oktober 2013 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 341

JAARGANG 29 OKTOBER 2013 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

JOHAN OOMS

BEHOEDER VAN ONS PATRIMONIUM

ARMOEDE IN HOOGSTRATEN

HET NIEUWE ZWEMBAD IN WOORD EN BEELD

KINDEREN VAN HONGAARSE KINDEREN

SLOMMERHOF,... KOMMERHOF? WE SPRAKEN MET DE INITIATIEFNEMERS VAN 'T VER-ZET-JE

DHM_oktober_341.indd 1

PAUL EMBRECHTS ILONA KNAEPKENS

19-9-2013 10:48:01


COLUMN Buitenspel organiseert verrassende avontuurlijke sportdagen en teambuilding voor scholen, verenigingen, bedrijven, families en vriendengroepen in het recreatiecentrum De Mosten te Hoogstraten (zie dhm april). In de maand augustus komen verscheidene Nederlandse middelbare scholen op bezoek. De Vlaamse monitoren moeten dan serieus hun taal aanpassen. De monitor van Run & Bike tracht de opdracht te formuleren. De leerlingen moeten een rondje fietsen met een mountainbike en een ander rondje lopen over een heuvel. De twee omlopen moeten eerst verkend worden. Hij zegt: “We gaan het omloopje dat je moet lopen eerst samen wandelen en daarna het omloopje dat je seffens moet fietsen, samen lopen. Totaal onbegrip. De leerlingen verstaan er niks van. Of beter, de leerlingen begrijpen er niets van. Wanneer leerlingen uit Nederland iets niets verstaan dan wil dat zeggen dat de woorden niet luid genoeg waren gesproken. De ganse opdracht was op zijn Vlaams geformuleerd. Deze Nederlanders wonen op minder dan 20 kilometer van de Mos-

Amai! Dat Vlaamse taaltje. ten, maar begrijpen heel veel woorden anders. Lopen is gaan of wandelen. Lopen zoals wij het bedoelen is rennen. Het woord seffens, dat voor ons dadelijk of aanstonds betekent, begrijpen ze helemaal niet. De Nederlandse opdracht moet dus luiden: “Het rondje dat je zo dadelijk moet rennen, gaan we wandelen en het rondje dat je gaat fietsen gaan we samen rennen.” Maar daar blijft het niet bij. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Ginder moet zijn daarginds, vuil of smerig is vies,.. We zeggen bij een Nederlands publiek wel jij in plaats van gij maar er zijn zo vele woorden en uitdrukkingen die we anders gebruiken. Op zijn Vlaams: “Veertien dagen na mijn verjaardag afkomen met een bloemeke… dat zijn vijgen na Pasen”. In Nederland zegt men: “dat is mosterd na de maaltijd”. Margriet Hermans en Robert Long schreven er ooit een liedje over: een heel verschil. Dat liedje gaat over laarzen en botten, over gekken en zotten en over tassen en koppen, das toch een heel verschil. Terug naar de bossen van De Mosten. Een van de leerlingen zegt: “Hier heeft iemand in het bos gepoept”.

De monitor fronst de wenkbrauwen en begrijpt dat bedoeld wordt dat iemand zijn behoefte gedaan heeft in het bos. Poepen betekent in Nederland iets anders dan in Vlaanderen. Een gemiddelde Vlaming poept niet op het toilet, een Nederlander doet dat wel. Een Vlaming poept graag met z’n twee, een Nederlander vindt dat maar een vreemde gedachte. Enthousiast als we zijn, trachten we ook de leerlingen aan te moedigen: “Goed gedaan” of “Helemaal tot boven gefietst: knap”. Op een bepaald moment vraagt een leerling: “meneer, zeg nog ‘ns amai”. ‘Meneer’ komt plots tot het besef dat hij dikwijls het woord ‘amai’ in zijn mond neemt bij de aanmoedigingen: “Amai, dat hebben jullie goed gedaan” of “Amai, helemaal tot boven gefietst”. Amai, leest ‘meneer’ later in ‘Van Dale’, is een uitdrukking van teleurstelling of verbazing, vergelijkbaar met het Nederlandse oei! of jeetje. We wonen slechts enkele kilometers van mekaar, maar amai, wat een verschil in taalgebruik. (RB)

ZWEMBAD IN DEFINITIEVE FASE

Als alles normaal verloopt zullen we midden 2015 in het lang beloofde zwembad van Hoogstraten kunnen zwemmen. Er hangt een prijskaartje aan van 650.000 euro per jaar gedurende 30 jaar of 12.500 euro, zegge en schrijven 504.000 oude Belgische frank per week. Maar het wordt mooi. U leest er alles over op blz. 12. 2 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 2

19-9-2013 10:48:02


JOHAN OOMS of hoe je als duivel-doet-al de hemel kan verdienen Wat bezielt een vitale bijna-zeventiger, ‘bankier’ tijdens zijn beroepsleven, geboren in Brecht maar woonachtig in Turnhout, om dagelijks naar Hoogstraten te pendelen en hier pro deo zijn ziel te komen afdraaien. Is het misschien omdat hij hier in zijn studententijd school gelopen heeft in het pastoorsfabriekske? Of wellicht omdat hij indertijd in onze stad zijn hart verloren heeft aan de dochter uit de ‘muildersfamilie Theeuwes’? Of zou het kunnen dat hij in Hoogstraten pas echt zijn passie kwijt kan voor oudheidkunde en geschiedenis? U kent hem misschien als organisator van boeiende tentoonstellingen in de Sint-Katharinakerk. Hij is ook de initiatiefnemer van de Stichting Het Gulden Vlies, met o.a. Heilig Bloedstichting, Beiaardvrienden en Mixtuur. Hij organiseerde jarenlang druk bijgewoonde koor- en orgelconcerten in de aanloop naar de Heilig Bloedweek. Hij is de dynamische motor in de culturele samenwerking van het Hoogstraatse Heilig Bloed met Boxtel (NL) en de processies in Sint-Lenaarts en Loenhout. Tussendoor schrijft hij schitterende historische en toeristische vademecums voor de kerkwachters. En à propos, hij is ook getrouwd, familieman, vader van 4 kinderen en opa van 9 kleinkinderen. Het cliché dat ‘gepensioneerden veel tijd hebben’ is helemaal niet op hem van toepassing. Onze ‘man in de maand’ is super actief, ook al laat naar eigen zeggen ‘de carrosserie het soms wel wat afweten’. Hoe hij het klaarspeelt, is mij een raadsel. Er moeten ongetwijfeld goede batterijen in zijn ‘moteur’ zitten. Cultuur-minded Hoogstraten fronste dan ook de wenkbrauwen toen de tamtam berichtte dat “Johan Ooms ermee gaat stoppen”. Tijd voor DHM om hem als ‘man van de maand’ aan de tand te voelen, al was dat niet eenvoudig. Johan Ooms was druk doende met enkele medewerkers in de kerk voor de installatie van de tentoonstelling over de aloude processies in de Noorderkempen. Gelukkig was er even tijd voor een break bij een bakje koffie en een gesprek in de Hoogstraatse dekenij.

Leuke begrafenissen en zalige naoorlogse jaren Wie in godsnaam ik Johan Ooms? (schaterlach) Dat zullen er in Hoogstraten wel meer denken. Ik ben een ‘boerke van Braacht’, geboren en getogen. Uitgerekend op de dag toen tegen het einde van oorlog van 1940-1945 de eerste V1-bom gevallen is op Londen, ben ik geboren:13 juni 1944.

Dat zal wel een klap gegeven hebben? Ongetwijfeld, zowel in Engeland als ten huize Ooms in Brecht. Gelukkig was kort daarop de oorlog afgelopen, zodat ik gespaard ben gebleven de al die gruwel en ellende. Meer nog: ik heb het geluk gehad om mijn jeugd te slijten in de nasleep van de oorlog. Euh, verklaar je nader. Mijn allereerste herinneringen gaan terug naar de tijd dat er bij ons thuis veel volk over de vloer kwam. Vader hielp de mensen bij het samenstellen van hun dossiers van oorlogsschade. Elke zondag zaten er in de hal 4-5 mensen te wachten om geholpen te worden. Er werd koffie gezet en ons moeder ging wel eens met een borrel rond. Dikwijls mocht ik met onze vader mee op plaatsbezoek bij al die geteisterde boeren. Dan zat ik vooraan op de buis of vanachter op het stoeltje. Wij werden overal ontvangen als prinsen. Al hadden die mensen niks niet meer, toch ging ik altijd naar huis met een zak vol appels, peren, noten. Of ze sneden voor ons 5-6 grote schellen hesp af. Dat was natuurlijk altijd kermis thuis. Ik veronderstel dat het na de oorlog toch niet altijd rozengeur en maneschijn is geweest? De triestige kant in de nasleep van de oorlog heb ik niet meegemaakt. Ik heb voor het Davidsfonds eens 2 voordrachten gegeven in het kader van de Nacht van de Geschiedenis en daar heb ik gesproken over dood en begrafenis. Dat ging ook over de ‘plezante kant’ van een begrafenis. Mijn grootvader aan moederskant was stichter van de Koninklijke Harmonie De Eikel in Brecht. Hij is gestorven toen ik 7 jaar was en in de begrafenisstoet ging zijn fanfare voorop. Die speelde de populaire melodietjes die ze kende, zij het op droeve toon, terwijl de kleinkinderen liepen te dansen achter de bedroefde ouders, nonkels en tantes. De uitvaart was in de café van de tramstatie. Daar stonden een ‘sjotterkesbak’ en een topbiljart. Zoiets hadden wij nog nooit gezien. Wij amuseerden ons rot terwijl de nonkels en de tantes met een intriest gezicht aan de familietafel hun verdriet zaten te verbijten en

JOHAN OOMS Geboren in Brecht op 13 juni 1944 Gehuwd met Maria Theeuwes uit Hoogstraten Samen hebben zij 4 kinderen en 9 kleinkinderen Roeland: Alexander Jeroen: Noa, Mare en Andreas Diederik: Janne, Diete, Ilke en Ibe (Fries voor ‘wild zwijntje’) Annemie: Rune.

-wie weet- misschien tussendoor de erfenis al zaten te bespreken. Die wilden dus niet gestoord worden. Om ze uit de buurt te houden kregen de klein mannen een cent waarmee zij een snoepje konden kopen… een tutterfrut (kauwgom), een pik (snoepje) of een koetjesreep (dunne reep chocolade van 1 frank).. Echt waar, ik heb ook leuke

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 3

DHM_oktober_341.indd 3

19-9-2013 10:48:02


JOHAN OOMS herinneringen aan begrafenissen. En dat kunnen ze mij niet meer afnemen (flegmatieke grimas). Net als in Hoogstraten moeten er na de oorlog in Brecht toch ook heel wat verwoesting geweest zijn?. Ja zeker. Brecht was heel zwaar geteisterd door vliegende bommen. Ik vermoed zelfs dat buiten Antwerpen de meeste V1’s uitgerekend zijn gevallen in Brecht. Het huis van mijn grootouders aan vaderskant was volledig kapot en daarom woonden zij na de oorlog bij ons in op de eerste verdieping. Dat vonden wij geweldig want grootvader was onze knuffelbeer en kinderoppas. Alles mochten wij van hem. Hij was echt een fantastische man. En groot dat hij was! Ze noemden hem in het dorp met ‘zijnen-ene-meter-in-de-negentig’ de Reus van Brecht. Grootmoeder was voor haar tijd een moderne maar ook vrolijke vrouw, aan wie ik ook zalige herinneringen bewaar!

jarenlang was ik voorzitter van het oudercomité en lid van de participatieraad. Vorig jaar heb ik mijn 50-jarig jubileum als oud-leerling gevierd.

Het mag gek lijken maar heel die naoorlogse geschiedenis was voor mij een gelukzalige tijd. Brecht was een boerengat met een relatief grote solidariteit. We hadden misschien niets maar we waren wel content met rondom ons velden en bossen zover we kon kijken. (mijmerend) Ik heb een schitterende jeugd gehad.

Van de kinder- naar de wonderjaren. Hoe is dat voor jou verlopen? Mijn vader was hoofdonderwijzer en lid , later vele jaren voorzitter van de Geschied-en Oudheidkundige Kring. Mede daardoor kwam er thuis altijd geleerd en sjiek volk over de vloer waaronder soms ook Deken Lauwerys van Hoogstraten. Die werd als een echte VIP ontvangen. Wij, de kinderen, werden tijdens die bezoeken steevast uitbesteed bij onze grootouders aan de overkant. Als hij op bezoek kwam in onze school en kerk, dan leek het wel alsof kardinaal Van Roey in hoogst eigen persoon op bezoek kwam. Van school tot kerk vormden alle kinderen een erehaag voor het bezoek van de deken. Die dekenale bezoeken werden door Lauwerys heel punctueel afgelegd met de nodige verslagen achteraf. Bij het uitpluizen van zijn archief blijkt alvast dat Deken Lauwereys voorwaar een echte grote deken is geweest, die zeer correct was en oprecht bezorgd voor al zijn pastoors. Als hij bij ons vader op bezoek kwam dan was dat zowel in functie van de school als van de oudheidkundige kring.

En hoe zat het op de school? Eigenlijk heb ik in Brecht nooit in een echte school gezeten. Men had noodklassen ingericht in een houten barak en in het ‘ouwmannekeshuis’. Maar mijn mooi leventje eindigde abrupt toen ik met mijn 10 jaar op internaat naar het college van Sint-Victor in Turnhout werd gestuurd, omdat Hoogstraten volzet was. Vanaf de 7de voorbereidende tot in de retorica heb ik echter mijn broek versleten in het Klein Seminarie. Vijf jaar als intern, de rest als verplicht extern. Daar heb ik wat gemengde gevoelens aan over gehouden, omdat externen in het begin behandeld werden als tweederangs studenten. Gelukkig is dat achteraf allemaal goed gekomen. Later ben ik lid geworden van de oud-leerlingenbond en

Dus jouw pad heeft dat van Deken Lauwerys al gekruist in jouw kinderjaren. Van een goddelijke voorzienigheid gesproken. Zo lijkt het wel, al zal het niet meer dan een onbeduidende voetnoot zijn in de geschiedenis. Want het is vooral de sfeer, de opvoeding en de voorbeelden thuis die mijn passie voor kunst en oudheidkunde hebben aangewakkerd. Er stonden bij ons veel boeken in de kast: het archief van onze vader, boeken over geschiedenis, oudheidkunde, de boeken van HOK, boeken over kunst… Ook de boeken geschreven door onze vader over de geschiedenis van Brecht en over het muziekleven in ons dorp prijkten op het schab. Daarnaast was ik verslingerd aan gewone literatuur. Lezen was echt mijn ding. Ik had dan nog

het voordeel dat mijn achterkozijn in de bibliotheek van Brecht werkte. Zo had ik een streepje voor en las ik op mijn veertien jaar al turven van Dostojevski, Tolstoi en van mijn toenmalig idool Knut Hamsun en (lacht) boeken die op ‘den index’ stonden. Dat waren boeken die door de kerk verboden waren (brede glimlach). Toen ik op het Klein-Seminarie terecht kwam, trof ik daar een aantal schitterende en kunstzinnige leraars zoals Frans Verwimp, Jozef Van Geet en vooral Raf Peeters. Neen, ik kan niet zeggen dat ik een slechte jeugd heb gehad. Zo te horen, heb jij toch wel veel van de genen van je vader geërfd. Ongetwijfeld. Zo vader, zo zoon. Brecht had (en heeft nog altijd) een schitterend museum en dat trok mij als kind geweldig aan. Vaak ging ik met mijn vader mee naar het museum en dan mocht ik daar een beetje meehelpen, koper poetsen, afstoffen… De Hoogstraatse Oudheidkundige Kring (HOK) kende in zijn prille jaren(uit) een intense 5-jarige samenwerking met de kring van Brecht. Ik ben er eigenlijk spelenderwijs ingerold. Al dachten mijn ouders later dat in oudheidkunde voor mij geen toekomst zat. Zelf had ik graag geschiedenis gestudeerd, maar het is anders uitgedraaid en ik ben beroepshalve terecht gekomen in de financiële sector bij Krediet aan de Nijverheid, waar ik na een mooie carrière mijn loopbaan afgesloten heb als bureelhoofd van de havenbedrijven en internationale scheepskredieten. In mijn beginjaren kon ik er mee voor zorgen dat een aantal grote bedrijven naar Turnhout en naar Hoogstraten kwamen. Bij mijn pensioen heb ik de deur dichtgetrokken en ben ik een totaal andere richting ingeslagen. Die van mijn oude liefde: geschiedenis en oudheidkunde.

Een groot Heilig Bloedhart Sinds vele jaren draagt Johan Ooms de verantwoordelijkheid mee voor de technische organisatie van de Heilig Bloedprocessie. Zelf minimaliseert hij zijn job en zijn ervaring waarbij hij steevast orakelt dat ‘de eerste de beste ezel’ dat ook kan. De waarheid is dat er niemand in zijn schoenen wil staan en dat het een zeer stresserende en slopende job is ‘ad majoren Dei gloriam’. Johan, is het waar wat er gefluisterd wordt… ??? (licht verbouwereerde blik) Dat jij gaat stoppen? Oef (lacht opgelucht). Inderdaad ik ga stoppen, maar niet met alles natuurlijk. Nu de 70 eraan komt, neem ik eind dit jaar ontslag als eindverantwoordelijke voor de Heilig Bloedprocessie. Bij de voorbereiding van de processies komt heel wat fysieke arbeid kijken en dat wordt me te zwaar. Het beheer van de kerkarchieven, het schrijven van lokale cultuur-historische syntheses, het begeleiden van de restauratiedossiers van de kerk… dat is mijn lang leven en dat blijf ik graag verder doen zolang ik mag en kan.

Johan wil nu (nog) meer tijd maken voor zijn kleinkinderen

Wie gaat de fakkel overnemen? Dat is nog niet geweten. Maar eigenlijk heeft

4 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 4

19-9-2013 10:48:03


JOHAN OOMS Heilig Bloed een grote ploeg medewerkers, die samen veel belangrijker zijn dan ikzelf. En iedereen die wat vertrouwd is met Hoogstraten, met de parochie en met Heilig Bloed is steeds welkom om aan te sluiten!. Waaruit bestaat juist jouw taak? Mijn taak bij de Heilig Bloedfeesten is het jaarlijks organiseren en coördineren van de processie. In feite wordt heel het gebeuren uitgezet door het bestuur van de Heilig Bloedstichting, waarin naast de pastoor , die officieel voorzitter is nu we na vele jaren terug een pastoor hebben, ook mensen van de kerkfabriek zetelen, van het parochiebestuur, van het V.V.V. en godzijdank ook nog steeds mensen die in de jaren na de oorlog de ganse processie nieuw leven hebben gegeven. Eigenlijk stuur ik een groep aan van een dertigtal handige en immer enthousiaste medewerkers. Zij zetten mee de kerk klaar, halen alles uit de kasten, sleuren alle attributen aan, doen was en strijk en verstel enz. Na de processie moet alles weer netjes worden gecontroleerd en opgeborgen. Zaken die stuk zijn gegaan, worden onder handen genomen. Daarvoor komen naaisters, schilders en timmermannen bij elkaar in de lente. Aangezien onze processie heel wat historisch gewaden en vlaggen bevat, moeten bij schade de nodige restauratiedossiers worden opgesteld en opgevolgd. Hoe wordt een Brechtse Turnhoutenaar de grote baas van de Hoogstraatse Heilig Bloedprocessie? Hola, voor de grote baas moet ge niet bij mij zijn, hé! Onze vader zei altijd: “Doe maar gewoon want de naam ‘Ooms’ wordt niet voor niks met twee nullen geschreven”. Daarom blijf ik bij voorkeur met beide voeten op de grond. Maar je hebt gelijk. Eigenlijk ben ik een buitenstaander, een vreemde eend in de bijt. Ik pleit echter verzachtende omstandigheden, want nadat ‘ons Maria’ (Theeuwes) en ik zijn getrouwd ben, zijn wij in Hoogstraten gaan wonen. Ik werd er later lector in de kerk en raakte gaandeweg erg geboeid door alles wat kerkelijk erfgoed was. In de negentiger jaren heeft ere-hoofdgriffier Adriën Van den Bossche mij gevraagd of ik lid wou worden van de kerkfabriek als zijn opvolger. Fons Pans heeft mij toen met ongelofelijk veel kennis van zaken de weg gewezen en vooral in de behandeling van restauratiedossiers. In 1999 ging ik voor de organisatie van de processie in de leer bij parochiesecretaris René Van Delm. Hij kende het ingewikkelde kluwen van de processie met zijn 650 deelnemers op zijn duimpje en heeft een schitterend archief en processiedraaiboek nagelaten . René heeft mij inzake de vrijwilligers van Heilig Bloed volgende wijze vuistregels ingeprent: (1) zorg dat je de mensen persoonlijk gaat vragen, (2) soigneer ze goed en (3) vergeet vooral niet om ze nadien te bedanken. Maar om terug te komen op jouw vraag: toen ik verhuisd ben naar Turnhout kon ik statutair geen lid meer zijn van de kerkfabriek in Hoogstraten. Sindsdien ben ik toegevoegd aan de raad als extern adviseur. Voor alle duidelijkheid: dat is een job als vrijwilliger. Daar valt alleen de hemel

mee te verdienen, maar ik vind het, vooral met betrekking tot de vele restauraties van historisch kerkelijk erfgoed – mijn domein binnen de kerkfabriek -een fantastische taak. Er is de laatste jaren geweldig veel inspanning geleverd om de kleding en de vlaggen van de processie te vernieuwen. Hoe pak je zo’n titanenwerk aan? Eigenlijk is die grote inspanning reeds begonnen in voorbereiding van het jubeljaar 1980. René Van Delm en zijn medewerkers hebben toen die grote revival voor hun rekening genomen. Ook sinds 1999 moesten enkele nieuwe groepen worden uitgetekend en nieuwe kleding worden gemaakt. Ondertussen hebben wij in 2002 ook een zeer zwaar onweer over de processie gekregen waarbij historische vaandels en gewaden zware schade hadden opgelopen. De herstelkosten, waarvoor geen verzekering tussenkwam, liepen op tot 1.000.000 oude Belgische frank (25.000 Euro). Gelukkig heeft een anonieme sponsor een groot deel betaald van de restauratie van de mantel van Onze Lieve Vrouw uit 1902. In 2003 kwam er de Onze Vadergroep, als eerbetoon aan René Van Delm. Door de jaren heen was er natuurlijk ook heel wat uitrusting aan slijtage onderhevig en moesten wij telkenmale heel wat herstellingen uitvoeren. Er was niet alleen nood aan vele vrijwillige handen, er was ook de steeds zwaardere financiële last. Gelukkig krijgt de processie steun vanuit alle hoeken. Sommige processiegroepen worden gesponsord door anonieme weldoeners. Maar eigenlijk zijn het bijna uitsluitend de giften van de bedevaarders in de kerk en toeschouwers langs het parcours die ons budget uitmaken. Sinds drie jaar krijgen wij een beperkte subsidie van de stad Hoogstraten.

Belangrijk voor mij was dat Bert Anciaux, een oud-leerling van het Klein Seminarie, in september 2008 als minister van Cultuur onze processie erkend heeft als immaterieel cultureel erfgoed en geplaatst heeft op de kandidatenlijst voor Unesco Werelderfgoed. Het was een erkenning van de grote religieuze en historische waarde van onze processie. Het is een eretitel die geen geld oplevert, maar deuren opent. En het Unescodossier wordt stilaan voorbereid in samenwerking met de Heilig Bloedstichting van Boxtel. Samen met de processies van Sint-Lenaarts (SintLeonardus) en Loenhout (Sint-Quirinus) hebben wij ons in 2010 verenigd in de ‘Associatie van de processies van de Noorderkempen’. Door deze schaalvergroting verkregen wij Europese subsidies via het Leaderproject MarkAante Kempen om mee het behoud van onze processies te verzekeren. Daarnaast is er de laatste tien jaar ontzettend veel handenarbeid geleverd achter de schermen door onze gedreven ploeg medewerkers. Nand Doms heeft er vorig jaar in DHM nog een prachtige reportage aan gewijd. De restauratie van zo’n oude gewaden en vaandels is ongetwijfeld specialistenwerk en zeer arbeidsintensief. Wat kost een en ander? Inderdaad, historisch materiaal restaureren is zeer duur. Het gaat ook altijd om geklasseerd materiaal. Wij worden bij de restauraties zeer goed bijgestaan door de dienst Erfgoed van de Provincie Antwerpen, en Mevrouw Frieda Sorber, conservator van de historische collectie van het Modemuseum, overigens een Europese autoriteit inzake textielrestauratie. Na uitgebreide voorstudie en rijpe beraadslaging hebben wij onze textielrestauraties toevertrouwd

Op 10 juni 2012 kende Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen aan Johan Ooms de “diocesane orde van verdienste met goud” toe. “Totaal onterecht”, zegt Johan hierover, “want Heilig Bloed is groepswerk”. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 5

DHM_oktober_341.indd 5

19-9-2013 10:48:03


JOHAN OOMS aan twee grote Vlaamse specialisten: Ann Lievens en Joke Vandermeersch. Deze dames restaureerden in 2008 de mantel van Onze Lieve Vrouw en het baldakijn van het Heilig Sacrament. Kostprijs € 25.000, gefinancierd met 50% provinciesubsidie en het saldo met de giften van vele mensen. Voor de restauraties van de diverse onderdelen (vaandels, baldakijn, mantels) en de vernieuwing van diverse processiegroepen, de uitbouw van een nieuwe website enz. konden wij in 2010-2013 een beroep doen op Leadersubsidie via MarkAaante Kempen. Wij kregen ongeveer 65% Leadergelden, die verder konden aangevuld worden met belangrijke bedragen van de diverse gemeentebesturen en kerkfabrieken. Alles bijeen gaat het om een bedrag van ruim € 200.000, waarvan de helft restauratie, en voor het saldo nieuwbouw en ca. € 30.000 voor de website met educatief luik, internationale meertalige site en uiteraard de film over het ontstaan van de processies.

Nieuwe kledij, nieuwe vaandels enz. werden geleverd door oude huizen als Arte Grossé en Kunstatelier Slabbinck uit Brugge. Ook doen wij regelmatig een beroep op vaardige naaisters en vakmensen van bij ons. Zo werd vorig jaar de Mariagroep van de Gebroeders Leyten aangevuld met 3 kinderen (drie van zijn kleinkinderen die in het voetspoor van hun vader per se in de processie wilden gaan) waarvan de kleding werd verzorgd door hun oma mevrouw Rita Brosens-Van Gerwen uit Wortel, die tevens dit jaar nieuwe kledij voor de Gloria-engelen maakte. Mevrouw Maria Bruurs is met al haar grote en historische kennis nog steeds eindverantwoordelijke van het Heilig Bloedtextiel. De jeugd noemt het ‘een stoet’ en toont zich maar matig geïnteresseerd in heel het gebeuren. Ook nogal wat inwoners van Hoogstraten lijken vaak meer begaan te zijn met hun Heilig-Bloedbarbecue dan met de processie.

Zijn de hoogdagen van de Heilig Bloedprocessie voorbij? Een ding vooraf: de jeugd is nog steeds dezelfde schitterende jeugd als in mijn jonge jaren. Alleen: hun leefomstandigheden zijn een heel stuk ingewikkelder geworden. Natuurlijk is in deze tijden de aantrekkingskracht van een processie niet meer vanzelfsprekend, hoewel er in Nederland en Duitsland, maar ook in Vlaanderen een revival van de processies aan de gang is. Het is ooit ander geweest,in tijden van groot geloof en wellicht even grote druk vanuit de clerus. De crisis in de kerk speelt ongetwijfeld een nefaste rol in de verminderde belangstelling. Dat de jeugd tijdens de Heilig Bloedfeesten liever( te keer gaat op de) kermis en jaarmarkt bezoekt (en op dansvloer) in plaats van ingetogen de processie te volgen, daar kan ik zekere mate begrip voor opbrengen. Wij leven nu eenmaal in een cultuur van actie, entertainment en verandering. Vandaag de dag moet een ommegang haast massaspektakel brengen met wagens en theater om de massa nog op de been te brengen. Maar moeten we daarom dit immaterieel cultureel erfgoed zomaar laten verkommeren? Natuurlijk niet. Wij hebben deze erkenning juist gekregen omdat we alles in het werk stellen om de processie in zijn originele, door Lens en Lauwerys ontworpen vorm en in de best mogelijke conditie te bewaren. Het is een stuk van onze eigenheid en van onze Hoogstraatse cultuur. Lijdt Heilig Bloed niet aan bloedarmoede? Anders gezegd: heeft zo’n jaarlijkse historische processie nog een toekomst? Absoluut, daar blijf ik rotsvast in geloven. De geschiedenis is een slingerbeweging. Het zou van een verregaande kortzichtigheid getuigen om bij de minste tegenwind of crisis het kind met het badwater weg te gooien. De tijden zijn weliswaar veranderd maar verandering opent ook nieuwe mogelijkheden. Mensen zijn veel mobieler geworden dan vroeger en laten zich via allerlei kanalen gemakkelijker informeren en sensibiliseren. De Heilig Bloedfeesten zijn niet enkele een religieus bedevaartgegeven, maar ook steeds meer een familiaal en toeristisch gegeven. Ik merk dat er elk jaar vele mensen van heinde en verre naar Hoogstraten komen omdat ze deze unieke gebeurtenis niet willen missen. Zelfs vanuit het buitenland bereiken ons vragen om informatie over onze processie. Ook komen vele oud-Hoogstratenaren telkenjare afgezakt naar hun moederdorp ter gelegenheid van Heilig Bloed. Dat familiegebeuren is een eeuwenoude traditie die in ere moet worden gehouden. Echt waar Ik merk de laatste jaren een beginnende revival van het historisch bedevaartgebeuren rondom Heilig Bloed.

Drie kleinkinderen van Johan Ooms staan klaar om mee op te stappen in de processie: Janne, Diete en Ilke Ooms uit Olmen. De kledij werd speciaal voor de processie gemaakt door Mevr. Rita Brosens - van Gerwen, “Moeke Wortel” (foto Paul Hermans).

De scholen verplichtten destijds hun leerlingen massaal om mee in de processie te gaan. Denk maar aan de tijden van de ‘teentrappers’. Dat is al lang verleden tijd. Is het vandaag de dag gemakkelijk om je processievolk te rekruteren?

6 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 6

19-9-2013 10:48:03


JOHAN OOMS Om eerlijk te zijn, dat valt gelukkig goed mee. Wij ondervinden nog steeds hoe groot de bezorgdheid van alle scholen is om daadwerkelijk onze processie te ondersteunen en te bewaren. Denk maar aan onze ‘scholendag’ dit jaar: een aangepaste viering voor de kinderen van alle lagere scholen, heel devoot en heel enthousiast meebeleefd! En die lagere scholen blijven erg trouw aan de processie. Nagenoeg al onze enthousiaste deelnemers aan de processie blijven trouw op post. Het is hartverwarmend als wij onze ronde doen, en de betrokkenen meestal de voordeur opendoen met de mededeling dat hij of zij meedoet, nog voor de vraag gesteld is. Wel is het zo dat vroeger ook diverse koren werden geleverd door de scholen. Die zijn vervangen door koren uit de fusiedorpen. Ook zijn bepaalde groepen geadopteerd door gebuurten, verenigingen of vrienden. Met bijzondere dank overigens aan den Buizelhoek en aan de oud-voetballers van Boereneinde. Dat maakt dat we niet alleen quasi probleemloos kunnen blijven rekruteren, maar ook dat de processie een zaak wordt van de hele fusiegemeente. Dat groeit van onder uit. Natuurlijk is er af en toe wel eens een probleem, als er een karteldrager of een begeleider onverwachts ziek valt. Maar dat zijn de normale stressmomenten van elke organisatie. Bovendien staan er steeds volwassenen klaar om als vervanger op te treden, en leven wij met de luxe dat vele taken gewoon overgedragen worden van vader op zoon en moeder op dochter. Tradities… Er zijn eens wat akkefietjes geweest met horecabazen en met kermisuitbaters die de processie hinderden.

Dat legt meteen de vinger op de wonde. Alle goede bedoelingen ten spijt, is Heilig Bloed aan het verdrinken. Sommigen, die vaak weinig sociale binding hebben met onze stad, klagen over overlast en zouden meteen liefst al dat gedoe in de Heilig Bloedweek weg willen. Dat is natuurlijk niet realistisch en trapt op de ziel van elke echte Hoogstratenaar. De klagers moeten beseffen dat Heilig Bloed 100% bij Hoogstraten hoort en dat het geen Heilig Bloed is als de processie niet uitgaat. Maar waar vroeger Heilig Bloed een echte familiale feestweek was met eredienst, processie, jaarmarkt en kermis, dreigt het hele gebeuren nu af te glijden naar een puur economisch gegeven met entertainment, vertier en amusement. In de Heilig Bloedweek hebben zich een aantal evenementen genesteld die in wezen niets te maken hebben met het originele historische concept. Op zich hoeft dit geen erg te zijn, ware het niet dat door het succes en het soms toch opdringerig karakter van al dat vertier en economisch geweld sommigen op het onzalig idee gekomen zijn mij de vraag te stellen om de processie tijdens een andere periode te organiseren, “omdat het tijdens de Heilig Bloedweek het toch al zo druk is in Hoogstraten…” Het is duidelijk: de balans is kwijt en dat kan niet de bedoeling zijn. Moet al de rest dan worden afgeschaft? Terug naar de tijd van deken Lauwerys toen er niet mocht gedanst worden tijdens de Heilig Bloedweek? Natuurlijk niet. Maar er dringt zich wel een conclusie op want de feiten zijn wat ze zijn en daar kan niemand blind voor blijven. Op woensdag in de Heilig Bloedweek zit Hoogstraten immers aan zijn absolute limiet. De veiligheid komt in

het gedrang. Als oud voorzitter van een ouderraad denk ik vooral aan de schoolkinderen. Alle lof voor politie, brandweer en technische dienst van de stad die dat tot op heden wonderbaarlijk onder controle weten te houden. Maar ik hou mijn hart vast zodra er eens een ernstig incident gebeurt. Wat zou er dan moeten veranderen? Dat is een vraag die je moet voorleggen aan het stadsbestuur. Als voorzitter van de Heilig Bloedstichting kan ik hier enkel mijn bezorgdheid uiten en wat ideeën aandragen. Ik denk dat we op het moment zijn aangekomen dat we in Hoogstraten een breder debat moeten voeren over de toekomst en de evolutie van de Heilig Bloedweek, zonder evenwel aan de historische kern en traditie van het gebeuren de raken. Eigenlijk is het simpel: laat de week van het Heilig Bloed gewoon over aan dat Heilig Bloed. Persoonlijk zou ik graag zien dat de jaarmarktdag zou gesplitst worden. Laat het uitbundig muzikaal gebeuren van de Horecasector op een ander moment plaats vinden. Laat het onder zelfstandige vorm kaderen in een breder muzikaal gebeuren, op een vaste dag en niet gebonden aan een variabele Heilig Bloeddag. Ik denk dan aan een “Hoogstraats Terassenfestival”, gekaderd in de reeks Akkerpop en Antiliaanse feesten. Laat de jaarmarkt louter een feestelijke jaarmarkt zijn, gekoppeld aan Heilig Bloed en kermis. Geef de, door mij zeer gewaardeerde!, stratenloop een zelfstandig bestaan met een eigen omkadering (en veiligheid!). Het Heilig Bloed wordt in Hoogstraten vereerd sinds 1652 en heeft ondertussen al veel ups en downs gepasseerd. De processie is mooier en levendiger dan ooit. Alles komt terug.

Inderdaad, dat ging over storende muziek van kermisattracties en te grote horecaterrassen. Dat hinderde de serene en vlotte doorgang van de processie. Er waren zelfs garçons die met hun bestellingen door de processiegroepen liepen. Gelukkig hebben de beleidsmakers op tijd ingezien dat één en ander zo niet verder kon. De laatste jaren worden vanuit het stadsbestuur duidelijke afspraken gemaakt met alle betrokkenen zodat de processie weer ongehinderd en in alle sereniteit kan uitgaan. Laat mij toe te zeggen dat ook het overgrote deel van de kermisuitbaters erg meeleeft met Heilig Bloed en onze bezorgdheid deelt. Overigens, net als de processie gaat de kermis over van vader op zoon en moeder op dochter. Ook de foor heeft zijn tradities… en naar mijn bescheiden mening is een kermisman ook een zelfstandige, een middenstander. Vanuit middenstand en horeca wordt de ‘noodzaak’ van de processie in de Heilig Bloedweek in vraag gesteld. Er is zelfs al een idee gelanceerd om de tweede zondag resoluut af te schaffen. Of om de processie op een ander dag te laten uitgaan. Dit bericht heeft elke rasechte Hoogstratenaar met verstomming geslagen...

Johan Ooms gidst hoog bezoek in de Sint-Katharinakerk: vorst en vorstin van Salm Salm. Op de achtergrond luistert Raf Horsten mee. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 7

DHM_oktober_341.indd 7

19-9-2013 10:48:04


johan ooms

Met de neus in de boeken Als Johan niet in de weer is met vlaggen en gewaden van Heilig Bloed, dan zit hij zijn hart op te halen in oude archieven en stoffige boeken. Want daar vindt hij de passie terug uit zijn jeugd. Achter schoon geschreven letters en woorden gaat hij op zoek naar mensen en dingen uit het verleden om ze in een nieuw leven een reis te bezorgen naar de toekomst. Johan, is het geen saaie bezigheid om dag in dag uit in die oude stoffige papieren te zitten snuisteren? Bijlange niet. Je staat er van versteld wat je allemaal te weten komt. Ik heb bij het ordenen en doorlezen van die archieven al een tiental dikke bundels samengesteld waarin Hoogstraats verleden zich afrolt als in een film. Het is vooral boeiend dat je daarbij steeds op mensen stuit van vlees en bloed. Hun karakters, hun passies, hun grote en vaak ook hun kleine kanten.. kortom hun leven zoals het echt was, passeert de revue. Voor mij is dit onwaarschijnlijk boeiend en leerrijk. Johan staat op en diept uit een archiefkast een tiental vuistdikke mappen op met ronkende titels. Het zijn boeken die door Johan geschreven zijn rondom Hoogstraatse thema’s, gebaseerd op persoonlijke opzoekingen in de archieven. De bundels zijn door hem in een verzorgde en prettig leesbare lay-out gegoten, rijk geïllustreerd met historische afbeeldingen en foto’s. Alles zo goed als klaar voor publicatie. Worden die boeken ooit uitgeven, Johan? Ach, dat laat ik over aan de echte historici. Het is niet mijn bedoeling om boeken te publiceren. Eén uitzondering: de geschiedenis van de werderopbouw van kerk en toren, een werk dat Nand Doms en ik momenteel samenstellen, en reeds

vrij gevorderd is. Ik wil verder het historisch materiaal over onze kerk en onze processie niet alleen ordenen en zo goed mogelijk bewaren, maar vooral ook ons schitterend historisch patrimonium levendig houden en het waarom van de dingen begrijpen. In eerste instantie(s) zijn het handleidingen voor ‘eigen gebruik’. Zo heb ik de geschiedenis van de Sint-Katharinakerk en de kerkschatten bijeengebracht in (een) handige documentatiemappen ten behoeve van de kerkwachters. Zij gebruiken dit als handboek om hun kennis wat bij te aan te vullen zodat ze de bezoekers van onze kerk vakkundig te woord kunnen staan. Ondertussen heb ik in mijn opzoekingswerk een aantal belangrijke thema’s gecatalogeerd, onderzocht en gebundeld. Vrij eenvoudig: het gaat om het parochiearchief, het archief van HOK en het al dan niet privé archief van deken Lauwerys, aangevuld met delen uit het legaat van Jan Mercelis zaliger. Uiteraard heb ik, in vier delen, de naoorlogse geschiedenis van Heilig Bloed uitvoerig op papier gezet “Van Vernieling tot Vlaams Immaterieel Erfgoed”. In het archief Lauwerys kom ik vele werken tegen die door hem niet konden uitgegeven worden, zoals de geschiedenis van parochie en kapittel, van genootschappen en broederschappen. Deze vele honderden bladzijden heb ik geordend, aangevuld en gedigitaliseerd. Ik werk ook aan de biografie en bibliografie van deken Lauwerys, aan het opschrijven van de geschiedenis van HOK, aan het noteren van al wat ik inzake de gilden van Hoogstraten tegenkom enz. Ik wil gewoon verzamelen, bewaren en doorgeven. Het zou mij plezieren als mijn werk door (thesis-)studenten gebruikt wordt voor verder wetenschappelijk

cultureel-historisch onderzoek. Trouwens, ik doe dit werk in overleg en met hulp van Piet van Deun en zijn team van het Stedelijk museum, ik ben mij erg bewust dat ik geen historicus ben! . Piet krijgt elke keer een kopie van mijn ‘boek’ gewoon om hem te laten weten wat er aanwezig is… Voel jij je vrijwilligerswerk als conservator aan als een soort morele verplichting? In de zin van: iemand moet het doen? Ja en neen. Al is het vaak stresserend, ik doe het in de eerste plaats ontzettend graag. Mijn vader zat ook altijd met zijn neus in de boeken. Ik heb niet anders geweten dan dat er mensen over de vloer kwamen bij ons thuis om over culturele, kerkelijke en historische zaken te praten. Later in mijn studententijd kreeg de microbe mij voor goed te pakken. Nu ik op pensioen ben, is die interesse uitgegroeid tot een passie. Vanuit een soort verantwoordelijkheid en bezorgdheid om het verleden te conserveren en de kennis en het patrimonium in zijn oorspronkelijke rijkdom door te geven aan de volgende generatie. Daarom moet het neergeschreven worden anders gaat het verloren en wordt het vergeten. Iemand moet de stenen tafelen de berg opdragen. Dus ja, voor mij is het uiteindelijk ook een soort morele verplichting en verantwoordelijkheid waaronder ik echter niet gebukt ga maar die ik graag mee op mijn rug neem… (Met uitgestreken gezicht) Vandaar mijn sympathie voor de ezel. Maar echt, ik doe het gewoon graag, maar ik ben ook zeer trots op Hoogstraten met zijn rijk verleden, niet alleen lokaal, ook internationaal en in breed historisch verband, met zijn nog steeds nauwe banden met onze adellijke families de Lalaing en Salm Salm.

Deken Senden en Jeroen Meus Kom je bij je researchwerk wel eens ‘schatten op zolder’ tegen? Natuurlijk. Zo was ik dolblij dat is achter een kast een reeds oude catechismussen – achttiende en negentiende eeuw vond. Maar er is meer. (Johan verdwijnt in een aanpalend vertrek en komt terug met in zijn handen twee oude beduimelde schrijfboeken.) Deze relikwieën heb ik in bruikleen gekregen van Cyriel Oomen die zij op zijn beurt gekregen heeft van zijn tante Anna Hendrickx, die huishoudster was bij deken Leo Senden in Hoogstraten. De meeste Hoogstratenaren weten dat deze anti-Duitse kerkleider in op 1 mei 1944 samen met 14 andere Hoogstratenaren gevangen genomen werd door de nazi’s en gestorven is in het kamp van Elrich-Sangerhausen; Hoogstratens nog niet verteerde oorlogstrauma. Deze week (13.09) is het overigens 100 jaar geleden dat Senden priester werd gewijd, wat ik herdenk op de huidige tentoonstelling in de kerk.

Gravin de Lalaing en doctor Von Krugten, archivaris van de familie Salm Salm in Anholt, in gesprek met Johan Ooms.

Veel minder is het geweten dat deze deken er enkele verrassende hobby’s op nahield. Hij was

8 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 8

19-9-2013 10:48:04


johan ooms

Johan organiseerde een groot aantal tentoonstellingen over ons wereldlijk en kerkelijk erfgoed. Onlangs was er nog de tentoonstelling rond de ‘Associatie van processies van de Noorderkempen’, een samenwerking van H. Bloed met de processies van Sint Lenaarts en Loenhout.

Johan staat hier bij de herdenkingsplaat van de Hoogstraatse gesneuvelden van wereldoorlog 14-18. Deze plaat hing vroeger tegen een pilaar achteraan in de kerk en werd na de vernieling in 1944 terug gevonden tussen het puin. In het kader van de herdenking van 100 jaar wereldoorlog 14-18 heeft Jos Schrijvers de plaat gerestaureerd en ingewerkt in dit mooie presentatiemeubel dat zich nu achteraan in de kerk bevindt.

wetenschapper van opleiding en had in de dekenij een klein laboratorium ingericht, in zijn hof een kruidentuin. Hij experimenteerde met kruiden en essences. Ook schreef hij natuurboeken over het leven van mieren en kevers. Bovendien hield de deken ook van lekker eten. Al zijn keukengeheimen zijn met veel zin voor detail neergeschreven in de twee hierboven genoemd cahiertjes. Het verzorgde en goed leesbare schoonschrift doet vermoeden dat hij zijn huishoudster Anna het schrijfwerk heeft laten doen. Feit is dat Anna een schitterende kok was!

Is dat geen materiaal dat kan worden uitgegeven? Daar haal je ongetwijfeld veel succes mee. Voeg er nog wat schitterende culinaire foto’s bij van Hoogstratenaar Frank Croes en het wordt een juweeltje om duimen en vingers af te likken. De boekjes zijn bovendien zo mooi gepresenteerd en alles is met zoveel zorg op papier gezet dat ze volgens mij samen als facsimile kunnen worden verwerkt in een boek van 100 à 120 pagina’s. Bovendien is de culinaire inhoud nog verrassend upto-date, al werden ze geschreven in de jaren 1933-1940. In deze tijd waarin men terug gaat naar originele smaken en recepturen, is dit boekje een geschenk uit de hemel. Toch zeker voor het culinaire Hoogstraten dat in Vlaanderen als Ambassadeur van de Smaak in de kookpot roert. In samenspraak met Cyriel en zijn echtgenote gaan we proberen deze werken volledig te digitaliseren. Als Cyriel het goed vindt, dan zou ik Gust Lauryssen en de mensen van HoHo willen voorstellen om er eens in te grasduinen en er enkele streekgerechten van op de menukaart te zetten in de Hoogstraatse restaurants. Misschien ook een leuke suggestie voor DHM. Publiceer maandelijks eens een origineel gerecht uit de merkwaardige kookboeken van deken Leo Senden. En maak er een vast item van tijdens de week van Heilig Bloed in Hoogstraten vanaf 2014: een Heilig Bloedmenu met streekproducten voor de vele toeristen in een rustig Hoogstraten…

Wat moet ik mij bij die kookboeken voorstellen? Dit is echt Jeroen Meus ‘avant la lettre’ of ‘koken op grootmoeders wijze’. Er staan beschrijvingen in hoe en wat je moet gebruiken in de keuken, hoe je bepaalde bereidingen moet maken, tot en met de volledige bereiding van een feestmaal voor het geval er voorname gasten zouden langskomen. Ik heb dat eens aan mijn vrouw laten zien en wat bleek: daar staan dingen in vermeld die wij pas ontdekt hebben toen wij als pas getrouwd stel zelf ons potje moesten koken. Bepaalde producten die wij toen nog niet kenden, zoals artisjokken, staan daar allemaal in. Hoe je bijvoorbeeld moet varkenspoten moet ‘opleggen’ (‘wecken’) staat er in.. Hoe je de beste vis moet bereiden.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 9

DHM_oktober_341.indd 9

19-9-2013 10:48:06


johan ooms

Epiloog van een mens van goede wil Wil jij als aftredend ‘president’ van Heilig Bloed nog een laatste boodschap kwijt aan Hoogstraten en de wereld. Wel ja, al heb ik me zeker nooit president gevoeld. Ik wil een oproep willen doen aan iedereen die Hoogstraten in zijn hart draagt om niet langer onverschillig te zijn of negatief. Wij moeten trots zijn op al het mooie en het goede dat wij hebben en dat anderen ons benijden. De kerk met zijn vele kunstschatten en zijn twee gerenommeerde orgels, de toren met zijn beiaard, het begijnhof met zijn museum en kerk, de Vrijheid met zijn lindebomen en terrassen, de hoogstaande gastronomie in onze stad, de aardbeien, de wandel- en fietspaden en ons eigen fietspad Boxtel - Hoogstraten, de scholen… en natuurlijk onze Heilig Bloedfeesten met zijn schitterende historische processie... Om niet te vergeten: onze schitterende deelgemeenten, waarlangs wij ons fietspad Boxtel – Hoogstraten laten voeren! Laat ons al deze troeven onverminderd blijven uitbazuinen om Vlaanderen en de wereld gastvrij te ontvangen in onze schitterend historische stad. Waar wil jij naartoe? Voor onze processie droom ik van een betere en constructieve samenwerking met midden-

De (kook)boekjes van Deken Senden kunnen de koks van nu nog inspireren.

10 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 10

19-9-2013 10:48:06


johan ooms stand en horeca. Ik spiegel mij aan de Virga Jesse Ommegang in Hasselt, waar ik op uitnodiging was, waar twee maanden van te voren al affiches hangen in alle winkels; waar etalages in het teken staan van de komende gebeurtenis; waar heel de stad in de ban is van de processie en de bewoners geestdriftig toeleven naar de grote dag; waar speciale arrangementen worden gemaakt met culinaria van streekgerechten rondom Virga Jesse, met bezoeken aan omkaderende tentoonstellingen en concerten; waar wijken van de stad delen van de processie adopteren en al het werk ervoor in handen nemen. Wat voor een bloemencorso kan, moet zeker kunnen voor een unieke historische processie. Verder nog verzuchtingen? Aan de middenstand zou ik willen zeggen: Hoogstraten heeft nood aan een positieve boodschap. Schrik de mensen niet af met de boodschap dat de stad moeilijk bereikbaar is maar leg de klemtoon op het reuze feest dat hen in Hoogstraten te wachten staat. Geef daarbij nuttige tips en aanwijzingen waar men probleemloos kan parkeren. Dit jaar zag ik folders die naar mijn gevoel vooral de boodschap uitdroegen dat Hoogstraten heel moeilijk bereikbaar was. Dat is natuurlijk fout en doet letterlijk de deur dicht. Bovendien is het nefast voor ons aller imago. Terwijl de goede boodschap juist moet zijn dat Hoogstraten tijdens de grote feestweek perfect bereikbaar is, je moet alleen weten hoe! Misschien nog iets over reclame en promotie? Ook wordt het elk jaar moeilijker om onze affiches massaal in Hoogstraten te verspreiden. Veel winkels willen ze niet ophangen. Kan daar niets aan gedaan worden. Graag een lijst met alle winkels die ons willen helpen door de affiche van Heilig Bloed op te hangen. Wat met de desinteresse van de jeugd? Ik hoop dat de jeugd het weer cool gaat vinden om in die chique processie mee te lopen. Hier ligt een belangrijke taak weg gelegd voor de ouders en de Hoogstraatse scholen. De jeugd heeft de toekomst en die toekomst moeten wij veilig stellen, ook voor ons Heilig Bloed. Daarom hebben wij een moderne website in de steiger staan, met info en professionele filmfragmenten in diverse talen, met een pedagogisch luik voor de scholen, met een link naar Boxtel en de andere processies van het Leader-samenwerkingsverband. En als uitsmijter? Tot slot doe ik een oproep voor wat meer kritische zin en gezond verstand. Door de schandalen in de kerk wordt gemakshalve alles maar op de mesthoop gegooid. Alsof er plots geen respect en waardering meer nodig zijn voor de vele goede dingen die de kerk heeft verwezenlijkt, zowel internationaal als lokaal, in samenwerking met duizenden priesters en mensen van goede wil in de parochies. Die oprechtheid en dat engagement blijven onwrikbaar overeind. Daarom alleen al verdient de Heilig Bloedprocessie de aandacht, de steun en de medewerking van elke groot-Hoogstratenaar. Ga in vrede naar Turnhout maar kom als de weerga weer terug. Johan, bedankt voor de onbaatzuchtige inzet voor onze gemeenschap. (jama)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 11

DHM_oktober_341.indd 11

19-9-2013 10:48:07


VANUIT HET STADHUIS

De kogel door de kerk?

Zwembad in definitieve fase Meerderheid tegen oppositie keurde de gemeenteraad op 26 augustus 2013 het principieel akkoord goed voor de bouw van het reeds lang aangekondigde zwembad in Hoogstraten. Vooral de financiering ontbrak tot hier toe nog op het menu. In een persvoorstelling vooraf werd gans het project toegelicht, dit tot verontwaardiging van een deel van de oppositie. Als alles volgens plan verloopt zou de bouw vanaf april 2014 kunnen beginnen.

Een ontwerptekening van het zwembad moet in 2015 gerealiseerd zijn

Een droom? Het idee van een zwembad in Hoogstraten ontstond in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. CD&V maakte er een punt van in haar programma en in de loop van die legislatuur (2007-2012) kreeg het project een definitieve vorm. Het bestuur begon de nodige fondsen klaar te leggen door o.a. de belastingen op te trekken en andere investeringen tot een minimum te beperken. Er werd gekozen voor een PPS, een privaat-publieke-samenwerking, waarbij de private partner gans het ontwerp, financiering, bouw en uitbating voor haar rekening neemt. De gemeente levert de grond en betaalt gedurende 30 jaar een huurprijs voor het gebruik van het “Multifunctioneel Sportcentrum”. De Vlaamse Overheid, onder de noemer Sportfacilitator, engageert zich voor een jaarlijkse subsidie van 354.000 euro. Sportoase, met als voornaamste aandeelhouder het bouwbedrijf Van Roey uit Rijkevorsel, werd de bevoorrechte partner voor de bouw en de uitbating. Einde augustus van

vorig jaar, enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012, werd de realisatie van dit zwembad principieel goedgekeurd. Alleen de financiële inbreng liet nog op zich wachten. Deze laatste hindernis werd nu op 26 augustus genomen. Maar toch is dit zwembad voor niet iedereen een droom.

gische franken per week zou kosten. Na 30 jaar zou de stad dan definitief eigenaar worden van dit sportcomplex. Tot nu toe was het zoeken naar een financiële instelling die gans de financiering op zich zou nemen. Nu deze gevonden is kan de bouw van het zwembad aan zijn definitieve fase beginnen.

Prijskaartje

Voorstelling

Wellicht zullen er weinig mensen in Hoogstraten bezwaren hebben tegen de bouw van een zwembad. Maar wanneer het prijskaartje er naast geplakt wordt gaan toch heel wat oren trillen. Het is dan ook niet onlogisch dat de definitieve beslissing over zulk dossier met heel wat commotie en vragen gepaard gaat. Het gaat tenslotte om een investering van om en bij de 15 miljoen euro waarbij de stad jaarlijks een bedrag van 650.000 euro moet neertellen, en dit gedurende 30 jaar. Oppositielid Jan Huybrechts berekende vorig jaar dat dit zwembad de Hoogstraatse bevolking meer dan een half miljoen oude Bel-

Een klein uurtje voor de aanvang van de gemeenteraad werd de pers samengeroepen voor een voorstelling van het aangepaste zwembaddossier. Burgemeester Tinne Rombouts en schepen van Sport Roger Van Aperen gaven vooral uitleg over de financiering en de aangepaste omgeving van het zwembad en beantwoordden de vragen. Buiten het financiële luik was er praktisch geen nieuwe informatie meer dan een jaar geleden toen de pers eveneens juist vóór de gemeenteraad bijeengeroepen werd voor een toelichting. Net zoals vorige jaar werd deze manier van werken fel op de korrel genomen door de oppositie. Raadslid

12 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 12

19-9-2013 10:48:08


VANUIT HET STADHUIS

Het zwembad wordt gebouwd achter de bejaardenwoningen en dicht bij de voetbalterreinen van HVV. Rond het zwembad is plaats voor speeltuigen voor kleuters en kinderen, voor skatetoestellen en een Finse piste van een kilometer. Jacobs van Anders nam het niet dat het bestuur de pers al voorlicht alvorens er een beslissing genomen is door de gemeenteraad. “Hierdoor wordt de gemeenteraad schaamteloos voor schut gezet”, meent hij. Wellicht een begrijpelijke reactie, hoewel schepen Van Aperen deze opmerking countert met de verwijzing naar het feit dat er twee maanden eerder ook een toelichting voor de raadsleden was geweest. Waar de oppositie zeker wel een punt heeft is het feit dat na de voorstelling voor de pers de meeste persmensen

niet meer naar de gemeenteraadszitting afzakten en zo een belangrijke en interessante discussie in de raad aan zich voorbij lieten gaan. Wij wilden jullie dit zeker niet onthouden, te meer omdat er in de raad vaak ten gronde wordt gediscussieerd.

Financiering Meerderheid (14) tegen oppositie (9) keurde het principieel akkoord met de financiering van het project goed. Wij vatten even samen. Het totale

pakket bedraagt 15 miljoen euro waarvoor de stad Hoogstraten garant staat. De beschikbaarheidvergoeding die de stad jaarlijks moet betalen voor het gebruik van het zwembad werd oorspronkelijk vastgesteld op meer dan één miljoen euro (1.040.000) maar door de belofte van toelage door de Vlaamse Overheid (354.000 euro) , werd het reële bedrag vorig jaar vastgesteld op 665.000 euro. Intussen heeft het stadsbestuur een voordeliger financiële rentevoet kunnen bekomen zodat de beschikbaarheidvergoeding

Een tekening van het gelijkvloers DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 13

DHM_oktober_341.indd 13

19-9-2013 10:48:10


VANUIT HET STADHUIS

Van uit de cafetaria op de eerste verdieping kan men de sportievelingen baantjes zien trekken kan teruggebracht worden tot 649.516 per jaar. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een bedrag van 35.000 euro dat de stad moet betalen als Kadastraal Inkomen maar dat later terug kan gerecupereerd worden. Maar om van 4,8% naar 4,6 % rentevoet te kunnen zakken heeft het stadsbestuur 3 miljoen euro voor een periode van 8 jaar moeten vastzetten. Einde september hoopt men de “Financial close” te kunnen ondertekenen, waardoor de principiële goedkeuring een definitief karakter krijgt. Intussen werkt men nog verder aan de administratieve stappen om de recuperatie van de BTW op de uitbating te bekomen.

Definitieve plannen? De plannen voor het multifunctioneel sportcentrum werden vorig jaar in augustus reeds voorgesteld. Hierin is voorlopig niet veel gewijzigd. De stad Hoogstraten was vragende partij voor een 25 meter zwembad, waarin in banen kan gezwommen worden, en een kleuterbad. De private partner had daarbij de keuze om een aantal eigen voorkeuren in te plannen. Hierdoor werd het eigenlijke zwembad ook uitgebreid met een fitnessruimte, welness met sauna, Turks stoombad, glijbaan, een horecazaak en een aantal kleinere zaaltjes. Het geheel staat momenteel op punt, alleen kunnen hier en daar nog verfijningen doorgevoerd worden, enkel om de functionaliteit te bevorderen. Op dit ogenblik worden de nodige vergunningen aangevraagd en hoopt men vanaf april 2014 met de werken te kunnen beginnen. Deze zullen ongeveer 2 jaar duren. Intussen kan men ook aan de buitenomgeving beginnen zodanig dat beide ongeveer gelijktijdig klaar zullen zijn. Het grondonderzoek naar archeologische

sporen is afgelopen en er werd groen licht gegeven voor de bouw. Sportoase krijgt het recht van opstal om de grond van de gemeente gedurende 30 jaar te gebruiken voor de bouw en de uitbating van het zwembad.

Buitenomgeving Intussen hebben ook de plannen voor de buitenomgeving vaste vorm gekregen. Er zijn weinig veranderingen tegenover vorig jaar, met uitzondering van de Finse looppiste (1000 m) die een ander parcours heeft gekregen. Enkele posten waren aanvankelijk te hoog ingeschat en werden bijgesteld. Daarnaast zijn er enkele nieuwe elementen bijgekomen. Er komt een speelplaats voor kinderen en een skatepark voor jongeren en er worden 2 ruime parkeerruimten voorzien. De eerste komt langs de ingangsweg aan de Loenhoutsweg , goed voor 78 wagens. Deze parkeerruimte kan ook door de bezoekers van het rusthuis gebruikt worden. De andere parking situeert zich achter het zwembad en is goed voor 88 wagens. De ingangsweg langs de Loenhoutseweg, tot voor kort de weg voor het werfverkeer voor het WZC, loopt verder langs de rand van het terrein en zal uitmonden in de Kathelijnestraat. Hiervoor moeten evenwel de gronden nog aangekocht worden van Vito Hoogstraten. Het bestuur maakt zich sterk dat deze weg een ideale oplossing kan zijn voor het schoolvervoer. De talrijke bussen van de Lijn ( een 15-tal) zouden hier kunnen halt houden om leerlingen van het Seminarie te laten instappen. Hierover worden nog gesprekken gevoerd met de Lijn en het Seminarie. Ook de gesprekken over de aankoop van dit stuk grond van Vito lopen volgens burgemeester Rombouts nog, maar er is een principieel akkoord om deze

aan te kopen. Het vroegere fietspad dat met de werken aan het WZC verdween, zal terug aangelegd worden naast de nieuwe toegangsweg. Achter de huizen aan de Loenhoutseweg komt een groenscherm. De ganse buitenomgeving zal 1,4 miljoen euro kosten. Het stadsbestuur hoopt hiervoor 60.000 euro te kunnen ontvangen van de Vlaamse Overheid maar hierover is blijkbaar nog geen zekerheid. Al de kosten voor de buitenwerken komen op de rekening van de stad. Sportoase maakt het ontwerp en realiseert de werken, het onderhoud is voor de gemeente. Momenteel is men nog in gesprek over de verlichting van de piste en het terrein.

Iedereen content? Zoals uit de stemming en de voorafgaande discussie blijkt, zit lang niet iedereen in de Hoogstraatse gemeenteraad op dezelfde golflengte. De oppositiepartij Anders heeft nooit weggestoken dat zij het erg moeilijk heeft met dit dossier. Vooral de zware financiële kost voor gans de gemeenschap en de gebrekkige informatie in het verleden hebben haar steeds weerhouden dit dossier mee goed te keuren. “ Wij werden als raadsleden steeds met getallen geconfronteerd die wij nergens konden controleren. Vaak wisselden die cijfers en hierdoor hebben wij geen enkel zicht op de uiteindelijk kost van gans dit project. Wij zullen zeker geen blanco cheque tekenen”, aldus raadslid Fons Jacobs. Hij verwijst hierbij terloops naar huidig schepen Michel Jansen die in de N-VA-campagne, in de aanloop naar de verkiezingen, het zwembad een financiële strop noemde. Hierop antwoordt schepen Jansen: “Ik ben persoonlijk nooit laaiend enthousiast geweest voor dit zwembad. Ik ben echter lid van

14 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 14

19-9-2013 10:48:11


VANUIT HET STADHUIS

De cafetaria op de eerste verdieping een democratische partij en die partij heeft beslist het zwembad te steunen. Maar ik zal hier nooit een voortrekker van worden.” Anders heeft ook steeds gepleit om een dergelijk zwembad, als het er al moest komen, in intercommunaal verband te bouwen teneinde de kosten over meerdere gemeenten te kunnen spreiden. Zij heeft het er ook erg moeilijk mee dat het dossier van de buitenomgeving verstrengeld wordt met dit van het zwembad zelf, temeer omdat de buitenwerken volledig op rekening komen van de stad en er nog helemaal geen zekerheid is over een subsidie voor de looppiste. De oppositiepartij Anders verzet zich verder met klem tegen het principe dat het stadsbestuur gedurende 8 jaar een bedrag van 3 miljoen euro gaat beleggen bij de bank met wie de privé partner in zee zal gaan. “Er is niet alleen nergens te vinden over welke bank het gaat en tegen welke intrest dit zal gebeuren, maar het kan toch niet de taak van de opdrachtgever zijn om de opdrachtnemer goedkoper te laten lenen.”

Ongelegen Ook de andere oppositiepartij, Hoogstraten Leeft, heeft een aantal bezwaren en zal dit dossier niet mee goedkeuren. Raadslid Snoeys herinnert schepen Roger Van Aperen er aan hoe deze vorig jaar bezwaar maakte over het feit dat dit dossier in volle vakantieperiode nog snel moest goedgekeurd worden. Nu zit hij in het college en heeft blijkbaar geen bezwaar meer dat zo’n belangrijk dossier in de vakantieperiode moet behandeld worden. ( 3 raadsleden hebben zich op de raad van 26 augustus 2013 laten verontschuldigen, jh) Hierop repliceert de nieuwe schepen dat de raadsleden vorig jaar 8 dagen vóór de gemeenteraad een dik dossier in handen kregen waar

zij vooraf nog niets over gekregen hadden. “Nu hebben jullie in juni al uitgebreide informatie gekregen en ook de Sportfacilitator is hier vandaag om op alle vragen te antwoorden”, aldus schepen Van Aperen. Voor Hoogstraten Leeft is vooral de overeenkomst met de fitnesscentra van Hoogstraten essentieel. “Hierover is niets te zien in het dossier”, aldus raadslid Snoeys. Hoewel de vroegere coalitieleden van KVB in de vorige legislatuur dit zwembaddossier mee goedkeurden waren er toen ook reeds vragen over de concurrentie van Sportoase (met fitnessmogelijkheden) met de plaatselijke centra. Burgemeester Rombouts repliceert hierop dat het fitnesscentrum een eigen initiatief is van Sportoase om de kosten voor de stad naar omlaag te halen. In gesloten vergadering zal de gemeenteraad uitleg krijgen over een zogenaamd gentleman-agreement met de bestaande fitnesscentra in Hoogstraten. Daarnaast vindt Hoogstraten Leeft niets terug van een schriftelijk document over de subsidies van de Vlaamse Overheid en heeft ze vragen over de reeds gemaakte kosten van 57.000 euro voor juridische ondersteuning.

Wederwoord Beide oppositiepartijen stellen nog heel wat vragen om bijkomende informatie. Burgemeester Rombouts weerlegt de bewering als zou er geen poging geweest zijn naar een intercommunale aanpak voor de bouw van een zwembad. “Wij hebben de vraag gesteld aan onze buurgemeenten, maar deze wilden hier niet bij toetreden. Wel hebben wij bovenlokale ondersteuning gekregen en is er de mogelijkheid dat de buurgemeenten eventueel zullen tussenkomen in toegangsprijzen voor haar inwoners. Wat het vastzetten van 3

miljoen euro voor een periode van 8 jaar betreft, deze beslissing werd genomen in het college van 24 juni 2013. Door dit engagement hebben wij betere voorwaarden van financiering verkregen en zakte de rentevoet van 4,8 % naar 4,6 % . Dit geeft ons een voordeel in de beschikbaarheidvergoeding en dit voor gans de duur van 30 jaar”, aldus burgemeester Rombouts. Wouter Everaert van Sportfacilitator bevestigt dat dit voor de gemeente een kostenbesparing van 22.000 euro betekent gedurende 30 jaar. Op vraag van raadslid Jacobs wie in Hoogstraten gans dit dossier gedurende al deze jaren zal opvolgen, antwoordde de burgemeester dat er het volste vertrouwen is in Sportoase en dat wanneer er klachten zullen zijn , die ook wel het stadhuis ter oren zullen komen. Er is ook ondersteuning voorzien door een advocatenbureau. Indien er te weinig zwemmers zullen opdagen en de inkomsten lager zijn dan ingeschat, zal dit geen invloed hebben op het bedrag dat de stad moet betalen. Indien er evenwel overwinsten zijn door een hoger bezoekersaantal dan wordt een deling van de winst met de stad voorzien. Tinne Rombouts besluit tenslotte: “De Vlaamse regering zal zich nog officieel moeten uitspreken over dit dossier en de subsidies ervan. Dit is een essentieel element. Indien deze subsidie niet worden toegekend, dient gans het dossier terug herbekeken. “

Het zwemticket De toegangsprijzen voor het zwembad liggen vast. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet inwoners. Volwassenen uit Hoogstraten betalen 3 euro om baantjes te zwemmen of 5 euro voor het recreatief zwemmen. Kinderen in schoolverband betalen 3,25 euro, kinderen onder de 3 jaar betalen 1,60 euro. Tussen 3 en 12 jaar wordt de prijs vastgesteld op 3,50 euro. Voor houders van een 10-beurtenkaart zakt de prijs naar 2,50 euro (volw. Baantjes) , 3,70 euro (volw.recrea), 1,20 euro (kinderen -3 jaar), en 2,70 euro voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Voor het schoolzwemmen is een lesgever in de prijs inbegrepen. De prijzen voor niet-inwoners van Hoogstraten liggen ongeveer 1 euro hoger. Deze zwembeurten zijn niet gebonden aan een strikt uurschema en zwemmers kunnen ook met hetzelfde toegangskaartje gebruik maken van sauna en stoombad. Het laatste woord in dit zwembaddossier is voorlopig zeker nog niet gezegd. Wordt dus vervolgd.

Ander nieuws Het was een lange gemeenteraadszitting op 26 augustus 2013 met als uitspringer de stemming over het toekomstig zwembad. Wij houden enkele interessante punten (Stedenband, steun aan HVV, de waterkwaliteit van onze rivieren, enz) uit deze zitting in petto en brengen dit in onze volgende De Hoogstraatse Maand. (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 15

DHM_oktober_341.indd 15

19-9-2013 10:48:12


Hongaarse kinderen in Hoogstraten Volgens het jaarboek van de ‘Ligue pour la protection de l’enfance’ zijn tussen 1923 en 1930 meer dan 20.000 kinderen uit Hongarije naar ons land gekomen. Het waren eigenlijk economische vluchtelingen die naar hier kwamen om de armoede, de honger en de miserie in het eigen land even te vergeten. Sommige kinderen keerden nog een paar keren terug, anderen werden geadopteerd door Vlaamse gezinnen of huwden later met een Belgische man of vrouw. Ook in Hoogstraten kwamen een veertigtal Hongaarse kinderen. Het is opvallend dat veel gezinnen de voorkeur gaven aan meisjes, misschien omdat die gemakkelijker in te schakelen waren om ook wat huishoudelijk werk te doen. Veel kinderen kwamen bij kinderloze ouders, gezinnen zonder meisjes, maar ook bij ongehuwden. In die tijd waren er veel grote gezinnen, maar een aantal kinderen bleef vaak ongehuwd thuis wonen. Kinderloze pleegouders hoopten waarschijnlijk dat het meisje later voor hen zou zorgen. De meeste meisjes studeerden niet verder na de lagere school. De weinige jongens die naar de Kempen kwamen, kregen soms als pleegouder een pastoor en die gaf hen dan ook de gelegenheid om naar een seminarie te gaan om later priester te worden. Bij de selectie in Hongarije werd vaak voorrang gegeven aan kinderen met gezondheidsproblemen, maar ook aan kinderen die goed hun best hadden gedaan in de school. De vakantie in België was dan hun beloning.

Twee Hoogstratenaren met Hongaars bloed, Paul Embrechts en Ilona Knaepkens, op de plaats waar vroeger de Latijnse School stond. In deze school zagen de Hongaarse kinderen voor het eerst de pleegouders.

De eerste trein In de Kempen was de opvang van deze kinderen georganiseerd per dekenaat. Deken Valvekens,

De Hongaarse organisatie ‘Ligue pour la protection de l’enfance’ gaf een legitimatiepapier aan de kinderen en verzorgde het vervoer per trein van de kinderen tot in België. Het ‘Hongaars Kinderwerk’ was maar mogelijk dankzij een akkoord tussen Hongarije en België. Maar de praktische organisatie werd haast volledig gedragen door de Katholieke Kerk, zowel in Hongarije als in België. Dat verklaart misschien ook waarom haast alle kinderen in Vlaanderen werden opgevangen en niet in Brussel of Wallonië. Maar ook in het katholieke Noord-Brabant (NL) werden veel Hongaarse kinderen opgevangen. In België was er een organisatie ‘Beschermingswerk voor Hongaarse kinderen’ onder de bescherming van kardinaal Mercier. Algemeen voorzitter was Z.E.H. Jan Jansen. Het hoofdsecretariaat was in Turnhout. In vele parochies werd er van op de preekstoel een oproep gedaan om Hongaarse kinderen op te vangen. Door de Kerk werd er heel sterk op aangedrongen dat vooral meer begoede gezinnen een Hongaars kind in huis zouden opnemen. Ze kwamen hier meestal terecht in landelijke gemeenten waar ze kracht en energie kwamen opdoen om na een vakantie terug naar Hongarije te keren.

Erzsébet (Elisabeth) Wéber in Hoogstraten, later mevrouw Knaepkens-Wéber.

Andreas Lodewijk (Louis) Knaepkens en Erzsébet (Erzsi) Wéber zijn op 20 juli 1935 in Hoogstraten getrouwd.

16 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 16

19-9-2013 10:48:13


hongaarse kinderen

Verdrag van Trianon Het Verdrag van Trianon werd op 4 juni 1920 gesloten tussen de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en de overgebleven rompstaat Hongarije. Het verdrag is genoemd naar het in Versailles gelegen paleis Grand Trianon waar de ondertekening plaatsvond. Het was het vierde van de vijf verdragen: eerder waren er al verdragen gesloten met Duitsland, Oostenrijk en Bulgarije. Turkije zou later nog volgen. Hongarije werd door dit verdrag gereduceerd tot slechts 29% van zijn oorspronkelijk grondgebied. Het verdrag heeft een niet te onderschatten schokeffect veroorzaakt in de Hongaarse maatschappij. Naast het menselijke leed van de van elkaar gescheiden families, werd deze schok mede veroorzaakt door de economische moeilijkheden die het verdrag had aangericht. In één klap viel de Hongaarse economie zonder grondstoffen, zonder middelen en zonder afzetmarkt. Hongarije verloor zijn meeste mijnen en bossen. Het vroeger uitstekend georganiseerd spoorwegennetwerk werd lamgelegd door de nieuwe grenzen. De werkloosheid nam zorgwekkend toe, niet alleen door de ontslagen soldaten maar ook door de toevloed van honderdduizenden Hongaarse vluchtelingen die de etnische zuiveringen in de omringende nieuwe staten probeerden te ontvluchten. De zware schadeloosstelling die het land aan de overwinnaars moest betalen, maakte het onmogelijk om een financieel gezond beleid te voeren. De diplomatieke pogingen vanuit Boedapest voor de herziening van het verdrag werden echter in Londen en Parijs afgewezen. Bijgevolg voerde Hongarije in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog een vriendschappelijke politiek met Hitlers nazi-Duitsland waarvan het de rechtzetting van ‘het geschiede onrecht’ verwachtte. We weten nu wat de gevolgen van deze politiek waren in 1945. Extreemrechtse groepen in Hongarije streven ook vandaag nog steeds de herziening van het Verdrag van Trianon na.

deken van Hoogstraten van 1912 tot 1927, heeft gedurende vier jaar veel tijd en energie in dit project gestoken. In 1923 is er een trein in België aangekomen met 465 kinderen van de leeftijd tussen 6 en 12 jaar, vergezeld van 40 begeleiders. De bestemming van deze kinderen was Turnhout, Lier, Mol, Herentals en omliggende dorpen. De trein bestond uit 24 wagons en was op 15 juli in Boedapest vertrokken. De reis naar België duurde drie dagen. Op donderdag 21 februari 1924 kwam er om 9 uur een kindertrein uit Boedapest aan in Turnhout met de kinderen voor de dekenij Hoogstraten. Bijna 300 kinderen kwamen met de tram

van Turnhout naar Hoogstraten, waarvan 39 in Hoogstraten bleven en de andere kinderen kregen een opvanggezin in de andere 11 parochies van de dekenij. Dekens Valvekens had dit allemaal geregeld. De mensen die een kind in hun gezin wilden opnemen hadden al enige tijd vooraf hun voorkeur moeten opgeven: wenste men een jongen of een meisje en van welke leeftijd tussen zes en twaalf jaar. Het Comité van het Hongaars Kinderwerk, onder leiding van deken Valvekens, zorgde voor de toewijzing: welk kind gaat naar welk gezin. De eerste tram kwam om 11.30 uur aan in de Vrijheid. De kinderen gingen onmiddellijk naar de Congregatiezaal in de Latijnse School waar

de pleegouders al aanwezig waren. De namen van de kinderen werden voorgelezen. Het waren enigszins rare, maar ook ontroerende taferelen tussen de toekomstige pleegmoeders en de kinderen die hen niet verstonden. Ter voorbereiding van deze dag had het Comité op maandag 18 februari een Hongaarse liefdadige feestavond georganiseerd in de zaal van de Katholieke Bond ten voordele van het werk voor de Hongaarse kinderen. Op het programma stonden liederen, voordrachten, Hongaarse volksdansen en de projectie van beelden over Boedapest,

Erzsébeth Cseh-Szombathy en Richard Embrechts trouwden op 4 augustus 1938 in Hongarije. de hoofdstad van Hongarije, vanwaar de meeste kinderen kwamen. De mensen konden ook kleren, schoenen en linnen afgeven; deze spullen gingen dan met de trein terug naar Boedapest op 24 februari.

Zes maanden De kinderen bleven ongeveer een half jaar in België en vertrokken dan weer naar Hongarije met de trein die een nieuwe groep kinderen naar ons land had gebracht. Sommige kinderen zijn hier tussen 1924 en 1927 verschillende keren geweest; soms kwam er ook een andere zus of broer.

Een Hongaarse avond in Hoogstraten op 12 februari 1938 met de Hongaarse dames Jolan Klein, Lenke Hetyey, Vilma Herczeg, Erzsébet Somogyi-Csizmazia, Irén SomogyiCsizmazia en Ilona Hetyey.

Gustaaf Segers schrijft in 1924: ‘Die Kempische moeders lijden gewis niet aan weekhartigheid en overgevoeligheid; doch ook zij weenden als zij zagen dat vele kinderen zoo schromelijk ondervoed waren en de meesten slechts schamele kleren om het lijfje hadden. De moeder ging naar den stal, en kwam met eene kan

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 17

DHM_oktober_341.indd 17

19-9-2013 10:48:13


hongaarse kinderen versche melk voor den dag, trok het Magyaarke nieuwe kleedjes aan, en de les: ‘lekker goed, een schoon mutsken, niet waar?’ moest wel vruchten dragen. Verwonderen zal het stellig, doch de kinderen waren nog geene twee maanden in de Kempen, als een twaalfjarig meisken, dat bij een der grootste boeren van een naburig dorp, op mijne vraag: ‘Hoe heet gij?’ antwoordde: ‘Te Boedapesth heet ik Mariska Fideler; hier heet ik Maria Brosens. Niet terug naar Boedapesth! Vader en moeder naar hier komen. Hier goed!’ De Hongaarse kinderen gingen naar de gemeenteschool. Maar de kinderen leerden waarschijnlijk meer in het pleeggezin, op de speelplaats of op straat. Ook werd in de mate van het mogelijke gezorgd dat er per dekenaat een Hongaarse onderwijzeres aangesteld werd om de kinderen te begeleiden, o.a. om brieven te schrijven naar hun ouders in Hongarije en ook om minstens eens per week les te geven in hun taal.

In 1925 is er een grote tentoonstelling van Hongaars handwerk in het Spijker. Er waren ook droevige gebeurtenissen. In het schrijfboek met ‘kerkdiensten’ lezen we op 19 mei 1924: ‘Te 8 uur lijkdienst van Maria Ulrich. De Hongaarse kinderen vergaderen aan ’t Gasthuis.’ Het lijkkistje, met een Hongaars vlaggetje daarop, rood, wit en groen, werd gedragen door twee Hongaarse en twee Kempense kinderen. Het meisje werd hier begraven en de moeder is het graf later komen bezoeken. In 1926 is er nog een overlijden. Ilona Ivan werd hier op 18 mei begraven. Deken Valvekens doet zijn best om de mensen goed te informeren over Hongarije en de Hongaarse cultuur o.a. met voordrachten met lichtbeelden. Hij gaf later ook nog een voordracht over zijn reis met een kindertrein naar Hongarije waar hij zelf had kunnen zien hoe erbarmelijk de toestand daar was.

De familie Embrechts-Cseh-Szombathy, Vrijheid 98, Hoogstraten, in 1946. Richard en Erszi met haar pleegouders Anna en Paul Peeraer en hun kinderen Paul en Erwin. ‘Vreugde om het weerzien van een vader, een moeder, zusters of broers welke zij over zes maanden hadden verlaten. Droefheid om het moeten verlaten van pleegouders die hen zo lang en zo liefdevol hadden verzorgd en vertroeteld. Daar fluit de tram en terwijl hete tranen biggelen over de wangen van die vele toeschouwers welke ’t vertrek bijwonen, maar ook ontspringen uit de oogjes dier kleine vertrekkenden terwijl zij hun handjes opsteken in een wuivende afscheidsbeweging, vertrekken nu reeds velen dier kinderen, welke over zes maanden aankwamen, slap en ondervoed, met bleke wangen en diep ingevallen ogen, nu blozend en opgeruimd, met deugdelijke kleren aan en geheel opgefrist.’

Einde van het Hongaars Kinderwerk De Hongaarse dames kwamen regelmatig bij elkaar op de koffie; hier bij de familie Bosschaerts in 1960 (v.l.n.r.): Eulalia Marianna Fereczi, Ilona Boga (zus van Anna), Erzsébeth Cseh-Szombathy, Vilma Herczeg, Erzsébet Wéber en Anna Mari Boga. Zij gingen ook in de Heilig Bloedprocessie en speelden mee bij het buurtfeest Begijntjes laat Besluit. Deken Lauwerys schrijft in zijn boek over het Heilig Bloed van Boxtel te Hoogstraten: ‘Bij de opening der Heilig Bloedweek, op zaterdag 10 juni 1924, te 2 uur, kwamen de Hongaarse kinderen, die alsdan te Hoogstraten verbleven, een kaars offeren. Mgr. Knebel, de grote ijveraar van het Beschermingswerk der Hongaarse kinderen, waarvan Deken Valvekens ook een der promotors was, hield een toespraak in ’t Nederlands, tot het volk, en in ’t Hongaars, tot de kinderen. Deze vormden een speciale groep in de processie: de jongens rond de Hongaarse vlag, de meisjes rond Sinte-Elisabeth van Hongarije.’

In de Bond organiseerde met een Hongaars feest en in de missen waren er omhalingen voor de reiskosten van de Hongaarse kinderen die terug naar hun vaderland vertrekken. Voor hun vertrek was er gewoonlijk nog een afscheidsfeest van de Hongaarse kinderen en hun begeleiders voor de familie van de pleegouders in de zaal van de katholieke Bond. Op het programma stonden liederen, dans en voordracht. De Hongaarse juffrouw die de kinderen had opgeleid had zich geen moeite gespaard om er een fijn feest van te maken. De bomvolle zaal was verrukt over de keurige uitvoering en zowel de juffrouw als de kinderen kregen een warm applaus. In de Gazet van Hoogstraten van 9 augustus 1924 lezen we:

Op 5 december 1927 vertrekken de laatste Hongaarse kinderen uit de dekenij Hoogstraten. Alle

Hongaars menu Donderdag 17 oktober kan men in het lokaal dienstencentrum ’t Gebuurt, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten, genieten van een Hongaars menu ter gelegenheid van de Restaurantdag Hongarije – België. De kok zal ingrediënten combineren uit de keukens van beide landen. Op het menu staat o.a. groentesoep met een Hongaars tintje en Hongaarse goulash op traditionele wijze. Inschrijven voor deze maaltijd kan nog tot en met vrijdag 11 oktober (of tot volzet). Deelnemers moeten wel contant afrekenen bij inschrijving aan het onthaal. De kostprijs bedraagt 10 euro. Wie graag iets anders eet, kan ook kiezen voor konijn op Kempense wijze.

18 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 18

19-9-2013 10:48:14


hongaarse kinderen Hongaarse kinderen moeten voor 1 januari 1928 nar hun vaderland terugkeren en er komen geen Hongaarse kinderen meer. Het is een beslissing van de Hongaarse regering om redenen van interne economische aard. Maar in een omzendbrief lezen we dat het kind mag blijven indien ‘de pleegouders hun pleegkind als hun eigen kroost aanzien en behandelen en het overeenkomstig hun eigen stand opvoeden en onderwijzen gedurende tenminste één jaar ‘. Ongeveer tien procent van de kinderen in de Kempen zou hier blijven, waarvan 80 procent meisjes. Na 1930 kwamen verschillende Hongaarse meisjes naar Vlaanderen. Zij kwamen hier vaak als dienstmeisje werken. Deze actie werd georganiseerd door de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Het waren meestal meisjes die hier al op vakantie kwamen en later dus terugkeerden om te werken. Alles was gereglementeerd en begeleid door mensen van de sociale dienst van de BGJG. Veel van deze meisjes hadden na hun vertrek uit Vlaanderen nog contact gehouden met het pleeggezin. Zij die tenminste 18 jaar waren en in ons

Makos Pelygli Een Hongaars kerstgebak Ingrediënten: 1 kg bloem, een snuifje zout, 2 pakjes vanillesuiker, 2 pakjes bakpoeder of gist, 300 gr boter, 3 eierdooiers, 250 gr fijne suiker (1 dcl melk bijeen kneden). Vulling: 400 gr maanzaad, 100 gr fijne suiker, 50 gr rozijnen, citroen zeste, koken met (ongeveer 1 dcl) melk, afkoelen en op het deeg verspreiden. Van 1 kg bloem heb je vier maanzaad rollen. (Ilona Knaepkens)

land een vast adres hadden – meestal het vroegere pleeggezin – én ook de toestemming hadden van hun ouders in Hongarije, kregen van de overheid de toelating om hier definitief te blijven wonen. En daar kwamen soms ook huwelijken van.

Een nieuwe toekomst Voor enkele Hongaarse meisjes begon een nieuwe toekomst in Hoogstraten. Zij hadden besloten om Hongarije te verlaten en in België te blijven. Lenke Gizella Hetyey trouwde met Albert Haseldonckx, broer van Wies en Jef Haseldonckx. Zij woonde in de Karel Boomstraat. Ilona Hetyey woonde bij notaris Gillis. Eulalia Marianna Fereczi was huishoudster bij E.H. Van Reusel, priester van het begijnhof. Anna Mari Boga, ongehuwd, woonde bij veearts Bosschaerts. Vilma Herczeg woonde bij Mit Haemers die een winkel had met papier, boeken en schoolgerief. Irén Somogyi Csizmazia was gehuwd met bakker Karel Faes. Erzsébeth Somogyi Csizmazia, ongehuwd,

De familie Knaepkens-Wéber in 1988 (v.l.n.r.): moeder Erzsi Wéber, vader Louis Knaepkens en de kinderen Gisella, Robert, Christianne (Ilona), Thilly, Jef en May. woonde bij Marieke Faes die een winkel had met snoep en pralines in de Vrijheid. Erzsébeth Cseh-Szombathy woonde bij smid Paul en Anna Peeraer en huwde met meester Richard Embrechts, moeder van Paul en Erwin Embrechts. Erzsébet Wéber woonde bij de familie Knaepkens, die een winkel hadden in de Karel Boomstraat. Ze trouwde met Louis Knaepkens. Wéber is een Duitse naam. Haar vader was een Oostenrijker die in Hongarije woonde. Niet alle Hongaarse vrouwen bleven in Hoogstraten wonen. Zo zou ook nog Jolàn Klein in Hoogstraten gewerkt hebben als kapster, maar zij is dan later naar Antwerpen vertrokken. Ook in de omliggende dorpen woonden er Hongaarse vrouwen, o.a. bij de familie Van den Kieboom in Achtel woonde Ilona Stanczel en Margarit (?) was gehuwd met bakker Sterkens van Meer. Szarvas Maritza kwam nog regelmatig op vakantie bij Mit Haemers. Een zekere Margriet kwam terecht bij mevrouw Loostermans, maar zij ging terug naar Hongarije. Zo zijn er zeker nog meer geweest, maar het vraagt nog veel opzoekwerk om dat allemaal precies te achterhalen. Ook de mondelinge bronnen twijfelen weleens aan hun geheugen. De meeste van deze Hongaarse vrouwen waren vriendinnen van elkaar en kwamen ook regelmatig samen, meestal om beurten ten huize van om te praten over hun leven hier en over hun familie in Hongarije. Er waren zelfs contacten met de Hongaarse vrouwen in Turnhout, Rijkevorsel, Oostmalle, … In Antwerpen was er elke maand een Hongaarse mis. In de jaren dertig gingen sommige van deze families met een Hongaarse moeder weleens op bezoek bij hun Hongaarse familie. Ook Hongaarse

familieleden kwamen heel uitzonderlijk naar België. Maar dan moest hun reis wel van hieruit geregeld en betaald worden. Dat was niet zo eenvoudig, o.a. omwille van het taalprobleem. De schriftelijke communicatie verliep dan meestal in het Duits dat men zowel hier als ginder min of meer kon verstaan. Hongarije was toen voor de mensen hier een ver land. De meeste families hadden geen telefoon, brieven waren lang onderweg en pakjes werden aan de grens onderzocht. Na de Tweede Wereldoorlog (1940-’45), met de ‘koude oorlog’ en het ‘ijzeren gordijn’ werden de contacten nog moeilijker. Na de oorlog, in de periode 1946-’48, kwamen opnieuw Hongaarse kinderen naar België, ditmaal onder de auspiciën van Caritas Catholica. Deze jonge Hongaarse meisjes kwamen vooral in de steden terecht en hun aantal was minder massaal als bij de kinderactie in de jaren twintig. Ook in 1956, na de Sovjetinvasie, was er een vluchtelingenstroom vanuit Hongarije naar België. Nu waren het geen economische vluchtelingen, maar vooral jongeren die om ideologische of politieke redenen waren gevlucht. Oostpriesterhulp organiseerde voor deze Hongaren verschillende hulpacties. (js) Bronnen: Gesprekken met Simone BruursMichielsen, Christianne Servaes-Knaepkens, Zr. Ilona (May Faes) en Paul Embrechts. Gazet van Hoogstraten 1924-1927; J. Lauwerys, Het H. Bloed van Boxtel te Hoogstraten en het schrijfboek met Kerkdiensten; Gustaaf Segers, Hongaarsche Kinderen in de Kempen; Frans Wijnen, Hongaarse kinderen in Rijkevorsel; Vera Hajto, Hongaarse kindertreinen; Kerk & Leven 16.03.2011, De verborgen geschiedenis van Hongaarse kinderen die hier een thuis vonden;Verdrag van Trianon (Wikipedia).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 19

DHM_oktober_341.indd 19

19-9-2013 10:48:15


“Armoede (op den) buiten” 17 oktober is al meer dan 25 jaar de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Ook in ons land treden verenigingen waar armen het woord nemen naar buiten en roepen de brede publieke opinie op om de strijd aan te binden met armoede. Ook in Hoogstraten is al enkele jaren een vereniging actief die zich in deze strijd mengt. Heel toepasselijk noemen ze zich ’t Ver-zetje. We laten hen graag aan het woord over hun reilen en zeilen, hun aandacht voor mensen in armoede. Een onderwerp waarbij de meesten van ons denken aan verre buitenlanden, uitgemergelde kinderen met gezwollen buikjes en grote ogen met vliegen op. Buurtwerking ’t Ver-zet-je is wat men noemt een Welzijnsschakel. De eerste Welzijnsschakels zagen in 1991 het levenslicht. De jaarlijkse campagne ‘armoede uitsluiten’ van Welzijnszorg confronteerde mensen met problemen die ze ook in hun lokale omgeving herkenden. De vraag leefde hoe ze, naast het voeren van sensibiliseringsacties, op deze problemen ook daadwerkelijk en op permanente wijze konden inspelen. De lokale schakel kwam er na een oproep van regionaal verantwoordelijke Raf Jansens, die ook in onze gemeente op zoek was naar mensen in armoede en die daar getuigenis wilden over afleggen. Vic Cornelissen en Jan Leemans voelden zich aangesproken en staken de koppen bij mekaar om te overleggen hoe ze dat voor mekaar konden krijgen. Ze zochten in eerste instantie contact met de buurtwerkingen van de Mouterij in Hoogstraten en de Melkerij in Meerle. Deze buurtwerkingen waren begin jaren 2000, ook als welzijnsschakel, opgezet om het samenleven tussen de zeer diverse groep bewoners van deze sociale woningcomplexen in goede banen te leiden. Toen het te zwaar werd voor de vrijwilligers, heeft het OCMW de coördinatie van deze taken overgenomen en zijn er twee buurtwerkers actief, Karin en Jos.

lotgenoten mee die hun verhaal wilden doen. Uiteindelijk namen een achttal mensen uit onze gemeente deel aan de gespreksrondes, waarin de mensen in armoede zelf en in hun eigen woorden getuigenis aflegden over hun situatie. Die werden letterlijk opgenomen in een memorandum dat aan overheden en politici bezorgd werd.

’t Ver-zet-je Na deze aanzet, was er de vraag vanuit de buurtwerking van OCMW om een vrijwilligerswerking op te zetten om een aantal dingen te doen die moeilijk kunnen binnen het kader van de werking van het OCMW, waarvoor ze onvoldoende mankracht en middelen hebben om dit permanent te bemannen. Karin Cotteleer, werkzaam bij het OCMW en de buurtwerking Mouterij en Melkerij, en Huibrecht Provoost, actief in Welzijnszorg in de parochie Wortel sloten zich bij het initiatief aan. Ze kozen voor hun welzijnsschakel de naam ’t Ver-zet-je. Een naam met een dubbel betekenis: mensen die zich willen verzetten tegen armoede en mensen die te midden van al hun miserie ook wel eens behoefte hebben aan een ‘verzetje’.

Hoe vindt je de arme mensen in onze gemeente ‘Dat is het moeilijkste deel van de zaak’ klinkt het unisono. We krijgen info vanuit het OCMW en vanuit de buurtwerkingen, maar weten dat veel mensen in armoede onder de radar blijven. Uit onderlinge contacten leren we veel. Waar mogelijk proberen we mensen uit de doelgroep die dat wensen in te schakelen in onze werking. Er zijn er heel wat die graag meewerken. Zij brengen mensen mee die wij niet kennen. Lotgenoten kennen mekaar wel, zij herkennen de situatie veel sneller dan wij. Er is veel verdoken armoede, de mensen verstoppen het, willen niet opvallen. Maar als je hen nauwer leert kennen, zie je het. We willen ook de mensen niet stigmatiseren, hen in hun waardigheid laten. Ook tijdens de voedselbedelingsmomenten van de Toevlucht (3e zaterdag van elke maand) zijn we er voor een babbel en/of een luisterend oor. 
 Verder proberen we het contact te bevorderen door het organiseren van bv. de Dag van de Buren, in mei 2011 en juni 2012 in de Venhoef; een gezellige dag, waar iedereen welkom is, met

Armoede Het initiatief van Welzijnszorg in 2008 focuste niet zozeer op buurtwerking, maar wel op het aandacht vestigen op armoede en kansarmoede, op arbeid en inkomen. Omdat veel armoede niet altijd zichtbaar is, en op ‘den buiten’ nog minder dan in de stad, vertrokken Vic en Jan vanuit de buurtwerking. Je kan immers niet zomaar bij iemand gaan aanbellen, vragen of ze arm zijn en vervolgens vragen of ze willen meewerken aan het opstellen van een memorandum. Niet vanuit sociale onderzoekers of hulpverleners, maar vanuit de mensen in armoede zelf. Het was dus voorzichtig aftasten en contacten leggen, eerst met mensen die er wilden over praten. Niet simpel, want je geeft je zelf bloot, geeft een inkijk op een persoonlijke situatie waar mensen niet mee te koop lopen. Arm zijn wordt nog veel als een schande aanzien. Zodra het vertrouwen er was, brachten deze mensen ook

Vic, Huibrecht, Jan en Karin, de gangmakers van ‘t Ver-zet-je, hier verbonden door het geknoopte laken, symbool van de ontsnapping aan de armoede.

20 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 20

19-9-2013 10:48:15


armoede optredens, kinderanimatie, en een gezamenlijke picknick.

‘Een verzetje’ bieden… Zoals gezegd, is een van de eerste doestellingen van ’t Ver-Zet-je mensen in armoede een verzetje bieden. Jaarlijks organiseren we een daguitstap per autobus (Planckendael, Bokrijk, Puyenbroek, Blankenberge, Olmense Zoo). Voor een aantal kansarmen uit onze gemeente is dit een uitzonderlijke kans om, op een voor hen betaalbare manier, een leuke dag te beleven. Ook dit jaar wordt er weer samengewerkt om, voor de plaatselijke minderbedeelden, een voor hen betaalbaar en gezellig kerstdiner te organiseren op kerstavond.

En ‘In verzet gaan’ ‘t Ver-Zet-je werkt ook samen met lokale en regionale diensten. Zo hebben wij onze diensten aangeboden aan het OCMW om vooral praktische hulp te bieden bij bepaalde “niet dringende situaties” bv. vervoer naar dokter of ziekenhuis, helpen bij verhuisproblemen, meegaan met iemand naar het gerecht e.d.
 Samenwerking ook met De Toevlucht (vrijwilligers v.d. Evangelische kerk in de Karel Boomstraat); zij delen maandelijks voedselpakketten uit aan kansarmen, die daarvoor in aanmerking komen.
 Tenslotte komt ’t Ver-Zet-je een paar keer per jaar naar buiten om actie te voeren voor de projecten van Welzijnszorg. Zo komen we elk jaar op 17 oktober in het straatbeeld i.v.m. De dag van verzet tegen extreme armoede (zie kader). Ook de jaarlijkse actie “Soep op de Stoep” wordt door ’t Ver-Zet-je mee ondersteund.

Knoop de lakens Naar aanleiding van de ‘Internationale dag van verzet tegen extreme armoede’ op donderdag 17 oktober worden in Hoogstraten een aantal activiteiten georganiseerd die de problematiek van armoede wereldwijd in de aandacht brengen. Dit gebeurt in samenwerking tussen de Hoogstraatse organisaties OCMW, de Welzijnsschakel ‘t Ver-Zet-je en het actiecomité 11.11.11. Een overzicht. Inleefweek ‘Leef je in’. Een unieke kans om je in te leven in het dagelijkse leven van mensen in armoede. Van maandag 14 tot en met zondag 20 oktober. Slotavond op maandag 21 oktober. Inschrijven kan telefonisch op 03/340 16 01 of per mail socialediensten@ocmwhoogstraten. be. Verdere inlichtingen worden toegestuurd Ciné Horizon op woensdag 16 oktober in Le Cirque om 19.30 u. Inleiding door Welzijnsschakel ‘t Ver-Zet-je met vertoning van de campagnefilm Welzijnszorg 2013 ‘Armoede op den buiten’. Oproep tot deelname aan de actie ‘geknoopt laken’ en verdeling van de lakens. Aansluitend de Terraferma. Terraferma vertelt het verhaal van een vissersfamilie op een prachtig onbedorven Siciliaans vulkaaneiland. Filippo en zijn grootvader ontdekken tijdens het vissen een groep Afrikaanse vluchtelingen in zee. Ze besluiten de regels van het eiland te negeren en te handelen naar de wetten van de zee. Ze redden hen van de verdrinkingsdood en ontfermen zich over een zwangere vrouw en haar kind. Hierdoor komen Filippo en zijn familie klem te zitten tussen principes en realiteit. Wanneer het beleid jegens de vluchtelingen strenger wordt, neemt Filippo een onherroepelijke beslissing. Tegen de achtergrond van een adembenemend landschap omringd door een diepblauwe zee, vertelt Terraferma het spannende verhaal van de zomer waarin Filippo zijn onschuld verliest. Tijdens de pauze bedeelt het actiecomité 11.11.11 soep in het kader van de actie ‘Ik kook van woede’. Deze actie wordt in het najaar gevoerd op verschillende locaties en bijeenkomsten. Donderdag 17 oktober - Internationale dag van verzet tegen extreme armoede Iedereen wordt opgeroepen om een geknoopt laken uit te hangen. Het geknoopte laken staat symbool voor ‘ontsnappen’ uit armoede en het ‘aanknopen’ van de strijd tegen de armoede. De actie wordt toegelicht in de scholen. Informatiestand door ‘t Ver-Zet-je aan CM-lokaal op de Vrijheid 168 van 10 tot 12 en van 13 tot 17 u. Gelegenheid tot tekenen van de petitielijst ‘Armoede (op den) buiten’.

Een nieuw initiatief dat in de pijplijn zit, is het opzetten van een vormingsprogramma om uit de armoede te ontsnappen. De aanzet is daartoe gegeven op een studiedag van Welzijnszorg in Herentals. De aandacht was groot, zodat het niet mogelijk was met veel mensen er naar toe te gaan. We gaan proberen daar nu in Hoogstraten een vervolg aan te breien.

OCMW Of ’t Ver-zet-je hier geen opdracht voor zich neemt die in een beschaafd land door de overheden, zoals het OCMW toebehoren? Ja en nee. Ja, in een ideale wereld zou de overheid voldoende middelen moeten kunnen mobiliseren om armoede de wereld uit te helpen. Maar dat is natuurlijk een kwestie van prioriteiten. Men is nu eenmaal gebonden aan budgetten, aan personeel. Daarnaast zijn er ook strikte regels, de privacy, de administratie, waardoor bv het OCMW niet altijd kan doen wat het wel zou willen. Maar door onze contacten met andere welzijnsschakels weten we dat er verschillen zijn tussen gemeenten in wat ze doen voor armoedebestrijding. Waarom? Elk bestuur bepaalt zelf hoever men gaat.

Vrijdag 13 december – ‘Soep op de stoep’ aan CM-lokaal, Vrijheid 168 Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost. Dat is de basis van Soep op de stoep, de jaarlijkse actie in de campagne van Welzijnszorg. Met deze jaarlijkse actie vragen we aandacht voor de armoedeproblematiek, ondertekenen we de petitie met de campagne-eisen ‘Armoede (op den) buiten’ en zamelen we geld in om lokale armoedeprojecten te ondersteunen. Want armoede bestaat … ook in Hoogstraten.

En nee. Wij vinden het voor ons zelf belangrijk dit werk te kunnen doen. Het vormt ons als mens, vrijwilliger zijn werkt langs twee kanten. Voor ’t Ver-zet-je is het OCMW de belangrijkste schakel in onze werking en het OCMW is blij met vrijwilligers.

Krijgen mensen waar ze recht op hebben? Nee, niet altijd. De hoofdinstelling van de overheid is dat de mensen naar de overheid toekomen, terwijl dat net voor veel mensen in armoede een drempel vormt. Bovendien zijn ze in veel gevallen niet goed in administratie. Ook daarin wil ’t

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 21

DHM_oktober_341.indd 21

19-9-2013 10:48:15


armoede Ver-zet-je een schakel vormen. Maar er vallen nog steeds mensen door de mazen van het net. De cijfers liegen er niet om, de armoede in ons rijke land blijft stijgen!

Financies Wel, tot op heden is dat niet echt een probleem. We krijgen fondsen vanuit verscheidene hoeken, van mensen, verenigingen, organisaties die ons goed gezind zijn. We hebben tot vandaag geen structurele sponsors, het gebeurt geheel spontaan. We krijgen ook heel wat medewerking voor onze activiteiten. Vanuit bedrijven, scholen. Zoals voor ons kerstfeest. Daar stelt VTI Spijker ons gratis zijn accommodatie ter beschikking, krijgen we giften in natura (etenswaren) van bedrijven, zodat we echt een mooi diner en kerstfeest kunnen bieden.

Trefpunt Waar we wel grote nood aan hebben, is een goed en centraal geleden trefpunt. Vandaag zijn we afhankelijk van het buurthuis in Hoogstraten of Meerle. Of we huren of mogen gratis een zaaltje van een parochiezaal gebruiken. Maar Hoogstraten is zo groot, de mobiliteit van onze doelgroep is laag. Velen hebben geen eigen vervoer en het openbaar vervoer is niet optimaal. De praktische afspraken voor de belbus blijken dikwijls een drempel. We zouden dus heel blij zijn met een eigen lokaal dat we voor onze werking kunnen inrichten dat gemakkelijk bereikbaar is. Waarvoor we een vervoersnet kunnen inschakelen. We kijken daarvoor hoopvol naar ons gemeentebestuur.

Vrijwilligers We zouden ook graag onze kern van vier willen uitbreiden. Mensen die vooral willen meedenken hoe onze werking te verbeteren en uit te breiden. Laten we mogelijke kandidaten niet afschrikken, we vergaderen één maal per maand. Vanuit die kern willen meer gericht vrijwilligers aanspreken voor specifieke taken en activiteiten. Maar die mensen vinden lukt vrij goed. Wie graag wil meewerken, geef een seintje aan Vic Cornelissen (03/314 40 01 – email: vic.willy@synet.be ) (jaf)

Armoede en het OCMW Om een beeld te krijgen van de armoede in Hoogstraten, namen we contact met OCMW. Zij hebben daar aan de hand van hen toebedeelde bevoegdheden een aantal cijfergegevens die daar een beeld van geven. We vroegen hen ook hoe ze hun taken in begeleiding van mensen in nood hier opnemen. Het OCMW heeft tot taak bescherming te bieden aan personen en gezinnen die niet meer in de mogelijkheid verkeren om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Menselijke waardigheid houdt in dat men zich kan voeden, zich kan kleden, zich kan huisvesten, zich kan verzorgen, toegang kan hebben tot de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. De steun die het OCMW toekent kan verschillende vormen aannemen. Zij kan de vorm aannemen van een financiële hulp (leefloon of een equivalent aan het leefloon, steun voor de aankoop van een huishoudtoestel, huurtoelage, voorschot op een uitkering, enz.), psychosociale hulp, medische hulp, enz. 1.

Uitkering Leefloon Categorie Samenwonende: e 544,91 per maand Categorie Alleenstaande: e 817,36 per maand Categorie Persoon met gezinslast: e 1089.82 per maand (Dit laatste recht wordt geopend zodra er ten minste één minderjarig kind aanwezig is. Het dekt meteen het recht van de eventuele echtgenoot/echtgenote of levenspartner.)

Totaal aantal leefloondossiers 2012 volgens categorie1/01/2012 – 31/12/2012 Samenwonende 33 Alleenstaande 69 Persoon met gezinslast 61 Totaal 163 2. LAC In iedere Vlaamse gemeente is een Lokale Adviescommissie (LAC) opgericht. De LAC vergadert om een advies te geven. Op verzoek van de distributeur van elektriciteit, gas of water indien deze van oordeel is dat een klant zijn rekening niet betaalt uit onwil. In overleg met de achterstallige betaler wordt gezocht naar een realistisch afbetalingsplan. Eventueel is begeleiding vanuit de sociale dienst mogelijk. Aantal dossiers behandeld door LAC Hoogstraten in 2012 Pidpa 90 Eandis 125 3. Hulpverlening bij betalingsproblemen en schulden Mensen met schulden die het gevoel hebben het niet meer alleen aan te kunnen, kunnen beroep doen op de dienst schuldhulpverlening van het OCMW.

In 2012 waren er 44 dossiers budgetbeheer.

4. Extra’s Het OCMW voorziet geen extra’s voor bepaalde categorieën. Elke vraag naar steun wordt op dezelfde manier behandeld. Het is wel zo dat mensen die leefloon gerechtigd zijn in aanmerking komen voor een aantal sociale voordelen. Zoals: verhoogde tussenkomst in de ziekteverzekering, vrijstelling belasting oppervlaktewateren; sociaal tarief telefoon; sociaal abonnement De Lijn, sociaal maximumtarief gas en elektriciteit. 5. Pro-actief werken Belangrijk om weten, is dat het OCMW in principe een onthaalfunctie vervult. Dit wil zeggen dat ze mensen verder helpt. Pro-actief werken is in principe geen kerntaak van de sociale dienst van het OCMW. Het OCMW is wel actief aanwezig door middel van buurtwerk in de Mouterij en Hazeweg. De buurtwerkers zijn hier dagelijks aanwezig en zijn een aanspreekpunt. Er is dan ook een goede wisselwerking.

22 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 22

19-9-2013 10:48:16


DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 23

DHM_oktober_341.indd 23

19-9-2013 10:50:26


Slommerhof ,… kommerhof ? Er is beroering in Slommerhof, een wijk vol jonge gezinnen op de gronden van het vroegere voetbalplein van HVV. Mooie huizen aan de rand van de straat, een verlaten bouwwerf vol onkruid en scheefgezakte hekken in het centrum van de wijk. Al twee jaar lang vragen de buurtbewoners om een oplossing, al twee jaar lang vangen zij bot. Waar loopt dit mis? Miskleun? De bewoners van Slommerhof zijn fier op hun wijk, hun mooie, vaak zelf gebouwde huizen, de goede sfeer onder elkaar en onder de vele jonge kinderen. Enkele jaren geleden zag dat er niet zo vanzelfsprekend uit want deze nieuwe wijk heeft al voor haar bestaan blootgestaan aan allerlei kritiek. Oorspronkelijk werden er 31 kavels van 150 m² voorzien aan de buitenkant en 14 op het middenterrein, elk slechts 130 m² groot. Door de vele reacties, en de tegenvallende interesse van jonge gezinnen, werd het aantal buitenpercelen teruggebracht tot 21 en kwamen er ruimere kavels van ongeveer 230 m², maar toch verliep de verkoop van deze sociale kavels niet volgens het vooropgestelde tijdsschema. De kavels op het middenperceel zouden door een immobiliënkantoor verkocht worden, maar geraakten niet van de straat omdat er zoveel vragen waren over de leefbaarheid van zulke woonsituatie. Uiteindelijk werd het middenperceel overgedragen aan de sociale bouwmaatschappij De Noorderkempen na prefinanciering door de stad Hoogstraten. Men schrapte een viertal percelen uit het plan en verving dit door het idee van een klein speelterreintje vooraan in de wijk, achter de twee appartementsblokken aan de Brouwerijstraat. Na inspraak van de buurtbewoners zag men later toch af van dit speelpleintje op deze locatie omwille van veiligheidsoverwegingen voor de kinderen. In de plaats kwamen er een aantal parkeerplaatsen. Intussen werden alle kavels aan de buitenzijde, op één perceel na, ingevuld door mooie huizen en begon De Noorderkempen aan de bouw van de tien sociale koopwoningen. Twee jaar geleden vielen echter de werkzaamheden stil en tot op vandaag is er geen zicht op een nieuwe opstart van de werken. Tien woningen in ruwbouw staan te verkommeren, het onkruid tiert welig en de vele jonge ouders kijken met argusogen naar de onveilige situatie voor hun jonge kinderen.

met het deksel open. De aanblik van de onafgewerkte huizen vol onkruid is een doorn in het oog van de omwonenden die allen trachten van hun tuin en van de wijk een gezellige plek te maken. De vrees voor een waardevermindering van de huizen en de percelen steekt dan ook al de kop op. Eén onbebouwd perceel raakt al jaren niet verkocht, zelfs niet aan de prijs van 6 jaar geleden. Maar wat het meest de ergernis opwekt is de barslechte communicatie met de bouwmaatschappij en het stadsbestuur. In die twee jaar tijd is er slechts één brief in de bus gevallen met de melding dat ‘door omstandigheden’ de werken stilgevallen zijn en men ‘snel’ een oplossing zou zoeken. Het “kortelings terug starten” ligt al weer een eeuwigheid achter hen. Ook het beloofde speelpleintje laat lang op zich wachten. Op eigen vraag, omwille van de veiligheid voor de kinderen, werd het oorspronkelijk ingepland speelterreintje vervangen door parkeerplaatsen. Maar deze worden nu ingenomen door de bewoners van de appartementsblokken. Het nieuwe speelpleintje achter het Rode Kruis-lokaal werd al een jaar geleden beloofd maar er is verder nog niets aan gebeurd, aldus de bewoners.

Verkiezingen In het groot verkiezingsdebat, nu alweer een jaar geleden, kwam het Slommerhof uitdrukkelijk in beeld. Moderator Guy Tegenbos noemde het zelfs ‘een door de jungle overwoekerde ruïne in het centrum met daar rond een 20-tal nieuwe

huizen voor jonge Hoogstratenaren.’ Hij stelde de verschillende partijen uitdrukkelijk de vraag wat zij er aan zouden doen. “Het stadsbestuur had immers een mooie aantrekkelijke en kindvriendelijke straat of woonerf beloofd met een zone 30, eenrichtingsverkeer, speelpleintje, enz., maar het is een jungle geworden. Wat gaan jullie er aan doen? “ Wij noteerden toen enkele opmerkelijke uitspraken. Tinne Rombouts (CD&V) antwoordde hierop : Dit project is een realisatie van vóór deze legislatuur. Wij hadden al snel gezien dat hier problemen uit voort zouden komen en proberen nu de knelpunten op te lossen. Wij hebben geopteerd voor eenrichtingsverkeer uit noodzaak en veiligheid en voor het inrichten van parkeerplaatsen op het voorziene speelpleintje. Dit speelpleintje was te klein en daarom opteren we ook voor een groter en beter uitgerust speelpleintje net buiten de wijk. Ik kan er echter geen datum op pinnen.” Marc Van Aperen(Hoogstraten Leeft) vond het doodjammer dat er in Hoogstraten zulke gedrochten staan. Michel Jansen (N-VA): “Dit project is gewoon idioot en mocht er nooit staan.” Fons Jacobs (Anders): “Onze fractie is hier nooit voor geweest en wij hebben vanaf het begin tegengestemd. Dit is voor ons het ultiem voorbeeld van het wanbeleid van de vorige legislatuur in verband met verkavelingen.” Intussen zijn we één jaar verder en er is verder niets gebeurd. Verschillende bewoners namen al contact op met het stadsbestuur en de sociale

Grieven Toen er een tijdje geleden brand uitbrak vlakbij de wijk stootte men op een ander probleem. De ladderwagen van de brandweer raakte onmogelijk gedraaid op Slommerhof en zou dus in geval van nood niet tot bij de helft van de woningen kunnen komen. Vele van deze woningen hebben kinderkamers op de zolderverdieping. Dit maakte de bezorgdheid van de ouders er niet minder op. Vooreerst zijn er al heel wat vragen over de veiligheid. Op verscheidene plaatsen staan de afsluithekken rond de bouwwerf op het middenterrein open, en stonden er waterputten

De jonge kinderen uit Slommerhof zien voorlopig geen gevaar in hun woonomgeving. De ouders daarentegen bekijken de onveilige situatie en de verloedering van deze bouwwerf al twee jaar met argusogen. Zij horen al gans de tijd dat men naar een snelle oplossing zoekt.

24 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 24

19-9-2013 10:50:27


bouwmaatschappij. Eén constante in het antwoord was steeds: “wij doen ons uiterste best om dit op te lossen”.

Wat loopt er mis? Wij gingen zelf op onderzoek en belden naar De Noorderkempen en vroegen naar directeur Jan Van Hoeymissen. “Wij begrijpen heel goed de reactie van de omwonenden”, verduidelijkte hij aan de telefoon. “Het is inderdaad een heel gevaarlijke situatie. Wij zouden heel graag dit project willen afwerken maar de oorzaak ligt bij de aannemer die niet meer verder werkt en wellicht de boeken zal neerleggen. Er was een mogelijkheid dat een andere aannemer dit bouwwerk zou overnemen maar de Rechtbank van Koophandel heeft de overname niet gehomologeerd. Het plan was immers dat deze aannemer dan in september zou beginnen en alles binnen de drie maanden zou afwerken. Wij zitten met onze handen in het haar, want dit kost ons ook veel geld. Als het enkel aan ons lag zouden die woningen al lang verkocht of verhuurd zijn. De aannemer blijft verantwoordelijk voor deze werf en de veiligheid. Wij mogen zelfs niet op de werf komen. Er zijn al verschillende aangetekende brieven gestuurd en we zullen er nog één sturen. Pas als de werf terug vrijgegeven wordt kunnen wij daar iets aan doen. En dat kan alleen als er een faillissement wordt uitgesproken en de curator de werf terug vrijgeeft.” En hij voegt er aan toe: “Eergisteren is er nog uitdrukkelijk op de Raad van Bestuur gevraagd om regelmatig langs te gaan, het groen te onderhouden de werf af te sluiten en de veiligheid te garanderen.” Gemeenteraadslid Johan Vermeeren, die de stad Hoogstraten vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur van De Noorderkempen, bevestigt de woorden van de directeur. “Wij hebben een advocaat aangeduid en hopen zo vlug mogelijk op een nieuwe aanbesteding. Wij zijn erg bezorgd om de veiligheid, de verloedering en vrezen dat de kans op vandalisme toeneemt. Ik begrijp de buurtbewoners heel goed, twee jaar is ook erg lang. Wij hebben de veiligheidscoördinator gewezen op zijn verantwoordelijkheid. Indien er toch een echt risico ontstaat dan moet het gemeentebestuur de koppen maar eens bij elkaar steken om hier toch iets aan te doen. Deze wijk kan maar echt aantrekkelijk worden als ze volledig ontwikkeld is.”

Stad Kan het stadsbestuur hier dan werkelijk niets aan doen? Wij vroegen het aan schepen van Openbare Werken van de stad Hoogstraten, Michel Jansen. Deze beklemtoonde nogmaals de moeilijke situatie maar beloofde ons op de eerstvolgende vergadering van burgemeester en schepenen de zaak terug onder de loupe te nemen en te bekijken of er al dan niet kon ingegrepen worden om de toestand tijdelijk te fatsoeneren. De mensen uit Slommerhof kijken met verwachting uit naar een volgende, hopelijk positieve stap.

foto: Flightcam.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 25

DHM_oktober_341.indd 25

19-9-2013 10:50:27


26 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 26

19-9-2013 10:50:28


hoogstraten

dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6, tel. 03 315 73 64, dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Met de grootste zorg HOOGSTRATEN – Wie regelmatig de begijnhofkerk bezoekt zal merken dat de kerkfabriek de kunstschatten van de kerk één na een met zorg aanpakt. Na het verbreden van de middengang zoals die vroeger was, het plaatsen van toonkasten achteraan in de kerk en de restauratie van het linker zijaltaar, worden nu twee van de vier schilderijen uit het koor gerestaureerd. Op woensdag 28 september werden de twee schilderijen met de grootste zorg uit de blindnissen links en rechts naast het hoofdaltaar genomen. Het linkse schilderij stelt de H. Ambrosius voor en werd destijds geschonken door begijn Gertrudis Van Wijtfiet . Het schilderij rechts van het altaar stelt de H. Gregorius De Grote voor. Van dit werk is de schenker niet gekend.

Medewerkers van het atelier Van den Eede nemen het schilderij van de H. Gregorius uit de blindnis rechts naast het hoofdaltaar.

De schilderijen zijn van de hand van de bekende schilder Jacob Van Reesbroeck. Geboren in Antwerpen op 6 december 1620 is hij vooral bekend als portretschilder. In die hoedanigheid volgt hij Peter Paul Rubens op als ‘huisschilder’ bij Balthasar II Moretus. Die opdrachten combineert hij met werk voor kerkelijke opdrachtgevers.

Gestorven in Hoogstraten Zijn relatief beperkt oeuvre portretten maken deel uit van de vaste collectie van het Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel. het museum Plantin–Moretus en andere gerenomeerde musea in binnen en buitenland. Rond 1682 verhuist Jacob Van Reesbroeck naar Hoogstraten, mogelijk verkoos hij, zoals wel meer welstellende Antwerpenaren, de rust op de buiten boven de bruisende stad. Tussen 1682 en 1685 schildert hij de vier werken die een plaats kregen in de blindnissen in het koor. Bij drie van de vier werken is de naam van de begijn die het schilderij schonk vermeld. Jacob Van Reesbroeck overleed te Hoogstraten op 27 februari 1704 op de gezegende leeftijd van 83 jaar. De werken zullen gerestaureerd worden in het atelier Van den Eede te Malderen (Londerzeel) (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 27

DHM_oktober_341.indd 27

19-9-2013 10:50:29


hoogstraten

“Applaus voor iedereen”

Na het overweldigende succes van vorig jaar, zal Oxfam-Wereldwinkel Hoogstraten ook dit jaar weer boterhammen met choco uitdelen op zaterdag 5 oktober op de Vrijheid. Dit alles kadert in de week van de Fair Trade. Op zaterdag 12 oktober kan iedereen die een lege chocopot van eender welk merk meebrengt naar de wereldwinkel in de Gelmelstraat 50, die omruilen tegen een volle pot Oxfam-choco. Elke bezoeker maakt bovendien kans om 1 jaar lang gratis choco te winnen.

HOOGSTRATEN - Op 2 september maakten heel wat kinderen van de gemeenteschool de overstap van de kleuterschool naar de lagere school. De grotere leerlingen vormden, samen met de juffen en meesters, een erehaag. Onder luid applaus stapten de kinderen van het eerste leerjaar de school binnen.

klinken in de gemeenteschool. De leerkrachten hebben alvast veel ideetjes om dit thema uit te werken. Toonmomenten, een complimentendag, een applausmeter en theater in de klas zijn enkele activiteiten die op het programma staan. In de inkomhal vind je alvast een podium met een overzicht van alle activiteiten die voorbij zijn.

Dit schooljaar willen we iedereen toejuichen en in de kijker zetten met ons jaarthema “Applaus voor iedereen”. In de klassen wordt er hard gewerkt met soms fantastische resultaten als eindproduct. Hier willen we extra aandacht aan geven. Er zal dan ook regelmatig applaus

Als kers op de taart organiseren we een circus. Er zal veel geoefend worden zodat we in mei knappe kunstjes kunnen tonen in een echt circus. Schrijf 17 mei alvast in je kalender. De kinderen verwachten dan veel applaus van de Hoogstraatse bevolking. (fh)

De chocopasta staat namelijk symbool voor alle wereldwinkelproducten. Via deze producten laat Oxfam-Wereldwinkels zien dat een andere manier van handelen mogelijk is, en klaagt ze de oneerlijke verhoudingen in de internationale handel aan. Doe dus mee aan deze actie en laat zien dat ook voor u eerlijke handel noodzakelijk is!

Oude foto’s in ’t Gebuurt

ANDERS waarschuwt op eerste schooldag

Naar jaarlijkse gewoonte was anders op de eerste schooldag van het jaar opnieuw aanwezig zijn in het straatbeeld met de actie “opgepast, ze zijn er weer”. Ze willen het gemotoriseerd verkeer er op wijzen dat na twee maanden relatieve rust er weer heel wat fietsers en andere zwakke weggebruikers terug aan het dagelijks verkeer zullen deelnemen. “Mensen appreciëren zo’n geheugensteuntje, merken we aan de unaniem positieve reacties die we krijgen.” Zegt woordvoerder Gert Thielemans

HOOGSTRATEN - In oktober worden in de expositiegang van ’t Gebuurt bij het Woonzorgcentrum oude foto’s tentoongesteld die een beeld geven van het leven in het vroegere Woonzorgcentrum Onze lieve Vrouw der VII Weeën. Het is een enige kans om een kijkje te komen nemen en op zoek te gaan naar jullie groot- of overgrootouders, buren, vrienden en kennissen. (fh)

28 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 28

19-9-2013 10:50:30


hoogstraten

Concert met twee vierstemmige koren

GEMEENTE

Ravels Hoogstraten Dessel Rijkevorsel Wuustwezel Lille Zoersel Arendonk Retie Merksplas Brecht Baarle-Hertog Essen Beerse Vosselaar Oud-Turnhout Herentals Kalmthout Mol Malle Geel Turnhout

1992

5 62 27 44 97 50 145 55 44 35 194 21 168 194 135 121 910 360 1.094 424 1.845 3.938

2012

STIJGING

AANTAL APPARTEMENTEN

% APPARTEMENTEN tov WOONEENHEDEN

In 20 jaar van 62 naar 1.560 appartementen

715 x 143,0 12,3% 1.560 x 25,2 19,3% 357 x 19,2 9,5% 409 x 11,7 11,7% 1.114 x 11,8 24,9% 585 x 11,7 9,3% 966 x 6,7 11,6% 531 x 9,7 10,7% 409 x 9,2 9,6% 301 x 8,6 9,8% 1.529 x 7,9 14,1% 164 x 7,8 14,7% 909 x 5,4 13,1% 841 x 4,3 12,6% 477 x 3,5 11,3% 425 x 3,5 8,8% 2.692 x 3,5 22,4% 1.090 x 3,0 15,7% 2.985 x 2,7 19,7% 1.146 x 2,7 19,8% 4.678 x 2,5 38,2% 7.015 x 1,8 36,8%

Nergens in Vlaanderen werden er de voorbije twintig jaar zo veel nieuwe appartementen bijgebouwd als in Ravels. Als je de naakte cijfers ten opzichte van het aantal inwoners bekijkt staat Hoogstraten mee bovenaan. Turnhout en Geel tellen het grootste aantal nieuwe appartementen, maar dat neemt niet weg dat de verstedelijking van het platte land het meest opmerkelijke verschijnsel is. Wat Hoogstraten betreft zijn er van de 100 wooneenheden nu al bijna 20 appartementen. (zie laatste kolom)

HOOGSTRATEN - Op 19 oktober voert het PIUSKOOR, samen met KOROKAN uit Zandhoven, het Requiem van John Rutter uit in de SintKatharinakerk van Hoogstraten. Schrijf de datum alvast op in je agenda om dit unieke concert zeker niet te missen. John Rutter werd geboren in Londen in 1945 en kreeg zijn eerste muzikale vorming als koorzanger op Highgate School. Hij ging muziek studeren aan Clare College in Cambridge, waar hij zijn eerste gepubliceerde composities schreef en - terwijl hij nog een student was - zijn eerste plaatopname maakte. Als componist schrijft Rutter hoofdzakelijk koormuziek, maar ook werken voor orkest en instrumentale stukken. Het Requiem werd voor het eerst in zijn geheel uitgevoerd op 13 oktober 1985 in Dallas, Texas, gedirigeerd door de componist. Rutter volgt niet strikt de opbouw van een requiem, zoals vastgelegd in de katholieke liturgie. Naast teksten uit de requiemmis kiest hij teksten die hem persoonlijk aanspreken en put hij deels uit het “Book of Common Prayer” van de Anglicaanse kerk uit 1662. De zeven delen van het werk leveren een boogvormige meditatie op rond de thema’s van leven en dood.

Uit de cijfers van van de federale overheid blijkt dat in veel landelijke gemeenten in onze regio het aantal appartementen in twintig jaar tijd vertienvoudigde. Voor Hoogstraten zijn er zelfs meer dan 25 maal meer aantal appartementen ten opzichte van 20 jaar geleden.

De twee koren - samen ongeveer 80 zangers - brengen dit prachtige werk afwisselend gedirigeerd door Tine Rabijns en Inge Hellemans. De solopartij wordt gezongen door de sopraan Danny van Hoof, want net als bij de requiems van zowel Fauré als Duruflé, richt het ‘Pie Jesu’ zich op de sopraanpartij, maar in dit geval met de toevoeging van een ingetogen commentaar van het koor. Opmerkelijk is ook de delicate orkestratie met een lyrische en klagende hobosolo bij het ‘Agnus Dei’ en een donkere diepe cellosolo bij het begin van ‘Out of the deep’.

Opvallend ook is het feit dat het aantal appartementen vooral steeg in de grensgemeenten. Vaak werd verwezen naar de komst van (rijke) Nederlanders, maar die tijd lijkt intussen voorbij. Sinds de fiscale wetgeving in Nederland enkele jaren geleden veranderde, is de instroom uit Nederland sterk verminderd. (cijfers FOD Economie) (fh)

Info: Zaterdag 19 oktober- 20 uur Sint-Katharinakerk Hoogstraten toegang: 15 euro - vvk 12 euro -16 jaar gratis deuren: 19.30 uur kaarten te bekomen bij de Dienst voor Toerisme tel: 03/ 340 19 56 en bij de koorleden www.piuskoor.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 29

DHM_oktober_341.indd 29

19-9-2013 10:50:31


hoogstraten

Concert door kamerkoor Cantecleer HOOGSTRATEN - Ter afsluiting van het jubileumjaar 125 jaar Broederschap van het Heilig Bloed organiseert de Heilig Bloedstichting in samenwerking met Mixtuur en de Kerkraad op 9 november een concert in de Sint-Katharinakerk. Elk seizoen komt Kamerkoor Cantecleer met een thematisch goed doordacht programma voor de dag. Als constante artistieke factor houdt dirigent Geert van den Dungen daarvoor al meer dan veertig jaar de muzikale touwtjes in handen. Een paar trouwe leden van het eerste uur leveren op dit gespecialiseerde zangniveau nog steeds hun onmisbare bijdragen te midden van de selectie van ruim twintig vocalisten. Op 9 november brengen ze werken van o.a. Orlandus Lassus (Bergen 1532 – Munchen 1594) Hij schreef onder meer 53 vier- tot achtstemmige missen, 1250 twee- tot twaalfstemmige motetten, requiems, madrigalen, chansons en koorliederen en van Phillipus de Monte (Mechelen 1521 – Praag 1603). Hij schreef 38 missen, motetten, 30 boeken met madrigalen, inclusief 1073 seculiere werken en 144 geestelijke liederen. Praktisch: Kamerkoor Cantecleer uit Breda, onder leiding van Geert van den Dungen, op zaterdag 9 november in de St.-Katharinakerk. De toegangsprijs bedraagt € 10. Gratis onder de 18 jaar. (fh)

Kamerkoor Cantecleer

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

30 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 30

19-9-2013 10:50:32


hoogstraten

Herfstuitstap naar Utrecht HOOGSTRATEN - Utrecht ooit bezocht? Moet je beslist doen. Erfgoed Hoogstraten organiseert een bezoek aan deze prachtige stad op zondag 27 oktober. Utrecht was een van de eerste Nederlandse steden met stadsrechten en heeft een lange geschiedenis en een belangrijk historisch centrum. Kenmerkend voor de stad zijn onder meer de zogenaamde ‘werven’, losplaatsen bij de grachten waar schepen in het verleden aanmeerden. De geloste goederen konden direct in de aan de kade gelegen werfkelders worden opgeslagen. En dan is er uiteraard de Dom van Utrecht, met de 112 meter hoge Domtoren, waaraan de stad de bijnaam Domstad ontleent. De stad was in het jaar 1808 kortstondig de hoofdstad van het Koninkrijk Holland, zoals Nederland destijds heette.

Programma: 8.15 uur: Vertrek aan de Pax. Start in Utrecht met een koffie of cappuccino in het Grand Hotel Karel V , voormalig klooster/ ziekenhuis, een pand met veel historie. Voormiddag : Door de binnenstad naar het Catharijneconvent met rondleiding in het museum, met aandacht voor zowel de tijdelijke tentoonstelling 1713 als het mooie historische klooster met vaste collectie. 12.00 uur: Lunchtafel in restaurant Bresson aan de Oude Gracht met stokbroden, briochebolletje, gemarineerde zalm, bayonneham, boerenbrie en Franse uiensoep. Twee consumpties (frisdrank, koffie, thee, pilsner, huiswijn) 13.15 tot 16 uur: Stadswandeling met bezoek aan de Domkerk met gidsen.

De Buurkerk en de Domtoren, slechts twee bezienswaardigheden in het historische Utrecht. 16.00 uur: Mogelijkheid tot bezoek aan de interactieve tentoonstelling “Hoge pruiken, plat vermaak “ in “Het Utrechts Archief “ of een uurtje vrij. 17 u. Verzamelen aan de Dom en om 17.15 uur vertrek richting Hoogstraten.

Inschrijven bij josee.verbreuken@telenet.be en door overschrijving van het bedrag op rekening nummer BE59 8601 1434 8026 van vzw Erfgoed Hoogstraten met vermelding reis Utrecht ten laatste op 15 oktober. In de prijs is begrepen: de busreis, de inkom, de gidsen, de ontvangstdrank en de lunch. (fh)

Praktisch. Leden van Erfgoed Hoogstraten betalen hiervoor 56 e, niet leden 59 e, alles inbegrepen.

Schaken voor beginners - Cursus in Hoogstraten

Wil je leren schaken, grijp dan nu je kans. De Hoogstraatse Schaakclub organiseert een cursus voor beginners in Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt in Hoogstraten. Twee ervaren schaakspelers leggen je in zeven avonden de spelregels uit en laten je ermee oefenen. Schaken is een denksport voor mensen die houden van puzzels, strategie en analytisch denken. Vierenzestig velden vormen het strijdperk van de stukken: het spel draait om de koning en zijn

dame. Het komt er op aan om de verschillende stukken zo goed mogelijk te laten samenwerken. Schaken is er voor iedereen, van man tot vrouw, van thuisspeler tot clubspeler. Een spel dat je jong kan leren en de rest van je leven kunt blijven doen. En dit tegen eender wie, waar ook ter wereld, want de regels zijn overal dezelfde. Wereldwijd wordt het aantal schakers op 200 miljoen geschat en van het verdwijnen van dit duizend jaar oud spel is vooralsnog geen sprake. Online zijn er miljoenen spelers maar De Hoogstraatse Schaakclub verkiest echte mensen, van vlees en bloed, om tegen te spelen want schaken, dat doe je met twee!

legen aan de Jaak Aertslaan 4, d.w.z. de trap of lift naar beneden nemen. Na Nieuwjaar is er een vervolgcursus voor ‘licht gevorderden’ waarop men opnieuw kan inschrijven. Inschrijven kan via de onthaalbalie in de inkomhal aan Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt, tel.: 03 340 16 30, dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be of dehoogstraatseschaakclub@telenet.be De schaakcursus loopt in een samenwerking tussen Lokaal Dienstencentrum ‘t Gebuurt en de Hoogstraatse Schaakclub. (pf/red)

Deze cursus is bedoeld voor mensen ouder dan 16 jaar. Het cursusgeld bedraagt 15 euro voor zeven donderdagavonden, van 7 november tot 19 december 2013, en dit telkens van 19u tot 21u. De koffie is inbegrepen. Indien men de cursus tot de laatste dag volgt, kan men 10 euro van het inschrijvingsgeld terugkrijgen. Het lokaal is ge-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 31

DHM_oktober_341.indd 31

19-9-2013 10:50:33


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN Herman Faes en Lisette De Vries

Op 10 augustus 2013 waren Herman Faes en Lisette De Vries 50 jaar getrouwd. Dit jubileum wilden we ze in het woonzorgcentrum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Vandaar dat zij in ‘Het Briesje”, het blad van het Woon- zorgcentrum, ‘bewoners in de kijker’ waren. Het begon allemaal op het galabal van de studenten in Diest. Lisette mocht voor de eerste keer uit. Herman en Lisette geraakten er aan de praat en op het einde van de avond hebben ze hun eerste kus gegeven. De volgende afspraak was toen snel gemaakt. Hij mocht van thuis met de auto van Meer naar Westerlo rijden om bij Lisette op bezoek te gaan. Herman heeft vele kilometers gereden met de auto om samen te zijn met Lisette. Eén jaar later, in 1963, werd het tijd voor een officieel huwelijksaanzoek en pas hierna heeft Lisette de ouders van Herman voor de eerste keer gezien. Op 10 augustus 1963 was het zo ver. Hun trouwdag. Ze reden in een mooie witte auto met bloemen naar de kerk in Tongerlo. ’s Nachts, na het feest reden Lisette en Herman naar hun huisje in Meer. Ze huurden een stuk van het klooster.

De eerste huwelijksjaren De eerste huwelijksjaren waren de mooiste van hun leven. Herman werkte in Westmalle op school als leerkracht. Hij kon alleen vast benoemd worden wanneer hij binnen de straal van 5 kilometer woonde. Daarom verhuisden ze naar St. Antonius en een jaar later bouwden ze hun huis in Zoersel.

De kinderen Al snel kwamen er kinderen, 3 zonen en een dochter. Lisette heeft altijd voor de kinderen gezorgd en Herman werkte zich op van leerkracht tot directeur. Als Herman tijd had, ging hij fietsen, in de tuin werken of ravotten met de kinderen. Samen hebben Lisette en Herman ook veel gefietst. Zij gingen mee op kamp met de KSA als kookouders. Herman was dan de kampdokter. Reizen hebben ze altijd fijn gevonden. Op school organiseerde Herman jaarlijks de Rome-reis. Lisette ging verschillende keren mee. Met hun gezin en later wanneer de kinderen het huis uit waren gingen ze jaarlijks op vakantie. Een huisje in de Ardennen, Lloret De Mar, Mallorca, Benidorm, Kreta, Tenerife…. Ze vonden het fijn om daar te genieten en op uitstap te gaan naar omliggende dorpen etc.

Het pensioen Herman had beloofd aan Lisette dat hij op zijn 60ste met pensioen zou gaan en dat heeft hij ook gedaan. Maar algauw ging de gezondheid van Herman achteruit. Herman heeft doorheen die jaren een operatie aan de prostaat gehad, een hartinfarct en een herseninfarct. Het laatste, een val in de badkamer, heeft er voor gezorgd dat hij halfzijdig verlamd is geworden. Na

Love 2 heal

zijn revalidatie zijn Herman en Lisette in 2006 in het woonzorgcentrum komen wonen. Ondertussen wonen ze er al 7 jaar. We wensen Herman en Lisette van harte proficiat met hun gouden jubileum en samen nog een mooie tijd in het WZC. (RB / Bron: Het Briesje van WZC)

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. 32 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 32

19-9-2013 10:50:34


hoogstraten

Festival van Vlaanderen HOOGSTRATEN - Hemelse muziek in abdijen en begijnhoven. Daar mag het begijnhof van Hoogstraten niet in ontbreken. Reeds 26 jaar openen abten en pastoors in de Kempen hun poorten voor de concertenreeks van Festival van Vlaanderen MECHELEN/KEMPEN. Met de gloednieuwe naam MUSICA DIVINA zal het Festival in 2013 rondtrekken van 20 september tot 5 oktober. Het Festival houdt halt in Hoogstraten op donderdag 3 oktober met op het programma ‘Malheur me bat’ en het Huelgas ensemble o.l.v. Paul van Nevel. Malheur me bat is wat men noemt een crossoverhit. Ontstaan als een driestemmig chanson werd de melodie al snel overgenomen in talrijke missen. Vandaag circuleren er ontelbare arrangementen van anonieme toonzetters, maar ook versies van gevierde componisten als Josquin, Obrecht en Agricola. Het internationaal gerenommeerde Huelgas ensemble selecteerde de mooiste bewerkingen en brengt die met de ge-

CINE HORIZON Ook dit jaar worden de liefhebbers van de betere wereldfilm in Hoogstraten weer op hun wenken bediend. Maandelijks op een woensdag haalt Ciné Horizon de wereld in huis in Le Cirq. Nieuw dit jaar is de vertoning van films voor jongeren vanaf 10 jaar, zoals deze maand de film Africa United om 13.30 uur.

AFRICA UNITED - vanaf 10 jaar Paul van Nevel paste dosis berusting in de Begijnhofkerk van Hoogstraten.. Praktisch: Festival van Vlaanderen met Malheur me bat’ en het Huelgas ensemble o.l.v. Paul van Nevel op donderdag 3 oktober om 20 uur in de Begijnhofkerk te Hoogstraten Tickets bij Toerisme Hoogstraten, tel.: 03 340 19 55 (fh)

Parkinson 4 SOS-Kinderdorpen

Dudu en Fabrice uit Rwanda zijn hechte vrienden hoewel ze uit heel verschillende milieus komen. Fabrice, zoon van een welgestelde familie, droomt ervan om profvoetballer te worden. Zijn ouders zien zijn toekomst echter helemaal anders. Dudu, een aidswees, is al even gek op voetbal en werpt zich op als de ‘manager’ van Fabrice. Wanneer ze een kans zien om Fabrice te laten participeren aan de openingsceremonie van het WK-voetbal in Zuid-Afrika, zetten de twee alles op alles om hun droom te realiseren. Ook al betekent dit dat ze hiervoor het halve Afrikaanse continent moeten door trekken. Deze fraai gefotografeerde roadmovie vertelt een opgewekt en modern sprookje. Toch wordt de kijker – onder meer via kleurrijke animatiesequenties – geconfronteerd met de problematiek in Afrika: van HIV tot kindsoldaten. Deze film is ook een ode aan het Afrikaanse continent, de verbindende rol van voetbal, en de veerkracht van de mens. Geregisseerd en geacteerd met aandoenlijk veel overtuiging. Africa United op woensdag 16 oktober om 13.30 in Le Cirq voor jongeren vanaf 10 jaar. Inkom 3 euro

TERRAFERMA

Jaak Kustermans, initiatiefnemer van de benefietavond voor SOS-kinderdorpen HOOGSTRATEN / MEER - Jaak Kustermans weet sinds ruim een jaar dat hij Parkinson heeft. Maar ondanks deze handicap blijft hij niet bij de pakken zitten. Integendeel, op zijn 57ste organiseert hij een benefietavond in Le Cirq waarvan de opbrengst gaat naar SOS-kinderdorpen. De benefietavond heeft plaats op vrijdag 4 oktober in Le Cirq om 20 uur (deuren 19.30 uur) met optredens van schlagerzanger Ive Rénaarts, verder luisterliedjes van Gabe Moretti, de (niet van schrik) bevende Jaak Kustermans. En dan is er nog kuntschilder René van den Berg

die die avond een paar werken tentoonstelt en die een deel van de opbrengst afstaat voor het goede doel. En dat alles voor het project Hyderabad van SOS-Kinderdorpen. Kaarten zijn o.a. te koop bij de Stedelijke dienst voor toerisme Hoogstraten). Voor meer info kan u terecht op www.jaaksmusic.be, www.iverenaarts.be, www.gabe-moretti.be, www.lecirq.be, www. radioparkies.com en op de respectievelijke persoonlijke Facebookpagina’s. (fh)

Op de vulkanische eilanden Lampedusa en Linosa wonen al eeuwenlang eenvoudige vissersfamilies. Een oude, eigenwijze visser weigert toe te geven dat de tijden veranderd zijn. Zijn zoon en dochter zijn verhuisd om op zoek te gaan naar een beter leven en kiezen voor de groeiende mogelijkheden in het toerisme op het eiland. Maar het zijn niet alleen de toeristen die aankomen op de eilanden, ze worden ook overspoeld door illegale migranten uit Noord-Afrika. Wanneer de familie een groep illegalen redt en een jonge, zwangere Ethiopische vrouw in hun woning verbergt, wordt hun leven overhoop gehaald. De wet verbiedt hen contact te hebben met deze nieuwkomers en ze zijn verplicht om verdachte zaken te melden bij de Italiaanse kustwacht. Het humanitaire gebaar, wat bedoeld was als ondersteuning op korte termijn, verandert al snel in een ander soort betrokkenheid als de familie de vluchtelingen beter leert kennen. Terraferma op woensdag 16 oktober om 19.30 uur in Le Cirq. Inkom 3 euro. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 33

DHM_oktober_341.indd 33

19-9-2013 10:50:36


HOOGSTRATEN

’t SPIJKER leest

Zet eens een schoolweek op zijn kop! Samenscholen is... ... anderen ontmoeten. ... ondergedompeld worden in animatie, leefgroepmomenten, werkwinkels en andere leuke activiteiten. ... vollenbak samen-leven, samen huiswerk maken, samen eten, samen afwassen, samen lachen, samen luisteren naar een verhaaltje voor het slapengaan en zo veel meer! voor wie? Voor de leerlingen van het 4de tot het 7de jaar uit de scholen van Hoogstraten, Wuustwezel en Malle. waar en wanneer? Van zondag 3 (19u) tot zaterdag 9 november (11u30) in de chirolokalen van Loenhout. vervoer De deelnemers die in Hoogstraten of Wuustwezel naar school gaan zorgen voor een fiets, de leerlingen van de scholen uit Malle gaan met de bus naar school.

HOOGSTRATEN – Na twee maanden deugddoende vakantie stonden de kinderen van het Spijker weer te popelen om erin te vliegen. Tijdens de jaarlijkse kijkdag kwam iedereen te weten bij wie ze een heel schooljaar in de klas zouden zitten. Elk schooljaar wordt er gewerkt rond een jaarthema. Dit jaar staat het lezen centraal met als jaarthema “ ’t SPIJKER leest “. Om een plekje te creëren waar het gezellig is om te lezen, is er een boekavan geplaatst op de speelplaats van de kleuterschool. Dit is een caravan omgetoverd tot gezellige leesruimte. Op de eerste schooldag werden alle klassen door de leesfee uitgenodigd om te gaan (voor)lezen in deze boekavan. We wensen alle kinderen van het Spijker een fijn leesjaar. (An Van Dun)

Griezelig Grensland

inschrijving Schrijf je in op onze website jozib.be voor 28 oktober en stort € 65 op het rekeningnummer 068-2374948-27 met als mededeling je naam en ‘ssw 2013’. Na betaling is je inschrijving geldig en ontvang je verdere informatie. opgelet! De plaatsen zijn beperkt, er kunnen maar 24 deelnemers mee, snel zijn is de boodschap! Als je ingeschreven bent, brengen we je school op de hoogte zodat ook alles voor de verzekering in orde is. We verwachten dat je aan het volledige programma deelneemt, even naar de training of muziekschool kan dus helaas niet. Wil je graag mee, maar is de kostprijs een probleem? Neem dan contact op met Pieter: pieter@jozib.be of 0472 22 44 74. (fh)

Ludieke vertellingen van lokale volksverhalen

Naar jaarlijkse gewoonte vindt in de maanden oktober en november Griezelig Grensland plaats. Hierbij worden lokale volksverhalen tijdens ludieke voorstellingen weer tot leven gebracht. Grensland kent een rijk verleden: zo denken we maar aan de smokkel- en landlopersverhalen, om nog maar te zwijgen over de verhalen van de zwevende kruisjes en mysterieuze verdwijningszaken. Deze griezelige maar veelal ook grappige volksverhalen worden gebracht door lokale toneelgezelschappen of andere verenigingen. Elk

weekend kan je in één of meerdere van de vier gemeenten van Grensland komen genieten van deze vertelavonden. Deze worden steeds op een leuke locatie gebracht vergezeld van een hapje en een drankje. De thema’s liggen enigszins voor de hand: in Merksplas nemen de luimige landlopers je mee op een tocht door de Landloperskolonie. In Baarle-Hertog ga je mee op smokkeltocht en de molenaars van Rijkevorsel ontvangen je in de stenen bergmolen voor een echte Kempense avond met oude molenverhalen. In Hoogstraten

tenslotte ga je op bezoek in de bossen van Castel, waar je kennismaakt met een aantal van de oude bewoners van dit typisch Kempense gehucht. Nieuw dit jaar is de kindervoorstelling in Hoogstraten: Opsporing verzocht! Kinderen tussen 6 en 10 jaar kunnen mee op zoek gaan naar een mysterieus, zwevend figuur dat werd waargenomen net boven het wateroppervlak van Bootjesven… Inschrijven kan vanaf 9 september in één van de deelnemende toeristische infokantoren of via www.toerismegrensland.be. (fh)

34 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 34

19-9-2013 10:50:36


hoogstraten

UITGEWIST

Oldtimerbeurs in de Veilinghallen HOOGSTRATEN - Op zaterdag 26 en zondag 27 organiseert bvba Van Krieken voor de 26ste maan de Oldtimerbeurs Hoogstraten in de Veilinghallen aan de Loenhoutseweg. De beurs staat bekend als een van de gezelligste beurzen van België, is geheel overdekt en verwarmd en ontvangt jaarlijks zo´n kleine 5.000 bezoekers. Iemand die begint aan het restaureren van een oldtimer en zich graag laat adviseren door mensen die meer afweten van alles wat hierbij komt kijken is op deze beurs zeker op zijn plaats. Ook de professionele restaurateur die nog op zoek is naar een ontbrekend onderdeel vindt op deze beurs meestal iets van zijn gading. Buiten de professionele onderdelenhandelaren zorgen hiervoor de standjes van éénmalige particulieren die kelder- en zolderopruimingen meenemen en

zodoende materiaal meebrengen dat anders nooit het daglicht ziet. De uiteenlopende samenstelling van standhouders maakt deze beurs zeer aantrekkelijk voor de bezoekers en zij kunnen u, zonodig, altijd van advies dienen, kortom: Dé beurs voor de echte oldtimerliefhebber, die hier niet alleen die auto kan kopen waar hij al zo lang zijn zinnen op heeft gezet, maar ook de wisselstukken vindt waar hij al zo lang naar zoekt of het boek ontdekt dat hij nodig heeft.Er is een ruime parkeergelegenheid voorzien waar je gratis kan parkeren en meteen ook kan genieten van de vele oldtimers die hier jaarlijks geshowd worden op de daarvoor voorziene parking. Inkom 12,50 euro. Voor meer info en deelname: tel.: (0032) (0)14/65.86.63 GSM: (0032)(0)489/40.73.78 of oldtimerbeurshoogstraten@hotmail.com (fh)

Boek met ontwerpen van Etienne Van Nyen Op woensdag 9 oktober om 14.30 en 20.15 uur organiseert de ouderenraad de theatervoorstelling over de ziekte van Alzheimer: ‘Uitgewist’ van Paljas Producties Jaren geleden kreeg Pol Goossen een dagboek aangereikt van een man wiens vrouw leed - en uiteindelijk ook stierf - aan de ziekte van Alzheimer. Na verloop van tijd gebruikte hij het dagboek als humus om er een aangrijpende en ontroerende theatervertelling rond te maken over een zoon wiens moeder lijdt aan de ziekte van Alzheimer . Pol Goossen speelt dit keer geen theaterrol, maar leest zijn verhaal voor, een verhaal dat véél verder gaat dan wat platte anekdotes van iemand die geen namen meer kan onthouden. Zowel de gevoelens van de moeder als van de zoon komen aan bod. Na jaren en jaren de mensen te hebben laten lachen in het theater, wil Pol Goossen het publiek nu eens op een andere manier beroeren, namelijk door ze te ‘ontroeren’ in plaats van ze alleen maar te laten lachen. Pianiste Gill Masson, die eerder met Pol samenwerkte in ‘Reispap’, zorgt voor de muzikale omkadering.

HOOGSTRATEN – Naar aanleiding van de 15de editie van ‘Hoogstraten in groenten en bloemen’ heeft VVV Hoogstraten een boek samengesteld over de creaties van de twaalf jaren dat de artistieke leiding in handen was van Etienne Van Nyen. Het boek telt 132 bladzijden en begint met een voorbeschouwing in vier talen. In totaal staan

er meer dan tweehonderd foto’s in van ontwerpen van Etienne Van Nyen, maar ook nooit eerder gepubliceerde foto’s van Hoogstraten en de omgeving. Het boek is kwaliteitsvol uitgegeven met harde kaft, kost 29,95 euro en is te koop in het kantoor van Toerisme Hoogstraten (fh)

Hilde Stroobants en Karolien Verschueren van Expertisecentrum Dementie Tandem gaan in de inleiding in op de verschillende vormen van dementie en het verschil met vergeten. De voorstelling gaat door in de Rabboenizaal in de Antoon de Lalaingstraat in Hoogstraten Uitgewist, een theatervoorstelling door Paul Goossen over dementie op 9 oktober. Tickets kosten 7,00 euro in voorverkoop vanaf 1 september bij de dienst toerisme en in het dienstencentrum. Een organisatie van de Ouderenraad in samenwerking met het stadsbestuur, het Woonzorgcentrum en Dienstencentrum ’t Gebuurt. (fh)

Creatief brein Etienne Van Nyen, VVV voorzitter Guy Rigouts, Tom De Houwer de opvolger van Etienne en coördinator Louis Geerts tonen trots het fotoboek met een selectie van de 480 ontwerpen van Etienne Van Nyen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 35

DHM_oktober_341.indd 35

19-9-2013 10:50:37


HOOGSTRATEN

Hoogstraten in Groenten & Bloemen – 15de editie HOOGSTRATEN – Dan is Groenten & Bloemen op zijn best. Op een zonnige zondag zonder wagens op de Vrijheid. En zondag 15 september was zo’n zondag, een zonnige Vrijheid waar het nu druk was van voetgangers en fietsers? Zonnig tussen de regenvlagen van zaterdag en maandag door. Het was ook de eerste editie die volledig gedragen werd door Tom De Houwer, na een overgangsjaar waarin Etienne Van Nyen de fakkel aan de nieuwe ontwerper doorgaf.

En Tom legde de lat zeer hoog, dat zei hij in zijn dankwoord na het inwandelen van het evenement aan een honderdtal vrijwilligers die onder zijn leiding en die van Louis Geerts, het beste van zichzelf gaven van dinsdag morgen tot vrijdagavond. Velen vaak van ’s morgens heel vroeg tot ’s avonds laat of ’s nachts. En het resultaat mocht er zijn, verfijning met veel oog voor detail.

Een vijftal jongeren voelde zich geroepen om, naast enkele fietsen, een compositie zwaar en een tweede gedeeltelijk te vernielen…. leuk als dat is zo rond middernacht. Gelukkig is de politie hen op het spoor zodat ze voor de schade zullen opdraaien. Misschien iets minder leuk. Gelukkig konden Tom De Houwer en Louis Geerts beroep doen op Ria de Nijs, Marcel Van Opstal en Willy Jacobs, zodat weinig bezoekers er iets van gemerkt hebben.

36 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 36

19-9-2013 10:50:40


DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 37

DHM_oktober_341.indd 37

19-9-2013 10:50:40


hoogstraten

Nieuws uit de Bib Thuis in de bib, dat gevoel willen we je tijdens de Bibliotheekweek extra geven. Tijdens de verwendag op zaterdag 12 oktober wordt de BiB nog meer dan anders een aangename poosplek. Je komt tot rust terwijl je van heerlijke lokale producten en Hoogstraatse muziek geniet. Van 9u00 tot 12u00, gratis. Misschien is het voor jou niet altijd even gemakkelijk om tijd vrij te maken voor jezelf. Kom dan zeker naar onze lezing over intuïtief tijdsmanagement, “Ik heb geen tijd meer”, op woensdag 16 oktober om 19.30 uur. Vooraf inschrijven, 3 euro.

Bibwijzer Aan de hand van een opdrachtenbundeltje leren kinderen van het zesde leerjaar de werking van de bibliotheek (beter) kennen. Ze zoeken informatie via de catalogus en tussen de rekken in de bib. Ook interessante databanken en websites komen aan bod. Zo biedt Bibwijzer de kinderen de ideale voorbereiding op het secundair onderwijs. Van 14 tot en met 25 oktober bezoeken alle 6de klassen van het basisonderwijs de bibliotheek om op een leuke, ontspannende manier informatie te leren zoeken. Dit project loopt in samenwerking met de Werkgroep Kempense Bibliotheken en de provincie Antwerpen.

Landlopers in de Kolonie Toon Horsten vertelt de boeiende en soms hallucinante geschiedenis van de landloperskolonies Wortel en Merksplas en hun bewoners. Woensdag 9 oktober om 20 uur. Vooraf inschrijven bibliotheek.hoogstraten.be, inkom 3 euro.

Lezing: De smaak van thuis Eddie Niesten van het Centrum voor Agrarische Geschiedenisneemt je mee op een trip doorheen het land om de regionale keuken te verkennen. Ontdek samen met hem onvervalste klassiekers en verborgen pareltjes van onze veelzijdige gastronomie. Maandag 21 oktober om 20 uur. Vooraf inschrijven bibliotheek.hoogstraten.be, Inkom 3 euro.

Aardbeihalloween Ben je benieuwd hoe de Hoogstraatse muizen Fredje en Fraisellie de aardbeigeesten verjagen? Bezoek op Halloween de BiB, doe mee aan de zoektocht en laat je door onze voorlezers boeien! Donderdag 31 oktober om 18.30 uur. Gratis voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Vooraf inschrijven | Donderdag 31 oktober om 19.30 uur. Gratis voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Vooraf inschrijven:| bibliotheek.hoogstraten.be

Workshop: Een rokje in drie avonden Als je je origineel wil kleden, maak je het beste zelf je kledij. Els Schrijvers leert je hoe je een rokje kan maken. Basiskennis van naaien en stikken is vereist. Op 4, 13 en 18 november om 19 uur. Vooraf inschrijven, deelname 15 euro. Meebrengen: naaimachine, lintmeter, speldjes, krijtje of dun zeepje, stofschaar, stikzijde, patroonpapier, stof voor een rokje (+/- 1,20 meter), rits van 20 cm

Cursus: Jobtevredenheid: droom of kans In deze cursus sta je stil bij de vraag of echte jobtevredenheid kan. Je maakt kennis met de diverse elementen die hierbij spelen en krijgt sleutels om dit beter in te schatten. Zo leer je dat een job waarin je tevreden of gelukkig bent een reële kans is. Op 7 en 14 november en 5 en 12 december om 20 uur. Vooraf inschrijven, deelname 20 euro. Meebrengen: schrijfgerief en blocnote. (ra/fh)

38 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 38

19-9-2013 10:50:41


hoogstraten

Ze zijn er weer: de kiwibessen HOOGSTRATEN – De nieuwe oogst van de Belgische kiwibessen is dit jaar groter dan ooit. Deze primeur fruitsoort van eigen bodem is nu tot ongeveer half november verkrijgbaar in de meeste supermarkten en primeur fruitwinkels.

volle oogst vindt de kiwibes ook meer afzet in het buitenland. In samenwerking met de Universiteit Gent test Veiling Hoogstraten momenteel nieuwe variëteiten om in de toekomst het aanbod op de markt te kunnen diversifiëren en verruimen.

De kiwibes, die alle smaak- en gezondheidseigenschappen heeft van een kiwi, wordt ongeschild als een druif gegeten. De vruchten zijn sappig en smakelijk. Ze worden door de veiling van Hoogstraten aangeboden in een handige fruitshaker (125 gr.).

Om het succes van deze relatief nieuwe binnenlandse fruitsoort verder te zetten, blijft de veiling investeren in de verdere ontwikkeling van nieuwe variëteiten, de teelt, distributie, verpakking en promotie. Sinds de eerste commerciële oogst in 2010 werd al een mooi parcours afgelegd. Vandaag beschikt men met 18 telers en een areaal van 20 ha over een sterke basis voor de verdere groei van de kiwibes. (js)

De kiwibes is een gezonde en lekkere snack voor de komende herfstmaanden. Dankzij de succes-

Gezocht oude foto’s van de H. Bloedfoor

HOOGSTRATEN - Het Stedelijk Museum, de Heilig Bloedstichting en leerkrachten van het ASO Spijker maken een website en een film over het Heilig Bloed van Hoogstraten. Heb je nog foto’s van de kermis in de jaren veertig, vijftig of zestig die wij mogen gebruiken voor deze website? Bezorg ze bij het Stedelijk museum Hoogstraten, Begijnhof 9 te Hoogstraten of neem contact met hen op langs tel. 03 340 19 80 of museum@hoogstraten.be en denk echt niet te vlug dat uw foto niet waardevol genoeg is. Alle materiaal is bruikbaar, ze hoeven echt niet zo spectaculair te zijn als bovenstaande foto. (fh)

Topchef Roger van Damme van het sterrenrestaurant Het Gebaar werkte een selectie exclusieve gerechten uit met de kiwibes. Dit fruit van eigen bodem verdient ook een plaats in onze gastronomie.

Schitterende Beiaardzomer HOOGSTRATEN – Op woensdag 28 augustus sloot stadsbeiaardier Luc Dockx een schitterende Beiaardzomer af. De drie woensdagen die eraan vooraf gingen speelden getalenteerde beiaardiers van Roosendaal, Grimbergen en Dordrecht voor een talrijk opgekomen publiek en voor nog meer inwoners van Hoogstraten die de beiaardklanken van in hun tuin beluisterden. Het feit dat de weermaker bondgenoot was, zal de organisatoren beslist stimuleren om ook volgend jaar met een evenwaardig kwaliteitsvol programma uit te pakken. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 39

DHM_oktober_341.indd 39

19-9-2013 10:50:42


hoogstraten

Veel moois tijdens de monumentenfietstocht GROOT-HOOGSTRATEN – Op monumentenzondag 8 september maakten 25 fietsers – het maximum aantal toegelaten deelnemers – een fietstocht langs een 30-tal als monument geklasseerde gebouwen met een bezoek aan enkele panden die nooit eerder opengesteld werden. Het eerste weinig gekend monument was de woning Schellekens, een woning in 1970 gebouwd naar een ontwerp van architect Renaat Bream. Over Minderhout ging het richting Meer, waar men een bezoek bracht aan de speelplaats bij de voormalige meisjesschool (nu de bib) met de mooie luifel. Op de kloostersite, ook in Meer, kregen de deelnemers in primeur de ontwerptekeningen van vier van de vijf historisch waardevolle gebouwen te zien. Dan ging het richting Meerle met een bezoek aan de Heimolen en de Vondelstede, om te eindige in Wortel waar de deelnemers een kijkje mochten nemen in de prachtig gerestaureerde voormalige pastorij. (fh)

De Heimolen, samen met de woning Schellekens, de Vondelstede en de pastorij van Wortel een van de meest gesmaakte monumenten tijdens de fietstocht georganiseerd door Erfgoed Hoogstraten.

40 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 40

19-9-2013 10:50:43


hoogstraten

Stille wake voor een vermoorde vriend

Open Deur OKRA Okra Hoogstraten nodigt u uit op zondag 27 oktober 2013 in zaal Pax tussen 12 en 17.30 uur. Op de Open Deur kan je ontdekken wat Okra-Hoogstraten betekent en welke activiteiten de vereniging aanbiedt. Ook kan je genieten van een Kempisch bordje of een lekkere pannenkoek, dit alles aan een democratisch prijsje. OKR hoopt vele sympathisanten te mogen begroeten. (fs)

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden HOOGSTRATEN - Mensen met zelfredzaamheidsproblemen vinden vaak moeilijk een antwoord op hun vragen. Zeker wanneer je ook nog eens in een verzorgingsinstelling wordt opgenomen. In deze jachtige tijd bestaan zoveel mogelijkheden dat we door het bos de bomen niet meer zien en ook het menselijke contact is een stuk minder geworden. De Katholieke Vereniging Gehandicapten richt daarom in samenwerking met Lokaal dienstencentrum ’t Gebuurt in Hoogstraten een informatienamiddag in over het stelsel van tegemoetkomingen en de zorgverzekering. Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen. Deze tegemoetkoming wordt toegekend op grond van welomschreven criteria. Op basis daarvan wordt het bedrag van de tegemoetkoming bepaald.

Informatie HOOGSTRATEN - Vrienden en familieleden van Julio Silva (31), de Portugese cafébaas die voor zijn zaak is neergeschoten, organiseerden zaterdagavond 7 september een stille wake aan café Tugas. Deze wake was een eerbetoon aan de man en zijn familie die zwaar onder de indruk is van de gewelddadige feiten en ze wilden de nabestaanden helpen hun verdriet te verwerken. Zaterdag waren er daarom twee herdenkingsmomenten voor Julio Silva. ‘s Namiddags was er een benefietvoetbalwedstrijd tussen de leden van de Tugas-caféploeg. Daar kwamen zo’n 200 à 250 mensen op af. Tij-

dens de wedstrijd werden ook truitjes verkocht waarvan de opbrengst zal gebruikt worden om het lichaam van Julio te repatriëren naar Portugal. ‘s Avonds om 22 uur volgde dan een stille wake aan café Tugas zelf in de Gelmelstraat om de cafébaas te herdenken. De organisatoren wilden met de wake ook een oproep lanceren tegen zinloos geweld. Het werd een serene bijeenkomst aan het café. Er waren zo’n 150 tot 200 aanwezigen. Mensen hebben er bloemen neergelegd en kaarsjes geplaatst. Er werden zowel in het Portugees als in het Nederlands afscheidswoorden gebracht. (lvr)

Oase

In samenwerking met ’t Gebuurt is er dan voor de belangstellenden een rondleiding voorzien in het dienstencentrum. In kleinere groepen kan je naar eigen keuze kennismaken met het gebouw en nadien nog genieten van een kop koffie in de cafetaria.

schoonheidsinstituut

Inschrijven

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

Op dinsdag 22 oktober om 14 uur, geeft Leen Heylen van KVG, op een rustige manier, informatie over tegemoetkomingen waar de mensen recht op hebben en waar je die kan aanvragen. Eerst zal zij één en ander verduidelijken waarna het tijd is voor een korte pauze. Na de pauze, met koffie aangeboden door ’t Gebuurt, krijgen de aanwezigen de tijd om vragen te stellen. Er zal zo goed mogelijk geantwoord worden. Om een zo volledig mogelijk antwoord te krijgen, stuur je je vragen best door naar eframo@telenet.be tot maandagavond 21 september 19 uur. Uiteraard respecteren wij ieders privacy maar op naamloze vragen kunnen wij niet ingaan.

Tegemoetkoming hulp aanbejaarden op dinsdag 22 oktober om 14 uur in ’t Gebuurt. Inschrijven langs eframo@telenet.be of via het onthaal van ’t Gebuurt. (fs)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 41

DHM_oktober_341.indd 41

19-9-2013 10:50:43


HOOGSTRATEN

BRILJANT IN HOOGSTRATEN Jos Swaegers en Maria Van Dyck Op 11 augustus vierden Jos Swaegers en Maria Van Dyck hun 65° huwelijksverjaardag. Als geboren Hoogstratenaar was Jos jarenlang een gewaardeerd speler van HVV. Beroepshalve was hij varkenskoopman en onder meer de ritten voor dag en dauw naar de markt in Tongeren of elders konden na vele jaren wel eens doorwegen. Na zijn pensioen werd de duivensport zijn passie en elke zondagmorgen was het uitkijken of er in de buurt al duiven gevallen waren. Maria, woonde oorspronkelijk in Loenhout. Als kind in een landbouwersgezin werd zij al vroeg mee ingeschakeld in het werk op de boerderij. Vrij jong leerde zij Jos kennen en in 1948 kwam er een huwelijk. In het begin woonden Jos en Maria halfweg Hoogstraten en Loenhout. Later verhuisde het gezin, welk ondertussen uitgebreid werd met dochter Erna en zoon Rudi, naar de Vrijheid in Hoogstraten. Maria runt daar al ruim vijftig jaar het huishouden en was vele jaren een gewaardeerde opvang voor de kleinkinderen. Ook thans is ze nog heel actief en zorgt eigenhandig dat er dagelijks eten op tafel komt. Veel drukte of een groot feest hoefde voor Jos, ondertussen al 92 jaar, en Maria, bijna 87 jaar, niet meer. Samen met dochter Erna, zoon Rudi en klein- en achterkleinkinderen werd thans in familiale kring een feestje gebouwd. Gewoon samenzijn met gans de familie was voor beiden het grootste plezier en met een bloemetje, een glaasje cava en een uitgebreide barbecue werd het voor allen een zeer geslaagde dag. (RB en Raymond)

Op de foto bovenaan v.l.n.r.: Raymond Willemsen (man van dochter Erna), Linda de Bruin (vriendin overleden kleinkind Kurt Willemsen) met achterkleinkinderen Sean en Ian Willemsen, Johan Willemse (man van kleindochter Doreen Swaegers aan het werk in het rusthuis), Erna Swaegers (dochter), kleinzoon Gino Swaegers met echtgenote An Van Hasselt. Onderaan : Thijsje Swaegers (zoontje van Gino en An), de jubilarissen Jos en Maria, zoon Rudi Swaegers, Dina Willemse (dochtertje van Doreen en Johan) en Marie Swaegers (dochtertje van Gino en An)

Bond Zonder Naam maakt werk van waarden GROOT HOOGSTRATEN - Bond zonder Naam is overtuigd dat ‘waarden’ de inspiratie zijn voor individuele en maatschappelijke verandering en de sleutel zijn voor harmonieus samenleven en samenwerken. Bond zonder Naam wil daarom van onderuit kritisch, maar constructief - pluralistische initiatieven en samenwerkingsverbanden ontwikkelen die het beste in mensen versterken. Bond zonder Naam vertaalt daadkrachtig en resultaatgericht, waarden naar concrete acties met de focus op de eigen omgeving. ‘Verander de wereld, begin met jezelf’. De eerste spreuk van Bond zonder Naam is actueler dan ooit. Het gaat over liever ‘naar waarden leven’ dan zich te verliezen in een theoretisch discours. Wil je kennismaken met de werking van BZN? Informeer je op de webstie http://www.bzn.be/. Of abonneer je op de BZN Info nieuwsbrief of op de BZN-spreuken en kies daardoor voor een maandelijkse portie positiviteit.

Wil je de werking van BZN een financieel duwtje in de rug geven? Prima want het assortiment producten is weer grondig vernieuwd. Bij de kaarsen vallen op: de witte BZN-lichtjes, de bolvormige Gelukskaars, het blauwe Wenslicht, het rode Gedachtenlichtje en Knuffellicht. Verder de grote spreukenkader, de goeiemorgenen andere servetten, de wenskaarten, dagspreuken, de verjaardagskalender,… En natuurlijk de onvolprezen BZN-kalender 2014 met per veertien dagen een sfeerfoto, een zinvolle boodschap en veel schrijfruimte. Heb je interesse? Ben je op zoek naar een kaars voor een bloemstuk rond Allerheiligen of voor de feesttafel in de eindejaarsperiode? Of een kaars bij een geboorte of een huwelijk? Ben je op zoek naar een origineel geschenkje binnen de familie, voor vriend, vriendin of collega? Wil je gewoon het aanbod eens bekijken? Dat kan vrijblijvend bij René en Anny Sprangers-Geerts, Prinsenweg 5 te Wortel, tel. 03 314 68 77. (fh)

42 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 42

19-9-2013 10:50:44


hoogstraten

Dagelijks leven in de Eerste Wereldoorlog HOOGSTRATEN – Op zaterdag 9 november organiseert Erfgoed Brabant een studiedag over het dagelijks leven aan twee kanten van de grens tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wat weten Vlamingen en Nederlanders over elkaars ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog? Wat was het lot van gewone mensen aan beide zijden van de grens, gescheiden door de lugubere dodendraad? Wat maakten de miljoen vluchtelingen door die vanaf 1914 Noord-Brabant overspoelden? Hoe zat het met contacten over en weer, de voedselvoorziening en de gevolgen van militaire activiteiten en inkwartiering? Op de vooravond van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog in 2014, staat men stil bij de talloze persoonlijke verhalen en geschiedenissen van alledag die zijn opgeslagen in herinneringen, foto’s, films en geschriften. In korte en soms verbazingwekkende presentaties worden verhalen verteld die kunnen gelden als exemplarisch voor wat Brabanders aan twee kanten van de staatsgrens tussen 1914 en 1918 hebben meegemaakt: ervaringen die mensenlevens hebben getekend en ook volgende generaties niet onberoerd laten. Na de lunch maken de deelnemers een cultuurhistorische wandeling door Hoogstraten.

Voorstelling van een boek ’s Middags vindt de presentatie plaats van een bijzondere publicatie waarin heemkundekringen aan beide zijden van de grens de mooiste en boeiendste lokale verhalen hebben verzameld. Dit boek is het resultaat van de samenwerking tussen

heemkundigen in de drie Brabantse provincies Antwerpen, Vlaams- en Noord-Brabant over het dagelijks leven tijdens de eerste wereldoorlog. De studiedag heeft plaats op zaterdag 9 november vanaf 10 uur in het Klein Seminarie

Noteer alvast 9 november in uw agenda. Voor meer informatie: Erfgoed Brabant, Anne-Wil Maris of Theo Cuijpers, (0031) (0)73 – 6156262 of anne-wilmaris@erfgoedbrabant.nl. (zie ook http://www.erfgoedbrabant.nl) (fh)

Eerste steen heropbouw kerk HOOGSTRATEN - Zoals al gemeld in het vorig DHM-nummer zijn we terug aan de slag met de geschiedenis van de heropbouw van de St. Katharinakerk en –toren. Vroeger hebben we ook al eens gezegd dat we hierbij de nodige aandacht zullen besteden aan zoveel mogelijk mensen die in deze geschiedenis hun rol(letje) hebben gespeeld. Op de publicatie van de twee foto’s in het vorig nummer waarbij we op zoek gingen naar de namen van een aantal personen die deelnamen aan de processie die gepaard ging met de ingebruikname van de heropgebouwde kerk, hebben we derwijze veel reacties gehad dat hun namen inmiddels bekend zijn. We gaan er dus mee door. Bijgaande foto toont kardinaal Van Roey bij zijn toespraak tijdens de eerste steenlegging van de toren in heropbouw. We zien achter de kardinaal een als naar gewoonte een streng kijkende deken Lauwerys, maar wie kent de namen van de brave (?) misdienaars die hierbij assisteerden. Het zou kunnen dat het allemaal studentjes waren van het Klein Seminarie, en dan gaan we allicht nooit achter hun namen geraken. Dan is onze moeite voor niks geweest, maar dan weten we het ook. Wie iemand van de jongens herkent, graag een berichtje aan: Nand Doms 014 63 35 31, nand.doms@telenet.be, of aan Johan Ooms 014 70 56 92, johan.ooms1@telenet.be. Onze dank zal uw deel zijn. (nad)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 43

DHM_oktober_341.indd 43

19-9-2013 10:50:44


hoogstraten

‘In Vlaanderens Velden’ - Een nieuw boek van Jan Huijbrechts Drie verkenningen langs het IJzerfront ’14-‘18’ . HOOGSTRATEN - In 1914 zal het precies honderd jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak en dat zullen we geweten hebben. Met een resem aan initiatieven zal de ‘Grote Oorlog’ de komende maanden en jaren in het brandpunt van de publieke belangstelling komen te staan. Eén van de nieuwste boeken die vorige week van de pers rolde is de reisgids ‘In Vlaanderens velden – Drie verkenningen langs het IJzerfront ’14 – ‘18’ van het Hoogstraatse provincieraadslid Jan Huijbrechts. Deze schrijver is al jarenlang gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog en publiceerde al behoorlijk wat materiaal over dit conflict. Zijn nieuwste boek, een ‘reisgids naar het verleden’ wijkt echter lichtjes af van de traditionele reisgidsen door de West-Vlaamse frontstreek, omdat het vooral aandacht besteedt aan de Frontbeweging, de Vlaamse agitatie aan en achter het IJzerfront. In dit boek wordt stilgestaan bij deze – te vaak in de officiële Belgische geschiedschrijving – vergeten bladzijde… De laatste jaren plaatsten heel wat historici vraagtekens bij wat ze omschreven als de ‘founding myth’ van de Frontbeweging als bakermat van het Vlaams-nationalisme. Deze historici negeren hiermee het gegeven dat het discrimineren van de Vlamingen aan het IJzerfront simpelweg bittere realiteit was. De Vlaamse beweging heeft ongetwijfeld na de oorlog om propagandistische redenen het belang van de Frontbeweging overdreven. Maar de onvrede en frustratie waaruit diezelfde Frontbeweging groeide was meer dan reëel.

Dit boek voert u niet alleen langs lang vergeten slagvelden maar brengt u ook uit het leven gegrepen - en vaak nooit eerder gepubliceerde - getuigenissen die een realistisch beeld schetsen van ‘hoe het geweest is’. Als je dit boek doorneemt sta je plots in het versplinterde landschap en voel je de sombere dreiging, de rauwe oorlogsrealiteit en de alles overheersende verwoesting maar ook de schrijnende onrechtvaardigheid, de onmacht én vooral de wilskracht van een generatie jonge Vlamingen die in het bloed en het slijk van de IJzergrachten droomden van een vaderland dat het hunnen wél kon zijn… De talrijke, veelal nooit eerder uitgegeven foto’s uit het rijke archief van de auteur maken dit boek nog waardevoller… Je kan er drie door de auteur uitgestippelde en becommentarieerde fiets-/autoroutes langs het IJzerfront in terugvinden. De eerste speelt zich af rond Nieuwpoort, de tweede in en rond Diksmuide en de derde ten noorden van Ieper. In het boek wordt er ook aandacht besteed aan een aantal streekgenoten. Je vindt er een literair fragment in terug waarin Hoogstratenaar Dr. Hendrik Versmissen de bestorming van de Molenruïne van Klerken beschrijft en en wordt stilgestaan bij het sneuvelen van brancardier Frans Branspenning uit Meerle. Het boek ‘In Vlaanderens Velden’ is trouwens ter herinnering opgedragen aan E.H. Pieter Theus (°1883), hulpaalmoezenier in het 17e Linieregiment. Voor het uitbreken van de oorlog was hij leraar aan het Klein- Seminarie van Hoogstraten. Hij stak zijn Vlaamsgezinde overtuiging niet onder stoelen of banken en kwam daardaar geregeld in

conflict met de militaire (en geestelijke) overeid. Hij sneuvelde in de nacht van 1 op 2 oktober ‘18 bij Rumbeke-Beitem. Gegevens : ‘In Vlaanderens velden – Drie verkenningen langs het IJzerfront ’14-‘18’ (ISBN:978-90-78898-3-68), Uitgeverij Egmont – Brussel, harde kaft, 191 pag., ruim 90 illustraties – Kostprijs: 15 euro (exclusief verzendingskosten) Info: Jan Huijbrechts, Rommenstraat 2, 2321 Meer, tel.: 02/219.60.09 (kantoor), 0483/05.19.17 (GSM) of jakkehuijbrechts@hotmail.com (fh)

Verdrinken in de wondere wereld van de kunst HOOGSTRATEN – Mooi toch, niet? En dat is wat de leerlingen van het vierde jaar ASO Spijker deden van dinsdag 10 tot en met het toonmoment op vrijdagavond 13 september, en dat alles onder begeleiding van de bende van Piazza dell’Arte. Het wordt een jaarlijkse boeiende traditie. Vier dagen lang brainstormen de leerlingen over het thema ‘kruid/t’, wat resulteerde in een totaalprogramma met als titel “We kruiden je gedachten”. Het toonmoment op vrijdag bestond uit tien voorstellingen (woord en drama, monumentaal kostuumontwerp, dans en beweging) op diverse locaties en vijf doorlopende programmaonderdelen (grafische vormgeving, fotografie, video, animatiefilm en mixed media).

Woord en drama in de kelder van het stiltelokaal

Het toonmoment op vrijdagavond was een wervelend moment waarop de vierdejaars, blinkend van trots, hun creaties toonden. Het resultaat van vier dagen hard denken, discussiëren, proberen, herbeginnen, oefenen, timmeren, schilderen enz.

44 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 44

19-9-2013 10:50:45


hoogstraten

Wat met de pastorie van het Begijnhof? HOOGSTRATEN - Hebt U zich beslist al afgevraagd waarom het zo lang duurt vooraleer men iets doet met de pastorie van het Begijnhof? Die staat al jaren leeg, gaat steeds meer vervallen en er verandert niets. Wij vroegen het ons ook af en gingen met die vraag naar de voorzitter van de kerkraad. DHM: Zo midden in de vrijheid een mooi gebouw dat staat te verkommeren, moet dat eigenlijk wel? Is het niet beter om er een goede bestemming of invulling aan te geven? KF: Het gebouw verdient inderdaad een betere invulling, ware het niet dat het van binnen in zeer slechte staat verkeert en we veel kosten moeten doen om het gebouw gebruiksklaar te maken. DHM: Waarom gebeurt dat dan niet? Het gebouw is zeer goed gelegen en biedt heel wat mogelijkheden. Het moet toch mogelijk zijn om de noodzakelijke kosten er terug uit te halen, bijvoorbeeld door verhuur van het gebouw. KF: Mogelijk, maar na een inspectie van Monumentenwacht is gebleken dat het gebouw niet alleen van binnen maar ook van buiten veel onderhoud en restauratie vraagt. Dat kan onmogelijk gebeuren terwijl het gebouw in gebruik is. DHM: Waarom zijn die werken dan al niet lang bezig, waar wacht men op? KF: Sinds heugenis is het gebouw niet alleen de woonplaats van de priester(s) van de begijnhofkerk maar ook de officiële zetel van de kerkraad. Dit laatste is noodzakelijk omdat een kerkfabriek een adres moet hebben. Na de dood van de laatste bedienaar van de eredienst in de kerk, die tot dan in de pastorie woonde, was het nog steeds de zetel van de kerkraad. Voordat we aan de restauratie van het gebouw konden beginnen moesten we eerst een nieuw onderkomen creëren. Naast de pastorie was een stalletje dat gebruikt werd als opslagplaats. Dat werd gebruikt voor de berging van alles en nog wat. De mazouttank stond er in, naast kapotte kerkstoelen en allerhande rommel.

overheidsopdrachten, de procedures voor zowel het aanstellen van een architect als de aanbesteding van de aannemers vergt meer tijd dan bij particulieren. Bovendien is het een beschermd gebouw, het Agentschap Onroerend Erfgoed (vroeger Monumenten en Landschappen/nvdr) ziet nauwkeurig toe en corrigeert waar nodig. Dit zorgt ook voor flink wat vertraging. Als dat klaar is kan er begonnen worden met de aanvraag voor subsidies. Momenteel is het dossier klaar en is het wachten tot de administratie in Brussel de subsidies toekent. Er mag zeker niet begonnen worden met de werkzaamheden voor dat de subsidie is goedgekeurd en ondertekend is door de Geert Bourgeois, de minister bevoegd voor monumentenzorg en Vlaams Vicepremier. Men heeft ons verzekerd dat het minstens twee jaar wachten wordt, daar valt niet aan te tornen, zeker niet in tijden van besparingen. Wij moeten onze beurt afwachten. DHM: Wat mogen we verwachten van het gebouw nadat de restauratie is gebeurd? KF: De voorbereiding en het uitwerken van de plannen is gebeurd door een architect die gespecialiseerd is in restauratie van kerken, pastorieën en andere waardevolle gebouwen, dit in nauwe samenwerking met het Agentschap Onroerend

Erfgoed Antwerpen. Het zal een restauratie zijn van de kelder tot de nok van het dak. Al de authentieke elementen moeten bewaard blijven zowel binnen als buiten. Zelfs de tuin en de voortuin zullen volledig worden heraangelegd. Men mag verwachten dat Hoogstraten er, midden in het centrum, weer een prachtig gebouw zal bij krijgen. DHM: Daar kijken we met zijn allen naar uit. (fh)

19de 11 11 11 MOTORRIT

De kerkraad heeft toen geopteerd om dit gebouwtje te renoveren en te restaureren in de stijl en de geest van het hele begijnhof. Het kan nu dienen als zetel van de kerkraad maar ook als plaats voor ons archief en voor de berging van de kerkgewaden zodat deze volgens de voorschriften van monumentenzorg kunnen bewaard blijven. Met voorbereiding en uitvoering heeft dat werk al meer dan twee jaar in beslag genomen. Daarna zijn we onmiddellijk begonnen aan het dossier voor de restauratie van de pastorie zelf. DHM: Maar dat is toch ook al weer meer dan twee jaar geleden? Hoe komt het dat de aannemers nog niet aan de slag zijn? KF: Vanaf het aanstellen van een architect tot het verkrijgen van de nodige vergunningen en de aanvraag voor subsidies heeft ons weer ruim twee jaar gekost. Men mag niet vergeten dat een kerkfabriek een openbaar bestuur is, bijgevolg moeten we handelen volgens de wetgeving op de

HOOGSTRATEN – Op zondag 20 oktober kunnen alle mototliefhebbers deelnemen aan de 19de editie van een rit ten voordele van 11.11.11. Het is een bewegwijzerde rondrit van ongeveer 100 km in de Noorderkempen met start en aankomst in café Cahier De Brouillon. Inschrijven kan vanaf 9 tot 15 uur. Deelname 7 euro (duo 3,5 euro), koffie en een warme hap inbegrepen. Meer info op 03/314 20 58 of 0486/64 39 32, www.cahier.be. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 45

DHM_oktober_341.indd 45

19-9-2013 10:51:35


hoogstraten

DIAMANT IN HOOGSTRATEN Jef Michiels en Irma Verschueren

25 juli 1953. Dat is 60 jaar geleden. Jef, op zijn paspoort staat Felix, is van geboorte van Borgerhout, maar woonde net als Irma heel zijn leven in Hoogstraten. Als schrijnwerker begon hij zijn carrière bij Horsten in Wortel. Hij werkte ook bij de douane in Turnhout, als accijnsbediende in Brussel en bij Esso in Antwerpen. Vanaf 1 september 1965 tot 1992 was hij op VITO in Hoogstraten leraar houtbewerking en werkmeester of technisch adviseur. Irma heeft samen met Marie Faes coupe-lesgeefster geweest in Hoogstraten. Ze zijn samen meer dan honderd keer op reis geweest, met en zonder caravan. Zo gingen ze kamperen in Bertrix, maar ook naar Oostenrijk en heel dikwijls naar Hongarije. Ze bezochten zowat alle Europese hoofdsteden en boekten ook eenmaal een cruise en voeren van Amsterdam naar Kopenhagen en Oslo. Jef en Irma zijn twee mensen met veel talenten. Dat blijkt uit de speech van dochter Mia, waar we één en ander uitpikten. 82 en 83 jaar, dat zijn al gezegende leeftijden voor de buurkinderen die elkaar leerden kennen in

de Karel Boomstraat (vroeger: de Bonenstraat). Hun ouderlijke huizen stonden amper een paar stappen van elkaar. De Karel Boomstraat vonden zij de ideale woonplaats. Daar kochten ze dus een stukje grond (precies tussen de twee ouderlijke huizen in aan de overkant van de straat), en bouwden er hun huis en thuis. Twee kinderen en twee kleinkinderen met hun partners en ook de twee achterkleinkinderen (Seppe en Ruben) krijgen er altijd een warme ontvangst. Zij waren en zijn de vaste babysit voor hun kleinkinderen en hun achterkleinkinderen. Het is geweldig om met ons voke in het werkhuis te gaan timmeren of zijn botten aan te trekken en in de tuin te zoeken naar allerhande fruit: frambozen, kersen, besjes, pruimen, appels of peren. En als oma Seppe naar school brengt op donderdagmorgen, mag Ruben altijd even naar moeke en voke. Roger woont nog altijd thuis. Hij is nu koster in de kerk. Hij wordt thuis nog altijd in de watten gelegd, dus waarom zou hij een eigen stekje kiezen? Hij kan zich niet verbeteren!

Voor een lang leven, elke dag een appeltje van Jef Jef en Irma zijn allebei erg handig op hun eigen gebied: Irma kookt en naait als de beste, kent alles van vlekken verwijderen én van huishoudadministratie. Zij kan álles terugvinden in haar boekjes. Alle meisjes hebben van haar leren koken. Jef is een doorwinterde tuinier, schrijnwerker, meubelmaker, als het nodig is zelfs elektricien, loodgieter en metser, … alleen aan schilderen heeft hij een broertje dood. Voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen is al die handigheid een serieuze bonus. Wij wensen Jef en Irma nog vele jaren in goede gezondheid zodat ze hun vele activiteiten nog lang kunnen uitoefenen en ze nog veel plezier kunnen beleven aan hun kroost. (RB)

Op de foto onderaan Seppe Geypen en verder v.l.n.r.: Tine Mombaers, Raf Geypen, en Ruben, Roger Michiels, Jean-Pierre De Smet, Jef en Irma, Guy Mombaers, Loes Mombaers, Mia Michiels 46 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 46

19-9-2013 10:51:36


hoogstraten

2014: 200 jaar Slag bij Hoogstraten Een herdenkingsjaar met activiteiten en evenementen rond de “vergeten veldslag”. 11 januari 1814, een datum die u op het eerste zicht misschien weinig zegt. Toch had die dag een grote impact op de regio Hoogstraten en zelfs op de nationale en internationale geschiedenis. U leest het overigens goed, 1814. Terwijl heel de wereld zich opmaakt voor de 100ste verjaardag van ‘14-‘18, de Grote Oorlog, gaan wij volgend jaar nog een eeuw verder terug in de tijd. We herdenken met de slag van Hoogstraten immers een bloedige episode uit de Napoleontische Oorlogen die Europa bijna twee decennia lang in de greep hielden. Op 11 januari 1814, een ijskoude winterdag, vonden in de Noorderkempen bloedige gevechten plaats tussen de troepen van de Franse keizer Napoleon I en een geallieerd legerkorps dat in hoofdzaak bestond uit Pruisen, Britten en Kozakken. Aangezien de geallieerden over een breed front vanuit Noord-Brabant kwamen aanzetten, reikte de gevechtszone van Kalmthout tot Turnhout. Hoofddoel van het geallieerde offensief was overigens de vesting Antwerpen. Urenlang werd er op verschillende plaatsen gevochten, o.a. in Wuustwezel, Loenhout en Malle, maar het brandpunt lag rond Hoogstraten en enkele van onze deelgemeenten (Wortel, Meer en vooral Minderhout). Aan geallieerde kant sneuvelden op die ene dag meer dan 500 mannen, aan Franse kant waren bijna 900 slachtoffers te betreuren. En dan zwijgen we nog over de vele plunderingen, opeisingen en inkwartieringen waaronder de bevolking te lijden kreeg en die de gemeentebesturen in enorme financiële moeilijkheden brachten. Vreemd genoeg is deze dramatische confrontatie, geheel onterecht, slechts als een voetnoot in de geschiedenisboeken terechtgekomen. Weliswaar vonden er in die periode belangrijkere gevechten plaats, maar uit recent historisch onderzoek blijkt dat de betekenis van de veldslag bij Hoogstraten niet onderschat mag worden. De Fransen moesten zich uit de Noorderkempen terugtrekken onder geallieerde druk, maar ze konden dit vrij systematisch doen. Daardoor kregen ze rond Antwerpen net voldoende tijd om de verdediging voor te bereiden. De belangrijke havenstad zou zich pas begin mei 1814 overgeven, dus enkele weken na de val van Napoleon. Het strategische doel van de geallieerde operaties in januari werd dus niet bereikt. Spijtig, want anders had het treffen bij Hoogstraten misschien veel meer weerklank gekregen. De gevechten rond ons stadje waren evenwel de eerste, moeizame stap in de bevrijding van de Zuidelijke Nederlanden na bijna 20 jaar Franse overheersing. Een loodzware, moordende en ingrijpende bezetting met een impact tot op de dag van vandaag en die

Het logo van het herdenkingsjaar werd gelanceerd tijdens “Hoogstraten in Bloemen en Groenten”, een eerste promotiemoment dat kan tellen duizenden Kempenaars de dood heeft ingejaagd voor Frankrijks “glorie”. Reeds in 2009 werd er door Erfgoed Hoogstraten in samenwerking met vzw Mallifique en het stadsbestuur een herdenking van de 195e verjaardag van dit belangrijke treffen georganiseerd. Ondanks het minder fraaie weer kon de parade in de Vrijheid toen al op nogal wat belangstelling rekenen. Ook bij de succesvolle historische manifestatie “Vivat Hoogstraeten”, naar aanleiding van 800 Jaar Hoogstraten in 2010, werd er een educatieve bivak in het Begijnhof voorzien i.v.m. deze “vergeten” Napoleontische slag. Voor het herdenkingsjaar in 2014 wil men natuurlijk een extra inspanning leveren. Begin 2012 werd de Projectgroep “Hoogstraten 1814” opgericht met verschillende partners die nu, na heel wat overleg, een gevarieerd programma naar voren schuiven. Dit zal in de loop van de komende maanden trouwens nog verder worden aangevuld. De activiteiten zullen zoveel mogelijk worden gespreid doorheen het jaar en over de deelgemeenten van ons stadje. Dit zijn alvast enkele van de hoogtepunten voor “Hoogstraten 1814”: 14 december 2013: Lancering publicatie over de Slag bij Hoogstraten, gekaderd in het grotere geheel 11 januari 2014: Lezing over het bloedige treffen en herdenkingsceremonie 3 en 4 mei 2014: Reconstructie bivak en veldslag anno 1814 met 600 reenactors uit heel Europa

2 augustus tot 21 december 2014: Tentoonstelling in het Stedelijk Museum 21 tot 29 november 2014: Voorstellingen “1814, de vergeten veldslag”, een nieuwe familiemusical van de makers van Gelmel (2010) De Projectgroep “Hoogstraten 1814” is een samenwerkingsverband van vzw Erfgoed Hoogstraten (www.erfgoedhoogstraten.be), vzw LA:CH (www.1814.be) eb het Stedelijk museum Hoogstraten (http://museum.hoogstraten.be) De projectgroep kan voor het evenement “Hoogstraten 1814” intussen rekenen op aanzienlijke steun vanwege het stadsbestuur en dat is niet zo vanzelfsprekend in deze tijd van besparingen, maar we zijn er nog niet. Ook de Erfgoedcel Noorderkempen werd bereid gevonden een bijdrage te leveren, maar mogelijk kunnen we nog andere instanties en overheden, zoals het provinciebestuur, warm maken voor dit project. Alleen al het feit dat op een extreem koude winterdag, nu bijna 200 jaar geleden, bijna 1.300 jonge mannen uit alle uithoeken van Europa, met hun bloed in de Kempische sneeuw geschiedenis hebben geschreven, mag niet vergeten worden. Het zou dus een goede zaak zijn als deze historische gebeurtenis met heel wat impact op Hoogstraten, onze ruime regio en ons land op gepaste wijze kan worden herdacht. U kan de ontwikkelingen op de voet volgen op de website van de projectgroep: www.slagvanhoogstraten.be. Afspraak in 2014. (Francis Huijbrechts en Ann Leemans)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 47

DHM_oktober_341.indd 47

19-9-2013 10:51:37


minderhout

De eerste schooldag

GOUD IN MINDERHOUT

September 1872 In september begint een nieuw schooljaar. Voor de kinderen, maar ook voor al de leerkrachten is dat een hele verandering. Toch is het leven een stuk eenvoudiger geworden dan vroeger. Ik neem u mee naar het jaar 1872.

Richtlijnen voor de leerkrachten De leerkracht moet een emmer water meebrengen en een bak kolen voor de behoeften van de schooldag. Besteed veel zorg aan het maken van de pennen. Men kan de pennen aanpunten op de manier die het meest gewenst is voor iedere leerling afzonderlijk. Mannelijke leerkrachten mogen per week één avond besteden aan het werven van een echtgenote, of twee avonden per week indien ze geregeld ter kerke gaan. Na tien uur aanwezigheid in de school mogen de leerkrachten de resterende tijd besteden aan de lectuur van de Bijbel of andere nuttige boekwerken. Vrouwelijke leerkrachten die huwen of zich op het slechte pad begeven dienen ontslagen te worden. Iedere leerkracht zal bij elke uitbetaling een behoorlijk deel van zijn verdiensten opzij leggen om ervan te genieten in de jaren dat hij aftakelt: zo wordt hij geen last voor de gemeenschap. Iedere leraar die rookt, alcohol in enigerlei vorm tot zich neemt, kansspelen bijwoont, herbergen bezoekt of zich laat scheren in een barbierswinkel, zal terecht aanleiding geven tot argwanende bedenkingen over zijn morele opvattingen, over de eerbaarheid van zijn oogmerken, over zijn onkreukbaarheid en rechtschapenheid. De leerkracht die vijf jaar plichtsgetrouw en zonder fouten zijn taak heeft vervuld, kan een loonsverhoging van 25 cent per week ontvangen, mits akkoord van het Ministerie van Onderwijs.

Jef Diels en Greet Jochems Wanneer je 50 jaar gehuwd bent wil je dit heuglijke feit toch niet zomaar voorbij laten gaan. Jef en Greet Diels-Jochems uit Minderhout wilden “gewoon” eens lekker gaan eten. Zoon Stijn zou “ergens” wel reserveren. Dat dit in het gildenhuis in Hoogstraten zou plaatsvinden had het gouden paar niet verwacht. De verrassing, bij hun binnenkomst in dit lokaal, was compleet toen alle reeds aanwezige gasten, begonnen te zingen en er een hartelijk applaus weerklonk. Toen de jubilarissen van de verrassing bekomen waren sprak Jef een dankwoord uit, waarna er verder gefeest werd tot genoegen van alle aanwezigen. (fs)

Jef en Greet heffen het glas op de toekomst.

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

48 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 48

19-9-2013 10:51:37


minderhout

Comedy Night met Steven Mahieu

Een rode ballon in de gleuf

MINDERHOUT- Noteer zaterdag 26 oktober in uw agenda voor de 3de comedy-avond georganiseerd door KWB met het optreden van comedian Steven Mahieu.

KLJ-Minderhout leeft en dat heeft men duidelijk laten merken MINDERHOUT- Heel wat inwoners zullen wel ogen getrokken hebben vol met vraagtekens bij het openen van de vertrouwde brievenbus de tweede week van september. Een uitnodigend kaartje in de bus verbonden met een knalrode ballon erbuiten. Voor verkiezingspropaganda 2014

toch nog veel te vroeg! Gewoon een ludieke actie van de KLJ die zeker niet onopgemerkt voorbij is gegaan. De bedoeling van leiding en leden was duidelijk: jongeren werven voor hun vereniging, ook kinderen tussen 9 en 12 jaar, en hen welkom te heten op hun startactiviteiten. (rel)

Voor de eerste keer naar school

Het jaar 2011 betekende voor deze stand-up comedian de grote doorbraak en de makers van het TV-programma “Comedy Casino” op Canvas lieten hem meteen optreden in dit populaire comedy programma. Enkele weken later kaapte hij in het “Humorologie Concours” zowel de jury- als de publieksprijs weg. Enkele voorgangers van hem die deze eer ook te beurt viel luisteren naar de naam van Wim Helsen, Wouter Deprez, Henk Rijkaert. Met zijn eerste avondvullende show “Mahieustueus” werd hij in De Standaard en De Morgen beloond met knappe recencies. “Zijn humor heeft vaak een sociale dimensie, zeker als hij het heeft over bedelaars, junkies of voetbalsupporters. Voor maatschappelijke problemen als armoede en de asielcrisis suggereert hij fantasierijke, bevrijdende oplossingen.” Zijn opleiding als sociaal assistent met vijf jaar werkervaring is hier zeker niet vreemd aan. Ook het voorprogramma getuigt van kwaliteit! Ralf Jennes staat al enkele jaren op de podia in gans Vlaanderen en stond op de planken met Nigel Williams, Bart Cannaerts, Kamagurka, Wim Helsen, Henk Rijckaert… en hij zal je meevoeren langs 101 plaatsen in zijn hoofd ! Tom Cools praat dan als MC het geheel aan mekaar en hij zal je ook meenemen in zijn wereld vol bizarre onderwerpen! Het mag gezegd: een avond comedy en dit voor een kleine prijs! Deuren 19.00 uur, aanvang 20.00 uur! Plaats van het gebeuren: Parochiezaal! KWB-leden betalen 10 euro, niet leden 15 euro! Reserveren via info@kwbminderhout.be en uw inschrijving is pas geldig bij ontvangst van de betaling. (rel)

MINDERHOUT- Stel je voor, met het nieuwe boekentasje of rugzakje zo fier als een gieter door de grote schoolpoort op 1 september! Popelen van ongeduld en “eindelijk is de vakantie voorbij” is niet voor iedereen weggelegd. En zeker niet voor de eerstejaarskleuters! Een traantje wegpinken bij het afscheid van mama en papa

is geen schande, maar de juf weet wel raad met de biggelende waterlanders. En na regen komt toch altijd zonneschijn! In Scharrel verzamelden zich zo maar eventjes 183 kleuters en 265 kinderen in de basisschool. Een stijging van het aantal leerlingen met 21 eenheden. Vruchtbare bodem in Minderhout! (rel)

Steven Mahieu DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 49

DHM_oktober_341.indd 49

19-9-2013 10:51:39


minderhout

Het kruis als sluitstuk

MINDERHOUT – Vorig jaar werd de restauratie van de kapel O.L.Vrouw in den Akker afgerond, na een eerdere noodrestauratie een tiental jaar geleden. De laatste fase is de restauratie van het kleine maar historisch waardevol orgel en… ook het kruis op de kapel ontbrak nog. Dat werd op vrijdag 13 september op de toten geplaatst en plechtig ingezegend. Steven Lauwerens en Koen Van Den Berghe hebben de leerlingen van het VOTO, die het kruis maakten, begeleid. Eenmaal het kruis op zijn plaats stond, kroop ook pastoor Rombouts in de hoogtewerker om het kruis in te zegenen. (fh)

Net geen recordeditie voor “volksspeulen”

Koopjes op 2de handelsbeurs kleding MINDERHOUT- Niet zo’n gek idee van KWBMinderhout om een 2de handelsbeurs, vooral met kinderkleding, op poten te zetten, want heel wat jonge gezinnen hebben stapels overbodige spulletjes in de kasten opgeborgen. Dit evenement gaat door in de Parochiezaal op zondag 20 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur! Hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk! Inschrijven en betalen kan tot en met woensdag 16 oktober en zo kan je één of meerdere tafels reserveren naargelang de koopwaar (kinderkledij, schoenen en allerlei andere benodigdheden). Geen versleten spullen, alles moet in degelijke staat verkeren.

Op de foto v.l.n.r.: Anita Herrijgers, Wouter van Bavel en Sus Michielsen MINDERHOUT - Dat de kermis in Minderhout springlevend is, was al langer geweten. Onder een stralend nazomerzonnetje stroomden ook dit jaar op maandagnamiddag weer massaal veel Minderhoutenaren en sympathisanten naar de jaarlijkse “volksspeulen”. Met hun 481 inschrijvingen kwam het Minderhoutse kermiscomité net niet aan hun recordeditie van enkele jaren geleden, maar dat kon de vreugde niet dempen. “We hadden eigenlijk verwacht dat er minder volk zou zijn dan vorig jaar, aangezien het voor vele kindjes de eerste schooldag was en er toch wel wat trotse mama’s en papa’s thuisblijven voor die gebeurtenis.” Zegt voorzitter van het kermiscomité Sus Michielsen. “Ik wil dan ook uit naam van het comité iedereen bedanken die

er weer een gezellige namiddag van gemaakt heeft, in het bijzonder de uitbaters van de drie cafees, ’t Withofke, Harry’s Place en de Vlinder.” Winnaar van het gebeuren was dit jaar Wouter van Bavel (foto), die een grote fles bier overhandigd kreeg van Anita van ’t Withofke, die ongetwijfeld gesmaakt heeft. De “rode lantaarn”, de troostprijs voor de laatste in de stand ging naar Isabelle Vissers. Als ze die volgend jaar terug meebrengt, mag ze gratis deelnemen. Wat de toekomst brengt? “Ooit willen we toch graag eens de kaap van de 500 deelnemers ronden, misschien volgend jaar, wie weet?” besluit Sus. Het weze het Minderhoutse kermiscomité in elk geval van harte gegund! (GeT)

Tijdens de verkoop blijven de deelnemers bij hun tafel(s) en bepalen zelf de prijs. Een kinderhoek wordt voorzien voor de allerkleinsten en voor de dorstigen opent de bar de deuren. (rel) Inschrijving en info: Rachel Blockx Akkerloopstraat 34 2322 Minderhout, tel. 0477/21 89 44

50 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 50

19-9-2013 10:51:42


minderhout

Kermis in het dorp

Volksspelen voor de kerk en op de openbare weg, want de veiligheid was gewaarborgd door een omleiding

Yves Segers schreeuwde het van de daken en iedereen schreeuwde dapper mee

MINDERHOUT- Toch speciale momenten die kermisdagen en dan vooral als je kan profiteren van een stralend zomerweertje. Jong en oud in een goedgemutste bui en smoutebollen, frieten en wafels smullen horen ook bij de jaarlijkse rituelen. De kleintjes hebben hun viskraam en paardenmolen, de jeugd vermaakt zich goddelijk in de botsauto’s en de tapkraan doet onverdroten zijn werk. Veel volk liep er in en rond de Kuip in Minderhoutdorp, en de sfeer zat er goed in. Vrijdagavond 30 augustus in de feesttent achter de pastorij, uitgebaat door de Kon.Fanfare De Marckezonen, barstte het feestgedruis los. Schlagerzanger Yves Segers, vooral bekend van “Ik schreeuw het van de daken”, een hit uit de jaren ’90, kreeg jong en oud in de juiste stemming, de armen gingen in de lucht en maar meeschreeuwen van de daken. Ambiance verzekerd tot diep in de nacht! Op zaterdag was het de beurt aan de jonge jeugd om zich uit te leven in de traditionele volksspelen, die druk bijgewoond werden. Een centje verdienen en de kermiskramen kunnen er maar goed mee zijn. Maandag 2 september,

de grote dag voor de volwassenen. Enkele honderden enthousiastelingen, mannen en vrouwen, verzamelden zich voor hun spelen en genoten met volle teugen van het gezelschap, de dorstlessers en van “De Vlinder” en “ ’t Withofke”! Lang leve Minderhoutkermis! (rel)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 51

DHM_oktober_341.indd 51

19-9-2013 10:51:43


minderhout

Vijfde fietstweedaagse voor K.V.L.V.

MINDERHOUT -Net zoals vorige jaren weer veel actieve dames op post; deze keer met 32! Met de zon in de lucht en vier organiserende begeleidsters vertrokken ze richting Zeeland. Geregeld een rustpauze en vooral rustige wegen. Alles verloopt bijzonder goed, en na 80 km. waren ze op hun bestemming. De kamers werden verdeeld en ondertussen stond het eten alweer klaar (daar kunnen vrouwen zo van genieten!) Na een welverdiende nachtrust in Hotel ‘Kom’ in Sint-Maartensdijk en een stevig ontbijt vertrokken ze weer huiswaarts. De koffiestops waren mooi geregeld en het was genieten van het fietsen. Rond 17 h 30 arriveerden ze terug in het Minderhoutse Gildelokaal, waar als afsluiter voor iedereen nog een lekker koud buffet werd aangeboden. Ondertussen nog wat napraten en dan weer tevreden naar huis. Een extra bedankje voor Chris, An, Els en May is hier wel op zijn plaats. Zij kijken alvast alweer uit naar volgend jaar!(Christine V.L./lvr)

52 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 52

19-9-2013 10:51:44


meer

GOUD IN MEER Stan Vermeiren en Jeanne Verschueren

foto: fotodesign Meer Wanneer ik in de Frankenberg stop staat de koffie al klaar op het terras van Stan Vermeiren en Jeanne Verschueren. Onlangs vierden zij hun gouden huwelijksfeest samen met familie, vrienden en één dag later met een brunch voor de leden van de Sint-Ambrosiusgilde. Stan is geboren op Hoog-Eind in Meer. Hij is de middelste van zes kinderen waarvan intussen één zuster overleden is. Na het achtste leerjaar in de school in Meer was het helemaal genoeg geweest. Hij bleef thuis om op de boerderij te helpen. Enkele jaren later moest hij naar het leger. Hij ging binnen in Leopoldsburg om opleiding te volgen om daarna bij de lansiers in Euskirchen (Duitsland) ingedeeld te worden. Jeanne werd geboren in het “schuttershuisje” op de Krabbershoek in Meer. Als vierde kind in het gezin werd Jeanne geboren. Vader Verschueren verdiende de kost als metser. Na enkele jaren ervaring opgedaan te hebben begon hij “op zijn eigen” wat niet zo evident was op het einde van de tweede wereldoorlog. Na deze oorlog metselde

vader Jan het Schuttershof -café met zaal- op de Frankenberg. Eénmaal de werken klaar, net voor Meer kermis, hield de familie Verschueren het café open. Jeanne was toen drie jaar en is op die manier in het café grootgebracht. Als je dochter in de café staat dan trekt dat het jongvolk aan. Dat was vroeger zo en nu nog. Geen wonder dat er nogal wat jonge gasten een pint gingen drinken in het Schuttershof. Jeanne had het dan ook druk want als die mannen naar de troep gingen schreef ze heel wat brieven naar Stan en alleman. Zonder enige speciale aanleiding geraakte het “aan” toen Stan afzwaaide van het leger. Er moest ook gewerkt worden. Eerst ging Stan enkele maanden in Holland werken om daarna de metsersstiel te leren bij schoonvader. Toen deze stopte met werken werd Stan zelfstandig samen met schoonbroer Rik Van Opstal. Toen deze te vroeg overleed ging Stan nog werken voor het bouwbedrijf Vermeiren waar hij op pensioen ging. Jeanne en Stan huwde en gingen het Schuttershof verder open houden. Toch was dit niet vanzelf-

sprekend voor Jeanne. Toen haar moeder ouder werd stopte ze met het café om moeder verder te kunnen verzorgen. Vader was daar niet blij mee dat toen Stan en Jeanne besloten om met het café te stoppen. Jeanne en Stan gingen 100 meter verder wonen aan de overkant van de straat, zij huurde er voor 10 honderd frank, totdat er een hele herschikking gebeurde op de Krabbershoek. De busgilde schoot toen nog op een lengte van 80 meter waardoor er geen bouwplaatsen gemaakt konden worden op de huidige Frankenbergstraat. Na onderling overleg werd de schietbaan verlegd in de huidige toestand. Het is een goede belangrijke beslissing gebleken voor het voortbestaan van de bus gilde. Nadat de gronden herschikt waren konden Stan en Jeanne een bouwgrond kopen en een huis zetten op de plaats waar ze nu nog wonen. Intussen was er hun zoon Jack geboren en nu is er één kleinzoon Kennard. Stan vult zijn dagen met bezig zijn. Helaas heeft een dag maar 24 uren. In de zomer de duiven, bovendien is zijn tuin piekfijn in orde, steekt hij de schietbaan over en helpt schoonzus Anneke waar hij kan en als het dan avond is dan ontsteekt overbuur Harry de lamp zodat ze tot laat kunnen petanquen. In de winter trekt Stan baantjes in heel het gebuurt. Hij ruimt sneeuw als geen ander. Soms staat er hier en daar een jenever klaar, daar kan hij daar wel niet zo goed meer tegen. Na gedane arbeid gaat de tv op. Zoekend en zappend volgt hij alle sporten op alle zenders. Samen met Jeanne heeft hij een verering voor het Sint-Rosalia kapelletje; zij doen, bijgestaan door nog andere geburen, het onderhoud van het kapelletje; openen het elke morgen en sluiten het ’s avonds ook weer af. Ook de bus, de karabijnsgilde, heeft een speciale plaats in hun hart; van deze eeuwenoude vereniging schoot hij koning op zondag 15 mei 2011 voor een periode van zes jaar. Een meer dan verantwoordelijke taak die hij op zijn schouders heeft genomen. Beiden genieten nu van een welverdiende rust. Stan blijft wel bezig en Jeanne zorgt voor het huishouden en geniet van een praatje met de mensen die langskomen. Het is allemaal wel goed zolang de gezondheid nog wat meewil. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 53

DHM_oktober_341.indd 53

19-9-2013 10:51:45


meer

Pater Scheutist Jan Dufraing, zestig jaar priester

Meir kermis 115 jaar geleden MEER - 115 jaar geleden vierden de inwoners van Meir ook al kermis. Zo beschrijft de toenmalige Gazet van Hoogstraten dit heuglijk feit. De kermis is dit jaar met veel beweging maar zonder ook maar enige stoornis verlopen. ’s Maandags om 10 uur in de voormiddag had de optocht van de fanfare, de buksgilde en de kruisbooggilde plaats. Dit bracht al veel volk op de been.

MEER - Op zaterdag 3 augustus was de parochie van Meer in feeststemming. Zestig jaar geleden namelijk werd op 2 augustus parochiaan Jan Dufraing tot priester gewijd. Een leven lang ten dienste van de minstbedeelden mocht niet onopgemerkt voorbij gaan. In de kerk werd de loper uitgerold. Het voltallige koor zong haar mooiste gezangen in een stemmige eucharistieviering, voorgegaan door de jubilaris en bijgestaan door pastoor Fons Soontjens, die op het einde van de viering nog een aangepast woordje had. Het was een zeer mooi beeld daar aan het altaar twee oud-missionarissen zo broederlijk naast elkaar te zien staan. Pater Jan, missionaris in Kongo en Tsjaad en pastoor Fons in Guatemala. Na de Eucharistieviering werden allen aanwezigen door pater Jan en zijn familie uitgenodigd om samen achter in de kerk nog na te genieten met een drankje en een broodje. Veel dank aan pater Jan zijn familie voor de aangeboden receptie en aan de leden van Parochieteam en de KVLV die zo vriendelijk de dienst te hebben uitgemaakt bij het vullen van glazen en ronddragen van broodjes en de afwas.

Missionaris in hart en nieren Als jonge gast had Jan reeds de droom om als missionaris naar Kongo te gaan. Daarom werd hij bij de paters van Scheut zestig jaar geleden tot priester gewijd. De tekst van zijn prentje, bij zijn priesterwijding en eremis, werd tijdens de gelegenheidshomilie voorgelezen door Louis. “En niemand neemt de waardigheid uit zichzelf, maar door roeping van God” ‘hebr (5 ,4)

op uw woord zal ik de netten uitwerpen. Laat mij echter op U gelijken; leer mij eenvoudig en goed zijn, want de zielen vragen een onuitsprekelijke goedheid van den priester. Zo mag ik als gezalfde het Goddelijke liefdesbrood breken en gaan uitdelen aan mijn dierbare Kongolese broeders. Geef mij Heer, een vonkje maar van die liefde die nooit berekent, maar zichzelf vergeet. Zegen Heer, allen die mij dierbaar zijn en mij nader bij u brachten. Bescherm hen allen die mij in mijn priester-missionarisleven zullen steunen door gebed en offer. Moeder Maria, waak over uw missionaris, Jan Dufraing, missionaris van Scheut. De woorden op het prentje zijn geen ijdele woorden gebleken. Gans zijn actieve leven is pater Jan in hart en nieren missionaris geweest en gebleven. Veel taken heeft hij in Kongo en Tsjaad op zich genomen. Met zijn motor de brousse in, provinciaal, zelfs pastoor in de kathedraal van Kinshasa, waar Mobutu een van zijn parochianen was. Als die in de kerk kwam met zijn bodyguards, was het wel even opletten voor wat er in de preek verteld werd om geen moeilijkheden te krijgen. Zijn schoonste jaren waren toen hij weer een nieuwe parochie mocht oprichten. Met niets, echt met niets beginnen. Gewoon een ‘altaarke’ onder de blote hemel, onder een palmboom, wat beschutting tegen de zon. Het kruisbeeld dat hier in Meer bij zijn moeder op de schouw stond heeft hij steeds ginds in zijn missies op het altaar geplaatst. Rusten was er voor pater Jan niet bij. Kwam hij in verlof dan bezocht hij zieken en oude mensen van Meer en na zijn definitieve terugkomst in België wegens zijn leeftijd is hij nog tot zijn tachtigste aalmoezenier geweest in twee woonzorgcentra.

Dinsdag was het de grote dag van de vermakelijkheden. Te 1.00 uur was er de vorming van de stoet aan brouwer Sterkens met de fanfare aan het hoofd van de optocht. Van brouwer Sterkens ging het in volle muziek naar het Moleken waar de ringsteking per rijtuig plaats had tot aan voerman Van Dun. 73 deelnemers waarvan een groot deel vrolijke makkers van de Donck die ook een groot aantal prijzen wonnen. Gans het dorp door waren er andere vermaaklijkheden ingericht en eindelijk ook de oplating van de luchtballon Olympia, die statig, terwijl het vaderlands lied weergalmde,omhoog steeg. De ganse avond was de vrolijkheid algemeen. In één woord een kermis zoals er al veel jaren er geen meer is geweest. Hopen wij dat het zo zal voortduren en vreemdelingen zal aanzetten om onze gemeente meer en meer te bezoeken. (Bewerking: FS)

Ontbijtconcert met Sinte-Rosalia Meer MEER - Met dirigent Bart Van Ossel en de muzikanten van Brassband Sinte-Rosalia uit Meer kan u zondag 20 oktober de dag op een prettige, muzikale manier inzetten: de vereniging nodigt u van harte uit op een ontbijtconcert. In zaal voor Kunst en Volk kan u om 10 u. in de voormiddag aanschuiven voor een heerlijk ontbijt: croissantjes, allerhande broodjes, met marmelade en gevarieerd beleg, koffiekoeken, een eitje, een fruitsapje, koffie, thee, melk,… het is er allemaal. Terwijl u, met de hele familie misschien, geniet van al dat lekkers, zorgen de muzikanten voor een gezellige muzikale begeleiding. Ook de jonge muzikanten van het opleidingsensemble De Heideroosjes brengen o.l.v. Annick Vandenbergh enkele nummertjes. Deelnemen kost € 12 (€ 6 voor kinderen) en u kan inschrijven bij Jos Brosens; Frankenberg 8A2 (03 315 90 79), of het ARGENTA-kantoor, Meerdorp 23 (03 315 01 78).

Scheut 2 augustus - Meer 9 augustus 1953 “Hij ging rond al goeddoende “ Dat was de wondere inhoud van geheel het leven van Christus. En nu zegt Hij: “Kom en volg Mij”. Heer

Pater Jan van harte proficiat voor zo’n volgehouden inzet. Het ga je goed. Dat is de wens van onze Meerse parochiegemeenschap. (tekst: Louis Van Bavel)

Voor het ontbijt luistert Sinte-Rosalia de woorddienst van 9 u. in de kerk op. Tijdens die viering worden de overleden leden van de vereniging herdacht. (ma)

54 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 54

19-9-2013 10:51:46


meer

Jos Cools en de bloemcorso in Loenhout

MEER – Wat heeft duivel-doet-al Jos Cools, Merenaar in hart en nieren, te maken met de bloemencorso van Loenhout? Het antwoord was voor ons verrassend: Jos is ook daar al jarenlang heel actief bezig. Meer dan 20 jaar geleden ontwierp en maakte Jos voor zijn twee neven Job en Jonas Bogaert, die in Loenhout wonen, en voor zijn zoon Pieter een kinderwagen. Hun ‘vereniging’ kreeg de naam PICOJONA, een afkorting van Pieter Cools en

Job en Jonas Bogaerts. Die naam is ondertussen een begrip in Loenhout. Kinderen worden groter en ook de wagen moet volgen. Daarom ging men samenwerken met de Zuidhoek om samen een jeugdwagen te maken. En nu is men toe aan de op één na grootste wagen, namelijk een bloemenwagen, een maatje kleiner dan de corsowagen. Een maat kleiner, maar toch al behoorlijk groot

als men weet dat men 22.000 bloemen moest steken op een ondergrond met een totale oppervlakte van 98 m². Een werk waaraan men op vrijdag en op zaterdag werkte, telkens van 6 uur ’s morgens tot 2 uur ’s nacht. Maar wie Jos kent weet dat ook humor en plezier nooit ver weg is. Dit jaar kroop hij in de huid van Assepoester, een kreng dat de toeschouwers de huid mocht vol schelden en daar applaus en waardering voor kreeg. (fh)

Nieuw werkjaar bij Fanfare ‘De Eendracht’ - Meer schappijen genoten kennelijk van de optredens in de sfeervol ingerichte parochiezaal. Fanfare ‘De Eendracht’ repeteert ook zelf iedere week om nieuwe muziekwerken in te oefenen en te herhalen. Begin oktober hervatten de lessen voor de opleiding tot muzikant of drummer. Jongeren zijn welkom, maar evengoed minder jonge mensen die zich aangesproken voelen. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden bij Luc Van Bladel, tel. 03/315.75.71 of bij Peter Stes,tel. 03/315.03.98. Traditioneel gaat Fanfare ‘De Eendracht’ de Meerse kermis inzetten, dit jaar op vrijdag 4 oktober. Feestelijk zal dit gebeuren met optochten door het dorp. Op zaterdag 12 oktober zullen de muzikanten de kermis muzikaal sluiten door wederom door het dorp te marcheren en een vrolijke noot te laten klinken. We kunnen er allen mee van genieten. (fh)

MEER - Op zaterdag 21 september ontving Fanfare ‘De Eendracht’-Meer 9 bevriende muziekverenigingen uit de regio in de Parochiezaal tijdens de Fanfarefeesten. Naast fanfares en harmonies maakten ook accordeonverenigingen hun opwachting. Er werden mooie concerten

ten gehore gebracht : zowel de namiddag- als de avondconcerten werden dan ook erg gewaardeerd door het talrijk opgekomen publiek. Het programma van alle verenigingen was licht en erg toepasbaar voor een muziekfestival als deze. Ook de muzikanten van de verschillende maat-

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 55

DHM_oktober_341.indd 55

19-9-2013 10:51:46


meer

Kampverslag meisjes MEER - Het kamp is een vaste waarde in het Chirojaar en ook dit jaar trokken de meisjes er met z’n allen weer 10 dagen op uit. Van 1 tot 10 augustus toverden ze kampplaats ’t Pluspunt in Dessel om tot ‘camping Deluxe’, een verlaten camping met rare typetjes. Onder een stralend zonnetje kwamen er een 60tal enthousiaste leden aan op de kampplaats. Samen met de leiding, die zorgde voor originele en leuke spelletjes, hebben ze enorm veel plezier gehad. Op 3 augustus trokken ze met de jongste leden naar het Zilvermeer in Mol. Na een heuse wandeling konden de leden verkoeling zoeken in het water en van de zon genieten. De oudste leden vertrokken op 2-daagse. De Aspiranten en Tiptiens II bezochten Reggae Geel en onze Tiptiens I trokken naar Linkerwoofer in Antwerpen. Veilig terug aangekomen op de kampplaats ging alles zijn gewone gangetje tot 7e augustus, de Familiedag. Op die dag nemen de leden het tegen elkaar op, weliswaar niet met hun eigen groep maar in gemengde families. In het begin van het kamp kreeg iedereen een familie toegewezen. De oudste leden worden opgedeeld en ontfermen zich over een bepaalde familie, gedurende de 10 dagen zijn zij de ‘mama’ of ‘papa’ van een bende actieve kindertjes. De Familiedag begint in de voormiddag met een bezinning. Elke groep doet zijn bijdrage en ook meneer pastoor komt elk jaar een woordje doen. De leden en leiding die voor het eerst mee op kamp gaan worden ingelijfd en maken vanaf dan

De kookploeg aan het werk. écht deel uit van de Chirogroep. Na de bezinning is het tijd voor actie. In de namiddag speelden de families een groot bosspel en ’s avonds namen ze het tegen elkaar op in een estafette. De vaders geven zich helemaal tijdens het vaderspel en de moeders laten zich van hun beste kan zien tijdens de moederdans. Aangekleed in plastiek zakken en krantenpapier dat door de familieleden omgetoverd werd tot heuse feestoutfits.

deed als kampvuur. Zo kon men op 10 augustus met z'n alle moe maar voldaan naar huis gaan.

Maar uiteindelijk kan er maar één de beste zijn en dit jaar won ‘Joske Vet’ onder leiding van mama Joyce en papa Melissa. Na een vermoeiende maar erg leuke familiedag kwam het einde van het kamp dichterbij. Negen augustus zorgden de koks voor een grote BBQ en men sloot de avond af rond een groot hart van theelichtjes dat dienst

Wil jij graag lid worden van deze toffe bende?! Kom dan naar onze startdag op 20 oktober 2013. Vanaf 14 uur is iedereen vanaf het 3e leerjaar welkom bij ons op het Klooster (Donkstraat 13, Meer).

De Chiromeisjes willen de koks, VB’s, meneer pastoor en natuurlijk onze enthousiaste leden nog eens bedanken voor het leuke kamp. Chirogroet, de meisjesleiding. (tekst Evelien Meyvis)

56 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 56

19-9-2013 10:51:47


meer

Kermisoptredens

Laureaat van de Arbeid MEER - Guido Herrijgers (de Guy voor de vrienden) is één van de aardbeitelers die (groot) Hoogstraten rijk is en niet de eerste de beste. Door zijn jarenlange ervaring en inzet, kwam hij in aanmerking voor de titel van ‘Laureaat van de Arbeid’ in de sector tuinbouw. Guy begon zijn zaak in 1976 met een serre van 1.800 m² aardbeien en augurken. Een zaak die al snel uitgroeide tot 5.800 m² plastic tunnels met aardbeien in volle grond. Maar Guy volgde altijd de nieuwste technologie, op alle terreinen. Zo installeerde hij in ’85 de eerste substraten met een kunstmatige bodem boven de grond. Vanaf 2004 is zijn bedrijf, met een nieuwe serre van 13.500 m², een voorbeeld van innovatie. Hij installeerde een warmtepomp voor de op-

slag van water en legde een maïsveld aan om water te hergebruiken. Innovatie en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden voor zijn succes. Guy is bovendien een geëngageerd man, zo was hij o.a. bestuurslid van Veiling Hoogstraten om maar een vereniging of belangengroep te noemen. Dat twee zonen van Guy mee in de zaak gestapt zijn, is voor hem een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan en meer nog dan vroeger van de nieuwste technologieën gebruik te maken. Het was dan ook een eer voor burgemeester Tinne Rombouts om Guido in naam van het koningshuis de titel van Laureaat van de Arbeid te overhandigen. De oorkonde was eind juli in het stadhuis bezorgd, maar de burgemeester wachtte bewust tot het evenement Hoogstraten in Groenten & Bloemen om het aan de tuinder te overhandigen. (fh)

MEER – Voor Kermisgangers met een boontje voor “life” vonden we onderstaande optredens. Dé kermisklassieker voor het brede publiek, al 12 jaar lang, is het bal van de Poepie-boys. De jonge gasten (van weleer) organiseren nog steeds met het grootste enthousiasme hun eigen bal en zien daar graag héél Meer op afkomen. De Mussenakker doet dit keer ook weer een gigantische duit in het zakje met optredens voor elk wat wils. Ook voor de rustige zielen. Even klassiek is het zondagavond optreden in ’t Fortuin. De echte kermisganger komt daar naartoe want hij heeft maandag verlof genomen en kan uitslapen. U ziet het dus, en we zijn hoogstwaarschijnlijk nog niet eens volledig, er is in alle genres een lifeoptreden. Kiest u maar uit en geniet ervan. (ma) Vrijdag4 oktober in de Mussenakker: • Mountain Bike • Double Veterans • Alpha Whale • Yellow Elephant Zaterdag 5 oktober: Bal van de Poepie-boys bal in zaal Victoria • 4 of a kind • Peter en zijn botsauto’s Zondag 6 oktober Mussenakker: • Bart & Inge Countryduo • Silver Trees Zondag 6 oktober in ‘t Fortuin: • Pagan baby

Guido Herrijgers ontving uit handen van burgemeester Tinne Rombouts de oorkonde als Laureaat van de Arbeid. “Als je zijn hoed ziet, zou je denken dat hij geen euro verdient”, zei een van zijn collega tuinders, “maar dat is maar schijn”.

Zaterdag 12 oktober in de Mussenakker: • Four of a Kind • Beatless (beatles-tribute band)

Dag van De Kringwinkel zaterdag 19 oktober MEER - Op zaterdag 19/10 is het weer Dag van De Kringwinkel. Die dag is het feest in alle Kringwinkels in Vlaanderen (en dat zijn er meer dan 100). In De Kringwinkels WEB organiseren de regionale KVLV-verenigingen doorlopende workshops “étagères of bonbonnières maken” van Kringwinkelmateriaal. De door jezelf gemaakte étagère neem je mee naar huis voor slechts € 2.50. De Kringwinkel in Turnhout pakt nog uit met een extra groot aanbod boeken. De Kringwinkel in Retie pakt uit met een kledingstyliste die je gratis stijl-en kleuradvies geeft en met een bijzonder aanbod gouden spulletjes (spiegels, kaders, kandelaars, enz.). In Meer staat bovendien de vernieuwde kledingafdeling centraal en wordt er aan wie wil gratis stijl –en kleurenadvies gegeven. Er zullen ook allerhande prijzen te winnen zijn; dames-, heren- en kinderfiets, microgolfoven, ... Voor elke bezoeker is er ook een hapje en drankje. Zeker de moeite van een bezoekje waard dus. (fs)

Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 57

DHM_oktober_341.indd 57

19-9-2013 10:51:49


meer

Koningschieting kleine kruisboog MEER - Zaterdag 31 augustus. Genodigden en schutters van de Verenigde Vrienden uit Meer kwamen omstreeks 13 uur samen in het lokaal Zaal Victoria. De vraag die op ieders lippen lag was of Ad Van Aperen, de uittredende koning, erin zou slagen om de koningsvogel naar beneden te schieten. In dat geval wordt hij binnen drie jaar keizer in de maatschappij. Tijdig werd er opgestapt naar de schutsboom die aan het voetbalveld van FC Meer stond opgesteld. Daar aangekomen las hoofdman Fons Van Aperen het reglement voor van de koningschieting. Huidig keizer Jan Martens opende de schieting met één schot. Tijd voor de genodigden om een

dotatie in de beurs te stoppen en een ereschot te wagen. Zelfs gekende schutters waren niet in vorm of lag het misschien aan een de vrij sterke wind dat de koningsvogel niet geraakt werd? Deze wind, en een klein beetje de zenuwen, speelde ook bij aftredend koning Ad Van Aperen een rol. Hij slaagde er in zijn drie voorkeurschoten niet in om de vogel van zijn 20 meter hoge staak naar beneden te schieten. Hierdoor kregen de 16 schutters van de Verenigde Vrienden hun kans. De eerste ronde werd een maat voor niets. In de tweede ronde werd het spannend. Igor Sevenans, Paul Verbeeck en Ad Van Aperen scho-

ten de vogel naar beneden. Igor en Paul kochten de koningsvogel af. Ad stapte zelfzeker naar de breuk, legde zijn hand erop ten teken dat hij een nieuw mandaat van drie jaar koningschap aanvaardde. Na de felicitaties werd er geschoten voor jenever. Ook de mensen van de Sinte-Rosalia konden verschillende stoopjes bemachtigen. Onder muziek van Sint – Rosalia werd er later terug opgestapt naar het lokaal zaal Victoria waar nog verder werd gevierd met spijs en drank. Binnen drie jaar moet er bij de Verenigde Vrienden een nieuwe koning opstaan aangezien dat Ad Van Aperen dan voor het leven de titel van keizer mag dragen. (FS)

De schutters van de Schuttersvereniging Verenigde Vrienden met in het midden uittredend koning Ad Van Aperen, die zijn titel met drie jaar wist te verlengen.

58 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 58

19-9-2013 10:51:50


meer

Tweedehandsbeurs kinderartikelen

Cinema op een zwoele avond

MEER – De Gezinsbond Meer organiseert een tweedehandsbeurs kinderartikelen op zondag 20 oktober tussen 11.00 u en 13.00 u . De beurs heeft plaats in de Lagere School De Meerpaal, Terbeeksestraat te Meer. Kinderartikelen betekent: kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar, ook speelgoed. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Als je wil laten verkopen moet je je vooraf inschrijven, vanaf 14 september tot uitputting van de lijsten bij : Lea Jansen – Beulken 12 – Meer – 03/315.44.83 of 0484/33.47.63. Hier krijg je alle informatie en het reglement. Info ook via mail : marina.francken@live.be Inschrijven kost €2,5 voor leden en €4,0 voor niet-leden - (lidkaart meebrengen) Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen (8.30 – 9.30 ) en op te halen (15.00 u-15.30 u) Wij verzorgen de verkoop. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kassa. Kopers zijn natuurlijk van harte welkom tussen 11.00u en 13.00u. (lvr)

MEER – Wat wil je nog meer: een warme zomeravond in De Mosten en luiliggend of zittend kijken naar een goede film. Dat dachten 155 jongeren die kwamen kijken naar TranSylvania, een Franse roadmovie uit 2006 en 53 volwassenen die plaatsnamen voor het scherm waarop Het Varken van Madonna geprojecteerd werd. Dit initiatief van de Sportdienst is zeker voor herhaling vatbaar. (fh)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 59

DHM_oktober_341.indd 59

19-9-2013 10:51:51


meer

Smikkelen op de Boerenmarkt MEER – Onder een stralende zon sloot Meermarkt op 1 september het marktseizoen af met de traditionele ‘Boerenmarkt’. Natuurlijk mocht het oud boerenalaam niet ontbreken, maar het groot aantal bezoekers deed zich vooral te goed aan proeverijen allerhande. Die kregen extra aandacht nu Hoogstraten Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land is. (fh)

Meer een mooier dorp MEER – Bij het bruggetje over de Beek is het in de Driehoekstraat gezellig toeven. Een bank nodigt de fietsers uit om even te picknicken. Dat is op deze plek al vaker gebeurd. Maar niet iedereen neemt het zo nauw met het afval. Sommige lui schijnen het niet begrepen te hebben dat ook anderen van dit plekje willen genieten. Wie doet nu zoiets? Flessen vodka en bierblikjes verraden al heel wat en hopelijk worden de daders geklist. Na een tip van uit de dorpsraad werd dit sluikstort snel opgeruimd. En het plekje is weer ter beschikking. En hopelijk blijven de sluikstorters nu weg. (ma)

60 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 60

19-9-2013 10:51:52


meerle

Naar Togo… MEERLE – Geen alledaagse bestemming, in de reisbrochures zal je Togo niet terugvinden. Dit land ligt naast Benin in Centraal Afrika. Toch gaan in oktober twee mensen vanuit Hoogstraten daar naartoe. Frans Van Bergen uit Wortel en Tonia Jacobs uit Meerle maken een ‘inlevingsreis’ naar dat land. Jaarlijks organiseert Wereldsolidariteit een ervaringsreis naar een land waar haar partners actief zijn. Vrijwilligers uit KAV, KWB, Okra trefpunt 55+, KAJ, ACV, CM, ACW, Familiehulp en Pasar ondervinden tijdens een ervaringsreis wat het is in een ontwikkelingsland te wonen en te werken. Ze leren de partners van Wereldsolidariteit kennen en zien hoe zij werken, hoe zij opkomen voor betere werk- en leefomstandigheden en hoe zij daar ook in slagen. Zij ondervinden aan de lijve dat/hoe Wereldsolidariteit werkt!
Nadien vertellen zij tot in de kleinste dorpen in hun provincie wat zij hebben meegemaakt, en brengen zij een levendig beeld van hun ervaringen. Vanuit Wortel gaat Frans vanuit de KWB en Tonia vanuit de Femma. Deze organisaties zijn een onderdeel van het ACW. Samen met twaalf andere mensen gaan zij ginder allerlei projecten bezoeken waaronder lokale vakbonden, enkele scholen, fabrieken. je zal nadien nog wel een

uitgebreid verslag kunnen lezen in de Hoogstraatse maand. Wij wensen hen veel succes toe en hopen dat ze met mooie en interessante verhalen terug komen. Dat ze ons kunnen vertellen hoe we van hieruit

iets kunnen bijdragen aan het sociale leven in dat verre Togo. Je leest er nadien nog wel een uitgebreid verslag in de Hoogstraatse maand. Je kan de belevenissen van Tonia, Frans en hun medereizigers volgens via de blog van Frans op http://www.kwbwortel.be/. (Tj/jaf)

Dank uw wel leesmoeders MEERLE – Ook onze school is blij met de vele vrijwilligers die af en toe een handje komen toe steken. Zoals de leesmoeders (en een leesopa) van de Klimtoren. Elke week komen zij twee ochtenden met de kinderen lezen. Marianne de Graaf en Ria Nous doen dit al 25 jaar! Daarvoor past een bloemetje! Hebt u interesse om leesmoeder, leesvader,... te zijn? Laat dit even weten aan de directie of aan één van de leerkrachten van de Klimtoren.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 61

DHM_oktober_341.indd 61

19-9-2013 10:51:52


meerle

Missiefeest MEERLE – Op de brunch van het jaarlijkse missiefeest was het dringen geblazen. Een 200tal eters hadden zich immers gemeld om mee te komen eten van het rijk gevulde buffet. De grote toeloop was deels te danken aan een ruime delegatie van de familie Vinkx. De zussen, broer, schoonzussen, schoonbroer en een deel van hun nakomelingen waren met velen gekomen. Hun zus, schoonzus, tante… Mit Vinkx is een van de laatste missionarissen die nog actief zijn. Mit is al vele jaren actief in Guatemala, waar ze Algemeen overste van de congregatie “Anas. de la Annunciacian” is. Naar verluid zou ze binnen korte tijd voorgoed terugkeren naar België.

Waarom Meerle zo bosrijk is en mooie kastelen heeft MEERLE – Weldra gaan we weerom naar het winteruur en zoals beloofd, komt Halte Merlet dan met een nieuwe activiteit. Op zaterdag 26 oktober hebben zij José Verbreuken van vzw Erfgoed Hoogstraten en afkomstig van Meerle uitgenodigd. Zij neemt ons mee in de boeiende geschiedenis van Meerle. Tot 150 jaar geleden leefden de Kempense mens van de eigen opbrengst op de schrale heideakkers. Het was kwestie van overleven. Nadien veranderde in het landschap enorm veel. Hoe verliep die evolutie in Meerle en wat betekende het voor de mensen en het Meerlese landschap ? Waarom kwamen rijke industriëlen uit de grote steden naar “den buiten” ? José zal het u rijk geïllustreerd uitleggen. De avond start om 19.30u en gaat door in het oude Raadhuis, Gemeenteplein Meerle. Inkom is € 5.00, kaarten en informatie kunt u verkrijgen bij Ann Van Aelst, 03/3150623 - GSM 0498/454342 haltemerlet@hotmail.com. Niet te missen voor wie graag wat meer weet over het dorp waar hij of zij woont. (sv/jaf)

Tafereel uit 1895 door Clara Voortman

Waar men gaat langs Meerlese wegen… MEERLE – ….komt men soms de vreemdste dingen tegen. Helaas vooral afval. Op één zelfde wandeltraject van enkele kilometers kwamen we, naast vele drankblikjes en plastic flessen, achtereenvolgens tegen: een paar schoenen (netjes naast de weg gezet, maar helaas niet echt nieuw mee), een tuinstoel (helaas niet meer om veilig op te zitten) en een badhanddoek (helaas nogal vies en vergezeld van ander afval). Misschien een mooie collage, maar niet echt proper en zeker niet goed voor de natuur.

62 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 62

19-9-2013 10:51:55


meerle

Koninklijke Verenigde Vrienden

Aflossing van de Wacht MEERLE – Na 27 jaar voorzitter van de handboogschutters KVV-Meerle te zijn geweest, geeft Piet Raeymaekers (74 jaar) de voorzittershamer door aan Eric Jansen. Een gelegenheid voor een terugblik en om eens te kijken hoe het de vereniging gaat. De vrouw achterna Piet Raeymaekers, geboren, getogen en wonend in Etten-Leur, is via de liefde in Meerle en bij de schutters terechtgekomen. Hij is gehuwd met Maria Verschueren en haar familie was en is verbonden met de KVV. Toe Piet haar leerde kennen waren haar grootvader Frans, haar vader Stan, enkele broers en nonkels schutter bij KVV. Ook Maria was lid, hoewel grootvader vroeger vond dat het niet voor meisjes was. Niet omwille van pijl en boog, maar omdat het schutterslokaal in een café gevestigd was. En cafés, dat was niet voor meisjes. Maar goed dat tijden en meningen veranderen. Piet werd 49 jaar geleden dus ook lid en is dat nog steeds. Thans hanteren ook zijn dochter Jeanine en zijn kleindochter Eline Pemen met veel succes de handboog. 27 Jaar terug stond de vereniging er niet zo florissant voor, het ledental liep nogal fors terug. Piet werd de nieuwe voorzitter en trachtte een en ander, samen met het bestuur, een andere richting uit te sturen. Niet zonder succes.

Naast boogschieten is er tijd voor wat anders. Twee keer per jaar wordt er gefeest: het interen ter gelegenheid van de koningsschieting; het uitteren waarbij de kampioenen van de club ’s morgens vanaf 9 uur thuis worden opgehaald.

Eric Jansen Vanaf dit seizoen neemt Eric de fakkel van Piet over. Ook hij stamt uit een geslacht van echte schutters en trouwe leden van KVV. Zijn grootvader Frans en zijn vader Suske waren heel hun leven geduchte schutters. Eric heeft de genen op zijn beurt doorgegeven aan zijn kinderen Britt en Gwenn. Eric is lid vanaf 1983 en heeft als schutter een lange erelijst. Daarbij was hij voorzitter van de Grensschutters en lid van het Nationaal Bestuur. Eric erft een gezonde vereniging, met vele leden, een gezond kas, een goede werking en een goede stek in de tuin van café ’t Zonneke. Hij heeft een ruim bestuur rond zich om alles in goede banen te leiden. Viviane Van Camp (secr.), Jos Jochems

(schatbew.), Johan Bastiaensen, Frank Van Den Heyning, Patrick Van Bavel, Jos Verschueren, Yvan Verschueren en Jac Geenen. De verdienste van Piet, betoogt Eric. ‘Hij heeft veel voor de vereniging gedaan. Veel bestuursvergaderingen met toch steeds een ferme verplaatsing, al 22 jaar een Kerststalschieting georganiseerd waarvoor hij eigenhandig de kerststal en alle beeldjes maakte), als een goede diplomaat de vrede in bestuur en club bewaard én samen met zijn Maria een 100% kopie van het oude vaandel van de Vereniging (gesticht in 1889) gemaakt. Met de hand genaaid en geborduurd, compleet met de afbeeldingen van de Kerk van Meerle, de lindeboom, Jozef en Maria en het kindeke Jezus. Goed voor 500 uren geduldig handwerk! Piet van zijn kant is tevreden dat Eric voortaan de zaak in handen neemt. Het overgangsproces is al enige tijd terug in gang gezet en hij heeft er alle vertrouwen in! En zolang hij kan, blijft hij komen: ‘omdat ik er graag bij ben’. (jaf)

Een bloeiende vereniging Vandaag de dag telt de vereniging 33 schietende leden, 12 schietende jeugdleden (jongste is 7 jaar) en 9 ereleden. Van april tot september nemen ze deel aan de competitie van de Noorderbond en de Kempen. In de wintermaand, vooral om de conditie op peil te houden, schieten ze in ploegverband in een competitie van de Grensschutters (schuttersverenigingen van de grensstreek, die destijds werd opgericht door KSS van Meer, KOG van Dreef en KVV van Meerle). Nu nemen meerdere schuttersverenigingen deel aan deze wintercompetitie. Zowel bij de volwassen leden als de jeugdleden zijn er ook vrouwelijk schutters aan het werk. Een goede mix van jong, oud en vrouw en man is belangrijk voor het voortbestaan van de club. De goede jeugdwerking van de club is vooral een gevolg van een sportnamiddag die de club aan de schoolkinderen aanbood, om kennis te maken met de mooie sport van het boogschieten. Een aantal jongeren is daarna lid geworden. Ze trainen wekelijks onder kundige leiding van drie begeleiders. Met resultaat: Floris Renting was met zijn 13 de jongste keizer ooit. Een gevolg van de jeugdige belangstelling was dat enkele vaders ook lid van de vereniging zijn geworden. Kruisbestuiving heet dat.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 63

DHM_oktober_341.indd 63

19-9-2013 10:51:55


Neem mijn parkeerplaats, neem dan ook mijn handicap De bevoegde minister Joëlle Milquet en staatssecretarissen van Mobiliteit en Personen met een Handicap, Melchior Wathelet en Philippe Courard. dringen in een brief aan de 589 burgemeesters aan op een nultolerantie voor het misbruik van parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Deze schending van de fundamentele rechten van personen met een handicap blijft nog te vaak bestaan. Volgens de statistieken van de federale politie werden er 39.678 misbruiken op parkeerplaatsen voor personen met een handicap in 2011 vastgesteld, en 41.501 in 2012. In de brief wordt er bij de lokale autoriteiten op aangedrongen de bestaande wetgeving strenger toe te passen en een nultolerantie in te voeren voor dergelijke overtredingen. Het misbruik van de voorbehouden parkeerplaatsen is een overtreding van de tweede graad, die bestraft wordt met een onmiddellijke inning van 110 euro of een boete van 120 tot 1.500 euro. Er wordt ook herinnerd aan de regels die van toepassing zijn voor de uitgifte van parkeerkaarten voor personen met een handicap. Er moet een nultolerantie toegepast worden voor deze inbreuken, die een discriminatie inhouden van personen met een handicap. Bron: nieuwsbrief KVG (FS)

Info avond autisme te Merksplas Wanneer de diagnose “autisme” is komen er vele vragen hoe het nu verder moet met je kind? Je komt voor bepaalde situaties en of gedragsproblemen te staan waar je geen raad mee weet. Ervaringen uitwisselen, overleg, oplossingen zoeken is niet eenvoudig. Tinne, mama van twee kinderen met autisme, komt praten over haar eigen ervaringen. Na haar verhaal is er tijd en ruimte voor vragen. Woensdag 16 oktober te 19.30 uur is elke belangstellende welkom in GC De Marc/kt, Markt 1 te Merksplas. De deelnameprijs is ter plaatse te betalen. Inschrijven vooraf is verplicht op turnhout@kvg.be of via het telefoonnummer van de Katholieke Vereniging Gehandicapten te Turnhout op het nummer 014/40.33.62.

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

64 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 64

19-9-2013 10:51:56


wortel

GOUD IN WORTEL Jos Voet en Josfine Vermeiren De Voet-en zijn een gekende familie in Wortel. Al generaties lang wonen ze in De Grote Plaats waar hun hoeve met stal, schuur en tuin zich uitstrekte langs de weg in die buurt. En zo komt het dat op die plaats nu vier huishoudens wonen in plaats die ene boerderij. Het grootste en mooiste huis is dat van Jos en Josfine dat op de plaats van de vroegere moestuin is gebouwd. Jos en Josfine leerden elkaar kennen op BrechtMarkt, een van de belangrijkste markten in die regio en waar vooral het jonge volk naartoe moest. Wat er voor hen vooral plezant aan was, was de jazz die al vanaf 11 uur in de voormiddag begon te spelen en dat zo tot in de nacht. Geen wonder dat Jos er zijn lief vond, al heeft het hem toch moeite gekost. Tenminste, dat zei de pastoor in de bruiloftsmis: “hij heeft er alles voor uit de kast moeten halen.” En dat betekende dat Jos, als hij Josfine ging bezoeken, eerst met een gewone fiets, dan met een “toerist”, daarna met een brommer en zelfs met een auto aan huis kwam maar

tevergeefs. Pas toen hij met een tractor opdaagde, zou Josfine haar ja-woord hebben gegeven (Wat onze pastoor toch allemaal niet weet!) In ieder geval, op 27 augustus ’63 trouwden ze en gingen in de ouderlijke Voet-boerderij wonen. Daar bouwde vader Alois Voet het geboer af en Jos bouwde het op. Er kwamen vier kinderen, Ludo, Ria, Paul en Stefan. Die hebben al gezorgd voor zes kleinkinderen en eentje op komst. Eén groot verdriet kwam hun gewone leven verstoren: Ludo verongelukte op 13-jarige leeftijd en zorgde zo voor een schrijnende plek bij zijn ouders en het hele gezin. “We hebben altijd graag geboerd” zegt Josfine, ook al was het niet zo comfortabel in de boerderij. Zo moest ze toen koken op de voorvloer in de stal. En onder veel gelach vertelt ze dat er eens een stuk raap waaraan een koe aan ’t eten was, pardoes in de soep vloog.

Wie heeft de dikste WORTEL - Op de hoek van de Beukendreef en Kerkveld kun je ze van ver zien groeien, de pompoenen. Zitten er winnaars bij dit jaar of was het een slechte pompoenenzomer. Op 20 oktober 2013 gaan we het weten. Ook de Wortelse Pompoenpoaters trekken naar ‘t Slot om daar hun pompoenschattozzie en -weging te houden. De jaarlijkse strijd om de grootste pompoen wordt daar beslecht en winst of verlies doorgespoeld met een kom pompoenensoep of een pintje. Of in combinatie met worteltjes? Moet kunnen. Of het gaat gedronken worden ... da’s iets anders. Pompoenweging bij jeughuis ’t Slot op zondag 20 oktober van 13 tot 20 uur. Een organisatie van de Pompoenpoaters Wortel. Info tel.: 0474288110 (fh)

Vijf jaar hebben Jos en de familie gebouwd aan hun nieuwe huis dat, met een grote hof rondom, naast de vroegere hoeve Voet staat.”Het duurde lang eer we erin trokken, ze moesten ons bijna duwen maar nu genieten we ervan. Er is hier zo veel licht in huis, zelfs het kuisen hier is plezant en onze Jos werkt graag in de hof”, zegt Josfine. En die hof mag gezien worden. Behalve dat hofwerk, is Jos veel met fietsen bezig, zowel het rijden ermee als het depanneren van de elektrische fietsen bij Okra. Hij is ook veel bezig met de paarden waarmee de kinderen en kleinkinderen rijden; zijn hele leven heeft hij voor paarden gezorgd en nu ook gaat hij er elke dag langs. Elke week ook gaat de familie Voet fietsen, al een hele tijd en er waren nooit minder dan 10 deelnemers, vertelt Josfine trots. Thuis is Josfine graag bezig met boeken lezen over beroemde mensen en ook op teevee is dat haar lievelingsprogramma. We wensen hen nog vele goede jaren. (jof)

Coördinatie evenementen WORTEL - Vorige jaren waren er een aantal overlappingen in de agenda’s van de Wortelse verenigingen. Om die reden nam Joren Thys, hoofdleider van KLJ-Wortel, het initiatief om een overleg tussen de verenigingen te organiseren en bij een drankje en een hapje de verschillende agenda’s samen te leggen. Het is meteen een ideale gelegenheid alle verenigen en elkaar te leren kennen. Waar? KLJ Lokaal (Worteldorp 13, 2323 Wortel) Wanneer? Zaterdag 28 september 19 uur Wat/doel? KLJ Wortel voorstellen, agenda’s van elkaar af toetsen (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 65

DHM_oktober_341.indd 65

19-9-2013 10:51:57


wortel

Wortel staat weer op de wijn- en sportkaart WORTEL - Han en Brigitta houden de traditie hoog door elk jaar Wortel op de Franse wijn- en sportkaart te zetten door hun deelname aan de Marathon du Medoc. Nu al voor respectievelijk de zesde en twaalfde keer hebben deze twee mede-organisatoren van de Landlopersjogging de Belgische driekleur verdedigd op het strijdtoneel van de langste marathon van de wereld. Met gevaar voor eigen leven hebben ze de strijd aangebonden met 9000 deelnemers en 33 chateaux en overleefd. Na de finish en de nodige wijn werden we door Willy (de vrouw van Han) goed gesoigneerd met een lekker wijntje. Op naar het volgende jaar. (fh)

Vakantiefeest in de Vogelhofstraat WORTEL - Op 9 augustus organiseerde de inwoners van de Vogelhofstraat een buurtfeest, zeg maar een soort vakantiefeest. Een hele vakantie lang hebben de kinderen kunnen spelen in hun ‘verkeersvrije straat’ Het is altijd fijn om met hun vriendjes samen te spelen en plezier te maken. Als afsluiter van de zomer en de speelstraat, genoten jong en oud van een heerlijke BBQ. Het zonnetje zorgde ervoor dat ook deze editie weer heel leuk en gezellig was. (fh)

En Rik zag dat het (nu) goed was WORTEL – Vier jaar hebben ze op zomerweer moeten wachten. En de drie vorige jaren moest men vaststellen dat zelfs een topper als Guido Belcanto de massa niet uit zijn warme zetel kan halen. Dus nam men dit jaar geen risico’s en geen vedetten meer, maar kwaliteitsvolle coverbands, die al bij al voor evenveel sfeer zorgden. En het warme weer deed de rest. Gans de dag was het Vagebondplein lekker gevuld, al telden we meer bezoekers van buiten Wortel. Raar maar waar. En Rik Verschueren, een van de vier organisatoren en een maand eerder nog op sterven na dood, zag dat het goed was. Net zoals Rik wil Vagebond er nog niet mee stoppen. (fh)

66 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 66

19-9-2013 10:51:59


wortel

Onvergetelijk bezoek aan Anholt WORTEL / ANHOLT - In november vorig jaar bracht Vorst Carl Philippe van Salm-Salm, een rechtstreekse afstammeling van de Hertogen van Salm-Salm en - door huwelijk - van de Graven de Lalaing van Hoogstraten, een bezoek aan Wortel en Hoogstraten. Tijdens dit bezoek werden de eeuwenoude historische banden tussen de Sint-Jorisgilde van Wortel en de Graven en Hertogen van Hoogstraten, weldoeners van de gilde, opnieuw aangehaald. In zijn slottoespraak tijdens de academische zitting, in het prachtig eenvoudige kader van de kerk van Wortel, nodigde de Vorst de gildeleden uit voor een tegenbezoek aan Anholt.

Vorstendom Zaterdag 17 augustus was het zo ver. De 43 leden en ereleden van de gilde van Wortel werden op een ontroerend warm menselijke manier ontvangen in de Waterburcht van Anholt. Tot de hereniging van Duitsland in 1815 was Salm-Salm een onafhankelijk vorstendom vergelijkbaar met wat Lichtenstein, Andorra en Monaco nu nog zijn. “Vorst Carl Philippe van Salm-Salm mag dan wel een gefortuneerd lid zijn van de hoge adel, in alles voel je dat hij onze gilde bijzonder genegen is. Hij voelt zich goed in ons midden en is gelukkig is dat de eeuwenoude banden hersteld zijn”, zegt hoofdman Wim Druyts van St.-Joris Wortel. Kort na de Eerste Wereldoorlog bracht hij, op 16-jarige leeftijd, een onaangekondigd bezoek aan Hoogstraten. Bij het zien van het puin van de vernielde kerk, vreesde hij dat de verhouding

De geoefende schutters van Wortel geven de Vorst richtlijnen om de pijl met succes 61 meter verder in het doel te schieten. Dat lukt niet meteen , maar na een tiental minuten zoeken vindt men de pijl terug in een van de boompartijen van het prachtige park. tussen België (lees Hoogstraten) en Duitsland (lees Anholt) nooit nog hetzelfde zou zijn. Ook al was de Waterburcht ook zwaar beschadigd.

Vriendschap De vriendschap, die hij in november vorig jaar en tijdens het tegenbezoek nu mocht ervaren betekent in die zin enorm veel voor Vorst Carl Philippe en de volgende generaties die nog steeds de titel Hertog van Hoogstraten zullen dragen. Het onthaal, het bezoek aan het kasteel en het museum met de enige Rembrandt in Duits privé

bezit, de lunch in het schitterende decor van de Waterburcht, de demonstratieschieting in het unieke park tot en met de afscheiddrink: het werden voor de Vorst en voor de leden en ereleden van de gilde onvergetelijke momenten. In elke toespraak van de Vorst wijst hij er op dat de hechte band tussen de familie Salm-Salm en de Sint.-Jorisgilde van Wortel moet en zal blijven bestaan. “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid”, aldus Vorst Carl Phlippe van Salm-Salm. En, wat de Vorst betreft, blijft het niet bij woorden, want hij stelde tijdens de lunch al een nieuwe ontmoeting in het vooruitzicht. (fh)

De leden, ereleden en sympathisanten van St.-Joris Wortel voor de Waterburcht, ooit het paleis van het Vorstendom Salm-Salm. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 67

DHM_oktober_341.indd 67

19-9-2013 10:52:40


wortel

GOUD IN WORTEL Dezsô Lorincz en Christina Nenciu

Nog jong op haar gouden bruiloft Die vreemde namen hierboven zeggen het al, dit zijn mensen die uit het buitenland komen en wel uit Roemenië. Ze vertelden ons graag over hun wedervaren. Ze spreken allebei Nederlands en Christina is daarin het meest bedreven. Zij vertelt dus hun verhaal. Christina is geboren in de hoofdstad Boekarest en woonde heel haar jeugd bij haar grootmoeder. Zij leerde voor kapster en schoonheidsspecialiste en oefende haar beroep uit in een “coöperatief” zoals zij dat noemt: met vele kapsters bij elkaar; hun loon bestond vooral uit fooien. Ze trouwde op haar 16de met Deszo en dat had alles te maken met haar grootmoeder; die had haar opgevoed en nu werd die oud en ziek. Samen met een man, dacht Christina, kunnen wij beter mijn grootmoeder verzorgen. Dezso kwam uit Oradea, aan de Hongaarse grens en hij sprak ook die taal. Dank zij de liefde konden zij elkaar vlug verstaan. Na één jaar, op haar 17de, werd hun eerste zoon geboren en drie jaar later hun tweede. Toen de grootmoeder gestorven was, begonnen zij te denken aan een vlucht naar het buitenland. Dictator Ceaucescu onderdrukte zijn volk zodanig dat de mensen weinig te eten hadden, zich niet konden verwarmen (in de winter tot min 30 graden) en zeer slecht gehuisvest waren. Dezso was chauffeur die met een vrachtwagen brood vervoerde vanuit de broodfabriek naar de winkels en zo in de gelegenheid was om over de grens te wippen. Vergezeld van één van hun zonen trokken ze naar hun “beloofde land” en dat bleek Nederland te zijn. Ze werden daar goed ontvangen – het was in 1989 – kregen er onderdak en geld. Maar ze mochten niet gaan werken, onder geen enkele voorwaarde. En dat bedroefde hen zeer. Met hulp van vrienden trokken ze in 1991 de grens met België over en kwamen in Hoogstraten terecht. Reeds enkele dagen na hun komst kregen Dezso en hun zoon werk bij Hyplast en de zoon werkt daar nog steeds. Christina echter heeft, tot haar grote spijt, hier nooit werk kunnen vinden.

Omdat zij als vluchtelingen – of asielzoekers – het eerst in Nederland aankwamen moesten zij daar ook blijven. Maar – met veel dank aan burgemeester Van Aperen – mochten ze in Hoogstraten blijven. Het feit dat vader en zoon hier werk hadden en dus in hun onderhoud konden voorzien, heeft zeker de doorslag gegeven voor het gezin. Ook de andere zoon is naar het buitenland gegaan maar wel naar Canada waar hij bankbediende is. Hij is getrouwd en heeft een zoon. Zo ook de zoon die in Minderhout woont, die heeft een zoon en een dochtertje. Zo om het jaar gaan Christina en Deszo op reis, ofwel naar Roemenië, ofwel naar Canada, reizen die door hun kinderen worden betaald. Maar in hun heimat woont enkel nog Christina’s zus, haar moeder is twee jaar geleden overleden en ook haar beste vriendin. Heel wat mensen die ze vroeger kenden in hun vaderland, zijn naar Canada gevlucht en die zien ze dan terug; ook heel wat familie die daar hun toevlucht heeft gevonden. Christina en Deszo zijn nu Belgen. Bij de eerste grote regularisatie in België hadden zij hun

kandidatuur ingediend om hier te kunnen blijven en zij waren bij de eersten die aanvaard werden. Ze kunnen ook goed en verstaanbaar Nederlands spreken, Deszo vooral door zijn werk, Christina met het kijken naar de series op televisie. Die zijn meestal in het Engels en Christina las ijverig de onderschriften in het Vlaams. Ze hebben nog wel een zwaar accent en worden in de winkel dikwijls niet zo goed begrepen. Nu ze moeten leven van Dezso’s pensioen, moeten ze zuinig aandoen; daardoor zijn ze al dikwijls verhuisd omwille van de hoge huurprijzen hier maar dat zal ook voor vele Belgen het geval zijn. Ze hebben hun gouden bruiloft gevierd op het feestmaal dat aan hen, en alle gouden, diamanten en briljante echtparen werd aangeboden door de gemeente. Ze hebben daar veel deugd aan beleefd, vooral door de kennismaking “met al die oude mensen” (zoals Christina zei) die daar ook op het feest aanwezig waren. Tja, als je op je zestiende trouwt, ben je nog jong op je gouden bruiloft! (jof)

68 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 68

19-9-2013 10:52:41


wortel

Elfde landlopersjogging een groot succes WORTEL – Onder een zachte avondzon werd de 11de editie van de Landlopersjogging een groot succes. Daarvoor zorgden 106 deelnemers aan de kidsrun, 406 volwassen lopers aan de wedstrijden over vier verschillende afstanden en een groot aantal kijkers en sympathisanten. En, alhoewel deelnemen aan wat men de mooiste jogging van de Noorderkempen noemt, belangrijker is dan winnen, geven we u toch de volwassen winnaars en de best geplaatste plaatselijke deelnemer. Op de afstand van 3 km was Frank Buytaert van Wortel de beste van de 79 deelnemers. Hij liep een gemiddelde snelheid van 18,38 km per uur.

Voor de vele helpers en leden van jeugdclub Het Slot kon de pret niet op. Zoals bekend verzorgt elk jaar een organisatie uit Wortel de catering tijdens de Landlopersjogging. Zij mogen de winsten uit de cafetaria gebruiken voor de verfraaiing van hun lokaal. Tim Van Gestel van Lille was de beste van de 115 deelnemers over de afstand van 6 km, vóór 2 Nederlanders. Zijn gemiddelde was 16,88 km per uur. Toon Kuijpers van Wortel was met een 10de plaats de beste plaatselijke loper.

De winnaars van de intussen bekende 10 miles van de 11-de Landlopersjogging in de schaduw van de kerk van Wortel: vlnr Bart Meeussen (2), Kees Lazeroms (1) en Benny Aerts (3)

Lazeroms (16,26 km/uur) van het Nederlandse Etten-Leur geflankeerd door twee Hoogstraatse lopers, Bart Meeussen van Hoogstraten (tweede) en Benny Aerts (derde) uit Meer.

Aan de wedstrijd van 9 km namen 107 lopers deel. Daar was Niels Goderis van Wuustwezel de beste, terwijl David Roeffen van Hoogstraten vierde eindigde. De gemiddelde snelheid van de winnaar bedroeg 17,07 km per uur.

Ook verscheidene vrouwelijke plaatselijke atletes behaalden mooie plaatsen. Femke Melis uit Wortel werd eerste vrouw op de 6 km, Leen Sommen (Wortel) tweede op de 9 km, Shirley Geerts (Meer) tweede in de 3 km-loop en ten slotte Tinneke Buyens uit Wortel derde in de 10 miles.

En dan was er nog het koninginnenstuk of de 10 miles, een wedstrijd over 16 km , goed voor twee ronden. Er waren 96 deelnemers en het podium werd opgesmukt door de winnaar Kees

De jeugdclub Het Slot van Wortel verzorgde de cafetaria en kon op die manier een aardig centje verdienen voor renovatiewerken aan haar lokaal. (fh)

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

DHM_oktober_341.indd 69

25-01-2011 21:21:03

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 69

19-9-2013 10:52:43


wortel

De bedelaarskolonie Een tweede boek van Wil Schackmann

Avondwandeling: Aardbeienhalloween WORTEL - Wandelaars in Wortel-Kolonie hebben een mysterieus, zwevend figuur gezien net boven het wateroppervlak van Bootjesven. Volgens oude verhalen beantwoordt deze geheimzinninge figuur aan de beschrijving van Zwarte Marjan... Is het Zwarte Marjan, vroeger al bekend als heks, die geen rust vindt vanwege het verleden? In de sfeer van Aardbeienhalloween gaan we zelf op zoek naar haar... Luce Van Nueten begeleid ons op de wandeling op woensdag 30 oktober. Kandidaat wandelaars verzamelen om 18.30 aan De Klapekster in Wortel-kolonie. Een organisatie van Toerisme Hoogstraten. Info en reservatie 03 340 40 55. Deelname 5 euro. (fh)

Ieder kind een Sint

De proefkolonie (2006)

De bedelaarskolonie (2013)

In 2006 schreef Wil Schackman het boek De Proefkolonie over de ideeën van Johannes Van den Bosch, het ontstaan van de Maatschappij van Weldadigheid en de oprichting in 1818 van de Frederiksoord, wat de eerste van een groot aantal dergelijke landbouwkolonies moest worden.

kolonies’ of ‘strafkolonies’, eerst in Ommeschrans (1819) en daarna in Veenhuizen(1823) en Merksplas (1825).

Frederiksoord was als vrije kolonie vergelijkbaar met de in 1822 opgerichte kolonie in Wortel. De verarmde gezinnen leefden er vrij zelfstandig in kleine boerderijtjes, kregen een lapje grond, alaam en enkele dieren en degelijke kleding in de overtuiging dat men mensen kan verbeteren door de omgeving te verbeteren. In dat boek beschrijft hij wat je de mislukking van het systeem zou kunnen noemen, omdat de problemen die zich in de ‘normale’ maatschappij stelden zich herhaalden in het nieuwe ietwat kunstmatige nieuwe dorp. Al vlug was er opnieuw sprake van de onwil om te werken, drankmisbruik, overspel, incest enz.

De bedelaarskolonie

Beroepsbedelaars en lieden die zich niet goed gedroegen in de vrije kolonies, werden ondergebracht in een groot centraal vierkant gebouw en werden verplicht om overdag op het veld te werken. De luilevende armen, de luije buiken, de onbeschaamde deugnieten, de zedeloze voorwerpen, werden hard aangepakt en heropgevoed. Dat was althans de bedoeling. Uit alle windstreken, van Brussel tot Groningen, werden de bedelaars door gemeentebesturen ‘opgezonden’ naar de onvrije kolonie. en werkten overdag op het veld. In het centrale gebouw, de zogenoemde ‘carre’ zoals we die kennen in Merksplas, leefden mannen, vrouwen en kinderen gescheiden van elkaar, wat niet belet dat ook daar zich problemen van ontucht enz. stelden.

Onlangs verscheen zijn tweede boek ‘De bedelaarskolonie’ met als ondertitel ‘De Ommerschrans, het eerste landelijk gesticht voor luilevende armen’

Met veel liefde voor het onderwerp en de mensen die er een rol in spelen, en met oog voor vermakelijke details, vertelt Wil Schackmann het verhaal van het gesticht en zijn bewoners. Met verrassende conclusies.

Zoals de ondertitel al aangeeft gaat dit boek over de oplossing die generaal Van den Bosch bedacht om de problemen in de vrije kolonie op te lossen, namelijk de oprichting van ‘Onvrije

De bedelaarskolonie is verschenen bij uitgeverij Van Gennep te Amsterdam, is verkrijgbaar in de betere boekhandel en kost 19,50 euro. Een aanrader (fh)

WORTEL - KWB-Wortel houdt voor de tweede keer een inzameling van tweedehands speelgoed. Vorig jaar hebben ze met de hulp van Welzijnsschakel ‘t Ver-Zet-je en de Toevlucht, de vrijwilligersorganisatie van de evangelische kerken, een speelgoedpakket kunnen bezorgen aan ruim 50 kinderen. Ook in het opvangcentrum in Weelde-Statie hebben ze daarenboven nog een 10-tal pakketten bezorgd. En ook daar alleen maar blije gezichten! Dit jaar wil KWB-Wortel in november weer een bedeling doen. Ze hebben ondertussen al een mooie voorraad - met dank aan de gezinskerstviering van Hoogstraten. Maar als u nog speelgoed op overschot heeft, mag u dat altijd bezorgen bij één van de organisatoren. Let op: graag speelgoed in goede staat, volledig, proper en liefst nog in de doos. Knuffels alleen als ze uitgewassen zijn, speelgoed met batterijen liever niet (red:lvr) Info- Huibrecht Provoost - Worteldorp 2 (033143816) info@tverzetje.be Frans Van Bergen - Rooimans 38 F, (033143947) info@kwbwortel.be

70 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 70

19-9-2013 10:52:44


meersel-dreef

Hoogdag voor Pater Pio MEERSEL-DREEF - Op 22 augustus was het weer H.P.Piodag in Meersel-Dreef. Een flinke struise kerel van Ekeren stond ‘s morgens aan de kerkdeur te wachten. Met een brede glimlach en met open gespreide armen werd de kloostergemeenschap verwelkomd: “Leve Pater Pio en een goede morgen!” De klok sloeg juist 7.00 uur, dus hij was zeker op tijd voor de viering van 10.30 uur. Zo begon onze jaarlijkse Pater Pio Dag. In de cafetaria ging de werkploeg van start. De brooddoosjes stonden in een lange rij op tafel te wachten op de vulling. Een gezellige ploeg met ijverig handen smeerde de broodjes, een tweede ploeg nam de rozijnen-broodjes ter handen, een derde ploeg zorgde voor het beleg, en zo verder. Het liep als de beste lopende band. Om en rond 450 brooddozen stonden uiteindelijk klaar voor de P.Pio-bedevaarders. Van overal uit Vlaanderen en Nederland stroomden de Pio-vrienden binnen en namen plaats bij de grot. Een vrolijk zonnetje schepte sfeer en het werd een blij weerzien voor de enen of een kennismaken met de nieuwkomers. P.Boni uit Ieper verving de bisschop van Breda, die een paar weken geleden via zijn kanselier liet weten dat hijzelf niet kon komen. Dit was natuurlijk spijtig voor de schapen uit de Nederlandse schaapstal die hun herder gemist hebben. Met P. Boni als voorganger en zeven concelebranten werd het een mooie viering.

Luk Dockx verzorgde de muzikale omlijsting terwijl dirigent P. Klaas de meer dan 800 aanwezige Pater Pio-vrienden enthousiast deed meezingen. De levendige en beeldende preek van P. Boni werd aandachtig beluisterd en gevolgd. Het was één grote hulde aan de Heilige Pater Pio. Alle plaatsen bij de grot waren bezet. Medebroeders van overal, zoals uit Izegem, Brugge en Herentals, deelden in dit vreugdevol samenzijn. Zelfs H.E.P. Provinciaal uit Nederland was met een paar medebroeders aanwezig en genoot van deze enthousiaste viering. Het namiddagprogramma hielden we als naar gewoonte: een geleide kruisweg en een paternoster in het park, geleid door P. Norbert en P. Boni, in aanwezigheid van vele gelovigen.

De film over het leven van P. Pio werd eveneens druk bezocht. Kortom, het was een geweldige dag die afgesloten werd met een korte afscheidsviering om 15.00 uur, gevolgd door een bloemenhulde. Pater Pio blijft mensen begeesteren, dat hebben we nogmaals mogen ondervinden. Tientallen mensen hebben hun dank uitgesproken met de verzekering dat ze volgend jaar terug komen. Het was een vreugdevol, blij en enthousiast samenzijn. Dank U Pater Pio voor deze mooie dag. (P.Luk/JJ)

De Pater Pio-viering werd voorgegaan door P. Boni, tesamen met zeven concelebranten.

KVLV fietstweedaagse MEERSEL-DREEF - Eindelijk was het zover ! Na de noodzakelijke voorbereidingen, vertrokken 16 leden van de KVLV (je weet wel vrouwen met vaart) op zaterdag 31 augustus met de fiets naar het Nederlandse Dordrecht. Dit is misschien niet ver, maar langs goede fietswegen wordt er toch zo’n 70 km per dag afgetrapt. Vooreerst naar IKEA (Breda) om daar samen gezellig te ontbijten, en om te evalueren hoe het gaat om samen te fietsen, te stoppen en tegelijkertijd ook nog te babbelen. Daarna via Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek, Hoge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, naar hotel Stayokay in Dordrecht bij knooppunt 80. Van fietsen krijg je honger, dus de BBQ werd aangestoken, de drankjes ingeschonken en weer werd er veel verteld en gelachen. Op zondag werd na een heerlijk ontbijt de terugtocht aangevat, met het pontje terug het water over, en langs Werkendam, Hank, Raamsdonkveer, Oosterhout, Dorst, Bavel, naar Ulvenhout, om aldaar ter afsluiting nog te dineren bij Bouvigne. Na 2 dagen samen fietsen, praten, lachen, … allen goedgezind naar huis.

Moe, maar vol energie om weer een lange tijd samen verder te kunnen. Elkaar en jezelf op een andere manier leren kennen is het doel, en sommigen hebben daarbij ook

nog eens hun sportieve grenzen verlegd. Door het mooie weer en de goede onderlinge sfeer is dergelijke weekendje zeker en vast voor herhaling vatbaar. (MG/JJ)

De KVLV vrouwen fietsen gezwind tussen de autostrade E19-A16 en de spoorwegbrug bij Moerdijk, met op de achtergrond het bekende monument op de zuidoever van Hollands Diep geplaatst in 1978 bij de ingebruikname van de nieuwe brug. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 71

DHM_oktober_341.indd 71

19-9-2013 10:52:44


meersel-dreef

Chris de Bie exposeert MEERSEL-DREEF - Kunstenares Chris de Bie tussen 2 van haar schilderijen, tijdens haar expositie in de St Lucia kapel, tesamen met Andre van Erk, tijdens het weekend van 14-15 september. Steeds de moeite waard voor een bezoekje. (JJ)

Boekenbeurs ’t Dreefke MEERSEL-DREEF - Op vrijdag 15 november 2013 organiseert basisschool ‘t Dreefke een echte boekenbeurs.

Reik mij de hand MEERSEL-DREEF - De organisatie van Reik mij de hand had een zonniger weekend mogen hebben dan zij had gekregen, maar dat heb je niet in de hand. Desondanks was er toch een ruime opkomst voor het goede doel. Verschillende blaaskapellen brachten hun beste muzikale stukjes, terwijl ondertussen een drankje en een hapje konden worden genuttigd. Bovendien konden er mooie prijzen worden gewonnen, zoals een helikoptervlucht, een luchtballonvaart, een terreinfiets en een windmolentje voor de tuin. (JJ)

De schoolkinderen maar ook hun ouders, grootouders en sympathisanten krijgen de kans om zelf boeken te kopen . De boekenbeurs zal geopend zijn tijdens de schooluren voor onze schoolkinderen . Na de schooluren van 16.00 tot 19.00 uur is iedereen welkom ! Er zal dan na de schooluren ook gelegenheid zijn om in ons boekencafeetje iets te drinken indien u dit wenst. Er zal gezorgd worden voor een groot aanbod van allerlei genres van boeken . U kan steeds vrijblijvend een kijkje komen nemen maar misschien vindt u wel een leuk geschenkje voor de feestdagen die er weer aankomen. Deze boekenbeurs kadert binnen het jaarthema “Een mooi verhaal”. De leerkrachten willen dit schooljaar voor de Dreefse schoolkinderen het boek centraal zetten en hen op allerlei positieve manieren stimuleren om te gaan lezen! (JJ)

De KVLV-vrouwen bakten overheerlijke pannenkoeken voor Reik mij de hand.

Een mooi verhaal, een stimulans om te gaan lezen. 72 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 72

19-9-2013 10:52:45


meersel-dreef

MC Op Dreef in Oostenrijk MEERSEL-DREEF - MC Op Dreef hield dit jaar haar derde uitje, en wat voor één. Met 14 motards werd op donderdag 5 september uitgereden voor een 8-daagse tocht in Oostenrijk. En daar hoort natuurlijk een groepsfoto bij, alleen de fotograaf staat er niet op. (JJ)

Geslaagde Schakel Noord MEERSEL-DREEF - De fietsdag van de Schakel Noord was, dankzij het goede weer, een groot succes in de Dreveniershut op het schooplein van ‘t Dreefke. In totaal kwamen 155 volwassenen en 4 kinderen aan de start. Bovendien passeerden er bijkomend ook nog eens 898 fietsers. Vele vrijwilligershanden maken licht werk, bovendien ging de opbrengst van de verkoop van drank en hapjes volledig naar de KLJ. Deze jeugdvereniging zal het geld zeer goed kunnen gebruiken in het vooruitzicht van de nieuwbouw van haar jeugdlokaal. (JJ)

Zusjes Van Alphen goed op dreef MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 14 september werd opnieuw de Ganzenvenloop in Galder georganiseerd. Verschillende afstanden stonden er op het programma. Bij de 6,6 km voor vrouwen was de familie Van Alphen wel heel nadrukkelijk vertegenwoordigd. De drie zussen Iris, Vera en Emma eindigden respectievelijk tweede, derde en vijfde op deze afstand. Zij zijn allen lid van AVN. Bij deze van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Vera Van Alphen (links) en Iris Van Alphen (rechts) op het podium van de Ganzenvenloop. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 73

DHM_oktober_341.indd 73

19-9-2013 10:52:47


meersel-dreef

Juf Kris wordt directrice MEERSEL-DREEF - Juf Kris Van Loon wordt de nieuwe directrice van basisschool ‘t Dreefke vanaf dit schooljaar. Hier wordt zij op de foto nog geflankeerd door meester Karel Hofkens en oud-directrice May Laurijssens, die beiden op pensioen gingen. De nieuwe directrice zal haar enthousiasme zeker weten over te brengen op het lerarenkorps en de schoolkinderen. Succes. (JJ)

Dreefse Trappers naar Valkenburg MEERSEL-DREEF - Het is onderhand een traditie dat de Dreefse Trappers in september een verlengd weekend er op uit trekken, dit jaar richting het Nederlandse Valkenburg. Op donderdag 5 september werd om 8.00 uur ‘s morgens gestart voor een rit van ongeveer 150 km. De weersomstandigheden waren zelfs te goed: tot maximum 34° Celcius, dus veel drinken was de boodschap, zowel tijdens als na deze dagrit. Vrijdags stond een toerversie voor amateurs van de beroemde wielerklassieker Amstel Gold Race met 33 beklimmingen op het programma. De Trappers namen hiervan een 10-tal voor hun rekening, zoals de Loorberg, Drielandenpunt,

Kruisweg, Keutenberg en tenslotte de Cauberg, zijnde de aankomstplaats WK wielrennen 2012 gewonnen door Philippe Gilbert. Dit alles over een ingekorte totale afstand van ongeveer 100 km. Fietsliefhebbers weten dat deze zogenaamde molshopen niet zomaar te bedwingen zijn. Soms moet je rechtop blijven trappen aan 6 à 7 km/ uur omdat je anders omver valt, en dat is niet om mee te lachen. De hellingspercentages variëren van 12 % op de Cauberg tot zelfs 22 % op de Keutenberg, dat is heel wat anders dan een brug over de E19. Zaterdag werd de groep gesplitst, ook al omdat er enkele nieuwkomers bij gekomen waren.

De ene helft, met de nieuwkomers, deed opnieuw de rit van vrijdag en de andere helft fietste doorheen het glooiend Limburgs landschap met enkele hellingen. Ten lange leste fietsten 12 dapperen na de zondvloed van zaterdagnacht over een afstand van 130 km opnieuw naar huis. Zes lekke banden later, konden de fietsers moe en tevreden thuis aankloppen om te zeggen dat het weer goed was geweest. Fietsen en ontspanning gaan hand in hand, geflankeerd door lekker eten en drinken, overgoten met een flinke dosis humor. Waar gaan we volgend jaar naartoe ? (JJ)

De Dreefse Trappers bij een mooi panorama uitzicht aan het drielandenpunt België-Nederland-Duitsland, gefotografeerd door collega Cindy Van Dun.-fietster 74 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 74

19-9-2013 10:52:47


Zaterdag 17 augustus - In Meerle zijn twee jongeren in de nacht van vrijdag op zaterdag het slachtoffer geworden van zinloos geweld. Ze kregen enkele stampen en slagen te incasseren. De daders zijn voorlopig spoorloos. Thomas Van A. (17) en zijn vriend en buurjongen Tymen P. (18) werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar werden bij Thomas enkele scheurtjes in de kaak, een dik oog en enkele kleine breukjes in de kin vastgesteld. Tymen kwam er vanaf met enkele blauwe plekken en een dik oog. Zaterdagochtend mochten de tieners weer naar huis. Dinsdag 20 augustus – De brandweer van Hoogstraten rukte om 14u uit naar de Terbeeksestraat voor een afvalbrand. Het vuur was snel onder controle. Midden augustus - Het Gevangeniswezen voert een onderzoek naar mogelijk seksueel ongepast handelen van Jef B. (63), al jaren gevangenisdirecteur in Wortel. Verschillende gedetineerden beweren dat de blinde directeur hen heeft betast. Zelf ontkent hij met klem. Opmerkelijk: negen jaar geleden mocht hij als directeur van de inrichting in Hoogstraten zijn eigen gevangenis niet meer in na gelijkaardige beschuldigingen. Enkele dagen later pakt het VTM-nieuws uit met telefoonopname van een vrouw die beweerde dat Jef B. om seks vroeg aan echtgenotes van gevangenen in ruil voor een strafvermindering. Deze vrouw nam een telefoongesprek op. Op maandag 26 augustus start het parket officieel met een onderzoek op basis van een klacht van het gevangeniswezen zelf. Bij het dossier is ook dat anonieme telefoongesprek gevoegd. Op donderdag 29 augustus wordt er nog een derde officiële klacht toegevoegd. Donderdag 29 augustus - Op het kruispunt van de Terbeeksestraat met de Gestelsestraat in Meer is een vrachtwagen van de weg geraakt. De vrachtwagen botste tegen een ander voertuig. Eén van de voertuigen kwam tot stilstand tegen de gevel van een woning. Bestuurder Q.F. (43) liep lichte verwondingen op. Zaterdag 31 augustus - Voor ogen van tientallen getuigen, onder wie heel wat kinderen, werd Hoogstraten rond middernacht opgeschrikt door een brutale moord. De 31-jarige Julio Silva werd voor zijn café (Tugas) koelbloedig neergeschoten door een landgenoot. De ruzie tussen de twee ging wellicht om een geldkwestie. Volgens getuigen was het ook niet de eerste keer dat beide mannen het met elkaar oneens waren, maar de vorige ruzies bleven wel telkens beperkt tot hevige woordenwisselingen. De politie arresteerde de schutter en zijn chauffeur, maar op maandag 2 september werd deze laatste terug vrijgelaten. De schutter zelf bleef aangehouden en verscheen vrijdag 6 september voor de raadkamer. Donderdag 5 september - Gangsters trokken donderdagnacht een betaalautomaat uit de grond bij tankstation Pollet op de Bredaseweg in Minderhout. Drie keer al werd een automaat opengebroken en vernield. Nu gingen de dieven er gewoon mee aan de haal. De automaat was één jaar oud, de drie vorige automaten werden vernield door inbraak. Daar de automaat dagelijks wordt leeggemaakt, bedroeg de buit amper 500 euro. Het kan zijn dat het omhulsel in de kluis door het slijpen gaat smelten en het geld onbruikbaar wordt. Woensdag 11 september - Er is ‘s namiddags ingebroken in een woning aan de Sint-Lenaartseweg. De daders forceerden een buiten- en een binnendeur. Het huis is helemaal doorzocht. De omvang van de buit is volgens de politie nog niet bekend. De feiten zijn wellicht gepleegd tussen 12.30 en 17.30 uur. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 75

DHM_oktober_341.indd 75

19-9-2013 10:52:48


Vrijgekomen boerderijen. Wat doen we ermee?

ProgrammaDe DeSinger Singer–- Rijkevorsel Rijkevorsel Programma De Singer is een club in Rijkevorsel met een boeiend aanbod van rock, jazz, klassiek, stand-up comedy, ... www.desinger.be 04 oktober: The Bony King Of Nowhere (pop/rock) try-out 09 oktober: Ellery Eskelin Trio New York (jazz) in het kader van 10 jaar Kwadratuur 10 oktober: Bart Cannaerts (stand-up comedy) try-out UITVERKOCHT! 11 oktober: Ulisses Rocha & Renato Martins (jazz/roots) 17 oktober: Melangtronik (jazz) 19 oktober: Raf Walschaerts (pop/kleinkunst) try-out UITVERKOCHT! 25 oktober: Luc De Vos Solo (pop/rock)

WUUSTWEZEL - “Boerderij te koop”. We lezen het steeds vaker tussen de notariële aankondigingen. Wat moet er gebeuren met al die vrijgekomen landbouwgebouwen? Mogen ze een tweede leven krijgen in de commerciële, socio-culturele, educatieve of zorgsector. Het zou een creatieve oplossing kunnen zijn voor veel problemen in rurale gebieden. Tien jaar geleden stelden een aantal West-Vlaamse gemeenten aan de hogere overheden al de vraag of een deel van hun landelijke bebouwing onder bepaalde voorwaarden een nieuwe invulling zouden kunnen krijgen. Nederland heeft reeds een specifieke regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing. Op Vlaams niveau is recent alvast een beleidsvoorbereidende werkgroep opgericht. Stof genoeg voor een boeiende zitting. Daarom organiseert de Plattelandsacademie samen met vzw ’t Pleckske, organisatie voor plattelandseducatie te Wuustwezel, een bijeenkomst over het gebruik van vrijgekomen boerderijen.

01 november: Kasei: Paul van Kemenade / Aki Takase / Han Bennink Skoda Jazz Festival 04 november: Agusti Fernandez Solo / Niels Van Heertum Solo (jazz/impro) i.s.m. Instant Jazz 09 november: Rein de Graaff Trio feat. Ronnie Cuber (jazz/bebop) Skoda Jazz Festival 14 november: Steven Mahieu (stand-up comedy) try-out 22 november: Brendan Croker & Pierre Velghe (roots) 29 november: Mike del Ferro Trio (jazz) Skoda Jazz Festival 30 november: L'Amour Monstre: het verhaal van Serge Gainsbourg (theater/pop) 07 december: Joe McPhee Survival Unit III (jazz/impro) 13 december: Trio Innocence / Duo Tim Mulleman & Hiu-Man Chan (klassiek) 14 december: Jason Adasiewicz's Sun Rooms (jazz) 21 december: Desperated Company (pop/rock) 27 december: Jokke Schreurs / Henk de Laat - Wannes & jazz

Deze academie vindt plaats op woensdag 23 oktober van 10 tot 13 uur in GC ’t Schoolhuis (Theo Verellenlaan 88) in Gooreind-Wuustwezel. Na afloop is er een lichte broodjesmaaltijd. Deelnemen kost 6 euro. Inschrijven kan tot 18 oktober en gebeurt best via de website van Landelijke Gilden. De sessie richt zich voornamelijk tot gemeentebesturen, ondernemers, landbouwers, ruimtelijke planners, plattelandsorganisaties, enzovoort. Vier ervaringsdeskundigen geven achtergrond en duiding bij het thema van de dag. Anna Verhoeve van het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) schetst de situatie in Vlaanderen. Inge Leenders, juriste bij het departement Ruimte Vlaanderen, legt de spelregels uit voor leegstand, afbraak en herbestemming. Esther Vos van de Nederlandse provincie Noord-Brabant brengt enkele inspirerende voorbeelden van bij onze Noorderburen. En Michel Doomst, de burgemeester van Gooik, doet zijn gemeentelijke RUP Leegstaand Hoevepatrominium uit de doeken. Daarna gaat de burgemeester van Wuustwezel nog in debat met vertegenwoordigers van de Boerenbond, UNIZO en de VLM. (lvr) plattelandsacademie.be plattelandsacademie@landelijkegilden.be

22 november: Brendan Croker

Elektrobeurs vanaf 5 oktober Vanaf zaterdag 5 oktober t.e.m. zaterdag 12 oktober organiseert De Kringwinkel WEB in Turnhout weer een grootse elektrobeurs. De Kringwinkel verkoopt dan allerhande elektrische toestellen die vakkundig werden nagekeken en hersteld in haar hergebruikcentrum. Op deze toestellen krijg je één jaar garantie. Elk toestel kreeg bovendien een eco-score die je vertelt hoe zuinig het toestel is. Goed voor je verbruik en je portemonnee. Het aanbod gaat van wasmachines, droogkasten tot vriezers, koelkasten, microgolfovens, tv’s en kleine huishoudelijke apparaten. Op zaterdag 5 oktober zijn de werkleiders van het hergebruikcentrum aanwezig in de winkel om je meer info en uitleg bij de toestellen te geven. Wil je een degelijk elektrisch apparaat aankopen en hieraan niet teveel geld uitgeven, overweeg zeker eens een toestel van De Kringwinkel. (fs)

76 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 76

19-9-2013 10:52:48


DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 77

DHM_oktober_341.indd 77

19-9-2013 10:52:49


HVV kan hoopvol vooruit kijken Na 7 wedstrijden mogen we een balans opmaken. We kunnen vaststellen dat HVV tegen Virton en STVV geen aanspraak kon maken op de overwinning. In de andere 5 partijen werd duidelijk aangetoond dat Hoogstraten het niveau van 2de klasse aankan. In Aalst werd mooi gelijkgespeeld. Tegen RWDM Brussels zou winst een feit geweest zijn zonder de rode kaart van Traore. In Heist en Geel werd zeer degelijk gespeeld maar zonder punten te rapen. En thuis tegen Westerlo werd verdiend een 3de punt behaald. Met een beetje geluk stond HVV middenin de rangschikking. Het zit voorlopig dus niet mee. HVV verliest haar tweede thuiswedstrijd in de Belgacom League. Ditmaal was het STVV van trainer Ferrera iets te sterk (0-2). Met sleutelspelers Dequevy, Dufer, Schollen, Kotysch e.a. hadden de Truienaars ervaring in overvloed.

werd. Zonder de uitsluiting van Traore had dit zeker de eerste overwinning geweest. Hij zou een verkeerde beweging hebben gedaan met de elleboog, maar enkel de grensrechter en de bezoekende trainer hebben dit gezien.

Tegen RWDM Brussels FC grijpt Hoogstraten erg nipt naast de eerste overwinning. Met een knappe 2-0-voorsprong met doelpunten van Thijs Schrauwen en Roy Van der Linden en met duidelijk veldoverwicht ging men de rust in. Vanaf de uitsluiting van Moussa Traore moest HVV het spel volledig ondergaan en kwamen de bezoekers slechts in de toegevoegde tijd langszij via een strafschop na handspel van Glenn Van der Linden, die hiervoor ook een rode kaart getoond

Heist – HVV. Opnieuw kwamen de jongens van Regi Van Acker op voorsprong via een doelpunt van Ruben Tilburgs, maar van 10 zwakke minuten maakt KVK Heist gebruik om de score op 2-1 te brengen. Na de rust maakte Hoogstraten het spel, drukte Heist 45 minuten op de eigen helft, maar moest opnieuw met lege handen naar huis. De wedstrijd in Geel was ook al dramatisch. Na een prima eerste helft en een uitsluiting van de Geelse doelman lag een eerste overwinning in

het verschiet. De verdedigende muur werd gesloopt en via een penalty scoorde Boere de 0-1. Onmiddellijk daarna werd tegen gescoord. Een onbegrijpelijk doelpunt. Wat later werd M’Sila van het veld gestuurd met een 2de gele kaart. Geel rekte de wedstrijd en was duidelijk tevreden met een punt maar lukte in de laatste minuut toch een 2de treffer. Iedereen was diep ontgoocheld. Tegen Westerlo bewezen de spelers opnieuw dat ze hun mannetje kunnen staan in 2de nationale. Zij hielden het grote Westerlo mooi in bedwang. Voor een kleine 2000 toeschouwers kwam HVV op achterstand via een kopbaldoelpunt van Cools. Aan de overzijde deed Savic hetzelfde. Het bleef 1-1 en na dit gelijkspel kan hoopvol worden uitgekeken naar de toekomst.

Het bekeravontuur was van korte duur Toch wel een streep door de rekening van Hoogstraten dat dit seizoen een duel mist met een eersteklasser. Tegen vierdeklasser Wolvertem werd verloren met 0-1. Enkele spelers waren niet beschikbaar wegens kwetsuren, andere spelers werden gespaard door de trainer, de andere spelers zouden de klus wel klaren. Maar dat viel tegen. Het was een slechte eerste helft gevolgd door een betere 2de. De gelijkmaker was minimum verdiend, maar de uitschakeling in de beker van België was een feit. Nadat de club 2 jaar op rij de kas kon spijzen door te bekeren tegen en op Standard Luik (8-2) in 2012 en vorig jaar thuis tegen Cercle Brugge (1-3), werd het deze maal een povere bekercampagne. Wat volgde was een oefenduel met Sint Niklaas dat gewonnen werd met 1-4. Ruben Tilburgs, Michiel Lanslots, Roy Van der Linden en Jorne Segers zijn de schutters van dienst. RB

Er wordt verder gewerkt aan de verplichte accommodatie. De nieuwe voorlopige tribune werd geplaatst en tegen Westerlo voor het eerst in gebruik genomen.

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

78 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 78

19-9-2013 10:52:49


sport

HVV versterkt zich verder Hoogstraten had zich reeds versterkt met Jorne Segers van Turnhout, Robin De Feyter, een 20-jarige belofte van Club Brugge, Moussa Traoré, een spits die speelde bij Standard Luik en SV Zulte Waregem en Ibrahim Salou, die bij Turnhout, SV Zulte Waregem en Club Brugge heeft gespeeld. Op 1september bereikte HVV een overeenkomst met eersteklasser AA Gent omtrent de huur van volgende spelers: Nederlander Tom Boere (°24.11.1992), aanvaller, Serviër Milan Savic (°04.04.1994), centrale verdediger, en Marokkaan Zakaria M’Sila (06.04.1992), centrale middenvelder.

De kern van HVV is hierdoor flink wat breder geworden. Buiten De Feyter, die herstellende is van een hamstringblessure, hebben al de nieuwe spelers al kansen gekregen. Salou is gekwetst, Traoré geschorst en in de wedstrijd op Geel mochten Segers, Boere en Savic de wedstrijd beginnen en M’Sila invallen. Dat zijn samen 7 valabele spelers die de ploeg komen versterken terwijl van de kampioensploeg enkel Mathyssen vertrok. Het is hinken op 2 gedachten. HVV wil slagen in 2de nationale en moet uiteraard geen spelers aanwerven die in het beloftenelftal moeten spelen. Anderzijds is het tot vorig seizoen

KFC Meer

MINDERHOUT VV Voor het eerst in zijn bijna 35-jarig bestaan slaagde MVV erin de poort te openen naar 2de provinciale, dankzij een schitterend parcours vorig seizoen, waarbij het tweede eindigde achter het ongenaakbare FC Turnhout. Is MVV een van de zwakke broertjes van de reeks? Kan het zich handhaven? Vragen die ongetwijfeld een oplossing zullen vinden in de loop van het seizoen! De start tijdens het kermisweekend tegen KSK Kasterlee in de Heistraat deed al onmiddellijk de wenkbrauwen fronsen. Wel kwam MVV al de eerste minuut op voorsprong via Thomas Mertens, die een afgeweerde bal kon binnentippen. Goed begonnen is half gewonnen! Niet voor MVV, want de bezoekers zorgde vijf minuten later reeds voor betaald antwoord en rond het kwartier zorgde een own-goal van Pieter Hendrickx voor de 1-2. Nog voor de rust was MVV al een vogel voor de kat, want een 1-4 achterstand haal je zomaar niet op. De bezoekers gingen na de rust op hun elan verder en scoorden nog twee maal! Zware 1-6 verliescijfers voor de thuisploeg en dan nog te bedenken dat doelman Tom Deckers zijn ploeg nog voor een zwaardere nederlaag behoedde. Een archislechte start met reeds voer voor doemdenkers! Een gemotiveerd MVV trok naar Vlimmeren Sport met de bedoeling het debâcle van vorige wedstrijd naar de vergeethoek te trappen en dat lukte nog perfect ook. Tijdens de eerste helft wist

wel de filosofie geweest om jonge beloftevolle spelers aan te trekken uit eigen streek om ze te laten groeien tot spelers van het eerste elftal. Dat vereiste niveau is nu dus de Belgacom League met verscheidene profploegen. Het is moeilijk, misschien zelfs onmogelijk, om met streekgenoten zulk elftal samen te stellen. Tijd om te bouwen is er niet. De vraag is of men met deze transfers niet de eigen filosofie fnuikt. Zal dit niet gaan ten koste van onze eigen streekgebonden spelers. De beloften krijgen zeker de kans om te spelen tegen en met betere voetballers dan de jaren voordien.

groen-wit enkele mooie kansen te creëren waarvan er eentje benut werd. In de 20ste min. lukte Bennie Verheyen de 0-1 en Kurt Hendrickx 0-2 rond het halfuur. Tijdens de tweede helft een meer dominerend Vlimmeren, maar Tom Deckers wist zijn netten ongeschonden te houden. Tegen het einde stak Jens Lenaerts de neus aan het venster en hij zorgde voor de 0-3. De gastheren kregen dan nog een strafschop met de eerredder als inzet, maar de MVV-doelman wist zijn prestatie nog kracht bij te zetten door deze ook te pareren. Van een klinkende revanche gesproken! KAC Olen, op zoek naar hun eerste overwinning, op bezoek in Minderhout. Die eerste driepunter konden de Olenaars wel vergeten , want daar stak MVV wel een duchtig stokje voor! Een 3-2 eindresultaat, meteen de tweede overwinning voor MVV. (rel)

Wedstrijden Zondag 29 september 15.00 uur Minderhout VV – Gooreind KVV Zondag 6 oktober 15.00 uur White Star – Minderhout VV Zondag 13 oktober 15.00 uur Minderhout VV – KFC Poppel Zondag 20 oktober 15.00 uur K.Merksplas SK – Minderhout VV Zondag 27 oktober 15.00 uur Minderhout VV – KFC Wuustwezel

Vorig seizoen kende KFC Meer een uitstekende derde periode in 4de provinciale en kon zo de promotie afdwingen naar 3de. Zich handhaven in de nieuwe reeks is zeker het voornaamste doel en daar gelooft geelzwart ook sterk in. Op het veld van Schoten SK speelde de KFC een hoopgevende partij en namen dan ook een verdiend puntje mee naar huis. Het tweede treffen in de competitie eindigde opnieuw in een gelijkspel met Mariaburg als tegenstander. Jef Swaenen kreeg de eerste kans voor de voeten geschilderd en doelman Marijn Van Gestel werd kort daarna op de proef gesteld. De bezoekers eisten het middenveld op en op het kwartier was het ook raak, 0-1. Meer zag het gevaar en Koen Koyen stelde in de 21ste min. gelijk. In de tweede helft veel middenveldspel en weinig kansen voor beide ploegen. Toch moest de Meerse doelman nog op al zijn kunnen beroep doen op een bezoekende counter. Juiste 1-1 puntendeling zonder discussie! Zaterdagavond 14 september op verplaatsing naar Oud Turnhout ! Na twee draws wilde Meer weleens van de overwinning proeven en dat deed het ook met 0-2 cijfers met als gevolg een flinke stap voorwaarts in het klassement! (rel)

Wedstrijden Zondag 29 september 15.00 uur Weelde KSK – KFC Meer Zondag 6 oktober 15.00 uur KFC Meer – Wildert KSV Zondag 13 oktober 15.00 uur Nieuwmoer – KFC Meer Zondag 20 oktober 15.00 KFC Meer – FC Zwaneven Zondag 27 oktober KFC Meer – KFC Meerle

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 79

DHM_oktober_341.indd 79

19-9-2013 10:52:50


SPORT

KFC Meerle Een moeilijk seizoensbegin voor KFC Meerle dat drie Antwerpse ploegen trof met een stevige technische bagage waartegen niet veel in te brengen viel. FC Merksem bezorgde de thuisploeg een moeilijk wedstrijdbegin, maar dankzij een goede organisatie kon de KFC toch lang standhouden. In de 44ste minuut moest de thuisdoelman zich toch gewonnen geven en zo vlak voor de rust was dat wel niet het goede moment. Na de pauze talmde Bjorn Voeten niet om de gelijkmaker te netten. Groen-wit kwam beter in de wedstrijd en in de 80ste min. stond de 2-1 zelfs op bord via een doelpunt van Osan Sahin. Men geloofde reeds in de overwinning, maar in de 83ste min. kreeg men het deksel toch nog op de neus en bleef het bij een 2-2 gelijkspel.

Op kermiszaterdag 7 september kwam SK Schoten op bezoek, een ploeg die zeker in ’t oog moet gehouden worden. In het wedstrijdbegin werd de KFC weggedrukt, men gaf teveel ruimte weg en rond het kwartier 0-1, tevens ook de ruststand en een gevleide achterstand voor de thuisploeg. Meteen na de rust verdubbeling van de score en men gaf geen cent meer voor puntenwinst. Verrassend wist Bjorn Voeten de aansluitingstreffer te scoren en na de gelijkmaker van Serdar Gul geloofde men warempel nog in een punt. Een uitgekookt Schoten wist dan in het laatste kwartier nog twee strafschoppen te versieren en dit betekende meteen de doodsteek en de eerste nederlaag voor de KFC. Eindstand: 2-4.

pandoering aan de broek en zulke cijfers spreken voor zichzelf! (rel)

Wedstrijden Zondag 29 september 15.00 uur Ekeren FC – KFC Meerle Zondag 6 oktober 15.00 uur KFC Meerle – Weelde KSK Zondag 13 oktober 15.00 uur Wildert KSV – KFC Meerle Zondag 20 oktober 15.00 uur KFC Meerle – Nieuwmoer Zondag 27 oktober 15.00 uur KFC Meer – KFC Meerle

De verplaatsing naar Mariaburg was er ook een om snel te vergeten. De KFC kreeg een flinke 5-0

KVNA Wortel Stabroek – KVNA Wortel 3-1 Op het hobbelige veld tegen een zeer agressieve tegenstrever geraakte Wortel nooit in de wedstrijd. Stabroek kreeg kansen en in de 10e minuut was het 1-0. De wedstrijd lag door fouten voortdurend stil. In de 35e minuut werd Hans Bolckmans, met een ernstige kwetsuur, brutaal van het veld getrapt. Ook Brent Van Gestel moest met de rust in het ziekenhuis naar allicht een gebroken grote teen laten kijken. Direct na de pauze was er hoop toen Ruud Luijten met een carambole gelijkmaakte. De thuisploeg miste, na flagrant buitenspel, een reuzenkans, maar benutte in de 60e minuut een onnodige penalty. Wortel probeerde maar geraakte mede door de harde aanpak van Stabroek niet aan echte kansen. De scheidsrechter deed zijn best door een zestal gele kaarten aan de thuisploeg te tonen. Beter had hij voor de rust rode kaarten getoond. Dit deed hij wel in de 85e minuut door 2 spelers – 2 x geel en rood – vroegtijdig naar de douche te sturen. In de allerlaatste minuut legde een plaatselijke speler na een geweldige ren met een weergaloos schot de 3-1 eindcijfers vast. Stabroek was zeker niet het zwakke broertje dat voorspeld was. Het heeft snelle en vaardige spelers in zijn rangen. Spijtig dat ze zo brutaal speelden. Dit hadden ze zeker niet nodig. Misschien hadden we dan een echt voetbalwedstrijd gezien. KVNA Wortel - Wechelderzande 4 – 3 Na de onverwachte nederlaag van vorige week hadden onze spelers iets goed te maken. Ze namen dan ook het initiatief in handen. In de 5° min. werd Ruud Luijten langs de zijlijn gelanceerd doch zijn schot ging voorlangs. Tom van den Broeck was zeer attent bij een vrijschop. Ruud

Luijten was op pass van Hans Peeters gevaarlijk en in de 28e minuut scoorde Hans Peeters verdiend na voorbereidend werk van Dennis Rosiers en Wouter Vermeeren. Wortel had de match in handen maar in de 35° min. was de stand na zwak uitverdedigen weer in evenwicht. Onmiddellijk na de pauze kon benutte de bezoekers een slecht wegwerken na hoekschop om op voorsprong te komen. Wortel ging gretig op zoek naar de gelijkmaker maar de verdediging werd weer na slecht uitverdedigen koud gepakt. Iedereen dacht dat de match met 1-3 gespeeld was, maar in de 71° minuut werd Wouter Vermeeren gelanceerd en de noodzakelijke fout leverde een vrije trap en een rode kaart op. Dennis Rosiers plaatste de vrije trap netjes in de hoek en met 2-3 was er terug wat hoop. Tussendoor kopte Hans Peeters nog eens op de paal en in de 82° min. lukte Brent Van Gestel de gelijkmaker na een slecht ontzette hoekschop. Nog was het niet gedaan want 2 minuten later lukte Hans Peeters dan toch zijn doelpunt met het hoofd en Wortel sloot zegevierend met 4-3 af. Op de valreep gewonnen. Wat we vooral moeten onthouden is dat een wedstrijd 90 minuten concentratie vereist en dat de persoonlijke foutjes er uit moeten. Het spel was al beter maar er is nog werk aan. Brecht - KVNA Wortel 3–1 Wortel begon slap en moest meerdere vrij- en hoekschoppen toestaan. Daarna waren de kopballen van Brent Van Gestel en Hans Van De Mierop net niet secuur genoeg. Deze laatste moest al in 18e minuut vervangen worden. Hierdoor miste Wortel wel duelkracht in de voorhoede. Na een periode met veel fouten en weinig

doelgevaar scoorde de thuisploeg tweemaal uit het niets. De match was toen 35 minuten oud. De blauw-witten appelleerden nog voor strafschop voor fout op Maarten Adriaensen. Na de rust trapte Ruud Luijten, alleen voor doel, nipt naast. Bart Braspenning kopte bij zijn eerste balcontact nipt over. Een bedrijvige Ruud Luijten trapte nipt naast en zag een schot voor de doellijn gered. In de 72e minuut dribbelde Dennis Rosiers knap twee verdedigers en zijn voorzet werd door Bart Braspenning binnengetrapt. Tussendoor had ook Brecht een drietal kansen gehad om verder uit te lopen. Na een geweldige ren door de as van het veld van Mario Marynissen trapte Ruud Luijten op de lat. Brecht profiteerde nu van de ruimt om in de 83e minuut er 3 – 1 van te maken. In blessuretijd miste de thuisploeg nog een strafschop. Wortel leed een spijtige nederlaag. Het had minstens zoveel doelkansen als Brecht maar deze kon ze beter benutten. Onze voetballers speelden ook te slap tegenover de fysiek sterkere spelers van Brecht, die ook meer gele kaarten slikten.

De wedstrijden: Zondag 29 september 15.00 u Exc. Essen - KVNA Wortel Zondag 6 oktober 15.00 u KVNA Wortel - Achterbroek Zondag 13 oktober 15.00 u KVNA Wortel - Zandvliet Zondag 20 oktober 15.00 u Putte - KVNA Wortel Zondag 27 september 15.00 u KVNA Wortel – DOSKO (frbr)

80 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 80

19-9-2013 10:52:50


sport

Karate –

Karateclub Hiraken: Een sportieve uitdaging

HOOGSTRATEN - De club werd op 1 mei 1981 opgericht door Luc Adriaensen. Nadat Luc in 1987 de club had verlaten, werd ze verder gezet door Cis Van Den Broeck en Jos Leuris. Cis Van Den Broeck behaalde als eerste van de club zijn zwarte gordel (1e DAN), een jaar later gevolgd door Jos Leuris. Sindsdien hebben nog 5 leden (Johny Vermonden, Jeff Dictus, Rudy Verheyen, Anja Vermonden en Paul Michielsen) hun zwarte gordel behaald. In 1995 werd karateclub Hiraken in Hoogstraten verkozen tot sportclub van het jaar. Na een recordaantal van 75 leden heeft de club momenteel iets meer dan 30 leden tussen 6 en 60 jaar. Er bestaan vele verschillende soorten gevechtsporten en aanverwanten. De karatestijl (shotokan) die beoefend wordt, is vrij technisch en vooral gericht op controle van geest en lichaam. Het is goed voor de conditie, alle spieren komen aan bod en de lessen zijn geschikt voor alle leeftijden. Ook respect in alle vormen (tegenover lesgevers, ouderen, tegenstrevers, …) is zeer belangrijk. De trainingen worden gegeven door huidig hoofdlesgever Rudy Verheyen (4e DAN), Jos

Leuris (2e DAN) en Anja Vermonden (1e DAN) en beginnt steeds met opwarming en stretching. Daarna komt het technische gedeelte met en zonder partner aan bod. Verder is er nog het vrije gevecht en de zelfverdediging. Iedereen werkt op zijn eigen niveau en kunnen. Er zijn elk jaar verschillende wedstrijden, zowel in techniek als gevecht. De reeksen zijn ingedeeld naargelang de graad die je behaald hebt. Het staat iedereen vrij om hieraan deel te nemen. Elk seizoen worden er ook een aantal activiteiten ingericht om de “teamspirit” aan te wakkeren zoals een bowlingavond of gaan zwemmen. Vorige maand, bij het begin van het nieuwe seizoen, was er een 2-daagse naar Vielsalm met een 16-tal leden en enkele familieleden. Er werd overnacht in tentjes en er werden tal van sportieve en andere activiteiten gedaan. De karateclub Hiraken Hoogstraten is aangesloten bij Shotokan Karatedo International Federation (Japan) en bij Shotokan Karatedo International Belgian Federation (SKI-BF) Info : De trainingen vinden plaats op maandag en zaterdag in den Indoor tennis, Achtelsestraat

72 te 2320 Hoogstraten (aan de lichten tegenover het seminarie indraaien). Op maandag is er een aparte les voor kinderen tot 12 jaar maar ouders die dat wensen kunnen meetrainen met hun kinderen. Verdere info bij: Rudy - 0476 / 72.50.56 - rudy.verheyen@skynet.be, Jos - 0474 51 64 32 - jos.leuris@telenet.be, of www.kchiraken.be (RB)

Groepsfoto met bovenaan v.l.n.r. : Rudy Verheyen, Jos Leuris, Anja Vermonden, Guy Thys, Garry Bleyens, Koen Adriaensen, Roel Van Schaeren, Inge Van Opstal, Jonas Verheyen en Jessica Kiss In het midden: Bart Meyvis, Sanne Voet, Jonas Dictus, Yannick Stoops, Larissa Stoops, Shana Vermonden, Kyra Leuris, Dylan Pemen en Iris Laurijssen. Onderaan : Sander Nicolai, Stijn Ansoms, Wannes Kox, Tim Meyvis, Jelte Van Den Broeck, Brend Janssens, Boyan Vermeulen, Tim Elst, Thomas Bruynen en Thomas Aerts Ontbreken op de foto : Bastiaansen Kevin en Sven, Broeders Daan, Dictus Joppe, Eltelbany Ahmed en Mohamed, Floryn Sam, Maas Karim, Marynissen Andre en Jonah, Meyvis Jelle. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 81

DHM_oktober_341.indd 81

19-9-2013 10:52:50


SPORT

Kristof Schroé naar WK Artistieke Gymnastiek

Tennis – Kampioen van België WORTEL - Op donderdag 29 augustus 2013 streden de meisjes van Tennisclub De Langenberg voor de titel van de Vlaamse Tennisvereniging (VTV) in de categorie tot 12 jaar. In het verre Beveren-Waas slaagden zij er in om TC Diest te verslaan met duidelijke 3 - 0 cijfers. Met recht van spreken mogen zij zich een jaar lang kampioen van België noemen (Vlaamssprekend gedeelte)! Een niet-alledaags feit in de geschiedenis van het Wortelse tennis.

Terecht mag “ ’t Spagaatje” fier zijn op de selectie van Kristof Schroé voor het WK Artistieke Gymnastiek voor dames en heren, georganiseerd door de Gymnastiekfederatie Vlaanderen met steun van de stad en provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid, in het Antwerpse Sportpaleis. Van maandag 30 september tot en met zondag 6 oktober zullen de beste gymnasten van de wereld strijden voor het zo begeerde goud, zilver en brons. Zo’n 489 deelnemers uit 76 landen treden aan op mat en toestellen. Elk land krijgt de kans om zes heren en vier dames in te schrijven. Tien Belgen, waaronder Kristof, staan te popelen om de Belgische kleuren te verdedigen. Kristof komt in actie aan zijn favoriete toestel, nl. het rek, en hij betwist zijn kwalificatie op 30 september, de eerste dag van het tornooi. Het komt er op aan zich te plaatsen bij de acht beste atleten, slaagt hij in zijn opzet dan ziet men hem terug op zondag 6 oktober om de toestelfinale te turnen. Natuurlijk gaat de club hem ondersteunen in Antwerpen en men heeft een voordeeltarief bekomen voor de inkomtickets. Tien euro korting per ticket krijgt men als men zich met twintig clubleden aan-

Op de foto zien we de trotse winnaars; Paulien, Lien, Charlotte en Bente, geflankeerd door hun coach Marcel Vlak. Coach Inge Donckers ontbreekt op de foto, maar is medeverantwoordelijk voor het sportieve succes. Een dikke proficiat van alle Langenbergers!!! (fh) biedt. Wie mee gaat zal waarschijnlijk al lang een mailtje gelaten hebben naar mayvanaert@ telenet.be voor de info. De normale prijs van de inkomkaart bedraagt 25 euro, met 10 euro korting is dat 15 euro plus administratiekosten van 2,5 euro. Kristof hoopt zonder twijfel op een hele schare supporters en heel sportief Hoogstraten duimt ongetwijfeld voor hem! (rel)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

82 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 82

19-9-2013 10:52:51


OKTOBER 1963

1913

OKTOBER 1913

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 83

DHM_oktober_341.indd 83

19-9-2013 10:52:52


Samen met Baarle

Leren beheren

Natuurpunt Markvallei stond tot op heden in voor de plaatselijke Natuurpuntwerking in de gemeenten Rijkevorsel en Hoogstraten. Sinds enkele weken is daar ook de gemeente BaarleHertog bijgekomen. De Vallei van het Merkske vormt samen met Wortel Kolonie en de Castelreesche Heide een prachtig natuurgebied waar grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk is. Natuurpunt Markvallei wil hieraan graag meewerken. Dat kan maar als ook vanuit de gemeente BaarleHertog vrijwilligers de kans krijgen om hun engagement ten aanzien van de natuur in het gebied waar te maken. Natuurpunt Markvallei, met uitvalbasis Bezoekerscentrum De Klapekster, kan die mogelijkheid bieden. De aanpassing van de afdelingsgrenzen zorgt ongetwijfeld voor nieuwe impulsen in de werking. Voor de mensen in Baarle die graag betrokken worden bij de werking van Natuurpunt in hun gemeente: 03 383 02 08 bc.deklapekster@natuurpunt.be www.natuurpuntmarkvallei.be

Op 9 oktober start er een cursus over natuurbeheer. Natuur beheren is … keuzes maken. De reeks Natuurbeheer van Natuurpunt Educatie voert je door de verscheidenheid aan natuurtypes die Vlaanderen rijk is: bos, grasland, moeras, maar ook stedelijke natuur. Waarom zijn fosfaten en nitraten belangrijk? De cursus beantwoordt heel veel andere praktische vragen. In deze reeks – 7 theorieavonden en 3 plaatsbezoeken – word je geïntroduceerd in de wereld van het natuurbeheer, toegespitst op onze streek. Op de informatieavond kwamen reeds 25 kandidaatcursisten hun oor te luisteren leggen.

De Nieuwe Wildernis ook in Hoogstraten Praktisch in alle grote steden en in alle grote filmzalen wordt de film De Nieuwe Wildernis vertoond. Iedereen is vol of over deze prachtige natuurfilm die eens niet in Azië, Afrika of de Rocky Mountains werd gedraaid. Nee, het is een film opgenomen in onze eigen achtertuin met prachtige beelden over onze dieren en planten. Op 15 en 16 november vertoont Natuurpunt Markvallei de film in bezoekerscentrum De Klapekster, echt een aanrader.

Natuurpuntleden betalen voor de tien lessen € 54, niet-leden € 60. Meer info: Tel: 014 47 29 55 educatie@natuurpunt.be bc.deklapekster@natuurpunt.be

In de praktijk Je kan de lessen natuurbeheer onmiddellijk in de praktijk omzetten. Op zaterdag 12 oktober worden beheerswerken georganiseerd in de Halsche Beemden.

Zondagswandeling En een dag later, op zondag 13 oktober, nemen we de tijd om er met volle teugen van te genieten tijdens de maandelijkse zondagswandeling. We trekken naar het Landgoed De Moeren in Zundert. Het is sinds de 16de eeuw in handen van dezelfde familie, die de omgeving respect-

vol in stand gehouden heeft als natuurgebied met 250 ha vennen, heide, velden en veelzijdige fauna. Dit is ook de plaats waar Napoleon ooit een omweg maakte om Nederland ‘te bezoeken’ en waar Van Gogh zijn eerste landschappen schilderde. Een plek met historie en vooral ook veel natuurschoon. Om 13.30u verzamelen de wandelaars aan de Vredesboom in Meer. Info: Bruno Vande Wiele - Gsm:0478/64 16 29

Actie rond onze steenuil Het stadsbestuur van Hoogstraten besteedt dit najaar, samen met Natuurpunt Markvallei, extra aandacht aan de steenuil. Natuurpunt roept de inwoners van Hoogstraten op om dit sympathieke uiltje een hart onder de riem te steken. In een eerste fase proberen ze ons kennis te laten maken met de steenuil. In het begin van volgend jaar roepen ze dan ook effectief op om de steenuil te helpen, onder andere door de aankoop van steenuilennestkasten. De steenuil is de kleinste uilensoort in Vlaanderen. Met zijn 24 centimeter is hij een echt ukje. De soort is vooral ’s nachts actief, maar je het ook overdag zien jagen, vooral in de late namiddag. Steenuilen zijn in verhouding tot hun grootte nogal luidruchtig en hebben een gevarieerd repertoire (luister maar op www.natuurpunt. be/biodiversiteit). Zoals vele nachtvogels, is de steenuil een standvogel. Dat betekent dat hij het hele jaar door hier blijft. Momenteel zijn er in Vlaanderen zo’n 10.000 broedparen, een van de grootste populaties in West-Europa. De favoriete broedplaatsen zijn holen in knotbomen, boerenschuren en hoogstamboomgaarden. Omdat het wel enkele decennia kan duren eer nieuw geplante boompjes steenuilwaardig zijn, help je ze nu al best met nestkasten. Vandaar deze actie. (AO)

De hoofdrolspelers van De Nieuwe Wildernis zijn geen acteurs, maar dieren: de extraverte konikspaarden, oogverblindende ijsvogels en een jong vossengezin. Dit is pure, woeste natuur, zoals je ze nooit eerder zag. En gewoon gefilmd in de lage landen. Inkom: 5 euro

Cursus macrofotografie Als je nog snel bent kan je net aansluiten bij een nieuwe fotocursus in BC De Klapekster. De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert een aantal lessen over macrofotografie. Deze cursus bestaat uit een theorieles, een praktijkles en een afsluitende les met bespreking van de gemaakte foto’s. De eerste les wordt al georganiseerd op 29 september. Bij Wim Verschraegen (Gsm: 0497/28 18 66 - verschraegen. wim@telenet.be) kan je meer informatie bekomen. Deelnemen als lid kost 20 euro, niet-leden betalen 30 euro.

Natuurpunt Markvallei beëindigde dit jaar met de derde editie haar Grensploetertocht. Drie jaar geleden startte men in Meersel-Dreef. Dit jaar maakte Natuurpunt Markvallei de cirkel rond. Nu Baarle ook bij de afdeling hoort, wordt al stilletjes gedacht aan een Enclaveploetertocht.

84 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 84

19-9-2013 10:52:52


Hanneke Stoffels Absurde en ludieke artikels van in en rond Hoogstraten. Vat het niet te serieus op, het zijn allemaal verzinsels!

Sfeer op groenten en bloemen onweerstaanbaar voor ambulanciers Hoogstraten - In restaurant Lewis vond er in het weekend van ‘groenten en bloemen’ een klein incident plaats. Een man verslikte zich op zondag in een stukje kip. De hulpdiensten kwamen erbij om hem te reanimeren, niet wetend dat er prachtige bloemstukken verspreid stonden over heel Hoogstraten. En toen gebeurde er wel iets heel vreemd… ‘Tja, wij komen helemaal van Turnhout, wij wisten niet dat er hier van alles te doen was,’ zo zegt ambulancier Cisse De Groot, ‘toen we al die fantastische prachtstukken zagen staan, lieten we ons werk vallen om eens rond te kijken. Het was sterker dan onszelf.’ ‘We weten dat we dat eigenlijk niet zouden mogen doen, maar we waren al een hele dag druk in de weer en we vonden dat we ook wel eens pauze verdienden,’ vertelt Steven Hofkens, dokter in het AZ Sint Jozef, ons, ‘Het leven van een dokter is al druk genoeg!’ Diensthoofd Luc Gijsbrecht is niet opgezet met heel deze toestand, ‘Ik dacht dat ik mijn beste mannen naar Hoogstraten gestuurd had, maar

Hunker Bunker

Foto genomen op 15 september op de Vrijheid blijkbaar zijn ze niet te vertrouwen. Ik heb ze dan ook met onmiddellijke ingang geschorst. Dit kost ons ziekenhuis onze goede naam en een hele hoop geld!’ Cisse en Steven weten hun schorsing wel te verwerken, ‘Nu kunnen we nog een hele dag blijven om te genieten van de sfeer en de mooie

plantjes! Ik denk dat dit een jaarlijkse traditie gaat worden!’ De man die zich verslikte in het stukje kip is er goed vanaf gekomen. Hij wist het brokje eruit te hoesten en beleefde nog een topdag op groenten en bloemen. (hs).

door reinhart

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 85

DHM_oktober_341.indd 85

19-9-2013 10:52:53


agenda

HOOGSTRATEN Vrijdag 27 september ERIC VAARZON MOREL (Flamenco) opent het winterseizoen van zaal Cecilia om 20 uur.

TENTOONSTELLINGEN Tot 22 december WAARDE SPORTVRIEND, tentoonstelling over sjotters, coureurs en andere sportievelingen in het Hoogstraatse in het Stedelijk museum Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur of na afspraak

Donderdag 3 oktober FESTIVAL VAN VLAANDEREN met ‘Malheur me bat’ en het Huelgas ensemble o.l.v. Paul van Nevel om 20 uur in de begijnhofkerk. Vrijdag 4 oktober PARKINSON 4 SOS-KINDERDORPEN, benefietavond in zaal Le Cirq. Kaarten bij Toerisme Hoogstraten.

200

Zaterdag 5 oktober BOTERHAMMEN MET CHOCO, straatactie van Oxfam Wereldwinkel van 13 tot 15 uur bij het stadhuis Woensdag 9 oktober UITGEWIST voorstelling van Paul Goossen en inf over Alzheimer op 14.30 en 20.15 uur in de Rabboenizaal. Woensdag 9 oktober LANDLOPERS, lezing door Toon Horsten om 20 uur in de bibliotheek. Vooraf inschrijven bibliotheek@hoogstraten.be

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN Tot 31 oktober OP ZOEK NAAR DE SCHAT van SINTKATRIEN, zoektocht voor kinderen in de St.Katharinakerk. Tot 31 oktober VLOTTENTOCHT op de MARK Meer info bij Buitenspel, info@buitenspel.be; 0474/91.65.19 Tot 13 oktober elke zondag OPENDEUR MEERSELMOLEN van 10 tot 17 uur Info 03 315 95 56

Zaterdag 12 oktober DE POT OP? Ruil een lege pot cho van eender welk merk tegen een gratis pot Oxfam Fair Tradechoco. Van 10 tot 16 uur in de Wereldwinkel Zondag 13 oktober ROMA REUNIE in Le Cirq met achter de draaitafels ZAKI en The Chrying Machine. Deuren 15 uur, inkom 5 euro. Woensdag 16 oktober CINE HORIZON – JONGEREN – voor stelling Africa United om 13.30 in Le Cirq. Inkom 3 euro

2de en 4de zondag van de maand en de daaropvolgende dinsdag LAERMOLEN IN WERKING op zondag van 14 tot 16 uur en op dinsdag van 1930 tot 2130 uur

Woensdag 16 oktober CINE HORIZON – voorstelling Terraferma op 19.30 uur in Le Cirq. Inkom 3 euro Vrijdag 18 tem zondag 20 oktober BOUWFEESTEN VTI-Spijker. Op vrijdag culinaire avond en op zaterdag en zoondag familiedagen. Info: 03 340 22 80 Zaterdag 19 oktober CONCERT ‘REQUIEM van RUTTER’ door het Piuskoor en Korakan om 20 uur in de St.-Katharinakerk. Kaarten bij Toerisme Hoogstraten aan 15 euro (vvk 12 euro) Maandag 21 oktober DE SMAAK VAN THUIS, lezing door Eddie Niesten om 20 uur in de bib. Deelname 3 euro, info 03 314 32 61 Dinsdag 22 oktober TEGEMOETKOMINGEN. Infonamiddag over tegemoetkomingen aan bejaarden en andersvaliden van 14 tot 16 uur in ’t Gebuurt. Info KVG Minderhout/Wortel. Vrijdag 25 oktober RIKKEN & JOKKEN de eerste van 13 kaartavonden van kaartgroep ‘Noorderkempen’ bij de Kasteelvrienden in de Strafschool. Zaterdag 26 en zondag 27 oktober OLDTIMERBEURS van 9.30 tot 18 uur in de Veilinghallen. Organisatie bvba Van Krieken, Inkom 12,50 euro, Info 014 65 86 83 Zondag 27 oktober HERFSTUITSTAP naar Utrecht voor leden en niet leden van Erfgoed Hoogstraten. Zaterdag 27 oktober OPEN DEUR OKRA tussen 12 en 17.30 uur in zaal Pax. Woensdag 30 oktober OKRA KAARTWEDSTRIJD RIKKEN om 13.30 uur in zaal Pax Zaterdag 9 november THEMACONCERT van fanfare St.Catharina en de coverband Continental Rock, om 19.30 in zaal Pax.

86 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 86

19-9-2013 10:52:54


agenda

MEER Vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober KERMISFUIF op de parking van FC Meer, telkens van 21 tot 05 uur. Organisatie Kermiscomité Meer. Inkom 5 euro, vvk 4 euro Vrijdag 4 oktober MOUNTAIN BIKE, DOUBLE VEREMANS e.a. in de Mussenakker Zaterdag 5 oktober BAL VAN DE POEPIE-BOYS in zaal Victoria. Zondag 6, maandag 7 en dinsdag 8 oktober KERMIS en KERMISSPELEN, volksspelen en kindervolksspelen in het centrum van Meer. Info 0473 80 75 24

Zondag 20 oktober ONTBIJTCONCERT met fanfare Sinte Rosalia vanaf 10 uur. Inschrijven bij Jos Brosens 03 315 90 79. Deelname 12 euro voor volwassenen, 6 euro voor kinderen. Zondag 20 oktober TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN van 11 tot 13 uur in basisschool De Meerpaal. Organisatie de Gezinsbond. Info bij Lea Jansen 03 315 44 83. Zondag 27 oktober MOUNTAINBIKE en CYCLOCROS van 8 tot 17 uur in De Mosten. Organisatie WTC Valencia. Inkom gratis

WORTEL Zaterdag 28 september COORDINATIE EVENEMENTEN. Overleg tussen verenigingen van Wortel om 19 uur in het KLJ lokaal. Zondag 13 oktober WANDELTOCHT PAARDEN ONDER ZADEL en MET KOETS, van 9 tot 15 uur, vertrek aan het Casino. Organisatie LRV Rijkevorsel, deelname gratis Zondag 20 oktober POMPOENWEGING van 13 tot 20 uur aan jeugdhuis ’t Slot. Organisatie de Pompoenpoaters, info 0474 28 81 10. Woensdag 30 oktober AVONDWANDELING: AARDBEIENHALLOWEEN: Opsporing verzocht. Vertrek om 18.30 aan De Klapekster. Info Toerisme Hoogstraten 03 340 19 55. Deelname 5 euro.

Zondag 6 oktober BART & INGE en SILVER TREES in De Mussenakker Zondag 6 oktober PAGAN BABY in 't Fortuin Zaterdag 12 oktober WIELERWEDSTRIJD van 13.30 tot 17.30 uur. Organisatie De Meerse Wielertoeristen, info 0478 31 80 61 Zaterdag 12 oktober NAKERMISFUIF van 21 tot 04 uur inde parochiezaal. Organisatie Chiro Marckendael. Inkom 3 euro (vvk 2 euro)

MINDERHOUT Zondag 29 september WANDELZOEKTOCHT met… broodfuffet. Inschrijven vanaf 12.30 tot 14.30 in het parochiecentrum voor een zoektocht van 3 km. Organisatie KWB. Vrijdag 11 oktober HELPERSFEESTJE in het Gildenhuis, een organisatie van de KWB Zondag 20 oktober TWEEDE HANDSBEURS KINDERKLEDING in het PC van 10.00uur tot 13.00 uur. Organisatie KWB Zaterdag 26 oktober DERDE COMEDYNIGHT met STEVEN MAHIEU om 20 uur in het parochiecentrum. Organisatie KWB, inkom 10 euro, KWB-leden 5 euro.

OKRA kaartprijskamp rikken HOOGSTRATEN - Okra Hoogstraten nodigt iedereen uit op de kaartprijskamp rikken in zaal Pax op woensdag 30 oktober 2013 om 13.30 uur. Inschrijven vanaf 12.30 uur. Deelname 7 € (inleg + 3 consumpties).

Zaterdag 12 okyober FOUR OF A KIND en BEATLES TRIBUTE in de Mussenakker Zondag 13 oktober ZONDAGSWANDELING DE MOEREN in Zundert. Vertrek aan de Vredesboom om 13.30 uur. Organisatie Natuurpunt, info 0478 64 16 29. Zaterdag 19 oktober DAG VAN DE KRINGLOOPWINKEL met in Meer speciale aandacht voor de kledingafdeling

199

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2013 - 87

DHM_oktober_341.indd 87

19-9-2013 10:52:55


agenda

BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be De telefoon wordt bemand door een operator van het Rode Kruis, dus geen computersysteem.

ZATERDAGWACHT

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zaterdag 5 oktober van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm Meerle, Meerledorp 46 te Meerle. tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 12 oktober van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Zaterdag 19 oktober van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 22 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 26 oktober van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer. tel.: 03 315 77 73

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

KOPIJ De volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 30 OKTOBER

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

DINSDAG 15 OKTOBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

88 - OKTOBER 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_341.indd 88

19-9-2013 10:52:55