januari 2013 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 333

JAARGANG 29 JANUARI 2013 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

NIEUW IN DE POLITIEK

EN VOwww.demaand.be EEN OR IEDE VOOR REEN & GE SPOEDIG ZOND

2013

JEF VISSERS EN JOYCE DE SAGER

JAAROVERZICHT 2012 - DEEL 2 ONZE REPORTER BIJ DE MINDER MOBIELEN CENTRALE

TS U O B ROM ESTER

E BUR TININ EUWE

GEME

DE N

DHM_januari_333.indd 1

OP ZOEK NAAR MEMORABILIA

WAARDE SPORTVRIEND!

WIN EEN BOEKENBON

20-12-2012 10:28:11


Tegen-de-richting

COLUMN Ik ben (lvr), woon in Hoogstraten-city en mag, vooral des zomers, graag langs de vitrines en de terrassen van de Vrijheid flaneren, liefst nog semi-fietsend stoep-op-en-stoep-af. Vooral de Vrijheid ter westerzijde, het stuk tussen pakweg restaurant Begijnhof en de Rijkswachtkazerne geeft een zalig ruimtegevoel vanwege geen verhoogd trottoir. Je waant je heel even fietsend op de Meir. Even over het rode fietspad, dan weer enkele achteloze fietspadwandelaars ontwijken en weerom het smalle rode pad op. Zalig zwiepend heen en weer. Maar ook in de winter is het aangenaam toeven op de Vrijheid: de deuren van sommige handelshuizen, waar je onder andere verantwoorde spaarlampen kan kopen, staan wagenwijd open en verwarmen met tussenpozen je frisse gelaat en de straat. Ondanks het overdrukke verkeer

biedt de Vrijheid nog een leuke mix van bekijkenswaardige neringdoenervitrines. Maar daarover wou ik het niet hebben. Ik wou het hebben over tegen-de-richting-in-fietsen-op -de-Vrijheid. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van deze licht subversieve manier van voortbeweging. Ik ga namelijk geen twee keer een gevaarlijke oversteekdaad stellen om enkele honderden meters verder terug aan deze zijde van de Vrijheid te belanden. En met de fiets aan de hand over het voetpad in de tegenrichting wandelen, vind ik al helemaal onhandig en derhalve idioot, los nog van het feit of zulks al mogelijk is op het met fietsen, pancartes, broodjes etende scholieren en bouwhekken bezaaide voetpad. Dus, even fietsend het fietspad op, tegen de richting in. Maar… iemand die zich vanuit een etablissement naar zijn auto beweegt, kijkt zo al zelden

uit wanneer hij het fietspad kruist, dus zeker niet naar de richting van waaruit hij geen fietser verwacht. Ook de autobestuurder die bijvoorbeeld vanuit de Gelmelstraat de Vrijheid op wil, kijkt zelden naar rechts en is onaangenaam verrast als een fietsende tegenrichtingsmalloot astrant zijn voorrang opeist. Niet doen! Want, wie meent dat tegen-de-richting-in-fietsen een recht is, heeft ongelijk. Ook niet voor even! Het wordt hooguit gedoogd, waarschijnlijk omdat er (nog) geen ernstige ongevallen gebeurd zijn. Daarom deze oproep, ook voor scholieren: Als je tegen de richting fietst, gedraag je dan oplettend en vooral onderdanig. Geef plaats en voorrang aan de reguliere fietser, stap desnoods af op een moeilijke ‘kruisplaats’. Zo zal de arm der wet alles nog een tijdje gedogen en zo blijft de Vrijheid nog lang een leuke wriemelende biotoop, ook voor (lvr)

WAARDE SPORTVRIEND

Over sjotters, coureurs en andere sportievelingen

Voor een tentoonstelling in het najaar van 2013 is het Stedelijk Museum van Hoogstraten op zoek naar oude foto’s, voetbal- of wielertruitjes, oude lidkaarten, trofeeën en medailles en ander materiaal uit het gouden sportverleden van Hoogstraten. Deze foto van het eerste elftal van Meerle F.C. in 1942 heeft alvast weinig geheimen meer dankzij de info van een alerte lezer. We herkennen achteraan Karel Verheyen, Karel Herremans, Karel Van de Heyning, Adriaan Mauws, Jef Verheyen en Jef Sprangers. Vooraan staan Albert Verheyen, Xx(?) Rosiers, Arthur Van de Heyning, Jos Verboven en Marcel Van Tichelt. Ook onze wedstrijd staat dit jaar in het teken van deze zoektocht. Zie pagina 63. (lvr) 2 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 2

20-12-2012 10:28:12


t d

s

-

: n n s

l ,

Met de nieuwe schepenen van cultuur en onderwijs aan tafel

Joyce De Sager en Jef Vissers vanuit het niets in het college Relatief onbekend voor het grote Hoogstraatse publiek vielen Joyce De Sager en Jef Vissers, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, netjes verpakt in mooie N-VA folders onze brievenbus binnen. Met een maagdelijk blad waagden zij zich op het politieke forum. De stemcomputers waren amper afgekoeld of daar stonden zij al als toekomstige nieuwe schepenen in de spotlights van politiek Hoogstraten. Op 2 januari 2013 wacht hen de echte vuurdoop, voorlopig houden wij het bij een eerste kennismaking. Het is zaterdagmiddag 13.00 u. in een van de vele horecazaken van Hoogstraten. Het is nog rustig in de zaak, een ideaal moment dus voor een ontspannen gesprek. Voor ons zitten de toekomstige schepenen voor cultuur en voor onderwijs. Joyce De Sager en Jef Vissers hebben net hun eerste stappen in de politiek gezet. De persoonlijke scores waren niet direct om van de daken te schreeuwen maar in de nieuwe hype die door Vlaanderen raasde werden zij meegezogen naar een electoraal succes. Vijf zetels veroverde N-VA en dat was genoeg om te verzilveren in klinkende munt. Vier schepenzetels werden hen door hun compagnon de route onder het alziend oog van burgemeester in spe, Tinne Rombouts, in de schoot geworpen. Verrassend eerlijk en spontaan , gedreven maar ook realistisch, idealistisch met ook een vleugje naïviteit, vertellen beiden van hun eerste stappen, hun hoop en verwachtingen, hun ambities en vooral hun streven om iets te verwezenlijken in de Hoogstraatse politiek. Maar voor het zover was, wilden wij eerst iets anders weten:

Wie is Joyce De Sager? “Ik woon momenteel 12 jaar in Hoogstraten. Ik ben in 1975 geboren in Gent. Door de scheiding van mijn ouders en omwille van omstandigheden ben ik opgegroeid bij mijn grootouders in Breendonk. Ik heb een halfbroer in Asse en een stiefzus in Gent. Ik liep lagere school in Breendonk, ging daarna naar Puurs en studeerde vervolgens handelsregentaat aan de Katholiek Hogeschool in Mechelen. Na mijn studies gaf ik eerst les in het Middelbaar Onderwijs en kwam daarna via examens terecht bij de Douane in Antwerpen. Hier werk ik nog steeds. Ik doe vooral audits bij bedrijven en firma’s die een Europees certificaat aanvragen. Dat zijn volledige audits over o.a. douane, boekhouding, veiligheid. Ik doe niets anders dan procedures lezen, beoordelingen maken, bemerkingen geven, enz. In die zin komt me dat nu wel goed uit met het lezen en instuderen van alle beleidsplannen en statuten in de gemeente. Op mijn werk leerde ik mijn (intussen ex-) man Francis Huybrechts kennen en zo ben ik 12 jaar geleden in Hoogstraten terecht gekomen. Wij hebben twee kindjes, een jongen en een meisje, van 7 en 4 jaar oud. Als hobby heb ik mij vooral toegelegd op Japans zwaardvechten

in de sporttakken Kendo en Iaido. Daarnaast heb ik ook toneel gespeeld in Breendonk en ben ik zelf thuis begonnen met beeldhouwen.”

Wie is Jef Vissers ? “Ik ben wel geboren in het moederhuis van Hoogstraten (1951), maar ben afkomstig van Loenhout. Daar ben ik ook opgegroeid . Ik kom uit een boerengezin van 10 kinderen, met 6 meisjes en 4 jongens. Ik was de oudste van de jongens en de derde in de rij. Mijn moeder is van Hoogstraten afkomstig. Zij was de oudste dochter in de familie Geysen en een zus van Madeleine Geysen, de vrouw van Maarten Vissers. En Maarten was dan weer de broer van mijn vader. Twee broers die met twee zusters trouwden. Na de lagere school in Loenhout kwam ik in Hoogstraten op het Seminarie terecht. Ik moest eerst echter een voorbereidend jaar doen vooraleer ik aan het middelbaar kon beginnen. Ik had nochtans al een zesde leerjaar met een mooi resultaat afgelegd. Ik heb daar echter geen spijt van gehad want ik kwam bij Jef Van Gils terecht en dat was voor mij een openbaring. In Hoogstraten werd ik plots geconfronteerd met jonge leerkrachten en een totaal andere benadering van onderwijs dan

in Loenhout. Ik kan niet ontkennen dat Jef Van Gils op mij een geweldige invloed heeft gehad. Hierna volgde ik zes jaar Latijn-Grieks tot 1969. Verdere studies zaten er voor mij toen niet meer in. Studeren kostte immers veel geld en met tien kinderen thuis was dat niet zo vanzelfsprekend. Dus ben ik gaan werken maar volgde daarna nog wel avondschool en behaalde een graduaat bedrijfseconomie. Mijn zussen hebben ook allemaal gestudeerd en goede diploma’s gehaald. Mijn moeder had zelf 2 jaar pensionaat gedaan en zij was overtuigd van het belang van studeren en jezelf zo beter te ontwikkelen. Eerst werkte ik in een groot postorderbedrijf in Turnhout maar toen daar een faillissement in de lucht hing ben ik er weggegaan. Op zeker moment was ik daar verantwoordelijke voor de Franse markt en heb ik ook een jaar in Roubaix gewerkt als administratief directeur. Met die ruime ervaring, zeker in de informatica, die ik in dit bedrijf had opgedaan ging ik aan de slag in Friswit in Hoogstraten, met als directeur Fons Jansen. Deze wasserij was zich toen volop aan het ontwikkelen tot internationaal bedrijf met Engels kapitaal, vooral op het vlak van de

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 3

DHM_januari_333.indd 3

20-12-2012 10:28:13


POLITIEK dienstverlening (verhuren van kleding en linnengoed). Hier heb ik het systeem ontwikkeld van de barcode in kleding. Dat klinkt nu misschien banaal, maar dat was in die tijd revolutionair. In die zin heb ik het bedrijf mee ontwikkeld van kleine wasserij tot een industriële wasserij voor ziekenhuizen en bedrijven. Intussen was ik ook getrouwd. Mijn vrouw, An Woutersen, is een Nederlandse en werkte toen in Breda. Dus zochten we een plaats tussenin om ons te vestigen. Het werd Minderhout en daar wonen wij nu reeds 39 jaar, en het bevalt er ons nog altijd heel goed. Wij hebben drie volwassen dochters .” DHM: Van waar komt jullie interesse voor politiek? Joyce: ” Ik denk dat ik de interesse voor politiek van mijn grootvader heb meegekregen. Hij is 24 jaar lang gemeenteraadslid geweest in Puurs. Eerst voor CVP, maar veranderde nadien door plaatselijke ruzies in de politiek naar PVV en de latere VLD. Thuis werd er dus heel veel over politiek gebabbeld. Grootvader was een heel sociaal mens, en vooral ook Vlaamsgezind. Hij was oprichter van de plaatselijke toneelvereniging. Hoe dikwijls dat die tegen mij gezegd heeft: “Joyce, gij moet in de politiek gaan.” Ik had dat misschien inderdaad al veel vroeger moeten doen. Politiek is voor mij altijd een verslaving geweest. Ik ben ook altijd erg Vlaamsgezind geweest. Ik kom uit Breendonk, dicht bij Vlaams-Brabant, in de schaduw van Brussel. De Vlaamse zaak en zeker het gebruik van de Vlaamse taal heeft daar altijd erg gevoelig gelegen. Van Volksunie heb ik in mijn dorp vroeger nooit veel gehoord. Ik denk niet dat er daar een plaatselijke afdeling was.” Jef: “Ik kom uit een CVP-nest maar heb altijd heel veel interesse gehad voor de Volksunie. Ik ben er nooit geen lid van geweest, maar er altijd wel op gestemd. Die interesse is gegroeid in de jeugdbeweging onder invloed van een jonge onderpastoor in Loenhout die flamingant was. Hij nam ons onder andere mee naar de IJzerbedevaarten en vertelde veel over de Vlaamse Beweging. Ook toen ik op het Seminarie zat beleefden wij intens gans de periode van Leuven-Vlaams. Maar die politieke interesse en die Vlaams gezindheid waren twee verschillende zaken. Ik kan me voorstellen dat ik vroeger ook voor een andere partij zou kunnen opgekomen zijn. Moest men mij niet tegengehouden hebben, dan was ik al wel langer in de politiek gegaan, vermoed ik. Ik ben ook wel sociaal opgevoed. Ik kom immers uit een heel katholiek gezin en heb ik in mijn jeugd heel het stadium doorlopen van E.K. (Eucharistische Kruistocht), Chiro (leiding), KSA, tot zingen in het kerkkoor en lector. Wij werden van thuis uit wel gestimuleerd om sociaal actief te zijn. Mijn moeder was bestuurslid van de vroegere Boerinnenbond en later de KVLV. Toen ik werkte was er weinig tijd voor organisaties of sociale verenigingen. Maar ik heb het bedrijfsleven wel altijd aanzien als een vorm van sociaal engagement. In Hoogstraten ben ik sinds 2 jaar

Jef Vissers (eerste van rechts) in actie met het Hoogstraats Koperensemble. voorzitter van het Davidsfonds in opvolging van Raf Peeters. Ik ben ook voorzitter van de fanfare waar ik ook altijd spelend lid van geweest ben. Muziek maken was een passie en zo ben ik ook in het Koperensemble terecht gekomen bij Staf Mertens waar ik heel veel vriendschap voor gehad heb.” DHM: Omwille van dat Vlaamsgezinde was de keuze voor N-VA waarschijnlijk dan ook logisch? Joyce: “ Ja, de keuze voor N-VA was voor mij nogal snel gemaakt. Ik zou nooit voor een andere partij opgekomen zijn. Samen met Jef Vissers heb ik een plaatselijke afdeling in Hoogstraten opgericht. Ik voelde dat het er het moment voor was, dat de partij nood had aan plaatselijke afdelingen om verder te groeien. Daarom heb ik contact opgenomen met nationaal. Toen hoorde ik dat ook Jef via de plaatselijke afdeling van Beerse met hetzelfde idee rondliep. En zo zijn we begonnen. Omdat ik in het arrondissementeel bestuur zat ben ik de oprichting van een afdeling in Hoogstraten gaan verdedigen. Persoonlijk voelde ik de nood om me te engageren en omdat politiek me zo erg boeide was de stap snel gezet. Ik wil er me voor 100 % voor inzetten. Als ik ergens aan begin dan ga ik er ook volledig voor. “ DHM: Jef, ik kan mij voorstellen dat je als Vlaming in de rand van Brussel wel energiek voor de Vlaamse zaak kan opkomen. Maar wat heeft jou overtuigd om bij N-VA te gaan? Jef: “ In mijn carrière zijn er toch wel enkele elementen die mij meer overtuigd hebben van het Vlaamsgezinde. Ik heb ook een tijdje in een transportbedrijf gewerkt in Schoten met een zetel in Sint-Pieters-Leeuw bij Brussel. Ik deed daar de dispatching voor binnenlands vrachtvervoer.

Daar zag je hoe een Vlaming in Brussel achteruit gesteld werd tegenover Franstaligen. Over carrière maken kon je daar wel een kruis maken. Dat was echt frustrerend, men rammelde daar met je voeten. Alle directieleden waren Franstaligen en meestal ook nog ex-kolonialen. Veel jongeren hebben daar afgehaakt. Soms moest je voor vrachtpapieren voor buitenlands transport naar het ministerie. En dan gebeurde het dat je daar om 9 uur aankwam en om kwart na vier kreeg je het bericht dat je ’s anderendaags maar moest terugkomen omdat de verantwoordelijke geen tijd gehad had om die papieren in orde te brengen. Daar is mijn rechtvaardigheidsgevoel nog meer ontwikkeld. Later werd ik bij Friswit verantwoordelijke voor de Waalse regio. Toen heb ik gemerkt hoe verschillend onze culturen wel zijn. Dat heeft mijn federalistisch idee wel versterkt. Ik heb daar dikwijls gedacht: Walen, kom nu zelf ook maar eens uit je pijp.” DHM: En wanneer of hoe heb je dan de concrete stap gezet naar N-VA? Jef : “ Ik heb dat voor mezelf beslist tijdens de laatste onderhandelingen voor de federale regering. Oorspronkelijk had Bart De Wever ’s morgens beslist om niet meer mee te doen waarna ook Wouter Beke afhaakte. Toen hij echter ’s middags toch aankondigde verder mee in de onderhandelingen te stappen heb ik voor mezelf gezegd: dan neem ik ook mijn verantwoordelijkheid en heb ’s avonds nog gebeld om een plaatselijke afdeling op te richten.” DHM: En toen was N-VA Hoogstraten een feit ? Jef: “ De eerste die mee op de kar sprong was een Nederlander, daarna volgde Joyce. Later hoorden we via Kris Van Dijck (N-VA parlementslid en

4 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 4

20-12-2012 10:28:13


t -

r l e t e r r

l t n

,

-

-

n b -

n

n

POLITIEK burgemeester van Dessel .jh) dat er iemand uit Hoogstraten met ervaring in de politiek zich had aangeboden om bij N-VA aan te sluiten. Toen bleek dat het Michel Jansen, een oud-collega, was. Toen we hoorden dat Michel ook aan de kar wou trekken is het allemaal in een stroomversnelling gegaan . Op 4 juli 2011 hebben we officieel N-VA Hoogstraten opgericht en nadien Bart De Wever in september naar Hoogstraten gehaald. Van toen af kwam er ook wel druk van bovenuit om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen en zijn we beginnen zoeken naar geschikte kandidaten.” Joyce: “Op anderhalf jaar hebben we eigenlijk heel wat gerealiseerd: een afdeling opgericht, campagne gevoerd, een lijst van 27 kandidaten opgesteld. We hebben het allemaal wel zelf moeten doen. Een beetje financiële en logistieke ondersteuning van nationaal hebben we wel gekregen. Zij konden ook niet veel tijd en middelen spenderen aan de plaatselijke afdelingen. De partij is op korte tijd een beetje geëxplodeerd. Als amateurs was het voor ons dus een beetje proefondervindelijk werken. Wel hebben we heel wat opleiding gekregen binnen de partij.” DHM: Je begint in Hoogstraten als het ware met een maagdelijk blad. Jullie slogan is “De kracht van verandering”. Hoe komt het dan dat één van jullie beiden niet de lijst heeft aangevoerd, en dat je mensen van andere lijsten aan jullie lijst hebt toegevoegd? Dat riep toch vragen op? Jef : “Wij hebben Michel Jansen kopman gemaakt van de lijst. We zijn wel een nieuwe partij en Michel had al wel eens bij een andere partij gezeten, maar wij hebben vooral pragmatisch gehandeld. Het komt er op aan zoveel mogelijk kiezers voor uw lijst te vinden. Ikzelf ben in Hoogstraten slechts bekend bij een beperkt aantal mensen. Daarom dat het voor ons heel belangrijk was om mensen met ervaring en mensen die bekend zijn in Hoogstraten binnen te halen. Wij hebben alles op een rijtje gezet en ons afgevraagd of we eventueel ook mee wilden besturen. Toen dat voor ons duidelijk was , was het ook wel belangrijk de nodige ervaring binnen te halen. En daarom kwam Michel bovenaan de lijst te staan. Roger en Karel zijn er later via Michel bijgekomen.” Joyce: “ Ik vond van mezelf dat ik niet het recht had om op de kop van de lijst te gaan staan. Ik wilde wel bovenaan staan en was dan ook heel blij met de tweede plaats. En het valt mij op hoe de nieuwkomers, zeker Michel en Roger, heel erg mee zijn met de ideeën van N-VA. Zij zijn meestal de hevigste. “ DHM : Hadden jullie een voorakkoord met CD&V? Joyce: “Er is nooit een voorakkoord geweest met CD&V. Ik ben daar heel eerlijk in. Maar dit was wel de meest logische keuze. Wij voelden vooraf ook al langer dat er een vertrouwensband was tussen ons, maar wij hebben niets afgespro-

Jef Vissers, voorzitter van N-VA Hoogstraten, presenteert hier de nieuwe zwaargewichten voor de nieuwe lijst v.l.n.r.: Jef Vissers, Joyce De Sager, Michel Jansen en Karel Aerts. Roger Van Aperen ontbreekt op de foto. ken. Het initiatief lag bij CD&V en wij hebben gewoon afgewacht. Ik zelf had ons twee of drie zetels gegeven. Het zijn er vijf geworden, en dan sta je heel wat sterker. Maar de verstandhouding tussen de twee groepen was en is wel heel goed. We voelen elkaar goed aan. Ik hoop dat het zes jaar zo blijft.” Jef: “Wij hadden natuurlijk een aantal troeven mee, zoals de nationale hype van N-VA maar ook de plaatselijke voorgeschiedenis in Hoogstraten. Wij waren ook een goede troef voor CD&V om een werkbare meerderheid te hebben zonder dat we te groot waren. Als we meer zetels zouden gehaald hebben, was het misschien een ander verhaal geworden.” DHM: Wat willen jullie dan vooral bereiken in Hoogstraten? Jef: “Wij willen Hoogstraten mee besturen voor de gemeenschap. Wij doen dit niet in functie van N-VA. Niet het ‘extreme’ van de partij is hier voor ons belangrijk, maar wel de gemeente. Wij gaan besturen namens de burgers en niet namens N-VA. Ik heb er geen spijt van dat ik onder de noemer N-VA opgekomen ben, en ik hoop dat N-VA dit succes nog lang kan volhouden. Maar op lokaal gebied gaat het voor ons over de lokale belangen van alle mensen in Hoogstraten. “ DHM : Kunnen jullie nu eens even in enkele woorden uitleggen waar voor jullie “de kracht van verandering “ in zit ? Joyce : “Vooreerst moet de communicatie in Hoogstraten veel opener zijn. Wij willen een veel opener beleid. Ik heb bijvoorbeeld deze week al kunnen vaststellen op de open vergadering van de cultuurraad hoe heel wat mensen uit de lucht vielen over zaken die in Hoogstraten aan de gang waren. We moeten eerlijker en opener gaan werken. Als college willen we met alles naar buiten komen.”

Jef : “Daarnaast willen wij de politiek ook een beetje ‘ont-politieken’. We zouden liever niet meer denken in termen van meerderheid en oppositie. Alle mensen zouden juister vertegenwoordigd moeten kunnen worden. Het is nu echter wel zo dat je in politiek met meerderheden moet werken en dat zijn dan meestal vaste meerderheden. Ik heb daar soms wel wat problemen mee. Ik zou liever een samenwerking over de partijen heen zien. Dat is de boodschap. Waarom kunnen er soms eens geen andere meerderheden zijn? Dat moet kunnen, maar dan moet dat plat-politieke er wel af. Laat ons dat eens proberen en zien of dat niet de kracht van verandering kan zijn. Ik heb de indruk dat dat bij CD&V ook wel leeft. We gaan proberen heel realistisch en pragmatisch te werken en zo de kracht van verandering doorvoeren. CD&V wil ook wel van een aantal zaken af en een meer open beleid brengen. We hebben alvast de indruk dat er nu al anders gedacht wordt. Maar we zullen het allemaal moeten ondervinden.” DHM : Op welke manier zijn de bevoegdheden verdeeld geworden? Jef : “ Tijdens de coalitiegesprekken de avond van de verkiezingen kwamen wij al snel tot een akkoord. De verdeling over het aantal mandaten ging vrij vlot. Ik moet niet ontkennen dat het sms-je dat plotseling van Hoogstraten Leeft op onze gsm verscheen, de onderhandelingen ook wel wat gemakkelijker gemaakt hebben. (tijdens de onderhandelingen verscheen er plots een sms van Hoogstraten Leeft op de gsm van Roger Van Aperen waarin deze partij de burgemeesterssjerp aanbood aan Michel Jansen indien N-VA met Hoogstraten Leeft een coalitie zou aangaan. Dit berichtje werd ook aan CD&V getoond. Jh.)De sfeer was erg goed, zodanig dat we toen ook beslist hebben ineens even door te werken en de verschillende bevoegdheden te verdelen. CD&V had drie schepenen die al ervaring hadden opgedaan gedurende de laatste zes jaar. Het was dus ook

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 5

DHM_januari_333.indd 5

20-12-2012 10:28:13


politiek sef ik maar al te goed hoe belangrijk een degelijk onderwijs voor kinderen is. Ik heb de indruk dat de kwaliteit van ons gemeentelijk onderwijs in Hoogstraten wel heel goed is. Daar wil ik over waken dat dat zo blijft en dat het in alle deeldorpen op hetzelfde niveau zit. Momenteel werk ik nog wat op zelfstandige basis, maar ik ga er nog eens goed over nadenken of ik mij niet volledig ga concentreren op deze nieuwe taak. Ik zie dit engagement als een verlengenis van wat ik deed in het bedrijfsleven. Ik ben iemand die niet impulsief te werk gaat, maar eerst alles eerst goed overdenkt vooraleer ik een beslissing neem. “ DHM: Wij wensen jullie veel succes en zien jullie binnen enkele jaren nog eens graag terug voor een eerste terugblik. (fh/jh)

Michel Jansen (r), lijsttrekker van N-VA, kreeg tijdens de onderhandelingen met CD&V een sms van Marc Van Aperen (l), lijsttrekker van Hoogstraten Leeft, om samen een coalitie te vormen. logisch dat zij die bevoegdheden zouden houden voor de continuïteit. Zo bleef bijvoorbeeld Financien en Mobiliteit bij Marc Haseldonckx, Tuimtelijke ordening, Milieu en Landbouw bij Ward Baets. Een aantal bevoegdheden die vrijkwamen door het wegvallen van schepen Annie Desmedt en Jos Martens kwamen zo naar N-VA. Later hebben wij onder elkaar uitgemaakt wie welke bevoegdheden zou nemen. Het leek ons logisch dat Openbare Werken naar Michel Jansen zou gaan. Michel is ook een doener. Dat Roger Van Aperen Sport en Communicatie nam was ook begrijpelijk. Ik opteerde voor Cultuur of Onderwijs, Joyce had graag Cultuur. En zo zijn we dan overeen gekomen. Joyce wordt schepen van Cultuur. Zij krijgt er de bibliotheek en het museum bij alsook inburgering en socioculturele verenigingen. Ik word schepen van Onderwijs en neem er dienstverlening, ontwikkelingssamenwerking en preventief gezondheidsbeleid bij. “

DHM : En jullie zien het zitten? Joyce: “Ik ben heel blij met de bevoegdheid over Cultuur. Ik heb al heel wat dossiers doorgenomen. Ik ben nu eenmaal een strevertje en ga graag de confrontatie aan. Ik heb er dus helemaal geen schrik voor, ook al ben ik nieuw in het vak . Ik ga half time werken bij de Douane en neem er nog politiek verlof bij zodanig dat ik nog 7 dagen per maand zal moeten werken in Antwerpen. De rest van de tijd ga ik in deze schepenfuctie steken.” Jef: “ Ik neem de volgende zes jaar de bevoegdheid over Onderwijs voor mij en ik geloof er echt in. De herinnering aan dat laatste jaar van het lager onderwijs op het seminarie bij Jef Van Gils zal mij altijd bijblijven. De dynamiek en de nieuwe methodes die ik toen ervaren heb , hebben mij toen zo een stimulans gegeven. Hierdoor be-

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

6 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 6

20-12-2012 10:28:14


Gesprek met de nieuwe burgemeester

t n r k g

De agenda van de toekomstige burgemeester van Hoogstraten Tinne Rombouts barst al open van de afspraken. De persoonlijke secretaresse moet zoeken voor een gaatje in de drukke planning voor een gesprekje met De Hoogstraatse Maand. Het wordt vrijdag 14.00 u in de namiddag. Eén uur later moet het gesprek afgelopen zijn want er staat reeds ander volk te wachten in de hal van het stadhuis.

t

d

De agenda van de toekomstige burgemeester van Hoogstraten Tinne Rombouts barst al open van de afspraken. Haar parlementaire medewerker moet zoeken voor een gaatje in de drukke planning voor een gesprekje met De Hoogstraatse Maand. Het wordt vrijdag 14.00 u in de namiddag. Eén uur later moet het gesprek afgelopen zijn want er staat reeds ander volk te wachten in de hal van het stadhuis. Ik voel mij haast op het spreekuur van de vorige burgemeester AVA. DHM: Tinne, in 2006 had je de sterke ambitie om burgemeester van Hoogstraten te worden. Om de intussen welbekende reden is dat toen mislukt. Nu, zes jaar later is het zover. Wat doet zoiets met een mens?

100 95 75 100 95 25 75 5 0 25 5 0

TR: Heel wat mensen spreken mij daarover aan: eindelijk dan toch burgemeester. Maar ik kijk niet graag terug achterom. Ik kijk liever vooruit en daarom hebben we met deze verkiezingen terug een stevige lijst gemaakt en de ploeg heeft mij terug gevraagd om de lijst te trekken. Ik ben heel blij met het resultaat dat we behaald hebben en dat we de grootste partij zijn gebleven. Dat was ook wel de ambitie met daaraan gekoppeld om burgemeester te worden, als je de kans krijgt. Met die functie willen wij vooral het beste voor Hoogstraten realiseren. Is het nu mijn ambitie om perse burgemeester te worden? Als je mij een beetje persoonlijk kent dan weet je dat ik niet persoonlijk gebrand ben op posten. Maar ik geef wel toe dat die functie een belangrijke positie is om heel wat in Hoogstraten te kunnen realiseren. Daarom vullen wij die positie ook graag in en zullen wij er het beste van maken. DHM: Ik had nochtans wel de indruk toen de uitslag bekend werd dat er gemengde gevoelens zichtbaar werden. Enerzijds blij met de overwinning maar precies toch ook ontgoocheling om het verlies van een 600 stemmen na zes jaar het beleid mee gevoerd te hebben? TR : Wij komen inderdaad uit zes jaar bestuur waarbij door ieder van ons keihard gewerkt is. Wij hebben de eigenschap om zoveel mogelijk iedereen te betrekken in het verhaal. Dus iedereen had de ambitie ‘wij willen vooruit’, maar je weet dat wanneer er extra partijen opkomen dat er verdeling van stemmen komt. We zijn wel wat teruggezakt en hoe moet je dat dan interpreteren? Er is een partij bijgekomen die ineens vijf zetels haalt. Wij hebben niet het gevoel dat we zijn afgestraft op het beleid dat gevoerd is, integendeel. We zijn anderzijds niet vooruitgegaan, maar we

Tinne Rombouts werd hartelijk ontvangen door haar achterban toen zij na de geslaagde onderhandelingen de zaal Pax in Hoogstraten binnenkwam. Kaat Nobelen (l) had zelfs een kleine attentie meegebracht. zijn allemaal mensen die met twee voeten op de grond staan en het realistisch en kritisch bekijken. DHM: Hoe had je de score van N-VA ingeschat? TR : Ik pronostikeer niet vooraf en ik doe dat dan ook niet achteraf. Ik had wel verwacht dat zij een goede score zouden halen en met hun 5 zetels is dat niet zo onrealistisch tegenover heel wat gemeenten in het Vlaamse land. Maar anderzijds is het ook niet zo overdonderend. Voor onszelf had ik wel een marge voorzien van één zetel minder tot één zetel meer. DHM: Je krijgt nu wel een heel druk leven. Je bent sinds 2004 Vlaams Parlementslid en vanaf 2007schepen in Hoogstraten. Op 1 januari wordt je nu burgemeester. Maar intussen heb je ook twee kleine kinderen. Het wordt dus wel heel goed plannen geblazen? TR : Ik heb inderdaad intussen twee lieve en brave kindjes. Ik heb een heel druk leven, maar dat ligt waarschijnlijk ook aan mijn persoonlijkheid. Ik ben nu eenmaal een bezige bij. Ik heb een goed gevulde agenda maar het zal nog meer een uitdaging zijn om de planning evenwichtig in te vullen. Ik het begin zal dat zeker hectisch zijn door een aantal nieuwe bevoegdheden, maar het

zal wel lukken. Ik krijg op privé-vlak wel heel veel steun van een hele lieve echtgenoot die thuis heel veel opvangt. En dat is wel heel belangrijk. Ik ben Wim daar heel dankbaar voor. DHM : Hoe verdeel je het werk tussen Brussel en Hoogstraten? TR : Ik weet dat ik een serieuze verantwoordelijkheid te dragen heb in Hoogstraten maar ik blijf toch in het parlement omdat ik het belangrijk vind een netwerk uit te bouwen en kennis en ervaringen naar hier over te dragen. Zo kan er bijvoorbeeld een dossier al eens anders bekeken worden. Dat is ook de ervaring die we de afgelopen zes jaar hebben gehad. Wat mijn tijdsverdeling betreft: mijn zwaarste dagen in Brussel situeren zich op dinsdag en woensdag. Donderdag zal afhankelijk zijn van mijn agenda. Maandag en vrijdag zijn sowieso voorbestemd voor Hoogstraten en ook het weekend is traditioneel lokaal ingevuld. DHM : De huidige burgemeester Arnold Van Aperen was wel overal present, op feestelijkheden, openingen, sportmanifestaties, enz.. Ben je nu verplicht hetzelfde te doen of zoek je eerder een manier om de aanwezigheid van het gemeentebestuur te verdelen over de andere leden van het college?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 7

DHM_januari_333.indd 7

20-12-2012 10:28:14


politiek

a a d d e m v l c e 2 b

D M e s e d m m v

Tinne Rombouts te midden enthousiaste CD&V-kandidaten na de bekendmaking van de nieuwe coalitie met N-VA. Zij wordt de nieuwe burgemeester van Hoogstraten Jos Matthé (tweede van links) wordt OCMW-voorzitter en de huidige schepenen Baets en Haseldonckx houden nog zes jaar hun schepenzetel warm. TR : Ik hoop dat je mij nu niet systematisch gaat vergelijken met Arnold Van Aperen. Ik vind dat het bestuur toegankelijk moet zijn, maar dat moet niet persé door één persoon gebeuren. Dossiers en activiteiten kan je verdelen over gans het college. We zullen proberen dat in goede verstandhouding te doen en liefst in teamverband waarin ieder zijn rol moet maar ook mag spelen. Waar de mensen mij echt verwachten zal ik aanwezig zijn. Ik zal mij niet opdringen maar als het belangrijke zaken zijn zal ik er staan. DHM : Naar aanleiding van de coalitievorming schreven wij in De Hoogstraatse Maand:”het stond in de sterren geschreven”. Voor ons was de gevormde coalitie met N-VA geen verrassing, gezien de steun die Roger Van Aperen, Karel Aerts en Leen Vermeersch in 2006 gegeven hebben aan de CD&V in de coalitievorming en de verkiezing van de OCMWraadsleden. Kan je deze analyse bijtreden? Tinne: Voor mij stond dat zeker niet in de sterren geschreven. We wisten vooreerst al niet wat de uitslag van de verkiezingen zou zijn. En wat in het verleden gebeurd is, is gebeurd. Ik kijk liever niet achterom, maar ervaringen neem je uiteraard wel mee in het achterhoofd. Mensen kennen mekaar ondertussen ook wel natuurlijk. We vertrekken niet met een blanco lei. We hebben gekeken naar de mogelijkheden en iedereen krijgt van mij evenveel kansen, zonder enige rancune. Rekeninghoudende met de uitslag en de vroegere ervaringen, stond misschien voor N-VA de poort naar ons toe iets gemakkelijker open. De sfeer die avond met N-VA was alleszins zeer open en constructief. Dit heeft er toe

geleid dat er snel een beslissing gevallen is. Wat zin zou het gehad hebben om alles nog eens in vraag te stellen of rond de pot te draaien? En als je daarnaast ziet welke berichten er tijdens dat gesprek binnenvallen, dan denk je wel even na. Het zal een sterke coalitie worden met nieuwe mensen én ervaren mensen. De nieuwkomers krijgen de kans om zich te bewijzen en ze zullen dat ook doen. DHM : Klopt het dat er een afspraak was tussen Hoogstraten Leeft en CD&V om met elkaar te spreken een uur na het bekendmaken van de uitslag ? TR : Voor de verkiezingen kijkt iedereen wel eens naar elkaar. Je moet daar niet onnozel over doen. Je zit zo dikwijls samen aan tafel dat het raar zou zijn dat je niet over de verkiezingen zou spreken. Wij hebben inderdaad gezegd dat we de verkiezingen zouden afwachten en als er nadien de kans zou zijn dat we dan wel verder zouden spreken. Voor ons zou er alvast geen probleem zijn om te praten. Maar we zaten intussen al vroeg aan tafel met N-VA en wilde dan ook eerst de mogelijkheden hier volledig bespreken. We hadden namelijk voor onszelf uitgemaakt dat we niet dubbel (met twee partijen tezamen) zouden onderhandelen. Wij zouden dat ook niet appreciëren van anderen. Omdat dat gesprek met N-VA zo goed verliep hebben wij besloten niet verder te zoeken en hebben wij ook niet verder meer gereageerd. Hoogstraten Leeft was wel op de hoogte dat we met N-VA aan tafel zaten. DHM : Gisteren op de algemene vergadering van de cultuurraad werd er getoetst, naar

een mogelijk cultuurcentrum of een gemeenschapscentrum voor Hoogstraten. Hoogstraten heeft de laatste jaren geweldig geïnvesteerd in het nieuwe Woon- en Zorgcentrum, maar ook het zwembad is goedgekeurd. Is er in Hoogstraten, gezien de economische toestand, überhaupt nog geld voor een zwembad en voor een cultuurcentrum? TR: Vooreerst moet ik zeggen dat we met een nieuwe WZC een mooi gebouw gekregen hebben op maat van Hoogstraten. Dit kost uiteraard heel wat geld, maar 150 bedden beantwoordt aan de nood in Hoogstraten. Deze uitgave zijn dan ook niet boven onze stand, maar verantwoord. Wat het zwembad betreft: de oefening is gemaakt, er is een studie uitgevoerd er was een mogelijks budget in de meerjarenbegroting voorzien en het huidige bedrag ligt daar momenteel iets onder. De gesprekken met de banken moeten we nog afwachten. Het kost inderdaad ook heel wat, maar dat is ook zo voor andere posten waarover minder vragen gesteld worden. En als je het bekijkt in verhouding met het totale budget van de gemeente Hoogstraten, is dit ook verantwoord. Er is zelfs nog ruimte voor andere zaken. We hebben zes jaar lang een zuinig beleid gevoerd en dat kunnen we de volgende zes jaar nog wel verder doen. We blijven wel heel voorzichtig. De economische crisis is echter een onbekende factor. Maar om dan te zeggen, we gaan niets meer doen, dat gaat ook weer niet. Dan zet je heel de gemeente stil. We blijven voorzichtig en als alles normaal verloopt kunnen we normaal gezien het jaarlijks investeringsbudget aanhouden. We gaan de volgende jaren een degelijk cultuurbeleid uitbouwen. Dit staat of valt echter niet

8 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 8

20-12-2012 10:28:15

T i I I m d m p e d v t v j b z


e

-

d

politiek alleen met een infrastructuur. De visie en het aanbod zijn cruciaal. Is het op zeker moment duidelijk dat bepaalde infrastructuur nodig is, dan moet gekeken worden wat precies nodig is en hoe die kan voorzien worden. Daarom leek mij het initiatief van de cultuurraad goed en ik verwacht dat er nog wel meer initiatieven zullen volgen om na te denken waar we met het cultuurbeleid naartoe moeten en wat we daar eventueel qua infrastructuur voor nodig hebben. 2013 wordt een planningsjaar en dus een heel belangrijk jaar. DHM: In het interview in De Hoogstraatse Maand van oktober 2007 zeg je :”Ik ga mijn eigen weg, en dat zullen de mensen in Hoogstraten wel merken”. Een kritiek die we wel eens meer horen is dat Tinne Rombouts inderdaad haar eigen weg gaat, maar daarbij moeilijk kan luisteren en het erg moeilijk heeft met kritiek op haar mening of haar manier van werken. Kan je die kritiek begrijpen? TR : Dat is misschien wat u hoort en dat is de interpretatie van mogelijks een aantal mensen. Ik weet dat je nooit voor 100% goed kan doen. Iedereen heeft zijn voor- en tegenstanders. Ga ik mijn eigen weg en kan ik niet luisteren? Nee, dat denk ik zelf niet. Ik zal er wel alles aan doen om mijn vizier open te zetten en goed te luisteren. Ik probeer alle pro’s en contra’s goed af te wegen, en dan maak ik een keuze. Maar ik ben wel zo dat, eens ik een keuze gemaakt heb, ik er ook volledig achter blijf staan om mijn doelstelling te kunnen verwezenlijken. Ik denk dat je dat ook verplicht bent als beleidsvoerder, anders geraak je niet verder. Ik probeer dus heel zeker bij het begin van het verhaal mijn oren goed open te zetten. We hebben de laatste zes jaar een aan-

tal nieuwe inspraakprocessen op gang gebracht maar dat maakt je natuurlijk ook kwetsbaar en kan je ook meer kritiek verwachten. Diegene die die inspraak aangrijpen vinden dan achteraf soms dat er met hun mening te weinig rekening gehouden is. Wij hopen in ieder geval de volgende jaren hier versterkt op in te zetten. En heb ik het moeilijk met kritiek? Als dat zo is, dan moet ik toegeven dat dat voortkomt uit het gevoel dat ik goed wil doen voor de mensen. Dan is het eerder uit een gevoel van bezorgdheid of je wel goed geluisterd hebt of iets gemist heb in de boodschap die aangegeven werd. Je begint met een ideaal beeld maar je moet toch een tussenoplossing zoeken omdat je met veel mensen moet rekening houden. Sommigen blijven echter in hun ideaal beeld hangen en dat is natuurlijk niet altijd gemakkelijk.

DHM: Tot slot, Tinne, wat zijn je verwachtingen voor de volgende zes jaar? TR : We starten met een nieuwe ploeg en hebben heel wat ambities voor Hoogstraten. Ik hoop en ik denk echt dat we die op een positieve manier zullen kunnen realiseren in tal van dossiers. Ik hoop dat die positieve sfeer zal kunnen afstralen op verschillende beleidsdomeinen. Het eerste jaar zal vooral een planningsjaar zijn. Ik zou heel graag hebben dat de oppositie in die positieve sfeer zou kunnen meewerken. De administratie is natuurlijk de eerste belangrijke stap om dat te kunnen realiseren. Als we daarnaast ook alle burgers via een goede inspraak hierbij zouden kunnen betrekken, zou me dat heel gelukkig maken. DHM: We wensen je veel succes met de nieuwe uitdaging. (FH/JH)

Wat verdient een burgemeester en zijn schepenen? De wedde van een burgemeester en schepenen is afhankelijk van het aantal inwoners in hun gemeente. Hoe meer inwoners, hoe hoger de verloning, wat ook logisch lijkt. Een stad met 250.000 inwoners geeft wel iets meer werk dan een gemeente met 400 inwoners . De wedde van de burgemeester wordt berekend in verhouding met de wedde van een Vlaams parlementslid. Hoe meer inwoners in de gemeente, hoe hoger dit percentage wordt. Voor Hoogstraten, een gemeente met meer dan 20.000 inwoners, betekent dit voor de burgemeester 87,87 % van het brutoloon van een parlementslid. Dit is 74.154,18 euro bruto per jaar of 6.179 euro bruto per maand. Een jaar geleden, toen Hoogstraten nog in de categorie 15.000-20.000 inwoners zat, lag de verloning een stuk lager: 73,73 % of 62.215 euro per jaar. De wedde van een schepen staat dan weer in verhouding tot de wedde van zijn of haar burgemeester. Voor gemeenten tot 50.000 inwoners is de wedde van een schepen 60 % van dit van de burgemeester. Boven de 50.000 inwoners wordt dit percentage opgetrokken tot 75%. Concreet voor Hoogstraten betekent dit dat een schepen 60 % van 74.154 euro of 44.492 euro bruto jaarwedde verdient.

n

l e k t , s t .

, r -

. e

l e r e

t

-

Tijdens de verkiezingscampagne kwam staatssecretaris Servais Verherstraeten naar Hoogstraten en overhandigde aan Tinne Rombouts de Accolade-prijs voor het waterzuiveringsproject van de gevangenis van Wortel-Kolonie. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 9

DHM_januari_333.indd 9

20-12-2012 10:28:16


PERSOVERZICHT

JULI – DECEMBER

2012

ardennen, het Archief OCMW Gent en de stadsarchieven van Waregem en Ieper.

t c

In Wortel wordt een nieuw processievaandel gewijd en rondgedragen door het dorp. Het aantal kerkgangers neemt misschien af, maar bij dergelijke gelegenheden staan alle inwoners van Wortel als één man achter pastoor Fons Van Dijck.

De Strategische Projectorganisatie Kempen (SPK) krijgt de opdracht om tegen september de haalbaarheid van een regionaal park Turnhoutse Kempen te onderzoeken. Met gebieden als de Gewestbossen in Ravels, het Turnhoutse vennengebied, de Liereman in Oud-Turnhout en de kolonies van Wortel en Merksplas beschikt onze regio over een enorme groene long.

“Kempen Zingt!” pakt uit met een reizende tentoonstelling over kinderliedjes. De tentooonstelling met de naam “Oozewiezewatte” is te bezichtigen in Hoogstraten en vervolgens in negen andere steden en gemeenten.

H g v o e

Karin Donckers neemt voor vijfde maal deel aan de Olympische spelen. Naast haar staan nog vier andere Hoogstratenaren klaar om zo mogelijk met de Belgische ploeg Eventing een medaille te halen. Het zijn de ruiters Marc Rigouts en Carl Bouckaert, teamleider Gust Desmedt en veearts Jef Desmedt.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege geeft een erkenning als museum en/of als archiefinstelling aan het Stedelijk museum Hoogstraten en acht andere instellingen zoals het STAM, het MAS, het Visserijmuseum in Oostduinkerke, de Plantentuin Universiteit Gent, het Museum van Oudenaarde, het museum van de Vlaamse

Op de grens van België en Nederland in Meersel-Dreef springen enkele tientallen mensen in de Mark om aandacht te vragen voor proper water. De orhanisatie is in handen van Natuurpunt Hoogstraten samen met Nederlandse natuurverenigingen.

S g h M z

JULI

Door het rookverbod ziet discotheek Highstreet het aantal bezoekers fors dalen. Uitbater Evelien Van Ostaeijen investeert 20.000 euro in een luxueuze rokersruimte en hoopt op die manier op een ommekeer. In mei en juni werden in Hoogstraten twaalf Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) uitgeschreven. Vorig jaar waren het er in dezelfde periode maar vijf. Het gaat vooral om inbreuken van loslopende dieren, afval en overlast op straat. Maria Martens mag honderd kaarsjes uitblazen. Ze woont nog zelfstandig in Meerle en houdt zich overdag vooral bezig met breien.

SEPTEMBER - Op 14 september wordt, in aanwezigheid van minister president Kris Peeters, het nieuwe woon- en zorgcentrum officieel geopend. Ook het monumentale kunstwerk van Nel Bonte, dat centraal tussen de vier woontorens staat, wordt die dag ingewijd.

Het begijnhof staat letterlijk in de bloemetjes. Een groot aantal fuchsia’s, geraniums, hosta’s en allerlei potplanten kleuren de sfeervolle locatie. Het slechte weer speelt niet alleen horeca en zwemvijvers parten. De regenval en lage temperaturen zijn ook nefast voor de fruit- en groen-

Het stadsbestuur gaat op zoek naar een gemeente in het zuiden waarmee Hoogstraten een stedenband, een soort samenwerkingsakkoord, kan afsluiten. Jeugdhuis ’t Slot heeft met drie inbraken geen al te best jaar achter de rug. De jongeren willen die nare ervaringen wegspoelen met een denderend muzikaal kermisprogramma.

F fi D z r H u

H m D b v c

N v

D s p g r

SEPTEMBER - Het centrum van Hoogstraten is opnieuw het decor van de tentoonstelling “Hoogstraten in Bloemen en Groenten”. De creaties werden twaalf jaar lang ontworpen door Etienne Van Nyen, die de fakkel nu doorgaf aan Tom De Houwer, de nieuwe ontwerper.

10 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 10

H d l M b e

I h i v

In de voormalige landloperskapel in Merksplaskolonie wordt het startschot gegeven voor de voordracht van Wortel- en Merksplas-kolonie en vier Nederlandse kolonieën tot werelderfgoed. Vier partners uit Nederland en België ondertekenden een charter om de onderlinge samenwerking vast te leggen. Een werkgroep die de voordracht moet voorbereiden vergadert in het centraal gelegen Nederlandse Amersfoort. Vijftien gemeenten uit de Noorderkempen keuren het actieplan voor een vernieuwde mobiliteit goed. In de studie bekijkt men hoe het toenemende verkeer tussen de E19 en de E34, dat de vijftien gemeenten doorkruist, in goede banen geleid kan worden. Dat er in de regio een forse toename van het aantal inwoners wordt verwacht, speelt daar ook een rol in.

I s a p

20-12-2012 10:28:17

G V j

M


-

e

n

-

t

PERSOVERZICHT teveiling. De verkoop van aardbeien is spectaculair gedaald. Het stadsbestuur ontvangt van de Vlaamse regering een extra ondersteuning van 50.000 euro voor de realisatie van het groenpark Den Dijk op het voormalige stort tussen de Gelmelstraat en de ’s Boschstraat. Steenbakkerij Desta uit Minderhout levert een grote partij kleiklinkers voor wandelpaden in het Olympisch dorp in Londen. “Ursain Bolt of Michael Phelps lopen nu over Hoogstraatse klei” zegt Filip Goris van Desta. IOK Afvalbeheer wil vanaf dit najaar op drie specifieke locaties in de Kempen het zwerfvuil aanpakken. Een eerste project start in de transportzone in Meer.

JULI – DECEMBER ongemerkt voorbij. Een ganse dag lang kunnen de bezoekers er smikkelen aan twintig standjes met veel lekkers. Imkergilde Sint-Ambrosius de Raam heeft grootse plannen. De oude bijenstand is afgebroken en de ‘Biebond’ stelt het plan van haar nieuwe gebouw voor aan het publiek. Het nieuwe bezoekerscentrum, waaraan een prijskaartje van 300.000 euro hangt, kan er maar komen dankzij Europese en provinciale steun langs een Leaderproject. De eerste windmolens van het Windpark Aspiravi Noorderkempen, gespreid over Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten, worden geplaatst. Begin 2013, als alle windmolens geplaatst zijn, zal het grootste windpark van de provincie stroom leveren aan zo’n 13.000 gezinnen.

2012

toonstelling in het Hofke van Chanteraine, het kunst- en erfgoedhuis van Oud-Turnhout. Met een goede augustusmaand sluiten de Kempense zwemvijvers het seizoen tevreden af. De Mosten zit op 49.800 bezoekers en hoopt, met nog drie weekends te gaan, 50.000 bezoekers te halen. Vzw Erfgoed Hoogstraten reikt, tijdens de Open monumentendag, voor het negende opeenvolgende maal jaar haar erfgoedprijzen uit. Dit jaar ontvangen de eigenaars van dertien schuren met vaak prachtige gebinten het rood/wit schildje als waardering. Met steeds meer inwijkelingen uit Nederland hebben voetbalclubs van grensgemeenten het moeilijk om nog jeugdspelers te vinden. “In de

r

f )

n -

.

AUGUSTUS Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen neemt tweeduizend kilogram illegale antibiotica in beslag in een transitdepot in Meer. Het middel met de naam ‘virginiamycine’ bevordert de spijsvertering en de groei van dieren en is bestemd om in varkensvoeder te verwerken. Fredje en Fraiselie zijn twee muizen en de hoofdfiguren van een verhalenboek voor kinderen. De twee muizen gaan in elke deelgemeente op zoek naar de merkwaardigste en meest mysterieuze plekjes. Het boek is geïllustreerd door Hanne Darquennes, een illustratrice afkomstig uit Hoogstraten. Het stadsbestuur laat een studie maken om alle mogelijkheden van het oude rusthuis te bekijken. Dat kan gaan van slopen over het huisvesten van bepaalde diensten tot een herbestemming als serviceflats, waarvan er, op basis van programmacijfers, in de toekomst een vijftigtal nodig zijn. In het kader van “Bokes in het park” nemen heel wat mensen deel aan een zalige picknick in het park bij de Elisabethlaan in het centrum van Hoogstraten. Na Karel Aerts als lijstduwer maakt nu ook Roger van Aperen de overstap naar N-VA. De inwoners van Meersel-Dreef zijn niet te spreken over het feit dat hun start- en controlepost voor De Schakel niet vermeld wordt in het gemeentelijk informatieblad. Schepen voor toerisme laat uitzoeken wat er fout liep. Groot feest in Meerdorp. Burgemeester Arnold Van Aperen viert er zijn gouden huwelijksverjaardag met zijn Maria. Meermarkt bestaat twintig jaar en dat gaat niet

OKTOBER – Twee van de negen kandidaten om België te vertegenwoordigen tijdens het Junior Eurosongfestival zijn van Hoogstraten. Mai-Li De Raeymaeker en Jens Broers maken een goede beurt in de Belgische finale. Mari-Li eindigt zelfs op de tweede plaats. Hoogstraten mag zich de volgende twee jaar “Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land” noemen. Hoogstraten haalde het o.a. van Antwerpen en Lier en volgt Kasterlee op, dat de titel tot nu voerde. Gebuurte Begijnhof nam, na een onderbreking van meer dan tien jaar, met veel enthousiasme opnieuw deel aan Begijntjes Laat Besluit. Dat enthousiasme vertaalde zich in een puik optreden dat ook de jury kon overtuigen. Gebuurte Begijnhof kwam en won en mag de wisselbegijn één jaar lang koesteren.

SEPTEMBER De Hoogstraatse Maand organiseert op woensdag 5 september een verkiezingsdebat in zaal Pax. Moderator van dienst is niemand minder dan Guy Tegenbos, politiek commentator bij De Standaard. Naar aanleiding van hun 35-jarig bestaan organiseert Fotogroep ’t Slot een retrospectieve ten-

kleuterschool en het lager onderwijs zijn er klassen met amper twee of drie Meerlese kinderen” weet Karel Vervoort van Meerle, “Dit heeft een effect op onze jeugdwerking”. In de Desmedtstraat in Minderhout vindt de politie Noorderkempen het levenloze lichaam van de 77-Jarige Joannes Moonen. De man van Nederlandse afkomst was al twee tot drie weken overleden. Zijn buren waren omwille van geurhinder naar de politie gestapt. De 45-Jarige Karen Snyers, met het syndroom van Down, heeft een afspraak te pakken met Kris Peeters. Karin wil de minister president spreken over de lange wachtlijsten die er bestaan voor gehandicapten die naar een verzorgingstehuis willen. Hoogstraten heeft de eerste prijs in de Europese wedstrijd Entente Florale gewonnen. In juli bezocht een internationale jury een aantal groene bezienswaardigheden zoals het begijnhof, Wortel-kolonie, het Proefbedrijf en de Kloostersite en De Mosten in Meer. In totaal waren er twintig deelnemers uit elf Europese landen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 11

DHM_januari_333.indd 11

20-12-2012 10:28:17


PERSOVERZICHT Op zondag 16 september, een week voor de andere steden en gemeenten, zingt Hoogstraten massaal voor het klimaat. Later zullen nog verschillende scholen volgen. Het evenement ‘Sing For The Climate’ is een initiatief van Nic Balthazar. Hij monteert elk lokaal moment en maakt er een gezamenlijke clip van. Na meer dan zeven jaar wachten zou er in Hoogstraten dan toch een zwembad komen. Eind 2014 moet er op de braakliggende gronden achter het woonzorgcentrum een groot sportcomplex komen met onder meer een 25-meterbad, een peuter- en een kleuterbad en een recreatief wellnessgedeelte.

JULI – DECEMBER Bij de gemeenteraadsverkiezingen blijft CD&V de grootste partij met 10 zetels, Hoogstraten Leeft behaalt negen zetels, N-VA vijf zetels en ANDERS moet tevreden zijn met drie zetels. Nog dezelfde avond om 20.30 uur vormen CD&V en N-VA een meerderheid. N-VA doet een goede zaak en krijgt vier van de acht te verdelen mandaten. Individueel behaalt Tinne Rombouts (CD&V) 2.018 voorkeurstemmen. Dan volgen Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft met 1.553), Arnold Van Aperen (Hoogstraten Leeft met 1.203), Jos Martens (Hoogstraten Leeft met 1.039) en Michel Jansen (N-VA met 964 stemmen)

2012

NOVEMBER De stad Hoogstraten en de Sint-Jorisgilde van Wortel krijgen vorstelijk bezoek. Vorst Carl Philipp van Salm-Salm is een rechtstreekse erfgenaam van Nicolaas Leopold van Salm-Salm- en van Antoon I de Lalaing, vroegere weldoeners van de gilde. De Vorst wil de eeuwenoude banden met de gilde aanhalen en wordt beschermheer en erehoofdman van de Sint-Joris Wortel. Alhoewel het personeel van de strafinrichting van Wortel geen traditie van staken heeft, legt het administratief personeel op donderdag 8 no-

De Schepswandeling in Balen wordt uitgeroepen tot “Wandeling van het jaar” van de provincie Antwerpen. Een eervolle tweede plaats is weggelegd voor de digitale stadswandeling in het centrum van Hoogstraten. Sinds vier jaar is de kiwibes in België aan een opmars bezig. Nu zal ze over de grenzen worden gegeten. Veiling Hoogstraten zal het fruit te koop aanbieden in Groot-Brittannië. Leden van de Chiro van Meer leggen de symbolische eerste steen van de nieuwe lokalen die ze bouwen op de oude voetbalterreinen. “De Chiro had een onderkomen in het oude klooster, maar moest op zoek naar een nieuwe locatie”, zegt Jelle Willebrords.

OKTOBER Sonja Vrijenhoek, May Meeusen, Ann van Aelst, Frank Pauwels en Mieke Leurs zijn de initiatiefnemers van MERLET, een nieuwe cultuurvereniging in Meerle. Hun eerste project is een fototentoonstelling in het prachtige raadhuis. Een aantal inwoners van Meerle kregen de vraag om Meerle te fotograferen zoals zij het zien. Op 9 oktober wordt Thea Rompa-Meijer van de Nieuw Dreef 102 jaar. Dankzij goede zorgen van de familie en de buren kan ze nog altijd zelfstandig wonen. Miel Van Beeck bouwde in zijn leven een groot aantal kwaliteitsvolle kruisbogen. Zijn expertise en kennis is op dit terrein dan ook van onschatbare waarde en mag dus niet verloren gaan. Om die reden werd zijn verzamelde kennis opgenomen in de inventaris van het Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. Voor de heer Plompen is het stadsbestuur, bij de overdracht van De Mosten in erfpacht, gezwicht voor de zwarte vlaggen het straatbeeld. Hij kan niet akkoord gaan met de manier waarop men hem en zijn dossier behandelde en vraagt, naar eigen zeggen, een schadevergoeding aan de stad Hoogstraten.

OKTOBER - In Wortel-kolonie wordt een nieuwe cellenblok met 58 cellen officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van Annemie Turtelboom, minister van Justitie, en Servaes Verherstraeten, staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen. Achttien jaar lang baatten Gust Sprangers en Liliane Frans de Roma uit. Dat is veertig jaar geleden en omdat ze alle twee zeventig worden, kon een reünie van hun vroegere trouwe klanten niet uitblijven. Die troffen elkaar in een afgeladen volle zaal Le Cirq op zondag 14 oktober. Een vernieuwd bestuur van zaal Cecilia neemt een warme start, nadat het enkele maanden stil was rond het zaaltje dat, bij gebrek aan initiatieven van het stadsbestuur, zowat dé thuis is voor de dakloze culturele verenigingen van de Hoogstraten. De 'Dag van de Trage Weg' in Meer was volgens de organisatie meer dan geslaagd. De werkgroep Oude Voetwegen benadrukte nog eens extra het belang van deze oude zandpaden, fiets- en wandelwegen in het dagelijks dorpsverkeer

vember toch het werk neer. “We krijgen met de gevangenis in Tilburg en de nieuwe cellen bijna 300 dossiers extra te verwerken, maar moeten dit wel met zes personeelsleden minder doen” zegt vakbondsafgevaardigde Marc Van Hemeldonck. Omdat de zoektocht naar een erfpachtnemer op niets uitdraaide moet het stadsbestuur de concessies voor De Mosten opnieuw uitschrijven. De bvba Buitenspel (fam. Lenaerts) neemt zowel de concessie van het Buitensportcentrum als de Grote Vijver voor haar rekening en telt daarvoor jaarlijks 14.602 euro neer. De horecazaak komt in handen van Harry Borremans (De Eiken) voor een bedrag van 3.000 euro per maand. Een maand na de verkiezingen verdelen CD&V en N-VA de bevoegdheden. Er komt geen superschepen, maar de bevoegdheden zijn netjes

12 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 12

20-12-2012 10:28:18


n -

t -

PERSOVERZICHT verdeeld. Burgemeester Tinne Rombouts krijgt naast politie en brandweer ook burgerzaken ook externe communicatie, evenementen en jeugd. Marc Haseldonckx behoud zijn bevoegdheden financiën, mobiliteit, middenstand en horeca net zoals Ward Baets die ruimtelijke ordening, wonen, milieu, plattelandsontwikkeling en landbouw behoud. Aan de zijde van N-VA krijgt eerste schepen Michel Jansen openbare werken, patrimonium, nutsvoorzieningen en preventie en bescherming op het werk. Roger Van Aperen gaat voor communicatie, lokale economie, Europese samenwerking, sport en toerisme. Joyce De Sager krijgt cultuur, verenigingen en inburgering. Jef Vissers ten slotte onderwijs, dienstverlening, ontwikkelingssamenwerking en gezondheidsbeleid.

JULI – DECEMBER kwam nog eens 1865 euro aan overschrijvingen binnen Een stem kost veel geld. CD&V gaf 30.000 euro uit om in totaal 3.724 stemmen te behalen, of 8,05 euro per binnengehaalde stem. De politieke partij Hoogstraten Leeft gaf 9.445 euro uit. Dat vertegenwoordigd 2,79 euro voor elk van de 3.381 stemmen die de partij behaalde. Hier moet men echter rekening houden met het

2012

feit dat de kandidaten individueel nog campagnekosten gemaakt hebben. Een stem voor N-VA was merkelijk goedkoper. Die partij gaf 7.373 euro uit voor 2.336 stemmen of 3,15 euro per stem. Een stem voor ANDERS was meer dan een euro duurder. ANDERS investeerde 7.245 euro voor 1.641 stemmen of 4,40 euro per stem. De campagne van het Vlaams Belang tenslotte kostte 1.812 euro of 3,44 euro voor elk van de 526 stemmen die deze partij behaalde.

Het stadsbestuur wil een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Minderhoutsestraat. Omdat mogelijk te maken moeten er enkele bufferbekkens aangelegd worden. Omdat er niet voldoende eigenaars bereid zijn om te verkopen wil men nu overgaan tot onteigening. Toerisme Hoogstraten ontwikkelde voor smartphonegebruikers een korte QR-zoektocht door het centrum van de stad. De zoektocht bestaat uit tien dergelijke codes, die elk verbonden zijn aan een horecazaak of een bezienswaardigheid. Frituur De Vredesboom in Meerdorp ontvangt het Zilveren Kruis van de Nationale Orde van de Puntzak. Een ludieke prijs die op de eerste plaats het beroep wil ondersteunen. Het resultaat van de ophaalactie van 11.11.11 Hoogstraten laat een status-quo zien. De huisaan-huisactie bracht 11.606,74 euro op en er

NOVEMBER - De broers Toon (30) en Jef (32) Martens uit Hoogstraten, beter bekend als het dj-duo Lazy Jay, hebben de muziek geschreven voor de nieuwe single van Black Eyed Peas-rapper Will.i.am. Het nummer Scream & shout – dat uit is sinds eergisteren – is bovendien een samenwerking met Britney Spears en lijkt nu al een flinke hit te worden. De KLJ van Meersel-Dreef kampt al lang met plaatsgebrek. Na een lange zoektocht mag de jeugdbeweging in de tuin van het klooster een nieuw gebouw optrekken. De KLJ wil met de inwoners van het grensdorp renteloze leningen afsluiten, zodat men in het voorjaar van 2013 met de bouw kan starten. Naar aanleiding van een dodelijk ongeval aan de Klinketbrug vraagt oppositiepartij ANDERS een snelheidsbeperking tot 70 km per uur in te voeren op de baan van Hoogstraten naar Wortel. Volgens schepen Haseldonckx is dit al meermaals gevraagd, maar is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) er nog niet op ingegaan. “De vraag zou nu toch behandeld worden”, aldus de schepen.

.

e l e r t r

NOVEMBER - De KLJ van Meersel-Dreef kampt al lang met plaatsgebrek. Na een lange zoektocht mag de jeugdbeweging in de tuin van het klooster een nieuw gebouw optrekken. De KLJ wil met de inwoners van het grensdorp renteloze leningen afsluiten, zodat men in het voorjaar van 2013 met de bouw kan starten.

Na een eerste uitgave in december 2011, brengt organisator Gert Snoeys een reeks Vlaamse en Nederlandse schlagerzangers naar een hal aan de Hazeldonk in Meer. De affiche met een groot aantal gekende namen brengt meer dan 3.200 toeschouwers naar de gloednieuwe bedrijfshal.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 13

DHM_januari_333.indd 13

20-12-2012 10:28:19


PERSOVERZICHT

JULI – DECEMBER

2012

Organisaties of verenigingen uit de provincie Antwerpen die 25.000 euro kunnen gebruiken, kunnen aankloppen bij de organisatoren van het fietsevenement IT for Charity. De fietsers zoeken een geschikt goed doel. Na tien jaar smeken komt er eindelijk een gsmmast in Meersel-Dreef, nadat Mobistar een akkoord sloot met het stadsbestuur voor de huur van een stuk grond op de parking Paterswiel.

DECEMBER Precies een jaar na haar tragisch overlijden organiseert de familie van Deveney Smits een herdenkingsviering in de Sint-Katharinakerk. Op 2 december vorig jaar kwam Deveney om het leven toen ze op het zebrapad bij het Klein Seminarie gegrepen werd door een vrachtwagen. Veiling Hoogstraten heeft dit jaar al 30 miljoen kilo aardbeien verkocht. Een absoluut record en drie maal zoveel als veertien jaar geleden. Dit jaar hingen er uitzonderlijk veel vruchten aan de planten.

D

DECEMBER – Na 18 van 34 speeldagen staat HVV met maar liefst met negen punten voorsprong op de eerste plaats in 3de nationale A. Zonder een enorme inzinking of grote tegenslagen stevent de ploeg af op een plaats in tweede nationale, met alle praktische en financiële gevolgen die zo’n promotie met zich brengt. De gemeenteraad keurt een verkeersreglement goed voor een Kiss & Ride-zone aan de muziekschool in de Karel Boomstraat. De parkeerzone is misschien krap bemeten, maar het tuinmuurtje mag omwille van erfgoedregels niet weggehaald worden. Voor het eerst worden de Retail Awards uitgereikt, prijzen voor de beste Vlaamse middenstanders. In drie van de tien categorieën heeft een Kempense onderneming gewonnen. Bakkerijgroep Van Thillo uit o.a. Hoogstraten en Essen wordt zelfs ambassadeur voor 2013.

DECEMBER – Televisiepresentator Lieven Van Gils, hier op de foto met Tinne Rombouts en provinciaal gedeputeerde voor toerisme Inge Verhaert, wordt de stem en het gezicht bij de acties die de kandidatuur van de zes Belgische en Nederlandse landbouwkolonies tot Unesco Werelderfgoed moeten ondersteunen. De herbestemming van de kloostersite in Meer komt in een stroomversnelling. Op dit moment werkt men aan een masterplan met twintig nieuwbouwwoningen en de herbestemming van de vijf historisch meest waardevolle gebouwen. In de parochiezaal en de daarbij gelegen klaslokalen komt een Lokaal dienstencentrum en lokalen voor de verenigingen. In het kloostergebouw komt een handelsruimte en een B & B met woonst. In het tweede gebouw met klaslokalen een polyvalente ruimte, een naaiatelier en een vakantiewoning. In de vroegere huishoudschool wil men kinderopvang organiseren.

Isabelle Vissers en Seppe De Bont winnen de Hoogstraatse selectie van de quiz “Wie wordt de slimste gemeente van Vlaanderen”. Daardoor mogen ze deelnemen aan de selectie op Vlaams niveau, maar ze kunnen zich niet plaatsen bij de 81 beste duo’s van 253 deelnemende steden en gemeenten. (fh)

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

14 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 14

B t W G h u Z v e c E o

E

W c

“ v g g l n j d v k p d g

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

O

20-12-2012 10:28:19

“ m R


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

DE MINDER MOBIELEN CENTRALE Een blik achter de schermen Het is minder bekend, en het is allicht beter zo, maar ge zoudt ervan staan kijken hoever de tentakels van De Hoogstraatse Maand hier in het maatschappelijk bestel zijn geworteld. Het weze nu de voetbal, erfgoed, de kruisboog, de muziekschool, de politiek…, ja zelfs in de Minder Mobielen Centrale. Overal hebben we een mannetje, een vrouwtje zitten. Zo weten we dus dat er bijvoorbeeld bij de Minder Mobielen Centrale en de Handicar iets op til is. Hoogtijd dus om daar eens een blik achter, en wie weet ook vóór de schermen te werpen.

Daarom…

Een wat bondige definiëring van twee vormen dienstenverlening die een woordje méér uitleg vergen, ons zeer welwillend verschaft door Hilde Pinxteren, assistent-centrumleider en coördinator MMC/Handicar, en Leo Sprangers centrumleider van het dienstencentrum ’t Gebuurt.

n e

t -

Order der redactie ten onzent

-

Begeven zult gij u in de buik van de spiksplinternieuwe witte viertorens aan het Boereneind. Waar nu ook het OCMW-dienstencentrum ’t Gebuurt is. Zoek naar de ingang van het onthaal, die is wat moeilijk te vinden maar ge hebt uwe mond bij om het te vragen indien dolende. Zoeken zult gij daar naar de baas/bazin/bazen van de Minder Mobielen Centrale. Uitvragen en rapporteren. Want we hebben gehoord dat de centrale te weinig bekend is bij het grote publiek. Een verdumelse De Hoogstraatse Maand-plicht om daar aan te doktoren.

n

e t r

kunnen maken van het openbaar vervoer, kunnen hiermee op een aangename manier vervoerd worden.”

Ontstaan en evolutie Onze woordvoerders, hoewel nog volop in de fleur van hun leven, maar toch te jong om al oud genoeg te zijn, konden ons dus om die reden niet verder helpen met onze vraag naar de ontstaansgeschiedenis van de vervoersdienst. Geen man over boord, onze redder in nood OCMW-collega Peggy Van Dijck, niet als eerste bij de dienst, maar toch voldoende beslagen om ons over de historiek de nodige info aan te reiken. Wil meeluisteren naar Peggy’s verhaal: Het is eigenlijk zo dat Taxistop in 1998 aan de OCMW’s de vraag stelde of het niks voor hen

was om MMC’s in hun werking op te nemen. Een vraag die het Hoogstraatse OCMW niet aan zich liet voorbijgaan en onmiddellijk met een beperkte groep van vrijwilligers de baan op ging. Maar het is zo dat Taxistop sindsdien wél als een overkoepelende coördinator van de MMC’s is blijven functioneren. De Handicar heeft een andere geschiedenis. Haar ontstaan is wél terug te vinden in het OCMW. En heeft er naar het zich laat voorkomen alles te maken met het bestaan van het rusthuis. Waar regelmatig vervoer van rolstoelgebruikers uiteraard bijna dagelijkse praktijk was. Vandaar dat de toenmalige OCMW-camionette, meid voor alle werk, werd voorzien van twee van die opritbruggen om rolstoel met gebruiker, zij het met enige moeite, opwaarts te stuwen. Tot er in 2005 een waar en waarachtige handicar in dienst werd genomen, met een elektrisch lift, en verder alles erop en eraan. Van in den beginne schreef de handicar een succesverhaal. Derwijze zelfs dat de vraag thans het aanbod overtreft. Mede veroorzaakt door het

Eerst en vooral, wat is het We gaan het ons eens gemakkelijk maken en citeren uit de website van de stad Hoogstraten: “Een Minder Mobielen Centrale (MMC) is een vervoersdienst die gedragen wordt door een groep vrijwilligers die met hun eigen wagen zorgen voor het vervoer van mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Deze vervoersdienst is niet bedoeld als ziekenvervoer, daarvoor word je doorverwezen naar je ziekenfonds. De Minder Mobiele Centrale verzorgt wel het vervoer voor allerhande sociale activiteiten zoals een kaartnamiddag, een kapperbezoek, boodschappen doen, … Ook als je op onderzoek gaat bij de dokter of naar het ziekenhuis staat de MMC graag voor je klaar!” “Het OCMW van Hoogstraten beschikt over mini-bus met lift, de zogenaamde ‘Handicar’. Rolstoelgebruikers, die geen of moeilijk gebruik

Een minder mobiele medemens wordt in de handicar gelift DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 15

DHM_januari_333.indd 15

20-12-2012 10:28:20


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

Goed om weten Wie van de vervoersdienst wil gebruikmaken (enkel de groot-Hoogstratenaren) kan bellen naar het nummer 03 340 16 00 (tijdens de kantooruren tussen 09.00 - 12.30 en 13.30 - 16.30 uur - de vrijdagen tot 15.30 uur) of e-mailen naar hilde.pinxteren@ ocmwhoogstraten.be. Vervoer tijdens de week dient (men wijkt onder geen beding van deze regel af) 3 dagen van te voren te worden aangevraagd voor de MMC en de handicar. Vervoer tijdens het weekend vergt een aanvraag van minstens een week van te voren. Het verplichte lidgeld voor de MMC, niet voor de Handicar, kost u 10 euro per jaar voor een alleenstaande, en 15 euro voor een koppel of samenwonende. Het MMC-vervoer wordt gerekend aan 0,30 euro per km (vanaf de woning van de chauffeur) en na de rit ter delging van zijn kosten rechtstreeks aan de chauffeur te betalen. Een minimum vergoeding van 5 euro wordt gevraagd voor een rit van minder dan 16 km. De handicar kost u aan het OCMW 0,30 euro/km binnen groot-Hoogstraten, en 0,40 euro/km er buiten. Verenigingen betalen 0,50 euro/km. Elke gebruiker wordt door het OCMW verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor elke schade die hij/zij gebeurlijk zou toebrengen bij het in- en uitstappen of tijdens de rit. Voor het gebruik van de MMC mag uw inkomen niet hoger liggen dan 2 x het leefloon. Bij de eerste aanvraag zal een maatschappelijk assistent van het OCMW u hierover éénmalig bevragen. De MMC is immers geen verkapte goedkope taximaatschappij.

OCMW-administratie werd hij bij de ingebruikname van de nieuwe 4-torens overgeheveld naar het nieuwe dienstencentrum ’t Gebuurt. En waar de twee eerder vermelde actoren van de ene op de andere dag tot coördinatoren werden gebombardeerd en thans uw desgevallende toeverlaat zijn. Om een goed beeld te vormen van de situatie van de vervoersdienst binnen de werking van het dienstencentrum is een vergelijking met bijvoorbeeld de bedeling van de warme maaltijden, poetshulp, gezinshulp,… een relevante benadering.

De chauffeurs En dan zijn er nog de chauffeurs, zoals al gezegd, een stelletje zotten zoals alle vrijwilligers, die zich bereid hebben gegeven om mensen met vervoersmoeilijkheden naar een sociale activiteit te brengen. We denken hier bijvoorbeeld aan bejaarden, personen in een sociale noodsituatie, mensen die minder mobiel zijn, die moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer… Deze MMC-chauffeurs zullen u met hun eigen wagen en tegen een vergoeding (zie kader) met alle plezier brengen naar alle sociale bestemmingen. We zeggen zo maar iets, naar bijeenkomsten, bezoeken, de dokter, naar de kapper, het ziekenhuis, de winkel… Elke bereidwillige die het wil doen, die een eigen auto bezit, een autoverzekering en uiteraard een rijbewijs heeft, kan zich bij het OCMW melden om via een intakegesprek op zijn/haar geschiktheid voor de job te worden getest. Bij intrede in de groep wordt een afsprakennota uitgewisseld waarin de wederzijdse rechten en plichten netjes op een rijtje zijn gezet. Goeie afspraken, goeie vrienden. De MMC-chauffeurs worden gedekt door een omniumverzekering ingeschreven bij Taxistop Gent. De beide vervoersystemen, MMC en Taxi-

Hilde Pinxteren en Leo Sprangers in uiterste concentratie om uit te zoeken wie wie naar waar kan vervoeren. stop vertonen immers nogal wat gelijkenissen. Voor de Handicar-chauffeurs heeft het OCMW een ‘gepaste’ verzekering onderschreven die zelfs geldt voor buitenlandse ritten. ‘Gepast’, want bij volle belading kan de handicar redelijk wat hebben, luister maar, de volgende combinaties zijn mogelijk: 4 rolstoelen + 4 begeleiders, 3 rolstoelen + 5 begeleiders, 2 rolstoelen + 5 begeleiders en 1 rolstoel + 5 begeleiders. Hoe hoog het haringen-in-een-ton-gehalte is bij de eerste combinatie, is ons niet bekend. Maar laat dit een onfatsoenlijke oprisping zijn van ons toch wel zeer slecht karakter. Zal ook niet zo dikwijls voorkomen, denken we. En nog vermeldenswaard, een specifieke vrijwilliger-chauffeur-opleiding wordt er niet gegeven, de knepen van het vak worden zo wat als van vader op zoon door de collega’s onder elkaar doorgegeven.

Personen die met de handicar worden vervoerd dienen steeds vergezeld te zijn van een begeleider(s). De chauffeurs zijn enkel vervoerder, géén begeleiders. Zij helpen uiteraard wél bij het in- en uitstappen.

feit dat de meeste omliggende gemeenten geen handicar hebben en een groeiend tekort aan vrijwilligers-chauffeurs. Met het gevolg dat men op zeker moment de absolute prioriteit moest gaan geven aan de groot-Hoogstraatse aanvragers. Waar dus de dienst MMC/Handicar aanvankelijk gecoördineerd werd door mensen van de

Man en vrouw vrijwilliger-chauffeur, Henk van der Linden met de handicar, Louisa Stoffels met de eigen wagen voor de MMC.

16 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 16

20-12-2012 10:28:20


-

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Wie zou verwachten dat er voor de inzet van de chauffeurs een beurtrol wordt gehanteerd, hij/ zij dwaalt. De toewijzing van de opdrachten gebeurt meer op de wijze van een aantal gegroeide toevalligheden dan middels een echt organiek stelsel. Zo kunnen er in de loop der jaren zo van die stilzwijgende afspraken ontstaan, waarbij bijvoorbeeld een bepaalde chauffeur elke week met dezelfde persoon naar de kapper rijdt. En meer van die spontaan gegroeide verbanden. Het is ook zo dat niet alle chauffeurs zich op dezelfde manier engageren. Er zijn er die het liefst in de dag rijden, of ’s avonds. Er zijn er die de weekends doen, of de dispatching (zie ook verder), of die voor nog andere combinaties beschikbaar zijn. Bij elke aanvraag wordt er in functie van die realiteiten gebeld naar chauffeurs waarvan gedacht wordt dat ze voor die bepaalde opdracht het best in de gelegenheid zijn om ze uit te voeren.

te gaan zitten. Een initiatief dat voor ons eigenlijk aanleiding was om aan de vervoersdienst eens een artikel te wijden. Er nog bij vertellen dat ook de computersoftware voor de dispatching bij Taxistop Gent werd gehaald. Andermaal, de systemen zijn zeer gelijkend. En zoals al gezegd, Taxistop is zowel peter als meter.

Weer effe moraliseren, of, preken

Gemiddeld kost coördinatie en dispatching aan het OCMW een halftijdse werkkracht. Een investering die overhands zal toenemen, denken we maar aan bijvoorbeeld de opstart van het dagverblijf die het brengen en terug naar huis voeren van minder-mobielen noodzakelijk maakt.

De moedigen die het kunnen opbrengen om zo nu en dan deze rubriek eens te lezen, zullen al weten dat wij een dikke boon hebben voor alles wat naar vrijwilligerswerk ruikt. En dit in het kader van beter iets doen aan die ellendige en toenemende maatschappelijke verzuring, dan de comfortabele en grijs gedraaide kretologie langs de kant van de weg te staan uitbazuinen. Daaruit volgend ons vanzelfsprekend respect voor de vrijwilligers-chauffeurs van MMC en Handicar. Want ge moet het toch maar opbrengen om bijvoorbeeld op een koude zaterdagavond de minder mobiele medemens naar laten we maar zeggen een trouwfeest van een nichtje te voeren. En dezelfde mens dan later op de avond ook nog eens terug naar huis voeren. Ga er maar aan staan.

Daarom is in de kring van de chauffeurs rond oktober jl. bij een groep enthousiastelingen de gedachte ontstaan om de dispatching zelf te gaan uitvoeren. Een taak die enkelen onder hen vanaf 1 januari 2013 dan ook op zich gaan nemen door in het dienstencentrum aan telefoon en computer

Daarbij nog te weten dat naar verwachting de aanvragen in de toekomst serieus gaan stijgen. Denk maar aan de ritten voor de dagopvang, een dreigend tekort aan chauffeurs is dan niet meer veraf. Voor de handicar bestaat die, zoals eerder al gezegd, nu al. Vandaar dat wij ten volle de op-

Maar,

roep van de coördinatoren willen ondersteunen om u voor de dienst te melden. U, vooral de jonggepensioneerden, zoals alle gepensioneerden niettegenstaande lieden met weinig tijd. Maar er kan bij velen altijd nog wel een ietsje bij. Laat dit door een ervaringsdeskundige gezegd zijn. Spreek eens met een chauffeur. Getuigen zal hij/zij van de enorme voldoening die uw engagement u zal geven. Niet uitgepraat zal hij/zij raken over die deugddoende dankbaarheid van de gebruikers. En dan moeten we het nog niet hebben over de heilzame sociale contacten die worden opgebouwd. Voor de rest is er eigenlijk alleen maar een jaarlijks dank-moment met en hapje en een drankje. Het enige materiële dat de meeste vrijwilligers ten deel valt. Maar, toch maar doen mannen, en vrouwen. Zonder de vrijwilligheid, van welke aard dan ook, hélemaal geen humane maatschappij meer. In de naam des Vaders en des Zoons… En laten we nu rechtstaan om verder gaan met onze geloofsbelijdenis… Waren we niet beter pastoor dan journalist geworden? (nad) Met onze bijzondere dank aan Hilde Pinxteren, Leo Sprangers en Peggy Van Dijck (allen OCMW), Henk van der Linden, (Handicarchauffeur), Louisa Stoffels (MMC-chauffeuse). En ook aan Jos Pinxteren, die zich als voormalig handicar chauffeur vruchteloos de hersenen pijnigde op zoek naar een smeuïge anekdote. Al een dagje ouder Jos?

De barmhartige Samaritanen, v.l.n.r: Rob Penders, Nadine Vandeperre, Frans Snijders, Jeanne Antonissen, Karel de Swart, Louisa Stoffels, Henk van der Linden, Hans Gottschal, Eddy van Geertruyden , René Smouts, Jacques Kokshoorn, Anny Faes, Louis Tuytelaers, Marc de Backker, Jan van de Biggelaar, Roger Lanoye, Marcel Segers en Karel Aerts Niet op de foto: Caspar Mol, Edgar Dullaert, Guy Geens, Luc de Keuster, Cor Zwijgers, Charel Verheyen en Karel Koyen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 17

DHM_januari_333.indd 17

20-12-2012 10:28:20


18 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 18

20-12-2012 10:28:21


dorpsleven www.demaand.be

Uitreiking cultuurprijs

REDACTIE

met gratis optreden Eurosong-kids en Kempen zingt mee!

DORPSNIEUWS

HOOGSTRATEN - De Hoogstraatse Cultuurraad reikt einde januari traditioneel haar cultuurprijs uit. Dit jaar gebeurt dat op donderdag 24 januari 2013 in zaal Le Cirq. Alle Hoogstratenaars zijn vanaf 19.30 uur welkom voor de uitreiking én om te genieten van het muzikale programma van die avond: de Hoogstraatse Eurosong-kids Jens Broes en Mai-Li De Raeymaeker en het toffe volksliedjesprogramma van Kempen zingt mee!

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Hoogstraatse cultuurprijs De cultuurraad van Hoogstraten blikt graag terug op 2012 en gaat daarbij op zoek naar het evenement of de blikvanger van het jaar, een vereniging of een persoon met uitzonderlijke verdiensten op het vlak van cultuur, en een nieuw of vernieuwend initiatief. Kandidaturen konden ingediend worden tot begin januari. De jury kiest binnen elke categorie een laureaat, die alvast een eervolle vermelding en een geldprijs van 125 euro krijgt. Uit de drie laureaten komt ook de uiteindelijke winnaar van de Cultuurprijs 2012. Die mag een jaar lang het logo ‘Cultuurprijs 2012’ gebruiken in zijn communicatie en wordt beloond met een geldprijs van 250 euro.

Iedereen welkom! De bekendmaking van de laureaten en de winnaar vindt dit jaar plaats op donderdag 24 januari, vanaf 19.30u in zaal Le Cirq (Gravin Elisabethlaan 1). Nieuw is dat iedereen welkom is om gratis te genieten van een welkomstdrankje en optredens van de Hoogstraatse Eurosongkids en Kempen zingt mee!.

Eurosongkids Jens en Mai-Li Bij de preselecties voor het Junior Eurovisiesongfestival schopten maar liefst twee Hoogstraatse jongeren het tot in de laatste ronde! Jens Broes uit Minderhout en Mai-Li De Raeymaeker uit Wortel brachten hun nummer daardoor zelfs op tv. Op 24 januari 2013 kan je ze ook in Hoogstraten aan het werk zien. Jens brengt zijn nummer ‘Geloven in jezelf’ en Mai-Li zingt ‘Zo vrolijk was ik nooit’. Een aanrader voor jong én oud!

Kempen zingt mee! In 2012 toerden 3 professionele muzikanten al de hele Kempen rond met het programma ‘Kem-

Mai-Li, tweede in de Vlaamse preselectie van Eurosong for kids zingt het nummer bij de uitreiking van de Cultuurprijzen 2012

pen zingt mee!’. Ze brengen een set bekende en minder bekende Kempense volksliedjes die ze in een eigentijds jasje staken. Luisteren is leuk, meezingen uit de tekstboekjes nog net iets leuker! De liedjes gaan vaak al verschillende generaties mee, maar sfeer is ook vandaag nog meer dan verzekerd. Of je nu ‘De Paraplu’ of ‘Onze Jan kwam thuis’ nog kent van vroeger, of je bent eerder van de leeftijd van onze Eurosong-kids, komen luisteren en meezingen met rasmuzikanten Bart Buls, Pascale Michiels en Piet Van Den Heuvel wordt warm aanbevolen! Uitreiking van de Cultuurprijzen 2012 met gratis muzikaal programma op 24 januari 2013 om 1930 uur in Le Cirq Meer info langs cultuur@hoogstraten.be of tel 03 340 19 57 (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 19

DHM_januari_333.indd 19

20-12-2012 10:28:22


hoogstraten

Een kerk vol kunstschatten Evaluatie van een seizoen “kerkwacht”

Verwarring alom in het Klein Seminarie

HOOGSTRATEN – De “Vrienden van de Sint-Katharinakerk”, beter gekend als “de kerkwachters” evalueerden het voorbije toeristisch seizoen. Omdat de Sint-Katharinakerk een groot aantal kunstschatten herbergt, kan ze slechts bezocht worden als er toezicht is. Nu het toeristisch seizoen voorbij is, maakten een 25-tal kerkwachters de balans op van het voorbije jaar. Ze zochten oplossingen voor probleempjes en wisselden anekdotes uit. Er was veel lof van de kerkwachters voor de teksten van Johan Ooms met informatie over de kunstvoorwerpen in de kerk en over het Heilig Bloed.

Minder bezoekers Dit jaar was de kerk geopend van 13 tot 17 uur, dus twee uur minder dan in 2011. Het aantal bezoekers liep terug tot 57 % van het aantal van vorig jaar. Blijft de vraag of het één iets met het ander te maken heeft, als men weet dat in 2011 het aantal bezoekers tussen 11 en 13 uur eerder beperkt was. Over het algemeen stelt men vast dat de meeste bezoekers eerder toevallig de kerk binnenstappen en niet eerst de openingsuren opzoeken. Ook de met een gids geleide bezoeken liepen terug tot 63 % van vorig jaar, wat het totaal aantal bezoekers doet dalen tot 70 % van het aantal bezoekers in 2011. Tijdens gewone werkdagen bedraagt het gemiddeld aantal bezoekers 20 per dag. Op zaterdag loopt dat op tot 40 en op zondag telt men ge-

middeld 96 bezoekers. Topdagen zijn uiteraard de opening van het toeristisch seizoen met 160 bezoekers, de zondagen van Heilig Bloed met 83 en 198, open monumentendag met 300 bezoekers en de zaterdag en zondag van Bloemen en Groenten met respectievelijk 213 en 897 bezoekers. In de statistieken worden mensen die de kerk bezoeken naar aanleiding van een doopsel, een huwelijk of een begrafenis niet meegeteld. Groepen onder leiding van een stadsgids worden afzonderlijk genoteerd, in tegenstelling tot groepen leerlingen en bezoekers met een eigen gids, die wel als (gewone) bezoekers genoteerd worden. (fh)

‘Het slaapkamer-geheim van de Sint’

HOOGSTRATEN – 5 december - Tot grote verbazing van de leerlingen van de lagere school van het Klein Seminarie kwam de Sint alleen de school binnen. Hij was zijn Zwarte Pieten uit het oog verloren. Plots zagen de kinderen twee gedaanten op het dak van de turnzaal. Het waren de pieterbazen die probeerden om langs de schoorsteen naar beneden te komen, maar daar niet in slaagden. Bovendien kreeg er een Zwarte Piet last van hoogtevrees. Vlug de brandweer opgebeld. Twee brandweermannen moesten met de hoogtewerker de ongelukkigen uit hun benarde positie bevrijden. Gelukkig kwamen beide pieterbazen met hun voetjes terug op de grond terecht en kon het sinterklaasfeest op school doorgaan. Met dank aan de deskundige hulp van de brandweer. (LR/red)

HOOGSTRATEN - Maandag 26 november 2012 kwam theater Bizzar naar het Spijker. Alle kleuters en kinderen van het eerste leerjaar trokken naar de Rabboenizaal en mochten daar genieten van de erg leuke, grappige voorstelling ‘Het slaapkamergeheim van de Sint’. Dolores, de huishoudster van de Sint is druk in de weer met het organiseren van een groot verjaardagsfeest voor Sinterklaas. Net dan moet ze ook nog eens oppassen op haar kleine nichtje Jana. Jana lijkt geen last te hebben van de drukte. Ze springt op het bed van de Sint, snuffelt in zijn kast, … . En dan ontdekt ze een groot geheim…

Wist je dat: • De Sint alleen maar witte sokken draagt? • De Sint graag champagne drinkt? • De Sint graag aardappeltjes en prei eet? Na de voorstelling waren de kinderen helemaal klaar om de Sint feestelijk te ontvangen.

20 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 20

20-12-2012 10:28:22


e

t

m

-

n

hoogstraten

Tinello speelt: “WZC Hof ter Linden” HOOGSTRATEN - WZC Hof ter Linden is een Woon en Zorgcentrum ergens in een kleine provinciestad. Wanneer weduwnaar Pol Van der Smissen, gewezen aannemer, na een val uit een appelboom ook nog eens van de keldertrap dondert is hij letterlijk, lichamelijk, geradbraakt. Zijn geest blijft stug en vol wrok. Alleen blijven wonen kan echter niet en aan inwonen bij zijn dochter wil hij niet denken. Er blijft dus maar één mogelijkheid over en dat is zijn intrek nemen in WZC Hof ter Linden. Iedereen wil hem daar met de nodige goede zorgen omringen, zowel het personeel, zijn dochter alsook ook zijn buurvrouw Juffrouw Demaegdt. Aanvankelijk wijst hij iedere bekommernis van de hand en blijft zijn hoofd naar zijn zelfgebouwd huis staan. Langzaam breekt het ijs tussen hemzelf en juffrouw Demaegdt. Waar dit allemaal toe leidt vertellen wij u liever niet. U moet maar komen kijken.

Digidak in 2013

Misschien herkent u de situaties wel. Het stuk is een vrije bewerking van “Als bomen in de winter” van Pierre Soetewey. De regie is in handen van Koen Van Opstal en acteurs van dienst zijn: Cis Verboven, Mieke Vervloet, Erik Sterck, Rita Bartholomeeussen, Paul Driesen en Hanneke Stoffels aangevuld met enkele figuranten. De muzikale omlijsting wordt gezorgd door Flor Verschueren en Veerle Dingenen. Speeldata zijn: 21, 22, 23 en 28 februari en 1, 2, 7, 8 en 9 maart 2013. De voorstellingen hebben plaats in zaal St.-Cecilia en beginnen om 20.15 uur. De inkomprijs is 11 euro en dan is het drankje tijdens de pauze inbegrepen. Kaarten kunnen besteld worden telefonisch via 03.3143436 of via mail: Tinello@telenet. be, vooraf betalen is een must. (Pdn)

Tussen die 30 zaken vinden we drie horecazaken uit Hoogstraten: taverne De Gulden Coppe en café De Gelmel uit Hoogstraten en bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-kolonie. Het merk Pure Kempen is een initiatief van vzw RURANT (platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen), Toerisme Provincie Antwerpen, vzw Kempens Landschap, UNIZO, Horeca Vlaanderen en Boerenbond

Na de initiaties zult u gemakkelijker en met meer durf de computer gebruiken om bijvoorbeeld een e-mail te sturen of op het internet te surfen, foto’s te bewerken, … Wilt u meer weten over sociale en nieuwe media zoals Facebook, Twitter of over tablets, smartphones, …? Ook daarvoor kunt u terecht bij digidak.

Horeca met het label Pure Kempen HOOGSTRATEN / WORTEL - In café De Refuge, aan de voet van de Lierse Zimmertoren, werden op 4 december 2012 de eerste 30 horecazaken, cafés en tavernes uit de Antwerpse Kempen, van Balen tot Brasschaat, van Hoogstraten tot Heist-op-den-Berg, bekroond met het kwaliteitslabel “Pure Kempen”.

GROOT-HOOGSTRATEN - In tegenstelling tot een groot deel van de jeugd, is niet iedereen grootgebracht met de computer. Daarom organiseert digidak in Hoogstraten computerinitiaties. De initiaties bestaan uit 3 lessen, 1 ochtend/ namiddag/avond per week. In de initiaties leert u met de computer werken en maakt u kennis met computerprogramma’s die veel gebruikt worden zoals Windows, Word, Internet en e-mail en nog veel meer andere toepassingen zoals werken met foto’s, overzetten van oude dia’s, en muziek op de computer ... Alles wordt duidelijk en in een rustig tempo uitgelegd.

Projecten. Het label bekroont ondernemers die hun streekidentiteit extra in de verf weten te zetten: door lokale producten op de kaart te zetten, door uit te pakken met typisch Kempense cultuur en erfgoed, door hun unieke ligging, door hun interieur, activiteiten die ze organiseren, enzovoort. Bovendien engageren ze zich om daar in de toekomst nog meer op in te zetten én zich tot nog betere ambassadeurs van de Kempen te ontpoppen door een gezamenlijk vormingstraject. De horecazaken die vandaag bekroond worden dienden vorige zomer een aanvraag in die – na een plaatsbezoek - positief werd beoordeeld door de Pure Kempen certificatiecommissie. Het zijn zeer diverse uitbatingen: van bruine kroeg tot koffiehuis of taverne, van bezoekerscentrum tot museumcafé. (fh)

Tijdens onze vrije inloop bieden de vrijwilligers hulp, tips en advies voor beginnende en gevorderde computergebruikers. Dus: Staat uw computer thuis al lang in een hoekje te wachten? Of weet u al wat van de computer, maar heeft u een specifieke vraag? Geef u dan snel op voor de initiaties of kom naar de vrije inloop! Praktisch: Voor de nieuwe initiaties die starten in januari 2013 zijn slecht vijf deelnemers per initiatie toegelaten. Inschrijven kan nog vanaf 7 januari 2013 tijdens de vrije inloop op onderstaande plaatsen. Buurthuis Hazenweg Hazenweg 4/2 te Meerle 03 605 10 42 op maandag van 13 tot 16u30 Lokaal Dienstencentrum ’t GEBUURT, Jaak Aertslaan 4 te Hoogstraten, 03 340 16 25 op dinsdag van 13 tot 16u30 Openbare Bibliotheek Lindendreef 1b te Hoogstraten, tel 03 314 32 61 op vrijdag van 9 tot 12 uur (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 21

DHM_januari_333.indd 21

20-12-2012 10:28:45


hoogstraten

OPEN ALGEMENE VERGADERING VAN DE CULTUURRAAD Informatie over een Gemeenschaps- of Cultuurcentrum HOOGSTRATEN – Hoe goed bedoeld ook, na de algemene vergadering van de Cultuurraad – met informatie over het verschil tussen een Gemeenschapcentrum en een Cultuurcentrum – bleven veel aanwezigen met een mond vol vragen achter. De vergadering was louter informatief en, met de wissel van de bestuursploeg in het vooruitzicht, was het niet de bedoeling dat er een discussie zou ontstaan. Als we de verkiezingsbeloften van de verschillende politieke partijen mogen geloven – en waarom zouden we dat niet – zet het nieuwe bestuur de volgende zes jaar voluit in op cultuur. Om die reden organiseerde de Cultuurraad een infoavond over het verschil tussen een gemeenschapscentrum en een cultuurcentrum en hoe zulke centra in enkele van de ons omringende gemeenten werken. Om dat duidelijk te maken nodigde men de cultuurbeleidscoördinator van Ravels en Schoten en de schepen van cultuur van Wuustwezel uit. Deze laatste kon er wegens ziekte helaas niet zijn.

Het buitenbeentje Om de wildgroei van Cultuurcentra tegen te gaan bepaalde de wetgever tien jaar geleden welke steden en gemeenten nog recht hebben op een cultuurcentrum. In totaal zijn er dat 76, ingedeeld in drie categorieën naast enkele steden ‘buiten categorie’, zoals bv. Antwerpen en Gent. Turnhout kreeg een plaats in categorie A, Mol en Herentals in categorie B en Hoogstraten in categorie C. Opmerkelijk is dat Hoogstraten de enige centrumstad of –gemeente is die nog steeds geen cultuurcentrum heeft. Tien jaar geleden keurde de gemeenteraad wel een intentieverklaring goed waarin de stad zich engageerde om te voldoen aan de voorwaarden van een centrumstad in categorie C en de stad de bouw van een cultuurcentrum in het vooruitzicht stelde. Maar die intentie bleef dode letter.

Bob Van den Bosch en An Adriaenssens, respectievelijk cultuurbeleidscoördinator van Ravels en Schoten informeerden de aanwezigen over de werking van hun cultuurcentrum. Gust Kinschots, voorzitter van de Cultuurraad deed dit voor Wuustwezel

Gluren bij de buren

Ravels

Nadat uittredend schepen voor cultuur Ann Desmedt vertelde dat men de afgelopen tien jaar onophoudelijk op zoek is geweest naar een oplossing voor ‘het probleem’ van een zaal door bijvoorbeeld samenwerking met scholen of parochiezalen, gaf men het woord aan de ‘ervaringsdeskundigen’ uit Ravels en Schoten.

Ravels is als gemeente het best vergelijkbaar met Hoogstraten. Het ligt ook tegen de Nederlandse grens en is een fusiegemeente van Ravels, Weelde en Poppel en het gehucht Kijkverdriet, vroeger Oud-Turnhout. Met een oppervlakte van 9.499 ha telt Ravels maar 14.600 inwoners en toch beschikt het over een culturele infrastructuur die zou voldoen aan categorie C. Maar Ravels heeft geen centrumfunctie en mag dus de verschillende subsidies voor een cultuurcentrum vergeten.

Een Gemeenschapscentrum is

Een Cultuurcentrum Cat C

• Een polyvalente zaal van ten minste 200 m² of een schouwburg met ten minste 250 vaste of verankerbare zitplaatsen • een polyvalente zaal van ten minste 100 m² • in totaal 100 m² tentoonstellingsruimte • drie vergaderlokalen

• Een schouwburg met ten minste 300 zitplaatsen of • een polyvalente zaal met 300 zitplaatsen waarvan ten minste 150 op een uitschuifbare tribune. • een polyvalente ruimte van ten minste 150 m² • in totaal 150 m² tentoonstellingsruimte • dier vergaderlokalen

“Maar geen nood”, zegt cultuurbeleidscoördinator Bob Van den Bosch, “we doen het zonder”. En hoe, naast het gemeenschapscentrum De Wouwer, een polyvalente zaal voorzien voor 359 zitplaatsen, heeft Ravels het beheer van alle (parochie)zalen van de verschillende deeldorpen overgenomen, omdat ze niet meer voldeden aan de noden van deze tijd. Daarmee beschikt de gemeente naast De Wouwer nog over zes kleine en grotere zalen, gaande van een repetitielokaal van 27 m², over feestzalen van klein tot groot en een tweede podiumzaal met 200 zitplaatsen. Al die zalen en lokalen werden gerenoveerd maar

22 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 22

20-12-2012 10:28:45


e

e

.

r e n n

r

HOOGSTRATEN zijn niet uitgerust met de theatertechnieken die De Wouwer wel heeft. Daardoor wordt De Wouwer veel gebruikt door de verenigingen van de verschillende deeldorpen, iets minder misschien door de mensen van Poppel. De combinatie van een technisch professioneel uitgeruste zaal in het centrum en degelijke zalen in de deeldorpen werkt in Ravels. “De Wouwer is constant in gebruik, een probleem dat we enkel zouden kunnen oplossen door de bouw van een tweede zaal”, zegt Bob Van den Bosch, die de professionele technieken als de grote meerwaarde van De Wouwer ziet. Omdat Ravels niet kan genieten van projectsubsidies programmeert de gemeente enkel zaken die langs de verenigingen niet aan bod komen.

Schoten Schoten telt 33.000 inwoners, heeft nooit een fusie meegemaakt, maar telt wel enkele gehuchten en heeft door het kanaal zijn eigen ‘linker oever’ wat toch voor een breuk in de gemeente zorgt. Schoten heeft al 55 jaar een cultuurcentrum, dat echter nog maar tien jaar als dusdanig erkend is. Aanvankelijk was Schoten niet opgenomen op de lijst van centrumsteden. “Wij moesten bewijzen dat we al jaren een regionale werking hadden en pas dan kregen we een erkenning in categorie C”, zegt cultuurbeleidscoördinator An Adriaenssens. In het centrum van de gemeente heeft Schoten een polyvalente zaal voor 400 toeschouwers met een uitschuifbare tribune. Verder gebruikt Schoten het kasteel voor tentoonstellingen en een aantal kleinere en een grote vergaderzaal. En dan heeft men nog enkele wijkhuizen als vergaderlokaal en een tweede dienstencentrum dat door de cultuurdienst ’s avonds en in het weekend verhuurd wordt. “De druk op al die zalen is bijzonder groot, waardoor er goede afspraken en spelregels nodig zijn om te bepalen wie welke zaal wanneer mag gebruiken”, zegt An Adriesenssens, “De cultuurdienst programmeert alleen die zaken die bij de verenigingen niet aan bod komen en dan enkel nog in de week omdat men de zaal in het weekend wil vrijhouden voor de verenigingen. Zoals Hoogstraten relatief dicht bij Turnhout ligt, moet Schoten aankijken tegen het enorme cultureel aanbod van Antwerpen. “Maar”, zegt An “zowel voor onze verenigingen als voor de grote meerderheid van de inwoners van Schoten is de figuurlijke afstand naar de Antwerpse cultuurpaleizen groot en de betrokkenheid ermee erg klein” Schoten heeft ook veel scholen, die omwille van de ‘maximumfactuur’ in het onderwijs steeds meer samenwerken en gebruik maken van de lokale infrastructuur.

Wuustwezel telt iets minder inwoners dan Hoogstraten en is een fusiegemeente van Wuustwezel, Loenhout en de gehuchten Gooreind en De Ster. Volgens het decreet is Wuustwezel geen centrumgemeente en kan het dus, net zoals Ravels, niet rekenen op de subsidies die daarvoor voorzien zijn.

En Hoogstraten Na een pauze was er tijd voorzien om schriftelijk gestelde vragen te behandelen. In die vragen konden zaken zoals “welke infrastructuur, welke ligging, hoe programmeren, de kostprijs en de uitbating van zo’n centrum” aan bod komen. We gaan er in deze bijdrage echter niet op in, al was het maar omdat de cultuurbeleidscoördinatoren van de andere gemeenten enkel konden verwijzen naar de situatie in hun gemeente en geen uitspraak wilden of konden doen voor wat de situatie in Hoogstraten betreft. Doorheen hun antwoorden liep wel eenzelfde rode draad namelijk: “het ongeloof dat een stad als Hoogstraten met een centrumgemeente op verschillende terreinen, nog steeds niet over een degelijke culturele infrastructuur beschikt”.

Vlaanderen telt 76 centrumsteden, daarvan heeft alleen Hoogstraten geen Cultuurcentrum

In Wuustwezel bouwde men al in de jaren ‘70 het gemeenschapscentrum De Blommaert, met twee grote multifunctionele ruimtes en een grote vergaderzaal, die men met verschuifbare wanden kan onderverdelen in verschillende kleinere zalen. Daarnaast bouwde men rond de eeuwwisseling De Kadans. Men koos, naast de reeds bestaande polyvalente zalen in De Blommaert, nu bewust voor een podiumzaal met 254 vaste zitplaatsen, een foyer en een balletlokaal. Verder is er in Loenhout en de gehuchten Sterbos en Gooreind telkens een buurthuis en, verspreid over de gemeente, twee ateliers die men ter beschikking stelt aan plaatselijke kunstenaars. Alhoewel men zich in aanvang vooral vragen stelde bij het gebruik van de podiumzaal met vaste zitplaatsen, zijn er nu - voor elke zaal trouwens – te weinig dagen in een jaar. De lokalen zijn permanent in gebruik en in de podiumzaal is er haast elke dag van het weekend een (meestal uitverkochte) voorstelling.

Moraal van het verhaal Bij de aanwezigen voelde men een ongenoegen omdat er geen gesprek of discussie mocht ontstaan. “Laat ons het eerst hebben over de noden die er hier op cultureel vlak zijn en pas daarna over bakstenen praten” hoorde men links en rechts. Het is de verdienste van de Cultuurraad dat men met deze avond cultuur op de agenda heeft geplaatst. Maar misschien moeten een aantal jongere- en culturele verenigingen samen met organisatoren en kunstenaars de handen in elkaar slaan en, naar het voorbeeld van het verkiezingsdebat georganiseerd door dit blad, een discussieavond over cultuur in Hoogstraten organiseren. (fh)

Tentoonstelling Hobby & Creatief HOOGSTRATEN - Zoals elk jaar in deze periode slaan FEMMA en KWB van Hoogstratencentrum de handen in elkaar. Zij organiseren (dit jaar voor de 34ste keer) tijdens het eerste weekend van februari, een jaarlijkse tentoonstelling, die in de streek bekend staat als één der meest verzorgde uit de omgeving. In verschillende lokalen van parochiecentrum Pax exposeren dan ruim 30 creatieve hobbyisten, afkomstig uit Hoogstraten en de wijde omgeving, hun “kunnen”.

De tentoonstelling omvat een veelheid van technieken en materialen, die toegepast worden bij het schilderen, beeldhouwen, boetseren en andere kunstvormen. Een aantal van deze creatieve deelnemers kan men ter plaatse aan het werk zien. De tentoonstelling is gratis toegankelijk op zaterdag 2 februari, van 14u30 tot 18 uur en op zondag 3 februari, van 10u tot 18 uur in parochiecentrum Pax , Dr. Versmissenstraat 3 (achter de kerk). Info 03/314.40.01 (fh)

Wuustwezel Gust Kinschots, voorzitter van de Cultuurraad, doet vanuit zijn nota’s bij een plaatsbezoek, het verhaal van Wuustwezel.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 23

DHM_januari_333.indd 23

20-12-2012 10:28:45


hoogstraten

Opening van nieuwe lokalen voor kinderopvang HOOGSTRATEN - Het was beslist geen toeval dat de nieuwe lokalen van de kinderdagverblijven van vzw Spijker geopend werden op de dag dat de Spijkerfamilie officieel afscheid nam van de Zusters Ursulinen van Tildonk in Hoogstraten. In het ontstaan van de kinderdagverblijven Spijker en de Gelmeltjes heeft één van hen, Zuster Veronique, een hoofdrol gespeeld. Vandaar. Op 1 september 1973 startte Zuster Veronique met een peutertuin van 20 bedjes in een vrijstaand klaslokaal van de kleuterschool. Al snel kwam de vraag naar opvang voor baby’s. Een winkelruimte in de Gelmelstraat leek te voldoen als accommodatie en kreeg in 1975 een voorlopige erkenning van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn…… maar op voorwaarde dat er een nieuwbouw zou gepland worden.

H t e d h v d z e w e D e t

Kinderdagverblijf Spijker In januari 1978 werd gestart met de bouw van een fonkelnieuw kinderdagverblijf met een capaciteit van 46 bedjes en bijhorend gesubsidieerd personeel. Het kreeg de naam, hoe kan het anders, van “Kinderdagverblijf Spijker”.

Het nieuwe gebouw links van het prachtige voormalige rectorshuis. zich in 2005 aanpassingswerken op in het kinderdagverblijf Spijker. Gelijktijdig werd deze accommodatie uitgebreid met een nieuwbouw waarin ook een moderne keuken was voorzien. Gezien de lange wachttijden waarmee de ouders blijvend geconfronteerd werden stelde de vzw Spijker zich telkens, wanneer er plaatsen door Kind en Gezin werden toegekend, met beide kinderdagverblijven kandidaat voor een uitbreiding. Hierdoor beschikten wij eind 2006 reeds over 102 gesubsidieerde plaatsen. Er werd op 1 september 2008 ook gestart met urgentie en flexibele opvang. Door het overschrijden van de norm van 100 bedjes kon een parttime pedagoge worden aangeworven en kon mevrouw Ria Rombouts als voltijdse directrice benoemd worden.

Uitbreiding

Afhankelijk van wanneer u dit leest is Arnold Van Aperen of Tinne Rombouts burgemeester. Daarom mochten ze samen het lint doorknippen. De vraag naar kinderopvang bleef maar stijgen en er werd naar ruimte voor uitbreiding gezocht. Deze ruimte werd gevonden op de zolder van de kleuterschool en kon in 1991 in gebruik genomen worden. Na elke uitbreiding dacht men dat het nu wel genoeg was. Niets was minder waar. Er zouden er nog enkele volgen.

De Gelmeltjes Ondanks een algemene uitbreidingsstop, van hogerhand opgelegd, werd toch een vergunning

bekomen om een nieuw kinderdagverblijf op te starten in de villa tegenover het klooster en eigendom van vzw Ursulinen. Met de steun van de kloostergemeenschap, voor de verbouwingskosten, konden hier vanaf 1 september 1992 bijkomend 23 kindjes opgevangen worden. De toepasselijke naam “de Gelmeltjes” werd gekozen. In 2000 overleed Zuster Veronique, maar haar levenswerk ging verder. Gebouwen verouderen, wetten veranderen en de regels worden steeds strenger. Daardoor drongen

Maar de wachttijden groeiden nog steeds aan in plaats van te verminderen. In 2007 werden dan ook reeds de eerste plannen gemaakt voor een verdere uitbreiding waarbij een renovatie van de villa of een nieuwbouw in de tuin, de droom van Zuster Veronique, werd overwogen. Deze plannen kwamen in een stroomversnelling door de onverwachte toewijzingen van een uitbreiding met 14 bedjes. Deze uitbreiding moest binnen de drie jaar gerealiseerd worden maar dat kon niet in de bestaande gebouwen. Ondertussen was er met de Zusters Ursulinen een overeenkomst gemaakt over de overdracht van hun eigendommen naar vzw Spijker. De villa en aanpalende woning kwamen, aan een zacht prijsje en met voordelige betalingsmogelijkheden, in bezit van vzw Spijker. Hierdoor opende zich de mogelijkheid om, met de steun van VIPA, een nieuw kinderdag-

24 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 24

v a i v k w g o w e l d 2

20-12-2012 10:28:45

W

B e D h o t b g o d g o D

A

D w w g t W n a o S d k t v

D

O K h p


e w

e n

n

d

e

-

e

e g

t r -

g e ,

hoogstraten verblijf te realiseren. Door de aankoop van een aanpalende woning kon de nodige oppervlakte in één bouwlaag uitgevoerd worden, wat de veiligheid ten goede komt. Een nieuwe, grotere keuken, die voor beide kinderdagverblijven zal werken, werd in een vrijstaand gebouw ondergebracht. Na de nodige bouwvergunningen, de openbare aanbesteding en de afbraak van twee woningen ging op 19 mei 2011 de zogenaamde eerste spadesteek in de grond. Zestien maanden later volgde de voorlopige oplevering van het kinderdagverblijf zodat men vandaag, 15 december 2012, de officiële opening viert.

De kwaliteit van een bedrijf wordt echter in hoge mate bepaald door de inzet van zijn personeel. Een team van deskundige medewerksters waakt over de gezondheid en het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn van de aan ons toevertrouwde kinderen. Zevenentwintig kinderverzorgsters , twee verpleegsters, één diëtiste,één pedagoge, één administratief bediende, vijf vrouwen voor het onderhoud, weliswaar niet allemaal fulltime, en één man voor de klusjes, begeleiden de kinderen dagelijks in hun zelfstandigheid en

sociale vaardigheden. Zij respecteren de regelmaat en structuur die nodig is voor elk individu en accepteren de mogelijkheden en beperkingen van elk kind. Zij geven dagelijks, onder leiding van directrice Ria, het beste van zichzelf om de kindjes een warm thuisgevoel te geven en bieden daardoor aan de ouders de zekerheid dat hun grootste schat in goede handen is. (fh/met dank aan Paul Van Der Hallen)

Het gebouw voldoet uiteraard aan de uitgebreide technische en bouwkundige eisen die door Kind en Gezin worden gesteld. Er werd extra gelet op de veiligheid van de kindjes en ergonomie voor het personeel. Zo zijn de in hoogte verstelbare verzorgingstafels een primeur in de sector. Om de energiekosten ook in de toekomst te beheersen zijn vloer, dak en muren extra geïsoleerd en wordt er verwarmd via vloerverwarming gekoppeld aan warmtepompen. Een gedeelte van de benodigde elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen. De luchtverversing wordt automatisch gestuurd en boven de elektrisch verstelbare verzorgingstafels is er extra afzuiging.

Wachten op de overheid Bouwen kost geld, veel geld. De overheid geeft en de overheid neemt oa in de vorm van BTW. De befaamde “vestzak” “broekzak” operatie, alhoewel hier de vest en broek niet van dezelfde overheid is. Het is verwonderlijk dat er een achterstand is van meer dan 10 jaar bij de scholenbouw terwijl er - ook bij subsidies voor schoolgebouwen - evenveel geld terugvloeit naar de overheid als er aan subsidie geven wordt. Het is des te pijnlijker dat onze vzw, die noodgedwongen moet bouwen zonder subsidie, aan diezelfde overheid ook nog eens 21% BTW moet betalen. Dit zou toch anders moeten kunnen.

Al nieuwe plannen De nieuwbouw van het kinderdagverblijf is ontworpen voor 56 kindjes, dit is 10 kindjes meer dan waar wij nu toelating voor hebben. Wij zouden graag bij een volgende uitbreidingsronde deze tien plaatsen invullen. Wij zijn er van overtuigd dat - in onze regio - de nood aan kinderopvang sterk zal groeien bij het aantrekken van de economie en wij willen daar op voorbereid zijn. Daarom ook heeft de vzw Spijker zich er principieel toe verbonden om op de kloostersite in het naburige Meer een derde kinderdagverblijf op te starten. Uiteraard is de toestemming van Kind en Gezin ook hierbij weer van cruciaal belang.

Dank aan het personeel Onze beide kinderdagverblijven zijn erkend door Kind en Gezin en realiseren hun opdracht binnen het geëigend reglementair kader en met oog voor permanente kwaliteitszorg.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 25

DHM_januari_333.indd 25

20-12-2012 10:28:47


hoogstraten

Aandenken aan 175 jaar Zusters Ursulinen in Hoogstraten Voor de opening van het nieuwe kinderdagverblijf, naast de voormalige rectorswoning van de school, op zaterdag 15 december 2012 bracht Paul Van Der Hallen, voorzitter van de vzw Spijker, hulde aan de zusters Ursulinen die in de 175 jaar dat ze in Hoogstraten verbleven de verschillende afdelingen van de overkoepelende vzw het Spijker gemaakt hebben tot wat ze nu zijn. Toen in oktober 2005 de geruchten van een vertrek van de zusters Ursulinen uit het klooster bewaarheid werden stelde zich direct de vraag: hoe moet het nu verder. Door het overlijden kort na mekaar van Zuster Veronique in 2000, zuster Augusta in 2002 en Zuster Elisabeth in 2003, verdwenen drie belangrijke bouwstenen van het moderne Spijker. Veel Zusters hadden reeds voor hen gedurende 175 jaar het beste van zichzelf gegeven voor de ontwikkeling van, vooral meisjes, in onze Kempen.

Graanschuur Alles is begonnen met de aankomst van de Zusters Ursulinen, een onderwijsorde uit Tildonk, in Hoogstraten in 1832. Zoals we ondertussen allemaal weten komt de naam Het Spijker van het Latijnse woord “spicarum” …graanschuur, later verbasterd tot “spicar”……spijker. Het zou ons te ver leiden om hier de volledige geschiedenis van Het Spijker te vertellen maar een aantal belangrijke data mogen toch wel even vermeld worden: zoals de oprichting van de “école du couture” in 1845, de oprichting van de lagere school in 1884 en de “huishoudklas” in 1892. In 1913 werd de komst van de 100ste leerling gevierd. Op 1 oktober 1918 startte de “Landelijke huishoudschool” met 16 leerlingen. Deze groeide vanaf 1952 uit tot een volledige afdeling voor technisch en beroepsonderwijs. In 1943, in volle oorlogstijd werd de “Moderne Humaniora” gesticht. Deze afdeling werd in 1959 uitgebreid met een hogere cyclus en met de 1ste Latijnse. Onder impuls van Zuster Augusta ging in september 1967 de “Hotelschool” van start. Zuster Veronique maakte de cirkel rond door in 1973 te starten met een kinderdagverblijf. En dan was er Zuster Elisabeth. Met haar sterke persoonlijkheid bouwde zij het Instituut uit tot een moderne school waar geest en hart gevormd worden. De Zusters waren niet alleen actief in Hoogstraten. Congo en India even buiten beschouwing gelaten, waren zij ook actief op gebied van het lager onderwijs in Minderhout, Meerle en Wortel. Het is wel verwonderlijk dat deze scholen nu niet tot de scholengroep van Het Spijker behoren.

Van zes tot 2200 leerlingen Het Spijker is geëvolueerd van een pensionaat met 6 leerlingen en drie zusters, tot een schoolcampus met meer dan 2200 jongeren en 400 personeelsleden. Meer dan 300 zusters hebben

hieraan meegewerkt. Duizenden kinderen hebben van deze Zusters een correcte levenshouding geleerd en de kennis opgedaan om vooruit te komen in het leven. De Zusters mogen daar ongelooflijk fier op zijn en wij moeten daar ongelooflijk dankbaar om zijn. Het is nu aan de leken om deze taak verder te zetten, zowaar een zware erfenis. Die leken hebben reeds sinds heel wat jaren bewezen dat wij die geestelijke erfenis aankunnen want Gust Laurijssen, Gust Luyten en Cor Van Boxel zaliger baanden, met overtuigend succes, de weg voor de huidige directies.

Materiële erfenis Wanneer men spreekt over een erfenis dan komen daar meestal ook materiële goederen bij te pas. Het is hier bij het vertrek van de Zusters niet anders. Het klooster, een aantal schoolgebouwen en alle gronden waren in het bezit van de vzw Ursulinen. Het was na verloop van tijd de uitdrukkelijke wens van de Zusters om deze eigendommen op een rechtvaardige en financieel haalbare wijze over te dragen aan de gebruikers. Vzw Spijker en vzw Internaat Spijker hebben, na wat inhoudelijke meningsverschillen, aan beide voorwaarden kunnen voldoen. Wij danken de Zusters voor het begrip dat zij opbrachten voor de financiële noden van de scholen, noden die gestaafd werden met een meerjarenplan waarvan de investeringen momenteel nagenoeg allemaal zijn uitgevoerd. Daar bovenop liggen nog een aantal belangrijke plannen op de tekentafel of zijn reeds in het beginstadium van uitvoering. In het Instituut wordt begin januari de aanbesteding gedaan voor het verbouwen en inrichten van een nieuw wetenschaplokaal. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het aanbestedingsdossier voor een nieuwbouw voor de afdeling Verzorging-Voeding en de bouwvergunning voor de aanleg van een volwaardig sportterrein heeft men deze week ontvangen. In de Basisschool wacht men op de goedkeuring van Agion om de speelplaats annex fietsenstalling te renoveren en wordt de verdere renovatie van het deel van de kloostergebouwen dat ons werd toegewezen even on hold gezet om andere dossiers te laten voorgaan.

Deze gedenkplaat vereeuwigt de aanwezigheid en de verdienste van 175 jaar Zusters Ursulinen in Hoogstraten weg vrij om de grote droom van Zuster Veronique, een nieuw kinderdagverblijf, te realiseren. Samen met de akte van vzw Internaat voor de aankoop van de kloostergebouwen werden de gronden rond het kloostergebouw ook reeds volgens plan in gemeenschappelijke eigendom van beide vzw’s gebracht. Voor de resterende eigendommen, zijnde gebouwen en gronden, zal straks een aankoop/verkoop belofte ondertekend worden die beide partijen bindt tot uiterlijk 2021 waarna een notariële akte van aankoop/verkoop deze belofte zal uitvoeren.

Aandenken Tenslotte wilden de vertegenwoordigers van de scholen en het internaat hun grote dankbaarheid en respect betonen voor hetgeen de Zusters betekend hebben voor de regio Hoogstraten en ver daar buiten ….tot in Engeland toe. Om deze dankbaarheid in een tastbare herinnering om te zetten liet men een gedenkplaat maken, die een plaats zal krijgen tegen de voorgevel van het kloostergebouw als blijvende herinnering aan 175-jaar aanwezigheid van de Zusters Ursulinen van Tildonk in Hoogstraten. (fh met dank aan Paul Van Der Hallen)

Vermits vzw Spijker nog altijd de hoop koestert om aanspraak te kunnen maken op aankoopsubsidie verloopt de overdracht van de eigendommen van de Zusters in twee fases. In de eerste fase werd de villa en naastliggende woning bij notariële akte overgedragen. Hierdoor kwam de

26 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 26

20-12-2012 10:28:47


. e

m

d

HOOGSTRATEN

DOCENTEN VAN HET IKO IN HET STEDELIJK MUSEUM “The foretelling of reflections in a guarenteed man ‘s heroic frame of mind”

Tom Woestenborghs

latente projectie//_ongenuanceerde verbeelding//

Sofie Nagels

Van 9 januari tot en met 24 maart 2013 stellen in het Stedelijk Museum Hoogstraten Sofie Nagels en Tom Woestenborghs tentoon. We stellen ze u even voor. Tom Woestenborghs In zijn werk neemt Tom Woestenborghs vaak autobiografische anekdotes gekoppeld aan zelfgemaakte foto’s of geregenereerd beeldmateriaal als vertrekpunt. Dit met een scherpe neus voor de curiositeiten en verrassingen die het leven rijk is. Deze scènes knipt hij als het ware uit de alledaagse werkelijkheid, om er nadien zelf mee aan de slag te gaan. Hij werkt met transparant materiaal dat het licht gradueel doorlaat. De gebruikte procedés zijn vaak ontleend aan de industrie van reclamepanelen. Wat zich vertaalt in ondermeer het gebruik van lichtbakken en aluminium platen als dragers. Over alledaagsheid gesproken... Maar de manier waarop onze blik door dit samenspel van licht, transparantie en beeld gevangen wordt, doet nog aan een ander, minder triviaal fenomeen denken: glasramen. In de twaalfde eeuw ontwierp abt Suger de Saint-Denis een bepaald soort theologie die bekend staat als ‘lichtmystiek’. Het glasraam deed er dienst als een soort scherm tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke licht, dat de goddelijke aanwezigheid in de gotische basiliek symboliseerde. Profane reclamepanelen en sacrale glasramen: twee associaties die haaks op elkaar lijken te staan. Dat is niet noodzakelijk zo. In het werk van Tom Woestenborghs wordt het

e -

n

alledaagse met een mystieke zweem omgeven. Voor de mysticus was het wereldse slechts een voorsmaakje van het bovenwereldse. In het werk van Woestenborghs wordt de alledaagsheid echter op zichzelf teruggeworpen, op haar eigen, zwijgzame kern – als een belofte die niet kan worden ingelost.

Sofie Nagels De levendige herinnering is een fascinerend gegeven. Het emotionele vermogen en de wetenschap dat het menselijk brein ons in staat stelt terug te gaan in de tijd. Het medium fotografie dupliceert de werkelijkheid op het moment zelf maar geeft de gelegenheid de grens af te tasten tussen wat werkelijk herinnerd wordt of wat een mens ervan maakt. Sofie Nagels maakt beelden waarbij zij vertrekt van plaatsen waar zij een treffende affiniteit mee heeft, locaties waar zij steeds weer toe wordt aangetrokken. De omgeving is in haar werk een belangrijke factor. De verbeelding die hierdoor ontstaat, is een wisselwerking tussen dit sterke gevoel van herkenning en zijnde de herinnering. Eerder de vorm, het beeld wordt belangrijk naarmate de herinterpretatie van gevoel en herinnering hieraan gekoppeld wordt. Inhoudelijk kan de vraag gesteld worden op welke manier een mens zich verhoudt ten opzichte van het verleden en in welke mate de omgeving hiervoor bepalend is.

Een werk van Tom Woestenborghs Het is dan ook zeker van belang hoe Nagels dit projecteert naar zichzelf, vertaalt in haar werk en waar hierdoor een fictieve nieuwe werkelijkheid ontstaat. Vertrekkende van een zuiver beeld in haar hoofd wat zij zorgvuldig na/opbouwt, genereert het verleden op die manier een nieuw verhaal dat vooral functioneert als een zoeker waarin de herinnering zich verbeeldt. Door de subjectieve interpretatie welke misschien mooier en fantastischer wordt, suggereert Nagels een tweede werkelijkheid voor zichzelf. Het is een gebied dat zij wil aftasten, ontstaan vanuit het gegeven over wat locaties voor generaties met zich meebrengen. De beelden in deze tentoonstelling (in progress) zijn geconstrueerd, geënsceneerd refererend naar de werkelijkheid. Herinnering, het zich kunnen herinneren, is een kunst.

e

n

n

Een werk van Sofie Nagels

Het Stedelijk Museum Hoogstraten van 9 januari tot en met 24 maart is geopend van woensdag tot en met zondag, telkens van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis. Meer info: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten, tel: 03 340 19 80, e-mail: museum@hoogstraten.be web: http://museum. hoogstraten.be (pvd/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 27

DHM_januari_333.indd 27

20-12-2012 10:28:48


HOOGSTRATEN

‘Soep op de stoep’ in Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Op vrijdag 14 december ging op de Vrijheid in Hoogstraten de actie ‘Soep op de Stoep’ door, een actie die de toenemende armoede in onze samenleving onder de aandacht brengt. De actie verliep bij barslecht weer, zeker in de namiddag. Een tiental vrijwilligers van Welzijnsschakel ‘t Ver-zet-je, ACW, CM, Welzijnszorg, de buurtcomité’s van Mouterij en Melkerij en andere vrijwilligers bedeelden meer dan 20 liter soep, informeerden tientallen passanten en zamelden 238 euro in die integraal wordt overgemaakt aan Welzijnszorg om armoedeprojecten in onze samenleving financieel te steunen. Deugddoende vaststellingen waar vele mensen in deze eindejaarsperiode zich aan kunnen optrekken. Dank voor de steun!!!!

De laatste tocht

Gezond ontbijten in de gemeenteschool

HOOGSTRATEN - In de Gravin Elisabethlaan knorden op 21 november heel wat maagjes. ’s Morgens niet ontbijten… dat kan toch niet! Gelukkig stond er een reuze gezond ontbijt klaar in de refter van de school. De mensen van het oudercomité en de leerkrachten waren weer vroeg in de weer geweest. Ze hadden wel steun gekregen van de kleuters. Zij maakten de heerlijke aardbeienconfituur. Met deze geweldige start van de dag konden alle kinderen er weer stevig tegenaan. (LL red)

Kerst op de Vrijheid

HOOGSTRATEN – De burgemeester is vanuit zijn functie ook hoofd van de brandweer. Op zaterdag 8 december was het hun teerfeest en stapte het gezelschap met fanfare voorop door het dorp. Voor burgemeester Arnold Van Aperen, die sinds 1989 als burgemeester mee opstapt, was het zijn laatste tocht in die functie. (fh)

28 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 28

20-12-2012 10:28:49


n

hoogstraten

’t Klikt met materiaal HOOGSTRATEN - In de gemeenteschool van Hoogstraten werken alle kinderen rond het jaarthema ’t Klikt. We willen de kinderen op een positieve manier stimuleren om zorg te dragen voor alles rondom hen. Het jaarthema steunt op vijf peilers : ’t Klikt met mezelf, met materiaal, met de ander, met de natuur en met de samenleving. De leerlingen van het 6de leerjaar namen de voorbije maand de spelotheek stevig onder handen. Ze poetsten het houten huisje en het speelgoed, sorteerden al het materiaal en voerden een nieuw uitleensysteem in. Door zelf de verbondenheid met het materiaal op te bouwen, voelen de jongens en meisjes zich hier verantwoordelijk voor. Alles loopt op wieltjes en de juffen en meesters zijn trots op de oudste kinderen van onze school. (LL red)

50 jarigen van Hoogstraten HOOGSTRATEN - Zaterdag 17 november 2012 verzamelden 50 - vijftigjarigen, geboortejaar 1962 te Hoogstraten, in zaal Pax . Net als hun 40 ste verjaardag vierden zij dit met muziek uit hun jeugdjaren, lekker eten en drinken en de gebruikelijke groepsfoto.

.

n

Op de foto van links naar rechts: onderste rij : Jan Adams, Hans Van Nyen, Ludo Van Bergen, Renny Van Bergen, Jef Lambregts, Jef Geysen, Koen Van Delm, Luc Sprangers, Patrick Swolfs, Fred Fockaert en Karel Hermans. Tweede rij : Dominique Van Huffel, Michel Oostvogels, Ed Leys, Guy Mertens, Lies Voet, Lief Pans, Eddy Joosen, Paul Van Huffel, Jan Joosen, Marc Geerts, Sonja Massez, Rudi Lanslots en Frank Weyler. Derde rij: May Vermeiren, Jaak Aerts, Rita Laurijssen, Mieke Michielsen, Marie-Jeanne Ameloot, Katelijne Faes, Jeannine Hendrikx, May Spannenburg, Leen Muesen, Hilde Brosens, Staf Hermans, Jan Haest, Wilfried Van Beylen en Jan Peeters. Bovenste rij: Ludo Lauryssen, Rudy Aerts, Brosens Marie-Therese, Els Van Den Heuvel, Janine Dictus, Karin Verhoeven, Linda Lodewijckx , Lea Joosen, Jan Jacobs, Gust Vinck, Cis Hermans en Ludo Knaepkens. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 29

DHM_januari_333.indd 29

20-12-2012 10:28:50


HOOGSTRATEN

Kinderen en klimaatsverandering HOOGSTRATEN - De aanleiding was het project van 11-11-11. Met het verhaal van de groene ijsbeer leerden de kinderen van de basisschool van het Klein Seminarie dat te veel luchtverontreiniging klimaatsveranderingen met zich meebrengt. Dat is niet goed voor plant en dier en dus later ook niet voor ons. De leerlingen maakten een tekening van hoe zij hun omgeving zien evolueren als de mensen van nu af aan op een verantwoorde manier met de wereld zouden omgaan. En ze mochten volop fantaseren. Zo kwam er uit de schoorsteen voortaan geen rook meer maar bloemen. De bomen gaven prachtige kleuren en auto’s reden op zonne-energie. Daarna moesten de klassen een gezamenlijke actie bedenken die zij zelf konden doen. Het derde leerjaar stak de handen uit de mouwen en ruimde het zwerfvuil rond en op de speelplaats op. Het vierde leerjaar hing spandoeken waarmee ze een oproep doen om CO2 te verminderen en ook te stoppen met het onverantwoord omhakken van bossen. (lr/red)

Winterconcert HOOGSTRATEN - Op 19 januari 2013 is het weer zover: de Koninklijke Fanfare Ste. Catharina uit Hoogstraten organiseert haar “winterconcert” in de feestzaal van het Klein Seminarie in Hoogstraten. Na het succes van “It’s all musical” zullen dirigente Inge Sprangers en haar muzikanten U opnieuw een zeer gevarieerd programma voorschotelen. Zij brengen ondermeer een gloednieuw uitgebracht solostuk voor cornet. Componist Sven Van Calster zou hoogstpersoonlijk naar zijn “Tequini” komen luisteren.

CINE HORIZON HOOGSTRATEN - Op woensdag 9 januari stelt Ciné Horizon de film A Separation van de Iranese regisseur Asghar Farhadi voor. Simin, een Iraanse vrouw wil scheiden van haar man Nader om in het buitenland een nieuw leven te beginnen. Haar man is het er echter niet mee eens: hij wil zijn demente vader niet aan zijn lot overlaten en wil zijn dochter niet zomaar meesturen met zijn vrouw. Als hij een arme vrouw inhuurt als verpleegster, belandt de familie door ongelukkige omstandigheden in een juridisch moeras, waarin het soms rechtvaardiger lijkt om te liegen en een slechte afloop hoe langer hoe

meer onvermijdelijk lijkt. Meeslepend, aangrijpend en uitstekend geacteerd familiedrama met een duivels uitgetekende plot. Tegelijkertijd schetst de film een complex beeld van de sociale, juridische en religieuze aspecten van de Iraanse maatschappij. De grootste troef van de film is zeker dat geen enkel personage zwart of wit afgeschilderd wordt. Ze zitten allemaal gevangen in een web van trots en ego, geld en eer. Tijdens het filmfestival van Berlijn 2011 werd de film terecht bekroond met de Gouden Beer en kregen alle acteurs en actrices een Zilveren Beer. Een menselijk verhaal met grote maatschappelijke relevantie en ongeëvenaarde emotionele diepgang. Simpelweg de beste film van het festival! Inleiding door Gert Hermans. (fh)

Hoogstraten – de 75-jarigen (1937-2012)

Ook bekendere nummers zullen de revue passeren: We are Golden, Adiemus en Wake me up before you go go, om er maar enkele te noemen. De avond start om 19.30 u met een optreden van JoCatHo, het jeugdorkest van de fanfare, onder de kundige leiding van Cindy Kranen. JoCatHo (Jongerenwerking Sint-Catharina Hoogstraten) bestaat niet enkel uit jongeren die hun opleiding bij de fanfare kregen, maar ook uit leerlingen van de academie der Noorderkempen. Praktisch: Datum: zaterdag 19 januari 2013 om 19.30 u. (deuren om 19 uur) Plaats: feestzaal Klein Seminarie, Vrijheid 234 in Hoogstraten Inkom: 7 euro ad kassa; 5 euro in vvk (bij Dienst Toerisme of via muzikanten of website www. catharina-hoogstraten.be, kinderen -12 jaar gratis. (fh)

Op de trappen van Hof ter Smisse (v.l.n.r. en van boven naar onder): B. Wouters, J. Stoops, J. Martens, K. Lanslots, H. Doms, F. Meyers – J. Aerts, M. Roos, J. Jeuris, M. Van den Kieboom, M. Mertens, P. Vinck, K. Janssens – J. Govaerts, P. Swaegers, M. Lambrechts, M. Gimberg, H. Brosens, M. de Corswarem, M. Van Bergen – R. Brosens, J. Vermeeren, C. Elst, L. en J. Borremans, M. Snijders, N. Van Broekhoven, M. Michielsen en G. Loos.

30 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 30

20-12-2012 10:28:50


hoogstraten

In memoriam

Voorstelling visietekst Bisdom Antwerpen

Frans Pinxteren Hoogstraten 1937 – 2012

-

d , e

n d n

.

)

n ,

Op 19 november 2012 overleed Frans Pinxteren in het woon- zorgcentrum hier in Hoogstraten. Frans Pinxteren werkte zijn carrière lang bij de belastingen, maar de iets oude lezers onder ons kennen Frans (Sus) Pinxteren als de zanger - gitarist van Los Camerados. Frans Pinxteren was erbij toen een twaalftal muzikanten van fanfare SintCatharina in de jaren ’50 een zijsprong maakten en Oberbayernmuziek begonnen te spelen. Gaandeweg werd de groep ook gevraagd om op een feest te spelen, wat Frans op het idee bracht om zijn gitaar mee te brengen. Een aantal koperblazers haakten af en het muzikale kind kreeg de naam Los Camerados. Aanvankelijk speelde men vooral op bonte avonden voor pinten en hard gekookte eieren, tot men in 1961 betaald werd om te spelen in de Roma, bij Maria van Kobkes. Dat was het begin van een jarenlange ononderbroken reeks optreden op bruiloften en partijen in de Kempen. De bezetting veranderde wel eens door de jaren heen, maar Frans Pinxteren bleef van de partij vanaf het eerste uur tot de groep er in 1985 mee stopte. Na 25 jaar en 30.000 uren op een podium was het goed geweest. In onze herinnering blijft Los Camerados een groep die in de regio zijn gelijke niet gekend heeft en zien we Frans Pinxteren als die fantastische gitarist, een echte rockster . Zo willen we het houden. (fh)

GROOT-HOOGSTRATEN - Op zaterdag 20 oktober 2012 lanceerde onze bisschop, Johan Bonny, een visietekst. Deze is het resultaat van de diocesane gespreksronde, die werd gehouden in het najaar van 2011. De media distilleerden hieruit slechts twee items: “De bisschop gaat parochies samenvoegen of afschaffen en zoekt tevens sponsoring.” Hierdoor werd echter afbreuk gedaan aan het geheel en de bedoeling van de tekst. Als titel koos de bisschop een sprekend beeld uit het evangelie volgens Johannes (21, 1-25): ‘Een houtskoolvuur, met vis erop en brood’. Kort na Pasen waren de apostelen aan het vissen op het meer van Tiberias. Aan de oever stond de Heer op hen te wachten en “toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een houtskoolvuur was

aangelegd, met vis erop en brood ernaast …” De tekst schetst een hoopvol beeld. Het is morgen, het ontbijt staat klaar en een nieuwe dagtaak wacht. In de visietekst ontwikkelt de bisschop een aantal gedachten over christen-zijn en Kerk zijn vandaag. Zo wil hij sturing geven aan de beleidsontwikkeling in het bisdom Antwerpen tijdens de komende jaren. In de federatie Hoogstraten-Rijkevorsel grijpt men de kans om de visietekst aan een breder publiek voor te stellen. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op MAANDAG 4 FEBRUARI 2013 om 20.00 u in de parochiezaal van Wortel, Poeleinde 2. (lvb/red)

Nieuwjaarsdrink bij de Laermolen HOOGSTRATEN – Traditiegetrouw nodigt vzw De Laermolen al haar sympathisanten uit om samen het glas te heffen op een voorspoedig nieuw jaar. Dit jaar zijn we met zijn allen welkom op zondag 13 januari 2013 tussen 14 en 18 uur. U kan de Laermolen in werking bezoeken en het is de laatste gelegenheid om de tentoonstelling l’ARTmolen te bezichtigen. Maar uiteraard komt u in de eerste plaats om elkaar het beste te wensen bij een tas soep, warme chocomelk of, als het iets meer mag zijn, een stevige jenever. De ‘mannen’ van de Laermolen bieden u gratis smoutbollen aan. Allen daarheen op zondag 13 januari. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 31

DHM_januari_333.indd 31

20-12-2012 10:28:51


HOOGSTRATEN

Nieuwjaarsconcert Euregio Jeugdorkest HOOGSTRATEN - Op 6 januari 2013 is het weer zover! Het Euregio Jeugdorkest komt weer naar Hoogstraten om een nieuwjaarsconcert te geven, ditmaal in de Rabboenizaal van het Instituut Spijker.

Begin januari 2012 was het orkest net terug van een zeer succesvolle concertreis naar China en gaf het een erg gesmaakt optreden voor een bomvolle Sint Katharina kerk. Door het erg grote succes van vorig jaar heeft de organisatie (vzw Euregio Jeugdorkest i.s.m. vzw LA:CH) beslist om hier een jaarlijks weerkerend gebeuren van te maken. Het Euregio Jeugdorkest (EJO) is de laatste jaren verder uitgegroeid tot een symfonisch orkest van 95 (!) getalenteerde jonge musici uit België en Nederland. Met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar haalt het orkest een uitzonderlijk hoog niveau en heeft het reeds verschillende prijzen op zijn naam staan. Ook heeft het orkest al verschillende cd’s opgenomen en speelt het, naast

concerten in België en Nederland, regelmatig in het buitenland. De tournee naar China was uiteraard een geweldig hoogtepunt, maar ook in 2013 staat een schitterende reis gepland naar Wenen waar het orkest onder meer zal spelen in de beroemde Gouden Zaal van het Musikverein. Het EJO staat reeds meer dan 10 jaar onder de leiding van dirigent Hans Casteleyn, geen onbekende in Hoogstraten. Ook dit jaar is het programma weer een mix van bekende klassieke muziek, gaande van de beroemde Walkürenritt (Wagner) over het prachtige Concierto de Aranjuez (Rodrigo) - in een originele versie voor harp en orkest - tot delen uit de beroemde Schilderijententoonstelling (Moessorgski/Ravel). Uiteraard zullen ook enkele ty-

pische nieuwjaarsklanken niet ontbreken op dit uitzonderlijke concert! Na het concert zal er ruime gelegenheid zijn om elkaar het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar tijdens een gezellige drink. Het jonge talent uit dit orkest staat weer garant voor een schitterende muzikale namiddag. Mis dit niet!(EJO) Nieuwjaarsconcert door het Euregio Jeugdorkest o.l.v. Hans Casteleyn, m.m.v. Erik Groenestein-Hendriks (harp)- 2013 om 15u30 - Rabboenizaal (Instituut Spijker) - Tickets en info: www.euregiojeugdorkest.com of Toerisme Hoogstraten VVK: € 12 (-16 jaar: € 8) / aan de kassa € 15 (€10) (fh)

Voorlezen, het leukste kwartiertje van de dag HOOGSTRATEN - Alle kinderen van de gemeenteschool genoten van de spannende, grappige, ontroerende of griezelige verhalen die de juffen en meesters voorlazen. Sommige voorleesmomenten werden ondersteund met kleurrijke prenten op de laptop of op het grote LCD-scherm. We hopen dat we ook ouders en grootouders warm maken om tijd te nemen voor dit belangrijke kwartiertje. Voorlezen stimuleert immers de taalontwikkeling, bevordert het leesplezier en zet lagere schoolkinderen aan om zelf te lezen. (LL/red)

32 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 32

20-12-2012 10:28:51


n

t

m e

s

hoogstraten

Wereldhit voor Jef en Toon Martens Scream & Shout van Will.i.am en Britney Spears in 31 landen op 1. We volgen de broers Jef en Toon Martens reeds enige tijd. In ons interview in maart 2011 trokken we grote ogen bij het palmares dat Jef reeds kon voorleggen onder verschillende namen: Basto, Felix Project, Lazy Jay… Zonder dat ze het zelf wisten, scoorde Lazy Jay eind vorig jaar zelfs een wereldhit toen vuilbekje Azealia Banks zomaar Float My Boat (wat we jammer genoeg in ons christelijk geïnspireerd blad niet kunnen vertalen) gebruikte voor haar nummer ‘212’. Gelukkig werd alles juridisch gladgestreken maar toen gebeurde er iets wonderbaarlijks… Jef en Toon lieten, in de slipstream van het plotse succes, een aantal onuitgebrachte nummers ‘op goed geluk’ verdelen in de Verenigde Staten. Een ervan kwam terecht bij de bekende producer Jean Baptiste, die het aan Will.i.am liet horen, de zanger van The Black Eyed Peas. Die belde Jef zelf meteen op, ook al was het hier 3 uur ‘s nachts. “Hello, it’s Will.i.am, I wanna use your beats.” Jef dacht eerst dat het een grap was.

k 0

Twee weken later al ging het richting Los Angeles om het nummer Scream & Shout in te blikken. “Er werd ons zelfs gevraagd of het oké was als Britney Spears zou meezingen. Dachten ze dat we zouden weigeren? Het resultaat is wel een popplaat, maar ze draagt duidelijk onze stempel.”, vertellen de broers in De Kruitfabriek. Ondertussen staat het nummer op 1 (iTunes-rating) in 31 landen waaronder Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Will.i.am en Britney Spears verkopen elk miljoenen platen. Aan zo’n samenwerking hangt dus ook een mooi zakcentje vast. “We hebben lang onderhandeld en die Amerikanen flink laten zweten.” vertelt Toon, die werkt als uitgever voor platenmaatschappij Spinnin’ Records. “Mijn broer en ik hebben beiden ervaring in de muziekwereld, dus we wilden ons niet laten rollen zoals twee kleine schooljongens.”

a

En als ze even vooruitblikken? “We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om samen te werken met Beyoncé. Dat lijkt ons een mooie volgende stap.” aldus onze euh… Hoogstraatse kempenzonen.(lvr)

, n e

r t f

De eerste SPIJKERbingo

UNIZO Kempen vraagt één minuut stilte REGIO – Unizo Kempen vraagt aan alle burgemeesters om op 1 januari om middernacht één minuut stilte te houden voor alle ondernemers van de gemeente. Dagelijks worden we overspoeld met negatieve berichten: een dalend consumentenvertrouwen, minder startende zelfstandigen, te weinig bedrijfsgronden in de Kempen, zware maatregelen van de federale overheid, steeds meer ondernemers die in de put zitten… Allemaal sombere economische uitzichten voor 2013. UNIZO-

Kempen benadrukt dat ondernemers in uw gemeente het verschil blijven maken voor iedere inwoner. Dáárom verdienen mensen die ondernemen respect, staat u daar op 1 januari graag één minuut bij stil. Een minuut om stil te staan bij de stuwende kracht en enorme energie die ondernemers dagelijks in uw gemeente pompen. Toon uw respect en sta hen bij in hun project, dat eigenlijk hetzelfde is als het uwe: een bruisende, stralende gemeente voor iedereen. “Wees de burgemeester van iedere inwoner, maar in de eerste plaats van iedere ondernemer”, aldus UNIZO. (fh)

HOOGSTRATEN - Op 11 januari 2013 is er in de Rabboenizaal van het Spijker een bingoavond ten voordele van basisschool Spijker. Vanaf 19 uur is iedereen welkom, kinderen – ouders – grootouders – familie – buren – vrienden. Er zijn prachtige prijzen te winnen voor groot en klein. Er is ook een kindertombola tijdens de pauze. Een enkelvoudige bingokaart kost 5 euro, een dubbele kaart kost 10 euro (incl. consumptie). Kaarten op voorhand bestellen. Inschrijven kan via: vandunmieke@hotmail.com

30.000.000 kg aardbeien plukken én verkopen

HOOGSTRATEN – Zo’n maand geleden, op woensdag 28 november, werd in de veiling van Hoogstraten de 30 miljoenste kilo aardbeien verkocht. Nooit eerder werden er zoveel aardbeien in één jaar gecommercialiseerd, laat de directie weten. Maar deze verhoogde aanvoer staat wel in contrast tot de eerder matige prijsvorming van het afgelopen jaar. Veiling Hoogstraten verkoopt de aardbeien van de eigen leden en deze van collega veiling CLTV uit Zundert. Deze laatste is goed voor nagenoeg één derde van het aangeleverde volume. De verraste teler die deze mijlpaal in de geschiedenis van de veiling leverde, was Jos Lanslots uit Merksplas. De aardbeien werden aangekocht door Clafru bvba, één van de belangrijkste aardbeikopers van de Hoogstraatse veiling. Deze recordaanvoer bevestigt nogmaals hoe belangrijk Hoogstraten is op de Europese aardbeienmarkt. (Koen Dockx/js)

Derde jeugdhappening HOOGSTRATEN - Gratis kennismaken met musicerende kinderen en jongeren. Dat kan! Op zondag 20 januari 2013 treden er in de feestzaal van het Klein Seminarie verschillende jeugdorkesten op. Vanaf 13 uur mag u gratis komen luisteren en vaststellen dat er veel muzikaal talent in onze regio is. U kan gezellig aan tafeltjes zitten en terwijl een drankje nuttigen. Een aanrader voor een muzikale familie-uitstap. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 33

DHM_januari_333.indd 33

20-12-2012 10:28:52


HOOGSTRATEN

Leraars Klein Seminarie spelen “De Jossen” HOOGSTRATEN - De Jossen. Val & revival der saamhorigheid. Dat is de volledige titel van het stuk dat Tom Lanoye ooit voor Olympique Dramatique schreef. Wie Tom Lanoye zegt, zegt taalpracht; wie Olympique Dramatique zegt: absurditeit. Net die taalprachtige absurditeit is wat enkele leerkrachten van het Klein Seminarie goesting gaf om daarmee eens aan de slag te gaan. Behalve de voorstellingen voor de hogere cyclus tijdens de schooluren, zijn er ook twee avondvoorstellingen voor publiek van buitenaf. De Jossen hebben hun eigen ideale maatschappij gecreëerd. Elke Jos staat garant voor het welzijn van alle andere Jossen. Vraag aan een Jos wat de weg is naar geluk en hij zal de gevleugelde woorden: ‘tucht, levensvreugd en tomeloos vertrouwen in elkaar’ uitspreken. Dàt zijn de drie pijlers van het Josdom. Dàt is wat hen samenhoudt. Als op een bepaald moment echter één van de Jossen schoorvoetend toegeeft dat hij heel dit ‘fake gedoe’ niet meer aankan en eruit wil stap-

pen, opent dit de vensters voor de andere Jossen. Alles wat ooit evident was, wordt plots in vraag gesteld...

Praktische gegevens: “De Jossen” op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari om 20.30 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie.

Tekst: Tom Lanoye, Regie: Ilse Oostvogels, Spel: Dieter De Keyser, Sabina De Pooter, Annemie Oostvogels, Cis Verboven, Greet Vermeiren, Mieke Vervloet, John Vervoort.

Tickets: 8 euro, Reserveren gewenst: op 03 340 40 40 tijdens de schooluren of via www.kleinseminarie.be (fh)

verBEELDig van Fotogenootschap fZES

Passie in zaal Cecilia HOOGSTRATEN - In december kende de tentoonstelling ‘PASSIE’ in Zaal CECILIA een groot succes. Drie creatieve vrouwen - Lilian Maes, Marleen Geuens en Inge De Swerdt - stelden hun werkjes tentoon. De opkomst was talrijk en we noteerden enkel maar positieve reacties. Nu al is zeker: volgend jaar zijn de drie creatieve vrouwen zeker weer van de partij. Mensen dit geïnteresseerd zijn of zelf eens iets tentoon willen stellen zijn altijd welkom. Meer info: www.zaalcecilia.be of mailen naar janvermeiren@telenet.be of gsm 0494/918763.

Foto Marieke Peereboom Het woord verBEELDig bestaat niet, het wringt en voelt ongemakkelijk. Tegelijk wordt het al snel geassocieerd met voorbeeldig of verbeelding. Het Belgisch-Nederlandse Fotogenootschap fZES zag in het woord verBEELDig genoeg aanknopingspunten om een jaar lang te werken rond dit thema. Elk lid gaf er invulling aan op zijn of haar eigen artistieke wijze. De leden van fZES zijn allemaal afgestudeerd in de richting Fotokunst aan de Academie voor Beeldende Kunsten IKO in Hoogstraten. Na het afronden van de vijf jaar durende opleiding bleef bij hen de behoefte aan feedback bestaan en zo ontstond het idee om een oneindig durend zesde jaar te creëren, fZES.

Tijdens de looptijd van verBEELDig maakte Fotogenootschap fZES ook gebruik van de mogelijkheid tot het inzetten van kwaliteitsbegeleiding vanuit het Centrum voor Beeldexpressie. Op die manier kregen de leden onder andere feedback van Karin Borghouts.

Het eindresultaat is een boek van 72 pagina’s dat vanaf nu rechtstreeks verkrijgbaar is bij de fabrikant van professionele fotoboeken Blurb. verBEELDig - Fotogenootschap fZES, 72 pagina’s 25 x 20 cm bekijken en bestellen via www.fZES. eu (fh)

34 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 34

20-12-2012 10:28:53


e -

wortel

De eerste sneeuw

WORTEL – Nog voor het echt winter werd, was de sneeuw al daar. Tot spijt van de kouwkleumers maar tot pret van de spelers. Zo’n speler is Dennis Verschueren die elk jaar een sneeuwmonument(je) maakt al naargelang de hoeveelheid sneeuw die op zijn uitgestrekt grasveld is gevallen. Dit jaar werd het een iglo die al joelend in bezit werd genomen door zijn kinderen Mey, Tiz en Feia. (jof)

VOLTOOID VERLEDEN TIJD

r n

.

WORTEL – Alleen de Molendreef, van het Casino in de kolonie naar de Grote Plaats, wijst nog naar de plaats waar ooit in Wortel een houten en later een stenen windmolen stond. Aanvankelijk, vanaf 1824, stond er een houten gesloten standaardmolen (zie foto links). Koning Willem der Nederlanden gaf bij koninklijk besluit op 2 november 1824 aan Alexander Joseph de la Roche de Marchiennes, die in Harveng in de provincie Henegouwen woonde, de toelating om de windmolen naar Wortel over te plaatsen. Als compensatie voor de kosten om de molen naar Wortel over te brengen, moest de familie

de la Roche de Marchiennes twee jaar lang geen grondbelasting betalen. In 1841 verkocht de familie de la Roche de Marchiennes de molen aan jeneverstoker Jan Petrus Schellekens-Bolckmans. In 1877 ging de molen over in handen van Franciscus SchellekensSmets en in 1900 aan Schellekens-Servaes. In 1905 brandde de molen af en bouwde de familie Schellekens-Servaes een stenen windmolen. Om de nieuwe molen te bouwen gebruikte ze onderdelen van een achtkante houten bovenkruier die ze voor 1.000 gulden kochten te Rijpwetering, in de gemeente Alkemade in Zuid-Holland. Het maalmechanisme werd in de nieuwe molen ge-

plaatst en de balken van de bovenkruier werden in de vloerdelen van de molen verwerkt. In 1943 kwam de molen door erfenis in handen van de familie Schellekens-Coppens. In 1960 werden de kap en de wieken van de molen verwijderd en de doorgaande ijzeren as van vier ton werd in 1971 gebruikt bij het herstellen van een stellingmolen te Hulste in de provincie WestVlaanderen. In de molenromp werd toen een elektrische maalderij ondergebracht. Langzaamaan verloor de molen zijn economische functie, tot een drietal jaar geleden ook de molenromp gesloopt werd. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 35

DHM_januari_333.indd 35

20-12-2012 10:28:54


WORTEL

Slinger bedankt helpers met een receptie

Jong en oud-leiding broederlijk naast elkaar op de receptie van de Slinger. (ma) WORTEL – Enkele jaren heeft het geduurd. En het resultaat mag gezien worden. De Slinger is “klaar” met verbouwen. Met een reünie en receptie voor de helpers heeft de jeugdvereniging voor personen met een beperking haar helpers en oud leiders bedankt voor hun hulp bij het restaureren van hun lokaal. Volgens Marleen Bastiaansen, mede oprichtster en leiding vanaf het eerst uur: “Veel mensen hebben geholpen. We zijn begonnen met een nieuw dak en geëindigd

met klinkers om de toegang rolstoelvriendelijk te maken. De lijst met helpers is lang en we zijn hen enorm dankbaar. Volgens Wendy Joosen van de jonge leiding: “we hebben nu een lokaal dat mag gezien worden in de mooie oude landloperkolonie. En we hopen dat onze leden, hier veel plezier zullen beleven. Natuurlijk zullen we altijd hulp kunnen gebruiken maar een lokaal is toch het allerbelangrijkste”. (ma)

Tevreden terugblik

WORTEL – Op 10 november ontving de SintJorisgilde de Vorst van Salm-Salm, een rechtstreekse afstammeling van de Hertogen van Salm-Salm en de Graven de Lalaing, vroegere bewoners van het kasteel te Hoogstraten en beschermheren van de gilde. De Vorst ontving de titel van erehoofdman en kreeg als aandenken een kruisboog als geschenk. Het was niet alleen voor de gilde een unieke dag, zoals blijkt uit een schrijven dat de gilde mocht ontvangen: Anholt, 17.11.2012 Lieve mijnheer Druyts Wij zijn allen nog erg onder de indruk van de buitengewone ontvangst, die wij in Hoogstraten mochten beleven. Wat een eer om door zulk een belangrijke historische gilde uitgenodigd en geëerd te worden. Deze persoonlijke, maatschappelijke en natuurlijk historische contacten moeten wij uitdiepen. Het begin werd door u gemaakt. Ik zorg voor de rest. Uw kruisboog hangt in het museum, waarschijnlijk definitief in ‘De Dikke Toren’, samen met de sjerp en een kopie van uw oorkonde. Daar kunnen ze elk jaar door 40 000.mensen bewonderd worden. Zo veel gastvrijheid en persoonlijke genegenheid is mij zelden betoond. De organisatie, het engagement en de inzet voor dit evenement kunnen niet overtroffen worden. Nogmaals zeer hartelijke dank daarvoor, ook vanwege mijn echtgenote. Met grote dankbaarheid verblijf ik uw (Carl) Philipp, Vorst van Salm-Salm

36 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 36

20-12-2012 10:28:55


n e -

WORTEL

Een Bimbam met veel Rimram WORTEL - Het Wortels toneelgezelschap “Willen is Kunnen” is aan het repeteren geslagen nu de winteravonden koud en donker zijn geworden. Dit jaar brengen zij voor u het stuk “Een Bimbam met veel Rimram” van Fred Bosch. Of het er iets mee te maken heeft weten we niet, maar het stuk speelt zich af in een café... Is het daarom dat je alle voorstellingen dit jaar als café-voorstelling kunt gaan bekijken? Schol ;-) De voorstellingen worden gespeeld op vrijdag 25, zaterdag 26, woensdag 30 januari, vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2013 in de parochiezaal Trefpunt te Wortel en beginnen steeds om 20 uur stipt. (deuren 19u30).

Inhoud Schepen Hoppenbrouwer heeft zijn twee medetrawanten in zijn eetcafé verzameld. Hij heeft voor hen een voorstel waarbij elk een grote som geld beschikbaar dient te stellen, maar wat ze geen windeieren zal leggen. Nog tijdens de bespreking echter komt de pastoor binnenvallen met de melding dat de klok uit de kerktoren naar beneden is gestort. De klok heeft een onherstelbare schade opgelopen en de pastoor rekent

Op de foto v.l.n.r.: onder Benny Goetschalckx, Patirck Verheyden, Hild Jansen, Ilse Voet, achteraan Nadine De Bie, Chris Elst, Francine Strijbos, Rik Braspenning, Wim Strijbos (Emilie Wils ontbreekt) uiteraard op een flinke gift van de drie begoede burgers voor een nieuwe klok. Maar dan blijken onze drie vrienden plotseling te behoren tot de allerarmsten en de pastoor vangt bot. Hulpkelner Fik, volleerd elektricien, blijkt vindingrijk. Hij monteert in een oude eik vlakbij de kerk een geluidsinstallatie die hij met zijn zender onzicht-

baar kan bedienen. Hij schakelt daarnaast een waarzegster in, die de betrokken dorpslieden wijsmaakt dat Onze Lieve Heer Himself een onzichtbare klok zal luiden...tenminste telkens er nog gevloekt, gelogen of bedrogen wordt. Vanaf dat moment wordt het een Bimbam met veel Rimram. (BG/red)

n . , t

e n

e k t . t r -

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

d

r . k

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 37

DHM_januari_333.indd 37

20-12-2012 10:28:56


WORTEL

De Sint heeft pech WORTEL - Er gaat geen jaar voorbij of de Sint komt in de problemen. Is het niet met zijn paard of zijn Pieten, dan heeft hij zelf wel iets voor. Zou hij dan toch wat oud worden? In De Wijsneus in Wortel kwamen wel de Pieten aan maar was de Sint kwijt. Na lang zoeken vonden de kinderen hem op het dak. Probleem: Sint had zijn voet pijn gedaan en kon er niet meer af! Gelukkig bracht de Hoogstraatse brandweer redding: zij haalden de Sint vakkundig naar beneden. Enkele kinderen verzorgden zijn zere voet en zo kon de heilige man toch nog speelgoed en snoep uitdelen. Ja, dat zou wel een ramp zijn als hij onze kinderen dit jaar had moeten overslaan! (fvb/red)

Kersttocht langs Wortelse grenzen WORTEL - Begeleide avondwandeling op donderdag 27 december 2012. Samenkomst om 17.45 uur aan de kerststal aan de kerk Wortel Een tocht van ongeveer 8 km naar Castel en verder naar de Kolonie en cafĂŠ de Nieuwen Buiten.

M

Dagtochten, individueel of in groep: van 15 december tot 6 januari langs bewegwijzerde routes Routebeschrijving bij de stedelijke dienst voor toerisme en de kerststallen. Een organisatie van het Parochieteam Wortel en plaatselijke medewerkers met steun van de sportdienst van de stad Hoogstraten, Bloso-verzekering en Centea.

38 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 38

20-12-2012 10:28:56


WORTEL

WTC De Zwaantjes

n

n

n

Marc Janssens

Luc Verheyen

Staf Van De Poel

MEER - Op vrijdag 9 november werd het fietsseizoen 2012 van Wtc De Zwaantjes uit Wortel naar jaarlijkse traditie afgesloten met een teerfeest. Met 83 fietsers werd dit gevierd in de parochiezaal. Hier werden de laureaten van dit jaar in de bloemetjes gezet. Voor wat betreft de rittenkampioen is dit een herhaling van de vorige jaren. Marc Janssens uit Wortel heeft opnieuw al de zondagsritten van het seizoen, 35 in het totaal gereden. Hij doet dit niet enkel op zondag, maar rijdt deze toer ook al op zaterdag om te zien of er geen omleidingen of obstakels zijn. Zo zorgt hij een seizoen lang voor de veiligheid van de B-groep met ook telkens een andere toer. Het Goudenwiel werd ook naar goede gewoonte toegekend aan een verdienstelijk lid . Luc Verheyen, uit Hoogstraten maar al jaren lid van De Zwaantjes is steeds paraat, zowel als er gefietst, gefeest of gewerkt moet worden. Hij is één van de steunpilaren voor de jaarlijkse veldtoertocht en werd hiervoor door de club dan ook gehuldigd. Na deze huldigingen was het tijd om lekker te eten, wat te drinken en om de beentjes nog eens los te gooien. En dat fietsen gezond is bewijst ons oudste lid Staf Van De Poel die op zijn 81 nog elke zondag paraat is en ook met volle teugen van ons teerfeest geniet. (fh)

KWB-Wortel - IEDER KIND EEN SINT WORTEL - Sommige kinderen hebben kasten vol met mooi speelgoed en niemand speelt er mee. Bij andere kinderen kan de Sint heel wat minder afgeven. Daarom steunde KWB-Wortel de nationale actie IEDER KIND EEN SINT waarbij kinderen en hun ouders aangespoord werden om wat van dat speelgoed te herverdelen. Zo kan elke kind een beetje ‘sint’ spelen voor een ander en krijgen ook kinderen die het met heel wat minder moeten doen, toch een leuk sinterklaascadeau. Op verschillende adressen kon speelgoed afgegeven worden. Er was een inzamelmoment in De Wijsneus. En ook in de kelder van het oude OCMW-gebouw mochten we heel wat bruikbaar speelgoed ophalen. Maar hoe krijg je dat op de juiste plaats? We gingen te rade bij de mensen van welzijnsschakel ‘t Ver-zet-je die beter bekend zijn met de situatie in Hoogstraten. En samen trokken we naar De Toevlucht, de vrijwilligerswerking van de evangelische kerk in Hoogstraten. Deze laatste zorgt in overleg met het OCMW voor de maandelijkse voedselbedeling in de Karel Boomstraat. Bij de bedeling in oktober konden de mensen hun kinderen inschrijven, zo hadden we enig zicht op

wat ons te wachten stond. Met enkele vrijwilligers van KWB en ‘t Ver-zet-je maakten we zo 52 pakketten klaar, op leeftijd en soms ook nog verschillend voor jongens en meisjes. Vooral voor de 10 tot 12 jarigen viel dat niet mee, daar hadden we niet veel voor. Op zaterdag 17 november werd bij de voedselbedeling van De Toevlucht ook het speelgoed verdeeld. Daar zagen we alleen maar blije gezichten. Van ouders (en enkele grootouders) die nu ook eens konden ‘uitpakken’ en enkele kinderen waren er ook bij, natuurlijk waren die blij. En tegelijk kwam er ook weeral vers speelgoed binnen. En ook de vraag of we niet iets konden bezorgen aan de kinderen in het asielcentrum in Weelde-Statie (vroeger huis Ivo Cornelis). Daar hebben we dan begin december voor 10 kinderen ook nog wat speelgoed afgegeven.. Wat nu? We krijgen nog regelmatig speelgoed aangeboden, dus we gaan er mee door. We hebben boven Den Bayerd een opslagkamer gevonden. Dus als iemand nog iets kwijt wil: bel 03 314 38 16 (Huibrecht Provoost) of stuur een mailtje aan info@kwbwortel.be.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 39

DHM_januari_333.indd 39

20-12-2012 10:28:57


MEERLE

Sint daalt neer in Meerle

Shilshoel danst voluit

MEERLE – Het nieuwe jaar is pas begonnen en de volksdansgroep uit Meerle Shilshoel richt weer een geweldige volksdansinstuif in! Jaarlijks komen volksdansliefhebbers naar ons dorpje afgezakt om te komen kijken en om mee te dansen met volksdansen uit verschillende landen: vooral dansen uit de Balkan en Israël zijn onze favorieten, maar ook” bal in de straat” en” wuivende palmen” zijn van de partij. Tussen door worden er ook verzoekjes gedraaid dus….als je graag danst en nog oude herinneringen wil ophalen: be there! Natuurlijk mag een optreden van eigen leden niet ontbreken: dansleider Gust zorgt telkens weer voor een mooie choreografie. Ze krijgen telkens vele positieve reacties. Dus als je nog nooit geweest bent: het kan altijd de eerste keer zijn. MEERLE – Op zondagmiddag 2 december daalde de Sint letterlijk en figuurlijk neer in Meerle. Op gezamenlijk initiatief van vele Meerlese verenigingen, werd hij door de vele Meerlese kinderen en de fanfare opgehaald in de Kerkstraat. Daar was hij hoog boven de mensen aangekomen om zo een goed overzicht te krijgen over alle brave kinderen. Aan de parochiezaal werd hij op de begane grond gebracht om met de kinderen zijn komende verjaardag te vieren. En aan alle kinderen lekkers uit te delen. (jaf)

Deze instuif heeft plaats op zaterdag 26 januari in de parochiezaal van Meerle. De deuren zijn open vanaf 19.30u en de eerste volksdans start om 20.00u. Om 01.00u wordt de laatste dans gedraaid en gedanst . Voor de inkomprijs kan je niet thuisblijven: voor kaarten in voorverkoop en tevens steunkaart betaal je 3 €. De dag zelf betaal je 5 €. Alle volksdansliefhebbers en mensen die van deze muziek houden: allen welkom! (tj)

Den Dorpel for Life MEERLE – Geen glazen huis dit keer van Studio Brussel, wel nog een van ons jeugdhuis Den Dorpel. Naar beproefd recept werd het plaatjes draaien, wafels en drankjes serveren en een leuke veiling van allerlei giften van middenstanders en andere milde schenkers. Die werden naar goede gewoonte onder leiding van de kundige en grappige veilingmeester Kris Hendrickx aan de man gebracht. Met dit evenement bracht Den Dorpel een totaal bedrag van 900 euro bijeen ten bate van Auxilia vzw! Een mooie prestatie van ons jonge jeugdhuis. (jaf)

Veilingmeester Kris Hendrickx in volle actie (foto: rva) 40 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 40

20-12-2012 10:28:58


n -

MEERLE

ONVOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD MEERLE - Op 30 november 2012 werd “de Vondelstede”, een van de meest merkwaardige monumenten van Hoogstaten, met een al even merkwaardige ontstaansgeschiedenis, verkocht aan Michiel Jansen en zijn vrouw Ine Sprangers uit Balen bij Mol, waar ze een bedrijf in weidepoorten uitbaten. De Vondelstede was, samen met het Hof van Percy, eigendom van de Mastboom-Brosens Stichting, maar het geheel maakte aanvankelijk deel uit van een grootschalig ontginningsproject van Edouard Jacquemyns. Laat ons beginnen bij het begin. Op 24 juli 1994 verliet de adellijke familie Salm-Salm Hoogstraten uit angst voor de gevolgen van de Franse Revolutie. En inderdaad, in 1976 werd het kasteel en alle eigendommen van de Hertog door de Fransen in beslag genomen. Na de Franse Tijd kreeg de familie al haar eigendommen terug, op uitzondering van het kasteel dat ondertussen door Napoleon ingericht was als bedelaarsgesticht. De familie Salm-Salm verbleef inmiddels in het Duitse Anholt en verkocht hier al zijn eigendommen, waaronder vier molens, 46 hertogelijke hoeven en huizen en veel landerijen zoals o.a. De Hees.

Al die eigendommen werden in 1844 opgekocht aan industriëlen, vooral uit Antwerpen en Gent, die het zagen als een investering, er een buitenhuis bouwen en probeerden om als grootgrondbezitter een zetel in de Senaat te bemachtigen, want zo ging dat in die dagen. Naast o.a. Max Van den Bergh (Maxburg) en zoveel anderen kochten ook Jan Voortman en zijn ingenieur Edouard Jacquemyns hier samen 2.000 ha grond. In 1854 verdelen ze hun eigendommen omdat de visie op het beheer danig verschilt. Jacquemyns behoud 1.300 ha, begint naar het voorbeeld van de kolonies de gronden te ontginnen en bouwt er enkele modelboerderijen, zoals de Vondelstede en de Broederstede, een 45-tal arbeiderswoningen voor zijn personeel een “Briqueterie et tuilerie”. Het gaat hem duidelijk voor de wind tot zijn dood in 1874. Dan wordt de zaak overgenomen door zijn dochter Emilie, gehuwd met een zekere Rolin, die het toen nog tot minister bracht. Ook zij stellen het goed, tot ze zich garant stellen voor een familielid van Rolin-Jacquemyns, die in 1991 in faling gaat na onverantwoorde investeringen in een te grootschalig transportproject.

De eigendommen van Jacquemyns worden publiek verkocht door o.a. zijn rentmeester Desmedt, door Stas de Richelle en door brouwer Brosens. Die laatste wordt eigenaar van de Vondelstede en het daarnaast gelegen Hof van Percy, eigendom die door erfenis langs moeder kant in handen komen van de schatrijke Henry Mastboom. De man bezit naast een enorm kapitaal een groot aantal eigendommen, hoofdzakelijk in Nederland. Bij zijn overlijden kunnen zijn erfgenamen alleen maar vaststellen dat Henri alles wat hij bezit ondergebracht heeft in de zogenaamde “Mastboom-Brosens Stichting”, die de opdracht heeft om zijn patrimonium te beheren. Het Hof van Percy is een drietal jaar geleden verkocht aan Christianen – Rombouts (Tinne, toekomstig burgemeester /n.v.d.r.). De Vondelstede is nu ook verkocht. De “Mastboom Stichting” is nog eigenaar van de zogenaamde “Acaciadreef”, een ‘trage publieke weg” die over het domein loopt en de ijskelder, gelegen tussen beide eigendommen. Hiervoor moet nog een oplossing gezocht worden (fh)

m

s

-

-

s

s

-

Love 2 heal

e

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 41

DHM_januari_333.indd 41

20-12-2012 10:29:15


meerLE

50-jarigen van Meerle houden klasreünie MEERLE – op zaterdag 8 december verzamelden de 50-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef in de Meerlese parochiezaal. Het organisatiecomité (Cel Geenen, Chris Boudewijns, Mark Van Boxel, Krisje Jansen, Ed Vermeiren, Hilly Jochems) kreeg veel reacties. Er kwamen 24 Sarahs en Abrahams met hun partners meevieren. Het was een gezellige avond met lekker eten en drinken. Tot in de vroege uurtjes werden herinneringen opgehaald. (jaf)

Tegen de muur (vlnr): Jan Van Alphen, Johan Michielsen, Ed Van Den Ouweland, Ad Jacobs, Jef Verhoeven, Mark Van Boxel, Jos Boudewijns, Jan Pauwels, Jan Leemans, Ed Vermeiren, Willy Van Den Broeck. Rechtstaand voor de achterste rij : Herman Van Bavel; Henny Van Oers, Paul Van Den Heuvel, Cel Geenen, Ruud Jochems. Vrouwen rechtstaand: Krisje Jansen, Chris Boudewijns, Chris Verheyen, Lisette Pauwels, Roos Boudewijns, Emma Schrauwen. Vrouwen gehurkt: Hilly Jochems, Ria Van Bavel, Marleen Verschueren, Anja Bastiaansen, Helma Vermeeren, Lisette Brosens, Karin Hendrickx, May Oomen.

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

42 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 42

25-01-2011 21:21:03

20-12-2012 10:29:17


s

meerle

Smokkelroute feestelijk ingewandeld MEERLE/GALDER – Staatsbosbeheer WestBrabant, Natuurmonumenten en hun Belgische collega’s van het Agentschap voor Natuur en Bos hebben het afgelopen jaar de wandelroutes rondom de Strijbeekse heide uitgebreid en een grensoverschrijdende wandelroute gerealiseerd. Op een zestal punten staan informatiepanelen met uitgebreide uitleg over die specifieke locatie. Oude ansichten brengen je terug in de tijd. De nieuwe route van 8 km verbindt de bestaande wandelroutes van de Elsakker, de Chaamse Beek en de Strijbeekse Heide.

Lekkerbekkentocht

Op zondagmiddag 25 november waren heel wat wandelaars naar de Pannenkoekenboerderij aan de Gouberg afgezakt om gezamenlijk de Smokkelroute te openen. Na ontvangst met koffie, thee, warme chocomelk en een lekkere ‘smokkelkoek’, werd de routepancarte plechtig onthuld door burgemeester Harrie Nuijten Van Alphen-Chaam en schepenen Tinne Rombouts en Jos Martens van Hoogstraten. Daarna trok heel het gezelschap het bos in om de werkelijk prachtige route te ontdekken. Een aanrader voor een vrije namiddag. (jaf)

MEERLE- Op vrijdag 1 februari 2013 organiseert de KWB een wandel-, eet- en doetocht door Meerle met onderweg hartige hapjes. De totale afstand bedraagt ongeveer vijf km en is zeer kindvriendelijk. Vertrekken kan tussen 19 en 29 uur aan de parochiezaal ‘Ons Thuis’. Deelname kost vijf euro per persoon voor KWBleden en huisgenoten, zeven euro voor niet-leden. Gelieve een fluovestje en een zaklamp meebrengen. Inschrijven kan bij tot 22 januari bij Fons Pauwels, Ulicotenseweg 26 (03/315 90 54) of bij Ed Hendrickx , Burg. Glennisonstraat 21 (03/315 00 06). Betalen bij inschrijving graag. (fh).

Volleyballen met KWB-Meerle MEERLE – Nog op zoek naar een sportieve bezigheid om het stijf worden der knoken tegen te gaan? KWB Meerle heeft al meer dan vijftien jaar een recreatieve volleybalclub, waar zowel vrouwen als mannen welkom zijn. Elke donderdagavond vanaf 20.30 uur wordt eerst een halfuurtje opgewarmd en daarna worden enkele sets gespeeld met gemengde ploegen. Wie zin heeft om mee te spelen, is elke donderdag welkom in de turnzaal naast de lagere school. Ervaring met volleybal spelen is niet echt vereist en ook de leeftijd speelt geen rol. Het ledenbestand bestaat uit twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers. Voor meer informatie kan je terecht bij Karel Pauwels, Mgr. Jansenstraat 20, - 03/315.01.16 (rva)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 43

DHM_januari_333.indd 43

20-12-2012 10:29:18


meer

De lichting van de Meerpaal geboren in 1992 MEER – In onze regio verschijnen telkens foto’s van bijeenkomsten en/ of reünies van de 30-, de 40-, de 50- jarigen en ga zo maar door. We wilden iets uniek doen. Op zaterdag 1 december zijn de oud- leerlingen van de lichting 1992 van de Meerpaal bijeengekomen. Deze bijeenkomst vond plaats in de parochiezaal van Meer. Bij zo een reünie komt heel wat kijken. Vooraleer we van start zijn gegaan, hebben we eens gepolst of er wel voldoende interesse was. Dit bleek uit de vele leuke, positieve reacties zowel mondeling als op het populaire sociaal netwerk namelijk ‘facebook’.

Omdat velen nog studeren en/ of op kot zitten is het project een beetje op de achtergrond geraakt. Op Meer Kermis is het onderwerp nog eens naar boven gekomen. Het moest en zou doorgaan. Eén december stond bij velen al lang in zijn/ haar agenda. Kortom, we hadden nog een kleine twee maanden de tijd om alles op poten te zetten. We schoten in actie en op korte tijd werd er veel gerealiseerd. De inschrijvingen bleven binnenlopen ondanks dat het voor sommigen toch een kleine drempel was om de stap te zetten. Alles viel binnen zijn plooien en het feest kon beginnen. Iedereen werd verwelkomd met een aperitief. De jongeren keuvelden een beetje bij aan

de gezellige hangtafeltjes. Hapjes waren er in overvloed. Hoe later de avond vorderde hoe meer sfeer er in kwam. Iedereen genoot ook van de vele foto’s van vroeger. Er was een mooie presentatie voorzien met foto’s zoals van de kleuterschool, lagere school, chiro, uitgaan en dergelijke zaken. Aan de hand van die foto’s kwamen er vele verhalen en grappige anekdotes naar boven. Er werden zowel koude als warme hapjes voorzien op verschillende tijdstippen. Na enkele wijntjes of pintjes deed iedereen enthousiast de ‘polonaise achteruit’. De jongeren beleefden plezier. We blikken terug op een zeer mooi, geslaagd initiatief. (Sam Leemans/red)

Op de foto boven: Wouter Sterkens, Sandra van der Hoofden, Lena van Beijsterveldt, Ward Verschueren, Bas van Gompel, Rob van der Velden, Dimitri Koyen,Jeroen Willebrords, Pieter Van Aperen, Christoph Van Hees, Kevin Van Spaandonk en Jef Goetschalckx Midden: Harm De Gruyter, Hanne Dockx, Renée Faes, Sam Leemans, Nele Bastyns, Sam Gillis, Robin Deckers, Jonas Dieu, Alex Verschueren, Bram Tilburgs, Tom Lauryssen, Gert – Jan Jansen, Kennard Vermeiren, Evelien Van Riel en Tinne Herrijgers Onder: Cis van der Linden, Lieke Lochten, Sanne Brosens, Maarten Tilburgs, Tinne Adams, Glenn Christiaensen, Anouk Aerts, Brenda Tielemans, Scott Embrechts, Sven Voet, Sanne Voeten en Jelle Vervoort

fiETs/wAnDElCAfé - TErrAs - fEEsTEn En pArTijEn

Nieuw bij De Castelhoeve:

Feesten & Partijen op basis van zelfverzorging Vanaf 50 personen - Zaalhuur € 250,00 (van 18.00 uur tot 2 uur, andere tijden zijn bespreekbaar) Inclusief het gebruik van onze geluidsinstallatie met meer dan 15.000 nummers, ook de allernieuwste

25% korting op de prijs van de drankjes Uiteraard kunt u ook nog bij De Castelhoeve terecht voor een volledig verzorgd feest! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ans Manders De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre T.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

44 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 44

20-12-2012 10:29:19


n

e

meer

Een halve eeuw jong Op zaterdag 27 oktober kwamen 23 meisjes en 21 jongens van het geboortejaar 1962 uit Meer samen om tijdens een walking dinner bij te praten over de voorbije 10 jaar. Met een beetje vertraging willen zij bij deze laten weten dat ze, ondanks dat ze al een halve eeuw oud zijn en er hier en daar al eens een kwaaltje opduikt nog niet versleten zijn. Dat ze er bovendien allemaal nog keigoed uitzien bewijst deze foto.

-

n s

. d

r

a

Jan Van Gils, Renild Tilburgs, Marian De Gruyter, Martine Mertens, Fons Van Bavel, An Sterkens, Elly Rombouts, Hild Lochten, Lind Van Dun, Chris Cools, Lind Hessels, Anny Lauryssen Leen Roelen, Anit Laurijssen, Linda Quirynen, May Snoeys, Ria Van Den Ouweland, Greet Goetschalckx, René Van Bladel, Jack Vinckx, Pat Koyen, Lin Aertsen, Simonne Van Aperen, Jos Lambregts Roosje Verheyen, Marc Van Wesenbeeck, Noella Snoeys, Ria Vinkx, Ludo Bevers, Herman Stes, Eddy Verschueren, Norbert Vinckx Herman Martens, Jos Martens, Rie Leemans, Fons Lauryssen, Jan Leenaerts, Marc Aerts, Eric Lambregts, Paul Rombouts, Çois Christiaensen Rie Tilburgs, Toon Herrijgers, Conny Eelen

De laatste molen is klaar MEER – De laatste molen staat overeind. Met een voldaan gevoel kan de torenhoge kraan die het nieuwe windmolenpark “Aspiravi” gebouwd heeft huiswaarts keren. Het is nu tijd voor de wind om haar werk te doen. Stroom voor 13000 gezinnen. (ma)

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 45

DHM_januari_333.indd 45

20-12-2012 10:29:20


meer

Eindelijk een viergeslacht

Protest tegen meer mest MEER - Het mestverwerkingsbedrijf Biofarm aan de Gestelsestraat in Meer heeft een aanvraag ingediend om de capaciteit uit te breiden van 16.000 kubieke meter naar 36.000 kubieke meter. Omwonenden hebben tijdens het openbaar onderzoek, dat eind vorige week afliep, bezwaarschriften ingediend. Ze vrezen dat er meer transporten naar het bedrijf zullen komen, terwijl de wegen rond Biofarm daar niet op voorzien zijn. Volgens een snelle berekening zou de gevraagde uitbreiding betekenen dat er per dag een vijftiental transporten nodig is. Ook de geurhinder veroorzaakt ergernis bij de buurtbewoners. Het stadsbestuur van Hoogstraten moet een advies uitbrengen over de gevraagde milieuvergunning. De toekenning of afwijzing gebeurt door de provincie. (fh)

MEER – De 91-jarige Karel Aerts van Meer heeft al 16 achterkleinkinderen, maar mag zich nu pas voor het eerst de fiere vader van een viergeslacht noemen Op de foto zien we de kleine Rik Aerts geboren op 23 september 2012, het 16e achterkleinkind van de 91-jarige Karel Aerts (91 jaar) Verder de trotse 60-jarige opa Jos Aerts, ook van Meer en de fiere 32-jarige papa is Wim Aerts, die in Hoogstraten woont (fh)

Tante Saar swingde in haar bar

Kerstboomverbranding

D

MEER - De supportersclub ‘De Vuilen Hoek’ organiseert op vrijdag 18 januari 2013 zijn jaarlijkse kerstboomverbranding. Het feest begint om 19 uur en de club zal er ook dit jaar voor zorgen dat er drank en eten voorzien is. De bezoekers zullen geen kou moeten lijden en natuurlijk wordt de avond weer afgesloten met een spectaculair vuurwerk. Iedereen is van harte welkom,

IJsschaatsen MEER – Iedereen die op zondagmorgen zijn beentjes wil strekken is van harte welkom in het Kempisch IJsstadion te Turnhout. De Gezinsbond nodigt uit om op zondag 27 januari van 11 uur tot 12.30 uur samen gezellig te gaan schaatsen en daarna een pannenkoek, een wafel of een hotdog te gaan eten. Dit alles kan voor een democratische prijs van 7,50 euro voor groot en klein. Afspraak vanaf 10.30 uur aan deze schaatsbaan in de Otterstraat 151 te Turnhout. Info en inschrijven bij Lea Jansen voor 20 januari, Beulken 12, Meer, tel. 03 315 44 83 of via 0484 33 47 63. (Hilde Goetschalckx)

MEER - Vijf enthousiaste zalen beleefden een dolle avond in De Bar van Tante Saar. Voor de gelegenheid was de Zaal voor Kunst en Volk omgetoverd tot een heuse travestietenbar en de optredens zetten het publiek telkens weer aan tot meezingen en -klappen. Je waande je soms op een schlagerfestival. Tussendoor werd er ook fraai toneel gespeeld, zowel in de Bar als op het toneelpodium. De wisselwerking tussen toneel en optredens zat mooi in balans. Op de foto zien we wie daar verantwoordelijk voor was. Staand v.l.n.r. Jos Cools, Jeff Dictus, Karel Martens (geluid, muziek en licht), Stan Strybos (decor en techniek), Frie Adriaensen, Annemie Van Opstal (grime), Raf Van Looveren, May Roos (opgeefster) en Karin Teuns. Zittend links Lieselot Van Aperen, rechts Wout De Gruyter en middenin de ster van de avond Fonne Brosens als Tante Saar. Van harte proficiat. Eind maart staat ‘t Heidebloempje opnieuw op de planken met de komedie “De fameuze speurneuzen”. (JD/red) 46 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 46

20-12-2012 10:29:20


n n i n l n n n 3

meersel-dreef

Geslaagd grootouderfeest MEERSEL-DREEF - Op dinsdag 20 november organiseerde ‘t Dreefke weer haar grootouderdag. Het onderwijzend personeel had een mooie wandelzoektocht uitgestippeld langst het fietspad aan de Marckrivier. Vele grootouders, die toch van een eindje verder moesten komen, hebben zo een mooi stukje Meersel-Dreef leren kennen. Gelukkig was het mooi weer, waardoor zij hier allemaal extra van hebben kunnen genieten. Nadien stonden er op het schoolplein ook nog enkele opdrachten klaar, alsook enkele reuze gezelschapsspelletjes voor wie daar zin in had. Groot en klein hebben daar samen veel plezier aan beleefd. Voor de kinderen is het fantastisch om aan hun opa’s en oma’s hun school en hun juf of meester voor te stellen. Een fijne dag, die zeker voor herhaling vatbaar is. (JJ)

Dammen en schaken in maxi-formaat: oei, dat is even wennen.

Kerstboomverbranding

De drie juryleden kijken weer belangstellend uit naar de deelnemers van de kinderplaybackshow.

MEERSEL-DREEF - Traditiegetrouw is er in het begin van het nieuwe jaar weer de kerstboomverbranding, georganiseerd door wielerclub de Dreefse Trappers. Op zaterdag 10 januari om 19.00 uur is het verzamelen geblazen bij de Paters. Van daar uit vertrekt de verlichte stoet, voorafgegaan door de Fanfare, naar de oude Markweg, waar wederom de sfeervolle tent staat opgesteld. In deze tent gaat het weer gebeuren: de magnifieke en onvergetelijke kinderplaybackshow. En vooral het laatste woordgedeelte “show” is hier van toepassing: de kinderen geven zich helemaal om de jury te kunnen bekoren. Maar zoals altijd is deelnemen belangrijker dan winnen. Alle playback-kinderen zullen weer met een grote snoepzak naar huis kunnen gaan, moe maar voldaan. Voor de winnaars zijn er natuurlijk opnieuw mooie bekers. Later op de avond is er voor de grote mensen nog een optreden van de geweldige coverband “Bluethrill”. Crisis of geen crisis, allen daarheen om het nieuwe jaar weer in te zetten met goede voornemens. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 47

DHM_januari_333.indd 47

20-12-2012 10:29:21


meersel-dreef

Kerstmarkt

Speel BINGO en win MEERSEL-DREEF - Bent U ook een echte bingofan ? Kom dan op zaterdag 26 januari om 20.00 uur stipt naar de zaal “Bij de Paters”. Neem gezellig deel aan de BINGO editie 2013 van de fanfare “Voor Eer en Deugd” uit MeerselDreef, Galder en Strijbeek. Wat kunt u verwachten ?

MEERSEL-DREEF - De kerstmarkt op zondag 9 december, georganiseerd door Fanfare Voor Eer en Deugd, in samenwerking met Brasserie de Muziekhoeve, kende een moeilijke start door het slecht weder. Hopelijk heeft de markt meer succes gehad op zondag 16 december. (JJ)

Een heerlijk avondje ontspanning. Samen spelen met uw familie, vrienden en kennissen, niet alleen voor het plezier maar ook voor de vele mooie prijzen, het spel is eenvoudig en leuk. Iedereen kan het, van groot tot klein en van klein tot groot. De fanfare zorgt zoals altijd voor gratis lekkere hapjes tijdens het bingospel. Veel plezier en succes, want misschien gaat u wel naar huis met de hoofdprijs: een 10-inch netbook, zijnde een soort light-versie van een laptop, uitgereikt door de voorzitter Bert Damen. Allen daarheen. (JJ).

48 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 48

20-12-2012 10:29:22


meersel-dreef

De 60-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef MEERSEL-DREEF – Op 12 oktober 2012 kwamen de 60-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef samen in de feestzaal bij de paters te MeerselDreef. Goed eten en drinken en bijpraten waren ook bij de paters de ingrediënten van deze geslaagde reünie

e m

3 -

Op de foto v.l.n.r. onder Maria Jansen, Maria Govaerts, Luc Faes, Virginie Christiansen, Jose Kustermans en Dina Brosens. Tweede rij Jeanne Van Aert, An Adriaensen, Lidwina Schellekens, Jeanne Pemen, Herman Van Boxel, Maria Van Aelst.

e

w n n r e -

Derde rij Louis Jacobs, Marcel Jespers, Jan Vermonden, Jos Jansen en Louis Deckers. Boven Jef Snijders, Marcel Snijders, Louis Martens, Jan Verheyen, Gust Goetschalckx en Jack Jacobs. (fh)

n

e

u h n .

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 49

DHM_januari_333.indd 49

20-12-2012 10:29:22


meersel-dreef

Hondenpoep op de stoep MEERSEL-DREEF - “Wij houden wel van je hond, maar niet van zijn stront” is een spreuk, die je wel eens in de mooie voortuin ziet staan bij een misnoegde dorpsbewoner. Deze man moest weer de hondenstront van een ander opruimen, en dat is geen pretje. En als je er in één trapt bij het wandelen, dan zullen de medemensen je mijden omwille van het typische kakgeurtje dat van je schoenen komt. Ik denk niet dat daar een tekening bij gemaakt moet worden. Nu midden in een stadscentrum, bv de Vrijheid, is er voldoende sociale controle omdat er altijd wel mensen op straat zijn die uw hond bezig zien bij zijn dagelijkse stoelgang, dus wordt het poepje meestal netjes opgeruimd door zijn baasje. In elke andere landelijke gemeente is dit niet zo, dus blijven er met de regelmaat van de klok hoopjes stront liggen terwijl het baasje en zijn ontlaste viervoeter zich met zevenmijlslaarzen uit de voeten maken. De hond kan er wel niks aan doen. Een openbaar hondentoilet zou mogelijks een deel van het probleem oplossen, misschien bij de parking van het Paterswiel misschien elders indien er mogelijkheden zich aandragen.

“Bedankt voor de hondenstront”, de boodschap op de hoek van de Dreef / Markweg is duidelijk ! Effectieve controle door de wijkagent op het in bezit zijn van een opruimzakje, zouden de hondeneigenaars bovendien moeten motiveren om zich aan de regels te houden. Het gemeentelijk politiereglement verplicht namelijk elke eigenaar, houder of begeleider van

een hond om de uitwerpselen ervan onmiddellijk te verwijderen. Het gevulde zakje kan je thuis kwijt in de restafvalbak. Bij de milieudienst van de stad kan je bovendien een gratis sticker of affiche afhalen. (JJ)

Gestajeugd D1 kampioen MEERSEL-DREEF / GALDER - Wat moet je doen als je graag voetbalt maar je dorp heeft geen voetbalveld ? Dan ga je toch ergens anders voetballen, zekers. Een vijftal jongens van 10 jaar van Meersel-Dreef voetballen daarom bij RKVV Gesta (Galder en Strijbeek Ten Aanval) bij de D1-jeugd. Hun ploeg won alle wedstrijden en werd dan ook glansrijk kampioen. Na de winterstop worden de ploegen heringedeeld, dus feitelijk spelen zij twee competities in één seizoen.

De kampioenen van D1 van RKVV Gesta met o.a. de (Neder-)Belgen Lucas Groeneveld, Wout Schrickx, Seppe Jacobs, Seyyid Ates en Teun Van Boxtel. Traditiegetrouw werd ook dit winnend elftal op een platte wagen doorheen het dorp gereden, om daarna lekkere frietjes te gaan eten. Veel succes verder jongens. (JJ)

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

50 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 50

20-12-2012 10:29:23

’ l e h o a m w fl V t h n r e m u j a w h e z m w e g d n z z ‘

R e d h k h D o ‘ v


s

k s

n

GLUREN BIJ DE BUREN Zoals het vroeger was in Achtel

Het Heiluizen Op 17 januari (of tegenwoordig de zondag erna) is het de begankenis in de kapel ter ere van de H. Antonius, bijzondere patroon van het vee. Van wijd en zijd komen er bedevaarders, meestal boeren, om te bidden. Mensen offeren er zo veel varkenskoppen dat de koster ze met de kruiwagen in manden moet wegvoeren. De varkenskoppen worden onmiddellijk na de hoogmis verkocht. Die dag is het bij de boeren te Achtel (Rijkevorsel) kermis en het is vanouds het gebruik dat al wie binnenkomt, moet aanschuiven. Die dag zijn ze mild en vrijgevig in alles om goede werken te doen, omdat de H. Antonius hun vee toch maar zou vrijwaren van kwaadvuur, pest en andere kwalen. ’s Anderdaags, de tweede kermisdag, is het ‘heiluizen’. Tegen de middag komt de hoornblazer en blaast met volle kaken het sein dat er zal 'geheiluisd' worden. De ‘konge’ mannen laten niet op zich wachten, want dadelijk ziet men ze uit alle richtingen afkomen naar het lokaal of de staminee. De hoofdman geeft bevelen, het ‘lieke’ wordt nog eens gerepeteerd, uitgelegd voor een fles port en een fles groene en de stoet vertrekt. Voorop de speelman met ‘ne lichtervelde’, een tienbasser, met op het hoofd een hoge herdershoed waarop een veelkleurige pauwenveder genaaid zit en met een blauwe bloes met lederen riem in de lenden. Een smalle blinkende broek en gepoetste getten aan de benen. Aan de speelman te zien, zou men zeggen dat de heiluizers uit Tirol gekomen zijn. Hierachter komen twee jongste mannen (men neemt de kleinste om er aan te herinneren dat de heiluizers een klein ras waren); zij dragen een soort kaboutermuts, een halsdoek, een korte frak en een nog kortere broek en hoge witte blokjes; op hun schouder dragen ze een flinke stof waaraan een wit ‘geblekte’ mand hangt. De kapitein draagt een oude boswachterspet omzoomd met veelkleurige galons, een stijve frak met dikke knopen en fier en met gemeten stap een dikke ‘klippel’. Dan volgen de massa jonge mannen op alle mogelijke manieren verkleed, met op het hoofd hoge hoeden, zwarte petten of zijden fazen. Om het lijf dragen ze kielen, afgezette pitteleers of versleten lange ‘dyngots’ brede bloezenbroeken en Turkse leren

getten. Men ziet ook nog ‘diemitten’ broeken en rood ‘baaien’ hemdrokken. Helemaal achteraan komt de schenker, gewoonlijk de oudste van de groep. Hij draagt de zijden ‘faas’, een rood-wit gestreept hemdrok en een witte schort en heeft in elke hand een fles en een borrel. Ze spreken onderling vreemde talen en noemen elkaar Waag, den Tug, Keniske, de Nasse, de Figge, de Louwer, Tinnes enzomeer. Het hoeft niet gezegd dat dit plezant is. Aan het eerste huis treedt de kapitein vooruit, geeft met de klippel drie harde slagen boven en opzij de deur, de muziek speelt en heel de stoet danst zingend naar binnen:

Al is’t dat we maar boerkes zijn, We kennen de liefde toch zo fijn; We gaan op zwier, we gaan op zwier En maken veul plezier En in ons land mesten me vérekes In Holland is’t maar vis Zes dagen moeten we wéreken Eer’t onze zondag is Tiereliere, verkensniere Mager Peerkés zen nie vet We gaan op zwier, we gaan op zwier, En maken veul plezier. De kapitein is op een hoge stoel gaan staan en bonkt met zijn stok tegen de zolder. ‘Halt te la’! De mand wordt midden op de haard gezet en de boerin schuift in de mand ’n flink kermisover-

schot: ‘kermenaaien’, ‘korteletten’, krentenboterhammen, wafels enz. Zij die geen kermiseten hebben geven geld. Dat komt ook altijd wel van pas. Weer stoot de kapitein tegen de zolder (alles wordt dan muisstil) en plechtig beveelt hij: Daanse! De boerin en ’t vrouwvolk worden in huis getrokken en men danst een stukske quadrille, Mieke Stout, de klepperwals of een polka rond de mand. Weer een bons tegen de zolder: Marchee! En men speelt en zingt naar het volgende huis. De schenker trakteert. Zo worden alle huizen afgedaan want geen enkele boer zou graag hebben dat ze hem oversloegen. In De Ploeg wordt ’s avonds alles goed verdeeld en opgegeten. Daarna gaat de hele groep huis voor huis het jong vrouwvolk, meiden en jonge dochters, afhalen en samen vieren ze een gezellige avond, die gevuld wordt met oude dansen, liederen, vertellingen en als ze een pintje uithebben met ‘declamaties’. Om klokslag 12 is alles gedaan en in volle groep gaan ze huiswaarts, want het reglement (in Achtel bestaan voor feesten geen geschreven reglementen want niet nodig) zegt, dat geen enkele jongen met een meisje alléén naar huis mag gaan. En dat wordt dan ook nooit gedaan. (Bewerking Frans Snijders)

Ondernemers en restauranthouders opgelet! REGIO - Twee malafide bedrijven, de Infogids en de Regiogids, ronselen advertenties bij middenstanders en zelfstandigen. Zij innen alleen het geld maar geven niets in de plaats. Unizo kreeg al meer dan duizend klachten binnen uit heel Vlaanderen. De truc bestaat er in de goedgelovige zelfstandige ondernemers een papier te laten tekenen om te ‘bevestigen’ dat hun gegevens correct zijn. Het vertrouwen wordt gewekt doordat het document

voorzien is van het gemeente-logo, als zou het in samenwerking zijn met dit openbaar bestuur. Niets is echter minder waar. Enkele weken later krijgt de gedupeerde een ondertekend exemplaar van zijn ‘bestelbon’, met de vraag 300 euro te betalen. Bij de gemeente en de politie is men meestal niet op de hoogte van deze oplichters. De middenstandsvereniging Unizo kent de uitgaves wél. Het bedrijf dat achter de gidsen zit,

XL Media, heette vroeger BMS. En BMS staat op de zwarte lijst van de federale overheidsdienst Economie. Een ander fenomeen is het uitreiken van ‘prestigieuze’ oorkondes of nominaties aan betere restaurants. Wie benaderd wordt doet er goed aan eerst grondig inlichtingen te nemen omtrent de initiatiefnemers, zeker als er gevraagd wordt te betalen. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 51

DHM_januari_333.indd 51

20-12-2012 10:29:23


POSITIEF COACHEN Plezier en zelfvertrouwen Sporters presteren het beste als ze plezier en zelfvertrouwen hebben. Het lijkt vanzelfsprekend maar het is in werkelijkheid niet zo, want kijk maar eens hoe trainers en coaches en ook ouders van jonge sporters tewerk gaan. Ze leggen voortdurend de nadruk op wat NIET goed gaat, want ze willen winnen, en dan moet je de dingen die niet goed gaan trachten te verbeteren. Dat klinkt logisch maar wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen van topcoaches geven aan dat je veel meer bereikt wanneer de spelers uitzien naar wedstrijden en trainingen waar ze plezier hebben en dat ze met zelfvertrouwen spelen zodat ze fouten durven maken waaruit ze kunnen leren. Positief coachen geeft aan hoe je dit kan bereiken door niet te willen winnen ten koste van alles, maar oog te hebben voor de groei van de spelers op sportief en ook op persoonlijk vlak, zodat jouw spelers of jouw kinderen zich goed ontwikkelen en zo dus ook beter gaan presteren.

Stichting Positief Coachen ondersteunt sportverenigingen om aan een positieve clubcultuur te werken die structureel kan blijven bestaan. In zo’n cultuur ontwikkelen spelers zich beter (en zetten dus betere prestaties neer!) en haken ze minder snel af, en zijn vrijwilligers sneller bereid om actief te blijven of te worden. Dat versterkt niet alleen de sportclubs, maar geeft ook allerlei maatschappelijke effecten. Maatschappelijk betrokken bedrijven kunnen actief participeren in dit project in de sport. Positief Coachen is een programma voor trainers, coaches en team(bege-)leiders om hun sporters effectief te begeleiden, in teamsporten en in individuele sporten. Het is onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek (wat het uniek maakt!), gestoeld op praktijkervaringen van topcoaches en gegoten in een aantrekkelijke vorm. Stichting Positief Coachen toont met onderzoek de effecten in de praktijk aan: betere prestaties, minder drop-outs, meer vrijwilligers. Kernbegrippen van het programma, dat concrete tools kent, zijn: plezier en zelfvertrouwen.

Sportregio Noorderkempen Op de algemene vergadering sportregio Noorderkempen ILV, die plaatsvond in Hoogstraten, lichtte Kelly Dekker van de stichting Positief Coachen.nl het programma toe. Na deze uiteenzetting waren de verschillende leden van de sportraden van de vele gemeentes uit onze regio direct mee met deze filosofie en werd een mogelijke planning geformuleerd om een verdere deelname in het programma voor te bereiden. • Planning: opleiding sportfunctionarissen (januari), • Vraag om budget te voorzien in begroting 2013 • najaar 2013 toneelvoorstellingen, • voorjaar 2014 workshops, • ‘gebruik/inplanting’ op punt stellen tegen augustus/september 2014

Stichting Positief Coachen geeft in Nederland en Vlaanderen breed bekendheid aan het programma, via onder andere boeken, opleidingen bij sportclubs, theatersessies, lezingen en videocursussen. En zet - samen met partners - projecten op om in een gemeente of regio aan verenigingen een opleiding Positief Coachen aan te bieden.

Uit http://www.positiefcoachen.nl/intro.html

In een veilige sfeer wedstrijden winnen Na een voetbalwedstrijd in de Nederlandse jeugdcompetitie is een grensrechter door enkele spelers zo zwaar toegetakeld dat hij aan zijn verwondingen overleed. Elk weekend zie je bij sportwedstrijden, en niet enkel bij voetbalwedstrijden, dat de scheidsrechter onder vuur wordt genomen, dat de spelers van de tegenpartij worden uitgedaagd en zelfs dat eigen spelers en coach bakken kritiek over zich krijgen. Vele getalenteerde spelers kunnen die negatieve benaderingen niet aan en beginnen onbegrijpelijk zwak te presteren, kijk maar naar enkele Belgische topclubs in het voetbal. Ze durven de bal niet meer vragen en zijn bang om fouten te maken of om kansen te missen. De filosofie van positief coachen kan hier oplossingen bieden. Wanneer het bestuur en de coaches in een sportclub de spelers en supporters aanleren om respect te

hebben voor de tegenstrever en de scheidsrechter en wanneer ze de aandacht verplaatsen naar het leren van vaardigheden in plaats van het winnen van wedstrijden dan zullen de jonge sporters met plezier en zelfvertrouwen naar de sportclub afzakken voor de wedstrijd of de training en zo zou het toch moeten. In deze veilige sfeer zullen ze beter presteren en zullen ze ook meer wedstrijden winnen. (RB)

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

Meerdorp 72 | 2321 Meer | T +32 3 315 88 65 | F +32 3 315 08 67 hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

52 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 52

20-12-2012 10:29:23


SPORT

Voetbal - Hoogstraten VV Negen punten voorsprong HVV staat 9 punten voor op zijn achtervolgers Hamme en Racing Mechelen. Op 18 nov 2012 brengt Hoogstraten VV na een 2-2 gelijkspel één punt mee uit de Berchem. Voor de thuiswedstrijd tegen ex-tweedeklasser Wetteren kan niet worden gerekend op Dirk Mathyssen en Ruben Tilburgs, maar zonder deze 2 belangrijke spelers wordt toch vlot gewonnen met 5 – 0. Vijf verschillende doelpuntenmakers in deze wedstrijd bewijzen de sterkte van het team. Glenn Van der Linden, Ief Van Gansen en Thijs Schrauwen scoorden voor de rust. Roel Engelen en Roy Van der Linden zorgden na de rust voor de uiteindelijke forfaitscore. De voorsprong in de competitie is opgelopen tot 9 punten want Hamme verliest en Mechelen komt niet verder dan een gelijkspel. De druk ligt nu bij Hamme, de 2de in de ranschikking. Op `super Saturday` maakt herfstkampioen Hoogstraten de verplaatsing Hamme, terwijl RC Mechelen Bornem ontvangt, de 4de tegen de 3de. Ondanks een rode kaart voor Ruben Tilburgs wordt 0 – 0 gespeeld. Het zit wel wat mee want Hamme schiet een strafschop tegen de paal. De spelers stappen in de bus met nog steeds 9 punten voorsprong want Mechelen versloeg Bornem. In de socio wachtte hen `De nacht van HVV`. En of het plezant was. Het weekend nadien zou het opnieuw een topmatch worden maar door de weersomstandigheden werd de match uitgesteld. Er volgen nog 2 moeilijke wedstrijden in 2012 . Een verplaatsing naar Brakel en de klapper tegen de laatste in de rangschikking KFC Turnhout. Een derby is nooit eenvoudig. Michiel Lanslots groeide op in Hoogstraten. Hij is de zoon van Rudy Lanslots en Chris Jespers en de kleinzoon van John Jespers, jarenlang de secretaris van de club. Na enkele jaren in het Klein Seminarie deed hij zijn middelbare studies in Mariagaarde in de sportafdeling. Hij behaalde nadien een bachelor in voedings- en dieetkunde, is in juni afgestudeerd en is nu op zoek naar een interessante job. Michiel speelde tot zijn 9de bij de jeugd van HVV toen Willem II hem opmerkte. 5 jaar maakte hij dan de verplaatsing naar Tilburg samen met enkele leeftijdsgenoten. Als 15-jarige speelde hij een jaar voor Turnhout om dan opnieuw naar Hoogstraten te komen waar hij nu weeral aan zijn 7de seizoen bezig is.

varen spelers. Zou het goed zijn voor mij om een reeks te zakken zodat ik aan meer speelminuten kom? Elke keer kreeg ik zowat te horen dat je altijd nog kunt zakken, maar opnieuw een reeks hogerop geraken is een stuk moeilijker. Vorig jaar mocht ik in 10 wedstrijden starten en nu ik veel meer aan spelen toekom ben ik natuurlijk blij dat ik bij Hoogstraten gebleven ben en ik zie mij nu hier ook niet meer zo snel vertrekken. Ik ben altijd hard blijven werken met een positieve instelling, hoewel dat niet altijd even gemakkelijk was, maar ik ben nu een echte clubspeler geworden. DHM; Met 9 punten voorsprong halfweg de competitie moet er toch over 2de klasse worden gedacht? Michiel Lanslots: “De situatie is zeer positief. We zijn de beste thuisploeg en nu ook de beste uitploeg, hebben de meeste doelpunten gescoord en hebben ook maar gemiddeld 1 doelpunt tegen per wedstrijd. Het zou wel eens kunnen dat we de juiste groep hebben op het juiste moment op de juiste plaats. We hebben een goeie technische staf en hebben een prima trainer met veel ervaring die aan het seizoen is kunnen beginnen en die ons, jonge gasten, geweldig begeleidt. Alles klikt eigenlijk. Er worden allerlei verhalen de wereld ingestuurd als zouden we niet mogen promoveren van het bestuur en dat de spelers liever veel punten halen aan de kop in derde, in plaats van achteraan in 2de nationale te spelen, maar de spelers willen allemaal zo hoog mogelijk spelen. Kampioen spelen, promoveren is toch fantastisch. Ik wil later heel graag kunnen zeggen dat ik een paar jaar met Hoogstraten in 2de heb gespeeld. We gaan er alles aan doen om de 2 wedstrijden die ons nog resten in december tot een goed einde te brengen. Voor de wedstrijd op Brakel, op kunstgras, gaan we zelfs een keertje

trainen in Brasschaat op de ondergrond die de tegenstrever gewend is. We zijn een technisch sterke ploeg dus ook in Brakel hebben we vertrouwen om punten te halen en dan volgt nog de wedstrijd tegen Turnhout thuis. Dat wordt zeker een klapper.” Zondag16 december 14.30 uur K. Olsa Brakel - Hoogstraten VV Zaterdag 22 december 20 uur Hoogstraten VV – K. V. Turnhout Zaterdag 1 januari 20uur Verbr. Geel-Meerhout – Hoogstraten VV Zondag 20 januari 20uur Hoogstraten VV – K. SV Temse Zondag 3 februari 15uur K. VV Coxyde – Hoogstraten VV

We stelden hem enkele vragen DHM: Je bent nu 24 en het heeft er lang naar uitgezien dat je geen basisplaats kreeg bij Hoogstraten. Ben je blij dat je toch bij de club bent gebleven? Michiel Lanslots: Ik heb inderdaad 5 jaar op de bank gezeten als invaller. Ik kreeg de status van ‘supersub’, een goeie invaller maar niks meer. Dat was vervelend want je wil toch altijd aan de wedstrijden starten. Ik heb veel gepraat met er-

Na de nacht van HVV Kris Baeyens, Erik De Bie en Gert Lauryssen DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 53

DHM_januari_333.indd 53

20-12-2012 10:29:24


sport

KVNA Wortel KVNA Wortel – Minderhout 1 - 5

KVNA Wortel – Ekeren 1 - 2

Wildert - KVNA Wortel 2-2

Tegen Minderhout leed Wortel een zware 1-5-nederlaag. Alle bezoekende doelpunten vielen na stilstaande fazen. De bezoekers hadden een trapvaste Vermeiren en dribbelkont Zouggaghi in hun rangen. Deze laatste was moeilijk te stuitten. In de eerste helft die eindigde op 0-3 kreeg Dave Van Den Bogaert wel een ideale kopkans om de pil te verzachten.

Wortel had iets goed te maken na de zware cijfers tegen stadsgenoot Minderhout. Het startte dan ook met de intentie de tegenstander zo snel mogelijk bij de keel te grijpen. Dit resulteerde in een, om onduidelijke reden, afgekeurd doelpunt van Willem Pleysier. Ekeren kwam na knullig balverlies op voorsprong. Wortel reageerde direct en na een mooie voorzet van Benjamin Broere, bracht Hans Van De Mierop Wortel weer langszij. Wortel wist dat er tegen deze ploeg iets te rapen viel en drukte door.

Zoals in de heenwedstrijd begon Wildert fel aan de wedstrijd. Wortel zelf was ook gevaarlijk op vrijschoppen. In de 24e minuut werd de Wortelse doelman met een ver schot geklopt. Daarna had Dave Van Den Bogaert tweemaal de gelijkmaker aan de voet. Na de pauze kwam Willem Pleysier alleen voor doel. In de 55e minuut werd het echter tegen het spelbeeld in 2-0. Een moedig Wortel overspeelde nu de thuisploeg. Een deviatie van Hans Van De Mierop werd op de lijn gered tot Steve Goffa in de 65e minuut na hoekschop de achterstand milderde. Dave Van Den Bogaert kwam nog alleen voor doel en Willem Pleysier klopte met een lob de doelman ( 2-2 ). Het laatste kwartier werd met open vizier gestreden met voor ieder team nog twee goede kansen. Wortel kon toch het meeste aanspraak maken op de overwinning.

Willem Pleysier maakte er al vlug 1-3 van. Er kwamen nog kansen voor de aansluitingstreffer maar deze werden gemist. In de 65e minuut werd het 1-4 na een van oprechts scherp indraaiend aangesneden vrijschop door de linksvoetige Vermeiren, identiek aan de eerste goal. De match was nu helemaal gespeeld. In de allerlaatste minuut werden de eindcijfers na penalty vastgelegd. Deze werd gefloten voor handsspel na flagrant buitenspel. Bij deze fase werd Bart Braspenning nog uitgesloten. Door het te groot klasseverschil met de twee hogergenoemde spelers kwamen de blauw-witten, ondanks een vijftal zeer goede kansen, nooit echt in de wedstrijd. Het spel was daarvoor, ondanks hun moedig verweer, te zenuwachtig en te onnauwkeurig.

In de 25° minuut mocht Toon Spreuwers een vrije trap nemen. De Ekerse doelman kon op sublieme wijze redding brengen. Zijn overbuur moest in de 28° minuut al zijn kunnen bovenhalen om een achterstand te vermijden. Ruststand 1-1. De tweede helft met veel middenveldspel en weinig kansen zette Per Boogaerts in de 78e minuut voor. Raf Tilburgs kon Wortel echter niet op voorsprong brengen. In de 83° minuut werd de bal nogal knullig teruggespeeld. Ekeren profiteerde hiervan om de eindcijfers vast te leggen. Uiteindelijk een wedstrijd die geen verliezer verdiende, maar wie de meeste goals maakt eindigt wel als winnaar, zo simpel is dat.

KFC Meer Van de kop van het klassement heeft de KFC alleszins afstand genomen! Teveel punten verloren in de laatste wedstrijden en wil men zich in de top-5 handhaven mag men zeker niet teveel misstappen meer begaan. De verplaatsing naar SK Schilde werd wel niet al te geruststellend tegemoet gezien, want deze ploeg behoort zeker tot het kransje kanshebbers voor de titel. Met de wind als bondgenoot kon de KFC enkele kansjes afdwingen in de eerste helft, maar hoofdzakelijk in het middenveld bleef de bal rondcirkelen. Toch kende geel-zwart een beduidend beter kwartier en daarin kon Wout Janssens de 0-1 afdwingen, meteen ook zijn eigen verjaardagsgeschenk. De thuisploeg liet niet begaan en scoorde onmiddellijk tegen en dit werd dan ook de ruststand. De tweede helft vertoonde hetzelfde spelbeeld met dien verstande dat nu de gastheren eerst de weg naar het doel vonden. Meer lichtjes van slag en doelverdediger Marijn behoedde voor verder onheil. De KFC knokte zich dan terug in de wedstrijd en dat leverde uiteindelijk ook de gelijkmaker op via opnieuw Wout Janssens. Schilde rook de drie punten nog, maar een karaktervol Meer hield de deur dicht en bracht een verdiend punt naar de Noordhoek. De thuismatch tegen Brecht SK verliep niet zoals gepland en in de 17de min. stond geel-zwart al in het krijt via een ongelukkige own-goal. De

KFC liet niet begaan en Koen Koyen zorgde voor betaald antwoord! De bezoekers zagen een pegel afgestopt door de dwarslat, wisten dan toch te scoren en opnieuw via een KFC-been. Aan deze pech wist de thuisploeg zich toch weer op te trekken en Danny Pas zorgde voor een enigmooie gelijkmaker. Vier minuten na de rust penalty voor Meer en Danny Pas rondde af, 3-2. Dan een slecht uitverdedigen, Brecht wist daarvan te profiteren en 3-3! Jef Swaenen kreeg een tweede maal geel onder de neus en rood. Meer bleef echter geloven in de overwinning, maar kreeg tenslotte toch het deksel op de neus. Eindstand: 3-4! Wilde men bij de kanshebbers op promotie blijven, moest er zonder twijfel gewonnen worden op het terrein van Exc.Essen en dat deed Meer dan weer niet, wel werd afgesloten met een verdienstelijke 2 – 2 uitslag. (rel)

Wedstrijden Zondag 6 januari 14.30 uur KFC Meer – Tubantia Borgerhout Zondag 13 januari 14.30 uur KFC Meer – Putte SK Zondag 20 januari 14.30 uur Burcht – KFC Meer Zondag 27 januari 14.30 uur KFC Meer – Zandvliet Zondag 3 februari 15.00 uur Heibos – KFC Meer

De wedstrijden: Zondag 6 januari 14.30 u KVNA Wortel - Meerle Zondag 12 januari 19.30 u Vrij Arendonk - KVNA Wortel Zondag 20 januari 14.30u KVNA Wortel – FC Turnhout Zondag 27 januari 14.30 u Zwaneven - KVNA Wortel (frbr)

m 0 h v m

D t e t w m R g

Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

54 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 54

20-12-2012 10:29:24


-

e e

-

b d

p

sport

Minderhout VV MVV blijft zich uitstekend handhaven in de top van het klassement met slechts twee punten achterstand op het schijnbaar ongenaakbare FC Turnhout, maar wel met een voorsprong van negen eenheden op de derde geklasseerde. De eerste periodetitel (10 wedstrijden) ging naar de leider, MVV eindigde met gelijke punten, maar verloor de titel door een slechter doelpuntensaldo. In de tweede periode prijkt groen-wit opnieuw op de tweede plaats. Goed bezig, zonder twijfel! Naar de wedstrijd op KFC Meerle (9 december) werd met heel wat belangstelling uitgekeken, de weergoden beslisten er anders over, uitgesteld en naar een latere datum verschoven! De topwedstrijd op het veld van FC Turnhout eindigde op een 0-0 gelijkspel zodat de achterstand twee punten blijft! Het verslag van de vorige wedstrijden! De avondontmoeting op Dosko verliep niet zo gemakkelijk als de uitslag wel laat vermoeden. Geen bemoedigende start en ook werden gedurende de hele eerste helft weinig of geen noemenswaardige kansen bijeengespeeld. Toch kwam MVV even voor de rust op een 0-1 voorsprong via Kurt Hendrickx. De tweede helft verliep het allemaal veel vlotter en na drie minuten legde Zouggaghi nummer twee binnen. Pieter Servaes wist zich te onderscheiden op het middenveld en rond de 60ste min. stond Wim Adams op de juiste plaats om de 0-3 te scoren. De thuisploeg zorgde dan nog voor het eerreddend doelpunt, maar Pieter Servaes verzilverde even voor affluiten zijn uitstekende match met een vierde treffer. Eindstand: 1-4! Dan volgde de derby op het veld van VNA Wortel . Zeker een moeilijke verplaatsing die toch enige schrik inboezemde, maar dit laatste leek toch voorbarig, want MVV wist op overtuigende wijze het laken naar zich toe te trekken. In de 20ste min. stond Fonny Vermeiren op de juiste plaats. Rond het halfuur een tweede treffer door Zouggaghi gescoord en vijf minuten voor de pauze

Wim Adams op de juiste plaats en 0-3! Na de verfrissing nam MVV wat gas terug en kon de thuisploeg in de 55ste min. toch terug in de match komen. MVV-doelman Tom Deckers schudde nog een extra parade uit de mouw. MVV zag het gevaar, herpakte zich en Wim Adams trapte een vrijschop rechtstreeks binnen. De Wortelse lijdensweg bleef duren! In de 90ste min. rood voor Braspenning na hands in de zestien en Fonny Vermeiren plaatste de 1-5 op het bord. Een zwaar verdict voor een moedig Wortel tegen een trefzeker MVV! En de Minderhoutse zegereeks lijkt voorlopig niet te stoppen. De volgende tegenstander heette Horendonk , op papier ongetwijfeld een haalbare kaart, maar toch oppassen geblazen. MVV startte goed en Fonny Vermeiren scoorde de 1-0 reeds na acht minuten en in de 21ste min. lukte zelfde speler de 2-0. Met deze geruststellende score naar de kleedkamers! Horendonk zette nadien wat meer druk, Tom Deckers verkeek zich op zijn nieuwe handschoenen en 2-1. De spanning keerde terug in de wedstrijd en MVV moest tot in de 89ste min. wachten op zekerheid via een doelpunt van Wim Adams. Eindstand: 3-1! En dan de topper op het veld van FC Turnhout, de eerste tegen de tweede! MVV liet daar wel duidelijk merken dat de tweede plaats in het klassement helemaal niet gestolen is en haalde een uiterst verdienstelijk gelijkspel, 0 – 0 , uit de brand. (rel)

Wedstrijden Zondag 6 januari 14.30 uur Minderhout VV – Weelde Zondag 13 januari 14.30 uur Oud Turnhout – Minderhout VV Zondag 20 januari 14.30 uur Minderhout VV – Kalmthout Zondag 27 januari 14.30 uur FC Merksem – Minderhout VV Zondag 3 februari 15.00 uur Minderhout VV – FC Ekeren

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

MVV minderhout gaat digitaal ...

Bij het nieuwe scorebord: v.l.n.r.: Paul Adams van garage Adams, Gunther Vermeiren van supportersclub MVV en Paul Van Gils van ArteZ. Zoals u weet is Minderhout VV aan een mooi seizoen bezig wat betreft de voetbaluitslagen . Zij draaien mee aan de top en brengen steeds mooi en strijdlustig voetbal wat door het publiek gesmaakt wordt. Dit is ongetwijfeld het resultaat van een goed werkend jeugdbeleid en een ruimdenkend bestuur dat gaat voor sportiviteit en een gezonde competitie. Voor de sponsors is het dan ook een aangenaam gegeven te weten dat hun bijdrage goed geïnvesteerd wordt en dit resulteert in een sterke voetbalvereniging . Om de vereniging nog eens extra te stimuleren werd er door enkele sponsors beloofd om een digitaal scorebord te plaatsen . Samen met de prono (interne pronostiek bij MVV ) werd het nodige budget bij elkaar gebracht . Iedereen kan nu het tijdsverloop en de score, via het digitaal bord, perfect en op de voet volgen. Uiteraard is men trots en fier op dit prachtige resultaat en de samenwerking want een digitaal scorebord is uniek in onze contreien. Dat Minderhout hiermee een primus heeft, bewijst toch weer de gedrevenheid en de ambitie van de vereniging en hun sponsors . Ook is dit een blijk van dank voor alle medewerkers die zich wekelijks belangeloos inzetten voor de goede werking en begeleiding van de jeugdploegen , de kantine-organisatie , de terreinverzorging enz. Dat zij dit mogen zien als een geschenk voor hun inzet en toewijding . Voetbal is en blijft een mooie sport waar we allen ,groot en klein, jong en oud , samen van kunnen genieten ... Het Minderhoutse voetbal kan je als volgt formuleren ; samenkomen is het begin samenblijven is de vooruitgang samenwerken is het succes !

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 55

DHM_januari_333.indd 55

20-12-2012 10:29:25


sport

B

Tinne Bax en haar team Belgisch kampioen ponymennen Tinne Bax en Jan Martens wonen sinds februari van dit jaar in Heerle in Meerle. Tinne werd Belgisch kampioen ponymennen vierspan in Booischot op 26 augustus 2012. Zij is de dochter van Jeanne Van Aelst uit Minderhout en is afkomstig van Merksplas. Zij werkt als laborante op de Kela in Hoogstraten en ging ook enkele jaren naar het Spijker in Hoogstraten. Haar vriend Jan Martens, ook lid van het ‘team Bax’, is afkomstig van Wechelderzande en heeft ook Hoogstraatse wortels. Zijn vader, Fons Martens, was Minderhoutenaar. Jan werkt als kinesist in rusthuizen in Lille en Oostmalle. Ze zijn aangesloten bij MENK (Menners Noorderkempen) en bij APZ (Aangespannen Paard in Zandhoven Ponymennen: even voorstellen Je hebt een vierspan of je hebt een tweespan en er zijn wedstrijden voor pony’s maar ook voor paarden. 3 personen nemen plaats op de koets. Er is 1 menner, dit is de taak van Tinne, en er zijn 2 grooms, wat zoveel betekent als bijrijder of verzorger. Meestal zijn Jan en Guy Ruts de grooms maar hier wordt al eens van afgeweken. Tijdens het Belgisch kampioenschap reed Britt Geerts mee als groom. Een wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen. Een eerste onderdeel is de dressuur waar in een bepaalde volgorde figuren moeten worden gemaakt. De pony’s moeten stappen, draven en achteruit lopen. De bedoeling is om zo weinig mogelijk strafpunten te maken. Een internationale jury bestaat uit 5 personen, een nationale uit 3 personen en die bepaalt het aantal strafpunten. Een 2de onderdeel is de marathon. Eerst moet er een bostraject worden afgelegd in een bepaalde tijd. Je mag niet te laat binnenko-

men maar ook niet te vroeg anders zijn er weer strafpunten. Daarna komt er een nieuw traject met 8 hindernissen die zo snel mogelijk moeten worden genomen. Ook hier zijn er strafpunten per tijdseenheid. Het 3de onderdeel is een vaardigheidsproef. De menner moet dan de koets manoeuvreren tussen kegeltjes waarop balletjes geplaatst worden. De koets wordt opgemeten en er is telkens 30 cm extra ruimte om door te rijden. Strafpunten zijn er deze maal op tijd en op het aantal balletjes die gevallen zijn. Het team dat na de 3 onderdelen het minst strafpunten behaalt, eindigt als eerste. In de wedstrijd in Bregenz in Oostenrijk was Tinne de enige die op het laatste onderdeel 0 strafpunten kreeg. Het is de taak van de grooms om de tijd te bewaken bij het eerste deel van de marathon en bij het tweede deel te zorgen voor evenwicht van de koets. Bij de dressuur en de vaardigheidsproef is hun taak nihil, er mag zelfs niet worden gesproken.

Team Bax Ten huize van de familie Bax is iedereen groot geworden met paarden om zich heen. De paardenkriebels zitten in het bloed van de familie. Tinne zat voor het eerst achter een pony op vierjarige leeftijd. Brammetje was de eerste pony die voor Tinne werd ingespannen. Ze heeft ook gewoon als ruiter gereden maar koos op haar 20ste definitief voor de mensport. Ondertussen heeft ze met haar team al vele mooie uitslagen geboekt. Om er enkele van 2012 op te noemen: een 4de plaats in Windsor in Engeland, de 1ste plaats in Le Pin au Haras in Frankrijk, een 2de plaats in Bregenz in Oostenrijk en een 1ste plaats in Elsegem.

Tinne Bax en Jan Martens in actie.

56 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 56

20-12-2012 10:29:25

V k W d p 3 p f t p G p V d

I o m e o v d m m n v d d d m


-

n

r n u n

sport Beker van België Voor een internationale wedstrijd wordt telkens een volledige week uitgetrokken. Om in Windsor te kunnen deelnemen moesten ze met de vrachtwagen en aanhangwagen en 3 koetsen plus pony’s de oversteek maken. Er zijn telkens 3 koetsen, één voor de marathon, één voor de proef dressuur en vaardigheid en één om te oefenen. Om de kosten te drukken hebben ze een tent gemaakt achter de vrachtwagen voor de paarden en slapen ze zelf ook in de vrachtwagen. Gelukkig zijn er enkele sponsoren want van het prijzengeld kunnen ze zelfs de reis niet betalen. Voor een nationale wedstrijd zijn ze meestal 2 dagen ter plaatse. In de winter is het rustiger, maar van april tot oktober wordt er alle dagen getraind. De paarden moeten in goede conditie zijn. Geregeld wordt er een duurtraining ingelast, er wordt veel gewerkt op techniek en op kracht. Welke pony zetten we vooraan en welke achteraan? De achterste paarden moeten harder werken, de voorste moeten mooi kunnen lopen, een beetje showen zelfs, ze moeten beter kunnen luisteren en mogen zeker niet bang zijn, van water bijvoorbeeld. De beker van België is een regelmatigheidscriterium. Door deelname aan verschillende nationale wedstrijden behaalde het team zulke mooie resultaten dat zij ook deze titel en beker mee naar Meerle mochten nemen.

Jan vertelt: “Toen we vorig jaar in Slovenië aankwamen voor het WK 2011 bleek dat er 2 bouten ontbraken in de remorque. We gingen eerst een mooie plaats voor de vrachtwagen kiezen en voordat we goed en wel waren opgesteld kwamen de Slovenen met de volledig herstelde

aanhangwagen aangereden. Op dat WK werden we 7de en 2 jaar eerder werden we 3de. Het WK wordt om de 2 jaar georganiseerd. Volgend jaar hopen we geselecteerd te worden om in Pau in Frankrijk te mogen deelnemen. Wie weet halen we daar opnieuw een mooi resultaat.”

We zien Tinne geflankeerd door Kelly Dierckx en Guy Ruts even voor de wedstrijd in Bregenz. Jan controleert alles nog een keer.

The Dublin Marathon fiETs/wAnDElCAfé - TErrAs - fEEsTEn En pArTijEn

Nieuw bij De Castelhoeve:

Feesten & Partijen op basis van zelfverzorging Vanaf 50 personen - Zaalhuur € 250,00 (van 18.00 uur tot 2 uur, andere tijden zijn bespreekbaar) Inclusief het gebruik van onze geluidsinstallatie met meer dan 15.000 nummers, ook de allernieuwste

25% korting op de prijs van de drankjes Uiteraard kunt u ook nog bij De Castelhoeve terecht voor een volledig verzorgd feest! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ans Manders De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre T.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES Twee Hoogstratenaren Jos Van Bavel (Minderhout, rechts) en Chris Boonen (Meer, links) staken in het gezelschap van Chris Cornelissen (Loenhout, midden) en hun familie de plas over om deel te nemen aan de National Lottery Dublin Marathon. Vooral de massale belangstelling (300 000 enthousiaste supporters) overdonderde hen. Jos zette een tijd neer van 03.57.03 en Chris 03.31.24 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 57

DHM_januari_333.indd 57

20-12-2012 10:29:27


sport

Veldrijden -

Marathon van Kasterlee

Elise Anthonissen Belgisch kampioen

Op het Belgisch kampioenschap veldrijden voor aspiranten in Arendonk op 25 november 2012 verlengde Elise Anthonissen haar titel bij de 13-jarigen. Zij is aangesloten bij W.A.C. Hoboken en fietste dit jaar al heel wat mooie resultaten bij mekaar. Zo werd ze provinciaal kampioen op de piste in Wilrijk en op de weg in Kasterlee. Ze werd 3de op het Belgisch kampioenschap op de weg in Deinze en provinciaal kampioen cross op de Molenberg in Wuustwezel, een parcours waar ze regelmatig haar trainingen afwerkt. Ze nam deel aan 31 verschillende soorten wedstrijden en 23 won ze ervan.

Drevenier Marc Van Alphen (108) in volle inspanning tijdens deze zware marathon Zondag 18 november verdrongen 1623 getrainde atleten met verhoogde hartslag zich aan de start voor de 9de editie van deze halve en hele natuurmarathon. Zomaar eventjes 400 deelnemers meer dan vorig jaar en volgens de organisatoren is het maximum zeker bereikt. Deze marathon die deels over onverharde wegen gelopen wordt, hoort niet bij de gemakkelijkste loopwedstrijden. En zeker niet deze keer! De nachtelijke regen zorgde voor natte boswegels, slijk en modderige stroken en dat maakte het voor de atleten zeker niet gemakkelijk. Voor 95% vertoefden de deelnemers in de ongerepte natuur en bossen. Blikvangers waren zeker het stukje natuurgebied door de “Ark van Noë” en de Hoge Mouw. Vooral deze laatste mocht een kuitenbijter van

formaat genoemd worden. Vanzelfsprekend werden geen toptijden genoteerd! Marc Van Alphen (Meerseldreef) finishte als nummer 201 (403 marathonlopers) in een tijd van 3.52.04, Jan Hendrickx (Hoogstraten) in 4.00.29 en Tineke Buyens (Wortel) in 3.54.28. En zoals voor velen staat het beëindigen van een marathon gelijk aan een overwinning. Gefeliciteerd!

Elise woont in Hoogstraten op de Loenhoutseweg. Ze gaat naar school op Vito en ze werd vorig jaar verkozen tot sporttiener van Hoogstraten en met deze titel zal ze hoogstwaarschijnlijk opnieuw worden genomineerd. Op 2 september kwam ze in een spurt zwaar ten val met als gevolg een ontsteking in de rug en bekkenproblemen. Na dit Belgisch kampioenschap moet ze noodgedwongen een rustperiode inlassen met een aantal bezoeken aan de kinesitherapeut. (RB)

Aan deze marathon nam ook de 77-jarige Duitser Horst Preiser uit Hamburg deel en dit voor zijn 1800ste marathon die hij in 5.59.19 afhaspelde. Al 38 jaar neemt hij deel aan zulke wedstrijden en bezocht zo al 70 landen! Je moet het maar doen! De winnaar werd Rumphakwaen Nid (Grimbergen) in 2.44.28! (rel)

Turnen - Kristof Schroë behält die Nerven! Van 29 september tot 17 november turnde Kristof Schroë (Hoogstraten) zeven wedstrijden in de Duitse Bundesliga Nord met het team van KTT Oberhausen. In dit wedstrijdsysteem treden twee clubs een competitie tegen elkaar. Op elk toestel zet men vier gymnasten in, de winnaar behaalt zo scores voor zijn team en aan de hand van deze wedstrijden wordt een klassement opgemaakt. Voor het eerst in de geschiedenis van de club won ze alle vier de thuiswedstrijden en Kristof speelde een belangrijke rol in deze overwinningen. Na de thuiswedstrijd van 20 oktober kon je het volgende lezen in een Duitse krant “Kristof Schroë behält die Nerven”. In het totaalklassement eindigde KTT Oberhausen op de derde plaats. (may/rel)

Kristof (uiterst rechts) na een overwinning met zijn team 58 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 58

20-12-2012 10:29:28


r 2 e n p e e p r m n

d k

n n e -

sport

Gymnastiek -

Goud en zilver voor ’t Spagaatje In samenwerking met Gymfed organiseerde ’t Spagaatje de eerste provinciale voorronde Artiestieke Gymnastiek Dames C-niveau. Van over het hele Vlaamse land kwamen 289 gymnasten (minimenen 1 en 2, beloften, juniores, seniores) op 24 en 25 november naar Hoogstraten afgezakt. Een hele organisatie, maar ’t Spagaatje weet van wanten. Antje Kenis en Stien Vanderhallen vertegenwoordigden de thuisclub in de categorie senior en een nerveuze start aan het eerste toestel gold voor beiden. Stien bracht een geslaagde vloeroefening, bij Antje liep het iets minder door een val die ze liet optekenen bij haar gestrekte salto voorwaarts en dat kostte haar een heel punt. Op de drie andere toestellen (sprong, brug en balk) ging het voor haar heel wat beter en vooraf hadden ze helemaal niet gedacht aan goud voor Stien en zilver voor Antje. Michelle Bevers trad aan bij de juniores en voor haar werd het wel een korte wedstrijd te wijten aan een blessure. Zij verkoos alleen te starten aan de brug en dat deed ze enorm goed. In de ochtendwedstrijd scoorde ze aan de brug het hoogst over de juniores- en senioreswedstrijd heen. In de namiddag kwamen er nog andere concurrenten aan bod, maar Michelle wist in de categorie junior de hoogste score te behouden. Proficiat dames! (may/rel)

Het schavot met Stien Vanderhallen (1) en Antje Kenis (2)

Kampioenen bij de ponyruiters van Wortel De ponyruiters van Wortel presteerden dit jaar wel bijzonder goed, zowel als ploeg als individueel. Het achttal, dat met enkele nieuwe ruiters aantrad, werd in de reeks beginnelingen zowel provinciaal als de nationaal kampioen. Daarnaast presteerde een aantal ruiters ook individueel zeer sterk. Bo Fransen, die uitkomt in de reeks D beginnelingen 1, werd met haar pony Top Amigo tweede op het provinciaal kampioenschap. Kaat Brosens werd met haar pony Principal Dream van de Delthoeve in de hoogste reeks van het springen (D-midden) tweede in het provinciaal kampioenschap en derde in het nationaal kampioenschap. (fh)

Tijdens het jaarlijks teerfeest op 1 december 2012 werden deze ponyruiters gehuldigd door de club. Op de foto herkennen we v.l.n.r. boven: Nieke Goetschalckx, Bo Fransen, commandant Ingrid Goetschalckx, Elke Van de Walle, Marieke Snoeys, Bieke Van de Walle en trainer Louis Goetschalckx. Linde Sommen ontbrak bij de huldiging en Kaat Brosens was reserve voor het achttal.

Het achttal met v.l.n.r.: Jill Fransen, Bieke Van de Walle, Bo Fransen, Nieke Goetschalckx, Kaat Van de Walle, Elke Van de Walle, Marieke Snoeys, Linde Sommen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 59

DHM_januari_333.indd 59

20-12-2012 10:29:28


sport

Kampioenendag duivenliefhebbers Kampioenen De Arkduif Zaterdag 1 december had in Minderhout de kampioenendag plaats. Harry Govaerts leidt met forse stem al jaren, tot ieders tevredenheid, alles in goede banen.. Na de uitreiking van deze eretekens ging de verkoop door van meer dan 40 bonnen. Een gezellig samenzijn besloot deze avond.

Harry Govaerts (2 titels), Ludo Goosens (1 titel), Luc Van Ceulen (1 titel), Jan brosens (2 titels), Karel Aerts (2 titels), (Eddy &) May Poels (4 titels), Stanny Lauryssen (4 titels), Cis Jansen (7 titels), -zittend- Angelo Roelen (1 titel)

Kampioenen De Noordhoek

Angelo Roelen (1 titel), Harry Govaerts (2 titels), Jozef Haest (1 titel), Antoon (&Dirk) Brosens (2 titels-gedeeld), Louis Van Dijck (1 titel), (Antoon &) Dirk brosens (2 titelsgedeeld), Marcel Kinschots (1 titel), Stanny Laurijssen (2 titels), Cis Jansen (4 titels), Jos Brosens (2 titels). Harry Jansen is verontschuldigd op de foto. (FS) MEERLE – Tijdens een gezellige samenkomst in het clublokaal huldigde de Meerlese duivenbond zijn kampioenen. Winnaar van het Herfstcriterium Quivrain werd Harry Jansen. Algemeen kampioen Noyon was Louis Van Dijck en Koning-Kampioen 2012 werden Antoon & Dirk Brosens (jaf)

Antoon Brosens & Dirk Brosens (11 prijzen), Harry Jansen (5 prijzen), Louis Van Dijck (6 prijzen) 60 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 60

20-12-2012 10:29:29

K d k w D m B s


t s -

sport

Kruisboog 20 meter – Kampioenenviering in Brussel Kruisboogvereniging De Verenigde Vrienden uit Meer nam het afgelopen jaar actief en met succes deel aan het Belgisch kampioenschap kruisboog op een afstand van 20 meter. De titel van Belgisch kampioen wordt verschoten over zeven wedstrijden: twee in Brugge, twee in Antwerpen, en één wedstrijd in Gent, in Gooreind en in Meer. De prijsuitreiking heeft traditioneel plaats in het stadhuis te Brussel, waar De Verenigde Vrienden met driemaal zilver niet mochten ontbreken. Bij de heren eindigde Igor Sevenants op de tweede plaats. August Tobé behaalde ook zilver bij de senioren en deed even goed als de ploeg van Meer, die ook op de tweede plaats eindigde. (fh)

1 s ) 4 o

Arnold Van Aperen, voorzitter van het Landelijke Unie van Kruisboogschutters, mag de zilveren medaille uitreiken aan zijn ploegmaat Igor Sevenants, die tweede eindigde in het Belgisch Kampioenschap kruisboog op een afstand van twintig mater.

k y

-

t k &

n

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 61

DHM_januari_333.indd 61

20-12-2012 10:29:44


LEZERS SCHRIJVEN Open brief van de fractie ANDERS Betreft : uitgifte obligatielening met wooncertificaten voor de assistentiewoningen De Wingerd door het OCMW van Hoogstraten In zitting van 12 november 2012 besloot de Raad voor maatschappelijk van het OCMW van Hoogstraten om principieel akkoord te gaan met de uitgifte van een obligatielening voor 15 obligaties, waarvan 10 met een woonrecht. In zitting van 10 december 2012 werd deze obligatielening dan officieel goedgekeurd. Samengevat komt het er op neer dat 15 personen/ gezinnen een obligatie kunnen kopen voor een bedrag van elk €187.500. Voor deze obligaties betaalt het OCMW jaarlijks een bruto intrest van 3,50 %. Op het einde van de looptijd (dertig jaar) of bij verkoop krijgt de aankoper gegarandeerd de aankoopprijs van €187.500 terug. Met de opbrengst van deze obligaties (het doel is om € 2.812.500 binnen te halen) wordt de lening van de bestaande flats De Wingerd afbetaald. Men vervangt dus een bestaande lening bij een bank, door een (obligatie)lening die men aan 15 obligatiehouders moet terug betalen, maar dan wel na dertig jaar. Die termijn van 30 jaar komt u waarschijnlijk bekend voor. Binnen 30 jaar is eveneens het nieuwe rusthuis afgeschreven, een kostprijs van om en bij de 25 miljoen euro, maar ook de levensduur van het nieuw te bouwen zwembad is op 30 jaar berekend, kostprijs een dikke 15 miljoen euro. Na diezelfde 30 jaar moeten dus ook de obligatieleningen ter waarde van een kleine 3 miljoen euro terugbetaald worden, mét intrest. Tegen dan zullen waarschijnlijk ook de huidige serviceflats aan vervanging toe zijn. Na ons de zondvloed! Maar de boekhouding ziet er nu toch zo mooi uit, meneer. Rare manier van werken, tot daar aan toe. Tien van deze kopers van een obligatie (en dat zijn hoe dan ook mensen die een redelijk bedrag kunnen missen, met name minimaal €187.500) krijgen een aparte wachtlijst om te kunnen verhuizen naar een serviceflat (of assistentiewoning zoals dat nu heet), zodat zij in feite hun plaats op de wachtlijst kunnen afkopen. Er komen immers tien assistentiewoningen voor hen ter beschikking…!! Ja, u leest het goed : men kan dus, als men over voldoende financiële middelen

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

beschikt, een plaats in een assistentiewoning kopen! Al die mensen of gezinnen die al jaren op een wachtlijst staan, zien zich nu voorbijgestoken worden door iemand met geld! Ongehoord.

De Mosten

Maar dat is niet het enige voordeel van het bezit van een obligatielening. Zit je eenmaal in je assistentiewoning dankzij zo’n obligatie (en je krijgt voorrang, dat hebben we al verteld) , dan betaal je maandelijks nog een huur van om en bij de €450. Terwijl al de andere bewoners, dus diegenen die gewoon hun tijd hebben afgewacht, ruim duizend euro per maand moeten betalen. Samengevat: iemand met geld krijgt een redelijke interest, krijgt voorrang bij de toewijzing van een assistentiewoning, en betaalt minder dan de helft dan een gewone burger. En tenslotte is hij zeker dat hij op het einde van de rit van het OCMW zijn geld terug krijgt. Zeker? Ja, zeker, want het OCMW beweert dat het stadsbestuur zich hiervoor borg heeft gesteld, terwijl dat tijdens geen enkele gemeenteraad werd goedgekeurd!!

Alvorens u al dan niet uit uw bestuurlijke functie stapt in de gemeente Hoogstraten, wil ik u langs deze weg van harte proficiat wensen met uw gebrek aan beleid en uw besluitvorming ten aanzien van De Mosten. U hebt zonder met uw ogen te knipperen een jonge ondernemer in deze tijd van recessie werkloos gemaakt en hem en zijn jonge gezin letterlijk op straat gezet. Amper 2 maanden krijgen zij om hun boeltje te pakken terwijl u een jaar geleden al wist wat er te gebeuren stond.

Anders heeft zich met hand en tand verzet tegen deze manier van werken. Het is zeker niet de taak van het OCMW om een tweesporenbeleid te organiseren waarbij mensen met geld voorrang gaan krijgen bij de toewijzing van woningen die door de volledige gemeenschap betaald werden, terwijl mensen die al jaren wachten op een woning gewoon in de wind gezet worden. Het enige resultaat dat deze obligatieleningen zullen hebben is dat de huidige lening afbetaald kan worden en dat dus de huidige rekeningen er mooier uit zullen zien en het bestuur zich op de borst kan kloppen met fonkelende balansen. Ondertussen wordt onze zorg asociaal en schuiven ze nog maar eens een gepeperde rekening door naar onze (klein)kinderen. Het is het zoveelste voorbeeld van een beleid dat vol zit met mooie praatjes, maar één belangrijke eigenschap mist: visie. Het vermogen om verder te kijken dan de zes jaar waarin bestuurd wordt is schijnbaar onbestaande en het zijn de toekomstige generaties die het gaan moeten betalen. In plaats van triomfbogen en loftrompetten lijken oprechte excuses ons hier beter op zijn plaats. Namens Anders Jef Roos en Dimitri Van Pelt, OCMW-raadsleden Anders Fons Jacobs,Ria Vinckx, Lief Pans, gemeenteraadsleden Anders

Geachte heer Burgemeester, Geacht College en Raadsleden,

En een extra compliment voor de handelswijze van u, burgemeester van Aperen en uw schepene mevrouw Rombouts. Voor de manier waarop u hen 2 jaar hebt gemanipuleerd en met vage toespelingen voor uw politieke karretje hebt gespannen. En natuurlijk hebt u zich daarbij volkomen ingedekt. U valt niets te verwijten. Het staat zo in het contract… Het geheel krijgt echter toch een extra lading door de vele praatjes die momenteel de ronde doen in Meer. Een extra dolkstoot in de rug van dit gezin. Met name ook omdat u, mijnheer de burgemeester, meedoet aan deze praatjes. Is het om uzelf schoon te praten dat u rondtoetert dat u niet gelukkig bent met de situatie en dat u het liever anders had gezien? Beseft u wel dat u juist degene bent die het anders had kunnen doen! Ik wens u allemaal heel fijne kerstdagen en hoop maar dat u tussen het kerstkransje en de kalkoen niet even afdwaalt in uw gedachten naar deze jonge mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet om van De Mosten een succes te maken. Om met Boudewijn de Groot te spreken: slaap zacht allemaal.

D W a e h o

Hoogachtend, M.K.J.M. Szulc-Krzyzanowski moeder Hoogstraten, 27 november 2012

D e d

Gedicht in De Maand De Hoogstraatse Maand heeft geen ruimte meer voor mijn gedichten. Voor alle prettige reacties was en ben ik blij. Ik draag ze bij me.

M a g e

R d d t ‘

Rosette Servaes

62 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 62

D d d B h

20-12-2012 10:29:45


Voor een tentoonstelling in het najaar van 2013 is het Stedelijk Museum op zoek naar oude foto’s, voetbal- of wielertruitjes, oude lidkaarten, trofeeën en medailles en ander materiaal uit het gouden sportverleden van Hoogstraten. Voetbal, wielrennen, tennis, duivensport of paardensport, bedenk het maar,... alles is welkom. Heb jij op zolder de sportschat die zij zoeken uit de periode van vóór 1960? Bel snel naar 03 340 19 80 of mail museum@hoogstraten.be

e

VOETBAL IN DE NOORDHOEK? In 1916 schieten de voetbalclubs als paddenstoelen uit de grond. Blijkbaar was er tijdens de oorlog van 1914-18 bij de jongeren een grote behoefte aan ontspanning. Vanuit Engeland kwam voetbal aangewaaid als dé oplossing.

n e

n n

-

Foto: H.F.C. (nu H.V.V.) seizoen 1929-1930: de tweede ploeg © Marcel Leunen

In Hoogstraten noteren we in 1916 drie clubs: Den Hoogstraetse Voetbalbond (of ‘den buizenbond’ genoemd), Onder Ons en Vermaak Na Arbeid. In Minderhout begint voetbalclub ‘Noordster’ op de Vooraard te voetballen. Wortel blijft niet achter en sticht voetbalclub ‘Wortelina’. In Meerle zal het de heer Stas de Richelle zijn die het initiatief neemt tot het oprichten van ‘De Heidebloem’. ‘Concordia’ is de ploeg van Meer die tijdens de oorlog werd opgericht. Voor zover we weten zal Meersel-Dreef wachten tot de Tweede Wereldoorlog oorlog om van start te gaan met ‘Meersel-Dreef F.C.’.

En dit is nog maar het begin van het voetbalverhaal… Wie vult de gaatjes nog? Wie weet er iets meer over ‘Meersel-Dreef F.C.’? Wat gebeurde er met M.V.V in 1946? Wie weet meer over de ‘Klauwaerts’ van Meer? Alle informatie en leuke anekdotes van vóór 1960 zijn welkom!

WIN EEN BOEKENBON VAN € 20.00 Los van vorige vragen en verzuchtingen ten slotte onze PRIJSVRAAG: Verleden maand, op zondag 9 december 2012 speelde KFC Meer de derby tegen Minderhout VV. Wat was de uitslag? Je vindt het antwoord ergens in dit nummer. Antwoord op papier naar ons redactieadres of digitaal naar redactie@demaand.be

e t

t

n e

r

Donderdag 15 nov: Dieven drongen in de nacht van woensdag op donderdag binnen in een woning in de John Lijsenstraat in Meer. De daders doorzochten de woning, maar over een buit raakte niets bekend. Bewoners van de Langstraat ontdekten in de avond een inbraak in hun huis. De dieven doorzochten de woning, maar over een buit is niets bekend. De rechtbank heeft een vijfkoppige dievenbende uit het Nederlandse Wernhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden. De vijf, allemaal tussen de 23 en 35 jaar oud, waren betrokken bij één inbraak in een woning in Hoogstraten op 26 november 2011. Daar gingen ze aan de haal met een hoeveelheid juwelen. Naast de celstraf moeten de bendeleden ook nog 550 euro boete ophoesten. Dinsdag 20 nov: Dieven hebben tussen 17 uur en 18.30 uur ingebroken in een woning aan de Minderhoutsestraat in Hoogstraten. Ze forceerden een deur en doorzochten het pand. Ze gingen ervandoor met geld en juwelen. Maandag 26 nov: Bij graafwerkzaamheden is om 14.30u per ongeluk de aansluiting bij een woning in de Minderhoutsestraat overgetrokken. De gasmaatschappij kwam ter plaatse om het lek te dichten. De straat bleef enige tijd afgesloten. Rechtbank: Koenraad V. moest op 14 oktober zetelen als bijzitter tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hij had een maand voordien al een medisch attest binnengebracht. Hij heeft naar eigen zeggen haatgevoelens ten aanzien van het gemeentesbestuur. “Ik was jaren geleden leerkracht in ‘t Dreefke in Meersel-Dreef. Het stadsbestuur heeft toen een aantal leer-

krachten aan de deur gezet. Het is nog altijd hangende bij de Raad van State. Ik ben na die gebeurtenissen bijna twee jaar thuis geweest wegens ziekte. Vroeger ben ik al eens voorzitter en teller geweest, maar ik kon het niet opbrengen om voor die gemeenteraadsverkiezingen dat ook te doen.” Donderdag 29 nov: Bewoners uit de Pater Declerckstraat in Wortel ontdekten om 18 uur dat er was ingebroken. De bewoners waren twee dagen niet thuis geweest. Het is onduidelijk wanneer de inbraak precies heeft plaatsgevonden. De daders stalen geld en autosleutels. Ze reden weg met twee voertuigen van de bewoners. In de Leemakker sloegen inbrekers rond 14u toe in een flat. Ze maakten juwelen buit. Zaterdag/zondag 1/2 dec: Inbrekers drongen in de Lindedreef, ‘s nachts om 2u een woning binnen. Toen de bewoners wakker werden, sloegen ze zonder buit op de vlucht. In Meer maakten dieven om 19.30 u geld buit in een woning in Hoogeind. Ook in Bijltje in Meer drongen dieven zondag tussen 15 en 19.30u een woning binnen, maar er werd niets gestolen. Maandag 10 dec: In de Gelmelstraat hebben dieven ingebroken in een geparkeerde auto. Ze sloegen een raampje in en gingen ervandoor met een sporttas. Dinsdag 11 dec: Een 47-jarige Nederlander is om 22.45 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval aan Groot Eyssel in Meerle. H.L. reed er met zijn auto tegen een boom. Hij zat gekneld in het voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 63

DHM_januari_333.indd 63

20-12-2012 10:29:45


TIEN OP TIEN

Een jaar lang plukten wij een jongere van de straat en vroegen

Elkehem/haar maand plukken een te jongere de straat en schenken of haar in hetwij hart laten van kijken. Daarvoor kreeghem hij/zij een een Standaard-boekenbon ter waarde van €20. boekenbon van Standaard Boekhandel Hoogstraten. Dit is de laatMaar daarvoor moet de uitverkorene wel in zijn of haar hartje laten kijken…

ste Tien op Tien.

Ward Revyn (16) - Minderhout 1. Welke school/klas volg je?- 6de jaar - 5u latijn- 8u wiskunde op ASO Spijker. 2. Wie zijn je huisgenoten? -broer Gies, zus Nele, vader Koen en moeder An Desmedt. 3. Wat zijn je hobby’s? -tot voor kort waren mijn hobby’s voetbal en paardrijden. Nu alleen nog paardrijden. Aangezien dit veel tijd in beslag neemt, had ik geen tijd meer voor voetbal. 4. Wat hààt je…? - mensen die hun aandacht uit iemands miserie moeten halen. Vooral op Facebook wordt er snel ‘meegeleefd’ zonder dat ze de persoon goed kennen, gewoon om aandacht te trekken. 5. Hecht je veel belang aan kleren? - toch wel beetje, je moet er toch deftig uitzien op sommige gelegenheden. 6. Hou je van muziek? - ja, o.a., voor de kenners: dubstep & drumandbass (Skrillex, Netsky, Modestep), doctor P / Tekstyle (Mark with a k, Davoodi, Bestien) / hardstyle (Coone, Noisecontrollerz, Headhunterz, Brennan Heart, Da Tweekaz) / hardcore (Angerfist, Outblast, Evil Activities) en occasioneel ook pop en rap. Naar festivals ga ik niet veel, maar wel regelmatig naar de Highstreet.

7. Wat is je favoriete tv-programma? - bij uitstek Friends, omdat het zo grappig is. Vooral Joey (Matt le Blanc); hij maakt de belachelijkste opmerkingen. 8. Ben je tevreden met hoe je er uitziet? - ik kan niet zeggen dat ik ontevreden ben maar ook niet echt tevreden. Ik ben te klein en heb veel te ambetant haar. 9. Wat is de leukste reis of vakantie die je maakte of had? - een van mijn reizen naar Zuid-Afrika toen mijn oma er nog bij was, hoewel ik me er niet veel meer van herinner. Mijn opa had een villa in Zuid-Afrika en daar zijn we verschillende keren naartoe geweest. Nu oma gestorven is, is dat voorbij. 10. Wat is je lievelingsvak op school? - mijn lievelings vak is geschiedenis aangezien ik me interesseer in de oudheid (vandaar dat ik Latijn studeer). Ook vind ik het ontstaan van grote rijken interessant zoals het rijk van Alexander de Grote of het Romeinse Rijk. 11. Wat moet er in Hoogstraten veranderen? - ik vind dat er een zwembad moet komen en niet zo’n mini-ding als in Zundert maar iets deftig zoals het voormalige stadspark daar. (red: lvr)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

64 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 64

20-12-2012 10:29:46


HALVE EEUW

1962

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 65

DHM_januari_333.indd 65

20-12-2012 10:29:47


agenda

Z K b

TENTOONSTELLINGEN Van 9 januari tot 24 maart TOM WOESTENBORGHS en SOFIE NAGELS, twee docenten van het IKO in het Stedelijk museum Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur of na afspraak Van 2 februari tot 3 maart KUNSTKRAMERS, kunstproject van het IKO op verschillende locaties op de Vrijheid

Zondag 13 januari NIEUWJAARSDRINK DE LAERMOLEN van 14 tot 17 uur met gratis smoutebollen Info 0494 91 87 63. Zaterdag 19 januari WINTERCONCERT van de Kon Fanfare StCatharina om 19 30 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie

MEER Vrijdag 18 januari KERSTBOOMVERBRANDING vanaf 19 uur bij het voetbalterrein. Een organisatie van supportersclub ‘De Vuilen Hoek’

Zondag 20 januari JEUGDORKESTEN Een kennismaking met musicerende jongeren vanaf 13 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie 200

Vrijdag 25 en zondag 26 januari DE JOSSEN, toneelvoorstelling door leerkrachten van het Klein Seminarie, telkens om 20.30 uur in de feestzaal van de school. Inkom 8 euro. Zaterdag 2 en zondag 3 februari HOBBY & CREATIEF zaterdag van 14.30 tot 18 uur, zondag van 10 tot 18 uur. Een organisatie van FEMMA en KWB

Tot 15 maart QR wandeling, een zoektocht langs Hoogstraatse (horeca)zaken

Zondag 3 februari BOS- en VELDTOERTOCHT voor wielertoeristen, vertrek van 8 tot 10 uur in het Klein Seminarie Info jan_adams@skynetbe

Zaterdag 5 januari FREEZe PARTY met DJ Jenz in de Hinneboomstaat van 21 tot 04 uur. Info tim_vdlocht@ hotmail.com Zondag 6 januari NIEUWJAARSCONCERT door het Euregio Jeugdorkest o.l.v. Hans Casteleyn om 15.30 uur in de Rabboenizaal. Een organisatie van Euregio Jeugdorkest vzw en LA:CH vzw. Kaarten in voorverkoop 12 euro (-16 8 euro) aan de kassa 15 euro (-16 10 euro) Woensdag 9 januari CINE HORIZON met A Separation van de Iranese regisseur Asghar Farhadi, om 19.30 in Le Cirq.

MEERLE Zondag 6 januari WANDELING o.l.v. Marcel Vorsselmans naar de Visput in Baarle. Trefpunt:De Steppe Baarleseweg 1 Ulicoten om 14.00 uur. Org.Wandelclub Markdal Zondag 20 januari WANDELING o.l.v. André Wouters naar het Groot Schietveld. Trefpunt: De Witte Nonnen Gooreind om 14.00 uur. Org. Wandelclub Markdal Zaterdag 26 januari DANSINSTUIF van SHILSHOEL vanaf 19.30 in de parochiezaal. Dansen van 20 tot 01 uur.

Vrijdag 11 jabuari SPIJKERBINGO vanaf 19 uur in de Raboenizaal.

Vrijdag februari LEKKERBEKKENTOCHT met vertrek tussen 19 en … uur aan parochiezaal ‘Ons Thuis’. Info: 03 315 00 06

Zaterdag 12 januari KERSTBOOMVERBRANDING van 1.30 tot 23.45 op de jeugdparking van Hoogstraten VV. Info 0473 86 33 80

Zondag 3 februari WANDELING o.l.v. Jos Verbreuken in SintJozef Rijkevorsel. Trefpunt: Kerk St.-Jozef Rijkevorsel om 14.00 uur. Org. Wandelclub Markdal

66 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 66

Z I v G

Z O b b

Donderdag 24 januari UITREIKING CULTUURPRIJZEN vanaf 19 30 uur in Le Cirq Met optreden van Mai-Lo en Jens en van Kempen Zingt!

HOOGSTRATEN

Z B P t

20-12-2012 10:29:48


agenda

MEERSEL-DREEF

WORTEL

Zaterdag 10 januari KERSTBOOMVERBRANDING vanaf 19 uur bij De Paters

Zondag 6 januari NIEUWJAARSWANDELING van 9 tot 12 uur, vertrek aan De Klapekster.

Zaterdag 26 januari BINGOAVOND om 20 uur in de taverne Bij de Paters. Een organisatie van fanfare Eer en Deugd ten voordele van de jeugdopleiding.

Zondag 13 januari VELDTOERTOCHT van 15, 25 of 45 km, van 7.30 tot 14.30. Verrek aan parochiezaal Trefpunt. Organisatie WTC De Zwaantjes. Leden betalen 2,5 euro, niet leden 3,50 euro.

Zondag 27 januari IJSSCHAATSEN in het IJsstadion te Turnhout van 11 uur tot 12.30 uur. Een initiatief van De Gezinsbond.

Vrijdag 18 januari SCHOTLAND, een lezing door Jef Leestmans om 20 uur in de Klapekster. Inkom gratis.

Zaterdag 2 februari ONTBIJTMANDACTIE van de Gemeentelijke basisschool ’t Dreefke Afhalen of aan huis gebracht vanaf 8 uur info www dreefke be

Vrijdag 25, zaterdag 26 en woensdag 30 januari TONEEL voorstelling van “Een Bimbam met veel Rimram” door Willen is kunnen om 20 uur stipt in zaal Trefpunt. Vrijdag 2 en zaterdag 3 februari TONEEL voorstelling van “Een Bimbam met veel Rimram” door Willen is kunnen om 20 uur stipt in zaal Trefpunt. Zaterdag 26 januari AVN VELDLOOP Van 13 tot 18 uur, vertrek aan het Casino in de kolonie Zondag 27 januari WINTERLANDSCHAPPEN met Fotogroep Natuurpunt op de Strijbeekse Heide van 9 tot 12 uur Info 03 314 47 75 Vrijdag 1 februari DE FALKLAND EILANDEN, lezing om 20 uur in De Klapekster vanaf 14 uur

199

MINDERHOUT Zondag 30 december TWEEDEHANDS BOEKEN- en CD-BEURS van 14.00 tot 17.00 uur in de Parochiezaal. Inkom gratis. Organisatie. KWB Maandag 31 december VEILIG ZINGEN in het dorp van 09.00 tot 12.30 uur.. Chocolademelk en pannenkoeken voor de zingende kinderen in KLJ-lokaal. Org. KWB, KVLV, KSJ, KLJ, Ouderver.. Zondag 13 januari KINDERDISCO in de Parochiezaal van 13.30 tot 17.00 uur. Gratis inkom. Inl. Luc Herthogs 0475 866 234. Org. KWB Zaterdag 26 januari DROPPING met vertrek aan de Kuip: 1ste groep 18.30 uur, 2de groep 20.00 uur. Info:. Steve Van Dun 03 314 29 49; Luc Herthogs 03 314 74 21. Org. KWB Zondag 27 januari FLIRTEN MET DE GRENS, wandeling met vertrek aan de kerk om 13.30 uur. Info 03 313 04 63

Maandag 4 februari Voorstelling VISIETEKST van het BISDOM ANTWERPEN om 20 uur in de parochiezaal Trefpunt Zondag 3 februari HET GROTE VOGELWEEKEND in bezoekerscentrum De klapekster

Woensdag 9 en 23 januari PETANQUE in Markdal om 14 uur Zondag 6 januari EUCHARISTIEVIERING om 10 uur met herdenking van onze overleden leden in het werkjaar 2011-2012 NIEUWJAARSRECEPTIE van11 uur tot 13 uur in het lokaal van de St-Jorisgilde Maandag 14 januari WINTERWANDELING vertrek om 13.30 uur aan het lokaal of aan de kapel van Merksplaskolonie. Wandeling van 5 km of 10 km Donderdag 17 januari LEDENVERGADERING in Hof ter Smisse om 14 uur. Gastspreker: Dirk Barrez over “Van eiland tot wereld: van financiële crisis tot een menselijke samenleving” Dinsdag 8, 15, 22 en 29 januari KAARTEN/BILJARTEN van 13 30 tot 17 30 uur in het lokaal van de gilde Dinsdag 8 en 22 januari RUMMY CUP in het lokaal de gilde Woensdagen 09-16-23 en 30 januari ZWEMMEN van 10 15 tot 11 30 uur in ‘De Wildert’ Woensdag 9, 16, 23 en 30 januari AQUAJOGGEN van 11u30 tot 12u00 in De Wildert Donderdagen 3, 10, 17, 24 en 31 januari NORDIC WALKING van 9u30 tot 12u30, vertrek in Castelré

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2013 - 67

DHM_januari_333.indd 67

20-12-2012 10:29:49


agenda

BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN

LOKALE POLITIE

Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be De telefoon wordt bemand door een operator van het Rode Kruis, dus geen computersysteem. handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

ZATERDAGWACHT De zaterdagwacht is een onderlinge afspraak tussen de apotheken van de fusie Hoogstraten en zit dus niet mee in het Geowacht-systeem. Die wachtdiensten geven u langs deze weg Zaterdag 5 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Zaterdag 12 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 19 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: Zaterdag 26 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Pharma Noord, Meerledorp 46 te Meerle. tel.: 03 315 73 76 Zaterdag 2 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lloyd, Minderhoutdorp 40 te Minderhout. tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 9 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel. 03 314 51 50

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 30 januari

OPGELET

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 15 JANUARI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

68 - JANUARI 2013 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_333.indd 68

20-12-2012 10:29:49


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.