maart 2012 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 323

JAARGANG 28 MAART 2012 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

GUY SWAEGERS & GREET VISSERS & DE

LIEFDE VOOR EEN PODIUM

WIN met de Gulle Gever

3 VIP-kaarten voor een thuiswedstrijd van HOOGSTRATEN V.V.

DORPSRADEN - HOOGSTRATEN, MINDERHOUT, WORTEL, MEERLE, MEERSEL-DREEF CULTUURPRIJS 2011 NIEUWE EREBURGERS HET NIEUWE KUNSTWERK AAN HET RUSTHUIS HOOGSTRATEN V.V. PERIODEKAMPIOEN


Buitengewoon charmant

COLUMN “Hoe brengen we Hoogstraten aan de man?” en met die “man” wordt dan de toerist bedoeld, de niet-Hoogstratenaar die naar hier moet gelokt worden, die hier een stukje van zijn vrije tijd moet besteden. Vroeger brak men zich het hoofd niet over zulke problemen. Waarom zou iemand nu naar Hoogstraten komen? Wat zou hij hier moeten komen zoeken? zo dacht de bescheiden Kempenaar. Anders werd het toen de mensen meer geld hadden, meer vrije tijd en een auto. Toen werd het alsmaar moeilijker om thuis te blijven, men moest weg, “er eens uit”. Het begon met een dagje naar zee, enkele dagen meer naar de Ardennen, later naar Benidorm of Tenerife en zo verder. Weinige reizigers dachten dat je ook naar Hoogstraten zou kunnen gaan. Stilaan echter begonnen overheden en ook zakenmensen zich af te vragen of hun stad of gemeente ook geen toeristen zou kunnen aantrekken , al was het maar tot grotere bloei van de plaatselijke middenstand. Vanzelf kwam dan de vraag “Wat heeft Hoogstraten te bieden? en hoe kunnen we dat verkopen?” Een imagoprobleem kwam te voorschijn; ooit was Hoogstraten een stad, een graafschap en zelfs een hertogdom maar alleen historici interesseert dat. Er zijn natuurlijk monumenten uit die illustere tijden

overgebleven en die kunnen we oplappen zodat ze bezienswaardigheden worden. Verder zijn er nog wat bossen en een restantje hei waarin gefietst en gewandeld kan worden mits aanbrengen van wat wegwijzers. En zo gebeurde. Al gauw kwam er dan ook een brochure “Het Land van Hoogstraten”genaamd waarin al dat fraais werd voorgesteld aan de toekomstige toerist: alle monumenten, al de kerken en kapelletjes en het landschap natuurlijk “waarin een 10-tal vennetjes liggen te blinken in de zon” zo stond het letterlijk in de brochure te lezen. Welhaast niemand wist die vennetjes liggen, er waren er ook bijlange niet zoveel maar dat was geen bezwaar. Wat niet in de brochure werd vermeld was de kwalijke mestgeur die in die tijd over heel dat fraaie landschap hing en waar wij aan gewoon waren maar de bezoeker zou er toch misschien zijn neus voor optrekken. Later werden ook onze festiviteiten aan de buitenwereld voorgesteld als toeristische trekpleisters: Heilig Bloed, Begijntjes Laat Besluit, Carnaval in Wortel, het Folklorefestival en vooral de Antilliaanse Feesten waardoor Hoogstraten voor velen op de kaart werd gezet. Dat was zeker ook het geval toen het gerestaureerde Begijnhof de Monumentenprijs kreeg. Dat zorgde voor een

echte boost in het Hoogstraatse toerisme dat wel enkele jaren heeft geduurd. Minder de viering van 800 jaar Hoogstraten dat meer de eigen bewoners aansprak. Maar niets blijft duren en telkens opnieuw moet men op zoek gaan naar andere aantrekkelijkheden die de toerist moeten bekoren. Zo trok men enige tijd geleden de culinaire kaart; wij woonden plots in “een stadje met smaak” of een smaakvol stadje? De uitgebreide horeca in de Vrijheid zal de initiatiefnemers wellicht op dit idee hebben gebracht maar of veel toeristen dit naar hier heeft gelokt? En nu, in 2012, is onze stad – voor wie het nog niet weet – “Buitengewoon charmant” geworden. Het is hier charmant dus en nog wel in buitengewone mate en wat wil dat in ’s hemelsnaam zeggen? Er zijn hier veel dingen die opmerkelijk, boeiend en zelfs opzienbarend zijn, maar charmant? De eerste aanblik voor wie Hoogstraten binnenkomt is een Vrijheid vol drukte, lawaai en stank door het immer denderende verkeer. Natuurlijk is er in Hoogstraten en omliggende nog veel fraais te zien en heel wat bezienswaardig goed maar het spijtige is dat we al die troeven al hebben uitgespeeld en dat we nu dus jammer genoeg enkel nog charmant kunnen zijn (Jof)

EEN KUNSTWERK BIJ HET WOON- EN ZORGCENTRUM

Midden vorig jaar schreef het stadsbestuur een wedstrijd uit voor het ontwerp van een kunstwerk dat een plaats zou krijgen bij het nieuwe woon- en zorgcentrum. Een deskundige jury koos uit 34 inzendingen het indrukwekkende 18 meter hoge kunstwerk van Nel Bonte. Tekst en uitleg blz. 14.

2 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Kopspel met Hoogstraatse roots brengt vernieuwend theater in Antwerpen.

Greet Vissers en Guy Swaegers gaan sociaal en artistiek Goed 38 jaar geleden ontstond de Hoogstraatse theatergroep Kopspel uit het jeugdhuis Tinnen Pot. Na een erg actieve periode in de streek en later in het Antwerpse verdween de naam uit het beeld. Toch drukt Kopspel vandaag de dag haar stempel op de Antwerpse theaterwereld. Gie Swaegers en Greet Vissers, beiden uit Hoogstraten, brengen met hun werking met allochtonen en anderstalige nieuwkomers vernieuwende ideeën op en naast de scene. Na jaren werken in de cultuursector sluit de cirkel zich voor hen perfect. Kopspel Kopspel ontstond in Hoogstraten in 1974 met de eerste opvoering van “Ik spring een gat in de lucht” onder regie van Gie Laenen. Jef Martens en Hilt Rigouts speelden de hoofdrollen maar heel wat leden van de toenmalige Tinnen Pot passeerden de revue. Charel , Ria en Katrien Hofkens, Flor Verschueren en Marleen Fransen, Charel Huet, Jef Rombouts, Huug Verleyen, Annelies Roos, en nog vele anderen. Ook Gie

DHM: Kopspel was in de jaren ’70 en ’80 een erg dynamisch gezelschap, maar nadien hebben wij er niets meer van gehoord en dachten wij dat deze groep opgedoekt was. Guy: Kopspel vzw is altijd blijven bestaan. In het begin waren wij vooral plaatselijk erg actief met straattheater, cabaret, kindertheater en vooral ook de verschillende animaties voor de Jefi, de jeugdfilms van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Maar toen de meesten van ons

ID-kit Guy Swaegers ° Hoogstraten 1953 Zoon van Jef Swaegers en Jeanne Snels Gehuwd met Greet Vissers Samen drie kinderen Studies : Klein Seminarie Hoogstraten /KU Leuven :criminologie/ IKO Hoogstraten: beeldhouwen Medeoprichter en voorzitter vzw Kopspel Medeoprichter en vennoot Moker (tot 2004) Werkzaam in Centrum Deeltijds Onderwijs het Keerpunt Borgerhout Medeoprichter en stuwende kracht van Kopspel/KunstZ

Greet Vissers ° Hoogstraten 1958 Dochter van Maarten Vissers en Madeleine Geysen Gehuwd met Guy Swaegers Samen drie kinderen Studies : Spijker Hoogstraten/ Academie voor Drama Maastricht/Regentaat Lichamelijk Opvoeding Regie bij Kopspel, Blauw Vier, Het Paleis en in tal van producties voor het Jeugdtheater Bekroond met verscheidene prijzen: o.a. Veronicaprijs, Signaalprijs, hans Snoeckprijs, Océprijs Medeoprichtster en bezielster van Kopspel/KunstZ

Swaegers was van de partij en hij zou tot op de dag van vandaag als voorzitter van de vzw de vlam van Kopspel warm houden. Hoewel de naam in Hoogstraten een stukje dorpsgeschiedenis is gebleven is Kopspel in Antwerpen de laatste jaren een begrip geworden voor een sterke vernieuwing in de cultuursector maar ook in de combinatie met Sociale Economie. En dat vraagt natuurlijk een beetje uitleg van Guy Swaegers en Greet Vissers. Beide Hoogstratenaren legden binnen de cultuur- en theaterwereld een verschillend parcours af, maar in de slotfase vinden zij elkaar perfect.

begonnen te studeren is het centrum van Kopspel verschoven naar Antwerpen. Ik deed een deel van mijn burgerdienst bij Jefi en later ook bij Wereldwinkel Antwerpen. Bij Elckerlyck in de Consciencestraat was een ruimte vrij die wij mochten gebruiken.

enz. Daar is de productie ‘Hoera gehandicapt’ uit voorgekomen. Erik Nagels schreef de tekst.

Geleidelijk aan kwamen er ook muzikanten en vormingswerkers bij en zo veranderde de naam in ‘Werkgroep Actie-Service’. Ook Erik Nagels en Erik Wouters vonden hun plek bij ons. Ons werkterrein werd vooral de vredesbeweging, welzijnszorg, wereldwinkel, de antirakkettenbeweging,

Greet: Kopspel en Theater Stap hebben zeker banden met elkaar. Dat heeft alles te maken met de figuur van Flor Verschueren. Flor gaf in de school Levensvreugd in Oud Turnhout muziekles aan mentaal gehandicapten. Samen met Erik Wouters groeide het idee om met zijn leerlingen

DHM: Hadden jullie dan ook iets te maken met Theater Stap, het theatergezelschap met gehandicapten?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 3


OMSLAGVERHAAL toneel te gaan spelen. Ikzelf voelde mij hier toe aangetrokken en in 1984 zijn wij begonnen met theatercursussen te geven in die school.. Dankzij de steun van de Warande groeide deze werking. Wij hebben verschillende producties gemaakt die in de Warande speelden en op verschillende plaatsen in Vlaanderen “Stap speelt Stap”, “Tussenbeide”, “Code”.. Erik en ik leerden de stukken aan en Flor maakte de muziek. Theater Stap kende nadien een grote groei nadat er een dagcentrum werd opgericht. Stap is nog altijd een schitterend voorbeeld van wat sociaalartistiek werk kan zijn.

werd er weinig theater gemaakt voor kinderen, er was kinderanimatie met clown, poppenkast e.d. maar weinig theater met inhoud. Wat er gemaakt werd, was vaak amateuristisch.. Ik ben iemand die graag nieuwe dingen uit de grond stampt en dat heb ik in het jeugdtheater kunnen doen. Tegenwoordig is die markt echter verzadigd. Je moet vechten om je plaats te behouden en dat is aan mij niet besteed. Daarom ben ik op zoek gegaan naar iets nieuws en dat heb ik gevonden.

DHM: Greet, jij hebt resoluut voor het theater gekozen?

Greet: Ons opzet was anderstalige nieuwkomers uit Antwerpen samenbrengen die in hun thuisland al iets gedaan hadden met theater. En zo waren er wel wat, meestal hadden ze ervaring in straattheater of circus. Zes jaar geleden namen wij dit initiatief en de Koning Boudewijnstichting gaf ons financiële ondersteuning.. De meeste van die mensen kwamen bij ons terecht via de inburgeringcursus van de stad Antwerpen. Nadien zijn we gaan samenwerken met De Roma en Rataplan. Wij zijn toen met een workshop gestart van een tiental oefensessies en daaruit bleek dat er heel wat deelnemers verder wilden doen. En dat was wat ik zelf ook graag wou, want cursus geven is sowieso al niet mijn ding. Ik maak liever een voorstelling die af is om die dan te brengen voor een publiek. De groep waar we mee in zee gingen kwam van alle continenten: 4 Brazilianen, één Congolees, één Ghanees, 2 Irakezen, een Equadoriaanse en een Nepalees. We hebben bewust geopteerd om in blokken te werken van bv 10 dagen waarin we elke avond oefenden, er werd professioneler gewerkt en dat zag je aan het resultaat. In de loop der jaren kwamen er ook heel wat subsidies vrij van de stad, van het Vlaamse Gewest en van diverse organisaties. “Genesis” was het eerste project, daarna volgden nog en-

Greet: Toen Kopspel begon was ik nog maar 13 jaar. Het eerste optreden heb ik vanuit de zaal gezien maar dat bekoorde mij heel erg. Later ben ik dan zelf gaan meespelen en vervolgens ook de regie gaan doen. Toen ik 19 werd heb ik twee jaar Drama gevolgd in Maastricht. Maar die Hollandse mentaliteit lag mij niet, ik ben van heimwee teruggekomen. Daarna heb ik regentaat Lichamelijke Opvoeding gestudeerd. Toen ik geen werk vond als regentes Lichamelijke opvoeding ben ik bij Kopspel gaan regisseren. Mijn eerste echte regie was gebaseerd op teksten van o.a. Erik Nagels, over de revolte van de jeugd en het gebrek aan toekomst. Het was de periode van punk, ‘no future’. Van het één kwam het andere… In 1887 kreeg ik een projectsubsidie om mijn eigen ding te doen en zo ben ik in het jeugdtheater terecht gekomen. DHM: Dat heeft je heel wat mooie prijzen opgeleverd. Greet: Ja , ik heb daar veel waardering gekregen en ook enkele mooie prijzen. Toen ik begon

DHM:… in je nieuwe project met allochtonen en migranten?

kele projecten. Zo maakte we de dansvoorstelling Ford Escort’ met allochtone jongeren die goed zijn in “urban dance”. Ik werk eerst in deelprojecten en daarna pas naar een grote voorstelling toe. Door langere periodes met dezelfde groep te werken wordt de samenwerking duurzaam. Het vertrouwen groeit en daardoor kan je mensen meer verantwoordelijkheid geven. Elk traject eindigt met een voorstelling voor een publiek. Dat publiek op zo’n première is geweldig. Al de spelers met verschillende nationaliteiten nodigen hun familie, vrienden en vriendinnen uit. Het is een heel divers publiek dat je bereikt en zij reageren zo enthousiast, dat geeft een geweldig gevoel. DHM: en dat was de start van een duurzame werking? Greet: Nadien hebben wij “Macbeth” gebracht in twee delen. Dat is nu een eigen leven gaan leiden en wordt regelmatig teruggevraagd om te spelen. Intussen staan er weer andere projecten op stapel. Ik werk nu een project uit met zeven allochtone vrouwen als kern, aangevuld met nog een vijftal vrouwen. We werken nu met een vaste tekst “Het Huis van Bernarda Alba”. Een tekst van Garcia Lorca over familiefatsoen en maatschappelijke normen over huwelijk en liefde. Vóór kerstmis hebben we al een klein deel getoond en in maart komt de première op het festival van Borgerhout. Eind maart spelen we dit ook in Gent. Wij weten vooraf nooit waar we terecht komen, en dat ligt mij wel. Dat is echt organisch werken. DHM: Guy , hoe pas jij dan in gans dit kader? Guy:Ik ben via een heel andere weg in deze theaterwereld gekomen. Wij komen alle twee wel uit Kopspel en ik heb in de beginjaren ook veel meegespeeld. Maar geleidelijk aan heb ik meer

Kopspel deed heel wat animatie voor de jeugdfilms van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Op zeker moment werd er zelf een filmpje gemaakt met een eigen script waarin ook de bestuursleden van de BGJG meespeelden. Hier zie je Gust Lauryssen in actie aan de piano geflankeerd door Hilt Swaegers en Charel Hofkens (links). Rechts zie je Leo Swaegers en Jef Van Gils in actie.

4 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL de organisatie en de contacten op mij genomen. Ik ben nog altijd voorzitter van de vzw. Na mijn humaniora wou ik graag beeldhouwer worden, maar dat viel thuis niet in goede aarde. Ik had ook al de IKO in Hoogstraten doorlopen. Ik ben echter naar Leuven gegaan en heb criminologie gestudeerd. Op zeker moment liepen wij bij Kopspel met het idee rond om een soort spookhuis te maken. Dat is dan de Drôle-o-drôme geworden, een grote stalen attractie die op verscheidene plaatsen gestaan heeft zoals op de Groenplaats in Antwerpen, in Oostende, in Amsterdam, enz. Uiteindelijk zal dit ook de start zijn van Moker, een metaalatelier gespecialiseerd in kunst, architectuur en design. Wij hebben o.a. heel wat werken gemaakt voor verschillende kunstenaars waaronder ook Luc van Soom. In de hal van de luchthaven van Zaventem vind je een groot werk Jacques Moeschal, “ De Luchtweg” dat wij in ons atelier gemaakt hebben. Ook op de wereldtentoonstelling van Lissabon en Sevilla hebben werken van Moker gestaan. DHM: Maar dat is toch totaal iets anders dan theater? Guy: ja, maar wij deden ook werk voor de theaterwereld en voor de zomer van Antwerpen zoals het maken van speciale tribunes en decors. Toen Moker echter meer en meer voor beeldende kunstenaars ging werken, ben ik daar na 15 jaar weggegaan. Mijn interesse bleef meer bij de theaterwereld en tentoonstellingen. Intussen was Kopspel ook al veel jaren in de vormingssector aan het werk met theatertechnieken en bleven wij daar slechts zijdelings bij betrokken. Ik ben toen gaan werken bij het Deeltijds Onderwijs in Borgerhout, Het Keerpunt. Hier heeft Kopspel eigenlijk een nieuw leven gevonden. DHM: Dat moet je dan eens uitleggen. Guy: Op het ogenblik dat ik in het DO terecht kwam was juist de fusie van alle vormingsorga-

Een detailopname tijdens de oefensessie voor Genesis, het eerste optreden van KunstZ . Voor alle duidelijkheid: Greet keert het theater niet de rug toe, integendeel, ze vliegt er voor 100 % in en heeft in KunstZ blijkbaar haar ultieme theaterdroom gevonden. nisaties achter de rug en zat er nog 15.000 euro in kas bij Kopspel. In overleg met alle betrokkenen hebben we dat geld gebruikt als startkapitaal voor een atelier van dit deeltijds onderwijs. Wij wilden hier een sociaal-artistiek project van maken voor de theaterwereld en zonder het te beseffen hebben we hiermee een pedagogisch model ontwikkeld. Je moet weten, die leerlingen van dat soort onderwijs zijn allemaal jongeren die schoolmoe zijn, die jaren hebben moeten horen dat ze toch nergens voor deugen. En in Borgerhout zijn dat bijna allemaal jongeren van allochtone afkomst. Zij komen twee dagen naar school, één dag algemene vorming en één dag technische opleiding. De drie andere dagen moeten zij praktijkervaring opdoen. En dat doen ze bij ons in de culturele sector. En dat geeft een geweldige stimulans want ze komen in de belangstelling, ze werken

Greet gefocust tijdens de repetitie van Macbeth, gebracht door anderstaligen in het project van KunstZ

mee aan iets wat gezien wordt en in de pers komt, ze leren werken met deadlines, wat niet altijd gemakkelijk is, enz. En dat is nu juist de kern van mijn job. Ik zoek vooral de projecten, coördineer en begeleid ze. Meestal zijn dat opdrachten voor theater maar er zijn ook renovatiewerken bij. Momenteel zijn we bezig met de verbouwing van een oud pakhuis in Borgerhout voor drie theatergezelschappen (Laika, Transparant en De Roovers). DHM: Dat zijn niet altijd de gemakkelijkste gasten, vermoed ik. Hoe kan je die dan op korte tijd veranderen en laten voelen dat er voor hen ook een toekomst is weggelegd? Guy: Normaal blijven die mannen tot hun 18 jaar, maar er zijn er ook heel wat bij die veel langer blijven, zelfs tot hun 25. Dat is meestal toch een traject van verschillende jaren en ik tracht die dan onder te brengen in verschillende statuten. Als die mannen een goed traject afleggen binnen de school, vinden die 100% zeker werk. Hier en daar zijn er natuurlijk wel enkelen die vervroegd afvallen, maar dat zijn er meestal wel die in een illegaal circuit zitten en met drugs bezig zijn. Die kunt ge niet motiveren en dat heeft dan ook weinig zin om daar nog veel energie in te steken. Voor ons is het belangrijk dat de projecten goed lopen en de mannen begeleid worden tot ze zelfstandig kunnen werken of zelfs ploegbaas kunnen worden. Als je het goed aanpakt draait iedereen mee en worden ze meegezogen in de drive om het project af te krijgen. Wij proberen de groepen zo heterogeen mogelijk te maken door verschillende nationaliteiten bij elkaar te zetten, van verschillende leeftijden met verschillende ervaringen. Dat werkt het beste. Ze zitten ook constant te werken om iets af te krijgen maar bij de ene gaat dat natuurlijk vlotter dan bij de andere.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 5


OMSLAGVERHAAL DHM: En zij hebben nadien ook echt perspectief om werk te vinden?

Kopspel in actie met Greet Vissers en Erik Nagels.

Guy:Wij proberen voor die mannen ook werk te vinden in de theaterwereld of elders en wij zoeken systemen uit waardoor ze beter betaald worden. Zo groeit het besef dat hoe beter ze hun vak leren, hoe meer ze ook kunnen verdienen. Wij werken veel samen met het OCMW. Terwijl ze studeren na hun 18 en niet meer thuis wonen kunnen ze een jaarcontract krijgen bij het OCMW. Dat is een heel mooi systeem. Zij verdienen dan een 1000 euro en nog een 200 euro aan maaltijdcheques en ze zijn na een jaar met alle papieren in orde. Momenteel zijn we allerlei projecten aan het opzetten zoals Wela. Dat is een organisatie “Werken en leren Antwerpen” over de verschillende onderwijsnetten heen om leerlingen uit het deeltijds onderwijs een zinvolle werktijd te bezorgen. In de toekomst gaan we ons meer richten op renovatieprojecten. We gaan proberen om een onderwijsconsortium op te richten met Wela, Sisa (Stedelijk Instituut voor Sierkunstenn en Ambachten), en andere scholen.. Ook het Vito van Hoogstraten zit daar mee tussen. Hierdoor zullen we grotere renovatieprojecten in de cultuursector mee kunnen aanpakken. De provincie heeft de vroegere Studio Herman Teirlinck aangekocht en dat willen wij mee renoveren. Vito Hoogstraten heeft daar in december al een week gewerkt met haar zevende jaar bouw. Vito had al een lange traditie van vrijwilligerswerk in de Roma. Van dat consortium willen we graag een pilootproject maken. DHM: En dit kan je allemaal nog onder de noemer Kopspel plaatsen?

Actiefoto tijdens de repetitie van Macbeth door Kopspel/KunstZ met Greet Vissers rechtsonder in de regie.

Met de constructie van decors, tribunes, tentoonstellingen, enz. kunnen de leerlingen van het deeltijds onderwijs werkervaring opdoen en opdrachten uitvoeren voor culturele organisaties, zoals hier bij de bouw van een tribune van het theatergezelschap Kaïet, onder coördinatie van Guy.

6 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Guy: Kopspel is de overkoepelende vzw en bestaat op de eerste plaats uit dit atelier voor jongeren van het Deeltijds Onderwijs. Daarnaast hebben wij in 2009 onder de vleugels van Kopspel het project Kopspel/KunstZ opgericht. Met KunstZ werken wij vooral op drie terreinen. Vooreerst is er een werkpool met een 60-tal allochtonen van verschillende nationaliteiten die we proberen aan het werk te krijgen in de verschillende theaters. Wij werken momenteel met 12 professionele en gesubsidieerde theatergezelschappen die allemaal een stuk van hun subsidie afstaan. Met dat geld wordt o.a.iemand aangenomen die er voor moet zorgen dat er in de werking van die gezelschappen zoveel mogelijk allochtonen worden ingeschakeld. Dit is meestal praktisch werk, maar er zijn er hoe langer hoe meer die ook in de producties beginnen meespelen. Dit initiatief is een unicum en wordt heel hoog aangeslagen. Het heeft ons ook heel wat sterker gemaakt naar de buitenwereld. Een ander deel van die subsidies wordt dan weer gebruikt om de mensen in die pool op te leiden. Dat kan gaan van heel individueel helpen van die mensen tot ook subsidies aanvragen en ondersteunen voor diegenen die zelf iets willen proberen. Greet: Een tweede luik van kunstZ is de theaterwerkplaats, wat ik dus doe. Door producties te maken geven we allochtone spelers de kans om


OMSLAGVERHAAL theaterervaring op te doen. Vanaf dit jaar is daar een derde luik bijgekomen en dat is de kunstZ Academie. Met vier modules van het volwassenonderwijs hebben we binnen het Technicum Noord Antwerpen een theateropleiding kunnen opstarten voor anderstaligen en nieuwkomers die in hun land van herkomst een theateropleiding gevolgd hebben maar hier hun weg nog moeten zoeken. Momenteel zijn we met 17 deelnemers en daar werken we elke zaterdag 4 uur mee. DHM: Met allochtonen in het theater werken moet toch heel moeilijk zijn qua taal? Greet: Wij proberen een opleiding te geven waarbij de taal geen struikelblok mag zijn. De meesten leerlingen spreken inderdaad gebrekkig Nederlands. We gaan in onze werking vooral uit van beweging en dans om van daaruit met hen te communiceren en een stap vooruit te gaan. We zoeken uit hoe een theateropleiding zou kunnen zijn, hoe je door de taalbarrière te omzeilen interessant theater kan maken. Er zijn weinig migranten in onze theaterwereld terwijl er toch heel wat talent aanwezig is. Kijk bijvoorbeeld maar eens hoe die “urban dance” momenteel boomt. De meeste theaters zijn inderdaad gebaseerd op taal en daardoor stropt de instroom van allochtoon talent. .In de meeste opleidingen vindt je bijna geen allochtonen en de weinige die over de taaldrempel geraken worden als een trofee binnengehaald. In de kunstZ Academie zoeken wij naar een andere theatertaal waardoor allochtonen toch kunnen doorstromen naar het theater. DHM: Uiteindelijk heeft heel jullie werking wel een grote sociale impact op een deel van de migrantenbevolking in het Antwerpse?

Guy en enkele leerlingen bij de restauratie van de wagen voor de Reuzenstoet in Borgerhout. Guy: Dat is voor ons ook een geweldige ervaring. Niet alleen werk je in de cultuursector maar er zit ook zo’n grote sociale dimensie aan vast. Ge voelt dat ge zinvol werk doet met die mensen. En het plezante is ook dat je voelt dat je een deel zijt van een groter geheel. In Antwerpen leven de Sociaal-Economie –projecten momenteel heel erg. De stad en het OCMW participeren daar serieus in. Wellicht daarom dat de problemen met migranten in Antwerpen beheersbaar zijn. Antwerpen is daar een voortrekker in en dat is een heel bewuste strategie. Door die grote investeringen hierin kan men met succes de migratieproblemen kanaliseren. DHM: En zo is voor jullie beiden dan toch ook de cirkel rond?

Greet: ja, dat mag je wel zeggen. Ik heb altijd gedroomd van het theater en sta er nu met beide voeten in. Mijn opleiding in Maastricht is dan wel niet afgewerkt, maar ik heb van de toneelacademie een erediploma gekregen voor mijn verdiensten in het veld. Ik geef er momenteel ook les. Ik ben heel content, met andere nationaliteiten theater maken is heel verruimend. Het is een echte passie. Guy: Voor mij is dat eigenlijk ook zo. In oorsprong wou ik beeldhouwer worden en met wat ik nu doe benader ik het ambachtelijke en het creatieve heel erg. En die achtergrond van criminologie heeft misschien ook wel zo zijn nut als je in deze sector met sociaaleconomische projecten met allochtone jongeren werkt. Onze cirkel is inderdaad rond.

Kopspel in 1976 tijdens hun jaarlijkse werkweek in Heusden. Vlnr: Guy Swaegers, Jef Rombouts, Nick Brosens, Hilt Swaegers, Ingrid Gullickx, Kris Boenders, Mieke Vanluffelen, Annelies Roos, Eddy Siemons, Lief Lauryssen, Huug Verleye, Ria Sommen, Charel Hofkens, Chris Van Den Ouwelandt, Greet Vissers, Katrien Hofkens, en laag bij de grond Charel Huet.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 7


8 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VANUIT HET STADHUIS Ondanks veroordeling door gouverneur

Opnieuw 145.000 euro uit grondfonds aan verkavelaar “Met de kop door de muur”, “gemeentebestuur terug door het rood licht”, “ verweer met haken en ogen”,.. Het schepencollege krijgt op de gemeenteraadszitting van 30 januari 2012 flink op haar kop van gans de oppositie. Niet verwonderlijk, want de gouverneur had de klacht van de oppositie in verband met de verkaveling aan de Leemstraat terecht genoemd en het gemeentebestuur teruggefloten. Toch beslist het gemeentebestuur opnieuw om de omstreden 145.000 euro aan de verkavelaar van Koolhof en Biesblok kwijt te schelden. Even opfrissen Tussen ’s Boschstraat en Leemstraat kwam in 2008 een nieuwe verkaveling tot stand. Niet IOK, zoals eerder verwacht omwille van de onderhandelingen die al enkele jaren liepen met de eigenaar (de kerkfabriek Sint-Katharina), maar wel een privé-verkavelaar kreeg uiteindelijk de vergunning om deze verkaveling uit te voeren. Volgens de overeenkomst in Hoogstraten moet 50% van de kavels in zulke nieuw te ontsluiten verkavelingen aan sociale prijzen verkocht worden. Sociaal betekent hier 80 % van de geschatte waarde. In deze nieuwe wijk gaat het om 18 sociale bouwgronden. De verkavelaar dient tevens een bedrag van 10 % van de waarde van deze sociale kavels in een grondfonds te storten. Dit grondfonds werd in leven geroepen om sociale verkavelingen te kunnen uitvoeren. Na bezwaar van de verkavelaar scheldt het gemeentebestuur op 26 september 2011 145.000 euro echter kwijt. Dit lokt een fel protest uit bij de oppositie. De nieuwe partij Anders, met daarin de gemeen-

teraadsfractie Groen!-HOOP, dient bezwaar in bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Deze noemt de klacht ontvankelijk en fluit het gemeentebestuur terug.

Omstreden schatting Gans deze discussie gaat terug naar een omstreden schatting. De Registratie moet een officiële schatting maken van de waarde van de grond. Deze schatting wordt gebruikt om de prijs (80%) van de sociale kavels te bepalen. De schatting door het Registratiekantoor van Turnhout gaf een prijs op van 355 euro/m² waardoor de sociale kavel op 284 euro/m² zou komen. Deze hoge prijs, die blijkbaar enkel gebaseerd was op de verkoopprijs van 4 verkochte bouwkavels in de wijk Sparrenhof (sept.2010/ prijs tussen 350 en 363 euro/m²), deed wel heel wat wenkbrauwen fronsen. Kort daarvoor waren andere gronden verkocht aan 280 euro/m² (Hoge Weg) en 300 euro/m² (Veldstraat). Ook voor het stadsbestuur leek de schattingsprijs van het registratiekantoor

De verkaveling Koolhof ziet er hier nog maagdelijk uit. Toch dreigt de verkavelaar met deze verkaveling het gemeentelijk grondfonds 145.000 euro lichter te maken, ondanks het protest van de gouverneur.

erg hoog en daarom verzocht zij het kantoor een nieuwe schatting te maken waarbij met meer referentiepunten, waaronder de lagere verkoopprijzen van 280 en 300 euro, zou rekening gehouden worden. Het registratiekantoor weigerde echter een nieuwe schatting uit te voeren. Hierop richtte het stadsbestuur zich tot een erkende landmeterexpert die uiteindelijk de waarde van de grond in Koolhof en Biesblok schatte op 325euro/m² waardoor de sociale kavels zouden verkocht kunnen worden aan 260 euro/m² .

Toewijzing Op basis van deze nieuwe prijs van 260/m² wordt op 7 juli 2011 de definitieve verkoping van de 18 sociale bouwpercelen door loting vastgelegd. Alle kavels worden toegewezen en de 18 kandidaten tekenen een belofte van aankoop met de verkoper NV Vastgoed CW2 voor de prijs van € 260/m² en betalen een voorschot van 5.000 euro aan de notaris. De definitieve ondertekening wordt gepland op maandag 3 oktober 2011. Maar plots weigert de verkavelaar de beloftes tot aankoop zelf mee te ondertekenen, ondanks de ondertekening door al de kandidaten en het feit dat hij alle kopers een voorschot laat betalen. Hij dreigt er mee de verkoop niet te laten doorgaan tenzij de gemeente het zogenaamde verlies dat hij zou lijden door de nieuwe schattingsprijs zou compenseren. Volgens de overeenkomst zou de verkavelaar 215.095 euro in het grondfonds moeten storten, de eerder genoemde 10%. De verkavelaar beroept er zich echter op dat hij door het verlagen van de schattingsprijs heel wat verlies geleden heeft en slechts 69. 679 euro in het grondfonds wil storten. Dit is 145.000 euro minder dan verwacht en wettelijk verplicht. Hiermee gijzelt hij 18 gezinnen en zet daarmee het stadsbestuur het mes op de keel. Op 26 september 2011 beslist de gemeenteraad, meerderheid tegen oppositie, dat de verkavelaar dit bedrag niet moet storten in het grondfonds. Ook bij de meerderheid zit men verveeld met de zaak . ”Dit is een verkeerd gelopen procedure die wij evengoed als jullie betreuren” hoorden we op de CD&V-banken. De hamvraag in deze blijft natuurlijk hoe de communicatie tussen stadsbestuur en makelaar verlopen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 9


VANUIT HET STADHUIS is. Wanneer heeft het stadsbestuur de makelaar op de hoogte gebracht van de nieuwe schatting, en wanneer heeft de makelaar zijn bezwaren aan het stadsbestuur kenbaar gemaakt? Schepen Baets geeft in de gemeenteraadszitting toe dat er een vergissing gebeurd is en dat het reglement zal aangepast worden waardoor er voortaan een akkoord zal moeten zijn van de verkavelaar over de schattingsprijs.

Bezwaar Na een felle discussie in de gemeenteraad dient de fractie Groen-HOOP in zijn nieuwe samenstelling ‘Anders’ bezwaar in bij de gouverneur of het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Deze aanvaardt de klacht en schorst de beslissing van de gemeenteraad. In de argumentatie lezen we: “De gelden uit het grondfonds moeten dienen voor de verwerving van onroerende goederen, kaderend in een ruimtelijk verantwoord gemeentelijk sociaal huisvestingsbeleid; zodat het verminderen van de verplichte bijdrage van de bvba Vastgoed CW2 in het gemeentelijk grondfonds, niet overeenstemt met de doelstelling van het grondfonds.�

Opnieuw Op 30 januari 2012 brengt het college deze materie terug op de gemeenteraad. Ze neemt kennis van het besluit van de gouverneur, trekt het gemeenteraadsbesluit van 26 september in en beslist daarna opnieuw over de tussenkomst van het grondfonds. Het college verantwoordt zich met de stelling dat door deze maatregels er een sociaal verantwoord huisvestingsbeleid gevoerd wordt. Het resultaat is juist hetzelfde als 4 maanden geleden : de verkavelaar zal 145.000 euro

minder in het grondfonds moeten storten. Gans de oppositie reageert vol onbegrip.

bewust niet vooraf in overleg met het stadsbestuur een duidelijke verkoopprijs vast te stellen.�

Fons Jacobs van Anders, die de kat de bel aanbond: “Nu gebeurt er juist hetzelfde. Eerst rijden we door het rode licht. Daarna worden we op onze plichten gewezen, en nu gaan we weer allerlei beslissingen nemen om straks weer door het rood licht te rijden. Dit is ongehoord. De gemeente neemt een loopje met haar eigen reglement dat bepaalt dat er 10 % in het grondfonds moet gestort worden om nieuwe sociale verkavelingen mogelijk te maken. Dit dient niet om een verkavelaar te compenseren.�

Oppositie

Fout ? “ Er zijn 18 sociale kavels verkocht zonder dat er een overeenkomst was in de prijs. Als de gemeente hiermee in de fout gegaan is en ze de verkavelaar moet vergoeden, dan moet ze dat niet doen met gelden uit het grondfonds� , aldus Jacobs . “Op die manier wordt de burger dubbel gestraft. Eerst en vooral door de 30 euro per gemiddeld gezin die nu aan de verkavelaar cadeau gedaan wordt. En vervolgens nogmaals wanneer er door te weinig middelen geen degelijk sociaal huisvestingsbeleid gevoerd wordt en diezelfde, vaak jonge, gezinnen de kans op een betaalbare bouwgrond aan hun neus voorbij zien gaan. Als het college in deze zaak een blunder gemaakt heeft, dan had ze tot een vergelijk moeten komen met de makelaar. Anderzijds vinden we dit gedrag wel zeer onfatsoenlijk van een verkavelaar die dankzij zijn brede ‘kennissenkring’ al bergen geld aan de Hoogstratenaar heeft verdiend. Diezelfde verkavelaar heeft trouwens ook schuld aan deze hele situatie, door

GORDIJNENÂŹsÂŹSHUTTERSÂŹsÂŹZONWERING TAPIJTENÂŹsÂŹVLOERBEKLEDINGÂŹsÂŹLAMINAAT BEHANGÂŹsÂŹVERFÂŹsÂŹKLEURADVIES BED ÂŹENÂŹBADMODEÂŹsÂŹBOXSPRINGS ÂŹETC

+APELSTRAATÂŹ ÂŹsÂŹ"AARLE (ERTOGÂŹsÂŹ4 ÂŹ ÂŹ ÂŹ WWW ÂŹVANDERSLUIS BE 'EOPEND ÂŹ$IÂŹT MÂŹVR ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU :AT ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU ÂŹÂŹ:ON ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU

10 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Niet enkel Groen-HOOP reageert verontwaardigd over deze evolutie. Raadslid Jan Huybrechts treedt zijn collega’s volmondig bij. “Dit wordt een ‘never ending story’. Het verweer dat het college nu geschreven heeft, hangt met haken en ogen aan elkaar. De gouverneur zal terug opnieuw moeten oordelen over de wettelijkheid hiervan.� Ook raadslid Roger Van Aperen, oorspronkelijk lid van de fractie KVB van burgemeester Arnold Van Aperen maar sinds jaren al in een oppositierol, is niet mals voor het college. “Wij hebben een eigen gemeentelijk reglement dat door 5 van de 6 leden van het huidige schepencollege vroeger mee goedgekeurd werd. Dit wordt door deze beslissing zo uitgehold dat het in de toekomst nog nul waarde heeft. Door dit zo op de helling te zetten moeten jullie je eens goed beraden of dit een vorm van goed beleid is. Wij moeten uitvoeren wat er in het reglement staat. Nu gaan we zelfs het document van de gouverneur nog eens proberen te omzeilen waardoor ge met uw kop door de muur gaat.� In de persmededeling van Anders lezen we tot slot dat “zolang er geen eerlijke oplossing gevonden wordt voor dit probleem, het sociale huisvestingsbeleid van Hoogstraten op deze manier uitgehold wordt en de Hoogstratenaars moeten betalen voor de blunders van het schepencollege zij bij de bevoegde instanties klacht blijven indienen tegen deze manier van besturen.� Wordt dus zeker nog vervolgd.


VANUIT HET STADHUIS

Kijk in de spiegel en ontdek de vrijwilliger in jezelf

Een keuze voor vernieuwing en verjonging

Arnold Van Aperen geeft fakkel door aan jongste broer Marc Marc Van Aperen (55) uit Meer kiest er resoluut voor om een actieve rol te gaan spelen in de Hoogstraatse politiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 wil hij - samen met 26 andere enthousiaste en gepassioneerde kandidaten opkomen met een vernieuwend project “voor alle mensen van Hoogstraten”.

Marc is de jongste broer van huidig burgemeester en ere-senator Arnold Van Aperen (KVB), de oudste uit een gezin van elf. Hij zet volgend jaar een stapje opzij om ruimte te maken voor jongeren. Marc Van Aperen is gehuwd met Hild Janssen en vader van Lieselotte (24), Jonas (22) en Pieter (20). Hij is een echte “family man”. Marc engageert zich in het plaatselijke verenigingsleven, zoals in vzw Klooster Meer, een groep vrijwilligers die zich inzet voor de herbestemming en de restauratie van de kloostersite in Meer. Op professioneel vlak heeft hij zijn sporen verdiend in het internationale bedrijfsleven. Hij werkt al jarenlang als public relations- en communicatiemanager, eerst in de automobielindustrie, daarna in de petrochemische sector en nu bij ‘s werelds marktleider op het vlak van medische technologie (pacemakers, stents, hartkleppen, insulinepompen, enz.). Van 1998 tot 2001 trok hij voor zijn job, samen met zijn gezin, naar Denemarken. Typisch Skandinavische thema’s als milieu, onderwijs, ge-

HOOGSTRATEN - Waarom vrijwilliger worden? “Als vrijwilliger doe ik dingen die ik goed kan”, “Ik kom graag onder de mensen”, “Anderen helpen is dankbaar”, … In ieder van ons schuilt een vrijwilliger. Zelfs met een beperkte tijd en inzet kan u veel voor anderen betekenen. En u krijgt er ook heel wat voor terug.

zondheidszorg, erfgoed en (verkeers)veiligheid liggen hem bijzonder na aan het hart. Marc wil zich vanaf januari voor de volle 100% inzetten voor Hoogstraten: “Onze drie kinderen zijn volwassen, nu wil ik me voluit inzetten voor de inwoners en de toekomst van Hoogstraten.” Arnold Van Aperen reageert tevreden: “Ik ben blij dat ik de fakkel kan doorgeven en dat mijn jongste broer die wil overnemen. De toekomst van Hoogstraten komt in goede handen; dat geeft me een goed gevoel. Gelukkig ben ik nog kerngezond, maar ik weet dat vernieuwing en verjonging in de politiek belangrijk zijn en... in augustus zijn Maria en ik 50 jaar getrouwd.” “We schrijven op dit moment aan het programma voor een project dat vernieuwend is voor Hoogstraten. Al wie zich geroepen voelt om er aan mee te werken, is van harte welkom. Aarzel niet en neem contact op met marc.vanaperen@ skynet.be (0473 777 366) of marcel.verschueren2@telenet.be (0476 905 852). In het voorjaar willen we ons programma en onze kandidaten voorstellen aan het grote publiek,” besluit Marc Van Aperen enthousiast.

Het OCMW en de gemeente zoeken nieuwe vrijwilligers. Kent u Hoogstraten als uw broekzak? Word vrijwilliger bij Samen inburgeren. Een held in spel en plezier? Word vrijwilliger bij Grabbelpas. Heeft u nog plaats in uw winkelkar? Word dan vrijwilliger bij de Boodschappendienst. Een krak in uw hobby? Word vrijwilliger bij het Lokaal Dienstencentrum. Mogelijk bent u de persoon in de spiegel.

Infomarkt vrijwilligerswerk Interesse om vrijwilliger te worden? Kom dan op maandag 26 maart naar de infomarkt van het OCMW en de gemeente. Alle initiatieven, vormen en taken van vrijwilligerswerk worden hier voorgesteld. U kan er zelf rondsnuffelen en vragen stellen aan de diverse infostands, of het nieuw vrijwilligersloket raadplegen als u wat meer wegwijs wenst. U kan er ook contacten leggen met andere vrijwilligers, én u krijgt een gratis drankje en hapje aangeboden. Kom vrijblijvend langs tussen 14 en 16 uur in parochiezaal ‘Ons Thuis’, Gemeenteplein te Meerle, of tussen 18 en 20 uur in het administratief centrum, Vrijheid 149 te Hoogstraten.

Vrijwilligersloket

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

In maart start ook het vrijwilligersloket van de gemeente en het OCMW. U overweegt om u als vrijwilliger in te zetten, maar kan niet naar de infomarkt komen? U heeft een vraag in verband met vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met het vrijwilligersloket: dienst samenleving - 03 340 19 59 - vrijwilligers@hoogstraten.be. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 11


CULTUUR

Cultuurprijs 2011 voor de Gelmelzwaaiers Eervolle vermelding voor Salon 23 en (alweer) MinArte Op de laatste vrijdag van januari maakte de Cultuurraad de laureaten van de Cultuurprijs 2011 bekend. De Gelmelzwaaiers organiseerden met hun folklorefestival ‘het evenement van het jaar’ en ontvingen meer dan verdiend de Cultuurprijs 2011. Dat Salon23 een eervolle vermelding kreeg is niet meer dan logisch. Dat de jury voor het tweede opeenvolgende jaar MinArte selecteerde, zou een bewijs kunnen zijn dat de culturele vijver waarin men vist wel bijzonder klein is. Wie dit blad leest en volgt wat er zoal georganiseerd wordt, kent het enorme culturele aanbod in elk van de deeldorpen. We denken aan de vernieuwende theatervoorstellingen “Dorp” van Annelies Van Hullebusch en “De Schaamteclub” van Kaat Haest, jonge muzikanten die een kans krijgen langs “Acoustic Roller Coaster”, het toneel van Willen is Kunnen in Wortel. ’t Heidebloempje en de originele dorpsquiz in Meer en andere quizavonden zoals de “Slimste Pee” in Wortel, de uitmuntende prestaties van de verschillende fanfares en brassbands, de “Vervloekte kolonie” en de wandelvoorstellingen van Zjosfinks, het jaarlijks concert “Latent talent” van Lionsclub Markland of het concert van The Folsom Brothers in de strafinrichting tot en met Meermarkt, de Valencia- en andere feesten als Vagebond, de Kuipfeesten en noem maar op. Om nog te zwijgen van de culturele verdienste van Jos Bruurs en Etienne Van Nyen. Om maar te zeggen dat de leden van de Cultuurraad en de juryleden die de Cultuurprijs toekennen een verantwoordelijkheid hebben en verplicht zijn om een stevige vinger aan de culturele pols te houden.

Cultuurprijs Maar dat doet absoluut geen afbreuk aan de laureaat 2011. Integendeel. De Gelmelzwaaiers werden met hun Internationaal Folklorefestival gelauwerd als ´evenement van het jaar´. Ondertussen meer dan 20 jaar geleden, in 1990, organiseerden ze voor de eerste maal het Internationaal Folklorefestival. Deze eerste editie kende een groot succes dat sindsdien driejaarlijks een vervolg kent. Door dans, muziek en klederdracht maakt Hoogstraten kennis met andere culturen. Dankzij de ´Gelmelzwaaiers´ kwam de wereld naar Hoogstraten, terwijl de Gelmelzwaaiers de wereld rond reizen en de Vlaamse folklore uitdragen. Om al het bovenstaande kregen ze Cultuurprijs 2011. De jury looft het evenement en de vereniging voor de internationale uitstraling van het festival, de vereniging en Hoogstraten.

Vernieuwend initiatief

Cultuurprijzen 2006-2011 2006 Cahier – jeughuis (V) Erfgoed Hoogstraten – Studiedag Oude voetwegen (E) Tejater de Lepe hoek – Geen volle maan (N)

2007 Eddy Sabbe – Marckriver jazzclub (V) ACW – Dag van de parochiezalen (E) Hilde Stockman – House of colours (N)

2008 Piuskoor – Requien van Fauré (E) Fanfare Ste-Catharina (V) Klein Seminarie – ZAP (N)

2009 Davidsfonds (V) Erfgoed Hoogstraten – Mallifique (E) Theatergezelschap Tinello – Tapas (N)

De prijs voor ´vernieuwend initiatief´ ging naar

2010 Gelmel, de musical (E) Flor Verschueren (V) Minarte – Hoogstraatse solisten (N)

2011 Gelmelzwaaiers (E) Salon23 (N) MinArte (V) (V) Verdienste op cultureel vlak (E) Evenement van het jaar (N) Vernieuwend project

De Gelmelzwaaiers zijn meer dan terecht winnaar van de Cultuurprijs 2011. Salon23 en MinArte ontvingen een eervolle vermelding. (foto Wim Druyts)

12 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Salon23. Hoe kan het ook anders. De twee bezielers achter Salon23, Dorien van Bavel en Jan de Bie, willen met hun initiatief kunstzinnige jongeren uit Hoogstraten en de regio met postcode 23.. kansen geven om hun werk te tonen. In 2011 organiseerden ze vier tentoonstellingen, waarvan drie in Hoogstraten. In ’t Slot kregen zes kunstenaars een kans, in het klooster van Meer stelden vier kunstenaars tentoon en in het Raadhuis in Meerle stelde Dorien Van Bavel zelf tentoon. Salon23 stelt tentoon in niet voor de hand liggende gebouwen en laten alle kunstvormen zoals fotografie, schilderkunst, beeld-


CULTUUR

Dorien Van Bavel en Jan De Bie, de drijvende krachten achter Salon23. (foto Wim Druyts) houwen, grafisch ontwerp, videokunst en textielontwerp aan bod komen. Op 16, 17 en 18 maart organiseert Salon23 in samenwerking met het Stadsbestuur een cultuurweekend onder de noemer ´KIEM´ op de kloostersite in Meer, maar daar leest u elders in dit blad meer over.

Uitzonderlijke verdienste MinArte, dat in 2010 een eervolle vermelding kreeg voor het “evenement van het jaar”, mocht nu de prijs voor ´uitzonderlijke verdienste´ in ontvangst nemen. MinArte timmert ondertussen al 18 jaar aan de culturele weg, met elk jaar een uitverkocht concert in de Sint Clemenskerk in Minderhout. (fh)

Jos Van den Kieboom en zijn Gelmelzwaaiers Ze zijn maar met weinigen die de naam en faam van Hoogstraten zo ver buiten onze grenzen hebben verspreid als Jos Van den Kieboom en ook daarom verdient hij met recht en reden de cultuurprijs. Het succes van de Gelmelzwaaiers in het buitenland heeft vooral te maken met het unieke van deze activiteit (sport?); in weinig landen is het gekend en daarom is hun optreden ook zo verrassend. Toch is het gebruik van vlaggen al eeuwenoud, zowel als seingever in het leger als voor opluistering bij festiviteiten, o.a. de gildefeesten. Het was de B.J.B. (nu K.L.J.) die het vendelzwaaien hier terug in gebruik nam en dit al vanaf de jaren 50. Na enkele drukke jaren in B.J.B.-kringen verminderde de belangstelling tot in de jaren 70 toen het opnieuw enthousiasme wekte. Dat gebeurde naar aanleiding van het verzoek van een Duitse carnavalsgroep die de Hoogstraatse vendelzwaaiers vroeg om te komen optreden bij hun optocht. Daardoor kwam er een nieuw elan in de groep: er werd meer geoefend en er kwamen ook weer meer kandidaten zodat hun optredens een succes werden . Hoe meer ze optraden, hoe meer aanbiedingen ze kregen, tot in Amerika toe. Wij kennen hen vooral van hun optreden in de H.Bloedstoet. Elk jaar opnieuw oogt het prachtig: hun fraaie historische uitdossing, de kracht en zwier waarmee ze de figuren uitbeelden. Het heeft een blijvende uitstraling, hoe vaak we het ook al gezien hebben. Dank aan Jos, leider en bezieler van de Gelmelzwaaiers die zoveel jaren lang de rood-witte vlag van Hoogstraten op vreemde bodem heeft doen wapperen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 13


KUNST

Een indrukwekkend kunstwerk bij het woon- en zorgcentrum

‘Abstract portret van een vrijwilliger’ HOOGSTRATEN - Midden vorig jaar schreef het stadsbestuur samen met het OCMW een wedstrijd uit voor het ontwerpen van een kunstwerk op de site van het nieuwe woonzorgcentrum met als thema ´de vrijwilliger´. Uit niet minder dan 34 ingediende ontwerpen selecteerde een professionele jury het werk “2-Pillio”, een verrassend, monumentaal maar fris ontwerp, van de jonge kunstenares Nel Bonte. Wij spraken met haar en stellen het kunstwerk voor. DHM.: Wie is Nel Bonte Nel: Ik ben 26 en geboren in het West-Vlaamse Roeselare. Reeds vanaf het derde leerjaar volgde ik naschoolse les in de Stedelijke academie voor schone kunsten in Roeselare. Mijn middelbare studies ben ik begonnen in het ASO maar ik voelde onmiddellijk dat het niet echt mijn ding was. In die tijd kon ik enkel kunsthumaniora volgen in Brugge. Mijn ouders vonden dat ik op twaalfjarige leeftijd nog wat jong was om dagelijks de afstand Roeselare - Brugge te doen met de trein. Maar de aanhouder wint. Ik heb een fantastische tijd gehad in Brugge waar ik de richting vrije beeldende kunsten gevolgd heb. Tijdens een specialisatie jaar ruimtelijke vormgeving heb ik via verschillende stages met allerhande materialen leren werken: hout, polyester, brons, gips, koper, steen enz... Daarna ben ik de richting beeldhouwkunst begonnen. Ik ben afgestudeerd als master in de beeldende kunsten, een opleiding aan de Koninklijke academie voor schone Kunsten te Antwerpen.

DHM: En na je opleiding? Nel: Voor het ogenblik werk ik als zelfstandig beeldhouwer. Mijn atelier is voorlopig nog in West - Vlaanderen. Ik heb heel lang gezocht naar een betaalbare grote werkruimte in Antwerpen, maar tot nu toe zonder resultaat . Ik woon voor het ogenblik in het centrum van Antwerpen en reis regelmatig door de drie provincies als ik van mijn atelier naar mijn studio vertrek en omgekeerd. Zelf vind ik dat niet erg omdat ik tijdens de treinrit tot rust kom en gewoonlijk zit te schetsen. Heel wat ideeën krijgen vorm tijdens die treinritten. Voor het ogenblik volg ik op aanraden van mijn ouders nog de lerarenopleiding in Antwerpen. Nu loopt er nog een tentoonstelling in SD Worx, aan de Brouwersvliet in Antwerpen, met enkele van mijn sculpturen naar aanleiding van de Mark Macken prijs 2012. Tegen de zomer staan nog twee tentoonstellingen op het programma en nog enkele particuliere opdrachten. En ik ben, samen met architect Bryan Graf, met veel en-

Nel Bonte, ontwerper van het indrukwekkend kunstwerk.

Twee basisvormen, een driehoek en een vijfhoek, groeien uit tot een rozet. Twee delen van deze vorm worden in een hoek van 90 graden tegenover elkaar geplaatst.

14 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


KUNST thousiasme gestart met de uitwerking van mijn sculptuur voor Hoogstraten: “Abstract portret van de vrijwilliger�.

2-PILLIO DHM: Hoe liet u zich inspireren bij het ontwerp? Nel: Ik opteerde voor een abstract portret dat een geabstraheerde beschrijving of omschrijving is van het zijn en de persoonlijkheid van de vrijwilliger en de bewoners van het woon- zorgcentrum.

van je sculptuur. Nel: Ja, het doel was om het concept van het abstract portret te vertalen naar een sculptuur die in harmonie moest zijn met de site en de gebouwen. Twee-vierden van de rozet staan als twee vleugels gespiegeld tegenover elkaar, in een hoek van 95 graden. De 18 meter hoge in aluminium uitgevoerde sculptuur groeit vanuit de grond in de binnentuin mee met de gebouwen naar boven waardoor een extra dynamiek ontstaat. Om de interactie te verhogen stel ik de sculptuur

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Het resultaat is een 18 meter hoog kunstwerk, dat uitnodigt om door de sculptuur te wandelen. LED verlichting moet voor een extra dimensie zorgen. Aan de hand van een persoonlijk mathematisch systeem werkte ik rond meetkundige berekeningen eigen aan de site te Hoogstraten. Voor de totstandkoming van 2-PILLIO werkte ik rond twee geometrische vormen namelijk de driehoek en de vijfhoek. Deze vormen bracht ik in contact met elkaar, ik liet deze roteren, spiegelen en vermenigvuldigen tot het abstract portret uitgroeide tot een rozet. De lijnen vormen een structuur, een samenwerking. DHM: En zo kwam je tot de uiteindelijke vorm

zo op dat de mensen vanuit het onthaal en de cafetaria kunnen genieten van het lijnenspel. De doorlaatbaarheid nodigt uit om door de sculptuur te lopen. Van op de daktuin (verdiep 0) groeit de sculptuur als het ware boven de wandelaar uit. Voor mij was het belangrijk dat mijn sculptuur verweven zit in het leven van de mensen die wonen en werken in het zorgcomplex. Uiteindelijk zal een LED verlichting, geplaatst in de kokers van de sculptuur, zorgen voor een extra dimensie, kleurenspel en beweging in de binnentuin tussen de vier hoge gebouwen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 15


GEMEENSCHAPSLEVEN

Ereburgers van de Stad Hoogstraten

Zefa Raeymaekers en Jos Bruurs HOOGSTRATEN – Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft het ereburgerschap toegekend aan mevrouw Zefa Vos-De Loore Raeymaekers voor haar inzet als politica om met een reëel wetsvoorstel aan Hoogstraten de historisch verworven titel van ‘stad’ opnieuw toe te kennen en aan de heer Jos Bruurs voor zijn jarenlange en tomeloze inzet voor het culturele leven in Hoogstraten. De plechtige overhandiging van de officiële oorkonde met de titel van Ereburger van de Stad Hoogstraten had plaats op zaterdag 21 januari in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten. De talrijke aanwezigen, familie en vrienden van de ereburgers, genodigden, maar ook dorpsgenoten uit Retie en burgers van Hoogstraten, werden verwelkomd door burgemeester Arnold Van Aperen. Mevrouw Annie Desmedt, schepen en voorzitter van het erkenningscomité, gaf in haar toespraak een uitvoerige toelichting waarom deze twee personen de titel van Ereburger van de Stad Hoogstraten met trots mogen dragen. Voor de muzikale omkadering van deze plechtigheid zorgde Luc Dockx aan het orgel en zijn echtgenote Ilse Verachtert zong enkele mooie liederen. De ereburgers kregen van het College een oorkonde en bloemen. Voor de genodigden was er, na het officiële deel, nog een receptie in zaal De Welgezinde in het administratief centrum.

Ereburger Jos Bruurs Jos Bruurs, geboren op 14 juli 1928 te Hoogstraten en nog steeds woonachtig hier aan de Vrijheid, heeft zijn sporen verdiend in het culturele verenigingsleven. Hij had vooral een grote

V.l.n.r. mevrouw Simonne Bruurs-Michielsen naast de ereburgers, de heer Jos Bruurs en mevrouw Zefa Vos-De Loore Raeymaekers, in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten. invloed op het muzikale leven en in het bijzonder op de orgelmuziek in en om Hoogstraten, in binnen- en buitenland. Na zijn lagere en enkele jaren middelbare school aan het Klein Seminarie, trok hij naar het befaamde Lemmensinstituut in Mechelen waar hij zowel de middelbare als de hogere afdeling volgde en

afstudeerde als ‘Laureaat Orgel’. Op 1 januari 1951 werd Jos dan officieel benoemd tot organist-titularis van de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog (1940-’45) was er in Hoogstraten geen grote kerk meer en ook geen orgel. Daarom moest de kerk van het begijnhof

Ereburgerschap De gemeenteraad van Hoogstraten heeft in de zitting van 30 mei 2011 het reglement gemeentelijke onderscheidingen goedgekeurd, o.a. ook voor het verlenen van de titel van Ereburger van de Stad Hoogstraten. Iedereen (burger, gemeentebestuurder, -personeel, verenigingen, adviesraden, …) kan op elk moment bij het college van burgemeester en schepenen een schriftelijk en gemotiveerd voorstel indienen voor het aanvragen of verlenen van een gemeentelijke onderscheiding. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt eenmaal per jaar alle voorstellen voor het aanvragen of verlenen van de onderscheidingen en legt een voorstel tot toekenning aan de gemeenteraad voor. De voorstellen voor het verlenen van de titel van Ereburger van de Stad Hoogstraten en voor het verlenen van de Oorkonde van Verdienste van de Stad Hoogstraten worden vooraf ter advies voorgelegd aan een erkenningscomité. Voorzitter van dit comité is het lid van het college van burgemeester en schepenen dat bevoegd is voor cultuur. Kunnen in aanmerking komen voor het toekennen van de titel van Ereburger van de Stad Hoogstraten, ieder natuurlijk en in leven zijnde persoon die aan één van de volgende criteria voldoet: Hij/zij heeft een grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling. Hij/zij heeft aan de Stad Hoogstraten een internationale uitstraling gegeven. Hij/zij heeft rechtstreeks en persoonlijk bijgedragen tot het welzijn en de welvaart van de Stad Hoogstraten met een externe uitstraling. Uit de kandidatuurstelling moet blijken dat de kandidaat akkoord gaat met zijn/haar nominatie en hierdoor een blijvende verbondenheid met de stad Hoogstraten aanvaardt. Aan de toekenning van de titel van Ereburger van de Stad Hoogstraten is geen enkele geldelijke vergoeding of bezoldiging verbonden. Aan de toekenning van deze titel kunnen geen rechten ontleend of verplichtingen gekoppeld worden. Als uiterlijk teken van deze titel ontvangt de begunstigde een officiële oorkonde. In geval van oneervol gedrag, kan de titel ontnomen worden. Ereburger is in veel landen een titel die verleend kan worden door een gemeentebestuur. Sommige gemeenten geven deze titel zowel aan inwoners als aan niet-inwonende burgers vanwege heel bijzondere verdiensten; andere gemeenten geven de titel enkel aan niet-inwonende personen met bijzondere verdiensten. In België is het niet de gewoonte om buitenlanders tot ereburger te benoemen. (js)

16 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


GEMEENSCHAPSLEVEN gedeeld worden. Wanneer de Sint-Katharinakerk in 1954 terug kon gebruikt worden, bracht Jos zijn eigen orgel mee. Onder zijn bezielende leiding werd het oorlogsschadedossier ‘Groot Orgel’ opgestart en zo kon in 1961 het nieuwe orgel ingewijd worden. Bij de viering van Jos Bruurs zijn gouden jubileum als organist, werd door familie en vrienden het ‘Orgelfonds Jos Bruurs’ opgericht met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Dit resulteerde in het prachtige koororgel dat in 2005 kon ingespeeld worden. Daarnaast heeft Jos zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de koren. In de jaren vijftig bracht hij een aantal Kempense koren bijeen, gaf ze goede muziek en probeerde ze ook leefbaar te houden. Hieruit groeide de koorfederatie Het Madrigaal waarvan Jos één van de stichtende leden was. Hij was ook medestichter van verschillende koren zoals het Piuskoor en het kinderkoor Jubilate. Als leerkracht ‘muziek en zang’ in verschillende scholen en als oprichter van de Jeugdmuziekschool in Hoogstraten, heeft hij veel kinderen de liefde voor muziek bijgebracht. Jos Bruurs zorgde er ook voor dat er hier diverse orgelconcerten werden georganiseerd met beroemde organisten uit binnen- en buitenland. Deze organisten werden altijd gastvrij ontvangen bij Jos en Simonne thuis. Daarom werd ook echtgenote Simonne in deze hulde betrokken. Ook andere facetten van het culturele leven konden rekenen op zijn belangstelling en inzet. Zo zat hij jarenlang in het plaatselijk bestuur van het Davidsfonds en was hij medestichter van de VVV in Hoogstraten. Voor al deze aspecten verdient Jos Bruurs de titel van Ereburger van de Stad Hoogstraten.

Ereburger Zefa Raeymaekers

Leve Retie!

Josepha ‘Zefa’ Maria Cornelia Raeymaekers is op 11 september 1922 te Retie geboren. Zij was vrije medewerkster aan de BRT (radio en televisie) en werkte als journaliste mee aan diverse week- en maandbladen. Ze was ook bijzonder actief in talrijke verenigingen, als lid, bestuurslid, stichtend lid en voorzitster. Vanaf de jaren zeventig stapte ze ook in de politiek (CVP). Zij was de eerste schrijvende vrouw in Vlaanderen met een beroepserkenning als freelancejournaliste (1961). Het was de tijd van de grote fusies van de dagbladen en een journalist moest bij voorkeur vast medewerker zijn van een dagblad. Freelancejournaliste betekende vechten voor de job en daarom werd zij tegelijkertijd ook fotograaf. Zefa schreef ook heerlijke gedichten en elke nieuwjaarswens was een gedicht. Bij de auteursvereniging Sabam werd zij erkend als auteurcomponist. Zo dichtte en componeerde zij een bekend kerstwiegelied dat door Gaston Feremans werd geharmoniseerd. Haar schrijverstalent gebruikte ze vooral in de verdediging van het natuurbehoud in de Kempen. Mooie natuurgebieden werden onder haar impuls geklasseerd en voor eeuwig beschermd. Zo was zij o.a. ook de vurige verdediger van de Konijnenberg in Vosselaar, die iedereen kent uit de boeken van Emiel Van Hemeldonck en die vlak bij haar vroegere woning in deze gemeente lag. Twee elementen lagen aan de oorsprong van haar politieke loopbaan: de verdediging van de natuur en het milieu én haar reactie tegen het ge-

De nieuwe ereburgers kregen op zaterdag 21 januari van het stadsbestuur een oorkonde met hun titel. V.l.n.r. (vooraan) Simonne Bruurs-Michielsen, Jos Bruurs, Zefa Vos-De Loore Raeymaekers en (achteraan) schepen Annie Desmedt, schepen Marc Haseldonckx, eerste schepen Tinne Rombouts, burgemeester Arnold Van Aperen en schepen Baets.

Heeft Hoogstraten dan toch iets met Retie? Zaterdag 29 oktober 1988 was er een herdenkingsplechtigheid Lodewijk de Koninck (°Hoogstraten 1838 - +Retie 1924) in de raadzaal van het stadhuis van Hoogstraten. De heer Gust Adriaensen, burgemeester van Retie, was één van de sprekers tijdens deze academische zitting. Hij behandelde een stukje Hoogstraatse geschiedenis dat zelfs deken J. Lauwerys in zijn vele boeken niet heeft vermeld. Lodewijk de Koninck leeft van 1899 tot aan zijn dood in 1924 in Retie. Het ijverige Retiese comité zoekt enkele jaren na zijn overlijden financiële steun voor een grafmonument, uiteraard ook in Hoogstraten. Op 28 juni 1929 schrijft het gemeentebestuur van Hoogstraten een zuinige brief waarin meegedeeld wordt dat de gemeenteraad 100 fr. gestemd heeft als toelage. Het Retiese comité is zwaar ontgoocheld over deze povere bijdrage voor een waardige rustplaats verleent aan hem die zoveel jaren in eenzaamheid in Retie sleet. Maar als burgemeester van Retie wil Gust Adriaensen na 60 jaar de officiële spons vegen over dit conflict tussen Hoogstraten en Retie. Met het ereburgerschap voor mevrouw Zefa Vos-De Loore Raeymaekers van Retie heeft het stadsbestuur van Hoogstraten toch ook een gebaar naar Retie gemaakt. (js) (Bron: De Hoogstraatse Maand, nr. 43, november 1988, pagina 11-12 en nr. 44, december 1988, pagina 24-25). brek aan democratie op het lokale politieke vlak. Zefa Raeymaekers werd eerst gemeenteraadslid, nadien senator en volksvertegenwoordiger. Maar zij vergat daarbij haar dichterlijke natuur niet. Wie zou het haar trouwens nagedaan hebben om haar eerste kiescampagne in alexandrijnen te schrijven? Zefa heeft ook een uitgesproken Vlaamse reflex. Zij was onder de indruk gekomen van de soms onrechtvaardige sociale en menselijke gevolgen van de repressie. Als overtuigd Vlaming ligt Zefa aan de basis van de vaste toelage voor het IJzerbedevaartmonument in de begroting van het Vlaams Parlement. Haar gedichten schreef ze onder het pseudoniem Rita Reene, een anagram voor ‘Retienare’. In de zomer van 2010, toen de regeringsvorming muurvast zat, schreef ze een ‘Ode aan minister Madame Non’ en in de herfst van vorig jaar de ‘Ballade voor een Francité’, een hekeldicht in 112 verzen. De opbrengst van dit werk, uitgegeven in eigen beheer, ging naar de actie ‘Kom op tegen Kanker’ van de Vlaamse Liga. Wij moeten haar dankbaar zijn voor wat zij deed voor het behoud van de natuur in de Kempen, voor de bescherming van het milieu in Vlaanderen, voor de verdediging van de Vlaamse zaak én omdat dankzij haar initiatief Hoogstraten nu ook echt een stad is. (js) (Bronnen: Speech van schepen Annie Desmedt; Jos Dupré in Campiniana, nrs. 39-42, VKS, 2001)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 17


SALON 23 toont een weekend lang wat er kiemt aan jonge kunst In het kader van het Cultuurweekend ‘Buitengewoon charmant’ (16-18 maart) organiseert SALON 23 een weekend vol tentoonstellingen en optredens in het Klooster van Meer. Onder de noemer KIEM worden expo’s, muziek, film & podiumkunsten gebundeld. > Samen met het 6e middelbaar van het IKO Hoogstraten organiseert SALON 23 de expo ‘Young and proud’. Twaalf jongeren tonen wat hen bezighoudt – en bewijzen daarmee dat ze niet alleen maar lui in de zetel hangen, maar dat ze ook de drang voelen om iets te maken, en de trots om daarmee naar buiten te treden. ‘Young and proud’ is doorlopend te bezichtigen tijdens de openingsuren (behalve tijdens de cd-voorstelling & optredens op vrijdagavond). > Het muzikale luik van KIEM kreeg de naam ‘Noorderruis’ mee. Een tijdje geleden werden lokale bands opgeroepen om een nummer in te sturen voor een Hoogstraatse compilatie-cd. Dertien tracks werden geselecteerd. Daarnaast kreeg iedereen de mogelijkheid om de blanco cd-hoezen vorm te geven – dat leverde een collectie unieke exemplaren op. Op vrijdagavond wordt de cd om 23u voorgesteld met optredens van Sunset Universe, The New Industry en Accept The Change. Op zondag staat er een matineeconcert van You Raskal You geprogrammeerd (aansluitend aan de Kloosterrun). De verschillende ontwerpen voor de hoezen kan u doorlopend bekijken. De ‘Noorderruis’-cd wordt tijdens het weekend gratis uitgedeeld. > Een theaterwagen vormt de locatie voor de podiumkunsten. Daarin wisselen slam poetry, performance, stand-up en cabaret elkaar af – gebracht door Mon (‘Eigen wolk eerst’), Sofie Marijnissen (‘Huiskamer’) en de cursisten Stand-up/Cabaret van de Academie voor Muziek en Woord Hoogstraten. Er zijn voorstellingen op vrijdagavond (20-23u) en op zaterdag (1321u). Het gedetailleerde programma kan u op de website vinden. Reserveren is mogelijk via info@salon23.be. > Up&Above, een nieuwe Hoogstraatse skatevereniging, stelt zichzelf tijdens dit week-

18 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

end voor met de expo ‘Plank’. Hoofddoel van Up&Above is het verenigen en zichtbaar maken van de skateboardende jeugd in de gemeente Hoogstraten, maar daarnaast focussen ze ook op de cultuur (kunst & muziek) rond het skateboarden. Natasja Baans (schilderkunst), Dries Op de Beeck (streetart, stencilart), Michiel Van Opstal (audiovisuele kunst, film), Bram Leestmans (meubeldesign) en Chris Reijnen (illustratie, grafiek, small press) gingen aan de slag met foto’s, tekeningen en boards van de Hoogstraatste skaters, en verwerkten die tot één grote beeldreportage. Doorlopend te bekijken. Meer info: www.upandabove.wordpress.com. > Tot slot is er de ‘Minicinema’ waarin doorlopend kortfilmpjes getoond worden aan een beperkt publiek. KIEM gaat door op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 maart, in en om het Klooster in Meer (Donckstraat 13). Het weekend start op vrijdagavond vanaf 20u, de cd-voorstelling (met optredens) begint om 23u. Op zaterdag kunt u KIEM bezoeken van 13u tot 21u, op zondag tussen 12u30 en 18u. De inkom is gratis. Hap & Tap wordt voorzien door KSJ Hoogstraten & de Chiromeisjes van Meerle. Voor een gedetailleerd programma en meer info: www.salon23.be (kh)


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be DRUKWERKEN/ADMINISTRATIE Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Hoogstraten in cijfers Elk jaar naar aanleiding van het nieuwe jaar maakt het stadsbestuur een aantal cijfers en statistieken bekend. We zetten een aantal leuke weetjes voor u op een rij.

Montenegro, Nepal, Nicaragua, Niger, Soedan, Syrië, Slovakije, Oostenrijk, Noorwegen, ServiëMontenegro.

Seizoensarbeiders Inwoners Hoogstraten telde op 1 januari 2012 welgeteld 20.335 inwoners. Dat zijn er 362 meer dan op 1 januari 2011. Met 10.419 mannen tegenover 9.916 vrouwen, is Hoogstraten een uitzondering op de regel die wil dat er in onze maatschappij meer vrouwen dan mannen zijn. Er waren vorig jaar 217 geboortes en 101 sterfgevallen. Verder traden 83 koppels in het huwelijk en waren er 29 echtscheidingen. Met een dieptepunt van slechts 63 huwelijken in 2007, zijn er de laatste jaren terug meer huwelijken. De drie oudste inwoners zijn vrouwen. De oudste is 103 jaar, de tweede oudste is er 101 en de derde oudste is 100 jaar. De oudste man is 97 jaar oud.

Vorig jaar waren er 1.563 seizoensarbeiders actief in Hoogstraten. De grootste groep zijn de Roemenen. Zij waren met 1.079. De Polen waren met 449. Daarnaast waren er ook nog zes Hongaren, zes Tsjetsjenen en enkele Portugezen.

Werkloosheid Hoogstraten telt een relatief laag werkloosheidscijfer. Vorig jaar was dat 5.1 procent. In werkelijkheid zijn er dat nog een stuk minder omdat een groot deel van de gevangenen als werklozen meegeteld worden. Het percentage werklozen zou in werkelijkheid rond de 4 procent schommelen.

Gemeentepersoneel 78 nationaliteiten In Hoogstraten wonen maar liefst 78 verschillende nationaliteiten. De Belgen zijn, met bijna 25 %, uiteraard de grootste groep. De ‘buitenlanders’ zijn met 5.013 waarvan 4.030 Nederlanders. Een tweede vrij grote groep zijn Roemenen (305), gevolgd door de Portugezen (208), Polen (94), Duitsers (30) en Marokkanen (29). Ook opvallend: er zijn tal van landen waarvan maar één (of twee) persoon is ingeschreven. Het gaat om mensen uit Togo, Tunesië, Venezuela, Zweden, Zwitserland, Guatemala, Denemarken, Costa Rica, Algerije, Guinea Bissau, Joegoslavië, Maleisië, Litouwen, Kazachstan, Kameroen,

Het personeelsbestand van de stad groeide in 2011 naar 307. Daarvan werken er 157 in het stedelijk onderwijs, 26 bij het schoonmaakteam en de resterende 148 zijn verspreid over de andere stedelijke diensten. Nu Hoogstraten meer dan 20.000 inwoners telt, moeten we in oktober 27 in de plaats van nu 25 gemeenteraadsleden tellen. Tenslotte vermelden we nog dat de brandweer precies 1.000 maal moest uitrukken. De ziekenwagen reed 505 keer uit en tenslotte waren er ook nog 277 oproepen voor niet dringend ziekenvervoer. (fh)

Heilig Bloedspel - een oproep HOOGSTRATEN - Na bijna 15 jaar neemt de Heilig Bloedstichting van Boxtel (NL) nog eens het initiatief om het Heilig Bloedspel op te voeren, een geromantiseerde versie van het Heilig Bloedmirakel dat we hier in Hoogstraten ook jaarlijks herdenken. Het Heilig Bloedspel is een theaterstuk in één akte met een duur van iets meer dan een uur. Voor deze feesteditie gaat de Stichting meteen internationaal met maar liefst 4 voorstellingen: 2 voorstellingen op 2 juni in Boxtel en 2 voorstellingen op 6 oktober in Hoogstraten. Voor de rolverdeling is de Stichting nog op zoek naar 6 acteurs en ongeveer 10 figuranten, alsook naar 8 zangers, telkens mannen en vrouwen. Bij de figuranten kunnen ook kinderen deelnemen. De acteurs zullen ingezet worden in de voorstellingen in Boxtel én Hoogstraten en worden verwacht op een 8-tal repetities vanaf half maart. De figuranten worden pas ingezet na de zomer en figureren enkel in de Hoogstraatse voorstellingen. Interesse? Neem contact op met Ann Leemans: ann@vzw-lach.be of 0479/41 72 88. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 19


20 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DORPSRAAD HOOGSTRATEN

Een avondvullend programma Maandagavond 6 februari 2012. De bovenzaal van het stadhuis loopt vol voor een lange avond over de verzuchtingen van het Hoogstraats publiek en de pogingen van het stadsbestuur om hieraan tegemoet te komen. Voorzitter Jef Verheyen coördineert en kanaliseert, burgemeester en schepenen trachten hun beste beentje voor te zetten en de 90 aanwezigen bewijzen vooral hun discipline om onafgebroken te luisteren tot 23.30 uur maar of men er allemaal veel wijzer uit geworden is, valt af te wachten.

Vooral schepen Haseldonckx is het meest aan het woord. Hij is dan wel de enige schepen uit de deelgemeente Hoogstraten, maar heel wat vragen situeren zich ook op zijn bevoegdheid: mobiliteit en verkeer. Vooral dit thema is iets waar Hoogstraten wakker van ligt. Een sfeerbeeld. Zoals het de traditie is maakt de dorpsraad jaarlijks een prioriteitenlijst op en bezorgt dit aan het college. Het volgend jaar wordt het college ter verantwoording geroepen of er al dan niet een evolutie is in de verschillende dossiers. Deze dorpsraad begint dus eveneens met de prioriteitenlijst van 2011.

Het zwembad Schepen Tinne Rombouts schetst de evolutie en de stand van zaken in dit dossier .Het stadsbestuur heeft gekozen voor een Privaat-publieke samenwerking (PPS) waarbij de private partner instaat voor de bouw, de financies en de uitbating van het zwembad. Het Vlaamse Gewest heeft zich geëngageerd voor financiële steun en voor de nodige knowhow. Van de drie kandidaten die zich aangediend hadden werden er twee weerhouden en uiteindelijk werd er één partner als ‘voorkeurbieder’ aangeduid. De andere kandidaat blijft in de wachtzaal voor het geval de samenwerking met de gekozen partner om één of andere reden zou mislukken. Momenteel is er nog geen definitieve beslissing gevallen . Er is wekelijks overleg over plannen, financies, enz. Op vraag van een bezorgde luisteraar over de rendabiliteit van zulk project antwoordt de schepen dat het inderdaad onmogelijk is een zwembad rendabel te maken. De stad stelt een aantal minimale voorwaarden zoals openingsuren, afmetingen, enz, maar de private partner heeft ook de mogelijkheid om zaken te realiseren om het totaalpakket positiever te maken. De stad geeft jaarlijks een vast bedrag waarmee de uitbater het moet doen. Als dit niet lukt, is het zijn probleem. De schepen is er ook van overtuigd dat er in het secundair onderwijs in Hoogstraten nog heel wat potentieel zit. Zij is er van overtuigd dat een zwembad ook in Hoogstraten moet lukken.

Van AertselaerpleinMoerstraat Dit punt staat al jaren op de agenda van de dorpsraad. Vorig jaar gaf schepen Baets tekst en uitleg over het GRUP Van Aertselaerplein. Naar aanleiding van de toen gepubliceerde plannen is er heel wat commotie geweest. De toen voorgestelde schetsen bleken niet voor publicatie te zijn, hoewel ze op een openbare zitting van de dorpsraad voorgesteld werden. Nu wordt het geheel opgesplitst in twee zones: de noordkant aan de stelplaats van De Lijn, en de zuidkant met het Van Aertselaerplein en de Moerstraat. De Lijn is in deze een belangrijke speler en volgens schepen Baets werd hierover vorig jaar flink gediscussieerd. Voor het stadsbestuur zou een herlocalisatie van de Lijn naar het achterliggend terrein (1 à 2 ha.) of eventueel naar de Kluis een oplossing bieden. Gronden ruilen is in Hoogstraten evenwel niet simpel en de Lijn zit in een comfortabele positie. Verhuizen is ook een dure grap voor hen. Afhankelijk van een herlocalisatie van de Lijn kan er verder gewerkt worden met de gronden aan de overzijde langs de Van Aertselaerstraat en de gronden achterin, achter de bebouwing. Voor het andere gedeelte heeft het stadsbestuur de intentie om de ontsluiting van het Van Aertselaerplein te verbeteren waarbij naast een woonproject mobiliteit en verkeer een belangrijke speler zijn. Wellicht zal dit thema nog wel enkele jaren op de agenda van de dorpsraad blijven staan. De aansluiting van de Moerstraat op het van Aertslaarplein blijkt ook wel een heikel thema te zijn. Volgens schepen Marc Haseldonckx was het de intentie van het stadsbestuur om het begin van de Moerstraat open te stellen voor het verkeer in twee richtingen, om de druk op de Tinnenpotstraat te verminderen. Dit voorstel, plus de aanleg van voetpaden, werd aan een beperkt aantal bewoners van de Moerstraat voorgelegd. Hun visie en opmerkingen zullen aan de verkeersraad voorgelegd worden en daarna

in het college en met de aangelanden besproken worden. Ten allen tijde zou moeten vermeden worden dat hierdoor een sluipweg of een alternatieve ringweg zou ontstaan, zoals een bewoner van deze straat opmerkt. Schepen Haseldonckx wijst er op dat alles nog duidelijk moet bekeken worden en dat het voorstel voor een dubbele richting daarom werd teruggetrokken. Er komt evenwel een betere infrastructuur met voetpaden en verharding voor parking. De Moerstraat blijft een omleidingsweg bij feestelijkheden in het centrum. De opmerking van een toehoorder dat de plannen voor de verkaveling van de vroegere Friswit bijdragen tot de druk om de Moerstraat te ontsluiten wordt door de schepen stevig ontkend. Aan de hand van een slide schetst hij het voorstel om op het Van Aertselaerplein alsook in de richting Minderhout een fietssuggestiestrook aan te leggen. De Lijn houdt ook graag een halteplaats op het plein en parkeerplaatsen zijn nodig om het plein attractief te houden.

Ontsluiting Houvast Schepen Haseldonckx schetst ook de stappen die het stadsbestuur het voorbije jaar ondernomen heeft om eindelijk een oplossing te vinden voor de ontsluiting van gans het gebied rond de Heilig Bloedstraat. Dit probleem lijkt bijna al een eeuwigheid mee te gaan. Op 20 januari 2011 werd met de gemeente Rijkevorsel de ontsluiting besproken. De aansluiting op de gewestweg zou op het grondgebied Rijkevorsel liggen (ter hoogte van Leemputten). Er werden een aantal juridische afspraken gemaakt waarbij duidelijk gesteld werd dat alle kosten van aanleg, onderhoud, inname van gronden enkel op grondgebied van Hoogstraten, enz. ten laste zouden vallen van de gemeente Hoogstraten. Deze weg mag zeker geen aanleiding geven tot sluipverkeer. Vandaar dat deze weg uitsluitend moet dienen voor de ontsluiting van Houvast en enkel eenrichtingsverkeer mag toelaten. De wegbreedte blijft behouden met enkele uitwijkstroken. Er werd ook intens overleg gepleegd met AWV. Zij willen enkel groen licht geven onder strikte voorwaarden

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 21


DORPSRAAD HOOGSTRATEN zou een onderdeel zijn van een groot plan voor de Noorderkempen. In de centra van Hoogstraten zou een tonnageverbod van meer dan 3 ton het zwaar bestemmingsverkeer moeten afremmen. Tevens is Hoogstraten voorstander van een derde rijvak op de E19 tot in Antwerpen. Gans deze visie ligt op tafel maar moet nog verder gedetailleerd bekeken worden. Er kan echter geen datum geplakt worden . Eerst moet er de goedkeuring zijn in alle betrokken gemeenten, en dan komt ook het financiële kaartje om de hoek kijken. De Houtelweg is voor Hoogstraten een belangrijk element in dit dossier maar ook dat vraagt nog heel wat studiewerk, een MER-plan (milieu effecten rapport), onteigeningen, enz.

Ons aller Hoogstraten mag zich dan al 800 jaar lang graag stad noemen, met ons ‘stadspark’ kunnen we niet echt uitpakken. De laatste stap voor we naar de ontwerper gaan is voorlopig gezet in december 2011. Er is een gesprek geweest met alle aangelanden want deze weg is ook privaat eigendom. Momenteel zijn er nog gesprekken met drie van deze mensen. Wij willen vooral geen druk leggen op deze eigenaars. Als de ontsluiting er komt dan moet het er wel een zijn voor gans het gebied Heilig bloedstraat-Achtelsestraat. Momenteel lopen er nog plannen voor meer verkavelingen in dit gebied. Wij zullen dan ook bekijken of we al dan niet voetpaden aanleggen. Vroeger moesten alle aangelanden mee betalen bij de aanleg van voetpaden, maar daar zijn we van afgestapt. Kijk maar naar de Leemstraat. Op kosten van de verkavelaar komt daar een voetpad aan een zijde van de straat en aan de andere kant een parkeerstrook. De verkavelaar moet zelf maar zien hoe hij deze kosten verrekent. De stad is niet van plan om overal voetpaden aan te leggen. Een bewoonster van de Heilig Bloedstraat maakt haar beklag over de snelheid van de auto’s in het eerste deel van de straat, alsook over de onveilige aansluiting op de Vrijheid. Het slecht zicht door het kappelletje en de drukte van de straat noodzaken heel wat bestuurders lang stil te staan op het fietspad wat een gevaarlijke en hinderlijke situatie creëert voor de fietsers. Zijn lichten of een rotonde hier misschien een oplossing? Schepen Haseldonckx heeft niet direct een pasklare oplossing en stelt voor dit in de verkeersraad te bespreken en de politie te vragen om controle uit te oefenen. Wat een rotonde betreft, hier is het stadsbestuur zeker geen voorstander voor. Er is ten eerste te weinig ruimte voor, zeker wanneer er een vrachtwagen zijn bocht moet kunnen nemen. Ook al gaat het moederhuis weg dan nog is een rotonde geen oplossing want dan komt die naast de weg te liggen zoals op Groot Eyssel gebeurd is. Een andere opmerking om een bijkomende ontsluiting te maken naar de Lod.De Konincklaan ter hoogte van de vroegere woning van notaris Mi-

choel is voor de schepen een onmogelijke zaak. “het is nu al moeilijk om de geplande ontsluiting via Rijkevorsel er door te krijgen. AWV zal nooit een extra aansluiting op de gewestweg toelaten. “

Zwaar verkeer Een heet hangijzer in Hoogstraten, al jaren lang en brutaal extra in de verf gezet door het tragisch ongeval op 2 december, is het drukke en vooral het zwaar verkeer in het centrum van Hoogstraten. In haar februarinummer heeft De Hoogstraatse Maand hier heel wat aandacht aan besteed. Niet verwonderlijk dat er heel wat mensen van de actiegroep Veilig Verkeer aandachtige toehoorders zijn wanneer schepen Haseldonckx een overzicht geeft van de problematiek en van de talrijke gesprekken die er op bovenlokaal vlak met de verschillende omliggende gemeenten geweest zijn. Talrijke slides en cijfers passeren de revue waardoor het voor velen wellicht moeilijk werd om door de bomen het bos nog te zien. Uit de lange uiteenzetting onthouden we dat de stad Hoogstraten geen heil meer ziet in de vroegere omleidingsweg rond Hoogstraten die door de provincie voor het grootste deel werd afgeschaft. Hoogstraten beseft ook wel dat ze de problemen van Hoogstraten niet af kan schuiven naar de andere omliggende gemeenten. Vandaar dat er een oplossing moet komen in overleg met alle gemeenten en de hogere overheid. Voor Hoogstraten opteert men voor een trajectcontrole vanaf de John Lysenstraat waarbij alle nummerplaten van vrachtwagens vastgelegd worden en op andere plaatsen gecontroleerd kunnen worden om te zien of deze vrachtwagen al dan niet in het centrum moeten laden of lossen. Alle doorgaand verkeer moet de aangeduide route volgen. Deze zou voor Hoogstraten lopen vanaf de afrit Loenhout tot aan het rond punt, hier rechtsaf naar de rotonde aan de Sint Lenaartseweg en van daar de Houtelweg op tot aan de baan HoogstratenRijkevorsel ter hoogte van Mondi Foods. Ook in Rijkevorsel en Malle zou een omleidingsweg rond het centrum voorzien kunnen worden. Dit

22 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Stadspark wordt opgeknapt Het stadspark in de Gravin Elisabethlaan krijgt ook heel wat te verduren. “Dit is Hoogstraten onwaardig” merkt een bewoonster uit de achterliggende straat op.” We moeten hier eerder spreken van een graspleintje met een gedrocht van een bouw tegenaan.” Schepen Haseldonckx verduidelijkt dat het stadsbestuur toelating gegeven heeft om het pleintje te gebruiken voor de bouw van die appartementsblok. Nadat de bouw afgewerkt was is er een dispuut ontstaan over de kosten en dat sleept al een jaar aan. Momenteel is er een consensus met de eigenaar om de kosten te vergoeden. De stad laat een ontwerp maken voor het plein en er komen ook stoepen. Ook schepen Baets bevestigt dat de stad er alles aan zal doen om alles te herstellen in de oorspronkelijke staat, waarop de vrouw laconiek antwoordt dat men dan maar best heel die bouw terug afbreekt. Waarop twee bewoners van bewuste blok zich met veel lof uitlaten over het wonen op die plaats maar zich ergeren aan de glasbakken voor de deur waar de “openingstijden” niet gerespecteerd worden.

Parkeren in de Vrijheid Meer en meer appartementen rijzen in Hoogstraten uit de grond en als gevolg daarvan ook meer en meer auto’s in het straatbeeld. Wat kan de gemeente hier aan doen? Schepen Baets schetst de visie van het stadsbestuur. Elk nieuw appartement in Hoogstraten moet instaan voor anderhalve parkeerplaats. Toch is dat niet overal zo evident in de Vrijheid. Er zijn immers panden waar het moeilijk is die norm van 1,5 parkeerplaats te behouden De stad wil het wonen in de Vrijheid bevorderen maar anderzijds ook kansen geven aan de economie. Hoe moet dit verzoend worden? Er zijn twee mogelijkheden: ofwel elk geval individueel bekijken ofwel werken met zones waarin bepaald wordt hoe het daar moet. IOK is momenteel bezig met een studie hoe dit best dient aangepakt.

Park Den Dijk Schepen Rombouts schetst het ontstaan van het


DORPSRAAD HOOGSTRATEN plan en de stand van zaken voor een parkzone tegenover het VTI in de Gelmelstraat op de gronden van het oude stort van Hoogstraten. Zoals bekend werd hiervoor een wedstrijd uitgeschreven waarna het gewonnen ontwerp gediend heeft om het huidige plan vorm te geven. Momenteel is de vergunning lopende en moet het lastenboek nog uitgeschreven worden waarna de offertes kunnen ingediend worden. De schepen hoopt nog vóór de zomer met de aanleg te kunnen starten. Opmerkelijk was toch wel de vaststelling dat er geen toelating kon bekomen worden om er enkele toiletten te plaatsen terwijl er een zone vrijgehouden wordt voor een verdere ontwikkeling van de woonzone. Ook werd er vanuit het publiek op aangedrongen om de oevers van de Mark toch zeker vrij te houden nu er in gans dat gebied al zoveel van het mooie landschap verknoeid is geworden.

Lokaal Dienstencentrum Leo Sprangers geeft uitleg over het nieuw Lokaal Dienstencentrum dat zijn zetel krijgt in het nieuw Woon – en zorgcentrum. Dit LDC heeft vooral tot doel de ouderen mee te ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Hiertoe wil zij tal van diensten aanbieden. De cafetaria van het WZC zal een ontmoetingsruimte worden

en de onthaalfunctie waar men alle informatie over thuiszorg kan bekomen, is 32 uur per week open. Er zullen activiteiten ingericht worden met informatie, hobbyactiviteiten maar ook lessen en cursussen. Einde mei 2012 wil men starten maar de officiële opening zal plaatsvinden in december. In Meer komt een tweede Lokaal Dienstencentrum in het klooster en ook Meerle zal betrokken worden in de werking via het centrum van Hoogstraten en later via dit van Meer.

Tweede zondag Heilig Bloed Patrick Melis, de voorzitter van Unizo Hoogstraten, richt een vraag aan het stadsbestuur om de kermis van Heilig Bloed in te korten en de Vrijheid terug open te stellen na woensdag. “De Vrijheid wordt momenteel 12 dagen afgesloten en als we bekijken wat er van de kermis nog staat tijdens de tweede zondag, dan is dat erg pover. 80% van de attracties zijn weg. Kan men daarom de Vrijheid donderdag niet terug openstellen en enkel voor de processie zondag terug verkeersvrij maken? Wij zijn voorstander van de kermis, maar we zouden ze eerder willen verkorten maar ook verstevigen.” Uit het publiek komt de opmerking om met de kermiskramers af te spreken wie langer blijft en deze dan te groeperen zodanig dat niet gans de Vrijheid dient afgesloten. Dit voorstel

is niet doenbaar volgens schepen Haseldonckx, vermits alle marktkramers volgens het nieuwe reglement vaste standplaatsen hebben gekregen en daar niet van af willen wijken. De gemeente wil ook de folklore en de processie in stand houden. Dit voorstel werd door Unizo ingediend bij de gemeenteraad en bij de Stichting Heilig Bloed. Nog tal van punten passeren de revue. We onthouden dat er 160.000 euro in de begroting van de politiezone voorzien is voor 4 bewakingscamera’s. Die zullen moeten gedeeld worden met Merksplas en Rijkevorsel. Er zal met het Vlaamse gewest nog bekeken worden waar er op de Vrijheid zullen geplaatst worden. Het vuurwerk met oudjaar leverde dit jaar volgens burgemeester Van Aperen geen overtredingen op. Er gingen in de zaal zowel stemmen op om het vuurwerk te verbieden als om de tijden beter te controleren. En schepen Baets belooft dat er in de Hoogstraatse ondergrond geen kernafval zal opgeslagen worden. Niet vandaag en ook niet morgen. Na nog wat vragen links en rechts en de notering van de prioriteiten voor het volgende jaar keert iedereen huiswaarts. Heel wat prioriteiten van vorig jaar kunnen best nog wel een jaartje mee. Het is na half twaalf. Het bed wenkt. (JH)

De stevige winterprik heeft geen noemenswaardige vertraging meegebracht voor de bouw van het woon- zorgcentrum. Eind mei wil men starten met de activiteiten in het lokaal dienstencentrum, gelegen tussen de vier hoge gebouwen. (foto: Marco Denis, Flightcam)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 23


HOOGSTRATEN

In Memoriam

Aloïs Ruts (Turnhout 18 april 1940 – Hoogstraten 20 januari 2012)

zijn geliefd Hoogstraten mee vorm te geven en werd hij lid van de adviesraad van VTI Spijker. Begin de jaren ‘90 stimuleerde hij vanuit het NCMV de oprichting van het CRM, het latere NEOS. Enkele jaren later droeg hij het voorzitterschap van een bloeiende middenstandsvereniging over.

Aloïs was de middelste van de vijf zonen in het landbouwersgezin van Jan Ruts en Liza Van Tilborg in het landelijke Poppel. Na zijn studies van landbouwregent was hij, in afwachting van zijn legerdienst, even in dienst bij de Boerenbond. Tijdens zijn legerdienst was Aloïs één van de zogenaamde vrijwilligers om onze kolonialen te gaan bijstaan in Congo. Hij is toen als bij wonder aan de dood ontsnapt doordat de vliegtuigdeur, van het vliegtuig dat even later zou neerstorten, letterlijk voor zijn neus werd dichtgedaan. Wanneer Aloïs in 1966 huwde met Thie Versmissen en verkaste naar Hoogstraten, werd hij de enige man in een gezin met drie vrouwen. Vader Versmissen was twee jaar voordien op 50-jarige leeftijd overleden. Aloïs viel zowat met zijn gat in de boter. Hij kreeg taken toegewezen die hem bijzonder goed lagen. Vooral het trouwrijden, zoals dat toentertijd gebruikelijk was voor een meubelzaak, was hem op het lijf geschreven. Hij fungeerde niet alleen als chauffeur van de grote Amerikaanse slee, maar trad ook op als ceremoniemeester. Vele jaren lang kwam Aloïs mensen tegen waarvan hij kon zeggen: “die hunnen trouw heb ik nog gereden”. Aloïs was graag onder de mensen, hield van tradities, van de Kempische gemoedelijkheid en het instant houden van familiebanden. Zijn hobby was “houden van mensen” en zo werd hij al snel lid van verschillende verenigingen. Nog voor hij huwde met Thie was hij reeds lid van de kruisboog en droeg met fierheid de boog die hij erfde van vader Versmissen. Nadat Leon Doms begin de jaren ‘70 als voorzitter van NCMV Hoogstraten de handelsbeurs had gelanceerd werd het voorzitterschap overgedragen aan Aloïs die deze handelsbeurzen uitbouwde tot een groot gebeuren waarbij de uitstraling van Hoogstraten als winkelcentrum werd uitgedragen tot ver buiten de regio. In september ‘77 sloeg het noodlot toe wanneer Aloïs, samen met drie andere leden van het NCMV-bestuur, op de autosnelweg betrokken geraakte in een zwaar ongeval waarvan hij toch wel enig blijvend letsel heeft overgehouden. Ondertussen was hij actief lid geworden van het bestuur van de fanfare St. Catharina, het Paxcomité en vormde met enkele andere ge-

Nu kwam tijd vrij om zijn oude liefde “het voetbal” terug meer aandacht te geven en zijn bestuursmandaat ten volle op te nemen. Hij ontpopte zich tot de ideale gastheer in de socio en verzorgde ook de contacten met de pers. Hij gaf de bezoekers het gevoel dat ze welkom waren en dat hun aanwezigheid op prijs werd gesteld. Alois was bijzonder verheugd over de verhuizing naar het Klein Seminarie omdat het een project was waarvoor hij, vele jaren vroeger, hartstochtelijk gepleit had. Hij genoot enorm van de ontspanning en waardering die hij ondervond bij de samenwerking met de vele vrijwilligers, bestuur en spelers van HVV en bij de contacten met de bezoekers. Zijn benoeming tot ondervoorzitter bewijst dat dit respect wederkering was. zinnen de reisgroep “Ons genoegen”. Niet de reisbestemmingen maar het gezelschap was daarbij belangrijk. Hij stichtte mee de Lionsclub Markland Hoogstraten, was jarenlang een trouw aanwezig bestuurslid of gewoon lid en bracht tijdens zijn voorzitterschap van ‘86-‘87 ‘Up With People’ naar Hoogstraten. Ook de verenigingen waar hij geen bestuurslid van was konden steeds rekenen op financiële, materiële of logistieke ondersteuning. Door al die activiteiten was hij nogal eens afwezig in de zaak. Dit kon alleen doordat zijn echtgenote Thie het huishouden combineerde met een job in de winkel. Hoe laat het ’s avonds ook werd, Aloïs was ’s morgens steeds paraat om het personeel instructies te geven en eventueel de stoep te borstelen. Bij de fusie van de Hoogstraatse gemeenten werd hij verkozen in de gemeenteraad. In 1981 onderging hij een openhartoperatie om een hartklep te vervangen. Hij heeft toen noodgedwongen een aantal activiteiten afgebouwd maar was enkele jaren later toch weer volop geëngageerd in het verenigingsleven. Zo trad hij ook toe tot het bestuur van VVV Hoogstraten om langs die weg de promotie van

24 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Nadat zoon Tom in de zaak was gestapt en het moment er dus aankwam om wat meer van de vrije tijd te genieten, lag Hoogstraten zo nauw aan zijn hart dat hij nog voorzitter werd van de dorpsraad. Maar in de eerste plaats werd hij een trotse en liefhebbende Bompa, genieter van de kleine dingen, van de veertiendaagse fietstochten met de “Petjes” en tussendoor eens naar Spanje. Twee jaar geleden sloeg dan het noodlot echt toe. Door de bestralingen ging zijn smaak verloren en kon hij niet meer genieten van een gezellig etentje of een gewone lekkere boterham. Aloïs speelde met veel moed de belangrijkste match van zijn leven. Hij wist verschillende verlengingen af te dwingen. Maar ook een ploeg die kampioen speelt verliest soms zijn laatste match. Aloïs werd gedurende heel die tijd liefdevol verzorgd in de huiselijke kring waar hij in de avond van vrijdag 20 januari overleed. Op zaterdag 28 januari werd in een volle kerk afscheid genomen van een goede vriend en een kampioen van het verenigingsleven. (Paul Van Der Hallen)


HOOGSTRATEN

Evenement Veilig Verkeer Hoogstraten HOOGSTRATEN - Op zondag 25 maart van 14 tot 17 uur organiseert Veilig Verkeer Hoogstraten een groots evenement rond veilig verkeer. De actiegroep ontstond na het dramatische ongeval waarbij de 10-jarige Deveney Smits op 2 december omkwam. Het meisje werd aangereden op een zebrapad op de Vrijheid. Bij twee volksvergaderingen werden alle gevaarlijke punten in Hoogstraten en in de deeldorpen in kaart gebracht. In een memorandum (te onthouden punten) werden in totaal 523 punten opgelijst. Deze lijst wordt samen met het ‘kindermemorandum’, gebaseerd op 300 kindertekeningen, overhandigd aan de beleidsvoerders. Die dag worden ook de prijzen van de tekenwedstrijd en clip-wedstrijd op het themalied uitgedeeld. Voor de jongsten is er mogelijkheid tot een meet and greet met Zeppe & Zikki en met de eigen verkeersmascotte. Ook kan men het opnemen tegen Joeri Adams, veldrijder van eigen streek en peter van de organisatie, in het ‘Fietsspel Dokter Bibber’. Verder is er nog randanimatie in de vorm van een fietsbehendigheidsparcours en een vrachtwagen met dodehoek-zeil. Voor de ouderen is er een optreden van de covergroep PSI. Omdat verkeersveiligheid niet enkel een inzet vraagt van het bestuur, maar vooral van de weggebruikers zelf, wil de organisatie ook de verantwoordelijkheid van iedereen benadrukken. Het dragen van veilige kleding is daarbij prioritair. Vooral in de donkerste periode van het jaar, is het van het grootste belang om bijvoorbeeld heldere kleding en beter nog fluorescerende hesjes te dragen. Met een fluohesje aan, word je in het donker opgemerkt tot 150 meter ver. Daarom wordt er op de actiedag een wereldrecordpoging ‘fluohesjes dragen’ gedaan. Dus, allen met het gele vestje aanwezig! (lvr) Meer info: veiligverkeerhoogstraten.be of op facebook.

PSI-band (Party Scene Investigation) - Met Jef Broes, Lieven Vanderbruggen, Joris Simons, Stef van Opstal, Sara van Opstal, Hannes Cassiers en Peter Sabbe. Ambiance verzekerd.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 25


HOOGSTRATEN

G-Gym, Gymnastiek voor kinderen en jongeren met een beperking Iedereen is welkom bij ’t Spagaatje, lezen we op de site van wat wellicht de grootste sportvereniging van Hoogstraten is. Dat de club die belofte ook waar maakt, bewijst hun G-Gym afdeling. Voor het tweede seizoen kunnen er ook kinderen en jongeren met beperking terecht. Op bestuursniveau was men reeds enkele jaren bezig met de mogelijke opstart van een G-gymgroep. Zo werden bijscholingen gevolgd hoe te starten met een G-gymgroep, waar dien je allemaal rekening mee te houden, hoe integreer je de groep in de clubwerking De club was er klaar voor nu nog een docent vinden die het geheel zou trekken. Toen Liesbeth Leemans de vraag stelde om te starten met een G-gymgroep was de club meer dan blij. Met haar diploma van ergotherapie en initiator gymnastiek heeft zij tevens het geknipte profiel. Ook had zij reeds de gespecialiseerde opleiding initiator gymnastiek G-gym gevolgd. Ondertussen werkt Liesbeth als ergotherapeute in het revalidatiecentrum van Pulderbos. Zij blijft zich bijscholen in de gymnastiek en in de specifieke aanpak van deze groep. Liesbeth: Voor ons is dit het tweede seizoen. We zijn vorig jaar gestart met twee kinderen en twee begeleiders en in de loop van het jaar kwam er een derde kindje bij. Dit jaar zijn we gestart met acht kinderen en nu zijn we met negen kinderen en drie begeleiders: Veerle Claus, Jo Bilcke en ikzelf. Drie kinderen per begeleider is een maximum omdat we de kinderen echt individueel willen begeleiden. Dat is nodig omdat zowel de leeftijd als het niveauverschil groot is. Als er dit of volgend seizoen jongeren bijkomen, starten we met een tweede groep.

De drie begeleiders: Veerle Claus, Jo Bilcke en Liesbeth Leemans DHM: Welke kinderen of jongeren komen in aanmerking? Liesbeth: Nu werken we met negen kinderen tussen 6 en 12 jaar, maar we willen de doelgroep uitbreiden tot 18 jaar. Er zijn kinderen bij die motorisch vrij goed zijn, maar er zijn er ook die een bijkomende beperking hebben zoals een mentale

handicap, een visuele handicap of jongeren met autisme en ADHD wat ook een speciale aanpak vraagt. Mits individuele begeleiding turnt elk kind hier op zijn eigen niveau. Voor sommige kinderen is het doen van de oefening al een voldoende grote uitdaging op zich. Anderen kunnen dan weer verder gaan, dat is sterk afhankelijk van hun beperking. DHM: Hoe verloopt zo’n lesuur? Liesbeth: De opbouw van zo’n lesuur is elke week nagenoeg het zelfde. We beginnen elke les met een zelfde dansje. Daarna bieden we hen toestellen aan. De omloop veranderen we na elke schoolvakantie, kleine veranderingen kunnen wekelijks voorkomen, afhankelijk van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Wij bepalen wat ze mogen doen, willen ze verder gaan dan staan we dat toe. Blijven ze op hetzelfde niveau is dat ook goed en zullen we hen nooit forceren om verder te gaan. Als we zien dat een kind klaar is voor een moeilijkere oefening dan blijven we hen stimuleren/motiveren om hen voor te bereiden al dan niet de stap in de toekomst te nemen. We eindigen het uur met een snoezelmoment op de mat, waarbij ze tot rust kunnen komen. Het zijn vaak eenvoudige oefeningen die voor het kind veel kunnen betekenen. Door de oefeningen te doen ontwikkelen ze een positief zelfbeeld en door het turnen in groep wordt hun sociaal

26 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN functioneren gestimuleerd. En op motorisch vlak wordt hun coördinatie, kracht, uithouding en snelheid gestimuleerd. Het allerbelangrijkste doel van het turnen is dat ze plezier hebben in het bewegen en een sport te beoefenen. Dat men de G-gym binnen ’t Spagaatje als een volwaardige turngroep ervaart, bewijst het feit dat de kinderen ook deelnemen aan de turnshow van ’t Spagaatje op zondag 4 maart 2012.

Gebuurte Begijnhof gaat opnieuw van start met BEGIJNTJESDISCO in discotheek Highstreet HOOGSTRATEN - Begijntjes Laat Besluit: ‘Een Hoogstraats kinderfeest waarvan de traditie teruggaat tot in het begin van de 19de eeuw’. Op de derde zondag van augustus trekken de kinderen van de Hoogstraatse gebuurten door de straten om te zingen voor de nodige ‘centjes om te vieren’. Daarna trekken ze verkleed door het dorp in stoet en laten zich dansend en zingend van hun beste kant zien. ‘s Avonds volgt er dan in het eigen gebuurte een heus volksfeest. Wie dacht dat de tijd van dit soort tradities voorbij was, vergist zich: dit jaar verwelkomt het ‘Begijntjes-circus’ het aloude, maar ook fonkelnieuwe gebuurte Begijnhof! Enkele jonge gezinnen trekken samen aan de kar om iedereen in de noordelijke regionen van het dorp mee te krijgen in hun enthousiasme. Om een en ander te financieren en ook omdat het gewoon plezant is, organiseren zij op paasmaandag 9 april ‘BEGIJNTJESDISCO’, een geweldige

kidsparty in discotheek Highstreet. Dé uitgelezen gelegenheid voor het jonge gespuis om eens rond te neuzen in dé danstempel van de regio! Fuiven doen we vanaf 3 uur in de namiddag tot 7 uur in de vroege avond op de tonen van Kinderdisco Michel Stoffels. Leuke snoetjes kunnen zich laten schminken en uiteraard kan je ook iets lekker drinken en smullen. Aan de kassa betaal je 5 euro voor dit feest. Haal je je kaartje in een van de voorverkooppunten (La Vie Marie, kinderschoenen Pompidon of Dienst voor Toerisme) dan krijg je er zowaar een drankje gratis en voor niets bij! Kinderen onder de drie jaar feesten gratis mee. Dit wordt zeker en vast een onvergetelijke dag voor jong en minder jong! Meer informatie over dit nieuwe gebuurte op komst vind je op www.gebuurte-begijnhof.be of op Facebook (fh)

Veerle Claus: “Het zijn vaak eenvoudige oefeningen die voor het kind veel kunnen betekenen”

DHM: En waarom hier in deze zaal? Liesbeth: We kozen voor de turnzaal van de gemeentelijke lagere school Hoogstraten in de Gravin Elisabethlaan omdat het een zaal van de gemeente (budgettair) is, omwille van de centrale ligging , omwille van het feit dat ze niet “te” groot is zodat kinderen zich verloren voelen en omdat het een zaal is met heel wat verschillend turnmateriaal. Praktisch: de lessen gaan door op de zaterdagen binnen het schooljaar van 13.30 tot 14.30 uur. Voor meer informatie kan u terecht bij Liesbeth Leemans, gespecialiseerd lesgeefster G-gym, bereikbaar op het nummer: 0497/ 94 62 35 van maandag tot vrijdag van 18 tot 20 uur of via email: leemans_liesbeth@hotmail.com (fh)

Oorspronkelijke plaats waar den «terp» van ons gebuurte stond, op den hoek van de 's Boschstraat en de Vrijheid 91 (foto van 1955 uit het archief van het Stedelijk museum) w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 27


HOOGSTRATEN

Samenwerking V.T.I. en basisschool

Nacht van de geschiedenis Trappist, smakelijke voorstelling met proeverij

HOOGSTRATEN - Onze Nacht van de Geschiedenis is altijd een drukbijgewoonde activiteit, waarbij iedere keer wat te beleven valt. Ook de uitgave van dit jaar zal je weer kunnen bekoren. Het wordt meer dan een gewone bierproeverij. Daarvoor staat de figuur van Jef Van den Steen garant. Hij studeerde wiskunde aan de RU Gent en volgde er later drie jaar cursus aan de brouwerijschool. Hij ging ook zelf kleinschalig bier brouwen, dat tot in Amerika wordt uitgevoerd. Hij groeide uit tot dé bierspecialist van Vlaanderen. Hij schrijft in verschillende tijdschriften en bij het Davidsfonds verschenen verschillende boeken van zijn hand. Vele Davidsfondsafdelingen konden al genieten van zijn smakelijke voordrachten.

HOOGSTRATEN - Reeds voor de 2de keer komen studenten van het V.T.I. naar onze school. Vrijdag komen maar liefst 68 studenten STW naar onze school. Zij zijn al enkele weken hard aan het werken aan het bedenken en ontwerpen van een spel, op maat van onze kinderen. Een aantal studenten werken een motorisch spel uit, een andere groep ontwerpen een cognitief spel. Er worden speciaal voor deze dag spelborden, pionnen, spelregels,… verzonnen. De kinderen van de lagere school worden in 15 groepen van ongeveer 10 leerlingen verdeeld. Ze kunnen onder leiding van de 5de jaars van het V.T.I. genieten van een spel dat ze nooit eerder

Bij ons spreekt hij over trappist. Dat begint met de boeiende geschiedenis van de trappistenorde. Daarna vernemen we hoe de trappisten ertoe kwamen alcoholische drank te brouwen en hoe dat evolueerde tot het huidige aanbod. Tenslotte leert hij ons deze godendrank te savoureren. Daarbij hoort natuurlijk ook een hapje trappistenkaas. Zeg niet: ik ben geen bierliefhebber. Geen nood, ook niet-bierliefhebbers zullen dit onderwerp boeiend vinden en zij zullen een keuze kunnen maken uit het drankenaanbod van de Pax. Bovendien kunnen alle aanwezigen gratis deelnemen aan een tombola. We verloten enkele exemplaren van het Davidsfondsreceptenboek Westmalle Trappist – Heerlijk koken met producten van het seizoen (handelswaarde 14,95 euro) van Tom en Joost De Four. Heb je meer argumenten nodig om je te laten overhalen tot deelname, geef dan even Jef Van den Steen in op het internet en surf naar één van de vele websites. Trappist, smakelijke voorstelling met proeverij op vrijdag 23 maart om 20 uur in zaal Pax. Inschrijven voor 16 maart 2012 bij Joos Croes, 03/314 49 24 e-mailen naar Hoogstraten@davidsfonds.be Deelnameprijs: 10 euro voor de lezing, het proeven van een trappist dubbel en tripel of 2 andere consumpties en heerlijke kaashapjes.

28 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

speelden! Het jaarthema van dit schooljaar is ‘Spelen = leren’. Kinderen leren zoveel terwijl ze spelen… Hun motorische, cognitieve maar zeker ook sociale vaardigheden krijgen tijdens een spel altijd kans tot ontplooiing! Het belooft een boeiende, drukke, leerrijke namiddag te worden. Als teken van verbroedering smullen kinderen van de basisschool en studenten van V.T.I. Hoogstraten samen van heerlijke pannenkoeken. Deze pannenkoeken worden aangeboden door onze ouders. We genieten meer dan eens van de werkijver van ons actief en ondernemend oudercomité. (LL/red)


HOOGSTRATEN

5.000 euro voor volkstuintjes

Sint Anna tegen de vlakte

HOOGSTRATEN - Het “Buurtcomité De Mouterijstraat leeft!” heeft van de Koning Boudewijnstichting 5.000 euro gekregen voor het opstarten van volkstuintjes in de Mouterijstraat. De grond wordt ter beschikking gesteld door het OCMW. De bedoeling is dat mensen een eigen tuintje krijgen waarin ze groenten en bloemen kunnen kweken. Hierdoor kunnen bewoners die in een appartement wonen toch een eigen buitenplekje verwerven. De tuintjes zorgen voor een zinvolle dagbesteding en kunnen ook de kosten voor voeding verminderen. Samen met de volkstuintjes start men ook met een compostproject. (fh)

HOOGSTRATEN – Midden februari werd het voormalige moederhuis Sint Anna-Maria afgebroken. Na de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum moet het gebouw plaats maken voor een groenzone tussen de Vrijheid en het nieuwe rusthuis. Voor Stedenbouw en het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft het gebouw te weinig architecturale waarde om het te behouden. Voor veel inwoners van Hoogstraten ligt dat anders. Zij verstaan niet dat ‘het moederhuis’ weg mag en men het oude rusthuis niet mag afbreken. Het moederhuis heeft voor hen vooral een grote emotionele waarde. Veel al wat oudere vrouwen zijn er bevallen en de Hoogstratenaar van middelbare leeftijd is er geboren.

Het gebouw was een ontwerp uit 1953 van architect Stijnen, die de kosten toen raamde op 3.016.450 BEF. Op zondag 21 juli 1957 werd het moederhuis ingezegend en enkele dagen later werd Judith Aernouts er als eerste kindje geboren. Het aantal geboortes stijgt elk jaar, tot maar liefst 666 kinderen in 1965. Maar gaandeweg gaan steeds meer vrouwen in beter uitgeruste instellingen bijvoorbeeld in Turnhout bevallen en wanneer er in 1974 nog maar 251 kinderen geboren worden, beslist men om het moederhuis te sluiten. De werkingskosten lopen te hoog op. In totaal werden er in Sint Anna-Maria 7.959 baby’s geboren, waarvan Dirk Rijvers, geboren op 27 mei 1975 de laatste was. (zie ook DHM nr. 275, maart 2008)

Vrijwilligers gezocht voor Praatpunt HOOGSTRATEN - In september ging Praatpunt terug van start. Praatpunt is een plaats waar anderstaligen Nederlands kunnen oefenen op een ongedwongen manier. Wegens het succes zoeken we extra vrijwilligers. Voorwaarden: u bent vlot Nederlandstalig, met een open houding, minimum 18 jaar, en u kan geregeld aanwezig zijn. Wij bieden gezellige, boeiende en leerzame avonden vol met nieuwe contacten en onbekende werelden. De vrijwilligers zijn verzekerd en ontvangen een vergoeding voor hun verplaatsingskosten. Kandidaten kunnen zich opgeven bij vzw Kreatief: 03 314 37 86 - kreatief@skynet.be

Cursisten van het Rood Kruis

HOOGSTRATEN – Op 20 januari reikte het Rood Kruis een brevet uit aan een groep mensen die met succes een cursus beëindigd hebben. Het zijn mensen die niet machteloos willen toekijken wanneer er ergens een ongeluk gebeurt. Mensen die verantwoordelijkheid op willen nemen. Mogelijk herkent u volgende personen op de foto: Nicole Keysers, Sofie Willebrords, Rit Herrijgers, Lindsey Bolckmans, Ariane Willebrords, Anja sttoffelen, May Vermeiren, ine Verheyden, Hilde Van Dijck, Bieke Struyf, Ann Sterkens, Sine Schrijvers, An Jacobs, Annelie Heyselberghs, Bert Geens, Ria Boeren en Greta Adams.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 29


HOOGSTRATEN dvd’s en games worden in een nieuw kleedje gepresenteerd.

Nieuws uit de Bib Kinderverwendag Minoes, Black beauty, de uil van Harry Potter, ‌ dieren spelen vaak een opvallende rol in boeken. Daarom besteden we dit jaar tijdens de Jeugdboekenweek extra aandacht aan hen. De bibliotheek van Hoogstraten richt tal van activiteiten voor kinderen in. Van 5 tot en met 17 maart kan je je stem uitbrengen op je favoriete ganzenborden, die de leerlingen van de Hoogstraatse scholen ontworpen hebben. Mirjam Mous en Maarten Jagermeester geven lezingen voor kinderen van het 4de en 5de jaar basisonderwijs en de Boekenplanken nemen de leerlingen van het 2de jaar mee naar hun wondere wereld vol prentenboeken en muziek. Deze activiteiten worden aan de scholen aangeboden.

Lezen en schrijven met Anne Frank Deze didactische en leesbevorderende tentoonstelling presenteert Anne Frank als schrijfster en vertelt beknopt haar levensgeschiedenis in haar eigen woorden uit Het Achterhuis. De tentoonstelling is op scholieren gericht, maar iedereen kan er iets van opsteken. Geopend van maandag 27 februari tot en met donderdag 8 maart, tijdens de openingsuren van de hoofdbibliotheek. Gratis toegang

Low Impact Man Show In een boeiende show vol humor brengt Steven Vromman, de low impact man, de grote wereld-

Alle kinderen zijn ook van harte welkom op de Kinderverwendag, op zaterdag 24 maart van 9 tot 12 uur in de hoofdbibliotheek. De hele voormiddag wordt er voorgelezen. Dit is de start van een wekelijks voorleesuurtje op zaterdagvoormiddag. Je kan je tijdens de verwendag ook laten grimeren of aan een knutselworkshop deelnemen en je verneemt wie onze ganzenbordwedstrijd gewonnen heeft. Mis deze kinderverwendag niet.

Digidag inschrijvingen Er zijn weer computerlessen (computerwegwijs, digitaal creatief, internet, Word, Excel en Powerpoint) gepland in de periode april-juni. Je kan je inschrijven in de Openbare Bibliotheek, Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten en in het Buurthuis, Hazenweg 4/2, 2328 Meerle op volgende data: s MAANDAG MAART VAN TOT UUR EN van 18 tot 19 uur in de Hazenweg s VRIJDAG MAART VAN TOT UUR IN DE BIBLIOtheek s MAANDAG MAART VAN TOT UUR IN DE Hazenweg s VRIJDAG MAART VAN TOT URE IN DE BIBLIOTHEEK

Vernieuwde multimedia en tijdschriftenhoek Gedurende een week heb je je favoriete dvd’s, cd’s en tijdschriften in de ontmoetingsruimte op de eerste verdieping gezocht, maar sinds 20 februari kan je opnieuw op de gelijkvloerse verdieping terecht in de vernieuwde multimedia- en tijdschriftenafdeling van de hoofdbibliotheek. De tijdschriftenkasten hebben voor elk abonnement een individueel vak, zodat je gemakkelijker je favoriete tijdschrift vindt. Ook de cd’s,

30 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

problemen en oplossingen dichterbij. Hoe zal het aopen met planeet aarde en wat kan je doen om je ecologische voetafdruk te verlagen? Je komt het te weten tijdens deze eco-comedy show. Praktisch: Bibliotheek Hoogstraten, maandag 19 maart om 20 uur. Inschrijven in de bib, deelname 5 euro.

Eet goed, leef goed Obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten komen steeds vaker voor. De voornaamste oorzaken liggen onder meer bij onevenwichtig en ook te veel eten. Een voedingsdeskundige van NICE, het Nutrition Information Center, geeft geen dieetvoorschrift, maar een eigentijdse kijk op gezond ĂŠn lekker eten. Praktisch: Bibliotheek Hoogstraten, donderdag 22 maart om 20 uur. Inschrijven in de bib, deelname 5 euro.


HOOGSTRATEN

Dames met een (maat)streepje voor HOOGSTRATEN - In de jaren ’80 hadden we in Hoogstraten een Jeugdkoor, een groepje jonge mensen dat de jeugdvieringen opluisterde in de Sint-Katharinakerk. Een paar weken voor de viering kwamen deze zangers een uurtje samen om de gekozen liederen in te oefenen. Begin de jaren ’90 kriebelde het echter bij heel wat zangers om met dit koor iets “meer” te gaan doen: meerstemmige liederen instuderen en naast het opluisteren van de vieringen ook concerten gaan geven. In 1994 nam Anke Seeuws de leiding van het koor in handen. Zij legde de lat steeds hoger en hoger. Het resultaat waren enkele schitterende en uitverkochte concerten. Intussen was de naam veranderd in Jongerenkoor Hoogstraten. Na het grote succes kwam er een rustigere periode. Vooral bij de mannenstemmen begonnen er gaten te vallen en zo werd het heel moeilijk om nog vier- of meerstemmig te zingen. Rond het jaar 2000 werd beslist om het Jongerenkoor te laten voor wat het was en verder te gaan als Marcanto. Dit koor zou ook iets minder jonge mensen moeten aantrekken, oud-jeugdkoorleden bijvoorbeeld en 30-plussers. Maar nog steeds bleven de mannenstemmen weg. In 2003 werden de laatste 2 mannen vriendelijk de deur gewezen en vanaf begin 2004 ging het koor dan verder als Dameskoor Marcanto. Marcanto specialiseert zich in de betere bewerkingen van popmuziek, filmmuziek, folklore en originele licht klassieke werken. De zangeressen realiseerden al heel wat mooie projecten in de loop der jaren. Dat gaat van kerst- en nieuwjaarsconcerten, een aperitiefconcert, over de deelname aan de musical Gelmel, de opvoeringen van de operette HMS Pinafore tot het opluisteren van verschillende huwelijksmissen en vernissages. Sinds enkele jaren is Marcanto bevriend met het mannenkoor ZWK uit Antwerpen,

waarmee ze ook al een drietal concerten samen verzorgden. Verder zingen de dames elke maand één keer de gezinsviering in de Sint-Katharinakerk en met Kerstmis en Pasen luisteren ze ook de kinderviering op. In 2013 staat een uitvoering van de Carmina Burana op het programma, opnieuw een samenwerking met ZWK naar aanleiding van hun 100 jarig bestaan. In 2014 zal het Dameskoor Marcanto haar 10-jarig jubileum vieren maar op zaterdag 17 maart 2012 pakken ze andermaal groots uit met het programma “Vlieg met ons mee”. In dit programma zal u vooral hedendaagse bewerkingen van typische volksmelodieën te horen krijgen van eigen land én ver daarbuiten. Ook staan er enkele originele verrassingen op het programma. De 25 dames zingen onder leiding van Anke Seeuws 3- tot 5-stemmige nummers en ze worden begeleid door een gelegenheidsband met onder meer Annemie Ooms (piano), Flor Verschueren (accordeon), Anny Jansen (viool) en Jan Meyers (contrabas). Zaterdag 17 maart om 20 uur in de Feestzaal van het Klein Seminarie, Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop bij Toerisme Hoogstraten en bij de leden. Aan de kassa zijn last-minute tickets te verkrijgen aan 10 euro (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 31


HOOGSTRATEN

Tien nieuwe windmolens in regio Hoogstraten REGIO – De firma Aspiravi is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van wat het grootste windmolenpark van Antwerpen moet worden.

Iedereen kan mee investeren in deze windmolens langs de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen CVBA ( www.aspiravi-samen.be ).

Drie van de tien windmolens van het “Windpark Aspiravi Noorderkempen” komen ten noordwesten van de E19 op grondgebied van de gemeente Brecht. Ten zuidoosten van de snelweg worden zeven turbines gebouwd: één in Brecht, vijf in Wuustwezel en één in Hoogstraten. Eind 2012 moeten de tien nieuwe windturbines operationeel zijn.

Deelbewijzen kosten 125 euro en je kan er tot 20 per persoon aankopen zolang de voorraad strekt. Aandeelhouders van cvba Limburg wind, die investeerden in de Aspiravi-windmolens in Hasselt, kregen in juli vorig jaar een netto-dividend van 4% uitbetaald voor hun investering in groene energie. Verspreid over gans België beheert Aspiravi vandaag 71 windmolens. (fh).

Activiteiten van VELT HOOGSTRATEN – Op zondag 4 maart organiseert de Vereniging Ecologisch leven en Tuinieren (VELT) een praktijkles snoeien grootfruit plaats: appels, peren. In de zomer volgt er een praktijkles voor de zomersnoei en zo sluiten we het 3-luik grootfruit af. In het najaar beginnen we met een theorieles kleinfruit (bessen allerhande), gevolgd door een wintersnoei en zomersnoei. Praktisch: Widar, Zondereigen, aanvang 10.00 u, einde rond 12.00 u. Op zaterdag 31 maart organiseert VELT in samenwerking met Natuurpunt Markvallei een filmavond. Deze avond krijgt u een lekker bord eten voorgeschoteld, waarna de filmmakers de ingrediënten achterna reizen. ‘Smakelijk eten’ toont de gevolgen van deze voedselproductie op de omgeving. Een film van Walter Grotenhuis, een bijdrage aan de bewustwording dat de mens vooral van de natuur neemt en niet geeft. Praktisch: ‘De Klapekster’, Kolonie 41, Wortel om 20.00 uur. Inkom gratis.

CINE HORIZON Met “The bang bang club”

De plaats waar de tien nieuwe windmolens komen

Zuid-Afrika 1994. Nelson Mandela is net vrijgekomen en de spanningen lopen hoog op in het land. De verschillende etnische groeperingen begeven onder de toenemende druk, wat resulteert in bloederige rassenrellen en fluitende kogels (bang-bang voor de plaatselijke inwoners) in hartje Soweto. Midden in dit geweld bevinden zich vier blanke oorlogsfotografen: Greg Marinovich, Kevin Carter, Ken Oosterbroek en Joao Silva. Onder de bijnaam the Bang Bang Club zorgen zij ervoor dat de hele wereld te zien krijgt hoe Soweto in de laatste maanden voor de afschaffing van het apartheidsregime omgetoverd werd in één groot slagveld. De beelden die zij de wereld insturen, missen hun effect niet. Gebaseerd op de levens van deze vier blanke, door adrenaline en morele verontwaardiging voortgestuwde fotografen, schetst the Bang Bang Club een nietsontziend beeld van de rassenrellen in Soweto. Zowel Greg Marinovich als Kevin Carter wonnen een Pulitzerprijs voor hun opmerkelijke fotowerk. Helaas eisten de verschrikkingen waarvan zij getuige waren ook een verwoestende tol. “The bang bang club” film van de Canadese regisseur Steven Silver op woensdag 14 maart om 19.30 uur in Le Cirq. (fh)

32 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Muziek voor het Zuiden

Tinello speelt Bonken

HOOGSTRATEN – Toneelgezelschap Tinello brengt in maart zeven voorstellingen van BONKEN op de planken. Het stuk, in regie van Erik Sterck, is geïnspireerd op het toneelstuk ‘Bonzen’ van Ton Davis. Hélène Dubois is schatrijk, maar oud en ziek. De dokter is er kind aan huis. Hélène heeft drie kinderen, de een nog meer gestoord dan de ander. Al bij al een mooi uitgangspunt voor een moordend familiedrama… of niet soms?

Bonken wordt gespeeld in zaal St.-Cecilia op donderdag 15, vrijdag 16, zaterdag 17, donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 maart telkens om 20 uur. Op zondag 18 maart is er een namiddagvoorstelling om 15 uur. Reservatie is verplicht en kan per mail langs tinello@telenet.be of op telefonisch op het nummer 03 314 34 36 tussen 17 en 19 uur. U betaalt 10 euro, inclusief een pauzedrankje. (fh)

Het OCMW zet personeel in de bloemen

HOOGSTRATEN – De medewerkers van Oxfam Wereldwinkel organiseren op vrijdag 16 maart om 20 uur een muzikale avond met hapjes in de Gelagzaal van parochiezaal Pax. Deze avond vervangt het traditionele Oxfam etentje. De muziek wordt verzorgd door twee talentvolle groepen uit Hoogstraten. Met een knipoog naar het Parijs van de jaren ’50 brengt ‘Vitesse Limitée’ de sfeer van rokerige bars en brasseries weer tot leven. Ze brengen het Franse chanson op een eigenzinnige manier en doen het jachtige leven even vergeten op de tonen van de accordeon. De groep bestaat uit vier leden. Flor Verschueren accordeon, Karel Hofkens gitaar en Jef Rombouts cello, begeleiden zangeres Veerle Dingenen. Violacc is nog niet zo erg lang bezig, maar het evolueert zeer snel. De basis was ‘Klezmzer’ en ‘Argentijnse tango’, maar meer en meer krijgt alles een jazzy tintje, zodat de muzikanten zich nu ook wagen aan nummers van Richard Galliano en Hermeto Pascoal. Els Van Miert speelt viool en neemt de zang voor haar rekening. Jan Meyers bespeelt de contrabas en Flor Verschueren is ook hier de accordeonist van dienst.

HOOGSTRATEN - Het OCMW van Hoogstraten bood op 20 januari aan haar personeel een nieuwjaarsreceptie aan. Daarbij zette OCMW een gepensioneerde en enkele mensen met 25 en 35 jaren dienst extra in de bloemen. Op de foto herkennen we v.l.n.r.: Hild Quirijnen, (25 jaar dienst), Rita Fransen (25 jaar dienst), Tine Koks

(25 jaar dienst), Wis Van Aelst (25 jaar dienst), Corrie Hereijgers (25 jaar dienst en op pensioen sedert 1 november 2011), Marit Grauwmans (35 jaar dienst) en Lia Goetschalckx (35 jaar dienst). Edith De Saeger en Martine Verheijen (beiden 25 jaar dienst) waren niet aanwezig.

De medewerkers van de Wereldwinkel zorgen voor de hapjes. Daarom vraagt men om vooraf in te schrijven in de wereldwinkel of per email: hoogstraten@oww.be De inkom bedraagt 12 euro, hapjes inbegrepen. Iedereen is welkom, u wordt muzikaal verwend…. en u steunt het Zuiden. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 33


HOOGSTRATEN

Warme, gezellige kerstavond in het Spijker HOOGSTRATEN – ’t Is al weer twee maanden geleden, maar het blijft hartverwarmend en vermeldenswaard. Op 24 december kwamen ruim 110 kansarmen uit het Hoogstraatse bijeen in het Spijker om er samen kerstavond te vieren. Het opzet voor dit gebeuren ging uit van De Toevlucht (Evangelische Kerk in de Karel Boomstraat), ‘t Ver-Zet-je (plaatselijke Welzijnsschakel) , de sociale dienst van het OCMW met de buurtwerking en Digidak. Daarbij was VTI - Spijker zo vriendelijk om hun accommodatie voor dit initiatief ter beschikking te stellen. Ook heel wat sponsors uit de fusiegemeente brachten hun “steentje” bij ter ondersteuning van het geheel. Uitnodigingen voor dit kerstfeestje werden verspreid bij het “doel-publiek” en al vlug bleek dat er voor zulk initiatief heel wat belangstelling was. Het programma voor die avond in het Spijker, was dan ook de moeite waard. Murga L’Santa heette de gasten welkom met hun optreden tijdens de “alkoholvrije” receptie. Daarna genoten de tafelgasten van een fijn-verzorgde maaltijd, bestaande uit een lekker voorgerecht, een warme, ruim-opgevatte hoofdschotel en een echt kerstgebak als nagerecht. Een koor, begeleid door instrumenten, bracht enkele kerstliederen. Men kon meedoen aan een groot-opgezet ganzenspel en daarbij allerlei prijzen winnen. In een “kin-

derhoek” werden onder begeleiding de kleinsten bezig gehouden. Een gelegenheids-accordeonist zorgde voor de muzikale omlijsting bij de samenzang van volksliederen. Tot slot kregen alle gasten bij het naar huis gaan, nog een kerstpakket cadeau. Aan dit bijzondere kerstgebeuren voor kansarmen uit onze eigen omgeving werd meegewerkt door een ganse groep gemotiveerde vrijwilligers van verschillend pluimage… Iedereen had het-

zelfde doel voor ogen : met kerstavond laten we deze mensen niet in de kou staan… Uit de reacties die daarna loskwamen vanuit de deelnemers (gasten zowel als vrijwilligers) mogen we besluiten : het was voor allen een echte, warme en gezellige kerstavond. (Langs deze weg willen de initiatiefnemers allen, die deze fijne avond op één of andere manier gesteund hebben, zeer oprecht danken voor hun hulp.)

Gedicht in De Maand In de oude tv-spots stond de bakker zélf centraal: een kalende man die – ná de dagtaak – steevast indommelde op hometrainer, bowlingbaan of roeiboot. In een tweede serie verschijnt zijn winkeldame ten tonele. Net als haar klanten spreekt zij lichaamstaal en leest ze luidop voor wat normaal alleen tussen de regels staat. ‘Twee boterkoeken en een bezorgde vraag over mijn rug.’ ‘Dat is dan twee euro en een bemoedigend woordje voor de gezondheid.’ De vrouw van de bakker geeft ons heden ons dagelijks brood. Sociaal assistent tussen pistolet en langgaletten … Maar intussen blijft het aantal warme bakkers overal te lande dalen. De warme bakkerspraatjes verstommen mee en ook de dorpse winkels verdwijnen uit het straatbeeld. Zo was het afgelopen herfst alweer vijf jaar geleden dat de oude bakkerij Faes aan de Vrijheid tegen de vlakte ging, amper twee dagen na de verkiezingen. Doodjammer voor het pandje zelf. Waardeverlies voor het monument ‘De Kroon’ ernaast … Vijf jaar braakligging (om van te kotsen!) en binnenkort – wie weet – de langverwachte winkel met appartementen. Onderstaand gedicht dragen we op aan ons erfgoed. Nog maar eens. Aan de stenen. Maar voorál aan het leven, sociaal leven, dat er zich afspeelde. De warme bakker, meer dan ooit broodnodig. (dh)

34 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

toen ik ging, ik was toen tien was in ’t dorp nog veel te zien zoals een oud maar mooi gebit waar soms een tand wat losser zit want hier en daar stond zo een huis wat hoger dan een ander thuis of ook wat lager, breder, smal ik was toen tien en wist het al dit kan geen eeuwigheid nog duren de Vrijheid krijgt toch ooit haar kuren en vijftig jaar na die gedachte na kijken, weten, angstig wachten is ’t onherstelbare geschied veel huizen weg, veel is er niet en nooit meer in ons hoofse straat op bouwafbraak staat echt geen maat zo was er ooit een bakker Faes van pa op zoon. Met Sinterklaas, met Pasen, kerst en ander feest: veel klanten zijn daar graag geweest. Wat zag ik op vrijdag dertien, een stenenhoop, nog nooit gezien. Het ergst vond ik dan de schouw,

daar links. Papieren vouw behang van kamers. Die dienden ooit voor mens en ramers, van goed gewin voor heel ’t gezin. Na braak en puin: nooit meer erin! ‘k Zag bovenaan, op het verdiep, toen ik het zebrapad op liep, wat paars en blauw, konijn met oren. Veel dromen zijn hier dus geboren. Maar ’t ergste is: al die stenen. Ge struikelt, wilt er hard om wenen. Ze zijn gestuiterd door elkaar. Het is voor hen niet zonneklaar, dat jaren lang en elke dag, in regen, wind en hagelslag, ze dienst deden als veil’ge haven voor mensen die er iets om gaven: voor huis en haard, voor vrouw en kind, voor gast en klant en echte vriend, voor kost en woon en eerlijk loon. Wat nu gebeurt is laffe hoon! 16/10/2006

R.S.


HOOGSTRATEN

Concert ten voordele van Ispahan

Feest bij kinderkoor Jubilate

HOOGSTRATEN – Op zaterdag 3 maart organiseert Lionsclub Markland een uniek concert ten voordele van Ispahan, palliatieve thuiszorg Kempen.

HOOGSTRATEN - Op het feestje van het kinderkoor werden zoals ieder jaar ook nu weer de trofee’s uitgereikt. Wout Robbemont mocht de muzikale trofee mee naar huis nemen. De wisselbeker van de meisjes ging naar Marieke Sysmans en die van de jongens naar Lucas Van Dyck. Proficiat aan het trio. Ook Annemie Ooms en An Leemans verdienen een pluim met het concert van zondag 22 januari. En voor de zangertjes groot en klein : hip, hip hoera ! (JB/red)

Ontdekken, actief leren en genieten gaan hand in hand HOOGSTRATEN - De kinderen van de gemeenteschool trekken er graag op uit. Naar de appelboer, naar het bos, naar de bibliotheek, naar Antwerpen… Soms gaat de reis ook ietsje verder. De voorbije maanden trokken zowel het 3de,4de als 6de leerjaar naar Knokke. Bij het Zegemeer bewonderden de leerlingen het kunstwerk “De wuivende krabben / Dansend ensemble met draaikolk en fontein” van Panamarenko. Alle kinderen bezochten de tentoonstelling “De Panamarenko Paradox”, een unieke tentoonstelling, die een beeld geeft van het rijke werk van de kunstenaar. Ze brengt op een originele manier het werk van Panamarenko bijeen. Een aantal objecten en tekeningen, waarvan sommige afkomstig uit particuliere collecties, waren nooit eerder in een tentoonstelling te zien.

Deze uitstap was de aanzet om het 4de luik van het Comeniusproject uit te werken. De kinderen van gans de school leren Panamarenko kennen en gaan dan zelf aan de slag. Ze maken schetsen, tekeningen, kunstwerken,… De jongens en meisjes van het 6de leerjaar combineerden deze uitstap met een bezoek aan de Hogeschool in Kortrijk. De studenten van Howest toonden al hun machines in wording. De samenwerking met de hogeschool is heel boeiend en verrijkend voor alle betrokkenen. De leerlingen krijgen op een speelse en levensechte manier een goede voorstelling van de studiemogelijkheid. Ze kunnen op het einde van het 6de leerjaar gemotiveerd worden om bewust te kiezen voor een bepaalde richting in het middelbaar onderwijs. LL/red)

In de St.-Katharinakerk is er om 20 uur een optreden van het Kuijken strijkkwartet & Lorenzo Coppola. Het Kuijken Strijkkwartet werd in 1986 opgericht; het bestaat uit Sigiswald Kuijken en François Fernandez (violen), Marleen Thiers (altviool) en Wieland Kuijken (cello). Het ensemble concentreert zich op de strijkkwartetten van Haydn en Mozart. De spelers zijn sinds decennia internationaal bekend om hun belangrijke bijdrage tot de meer authentieke en historisch gefundeerde speelwijze van de strijkinstrumenten; ze zijn ook solistisch en in andere combinaties werkzaam. Sinds 1986 trad het Kuijken Strijkkwartet op in bijna alle landen van Europa, en in Australië, de V.S.A. en Japan. Reserveren kan langs Toerisme Hoogstraten, tel 03 340 19 55 of via het GSM nummer 0474 50 63 44.Kaarten worden dan opgestuurd of kunnen de dag zelf ter plaatse worden afgehaald aan de balie in de kerk vanaf 18.30 uur. Een VIP kaart kost 50 euro, een luisterplaats 20 euro. (fh)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 35


HOOGSTRATEN

Drie nieuwe toeristische brochures

ACW Trefmoment

HOOGSTRATEN - Met een nieuw toeristisch seizoen in het vooruitzicht stelt de stedelijke dienst voor toerisme drie nieuwe brochures voor. Ze zijn ‘vers van de pers’ én bovendien volledig gratis. Aan de hand van de nieuwe evenementenkalender blijft u op de hoogte van de meest uiteenlopende evenementen en activiteiten die in de loop van 2012 in Grensland Hoogstraten zullen plaatsvinden. Aan de hand van deze brochure kan u alle data van alle niet-te-missen-festiviteiten van 2012 alvast in uw agenda noteren.

HOOGSTRATEN - ACW Hoogstraten organiseerde zondag 29 januari haar Trefmoment in de parochiezaal van Meerle. Op deze bijeenkomst treffen bestuursleden van ACV, CM Ziekenzorg, KAV, KWB en OKRA mekaar rond een uitgebreide ontbijttafel. Honderddertig vrijwilligers wilden er absoluut bij zijn. Na het ontbijt konden de aanwezigen hun kennis bewijzen in een quiz rond armoede in Vlaanderen en Hoogstraten. Vier gelukkigen trokken met een prijs naar huis: ofwel een voedselpakket ofwel een exemplaar van het boek ‘Ik ben iemand/niemand’, het boek rond het leven van een jong kansarm koppel in Vlaanderen. Vervolgens werd een toelichting gegeven rond de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober. De aanwezigen werden uitgenodigd om rond een vijftal beleidsdomeinen hun prioriteiten aan te stippen. ACW Hoogstraten zal deze enquête gebruiken als basis voor haar verkiezingsmemorandum in de lente van dit jaar. Na een overzicht van de activiteiten van het voorbije werkjaar en het komende werkjaar werd afgesloten met het heffen van het glas op het nieuwe jaar. (rs/fh)

Voor iedereen die op zoek is naar een originele uitstap, is er de vernieuwde brochure ‘Groepsuitstappen in Grensland’. Hoogstraten, Baarle-Hertog, Rijkevorsel en Merksplas bieden een waaier aan culturele, recreatieve en boeiende activiteiten, die ervoor zorgen dat u samen met uw vrienden, collega’s of familie een fantastische dag zal beleven. Er zijn heel wat nieuwe activiteiten toegevoegd aan het reeds bestaande aanbod. Wat dacht u van een bezoek aan het hypermodern internationaal bedrijf Special Fruit, zelf aardbeien plukken bij het aardbeienterras, een kinderzoektocht in de Sint-Katharinakerk of een partijtje boerengolf. Dat alles is mogelijk en toerisme Hoogstraten maakt graag een daguitstap op maat. Met de digitale wandeling ontdekt u Hoogstraten wel op een héél speciale manier… Aan de hand van een multimediagids, de ‘Rambler’, wandelt u langs de meest markante plaatsen en bezienswaardigheden en krijgt u automatisch aanvullende tekst-, beeld- of geluidsfragmenten bij de locaties die u passeert. De Rambler wordt gestuurd door middel van een GPS systeem en navigeert u tussen de verschillende verhaalzones, u hoeft dus zelf geen actie te ondernemen. Hoogstratenaar Lieven Van Gils voorziet u op het juiste tijdstip van de nodige informatie. Historische beelden en feiten, verhalen en anekdotes tonen een verrassend beeld van de stad. Met deze interactieve wandeling zingt u mee met de Spilzakken, luistert u naar authentieke oorlogsfragmenten en bekijkt u de binnenkant van het Gelmelslot. (fh)

36 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Informatie over autisme

Junior journalist wedstrijd MEER / HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Davidsfonds elk jaar haar ‘Junior journalist wedstrijd’. Een groot aantal leerlingen van de lagere scholen van groot Hoogstraten nemen aan de wedstrijd deel. Al even traditioneel wordt de prijsuitreiking elk jaar in een andere lagere school georganiseerd. Dit jaar was men te gast in de Meerpaal in Meer. Op de foto herkennen we de twee laureaten 2012, namelijk Stella Voeten, Dreef 17 Meersel-Dreef en Mies De Bruyn Merenweg 3 te Meer

Twee beste finalisten waren, ex aequo, Jarno Wuyts, Gestelsestraat 46 te Meer en Paulien Janssens Heilig Bloedstraat 15 te Hoogstraten. Hieronder kan u het opstel “Facebook liefde” van Stella Voeten, leerling van het 6de leerjaar van ’t Dreefke in Meersel-Dreef lezen. Even situeren: Björn is 13 jaar en zit al in het middelbaar. Daar is hij hopeloos verliefd op iemand, maar hij ‘denkt’ dat zij hem niet ziet staan. En hier begint het verhaal.

HOOGSTRATEN – De Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) regio Hoogstraten organiseert regelmatig informatieavonden over alle aspecten die met autisme te maken hebben. Die informatie en ontmoetingsavonden gaan door in het lokaal van de St.-Jorisgilde in de Brouwerijstraat. Op dinsdag 24 januari stond het onderwerp ”Paal en perk stellen aan beperkte interesses” centraal. Door de regiowerkers werden een tweetal spreeksters uitgenodigd. Zij vertelden aan de aanwezige ouders waarom we bij mensen bij autisme beperkte interesses zien. Aan de hand van concrete voorbeelden van sprekers en aanwezige ouders, werd er gepraat over de betekenis ervan en hoe we ermee kunnen omgaan. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan wat we in dergelijke situaties willen en/of kunnen veranderen. Kortom voor de aanwezigen werd het een interessante en waardevolle avond met veel praktische voorbeelden. De volgende avond gaat door op 24 april en gaat het over “de invloed van autisme op broers en zussen” Hoe ervaren zij hun broer of zus met autisme? Heeft de autisme-aanpak van broer of zus ook effect op hun ontwikkeling? Wat kun je als ouder doen om ook hen de nodige ruimte en aandacht te geven? Na de inleiding is ruim tijd voorzien voor vragen en ervaringsuitwisseling.

Euthanasie en palliatieve zorg

FACEBOOK LIEFDE “Trrrrring” “Eindelijk, de les is gedaan!” zegt Björn tegen zijn vriend Jan, maar net iets te luid. De meester heeft het gehoord. “Björn, jij schrijft je huiswerk maar twee keer!” Jan en Björn lopen de klas uit. “Flink balen man!” zei Jan. “Nu kan je niet mee gaan voetballen!” Maar Björn luister niet; hij heeft alleen maar oog voor Anne, die met Lize aan het praten is. “Hallo luister je wel?” vraagt Jan. Björn schrikt ervan en zegt: “Ja,ja”. Björn pakt zijn fiets en rijdt weg naar huis. Thuis gaat hij meteen naar zijn kamer en gooit zijn boekentas op zijn bed. Björn opent zijn laptop en hij ziet dat zijn Facebook nog open staat. Hij heeft een vriendenbezoek van meisje12. “Dat is toch geen naam”, denkt hij, maar toch accepteert hij het. Ze is meteen online. Hij typt snel: “wie ben je eigenlijk?” “Ja, een meisje van 12 natuurlijk”, antwoordt meisje12. ”Oké, maar waar zit je op school dan?” typt Björn. “Ik zit op het Spijker en jij?-” antwoordt ze. “Ik ook! -!” typt hij snel. Ze vraagt: “Heb je al een vriendinnetje?” Björn wordt een beetje rood maar antwoordt toch: “Nee, dat niet, maar ik ben wel verliefd.” “Oh ja, hoe ziet ze er dan uit?!:O” “Ja dat zeg ik

niet!” Het meisje wordt wel heel nieuwsgierig en dringt aan: “Ah, toe, toe, toe………………!!!!” Björn droomt een beetje weg en typt: “Ze heeft zwart haar en fel blauwe ogen.” Er valt een stilte,…………… Meisje12 typt: “Bedoel je Anne? -” Björn schrikt, klapt zijn laptop dicht en verlaat snel zijn kamer. Hij gaat voetballen met zijn vrienden. De volgende dag op school loopt hij door de gang en denkt aan het huiswerk dat hij vergeten is te maken. Plots hoort hij een paar meisjes praten over wat ze gisteren hebben gedaan. Hij hoort de naam meisje12 vallen. Hij loopt dichter naar de meisje toe. Dan draait plots Anne zich om en kijkt hem recht in de ogen. Ze lacht naar hem. Björn wordt rood en loopt snel naar het klaslokaal. De hele les moest hij aan Anne denken. Hij vond het niet eens erg dat hij op zijn kop kreeg omdat hij zijn strafwerk niet af had. Plots voelde hij een klopje op zijn rug, hij draaide zich om en kreeg een briefje in zijn had geduwd. Hij las: Afspreken na school? Liefs Anne, Meisje12 Voeten Stella

HOOGSTRATEN - KVG Hoogstraten, in samenwerking met KVG regionaal richt een gespreksavond in met als thema Euthanasie en Palliatieve zorg. Deze avond gaat door in de zaal Pax op donderdag 8 maart om 19.30 uur. Spreker is dhr J. Van Duffel, verbonden aan de abdij van Tongerlo en tevens nationaal proost van KVG. De invoering van de euthanasiewet in 2002 zorgde ervoor dat het thema sterven stilaan uit de taboesfeer werd gehaald. Ook het thema palliatieve zorg begint eindelijk de nodige aandacht te krijgen. Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met sterven en het definitieve afscheid nemen. Wat is euthanasie? Wat is palliatieve zorg? Wie is er allemaal bij betrokken? Waar kan ik terecht met mijn vragen? Het is niet de bedoeling om er een discussieavond van te maken. Je krijgt wel de kans om eigen vragen, ervaringen en twijfels aan bod te laten komen. Vooraf inschrijven is verplicht bij de KVG op het nummer 014/40.33.62

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 37


HOOGSTRATEN

De VRT in de bib

David Troch HOOGSTRATEN - Op 26 januari werd in Vlaanderen gedichtendag gehouden, zo ook bij ons in de bib van Hoogstraten. Te gast was dit keer het dichtersechtpaar Sylvie Marie en David Troch, twee jonge mensen die toch al heel wat dichtwerk op hun naam hebben. Vooral Sylvie is redelijk bekend door haar gedichten in Humo. In twee sessies, in voor- en namiddag, gaven zij een lezing van hun werk en zij deden dat op originele wijze: in een vorm van dialoog

tussen hen beiden. Daardoor werd het allemaal wat luchthartiger en konden ze makkelijk de aandacht houden van de leerlingen uit de hogere klassen van Seminarie en Spijker. Tot plots de VRT binnenviel, met camera’s en interviewer waardoor het gebeuren als het ware op een hoger plan werd gebracht. Wat is er aan de hand? vroegen de toehoorders zich af en velen begonnen al op hun stoel te schuiven om in het oog van de camera te komen. Waaraan had men dit hoog bezoek te danken? Dat bleek de dichter David Troch te zijn die enkele dagen voordien een belangrijke prijs gewonnen had. Hij werd uitgeroepen tot winnaar van de Turing-gedichtenprijs in Nederland; toch niet niks voor een Vlaming tussen al die Nederlanders en de geldprijs was ook niet min: 10.000 euro alsjeblieft. Daarvoor wil de VRT wel tot in Hoogstraten komen! Vanaf toen luisterde het publiek nog eens zo aandachtig naar die David en ook naar zijn vrouw Marie die de gedichten speels en vrolijk aan elkaar kon rijgen en daarbij nog anekdotes vertelde over hoe de gedichten tot stand kwamen. Dat dit altijd niet zo goed lukt en hoe ze elkaar daarbij hielpen, maakte het dichten voor de toehoorders veel “gewoner”, veel meer “down to earth”, minder hoogdravend of plechtstatig. (jof) Wie nieuwsgierig is naar het winnende gedicht van 10.000 euro, hier volgt het:

Wij waren geen jongens Wij waren geen jongens wij hadden vaders, wij waren zonen, het volstond niet dat wij driemaal daags spek en spinazie vraten. de hemdsmouwen moesten omhoog, wij moesten tonen hoe hard wij de spieren in onze bovenarmen op konden spannen, wij zweetten als zwijnen, groeven bloederige kloven in onze handen, wroetten in het stof waarin onze voorvaderen al jaren liggen te liggen en kregen het vuil amper onder onze vingernagels vandaan. wij moesten voelen met wat wij tussen de benen geboren waren, jongens, maar hadden niet eens een eigen kamer waar wij, voorovergebogen, met opgetrokken knieën en met de neus in andere werelden zaten. wij ondervonden aan den lijve dat doordringende boerenstank je harder in het gezicht kan slaan dan wat vuistdikke boeken.

38 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het kasteel van Hoogstraten HOOGSTRATEN – De nieuwe wandelvoorstellingen “Het kasteel van Hoogstraten” van Zjosfinks lopen als een trein. Wanneer we dit schrijven zijn er enkel nog plaatsen vrij op 20 en 27 april en op 18 mei. Direct inschrijven is de boodschap. De wandelingen vertrekken telkens om 19.30 uur aan jeugdhuis ’t Slot in Wortel. Inschrijven kan op het nummer 0476 72 91 91 of per mail langs zjosfinks@hotmail. com. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site www.pasgeverfd.be (fh).


HOOGSTRATEN

Kinderkoor Jubilate zong het nieuwe jaar in Als opener hoorden we “Kerst en Nieuw”, een gloednieuw liedje van Lut Goetschalckx. Vervolgens zongen de kinderen Nederlandstalige, Franstalige, Duitstalige én Engelstalige liedjes in één tot drie stemmen. Ze wisten met hun kinderstemmetjes de hele zaal in te pakken. Hoogvliegers op het programma waren zeker “Vois sur ton chemin” uit de film Les Choristes, “Tomorrow” uit de musical Annie en “Het liedje dat ik zing” van Jan Coeck. Als klapper op de vuurpijl mocht het publiek meezingen met het slotnummer “Sing a song”, een mooie canon over vrede en vriendschap. Het kinderkoor stond garant voor een originele muziekkeuze en liet ook enkele kinderen aan bod komen met hun uitzonderlijke talent. Janne Casteleyn en Kaat Leemans zongen de solo’s bij “Tomorrow”, Hanne Brosens speelde de cornet-

solo bij “Zingen met Bach”, Lucas Van Dyck en Anse Kuypers deden een jodelsolo bij het “Jodellied” en Janne Casteleyn speelde een mooi vioolintermezzo bij “The magic of Music”. Voor het Jodellied mochten de kinderen tot slot een beroep doen op accordeoniste An Kustermans. Eén ding is zeker: De muzikale toekomst voor Hoogstraten is verzekerd! Wil je nog meer horen van het kinderkoor? Op 25 maart treden ze op tijdens het Verkeersevenement op de Vrijheid. Allen daarheen! Ook zin om te zingen? Ben je tussen de 5 en de 14 jaar? Dan ben je welkom! Repetities: ongeveer 3 keer per maand op zaterdagavond. Meer info: www.kinderkoorjubilate.be - annleemans@hotmail.com - 0479/41 72 88

Gert Boeckx HOOGSTRATEN - Op zondag 22 januari was de Feestzaal van het Klein Seminarie omgetoverd tot een feestelijke concertzaal voor het Nieuwjaarsconcert van het Kinderkoor Jubilate. 21 enthousiaste kinderen stonden op het podium en gaven het beste van zichzelf in een muzikale wereldreis. Presentator Gert Boeckx had zich weer een origineel personage aangemeten om ons door de muzikale namiddag te loodsen die onder de leiding stond van Ann Leemans en Annemie Ooms.

Kinderkoor Jubilate

Nu met honderd kleuters

HOOGSTRATEN – Zes jaar geleden begon het Klein Seminarie met een kleuterschool met 19 kleuters en één kleuterjuf. Op 1 februari mocht men de 100ste kleuter verwelkomen en staan er vijf kleuterjuffen en een kleuter turnjuf klaar om ze op te vangen en voor te bereiden op ‘de grote’ school. Het verwelkomen van de 100ste kleuter kon niet ongemerkt voorbij gaan. Na de speeltijd om 10.30 bleven de kleuters nog even buiten staan. Ze deden enkele favoriete kleuterdansen en vormen met alle kleuters samen het getal 100 op onze speelplaats. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 39


DORPSRAAD MINDERHOUT Bezorgd over verkeersveiligheid, diefstallen en vandalisme Voorzitter August Desmedt verwelkomde een 35-tal belangstellenden en het college van burgemeester en schepenen voor de openbare vergadering van 2012 op donderdag 19 januari in het parochiecentrum. Denderend nieuws, zware dossiers in verband met Minderhout en hevige discussies vielen er niet te noteren en in een sneltreinvaart werden een aantal hangijzers(tjes) door de mangel gehaald. Vooral de veiligheid, diefstallen en vandalisme kwamen om de haverklap ter sprake, de overdreven snelheid in de 50 km zones (vooral ’s avonds) en ook de politie deelde van de vegen uit de pan. Ook was duidelijk te merken aan de interventies van onze bestuurders dat de gemeenteraadsverkiezingen niet ver meer weg zijn! Mobiliteit Hoogstraten Dat er in Hoogstraten en omliggende gemeenten een verkeersinfarct dreigt ondervinden de frequente verkeersdeelnemers dagelijks aan de lijve. Duizenden en duizenden voertuigen doorkruisen Hoogstraten en men is toch stilaan tot het besef gekomen dat daar paal en perk aan moet gesteld worden. Vooral het doorgaand vrachtverkeer ( niet de plaatselijke ondernemers), dat het verkeersnet als sluipweg, tussen twee snelwegen, gebruikt wordt vooral geviseerd. De overheid is dan ook niet bij de pakken blijven zitten en verscheidene verkeers-en mobiliteitsplannen zijn in de maak. Schepen Haseldonckx gaf een uitvoerig verslag van de planning op kortere en langere termijn. Iedereen beseft dat dit probleem ten gronde moet aangepakt worden en het vraagt ongetwijfeld tijd om deze plannen te verwezenlijken. Alles over de “verkeers- en mobiliteitsplannen” vind je uitgebreid terug in de rubriek “Verkeersproblematiek in Hoogstraten - Hoogstraats verkeer:een sluipend gif?” van de vorige De Hoogstraatse Maand nr.322 van februari 2012. De pleger van dat artikel geeft je een duidelijke kijk op heel de situatie met het daarbijhorende illustratiemateriaal. Schepen Rombouts arriveerde iets later wegens verplichtingen in Brussel en zij deelde de stand van zaken mee van het rust- en zorgcentrum en het zwembad. We gaan daar hier niet verder op in omdat deze onderwerpen ook tijdens de dorpsraad van (bijvoorbeeld) Hoogstraten ter sprake kwamen.

het hart en de gevaarlijke situatie aan het kruispunt Minderhoutsestraat-Heistraat werd even aangekaart. Hiervoor zijn momenteel nog geen plannen uitgewerkt en bij de herinrichting van de Minderhoutsestraat zal hier ongetwijfeld werk van gemaakt worden. Toch dringt men nu al aan om primaire verbeteringen aan te brengen. Lichtpunten aan de oversteekplaatsen Hemelstraat, Gemeentestraat, Minderhoutdorp en Kapeldreef zouden zeer nuttig zijn om het verkeer attenter te maken, en dan vooral in de avonduren, op deze oversteekplaatsen. Heel wat chauffeurs negeren de witte strepen, soms ook te wijten aan de slechte zichtbaarheid. Een pluim voor de vrachtwagenchauffeurs, want zij behoren tot de meest gedisciplineerden om de voetgangers en fietsers over te laten steken. Schepen Haseldonckx kent het fenomeen, het werd al meermaals gevraagd, maar de hogere instanties tonen zich niet happig om op het verzoek in te gaan. Toch nog eens proberen! Ook de snelheid wordt onbarmhartig op de korrel genomen en dan vooral ook in de zijstraten zoals Hoge en Lage Weg, Gemeentestraat…! Het zwaar verkeer in Koestraat en Lage Weg kent ook geen genade in de ogen van de buurtbewoners. Maar daar kan men vanuit het stadsbestuur ook niets aan doen!

Een jaarlijks terugkerend item: de problematiek van de geparkeerde vrachtwagens in de woonwijken. Het stadsbestuur is hier klaar en duidelijk: er bestaat geen gemeentereglement zodat men het ook niet kan verbieden. Aan de ondernemers werd voorgesteld om de vrachtwagens elders op een parking te plaatsen, enkelen hebben het gedaan, maar de vrijgekomen plaatsen worden zo weer ingenomen door andere gegadigden. Dit probleem kan men best op een vredelievende manier oplossen door communicatie met de betrokkenen. De verwaarloosde site oude zagerij Van Erck is ook geen streling voor het oog en vooral niet voor de buurtbewoners. Plannen werden er in een vroegers stadium genoeg ingediend door de eigenaar, maar die werden telkens naar de prullenmand verwezen daar de eigenaar zijn eigen wetten wilde stellen. Ook had hij lak aan het sociaal bouwbeleid van de stad. Hoelang Minderhout nog met deze kankerplek in de maag gesplitst zal blijven, mag joost weten, maar een directe oplossing is nog niet voor morgen want hiervoor is het stadsbestuur ook weer niet bevoegd wegens privé-terrein! Voorstel: plaats een deftige afsluiting om dit rampgebied aan het oog te onttrekken!

Allerlei Vooraleer over Treslong tweede fase uit te weiden, betoogde schepen Baets dat wonen in eigen dorp één van de prioriteiten van het huidige stadsbeleid geweest is. Dan kwamen alle realisaties aan bod in verband met de sociale kavels en wat de stad in deze bestuursperiode allemaal verwezenlijkt heeft in alle deeldorpen om te eindigen met Treslong tweede fase, die vermoedelijk in 2012 nog doorgang zal vinden. De verkeersveiligheid ligt de mensen nauw aan

Waar vind je deze “kankerplek”in ons “Stadje met smaak”? Juist geraden! Pal in de dorpskom van Minderhout!

40 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DORPSRAAD MINDERHOUT Heel wat wrevel ook over het fietspad in de Desmedtstraat. Volgens schepen Martens zou die al hersteld moeten geweest zijn, maar het is nog niet gebeurd. Over enkele maanden gaat men een freesproef doen en naargelang het resultaat gaat de herstelling beginnen. Ook de beplanting langs de weg zal dan aangepast worden in de vorm van haagjes. (Vorig jaar werd er voor de buurtbewoners een hoorzitting gehouden in het administratief centrum i.v.m deze beplanting. Voorstellen werden gedaan en men beloofde van er nog een tweede te houden als er een oplossing zou gevonden zijn. Die is dan schijnbaar gevonden, maar van een tweede onderhoud is nooit iets in huis gekomen!) Op de Bredaseweg zal een een nieuwe collector geplaatst en de riolering vervangen worden vanaf Halschoor tot aan de Schoorse Loop. Verkeerslichten zullen het verkeer in goede banen leiden voor auto’s en fietsers, maar hinder zal er ongetwijfeld zijn. De werken zullen 130 dagen duren en nemen aanvang in de loop van de maand maart.

Het wegdek bij basisschool Scharrel-Witherenweg ligt al jarenlang in een op zijn zachtst uitgedrukt onaardige toestand. De grootste gaten werden gedicht zodat bij regen en ontij de laarzen thuis kunnen gelaten worden. Ook hier is nog altijd geen efficiënte oplossing gevonden. Tenslotte lichtte schepen Desmedt het jaarthema “Hoogstraten charmant” toe, gepromoot door de stad. Tweejaarlijks, het eerste was “Hoogstraten 800”, rond een bepaald thema werken met de nadruk op kleinschalige activiteiten waarbij het actief ontdekken van het landelijk kararkter van Hoogstraten centraal staat. Alle deelgemeenten komen aan bod, de eerste activiteit vond plaats op 26 februari met de Nationale Wandeldag ingericht door Wandelclub De Noorderkempen en eindigt in september.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Stipt om 22.00 uur, zoals gepland, klopte de voorzitter de vergadering af in de hoop dat bepaalde veranderingen zullen gebeuren en men volgend jaar weer niet dezelfde items op tafel zal moeten leggen! (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 41


MINDERHOUT

Viergeslacht MINDERHOUT – Met de geboorte van Livia Koyen is Minderhout een viergeslacht rijker. Op bovenstaande foto herkennen we van links naar rechts: Leslie Brosens, geboren te Minderhout in 1979 en de fiere mama van Livia. Overgrootmoeder Maria Van Oudenrode geboren te Wilrijk in 1932, grootmoeder Marina Van Dooren, geboren te Hoogstraten in 1955 en de jongste telg: Livia Koyen, die met haar ouders in Minderhout woont en geboren werd op 24 september 2011. (fh)

Leerkrachten van Scharrel naar Ecuador MINDERHOUT - Op zondag 5 februari vetrokken twee leerkrachten van basisschool Scharrel, Nicole Machielsen en Greet Van Bergen, naar Ecuador. Een week later kregen ze het gezelschap van leerkracht Glenn Jansen. Nicole en Glenn zullen er twee weken verblijven, Greet drie weken. Basisschool Scharrel heeft een ‘scholenband’ met de Pestalozzischool in Otavalo (Ecuador). Dit project wordt ondersteund door ‘Scholenbanden’ een afdeling van VVOB die NOORD en ZUID-scholen met elkaar linkt om tot een duurzame samenwerking te komen en van elkaar te leren. De leerkrachten logeren er bij de leerkrachten van de plaatselijke school en zullen er elke dag meewerken in de school. Ze zullen de kinderen dansjes en kinderliedjes aanleren, een knutselactiviteit organiseren en tijdens enkele kookactiviteiten typisch Vlaamse zaken zoals pannenkoeken en rijstpap klaarmaken. Met een hoofd, een koffer en een hart vol ervaringen en verhalen keren ze op 25 februari terug naar België. Daar leest u meer over in onze volgende uitgave. (fh)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

42 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

189


MINDERHOUT

Succes voor Minarte MINDERHOUT - Geen weer om een hond door te jagen die vrijdagavond 3 februari 2012! Organisator MinArte hield het hart vast: extreme vriestemperaturen trotseren en serieuze inspanningen moeten getroosten om de kerk behoorlijk warm te krijgen en te houden, de plotse sneeuwbuien in de namiddag die de wegen omtoverden tot gevaarlijke en onberijdbare glijbanen. Toch sijpelden rond 19.00 uur de eerste belangstellenden binnen, een aantal mensen uit Hoogstraten waagden zich zelfs te voet, en naargelang de aanvangstijd dichterbij kwam zat de kerk toch

weer knus vol. Accordeonist Ludo Mariën liet zich langs zijn beste zijde bewonderen met zijn vertolking van de “4 seizoenen” van Vivaldi, afgewisseld met voordracht door Hubert (Witse) Damen. Na de pauze gaf mezzosopraan Nadia Loenders nog enkele gesmaakte opera-aria’s ten beste die ten zeerste door een dankbaar publiek gesmaakt werden. Maar wat een stem! Na het optreden tracteerde MinArte nog op een lekker glaasje en zo kijkt men alweer uit naar volgend jaar 1 februari 2013! (rel)

Rabobank steunt handboogmaatschappij Vrede en Eendracht CASTELRE - Handboogmaatschappij “Vrede en Eendracht” uit Castelré had onlangs een aanvraag gedaan bij “RABObank De Zuidelijke Baronie” om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds ‘Wereldidee’. Doel van de aanvraag was om middelen beschikbaar te krijgen om eens iets extra te kunnen doen voor de aankomende jeugd. Voorzitter Frans Roelen van de Castelse vereniging was in de wolken toen hij vernam dat de commissie ‘Wereldidee’ een gunstig advies had uitgebracht. Dat betekent dat er nu verder gewerkt kan worden aan de uitvoering van de plannen om de handboogsport extra te promoten bij de jongeren in het algemeen en de leerlingen van hoogste klassen van de basisscholen. Voorzitter Frans Roelen: “Met de extra financiële middelen willen we verplaatsbare doelen en een linkshandige boog aanschaffen”.

Ludo Mariën, de virtuoos met de accordeon, en Hubert Damen als voordrachtkunstenaar

De motivatie van de commissie

“Scharrel” carnavalt MINDERHOUT - Ongetwijfeld een leuke namiddag voor de meisjes en jongens van basisschool “Scharrel”! In bonte carnavaloutfits de lessen bijwonen schept al een heel aparte sfeer en dan nog de gelegenheid krijgen om in stoet een rondgang te maken door de Minderhoutse straten met als klap op de vuurpijl: vakantie!

Volgens de commissie, zo vertelt de voorzitter uitvoerig, is het belangrijk dat ‘Vrede en Eendracht’ iets extra doet voor de jeugd in Castelré en de schoolgaande jeugd in het bijzonder. Het draagt bij aan het voortbestaan van de vereniging, het activeert de jongeren en bevordert de leefbaarheid in Castelré in het algemeen. Daarom ziet de fondscommissie de realisatie van het ingediende idee, de aanschaf van bewegende doelen en een linkshandige boog, als een écht wereldidee, zo weet de enthousiaste voorzitter bijna letterlijk te citeren uit het ontvangen schrijven. De handboogmaatschappij, die in 2011 haar 125-jarig bestaan vierde, heeft momenteel 39 leden die afkomstig zijn uit Baarle-Nassau, BaarleHertog, Castelré en groot Hoogstraten. (FT/red)

Kaartprijskamp te Minderhout

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

MINDERHOUT - OKRA Minderhout richt op donderdag 8 maart een jaarlijkse kaartprijskamp “rikken” in.

E

Inschrijven kan vanaf 12.30 uur in het lokaal gelegen aan de Schoolstraat 6 te Minderhout. Inschrijving kost zeven euro, hierin zijn drie consumptiebonnen inbegrepen. De eerste kaarten worden gegeven om 13.30 uur. Ook niet leden van OKRA zijn van harte welkom. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 43


MEER

Beroemde chansons in Meer “Vive la France!” met Brassband Ste.-Rosalia MEER - Dirigent Bart Van Ossel koos er dit jaar voor om het programma van het jaarconcert van Brassband Sinte-Rosalia uit Meer helemaal in het teken te stellen van de Franse muziek. Hij zocht en vond een hele reeks bewerkingen voor brassband en fanfare van beroemde Franse melodieën: ”Vive la France!”, stellen de Meerse muzikanten. De voorbereiding van de concertavond werd ingezet met een reisje naar de Franse hoofdstad. In september 2011 trokken de Rosalianen naar Parijs. Uiteraard werden de toeristische hoogtepunten bezocht, maar het hoofddoel was: muziek maken. Na de rondvaart op de Seine werd op de oever, pal onder de Eiffeltoren, een eerste concert gebracht. Uiteraard was er veel aandacht van de horden toeristen die daar rondwandelen. Hoogtepunt was het concert zondagmiddag in de Parijse wijk Le Marais. De klassieke kiosk van de Square du Temple was de plaats van het gebeuren. Le Marais is aan een echte heropleving bezig en in het zonovergoten park genoten tientallen jonge Parijse gezinnen van een voorproefje van wat u op de concertavond van Sinte-Rosalia zal horen. Het concertwerk “Le Marais” van componist Christian Bouthier is trouwens één van de hoogtepunten van het programma. De muzikale rondwandeling in de wijk brengt de luisteraar langs de Rue des Francs Bourgeois, het Musée Carnavalet en de Place des Vosges. Maar ook klassiekers als Les Misérables, Carnaval de Paris en Orpheus in de Onderwereld worden muzikaal aangepakt. En daarnaast is er ruim aandacht voor het lichte genre: zo staan o.a. Pour un Flirt, Poupée de Cire, Poupée de Son en Les Champs Elysées op het programma. U hoort en ziet Bart Van Ossel en Brassband Sinte-Rosalia aan het werk op zaterdag 17 maart

a.s. in hun mooie lokaal Zaal voor Kunst en Volk, Meerseweg 3, in Meer. Het programma start om 19.30 uur met een optreden van het jeugdensemble De Heideroosjes. Dat staat onder leiding van Annick Vandenbergh en zij paste de keuze van de werken aan het thema van de avond aan. Voor de presentatie van de avond staat Jan Dufraing in en de belichting is in handen van Karel “Carlos” Martens. Zie ook: www. rosalia-meer.be

Steun Een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor Sinte-Rosalia is de jaarlijkse antiek- en vlooienmarkt, die de voorlaatste zaterdag van september plaatsvindt. U kan de muziekvereniging steunen door hen spullen te schenken die zij daar kunnen verkopen. Neem contact op met Ad Godrie (014 72 43 10) of Jos Brosens (0473 8075 24). (ma)

Tweedehandsbeurs MEER – De Gezinsbond organiseert een tweedehandsbeurs kinderartikelen (kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar, ook speelgoed) op zondag 18 maart van 11 uur tot 13 uur in de lagere school De Meerpaal, Terbeeksestraat 6, Meer. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Je wilt kopen? Je kunt hier dan terecht voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kas. Je wilt laten verkopen? Dan moet je vooraf inschrijven vanaf zaterdag 18 februari, tot uitputting van de lijsten, bij Ilse Herygers, Bergenstraat 27, Meer, tel. 03 315 99 70. Hier krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,5 euro voor leden (lidkaart meebrengen) en 4 euro voor niet-leden. Op de dag zelf moet je de artikelen brengen tussen 8.30 uur en 9.30 uur en (eventueel) terug ophalen tussen 15 uur en 15.30 uur. Het bestuur verzorgt de verkoop. (HG/red)

44 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Lenteconcert in nieuwe uniformen

Overleg met nieuwe eigenaars

MEER – De kloostersite is nu eigendom van Bouwmaatschappij De Noorderkempen en de vzw Klooster Meer. Tot de werken starten, vermoedelijk begin 2014, beheert de vzw Klooster Meer gans de site, dus ook de parochiezaal. De vzw is nu verantwoordelijk en heeft dan ook een keuring van de elektriciteit en de gasinstallatie aangevraagd en de brandweer uitgenodigd om de zaal te controleren op veiligheid. Om een en ander toe te lichten nodigde de vzw op 26 januari de gebruikers van de zaal uit om, waar nodig, nieuwe en goede afspraken te maken. (fh)

MEER - Fanfare ‘De Eendracht’ nodigt iedereen uit op haar jaarlijks lenteconcert dat doorgaat op zaterdag 24 maart 2012 om 20:00 uur in de parochiezaal aan de Donckstraat te Meer. De muzikanten van de fanfare zijn onder leiding van dirigent Marleen Proost al geruime tijd aan ‘t repeteren voor dit concert. Er kan dan ook een mooi programma gepresenteerd worden met zeer afwisselende muziek. Iedereen, van klein tot groot, gaat er zijn muzikale gading vinden. Overigens is er ook een optreden van de jeugdfanfare voorzien. De leerlingen maken zich op om van zichzelf het beste voor u te geven. U zal verbaasd zijn welke mooie muziekwerkjes de leerlingen reeds ten gehore kunnen brengen na een toch nog korte opleidingsperiode. Op het podium gaan alle muzikanten op de muziekavond voor het eerst uitgedost zijn met hun nieuwe uniform. De kleermaker – die fanfarekostuums op maat maakt – is reeds enkele keren in het lokaal geweest om ‘de maten’ te meten. En het mag gezegd – het model dat al gemaakt werd – ziet er buitengewoon prachtig uit. Op de muziekavond zal u dit zelf kunnen vaststellen. Zoals de voorgaande jaren blijft de inkom volledig gratis in de versierde en goed verwarmde parochiezaal. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige concertavond. (ma)

Kringwinkel Meer MEER - Zaterdag 10 maart gaan De Kringwinkels retro. De leukste spullen uit de jaren ’60, ’70 en ’80 vind je dan in De KringwinkelsOp zaterdag 10 maart verkopen alle Kringwinkels in Vlaanderen originele retro-spullen en nostalgische vintage uit de jaren ’60, ’70 en ’80. Vanzelfsprekend kan je die dag in De Kringwinkels WEB allemaal unieke spullen op de kop tikken: meubelen, verlichting, kleding en accessoires, affiches of elpees, …. Je doet daarmee ook een goede zaak. Want winkelen in De Kringwinkel is spullen en mensen nieuwe kansen bieden. Ook in de Kringwinkel te Meer, gelegen aan de Meerseweg n°135. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 45


MEER

Concert van 15-jarige orgelvirtuoos MEER - Op vrijdag 6 januari mochten we in de O.L.Vr. Bezoekingkerk in Meer de jonge Russische orgelvirtuoos Philippe Cheltsov ontvangen. Deze 15- jarige muzikant verbleef tijdens de kerstvakantie in België om meestercursussen te volgen bij organist Paul De Maeyer in Gent en Philippe speelde bij die gelegenheid ook enkele concerten in ons land. Naar goede Russische gewoonte vatte Philippe op de zeer jonge leeftijd van 6 jaar zijn muziekstudies aan in Moskou met notenleer, compositie en piano. Vanaf het begin van zijn opleiding was het duidelijk dat Philippe bijzonder muzikaal begaafd was. Zijn ouders deden en doen er dan ook alles aan om zijn talenten ten volle tot ontwikkeling te laten komen. En met succes! De voorbije jaren heeft hij al verschillende compositiewedstrijden gewonnen, o.a. voor piano, voor piano en viool en voor orgel. Eén van zijn winnende composities hebben we trouwens ook tijdens het concert in Meer kunnen beluisteren; werkelijk een pareltje muziek!

Het orgel vooral als concertinstrument, dus. Maar daardoor is het orgel ook minder wijd verspreid. In Moskou bijvoorbeeld bevinden er zich slechts in 3 kerken een orgel. Bovendien worden deze niet ter beschikking gesteld van studenten. Philippe heeft dus weinig of geen gelegenheid om in zijn eigen stad op een echt orgel te oefenen. We hoorden dan ook dat hij zijn hartje echt kon ophalen bij het bespelen van het Merklin-Schütze-orgel in Meer. De uitvoering van Philippe was werkelijk fantastisch. Technisch perfect uitgevoerd, met bijzonder veel gevoel voor de melodische lijnen van de muziek. Vooral zijn improvisaties op Russische volksliederen en kerst- en driekoningenliederen waren schitterend: de melodie subtiel versierd, verrassende begeleidende akkoorden en hier en daar speelse elementen. Het publiek ontdekte met grote verbazing geleidelijk aan de bekende melodieën. Alle aanwezigen waren het erover eens dat een concert van dergelijke hoge kwaliteit nog maar zelden te horen is geweest in onze streken. De toehoorders waren dan ook bijzonder gul bij de omhaling die werd gedaan ten voordele van de aankoop van een studieorgel voor Philippe. Wij hopen alvast om Philippe over enkele jaren in Hoogstraten nog eens aan het werk te horen en zijn benieuwd naar de muziek waarmee hij onze zielen dan zal beroeren. (IV/red)

Sinds een tweetal jaren legt Philippe zich toe op zijn orgelstudie. De orgelcultuur in Rusland kunnen we niet vergelijken met de onze. Waar het orgel bij ons vooral een functie heeft in het opluisteren van eucharistievieringen, is het orgel in Rusland bijna uitsluitend een concertinstrument. De liturgie in Rusland wordt voornamelijk opgeluisterd met meerstemmige liederen, vooral door mannen uitgevoerd.

Dancefestival 2012 MEER - Op zaterdag 3 maart heeft de 14de editie van het Dancefestival plaats. Het Dancefestival is een begrip geworden in de Noorderkempen. Jaarlijks zakken er vanuit alle omliggende dorpen veel jongeren af naar dit prestigieuze muziekfestival, waar de nadruk ligt op populaire dance-muziek. Dancefestival begon 14 jaar geleden als kleinschalige fuif met enkele lokale dj’s. Al snel was het dé toonaangevende party door jaarlijks te investeren in internationale (populaire) dj’s en/ of live-acts. In het verleden stonden Milk Inc, Sylver, 2 Fabiola, Da Rick & Da Boy Tommy, X-Session en Kate Ryan live on stage. Ook internationaal befaamde dj’s waaronder Korsakoff, Paul Elstak, Darkraver, Ruthless en Ghost prijkten in het verleden reeds op de affiche. Editie 2012 speelt opnieuw in op de meest populaire dance-muziek van het moment. De headliner is de n°1 dj van België DJ Coone. Als voorprogramma staan met Bass System twee jonge maar uiterst talentvolle hardstyle dj’s geprogrammeerd. Daarnaast zal ook dj Pat B een retro-set spelen. Kortom verschillende dj’s met verschillende stijlen in het hardere muziekgenre, dát is de line-up van Dancefestival 2012.

gevraagde hardstyle en retro dj’s uit de Noorderkempen en zuid-Nederland. Naast deze top-dj’s primeert het totaalspektakel op Dancefestival. Kosten noch moeite wordt gespaard op het vlak van infrastructuur: een super grote festivaltent, voldoende sanitaire voorzieningen, een enorme lichtshow, een stevige geluidsinstallatie en special effects zullen weer voor een professioneel hoogstaande editie zorgen!

DJ Coone DJ Coone mag zich ondertussen Belgisch n°1 dj noemen, hij prijkt immers op plaats n°41 in de dj-top-100 world-wide. Deze populaire dj is uitgegroeid tot een begrip in de hardstyle-scene, afgelopen najaar bracht zijn “Coone & the gang” nog duizenden bezoekers richting Sportpaleis… Bass System zijn twee opkomende talenten met een vaste stek in discotheek Highstreet en op vele hard-dance events in de regio. Met Pat B als dj is de sfeer altijd aanwezig. Hij is na al die jaren nog steeds één van de meest

46 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De toegangsprijs wordt bewust laag gehouden zodat iedereen kan genieten van Dancefestival. Tickets kosten slechts 5 euro en zijn te verkrijgen op enkele lokale voorverkoopadressen of kunnen online besteld worden. Nieuw dit jaar is de gratis pendelbus. Die vervoert de jongeren uit de streek gratis naar Dancefestival toe en brengt ze ook weer terug. Deze gratis busdienst wordt aangeboden door de provincie Antwerpen en rijdt via Minderhout, Hoogstraten, Wortel, Merksplas, Rijkevorsel, St-Lenaarts, Brecht en Loenhout. Dancefestival op zaterdag 3 maart 2012 vanaf 20 uur in de festivaltent op het oud voetbalveld van KFC Meer (langs de Meerseweg). Meer informatie op www.dancefestival.be. (fh)


MEER

Burenbal uitgedanst

Voetbaltornooi Valencia MEER - Op zondag 29 april 2012 organiseert Valencia een outdoor mini-voetbaltornooi met ploegen van vijf spelers. De organisatoren nodigen alle belangstellenden uit om er aan deel te nemen. Het tornooi heeft plaats op het oude plein van KFC Meer aan de Meerseweg. Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht op de website www.voetbalvalencia.be of een email sturen naar roger.embrechts@telenet.be Juist, de ploeg van Valencia is ook op zoek naar spelers die hun ploeg willen versterken.Voor details over de matchen kan je terecht op de bovenvermelde site. (ma)

Boerenbuitentocht MEER - Toneelkring ‘t Heidebloempje bracht met “Burenbal” heel wat spektakel op de planken. Er werd een bonte mengeling geserveerd van toneel, muziek, film en dans. De apotheose bestond uit een wervelende dansshow en we zullen nooit meer met dezelfde ogen naar een loopband kijken. Op de foto herkennen we v.l.n.r. Peter Vinckx, Dave Strybos, Marc Koyen, Chris Cools, Danny Verbeeren, Fanny Janssen, Tommy Bruynen en Jan Dufraing. Zij gaven het allerbeste van zichzelf en dat kon het publiek in hoge mate waarderen. Het “Burenbal” is nu uitgedanst, maar het toneelseizoen van ‘t Heidebloempje kent nog een daverend vervolg in april met de kindertheaterfilm ‘De Kloosterbrigade - Erbizzeme in nood!’ Houd zeker één van de volgende data vrij: vrijdag 13 april, zaterdag 14 april en zondag 15 april. In de volgende Maand krijgt u meer te lezen over dit kinderproject van de hand van Fonne Brosens, Jos Cools en Karel Martens. (JD)

Winterpret in De Mosten

MEER – Omwille van de stevige winterprik besliste het stadsbestuur om De Mosten uitzonderlijk te openen op woensdagnamiddag 8 en tijdens het weekend van 11 en 12 februari. De schaatsen werden boven gehaald en met al of niet geïmproviseerde sleeën was het genieten voor groot en klein. (fh)

MEER – Op zondag 11 maart organiseert de KWB haar 12de gezinswandeling, naar keuze over een afstand van 6, 13 of 19 km. Halverwege is een rustplaats voorzien waar men ook iets kan drinken. Deelnemen kost 1 euro, verzekering inbegrepen. Inschrijven en vertrek tussen 8 en 15 uur aan Radio Valencia, Gaarshof 5 te 2321 Meer. Uiteraard is iedereen welkom. (ma)

Fran zorgt voor een viergeslacht

MEER – Op 22 november 2011 werd Elke Meeusen de trotse mama van een prachtige dochter “Fran”. Hierdoor is het viergeslacht compleet in de familie, met de over trotse overgrootmoeder Julia Sterkens, die in Meer woont, de fiere oma Diane Renders en Elke Meeusen de trotse mama van dochter Fran Meulders. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 47


MEER

Minder stierkikkers, meer natuur MEER - Deze zomer wordt een vijver gedempt in het natuurgebied de Aschputten in Meer (tussen de Mark en de Mosten). Dat klinkt vreemd voor een natuurgebied. Maar het is noodzakelijk om de stierkikker te bestrijden. Stierkikkers zijn met voorsprong de grootste kikkers in onze natuur die tussen 15 cm en 23 cm groot worden. Het gekwaak doet denken aan het loeien van een rund, vandaar zijn Nederlandse naam ‘Stierkikker’. Het is een soort die van nature in Noord-Amerika voorkomt. Vanaf 1932 werd de stierkikker in West-Europa ingevoerd voor de kweek van kikkerbillen. In de jaren 90 werden ze massaal uitgezet in tuinvijvers. Van hieruit zijn ze dus in onze natuur terecht gekomen. In Noord-Amerika is de soort geen bedreiging voor de natuur omdat daar genoeg roofdieren zijn zoals krokodillen en grote schildpadden. Maar in Vlaanderen is dat niet het geval en ontwricht de stierkikker het hele ecosysteem. Stierkikkers planten zich snel voort en de larven, die tot 15 cm groot worden, eten alles wat in hun grote bek past. Zo staan er inheemse amfibieën op het menu, maar ook kuikens van watervogels, knaagdieren en hagedissen. In Hoogstraten komen al een aantal jaren stierkikkers voor en ondertussen is het 5 voor 12. De stierkikker bedreigt onze eigen inheemse amfibieën in hun voortbestaan. Als de mobiele stierkikker zich verder verspreidt naar andere natuurgebieden in Hoogstraten en Nederland, worden hele populaties van de Europees bedreigde kamsalamander en boomkikker opgeslokt. De eerste soort komt nog in enkele poelen voor in Hoogstraten en de tweede is aan een opmars bezig vanuit natuurontwikkelingsgebieden in Nederland. Bovendien kan de Stierkikker drager zijn van een schimmel, deze schimmel veroorzaakt een ziekte die zeer schadelijk kan zijn voor de inheemse amfibieënfauna. Om deze reden wordt de stierkikker bestreden en staat hij op de zwarte lijst van invasieve uitheemse soorten. Omdat meerdere soorten van deze lijst grensoverschrijdend voorkomen, zijn

In de strijd tegen de stierkikker wordt een vijver in natuurgebied de Aschputten gedempt. (Foto Wim Verschraegen) Belgische en Nederlandse partners gestart met het INVEXO-project. In het kader van het project wordt onderzocht hoe exoten zoals de stierkikker het beste kunnen bestreden worden. In veel gevallen volstaat het om de soort weg te vangen met fuiken. Maar omdat de vijver in Hoogstraten te diep is, kunnen niet alle exemplaren weggevangen worden. Hierdoor zouden de dieren zich blijven voortplanten en verspreiden. Wetenschappelijk onderzoek door het Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO) heeft aangetoond dat dempen daarom noodzakelijk is. De betrokken vijver is eigendom van Natuurpunt en met de steun van de provincie Antwerpen zal hij gedempt worden. De eerste stap is het verwijderen van de aanplanten (overigens ook voor 90% exoten) op de kustmatige dijken die ontstaan zijn bij de aanleg van de vijver. Daarna zal de vijver gedempt worden met de aarde van deze

Love 2 heal

dijken. Na de werken worden de perceelgrenzen beplant met een brede houtkant. Als de stierkikker in Hoogstraten op termijn bestreden is, wordt er zelfs een nieuwe poel aangelegd. Deze kan dan dienen als leefgebied voor vele planten en dieren, zoals de prachtige kamsalamander en de boomkikker. Het aanwezige naaldbos, dat bestaat uit uitheemse boomsoorten, zal gekapt worden met de bedoeling dit bos om te vormen naar een natuurlijk type bos. Dit is een bos dat in hoofdzaak bestaat uit de boomsoorten Ruwe berk, Zomereik en Grove den en uit struiksoorten zoals Spork en Lijsterbes. Een deel van het gekapte bos blijft liggen zodat dit spontaan kan verbossen via zaad uit de omgeving. Een deel van het gekapte bos zal beplant worden met Zomereik. Het is de bedoeling dat het gekapte bos ook in de toekomst bos zal zijn. Meer info: Bart Hoeymans, Natuurpunt Markvallei: bart.hoeymans@hotmail.com (AO)

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. 48 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DORPSRAAD MEERSEL-DREEF

Over het gebrek aan een GSM mast en een parochiezaal MEERSEL-DREEF - Zaal “Bij de Paters” liep op dinsdag 17 januari goed vol voor de jaarlijkse openbare vergadering van de dorpsraad, in aanwezigheid van het voltallige college van burgemeester en schepenen, vergezeld voor de laatste keer van informatieambtenaar Leo Sprangers. Verder ook nog drie leden van de gemeenteraad en ééntje van de OCMW-raad, allemaal duidelijke kenmerken van het begin van de verkiezingskoorts voor het komende najaar. Welkomstwoord De vergadering wordt geleid door secretaris Jef Van Boxel, dienstdoende voorzitter in vervanging van Jos Huybrechts, die omwille van medische redenen niet aanwezig kon zijn. Het secretariaat wordt verzorgd door Toon Verleye.

Werk in uitvoering Schepen Jos Martens geeft toelichting: Het fietspad van Strijbeek komt eraan: de bomen zijn gerooid, en de aanleg van de nutsvoorzieningen is voorzien voor februari-maart 2012, en na het bouwverlof starten de echte werken, zodat in de lente 2013 er kan gefietst worden. Nadat pas vanuit het publiek er naar gevraagd was, moest schepen Martens toegeven dat de drukriolering later wordt aangelegd. Dit dossier is gekoppeld aan de riolering van de Mosten. De link tussen beide rioleringen is niet geheel duidelijk, maar het zal wel. De speelplaats van de lagere school zal in de zomervakantie worden aangelegd, omdat dit de beste periode hiervoor is.

Bomen en struiken worden gerooid en afgevoerd, de eerste fase is afgerond. De St Luciakapel wordt, zodra de vereiste machtiging van onroerend erfgoed verkregen is, slechts gedeeltelijk aangepakt: o.a. herstelling van glasramen en opvoegen van de buitenmuren. De werken aan de galmgaten (overlast van vogels) en aan de dakleien zijn vervat in een nieuw op te starten dossier. Voor het fietspad De Mosten-Meersel is een ontwerper aangesteld: hier komen twee vrij liggende fietspaden. Aanbesteding voorzien in 2013 en aanvang werken in 2014, mogelijks samen met de (druk-)riolering, gekoppeld aan de verkaveling Meerselse Bergen en Strijbeek. Bij de aanleg hoort ook een heroriëntering van het kruispunt Meersel-Kapelweg en een fietsbrug over de Leiloop op het Heieinde. Schepen Haseldonckx geeft verdere toelichting over de budgetten van deze werken en plannen.

Financieel Schepen Baets mocht de goed-nieuws-show

brengen: hij overloopt de dalende schuldenlast van ong. 25.000.000 naar ong. 12.000.000 euro van de gemeente over de voorbije 12 jaren ofwel 2 legislaturen, en dat vlak voor de verkiezingen. De verhoging van de opcentiemen van 1350 naar 1400 en van de personenbelasting van 5% naar 6% in het jaar 2008 is ook terug te vinden in de grafiek, want 2009 vertoont een sterkere daling dan de andere jaren. Kan ook toeval zijn natuurlijk.

De burgermeester raadt dan ook aan om zowel de Belgische als de Nederlandse hulpverlening te contacteren bij een calamiteit. In de rand hiervan dient er vermeld te worden dat nog geen twee weken later bij een armbreuk van een Nederlander, na veel gepalaver, de gewonde naar een ziekenhuis nabij Antwerpen is vervoerd door het Belgische ziekenvervoer.

Brandweer, politie, veiligheid

Elk jaar weer komt de GSM-mast, of het ontbreken ervan, ter sprake. De aanvraag van deze mast door het College en de mogelijke bouwstop van masten van hogerhand, strookt niet met wat de Dorpsraad zelf kon vernemen. Het College zweeg hierop in alle talen. De handtekeningenactie van enkele jaren geleden hieromtrent is blijkbaar ook al uit het collectief geheugen van het College gewist. Het is ofwel het één ofwel het ander: van koud én warm blazen tegelijkertijd, daar is de telefoonrekening van de Drevenier niet mee gediend.

Burgermeester Van Aperen geeft hierbij toelichting met betrekking tot de politiezone, brandweerhervorming en ziekenvervoer. Pater Arnold van de Paters Kapucijnen is nog altijd misnoegd over de te volgen werkwijze bij een medisch voorval. Mensen in nood, en dan vooral de Nederlanders, willen nu eenmaal naar hun dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoerd worden, en dit is voor hen Breda.

GSM-mast

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 49


DORPSRAAD MEERSEL-DREEF Parkeren in de Markweg Het College heeft een mooie parkeerplaats laten aanleggen in de Markweg en de parkeerreglementering is duidelijk. Alleen …. het parkeergedrag, met in hoofdzaak van Nederlandse origine, is niet veranderd. Fout parkeren is schering en inslag. Er worden niet zomaar investeringen gedaan voor infrastructuurwerken, als er geen toepassing op volgt. Dus …. verbaliseren is het codewoord. U weze gewaarschuwd. Alleen hebben vele Dreveniers weinig vertrouwen in de vervolging van de Nederlandse overheid van haar onderdanen van parkeerboetes te Meersel-Dreef. Wegslepen en wielklemmen zijn een moeilijke procedure. Het college opteert voorlopig nog voor herhaalde bekeuringen.

Lokaal dienstencentrum OCMW Ontslagnemend informatieambtenaar Leo Sprangers, voor zijn jarenlange goede contacten met de dorpsraad van Meersel-Dreef bedankt met een presentje, gaf een enthousiaste toelichting over de uitbouw van het lokaal dienstencentrum, waarvan hij zelf deel van zal uitmaken. Onthouden we vooral dat er in deelgemeente Meer ook een lokaal dienstencentrum komt op de klooster-site (2014?).

Veiligheidssituatie Verkeersdeskundige Jelle Willebrords geeft tekst en uitleg, met betrekking tot omleidingen, aanduidingen en verantwoordelijkheden.

Parkeerproblematiek in de Markweg: een wekelijks wederkerend (zomer-)tafereel. Zo onder meer over de communicatie tussen België en Nederland bij omleidingen, en daarbij wordt gekeken naar het soort wegen, de scholen, de busroutes, enz.

Turnzaal De refter en de zaal mogen niet gebruikt worden voor privé-doeleinden. Om de sportzaal te huren, moet men bij de gemeentelijke sportdienst zijn, voor het maken van de nodige afspraken omtrent sleutel en betaling.

Het gebruik van de refter loopt via schooldirectrice May Lauwerijssens, die hierover persoonlijk de nodige uitleg kwam verschaffen. Wil je op veelvuldige en herhaalde wijze gebruik maken van de refter, dan kan een vaste sleutel worden bekomen mits betaling van een waarborg.

Subsidie parochiezalen Er wordt gevraagd waarom alleen parochiezalen, uitgebaat door een parochiecomité, een subsidie

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

50 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

www.kempimeubel.be


DORPSRAAD MEERSEL-DREEF van 5.000 euro hebben verkregen, zonder verdere reglementering, en dat de zaal “Bij de Paters”, eigendom van de Paters Kapucijnen, maar uitgebaat door een particulier, hier naast pakt. Onder andere de Fanfare voor Eer en Deugd ziet hierin een gemiste kans, want als ook de Paters dit geld mochten ontvangen (en niet de uitbaatster), dan zou met het geld de akoestiek van de zaal kunnen worden verbeterd. Het moet gezegd: de fanfare is één van de grootste en levendigste verenigingen van Meersel-Dreef en zou deze subsidie perfect kunnen gebruiken. Schepen Desmedt argumenteert echter dat de parochiecomités instaan voor het onderhoud van de parochiezalen. Hierop repliceert Pater Luk dan maar om de elektriciteit en de verwarming af te zetten en de deur te sluiten, want de vergadering gaat wel door in hun “Zaal van de Paters”. Waarop schepen Desmedt boos reageert dat de volgende dorpsvergadering dan maar de in de refter van de school moet doorgaan. Een gemiste kans voor het College, zo kweek je geen goodwill. En dat met een dalende schuldenlast.

Sociale verkaveling Jan de Wysestraat Er wordt hier al jaren over gesproken, en nu zou het binnenkort zo ver zijn. Jammer genoeg krijgen we oude plannen van vorig jaar te zien, de nieuwe plannen worden uit respect voor de aangelanden niet openbaar gemaakt. Moet dat allemaal, die geheimzinnigheid ? Openbaarheid van bestuur ? Voorlopig komen er 6 kavels in een eerste fase. Slechts een druppel op een hete plaat. Maar in totaal zouden er 19 nieuwe kavels op de markt komen, waarvan 6 sociale woningen. Maar hier ontbreekt nog het akkoord van een grondeigenaar. Uitstel is geen afstal, maar ondertussen zijn toch al veel jonge Dreveniers uitgevlogen om nooit meer terug te komen. De authenticiteit van het dorpsleven komt hierdoor wel in gevaar.

KLJ-lokaal De leiding van de Katholieke Landelijke Jeugd van Meersel-Dreef mag, met toestemming van de Paters Kapucijnen, rechts van het klooster een prefab-lokaal oprichten, omdat het aantal leden de laatste jaren geweldig gestegen is. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Het lokaal bestaat uit een houten structuurbouw. Zowel Ruimtelijke Ordening als de dienste Monumenten en Landschappen zouden principieel akkoord gaan als het geheel mooi ingepast kan worden in de omgeving. De financiering gebeurt deels met eigen middelen maar vooral door een renteloze lening van de

Het huidige lokaal voldoet aan langer niet meer aan de behoeften van de KLJ. gemeente, met een maximum van 50.000 euro, terugbetaalbaar over 10 jaar. Zodra de KLJ haar huiswerk gemaakt heeft, kan de bouwaanvraag worden ingediend.

Tot slot Volgde na de pauze de klassieke vragenronde. Vragen over de glasbakken, huisvuilrondes, geparkeerde busjes van een bouwaannemer, snelheidscontroles, het jaarlijkse wederkerende ziekenvervoer, het gieten van de bloembakken, hondenpoep, toewijzing van bouwkavels, snoei-

en van struikgewas, het ontbreken van MeerselDreef op de “Uit-kalender”, en de afsluiting van de waterleiding in de meimaand. Voor alles heeft het College een antwoord, maar niet altijd bevredigend, of er wordt een doorverwijzing gemaakt. De dienstdoende voorzitter vraagt aan alle aanwezigen om een beterschapskaartje te signeren voor onze afwezige voorzitter Jos Huybrechts, bedankt alle aanwezigen en wenst hen tot ziens, vandaag of morgen, in het mooiste dorp van de Kempen: Meersel-Dreef. (JJ)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 51


MEERSEL-DREEF

IJsparadijs op de Maaihoek MEERSEL-DREEF - Zodra de winter in het land komt, prepareert de fam. Smeekens van de Maaihoek het veld tegenover hun huis tot een heus schaatsparadijs. Een veld, dat in de winter braak ligt, wordt onder water gezet zodra het begint te vriezen. Veilig en goedkoop, want je kunt gewoon niet door het ijs zakken, want het is één en al ijs. Er wordt een tent geplaatst alwaar voor eenieders wat kouds en wat warms te drinken valt, zoals onder meer chocomelk voor de kinderen en glühwein voor de ouders. Iedereen die komt schaatsen brengt gewoon wat mee, en zo blijft het voor iedereen plezant.

Op het school werden flyers uitgedeeld, zodat de schoolkinderen van ‘t Dreefke massaal present zijn. Niet iedereen kan schaatsen, maar dat hoeft niet: er wordt wat gehockeyd op schoenen en er wordt wat gedold. Voor de onhandigen onder ons, zijn er plastic bakjes om je te beredderen op het gladde ijs. Aan de zijkant staan bovendien enkele zitbankjes voor de ouders, en als je uit de wind zit, dan is het er in het winterzonnetje heerlijk toeven. En omdat iedereen iedereen kent, wordt het een gezellig onderonsje, met een klapke en een bakske. (JJ)

Wandelen voor het goede doel MEERSEL-DREEF / STRIJBEEK - Wil U er eens even tussen uit en een mooie wandeling maken ? Dat kan. Op zondag 18 maart kan U een natuurwandeling maken in het prachtige grensgebied Strijbeek. Het vertrek is vastgesteld tussen 11.00 en 13.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon, en hierin is een consumptie inbegrepen. Kinderen tot en met 12 jaar wandelen gratis. Het verzamelpunt is bij loonbedrijf Kennes, Goudbergseweg 11, Strijbeek (Nederland). Uw bijdrage komt volledig ten goede aan de Stichting Alpe d’HuZes, dewelke een strikt antistrijkstokbeleid hanteert. Alle giften komen 100 % ten goede aan Alpe d’Huzes Zesjescultuur van het Koningin Wilhelminafonds. Wilt u dit steunen? Steunt u dan het team “De Zesjescultuur” en wandel mee. Meer informatie kan u terugvinden op http:// deelnemers.alpe-dhuzes.nl/teams/de-zesjescultuur/ (JJ)

De schaatspiste van Meersel van 10 x 40 meter: een ijsparadijs voor de kinderen.

Worsten voor de H. Klara MEERSEL-DREEF - Zaterdag 4 februari brachten alle carnavalsverenigingen uit Breda en omstreken verschillende soorten worsten naar de H. Klara. Wel vier feestbussen kwamen van over de grens richting de Dreef. Bij de Paters was het vanaf ‘s morgens 11.00 uur al feesten geblazen, dat wil zeggen dat er niet alleen koffie werd gedronken. Elke carnavalsvereniging bracht met zijn muziekkapel de beste carnavaldeuntjes en carnavaldansjes ten beste. In totaal waren er wel 150 feestvierders op de been. Zelfs de sneeuw kon de pret niet drukken, die maakte het alleen maar mooier. Het moet gezegd: het carnaval leeft over de grens. Het verhaal gaat dat enkele Prinsen Carnaval bij de paters een gesprek hadden over de eventuele

slechte weersomstandigheden tijdens de carnavalsdagen en in het bijzonder tijdens de jaarlijkse carnavalsoptocht. Dit kwam Pater Arnold ten gehore, die de Prinsen het advies gaf om worsten te offeren aan de H. Klara, die uit dankbaarheid zou zorgen dat het goed weer zal zijn. En carnavalvierders zouden geen carnavalvierders zijn, als het een niet kan gecombineerd worden met het andere. Zodoende trok een grote stoet van verschillende Nederlandse verenigingen al zingend en musicerend door de dreven van het Mariapark naar de nieuwe kapel in aanbouw van de H. Klara. Speeches werden afgestoken en offerandes werden gebracht. Pater Arnold nam de honneurs waar, deed waarachtig “alaaf” en zag dat het allemaal goed was. (JJ)

Clara geef ons nu de zegen, want carnaval moet zonder regen. Clara geef ons nu de zegen, dan geven wij een worst.

52 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Carnaval in Maerkattenland MEERSEL-DREEF - Dat carnaval leeft in Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek, dat is meer als duidelijk. De optocht liep vanaf café De Dreef via de grens naar café Knooppunt te Galder: een tocht van drie km met enkele winterse buien er tussendoor. Maar niemand die daarom maalde, er moest gefeest worden. In totaal namen wel 32 groepen, duo’s of solo’s deel aan de carnavalsoptocht 2012. En het moet gezegd: het niveau was hoog. Het thema “we hebben de touwkes in hande” herkende je her en der in allerlei teksten en uitbeeldingen. Voor een globaal foto-overzicht kan je surfen naar de fotopagina van www.meerseldreef.be . (JJ)

C.V. “Oh Motta Nou Zo ?” bracht haar worsten naar Clara om alzo goei weer af te kopen. ‘t Is altijd goei weer, zei de sneeuwvlok, maar niet altijd voor iedereen.

De plaatselijke C.V. “Bier voor de stoet is goed” met een persiflage op “Wat als …”

Bingo voor Jet MEERSEL-DREEF - Veel zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Zo ook de 11-jarige Jet Roelen. Op de bingo-avond van de Fanfare voor Eer en Deugd op zaterdag 4 februari, kaapte zij de hoofdprijs weg voor de neus van vele kandidaten. Regelmatig waren er die avond dubbele bingo’s, waarop de hoogste getrokken kaart uit een boek kaarten de winnaar moest aanduiden. Zoniet voor de hoofdprijs. Velen moesten nog meerdere cijfertjes krabben, toen de jongedame uit de Jan de Wysestraat de hoofdprijs al voor onze neus wegsnoepte. Dit jaar was dat een koffiezetapparaat Bosch Benvenuto Classic. En rest aan de overige aanwezigen maar een advies: volgend jaar opnieuw proberen maar dan met meer succes. (JJ)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES Voorzitter Bert Damen en winnares Jet Roelen, met tussen hen de hoofdprijs. Niets dan glunderende gezichten.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 53


MEERSEL-DREEF

De schat van Wiebe MEERSEL-DREEF - De gemeentelijke lagere school knoopt weer aan met een oude traditie. Weer wordt er een musical gehouden op twee avonden. Eerst op vrijdag 9 maart en daarna op zaterdag 10 maart. De voorstellingen beginnen steeds om 19.00 uur. Iedereen is natuurlijk welkom, maar omdat er maar een beperkt aantal plaatsen zijn (200 per voorstelling) zullen de kaarten alleen in de voorverkoop aan 6 euro verkocht worden. Heel speciaal en uniek aan de schoolmusical is dat de Fanfare voor Eer en Deugd zijn schouders ermee onder heeft gezet: op sommige momenten worden de kinderen begeleid door een live-orkest.

De musical werd door de leerkrachten van ‘t Dreefke zelf geschreven, aan de hand van het prentenboek “De schat van Wiebe”. Zowel tekst, zang, dans, muziek, decor, kledij, enz. is zelf geregisseerd. Er wordt met man en macht gewerkt om alles op tijd klaar te hebben. Zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school doen mee. Sommigen kinderen hebben een tekstrol en andere kinderen krijgen dan weer de kans om bij het dansen en het zingen het beste van zichzelf te geven! Het belooft een pracht-musical te worden om nooit meer te vergeten. Meer info: www.dreefke.be . (JJ)

De kleurrijke aankondiging op de hoek van de school doet het beste al vermoeden: “De schat van Wiebe” wordt een weergaloos succes.

Opening van de Muziekhoeve MEERSEL-DREEF - De Brouwershoeve is dood, leve de Muziekhoeve ! Het restaurant de Brouwershoeve van Gellof Hartogs werd overgedragen aan Bert Van Der Taelen en echtgenote Vera Wesenbeek, zus van Miss België 1987 Lynn Wesenbeek. Zij hebben het evenementenbureau Stars4Events, en organiseren verschillende verkiezingen zoals Miss Maxi Belgium. Dat verklaart ook waarom hun wagen veelvuldig op de parking van de Markweg is gespot geweest. De nieuwe benaming dekt natuurlijk ook de lading: een combinatie van brasserie met live optredens. De nieuwe uitbaters zullen niet alleen zelf ook optredens verzorgen, maar Vera zal ook regelmatig achter het fornuis terug te vinden zijn. Wij wensen hen veel succes in hun nieuwe zaak.

Vera Wesenbeek tijdens haar openingsspeech, geflankeerd door haar man Bert Van Der Taelen en de vorige uitbater Gellof Hartogs.

54 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Garageverkoop MEERLE – Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook volgestouwd met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dat oude kastje of tafeltje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfietsje die niet meer worden gebruikt.... Wat doet u ermee? Naar het containerpark of de kringwinkel? Mogelijk vindt u dit zonde, of is het nog te goed om zomaar weg te doen. Dan hebben wij voor u de oplossing. Zet heel die handel te koop in uw garage of tuin met de garageverkoop van KWM-Meerle op zondag 15 april 2012. Vooraf inschrijven is verplicht. U kan inschrijven tot en met zondag 1 april, later is niet mogelijk! Uw inschrijving is pas geldig na betaling. Deelname kost 3 euro voor leden en 6 euro voor nietleden. De KWB zorgt voor de nodige promotie via allerlei kanalen. De deelnemers ontvangen op voorhand een brief met alle uitleg en materiaal. Tips voor mensen die ‘verderaf’ wonen: u kan ook verkopen bij vrienden of familie die meer in het centrum wonen. Info en inschrijvingen: Fons Pauwels, Ulicotenseweg 26 – tel. 03/315.90.54 of Edwin Schapendonk, Kerkstraat 29, tel. 03 315 44 59 E-mail: edwintanja@skynet.be. (jaf)

Gezinsbond brengt ontbijt op bed MEERLE – Op zoek naar een fijn kado voor Vaderdag? De Gezinsbond Meerle/MeerselDreef heeft een fijn idee. Op zondag 18 maart 2012 organiseren ze weerom een “Ontbijt op bed”- actie. U hoeft enkel te bestellen en zij brengen uw Vaderdagontbijt bij u aan huis (vanaf 7.30 uur). Wat mag u verwachten? Voor de volwassenen: 1 pistolet, 1 sandwich, 1 croissant, 1 koffiekoek, kaas en ham, choco, confituur en boter. Yoghurt, gemengd fruit, sinaasappelsap. Natuurlijk koffie, thee, melk en suiker. Dat alles voor 7 euro (niet leden betalen 8 euro). Kinderen krijgen 1 sandwich, 1 croissant, ontbijtgranen, choco, boter, yoghurt, chocomelk en een kleine verrassing. Prijs 4 euro (niet leden 5 euro). Dus aarzel niet en grijp deze kans om de papa te verwennen met Plopworst! Een familiepakket kan ook: voor te veel om hier op te noemen betaal je dan 18 euro (22 euro voor niet leden). Je kan er met gemak met z’n vieren van ontbijten.

Van harmonie tot fanfare MEERLE – In DHM nr. 321, januari (pag. 4849) en nr. 322, februari (pag. 51) hebben we al heel wat geschreven over de muziekvereniging Sancta Cecilia van Meerle. Toch willen we nogmaals wat extra aandacht vragen voor het boek ‘Harmonie – Fanfare Sancta Cecilia Meerle’. De auteur Karel Pauwels, erevoorzitter van de fanfare, beschrijft in dit interessant werk 100 jaar geschiedenis (1912-2012) ‘uit de kronieken’ van deze muziekmaatschappij. Niet alleen voor de inwoners van Meerle, maar zeker ook voor alle mensen uit de Noorderkempen, is het een boeiend verhaal vol herinneringen aan ‘die tijd van vroeger’. Het is voor elke lezer, muziekliefhebber of niet, allemaal heel herkenbaar, zowel de feiten als de sfeer van het dorpsleven, vooral toen het verenigingsleven nog de voornaamste ontspanning voor de mensen was. We kunnen dit boek van harte aanbevelen. ‘Harmonie – Fanfare Sancta Cecilia Meerle’ telt 143 pagina’s, meer dan 100 foto’s (zwart/wit en kleuren), op glanzend papier en ingebonden met een stevige omslag. Het boek kost 20 euro en is te verkrijgen bij de toeristische dienst in het stadhuis van Hoogstraten, in de Meerlese winkels, bij Marcel Geenen en Karel Pauwels (Hazenweg 1, Meerle). (js)

Dokter Eugeen Gommers (°Baarle-Nassau, 1871 - +Meerle, 1945), huisarts te Meerle, was de eerste voorzitter van Sancta Cecilia. Dr. E. Gommers was de vader van dokter Piet Gommers (°1904 - +1969), huisarts in Hoogstraten (later in Antwerpen).

14e Grenswandeling in Meerle MEERLE – Niet vergeten te wandelen, de lente is in aantocht. In het kader van het verbondelijk wandelcriterium organiseert de plaatselijke KWB afdeling op zondag 25 maart de Meerlese editie, de “14e grenswandeling”. De afstanden zijn te kiezen uit 7, 14, 18 of 25 km. De inschrijvingskosten zijn als overal, namelijk 1 euro per persoon, verzekering inbegrepen. De wandeling brengt de wandelaars langs de mooie natuurdomeinen in onze grensstreek. Af en toe

gaan ze zelfs over de schreef! Onderweg is er één of tweemaal een sanitaire stop voorzien, waar je ook iets kan drinken en eten. Er is een speciale route van ongeveer 5 km voorzien voor rolstoelen buggygebruikers. Vertrek aan de parochiezaal van Meerle aan het Gemeenteplein, tussen 7.30 uur en 15 uur. Iedereen is welkom. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Marcel Van Bavel, Heimeulenstraat 15, Meerle (tel. 03/315.80.55) marcel.van.bavel@telenet.be (jaf)

Laat het voor 8 maart 2012 weten bij May Pauwels-Koyen, Ulicotenseweg 26 of bij May Jespers-Geenen, Mgr. Jansenstraat 7. Meer info op www.gezinsbondmeerle.be (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 55


DORPSRAAD MEERLE

De Lijn geeft niet thuis voor Meerle MEERLE – Naar goede gewoonte was de parochiezaal behoorlijk vol gelopen voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Meerlese dorpsraad. Naast een paar gekende en al lang meegaande onderwerpen (fietspad Strijbeekse Weg en Raadshuis), viel er misschien wel iets nieuws te horen. Open het gebrekkige openbaar vervoer van en naar Meerle bijvoorbeeld. Het is een gevoelig onderwerp dat veel Meerlenaars blijkbaar na aan het hart ligt. Of is er licht aan het einde van de tunnel voor een lokaal voor den Dorpel? Het kwam allemaal ruim aan bod, naast nog enkele andere heikele punten. Het hele college was present en probeerde naar best vermogen antwoorden te geven op de vragen en verzuchtingen van de Meerlenaars. De toelichtingen vanuit het bestuur Uit wat we van de overlegvergaderingen van de dorpsraadsvoorzitters hadden gehoord, zouden de schepenen zich proberen in te houden met uitweidingen over zaken die niet specifiek over het dorp gingen. Enkel nog een paar korte toelichtingen over algemene zaken. Een goed voornemen, maar nog niet helemaal gelukt, al is het misschien niet altijd gemakkelijk de scheidinglijn te trekken tussen dorps- en algemeen belang. Dus waren er af en toe nog wel dingen te horen die we ook al via andere kanalen aan de weet komen, zoals informatieblad en website. Het gehele budget en de uitleg over schuld afbouw, de perikelen omtrent De Mosten, de stand van zaken van het zwembad…. Het passeerde ook in Meerle nog een keer de revue Leo Sprangers, sedert mensenheugenis (dorpsraadwijze gesproken) onze communicatieambtenaar, was ook deze keer van de partij, maar wel voor het laatst in deze functie. Vanaf 1 januari is hij immers binnen de gemeente van functie gewisseld. Hij de nieuwe leider van het dienstencentrum van het OCMW, dat weldra van start gaat en onderdak zal vinden in het nieuwe Woon- en Zorgcentrum. Leo gaf er de nodige info over, die je ook in het info blad terugvindt. Er komen ook vertakkingen naar Meerle, maar het wat en het hoe zit nog in de ontwerpfase. Je hoort er nog van. Wat we wel graag meegeven is de warme oproep van Leo voor vrijwilligers voor het dienstencentrum. Heb je vrije tijd over en wil je die nuttig besteden, het dienstencentrum zit op u te wachten. Meldt je bij Leo Sprangers, dienstencentrumleider - Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten – 0476/ 61 90 80 (kantooruren) – e-mail: dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be

De begroting voor 2012 Naast de algemene beschouwingen over de begroting en vooral de schuldpositie van de stadskas, licht schepen Marc Haseldonckx de belangrijkste posten in de begroting toe die betrekking hebben op Meerle:

Aankopen gronden fietspaden 80.000 euro Vernieuwen openbare verlichting (Dalwijk II) 17.000 euro Onderzoek start dienstencentrum deel Meerle 10.000 euro Renteloze leningen aan verenigingen (o.a. deel KFC Meerle) 125.000 euro Onderhoud wegen (globaal voor de fusie) 400.000 euro Jeugdinfrastructuur (globaal voor de fusie) 50.000 euro

Prioriteiten en vragen van 2011 Fietspaden Heel veel verschil met vorig jaar valt er op de Strijbeekseweg niet te zien, maar schepen Martens verzekert dat de laatste hindernis nu opgelost is. Voor het ene perceel dat nog in de weg lag, heeft de minister onlangs het onteigeningsbesluit getekend. Het was wachten geweest op de publicatie van een nieuw decreet voor onteigeningen, maar de eigendomsoverdracht is nu nakend. Zodra het weer het toelaat begint men met het leggen van de nutsvoorzieningen, waarna de eigenlijke aanleg van het fietspad kan beginnen.

de oude meisjesschool worden vervangen door langsparkeerplaatsen. De schoolfietsers zullen later langs het paadje naar het kerkhof op het nieuwe fietspad komen of daar oversteken. Tot aan de bocht met de Lage Rooy komt een fietspad aan beide kanten. De bomen moeten daarvoor plaats ruimen. Na de bocht komt een verhoogde oversteek (met een versmalde stuk rijbaan voor 1 wagen), dan een dubbel fietspad aan de rechterkant van de weg tot aan de grens, om aan te sluiten op het fietspad dat daar al klaar ligt. Op dat gebied zijn ze aan de overkant van grens blijkbaar nog altijd een heel stuk sneller. Voor de herinrichting van de Chaamseweg is onlangs op de gemeenteraad het bestek voor de studieopdracht goedgekeurd. Die studie moet de randvoorwaarden voor de herinrichting bepalen: fiets- of voetpaden, of beiden; fietssuggestiestroken vanaf de Elsakker; behoud of rooien van de bomen; enz. Het echte ontwerp zal nog niet voor morgen zijn, we horen er volgend jaar wellicht meer van. De schepen belooft contact en overleg met de bewoners van de Chaamseweg.

Openbaar vervoer De Lijn

Voor het fietspad langs de Ulicotenseweg zijn er gewijzigde plannen, waarvan we de voorlopige versies te zien krijgen. Aangezien er ook in de bouwplannen van de school schot lijkt te komen (‘de architecten zijn aan het tekenen’ meldt iemand van het schoolbestuur vanuit de zaal), zal de school binnen niet al te lange tijd geheel verhuizen naar de site van de huidige kleuterschool. Daardoor kon het gemeentebestuur de aanleg van de schoolomgeving aanpassen en uit de module 10 halen (overeenkomsten met het Vlaamse Gewest). Blijft alleen de aanleg van het fietspad in het kader van de module 13 van het mobiliteitsplan, wat de administratie fel vereenvoudigt.

Momenteel wellicht het meest gevoelige punt bij de Meerlese bevolking, vooral bij de jongeren. De schepen schets de bestaande situatie en de historiek ervan: voor het scholierenvervoer is na acties vanuit de dorpsraad en het gemeentebestuur een gelede bus ingezet op de rit 6 van lijn 430. De belbus moet instaan voor basismobiliteit (ontsluiting binnen 750 m). Problemen die daarbij opduiken zijn dat de gebrekkige afstelling van de uren met de bussen van en naar Turnhout en Antwerpen, studenten die in het weekeinde niet thuis of niet op kot geraken en nogal wat klachten over het slecht functioneren van afspraken over de belbus en de gebrekkige communicatie met de belbuscentrale.

In het nieuwe ontwerp sluit het fietspad aan op een suggestiestrook in de Kerkstraat, loopt dan langs het gemeenteplein dat deels heraangelegd wordt. De haakse parkeerplaatsen tegenover

Naar aanleiding van de vragen van de bevolking en van het bestuur van de dorpsraad (vanaf 2009) naar een degelijke ontsluiting heeft het gemeentebestuur diverse acties ondernomen.

56 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DORPSRAAD MEERLE Diverse besprekingen in de verkeersraad en het college, met daaraan gekoppeld overleg met De Lijn. Die kaatst de bal mooi terug, want koppelde bijkomende busdiensten meteen aan extra-bijdragen van het gemeentebestuur. Zo rekende men een kostprijs voor van 33.842 euro voor zegge en schrijve één rit per dag vanuit Meersel-Dreef (waar dezelfde problematiek speelt) of 20.022 euro voor één rit vanuit Meerle. Volgens het netmanagement van De Lijn ten bate van gemiddeld 1-3 reizigers! De Lijn wil wel, als het gemeentebestuur betaalt. Het bestuur kon moeilijk anders dan er nota van nemen, maar wilde er zich niet zomaar bij neerleggen. In 2010 werd het probleem opgenomen in de uitwerkingnota van de verbreding en verdieping van het gemeentelijk mobiliteitsplan en in de gebiedsgerichte mobiliteitsvisie Noorderkempen (provinciaal). Bovendien verzocht het college De Lijn om exacte cijfers naar gebruik en weigeringen gebruik van de belbus en naar de boetebrieven die verstuurd werden naar aanleiding van niet gebruik van een bestelde oproep. Beide cijfers bleken verwaarloosbaar (2,69 % weigeringen), wat de Lijn liet besluiten dat er eigenlijk geen probleem is. Maar is dat zo? Volgens nogal wat Meerlenaars bellen ze gewoon de belbus niet meer omdat deze hen toch niet op de juiste wijze kan bedienen. In het weekend moet je al vrijdag reserveren, als de busdiensten vanuit Turnhout of Antwerpen niet op de geplande tijd aankomen of vertrekken (wat in de spits nogal eens durft voorkomen), heeft een afspraak met de belbus weinig zin. Peilen naar weigeringen bij een reservatie, wat de Lijn als thermometer hanteert, geeft welhaast zeker geen juist beeld van het ‘niet gebruik’ van de belbus. Schepen Haseldonckx benadrukt dat het bestuur ondertussen verder ijvert voor een oplossing. In 2011 was er verder overleg met de Lijn. Eén van de denkpistes was de inzet van een extra belbus om de frequentie te kunnen verhogen. Kostprijs 250 tot 300.000 euro! Net zoals voor de extra ritten kan dat mits tussenkomst vanuit de gemeentekas. Daarnaast was er de vraag vanuit Nederland om in samenwerking met Veolia een weekenddienst in te richten vanuit Meersel-Dreef naar Breda. Het gemeentebestuur heeft daar een positief signaal op gegeven, maar wegens besparingen in Nederland heeft Veolia laten weten dat het project geschrapt is. De beleidsplannen “Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan” , met prioritaire aandacht voor een goede reguliere busverbinding naar de deeldorpen Meerle en Meersel-Dreef en een ontsluiting van Wortel Kolonie zijn ondertussen in de gemeenteraad goedgekeurd. Ook het eindrapport

Een masterplan voor het dorpscentrum. Wat met de ‘meisjesschool’? van de studie “gebiedsgerichte Mobiliteitsvisie Noorderkempen” ligt ter tafel, met daarin een degelijke ontsluiting van de Noorderkempen met openbaar vervoer en een ‘wensnet HoogstratenBreda’. Een denkpiste daarin is het verder uitwerken (versta verlengen) van de buslijn 400 - Oostmalle –Rijkevorsel - Hoogstraten, via Meerle en Meersel-Dreef. Daar zou een verbinding kunnen gemaakt worden naar Breda. Helaas, ondertussen blijkt dat De Lijn overweegt de verbinding Malle-Hoogstraten te schrappen wegens op stapel staande besparingen. Tijdens het recente overleg in december over ‘Gebiedsevaluatie Kempen Noord- Turnhout’ heeft het stadsbestuur zijn standpunten nog eens duidelijk op een rij gezet: de stiefmoederlijke behandeling van de noordhoek; de belbus is geen adequaat alternatief; als de Lijn geen afdoend openbaar vervoer realiseert, wil de stad hiervoor zelf zorgen. Het bestuur laat de wettelijkheid en kostprijs onderzoeken om 1 rit in de voormiddag en 1 in de namiddag te realiseren. De Lijn geeft aan dat het kan, op voorwaarde dat de gemeente het gratis maakt voor de gebruikers! Ondertussen blijft de Lijn op haar gekende standpunten: een regulier busverbinding naar Meerle is niet rendabel; met de belbus wordt voldaan aan basismobiliteit; er is geen ruimte voor uitbreiding van diensten wegens door te voeren bezuinigingen; over de belbus komen weinig klachten toe. Indien de gebruikers of het bestuur het niet eens zijn met deze standpunten kunnen ze dat aan de Vlaamse ombudsdienst melden. Het stadbestuur dringt aan op onafhankelijk onderzoek en benadrukt het belang om problemen met de belbus telkens schriftelijk (www. delijn.be/klachtenreacties) of telefonisch (070/220200) of bij de Vlaamse Ombudsdienst te melden.

Schepen Haseldonckx kan tot zijn spijt niet anders concluderen dat er momenteel een patstelling is, maar verzekert de Meerlenaars er alles aan te doen om een oplossing voor het probleem te blijven zoeken.

Raadhuis en omgeving Ook hier weinig nieuws te melden, de toestand is eigenlijk nog eender als vorige dorpsraad. Er is wel een ambtelijke werkgroep die alle binnengekomen voorstellen voor een bestemming (vorig jaar gevraagd) verzameld en bekeken heeft. Ondertussen is daar ook het gegeven dat binnen afzienbare termijn het schoolgebouw achter het raadshuis en de lokalen aan de sportzaal vrij zullen komen wegens de verhuis van de lagere school (nvdr - over die nieuwe school proberen we aan meer informatie te komen bij het schoolbestuur en zullen niet nalaten onze lezers hierover in te lichten). Schepen Desmedt licht toe dat het college daarom het plan heeft opgevat om het gehele gebied (school, raadshuis, bib, IKO, turnzaal) in zijn geheel te laten bestuderen en voorstellen te laten doen voor een globale invulling. Het jeugdhuis en de meisjes Chiro zouden er bv onderdak kunnen krijgen. Momenteel is heel het gebied ingekleurd als ‘blauwe zone’ (= voor openbaar nut), wat bewoning uitsluit. Niettemin wil men ook dat bekijken, al zal dan een bestemmingswijziging noodzakelijk zijn. De diensten van Monumenten en Landschappen hebben het Raadshuis nogmaals bezocht, het gaat immers om een beschermd monument (zowel buiten- als binnenkant). Zij willen mee instaan voor restauratie, zodra een bestemming gevonden is. Voor een lift aan de achterzijde (om

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 57


DORPSRAAD MEERLE de toegankelijkheid te verbeteren) zien ze geen grote bezwaren. De meisjesschool (thans voor 1e, 2e en 3e leerjaar) en het lokaal van de meisjes Chiro zijn eigendom van de parochie en liggen in bouwgebied. De sites worden wel mee bekeken in de globale visie voor het dorpscentrum. Maar voor morgen zal het niet zijn.

Een jeugdhuis De jongeren van Den Dorpel in de zaal reageren daar prompt op, ‘dat het zo nog wel heel lang kan duren eer voor hen een lokaal beschikbaar kan komen’. Ze zouden liever niet zo lang wachten en hebben zelf een alternatief uitgedokterd, dat snel zou kunnen gerealiseerd worden mits alle actoren samenwerken. Zij stellen voor om de IKO-klas (momenteel op het verdiep van het oude schoolgebouw tussen raadhuis en bib) te verhuizen naar het raadhuis, het klaslokaal van de lagere school van het gelijkvloers naar de verdieping, zodat het gelijkvloers vrij komt voor een permanent lokaal voor Den Dorpel. Schepen Desmedt wil dit voorstel ter bespreking meenemen maar er nu geen uitspraken over doen. Ze ziet wel enige problemen opduiken met de toegang tot de speelkoer voor zowel IKO als de klas. De jongeren reageren dat daar oplossingen voor mogelijk zijn, de kinderen van de IKO moeten nu ook buitenom naar de speelkoer. Schepen van Jeugd, Tinne Rombouts, zegt dat dit plan misschien als een deelaspect van een globaal plan kan bekeken worden en daarom niet per sé hoeft te wachten tot de globale studie klaar is. Ze wil het, na overleg in het college, met de andere gebruikers bespreken en dan terugkoppelen naar het jeugdhuis.

Vragen vanuit het publiek Trage wegen Vanuit het VVV-Hoogstraten en vanuit de Werkgroep Trage Wegen van Erfgoed Hoogstraten is bij het bestuur van de dorpsraad een brief toegekomen, waarin de bezorgdheid geuit wordt over een aantal inbreuken in Meerle en Meersel-Dreef op openbare wegen, die gebruikt worden als wandelwegen of als ‘trage wegen’. Schepen Rombouts wil niet direct ingaan op de concrete gevallen, waar ze ondertussen weet van heeft. Ze verduidelijkt dat voor heel Hoogstraten (en bij uitbreiding de provincie Antwerpen) een wandelknooppuntennetwerk in opmaak is (zoals het alom gekende fietsknoopuntennetwerk). Het project is gestart in Wortel-Kolonie en wordt thans – in samenwerking met provincie, VVV en de werkgroep Trage Wegen - stelselmatig uitgebreid. Niet altijd evident vindt ze, want vele oude paadjes zijn verdwenen, er moeten dus

nieuwe verbindingen gezocht worden die soms over privaat domein lopen. Het college laat de diensten steeds het juridisch statuut van de wegen en paadjes onderzoeken en grijpt in als het om onterechte afsluitingen ervan gaat (zoals het paadje van de Bredase weg naar Heerle, waar een aangelande op eigen houtje verbodsborden geplaatst had). Er ontspint zich een pittige discussie tussen de schepen, ondergetekende en een vertegenwoordiger van de werkgroep Trage Wegen. Naar hun mening keert het bestuur inzake deze paadjes de zaken om. Het bestuur moet erover waken dat bestaande paden openblijven, zonder dat dit eerst door omwonenden of werkgroepen moet aangekaart worden. M.a.w. preventief optreden en een klimaat scheppen dat deze paden niet zomaar mogen afgesloten worden, ook als het de bedding privaat eigendom bezit is. Ze willen graag discussie over de concrete gevallen (zie ook kader). In Meersel-Dreef is een eigenaar bezig een bospad dat reeds decennia een openbare verbindingsweg is tussen Meersel en de oude voetwegverbinding Meer-Dreef, af te sluiten. Op dezelfde oude onverharde verbindingsweg Meer – Dreef werden her en der ten onrechte plaatjes ‘verboden toegang’ aangebracht. Dit mag uiteraard niet want dit kan aanzien worden als een vorm van belemmering van de vrije doorgang. In Meerle is een verharde verbindingsweg aan de Chaamseweg die naar een achterliggende hoeve loopt, vooraan dreigt afgesloten te worden door aangelanden met een poort. Ook een wandelweg (deel van het Mgr. Eestermanspad) dat de verbinding maakt tussen de Rondeelweg en Elsakker, dreigt terug afgesloten te worden, een pad dat reeds jaren openbaar gebruik kent en waarop door de gemeente zelfs klappoortjes geplaatst werden. Dat kan en mag niet zomaar terug afgesloten worden. Schepen Rombouts blijft erbij dat zij zich baseert op het juridisch advies van de diensten en dat zij niet onvoorzichtig met overgang op privaat terrein wil omgaan. In geval van betwisting zal de vrederechter oordelen. De werkgroep Trage Wegen is allesbehalve gelukkig met deze werkwijze. De secretaris sluit echter deze naar zijn mening “politieke discussie”. Einde verhaal op deze dorpsraad, maar zeker nog niet voor de werkgroep Trage Wegen.

Meldingen vanuit het publiek Het paadje over het speelplein tussen Heimeulenstraat en Mgr. Jansenstraat verkeert in zeer slechte staat en is aan herstelling toe. Schepen Martens neemt het op met de diensten.

58 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De zebrapaden in Meerledorp zijn niet herschilderd. Schepen Haseldonckx meldt dat AWV dit beloofd had maar dit bij de opdracht stomweg vergeten is. Het is reeds gemeld en zal kortelings uitgevoerd worden. Op het speelpleintje zelf zijn graafwerken aan de gang en niemand van de omwonenden is op de hoogte van het doel daarvan. Komt er misschien een buurthuis? Schepen Martens geeft aan dat het om nieuwe aanplantingen gaat. Vanuit verscheidene verenigingen is er vraag naar verruiming van de uren van de uitleendienst. Vooral het terugbrengen van geleende zaken is voor velen moeilijk, daar dit alleen op maandag tijdens de werkuren kan. Voor jeugdbewegingen is het telkens een opdracht daar mensen voor te vinden. Het gemeentebestuur heeft deze vraag ook elders gekregen en zal het probleem bekijken Vroeger was in Meerle een vaste man voor groenonderhoud, die haast heel de week aanwezig was en snel kon ingrijpen als er wat uit de hand dreigde te lopen. Thans is het groenonderhoud eerder periodisch en dat leidt er toe dat sommige groenperken en paden er belabberd bijliggen, dat er vuilophopingen zijn (bv aan de glascontainers). Het bestuur meent dat het met de huidige organisatie van de groendiensten moeilijk anders te regelen is. Vaste mensen ter plekke houden is niet meer mogelijk. Knelpunten zoals volle vuilbakken of rommel aan de glasbakken mag altijd gemeld worden. Elke week is er een wagen die niets anders doet dan dergelijke rommel opruimen. Bewoners van de Rondeelweg klagen dat hun straat niet gestrooid werd bij de recente sneeuwval en er spekglad bijlag. Bij melding aan de gemeentediensten kregen ze het antwoord dat doodlopende straten niet meer gestrooid worden en dat de bewoners best samenlegden om zout aan te kopen en te strooien. Wie is aansprakelijk ingeval van ongevallen? Is de Rondeelweg dan geen openbare weg? De bewoners waren merkbaar zeer geërgerd door deze toestand en vooral door de reactie op hun vraag. Schepen Martens zei dat zoiets inderdaad niet kan en zal het laten onderzoeken. Het is zo, dat ingeval van tekort aan strooizout, doodlopende straten een lagere prioriteit hebben, maar dat dit op dit ogenblik hoegenaamd niet van tel is. De gemeente beschikt over voldoende reserves. Rond 22.30 uur kan voorzitster Myrna Stevens de vergadering sluiten met een bedankje aan iedereen die eraan meegewerkt heeft en aan het publiek voor de betoonde aandacht. (jaf)


DORPSRAAD MEERLE Knelpunten Voetwegen in Meerle en Meersel-Dreef Er ligt her en der verspreid in het landschap en dorpskernen van onze gemeente een waaier aan voetwegen. Iedereen kent deze wel : het gaat om een ‘binnenpaadje’ of een paadje achter de hoven in de dorpskern of een oude dreef door het bos… De meeste zijn al honderden jaren in gebruik, andere zijn dan weer recenter ontstaan. Het feit is wel dat de meeste een openbaar karakter genieten. D.w.z. deze voetpaden zijn voor iedereen toegankelijk. Dikwijls is de bedding (de grond dus) wel in privaat eigendom maar is de overgang openbaar. Dit noemt men een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang. Dit recht ontstaat van zodra een pad meer dan 30 jaar door het publiek (Jan en Alleman) zonder belemmering kan en mag gebruikt worden. De weg is vanaf dan openbaar en de gemeente wordt automatisch de wegbeheerder. Deze wegen zijn zeer belangrijk voor een dorpsgemeenschap. Niet alleen zijn het veilige verbindingen (schoolgaande jeugd) maar hebben ze ook dikwijls een cultuurhistorische achtergrond of lopen ze door een mooi natuurlandschap. Kortom een toegevoegde waarde voor elke wandelaar en recreant. In vorige eeuw werden de meeste van deze voetpaden opgenomen in de Atlas der Buurtwegen (1841) en bekwamen alzo automatisch het statuut van buurtweg, een openbare weg. Andere wegen werden nog niet opgenomen in de atlas of zijn pas later ontstaan, deze wegen zijn echter ook openbaar conform de wetgeving (verkrijgend verjaring) van zodra deze dus 30 jaar openbaar toegankelijk waren. Deze noemt men dan ook dikwijls de ‘feitelijke buurtwegen’.

Het Heimeulenpaadje. Sedert mensenheugenis een openbaar pad. Waarom nu twijfels?

Meer nog dan de officiële buurtwegen worden deze ‘feitelijke’ buurtwegen door eigenaars of aangelanden onwettelijk afgesloten en ingepalmd. De gemeente moet hiertegen optreden maar verzaakt weleens aan haar taak en laat de situatie op haar beloop waardoor deze mooie veilige verbindingen geleidelijk aan uit het straatbeeld verdwijnen en ontnomen worden aan de talrijke wandelaars, recreanten en gebruikers. Veelal verschuilt men zich hierbij achter de –voor sommigen althans- moeilijke of onduidelijke wetgeving. Nochtans is de wet zeer duidelijk en bestaat er meer dan voldoende rechtspraak om dergelijke overtredingen met de juiste daadkracht aan te pakken. Belangrijk hierbij is niet de eigendomstitel van de weg (deze kan perfect privaat zijn) maar wel het gebruik. Is dit enkel door de eigenaar, dan is het privaat weg . In alle andere gevallen met langdurig publiek gebruik is de weg openbaar. Recent gebeurde in Meerle en Meersel-Dreef weer verschillende inbreuken op de openbare wegen, zoals aangehaald in het verslag van de dorpsraad. Ook zijn er in o.a. Meerle, nog oude en interessante wandelwegen die reeds enkele jaren in onbruik geraakt zijn door het onwettig afsluiten of belemmeren van de doorgang. Momenteel ontwerpt Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) in samenspraak met verschillende gemeenten een Wandelknooppuntennetwerk in onze gemeente. Dit wandelnetwerk kan des te aantrekkelijker en veiliger zijn, indien men zoveel mogelijk gebruik kan maken van onverharde voetwegen. In deze optiek is dit een uitgelezen kans voor de gemeente om voormelde bedreigde of in onbruik geraakte wegen (door onwettige afsluiting) terug te herstellen en terug te geven aan haar in-

Chaamseweg. Openbare weg of privaat oprit?

woners, de vroegere gebruikers. We denken hierbij aan : domein Jacquemijns / Heerle’s Hof dat een aantal jaren terug werd aangekocht door de heer Beerens en vakkundig afgesloten werd voor het publiek. Hier zou men toch minstens enkele dreven (Torenzicht, Noordreef) terug kunnen openbaar toegankelijk maken. De oude acaciadreef die de verbinding maakt tussen Heerle’s Hof en Hof van Percy en Vondelhoeve (verlengde van Paddegracht). Hier kan men terug gaan naar een openbaar gebruik door de beek in te buizen en een ommetje langs de carport die op het pad werd geplaatst. Dit was een openbare verbindingsweg, hoewel de eigenaar dit liever niet ziet. Makkelijk zal dit herstel niet zijn vermits de gemeente nooit heeft opgetreden tegen deze onwettige innamen. Hierbij kan beroep gedaan worden op inwoners van Meerle die kunnen getuigen over het openbaar karakter vroeger. Op basis hiervan kan men in overleg gaan met de eigenaars. Indien deze dan nog niet overtuigd zijn van het verworven openbaar karakter, kan de gemeente desnoods, gestaafd door deze getuigenissen, een rechtszaak inleiden voor de vrederechter en uitsluitsel bekomen. Zij heeft minstens de plicht om de belangen van haar burgers te vrijwaren en te verdedigen. Het is om deze redenen dat ook de dorpsraad hierin een belangrijke taak heeft. Zij moet in naam van haar dorpsgemeenschap het College ter verantwoording durven roepen indien openbare wandelwegen dreigen ingenomen of afgesloten te worden. Het is immers nog altijd beter voorkomen dan genezen. (SG/Jaf)

Mgr. Eestermanspaadje. Leidt dit pad binnenkort nergens meer naartoe? Poortjes voor de koeien i.p.v. voor de wandelaars?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 59


DORPSRAAD WORTEL

Gelukkig is er nog de kolonie Vorig jaar was er nog veel onvrede over het uitblijven van de rioleringswerken in de Zandstraat. Maar nu die werken gaan starten, is het bijna zoeken naar prioriteiten. Gelukkig is er nog een niet gerestaureerde kerk en blijft ook de kolonie actueel. Na mededelingen van het college in verband met de werking van politie, brandweer en hulpdiensten, over De Mosten en het zwembad, kwamen de dossiers die rechtstreeks met Wortel te maken hebben aan bod.

kleine aanpassingen aan het dossier besproken en het verslag eindigt als volgt “Het aangepaste dossier wordt tegen eind september ingediend”. Het Agentschap Onroerend Erfgoed stelde een subsidiëring in 2011 in het vooruitzicht.

Restauratie van de kerk

Twee jaar later, op 1 juli 2011, is het dossier blijkbaar nog niet ingediend. Er is opnieuw een vergadering waarin het stadsbestuur aan de architect vraagt om de bovenstaande raming aan te passen volgens de prijsherzieningsformulle, wat vermoedelijk een prijsverhoging van 8 % met zich mee zal brengen. Fase 1 en 2, die samen aanvankelijk 1.936.000 euro zouden kosten, zouden door nalatigheid 8 % of 154.880 euro meer gaan kosten. Tot vandaag heeft de kerkraad officieel nog geen nieuwe raming of welk ander bericht dan ook ontvangen. En de brave man eindigt zijn betoog met een oproep: “Ik vraag me af wat er gaande is. Ofwel

Wanneer schepen Jos Martens meedeelt dat het dossier voor betoelaging ingediend is bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, zeg maar Monumenten en Landschappen, wordt het een van de leden van de kerkraad en voormalig schepen te veel. Een zestal jaar geleden oordeelde de kerkraad dat het restauratiedossier van de kerk hun petje te boven gaat en werd het dossier, in onderling overleg, aan de stad overgedragen. De architect werkte zijn dossier verder af en deelde het werk op in twee fases:

De klok van de toren werkt nog, maar in het restauratiedossier van de kerk zit sinds 2009 geen beweging meer. Het college moet dringend ingrijpen. over de ruilverkaveling inclusief de mobiliteit, het landschapsbeheersplan, het Provinciaal Uitvoeringsplan (PRUP) Wortel-kolonie, het stiltegebied Wortel-kolonie, de aanvraag tot erkenning als Unesco Werelderfgoed, de controle van de in erfpacht gegeven woningen, de riolering in de kolonie en tenslotte Wortel-kolonie in de kijker of de toeristische ontsluiting.

Als het van de vzw Stichting Kempens Landschap afhangt wordt de Molendreef voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Het stadsbestuur wil er verkeer in één richting naar de kolonie toelaten, ook al zet men dan ramen en deuren open voor het sluipverkeer richting Zondereigen. Fase 1: de meest dringende werken zoals de houtbehandeling, het droogleggen van de muren, plaatsen van een bliksemafleider en het duifdicht maken van de toren wordt geraamd op 641.000 euro. Fase 2: De eigenlijke restauratie van het interieur, inclusief de restauratie van de glasramen, de altaren, beelden en schilderijen wordt geraamd op 1.295.000 euro Op 26 augustus 2009, nu bijna drie jaar geleden, was er een overlegvergadering. Er worden enkele

zegt men ‘we doen niets’ en dan nemen wij daar akte van. Ofwel geven jullie toe dat je na zes jaar geen stap verder staat”. Blijkbaar kent zowel de schepen als de afgevaardigde van de kerkraad de reden waarom alles blijft hangen. “Doe daar dan iets aan” vraagt laatstgenoemde.

We beperken ons tot de belangrijkste punten. Over de werken in verband met de ruilverkaveling leest u elders in dit blad meer. Het studiebureau A-jouR GVC van Herentals maakt, in opdracht van vzw Kempens Landschap, een dossier op om Wortel- en Merksplaskolonie samen met de Nederlandse kolonies Frederiksoord en Veenhuizen in 2018 te laten erkennen als Unesco Werelderfgoed. Het zal dan precies 200 jaar geleden zijn dat Johannes Van den Bosch de proefkolonie Frederiksoord opstartte.

Mobiliteit

Wortel-kolonie Schepen Rombouts en schepen Baets geven, elk op hun domein, toelichting bij de stand van zaken in het dossier Wortel-kolonie. Dat gaat dan

60 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De technische commissie van vzw Kempens Landschap is de hoofdspeler in het verhaal van het recreatief medegebruik en de plaats van gemotoriseerd verkeer in de dreven van de kolonie.


DORPSRAAD WORTEL Het stadsbestuur speelt ook een belangrijke rol en organiseerde verschillende inspraakmomenten over de plaats van wandelaars, fietsers, ruiters en auto’s in de kolonie. Als het van vzw Kempens Landschap afhangt kunnen de auto’s in de toekomst alleen nog langs de Langenberg (de Boulevard) en langs De Diept in en uit de kolonie. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat veel aanwezigen hier tegelijk koud en warm blazen. Enerzijds heeft men de mond vol over zachte recreatie, rust en stilte, anderzijds wil iedereen overal met koning auto geraken. Dat is wellicht de reden waarom het schepencollege gevraagd heeft om toch auto’s toe te laten om langs de Molendreef de kolonie in te rijden. Eénrichtingsverkeer dus, al is die weg daar echt niet voor geschikt en zal men het sluipverkeer richting Zondereigen op die manier niet ontmoedigen. De hoge snelheid waarmee auto’s vaak langs het Casino rijden zal wel gebroken worden door de heraanleg van het kruispunt “de vier gebouwen”. Na veel overleg blijkt er nu wel een consensus te bestaan over de plaats van de zogenaamde tractorsluizen. Hoe die er zullen uitzien weet niemand, maar het zijn obstakels waar gewone auto’s niet over kunnen. Tractors, koetsen en hulpdiensten kunnen er wel passeren. Uitgangspunt is dat men met de wagen tot bij het kerkhof en Bootjesven kan geraken.

Riolering Bij gebrek aan riolering is de kolonie met de strafinrichting een sterke vervuiler. Van de dorpsraad van vorig jaar weten we dat het college de strafinrichting een in tijd beperkte milieuvergunning van twee jaar heeft afgeleverd. Gelet op het feit dat het college slechts een advies kan uitbrengen heeft de Provinciale Milieuvergunnings Commissie daar vijf jaar van gemaakt, met de voorwaarde dat er binnen de twee jaar een voorlopige biologische zuivering moet staan in afwachting van een definitieve oplossing. De Regie der Gebouwen moet binnen de 24 maanden na de aflevering van de voorlopige milieuvergunning een studie klaar hebben. Dat zou een drukriolering worden voor het ganse gebied, die vrij eenvoudig in de bermen kan aangelegd worden.

Zandstraat In april zal men starten met de aanleg van de riolering, rekening houdend met een uitvoeringstermijn van 60 werkdagen. Een of enkele bewoners gingen rond met een petitie om ter hoogte van de brug een tractorsluis aan te leggen, maar daar was geen draagvlak voor. Er is wel vraag om verkeersremmers aan te brengen. Schepen Haseldonckx is hierin formeel en krijgt steun van de dorpsraad zelf. “De verkeersraad

Wortel-kolonie wil een stiltegebied zijn én open staan voor zachte recreatie. Het is dan ook logisch dat men de kolonie autoluw maakt. Toch denkt men aan de minder mobiele mensen en ondanks de plaatsing van tractorsluizen op strategische plaatsen kan iedereen met de wagen tot bij het kerkhof en Bootjesven. is tegen verkeersremmers om de eenvoudige reden dat het niet werkt. Overal, en dat is op veel plaatsen, waar wij ooit proefopstellingen of definitieve verkeersremmers aangelegd hebben zijn die binnen de kortste keren verwijderd”. De schepen wil wel een verkeerstelling en snelheidsmeting laten uitvoeren en als het nodig is verbaliseren.

Snelheidsbeperking Er is al langer de vraag om de snelheid in de Klinketstraat terug te brengen van 90 tot 70 km per uur. Schepen Haseldonckx weet dat en verwijst naar een verslag van 9 mei 2011, waarin

het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat weten dat men de beslissing, nota bene al genomen in 2006, zal uitvoeren als men juist weet waar de bebouwde kom begint. “Die plaats is al twee, drie jaar vastgelegd”, zegt de schepen, “we kunnen niet anders dan samen met jullie wachten en hopen dat men er werk van maakt”. De vraag om bij het begin van de bebouwde kom wegversmallingen aan te leggen, zowel aan de Klinketstraat als aan de Langenberg, is door AWV afgewezen. Er komen wel van die waarschuwingslichten, die men ook wel ‘smilys’ noemt. En dan was er voor de 35 aanwezigen koffie. (fh)

De voorzitter bekijkt het ANDERS Luc Hendrickx, voorzitter van de dorpsraad, legt die functie neer en wordt woordvoerder van de nieuwe politieke fractie ANDERS. “Dit is wat ik al lang zocht”, zegt Luc, “een project dat zich niet strikt houdt aan traditionele stromingen en dat bovendien vertrekt vanuit de noden van Hoogstraten. Andere partijen hebben de mond vol van ‘open bestuur’. Vanuit de dorpsraad heb ik de voorbije jaren echter moeten vaststellen dat dit een loze belofte was. ”Anders”, gaat hij verder, “is het eerste initiatief dat ik zie om aan die ‘openheid’ ook effectief te werken”

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 61


Ruilverkaveling Zondereigen in uitvoering WORTEL - Bij een eerstvolgend bezoek aan Wortel-Kolonie zou je wel even kunnen schrikken. Wellicht startten er de werkzaamheden in het kader van ruilverkaveling Zondereigen al, door het slechte weer liep het tijdschema in het begin al averij op. Ook in de Kolonie staan een aantal veranderingen op het programma die te maken hebben met de ruilverkaveling. Vorige maand organiseerde Natuurpunt Markvallei hierover in bezoekerscentrum De Klapekster een informatiemoment. “Natuurpunt is geen eigenaar van gronden in de kolonie, maar omdat we verwachtten dat we in het bezoekerscentrum met vragen zouden overstelpt worden, leek het ons beter iemand van VLM (Vlaamse Landmaatschappij) en ANB (Agentschap Natuur en Bos) uit te nodigen om meer uitleg te geven.”, laat Natuurpunt Markvallei weten.

reeks werken: het vervangen van de steenslagverharding/klinkers van Staakheuvel in Merksplas en Hoogstraten door een betonverharding; het vervangen van een deel van de asfaltverharding in slechte staat van de Wortelbaan door beton. Ook wandelaars en fietsers kunnen natuurlijk mee genieten van de nieuwe of verbeterde wegen.

Filip Debrabandere (VLM) en Daniël Josten (ANB) gaven die avond een duidelijke en verhelderende uitleg. De werkzaamheden die met de ruilverkaveling te maken hebben, worden gespreid over drie jaar. Eerst wordt het gebied van de Kolonie en Staakheuvel op de schop genomen. Door kavelinrichtingswerken wordt ervoor gezorgd dat de kavels van de landbouwbedrijven beter te bereiken en te bewerken zijn. Door egalisatie kan de grond effen gemaakt worden wanneer dat nodig is, wegen worden opgebroken en sloten gedempt als ze voor de nieuwe kavels geen nut meer hebben. Zo worden ook gronden in de kolonie landbouwrijp gemaakt. De landbouwgronden in de kolonie zullen als uitruilgronden dienen voor gronden gelegen langs het Merkske. Die gronden krijgen een natuurbestemming.

Met een goede ontwatering van de landbouwgronden wordt het probleem van te veel of te weinig water verholpen. In de eerste fase wordt bijvoorbeeld de bovenloop van de Staakheuvelse Loop verder doorgetrokken zodat de landbouwgronden van Wortel – Kolonie hierop kunnen afwateren. Ook aan de kwaliteit van het water wordt gewerkt: waar de Staakheuvelse Loop uitmondt in het Merkske, wordt het water eerst door een water zuiverend rietmoeras geleid. Ter hoogte van het Langven, een voormalig ven in Wortel - Kolonie, wordt de Staakheuvelse Loop omgeleid om het natuurherstel van dit ven mogelijk te maken. Deze waterloop krijgt op de grens van Wortel - Kolonie met Staakheuvel een regelbare knijpstuw. Daardoor kan de beek meer water bergen en het water langer vasthouden tijdens drogere periodes.

De ruilverkaveling Zondereigen wordt ook gebruikt om de drevenstructuur van de kolonie te versterken. Zoals eerder al gecommuniceerd naar de bevolking, zullen de hoofddreven een totale breedte krijgen van 60 meter, de gewone dreven een breedte van 20 meter. De landbouwpercelen worden van de dreven gescheiden door middel van nieuw te graven grachten. Op die manier komt er een visuele afscheiding van de landbouwgrond en de extensief beheerde dreven. Of voor het beheer van de dreven schapen zullen ingezet worden is vooralsnog niet duidelijk. Een nieuw of verbeterd netwerk van landbouwwegen maakt de kavels gemakkelijk bereikbaar. Enkele voorbeelden van verbeteringen in deze

De werken voor natuur en landschap in het ruilverkavelingsproject zorgen voor extra kansen voor planten en dieren. In de eerste fase gaat de aandacht vooral naar natuurontwikkeling in het beekdal van het Merkske en in Wortel – kolonie. Gronden in het beekdal worden ingericht om te ontwikkelen naar soortenrijke graslanden, in de omgeving van Bootjesven wordt werk gemaakt van het herstel van de heide. Dat gaat gepaard met grote grondverzettingswerken. De bovenste laag teelaarde wordt afgevoerd voor verbetering van landbouwgronden. Daardoor kan men echter het fosfaatgehalte fors laten dalen zodat de natuurwinst op middellange termijn zeer groot zal zijn. Maaibeheer zou hier tientallen jaren moeten

volgehouden worden om een zelfde resultaat te kunnen bereiken. In de kolonie worden tevens meerdere natuurverbindingsstroken aangelegd, waarin ook de Staakheuvelse Loop een plaats krijgt. De werken gericht op natuur kaderen vooral in de IHD’s (instandhoudingsdoelstellingen). Voor de kolonie is dat bijvoorbeeld de bescherming van de kamsalamander. Daarom zullen ook een aantal poelen worden uitgegraven om dit dier meer overlevingskansen te bieden. Ook archeologie en erfgoed krijgen een plaats in het ruilverkavelingsproject. In het gebied waar nu gewerkt gaat worden zijn vondsten bekend van de periode van de jagers – verzamelaars (14.000 – 7.000 jaar v. Chr.), de brons- en ijzertijd (van 2.000 tot 50 v. Chr.), de Romeinse tijd en de middeleeuwen. De kans is groot dat nog onbekende archeologische sites aanwezig zijn. Voorafgaand aan de werken wordt een archeologische controle uitgevoerd om deze sites op te sporen. In het eerste deelgebied wordt een bedrag van 1.491.336 euro geïnvesteerd in de inrichtingswerken. Die worden uitgevoerd door het aannemersbedrijf Roos NV en duren 180 werkdagen. Op het eerste zicht hebben de inrichtingswerken wat weg van een kaalslag in het landschap, maar die werfsituatie is van korte duur. Het landschap valt op korte tijd terug in de juiste plooi, zeker na de aanplantingen langs wegen en waterlopen. De beplantingswerken worden na de inrichtingswerken uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Wil je er meer over weten? In bezoekerscentrum De Klapekster werd een infohoek ingericht met meer informatie over de werkzaamheden en de doelstellingen. (Bezoekerscentrum De Klapekster is open op donderdag tot en met zaterdag van 13 uur tot 17 uur, en op zondag van 13 uur tot 18 uur). (AO)

De hoofddreven van de kolonie krijgen een dubbele rij bomen en een totale breedte van 60 meter.

62 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Après-hockey

Groenland in Wortel-kolonie

WORTEL - Als het ijs “lijt” op Bootjesven zie je daar elke keer weer een groepje jongeren (met ook al wat ouderen) verschijnen met hun hockeystick in de hand, vast van plan zich uit te leven op het ijs. En dat gebeurt al sinds vele jaren. In de beginjaren waren de ouderen van nu nog jong en de jonge van nu waren toen amper geboren. Nog steeds gehoorzamen ze aan de roep van de zelfbenoemde ijsmeester die het ijs inspecteert (en het hoeft geen 15cm dik te zijn) en de groep bijeen telefoneert als het zo ver. Een van hen heeft over deze traditie enkele verzen geschreven met de titel “Snoe-ys” maar dat behoeft wel enkele toelichting: Snoe slaat op het café in Holland, bijgenaamd “bij Snoeys” en ys is het bootjesven. Niet voor niks staat “Snoe” eerst want daar gaat het vooral over. Lees maar:

Snoe-ys lijdt’t nie? de terapie: ‘tsnoe-ys als paradijs bierpul in d’hand aanbeland na inspanning bestelling o razend verdwazend ppalmke pakke ... oei ‘knoei bier gegier

terug buiten oren fluiten donker kouder drankgelag baalmaandag

WORTEL – Een dagenlange voorbereiding en een ganse dag filmen leverde 4 tot 5 minuten prachtige beelden op voor het natuurprogramma ‘Groenland’ met presentator Bartel Van Riet op VRT één. Donderdagnamiddag namiddag 9 februari filmde men op en rond Bootjesven met een gastrol voor een van onze medewerkers en enthousiaste kinderen van het 5de en 6de leerjaar van de basisschool. (fh)

deze keer riskeer ‘kniet dronkemanslied geen gehijs op ’t snoe-ys maar ‘k weet dwaze noodkreet is waan aan de tapkraan jos doe vol lalaalcohol D.S.

Holle Bolle Billy in de kolonie de tuin komt staan met zijn woonwagen en zijn lawaai. Hij zingt lelijk, staat niet recht en eet ongezond. Zij kan véél mooier zingen. Holle Bolle Billy zal ook wel eens mooi zingen. Van schrik blijven de vogels weg. Hij blijft maar lawaai maken en gek doen tot Mevrouw Frusta zijn mond dichtplakt en zijn handen vastbindt, zo kan hij geen lawaai meer maken. Uiteindelijk groeien ze naar elkaar toe en worden de rollen zelfs omgedraaid. Thema’s als milieuhinder, geluidsoverlast en de tegenstelling arm en rijk komen op een voor kinderen toegankelijke manier aan bod. WORTEL - Holle Bolle Billy speelt toneel en liedjes voor kinderen. Omdat het in de stad zo druk is, is hij weggegaan. Hij vindt zijn paradijsje maar weet niet dat het de tuin is van mevrouw Frusta Blabla Poeha. Die vindt het maar niks dat zo’n onfatsoenlijke kerel uit de stad bij haar in

Kinder- en poppentheater Propop speelt op zondag 4 maart om 15 uur in Den Bayerd, het Casino van Wortel-kolonie. De inkom bedraagt 5 euro, een drankje inbegrepen. Aanbevolen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 63


WORTEL

Het verhaal van Wijsneusje

een kindersprookjeswandeling WO RT E L - E e n mooie en actieve wandeling in de omgeving van het Gelmelslot waarbij de kinderen op de route verschillende keren verrast worden met een klein toneelstukje waarin zij zelf en hun begeleider een actieve rol spelen. De tocht wordt afgesloten met een spectaculaire 3D show in de parochiezaal van Wortel.

Het verhaal van wijsneusje Wijsneusje is een betoverd aardbeitje en speelt de hoofdrol is dit sprookje. Een dom leerling-heksje heeft Wijsneusje, een kindje, omgetoverd tot een grote aardbei. Natuurlijk wil Wijsneusje weer gewoon een kindje worden. Daarom gaat ze samen met de kinderen op pad om een manier te zoeken waarop haar betovering ongedaan gemaakt kan worden. Op hun tocht komen ze allerlei figuren tegen die wel raad weten met een aardbei: aardbeien zijn heerlijk om te eten met suiker of op een taartje, je kan er aardbeienparfum mee maken, maar ook confituur Wijsneusje moet samen met de kinderen en manier vinden om iedereen op hun route te overtuigen om haar niet als aardbeitje te consumeren. De goede fee brengt uiteindelijk redding.

Praktisch Zondag 25 maart, om 13 uur vertrek van de eerste groep van 30 kinderen en volwassenen en daarna om het kwartier, er worden maximaal 8 groepen ingericht. Om praktische redenen wordt er gevraagd om niet eerder dan 15 minuten voor vertrek te arriveren. De route is buggyvriendelijk hoewel er wel een aantal zandpaden in de route voorkomen. Leden van de Gezinsbond krijgen ter plaatse € 1,00 korting op de spaarkaart gezet.

Tombola en paasfeest WORTEL – De solidariteitsactie van Ziekenzorg is een jaarlijks initiatief waarvan de opbrengst ten goede komt aan langdurig zieke mensen en een groot deel van deze opbrengst blijft in Wortel voor de werking van Ziekenzorg. Een aantal activiteiten zijn: paasfeest, toeristische rondrit met de nationale ziekendag, het bezorgen van een attentie met Kerstmis en bij andere bijzondere gelegenheden, kerstfeest en vooral het ziekenbezoek. De nationale prijzenpot bevat dit jaar tal van aankoopcheques voor een totale waarde van 500.000 euro. Bij aankoop van een volledig boekje loten krijgt u er een gratis omslaglot bovenop waarmee u o.a. een personenwagen Audi A4 kunt winnen. De medewerkers van Ziekenzorg komen kortelings langs. De aandacht voor dit initiatief is ongetwijfeld de aanzet voor uw mild gebaar. Hartelijk dank voor uw goed onthaal en blijk van solidariteit. De prijs per lot bedraagt één euro en de prijs voor een boekje is vijf euro. Ziekenzorg nodigt uit voor het paasfeest op dinsdag 3 april om 13.30 uur in de parochiezaal. Na de verwelkoming is er om 14 uur een misviering met paascommunie en ziekenzalving, voor degenen die het wensen. Daarna is er tijd voor een babbel en de koffiemaaltijd. Het einde is voorzien omstreeks 17.15 uur. De deelnemers betalen 4 euro als deelname in de onkosten. Inschrijvingen dienen langs de ziekenbezoekster binnen te komen bij Annie Van Keulen, ten laatste op zondag 25 maart. (HV)

64 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

KWB vertelavond Met Michel Hillen speuren we de Wortelse sterrenhemel af, maar kijken we ook heel ver daarbuiten…. De KWB-vertelavonden zijn een traditie aan het worden. Onze vertelgasten waren Leo Vanhaute in 2008 met verhalen over de Wortelse geschiedenis; Marleen De Meyer in 2009 met de ontdekking van een intact graf in Egypte; Eric Vanhaute in 2010 met de veranderingen in Wortel tussen 1800 en 1900 en vorig jaar schrijfster Leen Huet met haar herinneringen aan Wortel Kolonie. Dit jaar is Michel Hillen onze praatgast. Michel is geboren en getogen op Poeleinde. Na zijn middelbare studies op het Klein Seminarie is hij sterrenkunde gaan studeren aan KU Leuven waar hij in 2009 is afgestudeerd. Momenteel verricht Michel onderzoekswerk in Leuven maar ook op de Europese sterrenwacht van Paranal in Chili. Michel bereidt een doctoraat in de sterrenkunde voor. Wat komt er die avond aan bod? In deel 1 heeft Michel het over het verschil tussen astronomie en astrologie. Is sterrenkunde saai? We gaan op reis door het heelal en daarbij leggen we heel veel kilometers af. En we ronden af met een paar ludieke weetjes. In deel 2 laat Michel ons kennismaken met zijn werk: Hoe verzeilt iemand van Wortel in de sterrenkunde? Wat houdt zijn doctoraat in? Wat gaat Michel regelmatig doen in Chili? En wat brengt de toekomst? Ondertussen zien we fragmenten van James Bondfilms en Star Wars. Wil je deze unieke avond bijwonen, geef dan je naam op bij René Sprangers Prinsenweg 5 tel. 03 314 68 77. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf inschrijven is verplicht. De toegang is gratis. De opbrengst van de avond gaat integraal naar Sataqa. Dit project ten voordele van de plaatselijke Indiaanse bevolking is het levenswerk van Fons Huet, de broer van Mieke, en zijn echtgenote Marta Macz Pacay in de streek van Alto Verapaz in het noorden van Guatemala. Michel Hillen op vrijdag 16 maart om 20.00 uur in de kelder bij Roger en Mieke Mariën-Huet, Langenberg, 49a te Wortel


Heb je ook gevoerd en beloerd? De actie “Vogels Voeren en Beloeren” is al heel wat jaren heel succesvol. Vooral kinderen vinden het leuk. In bezoekerscentrum De Klapekster werd naar aanleiding van de actie een gezamenlijke activiteit met KWB Wortel georganiseerd. Kinderen en hun ouders kwamen nestkastjes timmeren en voedertaarten maken. De nestkastjes krijgen weldra een plaats in de tuin, de voedertaart zal omwille van de strenge winterweken wellicht al verorberd zijn door de hongerige vogels. Natuurpunt ontving enkele dagen na “Voeren en Beloeren” al meer dan 6.100 tellingen! Heb je je telling nog niet doorgegeven, geen probleem dat kan de komende dagen en weken ook nog, ze worden allemaal verwerkt. Voorlopig heeft de vink opnieuw de plek als talrijkste vogelsoort op en rond de voederplaatsen in Vlaamse tuinen overgenomen van de huismus! Dit is de tweede opeenvolgende winter na een onafgebroken reeks van 10 jaar dat de huismus de talrijkste soort was. Dit is enerzijds door een voorlopig nogal wat lager aantal huismussen dan de voorbije jaren en een uitzonderlijk groot aantal vinken op de voederplaatsen. De trend van hoge aantallen vinken zet zich niet door in de aantallen van de andere vinkensoorten. Keep werd slechts zelden gezien en ook groenling, sijs en putter zijn ook niet talrijk. Wil je de vogels alsnog verwennen? In bezoekerscentrum De Klapekster kan je nog voedertaarten kopen. Zeker bij vrieskou kan wat extra hulp geen kwaad.

Earth Hour 31 maart, 20 uur… Over de hele wereld worden symbolisch een uur lang alle lichten gedoofd om aandacht te vragen voor de klimaatopwarming en de desastreuse gevolgen. Natuurpunt Markvallei en Velt Noorderkempen doen mee. We doven de lichten en vertonen om 20 uur de film “Smakelijk Eten” in de Klapekster. De film “Smakelijk Eten, van Walther Grotenhuis, gunt ons een blik achter de schermen en laat ons verder kijken dan de rand van ons bord. “Smakelijk Eten” is een knap gemaakte film, maar stemt tegelijkertijd tot nadenken. Een wereld aan voedsel ligt het hele jaar door op ons bord en verandert de wereld. Voedselgroepen als fruit en vlees reizen de hele wereld over en liggen toch voor een betaalbare prijs in de schappen. De wereld is onze supermarkt geworden. Maar wat is nou echt de prijs die betaald moet worden voor ons voedsel? Wie weet waar ons voedsel vandaan komt, door wiens handen het is gegaan, wie eraan heeft verdiend en wie ervoor is opzij gezet? Natuurpunt Markvallei en Velt vertonen deze film gratis.

Mooier kan toch niet? Een vader helpt zijn kinderen bij het timmeren van nestkastjes bij bezoekerscentrum De Klapekster.

Lieve Blanquaert in de kolonie Samen met Velt Noorderkempen organiseert Natuurpunt Markvallei dus een avondje in het teken van ons voedsel. Bovendien openden we net voordien de fantastische openluchttentoonstelling ‘De Wereld vertelt’ met foto’s van Lieve Blanquaert en Maarten Jacobs. Deze wordt opgesteld tegenover bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel Kolonie en is het gevolg van de samenwerking tussen het stadsbestuur en Natuurpunt. De tentoonstelling brengt verhalen van mensen over de hele wereld in beeld. Mensen die op een keerpunt in hun leven komen en kiezen voor duurzame oplossingen. De foto’s nemen u mee naar Sri Lanka, Paraguay, Burundi en België. De foto’s en verhalen van mensen worden afgewisseld met foto’s van de omgeving waarin ze leven en werken. De kortfilm verbindt alle verhalen op de verschillende locaties. Tot 15 juni blijft de tentoonstelling staan.

Weidevogels in de Pampa Op 11 maart leidt de zondagswandeling naar de Pampa. Elke keer kondigen onze weidevogels de lente aan. Iedereen kan dan genieten van buitelende kieviten, baltsende grutto’s, luidruchtig overvliegende scholeksters, “fluitende” wulpen. Het zijn gratis voorjaarsconcerten. In 1999 werd een natuurinrichtingsproject in het Turnhouts Vennengebied ingesteld dat 541 ha omvat in de gemeenten Merksplas en Turnhout. Hoofddoelstelling van het project betreft het herstel van heide, vennen en heischraal grasland,

met aandacht voor de andere landgebruiksvormen, waaronder landbouw en inpasbare zachte recreatie. Grondruil gebeurde in overleg met landbouwers, waarna de landbouwenclaves binnen de ecologisch meest gevoelige deelzones konden en kunnen worden heringericht. Binnen het ruilverkavelingsproject Merksplas werd gekozen voor een open, nat weilandbeheer aan de depressie van de Druytsloop tussen de Veldenstraat en de Pampaweg. Voor deze wandeling start natuurgids Luc Van Dun om 9 uur aan bezoekerscentrum De Klapekster. Luc Van Dun (0473 37 52 87)

Beheerswerken Tot nu toe werden op elke derde zaterdag van de maand beheerswerken georganiseerd. Natuurpunt Markvallei doorbreekt deze regelmaat voor een nieuwe. Voortaan zullen de beheerswerken op de tweede zaterdag van de maand georganiseerd worden. In de vallei van het Merkske zullen we immers op geregelde tijdstippen samen gaan werken met Nederlandse vrijwilligers, dus ook in de gebieden van Staatsbosbeheer! Een unieke kans voor onze vrijwilligers om ook met deze gebieden kennis te kunnen maken. De laatste werkvoormiddag op de derde zaterdag van de maand wordt georganiseerd op 17 maart in de Aschputten in Meer. Om 9 uur verzamelen we aan de dienstingang van de Mosten. Op het programma staan exotenbestrijding, het kappen van een houtkant en het maken van stijlkanten voor insecten. Je brengt best handschoenen, spade, zaagje, snoeischaar, … mee. Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 65


Zondag 22 januari - Drie jonge vandalen uit Brecht hebben een spoor van vernieling getrokken in de omgeving van de Vrijheid, Tinnenpotstraat en Brouwerijstraat. Ze beschadigden een broodautomaat en twaalf geparkeerde auto’s. Er werden onder meer buitenspiegels afgebroken.

Woensdag 25 januari - De politie van de zone Noorderkempen hield woensdagavond bij een verkeerscontrole in Hoogstraten een verdacht voertuig tegen. In de Audi met Engelse nummerplaat zaten vier Litouwers. De inspecteurs troffen allerlei materiaal om inbraken te plegen en om brandstof uit vrachtwagens te stelen. In de auto vonden ze ook zeven gsm’s. De verdachten bleken voordien ook al opgemerkt te zijn in de buurt van plaatsen waar mazout werd gestolen. Ze zijn donderdag voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden.

Vrijdag 27 januari - In Wortel heeft een uitslaande brand rond 19u de bovenverdieping van een oude hoeve compleet vernield. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar het vuur brak uit in de bureauruimte op de zolder van de boerderij. De hitte was zo groot dat de brandweer het vuur niet langs de binnenzijde kon bestrijden. Daarom maakte ze een groot gat in het dak om bij de vlammenzee te komen. Het vuur was snel onder controle, maar de schade aan de bovenverdieping was enorm. Ook het gelijkvloers liep waterschade op. Ook een aanpalende woning leed rookschade. De bewoners, een jong koppel met een kind, konden tijdig het huis verlaten en hebben onderdak bij familie.

Zaterdag 28 januari - In de Hinneboomstraat werd een drankautomaat gekraakt. Er is wisselgeld gestolen. Op de Vrijheid in Hoogstraten werd ingebroken in een handelspand. De dieven ontvreemdden drie laptops.

Zaterdag 28 januari - Zowel in Meersel-Dreef als aan de Sint-Lenaartsweg in Hoogstraten werd ingebroken in een woning. Telkens roofden de dieven juwelen. Het is onduidelijk of de inbraken het werk zijn van dezelfde daders.

Zondag 29 januari - Dieven hebben ‘s nachts ingebroken in een woning aan Lage Rooy in Meerle. De daders kwamen binnen via de achterdeur en gingen er vandoor met twee laptops en een portemonnee.

Maandag 30 januari - IOK Afvalbeheer moest in zes gemeenten huisvuil ophalen, maar slechts enkele ophaalwagens zijn uitgereden. Het huisvuil in Dessel werd gewoon verzameld, maar in Merksplas, Mol, Hoogstraten, Meerhout en Lille gebeurde dat niet. In de Klinketstraat in Wortel stelde een vrachtwagenchauffeur vast dat mazout uit zijn geparkeerd voertuig was gestolen. De diefstal gebeurde wellicht in de loop van het weekend.

Donderdag 2 februari - Onbekenden hebben vernielingen aangebracht op het kerkhof van Hoogstraten. De vandalen vernielden aan het urnenveld een kaarsenhouder, een engelenbeeldje, een rieten mandje en enkele bloemen. De daders zijn niet bekend.

Zaterdag 4 februari - In een woning aan Voort in Meerle hebben dieven tussen 18.30 en 19.00 uur een inbraak gepleegd. De inbrekers konden via de achterkant de woning binnendringen. Ze roofden een gsm en een laptop.

Donderdag 9 februari - Een 31-jarige man uit Hoogstraten en een 24-jarige man uit Houthalen kregen van de correctionele rechtbank in Hasselt zes maanden cel en 5.500 euro boete voor het bezit van cocaïne. Op 23 juli 2009 werden ze tegengehouden door een politiecombi. De agenten zagen hoe één van de beklaagden een voorwerp uit de wagen gooide. De andere beklaagde verklaarde toen dat het ging om cocaïne verstopt in een chocoladen Kindersurprise-ei. (lvr)

66 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Elke maand plukken wij een jongere van de straat en schenken hem of haar een Standaard-boekenbon ter waarde van € 20. Maar daarvoor moet de uitverkorene wel in zijn of haar hartje laten kijken…

Hanne Joosen (16) - Hoogstraten 1. Welke klas volg je? Maris Stella Instituut in Oostmalle. Ik volg hier KSO (kunstsecundair onderwijs) mijn vierde jaar. 2. Wat wil je later worden? Leerkracht kunst lijkt me wel leuk. 3. Wat is je lievelingsvak? Natuurlijk zijn dit de kunstvakken. Waarnemingstekenen vind ik het leukste. Het is altijd een heel leuke sfeer,de radio staat aan en meestal komt de leerkracht bij ons zitten en samen met ons praten en lachen. 4. Wat is er nodig voor de jeugd in Hoogstraten? Vroeger was er een klein bioscoopje. Dat zou ik wel terug willen. 5. Je hobby’s? Ik volg woord. We leren dan gedichten voordragen en toneelspelen. Ik doe dit met enkele vriendinnen en elke week lachen we ons kapot. 6. Je favoriete tv-programma’s? Waar ik geen enkele aflevering van kan missen is Thuis. Maar ook kijk ik elke vrijdag naar The Voice van Vlaanderen. Ik kijk ook graag naar politieseries zoals Aspe en Witse. 7. Welk boek of film maakte ooit indruk op

je? Ik lees graag boeken maar ik heb niet echt een lievelingsboek. Maar Oorlogswinter van Jan Terlouw en Het leven van Jenna Fox vond ik toch een van de beste. En een van de beste films vind ik Dear John. Ik kijk het liefst romantische komedies en dansfilms. 8. Van welke muziek hou je? Het liefst hoor ik Beyonce en Rihanna. 9. Hecht je veel belang aan kleren? Ja, zoals elk meisje denk ik. Ik vind het dan ook jammer dat ik op school een uniform moet dragen. Maar je past dat uniform dan aan naar je eigen stijl. We kunnen onze kleren in een uniformwinkel kopen maar meestal koop ik alles in andere winkels. Het probleem is dan wel dat je niet zo veel vindt in de uniformkleuren. 10. Wat is de leukste reis of vakantie die je had? We zijn ooit eens met heel de familie naar de Ardennen geweest.Het was eigenlijk een verrassing voor moeke en vake. De sfeer was echt geweldig. En dit jaar willen we het nog eens over doen.

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 67


Tweede periodetitel is binnen

Hoogstraten V.V. op weg naar 2de nationale? H.V.V. behaalde de 2de periodetitel en beleeft opnieuw een uitzonderlijk seizoen. Een straffe bekercampagne met als apotheose een verplaatsing naar het grote Standard Luik, de succesvolle oefenmeester die door FC Antwerp weggekaapt wordt, een trainerswissel met een grote naam als vervanger en een periodekampioenschap er boven op. H.V.V. (ingewijden zeggen: `asj vee vee`) vraagt opnieuw een licentie aan voor 2de nationale en zal nog spannende weken tegemoet gaan.

Het bekeravontuur Na winst bij vierdeklasser Elsautoise schakelt H.V.V. achtereenvolgens Dender (2de), Wijgmaal (3de) en Wetteren (2de) uit en wordt thuis uitgeloot tegen Standard Luik voor de 1/16de finales van de Beker van België. Het clubbestuur beslist om zijn supporters en sponsors te verwennen, verkoopt zijn thuisvoordeel en trekt met 25 autobussen aan zeer democratische prijzen naar de vurige stede. 1500 meegereisde supporters naar Sclessin zagen Hoogstraten 2 maal op voorsprong komen maar uiteindelijk werd verloren met 8 -2 en eindigde het mooie bekeravontuur.

Bart Wilmssen Half november stond H.V.V. 3de in de rangschikking in 3de nationale B toen de hoofdtrainer te kennen gaf dat hij benaderd was door R. Antwerp F.C. om bij deze club met onmiddellijke ingang hoofdtrainer te worden in de plaats van Hoogstratenaar Bart De Roover. Het bestuur van H.V.V. was totaal verrast door deze compleet onverwachte wending in een tot dusver zeer succesvol seizoen. Een dag later gaf Bart Wilmssen te kennen om terug te komen op zijn verzoek en het bestuur van H.V.V. besliste dan om de samenwerking verder te zetten. De consternatie binnen de club H.V.V. was dan ook zeer groot als nog een dag later de trainer opnieuw meedeelde dat hij alsnog de club Hoogstraten V.V. wenste te verlaten om de functie van trainer bij R. Antwerp F.C. op te nemen. Het bestuur van H.V.V. heeft daarna definitief beslist om zich bij deze nieuwe situatie neer te leggen en vrijgave te verlenen aan de heer Wilmssen met onmiddellijke ingang.

(schakelde H.V.V. uit in de promotie-eindronde) en was voordien trainer van onder andere RC Mechelen, RS Waasland en Antwerp. Van Acker predikt een iets meer behouden speelstijl. Na een verloren wedstrijd tegen rivaal Turnhout en een gelijkspel behaalde hij met zijn spelers 4 overwinningen op rij. Na de wedstrijd in Geel-Meerhout die met 0 – 1 werd gewonnen, vielen de uitslagen van de andere gespeelde wedstrijden zodanig mee dat een periodetitel kon worden gevierd.

Periodetitel De reguliere competitie in 3de nationale wordt verdeeld in 3 periodes. Elke periode heeft een kampioen. Na Bocholt behaalt Hoogstraten dus

de 2de periodetitel waardoor ze zeker zijn van het spelen van de eindronde en op die manier mogelijk kunnen promoveren naar 2de nationale. De club heeft de licentie hiervoor reeds aangevraagd. En wat zal de derde periode nog brengen? Zal Hoogstraten zijn doelpuntenfestival verder zetten? Bij de eerste 10 thuiswedstrijden zagen de toeschouwers gemiddeld 5 doelpunten. En zullen ze de titel binnenrijven? Dan moet het nog wel voorbij het sterke Dessel. Of zullen ze de eindronde winnen en promoveren? In elk geval spanning verzekerd. Een knappe bekercampagne, veel doelpunten, een trainerswissel, een periodekampioenschap en een spannend competitie einde, het zijn die dingen waarvoor supporters, sponsors en socioleden naar het stadion komen. (RB)

Regi van Acker Op 22 nov. 2011 werd de nieuwe trainer voorgesteld. Regi van Acker werd geboren in 1955 en is woonachtig te Eversele. Hij promoveerde vorig seizoen met Sint Niklaas naar 2de nationale

25 autobussen brachten de supporters van H.V.V. naar Standard Luik. 1500 mensen maakten de historische uitstap mee en zagen een schitterende wedstrijd met 10 doelpunten.

68 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Voetbal is business Er gaan heel wat centen rond in het voetbal. Buiten de abonnementen en de inkomtickets zijn er nog tal van publiciteitsinkomsten en er is het sociogebeuren. H.V.V. heeft momenteel 4 hoofdsponsors. Deze zijn zichtbaar op de shirts van de spelers en op de panelen rond het prachtige hoofdterrein. Ook vele andere sponsors zijn zichtbaar op de publiciteitspanelen in het stadion. En er is nog meer. Er is de schenking van de wedstrijdbal, de sponsoring van een jeugdploeg, publiciteit in het clubblad, het lidmaatschap in de socio- en businessclub en voor elke thuiswedstrijd de aankoop van socio-dinerbonnen. (parkingplaats, inkom, receptie, sociodiner, tribuneplaats, toegang tot de socio- en businessclub voor â‚Ź50.00). Lees vlug de rubriek De Gulle Gever want je kan 3 maal 2 toegangskaarten winnen t.w.v. â‚Ź25.00 per stuk

WIN met de

Gulle Gever Deze maand geven we niet minder dan 3 maal 2 toegangskaarten weg voor een thuiswedstrijd van H.V.V. Deze kaart met een waarde van circa ₏25,00 houdt o.m. het volgende in: s 4OEGANG TOT ( 6 6 WEDSTRIJD NAAR KEUZE in maart of april 2012. s $EELNAME AAN DE RECEPTIE IN DE SOCIO ste verdieping) voor aanvang van de wedstrijd (vanaf 19.30u bij zaterdagavondwedstrijd) s 4OEGANG TOT DE ZITTRIBUNE VOOR DE ste helft van de wedstrijd (20.00u) s $EELNAME AAN DE RECEPTIE IN DE SOCIO TIJDENS de rust van de wedstrijd (20.45u tot 21.00u) s 4OEGANG TOT DE ZITTRIBUNE VOOR DE DE HELFT van de wedstrijd (21.00u) s 4OEGANG TOT DE SOCIO NA DE WEDSTRIJD VANAF 21.45u tot‌ -inclusief snacks en hapjes)

Maar eerst moet er even gewerkt worden en geantwoord op de vraag: H.V.V. won de 2de periodetitel. Maar wie won de 1ste? s 2UPEL "OOM s $ESSEL s 4URNHOUT s "OCHOLT Ga naar www.demaand.be en maak daar uw keuze. Of stuur je antwoord op papier naar onze redactie. Voor 11 maart graag. Misschien heb jij wel evenveel geluk als deze tien lezers die de vorige maand een inkomkaart wonnen voor de Superprestige: Karin Mertens (Schilde), Tom Kerstens (Wortel), Frank Van der Kaa (Meerle), Lode Van Boxel (Hoogstraten), Steven Van Ceulen Minderhout), Ine Roelen (Meer), Raf Vermeeren (Hoogstraten), Patrick Jochems (Wortel), Jeanne Verhoeven (Hoogstraten), San Adams (Wortel), Francine Versmissen (Minderhout) en Karen Joosen (Hoogstraten). Zij kregen hun kaart in handen dank zij de goede zorgen van CafĂŠ Papillon in Minderhout. Dank u, Janny. (lvr)

Hoogstraten VV Hoogstraten V.V. kan onder de nieuwe trainer Regi Van Acket terugblikken op een geslaagd parcours. Ietwat onverhoopt kwam daar bovenop het behalen van de 2de periodetitel. Maar de Hoogstraatse voetbalfamilie was vooral onder de indruk van het afscheid van beheerraadslid, ondervoorzitter en supporter van het eerste uur AloĂŻs Ruts. Na een periode van ziekte heeft de immer strijdvaardige en behulpzame AloĂŻs, uiteindelijk de onrechtvaardige strijd verloren. De ganse voetbalfamilie betuigt dan ook hun medeleven aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen bij het verlies van de alomgeliefde AloĂŻs... . Het afscheid valt heel HVV zwaar!. Hoogstraten op bezoek bij Verbr. Geel-Meerhout , op zoek naar een volgende overwinning. Bij puntenverlies van de andere topploegen in 3de B en winst van Hoogstraten V.V. zouden de rooikens zelfs een periodetitel kunnen binnenhalen. Het thuisteam trok onmiddellijk de aanvalskaart, maar de bezoekers lieten zich zo maar niet ringeloren. Stilaan kon Hoogstraten toch iets meer vat op de match krijgen en kon het weer vertrouwen op een attente Ben Van Bael als laatste sluitstuk. De toeschouwers kregen vervolgens meer aftastend voetbal voorgeschoteld, Geel op zoek naar een opening, H.V.V. zelf geregeld uitpakkend met tegen- prikken. In het slotkwartier van de eerste time viel vooral Hoogstraten op met de betere acties.Na de pauze trok rood-wit de aanvalskaart op zoek naar een treffer. Geel-

Meerhout beet aardig van zich af en testte geregeld de kunde van keeper Ben Van Bael. Hoogstraten onder druk probeerde het laken toch iets meer naar zich toe te trekken. Ietwat onverwacht viel de openingstreffer, ondanks het aandringen van Geel-Meerhout, aan de ander kant van het veld via Dirk Mathyssen. . De buit was nog niet binnen , maar desondanks probeerde rood-wit toch nog meer uit de brand te slepen. De eindscore veranderde echter niet meer, het bleef een overwinning met het kleinste verschil, 0 - 1. Na het uitsignaal bleken de andere teams die nog in de running waren voor de periodetitel, puntenverlies geleden te hebben. De 2de periodetitel was dan ook een kers op de taart voor rood-wit. Na twee afgelastingen op rij was de volgende opdracht voor Hoogstraten V.V. titelkandidaat Dessel Sport. Aangezien HVV ietwat onterecht te zwaar verloren had in de heenwedstrijd, stonden de rooikens er op gebrand om dit recht te zetten. Bij winst zou de kloof met de leiders tot op slechts drie punten komen. En het talrijk opgekomen publiek werd op zijn wenken bediend. Over de hele match gezien bleek Hoogstraten het sterkst voor de dag te komen en al vroeg in de partij kon H.V.V. zelfs op voorsprong klimmen. Na aanvallend werk op links kon kapitein Jimmy Fockaert de bal netjes inleveren bij een goed opgestelde en vrijstaande Michiel Lanslots, die op zijn beurt de bordjes op 1 - 0 zette. Vooral in de eerste helft was het Hoogstraten dat het spelbeeld bepaalde en geregeld pogingen ondernam om de voorsprong nog wat aan te dikken. Toch was het lang wachten tot diep in de 2de helft vooraleer

rood-wit beloond werd. Na de rust kwam Dessel meermaals gevaarlijk opzetten en de thuisploeg stond geregeld onder druk. Het was zelfs wachten tot het slotkwartier vooraleer er meer zekerheid was voor een goede aoop. Wanneer een aanval opgezet door Koen Gommers en Michiel Lanslots netjes verlengd werd door Roy Van der Linden, was het tenslotte kapitein Jimmy Fockaert die de kroon op het betere Hoogstraatse voetbalwerk mocht plaatsen , 2 - 0. Een achttal minuten later kreeg Dessel Sport de genadeslag toegediend. Niels Cox kreg de bal op een dienblad aangeboden en 3-0! Dessel kon iets later nog de eerredder aantekenen via Bennassar. Een verdiende overwinning tegen de leiders van 3B! (luc/rel)

Wedstrijden Zondag 5 maart 20.00 uur SK Hasselt - Hoogstraten VV Zaterdag 10 maart 20.00 uur Hoogstraten VV - Diegem Zondag 18 maart 15.00 uur Rupel Boom - Hoogstraten VV Zaterdag 24 maart 20.00 uur Hoogstraten VV - Union St.Gilles

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 69


SPORT

KFC Meer

Minderhout VV Wie bij aanvang van het seizoen een euro durfde verwedden op de promotiekansen van Minderhout VV zou zeker niet au serieux genomen zijn. Wat ziet men na twee derde van de competitie? Groen-wit prijkt riant op de tweede plaats en hoopt de volgende wedstrijden zich in de kop van het klassement te handhaven. Intussen zijn er door de barre winterse omstandigheden enkele wedstrijden naar een latere datum verschoven. In de tweede helft van januari en begin februari speelde MVV enkele wedstrijden die maar povere winst opleverden. Op het veld van St.-Jozef werd er met veel inzet gestreden en wilde men bovenaan blijven meedraaien moesten er punten gesprokkeld worden. Met Ben Rombouts (geel geschorst), Jens Lenaerts (werkongeval) en Eric Lankers, die beroepshalve zijn verbintenis met de club heeft stopgezet, stond men wel met een flink gewijzigde opstelling aan de aftrap. De thuisploeg wilde absoluut de drie punten en iets voor het halfuur een grondscherend schot en 1-0! Even later geluk voor MVV bij een bal op de paal, maar dit was maar uitgesteld. Op vrijschop werd de 2-0 voor de neus van doelman Tom Deckers binnengekopt. Na de rust kwam MVV beter uit de verf, maar de doelpunten ontbraken vooralsnog . Steven Frijters en Iwein Moorkens werden in de ploeg gedropt en met succes. Op penalty milderde Souliman Hassounfi en men geloofde terug in een punt. MVV trok de kaart van de aanval en de thuisploeg hanteerde de counter. De blessuretijd brak aan en Moorkens zorgde met een gerichte kopbal voor de 2-2. Gezien de tweede helft een verdiend puntje! Volgende match naar Beekhoek! Geen gemakkelijke tegenstander. Door de hevige wind en de slechte staat van het veld werd het moeilijk om de bal onder controle te houden en de thuisploeg opende de score al vroeg. MVV ging dan mee voetballen, kreeg kansen, maar de in de 19de minuut sloegen de gastheren voor een tweede keer toe. Groen-wit helemaal ontnuchterd en Souliman Hassounfi milderde tot 2-1 voor de rust. Na de verfrissing nog weinig kansen voor de gasten, Beekhoek hield de ruststand op het bord en MVV moest willens nillens berusten in de nederlaag. Poederlee kwam dan op bezoek en de match startte onder een ongunstig gesternte. Bij de

opwarming blesseerde de scheidsrechter zich en diende vervangen. Om voeling te houden met de kop van het klassement mocht men geen steken laten vallen. Een sterk begin voor beide ploegen ontsierd met heel wat fouten. Poederlee scoorde twee maal, maar evenveel keer volgde een annulering wegens hands en dit groot ongenoegen van de bezoekende aanhang. Dit waren wel twee duidelijke waarschuwingen voor de thuisploeg, maar men verloor het noorden niet. Een vrijschop van Koen Staes werd door Dirk Harezlak binnengewerkt, 1-0! Net voor de rust viel de gelijkmaker en na de koffie een slippertje en… 1-2! Enkele rare scheidsrechterlijke beslissingen volgden dan maar zonder veel invloed op het gebeuren. MVV bleef de gelijkmaker najagen en die kwam er dan ook via Koen Staes. Een eerlijke 2-2 puntendeling!

De benarde situatie van de KFC is er de voorbije maand nog niet rooskleuriger op geworden, ondanks veel inzet en toch beter prestaties. De strijd voor het behoud is zeker nog niet opgegeven en geel-zwart zal er zeker alles aan doen om de degradatie te vermijden.

Dan volgde de verplaatsing naar hekkensluiter Punt Larum! Oppassen geblazen en de huid van de beer niet verkopen vooraleer hij geschoten is. En dat het voor MVV geen gezondheidsreisje werd, bewijst ook de uitslag! Bij sneeuw en hagel was het niet prettig voetballen en de thuisploeg lukte al vlug de openingstreffer. Mathias Van Der Linden lukte de gelijkmaker rond het halfuur en even voor de rust 1-2 via Souliman Hassoufi. Dan een opstootje en bij het eerste contact na de rust werd dezelfde speler met een tweede gele kaart wandelen gestuurd. Racistische uitlatingen aan de bron? Punt lukte dan de gelijkmaker, maar weer was het Mathias Van Der Linden die MVV terug op voorsprong bracht. Even voor affluiten nog een penalty voor de gastheren en 3-3! Nog twee rode kaarten bovenop voor MVV en daarmee was de kous af. Geflikt door het arbitrair trio? Misschien wel, maar de hand in eigen boezem steken lijkt waarschijnlijk ook geen slechte redenering. (rel)

De thuiswedstrijd tegen FC Gierle leverde ei zo na de overwinning op. Met de wind in de rug konden de bezoekers enkele kansen afdwingen en in de 44ste minuut was het dan ook raak. Tien minuten na de hervatting 0-2 en match gespeeld zou je denken. Danny Pas milderde in de 57ste minuut en enkele minuten later plaatste Koen Koyen Meer op gelijke hoogte. De thuisploeg ging verder op zijn elan, kwam nog dicht bij de winning-goal, maar de kansen werden verkwanseld. Eindstand: 2-2!

Wedstrijden Zondag 4 maart 15.00 uur Zwaneven – Minderhout VV Zondag 11 maart 15.00 uur Minderhout VV – Oud Turnhout Zondag 18 maart 15.00 uur Vrij Arendonk – Minderhout VV Zondag 1 april 15.00 uur Flandria – Minderhout VV

Op Vrij Arendonk begon Danny Pas (één van de twee nieuwkomers) aan zijn eerste match bij de KFC voor een belangrijke wedstrijd. Vrij kon de puntjes ook nog gebruiken en plaatste Meer in de eerste helft al voor een voldongen feit met twee doelpunten uit telkens een vrijschop. In de tweede helft een aanvalslustig Meer, maar een nieuwe vrijschop nekte de bezoekers volledig. Koen Koyen kon tenslotte de eer nog redden, maar de 3-1 betekende meteen drie verloren punten.

Op het veld van subtopper Weelde zorgde de KFC bijna voor de verrassing op het veld. Ook een verrassing in de coulissen, nl. het nieuws dat doelman Wes Lauryssen de shoes aan de wilgen hangt. Sven Van Der Auwera vatte post onder de lat! Geen onaardig begin voor de bezoekers die direct enkele kansen afdwongen en Danny Pas werkte in de 12de minuut rustig af en deze 0-1 stand stond bij de rust nog altijd op het bord. Na de koffie nog steeds een aandringend Meer en de driepunter zat dichter bij te komen. In de eindfase kwam echter de aap uit de mouw en deze snoepte voor de thuisploeg nog een puntje weg. Uitslag: 1-1! Knap, maar dit brengt momenteel nog altijd weinig aarde aan de dijk! Dan volgden er enkele zondagen platte rust wegens de slechte weersomstandigheden en op 19 februari werd met nieuwe moed de competitie terug hervat thuis tegen Retie. Het werd opnieuw een maat voor niets alhoewel Meer slechts met de kleinste cijfers in het verlies werd getrapt. Uitslag: 1-2! (rel)

Wedstrijden Zondag 4 maart 15.00 uur KFC Meer – Beekhoek Zondag 11 maart 15.00 uur Poederlee – KFC Meer Zondag 18 maart 15.00 uur KFC Meer – Flandria Zondag 1 april 15.00 uur KFC Meer - Molenkring

70 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

KVNA Wortel KVNA Wortel – Brecht

KFC Meerle

2-3

Wortel heeft de winterstop zeer slecht verteerd. Het team haalde nooit het niveau van voor nieuwjaar. Het gooide veel punten te grabbel tegen clubs, ook vooraan in de klassering, die zeker niet beter waren. Brecht mocht al vlug een terechte strafschop nemen, maar Tom Van Den Broeck stopte de zwak getrapte bal. De harde wind zorgde er mede voor dat er slordig en met weinig doelgevaar gespeeld werd. Enkel Hans Van De Mierop trapte van dicht op de keeper. Na de pauze trapte Maarten Adriaensen alleen voor doel naast. In de 55e minuut kwam Brecht via een tweede strafschop, die er helemaal geen was, op voorsprong. De bezoekers werden nu ingedrukt. De gelijkmaker hing in de lucht, maar na een sporadische tegenaanval werd het in de 75e minuut 0-2. Even was er hoop wanneer een voorzet-schot van Niels Van Bergen hoog in doel verdween. Brecht profiteerde nog van een spijtig balverlies en Dave Van Den Boogaert legde met een machtig schot de 2-3 vast. Maria ter Heide - KVNA Wortel

0-1

De thuisploeg kreeg wel de eerste kans, maar wanneer in de 4e minuut een vrijschop van Ruud Viskens afweek was Benji Broere er eerst bij om er onhoudbaar 0 – 1 van te maken. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker maar kon toch weinig kansen versieren. Voor Wortel konden enkel Kevin Druyts en Maarten Adriaensen de plaatselijke keeper bedreigen.

Na de rust zagen we hetzelfde spelbeeld met weinig doelkansen. De blauw-witten hielden goed stand maar het uitverdedigen werd alsmaar slordiger met te veel lukraak weggetrapte ballen. Een schot van Kevin Druyts strandde in de 80e minuut via de vingertoppen van de goede plaatselijke doelman tegen de paal. Zo moesten de supporters nog tot affluiten bibberen en niet alleen van de koude. Dit is de eerste overwinning na de winterstop, maar een drawn was een eerlijkere weergave geweest. KVNA Wortel – Stabroek

0-0

Wortel begon met twee schitterende aanvallen. De tweede werd echter onbegrijpelijk gemist. Daarna was hert over. De bezoekers met enkele goede en lepe spelers in haar rangen plooiden massaal terug. Wortel vond daar nooit een oplossing voor en speelde daarenboven veel te slordig. We zagen dan ook een kansarme wedstrijd. Door dit gelijkspel verspeelt KVNA een riante positie in de rangschikking.

De wedstrijden Zondag 4 maart 15.00u KVNA Wortel – Olympic Essen Zondag 11 maart 15.00u Putte - KVNA Wortel Zondag 18 maart 15.00u KVNA Wortel – SK Donk (fb)

Eventing - Start van het nieuwe seizoen Op 18 maart 2012 wordt het startschot gegeven van het eventingseizoen in België en de eerste wedstrijd van dit seizoen vindt plaats op het vertrouwde parcours in de Blauwbossen te Minderhout.

Uitslagen KFC Meerle – Poederlee 3 – 1 Flandria – KFC Meerle 2 – 5 KFC Meerle – Ezaart 1 – 1 Zwaneven – KFC Meerle 2 - 1

Wedstrijden Zondag 4 maart 15.00 uur Vrij Arendonk – KFC Meerle Zondag 11 maart 15.00 uur KFC Meerle – FC Gierle Zondag 18 maart 15.00 uur Weelde – KFC Meerle Zondag 1 april 15.00 uur Punt Larum – KFC Meerle

Initiatie G-badminton Op zaterdag 24 maart start Badmintonclub Hoogstraten vzw in Sporthal VTI in Hoogstraten met een initiatie G-badminton. Dit is badminton voor personen met een handicap en de club richt zich op jeugdspelers met een verstandelijke beperking.Badminton is in 2012 “Sporttak in de Kijker” en in nauwe samenwerking met Bloso en Badminton Vlaanderen wil BC Hoogstraten het project voor gehandicapten mee ondersteunen. Het motto is ‘Laagdrempelig, Leuk en Levenslang’ en er is geen betere manier om badminton te omschrijven!Joke Van Delm, Gwen Anthonissen en Kathleen Geets, allen jeugdtrainers bij de club, hebben hun schouders mee onder het project gezet en hebben extra cursussen gevolgd voor de begeleiding van deze nieuwe doelgroep. Het begin is voorzien om 11u en voor meer info kan je terecht bij Joke op joke@bchoogstraten. be. Hopelijk wordt het een succes en iedereen is welkom om te komen kijken (en deel te nemen natuurlijk).Foxie, de nieuwe badmintonmascotte, zal trouwens ook aanwezig zijn die dag. (fvdb)

Vanzelfsprekend leeft de Belgische sportwereld en ook Hoogstraten met hoge verwachtingen toe naar de Olympische Spelen te Londen. Met Sarah Vanhasselt en leading lady Karin Donckers hebben we in de Minderhoutse ruiterij twee amazones met ambities op dit allerhoogste niveau. De wedstrijd van 18 maart is vooral voor paarden, met één reeks voor de pony’s. Deze reeks voor de pony’s is ook het startschot als voorbereiding op het EK van de pony’s, dat later op het seizoen verreden wordt in Frankrijk. De wedstrijden in de Blauwbossen vangen aan rond 09.30 uur en eindigen omstreeks 1.30 uur! En hopen maar dat de weergoden tegen dan de lentekriebels al zullen voelen!

Karin Donckers met Extebaria van het Verahof

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 71


SPORT

Ruitersport - Niels Fockaert beste jumper in de Blauwbossen Tijdens de wintermaanden geen platte rust voor pony’s, paarden en ruiters van de LRV van het Gewest Hoogstraten. In de manège van de Blauwbossen kampten zij om de Schaal van de stad Hoogstraten in de discipline jumping. Op zondag 12 februari was het de beurt aan de paarden om hun kunnen te tonen. Na vier indoorjumping wedstrijden werden de prijzen verdeeld onder de beste combinaties. In de reeks Zwaar kon Tom Stoffelen uit Minderhout na drie wedstrijden riant op kop blijven, maar na de vierde jumping moest hij toch nog de duimen leggen met Birte van het Braunerhof voor Niels Fockaert uit Hoogstraten met Coco van de Aard Z, Dirk Vinckx uit Meer strandde op de derde plaats. In de klasse Midden toonde Tom Stoffelen zich wel degelijk de beste, Eveline Michielsen werd tweede en de jonge Ward Revyn uit Minderhout legde beslag op de derde derde stek met Caesar van Desta. Ook heel wat strijd in de klasse Licht en uiteindelijk sprong Sander Herrijgers uit Meer met Atricia van Beek het best, Marcel Janssen uit Meerle nestelde zich als tweede en het brons ging naar de ervaren ruiter Jef Aerts uit Meer en de jonge Ward Revyn. Tinne Rombouts, schepen van sport, reikte de prijzen en de schalen van de stad Hoogstraten uit als afsluiter van een spannend indoorseizoen.

Ook de ponyruiters lieten van zich spreken Voor de ponyruiters van het Gewest Hoogstraten zit het indoorseizoen er ook alweer op. Iedereen stond met zijn haar of haar ambitie aan de start, voor de ene is het de betrachting haar of zijn allereerste parcours te beëindigen en voor een andere is dit slechts een voorbereiding op het provinciaal en nationaal kampioenschap. Om de ponyruiters maximaal de kans te geven om op hun tempo te groeien in de ponywereld, konden zij kiezen om binnen of buiten wedstrijd aan te treden. Dit wordt binnen het Gewest duidelijk gesmaakt, want momenteel zijn er meer deelnemers buiten dan wel binnen wedstrijd. Onder het motto “fouten maken mag” worden dan de eerste stapjes gezet in de richting van de wedstrijdervaring. De ponyruitertjes streden bovendien op twee fronten: voor de “Schaal van de stad Hoogstraten” en de “Stijlprijs van het Gewest Hoogstraten”. Vier schalen van de stad Hoogstraten wachtten op de winnaars. Op de vier indoors werd er zowel een voor- als een namiddagwedstrijd afgewerkt en van deze acht wedstrijden telden de zes beste resultaten. De weergoden werkten de laatste wedstrijd op 11 februari niet echt mee, maar Albert Desmedt zorgde er weer maar eens voor dat er zelfs buiten kon worden losgereden. In de klasse C-Licht won Kaat Van Aperen uit Meer met Whisper en in de klasse C-Midden Arno Quiriynen uit Meer met Uborg. In de klasse D-Licht zag men vooral een strijd tussen Evi Christiaenen uit Meersel-Dreef en de thuisamazone Nele Revyn. Beide meisjes hadden

De gelauwerde ponyrijders!V.l.n.r. Marc Brosens (gewestmonitor pony’s), Arno Quirynen (winnaar C-M), Evi Christiaensen (winnaar D-L), Kaat Brosens (winnaar D-M), Tinne Rombouts (schepen van sport) twee ijzers in het vuur en uiteindelijk werd Nele vierde met Shakira en derde met Minnie. Dit betekende dat zowel de eerste als de tweede plaats naar Evi gingen. De tweede plaats behaalde ze met Joly’s Eagle en de eerste met Joly’s Alexia. In de klasse D-Midden, de allerhoogste klasse van de ponywerking LRV, mengde Nele Revyn uit Minderhout zich opnieuw in de debatten. Ditmaal ging zij met haar Tequila sportief de strijd aan met Kaat Brosens uit Wortel met Principal Dream. De schaal van de stad Hoogstraten mocht mee naar Wortel, want het was Kaat die de meeste overwinningen binnenhaalde ondanks de snelle Tequila. Naast deze schalen van de stad Hoogstraten kon men ook van een wedstrijd “stijlspringen” genieten. Hier keek men vooral of de ruitertjes naast goed ook mooi konden springen. Ook de klasse Beginnelingen werd hierop gejureerd. In de klasse A-Beginnelingen werd de 8-jarige Emma Desmedt uit Minderhout de winnares met Skeeler. Dit kon zeker ook gezegd worden van de jongens Twan Van Opstal uit Meer met Ive Van De Delthoeve en Vincent

Willemsen uit Meer met Kolibri. Zij wonnen respectievelijk de klasse B- en C-Beginnelingen. In de klassen C-Licht en C-Midden wonnen Kaat Van Aperen en Arno Quirynen naast de Schaal van de stad Hoogstraten ook de stijlprijs. In de klasse D-Licht was er een derde plaats voor Nele Revyn met Minnie. Een spannende strijd dan tussen twee amazones uit Meersel-Dreef. Lieke Brosens legde met haar Roxanne nipt de duimen voor Evi Christiaenen met haar Joly’s Alexia. In de klasse D-midden nam Kaat Brosens met haar Principal Dream ook hier de bovenhand op Nele Revyn met Tequila. Na de inspanning de beloning! Alle deelnemers, groot en klein, kregen hier hetzelfde souvenir en dan merk je toch wel dat die kleine ukkies zich plots even zoals de groteren voelen en dit ook als een meer dan verdiende “prijs” ervaren. Aan de geselecteerden heel veel succes op het Provinciale en Nationale Kampioenschap en hopelijk kunnen ze ook hier met verve de gewestkleuren verdedigen. (pds/rel)

V.l.n.r. Niels Fockaert (winnaar Zwaar), Tom Stoffelen (winnaar Midden), Sander Herrijgers (winnaar Licht), Tinne Rombouts (schepen van sport)

72 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Turnen - 300 gymnasten te gast bij ’t Spagaatje Op 11 en 12 februari jl. zakten zo’n 300 beoefenaars van de turnsport, trainers, juryleden uit alle Vlaamse provincies af naar Hoogstraten voor de 2de provinciale voorronde artistieke gymnastiek voor dames. Deze voorrondes houden een selectie in voor het Vlaams kampioenschap en afhankelijk van de plaats waar ze doorgaan ook een provinciaal kampioenschap. Voor ’t Spagaatje betekende het deze keer een hele klus om de hal waar de wedstrijden moesten doorgaan op een behoorlijke temperatuur te krijgen en dit omwille van de veertiendaagse koudegolf. Een temperatuur van minimum 20°C garanderen in deze barre omstandigheden is niet zo evident. Extra verwarmingstoestellen rukten aan en deze inspanning wierp tenslotte ook zijn vruchten af. Dus geen probleem voor de deelnemers, anders was het gesteld met de mensen die de inkom bevolkten. Een terrasverwarmer boven het hoofd en een elektrisch vuurtje aan de voeten brachten voor hen toch ook enig soelaas. De vrijwilligers van ’t Spagaatje hadden hun handen meer dan vol, want elke dag werden drie wedstrijden over twee wedstrijdsets afgewerkt. Voor de gastvrouwen namen ook enkele gymnasten deel en onder de felle aanmoedigingen van de plaatselijke supporters wisten zij ook enkele mooie resultaten te boeken. Op zaterdagvoormiddag kwamen de Benjamins A aan de beurt. Zij turnen nog in een brevettensysteem waar je een minimumscore moet halen om een medaille in de wacht te slepen. Louka Luquilli veroverde een gouden (tevens een tweede plaats voor de provincie Antwerpen), Anka Verhoeven een zilveren en Demy Van Den Heuvel een bronzen plak. Zondagochtend maakten Miniemen 1B en 2B hun opwachting. Na een jaar van inactiviteit toonde Fleur Michielsen (Miniemen 1B) dat ze op de goede weg is. Tot het voorlaatste toestel prijkte ze nog op een schitterende tweede plaats, uiteindelijk belandde zij op de zesde plek. Britt Knaven troonde zich tot provinciaal kampioene in de categorie Miniemen 2B, Femke Kenis miste met

0,050 punten net het schavot, Alexandra Ershov werd vijfde enMauranne Baeyens zesde in het provinciaal klassement. Amber Luquilli streed tegen de gymnasten van Oud Turnhout voor de provinciale titel en behaalde een knappe zilveren medaille. Enkele turnsters hebben hun selectie voor het Vlaams kampioenschap reeds op zak, anderen hebben nog een laatste kans om zich te selecteren op de derde provinciale voorronde in Oostende. Nadien volgt er dan nog een drukke week voor ’t Spagaatje daar het zich moet voorbereiden op de jaarlijkse turnshow en deze vindt plaats op zondag 4 maart in sporthal “De Zevensprong”. Enkele dagen nadien start het wedstrijdseizoen voor de C-gymnasten van de club. (mva/rel)

Britt Knaven op nummer 1

Louka Luquilli

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 73


AGENDA

TENTOONSTELLINGEN Tot en met 11 maart PAUL VERBEECK, overzichtstentoonstelling in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. museum@hoogstraten.be of 03 314 65 88. Van 18 maart tot 24 juni “OOK JIJ HOORT BIJ ONS”, Duitse propaganda op oorlogsaffiches, tentoonstelling in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. museum@hoogstraten.be of 03 314 65 88. Van 31 maart tot 16 juni DE WERELD VERTELT, openluchttentoonstelling met foto’s van Lieve Blancquaert, Maarten Jacobs en Joeri Vlekken bij het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-kolonie. Info: 03 340 19 54

Woensdag 14 maart CINE HORIZON met “The bang bang club”, Canadese film van regisseur Steven Silver om 19.30 in Le Cirq. Woensdag 14 maart WARM WATER via DE ZONNEBOILER, lezing om 20 uur in de bibliotheek. Inkom gratis, info: 03 340 19 11. Donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 maart BONKEN, toneelvoorstelling door Tinello om 20 uur in zaal St.-Cecilia. Reservatie 03 314 34 36 Zondag 18 maart BONKEN, namiddagvoorstelling door Tinello om 15 uur in zaal St.-Cecilia. Reservatie 03 314 34 36

HOOGSTRATEN

Vrijdag 16 maart MUZIEK VOOR HET ZUIDEN, optreden van Vitesse Limitée en ViolAcc om 20 uur in zaal Pax. Organisatie Oxfam Wereldwinkel. Inkom 12 euro, inclusief hapjes. Kaarten in de Wereldwinkel of langs hoogstraten@oww.be

Donderdag 1, 8, 22 en 29 maart MEESTERLIJKE MIDDELEEUWEN, miniaturen van Karel de Grote tot Keizer, cursus gegeven door Brigitte Dekeyzer. Een organisatie van het Davidsfonds Universiteit Vrije tijd. Info 016 31 06 70

Zaterdag 17 maart VLIEG MET ONS MEE, concert door het dameskoor Marcanto van 20 tot 22 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. Kaarten bij Toerisme Hoogstraten en leden van het koor. Info 0479 41 72 88

Zaterdag 3 maart OPTREDEN KUIJKEN STRIJKKWARTET & Lorenzo Coppola ten voordele van Ispahan. Kaarten bij Toerisme Hoogstraten. Organisatie Lionsclub Markland.

Maandag 19 maart LOW IMPACT MAN – SHOW, lezing door Steven Vroman van 20 tot 21.30 in de bibliotheek. Inkom 3 euro. Info 03 314 32 61

Donderdag 8 maart EUTHANASIE en PALLIATIEVE ZORG gespreksavond door J. Van Duffel, nationaal proost van KVG, om 19.30 uur in zaal Pax. Organisatie KVG Hoogstraten, info 014 40 33 62. Vrijdag 9 maart TWEEDE FAMILIEQUIZ van 19.30 tot 1.30 uur in zaal Pax. Info: 0470 60 44 04

200

199

Donderdag 22 maart EET GOED, LEEF GOED lezing over evenwichtig eten om 20 uur in de bibliotheek. Inschrijven in de bib, deelname 5 euro Donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 maart BONKEN, toneelvoorstelling door Tinello om 20 uur in zaal St.-Cecilia. Reservatie 03 314 34 36 Vrijdag 23 maart TRAPPIST met proeverij in het kader van DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS om 20 uur in zaal Pax. Organisatie Davidsfonds, inschrijving 03 314 49 24.

Zaterdag 10 maart VIERING SPORTLAUREATEN om 17.30 in de feestzaal van het Klein Seminarie. Info 03 340 19 51.

Zondag 25 maart EVENEMENT VEILIG VERKEER HOOGSTRATEN, met optredens en wereldrecord fluohesjes dragen

Zondag 11 maart DAUWWANDELING vertrek om 6 uur in de Dr Versmissenstraat. Info: 03 314 31 37.

Zondag 25 maart TWEE LANDEN FIETSTOCHT, afgepijlde tocht van 40 of 65 km met vertrek tussen 8 en 12 uur aan café De Velo. Organisatie en info: fietsclub De Hoogstraatse Trappers, 0476 55 89 80

Zondag 11 en 25 maart LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur. Dinsdag 13 en 27 maart LAERMOLEN IN WERKING van 19.30 tot 21.30 uur.

74 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Maandag 26 maart INFOMARKT VRIJWILLIGERSWERK van 18 tot 20 uur in het administratief centrum, Vrijheid 149


AGENDA

MEER

MEERLE

Zaterdag 3 maart DANCEFESTIVAL van 21 tot 03 uur in de feesttent op het oud voetbalveld langs de Meerseweg. Info 0478 21 24 07.

Zaterdag 17 maart ROCKAVOND van 21 tot 3 uur in parochiezaal “Ons Thuis”. Info: 0486 71 70 33

Zondag 11 maart BOERENBUITENTOCHT, gezinswandeling van 6, 13 of 19 km. Organisatie KWB Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 maart CULTUURWEEKEND “KIEM” met tentoonstellingen, film, podiumkunsten en muziek naar aanleiding van Hoogstraten BUITENgewoon. Vrijdag van 20 tot 3 uur, zaterdag van 13 tot 21 uur en zondag van 13 tot 18 uur, telkens op de kloostersite. Inkom gratis, info: 0472 84 74 27. Zaterdag 17 maart JAARCONCERT BRASSBAND Ste ROSALIA om 19.30 uur in zaal Voor Kunst en Volk. Inkom 5 euro. Zondag 18 maart TWEEDEHANDSBEURS van 11 tot 13 uur in de Meerpaal. Organisatie Gezinsbond. Zondag 18 maart KLOOSTERRUN, loopwedstrijd voor alle leeftijdscategorieën van 10.30 tot 12.30 uur op de kloostersite Zaterdag 24 maart LENTECONCERT FANFARE DE EENDRACHT van 20 tot 23 uur in de parochiezaal op de kloostersite

Zondag 18 maart ONTBIJT AAN BED door de Gezinsbond. Inschrijven voor 8 maart bij May Pauwels, Ulicotenseweg 26 Maandag 26 maart INFOMARKT VRIJWILLIGERSWERK van 14 tot 16 uur in parochiezaal Ons Thuis

MEERSEL-DREEF Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart DE SCHAT VAN WIEBE schoolmusical door basisschool ’t Dreefke. Kaarten in voorverkoop in de school. Aanvang 19 uur. Zondag 18 maart WANDELEN VOOR HET GOEDE DOEL, vertrek tussen 11 en 13 uur bij loonbedrijf Kennes, Goudbergseweg 11 Strijbeek

Zondag 25 maart HET VERHAAL VAN WIJSNEUSJE, kindersprookjeswandeling met vertrek om 13 uur aan de parochiezaal. Organisatie en info: Gezinsbond, tel: 03 295 78 41 Zaterdag 31 maart SMAKELIJK ETEN om 20 uur, filmvoorstelling in De Klapekster. Organisatie VELT en Natuurpunt. Inkom gratis

MINDERHOUT Donderdag 8 maart KAARTPRIJSKAMP van OKRA in hun lokaal in de schoolstraat. Inschrijven vanaf 12.30 uur. Van 9 tot 12 maart OUDIJZERSLAG door en voor de KLJ. Info 0479 60 63 03 Zondag 18 maart PAARDEN EVENTING, een nationale cross voor de reeksen LMZ van 8 tot 18 uur in de Blauwbossen. Info 0476 57 25 29.

WORTEL Zondag 4 maart KINDER- en POPPENTHEATER PROPOP met Holle Bolle Billy om 15 uur in den Bayerd, het Casino in de kolonie. Vrijdag 16 maart VERTELAVOND van de KWB. Michel Hillen over de sterrenhemel om 20 uur in de kelder bij Roger en Mieke Mariën – Huet, Langenberg 49a. Zaterdag 17 maart AVN VELDLOOP van 13 tot 18 uur in de kolonie. Info: 0473 70 18 66

Activiteiten maart Woensdag 14 en 28 maart PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur Dinsdag 20 maart WANDELING ten voordele van Broederlijk Delen en Trias in en rond Hoogstraten. Na de wandeling boterhammen met kop en kaas in het lokaal. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Locatie: De Guld in Wortel. Deelname: 10 euro te betalen op rekeningnr.733-0044866-82 Donderdag 20 maart LEDENVERGADERING met voordracht door Rudi Vranckx in Hof ter Smisse. Aanvang 14 uur. Dinsdag 6, 13, 20 en 27 maart KAARTEN/BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 in het lokaal van de St. Jorisgilde. Dinsdag 6 en 20 maart RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Woensdag 7, 14, 21 en 28 maart ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in De Wildert te Zundert Woensdagen 7, 14, 21 en 28 maart AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert te Zundert Donderdagen 1, 8, 15, 22 en 29 maart NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur. Bijeenkomst in Castelré.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2012 - 75


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

03 314 32 11

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Van 27 februari tot en met 1 maart Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 2 tot en met 4 maart Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 3 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Van 5 tot en met 8 maart Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel. tel.: 03 314 62 25 Van 9 tot en met 11 maart Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Zaterdag 10 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 12 tot en met 15 maart Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 16 tot en met 18 maart Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 17 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 19 tot en met 22 maart Apotheek Schevelenbos, Kapelstraat 11 te Loenhout, tel.: 03 669 64 24 Van 23 tot en met 25 maart Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel.: 014 6331 66 Zaterdag 24 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 26 tot 29 maart Apotheek De Schrijver, Dorp 24 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 60 38 Van 30 maart tot en met 1 april Apotheek Biopharm Merksplas, Schuttershofstraat 9 te Merksplas, tel 014 63 66 83 Zaterdag 31maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74

76 - MAART 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 28 maart

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 13 MAART redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.