augustus 2012 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 328

JAARGANG 28 AUGUSTUS 2012 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

BEGIJNTJES LAAT BESLUIT DE NIEUWE GENERATIE

ONZE REPORTER KEEK ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MEERSEL-DREEF KERMISSPELEN MEERLE - MIT MARTENS 100 JAAR

WIN UW INKOMKAART VOOR DE ANTILLIAANSE FEESTEN JAN DE BRUIJN OP AKKERPOP


COLUMN Ik had hem erg lang niet gezien. Ooit waren we samen in een café aan een tafeltje beland, en hadden uren zitten praten. Tot laat in de nacht. Eerst zaten er nog anderen bij, maar die vertrokken. Het was de eerste keer dat we mekaar zagen, het was een fijne avond. Daar bleef het bij. Zoals dat soms gaat. Het werd zoiets als een vriendschap die er nooit van gekomen is. Omdat we allebei wel wat anders aan ons hoofd hadden. Kwamen we mekaar tegen, dan werd er geknikt of gezwaaid. Soms vroegen we mekaar of alles goed ging. “Ja, alles goed”, zeiden we dan, en gingen verder met waar we op dat moment mee bezig waren. Meestal was dat inkopen doen in een of andere supermarkt. Voor een paar weken kwam ik hem weer tegen, dit keer aan de zuivelafdeling van een supermarkt. Breed glimlachend stak hij de armen in de hoogte, en kwam naar me toe. “Dat is lang geleden”, begon hij. Het werd ons eerste echte

Dodelijke varkens gesprek in heel lange tijd. Een fijn gesprek, daar niet van. Maar het verbaasde me. Vanwaar die plotse hartelijkheid? Niet dat het iets was waar ik me zorgen over maakte. Het was een fijn gesprek, dat is al heel wat. Over de Ronde van Frankrijk hadden we het, over een dramatische stalbrand in Meerle (waarover een vermoeide en wat zenuwachtige brandweerman op Radio 1 had gezegd dat er “800 dodelijke varkens” te betreuren waren, had hij gehoord) en over de vakantieplannen. Hij trok met vrouw en kinderen naar Frankrijk. Twee weken. Naar de zon. “Weet je overigens al op wie je gaat stemmen in oktober?”, vroeg hij na een minuutje of tien. Het leek alsof hij de eerste korte stilte die zich voordeed, aangreep om me de vraag te stellen. Nee, dat wist ik nog niet. Het was nog veraf, ik zou er eens over nadenken. “Je kan ook op mij stemmen in oktober”, zei hij toen. En hij vertelde dat hij gevraagd was. Door twee partijen zelfs. Zijn deskundigheid konden ze gebruiken. Zijn

welbespraaktheid. Zijn openheid “naar de mensen toe”. Figuren als hij hadden ze nodig. Met hem zou de wereld beter worden. En hij had zijn keuze gemaakt, hij had kleur bekend. “Als je ons project ziet zitten, denk dan zeker aan ons als je gaat stemmen”, gaf hij me nog mee, als was het een goede raad. En hij ging er vandoor, richting katten- en hondenvoer. Had ik hem plots op een lijst zien staan, de kans was niet onbestaande geweest dat ik blindelings voor de man gestemd had – zelfs al had ik hem jaren niet gezien. Ik zou overtuigd geweest zijn van zijn beste bedoelingen en zijn engagement. Daarvoor volstond de herinnering aan die ene avond in de kroeg. Na onze ontmoeting in de supermarkt weet ik het niet meer. Zijn hartelijkheid van die middag kreeg iets verdacht, zijn brede glimlach was plots heel wat minder vrijblijvend. Ik heb nog een kleine drie maanden om er eens lang en diep over na te denken. (th)

HOOGSTRATEN DUIMT VOOR KARIN DONCKERS

Enkele dagen nadat dit nummer verschijnt, neemt Karin Donckers uit Minderhout voor de vijfde keer deel aan de Olympische Spelen. Samen met haar staan er nog vier andere Hoogstratenaren klaar om met de Belgische ploeg Eventing een medaille te halen. Zie blz. 67 (foto Dirk Caremans)

2 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


BEGIJNTJES LAAT BESLUIT Kinderen en ouders aan het woord Wij vertrekken, wij vertrekken, wij vertrekken de poorten uit Zondag 19 augustus is het weer zo ver. Gans de dag wordt Hoogstraten het speeltoneel van de kinderen. Van ’s morgens vroeg trekken zij de straat op om te zingen van deur tot deur. In de vroege namiddag trekt een kleurrijke kinderstoet over de Vrijheid. Omstreeks 15 uur is het verzamelen geblazen, zowel voor groot als voor klein, aan het podium voor het historische stadhuis. Harmonie Sint Katharina blaast er dan lustig op los, in afwachting dat het spektakel zal beginnen. Een spektakel zonder weerga waarbij de kinderen hun beste beentje voorzetten om een dansje en een lied te berde te brengen tot jolijt van henzelf en dit van de talrijke toeschouwers. Nadien gaat het terug naar het gebuurte voor een feestmaal, maar vooral ook om te vieren. Of men gewonnen heeft of niet is deels bijzaak. “Vreugde maken onder ons” is het aller belangrijkste. Zij doen dit tot het begijnhofklokje hen naar bed roept om daar te dromen van de volgende editie. Spijtig genoeg is dit niet meer het geval in elke Hoogstratens gebuurte. Vroeger wel, maar één voor één vielen ze af, als in “tien kleine negertjes”. Hopelijk kan er nu een kentering worden ingezet. Gebuurte Begijnhof en Statie sloegen de handen in elkaar en willen een doorstart maken. Een reden om eens met de initiatiefnemers aan tafel te gaan zitten en te luisteren naar hen en naar de kinderen. Zij nemen een zinnetje uit het liedje van “Begijntjes laat besluit” letterlijk: “Wij vertrekken, wij vertrekken, wij vertrekken de poorten uit”.

Even voorstellen Joke Verschueren, 38 jaar oud (jong) en getrouwd met Wim Bruyndonckx, eveneens geboren in 1974. Zij wonen in de ’s Boschstraat, traditioneel onderdeel van gebuurte Begijnhof. Samen hebben zij 2 kinderen van respectievelijk 9 en 6 jaar: Mette en Janne. Roel Everaert, 32 jaar oud en getrouwd met Tinne. Zij hebben 3 kinderen en wonen in de Van Aertselaerstraat, net op de rand van gebuurte De Statie en Minderhout. Hun voordeur maakt in ieder geval deel uit van De Statie. Alle drie, of beter alle vijf (want kinderen tellen ook mee) zijn zij groot geworden in de KSJ, als kind en later als leider. Een bindmiddel dat een heel leven kan duren. Met hen wordt het een gezellige babbel over wat hun ervaringen zijn met “Begijntje” en hoe zij nu een nieuwe doorstart willen maken om het Begijnhof en de Statie terug op de kaart te zetten.

Eerst de kinderen Aangezien “Begijntje” een kinderfeest is, lijkt het ons niet meer dan logisch om eerst hen aan het woord te laten. Bij ons zitten Mette en Janne, de kinderen van Joke en Wim en zij willen honderduit vertellen maar worden getemperd door hun ouders. Immers niet alles mag verraden worden, maar toch even een tip van de sluier gelicht. Wat gaan jullie de volgende weken doen? Wij gaan meedoen met begijntje. Vorige jaren deden wij dit met gebuurte Buizelhoek omdat vake en moeke daar wonen, maar nu gaan we meedoen met het Begijnhof. Het verhaaltje gaat over begijntjes en paters, maar meer mag ik niet vertellen. We hebben nog niet gerepeteerd. Dat doen we pas twee weken vooraf. We hebben al wel een stukje van het liedje opgenomen en dat mag ik wel eens zingen van mamma en pappa. Florejan heeft een stampliedje gemaakt en dat verraad niets van het verhaaltje. Janne en Mette zingen en dansen voor ons: “We wachten en stampen iets uit de grond, we wachten en stampen tot er een ideetje komt”. We gaan het gebuurte Begijnhof uit de grond stampen. Voor de rest zal het wachten zijn tot de grote dag op 19 augustus. Het is

Roel Everaert, Joke Verscheuren, Wim Bruyndonckx met Janne en Mette DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 3


BEGIJNTJES LAAT BESLUIT een traditie dat ieder gebuurte zijn onderwerp of titel geheim houdt. Om de jury’s te bekoren moet het een verrassing zijn. De kinderen worden daarna, volledig pedagogisch verantwoord, naar het salon gestuurd om er TV te kijken en een pizza te eten zodat de ouders het woord kunnen overnemen.

Daarna de ouders Wat zijn jullie ervaringen met begijntje? Roel: Wij hebben altijd in Hoogstraten gewoond, in gebuurte Buizelhoek. Maar door omstandigheden hebben wij nooit met begijntje meegedaan. Mijn ouders waren niet van hier en zij kenden die traditie niet. Meestal gingen wij tijdens die periode op vakantie en is het er nooit van gekomen. De laatste jaren, getrouwd en zelf kinderen hebbende, zijn de kriebels wel begonnen. Samen met Tinne en de kinderen gingen wij naar het optreden kijken. Maar gebuurte De Statie, waar wij nu wonen, deed niet meer mee. Wij zijn dan toch op zoek gegaan en zijn zo bij Annemarie (van het geschenkwinkeltje op de Vrijheid) terecht gekomen. Wij hadden gehoord dat zij en haar man, Jan, er ook wel zin in hadden. Wim en Joke waren ook al wel eens bij haar geweest en zo werd samen met Florejan een eerste denkgroepje gestart. Wat wij er het voornaamste aan vinden is dat begijntje een gebeuren is waar we met het ganse gezin aan kunnen deelnemen. De twee oudste kinderen, van zes en vier jaar oud, gaan meedansen en ons jongste van twee jaar gaat er gewoon schattig bijzitten. Tinne gaat helpen met het maken van de kleren en ik timmer mee aan de wagen en het decor. Oorspronkelijk wilden wij meedoen met de Lindendreef, waar mijn broer Bram actief is, of met de Buizelhoek, maar meedoen met uw eigen gebuurte gaat leuker zijn. Wim: Geboren en getogen in Hoogstraten en altijd meegedaan met de Buizelhoek. Van in mijn prille kinderjaren. Ik heb zelf moeten (mogen) meedoen tot mijn vijftiende. Ik was zeker geen klein manneke maar samen met Marc Van Opstal in een paardenkostuum viel dat niet zo op. Wij moesten zo de wagen trekken. Joke: Wij hebben altijd meegedaan met het Begijnhof. Eerst als kind en later om het dansje aan te leren. Gelukkig hadden wij ons vader, Flor, die zeer actief en productief was en nog is in het verzinnen van originele liedjes. Nu heeft mijn broer Florejan die taak op zich genomen. Wanneer gebuurte Begijnhof gestopt is hebben we nog niet kunnen achterhalen. Misschien moeten we eens in de archieven bij den Djob duiken om dat te vinden. (Blijkbaar was dat in 1999 nvdr) Maar op zich is dat niet zo belangrijk. Feit is dat wij er dit jaar terug staan. Hoe is ‘terug’ zo ver gekomen? Wim en Joke: Toen onze kinderen wat groter werden zijn zij gaan meedoen met gebuurte Buizelhoek omdat Begijnhof toch niet meer deelnam. Onder elkaar zegden wij wel eens dat wij zouden willen proberen om terug te starten met het Begijnhof.

Roel: Zoals reeds gezegd hebben wij als kind nooit meegedaan met begijntje. Tinne is afkomstig van Ravels en kende dus helemaal niets van die traditie. Wij hebben ieder onze eigen hobby’s. Zo heb ik veel aan sport gedaan en Tinne ook wel, maar als man loop je andere afstanden of in een andere categorie. Kortom je bent niet samen bezig. Na de geboorte van onze kinderen gingen wij wel ieder jaar kijken naar het optreden van begijntje. Onderling zegden wij dan wel tegen elkaar: Hé dat is leuk. Dat is nu eens echt iets waar wij samen als koppel met onze kinderen aan kunnen werken. Het zou een mooie gezamenlijke hobby zijn. Maar gebuurte de Statie had ook al enkele jaren afgehaakt. Tot wij de oproep hoorden van Wim en Joke. Joke: In 2010 hebben wij een eerste oproep gedaan. We zijn eens aan tafel gaan zitten met den Djop om eens af te bakenen wat juist de grenzen zijn van gebuurte Begijnhof en Statie. Volgens Johan was dat allemaal niet zo belangrijk. Belangrijker voor hem was dat er terug een gebuurte meer zou deelnemen. We zijn dan huis aan huis gaan flyeren met de oproep om medestanders te vinden. Spijtig genoeg kwam er op die oproep weinig of geen respons. Onze kinderen zijn dan maar opnieuw gaan meedoen met de Buizelhoek. Roel: Wij hadden die oproep ook gekregen en aangezien wij Joke en Wim kennen vanuit ons KSJ-verleden hebben wij ons wel gemeld. Annemarie van het geschenkenwinkeltje had dat ook gedaan en in oktober 2011 hebben wij dan de koppen eens bij elkaar gestoken. We waren toen met een 5 tal koppels: Joke en Wim, Florejan en Magalie, Annemarie en Jan, Johan en Nicky die binnenkort in het gebuurte komen wonen, onze buren Karel en Bianca, Lies van Hof ter Smissen en wij dan. Joke en Wim: Een eerste initiatief dat we op poten hebben gezet was de organisatie van een kinderdisco. Deze heeft plaats gehad op 9 april en was een gigantisch succes. Heel veel kinderen zijn daar komen opdagen. Niet alleen van het Begijnhof en de Statie maar vanuit heel Hoogstraten. Het was hartverwarmend te zien dat kinderen zich kostelijk amuseerden en het was een stimulans om verder te doen. We hebben dan opnieuw een huis aan huis oproep gedaan en ondertussen hebben wij een groep van 25 kinderen, vooral kleintjes die met Begijntje willen meedoen. Sedertdien steken wij met, het voormelde groepje, maandelijks de koppen bij elkaar en dat gaat er plezant aan toe. We smeden plannen, hebben een leuke babbel waarbij gelachen wordt en een pint gedronken. Wij hebben het gevoel dat wij zo meer en meer gebuurte vormen. Want daar gaat het vooral toch om: kinderen die onderling kunnen spelen en plezier maken. Als ook ouders in die vreugde kunnen delen, dan is ons doel bereikt. Onze aspiratie gaat momenteel niet verder dan deelnemen aan Begijntje. Wat er verder als gebuurte uit de bus komt zien we wel en is dan mooi meegenomen.

4 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

En nu? Joke: De maandelijkse vergaderingen worden blijkbaar plezanter en plezanter want de partners zeggen dat ze steeds langer en langer duren. Wim: Dat komt vooral omdat er bij de organisatie veel werk komt kijken. Soms denken wij wel eens: Waar zijn we aan begonnen. Maar nu moeten we verder. Samen verzonnen wij een verhaaltje en Florejan zette het op rijm en muziek. De kinderen zongen reeds een gedeelte in en zij zijn enthousiast. Ondertussen zijn wij bezig met het ontwerp van de wagen en de papieren kleren. Bij de oproep hebben wij wel duidelijk gesteld dat wij ook enige inzet verwachten van de ouders. Wij verwachten dat zij hun kinderen niet zomaar naar de repetities brengen of op de dag zelf alleen maar foto’s gaan trekken om later te zeggen: Kijk eens hoe schattig. Roel: Vanaf 6 augustus beginnen wij te oefenen, op de speelplaats van de lagere school van het Spijker, om dan hopelijk alles klaar te krijgen tegen de grote dag op 19 augustus. Joke: We hebben vernomen dat de stok van de begijnenpop, na 45 jaar vol is en zal verhuizen naar het museum. Het eerste plaatje dat er op staat is dit van het Begijnhof. Het zou leuk zijn dat op de nieuwe stok weer zulk een plaatje bovenaan komt te staan. Wim: Leuk wel maar niet zo belangrijk. Veel belangrijker is dat kinderen plezier kunnen maken. Hoe gaat de grote dag verlopen? Joke: De kinderen komen bij elkaar op het kruispunt van de Vrijheid en de Tinnenpotstraat waar de terp van oudsher stond. Van daaruit gaan we “Centje om te vieren” zingen in zowel gebuurte Begijnhof als Statie. Aangezien wij met een groep kleine kinderen werken moeten we wel denken aan hun veiligheid en hopelijk kunnen ouders hier wat bij helpen. Wim: Een echte terp gaan we wel niet maken want waar is nog aspergeloof te vinden hier in Hoogstraten? In de namiddag vertrekken we vanaf die plaats om samen met de andere gebuurten een stoet te vormen. Al stampend en zingend trekken we dan naar het stadhuis. Roel: Na het optreden komen we samen in Hof ter Smissen. Met Lies hebben wij daar onze relaties maar ook steun en sympathie voor de zaak. De

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES


BEGIJNTJES LAAT BESLUIT kinderen kunnen daar spelen en ravotten en krijgen ook een avondmaal. Ook andere mensen uit het gebuurte zijn welkom. In de komende weken gaan wij rond met deelneming- en steunkaarten. Joke: We moeten er nog wel aan denken om bij de gemeente nadars te bestellen om zo de parking vrij te houden en er voor te zorgen dat kinderen niet zomaar op straat lopen. Wim: In de week nadien gaan we met de kinderen ergens op uitstap. Naar waar weten we nog niet maar het hoort er ook nog bij. Zoals gezegd

Tot slot: Beschrijf eens bondig wat voor jullie de kern van “Begijntjes Laat besluit” is Roel: Voor mij is dat het in ere houden van een oude traditie. Een traditie die ook naar de toekomst verder gezet moet worden. Op de dag zelf is dat voor mij de stoet waar ik het meest naar uit kijk. Meer dan 200 kinderen die, mooi verkleed, vrolijk door Hoogstraten trekken. Zij zijn het levende bewijs van die oude traditie en zij dragen de toekomst in zich. Joke: Voor mij ligt vooral de nadruk op het

volgens haar zijn. Ook bij Begijntje, want winnen is plezant. Hoewel de Olympische gedachte er ook moet zijn: Deelnemen is belangrijker dan winnen. Het voornaamste is het onderling leut maken. Dat zij dat kan bewijst de bijhorende foto. Haar lach spreekt boekdelen. Dat de besten mogen winnen en dat er volgend jaar opnieuw 12 gebuurtes in plaats van 6 zouden deelnemen aan dit unieke kinderfeest. (Pdn) In 1967 wordt de naam van de winnaar van Begijntje elk jaar genoteerd op de stok van de ‘wisselbegijn’. Dat levert volgend overzicht op.

In 1999, bij het einde van de restauratie van het begijnhof, werd afgesproken dat alle groepen een nummer rond de begijnen of het begijnhof zouden maken. Op de foto het gebuurte Westhoek. kost koken geld en voorlopig hebben wij weinig of niets in kas. Naar het schijnt zou er ergens bij iemand nog een restant zijn van vroeger maar we weten niet bij wie. Bij deze dus: “Opsporing verzocht”.

En later? Joke: Hopelijk blijft het huidige groepje bestaan en doen wij volgend jaar opnieuw mee. Voorlopig reikt ons engagement niet verder. Onze actie kan misschien een voorbeeld zijn voor andere gebuurten om ook terug het heft in handen te nemen en opnieuw te beginnen. Wim: Het zou toch eeuwig zonde zijn dat zulk een mooi kinderfeest zou doodbloeden. We vragen ons af of het gemeentebestuur niet wat meer inspanningen zou kunnen doen om de gebuurtewerking te stimuleren. Een feestpremie of promotie zou hier wel op zijn plaats zijn. Roel: Misschien kunnen wij volgend jaar toch proberen om onze terp op het begijnhof te zetten. Dat is tenslotte toch de plaats waar het ooit allemaal begon. Anderzijds hebben we daar geen beschutting tegen de regen die mogelijk ook in augustus kan vallen.

gebuurte. Het is zonde te moeten merken dat mensen hun eigen buren niet kennen. Iedereen is gefocust op zijn eigen huisje en tuintje. Als Begijntje daar, via de kinderen, iets aan kan bijdragen dan is onze missie geslaagd. Wim: Vroeger kropen wij letterlijk door het gat in de haag naar de buren om daar te gaan spelen. Nu kan dat blijkbaar niet meer. Voor mij is het samenzijn van mensen het belangrijkste. Samen uw schouders ergens onderzetten en iets tot stand brengen om daarna te kunnen nagenieten, plezier te maken en een pint of wat anders te drinken. Kortom: Vreugde maken onder ons …. Wij zouden zeggen: Schol en we komen zeker een kijkje nemen. Bij het buitengaan komt Annemarie vrolijk lachend en zwaaiend voorbij gefietst. Zij komt net van een ander feestje met vrienden en wordt ook nog elders verwacht. In de vlucht stellen wij haar nog de vraag wat voor haar de essentie van Begijntje is. Annemarie is afkomstig van Zundert en kende Begijntje niet. Zij heeft wel jarenlang de concurrentiestrijd meegemaakt tussen de verschillende buurtschappen naar aanleiding van het bloemencorso. Een gezonde concurrentie mag er

1967 - Begijnhof & Luizenmarkt 1968 - Vrede & Vriendschap 1969 - Vrede & Vriendschap 1970 - Statie 1971 - Begijnhof 1972 - Gelmelstraat 1973 - Statie 1974 - Lindendreef 1975 - Luizenmarkt 1976 - Westhoek 1977 - Vrede & Vriendschap 1978 - Statie 1979 - Boereneinde 1980 - Luizenmarkt 1981 - Buizelhoek 1982 - Vrede & Vriendschap 1983 - Westhoek 1984 - Statie 1985 - Vrede & Vriendschap 1986 - Thijsakker 1987 - Lindendreef 1988 - Luizenmarkt 1989 - Westhoek 1990 - Boereneinde 1991 - Lindendreef 1992 - Buizelhoek 1993 - Buizelhoek 1994 - Statie 1995 - Thijsakker 1996 - Buizelhoek 1997 - Thijsakker 1998 - Buizelhoek 1999 - Buizelhoek 2000 - Statie 2001 - Buizelhoek 2002 - Den Houvast 2003 - Boereneinde 2004 - Lindendreef 2005 - Lindendreef 2006 - Den Houvast 2007 - Lindendreef 2008 - Westhoek 2009 - Westhoek 2010 - Lindendreef 2011 - Lindendreef

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 5


6 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


BEGIJNTJES LAAT BESLUIT Voorzitter Johan “djob” Vermeeren aan het woord

“Laat ons vreugde maken onder ons” Johan Vermeeren is tien jaar voorzitter van de vereniging “Begijntjes Laat Besluit”. Dit is al lang maar hij doet het nog steeds met hart en ziel. Waar vroeger het gebeuren gepatroneerd werd door de VVV, is er sedert 1987 een vereniging die de werking van de verschillende gebuurten rond ‘Begijntje’ coördineert. John Janssens was de eerste voorzitter. De vereniging heeft tot doel de algemene coördinatie van het feest maar waakt er ook over dat de gemaakte afspraken gerespecteerd worden. Wat zijn jou ervaringen? Johan Bij mijn eerste optreden, ik was toen 6 jaar, was ik een kalf. Gebuurte De Statie maakte toen een dansje rond de veefokdag in de wei van Hofkens. Een jaarlijkse gebeurtenis die wijd en zijd bekend was. Samen met de andere kinderen van De Statie nam ik deel tot mijn twaalfde. Toch liggen de mooiste herinneringen niet in het optreden zelf, maar in het samen spelen met de andere kinderen in de tuin bij Rik Michielsen en Liesbeth Hofkens. Midden augustus was de vakantie al een aardig stuk opgeschoten en alle spelletjes waren reeds gespeeld. Het kamp met de KSJ was achter de rug. Gelukkig was er dan nog “Begijntje”. Het repeteren voor het dansje was in feite een alibi om te kunnen spelen. De wedstrijden “potteke stamp” en verstoppertje waren legendarisch. Men speelde er met alle kinderen van het gebuurte samen. Ook de kinderen die niet bij je op school zaten en “de meisjes” leerde men er kennen. Of men nu wel of niet gewonnen had was niet zo belangrijk. Het ging vooral om het spel of om, zoals het liedje aangeeft: “Vreugde maken onder ons”. Later was ik betrokken bij het aanleren van het dansje. Na ons huwelijk en de geboorte van de kinderen werkten wij mee in het gebuurte “Vrede en Vriendschap”. Onze kinderen vonden er immers opvang bij de grootouders. Dat bleef zo tot de oprichting van het nieuwe gebuurte “Den Houvast”. Zowel wij als onze kinderen namen en nemen actief deel aan het gebeuren.

ID-kit Johan Vermeeren (onder de naam “djob” kent iedereen in Hoogstraten hem – hij was vroeger een klein ventje…) Gewonnen en geronnen in Hoogstraten en er geboren in 1964 Gehuwd met Chris Peeters en samen hebben zij 2 kinderen van respectievelijk 23 en 21 jaren oud. Orthopedagoog van opleiding en werkzaam als directeur van Monnikenheide te Zoersel

Hoe loopt het nu als voorzitter? In 2001 gaf Staf Coertjens te kennen dat hij als voorzitter van de vereniging wilde stoppen en heb ik zijn taak overgenomen. Voorzitter zijn betekent vooral de coördinatie tussen de verschillende deelnemende gebuurten. Ondertussen is er de spijtige vaststelling dat het aantal deelnemende gebuurten zakte van 12 naar 6, te weten: Houvast, Buizelhoek, Boereneinde, Lindendreef, Westhoek en Begijnhof. Toch nemen er nog om en bij de 200 kinderen deel aan het feest in de leeftijdsklasse tussen 3 en 12 jaar. Vroeger waren dat er bijna het dubbele. De oorzaak hiervan moet men zoeken op verschillende vlakken. Zo zijn er de bijna kinderloze gebuurten die noodgedwongen niet meer kunnen deelnemen. Anderzijds vervagen de natuurlijke grenzen van de gebuurten en wordt deelnemen bepaald door de opvang die kinderen tijdens de vakantie vinden bij grootouders. De inwijking van nieuwe bewoners is maar een deel van de oorzaak. Als de gezinnen zich willen integreren in de Hoogstraatse gemeenschap vinden zij al snel de weg naar “Begijntje”, voor zover de werking in hun gebuurte bestaat. Het feit dat gezinnen op vakantie gaan en vaak met twee werken kan wel een reden zijn. Een andere taak die ik als voorzitter op mij neem is de presentatie van het geheel. Iets wat ik bijzonder graag doe. De dansjes aan elkaar praten, korte gesprekjes met de kinderen, kortom het geheel animeren. Tenslotte komen er nog om en bij de 1.000 toeschouwers. Het opstellen van de wagen en decorstukken op het podium voor het stadhuis neemt nog al wat tijd in beslag, tijd die vol gepraat moet worden en dat gaat mij wel goed af.

Johan Vermeeren DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 7


BEGIJNTJES LAAT BESLUIT blijft, zowel vroeger, nu en in de toekomst, het spelplezier en de betrokkenheid van de kinderen.

Wat kan er gewonnen worden en hoe?

Het gebuurte Seminarie in 1955 In laatste instantie neemt het comité, in consensus de beslissing of er buiten voor het stadhuis of binnen, in de veiling, gedanst wordt.

Wat zijn de principes van “Begijntje” nu? Van bij de oprichting van de vereniging werden een aantal basisprincipes vastgelegd, waar we over waken. Het optreden mag maximaal zes minuten duren. Er wordt geen thema opgelegd al geven we voorrang aan een “Hoogstraatse” binding. In 2010, bij de viering van 800 jaar Hoogstraten, werd onder de gebuurten wel de afspraak gemaakt dat iedereen een stukje uit de Hoogstraatse geschiedenis zou belichten. Inzake muziek verdient een origineel deuntje en/of tekst extra aandacht en is het een aanbeveling. Vroeger werd er geknipt en geplakt met cassettes. Muziek werd zelf gespeeld en liedjes werden met één micro opgenomen. Allemaal amateurwerk, maar oh zo leuk om te doen, zowel voor groot als klein. Tegenwoordig is het echt studiowerk en komen er high-tech-toestanden aan te pas. Wat de kleding betreft eisen we nog altijd dat het gemaakt is van crêpepapier. In het begin was het uitsluitend papier. Later werd een “onderkleed” van lakenstof meer en meer toegepast. Crêpepapier is behoorlijk duur geworden en vraagt een flinke investering. Toch verschiet ik er telkens van dat er nog zoveel vaardige handen zijn die patronen kunnen maken en de kleren in elkaar kunnen naaien of stikken. Dat ligt misschien aan de nieuwe trend waarbij zelf kleding maken “in” is. Van de wagen en het decor wordt verwacht dat het allemaal functioneel en mooi is. De stukken mogen zeker niet het zicht van de toeschouwers belemmeren en het moet niet op een carnavalstoet gaan gelijken. Bij de optocht op zondagmiddag waarbij de pop wordt ingehaald, met de winnaars van vorig jaar voorop, wordt verwacht dat deze geanimeerd verloopt zodat de bewoners en toe-

risten mee worden gelokt naar het stadhuis om van het optreden te genieten. De terp waar “centje om te vieren” rond wordt gezongen en waarrond gedanst en gespeeld wordt ’s avonds was oorspronkelijk een boom van aspergeloof versierd met papieren bloemen. Met het verdwijnen van de asperges is er ook geen loof meer en wordt het moeilijk om die traditie vast te houden. Waar er vroeger steevast de dag nadien koffiekoeken met chocola en pudding werden gegeten en chocolademelk werd gedronken, veranderde het in de loop der jaren naar frietjes met curryworsten en cola. Op de meeste plaatsen is het nu zelfs een heuse gebuurtebarbecue geworden. Dit zijn allemaal wat technische zaken want het allerbelangrijkste is en

Het gebuurte Grote Markt in 1964

8 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zoals reeds aangehaald is voor de kinderen winnen niet het belangrijkste. Samen spelen is het aller belangrijkste. Voor de groteren en zeker voor de ouders is winnen van meer belang. Zij kijken halsreikend uit naar de afgevaardigden die, omstreeks 18 uur, naar het stadhuis zijn getrokken om er de uitslag van de jury te horen. Het is dan uitkijken of zij met één van de drie “prijzen” naar buiten komen. In de beoordeling van de jury wordt uitsluitend rekening gehouden met de al vermelde basisprincipes. De vijf criteria: optocht, decor, kleding, creativiteit van het verhaal en de speelvreugde van de kinderen worden afzonderlijk beoordeeld. Het samen tellen van deze punten geeft een totaalbeeld en dus ook een winnaar. Er is een volwassenenjury (deskundigen) en er is een kinderjury waarin één kind van elk gebuurte zitting heeft. Een gebuurte kan nooit twee prijzen winnen. De hoogste eer is het winnen van de begijnenpop, zijnde de beoordeling van de vakjury. Het is een wat frivole en wulpse pop van een begijntje op een stok. De pop werd destijds gemaakt door Annemie Croes. Op de stok werd elk jaar een koperen plaatje aangebracht met het jaartal en de naam van het winnende gebuurte. De eerste winnaar was gebuurte Begijnhof en vorig jaar mocht de pop meegenomen worden naar de Lindendreef. Nu na 45 edities is de stok vol. Even werd er gesuggereerd om een tweede stok aan de pop vast te maken, maar dit zou een beetje potsierlijk zijn. Dit jaar zal de pop dus een nieuwe stok hebben en de volle stok krijgt een plaatsje in het Stedelijk museum. De tweede grote prijs werd in het leven geroepen


BEGIJNTJES LAAT BESLUIT in 1979, het internationale jaar van het kind. Het is de prijs toegekend door de kinderjury en stelt een begijn op een ezel voor. Het begijntje werd ook gemaakt door Annemie Croes en de ezel is een creatie van Paul Verbeeck. Ook hier dient het koperen plaatje op de stok als bewijs van de winnaars. Na de restauratie van het begijnhof in 1999 riep vzw Het Convent een derde prijs in het leven, namelijk een vaandel. Criterium om dit, voor een jaar, mee naar huis te mogen nemen is de speelvreugde en de creativiteit van het dansje waarbij de nadruk gelegd wordt op Hoogstraatse elementen. Deze prijs wordt in consensus door de vakjury toegewezen. Voor de niet-winnaars blijft er in ieder geval de speel- en dansvreugde rond de terp en het op stap gaan om een bezoek te brengen aan de winnende gebuurten en om hen te feliciteren: “Vroeg gaan eten en laat naar bed”.

Hoe plaats je “Begijntjes” in de Hoogstraatse traditie? Wanneer en waarom “Begijntje” ontstaan is zal waarschijnlijk in de nevelen van de tijd blijven hangen. (Verder in dit blad doen we een poging om dit te achterhalen, red) Wat ik wel weet is dat “Begijntjes Laat Besluit” een, in Europa en bij uitbreiding de wereld, uniek kinderfeest is dat nergens anders gevierd wordt. In andere steden of gemeenten waar wel een begijnhof was of is kent men dit feest niet. Daarom alleen al zou: “Begijntjes” verheven en erkend mogen worden tot immaterieel erfgoed en net zoals Heilig Bloed op die lijst mogen prijken. In al zijn facetten is het een unieke gebeurtenis. Het begint ’s morgens al met “centje om te vieren”. Kinderen die van huis tot huis zingen om een centje te vragen (liefst euro’s nu) en auto’s staande houden. Sommige bewoners en chauffeurs fronsen dan wel eens de wenkbrauwen maar na wat uitleg tasten ze toch in hun zak. De kinderen, verkleed met crêpepapier, al dansend op de straat tijdens de optocht en tijdens het optreden voor het historische stadhuis is enig mooi. De liederen die gezongen worden getuigen van diepe Kempische wortels. De strofes van het lied “ ’t Is begijntjes laat besluit” bevatten allemaal verwijzingen naar enige zelfspot zoals “een ezel zonder kop” en “ne groene pitteleer aan”. Zij klinken ook alleen maar mooi als ze in het plat (H)oogstraats gezongen worden. Het is een afgezaagde boutade om te zeggen dat tradities niet verloren mogen gaan maar in dit geval is het behoud van deze traditie een unieke gelegenheid om, na het verdwijnen van de laatste echte begijn, het gegeven “begijn” in leven te houden. Wat is het belang van “Begijntje” voor de Hoogstraatse gebuurten? Ooit is er even gedacht om “Begijntje” open te trekken naar de ganse gemeente Hoogstraten om tegemoet te komen aan het dalend aantal deelnemende gebuurten. Maar dat voorstel werd al snel van tafel geveegd. Begijntje is en blijft een gebeuren rond het Hoogstraatse begijnhof. Als

Begijntjes laat Besluit Het lied neemt van in het begin een belangrijke plaats in bij Begijntjes laat Besluit. Het is best mogelijk dat het lied in zijn huidige versie (12 strofen) een samenraapsel is van meerdere liedjes. Dit zou in elk geval het gebrek aan samenhang tussen sommige strofen kunnen verklaren. ’t Is begijntjes laat besluit Wij vertrekken! ’t Is begijntjes laat besluit Wij vertrekken de poorten uit

‘k Heb er nog eenen in ’t schappraai ’t Is ne witte, hij staat mij zoo fraai. Ginder komt er eenen aan, Met ne groenen, met ne groenen, Ginder komt et eenen aan, Met ne groenen pitteleer aan. Met een stoksken in zijn hand, Met een paar botten, met een paar botten, Met een stoksken in zijn hand, Met een paar botten, da’s plezant.

’t Avond spelen wij panneke vet, Vroeg gaan eten, vroeg gaan eten! ’t Avond spelen wij panneke vet Vroeg gaan eten en laat te bed. Morgen rijdt de reuzenwagen, Reuzenwagen, kinderen blij; En dan dragen wij alle dagen, Kanten kragen en kleeren van zij.

Zie hij heeft den reus gezien, Want hij zwijmelt, want hij zwijmelt, Zie hij heeft den reus gezien, Want hij zwijmelt, hij gaat vallen misschien.

Moeder zet de pap op ’t vier, De reus is hier, de reus is hier; Moeder zet de pap op ’t vier, De reus is hier, maak goede sier.

En zoo rijden wij naar St.-Job, Op nen ezel, op nen ezel, En zoo rijden wij naar St.-Job, Op nen ezel zonder kop.

Moeder sla den tap in ’t vat De reus is zat, de reus is zat; Moeder sla den tap in ’t vat, De reus is zat, hij lust zijn nat.

Na de Eerste Wereldoorlog krijgt het lied een refrein. Het wordt aan geheel toegevoegd door een gezin afkomstig uit Nederland. Zij maakten tijdens hun verlof kennis met het daar zeer bekende wijsje, dat wellicht stamt uit de Drentse folklore.

Moeder ik heb met Jan gedanst In de tente, in de tente; Moeder ik heb met Jan gedanst, In de tente op zijn fransch

Laat ons

Jan! Scheur mijnen voorschoot niet, ’t Is mijne beste, ’t is mijne beste; Jan! Scheur mijnen voorschoot niet, ’t Is mijne beste, gelijk ge ziet.

Laat ons, laat ons vreugde maken Laat ons vreugd maken onder ons. Heel de troep is weer bijeen Allemaal gekken, allemaal gekken Heel de troep is weer bijeen Allemaal gekken ondereen.

‘k Heb er nog eenen in ’t schappraai, ‘tIs ne witte, ’t is ne witte;

je mij vraagt naar de missie van “begijntje” dan zeg ik: Vreugde brengen aan kinderen en hun gezinnen. Of korter, zoals het in het liedje gezonden wordt: “Laat ons, laat ons, vreugde maken onder ons”. Vaak zijn kinderen het bindmiddel en de inspirators voor de ouders. Vaak brengen ouders hun kinderen naar de repetities. Tijdens het oefenen slaan ze een babbel met elkaar of worden, in hun talenten, aangesproken om mee te werken aan de realisatie van het dansje. Denken we hierbij maar aan het ontwerpen en maken van de kleren in crêpepapier, het schilderen van de decorstukken of het bouwen van de wagen. Ook als begeleiders van de kinderen op de dag zelf dragen zij hun steentje bij. Tijdens het avondlijke dansen en vieren zijn zij ook welkom. Het

is zeker een gelegenheid om samen te praten en eventueel nieuwe plannen te smeden. Het kan dus een aanzet betekenen om meer “gebuurte” te worden. In het ene gebuurte lukt dat al beter dan in het andere. Kinderen weerhouden om deel te nemen omdat ouders niet kunnen, om welke reden dan ook, is fout. Het gaat er tenslotte toch om het plezier dat kinderen onder elkaar maken. Daar zijn het kinderen voor. (pdn)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 9


BEGIJNTJES LAAT BESLUIT

Een uniek Hoogstraats kinderfeest Begijntjes Laat Besluit is volgens overleveringen ontstaan in 1830, tien jaar nadat de begijnen gestart waren met gratis onderwijs voor arme kinderen uit Hoogstraten. Door de oprichting van de school deden de begijnen iets aan de armoede in de gemeente en “stellen ze zich ten dienste van de medemens”, waardoor de orde van de wetgever mag blijven bestaan. Een terugblik in de tijd. 1800 – 1850 Armoede teistert de Zuidelijke Nederlanden. Slechts één op de veertien kinderen gaat naar school en slechts 12 % van de arbeiders kan lezen en schrijven.

1820 De koning laat weten dat geestelijke ordes, die voor 1 januari 1821 hun nut voor de gemeenschap niet kunnen bewijzen afgeschaft zullen worden. Op 5 december 1820 laten de begijnen weten “dat ze zich zullen wijdden aan de opvoeding van de vrouwelijke jeugd; ze zullen de meisjes leren lezen en schrijven en onderrichten in handwerk en goede zeden”.

1830 Volgens overleveringen is het voor het eerst “Begijntjes laat Besluit”. Om het einde van het schooljaar, dat toen eind juli was, te vieren mogen de kinderen op een zondagmiddag naar het begijnhof komen. Ze dansen en springen er de hele namiddag en krijgen iets te eten. ’s Avonds vertrekken ze terug naar huis en zingen: “’t Is Begijntjes laat Besluit” Wij vertrekken, wij vertrekken ’t Is Begijntjes laat Besluit Wij vertrekken de poorten uit” Het “laat besluit” verwijst naar het later dicht gaan van de begijnhofpoort, die normaal om 20 uur gesloten wordt. (Bijna een eeuw later geven verschillende personen een verschillende verklaring voor de naam en het ontstaan van het kinderfeest, red)

1860 In 1860 sluit de armenschool. Er blijven nog twee bewaarschooltjes, maar die sluiten in 1880. Het schoolfeest blijkt na 50 jaar een voldoende vast element in het dorpsleven en blijft bestaan.

1890 Hoe Begijntjes laat Besluit de eerste jaren gevierd werd weten we niet. Van Theofiel Peeters weten we wel dat bij het kinderfeest in 1890 de “Hoogstratse kaarsjesdans” nog ‘in zwang’ was.

In die tijd werd er ’s avonds op het begijnhof een zandheuveltje gemaakt waarin men brandende kaarsjes stak. De kinderen dansten er omheen en zongen daarbij volgend lied Keerske, keerske over de been, En al wie daar niet over kan, Die weet er niets van, A-een, a-twee, a-drij.

1918 Aan het lied van “Begijntjes laat Besluit” wordt het refrein toegevoegd.

1924 In “Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie” beweert Gustaaf Segers dat Begijntjes laat Besluit een verbastering is van “Begijntjes lof is uit”

1925 Een jaar later spreekt Jozef Simons in “Ons vroom en vrolijk Kempenland” over het kinderfeest “Als ’t begijntje ’s avonds luidt”. Volgens hem is dit ook de eerste zin in het lied zoals we het hierboven weergaven. Simons spreekt voor het eerst over het inzamelen van geld door de kinderen, naar eigen zeggen om kaarsjes te kopen. Na elke misviering worden de kerkgangers om geld gevraagd terwijl de kinderen zingen “Een centje om te vieren ’t Gaat met alle manieren ’t Gaat met alle gemak Tast eens in uwen zak”

1926 Voor de eerste maal wordt Begijntjes laat Besluit in Gazet van Hoogstraten vermeld.

1930 Het feest krijgt steeds meer vaste vorm met vier delen die het uitzicht blijvend zullen bepalen. ’s Morgens is er de geldinzameling, ’s namiddags dansen de kinderen rond de (met aspergescheuten) versierde zandhoop of terp, ’s avonds trekken de kinderen verkleed, musicerend en zingend door de straten om nadien, of de dag erna, samen

10 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

te eten. Als om 22 uur het klokje van het stadhuis de nachtstilte inluidt moeten de joelende jongeren gaan slapen. De groepen, meestal 7 of 8, beelden veelal het zelfde uit, namelijk een trouwpartij, met bruid en bruidegom en meestal een kinderdoop met een baker die het kind draagt, gevolgd door de familie. Pas nadat Sneeuwwitje verfilmd is, wordt ook de uitbeelding van sprookjes populair.

1930 Jubeljaar. Op initiatief van Constant Laurijssen wordt voor het eerst een jury samengesteld die de stoet ter hoogte van het stadhuis schouwt, zonder prijsuitreiking uiteraard.

1931 Er wordt verwacht dat de kinderen een opvoering met zang en muziek inlassen. Dertien van de vijftien buurten doen mee.

1933 In “Hoogstratens Kinderspelen, liedjes en spreuken” beweert schrijver Constant Laurijssen dat “Begijntjes laat Besluit” ontstaan is als een imitatie door kinderen van de “Begijntjeskermis”. ‘Besluiten’ verwijst in zijn theorie ook naar het ‘sluiten’ van de poort. In de Gazet van Hoogstraten van 30 juli 1927 kunnen we lezen wat de driejaarlijkse Begijntjeskermis op het begijnhof voorstelt.


BEGIJNTJES LAAT BESLUIT 1940 – 1945 Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er geen opvoeringen van Begijntjes laat Besluit.

1945 Vijftien buurten nemen deel aan “Begijntje”. De opbrengst van het “centje om te vieren” wordt integraal aan de commissie voor de heropbouw van de kerktoren geschonken.

1948 Het wordt de gewoonte dat de ouders hun kinderen zo snel mogelijk naar bed sturen om zelf verder te feesten. Hierop komt zoveel kritiek dat er een vergadering belegd wordt in het stadhuis. Resultaat is het eerste reglement van Begijntjes laat Besluit.

Vanaf 1957 is er ook een echte prijsuitreiking door de jury.

1960 Begijntjes laat Besluit sluit aan bij de feestelijkheden rond 750 jaar “Stad en Vrijheid”. De kinderen ruilen hun typisch crêpepapieren kleding in voor echte stoffen kleding, waarmee ze later ook in de historische stoet “Stad en Vrijheid” kunnen opstappen.

1966 Door de algemene invoering van het betaald verlof gaan veel mensen met vakantie. Het kinderfeest verhuist van de vierde zondag van juli naar de voorlaatste zondag van augustus.

1967

1950 Voor het eerst wordt er op de nieuwe kiosk voor de kerk opgetreden.

1956 Het gemis aan organisatie wordt problematisch. Men vraagt het stadsbestuur meer (geldelijke) steun. Het stadsbestuur geeft een toelage van 1.200 BEF, een bedrag dat verdeeld wordt onder de deelnemende groepen.

In 1967 wordt de “wisselbegijn” als wisseltrofee ingevoerd. De pop wordt gemaakt door Annemie Croes. De naam van de winnaar wordt op de trofee aangebracht (zie kader) Nog in 1967 wordt de pas opgerichte V.V.V. coördinator van het kinderfeest. Deze vereniging zorgt voor de promotie, het overleg tussen de verenigingen en de praktische organisatie van Begijntje.

1968 De jury gaat ’s avonds de terpen bekijken en geeft een prijs aan het gebuurte dat de terp op de meest originele manier versiert. Er heerst blijkbaar een groeiend verlangen om, ondanks vernieuwing, de traditionele aspecten te behouden.

1979 Jaar van het kind. Om meer wisseltrofeeën uit te kunnen reiken wordt een kinderjury opgericht. Die bestaat uit een 12-jarige uit elk gebuurt. Samen staan zij in voor de toekenning van de ‘wisselezel’, een ontwerp van beeldhouwer Paul Verbeeck.

1987 De organisatie wordt steeds groter en het aantal toeschouwers neemt steeds toe. Daarom worden er twee bijkomende tribunes geplaatst. In overleg met de V.V.V. richten de gebuurten de “Vereniging Begijntjes laat Besluit” op. Er werd wel eens te gemakkelijk op de inzet van de V.V.V. gerekend en het wordt tijd dat de gebuurten de organisatie overnemen. John Janssens was de eerste voorzitter. Hij werd opgevolgd door Marcel Verscheuren, Ludo Peeters, Staf Coertjens, Johan Vermeeren, Greet Verscheuren en opnieuw Johan Vermeeren. (fh)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 11


Partijen leggen kaarten op tafel

Het programma voor de kiezer De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober naderen snel. Eerst nog even verlof en dan is het alle hens aan dek. De eerste verkiezingsborden zijn al in het straatbeeld verschenen terwijl er nog sporadisch of koortsachtig gezocht wordt naar geschikte kandidaten of een betere spreiding over de deeldorpen. De plaatselijke pers kreeg een aantal uitnodigingen van verschillende partijen om kennis te maken met het programma en een aantal kandidaten. DHM was ook van de partij en luisterde mee bij de voorstelling van N-VA, Anders en Hoogstraten Leeft. Toevallig drie partijen die zich in een nieuw kleedje gestoken hebben of het op de een of andere manier “beter”, “anders” of “vernieuwend” willen doen. Nadien leverde ook CD&V haar krachtlijnen voor de komende verkiezingen.

Deze groep rond lijsttrekker Marc Van Aperen groepeert zowel een aantal gevestigde waarden uit de huidige KVB-lijst van burgemeester Arnold Van Aperen, schepen Jos Martens en gemeenteraadsvoorzitter Marcel Verschueren als een aantal nieuwkomers zoals o.a.Katrien Brosens.. Marc Van Aperen is de jongste broer van Arnold maar hij wil vooral een nieuwe politiek, waarin dus ook geen plaats meer was voor de naam KVB.

nen gebouwd worden, passend in de omgeving. Bouw- en andere vergunningen moeten sneller afgeleverd worden, waarbij de gemeente het hele traject coördineert. Inspraak moet snel en dicht bij de mensen gebracht worden, zodat de mensen actief betroken worden bij de besluitvorming. Het vrijwilligerswerk wil HOOGSTRATEN LEEFT aanmoedigen en ondersteunen. De gemeente moet iedereen ondersteunen die initiatief neemt: de ondernemer en de handelaar, maar ook de jongere die een fuif wil organiseren of de senior die een petanquetornooi inricht. Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken om mee te bouwen aan een beter samenleven, verdient alle steun. Hoogstraten heeft nood aan een betere mobiliteit en een efficiënter openbaar vervoer. Daarom moet de Noordhoek (Meersel-Dreef, Meerle en Meer) beter bereikbaar worden met het open-

baar vervoer, ook met een sneldienst vanuit de Noordhoek naar het Station Noorderkempen in Brecht. De bereikbaarheid met Wortel-Kolonie en de ziekenhuizen in Turnhout en Malle moet verbeterd worden. Er is in heel Hoogstraten ook behoefte aan een goed werkend belbussysteem. Het zwaar verkeer moet zo veel mogelijk uit Hoogstraten gebannen worden, er moet een automatische verlichting van zebrapaden komen en voetpaden, gebouwen en openbaar vervoer moeten toegankelijker gemaakt worden voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Ook moeilijke punten in het fietsverkeer dienen aangepakt. “Voor ons is een leefbare gemeente belangrijk: een gemeente die inzet op verkeersveiligheid, op propere straten en pleinen, op een goede zorgverlening voor wie zorgen nodig heeft.”

Respect voor iedereen Met deze slogan wil HOOGSTRATEN LEEFT de stad verder uitbouwen tot een “gezellige, leefbare, warme, levendige, veilige en ondernemende gemeente waar het goed is om leven voor al de 20.000 inwoners”. Hoe deze nobele gedachte in concrete vorm en programma gegoten wordt, is voorlopig nog even afwachten. Er wordt momenteel nog verder aan gewerkt. Toch kon lijsttrekker Marc Van Aperen al enkele kernof speerpunten naar voor schuiven. HOOGSTRATEN LEEFT wil in de eerste plaats een financieel gezonde gemeente, een gemeente die haar huishouden op orde houdt. Het cultureel en bouwkundig erfgoed moet gerespecteerd en gepromoot worden Er moet een goede bestemming gevonden worden voor het oude rusthuis en voor het raadhuis van Meerle en de omgeving errond. Bouwgronden en huizen moeten betaalbaar zijn in Hoogstraten en er moet een duidelijk appartementenbeleid op punt gezet worden: duidelijk aangeven waar al dan niet appartementen kun-

Nieuwkomers en gevestigde waarden op strategische plaatsen bij HOOGSTRATEN LEEFT. Vlnr. Jos Martens (derde plaats), Katrien Brosens (tweede plaats), Marc Van Aperen (lijsttrekker), Arnold Van Aperen (lijstduwer)

12 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN LEEFT wil de familiale land- en tuinbouwbedrijven aanmoedigen en de capaciteit van het hoogspanningsnet verhogen, zodat elektriciteitsproducerende bedrijven hun stroom kwijt kunnen op het net. “Wij willen ijveren voor een veilige, leefbare en levendige gemeente: het waarborgen van veilige straten en buurten is één van de kerntaken van de overheid. Er is geen vrijheid zonder veiligheid. Niet alleen door te bestraffen, maar ook door positieve maatregelen te nemen, die het samenleven in buurten en wijken bevorderen. Via meer onbemande camera’s in de gemeente willen wij de snelheid controleren, het vandalisme inperken en het sluikstorten tegengaan.” Een goede begeleiding van kinderen en jongeren met ontwikkelings- of andere problemen is een streefdoel, samen met een degelijke drugsen alcoholpreventie. Belangrijk vindt HOOGSTRATEN LEEFT ook de zoektocht naar een optimale locatie voor Brandweer en Politie. Een huisartsenwachtpost in Hoogstraten blijft een streefdoel, alsook de wens om van Hoogstraten een "hartveilige gemeente" te maken door op strategische plaatsen AED’s te installeren en massaal reanimatiecursussen te organiseren in samenwerking met het Rode Kruis. Er moet voldoende aandacht zijn voor energievriendelijke investeringen, natuur en milieu. Zo willen we ook de mogelijkheid bestuderen om het rioleringsnet opnieuw in eigen beheer te doen. Tot slot van deze voorlopige samenvatting is HOOGSTRATEN LEEFT van oordeel dat de stad zich meer moet inzetten om internationale bedrijven en kantoren aan te trekken, zodat hoger opgeleiden niet zo massaal naar Antwerpen, Mechelen of Brussel moeten pendelen. Hoogstraten moet daarom ook meer gepromoot worden in Vlaanderen en Nederland en daarbuiten. Dit kan een bijkomende taak zijn voor het ondernemingsloket.

Te lang

Het minste wat N-VA wil is “verandering”. Dat lees je op de borden, in de media, in de folders, en dat hoorden we ook op de persvoorstelling van haar programma in Meer op dinsdag 26 juni 2012. Niet alle kandidaten waren aanwezig en naar we vernamen waren er nog wel enkele hiaten. Vooral Wortel en Meerle toonden hun maagdelijkheid. Twaalf hoopvolle kandidaten en een drietal leden van de plaatselijke pers luisterden naar de krachtlijnen van het partijprogramma 2013-2018 van N-VA Hoogstraten. Enkele kopstukken waren ons al langer bekend sinds de oprichtingsavond in Le Cirque op 28 september 2011. Voor de anderen was het gissen. Opmerkelijk was de aankondiging dat Karel Aerts als lijstduwer zou optreden. In de gemeenteraadszitting van de dag voordien kondigde Roger Van Aperen aan dat hij en Karel Aerts voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad zouden zetelen. Een overstap van dit voormalig KVB-lid deed zich toen reeds vermoeden. Michel Jansen (lijsttrekker), Joyce De Saegher (secretaris en tweede plaats), Jef Vissers (voorzitter en derde plaats), en Bobert Buszkiewicz (ondervoorzitter) stelden de aanwezigen het programma voor.

Voor N-VA Hoogstraten zijn er te lang niet de juiste belangen op de voorgrond gebracht en te lang heeft men bestuurd zoals het al jaren was. En daarom is verandering noodzakelijk. “Het gaat om de verandering in veiligheid en in mobiliteit. Het gaat over goed georganiseerd onderwijs en de ontwikkeling en de veiligheid van onze jeugd. Het gaat over praktisch en nuttig openbaar vervoer en over een administratie in dienst van de bevolking. Het gaat over kansen voor ondernemers, boeren en tuinders en over werkgelegenheid in eigen streek. Het gaat over een plaats voor cultuur. Het zal gaan over de balans tussen natuur en goede wegen en fietspaden.”

Mobiliteit N-VA wil de Vrijheid aantrekkelijker maken door het invoeren van venstertijden voor vrachtvervoer, de busparking van de scholen op de Vrijheid verplaatsen, aanpassing van de voet- en fietpaden aan o.a rolstoelgebruik, de zebrapaden verleggen en verlichten maar vooral ook door het verkeer om te leiden door een ontsluitingsweg en de snelheid op de N14 (Meerle- Rijkevorsel) begrenzen door snelheidsindicatie. Binnen de agglomeratie moet een parkeerverbod boven 3,5 ton komen en vooral een nultolerantie voor verkeersonveiligheid. Trage wegen, voetwegen en buurtwegen moeten meer aandacht krijgen en er moet een beveiligde parkeerzone voor vrachtwagens komen.

“Het komt erop neer dat wij ons zullen inzetten opdat Hoogstraten een gezellige, leefbare, warme, levendige, veilige en ondernemende gemeente blijft, waar het goed is om te leven voor alle 20.000 inwoners, zowel nu als op middellange en lange termijn, ” zo vat Marc Van Aperen het programma van HOOGSTRATEN LEEFT samen.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES De kern van de nieuwe N-VA ploeg Hoogstraten: vlnr: Jef Vissers (derde plaats), Robert Busckiewicz, Michel Jansen (lijsttrekker), Joyce De Sager (tweede plaats), Dirk Geuens, Mireille Van Geert, Karel Aerts (lijstduwer), Ludo Wezenbeek, Paul Van Merode, Liza Van Gils, Hendrik Peeters en Nadine Blommaert. Bij de voorstelling waren niet alle kandidaten aanwezig. DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 13


Veiligheid Veiligheid is een belangrijk punt in de campagne van N-VA. Het opzetten van een buurt informatie netwerk, de burger meer betrekken bij de veiligheid en het inschakelen van vrijwilligers tegen overlast en een efficiënte politie zijn enkele van de krachtlijnen uit het programma. De politie moet daarom meer ontlast worden van overbodige administratieve formaliteiten, blauw moet meer de straat op en er moet geïnvesteerd worden in nieuwe technologieën. Er moet aandacht zijn voor preventie, verval en verloedering, de wijkwerking moet versterkt worden en de aanpak en bestrijding van de overlast en kleine criminaliteit moet opgedreven worden. Hiervoor kan samengewerkt worden met zelfstandigen en bedrijven. Wat de werking van de brandweer betreft hoopt men vooral op kortere doorlooptijden bij de behandeling van bouwaanvragen en een vermeerdering van het aantal voorposten.

Sport, jeugd en cultuur N-VA wil de gehandicaptensport beter integreren en promoten alsook de bestaande infrastructuren beter benutten. Ook de aanleg van een Finse looppiste en een skatepark staan op het verlanglijstje. Maar vooral willen zij de bestaande sportinitiatieven en jeugdverenigingen ondersteunen en aandacht geven aan de financiële gevolgen van het zwembad. De integratie van allochtone jongeren moet bevorderd worden en Begijntjes-laatbesluit is aan een opwaardering toe. Er moeten gebouwen en ruimten voor culturele doeleinden komen, meer openingstijden voor de bibliotheek en een digitaal informatiebord in alle deelgemeenten. Wat het erfgoed in Hoogstraten betreft moet men keuzes durven maken en het historisch erfgoed behouden en benutten en advies vragen aan de erfgoedcel.

menswaardig oud kunnen worden in eigen gemeente en gestimuleerd moeten worden tot een gezonde en actieve levensstijl.

Welzijn en gezondheidszorg Enkele krachtlijnen uit het programma: de huisartsenpost van wacht integreren in het nieuwe dienstencentrum, een betere samenwerking tussen gemeente en OCMW, meer aandacht voor mensen met een beperking, ondersteunen acties voor sociale integratie,een toegankelijke ombudsdienst en de voorzitter van het OCMW moet ook tevens schepen zijn van sociale zaken, welzijn en gezondheid.

Ondernemen in Hoogstraten Voor N-VA is een optimalisatie van het vergunningsbeleid voor ondernemers een belangrijk item. Hierbij ziet zij de centralisatie van de dienst economie met één aanspreekpunt en een deskundige dienstverlening. De lokale belastingen op bedrijven en middenstandszaken moeten fiscaal vereenvoudigd worden tot één enkele belasting. Een inbreiden en benutten van bestaande bedrijfsterreinen en gebouwen, een onderzoek van beveiligingssystemen van bedrijfsterreinen en uitbreiding van het openbaar vervoer naar de Transportzone en De Kluis maken het verlanglijstje rond.

Financiën Om tot een eerlijk financieel beleid te komen ziet N-VA vooral een verdere afbouw van de schuldenlast, aandacht voor de financiële gevolgen van het dossier zwembad, het behoud van de opcentiemen, geen prestige-investeringen maar een sluitend budget gericht op prioriteiten.

Onderwijs en gezin

Milieu en natuur

N-VA wil de netoverschrijdende samenwerking activeren, een verkeersveilige schoolomgeving garanderen en de samenwerking van de onderwijsinstellingen met bedrijven en KMO’s versterken. Bij alle beleidsbeslissingen zou een gezinstoets moeten uitgevoerd worden. Het gezin moet meer aandacht krijgen bij opvang, evenementen, bij de oprichting van ruimtelijke uitvoeringsplannen, enz terwijl ook senioren

Meer vuilnisbakken in de Vrijheid, het containerpark ook ’s avonds open, glascontainers onder de grond, openbare en hygiënische toiletten, en hard optreden tegen sluikstorters. De aanleg en onderhoud van stiltegebieden, een duurzaam berm-, bos- en groenbeheer en het onderhoud van trage wegen en wandelpaden sluiten het programma met een laatste bedenking: dit partijprogramma in niet limitatief.

14 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Hoogstraten Anders, uw enige alternatief”, zo kondigde de nieuwe formatie haar programma aan op dinsdag 26 juni, enkele uren vóór de persvoorstelling van N-VA. Luc Hendrickx, Fons Jacobs, Ria Vinckx, Gert Thielemans, Jef De Backker en Jef Roos stelden elk een aantal kernpunten voor een toekomstig beleid voor. Fons Jacobs, Ria Vinckx en Gert Thielemans nemen de eerste drie plaatsen op de lijst Anders in

Meer openbaarheid van bestuur “In elke gemeenschap zijn er belangentegenstellingen waarvoor de politiek een oplossing moet zoeken en een evenwicht moet betrachten” aldus lijsttrekker Fons Jacobs. “Dat is meestal een zeer moeilijke evenwichtsoefening, maar het uiteindelijk resultaat moet zijn dat het belang van de gemeenschap boven het individueel belang uitstijgt. Helaas zien we dat dit niet altijd het geval is en dat sommige beleidsmakers slechts de belangen van bepaalde leden of bepaalde groepen uit de gemeenschap beschermen. Dan wordt er bewust bepaalde informatie naar voren geschoven,andere informatie achter gehouden, of zelfs geen informatie gegeven…Hierdoor ontstaat ongenoegen en onrust met wat er staat te gebeuren terwijl men niet weet waar men terecht kan voor informatie. In Hoogstraten zijn heel wat advies- en inspraakorganen , maar vaak mogen zij zich slechts uitspreken als de beslissing al gevallen is. Vandaar dat het vertrouwen in de klassieke politieke instellingen kleiner is dan ooit. Daarom moet in de volgende legislatuur de relatie met de burger, met plaatselijke initiatieven, met spontane actiegroepen, enz. terug opgebouwd worden. De democratisch verkozen gemeenteraad is als representatieve vertegenwoordiging bevoegd om beslissingen te nemen maar ook om hierover verantwoording af te leggen. Om het draagvlak van deze beslissing te vergroten moet de burger tijdig bij het proces betrokken worden en dit leidt dan tot meer openbaarheid van bestuur. Dit proces van inspraak, participatie, openbaarheid van bestuur is niet altijd zo eenvoudig. Het stadsbestuur heeft hier echter een grote taak in om uiteindelijk de inwoners te geven waar ze recht op hebben: een mooie plaats om te wonen en te leven, maar ook waar rekening gehouden moet worden met het feit dat ook de andere 20.000 inwoners hetzelfde willen.


N-VA De kracht van verandering

Betere mobiliteit “Mobiliteit en verkeersveiligheid staan in Hoogstraten hoog op de agenda, zeker na een paar dodelijke ongevallen in de voorbije jaren” verduidelijkt Ria Vinckx, tweede kandidaat op de lijst Anders. “Er moet dus vooreerst een degelijke mobiliteitsdienst komen met voldoende technische middelen. Daarnaast moeten we Hoogstraten opdelen in drie snelheidszones (30-50-70 km/uur), constant sensibiliseren en een doorgedreven handhaving voeren. We willen ook duurzame verplaatsingen stimuleren via trage wegenplannen, carpoolsysteem, laadpunten voor elektrische fietsen en nog betere fietsen voetpadeninfrastructuur. Heel belangrijk is echter ook dat er voor elke ruimtelijke ontwikkeling een mobiliteitstoets wordt opgesteld. Een ruimtelijke ontwikkeling kan slechts indien er tegelijkertijd ook een oplossing is voor het mobiliteitsvraagstuk. Het zwaar vrachtvervoer in de dorpskernen Meer en Minderhout dient geweerd via een tonnagebeperking zonder dat er een uitweg gezocht wordt via de woonwijken parallel aan de gewestwegen.”

Woonbeleid in eigen handen “Het woonbeleid in Hoogstraten wordt momenteel te veel overgelaten aan enkele grote spelers” vindt kandidaat Gert Thielemans, derde plaats lijst Anders. “Vandaar de dure prijzen, het overaanbod aan appartementen, te weinig gezinswoningen en een schaarser wordende openbare ruimte. De gemeente moet meer zelf het initiatief nemen om te verkavelen en zo duurzame maatregelen nemen om een overkoepelend woonbeleid mogelijk te maken. Daarin willen wij het verschil maken: de gemeenschap moet een

centrale rol spelen door o.a. via het grondfonds dure bouwgrond op te kopen en sociaal ter beschikking te stellen. En dat is meer dan de 20 % korting die men nu geeft. Belangrijk is ook dat sociale grond ook sociaal blijft en later niet dient om zich privé te verrijken. Verder kiezen wij eerst voor inbreiding en willen wij onderzoeken hoe de woningnood in Hoogstraten evolueert. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om huizen af te breken voor appartementen als er meer vraag is naar gezinswoningen.”

Een gemeenschapscentrum “Op cultuurbeleid hinkt Hoogstraten enorm achterop” weet Jef De Backker, kandidaat op de lijst Anders. “In vergelijking met de ons omringende dorpen en steden is het heel pover gesteld met onze culturele voorzieningen. Cultuur moet in Hoogstraten toegankelijk worden gemaakt voor iedereen, zowel om aan cultuur te doen als om het te beleven en de rol van de gemeente is hierin zeer belangrijk. Hoogstraten heeft zichzelf de ambitie aangemeten zich als bovenlokaal cultuurcentrum te laten erkennen. Tot op vandaag heeft het bestuur echter nagelaten daartoe de nodige investeringen te doen. Anders wil dat het bestuur die leemte invult. We ijveren voor een gemeenschapscentrum, een plaats waar ruimte is om cultuur te beleven. In de eerste plaats een volwaardige podiumzaal, geen mastodont cultuurcomplex , maar een sobere en multifunctionele zaal met ca. 200 zitplaatsen, met de nodige faciliteiten voor kunstenaars en publiek. Dit kan ook door bestaande zalen aan te passen zoals de noodkerk in Minderhout of de Pax in Hoogstraten. Daarnaast moet er ook plaats zijn om cultuur te

laten leven, te laten groeien: repetitieruimtes, vergaderlokalen, opslagruimtes voor verenigingen, een café, ….. Het moet een ruimte zijn waar de geïnteresseerde mensen elkaar kunnen vinden. Maar ook bestaande zalen moeten een goede structurele ondersteuning krijgen zodat zij nog beter in hun gemeenschapsfunctie kunnen voldoen.

Sociaal en solidair “Wij opteren voor een sociaal beleid met als basis de strijd tegen armoede in al zijn vormen”. Aan het woord is Jef Roos, OCMW-raadslid en Anders-kandidaat.” Er zijn de laatste jaren in Hoogstraten al wat stappen in de goede richting gezet, maar meestal werden die ingegeven omdat er hierdoor subsidies te bekomen waren. Een sociaal beleid moet uitgaan van de sociale noden en niet van het subsidieverhaal. Optimalisatie, eventueel extra personeel, actief op zoek gaan waar er hulp kan en mag geboden worden, en oog hebben voor de gevolgen van armoede. Een consulent armoedebeleid vinden wij een noodzaak. Wij zijn voorstander van de oprichting van een energiecel die mensen kan informeren over verbetering van het energiegebruik, sociale tarieven , begeleiding , samenaankoop. Daarnaast willen wij werken met integratiecontracten bij leefloners gekoppeld aan een extra vergoeding. Wij zijn tegen verdere privatisering van de sociale dienstverlening onder welke vorm dan ook en voor het seniorenbeleid willen wij werken aan een doorgedreven decentralisatie. De huisvesting voor minder validen moet nauwkeuriger bekeken worden in Hoogstraten en de geestelijke gezondheidszorg dient verder uitgebreid.”

Hoogstraten Anders wil het in de volgende legislatuur op een andere manier doen, met vooral meer openheid naar de inwoners. De volgende kandidaten geloven er stellig in dat dat kan; vlnr: Lien Haest, Lief Pans, Tonia Jacobs, Evelien Bastiaansen, Jef de Backker, Cindy van Nijnatten, Ria Vinckx, Luc Hendrickx, Jac Broers, Fons Jacobs, Jan Fret, Lot Sprangers, Gert Thielemans, Rie Hofkens, May Huybrechts, Maarten Leemans, Marissa Blockx, Staf Peerlinck, Lies Snijders, Dimitri van Pelt DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 15


sectoren, zowel op niveau van bedrijfsleven als verenigingsleven • Verstandig en vooruitziend investeren • Alle projecten worden afgetoetst aan de budgettaire mogelijkheden en beperkingen. De strategie die de afgelopen zes jaar werd uitgewerkt zal opnieuw de rode draad zijn die bij de uitwerking en realisatie van projecten als maatstaf zal dienen

Het is goed om te wonen, te leven en te werken in Hoogstraten. Met een nieuwe ploeg, gekoppeld aan een nieuwe aanpak heeft CD&V de kleur gegeven aan het beleid in Hoogstraten de afgelopen zes jaar. Het woonzorgcentrum, het huisbezoekenteam, het stimuleren van een divers woonbeleid, een transparant parkeerbeleid, de school en schoolomgeving Meersel-Dreef en Minderhout,… zijn slechts enkele van de talrijke realisaties en projecten die in partnerschap met organisaties, verenigingen en adviesraden tot stand kwamen. Als een rode draad doorheen alle beleidsacties werden de budgetten op een verstandige wijze beheerd zodat de schuld bijna gehalveerd is. CD&V wil verder gaan op dit elan en in alle opzichten een aangenaam, ondernemend Hoogstraten tot stand brengen, waar iedereen zich thuis voelt. Door de vernieuwde aanpak van CD&V wordt ook aan morgen gedacht en worden de fundamenten gelegd voor: de bouw van het zwembad , de dorpskernvernieuwing in Meerle, de toegankelijkheid van de Vrijheid, de herbestemming kloostersite in Meer, een efficiënte invulling van het oude rusthuis,… Het zijn maar enkele items die we in de steigers zetten, maar verder uitgerold zullen worden de komende jaren.

Ervaring gekoppeld aan nieuw talent is de sleutel van CD&V De huidige bestuursploeg van CD&V heeft na zes jaar heel wat dossierkennis en ervaring opgebouwd. Door de grondige en gedegen aanpak werd een CD&V stempel gedrukt op alle beleidsbeslissingen. Deze ervaring en dossierkennis laten we niet verloren gaan. Toch wil CD&V de ploeg onder leiding van Tinne Rombouts nog aanvullen met nieuwe talenten. Op deze wijze wordt het ganse CD&V team nog versterkt en zijn we meer dan wie ook gewapend om de uitdagingen van de komende legislatuur aan te gaan. Veelzijdigheid ter ondersteuning van het teamwerk binnen CD&V is en blijft ons motto. Wij willen voor u alvast een tipje van onze verkiezingssluier oplichten en stellen dan ook graag enkele van onze nieuwe talenten voor: • Jan Martens: tweede van de acht van Martens, 36 jaar lang DJ en feestorganisator, drijvende kracht bij het evenement 800 jaar Hoogstraten • Ilse Verachtert: trekker van het driehoeksoverleg Klooster Meer, muzikale jonge moe-

der, coördinator kwaliteitszorg onderwijs en onderwijsinnovatie universiteit Antwerpen • Michiel Vermeiren: aankomend jeugdig talent en geboeid door politiek, student bestuurskunde en publiek management, gedreven Chiro leider • Kaat Nobelen: dynamische voorzitter jeugdraad, lid Dorpsraad Meerle, mede oprichtster den Dorpel en tot voor kort enthousiaste Chiro leidster, studente lerarenopleiding secundair onderwijs lichamelijke opvoeding en project kunstvakken • Hilde Vermeiren: actieve jonge moeder, advocate (JH)

Wie meer wil weten over deze politieke partijen of zich verder wil verdiepen in de verschillende programma’s kan onderstaande websites raadplegen. www.cdenvhoogstratenblogt.be www.hoogstratenanders.be www.n-va.be/afdeling/hoogstraten www.hoogstratenleeft.be Tevens een ideale manier om u voor te bereiden op het grote verkiezingsdebat van woensdag 5 september in zaal Pax Hoogstraten. Meer hierover in ons volgende nummer. Verkiezingsdebat op woendag 5 september 20 uur in zaal Pax Hoogstraten

Doorgaan met de vernieuwde frisse aanpak CD&V wil met duidelijke doelstellingen naar de kiezer. Geen opsomming van projecten die niet of nauwelijks haalbaar zijn maar nieuwe ideeën gebaseerd op de fundamenten die vroeger werden gelegd. • Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in zijn buurt • Betaalbaar wonen in een aangename en nette omgeving met ruimte om te spelen voor kinderen en waar je elkaar zorgeloos kan ontmoeten • In een veilige omgeving • We willen ongestoord overal een veilig gevoel hebben. Politie is ondersteunend maar sociale controle en sensibiliseren blijft van groot belang . Waar mogelijk verbeteren we de wegeninfrastructuur maar zetten ook in op het slim sturen van verkeer. Gevaarlijke wegsituaties worden indien mogelijk vermeden. • Zorgzame dienstverlening is onze boodschap • Aan iedereen, kinderen, jonge ouders en ouderen geven we ondersteuning. Dienstverlening op maat van de bevolking moet ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot dat waar men recht op heeft. • Bruisend Hoogstraten • We creëren kansen om te ondernemen in alle

U kan met al de CD&V kandidaten en speciaal hun nieuwe krachten verder kennis maken langs de CD&V site www.cdenvhoogstratenblogt.be. Op foto: Tinne Rombouts, Kaat Nobelen, Ilse Verachtert, Jef Van Looy, Ward Baets, Mark Haseldonckx, Hilde Vermeiren, Jan Martens en Michiel Vermeiren

16 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

KERMISSPEULEN OP DREEF EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN Alle dorpen en/of gehuchten hebben ze gekend, de kermis- of volksspelen. In vele dorpen en/of gehuchten zijn ze teloor gegaan, om verschillende redenen. Hoogstraten zelf had destijds de volkspelen op de Luizenmarkt, het Boerenend en in de Gelmelstraat, tijdens de kermis. Op de duur verwaterd en een stille dood gestorven. In de andere deeldorpen zal er allicht ook gelijkaardigs bestaan hebben, maar bij ons weten gedaan ermee. Zeg het ons als we dwalen. Zo niet in het verste noorden van onze stad, in Meersel-Dreef. Daar draaien de spelen nog op volle toeren, wat zeggen we, zelfs nog op vollere en vollere. Twee namiddagen gaan de vijf gebuurten op Dreef tegen elkaar in strijd voor de bekers. In wat heet de “ludieke straatspelen” op kermismaandag, en de “stoet– en pleinspelen” op dinsdag. Zegge na het eerste weekend van juli. Hoog tijd dus om eens te gaan kijken vergezeld van de vraag van waarom op Dreef wél spelen, en elders niet, of niet meer.

Daarom…

Rijdt, fiets of ga desnoods te voet naar MeerselDreef. Begeef u in het kermisgewoel, vraag naar de baas van de spelen en breng verslag uit. Maar, vooraf zult gij de grot bezoeken, en de zegen afsmeken opdat gij zoudt behoed worden voor de zondigheid van onchristelijk kermisvertier.

Waarna als vanouds, eerst weer een brokje geschiedenis Order der redactie ten onzent

Probleem bij deze was dat de ouwe Dreefse knarren die het allemaal nog kunnen weten, heden ten dage bij de spelen niet meer, of in mindere

Tegen onze gewoonte en goesting in, een woord vooraf Onze Reporter Ter Plaatse… aan de grond genageld. Tijdens onze laatste redactieraad vonden we het een goed idee om bij de Toeristische Dienst van de stad Hoogstraten eens achter de schermen te kijken. Want er gebeurt zoveel prachtig werk dat we alleen maar zien in de vorm brochures, wimpels, festiviteiten en veel toeristen. Maar daar moet ook wel voor gewerkt worden. En ook waren wij nieuwsgierig naar wié er zoal naar Hoogstraten afzakt als toerist. En wat het verschil nu is tussen de VVV en de Toeristische Dienst, en zoveel vragen meer… Onze Reporter Ter Plaatse, een van onze beleefdste medewerkers, stuurde een gedistingeerd mailtje naar de gemeentesecretaris met een kleine motivatie en als ‘bottomline’:” Graag had ik vernomen wie er gaat over de toestemming hiertoe, en wie ik bij akkoord mag contacteren.” Wie schetst echter onze verbazing een mailtje retour te krijgen met het laconieke antwoord:” Ik verkreeg hierop geen positief antwoord [van het college van burgemeester en schepenen, nvdr]. U zal uw project van object moeten veranderen.” Nu mag de Toeristische Dienst wel huizen in de catacomben van het gemeentehuis en mag er een pre-electorale sfeer heersen, zo’n geheim genootschap lijkt deze dienst ons ook weer niet. Bij nadere informatie blijken noch de burgemeester noch de verantwoordelijke schepen (van toerisme) op de hoogte te zijn van de vraag. De vraag schijnt tussen de plooien gevallen te zijn en omgebogen naar een ‘administratieve’ weigering, in de schoenen geschoven van ‘die stoute politiekers’. Wij geven toe, een vraag van staatsbelang was het niet, dus ‘sans rancune’. En we zijn er ook van overtuigd dat we een tweede kans zullen krijgen. (de redactie)

De gehuchten van Meersel-Dreef DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 17


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Waar we zeker niet mogen aan voorbijgaan is dat naast de volwassenenspelen (t.t.z. vanaf 12 jaar) er elk jaar in de Jan De Wysestraat ook kinderspelen worden ingericht. Deze vinden evenwel ook plaats op de maandagnamiddag en op hetzelfde moment als de “ludieke straatspelen”. Ooit hopen we onszelve in twee of meerdere delen te kunnen snijden, maar vooralsnog kunnen we u over de kinderspelen dus niet berichten. Maar, als we het wel hebben zal er elders in dit kwaliteitsblad aan dit gebeuren aandacht worden geschonken. Zo niet lieve (?) Dreefse kinderen onze excuses.

mate betrokken zijn. Te begrijpen trouwens, vier dagen aan een stuk kermisvieren is niet meer besteed aan lieden op wat gevorderde leeftijd. Hoewel ons moeder in hare tijd nog wel eens placht te zeggen dat “elke kermis een gjeseling wèèrd is”, “trop is teveel”, stelde Paul Vanden Boeynants daar van zijne kant tegenover. Moge de Heer trouwens hun beider ziel hebben. Bovendien is de geschiedenis van de spelen ook nimmer op schrift gesteld zodat we aangewezen waren op enig rondbellen door onze plaatselijke correspondent JJ - Drevenier van tot teen, en nog verder zelfs - om alsnog de misschien wat gebrekkige krachtlijnen min of meer te kunnen vastleggen. Maar helaas, de geheugens laten het wat afweten - wij blij dat ook anderen deze kwaal meeslepen - zodat het verdere verleden wat mistig blijft inzake de tijdslijn van de verschillende initiatieven. Enkele zekerheden staan evenwel pal overeind. Onder andere: Dat aanvankelijk door de Dreefse cafés ter klantenbinding kermisspelen georganiseerd werden. Dat er ooit een kermiskoers door Dreef heeft gereden. Dat ene “Drieske van der Velden” van de “Welvaart” een belangrijke rol heeft gespeeld. Dat er ooit op zaterdagavond koers op rollen werd gereden.

Dat er op dinsdag onder de gebuurten een voetbaltornooi werd versjot. Niet op een echt en gladgeschoren plein, maar op een authentiek Dreefs boerenweiland. Gaat evengoed. Dat na struise cafépraat tussen Chris Van Dun (gebuurte Heieinde) en Fons Teuns (gebuurte Geiteneinde) touw werd getrokken over de Mark, met alle gevolgen vandien. Dat er later opnieuw werd gevoetbald maar dan niet verkleed als echte voetballers, maar in vanalles en nog wat. Tot wijlen Ton van den Bliek (Ton Blik), hoewel Hollander toch echte Drevenier, eind de jaren zeventig van vorige eeuw de basis legde voor de moderne spelen. Zodat het er een stuk georganiseerder aan toe ging. Na het overlijden van Ton in 1990 werd de fakkel overgenomen door respectievelijk Jan Van Bavel, Jos Vermonden en onze eigenste Jef Jacobs. Die er in 2008 mee stopte en het overliet aan de huidige voorzitter Peter Daems. Voorzitter, een groot woord, want net als zijn voorgangers vormt Peter een eenmansbestuur, waarbij hij evenwel voor de praktische uitwerking wél kan rekenen op de afgevaardigden van elk gebuurte. Met wie hij vanaf april een vijftal maal vergadert om het maar weer eens op de sporen te zetten. Administratie, coördinatie, vergunningen, de logistiek…, werk voor de ‘voorzitter’. Basis van handeling is een reglement van wat mag en van wat niet, en een tot in de details uitgeschreven draaiboek van de spelen. Met doorheen de jaren een vrij klassiek stramien, met zo nu en dan wat aanpassingen. Maar goede dingen laat men ongemoeid, enige verandering in deze zou zich wreken. Never change a winning…, weet je wel, …team. Belangrijk, elke Drevenier van minstens 12 jaar oud mag meedoen, buitendorpse vrijers en vrijsters inbegrepen. Er nog bij vertellen dat een strenge jury van oudDreveniers ( één per gebuurte – onpartijdigheid weet je wel) onverbiddelijk toezicht houdt op de juiste wijze van uitvoering, de verdiende punten opschrijft, ze optelt en later de wisselbekers uitreikt aan het overgelukkige winnende gebuurte.

18 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Peter Daems Aja, voor we het vergeten dit ook nog. Voor elk spel is er een gebuurte aangeduid dat zorgt voor de betreffend nodige attributen, de opstelling en de opruiming van de speelplaats na uitvoering.

Op kermismaandag: de “ludieke straatspelen” Voor uw dienaar was het die maandagmiddag vroeg gaan eten. Een reis naar het verre MeerselDreef vraagt zijn tijd, en zeg maar dat er reeds om 12.30 uur wordt verzameld op het speelveld de Zevenster naast de paters. Alwaar naar traditie begonnen wordt met het “watermolenspel”. Na de gunstige afloop van dit spel richten de deelnemers en aanhang steven en streven naar het volgende café waar onmiddellijk het terras wordt ingenomen om de grote dorst te lessen. Dit werk van barmhartigheid duurt zowat een uurtje, waarna de juryvoorzitter de spelers oproept om zich klaar te maken voor het volgende spel.


Dit scenario herhaalt zich telkens weer tot alle Dreefse bierwinkels zijn aangedaan, en de hierna volgende lijst van spelen is afgewerkt. We noemen na het watermolenspel, het paapgooien (bij Den Bud), het golfspel (op weg naar het Jachthuis), het lunchspel (bij het Jachthuis), het planklopen (op weg naar Iets Anders), het nagelkloppen (bij Iets Anders), de estafette met ei (bij Jansen&Jansen), en het vlegelhangen (bij Moskes).

van Brasserie De Muziekhoeve. Waar toeschouwers en jury door elk gebuurt vergast wordt op een thematische mix van toneel, zang, dans of andere bijpassende oefening. Met een praalwagen, als decorstuk, of als wezenlijk onderdeel van het al of niet stichtend optreden. Echt wezenlijk is de deelname aan dit onderdeel van het zogenaamde “zesde gebuurte”. Zijnde een allegaartje van oud-Dreveniers die onder

Het “vlegelhangen” bij Moskes. De hangers dienen, desnoods tot de dood erop volgt, zolang mogelijk vol te houden. Wil a.u.b. begrijpen dat we in dit korte bestek onmogelijk een volledig fotobeeld kunnen geven van de spelen. Evenmin kunnen we de spelen niet in detail gaan beschrijven. Maar de geïnteresseerde hij of zij kan voor meer prentjes rustig surfen naar de fotopagina op www.meerseldreef.be

Op dinsdag: de “stoet- en pleinspelen” Moeilijk te begrijpen voor de gemiddelde buitenstaander, maar die Dreveniers staan daar de dinsdagmiddag opnieuw. Ditmaal voor het meer culturele werk. Verzameld wordt vóór en natuurlijk op het terras

aanvoering van een madam met een toch wel echt pront voorkomen, een bijdrage levert aan het algemene jolijt. Zij het buiten competitie, dat wel. Na de uitvoeringen begeeft de hele zoot zich in stoet zuidwaarts tot aan café De Dreef waar de linkse afslag wordt genomen naar een weide aan de Mark waar de “pleinspelen” zullen plaatsgrijpen.

Bedoelde spelen verlopen zowat volgens het principe van de “ludieke straatspelen” op maandag, alleen, de deelnemers dienen gekostumeerd te zijn. En gekostumeerd is gekostumeerd. Een onverlaat die zich algauw heeft getooid met een klakske van Johan Musseuw op de kop wordt onverwijld uitgesloten. Voor 2012 stonden zakspringen, waterestafette, paaldansen, hoepelspel, en touwtrekken over de Mark (dit jaar opnieuw) op het programma. Waarbij voor dat touwtrekken de verliezende ploeg diegene is die loslaat of i n d e M a r k g e t r o k k e n w o r d t. Een wijd en zijd ongezien schouwspel, zo staat het ons voor. Tenzij het met de “big jump” van Natuurpunt enige vergelijking zou kunnen doorstaan.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 19


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE De centen Elke organisatie kost geld. Vraag: waar haalt Peter Daems de nodige centen (ca. 400 euro) vandaan. Antwoord: van de sponserende cafés en de tap bij de “pleinspelen”. Vorig jaar was er een overschot van 20 euro, zij het dat dit wel het slechtste jaar was tot hiertoe. Er is dus een appeltje voor de dorst.

De moraal, en de preek In onze opdracht om de ziel van het specimen de Ludens Drevenieriensis (de aan spel verslaafde Drevenier) tot op het bot uit te benen, zijn we niet geslaagd. Geboren en getogen als we zijn in de stad zelf, er tot onze spijt wel niet meer wonend, keken we aan tegen een voor ons toch wat vreemd schouwspel. Denken we, slechts mogelijk in een sterk aan elkaar hangende, goed samenwerkende, misschien best wat kleinere, gemeenschap. En belangrijk, voor de gelegenheid totaal vervreemd van rang en stand. Waar verder iedereen, iedereen kent, van oudsher. Typisch dan ook dat er, hoewel in sterke getale op Dreef inwonend, geen enkele Hollander aan de spelen deelneemt. Ernaar gevraagd kregen we ten antwoord dat een Hollander geen verstand heeft van lol trappen. En inderdaad, als ze over

20 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE de grens uit de bol gaan geeft dat een totaal ander beeld. Zowel naar lichaam, als geest.

De Hoogstraatse Maand lanceert op Dreef een nieuw spel het “zoek-de-naamspel”

En tenslotte, zoals al zo dikwijls gezegd. Wij hebben het voor de mensen die ten alle prijze de ellendige verzuring van onze huidige maatschappij, het enkel nog op het eigen ikske gericht zijn, willen tegengaan. Dreef telt zowat 900 inwoners waarvan naar geschat wordt de helft Dreveniers de andere helft, je weet wel.. Van die helft autochtonen nemen er zowat een 150-tal deel aan de spelen. Als we het goed hebben is dat niet minder dan 33%. Bemoedigende cijfers. Daarom gij Dreveniers, doe zo voort, ge zijt verdummele goed bezig. In de naam des Vaders, en des…, Amen.

Tijdens onze gesprekken met het voorzittersschap der spelen kwamen we in het bezit van onderstaande foto, vertonende de destijdse voetbalploeg van Dreef-Midden. Een foto waar van we dachten dat ze uiterst geschikt was ter illustratie van het brokje geschiedenis waarmee we onze reportage telkens plegen te beginnen. Met de namen erbij van de spelers konden dat de betreffende Dreveniers eens zien hoe goed of slecht ze er geschiedkundig zowat 25 jaar geleden uitzagen. Toch leuke dingen voor de mensen, dachten we zo.

Met onze bijzondere dank aan Peter Daems, onze eigenste correspondent in Meersel-Dreef JJ en onze fotograaf MO. (nad).

Toen we dan de dinsdag opnieuw op de site verschenen in een poging de “stoet- en pleinspelen” te doorgronden werden we aangeklampt met de vraag of wij die meneer van gisteren waren, met die foto. Want men had er nog eens over nagedacht en had, zo meende men, nog namen van sjotters gevonden. Uiteindelijk gevolg: de foto opnieuw de terrassen rond, van hand tot hand. Wij telkens achterna. We gaan de organisatie geen auteursrechten vragen voor dit nieuwe “zoek-de-naamspel”, we hebben er zelf eigenlijk ook wel van genoten.

Waar gekampt wordt, horen prijzen. Zo niet op Dreef, daar worden wisselbekers uitgereikt. Op maandag en dinsdag is er dat telkens eentje voor het beste gebuurte, en een rode lantaarn voor de slechtste (?) buurt. Over het geheel kan daarenboven een buurt de beker voor de sportiviteit heffen. De namen van de winnaar wordt elk jaar in de voetstukken gegraveerd.

De wisselbekers worden netjes terug ingeleverd, rode lantaarns dienen evenwel telkenjare opnieuw te worden aangekocht. Eén en ander heeft allicht te maken met ontgoocheling, depressie, rancune, een krijg-de-klere-gevoel… Foto: DreefBekers

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Goed, wat doen we. In eerste instantie tonen we de bewuste foto aan onze plaatselijke correspondent JJ met de vraag wie er zoal opstaat. Blijkt al direct dat hij en zijn toenmalig lief er zelf op figureren. Maar Jef herkent ze niet allemaal en roept enkele veronderstelde kenners om assistentie. Tot daar toe geen probleem. Tot alle ‘kenners’ er stuk voor stuk andere vermoedelijke weters gaan bij roepen. Tot de foto op de terrassen van hand tot hand begint te gaan.

Daar gaan dus de namen: Op de tweede rij v.l.n.r.: Jan Van Dun, Akie Bastiaansen, Albert Verbaeten, Jack Broers, onze eigenste JJ, en Loes Bastiaansen, dochter van voornoemde Akie. Op de eerste rij v.l.n.r.: Nancy van der Velde, het toenmalige lief van onze eigenste JJ en met de helaas overleden Gert Jan Van Rijen onder haar hoede, vervolgens een mysterieuze dame, dan Daniel Schrickx, Sjeanne Verbaeten-Van Duuren, Wim Schrickx en tenslotte coach Jan Van Bavel. Om voornoemde mysterieuze dame is er op Dreef toen die maandag en dinsdag heel wat te doen geweest. Aanvankelijk werd zij herkend als Franka Van Der Klundert. Maar, op zeker moment werd de huidige Franka uit het publiek geplukt en ontkende in alle hevigheid de mysterieuze dame te zijn. Of wilde absoluut niet meer geconfronteerd worden met haar uiterlijk van toen, kan ook natuurlijk. Vervolgens kwam de naam van Marijke Jacobs op de proppen, maar rond haar naam bleven toch nog tal van vraagtekens bestaan. Wat ons een derde mogelijkheid biedt middels de veronderstelling dat het misschien wel het toenmalig lief was van den ene of den andere, waarmee het is af geraakt, en waardoor de mysterieuze dame uit de picture is verdwenen. Wat er ook allemaal van zij, we gaan er onze slaap niet voor laten. Maar toch, onze nieuwsgierigheid blijft knagen. Deze van die op Dreef allicht ook.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 21


22 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


30 ste Antilliaanse Feesten, 30 maal feesten tot in de late uurtjes “De Antilliaanse Feesten onderscheiden zich van de meeste Vlaamse festivals door een rijp samenspel van drie factoren: de uitzonderlijke affiche, de volwassen partystijl en de verzorgde locatie. De tijd vliegt er voorbij, omdat het gebeuren een non-stop fiësta is.” (De Standaard, 16 augustus 2010) “De Antilliaanse Feesten zijn een lust voor oog, oor, én mond. En voor zover wij weten ook het enige Vlaamse festival waar je je bonnetjes kan inruilen voor een Cubaanse sigaar. Fidel Castro moest het eens weten...” (De Morgen, 16 augustus 2010) Wat kunnen wij nog toevoegen aan deze persuitspraken die prominent staan te blinken op de website van de Antilliaanse Feesten? Dat we fier zijn op deze puur Hoogstraatse organisatie (dit jaar de 30ste editie!)? Dat we vinden dat iedereen minstens één keer in zijn leven op de Feesten moet langsgaan (en vermoedelijk het volgende jaar terug zal willen)? We zetten hieronder de belangrijkste praktische informatie beknopt op een rijtje. Voor meer volledige informatie en het volledige programma kan je terecht op de website: http:// www.antilliaansefeesten.be. We hebben natuurlijk ook een tropische verrassing in petto. Zie daarvoor ons kaderstukje De Gulle Gever!

Praktische info

WIN

Datum en uren

Gulle Gever

30ste editie op vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus 2012 Deuren: 19.00 uur Live muziek vanaf 20u tot 05u. 11 groepen per avond Vier podia: TMS-stage, Joker-stage, Cahier clubstage en de Palacio de la salsa. Festival-camping opent op donderdag 9 augustus om 14 uur, zie “camping” op de website.

Prijzen tickets: • dagkaart: voorverkoop 40 eur - kassa: 50 eur • weekendkaart: voorverkoop 70 eur - kassa: 80 eur • aan de kassa aanvaardt men de sport- en cultuurcheque van Sodexho

Voorverkoop • In Hoogstraten via de KBC-filialen en Café De Gelmel: www.degelmel.be • Online via E-TICKETS ONLINE, betaling via bankoverschrijving of creditcard en ETicket zelf af te printen

Festivalterrein • festivaldorp in de “Blauwbossen” in Hoogstraten in grote tenten en openlucht • volg de bewegwijzering naar het terrein

met de

Antilliaanse vrijkaarten en cd’s • pendelbus verbinding vanaf 18.30u tot einde festival tussen het Hoogstraatse stadhuis en het festivalterrein • parkeren: gratis en in de onmiddellijke nabijheid van het terrein • toegankelijkheid voor bezoekers met een handicap

Varia • infostand, cd-shop, vestiaire, bank (afhalen geld met bankkaart, ook nl), exotische markt aan de ingang • biertent, wereldvermaarde cocktailtent, champagnebar met ook alcoholvrije cocktails, “champagnebar, the one and only original, since 1995; cubaanse puros...” • zeer uitgebreid aanbod van exotische snacks • veiligheidsteam voert controles uit aan de ingang: laat uw audio- en videomateriaal thuis, alsook voedsel en drank • geen voorzieningen voor kinderen, neem een oppas thuis en vlieg er nog eens in!

De gulle redactie van De Hoogstraatse Maand is een trouwe bondgenoot van de Antilliaanse Feesten en geeft ook dit jaar 5 vrijkaarten weg én 5 cd's Carribean Beat. Ga snel naar de website: www.demaand. be en vul daar het wedstrijdformulier in. Slechts 1 inzending per persoon! De inzendingen moeten binnen zijn op maandag 6 augustus. De winnaars worden persoonlijk verwittigd op dinsdag 7 augustus per e-mail of telefoon. Misschien ben je bij de gelukkigen zoals vorige maand Ruben Mertens (Minderhout), Lie Van Hest (Wortel) en Gerda Verschueren (Meer), die een prachtige box winnen met alle fietsknooppunten van de provincie Antwerpen. Een troostprijsje in de vorm van een Beerbox (waarbij ‘beer’ staat voor ‘bier’ voor alle duidelijkheid) is voor Jeanne Verhoeven (Hoogstraten), Hilde Van Bavel (Minderhout) en Maria Rommens (Meer) (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 23


Ode aan Madeleine Sophie Blanchard en haar luchtballon

Madeleine landde in 1806 in Rijkevorsel…of in Hoogstraten Het is toch ongelooflijk hoe de omgeving van Hoogstraten luchtballonnen weet aan te trekken! Komt dat door de gunstige windrichting of is het louter toeval? Als het praktisch windstil is, dan zien we ze vaak boven ons hoofd hangen. Meestal kondigen ze zich aan door enkele korte maar krachtige sisklanken, alsof een kolonel een heel regiment tot stilte beveelt. In 1870 landde de luchtballon Archimedes met drie ballonvaarders, een aantal postduiven en een heel pak brieven in Castelré na een tumultueuze vlucht van bijna zes uur. Tijdens de FransPruisische oorlog was de ballon namelijk ontsnapt uit het omsingelde Parijs. Die landing was een primeur, want die dag is de luchtpost in ons land geboren. Dit feit is vrij goed bekend en er staat zelfs een monument waar de ballon gestrand is. Een minder bekend feit, maar daarom niet minder belangrijk, is dat Hoogstraten de eerste vrouw in de Zuidelijke Nederlanden uit de hemel zag landen. Het was in het jaar 1806, op 23 november om precies te zijn, iets voor klokke twee in de namiddag, om nog preciezer te zijn. Ze was met haar ballon helemaal alleen uit Antwerpen vertrokken. Die dag was het daar groot feest want het was de eerste keer dat er een ballon de lucht inging en dan nog wel met een vrouw. Dubbel spektakel dus, dubbele ambiance! Heel Antwerpen kwam op de been en door het luide applaus daverde de kathedraal op haar grondvesten. Een vrouw, stel u voor, de lucht in! De hemel alleen weet hoe ze een luttele vijftig minuten later in Hoogstraten is terechtgekomen, enfin ergens in een weide tussen Hoogstraten en Rijkevorsel. De juiste ligging van de landing is tot vandaag moeilijk te bepalen. Jammer, want dan zouden alle vrouwen uit heel Hoogstraten… of uit heel Rijkevorsel beeldhouwer Jef Martens kunnen smeken een standbeeldje op te richten ter ere van deze prachtige, moedige vrouw.

Luchtballonkapsel Ze heette Madeleine Sophie Blanchard. Ze was Française en echtgenote van luchtvaartpionier Jean Pierre Blanchard die in 1785 als eerste met een ballon vanuit Engeland het Kanaal overgevlogen was. Toen ze in die weide tussen Rijkevorsel en Hoogstraten geland was, sprongen twee boeren met een riek en een dorsvlegel naar de luchtballon toe, in de veronderstelling dat ze een draak hadden zien landen, maar toen ze de vrouw zagen, maakten ze zich snel uit de voeten. Een draak in de gedaante van een vrouw, dat was boven hun krachten gerekend. Ze vluchtten hals over kop naar de burgemeester en de pastoor. Het misverstand werd al snel opgelost en met kar en paard keerde “madam” naar Antwerpen terug waar ze triomfantelijk werd onthaald. Toen Madeleine Sophie Blanchard in Antwerpen opsteeg, was ze niet aan haar proefstuk toe want ze had inmiddels al acht vluchten achter de rug. Haar eerste vlucht was haar huwelijksreis, de allereerste ooit in de lucht! Met de jaren namen haar prestaties alleen maar toe en op een dag stak ze zelfs met haar luchtballon de Alpen over. Overal waar ze kwam, werd ze als een diva op handen en schouders gedragen. Toen Jean-François Pilâtre de Rozier op 21 november 1783, als eerste de lucht invloog, schreef filosoof Diderot profetisch dat de mens ooit op de maan zou stappen. Maar dat de luchtballon, nu bijna 250 jaar na haar uitvinding en ondanks al haar beperkingen nog altijd de hemel aftast, dat had zelfs de grootste denker niet kunnen voorspellen. Maar de vergelijking met de moderne ruimtevaart gaat verder. De eerste vluchten hielden iedereen in de ban, arm en rijk. Zodra de ballon voldoende hoogte gewonnen had, kon iedereen hem zien, zonder entreegeld te betalen. Het enthousiasme voor de luchtballons grensde aan de hysterie. De kleren van de aeronauten werden hun bij de landing letterlijk uit het lijf gerukt, als souvenir. De zottigheid ging zelfs zo ver dat vrouwen kapsels droegen in de vorm van een luchtballon. De namen van die kapsels spraken boekdelen : “coiffure à la Mongolfier”, “à la Blanchard”, “au demi-ballon”. Ook verschenen er tal van afbeeldingen van luchtballons op allerlei bordjes, potjes, pannetjes, waaiertjes, deurknoppen, zakhorloges, enz. Merchandising noemen we dat vandaag. De meesten kennen Laika nog, de Russische hond die in 1957 als eerste levend wezen de ruimte in werd gestuurd. Wel, op 19 september 1783 waren in Versailles, Lodewijk de zestiende, zijn gemalin Marie Antoinette en bijna een half miljoen toeschouwers getuige hoe een schaap, een eend en een haan de lucht invlogen. Er was in die tijd nog geen dierenbescherming. Door een flinke windstoot ontstond er echter een diepe scheur in de ballon en het luchttuig werd vier kilometer verder nogal hard tegen de grond gekwakt. Icarus de eend, helemaal ineengedoken van de schrik, had de crash overleefd en ook Montauciel het schaap en Daedalus de haan doorstonden de luchtdoop goed. Het schaap eindigde zijn roemvol leven op een gezegende leeftijd in de Koninklijke Menagerie. Ook de concurrentie was toen bikkelhard, niet tussen Amerikanen en Russen, neen, maar in Frankrijk zelf, tussen de voorstanders van de hete luchtballon en de supporters van de waterstofgasballon. Beide soorten luchtballonnen waren op nagenoeg hetzelfde tijdstip uitgevonden.

24 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Haar droeve lot Zoals er fanatiekelingen zijn die vandaag een fortuin neertellen om naar Mars te mogen vliegen, zo verkochten edellieden hun zilverwerk om een plaats als passagier in de luchtballon te bemachtigen. En zowel in de ruimtevaart als in de ballonvaart vielen er slachtoffers. En zo hebben ook Jean Pierre Blanchard en diens echtgenote Madeleine Sophie Blanchard hun passie met de dood betaald. Eerst stierf Jean Pierre Blanchard in 1808, toen hij, hoog in de lucht, geveld door een hartaanval, van zijn ballon viel. Elf jaar later volgde Madeleine Sophie haar man op in de dood. Haar man had enorm veel schulden gemaakt met zijn vluchten en ze had zich voorgenomen om die schulden helemaal af te betalen door te blijven vliegen voor een betalend publiek. Elke vlucht vatte ze op als een show, inclusief vuurwerk. Ook was ze helemaal in het wit gekleed en eenmaal in de lucht, zwaaide ze met een witte vlag. Mensen kwamen massaal kijken. Haar show startte steeds in de vooravond omdat de lucht dan iets rustiger was en omdat het Bengaals vuur dan beter afstak tegen de donker wordende avondhemel. Soms bleef ze de hele nacht in de lucht. Af en toe wierp ze mandjes vuurwerk naar beneden, bengelend aan een parachute. Haar 67ste vlucht, in Parijs, op 7 juli 1819, in de tuinen van Tivoli werd haar echter fataal. Eigenlijk was ze te zwaar beladen met vuurwerk. Sommige toeschouwers smeekten haar om niet te vertrekken, maar anderen spoorden haar juist aan om toch maar te vliegen. Ze hadden betaald tenslotte. Die avond was ze toch maar in haar mand gekropen en ze zei: “allons, ce sera pour la dernière fois”. De waterstofballon kon maar moeilijk hoogte winnen, raakte het kruin van de bomen en vatte wat later vuur. De toeschouwers klapten luidruchtig in de handen, in de veronderstelling dat dit een onderdeel van het spektakel was. Maar al gauw veranderde hun handgeklap in een schreeuw van afschuw. Door het nog aanwezige waterstofgas viel de ballon tergend langzaam naar beneden, kwam terecht op een dak, de mand kiepte om en Madeleine Sophie tuimelde op straat neer. Ze was op slag dood. Op het land viel Madeleine Sophie Blanchard niet op. Ze was niet echt wat men een mooie vrouw kan noemen, ze was tenger gebouwd en nogal schuchter, schrok bij het minste geluid. Maar eens in de lucht, had zij de moed van vier mannen. En omdat ze ooit hier ter streke geland is, mogen we haar naam niet vergeten. Want zeg nu eens eerlijk, zou u nog een andere beroemdheid van dit kaliber kunnen opnoemen die, ongewild weliswaar, een bezoekje bracht aan… ach, het zal wel Hoogstraten geweest zijn. (Patrick Van de Wouwer)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

Zeg maar hoe je zitten wil

1

9

7

1

9 2

7 5

0

2

5

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 25


ZOMER 1962

26 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


dorpsleven www.demaand.be

‘Leven op het Hof ‘ - Begijnen in Hoogstraten

REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Van 4 augustus tot en met 23 december 2012 loopt in het Stedelijk Museum Hoogstraten een tentoonstelling over het leven van de begijnen in Hoogstraten. Het is dit jaar 40 jaar geleden dat de laatste begijn, kosteres Joanna Van den Wijngaard, naar het rusthuis ging en er hetzelfde jaar stierf. Van de stichting van het begijnhof in de veertiende eeuw tot 1972 leefden meer dan 1300 begijnen. Omringd door een lange muur leefden ze in de geborgenheid. Het begijnhof was een wereld op zich: de doorsnee Hoogstratenaar werd afgeschermd van het leven op het hof. Wie eens wil kennismaken met het leven van een begijn moet zeker de tentoonstelling bezoeken. De tentoonstelling raakt de belangrijke thema’s in haar leven aan: de professie, leven en sterven, feesten, werken en bidden. Na een jaar noviciaat (zeg maar opleiding tot begijn) werd de begijn geprofest. Ze legde de gelofte van gehoorzaamheid en zuiverheid af, niet de gelofte van armoede. Van de professie zijn prachtige oude lofdichten bewaard die recent werden gerestaureerd en nu te bewonderen zijn. Het professiefeest was ook het eerste feest van de begijn. Na 25 of 50 jaar begijn werd er ook steevast een jubelfeest gehouden. Hiernaast waren er ook de religieuze feestdagen zoals het feest van de heilige Begga. Tot de jaren

vijftig werd met deze feestdagen het beeld van de heilige Begga in de kerk opgesteld. We stellen het prachtige beeld nu eenmalig tentoon in het museum. Het religieuze leven was vanzelfsprekend ook heel belangrijk voor de begijn. In haar dagelijkse leven was er veel ruimte voorzien voor bidden, mediteren en kerkdiensten. De meeste begijnen verdienden ook iets bij. Dit kon door het uitoefenen van een functie op het begijnhof zoals kosteres of portierster, maar ook door het verrichten van handwerk. Met tientallen foto’s, archiefstukken, voorwerpen, films, geluidsfragmenten, archeologische vondsten, begijnenmuziek en unieke bruiklenen wordt een prachtig beeld geschetst van het leven op het Hoogstraatse Hof! U maakt ook kennis met de laatste begijnen zoals ‘sneeuwwitje’ of de kosteres! Op de tentoonstelling kan u ook de nieuwe toeristische gids van het begijnhof aanschaffen. “Leven op het Hof”, tentoonstelling in het Stedelijk museum van 4 augustus tot en met 23 december. Het Stedelijk museum is geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. Meer info: Stedelijk Museum Hoogstraten, tel.: 03 340 19 80, museum@hoogstraten.be en www.erfgoedbankhoogstraten.be. (pvd/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 27


hoogstraten

Op stap met verhalen voor kinderen

GROOT-HOOGSTRATEN – Kennen jullie Fredje, de coolste muis van heel Hoogstraten en Fraiselle zijn muizenlief. Samen beleven ze té gekke avonturen in elk van de deeldorpen van Hoogstaten. U kan de veertien verhalen Fredje en Fraiselle (voor)lezen in een pas door Toerisme Hoogstraten uitgegeven boek. Als het iets meer mag zijn, kan u de verhaaltjes combineren met een wandeling in elk van de zes deeldorpen. Maar dat hoeft natuurlijk niet. In Hoogstraten leest u over “het mysterie van het Heilig Bloed”, “De spoken van de Lindendreef” en een verhaal over “Begijn Fraisellie”.

De wandeling 1,7 km lang. In Meer brengen “Dansende katten” u langs het kerkhof en “De Weerwolf van Meer” in de omgeving van het klooster. Wil u de verhalen combineren met de wandeling, dan moet u 2,5 kl stappen. De verhaaltjes van Meerle gaan over “De Mjeelse Pier” en “Het verdronken kerkhof van Meerle”. De afstand bedraagt hier 2 km. In Meersel-Dreef wandelt eventueel 1,8 km en vertelt u over “De vliegende patatjes van Meersel-Dreef” en “Het Mirakel van Punjab”. Ook in Minderhout zijn twee verhalen. Daar gaat het over “Een poppetje in het gras” en een verhaal met als titel “In den bak”. De afstand

Bokes in het groen GROOT-HOOGSTRATEN - Alle inwoners, werkgevers en werknemers zijn welkom in het parkje van de Gravin Elisabethlaan om samen in openlucht te lunchen en de bedrijfskantine of keuken in te ruilen voor de frisse buitenlucht. Het stadsbestuur zorgt voor eens streepje muziek en animatie. Uiteraard kunt u bij Toerisme Hoogstraten een picknick reserveren, maar ook met je eigen gevulde boterhamdoos ben je meer dan welkom! Waar: Park Gravin Elisabethlaan te Hoogstraten Wanneer: donderdag 9 augustus van 12 tot 13.30 uur Organisatie Toerisme Hoogstraten Contact en info toerisme@hoogstraten.be of 03 3401955 Prijs: kinderen betalen 9 euro, volwassenen betalen 14 euro voor een picknickpakket. Reservatie is noodzakelijk

28 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

van de wandeling is er 2km. In Wortel tenslotte spelen alle verhalen zich af langs een parcours van 4 km in Wortel-kolonie. Daar lezen we over “Jan de smokkelaar”, “Zwarte Marjan” en “Bloemen voor soldaat Theo”. Het kinderverhalenboek “Op stap door Hoogstraatse verhalen”, “Trippel mee met Fredje en Fraisellie” is mooi uitgegeven. Het is uitgegeven door Toerisme Hoogstraten en geïllustreerd door Hanne Darquennes. Het boekje met 52 bladzijden en een harde kaft kost slechts 3 euro. En, als u er vlug bij bent krijg je er nog twee schattige muisjes bij. (fh)


Kamperen in je buurt

GROOT-HOOGSTRATEN – Samen met je straat, wijk of vereniging kan je een nachtje kamperen waar dat anders niet zomaar mag. Dat kan op vrijdag 17 of zaterdag 25 augstus.

Praktisch In overleg tussen de partners wordt een geschikte locatie gekozen, bvb. een buurtspeelpleintje, een parkje of een sportveld. Na de nodige afspraken bezorgt de gemeente jullie een uitnodiging voor alle buurtbewoners of leden. Op de gekozen datum (van vrij 17 tot za 18 aug of van za 25 tot zo 26 aug) kunnen jullie dan

35ste Beiaardzomer

samen gaan kamperen. De deelnemers zorgen zelf voor een tentje, slaapgerief en eventueel wat lekkers. Grote slaaptenten zijn naargelang de beschikbaarheid te ontlenen bij de uitleendienst. ‘s Avonds kan er eventueel een straatfeest, een zaklampentocht of andere plezante activiteit aan gekoppeld worden. En ‘s morgens is er een gezellig ontbijt. Inschrijven kan tot woensdag 16 mei 2012 Meer info: Dienst samenleving, samenleving@ hoogstraten.be, 03/340.19.59 De gemeente voorziet GRATIS een ontbijtpakketje voor de deelnemers. (fh) Een vakantiegevoel in je eigen dorp, er even lekker tussenuit, gezellig bijeen zitten met je buren, … Het kan met de actie ‘kamperen in je buurt’.

HOOGSTRATEN – Voor het 35ste jaar op rij nemen in augustus een aantal gastbeiaardiers plaats aan het stokkenklavier van de beiaard van de Sint Katharinakerk. Aanvankelijk onder de vleugels van de V.V.V., werd de organisatie van de beiaardconcerten in 2003 overgenomen door “de Vrienden van de Hoogstraatse Beiaard”. Een vereniging die zich niet enkel bezig houdt met de organisatie van de concerten, maar zich ook inzet voor de restauratie van de beiaard. “De beiaard is trouwens van uitzonderlijke kwaliteit. Het grootste deel van het instrument werd in 1653-54 gegoten door de gebroeders Hemony uit Zutphen (NL), die beschouwd worden als de beste klokkengieters uit de geschiedenis. Wat Stradivarius betekende voor de viool, dat is Hemony voor de beiaardkunst” zegt stadsbeiaardier Luc Dockx. Op deze beiaard, met bijzonder historische waarde, voorzien de Vrienden van de Hoogstraatse beiaard dit jaar maar liefst zeven concerten. Op woensdag 1 augustus (telkens om 19.30) gaat de reeks van start met een concert van Liesbeth Janssens, beiaardier van Lommel. Een week later, op woensdag 8 augustus is het beurt aan Ludo Van den Bos, beiaardier van Antwerpen Kiel. Op woensdag 15 augustus speelt de bekende Nederlandse beiaardier Sjoerd Taminga, beiaardier van Goes. Op woensdag 22 augustus kunnen we luisteren naar beiaardier Jan Verheyen van Hasselt. Het laatste concert in de “normale reeks” is op woensdag 29 augustus wordt verzorgt door Koen Cosaert, beiaardier van Kortrijk Maar dit jaar is er meer. Op zondag 9 september om 17 uur verzorgt stadsbeiaardier Luc Dockx het afsluitend concert samen met de Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring. Dit extra concert heeft alles te maken met de Open monumentendag, die dit jaar als thema “Woord, Muziek en Beeld” heeft. En dan mag de beiaard uiteraard niet ontbreken. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 29


HOOGSTRATEN

Tijd en overleg lonen HOOGSTRATEN – Twee, drie maanden geleden was er nog sprake van de sloop van deze eenvoudige maar historisch waardevolle groepswoningen. Ze zouden vervangen worden door een nieuwbouw met tien appartementen en een ondergrondse parking voor 15 wagens. Door tijd…. en overleg tussen de kerkfabriek en Het Convent en tussen de kerkfabriek en de architect kwam men tot betere oplossingen. Men wil het gebouw aan de buitenzijde restaureren en binnenin aanpassen aan de noden van deze tijd. Op die manier kan men wellicht acht sociale wooneenheden realiseren. Een pluim voor de kerkraad, die als het er echt om aankomt de sociale kaart trekt en respect heeft voor de eenvoudige gebouwen, die deel uitmaken van het verhaal van het begijnhof van Hoogstraten. (fh)

Daguitstap naar de Westhoek HOOGSTRATEN / MEER – De oudstrijders en hun sympathisanten maakten op 7 juli een daguitstap naar de Westhoek. In de voormiddag bracht het gezelschap een bezoek aan het militair kerkhof Lyssenhoek nabij Poperinge. Na het middagmaal ging de tocht verder over de Franse grens en bracht men een bezoek aan het oude kerkje van Ekelsbeke en in de brouwerij Thiriez kon men een streekbier proeven. Daarna reed men verder naar Ieper, waar men om 19.30 uur bij de Menenpoort de ‘last post’ kon bijwonen. (mo/fh)

Elfde Vat van ’t stad HOOGSTRATEN – Ooit sloten Roland, Jan De Wilde, Norbert Detaeye en andere relatief gekende groepen ’t Vat van Stad af, maar dat is lang geleden. Nu moet het allemaal wat minder. Zelfs op de geluidsinstallatie wordt er bespaard. En dat zie en hoor je. Het blijft – zelfs bij iets minder weer - een gezellige bedoening. Mensen komen en gaan en keuvelen met wat muziek als achtergrond. Misschien moet het niet meer zijn. (fh)

30 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten

Zjosfinks neemt je mee

Cursus ‘Eerste Hulp’ en ‘Helper’ HOOGSTRATEN - Een ongevalletje is nooit ver weg… Elke dag gebeuren er ontelbare kleine of grotere ongevallen bij mensen thuis, op straat, op het werk. Meestal is er dan geen dokter in de buurt en hangt de eerste hulp af van familie, voorbijgangers of collega’s. Vanaf het jaar waarin je 16 wordt kan je bij het Rode Kruis die eerste hulp leren. Hoe reanimeren, wat te doen bij bloedingen, brandwonden enz. Dit alles kan je leren in de cursus ‘Eerste Hulp’. Ben je geslaagd voor ‘Eerste Hulp’ en wil je nog meer, dan is er het vervolg de cursus ‘Helper’. In deze cursus wordt de kennis van eerste hulp weer een stuk uitgebreid. Beide cursussen gaan door op vijf zaterdagen in de voormiddag, examen inbegrepen. Het aantal cursisten is beperkt en de cursus gratis (handboek niet)

HOOGSTRATEN – Zjosfinks neemt je mee en vertelt u in zijn theaterwandelingen eindelijk de waarheid over “Het kasteel van Hoogstraten”. De tweede reeks van vier theaterwandelingen draait nu op volle toeren, maar is volzet. In twee reeksen van vier avonden hebben al veel deelnemers kunnen genieten van de mooie omgeving en prachtige verhalen in een ruim twee uur durende cocktail van spanning, verbazing, herkenbaarheid en vooral… veel humor. Alle verhalen die Zjosfinks vertelt en acteert, spelen zich af in en rond het Kasteel van Hoogstraten, omstreeks de periode 1920, men schrijve ‘Hoogstraeten’. Het gaat vooral om de achterkant van het kasteel en de mensen van Wortel, die destijds onvoorstelbare geschiedenis hebben geschreven in de schaduw van het kasteel. Veel bizarre figuren worden opgevoerd en flirten voortdurend met hun eigen imago, al is de nood om aan de kost te komen dikwijls heiliger dan wat andere mensen hierover denken en zeggen. Geen smokkelaars en stropers dit keer, maar rattenvangers, pastoors en bosspaaiers. Theater Pas geverfd wil zich dan ook uitdrukke-

lijk distanciëren van eventuele verontwaardigde reacties achteraf. Acteur-verteller zjosfinks neemt de toeschouwer mee op een wandeling van drie km, met een zestal verhalen onderweg. En hoe zou het komen, dat men deze verhalen in de ‘boekskes van vroeger’ niet terugvindt?

Praktisch Speeldata reeks 3: op 21 en 28 september en 19 en 26 oktober. Vertrek van de wandelingen telkens om 20 uur in Jeugdhuis ’t Slot te Wortel, Worteldorp 28. Na de wandeling is er verse soep en veel ruimte en tijd voor andere drankjes. Duur van de wandeling: 2 uren en 15 minuten. Laarzen of stevige stapschoenen zijn gewenst Leeftijd: vanaf 16 jaar Kostprijs: 8 euro per persoon, soep inbegrepen. Inschrijven vooraf via mail zjosfinks@hotmail. com of gsm nr 0476-729191. Reserveer een datum voor uw vereniging. Voor meer info, ga zeker eens naar de website: www.pasgeverfd.be. (fh)

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

De cursus ‘Eerste hulp’ heeft plaats op 8, 15 en 29 september en op 6 oktober. Het examen is op 22 oktober. De cursus ‘Helper’ op 27 oktober en 10 en 17 november en op 1 december. Het examen heeft plaats op 8 december. Beide cursussen hebben plaats in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof. Info: Suzy of Christine op het nummer 03 294 48 36 of 03 314 11 62 (fh)

Fietstocht mindervaliden HOOGSTRATEN / RIJKEVORSEL - De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) afdeling Hoogstraten - Rijkevorsel richt een toegangkelijke fietstocht in op zaterdag 11 augustus. Deze fietstocht brengt de deelnemers in de omgeving van Rijkevorsel. Er zijn 2 rolstoeltoegankelijke tochten uitgestippeld: een grote van ongeveer 50 km en een kleine van ongeveer 25 km. We eten 's middags in Merksplas. ’s Morgens noteren we uit een keuze menu wat je die middag wilt eten. Als je niet meefietst, maar wel graag mee wilt komen eten, verwittig dan even. Inschrijven kan tot 3 augustus. Gegevens: Zaterdag 11 augustus vertrek te 10.00 uur aan Café Centrum, Dorp 21 Rijkevorsel. Einde omstreeks 17.30 uur. Informatie bij: KVG Fietsgroep Bart Van De Mierop Rijkevorsel tel. 0476 92 42 12 of via e-mail kvgfietsgroep.bartvandemierop@hotmail.com (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 31


hoogstraten

Buurtfeest

HOOGSTRATEN - Op zondag 17 juni organiseerde vzw ‘t Verzetje in de wijk Venhoef een buurtfeest. Er waren verschillende optredens, o. a. de jongeren van fanfare Sint-Catharina van Hoogstraten. Deze enthousiaste groep staat onder leiding van Cindy Kranen. Heel wat muzikantjes van Jocatho hebben de weg naar de fanfare reeds gevonden. Meer informatie over hun opleiding vindt u op de website www.catharinahoogstraten. be (fh)

Een erkenning voor het Stedelijk museum HOOGSTRATEN - Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege kent aan het Stedelijk Museum Hoogstraten, de Plantentuin Universiteit Gent, het STAM, het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke, het MAS, het Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen, het Archief OCMW Gent, het Stadsarchief Waregem en het Stadsarchief Ieper een kwaliteitslabel toe. Met het label erkent de Vlaamse overheid sinds 1996 de kwaliteitsvolle werking van erfgoedinstellingen. Naar het voorbeeld van andere Europese landen bestaan er basisvoorwaarden waaraan een professioneel museum, zowel klein als groot, moet voldoen. “Maar in Vlaanderen gaan we nog een stap verder en kunnen naast musea ook culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken een kwaliteitslabel aanvragen. Hiermee gaan we internationaal voorop”, zegt Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege. De organisaties tonen met dit label aan dat ze hun verantwoordelijkheid als beheerder van het cultureel erfgoed ernstig nemen. Ze oefenen de vier basisfuncties (verzamelen, behouden en beheren, onderzoeken en beschikbaar stellen aan het publiek) op een evenwichtige wijze uit en geven garanties op het vlak van het management. Het label creëert ook mogelijkheden voor (internationale) bruiklenen, collectiemobiliteit en informatie-uitwisseling. Er dienden 13 organisaties een aanvraag in voor een kwaliteitslabel, de negen hoger genoemde instellingen ontvingen de erkenning (fh).

Afscheid van het zesde leerjaar Spijker

HOOGSTRATEN - Op de basisschool Spijker werd er de laatste dagen van het schooljaar hard gewerkt door de leerlingen van het zesde leerjaar. Eerst studeerden ze voor hun toetsen om daarna volop te beginnen aan de voorbereidingen van de afscheidsviering. Ze zongen, knutselden, schreven toekomstdromen en bedankteksten. Met deze ingrediënten staken de kinderen een fantastische viering in elkaar. Op dinsdag 26 juni werden de ouders, leerkrachten en alle helpende handen uitgenodigd op de officiële uitreiking van de getuigschriften. De kinderen schitterden in een kleurrijke toga met studentenhoed. Na dit gedeelte van de avond volgde er voor de kinderen een fuif en de ouders werden getrakteerd op een hapje en drankje en konden zo samen gezellig terugblikken op de voorbije jaren. (fh) 32 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


hoogstraten

Bernardusoctaaf in Ulicoten MEERLE/ULICOTEN – De H. Bernardus is de patroon van de parochie Ulicoten en wordt ieder jaar weer bijzonder vereerd tijdens het octaaf van 20 t/m 27 augustus! De werkgroep Bernardusoctaaf van de parochie Ulicoten nodigen iedereen uit: “Acht dagen samen ons geloof beleven en ons laten inspireren door zijn uitspraak ‘Il suffit d’aimer’ (Liefhebben is voldoende). Een mooi thema om bij stil te staan Komt u ook meevieren?”. Op 20 augustus, de sterfdag van de H. Bernardus, begint het octaaf. Traditiegetrouw zullen weerom hopelijk vele pelgrims te voet, per fiets of met de auto van alle kanten deelnemen. De heemkundekringen van de regio en ook mensen in Meerle hebben hard gewerkt om alles voor te bereiden. Bij goed weer zullen de pelgrims van de kerk naar de kapel trekken waar de eucharistieviering plaats zal vinden in de open lucht, met het gratis concert van de vogels. Dit jaar zal ook het Willibrordusgilde uit Alphen op 20 augustus aanwezig zijn. Pastoor J. Paes en diaken J. Smies zullen dan voorgaan. Op de andere dagen hebben ze ook gastpastores bereid gevonden om een keer hoofdcelebrant te zijn en/of te preken. Op zondag 26 augustus, de bedevaartdag, mogen ze onze bisschop J. Liesen

St.-Bernardus van Ulicoten kan ook rekenen op een trouwe aanhang uit Meerle, die de weg naar de Bernarduskapel weten te vinden. verwelkomen om voor te gaan in de eucharistieviering. Ook pastores van onze regio zullen een dienst mee verzorgen. Zo zal pater Fons Geerts de kruisweg mee voorgaan bij de kapel. Op maandag 27 augustus is er zoals gebruikelijk een viering in Baarle-Nassau in het teken van het Bernardusoctaaf. De kinderen van de Bernardusschool gaan op vrijdagochtend 24 augustus naar de kapel. Een volledig programma van het hele octaaf vindt u op www.parochie-ulicoten.nl

Autivakantie brengt mensen samen van alle windstreken

Het comité hoopt dat weer vele pelgrims en Ulicotenaren de weg zullen vinden naar de kerk en kapel deze dagen. In ieder geval is er na iedere viering koffie/thee voor iedereen, zodat er gelegenheid is elkaar te ontmoeten en na te praten. Ook zijn er weer devotionalia verkrijgbaar achter in de kerk en een gratis prentje van dit jaar als aandenken van uw komst naar de H. Bernardus in Ulicoten. Samen met u maken ze er weer een inspirerend octaaf van! (jvdk/jaf)

Gedicht in De Maand Gouden jubilees zijn feesten en momenten om terug te kijken. Dat vieren kan in galazalen met vele gasten. En het kan in kleine kring, zo rond de tafel met vrienden, verwanten. Luisteren naar de anderen. Terecht trots terugblikkend op dat mooie leven in bescheidenheid. En ook, stiekem genietend van die mooie dag dat jij centraal staat. Jullie centraal staan.

Voor Louis van Louisa. Woordeloos keek jij over het tafelblad waarop de wijn, de hunker van het etiket. Dat las je vroeger niet. Noch kaas en jaartal. Noch koek van deeg van zout. Dat las je niet. Je had de handen. Handen en de ogen. Je keek. Verslikte zich in vingerhoedje wijn. Een beetje hees kwam stem tot tafelblad, tot partner van de ziel, tot iemand, die nog meer gebogen

HOOGSTRATEN – Hannibal, een initiatief van Jong KVG organiseert vakanties voor jongeren. Tieners en jongeren met autisme en een verstandelijke beperking kijken elk jaar weer uit naar hun kamp waar begeleiders van over heel Vlaanderen aan meewerken. Het internaat van het Spijker wordt dan omgetoverd als kampplaats en van daaruit worden over heel Hoogstraten activiteiten ondernomen. Ook dit jaar liep alles weer op wieltjes. Dankzij de vele jeugdige vrijwilligers die met plezier een stuk van hun vakantie reserveren om deze jongeren te willen begeleiden. De kampeerders zijn hen daar uiterst dankbaar voor. Want op kamp gaan is ook voor hen een ongelofelijke gebeurtenis. (ma)

tot iemand die je zag. Je keek. De patriarch van tafel. Jij bent dus tachtig. Over. En dit gedaan. En dat. In ‘t lange leven achter. Proficiat, Louis! Je kijkt. Zo dag op dag. Op dag. R. S., 25/6/2012

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 33


Meerle

Mit Martens 100 jaar MEERLE – Dat de mensen steeds ouder worden - en de vrouwen gemiddeld nog enkele jaren ouder dan de mannen - is statistiek en dus waar. Dat iemand 100 jaar wordt is nog steeds een uitzondering. Mit Martens uit Meerle werd op 20 juli 2012 een eeuw oud. Een gebeurtenis die Meerle, en vooral familie en buurt niet zomaar lieten voorbijgaan. Voor Mit werd bij haar thuis een fijn feest aangericht. Voor haar honderd jaren is Mit nog in bijzonder goede doen. Ze woont nog in haar eigen huis, is gezond van lijf en leden en heeft nog steeds, zij het met bril, een frisse kijk op dorp, land en wereld. Over de voorbije 100 jaar hadden we met haar een goede babbel. Aan het eind van België Mit – officieel Maria – is geboren op 20 juli 2012 pal op de Grens met Nederland, op de Hooge Rooy. Eigenlijk het allerlaatste zandpaadje rechts van de Ulicotenseweg. Het huis staat er nog steeds, verscholen achter het huis van Kenis. Hoewel ze nog heel jong was, kan ze zich nog taferelen uit de 1e wereld oorlog herinneren. Aan de grens, vlakbij haar woonplaats was immers een wachtpost. Ze vond dat een heel spannende tijd. Later met de kinderen van de buurt en van onderweg, te voet naar naar de meisjesschool in Meerle, in het ‘nonnenstraatje’. Haar man Jaak Michielsen, heeft ze eigenlijk heel de tijd gekend, want die woonde ook op de grens, aan de andere zijde van de Ulicotenseweg, wat nu de Lembeek heet. Daar stonden toen twee boerderijen, waarvan er nog één overgebleven is. Die van Jaak’s ouders is in de 2e wereldoorlog afgebrand door een schrapnel toen de Engelsen vanuit Ulicoten met het kanon naar de grenspost schoten. In het kasteel van Voortman waren Duitse officieren gelegerd. Jaak was drie jaar ouder, maar ze trokken met heel de bende naar school. En toen ze er oud genoeg voor waren, kregen ze ‘kennis’. Boswachter In september 1935 huwden ze en trokken ze in het huis van de ouders van Mit. Jaak werd boswachter van mijnheer Story, een Gentse industrieel, die daar aan de grens enkele boerderijen, bossen en landbouwgronden in zijn bezit had. Hij was een hevige Belgicist en is tijdens de oorlog door de Duitsers weggevoerd en in een concentratiekamp omgekomen. Iets wat hij trouwens zelf voorspeld had, herinnert Mit zich nog goed. ‘Als de Duitsers hier nog lang baas blijven, overleef ik het niet’. Jaak stond in voor het toezicht van de jacht, dat aan de familie Voortman verhuurd was, de stropers in de gaten houden, voor het onderhoud van bossen, grachten en paadjes zorgen. Daarbij nog enige dieren, die meestal door Mit verzorgd werden, en ‘daarmee moest ge dan rondkomen’. Mit en Jaak kregen één zoon, Jan. ‘Ik had heel graag meer kinderen gehad, maar als het niet lukt, kan je er niets aan doen. Ik ben heel blij dat ik er tenminste één had en dat die altijd gezond is geweest’.

Naar het dorp In de jaren zestig kwam het gezin Michielsen naar het dorp komen wonen, aan de Chaamseweg 21. ‘Dat was een hele verbetering’ vindt Mit. ‘Alles wat dichterbij, bakker, kruidenier, beenhouwer. Van aan de grens was dat toch altijd een heel eind. We woonden daar toch wat aan den enen kant, zoals ze zeggen. Alles met de fiets of te voet, door weer en wind. Als het gesneeuwd en hard gevroren had, werd de slee achter het paard gespannen. Schoon is het ginder wel, maar praktisch was het niet.’ Toen Jan trouwde, kocht hij een bouwgrond aan de overkant van de straat. En toen hij later zijn timmerbedrijf startte, verwisselde hij van huis met zijn ouders. ‘Het huis aan de overkant had meer grond en een grote schuur, waarin Jan zijn werkplaats kon maken. En dit huis was meer dan groot genoeg voor ons, en nog nieuw ook’ zegt Mit. Jaak is in 1981 overleden en sedertdien woont Mit alleen in haar huis. Ze heeft het er nog al-

34 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tijd naar haar zin en wil er voor geen geld weg. Jan en zijn vrouw Josepha wonen ook nog altijd aan de overkant, ze zijn dus heel hun leven altijd dicht bijeen gebleven. Andere tijden Wat ze in die lange tijd van haar leven het meeste heeft zien veranderen? ‘Dat de mensen mekaar altijd minder en minder kennen. Lange tijd kende iedereen elkaar in Meerle, je kende hun families, hun afkomst. Alle kinderen speelden met mekaar op straat, gingen samen naar dezelfde school, deden buiten de school dezelfde dingen. Er is vanaf de jaren 70 veel bijgebouwd in Meerle, het dorp is veel groter geworden. Later was er de inwijking vanuit Holland. Het nauwe contact is daarbij verloren gegaan. Weet ge dat ik sommige van mijn buren niet ken, hoewel ze hier al jaren wonen. Dat was vroeger niet mogelijk geweest.’. Mit heeft ook altijd geweten wat werken was. “Wij waren thuis met zeven kinderen en ik was


Meerle de tweede oudste en de oudste van de meisjes. Dan werd ge al rap in het huishouden ingespannen. Veel tijd om kind te zijn was er niet, maar het was bijna overal zo. Ge liep daar niet echt met in uw gedachten.’ ‘Ons leven werd natuurlijk ook sterk bepaald door het parochieleven en de pastoor had toen heel wat in de pap te brokken. Dat is vandaag ook niet meer het geval, zoveel mensen gaan er ook niet meer naar de mis. Wij waren toen lid van de congregatie, zoals dat heette. Elke dag naar de mis, zondags naar mis en lof. Pastoor De Bie heeft er ons een keer een tijd uitgezet, als straf omdat we gaan dansen waren met de kermis! Wat een zonde, hé. Voor ons was dat helemaal geen straf, vort heb ik daar niet van gehad’ zegt Mit met een brede lach, ‘eindelijk efkens wat vrijheid’. We zijn later wel lid geweest van de vele verenigingen. ‘Bij de boerinnenbond, de KAV, de missiekring. Die was destijds opgericht door Julia Van Nueten en ze trok iedereen mee. Ik heb van in het begin gebreid voor de Missienaaikring en dat doe ik nog altijd, elke dag een beetje. Spijtig dat de kousen niet zo goed meer verkopen. Maar ja, de missies, dat wordt ook verleden tijd! Veel missionarissen zijn er niet meer en er komen er geen meer bij. Vroeger waren er in alle grote families.’ Goed omringd Mit is altijd een heel gezonde vrouw geweest ‘Ik heb in mijn hele leven maar één keer in het ziekenhuis geweest’ en dat is ze nog steeds. ‘Ik moet maar 1 pilletje per dag nemen, tegen te dikke voeten. Al de rest is nog in orde.’. Ze is natuurlijk minder goed te been dan vroeger, maar ze kan nog veel zelf. Voorts wordt ze omringd met goede zorgen. Jan of Josepha komen enkele keren per dag een kijkje nemen, er komt verpleging aan huis en enkele dagen thuishulp. Samen maken ze warm eten klaar in de keuken. Na de middag gaat ze in de stoel zitten met de benen op

De familie van Martens, gefotografeerd in ’t straatje (aan de grens) omstreeks 1936. Staand, vlnr: Jaan, Mit, To, Bert, Jan, Naan en Joke. Zittend: vader Krist Martens en moeder Lieske Kustermans, het bankje, leest de krant of een tijdschrift en ze volgt het nieuws op de televisie. ‘Zo kan ik nog over alles meepraten’. Ze heeft 3 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen, waarvan ze ter plekke in goede volgorde de namen zegt. Regelmatig komen er mensen over de vloer om een buurtje te toen. ‘Op reis ben ik nooit geweest’, zegt ze beslist, ‘het is nergens beter dan thuis.’ Feest Op de dag van ons gesprek, is het nog drie weken voor haar verjaardag. ‘Ze ziet echt uit naar het

feest voor haar 100e verjaardag’, zegt Jan, ‘ze wil alleman graag nog eens zien. Ze denkt al een hele tijd over welk kleedje ze gaat aantrekken.’ Omdat ze niet graag meer van huis gaat, komt er een grote feesttent in de tuin staan. Het feest wordt op de dag zelf gevierd, de fanfare komt spelen, burgemeester en schepen komen langs. Het wordt een hele belevenis. Voor Mit, voor de familie, voor straat en dorp. We gaan zeker kijken en wensen Mit alvast een geweldig eeuwfeest. (jaf)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

Zeg maar hoe je zitten wil

1

9

7

1

9

2

7

5

0

2

5

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 35


Meerle

Parkfeesten MEERLE – Een mooi, groen buurtspeelplein, samen met buren en vrienden een glaasje drinken, fijne live muziek door de coverband Pop Factory. En misschien wel een zwoele zomeravond, de wonderen zijn de wereld niet uit. Ziehier het recept voor de 5e Parkfeesten, door de wijkvereniging Dal I & II gepresenteerd aan alle Meerlenaars op 14 augustus, vanaf 20 uur op het Speelplein Heimeulenstraat. Inkom gratis. Zeer aanbevolen. (jaf)

Halte Merlet nieuwe cultuurvereniging in Meerle MEERLE – Het voorbije voorjaar hebben Sonja Vrijenhoek, May Meeusen, Ann van Aelst, Frank Pauwels en Mieke Leurs de koppen een paar keer bij mekaar gestoken en gebrainstormd over de mogelijkheid om in Meerle een cultuurvereniging op te richten. Doel is kunst (met grote en kleine k), cultuur en erfgoed in al zijn facetten aan bod laten komen. Via kortdurende projecten zou Meerle telkens kennis kunnen maken met een van deze facetten. Ook over een naam is grondig nagedacht : Halte Merlet. De merlet is een heraldisch wapendier. Het is een eendachtig of kuikenachtig gestileerd vogeltje zonder snavel en zonder poten. De merlet kreeg zijn aparte vorm zonder snavel en poten vanaf de 13e eeuw. Volgens de overlevering zouden alleen ridders die aan kruistochten hadden deelgenomen merletten in hun wapen hebben mogen dragen. De oude naam voor merlet is maarle, meerl of meerle. Ziedaar de link naar de nieuwe vereniging. Het dier werd meteen als logo gekozen. van onze vereniging. Halte duidt op de verschillende erfgoed- en kunstprojecten waar ze in de komende jaren bij willen stilstaan.

rassende foto’s wil men een selectie maken om op een tentoonstelling voor te stellen aan het publiek op 14 oktober in ons mooie Raadshuis. Ondanks het feit dat deze tentoonstelling plaatsvindt op de dag van de verkiezingen, leggen de initiatiefnemers er de nadruk op dat de vereniging geen enkele politieke binding heeft (er is dus ook geen enkele link met de grote posters van “ Hoogstraten leeft “).

Het eerste project staat ondertussen in de steigers. Een aantal inwoners uit Meerle kreeg de vraag om Meerle te fotograferen zoals zij het zien. Uit deze waarschijnlijk zeer uiteenlopende en ver-

Over de vereniging en de komende tentoonstelling hoort u binnenkort meer en je zal er dan ook over kunnen lezen in deze kolommen. Tot binnenkort dus. (ml/jaf)

Gratis Festival Woodstockje II MEERLE - De bossen van Meerle, waar het meestal muisstil is, vormen eind augustus het decor voor een muziekfestival met rustige en minder rustige muziek. In het groene kader hebben twaalf kunstenaars zich uitgeleefd. Schilderkunst, beeldhouwwerken, graffiti worden getoond tegen een groene levende achtergrond. Er is gelegenheid om ter plaatse te kamperen vanaf vrijdag 24 augustus vanaf 14.00 uur tot en met zondag 26 augustus. Voor een natje en een droogje wordt gezorgd door de enthousiaste medewerkers van De Slinger. Zij zorgen dat gehandicapte kinderen elke maand een fijne dag beleven. De opbrengst hiervan gaat dus naar hun vereniging. Voor de rockmuziek zorgt niemand minder dan Peter en z’n botsotto’s. Dit wordt de tweede keer dat op de Hoge Rooy de klanken van muzikanten uit verschillende landen te horen zullen zijn. Op www.facebook. com/woodstockje tref je een sfeervol filmpje van verleden jaar. Wil jij er ook bij zijn? Praktisch: Wanneer: zaterdag 25 augustus van 12 tot 24:00 Waar: Hoge Rooy, Heerle 84, 2328 Meerle Wie: voor de juiste volgorde van het optreden van volgende groepen raadpleeg je www. woodstockje.com: Babole (Flamenco), David " El marques" (Flamenco), Omar Perry (Reggae),

18 Carats (Jazz), Alafia (Afrosounds), La Fanfare du Commando (Fanfare), Peter en z'n botsotto's (Rock vermaak)

36 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Prijs: volledig gratis: ingang, parking en camping


Meerle

Elise Snoeys zorgt voor viergeslacht

La Plasa Tropical MEERLE – ‘t Plezantste feest van het jaar in Meerle komt er weer aan: La Plasa Tropical! Ondertussen een gevestigde waarde in de rij van zomerse feesten, dat kan rekenen op een vast en schitterend publiek. Ook dit jaar hoopt Jeugdhuis Den Dorpel dat u massaal afzakt naar dit festijn! Ze trachten iedereen te bekoren met een schitterende programma voor deze 2-daagse. Start op vrijdag 17 augustus om 21 uur. Het weekend wordt ingezet met enkele geweldige DJ’s: DJ Razor, daarna geeft DJ X-plore het beste van zichzelf en vrijdag wordt afgeloten met The Hosts!

MEERLE / MEER – Elise Snoeys, geboren op 14 februari of Valentijn, zorgde voor vier vrouwelijke generaties op rij. Op de foto herkennen we moemoe Maria Antonissen 70 jaar uit Meerle, moeke Lea Jansen 47 jaar uit Meer, mama Tinne Van Opstal 25 jaar uit Rijkevorsel en natuurlijk de kleine Elise Snoeys zelf. (fh)

Zaterdag is er traditiegetrouw het recreatief volleybaltoernooi. Iedereen wordt uitgenodigd om het beste van zichzelf te geven. Na het volleybaltoernooi kan je terug op krachten komen en je maag vullen aan de BBQ! Na het feestmaal wordt het weer tijd om de benen te strekken. Daar zullen de volgende DJ’s voor zorgen: Freakz, DJ Link en The Boarder goes nuts trekken de avond op gang. Voltronixx is dan de volgende die de Mjeelse weide plat zal spelen, eerder speelde hij ook al op Dreamville Tomorrowland! Afsluiter is als vanouds DJ Neoc, ook dat belooft een knaller te worden. Een weekend om je eens goed uit te leven. Be there! Praktisch Wanneer: Vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus Waar: Achter de lagere school van Meerle Inkom: Onbestaande! (krh/jaf)

Opendeur Brandweer MEERLE – Als de vrijwillige brandweer Voorpost Meerle zijn deuren open zet, is er altijd spektakel te beleven. Elke twee jaar kunnen de Meerlenaars zich vergewissen van de paraatheid van mens en machines die ingeval van calamiteiten voor een snelle en vooral professionele tussenkomst zorgen. Ze kunnen de vrijwilligers aan het werk zien, het materiaal bewonderen en ook kennis maken met de andere hulpdiensten uit de gemeente. Ambulance- en politiediensten. Dat alles in een ontspannen sfeer, met een drankje en een hapje, rondritten met een echte brandweerwagen voor de jongsten en een tombola met leuke prijzen. Een fijne manier om te laten zien dat het geld van de gemeentelijke belastingbetaler voor de hulpdiensten goed besteed is. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 37


Meerle

Vormelingen en eerste-communicanten MEERLE – Zelfs in het digitale tijdperk durven bepaalde nieuwtjes er langer over doen om hun weg naar dit blad te vinden. Maar omdat het zulke speciale gelegenheden zijn, willen we ze u toch niet onthouden en ze hun terechte plaatsje geven in deze rubriek. (jaf)

Silke en Liezelotte naar Kenia MEERLE – In september trekken Silke en Liezelotte Brosens naar Kenia om er via de ‘Doingood Foudandation’ in Blessed Camp vrijwilligerswerk te gaan doen. ‘Doingoood volunteer work’ is een maatschappelijk betrokken vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kleinschalige, non-profit projecten in Afrika. Zij organiseren vrijwilligerswerk in oost Afrika in de landen Kenia, Oeganda en Tanzania voor iedereen tussen de 18 en 80 jaar die voor minimaal 4 weken de handen uit de mouwen wil steken. Het uitgangspunt is het geven van projecthulp. Ze ondersteunen de projecten zowel met de inzet van vrijwilligers als met donaties. Donaties worden geschonken via de stichting: Doingoood foundation.

De vormelingen met de vormheer, de pastoor, de catechisten en de spelbegeleiding van hun weekend, stralen van trots na hun vormsel. Hun namen: Wannes Christiaensen, Charlotte Fiolet, Aäron Gulickx, Tuur Huysmans, Mart Jansen ,Ward Jansen, Ellen Jansen, Wout Josten ,Michiel Martens, julia Leemans, Lars van Alphen, Kees van de Zande, Jari Van Gog, Stef Van Gog, Tristan Van Luijk, Dante Verschueren, Nic Verbreuken en Kaat Van Bavel.

Voor deze kinderen blijft 17 mei 2012 een bijzondere dag. Zij deden toen hun eerste communie! Bovenste rij: Tommy Martens, Michiel Deckx, Fien Van Bavel, Frits Schapendonk, Britt Van Bergen, Olivier Van Loenen en Milou Kooijman Middelste rij: Anouk De Hond, Pepijn Stokkermans, Mirre Knaven, David Van Leengoed, Lore Verbreuken en Ties Leuris Onderste rij: Elke Verheijen, Eline Christianen, Anna Blezer, Stef Verpoorten, Anne Verschueren, Jarne Michielsen en Nele Sprangers 38 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Silke en Liezelotte gaan in Kenia werken in Blessed Camp, een dorp met een populatie van ongeveer 76 volwassenen en 100 kinderen. De oudste generatie werd getroffen door lepra, maar de ziekte is nu niet meer besmettelijk. Gelukkig komen nieuwe gevallen van lepra niet meer voor in Kenia, maar helaas lijden de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van deze mensen wel onder het stigma. Hierdoor zijn zij verstoten uit de gemeenschap en hebben zij nagenoeg geen toegang tot het onderwijs en medische zorg. 

 Voor Doingood willen Silke en Liezelotte geld inzamelen voor een ander project, dat vrouwen zelfredzaam helpt te worden door onderwijs in naaitechniek. Zo kunnen ze zich voldoende ontwikkelen op goed naaiwerk voor de verkoop en zo zichzelf een toekomst te geven, zonder te moeten bedelen. Op 12 augustus kan je hen steunen door spaghetti te gaan eten in het KLJ Lokaal. Inschrijven kan door het formulier dat in je brievenbus stak te bezorgen bij Silke Brosens, telefoneren naar 0476/58.49.63 of 03/315.86.19 of via mail silkebrosens123@hotmail.com. Spaghetti à volonté kost slechts 7 euro, een kinderportie 4 euro, een vegetarische portie 6 euro. Steunen kan ook op rekening BE89 7450 4984 0285. Doen, ‘t is heel goed besteed! (jaf)


mEERLE

De Mol wint het Kubb-tornooi van KWB

MEERLE – Er namen 12 ploegen deel aan het 2e Kubb-tornooi van KWB Meerle. Het was niet echt schitterend weer, maar gelukkig bleef het op een paar buien na droog. Net als vorig jaar namen De Mol en Kampioenen 2011 het tegen elkaar op in de finale. Deze keer won De Mol en kregen zij een grote mand met lekkers. Voor de nummers twee en drie was er een iets kleinere mand met etenswaren. (rvda)

Fiets-Vier-Daagse

Smikkeltocht

MEERLE – Is er een betere manier om de vakantie in te zetten dan een ontspannen fietstocht of een wandeling langs onbetreden en verrassende paden en ondertussen verwend te worden met het lekkers dat de land- en tuinbouwers van onze streek te bieden hebben? Denk het niet. Daarom was de Smikkeltocht van de Landelijke Gilde en KVLV Meerle - MeerselDreef weer een enorm succes. Gelukkig kan de gilde op een grote schare medewerkers rekenen, zodat zelfs deze massa overal alles kreeg wat hen beloofd werd. Dat daarbij al een moest aangeschoven worden, namen de deelnemers er graag bij. Je maakt ondertussen een praatje met de andere fietsers of stappers. Op het feestterrein aan de Hazenweg was alles voorhanden om de deelnemers na de tocht nog even aangenaam bezig te houden: een natje en een droogje, demonstraties en spektakel allerhande, waaronder een krachtmeting tussen sterke mannen en nog sterkere paarden. Een vriendelijke krachtmeting wel te verstaan, want hier zijn paard en mens de beste vrienden. (jaf)

50e Missiefeesten MEERLE – Het 50ste Meerlese missiefeest is in aantocht en wel op zaterdag 25 augustus en zondag 26 augustus in de parochiezaal en de K.L.J. lokalen. Je vindt er het vertrouwde aanbod: verkoop van handwerken, breiwerkjes en hobby. In de Wereldwinkel voeding en allerlei decoratie speelgoed en juwelen. Verder posters en zeer mooie wenskaarten. De infostand geeft je een overzicht van 85 jaar missiewerking in Meerle! Natuurlijk is er ook de cafetaria met snacks en dranken, je kan je vermaken en lekkere kost winnen met het Rad van Fortuin en de omslagentombola. Voor de liefhebbers is er het ‘Bruin café’ in de kelder, uitgebaat door jeugdhuis “Den Dorpel”. De grote tombola is ook weer van de partij, die wordt getrokken zondag te 18 uur. Koop tijdig je loten. MEERLE – Laat de zomer het nogal afweten dit jaar, tijdens de fietsvierdaagse van de KWB-Wielertoeristen viel het al bij al goed mee. Af en toe wat wind en gans op het einde van de laatste avond een stevige plensbui die de laatste fietsers kletsnat maakte. Maar al bij al een fijn fietsweertje. Wel meer platte banden dan normaal deze uitgave. In hun niet aflatende zoektocht naar nieuwe en mooie wegels, lopen delen van de routes over niet verharde paden. Normaal behoorlijk berijdbaar, maar een steentje in de band en pfwieet…Uw verslaggever mocht er twee dagen na mekaar mee kennismaken. Maar ook dat hoeft geen ramp te zijn. Wie niet zelfredzaam is als deze deelnemer of uit de nood geholpen wordt door fietsgenoten, kan altijd rekenen op de depannagedienst van de KWB, bemand door Marc Donckers. Ze zorgen er voor dat iedereen altijd veilig terug aan de parochiezaal geraakt, waar medefietsers en een frisse pint of straffe koffie wachtten. (jaf)

Zondag voormiddag is er de gekende brunch om het je zo op het einde van de vakantie helemaal gemakkelijk te maken. Tussen 8.30u en 11.30u aanschuiven aan een overheerlijke brunch met op het menu o.m. broodjes met ham of kaas, groentetaart, hartelijke brood, groentesalade, cake, yoghurt, Russisch ei, … Laat de kookpotten maar eens staan en kom mee genieten, want voor de prijs moet je het niet laten: volwassenen 10 euro kinderen tot 12 jaar 4 euro. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en dat kan bij Tonia Jacobs, Heimeulenstraat 41 - tel 03/315.92.09 of bij Diane Geenen, Heimeulenstraat 2 bus 1 - tel 03/605.85. 25 of via de website http:// home.scarlet.be/missiewerking-meerle. Daarom, beste missievrienden, kom zeker meevieren. De Meerlese Missiewerking heet jullie alvast hartelijk welkom. (jvd/jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 39


Wortel

Een nieuw parochievaandel rondgedragen in processie

De droom van pastoor Fons Van Dijck

Pastoor Rombouts, bisschop Bonny en pastoor Van Dijck Het nieuwe parochievaandel, een ontwerp van Lief Boeykens WORTEL – Terwijl het aantal kerkgangers afneemt, wordt pastoor Fons Van Dijck in Wortel op handen gedragen. Op belangrijke momenten kan hij rekenen op de Wortelse mensen, die als één man achter hem staan. Zoals op zaterdag 30 juni bij de wijding van een nieuw parochievaandel en de processie waarin het vaandel rondgedragen werd. Meer dan een jaar geleden droomde pastoor Fons Van Dijck hardop over een parochievaandel, met als thema Johannes de Doper, de patroonheilige van de parochie. En, eerder onverwacht, kon die droom financieel gerealiseerd worden dankzij Europese subsidies. Die werden toegekend langs een Leaderproject aan een groep van drie Kempense processies. Werk van Johan Ooms, de bezieler van de Heilig Bloedprocessie waarin het nieuwe vaandel een plaats zal krijgen. Lief Boeykens tekende voor het ontwerp van het vaandel, dat door de firma Arte Grossé uit Brugge gemaakt werd.

Zevenentwintig Wortelse verenigingen stapten op in de processie

40 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


wortel

Het lied van Sint Jan Wortel

Naar aanleiding van deze viering schreef Fons Van Dijck een lied over Wortel en Sint Jan. Organist Ton Jansens en zijn vrouw Deborah zetten de tekst op muziek Elk van de zes strofen begint met Heilge Jan de Doper, roepstem wereldwijd Doop tot kracht en soberheid Vriend voor elk die zoekt en lijdt Wijs ons de weg! Wortel, onder hoede van Sint Jan het Noorden ons wandel aardparadijs en spek met eieren Dorp zo uniek in Vlaanderen Wortel richtingwijzer met Sint Jan het Oosten, Kolonie met Bootjesven en Beestenboel erbij Dorp zo uniek in Vlaanderen Wortel, altijd dorstend naar Sint Jan het Zuiden waar ook het Bolks Heike ligt en allen op de fiets Dorp zo uniek in Vlaanderen

Pastoor Van Dijck ziet dat het goed is

De wijding De kerk was te klein om iedereen een plaats te geven. De afgevaardigden van de parochies van de federatie en die van de Wortelse verenigingen. Het werd een mis met ‘drie heren’ bisschop Mgr Johan Bonny, pastoor Rombouts en Fons Van Dijck. In zijn homilie schetste bisschop Bonny de figuur van Johannes de Doper, als de man die naar Jezus verwees, die Hem voorafging. Verwijzend naar de patroonheilige zei de bisschop tot de jongeren “Jullie zijn geen na-komers, jullie zijn voor-lopers, zoals de patroonheilige van Wortel. Jullie zijn de gangmakers naar een nieuwe tijd”

Wortel, is een doopplaats van Sint Jan het Westen, de Mark ligt er kabbelend en hoeves landbouwgrond Dorp zo uniek in Vlaanderen Wortel, kleurrijk vaandel voor Sint Jan de kerk, Wijsneus, kerkhof, kapelanie de Guld en ’t Slot erbij Dorp zo uniek in Vlaanderen Wortel, eeuwig dromend met Sint Jan het knooppunt van wegen, bruisend van leven, blijf voor altijd zo Dorp zo uniek in Vlaanderen

De processie Na de misviering trok een processie door de Wortelse staten. Enkel de straatstenen weten hoe lang dat het geleden was. Voor de jongeren een ervaring die ze niet vlug zullen vergeten, terwijl het voor de ouderen herinneringen opriep aan (voorlopig) vervlogen tijden. “Een onvoorstelbaar mooi gebeuren”, zei één van hen. Niet minder dan 27 Wortelse verenigingen en acht groepen van de ‘Gemeenschap van Sint Jan’ stapten in de processie op, terwijl de andere inwoners nieuwsgierig maar goedkeurend toekeken. De processie werd ontbonden bij de parochiezaal. Tijdens een receptie, aangeboden door de kerkfabriek, bedankte Jef Meyvis veel medewerkers die de viering mogelijk maakten, om te eindigen met een oorverdovend applaus voor Fons Van Dijck. Links en rechts zegt men dat de pastoor kortelings op rust zou gaan. We mogen er niet aan denken. (fh)

Iets ouderen herinnerden zich de processies van jaren terug met o.a. deze vaandels die het leven van Jezus voorstellen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 41


wortel

Natte kermiswandeling WORTEL – Op kermiszondag 8 juli kwamen 43 dappere wandelaars met evenveel paraplus opdagen voor de jaarlijkse kermiswandeling. Dit jaar trok men naar De Raam, het bijencentrum op Keirschot. Daar kregen de wandelaars deskundige uitleg van Jef Lauryssen over het wonderlijke bijenbestaan en hun productie van honing. Voor de meeste wandelaars was het ook de eerste kennismaking met het nieuwe gebouw dat De Raam daar kan bouwen dankzij Europese (Leader) steun. Het nieuwe bijencentrum, met alles erop en eraan, is bijna klaar, zodat VITO na het verlof aan de aanleg van de omgeving kan beginnen. Want in juni 2013 moet alles klaar zijn. Dat is één van de voorwaarden om van de Europese subsidies te genieten. Wie op kermiszondag niet mee kon, kan op zondag 12 augustus een kijkje gaan nemen. Dan organiseert de vereniging een pannenkoekendag. Bijen houden voor beginners Het aantal imkers is niet meer zo groot, maar de belangstelling voor de boeiende bezigheid is groot. Dat weet men bij de Imkersgilde SintAmbrosius en daarom organiseert De Raam van september 2012 tot juni 2013 een cursus ‘bijen houden voor beginners’.

Jef Lauryssen van vzw De Raam geeft uitleg aan de (kermis)wandelaars.

De cursus gaat door vanaf 9 september en daarna op nog negen zondagen van 9 tot 12 uur, één zondag per maand. Wie de cursus volgt weet dan ook alles van de wondere wereld van de bij. Het aantal plaatsen is beperkt. Dus snel contact opnemen met Jef Lauryssen op het nummer 0472 74 79 93 of per mail langs jef.lauryssen@telenet.be (fh)

42 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


wortel

Doorgang Kasteelvoetpad sinds kort terug heropend HOOGSTRATEN / WORTEL - Sinds jaren ijvert de werkgroep Oude Voetwegen Hoogstraten voor het behoud en de promotie van oude voetwegen in Hoogstraten. Deze voetwegen zijn wettelijke openbare wegen ook al liggen deze op privé terrein . Een onbelemmerde doorgang moet steeds gevrijwaard worden. De gemeente moet hierop toezien. Echter gebeurt het weleens dat deze authentieke voetwegen her en der ten prooi vallen van innemende eigenaars zonder dat de gemeente accuraat optreedt. Op dat moment tracht de werkgroep tussen beide te komen om eigenaar en wegbeheerder (gemeente) te wijzen op hun verplichtingen. In april ll. werd het Kasteelvoetpad in Wortel om ongekende reden versmald met een afspanning van prikkeldraad waardoor op onwettige wijze werd afgeweken van het authentieke tracé en een veilige doorgang werd belemmerd (DHM mei 2012 p.43). Op 14 mei vond hierover een overleg plaats op het gemeentehuis met het voltallig College van Burgemeester en Schepenen samen met leden van de werkgroep Oude Voetwegen, de wijkagent Guy Aerts en de uitbater van het grasland waarover het Kasteelvoetpad loopt (Jan Braspenning uit Wortel) en die blijkbaar deze onwettige versmalling met prikkeldraad had geplaatst. Door de administratieve diensten van de gemeente (juriste Lieve Jansen en Harry Vanderhenst, hoofd grondgebiedzaken) werd op een objectieve en deskundige wijze de wetgeving op de buurtwegen verduidelijkt en werd opgehelderd waar precies het tracé van deze oude voetwegen sinds meer dan 300 jaar loopt doorheen het erfgoedlandschap Kasteel van Hoogstraten. Op basis van deze verhelderende toelichting werden er duidelijk afspraken gemaakt met de heer Braspenning en hij beloofde het tracé van deze paden in de toekomst te respecteren (de paden niet meer innemen door onwettige afsluiting of beschadigen door het ploegen), zodanig dat de vele wandelaars deze voetwegen ongehinderd kunnen gebruiken. De wijkagent zou toezien op de naleving van deze engagementen. De heer Braspenning is zijn belofte nagekomen en heeft de afsluiting ondertussen op 3,5 meter uit de bomenrij geplaatst bij het Kasteelvoetpad. Uiteraard rust het onderhoud en toezicht op de schouders van de gemeente. Zij hebben immers de wettelijke plicht in te staan voor een veilige en onbelemmerd doorgang langs deze buurtwegen. Dit zal het gebruik van deze trage wegen aanmoedigen en ondersteunen. Zeker nu deze paden recent werden opgenomen in het aantrekkelijke wandelknooppuntennetwerk Kempense Kolonies. Wandelaars kunnen nu op een klein uurtje vanuit het centrum van Hoogstraten naar Bootjesven wandelen, de groene long van onze regio en dit via onverharde wandelwegen, langs en door het erfgoed landschap Kasteel van Hoogstraten en de natuurlijke omgeving van Wortel Kolonie, binnenkort misschien werelderfgoed. Van een toeristische recreatieve troef gesproken. (WG Oude Voetwegen).

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 43


wortel

Ondertekening Charter Werelderfgoed WORTEL / MERKSPLAS – Op donderdag 5 juli ondertekende minister Geert Bourgeois en afgevaardigden van de betrokken Nederlandse en Vlaamse provincies en gemeenten de officiële aanvraag tot erkenning als Werelderfgoed van de voormalige kolonies van Weldadigheid. Na een welkomwoord door Inga Verhaert en Peter Bellens, gedeputeerden van de provincie Antwerpen, gaf Rein Munniksma, gedeputeerde van de Nederlandse provincie Drenthe uitleg bij de Unesco-nominatie van de kolonies. Daarna gaf minister Geert Bourgeois toelichting bij de erfgoed- en toeristische potenties van de Kolonies. De Nederlandse kolonies Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Ommeschrans en Willemsoord streven ernaar om samen met de Vlaamse kolonies Wortel en Merksplas in 2018 het statuut van Unesco Werelderfgoed te krijgen. In 2018 zal het precies 200 jaar geleden zijn dat Johannes Van den Bosch de eerste (proefkolonie) Frederiksoord opstartte. (fh)

Burgemeester Van Aperen en schepen Rombouts ondertekenen samen met burgemeester Wilryckx en schepen Lenaerts de officiële kandidatuur van de kolonies voor erkenning als Unesco Werelderfgoed.

Open tuindag bij Hof Ter Stokere Een grote stap terug zetten in een vervlogen tijd, gecombineerd in een groene oase van stilte en rust? Zalig weg mijmeren in de tijd van toen en heerlijk onthaasten in wel élk opzicht? Het kan allemaal op deze heuglijke jubileumsdag! WORTEL / MERKSPLAS – Het bovenstaan de kan allemaal op de Open Tuindag op 12 augustus in de Hof Ter Stokere. Deze prachtige en tevens zeer natuurlijk ogende tuin, 4.500 m2 groot, is in verschillende delen opgevat met aparte zithoeken en beslist een parel voor menig oog. Daardoor is deze tuin erg gekend en door veel tuinliefhebber. De tuin verschaft u dit landelijke uitzicht door in eerste instantie het prachtig statige huis, maar ook door de aanwezigheid van veel oude hoevegebouwen. Helemaal centraal staat een grote inlandse eik van drie eeuwen oud. Je wordt er stil van als je er onder staat... Je kan in de

tuin ongeveer 800 planten bewonderen waaronder veel zomerbloeiers, maar ook vaste planten en sierstruiken. Tijdens de open tuindag stelt de familie Van Bouwel-Van Den Heuvel ook hun grote collectie oud landbouwalaam uit de vorige eeuw tentoon. Dat gaat van klein handgerief tot paardentractiemachines, van wan- tot zelfreinigende dorsmachine en zoveel meer. Voor veel van onze ouders en grootouders behoorden deze gereedschappen tot hun dagelijkse zware arbeid. Iedereen is méér dan welkom op volgende locatie in de Diepte 1 te 2330 Merksplas, net buiten Wortel. (een zijstraat van de grote baan N124 Merksplas - Wortel - Hoogstraten). Voor meer info kan u terecht op 014 63 47 33 of per mail langs lukvanbouwel@ skynet.be Er is ruime parking voorzien en de inkom is gratis. (fh)

Landlopersjogging Op vrijdag 31 augustus krijgen joggers en kinderen, al voor de 10de maal de gelegenheid om deel te nemen aan de Landlopersjogging waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. De jogging start met een kidsrun van 500 of 1000 meter over het Poeleinde in Wortel. De kinderen kunnen zelf kiezen welke afstand ze lopen en ontvangen bij aankomst een verrassingstas. Na de kidsrun starten de deelnemers aan 6 km, 9 km en 10 Engelse Mijlen. De 3 km start pas daarna. Alle mannelijke en vrouwelijke winnaars per categorie ontvangen een prijs geschonken door onze sponsors. De jogging maakt deel uit van de criteriums van KWB-Falos en de Noordloper, tevens ontvangen we steun van CM-Fit.

Praktisch Inschrijvingsgeld: € 1,00 voor kinderen en € 5,00 voor volwassenen. KWB leden betalen € 3,00. Inschrijven kan vanaf 17.30 uur in de Parochiezaal ‘t Trefpunt in Wortel tot 15 minuten voor aanvang van de start of via de website www.landlopersjogging.be Uurschema: Kidsrun: 18.40 uur en 18.50 uur - 6 km, 9 km en 10 mijl: 19.00 uur - 3 km: 19.10 uur Er zijn douches voorzien aan de voetbalpleinen van KVNA-Wortel.

44 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


wortel

VAGEBOND WORTEL – Voor de derde opeenvolgende maal wordt het dorpsfestival VAGEBOND georganiseerd. Dit jaar op zondag 26 augustus vanaf 14 uur en uiteraard op het Vagebondplein, hoe kan het anders. En, in tegenstelling tot de twee voorgaande jaren, zou het nu een zomeravond zijn. Hoe dan ook, de initiatiefnemers doen de twee natte uitgaven opnieuw over met Guido Belcanto opnieuw als hoofdact. Maar is er natuurlijk meer. Drift my Catch De middag wordt om 14 uur geopend met de covergroep Drift my Catch. Een verzameling degelijke muzikanten uit de regio die het beste rockwerk van de laatste decennia tot leven brengen. Op hun playlist nummers als Bad Case of Lovin’ You, Kids in America, Nu of Nooit, What I like about You, Satisfaction, enz. The Crazy Frets Na de coverband uit Rijkevorsel vullen The Crazy Frets het podium. Vijf mannen en een vrouw met een passie voor muziek, die nummers brengen die we allemaal kennen. De groep speelt Folk, Reggea, Rock, Country, Pop, Disco en veel meer. Je benen zullen niet kunnen weerstaan aan hun muziek. Guido Belcanto En ook dit jaar is Guido Belcanto, de in Wortel geboren meester van het bitterzoete chanson, op-

Guido Belcanto, voor het derde jaar op rij topact van VAGEBOND nieuw van de partij. Belcanto is beter en heeft meer succes dan ooit. Om dat aan te tonen citeren we uit een recensie die onlangs in De Morgen verscheen. “Wat is het fantastisch om een gevierd zanger te zijn” aldus Guido Belcanto. En dat klopt: hij besloot vrijdag in de AB een tournee met enkel uitverkochte zalen. In Vlaanderen is Belcanto de laatste vijfentwintig jaar uitgegroeid

tot de koning van het levenslied. Hij zingt over gemiste kansen en onvervulde verlangens, over geluk en tegenslag, onkuise gedachten en verboden gevoelens, en over de tristesse van een vertrokken geliefde. En zeggen dat die man in Wortel komt optreden. Helemaal gratis. Zondag 26 maart. Niet te missen. (fh)

Guido Belcanto, voor het derde jaar op rij topact van VAGEBOND

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 45


wortel

Fietsdriedaagse Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVCRAMEN RAMEN en PVC enDEUREN DEUREN Kรถmmerling

PVC DEUREN WijRAMEN leveren enen plaatsen alle schrijnen timmerwerk. Kรถmmerling

Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Hoogeind 49 binnendeuren.

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

WORTEL - Op 1 van de drie avonden van de fietsdriedaagse worden de deelnemers getrakteerd op een lekker hoeve-ijsje, dit keer bij de familie Vermeiren op Zondereigen. Ondanks het wisselvallige weer toch 3 mooie avonden gehad; een enkeling kreeg nog een bui over zich heen. Maar met de traktatie achteraf in De Guld en misschien ook nog een aankoopbon van de SUPRA is dat allemaal weer snel vergeten. (fvb/red)

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. 46 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Wortel

KWB WORTEL sluit het werkjaar af ...

Schapen in de kolonie

WORTEL - ... en kijkt tevreden terug op de voorbije activiteiten. Het valt niet altijd mee om voor iedereen iets interessants aan te bieden. Soms wordt er veel tijd gestoken in iets waar dan weinig mensen aan deelnemen, maar toch proberen we met een gevarieerd aanbod iedereen te bereiken. Bij het einde beginnen we dan weer direct met de voorbereiding van het volgende werkjaar. En om de partners niet altijd alleen thuis te laten, schuiven ze daarna mee aan aan tafel zoals hier in het Bolks Heike. En wil je er nog meer over weten: www.kwbwortel.be staat dag én nacht ter uwer beschikking. (fvb/red)

De Wijsneus met vakantie!

WORTEL - De laatste schooldagen ... afscheid nemen van de leerlingen van het zesde leerjaar. Ook van sommige ouders als het hun jongste kind is dat de lagere school vaarwel zegt. Enkele leerkrachten die na een jaar of jaren werken in onze school ergens anders tewerk gesteld worden. Dit jaar sluiten we ook een jaar werken rond muziek af. Met Flor Verschueren en zijn muzikanten kijken we terug op een heel geslaagde musical. Flor

WORTEL / MERKSPLAS – Voor het derde jaar op rij worden de dreven in Wortel- en Merksplas-kolonie van april tot oktober begraasd door schapen. Om alles in goede banen te leiden, wordt de kudde begeleid door een echte herder en twee getrainde honden. Het laten grazen van zo’n kudde is een win-winsituatie op veel vlakken. • Het is toeristisch aantrekkelijk • Wat de schapen afgrazen is werk gespaard voor de gemeente • De manier van ‘grasmaaien is ecologischer dan met een traditionele grasmachine. Insecten en amfibieën krijgen meer ontsnappingskansen en de schapen verspreiden tijdens het grazen verschillende plantenzaden. Bovendien komt er door het onregelmatig grazen van de schapen meer structuur en variatie in de vegetatie. Kortom de begrazing zorgt voor een toename van de biodiversiteit. Om nog betere resultaten te behalen, wordt er dit jaar een grotere kudde ingezet tijdens drie piekmomenten. Met maar liefst 250 schapen zal de kudde dus kort, maar krachtig de opschietende grassen begrazen. Om de schapen aan het werk te zien, zal je dus je moment goed moeten kiezen. De begrazingskalender ziet er als volgt uit: Wortel • Van 15 juli tot en met 29 juli (behalve op 16, 17, 26 en 27 juli) • Van 7 oktober tot en met 21 oktober (behalve op 11, 12, 18 en 19 oktober) Merksplas • Van 22 september tot en met 6 oktober. (fh)

zorgde ook voor een schoollied ‘De Wijsneus is een mega coole school’ (ja, er moet tegenwoordig wat Engels in de titel zitten om keicool over te komen). Dus ook ook de laatste schooldag werd hij nog eens uitgenodigd om met de kinderen het jaar al zingend af te sluiten. Bedankt aan iedereen en een welverdiende vakantie! Meer foto’s, filmpjes en muziek op www.dewijsneus.be. (fvb/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 47


minderhout

GOUD IN MINDERHOUT John Quirijnen en Mit Peeters

“Toch anders voorgesteld!” Helemaal op het einde van Achteraard wonen John (heet eigenlijk Jan) en Mit (heet eigenlijk Maria) sinds vele jaren. Voor Mit is het altijd haar vaste stek geweest. Ze is daar op de wereld gekomen, heeft haar jeugd daar doorgebracht, met John een huis gebouwd, later een tuinbouwbedrijf gerund, drie zonen grootgebracht, op pensioen gegaan en tenslotte “goud” bereikt!

Op 22 april 1939 werd John in Meer geboren waar hij deel uitmaakte van een kroost met zeven kinderen in het gezin van Jozef Quirijnen en Maria Stessels, die daar een boerderij uitbaatten. Na de lagere school volgden nog enkele maanden avondschool en dan ging het richting Gooreind waar hij drie jaar als boerenknecht doorbracht. Daarna terug thuis op de boerderij de handen uit de mouwen gestoken.

groeide op samen met haar twee broers Adriaan en Jef in het gezin van Petrus Peeters en Johanna Pemen. Na de lagere school werd nog enkele jaren naar het Spijker gefietst, maar Mit hield niet van de school. Ze werkte liever thuis en als poetsvrouw gedurende enkele jaren. John en Mit huwden op16 juni 1962! Het jaar dat de eerste James Bond-film “Dr.No” in de zalen verscheen en ook het jaar dat de Vlaamse kok Piet Huysentruyt geboren werd. Ze betrokken een woning in de Minderhoutsestraat en kort daarna startte een nieuwbouw op Achteraard. Brood moest er op de plank komen en John vond een job als camionchauffeur voor binnenlands vervoer. Later kwam er dan nog internationaal bij. John was bijna nooit meer thuis, en dat vond Mit helemaal geen pretje meer. Ondertussen waren er ook drie zonen op de wereld gekomen en die eisten ook hun aandacht op. Dan een andere job gezocht! Weer als chauffeur, ditmaal bij Inza op een melkwagen. ’s Morgens heel vroeg beginnen, maar dit had ook als voordeel dat John ’s middags gedaan had.

Mit kwam op 2 mei 1940 op de wereld en volgens kwatongen was dat de reden voor het uitbreken van de oorlog enkele dagen nadien. Zij

Ondertussen waren ze ook al met een serre begonnen waarin aardbeien en later paprika en salade gekweekt werd. Op de duur werd het toch

Aan dat goud hebben ze tot nu toe nog weinig plezier beleefd en ze hadden zich die dag ook heel anders voorgesteld! Ze keken er ook naar uit, maar John werd enige tijd geleden opgenomen in het ziekenhuis en is nu nog volop thuis aan het revalideren. Feestvieren was ver weg, wel in hun gedachten, maar in werkelijkheid is het er niet van gekomen. Uitstel is geen afstel en eens hij terug de “oude” is zal hun “50 jaar huwelijk” nog wel eens boven tafel komen. “Ik moet wel zeggen dat ik thuis een geweldige verzorging krijg van mijn vrouw en de verpleegsters en daar ben ik hen heel erg dankbaar voor!”

teveel! John bleef thuis en ze startten een zelfstandig bedrijf. De serre werd nog uitgebreid, een varkenshok voor mestvarkens kwam er bij en zo werd de kost verdiend. In 2002 vonden ze het welletjes. Lang genoeg gewerkt en op pensioen! De varkens hielden ze nog enkele jaren aan, maar het serrewerk was gedaan. Profiteren van de vrijheid dan, de kinderen waren het huis uit en fietsen werd een geliefkoosde bezigheid. Gelukkige tijden hebben ze gekend, maar ook van tegenslagen bleven ze niet gespaard. Zoon Rudy overleed enkele maanden geleden en dat blijft een litteken voor het leven! Marc heeft zijn stek gevonden in Merksplas en Marcel vertoeft al twaalf jaar in Amerika! Mit en John gefeliciteerd en we wensen jullie een vlug en volledig herstel toe! (rel)

Kapellekensloop MINDERHOUT- De opbrengst van het jaarlijkse loopevenement met als hoogtepunt de halve marathon brengt jaarlijks heel wat volk op de been, die gelaafd en gespijsd moeten worden en dit financieel resultaat gaat telkens naar het goede doel. Dit jaar werd 1275 euro overhandigd aan de actie “Kom op tegen kanker”! (rel) De KWB-organisatoren van de “Kapellekensloop”met de bewuste 1275 eurocheque

48 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


minderhout

Ziekenzorg spot beestjes in de Beekse Bergen

Wandelzoektocht MINDERHOUT- Zondag 19 augustus de wandelschoenen aantrekken, je naar de parochiezaal begeven in de namiddag, je laten inschrijven en er op uit trekken alleen, met vrienden, met je gezin! Geen gewone wandeling echter, wel een zoektocht waarvan de opdrachten kunnen variëren van foto’s zoeken tot praktische opdrachten en je hebt de kans om nog een prijsje te versieren ook. Voor alle kinderen is er bovendien nog een verrassing weggelegd! Na de inspanning, die 3,8 km bedraagt, staat een broodbuffet klaar met brood, kaas, hesp en een echte hot-dog. Als je lid van KWB bent betalen de volwassenen 5 euro en de kinderen onder de twaalf jaar 3 euro. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Hun bijdrage: volwassene 7 euro, kind 5 euro! In deze prijzen is wel het broodbuffet inbegrepen. (rel) Info: Kurt Pelckmans 03/313 61 01; Steve Van Dun 03/314 29 49; Luc Herthogs 03/314 74 21

MINDERHOUT - Op dinsdag 26 juni vertrokken 36 personen met de liftbus naar het dierenpark Beekse Bergen. Na een ontvangst met koffie en gebak werden de rolstoelen uitgehaald voor een wandeling in de bosrijke omgeving. Na een heerlijke broodmaaltijd in het Europa-restaurant was het tijd voor de geplande rondrit met de bus door het ganse

domein met halfweg een roofvogelshow en een verfrissing in het Congo-restaurant. Het prachtige zomerweer zorgde ondertussen voor een leuke en ontspannen sfeertje. Nadat de gehuurde rolstoelen weer waren binnengebracht was het tijd om weer richting Minderhout te vertrekken met de slogan “We hebben ervan genoten en… tot volgend jaar” (RV/red)

Werftfeesten bij café In Holland CASTELRE - Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus zullen er in Castelré de Werftfeesten plaats vinden. Werftfeesten moet je eigenlijk in het dialect uitspreken. De feesten vinden plaats op het erf van Café In Holland. Plaatselijk talent Cryptic Skull is gestrikt om de feesten op zaterdag te openen omstreeks 20.30 uur. Na hun optreden komen John Henry Orchestra op het podium. Twee mannen zonder enige computerhulp putten uit de liedjes van John Lee Hooker, Jimmy Reed, Hound dog trailor, CCR, Stones, Beatles en zovele anderen. Zondag 5 augustus Het namiddag optreden van Mama Jody en Alana Dante begint te 15.30. Alana Dante heeft bewust heel wat gas teruggenomen. De tijd van vier optredens op één dag heeft ze achter zich gelaten. En als er een nieuwe single zou uitkomen dan moet het echt wel goed klinken. Wat we op de werftfeesten zeker gaan horen is Take me for a ride haar nummer wat voor haar reeds 16 jaar geleden zoveel betekende voor haar carrière.

Cryptic Skull met v.l.n.r.: Mil Gijsbregts, Piet Loos, Jos Haest, Jan Dufraing, Rik Grauwmans en Bert Dufraing. Werftfeesten in Castelré, Café In Holland, Schootsenhoek 23 op zaterdag 4 augustus vanaf 20.30 uur en op zondag 5 augustus te 15.30 uur.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 49


minderhout

Naar de paardenmelkerij MINDERHOUT - Op zaterdag 29 juni koppelde de KVG het nuttige aan het leerzame. Omstreeks 15.00 uur waren we aanwezig op de Paardenmelkerij van ’t Groeske waar we hartelijk ontvangen werden door gastvrouw Dina. De paardenmelkerij is in 1996 ontstaan. Op vraag van één van de buren, waarbij kanker was vastgesteld, werd één van de merries gemolken. De melk bleek een heilzaam effect te hebben. De toon was gezet en Dina ging allerlei informatie opzoeken over paardenmelk. De toepassing ervan was toch een heel proces en resulteerde nu in een stal van ruim 20 paarden. Uiteraard konden de aanwezigen ook proeven en smeren van de verschillende toepassingen met paardenmelk. Wat velen ook niet wisten is dat er ook een paardenkrachtbrood bestaat. Twee jaar geleden, met de opening van het Toeristisch Seizoen legde Dina hiervoor de eerste contacten. Dit resulteerde in een samenwerking met bakker Joost Muësen uit Hoogstraten. Na talrijke testen is nu de juiste samenstelling bekomen en ligt het brood te koop in de winkel bij Joost Muësen. In de stilte van de omgeving van de paardenmelkerij genoten we van deze leerzame namiddag maar toen was het tijd om naar het melken zelf te gaan kijken. Ook Fons, de man van Dina en steeds de melker van de paarden, vertelde hoe het melken praktisch plaatsvindt. Na een bezoek aan de paarden was het hoog tijd om de inwendige mens te versterken met een heerlijke barbecue. De paardenmelkerij t’Groeske kan elke dag bezocht worden maar niet op zon- en feestdagen. Groepen maken tijdig vooraf een afspraak op het nummer 0031 135.039.708. (FS)

OPROEP Personen met koemelkwitallergie die willen deelnemen aan een klinische studie naar paarden-en kamelenmelk. Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s Hertogenbosch, Nederland. Voor dit onderzoek worden mensen gezocht, plus 18 jarigen, met specifiek deze aandoening. Dit wordt eerst in het ziekenhuis gecontroleerd voordat u aan de studie kan deelnemen. Vervolgens wordt getest of u gevoelig bent voor een bepaalde stof. Kan u paardenmelk of kamelenmelk wel verdragen? Indien deze testen goed doorstaan zijn dan kan u de melk één maand consumeren. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van Dr. E. de Vries in het Jeroen Bosch ziekenhuis te s’ Hertogenbosch Nederland. Meer informatie hierover kan u bekomen bij: Paardenmelkerij ’t Groeske, Groeske 7a, 5114 AE Castelré Tel. 0031135039708

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES 50 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


minderhout

Fanfarekamp van De Marckezonen

MINDERHOUT - Met 37 leden vertrok men voor het 26ste fanfarekamp van De Marckezonen: 28 jonge muzikanten, ingedeeld in drie leeftijdsgroepen, vijf leiders, twee dirigenten en twee koks. Samen met alle valiezen, fietsen en instrumenten ging het richting Aalten. Dagelijks twee repetities van een uurtje en drie boeiende activiteiten zoals bosspel, sport & spel, nachtspel, waterspelen, balspelen, ruwe spelen, instrument spelen enz. Op naar het 27ste kamp. (fh)

Fietsvierdaagse KWB blijft het doen!

Fietsvierdaagse KWB blijft het doen!

MINDERHOUT- Toch een succes die avondfietsvierdaagse georganiseerd door KWB op 4, 5, 6, 7juli! Een formule die al jaren ongewijzigd blijft en die heel wat volk op de fiets krijgt. Het traditionele onweer bleef dit jaar achterwege en de enkele druppeltjes konden de pret niet drukken. Echter geen jagende zwarte wolken in het zwerk! Elke avond kregen de deelnemers (505 inschrijvingen werden geteld en gemiddeld telde men 350 mannen, vrouwen en kinderen per avond) zo’n 25 km voor de wielen geschoven langs rustige, landelijke wegen en met een duidelijke routebeschrijving in de hand kon er niets mislopen. Daarenboven werd onderweg iedereen vergast op een drankje en een versnapering. Deze keer stond al de 20ste editie op de affiche en onder de deelnemers die drie of vier avonden meegetrapt hadden, werden nog eens twee fietsen verloot! Geen sleet op deze formule en volgend jaar in juli de 21ste editie! (rel)

Met de vrouwen aan de leiding en de zon als bondgenoot

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 51


meer

Akkerpop viert zijn 25ste editie! MEER - Zaterdag 25 augustus is het weer hoogmis voor de Mussenakkerjeugd. Met een stevig, maar gevarieerd programma hopen we jong en oud uit de streek en ver daarbuiten naar het klooster in Meer te lokken. Want deze editie wordt een ‘specialleke’. Het is namelijk de 25e editie van Akkerpop. Doorheen de verschillende jaren hebben we klinkende namen op ons podium gehad zoals Herman Brood, Dr. Feelgood, Nick Lowe, Peter Pan Speedrock, Shelter, The Hickey Underworld en The Crew. ‘Night of the Sparrow’ - 24 augustus

aan de beurt. Met hun 80’s hardrock spelen ze al jaren iedere club en festival in Nederland plat. Tijd dat ze België komen veroveren. Zeg de afspraak met de kapper maar af, anders val je uit de toon bij Vanderbuyst! Als afsluiter hebben we een topper van formaat. Diablo Boulevard is het muzikaal project van comedian Alex Agnew. Met onze eigenste Kris Martens achter de kookpotten wordt de groove er van begin tot einde in gelegd. Epische refreinen worden afgewisseld met stuwende riffs. Een week voor Akkerpop zullen ze de Wablief?! Stage van Pukkelpop afsluiten. Dus ook voor de Mainstage kan je best de benen insmeren! De afterparty wordt verzorgd door Dj The Walrus, gekend van hun dansbare sets op de Rock ’n rollercoasters en Rocky feestjes! (NJ)

Voor de gitarist van deze laatste band, Jan De Bruijn, was dat precies 25 jaar geleden. Hoog tijd dus, dat we nog eens van zijn muziek mogen genieten. En waarom niet op vrijdag 24 augustus? Speciaal voor onze jubileumeditie zal hij hier bij ons bluespintjes van het hoogste niveau komen tappen tijdens onze ‘Night of the Sparrow’. Tijdens deze avond willen we in het bijzonder alle mensen bedanken die zich tijdens vorige edities hebben ingezet voor Akkerpop. Dat ze gratis binnen mogen is één ding, daarnaast kunnen ze rekenen op een fantastische muziekavond met beelden van vroeger en prachtige live-bands. Naast Jan De Bruijn zal de nieuwe band van Bert Dufraing (Jiving Sister Fanny/ Tangled Horns) Pagan Baby het voorprogramma verzorgen. Verwacht je aan een snedige mix van blues en rock ’n roll. Pagan Baby is Bad to the bone en dat zullen we geweten hebben. Uiteraard is iedereen zeer welkom! Voor een inkom van slechts 3EUR kan men niet sukkelen!

Akkerpop! - 25 augustus Namiddag Hopelijk vallen de katers mee de dag nadien, want we beginnen er al vroeg aan. Vanaf 12.30u is het terrein open en zullen de kadasters opengetrokken worden door de jonge honden van Equal Idiots en The Heirs. Beide bands kwamen bij onze ‘Akkerpopcontest’ als winnaars uit de bus. Talent van eigen bodem dus. Met de Nederlandse band Lick en Divine Rebellion is het namiddagprogramma van de mainstage compleet. Ons allerbekendste Corestage zal in de namiddag bemand worden door Krigavar, Beneath Contempt, Bear (die eerder dit jaar een wervelende show gaven op Groezrock) en Outcast. Van 17.45u tot 18.45u is er een traditionele onderbreking omwille van de eucharistieviering. De ideale moment om te proeven van het eten door chef-kok Tommy Bruynen!

Avond Na deze korte onderbreking zullen The Crackups de knoppen weer opendraaien op de Mainstage. Deze garagepunkers haalden vorige editie van Humo’s Rockrally de finale en waren zo de meest besproken finalisten. Vlak voor dit artikel kwamen we te horen dat ze gaan stoppen en dat hun optreden op Akkerpop mee in de afscheidstournee zit.

Akkerpop, 24 & 25 augustus. VVK: 10 euro Kassa: 12 euro. Info www.akkerpop.be (ma).

Zoals in de namiddag wisselen de optredens in verschillende muziekgenres mekaar af. Zo hebben we de rest van de dag The Setup, Spoil Engine en Do or Die op ons Corestage staan. The Setup draait al jaren mee in de hardcorescene. Naar welk optreden je ook gaat, er draagt altijd wel iemand een shirt of trui van de band. Dit is een voorbeeld van hun populariteit, maar nog meer van hoe goed ze wel niet zijn! Spoil Engine speelt melodieuze trash metal. Dit jaar mochten ze invallen op het Graspop festival. Hier stonden ze ook in de ‘Tien om te zien’. We hebben ze zelf gezien en ze zijn er klaar voor om ons podium te bestormen. Als afsluiter hebben we gekozen voor Do or Die. Wederom een gekende naam in de scene. Ze zijn zowat de huisband van het Dour festival doordat ze er bijna jaarlijks spelen. Het enige wat we nog kunnen zeggen is dat je best sportieve kledij aandoet. Na The Crackups wordt de Mainstage aangevallen door onze oudere noiserock rakkers van Vandal X. Deze Oost-Vlamingen hebben al verschillende passages op Pukkelpop achter de rug. Daarnaast hebben ze ook getourd met grote namen als Fugazi en Sonic Youth. Tevens hebben ze al een album opgenomen met Steve Albini (gekend van zijn werk met Nirvana). Tip: Gehoorbescherming! Ze zijn slechts met twee, maar trekken zich serieus niks aan van Joke Schauvliegens wet. De Nederlanders van Vanderbuyst zijn daarna

52 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meer

“KLOOSTERSMIKKELEN” bekroont 20 jaar Meerse Markt MEER - De Meerse Markt beleeft haar 20ste jaargang en wil dat extra in de verf zetten met het project “Kloostersmikkelen”. In samenwerking met het stadsbestuur (Hoogstraten Buitengewoon Charmant ) en vzw Klooster, plaatst het marktcomité op zondag 5 augustus twintig proefstandjes op haar maandelijkse markt. Uitzonderlijk loopt deze markt van 09.00u tot 16.00u. De proefstandjes bevinden zich zowel in als naast het klooster op het grasveld. Ze zijn rondom een terras geplaatst, zodat de bezoeker in de beste omstandigheden kan proeven van wijnsoorten en speciale bieren, likeur, fruitsap, koffie, barbecuehapjes, aardbeien met chocoladefontein, groenten, paëlla, schapenkaas, enz... Ook in het klooster krijgt u de kans om te proeven en om de huidige toestand van het kloosterproject op te volgen. Voor de kinderen is een proefstandje voorzien met een workshop, waarin ze zelf leren koken. Op het springkasteel vlakbij kunnen ze zich tussendoor ontspannen. Aan de inkom krijgt u voor 5 EUR een uniek proefglas en twee proefbons. Daarna zijn de proefbons te koop aan 1,25 EUR per stuk. Daarmee kan u een rondje maken langs de verschillende stands om te proeven wat u wilt.

Dries Voeten en Frank Voet, twee heel actieve leden van het marktcomité, die hier als volleerde koks de barbecue hun willen opleggen. Omdat de markt dubbel zo lang duurt dan gewoonlijk, worden er liefst vier optredens georganiseerd om het geheel een extra scheut ambiance toe te dienen. Achtereenvolgens treden op: de Djembégroep van Hoogstraten en liefst drie Meerse bands. Van jong naar oud geklasseerd, zijn dat: Kingsize, Jiving Sister Fanny en Cryptic Skull. Gecombineerd met al het

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

lekkers rondom, zult u ervaren dat het leven mooi kan zijn. Op de rest van de markt zijn uiteraard de andere standhouders opnieuw meer dan welkom. Een standplaats blijft volledig gratis. Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Jan Dufraing ( 03/315 86 80 ) of op de website www. meermarkt.be. (JD/red)

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 53


meer

31ste Valenciafeesten MEER - Je hoort het steeds meer, op allerlei feestjes en partijen, de schlagermuziek is in. Dat wisten ze bij Valencia al veel langer, want zij richten op zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 augustus al voor de 31ste maal de Valenciafeesten in en daar staan de Nederlandstalige schlagers bovenaan. Dit jaar wordt er een Vlaamse schlagermix gegeven op vrijdag 18 augustus vanaf 19 uur met onder andere Luc Steeno. Hij heeft zopas goud gekregen voor zijn cd “Luc Steeno zingt Adamo” en is overal in het Vlaamse land te horen en te zien. Twee van de nummers van de cd behaalden zelfs een nummer één notering in de Vlaamse top 10. Maar ook Dennie Damaro zal er zijn met zijn gloednieuwe schlagerfeest cd, goed voor een top 3. Met Juliaan Deckx , bij ons allen beter bekend als Juul Kabas, heeft Valencia iemand op het podium met 43 jaar ervaring op de planken en met leuke nummers zoals «’t Zijn zotten die werken» en «Ze noemen mij de juul kabas» . Ook Filip d' Haese en Eva De Waelle en drie leuke meiden, beter bekend als de groep Swoop zijn van de party, net als Kurt Crabbe en Miss Layla, die mag je zeker niet missen. En…. dit zijn er maar enkele die avond. Op zondagmiddag 19 augustus vanaf 14 uur heeft Valencia een familiedag geprogrammeerd. Voor de kinderen zijn er dan springkastelen, ballonen acts , schminkstand, clowns en een boerendartsbaan. Voor de jongeren heeft Valencia zelfs “IAN THOMAS” laten komen voor een spetterend optreden. Verder die dag zijn er ook nog optredens uit Vlaanderen en Nederland. Misschien ken je “Trisha” wel, de echtgenote van Ignace Crombe. Zij brengt haar nieuwste nummer ten gehore. Maandagavond 20 augustus laat Valencia een echte “Hollandse artiesten parade” los. Voor de echte feestvierders moeten we daar niet veel over vertellen, want zij weten dat dit echt genieten is met artiesten die geregeld te zien zijn op de “Tros-sterren.nl” en in “Sterren op het plein”. Met Jannes, Jaanke Collin, Jan van Brabant, Johnny Gold enz...kan de avond niet beter zijn. Voor veel mensen uit Meer is dit een extra kermisdag , waar je eens lekker uit de bol kan gaan en uit volle borst mee kan zingen met muziek in je eigen moedertaal. De Valenciafeesten zijn gratis. Voor meer info kan je terecht op www. radiovalencia.net of www.radiovalencia.be (SL/red)

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

54 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

25-01-2011 21:21:03


meer

Openluchtcinema

Maria MichielsenVerheyen MEER – Mevrouw Maria Verheyen, weduwe van de heer Gust Michielsen, geboren te Vlimmeren op 2 november 1922, is op 26 juni 2012 overleden. Gust Michielsen en Maria Verheyen waren beheerders van Uitgeverij De Hoogstraatse Pers. De familie MichielsenVerheyen woonde vroeger aan de Terbeeksestraat in Meer.

MEER - Recreatiedomein de Mosten is op woensdag 22 augustus de locatie voor deze openluchtcinema in Hoogstraten. In dit sportieve en sfeervolle kader hopen we tal van filmliefhebbers te mogen verwelkomen. Er wordt een groot scherm geplaatst zodat iedereen comfortabel de film kan volgen. We voorzien stoelen maar indien gewenst mag iedereen zijn strandstoel, picknickdeken of relaxstoel meebrengen! Een drankje en/of een versnapering zijn te koop bji DEMO Aan de Mosten. Voor de kinderen tonen we een animatiefilm. Voor de volwassenen wordt er een bekende bioscoopfilm geprogrammeerd. Helaas zijn de titels nog niet bekend maar kijk regelmatig op www.hoogstraten.be voor up to date informatie.

Praktisch Locatie: Recreatiedomein De Mosten, Hoogeind 74b, 2321 Meer Kindervoorstelling om 19.00 uur Volwassenenvertoning: 21.15 uur Toegang: kinderen € 2,00 - volwassenen € 3,00 Meer info: Cultuurdienst, cultuur@hoogstraten. be, 03/340.19.57 (fh)

Openverklaring concessies De Mosten MEER - De drie concesssie-overeenkomsten met de huidige concessionarissen, uitbaters van activiteiten in De Mosten, lopen eind 2012 af. De Mosten is een paradijs waar kinderen en tieners zich naar hartelust kunnen uitleven. Naast zwemmen kan je er gratis sporten beoefenen: beachvolley, badminton, kegelen, basketbal, minivoetbal en pingpong. De drie concessies, namelijk voor de horeca, de uitbating van de grote vijver en het buitensportcentrum lopen eind dit jaar af. Het Buitensportcentrum organiseert avontuurlijke- en/of teambuildingactiviteiten voor scholen, verenigingen en bedrijven. Deze concessies worden gegund voor een periode van 9 jaar vanaf 1 januari 2013. Het algemeen reglement, de concessie-overeenkomsten , de selectiecriteria en de nodige inlichtingen zijn te bekomen bij de stedelijke sportdienst, Rie Voet, sport@hoogstraten.be, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 03/ 340 19 51 Inschrijvingen dienen onder gesloten omslag toe te komen ten laatste op maandag 17 september 2012 om 12 uur bij het secretariaat, administratief centrum, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten. (fh)

Jeugdviswedstrijd MEER - Visclub “Altijd Beet De Marck” organiseert op zaterdag 11 augustus een jeugdviswedstrijd in de wedstrijdvijver bij recreatiedomein De Mosten. De jongeren komen uit in twee reeksen, namelijk jongeren van 7 tot en met 11 jaar en van 12 tot en met 16 jaar. In de categorie van 7 tot en met 11 jaar en voor de andere jongeren die niet zelfstandig kunnen vissen, is een begeleider verplicht. Er wordt op gewicht gevist van 11 tot 13 en van 14 tot 16 uur. Deelnemers moeten ten laatste om 10 uur aanwezig zijn. Uiteraard zorgt iedereen voor zijn eigen materiaal hengel, lijn, bewaarnet en aas (maaien, casters, mais….) Er wordt enkel geboerd met korrels, die gratis verkrijgbaar zijn in de kantine. Deelnemen kost 10 euro, maar dan krijg je wel twee pannenkoeken en een frisdrank. Voor alle deelnemers is een prijs en een aandenken voorzien. Info en nschrijven 03 315 94 56 of 0472 71 99 53. (fh)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 55


meersel-dreef

Kermisspelen weer succesvol MEERSEL-DREEF - Het kermiscomité kan weer op beide oren slapen: de volksspelen op maandag en de voorstelling met optocht op dinsdag waren wederom een grandioos succes. Alle gebuurten deden hun best om als eerste te eindigen, maar dat kan er natuurlijk maar één zijn. De sportieve rivaliteit tussen de 5 gebuurten Moleneinde, Geiteneinde, Dreef Midden, Meersel

en Heieinde is legendarisch. Bovendien zijn de kermisspelen een sociaal hoogtepunt: er is rang noch stand tussen de Dreveniers. Het plezier wordt hoog in het vaandel gedragen, en meer moet dat niet zijn. Meer foto’s op de fotopagina van www.meerseldreef.be . (JJ)

Capuciene Bosschen: stand van zaken MEERSEL-DREEF - De nieuwe langverwachte verkaveling van de Capuciene Bosschen aan de Jan de Wysestraat lijkt weer een stapje verder in de goede richting te evolueren: alle eigenaars zitten blijkbaar op dezelfde golflengte en hebben een ontwerpplan goedgekeurd. Dit alles volgens een “goed woonnieuws show”-bijlage enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er moet nog wel een verkavelingsvergunning worden opgemaakt, na een openbaar onderzoek. Bovendien volgt er nog een archeologisch onderzoek en moet er ook nog een nieuwe weg worden aangelegd. Dat deze verkaveling er ook gaat komen, daar twijfelt niemand nog aan, maar het duurt toch wel allemaal heel erg lang. Het zou uiteindelijk gaan om 18 bouwkavels en 5 koopwoningen. Wordt vervolgd. (JJ)

Rommelmarkt “Reik me de hand”

De afvaardiging van Dreef-Midden neemt wéér de rode lantaarn van maandag mee naar huis: zij willen wel beter maar kunnen blijkbaar niet beter.

Lizette Van Opstal ontving na afloop een boeket bloemen voor haar jarenlange inzet voor de kinderkermisspelen op maandagnamiddag. Een opvolg(st)er wordt gezocht.

KVLV in het MAS

MEERSEL-DREEF - De organisatoren van “Reik mij de hand” vragen even aandacht voor de rommelmarkt die elk jaar in het derde weekend van september in speeltuin “De Zevenster” van de Paters Kapucijnen wordt gehouden. Tot vorig jaar werden alle spullen door eigen mensen verzameld en verkocht, maar wegens gebrek aan opslagruimte en het vele werk daaraan verbonden, werd van deze formule dit jaar afgestapt. Van de Fanfare “Voor Eer en Deugd” kregen de organisatoren een mooi voorstel om de rommelmarkt, die op Dreef elke zondag in de zomer wordt gehouden, ook te organiseren in de speeltuin in het weekend van 15-16 september. Uiteraard mag iedereen zijn of haar spullen verkopen, elke standhouder betaalt een vaste vergoeding en krijgt een overdekte kraam met tafel ter beschikking. Meer info is reeds te bekomen op het email adres reikmijdehand@skynet.be of bij Jef Van Boxel, tel.nr. 03 315 72 47. (JJ)

B.I.N. is succesvol

MEERSEL-DREEF - De plaatselijke KVLV, ofwel “vrouwen met vaart”, organiseerde op 24 juni een culturele uitstap naar het M.A.S. ofwel Museum aan de Stroom in Antwerpen. Wel 26 leden konden deze uitstap goed smaken. Een gids vertelde hen over het ontstaan van het M.A.S., de geschiedenis van het Willemdok en de haven, de kunst op de verschillende verdiepingen

van het museum, en van de honderden handjes op de buitenkant van het complex. Door het heldere weer, hadden de leden een bijzonder mooi uitzicht over de stad Antwerpen. Een bezoek aan het M.A.S. is een aanrader voor iedereen en onze KVLV-dames hebben er in ieder van geval intens van genoten. (JJ)

56 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEERSEL-DREEF - De doorstart van het Buurt Informatie Netwerk is vrij succesvol. Op dit moment hebben reeds 107 huisgezinnen zich opnieuw aangemeld om van het B.I.N. deel uit te maken. Aanmelden kan natuurlijk nog altijd via het gekende e-mail adres dorpsraadmeerseldreef@ skynet.be . Deel uitmaken van het B.I.N. versterkt namelijk het sociale gevoel van u en uw gebuurte. Ik zou dus zeggen : meld u aan en werk mee aan een veiligere omgeving voor jezelf en je naasten. De BIN-FOON van de Politiezone Hoogstraten is 0498.878.810.(JJ)


meersel-dreef

Vlottentocht op de Mark MEER / MEERSELDREEF – Nog tot 31 oktober kan u deelnemen aan een spannende groepsactiviteit voor jong en oud onder leiding van een sportinstructeur van Buitenspel. Elk team bouwt zijn eigen vlot met het terbeschikkinggestelde materiaal. Als je vlot klaar is wordt het te water gelaten. Het is een unieke ervaring om de prachtige Markvallei te bewonderen van op het water. Niet-deelnemers kunnen de activiteit ook meebeleven al wandelend of fietsend op het naastgelegen fietspad.

Duur: circa 3 uur Aantal deelnemers: minimum 10 en maximum 50 Kleding: sportieve kledij die tegen een stootje kan, reservekledij, zwemgerief en handdoek.

Meer info bij Buitenspel, info@buitenspel.be; 0474/91.65.19 Bij regen is er geen alternatief. De activiteit kan kosteloos geannuleerd worden. (fh)

Praktisch Leeftijd: Voor alle leeftijden. Kinderen jonger dan 11 jaar kunnen enkel deelnemen als er volwassenen aanwezig zijn. We verwachten dat de deelnemers kunnen zwemmen. Een reddingsvest dragen is verplicht. Prijs: op aanvraag - speciale tarieven voor jeugdverenigingen en sportclubs - programma op maat van de groep

“Buitenspel” in de Mosten organiseert verschillende activiteiten, zoals onder meer vlotten bouwen en daarna de Marckrivier ermee afvaren. Hier ziet u enkele dappere jongeren die geslaagd zijn in hun opzet.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 57


meersel-dreef

Huwelijk Marleen en Toon MEERSEL-DREEF - Toon Verleye en Marleen Kox trouwden op zaterdag 30 juni in de kloosterkerk van Pater Luk. Op zich is een huwelijk niet zo uitzonderlijk, maar bij dit huwelijk van twee Dreveniers waren er toch wel enkele bijzondere aspecten. Wie Toon zegt op Meersel-Dreef, denkt onmiddellijk aan Toon Verleye, de man aan wie je alles kon vragen voor het verenigingsleven. Als oud redacteur voor het dorpsnieuws voor de Hoogstraatse Maand, verdient hij en zijn kersverse bruid bovendien toch wel een bjizondere vermelding. Bovendien gaat het verhaal de ronde dat Toon in het klooster van de Paters Kapucijnen zou treden indien hij op zijn 50ste nog niet getrouwd zou zijn, maar dat heeft hij dan toch kunnen voorkomen. Hij was in het voorjaar wel reeds 50 jaar geworden, maar zijn huwelijksdatum lag toen al vast. Het contentement op het gezicht van zowel bruid als bruidegom sprak boekdelen. Wat kan liefde mooi zijn. Fanfare “Voor Eer en Deugd” kon natuurlijk zijn oud-voorzitter niet in de steek laten, en mocht de huwelijksmis opvrolijken met enkele muzikale deuntjes.

Als verrassing werd tot slot het Dreefse volkslied “Mijn Meersel lief” met aangepaste tekst ten gehore gebracht als volgt: Een plaatsje klein, zo lief en schoon, waar zij ook zijn geboren. Muziek dat bracht hen bij elkaar, toen zij hun hart verloren. Dreef kermis had z'n reden zo'n achttal jaren geleden. Marleen die drumde er voor twee en Toon nam haar toen mee. Refrein: Toon en Marleen, staan zij aan zij. Hebben elkaar gevonden. Deez liefde is zo schoon en teer. Zijn met elkaar verbonden In Merksem is nu Toon z'n thuis, zijn tijd moet hij verdelen. Voor zijn Marleen en kinderen, ging hij zijn hobby's minderen. Wij wensen jullie samen nog veel geluk in 't leven, gezondheid en ook heel veel vreugd, van ons «VOOR EER EN DEUGD».

Toon en Marleen gaan vanaf nu door het leven als dhr. en mevr. Verleye-Kox. Aan het kersverse echtpaar wens ik veel voorspoed en geluk, en ondanks het feit dat zij nu in Merksem wonen, zie ik hen ooit nog naar Meersel-Dreef terugkomen, want iedereen die hier ooit heeft gewoond, vergeet nooit «Mijn Meersel lief». (JJ)

Jumpen voor schoon water MEERSEL-DREEF - De “Big Jump” in de Markrivier aan de grensovergang tussen Nederland en België was weer een groot succes. De dappere jumpers sprongen onder de bewonderende blikken van vele toeschouwers op zondag 8 juli om 15.00 uur stipt in het water van de Mark. Het rivierwater zag er wel donker uit, maar dat had veel te maken met de zware regenbuien in de ochtend. Jong en oud namen weer deel aan dit jaarlijks wederkerend initiatief van Natuurpunt. De jongste deelnemer was zelfs maar enkele jaren oud, maar wel onder het toeziend oog en met de sterke schouders van zijn trotse vader. De organisatie mag gerust spreken van een stijgend succes, maar in de context van dit thema is dit een spijtige vaststelling. (JJ)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

De jongedame rechts spreekt en springt boekdelen: glimlachtend denkend aan een toekomst met proper water.

58 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


meersel-dreef

Sint Franciscus gerestaureerd MEERSEL-DREEF - Het St. Franciscusbeeld boven de kloosterkerkdeur is mooi gerestaureerd en opnieuw terug geplaatst. Over dit beeld van St. Franciscus vinden we weinig of niets terug in de annalen over de geschiedenis van onze kerk. De kerk zelf werd op 29 september 1688 ingezegend door Z.E.P. Provinciaal Serenus Depaix, geboren te St. Truiden. Dit laat vermoeden dat de grote inkomdeur en het beeld in de nis boven de deur van dezelfde datum is. In processie droeg hij het H. Sacrament naar de nieuwe kerk, die bestond uit één beuk, dit is de middenbeuk van de huidige kerk. De grote weldoeners van toen waren Jan de Wyse en zijn vrouw Ida van Rucphen. Nauwelijks 4 jaar later stierf Ida van Rucphen op 6 oktober 1692, en werd als eerste in de kerk begraven. Op 26 december 1725 overleed haar man Jan de Wyze, die bij zijn echtgenote begraven werd. Later werden er nog twee zijbeuken aan de kerk aan toegevoegd ter erve van St. Antonius en Onze-Lieve-Vrouw, om de gelovigen uit eigen streek en van over de grens op te vangen. De eerste zijbeuk dateert van omstreeks 1726 en de tweede van 1889.

Het beeld is door alle weersomstandigheden erg onderkomen, en daarom werd besloten het een goede beurt te geven. Het beeld zou uit de nis moeten gehaald worden. Maar hoe? Bij nader toezicht bleek het beeld heel zwaar te zijn en verroerde het ook geen millimeter. Het bleek bovendien met een vierkante staaf van 3 cm verankerd te zijn in de nis. Uiteindelijk was het de brandweer die erin slaagde om het beeld uit de nis bij een tweede poging te verwijderen. Joke van de Corput, die haar sporen reeds verdiende bij het herstel van het kapot geslagen kerstkindje, was de uitgelezen persoon om het beeld op te knappen. Uren en dagen heeft ze er aan gewerkt. Zelfs het engeltje met afgebroken armpjes werd mooi hersteld. Geduld, kennis en veel liefde voor haar vak is terug te vinden in het eindresultaat. Met zorg werd het beeld ook weer door de brandweer terug geplaatst. De voorgevel van de kerk wordt hiermee flink opgewaardeerd. Vermoedelijk is het eerste keer in heel de geschiedenis dat dit beeld uit zijn nis werd gehaald. (TC/JJ)

Pater Luk en zijn trouwe helpers rollen het gerestaureerde beeld van St. Franciscus naar buiten.

KLJ op kamp

MEERSEL-DREEF - De K.L.J. trok dit jaar met haar leden van maandag 2 juli tot vrijdag 6 juli op kamp naar Westmalle. De oudste leden fietsten er zelfs naar toe, milieuvriendelijk en goedkoop. Gelukkig voor hen hadden zij die week voortreffelijk weer en gebeurden er geen wrede accidenten met de leden en hun ledematen. En zoals steeds werd er weer een gezamenlijke kampfoto genomen als herinnering. Later zullen zij hieraan met veel voldoening terugkijken, en misschien weer afvragen wie iedereen nu ook weer was. Want de foto is geduldig, maar het geheugen durft met het verstrijken van de jaren wel eens een gaatje laten vallen. (JJ)S DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 59


meersel-dreef

Pater Pio dag MEERSEL-DREEF - Op 23 augustus is het weer zover : de Pater Pio dag. Jaarlijks komen honderden gelovigen, zowel uit België als uit Nederland, naar Meersel-Dreef afgezakt om de nationale Pater Pio dag bij te wonen. Dit jaar heeft Mgr. Paul Van den Berghe, gewezen bisschop van Antwerpen, toegezegd om de eucharistieviering voor te gaan, en de gemeenschap is hiervoor heel blij en dankbaar. Het dagprogramma ziet er als volgt uit : - 10.00 uur: aankomst en welkom - 10.30 uur: pontificale eucharistieviering - 12.00 uur: uitgebreide broodtafel - 13.00 uur: persoonlijke invulling - 14.00 uur: geleide Kruisweg in het Mariapark - 14.00 uur: geleide Rozenkrans in het Mariapark - 15.00 uur: bloemenhulde en relikwieverering - 15.30 uur: koffie met appelflap. De maaltijdbonnetjes kan je best bij aankomst in de cafetaria aanschaffen.

Pater Luk staat trots voor de ingang van het Mariapark, onder de aankondiging van «zijn» Pater Pio dag. De uitgebreide broodtafel, de koffie naar believen en de appelflap worden aangeboden aan de vriendschappelijke prijs van 12,50 euro per persoon.

Fietshappening De Schakel MEERSEL-DREEF - Op zondag 26 augustus kies je voor “de Schakel”, een fietshappening doorheen de Antwerpse Kempen. Neem deel met je vrienden en je familie aan dit grootste en gezelligste fietsevenement. Er zijn verschillende vertrekplaatsen voor een dagje fietsplezier, onder meer in Meersel-Dreef, maar ook in Hoogstraten en de omliggende gemeenten Loenhout, RIjkevorsel en Merksplas kan je van start gaan. Deze tochten zijn vooral gericht op gezinnen maar ook de sportieve fietser voelt zich aangesproken. De schakels zijn afgepijld en gaan meestal over verkeersluwe, landelijke wegen. Meersel-Dreef heeft de uitdaging aangegaan om een start en controlepost te organiseren. Deze organisatie gaat door op de koer van de

Pater Luk wenst iedereen van harte welkom. De Paters Kapucijnen zijn te bereiken op tel.nr. 03.315.70.30. (JJ)

Weer vandalisme

school “t Dreefke” en inschrijven kan al vanaf 8 uur ‘s morgens. Er wordt een gezellig terras opgezet, voorzien van pannenkoeken, hotdogs, drankjes, enz. De opbrengst gaat voor het grootste gedeelte naar de KLJ voor de bouw van hun nieuw lokaal. Er zijn dertien verschillende lussen die hier starten met afstanden tussen 41 km tot 93 km, verder nog een halve schakel van 121 km en hele schakel van 164 km. Dus, neem deel aan deze fietshappening, steun bovendien de KLJ en zet Meersel-Dreef mee op de kaart. De Schakel, de leukste afsluiter van een sportieve zomervakantie ! Meer info kan je terugvinden op www.schakel. be . (JJ)

MEERSEL-DREEF - Waarom toch moet er altijd vandalisme aan te pas komen ? Tijdens de kermisdagen was het weer zover: het Heilig Hart beeld van het voormalig Sint Anna pensionaat werd van zijn sokkel geduwd, waardoor een flinke breuklijn in het beeld is gekomen. Een verontwaardigde Drevenier heeft er onmiddellijk een briefje bij gehangen: WAAROM ? Weet u het ? (JJ)

60 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Vrijdag 15 juni - In een woning aan de Katelijnestraat in Hoogstraten hebben dieven geprobeerd in te breken. De feiten zijn volgens de politie gebeurd tussen 9 en 15 uur. De dieven beschadigden het slot van een deur, maar geraakten toch niet binnen.

Zaterdag 16 juni - In de Meterkensstraat sloegen dieven tussen 1 en 6 uur een raam van een op de oprit geparkeerde auto in en gingen ervandoor met een sporttas.

Dinsdag 19 juni - Dieven pleegden een inbraak bij een elektrozaak in Meer Dorp. De eigenaar ontdekte rond 9 uur dat de poort van zijn parking was geforceerd. De daders stalen twee zakken met koperresten die er onder een hangar stonden.

Woensdag 20 juni - Landbouwers die aan het werk waren in een maïsveld in Ulicoten (Baarle-Nassau), vlak bij de grens met Hoogstraten, schrokken zich een aap. Onbekenden hadden op het veld namelijk verschillende rijen maïsplanten uitgetrokken en er een kleine cannabisplantage in de plaats gezet. De politie telde in totaal zo'n 540 jonge plantjes.

Zondag 24 juni - De bewoners van een woning aan de Meerleseweg zijn het slachtoffer geworden van inbrekers. De dieven raakten binnen door een raam van de badkamer te forceren. De indringers doorzochten de woning en namen vervolgens juwelen en een laptop mee.

Donderdag 28 juni - In de John Lijsenstraat botste donderdag om 2.15u een auto tegen een boom en kwam tegen een verlichtingspaal tot stilstand. Bestuurder B.R. (22) uit Hoogstraten is zwaargewond naar het Antwerpse Jan Palfijnziekenhuis gebracht. Op de Sint-Lenaartseweg botsten om 15.05u een vrachtwagen en een auto tegen elkaar. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond.

Dinsdag 3 juli - Gewapend met stenen beukten drie inbrekers zich ’s nachts een weg naar binnen bij krantenwinkel Merjan in Minderhoutdorp. Ze maakten de kassa, een laptop en sigaretten buit ter waarde van enkele duizenden euro’s. Uitbater Guy Kerstens kreeg al zo dikwijls af te rekenen met nachtelijke indringers dat hij de tel kwijt is. "Ik vermoed dat dit de zevende of achtste inbraak moet zijn. Ze hebben dit keer in ieder geval flink hun tijd genomen", zegt hij. Ze moeten flink aan het stampen zijn geweest, want de zware deurlijst lag er helemaal uit. Terwijl twee mannen naar binnen gingen, bleef de derde op de uitkijk staan." Ook in Merksplas en Essen waren er rond die tijd gelijkaardige inbraken in krantenwinkels.

Maandag 9 juli - Dieven hebben op de Hazenweg in Meer met een schroevendraaier het slot van een auto geforceerd. De daders stalen een autoradio. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 61


Hoogstraten VV Wedstrijden

Transfernieuws

Dinsdag 7 augustus 19.00 uur Capellen – Hoogstraten VV (oefenw.) Zondag 12 augustus Beker van België (3de ronde) Woensdag 15 augustus Bornem – Hoogstraten VV (competitie) Zondag 19 augustus Beker van België (4de ronde) Woensdag 22 augustus Hoogstraten VV – O.Brakel (competitie) Zondag 26 augustus Beker van België (5de ronde) Woensdag 29 augustus Turnhout – Hoogstraten VV (competitie) Zaterdag 1 september Hoogstraten VV – Geel-Meerhout (competitie) (bij vroegtijdige uitschakeling in de Beker van België zullen er oefenwedstrijden plaatsvinden)

Trainer: Regi Van Acker In: Roel Engelen (Sint-Niklaas); Nick Havermans (Westerlo) Uit: Niels Cox (Sint-Lenaarts); Rob De Vrij

(Sint-Lenaarts); Jef Dupont (stopt voorlopig); Jimmy Fockaert (Heist); Jan Geerts (Merksplas); Rutger Nieuwlaat (AC Olen); Jonas Thijs (Vosselaar); Jeroen Van den Broeck (Sint-Lenaarts); Nico Van der Linden (Berchem); Marijn Van Gastel (Meer); Michiel Verheyen (Sint-Lenaarts)

Niets dan lachende gezichten en een beetje hollen en dollen op de eerste training bij HVV

KFC Meer Wedstrijden (Beker Van Antwerpen) Zaterdag 4 augustus 18.30 uur KFC Meer – Gierle Zaterdag 11 augustus 18.30 uur FC St.-Jozef – KFC Meer Zaterdag 18 augustus 18.30 uur KFC Meer – KFC Wechelderzande Zaterdag 25 augustus 18.30 uur KFC Zwarte Leeuw – KFC Meer

Transfernieuws Trainer: Peter Van Bavel In: Ahmed Benkaddour (Nederland); M’Hamed Boudazra (Meerle); Cedric Friant (Zwarte Leeuw); Bas Kools (Nederland); Maarten Marissen (Zwarte Leeuw); Wannes Snoeys (Zwarte Leeuw); Kristof Sprangers (Zwarte Leeuw); Marijn Van Gastel (Hoogstraten ), Glenn Verpoorten (Zwarte Leeuw) Uit: Erik Van Dijck (Brecht)

KVNA Wortel Wedstrijden Zaterdag 28 juli 18.30 u KVNA Wortel - Westmalle Donderdag 02 augustus 19.30 u KVNA Wortel - Merksplas Zaterdag 04 augustus 18.30 u KVNA Wortel – DOSKO ( beker ) Woensdag 8 augustus 19.30 u Meer – KVNA Wortel Donderdag 9 augustus 19.30 u Zwarte Leeuw – KVNA Wortel Zaterdag 11 augustus 18.30 u Weelde - KVNA Wortel ( beker ) Dinsdag 14 augustus 18.45 u Beker Arnold Van Aperen Donderdag 16 augustus

Viering KFC Meer, opgericht in 1937, bestaat 75 jaar en dit zal op een passende manier gevierd worden. Op zaterdag 28 juli om 17.15 uur is er een optocht door Meerdorp, om 18.00 uur de legendarische derby KFC Meer – KFC Meerle en om 20.00 uur kan je genieten van optredens van DJ Nicolas, Cryptic Skull en Pagan Baby!

62 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

19.30 u Oosthoven – KVNA Wortel Zaterdag 18 augustus 18.30 u KVNA Wortel – Wuustwezl ( beker ) Zaterdag 25 augustus 18.30 u Maria ter Heide - KVNA Wortel ( beker )

Transfernieuws Trainer: Ad Jansen Uit: Raf Braspenning, Marijn Frans, Tom Van Gorp en Jan Koyen, allen spelers die veel in het eerste elftal gespeeld hebben, zijn om verschillende redenen, andere hobby’s of kwetsuren, gestopt. Toon Verhoeven gaat zijn geluk beproeven bij HIH Turnhout. In: Toon Spreeuwers ( Oostmalle ), Jan Nouws ( Nieuwmoer ),Willem Pleysier ( St. Jozef ), Bram Faes ( St. Jozef ), Benny Hertogs ( Zwarte Leeuw ) en Wouter Vermeeren ( Zwarte Leeuw ).

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E


Minderhout VV Wedstrijden (Beker van Antwerpen) Zaterdag 4 augustus 18.30 uur KFC Lille – Minderhout VV Zaterdag 11 augustus 18.30 uur Minderhout VV – HIH Turnhout Zaterdag 18 augustus 18.30 uur K.Vlimmeren Sport – Minderhout VV Zaterdag 25 augustus 18.30 uur Minderhout VV – FC Turnhout

Transfernieuws Trainer: Erik Leffelaer In: Thomas Mertens (Vlimmeren); Bart Van Dooren (Vlimmeren); Gert-Jan Van Gils (Hoogstraten); Fonny Vermeiren (Gooreind); Amar Zouggaghi (FC Turnhout) Uit: Steven Frijters (Loenhout); Dirk Harezlak (Weelde); Eric Lankers (Roosendaal); Mattias Van der Linden (stopt); Steven Van Dijck (Nederland); Joris Van Ginneken

KFC Meerle Wedstrijden (Beker van Antwerpen) Zaterdag 4 augustus 18.30 uur KFC Meerle – K. Wuustwezel FC Zaterdag 11 augustus 18.30 uur KVV Dosko – KFC Meerle Zaterdag 18 augustus 18.30 uur KFC Meerle – K.St.-Job FC Zaterdag 25 augustus 18.30 uur KSK Weelde – KFC Meerle

Transfernieuws Trainer: Dirk Gysels In: Serdar Gül (Olympus Tilburg); Raf Gysels (Merksplas) Uit: Jason Bellens (Oud-Turnhout); M’Hamed Boudazra (Meer); Stijn Mertens (St.-Jozef)

In bosrijke omgeving tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten • Fiets / Wandelcafé • Terras • Feesten en partijen De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre Tel.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

Kruisboog - Ereprijs Van Den Bossche blijft in Meerle Op zondag 24 juni werd met de grote kruisboog de Ereprijs Van Den Bossche betwist in het lokaal van de Sint-Jorisgilde van Meerle. Meerle kon driemaal achter elkaar deze ereprijs winnen en mag de trofee behouden. Zoals gebruikelijk in de Ereprijs Van Den Bossche traden van iedere van de negen gilden twee ere, twee A en twee B schutters aan. Na drie schutters, telkens één van elke reeks, had de inrichtende gilde in totaal 94 punten. De schaapjes waren echter nog lang niet op het droge want de gilden van Minderhout, Meer en Hoogstraten volgden op slechts één punt. Thuisgilde Meerle bleef bevestigen en bouwde een kleine voorsprong uit die zij tot op het einde toe konden behouden. Meerle eindigde op de eerste plaats met 191 punten voor Minderhout met 189, Hoogstraten en Castelré met 187, Meer met 182, Loenhout met 178, Sprundel met 176, Wortel met 170 en tenslotte Rijsbergen met 165 punten. Meerle eindigde op een eerste plaats door Inge Vermeiren met 29 punten, Robin van Loenhout 33, August Brosens 32, John van der Post 34, Frans Van Gestel 30 en tenslotte Harry Vanderhenst met 33 punten. De drie persoonlijke rozenprijzen werden geschoten door Jorge Blockx uit Hoogstraten in de Ere reeks met vijf rozen, door Anita Hendrickx uit Castelré in A met vier rozen en door John van der Post uit Meerle in de B reeks met vier rozen. Dhr. Van Den Bossche had eraan gehouden om

persoonlijk de ereprijs aan de winnende gilde uit te komen reiken en beloofde tezelfdertijd dat er volgend jaar een nieuwe ereprijs ter beschikking zal zijn voor een volgende cyclus van de Ereprijs Van Den Bossche. (FS)

Een glasraam ontworpen door Raph Huet als trofee van de Ereprijs Van Den Bossche

Karabijn - Belgisch keizer, koning in Duitsland Op 16 en 17 juni trok de Sint-Ambrosiusgilde uit Meer naar het Duitse Reichenberg. Een gebruik dat in 1976 zijn oorsprong kende. De afstand naar Reichenberg bedraagt zo’n 350 km. Dit jaar was het een speciale reis. De Belgische gasten waren uitgenodigd op de jaarlijkse koningschieting. Al diegene die een geweer kunnen hanteren, en in het dorp wonen, mogen daaraan deelnemen. Vanuit het dorp Reichenberg, met ongeveer 130 inwoners, maakten er een twintigtal mensen gebruik van deze kans. De Belgen schreven ook in met een twintigtal schutters. Het koningschieten verloopt daar totaal anders zoals wij het kennen. Eerst maakt men de “adelaar”, de koningsvogel, vast aan de doelen. Als de schieting een aanvang neemt moet eerst de linkervleugel van de “adelaar” eraf geschoten worden. Frans Van De Locht, in een Duitse krant Frans Van De Lucht genoemd, schoot, na ruim een uur, de vleugel eraf en werd zo eerste adjudant van de koning. Doel was dan de rechtervleugel. Die werd eraf geschoten door een Duitse mededinger. Pas dan mocht er geschoten worden voor de titel van koning op de gekortwiekte “adelaar”. Na heel wat verloop van tijd viel het restant van de vogel naar beneden dit door een schot van Frans Van De Locht, keizer in de Sint-Ambrosiusgilde van Meer. Waarschijnlijk is dit een unicum in de gilde-geschiedenis: een Belgisch keizer schiet koning in Duitsland. (FS)

Frans Van De Locht

De adelaar als koningsvogel

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 63


Bert Martens en de Ironman van Nice “Wat ge moet doén is niet zwaar, maar wat ge moet làten” Op zondag 24 juni, om 6.30u in de ochtend, stond Bert Martens (30) voor de derde maal aan de rand van de Middellandse Zee in Nice om deel te nemen aan de prestigieuze Ironman. Dat was echter niet voor de hand liggend, want in het voorjaar had zijn lichaam vanwege ijzertekort gereclameerd en moest hij zijn grote ambitie voor dit jaar, een nominatie voor de Ironman in Hawaï, terugschroeven. Bert is geen ‘recreatiesporter’ maar gedreven naar steeds hoger. Gevoelens over zin en onzin van topsport kregen om de beurt de overhand. Maar Bert heeft een plan. Het triatlonverhaal van Bert begint zo’n drieënhalf jaar geleden, januari 2009 om precies te zijn. Bert:“Ik ontmoette iemand die een triatlon had uitgedaan. Ik maakte me sterk dat ik ooit ook een triatlon zou kunnen ‘finishen’, meer niet. Dat was eigenlijk al vrij extreem want ik had géén fiets, ik ging nauwelijks zwemmen en ging af en toe lopen met de bedoeling de stratenloop hier eens mee te doen. Dus, ik koop een fiets, ik ga zwemmen, lopen,… allemaal onder begeleiding van een trainer (Mark Fassaert, nvdr). Nu dacht ik, dat zal wel een paar jaar duren eer ik kan deelnemen aan een triatlon maar toen zei mijn trainer al na een half jaar, “probeer de halve triatlon van Brasschaat eens mee te doen”. De meesten leggen zich eerste jaren enkel toe op 1/8-, kwart- en eventueel halve triatlons, vooraleer ze de volledige afstand aankunnen. En tot ieders verbazing finishte ik slechts een handvol seconden na de eerste van onze club. En toen heb ik beslist om het volgende jaar reeds een volledige triatlon te doen, wat eigenlijk ‘belachelijk’ rap is. Toen heb ik me ingeschreven voor Nice, met enkel de bedoeling deze volledig ‘uit te doen’, niet meer. En als me dat zou lukken, dan zou ik mijn fiets aan de kant zetten want ‘uitdaging geslaagd’.”

Omdat hij moest aantreden in de zwaarste categorie (M30 (30-34 jaar)) valt Bert nét buiten de prijzen voor Hawaï. Maar een kwalificatie lijkt meer dan ooit haalbaar. Omdat die kwalificatie duidelijk van een detail kan afhangen, zet Bert weer alles op alles en hij volgt in de winter een streng trainingsprogramma. Elke vakantiedag of -week wordt gevuld met trainingen. Zijn sporttesten bij Topsport Leuven waren fenomenaal goed. Er was zoveel vooruitgang geboekt tegenover het vorige jaar dat het plan haast niet kon mislukken. Bert:”Maar dan, eind februari begin maart, begon ik te sukkelen met ijzertekort. Van topconditie viel ik plots terug naar ‘niet meer vooruit kunnen’. Op een bepaald moment moest ik zelfs met een infuus ijzer krijgen. Het was geen geval van ‘overtraining’, tenminste niet fysiek. Zoiets wordt nagemeten. Of het mentaal is? Ik weet het niet. In ieder geval ik kon gewoon niet

meer trainen. Maar het lichaam wil vooruit en het kan niet. Dan heb ik de Ironman van Mallorca moeten annuleren en de stage in Nice…”

Plezier in sport Een maand voor de wedstrijd besluit Bert dan toch mee te doen aan de Triatlon 2012 van Nice. De dokter is er niet tegen, maar stelt voor niet tot het uiterste te gaan. Maar zulks is niet aan Bert besteed. Hij ‘zou wel zien’. Hoewel de opgebouwde conditie van februari alleen maar achteruitgegaan was, behaalt Bert weerom een puike plaats, namelijk de 71ste in de tijd van 9:52:30, slechts 10 minuten verlies tegenover verleden jaar. Een tevreden man. Bert:”Toch heb ik een belangrijke beslissing genomen: ik wil een jaar trainen zonder me op tijd te focussen. Ik wil een jaar heel weinig zwemmen, omdat ik het zwemmen echt beu ben. Altijd naar Antwerpen rijden, in de file staan,…

IJzer voor de ijzeren man Op 27 juni 2010 reeds staat Bert aan de start van zijn eerste full distance triatlon. Met een eindtijd van 10:03:41 behaalt hij meteen de 87ste plaats in het eindklassement en de 9de in zijn leeftijdscategorie, M25 (25-29 jaar). Fenomenaal! Fiets aan de kant? Neen, want met een dergelijke prestatie lonkt in de verte reeds een deelname aan de echte ultieme Ironman, die van Hawaï. In het enthousiasme van dat moment wordt er dan toch maar beslist een jaartje verder te trainen want een kwalificatie is toch zo nabij. En 26 juni 2011 om 6.20u staat Bert weer tussen de 2.700 deelnemers op het strand van Nice. Hij heeft zich deze keer professioneel zeer goed voorbereid, met fietsstages in Mallorca en Nice en een acclimatisatie enkele dagen vooraf. Ondanks een voedselprobleem en een gebroken teen, opgedaan op het keienstrand, zet Bert de verbluffende tijd neer van 9:42:40, zomaar even 21 minuten beter dan de vorige keer en met zijn 41ste plaats wordt hij de tweede Belg, na Frederik Van Lierde, die de wedstrijd wint.

Als lemmingen storten zo’n 2.500 deelnemers zich bij het ochtendgloren in het water. Vooral voor de competitiedeelnemers is het een hectische bedoening. De ‘recreatieve’ deelnemers wachten doorgaans enkele ogenblikken om het spattend geweld voor zich uit te laten.

Ken uw buren, ken uw dorp

64 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

LEES


Ik ga dit jaar fietsen als ik zin heb en lopen doe ik sowieso al 60 kilometer per week. Lopen doe ik overigens het liefst. Ik heb me ingeschreven voor de Ironman van Frankfurt volgend jaar. Ik zal proberen daar goed mee over te kunnen, maar niet proberen een toptijd of kwalificatie te halen. Ik wil proberen er meer plezier in te krijgen, en niet te veel roofbouw op mijn lijf te plegen. Dat is vooral een ‘mentale’ kwestie. De knop kunnen afzetten. Bedenk maar eens hoe bijvoorbeeld een Tom Boonen de slaap moet vatten de dag voor de Ronde Van Vlaanderen: hij is in topform en heel de wereld zegt dat hij gaat winnen... maar je moet het wel doen hé! Probeer dan maar eens de slaap te vatten. Als ik een hele week getraind heb, en ik moét ’s zondags rusten, niet aan morgen denken, dat valt niet mee, hoor!” Het gesprek evolueert nu naar de mentale kant van de sport: over de eenzaamheid van Kerstmis, alleen op een hotelkamer tijdens een stage in Spanje of de lange trainingssrit naar Zeeland en terug waarbij ’s avonds rond 6 uur zijn broer de eerste is die hij die dag aanspreekt,… Bert:”En dat wil ik dit jaar allemaal kalmer aan doen. Volume halen, dat wel, maar niet per se tot de limieten gaan. De meesten die dit niveau halen zijn minstens 5 jaar met duursport bezig. In Leuven hebben ze ook gezegd dat het extreem snel gegaan is. Dus dit jaar is mijn missie: de batterijen opladen door ontspannen te trainen. Hoewel ik eigenlijk mijn doelstelling gehaald heb: een triatlon ‘finishen’, besloot ik enkele dagen na Nice toch maar verder te doen, maar dan op een andere manier.”

Zwemmen - Om 6.25u vertrekken de profs en om 6.30u de leeftijdsgroepen. In Nice bestaat het zwemparcours uit twee lussen van respectievelijk 2,4 km en 1,4 km. Over dit traject mag maximum 2uur en 15min gezwommen worden. Daarna is het snel wisselen van pak en de fiets op.

Met andere woorden, dit jaar gaan we een ontspannen Bert Martens zien fietsen en lopen. Als leraar l.o. kan hij gelukkig zijn langeduurtrainingen combineren met zijn job. En ook kan hij rekenen op trouwe Hoogstraatse sponsors, stuk voor stuk mensen met een hart voor de sport. Ze zullen niet beschaamd worden.(lvr)

Bananen, Powergel en Hawaï • • • • • • • • • • • •

Met zijn 2500 atleten is de Ironman van Nice een van de best georganiseerde. Meer dan 90% van de deelnemers zijn mannen. Slechts 1% is professioneel. Er zijn 62 nationaliteiten vertegenwoordigd. Men spreekt van 80.000 toeschouwers, maar dat is natuurlijk een schatting. In ieder geval was er voor Bert Martens een ruime Hoogstraatse vriendenclub meegereisd. Er wordt 30.000 liter water bedeeld, 15.000 liter energy-drank en 10.000 flesjes cola. In vaste vorm telt men er 7.000 Powerbars, 15.000 Powergel en 1.000 kilogram bananen. Er werken 1600 vrijwilligers mee. Iedereen die een sportattest (licentie) heeft en inschrijvingsgeld betaalt, mag meedoen aan de Ironman. Er zijn geen voorselecties, of dergelijke. Een deelnameticket kost zo’n €450. Naast de profs (PRO) zijn er 13 leeftijdscategorieën, zowel voor vrouwen als voor mannen. Op die manier is er een algemene uitslag maar ook een leeftijdsklassement. De naam Ironman is een merknaam. Deze mag tegen betaling gebruikt worden en er moet aan strenge eisen voldaan worden. Wie een goede uitslag haalt in een van de Ironmans, krijgt de voorkeuze om ’s anderendaags een ticket ($750) te kopen voor deelname in Hawaï. Meteen te beslissen! Voor de niet-profs is er geen prijzengeld.

Fietsen - Het fietsparcours is één lus van 180 kilometer en doorkruist 17 dorpjes in de buurt van Nice. Het lijkt op een stevige Tourrit met een hoogteverschil van 1800 meter. Na 10uur en 45 minuten moet je met de fiets binnen zijn. Wie later aankomt, mag niet meer aan de marathon beginnen.

Lopen - De volledige marathon van 42,195 kilometer bestaat uit 4 lussen van de Promenade des Anglais tot het vliegveld en terug. Het traject volgt de hele tijd de Baie des Anges. De totale tijd waarin de triatlon afgewerkt dient te worden, bedraagt 16 uur. Dat maakt dat de laatste deelnemers om 22.30u arriveren. Daarna gaat de teller uit.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 65


Duivensport De Noordhoek Uitslag van 17 juni Quievrain 204 oude duiven 1.Jozef Haest (Wort); 2. Francis Jansen (Mind); 3. Idem; 4. Jozef Haest (Wort); 5. Stanny Laurijssen (Hgstr) 239 jaarse duiven 1.A en D Brosens (Mrle); 2. Gust Schrijvers (Mind); 3. Marcel Kinschots (Mind); 4. Henri Pemen (Mr); 5. Jaak Bluekens (Mrle) 795 jonge duiven 1.Angelo Roelen (Hgstr); 2. Karel Spannenburg (Hgstr); 3.Angelo Roelen (Hgstr); 4. Idem; 5. August Goetschalckx (Mr)

Uitslag van 24 juni Quievrain 132 oude duiven 1.Eddy en May Poels (Hgstr); 2. Francis Jansen (Mind); 3.Harry Jansen (Mrle); 4. Harry Govaerts (Mind); 5. Gust Schrijvers (Mind) 160 jaarse duiven 1.Jos Brosens (Mr); 2. Jozef Haest (Wort); 3. Marinus Dekkers (Mr); 4. Jaak Janssens (Mr); 5. Walter Coertjens (Hgstr) 695 jonge duiven 1.Eddy en May Poels (Hgstr); 2. Karel Spannenburg (Hgstr); 3.Henri Pemen (Mr); 4. Albert Godrie (Mr); 5. Angelo Roelen (Hgstr)

Uitslag van 1 juli Quievrain 189 oude duiven 1.Francis Jansen (Mind); 2. Jozef Haest (Wort); 3. Weerts-Janssens (Hgstr); 4. Karel Aerts (Mind); 5. Angelo Roelen (Hgstr) 227 jaarse duiven 1.Harry Govaerts (Mind); 2. Luc Van Dijck (Mrle); 3. Theo Maenhout (Hgstr); 4. Angelo Roelen (Hgstr); 5. Marcel Kinschots (Mind) 987 jonge duiven 1.Angelo Roelen (Hgstr); 2. Idem; 3. Idem; 4. Jozef Haest (Wort); 5. Angelo Roelen (Hgstr)

De Noordhoek + Nieuw Verbond Antwerpse Kempen Uitslag van 17 juni Noyon 229 oude duiven 1.Henri Pemen (Mr); 2. Jos Brosens (Mr); 3. Jos Van Gastel (Brecht); 4. Jos-Frank-Chanty Elst (St.-Job); 5. Louis Van Dijck (Mrle) 293 jaarse duiven 1.Jan Schrauwen (Mrle); 2. Jos Van Gastel (Brecht); 3. Willy Van Lommel (Ranst); 4. A en D Brosens (Mrle); 5. Harry Jansen (Mrle) 844 jonge duiven 1.Hok Van Gastel (Brecht); 2.Comb. Maegh-As (Rijk); 3. Jochems-Van Hasselt (Rijk); 4. Jos Brosens (Mr); 5. Vereyken-Gommers (Schilde)

Uitslag van 24 juni Noyon 180 oude duiven 1.Louis Van Dijck (Mrle); 2. Idem; 3. Robert Geysels (Ranst); 4. Cyriel Van Ostayen (St.-Len); 5. Willy Van Der Auwera (Ranst) 213 jaarse duiven 1.Alo誰s Havermans (St.-Len); 2. Harry Jansen (Mrle); 3. Harry Govaerts (Mind); 4. Stanny Laurijssen (Hgstr); 5. Hok Van Gastel (Brecht) 377 jonge duiven 1.Marcel Goris (St.-Job); 2. Clement Pauwels (St.-Job); 3. Pat en Brigitte Bosch (Halle); 4.Cyriel Van Ostayen (St.-Len); 5. Marinus Dekkers (Mr)

Uitslag van 8 juli Quievrain 156 oude duiven 1.Herman Adriaensen (Mind); 2. Luc Van Ceulen (Mind); 3. Francis Jansen (Mind); 4. Luc Van Ceulen (Mind); 5. Karel Aerts (Mind) 195 jaarse duiven 1.Stanny Laurijssen (Hgstr); 2. Gust Schrijvers (Mind); 3. Angelo Roelen (Hgstr); 4. Idem; 5. A en D Brosens (Mrle) 714 jonge duiven 1.Jaak Bluekens (Mrle); 2. Jozef Haest (Wort); 3. Gino Geets (Mind); 4. Luc Van Ceulen (Mind); 5. Stan Brosens (Mr)

66 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Uitslag van 1 juli Noyon 224 oude duiven 1.Stanny Laurijssen (Hgstr); 2. Idem; 3. Jos Brosens (Mr); 4. Francis Jansen (Mind); 5. Idem 262 jaarse duiven 1.Marcel Kinschots (Mind); 2. Louis Van Dijck (Mrle); 3. Idem; 4. E en L Van Peer (Halle); 5. Stanny Laurijssen (Hgstr) 680 jonge duiven 1.E en L Van Peer (Halle); 2. Marcel Kinschots (Mind); 3. Alo誰s Havermans (St.-Len); 4. Harry Govaerts (Mind); 5. Hok Van Gastel (Brecht)

Uitslag van 8 juli Noyon 188 oude duiven 1.Jan Brosens (Hgstr); 2. Willy Van Lommel (Ranst); 3. Idem; 4. Stanny Laurijssen (Hgstr); 5. Willy Van Lommel (Ranst) 217 jaarse duiven 1.Willy Van Der Auwera (Ranst); 2. Eddy en May Poels (Hgstr); 3. Louis Van Dijck (Mrle); 4. Idem; 5. A en D Brosens (Mrle) 795 jonge duiven 1.Ronny De Feyter (Halle); 2. Francis Jansen (Mind); 3. Ludo Van Tuyn (Ranst); 4. Guido Ferrari (St.-Job); 5. Ludo Aerts (Ranst)


Hoogstraten duimt voor Karin Donckers Vijf Hoogstratenaren op Olympische Spelen in Londen Drie dagen na het verschijnen van dit nummer beginnen vijf Belgische Eventingruiters aan hun Olympisch avontuur in Londen. Blikvanger voor de Hoogstraatse paardenliefhebbers is natuurlijk Karin Donckers uit Minderhout die reeds voor de vijfde keer aan de Olympische Spelen deelneemt. Maar met haar staan ook vier andere Hoogstratenaren klaar om met de Belgische ploeg Eventing een medaille te halen. Het zijn de ruiters Marc Rigouts en Carl Bouckaert, teamleider Gust Desmedt en veearts Jef Desmedt. Het zag er lang naar uit dat Hoogstraten twee sportmensen naar Londen zou kunnen sturen. Van Karin Donckers was het al langer geweten. Zij had de selectie reeds sinds 2010 op zak. Bij Kristof Schroë, nationaal kampioen in het turnen, was het bang afwachten op de resultaten van het Europees kampioenschap om ook zijn selectie binnen te halen. Het viel spijtig genoeg anders uit en dus mocht de droom opgeborgen worden. Maar niet getreurd, met Karin Donckers trekken nog 4 andere bekenden uit Hoogstraten naar Londen: twee ruiters in de Belgische selectie en twee begeleiders van de nationale ploeg, allen in de discipline Eventing. Alle ruiters zullen zowel individueel als in teamverband deelnemen.

voormalig directeur van de Veiling die vorig jaar overleed. Ook Marc is niet aan zijn debuut op de Olympische Spelen. Hij vertrekt voor de vierde maal maar dit keer voor het eerst als ruiter. Op de Spelen van Atlanta (1996), Sidney (2000) en Athene (2004) was hij de coach van het Belgische team Eventing. Marc is intussen 53, en de selectie viel voor hem als een zegen uit de lucht. "Nu de resultaten nog. Ik wil in Londen dé prestatie van mijn leven leveren. Een top 20-plaats zou mooi zijn. Dat zit er in. Al moet ik natuurlijk met de twee voeten op de grond blijven.”vertelde hij in Het Belang van Limburg.

Karin Donckers

Deze Belgische ruiter woont normaal in Dalton (USA) maar verblijft sinds enkele maanden in Meerle, vooral om de voorbereiding tot de Spelen optimaal te kunnen afwerken. Hiervoor heeft hij ook zijn twee paarden uit de Verenigde Staten laten overkomen en bij Karin Donckers gestald. Hij is met zijn 58 de oudste ruiter uit het gezelschap. Hij nam reeds één maal deel aan de Olympische Spelen, namelijk in Sidney in 2000.

De 41-jarige Karin Donckers uit Minderhout neemt reeds voor de vijfde maal deel aan de Olympische Spelen, steeds in dezelfde discipline. De eerste Spelen waren die van Barcelona in 1992 waar zij individueel achtste eindigde en vierde in het landenklassement. Daarna volgden Sidney 2000, Athene 2004 (16e) en Peking 2008 ( 9e). Karin is uiteraard een fenomeen in deze discipline. Verscheidene malen werd ze Belgisch kampioen, ze behaalde enkele mooie ereplaatsen in Wereldkampioenschappen, wereldbekerwedstrijden en won tal van internationale wedstrijden. In 2005 en 2008 was ze telkens een periode de beste vrouw op de Wereldranglijst en stond ze op de tweede plaats. Maar het is precies zoals bij goede wijn. Met de jaren werden de resultaten beter. 2010 werd zelfs een succesjaar. In dat jaar behaalde zij haar beste resultaat op de Wereldkampioenschappen in Kentucky in de Verenigde Staten. Zij werd er schitterend vierde en kwalificeerde zich hierdoor voor de Olympische Spelen in Londen 2012. Hierbij werd ook de Belgische ploeg gekwalificeerd. In hetzelfde jaar werd zij ook voor de zesde keer Belgisch Kampioen. Karin rijdt in Londen met het paard Gazelle de la Brasserie, waarmee ze in Peking negende eindigde. In Hoogstraten werd Karin reeds 13 maal tot sportvrouw van het jaar verkozen.

Marc Rigouts Marc Rigouts is een geboren Hoogstratenaar maar woont reeds geruime tijd in Limburg (Lummen). Marc is de zoon van Mon Rigouts , de

Carl Bouckaert

Gust Desmedt Gust Desmedt uit Minderhout is de nieuwe chef d’équipe van het Belgische Team Eventing. Hoewel hij nog niet zo lang aangeduid is kent hij als geen ander de klappen van de zweep. Hij was reeds chef d’équipe van de Belgische Eventingploeg tussen 1991 en 2001 en onder zijn leiding behaalde de Belgische ploeg op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 een mooie vierde plaats. In de jaren 70 en 80 was Gust zelf een succesvol ruiter en in 1982 werd hij Belgisch kampioen Eventing. Sinds 1986 is hij voorzitter van de Rijvereniging Sint Clemens Minderhout en van de Blauwbossenruiters, twee clubs die jaarlijks sinds 1982 een eventingwedstrijd organiseren op de Blauwbossen.

Jef Desmedt Jef Desmedt is dierenarts en woont momenteel in Limburg. Hij is de zoon van Raf Desmedt uit de Blauwbossen in Minderhout. Sinds de O.S. van Sidney begeleidt hij het Belgische team als veearts. Jef nam zelf ook deel als ruiter aan de Olympische Spelen van Barcelona.

Karin Donckers neemt reeds voor de vijfde maal deel aan de Olympische Spelen en hoopt in Londen met haar paard Gazelle de la Brasserie op een mooie prestatie. Hoogstraten kijkt mee.

In actie Het Belgische team Eventing zal in Londen aan de slag gaan op zaterdag 28 juli tot en met dinsdag 31 juli 2012. Zoals je weet bestaat een Eventing wedstrijd (vroeger military genoemd) uit drie disciplines, namelijk een dressuurproef, een terreinproef (cross country) en een springparcours. De combinatie die op de drie onderdelen samen de minste strafpunten behaalt is de winnaar. Voor en na de terreinproef worden de paarden veterinair gekeurd door een dierenarts. Hierbij wordt gecontroleerd of het paard goed loopt en of de conditie goed is. Indien dit niet het geval is volgt uitsluiting. Op zaterdag 28 juli begint men met de dressuurproef die ook zondag 29 juni verder loopt. Maandag 30 juni is het de beurt aan de cross country en dinsdag 31 juni volgt de slotdag met het springparcours en de uitreiking van de medailles. Wellicht allemaal te zien op Sporza. Wij wensen Karin en gans de ploeg veel succes en hopen met hen op een mooi resultaat. Wij blikken met Karin later zeker nog terug op deze unieke prestatie.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 67


Nacht van de Vleermuis

Natuurpunt Markvallei

Grensploetertocht

De natuur in onze regio krijgt vooral in het grensgebied een boost. Na de wellicht succesvolle herintroductie van de boomkikker, is het nu de beurt aan de bijzonder zeldzame knoflookpad. Dat is uiteraard prachtig nieuws. De inspanningen die geleverd werden, werpen nu eindelijk ook vruchten af. Natuurpunt is uiteraard bijzonder blij met deze ontwikkelingen, maar tegelijkertijd moeten we eerlijk zijn. De inspanningen worden hier in de eerste plaats door onze noorderburen geleverd, terwijl wij hier in Hoogstraten kansen laten liggen. Het slechtvalkenkoppel dat twee jaar lang vergeefs wachtte op onze hoge kerktoren, heeft nu Turnhout verkozen als nestelplaats. Natuurpunt Markvallei heeft meerdere keren gevraagd om een nestkast te plaatsen, maar heeft op die vraag nooit een antwoord gekregen. De dappere deelnemers aan de Big Jump kregen aanmoedigingen van het talrijk opgekomen publiek, maar geen schouderklopje van onze plaatselijke beleidsmensen. In het ledentijdschrift van Natuurpunt Markvallei verschijnen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen de antwoorden van de democratische politieke fracties op de concrete punten van het memorandum van de vereniging. 550 gezinnen krijgen die antwoorden in hun brievenbus.

Voor het derde jaar op rij organiseert Natuurpunt Markvallei de grensploetertocht. Het is een tocht die de grenzen van afdeling Markvallei volgt en daarbij de mooiste plekjes van onze regio aandoet. De organisatie zorgt voor catering en overnachting. Dit jaar vindt de grensploetertocht plaats op zaterdag 18 en zondag 19 augustus. “Deze derde editie van de grensploetertocht vertrekt aan de overkant van het kanaal tegenover de Bonte Klepper en gaat via het weidevogelgebied van de Hees tot aan de Aard in Minderhout waar we zullen overnachten. De tweede dag vertrekken we verder langs de grenzen van NP Markvallei tot het Hollands Punt.” Je kan inschrijven bij Wim Verschraegen (verschraegen.wim@telenet.be) Na inschrijving ontvang je meer informatie.

Vlinders in de Elsakker Op zondag 5 augustus organiseert Natuurpunt Markvallei een vlinderdag in domein De Elsakker. Vanaf 9 uur kan je er terecht. Eerst bekijken de deelnemers de nachtvlinders die zich tijdens de nacht hebben laten vangen. Nadien toont een gids allerlei technieken om vlinders te vangen en wordt er uiteraard gekeken naar de verschillende vlinders die in de Elskakker rondvliegen. De activiteit duurt tot 16.00u en start aan de ingang van De Elsakker (Chaamseweg). Meer info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61). Breng picknick, vlindernet, loupepotje mee. Deelnemen is gratis.

Beheerswerken In het natuurgebied de Aschputten gaat Natuurpunt Markvallei op zaterdag 11 augustus beheerswerken uitvoeren. Het is de bedoeling om samen met JNM Markvallei exoten te bestrijden in het bos. Na het werk, dat om 9 uur start en duurt tot 12 uur, wordt gezorgd voor een heerlijke en voedzame soep. Afspraak om 9uur aan de dienstingang van recreatiedomein De Mosten. Meer info:Bart Hoeymans (0479 79 93 61). Breng handschoenen, (beugel)zaag, snoeischaar, …mee.

De jaarlijkse Europese Nacht van de Vleermuis wordt op 25 augustus in Wortel Kolonie georganiseerd. Om 21 uur start er een presentatie over de vleermuizen die in onze streken leven. Maar ook alle mythen en verhalen over vleermuizen komen aan bod. Na de korte uiteenzetting gaan we op pad met een gids om de vleermuizen te spotten. Zien is moeilijk, maar horen des te beter. Met batdetectoren kunnen we het geluid van de vleermuizen omzetten in geluiden die we als mensen ook kunnen waarnemen. Na de wandeling kunnen de deelnemers nog even bekomen in bezoekerscentrum De Klapekster.

Cursussen In september start de cursus natuurgids. We beginnen met een nieuwe reeks van deze populaire cursus. Geïnteresseerden nemen best zo snel mogelijk contact op met Luc Van Dun (luc.van.dun@ telenet.be) Mogelijk zegt een langere cursusreeks je niet zo veel. Binnenkort starten ook de kortere cursussen over natuurfotografie en de vogeltrek. Ook voor deze cursussen neem je best contact op met Luc. (AO)

Duizenden knoflookpaddenlarven uitgezet in Het Merkske REGIO - Het gaat slecht met de knoflookpad in de Lage Landen. Zonder ingrijpen dreigt de amfibieënsoort binnen vijf jaar uit te sterven in delen van Nederland en België, waaronder ook onze regio. Daarom hebben Stichting RAVON en Staatsbosbeheer de handen in elkaar geslagen, met als resultaat in de zoo van Artis opgekweekte knoflookpadden. Enkele weken geleden werden de eerste opgekweekte paddenlarven in het natuurgebied het Merkske uitgezet. Met deze herintroductie in dit natuurgebied wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe populatie van de knoflookpad. Al aan het eind van de jaren 90 werd geconstateerd dat het verspreidingsgebied van de knoflookpad in Nederland kleiner werd. Reden voor het toenmalige ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om een soortbeschermingsplan voor deze soort te maken. Ondanks het feit dat de laatste 10 jaar veel energie in leefgebiedverbeterende maatregelen is gestoken, heeft de soort het nog steeds erg moeilijk. Wetenschappers bevestigen dat inteelt mogelijk de oorzaak is van de huidige krimpende populaties. Jarenlange isolatie door versnippering en verdwijnen van leefgebieden speelt daarbij waarschijnlijk een belangrijke rol. Begin juli werden de eerste honderden knoflookpadlarven na pakweg 40 jaar afwezigheid geherintroduceerd in het beekdal van Het

68 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Merkske, een uitgestrekt grensoverschrijdend natuurgebied (6000 ha waarvan 1200 ha natuur) gelegen tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten. Het gebied is vanwege het kleinschalige cultuurlandschap, bestaande uit een netwerk van houtwallen, kleine percelen bos, (natte) graslanden, poelen en akkers uitermate geschikt voor veel dier- en plantensoorten. Terreinbeheerder Staatsbosbeheer heeft de afgelopen jaren onder andere veel aandacht besteed aan amfibieën. De boomkikker is bijvoorbeeld geherintroduceerd en dat lijkt succesvol te zijn. Ook zijn er nieuwe poelen aangelegd en oude natte laagtes zijn hersteld, deze plekken zijn nu ideale kraamkamers geworden. Het is de bedoeling om meerjarig larven te herintroduceren om een gezonde populatie op te kunnen bouwen. Er zullen larven uit verschillende populaties worden gebruikt. Hierdoor ontstaat er een genetisch diverse groep dieren die zich vanaf 2014, maar waarschijnlijker vanaf 2015 voor het eerst zelfstandig kunnen voortplanten. Met dit Nederlandse initiatief kan onze Vlaamse zijde alleen maar blij zijn, want fauna en flora kent geen grenzen. (persbericht van Stichting RAVON en Staatsbosbeheer/lvr)


TIEN OP TIEN

Elke maand plukken wij een jongere van de straat en schenken hem of haar een Standaard-boekenbon ter waarde van €20. Maar daarvoor moet de uitverkorene wel in zijn of haar hartje laten kijken…

Lien Roos (15) - Hoogstraten 1 - Welke school/klas volg je? - Ik zit in het Klein-Seminarie en ga naar de klas 4ECW (Economische-Wiskunde). Ik had een A-attest. 2 - Wie zijn je huisgenoten? - Mijn papa heet Luc en mijn mama Diane Van Dun. Ik heb ook nog een jongere broer Siemen. 3 - Wat zijn je hobby’s? Mijn hobby is volleybal. Dat doe ik bij Gelvoc in Hoogstraten. Ik zit in de scholieren en heb een toffe ploeg.

6 - Hou je van muziek? Ja, ik ben harde fan van Netsky sinds ze in Turnhout op de grote markt zijn geweest bij Villa Van Thilt. Verder luister ik naar dergelijke muziek op MNM. 7 - Ben je tevreden met hoe je er uitziet? Ik vind mezelf wel oké. 8 - Wat is de leukste reis of vakantie die je maakte of had? De skivakanties met de CM vind ik super! Ik ben reeds twee keer met een groep meegeweest.

4 - Wanneer heb je laatst heel hard gelachen… Gisteren in Bobbejaanland heb ik heel hard gelachen toen we moesten lopen omdat het zo hard regende en we liepen recht door een diepe plas toen onze schoenen waren uitgevallen. We waren daar met onze ouders en een neef en nicht naartoe geweest.

9 - Mijn lievelingsvak is economie omdat we daar een goede leraar voor hebben waarvan we veel mogen. Maar het vak zelf interesseert me ook. Wiskunde doe ik niet graag. Wat ik word later, dat weet ik nog niet maar het zal ook iets in de economische richting zijn.

5 - Krijg je zakgeld en zo ja, hoeveel? Ja, ik krijg 20 euro per maand aan zakgeld. Sommigen krijgen meer en sommigen minder. Maar ik vind dat weinig.

10 - Wat moet er in Hoogstraten veranderen voor de jeugd? - Er zijn steeds minder tentfuiven maar er moeten er meer komen en een groot zwembad. (red.lvr)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 69


agenda

Zondag 19 augustus BEGIJNTJES LAAT BESLUIT met een optocht en optredens van de kinderen voor het stadhuis van 13.30 tot 17 uur. Info: 03 340 19 55.

TENTOONSTELLINGEN Van 15 juli tot 15 oktober MAISDOOLHOF bij ’t IJskompke, Elsakker 23a. Info 03 315 82 36

Zondag 19 augustus PAAPTORNOOI van 12 tot 18 uur bij zaal Pax. Info: 03 314 31 37

Tot 29 juli LAUREATEN van het IKO in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. museum@ hoogstraten.be of 03 314 65 88.

Woensdag 22 augustus BEIAARDCONCERT door Jan Verheyen, beiaardier van Hasselt. Aanvang 19.30

Nog tot 31 augustus TENTOONSTELLING LUCHTFOTO’S van Wortel-kolonie en de Halse Beemden. In De Klapekster. Geopend op donderdag van 13 tot 17 en van vrijdag t.e.m. zondag van 13 tot 18 uur

Zaterdag 25 augustus KAMPEREN IN JE BUURT van zaterdag 25 tot zondag 26 augustus. Info Toerisme Hoogstraten 03 340 1955 Zondag 26 augustus SCHAKEL NOORD met startplaats aan de aardbeienhut bij de Laermolen van 8 tot 14 uur.

Tot 30 september KUNST SCHIET WORTEL, openluchttentoonstelling met werk van de leerlingen van het IKO

Woensdag 22 augustus BEIAARDCONCERT door Koen Cosaert, beiaardier van Kortrijk. Aanvang 19.30

HOOGSTRATEN

Donderdag 30 augustus SAMENAANKOOP BROENE ENERGIE van 14 tot 16 uur in Dienstencentrum ’t Gebuurt bij het woon- en zorgcentrum. Inschrijven verplicht tel.: 03 340 21 51

Tot 30 augustus FIETSAVONDEN Elke donderdag twee uur fietsen op een rustig tempo. Vertrek om 19 uur aan de Pax. Info 03 314 31 37 Woensdag 1 augustus BEIAARDCONCERT door Liesbeth Janssens, beiaardier van Lommel. Aanvang 19.30 Woensdag 8 augustus BEIAARDCONCERT door Ludo Van den Bos, beiaardier van Antwerpen Kiel. Aanvang 19.30

FIETSZOEKTOCHTEN Tot september lopen er verschillende fietszoektochten in Hoogstraten: Gezinsbond Wortel, VABS Hoogstraten, Gezinsbond Meerle & Meersel-Dreef , Ecocyclo Hoogstraten, Buitengewoon Charmant en Parochiecentrum Meerle. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij Toerisme Hoogstraten. Twee zoektochten richten zich tot jongeren, zoals de zoektocht bij de tentoonstelling De Wereld Vertelt (tot 16 juni) en “Op zoek naar de schat van St.-Katharina” in de kerk van Hoogstraten (tot 30 september)

Donderdag 9 augustus BOKES IN HET GROEN. Picknick in het park van de Gravin Elisabethlaan van 12 tot 13.30 uur. Eigen boterhammen meebrengen of een picknick reserveren bij Toerisme Hoogstraten. Kinderen betalen voor een picknickpakket 9 euro en volwassenen 14 euro. Reservatie 03 340 19 55. Woensdag 15 augustus BEIAARDCONCERT door Sjoerd Taminga, beiaardier van Goes (NL). Aanvang 19.30 Vrijdag 17 augustus KAMPEREN IN JE BUURT van vrijdag 17 tot zaterdag 18 augustus. Info Toerisme Hoogstraten 03 340 1955

70 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

200


agenda

MEER

MINDERHOUT Vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus ANTILLIAANSE FEESTEN aan de Blauwbossen.

Tot 31 oktober VLOTTENTOCHT OP DE MARK. Spannende groepsactiviteit voor jong en oud. Kostprijs op aanvraag. Meer informatie: info@buitenspel.be of 0474 91 65 19.

Zondag 12 augustus GARAGEVERKOOP en BUITENSPEELDAG van 8 tot 16 uur in de Venhoef

Zondag 5 augustus KLOOSTERSMIKKELEN van 9 tot 16 uur in de Donckstraat en de omgeving van het klooster. Organisatie MeerMarkt

Zondag 19 augustus WANDELFOTOZOEKTOCHT voor jong en oud. Vertrek tussen 13 en 17.30 uur in de parochiezaal. Deelname 3 euro (kinderen 1 euro). Organisatie KWB.

Zaterdag 11 augustus JEUGDVISPRIJSKAMP voor jongeren van 7 tot en met 16 jaar, vanaf 11 uur in de wedstrijdvijver bij De Mosten. Zaterdag 18 tot en met maandag 20 augustus VALENCIAFEESTEN, drie dagen Nederlandstalige schlagermuziek. Op zaterdag van 19 tot 02 uur, op zondag van 13 tot 23 uur en op maandag van 19 tot 03 uur. Info 0495 24 25 06. Zondag 19 augustus TUNING FOR ANIMALS ten voordele van dierenasiel Veeweyde en de Seasheperds. Van 9 tot 18 uur in de Europastraat.. Info 0475 57 17 42. Woensdag 22 augustus OPENLUCHTCINEMA in De Mosten met om 19 uur een voorstelling voor kinderen en om 21.15 uur voor volwassenen. Inkom: kinderen 2 euro, volwassenen 3 euro. Info: 03 340 19 57. Zaterdag 25 en zondag 26 augustus PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP KRUISBOOG 20 METER telkens vanaf 10 uur in zaal Victoria. Vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus AKKERPOP op vrijdagavond en zaterdag van 14 tot 04 uur in de omgeving van het klooster in de Donckstraat. Inkom 12 euro of 10 euro in voorverkoop.

Zondag 19 augustus WIELERWEDSTRIJD in het centrum van 14 tot 18 uur. Info 0477 71 77 11.

MEERLE Dinsdag 14 augustus PARKFEESTEN van 20 tot 23 uur in het speelplein aan de Heimolenstraat met optreden van de covergroep Popfactory. Info: christel.vanalphen@telenet.be Vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus LA PLASA TROPICAL met optreden van verschillende dj’s in een exotische sfeer. Vrijdag van 20 tot 03 uur, zaterdag van 12 tot 03 uur. Info www.plasatropical.be Vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus WOODSTOCKJE II, een festival waar beeldende kunst en wereldmuziek hand in hand gaan. Telkens van 12 tot 24 uur aan de Hoge Rooy, Heerle 84. Organisatie en info Lionel Van Den Boogaerde 0476 80 68 08 Zaterdag 25 augustus WOODSTOCKJE II, gratis festival van 12 tot 24 uur op de Hoge Rooy, Heerle 84. Zaterdag 25 en zondag 26 augustus MISSIEFEESTEN in parochiezaal Ons Thuis. Zaterdag van 13 tot 19 uur, zondag van 8 tot 12 en van 13 tot 10 uur. Info Karel.pauwels2@ telenet.be

WORTEL Tot 2 september FIETS- EN WANDELZOEKTOCHT georganiseerd door ’t Slot. Inschrijving café De Guld Zondag 29 juli GELMELWANDELING met vertrek van 7 tot 15 uur aan zaal Trefpunt. Keuze tussen verschillende afstanden. Info: 0473 70 53 66 Zondag 26 augustus VAGEBOND festival op het Vagebondplein met optredens van Drift My Cath (13.30 uur), The Crazy Frets (16.30 uur) en GUIDO BELCANTO om 20 uur. Info rik.verschueren1@telenet.be. Vrijdag 31 augustus LANDLOPERSJOGGING van 17 tot 23 uur met ‘kidsrun’ over 500 of 1.000 meter. Drie kilometer door de straten van Wortel, een jogging van 6 of 9 kilometer en 10 Engelse Mijlen door het unieke domein van de kolonie.

MEERSEL-DREEF 199

Tot 14 oktober Elke zondag RONDLEIDINGEN IN DE MEERSELMOLEN. Info 03 315 95 58 Zondag 5 augustus OPENDEURDAG SINT-LUCIAKAPEL van 14 tot 18 uur. Info 03 315 80 58 Donderdag 23 augustus PATER PIO DAG van 10 tot 16 uur

CASTELRE Zaterdag 4 en zondag 5 augustus WERFTFEESTEN bij café In Holland. Met op zaterdag van 20.30 uur Cryptic Skull en John Henry Orchestra en zondag vanaf 15.30 Alana Dante

DE HOOGSTRAATSE MAAND - AUGUSTUS 2012 - 71


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Van 30 juli tot en met 2 augustus Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Van 3 tot en met 5 augustus Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel. 03 314 38 68 Zaterdag 4 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel. 03 314 38 68 Van 6 tot en met 9 augustus Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel. 03 314 38 68 Van 10 tot en met 12 augustus Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel. 014 63 31 66 Zaterdag 11 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 13 tot en met 16 augustus Apotheek Schevelenbos, Kapelstraat 11 te Loenhout, tel.: 03 669 64 24 Van 17 tot en met 19 augustus Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel. 03 314 40 74 Zaterdag 18 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel. 03 314 40 74 Van 20 tot 23 augustus Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel. 03 314 40 74 Van 24 tot en met 26 augustus Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 25 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 27 tot en met 30 augustus Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 31 augustus tot 2 september Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24

72 - AUGUSTUS 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 29 augustus

OPGELET

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 14 AUGUSTUS redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.