenk het maar,... alles is welkom. Heb jij op zolder de sportschat die zij zoeken uit de periode van vóór 1960? Bel snel naar 03 340 19 80 of mail museum@hoogstraten.be

Kom kom kom … de duivensport! Op 17 april 1937 lanceert de Gazet van Hoogstraten een heuse duivenrubriek met allemaal tips en tricks om de duiven zo goed mogelijk te soigneren en zo de beste resultaten te behalen in de wekelijkse wedstrijden. En clubs waren er genoeg! In Hoogstraten tellen we er drie in de jaren 30: De Arkduif, De Blauw Duif en De Zwaluw. De Witpen verenigt duivenliefhebbers in Wortel en De Snelvlucht doet hetzelfde in Meer. In de jaren 40 heeft Meerle zijn Noordervlucht en Minderhout zijn De Arkduif.

Fragment uit de Duivenrubriek in de Gazet van Hoogstraten, 22 mei 1948.

Constateur, ringmateriaal en diploma’s vonden we al en ze zullen getoond worden op de tentoonstelling. Maar wie heeft er nog foto’s van duivenmelkers in actie? In Meerle zou er een film zijn, maar wie vindt hem terug? Alle extra informatie, foto’s en leuke anekdotes van vóór 1960 zijn nog steeds welkom!

WIN EEN BOEKENBON VAN € 20.00 Los van vorige vraag hebben we nog een PRIJSVRAAG: Hoe heet het (ondertussen ietwat verouderde) toestel waar bij wedstrijd-aankomst de ring wordt ingebracht om de gevlogen tijd te registreren. Antwoord op papier naar ons redactieadres of digitaal naar redactie@demaand.be Vorige wedstrijd - Hoe heet het drijvend staafje aan een vislijn? Een ‘dobber’, dat wisten natuurlijk veel deelnemers. De winnaar Christel Gorrens (Minderhout): zij preciseerde dat het ook ‘schuifpen’ genoemd werd. Je boekenbon komt er aan, Christel.

n a

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 59

DHM_maart_335.indd 59

21-2-2013 10:57:38


gluren bij de buren

De kracht van verandering

Geen beeld van Luc Van Soom op de rotonde RIJKEVORSEL - Weinig dorpen in Vlaanderen kunnen zich erop beroemen een groot kunstenaar in hun midden te hebben. Machelen-aan- de Leie ‘had’ er een. Roger Raveel werd door iedereen in zijn dorp gewaardeerd en kreeg er zijn eigen museum. Rijkevorsel ‘heeft’ er een. Luk van Soom is internationaal bekend met monumentale werken vooral in België en Nederland. Op hetzelfde moment dat in Machelen Raveel werd begraven, werd in Rijkevorsel Van Soom, door het bestuur als het ware verraden. Tijdens de vorige legislatuur werd er met de kunstenaar een contract afgesloten voor een ontwerp van een kunstwerk om de rotonde aan de kerk te verfraaien. Het zou een ‘zeppelin’ worden en het kunstwerk kreeg de naam “NAARELDERS”, een prachtig monumentaal, maar bijna transparant beeld. Iedereen die het dorp zou binnenrijden, inwoners, bezoekers, passanten zouden het kunstwerk zien. Het zou het dorp aanzien geven en men zou kunnen zeggen “Dit kunstwerk is door een kunstenaar van bij ons gemaakt!” Maar, in plaats van trots te zijn op hun kunstenaar, wordt hij door het schepencollege met N-VA burgemeester Dorien Cuylaerts en haar partijgenoot schepen van Cultuur Karl Geens aan de kant geschoven met als zielige reden dat 45000 euro te veel is in tijden van crisis. Als men dan weet dat dit bedrag in feite maar de helft van de prijs is omdat de firma Van Roey bereid was een bedrag van 40000 euro te sponsoren, gaat Rijkevorsel wel helemaal uit de bocht. Is dat de kracht van verandering die N-VA voor

M J w d D o n

I v m

V s z

P

V V m Z

Luk Van Soom bij een maquette van een acht meter hoog beeld ontworpen voor de rotonde bij de kerk in Rijkevorsel dat er niet zal komen. De nieuwe meerderheid blaast de samenwerking op. de verkiezingsstrijd aankondigde? Is het onervarenheid, desinteresse in cultuur of gewoon onbekwaamheid? In elk geval laat Rijkevorsel hier de kans liggen om zich met een kunstwerk van hoog niveau te

onderscheiden van de omliggende dorpen. Hopelijk kunnen de coalitiepartners SNR en CD&V de kersverse burgemeester op betere gedachten brengen. Een beginnersfout recht zetten getuigt van moed (fh)

LEKKER KEMPENS Een rondreis langs lokale producten en gerechten REGIO – Bij Het Davidsfonds verscheen het boek Lekkers Kempens, van Lierse vlaaikens tot trappistenbier • Heerlijke recepten met streekproducten. De Antwerpse Kempen heeft heel wat lekkers te bieden! De trappistenbieren van Westmalle zijn tot ver over de grenzen bekend en producten zoals de Lierse Vlaaikes of de rauwmelkse geitenkaas van boer Polle zijn erkend als streekproduct. Ze zijn niet alleen lekker, er hangt ook een hele traditie en geschiedenis aan vast. Ook over Kempense kleinschalige hoeveproducenten valt heel wat te vertellen. Wie staat er nog bij stil dat zuivel vroeger op de boerderij werd gemaakt tot die productie werd uitbesteed aan melkerijen en later aan fabrieken? Of dat pensen vroeger thuis werden gemaakt uit wat

velen nu slachtafval zouden noemen? In de arme Kempen was vroeger echter alles van het varken waardevol. In dit boek maken we een lekkere reis doorheen de Antwerpse Kempen. Via 20 thema’s maak je kennis met de culinaire Kempen van vandaag en de jarenlange traditie die daarachter schuilgaat. De verhalen worden aangevuld met een heerlijke selectie van authentieke Kempense gerechten en recepten met de beste Kempense producten. Voorgerecht, hoofdgerecht, dessert of hapje: zet de Kempen op het menu! Het boek is een initiatief van erfgoedcellen Kempens Karakter, k.ERF en Noorderkempen, Rurant (Pure Kempen), Vormingplus Kempen en de LEADER-regio’s MarkAante Kempen en Midden-Kempen Beweegt! Met foto’s van Jan Crab.

N g p d K i

Z m N n b

‘ g

PRAKTISCH: Hardcover – met vele foto’s van recepten en producten - 160 p. ISBN 978 90 5826 905 8 – Prijs e 22,50 (fh)

60 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 60

Z N m V

21-2-2013 10:57:39


e

-

t

gluren bij de buren

Op weekend naar de kolonies in Drenthe MERKSPLAS / WORTEL - De landloperskolonies, die door ex-generaal Johannes Vanden Bosch in het begin van de 19de eeuw werden opgericht, wilden de arme mensen, landlopers en bedelaars, uit de vicieuze cirkel van de armoede halen door hen tewerk te stellen in grote landbouwkolonies. Deze aanpak was revolutionair voor de arme mensen zelf, maar dit drukte ook een onuitwisbare stempel op het landschap, een spoor dat tot op heden nog altijd heel goed zichtbaar is. In het weekend van 4 en 5 mei 2013 organiseert het Gevangenismuseum van Merksplas een reis naar de Nederlandse landlopers-koloniën, die samen met de Belgische erkend willen worden als Unesco Werelderfgoed. Veenhuizen, Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord en Ommerschans: als we deze vergelijken met Merksplas- en Wortel-kolonie, wat zijn dan de gelijkenissen en wat zijn de verschillen?

Programma: Vrijdagavond 3 mei Vertrek om 18 uur aan de kerk van Merksplas. Neem eventueel een hapje mee voor onderweg. Aankomst omstreeks 22 uur in CITY HOTEL DE ZON te Oosterwolde. Zaterdag 4 mei: Veenhuizen. Na een welkomwoordje van directeur Peter Sluiter en een kopje koffie met streekkoek krijgt men een rondleiding in het Gevangenismuseum van Veenhuizen. Na een lunchbuffet ‘s middags (inbegrepen in de prijs) maakt men een gegidste bustocht door justitiedorp Veenhuizen en bezoekt men de begraafplaats. De rondrit wordt afgesloten in het gebouw met huisnaam Maallust, de brouwerij van lokale streekbieren. Men bezoekt ook de cipierswoning Kaaslust. ‘s Avonds nuttigt men het avondmaal in het hotel (inbegrepen in de prijs). Zondag 5 mei: Fredriksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord en Ommerschans. Na een welkom en een koffie met turfje (Drentse lekkernij) in de Koloniehof te Frederiksoord volgt er een rondleiding door het museum en een bezoek aan een Koloniehuisje. ‘s Middags is er een picknick in de kapschuur van de Koloniehof (inbegrepen in de prijs), gevolgd door een gegidste wandeling. Na de koffiepauze in de Koloniehof vertrekt men met de bus voor een gegidst bezoek aan Willemsoord, Wilhelminaoord en Ommerschans. Op de terugweg naar huis nuttigen we onderweg nog een goed verzorgd avondmaal.

Uw deelname in de kosten Deze boeiende en leerrijke uitstap wordt u aangeboden voor 190 euro per persoon

Eind januari 2013 - De aanrander van Hoogstraten was de voorbije week ook actief in Schoten en Brasschaat. Er is een verhoogd toezicht door de politie. "Dinsdag na schooltijd werd een negenjarig meisje aangesproken door een man, die vroeg naar een schilderswinkel", zegt de politie van Schoten. "Hierna betastte hij het meisje. Zij vluchtte naar een buurman." De speurders legden vrij snel een verband met gelijkaardige feiten in Hoogstraten. Zaterdag 26 jan - rond 20 uur liep er bij de politie een melding binnen van een diefstal in een woning in Schoten. Op de Brechtsebaan in Schoten haalden op dat moment twee anonieme ploegen van de politiezones Grens en Schoten een Hyundai met Nederlandse nummerplaat in. Toen ze deze wilden controleren, namen de inzittenden de vlucht naar de E19 om met hoge snelheid richting Nederland te rijden. De Schotense inspecteurs zetten onmiddellijk de achtervolging in. De vluchters verlieten de snelweg in Loenhout en reden verder richting Hoogstraten. Op het industrieterrein De Kluis stopten ze plots om de velden in te vluchten. Een eerste inzittende kon al snel gevat worden. Met de hulp van een speurhond en de opgeroepen versterking werden ook de twee anderen ingerekend. Een patrouille van de politiezone Grens vond een deel van de buit terug in de berm van de E19. De recherche onderzoekt of de daders ook in aanmerking komen voor feiten diezelfde nacht in de zones Grens en Brasschaat. De aanhouding van de drie verdachten met Colombiaanse, Uruguayaanse en Amerikaanse nationaliteit, werd bevestigd door de onderzoeksrechter. Alles samen waren bij deze actie achttien politiemensen en één speurhond betrokken. Ze werden tijdens de actie aangestuurd door de Coördinatie- en Steundienst van de federale politie. Donderdag 31 jan - In Meersel-Dreef hebben dieven omstreeks 19.30 uur geprobeerd in te breken in een woning. Ze probeerden een raam op de eerste verdieping te forceren, maar toen dat niet lukte, gooiden ze er een steen door. Op dat moment kwamen de bewoners thuis en zijn de daders gevlucht. Zaterdag 2febr - De onderzoeksrechter in Turnhout heeft twee personen aangehouden die tijdens het weekend zijn opgepakt na een klopjacht in Hoogstraten. Het duo pleegde zaterdagavond een inbraak in de Lindendreef. De inbrekers werden betrapt, waardoor de politie snel in actie kon komen. Verscheidene politiepatrouilles die net bezig waren met een controleactie schoten ter hulp en ook een helikopter van de politie is ingeschakeld. De dieven, twee mannen met een vreemde nationaliteit, zijn opgepakt. Speurders onderzoeken of de twee ook verantwoordelijk zijn voor inbraken in de Schoolstraat, Katelijnestraat en Tinnenpotstraat in Hoogstraten. Daar is telkens een raam geforceerd. Er verdwenen een gsm, twee laptops en juwelen. Woensdag 13 febr - Aan Heieinde in Meersel-Dreef zijn dieven de garage van een woning binnengedrongen. Ze forceerden daarvoor het slot van de garage. De daders ontvreemdden er een kleine tractor. De diefstal gebeurde tussen dinsdagavond en woensdagavond. (lvr)

(en +35 euro per persoon als je single overnacht), voor busrit, 2x overnachting, 2x ontbijt, 2x middagmaal, 2x avondmaal en alle gidsbeurten. Je kan dit bedrag overmaken op Bankrek. IBAN BE52 0013 3937 6909; met BIC GEBABEBB, Gevangenismuseum vzw, p.a. Hoevestraat 31 te 2330 Merksplas. Noteer bij “Mededeling”: Uitstap Drenthe + de namen van de personen die meegaan. Gelieve uw deelname ook te melden per e-mail (govaerts.karel@skynet. be) of tel. 014-63.36.24. Je bent ingeschreven als het bedrag is betaald. Men stopt met inschrijven als de bus vol is, en ten allerlaatste eind maart. Wacht dus niet te lang.. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 61

DHM_maart_335.indd 61

21-2-2013 10:57:39


Hoogstraten VV Nog steeds op koers Na 2 gelijkspelen werd op Coxyde opnieuw aangeknoopt met de overwinning. Het werd 0 – 2 met doelpunten van Bart Cornelissen en Dirk Mathyssen. Er was een korte winterstop, een afgelaste wedstrijd tegen Temse en een stopgezette wedstrijd tegen Waregem. Tussendoor werd ook Westerlo, ex-eersteklasser en nu spelend in tweede, in een vriendschappelijk duel geklopt met 2 – 3. De schorsing van Ief Van Gansen is achter de rug. Roel Engelen (teenbreuk) is aan het trainen met de bal en sluit binnenkort aan bij de groep. Trainer Van Acker kan voor de volgende wedstrijden kiezen uit bijna de volledige kern. HVV is nog steeds op koers voor de titel.

Ruben Tilburgs: Wij zijn favoriet. Ruben Tilburgs is afkomstig van Meer waar hij zijn voetbalcarrière begon. Hij voetbalde tot zijn 11de bij KFC Meer en daarna ging hij naar Willem II, samen met Ben Adriaensen van Meer, Bob Swaegers van Rijkevorsel en Nick Van Huffel van Hoogstraten. Nick en Bob spelen nu ook allebei in HVV. Ruben bleef 8 jaren in Tilburg. Hij doorliep er alle jeugdploegen tot en met de beloften. Omdat ze moesten besparen werd de ploeg van de beloften opgedoekt en hoewel hij ook naar Sint Lenaerts kon, was op dat moment HVV zeker de beste keuze. Hij is 22 jaar geworden speelt nu zijn derde seizoen voor Hoogstraten. Ruben geldt als een groot talent in derde nationale. Toen Bart Willemse, de vorige trainer, vorig seizoen de overstap maakte naar R. Antwerp FC, had hij hem graag mee naar de tweedeklasser genomen. HVV was hier niet blij mee, de clubs vonden geen onderling akkoord en Ruben bleef in Hoogstraten. Hij woont nog steeds in Meer en is student Kinesitherapie & revalidatiewetenschappen.

Ruben Tilburgs: Nee. Ik heb daar geen seconde spijt van gehad. Ik ben er wel gaan babbelen. Met de studies in het achterhoofd was het ook wel beter om het niet te doen. Ook Hoogstraten toonde ambitie om hogerop te gaan. Ze lieten me verstaan dat ze me er absoluut bij wilden. Als ik dan toch hogerop wil spelen, waarom dan niet samen met Hoogstraten. En als we dit jaar zo verder kunnen blijven werken zou dit wel eens mooi kunnen uitkomen. Kampioen. Het zit er zeker nog in. RC Mechelen komt wel dichter. Ruben Tilburgs: Iedereen voelt dat de groep er echt voor wilt gaan. Er hangt zo een sfeer bij de spelers dat wij het zijn die dit als allereerste kunnen verwezenlijken, met allemaal jonge gasten uit onze regio. Dat is ook voor mij een positieve motivatie. Als wij nu eens die gasten zouden zijn die dit voor de eerste keer kunnen flikken, dat zou toch fantastisch zijn. Spelen tegen Antwerp, Beerschot misschien, Westerlo, Lommel, Moeskroen, Eendracht Aalst, Brussels, allemaal ploegen met een geschiedenis, grotere stadions en al die supporters, het zou wel iets speciaals zijn.

ons niet meer moeten wegsteken. We zijn twee derde van de competitie en we staan alleen op kop. Wij zijn favoriet. We moeten ons dan ook in de volgende wedstrijden opnieuw bewijzen, ook tegen Racing Mechelen. (RB)

Wat verwacht je van de volgende wedstrijden?

Wedstrijden

Ruben Tilburgs: Naar Cappellen wordt zeker speciaal. Het is een derby, Thijs (Schrauwen) heeft er gespeeld en Dirk (Mathyssen) is van daar en is goed bevriend met de keeper en onder Jan Ceulemans zijn ze sterk bezig. Het is een ploeg met allemaal ex-eersteklassers. Dat wordt vast een moeilijke opdracht. Daarna volgen er 2 thuiswedstrijden waaronder de grote clash tegen Mechelen. Wij zijn bij al onze rechtstreekse concurrenten geweest en hebben er geen enkele verloren. Wij zijn degenen die eerst staan en thuis kunnen we altijd wat meer, dus ik vind dat we

Zondag 17 februari 15 uur R. Cappellen F.C. - Hoogstraten VV Zondag 24 februari 15 uur Hoogstraten VV – K. SV Temse Zaterdag 2 maart 20 uur Hoogstraten VV - K.RC.Mechelen Zondag 10 maart 15 uur K.SK.RONSE – Hoogstraten VV Zaterdag 16 maart 20 uur Hoogstraten VV – K. Rupel Boom FC. Zondag 24 maart 15 uur K. FC Izegem – Hoogstraten VV

We stelden hem enkele vragen. De jeugdopleiding in Willem II, een aanrader voor een jonge speler? Ruben Tilburgs: In Nederland wordt je echt geschoold. Alles met de bal. Ik ben blij dat ik die scholing heb gekregen. Bij de beloften van Willem II lag het tempo zeer hoog. We trainden daar dan ook 6 keer, soms 8 keer per week. Dat is denk ik ook de reden waarom mijn aanpassing in Hoogstraten niet zo lang heeft geduurd. Heb je spijt dat destijds die transfer naar Antwerp niet doorging?

Profisk cvba Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

W

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

62 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 62

D D d l d H n v m d d d n e d p

D k w a b h v b

Boekhoudbureau Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving

M h z o m M d d M f g e k m o t D t k p p w v d d V l D w

21-2-2013 10:57:40

Z 1 Z 1 Z 1 Z 1


sport

Minderhout VV MVV blijft in het vaarwater van leider FC Turnhout, wel met een respectabele achterstand van zeven punten die waarschijnlijk niet meer te overbruggen zal zijn. De tweede plaats moet men zeker kunnen vasthouden! Men heeft er een tijdje op moeten wachten, de derby der Noorderkempen! MVV-insiders hadden berichten opgevangen in kringen van KFC Meerle dat men klaar was voor het geburentreffen en dat de kleurgenoten hun vel duur zouden gaan verkopen. MVV was duidelijk verwittigd en een verwittigd man is er twee waard. Vanzelfsprekend ook een belangrijke partij voor MVV dat minstens de tweede plaats wil veiligstellen, maar ook wegens het feit dat men in Meerle nog niet teveel puntjes had gesprokkeld in het verleden. Dus twee gemotiveerde teams aan het werk! De thuisploeg begon het felst, dwong enkele riante kansen af maar verzuimde ze af te werken. MVV plaatste daar veel slordigheden tegenover en kon pas tegen het einde van de eerste helft serieus weerwerk bieden. Een gevleide 0 – 0 ruststand voor de bezoekers! MVV voerde enkele wissels door en langzamerhand haalde de betere conditie de bovenhand. In de 80ste minuut kopte Fonny Vermeiren de 0 – 1 binnen en vier minuten later legde Jens Lenaerts nummer twee tegen het net. De thuisploeg legde zich neer bij het verdict en… wedstrijd gespeeld! De volgende match trok groenwit naar Wildert. De vorige nacht had het nog flink gesneeuwd en de vraag of er gespeeld kon worden lag op ieders lippen. Een geruststelling, de sneeuwruimers van dienst hadden goed werk verricht en spelen maar. Het duurde een poos voor MVV het initiatief kon nemen. In de 15de minuut de ultieme kans om op voorsprong te komen via strafschop, maar Vermeiren zag zijn trap gestopt. Nog kansen voor de rust, maar de afwerking bleef achterwege. Na de verfrissing ging MVV resoluut op zoek naar de winning-goal, maar het lukte niet en was het nog oppassen geblazen voor de tegenstoot in de eindfase. Ben Rombouts kreeg nog rood onder de neus wegens mekkeren en zo eindigde de partij op 0 – 0! Dan de thuiswedstrijd tegen een toch gevaarlijke klepper, nl. Vrij Arendonk. In de heenwedstrijd werd het een partij om van te snoepen met MVV als winnaar. Nu was het weer groenwit dat de bovenhand hield en de Arendonknaars met 4-2 huiswaarts stuurden. Rechtstreeks concurrent verloor zodat MVV comfortabel de tweede plaats bekleedt. (rel)

Wedstrijden Zondag 3 maart 15.00 uur Minderhout VV – FC Gierle Zondag 10 maart 15.00 uur Sint-Jozef – Minderhout VV Zondag 17 maart 15.00 uur Minderhout VV – Dosko Zondag 24 maart 15.00 uur Minderhout VV – VNA Wortel

KVNA Wortel Horendonk - KVNA Wortel 5 - 3 Wortel begon sterk en dit resulteerde in een caramboldoelpunt van Hans Van De Mierop. Ruud Viskens trapte nog een vrijschop tegen de staak en bij een secure dieptepas van Dave Van Den Bogaert was Willem Pleysier in de 23e minuut de doelman te vlug af. De thuisploeg kon hier weinig of niets tegen over stellen tot ze in de 31e minuut profiteerde van spijtig balverlies om de aansluitings-treffer te maken. Horendonk puurde hier moed uit en de match kantelde volledig. Direct na de pauze werd het 3-2 weer na balverlies en na hoekschop. Raf Tilburgs, alleen voor doel, strandde nog op de keeper. De thuisploeg scoorde nog tweemaal op randje van buitenspel. Juist voor affluiten kopte Willem Pleysier na hoekschop de 5-3 op het scorebord. De thuisploeg was zeker geen geweldig voetballend team, maar het had veel meer loopvermogen en was veel snediger in de duels. Daarenboven kwamen ze zeer gemakkelijk aan doelpunten. Het wordt nu na iedere wedstrijd voor Wortel moeilijker om zich in derde te handhaven.

Gierle - KVNA Wortel 3 - 2 Wortel begon ongeconcentreerd en het was al vlug 1-0. Dave Van Den Bogaert kreeg, alleen voor doel, de kans om gelijk te maken maar zijn schot was veel te zwak. Gierle was niet echt beter maar liepen wel heel gemakkelijk tot 3-0 uit. Gelukkig kon Willem Pleysier op pas van Dave Van Den Bogaert milderen. Na de pauze werd het zeer rommelig met veel fouten, met veel gele kaarten tot gevolg, en het spel lag voortdurend stil. Halverwege de 2e helft werd een Gierlenaar met twee gele kaarten van het veld gestuurd. Wanneer dan een thuisspeler in de 85e minuut een inzender van Tom Van Kerckhoven in eigen doel kopte werd het nog zeer spannend. De plaatselijke doelman ontpopte

zich tot matchwinnaar. Wortel verloor deze wedstrijd door in de eerste helft veel te slap te verdedigen. Stef Bolckmans, die in doel een zieke Jan Nouws verving valt zeker niets te verwijten en was zeer attent op tegenprikken.

KVNA Wortel - Oud-Turnhout 1 - 0 Wortel begon fel met een goed schot van Dave Van De Bogaert. Willem Pleysier devieerde een voorzet van Tom Van Kerckhoven nipt naast. Halverwege de eerste helft dribbelde Hans Van De Mierop heel de verdediging incluis de keeper maar zijn schot werd van de lijn gekeerd. Het spel werd evenwichtiger zonder veel kansen. In de 45e minuut kon Tom Van Kerckhoven een vrijschop van Toon Spreuwers niet in doel verlengen. De bezoekers kwamen geladen uit de cabines en namen het vierde kwartier resoluut voor hun rekening. De blauw-witten konden met veel moeite de stormloop opvangen tot Dave Van Den Bogaert in 59e minuut een voorzet van Willem Pleysier maar had in te trappen. Deze bezoekers reageerden wel maar Willem Pleysier, Dave Van Den Bogaert en Willem Horsten hadden alle onzekerheid moeten wegnemen. Wortel behaalde in deze boeiende wedstrijd een verdiende en deugddoende overwinning. Hopelijk puren onze spelers hier vertrouwen uit.

De wedstrijden: Zondag 3 maart 15.00 u KVNA Wortel - Kalmthout

Zaterdag 9 maart

19.30 u DOSKO - KVNA Wortel

Zondag 17 maart

15.00u KVNA Wortel – Merksem

Zondag 24 maart

15.00 u Minderhout - KVNA Wortel (frbr)

KFC Meer Uitslagen KFC Meer – Maria ter Heide 0 – 0 KFC Meer – Turk Sport 3 – 1 SK Donk – KFC Meer 0 - 2

Wedstrijden Zondag 3 maart 15.00 uur VE Stabroek – KFC Meer Zondag 10 maart 15.00 uur KFC Meer – Achterbroek Zondag 17 maart 15.00 Sparta Linkeroever – KFC Meer Zondag 24 maart 15.00 uur KFC Meer – Berendrecht

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 63

DHM_maart_335.indd 63

21-2-2013 10:57:40


SPORT

Cyclocross –

Wereldkampioen Sven Nys wint opnieuw

De zwaarste cross van het jaar. Het sneeuwtapijt van 10 centimeter van de avond voordien veranderde het parcours in één grote modderpoel. Net zoals in het wereldkampioenschap in Louisville in Amerika, waar de Ohio rivier dreigde te overstromen, waren de weersomstandigheden in Hoogstraten van die aard dat enkel de allersterkste renners konden winnen. Juniores, dames en beloften

Kevin Pauwels reed nog sterk en werd toch derde op 55 seconden. In de meeste crossen eindigen de besten allemaal op seconden van de winnaar. Niels Albert werd 6de op 1min46 en Hoogstratenaar Joeri Adams werd 21ste op 6min33. (RB)

Vorig jaar februari 2012 gaf onze reporter ter plaatse een blik achter de schermen van de Superprestige. De Hoogstraatse Spurters konden opnieuw fier zijn op de prachtig uitgezette omloop in de Blauwbossen. Bij de juniores won de Nederlander en huidig wereldkampioen Matthieu van der Poel opnieuw met sprekend gemak. Bij de dames won Sanne Cant na een mooie solo. Bij de beloften pakte Wietse Bosmans de zege en in deze reeks waren ook 2 plaatselijke renners paraat. Jens Adams die een prima seizoenstart had gemaakt, werd 8ste en behoudt zijn 2de plaats in de stand van de Superprestige na 7 wedstrijden. Ook Niels Koyen is een Minderhoutenaar en behaalde een verdienstelijke 20ste plaats. Na elk van deze 3 wedstrijden werd de omloop zwaarder en zwaarder. En ook de vele supporters die naar de elitewedstrijd kwamen kijken zullen het geweten hebben. Enkel laarzen waren geschikt schoeisel om zich te verplaatsen naar de mooiste plekjes op het parcours om de renners te zien zwoegen. Er was geen enkel droog plekje te bespeuren, overal zakte men tot voorbij de enkels in het slijk.

Bij de elite was het ieder voor zich De eerste ronde vormde zich een kopgroep van acht renners, met naast de wereldkampioen ook Klaas Vantornout, Thijs van Amerongen, Rob Peeters, Martin Bina, Julien Taramarcaz, Marcel Meisen en Philipp Walsleben. Albert en Pauwels

Uitslag: 1. Sven Nys in 1u02’21”; 2. Klaas Vantornout op 7 sec.; 3. Kevin Pauwels 55”; 4. Rob Peeters 1’26”; 5. Philipp Walsleben 1’33”; 6. Niels Albert 1’46”; 7. Thijs van Amerongen 1’55”; ; ; 21. Joeri Adams 6’33”

O S A P Sven Nys voor Klaas Vantornout waren niet goed gestart en zouden de kop van de koers ook nooit zien. Eén ronde later werd de ruime kopgroep al snel gereduceerd tot vier eenheden. Maar het loodzware veld maakte al snel dat niemand in het spoor kon blijven van Nys en Vantornout. Deze 2 waren veruit de sterksten net als bij het wereldkampioenschap in Louisville. Ook daar was het een zeer selectief parcours. Door de modder en het ijswater lag de snelheid zelfs een pak lager dan vorige week in Louisville, maar de strijd was minstens even beklijvend. In de slotronde probeerde Nys tweemaal te prikken, maar Vantornout antwoordde telkens gevat en draaide zelfs op kop de laatste rechte lijn op. Toen de wereldkampioen uit zijn wiel kwam, bleef een nieuw antwoord echter uit. Nys won en pakte zijn vijfde zege van het seizoen in de Superprestige.

Jens Adams in de Blauwbossen

Meetria Klooster Run

MEER - Op zondag 17 maart is er de jaarlijkse stratenloop met op de achtergrond de mooie, binnenkort te restaureren Kloostersite in Meer. De organisatoren zorgden opnieuw voor een mooie en veilige omloop. De Meetria Klooster Run is er voor jong en oud, eeg loop/jogging voor het héle gezin. Ook jij kunt dus meedoen!! Men start om 10.30 uur met een kids run, voor kinderen geboren tot in 2001. Zij kunnen kiezen uit 500 of 1.000 meter.

Om 11 uur starten de lopers voor de grotere afstanden. Door de verschillende afstanden maakt Meetria deze loop voor iedereen toegankelijk. Omdat dit één van de eerste lopen/joggings in het seizoen is, kunnen ook de “start to run” beginners een voor hen gepaste afstand kiezen, namelijk 3,5 of 7 of 10,5 km. Omdat de Meetrialoop aangesloten is bij criterium de Noordloper is het mogelijk door het jaar heen aan verschillende lopen/joggings mee te doen. Eenmalig schaf je een criteriumkaart aan voor 2 euro (-16 jaar) of 3,50 euro (+16 jaar). Deze persoonlijke kaart is dan ook verkrijgbaar bij de Klooster Run in Meer. Start en aankomst van de verschillende afstanden: Donckstraat 13, 2321 Meer

Alle info is te vinden op : www.meetria.be; Inschrijven enkel ter plaatsen vanaf 9 uur. Tot bij de Meetria Klooster run!!! (ma)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

64 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 64

21-2-2013 10:57:42


sport

Kampioenen “Snelvlucht Meer”

Winnaars “Schaal Van Aperen”

e n . -

s . ; n

Op deze foto genomen tijdens de kampioenenviering 2012 van de Snelduif Meer herkennen we boven v.l.n.r.: voorzitter Rik Martens, Arnold Van Aperen, Jos Brosens, Rinus Dekkers, Jef Haest en Henri Pemen. Onderaan: Marcel Kinschots en Angelo Roelen. (fh)

Deze foto werd genomen bij de prijsuitreiking van de “Beker Arnold Van Aperen” 2012. We zien boven v.l.n.r.: voorzitter Rik Martens, Harry Govaerts, Francis Jansen, Walter Coertjens, Theo Maenhouto, Jef Haest en Arnold Van Aperen zelf. Onderaan herkennen we Dirk Brosens, Luc Van Dijck en Angelo Roelen. (fh)

Paardensport - Felle strijd voor de “Schaal Stad Hoogstraten” Ook tijdens het winterseizoen blijven de paarden niet werkeloos op stal, aan de conditie van de viervoeter en de ruiter/amazone moet er ook gewerkt worden wil men in het zomerseizoen de medailles en schalen meepikken. In de manège van de Minderhoutse Blauwbossen, de perfecte accommodatie, werden tijdens dit winterseizoen vier springindoors (9 en 23 december, 13 en 26 januari) georganiseerd en de uiteindelijke winnaars mochten de Schaal van de Stad Hoogstraten ontvangen uit handen van burgemeester Tinne Rombouts, die zelf ook nog een fervente amazone blijkt te zijn. Vanzelfsprekend werden deze trofeeën zomaar niet cadeau gedaan en na een spannende strijd toonde Dirk Vermeiren met Cunta Z zich in de klasse Licht (maximale hoogte 1,10 m) de behendigste. Wim Vinckx domineerde met Florien de klasse Midden (1,20 m) en in de klasse Zwaar (1,30 m) ontspon er tussen het broederpaar Tom en Jan Stoffelen een spannend duel waarin Tom uiteindelijk de bovenhand hield. De prijsuitreiking vond plaats op zaterdag 26 januari tijdens een gezellig ruiteronderonsje. (rel)

Uitslagen

Burgemeester Tinne Rombouts geflankeerd door de winnaars v.l.n.r. Wim Vinckx, Tom Stoffelen, Dirk Vermeiren

Klasse Zwaar (21 deeln.)

Klasse Midden (29 deeln.)

Klasse Licht (75 deeln.)

1. Tom Stoffelen (Birthe v.h. Braunerhof, 118 p) Minderhout 2. Jan Stoffelen (An Bingo, 108 p) Minderhout 3. Tom Stoffelen (Fonka, 102 p) Minderhout 4. Koen Snoeijs (Zidane, 95 p) Minderhout) Niels Fockaert (Coco v.d.Aard Z, 95 p) Hoogstraten 5. Dirk Vinckx (Uvoli, 92 p) Meer

1. Wim Vinckx (Florien, 132 p) Meer 2. Tom Stoffelen (Hinde, 106 p) Minderhout 3. Lotte Vermeiren (Balou, 97 p) Meerle 4. Jan Stoffelen ( Hilgarie, 91 p) Minderhout 5. Tom Stoffelen (Gonda, 79 p) Minderhout

1. Dirk Vermeiren (Cunta Z, 255 p) Minderhout 2. Loes Bax (Berlina v.d. Kapel, 246p) Wortel 3. Dirk Vinckx (Akarla V, 238 p) Meer 4. Dirk Vinckx (Hira, 220 p) Meer Ine Brosens (Ferdinand, 220 p) Meerle 5. Jan Stoffelen (Godeline, 207 p) Minderhout

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 65

DHM_maart_335.indd 65

21-2-2013 10:57:43


SPORT

VERBOND VAN SINT-JORISGILDEN Vijfentwintig jaar kruisboog wintercompetitie De gilden, eeuwen geleden ontstaan als een soort burgerwacht, verloren gaandeweg hun militaire functies en evolueerden, zeker de laatste twee drie eeuwen, naar een vorm van ontspanning voor de dorpelingen. Later, zeg maar in het begin 20ste eeuw, ontstond er een competitie tussen de verschillende dorpen met de grote kruisboog op 61 meter en sinds 25 jaar is er een wintercompetitie met kleinere zogenaamde kolfbogen op zes meter. En dat gaan de gilden samen vieren, op zaterdag 9 maart 2013.

Voor deze bijdrage spraken we met (v.l.n.r.) Jan Gijsbregts, Jan Stoffels en Frans Tackx, 25 jaar geleden initiatiefnemers van de wintercompetitie en met Frans Snijders die over een ruim gildearchief beschikt. Op de overgang van de militaire functie van de gilden naar het recreatieve kan men uiteraard geen datum plakken. Die overgang verloopt geleidelijk. Maar ook als het sportieve de bovenhand haalt blijven de gilden in de gunst van de Graven en Hertogen van Hoogstraten. Meer zelfs, de Graaf is niet zelden hoofdman en een van zijn rentmeesters wordt vaak koning van een van de gilden. In die dagen waren hand- en kruisboog zowat de enige vorm van min of meer georganiseerde ontspanning in het dorp.

Maar het blijft een ontspanning binnen de eigen dorpsgemeenschap, met wedstrijden tussen de leden van de eigen gilde op St.-Jorisdag, Sacramentsdag en wanneer het kermis is in ’t dorp. Het teerfeest heeft plaats op verloren maandag. Frans Snijders: In de Gazet van Hoogstraten vinden we soms korte berichten over de kermisprijs in een of ander dorp. Op een bepaald moment gaan steeds meer leden van een bepaald dorp deelnemen aan de kermisprijs van een ander dorp en zo ontstaan er wedstrijden waaraan

Jaar Kampioen

Gemid.

1988 – 89 Alex Jansen 1989 – 90 Willy Van Hasselt 1990 – 91 Jan Gijsbregts 1991 – 92 Fons Van Hasselt 1992 – 93 Jan Gijsbregts 1993 – 94 Jan Gijsbregts 1994 – 95 Jan Gijsbregts 1995 – 96 Jan Gijsbregts 1996 – 97 André Bols 1997 – 98 Vicky Rombouts 1998 – 99 Vicky Rombouts 1999 – 00 André Bols 2000 – 01 André Bols 2001 – 02 André Bols 2002 – 03 Adri Vermeiren 2003 – 04 Jan Gijsbregts 2004 – 05 Adri Vermeiren 2005 – 06 André Bols 2006 – 07 Diane Verheyen 2007 – 08 David Koenen 2008 – 09 David Koenen En Christ Herijgers 2009 – 10 Adri Vermeiren 2010 – 11 Christ Herrijgers 2011 – 12 Stan Konings

MI 97,50 LH 98,50 ML 97,66 LH 98,00 ML 99,00 ML 99,00 ML 99,00 ML 98,66 WO 99,00 MR 98,50 MR 98,33 WO 99,16 WO 99,33 WO 99,17 ML 98,66 ML 99,00 ML 98,66 WO 98,50 ML 98,66 SP 98,50 SP 98,85 SP 98,85 ML 98,85 SP 98,57 SP 98,57

verschillende dorpen deelnamen, lang voor er sprake is van een echte georganiseerde competitie. In die dagen wordt ook de onhandige voetboog vervangen door de balansboog, de ‘grote kruisboog’ die men nu in de zomer nog gebruikt in de competitie op 61 meter. Jan Gijsbregts: Het was Dr. Gommers die vorm gaf aan de eerste echte competitie en daarvoor in 1930 het “Verbond van Sint-Jorisgilden” oprichtte.

Een foto genomen bij de prijsuitreiking van de eerste editie in 1988 – 1989 met rechts algemeen kampioen Alex Jansen van Minderhout. In het midden Jan Gijsbregts, die tot vandaag maar liefst zesmaal kampioen werd. Links herkennen we Gust Brosens, altijd bovenaan in de rangschiking te vinden en kampioen in 1994 – 1995.

Frans Snijders: In de Gazet van Hoogstraten van 20 juli 1935 wordt voor het eerst een kalender van die competitie gepubliceerd. Dat belet niet dat er voordien al wedstrijden plaatsvonden naar aanleiding van een belangrijke gebeurtenis in een of andere gilde. Zo werd er op 24 augustus 1913 een prijsschieting georganiseerd voor de hand- en kruisbooggilden naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de benoeming van Georges Dupret tot eredeken

66 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 66

21-2-2013 10:57:44


sport van St.-Joris Meerle. Maar dat is een van de relatief zeldzame uitzonderingen.

De Grensschutters Jan Stoffels: Aanvankelijk kende elk dorp een groot aantal cafés met voldoende grond voor een schietstand. Sommige gilden kozen voor en vast lokaal, terwijl andere gilden er een kroegentocht van maakten en elk jaar een ander café als clublokaal kozen. Maar het aantal cafés verminderde tot er op een bepaald moment in verschillende dorpen geen café meer was met voldoende grond voor een schietstand. Daardoor werden de gilden verplicht om creatief uit de hoek te komen en bouwen ze een eigen gildehuis op grond van de stad of op grond waarvan ze eigenaar zijn. We spreken dan van begin de jaren ’80 DHM: Heeft het ontstaan van de wintercompetitie daar iets mee te maken? Jan Gijsbregts: Onrechtstreeks wel, zo’n lokaal moet afbetaald worden en dan zijn extra inkomsten altijd welkom. Maar afgezien daarvan keken bepaalde gilden al langer uit naar activiteiten om in de winter iets te doen te hebben. Zo ontstonden “De Grensschutters”. Ploegen van elk twee of drie handboog- en kruisboogschutters die het tegen elkaar opnamen. Binnen elke gemengde ploeg schoot elke schutter met zijn vertrouwde wapen, in combinatie met één of meer schutters met een ander wapen. Er werd indoor geschoten op 20 meter, tweemaal per winter bij Tackx in Minderhout, in Zondereigen, in Merksplas en in Castelré.

De 20 minuten dat je onder de boog staat zijn ongelooflijk zenuwslopend, ook al is daar in essentie geen reden voor. Voor het overige zijn de gilden en is de kruisboogsport een en al ontspanning . Misschien omdat het verenigingen zijn waar mensen van alle leeftijden en rangen en standen het echt goed met elkaar kunnen vinden. En toch loopt het aantal leden stelselmatig achteruit. Aan de zomercompetitie op 61 meter namen vorig jaar 182 schutters deel, die aan minstens drie wedstrijden deelnamen. De gemiddelde leeftijd van de schutters bedroeg 56 jaar, met uitschieters voor Rijsbergen met gemiddeld 64 jaar en de schutters van Meer die gemiddeld ‘maar’ 48 jaar oud zijn. Slechts 23 van de 182 schutters is 40 jaar of jonger en maar 8 onder hen is jonger dan 25 jaar.

St-Joris Meerle was de eerste gilde die aan die kleine competitie deelnam, later zouden ook enkele schutters van Minderhout aansluiten. Daarnaast waren er nog andere initiatieven. Zo namen wij met Meerle al jaren elke winter deel aan een zesmetercompetitie in Gooreind.

Frans Tackx: Ook Minderhout had, net zoals Meerle, een paar kolfbogen voor de zes meter afstand en omdat de wedstrijden van de Grensschutters toch niet zo’n succes waren, vroegen wij ons af of we niet beter met eigen wedstrijden op zes meter konden starten. Het idee werd gelegd tijdens een kampioenenviering van de stad Hoogstraten in de zaal van ’t Spijker. Nog dat zelfde jaar, op 17 oktober 1988, werden de gilden die interesse hadden uitgenodigd voor overleg in Meerle en was de wintercompetitie een feit. De eerste editie, 1988 – 1989, nog bescheiden met maar vijf gilden: Castelré, Hoogstraten, Meer, Meerle en Minderhout. Een jaar later sloot ook Wortel en Loenhout aan en sinds 2008 neemt ook de gilde van Sprundel aan de competitie deel.

m r -

n t n s

Anré Bols, van Sint-Joris Wortel,was zesmaal kampioen. In 2000 – 2001 zelfs met 596 op 600, het hoogst aantal punten ooit behaalt in 25 jaar.

Sinds het seizoen 1996 – 1997 is er een prijs voor de beste senior en de beste jongere. De beste prestatie bij de juniors werd in 2001 – 2002 neergezet door Robin van Loenhout uit Meerle met 588 op 600 punten.

Met de competitie op zes meter trekt men effectief nieuwe en jongere schutters aan. De gemiddelde ouderdom is er 50 jaar en van de 170 ‘trouwe’ schutters, die deze winter aan de competitie deelnamen, zijn er al 33 jonger dan 40 en onder hen 21 jonger dan 25 jaar. Hoopgevend, al zou het zinvol zijn om binnen “Het Verbond” een werkgroep op te richten om na te gaan hoe men, trouw aan de eeuwenode tradities, toekomstgericht kan werken en nieuwe leden kan werven.

Wintercompetitie

r e t

n n

(G)een sport voor senioren

Jan Gijsbregts: Het eerste jaar telden we een 90-tal deelnemers. Een jaar later waren dat er al 117. Het beste jaar was 2002 – 2003. Toen namen gemiddeld 192 schutters aan de competitie deel, waarvan 181 schutters minimum aan drie wedstrijden deelnamen. Nu tellen we gemiddeld

nog zo’n 170 schutters die minstens aan drie wedstrijden deelnemen. DHM: Wat is het wezenlijk verschil met de ‘grote’ kruisboog Jan Gijsbregts: Vanaf het begin stond het samenkomen in de winter centraal, dat was belangrijk. Het was zeker niet de bedoeling om er een echte topcompetitie van te maken Zo hebben we bewust de schutters niet ingedeeld in categorieën en heeft iedereen prijs. Men mag ook een van de acht wedstrijden missen, dan komt men nog in aanmerking voor de eindstand Deelnemen moet belangrijker zijn dan winnen. Jan Stoffels: Wat het moeilijkste is? Dat kan je niet zeggen. Op de eerste plaats is de kolfboog veel lichter en makkelijker te hanteren dan de grote kruisboog. De moeilijkheidsgraad zelf is afhankelijk van schutter tot schutter. Een schutter presteert beter op zes meter, een andere beter op 61 meter. Al blijven de beste schutters de beste in beide disciplines. Talent drijft altijd boven. Het belangrijkste is wellicht het feit dat de competitie met de kleine bogen de kruisboogsport een stuk toegankelijker heeft gemaakt voor jongeren en beginnende schutters. Jongeren kunnen nu vanaf hun twaalfde kennis maken met de (kleine) kruisboog, om nadien over te stappen naar het zware werk in de zomer. En het werkt, in elke gilde zijn er al jongeren lid geworden. ’t Is dan kwestie van ze te houden. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 67

DHM_maart_335.indd 67

21-2-2013 10:57:45


sport

Trofee van sportverdienste voor Marcel Goetschalckx Marcel Goetschalckx is 72 jaar en woont in Wortel. Dat hij al bijna 60 jaar ruiter is klinkt misschien nog niet zo bijzonder maar de laatste dertien jaar is hij vrijwillig actief in het dienstenverleningscentrum ’t Zwart Goor in Merksplas. Hij begeleidt er volwassenen met een handicap in zijn favoriete sport, paardrijden. Voor dat ononderbroken, vrijwillige engagement oordeelde de Hoogstraatse sportraad dat hij de trofee van sportverdienste verdient. In 1955 begon Marcel met paardrijden. Nu 2013 rijdt hij nog steeds. Bescheiden zegt hij dat hij nooit een uitblinker was, maar dat hij wel meekon met de redelijke ruiters. Op zeker ogenblik bij de LRV meeting in Wortel kwamen de mensen van ’t Zwart Goor meedoen. Jeroen Van Dun is een kleinzoon van Marcel en had een groep nodig waar hij kon aansluiten. Zo is de samenwerking begonnen. Jeroen werkt soms op het gemeentehuis in Hoogstraten en heeft een handicap. Elke vrijdag gaat Marcel naar Merksplas om te helpen trainen. Samen met begeleidster May werkt hij wekelijks de training af. Elke week, want afwezig zijn is geen optie, dat verstaan deze ruiters niet.

Geduld, heel veel geduld Op een regenachtige vrijdag begin februari, het was koud en mistig, rotweer dus, trokken we naar ’t Zwart Goor naar de training. Een 8-tal ruiters volgden de instructies van Marcel en May. Op het commando van May stappen 7 paarden op een rijtje en moeten draaien aan de ‘appel’ en stoppen aan de ‘banaan’, terwijl een eenzaam paard een andere route volgt in galop volgens de

Op de foto: Jeroen van Dun, de kleinzoon van Marcel, op het tornooi in Genk waar hij Belgisch kampioen werd op een paard van ’t Zwart Goor.

aanwijzingen van Marcel. (Bij goed weer zijn er tot 15 ruiters). May werkt fulltime in het centrum en is hiervoor opgeleid. Ze vertelt over datgene wat ze doet en is dankbaar voor de medewerking van Marcel. “Bij deze groep is er een ruiter blind en een andere doof. We gebruiken appel en peer want de letters zijn voor de meesten te moeilijk. Dank zij Marcel kunnen we individueel werken en in groep. Zodanig kunnen we de proeven oefenen die ze in de wedstrijden moeten doen”. Wanneer we vragen aan de ruiters over Marcel zeggen ze: “Wij hebben heel graag dat Marcel erbij is. Hij doet dat ook wel graag. Marcel mag van ons niet stoppen. Hij moet er nog een paar jaartjes bijdoen”. Marcel: “We trainen 1 keer per week en sommigen 2 keer per week. Ik heb heel veel plezier van deze mannen, maar veel geduld, heel veel geduld moet je hebben. In het begin was dat voor mij wel een probleem. Zoveel geduld hebben was het moeilijkste, maar May heeft het mij geleerd. We zijn ook actief in de LRV. Er zijn een paar van ons leden die nu naar de hoogste klasse gaan en we moeten zorgen dat ze ook daar meekunnen. Op 15 februari gaan we weer meedoen in Sint Lenaerts met de provinciale indoor van de LRV. Vrijdags wordt speciaal voor deze mannen alles klaargezet. Ze zijn dan allemaal netjes in tenue, met witte broek zoals de echte ruiters. Dan zijn we op pad van ’s morgens 8u00 tot ’s avonds 6u00. Er komen dan nog een paar mensen helpen, en ook om de paarden ter plaatse te krijgen, komt een vrijwilliger, een sponsor. Vroeger deden we ook dat zelf met de tractor. Op zo een wedstrijddag wacht de zuster tot we terug zijn en dan wordt er getrakteerd, dan drinken de meesten één trappistje, dan is het feest, he”. Marcel: “We halen eerste prijzen en provinciaal en nationaal komen we goed voor de dag en dat is plezant voor heel de groep. We leggen de lat nogal hoog maar er wordt heel goed meegewerkt. Zwart Goor is ermee begonnen met deze paarden en we moeten zien dat we aan de kop blijven. Wij hebben heel brave paarden en op de tornooien hebben ze een hele dag werk. Iedereen komt ze vragen”. “Ook thuis ga ik dikwijls wandelen met Lambingo. Dat is een prima paard. Zo één krijg ik er nooit meer. Jan Stoffelen rijdt er wedstrijden mee en won er al verschillende mooie prijzen mee”. Marcel is dus nog altijd actief, zowel thuis als op ’t Zwart Goor. Wij feliciteren hem met het behalen van de trofee van sportverdienste en hopen dat hij dit mooie werk nog jaren kan volhouden. (RB)

fiETs/wAnDElCAfé - TErrAs - fEEsTEn En pArTijEn

Nieuw bij De Castelhoeve:

Feesten & Partijen op basis van zelfverzorging Vanaf 50 personen - Zaalhuur € 250,00 (van 18.00 uur tot 2 uur, andere tijden zijn bespreekbaar) Inclusief het gebruik van onze geluidsinstallatie met meer dan 15.000 nummers, ook de allernieuwste

25% korting op de prijs van de drankjes Uiteraard kunt u ook nog bij De Castelhoeve terecht voor een volledig verzorgd feest! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ans Manders De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre T.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

68 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 68

21-2-2013 10:57:45


Natuur staat onder druk, al decennia lang. En de huidige crisis doet de situatie geen deugd, integendeel. Ondanks het feit dat de publieke opinie eindelijk overtuigd is van de waarde (ook economisch) van natuur voor de maatschappij, slagen we er onvoldoende in om voor basiskwaliteit te zorgen in ons landschap. Kennis is macht. Natuurpunt Markvallei zet dit jaar in op kennis. De studiewerkgroepen wordt nieuw leven ingeblazen. Een eerste aanzet is zeker de lezing over amfibieën. Maar daar blijft het zeker niet bij. In de loop van dit jaar worden nog nieuwe initiatieven ontplooid.

Van de kikker geen kwaad Maart, het wordt warmer. Dat is het moment voor de amfibieën om tot leven te komen. Massaal in Wortel Kolonie, de vallei van het Merkske en de Castelrésche Heide: stuk voor stuk toplocaties voor de amfibieën in onze omgeving en daar ook voor bekend in België en Nederland. Twee van onze lokale mensen zijn er dagelijks mee bezig. Ze willen hun ervaringen graag met een groot publiek delen. De vallei/beekdal van het Merkske is voor Vlaanderen en Nederland met 10 soorten amfibieën een toplocatie voor wat betreft de herpetofauna. Na 5 jaar monitoring hebben Bart Hoeymans en Theo Bakker een gebiedsdekkend overzicht van de verspreiding van amfibieën en reptielen in de vallei van het Merkske. Tijdens deze lezing van Bart Hoeymans (ANB) en Theo Bakker (SBB) krijg je aan de hand van mooie plaatjes inzicht in het leefgebied en de verspreiding van deze bijzondere diersoorten. Ook zal dieper ingegaan worden op de manier van inventariseren en de diverse herintroductieprogramma’s. Je bent welkom op 1 maart, om 20 uur in BC De Klapekster. De toegang is gratis. Info: Wim Verschraegen (03 314 47 75)

Tijdens het Grote Vogelweekend werd in en rond bezoekerscentrum De Klapekster de focus gelegd op de tuinvogels. Er werden nestkastjes getimmerd, gewandeld en voedertaarten gemaakt. Deelnemen is gratis. Info: Wim Verschraegen (03 314 47 75)

Aanplanten van houtkanten Natuurpunt Markvallei probeert ook aan het landschap te werken, in de eerste plaats in de eigen gebieden. Op zaterdag 9 maart plannen we beheerswerken aan de Aschputten in Meer. We gaan er houtkanten aanplanten. Wil je een handje komen toesteken? Dan ben je om 9 uur welkom aan de dienstingang van de Mosten. Van daaruit gaan we naar het natuurgebied. Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61)

Smokkelaarspad Op zondag 10 maart gaan we op verkenning in Meerle en Strijbeek. Het grensoverschrijdende Smokkelaarspad werd pas enkele weken geleden geopend. We gaan er met boswachter Bart Hoeymans op verkenning. Het Smokkelaarspad leidt de natuurliefhebbers door de prachtigste gebieden in de grensstreek: de Elsakker en de Strijbeekse Heide. We komen bijeen om 9 uur aan het kerkplein in Meerle. Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61)

Fotocafé De natuurfotowerkgroep organiseert op vrijdag 8 maart een Fotocafé in bezoekerscentrum De Klapekster. Tijdens het fotocafé worden ingezonden foto’s besproken en worden allerlei fototips en informatie uitgewisseld. Ieder fotocafé heeft een bepaald thema waarvan foto’s mogen worden ingezonden. Deze keer is het thema ‘winterbeelden’. Er mogen maximum 5 foto’s van winterlandschappen en/of winterse details en 5 andere natuurfoto’s worden doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be . Deze foto’s worden dan gezamenlijk besproken vanaf 20 uur. Mogelijk is het een eerste kennismaking ook met de werking van de natuurfotowerkgroep.

Earth Hour Er zijn zo van die tradities. Earth Hour is er zo één van. Op deze avond wordt in heel de wereld aandacht besteed aan de problematiek van de opwarming van de aarde. In afdeling Markvallei grijpen we deze avond aan om een filmvertoning te organiseren. Op 23 maart vertonen we de film Le Peuple Migrateur. Misschien is de film een beetje in de vergeethoek gedrukt door Vogelvlucht. Le Peuple Migrateur is echter een prachtige film die de trek van de vogels perfect in beeld brengt met prachtige beelden en muziek. We herkennen vogels, landschappen, voedselplaatsen, …en genieten van een mooie wereld, die we graag zo zouden wilden houden. Je kan gratis komen meekijken vanaf 20 uur in De Klapekster. Info: Drej Oomen (047.6 53 58 44)

Uitstap fotowerkgroep De fotowerkgroep organiseert op 24 maart een uitstap naar de Krochten. De Krochten is een natuurgebied net over de grens, typisch zijn de vele vennetjes en moerassen. Om 08u00 verzamelen de fotografen aan de Vredesboom in Meer. Zij die de smaak te pakken hebben gekregen, schrijven zich best ook al in voor de eerstvolgende cursus natuurfotografie. Verantwoordelijke: Wim Verschraegen (03 314 47 75)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 69

DHM_maart_335.indd 69

21-2-2013 10:57:47


agenda

TENTOONSTELLINGEN

HOOGSTRATEN

Van 9 januari tot 24 maart TOM WOESTENBORGHS en SOFIE NAGELS, twee docenten van het IKO in het Stedelijk museum Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur of na afspraak

Tot 15 maart QR wandeling, een zoektocht langs Hoogstraatse (horeca)zaken

Van 2 februari tot 3 maart KUNSTKRAMERS, kunstproject van het IKO op verschillende locaties op de Vrijheid Van 31 maart tot en met 26 juni Meester ALFRED OST – DE SCHENKING CARETTE, Honderden schitterende werken in gouache, olieverf, pastel die voor het eerst aan het grote publiek worden getoond in het Stedelijk museum Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur of na afspraak

Woensdag 6 maart OPENKLASDAG van 13 tot 17 uur in Instituut Spijker, Lindendreef. Donderdag 7 maart SLIMSTE DIENSTENCENTRUM VAN VLAANDEREN van 13.30 tot 17 uur in ’t Gebuurt. Info: 03 340 16 30. Vrijdag 8 maart DERDE FAMILIEQUIZ van 19 tot 01 uur in zaal Pax. Organisatie BC Hoogstraten vzw. Contact steven@bchoogstraten.be Zaterdag 9 maart WANDELCONCERT vanaf 13.30 uur in de SintKatharinekerk verzorgd door leerlingen van de Academie voor Muziek en Woord.

199

WORTEL Vrijdag 1 maart AMFIBIEEN in het MERKSKE lezing door Bart Hoeymans om 20 uur in De Klapekster. Vrijdag 8 maart FOTOCAFE van 20 tot 22.3 uur in de Klapekster. Vrijdag 15 maart VERTELAVOND over LANDLOPERS door Toon Horsten om 20 uur in de kelder bij Roger en Mieke Mariën-Huet, Langenberg 49a. Organisatie KWB. Inschrijven bij René Sprangers 03 314 68 77 Vrijdag 22 maart KWISAVOND georganiseerd door voetbalclub KVNA Wortel vanaf 19.30 in zaal Trefpunt. Zaterdag 23 maart FILM “EATH HOUR” om 20 uur in De Klapekster. Info 0476 53 58 44 Donderdag 28 maart DORPSRAAD, Open algemene vergadering van de dorpsraad om 20 uur in de refter van de school aan Worteldorp

Zaterdag 9 maart WEGRIT VOOR WIELERTOERISTEN van 12 tot 14 uur. Organisatie De Hoogstraatse Wielertoeristen vzw. Info De Gelmel. Woensdag 13 maart CINE HORIZON met “5 Broken Camera’s” om 19.30 in zaal Le Cirq Woensdag 13 maart INFOAVOND PASSIEF (VER)BOUWEN om 20 uur in de bibliotheek. Zaterdag 16 maart MUZIEK VOOR HET ZUIDEN met optreden van YOU RASKAL YOU om 20 uur in zaal Cecilia in de Gelmelstraat. Organisatie Oxfam Wereldwinkel. Kaarten te koop in de Wereldwinkel Donderdag 21 maart WOONPREMIES. Info avond om 20 uur in het administratief centrum. Zaterdag 23 maart TWEE LANDEN FIETSTOCHT. Afgepijlde fietstocht langs mooie rustige wegen, naar keuze 40, 62 of 75 km. Vertrek vanaf 8 uur aan De Velo. Info 0476 55 89 80. Woensdag 27 maart GROENTEN UIT BALEN, om 19.30 uur filmvoorstelling in zaal Le Cirq, een organisatie van het ACW en de vijf Hoogstraatse KWBverenigingen.

MINDERHOUT Zaterdag 2 maart POTGRONDACTIE. Info 0474/69 48 78. Org. KWB Zaterdag 2 en zondag 3 maart OUD IJZERSLAG van de KLJ Donderdag 14 maart DORPSRAAD, Open algemene vergadering van de dorpsraad om 20 uur in de parochiezaal Donderdag 14 maart KAARTWEDSTRIJD vanaf 12.30 in het lokaal van OKRA in de Schoolstraat Vrijdag 15 maart 9de ALGEMENE QUIZ in het PC. Aanvang 20 uur. Org. KWB Zaterdag 16 maart ZWERFVUILACTIE. Info 03/297 46 38 en 03/314 38 92. Org. KWB Zondag 17 maart DAUWWANDELING. Vertrek aan het Pc om 06.30 uur! Org. KWB Maandag 18 maart KINDEREN van NEUFCHATEAU komen naar Scharrel Minderhout en dit tot 22 maart in het kader van een taaluitwisselingsproject. Org. Scharrel Zondag 24 maart EVENTING PAARDEN van 9 tot 18 uur op de DESTA terreinen. Ingang 3 euro. Donderdag 28 maart PAASTOCHT van 8 tot 15 uur over verschillende afstanden. Vertrek in het OKRA lokaal in de Schoolstraat.

70 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 70

21-2-2013 10:57:47


agenda

MEER Vrijdag 1 en 15 maart RIKKEN & JOKKEN zonder wedstrijd, louter voor ‘De Fun’ vanaf 19.30 uur in het Boerenzaaltje. Een organisatie van KWB. Zaterdag 2 maart DANCEFESTIVAL op de parking van FC Meer van 20 tot 04 uur. Organisatie KFC Meer

MEERLE Zaterdag 2 maart PIEREN WANDELING in het kader van Okra wandelcriterium. Keuze afstanden van 5, 8, 13 of 18 km. Vertrek tussen 9 en 14.30 uur aan zaal Ons Thuis

Zaterdag 2 maart START PAASBEURS in de Kringwinkel. Zaterdag 9 maart JAARCONCERT STE ROSALIA met als thema “BRASS ’n ROCK” van 19.30 tot 22.30 in zaal Voor Kunst en Volk. Inkom 5 euro Zaterdag 9 maart BEHEERWERKEN in de ASCHPUTTEN van 9 tot 17 uur. Samenkomst aan de dienstingang van de De Mosten. Organisatie Natuurpunt, info 0479 79 93 61. Zondag 10 maart BOERENBUITENTOCHT met vertrek tussen 8 en 15 uur over afstanden van 6, 14 en 20 km.. Inschrijven bij Radio Valencia aan Gaardhof. Zaterdag 16 maart KROEGENTOCHT in BAARLE-HERTOG met gids van 19 tot 22 uur. Vertrek om 18.45 uur op het Gemeenteplein. Een organisatie van KWB Zaterdag 16 maart RETROBEURS in de Webwinkels van Meer en alle andere in Vlaanderen Zondag 17 maart MEETRIA KLOOSTER RUN met om 10.30 wedstrijd voor kinderen en om 11 uur voor volwassenen op diverse afstanden. Maandag 18 maart DORPSRAAD, Open algemene vergadering van de dorpsraad om 20 uur in zaal De Welgezinde in het administratief centrum

Zaterdag 23 maart LENTECONCERT van fanfare DE EENDRACHT om 20 uur in de parochiezaal. Gratis ingang, info 03 315 77 76. Vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 maart DE FAMEUZE SPEURNEUZEN, theater door ’t Heidebloempje om 20 uur in Zaal voor Kunst en Volk. Inkom 7 euro, info 03 315 83 44 Zondag 24 maart DE FAMEUZE SPEURNEUZEN, theater door ’t Heidebloempje om 14 uur in Zaal voor Kunst en Volk. Inkom 7 euro, info 03 315 83 44 Zondag 24 maart WIELERWEDSTRIJD van 13.30 tot 17.45 uur in het centrum. Organisatie De Meerse Wielertoeristen. Info 03 315 81 98 Woensdag 27 maart BUITENSPEELDAG van 13 tot 17 uur in De Mosten. Organisatie de Stedelijke Jeugddienst. Info 03 340 19 52. Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april GOLDEN OLDIES, FRISCO IN DEN DISCO en KIPPENFESTIJN. Vrijdag en zaterdag van 20 tot 03 uur, zondag van 12 tot 17 uur. Zondag 7 april PAASEIERENZOEKTOCHT ten voordele van kansarme kinderen, van 14 tot 18 uur op het speelplein in de Lokbosstraat

Dinsdag 5 maart DORPSRAAD, Open algemene vergadering van dorpsraad om 20 uur in de parochiezaal Voor 8 maart INSCHRIJVEN voor ONTBIJT OP BED van de Gezinsbond bij May Pauwels of bij May Jespers – Geenen. Meer info www.gezinsbondmeerle.be Zondag 10 maart SMOKKELAARSPAD DE ELSAKKER, Grensoverschrijdende wandeling langs het pad dat natuurgebieden in België en Nederland verbindt. Van 9 tot 12 uur, vertrek op het Kerkplein. Organisatie Natuurpunt. Info: 0479 79 93 61 Zondag 24 maart GRENSWANDELING over een afstand van 7, 14, 18 of 25 km. Vertrek aan de parochiezaal tussen 7.30 en 15 uur. Organisatie KWB Zondag 7 april PAAPGOOIEN van 13 tot 18.30 uur langs de Ulicotenseweg 2. Organisatie Paapclub ‘t Zoaltje MEERSEL-DREEF Zondag 3 maart BEGELEIDE WANDELING met vertrek om 14 uur aan het klooster. Leiding 0473 52 45 71 Zondag 17 maart PAARDENZEGENING vanaf 11 uur Zondag 17 maart OPTREDEN om 14 uur in de Sint-Luciakapel van het Regionaal mannenensemble QUODLIBET uit het Nederlandse Geertruidenberg.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2013 - 71

DHM_maart_335.indd 71

21-2-2013 10:57:48


agenda

BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

03 314 32 11

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be De telefoon wordt bemand door een operator van het Rode Kruis, dus geen computersysteem. handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

ZATERDAGWACHT De zaterdagwacht is een onderlinge afspraak tussen de apotheken van de fusie Hoogstraten en zit dus niet mee in het Geowacht-systeem. Zaterdag 2 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 9 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Zaterdag 16 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 23 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Pharma Noord, Meerledorp 46 te Meerle. tel.: 03 315 73 76 Zaterdag 30 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 27 maart

OPGELET

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 12 MAART redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

72 - MAART 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_maart_335.indd 72

21-2-2013 10:57:49


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.