december 2013 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 343

JAARGANG 29 DECEMBER 2013 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

DE REBELSE GYNAECOLOOG

HARRY VAN DER PAS OVER DE PIL, HET SPIRAALTJE EN DE KATHOLIEKE KEMPEN

1814 - THE MUSICAL DE ZOEKTOCHT NAAR TALENT ACADEMIE DE NOORDERKEMPEN DE STEMMEN AAN DE DODENDRAAD 2013 IS HAAST VOORBIJ! HET JAAROVERZICHT

DE MAGISCHE KERSTVERSIERING VAN ANDRE & NANCY

DHM_december_343.indd 1

250 WEDSTRIJDEN VOOR ROOD-WIT BEN VAN BAEL

21-11-2013 10:22:04


COLUMN December alweer. Toch wel de meest bijzondere maand van het jaar. Afsluiting en doorgang in één. Het oude remt, het nieuwe duwt. Of is het andersom? Van alle maanden wellicht, wat zeg ik, zeer zeker de maand met het hoogste emogehalte. Geboetseerd en vormgegeven door oude verhalen en dito tradities: de Sint, Kerstmis, Oudejaar… We zullen het geweten hebben. December nog maar amper een paar dagen oud of de goedheilige man hijst zich al gezwind te paard om met de doodsverachting een zowat 1700-jarige eigen, over onze daken te galopperen. Hoe, nu zonnepanelen onze daken sieren, de brave man of liever zijn paard het er heden ten dage vanaf brengt, is een goeie vraag. Mogelijk is het hoge CO²-gehalte in dit geval toch ergens goed voor. De donzige sneeuwlagen die volgens de boekjes uit onze kindertijd de Sinterklaasdaken bedekten, krijgen door de opwarming immers minder kans om een en ander af te dekken. Maar goed ook, of de schadeclaims zouden wellicht niet te tellen zijn. Trouwens, misschien worden de glimmende constructies door Pieterman-Knecht wel stiekem als glijbaan gebruikt om vaart te zetten achter zijn nachtelijk werk. De pret zij hem gegund. De kerel heeft het de laatste tijd zo al moeilijk genoeg nu zijn persoon voorwerp is geworden van een welles-nietesdebat over de aard van zijn status. Hier in België mag dat trouwens geen probleem zijn nu het arbeiders- en bediendenstatuut

December alweer samengesmolten wordt. En iemand een job weigeren omwille van de huidskleur is al helemaal verwerpelijk. Dus whats the problem? Hoe dan ook, heel de discussie drukt ons met de neus op de veranderende tijden. Nostalgie doet ons in eerste instantie revolteren tegen eenieder wie dit icoon uit onze kinderjaren met alles wat ermee samenhangt, in vraag durft te stellen. Doen we toch een poging om met enige empathie van pet te wisselen en met de bril van onze gekleurde medemens het fenomeen te bekijken, ja dan wordt het mogelijk een ander verhaal… Maar hoe gaan we ermee om? De harde lijn van ‘no passaran!’ of creatief zoeken naar het compromis dat erkenning en respect weet te koppelen aan een traditie waarvan de sporen teruggaan tot ver voor de 14de eeuw? Trouwens wat is traditie? Als we het Sint-, Kersten Oudejaarsgebeuren zoals we het nu kennen aftoetsen aan de verhalen van onze ouders en eigen prille jeugdherinneringen, dan moeten we vaststellen dat heel wat accenten geruisloos zijn verschoven. De prikkeling van de kinderlijke verbeelding met alle bijhorende verwachtingen, spanningen, schrikken en beven, wordt geleidelijk aan verdrongen en à la carte ingevuld door media en commercie. Brieven aan de Sint zijn al lang geen stilletjes gekoesterde dromen meer, maar boodschappenlijstjes die op de ultieme dag naarstig worden afgepunt. Weken of zelfs

maanden voor een zinnig mens al met de eindejaarstoestanden bezig is, of er nog maar erg in heeft dat ze op komst zijn, worden we door de reclame al verlokt met chocolade, sinten en pieten, kerstornamenten en dito overladen bomen, om niet te spreken van kerstmarkten die zowat eind augustus hun deuren al openen. “De mensen vragen erom” is het klassieke verweer. Zeg eens eerlijk, wie van jullie heeft het al een keertje gevraagd in zijn of haar vertrouwde winkel, of kent iemand die in september al niet meer te houden is? “Zien eten, doet eten,” zei mijn grootmoeder altijd en dat was een wijze! We kunnen het onze neringdoende medemens niet kwalijk nemen dat hij hiermee zijn voordeel doet, gretig als we zelf zijn geworden naar steeds sneller, steeds beter, steeds meer … December, tradities, verschuivingen, veranderingen… Eigenlijk wilde ik met deze column belanden op de Vrijheid. Wat is daar gaande? In de kern staan heel wat winkels leeg. Wat verder ruimen oude vertrouwde gevels plaats voor nieuwe, anders van stijl, anders van karakter, met andere functies en bestemmingen. De noordkant vertoont dan weer voorzichtig een nieuw elan. Kortom, het stadsbeeld krijgt een nieuw gezicht. Krijgt of dreigt, daar had ik het met jullie eigenlijk over willen hebben. December heeft een loopje met me genomen. Een andere keer misschien. (AC)

ZES MAANDEN KERSTSFEER

Vanaf Sint Niklaas kijken we uit naar de sfeer rond Kerstmis. Maar voor André en Nancy Hoefkens is dat niet voldoende. Eind juli beginnen ze te bouwen aan wat een groot feeëriek kersttafereel is, waar ze tot eind januari van genieten. Zie blz 14. 2 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 2

21-11-2013 10:22:05


omslagverhaal

Dr. Harry Van der Pas, vrouwenarts

“De Beperking van het getal der Kinders” Zo heet een artistiek project van Lokaal 01 dat verleden maand in Antwerpen liep, naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de afschaffing van het wettelijk verbod op de verspreiding en de promotie van anticonceptie. Je kan je toch maar amper voorstellen, zegt Harry Van der Pas met vuur, dat je 40 jaar terug voor de rechter kon gebracht worden omdat je een condoom of de pil op zak had. In 1973! Hij wordt er nog kwaad van: “In een seculier land, waar kerk en staat officieel gescheiden waren, was de wetgeving nog altijd gebaseerd op de ethische moraal van de kerk.” De praktijk was gelukkig toen al anders en de wereld is drastisch veranderd. Harry heeft daar van in het prille begin van zijn loopbaan als gynaecoloog in de Kempen met hart en ziel aan meegewerkt. Meer, hij mag gerust tot één van de vaders van de anticonceptie in België en zelfs Europa gerekend worden. Nu hij de tachtig gepasseerd is, is het hoog tijd om deze geschiedenis op te tekenen. We doen dat in de SalmSalm molen, een andere passie van Harry en zijn echtgenote Lena. Moeilijke bevalling Beginnen we bij het begin: waar komt Harry Van der Pas vandaan? Ik werd in de zomer van 1932 geboren in Leuven, waar mijn ouders toen woonden. Ze hielden er het Vlaams Studentenhuis open op de Bondgenotenlaan. Vlaamse studenten kwamen er eten, vergaderen met de studentenverenigingen, een potje kaarten of schaken.

moeten halen. Dat heeft voor mij geen gevolgen gehad, voor mijn moeder wel. Om te herstellen van de zware bevalling werden moeder en kind naar Hoogstraten gebracht, waar mijn grootvader langs moederskant postmeester was. Mijn allereerste dagen heb ik dus in Hoogstraten doorgebracht, in de post in de Gemelstraat, helaas voorgoed verdwenen. De klok waar mijn wieg onder stond, heb ik nog steeds. Ik bleek gefascineerd door de slinger.

Mijn geboorte zelf was niet eenvoudig. Een huisarts heeft mij met de forceps – de tangen –

Nadat mijn moeder hersteld was, zijn we terug naar Leuven gegaan. Mijn kinderjaren beleefde

Een Waalse kring bestond er al lang en met Expo ’58 voor de deur was Harry Van der Pas medestichter en later voorzitter van de Vlaamse Faculteitskring-geneeskunde van de KULeuven.

ik in Leuven. Toen de oorlog begon, zijn we naar Antwerpen verhuisd. Daar heb ik het grootste deel van mijn jeugd doorgebracht. Ik werd naar het college bij de jezuïeten gestuurd, op de Frankrijklei, ‘den boulevard’ zoals dat in ’t stad genoemd werd. We woonden dicht in de buurt.

Rebel In 1950 zat ik daar in de retorica. Op het einde van 1ste trimester werd ik er plots weggestuurd. Ze vonden dat ik de rotte appel in de mand was. Te opstandig, zoals een jonge gast rebels kon zijn. Het was eigenlijk een constante in mijn collegetijd, ik kon moeilijk met het hoofdzakelijk Franstalige elitarisme van de jezuïeten om, was het beu naar hun pijpen te dansen. Ik was bij de KSA en had met enkele vrienden in de school een vereniging voor het ABN – Algemeen Beschaafd Nederlands – opgericht. Tijdens de lessen durfde ik de leraars te verbeteren als ze fouten tegen het Nederlands maakten. Alles tezamen eigenlijk heel braaf allemaal, maar toch een steen des aanstoot voor de leraren en directie. Te Vlaams. Zij waren het uithangbord van de Antwerpse Franstalige bourgeoisie. Daar had ik het moeilijk mee en liet dat merken. Eruit dus, midden in mijn laatste jaar. Een gebeurtenis die me wel getekend heeft, want ik werd niet alleen van de school weggestuurd, maar uit heel mijn leefwereld. Weg van mijn schoolvrienden, de jeugdbeweging, weg van alles wat toen mijn dagelijks leven maakte.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 3

DHM_december_343.indd 3

21-11-2013 10:22:06


van der pas Via de connecties van mijn vader raakte ik in het St.-Jozefcollege in Turnhout, nochtans ook een jezuïtenschool. Ik ben in Turnhout heel goed opgevangen, vooral door klasgenoot Johan Fleerackers. Die heeft me op sleeptouw genomen en me bij de anderen aanvaardbaar gemaakt. Ze hebben zich nooit negatief uitgelaten over de reden waarom ik uit Antwerpen was moeten vertrekken. Johan is altijd mijn vriend gebleven. Zo heb ik alsnog mijn retorica tot een goed einde weten te brengen. Erger was dat ook mijn inschrijving aan de Universiteit Notre Dame de la Paix in Namen in het gedrang kwam. Bemiddeling door mijn vaders netwerk maakte dat ik er uiteindelijk toch aan mijn studie geneeskunde kon beginnen. Waarom een Franstalige universiteit? Wel, het ”Institut Notre Dame” stond bekend om zijn discipline en zijn goede opvolging van de studenten. Je kon er enkel het eerste jaar geneeskunde volgen. Je werd door de proffen goed in het oog gehouden en snel bijgewerkt als er wat schortte aan je studiehouding of als je problemen had met de leerstof. Regelmatige ondervragingen was de truc. Daarmee kwam je beter aan de start van het 2de jaar. De studenten die meteen naar Leuven gingen, waren veel vrijer. Maar als ze enkel bij de examens aan het werk gingen, waren ze er meestal aan voor de moeite. De Franse taal was voor mij geen probleem, gezien mijn lange tijd aan het college in Antwerpen. Er waren veel Vlaamse studenten in Namen, nogal wat schoolkameraden uit Turnhout. We leefden

als Vlamingen ondereen, we waren intern. Het was nog niet het echte studentenleven. Vanaf het 2de jaar ging ik verder studeren in Leuven.

Geneeskunde Waarom geneeskunde? In het begin dacht ik dat jezuïet zou worden, dat dachten we bijna allemaal als jonge collegeleerlingen. Maar vermits ik al van het vierde jaar van de middelbare een vriendinnetje had, Lena, nog altijd mijn echtgenote, die bij het Sint-Lutgardis instituut naar school ging, was het mijn leraars snel duidelijk dat ik niet ‘geroepen’ was. Tijdens de grote retraite heb ik aan mijn retraitepater Jan De Wit gezegd dat ik nog twijfelde. ‘Schrap dat jezuïet worden maar’, zei hij direct. Bleven over advocaat of geneesheer. Mijn oom, de broer van mijn moeder, was ook geneesheer, werkzaam als directeur van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Hij is van kanker gestorven toen ik in de poësis zat. Ik had met hem een goed contact en ik had hem graag. Ik bewonderde hem ook in zijn beroep en dat heeft me uiteindelijk in die richting gestuurd. Wat was je doel, huisarts worden? Eigenlijk geen specifiek doel. Misschien huisarts? Over kinderarts heb ik ook gedacht. In het 4de jaar ben ik voorzitter geworden van mijn promotie, de studenten die in mijn jaar zaten, wat ik tot het einde van mijn studie gebleven ben. In het laatste jaar ben ik medestichter geweest van de Vlaamse faculteitskringgeneeskunde. Er was al lang een Waalse kring,

Een roeping zat er niet in. Daarvoor kende Harry Lena al te lang voor ze op 9 december 1958 in het huwelijk traden. maar geen Vlaamse. Maar toen kwam 1958 en de Expo. Heel de wereld kwam op bezoek. De Waalse vereniging richtte activiteiten in, zoals congressen. Wij vonden dat we ook ons steentje moesten bijdragen. Samen met de Walen hebben we ook de opvang van studenten van over heel de wereld georganiseerd. Een thema van een die congressen was internationale ontwikkeling. Hoe konden wij daar, als katholieke studenten geneeskunde, toe bijdragen. Ik was op dat congres promotor van dat idee.

Legerdienst of naar Congo Na mijn studie moest ik eigenlijk nog mijn legerdienst doen. Maar je kon destijds ook kiezen om gedurende 3 jaar in de Belgische kolonie te gaan werken. Met wat ik gezien en gehoord had en tijdens dat congres opgedaan, zei me dat wel wat. Je kon kiezen voor een functie voor het rijk of in een missiepost. Ik heb bewust gekozen voor een missiepost van de paters van Scheut en de nonnekes van ’s Gravenwezel in Yambuku. Er was een ziekenhuis waar ze nog geen dokter gezien hadden. Ik zag dat wel zitten: niet alleen het medische werk, het vergde ook enig organisatorisch talent, waar ik blijkbaar scheen over te beschikken. Ik vond het een hele uitdaging.

Pas gehuwd vertrekken Harry en Lena op 28 december 1958 voor drie jaar naar Congo. Door de onlusten moeten ze al na 2,5 jaar terugkeren.

Op 9 december 1958 zijn we gehuwd en op 28 december zijn we vertrokken. Voordien moest ik een opleiding volgen aan het Tropisch Instituut te Antwerpen. De rest van de tijd tot het vertrek, heb ik gewerkt als assistent van een chirurg. Kwestie van al een beetje dat aspect van de geneeskunde in de vingers te krijgen. Als enige dokter in een ziekenhuis mocht ik aannemen dat die kennis me wel van pas zou komen. Wat ook gebleken is. (nvdr.: het volledige verhaal van Harry in

4 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 4

21-11-2013 10:22:06


van der pas

Vreemde zonde Als, tijdens mijn tijd in Yambuku, een patiënt tijdens een operatie dreigde te overlijden, moest ik dringend de pater laten verwittigen, zodat hij die patiënt kon dopen en de laatste sacramenten toedienen. Als ik dan zei, kan dat niet voor de operatie, antwoordde hij dat hij dat niet kon doen. ‘Die man heeft 3 vrouwen zei hij, en als hij de operatie goed doorstaat, dan leeft hij meteen in zonde. En dan bega ik ‘een vreemde zonde’, door mijn toedoen iemand anders in zonde laten leven. Dus alleen als iemand stervende was, moest ik hem verwittigen! Dan werd heel mijn operatiekamer overhoop gezet, moest ik opzij zodat de pater in volle overgave, met wijwater, wierook en heel veel Kerklatijn kon dopen en tegelijk de laatste sacramenten kon toedienen. Weer een zieltje gered! Op een gegeven moment, moest ik een man een kleine ingreep toedienen en heb ik de pater gezegd: niet meer in mijn operatiekamer met uw poespas. Als je hem wil dopen, doe het dan voor ik er aan begin. ‘Ja maar’, zei hij, ‘gaat hij doodgaan?’ Dat weet ik niet, maar het kan altijd. Maar als je nog tijdens de operatie binnen komt, dan ga ik buiten. Dan regelt gij de rest maar, dan doet gij hem maar dicht ook. Met uw vreemde zonde heb ik niets te maken, dat is uw probleem! Van dan af geen problemen meer gehad. Dezelfde patiënt lag ’s anderdaags vrolijk liedjes te zingen in zijn bed, gedoopt en al. En later ging hij vrolijk terug naar zijn drie vrouwen.

delingen en ingrepen. Een heel ander leven dan als huisarts hier. Ik heb toen vrij bewust gekozen voor datgene waar ik in Afrika het meeste bang voor was, namelijk verloskunde. Iedere keer bij een bevalling was ik onzeker. In mijn opleiding tot arts was het eigenlijk amper aan bod gekomen. Voor mijn vertrek naar Congo had ik misschien drie bevallingen meegemaakt. Het meeste heb ik opgestoken van de vroedvrouw in Congo, een prachtige zuster, heel bekwaam. Maar als er problemen waren, was het wel de dokter die moest tussenkomen. Enfin, ik kende weinig van vrouwenziekten in het algemeen, die zowel ginder als hier veel voorkwamen. Ik heb dan beslist om me te specialiseren in gynaecologie. Opnieuw 5 jaar studeren en werken in een ziekenhuis. Praktijk opdoen, alleen in deze specialisatie. Veel nachtwerk en onbetaald destijds.

Prof. dr. Kaufmann Het probleem was dat er in België geen opleidingsplaatsen te vinden waren. Er waren in België gynaecologen genoeg zei mijn prof in Leuven, dr. Schockaert. Ik zou beter van gedacht veranderen, meende hij. Via familie in Nederland ben ik binnengeraakt in het St.-Jozefziekenhuis in Eindhoven. Ik had er een zeer eminente opleider, dr. Specken. Maar omdat hij na 3 jaar in mijn opleiding 65 werd, kon ik er mijn opleiding niet afmaken. Bizar, want de man bleef wel werken, maar vanaf zijn 65ste mocht hij geen Nederlandse artsen meer opleiden. De erkenningscommissie in België eiste ook dat de laatste 2 jaar van de opleiding in een universitair ziekenhuis gedaan werden. Ik opnieuw op zoek naar een opleidingsplaats. Noch in Nederland noch in België zijn plaatsen

vacant in de universitaire ziekenhuizen. Via via kwam ik terecht bij prof. Kaufmann in Keulen. Een autoriteit en bezig met onderzoek naar hormonen. Omdat ook hij aan zijn laatste jaren als opleider bezig was, waren er weinig kandidaten om hem te assisteren. En dus kreeg ik mijn kans. Hij was heel blij dat ik er was. Na die 2 jaar was mijn opleiding voltooid en was het wachten op mijn erkenning. Ik was ondertussen 33 jaar en kon eindelijk aan de slag.

Moeilijke vestiging Ik wou me vestigen in Antwerpen, maar dat was niet simpel. Als gynaecoloog had je weliswaar een privépraktijk, maar moest je ook over ‘bedden’ in een ziekenhuis kunnen beschikken. En die waren niet te vinden. De ziekenhuizen hadden gynaecologen genoeg en zaten niet op nieuwkomers te wachten. En de latere organisatie van alle Antwerpse ziekenhuizen had nog niet plaatsgehad. Toen kreeg ik een telefoontje van Leo Vaes, een voormalige studiegenoot in Leuven en later anesthesist in het St.-Elisabethziekenhuis in Turnhout. Hij wist van mijn opleiding bij dr. Kaufmann, die bekend stond om zijn kennis van de hormonologie, een studie die nog in de kinderschoenen stond. Leo Vaes vertelde me dat de gynaecoloog van St. Elisabeth op zoek was naar een associé die iets wist van hormonologie. Dat was dr. Nand Peeters. Ik zag dat wel zitten, Lena veel minder. Zij wilde graag in Antwerpen blijven. Maar het aanbod was wel mooi, meteen voldoende bedden in een ziekenhuis. Er was één probleem, in Turnhout zelf waren gynaecologen genoeg. Dr. Peeters stelde me voor een geassocieerde praktijk te beginnen

Congo vind je in DHM van juli 1997 – Terug naar Kongo)

Gynaecoloog De onafhankelijkheid van Congo maakte in 1960 een abrupt einde aan de opdracht van Harry in Yambuku. Iedereen moest er meteen uit. Ik ben laat gebleven, omdat ik de uittocht van de Belgen uit de streek mee georganiseerd heb. In principe was mijn termijn nog niet helemaal uit, de laatste 6 maanden heb ik in België uitbetaald gekregen, wat me toeliet even uit te kijken naar een geschikte job. Het geld dat we in Congo gespaard hadden – er waren daar weinig mogelijkheden om ons geld op te doen – staat daar nog altijd op de bank in Congo. We zijn er nooit meer aan geraakt. Mijn ouders hadden voor na onze terugkeer uit Congo gedacht aan een huisartsenpraktijk in Hoogstraten. Via de familie Bilcke hadden ze zelfs al een geschikt huis op het oog. Nu had ik veel meegemaakt in Congo, alle soorten behan-

Harry Van der Pas ging in de katholieke Kempen door voor een progressief arts. (Foto P. Dolsius) DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 5

DHM_december_343.indd 5

21-11-2013 10:22:06


van der pas in Oostmalle. Niet te ver van Turnhout, centraal gelegen voor een aantal gemeenten die wel afhingen van de kliniek in Turnhout. Zo had dr. Peeters ook al een associé in Herentals, Dr. Snauwaert, die op dezelfde wijze werkte. Al deze patiënten werden behandeld in Turnhout. Het plan was dat ik later mijn praktijk naar Turnhout zou verhuizen. Daar ik na enkele tijd reeds veel patiënten uit Turnhout had, vroeg ik ook een praktijk in Turnhout, die ik ook startte met de toelating van de Orde der Geneesheren, die alzo een bestaande contractueel geschil beslechtte.

De pil van dr. Peeters Dr. Peeters had een goede visie op de ontwikkelingen van de geneeskunde. Hij zag dat hormonologie een steeds grotere rol zou gaan spelen in de gynaecologie, als medicatie voor vrouwen. Hij was samen met dr. Van Roy en dr. Oeyen bezig medicijnen te ontwikkelen met hormonen. Zoals het aanpassen van de bestaande Amerikaanse pil ‘Enavid’ van Pincus. Die had vrij grote bijwerkingen, door een veel te hoge dosis van bepaalde hormonen. Die hormonen verhinderden de eisprong, maar het was als schieten met een kanon op een mug. Vandaar ook de vele bijwerkingen (zie kader). De Duitse firma Schering, die ook in België werkzaam was, had goede contacten met dr. Peeters. Zij kwamen met de vraag om met deze pil verder onderzoek te doen, de dosis hormonen aan te passen. Een ‘dose-finding-study’, die tot registratie van een verbeterde pil bij de FDA moest leiden. Het feit dat Schering een Duitse firma was, deed hen naar België uitwijken. Omdat onderzoeken met proefpersonen in Duitsland te gevoelig lagen wegens de connotatie met de proeven op mensen in de concentratiekampen, zocht men andere testgebieden. Door de goede connecties van de vertegenwoordiger van Schering met Peeters en door diens onderzoek met hormonen, kwam men bij hem terecht. Dr. Peeters zag daar heel wat in, maar zat met een ethisch probleem. Hij was een zeer overtuigde katholiek en meewerken aan een anticonceptiemiddel was een grote zonde. Hij kon het niet in overeenstemming brengen met zijn overtuiging. Niemand mocht toen weten wat hij precies deed. Artsen die de pil voorschreven, begingen immers een doodzonde. Dat was in die tijd even onaanvaardbaar als euthanasie voor kinderen nu. Zijn insteek was om vrouwen een regelmatige cyclus te bezorgen, zodat de enige door de kerk toegelaten methode – de periodieke onthouding – tot betere resultaten leidde. Hij had ook een aantal patiënten die met rhesus-incompatibiliteit kampten (de combinatie van een rhesus-negatieve vrouw en een rhesus-positieve man), die leidt tot doodgeboren kinderen. Traumatische gebeurtenissen. Dr. Peeters zag daarin de doelgroep van het medicijn, waarvan hij maar al te goed wist dat het een anticonceptiepil was. Maar voor die groep mensen, dacht dr. Peeters, was het voor de Kerk

De Pil van Pincus De eerste die een anticonceptie pil ontwikkelde, was de Amerikaanse arts dr. Gregory Pincus die al vroeg in zijn carrière onderzoek deed naar hormonale biologie en steroïdale hormonen. Hij ontwikkelde het medicijn ‘Enavid’, dat als de eerste pil bekend staat. Omdat hij onvoldoende proefnemingen kon doen in de USA om zijn medicijn te laten registreren door de FDA (Food and Drug administration), zocht hij elders zijn heil. Voor dat proefonderzoek werd uitgeweken naar Puerto-Rico, waar veel vrouwen uit de lagere inkomens bereid bleken als testpersoon te fungeren. Het geboortecijfer zakte als een molensteen in de zee. Waarmee dus bewezen werd dat het anticonceptiemiddel wel degelijk werkzaam was. Twee jaar later kon Pincus echter zich best niet meer vertonen in Puerto-Rico, op het gevaar af gelyncht te worden. Deze pil gaf zo veel bijwerkingen: bloedingen, hoofdpijn, libidoverlies, heel dik worden. Het was een veel te hoog gedoseerde manier om de eisprong te beletten. Veel van Pincus proefpersonen lustten hem dan ook rauw. Het was de opvolger van Enavid, Anovlar, op de markt gebracht voor Schering AG en mede op punt gesteld en ontwikkeld door dr. Nand Peeters, die een echte doorbraak betekende voor de anticonceptiepil.

aanvaardbaar om dat middel te geven. Als het maar niet geweten was dat het een anticonceptiemiddel was. Moeilijk voor te stellen eigenlijk, we spreken over 1963, 1964. De enige medische anticonceptie toen was baarmoeder verwijderen als er kinderen genoeg waren of als er te grote medische problemen met zwangerschappen waren. Wat dat met de vrouwen deed was bijzaak! Door de verjaardag van de pil en door een verhaal dat Karl Van Den Broeck toevallig ter ore kwam via zijn schoonvader, heeft hij er de documentaire ‘De pil van dokter Peeters’ over gemaakt. Dat de pil door Peeters is uitgevonden is niet waar, dat hij een grote bijdrage heeft geleverd aan de wezenlijke verbeterde pil die daarna op de markt is gekomen, Anovlar, is zeker waar. Dat verhaal is ondertussen genoegzaam bekend door de documentaire van Karl Van Den Broeck en Bart Beckers.

Progressief Had jij ethisch probleem met de pil? Neen, helemaal niet. Al was ik evenzeer heel katholiek opgevoed en had ik er meer dan twee jaar met paters en nonnekes gewerkt. Ik had in Congo een heel andere kerk gezien dan de kerk in België. ‘Als ik hier nog langer blijf, ben ik mijn geloof helemaal kwijt’ heb ik herhaaldelijk gezegd. Ik heb in Congo dingen meegemaakt, waarvan je je afvraagt: “mensen waar ben je mee bezig?” Mannen en vrouwen of beter gezegd vaders en moeders werden in de periode vóór ze gedoopt werden, ’s nachts afzonderlijk opgesloten. Immers seksueel verkeer vóór het christelijk huwelijk was zondig, dus opsluiten maar om zeker niet in zonde te vervallen. Mensen met gonorroe behandelen met antibiotica vonden ze niet kunnen, het was een vuile ziekte. Dit was het gevolg van de diepgewortelde katholieke regelgeving dat seksualiteit slecht was. Aan mij was het niet

meer besteed, die ‘ethiek’. Ik heb nooit problemen gehad met seksualiteit en met anticonceptie.

Jonge Kempen Die jonge rebel was dus iemand die wel de pil voorschreef. Voor of tegen de katholieke moraal, voor mij telde het welzijn van mijn patiënten. De Kempen mocht dan wel een katholiek en zeer behoudsgezind gewest zijn, er woonden hier heel veel jonge mensen. Vooruitstrevende mensen! Waar liggen de roots van Groen? Bij Stad voor de Mens in Turnhout, waar ik mee aan de wieg stond. Een studiegenoot van het college, een uitgetreden pater, richt in Turnhout een huis op voor uitgetreden priesters. In die zo brave Kempen was wat aan het broeien. De jonge mensen die uit gezinnen van zeven, acht en meer kinderen kwamen, die zagen dat zelf niet zitten. Die wilden een ander leven, beiden gaan werken. Die wilden zelf kunnen bepalen hoeveel kinderen ze zouden hebben. En jongere mensen kwamen naar jonge gynaecologen, die wisten dat ze daar bij de oudere generatie niet voor terecht konden. Dus kwamen ze bij mij. Jansen Pharmaceutica sticht op dat moment met Karl Dergent als directeur, Ortho, een farmaproducent met medicijnen specifiek gericht op vrouwen, voor de gynaecoloog. Via bijscholingen was ik met hen in contact gekomen en ze vroegen mij mee te werken aan de ontwikkeling en verspreiding van die producten. Ik werd daar niet voor betaald, maar kreeg wel de gelegenheid congressen en studiedagen te volgen, waar zij dan de kosten voor droegen. Elk nieuwe pil kreeg ik als eerste in mijn praktijk. Als jonge arts kreeg ik echt een boost. Een hele wereld ging voor mij open. En ik kreeg steeds meer mensen over de vloer. Op een bepaald ogenblik had ik ook het meeste bevallingen in Turnhout. Want patiënten die eerst voor anticonceptie kwamen, bleven bij mij toen ze ook voor kinderen kozen. Zo ook later als het gezin voltallig was, ze om sterilisatie vroegen. Dit werd steeds met het

6 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 6

21-11-2013 10:22:06


van der pas koppel besproken, nooit met de vrouw alleen. Gevolg was dat meerdere mannen vroegen naar mannelijke sterilisatie, hun vrouw had immers al gedurende zovele jaren de pil genomen. De grootste hinderpaal was wel de drempelvrees voor het ziekenhuis. Ik heb dan ook besloten mannelijke sterilisatie onder lokale verdoving in de praktijk op de Merodelei uit te voeren. Uit een later uitgevoerde schriftelijke anonieme bevraging, bleek dat de koppels zeer tevreden waren, dat ze deze beslissing hadden genomen.

Spreekverbod De Bond vroeg toen aan mij om in de Kempen lezingen te gaan geven, voor de organisaties van de Christelijke zuil. Ook verloofdencursussen, die aanstaande trouwers voor de kerk verplicht waren te volgen. Daar kwamen volle zalen op af. De jonge mensen hadden daar grote behoefte aan. De voorlichting in school of van hun ouders voldeed niet meer. Prof. Frans Van Mechelen, voorzitter van de Bond van Grote Gezinnen was ook de man die vond dat het voortaan ook de Bond voor Jonge Gezinnen moest zijn. En het vormingsaanbod moest daaraan aangepast worden. Ik gaf dus cursus over anticonceptie, over de pil, gezinsplanning. Op een bepaald moment komt iemand van Ortho langs, die heeft een klein apparaatje bij, een spiraal. Ik had er ergens al over gelezen, maar het nog nooit gezien of in mijn handen gehad. Ik was geboeid. Een anticonceptiemiddel dat je middels een eenvoudige ingreep kon plaatsen, dat de vrouw niet kon vergeten te nemen, dat niet chemisch was samengesteld, waar geen hormonen aan te pas kwamen die nog steeds ontregelend werken. Ik was de eerste arts in België die het had, heb het ook als eerste gebruikt bij een patiënt; het was in mei 1968! En ik weet nog bij wie, maar dat is medisch geheim. Een buitengewoon efficiënt anticonceptiemiddel, met een heel klein percentage mislukkingen. Overal waar ik lezingen gaf, ooit zelfs in het Spijker hier, vertelde ik erover. Veel patiënten lieten zich een spiraal plaatsen. Op een keer werd ik ontboden bij de bisschop, enfin, bij de vicaris-generaal die sprak in opdracht van de bisschop. Hij loofde mijn voorlichtingswerk, maar verbood me voortaan nog over het spiraal te praten. In de ogen van de kerk werd het als een abortus in een heel pril stadium beschouwd. Hoe en waarom ze dat zo beoordeelden, ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ik antwoordde hem dat ik hem ook niet moest vertellen welke kleur van kazuifel hij moest aantrekken om de mis te doen. Voor mijn lezingen zou ik als arts zelf wel bepalen wat ik zou vertellen. Plots was het gedaan met lezingen geven. De ene afzegging na de andere. De dag na het gesprek met de vicaris was een lezing gepland in Lille, georganiseerd door de KVLV. Ik mocht niet komen, de algemene secretaris had instructies gekregen mij niet meer toe te laten.

Harry Van der Pas schat dat hij zo’n 4.000 kinderen mee op de wereld hielp. Zijn topjaar was 1973 met ongeveer 430. (Foto Luc Jansen) Een spreekverbod voor alle katholieke verenigingen. In vond dat spijtig, maar kon er niets aan veranderen. Toen ben ik lezingen gaan geven voor de Vooruitziende Vrouwen, een socialistische organisatie. En ik had weer volle zalen, hetzelfde publiek, dikwijls in dezelfde zalen, alleen hing er een andere vlag. Heb het nog jaren gedaan. Ik wilde mij op mijn terrein niet laten bevelen. Dat was er ver over.

Professor Michel Thiery Ortho farma vroeg me toen om naar een symposium van de medische staf van de universiteit van Gent te gaan om mijn ervaringen met het spiraal met hen te delen. Aan de unief was men ook met klinische studies rond het spiraal begonnen. Bleek dat we op goede weg waren en daaruit is mijn vriendschap gegroeid met prof. Thiery.

We bleven regelmatig in contact om ervaringen te delen en werden goede partners. Probleem was de onderzoeksresultaten op een wetenschappelijke manier te verwerken. Dat was toen nog meestal handwerk, door meerdere secretaressen die alles in tabellen moesten zetten. Bij Janssen had men al een computer, toen nog zo groot als een doorsnee huiskamer, die men in Gent niet had. Via mijn bemiddeling konden de onderzoeksresultaten automatisch verwerkt worden, met software gemaakt door Walter Bogers, ingenieur en leraar aan het Horito in Turnhout. We beginnen daarover te publiceren en krijgen wereldwijd weerklank. Farmabedrijven die een spiraal op de markt willen brengen, passeren allemaal via het studiecentrum Eureca in Gent om het uit te testen. Wij waren op dat ogenblik hét expertisecentrum in Europa, waar instituten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 7

DHM_december_343.indd 7

21-11-2013 10:22:07


van der pas werk kwam wel bovenop mijn drukke praktijk en was dikwijls voor het weekend opgespaard. Een compensatie was wel dat ik overal ter wereld werd uitgenodigd als spreker op congressen, waar ik goed verzorgd werd en waar ik mijn echtgenote mocht meenemen. Zo hebben we toch een groot deel van de wereld kunnen bereizen. En ik heb er een groot netwerk aan overgehouden.

Atoombom

Met dhr en mevr. Karl Dergent, de directeur van Ortho, een farmaproducent van medicijnen specifiek voor vrouwen. uit verschillende landen hun onderzoekservaringen lieten checken. Een secretaresse deed niets anders dan de cijfers ingeven, de computer verwerkte ze. De professor schreef zijn bevindingen neer en publiceerde in gerenommeerde medische tijdschriften wereldwijd. Het was wel een constante ongerustheid van prof. Thiery of de onderzoeksresultaten uit de computer betrouwbaar genoeg waren. In computers had hij weinig vertrouwen, ook nu nog. Maar nu is hij 89 jaar.

lent’ aan de universiteit van Gent. Voor mijn werk zelf werd ik niet betaald, maar voor een aantal onderzoeken kon ik op financiering rekenen en ook een deel van de wedde van mijn secretaresse. Het

Dat het spiraaltje niet echt het meest gebruikte voorbehoedmiddel ter wereld geworden is, heeft meerdere oorzaken. Op zich is de productiekost spotgoedkoop (ca. 10 cent), vereist het een beperkte medische kennis om het te plaatsen, kan het tot vijftien jaar blijven zitten en is de onvruchtbaarheid omkeerbaar. En dat haast zonder bijwerkingen. Maar farmaproducenten verdienen veel meer aan pillen die alle dagen moeten genomen worden. Ik blijf echter in het spiraal geloven als hét middel om de bevolkingsgroei in de wereld – een grotere bedreiging dan de atoombommen om de wereld te vernietigen – onder controle te krijgen. En ik denk dat het op den duur ook zal uitkomen, al kan dat niet vanuit een land als België komen. In de VS begint men eindelijk in te zien dat het gedoe met hormonen op lange termijn geen goede methode is. Dat geeft me hoop. En natuurlijk moet er ook een ommekeer komen in de ontwikkelingslanden, waar het hebben van veel kinde-

Aan de universiteit van Exeter was een prof epidemioloog die ook op basis van computermodellen onderzoeksresultaten verwerkte met grote aantallen gegevens. Wij daar naartoe met onze methodologie om die bevestigd te krijgen. Die professor bekeek de onderzoeksmethodes en de verwerking van de resultaten en bezorgde ons een certificaat dat onze methodiek als zeer verantwoord verklaarde. Van dan af waren we gerust. Met die ervaringen werd prof. Thiery en ons onderzoeksinstituut een grote authoriteit op het gebied van het spiraal in België en in Europa.

Academisch consulent Heb jijzelf er de erkenning voor gekregen? Ja, men benoemt mij tot ‘Academische Consu-

Met Lena in Bombay in India, naar aanleiding van een congres in 1984.

8 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 8

21-11-2013 10:22:08


van der pas ren door de mensen als een zegen, zeg maar als een levensverzekering wordt beschouwd. Daar is dus nog veel werk. Helaas is een project, dat ik samen met dr. Marleen Temmerman op de sporen had gezet, ‘Mama’s aan de evenaar’ niet kunnen doorgaan.

Hysteroscopie Een derde dada van Harry Van der Pas is de Hysteroscopie. Het probleem met het spiraal in de beginfase was, dat we wel het spiraal konden plaatsen, daar dan moesten afwachten of er zich geen verwikkelingen voordeden. We konden ook niet exact vaststellen wat tot die problemen leidde, of niet zien wat het spiraal nu juist deed. We konden immers niet in de baarmoeder kijken. Op een congres in München, begin jaren 70, kom ik in contact met een arts, die een apparaat gebruikt – een kinderuretroscoop – om via de penis in de blaas te kijken. Ik wist meteen dat dit de oplossing zou zijn voor ons probleem. Met dat verbeterd apparaat, een hysteroscoop, konden we ook in de baarmoeder kijken. Ik heb dat toestel in de België geïntroduceerd, verder mee ontwik-

keld en in zowat alle klinieken artsen opgeleid in het gebruik ervan. Ik heb er ook een handboek over gepubliceerd. Later hebben we de Europese Hysteroscopievereniging opgericht. In de medische wereld zullen meer mensen me linken aan hysteroscopie dan aan de pil of aan het spiraal. Het heeft de wetenschap over het spiraal veel verder geholpen. Laatst was ik in Berlijn om een tijdens een congres een Laudatio te geven over die Duitse arts prof. Lindemann, die vorig jaar op 93-jarige leeftijd overleed en die ik voor de hysteroscopie als mijn geestelijke vader beschouw. Ik vond dat een hele eer om dat te mogen doen, voor 900 toehoorders.

Leuze Als ik door mijn medisch denken en handelen, de medische wetenschap in de wereld 1 millimeter vooruit heb geholpen, dan beschouw ik mijn leven als geslaagd. Dat was mijn leuze. Ik denk dat ik op 81-jarige leeftijd mag zeggen dat ik daarin geslaagd ben. Daarbij kan ik zeggen dat het een heel boeiend leven geweest is, van

de eerste dag dat ik eraan begonnen ben, tot de dag dat ik met 65 jaar op pensioen ben gegaan. Gynaecoloog is een dankbaar beroep. Vraag aan vrouwen wie hen heeft helpen bevallen, dan kunnen de meeste van hen de naam van de gynaecoloog noemen. Vraag aan iemand wie zijn appendix heeft verwijderd, dan zullen de meeste de naam van de chirurg niet meer herinneren. Je hebt ook een nauw en gevoelig contact met je patiënt, een grote vertrouwensband. En dat is wat ik eigenlijk als arts ook wilde. Het was niet altijd alleen maar zonneschijn, altijd is er dag en nacht. Als arts en als gynaecoloog heb ik ook veel traumatische gevallen meegemaakt. Een doodgeboren kind, misvallen, problematische zwangerschappen, ongewenste zwangerschappen, complicaties na operaties. En je komt daar mee thuis. Dan heb je een partner nodig waarmee je over die dingen kan praten. Ik heb het geluk gehad dat ik op die moeilijke momenten mijn zorg kon delen. En dat we thuis heel open over die dingen konden spreken. Ik ben er mijn echtgenote en mijn kinderen heel dankbaar voor, dat ik me ten volle aan mijn carrière heb mogen wijden. (jaf)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 9

DHM_december_343.indd 9

21-11-2013 10:22:08


KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

10 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 10

21-11-2013 10:22:09


VANUIT HET STADHUIS Zwemmen in de Hoogstraatse financies

Gouverneur mag mee het bad in De financiering van het toekomstig zwembad van Hoogstraten blijft de gemoederen beroeren. In de voorstelling van het financiële plan in augustus 2013 was er sprake van een vastzetten van 3 miljoen euro bij de bank. De termijn werd vastgesteld op 8 jaar. Nu blijkt plots dat bovendien een bedrag van 1 miljoen euro gedurende 30 jaar bevroren wordt. Onverantwoord, vindt de oppositie, en zij dient klacht in bij de gouverneur. Goedkeuring Meerderheid tegen oppositie werd in de gemeenteraad van einde augustus 2013 principieel de financiering van het toekomstige zwembad goedgekeurd. Het zwembad wordt gebouwd in een privaat-publieke samenwerking en kost in zijn totaliteit 15 miljoen euro. De private partner ontwerpt, bouwt, financiert en baat het project uit. De stad staat borg voor het ganse bedrag en betaalt jaarlijks een beschikbaarheidvergoeding gedurende 30 jaar. Na afloop van deze periode is het zwembad volledig eigendom van de stad. De Vlaamse overheid komt tussen met een jaarlijkse subsidie van 354.000 euro, zodanig dat de stad ieder jaar nog een bedrag van 665.000 euro zou moeten betalen. Op die bewuste gemeenteraadszitting kondigt het college aan dat zij een voordeliger financiële rentevoet heeft kunnen bekomen bij de bankinstelling. De rentevoet zou zakken van 4,8 % naar 4,6 % indien de stad 3 miljoen euro voor een periode van 8 jaar zou kunnen vastzetten bij de betrokken bank. Hierdoor zou de beschikbaarheidvergoeding terug gebracht kunnen worden tot 649.516 euro per jaar.

Kritiek De oppositie had het er op die bewuste gemeenteraadszitting erg moeilijk mee dat het stadsbestuur gedurende 8 jaar een bedrag van 3 miljoen euro zou vastzetten bij de bank met wie de privépartner in zee zal gaan. “Er is nergens te vinden over welke bank het gaat maar het kan toch niet de taak zijn van de opdrachtgever om de opdrachtnemer (Sportoase) goedkoper te laten lenen” viel raadslid Jacobs toen scherp uit. Intussen is de naam van de bank bekend en zal het bedrag bij Argenta vastgezet worden. De kritiek wordt er echter niet minder om wanneer de raadsleden tijdens de raadszitting van einde oktober vernemen dat het schoentje toch nog iets anders aan het voetje past. Het bedrag van 3 miljoen wordt inderdaad voor 8 jaar vastgezet bij de financiële instelling, maar daarna blijft 1 miljoen euro voor nog eens 22 jaar “in pand gegeven”. Met een kleine minderheid van 13 raadsleden vóór en 11 tegen wordt dit goedgekeurd.

De Stad Hoogstraten staat voor een privépartner, Sportoase Hoogstraten, voor 14,5 miljoen borg en zet eerst gedurende 8 jaar 3 miljoen euro en daarna voor 22 jaar nog 1 miljoen vast bij een bank. Deze laatste bedragen worden, volgens mails die de oppositie kon inzien, ‘in pand’ gegeven wat een groter risico met zich brengt dan bedragen in ‘deposito’, zoals steeds vermeld.

Anders Raadslid Jacobs herhaalt nogmaals dat dit niet de taak is van de overheid om te zorgen dat de private opdrachtnemer goedkoper kan lenen. “Nu gaan we 1 tot 3 miljoen euro immobiliseren waarmee we dus deels op korte termijn, deels op lange termijn geen investeringen mee kunnen financieren waaraan ook de huidige belastingbetaler iets aan zou hebben. De private partner (Sportoase) zou volgens de DBFMO-overeenkomst (waarbij F staat voor Finance) zelf voor de financiering moeten instaan. De Stad zou volgens deze overeenkomst alleen gedurende 30 jaar een beschikbaarheidvergoeding moeten betalen. Nu wordt

ook dit principe wederom uitgehold en krijgt de privéfirma een extra financieel voordeel. Wat het precieze voordeel is voor de stad vinden we nergens terug.” De partij Anders vreest daarnaast dat het stadsbestuur opnieuw bij zijn inwoners wil aankloppen door de belastingen te verhogen. “Het nieuws deze week dat de gemeenten en provincies het financieel moeilijker hebben dan tot nu toe werd gedacht, zal in de toekomst ook in Hoogstraten voelbaar zijn. En ga dan maar eens uitleggen dat we gedurende 30 jaar een privéfirma aan het sponsoren zijn.”, besluit raadslid Jacobs “Zo betaalt de Hoogstratenaar mogelijk 3 keer voor het zwembad. Eenmaal voor de bouw,

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 11

DHM_december_343.indd 11

21-11-2013 10:22:10


VANUIT HET STADHUIS eenmaal aan de kassa en een derde maal wanneer het geld op is en de belastingen omhoog moeten.”

Hoogstraten Leeft Ook de oppositiepartij Hoogstraten Leeft heeft het moeilijk met deze manier van werken en de voorstelling van het vastzetten van het bedrag. Volgens raadslid Herman Snoeys was er duidelijk gesteld tijdens de gemeenteraadszitting van 26 augustus dat er een bedrag van 3 miljoen euro voor een termijn van 8 jaar in deposito zou gegeven worden bij de financiële instelling die als kredietverstrekker zou optreden. Uit de correspondentie blijkt nu dat het niet enkel gaat over een deposito maar ook over een in pandgeving. “Wat is het nu eigenlijk en waarom wordt hier niet open en duidelijk over gecommuniceerd?”vraagt hij het college. “Daarenboven staat de stad al voor 14,5 miljoen euro borg voor de totale lening van 15 miljoen euro. Als daar nog 3 miljoen waarborg bijkomt, is er een totale borg van 17,5 miljoen: heeft men dan geen vertrouwen in de stad? Het risico voor de stad wordt dan wel heel zwaar, lijkt ons. Of schat de bank de capaciteiten van Sportoase zo laag in, dat ze er geen vertrouwen in hebben?” Verder heeft het raadslid in de gemeentelijke correspondentie vastgesteld dat sommige leden van het college problemen zouden hebben met de in

pandgeving die door de bankinstelling gevraagd wordt. Hierover wil hij toch wel graag wat meer uitleg van het college.

Tinne Rombouts “In de vorige gemeenteraad hebben wij inderdaad beslist om 3 miljoen gedurende 8 jaar vast te zetten bij de financiële instelling. Dat blijft zo. Nu wordt er voorgesteld om slechts 1 miljoen bij deze financiële instelling te laten staan voor de resterende jaren. Wanneer de gemeente zich mee achter het project schaart kunnen wij een voordeligere rentevoet afsluiten. Als de stad geen borg zou staan was de financiering onbetaalbaar geweest. Nu verkrijgen we een lagere beschikbaarheidvergoeding. Het is niet correct om deze 3 miljoen in borgstelling bij te tellen bij de 14 miljoen kosten voor de bouw. Verder hoeven we niet te discussiëren over ‘in pand zetten’ en in deposito’. Drie miljoen wordt gedurende 8 jaar vastgezet bij de financiële instelling. Later wordt er 1 miljoen vastgezet voor 22 jaar, maar dit kan afgebouwd worden naar de toekomst toe. Wat de concrete planning betreft: de bouwvergunning is aangevraagd, de milieuvergunning wordt deze week ingediend en voor de Finse looppiste hebben we de bevestiging ontvangen van de voorziene 60.000 euro subsidie.

Een dikke staart Niet alleen werd deze financiële overeenkomst slechts met een kleine meerderheid goedgekeurd, maar er zit nog een dikke staart aan dit verhaal. Juist vóór de deadline van de eindredactie van De Hoogstraatse Maand vernemen we dat de beide oppositiepartijen gezamenlijk een klacht hebben ingediend bij de gouverneur van de provincie. In een persbericht klagen zij de misleidende voorstelling van het college aan. Er zijn immers heel wat fundamentele verschillen tussen het “in deposito geven” en het “ in pand geven” van deze 3 miljoen euro. En hierover heeft het college met geen woord gerept, aldus de oppositie.

Verwarring “Tijdens de gemeenteraad van 26 augustus 2013 kreeg het college de toestemming van de gemeenteraad (meerderheid tegen oppositie) om gedurende acht jaar een bedrag van drie miljoen euro in deposito te geven bij de bank,“ zegt voorzitter van HOOGSTRATEN LEEFT, Marc Van Aperen. “In enkele mails tussen de bank, de ontvanger en Sportoase duikt echter plots de term ‘inpandgeving’ op. Uit de mails blijkt ook dat het college al veel langer op de hoogte was dat het ging over een ‘inpandgeving’ en niet over een ‘deposito’.” Tijdens de gemeenteraadszitting

12 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 12

21-11-2013 10:22:10


stadhuis

VANUIT HET STADHUIS van 28 oktober 2013 werd door raadslid Herman Snoeys van HOOGSTRATEN LEEFT enkele malen gevraagd wat het nu juist is: deposito of inpandgeving? Uiteindelijk werd, net voor de stemming, in het ontwerpbesluit de term ‘deposito’ vervangen door ‘inpandgeving’. “Er werd echter op geen enkel ogenblik toelichting gegeven over het waarom van deze ingreep, en er werd geen enkele toelichting gegeven over de gevolgen van deze wijziging,” zegt Fons Jacobs, fractieleider van oppositiepartij Anders “Nochtans bleek uit onze opzoekingen achteraf dat het verschil tussen deposito en inpandgeving enorm is. Bij een inpandgeving zijn risico’s voor de pandgever (Stad Hoogstraten) veel groter en de rechten van de pandnemer (de bank) veel uitgebreider dan bij een deposito. De bank kan het in pand gegeven geld gewoon aanwenden als er tijdens de bouwperiode of de beginfase van de uitbating iets fout loopt en de bouwer/uitbater, in dit geval Sportoase Hoogstraten nv, in gebreke blijft met de betalingen. Bij een deposito daarentegen blijft het geld volle eigendom van de stad, de bank moet het na de overeengekomen termijn gewoon voor de volle 100 % teruggeven. De stad geeft drie miljoen euro in pand, zonder dat ze enige invloed heeft op het gebruik, want bouw en uitbating zijn in handen van Sportoase Hoogstraten nv. Deze drie miljoen komen dan nog bovenop de waarborg van 15 miljoen euro die de stad moet geven voor het hele project, weliswaar vanaf de terbeschikkingstelling van het afgewerkte sportcentrum. “ Aldus het persbericht van de gezamenlijke oppositie.

Misleiding “Deze risico’s gaan meer dan een brug te ver,” zeggen beide oppositieleiders, “temeer daar we

Het nieuwe raadslid Paul Van Merode komt in de plaats van Sofie Martens en tekent hier zijn ‘geloofsbrieven’ tijdens de gemeenteraadszitting van 28 oktober 2013 nooit zijn ingelicht over de draagwijdte van deze beslissing. Over die maatregel is in de lange tijd dat dit dossier al voorbereid wordt, nooit sprake geweest. Pas op de gemeenteraad van augustus jl. is er voor de eerste maal gesproken over een ‘deposito’ door het bestuur, en dit enkel met het doel een lagere financieringskost te bekomen. Wij zijn dan ook van mening dat bij de goedkeuring van de ‘inpandgeving’ van drie miljoen euro de raadsleden niet behoorlijk werden ingelicht. Gezien het verschil tussen de twee vormen had het College niet eens de toestemming van de gemeenteraad gekregen om dit te beslissen. Meer nog, in alle voorgaande beslissingen rond het zwembad is de term ‘inpandgeving’ in geen enkel document terug te vinden. Wij vragen ons af of het College de gemeenteraad hier bewust of onbewust heeft misleid.”

Nieuw raadslid De gemeenteraad van Hoogstraten heeft er een nieuw raadslid bij. Paul Van Merode uit Hoog-

straten maakt hiermee zijn debuut in het stadhuis. Hij was kandidaat op de lijst N-VA en behaalde van op de 14-de plaats 198 stemmen. Hiermee werd hij de derde opvolger voor zijn partij. De eerste opvolgerster Githa Godrie verkoos om in het OCMW te zetelen en toen ook het verkozen raadslid Karel Aerts dezelfde keuze maakte kwam Sofie Martens als volgende plaatsvervangerster in de gemeenteraad terecht. Nu deze echter verstek laat gaan wegens persoonlijke redenen is het de beurt aan Paul Van Merode. Hem resten nog een kleine vijf jaar in deze legislatuur om een steentje bij te dragen aan het Hoogstraatse gemeentebeleid. (JH)

Bij het ter perse gaan ontvangen we agenda van de gemeenteraad van 25 november en lezen onder agendapunt nr. 56. “Intrekken gemeenteraadsbesluit ‘Multifunctioneel sportcentrum: kennisname van de voorwaarden van het in pand geven van 3 miljoen euro’ d.d. 28 oktober 2013”

Winnaars Schlagerfestival Bij het ter perse gaan, was het Schlagerfestival op volle snelheid. In onze vorige uitgave mochten we van de organisator zo maar even 5 (vijf) zitplaatsen wegschenken ter waarde van 34 euro elk. Op de eenvoudige vraag, gemakkelijk te beantwoorden door elke rechtgeaarde schlager-fanaat: “Wat is de artiestennaam van Sabrina Tack uit Ardooie” was het antwoord natuurlijk: Laura Lynn. Onze onschuldige kinderhand koos de Familie Dockx uit Meer, Jan Verheyen uit Minderhout, Jan Bolckmans uit Hoogstraten, Dirk Brokken uit Wortel en Magda Van Den Heuvel uit Hoogstraten. Zij genoten ondertussen dus van dit heerlijke spektakel. Voor alle niet-winnaars: volgende keer meer geluk! (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 13

DHM_december_343.indd 13

21-11-2013 10:22:11


14 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 14

21-11-2013 10:22:12


Zes maanden kerstsfeer Eén groot feeëriek tafereel met meer dan 200 kerststukken In de donkere decemberdagen kijken we met zijn allen uit naar Kerstmis. Of misschien beter, we kijken uit naar de gezellige eindejaarssfeer liefst met een witte kerst. In de winkelstraten hangt verlichting om het eindejaarswinkelen zo aangenaam mogelijk te maken en ook steeds meer ‘gewone’ woningen en tuinen worden versierd, liefst met iets meer lampen dan de buren. Bij André en Nancy Hoefkens ligt het anders. Daar merk je buiten niets, maar binnen is het een en al kerstsfeer: een groot feeëriek tafereel, dat wij mochten bewonderen. verder, “soms paste hij binnen, soms niet. Dat was me wat. Nee, boven was het toen nog sober, we leefden zo’n beetje in de cinema. Dus het was beneden te doen”. “Eén jaar hebben we een enorme kerstboom op het podium gezet. Maar dat werkte niet. Als je ‘een scoop had’ dan zat het beeld in de takken, dat was geen zicht” vult André aan. DHM: Heb je die kerstkriebels van thuis meegekregen? André: Ja, voor een stuk wel denk ik. Ik herinner me nog, ik was 3 of 4 jaar oud, dat ons moeder kerstversiering ging kopen in ’t dorp. Ik heb er nog één ‘belleke’ van. Dat hangt hier nog ergens, dat moet bijna 65 jaar oud zijn” DHM: Je bent met The Movie gestopt in 2006?

Nancy Koninckx

André Hoefkens

André: Ja, in het jaar dat ik 60 werd. Alles in de cinema werd toen digitaal en daar kende ik helemaal niets van. Bovendien stonden we daardoor voor een investering van bijna 150.000 euro voor de twee zalen samen. Dat was

We gaan er van uit dat velen onder u André Hoefkens en zijn vrouw Nancy Koninckx kennen. Afkomstig van Herenthout en voorbestemd om zoals zijn vader diamantslijper te worden, kon hij van zijn grote passie, film, zijn beroep maken. Eerst met rondreizende filmvoorstellingen in allerhande zalen en daarna in een echte filmzaal in Hoogstraten. Op 6 september 1974 vertoonde hij zijn eerste film in cinema Roma, de zaal waar nu Le Cirq is en die André toen huurde. Maar toen er in de jaren 80 links en rechts cinema’s kwamen die van één grote zaal twee of drie kleinere maakten, kochten André en Nancy twee panden in de Gelmelstraat en verbouwden die om er eind oktober 1981 The Movie te openen: een cinema met twee technisch betere zalen en grotere schermen. “Toen waren we al fel bezig met kerstversiering”, zegt André, “Van half november tot het einde van de kerstvakantie was de inkomhal van de cinema al heel overdadig versierd. Ook buiten hing toen, van in de dakgoot tot beneden, een grote ster” gaat hij verder, “En, pas op, dat was toen allemaal nog met ballonnekes. Toen bestond er nog geen led-verlichting. We hadden zelfs een overspanning over de straat hangen, toen de enige kerstverlichting in Hoogstraten”, weet André. “Dennis van de Kiosk moest de grootste kerstboom brengen die ze konden krijgen”, gaat Nancy

Het tafereel dat André het meest aan het hart ligt, is deze, uiteindelijk klassieke opstelling van de kerststal, met prachtig gedetailleerde beelden. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 15

DHM_december_343.indd 15

21-11-2013 10:22:13


kerstsfeer op mijn leeftijd onverantwoord en we zijn dan maar gestopt. Bijna alle kleinere cinema’s, zo’n twaalftal in Vlaanderen, hebben toen hetzelfde gedaan. Sindsdien ben ik nog maar eenmaal in een cinema binnen geweest. Niets meer voor mij, veel te anoniem. Langs voor kom je de filmfabriek binnen, je koopt je ticket, een megabeker cola, een emmer popcorn en na de vertoning wordt de massa langs achteruit gelost. Je wordt als het ware op straat gezet. Nee, laat maar zitten wat mij betreft. Nancy: In 2006, toen The Movie gesloten was, is al dat kerstmisgerief mee naar boven gekomen. Dan hing dat hier al goed vol, maar van die huisjes en zo hadden we nog niets. Pas in 2009 hebben we materiaal bij aangekocht. André: Toen kwam ik bij Pelkmans, die toen pas in Rijkevorsel zat, en ik bracht een huisje en een kerkje mee, die stonden daar afgeprijsd. Ze stonden zo mooi boven op onze tv, dat ik tegen Nancy zei: ‘Kom, rij mee, we gaan nog eens kijken’. Wij de dag nadien terug en er stond nog meer afgeprijsd. ’t Was ‘de moment’. Om een lang verhaal kort te maken: we kwamen met een volle auto terug thuis. Toen waren we vertrokken hé. Dan zijn we nog op andere plaatsen gaan zien, zoals bij Rijmenants in Massenhoven, bij Leo Nagels in Viersel, twee tuincentra die tegen Kerstmis veel van ‘dat getuig’ hebben. We kopen veel na Kerstmis voor het jaar daarop, op het moment dat die spullen eerst 10 % en later tot 20 % of meer in prijs gezakt zijn. We hebben ook veel gekocht bij Intratuin, die hebben verschillende vestigingen in België, o.a. in Olen, in Zwijndrecht en in Aarschot. Maar eigenlijk moet je naar Halsteren, boven Bergen op Zoom in Holland rijden. Die hebben een gamma dat groter is dan alles wat hier in België te vinden is samen. Het merk Lemax, dat moet ge hebben. Dat is de Rolls-Royce onder het ‘kerstgetuig’. En in De Wildeman in Scherpenheuvel, hé. Man, daar hebben ze schoon beelden. Dat gaat voor een set grote kerststalbeelden 300 tot 700 euro. Dat is plaaster hé, ik moet niet perse houten beelden hebben. Die huizekens daar zijn in een soort biscuit, ik weet het niet precies: wel breekbaar allemaal. Maar let op: allemaal ‘made in China’; allemaal, hé. Nee, wat zeg ik: er komen ook wat spullen uit het Oostblok. DHM: Wat hier staat is het resultaat van vijf jaar aankopen? André: Ja en nee. Nu kunnen we niet veel meer bijkopen. We hebben alles: 160 grote en kleinere ‘lichthuizen’, 106 beelden, zes grote en kleinere kerststallen en ga zo maar door. Als ik op zoek ga, kom ik altijd hetzelfde tegen: een paardenmolen, nog een paardenmolen, maar ik heb er al twee. Een reuzenrad, een zwiermolen, noem maar op. Eigenlijk hebben we alles wat je maar kan verzinnen dat bij een circus, bij een kermis of bij Kerstmis hoort. Alleen een rups, zo een oude rups waarvan de kap dichtgaat, dat kan ik nergens, nergens vinden. Ik denk dat het niet bestaat. DHM: En jij, Nancy, jij kunt daar mee om? Ik kan me voorstellen dat het anders niet blijft duren…

Voor wie het in het echt wil zien In kleur is het zoveel mooier en als alles beweegt en geluid maakt spreekt het tafereel nog veel meer. Maar helaas; De Hoogstraatse Maand wordt in zwart/wit gedrukt. André en Nancy willen hun kerstversiering graag aan belangstellenden laten zien. Maar niet allemaal tegelijk. Zoveel plaats er niet tussen al dat moois en ook met te kleine kinderen is het moeilijk. Als jullie graag alles in volle pracht ziet, neem dan contact op met André en Nancy op het nummer 03 314 67 90. Wie weet tref je er de VRT ploeg van Iedereen Beroemd, want ook die gaan langs komen.

16 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 16

21-11-2013 10:22:14


kerstsfeer André: Ja, gelukkig. Hé Nancy, wie is eigenlijk de hoofdschuldige? (lacht) Nancy: Ja, ik weet het niet. Hij is begonnen maar… Allez, ik heb wel altijd de bomen gedaan, altijd. Nee, ge moet daar met zijn tweeën achter staan. André: We komen dit jaar in Aarschot een man tegen uit Tervuren. Die was daar ook mee bezig. Vroeger mocht hij pas op 1 december beginnen. Ik dacht: “maar man waar kom jij dan uit?”. Vorig jaar mocht hij al half november starten en dit jaar toch al op 1 november. Nog te laat natuurlijk. We kennen nog iemand anders, die is er mee buitengevlogen van zijn vrouw. Hij heeft gelukkig een grote hangaar in de tuin. Daar heeft hij nu alles opgesteld.

dachten de dokters. Tot ze eraan begonnen en bleek dat dat niet werkte. Dus moest alles open. Nancy: Ik heb aan de dokter gevraagd of hij eraan mocht beginnen. Die zei “Laat hem rustig doen, ’t zal zijn zinnen verzetten”. André: De tafels en planken waarop alles staat, klaarzetten was te zwaar werk. Gelukkig kregen we daarvoor hulp van mijn schoonvader. Maar, ge zult het niet geloven: het bouwen op zich is echt rustgevend. Op tijd beginnen, een dag hard werken, een dag nadenken en dan soms om vier uur ’s morgens ’t bed uit en alles lukt. Er komt wat bij kijken… DHM: En alles werkt, één groot klank- en lichtspel

Nancy: Als ge begint te bouwen moet ge eerst goed nadenken, dat is belangrijk. Ge kunt dus zes maanden geen enkele kast meer in. ’t Is kwestie van plannen: “wat ga ik de volgende maanden nodig hebben, dat moet ik nu uit de kasten halen, nu dat het nog kan.

André: Ja, maar we zetten dat nooit allemaal samen op. Trouwens als er geen bezoek is staat alles af. Als alles aan staat: man, man, ge wordt er zot van! DHM: Terloops, zijn jullie gelovig?

Weet ge: de overdaad is er het leuke aan. Raar hé?

André: En creatief zijn. Altijd maar denken “hoe kan ik nog wat meer zetten. Waar kan ik nog wat kwijt. ‘Als ik die schuif uittrek heb ik een niveau meer’. Weet ge: de overdaad is er het leuke aan. Raar hé? DHM: Wanneer begin jij te bouwen? André: Normaal begin augustus, want pas op: ge zet dat zo maar niet weg hé. Dit jaar zijn we al iets vroeger begonnen, zeg maar begin juli. Ge moet weten dat ik in juni geopereerd ben aan mijn hartklep. Een kijkoperatie

André: Gelovig? Katholiek opgevoed ja, zoals wij allemaal zeker. Maar verder… Al vind ik dat de jeugd nu iets mist. Wij hadden houvast, dat zijn ze verloren. Alhoewel je schrikt soms hoe sommige jongeren toch nog veel van het geloof kennen, in een quiz bijvoorbeeld. Maar gelovig… er is zoveel gebeurd… DHM: En hoelang blijft alles staan? André: We laten het staan tot eind januari. Dan breken we het af, pakken alles heel voorzichtig in en bergen het op. Op de zolder, op de kleerkast, onder ons bed, overal waar we het kwijt kunnen. DHM: En dan is het hier akelig leeg in huis. Nancy: Ja, dat is echt wennen, ’t is dan zo kaal. Ik heb al eens gedacht zouden we zo niets kunnen maken rond Pasen? DHM: Bedankt, wij zoeken ondertussen mee naar zo’n echte oude rups (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 17

DHM_december_343.indd 17

21-11-2013 10:22:14


dodendraad

Academie de Noorderkempen maakt audioverhalen rond den dodendraad

“Een sfeer van vroeger oproepen in een landschap van vandaag” “Of jullie verhalen kunnen opnemen rond ons project over den dodendraad?” Dat was de vraag die Frans Van Gils en Herman Janssen ruim een jaar geleden stelden aan de Woordafdeling van de Academie de Noorderkempen. Frans en Herman, zijn beiden bezielers van het WO I-project van de Baarlese erfgoedvereniging Amalia Van Solms. Bedoeling was dat de Woordafdeling, samen met hun leerlingen en cursisten, verhalen rond den dodendraad in onze regio, via audioverhalen tot leven konden wekken. Een ferme klus die Gert Boeckx en Geert Dehertefelt, beide woordleerkracht van de Academie, gedurende een jaar geklaard hebben. deels de fietsroute. Die van Zondereigen werd officieel voorgesteld op zaterdag 9 november. Om de fietsroute te rijden moet je nog geduld oefenen tot komend voorjaar, pas dan staat de bewegwijzering er. Gert: “Uiteraard waren we als Woordafdeling vereerd door de vraag. Het leek ons de ideale gelegenheid om ons als Academie op positieve manier te profileren.“ Geert: “Temeer ook omdat het een streekgebonden opdracht betrof, waardoor je je als kunstopleiding alleen maar meer verankert in de samenleving waaruit je voortkomt.”

sche verhalen, door Herman Janssen verzameld. Ze waren geselecteerd op hun relevantie, en zo correct en volledig mogelijk neergeschreven. Alles stond erin: over wie het verhaal ging, waar het zich precies bij den dodendraad had afgespeeld, wat er over het verhaal zeker mondeling moest worden verteld, en wat er aanvullend op de infoborden moest komen. Vervolgens was het aan Gert en Geert om deze geschreven informatie om te zetten in gesproken verhalen, die de luisteraar straks een extra dimensie kan geven bij het bezoek op de historische plekken. Ondertussen werd Flor Theeuwes uit Baarle gevraagd om in zijn studio het opnamewerk te regelen.

Vanaf september 2012 gingen Gert en Geert aan de slag met het materiaal. Dat waren de histori-

Tijdens het vroege voorjaar werden alle verhalen door Geert, bijgestaan door Gert, omgezet

Geert Dehertefelt en Gert Boeckx tijdens de inhuldiging van de Wandelroute in Zondereigen, waar ze het lied over de gebroeders Desmedt uit Minderhout live zongen (foto Amalia Van Solms). Het einddoel? Een fiets- en wandelroute die vanaf 2014 wordt uitgezet en langs plekken voert waar destijds de dodendraad stond. Zoals geweten zorgde deze Duitse elektrische grensversperring gedurende drie jaar voor veel miserie en slachtoffers, vaak dodelijk. De fietsroute volgt een parcours langs vijftien infoborden, verspreid over Baarle Hertog/Nassau, Zondereigen, Merksplas en ook Hoogstraten. Op elf van deze infoborden komt een QR-code, die je ter plekke kan inscannen met je smartphone of tablet, om zo de verhalen van toen te beluisteren, op bijna precies dezelfde plek waar ze destijds gebeurden. De wandelroutes zijn uitgestippeld in Baarle en Zondereigen, en volgen

Het verhaal van de gebroeders Desmedt werd in een volkslied gegoten. De familie Desmedt woonde destijds op Hal in Minderhout. Hun drie zonen René (staande boven vader), Gust (staande boven moeder) en Raf (staande uiterst rechts) verbleven ten tijde van den dodendraad drie jaar noodgedwongen en onafgebroken op het Klein Seminarie in Hoogstraten, waar ze studeerden. Ze konden al die jaren immers niet naar huis, omdat dit van hen werd gescheiden door den dodendraad. Intussen werd jongste broer Albert geboren (zittend in het midden). Pas maanden na zijn geboorte konden de drie studenten tijdens een korte ontmoeting aan den draad van ver hun moeder met de nieuwe baby zien. Gelukkig liep dit verhaal goed af: alle vier de jongens kozen later voor een geestelijk leven. René werd later aalmoezenier in Wortel-Kolonie, Gust pastoor in Loenhout en Sint-Lenaerts en Raf werd Scheutist op de Filippijnen. Benjamin Albert werd later pastoor van Merksplas.

18 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 18

21-11-2013 10:22:15


dodendraad in boeiende spreekteksten, telkens vertrekkend vanuit één historische hoofdfiguur: Gert: “Ons eerste doel was om elf afwisselende audioverhalen in elkaar te steken. Kwestie van de fietser of wandelaar niet telkens in hetzelfde gevoel van grootse tristesse onder te dompelen. Maar ook de achtergrond bij de verhalen, de sfeer, soms ook de muziek, was minstens zo belangrijk als de gesproken tekst zelf. Zo besloten we al snel om ook een lied te maken. In de geest van de volksmuziek van vroeger, waarin vaak ook de miserie werd weggezongen. Qua sfeer en stijl dacht ik meteen aan de liederen

van de Spilzakken en aan de muziek van Louis Doms. We kozen uiteindelijk het verhaal van de gebroeders Desmedt om op liedtekst te zetten (zie familiefoto). Geert werkte de melodie uit en schreef de liedtekst. Samen maakten we het hele lied zo eenvoudig maar helder mogelijk.” Geert: “Tijdens de opname van het lied, samen met onze collega Bianca die begeleidde op accordeon, merkten we al dat het een geslaagd eindresultaat zou worden. En inderdaad: de sfeer en achtergrond die we wilden oproepen, zijn wat ons betreft fantastisch geslaagd.”

Vanaf het voorjaar bogen ze zich over de definitieve afwerking en startte de zoektocht naar de spreekstemmen. Het doel was om het project samen met leerlingen en cursisten uit de Woordafdeling van de Academie uit te werken (Meer hierover lees je in de aparte kaderstukken, red). Aanvankelijk was het idee om zoveel mogelijk cursisten aan bod te laten komen. Maar praktisch leek dat niet haalbaar, er moest immers tussendoor ook nog gewoon worden lesgegeven door ons. Vandaar dat je sommige stemmen in meerdere verhalen hoort terugkomen, en ook enkele leerkrachten mee inspraken.

Het verhaal van pastoor Baes uit Castelré Johan Janssen, 44 jaar en woonachtig in Hoogstraten, werd gecast als stem voor Leon Baes. Pastoor Baes was de man die Castelré geestelijk bijstond tijdens de isolatie van het gehucht ten tijde van den dodendraad. Wat waren Johan z’n ervaringen bij de opnames? “Ik werd door Geert, mijn toneeldocent, gevraagd om mee te werken. Het was echt plezant om te doen, zowel het inoefenen vooraf als het opnemen zelf, ook omdat ik zoiets nog nooit had gedaan. Nadat ik de eerste keer samen met Gert het verhaal had doorgelezen, werd me de precieze schets van het wie, wat, waar en hoe duidelijk. Ik stelde me Baes voor als een echte herder, die figuurlijk, maar ook letterlijk over zijn kudde wil waken. Ik hoefde er niet persé een foto of beeld van Baes bij te hebben, eerder een algemene context. Voor de rest was het voor mezelf een vocale oefening in inleving, door mijn stem authentiek en waarachtig te laten klinken. Dat was vooral veel oefenen en heropnemen in de studio zelf, waarbij de tips van Flor en Gert als coach hielpen. Als het weer straks weer beter wordt wil ik zeker eens de route doen, om ter plaatse de verhalen te horen.”

Leon Baes vertelt – met de stem van Johan “Mijn aankomst in Castelré was verwarmend, maar uit mijn gesprekken bleek weldra in welken moeilijken, ja, onmogelijken toestand, die brave menschen zich daar bevonden. Met tranen in de oogen vertelden ze ons dat ze sinds den derden Kerstdag 1914 niet meer naar de kerk in Minderhout mochten gaan van de Duitschers. ’s Namiddags hadden ze zelfs een meisken van 21 jaar doodgeschoten dat met hare moeder en haren broeder naar Holland wilde komen. Sindsdien ’n dierf niemand meer van Castelré in Minderhout ter kerke gaan.” (Commentaarstem) Vanaf eind juli 1915 was de grens definitief afgesloten met een elektrische draadversperring onder hoogspanning. Daarom gaf de Nederlandse regering in maart 1916 de toestemming om in Castelré een kerk met een schooltje te bouwen. “’t Was waarlijk treffend om te zien hoe die brave lieden hulpe boden om onze eigen kerke te bouwen. ’t Was of die eenvoudige boeren fier waren te mogen meeëwerken aan die kerke, aan dat Huis – al was het maar van hout – waarin God zou wonen, als ’n Vader tusschen zijne kinderen… Ook Belgen uit Hal en Bergen in Minderhout, die achter den draad woonden, kwamen langs in mijne kerke. Maar den 30sten juli 1917 werden zij op ’t passenambt ontboden, waar den Duitschen militairen bevelhebber hen toesprak: ”Niemand darf in Castelré zur Kirche oder zur Schule gehen.” Wie vanuit België wél in Castelré naar de kerke of ter schole ging, moest 300 mark boete betalen en zou aan den anderen kant van den draad geplaatst worden… En de koster hoorde dat de Duitsers een prijs op mijn hoofd hadden gezet. Dertienduizend mark! Da ’s de moeite! Maar natuurlijk, ze wisten dat ik spioneerde! (glimlachend) Elken dag ging ik brevieren bij den dodendraad. Aan de stand van de gordijnen bij Meyers wist ik of de kust veilig was. Spionnen gooiden dan blikken bussen met berichten over den draad. Kinderen lieten een papieren vlieger op met brieven aan den staart. Ze knipten hun touwke door… hunne vlieger waren ze kwijt. En ik moest er natuurlijk achteraan…” Het verhaal van Pastoor Baes kan je vanaf april 2014 horen bij infobord 7, ter hoogte van Hooiberg in Castelré, op de plek waar de noodkerk destijds stond. Wie zolang niet wil wachten kan nu al op de website van de dodendraad terecht. (ms)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 19

DHM_december_343.indd 19

21-11-2013 10:22:15


dodendraad

Het verhaal over Max Skölle en een fragment uit “De rakkers der grenzen” Lysander Fockaert, Florian Christiaensen en Toon Janssens, alle drie jonge Hoogstraatse kerels, mochten ook enkele audioverhalen mee inspreken. Florian (21) werd gevraagd een fragment in te spreken uit het boek “De Rakkers der grenzen”. Een boek geschreven door Jan Vleugels, over zijn ervaringen als grensgids (iemand die brieven en mensen langs de dodendraad probeerde te smokkelen, red.). Het fragment speelt zich trouwens af ter hoogte van het landsloperskerkhof op Wortel Kolonie. “ Iets wat me meteen interesseerde, aangezien mijn pa, Diet, en mijn nonkel Stef Christiaensen me al eerder enthousiast hebben gemaakt voor de lokale geschiedenis. Bij de repetitie vooraf in de academie, probeerde ik me in te leven in het verhaal. Moeilijk, omdat het over oorlog gaat, en ik daar uiteindelijk niet veel van afweet. De opname zelf, bij Flor in de studio, was leuk, maar heel vermoeiend. Omdat je je verhaal toch een aantal keer opnieuw moet inspreken, voor de verteltoon juist zit. Je leert er wel door naar je eigen stem te luisteren. Nu ik het eindresultaat heb gehoord, na de montage het afmixen, ben ik best tevreden. Lysander (20) en Toon (18) werkten samen mee aan enkele verhalen. Zo ook aan dat over Max Skölle, een Duitse grensbewaker die ’s nachts op z’n ronde langs de draad grensgids Jos Haest uit Beerse (stem van Lysander) betrapt met Jules Farcy (stem van Toon) in z’n kielzog, een Brusselse vluchteling die samen met zijn broers en nog anderen door Haest door de draad gesmokkeld moet worden. In een vuurgevecht tussen de beide kampen komen zowel Skölle om, als de twee broers van Farcy, samen met nog een derde vluchteling. “Ook ik probeerde me de scènes in kwestie voor te stellen bij de repetitie, hoewel dat best moeilijk is, omdat we zeker in het verhaal over Skölle weinig tekst hebben”, zo vertelt Lysander. “Bij de opnames zelf hadden we echt inspraak, bijvoorbeeld in het je eigen maken van de tekst,

Lysander Fockaert, Florian Christiaensen en Toon Janssens werden, als Woordcursist van de Academie uit Hoogstraten ook betrokken bij het project. door hier en daar een aanpassing voor te stellen. Dat waardeerde ik wel.” “Hoewel je mij en Lysander in dialoog hoort spreken, stonden we elk in een aparte ruimte om in te spreken; gescheiden maar toch samen. We konden elkaar horen via de koptelefoon, en zagen elkaar achter glas. Wel jammer dat we door tijdsgebrek niet op de plek zijn geweest waar het zich destijds allemaal echt heeft afgespeeld, zodat ik het me meer had kunnen voorstellen. Ook bij zo’n plooiraam, waar ik het in de opname over heb, had ik aanvankelijk geen beeld. Hoewel ik van mezelf vindt dat het altijd beter kan, ben ik over het resultaat best tevreden.”

Het verhaal over Max Skölle kan je vanaf april 2014 horen aan infobord 9 bij de Laermolen. Het fragment uit “De rakkers der grenzen” is vanaf dan te beluisteren bij infobord 11, ter hoogte van Staakheuvel. Of vanaf nu op de website.

20 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 20

21-11-2013 10:22:16


dodendraad Gert: “Op zich geen probleem, omdat er genoeg variatie zit in de stemmen en verhalen, waardoor je wellicht niet eens door hebt dat je een stem al eens hebt gehoord onderweg. Het is ook niet waarschijnlijk dat je de hele route op één dag zal uitfietsen, dat is praktisch haast niet haalbaar.” Geert: “Dat je als leerkracht mee inspreekt, heeft als fijn gevolg dat de band met zowel je collega’s als met je leerlingen wordt versterkt. We hebben er als docent zelf ook veel van geleerd. Door samen te werken met mensen en open te staan voor hun input, leer je bijvoorbeeld of een tekst effectief ‘bekt’ of niet, m.a.w. of hij ook vlot uitspreekt. Zeker ook de kennis en input van Flor, bij wie we de opnames hebben gemaakt, zorgden ervoor dat de verhalen werden opgetild naar een hoger niveau.” Nadat alle stemopnames gebeurden in juli en augustus, volgde in september voor de twee Woorddocenten nog een spannend einde: nadat alles was afgemixt mochten ze het eindresultaat voorleggen aan opdrachtgevers Frans en Herman. Gert: “Toch om een beetje zenuwachtig van te worden, omdat je er zelf een jaar mee bezig bent geweest en het proces hebt zien groeien. Dan is het even uitkijken bij zo’n terugkoppeling, zien of je opdrachtgevers ook mee gaan in je idee.” Geert: “Zo vreesden we even dat men het lied misplaatst zou kunnen vinden, omdat het natuurlijk een lied is over een behoorlijk triest verhaal. Maar we konden gerust zijn! Frans en Herman

Er waren ook kinderstemmen nodig. Hannah en Flor spreken het verhaal van Lisa Huybrechts uit Zondereigen in, terwijl coach Gert en opnametechnicus Flor Theeuwes meekijken (foto Mia Uydens). waren heel tevreden. Het lied vonden ze zelfs met glans geslaagd, op het ontroerende af.” En komt hier ooit nog op één of andere manier een vervolg op? Geert: “In “t algemeen smaakt dit wat ons betreft naar meer, ja. Nogmaals, omdat je als academie buiten je eigen muren treedt en zo nog meer in contact komt met de maatschappij rondom je.” Gert: “Concreet is het positieve aan dit doden-

draad-project dat je van de luisteraar een inspanning vraagt. De bezoeker van dit project wordt, mede door de audioverhalen, getriggerd. En dit door een sfeer van vroeger op te roepen in een landschap van vandaag. Wat alleen maar een extra dimensie geeft aan het hele verhaal.” (ms) Meer weten over deze audioverhalen? www. amwn.be of www.dodendraad.org (je kan daar nu al alle audioverhalen beluisteren).

De fietsroute zoals die vanaf voorjaar 2014 te rijden zal zijn. De route volgt grotendeels het bestaande fietsknooppuntennetwerk. De vijftien infoborden herken je duidelijk aan het logo van de dodendraad. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 21

DHM_december_343.indd 21

21-11-2013 10:27:36


LES NOUVEAUX SINTERKLAZEN SONT ARRIVES Wij die dachten dat de Goedheilige Man minstens het eeuwig leven bezat, wij dwaalden. In Meersel Dreef is hij dit jaar gestorven, en in Meerle heeft hij zijn ontslag gegeven. Genoeg vragen bij deze voor een kwaliteitsblad als De Hoogstraatse Maand, om één van zijn betere redacteuren op pad te sturen. Om uit te zoeken wat daar in het noorden des lands precies aan de hand is.

Voorheen… …Heeft die goeie kindervriend Gust Sneyers de Dreefse kinderscharen zo ’n dikke twintig jaar de beste dag van het jaar bezorgd. Maar helaas is Gust op 9 april jl. overleden. In Meerle is het minder dramatisch gelopen. Frans Rombouts, ja zeker de vader van, heeft daar ook lange tijd voor Sint gespeeld. Tot verleden jaar één van zijn kleinkinderen het vermoeden uitte dat opa achter die witte baard schuil liep. Waardoor Frans dacht geen verdere risico’ s te kunnen lopen en eervol ontslag nam. Frans joh, daar hoef je niet mee te zitten. Er is al genoeg geloofsafvalligheid in deze tijd om ons er voor te hoeden dat ook onze kinderen nog ketters worden. Door te gaan denken dat de Goedheilige Man helemaal niet zo goedheilig is. Waarmee we absoluut niet willen gezegd hebben dat al die goedwillende Klazen in het burgerleven een liederlijk of wat voor leven dan ook zouden leiden. Laat DHM beide heren, postuum en bij leven, een dikke pluim op de hoed steken. Ge moet het maar gedaan hebben.

De opvolging, en hoe die er gekomen is We zien het zo voor onze ogen. De initiatiefnemers die zich voor een vacature geplaatst zien, en een profiel moeten gaan opmaken van mogelijke kandidaten. Zoals al gesuggereerd, echte goedheiligen zijn er evenveel als witte merels. Maar toch, enig moralteitsbesef is wel het minste wat een gegadigde van nature in zich moet hebben. Het onderscheid tussen brave en stoute kinderen dient immers gegrondvest te zijn op een aangeboren inzicht in goed en kwaad. In Meersel-Dreef hadden ze eigenlijk geen probleem. Te weten, Nancy, de vrouw van onze gewaardeerde medewerker (JJ), is er voorzitter van de ouderraad. En via haar relatie met (JJ) de schoonzus van ene Fons Jacobs, een krijger in vele oorlogen. Zo speelt Fons o.a. al dik 25 jaar voor Sint in de Rijkevorselse scholen, en in afgeleide voor pompierskinderen aldaar. Een vakman dus, rijk aan ervaring. Die na enig schoonzusterlijk aandringen een optreden op Dreef er ook nog wel bij zou nemen. Er niet bij gedacht, zo sprak Fons, dat hij die van De Hoogstraatse Maand daardoor ‘ook’ nog over de vloer zou krijgen. In Mjeel waren ouwe rotten zo maar niet van de straat voor ‘t oprapen. Maar geen nood. Juf Chris deelt lief en leed met ene Gust Koyen. En, “ce que femme veut, Dieu le veut.” Vrouwengril is Godswil, zoals onze zuiderburen het op hun manier verwoorden. Gust dus onder de mijter, de wetten

Er is maar ene, echte Sinterklaas. Wie van de twee is dus de valse? Stuur het goede antwoord onmiddellijk op een gele briefkaart naar de DHM-redactie. Vóór 6 december. van het huwelijksverbond gestand doende. En ge moet toch met iets uwe hemel verdienen, aldus Gust. Hoewel, het is niet omdat ge ene keer per jaar de goedheilige ligt uit te hangen, dat ge het ook zijt. Maar goed, proberen gaat mee. Verschil met Fons, Gust is beginneling, moet het vak nog onder de knie krijgen, zal leergeld betalen.

De jobinhoud De Sint, in de persoon van Fons Jacobs, ging vroeger in Veussel van klas tot klas. Maar tijden veranderen, kinderen ook. Het huidige jonge grut heeft de dag van vandaag veel minder schrik van de zak van Zwarte Piet dan wij in onze tijd. Zodat zeker de stoute kinderen met veel bravoure

22 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 22

21-11-2013 10:27:36


sinterklaas in de klas naar voren kwamen, zo met een air van doe mij maar eens wat. En dan zit ge daar als vermeend gezaghebbende Sint vooraan in de klas, op een soort van troon, met uwe dikke boek op uwe schoot. Wat dan zodoende door de tijd heen een wat lullige vertoning werd. Vandaar dat men overgeschakelde op een wat meer massaal gebeuren in de turnzaal. Met z ’n allen te samen creatief zijn in zang, toneel en wat dies meer zij. Onder een minder of meer geslaagd acrobatisch optreden van de Pieten aan de turntoestellen. Een soortgelijk gebeuren in de turnzaal staat Fons op Dreef ook te wachten. Samen met een bezoek aan een aantal kinderen van KVLV-leden. Misschien interessant om nog te vermelden. Ooit hebben ze Fons in Rijkevorsel op een wit paard willen krijgen, maar dat heeft hij pertinent geweigerd. Het onder algemene belangstelling ‘waardig’ afstijgen op de speelplaats achtte hij niet behorend tot zijn mogelijkheden. We kunnen het ons zo voorstellen. In Meerle gaat het anders. Verbaast ons niks, doen zoals die op Dreef, vergeet het. Naast een afzonderlijk optreden in de school is er de zondag vóór Sinterklaas in de parochiezaal een soort van blijde intrede. Met alles erop en eraan, voor de kinderen van alle Meerlese verenigingsleden. Gepatroneerd door een waarachtig ‘Comité St. Niklaasfeest’ waarin een lid van elke vereniging zitting heeft. Een feestelijk gebeuren waaraan een zakcentje wordt verdiend. Dat voor een deel aan een goed doel wordt afgestaan.

Hoe zwart mag Piet zijn Tot delicate kwestie opgeblazen, maar die we niet uit de weg zullen gaan. We hebben dan ook aan de nieuwe Sinten gevraagd hoe zij zich in de arbeidsverhouding meester / knecht zullen opstellen. Ook een oude man dient zich als speelgoedfabrikant in het moderne ondernemerschap een passende attitude aan te meten ten aanzien van zijn werknemers. Want, de productie mag dan wel in Spanje gelokaliseerd zijn, eens op onze bodem actief geldt het Belgisch arbeidsrecht. Dat de in dienstneming van kleurlingen niet verbiedt. Maar, met het oog op de hygiëne wel duidelijke richtlijnen geeft voor de nodige sanitaire voorzieningen op tijdelijke werven. En daar is het in het verleden allicht duidelijk in de fout gegaan. Want zeg nog niet meer of dat er achter die zwarte gezichten zich bleekscheten verbergen die na meervoudige afdaling in de schouwen zich niet konden wassen. En op den duur het roet niet meer van het gelaat kregen. Zelfs niet met Spic en Span. Onze nieuwe Sinten zijn duidelijk niet van gisteren en namen bij de betreffende vraagstelling aanvankelijk een wat afwachtende houding aan. Tot ze voluit gingen nadat er eentje begonnen was. Waar men na al die jaren traditie nu ineens moeilijk over gaat doen? En welk kind er een zorg van zal maken of Pietermanknecht nu zwart, blank, geel, rood, Portugese of Roemeense aardbeienplukker is? En wat er binnenkort ook allemaal nog verboden zal worden? Tsja, die vraag stellen wij ons soms ook wel eens. Kinderen mogen sowieso vandaag al niks meer. (nad)

Hongaarse kinderen HOOGSTRATEN – In De Hoogstraatse Maand, nr. 341, oktober 2013, pagina 16-19, publiceerden wij een artikel over ‘Hongaarse kinderen in Hoogstraten’. We kregen heel wat positieve reacties van onze lezers, maar gelukkig, ook enkele verbeteringen en aanvullingen. Van 1923 tot en met 1927 verbleven er Hongaarse kinderen in de meeste steden en gemeenten van de Kempen. Wij hebben ons verhaal beperkt tot Hoogstraten. Na 1930 kwamen er verschillende Hongaarse meisjes terug naar ons land, meestal om hier als dienstmeisje te komen werken. Zij die tenminste 18 jaar waren en een vast adres hadden, kregen de toelating om hier te blijven. Een aantal onder hen vonden hier ook een partner. Juul Sterkens schrijft ons: ‘In de tekst over ‘Een nieuwe toekomst’ is er sprake van een zekere Margarit, gehuwd met bakker Sterkens. Haar exacte en volledige naam was: Margit Lantos, geboren te Karancssag in Hongarije op 25 augustus 1915 en overleden te Hoogstraten op 22 februari 2006. Zij was gehuwd met Corneel Sterkens. Toen zij in België is gekomen, verbleef zij veel in Meersel-Dreef, wellicht tot aan haar huwelijk. Nadien heeft zij lang een dameskledingzaak uitgebaat te Meer. Met regelmaat ging zij haar familie bezoeken in Hongarije en sommigen van hen zijn ooit bij haar hier op bezoek geweest. Zij was mijn tante.’ Verder in hetzelfde artikel schreven we: … bij de familie Van den Kieboom in Achtel woonde Ilona Stanczel … Maar Ilona Knaepkens laat ons weten dat Ilona Stanczel als kind bij de familie Van Aert in Achtel woonde. Zij bleef ook in België en was een vriendin van haar moeder en daarom werd Ilona Stanczel de meter van Ilona Knaepkens. Ilona Stanczel was gehuwd met Victor Quisthoudt. (js)

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 23

DHM_december_343.indd 23

21-11-2013 10:27:37


LEZERS SCHRIJVEN

EEN BIJGEDACHTE – Kerk en Gelmelslot

Het noorden kwijt? Maar het oosten gevonden! Deze bijdrage is een speelse doch interessante gedachtegang van Paul Fockaert, naar aanleiding van de restauratie van het Gelmelslot. Paul Fockaert noemt zich mateloos geïnteresseerd in de geschiedenis van Hoogstraten, vooral de middeleeuwen.

Het was een mooi artikel over de restauratie van het Gelmelslot in de vorige De Hoogstraatse Maand. Sta me toe hier ook mijn bevindingen aan toe te voegen, niet om te reageren over kleine details want mijn hersenspinsels zelf staan ook niet op stevige gronden. Toch vind ik mijn visie de moeite om even mee te geven. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik geen historicus ben want de ketenen van bewijslast zouden mijn schichtige gedachten kortwieken. Ik geloof dat onze streek zeer dun bevolkt was in het jaar duizend en dat er een woonkern was in Wortel, Meer en Loenhout. Waarom? Omdat deze kerken niet oost-georiënteerd zijn. Evenals de kerken en kathedralen in het bisdom Kamerijk dit niet zijn. Volgens mij is dit een aanwijzing dat deze woonkernen oud zijn. In de 12de eeuw werd Wortel een zelfstandige parochie. De bisschop van Kamerijk schenkt in 1155 het bezit van het nieuwe kerkje, en in 1157 ook het patronaatsrecht, aan het Onze-Lieve-Vrouwkapittel van Antwerpen. Of het kasteel van Hoogstraten er al staat, is niet zeker maar dit historisch feit zou wel eens aan de grondslag kunnen liggen dat de kasteelheer/-vrouw een eigen kerk bouwt in Hoogstraten. Wat heeft de kerk van Hoogstraten nu te maken met het kasteel? Tijdens de vernieling van de kerk in wereldoorlog II, heeft men fundamenten gevonden van het oude kerkje. Blijkt dat onze kerk er gewoon overheen gebouwd werd. De richting van het oude kerkje is dus dezelfde geweest als onze kerk. Dit is een belangrijk feit voor mijn verder betoog. Rond 1285 is vrouwe Joanna van Elsoo (°1255) onze kasteelvrouw en Wenemar van Gymnich (°1235-1285) is onze kasteelheer, kleinzoon van de Voogd en Schuldheis, Arnold

van Aken. Vanaf nu worden al de kerken in onze contreien oostwaarts gericht, want nu volgen we de richtlijnen van het Heilig Roomse Rijk. De Dom in Aken en in Keulen zijn beide exact 90° gericht, dus op het oosten, evenals het Vaticaan

maar zoals we dat nu kennen is dat na 1500 gebouwd. De Sint-Pietersbasiliek in Rome staat omgekeerd, dus -90° (richting westen). De precisie is op de graad juist. Het kompas komt in onze contreien pas in de 15de eeuw voor.

24 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 24

21-11-2013 10:27:38


Kerk en Gelmelslot Hoogstraten een ‘specialleke’ Voordien worden de kerken op de zon gericht. Ik ga hier niet te ver op in maar de legende gaat dat men de richting van een kerk bepaalde met een kruis in de grond. Als men dan de schaduw meet in de week na 21 maart om zeven uur ‘s morgens, dan heeft men exact de richting oost-west. De moeilijkheid is om zon te hebben, een vrije horizon en ten derde om het exacte tijdstip te hebben. Een half uur eerder of later maakt al enkele graden verschil. Maar in Hoogstraten hebben we nog een specialleke! Men kan een rechte lijn trekken tussen zonsopgang van 22 maart, uitkijktoren kasteel en de nok van de kerk. Ik zou wel eens willen weten of dit ook klopt? Vermoedelijk is de plaats van de kerk gekozen door vanaf het kasteel de zonsondergang in het westen in het oog te houden. Toeval bestaat niet... alleen heeft men de graden een beetje verkeerd. Blijkbaar heeft men moeite met de praktische kant om het oosten te vinden. Er is dus een rechtstreekse verbinding tussen de kerk van Hoogstraten en het kasteel. Dit verklaart ook de felle strijd om het patronaatsrecht van deze kerk. Joanna van Elsloo heeft nooit het patronaatsrecht willen afgeven. Het is haar dochter Sophie (1270-1330) die het recht afgeeft op 10 november 1301 aan het Onze-Lieve-Vrouwkapittel van Antwerpen (kathedraal). Dit was een gevolg van een pauselijk besluit waarbij het patronaatsrecht (belastingen) van de kerken van de adel (eigenaars) naar de clerus ging. Voortaan werden de kloosters de beheerders van de kerken zoals bijvoorbeeld de Sint-Michielsabdij: Minderhout in 1248, Meer een beetje later, ... maar Hoogstraten is de allerlaatste die dit recht afgeeft. Tot slot geef ik hier nog een lijstje mee met de oriëntatie van de andere kerken (Paul Fockaert)

Het woord oriëntatie betekent trouwens ‘op het oosten richten’. Men wil hiermee de verrijzenis van Christus, het licht, vereenzelvigen met de dagelijkse ‘verrijzenis’ van de zon. Hoe het komt dat men dit in het Heilig Roomse Rijk (vlag rood-wit) wel doet en in het Gallische Frankrijk niet, is me onduidelijk (pf)

foto: Flightcam.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 25

DHM_december_343.indd 25

21-11-2013 10:27:38


PERSOVERZICHT

JANUARI – JUNI

2013 samenwerking om de kwaliteit van het bedrijventerrein, op de Belgisch-Nederlandse grens, en zijn omgeving te verbeteren. Scream & Shout van William en Britney Spears, een hit gemaakt door de broers Toon en Jef Martens, komt de top tien binnen van de Billboard Hot 100 in de VS. Het nummer staat op acht. Volgens een bevraging van de provincie blijkt dat Hoogstraten het grootst aantal typische kapelbomen heeft. In de 29 deelnemende gemeenten staan 217 zo’n kapelbomen. Hoogstraten is koploper met vijftig bomen. De linde is de meest voorkomende kapelboom. De Veiling van Hoogstraten verhandelde in 2012 liefst 4,5 procent meer groenten en fruit dan in 2011. Dat was goed voor een extra omzet van meer dan 10 procent. Ook voor 2013 verwacht de veiling een stijging.

FEBRUARI

JAUNIARI – Hoogstaten heeft een nieuwe burgemeester en een vernieuwd college. Tinne Rombouts (CD&V) neemt de plaats in van Arnold Van Aperen, Ward Baets en Marc Haseldocnckx (CD&V) behouden hun schepenzetel en Jos Matthé (CD&V) wordt voorzitter van het OCMW en achtste lid van het schepencollege zonder stemrecht in de gemeenteraad. N-VA krijgt met vijf verkozen raadsleden maar liefst vier schepenen: Joyce de Saeger, Jef Vissers, Roger Van Aperen en Michel Jansen.

JANUARI De Ster dankt opnieuw tien mensen af als gevolg van de economische crisis. “De contracten in de luchtvaart zijn de nagel aan onze doodskist”, zegt vakbondsafgevaardigde Ludo Hendrickx. “Enkele jaren geleden werkten hier nog een 600 werknemers. Nu staan er amper 300 op de loonlijst. Wij hebben in negen jaar tijd 18 verschillende bedrijfsleiders gekend”, jammert vakbondsafgevaardigde Chris Wijnants.

In het Nederlandse Hazeldonk wordt het eerste wijkplan Hazeldonk-Meer 2013-2016 ondertekend. Het gaat om een grensoverschrijdende

Zaal ‘De Welgezinde’ zit afgeladen vol voor een informatieavond over het Bos- en drevenbeheersplan van Wortel-kolonie. De natuur krijgt meer kansen en bij gebrek aan landlopers zal het landschap nooit meer zo netjes zijn als het vroeger was. De overgrote meerderheid kan zich daarin vinden, een kleine minderheid heeft duidelijk heimwee naar de tijd van de landlopers. In De Bonte Beestenboel wordt het boek LANDLOPERS van Toon Horsten voorgesteld. Het boek is het relaas van twee eeuwen opvang van landlopers en andere minderheden in de kolonies van Wortel en Merksplas.

De rechtbank in Turnhout heeft Edwin B en Sigrid J uit Minderhout vrijgesproken van huisjesmelkerij. Ze deelden het voormalige hotel Basine op de Bredaseweg op in 12 aparte woningen voor vooral Roemeense seizoenarbeiders. Meer dan vierhonderd andersvaliden uit de regio Hoogstraten en ver daarbuiten komen naar Highstreet om er eens flink te fuiven. Bijna één op vijf gedetineerden gebruikt drugs in de gevangenis. Dat blijkt uit een grootscheepse controle van de politie in de gevangenissen van Merksplas en Hoogstraten. Met speciale drugshonden voerden de agenten een tweehonderdtal controles uit.

JANUARI – De Sint-Jorisgilde van Wortel wint de Cultuurprijs 2012. Zes schepenen omringen de drie laureaten: Sonja Vrijenbroek van Halte Merlet, het vernieuwend initiatief, Wim Druyts van Sint-Joris Wortel met het evenement van het jaar en Jan Dufraing van Meermarkt en het Heidebloempje omwille van zijn culturele verdienste

26 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 26

21-11-2013 10:27:39


PERSOVERZICHT De KLJ van Wortel organiseert een ‘Koers op Rollen’. Naast de normale ploegencompetitie is er ook een hogesnelheidsfiets met een groot tandwiel vooraan (114 tanden) en een klein tandwiel achteraan (6 tanden). Per omwenteling haalt de fietser zo’n 32 meter, waardoor men een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur kan halen. In de politiezone Noorderkempen worden nog voor de zomer vijf camera’s met nummerplaatlezers geplaatst. Er komt een camera aan de open afrit van de E19 in de John Lijsenstraat in Meer, op de Loenhoutseweg in Hoogstraten, op de Langenberg in Wortel en een op de Oostmalsesteenweg in Rijkevorsel. Het zijn bewakingscamera’s die ook geseinde of gestolen auto’s onderscheppen. Sven B. (29), opgesloten in de gevangenis van Wortel, stuurt een brief met wit poeder naar een Gentse onderzoeksrechter. Het witte poeder blijkt geen antrax te zijn, maar droge tandpasta en verkruimeld plamuursel uit de cel van B. Ondanks het succes van de treinverbinding Brecht – Antwerpen, rijden er zowel ’s middags als in het weekend een aantal treinen minder. ACW Hoogstraten vraagt een verbinding tussen 6 en 24 uur, met tijdens de ochtend- en avondspits elk halfuur een trein.

MAART Café Bizar krijgt geen vergunning meer om een terras te plaatsen. De beslissing valt niet in goede aarde bij de klanten. Enkele jongeren starten een actiegroep op Facebook en verzamelen op één dag meer dan 400 ‘likes’.

JANUARI – JUNI

2013

De 180 tips die de politie kreeg na het verspreiden van een robotfoto van een aanrander van vrouwen en meisjes in het Hoogstraatse leverden niets op. Het dossier wordt nu overgemaakt aan een speciale dienst van de federale politie die het daderprofiel van de verdachte zal verfijnen. De traditionele verkoop van de eerste aardbeien heeft 4.000 euro opgebracht. Koper Carrefour België bood 2.000 euro voor de eerste twee kilogram. De veiling verdubbelde het bedrag voor een goed doel, dit jaar de Vlaamse Alzheimerliga. Hoogstraten gaat inburgeringscoaches inzetten, die één keer per maand met nieuwkomers / buitenlanders op stap gaan. Het is de bedoeling dat ze zo sneller de weg naar het Nederlands en het leven in Hoogstraten vinden. Tussen 2009 en 2011 kwamen er 432 Nederlanders, 140 Roemenen en 51 Polen naar Hoogstraten. ACW kent de Waarderingsprijs 2013 toe aan de werkgroep Veilig Verkeer Hoogstraten. Aan de Amsterdamstraat in Meer verliest een tank van een vrachtwagen 200 liter diesel. Via een gracht komt de olie in de Mark terecht. Er komt een gespecialiseerde firma ter plaatse om de vervuiling op te ruimen. Het schepencollege heeft een dossier klaar voor het Agentschap Wegen en Verkeer om de verkeersveiligheid in het centrum te verbeteren. Twee zebrapaden, op de Vrijheid en in de Gelmelstraat, moeten verlegd en beter zichtbaar worden. Marleen Polders van de firma Group Eribel in Hoogstraten is verkozen tot Kempens personeelsmanager van het jaar. De verkiezing is een initiatief van Voka Kempen.

JANUARI – De politie en het parket van Turnhout verspreiden een robotfoto van een man die er van verdacht wordt verschillende meisjes te hebben aangerand. Het jongste slachtoffer was maar net 11 jaar oud.

Hoogstraten is officieel Ambassadeur van Vlaanderen Lekkerland en dat zult u merken. Met tal van activiteiten en evenementen zal Hoogstraten ‘haar aardbei’ en andere streekproducten twee jaar lang in de kijker zetten. Op het programma staan onder andere een publieke aardbeienpluk en grootse Aardbeienfeesten op 8 en 9 juni. “Door de talrijke evenementen die de komende twee jaren gepland zijn, verwachten we een flinke toeloop van toeristen in onze stad”, zegt burgemeester Tinne Rombouts. Jan Van der Velden (58) CEO van het gelijknamige betonbedrijf leefde en werkte decennia lang in sneltreinvaart. Maar toen hij acht jaar geleden, op aanraden van een collega bedrijfsleider, langs de Evangelische kerk kennis maakte met de Bijbel veranderde alles. “Vandaag slaap ik weer goed”, zegt Jan, “Ik geef mijn problemen aan God”. De 41-jarige muzikant Rachid K. (41) uit Hoogstraten heeft van de correctionele rechter in Turnhout een celstraf van zes jaar gekregen voor poging tot doodslag op zijn echtgenote. De man sloeg in september vorig jaar zijn 27-jarige vrouw meermaals op het hoofd met een halter van 10 kilogram

JANUARI - Op 22 januari scheurt er een nieuw geplaatste tank open bij mestverwerkingsbedrijf Leemans te Wortel. De inhoud van de tank, ongeveer 2.000 kubieke meter effluent, het restproduct dat er overblijft na verwerking van het mest, komt langs de akkers en beken in de Mark terecht.

Vlaams minister-president Kris Peeters geeft twaalf praktijkcentra voor land- en tuinbouw een totale werkingssubsidie van 2,13 miljoen euro. Het Proefcentrum Hoogstraten in Meerle krijgt 180.000 euro. Bij Martens Glasindustries in Meer gebeurt een dodelijk arbeidsongeval. De 40-jarige Freddy

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 27

DHM_december_343.indd 27

21-11-2013 10:27:39


tuinbouw

PERSOVERZICHT

JANUARI – JUNI

APRIL Een politiepatrouille ontdekte drie jongeren die liggen te slapen in een wagen waarvan de motor nog draaide. De jongeren beweerden een dutje te doen alvorens ze terug naar Nederland rijden. Bij controle worden 300 Redbull-blikjes, een koffiezetapparaat en een draagbare radio gevonden. Op de blikjes kleefde een sticker van een tankstation in Minderhout, waar de nacht voordien ingebroken werd. Niels Jespers (27) uit Hoogstraten start een klimschool in Bolivië. In 2008 begeleidde hij er een jongerenproject en nu keert hij samen met een stel andere Vlaamse rotsklimmers terug om er een klimschool te openen voor de plaatselijke jeugd.

MAART - Vrienden en leden van de partij Hoogstraten Leeft vonden het leuk om oud burgemeester Arnold een eigen ‘plein’ te geven om hem te bedanken voor zijn 24 jaren dienst. Ze plaatsten een bordje met zijn naam op het plein voor de vroegere veiling van Meer. Van het stadsbestuur mag het bord niet blijven staan. Het zou voor verwarring kunnen zorgen bij de hulpdiensten.

Martens, vader van drie kinderen, komt daarbij om het leven. Het personeel is in diepe rouw en de firma opent een rouwregister.

De Aardbeienroute is vernieuwd. De fietsroute is korter, verkeersluwer en leidt de fietsers nu ook door Meerle en Meersel-Dreef. Je kan de routebeschrijving op de website van toerisme Hoogstraten downloaden. De Raad van State heeft de beslissing van de gemeenteraad van 12 juni 2012, die seksclubs op het grondgebied van Hoogstraten verbiedt, definitief nietig verklaard. Een Nederlander die in Meer parenclub ‘Amai’ wil opstarten diende hiertegen klacht in en haalt nu zijn gelijk. De stad tekent daarop beroep aan tegen de bouwvergunning zodat de club er voorlopig nog niet mag komen.

2013 Erfgoedliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen. De Godshuizen, zes negentiende-eeuwse bescheiden wooneenheden onder een dak in de Gelmelstraat, ook wel de kazerne genoemd, worden niet gesloopt. In overleg met vzw Het Convent beslist de kerkfabriek, die eigenaar is, om het gebouw te restaureren. Op de begraafplaatsen in Meer, Wortel en Hoogstraten dreigt een plaatsgebrek. Om te voorkomen dat er problemen opduiken, heeft het stadsbestuur beslist om in totaal een vijfhonderdtal graven te ruimen. Het gaat om oude graven waarop geen concessie rust. Op het kerkhof van Wortel gaat het om een zestigtal graven. In Meer om ongeveer 120 en in Hoogstraten om welgeteld 340 graven. Minister voor Werk, Monica De Coninck (sp.a) ziet in de Kolonie ruimte voor sociale tewerkstelling. Dat zou aansluiten bij wat de Kolonie ooit was: een opvangcentrum voor ‘daklozen en sociaal onaangepasten’.

MEI Tijdens de vorige legislatuur besliste het college om een stedenband aan te gaan. Uit twaalf dossiers werden twee gemeenten in het Afrikaanse Benin geselecteerd. Nu vertrekt een delegatie van Hoogstraten op werkbezoek naar het WestAfrikaanse land. Daar worden de landelijke gemeenten Za-Kpota in het zuiden en Boukombé in het noordwesten bezocht.

In het kader van Hoogstraten Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land ontwikkelt de dienst voor toerisme een QR-zoektocht door het centrum. Tien QR-codes, verbonden aan een horecazaak of bezienswaardigheid, verwijzen naar een filmpje over het ambassadeurschap van Hoogstraten. Het slechte weer in de maand maart zorgt niet alleen voor een magere aardbeienoogst maar ook voor een zwakke prijsvorming op de veiling. “Mensen hebben momenteel nog geen zin om zomerfruit te eten”, zegt Jan Engelen van Veiling Hoogstraten. Een wandelaar ontdekt vermoedelijke restanten van een cannabisplantage in de omgeving van Bootjesven. In tientallen vuilniszakken zitten restanten van potgrond en cannabisplanten. Er liggen ook enkele bidons met vloeistof bij. Er is geen spoor naar de verdachten toe. Sinds 2011 krijgen de vijf parochiezalen in de fusiegemeente elk jaar een subsidie van 5.000 euro voor onderhoud. De zalen Bij de Paters in Meersel-Dreef, Kunst en Volk in Meer en Cecilia Hoogstraten krijgen geen subsidie.

APRIL - HVV Hoogstraten speelt kampioen in 3de klasse A. Terwijl de Rooikens nog nagenieten van de promotie, is voorzitter Jan Michoel al volop bezig met de toekomst. Vooral het financiële plaatje van tweede klasse baart de preses zorgen. “Een investering van zo’n 400.00 euro is niet niks voor een kleine club als Hoogstraten”, beseft hij.

28 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 28

21-11-2013 10:27:39


hoogstraten

PERSOVERZICHT

JANUARI – JUNI

2013

De Aardbeienfeesten zijn aan de eerste editie toe en de organisatie pakt al meteen uit met een enorm programma en een publiekstrekker van formaat. Eten met topkok Wout Bru op een hoogte van 50 meter met zicht op de aardbeienvelden van het Proefcentrum. In mei komen veel individuele pelgrims en verenigingen uit België en Nederland naar het Mariapark en de grot van Meersel-Dreef. Om ook Poolse werknemers de kans te bieden een viering in eigen taal mee te maken, komt pater Marcin Derdziuk uit Antwerpen enkele vieringen opdragen in het Pools. Vic Cornelissen en René Brosens van het Nieuwe Woord stappen al voor de 25ste maal op in de Heilig Bloedprocessie en worden gevierd. Verder halen de organisatoren het Heilig Bloedspel van onder het stof. Het is van 1952 geleden dat het nog werd opgevoerd. De originele Boxtelse cast is aangevuld met plaatselijke figuranten. Drie leerkrachten van een basisschool uit Ottavalo in Ecuador bezoeken basisschool Scharrel in Minderhout. De Ecuadoriaanse gasten logeren bij een leerkracht en combineren gedurende hun veertiendaags verblijf bezoeken aan klassen met culturele uitstappen. Op pinkstermaandag organiseert de vzw Sporten Vriendenkring van de Strafinrichting Wortel naar jaarlijkse gewoonte weer een rommelmarkt. Maar liefst drie kilometer kraampjes met tweedehandsspullen sieren de dreven van de kolonie.

MEI - Het Instituut Spijker is door radiozender MNM uitgeroepen tot De Strafste School 2013. De wedstrijd bekroont een school die zowel binnen als buiten de schoolpoorten mensen inspireert en engageert. Greet Kesselaers, directeur van Instituut Spijker, ontvangt de trofee uit handen van minister Pascal Smet terwijl Tom De Cock van MNM toekijkt.(foto Mia Uydens) Achter een woning in de Pater Schrijversstraat in Wortel wordt ’s nachts een dubbele tuinconstructie van enkele tientallen vierkante meters compleet in de as gelegd. Dat ging gepaard met een uitslaande brand, zodat er van het gebouw niets meer over bleef. Het lijkt op een ‘zootje ongeregeld’, maar de zes kunstenaars die zich helemaal uitleven op een prachtig domein in Meerle menen het daadwerkelijk. Ze vormen sinds kort de School van Meerle en hopen de wereld te veroveren.

JUNI Langs de Belgisch-Nederlandse grens zijn de voorbije weken drie reconstructies geplaatst van gebouwen die er stonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze maken deel uit van de Dodendraadroute en werden gemaakt door de laatstejaars studenten houtbewerking van VITO. Onder het thema ‘100 jaar Lekker Landelijk’ vieren KVLV (Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen) en de Landelijke Gilde van Minderhout hun honderdste verjaardag.

Staf Rosiers uit Meer is al zes weken vermist. De politie doorzocht een vijver achter de woning van de 65-jarige man, maar dat leverde niets op. Het is gissen naar de reden van de verdwijning. De man werd het laatst gezien op 5 april. Sindsdien heeft niemand nog iets van hem gehoord.

De daken van de twee loodsen in Wortel Kolonie, nu nog met asbest golfplaten, zijn in heel slechte staat en worden vervangen. Er komen asbestvrije golfplaten op. De kosten bedragen iets meer dan 100.000 euro. Ondanks aanhoudende regenbuien zijn toch negenhonderd deelnemers van start gegaan voor de 28ste stratenloop van Hoogstraten. Het aantal

bezoekers voor de avondmarkt bleef als gevolg van het slechte weer wel beperkt Met één windturbine in Hoogstraten en negen verdeeld over Brecht en Wuustwezel is het windpark Aspiravi Noorderkempen het grootste windmolenpark in onze provincie. Het park wordt officieel ingehuldigd in het bijzijn van inwoners, want iedereen kan mede-eigenaar worden. De tien nieuwe turbines voorzien jaarlijks ruim 13.000 gezinnen van groene stroom. Het ministerie van Defensie strijkt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken neer in Hoogstraten. Elf cursisten bodyguard moeten, bij wijze van oefening, er voor zorgen dat een ambassadeur er een feilloos werkbezoek kan brengen. Hij bezoekt een kledingzaak, een opticien, een restaurant en het Stedelijk museum in het begijnhof. Het stadsbestuur organiseert een inspraakmoment in de gemeentelijke basisschool waarbij het zijn doelstellingen voor de komende zes jaar voorstelt. Honderd inwoners van Hoogstraten die de verschillende advies- en dorpsraden vertegenwoordigden krijgen de kans om hun advies uit te brengen over deze doelstellingen Het schepencollege van Hoogstraten en het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos (ANB) brengen negatief advies uit in verband met de plaatsing van een gsm-mast in Meersel-Dreef. Dat tot grote teleurstelling van de inwoners die na zeven jaar nog altijd geen bereik hebben op hun gsm. “We kunnen net zo goed ons mobieltje in de vuilnisbak gooien, want om te bellen, gebruiken we hem toch niet”, sakkert Jef Van Boxel. (FH)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 29

DHM_december_343.indd 29

21-11-2013 10:27:39


Ontmoetingshuis “De Vrijheid” in Hoogstraten

Een nieuwe winkel? Een nieuw kantoor? Een nieuw …? Iets nieuws en dus redenen genoeg om er eens binnen te stappen en ons licht op te steken. Een hartelijk ontvangst met koffie en een koekje, dat was dus al een meevaller. Van mijn gesprekspartner verneem ik dat hier sinds enkele maanden “De Vrijheid” gevestigd is, een ontmoetingshuis van de Evangelische Kerk Gemeenschap van Hoogstraten. Raar? Tijd dus om vragen te stellen zoals wie –wat – waar – wanneer – waarom?

Wie? Onze gesprekspartner is Klaas Bokland, lid van de Evangelische Kerk Hoogstraten en coördinator van het onthaalcentrum “De Vrijheid”. Hij staat, samen met andere vrijwilligers, inlopers te woord en zorgt voor koffie waardoor iedereen zich meer op zijn gemak voelt. Tijdens ons bezoek zijn er naast hem een zestal andere personen die onder elkaar een babbel doen maar liever niet in beeld komen. Wat wij ten volle respecteren. In de loop van het gesprek nemen er mensen afscheid en koemen er nieuwe bezoekers binnen. Iedereen heeft duidelijk het gevoel hier welkom te zijn. Een ander initiatief van de Evangelische Kerk Hoogstraten is “De Toevlucht” vzw. De Toevlucht startte in 1993 met de bedeling van voedselpakketten te Antwerpen. Ondertussen zijn er vijf afdelingen bijgekomen waaronder in 2010 de afdeling in Hoogstraten. Ons hart gaat uit naar de minderbedeelden, onze naaste in nood van Hoogstraten en omgeving. Iedere derde zaterdagnamiddag van de maand worden er voedselpakketten verdeeld door een team vrijwilligers. . “Zowel “de toevlucht” als “het ontmoetingshuis de Vrijheid” wil een plaats zijn waar mensen zich veilig voelen, waardering en hoop vinden. Wij geloven dat ieder mens bij God zijn toevlucht kan vinden”, gaat hij verder. Wij zijn dankbaar voor de goede samenwerking met onze partners in Hoogstraten die zich inzetten voor kansarmen.

Wat? Wanneer wij Vlamingen het woord Evangelisch of protestants horen, denken wij nog steeds terug aan de zestiende eeuw toen de Tachtigjarige Oorlog in onze gewesten woedde en wij -“de goei”ten strijde moesten trekken tegen het “goddeloze Noorden”. Ketters en beeldenstormers, kortom alles wat afweek van de Rooms-katholieke leerstellingen werd verdreven. Velen trokken naar het Noorden, Duitse gebieden of Amerika waar zij hun geloof vrij mochten beleven. Toen bleek dat wapengekletter geen uitweg bood werd de Vrede van Munster gesloten. Er kwam rust maar er werd, op het vlak van geloof, een duidelijke grens getrokken tussen Noord en Zuid. Twee kerken in een zelfde dorp of stad werd normaal.

Maar wat zijn dan de verschillen? De Rooms-katholieken staan onder het moreel gezag van de onfeilbare paus. Zijn leef- en stelregels zijn de wetten van de katholieken waar zij zich aan moeten houden. Bij de evangelische kerk is Christus de Mensenzoon die centraal staat in de geloofsbeleving. Door zijn lijden en sterven heeft hij alle zonden van de wereld op zich genomen en staan wij dus bij hem in het krijt. De Bijbel, zowel het nieuwe als het oude testament is een beschrijving van het (reddings)plan van God met de mens. Daarin gaat het nadrukkelijk om Christus, die onze schuldenlast op zich genomen heeft aan het kruis. Het protestantisme heeft, verspreid over de wereld, “verschillende” kerken. De evangelische kerk kende vooral na de tweede wereldoorlog een opgang in Nederland en België. We mogen hen zeker niet indelen bij de sekten waar lidmaatschap noodzakelijk is en uitstappen bijna onmogelijk. Bij de Evangelische Kerk mag men komen en gaan wanneer men dat wil.

Waar? Sedert een twintigtal jaren organiseert de Evangelische Kerk van Hoogstraten iedere zondag om 10.00u. een viering in de refter van de vroegere lagere school – nu muziekschool. (Karel Boomstraat). Voorganger hierin is Corneel Crezée. (Enkele jaren geleden man in de maand) Tijdens deze vieringen is iedereen welkom, je hoeft geen lid te zijn. Aanwezig zijn, luisteren is belangrijk. De tas koffie of thee zorgt voor gezelligheid nadien. Preken of teksten van lezingen kan je terug vinden op de website: www.ekh.be

Waar? Sedert enkele weken is er het “Ontmoetingshuis de Vrijheid”. Het woord “vrijheid” mag men in deze wel letterlijk nemen: men is er vrij in en uit

te lopen en je mag er komen voor een babbel, menselijke warmte bij koffie of thee of fruitsap. Er wordt niet begonnen met “Wat is’t?” maar wel met “Wat kunnen wij voor jou doen?” Vanaf december kan je er iedere maandag en donderdag terecht. Zomaar. Op de derde zaterdag van de maand organiseert men een voedselbedeling. Drempel hierin is wel dat men een “boterbriefje” van het OCMW moet hebben om zich als “kansarme” te bekennen. De uitgifte van de Toevlucht is in de Karel Boomstraat. Ook voor hulp bij een kleine klus of verhuis kan bij het ontmoetingshuis aankloppen. Er wordt dan naar een oplossing gezocht of verwezen naar bepaalde instanties. De rest van ons gesprek, ook met de andere aanwezigen draait om grotere thema’s zoals armoede, eenzaamheid. Vanuit hun Christelijke overtuiging zoeken zij naar mogelijkheden om hierin zelf wat te doen. Wellicht de moeilijkste vraag die men zich kan stellen. Een globaal, eensluidend antwoord is er niet en zal misschien ook nooit gevonden worden. Maar ieder steentje dat kan bijdragen is er eentje dat de kloof kan dichten. Zo ook de inzet van “De Vrijheid” en “De Toevlucht”. (pdn)

30 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 30

21-11-2013 10:27:40


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6, tel. 03 315 73 64, dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

Oproep: kandidaturen Cultuurprijs 2013 GROOT-HOOGSTRATEN - Vind je dat een evenement, een organisatie of een persoon beloond mag worden omdat ze in 2013 een belangrijke bijdrage leverden op het vlak van cultuurbeleving in Hoogstraten? Dien dan voor 3 januari 2014 een gemotiveerde voordracht in voor de Cultuurprijs 2013. Natuurlijk mag je ook je eigen vereniging, je eigen evenement of jezelf nomineren! Je vindt het formulier op de website van Hoogstraten via ontspannen > cultuur beleven > cultuur. Binnen elke categorie wordt een laureaat gekozen, die alvast een eervolle vermelding en een geldprijs van 125 euro krijgt. Uit de drie laureaten kiest de jury de uiteindelijke winnaar van

de Cultuurprijs 2013. Die mag een jaar lang het logo ‘Cultuurprijs 2013’ gebruiken in zijn communicatie en wordt beloond met een geldprijs van geen 125 maar 250 euro. De cultuurprijs 2013 wordt uitgereikt op vrijdag 31 januari 2014 in Le Cirq. De cultuurraad en cultuurdienst maken er een mooie avond van, dus noteer de datum alvast in je nieuwe agenda voor 2014! Meer info: cultuur@hoogstraten.be of 03 340 19 57. (fh)

Gedetineerden schenken 400 euro HOOGSTRATEN – De leden van ‘kern- of keurgroep’ van het Penitentiair schoolcentrum kookten op 7 oktober soep met zelf gekweekte groenten en verkochten die aan 2,5 euro voor een tas aan personeelsleden van de stad. Die actie bracht in totaal 400 euro, een bedrag dat ze op 25 euro officieel overhandigden aan Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je. De Welzijnsschakel ‘t Ver-Zet-je is een vereniging die in eigen omgeving initiatieven neemt om samen met kansarmen op zoek te gaan naar mogelijkheden om te ontsnappen aan de sociale

uitsluiting. Dankzij de Welzijnsschakels krijgen mensen met een beperkt inkomen meer kansen op vlak van cultuur, vorming, vrije tijd en vakantie.

Een misstap begaan Op het einde van de plechtigheid nam een van de drie gedetineerden spontaan het woord: “Wij zitten hier iets verder inderdaad vast, omdat we een misstap begaan hebben. Maar in plaats van onze tijd nutteloos te verdoen willen we, waar dat mogelijk is, een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap”. (fh)

SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

De gedetineerden blijven liever anoniem en kijken toe naar de officiële overhandiging van de cheque met v.l.n.r.: schepen Jef Vissers Hervé Hellemans, Huibrecht Provoost en Vic Cornelissen van ’t Ver-Zet-je, burgemeester Tinne Rombouts en Tinne Lenaerts, Patricia Vrijers en Brigitte Bax van het Penitentiair schoolcentrum. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 31

DHM_december_343.indd 31

21-11-2013 10:27:40


hoogstraten

In Memoriam

Louis Verbraeken (Zandhoven 1920 – Malle 2013)

in de studiezaal en wekte dagelijks de internen op de gang.

Louis Verbraeken was het zesde kind uit een Zandhovens doktersgezin dat negen kinderen zou tellen. Na de lagere school in het eigen dorp studeerde hij aan het college in Lier en tenslotte twee jaar bij de Jezuïeten in Turnhout. In 1938 bracht zijn roeping hem naar het Seminarie in Mechelen. Op 4 juni 1944 kreeg hij zijn priesterwijding, meteen daarna kwam hij terecht in het Klein Seminarie dat 59 jaar lang zijn thuis zou blijven. Hij koos heel bewust voor een loopbaan in de school. In zijn dankwoord in de eucharistieviering bij zijn 50-jarige priesterjubileum drukte hij dat zo uit: “Ik ben het bisdom nog altijd dankbaar dat ze me niet naar een parochie hadden gestuurd. Dat zou immers niet alleen een ongelukkige pastoor maar ook een ongelukkige parochie opgeleverd hebben…” Het belette niet dat Louis zich toch vele jaren verdienstelijk maakte in het parochieleven. Van 1951 tot in ‘57 deed hij weekenddiensten in Brecht, vervolgens tot 1994 in Wortel. Sindsdien verzorgde hij geregeld de dienst in het rusthuis in Hoogstraten. In 1944 kwam hij terecht in een school die toen enkel jongensinternen telde. Er waren uitsluitend priesters om te surveilleren (de “subregenten”) en om les te geven (de “heren”). Van 1951tot 1982 gaf ook hij les: Latijn, Grieks, Nederlands en godsdienst. “Aan het lesgeven heb ik altijd veel genoegen beleefd. Aan het toezicht doen heel wat minder, eerlijk gezegd, “ zo keek hij daar op terug.

De klokvastheid waarmee dit alles gebeurde, was zonder meer legendarisch. Met eenzelfde stiptheid brevierde hij in de gang of onder de gaanderij, maakte hij zijn dagelijkse wandeling in de kolonie, verscheen hij aan tafel in de “herenrefter”. Louis maakte er een punt van om even correct om te gaan met de tijd als met de mensen rondom hem. Ook legendarisch was zijn uitstekende geheugen. Mensen en gebeurtenissen uit het verre of recente verleden van dorp of school kon hij zich vaak haarscherp voor de geest halen.

“Meneer Verbraeken” had een uitgesproken liefde voor literatuur en taal. Hij sprak en las meerdere talen, tot kort voor zijn dood maakte meertalige lectuur deel uit van zijn vaste dagelijkse routine. Vele jaren nadat hij als leraar met pensioen ging, bleef hij zich inzetten voor school en vooral voor het internaat. Zo nam hij tijdens weekends en vakantieperiodes telefoongesprekken voor zijn rekening, bedeelde hij de post, deed toezichten

In 2004 vierde hij zijn diamanten priesterjubileum – volgend jaar zou er weer een decennium aan toegevoegd worden. Sinds anderhalf jaar liet de gezondheid het echter wat afweten. Zeer geleidelijk groeide het besef dat het zelfstandige leven op zijn kamer in het Seminarie stilaan een wending nam. Zo waardig als hij geleefd heeft, zo waardig aanvaardde hij het perspectief van de resterende levensjaren in het Hoogstraatse woonzorgcentrum. Zo ver mocht het blijkbaar niet meer komen, na een val en enkele ziekenhuisopnames, stierf Louis op 93-jarige leeftijd in Westmalle – vergeefs wachtend op een vrijgekomen kamer in het zo vertrouwde Hoogstraten. Het was een kleine dissonant in een harmonieus en gelovig leven, waarop wij alleen maar met waardering en dank kunnen terugkijken... (mdl)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

32 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 32

21-11-2013 10:27:40


hoogstraten

The Cotton City Jazzband in Cécilia HOOGSTRATEN - Gedurende 35 jaar organiseerde de Hoogstraatse Marckriver jazzclub concerten met Dixielandmuziek, hoofdzakelijk in de traditionele New Orleans Stijl. Het laatste concert vond plaats op 5 mei 2011. Zaal Cécilia kon Eddy Sabbe, drijvende kracht achter de Marckriver Jazzclub, overtuigen om er nog eens op te treden met de Cotton City Jazzband. Hij speelt in deze groep klarinet en tenorsax. In juli 2004 waren zij de winnaars van het “CONCOURS INTERNATIONAL DE JAZZ NOUVELLE ORLEANS “ te Saint Raphaël aan de Côtes d’Azur in Frankrijk en als dusdanig in augustus eregast op het “FESTIVAL DU JAZZ TRADITIONNEL DE NICE “.

De Cotton City Jazzband werd in 1960 opgericht door zeven Gentse muzikanten die zich van bij de start hebben toegelegd op het spelen van de zwarte muziek uit de jaren twintig en uit de Revivalperiode. Daarmee traden ze in de voetsporen van illustere voorbeelden als Louis Armstrong, George Lewis, Louis Nelson, de Humphrey brothers, Freddie Kohlman of Don Ewell.

De vele jaren van samenspelen en de hechte vriendschapsbanden deden een uitstekende verstandhouding tussen de muzikanten ontstaan. Eén enkele blik, beweging, woord of noot volstaat al om mekaar te verstaan en aan te vullen. Wellicht vormt dat precies de sterkte van de groep: er staat immers een orkest op het podium, en niet zomaar een verzameling van individuele muzikanten. Elk groepslid kan daardoor zichzelf overstijgen, wat vaak onverwachte maar boeiende muzikale momenten oplevert. Dat doorleefde vakmanschap, samen met een vleugje humor en aandacht voor een verzorgde

presentatie, maken een optreden van de COTTON CITY JAZZBAND tot een sfeervol avondje uit, én tot een gebeurtenis die lang in het muzikale geheugen van de luisteraar blijft naklinken. In september 2011 verscheen een nieuwe cd: THE COTTON CITY JAZZBAND AT HONKY TONK JAZZCLUB: “Do What Ory Say” met een hommage aan het oeuvre en de persoon van trombonist Edward “ Kid “Ory uit de jaren veertig.

Praktisch: THE COTTON CITY JAZZBAND Vrijdag 6 december om 20.30 uur in zaal Cécilia Kaarten in VVK: 10 euro bij toerisme@hoogstraten.be of 03 340 19 55, aan de kassa 12 euro. Meer info: Eddy Sabbe, tel.: 00 – 32 – (0) 3 314.67.08 of eddy.sabbe1@telenet.be (fh)

In de voorbije decennia heeft het orkest er alles aan gedaan om de oorspronkelijke geest van die muzikale traditie op respectvolle manier tot bij liefhebbers in heel Europa, de Caraïben, Afrika en New Orleans te brengen. Daarbij wist de COTTON zich een stevige reputatie op te bouwen. Zo behoorden zij tot de eerste orkesten die oudere New Orleans muzikanten naar Europa haalden voor gezamenlijke tournees en studioopnamen. Mede daardoor kreeg hun reeks platen uitgegeven op Alpha Records zowat de status van collectors item. Door hun vele reizen door gans Europa, Afrika en zelfs New Orleans en de Caraïben, hebben zij een fanclub opgebouwd die ver over onze grenzen heen reikt. Trompettist Percy Humphrey zei ooit: “Indien je deze muziek wilt spelen, moet je ze ook leven...” - een opvatting die de leden van de COTTON zonder meer onderschrijven. Het orkest hoedt er zich dan ook voor om een muziekdoos te worden die steeds hetzelfde melodietje herhaalt. Hoe authentiek en respectvol de beleving van de traditie ook is, toch evolueert de groep mee met de frisse wind die door het muzikale landschap van New Orleans waait.

The Cotton City Jazzband met v.l.n.r. Vincent Van Elferen (trombone), Bruno Van Acoleyen (trompet / vocals), Jean Pierre Roelant (drums), Eddy Sabbe (klarinet / tenorsax / vocals), Herman Sobrie (bas) en Alain Lesire (piano)

Dat een kennerspubliek dit naar waarde weet te schatten, daarvan getuigt onder andere de eerste plaats in het “CONCOURS INTERNATIONAL LOUIS ARMSTRONG 1999 ” in Sainte Adresse-Le Havre ( Frankrijk), en een eerste plaats in het “CONCOURS INTERNATIONAL DE MEGÈVE “ (Frankrijk) in juli 2002. Daarbij waren ze ook winnaar van de editie “Megève 2003 “ met alle finalisten van de negen voorbije festivals.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 33

DHM_december_343.indd 33

21-11-2013 10:27:41


HOOGSTRATEN

Winter is coming in Cahier de Brouillon en Jimmy Wouters (The Hickey Underworld) en brengt vuile, ruige gitaarrock. Ze stonden afgelopen zomer met succes op Pukkelpop en brengen hun muziek nu naar Hoogstraten. Support is het Haachtse rockduo Mosquito. Ze brachten met hun eerste cd ‘We ARe SOCIETY’ een verrassende mix van post- math- noise en stonerrock. vrijdag 20 december tot zaterdag 4 januari houdt De Cahier haar jaarlijks kerstoffensief. De gehele kerstvakantie kan je in de cahier terecht voor allerlei gezellige avonden en activiteiten. Eerste pintje gratis op 1 januari, beerpong, gezelschapsspelletjesavond op kerstdag, kerstmarkt, 2 many dj’s, zware bierenavond, bowling en natuurlijk een groots feest tijdens nieuwjaarsnacht! Hou onze site en facebook in het oog voor de exacte data en info voor elk evenement. www.facebook.com/cahierdebrouillon www.cahier.be (lvr)

199Vanaf

Vrijdag 6 december: STOLEN CULT b-day bash. Bart Josten is een dj uit Meerle en brengt voor zijn verjaardag al zijn bevriende dj’s mee om er een wilde feestnacht van te maken. Verwacht u aan een mix van house, drum and bass, hardcore, techno en ander elektronisch geweld. Vrijdag 20 december: winter is coming: MEAN + MOSQUITO. MEAN aka Midnight Earth All Nighters is het nieuwe project vanYounes Falkath

Het vermaarde meisjeskoor Scala komt naar Hoogstraten

HOOGSTRATEN – Gesto, het evenementenbureau van Gert Snoeys, wist het alom bekende en geprezen meisjeskoor Scala van de gebroeders Kolacny vast te leggen voor een concert op vrijdag 27 december in de Sint-Katharinakerk. De samenwerking met de kerkfabriek was voorbeeldig, zodat 27 december een hoogdag wordt in de feestweek tussen kerstdag en Nieuwjaar met het optreden van de groep die bekend staat voor de unieke en breekbare sound die ze aan pop- en rocksongs geven. Scala brengt in Hoogstraten een exclusief programma, een mix van hun ‘best of’ en hun nieuwe productie en CD ‘Black Moon’. Zitplaatsen kosten 25 of 35 euro, al naargelang de plaats in de kerk. Er is ook een VIP-arrangement aan 85 euro. Dan wordt je ontvangen in de Roma voor een welkomdrank, krijg je een rondleiding in de kerk, mag je een deel van de soundcheck meemaken en krijg je een afscheidsdrank, opnieuw in de Roma. Scala op 27 december in de Sint-Katharinakerk. Tickets langs www.scale-hoogstraten.be of info@hoogstraten.be. (fh) 34 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 34

21-11-2013 10:27:42


hoogstraten

KERSTCONCERT

Nieuws uit de Bib E-boeken in de bib Geïnteresseerd in e-boeken? Via de BiB zal je in 2014 elektronische boeken kunnen lenen. Het gaat om een beperkte collectie van ongeveer 300 titels van Nederlandstalige literatuur en uitgevers, zowel fictie als non-fictie. Voor het lenen van drie e-boeken betaal je vijf euro. Dit is een eis van de uitgevers. Het aanbod is op tablets, PC en smartphone te lezen. Het is beveiligd tegen kopiëren. De e-boeken in de bib zijn uiteraard online, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar en voor een onbeperkt aantal mensen leesbaar. Gebruikers kiezen zelf wanneer de uitleenperiode start. Je betaalt nooit een boete want de app die het lenen stuurt, kondigt het einde van het uitlenen aan en verwijdert het e-boek automatisch. Dit is voorlopig een piloottraject van één jaar van Bibnet Vlaanderen.

Detectivespel Zes klassen van het 1ste jaar van het VITO bezochten tijdens de eerste week van november de BiB. De jonge speurders gingen op zoek naar het wapen waarmee Harry Vervoort vermoord is. In de BiB en op het internet vonden zij tips om het mysterie op te lossen. Daarvoor gebruikten zij alle middelen die voorhanden zijn: de catalogus, tablets, het digitaal krantenarchief en snuisteren in de collecties. De jongeren ontpopten zich al snel tot enthousiaste, kundige detectives. Een leuke manier om je weg te leren vinden in de BiB.

Inschrijvingen Digidak

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 21 december pakt het Davidsfonds van Hoogstraten weer uit met een stemmig kerstconcert. Met dit tweejaarlijks concert wordt een lange traditie voortgezet. Telkens komen gerenommeerde koren aan bod. Dit jaar staat het VOCAAL ENSEMBLE VOCANT garant voor een verfijnde uitvoering van kerstliederen uit ons Nederlandstalig en Europees erfgoed. Vocant bestaat uit 25 amateurs met een passie voor koormuziek uit allerlei stijlperiodes. Philippe Poot is de bezieler van VOCANT en voerde als dirigent zijn koor naar grote successen in binnen- en buitenland. Hij stamt uit een West-Vlaamse muzikantenfamilie, studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent, is directeur aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Wuustwezel en instrumentaal is de trompet zijn grote liefde. Vier professionele houtblazers brengen kleur en afwisseling in het concert: Serge Vermunicht – fagot, Sigrid Schuerweghs – hobo, Bart Vanneste – klarinet en Kristien Van Loocke – dwarsfluit. Een ideaal kwartet voor een kerstconcert.

Al ooit met een tablet gewerkt? Bij Digidak kan je dit leren. Of schrijf je in voor een van de andere computercursussen over internet, Word, fotobewerking, sociale media. Digidak is gratis en inschrijven kan op: Maandag 9 december Van 13.30 tot 16.30 uur en van 18 tot 19 uur in ‘t Meels Buurthuis ‘Oude Melkerij’, Hazenweg 4/7 Vrijdag 13 december Van 9 tot 12 uur in de bibliotheek in de Lindendreef Maandag 16 december Van 13.30 tot 16.30 uur in ‘t Meels Buurthuis ‘Oude Melkerij’, Hazenweg 4/7 Vrijdag 20 december Van 9 tot 12 uur u00 | Bibliotheek, Lindendreef 1b

Feesten vroeger en nu Schrijver Eddie Niesten, verbonden aan het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, vertelt je alles over de voornaamste levensfeesten vroeger en nu zoals de doop, de communie en het huwelijk op maandag 16 december om 20 uur in de bibliotheek Hoogstraten. Inschrijven noodzakelijk. Inkom drie euro. (ra/red

Dit is een goede gelegenheid om je hart op te warmen voor Kerstmis. Praktisch: Vocaal ensemble Vocant op zaterdag 21 december om 20 uur in de Sint-Katharinakerk. Toegang: 12,50 euro of 10 euro in VVK bij de Dienst voor Toerisme (03 340 19 55) en bij bestuursleden. (gratis tot 12 jaar) Na afloop van het concert nakaarten in zaal Pax. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 35

DHM_december_343.indd 35

21-11-2013 10:27:42


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN Jan Van Dun en Colette Aerts

Over de gezondheid klagen ze niet. Ze hebben tal van hobby’s en ze zetten zich in voor de gemeenschap. Heel hun leven hebben ze gewerkt en daar halen ze ook hun levensvreugde. De laatste jaren is dat het werk in de tuin en vrijwilligerswerk in het rusthuis. Jan is afkomstig van Meerle en hielp thuis op de boerderij tot zijn 20ste. Daarna werkte hij als metser bij bouwfirma Horsten uit Wortel en nog later bij Van den Bogerd in Westmalle. In die periode viel hij pardoes in een rui in Antwerpen. 6 meter lager kwam hij terecht in de stadsgracht. Zijn elleboog was versplinterd en zijn arm gebroken. Anderhalf jaar duurde het vooraleer hij hiervan gedeeltelijk hersteld was. Hij wilde opnieuw aan de slag en werkte nog 5 jaar tot de leeftijd van 57. Colette werd geboren in Hoogstraten in de Moerstraat. Buiten de hulp in de tuinbouw werkte ze sporadisch als poetsvrouw. Jan en Colette leerden mekaar kennen op heilig Bloed. Zijn maat Corneel Schalck en haar vriendin May Van Dijck waren een koppel en van het één kwam het ander. Nadat ze getrouwd waren, woonden ze nog 4 jaar bij de ouders van Colette, terwijl ze hun huis bouwden in de Heuvelstraat. Luc is hun oudste en was 29 jaar actief bij Karcher en werkt nu bij Maes in Minderhout. In zijn vrije tijd is hij heel actief bij natuurpunt. Hij is getrouwd met Rita Goetschalckx. Danny woont nog thuis en werkt op de veiling. Zijn grote hobby is kruisboogschieten. Dan zijn er nog de 2 kleinzonen. Jeroen werkt op verschillende plaatsen, o.a. bij de gemeente op de drukkerij. Nick studeert voor verpleger.

Jan en Colette met hun zonen Luc en Danny, schoondochter Rita en kleinzonen Jeroen en Nick. Jan gaat dinsdag kaarten en samen gaan ze met OKRA fietsen en wandelen. Colette doet vrijwilligerswerk in het rusthuis, soms wel tot 4 halve dagen per week. Al 15 jaar is ze begeleidster van het zetelfietsen op woensdag, maar ook bij het bloemschikken, de modeshows en op verjaardagsfeestjes is ze van de partij. Samen

verzorgen ze een grote tuin. We kunnen het zo stellen, Colette doet de bloemen en Jan zorgt voor de groenten. Het is dan ook logisch dat ze ook hun bijdrage leveren bij ‘groenten en bloemen’. Gefeliciteerd en we hopen dat jullie de vele activiteiten nog lang mogen verder doen. RB

‘Kabas’, een pop-up beurs Sinds juni runt Joke ‘De Bonte Boom’, haar eigen webshop met kleurrijke stoffen en naaibenodigdheden. Kort daarna richtte ze samen met drie andere dames de naaiclub Fabrik ArtiSTIK op. De vrouwen komen elke eerste en derde donderdag van de maand samen in het parochiecentrum van Minderhout. En nu organiseert Joke ‘Kabas’, een kleine maar super gezellige pop-up beurs op in hartje Kempen.

HOOGSTRATEN / TURNHOUT – Joke Braspenning woont net over de grens met Rijkevorsel maar voelt zich nog altijd 100 % Hoogstraatse, zoals het altijd was.

Een vijtiental standhouders, een mix van webshops en crafters, tonen en verkopen voor één dag hun producten en creaties. Fijne (kerst)cadeaus, hebbedingen waar je vrolijk van wordt, mooie stofjes om zelf mee aan de slag te gaan, originele kaartjes, prints en meer! Er zal ook een leuk eetstandje zijn waar de mensen iets lekkers kunnen eten en ook voor drinken zal gezorgd worden. Parkeren kan in de nabijgelegen Da

Vinci-parking, maar De Futur is ook gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. ‘Kabas’ is een initiatief van drie Kempische dames: Joke Braspenning (De Bonte Boom), Sofie Geerts (Hutsepot) en Sofie Kerens (Tyto). De initiatiefnemers hopen het lokaal ondernemerschap te ondersteunen en er vooral een gezellige dag van te maken. Mensen die naar Kabas komen, maken kans om een leuke goodie-bag te winnen. Men geeft er die dag twee weg, gevuld door de standhouders! Je kunt ons ook volgen op facebook: www.facebook.com/kabaspopup. Kabas, een mini pop-up beurs op zaterdag 7 december in De Futur, Wezenstraat 6 te Turnhout is gratis toegankelijk van 10 tot 17 uur. Info: 0494 90 03 29 en www.debonteboom. be. (fh)

36 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 36

21-11-2013 10:27:43


hoogstraten

Nieuwjaarsconcert 2014

Euregio Jeugdorkest komt opnieuw naar Hoogstraten

Naar jaarlijkse gewoonte ontvangen we op zondag 5 januari Hoogstratenaar Hans Casteleyn en zijn Euregio Jeugdorkest (EJO) in de Rabboenizaal van het Instituut Spijker. De 100 jeugdige muzikanten (gemiddeld 17/18 jaar) en hun dirigent staan te trappelen om alle aanwezigen een gelukkig nieuwjaar te wensen en hoe kunnen zij dat beter dan met een sprankelend concert?!

(Foto Piet Henrard) Wie het orkest al een tijdje volgt, weet dat het EJO niet zomaar een jeugdorkest is. Het orkest heeft haar standplaats in Goirle (Tilburg) en verenigt de meest getalenteerde muzikanten uit Zuid-Nederland en Vlaanderen. De laatste jaren boeken ze enorme successen op wedstrijden en festivals en werden ze zelfs regelmatig uitgenodigd voor concerten in het buitenland. We noemen enkele hoogtepunten: de concertreis naar China in 2011, het winnen van de eerste prijs van de jongerenjury voor ‚beste orkest’ in het Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten in 2012, het verzorgen van het slotconcert tijdens de finale van datzelfde Nationaal Concours als beste orkest ‘buiten categorie’ in 2013 en ga zo maar door. Bovendien werd het EJO de grote winnaar van het internationale ‘Summa Cum Laude’ festival in Wenen in de zomer van 2013, en dit met felicitaties van de jury: ‘Outstanding Success’! Daaraan houden de muzikanten enorm warme gevoelens over. Mogen spelen in de Gouden Zaal van de Musikverein en in het Wiener

Konzerthaus, dat doet niet elke professionele muzikant hen na! Over deze wedstrijd las u al meer in de Hoogstraatse Maand van september laatstleden. De titel in Wenen leidde dan weer tot de eerste ‘Hart Van Brabant Award’ die het orkest op 6 oktober mocht ontvangen uit handen van de burgemeester van Goirle. De motivatie bij de prijs klonk als volgt: “Excellente prestaties met internationale allure staan model voor de in alle opzichten grensoverschrijdende samenwerking die wij nastreven. Het EJO is daarvan de beste ambassadeur.” U moet dit orkest beslist aan het werk zien! Voor dit Nieuwjaarsconcert heeft de dirigent alvast een fantastisch programma uitgezocht en ingestudeerd met zijn muzikanten. Wat dacht u van o.a. virtuoze filmmuziek van John Williams, onvervalste jazzy broadway-klanken in An American in Paris van Gershwin of de wereldberoemde en aartsmoeilijke Bolero van Ravel?! Ook voor dit concert werkt het orkest weer sa-

Love 2 heal

men met een topsolist: dit jaar viel de keuze op sopraan Annelies Meskens. Zij vertolkt voor u een aantal virtuoze pareltjes uit Franse en Amerikaanse opera’s, onvervalste nieuwjaarsmuziek die ongetwijfeld bij iedereen in de smaak zal vallen! Kortom: een topprogramma voor hét nieuwjaarsconcert in Hoogstraten! Kaarten zullen beschikbaar zijn vanaf 1 december, wegens groot succes van de voorgaande edities, is snel zijn de boodschap! Na het concert zal er ruime gelegenheid zijn om elkaar het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar tijdens een gezellige drink. Zondag 5 januari om 15.30 uur in de Rabboenizaal, Nieuwjaarsconcert door het Euregio Jeugdorkest o.l.v. Hans Casteleyn, m.m.v. Annelies Meskens (sopraan) . Tickets en info: www.euregiojeugdorkest.com of Toerisme Hoogstraten. VVK: €12 (-16 jaar: €8) / aan de kassa €15 (€10)

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 37

DHM_december_343.indd 37

21-11-2013 10:27:43


hoogstraten

Schenk een kerstmaal

Geef een (h)eerlijk geschenk Maandag 23 december is de winkel extra open in de namiddag van 13.30 tot 17 uur. Dinsdag 24 december kan u de ganse dag bij ons terecht van 10 tot 17 uur. De andere dagen gelden de normale openingsuren. HOOGSTRATEN - Met een eindejaarsgeschenk van Oxfam maak je iedereen blij; je familie, collega’s of vrienden, maar ook kleine producenten in het Zuiden. Daarom organiseert Wereldwinkel Hoogstraten weer een eindejaarsbeurs die start vanaf woensdag 20 november in de winkel in de Gelmelstraat 50. Om het u zo comfortbel mogelijk te maken zijn de openingsuren aangepast.

HOOGSTRATEN - Voor het vierde jaar op rij wordt er ook dit jaar op kerstavond 24 december een gezellig samenzijn georganiseerd in VTI Spijker voor mensen die eenzaam zijn of minder financiële mogelijkheden hebben. Ook gezinnen met kinderen zijn zeer welkom. De organisatie is een samenwerking van Toevlucht (maandelijkse voedselbedeling), het OCMW, Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, buurtwerk Mouterij en Melkerij, Digidak en VTI Spijker. Enkele Hoogstraatse bedrijven steunen het initiatief financieel.

Alle geschenken die in het magazine afgebeeld staan, zijn in de winkel voorhanden of kunnen besteld worden. Daarnaast is er nog een ruime keuze aan artisanale producten, geschenkenmanden, wijn, juwelen, geschenkenbonnen en nog veel meer. Spring eens binnen! We helpen u graag bij uw keuze en u schenkt dubbel geluk! (tm/red)

‘Soep op de stoep’ Armoede bestaat … ook bij ons

Er wordt gezorgd voor een lekker en uitgebreid kerstmaal, een zangkoor zingt aangepaste kerstliederen en er is samenzang. Deelname is gratis, wel brengt iedere volwassene een cadeautje mee van ca 2,5 euro. Om dit mogelijk te maken kunnen de organisatoren rekenen op vele helpende handen. Zo heeft men vorig jaar 140 mensen een fijne kerstavond bezorgd. Ook u kunt bijdragen tot het succes van dit samenzijn door een financiële bijdrage van 7,5 euro of een veelvoud ervan te storten op rekening IBAN BE21 9794 3318 2403 op naam van ’t Ver-Zet-je met vermelding “Kerstfeest”. Alvast bedankt. (fh)

HOOGSTRATEN - Steeds meer mensen leven op of onder de armoedegrens. Ze ervaren dagelijks dat ze er niet bij horen en afgesloten worden van de meest noodzakelijke basisvoorzieningen. “Een tekort aan geld is één van de zwaarste beproevingen die ik moest meedragen in mijn leven. Je vervreemdt in de samenleving: omdat je steeds het gevoel hebt dat je bekeken wordt, omdat je er met niemand over durft praten, omdat je voor alles en nog wat geld nodig hebt en het leven steeds duurder wordt, omdat het sociaal contact voor het grootste deel afgebroken wordt, omdat je jezelf onwaardig voelt tegenover de rest van de gemeenschap, omdat je vindt dat je er niet meer bij hoort.” Wij willen daar iets aan doen! Wij bieden u een tas warme soep aan. Lekker, gezond en een warm

gebaar dat niet veel moeite kost. Daarmee vragen we aandacht voor de armoedeproblematiek in onze eigen gemeenschap, op den buiten. De ingezamelde middelen worden integraal overgemaakt aan Welzijnszorg en dienen om lokale armoedeprojecten te ondersteunen. In Hoogstraten gaat de actie ‘Soep op de stoep’ door op vrijdag 13 december van 10.00 tot 17.00 uur op de Vrijheid voor het CM-kantoor, tegenover het gemeentehuis. Welzijnsschakel ’t Ver-zet-je, ACW Hoogstraten, CM, Welzijnszorg, de buurtcomités van Mouterij en Melkerij en andere vrijwilligers staan die dag paraat om je een warme tas soep aan te bieden. www.soepopdestoep.be Info bij Huibrecht Provoost - 03 314 38 16 (lvr)

38 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 38

21-11-2013 10:27:43


hoogstraten

Kerkwachter wellicht iets voor u !

Kerkwacht – enkele cijfers Dat de Sint-Katharinakerk naast een gebedshuis ook een toeristische trekpleister is bewijzen de bezoekersaantallen die de kerkwachters noteren. Het gaat hier enkel om individuele bezoekers. De vele toeristen die de kerk in groep bezoeken langs de dienst voor toerisme zijn niet meegeteld. In 2013 noteerde de kerkwachters van begin april tot eind oktober in totaal 6.852 bezoekers. Er zijn musea die het met minder moeten doen.

September was de drukste maand met in totaal 1.304 bezoekers of gemiddeld iets meer dan 50 bezoekers per dag. Op zondag is het natuurlijk het drukst, dan noteerden de kerkwachters over gans de periode gemiddeld 58 bezoekers. Maar, en dat is het belangrijkste, de bewondering van de bezoekers voor de kunstschatten en de dank voor het feit dat u, als kerkwachter, er voor zorgt dat de kerk toegankelijk is, is bijzonder groot. (fh)

HOOGSTRATEN – Heeft u dat ook? Op reis ben je ontgoocheld dat een kerk, die je in de reisgids zag, gesloten is. “Spijtig maar logisch”, troost je jezelf. “Spijtig dat men in deze tijd een gebouw met zoveel kunstschatten niet onbewaakt kan open laten”. Dat geldt ook voor de Sint-Katharinalerk, dé trots van Hoogstraten. Gelukkig is er een enthousiaste ploeg ‘kerkwachters’ die de kerk open houden van begin april tot eind oktober.

Engagement op maat Ze zijn met ongeveer 35 personen, vrijwilligers die zich engageren om de kerk één dag,, enkele dagen of dikwijls open te houden. Per namiddag, van 13 tot 17 uur, worden er twee kerkwachters voorzien, zodat de ‘termijn’ niet te lang en voor iedereen haalbaar is, zeker als u uw de omvang van uw engagement afspreekt met één van de vier verantwoordelijken: May Van Riel, Paul Fockaert en Wies Voorbraak voor de weekdagen en Joos Croes voor de ploeg die de kerk op zondagen wil open houden.

Elk jaar, bij het einde van het toeristisch seizoen, komen de kerkwachters samen om het voorbije werkjaar te evalueren. Na dat overleg is er telkens een spreker of krijgt men uitleg over aan de gang zijnde werken in de kerk. Dit jaar kreeg men een toelichting over de restauratie van het monumentale Pelsorgel boven het inkomportaal door de firma Verschueren orgelbouw. Over die restauratie leest u later meer

Kent u er niets van? Dat hoeft echt niet. Voor vrijwilligers die het wensen is er veel informatie ter plaatse en wees gerust, de meeste bezoekers zijn goed gedocumenteerd en verwachten van u geen antwoord op mogelijke vragen….blij als ze zijn dat de kerk toegankelijk is. Om de kerk alle dagen, behalve maandag, open te houden is een ploeg van 35 vrijwilligers eigenlijk te krap. Vandaar, als u ook wil dat de bezoekers aan Hoogstraten het gebouw met het grootste verhaal van de stad kunnen bezoeken. Als u enkele uren per jaar beschikbaar bent, is ‘kerkwachter’ echt iets voor u. Voor meer info neemt u contact op met Wies Voorbraak, per mail langs m4_voorbraak@ yahoo.com of telefonisch op nr 03 314 42 13. Doen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 39

DHM_december_343.indd 39

21-11-2013 10:27:44


hoogstraten

1814, De Vergeten Veldslag is op zoek naar JOU! Werk mee aan de nieuwe familiemusical van de makers van Gelmel In het herdenkingsjaar Hoogstraten 1814, waarover u in DHM van oktober al meer kon lezen, pakt de vzw LA:CH uit met een gloednieuwe familiemusical! Na Gelmel kiest de vzw dus weer voor een op en top Hoogstraats verhaal, uiteraard met ruime regionale uitstraling. Ook al wordt het in de geschiedenisboeken de Slag bij Hoogstraten genoemd en lag het brandpunt in Minderhout, toch strekten de gevechten zich uit tot Essen en Turnhout.

De voorstelling Een nieuwe musical, geschreven vanaf het witte blad, dat wil zeggen: onderzoek doen, heel veel lezen, specialisten aantrekken en dan een mooi dramatisch verhaal creëren dat zowel jong als oud kan boeien. Jan Huijbrechts als 1814-kenner gaf de aanzet voor een mogelijk verhaal, volgt heel het scenario op van aan de zijlijn en geeft waar nodig historisch advies. Regisseur Jos Dom heeft deze keer ook de rol van scenarist en tekstschrijver op zich genomen, bij aanvang bijgestaan door Rein Vanneste. Jos heeft er een epos van gemaakt met verschillende lagen en lijnen die de spanning opbouwen. En uiteraard hebben we geen musical zonder … muziek! Deze keer zorgt niemand minder dan onze Florejan Verschueren voor de prachtige liedjes en instrumentale intermezzo’s die de voorstelling naar een hoger niveau tillen en hier en daar wel eens een traantje zullen losweken. In de orkestraties voor groot harmonieorkest wordt hij bijgestaan door Ward Opsteyn.

Het team Het productieteam is aan het werk sinds januari 2013, nadat projectleider Ann Leemans eerder al een tijdje meedraaide in de Projectgroep Hoogstraten 1814 voor de organisatie van het herdenkingsjaar. Het productieteam neemt de organisatie, de administratie en de financiën voor haar rekening en bestaat uit Ann Leemans, Lieve Boeykens, Hans Casteleyn, Benny Kox, Jan-Pieter Leemans, Maarten Leemans en Els van der Vloet. Het artistieke team is dan weer bezig met de artistieke uitwerking van het geheel. Naast Jos Dom en Florejan Verschueren bestaat dat uit dirigent Hans Casteleyn, stemcoach Lut Goetschalckx, choreografe Tina Van Roy, decorontwerpster Lieve Boeykens en kostuumontwerpster Elvira Van Bavinckhove. De logo’s en het grafische werk zijn ontworpen door Harm De Gruyter.

De partners en de sponsors Al van aan de wieg was het Stadsbestuur van Hoogstraten betrokken bij dit project. Het bestuur ging een partnerschap aan met de Projectgroep Hoogstraten 1814, waarin Erfgoed Hoogstraten vzw, het Stedelijk Museum en de vzw LA:CH verenigd zijn. Er zal dus zoveel mogelijk samengewerkt worden in de realisatie

van het project. Later sprong ook Erfgoedcel Noorderkempen mee op de kar en steunde 1814 in de vorm van een subsidie voor Erfgoedprojecten. Heel recent kwam er dan nog een bericht van minister Schauvlieghe dat er ook steun komt vanuit de Vlaamse Overheid. Een mooie erkenning voor het werk van deze jonge vzw. Er loopt intussen nog een subsidieaanvraag bij de Provincie Antwerpen, daarover verwacht de vzw in de maand december een uitspraak. Deze subsidies helpen heel wat, maar volstaan absoluut nog niet. Omdat een (nieuwe) musical maken en vooral een zaal opbouwen héél veel geld kosten, zoekt de vzw momenteel naar gulle sponsors. Elk bedrag is welkom alsook elk voorstel vanuit de ondernemers. De bedrijven worden persoonlijk gecontacteerd of kunnen zich spontaan melden via de website www.1814.be of op 0479/41 72 88 (Ann Leemans). 1814, De Vergeten Veldslag zal minstens 7500 mensen rechtstreeks bereiken en nog veel meer mensen onrechtstreeks. Deel mee in dit succes en word sponsor van dit fantastische project!

Doe mee en meld je nu aan ! Wie Gelmel in 2010 meegemaakt heeft, van binnenuit of langs de zijlijn, weet dat er toen heel veel mensen bij betrokken waren: ongeveer 300 deelnemers op het podium en in de orkestbak, meer dan 50 creatievelingen in de decor- en kostuumateliers, bijna 50 crewleden tijdens de voorstellingen en ongeveer 100 medewerkers per voorstelling in backstage, foyer, bij de ontvangst, … En Gelmel mocht ongeveer 5000 toeschouwers begroeten in 4 voorstellingen. Voor 1814 hebben al meer dan 200 deelnemers ingeschreven die er bij Gelmel ook bij waren.

Maar iedereen die kandidaat is om, op welke manier dan ook, zijn of haar steentje bij te dragen aan dit unieke Hoogstraatse project, mag zich nog steeds aanmelden via de website: www.1814.be Er is plaats op het podium voor acteurs, zangers en figuranten (mannen, vrouwen en kinderen van 0 tot 99), muzikanten (harmonieorkestbezetting), dansers en … een koppel rolschaatsers. Voor tijdens de repetities zoeken we medewerkers voor de organisatie van catering, opruim en dergelijke. In onze ateliers is er plaats voor decorbouwers , naai(st)ers voor de kostuums, grimeurs en kap(p) (st)ers. Ook zoeken we alvast helpers tijdens de voorstellingen in de backstage, bij de ontvangst van het publiek, in de foyer, voor de opruim, … Voor de hoofdrolspelers staan er audities gepland in maart en april. De repetities starten dan in april en zullen voor het orkest doorgaan op maandagavonden, voor de acteurs, figuranten en dansers op weekend- en vakantiedagen. Een meer gedetailleerd repetitieschema is klaar in januari. Uiteraard is het mogelijk om het definitieve schema af te wachten om te beslissen of je meedoet of niet, maar de definitieve inschrijvingen verwachten we tegen eind januari 2014. Wie niet meedoet op of naast het podium, niet getreurd: publiek is immers ook essentieel!

Meer lezen Lees meer over het herdenkingsjaar op www. slagvanhoogstraten.be en volg alle activiteiten op de voet. Lees meer over de musical op www.1814.be en meld je meteen aan! Voorstellingen vanaf vrijdag 21 november 2014 in de Veiling van Hoogstraten. Noteer alvast in uw agenda! (fh)

40 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 40

21-11-2013 10:27:44


hoogstraten

De ‘vergeten’ Slag van Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Als ouverture voor het speciale herdenkingsjaar heeft Erfgoed Hoogstraten haar intussen zesde jaarboek helemaal gewijd aan de Slag bij Hoogstraten in 1814. De publicatie wordt officieel voorgesteld op 14 december 2013 en is het resultaat van het jarenlange onderzoek door Hoogstratenaar Jan Huijbrechts. Voor dit werk is hij tot op het bot gegaan, met raadpleging van bronnen in eigen land, maar ook in Duitse, Franse en Engelse archieven. Deze dramatische episode uit onze lokale geschiedenis wordt geschetst in de internationale context van weleer, beginnende met de zware Franse nederlaag in de Duitse landen in oktober 1813 en eindigend met de troonsafstand van Napoleon I in april 1814 en de overgave van Antwerpen enkele weken later.

De aaneenschakeling van gevechten in de Noorderkempen op 11 januari 1814, met als brandpunt de regio Hoogstraten, waren immers slechts één hoofdstuk in een lang aanslepende campagne om een einde te maken aan de Franse overheersing van een groot deel van Europa. De veldslag in onze ruime regio vormt het centrale deel van het boek en wordt dan ook minutieus gereconstrueerd. Het lijkt wel of u er zelf bij bent tijdens de moeizame opmars naar Meer, de flankbeweging rond Wortel of de moordende bestorming van het kerkhof in een brandend Minderhout. Het boek “Tussen Antwerpen en Breda… - De ‘vergeten’ veldslag - Hoogstraten 11 januari 1814” telt liefst 338 pagina’s en kost 20 euro. Het is te verkrijgen bij de Standaard Boekhandel in Hoogstraten, de Dienst voor Toerisme en het Stedelijk Museum Hoogstraten. Noteert u alvast ook de lezing door de auteur in de Sint-Clemenskerk te Minderhout op zaterdag 11 januari en het weekend met honderden reenactors die u op 3 en 4 mei 2014 tweehonderd jaar zullen terugvoeren in de tijd. U hoort hier ongetwijfeld binnenkort meer over. (FH/PvD/red)

Ontwerp een kunstwerk voor Minderhout

Zoektocht naar SNOEZELS

Ontwerpwedstrijd

HOOGSTRATEN / MINDERHOUT - In 2014 herdenkt Hoogstraten de historische Slag van Hoogstraten die 200 jaar eerder werd uitgevochten. Binnen dat kader wil het stadsbestuur een openbaar kunstwerk plaatsen in het dorpscentrum van Minderhout. Daarvoor wordt een ontwerpwedstrijd uitgeschreven.

De Slag van Hoogstraten De Slag was een aaneenschakeling van bloedige treffens tussen de Franse troepen van Napoleon en de geallieerden, die een eind wilden maken aan de Franse overheersing op het Europese continent. Dat lukte hen uiteindelijk ook na de Slag van Waterloo, een goed jaar na de Slag van Hoogstraten. De schermutselingen in onze regio eisten ook voor de inwoners een zware lichamelijke en materiële tol. Vooral het dorpscentrum van Minderhout kreeg het hard te verduren. Meer informatie over de Slag is te vinden op www. slagvanhoogstraten.be.

Het stadsbestuur lanceert een ontwerpwedstrijd voor een openbaar kunstwerk dat in het najaar van 2014 onthuld zal worden in het dorpscentrum van Minderhout. Als locatie komen de omgeving van de kerk en het dorpsplein in aanmerking; de precieze plaats wordt in overleg met de geselecteerde kunstenaar bepaald op basis van het ontwerp. Als thema wordt ‘oorlog en vrede’ vooropgesteld binnen het kader van de herdenking van 200 jaar Slag van Hoogstraten, waarbij het kunstwerk eerder de vrede benadrukt dan strijd en oorlog. Het stadsbestuur stelt voor ontwerp en realisatie een budget van 25.000 euro ter beschikking. Inzendingen met een eerste proefontwerp, cv en referentielijst van de kunstenaar kunnen bezorgd worden tot uiterlijk 31 januari 2014. Tussen 10 maart en 25 april 2014 krijgen drie inzenders opdracht hun voorstel verder uit te werken. De definitieve selectie vindt begin mei 2014 plaats, waarna de winnende kunstenaar tot begin november tijd heeft om het ontwerp te realiseren.

Meer informatie Het volledige reglement met de timing en de bepalingen waaraan inzendingen moeten voldoen, is te vinden op de website van Stad Hoogstraten (via ontspannen > cultuur beleven) en te verkrijgen bij de cultuurbeleidscoördinator Tim Willekens - cultuur@hoogstraten.be - 03 340 19 57. (red)

Het Woonzorgcentrum “Stede Akkers is op zoek naar lieve honden en hun baasjes om ‘snoezel’ te worden. Een toelating als snoezel krijg je na testing en goedkeuring door dierenarts Hilde Quisquater. Voor meer informatie en inschrijven kan u terecht op www.snoezel.be  contact  ik wil mij aanmelden als snoezel of neem u contact op met An Aerts, tel.: 03 340 16 00 of an.aerts@ocmwhoogstraten.be (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 41

DHM_december_343.indd 41

21-11-2013 10:28:09


HOOGSTRATEN

75-JARIGEN

HOOGSTRATEN - De 75-jarigen (geboren in 1938) vierden in Hof te Smissen. Er waren 56 aanwezigen die in opperbeste stemming aan een fijne feesttafel samen herinneringen ophaalden. Op de foto herkennen we bovenaan: Gerard Van Den Bosch, Jos Van Dyck, Staf Verhoeven, Gerard Peeters, Guido Wijnen, Jef Van Gils, Ben Van Der Veen, Jef Van Maldeghem, Herman Mertens, Jan Muesen. 2de rij: Jeanne Aerts, Julienne Knaepkens, Eliane Crols, Mariette Van Opstal, Maria Coertjens, Maria Tilburgs, May Van Hoof, Corry Hereygers. 3de rij: José Janssens, Nelly Tuytelaers, May Van Riel, Paula Verheyen, Angeline Mertens. Onder: Mayke Bilcke, Annie Mertens, José Van Nijen, Gilberte Van Den Heuvel, May Verbunt, Agnes Hoymans, Estella Dries, Astrid Christiaenssen, Lisette De Landsheer, Jeanne Vermeiren, Lea Cools.(RB)

Aperitiefconcert in de kapel van Achtel VVV-Rijkevorsel organiseert met ‘La Bouno Nouvello’ een uniek kerstaperitiefconcert in de kapel van Achtel op zondag 8 december om 11 uur. Oude Spaanse en Provençaalse kerstmuziek gebracht door ‘Anno Niem en gastmuzikanten’ (Fries Lefevere, Werner Alix, Karl De Maeyer, Ann De Lentacker, … en een tiental anderen). Muziek die door kwaliteit de tijd overleeft, gebracht in de tegenwoordige tijd met oude en eigentijdse instrumenten. Anno Niem accentueert het volkse karakter van de oude muziek en trekt er een klassieke lijn onder. Het aantal plaatsen is beperkt, snel zijn is dus de boodschap. Kaarten kosten 15 euro, aperitief inbegrepen, en zijn verkrijgbaar bij de VVVinfobalie in het gemeentehuis van Rijkevorsel, Molenstraat 5, tel. 03 340 00 00 open maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandag ook van 13.30 tot 19.30 uur). (fh)

42 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 42

21-11-2013 10:28:09


hoogstraten

Heropbouw kerk - vervolg

3 voor 11

HOOGSTRATEN - Zoals elk jaar organiseert jongerencafé Cahier de Brouillon uit Hoogstraten activiteiten ten voordele van 11.11.11. Door de inzet vrijwilligers én de vele gulle gevers brachten de activiteiten in totaal 5.250 euro op. Voor deze editie organiseerden de jongeren een ‘Motorrun’ waar meer dan 100 motars aan deelnamen, een kunstexpo met werken van lokale creatievelingen én een Ikkookvanwoede actie gevolgd door een grote Kunst- en Curiosaveiling.

In het vorige DHM-nummer werd onder de titel “Eerste steen heropbouw kerk - vervolg” een foto opgenomen die gemaakt werd ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de toren. Op onze vraag naar de herkenning van de personen op de foto hebben we nogal wat reacties gekregen, zodat onze documentatie verder kan worden aangevuld. We willen dan ook voorlopig doorgaan met de publicatie van foto’s in de hoop dat we ons boek over de heropbouw van kerk en toren zoveel mogelijk kunnen stofferen met foto’s waarbij mensen van de regio met hun naam (en toenaam) kunnen worden vermeld. Op bijgaande foto die genomen werd tijdens

de processie ter gelegenheid van de in gebruikname van de herbouwde kerk op 1 mei 1954 zien we een groep die gevormd werd door de toenmalige seminaristen (priesters in opleiding). We herkennen v.l.n.r: Roger Raes, Frans Van Dongen, Louis Fransen (met kruis) en Jean Harts. Maar wie is de man die vooraan loopt, zwaaiend met het wierookvat?

Hier draaide ‘Cahier jouw oogst in de soep’. Met producten uit de Hoogstraatse moestuinen werd (h-)eerlijke boerenkost geserveerd, waarna gul geboden werd op de veiling en er nog gedanst werd tot in de late uurtjes… Op naar volgend jaar. (tv/red)

Een specialiteitenmand als geschenk

Wie hem herkent, graag een berichtje aan: Nand Doms 014 63 35 31, nand.doms@telenet.be, of aan Johan Ooms 014 70 56 92, johan.ooms1@telenet.be. Onze dank zal andermaal zijn/haar deel zijn. (nad)

HOOGSTRATEN - Ook dit jaar biedt toerisme Hoogstraten weer de Hoogstraatse specialiteitenmand aan. Deze mand promoot de talrijke Hoogstraatse specialiteiten, maar is ook een ideaal eindejaarsgeschenk. Het concept is eenvoudig: u bepaalt zelf hoe de mand eruit ziet, naargelang uw smaak en het budget dat u wil spenderen. De dienst voor toerisme doet de rest. En er is meer. Veiling Hoogstraten schenkt dit jaar bij elke mand het nieuwe ‘Aardbeienreceptenboek’ van topchef Roger Van Damme, een boek dat niet in de handel te verkrijgen is. U kunt de mand tot en met zaterdag 14 december bestellen. Het bestelformulier vindt u bij de dienst voor toerisme of kunt u downloaden via het publieksloket op www.hoogstraten.be. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 43

DHM_december_343.indd 43

21-11-2013 10:28:10


hoogstraten

CINE HORIZON Monsieur Lazhar

Arriba Bolivia met Niels Jespers

Na een kortfilm vooraf, waar u elders in dit blad meer over leest, vertoont Ciné Horizon op 11 december de film Monsieur Lazhar. In een lagere school worden de kinderen van het zesde leerjaar geconfronteerd met de zelfdoding van hun juffrouw. Een Algerijnse migrant, gewapend met een CV van jaren ervaring in Algiers biedt zich aan in de school om de juf te vervangen. Steeds meer raken de leerlingen gesteld op de eigenzinnige Bachir Lazhar, die hen helpt met hun verdriet en rouw om hun vorige lerares. Maar niemand op school heeft enig idee van het pijnlijke verleden van deze nieuwe leerkracht. Monsieur Lazhar, van de Canadese regisseur Philippe Falardeau op woensdag 11 december 2013 om 19.30 uur in Le Qirq. Info: noordzuid@hoogstraten.be of 03 340 19 54.

Repair café te Hoogstraten HOOGSTRATEN – Cafe wat? Het is geen afkorting maar dan weet je nog niet wat een ‘Repair café’ is. Een repair café is een evenement dat draait om repareren. Het is een plaats waar gereedschap en ander materiaal aanwezig is om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Dikwijls is het spijtig om iets weg te gooien dat met een kleine herstelling nog langer kan meegaan. Dat kan zo zijn bij kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen enz. Bezoekers brengen hun defecte spullen mee naar het repair café waar ze (waarschijnlijk) gemaakt kunnen worden. Luk je daar zelf niet in, dan is er hier hulp voorzien. Omschrijf dan duidelijk wat je verlangt bij de inschrijving en dan kan je samen aan de slag. Je kan ook gewoon eens komen kijken en genieten van een drankje aan de bar. Of misschien kan je iemand anders wel helpen om zijn probleem mee aan te pakken,? Je kan ook inspiratie opdoen aan de leestafel waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen.

Waarom? Iets maken kennen we niet meer. Gemakshalve gooien we het weg en kopen wel nieuw. Soms kost repareren inderdaad meer dan nieuw. Dikwijls is het echter verholpen met een kleine reparatie maar, en dat moeten we met z’n allen toegeven, die reflex of ervaring hebben wij niet meer. Het Repair café wil daar wat aan doen! Kennis overdragen zodat spullen enkel worden weggegooid nadat ze écht onbruikbaar zijn geworden. Je zal ter plaatse merken dat repareren niet zo moeilijk is en zelfs leerzaam plezant kan zijn. Repair café op zaterdag 14 december in het Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4 te Hoogstraten van 9 tot 11.30 uur. Vooraf inschrijven beperkt de wachttijd. Meer informatie op het nummer 03/340.16.00. (FS)

De eerste diploma’s van de klimschool Arriba Bolivia HOOGSTRATEN – Bij Ciné Horizon kan je op 11 december, voor de hoofdfilm van die avond, de documentaire Arriba Bolivia zien. Begin juni trokken 8 Vlaamse jongeren, afkomstig uit zowat elke provincie, richting Bolivia met de bedoeling een kale rots naast het arme mijnstadje Llallagua om te toveren tot een lokale klimschool. De jongeren van Arriba Bolivia installeerden verschillende klimroutes in de rotsen, verleenden advies over het gesponsorde materiaal en gaven les. Tijdens hun verblijf verbleven ze in een gastgezin in woningen die soms uit slechts één kamer bestonden. Een oogopener. Tijdens de reis brachten enkele deelnemers alles in beeld om een documentaire te maken. Ingrid (beeld) en Nancy (geluid) volgden bijna een jaar drie van de Vlaamse deelnemers. Hun verwachtingen en natuurlijk ook de confrontatie ter plekke werden gebundeld in een boeiende documentaire. De acht Natuurvriendenjongeren die samen met enkele Boliviaanse jongeren een klimschool zijn opgestart in het arme mijnstadje Llallagua zijn nu al een tijdje terug. Het project was een groot succes. Tientallen Bolivianen kregen een spoedcursus klimmen. Arriba Bolivia droeg de klimschool intussen over aan enkele plaatselijke jongeren. Zij beheren voortaan het klimmateriaal en organiseren verder de kliminitiaties. Volgend jaar komt er mogelijk een opvolgingsproject. Het project is een uitvloeisel van het verblijf in Bolivia van Niels Jespers uit Meerle. Niels is bio-ingenieur van opleiding, avonturier en bergbeklimmer van nature. Hij kent de lokale context van het project zeer goed. Hij woonde en werkte in Llallagua in 2008-2009 gedurende een periode van een jaar als vrijwilliger voor Broederlijk Delen. Zijn blog is nog steeds online. (http://blogs.kabaal.be/u/niels_in_bolivia//).

Ter plekke werkte Niels samen met Celso Apaza Bustos, die werkt voor het district Catavi van de gemeente van Llallagua. Celso en Niels hebben in 2009 reeds enkele keren samen geklommen op de rots waar dit project doorgaat. Toen ontstond het idee om meer jongeren in de stad deze kans te bieden. Dit idee is blijven sluimeren tot het moment waarop De Natuurvrienden in België en Celso vanuit de gemeente dit project samen gingen uitwerken. De gemeente van Llallagua zorgt voor de selectie van gemotiveerde jongeren ter plaatse die zich ook na afloop van het project verder willen inzetten voor het project. Daarnaast zal ze ook zorgen dat een klimvereniging wordt opgericht die de klimschool verder zal uitbouwen en de materialen zal beheren. Niels volgt samen met De Natuurvrienden de klimschool verder op en ziet nog wel mogelijkheden voor de toekomst. Zoals ecotoerisme. Momenteel ontbreekt ter plaatse de nodige infrastructuur daarvoor, maar het is een ontwikkelingsmogelijkheid voor de streek. In de eerste plaats is het echter de bedoeling de klimschool in leven te houden, door het in orde houden van het materiaal, het optimaliseren van de cursussen, zien dat er mensen ter plekke de cursussen kunnen geven aan de jongeren uit de streek. Veel mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding zijn er immers niet. Je kan je er een beeld van vormen door op 11 december naar de documentaire te komen kijken. Om 19.30 uur in Le Cirq, Gravin Elisabethlaan 1, Hoogstraten. (jaf) Info: www.hoogstraten/be/culturele-activiteiten-Cine-Horizon.html / www.denatuurvrienden.be

44 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 44

21-11-2013 10:28:10


hoogstraten

De Hoogstraatse 70-jarigen

HOOGSTRATEN - Op 20 oktober bliezen de Hoogstraatse 70-jarigen na de ‘60’ en de ‘65’ bij talrijke opkomst opnieuw verzamelen, dit keer in het Hof ter Smisse. Met alles erop en eraan. Uitgebreid eten, met mate drinken, en vooral uitgebreid bijkletsen. Tussen soep en patatten, bij wijze van vertreding een quiz . Met vragen over Hoogstraten, meer bepaald over de leerstof van het toenmalige vierde studiejaar. Achteraf gezien veel te gemakkelijk. De antwoorden werden daardoor chaotisch van alle kanten geroepen, zodat de jury het spoor volledig bijster raakte. De groep Vossegang ‘zou’ gewonnen hebben, maar daar bestaat helemaal geen zekerheid over. Volgende keer véél moeilijker. En of het goed was? Door menigeen werd gevraagd om voor de volgende reünie niet te wachten tot de ‘75’, nee, waarom volgend jaar niet? Of binnen twee jaar en half? De tussentijd middendoor gekapt. Tsja, waarom eigenlijk niet? Maar laat daar de initiatiefnemers eerst de kop maar eens over breken. Wat zeker zal gebeuren.

We herkennen op de foto v.l.n.r.: op de eerste rij: Robert Torremans, Mia Van Gestel, Magda Haest, Irène Schrijvers, Elsa Janssens, Nelly Aerts, Maria Buylinckx, Marina Roos, Jos Sprangers, Jos Vervoort en Walter Leyten. Op de tweede rij: Jeanne Rombouts, Hilda Daems, Jos Smouts, Flor Huysegems, Stella Van Wesenbeeck, en Guy Van Den Heuvel. Op de derde rij: Jos Pïnxteren, Yves Bastiaens, Louis Van Dijck, Erna Verhaert, Lea Van Dijck, Vic Echelpoels en Marc Van Baelen. Op de vierde rij: Frans Rombouts, Nand Doms, Jaan Van Der Steen, Jenny Schrijvers, Jeanne Verheyen, Frans Van Hasselt en Jan Bruyndonckx.

Archief Begijnhof Breda digitaal beschikbaar Het archief van het Bredase Begijnhof is gerestaureerd en gedigitaliseerd. Dit is mogelijk gemaakt door een landelijke subsidie met als doel het behoud van het papieren erfgoed van nationaal belang. Het archief heeft een omvang van ongeveer 9,5 meter en bestaat uit omslagen, akten, brieven, kasboeken, oorkonden en beeldarchief. Ook de boekhouding is een belangrijk onderdeel ervan: die vormt een bijna volledige serie sinds het begin van de 16e eeuw tot 1945. Dankzij het archief is het mogelijk om een reconstructie te maken van de dagelijkse bezigheden van de Begijnen door de eeuwen heen. Hierdoor ontstaat een beter beeld van hun rol in de maatschappij. Het digitale archief – bestaande uit 42.000 opnames – is vanaf nu beschikbaar via de website www.stadsarchiefbreda.nl. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 45

DHM_december_343.indd 45

21-11-2013 10:28:11


hoogstraten

Thomas Snijders krijgt eerste koksmuts van Gault & Millau HOOGSTRATEN - Thomas Snijders, van restaurant Lewis Vrijheid 136, is een selfmade man die het koksvak leerde in het populaire restaurant Eglantierke in Hoogstraten. Hij volgde stages bij Wout Bru, in Pure C en tot slot Veranda in Antwerpen voor hij zijn eigen restaurant opende in een waardevol herenhuis. Dat liet hij inrichten door de creatieve restaurantdesigner Lieven Musschoot die voor een warme, niet al te gelikte sfeer zorgde. We starten met een vegetarische bereiding van knapperige handgerolde couscous met chioggiabiet en boterraap, zilverui en opgeschuimde geitenkaas met mierikswortel en dotjes gelei van appel en yuzu. Het is een boeiende compositie van wisselende structuren en smaken. Als hoofdgerecht een perfect gebakken entrecote van Aberdeen Angus met een miniportie groenten (biet, champignon, witloof, artisjok) en in rundvet gebakken juliennefrieten.

De Laermolen nodigt uit HOOGSTRATEN - V.z.w. De Laermolen nodigt, naar jaarlijkse gewoonte, iedereen uit voor een nieuwjaarsdronk. Op zondag 12 januari 2013 van 14.00 uur tot 17.00 uur worden er verschillende soorten jenever, waaronder Schrobbelèr aangeboden. Er zijn ook warme dranken zoals chocomelk en verse soep. Voor iedereen zijn er ook gratis smoutebollen. Vorige keer kwamen niet minder dan 400 sympathisanten genieten van de wintersfeer (lvr)

Een gezonde week in de gemeenteschool HOOGSTRATEN - Tijdens de gezonde week van 14 oktober organiseerden de gemeenteschool heel wat heilzame activiteiten. Elke ochtend startten de leerlingen men met een bewegingsmoment zodat zemen met een frisse geest de dag tegemoet gingen. Op woensdag hielden we een gezond ontbijt voor alle kinderen. De confituur, gemaakt door de oudste kleuters, viel enorm in de smaak. Het was zo lekker dat bijna alles op was. Een groot applaus voor het oudercomitĂŠ dat ervoor zorgde dat alles netjes geregeld was. De gezonde week werd afgesloten met een wieltjesdag. Tijdens de pauzes genoten de kinderen van het rijden met de steps en inline skates. Een initiatief dat voor herhaling vatbaar is. (fh)

46 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 46

21-11-2013 10:28:11


hoogstraten

Gebouwen hoek Vrijheid – Gravin Elisabeth verkocht HOOGSTRATEN – Michielsen Metaalconstructies heeft de gebouwen gekocht waarin op dit moment Le Cirq, frituur De Roma en tapasbar De Roma hun zaak runnen. Op korte termijn – er is sprake van tien jaar - zou er niets veranderen aan de eigendom en mogen de drie genoemde zaken rustig verder werken. Meer zelfs, als de nieuwe eigenaar ooit plannen maakt zouden de huidige uitbaters eerst gecontacteerd worden en kunnen participeren. Michielsen kocht ook het voormalige woonhuis Huet-Bellens, later gekend als De Berrie. Met deze eigendom, die al langer leeg staat, heeft de nieuwe eigenaar wel plannen, maar omdat het gebouw op de ‘vastgestelde lijst van Bouwkundig Erfgoed’ staat, is er eerst een overleg met de betrokken diensten om te zien welke de mogelijkheden zijn. (fh)

Winnaars fotowedstrijd Bloemen & Groenten HOOGSTRATEN – Naar aanleiding van Hoogstraten in Bloemen & Groenten organiseerde VVV dit jaar een fotowedstrijd. Op donderdag 14 november werden de drie winnende foto’s voorgesteld, die door een jury bestaande uit ontwerper Tom De Houwer, Sofie Nagels - leerkracht fotokunst IKO - en fotograaf Dominique Van Huffel geselecteerd werden uit een groot aantal inzendingen. De jury weerhield maar liefst twee foto’s van Linda Van der Auwera uit Loenhout en een van Daniel Schrickx uit Meersel-Dreef. De winnende foto’s worden als prentkaart te koop aangeboden. Ze kosten 1,75 euro per stuk of 5 euro voor de drie foto’s samen.

Een van de drie geselecteerde foto’s “Hoorn van Cornus” van Linda Van der Auwera.

De Vloek van Magister Hoogwater HOOGSTRATEN / MEER – Nadat er vorig jaar een boek verscheen waarin Fedje en Fraisellie, twee olijke muizen, de kinderen meenam op stap door Hoogstraten, stelde toerisme Hoogstraten hun avonturenboek ‘De vloek van Magister Hoogwater’ voor. Het is een boek voor kinderen van de lagere school om zelf te lezen of om voorgelezen te worden aan de hand van kleurrijke prenten. Het spannen de verhaal, dat zich afspeelt in Meer, is verzonnen door Jan Verlinden en Wendy Van den Bogaert. De prachtige illustraties zijn van de hand van Ellen Koyen uit Meer. Het boek kwam tot stand dankzij financiële steun van de adviesraad lokale economie en is verkrijgbaar bij toerisme Hoogstraten. (fh)

Een van de vele kleurrijke ullustraties getekend door Ellen Koyen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 47

DHM_december_343.indd 47

21-11-2013 10:28:13


wortel

Subsidie voor bezoekerscentrum van de kolonies

Kerststallenwandeling

van de Kolonies en de culturele en natuurlijke rijkdom van de gebieden. De bedoeling is dat de bezoeker nieuwsgierig wordt gemaakt en het bezoekerscentrum kan exploreren op eigen houtje, alvorens de omgeving te verkennen. Geschiedenis, cultuur, natuur en toerisme komen op interactieve en dynamische wijze aan bod. Het ontwerp van de belevingstentoonstelling is in handen van ontwerpbureau Bailleul uit Gent. (fh)

WORTEL – In Wortel staan maar liefst vier kerststallen, een eerste bij de kerk, een tweede bij café De Nieuwen Buiten, een derde in Wortelkolonie en tenslotte de vierde bij café In Holland, al is dat strikt genomen in ’t buitenland. Naar jaarlijkse gewoonte maakt men een wandeling in groep langs de vier kerststallen. Dit jaar is dat op zondag 29 december. Men vertrekt om 13.30 uur aan de kerk om enkele uren later bij of in café In Holland. (fh)

Een van de gebouwen van de grote boerderij is al gerestaureerd. Centraal is de ingang van een horecazaak (vooraan) en het bezoekerscentrum achteraan. Vanaf 2015 kunnen bezoekers hier terecht voor info over de regio in het algemeen en de kolonies in het bijzonder.

De kerststal bij de kerk, het vertrekpunt van de kerststallentocht op zondag 29 december.

MERKSPLAS / WORTEL - Toerisme Vlaanderen kent in totaal voor 8,8 miljoen euro subsidies toe aan 57 geselecteerde projecten, dat laat Vlaams minister Geert Bourgeois weten. Een van die 57 projecten is het belevingscentrum “Nature Culture Centre” in één van de gebouwen van de grote hoeve in Merksplas-kolonie. Dit project ontvangt een subsidie van 317.077 euro. Toeristen worden er ingelicht over het verhaal

Frans Baeten 50 jaar scheidsrechter WORTEL - Op 14 december fluit Frans “Suske” Baeten zijn jubileummatch. Het is dan 50 jaar geleden dat hij voor de eerste keer het fluitje opnam in een wedstrijd. Ondertussen is hij één van de oudste nog actieve scheidsrechters. Bovendien is hij de langst fluitende in de provincie Antwerpen (en misschien ook daarbuiten). Toch leek het lang alsof hij dit jubileum nooit zou halen. In 2008, een jaar nadat hij zijn 45 jaar actief scheidsrechterschap vierde, werd hij immers gedwongen een punt te zetten achter zijn lange carrière. Tot dan bestond er immers een leeftijdsgrens van 65 jaar bij de Belgische voetbalbond. Omdat hij het voetbal geen vaarwel kon zeggen, stortte hij zich vol overgave op een nieuwe taak. Hij zou de ontvangst van de scheidsrechters bij de voetbalclub van Wortel voor zijn rekening nemen. Maar toen de leeftijdsgrens in 2009 werd opgeheven, greep hij onmiddellijk zijn kans om terug het veld op te gaan. Nochtans had niemand ooit kunnen voorspellen dat Frans zo’n lange carrière zou kennen. Hij begon aanvankelijk als voetballer in de jeugdploegen van VNA Wortel en groeide daar door naar de reserveploeg.

Maar hij bakte er weinig van. Hij was een gemiddeld voetballer en dus zocht hij een nieuwe uitdaging. Nadat hij een gelegenheidstornooi floot van de KLJ, kreeg hij de smaak te pakken en besloot hij een cursus te volgen. Op 10 december 1962 leidde hij dan zijn allereerste wedstrijd in goede banen. De kadetten van Merksplas stonden tegenover hun leeftijdsgenoten van Dosko. Na een korte tijd bij de jeugd, kreeg hij ook de leiding over de juniors en reserven. Ondertussen is hij een graag geziene figuur op de voetbalvelden in de Kempen. Overal wordt hij met open armen verwelkomd: “Frans, dat is discipline, plichtsbewustheid, respect. Streng, maar rechtvaardig.” Iedereen, ook de spelers, waarderen dat. In 2014 zet Frans definitief een punt achter zijn loopbaan. Maar niet voordat zijn familie, vrienden en kennissen hem eens uitgebreid in de bloemetjes kunnen zetten voor zijn jarenlange inzet. Want 50 jaar, dat moet gevierd worden. Op 14 december a.s. (aanvang 14.30 uur) fluit Frans de wedstrijd van de reserven tussen Weelde B en Vlimmeren A. En dan is het feest! (red)

48 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 48

21-11-2013 10:28:13


wortel

Door het landschAP met de Kolonie-APP Europese subsidies voor De Bonte Beestenboel WORTEL - In het LEADER-gebied MarkAnte Kempen werden recent negen projecten geselecteerd die samen in totaal 337.232 euro subsidies zullen ontvangen. Naast de zorgboerderij Widar en de vzw Kempische Eventing, twee projecten uit Merksplas, ontvangt De Bonte Beestenboel subsidies voor de ontwikkeling van een APP voor de ontsluiting van het landschap en de geschiedenis van Wortel- en Marksplaskolonie.

sche plaatsen in de kolonies leiden. Het landschap en het nog aanwezige erfgoed vormen hierbij het decor waarbij door middel van beeldmateriaal, video, geluidsfragmenten, kaarten, getuigenissen, anekdotes, luchtfoto’s enz. het verhaal van de landloperskolonies wordt beleefd in het landschap zelf. De studie in het kader van de Unesco-voordracht bracht immers naar boven dat het unieke van de kolonies schuilt in het verhaal achter het landschap.

De gasten van de Bonte Beestenboel worden tijdens hun verblijf ondergedompeld in het boerderijleven en de natuurlijke rijkdom van de kolonie van Wortel, maar het ontbreekt momenteel aan een gepaste introductie in de landlopersgeschiedenis. De Bonte Beestenboel wil een ‘KolonieAPP’ ontwikkelen en deze ter beschikking stellen aan klassen op de boerderij. Het wordt een handig en flexibel instrument om het verhaal van de kolonies bekend te maken aan kinderen vanuit gans Vlaanderen.

Om het project open te trekken naar beide kolonies zal de realisatie in co-promotorschap met Kempens Landschap gebeuren: de APP wordt ontwikkeld voor beide kolonies samen en wordt ook gepromoot vanuit het bezoekerscentrum dat ingericht wordt in de grote hoeve in MerksplasKolonie. Bezoekers zullen daar de APP gratis kunnen downloaden.

De Kolonie-APP zal de gebruiker langsheen de belangrijkste bezienswaardigheden en histori-

In het voorjaar 2014 wil men de inhoudelijke vormgeving bepalen, in de zomer de teksten, beelden, geluiden enz. verzamelen, in het najaar 2014 de APP ontwikkelen, zodat hij in het voorjaar 2015 voorgesteld kan worden. (fh)

Betonrot op het kerkhof

WORTEL – Op het kerkhof van de kolonie, waar de landlopers rusten, staan meer dan 150 eenvoudige betonnen kruisjes, vaak met een nummer er op in plaats van een naam. Een behoorlijk aantal van die kruisjes is zwaar aangetast met betonrot en moet vervangen worden. Maar blijkbaar zijn de mallen zoek en wordt het wellicht wachten tot na de winter. Omdat er geen betonnen kruisjes meer beschikbaar zijn, rusten de vier laatst begraven landlopers onder een voorlopig houten kruis. (fh)

Lego namiddag WORTEL – Op woensdagnamiddag 4 december organiseert KWB een Lego namiddag in de redter van lagere school De Wijsneus. Van 13.30 tot 17 uur kunnen jongeren (en ook volwassenen) hun creativiteit botvieren met zo’n 20.000 LEGO en DUPLO blokken, een pakket dat KWB speciaal voor deze namiddag reserveerde.

Greet Somers van De Bonte Beestenboel met een aantal jongeren van een van de vele natuurklassen. Vanaf het voorjaar 2015 is er een APP beschikbaar, die de jongeren uitleg geeft over de historische, culturele en natuurwaarden van de kolonies.

Heb je thuis zelf nog een mooie grote LEGOconstructie staan? Meebrengen en laten zien. KWB leden en hun kinderen mogen gratis binnen, de anderen betalen 1 euro. Je kunt er ook een drankje kopen aan democratische prijzen. (fvb/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 49

DHM_december_343.indd 49

21-11-2013 10:28:14


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN

Jos Haest en Maria Bruyndonckx Jos en Maria verhuisden na hun huwelijk naar Antwerpen om dichter bij het werk te wonen, maar kwamen 2 jaren geleden terug naar hun roots. Hier, in hun geboortedorp, vierden zij hun gouden jubileum. Maria groeide op in de Heuvelstraat en ging tot haar 17de naar de huishoudschool in Hoogstraten. Daarna kon ze aan de slag in Antwerpen als huishoudster. Nog wat later werkte ze een aantal jaren in het rusthuis van Hoogstraten. Jos, geboren in de Heilig Bloedstraat in Hoogstraten, had niet de kans om te studeren. Op zijn 14de was hij niet meer schoolplichtig en voorbestemd om in de diamantsector te gaan werken. Slechts 1 keer in Antwerpen geweest reed hij op

veel te jonge leeftijd met de bus naar Antwerpen. Ook met de tram vanuit Oostmalle kon hij destijds de verplaatsing maken. Het schijnbaar verloren gelopen ventje werd soms haltgehouden door een agent: “Waar gaat gij naartoe, ventje?” en dan moest hij antwoorden: “ik ga naar mijn werk.” Meer dan 40 jaar was hij diamantzager en dit altijd voor dezelfde baas. Het was een stressvol beroep. Met de kostbare diamanten mocht niets mis gaan. Altijd was hij bang om fouten te maken, toch mocht hij niet te traag werken want hij werd betaald per stuk. Na hun huwelijk zijn ze verhuisd naar Borgerhout en later naar Borsbeek om dichter bij het werk te wonen. Vandaaruit kon Jos met de fiets of zelfs te voet naar het werk.

Voetbal, wandelen en fietsen Jos was een getalenteerd voetballer. Hij speelde een tiental jaren in het eerste elftal van HVV en 3 jaar voor St. Lenaerts. Eenmaal in Borsbeek deed hij voor voetbal en familie zeker 3 keer per week de verplaatsing naar de Noorderkempen. Ze hebben trouwens veel tijd doorgebracht in Hoogstraten. Ze bezochten wekelijks hun ouders in het rusthuis. Nu 2 jaar geleden besloten ze om terug naar Hoogstraten te komen. Achteraf bekeken hadden ze dit misschien eerder moeten doen. Ze wonen in Leemakker en voelen zich prima in Hoogstraten. Af en toe nemen ze een vakantie naar Zwitserland of naar de Belgische kust. Wandelen en fietsen is hun lang leven. Proficiat en nog vele gezonde jaren samen.

Vooraan van links: Maria en Jos, Magda Haest, Jan Verheyen en Maria De Vos Achteraan: Stan Bruyndonckx, Agnes Bruyndonckx, Mariette Leys, Wisa Geens, René Haest, Marcel Bruyndonckx, Maria Matheussen, en Jacques Bruyndonckx.

50 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 50

21-11-2013 10:28:15


wortel

Een halve eeuw jong WORTEL - De 50-jarigen van Wortel hielden een geslaagde reünie in de voetbalkantine van Wortel. Tien jaar na de laatste bijeenkomst namen de vrouwen, maar ook de mannen uitgebreid de gelegenheid om bij te praten bij een hapje en een drankje. Dit duurde tot in de vroege uurtjes, net zoals vroeger.

Op de foto herkennen we: bovenaan v.l.n.r.: Linda Hillen, Eddy Haest, Guy Fransen, Paul Vermeiren, Johan Snels, Dirk Sysmans, Johan Mostmans en Jan Braspennig. In het midden Rita Adriaensen, Ria Van Dyck, Hild Sterkens, Lydie Govaerts en Francine Strijbos. En onderaan Leen Schrauwen, Magd Martens, Johan Lauryssen en Monique Woestenborghs. (fh)

Echo Ensemble in het Casino den Bayerd WORTEL – Op zondag 15 december om 16 uur organiseert de Dorpsgemeenschap Widar een optreden van het Kamermuziekensemble Echo in Casino den Bayerd in Wortel-kolonie. Het Echo Ensemble brengt een uitgebreid repertoire, waarbij zij steeds op zoek gaan naar de pareltjes voor fluit en harp, gaande van prachtige traditionele composities, tot de avontuurlijke schat aan hedendaagse werken. Naast het aanbieden van artistieke kwaliteit, streeft Echo ook naar een boeiende omkadering. Sarah en Aurélie vinden het belang-

rijk om steeds een kleine toelichting te geven bij het programma en de gespeelde werken. Hoewel de muziek voor zich spreekt, scherpt deze persoonlijke invulling de aandacht en doorbreekt het de afstand met het publiek. Want dat is het wat het kamermuziekensemble Echo het liefst wil bereiken: mooie muziek ontdekken, delen én beleven samen met haar publiek! Zondag 15 december om 16 uur Kamermuziekensemble Echo om 16 uur in Casino den Bayerd in Wortel-kolonie. Als inkom betaalt u een vrije bijdrage. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 51

DHM_december_343.indd 51

21-11-2013 10:28:15


wortel / meer

Run for Life 2013 MEER - Net zoals de vorige drie jaar, lopen we in de kerstperiode voor een goed doel. De eerste keer liep Jelle Delcroix in zijn eentje van Meer naar Antwerpen, het jaar erna liepen we met 36 en vorig jaar met bijna 50 lopers. Dit jaar lopen we op zaterdag 21 december van Antwerpen naar Hoogstraten. De volledige afstand is 42 kilometer, maar er zijn ook startpunten op 22 en 10 kilometer. Nieuw dit jaar is ook het extra initiatief van enkele wandelaars: zij wandelen van Antwerpen naar Hoogstraten. En het beste nieuws: iedereen mag en kan meedoen!

Eerder gingen al meer mensen uit de fusie daar een handje toesteken: Ruud Oomen, Seppe van Gils en nu recent Leen Van der Linden. Sponsoren kan door geld te storten op de rekening van SISP met de vermelding RUN FOR LIVE 2013 Fiskale attesten vanaf 40 euro

Het goede doel

Omdat we in de kerstperiode lopen, sluiten we 21 december af met een mini kerstmarkt. Hiervoor zoeken we nog mensen die een standje willen uitbaten (met cadeautjes, drankjes, hapjes,...). Een akoestisch optreden van een paar lokale muzikale helden, een glaasje glühwein en een hapje, daar is iedereen blij mee, nietwaar? Alle info vind je op http://runforlife.be/ (fh)

We doen dit voor SISP, een Belgische NGO in India. Via Music for Life dienden we een goed doel in en op die manier zorgen we ervoor dat de kinderen daar het een beetje beter hebben. Kinderen, maar ook de rest van hun gezin wordt gesteund. (foto’s kan je hier vinden: http://runforlife.be/run-for-life/het-project-sisp/).

“Kinderen Derde Wereld” - Brussel IBAN BE57 0000 0399 9935 BIC BPOT BE B1 Mededeling: RUN FOR LIVE 2013 voor KDW-SISP

Kerstmarkt

De leerkrachten zagen de bui(en) al hangen…

Kersthappening en Markt MEER - Op zaterdag 14 december 2013 organiseert KWB-Meer hun jaarlijkse Kersthappening en Markt aan het Klooster, Donckstraat 13 te Meer. Aanvang : 18u00. TOEGANG GRATIS. Na de kinderviering, vertrekken we aan de Kerk voor een lampionnentocht van ongeveer een half uur. Alle kinderen die meewandelen krijgen dan gratis een verlichte lampion om er een gezellige tocht van te maken. Deze tocht zal aan het klooster eindigen waar de Kerstman wederom aanwezig is en de kinderen zal verblijden met wat lekkers. Er is natuurlijk ook gedacht aan muzikaal vertier. Zo zal er een optreden zijn van Peter en z’n botsotto’s. Tevens is er een markt waar plaatselijke verenigingen en standhouders hun waren kunnen verkopen en is er een zeer afwisselend aanbod van allerhande artikelen. KWB-MEER heeft zich voorbehouden voor de verkoop van bieren, frisdranken, jenevers en andere alcoholische dranken. Voor ambiance dus allen present op zaterdag 14 december 2013. Wie zich nog wil inschrijven als standhouder moet contact opnemen met : Frank Voet, Frankenberg 10, te Meer, tel 03 315 43 88, frankvoet@skynet.be (fh)

Sint-Ambrosius viert zijn jarigen

WORTEL - En omdat “buitenspel” het jaarthema van basisschool “de wijsneus” is, besloten ze met alle kinderen samen , groot en klein, een echte parapluwandeling te maken. Goed aangekleed en met paraplu’s in de hand , trokken ze er samen op uit. Heerlijk, de wind in de haren, de druppels op de paraplu’s, het gespetter in de plassen... Of iedereen droog is aangekomen………? (KM/red.)

MEER - De leden van de Sint-Ambrosiusgilde uit Meer genoten van de worstenbroden en appelbollen op zaterdag 16 november 2013. Negen jarigen nodigden de gildeleden uit voor dit gezellig samenzijn: Jan van den Bogerd (85), Anneke Verschueren (80), Maria Tilburgs (75), Jan Laurijssen (70), Trees Vermeiren (65), Jeanne Vermeiren (65), Stan Sterkens (65), Frans van de Locht (65) en tenslotte de jongste van allemaal Stef Dufraing (50). Na een drankje vooraf ging het gezelschap aan tafel voor worstenbroden en appelbollen, weer heerlijk gebakken door de gildeleden Herman en Maria Verdyck. In totaal verdwenen er 90 stuks in de hongerige magen. Aan tafel werd het eten doorgespoeld met koffie, maar al vlug herkenden we de tooghangers, die daar bleven tot in het laat van de avond. (fs)

52 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 52

21-11-2013 10:28:16


meer

’t Heidebloempje brengt ‘SCHIP-BREUK’

Op zoek naar een speelterrein in eigen buurt MEER - Remy Goris en Guus Spitters haalden met een opmerkelijk actie de plaatselijke pers. Al enkele jaren zien ze de open ruimte die er vrijgekomen is van de vroegere brouwerij. Zij spelen er graag maar eigenlijk is het privé terrein. Zij zouden daar o zo graag een voetbalveldje hebben. En omdat dit nu precies is waar de spelende jeugd behoefte aan heeft, konden ze op hun vraag voor een voetbalveldje op ruime aandacht van de pers rekenen. Met een petitie van meer dan 200 handtekeningen trokken ze ook richting stadhuis. Om de petitie af te geven aan de burgemeester. En nu maar hopen op een snelle positieve afloop.

MEER - In de lange geschiedenis van toneelkring ’t Heidebloempje is dit misschien wel de eerste keer dat men de première brengt van een toneelstuk. Er waren natuurlijk de zelfgeschreven stukken, maar een aangekocht toneelstuk dat voor de eerste keer in Vlaanderen wordt opgevoerd in Meer? Dat is straf, maar baf: dat gaat nu gebeuren met de absurde komedie ‘Schip-Breuk’ van Peter Kremels. De auteur zelf is er zo blij mee dat hij beloofd heeft te komen kijken. Enkele jaren geleden was hij er trouwens ook al, toen “Aardbei of chocola” werd opgevoerd, ook van zijn hand. De toneelkring zal dus opnieuw serieus uit z’n pijp moeten komen. Nu, ‘serieus’ is niet echt het woord dat de inhoud van deze komedie goed beschrijft. Wat moet je immers denken van het volgende bonte gezelschap? Een dom blondje, een bazige vrouw, een man in zijn midlife-crisis, een ‘sloef’ en de onvermijdelijke homo. Als die na een schipbreuk op een onbewoond eiland aanspoelen, ontstaan er allerlei relationele spanningen, misverstanden en hilarische situaties. Allemaal voelen ze zich ‘Lost’ in hun situatie. Hoe gaan ze met elkaar om? Geraken ze ooit weg van het eiland of wordt het hun graf? Of blijkt alles uiteindelijk toch niet zo dramatisch als het lijkt?... Antwoorden op al deze vragen krijg je in een absurde komedie, want deze ‘Schipbreuk’ is net even anders dan alle andere. Op de bijgevoegde foto bevinden de toneelspelers zich al op het onbewoonde eiland en voorwaar, dat ziet er niet slecht uit. Liggend herkennen we Jeff Dictus ( René ) en Fonne Brosens ( Leo ). Op hun hurken zitten Frie Adriaensen ( Ma ), Raf Van Looveren ( Vinny ) en Martine Boeren ( Renild ). Rechtopstaand poseren Jos Cools ( Facteur ) en Ilse Arnouts ( Vanessa ). De rolbezetting is dus niet uitgebreid, maar kwaliteit gaat hier voor kwantiteit. Daar zal regisseur Jos Cools zeker voor zorgen, want hij kent ondertussen het klappen van de zweep. Gelukkig wordt hij zoals steeds bijgestaan door de vaste technische ploeg. U kan de absurde komedie “Schip-Breuk” meemaken op vrijdag 6, zaterdag 7, zondag 8, vrijdag 13 en zaterdag 14 december in de Zaal voor Kunst en Volk in Meer. Het toneel begint stipt om 20.00 u, op zondag is dat 14.00 u. Kaarten kosten 7 EUR en zijn vanaf maandag 18 november te koop bij Stan en Emilie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49 ( 03/315 83 44 ). Wees er op tijd bij, dan ben je zeker van een goede plaats. (JD/red)

Remy en Guus op het terrein waar ze graag een stuk van geëffend en ingezaaid zien om er te kunnen spelen.

Bij burgemeester Tinne Rombouts wordt de petitie afgegeven. Tinne bevestigt dat het stadsbestuur de privé eigenaar gecontacteerd heeft om een voorlopig speelterrein te mogen inrichten. Later, als het terrein bebouwd wordt, moet er sowieso, een speelplein komen. Dat zijn de regels. Maar of het op korte termijn gaat lukken, zal van de eigenaar afhangen. Hopelijk moeten Guus en Remy niet te lang meer wachten, want spelen vlak bij huis daar gaat niets boven. (ma) DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 53

DHM_december_343.indd 53

21-11-2013 10:28:16


meer

FC Mussenakker voert verjonging door MEER - Om als voetbalploeg de eeuwige jeugd te behouden moet er af en toe verjongd worden. En dat deed de voetbalploeg van de Mussenakker dit nieuwe voetbalseizoen. Heel wat oud gedienden vonden het tijd afgelost te worden. De jongere generatie pakt met de nodige gretigheid en enthousiasme over. Ze doen het niet slecht. Ook als caféploeg wil je af en toe ook eens winnen en dat is tot nu toe het geval. Op de foto in willekeurige volgorde de spelers: Kristof Janssens, Rob van der Velden, Raf Laurijssen, Wout de Gruyter, Koen Braspenning, Matthijs Marynissen, Ward Verschueren, Dirk Aerts, Frank Van den Bogerd, Jef Rombouts, Jef Rombouts, Jef Vlamings, Rik Moerkens, Ties De Gruyter, Bart Boeren, Bert Rombouts, Jan Kuijpers, Jorn Van Bergen, Joris Wouters en Jeroen Willebrords. (ma)

Startdag jongens chiro Meer MEER - De blauwe hemden waren gestreken, de beige broeken en rode T-shirts lagen klaar: het nieuwe chirojaar kon weer van start gaan! Zondag 20 oktober was het eindelijk weer zover. De jongensleiding liep over van energie. De fantastische leden popelden om er met hun kersverse leiding weer een geweldig jaar van te maken. Een nieuwe lading prutskes arriveerde met de traktor en niet veel later stond iedereen in formatie om zo het chirojaar definitief in gang te trappen. Maar dat was buiten Koning Filip (aka. Nick Lauryssen) en Koningin Mathilde (aka. Steve Strybos) gerekend. Zij gooiden roet in het eten door te zeggen dat het landgoed waarop de jongenschiro speelt, hun eigendom was. Aangezien de chiro de nieuwe lokalen pas rond april kan betreden, konden ze niet aanvaarden wat het koningspaar te melden had. Uiteindelijk gooiden ze het op een akkoord en vertrok het paar. In ruil moesten de jongens enkele opdrachten vervullen die ze met glans volbrachten. Nadien konden de leiders en leden elkaar in de eigen groepen beter leren kennen door tal van toffe activiteiten. Uitgeput trok iedereen weer richting huis met één gedachte in het achterhoofd: het chirojaar 2013 – 2014 wordt een jaar vol plezier, nieuwe chirolokalen en vol vriendschap! (ma)

54 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 54

21-11-2013 10:28:16


meerle

Lekkere pannekoeken met KVG

De doden eren… MEERLE – Op 11 november, dag van de wapenstilstand worden de doden van de beide werelddoorlogen herdacht. Ook in Meerle houdt de oudstrijdersvereniging deze traditie in ere. Ze houden eraan hun overleden makkers te eren en herdenken. Zij doen dat met gepaste luister aan de gedenktekens voor de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen. Nadien is er het even traditionele feestmaal ter gelegenheid van Wapenstilstand. Daar werd het nieuwe bestuur van de vereniging voorgesteld. Voorzitter en opvolger van Jos Marijnissen is Gust Van Aelst, Thornstraat 10, Meerle (03/315.90.85), secretaris Maria Van Aelst, Meerledorp 24, Meerle (0497/62.34.17). (jaf)

MEERLE – ‘t Kan al kil zijn buiten, met Allerheiligen. En als je dan een tijdje buiten hebt gestaan op het kerkhof, is niks zo lekker als een tas warme koffie en een lekkere pannenkoek. Of een kom hete soep met een boterham. Naar goede gewoonte zorgden de mensen van KVG dat het allemaal klaarstond in parochiezaal. Heel veel mensen wisten dat naar waarde te schatten en het was er dan een hele dag goed bezet. Gelukkig kunnen ze bij KVG heel wat medewerkers rekenen, waaronder prima pannekoekenbakkers! (jaf)

Dansen met de liedjes uit het leven van Kee en Joan

Fijne vertelavond MEERLE – Het Raadshuis te Meerle zat weer afgeladen vol op 26 oktober. In de mooi versierde raadszaal verwelkomde Halte Merlet José Verbreuken voor een lezing over het grootgrondbezit in Meerle. José Verbreuken, stadsgids te Hoogstraten en heel erg geïnteresseerd in ons erfgoed, vertelde op een boeiende en heldere wijze. Zij toonde niet alleen de mooie kant van het grootgrondbezit ( ontginning, aanplanting van bossen, verfraaiing van de omgeving ) maar ook de ellende van de pachtboeren. Voor de pauze vertelde José het verhaal van de familie Dupret, en van de familie Lauwers. Het kasteeltje op de Chaamseweg werd als eerste gebouwd in een lange rij van grote landhuizen, die men hier kasteeltjes noemt. Na de pauze ging het verder over de familie Voortman. Hierbij vermeldde zij het sociale engagement van Mevrouw Georges Voortman. Zij is in Meerle nog steeds zeer gewaardeerd.

MEERLE – Op donderdag 14 november verzorgde Halte Merlet de ontspanning op de vergadering voor de plustachtigers van de Okra Meerle. Voor hun programma “Het leven van Kee en Joan” kregen zij een daverend applaus. Het was zo gezellig dat de voorzitter Marcel Van Bavel een dansje deed met de negentigjarige Kee Oomen. (ml)

Na afloop kon er nagepraat worden bij een drankje. Bijna iedereen wist er nog een verhaal over zijn eigen ervaringen met de “ heren” aan toe te voegen. De reacties van het publiek waren lovend. Regelmatig werd vermeld dat zoiets als dit wel vaker in Meerle mocht georganiseerd worden. (hm)

Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 55

DHM_december_343.indd 55

21-11-2013 10:28:17


meerle

Een blijvende herinnering aan een echt viergeslacht

MEERLE – Op 20 oktober werd deze foto genomen en aan De Hoogstraatse Maand bezorgd door de familie Van Dun. Die waren bijzonder blij met de geboorte van Jesse van Dun die zorgde voor een écht mannelijk viergeslacht in de Meerse / Meerlese. Jesse is op 11 oktober 2013 geboren en is het eerste kindje van Nick van Dun en Monique Janssen. Nick van Dun (32) is op zijn beurt de oudst geboren zoon van Jan van Dun (57), die op zijn beurt de oudst geboren zoon is van Henri van Dun (80). Zo vormden ze een echt viergeslacht omdat ze allemaal de oudste van het gezin zijn. Helaas, op het moment dat De Maand in druk ging vernamen we het overlijden van Henri van Dun op donderdag 11 november 2913. De foto blijft een mooie herinnering. (fh)

ADVERTENTIE Ik heb een haaiairswimmer die ik wil weggeven. Hij is twee keer gebruikt. Let op: de haai is gratis maar er moet wel voor €50- helium in. Kinderen gelieve zich te onthouden daar de montage zeer moeilijk is. Contact: redactie@demaand.be met vermelding HAAI. (lvr)

93-jarige Theresia Bastijns en haar viergeslacht

MEERLE - Amina Ceulemans zorgde opnieuw voor een viergeslacht. Moemoe Theresia Bastijns is voor de derde keer overgrootmoeder geworden. Met een leeftijd van 93 jaar en nog steeds alleenwonend in Meerle is dat iets om fier op te zijn. Voor oma Amelie Aerts (Moerzeke) en mama Els Van Dun (Boom) is Amina het eerste (klein)kind. De achternichtjes Camille en Laurann Brosens zijn ook heel gelukkig met hun nieuwe speelkameraadje. We wensen dan ook iedereen via deze weg een dikke proficiat. (MVD)

Hobbytentoonstelling van Okra Meerle MEERLE – Veel volk over de vloer ook bij Okra Meerle, op de tentoonstelling van de huisvlijt van de leden. Zo te zien is ‘op pensioen’ zijn niet hetzelfde als niets doen. Velen smijten zich dan ten volle op de dingen die ze dikwijls al lang deden, maar waarvoor ze nu met meer toewijding kunnen werken. Ze lieten het graag zien, veel mensen wilden het ook zien. En praatten er daarna over bij pot en pint. Je kon er ook nog een prijs winnen met de tombola. De hoofdprijs, een schilderij van de hand van en geschonken door Adriaan van Bavel, werd gewonnen door Michel van der Poel van Meerle. (jaf)

56 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 56

21-11-2013 10:28:18


meerle

Den Dorpel for Life

Met Gezinsbond naar Musical 14-18 MEERLE – Dat het volgend jaar 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog begon, zullen we geweten hebben. Ook de Gezinsbond Meerle + Meersel-Dreef koos voor zijn jaarlijkse culturele uitstap voor 2014 een spektakel dat daarop aansluit. De Musical 14-18. Het verhaal: 28 juli 1914. De grote oorlog breekt uit. Onder de gemobiliseerde Belgische soldaten vinden we de boezemvrienden Jan, zijn jonge broer Kamiel, zijn bloedvriend Fons en macho avant la lettre Albert. Hoewel iedereen er aanvankelijk van overtuigd is dat de strijd kortstondig zal zijn, blijkt het conflict niet alleen veel langer te duren maar ook meedogenlozer te zijn dan ooit gedacht. Jan, die inmiddels vader is geworden, wil persé zijn zoon en zijn vrouw Anna zien. Albert verlangt naar zijn liefjes. Kamiel – doodsbang voor elke vorm van geweld – zoekt wanhopig een manier om aan de situatie te ontsnappen. En Fons heeft inmiddels zijn oog laten vallen op de knappe verpleegster Celine. “14 – 18 “ is een verhaal van liefde, gemis, familie, vriendschap tegen de achtergrond van

MEERLE – Het populaire en lucratieve glazen huis van Studio Brussel mag dan voorgoed verdwenen zijn, Music for Life krijgt voortaan onder een andere gedaante zijn beslag.

de Grote Oorlog. Een spektakel met een hart. Met Free Souffriau, Lander Depoortere, Jelle Cleymans, Jonas Van Geel, Bert Verbeke, Maaike Cafmeyer, Jo de Meyere, Peter Van de Velde en Louis Talpe. 150 acteurs en figuranten en echte paarden op het podium. Ga mee op 19 april 2014 naar de Nekkerhal in Mechelen. Tickets met een flinke korting: 50 euro per ticket, reserveringskosten inbegrepen (normale prijs 68,95 euro). Tickets te bekomen bij Cois Christiaensen na betaling op BE30 7512 0191 2311. Tijdig bestellen, want het aantal plaatsen is beperkt! (cc/jaf)

Zoals elk jaar organiseert Den Dorpel ook dit jaar weer “Dorpel for Life”, een actie waarmee ze een goed doel willen steunen. Dit jaar gaat de opbrengst compleet naar “Haiyan 21-21”, een actie die door verschillende humanitaire organisatie is opgezet om de slachtoffers van orkaan Haiyan te voorzien van primaire hulp. Om fondsen te verzamelen mag je rekenen op de gekende activiteiten zoals een veiling, een wafelverkoop, lekkere warme en koude dranken én een glazen huis actie waar je zelf je muziek kan aanvragen voor een kleine bijdrage. Wil jij je duit in het zakje doen ten bate van de getroffen Filipijnen en tegelijk Den Dorpel moreel ondersteunen, kom dan op 7 december tussen 13.00 en 20.00 uur naar het gemeenteplein in Meerle. (jaf)

Vijf viergeslachten in Meerle

MEERLE - Elk jaar met Meerle Kermis komt gans de familie Vermonden samen. Altijd een super gezellig samenzijn van een familie die ondertussen 92 leden telt. Dat was dit jaar de gelegenheid om de viergeslachten op één foto te zetten. Vijf viergeslachten bij elkaar is dan ook bijzon-

der. Even verduidelijken. Centraal op de foto Moemoe Julia Koyen. Rechts naast haar zit oudste dochter Lucia Vermonden. Links zit Dina Vermonden. Links boven ziet u Els Boeren, dochter van Dina met Lena op de arm. De jongste dochter Nore zit bij moemoe op de schoot. Daarnaast

staat Monique Boeren met Mare op de arm. Naast haar staat Kris Brosens, dochter van Lucia met haar twee dochters Celine & Hanne. Deze foto zal een leuke verrassing zijn voor heel de famillie. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 57

DHM_december_343.indd 57

21-11-2013 10:28:18


meerle

Vrouwen en bier MEERLE – Bier een mannendrank? Bier wordt vaak nog beschouwd als een mannendrank. Toch lusten vrouwen ook graag bier. Doorheen de geschiedenis is het duidelijk dat de vrouw een belangrijke rol heeft gespeeld in het ontstaan en de ontwikkeling van bier en brouwerijen. Meer weten? Kom dan dinsdag 10 december om 20.00 uur naar de Parochiezaal van Meerle. KWB Meerle heeft Sofie Vanrafelghem uitgenodigd om te komen vertellen over de rijke biercultuur van België. Hoe bier brouwen, en bieren proeven. Ook het brouwproces van bieren komt ter sprake. Sofie is niet de eerste de beste. Zij is onder meer biersommelier, bierjournalist en docent Algemene Bierkennis. Bovendien heeft ze samen met enkele andere vrouwen zelf een bier gebrouwen, dat de naam ‘Eva’ kreeg.

Deze avond is zowel voor mannen als vrouwen. Je krijgt een 5-tal verschillende soorten bier te proeven, allemaal door vrouwen gebrouwen, en een woordje uitleg erover. Het word een zeer plezante en leerrijke avond. De kosten voor deze plezante avond zijn slechts € 10.00 per persoon. Niet leden zijn ook welkom en betalen € 12.00 per persoon. De 5 bieren die je te proeven krijgt, zijn inbegrepen. Inschrijven (liefst uiterlijk 30 november) op volgend mailadres: cois.christiaensen@telenet.be. Betaling via overschrijving aub op 787-550029769 van KWB-Meerle, p/a Heimeulenstraat 41, Meerle. Je bent pas ingeschreven na betaling Voor meer info, weetjes en sfeerbeelden kan je terecht op www.vrouwenenbier.be (cc/jaf)

Kerstmarkt MEERLE – Kerstsfeer proeven? Niks beter dan een bezoekje aan de Kerstmarkt. En je moet daar niet ver voor gaan, tot op de koer van de kleuterschool van De Klimtoren is ver genoeg. Op zaterdag 14 december 2010 wordt die koer weer omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt voor jong en oud. Vele kraampjes met o.a. kerstmutsen, sieraden, vogelvoer, kerststukjes, fotohoek, knutselhoek voor de kinderen. Maar

ook kraampjes met spulletjes die de leerlingen zelf gemaakt hebben. Dat alles aan zeer milde prijzen. En vergeet niet de zelfgebakken wafels met warme chocolademelk. En voor de papa’s, mama’s, oma’s en opa’s is er glühwein en jenever. Kom de kerstsfeer proeven vanaf 17 uur in de kleuterschool aan de Ulicotenseweg. Voor meer info: Manita van Nijnatten - tel 03/298.40.28 - manita@vannijnatten.eu (jaf)

GOUD IN MEERLE

Jaak Brosens en Mit Goetschalckx

MEERLE – Op 16 oktober 1963 beloofden Jaak en Mit mekaar eeuwige trouw. Een belofte die ze ondertussen 50 jaar in stand houden. Samen met familie en vrienden werd de gouden bruiloft gevierd. Jaak, geboren en getogen in Meerle, bracht Mit, van Beek in Meer mee naar Meerle, naar zijn ouderlijke boerderij in Meerledorp. Daar waar hij ter wereld kwam en ook nu nog altijd woont. Ze brachten er samen hun drie kinderen, Staf, Rit en Marc, groot. Die zorgden voor zeven kleinkinderen. Het was een fijn feest. De fanfare, waarvan Jaak al meer dan 50 jaar spelend lid is, bracht een serenade. Allen samen maakten ze er een dage van om nooit te vergeten. (jaf)

58 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 58

21-11-2013 10:28:19


meersel-dreef

Geiten winnen KLJ-quiz

Soep op de stoep

MEERSEL-DREEF - De jaarlijkse quiz, reeds voor de vijfde maal georganiseerd door de KLJ, op zaterdag 9 november in de zaal Bij de Paters was weer een groot succes. In totaal namen 20 teams, bestaande uit 4 tot 6 spelers, deel aan de quiz. Je moest van alle markten thuis zijn om een goede score te behalen. Uiteindelijk haalde het team van het Geiteneinde het beste resultaat, ondanks dat zij slechts met 4 deelnemers aantraden. Is dit het bewijs dat geiten toch niet zo stom zijn ? Zij mochten onder luid applaus van de zaal hun welverdiende prijs in ontvangst nemen. (JJ)

MEERSEL-DREEF - De KVLV doet mee aan de actie “soep op de stoep”, een campagne van VZW Welzijnswerk. Op zondag 22 december is er soep te verkrijgen op het kerkplein vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur. Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost. Dat is de basis van Soep op de stoep. Steeds meer mensen leven namelijk op of onder de armoedegrens. Zij ervaren dagelijks dat ze er niet bij horen en worden afgesloten van de meest noodzakelijke basisvoorzieningen. Met de jaarlijkse Soep op de stoep-actie, vraagt de VZW Welzijnswerk aandacht voor de armoedeproblematiek en zamelt alzo geld in om lokale armoedeprojecten te ondersteunen. Want armoede bestaat … ook in België. Meer info te lezen op de website www.soepopdestoep.be . (MG/JJ)

Guy en Anja Muësen, Jelle Muësen en Jerôme van der Aalst wonnen de 5de KLJ-quiz.

Reünie 1963-2013

Brocanter

MEERSEL-DREEF - Op vrijdag 25 oktober kwamen de 50-jarigen van het geboortejaar 1963 bij de Paters bijeen. De opkomst van de Abraham’s en Sara’s was jammer genoeg niet zo groot. Velen moesten toch nog even nadenken voor de herkenning van hun jaargenoten. En met de loop van de avond kwamen natuurlijk ook weer de jeugdherinneringen. Waren aanwezig van links naar rechts: Stef Bastiaansen, Edith Koyen, Patrick Christiaensen, Angèle Van Dun, Jan Van Bavel, Chris Schrickx, Stan Verheyen, Diane Van Opstal, Alois (Wies) Schrickx, Hild Verleye, Luc Jochems en Willy Van Riel. Toch ook nog namen meegeven van de afwezigen: May Verheyen, Leen Jacobs, Gerda Kinschots, Rosalinda Verbunt, Jan Leemans, Frans Jochems, Ria Aerts, Jeanine Verheyen, Jan Jacobs, Jan Van Alphen, Rinus Van Opdorp, Jos Van Bergen. (JJ)

MEERSEL-DREEF - Lange tijd stond het pand Dreef 49 te koop, tot het bordje “verkocht” enkele jaren geleden verscheen. John en Mary Van Geffen kochten het huis en begonnen het naar eigen inzichten in te richten, zoals alle kopers dat doen. Echter zij hadden ook nog een passie, namelijk oude leuke spulletjes verzamelen en verkopen. Waar vroeger nog een bierhandel en een frituur was geweest, is alles nu ingericht als een decoratiewinkel omschreven als “woondeco met karakter”. Het uithangbord vermeldt de naam “Brocanter”. Een brocanter koopt en verkoopt allerlei voorwerpen die in principe tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Bijna maar nog geen echt antiek. Dus u weet wat u kan verwachten als u binnen stapt. Geen drank- of eethuis deze keer, maar iets totaal nieuws voor Meersel-Dreef. De winkel is in het weekend open op zaterdag en zondag. Meer info en nieuws kan je lezen op de website www.brocanter.be . (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 59

DHM_december_343.indd 59

21-11-2013 10:28:20


meersel-dreef

Sint Franciscus en Sint Antonius zijn terug MEERSEL-DREEF - Iedereen kent het grootse missiefeest dat jaarlijks vele honderden mensen naar onze geloofsgemeenschap trekt. Het is een van de vele hoogdagen te Meersel-Dreef. Goed, maar wat heeft dit met St. Franciscus en St. Antonius te maken? Met dit jaarlijkse missiefeest staat alles zo wat op stelten en lopen zoveel mensen in en uit de kerk, het klooster, het Mariapark, de cafetaria en de speeltuin, dat is niet te controleren. Vermoedelijk zijn daar, enkele jaren geleden, ook een paar mensen met minder goede bedoelingen langs geweest. Zij hebben zeker van de drukte gebruik gemaakt om hun slag voor te bereiden.

Diefstal In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 september 2007, zijn ongenode gasten langs de zijdeur aan de sacristie de kerk binnengedrongen en hebben de houten beelden van de grote heiligen Franciscus en Antonius uit de nis links en rechts van het hoogaltaar gestolen. Deze beelden waren meer dan 250 jaar oud en vormden een essentieel onderdeel van het hoofdaltaar. Pater Jan van Boxel, die waarschijnlijk niet goed kon slapen, stond even door het venster te kijken en heeft toen zelfs de witte bestelwagen uit de boerenpoort zien wegrijden. En dat Broeder Xavier de volgende ochtend geschrokken is bij de vaststelling van de diefstal, dat hoeven we niet te vertellen. Nooit heeft de kloostergemeenschap nog iets gehoord van de beelden. Even was er hoop toen enkele jaren later in de Standaard een heel kleine annonce stond dat er vijf houten beelden, in goede staat, te koop werden aangeboden. De beschrijving kwam wel heel sterk overeen met de ontvreemde beelden. De verkoper maakte zich enkel bekend met zijn gsm nummer. Dat was verdacht genoeg om de politie te verwittigen, die de dag van de diefstal eveneens een verslag had opgemaakt. Via de Burgemeester en de Politiechef werd een nader onderzoek ingesteld. Eén kenmerk diende als bewijs: de afgebroken duim van St. Antonius die nog in het bezit van het klooster was. De duim werd aan de politie overhandigd, en het betekende een bewijsstuk voor of tegen de verkoper. Echter de beelden bij de verkoper hadden nog alle vingers en beide duimen. Jammer maar helaas.

De paters lieten er geen gras over groeien en stiekem werd er met de rolmeter op onderzoek gegaan. Uitstekend! Op een paar centimeters na even groot en mooi als de gestolen beelden. Op de vraag aan het H.E.P. Provinciaal met de voorzichtige vraag of het kloosterklerk van Meersel-Dreef die twee beelden mochten hebben, kwam er een enthousiast “ja” als antwoord. Fantastisch toch ! De volgende dag werden de beelden opgehaald en nu prijken zij in de nis van hun voorgangers.

Het is alsof deze beelden voor die nissen gemaakt zijn. De plaatsvervangende beelden werden heel stevig verankerd en het zal niet meevallen om deze los te krijgen. De Paters Kapucijnen zijn hun Nederlandse medebroeders, met P. Provinciaal op kop, heel dankbaar voor dit genereus gebaar. Laat we hopen dat de beelden nog heel veel jaren mogen getuigen van de Kapucijnse aanwezigheid in Meersel-Dreef. (PL/JJ)

Teerfeest Fanfare Voor Eer en Deugd MEERSEL-DREEF - Het jaarlijkse teerfeest van de fanfare Voor Eer en Deugd op zaterdag 2 november 2013 was weer een succes. De muzikanten konden samen met de Vrienden van de Fanfare en de genodigden genieten van een heerlijk drie-gangendiner. Zowel de docenten als hun dirigent ontvingen bloemen. Bovendien waren er dit jaar 8 jubilarissen. Zo vierde Arjo Riemslag zijn eerste lustrum. Verder mochten Jannes Roelands, Liesbeth van Riel, Patricia Janssen en Annie Huijben hun 10-jarig jubileum en Bert Damen en Tine van Dun zelfs hun zilveren jubileum vieren.

Heel bijzonder was dat voor Frank Roelands die al 35 jaar spelend lid is van de fanfare en nog steeds met hart en ziel verbonden is aan de muziekvereniging. Allen ontvingen oorkondes, medailles en bloemen en voorzitter Bert Damen richtte zich tot ieder lid met een mooie en persoonlijke toespraak. Na het diner volgde traditiegetrouw de muzikale rondgang over de Dreef en werden traditiegetrouw enkele cafés bezocht, om uiteindelijk af te sluiten met lekkere broodjes en een koffiekoek. (NdG/JJ)

Plaatsvervangers Twee andere heiligen, de H. Lodewijk en SintJozef, afkomstig van de paters Kapucijnen uit ‘s-Hertogenbosch hebben tussentijds de plaats ingenomen van de gestolen beelden. Ondertussen is na 123 jaar op 15 april 2013 spijtig genoeg het klooster van Breda, tesamen met de Sint Fideliskerk, gesloten. Via Br. Harrie kwam de melding dat er aldaar in de kerk ook twee mooie houten beelden van St. Franciscus en St. Antonius stonden, die tot zover nog geen nieuwe bestemming hadden.

De jubilarissen van de fanfare Voor Eer en Deugd werden door de vereniging in het (herfst) zonnetje gezet.

60 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 60

21-11-2013 10:28:20


meersel-dreef

Nieuwjaarsconcert

KLJ bouwt MEERSEL-DREEF - De KLJ organiseert niet alleen kwissen, kermisfuiven, carwashes of jeugdkampen, de vereniging is ook volop aan het bouwen. Rechts van het klooster, heeft de KLJ van de Paters Kapucijnen een perceel grond met aanpalende strook bos ter beschikking gekregen om haar nieuwe jeugdlokaal te bouwen. En dat is hoognodig, want sinds een tiental jaren is de KLJ groeiende van een vereniging van 50 leden in 2000 naar 95 leden in 2011. Om ‘t een en ‘t ander in goede juridische en financiële banen te lijden, is hiervoor de VZW DJIO ofwel Dreefse Jeugd In Opbouw opgericht, met een aantal voormalige KLJ-leiders als bestuursleden. Een degelijke infrastructuur is namelijk de basis om een aangename omgeving voor de jeugdwerking te creëren. Vermits voor het huidige lokaal het woord “degelijk” vreemd is, werd het tijd voor een grondige vernieuwing.

MEERSEL-DREEF - Onder leiding van dirigent Gerard de Krom opent de fanfare Voor Eer en Deugd haar jubileumjaar 2014 met een traditioneel Weens Nieuwjaarsconcert op zaterdag 4 januari , aanvang 19.30 uur, in de zaal Bij de Paters. De fanfare viert niet alleen het Nieuwjaar maar ook haar 110e verjaardag. U gaat zich helemaal in Weense sferen bevinden. Niet alleen door de prachtig aangeklede zaal maar vooral door de sfeervolle muziekstukken. Denk daarbij aan de Radetzki mars, een polka, de wereldberoemde Second Waltz en werken van Johan Strauss. En natuurlijk mag de Weense wals niet ontbreken. Het fanfareorkest gaat u een onvergetelijk leuke avond bezorgen met medewerking van violiste Roos Pollé, met in het voorprogramma het jeugdorkest. U mag dit niet missen. Kaarten zijn á 5 euro te bestellen via de website www.vooreerendeugd.be of via de voorzitter bertdamen@skynet.be . Auf wiedersehen. (NdG/JJ)

Via een renteloze lening en met nodige sponsoring, zijn de werken nu opgestart. Het houtskelet gebouw is ondertussen in een razend tempo opgericht? Groen moest het wezen, groen zal het zijn: regels zijn er om gerespecteerd te worden. Nu kan de afwerking zowel aan de binnen- en als aan de buitenkant beginnen. De komende weken en maanden zal er gewerkt worden aan elektriciteit en sanitair. Er zal ook bekeken worden hoe de verharding rondom het jeugdlokaal er moet uitzien. Met andere woorden: werk aan de winkel, euh … het jeugdlokaal. Voor de lezers met twee rechterhanden, je kan de KLJ contacteren door een e-mail te zenden naar kljmeerseldreef@hotmail.com . Meer info omtrent de KLJ-activiteiten, vind je terug op de website www.freewebs.com/kljmeerseldreef . (JJ)

Het nieuwe KLJ-lokaal is winddicht, de verdere afwerking volgt.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 61

DHM_december_343.indd 61

21-11-2013 10:28:44


minderhout

Sanne Vanderbruggen en de prestigieuze toneelprijs

Wandelen langs verborgen plekjes met de KWB MINDERHOUT- In deze winterse periode doet het toch goed aan ’t hart om de benen even te strekken in de frisse natuur. De fiets staat al enige tijd terug op stal en zo vermijd je ook het onaangename gevoel van koude handen en dito voeten. Dus, de luie zetel uit en stapschoenen aan voor een deugddoende tocht. Op zondag 15 december organiseert KWB haar jaarlijkse Kapellekenswandeling! Een tocht die ook opgenomen is in het KWB-wandelcriterium 2013. Het ganse gezin wordt hierbij uitgenodigd, eventueel aangevuld met vrienden en buren die ook houden van een frisse neus. En gegarandeerd zal je mooie plekjes ontdekken waarvan je misschien het bestaan zelfs nog niet wist. Je kan vertrekken aan het P.C. tussen 9 en 15 uur. De afstanden die je hoeft te overbruggen zijn naar ieders gading. Er is keuze uit een parcours van 5 km (geschikt voor rolstoelgebruikers en buggy’s), 10 km, 15 km en 20 km.

MINDERHOUT - De Hoogstraatse Sanne Vanderbruggen (°1988) is met de tekst van BOG., een voorstelling van het gelijknamige jonge theatercollectief, als mede-auteur genomineerd voor de prestigieuze Taalunie Toneelschrijfprijs 2013. De Taalunie Toneelschrijfprijs bekroont jaarlijks de beste tekst die het afgelopen seizoen voor het eerst in België en Nederland is opgevoerd. De prijs, met een waarde van 10.000 euro en bedoeld om de Nederlandstalige toneelschrijfkunst te stimuleren, werd op 25 november uitgereikt in Het Paleis in Antwerpen. Op dat moment was deze uitgave van De Hoogstraatse Maand net in druk en kunnen we het resultaat nog niet melden. Sanne is alleszins in goed gezelschap, blijkens de eerdere laureaten met namen als Ramsey Nasr (2000), Luk Perceval en Peter Verhelst (2001) en David Van Reybrouck (2004). Aan de prijs is 10.000 euro verbonden. De andere drie genomineerden waren Een Lolita van Bernard Dewulf, Mightysociety 10 van Eric de Vroedt, en Somedaymyprincewill.com van Casper Vanderputte en Sadettin Kirmiziyuz. Sanne is kleindochter van Marcel Vanderbruggen en dochter van Roel en Kris Saenen uit Minderhout.

Ze gaat op haar veertiende naar de Kunsthumanoria in Antwerpen, een middelbare-schoolopleiding waar naast de algemene vakken ook dans, spel en voordracht aan bod komen. Sanne hoort ook bij de eerste lichting van Kaaiman, de broedplaats voor jonge theatermakers in de Warande. Aangezien ze ook verder wil met muziek (ze speelt piano en accordeon) en Amsterdam en Antwerpen de enige toneelscholen zijn waar daar aandacht aan wordt besteed, besluit ze om naar Amsterdam te gaan, want Antwerpen heeft ze inmiddels wel gezien. Inmiddels woont ze drie jaar met plezier in Amsterdam. Met medestudenten Lisa Verbelen, Judith de Jode en Benjamin Moen richtte ze er BOG. op. Met de voorstelling, hun afstudeerproject, zijn ze deze zomer op Theater aan Zee al bekroond met de KBC - TAZ Jongtheaterprijs (€ 12.500). De tekst van BOG. werd door de jury geprezen als ‘een bijzonder straffe tekst in een zeer consequente vorm’ van waaruit ‘een rijkdom aan betekenissen ontstaat’ Los van het feit of BOG. de prijs gewonnen heeft of niet, gaat de voorstelling door Nederland en Vlaanderen op tournee. De twee dichtstbijzijnde voorstelling zijn op 20 februari in CC ‘t Schaliken te Herentals en op 21 februari in De NWE Vorst te Tilburg. Wordt vervolgd. (lvr)

Elk traject is rijkelijk voorzien van bewegwijzering en het strekt zich voornamelijk uit in Minderhout en Castelré. Na de deugddoende inspanning volgt de relax, je hoeft per se niet direct naar huis, want in het P.C. wachten heerlijkgeurende pannenkoeken, verse soep en de nodige drank. De deelnameprijs is slechts 1 euro, kinderen onder de twaalf jaar hoeven zelfs geen cent te betalen en voorinschrijving is helemaal niet nodig. KWB verwacht je zeker! Info: Albert Van Bouwel, 03. 314.45.36; Ronny Leemans, 03 314.21.81; Marc Verschueren GSM 0473.38.37.99 (rel)

62 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 62

21-11-2013 10:28:44


minderhout

Boek-en CD-beurs

Hoor, wie klopt daar kinderen…?

MINDERHOUT- Wintertijd, leestijd! Terwijl buiten de regen neerklettert en de mist je tot een mistroostige bui uitnodigt bestaat er niets ontspannender dan een spannend boek ter hand te nemen of te luisteren naar je favoriete CD’s! Zonder twijfel heb je thuis, goed weggemoffeld in een of andere schuif of kast, een aantal boeken en CD’s die je niet meer interesseren, maar waar andere mensen misschien nog wel een boodschap aan hebben. Om deze reden organiseert KWB op zondag 29 december een 2de hands boek- en CD-beurs. Boeken, strips, kinderboeken, CD’s worden hier te koop aangeboden voor ongetwijfeld een zeer democratische prijs.

MINDERHOUT- In deze periode van het jaar kan dat niemand anders zijn dan Sinterklaas met zijn trouwe Pieten. Al die commotie van de voorbije maand, en dan vooral in Nederland, heeft de kindervriend netjes over zich heen laten gaan en op zondag 1 december brengt hij een bezoek, vanaf 13.00 uur, aan de kinderen in het P.C. van Minderhout. Ook zijn trouwe zwarte metgezellen zijn van de partij.

De KWB, samen met KVLV en Landelijke Gilde zullen weer voor een warme ontvangst zorgen en cadeautjes bezorgen aan alle kinderen van Minderhout en Castelré die geboren zijn in 2012 t/m het vierde leerjaar. Net zoals de voorbije jaren mag de Sint een 300-tal kinderen verwelkomen. Op donderdag 5 december is de heilige man dan te gast in kleuter- en basisschool “Scharrel” waar hij kan genieten van een overheerlijke ambiance! (rel)

Op deze beurs kan je nog heel wat mensen plezieren door jouw exemplaren te koop aan te bieden. Je moet enkel jouw boeken en CD’s naar het P.C. brengen en KWB regelt de verkoop. Nadien kan je je geld komen innen, samen met de verkochte spullen. Misschien heb je ook zelf iets nieuws ontdekt waaraan je nog heel veel plezier zal beleven! (rel)

Halloween in “d’achterstewijk” MINDERHOUT - Op 31 oktober werd Halloween gevierd in “d’achterstewijk”. D’achterste wijk is een buurtwerking van de Pastoor Van Dijkstraat en Borselhoeve in Minderhout. Aan de buren werd gevraagd om deel te nemen aan de wedstrijd: versier je voortuin in het thema halloween en probeer zo origineel mogelijk te zijn! Er deden 11 gezinnen mee. Er werd geknutseld door de kinderen, geklust door de volwassenen en een hele hoop pompoenen moesten eraan geloven om te worden uitgehold en voorzien te worden van mooie gezichten en andere schitterende kunstwerken! Om zeven uur

‘s avonds, toen het helemaal donker was, werd iedereen buiten uitgenodigd om punten te geven aan de versierde tuinen en te genieten van heerlijke pompoensoep, die gratis werd aangeboden door het wijkcomité. De uiteindelijke winnaars werden Tom en Nathasja; zij wonnen een cadeaubon van de stad Hoogstraten. De tweede prijs was voor Raf en Ellen en de derde prijs voor Armand en Irene. Zij wonnen heerlijke pralines. D’achterstewijk dankt alle deelnemers en hoopt ook volgend jaar weer op een gezellige, griezelige Halloween. (fs)

Buurtwerking is overal essentieel, maar zeker in een nieuwe wijk.

De tuin die volgens de jury het mooiste versierd was DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 63

DHM_december_343.indd 63

21-11-2013 10:28:45


minderhout

Een terugblik op de mountenbike en fietstourtocht

MINDERHOUT - Met onderstaande tekst en foto nodigden de fietsers van Papillon hun vrienden en kennissen uit voor de jaarlijkse veld- en wegrit in september. Met succes, want ze mochten bijna 800 deelnemers inschrijven, die zeer tevreden waren over de uitgestippelde tocht zowel in het veld als op de weg. Het blijft toch mooi om zien hoe de deelnemers na afloop samen genieten. De voldoening na de inspanning en het sociaal contact met vrienden, deugddoende taferelen aan de tafels in het parochiecentrum. Het ene verhaal is er al straffer dan het andere en sterk afhankelijk van de hoeveelheid en de werking van het gerstenat.

De renners van Papillon lieten volgend dankwoord achter Dus aan allen hier nog eens de aanbieding van het jaar haal de fiets van stal en leg ,helm ,broek en trui al maar klaar rij en klief door de Kempense wegen en geef maar van katoen het organiseren, afpijlen en fietsen afspuiten zullen wij wel doen zodat je nadien in de parochiezaal kan genieten van ne leffe of soep alleen of met enkelen of al dan niet in een grote gezellige groep of ben je zo moe van al dat fietsen en geraak je niet meer naar huis.. wij lossen dit op en brengen je met veel plezier gratis naar u thuis. (fs)

Nieuwjaarke zoete… MINDERHOUT- Op dinsdag 31 december is het weer zover! Oudejaarsavond! En om het jaar vaarwel te zeggen en het nieuwe te verwelkomen stappen de kinderen vooral in de voormiddag van deur tot deur om een centje te zingen en om de mensen die het zich getroosten hun deur te openen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Open deuren is niet meer zo evident, vooral met het verschijnen van de vele appartementen! Om de kinderen en kleuters veiligheid te waarborgen bij het oversteken van de drukke verkeersweg dwars door het dorp zijn er elk jaar een aantal vrijwilligers in de weer en dit in weer en wind. Het organisatiecomité hoopt dan ook dat de verenigingen die de afgelopen jaren hun steentje hebben bijgedragen voor een veilige oversteek,

deze keer opnieuw borg willen staan voor het wellukken van dit evenement. De Minderhoutsestraat zal afgesloten worden voor alle verkeer tussen 9 en 12.30 uur en de verantwoordelijken hopen dat de bewoners van deze straat en haar zijstraten hiermee rekening willen houden en zij willen zich dan ook verontschuldigen voor dit ongemak. Maar veiligheid voor alles! Voor de zingende kinderen zullen in het KLJlokaal, om de kou op te vangen, weer warme chocomelk en pannenkoeken geserveerd worden. De kandidaat-overstekers kunnen alle info bekomen via het Rakkertje van KWB, basisschool “Scharrel” of bij Johan Bastiaansen Torenakker 4, tel. 03.314 22 46 en dit voor 21 december! (rel)

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

64 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 64

21-11-2013 10:28:46


minderhout

Kerststal in Castelré CASTELRE - Net zoals de vorige jaren wordt ook dit jaar in Castelré bij Jos Snoeys, de Kerststal weer van onder het stof gehaald. Op zaterdagvoormiddag 7 december - wij wachten bewust tot Sinterklaas en zijn (Zwarte!) Pieten weer op de boot naar Spanje zitten - zorgen de Sint-Jozeffen en de herders er met vereende krachten voor dat hij weer op vakkundige wijze in mekaar wordt geschroefd. Wanneer dan op 14 december Fientje en de schapen gearriveerd zijn, kan de stal naar jaarlijkse gewoonte worden ingewijd door pastoor Van Dijck. Herders, Maria’s, Sint-Jozeffen en sympathisanten zijn bij deze uitgenodigd en van harte welkom! Op 21, 22, 25, 26 en 29 december worden de kerstfiguren in de stal vervangen door een echte Moeder Maria, Sint-Jozef en herders, telkens van 13 tot 18 uur. Naast de stal zal op die dagen ook de herberg “ In de Schuur ” geopend zijn, waar de – hopelijk weer talrijke – pelgrims zich te goed kunnen doen aan een glühweintje, een borrel, een warme chocolademelk of heerlijke verse soep. Op zondag 29 december bewijzen de herders dat ook zij met de tijd meegaan en worden er wafels gebakken!

Op bepaalde dagen en uren is de kerststal in Castelré wel heel realistisch Zoals al bewezen is, zorgt een gezonde wandeling door de prachtige, nabijgelegen natuur, afgerond met een bezoek aan de stal, voor de ideale afwisseling in deze eindejaarsperiode met al zijn feesten en verplichtingen.

Plaats van het gebeuren: Café “ In Holland ”, bij Jos Snoeys en Carin in Castelré. (fs)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 65

DHM_december_343.indd 65

21-11-2013 10:28:46


Boomteelt Business Centrum Hoogstraten en Zundert lanceren een grensoverschrijdend Boomteelt Business Centrum in samenwerking met Treeport Europe De boomteeltsector in de regio Brabant (NL) en regio Noorderkempen (B) kent reeds een lange geschiedenis. De sector is belangrijk voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling binnen deze regio. Het marktaandeel van het boomteeltgebied neemt vandaag de dag nog steeds toe. Succesfactoren zijn de verdergaande samenwerking van de boomkwekers en de groeiende coöperatieve gedachte om bomen, bosplantsoen, heesters en sierteelt gezamenlijk aan te bieden. Uit deze samenwerking tussen de afzonderlijke boomkwekers, ontstaat de behoefte om de totale productieketen ‘van toeleverancier tot eindgebruiker’ meer op elkaar af te stemmen. Dit is ook nodig om de regio zijn leidende positie te laten behouden in Nederland, België en Europa. Een cruciale stap in de goede richting is de realisatie van het Boomteelt Business Centrum (BBC). Dit wordt een duurzaam en innovatief themapark dat gericht is op één van de groenste sectoren van Nederland en België; de boomteeltsector. Het centrum zal ruimte bieden aan handel, logistiek, promotie, onderzoek, onderwijs en andere betrokken bedrijvigheid. Een commissie deskundigen past een thematische filter toe waardoor enkel bedrijven die nadrukkelijk betrokken zijn bij de boomteeltsector betrokken worden. De samenwerking zal resulteren in slimme en innovatieve combinaties, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid en de nationale en internationale handel optimaal faciliteren. De voorbereidingen voor een Boomteelt Business Centrum lopen al sinds 2008. In de tussenliggende jaren zijn er diverse marktverkenningen, onderzoeken en locatiestudies verricht. De haalbaarheid van de plannen werd steeds duidelijker. De gemeente Zundert, de stad Hoogstraten en de organisatie Treeport Europe staan nu aan de vooravond van een nieuwe mijlpijl van een publiek-private samenwerking. De voorkeurslocatie voor de ontwikkeling van het Boomteelt Business Centrum (BBC) wordt bestuurlijk vastgelegd en aansluitend hierop zal gestart worden met het uitwerken van de concrete plannen.

Inplanting van het BBCentrum op de grens Nederland-België net voorbij de afrit voor de Mosten.

Locatie

Tinne Rombouts met projectleider BBC Remco van Dessel en de partners uit Zundert.

Het Boomteelt Business Centrum (BBC) ligt aan de snelweg A16/E19. De ligging op de grens van Nederland en België en de nabijheid van grote steden als Antwerpen en Breda werken hierbij versterkend en geven deze ‘hotspot’ de internationale allure die nodig is. Op Belgisch grondgebied betekent de komst van dit BBC een mooie opwaardering van het oudste gebied van de transportzone Meer. Die had de laatste jaren te kampen met leegstand en de herbestemming van deze zone zorgt voor een welgekomen nieuwe wending. Het agrarisch gebied aan Nederlandse kant zal een ruimtelijk proces ondergaan zodat ook daar de industrie boomteeltsector zich kan vestigen. De bereidheid van de boomkwekers om mee te doen aan dit project en de betrokkenheid van alle partners over de landsgrenzen heen maakt dit een internationaal project van iedereen. Nu alle neuzen in dezelfde richting staan, kunnen de plannen concreet gemaakt worden. Op dus naar de volgende stap. Er doet zich een unieke kans voor die gegrepen moet worden. Het verwezenlijken van alle ambities was nog nooit zo dichtbij. (RB)

66 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 66

21-11-2013 10:28:47


14 oktober - De Nederlander Dennis V. W. (40), baatte een drugsplantage uit in Rijkevorsel. Er werden 600 planten gevonden. Er kwam ook een huiszoeking in Hoogstraten waar 200 stekjes en 1,6 kilo marihuana werden gevonden. Ook Willem V. H. (60), een Nederlander uit Hoogstraten en zijn kleinzoon uit Utrecht, waren betrokken bij de exploitatie van de plantage in Rijkevorsel. Er was nog een derde betrokkene. Vrijdag 18 oktober - Op de Hoogstraatsebaan in Sint-Lenaarts zijn twee wagens frontaal op elkaar ingereden waarbij twee vrouwen gewond zijn geraakt. Een 54-jarige vrouw uit Hoogstraten ging om ongekende reden van haar rijstrook af en knalde op de 20-jarige vrouw uit Zoersel. De brandweer van Hoogstraten kreeg bijstand van de collega’s uit Brecht en moest de twee bestuurders uit hun auto knippen. De vrouw uit Hoogstraten werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurster was er minder erg aan toe. Zaterdag 19 oktober - Tussen 17u en 21.15u zondagochtend drongen dieven binnen in een huis in de John Leysenstraat, waar ze juwelen stalen. Ze raakten binnen door een steen door de verandadeur te gooien. Tussen zaterdag 14u en zondag 13u waren mogelijk dezelfde daders aan het werk in Beulken. Dieven sloegen ook daar een raam stuk met een steen en doorzochten de woning. Oktober - In de regio zijn recent een tiental mestkelders onder varkens- en koeienstallen ingestort. Daarbij zijn ook dieren verdronken. Alle kelders waren gebouwd tussen 1990 en 1995. De Boerenbond roept gedupeerden op zich te melden. Ook de brandweer krijgt meldingen binnen. Het gaat altijd om kelders die zijn gebouwd met stenen van dezelfde steenbakker. De Boerenbond heeft weinig hoop dat de gedupeerde boeren de schade ergens kunnen verhalen. Rechtbank - Christel V. (50) uit Meer stond terecht voor het kwaadwillig snoeien van bomen en struiken bij haar buurman in augustus 2009. Het Openbaar Ministerie vorderde een geldboete. Haar raadsman ging voor de vrijspraak. “Door te snoeien verdwijnen die bomen of struiken nog niet. De bomen zijn opnieuw 6,5 meter hoog”, pleitte de raadsman. Vrijdag 25 oktober - Dieven hebben een auto opengebroken die geparkeerd stond in de Europastraat in Meer. Ze stalen een gordijn. Rechtbank - Het gerecht wil binnenkort een reconstructie houden van de schietpartij bij café Tugas. Kroegbaas Julio Silva liet daarbij het leven. De verdachte, Cesar S.F. (47), blijft nog zeker een maand in de cel. De beschuldiging luidt wel nog altijd moord. Het café in de Gelmelstraat is ondertussen nog altijd verzegeld en zal vermoedelijk niet meer opengaan. Zaterdag 2 november - In een woning aan de Venhoef in Minderhout hebben dieven tussen 15 en 19 uur ingebroken. De dieven doorzochten de slaapkamer van het huis en roofden juwelen. Dindsdag 12 november - Bewoners van de Terbeeksestraat in Meer ontdekten ‘s avonds bij thuiskomst dat inbrekers tijdens hun afwezigheid overdag hadden toegeslagen. Ze hadden de achterdeur geforceerd en een laptop meegenomen. Vrijdag 15 november - Kurt E. (23) uit Hoogstraten blijft nog even in voorhechtenis. De man wordt verdacht van moord op de 65-jarige Staf Rosiers uit Meer, die sinds april vermist is. Het lichaam van Staf Rosiers is nog niet gevonden, maar E. kende hem goed en zou twee dagen na de verdwijning de auto en mobilhome van de vermiste verkocht hebben.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 67

DHM_december_343.indd 67

21-11-2013 10:28:47


HVV met steun van de supporters In de thuiswedstrijd tegen Dessel was het van moeten. Bijna 1800 toeschouwers zagen dat opnieuw de tegenstander sterker bleek. Verlies betekende een kloof van 6 punten met de 16de in de stand. Tegen Wezet kan die kloof voor een stukje gedicht worden, maar het wordt sowieso een zwaar seizoen voor onze Rooikens. In de wedstrijd tegen Dessel geraakte Hoogstraten opnieuw niet aan de 3 punten. Na de wedstrijd stak Guido Brepoels, de trainer van de tegenpartij, de loftrompet over de 39-jarige Bart Goor. Hij bewonderde zijn werkkracht, zijn inzet en zijn organisatietalent. Dank zij hem konden de verwachte aanvalsgolven worden afgebroken in de 2de helft. Hoogstraten speelde 73 minuten met een speler meer na de uitsluiting van een verdediger. Ook Regi Van Acker hoopte dat één van zijn spelers zou opstaan om de lijnen uit te zetten, een patron zeg maar. Daar schuilt momenteel de zwakte van de ploeg. Hoewel Hoogstraten vorig jaar zeer mooie resultaten neerzette en de ploeg met veel punten voorsprong kampioen speelde, was HVV in het veldspel niet altijd heer en meester. Nu, in 2de nationale, komt aan de oppervlakte dat de ploeg het bijzonder moeilijk heeft om een voorsprong te verdedigen of om een meerderheidssituatie om te zetten in kansen. Een snellere opbouw van achteruit zou de vrije man op het middenveld moeten vinden om zodanig de spelers in de voorste linie op een juiste manier aan te spelen. Dan zouden er meer kansen komen. Een patron op het middenveld, die de bal opeist, enkele spelers naar zich toetrekt en dan ook een vrije man kan aanspelen, ontbreekt.

HVV – WS Brussels 1 – 2

HVV – Dessel

Hoogstraten begon gedreven en speelde een prima eerste helft maar met weinig kansen. Enkel Traoré kreeg een mooie kans. Na de pauze kreeg HVV en strafschop en Traoré kon scoren in de herneming. 4 minuten later stond het alweer gelijk en net voor tijd maakte de knap spelende Courgnaud de winningstreffer.

Tegen Dessel en Wezet zou HVV punten pakken om te kunnen aansluiten in de rangschikking. Dessel kwam na een kwartier met 10 man te staan na de uitsluiting van Vanherberhen voor een fout op Traoré. Met 10 spelers kwam Dessel op voorsprong en het was een zeer knappe actie van Roy Van der Linden die leidde tot een doelpunt van Tilburgs. In de 2de helft moest Hoogstraten het verschil kunnen maken tegen 10 spelers van Dessel, maar dit gebeurde niet. Integendeel, het was Dessel dat nog 2 maal scoorde.

Lommel United – HVV

2–1

Ook in Lommel was het pijnlijk voor Hoogstraten. Op het halfuur kwam HVV op voorsprong na een voorzet van Tilburgs die in eigen doel werd gewerkt door een verdediger van Lommel. Na de pauze zette United meer druk maar toch kwamen er verschillende kansen om de overwinning veilig te stellen. Neven kopte de gelijkmaker binnen en 3 minuten voor tijd lukte Regales de winnende treffer. Het slotoffensief van Hoogstraten bracht niets meer op en voor de zoveelste keer bezweek HVV in de slotfase.

1–3

Wedstrijden Zaterdag 30 november 20 uur Virton – Hoogstraten VV Zaterdag 7 december 20 uur Hoogstraten VV – E. Aalst Zaterdag 14 december 20 uur St.-Truidense VV – Hoogstraten VV

Maar niet getreurd. Iedereen wist op voorhand dat 2de nationale, met zijn profploegen, moeilijk zou zijn. Het is een grote verdienste om al zo dikwijls op voorsprong te zijn gekomen. Het is een prestatie op zich wanneer de tegenstrever fouten dient te maken die een rode kaart opleveren. De trainer geeft het niet op en de spelers zullen strijden voor elk puntje en verdienen de volle steun van de supporters.

Tubeke – HVV

0–0

Na de overwinning tegen Roeselare wilde HVV ook op verplaatsing zegevieren. Voor de 2de maal op rij kon achteraan de nul gehouden worden. Belangrijk. Een erg bedrijvige Segers zorgde voor kansen maar er werd niet gescoord. Nog voor de rust werd de thuisploeg herleid tot 10 spelers . Hoogstraten eiste de bal op maar kon niet profiteren van de numerieke meerderheid zodat met een dubbel gevoel de terugreis werd aangevat.

Lommel United HVV - Ben Van Bael bokst de bal weg. Van Gansen, Engelen, Schrauwen en Van der Linden gaan in duel.

68 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 68

21-11-2013 10:28:47


sport

Ben Van Bael: 250 wedstrijden voor rood-wit Op 16 november speelde Ben Van Bael thuis tegen CS Visé (Wezet) zijn 250ste officiële wedstrijd voor ‘de Rooikens’. HVV heeft zijn jubilaris, samen met echtgenote Hilde en zoontje Cas, op gepaste wijze gevierd. Jaar op jaar viert HVV een jubilaris. Jimmy Fockaert en Koen Gommers waren de vorige jubilarissen maar deze maal was het een echt jeugdproduct. En er zullen er nog volgen! Het geeft duidelijk weer dat Hoogstraten zijn eigen (streekgebonden) spelers kansen wil blijven bieden, zelfs in tweede nationale! Hopelijk treden onze huidige (en toekomstige) jeugdproducten in de voetsporen van deze voorgangers en spelen ook zij een aanzienlijk palmares bijeen in deze wondermooie club. Geduld en clubliefde zouden hand in hand moeten gaan… Ben, geboren op 5 maart 1983, kwam in het seizoen 2001-’02 bij de A-kern, als doublure voor doelmannen Stan Van Gestel en de, op aangeven van toenmalig trainer Hantson aangeworven Cloots. HVV kent een rampseizoen (de trainer wordt vervangen door trainer Luc Maes) en tuimelt na 16 seizoenen uit derde nationale. Wat er dat seizoen wel goed aan was: beloftevolle jongeren krijgen de voorkeur op falende ‘vaste waarden’ en zodoende debuteert Ben op Malde-

gem (1-1) op 19-jarige leeftijd. Zijn vuurdoop voor eigen publiek (een van zijn mooiste herinneringen) krijgt Ben de week nadien, tijdens de derby tegen Turnhout. De kranten titelen unaniem: “Van Bael keept een fabuleuze wedstrijd”! De volgende twee seizoenen is Ben vaste waarde onder trainer Eddy Van de Ven, met respectievelijk 30 en 26 volledige wedstrijden. Niet verwonderlijk dat hij opgemerkt wordt door toenmalig tweedeklasser RS Waasland. “Ik vond dat ik de kans om naar tweede nationale te verkassen niet mocht laten liggen. Als jonge gast moet je zo’n mogelijkheid altijd pakken. Het sprookje duurde echter maar 1 seizoen, omdat ik geen toekomstperspectief had bij Waasland. Ik speelde er té weinig en de concurrentie was zéér groot. Ik had te weinig kans om het volgende seizoen aan spelen toe te komen en dacht dat het beter was om naar een club te gaan waar ik terug speelgelegenheid zou krijgen”. In de zomer van 2009, na 4 mooie seizoenen bij Sint Lenaarts, komt Ben terug naar de club waar het voor hem allemaal begonnen is. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik kon terug naar HVV en die kans heb ik met beide handen gegrepen. Hoogstraten was een ambitieuze, stabiele club in (opnieuw) derde nationale met een mooie uitstraling. De keuze was dus snel gemaakt”. Spijt hoefde Ben daar niet van te hebben, want onder trainer Braeckmans en keeperstrainer Nuijten stond hij alle 36 wedstrijden dat seizoen onder de lat. Ook zo onder trainers Wilmssen en Van Acker en keeperstrainer Van den Borne. “Elke (keepers)trainer legt zijn eigen accenten

en heeft zijn eigen methodes. Elk van die trainers heeft dus een belangrijk aandeel in de afgelopen succesvolle periodes van de Rooikens met de titel van vorig seizoen als absolute climax! Mijn persoonlijke ambitie is nu zoveel mogelijk punten te pakken in tweede klasse, want Hoogstraten verdient het om daar te zijn. Het is een wondermooie club, ik ben er nog steeds zéér tevreden”! (Patrick Van den Bogaert – RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 69

DHM_december_343.indd 69

21-11-2013 10:28:47


sport

KFC MEERLE Om uit de bedreigde zone te komen, en daar is Meerle toch stilaan in verzeild, zou groenwit enkele wedstrijden als winnaar moeten afsluiten om alzo het zelfvertrouwen een serieuze boost te geven. Nieuwmoer werd nipt verslagen, nederlagen tegen Meer, Zwaneven en Oosthoven, gelijk tegen St.-Jozef, wedstrijden met te weinig puntengewin. Dat Nieuwmoer voor verrassingen kan zorgen moesten de buren uit Meer tot hun grote frustatie de week tevoren ervaren. In die val wou Meerle zeker niet trappen en het begon dan ook sterk aan de wedstrijd, maar de kansen werden niet verzilverd. De bezoekers toonden zich trefzekerder en openden in de 20ste min. de score. De KFC toonde zich de betere ploeg, maar stuitte op een voortreffelijke bezoekende doelman. In de eindfase van de wedstrijd trok de thuisploeg dan toch het laken naar zich toe met doelpunten van Van Gastel en Verbreuken. Eindstand 2-1!

het voordeel van de bezoekers die zich de eerste helft de betere ploeg toonde. De thuisploeg werd dan in de 36ste min. tot tien herleid na een rode kaart voor K.Druyts. Ondanks de numerieke minderheid kwam de KFC dan toch beter in de match en nam het initiatief in de tweede helft. Veel kansen leverde dit niet op. Ook de bezoekers kregen nog rood voorgeschoteld en een counterend Zwaneven kon in een spannende eindfase de cijfers nog opdrijven tot 0-2! De thuiswedstrijd tegen Sint-Jozef leverde een 1-1 gelijkspel op. De thuisploeg nam wel het veldvoordeel voor haar rekening, maar het waren de bezoekers die net voor de rust de opening

wisten te vinden. Via strafschop slaagde de KFC erin om op gelijke hoogte te komen en miste in de slotfase nog een unieke kans om de zege binnen te rijven. Op het veld van subtopper KSK Oosthoven moest Meerle dan weer met 3-1 cijfers het onderspit delven. (rel)

Wedstrijden Zondag 1 december 14.30 uur KFC Flandria – KFC Meerle Zondag 8 december 14.30 uur KFC Meerle – Horendonk FC Zondag 15 december 14.30 uur FC Merksem – KFC Meerle

Zou men een verlengstuk kunnen breien in de derby van de Noordhoek, Meer-Meerle! Beide ploegen stonden alleszins gemotiveerd aan de aftrap. De thuisploeg had een beter beginkwartier, daarna kwam groenwit zijn woordje meespreken en dwong enkele mooie kansen af. Na een misverstand in de verdediging werd het toch 1-0 voor de gastheren. De KFC sloeg terug via Raf Gysels in de 18de en 35ste min. en kon deze voorsprong aan de rust verrechtvaardigen. Na de pauze toonde Meer zich het bedrijvigst en scoorde met een lucky-goal de 2-2. Groenwit versierde nog enkele kansen, maar het was weer Meer, tot tien spelers herleid na een rode kaart voor Adriaensen, dat in de laatste minuut van de blessuretijd in extremis nog de overwinning wist weg te kapen. Een gelijkspel was misschien wel de juiste weergave van deze faire derby geweest. Misschien tegen Zwaneven meer geluk? Na twee minuten was het reeds raak, maar wel in

Geen houden aan voor de Meerlese doelman Verheyen tegen het schot van Wout Janssens in de derby van de Noordhoek en meteen stond de 2-2 op het bord

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

70 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 70

21-11-2013 10:28:48


sport

MINDERHOUT VV MVV blijft verrassend goed meedraaien in 2de provinciale B. In het eindklassement van de eerste periode vindt men groenwit terug op een riante zesde plaats met een totaal van 16 punten. Vijf gewonnen matchen, vier verloren en één gelijk. Ook de 2de periode is succesvol ingezet met overwinningen tegen Linda Olen en Brasschaat met een 4de plaats in het klassement als beloning. Bij leider Merksplas stond MVV voor een zware, maar geen onmogelijke opdracht. Reeds in de 10de min. wist Wim Adams de weg naar de netten te vinden met een rake kopstoot. In de 35ste min. lukte de thuisploeg de gelijkmaker en vlak voor de pauze bracht Thomas Mertens de bezoekers weer op voorsprong en dit mocht zeker verdiend genoemd worden. Na de rust verloor MVV al vlug Aznag met rood en de wedstrijd kantelde. In de 65ste min. viel de 2-2. Merksplas ging verder op zijn elan en scoorde nog tweemaal. Opmerkelijk, de vier thuisdoelpunten werden alle gescoord door Adriaensen. Na affluiten kreeg Nils Hertogs ook nog rood wegens verbaal protest. Eindstand 4-2! Wuustwezel op bezoek in de Heistraat en dit beloofde ook weer geen gemakkelijke confrontatie te worden. “Concentratie vanaf de eerste mi-

nuut”, luidde het advies van trainer Leffelaer en dat hadden de spelers goed begrepen. Pas gestart en Jens Lenaerts zorgde met een omhaal voor de 1-0. Even later zorgde diezelfde Jens voor de 2-0! Van een start gesproken! Deze stand bleef behouden tot aan de rust. In de 54ste min. viel de aansluitingstreffer en vijf minuten later stonden de twee ploegen gelijk. MVV verloor even het noorden, de bezoekers profiteerden ervan en 2-3. Tom Adams bracht de thuisploeg terug in de wedstrijd en Thomas Mertens wist zelfs de 4-3 overwinning nog veilig te stellen. Nog even suspens in de eindfase, maar de stand veranderde niet meer en zeer belangrijke puntjes voor MVV. Op bezoek bij hekkensluiter Lentezon Beerse en daar mocht zeker niet verloren worden. In de beginfase kreeg Iwein Moorkens enkele kansen voorgeschoteld die precisie misten, maar in de 18de min. stond zijn vizier wel in de goede richting en 0-1. In de 35ste min. werd een loepzuivere fout in de zestien op diezelfde Iwein weggewuifd door de scheidsrechter en met deze stand zocht men de kleedkamers op.Wind in de rug tijdens de tweede helft en Hassounfi Souliman zorgde voor de 0-2 in de 75ste min.! MVV was nu helemaal gelanceerd en Thomas Mertens legde in de 83ste

min. de 0-3 eindcijfers vast. De verplaatsing naar Linda Olen legde geen windeieren voor MVV. Reeds in de 5de min. legde Thomas Mertens via de rug van een thuisspeler de 0-1 binnen. MVV bleef toonaangevend en in de 23ste min. was het opnieuw raak via Iwein Moorkens en met deze stand kon men gaan rusten. Een ander Linda Olen in de tweede helft en de aansluitingstreffer liet niet op zich wachten in de 60ste min.! Even later verscheen zelfs de 2-2 op het bord. Dan volgde er rood voor een thuisspeler en Thomas Mertens wist een vrije schop handig over het muurtje in de korte hoek binnen te plaatsen. De scheidsrechter liet dan nog een zestal minuten overspelen, maar de 2-3 bleef op het bord. De wedstrijd tegen de parkjongens uit Brasschaat bracht weer drie puntjes bij na een match die eindigde op een 1-0 overwinning. MVV zit in de winning mood!(rel)

Wedstrijden Zondag 1 december 14.30 uur Minderhout VV – KFC Zoersel Zondag 8 december 14.30 uur Loenhout SK – Minderhout VV Zondag 15 december 14.30 uur KSK Kasterlee – Minderhout VV

Supporters voor de Duivels

Op vrijdag 11 oktober kwamen heel wat jeugdspelers van MVV afgezakt naar de kantine om samen te supporteren voor de Rode Duivels. En het heeft geholpen want ze hebben gewonnen zoals u weet. De wedstrijd was te volgen op een groot scherm en de ambiance zat er dik in. De best verklede voetballer kreeg een prijs dus iedereen had zijn best gedaan om er zo duivels mogelijk uit te zien. (pdn) DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 71

DHM_december_343.indd 71

21-11-2013 10:28:48


sport

KVNA WORTEL

KFC MEER

KVNA Wortel - DOSKO 1 - 2 De bezoekers hadden aanvankelijk het meest balbezit. Na een kwartier werd Wortel het gevaarlijkst. Onze spelers stuitten echter op de bezoekende doelman. Hij pakte zelfs een strafschop van Dennis Rosiers. Enkel tegen het snoeiharde schot van Willem Horsten in de 38e minuut had hij geen enkel verhaal. Spijtig dat DOSKO, bij hun enige noemenswaardige kans, nog gelijk maakte. De groen-witten kwamen weer het best uit de kleedkamer. Eerst raakten ze de paal, zelf na een rode kaart en in numerieke minderheid bleven ze aandringen. Willem Horsten kon niet profiteren van het enige foutje van de doelman en het waren de bezoekers, die op voorsprong kwamen. In de laatste minuten speelde Wortel nog enkele mooie kansen bij elkaar maar stuitte weer op de klasrijke en ervaren keeper die zich matchwinnaar mag noemen.

Maria ter Heide - KVNA Wortel

1-2

Door het gelijkspel, in het onderlinge duel, tussen DOSKO en Zandvliet was Maria ter Heide al zeker van de eerste periodetitel. Toch was het Wortel dat best startte met een knappe voorzet van Dennis Rosiers maar Hans Peeters kraakte zijn schot. Zelfde speler trapte nog eens nipt naast. Onze jongens werden zenuwachtig door de wel zeer partijdige ref en slikten vele gele kaarten. De thuisploeg kon enkel dreigen op stilstaande fazen. Direct na de pauze was Ruud Luijten het vlugst bij de bal en verschalkte knap de keeper. De thuisploeg wrong een niet te missen kans de nek om. Aan de overkant verdubbelde Hans Peeters in de 75e minuut op voorzet van Dennis Rosiers de score. Het werd nog zeer spannend wanneer de thuisploeg in de 81e minuut na een verre inworp de aansluitingstreffer maakte. Gelukkig bleef onze verdediging koel en hield stand. Zo behaalde Wortel een deugddoende overwinning tegen een tot dan toe ongeslagen leider. Alle linies sloten goed aan en vooral het middenveld, onder commando van Brent Van Gestel, speelde op nivo.

KVNA Wortel – KSK Donk 4 - 2 De bezoekers waren veruit het beste team toch kwam Wortel op voorsprong na een dubbelpass tussen Ruud Luijten en Maarten Adriaensen. Wortel putte hier moed uit en in de 36e minuut verdubbelde Ruud Luijten de voorsprong. Donk milderde nog na een klutsbal. Na ongeconcentreerd verdedigen kwamen de bezoekers via een vrijschop op gelijke hoogte. Deze gingen op hun elan verder maar werden op tegenaanval gecounterd met Hans Peters in de hoofdrol. Eerst scoorde hijzelf en schotelde daarna Bert Tilburgs het vierde doelpunt voor. Tussendoor zagen we ook een attente doelman Tom Van Den Broeck. De sterk voetballende bezoekers verdienden zeker meer.

Kalmthout - KVNA Wortel 1 - 2 In de eerst helft , met weinig doelkansen, was een goed acterend Wortel wel het beste team en kwam langs Ruud Luijten verdiend op voorsprong. De thuisploeg joeg op de gelijkmaker toch was het een bedrijvige Ruud Luijten die tweemaal, telkens op pass van Dennis Rosiers, op de doelman strandde. Deze laatste haakte een doorgebroken speler en werd met rood uitgesloten. Met 10 nam de thuisploeg veel risico en maakte gelijk met een mooi uitgespeelde aanval. Er waren afwisselende kansen tot Dennis Rosiers een vrijschop in de 78e minuut onhoudbaar intrapte. Hans Peeters kopte nog op de lat. Ook de verdediging moest tot affluiten nog zeer attent zijn. Wortel verloor domme punten tegen staartploegen maar klopte wel de eerste drie in de klassering.

Wisselend succes voor de geelzwarte kleuren de voorbije maand, maar met toch als voornaamste exploot de mooie winstcijfers tegen stadsgenoot KFC Meerle. Een derby die in het verleden de gemoederen weleens naar hogere regionen kon jagen, maar nu uitmuntte door zijn sportiviteit. Wel moesten nederlagen tegen Nieuwmoer, Sint-Jozef, Oosthoven en Vrij Arendonk opgetekend worden zodat Meer toch stilaan afglijdt naar de onderkant van het klassement. De nederlaag bij Nieuwmoer lag wel zwaar op de maag en tegen het beter geklasseerde Zwaneven moest er iets recht gezet worden. Tijdens de eerste helft kreeg Meer de beste kansen via Koen Koyen, Kenneth Van Aelten, Robin Koyen en Danny Pas, maar de bezoekende doelman wist zich duidelijk te onderscheiden. De beste ploeg kreeg de verdiende haver niet en het waren de bezoekers die met 0-1 de rust ingingen en dit via een dubieuze strafschop die ook nog benut werd. In de 55ste min. komt de KFC dan op gelijke hoogte, ook via strafschop die door Danny Pas binnengetrapt werd. Meer dicteerde nu de wet, kreeg nog enkele kansen om de drie punten binnen te rijven, o.a. langs Jef Swaenen die zijn schot op de binnenkant van de paal zag sterven. Eindstand 1-1! De match van het jaar, de legendarische derby Meer – Meerle stond op het programma en zoals de traditie het wil heel wat volk rond het veld. Zenuwen op ’t springen bij de spelers! Koen Koyen zorgde in de 5de min. echter al voor een

De wedstrijden: Zondag 1 december 14.30 u HIH Turnhout - KVNA Wortel Zondag 8 december 14.30 u KVNA Wortel - Berendrecht Zondag 15 december 14.30 u KVNA Wortel – Stabroek. (frbr)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

Een heet standje voor het Meerse doel in de derby tegen Meerle maar doelman Marijn Van Gastel kon het gevaar bezweren

72 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 72

21-11-2013 10:28:48


SPORT zekere ontspanning door de 1-0 aan te tekenen. Het eerste kwartier was geelzwart getint met nog enkele kansen zonder resultaat. Nadien kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd en doelman Marijn Van Gastel liet zijn klasse zien. Toch kwam Meerle langszij in de 20ste min. en rond het halfuur zelfs op voorsprong. Ruststand 1-2! Daar moest wat aan gedaan worden. Jelle Vervoort zorgde voor de eerste actie na de rust, maar zijn doorsteekbal werd door Koen Koyen gemist. In de 60ste min. viel dan de gelijkmaker via Wout Janssens die de bezoekende doelman volledig verraste. In de 65ste min. kreeg Jef Adriaensen rood voor de neus voor het hanteren van de noodrem. Van deze man minder situatie kon Meerle echter geen gebruik maken en beide ploegen leken vrede te nemen met met de 2-2. In blessuretijd gebeurde dan echter het onverwachte. Wout Janssens borstelde in de 94ste min. de bal haarfijn in de bovenhoek van het doel. Een deugddoende 3-2 zege in een uitermate faire derby! Dan naar Sint-Jozef afgereisd! Nooit geen katje geweest om zonder handschoenen aan te pakken. De KFC vertrok zeker niet kansloos. Meer genot het windvoordeel in de eerste helft, maar kon er geen gebruik van maken. Veel middenveldspel zonder veel gevaar. Toch een doelpunt voor de thuisploeg dat een licht overwicht in de 30ste min. in een doelpunt wist om te zetten. Na de rust meer Meerse druk en ook meer balbezit, maar het waren de gastheren die gretig de counter hanteerden en met succes. In de 75ste

min. liep St.-Jozef tot 2-0 uit en Meer zette nu alles op alles. Koen Koyen milderde nog in de 85ste min., maar de 2-1 stand veranderde niet meer. De volgende wedstrijd in de John Lijsenstraat was tegen subtopper Oosthoven. Op een zwaar veld, maar onder een begenadigd zonnetje, nam de KFC het eerste kwartier voor zijn rekening zonder resultaat. De bezoekers keerden dan het tij en in de 34ste min. incasseerde de thuisploeg het eerste doelpunt. Na de koffie, groenwit met het hoofd nog niet bij de wedstrijd, onmiddellijk een koude douche en 0-2! Oosthoven controleerde nu de wedstrijd en liet de gastheren komen, maar tot meer dan wat steriele druk kwam het niet. Veel goede wil bij groenwit dat zeker geen slechte wedstrijd speelde, het tikkeltje geluk ontbrak, maar niemand die de 0-2 nederlaag betwistte. Op Vrij Arendonk kwam men al op zaterdagavond aan de bak en met een fel gehavend elftal leverde Meer daar toch een behoorlijke prestatie af. Het eerste kwartier betaalde men wel bibbergeld, maar nadat de wedstrijd vorderde zette de KFC de voet naast de thuisploeg. Kansen waren er aan beide kanten en lang bleef de 0-0 stand op het bord staan en daar zou iedereen ook mee tevreden geweest zijn. De fatale 90ste min. gooide roet in het eten, op corner zoefde de bal tegen de Meerse netten. Met lege handen huiswaarts, maar zeker niet ontgoocheld over het geleverde spel. (rel)

Wedstrijden Zondag 1 december 14.30 uur Horendonk FC – KFC Meer Zondag 8 december 14.30 uur KFC Meer – FC Merksem Zondag 15 december 14.30 uur KFC Meer – Schoten SK

Voetbalkamp bij KVNA Wortel

Van maandag 28 tot donderdag 31 oktober was het weer grote activiteit op de velden van KVNA Wortel. 72 kinderen tussen 7 en 12 jaar kregen 4 dagen voetbaltraining van een groep ervaren trainers. Veel voetbal maar ook sport en spel stonden op het programma. Iedere middag kregen de sportievelingen gratis soep, geschonken door de plaatselijke beenhouwer en de laatste dag stonden hotdogs op het menu. Op de website www.kvnawortel.be vind je een honderdtal foto’s terug van dit evenement.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 73

DHM_december_343.indd 73

21-11-2013 10:28:49


sport

Crocodile Trophy Extreem mountainbike-avontuur down under David Vermander, Johan Schrauwen en Kristof Schrauwen reden in Australië de crocodile trophy. Dit is de oudste en één van de zwaarste en meest avontuurlijke mountainbikewedstrijden ter wereld. In negen ‘stages’ worden er 900 km geracet met daarin 15000 hoogtemeters. Daarnaast krijgen de renners af te rekenen met de uitdagingen van de Australische Outback. David, Johan en Kristof voelden zich na een jaar lang voorbereiden wel rijp voor deze grensverleggende uitdaging en hierna volgt hun relaas. Voorbereiding

Hekkensluiter

De ‘Croc’ is een wedstrijd, maar ze wil zeker de avontuurlijke deelnemer niet teleurstellen. Elke renner stelt zich min of meer een objectief, waarop hij zichzelf voorbereidt. Johan en Kristof stelden zich een zo hoog mogelijke ranking in het eindklassement voorop, terwijl David het volledig uitrijden van de race als prioriteit stelde. Zo gezegd, zo gedaan. De broers volgden de tips en trainingsschema’s van Mike Mulkens, een zeer verdienstelijke elitedeelnemer in de vorige edities van de Crocodile Trophy. In de loop van het Belgische mountainbike-seizoen bleken de resultaten in wedstrijden chrono-tochten goed te evolueren. Met de talrijk gefietste kilometers kwamen niet alleen de conditie, maar ook de zeer belangrijke materiaalkennis.

Naast de aandacht voor de titelstrijd onder de eliterenners, ontwikkelde er zich al snel een publieke sympathie voor de vastberadenheid van ons derde teamlid, David Vermander. Het kostte hem dagelijks gemiddeld twee a drie uur meer om de geplande rit af te werken. De langste tocht vroeg hem tien uur afzien onder een verschroeiende zon. Omdat het na 18u al donker werd en omdat de ‘trageren’ het middageten steeds weer misten, besloot de organisatie om de laatst geklasseerde rijders een uurtje vroeger te laten starten. Het was vanaf dan telkens een leuk moment in de race wanneer Johan en Kristof, David konden passeren zo rond de 70ste kilometer. Het hoogteprofiel van de voorlaatste etappe was vlak tot aan de 75ste kilometer. De laatste 40 waren stevig klimmen en dalen. Zo rond de zestigste kilometer zag David de kopgroep van de race naderen. Het waren Kristof, Johan en een derde renner! “Alles geven! De mannen nog even uit de wind zetten en aan een ritzege helpen!” dacht David. 35km/u ...40km/u... Blijven gaan! ... Ka-

Gevarieerd parcours De verschillende etappes werden in het tropische noordoosten van Australie afgewerkt. De race ging van start met een proloogetappe op de ‘singletracks’ van het wereldbekercircuit van Smithfield. Een filmpje op www.passionforwood.be geeft de funfactor weer van dit aangelegde parcours. Johan ging in de M1 categorie van start met een eerste plaats, goed voor een leiderstrui en een felbegeerde boemerang als trofee. De volgende dag vertrokken het tentenkamp en de riders vanuit Cairns naar Lake Tinaroo. Dit was een etappe door het regenwoud vanaf de kust naar de outback. Het hoogteprofiel in veelal stijgende lijn betekende klimmen, dalen en nog meer klimmen. Op het podium van de masters 1 heeft de Oostenrijker Mario Farberbock vanaf deze etappe zich telkens het hoogste schavot toegeëigend. De gebroeders Schrauwen hebben hem vaak geflankeerd, Kristof wist zich bij elk van de negen etappes op het podium te werken. De verdere ‘stages’ omvatten vele technische steile klimmen en afdalingen, spectaculaire ‘river-crossings’ en vaak ook de typische gravelwegen met zware ‘corrugations’ (hobbels in het wegdek). De plaatsen die werden aangedaan in chronologische volgorde; Atherton, Irvinebank, Mount Mulligan, Granite Creek dam, het aboriginal-dorp Laura, Hope Vale en als laatste Cooktown.

Het podium na stage 1: Johan, Kristof en Mario Farberbock pot! ... En toen: Kristof en Johan zetten zich aan de rand van de weg, voor een plaspauze ... “what the f***?!” dacht David. Het peloton kwam voorbij en de broeders sloten weer aan. Krachten spa-

Johan en Kristof in actie

74 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 74

21-11-2013 10:28:49


sport ger. De pijn van de alsmaar zwellende wonde was ondraaglijk. De zevende rit was een relatief korte tijdrit, die door Johan rechtstaande werd uitgereden. De achtste was weer loodzwaar. 115 km op zwaar terrein, zonder dat je fatsoenlijk op je zadel kan zitten ... een nachtmerrie. Als bij wonder dat deze rit toch vervolledigd werd, moest er ‘s avonds toch eens nagedacht worden of dit wel verder kon. Van opgeven geen sprake! Johans zadel werd dwars gemonteerd. Zo kon hij de laatste etappe van 50km al steunende op zijn zadel uitrijden. Nu ja, uitrijden ... evident was het niet. Bij een technische passage raakte hij alweer betrokken bij een valpartij. De draadjes op de elleboog waren eraan voor de moeite. Na het uitrijden op karakter bezocht Johan zo spoedig mogelijk de plaatselijke kliniek. Ondertussen bij aankomst in Belgie is ook zijn poepwonde met spoed ‘chirurgisch’ verzorgd. Wilskracht en volharding, het zijn mooie kwaliteiten! Onze grenzen zijn verlegd. Een avontuur was het zeker! Kristof - RB

ren en verdelen noemen ze dat. David vertelde het voorval ‘s avonds met zulk charisma dat het verhaal ook bij de slotceremonie nog eens werd opgerakeld door een sportjournalist van SBSAustralia, een belangrijke sportzender aldaar.

De moraal; bloed, zweet ... maar geen tranen! Je weet het op voorhand, maar hoopt steeds op het beste. Ongelukken, ongemakken en morele dipjes komen er. In ons team kreeg eenieder z’n problemen te verwerken. Een gebroken ketting, lekke banden, afgeknelde zenuwen, afgeknelde bloedvaten, blaren en schaafwonden op diverse ledematen, ... allen staan ze in schril contrast met wat Johan te verduren kreeg. Een val tijdens de derde etappe resulteerde in een gapende wonde op z’n elleboog. Drie draadjes onder plaatselijke verdoving, een pijnstiller en een morele opkikker verzekerde de verderzetting van het avontuur. De ontwikkeling van zadelpijn in het tweede deel van de race was voor hem veel er-

David Vermander in actie

Marathon Kasterlee Met het vallen van het blad, wordt elk jaar omstreeks de tweede of derde zondag van november de marathon van Kasterlee georganiseerd. Deze maal was het een jubileumuitgave, namelijk voor de 10de keer, op zondag 17 november. De voorinschrijving op deze marathon was reeds enkele dagen voor de einddatum afgesloten wegens haar succesformule. Een gemoedelijke sfeer, de prachtige natuur van Kasterlee, een sterke organisatie, en een donker biertje met een spaghetti na de wedstrijd voor alle deelnemers van de halve en de hele marathon, wat wil de sportieve loper nog meer. Topprestaties moet je hier niet verwachten, want het parcours bestaat deels uit onverharde paden

en boswegen, zelfs een stukje over maïsland, gecombineerd met flinke slijkplassen en een glibberig bruggetje. Voor zover bekend, stonden 6 lopers uit groot Hoogstraten aan de start van de hele marathon en bereikten zij ook allen de finish. Meer info en foto’s kan u bekomen op www.marathonkasterlee.be .

Uitslagen (bruto-tijden): Hans Raats (Hoogstraten): 3:04:01 Tinne Sprangers (Hoogstraten): 3:46:51 Harrie Hendrickx (Meerle): 4:01:39 Marc van Alphen (Meersel-Dreef): 4:03:33

Jef Jacobs (Meersel-Dreef): 4:05:11 Jos Van Bavel (Hoogstraten): 4:19:26. Voor de deelnemers aan de halve marathon kunnen er geen uitslagen worden meegedeeld wegens onvolledige informatie. Ondertussen stond ook nog Jan Hendrickx (Hoogstraten) aan de start van de kustmarathon van Zeeland, de mooiste en zwaarste marathon van Nederland, langsheen de Zeeuwse kust, door bos, over dijk en duin, en met diverse hoogte verschillen, op 5 oktober 2013. Hij finishte in een eindtijd van 3:07:00. Meer info op www.marathonzeeland.nl . (JJ)

Ponymennen - Team Bax derde op WK in Frankrijk Van 31 oktober tot 3 november 2013 werd in Pau in Frankrijk het wereldkampioenschap ponymennen georganiseerd. Het team Bax, met hun vierspan pony’s, uit Meerle eindigde op de vierde plaats met slechts 0,05 punten minder dan het span dat derde eindigde. Dus net geen podiumplaats. Het WK werd gewonnen door Bram Chardon (Nederland) met 106,71 punten, tweede was Dobrovitz jr (Hongarije) met 121,47 punten, de derde plaats was voor Bucher Tobias (Duitsland) met 125,81 punten en de vierde plaats, zoals gezegd, was voor het team van Tnne Bax met 125,66 punten. Wij wensen het ganse team proficiat met hun mooi behaalde resultaat, een knappe prestatie. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 75

DHM_december_343.indd 75

21-11-2013 10:28:49


sport

Belgisch record voor Pat Leysen In het weekend van 19-20 oktober, stond lange afstandsloper Pat Leysen aan de start van het Belgisch kampioenschap 24-uur, welke dit jaar werd gehouden in Nijvel. Eén maand daarvoor had de 55-jarige atleet nog in de Spartathlon, een Griekse loopwedstrijd van Athene naar Sparta over een afstand van 246 km, moeten uitstappen. Fysiek was hij in orde, maar het juiste mentaal gevoel was niet sterk genoeg in deze klassieker voor ultra-marathonlopers. Uit deze mislukking putte hij echter kracht om sterk gemotiveerd aan de titelstrijd te beginnen. Al wie deelneemt aan belangrijke wedstrijden kan hierover meespreken, als de moraal goed is, dan volgt de rest vanzelf. Na 10 uur lopen, stond Pat Leysen comfortabel aan de leiding met een afgelegde afstand van 107 km. Met een voorsprong van 10 kilometer op nummers twee en drie was het zaak de tegenstand geen hoop op terugkeer te geven. Dood te gaan zonder dit te laten merken, mentaal te vechten om het gevoel van leegte en uitputting te weerstaan. De nacht is lang maar goed verlicht, het bruisende muziekpodium is stilgevallen, supporters kruipen wat dieper in hun dekens, biertjes worden warme koffie, en korte mouwen worden al lopend gewisseld voor langere. Doodgaan, opnieuw doodgaan en toch doorzetten, dat is het credo van de ultraloper. En overleven is de boodschap.

Pat Leysen wint overtuigend zijn tweede Belgische titel 24-uur, met de Tricolore in de hand tijdens zijn laatste ronde. Rondjes van 1,1 km draaien op automatische piloot. Niet stoppen want dan slaat de motor niet meer aan. De klok zo tergend traag zien schuiven. Om 8.00 uur priemt het ochtendlicht door dreigende wolken. Nog (maar) 6 uur te gaan, deze titelstrijd mag niet meer mislopen. Mouwen opgestroopt en een laatste chocomelk. Enkele bekenden komen hem aanmoedigen langs de omloop, dat leidt af en geeft de uitgeputte atleet moed.

Na 24 uur is de eindoverwinning voor hem. Pat Leysen is de nieuwe Belgisch kampioen met daarboven op ook nog een nieuw Belgisch record van 221,114 km in zijn leeftijdscategorie M55+. Het nieuwe record is 133 meter verder dan het vorige. Als extraatje verdient hij ook nog de bijhorende selectie voor het WK. Voor Pat Leysen was het zijn tweede titel, want in 2008 werd hij op de piste in Schaarbeek al Belgisch kampioen met een afstand van 230,829 km. Proficiat, Pat. (JJ)

Marathon Etten-Leur De herfstmarathon van Etten-Leur, gehouden op zondag 27 oktober, heeft zijn naam niet gestolen. Wind en regen waren voldoende aanwezig om de aanwezige lopers het sportleven wat zuurder te maken. Deze marathon werd reeds voor de 31ste keer georganiseerd en is stilaan een echte najaarsklassieker geworden, bekend om zijn mooie parcours en bruisende sfeer. Drie sporters uit onze regio konden in deze wedstrijd succesvol de finish bereiken. Het werden geen wereldtijden, maar het blijft toch een geweldige prestatie.

Uitslagen: - Dries Van Bavel (Minderhout): 3:40:36 - Jef Jacobs (Meersel-Dreef): 4:07:14 - Cees Voesenek (Meersel-Dreef): 5:00:30. Meer info: www.marathonbrabant.nl . (JJ)

Dries Van Bavel (startnummer 22) in actie tijdens de herfstmarathon van Etten-Leur

76 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 76

21-11-2013 10:28:50


sport

Handboog - Castelré één maat te sterk

Vrede en Eendracht Castelré wint de Herfstklassieker. Voor de 3&ste maal reeds werd ook nu in oktober de Herfstklassieker geschoten op de doelen bij Jos Verbaeten aan de Bredaseweg in Minderhout. Elke donderdag in de maand oktober was het aantreden geblazen. Er deden dit jaar 10 ploegen mee van elk drie schutters per ploeg. De vereniging Vrede en Eendracht uit Castelré nam met het grootste aantal ploegen deel, namelijk drie. De schutters schieten er naar hun gemiddelde van de de klassering van de Noorderbond. Na iedere 10 schot krijgt men een andere tegenstander. Men kan tijdens gans deze wedstrijd 88 punten behalen . Het werd een gezellige en sportieve wedstrijd. Zo vertelde voorzitter Frans Roelen van Vrede en Eendracht . Hij is super fier over zijn club, die op dit ogenblik maar liefst 35 actieve en 13 ereleden telt. Vrede en Eendracht won dit jaar, net zoals in 2012 de Herstklassieker. (FR/fs)

Oase

Op de foto de winnende ploeg van Vrede en Eendracht met v.l.n.r.: Bert Strijbos, Sanne Geerts Sanne en Cees de Rooy uit Baarle Nassau.

schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

DHM_december_343.indd 77

25-01-2011 21:21:03

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 77

21-11-2013 10:28:50


HALVE EEUW GELEDEN - NOVEMBER 1963

1913

NOVEMBER 1913

78 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 78

21-11-2013 10:28:51


DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 79

DHM_december_343.indd 79

21-11-2013 10:28:52


De film De Nieuwe Wildernis draait op het ogenblik van schrijven al acht weken in de bioscopen. Het is een prachtige impressie van hoe mooi natuur ook in onze lage landen nog kan zijn. Ook in bezoekerscentrum De Klapekster vertoonden we de film met groot succes. Natuur is indrukwekkend en boeit mensen. Afgaand op de grote aantallen mensen die tijdens hun vrije tijd de natuur opzoeken is het duidelijk dat mensen ook grote behoefte hebben aan groen en aan rust en stilte. Natuurpunt zorgt daar voor.

Fotowerkgroep De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert regelmatig uitstappen om natuurgebieden letterlijk door de lens te verkennen. Op 24 november staat het gebied De Mosten op het programma. Het is een gebied dat zich uitermate leent voor het maken van landschapsfoto’s en telefotografie van overwinterende watervogels ... Geïnteresseerden verzamelen met fototoestel om 9 uur aan het infobord van recretiedomein De Mosten. Info: Wim Verschraegen - Gsm: 0497/28 18 66 Mail: verschraegen.wim@telenet.be De fotowerkgroep gaat ook graag op (foto) café. Op 20 december staat zo’n avond op het programma in bezoekerscentrum De Klapekster. Daar worden ingezonden foto’s besproken en allerlei fototips en informatie uitgewisseld. Deze keer is het thema Landschappen. Er mogen maximum 5 foto’s van bloemen en 5 andere natuurfoto’s worden doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be. Deze foto’s worden gezamenlijk besproken. Het fotocafé start om 20 uur. Info: Wim Verschraegen – Gsm: 0497/28 18 66 - Mail: verschraegen.wim@ telenet.be

Jan Meyers over zijn grote liefde

prachtige Natuurpuntgebied. In het Turnhouts Vennengebied treffen we nog waterlobelia, drijvende waterweegbree en oeverkruid aan. Echte zeldzaamheden in Vlaanderen, die hier hun laatste groeiplaatsen hebben. In het kader van de Europese habitatrichtlijn werd het gebied daarom opgenomen in het Natura 2000 Netwerk. Door de openheid en rust in het gebied voelen weidevogels zich hier thuis. In het Turnhouts Vennengebied leeft de tweede grootste populatie grutto in Vlaanderen en broedt de wulp op de heide en omliggende weilanden tussen het Zwart Water en de Hoogmoerheide. De wandeling start om 14 uur aan de Klein Engelandhoeve in Turnhout (baan Weelde-Statie - Turnhout). Info: Drej Oomen - 0476/53 58 44

Brrrrr.... Finland In bezoekerscentrum De Klapekster wordt op vrijdag 13 december, om 20 uur, een lezing georganiseerd over Finland. Het gaat meer bepaald over het verblijf van Arnold Wittenberg in het Scandinavische land. Begin januari trok Arnold naar het Hoge Noorden. 5 maanden studeren in Finland. Het land van -30°C, donkere grijze dagen, een zon die enkele weken per jaar niet opkomt, sneeuw tot 80 cm hoog en hardrock music. Herinner je je nog de Eurosongfestivalfinale 2006? De winnaars waren de monsterlijke Finnen ‘Lordi’. Welkom in Finland! Waarom zou een mens in godsnaam naar Finland gaan? Arnold heeft het antwoord in petto. De lezing is gratis. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be 033830208

Werken voor meer natuur in het Merkske Natuurpunt Markvallei organiseert op zaterdag 14 december natuurbeheerswerken in het natuur-

gebied De Halsche Beemden. Vrijwilligers voeren werkzaamheden uit in het ‘wastine’-perceel. De hoogste bomen zullen verwijderd worden, daarnaast proberen de mensen van Natuurpunt de open plekjes open te houden zodat een goed microklimaat voor ongewervelden behouden blijft. Het tak- en stamhout blijft op terrein en zal gebruikt worden om houtstapels en takkenhopen mee te maken (schuilplaatsen voor kleine dieren). Iedereen mag een handje mee komen toesteken. Natuurpunt Markvallei zorgt voor heerlijke soep. Handig als je laarzen, handschoenen, eventueel een takkenzaag en grote snoeischaren meebrengt. Deelnemers verzamelen om 09.00 uur aan het infobord van de Halsche Beemden (Hal in Minderhout - Hoogstraten). Info: Bart Hoeymans (0479/79 93 61)

Daar is de Jef weer, nu over Catalonië Jef Leestmans, een van de pioniers van Natuurpunt Markvallei, is weer in het land. Hij komt op vrijdag 10 januari een lezing geven in bezoekerscentrum De Klapekster. Hij richt de focus op Catalonië. Vanaf 20 uur laat hij iedereen gratis meegenieten van het prachtige gebied, en vooral van de prachtige natuur. Jef: “Wilde kusten, verlaten steppes en woeste bergen, dat is Catalonië in het kort. Catalonië is een ideale plaats voor vogeltrek, overwinteraars en speciale broedvogels zoals havikarend, steenarend, rotsklever, brilgrasmus, Provencaalse en baardgrasmus, lammergier, vale gier, oehoe, rotslijster, ... Kortom, elk seizoen is er goed. Wist je dat je er zelfs pijlstormvogels, alken, jagers en stormvogeltjes te zien zijn?” Jef Leestmans behandelt ook de rijke flora en het leven van de reptielen, vlinders, zoogdieren, ... Een slideshow brengt de bezoekers door de mooiste plekjes, zoals de steppen van Lleida, de wetlands van Aiguamolls en de Ebro-delta, de bergen van Alberra en de Pyreneeën. Info: Wim Verschraegen - Gsm: 0497/28 18 66 verschraegen.wim@telenet.be (ao)

In bezoekerscentrum De Klapekster wordt op vrijdag 29 november vanaf 20 uur een lezing georganiseerd over Afrika. Onder de noemer De Grote Slenk laat Hoogstratenaar Jan Meyers ons meegenieten van zijn passie. Zijn bezoek aan een vriend groeide uit tot een passie voor Oost- en Centraal-Afrika. Een lezing over het ontstaan van de grote slenk met zeer diverse landschappen, flora en fauna tot gevolg. Landen die aan bod komen zijn Uganda, Rwanda, Kenia, Zuid-Tanzania en Malawi. De toegang is gratis. Meer info: bc.deklapekster@natuurpunt.be of 03 383 02 08.

Wandeling in Turnhouts Vennengebied Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 8 december een natuurwandeling in het Turnhouts Vennengebied. Marc Smets wordt de gids in dit

Vorige maand werkten vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei op de heide in Wortel-Kolonie. De jonge berkjes en dennetjes werden vakkundig verwijderd om de heide te vrijwaren.

80 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 80

21-11-2013 10:28:52


Hanneke Stoffels Absurde en ludieke artikels van in en rond Hoogstraten. Vat het niet te serieus op, het zijn allemaal verzinsels!

GB nu ook parkeerplaatsen voor mensen met baby’s Hoogstraten - De GB is verhuisd. Twintig meter verwijderd van hun vorige locatie om precies te zijn. Toch komt er heel wat bij kijken. Een modernere inrichting van hun winkel, nieuwe producten en een heel nieuw systeem aan de kassa’s. Ook de parking moest eraan geloven. GB supermarkets verwacht een vloedgolf aan nieuwe klanten, daarom hebben ze een enorme parking bijgebouwd. Aangezien deze parking echt gigantisch groot geworden is, moesten er maatregelen genomen worden. Zoals speciale plaatsen voor gehandicapten. Maar dat is niet het enige… ‘We kregen al langer klachten van moeders die hun auto niet meer bij de ingang van de winkel konden parkeren,’ zo zegt Mark Cruydeniers, manager van de GB-vestiging in Hoogstraten. ‘Normaal gezien zijn er enkel speciale plaatsen voorzien voor mensen met een handicap, we gaven hier dus eerst geen gehoor aan. Maar toen we op een dag een grote groep huismoeders aan onze winkel zagen protesteren, hebben we een compromis kunnen sluiten.’ ‘Huisvrouwen met jonge kinderen hebben het niet gemakkelijk. We moeten wassen, strijken, kuisen, koken en ondertussen ook nog voor de kinderen zorgen. De dag is soms gewoon te kort om alles gedaan te krijgen. Daarom eisen ook wij parkeerplaatsen vlak bij de ingang,’ vertelt huisvrouw Anja Verboven. Meneer Cruydeniers kwam met een idee, ‘We dachten eraan om hetzelfde systeem in te voegen als bij gehandicapten. Dat is dan geen gehandicaptenkaart, maar een babykaart. Toen we erachter kwamen dat daar misbruik van gemaakt kan worden (Je kan de kaart blijven gebruiken als je kinde-

NUTTELOZE WEETJES

Foto genomen op de parking van de nieuwe GB in Hoogstraten op 11 november. ren ouder worden, nvdr.), kwamen we met de perfecte oplossing! Je legt voortaan gewoon je baby op je dashboard zodat iedereen kan zien dat je legaal geparkeerd staat!’ Dit systeem stoot nog tegen de borst van enkele vrouwen, maar de vernieuwde GB is er zeker van dat alles nu op zijn pootjes terecht zal komen!(hs)

De albatros kan tijdens het vliegen slapen

Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? wordt vernoemd is de kat. Je niet aan je elleboog kunt likken? Diamanten bestaan uit koolstof en kunnen Coca-Cola oorspronkelijk groen was? En branden. Als ze verhit worden tot 800 graden vroeger cocaïne bevatte? Celsius veranderen ze in grafiet. Een koe wel een trap op kan, maar niet af?

Het enige huisdier dat niet in de Bijbel

Hunker Bunker

Dat een varken fysiek niet in staat is om

naar de lucht te kijken? Een krokodil wel 2 jaar zonder eten kan? Vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen als mannen?

door reinhart

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 81

DHM_december_343.indd 81

21-11-2013 10:28:52


agenda

TENTOONSTELLINGEN Tot 22 december WAARDE SPORTVRIEND, tentoonstelling over sjotters, coureurs en andere sportievelingen in het Hoogstraatse in het Stedelijk museum. Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur of na afspraak

Zaterdag 14 en zondag 15 december KERSTSHOPPING van de winkeliers met GLUHWEINFESTIVAL aangeboden door de horeca, telkens van 10 tot 18 uur. Info.: 0497 41 40 29. Zaterdag 21 december KERSTCONCERT met ensemble VOCANT om 20 uur in de Sint-Katharinakerk. Inkom 12,50 euro (VVK 10 euro). Organisatie Davidfonds. Dinsdag 24 december KERSTMAAL voor mensen die minder hebben in VTI Spijker. Helpen en financieel steunen kan. Zie elders in dit blad. Woensdag 27 december OPTREDEN van SCALA in de Sint-Katharinakerk. Het vermaarde meisjeskoor brengt hun ‘best of’ en nieuwe hits. Tickets langs scalahoogstraten.be. Zondag 5 januari NIEUWJAARSCONCERT door het Euregio Jeugdorkest om 15.30 uur in de Rabboenizaal.

199

MEERLE Zondag 1 december SINT NIKLAAS in Meerle, vanaf 14.30 uur. Inschrijven op het nummer 03 315 90 83 Zaterdag 7 december DORPEL FOR LIFE ten voordele van “Haiyan 21-21” tussen 13 en 20 uur op het gemeenteplein. Zondag 8 december WANDELING IN DE KOLONIE VAN WORTEL o.l.v. Jos Verbreuken. Vertrek 14 uur aan de parking van Lidl bij de Lindendreef in Hoogstraten. Organisatie WC Markdal Dinsdag 10 december VROUWEN en BIER, Sofie Vanrafelghem vertelt over de rijke biercultuur van België om 20 uur in de parochiezaal Ons Thuis. Een organisatie van KWB. Leden betalen 10 euro, niet-leden 12 euro. Info cois.christiaensen@telenet.be

HOOGSTRATEN Donderdag 5 december ‘De toekomst van de monarchie’ door Brigitte Balfoort om 20 uur in het lokaal van Het Convent, Begijnhof nr. 40. Een organisatie van Markant Hoogstraten.

Zaterdag 14 december KERSTMARKT vanaf 17 uur in de kleuterschool, Ulicotenseweg. Info Manita van Nijnatten, tel. 03 298 40 28, manita@vannijnatten.eu.

Vrijdag 6 december COTTON CITY JAZZ BAND om 20.30 uur in zaal Cecilia

Zondag 22 december WANDELING IN HET MASTBOS o.l.v. Jef Koyen. Vertrek om 14 uur op de parking tegenover De Klokkenberg links. Organisatie WC Markdal

Vrijdag 6 december RIKKEN & JOKKEN in zaal Pax. Een organisatie van KWB Hoogstraten in het kader van de ‘Kaartgroep Noorderkempen’.

MEER

Zondag 8 en 22 december LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur Dinsdag 10 en 24 december LAERMOLEN IN WERKING van 19.30 tot 21.30 uur.

Zaterdag 30 november STROOPKOORTS door Kaat Haest & Craeghs quartet om 20 uur in Zaal voor Kunst en Volk

Woensdag 11 december CINE HORIZON met vertoning van de film Monsieur Lazhar om 19.30 uur in Le Cirq

Zondag 1 december SINTERKLAASBISTRO van 10 tot 14 uur in Bistro aan de Mosten. Reservatie 03 605 09 40

Zaterdag 14 december REPAIRCAFE van 9 tot 11.30 uur in ’t Gebuurt.

Vrijdag 6, zaterdag 7, zondag 8 december SCHIP-BREUK, toneel door ’t Heidebloempje, op vrijdag en zaterdag om 20 uur en op zondag om 14 uur in zaal Voor Kunst en Volk.

Zondag 22 december SOEP OP DE STOEP van 10 tot 15 uur op het kerkplein.

Vrijdag 13 en zaterdag 14 december SCHIP-BREUK, toneel door ’t Heidebloempje om 20 uur in zaal Voor Kunst en Volk.

Zaterdag 4 januari NIEUWJAARSCONCERT van fanfare Voor Eer en Deugd om 19.30 uur in zaal Bij de Paters.

Zaterdag 14 december FOTOSHOOT & fotokaders versieren van 13.30 tot 15.30 uur in de gemeentelijke basisschool, Gravin Elisabethlaan. Deelname 5 euro. Organisatie Ved Cool. Info: ved.cool@live.nl

MEERSEL-DREEF

82 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 82

21-11-2013 10:28:53


agenda

WORTEL Zaterdag 7 december BINGOAVOND georganiseerd door de Brassband om 19.30 uur in parochiezaal Trefpunt Woensdag 4 december LEGO-NAMIDDAG van 13.30 tot 17 uur in de refter van basisschool De Wijsneus. Een organisatie van KWB, iedereen is welkom. Vrijdag 13 december FINLAND, adembenemend koud. Lezing door Arnold Wittenberg om 20 uur in De Klapekster.

MINDERHOUT

Zondag 15 december ECHO ENSEMBLE, om 16 uur concert in casino Den Bayerd in de kolonie. Een organisatie van Widar.

Zondag 1 december BLIJDE INTREDE van de SINT in het parochiecentrum vanaf 13.00 uur. Organisatie: KWB, LG, KVLV

Vrijdag 20 december RIKKEN & JOKKEN in zaal parochiezaal Trefpunt. Een organisatie van V.E.C. in het kader van de ‘Kaartgroep Noorderkempen’.

Zaterdag 14 december BEHEERSWERKEN in de Halsche Beemden van 9 tot 15 uur. Organisatie Natuurpunt.

Vrijdag 20 december FOTOCAFE om 20 uur in De Klapekster

Zondag 15 december KAPELLEKENSWANDELING. Afstanden 5 km, 10 km, 15 km of 20 km. Vertrek aan het parochiecentrum tussen 9 en 15 uur. Organisatie KWB. Zaterdag 21 december RUN FOR LIVE, lopen en wandelen van Antwerpen naar Meer, ten voordele van ‘Kinderen Derde Wereld” SISP. Afsluiting met een MINIKERSTMARKT.

Vrijdag 27 december RIKKEN & JOKKEN in zaal parochiezaal Trefpunt. Een organisatie van KWB Wortel in het kader van de ‘Kaartgroep Noorderkempen’. Zondag 29 december KERSTTOCHT langs Wortelse grenzen. Een begeleide wandeling langs vier kerststallen. Vertrek aan de kerststal bij de kerk om 13.30 uur.

Zondag 29 december TWEEDEHANDS boek- en CD-beurs in het parochiecentrum. Organisatie KWB Dinsdag 31 december Veilig zingen voor de kinderen. Organisatie Nieuwjaarscomité

200

Woensdag 4 en 18 december PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur Maandag 09 december JENEVERWANDELING Vertrek om 13.30 uur aan het lokaal. Start wandeling om 14.00 uur aan “De Raam” in Keirschot. Woensdag 11 december MUSEUMBEZOEK in Hoogstraten, afspraak om 14 uur in het begijnhof. Woensdag 18 december EINDEJAARSFEEST EN STATUTAIRE VERGADERING in Hof ter Smisse. Aperitief vanaf 17.30 uur Dinsdagen 3, 10, 17, 24 en 31 december KAARTEN / BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in ons lokaal. Dinsdagen 3 en 17 december RUMMY CUP in ons lokaal Woensdagen 4, 11 en 18 december ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’. Woensdagen 4, 11 en 17 december AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert” Donderdagen 5, 12, 19 en 26 december NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30 uur, Bijeenkomst in Castelré

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2013 - 83

DHM_december_343.indd 83

21-11-2013 10:28:54


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

HUISARTSEN

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be De telefoon wordt bemand door een operator van het Rode Kruis, dus geen computersysteem.

ZATERDAGWACHT

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zaterdag 30 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm Meerle, Meerledorp 46 te Meerle. tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 7 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Zaterdag 14 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 21 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 28 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

KOPIJ De volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

MAANDAG 23 DECEMBER

OPGELET We verwachten alle kopij ten laatste op

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

ZONDAG 8 DECEMBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

84 - DECEMBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_343.indd 84

21-11-2013 10:28:54


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.