december 2012 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 332

JAARGANG 28 DECEMBER 2012 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

GEMACHTIGDE OPZICHTERS VOOR EEN 'GOEIEMORGEN' EN EEN 'DANK U'

JAAROVERZICHT 2012 - DEEL 1 DE BURGEMEESTER & DE SCHEPENEN ZIJN GEKEND

DHM_december_332.indd 1

ONZE REPORTER BIJ DE SOCIO- EN BUSINESSCLUB VAN HVV

22-11-2012 15:27:16


COLUMN Ik ben (lvr) en liftte met mijn vriend Jan op 15 april 1967 naar de Houtrusthallen in Den Haag. Voor 10 gulden hebben we daar een optreden bijgewoond van The Rolling Stones. Op een soort podium van veilingpalletten en voor één spandoek van Muziekexpres brachten zij een windhoos-optreden van welgeteld 35 (!) minuten, een setlist van 10 nummers. Het was het voorlaatste optreden met Brian Jones. Daarna volgde nog slechts Griekenland en toen was het gedaan met de oer-Stones. Sindsdien heb ik de rest-Stones nog een keer of acht gezien en daar zal het bij blijven. Nu viert de groep haar 50-jarig bestaan maar, en ze zullen er het hart van in zijn, het zal zonder (lvr) zijn. Want ik heb de nichterige pasjes van oooh-hij-blijft-zoooo-jong Jagger nu wel gezien. En de achtergrondfepers, -bassisten, -pianisten,

Belangrijk bericht aan een ‘toevallige lezer in 2033’ zangeressen die de drive er in moeten houden. De geldmachine draait. Een schaamoptredentje in Parijs ten spijt. Hun rock-‘n-roll is voorgoed voorbij. “Komt er nog iets over Hoogstraten?”, hoor ik daar iemand roepen. Wel, Bill Wyman stapte er tussentijds uit en kreeg daardoor mijn volle sympathie. Hij treedt af en toe nog op met een groepje vrienden en amuseert zich kostelijk. “Hoog-stra-ten!” Oké dan, even schalen naar Hoogstraatse normen. Jaren 70-80 trad met Heilig Bloed een straatgroepje op met veel dynamiek en rock-‘nroll. Streetwise, avant la lettre. In 1983 traden zij er voor de laatste keer op en schluss! Ieder ging muziekgewijs zijns weegs. Er zijn zeker

vijf tot tien constellaties aan te wijzen waarin Sjarel, Guy, Jan, Karel en zelfs Jef ‘Bill Wymangewijs’ genieten van dat waarvoor ze geboren lijken: muziek. Nu ja, één keer gebeurde het dan toch: het reünieconcert twee jaar geleden. Maar dat was dan ook het allerlaatste: beloofd! En zo hoort het. Heb je overigens al een geschikt eindejaarscadeau? Misschien vind je nog wel ergens de cd - dvd-registratie. Maar dit schrift is vooral bedoeld als idee voor een ‘toevallige lezer in 2033’. Dan zal het precies 50 jaar geleden zijn dat ‘ze’ stopten. En hopelijk zullen ‘ze’ alle vijf op de eerste rij zitten, monkelend, fier, misschien hardhorig en ten onrechte bescheiden: Spilzakken, de Musical! ‘Toevallige lezer in 2033’, zorg er eens voor! (lvr)

AFSTUDEERPROJECT MET 130 AARDBEIKRATJES

Henry Baumann is een Duitse student aan de academie van Maastricht. Voor zijn eindwerk ‘A new use for 130 strawberry crates’ gebruikte hij 130 aardbeikratjes van Hoogstraten. Bekijk zijn wonderbaarlijke creaties op pagina 59. 2 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 2

22-11-2012 15:27:17


n n

n . d

r s k e

)

-

Gemachtigd opzichters voor het voetlicht

Veilig naar de overkant Iedereen die tijdens de spits de weg op moet, komt ze tegen; in eigen dorp of andere dorpen van Vlaanderen. Ze zijn niet weg te denken uit het straatbeeld, daar waar zwakke weggebruikers – schoolkinderen in het bijzonder – in conflict dreigen te komen met gemotoriseerd verkeer. Wij hebben het over ‘gemachtigd opzichter’, zoals ze in de wetgeving officieel genoemd worden. In Meerle noemen ze zichzelf verkeersbrigadier, in Nederland heten ze officieel ook zo maar worden ze in de volksmond dan weer ‘klaarover’ genoemd. Bij ons in de Noorderkempen maken ze daar soms een oversteekmoeder of -vader van, al blijkt uit ons verhaal dat er ook veel oversteekbompa’s, -bomma’s, -tantes en -nonkels zijn . Het kan dus een stuk poëtischer dan ‘gemachtigd opzichter’. Maar hoe ze ook genoemd worden, zijn ze met velen (we vonden er meer dan 50!) én ze doen het geheel vrijwillig. Reden genoeg om hen eens aan het woord te laten. “Wie zijn ze en wat drijft hen”, zo zou Paul Jambers zijn reportage ingeleid hebben. We schreven ze allen aan en kregen heel wat antwoorden. Met twee van hen deden we een ruimere babbel en we staken ook ons licht op bij de verkeerspolitie. (jaf)

Piet De Bie, gemachtigd opzichter in Minderhout Piet is een gekend figuur in Minderhout en in heel de fusie Hoogstraten. Als scheidsrechter, als biljarter en als gemeenteraadslid. Naast deze activiteiten is hij ook ‘overzetter’ voor de Minderhoutse school. Hij is daar een van de oudgedienden (bijna 10 jaar) en bijgevolg een man met veel ervaring. Zonder de andere gemachtigde opzichters daarmee onrecht aan te doen, dachten wij het om deze reden aangewezen met hem een ruime babbel op te zetten over het alfa en het omega van de gemachtigde opzichter. DHM: Hoe ben je er in verzeild geraakt? Dat was op vraag van het oudercomité van de school van Minderhout, een kleine 10 jaar geleden. Mijn dochter zat destijds in het comité en van haar wist ik dat ze op zoek waren naar versterking. Nu heeft de school altijd op heel wat medewerking kunnen rekenen, maar veel opzichters maken het makkelijker om de taak te verdelen. Een redelijke mix van jonge ouders en ouderen zoals ik. Onze generatie heeft meer tijd, de jongeren moeten dat dikwijls combineren met hun werk. Dat alles werd toen ik begon gecoördineerd door Gert Van Den Bogaert, nu door Heidi Van Otten. In Minderhout hebben wij maar één oversteekplaats die we moeten bedienen, maar wel een gevaarlijk punt. Nu, mijn kleinkinderen liepen school in Minderhout, en nu nog altijd één. Niet dat het een voorwaarde is om het te doen, maar het maakt de betrokkenheid nog iets groter. DHM: Hoe begin je eraan? Voor je mag starten, krijg je een cursus van de verkeerspolitie: de basisbeginselen, de uitrusting, de wettelijke bevoegdheden, de rechten en de plichten. En ook een beetje de praktische kant:

hoe je je moet opstellen, hoe je het aankomende verkeer duidelijk moet maken dat ze moeten stoppen. Je krijgt dan een attest van de burgemeester dat je ‘gemachtigd’ bent om je taak te doen. Onlangs kregen we van de politie nog een tekst om de belangrijkste zaken nog eens op te frissen. Het is wel specifiek gericht op dat deel van de wegcode dat met het veilig begeleiden van kinderen gaat, iets wat je niet leert als je bijvoorbeeld je rijbewijs wil halen. DHM: Wat zijn zo de belangrijkste taken van een gemachtigd opzichter? In wezen is dat de schoolkinderen veilig naar de overkant van de baan begeleiden. Hoe je dat invult, is naast deze basisregel, eigen aan de specifieke situatie waar je staat en hoe je zelf functioneert. Je moet de verkeersstroom ter plekke goed kunnen inschatten. Een voorbeeld: op een gegeven ogenblik komen een ziekenwagen en een MUG met zwaailichten en sirenes vanuit Hoogstraten richting Meer. Ik dacht, hola Piet, die komen seffens terug. Dus hield ik er meteen rekening mee, zodat zij niet in een file terechtkomen en halsbrekende toeren moeten uithalen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 3

DHM_december_332.indd 3

22-11-2012 15:27:17


OPZICHTERS om er voorbij te raken. Ik hield in de gaten dat de rijrichting Hoogstraten niet te lang werd en toen ik inderdaad even later hoorde dat ze eraan kwamen, stond ik op de baan. Ik ben daar dan even langer blijven staan dan misschien strikt nodig, zodat ook de rij vanuit Hoogstraten nog niet terug in beweging was. Zo konden de ziekenwagens zonder oponthoud de oversteekplaats passeren. De kinderen waren veilig over, de ziekenwagens gepasseerd, de automobilisten hebben slechts enkele ogenblikken moeten wachten. Dat zijn zaken die je wat moet aanvoelen en waar ervaring toch een rol speelt. DHM: Heb je gezag en controle over de overstekende kinderen? Ik heb daar weinig moeite mee. Af en toe moet je er eentje terechtwijzen, omdat die te snel meekomt op de oversteekplaats, zonder te wachten tot ik goed op de baan sta en het verkeer kan stilleggen. Die berisp ik dan even. Maar meestal gebeurt dat uit jeugdig ongeduld, niet echt met opzet. Want ze weten dat ze moeten wachten op mijn signaal. Ik denk dat hen dat in de verkeersopleiding ook duidelijk wordt gemaakt. Want het is niet omdat er een gemachtigd opzichter staat, dat er niets kan gebeuren. Het is geen vrijgeleide. Je moet ook een beetje je gezag laten gelden, niet als bullebak, want daar kom je nergens mee. Dat heeft mijn lange carrière als scheidsrechter me wel geleerd. Je moet dat beleefd, rustig maar beslist tonen. En dan aanvaarden ze dat ook. Dat je aan de kinderen van nu niets te zeggen hebt, is onzin. Ik hou ook rekening met de kinderen die er aan komen, te voet of met de fiets, zeker als het slecht weer is. De automobilisten zitten droog. Dan wacht ik even tot de kinderen overgestoken zijn. Die enkele ogenblikken zullen het ook niet maken, denk ik dan. DHM: Hebben de kinderen altijd voorrang? Ja, dat is de regel. Als ze er aan komen, houden wij het verkeer tegen en mogen de kinderen over. Ik probeer ze wel een beetje te groeperen. Minderhout centrum is op die tijd een drukke plaats, met veel verkeer van en naar Hoogstraten, naar de middelbare scholen. Dan heb je aan een oversteekplaats met opzichter al snel filevorming. Dus niet elke keer als er een bengel aankomt de plakkaat omhoog, een beetje rekening houden met de doorstroming is volgens mij te verantwoorden. Je moet oog hebben voor de verkeersstromen, het is niet de bedoeling dat je opzettelijk files laat ontstaan. Zo kijk ik altijd even of achter mij geen auto’s staan die vanuit richting Hoogstraten de Schoolstraat in moeten. Staat daar een lange rij achter te wachten, dan blijf ik even langer dan nodig op de baan staan, dan kunnen ze afdraaien. Neen, stroppend verkeer wordt over heel het traject MinderhoutHoogstraten veel meer veroorzaakt door wagens die moeten afdraaien dan door de opzichters aan de oversteekplaatsen.

Maar we staan er wel om de kinderen. Als er in de verste verte geen auto komt, dan mogen ze meteen over natuurlijk. De opzichter is bij wijze van spreke een beetje de ogen van de kinderen die naar de overkant willen. DHM: Hoe dwing je gezag af over de automobilisten, dat zijn geen kinderen? Ik heb daar geen moeite mee. Er is bij veel bestuurders vanzelf al de reflex als ze een opzichter zien en enkele kinderen die wachten om in te houden of vanzelf te stoppen. Dan laat je de kinderen over en groet je de bestuurders, of steek je de duim omhoog. Zo krijg je ook van hen respect. Niet iedereen die er passeert is vertrouwd met de plaatselijke situatie, maar ook toevallige passanten zijn toch vertrouwd met het systeem. In bijna heel het land vind je gemachtigde opzichters in de schoolomgeving. Onze uitrusting draagt bij tot defensief rijgedrag. DHM: Wat met de ouders en leerkrachten? Zij zijn in principe niet gebonden door wat wij daar doen, wij staan daar alleen voor de kinderen. Maar ze beseffen maar al te goed dat ze beter geen slecht voorbeeld stellen en ze wachten dus ook. DHM: Wat doe je met dwarse bestuurders die je aanwijzingen negeren? Wij kunnen natuurlijk geen boetes uitdelen, maar zijn wel gemachtigd de nummerplaat te noteren en aan de politie door te geven. Ik heb dat in heel mijn carrière nog niet moeten doen. Het ligt veel aan je eigen houding: ben je duidelijk genoeg zichtbaar, een goed oogcontact. Ik sta altijd met aangezicht richting Meer, omdat de kinderen van de kant van de kerk naar de overzijde moeten. Het verkeer vanuit Meer moet dus eerst stoppen. De auto’s die van Hoogstraten afkomen, hebben dikwijls toch nogal wat snelheid en daar hou je

best rekening mee. Als die vanuit richting Meer stilstaan, stoppen de wagens komende van Hoogstraten vanzelf. Moest er vanuit die richting een doorkomen, dan is er een beetje meer tijd om de kinderen alsnog tegen te houden. Als er een ongeduldig doet, laat ik merken aan mijn lichaamstaal dat ik daar niet van gediend ben. En als het nodig is zal ik een woordje wisselen. Maar ik mag niet klagen over het rijgedrag daar. Het kan al eens verrassen, natuurlijk. Op een gegeven moment, ik sta dan al midden de baan, met mijn spiegelei in de hoogte, komt er nog een auto door, die slechts na hevig gesticuleren van mij midden het zebrapad tot stilstand komt. Met gebaren maan ik de bestuurder aan achteruit te rijden tot voor het zebrapad. Het bleek om een ouder koppel te gaan, de man had me blijkbaar te laat opgemerkt of te laat gereageerd. Bovendien was hij door mijn strenge blik blijkbaar zo aangedaan, dat hij zijn achteruit niet meer kon vinden. Met veel gekraak van de versnellingsbak, is hij er uiteindelijk toch in geslaagd een beetje achteruit te rijden. Ik kon aan zijn verschrikte blik zien dat hij het zeker niet met opzet gedaan had. Ik had toen wel moeite om mijn lach in te houden. DHM: Je vindt het systeem van gemachtigd opzichter een goed systeem? Ik heb daar een goed gevoel bij en ben blij dat ik daar aan mee mag doen. Het geeft me ook een goed gevoel dat mijn eigen kleinkinderen ook veilig de weg over kunnen steken. Ik vind het dus geen opdracht, ik doe het graag. We zijn trouwens met velen in Minderhout, zodat we niet alle dagen moeten opdraven. De gemachtigde opzichters staan er alleen ’s morgens. ’s Namiddags doen de leerkrachten het. Maar dan gaan zowat alle leerlingen in één beweging de straat over. ’s Morgens is dat gespreid over een half uur, drie kwartier.

4 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 4

22-11-2012 15:27:18


r -

d

OPZICHTERS DHM: Wat denk je van de verkeersinrichting van de baan en de oversteekplaats, is die veilig? Dat valt mee, maar ze is toch voor verbetering vatbaar. Aangezien de school niet rechtstreeks aan de weg ligt, is er geen zone 30. Het gangetje dat naar de lagere school leidt, komt niet rechtstreeks op het zebrapad uit, het is dubbel opletten geblazen voor kinderen die vandaar naar de kleuterschool gaan in de Schoolstraat. Gelukkig zijn ze vergezeld door ouders of andere volwassenen. De kiss-and-ride zone net voor het zebrapad is ook wat ongelukkig, omdat grote wagens me soms het zicht beletten op het fietspad, waar kinderen kunnen aankomen. Een keer stond er

ook een belbus te wachten, en dan zie je helemaal niets. Een vraagje aan de chauffeur en de zaak was zo opgelost. Wat ik wel graag zou hebben, is dat het zebrapad duidelijk geschilderd wordt, dat het van ver zichtbaar is. Nu mogen we daar niet klagen over de verlichting, het is een van de beste verlichte oversteken. DHM: Is er coaching van nieuwe gemachtigd opzichters? Neen, en misschien zou dat geen slecht idee zijn. Een oudgediende zou aan een nieuweling snel de aandachtspunten kunnen tonen. Je krijgt wel een opleiding, maar die is algemeen, niet specifiek. Misschien wel eens af toetsen of dat geen haal-

baar voorstel is. We hebben tenslotte een grote verantwoordelijkheid. DHM: Krijg je waardering voor wat je daar doet? Heel veel. Zowel van de kinderen als van de chauffeurs. ’t Is constant handje-zwaaien. Altijd positief,. Ik heb nog bitter weinig negatieve reacties gehad. ’t Is heel plezant daar te staan, en verrassend hoeveel mensen je daarvan kennen. Ik heb er nog nooit tegen mijn zin gestaan, goed of slecht weer. Bij leven en welzijn wil ik het zeker nog een hele tijd blijven doen. (jaf)

Nancy Heyns, gemachtigd opzichter, Spijker – Hoogstraten Nancy Heyns is nog maar een goed jaar aan de slag als gemachtigd opzichter aan het Spijker. Ze kreeg er de niet geringe opdracht Joost Croes op te volgen, die vele jaren de leerlingen veilig de Gelmelstraat overloodste. En dat aan een van de moeilijkste oversteekplaatsen in de gemeente. Redenen te over om eens naar haar ervaringen te vragen. Nancy is 45 en woont in Hoogstraten, op de grens met Minderhout. Ze doet deze taak vanuit het PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap). Ze is de enige opzichter van het Spijker, daar waar op andere plaatsen meerdere vrijwilligers aan de slag zijn.

n

n n

e

r

o n

t k n

n e n

DHM: Wanneer ging je aan de slag, Nancy? Bij het begin van het vorige schooljaar. Joost was voor de vakantie ‘met pensioen’ gegaan. Ik ben er twee maal per dag, bij het begin en het einde van de schooltijd en dat alle schooldagen. Als ik een keer niet kan, dan neemt de politie mijn taak over. Het is de directie van het Spijker die gekozen heeft om met het PWA te werken. De achtergrond daarvoor ken ik niet.’. Voor haar diensten krijgt Nancy een kleine vergoeding van 8 euro per dag, alles inbegrepen. DHM: Hoe kwam je erbij opzichter te worden? Het was het totaal nieuw voor mij maar ik had mij daar bij het PWA speciaal voor opgegeven voor een job in of rond de school: bijvoorbeeld als hulp in de refter of als gemachtigd opzichter. Diane van het PWA heeft mij toen aangesproken en het aanbod beviel me direct. En nu wil ik het niet meer afgeven! DHM: Je kreeg eerst opleiding? Ik kreeg mijn opleiding in Rijkevorsel omdat daar toen net een cursus werd ingericht. Dat verliep perfect. Na een theoretische les moest ik onder toezicht van de politie een praktische proef op de straat afleggen. ‘Prima gedaan’ zei-

den ze en ik kreeg mijn attest, afgeleverd door de burgemeester. DHM: Hoe was het in het begin? Best spannend. Ik was zeer content met het attest en wilde het in de praktijk waarmaken. Nu is het hier niet de eenvoudigste plaats om als opzichter te staan. Veel verkeer, waaronder veel vrachtwagens en bussen. Waar ik sta heb je slechts een beperkt zicht op de baan, die kronkelt daar zodat je zowel richting Hoogstraten als richting Wortel het verkeer niet ziet aankomen. Vooral richting Wortel is de bocht heel dichtbij. In het begin heb ik dus mijn plaats moeten zoeken, waar ik het beste sta om een goed overzicht te houden.

die al een paar keren van zijn oren had gemaakt. Toen ik hem de derde keer terechtwees, verweet hij mij onbeleefdheid. Die heb ik aan de politie gemeld. Een vrachtwagenbestuurder die achter die wagen stond had alles gevolgd en bood spontaan aan te getuigen.

DHM: Geen last gehad met ongeduldige chauffeurs?

DHM: Is er verschil tussen vrachtwagenchauffeurs en de anderen?

Ik was wat onzeker in het begin, maar heb bij mezelf gezegd: ‘gewoon ineens ferm aanpakken’. Als er iemand commentaar heeft, zeg ik hem meteen waarop het staat. Mijn taak is de kinderen veilig te laten oversteken en de kinderen hebben voorrang. Punt. Zij die zich daar niet naar kunnen schikken, krijgen twee keer een verwittiging. De volgende keer geef ik hun nummerplaat door aan de politie, die dan de zaak over neemt. Zo was er een keer een automobilist

Ja, dat valt niet te ontkennen. Je merkt dat die mensen voor hun beroep op de baan zijn en ze zijn professioneel. Ze hebben er geen moeite mee even te moeten stoppen om kinderen over te laten. De politie raadt wel aan vrachtwagens niet als eerste te laten stoppen, maar mijn ervaring is anders. Ze zijn alerter en stoppen dikwijls vanzelf als ik nog maar aanstalten maak de baan op te gaan. Buschauffeurs hebben dat ook. Nu, de meeste automobilisten doen niet moeilijk hoor.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 5

DHM_december_332.indd 5

22-11-2012 15:27:18


opzichters DHM: Hou je rekening met het verkeer, met de doorstroming. Ik probeer dat, maar op de spits is het wel moeilijk. Dan is het zo druk dat zich onvermijdelijk wachtrijen vormen. Niet alleen omdat ik hier sta, ook omdat auto’s vanuit de richting Hoogstraten de Gustaaf Segersstraat in willen. Als het tegemoetkomend verkeer hen niet laat afslaan, dan vormt zich een file. De mensen in die file denken dan dikwijls dat het aan mij ligt en kijken boos. Maar daar stoor ik me niet aan. Er rijden hier ook een twintigtal bussen. Ondertussen ken ik alle chauffeurs. Zij moeten de Gustaaf Segersstraat in en ik heb beter zicht op aankomende fietsers dan zij. Dus geef ik teken: wacht even of kom maar door. Ze stellen dat zeer op prijs. DHM: En de leerlingen, hebben die je snel aanvaard? Daar heb ik geen enkel probleem mee gehad. Nu weten de meesten wel hoe het er hier aan toe gaat, ze kenden dat van Joos. Die durfde zijn stem wel eens verheffen, iets wat ik zelden doe. Ik probeer het met lichaamstaal. Het is me ooit één keer gebeurd dat een leerlinge meteen de baan op reed, zonder op mijn teken te wachten. Mijn hart sloeg even over toen. Maar als ze je aanwijzigingen negeren is het wel hun eigen verantwoordelijkheid. Al zou ik het natuurlijk niet graag meemaken dat er een ongeval gebeurt. DHM: Wat vind je van de inrichting van het kruispunt en de oversteekplaats? Kijk zelf eens! Het is hier zeker voor verbetering vatbaar. Het zebrapad ligt naar mijn mening totaal verkeerd, het zou beter aan de andere kant van het kruispunt liggen. Waar het nu ligt heeft

het geen enkel nut voor overstekende leerlingen. De voetpaden zijn erg smal. Ik sta hier meer dan 350 uren per schooljaar en heb er best wel zicht op. Ik heb dat al gemeld aan de politie, maar het is hier een gewestweg en men heeft me verteld dat veranderingen heel veel tijd vragen. DHM: Geen last van het weer? Je moet tegen de kou kunnen, maar daar kan je je tegen wapenen. En tegen de regen ook natuurlijk. Zo stond ik hier vorige winter met die geweldige hagelbui. Ik ben wel blijven staan, je weet nooit of er toch nog iemand aankomt. Maar al bijeen valt het aantal regendagen in een jaar best mee.

DHM: Krijg je erkenning voor je werk? Heel veel. Dat maakt het ook zo plezant om deze job te doen. ‘Goede morgen, goede avond, tot morgen’ van leerlingen, mama’s en papa’s. Een zwaaihandje of een duim van automobilisten. Een pralinneke of een bloemetje op het einde van het schooljaar, een tekening van de kleintjes. Een grote bos bloemen van de directie van de school. Echt fantastisch. Vandaag kreeg ik nog complimenten van een buschauffeur, met wie ik toevallig samen bij de kapper zat. Hij vertelde aan de anderen dat ik de vriendelijkste verkeersopzichter ben van Hoogstraten. Neen, dit wil ik heel graag blijven doen! (jaf)

Ingrid Vandenbosch Lokale Politie Noorderkempen - Dienst verkeer en verkeersvoorlichting De opleiding en het toezicht van de gemachtigde opzichters is door de wetgever toebedeeld aan de lokale politie. In onze politiezone is deze taak toevertrouwd aan Ingrid Vandenbosch van de verkeersafdeling. Hoe de wetgever dat geregeld heeft en hoe zij die taak invult, gingen we haar even vragen. DHM: Wat is de rol van de politie in de taken van de gemachtigde opzichters? De vraag komt van de scholen of van de jeugdbewegingen (waar een gelijkaardig systeem gehanteerd wordt). Zij contacteren ons om kandidaat opzichters op te leiden. Dat kan in de school of hier in het politiekantoor. De opleiding wordt gegeven aan de hand van een PowerPoint-presentatie. Die behandelt de wetge-

ving ter zake en geeft ook een aantal algemene praktische tips. Alle kandidaten krijgen ook een kleine schriftelijke cursus mee, waarin alles nog eens neergeschreven staat en die ze kunnen raadplegen als ze hun kennis willen opfrissen of iets specifieks opzoeken. De basis is de ministeriële omzendbrief van 5 juli 1999, waarin de werking, de rechten en plichten van de gemachtigde opzichters zijn vastgelegd. DHM: De wetgeving op zich is een moeilijk leesbare en voor leken moeilijke begrijpbare tekst? Dat klopt, maar in onze brochure hebben we dat in voor iedereen verstaanbare taal vertaald en uitgelegd. Daarnaast is er veel aandacht voor verkeersinzicht. Veel praktische tips over de wijze van opstelling, het betreden van de baan, het in-

6 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 6

22-11-2012 15:27:19


e

opzichters schatten van de reactietijden van bestuurders en de remafstanden en stoptijden van de voertuigen. Ook wordt aandacht besteed aan de basisuitrusting van een opzichter. Het bordje op steel C3 (spiegelei genoemd) en een armband in de kleuren van de Belgische vlag met de opdruk van de naam van de gemeente. Een fluo jas of een hesje is strikt genomen niet verplicht, maar wij raden dat uitdrukkelijk aan. We maken aan de hand van een afstandsbalk duidelijk wat het betekent voor de zichtbaarheid, met of zonder fluo jas. Het laat duidelijk zien dat je beter je hesje of jas wel draagt. Het trekt ook veel meer de aandacht van de weggebruikers, de autobestuurders vooral. Als ze een dergelijke jas zien, zijn ze zich bewust dat daar iets aan de hand is en gaan ze vanzelf hun rijgedrag aanpassen. DHM: Worden de gemachtigde opzichters na hun opleiding nog opgevolgd? We vragen hen met al hun problemen en opmerkingen naar ons te komen. Als ze zaken signaleren, gaan wij ter plaatse poolshoogte nemen om een goed beeld te krijgen en eventueel maatregelen voor te stellen DHM: Wat als gemachtigd opzichters last hebben met bestuurders die hun aanwijzingen niet volgen?

.

.

g

De opzichters kunnen zelf niet optreden maar ze mogen de nummerplaat noteren en aan ons doorgeven. Wij gaan die dan aanschrijven en hen duidelijk maken dat de opzichters er niet zomaar staan. Ze zit er voor de veiligheid van de kinderen. Als een gemachtigd opzichter ons signaleert dat deze waarschuwing geen effect sorteert, gaan wij zelf ter plaatse. Als wij dan vaststellen dat bestuurders de aanwijzingen van de opzichters niet opvolgen, gaan wij ze effectief beboeten en een proces-verbaal opstellen. DHM: Gebeurt het vaak? Spijtig genoeg wel, maar meestal op één welbepaalde plaats: aan de oversteekplaats aan het Klein Seminarie. We hebben zelf moeten vaststellen dat de opzichters hun taak volgens de regels doen, maar dat nogal wat automobilisten hun aanwijzingen negeren. DHM: Is de situatie daar voor de automobilist ook niet verwarrend? Er staan verkeerslichten, maar die staan dan op oranje knipperstand. Dat klopt, maar dat is op vraag van de school. Men werkt op knipperstand om files te vermijden en om de opzichters de gelegenheid te geven hun werk te doen. Het is hun taak de kinderen zo snel als mogelijk naar de overkant te loodsen en handbediening van de lichten zou dat werk zeer bemoeilijken. Er wordt verwacht van de leerlingen dat ze zo snel mogelijk oversteken, zonder te treuzelen op het zebrapad. Van de opzichter wordt verwacht het zoveel mogelijk in groep te

doen, niet voor elk kind apart het verkeer stil te leggen. Dus ook oog hebben voor de verkeersstromen, voor prioritaire voertuigen (ziekenwagens, politie, brandweer). DHM: Worden de kinderen zelf ook opgeleid hoe om te gaan met de opzichters en oversteekplaatsen? Wij geven in het 5de en het 6de leerjaar in alle scholen verkeersopleiding, weliswaar meer specifiek gericht op fietsers en op de dode-hoek risico’s van vrachtwagens. Maar ook de rol van gemachtigde opzichters komt daar ter sprake. Ze staan er niet voor niets. Het is onze ervaring dat de kinderen dat wel weten, dat ze er ook op rekenen. Verder wordt in de meeste scholen bij het begin van het schooljaar aan alle leerlingen uitleg gegeven over het oversteken en de rol van de gemachtigd opzichter. DHM: Is de aanwezigheid van een gemachtigd opzichter altijd gewaarborgd? De meeste scholen hebben voldoende vrijwilligers waar ze kunnen op rekenen ook als er van dienst moet gewisseld worden. Aan het Spijker is er slechts één opzichter, maar als zij niet kan, verwittigt zij ons en dan verzorgen wij de dienst. DHM: De opzichters worden gemachtigd door een bewijs dat ze hun opleiding gevolgd hebben? Na hun opleiding krijgen ze een door de burgmeester afgeleverd attest dat ze gemachtigd opzichter zijn en zijn ze verzekerd, voor de tijd dat ze toezicht uitoefenen en ook voor onderweg. Ik moet zeggen dat de opzichters door de politie zeer geapprecieerd worden. Het zijn tenslotte vrijwilligers die dat in hun vrije tijd doen. Als de politie al die oversteekplaatsen zou moeten bemannen, komen wij heel wat personeel te kort of zouden we een deel van onze andere taken niet meer kunnen uitvoeren. Alleen het kruispunt van de Vrijheid met de Gravin Elisabethlaan wordt door ons bemand, omdat de situatie daar te ingewikkeld is voor opzichters. Er komt daar ook verkeersregeling aan te pas en dat mag een opzichter niet.

narie. De fietsoversteekplaats naast het zebrapad botst pal op parkeerplaatsen. Dus wijkt de fietser uit naar het zebrapad, maar dan moet hij afstappen. Je weet dat je zoiets niet kan verwachten van de fietsers. Dus zou ofwel de fietsoversteek moeten verlegd worden ofwel de parkeerplaatsen. De verkeersdienst heeft daar al meermaals een advies over gegeven, maar tot hiertoe is er weinig veranderd. Zulke zaken brengen jonge verkeersgebruikers in verwarring. Ook de inrijstrook voor de supermarkt zorgt daar voor conflictsituatie. Wij hebben als tijdelijke maatregel de toelating gegeven aan de gemachtigde opzichters gebruik te maken van verkeerskegels. Dat werkt maar is geen duurzame oplossing. Maar veiligheid primeert. DHM: Krijgen jullie feedback van de gemachtigde opzichters over de verkeerssituatie van de plaatsen waar zij staan? Zij hebben daar een goed zicht op door hun dagelijkse ervaring? In september zijn er veel opleidingen en komen de problemen meestal wel aan de orde. We krijgen inderdaad ook tips over de inrichting van de oversteekplaatsen en dan wordt dat hier bekeken door de verkeersdeskundige. Maar een groot deel van de oversteekplaatsen ligt op de gewestwegen en is dus hun bevoegdheid. Wij kunnen dan alleen adviserend optreden, wat we ook doen. DHM: Al bij al, gemachtigd opzichters, een goede zaak? Zeker, we zouden niet graag zonder hen werken. We hebben er veel respect voor, ze leveren uitstekend werk. In de 4 jaar dat ik in de zone werk, hebben we bij het oversteken geen enkel ongeval gehad. Dat willen we graag zo houden. (jaf)

DHM: Heeft een opzichter geen regelend effect? Ja, dat kan natuurlijk. Verkeer regelen mag niet, maar uiteraard heeft een opzichter effect op het verkeer. Hij houdt het verkeer op, wat op andere vlakken ook een regelend effect kan hebben. DHM: Hoe staat het met de uitrusting van de oversteekplaatsen? Hebben jullie daar aandacht voor? Uiteraard. En sommige zijn zeker voor verbetering vatbaar. Denk aan goed zichtbare zebrapaden, efficiënte verlichting en de inrichting in het algemeen. Neem de oversteekplaats aan het semi-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 7

DHM_december_332.indd 7

22-11-2012 15:27:19


c O

o

8 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 8

22-11-2012 15:27:20


OPZICHTERS

May Van Gestel - sinds 2004 - De Klimtoren (Meerle) WAAR/WANNEER: Ik heb 23 jaar in de kleuterschool de koffieklas gedaan. De kindjes noemden mij ‘tante Mayke’ en ik ben erg begaan met de

school en met de kinderen. Daarom sta ik elke vrijdagmorgen aan de kerk aan de Chaamseweg. REACTIES: Weinig of geen negatieve reacties. Bijna iedereen zegt goeiemorgen of bedankt. Heel plezant is het om te horen: “Hey, tante Mayke is er weer”.

GOEDE RAAD: Spreek ons niet te veel aan en blijf zeker niet te lang babbelen want dat brengt de veiligheid in het gedrang. De automobilisten zouden ook moeten parkeren op de voorziene plaatsen.

Karel Mertens - sinds 2002 - De Klimtoren (Meerle) WAAR/WANNEER: Drie maal per week sta ik aan de Ulicotenseweg. Omdat mijn echtgenote May (tante Mayke) werkte in de kleuterschool vroeg

men mij om af en toe wat klusjes op te knappen. Zo werd ik opa Karel en zei men bv. “Opa Karel komt de lamp vervangen”. De stap naar verkeersbrigadier was dan ook niet groot. REACTIES: Enkel positieve reacties: goeiemorgen en bedankt. Heel plezant is wanneer

men zegt: ”Kijk dat is opa Karel”. GOEDE RAAD: Soms zijn er mensen in auto’s die met mekaar praten met het autoraampje open, die zouden beter doorrijden zodat ze de weg niet blokkeren.

Gerrie De Vree - sinds 2010 - De Klimtoren (Meerle) WAAR/WANNEER: Ik kreeg de vraag van Tania, de dochter van mijn buurman Benno. Nu heb ik het gevoel dat ik iets doe voor de school en ook voor mezelf want dit is een

mooie kans om meer mensen te leren kennen. Later ben ik ook leesmoeder geworden. Op dinsdag help ik aan de Kerkstraat.

eigenwijs persoon de signalen negeert. Wielrenners hebben het ook moeilijk met het feit dat ook zij soms moeten wachten.

REACTIES: Het is heel leuk dat men ook buiten de opdracht begroet wordt, op straat of in de winkel. Men herkent je en je voelt je gewaardeerd hierdoor. Minder aangenaam is het wanneer een

GOEDE RAAD: Sommige ouders zouden iets meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun kinderen. Geef het goede voorbeeld en tracht zelf alles op een correcte manier te doen.

Benno Overgoor - sinds 2009 - De Klimtoren (Meerle) WAAR/WANNEER:. Mijn dochter Tania is voorzitster van de verkeersraad op de school vandaar de vraag om te helpen. Dinsdagmiddag help ik aan de Ulicotenseweg en op vrijdag aan de Chaamseweg. Ook als leesvader draag ik mijn steentje bij.

REACTIES: Ik vind het vervelend dat iemand achter mij door loopt en dus niet over het zebrapad. Soms zijn er erg ongeduldige chauffeurs. Maar meestal is iedereen positief, ouders en kinderen zijn erg vriendelijk en soms zegt men: “Dat is de opa van Frits” en dat is erg leuk. GOEDE RAAD: Ouders geef het goede voorbeeld en wandel op de stoep. Het hoort niet dat

je stopt net voor het zebrapad en je kind dààr afzet. Stop op de gepaste plaatsen of parkeer eventjes waar het mag. En nog een bedenking: “Wanneer ik terugkom van de leesoefening staan er soms nog mensen te praten. Het is gezellig aan de schoolpoort, maar waarom is het toch zo moeilijk om extra mensen te vinden die bereid zijn om te helpen? ”

Nadine Verschueren – sinds 2008 (met een onderbreking) - De Meerpaal (Meer) WAAR/WANNEER: Ik sta maandagnamiddag aan de oversteekplaats aan de apotheek, waar voornamelijk fietsers oversteken. Ben eraan begonnen met het oog op de veiligheid van mijn eigen kinderen en

verder denkend, die van alle kinderen. REACTIES: Krijg heel veel groeten en “dank u wel” van kinderen en vooral van mama’s, die met mij vinden dat het daar een gevaarlijke plek is om over te steken. Negatieve reacties zijn er weinig, soms een beetje ongeduld. Maar het valt allemaal heel goed mee.

GOEDE RAAD: Dat kinderen ook voorzichtig moeten leren zijn, dat het niet alleen van de automobilisten afhangt. En aan de ouders: liefst niet te jonge kinderen alleen op pad sturen, ook al staan er opzichters. Voor de automobilisten: wees alert voor de aanwezigheid van de opzichters.

Jos Hofkens - sinds 2002 - Meerle WAAR/WANNEER: ik doe mijn taak in Meerle op woensdagmorgen: ik heb een kleinzoon op school, vandaar.

REACTIES: veel positieve reacties: “goede morgen” en “dank u”! GOEDE RAAD: Rustig rijden aan de scholen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 9

DHM_december_332.indd 9

22-11-2012 15:27:21


opzichters

Martine Brosens – sedert 2009 - De Meerpaal (Meer) WAAR/WANNEER: Sta dinsdagmiddag naast haar apotheek. ‘Ik ben ingegaan op een oproep van het oudercomité om mee te werken, voor mijn eigen kinderen en voor de anderen die hier elke dag oversteken’.

REACTIES: “Aan het bijverdienen” roepen ze me wel eens al lachend toe. Van de vele ouders zijn er positieve reacties, ze zijn dankbaar dat we er staan. De kinderen vinden het eigenlijk normaal dat we er staan. GOEDE RAAD: Aan de automobilisten: graag de instructies en aanwijzingen van de opzichter correct volgen, niet achter mijn rug toch de straat indraaien. Wacht aub tot we weer op

het voetpad staan. Het zou prettig zijn dat ze wat sneller stoppen, nogal vaak rijden ze door tot we echt midden op de baan staan. Zoek oogcontact vanaf je de oversteekplaats nadert. Ook voor de kinderen is een goede verkeersopleiding noodzakelijk. Het is gevaarlijk omdat ze denken dat ze altijd kunnen oversteken, ook als er geen opzichter staat. Daarom laat ik de kinderen altijd even stoppen voor ze mogen oversteken. Kwestie van ze een goede attitude aan te leren.

Edith DE BUSSER - sinds 2004 - De Meerpaal (Meer) WAAR/WANNEER: Ik help op donderdag aan de apotheek in Meer. Ik ben ermee begonnen omdat mijn kinderen school begonnen te lopen en wij ze zelf graag veilig thuis wilden zien komen. Meer heeft niet bepaald een ‘veilige dorpskern’. Voor

ouders staat de veiligheid van de kinderen toch voorop. Ze zochten in die tijd opzichters en ik heb me dan opgegeven en les gevolgd REACTIES: Veel reacties ontvangen we niet maar ik ga ervan uit dat de ouders het toch wel appreciëren. Tenslotte gaat het ook om hun kinderen. En je moet er toch telkens voor zorgen om tijdig aanwezig te zijn.

Anja FOCKAERT WAAR/WANNEER: Op vrijdag help ik fietsers over te steken in Meerdorp, schuin tegenover de apotheker. Vooral voor de veiligheid van onze jonge fietsers, omdat het zeer druk kan zijn met vrachtwagens!

GOEDE RAAD: Je merkt snel welke weggebruikers bekend zijn met de ‘gemachtigde opzichters’ en wie niet.. Bekenden zullen al snel stoppen als ze ons aan de kant zien wachten om de rijweg op te gaan. Eén keer heb ik gehad dat een dame me bijna omver reed. Ze was aan het bellen en lette daarbij niet op het verkeer. Ik laat de kinderen pas over als de auto’s ook effectief stilstaan. Ik had geluk want deze auto stopte recht voor mijn voeten. Dan hoor je het wel!

De Meerpaal (Meer)

REACTIES: De mama’s, papa’s zijn altijd zeer tevreden. Ook van de kinderen krijg je een welgemeende glimlach! Enkele keren heeft zich al wel eens een chauffeur wat ongeduldig gemaakt, en dan probeer je kalm te blijven. Soms heb je dan ook wel zin om deze eens goed aan te pakken, maar ja we moeten vriendelijk blijven.

GOEDE RAAD: Aan de auto’s en vooral vrachtwagens, blijf aub achter de fietsers en steek deze niet zomaar voorbij. In Meerdorp zou het echt dringend nodig zijn een veilige strook te maken voor de fietsers.”

Gert Van den Bogaert - sinds 2008 - Minderhout WAAR/WANNEER: Ik doe eenmaal per maand de oversteek aan het kruispunt Minderhoutdorp – Schoolstraat. Toen is destijds nog voorzitter was van de ouderraad was ik medeverantwoordelijk voor het opstellen van de planning voor de gemachtigde opzichters. Tijdens het maken van die plan-

ning bedacht ik dat ik dit ook best zou kunnen doen om zo ook bij te dragen voor een veiligere schoolomgeving REACTIES: Tot op heden heb ik enkel positieve reacties mogen krijgen van zowel kinderen en ouders. GOEDE RAAD: Twee tips: volg de instructies van de gemachtigde opzichter op. Dit geldt zo-

wel voor de kinderen, maar ook voor de ouders die hun kinderen met de auto komen afzetten. Ondanks het feit dat het tijdstip naar de ouders toe vermeldt wanneer de gemachtigde opzichters er staan, 8u15 – 8u40, merken we toch dat er al kinderen zijn die vroeger naar school toe komen met de fiets. Bij deze dan toch misschien vragen of het mogelijk is om de kinderen pas ten vroegste rond 8u15 naar het school te laten vertrekken?

Heidi Hofkens - sinds 2002 - Meerle WAAR/WANNEER: Ik ben al brigadier vanaf de jongste naar school is beginnen gaan. Het eerste jaar was ik een reservebrigadier en een jaartje later ben ik één dag per week ‘s morgens gaan brigadieren. De reden om dit te doen was na-

tuurlijk voor de veiligheid van mijn maar ook van alle andere kinderen. Eén keer per week is goed doenbaar. REACTIES: Zelf brigadier ik nu al enkele schooljaren met mijn vader ! En dank aan iedereen die een goedemorgen wenst; dat is fijn om te horen.

GOEDE RAAD: Allereerst dienen de ouders ervoor te zorgen dat ze hun kinderen een goede opvoeding geven omtrent verkeersregels. Het is belangrijk dat je ze zelf de gevaarlijke problemen leert kennen. Zo zorg je er ook voor dat het voor iedereen een veilige schoolomgeving wordt.

10 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 10

22-11-2012 15:27:21


r

.

e r

.

opzichters

Kristel SPRANGERS - sinds 2007 - Worteldorp WAAR/WANNEER: aan de apotheker op maandagmorgen. Omdat onze eigen kinderen ook elke dag ‘aan de andere kant’ moeten geraken. En toen op dat moment had het oudercomité ook te weinig overstekers, ik dacht waarom zou ik het niet doen? REACTIES: Positieve reacties:-de kinderen zeggen een voor een goede morgen (zelfs op maandagmorgen, grapje!). Ook de ouders be-

t t f t

WAAR/WANNEER: Ik sta vier ochtenden per maand in Minderhoutdorp. s’ Avonds helpen de leerkrachten oversteken. Ik ben gestart toen mijn jongste dochter in het 6de leerjaar zat op vraag van een lid van het oudercomité.

e

e

REACTIES: Positief: veel ‘goedemorgen’ en ‘dankjewel’ van ouders en kinderen. Ook vrachtwagens die een geruststellend lichtknippertje geven om aan te geven dat ze je gezien hebben. De discipline bij de kinderen is geen probleem, ze houden overigens in het begin van het schooljaar een ‘oefenoversteek’. Negatief: men rijdt al door als ik de rijbaan nog niet heb verlaten. Fietsers stoppen zelden, dus laat ik ze eerst maar passeren.

GOEDE RAAD: De bestuurders zouden meer rekening moeten houden met de zwakke weggebruiker, zeker bij slecht weer. Ook fietsers moeten stoppen. Men zou alleen maar mogen stoppen als de gemachtigde opzichter een sein geeft. Sommige mensen zijn ‘over-behulpzaam’, dat is ook weer niet handig.

Luc Hertoghs - sinds 2012 - Scharrel (Minderhout)

-

l n

Negatieve reacties: haastige chauffeurs hé, die thuis te laat vertrokken zijn, die stoppen natuurlijk niet graag. Als ik op afstand al een auto herken, dan zeg ik ook ‘goeiendag’ tegen die persoon. Maar verder zoek ik geen oogcontact, want geliefd zijn we zeker niet, dat weet ik wel zeker! Spijtig eigenlijk hé, want we zijn er echt wel nodig.

GOEDE RAAD: Goed raad: vertrek tijdig, want na jaren op diezelfde weg weet je goed wat je allemaal tegenkomt! En dan heb ik al jaren een slogan in mijn hoofd: “als uw kind hier zou staan, zou u dan stoppen... of stoppen?!” Want sommige chauffeurs hebben er echt geen besef van wat wij daar staan te doen. Maar mij hoor je niet klagen hoor, ik doe het graag, koude, wind of regen, niks houdt mij tegen. Het is een soort van hobby geworden eigenlijk, of misschien, een vaste gewoonte, zoals de container aan ‘t straat zetten, je begrijpt wel wat ik bedoel.”

Mariette Pinxteren - sinds 1990 - Scharrel (Minderhout)

-

m

danken telkens als ze worden overgelaten met hun fiets. Truckers zijn vriendelijker of gemoedelijker (of hoe moet ik het verwoorden?) dan automobilisten, zo voel ik het toch aan.

WAAR/WANNEER: Het is mijn eerste jaar dat ik gemachtigd opzichter ben. Onze zoon Robbe start dan ook zijn eerste klas en dat was de aanleiding.

REACTIES: Ik heb enkel positieve reacties gehad op dit engagement. Je krijgt leuke reacties van de kinderen zelf. Uit een kindermond het woordje “bedankt” horen, dat is al vroeg een getuigenis van respect. GOEDE RAAD: Allemaal voorzien van een fluohesje, dat bevordert de veiligheid. Eigenlijk

Leen De Bie - sinds 2009 - Minderhout WAAR/WANNEER: Doordat we met heel wat mensen zijn, blijft het aantal keren dat ik moet ‘optreden’ beperkt maar af en toe op woensdagochtend kan je me vinden bij het zebrapad aan het ‘gangetje’. Doordat ik al jaren actief ben binnen de ouderraad van Scharrel, ben ik ook heel bezorgd om het welzijn en de veiligheid van al onze kinderen. Dat heeft mij ertoe aangezet om er mede voor te zorgen dat zij elke ochtend veilig de schoolpoort kunnen bereiken. Het is in Minderhoutdorp elke morgen een hele drukte op de weg, dus een gemachtigd opzichter is zeker geen overbodige luxe! REACTIES: “Het doet altijd weer deugd te zien hoe dankbaar de kinderen en hun ouders reageren

moeten alle fietsers, vooral bij beperkt zicht, een fluohesje dragen. De volwassenen moeten het voorbeeld zijn voor de jongeren. Als de snelheidsbeperking door de weggebruikers wordt nageleefd, is er geen probleem om tijdig te stoppen aan een oversteekplaats. Helaas is dit niet altijd het geval. De boodschap die ik kan meegeven aan iedereen is : haast en spoed is zelden goed.

Vrijwilligers?

als je ze laat oversteken. Heel wat van hen roepen heel vrolijk ‘goeiemorgen’ of ‘dankjewel’. Het zijn die kleine dingen die het zo aangenaam maken om dit te blijven doen. Ook van de meeste andere weggebruikers krijgen we vaak een vriendelijke wuivende hand of een dikke duim. Jammer genoeg zijn er regelmatig ook ongeduldige weggebruikers die beetje bij beetje al beginnen door te rijden terwijl je nog op de weg staat. Heel stilletjes, maar ze geven je wel het gevoel van ‘maak dat je wegkomt, ik heb geen tijd, ik moet door’. GOEDE RAAD: Een goede raad voor de weggebruikers: blijf kalm, doe rustig en laat de gemachtigde opzichters veilig hun werk doen. Dit is voor ons allemaal veel beter. Die paar minuutjes die je verliest door even stil te moeten staan, zullen echt het verschil niet maken.

Zoals uit de verhalen duidelijk blijkt, zijn de gemachtigde opzichters allen vrijwilligers. Wat hen verbaast en duidelijk ook stoort, is dat ze al enkele jaren niet meer uitgenodigd worden op de jaarlijkse ontvangst door het gemeentebestuur van zij die in onze gemeente vrijwilligerswerk doen. Ze vragen zich af waarom ze anders behandeld worden dan vrijwilligers in andere sectoren? En of hun vrijwilligerswerk soms van een lager niveau is? Ze zijn overtuigd van de ernst van hun taak en de nuttige bijdrage die ze leveren aan de samenleving. De veiligheid van het kind is een hoog goed. Niemand van hen kreeg daarop tot op vandaag een antwoord. Misschien kan ons gemeentebestuur een antwoord geven!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 11

DHM_december_332.indd 11

22-11-2012 15:27:21


OPZICHTERS

Vicky Rombouts - sinds 2010 - Scharrel (Minderhout) WAAR/WANNEER: 1 à 2 keer per maand. Ik heb ondertussen drie schoolgaande kinderen, waarvan er twee zelfstandig met de fiets naar school rijden. Dit was voor mij toch wel een motivatie om

een stukje van de oversteek voor mijn rekening te nemen.

een vriendelijke ‘dankjewel’. Dit geeft je nog meer voldoening.

REACTIES: Je ziet toch wel dat de ouders blij zijn dat er een opzichter staat bij de oversteek.

GOEDE RAAD: Voor kinderen en hun ouders is het toch wel belangrijk dat ze veilig op school kunnen komen. Een beetje respect van àlle automobilisten zou wel leuk zijn, een beetje geduld zou de oversteek nog aangenamer maken.

Het is leuk kinderen aan de oversteek te zien die vrolijk een goedemorgen zeggen, gevolgd door

a S H a d

Sofie Helsen - sinds 2010 - Meerle WAAR/WANNEER: Ik sta minstens 1 ochtend en 1 avond aan school om de kinderen mee over te zetten en ik ben ook steeds vervanger als iemand verhinderd is of bij een vergetelheid. REACTIES: Vele van mijn ‘klanten’ reageren

positief, er wordt vaak dankjewel gezegd. ‘s Ochtends wens ik ook steeds iedereen goedemorgen. In het begin (enkele jaren geleden) kreeg ik daar niet zo veel antwoord op. Ondertussen roepen de kinderen (en sommige volwassenen) al van ver goedemorgen en hoor ik het ook steeds vaker. Slechts één keer ben ik ‘verbaal aangevallen’ door een ouder die vond dat ik hem niet moest pesten. Hij moest elke keer wachten als ik aan het zebrapad stond en daardoor kwamen zijn

kinderen te laat; (hij had er niet aan gedacht dat hij misschien zelf wat vroeger kon vertrekken....) GOEDE RAAD: Het lijkt een cliché maar ‘wees een heer in het verkeer’ oftewel de hoffelijkheid in het verkeer kan veel problemen doen vermijden. Ook de ‘haast’ van sommige mensen kan voor problemen zorgen; dus de leuze ‘liever iets te laat dan nooit meer’ is er ook eentje om aandacht voor te hebben.

Anke SEEUWS - sinds 2011 - Klein Seminarie WAAR/WANNEER: Omdat mijn kinderen nu al iets groter zijn en ‘s morgens al beter zelf hun plan kunnen trekken, heb ik besloten om mee in te stappen. Dit valt zeer goed mee en wat is uiteindelijk een half uurtje per week...

REACTIES: Ik krijg vooral veel leuke reacties van de kinderen uit de basis- en kleuterschool en hun ouders. Zo’n dankjewel of bemoedigend woordje doet wel deugd, vooral op koude of regenachtige dagen. GOEDE RAAD: Sommige weggebruikers houden er ook echt rekening mee en stoppen zelf al als ze zien dat er kinderen staan te wachten om over te steken. Anderen doen dan weer moeilijk of gevaarlijk. Zo hebben wij vooral veel proble-

W m d u o T z p v

men met auto’s die over het zebrapad de parking van de Delhaize willen oprijden (zelfs al staan er kegels!). Ook de parkeerplaatsen voor Randstad zijn levensgevaarlijk; auto’s komen er snel ingereden en ook het uitrijden is gevaarlijk omdat ze de fietsers niet zien aankomen. Wat ons (opzichters aan het Seminarie) betreft mogen ze die drie parkeerplaatsen zo snel mogelijk verwijderen zodat de kinderen veiliger van en naar school kunnen.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

12 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 12

22-11-2012 15:27:22


opzichters

Frits De Prins - sinds 2008 - Hoogstraten WAAR/WANNEER: Ik doe maandag- en dinsdagmorgen de ‘oversteek’ aan de Gravin Elisabethlaan aan de voorkant van onze school. Ik word hier als leerkracht bijgestaan door een ouder (Johan Sysmans) en een gepensioneerde vrijwillige (Jan Hopstaken). Ik doe dit al verscheidene jaren, eerst als vrijwilliger naast de gewone bewakingen in de school. Later is deze dienst opgenomen in de

)

bewakingslijst omdat de veiligheid van de kinderen voorop komt. Het is bijzonder druk aan onze school; de leerlingen van het VITO komen ook toe of vertrekken. Daarbij komt dat er ook veel auto-en busverkeer is. REACTIES: Wat de reacties betreft denk ik dat we mogen zeggen dat deze over ‘t algemeen positief zijn. Dit wordt daarom niet altijd rechtstreeks uitgedrukt maar je merkt wel aan de reacties dat deze dienst geapprecieerd wordt.

GOEDE RAAD: We geven ook regelmatig opmerkingen aan ouders en kinderen betreffende hun veiligheid vb. fluohesjes dragen, licht aanzetten. Maar sommige ouders leren ook nooit bij en geven het slechte voorbeeld aan hun eigen kinderen: enkele meter verder de straat oversteken, bijvoorbeeld. Sommige automobilisten blijven ook te snel rijden (ook al zijn er twee scholen in de straat) of maken rare manoeuvres op de rijweg of op het voetpad. Een duidelijke raad aan alle weggebruikers: wees hoffelijk en respectvol.

Corneel BROSENS - Therese MATTHE - sinds 2009 – Scharrel Minderhout

s d -

na elkaar, de vierde week niet. Zij staan aan het zebrapad in Minderhoutdorp waar zowel kleuters als lagereschoolkinderen oversteken.

WAAR/WANNEER: Neel en Therese zijn samen begonnen als vrijwilligers op het moment dat Neel op brugpensioen ging en de vraag vanuit de school kwam via de kleinkinderen die zij oppasten. Therese werkt nog deeltijds maar woensdag is zij thuis en dan verzorgt zij één of twee maal per maand de overzet. Neel neemt nu voor het vierde jaar vrijdag de taak op zich. Drie weken

g n

n e s t .

REACTIES: ”Het plezante aan deze job is wel dat ik nu veel meer jonge ouders uit het dorp ken. De kinderen kennen ons intussen allemaal en de ”goeiemorgen” en “bedankt” die je dikwijls krijgt doet heel veel deugd. Wij hebben eigenlijk heel weinig negatieve reacties gekregen. Soms eens een middenvinger of een ongeduldige die met zijn gas aan het spelen is, maar er zijn er ook velen die hun hand opsteken. Wat wel opvalt is dat vrachtwagens, zowel van hier als buitenlanders, meestal zeer hoffelijk zijn en vanzelf stoppen.” Neel is ooit eens één keer heel hard geschrokken toen hij midden op

de straat stond en een auto die achter hem kwam aangereden hem rechts voorbijstak. Een beetje verder draaide hij terug en kwam zich excuseren. Hij was verstrooid geweest. Sindsdien staat hij niet meer midden op straat en bekijkt het verkeer zelf ook beter. “Je moet ook aan je eigen veiligheid denken.” GOEDE RAAD: “De ouders zouden ook zelf het goede voorbeeld moeten geven. Er zijn er immers die over het zebrapad fietsen in plaats van af te stappen. De leerkrachten gaan altijd te voet. Dit zou toch eens op een ouderraad in de school moeten besproken worden. Wij proberen ook altijd de kinderen wat bijeen te houden alvorens ze over te zetten. Je moet ook rekening houden met het verkeer. “(red: rb, jaf, jh, lvr)

DE WERELD VAN

100 95 75 100 95 25 75 5 0 25 5 0

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 13

DHM_december_332.indd 13

22-11-2012 15:27:23


LEZERS SCHRIJVEN Verkiezingen

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

betekenis kunnen spelen in de Hoogstraatse politiek, nu en in de toekomst.

Hallo beste vrienden en sympathisanten, De verkiezingen, dat is al een paar weken achter de rug. We kunnen nu een beetje van op afstand de resultaten analyseren: - Samen met alle 27 kandidaten, haalt Hoogstraten Leeft een schitterend resultaat: we hadden 8 zetels en we hebben er 1 bij gewonnen, en dit met een nieuwe kop van de lijst met Marc Van Aperen op 1 en Katrien Brosens op 2! Dus 9 zetels in de gemeenteraad! - Bij de 9 verkozenen in de gemeenteraad zijn er 4 nieuwe gezichten, waaronder 2 twintigers nl. Katrien Brosens en Arnold Wittenberg! - En bij de 4 beste opvolgers zijn ook twee dertigers, nl. Jan Hadermann en Natasja Snels - We hebben 3 verkozenen met meer dan 1000 stemmen (Marc, Arnold en Jos) en ook de 666 van Katrien, als nieuwkomer, zijn prima (Heb je iets met een 6 Katrien?) - Waar dus velen 6 jaar geleden het ergste voorspelden voor KVB, hebben we met Hoogstraten Leeft bewezen dat we een rol van

- Door zich niet te houden aan eerdere woorden van eer, heeft de huidige coalitiepartner aangegeven erg onbetrouwbaar te zijn, voor mij gelijk aan woordbreuk. Geen telefoon, geen sms, geen mail, volledige stilte. Enfin, dat is dan nu ook weer bewezen, waarvoor mijn dank (w.m.b.w. Tinne, Marc, Johan en Ward)! Vandaar ook de ludieke protestactie. - NVA heeft natuurlijk de kans gegrepen om in de coalitie te stappen, zij hebben tenminste eerlijk verteld dat ze aan het onderhandelen waren, wat niemand hen kwalijk kan nemen. Dat ze niet met ons verder onderhandeld hebben, is vermoedelijk te wijten aan één verkozene, die niet graag voor een coalitie met ons wilde tekenen, waarvoor we op voorhand vreesden. - Wat Anders betreft, kunnen we alleen maar vaststellen, dat Groen goed gescoord heeft met 3 verkozenen ( + 1), maar dat Hoop, ondanks veel werken en veel goede wil, zijn achterban terug heeft afgegeven aan CD&V. Ook SPA heeft niet echt een achterban in Hoogstraten.

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

- Wat mij betreft wil Hoogstraten Leeft zich de komende 6 jaar blijven inzetten voor een Hoogstraten waar het goed leven is voor iedereen, wel vanuit de oppositie, maar ook vandaar uit gaan we proberen mee te bouwen. - Wat mijn eigen resultaten betreft, om rechtstreeks verkozen te raken wist ik dat het moeilijk ging worden met 4 kandidaten van NVA in de onmiddellijke omgeving. Dat ik maar 25 stemmen verloren heb is een fantastisch resultaat, waardoor ik mij hoogstwaarschijnlijk 6 jaar kan inzetten in het OCMW, met volle goesting en de goede ervaringen uit het verleden (1995-2006). Misschien voor mijn gezondheid nog wel het beste. - Het voorzitterschap van de gemeenteraad heb ik de afgelopen jaren graag gedaan, dank aan iedereen die dat mogelijk gemaakt heeft. Enkele voorstellen die ik gedaan heb werden niet gerealiseerd, hopelijk kan mijn opvolger dat wel waarmaken. Ik wens hem alleszins veel succes. Tot slot: iedereen dank voor de steun en, wie weet, bij leven en welzijn tot over 6 jaar?!? Marcel Verschueren

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

14 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 14

22-11-2012 15:27:24


VANUIT HET STADHUIS

Le nouveau collège est arrivé

Burgemeester en schepenen bekend Het heeft wel een tijdje op zich laten wachten maar dinsdag 13 november werd het officieel. De nieuwe burgemeester Tinne Rombouts en eerste schepen Michel Jansen presenteerden voor de pers het nieuwe schepencollege. Intussen demonstreerde Hoogstraten Leeft tijdens de gemeenteraadszitting van einde oktober haar ongenoegen over het verloop van de onderhandelingen en in de zelfde zitting werden de nieuwe concessies voor de Mosten een feit. Het nieuwe college Hoewel de namen al wel langer circuleerden in de straat was het toch nog een hele tijd wachten op de officiële aankondiging. Het was duidelijk dat N-VA al snel klaar was met haar huiswerk maar dat het wachten was op dat van CD&V. Vooral het voorzitterschap van het OCMW bleek aan de bron te liggen van deze vertraging. Volgens de oorspronkelijke planning zou het nieuwe college op maandag 22 oktober aangekondigd worden. Het werd uiteindelijk 13 november. Fier kondigden Tinne Rombouts en Michel Jansen de nieuwe bestuursploeg aan voor de volgende legislatuur. Tussen 2013 en 2019 zal het dagelijks bestuur van Hoogstraten gevormd worden door de coalitie CD&V en N-VA. Tinne Rombouts wordt burgemeester, de schepenen zijn in volgorde: Michel Jansen (N-VA), Marc Haseldonckx (CD&V), Roger Van Aperen (N-VA), Ward Baets (CD&V), Joyce De Sager (N-VA), Jef Vissers (N-VA) en Jos Matthé (CD&V).

Coalitie Nog dezelfde zondagnamiddag van de verkiezingen op 14 oktober 2012 startten de gesprekken tussen CD&V en N-VA voor de vorming van een meerderheidscoalitie. Diezelfde avond was de overeenkomst een feit. CD&V behaalde bij de verkiezing 10 zetels , N-VA 5. In totaal heeft deze coalitie een werkbare meerderheid van 15 zetels op een totaal van 27 raadsleden. Meteen werd ook de verdeling gemaakt voor de vorming van het college. CD&V ging akkoord met de burgemeesterssjerp, twee schepenen, het voorzitterschap van het OCMW en het voorzitterschap van de gemeenteraad. N-VA kreeg vier schepenzetels. Dit betekent dat beide partijen in het college 4 vertegenwoordigers hebben. De voorzitter van het OCMW komt immers vanaf 1 januari 2013 ook rechtstreeks in het schepencollege zetelen. Voor de verdeling van de zetels in het college paste men, volgens Tinne Rombouts, een puntensysteem toe waarbij een burgemeesterszetel 3 punten waard is, het voorzitterschap van het OCMW 2 punten, een schepenzetel 1 punt en het voorzitterschap van de gemeenteraad 0,5 punt. Volgens dit systeem zou CD&V 7,5 punten waard zijn tegenover 4 voor N-VA.

De lijsttrekkers van CD&V en N-VA, Tinne Rombouts en Michel Jansen stelden op dinsdag 13 november het nieuwe schepencollege en de bevoegdheden ervan aan de pers voor.

Bevoegdheden Tinne Rombouts wordt de nieuwe burgemeester voor de volgende zes jaar. In 2006 ontglipte de burgemeesterssjerp haar nipt maar dit keer is het haar gelukt. Zij neemt de meeste bevoegdheden van huidig burgemeester Van Aperen over en voegt daar Jeugd aan toe. Deze laatste bevoegdheid had zij de voorbije zes jaar reeds als eerste schepen. Zij wordt nu verantwoordelijk voor politie, brandweer, burgerzaken, personeel, coördinatie en externe communicatie,, evenementen en jeugd. Van heel wat bevoegdheden uit de huidige legislatuur neemt zij afscheid. Het zijn sport, toerisme, sociale zaken, gezinsbeleid, derde leeftijd, wonen en huisvesting. Eerste schepen wordt Michel Jansen, de lijsttrekker van N-VA. Hij wordt schepen van openbare werken, patrimonium en monumenten, nutsvoorzieningen, preventie en bescherming op het werk. Dit is het volledige pakket dat momenteel nog bij huidig schepen Jos Martens (KVB) zit. Michel heeft in een vorige legislatuur (1995-2000) een aantal jaren als raadslid gezeteld. Als zoon van voormalig schepen van openbare werken Fons Jansen tijdens het burgemeesterschap van Jos Van Aperen heeft hij wellicht al een notie wat deze bevoegdheid kan inhouden.

Tweede schepen wordt Marc Haseldonckx (CD&V). Hij neemt zijn huidige bevoegdheden nog zes jaar met zich mee. Dat zijn financies, mobiliteit en verkeer, en middenstand en horeca. Derde schepen wordt Roger Van Aperen (N-VA). Hij krijgt de bevoegdheid over communicatie en automatisatie, lokale economie, Europese samenwerking, sport en toerisme. In een vroegere coalitie (2001-2006) werd hij al eens schepen in de coalitie KVB-HOOP. Hij kreeg toen de bevoegdheid over middenstand en economie, sport, cultuur, bibliotheek, verkeer en Europese zaken. Vierde schepen in de nieuwe legislatuur is Ward Baets (CD&V). Ward is ook schepen in de huidige coalitie en behoudt de bevoegdheden over milieu, landbouw en ruimtelijke ordening. Hij krijgt er wonen en plattelandsontwikkeling bij. Migratiebeleid en vergunningen, waarvoor hij de laatste zes jaar verantwoordelijk was, stoot hij nu af. Een volledige nieuwkomer is vijfde schepen Joyce De Sager (N-VA). Zij was voor de eerste maal kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en komt voor het eerst in de gemeenteraad én in het college. Zij wordt de nieuwe schepen van cultuur. Een hele verantwoordelijkheid, ze-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 15

DHM_december_332.indd 15

22-11-2012 15:27:24


VANUIT HET STADHUIS ker gezien de steeds toenemende vraag naar een cultureel centrum in Hoogstraten (zie verslag van het politiek debat). Zij krijgt er de bevoegdheden voor inburgering en socioculturele verenigingen bij, en uiteraard ook bibliotheek en museum. Als laatste van de ‘traditionele’ schepenen is Jef Vissers (N-VA) als zesde schepen verantwoordelijk voor onderwijs, dienstverlening, ontwikkelingssamenwerking, en preventief gezondheidsbeleid. Net zoals zijn partijgenote De Sager is Jef Vissers een totale nieuwkomer in de gemeentepolitiek in Hoogstraten. Door het feit dat Hoogstraten boven de 20.000 inwoners uitgegroeid is, heeft de stad ook recht op deze extra schepenfunctie. In de huidige legislatuur zijn er slechts vijf schepenen.

Voorzitter OCMW Last but not least krijgen we ook Jos Matthé (CD&V) in het schepencollege. Jos wordt in de volgende legislatuur voorzitter van het OCMW. Vanaf 1 januari 2013 is de voorzitter van het OCMW ook een volwaardig lid van het schepencollege. Hij krijgt er de bevoegdheid voor sociale zaken bij. Dit behelst derde leeftijd, gezin en samenleving. Jos Matthé volgt zijn partijgenoot Jef Van Looy op als voorzitter van het OCMW. Jos Matthé behaalde 639 voorkeurstemmen tegenover 430 voor Jef Van Looy. Deze score bepaalt bij CD&V blijkbaar ook de rangschikking voor de mandaten. Geruime tijd circuleerden de namen van Jef Van Looy, Johan Vermeeren en Jos Matthé voor het voorzitterschap. Jef Van Looy, huidig OCMW-voorzitter en rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid, zou evenwel opteren voor het vast bureau van het OCMW. De OCMW-raadsleden moeten evenwel nog benoemd worden in de eerste gemeenteraadszitting van 2 januari 2013. Zes jaar geleden liep deze verkiezing wel iets anders dan gepland. Door de keuze van Jos Matthé voor het OCMW komt Ilse Verachtert als eerste opvolgster in de gemeenteraad.

Jos Matthé scoorde met zijn 639 voorkeurstemmen erg goed en komt hierdoor op de vierde plaats binnen de CD&V. Dit levert hem het voorzitterschap van het OCMW op ten nadele van zijn partijgenoot en huidig voorzitter Jef Van Looy.

Voorzitter gemeenteraad Johan Vermeeren (CD&V) wordt de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Hij volgt hiermee Marcel Verschueren (KVB) op die niet meer verkozen werd als gemeenteraadslid voor Hoogstraten Leeft . Deze partij maakt uiteraard ook geen deel van de coalitie CD&V-N-VA. Johan Vermeeren was tot hiertoe fractieleider van zijn partij in de gemeenteraad. Hij behaalde 466 voorkeurstemmen, 17 minder dan zijn partijgenote Mai Sterkens. Hiermee kreeg hij de zesde meeste voorkeurstemmen binnen zijn partij achter zijn naam. De voorzitter van de gemeenteraad maakt officieel geen deel uit van het schepencollege. Voor een goede voorbereiding van de gemeenteraadszittingen zal hij de juiste

Johan Vermeeren, hier in het midden, wordt de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. In die taak zal hij ook voldoende aandacht moeten geven aan de oppositie die in de volgende legislatuur wel erg ruim zal zijn. Jan Fret en Lief Pans van Anders kunnen hem hiervan wel overtuigen.

samenwerking met het college moeten zoeken. Een voorzitter van de gemeenteraad heeft geen vaste verloning zoals de schepenen, maar krijgt een dubbele zitpenning.

Niet gelukkig Het was al snel duidelijk dat niet iedereen gelukkig was met de keuze van de nieuwe coalitie. Zeker in het kamp van Hoogstraten Leeft was de ontgoocheling erg groot. Buiten verwachting haalde deze partij een mooie score en haalde 9 zetels binnen, één minder dan CD&V. Blijkbaar waren er afspraken gemaakt tussen beide partijen om met elkaar contact op te nemen één uur na de bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen. CD&V zou hieraan geen gevolg gegeven hebben. Daarom werden de raadsleden en de aanwezigen op de gemeenteraadszitting van maandag 29 oktober plots geconfronteerd met wat genoemd wordt “Een stil protest van teleurgestelde Hoogstraatse kiezers”. Op de eerste rij achter de persstoelen zaten 9 dames en heren, in het zwart gekleed, een blauwe pruik op het hoofd, en hun mond dichtgeplakt met een oranje plakband. Qua symboliek kon het tellen, want de kleuren logen er niet om. Zonder verpinken zaten zij haast de volledige raadszitting uit en in hun handen hielden zij een blad met de naam en de voorkeurstemmen van telkens één van de negen verkozenen van Hoogstraten Leeft. Een grappig zicht, maar het was duidelijk dat niet iedereen daar mee kon lachen. Lijsttrekker Marc Van Aperen gaf nadien in een persbericht tekst en uitleg en stak zijn ontgoocheling en ongenoegen niet onder de bank.

16 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 16

22-11-2012 15:27:25


e e

. n t

. s g 9 e n e g n g d n

e t t r t n . t c

n

VANUIT HET STADHUIS Persmededeling Hoogstraten Leeft “Met een stil en sereen, maar veelzeggend protest kwamen enkele teleurgestelde Hoogstraatse kiezers tijdens de gemeenteraad op maandag 29 oktober hun ongenoegen uiten over de voorbije coalitievorming. De CD&V-top en vooral de schepenen Tinne Rombouts, Ward Baets en Marc Haseldonckx en fractieleider Johan Vermeeren waren kop van jut, omdat ze op de dag van de verkiezingen amper een half uur nadat de stembussen waren gesloten, onmiddellijk aan tafel zijn gaan zitten met N-VA en meteen een bestuursakkoord hebben gesloten zonder ook maar één woord overleg te plegen met de grote winnaars van deze verkiezingen: HOOGSTRATEN LEEFT. Tot eenieders verbazing behaalde het team van HOOGSTRATEN LEEFT immers 9 van de 27 zetels, terwijl CD&V een zetel moest inleveren en weliswaar nipt nog wel de grootste partij bleef. Het was dus logisch dat CD&V het initiatiefrecht kreeg en zou onderzoeken welke coalities mogelijk waren. CD&V heeft echter, tegen alle afspraken en tegen de logica in, alleen met N-VA contact gezocht en de oproep van HOOGSTRATEN LEEFT tot een verkennend gesprek vierkant naast zich neergelegd. “Hoe kan iemand een betrouwbare burgemeester worden, als ze al vanaf dag één alle afspraken aan haar laars lapt? Tinne Rombouts is rancuneus. Ze neemt nu wraak voor wat er zes jaar geleden is gebeurd. Onfatsoenlijk en kinderlijk gedrag, een toekomstige burgemeester onwaardig.” Dit waren de meest gehoorde commentaren in Hoogstraten de voorbije weken. “Ze is wel heel laag gevallen en heeft tijdens de onderhandelingen alles weggegeven om toch maar die burgemeesterssjerp te kunnen grijpen” was een andere vaak gehoorde commentaar. “N-VA heeft slim onderhandeld en sleept met slechts 5 verkozenen 4 schepenzetels in de wacht. Hoe kunnen de CD&V-verkozenen zoiets pruimen en wat denkt de CD&V-kiezer hierover?” vragen vele mensen in Hoogstraten zich af.” Tot zover het persbericht van Marc Van Aperen.

Reactie CD&V De reactie van CD&V bleef niet lang uit. Eén dag later viel volgende persmededeling bij De Hoogstraatse Maand in de mailbox. “Beste redactie, Wij hebben vernomen dat Hoogstraten Leeft een nota heeft verspreid ivm hun actie. Bij deze bezorgen wij graag onze reactie. Indien u van plan was om hierover iets te schrijven in de Hoogstraatse Maand zouden wij u willen verzoeken onze reactie mee te nemen. “ Hieronder volgt de eigenlijke verklaring: “De kiezer heeft zondag 14 oktober CD&V bevestigd als grootste partij in Hoogstraten met 10 zetels. Een meerderheid met twee partijen was

Een stil protest van Hoogstraten Leeft tijdens de eerste gemeenteraadszitting na de verkiezingen van 14 oktober 2012. Het feit dat deze partij niet gehoord werd bij de onderhandelingen veroorzaakte heel wat wrevel en ontgoocheling. enkel mogelijk in coalitie met NVA of Hoogstraten Leeft. Snel werd duidelijk dat een CD&V – N-VA coalitie de meeste kans zou bieden op een vernieuwd bestuur, aangezien de verkozenen van Hoogstraten Leeft nauwelijks verschilden van de vroegere KVB en er ook geen vertrouwenwekkende omwenteling zichtbaar was in hun werkwijze. Het gesprek met de vertegenwoordigers van N-VA, onmiddellijk na het bekend worden van de verkiezingsuitslag, bevestigde dit gevoel. Zes jaar lang heeft CD&V hard gewerkt in de coalitie met KVB die behaaglijk achteruit kon leunen en waarbij CD&V-vertegenwoordigers ogen en oren gespitst moesten hebben om te zien of beslissingen en afspraken werden nagekomen. In de nieuwe meerderheid nemen we met de functies van burgemeester en OCMW-voorzitter, gekoppeld aan een ruim pakket bevoegdheden voor de twee schepenen onze verantwoordelijkheid ten volle op. Samen met de vier N-VA – schepenen zullen we een sterk beleid uittekenen binnen duidelijke financiële grenzen. We verwachten dat via de vergaderingen van de commissies en de raad de dialoog met de oppositiepartijen open en constructief kan verlopen; Namens CD&V Hoogstraten Paul Kox Voorzitter “

horecazaak, het buitensportcentrum en de grote vijver. Deze concessies gaan in op 1 januari 2013. Er kwamen een beperkt aantal biedingen onder gesloten omslag binnen. De bvba Buitenspel zal de volgende 9 jaar het buitensportcentum verder uitbaten en heeft hier 12.101 euro per jaar voor over. Ook de concessie voor de grote vijver gaat naar Buitenspel. Hiervoor zal jaarlijks 2.501 euro moeten betaald worden aan de stad Hoogstraten. De horecazaak op De Mosten gaat naar Harry Borremans uit de John Lijsenstraat. Hij zal de volgende 9 jaar maandelijks 3.000 euro moeten overmaken aan de stadskas. Later zullen wij uitgebreider terugkomen op de nieuwe wind in De Mosten. (jh)

Nieuwe concessie voor De Mosten Op de gemeenteraadszitting van 29 oktober werden de nieuwe concessies voor de Mosten unaniem goedgekeurd. Nadat het gemeentebestuur de plannen voor een erfpacht liet varen werd er bekeken hoe het in de toekomst verder moet met de Mosten. Er werden nieuwe concessies uitgeschreven voor de duur van 9 jaar voor de

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 17

DHM_december_332.indd 17

22-11-2012 15:27:26


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

De Socio- en businessclub van H.V.V. EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN

Als naar een goede gewoonte van de laatste jaren is de eerste ploeg van de Hoogstraatse Voetbal Vereniging vzw andermaal de pannen van het dak aan het spelen. Dat moet ergens aan liggen. Aan het bestuur, de trainers, begeleiders, verantwoordelijken en helpende handen, de spelers, de accommodatie, aan den arbiter, de sponsors, de financiën…? En aan sponsors en financiën ook in belangrijke mate. Want competitievoetbal kost geld, zelfs zeer veel geld in derde nationale. Centen die geput worden uit verschillende bronnen. Waar we er eentje willen uitlichten, de voornaamste eigenlijk. De H.V.V.-Socio- en businessclub. Waar mens en buidel ten zeerste welkom zijn. Voor een gezellige maaltijd vóór de wedstrijd, de wedstrijd zelf en een drankje, of twee… erna. Hoog tijd dus om daar eens in de interne keuken van mee aan tafel te gaan.

Daarom…

Order der redactie ten onzent “Op zaterdagavond zult gij u ter streke de Katelijnestraat 29 begeven. Vergezeld zult ge zijn van twee deskundige collega’s, vermits gijzelf niks van goed eten, en nog minder van voetbal afweet.” En daarom word ik vergezeld van een setje Brosensen (Rob, Frans en Roger), voetbalnageslacht van de gekende en betreurde oud-H.V.V.-voorzitter John Brosens.

De socio-club, de geschiedenis Zo‘n 20 jaar geleden voldeed de tribune op het oud terrein Thijsakker niet meer aan de noden van de tijd en werd hij volledig afgebroken en door nieuwbouw vervangen. Onder de tribune werd een lokaaltje voorbehouden om na de

De “oude Socio” toen ook wel “Extra Time” genoemd. Terwijl tijdens de rust de fanfare voor de supporters buiten al naargelang de stand aan jubel of treurnis een muzikale invulling gaf, waren er die binnen het niet aan hun hart lieten komen. In dichte drommen, tijd dus om te verhuizen. match pers, spelers en enkele genodigden in eer en deugd een pint te schenken. Laat ons maar zeggen voor het eigen volk. Het ‘socio-lidmaatschap’ was evenwel geboren, groeide en noopte de dirigenten tot de bouw van een groter lokaal naast de tribune waarin na verloop van tijd aan een 70 man (m/v) een maaltijd

kon worden aangeboden. Toen nog bereid door een rist van traiteurs. Groeiend succes, lokaal te klein, dus uitwijken. Naar het nabijgelegen lokaal waar de St. Jorisgilde en de Handbooggilde regelmatig schietoefeningen houden, naar de jeugdkantine, naar het Spijker…

Het hoofdgebouw van nieuwe stadium van H.V.V. met centraal op de eerste verdieping de socio- en businessclub 18 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 18

22-11-2012 15:27:26


e

r

. r

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

Wat hebben we gezegd, als het moet 330 man (m/v) aan tafel. Nog geen plaats genoeg, geen nood, gewoon een tent erbij in de wei. Tot in 2003 het aloude terrein op de Thijsakker wordt verkaveld en er wordt uitgeweken naar de Katelijnestraat waar middels een erfpacht verleend door het bisdom (baas van het Seminarie) en veel bloed, zweet en tranen (letterlijk en financieel) een modern voetbalcomplex wordt gebouwd. Inbegrepen uiteraard een mooie en goed uitgeruste voorziening voor de Socio- en businessclub. Waar 300 eters aan tafel kunnen worden gezet, maar als het moet 330. Heerlijk toch, zo dicht bijeen. Vandersmissen Feestservice, die een deel van de inrichting op zich had genomen, werd van toen af de vaste traiteur.

heeft à rato van de vereiste inbreng recht op een aantal dinerbonnen en/of toegangskaarten. Dus een andere vorm om te genieten van de geboden faciliteiten van de socio-club. Maar let wel, men hoeft niet te lidkaarten of te sponsoren, elke gewone burger of lekenbroeder kan mits 55 euro zich voor één dag lid van de club voelen. Met het genot van spijs en drank en, als het wat mee zit, van een lekker potje voetbal.

Wat ook geldt voor een 15-tal genodigden van de regionale sportclubs die bij elke thuismatch pr-gewijs worden geïnviteerd. Deze gelukkigen mogen evenwel niet mee tafelen. Nog zeggen dat voor de aanvang van elk nieuw seizoen aan socio-leden en sponsors een schone brief wordt gestuurd met de vraag of ze hun engagement(en) willen verlengd zien. Waar tel-

Wie is wie, wat is wat Het heeft een poos geduurd eer we het door hadden, maar dat ligt aan ons. Er dient namelijk een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de Socio- businessclub en de sponsoring. Men is lid van de club of men kan via sponsoring gebruik maken van de faciliteiten van de club. Want, wie mits betaling het lidmaatschap en bijhorende kaart van de club verwerft heeft uiteraard toegang tot de club, maar heeft bovendien bij de thuiswedstrijden een voorbehouden parkeerplaats, een plaats op de eretribune, mag deelnemen aan de receptie tijdens de rust, ziet zijn naam of die van zijn firma geplaatst op het ledenpaneel in de club, krijgt vóór elke wedstrijd een uitnodiging voor het Socio-diner en ontvangt 5 dinerbonnen. Men kan lid worden met recht op 1 zitje op de tribune (650 euro), of 2 zitjes (950 euro). Uiteraard per seizoen, en telkens inclusief de 5 dinerbonnen. Wie sponsort (een 200-tal firma’s/personen) via één van de 12 andere publiciteitsmogelijkheden,

De bedienaars van de eredienst. V.l.n.r. Ludo Maene, Jan Michoel als baas boven baas, Hilda Roos, Stef Van Erck, Marie-Anne Servaes en Koen Van Nueten. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 19

DHM_december_332.indd 19

22-11-2012 15:27:27


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Hilda Roos

kenjare zowat 80% geen moeite mee heeft. De 20% afvallers worden meestal zonder veel problemen door nieuw geworven bloed vervangen.

E

Het personeel Toen we ter eerste info de H.V.V.-website besurften, vonden we nogal wat leden van de raad van bestuur met de functievermelding ‘socioclub’ achter hun naam, zonder verdere specificatie. Wij, met ons beroepsmatig hiërarchisch denken, hadden zoiets van: “Dat kan toch niet! Er moet toch iémand de baas zijn”

Zoals elke fatsoenlijke vereniging heeft ook de H.V.V. haar monumenten. Zal dat voor de socioclub Hilda Roos zijn die we bij deze dan ook terecht eens met haar portret in de gazet willen zetten. Samen met haar echtgenoot en ware clubman Marcel Van den Bogaert, heeft Hilda vele jaren de (supporters)kantine beheerd. En zelfs na het plotse overlijden van Marcel bleef ze er voor gaan om de ‘oude’ Socio reilende en zeilende te houden. Daarbij een steeds weer wisselend stel jong volk inwijdend in de knepen van hap en tap. Jongelui die meestal gerekruteerd worden in de nabije omgeving van de club of uit de nageslachten van de medewerkers. Toen er werd overgestapt naar de nieuwe en huidige locatie zou Hilda nog ‘enkele jaren’ gaan meedraaien, lees evenwel dat voor die ‘enkele’ ondertussen al tien seizoenen staan. Wat zeggen we, de operatie voor een nieuwe knie werd zelfs zodanig ingepland dat de socio daar zo weinig mogelijk hinder van zou ondervinden. ‘Thuis’ naar de voetbal kijken vindt Hilda maar niks. Dus als het even kan gaat ze steeds mee op verplaatsing naar de arena van de vijand. Bij de thuismatchen is zij het die er zorg voor draagt dat de socio op orde is en alles netjes ter consumptie aangevuld. Op maandag ruimt ze de boel op en organiseert ze te gelijkertijd de koffieklets van het ‘Groot Bestuur’, een genootschap van hondstrouwe vrijwilligers die elke maandagvoormiddag de film van de voorbije match analyseert en uiteraard van een passend commentaar voorziet. Het eigenlijke poetsen gebeurt door het echtpaar Staf Verhoeven - Lea Cools, nog twee van die monumenten uit de Hoogstraatse voetbalgeschiedenis.

Mis! In de praktijk is er onder de verantwoordelijken een spontaan en goed gesmeerd samenwerkingsverband gegroeid zonder rang of stand. Maar goed, als ge dan toch aandringt zullen we u toch enig inzicht verschaffen. En hoewel hij het niet zo wilde gezegd hebben: Stef Van Erck speelt zowat voor hoofdverantwoordelijke. Maar hij heeft zoveel andere administratieve en publicitaire besognes dat hij de werking zowat op automatische piloot moet laten draaien. Wat ook aardig lukt. Even terzijde: Stef is de schoonzoon van Karl Lanslots, dé initiatiefnemer voor de bouw van het nieuwe stadion en samen via Aktua Invest de huidige hoofdsponsors. Marie-Anne Servaes, van de gelijknamige tractorenhandel, heeft eigenlijk met het voetbal niet zo veel te maken maar zij verzorgt toch het reservatiegebeuren. Op haar bureau neemt ze de reservaties er in één beweging mee door. Verder is er Hilda Roos, sinds mensenheugnis betrokken (zie kaderstukje). Koen Van Nueten zorgt voor het eten en de wijnen, terwijl Ludo Maene de bevoorrechten onthaalt en naar hun tafel geleidt. Ten slotte houden nog enkele vrijwilligers de ondertussen goed geoliede machine mee draaiende.

Korte cijfers, of helemaal geen

(over de laatste 5 seizoenen) De inkomsten uit het socio-gebeuren staan bruutweg ingeschat voor zowat 30 % van de totale H.V.V.-inkomsten. Dat zegt genoeg over de belangrijkheid. Door de band genomen vertegenwoordigen de socio’s samen met de eters gemiddeld per wedstrijd 26% van het totaal aantal toeschouwers. De ticketkopers staan voor ongeveer 37%. De overige zijn abonnementen (12%), vrijkaarten (spelers, medewerkers…) 23% en genodigden (2%). Sinds het seizoen 2009-2010 schommelt het aantal socio-leden constant rond de 150. Derbywedstrijden met Turnhout, Dessel en GeelMeerhout stuwde de ticketverkoop in evenredigheid omhoog met het aantal eters. In het begin van het seizoen zijn er doorgaans de minste eters. Als het nog te licht is om half zes

(aanvang van het diner) is het eigenlijk te vroeg om gezellig te tafelen. Zulks vereist blijkbaar de intimiteit van ‘den donkere’. De top anderzijds werd gehaald op 26 november 2011 toen de komst van Turnhout 303 disgenoten aan tafel zette. En, op het eerste zicht sluipt de economische crisis wel een ietsie pietsie binnen in de gelederen van het Hoogstraatse voetbalvermaak. Kampioen spelen wordt dus een must. Wat we ook van DHM-zijde vurig verhopen.

Effe moraliseren Wat we al dachten en nu bevestigd zagen: de Hoogstraatse Voetbal Vereniging vzw is een complex bedrijf. Er in zijn totaliteit wat dieper op ingaan zou deze rubriek meerdere reportages kosten. Want laat socio-club en sponsoring zijn wat het is, we zijn dan op zijn verre na nog lang niet aan het sjotten. En wat zeker niet kan zonder de tomeloze inzet van weeral een heel stel vrijwilligers. Die zoals alle medewerkers wel een vrije toegang hebben tot de socioclub, maar daar houdt het dan ook mee op. En dit om een hoop jeugd van de straat te houden, een hoop liefhebbers van het genre anderhalf uur kommer en kwel wat te doen vergeten, en, zeer belangrijk in onze samenleving, om aan menig makkelijk overkokend melkpotje een uitlaatklep te bieden voor opgekropte frustraties. Sorry arbiters. Met veel dank aan Stef Van Erck en Jan Michoel. En uiteraard aan onze Brosense DHM-collega’s. Mede ons diep respect voor al die belanglozen die mits hun kostbare vrije tijd toch de maatschappij wat minder doen verzuren. Chapeau! (nad/red)

20 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 20

22-11-2012 15:27:28


g

r

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Een schuine kijk op de match zelf - Hoogstraten – Deinze 3-0 Ge zult het maar meemaken, nog vooraleer we onze zitplaats hadden bereikt, werd er H.V.V. ten voordele reeds een penalty gefloten. Misdadiger, slachtoffer en aard van het vergrijp ons dus onbekend. Wel gezien dat de Deinzense keeper de bal onverbiddelijk uit zijn doelvlak ranselde. Een uiterst onhoffelijke daad, de bezoeker hoort zijn gastheer bij het begin der feestelijkheden op zijn minst een presentje aan te bieden. Niettegenstaande enkele kansen toch geen doelpunten voor de onzen. Kan ook moeilijk anders. De stadionklok was kapot, en de sjotters kunnen toch moeilijk een goal maken als ze niet weten hoe laat het is. Kwam dan de tweede helft met al direct heisa. Weer penalty voor H.V.V., maar naar het schijnt op betwistbare grondslag. Zelf hebben we niks gezien vermits we naar die klok aan het kijken waren die terug mee opstuwde in de vaart der volkeren. Tijdens de nabeschouwingen is er over die penalty heel wat te doen geweest. Zelfs onze colle-

ga’s, de Brosensen, waren intern lelijk verdeeld. Ook niet nadat zij enkele aanwezige bekenden hadden geraadpleegd waaronder enkele ex‘linnekensmannen’ en arbiters. Waarvan de ene ook zegde van niet, de andere van wel. Maar het was 1-0 en daarmee uit! Goed, op zeker moment werden we er door de Brosensen op gewezen dat Hoogstraten zonder diepe spits aan het spelen was. Het spel moet dan over de flanken verlopen. Een tactische ingreep waaraan heilzame vooruitzichten werden gekoppeld, maar die zijn we vergeten. Doch helaas, die tactiek ging geleidelijk aan verkeerd uitpakken. Door een ons onbekende oorzaak ging de vijand slim het middenveld bezetten en meer en meer ‘druk pressen’. Zodat het er op een bepaald ogenblik echt niet goed begon uit te zien. Gelukkig waren de tegenstrevende verdedigers niet mee met de les. Zodat er eentje een aanvaller van ons met een fikse por in de rug tegen de zoden werkte. Een derde penalty ten gevolge. Ook

weer volledig onterecht volgens de luidruchtige Deinzese aanhang naast ons op de tribune. Die de handeling als een ‘schwalbe’, of zoiets, catalogeerde. Hetgeen niet met een penalty voor, maar met een fout tegen, en bijhorend geel, hoort bestraft te worden. En zeker niet met Deinze-rood zoals sommige H.V.V.-aanhangers claimden, wegens het zogenaamd onderuithalen van een doorgebroken aanvaller onzer. Er nog aan toegevoegd dat volgens die van Deinze de titel niet aan de einder zal blijven gloren, indien H.V.V. het nog alleen van penalty’s moet gaan hebben. Hoe dan ook, 2-0, maar het lag wel aan den arbiter. Een prachtig uitgesponnen aanval maakte er 3-0 van. Met totale verstomming in de Deinze-rangen ten gevolge. Maar waarbij ons inziens gerechtigheid geschiedde. Immers, een betere veldbezetting, een aangehouden rustige spelverdeling, en de betere voetbaltechnische individuele vaardigheid van de onzen rechtvaardigt de misschien toch wat moeizame zege. Laat dit het oordeel zijn van een genoten hebbende onkundige. (nad)

n -

e

r s n

t e -

. .

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 21

DHM_december_332.indd 21

22-11-2012 15:28:06


PERSOVERZICHT

JANUARI – JUNI

2012

JANUARI Het stadsbestuur wil dit jaar 400.000 euro uittrekken voor het onderhoud van diverse wegen. Naast kleinere herstellingen zullen vooral de bruggen aan het Gaarshof en de Maxburgdreef een beurt krijgen. Die zijn in erbarmelijke staat. Na klachten over zwerf- en ander vuil, komt er voorlopig toch geen parkeerverbod rond de transportzone langs de E19 in Meer. Het college kiest voor sanitaire voorzieningen om de overlast aan te pakken. Het stadsbestuur is klaar met een voorontwerp voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRUP) Meer Oost. De sites van de voormalige brouwerij Sterkens en van de vroegere Veiling Meer maken er deel van uit. Waar ooit de brouwerij was is plaats voor appartementen langs de straat en achteraan meergezinswoningen. Na een reeks inbraken, vooral in de John Lijsenstraat en de Zundertseweg in Meer, werken de bewoners aan een buurtinformatienetwerk (BIN)

JANUARI – Na deken Lauwerys in 1977, krijgen nu ook Jos Bruurs (83) en Zefa Raeymaekers (89) de titel van ereburger van de stad. Jos Bruurs richtte de muziekschool op en was medestichter van verschillende koren. Zefa (De Loore) Raeymaekers zorgde er als volksvertegenwoordiger voor dat Hoogstraten opnieuw de titel van stad mag dragen.

Er zijn klachten over de “Vereniging ter Bevordering van Hoogstraten”, de organisatie die jarenlang de jaarmarkt op de woensdag tussen de twee zondagen van Heilig Bloed organiseerde. Daarom heeft het college de bestaande concessie opgezegd en een nieuwe uitgeschreven.

De overheid wil dit jaar in totaal 1.000 cipiers aanwerven. Als een cipier 20 jaar dienst heeft, kan hij op 55 jaar met vervroegd pensioen. Verder worden vooral de gevangenissen van Sint-Gillis, Turnhout en Wortel flink uitgebreid.

Het stadbestuur start met gesprekken die moeten leiden tot de onteigening van gronden voor het aanleggen van een vrijliggend fietspad tussen De Mosten en Meersel-Dreef. Als alles normaal verloopt wil men eind 2013 starten met de werken.

Na het tragisch overlijden van Deveney Smits in december vorig jaar, wordt er een actiegroep Veilig Verkeer opgericht. Een tachtigtal inwoners nam deel aan de eerste volksvergadering waarin de aanwezigen rond verschillende thema’s van verkeersveiligheid werkten.

In het IKO zijn voor het eerst meer dan 1.000 cursisten ingeschreven. Dit jaar zijn er 811 leerlingen in Hoogstraten en 218 in Brecht.

VLM start met de uitvoeringswerken van de ruilverkaveling Zondereigen op het grondgebied van Hoogstraten, Merksplas, Baarle-Hertog en Turnhout. De fase van de werken in de omgeving van Staakheuvel en Heikant in Merksplas en in Wortel-kolonie duurt een jaar. De volledige afwerking van het project neemt drie jaar in beslag. In het arrondissement Turnhout steeg het aantal inwoners in 2011 met 0,84, %, behoorlijk meer dan het Vlaams gemiddelde van 0,73 %. Mol kreeg 417 nieuwe inwoners bij en gaat daarmee de steden Turnhout (372), Geel (361) en Hoogstraten (350) vooraf. Langs de oevers van de Mark zijn, vooral in Nederland, op verschillende locaties zogenaamde ‘poosplaatsen’ ingericht. Dat zijn zwerfkeien waarin een gedicht is gebeiteld, waarvan de tekst iets vertelt over het uitzicht of de geschiedenis van het landschap. In Hoogstraten is een plaats langs het fietspad naast de Mark en aan het Gelmelslot geselecteerd. Europa betaalt het grootste deel van de 28.100 euro kosten. De gemeente betaalt 1.596 euro. Naar schatting 1.500 mensen namen afscheid van Bram Van den Broeck. De 18-jarige voetballer van Minderhout VV overleed op 31 december na een tragisch ongeval op de Bredaseweg.

Vera Wesenbeek, de zus van VTM-nieuwsanker Lynn Wezenbeek, en haar man Bert Van der Taelen openen in Meersel-Dreef “De Muziekhoeve”. Het koppel heeft al het evenementenbureau Stars4Events en organiseert ook de verkiezing van Miss Maxi Belgium. De leden van vzw Klooster Meer roepen de inwoners van Meer op om vandalisme op de kloostersite te melden. Er zijn volop plannen om de kloostersite te herbestemmen, maar nu staat het geheel grotendeels leeg. Er komen 19 bouwkavels in het woonuitbreidingsgebied langs de Jan De Wysestraat in Meersel-Dreef. Op die manier kunnen meer jongeren in eigen streek blijven wonen. Met meer dan 20.000 inwoners krijgt de stad Hoogstraten er begin 2013 twee raadsleden bij. Het aantal stijgt van 25 naar 27. Er komt ook een extra schepen bij.

De Chiro van Meer heeft een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van nieuwe lokalen. Ze verlaten de kloostersite en bouwen een nieuw lokaal aan de oude voetbalvelden. Net als in 2010, bij het 800-jarig bestaan, zijn er in Hoogstraten en zijn deeldorpen ook dit jaar veel activiteiten. “Hoogstraten BUITENgewoon Charmant” wil het landelijk karakter van Hoogstraten in de verf zetten. De echte winter mag dan wel uitblijven, Hoogstraten is er klaar voor. In het werkhuis van de stad is 90 ton strooizout opgeslagen en in een loods in Wortel-kolonie ligt nog eens 160 ton klaar. Het stadsbestuur wil voorlopig niet ingaan op de vraag van de Dorpsraad van Meer om de zone voor verblijfsrecreatie bij De Mosten te wijzigen in een gebied voor zachte recreatie. Met de bestemmingswijziging wil de Dorpsraad vermijden dat het spook van het bungalowpark ooit nog de kop opsteekt. Buurtwerk De Mouterijstraat krijgt van de Koning Boudewijnstichting 5.000 euro om op gronden van het OCMW volkstuintjes in te richten.

22 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 22

22-11-2012 15:28:06


p r

t e -

-

e w

r

n -

d

e e

n

-

PERSOVERZICHT

JANUARI – JUNI

2012

In 2011 waren er in Hoogstraten 1.563 seizoenarbeiders tewerkgesteld. De grootste groep (1.079) onder hen zijn Roemenen. Verder werden er 449 Polen, 6 Hongaren, 6 Tsjetjenen en enkele Portugezen tewerkgesteld. In 2011 waren er niet minder dan 78 verschillende nationaliteiten ingeschreven. Van 5.013 buitenlanders, is de grootste groep (4.030) Nederlanders. Verder telde men 305 Roemenen, 208 Portugezen, 94 Polen, 30 Duitsers en 29 Marokkanen.

FEBRUARI De Lijn wil de busverbinding van Hoogstraten over Rijkevorsel naar Malle schrappen. Ook de deelgemeente Meerle kan fluiten naar een busverbinding met Hoogstraten. Vandalen trekken een spoor van vernieling op het kerkhof bij de St.-Katharinakerk, in de Antoon de Lalaingstraat en op de nieuwe begraafplaats. Bij de uitbouw van een wandelknooppuntennetwerk krijgt men niet altijd de medewerking van paden die door aangelanden in gebruik genomen of afgesloten werden. Zo is er een pad tussen Meersel en de Watermolenweg afgesloten met een hek. Ook een gedeelte van het Monseigneur Eestermanspad kan men niet meer betreden. Het stadbestuur geeft een studiebureau de opdracht om een masterplan voor de omgeving van het als monument beschermde raadshuis in Meerle op te maken. Men wil de ganse site, inclusief de gebouwen van de school die leeg komen bekijken. “Mogelijk komen er woningen”, zegt schepen voor cultuur Annie Desmedt, “We willen de mooie dorpskern van Meerle nog wat mooier maken”, aldus de schepen.

FEBRUARI - ’t Is winter. Naast Bootjesven mag er nu ook geschaatst worden op De Mosten Het ijs is dik genoeg en De Mosten opent woesdag 8, zaterdag 11 en zondag 12 februari van 13 tot 17 uur. Buiten die uren is schaatsen er verboden. tentieel voor”, zegt schepen Tinne Rombouts, “Maar het mag geen wildgroei worden”. Er komt voorlopig geen nieuwe bewakingscamera aan het stadhuis, nadat bleek dat de beelden van de vorige van slechte kwaliteit waren. Unizo Hoogstraten stelt voor om de kermis tijdens de Heilig Bloedweek in te korten tot slechts één zondag omdat er, volgens Unizo, de tweede zondag nog weinig belangstelling is.

De politiezone Noorderkempen trekt 160.000 euro uit voor de plaatsing van vier zogenaamde ‘slimme camera’s’. De camera’s lezen alle nummerplaten en geven de politie een signaal wanneer er ergens een gestolen of gesignaleerd voertuig opduikt. Waarschijnlijk komt er een camera aan de afrit van de E19 in Meer, aan de grensovergang aan de John Lijsenstraat en aan de Loenhoutseweg.

IOK organiseert voor Hoogstraten, Beerse en Rijkevorsel een groepsaankoop van dakisolatie. De geselecteerde firma’s stellen hun producten voor aan belangstellenden. Eandis maakt in opdracht van het stadsbestuur een studie om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de scholen de Wijsneus in Wortel en de Meerpaal in Meer. Het geheel zou zo’n 80.000 euro kosten. De firma feestservice Vandersmissen ontvangt in de Limburghallen in Genk de Horeca Award 2011 als beste feestcateraar. Met de bouwprojecten van Bedibo, Dries, de Boer & partners langs de Vrijheid en Ipatinga in de Gelmelstraat komen er op relatief korte termijn 60 appartementen bij. En dan is er nog het project van CW Vastgoed in de Minderhoutsestraat en van bouwwerken Meeuwesen langs de Lodewijck De Konincklaan. “Er is zeker po-

FEBRUARI – Een aannemer is gestart met het slopen van het voormalige moederhuis Sint-Anna. Het gebouw moet plaatsmaken voor een groenzone bij het nieuwe woon- en zorgcentrum. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 23

DHM_december_332.indd 23

22-11-2012 15:28:07


hoogstraten

PERSOVERZICHT

JANUARI – JUNI

2012

stadsbestuur en het OCMW, oplopen tot 52 euro per dag. Nu betaalden de bewoners tussen de 38 en de 44 euro. Met een dagprijs van 52 euro komt het rusthuis van Hoogstraten op het niveau van vergelijkbare rusthuizen in de regio. IOK brengt voor veertien gemeenten, waaronder Hoogstraten, de leegstaande en onbewoonde woningen in kaart. Met het initiatief wil men niet zozeer boetes innen, maar vooral de leegstand met alle gevolgen vandien terug dringen. Ultraloper Pat Leysen wordt sportman van het jaar. Handboogschutter Eline Pemen krijgt de titel van sportvrouw, veldrijder Elise Anthonissen wordt sporttiener en badmintonclub Hoogstraten mag zich sportclub van het jaar noemen. Minister van Justitie belooft nog dit jaar 250 extra cellen waarvan 215 in de Kempen. In het derde trimester van het jaar komen er 116 plaatsen in Wortel en voor het einde van het jaar 74 in Turnhout en 15 in Hoogstraten.

FEBRUARI – Na overwinningen tegen Dender (2de klasse), Wijgmaal (3de klasse) en Wetteren (2de klasse) moet HVV uitkomen tegen Standaard Luik. De club verkoopt zijn thuisvoordeel en legt 25 bussen in om met meer dan 1.500 supporters de ploeg aan te moedigen. De actiegroep Veilig Verkeer heeft de reacties en bekommernissen van de deelnemers aan de volksvergaderingen opgelijst. De pijnpunten worden in een memorandum verwerkt en zullen aan het stadsbestuur overhandigd worden.

Een 41-jarige man uit Minderhout wordt op één avond tweemaal dronken achter het stuur van zijn wagen betrapt. De politie van Breda, waar men de man in dronken toestand aantrof, nam de wagen van de man in beslag.

Burgemeester Arnold Van Aperen zet bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober een stap opzij. Zijn plaats als lijsttrekker wordt ingenomen door zijn jongste broer Marc. Ook de naam KVB zou van de kieslijst verdwijnen. De oppositiepartij GROEN! / HOOP beschuldigt het schepencollege van vriendjespolitiek bij de verkoop van bouwgronden. Normaal moet elke verkavelaar een bedrag bijdragen aan het grondfonds van de stad. Door een fout van het stadsbestuur bij de toewijzing van achttien kavels in de Leemstraat, betaalt de stad nu 145.000 euro terug aan een bevriende projectontwikkelaar. Wandelsportfederatie Aktiva en de Vlaamse Wandelfederatie pakken op zondag 26 februari uit met de Nationale Wandeldag. Voor de provincie Antwerpen is Wandelclub De Noorderkempen gastheer voor duizenden wandelaars. Luc Hendrickx, voorzitter van de Dorpsraad van Wortel, neemt ontslag omdat hij woordvoerder wordt van ANDERS, de nieuwe politieke fractie die bestaat uit GROEN!, HOOP en Sp.a. Sinds april 2011 kan het bestuur ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’ (GAS boetes) innen. Vorig jaar werden vijf zo’n overtredingen beboet: drie voor sluikstorten, een voor wildplassen en bestuurlijke opsluiting.

Kunstenaar Arnold Wittenberg uit Meer stelt voor om het kerkje van de gemeente Kuttenhoven vol beton te storten. “De kerk kan dan niet meer gebruikt worden, maar blijft als kunstwerk bewaard” aldus Wittenberg.

Dankzij de gratis fuifbussen van de provincie geraakten het afgelopen jaar 14.000 jongeren veilig op hun feestbestemming. De provincie stelt opnieuw 50.000 euro ter beschikking om die dienst te verzekeren. Om het vandalisme in het centrum tegen te gaan, patrouilleert, naast de politie, sinds enkele maanden ook de brandweer. Uit een vergadering met de buurtbewoners blijkt dat de toestand sindsdien veel verbeterd is.

FEBRUARI – Het stadsbestuur reikt haar jaarlijkse cultuurprijzen uit. De prijs voor het vernieuwend (kunst)project gaat naar “Salon 23”. MinArte ontvangt de prijs voor ‘uitzonderlijke culturele verdienste’ en de Gelmelzwaaiers winnen met ‘het evenement van het jaar’ meteen ook dé cultuurprijs.

MAART De eerste twee kilogram aardbeien van het nieuwe seizoen worden gekocht door de supermarktketen Delhaize voor een bedrag van 4.000 euro. De prijs voor een kamer in het nieuwe woon- en zorgcentrum zal, rekening houdend met subsidies van het Vlaams Gewest en bijdragen van het

Het gemeentebestuur en het OCMW zijn een campagne gestart om vrijwilligers te vinden. De campagne kreeg van de provincie 2.000 euro als ondersteuning. In Wortel wonen meer kippen dan mensen. De ruim 130.000 hennen van Paul Geens vormen beslist de grootste bevolkingsgroep. Vroeger zaten ze allemaal in legbatterijen, maar vandaag kunnen de dieren hun benen strekken. “De kippen hebben het beter dan ik” zegt Paul Geens. Sinds begin vorig jaar heeft het stadsbestuur een nieuw subsidiereglement voor jeugdbewegingen die willen investeren in nieuwe lokalen of bestaande lokalen willen verbeteren. Tijdens de eerste aanvraagronde hebben KLJ Meerle en

24 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 24

22-11-2012 15:28:09

C o d 5

O K v


8 t

r -

d

hoogstraten

PERSOVERZICHT Chiro Meer een aanvraag ingediend.KLJ Meerle ontvangt 14.600 euro voor de verbetering van het dak, de verwarming. De Chiro van Meer ontvangt 55.000 euro subsidies voor hun nieuwbouw.

APRIL Op Meermarkt is het startschot gegeven van Kempen Kookt. Kok Jeroen Van Alphen, bekend van Mijn Restaurant op VTM, schuimt meer dan

JANUARI – JUNI twintig evenementen af om Kempense lekkernijen te bereiden. De processierupsen duiken stilaan weer op in eikendreven. De haartjes van de beestjes kunnen heel wat irritatie veroorzaken. De parkings langs onze snelwegen zien er steeds properder uit. Parkings met vieze toiletten behoren stilaan tot het verleden. De overheid beloont de parkings met een kwaliteitsmerk. De vier

t

-

n

Wie ouder is dan 75 jaar, kan een beroep doen op Winny Vriens van het huisbezoekenteam. Zij bezoekt systematisch alle ouderen om hen allerlei raad te geven.

De afdeling Land- en tuinbouw van VITI Hoogstraten heeft een nieuw serrecomplex in gebruik genomen naast de looppiste van de school langs de Hemelrijksestraat.

APRIL – In de St.-Katharinakerk wordt het boek “Uit het leven gerukt” voorgesteld. Het is een uitgave van het stadsbestuur in samenwerking met de vzw Erfgoed Hoogstraten over de 123 Hoogstraatse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In het boek komen de dramatische gebeurtenissen van WO II aan bod, doorspekt met een groot aantal getuigenissen.

e m

g

Inwoners die hun woning energiezuiniger willen maken kunnen een afspraak maken voor planadvies. Het stadsbestuur biedt deze service gratis aan.

Fruittelers maken gebruik van een sproeiinstallatie zodat er een ijslaag ontstaat op de bloesems, die op die manier beschermd worden tegen nachtvorst.

-

e

beste liggen alle vier langs de E19. De parking langs deze snelweg, richting Antwerpen, is een van hen.

Na drie jaar werken is de studie rond de mobiliteit in de Noorderkempen, waarbij veertien gemeenten betrokken zijn, klaar. De belangrijkste conclusies zijn een goede doorstroming op het hoofdwegennet, wat de leefbaarheid van de dorpskernen moet vergroten, en trajectcontroles om vrachtwagens die niet in het centrum moeten zijn uit het centrum te weren.

0

e

2012

De toeristische dienst van de provincie Antwerpen heeft de vijf kandidaten bekend gemaakt die kans maken op de titel van Antwerpse wandeling van het jaar. Ook de digitale wandeling door Hoogstraten is een van de vijf geselecteerde kandidaten.

MEI Voor zelfstandige ondernemers of leidinggevenden binnen bedrijven.

Spreken onderstaande thema's u aan? 10-01 Gezonde ambities en doelstelingen 07-02 Het nemen van de juiste beslissingen 07-03 Waar vind ik mijn identiteit? 04-04 Spanning, stress en angst 02-05 Werk en leven, hoe combineren? 06-06 Succes hebben en betekenisvol bezig zijn Wanneer? Waar? Organisatie: Prijs: Coach:

Voor de tweede keer in één week tijd richt een blikseminslag grote schade aan. In een varkensbedrijf langs Heerle zijn een 300-tal varkens omgekomen nadat de bliksem was ingeslagen en het dak vuur vatte.

Eén avond per maand, van januari 2013 tot juni 2013 Omgeving Hoogstraten (afhankelijk van het aantal deelnemers) CBMC Noorderkempen Deze avonden zijn gratis Wouter Droppers, directeur van CBMC Nederland

Voor deelname en verdere info : Jan van der Velden (firma VDV beton) Tel. 0496 25 72 72 - e-mail: jan.van.der.velden@telenet.be

De Europese overheid geeft 190.000 euro steun aan de projecten in Merksplas- en Wortel-kolonie. Dat betekent onder meer det het beheer van de dreven met schapen drie jaar lang kan verdergezet worden. Verder wordt het geld gebruikt voor de restauratie van de gevels van het zuidelijk woonstalhuis van de grote hoeve in Merksplas en de aanpak van de gevels van de strafinrichting in Wortel.

Gelieve u vóór 22 december op te geven voor de eerste avond die plaatsvindt op 10 januari 2013

ACV Kempen heeft de werknemers van industrieterrein De Kluis getrakteerd op frieten. Op die manier wil de vakbond duidelijk maken dat ook kleinere bedrijven syndicale aandacht nodig hebben.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 25

DHM_december_332.indd 25

22-11-2012 15:28:10


PERSOVERZICHT

JANUARI – JUNI

2012

len liggen in de clinch met een buurtbewoner. Voor het tweede jaar op rij stapte de man naar de rechtbank met de vraag om het festival te verbieden. Zijn vraag wordt door de rechtbank ongegrond verklaard, maar zorgt toch telkens voor onzekerheid bij de organisatoren. Het kruispunt De Vier Gebouwen bij het Casino in Wortel-kolonie wordt in zijn oorspronkelijke ruitvorm heraangelegd. Door de herinrichting wil men het belevingsgevoel op deze voor de kolonie centrale plaats herstellen.

MEI – Het OCMW neemt het nieuwe woon- en zorgcentrum in gebruik. Alle personeelsleden hebben zich ingezet om de bewoners op één voormiddag naar hun nieuwe kamer te brengen. Voor de tweede keer in één week tijd richt blikseminslag grote schade aan. Langs de Meerleseweg in Meer veroorzaakte de bliksem een stroompanne waardoor 1.300 varkens stikten na het uitvallen van het verluchtingssysteem. In de Sint-Lenaertseweg, op de grens met Rijkevorsel wordt oorlogsmunitie opgegraven. Het gaat om twee puntgranaten van 25 kilogram per stuk. De geladen granaten werden op een veilige plaats gelegd waar Dovo, de ontmijningsdienst van het Belgische leger, ze een dag later kwam ophalen. De Mosten mag opnieuw de Blauwe Vlag hijsen. De Bond beter Leefmilieu reikte het kwaliteitslabel uit aan elf Vlaamse jachthavens en negen zwemvijvers. De Meerse tuinbouwer Guido Herrijgers ontving twee awards van het Innovatiesteunpunt van de Boerenbond. De eerste voor de aanleg van het waterzuiverend moerasveld achter zijn bedrijf. De tweede voor de manier waarop hij bespaart op verwarmingskosten door het gebruik van een warmtepomp. Het stadsbestuur trekt 50.000 euro uit voor de aankoop van digitale schoolborden voor de gemeentelijke basisscholen van Meer en Wortel. De school in Hoogstraten kwam eerder al aan de beurt, later volgt Meersel-Dreef. Het gebouw van de politiezone Noorderkempen is na acht jaar al te klein. Daarom gaat de politie op zoek naar bouwgrond. De mogelijkheid om te bouwen in de omgeving van de voetbalvelden van HVV en het nieuwe woon- en zorgcentrum wordt het meest gehoord.

VITO biedt vanaf volgend schooljaar een nieuwe opleiding aan voor het zevende (specialisatie)jaar in de richting metaalbouw. De leerlingen kunnen zich specialiseren in aluminiumschrijnwerkerij.

JUNI Dankzij Europese Leader subsidies kan de Heilig Bloedstichting dit jaar een kopij van het originele Heilig Bloedvaandel meedragen. De restauratie van het oude vaandel uit 1840 zou 75.000 euro kosten zonder garantie dat men het nog lang zou kunnen gebruiken.

Wie in Hoogstraten een seksclub of iets dergelijks wil beginnen, leest maar best het nieuwe reglement ter zake. Na The Gallery en Diana’s feestcafé kwamen de laatste maanden drie aanvragen binnen voor het openen van soortgelijke clubs. Daarom heeft het stadsbestuur werk gemaakt van een reglement dat bepaalt waar die mogen komen en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. “We zijn ruimdenkend”, zegt burgemeester Van Aperen, “maar als je een varkensstal wil bouwen kan dat ook niet overal”. Uit 130 inzendingen heeft het Innovatiesteunpunt van de Boerenbond tien landbouwers beloond, onder wie Jan Vermeiren uit Minderhout. Hij heeft een methode ontwikkeld om dierlijke mest in te zetten in de serreteelt. De tien winnaars krijgen elk 2.500 euro steun om hun project te realiseren. Aan de Junior Eurosong wedstrijd zullen maar liefst twee kandidaten van Hoogstraten deelnemen. Jens Broes (12) uit Minderhout en Mai-Li De Raeymaker (11) uit Wortel. (fh)

Langs Aspiravi, de firma die windmolens bouwt langs de E19 in Hoogstraten, Brecht en Wuustwezel, kunnen gezinnen mee investeren in de bouw van windmolens die stroom zullen leveren voor 13.000 gezinnen. De firma stelt deelbewijzen te koop van 125 euro, die een nettodividend van 4 tot 6 procent zouden opleveren. Bewoners van de Karel Boomstraat en de Mouterijstraat ondertekenen massaal een petitie om te protesteren tegen de ontsluiting langs de Mouterijstraat van een ondergrondse garage van een groots bouwproject langs de Vrijheid en achterliggende gronden. Schepen Marc Haseldonckx beloofde hun alternatief te bespreken op het college, maar daar komt blijkbaar niets van. Horeca Noorderkempen en Toerisme Hoogstraten doen samen een gooi naar het ambassadeurschap van Vlaanderen Lekker Land. Hoogstraten is naast Antwerpen, Mechelen, Lier en Mol een van de vijf provinciale kandidaten. De organisatoren van het festival Live@De Mo-

26 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 26

22-11-2012 15:28:11


.

e

HOOGSTRATEN

dorpsleven

s

www.demaand.be

Iedereen verdient een warme kerst

o e g e

REDACTIE

Niemand alleen op kerstavond

e s e e e t -

. e -

r i

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

GROOT-HOOGSTRATEN - Op kerstavond, 24 december 2012, wordt in Hoogstraten een kerstfeestje georganiseerd voor mensen die eenzaam zijn en/of minder financiële mogelijkheden hebben. Het kerstfeest is een samenwerking tussen: de Toevlucht, OCMW, Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, buurtwerking en VTI-Spijker. Er wordt gezorgd voor een lekker en uitgebreid kerstmaal. Een zangkoor zingt enkele mooie kerstliederen en er zijn nog muzikale gasten. Deelnemen is gratis. Er wordt enkel gevraagd dat elke volwassene (indien mogelijk) een cadeautje ter waarde van ongeveer € 2.5 meebrengt (geen alcohol). Bent u met kerstavond alleen en heeft u zin om in groep te vieren of heeft u niet de financiële middelen om een kerstfeestje te organiseren dan kan u in het Spijker terecht! Kinderen zijn zeer welkom!

Inschrijven is nodig i.v.m. de organisatie en het beperkt aantal plaatsen. Doe dit vóór 17 december via het OCMW, Jaak Aertslaan 7 te Hoogstraten tel.: 03 340 16 01 of via de Toevlucht (voedselbedeling Hoogstraten, Karel Boomstraat 44 te Hoogstraten. (fh)

Een origineel geschenk

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Misschien doet een origineel geschenk niet direct aan de wereldwinkel denken.

ook een groot aanbod aan keramiek, juwelen, sjaals, speelgoed, lederen voorwerpen, kaarten en nog meer.

Ga eens een kijkje nemen in Hoogstraten en je zult versteld staan. Inderdaad, de winkel is omgetoverd in een echte eindejaarsbeurs. De vrijwilligers hebben weer hun best gedaan om een grote variatie eerlijke producten uit te stallen. Je vindt er naast fairtrade voeding en drank

Of je een groot of klein, een duur of democratisch cadeautje wil, je vindt vast je keuze! De winkel is zoals gewoonlijk open van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00u tot 17.00u en extra op maandag 24 december. (tm/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 27

DHM_december_332.indd 27

22-11-2012 15:28:11


HOOGSTRATEN

Gildedag te Hoogstraten HOOGSTRATEN - Geen enkele gilde van de 73 gilden, aangesloten bij de Hoge Gilderaad der Kempen (HGK), toonde in 2012 interesse om het gildefeest in te richten. Het Koninklijk Verbond van Sint-Jorisgilde werd de redder in nood. Zij organiseerden een alternatieve gildedag in de Veilinghallen te Hoogstraten. Op zaterdag 9 november te 12.00 uur werden de genodigden ontvangen op het stadhuis van Hoogstraten. Toespraken waren er door burgemeester Van Aperen, Opperhoofdman Theo Aerts van de HGK en Jan Gijsbregts als opperhoofdman van het Koninklijk Verbond van Sint-Jorisgilden. Na een hapje en een drankje werd de optocht gevormd die vertrok van aan het stadhuis tot in de veilinghal in de Loenhoutsebaan waar de gildedag verder plaats zou vinden. Het afwisselend programma, dansen, vendelen en roffelen viel zeer in de smaak bij zowel deelnemers als toeschouwers. De punten die de gilden behaalden tellen mee voor het vijfjaarlijks landjuweel.

De optocht van de gilden van het stadhuis naar de veilinghallen.

Uitslag van het dansen:

Uitslagen van het vendelen:

Uitslagen van het roffelen:

Westerlo won met 85 punten voor Loenhout met 81,875. Derde werd Nieuwmoer 81,750 voor Oostmalle 81,7, Essen 78,6, Zandhoven 71, 4, Wildert 70,9, Wuustwezel 70,6, Minderhout 69,1 en tenslotte Rijkevorsel met 68,8.

Zandhoven 90,25, Westerlo 88,25, Loenhout 87,25, Lille 85,25, Nieuwmoer 83,75, Minderhout 83, Meer 76,5, Wuustwezel 76,125, Oostmalle 71,25, Brecht 60,25 en Rijkevorsel 57,25.

Oostmalle 92,5, Essen 90, Zandhoven 85, Nieuwmoer 83,5, Minderhout 83, Wuustwezel 82, Vlimmeren 81, Sint Lenaarts 78,5, Lille 78, Meer 76,5, Loenhout 75,5 en Rijkevorsel 73,5. (FS)

28 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 28

22-11-2012 15:28:12


,

hoogstraten

Nieuwjaarsconcert Euregio Jeugdorkest HOOGSTRATEN - Op 6 januari 2013 is het weer zover! Het Euregio Jeugdorkest komt weer naar Hoogstraten om een nieuwjaarsconcert te geven, ditmaal in de Rabboenizaal van het Instituut Spijker.

Begin januari 2012 was het orkest net terug van een zeer succesvolle concertreis naar China en gaf het een erg gesmaakt optreden voor een bomvolle Sint Katharina kerk. Door het erg grote succes van vorig jaar heeft de organisatie (vzw Euregio Jeugdorkest i.s.m. vzw LA:CH) beslist om hier een jaarlijks weerkerend gebeuren van te maken.

in het buitenland. De tournee naar China was uiteraard een geweldig hoogtepunt, maar ook in 2013 staat een schitterende reis gepland naar Wenen waar het orkest onder meer zal spelen in de beroemde Gouden Zaal van het Musikverein. Het EJO staat reeds meer dan 10 jaar onder de leiding van dirigent Hans Casteleyn, geen onbekende in Hoogstraten.

Het Euregio Jeugdorkest (EJO) is de laatste jaren verder uitgegroeid tot een symfonisch orkest van 95 (!) getalenteerde jonge musici uit België en Nederland. Met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar haalt het orkest een uitzonderlijk hoog niveau en heeft het reeds verschillende prijzen op zijn naam staan. Ook heeft het orkest al verschillende cd’s opgenomen en speelt het, naast concerten in België en Nederland, regelmatig

Ook dit jaar is het programma weer een mix van bekende klassieke muziek, gaande van de beroemde Walkürenritt (Wagner) over het prachtige Concierto de Aranjuez (Rodrigo) - in een originele versie voor harp en orkest - tot delen uit de beroemde Schilderijententoonstelling (Moessorgski/Ravel). Uiteraard zullen ook enkele typische nieuwjaarsklanken niet ontbreken op dit uitzonderlijke concert!

Na het concert zal er ruime gelegenheid zijn om elkaar het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar tijdens een gezellige drink. Het jonge talent uit dit orkest staat weer garant voor een schitterende muzikale namiddag. Mis dit niet!(EJO) Nieuwjaarsconcert door het Euregio Jeugdorkest o.l.v. Hans Casteleyn, m.m.v. Erik Groenestein-Hendriks (harp)- 2013 om 15u30 - Rabboenizaal (Instituut Spijker) - Tickets en info: www.euregiojeugdorkest.com of Toerisme Hoogstraten VVK: € 12 (-16 jaar: € 8) / aan de kassa € 15 (€ 10) (fh)

Net echt

HOOGSTRATEN - Naar aanleiding van de week van de gezondheid kwam de ziekenwagen langs op het Klein Seminarie. De papa van Thijs, Sam en Brent, drie leerlingen van de school, liet de kinderen kennismaken met een opblaasbaar bed, een speciale schaar en ander materiaal dat de ziekenwagen gebruikt. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 29

DHM_december_332.indd 29

22-11-2012 15:28:12


HOOGSTRATEN

Slimste mens van Hoogstraten HOOGSTRATEN - 270 van de 308 Vlaamse steden en gemeenten organiseerden in eigen dorp een selectie om een man en vrouw af te vaardigen naar de voorronde van “Wie wordt de slimste gemeente van Vlaanderen” een nieuwe quiz op VIER.

Seppe en Isabelle nemen op 1 december deel aan de selectie op Vlaams niveau. Indien ze zich bij de 80 beste ploegen kunnen plaatsen, mogen ze volgend voorjaar deelnemen aan de quiz op VIER, die gepresenteerd zal worden door Michel De Vlieger.

Aan de selectie in Hoogstraten namen negen ploegen deel. Na een ongemeen spannende quiz behaalden Seppe De Bont en Isabelle Vissers (beiden 36) uit Minderhout uiteindelijk één punt meer dan Leen Matthé en Hans Vanderhallen.

In dat geval wordt het tweetal aangevuld door de toekomstig burgemeester Tinne Rombouts. Het zou een onuitgegeven ploeg zijn, omdat Isabelle de dochter is van toekomstig schepen Jef Vissers. (fh)

De identiteit van de Kempen

HOOGSTRATEN - In zijn lezing ‘Het gedroomde land. over de identiteit van de Kempen’ gaat Bas Van der Veken samen met zijn toehoorders op zoek naar de identiteit van de Kempen. Wat betekent de identiteit van een regio zoals de Kempen op een moment waar iedereen de mond vol heeft van het woord ‘identiteit’? Is streekidentiteit onlosmakelijk verbonden met de plek op zich of speelt die zich enkel af in de hoofden van mensen?

G n w c h i e d t h

Vertrekkend vanuit deze paradox duikt Van der Veken de geschiedenis van de Kempen in. Zowel historisch onderzoek als nieuw methoden worden gebruikt om te onderzoeken wat de Kempen gemaakt heeft tot wat het vandaag de dag is, waar de echte grenzen van de Kempen liggen en waarin we ons onderscheiden van andere regio’s.

D s r v k i p w g d z

De Kempen blijkt Zandland, Randland en - in meerdere opzichten - het Gedroomde Land te zijn. Een lezing met een sterk landschappelijk -historische inslag en een open blik op de toekomst.

Isabelle Vissers en Seppe De Bont nemen nemen op 1 december voor Hoogstraten deel aan de selectie van “Wie wordt de slimste gemeente van Vlaanderen”

Woensdag 12 december om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Davidsfondsleden betalen 6 euro, niet-leden 10 euro. (fh)

Jana treedt op voor de kleuters

HOOGSTRATEN – Het optreden van Jana Schrauwen, een leerling van het Klein Seminarie die deelnam aan Junior Eurosong, was een waardige afsluiter voor de “Zak Door Het Podium” op vrijdag 26 oktober in het Klein seminarie. Jana bracht er haar liedje dat gaat over doorzetten als je iets wil bereiken. De kleuters kwamen er kijken en luisteren naar optredens van de leerlingen van de verschillende klassen van de basisschool. (lr/red).

30 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 30

22-11-2012 15:28:13


’ -

n

r l n

n .

e k -

hoogstraten

Cultuurraad snijdt thema ‘cultuurcentrum’ aan

QR wandelzoektocht

Infomoment “Alles wat je wilde weten over cultuurcentra en gemeenschapscentra” GROOT-HOOGSTRATEN - In de aanloop naar de verkiezingen gingen op tal van plaatsen weer stemmen op om werk te maken van een cultuurcentrum voor Hoogstraten. Maar wat houdt de werking van zo’n CC eigenlijk precies in? Wie stelt de programmatie op? Kunnen de eigen verenigingen er ook terecht? Is het méér dan een podiumzaal? Is een gemeenschapscentrum een lightversie van een CC? En wat zegt het wettelijke kader? Donderdag 6 december organiseert de Hoogstraatse cultuurraad haar Algemene Vergadering rond dit thema. Niet enkel vertegenwoordigers van de socioculturele verenigingen zijn welkom, maar vooral ook alle andere inwoners met interesse voor cultuur! Als we de verkiezingsprogramma’s mogen geloven staat Hoogstraten wat dit thema betreft voor belangrijke beslissingen. Het panelgesprek van 6 december belooft daarbij een belangrijk infomoment te worden, zowel voor onze politici als voor geïnteresseer-

den en betrokkenen bij het socioculturele leven in Hoogstraten. De cultuurraad nodigt daarom specialisten ter zake uit: de Wuustwezelse schepen Mai Van Thillo en cultuurbeleidscoördinatoren Bob Van den Bosch (Ravels) en An Adriaenssens (Schoten) komen een toelichting geven over de werking van het gemeenschaps- of cultuurcentrum in hun gemeente. In een panelgesprek komen verschillende thema’s aan bod. Ook vragen vanuit de Hoogstraatse inwoners en verenigingen kunnen uiteraard besproken worden. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld als kennismaking met de wereld van CC’s en GC’s. Een vertaling naar de situatie in Hoogstraten maakt de cultuurraad graag op een ander moment. Donderdag 6 december – 20 uur - Administratief Centrum Hoogstraten - zaal De Welgezinde (fh)

De QR-code bij het Chocoladehuis HOOGSTRATEN - In het kader van Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land ontwikkelde Toerisme Hoogstraten een korte QR-zoektocht door het centrum van Hoogstraten. Misschien is deze techniek nog niet zo bekend bij het grote publiek, maar de QR code vindt steeds meer en meer haar weg in het dagelijkse leven en in het straatbeeld. Een QR-code is een tweedimensionale streepjescode die verwijst naar een webpagina. Door middel van een mobiele applicatie op uw smartphone kunt u deze code decoderen en wordt u doorverwezen naar de respectievelijke website. U ziet het: behoorlijk nieuwerwets, maar laat nu net datgene zijn waar de dienst voor toerisme haar sterkte weet van te maken. De zoektocht bestaat uit tien QR-codes, verbonden aan een horecazaak of bezienswaardigheid, die elk verwijzen naar een filmpje dat betrekking heeft op het gloednieuwe ambassadeurschap van Hoogstraten. Scan de codes, bekijk de filmpjes, geef een antwoord op de bijhorende vraag en maak vervolgens kans op een lekkere prijs.

Actief op ontdekking in de natuur

-

Simpel, leuk en uiterst geschikt voor de koude wintermaanden. Download het deelnameformulier op de website www.hoogstraten.be of haal het bij Toerisme Hoogstraten of de deelnemende horecazaken. Kinderspel! Letterlijk want zij kunnen mama, papa, oma of opa vast mee op sleeptouw nemen! De zoektocht loopt tot en met 15 maart 2013. (fh)

HOOGSTRATEN - De leerlingen van de gemeenteschool leren graag actief. Tijdens de week van het bos trekken alle kinderen erop uit. De kleuters rapen noten, takken en bladeren en genieten van het spel in het bos! De kinderen van de lagere school gaan ook op ontdekking in het bos. Ze verkennen al wat groeit en leeft in het bos aan de hand van allerlei zoekopdrachten. De schapen, die de dreefbermen begrazen, vallen bij de kinderen zeker in de smaak. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 31

DHM_december_332.indd 31

22-11-2012 15:28:14


HOOGSTRATEN

’t GEBUURT is er voor iedereen HOOGSTRATEN - De eerste activiteiten van lokaal dienstencentrum ’t Gebuurt mochten op een behoorlijke tot zeer goede belangstelling rekenen. Toch weten nog te weinig mensen dat ’t Gebuurt er is voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Heb je overdag zin in een babbel, ontspanning, samen iets doen of leren, … dan ben je er van harte welkom. Zeker in de wintermaanden kan een uitstapje naar het dienstencentrum voor een aangename afwisseling zorgen in de bezigheden thuis. In de cafetaria is het vooral na de middag gezellig druk. Er lezen mensen de krant, anderen zoeken informatie op het internet. Maar de meesten komen er om wat verstrooiing te zoeken bij een drankje, een babbel of om te snoepen van een stukje fruitvlaai.

Wat gebeurt er in ‘t Gebuurt ? De activiteiten van ’t Gebuurt worden aangekondigd in de Centrumkrant. Die publicatie kan je gratis meenemen in het gemeentehuis, de bibliotheek en bij dokters en apothekers, … Een abonnement via e-mail is gratis, voor verzending per post betaal je 6 euro voor een gans jaar.

Warme drank voor nieuwjaarszangertjes “Nieuwjaarke zoete, ‘k heb kouw voeten, ‘k heb kouw billen, …” Wie kent het vervolg op dit liedje ? Op maandagvoormiddag 31 december zijn de nieuwjaarszangertjes welkom in de cafetaria van het dienstencentrum om er iets warm te drinken. Het is ook voor de bezoekers en de bewoners van het woonzorgcentrum een fijn moment om mee te maken. Zij zullen graag iets uitdelen aan de zangertjes. De kinderen moeten er wel even de trap of de lift voor nemen. De ingang ligt slechts op enkele tientallen meter stappen vanaf de Vrijheid.

’t Gebuurt bij het woon- en zorgcentrum is er heus niet alleen voor senioren

’t GEBUURT in december Dagelijks Weekdagen van 10 tot 16.30 uur, zaterdag van 13 tot 16.30 uur, zondag van 10.30 tot 11.30 en van 13 tot 16.30 uur: Cafetaria, leeszaal, caféspelen, internetcafé, informatie thuisdiensten en maaltijden (reservatie 7 dagen vooraf) Tot zondag 16 december Tentoonstelling “UIT HET LEVEN GERUKT” - foto’s, voorwerpen en een boek als herinnering aan de Hoogstraatse oorlogsslachtoffers 1940-1945. Dinsdag 4, 11, 18 en 25 december Digidag, internetcafé met begeleiding van 13.30 tot 16.30 uur.

Welke hobbyclub wil jij ? Er reageerden een aantal mensen op een oproep om een hobbyclub te starten. Als er zich nog enkele mensen melden kan men starten met een leesclub en een groep vormen om Rummikub te spelen. Lezers die graag op regelmatige tijdstippen een van deze hobby’s beoefenen kunnen dit laten weten. Het onthaal is open op werkdagen van 09 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Een afspraak maken met centrumleider Leo Sprangers kan telefonisch op het nummer 03 3401630 of langs dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be (ls/fh)

Woensdag 5 en 19 december Sjoelbak, darts en pitjesbak van 14 tot 16 uur in samenwerking met OKRA Dinsdag 11 december Infocessie “PLANNING VAN ZORG” van 13.30 tot 16 uur, in samenwerking met het gemeentebestuur. Inschrijven tot 6 december bij dienst senioren Donderdag 20 december BLOEMSCHIKKEN VOOR BEGINNERS - “Tafelstuk Kerst en nieuwjaar” Deelname 10 euro, inschrijven tot 13 december aan het onthaal. Maandag 31 december Warme drank voor NIEUWJAARSZANGERS van 9 tot 13 uur

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

32 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 32

22-11-2012 15:28:16


hoogstraten

Geboren in de oorlog en nu al 70 jaar HOOGSTRATEN/WORTEL – De mannen en vrouwen van Wortel en Hoogstraten die geboren zijn in 1942 vierden op zondag 21 oktober hun 70ste verjaardag. Het was een gezellige namiddag in Hof ter Smisse. Voor en na het fijne menu was er voldoende ruimte en tijd om bij te praten over vroeger en nu. Iedereen hoopt natuurlijk om elkaar binnen vijf jaar opnieuw te zien, maar sommigen willen dat al vroeger. (js)

WORTEL – V.l.n.r. (boven) Johanna Goris, Louis Pemen, Frans Snyers, Lu Snels, Josefa Verhoeven, Maria Huybrechts (onder) Theresia Goris, Olga Maene, Maria Vermeiren, Annie Van Nuffelen en Helena De Graeve. (Foto Design Meer)

HOOGSTRATEN – V.l.n.r. (boven) Jan Diels, Martha Bastijns, Treza Martens, Jozef Schellekens, José Dockx, Mariëtte Leysen, Maria Verschueren, Hilda Roos, Simonne De Roover, Liliane Frans, Corry Huybrechts, Jeanne Lambreghts, Marc Van Hecke, Maria Vermeiren, Stan Verschueren, Lisette Van Riel (midden) Lisette Goris, Anny Boeckx, Maria Bruijndonckx, Jozefien Verschueren, Lia Van Hoeydonck, Angèle Geens, Jos Jansen (onder) Jean-Marc Vermander, Henri Mertens, Ludo Lambrechts, Marcel Brosens en Louis Joosen. (Foto Design Meer) DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 33

DHM_december_332.indd 33

22-11-2012 15:28:16


HOOGSTRATEN

Soep op de stoep de jaarlijkse actie van Welzijnszorg tegen armoede, ook in Hoogstraten.

HOOGSTRATEN - Een verjaardag is feest: mooie wensen, warme gezelligheid, leuke attenties… Dat jaartje extra neem je erbij en stilaan schuif je op van een veertiger naar een vijftiger, medioren worden senioren, gepensioneerden zeventigplussers. Elke dag worden we een beetje ouder. Ook mensen in armoede blazen jaarlijks een kaarsje uit. Hun feest heeft echter een bittere nasmaak want armoede verjaart niet. Wie in armoede leeft, vecht dagelijks om de eindjes aan elkaar te knopen… vaak vele jaren lang. Op hogere leeftijd uit armoede geraken, is nog zoveel moeilijker.

eens te meer graag de meter van de actie ‘Soep op de stoep’. Janine Bischops: “Ik heb me altijd al geëngageerd in de strijd tegen armoede – ook via m’n theaterwerk – dus deze kans wou ik niet laten liggen.”

Het risico op een leven in armoede ligt bij ouderen veel hoger dan bij de rest van de bevolking en de gevolgen op latere leeftijd zijn dramatisch: 1 op 5 ouderen wordt geraakt door armoede. Gemiste kansen op de arbeidsmarkt, ziekte, faillissement of een echtscheiding kunnen mensen de armoede induwen. En een leven in armoede is altijd een leven met minder…

In Hoogstraten gaat de actie ‘Soep op de stoep’ door op vrijdag 14 december van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur op de Vrijheid ter hoogte van het CM-kantoor, tegenover het gemeentehuis. Welzijnsschakel ’t Ver-zet-je, ACW, CM, Welzijnszorg, de buurtcomité’s van Mouterij en Melkerij en andere vrijwilligers staan die dag paraat om je een lekker warme tas soep aan te bieden. De opbrengst van deze actie wordt integraal overgemaakt aan Welzijnszorg. Je wordt tevens uitgenodigd om de petitie tegen armoede te ondertekenen.

Ook Janine Bischops zet zich reeds lang met hart en ziel in om armoede te bestrijden. Daarom is ze

Infomoment Mantelzorgers HOOGSTRATEN - Bij het ouder worden kan er hier en daar wel eens een kwaaltje ontstaan waardoor er een zorgvraag naar boven komt. Er zijn verschillende diensten en organisaties die je verder willen helpen bij deze zorgvraag. Maar, vanaf wanneer stel je die vraag nu precies en welke hulp is gepast? Kan je zelf mee bepalen welke zorg je wenst of niet wenst? Wie kan deze hulp voor mij organiseren? Kan de zorg bij mij thuis worden georganiseerd of is de vraag van die omvang dat er thuisvervangende hulpverlening moet gezocht worden. Wat is nu precies het verschil tussen een bejaardenwoning, een serviceflat en een woonzorgcentrum? Vanaf wanneer schrijf je jezelf in op een wachtlijst voor het WZC? Tijdens dit infomoment trachten wij antwoorden te geven op tal van deze vragen. Door een medewerker van HIVSET Turnhout. Infomoment Mantelzorgers op dinsdag 11 december van 13.30 tot 16 uur in ‘t Gebuurt bij het woon- en zorgcentrum. Inschrijven voor 6 december tel.: 03 340 19 54 - Maximum 20 deelnemers (fh)

Meer info op http://www.soepopdestoep.be/ of bij Huibrecht Provoost tel. 03 314 38 16 (fh)

De regenboogvogel op bezoek HOOGSTRATEN - Op woensdag 17 oktober werden de ouders en grootouders van het Klein Seminarie uitgenodigd voor het jaarlijkse kleuterfeest. De kleuters gingen op zoek naar de gekleurde veren van de regenboogvogel. De heks had alle kleuren weggetoverd. De heks kreeg gelukkig hulp van de (groot)ouders, die door een toverspreuk de klasjes in de juiste kleur toverden. Vele liederen vonden de juffen in de oude doos; de kauwgomballenboom, het smurfenlied,….(fh)

34 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 34

22-11-2012 15:28:18


n n . s

n e j e g -

f

.

hoogstraten

Een nieuw erfgoedboek HOOGSTRATEN - Vanaf eind november is het nieuwe erfgoedboek van vzw Erfgoed Hoogstraten verkrijgbaar. Het grootste gedeelte werd geschreven door Ans Gunst-Jonkers die reeds eerder over Hoogstraten publiceerde. Ze heeft nu een bijdrage geschreven over de textielnijverheid in Hoogstraten in de zestiende tot achttiende eeuw. Het volledige proces van het scheren van het schaap tot het eindproduct wordt behandeld. Het is een boeiend geheel geworden van deze belangrijke tak in de plaatselijke nijverheid. Een tweede artikel is van Piet Van Deun die zich verdiepte in ons muzikaal erfgoed en een studie maakte van de “Confrerie van Sint-Cecilia”. De confrerie van Sint-Cecilia van Hoogstraten werd opgericht in 1665. Ze luisterde de erediensten op, maar was, zoals blijkt uit de lijst van confreers of gildebroeders, zeker in het Ancien Regime meer dan een kerkkoor. In Hoogstraten bestond de confrerie in het Ancien Regime uit een select gezelschap van de plaatselijke elite en de plaatselijke geestelijkheid. Het boek is verkrijgbaar bij het Stedelijk Museum Hoogstraten, de Toeristische Dienst en de Standaard Boekhandel in Hoogstraten. Het boek telt 256 pagina’s. De prijs is € 20.(pvd/red)

4

r n s

Sing@School – Spijkerscholen zingen voor het klimaat HOOGSTRATEN - Op 26 oktober werden alle Vlaamse en Brusselse scholen opgeroepen om mee te zingen “voor het klimaat”. De scholen van de vzw Spijker vereenden hun krachten en maakten er een evenement van met heus festivalkarakter! Op drie verschillende locaties was het klimaatlied “Do it now” van Stef Kamil Carlens te horen en alles werd ook opgenomen en gemonteerd als een heuse videoclip. De leerlingen van de basisschool beten de spits af. Als opening van het jaarlijkse leerkrachtenfeest zongen 250 leerlingen en hun meesters en juffen uit volle borst in de Rabboenizaal. Met hun filmpje verschenen ze dezelfde avond nog op de Karrewiet-website! Dan was het de beurt aan het VTI. 1250 leerlingen en hun leerkrachten gingen enthousiast uit de bol op de speelplaats van de derde graad. Tenslotte kregen de leerlingen van het Instituut hun kans. Zij werden opgewarmd door een fluo-konijn en zongen met 650 leerlingen en hun leerkrachten de longen uit hun lijf op hun speelplaats. Het was een zeer geslaagde sensibiliseringscampagne, want naast het zingen werd er ook in verschillende lessen aandacht besteed aan de problemen van de klimaatsverandering en de gevolgen daarvan voor het zuiden. De nationale actie bereikte minstens 700 scholen en in totaal 270 000 leerlingen. Duim omhoog voor alle Spijkerscholen. De videoclips zijn te bewonderen op YouTube als je de zoekwoorden SPIJKER en SING@SCHOOL intikt. Het filmpje van de basisschool vind je ook op de Karrewiet-website. (fh)

Passie in zaal Cecilia HOOGSTRATEN - In het kader van de vernieuwde werking van Zaal CECILIA organiseren de initiatiefnemers een eerste tentoonstelling “PASSIE”. Mensen die op een creatieve manier bezig zijn met het ontwerpen van bijzondere dingen krijgen op deze manier de kans om hiermee naar buiten te komen.

e

“PASSIE” is een groep van drie creatieve Hoogstraatse vrouwen – Inge De Swerdt, Marleen Geuens en Liliane Maas - die hun werkjes tentoonstellen. Het is een variatie van schilderijen, bloemstukken, keramiek, juwelen, sjaals, kransen,….

Het erfgoedboek een ideaal geschenk

De tentoonstelling “PASSIE” loopt vrijdag 7 december (19.00 – 22.00 uur), zaterdag 8 december (14.00 – 20.00 uur) en zondag 9 december (11.00 – 18.00 uur) in zaal CECILIA. Meer info: jan.vermeiren@telenet. be of www.zaalcecilia.be (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 35

DHM_december_332.indd 35

22-11-2012 15:28:18


hoogstraten

Nieuws uit de Bib Vernieuwde multimedia-afdeling HOOGSTRATEN - De hoofdbibliotheek heeft haar multimedia-, kranten- en tijdschriftenafdeling het voorbije jaar volledig gerenoveerd. Tijdschriften liggen in afgescheiden vakken zodat de verschillende abonnementen niet door elkaar geraken. Voor de cd’s en dvd’s is er nieuw meubilair zodat men meer materiaal frontaal kan presenteren. De games, zowel voor volwassenen als voor jeugd, staan in een apart meubel. Het digitale aanbod is uitgebreid met zes tabletcomputers: twee bevinden zich in de vernieuwde multimedia-afdeling, voor de andere vier toestellen kan je aan de infobalie terecht. Met deze tablets kan je op internet surfen, de krant lezen, kennismaken met e-books, … Ideaal dus om met een touchscreen te leren werken. Op het draadloos internet waarvan deze tablets gebruikmaken, kan je trouwens ook met je eigen laptop of smartphone surfen. Je moet je enkel met je bibliotheekpas aanmelden om toegang te krijgen.

Computercursussen “Voor meer informatie, kijk op de website”, “Om deel te nemen, stuur een e-mail naar …”. Het gebruik van een computer wordt steeds belangrijker in het dagelijkse leven, maar dat is niet altijd zo eenvoudig. Daarom organiseert Digidak cursussen computerwegwijs, internet en e-mail, Word, Excel, Powerpoint, aan de slag met foto’s en sociale netwerken. In een klein groepje, met voor elke deelnemer een eigen computer, krijg je uitleg op maat. Elke cursus bestaat uit 3 lessen van 3 uur. De lessen zijn gratis. Je betaalt enkel een waarborg van 5 euro, die je terugkrijgt als je de les bijwoont. Je vindt Digidak op 3 locaties in Hoogstraten, nl. in de hoofdbibliotheek in de Lindendreef, in het dienstencentrum ‘t GEBUURT in de Jaak Aertslaan en in het buurthuis op de Hazenweg in Meerle. De inschrijvingen voor de cursussen vinden plaats op: - maandag 10/12: 13u30-16u30 en 18u0019u00 Hazenweg - vrijdag 14/12: 9u00-12u00 hoofdbib - maandag 17/12: 13u30-16u30 Hazenweg - vrijdag 21/12: 9u00-12u00 hoofdbib

dinsdag 25 december: Hoogstraten, Meerle woensdag 26 december: Hoogstraten, Meer, Meersel-Dreef, Wortel maandag 31 december: Hoogstraten, Minderhout dinsdag 1 januari: Hoogstraten, Meerle woensdag 2 januari: Hoogstraten, Meer, Meersel-Dreef, Wortel

Hoe Europa ons leven beïnvloedt De Europese Unie heeft de voorbije jaren het leven in België veranderd. Toch blijft de rol van Europa vaak onduidelijk. Deze tentoonstelling schetst aan de hand van zeer concrete voorbeelden de groeiende impact van Europa op het dagelijkse leven. Tentoonstelling in de bibliotheek Hoogstraten, van dinsdag 4 tot en met donderdag 20 december – tijdens de openingsuren

De Eurocrisis ontrafeld De eurocrisis beheerst vaak de nieuwsuitzendingen. Terecht want het gaat om onze munt en onze welvaart. Waar is het misgelopen met de euro? Wat zou er gebeuren als we de euro loslaten? In deze lezing geeft Hendrik Vos, hoogleraar Europese politiek aan de UGent, zijn visie op de eurozone en de toekomst ervan. Lezing in de bibliotheek Hoogstraten, dinsdag 11 december – 20 uur. Vooraf inschrijven; toegang 3 euro

Touwtje trek Letters leren herkennen, leren lezen, … dit alles gebeurt in het eerste leerjaar. In het kader van het leesbevorderingsproject Touwtje Trek nodigen wij de kinderen van het eerste leerjaar samen met hun ouders uit om een verkenningsspel in de bib te komen spelen. Zo leren zij op een leuke, educatieve manier welke boeken we in de bibliotheek voor hen hebben en waar zij deze kunnnen vinden. Via de juf of meester hebben de kinderen een inschrijvingsstrookje meegekregen. Tot 15 december kan je samen met je kind inschrijven in de plaatselijke bib. Mis deze kans niet. (RA/red)

CINE HORIZON Little Heaven Op woensdag 12 december om 19.30 stelt Ciné Horizon Little Heaven, een film van de Belgische regisseur Lieven Corthouts voor. Te midden van de helse drukte van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, staat het weeshuis Little Heaven. Lydia, één van de kinderen, wordt vandaag 13. Een vrolijke gebeurtenis, want ze mag op deze leeftijd verhuizen naar het andere huis waar de ‘grote’ kinderen verblijven. Deze heuglijke dag wordt echter overschaduwd door het schokkende nieuws dat Lydia met HIV besmet is. Alle kinderen in het weeshuis krijgen op hun dertiende jaar te horen dat ze hiv hebben. Voor Lydia is dit één van de meest emotionele gebeurtenissen van haar leven. Nu begrijpt ze opeens waarom ze een weeskind is en waarom ze zo vaak ziek is en daardoor naar het ziekenhuis moet. Ondanks dit verschrikkelijke nieuws wil Lydia niet bij de pakken blijven zitten. Ze wil leven en kunnen dromen. Regisseur Lieven Corthouts woonde twee jaar in het weeshuis en gaf het verhaal van Lydia een centraal plaats in deze documentaire. Via dagboekfragmenten laat Lydia de kijker toe in haar leven dat pendelt tussen hoop en wanhoop. Een hard en confronterend verhaal dat dankzij de energie en vitaliteit van de kinderen en hun begeleiders nooit uitzichtloos wordt. Inleiding door de regisseur Lieven Corthouts en door Frederik Pollet van Siddartha VZW. Little Heaven op woensdag 12 december om 19.30 in Le Cirq. Inkom drie euro. (fh)

Statie ‘Kwist’ HOOGSTRATEN – De negende editie van de algemene quiz Statie ’Kwist heeft plaats op 11 januari 2013 om 20 uur in zaal Pax. Inschrijven kost 15 euro. Ploegen van zes personen kunnen zich vanaf nu inschrijven bij Fons Jacobs, Witherenweg 19B te Minderhout 03 314 57 17 of jacobsfons@ skynet.be of bij Swa Keysers, Leemstraat 31 te Hoogstraten 03 314 86 98 of fkeysers@ pandora.be (fh)

Sluiting De bib sluit: maandag 24 december: Hoogstraten, Minderhout

36 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 36

22-11-2012 15:28:19


hoogstraten

Meer dan 100 zangers brengen u in kerstsfeer…

é

GROOT-HOOGSTRATEN - CBMC is een missionaire beweging van en voor ondernemers en zakenmensen. De organisatie wil hun relaties bereiken met het Evangelie. CBMC heeft zijn oorsprong in de Verenigde Staten, toen christelijke zakenlui in 1931 een aantal samenkomsten opzetten. Het was het tweede jaar van de Grote Depressie en deze mannen zagen dat er een behoefte was aan een geestelijke opwekking in de omgeving van Chicago. Vandaag de dag kent CBMC duizenden plaatselijke groepen over zes continenten.

t e e e r n

e m

s e

r a a e -

CBMCOndernemersavonden Noorderkempen

HOOGSTRATEN - Het Piuskoor, onder leiding van Tine Rabijns, brengt zijn tweejaarlijks kerstconcert dit jaar in samenwerking met: het kinderkoor Jubilate, onder leiding van Ann Leemans, het dameskoor Marcanto, onder leiding van Anke Seeuws, en het kamerkoor Vialta, onder leiding van Sarah Van Opstal.

Piuskoor, ook onder de leiding van Tine Robijns, aan u voorgesteld. Als afsluiter zullen alle koren tezamen u in de ultieme kerstsfeer brengen met meer dan 100 zangers op het podium..

Sinds 1950 werkt CBMC ook in Nederland en sinds kort in Vlaanderen, onder impuls van Jan van der Velden, voor ons bekend van Van der Velden Beton.

Annemie Ooms en Kris De Jean staan in voor de begeleiding. Algemene leiding: Tine Rabijns

U bent van harte welkom op zaterdag 15 december in de Sint-Katharinakerk te 20 uur. De Scola Gregoriana, onder leiding van Luc Dockx, opent het concert en als primeur wordt ook het pas opgerichte jeugdafdeling van het

Kaarten: 12 euro - vvk: 10 euro kinderen -12 jaar: gratis. Kaarten te bekomen bij de Dienst voor Toerisme tel.03/340 19 56 of bij de koorleden. De verschillende koren hopen u te mogen verwelkomen (fh)

Concreet wil CBMC met een reeks voorlichtingsavonden verschillende thema’s behandelen omtrent druk en spanning van ons dagelijks functioneren binnen de veeleisende omgeving van ons werk, ambities en familieleven. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. Wat zijn gezonde ambities?, Hoe neem ik de juiste beslissingen?; Omgaan met stress; Succesvol en betekenisvol leven en zo meer.

n . n

Doelgroep zijn zelfstandige ondernemers of leidinggevenden binnen bedrijven. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden en ze hebben ’s avonds plaats in de omgeving van Hoogstraten.

m

10-01 Gezonde ambities en doelstelingen 07-02 Het nemen van de juiste beslissingen 07-03 Waar vind ik mijn identiteit? 04-04 Spanning, stress en angst 02-05 Werk en leven, hoe combineren? 06-06 Succes hebben en betekenisvol bezig zijn Geïnteresseerd? Kijk op cbmcinside.nl/belgie/ Of mail Jan van der Velden (VDV-beton) jan.van.der.velden@telenet.be, of bel 0496 25 72 72 (lvr)

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 37

DHM_december_332.indd 37

22-11-2012 15:28:20


hoogstraten

Cultuurprijzen 2012

Voor alle kleuters samen

GROOT-HOOGSTRATEN - Tot 3 januari kan je bij de gemeentelijke cultuurdienst kadidaturen indienen voor de Cultuurprijs 2012. Wie leverde het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage voor de cultuurbeleving in Hoogstraten en mag daarvoor wel eens in de bloemetjes worden gezet? Er worden drie laureaten gekozen: hét cultureel evenement 2012, een persoon of vereniging met uitzonderlijke verdienste en een vernieuwend project De winnaar over de drie categorieën heen ontvangt een geldprijs van 250 euro en mag een jaar lang het logo ‘Cultuurprijs Hoogstraten 2012’ dragen De winnaars van de twee andere categorieën ontvangen een geldprijs van 125 euro. Een voorstel indienen kan via het formulier dat je op de gemeentelijke cultuurdienst of op de website vindt (www.hoogstraten.be > ontspannen > cultuur beleven). Je kan een andere persoon, een vereniging of evenement nomineren, maar je mag ook jezelf kandidaat stellen. GROOT-HOOGSTRATEN - In het kader van de 11.11.11-actie kwamen alle 4-5-jarige kleuters uit Meer, Meerle, Minderhout, Wortel en gans Hoogstraten op 7 november naar de feestzaal van het Klein Seminarie om de voorstelling GLOOB bij te wonen.. Gloob is een ondeugende en nieuwsgierige ontdekkingsreiziger, die maar al te graag wil weten hoe alles in mekaar zit. De kleuters leefden mee met zijn verre reizen, spannende avonturen en

grapjes. Samen met Gloob’s vrienden Falala, Boktor en Argus, gingen de kinderen de uitdaging aan om meer te leren over de wereld. Daardoor leven ze zich in en voelen ze zich verbonden met dieren, planten en mensen in de rest van de wereld. De grote wereld gaat niet meer onopgemerkt voorbij en thema’s als bos, visvangst en seizoensgroenten komen tot leven ... Zo meten kleuters zich spontaan een houding aan waarmee ze zorg gaan dragen voor de aarde en haar bewoners wereldwijd. (lp/red)

Op 3 januari 2013 worden de inschrijvingen afgesloten, op donderdag 24 januari worden de prijzen uitgereikt. (fh)

Kleuters op herfstuitstap!

De Sint werkt samen met de Hoogstraatse Reddersclub

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 17 november is Sinterklaas aangekomen in Antwerpen. We hebben dat live kunnen volgen op Eén. Bij deze aankomst zijn er ook steeds enkele Pieten op een reddingsboot aanwezig voor de veiligheid van de duizenden kinderen op de kaaien. Deze pieten kwamen ook even in beeld. Wat de meesten niet weten is dat de Sint deze reddingpieten laat opleiden door de Hoogstraatse Reddersclub. Deze samenwerking, die ondertussen al 5 jaar loopt, komt voort uit de prima op-

leiding die men kan volgen bij de HRC. Dit kan in de toekomst alleen nog beter worden met de komst van een eigen zwembad in Hoogstraten. Ook afgelopen zomer kon je de redders van Hoogstraten aan het werk zien tijdens diverse wedstrijden op het water, van triatlon’s tot zelfs een week zeilwedstrijden voor het EK in Nieuwpoort. Meer informatie over de Hoogstraatse Reddersclub kan je terugvinden op www.hoogstraatsereddersclub.be (rb)

HOOGSTRATEN - De huifkar bracht alle kleuters van het Klein Seminarie naar de tuin van Henrik en Florien. Daar was het gezellig picknicken, boerderijdieren bezoeken, een bezoekje in de boomgaard en ravotten in de tuin. En ook de weergoden zaten mee, wat wil je nog meer. (fh)

38 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 38

22-11-2012 15:28:21


n n e r -

l t d n g n .

e > n

n e

MEER

’t Heidebloempje opent “DE BAR VAN TANTE SAAR” MEER - Voor toneelkring ’t Heidebloempje duurde het zomerreces dit keer wat langer dan anders, maar geen paniek, sinds begin oktober zijn de repetities in volle gang voor de opvoeringen van “De Bar van Tante Saar”. Met dit toneelstuk probeert de toneelkring opnieuw haar grenzen te verleggen. Iets wat de laatste jaren al vaker gebeurd is. Deze keer wordt heel de Zaal voor Kunst en Volk omgetoverd tot een zwoele travestietenbar, waar het aangenaam toeven is met verzorgde bediening aan ronde tafels, aangepaste muziek met optredens, en natuurlijk ook toneel. U wordt op die manier echt een bezoeker van “De Bar van Tante Saar”, een blijspel voor drie geslachten van Christiaan Bosman, waarin tante Saar terug contact zoekt met zijn/haar oudere broer Herman. Die zit daar echter niet op te wachten, want hij is bang dat tante Saar de goede manieren van zijn zoon Jos zal beïnvloeden. Hij probeert Jos op pad te sturen met Karel de facteur, maar Jos trekt liever op met Walter, de jufferige broer van Els. Jos is verliefd op haar, maar heeft ook gevoelens voor haar broer. Tot ergernis van Herman heeft de facteur ook dubbele gevoelens, maar gelukkig is zijn vrouw Caroline meer met haar tijd mee. De vraag is: wie hoort nu bij wie, want tot overmaat van ramp komt ook de nieuwe Hollandse buurvrouw roet in het eten gooien. Allemaal bizarre situaties en die vinden een ontknoping in het huis van Herman Bulder en in de Bar van Tante Saar. De Heidebloempjes van dienst beleven drukke weken. Niet alleen moeten ze hun tekst instuderen, maar sommigen moeten ook optreden in de Bar van Tante Saar. Gelukkig weten ze ondertussen wel van wanten, dat merkt u aan de rolverdeling: Tante Saar: Fonne Brosens Herman Bulder, broer van tante: Raf Van Looveren Caroline, zijn vrouw: Frie Adriaensen Jos, zijn zoon: Wout De Gruyter Els Jonkers, lief van Jos: Lieselotte Van Aperen Walter, broer van Els: Jeff Dictus Karel, de postbode: Jos Cools Trudie Uitenbroek, buurvrouw: Karine Teuns De regie is in handen van het duo Fonne Brosens–Jos Cools, die na het schitterende kinderfilmtheater in april, opnieuw voor een grote uitdaging gekozen hebben. Dat siert hen en de vaste technische ploeg is van plan hen daarbij zo goed mogelijk te steunen. U kunt ’t Heidebloempje ook steunen, gewoon door “De Bar van Tante Saar” te bezoeken in de Zaal voor Kunst en Volk. Dat kan op de vol-

gende data: vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9, vrijdag 14 en zaterdag 15 december. Het toneel begint stipt om 19.30u, op zondag is dat 14.00u. Kaarten kosten deze keer 8 EUR, want in deze prijs is ook een welkomstdrankje inbegrepen. Vanaf zaterdag 24 november zijn de kaarten te koop bij Stan en Emilie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49 ( 03/315 83 44 ). Wees er op tijd bij, want de zaal staat ditmaal vol met tafels, dus de plaatsen zijn beperkt. (JD/red)

e e t n

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 39

DHM_december_332.indd 39

22-11-2012 15:28:21


MEER

Kijk eens hoe veilig

RUN FOR LIVE MEER – Ook dit jaar lopen een aantal sportievelingen van De Mussenakker van Antwerpen naar Hoogstraten, ongeveer een marathon. Men vertrekt op 22 december om 13 uur en hoopt, via sponsoring nog meer geld te verzamelen dan vorig jaar, toen men de rekening afsloot met maar liefst 13.270 euro. Kandidaat lopers die liever een kortere afstand lopen, kunnen aansluiten om 15 uur, voor een afstand van 22km of om 16 uur voor 12km. De bedoeling is dat iedereen die meeloopt of meehelpt (fietsen, masseren, of wat dan ook..) sponsors zoekt. Dit jaar gaat de opbrengst naar SISP in India. ( http://runforlife.be/het-project-sisp/ ) Twee van de initiatiefnemers, Wannes en Charlotte, bezoeken dit project in februari 2013 en zullen dan de cheque symbolisch overhandigen.

MEER – Tijdens het grootouderfeest toonden de kleuters van De Meerpaal aan de verzamelde bomma’s en bompa’s hoe goed ze opgelet hebben in de klas. De kleuters demonstreerden hoe je veilig in het verkeer kan, langs zebrapaden, met fietshelmen en noem maar op… (fh)

Benefietconcert voor chirolokalen MEER - Vzw De Mortel, die de nieuwe jeugdlokalen in Meer aan het bouwen is, organiseert op zaterdag 1 december een benefietconcert in de kerk O.L.V.-Bezoeking van Meer, een prachtlocatie voor dit evenement. Vanaf 20 uur kan u er terecht voor lichte luistermuziek door Sharda, een groep waarbij volgend trio u met het grootste plezier zal entertainen: Griet Vermeiren (zang), Veerle Boeckx (gitaar) en Erwin Van Gorp (fluit en percussie).

De opbrengst gaat uiteraard volledig naar de bouw van de nieuwe jeugdlokalen aan het oude voetbalplein langs de Meerseweg, waar op zondag 16 september feestelijk de eerste steenlegging werd gevierd. Om de voortgang van de werken te volgen, kan u steeds ter plaatse een kijkje gaan nemen! Kaarten voor het benefietconcert kosten 10 euro. Reserveren op voorhand is verplicht en kan bij Hesco (Meerseweg) of via mail op vzwdemortel@gmail.com. (ma)

Sponsoren kan door geld te storten op de rekening van SISP met vermelding RUN FOR LIFE 2012. Fiscale attesten vanaf 40 euro. “Kinderen Derde Wereld” – Brussel IBAN BE57 0000 0399 9935 BIC BPOT BE B1 Mededeling: RUN FOR LIFE 2012 Dus, sportievelingen en andere mensen met het hart op de juiste plaats, men zoekt nog een heleboel lopers; helpers en sponsors om het schitterende resultaat van vorig jaar te evenaren (en te verbeteren). Inschrijven op http://runforlife. be/de-lopers/ (fh)

Chocolademelk MEER – Ook dit jaar sluit de Gezinsbond het werkjaar af met op oudejaarsdag warme chocomelk aan te bieden aan alle zingende kinderen. Loop even binnen in het Boerenzaaltje tussen 9 uur en 12 uur en kom op maandag 31 december genieten van een heerlijk kopje warme chocolademelk. (js)

M V h i e

D g v w o m e z e

N s K b I B I b v g d z H a t i e

g h b l d e a e o d m e M n

S t d g K e

“ k S w d k

40 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 40

22-11-2012 15:28:22


r

MEER

Herbestemming kloostersite in stroomversnelling MEER - Met de aanstelling van de tijdelijke (architecten)vereniging bureau DAS en architecten Van Meer door Bouwmaatschappij De Noorderkempen en de definitieve keuze van partners en hun herbestemming voor de vijf historische gebouwen is de herbestemming van de kloostersite in een stroomversnelling gekomen. In het voorjaar 2013 moet het masterplan klaar zijn en kan er gewerkt worden aan de bouwplannen en de lastvoorwaarden.

d

f

n -

g

-

.

t .

r -

De partners die de Meerse kloostersite mee gaan ontwikkelen, zijn bekend. Vorig jaar had vzw Klooster Meer al twee historische gebouwen toegewezen aan het OCMW. Dat zal in de oude parochiezaal en in de westelijke vleugel met klaslokalen (vlakbij de oude kleuterschool) een lokaal dienstencentrum uitbouwen en een zaal en vergaderlokalen inrichten voor de verenigingen en inwoners van Meer. Na een grondige zoektocht en analyse van verschillende kandidaten heeft het bestuur van vzw Klooster Meer onlangs nog twee andere gebouwen toegewezen aan twee nieuwe partners. In het oude kloostergebouw komt een Bed & Breakfast, een handelszaak en een woning. In de oostelijke vleugel met klaslokalen (vlakbij het zandplein) komen een naaiatelier en een vakantiewoning. In de vakantiewoning kunnen gezinnen in een uniek historisch kader enkele dagen of langer verblijven. In het naaiatelier zullen o.a. workshops worden georganiseerd. Het kloostergebouw wordt in erfpacht gegeven aan het echtpaar Rob en Rian Hoeck-Peemen, terwijl het gebouw met de oostelijke klaslokalen in erfpacht wordt gegeven aan het echtpaar Ben en Els Dekkers-Schrijvers. “Zo hebben we al voor vier van de vijf historische gebouwen goede partners gevonden die er een herbestemming aan zullen geven die perfect past bij onze visietekst ,” zegt voorzitter Peter Schelles tevreden. “In de oude huishoudschool hadden we graag een kindercrèche ondergebracht en hiervoor wachten we nog op het definitieve akkoord van vzw Spijker, met wie we vorig jaar een princiepsakkoord hebben gesloten. Als dit om een of andere reden niet kan doorgaan, dan denken we eraan om voor dezelfde invulling met een andere organisatie in zee te gaan, want een kindercrèche blijft voor ons de eerste keuze. Mensen die hiervoor interesse hebben, kunnen nog altijd contact met ons opnemen.” Sinds 20 december 2011 is de Meerse kloostersite eigendom van Bouwmaatschappij De Noorderkempen en zijn de vijf historisch waardevolle gebouwen in erfpacht overgedragen aan vzw Klooster Meer. Deze vzw beheert de hele site en coördineert de herbestemming van het geheel. “De kloostersite moet binnen enkele jaren het kloppend hart van Meer worden,” stelt Peter Schelles. “Een plaats waar het goed is om te wonen, te werken, zich te ontspannen, te vergaderen, elkaar te ontmoeten, iets te eten of te drinken. Kortom een plaats waar het goed toeven is.”

De vijf historisch waardevolle gebouwen en het park blijven behouden, de meer recente constructies worden afgebroken. Bouwmaatschappij De Noorderkempen zal op de site twintig eigentijdse wooneenheden bouwen, zes huurwoningen en veertien koopwoningen. De gemeenschapsfuncties zullen uitgebouwd worden in de gebouwen rond de voormalige speelplaats, die daarmee het echte ‘dorpsplein’ van Meer zal worden. De bestemmingen liggen vast en nu wordt hard gewerkt aan het globale masterplan, dat ten laatste in maart klaar moet zijn. Het resultaat wordt een eigentijdse woon- en leefomgeving rond de historische gebouwen. Het wordt een spraakmakend, vernieuwend initiatief.

Tot de eigenlijke start van de werken wordt de kloostersite, de gronden en de gebouwen dus, beheerd door vzw Klooster Meer. Voor de huur van de zaal kunt u nog steeds terecht bij Rit Rombouts (tel. 03 315 84 37). Voor activiteiten buiten op de site (plein en/of speelplaats) neemt u contact op met Guy Cools (tel. 03 315 87 89). Wie belangstelling heeft voor het project of er meer over wil weten, neemt contact op via info@ kloostermeer.be, of contacteert een van de bestuursleden van vzw Klooster Meer: voorzitter Peter Schelles, ondervoorzitter Guy Cools, secretaris Frans Horsten, penningmeester Jef Van Bavel en de bestuurders Frans Brosens, Fred De Gruyter, Xavier Delcourt, Guy Herrijgers, Brigitte Kuijpers-van den Assem, Fons Sprangers, Marc Van Aperen, Paul Van Gils en Greet Verheyen. Zie ook www.kloostermeer.be. (mva/red)

De voormalige speelplaats van de kloostersite wordt het dorpsplein met daarrond de vijf historische gebouwen en twintig nieuwbouwwoningen in eigentijdse vormgeving waardoor de gerestaureerde gebouwen nog beter tot hun recht komen.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 41

DHM_december_332.indd 41

22-11-2012 15:28:44


meer

Boekhoudkantoor Fred De Gruyter voortaan onderdeel van AC|S MEER - Vanaf 1 januari 2013 maakt Boekhoudkantoor Fred De Gruyter (BFDG) uit Meer deel uit van AC|S Accountants, een groep met hoofdzetel in Ravels. Bedoeling van de overeenkomst is samen sterker te staan in een steeds technischer wordende juridische en fiscale omgeving. AC|S Accountants ontstond in 1975, en groeide snel uit tot een van de belangrijkste spelers inzake fiscaliteit en financiëel bedrijfsbeleid in het arrondissement Turnhout. Met vestigingen in Ravels, Herentals, Mol en Turnhout staat AC|S al jaren honderden bedrijven en ondernemers in de regio bij in hun bedrijfsvoering. Met de toetreding van BFDG wil AC|S zijn positie in de Noorderkempen versterken. “Ik ben bijzonder blij met deze overeenkomst”, zegt Fred De Gruyter. “Zowel voor ons kantoor als voor AC|S is het een belangrijke stap vooruit. Een echte win-winsituatie. AC|S verstevigt zijn positie in Hoogstraten en ruime omgeving, en wij kunnen voortaan een beroep doen op de know-how van AC|S in heel specifieke domeinen. Zowel de onderbouw als de ruggengraat van onze

onderneming wordt met deze operatie versterkt. Verder blijft ons kantoor werken zoals het altijd gewerkt heeft, met dezelfde mensen, dezelfde deskundigheid en hetzelfde enthousiasme.”

Kersthappening & Markt MEER - Op zaterdag 15 december organiseert KWB-Meer zijn jaarlijke Kersthappening en Markt aan het Klooster. Aanvang: 18 uur. Inkom gratis.

AC|S Accountants stelt nu 80 mensen te werk. Door de intrede van BFDG stijgt het totale aantal tot 85. “Wij hebben een belangrijke portefeuille met cliënteel dat actief is in de landbouwsector”, stelt Werner Van Hooghten van AC|S. “Met deze uitbreiding naar Meer-Hoogstraten en omgeving, een regio die van primordiaal belang is voor de Kempense land- en tuinbouw, kunnen wij de landbouwsector voortaan nog beter bedienen.” Boekhoudkantoor Fred De Gruyter viert in 2013 zijn 25ste verjaardag. Het kantoor ontstond als een éénmanszaak, maar groeide uit tot een referentie in de Noorderkempen. “Binnen het ruimere kader van AC|S stellen we de zaak veilig voor de toekomst en kunnen we met vertrouwen verder werken aan een nog betere dienstverlening aan de bedrijven en de ondernemers die op onze expertise en inzet vertrouwen”, besluit Fred De Gruyter. (th)

Kom dat zien

De Kerstman is wederom aanwezig en zal de kinderen verblijden met wat lekkers. Er is natuurlijk ook gedacht aan muzikaal vertier. Zo zal er een optreden zijn van 'Blue Trill'. Deze Belgische groep speelt covers van bekende artiesten. Ze hebben al veel verschillende optredens achter de rug, zoals trouwfeesten, bedrijfs- en personeelsfeesten, fuiven, kroegentochten, verjaardagsfeesten tot zelfs in de kerk bij een huwelijk enz. Tevens is er een markt waar plaatselijke verenigingen en standhouders hun waren kunnen verkopen met een zeer gevarieerd aanbod van allerhande artikelen. KWB-MEER zal voor de verkoop van bieren, frisdranken, jenevers en andere alcoholische dranken instaan. Voor ambiance dus allen present op zaterdag 15 december 2012.

MEER – Nog tot en met 6 januari kan je dit unieke kerstlandschap gaan bewonderen. Een landschap meet meer dan 110 miniatuurhuisjes en meer dan 300 figuurtjes in porselein. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn er ook nog enkele kermisattracties zoals je die ook ziet op de typische Duitse kerstmarkten. Om het geheel helemaal af te maken rijdt er ook nog een echte Märklin-trein door het landschap.

Het kerstlandschap wordt tentoongesteld in de Donkakker 15 te Meer. U kan er alle dagen terecht tussen 14 en 20 uur (maandag gesloten) of na afspraak. Ook op vrijdag 7 december is het gesloten. De inkom bedraagt 0,50 euro per persoon. Voor een afspraak bel je 0498 11 02 70 of 0479 94 24 23 of mail je naar bjorn.sterkens@ telenet.be (fh)

Wie nog in wil schrijven als standhouder kan contact opnemen met Frank Voet, Frankenberg 10, tel.: 03 315 43 88 of frankvoet@skynet.be. (fh)

42 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 42

22-11-2012 15:28:44


meerle

55-jarigen vieren feest MEERLE – Eind oktober hielden de 55 jarigen en klasgenoten van Meerle en Meersel-Dreef een fijne reünie. Bij een hapje en een drankje werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld en de verhalen van vroeger nog eens opgehaald.

g

Vlnr. bovenaan: Jan Vissers, Jef Pauwels, Dré van den Broek, Frans Michielsen, Fons Jacobs, Lies van Aelst, Jan Jacobs, Lutgard Jacobs, Annie Vermonden, Louisa Verhoeven. Onderaan: Miek de Bie, Sjanne Janssen, Corrie van den Bogerd, Roos Boudewijns (lva/jaf)

11-novemberviering MEERLE – Volgend jaar zal het 100 jaar geleden zijn dat heel het continent in brand stond. Een eerste wrede en vernietigende wereldoorlog, die ook in ons land werd uitgevochten. ‘Nooit meer oorlog’ was de leuze na het einde van de vier jaar durende strijd. Helaas slechts een vrome wens, want goed 20 jaar later stond de wereld opnieuw in brand, met nog vernietigender effecten dan de 1e wereldoorlog. Sedertdien heerst er vrede in onze contreien, wat helaas nog steeds niet het geval is voor de rest van onze wereld. Toch is het goed dat er ook hier, in ons eigenste dorp aandacht wordt gegeven aan die twee voorbije wereldoorlogen. Opdat slachtoffers van toen niet vergeten worden, om te beseffen hoe waardevol vrede wel is. (jaf)

-

-

s

-

-

n

, e

-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 43

DHM_december_332.indd 43

22-11-2012 15:28:45


meerle

In memoriam

De komst van de Sint

Frans Mens

MEERLE – Op 29 oktober overleed Frans Mens in Aywaille, waar hij de laatste jaren woonde. Frans was een geboren en getogen Meerlenaar en hield aan zijn jeugdjaren vele fijne herinneringen over. Onder de naam ‘Frans van de Voort’ schreef hij maandelijks, vanuit Aywaille, een eenvoudig maar mooi miniatuurtje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, (www.fluweel. be) maakte telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader. Ze tekende ook zijn gedachtenisprentje. Van 2008 tot 2011 publiceerde De Hoogstraatse Maand ze beiden op deze bladzijden. Te zijner gedachtenis herhalen wie hier zijn decemberbijdrage uit 2009.

Bij ons thuis… … Sinterklaas komt

Frans Mens, geboren op 27 augustus te Meerle en overleden op 29 oktober 2012 te Aywaille we iets op het dak rijden of bewegen. Of was het toch de wind? Mijn schoonbroer heeft ooit voor ons een schilderij gemaakt van Sint-Nicolaas op zijn wit paard met Zwarte Piet er ook bij. Dat schilderij hing er dagen op voorhand te pronken … indrukwekkend hoog en breed, wel 3 meter hoog en 2,5 meter breed. ’t Was precies of die echt, levend in huis waren. Welk kind zou dat nog in de huiskamer gehad hebben?

Sinterklaas werd bij ons ieder jaar goed gevierd. ’t Was als een magneet waar we rond bleven hangen. Dagen voor 6 december bracht hij op zolder allerlei gekleurde, lekkere snoepjes. Alles lag daar ineens geheimzinnig op ons ’s morgens te wachten. Wel hoorden

De avond voor de dag van Sint waren we echt niet te genieten. We hadden de enige speelgoedwinkel in het dorp dagen vooraf al bekeken en bewonderd. Die avond moesten we denken aan het paard van Sint-Niklaas en een dikke wortel in de korf leggen. ’s Nachts konden we eigenlijk niet slapen en ’s morgens zaten we al heel vroeg bij de volle korf te genieten en te keuren. Veel dingen hadden we gevraagd en gekregen. Wat een feest! Zouden we vandaag naar school moeten? Frans van de Voort

MEERLE – Omdat er ook in Meerle dit jaar geen stoute kinderen zijn, heeft de Sint beloofd om ook hier weer langs te komen. Zit je al vol spanning te wachten? Heb je je briefje al klaar? Een tekening gemaakt? Nu duurt het niet lang meer, op zondag 2 december om 13.15u wordt hij feestelijk begeleid naar de parochiezaal Meerle. Naar goede gewoonte, hebben verscheidene verenigingen samengewerkt om er een écht en groot Sinterklaasfeest van te maken, waarvoor alle kinderen (tot 12 jaar) en hun mama’s en papa’s uitgenodigd zijn. Als je wil, mag je een tekening maken of een knutselwerkje. Daar is Sinterklaas altijd héél blij mee. Voor de animatie zorgen dit jaar onze eigen Meerlese verenigingen. Als het weer het toelaat, wordt de Sint ergens in het dorp door de kinderen en de fanfare opgehaald. Hou hier rekening mee, vanaf 12.45 u mag je naar de parochiezaal komen. De onkosten voor deze namiddag bedragen 7 euro per kind (voor de kinderen is er 1 drankje voorzien). We vragen wel dat je ouders je vergezellen naar dit Sinterklaasfeest. De eventuele opbrengst van dit alles gaat naar een goed doel! Wil je nog naar het feest van de Sint komen , geef dan heel snel een seintje aan Sophie Helsen, Groot-Eyssel 31 of Els Verheyen, Hazenweg 39 (namens Chiro, Fanfare, Gezinsbond, KLJ, KVLV, KWB, Landelijke Gilde en ’t Zolderke). (jaf)

Kerstmarkt MEERLE – Kerstsfeer proeven? Niks beter dan een bezoekje aan de Kerstmarkt. En je moet daar niet ver voor gaan, tot op de koer van de kleuterschool van De Klimtoren is ver genoeg. Op zaterdag 15 december 2012 wordt die koer weer omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt voor jong en oud. Vele kraampjes met o.a. kerstmutsen, sieraden, vogelvoer, Kerststukjes, fotohoek, knutselhoek voor de kinderen. Maar ook kraampjes met spulletjes die de leerlingen zelf gemaakt hebben. Dat alles aan zeer milde prijzen. En vergeet niet de zelfgebakken wafels met warme chocolademelk. En voor de papa’s, mama’s, oma’s en opa’s is er ghlüwein en jenever. Kom de kerstsfeer proeven vanaf 17 uur in de kleuterschool aan de Ulicotenseweg. Info: Helma Hulsbosch - Tel: 03/315 95 49 (jaf)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

44 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 44

22-11-2012 15:28:46


meerle

Den Dorpel for Life MEERLE – Het populaire en lucratieve glazen huis van Studio Brussel mag dan voorgoed verdwenen zijn, Music for Life krijgt voortaan onder een andere gedaante zijn beslag. Jeugdhuis Den Dorpel houdt het bij de klassieke formule en bouwt op zaterdag 1 december opnieuw zijn eigen glazen huis op het gemeenteplein en organiseert “Den Dorpel for Life!’. Doelstelling blijft geld in te zamelen voor het goede doel. Den Dorpel kiest daarvoor nu een eigen project. Dit jaar hebben zij als goede doel Auxilia vzw uitgekozen. Auxilia is een organisatie die jongeren helpt in België die nergens anders terecht kunnen voor onderwijs. Kansarme jongeren die door diverse problemen achterop zijn geraakt (ernstige ziekte, familiale problemen...). Om fondsen te verzamelen mag je rekenen op de gekende activiteiten zoals een veiling, een wafelverkoop, lekkere warme en koude dranken én een glazen huis actie waar je zelf je muziek kan aanvragen voor een kleine bijdrage. Wil jij je duit in het zakje doen ten bate van Auxilia en Den Dorpel moreel ondersteunen, kom dan op 1 december tussen 13.00 en 20.00 uur naar het gemeenteplein in Meerle. (Meer info over Auxilia vzw vind je op http:// www.auxilia-vlaanderen.be/ ) (jaf)

2e Hands is in

MEERLE – Dat was duidelijk te merken op de jaarlijkse 2e handbeurs van de Gezinsbond Meerle/Meersel-Dreef. Vanaf de opening was er een grote toeloop en was het aanschuiven aan de kassa. Een fijne wijze om veel dingen, die nog lang niet versleten zijn een 2e of zelfs 3e leven te geven. De grote respons op de beurs is een hart onder de riem voor de organiserende Gezinsbond en wel zeker een goede reden om dit volgend jaar weer te organiseren. (jaf)

t e .

t -

r

, . e

)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 45

DHM_december_332.indd 45

22-11-2012 15:28:46


meersel-dreef

KLJ bouwt

M k u m f b l D i w

MEERSEL-DREEF - De KLJ heeft al langer een lokalenprobleem. Hun ledenaantal is op 10 jaar bijna verdubbeld tot een 95-tal leden, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Op zich een positieve tendens: sport en ontspanning is een goeie zaak voor de jongeren, die anders veel, zelfs heel veel uren, achter hun PC, laptop, PSP, enz. zitten, hangen, leunen en/ of liggen. Het is natuurlijk noodzaak om hiervoor over een geschikt lokaal te beschikken. En daarom was er op zaterdag 10 november een infoavond in de refter van ‘t Dreefke, waarvoor iedereen een uitnodiging had ontvangen. Niels Roovers verzorgde de toelichting van dit nieuw KLJ-hoofdstuk.

Het plan

Wie gaat dat betalen ?

Het oude KLJ lokaal aan het Paterswielplein is verouderd, slecht geïsoleerd, veel te klein, en te kostelijk in onderhoud. En telkens een beroep moeten doen op lokalen van vrijwilligers is niet houdbaar. Daarom, na lang wikken en wegen, in overleg met de Paters en met de Jeugddienst en haar Schepen, en met veel voorbereidend werk mag de KLJ een stuk grond en het aanpalend bos ten zuiden van het kloostercomplex voor 20 jaar in opstal verkrijgen. Dit houdt in dat de grond van de Paters Kapucijnen blijft en dat het jeugdlokaal van de KLJ zal zijn. Het is het perceel oostelijk gelegen langsheen de volledige gemeenteparking. Zelf bouwen is noodzakelijk want de bestaande gebouwen van het klooster verkrijgen allemaal andere bestemmingen in de toekomst. Bovendien kun je als vereniging ook niet inbreken in de eigendomsrechten van een ander.

De KLJ natuurlijk. De vraag moet zijn: hoe gaat de KLJ dat betalen ? Deels met eigen middelen (€ 7.000,00) en werkingsopbrengsten (€ 5.000,00), deels met een gemeentelijke subsidie van 50.000 euro, deels met een gulle gift van Pater Luk en zijn Paters Kapucijnen, en deels met een renteloze lening.

Het lokaal Er dienden zich drie mogelijkheden aan: - ofwel een prefabcontainer, wat enerzijds een lelijk uiterlijk heeft en anderzijds was dit ook geen vooruitgang, want de KLJ zit nu al in containers. - ofwel een gebouw uit steen, wat financieel een hele dure zaak ging worden. - ofwel een gebouw uit hout.

Deze renteloze lening verdient wat meer uitleg: huis aan huis is een uitnodiging bezorgd om één lot van 75,00 euro af te nemen als renteloze lening aan de KLJ. Er wordt gehoopt om 300 loten aan de man te brengen, ofwel samen € 22.500,00. Eerstdaags mag u de leiding aan uw deur verwachten om één en liefst meerdere loten af te nemen. Na verloop van tijd (vanaf januari 2015 is de prognose) worden een aantal loten uitbetaald al naar gelang de beschikbare middelen. De aangeduide loten worden willekeurig uitgekozen. Als uw lot aan de beurt is, dan ontvangt u een bericht met een suggestie tot terugbetaling van het door u verstrekte krediet. Op dat moment kan u natuurlijk ook nog verzaken aan de terugbetaling, en dat zou pas helemaal plezant zijn voor de vereniging.

VZW Dreefse Jeugd In Opbouw Om dit alles in goede banen te leiden en om de KLJ te beschermen tegen een financieel debâcle, werd de V.Z.W. “Dreefse Jeugd In Opbouw” afgekort “DJIO” opgericht. Deze VZW bestaat voor de duur van het project, en het vergemakkelijkt het bouwverloop.

Timing In de winter 2012-2013 zal de bouwplaats in orde worden gebracht met het weghalen van wildgroei en het plaatsen van de fundering. Later in de lente van 2013 kan de bouw van het lokaal starten, verzorgd door de firma Hahbo uit Wijnegem. Nadien volgt de installatie van het sanitair en het elektriciteitsnet, uitgevoerd door een zelf samengesteld “expertiseteam van Dreveniers”. En eind 2013 zouden de werken volledig afgerond kunnen en mogen zijn. Al bij al een hele klus, die veel steun en inzet van de plaatselijke bevolking kan gebruiken. De huidige KLJ-leiding hoopt daarmee aan hun opvolgers de sleutels van een mooi jeugdlokaal te kunnen overhandigen. Het is aan de volgende generatie van leiding de taak om hieraan een mooi vervolg te breien om uw en mijn kinderen onbezorgde, leerrijke en vrolijke jeugdmomenten te schenken. En dat verdient ons aller steun, ook die van u. (JJ)

Na analyse blijkt de laatste optie, namelijk het gebouw uit hout het meest realistisch te zijn: er is in beperkte mate een architect nodig, het wordt ter plaatse gebouwd in een hele korte tijdspanne, en het verkrijgt het uitzicht van een groot “tuinhuis” met een groengekleurd dak. De afmetingen zijn 9 x 13 meter, bestaande enerzijds uit een sanitair- en een keukenblok, en anderzijds uit één grote speelruimte, eventueel nog onder te verdelen in compartimenten. Het lokaal wordt omzoomd met een groenscherm, met de bedoeling dat het lokaal beperkt zichtbaar is en vooral niet storend voor de omgeving. De constructieprijs bedraagt 69.122,46 euro en de afwerkingkosten zijn 31.289,72 euro, samen 100.412,18 euro, plus nog extra kosten voor isolatie.

Het huidige KLJ lokaal: verouderd en versleten.

46 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 46

22-11-2012 15:28:46

I e H t t

H v v b d e E h 1 s

M o d u o B b i

A a w M k d v H d l


,

e

t t

r -

n

n l

n -

)

GSM mast op komst MEERSEL-DREEF - De kogel is door de kerk: Meersel-Dreef zal een mast krijgen, deel uitmakende van het wereldwijde systeem voor mobiele communicatie ofwel “globale systems for mobile communications”, in de volksmond beter gekend als de GSM, en voor onze Nederlandse vrienden: het mobieltje. De dorpsraad is al jarenlang vragende partij hierin omdat de bereikbaarheid op de Dreef soms te wensen over laat. In de gemeenteraad van 29 oktober werd hierover een beslissing genomen. Het contract wordt afgesloten met Mobistar NV te Brussel voor een duur van 20 jaar, stilzwijgend te verlengen met telkens 5 jaar. Het betreft een perceel met een buitenoppervlakte van 32,50 m² gelegen aan de achterkant van parking Paterswiel, met de noodzakelijke bijbehorende erfdienstbaarheden van en naar de Dreef. Het ziet er naar uit dat de parking nog eens een keer opengegooid zal moeten worden. En de zon komt niet voor niets op : een jaarlijkse huurvergoeding van 3.500 euro, te verhogen met 1.000 euro per bijkomende operator, per jaar. De stadsontvanger zal tevreden zijn. Maar alles heeft natuurlijk ook een keerzijde: over de stralingen is nog niet alles geweten. Zijn deze schadelijk of niet ? Hierover is nog geen uitsluitsel geweten. Zijn de omwonenden hierover terdege ingelicht ? Hebben zij inspraak ? Bovendien het visuele aspect: het wordt een buispyloon van 33 (drieëndertig) meter, en dat is hoog, zeer hoog. Alles went natuurlijk zoals ook de windmolens aan de autostrade, onze westelijke skyline. We weten niet anders meer dan dat ze er staan. Maar deze pyloon zou toch wel eens onaantrekkelijker kunnen zijn, dan wordt aangenomen. Is dit de vooruitgang die wij willen ? Is dit onze tol voor een optimale bereikbaarheid ? Het zal zijn zoals het spreekwoord: ook al draagt de aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. (JJ)

Gluhwein op Kerstdag MEERSEL-DREEF - Het Sint Luciacomité en de KLJ schenken na de hoogmis op eerste Kerstdag op het kerkpleintje weer glühwein, warme chocomelk, en andere lekkere drankjes. Tezelfdertijd kan ook de kerststal weer bewonderd worden. De opbrengst gaat ook dit jaar naar de KLJ om het nieuwe jeugdlokaal te helpen financieren. Bij deze wordt dan ook iedereen van harte uitgenodigd om kerstwensen uit te wisselen en om een steentje bij te dragen ten voordele van de jeugd. (JJ)

Een simulatie van de pyloon zoals deze vermoedelijk zal zijn te zien in de nabijheid van het klooster: dit slaat toch als een tang op een varken.

Geiten winnen KLJ-kwis MEERSEL-DREEF - De vierde KLJ-kwis werd gehouden op zaterdag 27 oktober bij de Paters. Allerlei vragen over muziek, kunst, sport, wetenschappen, aardrijkskunde, e.a. kwamen aan bod. Ondertussen moesten ook nog eens een sudoko, verschillende droedels, een soort kruiswoordraadsel, e.d. worden gemaakt. Een hele klus voor de 20 deelnemende teams. De winnaars van 2012 zijn Guy en Anja Muësen, hun zoon Jelle Muesen, en Jerome en Jet Rijppaert van het team “Geiteneind”.

Zeg dus voortaan niet meer “stomme geit” behalve als je dat ook zo bedoelt. Spijtig voor hen is hun overwinningsfoto per vergissing gedeletet. Ik hoop dat het geweldig applaus van de verliezers nog nazindert in de oren van het winnende kwintet. Voor de liefhebbers nog de volgende droedel die aan bod kwam: HOROBOD. (JJ)

Oplossing droedel: Robin Hood.

, -

meersel-dreef

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 47

DHM_december_332.indd 47

22-11-2012 15:28:47


meersel-dreef

Eremis St.-Lucia MEERSEL-DREEF - Het St.Luciacomité nodigt u van harte uit op de Eucharistieviering ter ere van de Heilige St. Lucia op zondag 16 december om 14.00 uur. H. Lucia, patrones van de oog- en keelartsen, overleed in het jaar 303 door een dolksteek in haar hals. Haar feestdag zelf valt op 13 december. Na de viering, wordt er glühwein en warme chocomelk aangeboden. Onder het genot van deze gratis drankjes, wordt er na de mis nog een uurtje of zo gezellig nagepraat door de vele aanwezigen.

Iedereen is van harte welkom op deze viering, waarin gezongen zal worden door het zangkoor van Meersel-Dreef. (CS/JJ).

Oase schoonheidsinstituut

Dit beeld van de H. Lucia valt in de St Luciakapel te bewonderen, let in het bijzonder op de bebloede dolk door haar hals.

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

Fietspad Strijbeek: einde in zicht MEERSEL-DREEF - De aanleg van het dubbel fietspad aan weerszijde van Strijbeek nadert zijn voltooiing. Het moet gezegd: het ziet er goed uit. Greppels werden gegraven en de inbuizing van de opritten naar de huizen en naar andere percelen bos en grond zijn aangelegd. Het kruispunt met de Markweg werd eveneens hertekend. Opletten is nu de boodschap want er zijn flinke betonblokken ingemetseld als verkeersremmers. Jammer dat het kapelletje, omzoomd met enkele bomen, met een eenvoudig zitbankje, volledig is verdwenen. Bij dit hoekkapelletje werd tot diep in de jaren zestig in de meimand menig rozenkrans door het gebuurte gebeden.

Hier ligt een taak weggelegd voor de dorpsraad en voor groendienst voor eerherstel van het verdwenen wegkapelletje. Aan de grens moet nog een fietsbruggetje worden aangelegd aan de westkant.

Het kapelletje op de straathoek MarkwegStrijbeek: voor altijd verdwenen ?

De plaatsing van het fietsbruggetje over de Gouwbergseloop op de Belgisch-Nederlandse grens zal de “finishing touch” zijn van het nieuwe fietspad.

Het einde der werken is in zicht, en dat is maar goed ook.

Eerstdaags is de fietsas Ulvenhout-Hoogstraten volledig en zullen wij de nieuwe situatie heel snel gewoon zijn. Het oude fietspad zal echter nog wel jarenlang in ons collectief geheugen geboekt staan, en u mag raden waarom. En nu … nu is het wachten op de riolering. Wordt vervolgd. (JJ)

48 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 48

22-11-2012 15:28:49

B


r

e

wortel

Wortel- en Merksplas-kolonie op weg naar Werelderfgoed Wortel- en Merksplas-Kolonie willen samen met vijf Nederlandse kolonies van de Maatschappij van Weldadigheid in 2018 de status van UNESCO Werelderfgoed behalen. Om dit doel te bereiken is er werk aan de winkel.

Ambassadeur van de Vlaamse kolonies Televisiepresentator Lieven Van Gils wordt ambassadeur van Wortel en Merksplas-kolonie. Ook hij weet dat er nog veel moet gebeuren voor de kolonies de status van Werelderfgoed zullen behalen. Daarom wil hij graag zijn gezicht en stem lenen aan de campagne. Lieven Van Gils moest niet lang nadenken toen men hem vroeg om ambassadeur van de kolonies te worden. ‘Ik ben geboren en getogen in Hoogstraten. Als kind kwam ik geregeld in Wortel en Merksplas-kolonie om bramen te plukken of om te schaatsen op Bootjesven. In mijn herinnering lag Bootjesven elke winter dicht gevroren”, zei Lieven Van Gils, “Hoewel ik nu niet meer in de regio woon, kom ik hier een beetje thuis. Ik ken nog veel mensen in Hoogstraten en heb nog sa-

Overleg in Amersfoort

men met burgemeester Frank Wilrycx van Merksplas in Leuven gestudeerd”. “Vorig jaar hebben we een familiefoto laten maken op de trappen van de kapel in Merksplas-kolonie”, gaat Lieven verder, “Die foto hangt nu bij ons in de hal. Ik weet dat er nog werk aan de winkel is, ook wat naambekendheid betreft. Daarom wil ik graag mijn gezicht en stem lenen aan de campagne. Het traject is nog lang en ik hoop uiteraard dat het lukt’, besluit Lieven Van Gils.

Bezoekerscentrum in Merksplas-kolonie Voor de restauratie van de grote hoeve en de kapel in Merksplas-kolonie is, zoals u in onze vorige uitgave kon lezen, een meerjaren financieringsplan uitgewerkt. Als alles normaal verloopt zou de herbestemming en de restauratie van het geheel in 2021 rond moeten zijn. In de eerste fase van het restauratieplan wordt de ‘lichtstraat’ van de kapel hersteld en wordt het centrale deel van de linker vleugel van de boerderij afgewerkt. Daar wil vzw Kempens Landschap een bezoekerscentrum voor beide kolonies inrichten. Het ontwerp en de realisatie van het bezoekerscentrum werd gegund aan ontwerpbureau Bailleul uit Gent, gespecialiseerd in het ontwerpen

van musea, tentoonstellingen en toeristische projecten. Hun ontwerp van het bezoekerscentrum bij kasteeldomein Pietersheim in Lanaken maakte deel uit van het project dat in 2010 de Vlaamse Monumentenprijs won. Andere referenties zijn het ontwerp van het Belle Epoque Centrum in Blankenberge en bezoekerscentra in Planckeldael, bij Fort IV in Mortsel, de abdijtoren in Sint-Truiden, om er maar enkele te noemen. Op 23 oktober brachten Paul Bailleul en zijn medewerkers een bezoek aan de beide kolonies en op 14 november kwam een de werkgroep die inhoud moet geven aan het bezoekerscentrum een eerste maal samen. (fh)

Door de ondertekening van een convenant op 5 juli 2012 in de kapel van Merksplas-kolonie hebben veertien Belgische en Nederlandse partners (provincies, (gemeenten en regionale overheden) de intentie bekrachtigd om samen op te trekken in het proces om de status van Unesco Werelderfgoed te bereiken in 2018, wanneer de Maatschappij tweehonderd jaar bestaat. Tussen 1818 en 1824 werden zes vrije en onvrije koloniën gesticht namelijk Frederiksoord en Milhelminaoord (1818), Ommerschans (1819), Willemsoord (1820), Wortel (1822), Veenhuizen (1823) en Merksplas (1824). Het cultuurhistorisch onderzoeksbureau Steenhuis Meurs uit Schiedam (NL) kreeg de opdracht om, samen met het bureau Karvansera uit Mechelen, het dossier voor Unesco samen te stellen. In Unescojargon moet men de “Outstanding Universal value” (OUV) en de “Comparative Analysis (CA) bepalen. De basis hiervoor ligt in wetenschappelijk onderzoek, in een ruimtelijke analyse van de sites en in een strategie om binnen de criteria van Unesco te komen tot een kansrijke nominatie. Om praktische redenen hebben de vergaderingen plaats in Amersfoort, zowat centraal gelegen tussen de kolonies in het Nederlandse Drenthe en de Vlaamse kolonies.

Li ko

In de grote hoeve van Merksplas-kolonie opent in 2014 een bezoekerscentrum voor Wortel- en Merksplas-kolonie. Zowel voor de redactie van voordracht bij Unesco als voor de vormgeving van het bezoekerscentrum is een werkgroep opgericht. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 49

DHM_december_332.indd 49

22-11-2012 15:28:50


wortel

Parkeerprobleem bij De Slinger WORTEL – De Slinger, een vereniging voor ouders van kinderen met een handicap, heeft enkele lokalen van de boerderij van Wortel-kolonie in erfpacht. De ouders en hun kinderen komen er eenmaal per maand samen, maar moeten dan telkens vaststellen dat de plaats waar hun kinderen spelen niet meer of minder is dan een parkeerterrein. Dat was ook zo bij hun maandelijkse activiteit op 11 november. Toen ze bij hun lokaal kwamen stond het er vol met geparkeerde auto’s, zodat de kinderen amper buiten konden spelen. Ook de toegang tot de zijingang en voordeur was geblokkeerd. Om bij hun lokaal te geraken,

moest men tussen de auto’s manoeuvreren. Dat is moeilijk tot niet mogelijk met een rolstoel. “We hebben dit probleem al meer dan een keer aangekaart bij het gemeentebestuur en hebben al verschillende voorstellen geformuleerd zoals het planten van een haag of het zetten van een omheining”, zegt een begeleidster van De Slinger, “Hierop krijgen we geen of een negatieve reactie. Ons lokaal maakt deel uit van een beschermd landschap en dat maakt een oplossing niet eenvoudiger. We hopen dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor dit parkeerprobleem, want zo kan het echt niet verder”, aldus De Slinger. (fh)

Positief & Sensitief WORTEL - Op dinsdag 11 december organiseert ‘In Praktijk’ om 19.30 uur in De Bouwhoeve een lezing door Cindy van Nijnatten & Sandra Kleipas over hoogsensitiviteit. Hoogsensitieve mensen hebben een zeer gevoelig zenuwstelsel. Zij hebben als het ware fijnere “antennes” ,wat maakt dat zij indrukken dieper en intenser opnemen dan niet sensitieve personen. Ongeveer 20% van de mensen zijn hoogsensitief. Hoogsensitiviteit is dan ook geen ziekte maar een manier van zijn. Bij deze mensen is er een bredere verbinding tussen de beide hersenhelften. Dit maakt dat zij meer informatie en prikkels binnen krijgen dan niet sensitieve mensen. Je zou kunnen zeggen dat zij minder filteren en zodoende meer informatie naar binnen halen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij meer tijd nodig hebben om deze indrukken te verwerken. Hierdoor worden ze vaak aangezien als traag en/of verlegen.

Elke maand moeten de verantwoordelijken van De Slinger vaststellen dat de speelruimte voor hun kinderen met een handicap ingenomen is door geparkeerde wagens. Leuk is anders

Op zoek naar een geschenk WORTEL/HOOGSTRATEN – Ben je op zoek naar een mooi geschenk en wil je in een moeite de werking van Bond Zonder Naam (BZN) steunen? Prima want het assortiment producten is weer grondig vernieuwd. Bij de kaarsen vallen op: ‘Vederlicht’, een geel glazen kommetje gevuld met witte paraffine; ‘Wonderlicht’, een rustieke bolkaars, ‘Duurzame lichtdrager’, een negendagenkaars met 100% plantaardige oliën; ‘Kaarsentrio’, een set van 3 blokkaarsen van verschillende grootte en kleur; de stolpkaars ‘Dikke merci’. Verder de BZNstickers, de BZN-magneten, de dagspreuken, de rode tafelloper en de kerstservetten, diverse koffie- en andere mokken. En natuurlijk de on-

volprezen BZN-kalender 2013 met per veertien dagen een sfeerfoto en een zinvolle boodschap, veel schrijfruimte en misschien nog belangrijker en op aandringen van vele kopers: de terugkeer naar het kleinere formaat van vroeger. Ook de BZN-agenda 2013 is een echte aanrader. Heb je interesse? Ben je op zoek naar een kaars voor een bloemstuk voor de feesttafel? Of een kaars bij een geboorte of een huwelijk? Ben je op zoek naar een origineel geschenkje binnen de familie, voor vriend, vriendin of collega? Wil je gewoon het aanbod eens bekijken? Dat kan vrijblijvend bij René en Anny SprangersGeerts, Prinsenweg 5 te 2323 Wortel, tel. 03 314 68 77. (fh)

Deze lezing is bedoeld om hoogsensitiviteit beter te leren kennen. Graag bieden we je een objectief en positief beeld van deze mooie karaktereigenschap. Er wordt steeds meer gezegd en geschreven over hoogsensitiviteit. Voor de een is dit de meest mooie karaktereigenschap die er bestaat. Bij de ander wekt dit woord alleen al een gevoel van weerstand op. Wat maakt dat hooggevoelig zijn zo positief is? En... wat maakt dat het tegelijkertijd zoveel onbegrip oproept. In deze lezing gaan we kijken naar hoogsensitiviteit. En bekijken we samen de verschillende kanten van deze eigenschap. (fh)

Kaartavond rikken en jokken

WORTEL - Vrijdag 28 december worden de kaarters verwacht in de parochiezaal in Wortel. Daar kunnen de rikkers en jokkers de nieuwe tafels en stoelen uitproberen. Er wordt weer gestart om 19.30 u. stipt en iedereen maakt kans op een prijs. KWB Wortel zorgt voor een tombola en de drankaanvoer. Meer info op www.kwbwortel.be . (fvb/red)

50 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 50

22-11-2012 15:28:50

W n ( b 1 1 S N n b m l é g

H

D h e E a s d

E

D o b m v


a

-

n .

-

t d . g

t

wortel

Vorst Carl Philipp van Salm-Salm en St.-Jorisgilde WORTEL – Hij is rechtstreeks nazaat en erfgenaam van de Hertogen (Salm-Salm) en Graven (de Lalaing) van Hoogstraten. Zijn voorouders beheerden tot de eenmaking van Duitsland in 1815 het Vorstendom Salm-Salm en in 18301831 was een van hen, Willem Florentijn van Salm-Salm, kandidaat voor de Belgische troon. Nu het vorstendom niet meer bestaat, mag hij nog steeds de titel van Vorst dragen en geniet hij bepaalde voorrechten waardoor zijn eigendommen – de waterburcht van Anholt, zijn kunstcollectie van onschatbare waarde en andere – als één geheel bewaard zullen blijven voor volgende generaties.

Historische banden De gilde van Wortel, de oudste nederzetting bij het Gelmelslot, kon altijd rekenen op erkenning en bescherming van de bewoners van het kasteel. En, omdat de St.-Jorisgilde veel waarde hecht aan zijn onroerend en immaterieel erfgoed, besliste de gilde om de eeuwenoude banden met de hoogadellijke terug aan te halen.

-

Erehoofdman

e

De Vorst werd zaterdagmorgen 10 november ontvangen in het stadhuis en bracht daarna een bezoek aan de St.-Katharinakerk, twee monumenten gebouwd en verbouwd door zijn voorvaderen. Na de middag was er een academische

Hoofdman Wim Druyts en erehoofdman Karel Sijsmans overhandigen Vorst Carl Philipp van Salm-Salm een kruisboog als herinnering aan een historische dag. zitting in de bescheiden maar sfeervolle parochiekerk van Wortel, eeuwenlang de ‘moederkerk’ van het Land van Hoogstraten. Daar ondertekende de Vorst een charter waarin de Vorst bevestigt dat hij, net zoals Antoon I de Lalaing in 1534 en Nikolaas Leopold van Salm-Salm in 1767, als beschermheer van Sint-Joris optreedt. De Vorst werd tot erehoofdman benoemd en

ontving uit handen van hoofdman Wim Druyts en erehoofdman Karel Sijsmans een kruisboog als aandenken aan deze voor de gilde historische dag. Een zichtbaar ontroerde Vorst nodigde de gildebroeders- en –zusters en alle personen die meewerkten aan de organisatie van deze voor hem onvergetelijke dag uit op zijn landgoed in het Duitse Anholt. (fh)

?

Personeel van de griffie staakt fiETs/wAnDElCAfé - TErrAs - fEEsTEn En pArTijEn

Nieuw bij De Castelhoeve:

Feesten & Partijen op basis van zelfverzorging Vanaf 50 personen - Zaalhuur € 250,00

e

(van 18.00 uur tot 2 uur, andere tijden zijn bespreekbaar) Inclusief het gebruik van onze geluidsinstallatie met meer dan 15.000 nummers, ook de allernieuwste

-

25% korting op de prijs van de drankjes Uiteraard kunt u ook nog bij De Castelhoeve terecht voor een volledig verzorgd feest! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ans Manders De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre T.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

WORTEL – Alhoewel de strafinrichting geen traditie van stakingen kent, legden de personeelsleden van de griffie op donderdag 8 november het werk neer. De voorbije maanden kreeg het personeel niet minder dan 270 dossiers extra op tafel, terwijl men het, sinds de opening van het bijhuis in Tilburg, op de griffie met zes personeelsleden minder moet doen.

Maandag 11 november ging men terug aan het werk. “We hebben nu de toezegging van drie personeelsleden gekregen”, aldus Marc Van Hemeldonck van ACV Openbare Diensten. “Dat is al beter dan niets. Daarom zijn de acties voorlopig opgeschort. De stakingsaanzegging blijft wel lopen, want we willen het bijkomend personeel eerst zien”. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 51

DHM_december_332.indd 51

22-11-2012 15:28:51


wortel

De KWB-Landlopersjogging 2013 WORTEL - Even geleden, maar De Landlopersjogging 2012 is weer gelopen. En hoe! Deze 10e editie was een feest in alle opzichten. Een totaal deelnemers veld van 529 lopers, waaronder tot ieders verrassing 105 kinderen die de Kidsrun hebben afgelegd. Die toename van met name de jeugdige lopers was dĂŠ verrassing voor de organisatie, want elk kind krijgt een verrassingstas aan het eind van het gelopen parcours, maar er was maar gerekend op een maximum van ca.100 kinderen en er kwamen wel 105 kinderen deelnemen. De teleurstelling bij de laatste finishers onder de kinderen was natuurlijk groot, want voor hen was er op dat moment geen verrassingstas beschikbaar. In de week na de Landlopersjogging heeft de organisatie echter ook die kinderen alsnog een geschenk bezorgd. Eind goed al goed en zeker ook voor het Goede doel van 2011, de Paardenvrienden van Wortel. Op 17 november heeft de organisatie van de Landlopersjogging de opbrengst van de 10e editie symbolisch overgemaakt aan de Paardenvrienden. Onder het genot van een drankje en een hapje werd een cheque van in totaal 2.508 euro aan hen overhandigd.

Iedereen, de lopers, de kijkers, het goede doel, de organisatie, maar zeker ook de sponsors en vele helpers, zoals seingevers, EHBO, mountainbikers, waterdragers, degene die nadars ophalen, plaatsen en opbergen etc. kunnen terugzien op een zeer geslaagde editie van de Landlopersjogging.

In memoriam KAREL SYSMANS

Een extra bedankje kan er zeker ook wel af voor de Sportdienst van Hoogstraten en Hoogstraten Buitengewoon Charmant welke achter de schermen een onmisbare steun verlenen aan de mooiste jogging van de Noorderkempen.

Een goed doel voor de jogging Bij deze willen we graag een oproep plaatsen voor het indienen van nieuwe goede doelen voor het komende jaar, 2013. Uit onze lijst van reeds gesteunde goede doelen valt op te maken dat we de opbrengst graag bestemmen aan plaatselijk(Wortelse) werkende goede doelen. Iedereen die zich kandidaat wil stellen als goede doel kan dat schriftelijk doen bij de Landlopersjogging; p/a Han Joosen, Kerkveld 7, 2323 Wortel, voor 31 januari 2013. In februari wordt dan beslist wat het nieuwe goede doel gaat worden. (HJ/red)

Even verstrooid of verblind door de zon, we zullen het nooit weten. Op de splitsing van de Klinketstraat met de Oude Weg werd de 75-jarige Karel Sysmans woensdagochtend 31 oktober aangereden door een auto. Het ongeval werd hem fataal. Iedereen in Wortel kende Karel Sysmans. Als gepensioneerd bewaarder in de kolonie, opende en sloot hij elke dag de kerkpoort, zodat bezoekers een kijkje konden nemen en ook voor andere klusjes in de parochie kon men op Karel rekenen. Maar misschien was Karel in Wortel en omgeving nog het meest gekend als (hulp)Sint. Zo’n 53 jaar lang deed hij zich voor als de kindervriend op feestjes van de KWB en de KLJ. Karel Sysmans en zijn vrouw hadden eind augustus nog hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Echt afscheid hebben ze niet kunnen nemen. (fh)

52 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 52

22-11-2012 15:28:52


minderhout

Tweedehands boeken- en CD-beurs MINDERHOUT - Een boek lezen is voor vele onder ons een leuke bezigheid tijdens de “koude” wintermaanden of zwoele zomeravonden. Zowel jong als oud kunnen lekker genieten van een prachtige roman, een angstaanjagend horrorverhaal of een grappige strip. Zelfs de allerkleinste kunnen hartstochtelijk genieten van een boekje met kleurrijke tekeningen of foto’s. Vele van deze prachtige boeken eindigen echter na een tijd in de kast of op zolder. Jammer toch. En dit bracht ons op een idee. Op zondag 30 december organiseert KWB Minderhout een tweedehands boeken- en CD-beurs. Mensen die hun boeken/CD’s willen verkopen, moeten vooraf inschrijven. De boeken/CD’s worden dan verkocht door de KWB op de beurs tegen een vastgestelde maar zeer democratische prijs. We voorzien een afzonderlijke afdeling voor de kinderboeken (van baby tot junior). Na de beurs kunnen de verkopers het geld van hun verkochte boeken/CD’s komen ophalen (samen met de niet verkochte spullen). Volgende prijzen worden gebruikt: voor boeken twee euro, voor kinderboeken en strips één euro en voor CD’s één euro.

Tweedehands boeken- en CD-beurs op zondag 30 december van 14 tot 17 uur in de parochiezaal. De inschrijving voor KWB leden is gratis, niet leden betalen vijf euro. Inschrijven kan door uw gegevens door te geven voor 21 december langs

ronald.deswart@kwbminderhout.be (voorkeur) of Borselhoeve 2, Minderhout (persoonlijk afgeven, na 17 uur). Na inschrijven ontvangt u een inschrijvingsformulier waarop de volledige werking uitgelegd staat en waarop u al uw boeken/ CD’s kan invullen. (fh)

“Veilig zingen” in Minderhout MINDERHOUT - 2012 is bijna van de baan en 2013 staat reeds te drummen! Het oude jaar wordt dan door de kinderen feestelijk uitgezongen en deze activiteit wil men wel veilig laten verlopen, maar dan heeft men wel bereidwillige medewerkers nodig. Het organiserende comité heeft reeds een eerste keer de hoofden bij mekaar gestoken om de zingende kinderen op MAANDAG 31 DECEMBER 2012 veilig de baan te laten oversteken in Minderhoutdorp. Uiteraard wordt gehoopt dat de verschillende verenigingen (KWB, Ouderraad, BGJG, KVLV, KSJ, KLJ, …) en sponsors (frituur en café Papillon),die de afgelopen jaren op welke wijze dan ook hun steentje hebben bijgedragen tot het welslagen van deze activiteit, dat ook dit jaar weer zullen doen. Zonder hen zou het heel wat moeilijker zijn om het veilig oversteken te organiseren. Maar helemaal moeilijk wordt het wanneer er geen kandidaat-overstekers meer zouden zijn! Daarom, wanneer u via de traditionele wegen,

het briefje vanuit de vrije basisschool of via het Rakkertje, u niet kan inschrijven, kan u dit ook nog op een derde manier doen: bel even of loop even langs bij Johan Bastiaansen, Torenakker 4, tel 03/3142246 (met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum (voor de verzekering) en uur dat u kan komen helpen oversteken: 9u - 10u45 of 10u45 - 12u 30 of 9u - 12u 30) en dit voor 21 december 2012. Het organiserend comité zal dan in de loop van de volgende dagen meedelen op welke oversteekplaats u terecht kan. Ook dit jaar wordt de Minderhoutsestraat weer afgesloten voor alle verkeer tussen 9u en 12u30. Men hoopt dat de bewoners van de Minderhoutsestraat en hun zijstraten hier rekening mee wensen te houden en verontschuldigt zich voor dit ongemak. Zoals al ettelijke jaren de gewoonte is zal in Minderhoutdorp voor de zingende kinderen weer warme chocolademelk en pannenkoekjes voorhanden zijn in het KLJ-lokaal. (j.r./rel)

11-11-11 vrijwilligers MINDERHOUT - Heel hartelijk dank aan de 40 vrijwilligers die in Minderhout rond zijn gegaan voor 11-11-11. Het doet deugd, zoveel lieve mensen die bekommerd zijn om het milieu, om de klimaatverande-

ringen, om de millenniumdoelstellingen; zoveel mensen die in hun vrije tijd laten zien dat ze begaan zijn met al onze medemensen. Het was hartverwarmend en.... tot volgend jaar. (JT/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 53

DHM_december_332.indd 53

22-11-2012 15:28:53


minderhout

Veertig jaar jong

MINDERHOUT - In Minderhout kwamen de 40-jarigen samen. Het werd een heel gezellige avond en er werden al volop plannen gemaakt voor een volgende reünie. Op de foto: Wouter Maes - Peter Peeters - Peter Vermeiren - Wim Stoffels - Jan Meeuwesen - Ingrid Mertens - An Jacobs - Christel Verheyen - Tinne Michiels - Paul Aerts - Marc Boeren - Kris Brosens - Koen De Bie - Jef Desmedt - Benny Kox - Kathleen Vermeiren - Ilse Dekkers - Els Koyen - Katrien Aerts - Kathleen Van den Broeck - Dirk Verhoeven - Ingrid De Bie - Griet Van Merode - Els Dierckx Edwine Sterkens - Catherine Leppens - Karlien De Backer (fh) gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

54 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 54

25-01-2011 21:21:03

22-11-2012 15:28:54


e

minderhout

’s Werelds beste Abraham

Kerststal in Castelré CASTELRE - 2012 gaat langzaam maar zeker naar het einde toe. Dat betekent dat we weldra alweer in de kerstperiode zitten. Sinds enkele jaren is de “Kerststal in Castel” bij Jos en Carin Snoeys een vast gegeven tijdens deze periode. Dat zal ook dit jaar niet anders zijn. De eerste vergadering is alweer lang achter de rug en de planning voor de opbouw, de werkverdeling en de openingstijden werd gemaakt. Zo te horen zijn onze vaste medewerkers weer erg enthousiast om er iets moois van te maken. Ook de “levende figuren” zullen weer van de partij zijn. Naar het schijnt zijn Jozef en Maria en de herders met heel hun hebben en houden al vertrokken voor de lange voettocht naar Castel. De ezel Fientje haar kop staat al naar Castel gericht en ook de schaapjes staan gereed. Allemaal zullen ze, in vol ornaat, weer te bewonderen zijn aan de stal.

MINDERHOUT - Jos Snoeys in Castelré is 50 jaar geworden. Velen werden uitgenodigd in feestzaal café In Holland om dit mee te komen vieren. Het feest nam een aanvang om 10.00 uur !!! ’s morgens. Reeds toen was Jos meermalen gefeliciteerd. Om duidelijk herkenbaar te zijn

Castelkermis CASTELRE – Door de drukte die ‘Castelkermis’ ook dit jaar weer met zich bracht, zou je haast de vier winnaars van evenveel competities vergeten te vermelden. ‘Buurman’ Toon Donckers werd winnaar van de volkspelen. Marieke Snoeijs won de competitie bij de ponyruiters, Herman Snoeijs bij de paarden en het team van Gert Schrijvers was één seconde beter dan zijn zoon Pieter. (fh)

droeg Jos een prachtige sluier over de schouder met als tekst “’s werelds beste abraham”. Het was de bedoeling om het feest om 22.00 uur te eindigen. Naar verluidt is men daar niet in geslaagd. Waar gezelligheid troef is vergeet men immers te tijd. (FS)

Ziehier de planning voor dit jaar: • zaterdag 15 december om 15.30 u.: inwijding van de kerststal • levende kerstfiguren op: - zondag 16 december van 14.00 u. tot 18.00 u. - zaterdag 22 december van 14.00 u. tot 18.00 u. - zondag 23 december van 12.00 u. tot 18.00 u. - met Kerstmis van 13.00 u. tot 17.00 u. - op 2de kerstdag van 12.00 u. tot 18.00 u. - zondag 30 december van 12.00 u. tot 18.00 u. • op 27 december is er de jaarlijkse kerststallenwandeling. De wandeling vertrekt om 18.00 u. aan de kerk in Wortel. De kerststal in Castel is op die dag wel open, maar Maria, Jozef, de herders en de engeltjes nemen ook deel aan de wandeling, dus zij worden op die dag op passende en serene wijze vervangen door “stand-ins”. Natuurlijk zal op die dagen de herberg “De Schuur” ook weer geopend zijn! Onze vaste pelgrims weten dat zij dan hier kunnen genieten van warme en koude, versterkende dranken, als daar zijn: chocolademelk, verse soep, een pintje of een borrel. Dat alles kan natuurlijk gecombineerd worden met een fikse winterwandeling in de prachtige omgeving van “de Kolonie”. Wij hopen dat, net als de vorige jaren, ook nu weer vele mensen de weg naar Castel zullen vinden en wensen jullie alvast een zeer fijne en gezellige eindejaarsperiode. (het CastelKerstteam/red).

Toon Donckers winnar van de volspelen DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 55

DHM_december_332.indd 55

22-11-2012 15:28:54


minderhout

“Een man als ik ontmoet je niet elke dag” uitverkocht! MINDERHOUT- Dan spreken we natuurlijk over het concert van Guido Belcanto en deze chansonnier is hot! Dit wordt ook nog eens bewezen in Minderhout waar organisator MinArte in een mum van tijd de beschikbare inkomkaarten de deur uit zag vliegen. En dan wel te bedenken dat het concert in de St.-Clemenskerk pas doorgang vindt op 1 februari 2013! Nog voor er door de organiserende vereniging ook maar enige vorm van publiciteit gevoerd werd, stond de telefoon roodgloeiend. En om de vertrouwde sympatisanten niet teleur te stellen werd dan ook besloten om begin november reeds de uitnodigingen te versturen, hetgeen normaal een activiteit voor begin januari is. In zijn programma “Een man als ik ontmoet je niet elke dag” brengt hij zijn nieuwe songs ten gehore plus zijn onsterfelijke hits begeleid door

zijn muzikanten, zoals daar zijn: “Toverdrank”,” Op de pechstrook van het leven”,” Het zeildoek van de botsauto’s”, “Plastic rozen verwelken niet”, enz.! Ooit sprak een concertpromotor de gevleugelde woorden:”Guido Belcanto gaan bekijken is als het nemen van een lekker bad, gevuld met zoete geuren en op lichaamstemperatuur”. MinArte probeert en gewoonlijk slaagt het er ook in om zijn publiek te verwennen zo goed als mogelijk. Een goedverwarmde kerk, een gepast podium zodat de zichtbaarheid in de kerk optimaal is en voor dit concert ook een professionele belichting, even nakaarten achteraf bij een drankje. Uitverkocht is uitverkocht! Spijtig voor de mensen die men al heeft moeten teleurstellen! (rel)

De Scharrel zingt voor het klimaat

MINDERHOUT - Allemaal samen zingen voor het klimaat, dat is Sing for the Climate. Ook de Vrije Basisschool Scharrel wil met de stemmen van alle leerlingen de wereldleiders wakker schudden. Zij moeten dringend maatregelen nemen om de klimaatopwarming te stoppen. Nu de Vrije Basisschool Scharrel al drie jaar een scholenband heeft met een school uit Ecuador willen de leerlingen zich nog meer inzetten voor de klimaatsveranderingen. Heel de school knutselde een vlinder als symbool van het regenwoud in Ecuador. Alle kinderen deden laaiend enthousiast mee. (fh) 56 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 56

22-11-2012 15:28:56


minderhout

Wapenstilstand MINDERHOUT - Op 11 november worden de oorlogsslachtoffers herdacht. In Minderhout was er eerst een dienst in de kerk waarna de aanwezigen naar het monument kwamen. Zeven Minderhoutse verenigingen waren aanwezig met hun vlag. May Floren las een korte passende tekst voor waarna schepen Ward Baets, namens het stadsbestuur, een krans neerlegde aan het monument. De fanfare speelde het Belgisch volkslied en de Vlaamse Leeuw. (FS)

antiPESTweek in de Scharrel MINDERHOUT - Pesten verdwijnt zelden uit de actualiteit. Een serieus probleem in onze maatschappij zo blijkt. Dikwijls onderhuids maar met buitensporige gevolgen. Met alle recht wijden we er, buiten de dagelijkse aandacht, jaarlijks ook expliciet een hele week aan in onze lagere school: de antiPESTweek. Een hele week lang worden heel wat activiteiten gepland in de verschillende leerjaren en beginnen deden we met het kijken naar een mini-musical door de leerlingen van het zesde leerjaar. Zij gaven met hun musical over een gepeste beer een aanzet om de antiPESTweek te starten. Het werd een leuke, maar vooral leerrijke week. (fh)

Wandelen langs verborgen plekjes MINDERHOUT - Tijdens het ganse jaar hebben de wandelaars via de KWB de gelegenheid om deel te nemen aan diverse wandelingen die opgenomen zijn in het KWB-wandelcriterium. Ook de Kapellekenswandeling van KWBMinderhout op zondag 16 december maakt hier deel van uit. Op die dag zal je vele wandelaars door Minderhout en omgeving zien wandelen. De deelnemers kunnen vrij vertrekken tussen 8u en 15u aan het Parochiecentrum van Minderhout. Er zijn diverse wandelingen uitgestippeld: 5 km (toegankelijk voor rolstoelgebruikers en buggy’s), 10,15 en 20 km. Ieder traject is be-

e g

wegwijzerd en de wandelaars ontdekken tijdens hun tocht meerdere onbekende en verborgen natuurplekjes in de omgeving. Na de wandeling is het in het Parochiecentrum genieten van heerlijke pannenkoeken, verse soep of een frisse pint. Alle wandelliefhebbers zijn welkom, wel of geen KWB-lid. Kom dus met uw gezin, uw buren of vrienden genieten van de Kapellekenswandeling op zondag 16 december. De deelnameprijs bedraagt slechts 1 €. Kinderen –12 jaar mogen gratis deelnemen. Meer info: Albert van Bouwel, tel. 03/314.45.36, Ronny Leemans, tel. 03/314.21.81. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 57

DHM_december_332.indd 57

22-11-2012 15:28:57


Maand. 15 okt: - Een man heeft rond de middag een bewoner uit de ‘s Boschstraat bestolen. Hij had aangebeld en vroeg om een briefje van 50 euro te wisselen. De bewoonster ging wisselgeld zoeken maar toen ze terugkwam, was de man verdwenen. Die had intussen 200 euro uit het huis ontvreemd. Donderd. 25 okt: - Bewoners uit Schuivenoord ontdekten rond 20 uur dat er was ingebroken in hun woning. De daders forceerden het raam van een slaapkamer. Dinsd. 30 okt: - Twee gemaskerde mannen hebben even voor 5u een ramkraak gepleegd op benzinestation Ketta op de Sint-Lenaartseweg. De daders konden ontkomen in een Audi A6 en zijn vermoedelijk via de E19 gevlucht. Ketta wordt uitgebaat door Dorien Leysen voor Tim Kenis. De totale waarde van de buit én de schade wordt geschat op zo’n 15.000 euro. Er werden tientallen sloffen sigaretten meegenomen. Woensd. 31 okt: - De Nederlandse politie heeft bij Eindhoven een gestolen auto onderschept, waarin twee Belgen en een Nederlander zaten. De 21-jarige man uit Hoogstraten, de 20-jarige uit Ravels en de 22-jarige uit Baarle-Nassau vielen op door hun rijgedrag. Een ongeval op het kruispunt van de Klinketstraat met de Oude Weg in Wortel kende een dodelijke afloop voor Karel Sysmans (75). De man wilde de straat oversteken met de fiets, maar werd gegrepen door een wagen en overleed in het ziekenhuis. Zat./zond. 3/4 nov: - De lokale politie Noorderkempen heeft wodca-controles gehouden in Rijkevorsel en in Hoogstraten. In Meer bliezen twee bestuurders positief. Eén rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. In Hoogstraten werd een dronken bestuurder tegengehouden. Bij snelheidscontroles ter hoogte van Gammel in Rijkevorsel, waar de snelheid beperkt is tot 70 kilometer per uur, werd een Nederlander geflitst met 142 kilometer per uur. Inbrekers zijn een woning aan de Gravin Elisabethlaan binnengedrongen. Ze boorden een gaatje in een raamkozijn. De daders doorzochten de woning en gingen er vandoor met juwelen. Ook in de Sint-Michielsstraat in Minderhout werd ingebroken. De dieven forceerden de achterdeur en doorzochten de woning. En ook aan Voort in Meerle ontdekten bewoners bij hun thuiskomst een inbraakpoging. Een alarm heeft er de dieven verjaagd toen ze een raam openbraken. Dinsd. 6 nov:- Op twee plaatsen in Meer hebben dieven in de vooravond ingebroken in een woning. Aan Beulken is een houten raam geforceerd. De daders doorzochten de hele woning en haalden de slaapkamers overhoop. Ze stalen geld en juwelen. Bij een woning aan Bijltje hebben indringers een houten raam opengebroken. Ook hier zijn juwelen buitgemaakt. In de Jan Van Cuijckstraat in Hoogstraten is in de nacht ingebroken in een voertuig. De daders gingen aan de haal met een mp3-speler. Donderd. 8 nov.: - Aan Elsakker in Meerle ontdekten bewoners dat er was ingebroken. Een raam aan de achterkant van de woning was geforceerd. De dieven stalen juwelen en wat geld. Dinsdag 13 nov: - De chauffeur van een geparkeerde vrachtwagen aan de Loenhoutseweg ontdekte ‘s ochtends dat er brandstof was gestolen uit de tank van zijn vrachtwagen. De dieven hadden het slot van de mazouttank geforceerd met een schroevendraaier. Dieven hebben ingebroken in twee woningen aan Hoogeind in Meer. Op één plaats raakten ze binnen door een badkamerraam. Ze roofden er juwelen. Bij de andere woning forceerden vermoedelijk dezelfde daders de achterdeur. Hier zijn juwelen en geld gestolen. En ook aan Meerledorp zijn juwelen uit een woning gestolen. De dieven verwijderden het cilinderslot uit de voordeur. Ook aan Dreef probeerden inbrekers een deur te forceren met een schroevendraaier, maar dat is mislukt. (lvr)

58 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 58

22-11-2012 15:28:57


e n e

r n

GLUREN BIJ DE BUREN 130 aardbeikratjes uit Hoogstraten EINDHOVEN- Henry Baumann is een Duitse student aan de academie van Maastricht. Voor zijn eindwerk ‘A new use for 130 strawberry crates’ (een nieuwe functie voor 130 aardbeikratjes) gebruikte hij aardbeikratjes van Veiling

9

.

e t

.

e t

-

. s e -

s

e k

e

t

Hoogstraten en gaf ze een totaal nieuwe functie. Hij demonteerde de kratjes en voegde ze met dezelfde hechtingsmiddelen (nietjes in casu) weer samen tot iets totaal nieuws. Henry Baumann: “Mijn basisidee was om bestaand materiaal, dat normaal gesproken als afval weggegooid wordt, opnieuw te gebruiken. Na enig onderzoek naar wat er zoal aan vuilnis

bestaat, fascineerden me de houten groentekistjes die ik op de markt vond het meest. Toen ik ze uit elkaar had gehaald deed het me denken aan een Lego-systeem dat uit verschillende bouwonderdelen bestaat en dat men ook op een andere manier weer samen kon stellen.” De aardbeikratjes van Veiling Hoogstraten vind je als wegwerpobject overal ter wereld en jaar-

lijks worden er zo’n 5 miljoen van gemaakt. Daarom is het verwonderlijk dat nooit iemand eerder op het idee gekomen is ze te hergebruiken. Baumanns eindwerk gooide hoge ogen tijdens Items, de tentoonstelling van de Dutch Design Week in Eindhoven, eind oktober. Daarbij werden door heel Eindhoven de afstudeerprojecten van Nederlandse designers getoond. (lvr) www.henrybaumann.de

Nieuwe rijkste Nederbelg woont in Hoogstraten MEER - Zoals Fortune in de VS, maakt het Nederlandse maandblad Quote jaarlijks een klassement van de rijkste inwoners op. Vroeger stond daar steevast de familie Brenninkmeijer, de eigenaars van C&A, op de eerste plaats. Maar Quote heeft nu beslist de rijke individuen apart op te lijsten en voor families in een apart klassement te voorzien. Charlene de Carvalho werd uitgeroepen als rijkste Nederlander. Zij is de enige erfgename van Freddy Heineken en heeft 5,4 miljard euro, een fortuin dat met acht procent aangroeide in één jaar tijd. Vorig jaar riep Quote de familie Dreesmann van winkelketen Vendex uit tot rijkste ‘Nederbelgen’, een term voor Nederlanders die in België wonen om de Nederlandse vermogensbelasting te ontwijken. Maar ook zij zijn uit het klassement gehaald. De in Lanaken wonende Leon Melchior voert nu het klassement aan, met een vermogen van 1,1 miljard euro. De nummer twee, Jan Brand, woont in Neerpelt en was vroeger actief in de interimsector. De nummer drie is Alicia Fentener van Vlissingen. Zij woont in Bierbeek en stamt af van een rijke familie kolenhandelaars, die onder meer de Makroketen oprichtten.

De hoogste nieuwkomer bij de Nederbelgen is Sietse Koopmans uit Hoogstraten (Meerle), die rijk werd door zijn machine-constructiebedrijf

Asep te verkopen en nu golf speelt in zijn tuin. Zijn vermogen wordt geschat op 46 miljoen. Sietse is ook een graag geziene gast in Saint Tropez waar hij een superjacht heeft. Ook in het milieu van snelle wagens wordt Sietse opgemerkt. Zo nam hij laatst deel aan GUMBALL 3000 waarin superrijken deze keer van New York naar Los Angeles reden (raasden) en waarin de auto’s meer boete verbruiken dan benzine. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 59

DHM_december_332.indd 59

22-11-2012 15:28:58


Hoogstraten VV 2de Klasse?

Spreekt de trainer over de titel?

Het lijkt er op dat HVV dit seizoen toch de grote stap zal maken naar 2de nationale. De rangschikking liegt niet. Met 34 punten na 14 gespeelde wedstrijden, 11 gewonnen partijen en slechts 2 verliesmatchen staan de Rooikens 6 punten los. De echte titelkandidaten Hamme, Bornem en Racing Mechelen laten het afweten. GeelMeerhout, de club die Hoogstraten thuis kwam kloppen met 0 – 4 staat 4de met al 11 punten achterstand. Men kan er in de Noorderkempen niet onderuit, HVV moet zich voorbereiden op een verblijf in 2de klasse.

Thijs Schrauwen: Helemaal niet. Hij werkt rustig verder. Ik denk wel dat hij de ideale trainer is voor deze groep. Hij bekijkt alles heel nuchter, is tactisch sterk en heeft heel wat ervaring. Hij weet bijvoorbeeld dat we geen profspelers zijn en dat we ’s avonds na het werk wel eens een mindere moment kunnen hebben en vorig weekend kregen we vrijaf. Zulke dingen apprecieer ik enorm. Ik verloor dit seizoen nog niet want in de 2 verloren wedstrijden was ik gekwetst, maar denk niet dat alles goed is. Het is ’s maandags niet van proficiat mannen, knap gedaan. Nee, er wordt gewezen op de tekortkomingen, en er wordt verder gewerkt aan de dingen die beter kunnen. Maar natuurlijk, we staan er goed op en het is plezant op de training.

Rangschikking op 14 november 2012

Op 27 oktober won HVV met 0 – 2 op het veld van Torhout na doelpunten van Engelen en Swaegers en een week later werd Deinze, met 2 penalty’s van Glenn Van der Linden en een doelpunt van Nick Havermans, ingeblikt met 3 – 0. Na deze wedstrijd werd de samenwerking van Deinze met trainer Nico Vanderdonck beëindigd. Met nog 3 wedstrijden voor de boeg kan het bijna niet anders of HVV wordt herfstkampioen. Met 25 punten op 27, 8 overwinningen en 1 gelijkspel nam Hoogstraten afstand van al zijn concurrenten. Buiten een dipje met een 0 op 6 tegen Geel-Meerhout en Temse werden bijna alle wedstrijden met winst afgesloten. Mag Hoogstraten VV dan niet beginnen dromen? Dromen van een duel met Westerlo, Antwerp, Brussels, Moeskroen, Eendracht Aalst, Lommel en andere ex-eersteklassers of een wedstrijd tegen Dessel sport, Heist en Sint Niklaas. Deze dromen hebben echter ook een financieel kantje. 2 jaar op rij speelde Hoogstraten de eindronde met kans op promotie. Tweemaal op rij werd het licentiedossier voor 2de klasse goedgekeurd. Maar bij een werkelijk verblijf in 2de komt er heel wat kijken en het kost altijd geld. De vliegen op de muur vertellen ons dat de club in dat geval hoopt op een tegemoetkoming van de stad.

We stelden enkele vragen aan Thijs Schrauwen, kapitein en één van de sterkhouders van de ploeg. Denken de spelers al aan kampioen spelen? Thijs Schrauwen: Ik zou wel eens graag kampioen spelen. Het is me nog nooit gebeurd en elke voetballer zou dat toch eens moeten meemaken. Misschien is dit wel de uitgelezen kans maar ‘t is toch nog te vroeg om daarover te spreken. We lachen er in de kleedkamer wel over, maken er grapjes over, maar de weg is nog lang, er kan nog van alles mislopen. Maar stiekem droom ik er wel van. Er is niks mis met dromen. We hebben een beperkte kern van 18 spelers, maar die zijn wel allemaal 3de klasse waardig. De jeugd is sterk en deze kerels hebben stuk voor stuk een goede mentaliteit, wat niet van al hun leeftijdsgenoten kan worden gezegd. Vorig jaar hadden we het gevoel dat we er nog niet echt klaar voor waren, maar nu met deze jonge ambitieuze spelers gaan we ervoor.

Matchen Winst Verlies Gelijk Goals Goals Goals Punten voor tegen saldo

1 Hoogstraten VV

14 11 2 1 34 15 19 34

2 VW Hamme

14 8 2 4 26 11 15 28

3 SV Bornem

14 7 3 4 26 17 9 25

Thijs Schrauwen is een Hoogstraats product. Na de jeugdreeksen van Hoogstraten speelde hij zich op 18-jarige leeftijd in het eerste elftal. Dat was toen in bevordering. Derdeklasser Turnhout had interesse in hem en dat was zijn kans om een reeks hoger te spelen. Later speelde hij voor Cappellen om dan terug te keren naar HVV dat opnieuw en nu nog steeds in 3de nationale speelt. Thijs is nu opnieuw bezig aan zijn 4de seizoen. Hij woont in Wuustwezel met Ann en zijn 2 knappe dochters, Ella en Saar. Hij is leerkracht Buitengewoon Onderwijs in Berkenbeek. Hij is de kapitein van de ploeg en wordt op ’t eind van het seizoen 30. Hij zou heel graag nog een tijdje meegaan als de knie het maar houdt. Zondag 18 november 14.30 uur Berchem Sport 2004 – Hoogstraten VV Zaterdag 24 november 20 uur Hoogstraten VV – K. Standaard Wetteren Zondag 2 december 15 uur K. FC. VW Hamme – Hoogstraten VV Zaterdag 8 december 20 uur Hoogstraten VV - K. SV. Bornem Zondag 16 december 14.30 uur K.Olsa Brakel - Hoogstraten VV Zaterdag 22 december 20 uur Hoogstraten VV – K. V. Turnhout

4 Verbr. Geel-Meerhout 14 6 3 5 29 19 10 23 5 RC Mechelen

14 6 3 5 22 15 7 23

60 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 60

22-11-2012 15:28:59


s

n

n r s ,

p

. j

t

.

t s

sport

KFC Meer Ondanks puntenverlies in enkele cruciale wedstrijden blijft de KFC toch maar netjes meedraaien in de hoogste regionen van de klassering en zonder twijfel hoopt de trouwe aanhang daar te vertoeven tot het einde van de competitie. Op dit ogenblik zijn een tiental ploegen aan mekaar gewaagd en dat kan de spanning alleen maar verhogen! Tegen VE Stabroek trapte Meer nog eens een echte ouderwetse 12 – 0 score bijeen! Reeds na zeven minuten was het 3 - 0 en dat het eenrichtingsvoetbal zou worden kan je al wel raden. Van spanning in de wedstrijd was nauwelijks sprake en dat het niet boterde in de gelederen van de tegenpartij stond ook als een paal boven water. Goalgetters: 1ste min. Wouter Laurijssen; 4de min. Koen Koyen; 7de min. Danny Pas; 34ste min. Bas Kools; 39 ste en 44ste min. Danny Pas; 46ste min. Bas Kools; 68ste en 70ste min. Koen Koyen; 76ste min. Wouter Laurijssen; 82ste min. Koen Koyen; 85ste min. Wouter Laurijssen. Het kan echter niet elke week kaviaar zijn en dat onvervond de KFC op het veld van Achterbroek VV . Een slechte eerste helft voor de Meerse elf en een gemotiveerde jonge tegenstander die op voorsprong kwam via een dubieus toegekende penalty. Nog voor de rust keken de gasten op tegen een 2 – 0 achterstand. Een ander Meer na de donderpreek in de kleedkamer en dit wierp reeds in de 46ste min. zijn vruchten af. De corner van Bas Kools werd door Danny Pas eenvoudig binnengekopt, 2-1. Meer bleef dan aandringen, kreeg kansen, maar een solide thuisverdediging begaf niet en geel-zwart kon naar de puntjes fluiten. In de eindfase werd Jef Adriaensen nog uitgesloten en de tweede verliesmatch mocht genoteerd worden. Dan volgde een midweekwedstrijd op het veld van Tubantia Borgerhout , op dat ogenblik tweede in het klassement. Een wedstrijd aan de top! Meer begon gedecideerd, maar zonder doelgevaar en de Tubkes kregen de eerste kans die op de lat belandde. Dan volgde vooral middenveldspel en één minuut voor de koffie victorie voor de thuisploeg, 1 -0! In de 55ste min. belandde een bal tegen de Meerse kruising en zo was men duidelijk gewaarschuwd. Vrije trap in het voordeel van de KFC in de 67ste min., de pas ingevallen Achmed Benkaddour achter de bal en die verdween in de winkelhaak, 1 -1. De match kon weer alle kanten uit en keeper Marijn Van Gastel hield zijn ploeg met een sublieme reflex in de wedstrijd. Even later een heuse optater voor de gastheren wanneer een hardwerkende Koen Koyen de 1 – 2 op het bord toverde. Tubantia liet het hier niet bij, maar kwam niet verder dan twee ballen op de dwarsligger. Een efficiënt Meer bleef zo het klassement aanvoeren. Sparta Linkeroever, een middenmoter, moest te pakken zijn op het vertrouwde veld aan de John Lijsenstraat! Een vlugge start en Meer

De Meerse U8 A en B houden van frietjes! Tegen de buren uit Minderhout werd bijzonder goed gepresteerd en als beloning een tractatie op onze nationale aardappel

Op uitnodiging kwam de Nederlandse ex-international en ex-Feyenoordspeler Benny Wijnstekers (419 competitieduels en 36 maal international in het Nederlandse elftal) de U11 en U13 van KFC Meer de kneepjes van de voetbalsport leren. Alles kwam aan bod en van een top-namiddag gesproken voor de jongelui! leidde al vlug via Danny Pas. Nog meer doelpunten werden verwacht, maar dan een slippertje in de defensie en 1 – 1 in de 12de minuut. Een veelbelovende start alleszins, maar daar bleef het ook bij. De wedstrijd doofde uit als een kaars en men kwam niet verder dan een billijke puntendeling. De zondag daarna ging het richting polder naar Berendrecht, een ploeg iets na de middenmoot geklasseerd. In het eerste kwartier keek Meer reeds tegen een 2 – 0 achterstand op en een regelrechte afstraffing dreigde. Maar de Meerse kampgeest kennende liet men het hier niet bij. Pieter Donckers bracht rond het halfuur de KFC terug in de wedstrijd, maar voor de rust liepen de gastheren toch weer tot 3 – 1 uit. Meer geloofde

nog in een keerpunt en in de 70ste min. milderde Danny Pas, 3 – 2. Een puntendeling zat er nog dik in en die kwam dan ook in de 80ste min. na een fout op Jef Swaenen in de penaltyzone. Danny Pas achter de bal en 3-3! Enkele spelers beginnen dan te hyperventileren en Jef Swaenen krijgt nog rood onder de neus in de eindfase. (rel)

Wedstrijden Zondag 2 december 14.30 uur KFC Meer – Brecht SK Zondag 9 december 14.30 uur KFC Meer – Maria ter Heide Zondag 16 december 14.30 uur Exc.Essen – KFC Meer

KFC Meerle Uitslagen FC Ekeren – KFC Meerle 1 – 1 KFC Meerle – Wildert 3–2 KFC Meerle – Zwaneven 2 – 0

Wedstrijden

Zaterdag 1 december 19.30 uur Dosko – KFC Meerle Zondag 9 december 14.30 uur KFC Meerle – Minderhout VV Zondag 16 december KFC Meerle - Horendonk

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 61

DHM_december_332.indd 61

22-11-2012 15:29:21


sport

KVNA Wortel - Voetbalkamp Op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober ging voor de eerste maal een voetbalkamp door op de velden van KVNA Wortel. Gedurende deze 3 dagen kregen 42 jeugdvoetballers trainingen van 6 voetbaltrainers. Deze jeugdvoetballers waren afkomstig uit de hele fusie Hoogstraten, maar ook uit Merksplas, Rijkevorsel enz. Kwaliteitsvolle voetbaltrainingen afgewisseld met sport en spel zorgden ervoor dat elk kind 3 zeer toffe dagen mocht beleven. Ook aan de keepers werd elke dag een training gegeven. Op maandag en dinsdag kregen de spelers tijdens de middagpauze soep, aangeboden door slager Rudy Snels uit Wortel en op woendag hot-dogs. Tot slot was er op woensdag voor elke speler een voetbalcertificaat en een zakje snoep waarmee het voetbalkamp werd afgeloten. Dat de spelers veel hebben geleerd en dat het kei-plezant was zie je op de foto›s die je vind op www.kvnawortel.be/voetbalkamp. Volgend jaar tijdens dezelfde periode komt er zeker weer een nieuw voetbalkamp aan en hopen we zelfs nog meer voetballers en keepers te mogen begroeten. (fh)

Een groot aantal jonge voetballers nam deel aan het voetbalkamp. Reden te over om volgend jaar opnieuw een kamp te organiseren.

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

62 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 62

22-11-2012 15:29:22


sport

KVNA Wortel KVNA Wortel – St. Jozef 0-2

k

d

Na meerdere grote kansen kwamen de bezoekers in de 12e minuut met een afgeweken bal gelukkig maar verdiend op voorsprong. De thuisploeg herpakte zich en werd het betere team. Er was altijd dreiging maar doelpunten bleven uit Na de pauze zagen we hetzelfde spelbeeld. Niels Van Bergen trapte een mooie kans over en Willem Pleysier raakte na één uur wedstrijd de deklat. Wortel verdiende de gelijkmaker en nam meer en meer risico. Hierdoor werden de bezoekers gevaarlijk op tegenaanval en namen juist voor affluiten met een tweede doelpunt alle onzekerheid weg. De derby werd met veel inzet gespeeld. Wortel verdiende wel een gelijkspel maar was weeral onmondig voor doel.

Kalmthout - KVNA Wortel 4-1 Door een felle regenbui was de staat van het veld op het randje van bespeelbaar. De thuisploeg kon zich beter aan deze moederpoel aanpassen. Tom Van Den Broeck stopte een terechte maar zwak getrapte penalty. Hans Van De Hierop trapte in de 12e minuut een strakke voorzet van Sim Verheyen staalhard binnen. Daarna verzuimden de blauw-witten om de score op te drijven, maar de beslissende voorzet was altijd fout. De thuisploeg miste vlak voor de rust de gelijkmaker. Deze kwam er wel wanneer de Wortelse verdediging de bal niet weg kreeg. Een tweede doelpunt voor Wortel hing in de lucht, maar het

schot van Bram Faes was te zwak, twee spelers volledig vrij werden ten onrechte voor buitenspel afgevlagd en Dave Van Den Boogaert omspeelde de doelman maar besloot op de paal. De thuisploeg , die met veel risico en met veel enthousiasme speelde maakte er in de 75e minuut 2-1 van. Wortel speelde nu alles op alles en slikte in blessuretijd nog de 3-1. Tegen de voorlaatste in de rangschikking is dit een ontgoochelend resultaat. Kalmthout heeft zeker geen betere spelers, maar ze waren feller en gedrevener.

KVNA Wortel – DOSKO 0 - 0 Al vlug viel er een reuzenkans voor de voeten van Bram Faes maar deze lobde over. Wortel bleef gevaarlijk langs Benji Broere, terug na een langdurige kwetsuur, en Raf Tilburgs. De allermooiste kans kreeg Dave Van Den Bogaert maar deze stuitte alleen voor doel op de keeper. Terwijl Wortel voor de rust wel een doelpunt verdiende werd in de tweede periode veel slordiger gespeeld. De bezoekers waren nu het meest dominant zonder veel gevaar te creëren. In de laatste minuut werd Steve Goffa nog met een tweede gele kaart uitgesloten. Dit was wel een zware inschattingsfout van de scheidsrechter. Steve lag gekwetst op het veld na een, niet gefloten, rake elleboog in het gezicht. Omdat hij niet direct opstond en reclameerde kreeg hij een tweede gele kaart. Dit gebeurde vlak voor onze supporters en dit was er wel over.

Zo eindigde deze ontgoochelende wedstrijd in een scoreloos 0-0.

FC Merksem - KVNA Wortel 0-1 Al vlug devieerde Hans Van De Mierop een carambole tegen de paal. In de 14e minuut was het wel raak wanneer Hans een voorzet van Benji Broere onhoudbaar binnenkopte. Hans kreeg nog een kans maar de plaatselijke doelman redde met een gelukkige reflex. Ook de thuisploeg was gevaarlijk. Doelman Tom Van Den Broeck moest gepast ingrijpen en een vrijschop strandde tegen de paal. Na de rust had Wortel afstand moeten nemen met kansen voor Willem Pleysier, Raf Tilburgs en vooral Maarten Adriaensen met een schot tegen de paal. De thuisploeg bracht op het uur drie nieuwe en zeer snelle spelers in. Het spel werd bitsiger en de Wortelse defensie bleef met veel moeite overeind. Tegen een moeilijke tegenstrever behaalde Wortel niet met academisch voetbal maar met veel inzet een overwinning. Het is wonderlijk dat er maar één doelpunt werd gemaakt.

De wedstrijden: Zondag 2 december 14.30 u KVNA Wortel –Ekeren Zondag 9 december 14.30 u Horendonk - KVNA Wortel Zondag 16 december 14.30 u Wildert - KVNA Wortel (frbr)

Minderhout VV De jongens van trainer Erik Leffelaer blijven zich stevig mee aan de kop van het klassement handhaven. Wel enkele belangrijke wedstrijden op het programma in december, nl de derby op het veld van KFC Meerle en de topper naar leider en toekomstig kampioen (?)FC Turnhout. Na de schitterende avondwedstrijd op Vrij Arendonk, die door MVV met 0-2 glansrijk gewonnen werd, volgde een andere geduchte confrontatie en dit op eigen terrein tegen Zwaneven. MVV startte geconcentreerd en in de eerste minuut kon de thuisaanhang al juichen door een doelpunt van Jens Lenaerts, spijtig genoeg voor buitenspel afgekeurd. Voor de rust nog enkele doelrijpe kansen voor de thuisploeg en Zwaneven die ook regelmatig de neus aan het venster stak, maar geen doelpunten. Na de rust terug een aanvallend MVV en die ingesteldheid werd dan ook beloond met een goal van good-old Fonny Vermeiren. Groenwit ging verder op zijn elan en in de 83ste minuut wist Kurt Hendrickx de stand op te drijven tot 2-0. Kansen bleven zich nog aanmelden, maar 2-0 was voldoende voor de drie punten. Na deze

wedstrijd prijkten MVV en FC Turnhout samen aan de leiding en de volgende wedstrijd zou over de periodetitel beslissen. De uitstap naar FC Gierle, derde in de stand, werd door de MVV’ers met overtuigende winstcijfers afgesloten. De thuisploeg miste wel een aantal basisspelers, maar dat maakte niet het probleem uit van groenwit. Even voor de rust forceerden de gasten een 0-1 voorsprong en vlak na de herneming was Fonny Vermeiren daar om de 0-2 op het bord te brengen. Dan pech voor de thuisploeg met een bal op de paal, Hassounfi zorgde dan na een knap dribbelnummer voor de 0-3 en Kurt Hendrickx legde de 0-4 eindcijfers vast. De periodetitel ging echter naar FC Turnhout dat een beter doelsaldo kon voorleggen. De wedstrijd in de Heistraat tegen St.-Jozef kondigde zich aan als een moeilijke partij en daar was men op voorbereid. Enkele overtredingen met een sterk geurtje in de beginfase werd door de scheidsrechter met de mantel der liefde bedekt. Doelman Deckers maakte zich in de 11de minuut extra lang en behoedde de thuisploeg voor

een achterstand. In de 20ste minuut de gastheren aan bod en Jens Lenaerts wist de bezoekende verdediging op zijn eentje op te rollen en 1-0! MVV werd dan tot tien man herleid na een rode kaart voor Hassounfi. Twee minuten na de rust onmiddellijk 1-1 en de match was gespeeld. De wedstrijd werd ook bitsiger, gele kaarten vielen, ongenoegen op de MVV-bank die tenslotte door de man in het zwart naar de “tribune” werd verwezen. Toch een billijke uitslag! De avondwedstrijd op Dosko zorgde dan weer voor een klinkende overwinning en de 1 – 4 uitslag deed duidelijk vermoeden dat MVV de beste ploeg op het veld was. Zo blijft men in het onmiddellijke zog van de leiders. (rel)

Wedstrijden Zondag 2 december 14.30 uur Minderhout VV – Horendonk Zondag 9 december 14.30 uur KFC Meerle – Minderhout VV Zondag 19 december 14.30 uur FC Turnhout – Minderhout VV

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 63

DHM_december_332.indd 63

22-11-2012 15:29:22


sport

Handboog - Vrede en Eendracht wint herfstklassieker Vrede en Eendracht uit Castelré nam met vier ploegen deel aan de 30ste herfstklassieker. In totaal waren er dit jaar twaalf ploegen van telkens drie schutters ingeschreven. De herfstklassieker vond plaats op vier donderdagen waar men, telkens na tien schoten, een nieuwe ploeg als tegenstander ontmoette, wat na weer tien schoten een nieuwe tussenstand opleverde. Telkens werd er geschoten naar het gemiddelde van de herfstklassering van de Noorderbond. Op de finaleavond, gehouden in de lokalen van Jos Verbaeten, werd de ploeg van Castelré gehuldigd als winnaar. De winnende ploeg bestond uit: voorzitter Frans Roelen, het oudste lid Jac van Put en Jan Bastiaensen. De uitslag: VEC Castelré 3 (19/87), VKZ Zondereigen (19/84), KSM Merksplas (19/76), VEC Castelré 2 (17/76), VEC Castelré 1 (16/78), DKP Poppel 2 (15/76), Castelré 4 (15/69), DKP Poppel (11/71), VNA Minderhout 1 (11/70), VNA Minderhout 2 (9/57), Fam Pemen (7/53) (FS)

National Lottery Dublin Marathon Marathon lopen is in, en overal te lande kan je zulke wedstrijd betwisten! Maar waarom ga je die nu juist bewisten in Ierland, in de hoofdstad Dublin. Eerst en vooral vlieg je zomaar niet weg en weer, heel wat atleten breien er een korte vakantie aan om enkele dagen te genieten van deze toch mooie stad, die heel wat te bieden heeft en die rond 988 door de Vikingen gesticht werd. Twee Hoogstratenaren boomkweker Jos Van Bavel (Minderhout) en onderwijzer Chris Boonen (Meer) waagden de stap “over there” en betwistten daar samen met zo’n 18000 andere atleten de “Friendly Marathon” zoals deze 42,195 km internationaal bekend staat. Waarom deze naam? Eenvoudig, deze klassieke stadsloop, voor de 33ste keer georganiseerd, met start en aankomst in het centrum van de city, met redelijk wat plat, maar ook met enkele verraderlijke beklimmingen, wordt gelopen tussen een enthousiaste haag van toeschouwers (300 000) die hun aanmoedigingen niet sparen!

De start van een marathon waar duizenden deelnemers zich verdringen om de beste plaatsen in te nemen levert altijd spectaculaire beelden op

Jos en Chris kregen een behoorlijke tijd achter hun naam en genoten ook van de ambiance en de prestatie op zich. Jos behaalde een 5106de plaats en in zijn categorie M50 de 202de in een tijd van 03.57.03; Chris finishte als 2312de en in zijn categorie M40 als 424ste in een tijd van 03.31.24. Ter informatie, de tijd van de winnaar Geofrey Ndunga (Kenia) 2.11.09 en een prijs van 15000 euro bovenop! (rel)

64 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 64

22-11-2012 15:29:23


Schrijn- en timmerwerken

Natuurpunt

Lange Beemden

Paddenstoelenwandelingen, cursusavonden, voordrachten, beheerswerken, vergaderen, educatieve activiteiten, de week van het bos, de nacht van de duisternis… het houdt niet op. De activiteiten van Natuurpunt Markvallei rijgen zich aan mekaar in een vloeiende beweging van dag naar dag, week naar week, … naar een volgend jaar.

Het is al een tijdje geleden, maar op zaterdag 8 december staan de beheerswerken nog eens in het teken van de Lange Beemden. De beemden langs de Hollandse Loop en in het verlengde van de schaduw van de watermolen van Minderhout, worden nog een keer gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Dat doen we op een gezamenlijke beheerswerkendag, samen met het jonge geweld van JNM Markvallei. Naast het afvoeren van maaisel, moeten ook nog wat zaagwerkzaamheden uitgevoerd worden. Om 9 uur verzamelen de deelnemers aan het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel Kolonie. Breng je laarzen, (beugel)zaag, handschoenen, riek, hooirijf, hooivork, … mee. Meer info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61).

We weten nu ook wie ons zes jaar lang gaat leiden. Tijd voor een goede babbel dus. Natuurpunt heeft de verdomde plicht om zich te roeren en de belangen van bijna zeshonderd aangesloten gezinnen te laten horen. We nodigen het college uit voor een gesprek over de toekomst van de natuur in onze regio en houden jullie graag op de hoogte.

Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

teressante lezing, deze keer over een imposante reis naar Sri Lanka. Riet De Strooper en Lut Mercelis bezochten het land en vertellen er met veel overtuiging over. Het paradijselijke Sri Lanka heeft veel avontuurlijks te bieden : ruïnesteden, een rijk koloniaal erfgoed en zeer mooie nationale parken. De vroegere Singalese koningen hebben indrukwekkende paleizen en tempels nagelaten, vaak op erg mooie plekjes. Forten en koloniale gebouwen aan de kust herinneren aan de overheersing van de Portugezen, Engelsen en Nederlanders. Aan de weelderige natuur en het gunstige klimaat dankt het land z’n bijnaam “Tuin van Boeddha”. In het koelere hoogland, waar de beroemde Ceylonthee vandaan komt, kan je prachtige wandelingen maken en aan de idyllisch witte stranden met palmbomen is het heerlijk om even te relaxen. De lezing is gratis en start om 20 uur in bezoekerscentrum De Klapekster.

Ierland

Hoogmoerheide Merksplas

Nieuwjaarswandeling

Ierland is een bijzondere vakantiebestemming voor heel wat natuurliefhebbers. Op vrijdag 30 november wijdt Natuurpunt Markvallei een lezing aan dit prachtige land. Dit jaar gingen zowel Wim Verschraegen en Ingrid Brosens met hun gezin, als Gie Segers, Jee Van Loock en Ria Van Aelst (en nog een paar andere Loock-en) op reis naar Ierland. Ierland staat bekend voor zijn schapen, prachtige kliffen, steencirkels, Keltische muziek, het groene landschap, Guinness en misschien ook wel de regen.

De zondagswandeling van 9 december leidt de natuurliefhebbers van Markvallei naar buurgemeente Merksplas. Onder leiding van Marina Aerts bezoeken we er de Hoogmoerheide, een deel van het imposante Turnhoutse Vennengebied. Het Turnhoutse Vennengebied is één van de grootste en mooiste natuurgebieden van Natuurpunt in Vlaanderen. De gidsen leiden ons doorheen een mozaïek van natte weiden, voedselarme vennen, dennenbossen, natte en droge heide. Verzamelen doen we aan de kapel van het Geheul, om 9 uur. Info: Marina Aerts (03 366 29 01)

Op zondag 6 januari is de jaarwende al een week voorbij. Het is voor Natuurpunt Markvallei traditie om op deze eerste zondag van het jaar de Nieuwjaarswandeling te organiseren. Om 9 uur verwachten we iedereen aan het bezoekerscentrum De Klapekster. Boswachter Bart Hoeymans leidt de wandeling doorheen de winterse Kolonie. Nadien is er tijd voor een nieuwjaarsdrink. (AO)

Deze lezing neemt je mee langs twee reizen deze zomer doorheen Ierland. Kom ontdekken of de clichés waar zijn. Of maak kennis met Papegaaiduikers, dolfijnen, turfwinning,… De inkom is gratis, het begint om 20 uur in bezoekerscentrum De Klapekster.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Sri Lanka Vrijdag 14 december wordt bezoekerscentrum De Klapekster opnieuw het decor voor een in-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 65

DHM_december_332.indd 65

22-11-2012 15:29:25


agenda

Z K g e

MEER TENTOONSTELLINGEN Tot zondag 23 december LEVEN OP HET HOF – tentoonstelling over de begijnen in Hoogstraten in het Stedelijk museum. Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak 03 314 65 88. Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 december PASSIE, tentoonstelling met werk van drie creatieve vrouwen van Hoogstraten in zaal Cecilia. Vrijdag van 19 tot 22 uur, zaterdag van 14 tot 20 uur en zondag van 11 tot 18 uur. Inkom gratis

Zondag 9 en 23 december LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur. Dinsdag 11 december DE EUROCRISIS ONTRAFELD lezing door Hendrik Vos om 20 uur in de bib. Inschrijven noodzakelijk Dinsdag 11 december INFOMOMENT MANTELZORGERS over planning van de zorg van 13.30 tot 16 uur in ’t Gebuurt bij het woon- en zorgcentrum Dinsdag 11 december POSITIEF & SENSITIEF, Lezing door Cindy van Nijnatten & Sandra Kleipas over hoogsensitiviteit om 19.30 in De Bouwhoeve Dinsdag 11 december LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur Woensdag 12 december DE IDENTITEIT VAN DE KEMPEN. Lezing door Bas Van der Veken om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Organisatie Davidsfonds.

HOOGSTRATEN Tot 15 maart QR WANDELZOEKTOCHT in het kader van Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land Zaterdag 1 december Liveoptreden REDDING & THE DUKES om 20 uur in zaal Cecilia Donderdag 6 december EEN CULTUURCENTRUM of gemeenschapscentrum hoe werk dat? INFOMOMENT van de CULTUURRAAD Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 december PASSIE, tentoonstelling met werk van drie creatieve vrouwen van Hoogstraten in zaal Cecilia. Vrijdag van 19 tot 22 uur, zaterdag van 14 tot 20 uur en zondag van 11 tot 18 uur. Inkom gratis

Woensdag 12 december CINE HORIZON met de voorstelling van Little Heaven om 19.30 in Le Cirq Vrijdag 14 december SOEP OP DE STOEP infostand “Welzijnszorg” voor het CM kantoor op de Vrijheid Zaterdag 15 december KERSTCONCERT PIUSKOOR samen met kamerkoor VIALTA, dameskoor MARCANTO, kinderkoor JUBILATE, JEUGDKOOR en SCOLA GREGORIANA in de Sint-Katharinakerk om 20.00 uur.

Tot 6 januari KERSTLANDSCHAP te bewonderen in de Donkakker 15. Elke dag van 14 tot 20 uur en na afspraak, maandag gesloten. Inkom 0,50 euro Zaterdag 1 december BENEFIETCONCERT SHARDA met o.a. Griet Vermeiren om 20 uur in de parochiekerk, ten voordele van vzw De Mortel en de bouw van een nieuw Chirolokaal. Inkom 10 euro, reservatie verplicht vzwdemortel@gmail.com Vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9 december DE BAR VAN TANTE SAAR door Het Heidebloempje. Vrijdag en zaterdag om 19.30, zondag om 14 uur Vrijdag 14 en zaterdag 15 december DE BAR VAN TANTE SAAR door Het Heidebloempje. Vrijdag en zaterdag om 19.30, zondag om 14 uur Zondag 9 december BEGELEIDE WANDELING, vertrek aan het klooster om 14 uur. Leiding en info: Jef Koyen 0473 52 45 71. Zaterdag 22 december RUN FOR LIVE, van Antwerpen naar MeerselDreef. Vertrek om 13 uur. Mogelijk om later in te stappen. Lopers, helpers en sponsors gezocht. Info Mussenakker Zondag 23 december BEGELEIDE WANDELING, vertrek om 14 uur aan het kasteel Maxburg. Leiding en info Jef Braspenning tel.: 0473 68 23 54

Zaterdag 22 en zondag 23 december KERSTSHOPPING met GLUHWEINFESTIVAL. Een organisatie van de Hoogstraatse middenstand. Kerstavond 24 december NIEMAND ALLEEN OP KERSTAVOND, kerstfeestje voor mensen die het moeilijk hebben

Zaterdag 8 december KROEGEN VOL MUZIEK met van 21 tot 02 uur optredens in café Papillon, café ‘t Withofke, café Bizar, café ‘t Verschil, Cahier, De Gelmel, zaal Cecilia, café ‘t Verbod en café de Velo

Zondag 6 januari Nieuwjaarsconcert Euregio Jeugdorkest, 15.30, Rabboenizaal Spijker. Tickets en info: www.euregiojeugdorkest.com en Toerisme Hoogstraten.

Woensdag 9 december CINE HORIZON met de film A Separation om 19.30 in Le Cirq

Zaterdag 12 januari KERSTBOOMVERBRANDING van 19.30 tot 23.45 op de jeugdparking van Hoogstraten VV

66 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 66

22-11-2012 15:29:26

Z E m s

K G h O


agenda

MEERSEL-DREEF

WORTEL

MEERLE

Zondag 9 en 16 december KERSTMARKT, fanfare voor eer en deugd organiseert op twee zondagen van 11 tot 18 uur een Kerstmarkt in De Muziekhoeve

Dinsdag 11 december HOOGSENSIVITEIT, lezing door Cindy van Nijnatten & Sandra Kleipas om 19.30 in De Bouwhoeve. Inkom 7,5 euro.

Zaterdag 1 december GLAZEN HUIS van vzw DEN DORPEL tussen 13 en 20 uur op het gemeenteplein.

Zondag 16 december EREMIS ter ere van SINT LUCIA om 14 uur, met glühwein & warme chocomelk na. Organisatie St.-Luciacomité

Vrijdag 14 december SRI LANKA, lezing door Riet De Strooper en Lut Mercelis om 20 uur in DE Klapekester

Kerstdag 24 december GLUHWEIN & WARME CHOCOMELK na de hoogmis. Organisatie St.-Luciacomité en KLJ. Opbrengst voor het KLJ lokaal

Vrijdag 21 december KAARTAVOND rikken en jokken, begin om 19.30 uur in café De Nieuwe Buiten. Organisatie WTC De Zwaantjes

Zondag 2 december SINT-NIKLAASFEEST vanaf 12.45 uur in parochiezaal “Ons thuis” Zaterdag 15 december KERSTMARKT vanaf 17 uur in de Vrije Basisschool DE Klimtoren, Ulicotenseweg 1. Een organisatie van de ouderraad.

Vrijdag 28 december KAARTAVOND rikken en jokken, begin om 19.30 uur in parochiecentrum ‘t TrefPunt. Organisatie KWB Wortel Maandag 31 december Nieuwjaar zingen, de kinderen worden overgezet door vrijwilligers 200

199

MINDERHOUT Elke maandagavond CM GEZONDHEIDSWANDELING van ongeveer 5 km in een gezapig tempo. Vertrek aan het gildelokaal om 19 uur. Info: 03 314 54 66. Zaterdag 8 december KROEGEN VOL MUZIEK met van 21 tot 02 uur optredens in café Papillon, café ‘t Withofke, café Bizar, café ‘t Verschil, Cahier, De Gelmel, zaal Cecilia, café ‘t Verbod en café de Velo. Zondag 16 december KAPELLEKENSWANDELING in de omgeving van Minderhout. Afstanden van 6, 12, 15 en 21 km. Inschrijven in het parochiecentrum vertrek tussen 8 en 15 uur. Organisatie KWB Zondag 30 december TWEEDEHANS BOEKEN- en CD-BEURS van 14 tot 17 in de parochiezaal. Organisatie KWB, info 03 321 26 68

Sportlaureaten GROOT-HOOGSTRATEN - Heeft uw sportvereniging in de periode januari - december 2012 schitterende prestaties geleverd? Zijn er individuele leden die u wil voordragen als sportlaureaat en/of kampioen? Aarzel niet, en stuur nu uw kandidatuur binnen. U kan hiervoor formulieren vragen bij de sportdienst of de invulformulieren via het publieksloket verenigingen op www. hoogstraten.be doorsturen. Kandidaturen worden verwacht voor 1 januari 2013. De laureatenviering vindt plaats op zaterdag 23 februari 2013 in de feestzaal van het Klein Seminarie. Meer info kan u verkrijgen bij de Sportdienst via tel. 03 340 19 51 of email sport@hoogstraten.be (fh)

Woensdag 12 december PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur Maandag 10 december JENEVERWANDELING naar Keirschot. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Vertrek wandeling aan De Raam. Donderdag 06 december DAGUITSTAP NAAR SINT NIKLAAS, vertrek aan de kerk om 7.45 uur. Donderdag 19 december EINDEJAARSFEEST en statutaire vergadering om 17 uur in Hof ter Smisse. Dinsdagen 4, 11en 18 december KAARTEN/BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in het gildelokaal. Dinsdagen 4 en 18 december RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Brouwerijstraat 2 Woensdagen 5, 12 en 19 december ZWEMMEN van 10u15 tot 11u30 in De Wildert. Woensdage, 5, 12 en 19 december AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert Donderdagen 6, 13, 20 en 27 december NORDIC WALKING vertrek om 9.30 in Castelré

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2012 - 67

DHM_december_332.indd 67

22-11-2012 15:29:27


agenda

BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Van 30 november tot en met 2 december Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25 Zaterdag 1 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 3 tot en met 6 december Apotheek Biopharm, Schuttershofstraat 9 te Merksplas, tel.: 014 63 66 83 Van 7 tot en met 9 december Apotheek De Schrijver, Dorp 24 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 60 38 Zaterdag 8 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Van 10 tot en met 13 december Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel.:014 63 31 66 Van 14 tot 16 december Apotheek Schevelenbos, Kapelstraat 11 te Loenhout, tel.: 03 669 64 24 Zaterdag 15 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 17 tot en met 20 december Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 21 tot en met 23 december Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Zaterdag 22 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 24 tot en met 27 december Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 28 tot en met 30 december Apotheek Biopharm, Schuttershofstraat 9 te Merksplas, tel.: 014 63 66 83 Zaterdag 29 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Van 31 december tot en met 3 januari Apotheek Derveaux, Kapeldreef 20 te St.-Jozef, tel.: 03 312 12 20

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ De volgende De Hoogstraatse Maand verschijnt omwille van de feestdagen op

24 december

OPGELET

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

11 DECEMBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

68 - DECEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_332.indd 68

22-11-2012 15:29:28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.