november 2012 - De Hoogstraatse Maand

Page 1


Een nieuwe ziekte, verkeersinfarcten

COLUMN “Logistics, wat zijn dat eigenlijk?” Een vraag van mijn vader (93) gezeten voor het raam van zijn kamer in het nieuwe woon- en zorgcentrum Stede Akkers, met zicht op het kapelletje van O.L. Vrouw Bijstand op ’t eind van de Hoogstraatse Heilig Bloedlaan. Lezen en tv-kijken gaan niet meer zo goed. “Mijn ogen worden zo rap moe”. En inderdaad, zijn krant ligt nog ongelezen toegevouwen op zijn bijzettafeltje. Wat wil zeggen dat zijn eertijds zo breed interesseveld versmalt is tot het gadeslaan van de verkeersstromen die aan hem voorbij vloeien. Vloeien? “Logistics, waarom vraagt ge dat eigenlijk?” “Omdat hier veel camions voorbijkomen waarop dat woord staat.” Tja, Logistics, wat zijn dat eigenlijk? Met Wikipedia had ik kunnen antwoorden: “Logistiek is het beheer van de stroom van ‘middelen’, tussen de plaats van oorsprong en de plaats van bestemming om een aantal eisen, dat wil zeggen van klanten of bedrijven te voldoen…” Maar zoiets vertelt ge uiteraard niet aan een man van zijn leeftijd, of zeggen we beter ouderdom. “Logistics zijn firma’s die gevestigd zijn in de transportzone, daar een tijdje marchandise opslaan en dan weer verder vervoeren”. Lamentabele uitleg, maar een “oh zit dat zo” ten teken van begrijpen noopte niet tot verdere explicaties.

“En komen hier veel camions voorbij?” Indachtig de algemene perceptie die er heerst dat het vrachtvervoer (en de schoolbussen) verantwoordelijk is voor de permanente verstopping van o.a. de Vrijheid. “Ja, ja, hier komen nogal wat camions voorbij”. En dan zal je het krijgen natuurlijk. Voor men het weet is men camions aan het tellen. Zowat 1 vrachtwagen voor 10 personenwagen leert mijn, zij het toegegeven, totaal onwetenschappelijke waarneming. Meer nog, de maximale tijdspanne zonder auto’s: 6 seconden. Zes, ook onwetenschappelijk. En wat gebeurt er dan? Op zeker moment onderneemt een personenwagen, tenminste de chauffeur ervan, een poging om het Heilig Bloedstraatje in te draaien. Wachten dus wegens tegenliggers, een oplopende rij achterkomers, binnen de kortste keren een file tot aan het Seminarie. Een herhaaldelijk weerkerend scenario. Vergist men zich dus niet van vijand? Zijn die vrachtwagens waarvan ik er tot hiertoe nog geen enkele het Heilig Bloedstraatje heb zien indraaien, wegens meestal doorgaand denk ik, zijn die de grote boosdoeners? Of durven wij eigenlijk zelve niet in ‘t eigen hart te kijken? Wij met onze zwaar over het paard getilde Heilige Koe van onze Koning Auto?

Neen dus. Wie de massa verkiezingsdrukwerk poogde te verteren: de mobiliteit gaat mobiel worden. Hij, zij, zal het verheugd gelezen hebben. Zowat overal te lande zal men het ‘zwaar vervoer’ uit de dorpskernen gaan weren. Hoe? Goeie vraag. Voor zover het er al bijstond: door trajectcontroles, de aanleg van allerlei ring-, ontsluitings-, parallel- en omleidingswegen, het upgraden van primaire en secundaire wegen en het downgraden van dan weer andere banen… Zoals het in de studies staat die al gemaakt zijn, en zal staan in de studies die ongetwijfeld nog zullen gemaakt worden. Waren we verdummele in onze jonge jaren ook maar met een studiebureau begonnen. Kassa. Het zit overal proppens vol, mijn goede mensen. En om de ene stop te ontkurken zal men er op een andere plaats gemakshalve eentje inslaan. Het liefst nog bij de buren. Voor de korte afstand is de benenwagen, de fiets, het openbaar vervoer, de enige goede oplossing. Eén op de drie Vlamingen neemt naar het schijnt de wagen voor afstanden van minder dan 500 meter. Tekeningske erbij? Allemaal groene praat hoor ik u zeggen. Tja, dat is dan maar zo. Maar die groene praat zou wel eens sneller dan ons lief is van kleur kunnen veranderen, in vuurrood. Nee, niet het rood van de socialisten, het rood van een heel groot stoplicht. En dan zal er geween zijn, en geknars van tanden. Te laat. (nad)

DE CONTROLEKAMER

Op 2 oktober werd in Wortel-kolonie een nieuw gebouw met 57 cellen in gebruik genomen. Met die uitbreiding wordt de gevangenis van Wortel een van de grootste van het land. Zie blz. 39. 2 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 2

25-10-2012 9:49:34


r

t

g

n t

n

Miel Van Gils

- De vogelfluisteraar

Als we die namiddag bij Miel Van Gils in de Karel Boomstraat op bezoek komen heeft hij er al een halve werkdag opzitten. Hij is dan wel juist 90 geworden maar aan vitaliteit heeft hij nog niet veel ingeboet. Zes mastenbomen staan netjes kleingemaakt tegen de kant. Dit was echter maar een opwarmertje want wanneer hij even later over de natuur en zijn vogels begint is er helemaal geen houden meer aan. Er zijn immers weinig soorten vogels die niet door zijn handen zijn gegaan of op zijn schouders hebben gezeten. Met trots maar ook met weemoed vertelt hij honderduit. Wij zijn op bezoek bij een echte vogelfluisteraar. Goddelijke tijd De roots van Miel Van Gils liggen in Zondereigen waar vader Frans een voor die tijd vrij grote boerderij had in het centrum van het dorp. Hier groeide Miel op in het harde boerenleven als 9de in het gezin met 10 kinderen. Toch was dit voor hem, ondanks de sobere levensstijl en de moeilijke oorlogsjaren, een goddelijke tijd waar hij vandaag nog alles voor zou ruilen om dit te kunnen overdoen. Want de natuur werd zijn lang leven en de herinneringen aan de uitgestrekte heivlakten en het baltsen van de korhanen doen zijn stem trillen en zijn ogen tranen. “Die tijd komt nooit meer terug” stelt hij tot zijn spijt vast.

-

t s

n

Hard werken “Het was hard werken toen op de boerderij” vertelt Miel ons met de nodige stemverheffingen en hier en daar een krachtterm tussendoor. ”Vaak waren wij om half vijf ’s morgens al in de wei om de koeien te melken en het gebeurde dikwijs genoeg dat wij pas om 10 uur ’s avonds met de kar van het veld kwamen. Wij hadden een 12-tal koeien, wat varkens en 500 legkiekens voor broedeieren. Maar we zaten altijd buiten. We hadden zelf niks maar we waren wel heel content. “Pré” hebben we als kinderen nooit gekregen. Maar door het feit dat wij altijd buiten zaten leerden wij alles van de natuur en vooral van al de vogels die er toen in overvloed rondvlogen. En er was ook tijd voor dingen die eigenlijk niet mochten.”

Smokkelen à volonté “Smokkelen was voor ons niet zo moeilijk omdat we dicht bij de grens woonden en we zelfs een akker op Hollandse grond hadden liggen. Wat wij allemaal over de grens gesmokkeld hebben: dat ging van eieren, koeien en varkens tot zelfs paarden toe. Eigenlijk met alles waar maar geld mee te verdienen was. Meestal was dat wel heel spannend omdat dat altijd ’s nachts moest gebeuren en de douanes dikwijls op de loer lagen. We hebben ooit maar één keer iets moeten achterlaten om te kunnen gaan lopen. Dat was een houten bak met twee berries die we met twee man droegen. Daarin zaten 10 biggen. Die zijn we kwijtgeraakt, maar ons hebben ze niet gepakt, dank zij onze hond die ons altijd verwittigde wanneer er ergens iets niet klopte.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 3

DHM_november_331.indd 3

25-10-2012 9:49:34


Dat smokkelen ging ook in twee richtingen over de grens, afhankelijk van de prijzen. Zo leerden wij ook jonge paarden op, juist genoeg om voor de wagen te spannen, en daar gingen we dan de grens mee over. Die paarden kwamen niet meer terug. En als de mensen er over praatten dan zegden wij dat we waren gaan helpen bij mijn broer die op het Hollands woonde.”

Stropen Stropen hoorde ook tot het dagelijks leven bij de familie Van Gils. Stroppen zetten, met het jachtgeweer er op uit trekken, konijnen uitgraven, nachtlijnen en fuiken leggen, met de waai door de Mark trekken, het schrikte Miel en zijn oudere broers niet erg af. Toen vader Van Gils aan de pasoor vroeg of dat wel mocht zei die “eigenlijk niet, ge doet maar, maar als ze je pakken moet ge er tegen kunnen”. En daarmee was de kous af en stroopten de broers rustig verder. Vooral Miel had zich gespecialiseerd in het vangen van vogels. En hiervoor had hij wel een heel speciaal systeem dat hij voor ons nog eens ‘haarfijn’ demonstreerde. Miel maakte strikjes met paardenhaar. De langste haren werden uit de staart van het paard getrokken en tot een strik “ gebreid”. De strik werd aan een buigzaam takje vastgemaakt en opgespannen achter een oog in de struik waarin een stokje heel lichtjes werd vastgezet. Op dit houtje werden enkele bessen gestoken met daarvoor de strik plat op het stokje. Als de vogel op het stokje landde, viel dit uit het oog , het strikje sloeg dicht en de vogel werd met zijn pootjes vastgeklemd tegen de struik. Een vernuftig systeem dat volgens Miel 7 keer op 10 succes had. Het grote voordeel van deze manier was dat deze strikjes de vogel niet doodden in tegenstelling tot de koperen stroppen die voor konijnen en hazen gebruikt werden. Op die manier werden niet alleen merels, lijsters en kleinere vogels gevangen. Dit systeem werd ook met succes toegepast voor het vangen van fazanten , bosduiven en zelfs korhoenen.

De familie Van Gils in 1943 in Zondereigen. Van links naar rechts bovenaan Miel, Sooi (nam de boerderij over), Louis (koster-orgelist in Baarle-Hertog), Jos (rijkswachter in Diest), Gust (koster-orgelist in Zondereigen en vader van Manu, Jef, Frans en Guido), Jan ( kippenbedrijf in Ulicoten), en Fons (landbouwer in Zondereigen). Onderaan : Fien (Castelré), vader Frans, Maria (zuster in Huldenberg), moeder Virginie Mercelis, Joke. in Duitsland. Daarom zaten wij in de dag ook altijd op het veld, zo ver mogelijk van de boerderij om direct te kunnen gaan lopen en ons te verstoppen als de Duitsers ons kwamen zoeken. De laatste twee jaar sliepen wij altijd met kleren en schoenen aan. In de schuur hadden wij onder het stro een schuilplaats gemaakt voor als ze op zoek waren. Een keer hebben de soldaten over ons hoofd heen gelopen, maar ons niet gevonden. Toen zij terugkwamen met priemen om door het stro te steken waren wij gelukkig al gaan lopen. Zondags in de kerk mochten wij op het hoogkoor gaan zitten van waaruit we bij onraad over de zolder van de kerk weg konden. “

Harde oorlogsjaren

Zware gevechten

Toen de oorlog uitbrak werd het leven harder en moeilijker. Ook de risico’s werden heel wat groter met de grenswacht vlak naast de deur. Miel was net 18 jaar en samen met zijn broer werkte hij verder op de boerderij. Maar tussendoor werd er evenveel gesmokkeld en gestroopt ditmaal ook ‘om den brode’. “ ’s Avonds breiden wij de strikken die dan in de dag gezet werden en later leeggemaakt. Mijn broer had een lange zware jas, waarin we bovenaan de voering lossneden zodanig dat hij over gans de lengte twee grote zakken had. Daarin stopten wij dan al de vogels die dan later met een handelaar uit Turnhout geruild werden voor kleren en vooral voor ondergoed. Het was voor iedereen een harde tijd. Maar op het einde van de oorlog moesten wij heel voorzichtig zijn. De Duitsers eisten immers alle jonge mannen op om in Duitsland te gaan werken. Afhankelijk van de grootte van de boerderij werden er zonen vrijgesteld. Bij ons zouden de twee jongsten, Sooi en ik , moeten gaan werken

“Op het einde van de oorlog is er in Zondereigen heel hard gevochten. Omdat de Canadezen niet direct waren doorgekomen , konden de Duitsers zich hier hergroeperen en met een zware Tijgertank schoten zij wel 18 Canadese tanks kapot. Toen de Duitsers zich terugtrokken staken zij heel wat boerderijen in brand. Ook die van ons. Wij hadden juist alle koeien binnen gezet omdat de Duitsers kort voordien nog een beest uit de wei gepikt hadden en opgegeten. Op onze boerderij zelf durfden ze niet komen om koeien of graan op te eisen omdat er vlak bij ons een plaatje hing als waarschuwing tegen mond- en klauwzeer. Maar dat betekende wel dat we samen met de boerderij ook al onze koeien in de vlammen zagen opgaan.”

Geen boer “Na de oorlog ben ik nog een zestal jaren thuis op de boerderij blijven werken tot ik in 1950

getrouwd ben met Marieke Meyvis uit WortelKolonie. De vader van Marieke werkte op de Kolonie en moeder (Julie Krols) verzorgde de pakjes die met de tram aan- en afgevoerd werden. Marieke was enig kind en daarom hebben wij 10 jaar bij mijn schoonouders ingewoond. Toen wij grond kochten in Hoogstraten en hier bouwden in de Karel Boomstraat verhuisden zij mee. Mijn schoonvader stierf al vroeg op 67 jaar maar mijn schoonmoeder heeft hier bij ons nog lang een kruidenierswinkel opengehouden. Wij waren de grootste afnemer van Coca-Cola en limonade voor de leerlingen van de vakschool hier aan de overkant. Ik zag het niet meer zitten om boer te worden. De tijden veranderden toen snel en alles moest maar groter en met meer machines. De hei en de bossen verdwenen stukje bij stukje en ik werd er echt ongelukkig van. De eerste jaren na onze trouw ben ik na het werk nog wel thuis gaan meehelpen maar ik had intussen mijn nieuwe job gevonden: ik werd bakker op het Klein Seminarie in Hoogstraten. “

Bakker “Ik had thuis vroeger op de boerderij ook al brood gebakken. Wij bakten toen 20 broden per week. In de oorlogsjaren hebben wij ook veel graan aan het seminarie geleverd. Wij hadden immers 3 hectaren in het niemandsland op Hollands grondgebied liggen. Dat graan was nergens genoteerd en dat ging in het zwart naar Hoogstraten. Vanaf 1949 bakte ik op het seminarie elke dag brood voor 800 leerlingen die allemaal op internaat zaten. Maar acht uur werken op een dag tegenover de vele uren vroeger op de boerderij leek toen voor mij bijna niks. In de vakanties werkte ik dan mee met de werkmannen

4 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 4

25-10-2012 9:49:35


i

e e -

r g

l

j e

p

n k

-

tijdje later zijn ze dood. Daarom heb ik lang gezocht naar het ideale voedsel en uiteindelijk werd het: een derde meel, een derde broodkruimels en een derde zand. Er is er geen meer dood gegaan. Terwijl ze opgroeiden selecteerde ik die op gedrag en geluid. Ik liet alle vogels bij elkaar in de volière zitten en deed ze verschillende ringen aan. Als ze wat groter werden en begonnen te frazelen wist ik wat de mannetjes waren en koos die er uit. De vrouwtjes liet ik terug los. Bij grotere vogels gebruikte ik een ander procedé. Ik ging op zoek in het veld naar nesten van wulpen, grutto’s, scholeksters, patrijzen, enz. Thuis legde ik de eieren onder een broedse kriel . Een paar dagen vóór het uitkomen haalde ik de eieren er onderuit en legde ze in een broedkastje. Als de eieren begonnen te kippen wilde ik er als eerste bijzijn. Een vogel heeft de gewoonte het wezen dat hij als eerste ziet of hoort als zijn moeder te beschouwen. Die jonge vogels leerden zo mijn geluid als eerste kennen en zo kon ik ze tam maken.”

Een partijtje “meetjesteek” op de boerderij in Zondereigen: v.l.n.r. achteraan Jos, Sooi, Jan, Miel, Louis en rechtstaand vader Frans Van Gils. op de boerderij van het seminarie. Het gebeurde soms, en dan vooral als het eten ’s middags niet zo schitterend was geweest, dat de studenten ’s avonds nog eens de helft van het brood voor ’s morgens mee opaten. En dan belde men mij op om ’s nachts nieuw brood te komen bakken. Maar al bij al was dat een goed en een rustig werk en dat maakte dat ik thuis heel wat tijd kreeg voor mijn gedroomde hobby: vogels zoeken, grootbrengen en tam maken.”

Vogelliefde De interesse voor de natuur in het algemeen en de vogels in het bijzonder zat er bij Miel al van kleine jongen in. Al vroeg begon hij met duiven te spelen en hij haalde ook heel wat prijzen op de wedstrijden. Toch is hij er mee gestopt zoals ook zijn vader deed. “Als je aan wedstrijden meedoet, moet ge regelmatig in het café komen en dat wilde ik niet. En daarin ben ik een beetje hetzelfde als mijn vader. Die ging ook nooit op café en heeft nooit bier gedronken. Maar ik heb mijn duiven wel gehouden en die maakte ik zo tam. Vandaar begon dan ook mijn interesse voor andere vogels en vooral dan voor de korhaan. In de lagere school vingen wij al mussen en vinken met mussenklemmen, maar ik veranderde aan die klemmen wat zodanig dat die vogels niet gekwetst geraakten. Nadien vingen we zelfs de oude vogels door het nest met jongen weg te nemen en in een kooitje te zetten met een deurtje met springveer. Vroeger gaven ze veel geld voor een goede vink, een ‘suskewiet’. Die prijs kon zelfs tot 1000 frank gaan. Ik heb er heel veel grootgebracht en tam gemaakt, maar ik heb er nooit geld mee willen verdienen of er geld voor betaald. Voor mij was dat een hobby en de vogels die ik weg deed probeerde ik altijd te ruilen tegen andere vogels. Ik had op de duur ook veel ervaring om met vogels om te gaan. Vogels tam maken kan je eigenlijk niet leren.

Dat moet in je zitten want het lukt ook maar pas als de vogel echt op zijn gemak is. Ik heb ooit een tamme lijster in huis gehad wiens kooi ik ’s morgens moest onderstoppen of hij zong al de kinderen wakker.”

De vogelfluisteraar “Ik was altijd op pad om vogels te zoeken. Bij merels, lijsters, vinken, enz. haalde ik een jong uit het nest en bracht die thuis zelf groot. Dat was dikwijls heel delicaat. Kleine lijsters zijn goudgeel in de bek en dat moet zo blijven. Als je ze alleen maar met pieren probeert groot te brengen wordt die kleur eerst bleekgeel en een

Boven de oven “Ik broedde zelfs heel wat eieren uit boven op de oven van de bakkerij van het seminarie. Ik zette een grote pot met water op de stenen oven en legde daarboven een ijzeren gaas. Hierop kwam een vochtige doek waarop de eieren gelegd werden. Een andere vochtige doek bedekte de eieren. Zo heb ik er honderden uitgebroed die mij allemaal als eerste gezien hebben. Maar ondervinding is toch wel heel belangrijk als je met vogels bezig bent. Als je het niet kent, moet je er niet aan beginnen. Maar naast ervaring moet ge ook vooral veel liefde voor die beestjes hebben. Op zeker moment hebben ze mij ooit voorgesteld om in de dierentuin van Antwerpen advies te geven over de kweek van korhanen. Dat lukte daar niet terwijl dat bij mij als een fluitje van een cent ging. “

Miel Van Gils met één van zijn tamme vogels, hier met een buizerd. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 5

DHM_november_331.indd 5

25-10-2012 9:49:35


Nog gladder “Ik heb ook heel wat gezien van nonkel Jef die ook in Zondereigen woonde. Hij was bij velen gekend als opvuller van vogels en andere dieren. Maar hij was nog veel gladder dan ik. Op zeker moment wist hij drie nachtegalen dicht bij elkaar in de bramen broeden. Hij ging daar geregeld naartoe om te luisteren welke van de drie mannetjes het mooiste zong. De mannekens zongen vlak bij het nest terwijl de vrouwtjes broedden. Toen koos hij zijn mannetje, trapte wat bramen plat en maakte wat grond los zodanig dat dat manneke direct al wormen kwam zoeken. Dan groef hij een putje en stak er een bierglas in met enkele wormen op de bodem en na een kwartiertje had hij de nachtegaal die hij moest hebben. Die dook gewoon in dat glas en kon niet meer weg. Hij gebruikte die nachtegaal als voorzanger voor zijn kanaries. Daarmee heeft hij veel kanariewedstrijden gewonnen. Ja, nonkel Jef was nog een groter vogelkenner dan ik, want hoe hij die nachtegaal in leven gehouden heeft dat weet ik nog altijd niet. Hij ging ook altijd op zoek naar jonge goudvinken die er toen in Zondereigen nog veel waren. Als die jongen een dag of acht oud waren , haalde hij ze uit de nest en liet ze door zijn kanaries verder groot brengen.“

Veel plezier Het is Miel aan te zien dat hij nog heel veel vreugde beleeft aan zijn vogels, al is het nu allemaal wat in mineur. Nog een drietal korhanen en een hen lopen in de wei. Maar de kweek is stilgevallen en dat maakt hem ook wel droevig. De ganse klad korhanen van weleer waren de trots van zijn domein. Als geen enkele kende hij de geheimen van de kweek en de finesse van

De familie Van Gils-Meyvis ter gelegenheid van de 90-ste verjaardag van Miel, met vooraan Marieke, Miel en ‘tante nonneke’, de zus van Miel. Achter hen van links naar rechts: Rita en echtgenoot Kamiel Hermans, Fons en echtgenote Rita Vermeiren, Herman en echtgenote Mia Thys, Ludo en echtgenote Anne Heyns, en tot slot Maria en echtgenoot Julien Kerremans. De vierde zoon Manu verongelukte op 32-jarige leeftijd in juli 1990 tijdens het bergbeklimmen in het Zwitserse Zermat. het opleren. Buurman Patrick van de Wouwer werd gefascineerd door de roep en het zicht van de laatste overlevende korhanen in de streek en

schreef er een prachtig verhaal over. Je leest dit hier verder op de volgende pagina.

Slotwoord voor de Filosoof Met heimwee denkt Miel terug aan die ‘goddelijke tijd in die godsvrije natuur’. Het leven van vandaag gaat hem allemaal te snel. De natuur is verdwenen, het geloof is weg, en het komt nooit meer terug. Misschien is dat de reden dat Miel zich teruggetrokken heeft in zijn huis en zijn tuin en nog weinig contact zoekt met de buitenwereld. “Ik ben nergens liever dan thuis. Ik heb ook ondervonden dat wie het geluk thuis niet vindt, het ook nergens vindt. Vroeger hadden we niks maar we waren heel content. Dat was een zalige tijd die ik direct terug zou willen overdoen. Nu is er alles en toch willen de mensen maar meer en meer. Ik vergelijk het wel eens met brood bakken. Als je deeg maakt moet je er juist voldoende water indoen. Als je er te weinig in doet dan rijst het deeg niet hard maar eens in de oven gaat het schoon omhoog en krijg je toch nog een mooi gerezen brood. Doe je er echter te veel water in dan rijst het deeg heel goed tot ge het in de oven plaatst. Dan zakt het gelijk een pudding in elkaar.

Het pronkstuk van Miel Van Gils: één van zijn korhanen. Een tamme vogel moest voor Miel ook zijn agressiviteit behouden zodanig dat hij ook nog pittig uit de hoek kon komen. Herman bekijkt het met grote bewondering.

En zo is het ook met het leven. Je kan beter iets te weinig hebben dan teveel. Daar wordt ge toch niet gelukkiger van. Het beste is de middenweg. Dan krijg je tenminste een mens met een ruggengraat.” (jh)

6 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 6

25-10-2012 9:49:36


HET KORHOEN OVERLEEFT BIJ MIEL VAN GILS

“Ik ben het, ge moe nie bang zijn.” De Kempense dodo leeft nog. Patrick van de Wouwer zag hem, bij zijn buurman Miel Van Gils in de Karel Boomstraat, als een relict van de woeste heidegrond van honderd jaar geleden. We hebben het over het korhoen. Patrick vertelt. Ik had mij eigenlijk nooit voorgesteld dat het korhoen zo dichtbij aanwezig was: op minder dan vijftig meter. Miel toont me de geelbruine eieren met allerlei zwarte vlekjes. De hen en haar eieren vertonen de perfecte schutkleuren voor de heide. De haan is aanmerkelijk groter en is met zijn glanzend blauwzwarte vederkleed gemakkelijk herkenbaar. De staartveren vertonen een mooie liervorm.

t

Vlak na de ijstijden was de vogel in België algemeen verspreid. Later werd het een typische heidevogel. En ik die dacht dat het korhoen sinds 1995 in de Kempen uitgestorven was! Neen, enkele symboolvogels van het vroegere zo wijd uitgebreide heidegebied leven vlak bij waar ik woon, achter draad weliswaar, maar toch!

-

Al jaren werd ik al in het voorjaar opgeschrikt, ’s morgens heel vroeg, door een hels vogellawaai , zonder dat ik me eigenlijk afvroeg welke vogel zulk een geluid wel kon produceren: een aanhoudend koerend geluid in een klokkend koerloe-koerloereloere –loere –loere – loeroe, vermengd met een explosief tsjoe-tsjie. Maar nu weet ik het, het zijn de laatst overgebleven korhoenders uit de Noorderkempen.

:

t l

k

s

s

e t

i

s h . -

kent alle vogels van de heide. Hij heeft er in zijn hele leven tientallen verschillende soorten van verzameld en gekweekt. Als Miel over vogels begint te klappen, dan is hij niet meer te stoppen, onvermoeibaar. Noem een vogel, en Miel heeft hem gehad: Vlaamse gaaien, die hij trouwens nog altijd heeft, kwartels, kluten, scholeksters, buizerds, uilen… Welke waaghalzerijen heeft hij niet moeten uitvoeren om jonge eksters uit hun nest te halen? Ook vogels die in de Kempen allang verdwenen zijn, zoals de roerdomp, de notenkraker, zelfs een aantal koekoeken heeft hij kunnen vangen. Wie hoort er vandaag nog de melodieuze en klare roep van de koekoek, in de late lente op de takken van de hoogste bomen? En de mooiste van allemaal, de goudmerel, algemeen bekend als de ‘gele wielewaal’. Het vangen van vogels mag vandaag misschien een strafbaar feit zijn, vroeger was er geen haan die daar om kraaide, er waren vogels in overvloed. Dat de natuur zo in één mensenleven teloor gegaan is, dat vindt Miel toch het ergste van allemaal. En met stelligheid verkondigt hij: “de natuur van vroeger komt nooit meer terug. “

Balderen (“Baltsen”) Maar het korhoen, niet groter dan een kip, is volgens Miel de meest majestueuze vogel die onze streek gekend heeft. Als hij het korhoen

ziet balderen dan komen de beelden terug uit zijn kindertijd. Als kind reed Miel in Zondereigen om half vijf in de morgen met de fiets naar hun koeien op een stukje gras van vier hectare omgeven door de heide. En wanneer hij dan “onder de koei” zat, hoorde en zag hij ze in grote groepen op het korte gras balderen. “Dit balderen is het mooiste vogelspektakel dat ik gezien heb.” Een revueachtig kijkspel, een zonderling dansritueel, een paradeshow, een echt ceremonieel! En het jaarlijkse galabal werd elke keer in het voorjaar op hetzelfde tijdstip geopend: de hanen verzamelden zich in de ochtendschemering op hetzelfde weiland, klaar voor de versiertoer. De wijfjes keken van op een afstand heel geïnteresseerd toe. Met hun extraverte, ellenlange draaipasjes betraden de prachtige opgedofte dansers de arena en palmden ieder voor zich een gedeelte ervan in en produceerden daarbij het vreemdsoortigste gesis en gekraai dat er bestaat. Het baltsgeluid duurde zolang dat de kleine Miel onder de koe zich soms afvroeg of ze niet zouden stikken door gebrek aan zuurstof. De elektrisch geladen buurhanen naderden elkaar met gestrekte vleugels en voerden driftige uitvallen naar elkaar. De winnaar eigende zich het recht toe om als eerste het ondertussen ongeduldig geworden wijfje uit te kiezen. Na zonsondergang rustten de hanen dan in de boomtoppen van de zware liefdesinspanningen.

Strafbaar Miel werd dit jaar negentig en samen met zijn echtgenote, Marieke Meyvis, nemen ze nog wel eens de fiets, Miel altijd op kop, een beetje zoals een trouw koppel wilde eenden. Miel loopt altijd rond met een blauwe kiel. Ja, hij is boerenzoon en zijn vader heeft hem geleerd om zijn afkomst nooit te verloochenen. Miel is in Zondereigen grootgebracht op een vrij grote boerderij met 35 ha grond aan, grenzend aan Nederland, vlak bij de heide waar de korhoenders in zijn kindertijd veelvuldig voorkwamen. Hij was de laatste bakker van het Seminarie, toen er nog 800 leerlingen op internaat vertoefden. In 1949 werd hij op het Seminarie in dienst genomen en hij is er 33 jaar lang gebleven. Elke dag bakte Miel 300 broden van twee kilogram. Doe hem dat maar eens na! Geleidelijk groeide bij mij de overtuiging dat niet alleen het korhoen een dodo is, maar ook Miel zelf een voorbeeld is van een echt natuurmens. Miel getuigt van een levenswijze die vandaag niet meer bestaat, een hechte en vrije verbondenheid, in hart en nieren, met de natuur. Miel

Hanne en Nele Van Gils , dochters van Herman en kleinkinderen van Miel, vol bewondering voor hun grootvader en zijn tamme korhaan. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 7

DHM_november_331.indd 7

25-10-2012 9:49:36


Kweken Het korhoen is een moeilijke vogel, “nen difficile vogel”, zegt Miel. Het is moeilijk hem ziektevrij te houden en daarom moet hij ze voortdurend in de gaten houden. Het korhoen moet hij afzonderen van de kippen en van de duiven omdat die salmonella verspreiden. Er moet in de kooi zand zijn en ook lariks- en heidetakken, voor de juiste ontwikkeling van het darmstelsel. Miel heeft het steeds moeilijker om heide te vinden. Vroeger ging hij het halen naast de E19 put in Meer, maar vandaag groeit ook daar al geen heide meer. Belangrijk is dat alles proper en hygiënisch blijft. 13 jaar lang heeft Miel een bepaalde korhoen in gevangenschap kunnen houden Wil je het balderen meemaken, dan kan dat alleen maar op grote afstand. De korhoenders tolereren alleen Miel. Is er een vreemde in de buurt, dan zijn ze bang en zwijgen ze als een graf. En heeft Miel zijn zondagskleren aan, dan moet hij ze eerst geruststellen op zijn “Zondereigens”: “Ik ben het, ge moe nie bang zijn.”

Met uitsterven bedreigd Misschien is Miel wel de laatste geweest die het fiere korhoen volledig naar zijn hand heeft gezet. Het korhoen nestelde zich op zijn dooie gemak op de arm van Miel. Tachtig jaar is Miel al bezig met het kweken, maar nu is er te veel inteelt. In zijn topjaren heeft Miel veel korhoenders gehad. Vandaag vreest hij een beetje voor het voortbestaan van zijn korhoenders.

De korhoenders stierven pijlsnel uit in de Kempen. De rampzalige ommekeer kwam er tussen 1920 en 1940, overal trouwens in West-Europa. In 1940 telde de Kempen nog 2000 volwassen vogels. Vanaf 1970 liep de vogel op zijn tandvlees. Hij vond er zijn draai niet meer. In 1986 zijn de laatste vijf korhoenders op de Kalmthoutse heide gesignaleerd. Vogelspotter Karel Bolckmans uit Hoogstraten, zegt dat hij de laatste korhoenders in de Liereman in Ravels gezien heeft in het begin van de jaren tachtig. In 1988 bleven nog minder dan 40 volwassen dieren over, verspreid over vier sterk geïsoleerde gebieden. De laatste tien jaar was het bestand zo sterk achteruitgegaan dat de geïsoleerde populaties op de rand van hun bestaansminimum waren geraakt. In 1995 verdwenen ze met de stille trom uit Vlaanderen. Miel gelooft niet meer dat ze in de Kempen nog terugkomen. “De klok is niet meer terug te draaien, daarvoor is zijn wereld te klein geworden. Kijk maar zelf eens rond”, zegt hij dan, “de Kempen van vroeger, die is weg.

Naar Siberië In augustus is Miel Van Gils negentig jaar geworden, maar Miel en Marieke genieten nog van een goede gezondheid met af en toe een kwaaltje. Miel kijkt met veel heimwee terug naar vroeger. “De boerin ging winkelen met een klein netzakje, voor wat zout en suiker en andere kleinigheden. Al de rest was er op de boerderij. Toen ik mijn bakkerstiel vaarwel zei, hebben de mensen van ‘Bos en Natuur’ mij gevraagd of ik geen boswachter wou worden, zo veel wist ik van de vogels af.“

Miel spreekt voor hij gaat slapen zijn vogels aan, als een sjamaan, als een paradijsvogel tussen zijn vogels, als een mens die zich een onderdeel van de natuur voelt. “Kweek me dik, kweek me dik”, zijn de woorden van Miel die het geluid van de kwartels nabootsen in de kwakkelkooi. Misschien is het verdwenen Korhoen uit de Kempen het symbool geworden van de moderne mens die de band met de natuur verloren heeft. Wie het korhoen vandaag nog wil zien in de vrije natuur kan naar Scandinavië of Siberië gaan. Het korhoen heeft daar nog een stevige vesting. (Patrick van de Wouwer)

V

D 2 d f g r N % o p t v v t z w b w g h

V

N H r A K z e n v k e e s d v s d n

8 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 8

25-10-2012 9:49:37


,

e .

VANUIT HET STADHUIS

Het stond in de sterren geschreven

CD&V en N-VA vormen nieuwe coalitie Tinne Rombouts wordt burgemeester Hoogstraten heeft gekozen en de uitslag van 14 oktober 2012 bevestigt de krachtsverhoudingen in de Hoogstraatse politiek. Toch wordt N-VA de grote winnaar want zij sluit een bestuursovereenkomst met CD&V wat haar in één klap 4 schepenzetels oplevert. Tinne Rombouts haalt hiermee haar gedroomde burgemeesterssjerp binnen. De oppositie blijft ontgoocheld achter. Vrees De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 zullen nationaal de geschiedenis ingaan als de grote plaatselijke doorbraak van N-VA. De federale verkiezing van 13 juni 2010 hadden al gezorgd voor een gele pletwals die over Vlaanderen donderde. In de provincie Antwerpen haalde N-VA toen een score van 30,7 % tegenover 15,5 % voor CD&V. En ook het kanton Hoogstraten ontsnapte niet aan dit fenomeen. Hier scoorde de partij van De Wever liefst 28,4 % en zakte CD&V terug tot 23,4 %. Vooraf werden de verkiezingen van zondag daarom al bestempeld als ‘de grote verankering’ voor N-VA in de plaatselijke politiek. Maar nationale politiek en gemeentepolitiek zijn nog steeds twee verschillende zaken. Toch was het voor vele plaatselijke politieke partijen bang afwachten wat deze nieuwkomer in de wacht zou slepen. En die vrees is in heel wat gemeenten bewaarheid geworden. Hoogstraten heeft echter de gevreesde storm goed omzeild.

Verandering Naast de opkomst van N-VA dienden er zich in Hoogstraten ook nog enkele andere veranderingen aan. Vooreerst was er de stap terug voor Arnold Van Aperen die de fakkel van zijn partij KVB doorgaf aan zijn jongste broer Marc. Deze zocht een nieuw evenwicht met oude getrouwen en een aantal nieuwkomers onder de nieuwe naam Hoogstraten Leeft. Ook de naam Groen! verdween uit de kiespropaganda. In de plaats kwam Anders, een coalitie van Groen!, Hoop en Sp.a. Al deze partijen wierpen zich op voor een andere politiek en vernieuwing in Hoogstraten. Mede hierdoor en de ruime propaganda die er door alle partijen gevoerd werd zijn deze verkiezingen wellicht nog nooit zo onzeker en spannend geweest. Dit kwam ook tot uiting in de pronostiek die De Hoogstraatse Maand organiseerde onder haar lezers.

Het stond in de sterren geschreven: CD&V geeft onderdak aan N-VA. Karel Aerts duimt al voor een plaatsje onder de paraplu van de nieuwe burgemeester Tinne Rombouts.

CD&V de grootste partij Wat wel verwacht werd kwam ook uit: CD&V is en blijft de grootste partij in Hoogstraten. Dit was zes jaar geleden ook al het geval. Toch moet ook deze partij inboeten, wellicht door de opkomst van N-VA. In 2006 haalde CD&V 39 % van de stemmen en haalde hiermee 11 zetels binnen. In totaal stemden toen 4.311 kiezers in Hoogstraten voor CD&V. Tinne Rombouts kreeg toen de meeste voorkeurstemmen achter haar naam (2.677). Ditmaal blijft CD&V de grootste partij, doch boet zij in aantal stemmen als in zetelaantal in. Zij behaalt 3.724 stemmen waarbij 2.018 voorkeurstemmen voor Tinne Rombouts als lijsttrekker. Zowel de partij als Rombouts persoonlijk moeten een 600-tal stemmen prijsgeven. In totaal behaalt CD&V 32 % van de stemmen

wat resulteert in 10 zetels in de gemeenteraad. Naast Tinne Rombouts zijn de volgende kandidaten verkozen:Marc Haseldonckx,Ward Baets, Michiel Vermeiren, Hilde Vermeiren, Danny Adams, Mai Sterkens, Jos Matthé, Johan Vermeeren, en Jef Van Looy. Op uitzondering van Haseldonckx en Vermeeren hebben alle anderen een band met de agrarische sector.

N-VA In de pronostiek van de lezers vooraf in De Hoogstraatse Maand schommelde het te verwachten resultaat voor N-VA van 0 tot 10 zetels. Vooral de mogelijke impact van de nationale tendens op de plaatselijke verkiezingen zorgde voor heel wat onzekerheid. Uiteindelijk haalde N-VA vijf zetels binnen en het moet gezegd : de inbreng

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 9

DHM_november_331.indd 9

25-10-2012 9:49:37


laatste is de kleinzoon van Arnold Van Aperen. Alles wijst er op dat Therese Coppens als eerste opvolgster terug in de gemeenteraad zal zetelen. De eerstvolgende opvolgers op deze lijst zijn Jan Hadermann en Marcel Verschueren. Voor Marcel was het een zware ontgoocheling dat hij niet verkozen werd. Na zes jaar op een voortreffelijke wijze de gemeenteraad geleid te hebben onder weinig ideale omstandigheden kunnen wij deze teleurstelling best begrijpen.

Anders ontgoocheld

Voorzitter Bram Everaert had voor zijn stembureau 5 in Hoogstraten de keuze uit 12 bijzitters. Hij liet ieder de keuze en zes meldden zich direct vrijwillig aan. De rest mocht verder van hun zondag genieten. De sfeer in het stembureau was best gezellig en zij konden zelfs als eerste van de 15 bureaus hun resultaten op het stadhuis afleveren. Vlnr Miranda Vorselmans, Nicole Vorselmans, Ingrid Goetschalckx, Cindy Meynen, Carl Janssens, Bram Everaert en Marc Wouters. van de ex-KVB raadsleden Michel Jansen, Roger Van Aperen en Karel Aerts hebben hier voor de doorbraak gezorgd. Michel Jansen behaalde een mooie score van 964 stemmen, meer dan gevestigde waarden zoals schepenen Haseldonckx en Baets. Ook Roger Van Aperen haalde een score van 459 stemmen, de tweede meeste bij N-VA. Buiten deze twee werden ook Karel Aerts, Joyce De Sager en Jef Vissers verkozen. Deze laatste twee zijn de eigenlijke initiatiefnemers voor de lijst N-VA in Hoogstraten. N-VA ontneemt een zetel van zowel CD&V, Hoogstraten Leeft (KVB) als van Vlaams Belang en pikt de twee bijkomende zetels in.

haalde verrassend het hoogst aantal voorkeurstemmen: 1.553 tegenover 1.203 voor de huidige burgemeester. Naast de twee broers zijn eveneens verkozen: Katrien Brosens, Jos Martens, Dirk Van Der Linden, Jos Brosens, Ann Fockaert, Herman Snoeys, en Arnold Wittenberg. Deze

Voor de nieuwe groep Anders was de ontgoocheling erg groot. Zij had zichzelf minimum 4 of 5 zetels gegeven met de hoop dat het er meer zouden zijn. Het werden er uiteindelijk slechts 3, het zelfde aantal als in de huidige legislatuur. Nochtans hadden deze drie raadleden (2 Groen!, 1 Hoop) de voorbije zes jaar heel wat werk geleverd in de oppositie. Vriend en tegenstrever waren het er over eens dat Jacobs een sterke indruk maakte tijdens het politiek debat en getuigde van een stevige dossierkennis. De nieuwe partij behaalde 1.641 stemmen of 14 %. Dit is minder dan in 2006 waar Groen! en Hoop respectievelijk 1.101 en 741 stemmen binnenhaalden of samen goed waren voor 16,5 %. Ook de toetreding van Sp.a tot de nieuwe fractie heeft niet het verwachte effect opgeleverd. De drie verkozenen zijn Fons Jacobs, Lief Pans en Dimitri Van Pelt. Alle drie hebben zij een Groen!-signatuur. Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt het systeem Imperiali

E

W V e Z h v k p z J o h z z w d s z d H w

Hoogstraten Leeft Hoogstraten Leeft behaalde een erg mooie score van 9 zetels, juist één minder dan CD&V. Ook in 2006 was dit verschil één zetel. De partij vond het vertouwen bij 3.381 kiezers en behaalde hiermee een score van 29 % van alle stemmen in Hoogstraten. Ten opzichte van 2006 moet zij, weliswaar onder de naam KVB, een 500-tal stemmen inboeten of 6 %. Hierdoor valt zij relatief iets minder terug dan CD&V. Ondanks de nieuwe naam en het nieuwe elan van deze partij was het toch afwachten wat het resultaat zou zijn. De verkiezingsperikelen van 2006 hadden ook in eigen rangen hun sporen nagelaten en het was zeer de vraag of Marc Van Aperen als lijsttrekker een nieuwe wind zou kunnen verzilveren. Zijn broer Arnold, burgemeester en al decennia het stemmenkanon in de streek, zette een stap terug en werd lijstduwer. Ook de onmogelijkheid om samen te zetelen deed heel wat speculaties ontstaan. Beiden zijn echter verkozen maar Marc

S Van de 3910 stemgerechtigde buitenlanders in Hoogstraten schreven er slechts 579 EUburgers in en 76 niet-Europeanen. Een van hen was Paul Kaku uit Ghana die zes jaar in Hoogstraten woont en in Meerle werkt. Aan deze zin voor integratie kunnen de meer dan 3000 Nederlanders een lesje nemen.

10 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 10

t l n s 3 d

25-10-2012 9:49:38

O s s d


voorbeeld ziekte, dementie, verblijf in het buitenland, enz. In een stad als Antwerpen is 14,44 % van de ingeschreven kiezers niet komen opdagen. In Hoogstraten stemden 274 kiezers ongeldig of blanco zodanig dat er uiteindelijk 11.608 kiezers een geldige stem uitbrachten.

.

-

e

Vrouwen aan de macht?

e

4 r s

,

e j r

n n

s

i

Marcel Verschueren (Hoogstraten Leeft) en Jef Van Looy (CD&V) volgen in het stadhuis vol spanning op het scherm de evolutie van de binnenkomende uitslagen. Roger Van Aperen (N-VA) houdt intussen contact met zijn achterban. toegepast. Dit systeem blijkt heel wat voordeliger te zijn voor de grotere partijen en uiteraard nog meer in het nadeel van de kleintjes. Anders scoort 14 % van de stemmen en behaalt hiermee 3 zetels. Hoogstraten Leeft scoort 29 % of het dubbele maar behaalt hierdoor 9 zetels.

Exit Vlaams Belang

zetelen in plaats van de huidige 25. Hierdoor stijgt ook het aantal schepenen van 5 naar 6. In 2006 waren er in Hoogstraten 12.018 stemgerechtigden, voor deze verkiezing was dat opgelopen tot 12.799. Van deze 12.799 ingeschreven kiezers in Hoogstraten brachten er 11.882 een stem uit. Dit is 92,84 %. Dit maakt dat er 917 kiezers of 7,16 % niet zijn komen opdagen. Dit kan omwille van allerlei redenen zijn, zoals bij-

Tinne Rombouts heeft alvast een stevige greep op de macht in Hoogstraten, maar hoe zit het met de vertegenwoordiging van vrouwen in de gemeenteraad? Dit is in Hoogstraten niet zo schitterend . In het nieuwe bestuur tellen we voorlopig 7 vrouwen op 27 gekozenen of 26%. Als we het even per lijst bekijken dan scoort Anders het beste met 1 vrouw op drie gekozenen (33 %), gevolgd door CD&V met 3 vrouwen op 10 (30%), Hoogstraten Leeft met 2 vrouwen op 9 (22 %) en tot slot N-VA met 1 vrouw op 5 verkozen (20%). In de huidige gemeenteraad zitten er 7 vrouwelijke raadsleden op 25. Dit is 28 %. Op dat vlak gaat Hoogstraten er in ieder geval niet op vooruit. Hiermee scoort Hoogstraten beduidend zwak op de lijst van de 308 Vlaamse gemeenten. In 75 gemeenten nemen zelfs 40 tot 60 % vrouwelijke raadsleden deel aan het bestuur.

Coalitievorming Het lag in de lijn der verwachtingen dat de coalitiegesprekken vooreerst heel snel zouden starten en dat er snel een bestuursovereenkomst zou gezocht en getekend worden. Dezelfde fout als zes jaar geleden zou men ten allen tijde willen vermijden. Hoewel er al vlug na de verkiezing

Wat verwacht werd is ook effectief gebeurd. Vlaams Belang boet meer dan 4% in tegen 2006 en verliest haar enige zetel in de gemeenteraad. Zij behaalt 526 stemmen (991 in 2006) en zakt hiermee terug tot 4,5 %. Het lag in de lijn der verwachtingen dat heel wat van deze kiezers dit keer voor N-VA zouden stemmen. In Antwerpen stad valt hierdoor deze partij zelfs van 20 zetels terug tot 5 zetels. Hiermee verdwijnt ook Jan Huybrechts uit de Hoogstraatse politiek. In ons vorig nummer hadden wij aangegeven dat hij niet meer zou kunnen zetelen samen met zijn schoonzuster Joyce De Sager van N-VA als zij samen verkozen zouden zijn. Hierin hadden wij ons vergist want vanaf 1 januari 2013 wordt deze onverenigbaarheid wegens aanverwantschap afgeschaft zodanig dat beiden samen wel zouden kunnen zetelen. Niet de wetgeving maar de kiezer heeft er ditmaal over geoordeeld. Jan Huybrechts behoudt evenwel zijn zitje in de Antwerpse provincieraad.

Stemmen Op de zes jaar tijd tussen 2006 en 2012 is Hoogstraten ook flink gegroeid. Het inwonersaantal steeg tot boven de 20.000 inwoners wat betekent dat er vanaf 1 januari 2013 27 raadsleden zullen

De verkozen CD&V raadsleden met de nieuwe burgemeester en de partijvoorzitter. Vlnr : Ward Baets, Jos MatthĂŠ, Jef Van Looy, Danny Adams, Tine Rombouts, Mai Sterkens, Michiel Vermeiren, Ilse Vermeiren, voorzitter Paul Kox, Marc Haseldonckx en Johan Vermeeren. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 11

DHM_november_331.indd 11

25-10-2012 9:49:38


van 8 oktober 2006 een principiĂŤle overeenkomst was gemaakt tussen CD&V en KVB vlotten de onderhandelingen niet en zou het maanden duren vooraleer er een overeenkomst werd getekend tussen de beide huidige coalitiepartners. Maar intussen was de burgemeesterszetel aan de neus van Tinne Rombouts voorbij gegaan. Die fout zou niet meer gemaakt worden. Al snel nadat de uitslag bekend was rond 16.15 u zondagmiddag werd er contact gezocht met N-VA om onderhandelingsgesprekken te beginnen ten huize Baets. De achterban van CD&V verzamelde zich in zaal Pax in Hoogstraten, N-VA ten huize Roelen-Aerts. Het was bijna 21.00 u. wanneer Tinne Rombouts en de andere onderhandelaars triomfantelijk zaal Pax binnenkwamen en de nieuwe coalitie konden aankondigen. Tinne Rombouts kreeg een daverend applaus van de aanwezige kandidaten en hun achterban. De droom van zes jaar geleden om burgemeester te worden was bewaarheid geworden. Er werd echter wel stevige munt voor betaald.

Nieuw college Het stond voor ons als het ware in de sterren geschreven dat deze combinatie snel zou gevonden worden. Zes jaar geleden hebben o.a. Roger Van Aperen en Karel Aerts de CD&V een prachtig cadeau gegeven door bij de verkiezing van het OCMW voor de kandidaten van CD&V te stemmen in plaats van voor hun eigen kandidaten. Hierdoor kreeg CD&V de volstrekte meerderheid in het OCMW. Ook hebben beiden heel wat moeite gedaan om de overeenkomst van KVB met Groen-Hoop te doen mislukken en een overeenkomst met CD&V te doen ondertekenen. De vaak bitsige reacties in de gemeenteraad van Roger Van Aperen naar zijn neef Arnold zullen ook niet erg bijgedragen hebben tot een zoektocht naar beiden in een bestuursovereenkomst. De lage score van Anders maakte ook een combinatie met CD&V onmogelijk gezien 10 + 3 nog steeds niet meer is dan de helft van 27. Dus werd er ondanks alles stevig gepokerd en dat leverde voor N-VA een schitterend resultaat op. Van de vijf verkozenen krijgen er vier een schepenmandaat. Het zijn Michel Jansen, Joyce De Sager, Jef Vissers en Karel Aerts en/of Roger Van Aperen. Momenteel was hier nog geen duidelijkheid over, maar het ziet er naar uit dat Aerts zal starten op 1 januari en Van Aperen het na enkele jaren zal overnemen. Voor CD&V wordt Tinne Rombouts burgemeester en worden de schepenzetels verdeeld onder Marc Haseldonckx en Ward Baets. Doordat Hoogstraten meer dan 20.000 inwoners heeft kan de stad ook zes schepenambten verdelen. CD&V behoudt het voorzitterschap van het OCMW. Wie dat wordt is momenteel nog niet helmaal duidelijk. De naam van huidig voorzitter Jef Van Looy maar ook die van Johan Vermeeren worden vernoemd. Vanaf 1 januari 2013 wordt de voorzitter van het OCMW

N-VA doet een gouden zaak: vijf gekozenen en tegelijkertijd vier schepenzetels. Je zou voor minder gelukkig zijn. Vlnr : Jef Vissers, Roger Van Aperen, Joyce De Sager, Michel Jansen, Karel Aerts. ook een volwaardig lid van het schepencollege. Op die manier is dit college van burgemeester en schepenen mooi verdeeld tussen beide partijen (4-4).

Teleurstelling Vooral bij Hoogstraten Leeft was de ontgoocheling groot over de coalitievorming. Lijsttrekker Marc Van Aperen zat vanaf 16.00 u. te wachten

op een telefoontje van CD&V zoals naar eigen zeggen was afgesproken. Toen er om 17.25 u nog steeds niets gehoord werd probeerde men tevergeefs telefonisch en via sms Johan Vermeeren en Tinne Rombouts te contacteren. Toen het tot hen doordrong dat er gesprekken aan de gang waren tussen CD&V en N-VA nam Marc Van Aperen contact op met Roger Van Aperen en Michel Jansen met de vraag of zij de burgemeesterssjerp wilden. “ Voor mij kwam het er

100 95 75 100 95 25 75 5 0 25 5 0

Veel lachende gezichten bij Hoogstraten Leeft vooraleer de nieuwe coalitie bekend was. De nieuwe groep van Marc Van Aperen scoorde erg goed maar verzeilt de volgende zes jaar in de opposite.

12 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 12

25-10-2012 9:49:39


Gie Tegenbos, politiek redacteur van de Standaard en moderator op het politiek debat in zaal Pax lijkt een babbel tussen Jan Martens (CD&V) en Joyce De Sager (N-VA) wel vrolijk te vinden. Beide partijen konden zich ook later bij de coalitievorming wel vinden maar Jan Martens (l) kreeg heel wat over zich heen om zijn campagne als mogelijke toekomstige schepen van cultuur. niet op aan om de burgemeesterssjerp te hebben. Ik vond en vind het veel belangrijker dat er een goed, degelijk bestuur komt” aldus de lijsttrekker van Hoogstraten Leeft. Roger Van Aperen bevestigde ons deze informatie. Wellicht maakte deze aanbieding de onderhandelingspositie van N-VA met CD&V alleen maar groter. Het is immers een publiek geheim dat de burgemeesterszetel voor Tinne Rombouts wel zeer belangrijk was. Anderzijds is het niet onlogisch dat de voorliefde van CD&V voor Hoogstraten Leeft niet bijster groot was. De negatieve ervaringen van zes jaar geleden bij de coalitievorming en de veelvuldige

n -

e

. s

strubbelingen tijdens de coalitie zijn daar niet vreemd aan. Ook al is de naam KVB verdwenen en zet burgemeester Arnold Van Aperen een stap opzij, de wonden die destijds geslagen zijn zullen Marc en zijn nieuwe ploeg van Hoogstraten Leeft nog wel een tijdje parten spelen.

Snelheid In het licht van deze snelle coalitievorming hebben ook wij even de wenkbrauwen gefronst. Het verwijt dat zes jaar geleden naar het hoofd van de onderhandelaars van Groen! en Hoop geworpen

werd als zouden zij te veel geëist hebben mag nu toch wel gerelativeerd worden. Dat Arnold Van Aperen alles over had voor zijn burgemeesterssjerp was algemeen bekend, maar dat hij niet de enige is moge hieruit ook blijken. Roger Van Aperen vindt de nieuwe coalitie de meest logische keuze: ”Wij als N-VA zijn ervan uitgegaan dat de kiezer CD&V heeft aangeduid als grootste partij in Hoogstraten, dat Tinne Rombouts de meeste voorkeurstemmen had en dat wij N-VA als “enige” winnaar uit de verkiezingen zijn gekomen. Zodoende leek het ons billijk dat deze beide fracties een overeenkomst probeerden te maken. Hiermede volgen wij volledig de wil van de Hoogstraatse kiezer. “ Wat de juiste bevoegdheden van de verschillende schepenen zijn, is tot hiertoe nog niet bekend. Hierover werd intern nog overlegd. Wat wel zeker is dat Marc Haseldonckx zich verder bekommert over Financies en Michel Jansen Openbare werken voor zijn rekening neemt.

Buurgemeenten Het is algemeen geweten dat Hoogstraten en zijn buurgemeenten niet altijd op dezelfde lijn zaten. Merksplas en Rijkevorsel hadden net als Hoogstraten een liberale burgemeester, maar de uiteindelijke macht lag in Hoogstraten toch wel in het CVP-kamp. Nu de Hoogstraatse coalitie volledig oranje-geel kleurt zal een samenwerking met Rijkevorsel in de toekomst misschien wel vlotter verlopen. Rijkevorsel kleurt voortaan eveneens oranje-geel en krijgt een N-VA burgemeester, namelijk de 32-jarige Dorien Cuylaerts. N-VA behaalde 7 zetels (+7), CD&V 5 zetels (-1) en SNR 2 zetels (-2). Samen vormen zij de nieuwe coalitie.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 13

DHM_november_331.indd 13

25-10-2012 9:49:40


Provincie In het al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen zouden we haast vergeten dat er ook provincieraadsverkiezingen waren. Van alle Hoogstraatse kandidaten op de verschillende lijsten is enkel Jan Huybrechts van Vlaams Belang verkozen tot provincieraadslid. Voorlopig zetelen in de huidige provincieraad nog drie afgevaardigden van Hoogstraten. Het zijn Annie Desmedt (CD&V), Arnold Van Aperen (Open VLD) en Jan Huybrechts (Vlaams Belang). Hiermee was Hoogstraten tot hiertoe wel heel sterk vertegenwoordigd vanuit het kiesarrondissement Turnhout dat 6 vertegenwoordigers mag afvaardigen naar de Antwerpse provincieraad. Uit de kiesresultaten blijkt dat verkiezing van een gemeenteraad of een provincieraad wel twee verschillende zaken zijn. Voor de provincie stemde Hoogstraten als volgt:

Ook al is de uitslag van de verkiezing voor Anders niet zoals verwacht, een fris pintje kan voorlopig het leed wel verzachten. Daarna volgt wellicht een bezinning voor de toekomst. Vlnr : Fons Jacobs, Lief Pans, Dimitri Van Pelt. In Merksplas houdt Leefbaar Merksplas met burgemeester Franck Wilryckx goed stand en behoudt de absolute meerderheid ondanks het verlies van twee zetels. Zij bezetten 12 van de 19 zetels in de gemeenteraad. N-VA wint als nieuwkomer 3 zetels en CD&V verliest er 2. Zij houdt nog twee zetels over. Uiteraard blijft Wilryckx burgemeester. In Baarle-Hertog (11 zetels) verliest CDK 2 van de 7 zetels en dus ook de absolute meerderheid. N-VA ( het vroegere DNS) haalt er 4 en Forum+ 1 zetel. CDK gaat een coalitie aan met Forum+.

In Wuustwezel (met Loenhout) blijft CD&V de grootste patij met 13 zetels op 25 en blijft statusquo. N-VA wint er als nieuwkomer 6 zetels. In Brecht (met Sint-Lenaarts) gingen CD&V en N-VA in 2006 in kartel naar de verkiezing en haalden 9 van de 29 zetels. CDB behaalde toen 5 zetels. Nu kwam N-VA alleen op en veroverde meteen 11 zetels. Dit zijn er evenveel als het nieuwe kartel van CD&V met CDB (11 zetels). Vlaams Belang verliest 5 zetels en houdt er nog 3 over. Open VLD verliest 2 zetels en houdt er 2 over.

N-VA, met Joyce De Sager (2645) op de 4-de plaats : 30,6 % CD&V, met Ward Baets (3009) op plaats 3: 26,7%, Open VLD met Arnold Van Aperen ( 2572) op plaats 10 : 20,8 %, Groen! met Dimitri Van Pelt ( 731) op plaats 6 : 8,3%, Vlaams Belang met Jan Huybrechts (5642)als lijsttrekker :8,1 % Sp.a met Lies Snijders (815) op plaats 6 : 4% De cijfers tussen haakjes achter de naam geven de voorkeurstemmen aan in gans het kiesarrondissement Turnhout. (JH)

14 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 14

25-10-2012 9:49:42


k

e g

e n

l g

e

e

p

s

s

n -

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 15

DHM_november_331.indd 15

25-10-2012 9:49:43


Wil jij burgemeester van Hoogstraten worden? Onze voorspel-wedstrijd had een bijvraagje dat uw winstkansen noch verhoogde, noch verlaagde. Maar we geven je enkele leuke hersenkronkels mee. Wil jij burgemeester van Hoogstraten worden, dus? “Ja, want dan ben ik de eerste vrouwelijke burgemeester van Hoogstraten.” (Hoogstraten)

“Neen, als het Tinne niet is of mag zijn is het toch maar een protocolaire job” (Hoogstraten)

“Nee, maar indien ik toch burgemeester zou zijn, zou de samenwerking met de buurgemeenten hopelijk een stuk beter zijn, ook al hebben die een totaal andere coalitie. Op die manier zou er minstens fatsoenlijk onderhandeld geweest zijn over bijvoorbeeld een zwembad in plaats van een éénmalige schriftelijke vraag.” (Merksplas)

“Nee. Ik ben daar niet voor geschikt. Ik zou niet tegen de massa’s kritiek kunnen die ge dan krijgt, want voor iedereen goed doen is toch onmogelijk.” (Hoogstraten)

“Tuurlijk! Maar nog liever koningin!” (Hoogstraten)

“Laat deze kelk maar aan mij voorbijgaan” (Merksplas)

“Ja, want ik ben mijn fluo-hesje kwijt en die sjerp (ik heb ongeveer dezelfde omtrek als Arnold) zou een waardig en bovendien multicoloreel alternatief zijn.” (Hoogstraten)

“Nee, want dan krijg ik ruzie met Nol.” (Meersel-Dreef)

“Ik wil geen burgermeester worden, daarvoor ben ik te eerlijk.” (Minderhout) “Burgemeester zijn? Wel, ik hou niet van beloven en het dan toch niet doen. Ik hou niet van andere mensen voor de gek te houden om mijn postje veilig te stellen. Ik hou niet van op elk feestje, bij elk evenement aanwezig te zijn. Nee ik hou ervan om mij vast te bijten in een dossier, ik hou ervan om overleg te houden en te luisteren en naar goede compromissen te streven. Ik hou ervan om na te denken over een langetermijnvisie desnoods zonder resultaat op korte termijn... dus nee, ik zou nooit burgemeester KUNNEN worden!” (Hoogstraten) “De burgemeestersjerp lijkt me te hoog gegrepen maar ja, met een goed bestuur samenwerken en meedenken kan een boeiende uitdaging zijn. Beslist aangenaam wonen in Hoogstraten en deelgemeenten, een fijne stad, met verzorgde infrastructuur en vriendelijke inwoners.” (Mortsel) “Neen!“ (Minderhout) “Toch wel, dan zou er werk kunnen gemaakt worden van een stadje met een ‘echte smaak’!” (Minderhout) “Neen! Wat ge ook doet, ‘t Is nooit voor alleman goed” (Wortel)

“Nee, laat Hoogstraten maar besturen door een ploeg die er met volle moed voor gaat!” (Malle)

“Niet, omdat ik niet graag de superhoge rekeningen van het WZC (ik voorspel volgend jaar een gemeentelijke bijdrage van meer dan 1 miljoen euro (in Brecht is dat 100.000 euro) (in Wuustwezel 800.000euro) en dit voor een mooi maar niet beheerbaar gebouw en van een zwembad (hopelijk komt het er niet) wil verkopen aan de Hoogstraatse bevolking” (Minderhout)

“Neen, laten we Hoogstraten dat niet aandoen! Dat is voor iemand die rad van tong is, die andere mensen kan begeesteren en brandjes kan blussen met een emmer humor. Liefst iemand zonder GSM.” (Hoogstraten) “Neen, te veel linten doorknippen.” (Meer) “Liever niet. Te weinig background van de huidige Hoogstraatse politiek... Trouwens: geen zin om zoals Di Rupo na een lint door te knippen in een zwembad te moeten duiken.”(Minderhout) “Uiteraard! Al was het maar om de jeugd van Meerle te geven wat ze verdienen: een jeugdhuis en een goede busverbinding!” (Meerle) “Absoluut niet! Om daarom.” (Hoogstraten) “Neen, Het is soms al moeilijk om voor mezelf altijd goed te doen laat staan voor alle Hoogstratenaren.”(Hoogstraten) “Neen, liever niet. Ik heb al een uitkering.” (Hoogstraten) (Red. lvr)

WON met de

Gulle Gever

D

Voorspel de verkiezingsuitkomst Voor de eerste keer sinds lang was de uitkomst van het plaatselijke politieke vraagstuk moeilijk te voorspellen. Drie (quasie-)nieuwe partijen en een teruggetrokken tenor, begin er maar aan. Ondanks de vele inzendingen was er inderdaad niemand die de nieuwe constellatie had voorspeld. Daarom was het ook bijzonder moeilijk om te bepalen wie er ‘het dichtste bij’ was. Degene die de meeste partijen juist had, drie in casu. Neen, want die kon er bij de twee andere kilometers naast zitten. Om de discussie kort te houden haalden we er een hogere-wiskundige/statisticus bij en die sloeg ons dood met de ‘methode van de kleinste kwadraten’. Onze mond viel open maar het besluit was dat Koen Van Delm - Hoogstraten de winnaar werd met een epibratie van 2 en een afwijking van 127 op het aantal voorkeurstemmen (hij raadde 2145 terwijl het er 2018 waren (voor Tinne Rombouts met name)).

“Neen, nu ben ik te oud en toen ik nog jonger was had ik helemaal geen zin in politiek.” (Hoogstraten)

Heel opmerkelijk was dat (jh.), onze eigen onvolprezen politiek verslaggever, die buiten competitie deelnam, de tweede plaats innam en (js.), onze ere-eindredacteur (ook buiten competitie) de derde.

“Ik zou best graag burgemeester zijn om de kaart van Hoogstraten definitief te hertekenen met een volwaardig MEERSEL-DREEF.” (Meerle)

Maar het is dus Koen Van Delm die op onze kosten mag gaan eten voor zo maar even 100 euro’s in één van de talrijke puike Hoogstraatse eetgelegenheden van zijn eigen keuze. (lvr)

16 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 16

25-10-2012 9:49:43

O

R b c b d g z c


! -

n n

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

DE DIRECTIE VAN EEN BASISSCHOOL EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN Deze rubriek had eigenlijk moeten verschijnen in ons vorige nummer. Indien jullie hem, de rubriek, niet gemist zouden hebben, dan is het de hoogste tijd om ons serieus te bezinnen over de reden van ons bestaan. Maar laat dat onze zorg wezen. De oorzaak van deze niet-verschijning was te zoeken bij de politiek, of beter bij de politiekers. en nog beter, bij de gemeentepolitiekers. Die naar aanleiding van hun verhoopte verkiezing zoveel aandacht vroegen dat ons vorig nummer is uitgegroeid tot het dikste aller tijden, zeg maar 80 (t a c h t i g) pagina’s. En dan nog kon er alles niet in, dus ‘sneuvelteksten’, waaronder deze. De bepaling wie moet sneuvelen en wie niet is van technische aard. Waar we hier echt niet verder op kunnen ingaan, te omslachtig. En asjeblieft, niet op de pianist schieten. Een beetje probleem is het dat we met deze verlate verschijning de actualiteit missen. Bedoeling was dat we eind augustus eens achter de schermen waren gaan kijken van de vele Hoogstraatse onderwijsinstellingen op één van die hectische dagen wanneer het nieuwe schooljaar in volle voorbereiding is. Maar we zijn gewoonweg te laat op dit idee gekomen om er nog iets fatsoenlijk van gemaakt te krijgen. Allicht voor het naaste jaar dus. Maar daarom niet getreurd, in het kader van deze gedachte kwam het bij ons op dat het in de grotere instellingen met die voorbereiding misschien nogal meevalt (?), wegens een grotere omkadering. Maar hoe zit dat in de kleinere scholen. Waar de directeur (trice) eigenlijk zowat duvel(in)-doet-al moet spelen. En in uitbreiding van die schooljaarvoorbereiding, laat ons eens kijken hoe zo ’n eenmans(vrouws)directie een schooljaar rond gerund krijgt.

Daarom…

Als vanouds, eerst weer, een brokje geschiedenis De Meerlese vrije basisschool is in feite gegroeid uit 3 verschillende scholen. Te weten de voormalige meisjesschool en kleuterschool eertijds ingericht door de zusters Ursulinnen, en de vroegere gemeentelijke jongensschool.

Order der redactie ten onzent Rijdt, fiets of ga desnoods te voet naar de vrije basisschool van Meerle, gemeten aan een aantal criteria een goed voorbeeld van een gemiddelde basisschool. En vraag naar Lutgard Jacobs die daar directeur is. Knoop met Lutgard een beleefd gesprek aan en probeer er achter te komen hoe zij het reilen en zeilen van haar school onder controle gehouden krijgt.

Kort na de fusie van de gemeenten (1977) hebben de inrichtende machten van zowel het gemeentelijk als het vrij onderwijs samen een opdeling doorgevoerd in het onderwijsaanbod. Zo werden er vrije scholen overgenomen door het gemeentebestuur en gemeentescholen gingen over in het vrij onderwijs. In Hoogstraten ontstonden er vier gemeentescholen en vier vrije scholen voor ba-

sisonderwijs. De vier gemeentelijke basisscholen (Hoogstraten, Meer, Meersel-Dreef, Wortel) behoren tot de scholengemeenschap ‘Gemeentelijke Basisscholen Hoogstraten’, terwijl de vier vrije basisscholen (Seminarie, Spijker, Minderhout, Meerle) behoren tot de scholengemeenschap ‘Jong Markdal’. Let wel, een scholengemeenschap is niet hetzelfde als een inrichtende macht. Zo is de inrichtende macht van Meerlese basisschool ‘De Klimtoren’, de ‘Diocesane Inrichtende Machten Bisdom Antwerpen vzw’. De inrichtende macht van de ‘gemeentelijke’ basisscholen is uiteraard de stad Hoogstraten. In Meerle is er geen gemeentelijke school meer en werd het gebouw van de voormalige gemeentelijke jongensschool door de Stad Hoogstraten in huur gegeven aan voornoemde diocesane vzw. En er nog bij vertellen dat drie keer per jaar wordt er in een opperbeste sfeer tussen de twee scholengemeenschappen samengekomen met het oog op de coördinatie van een aantal meer logistieke noden zoals het leerlingenvervoer, het zwemmen… Naar de gebouwen toe ziet de situatie in Meerle er thans als volgt uit: in de voormalige meisjes-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 17

DHM_november_331.indd 17

25-10-2012 9:49:43


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE gegund. Op onze vraag of ze het achteraf beklaagd heeft, neen, hoewel er van die momenten zijn geweest dat al de problemen zich op korte termijn zodanig opstapelden dat enkel tijd en geduld raad wisten te brengen. Maar zeg ons Lutgard, welke verantwoordelijke loopt nooit met dergelijke stressmomenten rond.

De omkadering

Directrice Lutgard Jacobs school is het 1ste, 2de en 3de leerjaar gevestigd, en in de voormalige (gehuurde dus) jongensschool het 4de, 5de, en 6de. Zoals al gezegd is de kleuterschool gebleven waar ze was.

“We never walk alone” zingen ze in het Liverpoolse Anfield-voetbalstadion, we staan er nooit alleen voor. Ook Lutgard niet. Met haar 169 leerlingen en 95 kleuters (een stabiel aantal) heeft ze recht op een 28 uren-secretaresse. Die toch een aantal steeds maar ingewikkelder wordende taken op zich neemt. We noemen even los uit de pols de boekhouding, de personeels- en leerlingenadministratie, de verzekeringen, de afwezigheden, de inschrijvingen…En uiteraard heeft ze de gewaardeerde bijstand van de 19 leerkrachten, 2 zorgjuffen, een kinderverzorgster voor de kleuters en 3 halftijdse poetsvrouwen. Allemaal volk waarover Lutgard geen kwaad woord wil gehoord zien.

Hierbij dan nog zeker niet te vergeten de zeer gewaardeerde hulp van 2 vrijwilligers. Eerstens is er een gepensioneerde Meerlenaar die elke dag eens langsloopt om te zien of er geen kleine dagdagelijkse onderhoudswerken kunnen uitgevoerd worden. Van die dingen waarvoor in het andere geval aannemers moeten worden gezocht, en niet gevonden. Wegens niet geïnteresseerd in dergelijke klusjes waaraan eigenlijk toch niks te verdienen valt. Of er moet schandalig veel geld voor gevraagd worden. Tweedens is er een bereidwillige ouder die zich ontfermt over de sloebers die in de naschoolse opvang moeten blijven. Vrijwilligers in een school, we hadden er nog niet van gehoord, wat niet wil zeggen dat het elders niet bestaat. In elk geval ter navolging strekkend.

Het takenpakket Een directeur van een alleenstaande basisschool walkt dus never alone, maar toch komen deze mensen gewoonweg niet of veel te weinig toe aan hun hoofdtaak, aan het educatieve, het pe-

Over wie gingen we het hebben Juist, over één van die hard werkende directeuren van zo ’n gemiddelde basisschool, over Lutgard Jacobs dus. Lutgard, wel Mjeelse Pier van geboorte, maar ze begon haar carrière in 1976 als leerkracht van het 3de studiejaar in Minderhout. Waar ze in 2003 gevraagd werd of ze niet geïnteresseerd was om de directie van De Klimtoren op zich te nemen. Hoewel deze functie niet direct in haar ambitie lag heeft ze toch aanvaard. De school was immers directieloos en een nieuwe uitdaging gaat men zo maar niet uit de weg. Er moest wél snel worden beslist, veel nadenk-tijd werd haar niet

De kleuters mochten blijven waar ze al zaten.

De voormalige meisjesschool waarin het 1ste, 2de en 3de leerjaar is gevestigd.

In de voormalige jongensschool huist momenteel het 4de, 5de, en 6de leerjaar

18 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 18

25-10-2012 9:49:44


r s e

-

e d

h e

t s .

l e e -

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE dagogische luik van hun opdracht. Te weten het coachen van het onderwijzend personeel en de methodeopvolging. En dit wegens veel te veel beslommeringen op het meer materiële vlak. We noemen daarbij losweg enkele voorbeelden: de aankoop van batterijen, koffie en koekjes, keukenrollen, poetsmiddelen, kortom alles wat er in een doorsnee huishouden zoal van doen is. Verder zijn er elke dag wel enkele onverlaten die hun boterhammen vergeten zijn, probleem voor de directie. De turnzaal mag door derden gebruikt worden, maar die brengen de sleutel niet terug. En zo kunnen we nog wel een eind doorgaan. Volgens de statistieken zou een directeur in het basisonderwijs gemiddeld zich belast weten met 50 ‘niet’ pedagogische taken.

Van vreemde huize Ook de Meerlese basisschool ontsnapt niet aan de toenemende instroom van buitenlandse kinderen die onze taal niet spreken. Zowat 20 stuks van een 6-tal verschillende nationaliteiten. Hetgeen niet alleen voor taalperikelen zorgt in de klas, nog meer problematisch is de communicatie met de ouders. Met handen en voeten, maar dan letterlijk, en met pictogrammen moet alles worden aanschouwelijk gemaakt. Daartegenover staat dat er helemaal geen moeilijkheden zijn met de Nederlandse kinderen die m e e r d a n d e h e l f t van de Meerlese schoolbevolking uitmaakt. Lutgard is daar zeer pertinent in, zij ervaart niet anders dan een zeer positieve medewerking. Zouden wij met ons slecht karakter dan toch…

Kortom, Lutgard werkt zowat 12 uren per dag in haar school en moet daarbij dan nog avondvergaderingen bijwonen of voorzitten met de ouderraad, met de schoolraad, met het personeel, allerhande info-avonden… Maar ze heeft dus wel een lange vakantie gaat ge dan natuurlijk zeggen. Inderdaad, als men niet geregeld zou worden opgebeld door ouders die vooraleer hunne lieveling in te schrijven de school toch wel eens zouden willen ‘afzien’. Om maar iets te noemen.

Slotbedenking Het basisonderwijs kampt met een toenemend tekort aan kandidaat-directeurs. Niet verwonderlijk, nadat we het voorgaande allemaal in gedachte nemen. In de brochure ‘Advies over een betere ondersteuning van de directeur basisonderwijs’ van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) lezen we hierover ondermeer het volgende: “…De laatste jaren komen uit het onderwijsveld steeds meer signalen dat de vacatures voor directeur basisonderwijs moeilijk ingevuld raken. Bovendien komt het regelmatig voor dat directeurs na enkele jaren afhaken. Zij keren terug naar de klas, nemen een ander ambt op of overwegen een vervroegde uitstap. Hieruit blijkt dat het directeursambt in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs onvoldoende aantrekkelijk is. …Niettegenstaande beginnende directeurs het

‘De Klimtoren’ is dus gevestigd op 3 verschillende locaties, hetgeen het bestuur er niet gemakkelijker op maakt.

pedagogisch-didactisch leiderschap (een pedagogisch project uitbouwen en werken aan onderwijsvernieuwingen) als één van hun grootste motieven aangeven, stellen ze vast dat ze er in de dagelijkse praktijk weinig aan toekomen. …De situatie waarin de directeur basisonderwijs zich vandaag bevindt, sterkt de Raad Basisonderwijs in zijn dringende vraag naar meer middelen en omkadering. Wanneer de directeurs de volgende jaren hun opdracht naar behoren willen

vervullen, is dringend en op korte termijn meer ondersteuning vanwege de overheid nodig. De Raad Basisonderwijs, herkent als belangrijkste noden: tijd voor de kerntaken, degelijke omkadering en/of middelen om bepaalde taken uit te besteden, een eenvoudige en stabiele regelgeving, opleiding en professionalisering, loon naar werken, aandacht voor schoolbesturen…” ’t Is maar dat ge het ook eens van een ander hoort. (nad).

n

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 19

DHM_november_331.indd 19

25-10-2012 9:49:45


EINDELIJK ERNSTIGE OPLOSSING VOOR ZWERFKATTENPROBLEEM

Gemeentebestuur sluit overeenkomst met Dieren op de Dool vzw Vele mensen herinneren zich nog de heisa die er ontstond toen de gemeente in de wijk Venhoef in augustus 2011 een aantal zwerfkatten wilde vangen en ‘euthanaseren’. Er kwamen vragen in de gemeenteraad, Groen!Hoop eiste een zwerfkattenbeleid, terwijl Veeweyde en Gaia werden geraadpleegd. Ook RTV besteedde er aandacht aan. Nu, een jaar later, is er dan een oplossing in de vorm van een overeenkomst met Dieren op de Dool vzw, verder DodD genoemd in dit artikel.

Zoals zo vaak is de no-nonsense oplossing, vangen-doden, alleen maar op het eerste zicht een goede oplossing. Dat blijkt meteen in ons gesprek met Joep van Soest, voorzitter van DodD. DHM: Wat is er tegen vangen en ‘euthanaseren’? Opgelost, zou je toch zeggen. Joep van Soest: Op het eerste zicht wel, maar zoals overal in de natuur geldt ook hier: waar plaats is voor een bepaalde diersoort zullen er individuen van die soort zijn of komen. Als er eten en/of schuilplaatsen voor katten zijn, zullen er katten komen. Vang je alle katten in een gebied weg, dan zullen er van 5 of 10 kilometer verder toch weer komen. DHM: Wat is dan een goede aanpak? Joep van Soest: Zoals de gemeente Hoogstraten het nu gaat doen: vangen, steriel maken en terugzetten. De steriele katten zullen minder overlast veroorzaken: minder katergeschreeuw, minder sproeien (met urine territorium afbakenen, nvdr), minder moederkatten die koste wat het wil eten voor hun kittens moeten vinden. Niet ieder jaar

weer idem zoveel nieuwe katten in je tuin, maar een stabiele groep die onder elkaar vrede houdt en vreemde katten weghoudt. DHM: Maar af en toe zal er toch wel eentje moeten sterven: te oud, gekwetst, gevaarlijk,…? Joep van Soest: Uiteraard, dat is de loop van de natuur. Als we dan ook bij een vangactie een dergelijk dier vangen, zal dat door de dierenarts zo diervriendelijk mogelijk gedood worden. DHM: Is er een onderscheid tussen volwassen katten en ‘jongskes’? Joep van Soest: De volwassen katten worden geopereerd en teruggezet waar ze vandaan komen. De hoogdrachtige en zogende kattinnen en de kittens die nog tam kunnen worden komen in één van onze opvangen. De moeders worden, zodra de kittens gespeend zijn, gesteriliseerd en teruggezet, de kittens worden in de opvang in een huiselijke situatie opgevoed. Daardoor wennen ze aan diverse geluiden, bezoek, kinderen, honden, andere katten, … Maar vooral: we kennen van ieder diertje het karakter en de speciale

behoeften. We kunnen kandidaat-adoptanten dus goed adviseren. Je kan je voorstellen, dat een ouder echtpaar in een appartementje een andere huisgenoot zoekt dan een gezin met opgroeiende kinderen. DodD heeft intussen door deze vrij unieke aanpak een bekendheid die tot over de provinciegrenzen reikt. DHM: Die kittens hebben dus niets gekost. Zijn ze gratis bij jullie af te halen? Joep van Soest: Afgezien van de tijd en energie, waarvoor we inderdaad niets rekenen, zijn alle katten die bij ons geadopteerd worden ontvlooid, ontwormd, getest op leucose (bloedkanker) en kattenaids. Ze zijn twee keer gevaccineerd tegen maar liefst vier soorten niesziekte, kattenziekte en leucose. Ze zijn verder gesteriliseerd of gecastreerd en gechipt. Vraag je dierenarts eens, wat een dergelijk programma moet kosten. Daarbij dan nog eten, kattenbakgrit en eventueel dierenartskosten en medicijnen. Omdat we volledig afhankelijk zijn van vrijwillige bijdragen, moeten we toch een redelijk bedrag in rekening brengen bij de adoptanten. Het lijkt misschien duur, maar je weet wat je krijgt. Van de andere kant: door geld te vragen voor een katje bereiken we ook dat alleen serieuze kandidaten onze katten en kittens adopteren. We hebben ze weken en soms maanden verzorgd, dus willen we dat ze een ‘gouden mandje’ vinden en niet als b.v. slangenvoer eindigen. DHM: Kan het zwerfkattenprobleem ooit helemaal uit de (Westerse) wereld gebannen worden? Of wat is daar nog meer voor nodig? Joep van Soest: Nee: Er zullen altijd in de buitengebieden katten leven die zich niet laten vangen. De nakomelingen daarvan zullen nieuwe woongebieden zoeken en vinden in de nabijheid van mensen. Denk maar aan de vossen, die tegenwoordig ook in de grote steden aangetroffen worden. Ja: Het zwerfkattenprobleem is opgelost als iedereen zich bewust is en accepteert dat katten in de woonomgeving ‘er bij horen’; als de gemeenten een zwerfkattenbeleid voeren en blijven voeren waardoor het aantal binnen de perken blijft. En als alle kattenhouders verantwoord met hun dieren omgaan. DHM: Wat is ‘verantwoord omgaan?’ Joep van Soest: Dat bestaat naast goed verzorgen en op tijd de nodige vaccinaties en zo laten geven vooral uit twee aspecten: fok niet zo maar willekeurig nestjes ‘omdat dat zo leuk is’ en zet je kat niet uit de auto als je met verlof vertrekt. Voor het eerste: er zijn al te veel katten, jaarlijks worden er duizenden zinloos gedood omdat er geen thuis voor is. Voor het tweede: op die manier beginnen de meeste zwervers hun zwerversbestaan. Maar de meeste ‘uitgezette katten’ sterven een moeizame dood.

20 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 20

25-10-2012 9:49:45


Opvanggezin worden Het opgroeien van kittens en het opvolgen van katten vraagt enige tijd. Daarvoor is een opvanggezin nodig. Dat is niet hetzelfde als een poes definitief in huis nemen. Opvanggezin worden is een uitdagende maar ook heel tevredenstellende manier van helpen: je krijgt er een hoop plezier en liefde voor terug en u zorgt ervoor dat Dieren op de Dool de ruimte en de mogelijkheden hebben om dieren een tijdelijk onderdak te geven. Maar opvanggezin word je niet zomaar: Aan deze gezinnen stelt DodD net zo'n hoge eisen als aan zichzelf. Vandaar dat zij een uitgebreide vragenlijst opgesteld hebben voor kandidaten. Deze vragenlijst kan u digitaal toegezonden worden: neem contact op met Dieren op de Dool: info.dodd@gmail.com

s n e

j

Wie ten slotte definitief een poes in huis wil nemen kan eveneens bij DodD terecht. Je bent dan verzekerd van een op-en-top gezond dier dat tevens volledig wettelijk in orde is (zie ook interview). Dit ‘gezondheidspakket’ is zeer goedkoop in vergelijking met wat je zou betalen als je het op eigen initiatief moest laten uitvoeren. Doen dus! (lvr)

e ,

-

s

l

DHM: Hoe zijn jullie er toe gekomen dit probleem ter harte te nemen? Joep van Soest: Dat is een te lang verhaal om hier te vertellen maar je kan het nalezen op onze website www.dierenopdedool.be. Kort samengevat: mensen die wisten dat wij dierenvrienden zijn vroegen ons een keer om een nestje

moederloze kittens te verzorgen. En van het een kwam het ander. DHM: Tot slot: ik zit met een ‘kattenprobleem’. Wie moet ik verwittigen? Joep van Soest: Je meldt dat bij de milieudienst van de gemeente (03 340 19 43). Die geven ons

dan opdracht om de vangactie uit te voeren. Elke keer van Gierle naar Hoogstraten heen en weer is toch wel ver, dus we zijn blij dat we een paar Hoogstratenaren bereid gevonden hebben om dat te doen. Deze nemen contact met u op om het verloop van de actie te bespreken. (JvS/lvr)

n t .

n

e

e

-

.

-

t

s r

n

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 21

DHM_november_331.indd 21

25-10-2012 9:50:06


22 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 22

25-10-2012 9:50:07


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Wie volgt de Gelmelzwaaiers op Cultuurprijzen 2012 GROOT-HOOGSTRATEN - In januari van dit jaar wonnen de Gelmelzwaaiers de jaarlijkse cultuurprijs met hun Internationaal Folklorefestival, dat werd verkozen als ‘cultureel evenement van het jaar’. Salon 23 ging aan de haal met de prijs voor vernieuwend initiatief, en MinArte werd gelauwerd in de categorie ‘uitzonderlijke verdienste’.

Kandidaturen welkom! Bij de gemeentelijke cultuurdienst kan je intussen kandidaturen indienen voor de Cultuurprijs 2012. Wie leverde het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage voor de cultuurbeleving in Hoogstraten en mag daarvoor wel eens in de bloemetjes worden gezet? De winnaar over de drie categoriën heen ontvangt een geldprijs van 250 euro en mag een jaar lang het logo ‘Cultuurprijs Hoogstraten 2012’ in zijn communicatie gebruiken. De winnaars van de twee andere categorieën ontvangen een geldprijs van 125 euro. Een voorstel indienen kan via het formulier dat je op de gemeentelijke cultuurdienst of op de website vindt (www.hoogstraten.be > ontspannen > cultuur beleven). Je kan een andere persoon, een vereniging of evenement nomineren, maar je mag ook jezelf kandidaat stellen.

Op 3 januari 2013 worden de inschrijvingen afgesloten, op donderdag 24 januari worden de prijzen uitgereikt. Iedereen is welkom op de uitreiking, waarvoor de cultuurraad en de cultuurdienst alvast een mooi muzikaal programma samengesteld hebben. Daar lees je meer over in een volgende Hoogstraatse Maand. (fh)

Wie wordt De Slimste Gemeente GROOT-HOOGSTRATEN - In het voorjaar van 2013 gaat Woestijnvis op zoek naar De Slimste Gemeente van Vlaanderen. Alle Vlaamse gemeenten zijn uitgenodigd om het in een quiz, gepresenteerd door Michiel de Vlieger, tegen elkaar op te nemen. De eerste selectie vindt plaats op 1 december 2012.

ploeg vindt plaats op woensdag 14 november tussen 19 en 22 uur in het Stadhuis van Hoogstraten.

Uit deze preselectie door Woestijnvis worden de 80 beste ploegen geselecteerd, die mogen deelnemen aan de opnames van het tv-programma, begin 2013. Een kandidaat quizploeg voor Hoogstraten bestaat uit twee kandidaten: een man en een vrouw, beiden inwoner van Hoogstraten.

Voor de selectiequiz dien je vooraf per duo in te schrijven. Inschrijven kan nog tot vrijdag 9 november. Het beste duo vormt de Hoogstraatse quizploeg. Als de Hoogstraatse quizploeg de selectieronde in december overleeft, zal ze tijdens de opnames ‘versterkt’ worden door de burgemeester van onze gemeente.

Het stadsbestuur gaat op zoek naar zo’n Hoogstraatse quizploeg. De selectie van deze quiz-

Inschrijven langs communicatie@hoogstraten. be of 03 340 19 50. (fh)

Iedereen is welkom, maar geïnteresseerden moeten zich wel kunnen vrijmaken voor de preselecties en vier opnamedagen van de quiz.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 23

DHM_november_331.indd 23

25-10-2012 9:50:08


hoogstraten

De Evangelische kerk nodigt uit HOOGSTRATEN – Op zaterdag 10 november organiseert de Evangelische kerk een concert door het Fidadelfia Gospelkoor in de Rabboenizaal van Instituut Spijker. De inkom bedraagt 2,50 euro, u bent welkom vanaf 19.30 uur en het optreden start om 20 uur.

H G e

O w h o d 1

Maak kennis met deze kerk en hun medewerkers tijdens de gospelavond: Wat doet de Evangelische kerk in Hoogstraten? • Elke zondagmorgen een dienst in de KarelBoomstraat te Hoogstraten • Iedere 3e zaterdag van de maand De Toevlucht. (Voedselbedeling voor minderbedeelden in samenwerking met OCMW Hoogstraten) • Organisatie van een kerstavondmaal voor eenzamen en kansarmen op 24 december. (Dit in samenwerking met andere organisaties)

O

D v v d s d w r

Iedereen is welkom, want het Filadelfia Gospelkoor zal iedereen verbazen. (fh)

E h p h v G s

GOUD IN HOOGSTRATEN Joseph De Beuckelaer en Maria Elst

D w g l e k v

T e s d a k t

Op de foto zien we Jos en Maria met van links naar rechts Reimond, Pascale, Yannick, Quinten, Larissa, Greet, Carlo, Martine, Kirsten, Withley, Luc, Claudia, Nico, Sandra, Yves en An. Maria werd geboren in Meer aan de grens. Zij was de dochter van Toontje Elst, een paardenhandelaar. Jos is afkomstig van Sint Lenaerts. Nadat ze trouwden woonden ze eerst 5 jaar in Sint Lenaerts en 16 jaar in Brecht om daarna naar ‘de villa’ te verhuizen. In Sint Lenaerts aan de vaartkant kregen ze de kans om de grote woning

van steenbakkerij Cobricam N.V. aan het kanaal te betrekken. Er was veel werk op het domein en Maria en Jos hadden hun handen vol. Jos werkte eerst een tijdje bij Janssens bouwmaterialen en bij Verstraete & Vanhecke om daarna voor 29 jaar aan de slag te gaan bij het OCMW in Brecht. Tot zijn 70ste was hij ook boswachter. Jos en Maria hebben samen 5 kinderen en 8 kleinkinderen. Ze wonen nu in de Burgemeester Van Aperenstraat in Hoogstraten. Alles is gemakkelijk dichtbij, de winkels, de terrasjes en het centrum. Ze zijn reuze content in Hoogstraten.

De stem der Kempen Jos is in de streek vooral bekend als roeper bij koopdagen. Voor en na werd hij door verschillende notarissen van Brecht en Wuustwezel gevraagd om de biedingen in goede banen te leiden met zijn luide stem (de stem der Kempen). Voor 1 notaris doet hij dit nog steeds. Over de koopdagen kan hij wel een boekje open doen en een tijdje sterke verhalen vertellen. (RB)

24 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 24

25-10-2012 9:50:09


hoogstraten

Gildedag der Kempense gilden HOOGSTRATEN - Normaal organiseert één van de gilden van de Hoge Gilderaad der Kempen het jaarlijkse Gildefeest. Met op zaterdag wedstrijden voor alle wapens en op zondag een gildemis, een optocht door het dorp en wedstrijden in gildedansen, vendelen en roffelen, een zware opgave. Omdat er in 2012 geen gilde bereid gevonden werd om dit jaarlijkse gildefeest te organiseren, heeft het bestuur van de Hoge Gilderaad besloten om het gildefeest te vervangen door een gildedag. Die gaat in Hoogstraten door op zaterdag 10 november in Veiling Hoogstraten.

Oorsprong van de gilden De gilden werden opgericht voor de bescherming van de eigen goederen. Zo ontstond de traditie van “geven om mekaar”, broederlijkheid die vandaag bij de gilden nog altijd hoog in het vaandel staat. Later werden zij dan gevraagd om de goederen van de plaatselijke heer te beschermen. Zo werden met de gilden de eerste legers van onze regio gevormd. Elke gilde zorgde zelf voor de opleiding van haar schutters. Om te oefenen kregen ze van de plaatselijke heer een oefenterrein of schuttershof. In de nabijheid was het gildehuis, waar de vergaderingen en teerfeesten gehouden werden. Geregeld werden gilden van andere dorpen en steden uitgenodigd voor schietwedstrijden. De militaire opdracht van de schuttersgilden werd op het einde van de 16e eeuw door huurlegers overgenomen. De slagkracht van de plaatselijke schutters brokkelde af. De gilden behielden echter hun sociale functie van brandweer, bewaking van de toren en de gevangenen en vooral het verenigingsleven draaide rond de gilde. Tijdens de Franse Revolutie kwam er officieel een einde aan de beschermende functie van de schuttersgilden. In 1791 werden bij decreet van de Nationale Vergadering in Parijs alle gilden afgeschaft en hun eigendommen verbeurd verklaard. Toch bleven heel wat Kempense schuttersgilden verder bestaan.

Bij de Hoge Gilderaad der Kempen zijn 74 gilden aangesloten. Iedere gilde hanteert een van de vijf traditionele wapens: de handboog, de voetboog, de Sint-Jansboog, de kleine kruisboog of de buks. Met de buks schiet men op een ringblazoen (doel) op 18 meter afstand. Voor de kleine kruisboog staat het doel op 20 meter, voor de handboog op 25 meter, voor de Sint-Jansboog of grote kruisboog op 61 meter en voor de voetboog staat het doel op 70 meter. In 1952 werd de Hoge Gilderaad der Kempen opgericht als een overkoepelende organisatie om het gildeleven in heel de Kempen te coördineren. Het bestuur van de Hoge Gilderaad heet ‘De Wet’. De Hoge Gilderaad zorgt ervoor dat de Kempense gilden met elkaar in competitie komen op de jaarlijkse gildefeesten en op het vijfjaarlijkse landjuweel.

Het Verbond van St-Jorisgilden Het Verbond van de St-Jorisgilden, opgericht voor 1935, telt negen gilden, waarvan drie uit Nederland. Het Verbond richt in de zomer een competitie op 61 meter in met de St.-Jansboog en in de winter met de kolfboog op 6 meter. Jan Gijsbregts is de voorzitter van het Verbond van de St-Jorisgilden en wordt ook opperhoofdman genoemd.

Gildedag Op een gildedag wordt alleen gedanst, gevendeld en geroffeld. Aan de danswedstrijd nemen niet alle gilden deel. In de loop van het jaar oefenen de gildebroeders en -zusters de dansen in onder leiding van een dansleraar. Het gaat steeds om

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

e

)

De Hoge Gilderaad der Kempen.

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

Jan Gijsbregts, voorzitter van het Verbond van Sint-Jorisgilden volksdansen uit het oude Hertogdom Brabant. Bekende dansen zijn de zogenaamde ‘kadrils’. Daarnaast zijn er de ‘rozenwals’, de ‘klapschottisch’ uit Achtel, de ‘Hoogstraatse galop’, ‘Hal en Bergenkermis’ uit Minderhout, de ‘meiboomdans’, de ‘oogstkoekenkermis’, de ‘bruiloftsdans’, de ‘weversdans’, de ‘heiluizer’, enz. De wedstrijden in het vendelen en het roffelen zijn niet verplicht. Gilden die deelnemen, krijgen een score voor het landjuweel.

Het landjuweel Alle Kempense gilden nemen deel aan het landjuweel, een wedstrijd die over vijf jaar gespreid is. Op vier opeenvolgende gildefeesten en op het afsluitende landjuweel verzamelt iedere gilde punten bij de keuring van het gildepatrimonium, op de schietspelen en op de gildefeesten. Wie na vijf jaar de meeste punten heeft, wordt ‘houder van het landjuweel’. De winnaar is verplicht het volgende landjuweel te organiseren. De naam landjuweel stamt uit de middeleeuwen. Alleen in het Hertogdom Brabant werden landjuwelen georganiseerd die over een periode van zeven jaar liepen. Op het afsluitende gildefeest voor het landjuweel is er ook een speciale schieting voor de koningen van alle deelnemende gilden. Voor de vijf verschillende wapens wordt een schietspel gehouden om te bepalen wie opperkoning voor zijn wapen wordt. (Theo Aerts/fs)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 25

DHM_november_331.indd 25

25-10-2012 9:50:09


hoogstraten

Nieuws uit de Bib GROOT HOOGSTRATEN - De succesvolle volksvergaderingen van Veilig Verkeer Hoogstraten liggen al enkele maanden achter ons.

Overleg De werkgroep is positief gezind omdat er naar hen geluisterd wordt en het memorandum van de bevolking ernstig wordt genomen. Links en rechts zijn er zelfs al kleine veranderingen merkbaar. Zo dragen alle kinderen van de kleuteren lagere scholen in Hoogstraten en zijn deelgemeenten ondertussen verplicht een fluohesje tijdens de donkere maanden. Er was al tweemaal een werkvergadering met de schepen van mobiliteit, een afgevaardigde van de verkeersraad en de politie. Daar werd een en ander toegelicht en stelde men vast dat er in de toekomst veel mogelijk is en kan veranderen. De werkgroep beseft dat aan z’n proces van veranderingen veel gesprekken voorafgaan omdat er verschillende partijen bij betrokken zijn. Dat werk is voor de burger niet zichtbaar, ook al omdat de wetten niet in Hoogstraten maar in Brussel gemaakt worden.

Eigen belang “Maar”, zegt een afgevaardigde van de werkgroep, “we mogen ook niet blind zijn. Het is heel jammer dat zeer goede en echt haalbare ideeën in de prullenmand belanden omdat eigenbelang soms primeert op het algemeen belang. Het gebeurt dat één gesprekspartner in het overleg weigert het algemeen belang voorop te stellen”. De leden van de werkgroep geven liever geen voorbeelden, maar onze lezers herinneren zich beslist dat het tracé voor een ring rond Hoogstraten ooit door het college werd afgeschaft. Veilig Verkeer Hoogstraten roept daarom op om met een open geest aan tafel te zitten. Verkeersveiligheid zal er enkel komen als we samen hetzelfde doel nastreven.

Realistisch zijn “We hebben met zijn allen staan roepen dat het beter moet. MAAR!!! We moeten realistisch zijn”, gaat de afgevaardigde van de werkgroep verder. 1/3 van de verkeersproblemen ligt aan de infrastructuur, een erfenis waar je niet omheen kan. “We kunnen enkel trachten om het beter en leefbaarder te maken en daar zijn we mee bezig. Maar dat betekent dat we de veranderingen en de nieuwe regels moeten accepteren en respecteren omdat ze de verkeersveiligheid bevorderen”.

Verantwoordelijkheid nemen 1/3 van het probleem ligt bij onszelf, de weggebruiker. Niemand die het durft zeggen maar het is wel zo. Als er een ongeluk gebeurt, staan we met zijn allen te roepen en te tieren : “Het moet en kan veiliger, maar vaak moeten we dat op onszelf betrekken”. Te vaak zien we dat verkeersregels niet gerespecteerd worden, overdreven snelheid, negeren van verkeersregels, hoffelijkheid in het verkeer…het lijkt soms allemaal heel ver weg, iedereen is gehaast, iedereen heeft de auto nodig…. Terwijl de oplossingen hier veel sneller toe te passen zijn: respecteer de verkeersregels, als de scholen vragen om een bepaald traject te volgen om zo de verkeersveiligheid te bevorderen, doe dat dan! En wees niet gehaast in het verkeer maar vertrek op tijd! Neem je verantwoordelijkheid voor jezelf, je kinderen en een ander.

Voorleesweek De Voorleesweek die van 17 tot en met 25 november loopt, moedigt volwassenen aan om vaak voor te lezen aan kleine en grote kinderen. Thuis, in de kinderopvang of op school: samen met kinderen in boeken kijken en voorlezen stimuleert niet alleen de taalontwikkeling maar betekent plezier voor kinderen én volwassenen. Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag! Dit is de ideale week om het voorleesuurtje in de bibliotheek bij te wonen. Elke zaterdag zijn kinderen van 5 tot 9 jaar om 10 uur welkom.

Als het geheugen vervaagt Iedereen is wel eens zijn autosleutels, leesbril of gsm kwijt. Dat is niet erg, maar het wordt zorgelijker als je niet meer weet welke dag het is want dat kan een signaal van dementie zijn. Marleen Mesuere –Jooris, vrijwilligster bij de Vlaamse Alzheimer Liga, geeft je een bondige uitleg over dementie en getuigt over het omgaan met haar dementerende moeder. Je kan ook zelf vragen stellen. Als het geheugen vervaagt op dinsdag 6 november om 14 uur. Vooraf inschrijven verplicht. Inkom 3 euro

Computergebruik voor jongeren Snel online de juiste informatie vinden, je budget met Excel in het oog houden of via internet solliciteren … voor vele jongeren is dat niet vanzelfsprekend. Daarom helpt Digidak hen op weg zodat zij dit voortaan zelf vlot kunnen doen. Programma: woensdag 7 november: gericht zoeken, woensdag 14 november; budgetbeheer, woensdag 21 november: online solliciteren Computergebruik voor jongeren van ongeveer 15 tot 25 jaar, telkens op woensdag 7; 14 en 21 november. Afzonderlijk inschrijven per sessie voor maximum 8 deelnemers. Deelname 3 euro.

Kleuradvies Het interieur van de woning wordt steeds belangrijker. Het bepalen van de kleuren is hierbij een essentiële, maar moeilijke opgave. Wendy Van den Eynde leert je wat kleur doet met een ruimte en wat de actuele kleurtrends zijn. Daarna ga je zelf aan de slag. Je oefening wordt ook besproken en je krijgt daarbij nuttige tips en adviezen. Kleuradvies voor je interieur op donderdag 8, 15 en 29 november om 20 uur. Maximum 15 personen, deelname 15 euro

Boekenverkoop De recentste reisgidsen, kookboeken met de laatste nieuwe trends,… je vindt het allemaal in de bib. Maar oudere, afgevoerde boeken kan je tijdens de boekenverkoop op de kop tikken. De boeken kosten 1 euro per stuk. De laatste zaterdag krijg je nog 50 % korting. Boekenverkoop van zaterdag 17 tot en met 24 november in de hoofdbibliotheek dagelijks van 9 tot 12 uur (behalve op zondag). In de uitleenposten tijdens de openingsuren

Toekomst

Siska Goeminne op bezoek

“1/3 van het probleem ligt in de toekomst en daar werken we met zijn allen aan. Het zal drukker worden…dat is nu eenmaal zo. Onze kinderen willen in de gemeente blijven wonen en hebben daar recht op. Dat is een gegeven en het is aan ons om dat in goede banen te leiden, bijvoorbeeld door goede ontsluitingen te voorzien in nieuwe verkavelingen. Maar nogmaals: daar moeten we met z’n allen in een open geest over kunnen praten en aan werken”. (fh)

“Het fantastische verhaal van Ferre en Frie”, “Twee meisjes”, het zijn slechts enkele van de pareltjes die Siska Goeminne geschreven heeft. Daarom nodigt de bibliotheek van Hoogstraten haar uit om aan leerlingen van de 4de klas van de basisschool te vertellen over haar boeken. Siska Goeminne op bezoek op dinsdag 27 november: schoolaanbod voor de 4de klassen. (ra/red)

26 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 26

25-10-2012 9:50:10

1 H E


-

r

HOOGSTRATEN

CHIKA UNIGWE

Tafel van de Zilveren Lepel HOOGSTRATEN - Restaurant Noordland plaatst Hoogstraten extra in de gastronomische kijker. Zaakvoerder-chef Marc De Ketelaere, echtgenote Magda en zoon Jim ontvingen uit handen van Burgemeester Arnold Van Aperen, en het bestuur van de Zilveren Lepel, de Oorkonde voor hun selectie bij de “Tafel van de Zilveren Lepel”. Deze fel begeerde onderscheiding wordt sinds enige jaren door de organisatie van de Zilveren Lepel na zorgvuldige selectie, uitgereikt aan restaurants voor de uitstekende prijs-kwaliteit verhouding van de aangeboden gerechten, en een uitstekende bediening.

In zijn dankwoord verwees Marc De Ketelaere, fier naar echtgenote Magda welke steeds de ideale gastvrouw is, en zoon Jim zijn creatieve alter ego in de keuken. Martin Nauwelaerts verantwoordelijke bij de Zilveren Lepel, stelde in zijn korte toelichting dat zaken zoals restaurant “Noordland” ook de gemeente of stad extra in de belangstelling brengt, en het gastronomisch verkeer, dus ook het toerisme bevorderen. Burgemeester Van Aperen mocht dan ook voor Hoogstraten de titel van Gastronomische gemeente in Vlaanderen in ontvangst nemen. (js)

HOOGSTRATEN - Chika is een Nigeriaanse. Ze woont in Turnhout met haar man en vier kinderen. Ze schrijft zowel fictie en poëzie als educatieve boeken. Intussen heeft ze al verschillende boeken geschreven als: De Feniks; Fata Morgana; en haar derde roman: Nachtdanser. Internationaal komen haar kortverhalen op de BBC World Service, Radio Nigeria als in andere landen van het Gemenebest. Woensdag 14 november om 20 uur Chika Unigwe in zaal Pax komt haar verhaal vertellen: RIT IN HET DONKER. Davidsfondsleden betalen 6 euro, niet-leden 10 euro (fh).

t r

CINE HORIZON

k

The Light Thief Op woensdag 14 november presenteert Ciné Horizon de film The Light Thief van regisseur Aktan Arym Kubat.

g t n

r

e n s

m

Op de foto v.l.n.r.: Marc De Ketelaere, Ingrid Syx (Zilveren Lepel), Jim De Ketelaere, Magda Verheyen en Burgemeester Arnold Van Aperen.

Uniek samenwerkingsproject

e s

g t

-

e

HOOGSTRATEN - In de gemeentelijke basisschool loopt al een maand een uniek project tussen de 24 kinderen van het 1ste leerjaar en 12 bewoners van het Woonzorgcentrum van Hoogstraten. Eind september was er eerst een kennismaking

van de kinderen met en in het rusthuis, een zoektocht in het rusthuis en een bezoek van bewoners van het rusthuis aan de school. In de school werden er portretten gemaakt en genoten de senioren van de voorstelling van ‘Nieuwsgierige Lotje’ samen met de kleuters. Midden oktober gingen de 24 kinderen van het 1ste leerjaar en de bewoners van het rusthuis “kleien” in het IKO. Het was geweldig. Vrijdag 19 oktober kwamen de bewoners terug naar de school. Samen met Flor en Florejan Verschueren en met alle kinderen van de lagere school zongen ze Franstalige liedjes. Een hartverwarmende project. Het project loopt nog verder: de kinderen zullen een nieuwjaarsbrief gaan voorlezen voor de fitte lieve bejaarden. En alle verjaardagen staan genoteerd op de klaskalender. Geen enkele verjaardag zal vergeten worden. (fh)

In een afgelegen dorp in het zuiden van Kirgizië probeert een elektricien – iedereen noemt hem ‘Mijnheer Licht’ – het iedereen naar zijn zin te maken. Hij zorgt voor de oude mensen die dikwijls te kampen hebben met kortsluitingen, redt jongens uit bomen, luistert naar het gewauwel van dronkaards en knoeit met elektriciteitsmeters om iedereen van stroom te kunnen voorzien. Dat maakt hem helaas niet populair bij de autoriteiten, vooral niet bij de opportunistische politicus Bezkat die het land wil verkopen aan de Chinezen. ‘Mijnheer Licht’ heeft echter nog twee dromen: voor zichzelf dat hij – vader van vier dochters - op een dag een zoon krijgt en voor de mensen dat zij via windenergie eindelijk over goedkope elektriciteit zouden kunnen beschikken. The Light Thief is een visueel knappe politieke allegorie die er in slaagt om een warm, geestig en uiterst charmant verhaal te vertellen in een frisse mix van poëzie, naïviteit en documentaire. De hoofdrol van de film is voor de regisseur zelf die van ‘Mijnheer Licht’ een intrigerend personage maakt. Een parel van een film die tevens het affichebeeld voor deze editie van Open Doek leverde Inleiding door Gert Hermans. Randactiviteit: beelden over hernieuwbare energie in het zuiden vb. Solar Cooking ism Natuurpunt Markvallei. The Light Thief op 14 november om 19.30 uur in Le Cirq

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 27

DHM_november_331.indd 27

25-10-2012 9:50:10


HOOGSTRATEN

Regionale oefening van de hulpdiensten GROOT-HOOGSTRATEN - Op zaterdag zes oktober heeft er een regionale oefendag plaatsgevonden. Dit heeft tot bedoeling om de werking van brandweer en het Rode Kruis, in geval van nood, beter op elkaar af te stemmen. Op een dergelijke oefendag gebeurden er “rampen” in Beerse, Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten. In Merkplas was er een fietser gekneld onder een vrachtwagen. In Beerse was er een keukenbrand ontstaan met drie slachtoffers. Een eerste slachtoffer wilde hulp gaan bieden, maar struikelde op straat, een tweede slachtoffer was in huis op de vlucht gegaan voor de brand maar was van de trap gestruikeld en een derde gewonde kon niet uit de kamer op de bovenverdieping. De twee slachtoffers in huis waren bovendien door de rook aangetast. In Rijkevorsel was er een woningbrand ontstaan. De buurman, die danig in shock was, van de knal die de brand veroorzaakte behoefde verzorging. Vrouw en kind bevonden zich volgens hem nog in de woning. Plots kwam een man aangestormd die de bewoner van het huis bleek te zijn. Hem kalmeren lukte de eerste ogenblikken niet totdat men begreep dat hij doof was. Gelukkig werden de gekwetsten zonder erg uit de woning gehaald door de brandweerlieden met persmaskers op. In Hoogstraten stond een ladder tegen een gebouw maar had er iemand naar het noodnummer gebeld voor hulp. Er moest gezocht worden naar twee slachtoffers. Een slachtoffer was vlug gevonden in een put vol giftige dampen. Aan hem werd al vlug de nodige zorgen verleend. Een

Bond zonder Naam versterkt het beste in mensen GROOT-HOOGSTRATEN - Achter de inspirerende spreuken van Bond Zonder Naam schuilt een breed vertakte pluralistische organisatie. BZN brengt universele menselijke waarden in de praktijk door met concrete projecten de gemarginaliseerde mens opnieuw in het centrum van de maatschappij te plaatsen. De spreuken van BZN zijn het visitekaartje voor een breed aanbod aan projecten. Alle initiatieven die worden genomen, verwijzen bovendien nog steeds naar die allereerste spreuk: ‘Verander de wereld, begin met jezelf’.

van de hulpverleners klom de ladder op en vond inderdaad op het dak een tweede gewonde. Na enig overleg bleek dat hij last had van schouder en rug. Een kolfje naar de hand van de brandweer om deze gekwetste te evacueren in horizontale houding daar een ruggewervel gekwetst kon zijn. Gelukkig waren deze gebeurtenissen maar een oefening, maar dan wel heel realistisch. Het is nu aan de betrokken diensten om een evaluatie te doen en om daar (eventueel) verder op in te gaan. Elke betrokkene was overtuigd van het nut van een dergelijke oefendag.

Naar de boerderij

Na de eerste beschutte werkplaats van Vlaanderen en het eerste vluchthuis voor vrouwen en ex-gevangenen, die dateren uit de jaren ‘60 en ‘70, zijn steeds nieuwe initiatieven gegroeid. Vandaag wordt gewerkt rond: geweldloosheid, opvoedingsondersteuning, armoedebestrijding, gelijke kansenrecht en zingeving. Met de actie ‘Word écht Rijk!’ stelt BZN zich tot doel op vijf jaar tijd een concreet en realistisch proces op gang te brengen dat het verhogen van het duurzaam geluk van mensen tot doel heeft. Wil je kennismaken met de werking van BZN? Informeer je op de webstie http://www.bzn.be/. Of abonneer je op de BZN Info nieuwsbrief of op de BZN-spreuken en kies daardoor voor een maandelijkse portie positiviteit. Wil je de werking van BZN een duwtje in de rug geven? Prima want het assortiment producten is weer grondig vernieuwd. Bij de kaarsen vallen op: ‘Vederlicht’, een geel glazen kommetje gevuld met witte paraffine; ‘Wonderlicht’, een rustieke bolkaars, ‘Duurzame lichtdrager’, een negendagenkaars met 100% plantaardige oliën; ‘Kaarsentrio’, een set van 3 blokkaarsen van verschillende grootte en kleur; de stolpkaars ‘Dikke merci’. Verder de BZN-stickers, de BZN-magneten, de dagspreuken, de rode tafelloper en de kerstservetten, diverse koffie- en andere mokken. En natuurlijk de onvolprezen BZN-kalender 2013 met per veertien dagen een sfeerfoto en een zinvolle boodschap, veel schrijfruimte en misschien nog belangrijker en op aandringen van vele kopers: de terugkeer naar het kleinere formaat van vroeger. Ook de BZN-agenda 2013 is een echte aanrader.

HOOGSTRATEN / WORTEL – Op 10 september trokken de leerlingen van het tweede jaar van het Spijker met de huifkar naar De Bonte Beestenboel in Wortel. De leerlingen maakten er kennis met de boerderijdieren en mochten ze knuffelen en verzorgen. Na een rondleiding eindigde het bezoek in het creatief atelier waar de leerlingen een mooi lapje mochten vilten. (fh)

Heb je interesse? Ben je op zoek naar een kaars voor een bloemstuk voor de feesttafel? Of een kaars bij een geboorte of een huwelijk? Ben je op zoek naar een origineel geschenkje binnen de familie, voor vriend, vriendin of collega? Wil je gewoon het aanbod eens bekijken? Dat kan vrijblijvend bij René en Anny SprangersGeerts, Prinsenweg 5 te 2323 Wortel, tel. 03 314 68 77. (fh)

28 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 28

25-10-2012 9:50:11


-

n e m n d s ,

n n . , , e

-

? . f

n

n n

hoogstraten

‘Drugstories’

Het Antwerps Barokorkest in Hoogstraten

Over omgaan met alcohol en drugs

HOOGSTRATEN - Een jaar geleden startte Emmanuel Van Kerckhoven met Het Antwerps Barokorkest om Bachcantates te brengen tijdens de zondagsdienst in de Sint-Norbertuskerk van Antwerpen. Die uitvoeringen oogstten veel appreciatie omwille van het kwaliteitsvolle niveau en zorgden voor een stevige naambekendheid. Intussen zijn de Bachcantatediensten een begrip in het Antwerpse en groeide het orkest verder uit tot een mooi ensemble.

Professionele muzikanten Het Antwerps Barokorkest bestaat uitsluitend uit professionele muzikanten en heeft als doelstelling de muziek uit de barokperiode zo getrouw mogelijk en in zijn juiste context uit te voeren. Daarom spelen zij op authentieke of kopies van instrumenten uit de achttiende eeuw. Op die manier wil Van Kerckhoven cultuur en geschiedenis tot een harmonieuze symbiose brengen.

Concertante barokmuziek Op vrijdag 16 november om 20u30 speelt Het Antwerps Barokorkest in de begijnhofkerk van Hoogstraten. Het vrolijke programma met concertante muziek van Albinoni, Bach, Händel en Telemann, is opgebouwd rond verschillende barokke blaasinstrumenten. Het repertoire wordt afgewisseld met enkele aria’s en een orgelconcerto. De solisten zijn Adriaan De Koster (tenor), Mathieu Loux en Ilse Barbaix (barokhobo), Astrid Stockman (sopraan), Ingrid De Witte (traverso), Els Spanhove (blokfluit) en Emmanuel Van Kerckhoven (orgel).

Samenwerking met het Stedelijk Museum Hoogstraten Om u helemaal in de juiste sfeer te brengen, kan u met uw reservatie voor het concert die avond tussen 19u en 20.15u gratis een bezoek brengen

t

g

. .

aan de tentoonstelling ‘Het leven aan het Hof’ in het Stedelijk Museum van Hoogstraten. Het museum bevindt zich op het prachtige begijnhof en ligt geborgen, door een lange muur afgescheiden van de buitenwereld. De tentoonstelling raakt de belangrijkste aspecten in het leven van een begijntje aan: professie, leven, sterven, maar ook werken, bidden en .. feesten. Het Antwerps Barokorkest op vrijdag 16 november om 20.30 uur in de begijnhofkerk. Inkom 15 euro. U kan reserveren door ons te bellen, een e-mail te sturen of door het gepaste bedrag over te maken op BE48 7310 2250 9227 met vermelding van uw naam en het aantal tickets. Info: info@muziekcentrumzurenborg.be of 0476 / 573 907 (fh)

.

HOOGSTRATEN - In onze maatschappij komen jongeren steeds vroeger in contact met allerlei genotsmiddelen (alcohol, drugs, medicijnen,…). Onderzoek wijst uit dat tieners gemiddeld op jongere leeftijd beginnen met drinken, en dat hoe jonger men start, hoe meer kans er is op problemen op latere leeftijd. Luc Rombaut brengt een interactieve presentatie over preventie van alcohol- en druggebruik. Hij is zowel ervaringsdeskundige, schrijver als leraar. Hij vertelt niet alleen boeiende en herkenbare verhalen, maar legt ook uit hoe je als ouder zelf aan preventie kan doen. Je krijgt niet alleen praktische informatie over de meest gebruikte (il)legale drugs, maar ook tips om over dit onderwerp te praten met je kinderen. De voordracht duurt ongeveer 2 uur en geeft een antwoord op volgende vragen: - Welke drugs gebruiken jongeren? - Waarom gebruiken sommigen wel/niet? - Hoe kan je druggebruik herkennen? - Hoe gevaarlijk zijn drugs eigenlijk? - Hoe snel ben je verslaafd? - Hoe voelt het om een joint te roken? - Hoe reageer je best mocht het toch zover komen? - Hoe pak je een gesprek over drugs aan? - Hoe kan je als ouder zelf aan drugpreventie doen? Omgaan met drugs en alcohol op maandag 26 november om 19 uur in het administratief centrum. Inkom gratis.

? Meer info: dienst samenleving - 03 340 19 59 samenleving@hoogstraten.be Organisatie: Jeugdwelzijnsoverleg Baarle-Hertog - Hoogstraten - Merksplas – Rijkevorsel. (fh)

-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 29

DHM_november_331.indd 29

25-10-2012 9:50:12


HOOGSTRATEN

Drie maanden een elektrische wagen HOOGSTRATEN - Distributiebedrijf Eandis, overhandigde op 8 oktober 2012 een elektrische wagen aan het stadsbestuur, die de wagen drie maanden ter beschikking krijgt. Eandis is één van de kernpartners in het EVA (Elektrische Voertuigen in Actie) project. Het doel van deze uitleenperiode is tweeërlei. Enerzijds wil men de steden en gemeenten laten kennismaken met elektrisch rijden. Anderzijds zijn de uitleenbeurten onderdeel van een onderzoek naar het rij- en verbruiksgedrag, dat permanent wordt geregistreerd.

A

V W H S k p G w A d A s z 1 d m d

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen. Eandis wil dit jaar op 71 locaties oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen of scooters plaatsen. Zo wil men komen tot een netwerk van oplaadeilanden, zodat men binnen een straal van 20 km of 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik heeft. (fh)

Op 24 november in de Cahier

Z 3 f s w a a g V Z

Kleuters naar de tentoonstelling

199

BELGIAN ASOCIALITY Bompa Punk. Het was ooit een liedje van deze Belgische punkpioniers en nu is deze asociale associatie zelf bijna bompa. Het zal hen echter een worst wezen. Marketingplannen zijn hen vreemd, met commercie hebben ze niks te maken en de muziekindustrie kan alleen maar op hen beroep doen als ze er zelf klaar voor zijn. En nog steeds hebben ze er heel veel goesting in! Mis het optreden van deze levende Vlaamse punklegendes niet.

EQUAL IDIOTS Jonge groep uit Hoogstraten met 2 leden, zanger/gitarist Thibault Cristiaensen en drummer Pieter Bruurs. Ze brengen alternatieve punk en garagerock met heel veel guts en plezier. Zoals het hoort te zijn: snel, complexloos, met humor en veel overgave. Wees gewaarschuwd en kom mee feesten. Gingers do have souls! Belgian Asociality en Equal Idiots op 24 november in de Cahier, Voorverkoop 8 euro, kassa 10 euro. Deuren 21 uur.

HOOGSTRATEN - De gemeenteschool van Hoogstraten besteedt dit schooljaar extra aandacht aan het taalvaardigheidonderwijs. De aandacht voor taalontwikkeling start natuurlijk in de kleuterschool. Spelenderwijs ontwikkelen de kleuters hun taal. Af en toe geven we hen een duwtje in de rug.

Met de tentoonstelling over Guido Van Genechten in de bib was men dan ook zeer blij. Dit initiatief wakkert de interesse voor boeken aan. Alle kleuters genoten van de prachtige prenten, van het knutselen van een enorme Rikki, van de Rikki-quiz en natuurlijk van het luisteren naar het spannende verhaal. (fh)

Weerbaarheid en autisme HOOGSTRATEN - Op dinsdag 27 november vind er een informatie moment plaats met als onderwerp Weerbaarheid en autisme. Spreker is Ilse Honore. Dit zal doorgaan in het Gildehuis, Brouwerijstraat 2 te Hoogstraten. Meer info op 0496/ 39.22.68. (fs)

30 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 30

25-10-2012 9:50:12


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN Vic Snijers en Anny Boeckx Altijd samen op pad Vic groeide op in Wortel kolonie en later in Wortel. Hij leerde metsen in de vakschool van Hoogstraten en ging op zijn 16de werken bij Sooi Snijers, zijn nonkel. Daarna kwam hij aan de kost als gevangenisbewaker, nu noemt men dat penitentiair beambte. Hij werkte eerst in Sint Gilles, later in Merksplas en Wortel. Omdat hij werd benoemd tot kwartier chef moest hij in Antwerpen gaan werken maar mocht wat later definitief naar Merksplas. Anny groeide op in de Achtelsestraat in Hoogstraten. Na enkele jaren in ‘het Spijker’ ging ze werken bij Friswit vanaf haar 14de. Ze bleef 12 jaar thuis om voor de kinderen te zorgen en daarna kon ze opnieuw bij dezelfde firma terecht maar om medische redenen moest ze vroegtijdig stoppen. Ze hebben samen 2 zonen en 2 kleinkinderen. 38 jaar was Vic bestuurslid bij Koninklijke fanfare `Sint- Jan Baptist`, nu de `Brassband`. Hij speelde er altijd 1ste bariton. Hij was lange tijd wielertoerist bij `De Zwaantjes`. Hij stond mee aan de wieg van de spionkop van HVV en is nu al 30 jaar trouwe supporter van de club. Samen gingen ze overal kijken, thuis en op verplaatsing. Vic en Anny zijn altijd samen op pad. Ze wonen nu al een tijdje in Hoogstraten in de

(Foto De Greef Hoogstraten) Gelmelstraat en hoewel Anny moet afrekenen met gezondheidsproblemen zien ze er allebei

op de foto stralend uit. Proficiat aan het gouden paar. (RB)

Na 65 jaar herinneringen ophalen

t . , e

HOOGSTRATEN – De 65-jarigen van Hoogstraten kwamen op zaterdag 13 oktober samen om na 65 jaren jeugdherinneringen op te halen. Voor velen was het een weerzien na een lange tijd. Op de foto herkennen we v.l.n.r. vooraan: Cecile Van Hoeck, Maria Geens, Maria Van Weereld, (een tweede) Maria Van Weereld, Marcella Vriens, Ria Van Hoeck, Maria Grinqoir en Paula Jansen. Daarchter Wim Bruyndonckx, Leo Van den Heuvel, Roger Van Mechelen, Hild Govaerts, Maria Schrijvers, Magda Jansen, Rita Schrijvers, Rita Priem, Anne Anthonis en Trice Van Merode. Achteraan Alfons Sprangers, Eddy Verheyen, Willy Adams, Hubert Rombouts, Louis Geets, Louis Duirijnen, Leo Van Opstal, Guido Fockaert en Eric Weyler. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 31

DHM_november_331.indd 31

25-10-2012 9:50:13


HOOGSTRATEN

H v t d t

B m S D a

Troosten op de eerste schooldag

32 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 32

25-10-2012 9:50:13


hoogstraten

Jongeren en de kerk HOOGSTRATEN - In het kader van de festiviteiten rond 50 jaar bisdom Antwerpen, vertelde priester Bart Rombouts op 19 oktober aan de leerlingen van het Klein Seminarie over zijn taak als priester. Bart Rombouts (37 jaar) is in Hoogstraten nog maar enkele jaren priester, maar voelt zich in de Sint-Katharina-parochie goed thuis. De kleuters van het Klein Seminarie genoten alvast van die “grote kerk”. (LR/red)

Blazersdag Academie groot succes

Hoogstraten – Met ruim 90 orkestleden, zowel academieleerlingen en –leerkrachten als blazers van buitenaf, werd er woensdag 17 oktober jl. een hele middag stevig gerepeteerd om ’s avonds meerdere composities op te voeren voor publiek. Als extraatje werd dit gelegenheidsorkest tijdens het concert nog eens versterkt door 50 zangertjes uit de samenzangroepen van de academie. Als klap op de vuurpijl zat de Rabboenizaal van ’t Spijker goed vol met toeschouwers die het een schitterend optreden en een meer dan geslaagde avond vonden. (ms) DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 33

DHM_november_331.indd 33

25-10-2012 9:50:13


HOOGSTRATEN

Maud staat centraal

Gedicht in De Maand Allerheiligen. We wandelen langs de graven van de naasten. Allemaal te vroeg gegaan, van ziekte, eenzaamheid of ouderdom. In een wereld die soms hard is maar meestal vredig. Het weelderige westen … Zo niet: Syrië en contreien, waar dag èn nacht ellende heerst en angst door de aderen stroomt, waar mensen sneuvelen voor idealen die er vaak geen zijn. Maar zelfs daar brengt leven hoop. Alle geboorte wordt nieuw begin. Maar zelfs daar is sterven ‘te vroeg gaan’. Door de oorlog. Of ‘gewoon’ van ziekte, eenzaamheid, ouderdom. In een wereld die hard was en niet vredig. Een volk in nood en daarbovenop het eigen, klein verdriet dat universeel is. Sterkte. Hier en elders …

en al die graven op de aarde en al die graven op de wei en al die graven die bewaarden van heden ik en morgen gij en bomen rond het kruis, arduin en paden aangeharkt, recht en nooit gebrokkeld, nooit in puin op alle graf wat iemand zegt: Gij waart een goede vader, moeder. Mijn kindje, ‘k houd u in mijn hart. Mijn herder, christus, goede broeder. Ik leef nu voort in al mijn smart.

HOOGSTRATEN - Hoe moeten we dit noemen? Tweemaal een viergeslacht of een dubbel viergeslacht? Hoe dan ook alles draait rond Maud Guiette uit Leuven, de kleine meid in het midden op de foto. Links op de foto zien we moeke Joke Verheyen uit Leuven en moemoe Leen Dockx en moemoe Els Sterkens beiden uit Hoogstraten. Rechts op de foto staat mama Aline Guiette uit Leuven, bomma Lea De Schutter uit Zandhoven en moemoe Maria de Bruyn ook uit Zandhoven. (fh)

en al die graven op de aarde in Libanon, Irak, Algiers in Pakistan of Oudenaarde in Zoetermeer, Ohio, Trier. En allen, allen zinken ooit. In zee. In veld. Of zwart beton. En zoveel leven weggegooid. Wat ooit zo mooi, zo mooi begon. R.S. 9/1/11

34 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 34

25-10-2012 9:50:14

H v s d m n O d d w w d d h a N s O z O k d g e b G d v

A I l e w E w


hoogstraten

’t Ver-Zet-Je: Ondersteuning van mensen in armoede Een leuke dag voor Hoogstraatse kansarmen Hoogstraten - Ook dit jaar, op het einde van de grote vakantie, organiseerde de Hoogstraatse Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, voor meer dan 70 kansarmen uit de streek, zo’n dag waar men lang had naar uitgekeken: een daguitstap naar de Olmense Zoo. Op zondagmorgen, 2 september, bij een weldoende zon, stapten ze enthousiast op de bus die de hele groep naar Olmen zou voeren. In Meerle waren ze met 7, op de Venhoef stonden ze te wachten met 33 en in de Mouterijstraat stapten de laatste 33 op, plus vier begeleiders. Tijdens de rit kreeg elke familie een briefje met daarop het gsm-nummer van één van de begeleiders voor als het nodig mocht zijn. Na een rit met wat vertraging kon iedereen uitstappen en verzamelen aan de ingang van de Olmense Zoo! Iedereen mocht ook z’n picknickzakje voor die dag in ontvangst nemen. Ondertussen waren de toegangsprijzen aan de kassa geregeld en betaald en kon de ganse groep de zoo binnen. Al dadelijk werd iedereen “begroet” door een stelletje brutale apen die met zand en andere vieze dingen gooiden en alzo de voorbijgangers op hun aanwezigheid attent maakten. Grote hilariteit bij de bezoekers; sommigen vonden het leuk, anderen maakten zich vlug uit de voeten…er was immers nog veel te zien. Al vlug was de ganse groep uit elkaar geraakt. Ieder koos z’n eigen weg en bezocht de verschillende delen van de dierentuin op eigen tempo en voorkeur. En leuke plekje om te picknicken waren er ook genoeg. Eenmaal rinkelde de gsm! Een kindje was in het water gesukkeld en de verschrikte vader, even in

paniek, (hij was het Nederlands niet goed machtig) vroeg hulp. Gelukkig was het niet zo erg… maar, het zal je kind maar wezen… De directie bezorgde het onfortuinlijke kindje droge kleren en de natte spullen werden meegenomen om ze te laten drogen. Tegen 17 uur, zo was afgesproken, werd iedereen terug verwacht bij de uitgang, waar ondertussen de autobus reeds klaar stond. Iedereen was stipt op het appèl. Voor alle zekerheid werd nog eens goed nagegaan of iedereen er wel was. Dan zette de dubbeldekbus zich weer in beweging richting de Noorderkempen. Alle deelnemers werden netjes teruggebracht naar de opstapplaatsen van ’s morgens. De dagtrip zat er weer op. Bij het uitstappen werden de organisatoren vriendelijk bedankt voor de aangename dag die ze samen beleefd hadden. Sommigen maakten al plannen voor volgend jaar… ‘t Ver-Zet-je was er weer in geslaagd om kansarme mensen uit het Hoogstraatse even uit hun dagelijkse sleur te halen en hen een “verzetje” te bezorgen. De vrijwilligers van ’t Ver-Zet-je kunnen zulke daguitstap enkel organiseren mits de financiële steun die zij krijgen vanuit verschillende hoeken: verenigingen, georganiseerde opbrengstactiviteiten, sponsoring door bedrijven en zakenlui, allerlei giften, enz. Wie steun wil verlenen, kan dit doen via het rekeningnummer BE21 9794 3318 2403 op naam van ’t Ver-Zet-je. Van harte dank voor elke steun. (V.C./lvr)

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

DHM_november_331.indd 35

25-01-2011 21:21:03

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 35

25-10-2012 9:50:15


hoogstraten

Roma-reünie: een klassieker?!

Kempense Biertuinen Hoogstraten / Regio - Tussen 20 oktober en 25 november toveren 25 Kempense cafés en brasseries 6 weekends lang hun terras om tot heuse biergarten. Je kunt er uitgebreid genieten van lekkere streekbieren en -hapjes. Wordt het ’s avonds laat toch een beetje kil op het terras? Er liggen fleece dekentjes met het Kempenlogo klaar om je warm in te duffelen.

Op het menu Zelfs bierfans zullen ongetwijfeld nog ontdekkingen doen. Want naast klassiekers als de Westmalse trappist staan er ook minder bekende namen op de bierkaart, waaronder Dulle Griet, Straffe Charel of Zeezuiper. Ook veel lokaal lekkers bij de geserveerde hapjes: van biersoep over geitenkaasjes met spek tot Kempense pensen.

HOOGSTRATEN - Dat de generatie, die jong was in de jaren ‘70 en ‘80, nog uit de bol kan gaan op een zondagnamiddag en -avond, dat is voor eens en voor altijd bewezen op 14 oktober 2012 in de Cirq. En er werd flink verzet, niet moeilijk als de pinten maar 20 frank kosten! Gust en Liliane hadden het niet beter kunnen verhopen: zoveel bekenden terugzien met een blij gezicht en ze allemaal een hand geven of kussen. Ze hadden er urenlang werk mee bij de

ingang, waar hun ouwe jukebox de bezoekers verwelkomde. Het feest kreeg kleur door dj’s Herman van ‘t Fortuin, de Gust zelf (hij kon vroeger wel beter met zijne revox overweg dan nu met de laptop!), en Crying Machine. De Jannen hadden de dankbare taak om het feest naar een climax te voeren, met de ouwe krakers van toen! Moooonja, Aline, Borricitu, en zowaar: de drukste beoefende La Bamba sinds de jaren stillekes. Het meest gehoord: “Dat gaan jullie toch nog wel eens overdoen?”. (FV/red)

De 25 cafés en brasseries situeren zich in Baarle, Brasschaat, Brecht, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Kasterlee, Laakdal, Malle, Meerhout, Merksplas, Mol, Nijlen, Olen, Ranst, Rijkevorsel, Vosselaar en natuurlijk ook Hoogstraten. Voor Hoogstraten nemen volgende drankgelegenheden deel: Den Engel, De Gulden Coppe, Eetcafé Marie en Demo, De Mosten. De andere deelnemers en meer details over deze actie en het wandelaanbod in de Antwerpse Kempen kan u vinden op www.antwerpsekempen.be (fh)

Van samenwerking gesproken

HOOGSTRATEN – Onder het motto “It’s all Musical” brachten fanfare Sint Catharina, Marcanto, kinderkoor Jubilate en de solisten Dries De Bakker en Birte Adriaensen op zaterdag 29 september een schitterend concert in de feestzaal van het Klein Seminarie. Met fragmenten uit bekende musicals bracht men door samenwerking het beste van het beste op het podium. Eén na één passeerden bekende fragmenten uit musicals als Les Choristes, Olivier, Fame, Dames en natuurlijk onze eigen Gelmel. (fh) 36 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 36

25-10-2012 9:50:16


hoogstraten

Welkom in zaal Sint Cecilia

5

e

p

e

-

-

,

HOOGSTRATEN – Als de verkiezingsbeloften waarheid worden gaat Hoogstraten tijdens deze legislatuur voor een degelijke culturele infrastructuur. En dat mag. Als enige stad of gemeente met een culturele centrumfunctie heeft Hoogstraten geen infrastructuur die voldoet aan de voorwaarden van zo’n centrumstad in categorie C. En, neem van ons aan, de norm om daaraan te voldoen ligt echt niet zo hoog.

e -

Gelukkig is er zaal Sint Cecilia. Zoals het zo vaak gebeurt in deze stad nemen ook hier inwoners / vrijwilligers initiatieven omdat het bestuur in gebreke blijft. Met een vernieuwd bestuur werd op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober een warme doorstart genomen. Het programma was een staalkaart van wat er in Sint Cecilia mogelijk moet zijn. ’s Avonds waren er optredens van de fanfare, van Jan De De Bruyn,

van Simon Standaert en Florejan Verschueren. In de namiddag was er een gesmaakt programma voor de kinderen. De zaal staat ter beschikking van alle cultureel daklozen van de stad en vanaf volgend jaar verzorgt het nieuwe bestuur een eigen programmatie. Wat in Rijkevorsel met De Singer kan, moet ook in Hoogstraten kunnen. Voor meer informatie kan u terecht bij Lies Snijders 0497 91 36 28 (fh)

GOUD IN HOOGSTRATEN Staf Verhoeven en Lea Cools

HOOGSTRATEN - Op de foto zien we Staf en Lea met alle familieleden Van links naar rechts staan : Annelies, Evelien, Iris, Jeroen, Jessie ,Paul, Sonja, Jan, Monique, Willy, Tinne, Luc, Jack, Martine, Mieke, Frans, Heleen, Toon, Gitte, Femke en Dorien. Van links naar rechts zittend :Ruud, Glenn, Kay en Dieter Iedereen kent Staf en Lea als het koppel dat in Hoogstraten VV voor ‘alles en nog wat’ zorgt. Altijd is hij het gras aan ’t maaien of de struiken aan ’t snoeien terwijl Lea de truitjes wast en de kleedkamers opruimt, om maar enkele dingen op

te noemen. Zij zijn voor hun vrijwilligerswerk enkele jaren geleden uitgebreid in de bloemetjes gezet. Staf is al meer dan 40 jaren terreinverzorger en vertelt fier over zijn uitnodiging in Genk waar hij de aftrap mocht geven bij een wedstrijd met de nationale beloften, in die tijd met Kompany, Mirallas en Witsel. Hij was de oudste kandidaat van 900 kandidaten. Wat later mochten zij samen naar Vilvoorde voor het tv programma ‘Hartelijke groeten aan iedereen’van VTM. Dit programma stelde een gouden plaat samen om de ruimte in te sturen. Sofie Van Mol ging op zoek naar mensen in verscheidene categorieën. Staf en Lea gaven in de categorie ‘werken’ het nakijken

aan Steve Stevaert, die zichzelf de grote favoriet achtte. Een cameraploeg volgde hen een ganse dag en die beelden werden de ruimte ingestuurd. Staf is op en top Hoogstratenaar. Hij werkte 30 jaar als camionchauffeur en sloot zijn carrière af als conciërge op VITO. Lea is afkomstig van Loenhout, werkte op de boerderij vanaf haar 14de en later ook op VITO, de school waar zij nu al 48 tegenover wonen. Zij zijn nog steeds verknocht aan de Hoogstraatse voetbalclub en hopelijk blijft het gouden koppel nog lang gezond om dit te blijven doen en te genieten van hun 6 kinderen en 11 kleinkinderen. (RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 37

DHM_november_331.indd 37

25-10-2012 9:50:17


wortel

Van je hobby je beroep maken Een nieuwe winkel in Wortel WORTEL – Wanneer in Wortel, waar maar drie winkels zijn, een vierde zaak opent, dan is dat nieuws. Zeker als het gaat om een speciaalzaak. Zeg maar het resultaat van de passie van een jonge vrouw: Debby Sprangers. De 32-jarige Debby Sprangers, afkomstig van Meerle, woont met haar man Jan Mertens, die van Minderhout is en hun 2 kinderen, in de Kleine Plaats 5 te Wortel en opent daar op 10 en 11 november een zaak gespecialiseerd in doopsuiker, geboortekaartjes, pralines, confiserie, snoep, geschenkmanden, kado voor groot én klein. Debby ontwerpt en personaliseert kaartjes en toebehoren voor doopsuiker, communie, verjaardag, huwelijk, enz. allemaal zelf. Zo kan je bij elke gelegenheid een uniek geschenkje geven.

DHM: Hoe is het zo ver gekomen Debby: Je kon bij Beebieboontje al drie jaar op afspraak terecht voor doopsuiker en eigen ontwerp kaartjes. Omdat we zoveel aanvragen kregen - zelfs tot ver buiten Hoogstraten – en ook meer vraag kregen naar snoeptaarten, geschenkartikelen en dergelijke, beslisten Jan en ik om er voor te gaan. Sinds 15 september werk ik niet langer deeltijds voor een transportbedrijf en ben ik begonnen met de inrichting van de winkel. De beslissing om een échte winkel te openen met openingsuren, gaf ons de mogelijkheid om ons assortiment uit te breiden met pralines, confiserie en dergelijke. DHM: Even over het doopsuiker, wanneer komen de ouders tot hier? Debby: Normaal drie maanden voor de bevalling. Dan kunnen we samen ruim de tijd nemen om speciaal voor hun kindje iets unieks te ontwerpen en te maken. Het ontwerp moet besproken en eventueel aangepast worden want het is maatwerk. En, om geen

risico te lopen, moet alles vier weken voor de voorziene geboortedatum klaar liggen. DHM: Hoe doe je dat als je niet weet of het jongen of een meisje is. Debby: Dat komt steeds meer voor. Bij drie op tien geboortes willen de ouders het geslacht van hun kindje zelf niet weten. Dan geeft de gynaecoloog een briefje onder gesloten omslag mee en weet ik en ik alleen of het een jongen of een meisje is. Ik ontwerp alles dubbel, maar maak er natuurlijk maar één klaar. Het geboortekaartje kan natuurlijk pas gedrukt worden als de datum enz. gekend is. Je moet dus zeer flexibel zijn in dit wereldje, en dat maakt het allemaal zo leuk en spannend. Ik werk altijd voor en samen met mensen die een leuk, speciaal moment meemaken in hun leven. Je krijgt enorm veel voldoening in dit vak. Ik doe dit echt graag, en nu we beginnen met de winkel: het is een droom die uitkomt! Om een lang verhaal kort te maken. Ga gewoon een kijkje nemen. Je wordt er zeer gastvrij ontvangen. Die vierde winkel in Wortel is echt een aanwinst. (fh)

Nu nog een gesloten deur, straks een winkel waar je vrij in en uit loopt. Je wordt er vriendelijk ontvangen en vindt er een groot aantal kleurrijke ontwerpen van Debby Sprangers. Alles wat je nodig hebt om de geboorte van je kindje bekend te maken. En nog veel meer.

38 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 38

25-10-2012 9:50:19


e

t

p n

n k

m n k

wortel

Nieuwe cellen in gebruik genomen WORTEL – Op 2 oktober 2011 nam de strafinrichting van Wortel deel aan de Open Bedrijvendag. Toen konden belangstellenden al een kijkje nemen in de bijna afgewerkte nieuwe cellenblok. Nu, een jaar later, zijn ook de omgevingswerken en de beveiliging in orde en werden de 57 nieuwe duocellen officieel in gebruik genomen. In de gevangenis van Wortel verbleven tot vandaag 186 gedetineerden. Met de nieuwe cellen erbij is er plaats voor 300 gestraften. Tel daarbij de 600 Belgische gevangenen die in het ‘bijhuis’ Tilburg logeren, maar administratief tot de gevangenis van Wortel behoren, dan is Wortel met 900 gedetineerden een van de grootste gevangenissen van België.

-

! s

In elk van de 57 cellen in het nieuwe gebouw, is plaats voor twee gedetineerden. Daarnaast zijn er nog drie isolatie- of veiligheidscellen. Met de verhoogde capaciteit in Wortel wil justitie de druk op de andere gevangenissen gedeeltelijk verlichten. Elke cel heeft een eigen douche en computeraansluiting, waardoor de gevangenen toegang hebben tot een aantal geselecteerde sites. Op die manier wil men de gedetineerden meer verantwoordelijkheid geven. Wortel heeft immers een half open regime met werkplaatsen, een groendienst en de mogelijkheid om cursussen te volgen. De kostprijs van het nieuwe cellencomplex bedraagt 10 miljoen. In dit bedrag is ook de ook aanpassing van de bestaande bezoekerszaal en de beveiliging van de perimeter rond de gevangenis begrepen. Er zijn ook twee grote wandelkoeren met daarop 12 platanen om te beletten dat er ontsnappingen met een helikopters

Minister van justitie Turtelboom en staatssecretaris Servais Verherstraeten bij de ingebruikname van de nieuwe cellenblok. mogelijk zijn. Op het vlak van veiligheid is er niets bespaard. In de nieuwe cellenblok is een observatiecentrum van waaruit alle bewegingen gecontroleerd worden. Tussen de wandelkoeren is een controletoren gebouwd van waaruit men alles in de gaten kan houden.

vleugel heeft een laag energiepeil, het regenwater wordt gerecupereerd en er is gescheiden riolering. Volgend jaar komt er nog een kleine waterzuiveringsinstallatie voor het ganse complex, want nu wordt alles nog geloosd in de gracht.” Aldus Verherstraeten.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) en staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V) mochten de gedenkplaat voor het nieuwe gebouw onthullen. “In de gevangenis van Turnhout heeft justitie recent 10 miljoen euro geïnvesteerd”, zei Servais Verherstraeten, staatssecretaris van de Regie der gebouwen, die bouwheer is voor justitie. “De meubelen zijn gemaakt door gedetineerden van o.a. de gevangenis van Merksplas. De nieuwe

In totaal verblijven 1.400 gedetineerden in de vier gevangenissen in de Noorderkempen. “En daar blijft het niet bij”, zei Verherstraeten, “Er is vraag naar meer gevangeniscapaciteit. Daarom werken we aan een uitbreidingsplan met nog meer cellen hier in de regio. Hier is daar immers een draagvlag voor”, aldus de staatssecretaris. Een stelling die burgemeester Van Aperen beaamt. “Hoe meer hoe liever”, zei hij, “hier stoort er zich niemand aan en het is goed voor de tewerkstelling”. (fh)

Echt groot zijn de cellen voor twee gedetineerden niet. Om de gevangenen ‘te luchten’ zij er twee wandelkoeren voorzien. Daarop staan hoge platanen om te beletten dat er een helikopter kan landen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 39

DHM_november_331.indd 39

25-10-2012 9:50:19


WORTEL

IKKANWA

Landloperswandeling WORTEL - Op donderdag 22 november richt de Katholieke Vereniging Gehandicapten, KVG, afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel de Landloperswandeling in. Wandelaars kunnen inschrijven kan van 8 tot 15 uur in de voetbalkantine van KVNA Wortel. Wandelaars hebben een keuze uit vijf wandelingen, respectievelijk van 5, 7, 12, 15 en 22 km. Voor de langere afstand is er een rustplaats voorzien. Wandelen kan langsheen de Vallei van het Merkske, doorheen de bossen van Wortel Kolonie en langs het prachtig natuurgebied in de omgeving van het grensgebied met Nederland. Ook al bent u geen wandelaar ook dan nog bent u welkom voor een hapje en een drankje in de kantine van de voetbalploeg van Wortel. Info: 0473/70.53.66. (fh)

WORTEL - Dit schooljaar gaan de leerlingen van De Wijsneus op zoek naar alle talenten op hun school in Wortel ... Daarom koos men voor het jaarthema ‘Ikkanwa”. Elke maand zullen de kinderen in de klas kennismaken met één van de acht manieren van KNAP zijn: Natuurknap – Taalknap –Beeldknap – Rekenknap – Muziekknap – Zelfknap – Beweegknap – Samenknap.

De school wil ook de ouders, de grootouders en sympathisanten bij het jaarthema betrekken want iedereen is wel goed in iets ... Op die manier zal ook elke leerling gaandeweg merken dat ook hij op vele vlakken KNAP is en nog KNAPPER kan worden. Het schooljaar wordt dan ook afgesloten men een spetterende “Ikkanwa-show”. (fh)

Hoogdagen voor De pompoenpoaters WORTEL – Oktober is de maand bij uitstek voor de pompoenpoaters van Wortel. Op vrijdag 5 oktober, één week voor de hoogdag met de keuring en de weging van de door de leden gekweekte pompoenen, trok het gezelschap naar de kolonie voor een offerfeest. Daar oogst de duïde, de voorzitter van het genootschap, een maretak en offert

een pompoen om mooi weer en gunstig gezinde goden af te dwingen voor onze pompoenweging... Zondag 14 oktober was het dan eindelijk zo ver. Wim Jansen, de kampioen pompoenkweker van Wortel bracht een pompoen van maar liefst 244,5 kg mee neer ‘t Slot. Koen Druyts behaalde zilver met een pompoen van 240,5 kg en Luc Fransen

brons met een exemplaar van 225 kg. Vierde was Flip Snels met een pompoen van 215,5 kg en het vijfde grootste pompoen van Swa Sommen woog 177,5 kg. Nog altijd ruim beneden het Europees record van Jos Ghaye uit Tongeren die een pompoen van 702,5 kg kweekte. Maar wacht maar tot volgend jaar. (fh)

De hoofdprijs gaat naar de eigenaar van de zwaarste pompoen. Daarnaast is er ook een trofee voor de meest sexy pompoen. 40 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 40

25-10-2012 9:50:20


WORTEL

Vorst Carl Phillipp van Salm-Salm erehoofdman van de St.-Jorisgilde

r

t

5

r . t -

. t

s t

s -

Vorst Carl Phillipp van Salm-Salm

De waterburcht van Anholt

WORTEL - “Graag neem ik, als hertog van Hoogstraten, de opdracht van erehoofdman van de Sint-Jorisgilde van Wortel aan. Ik aanvaard deze opdracht, in respect denkend aan de grote verbondenheid van de Sint-Jorisgilde van Wortel met mijn directe voorouders, waaronder prinses Maria Louisa Eleonara van Salm-Salm getrouwd met prins Maximiliaan van Salm-Salm, hertog van Hoogstraten. Het betekent voor mij, als chef van het vorstenhuis, een grote eer. Met veel dank voor uw inzet om de historische banden tussen mijn familie en uw hoogwaardige gilde te verstevigen”

Erkenning van de gilde Hoe dan ook, het is Antonis-I de Lalaing (1480 – 1540), Graaf van Hoogstraten, die de Sint-Jorisgilde erkent door hen op 30 november 1534 ‘de caert’ te schenken. In dat document wordt al verwezen naar vroegere privileges toegekend aan de gilde. Hij erkende de gilden in ruil voor hulp in geval van gevaar. De caert is, naast een erkenning door de Graaf, ook een reglement met doelstellingen, voorwaarden en gebruiken die de kasteelheer oplegde aan de gilden.

(fragment uit een brief van 20 april 2012, ondertekend Furst Carl Phillip zu Salm-Salm)

In een tweede document bevestigt Niklaas-Leopold van Salm (1701 - 1770), de eerste Hertog van Hoogstraten, in 1761 de voorrechten van de gilde.

St.-Joris Wortel

Beschermheer of –vrouw

Alhoewel de gilde van Wortel voor het eerst met naam vermeld wordt in 1481 mogen we met zekerheid aannemen dat de gilde al veel langer bestond. Mogelijk is Sint-Joris Wortel zelfs de oudste gilde uit de regio. Wat we nu (groot) Hoogstraten noemen ontstond vanuit Vorsel (nu Rijkevorsel) als een nederzetting bij het Gelmelslot, op de hoger gelegen gronden van Wortel. Wortel was met het Gelmelslot een pioniersvesting met een eigen bestuur of schepenbank. Het toenmalige, nu verdwenen middeleeuwse kasteel, stond op het binnenplein van het kasteel zoals we het nu kennen, en georiënteerd naar Wortel.

De verstandhouding tussen de bewoners van het kasteel, de kerk en de gilde was door de eeuwen heen bijzonder goed. Vaak was de heer hoofdman van de gilde en niet zelden was een van zijn rentmeesters koning. De keizersvogel en de borstplaat van de oude zilveren breuk van St.-Joris Wortel werden in 1783 geschonken door Hertogin Maria Louisa Elenora Van Salm-Salm. Zij was de echtgenote van de in 1773 op 41-jarige leeftijd overleden Hertog Maximiliaan Frederik Ernest, zoon van Niklaas-Leopold van Salm-Salm. Ze bewoonde het kasteel tot in 1794, tot ze uit angst voor de

gevolgen van de Franse Revolutie naar Anholt vluchtte. Twee jaar later, in 1796, werd het kasteel inderdaad door de Fransen aangeslagen, geplunderd en ingericht als bedelaarsgesticht.

Vorstendom Sindsdien verbleven de erfgenamen van de adellijke familie Salm-Salm in hun vorstendom, eerst in de Vogezen en later in de regio van het Duitse Anholt. Een vorstendom wordt geregeerd door een vorst of prins, die lager in rang staat dan een koning. Maar door het opkomende nationalisme, de Franse Revolutie en de eenwording van Duitsland werden de meeste vorstendommen opgeheven. Dat gebeurde in 1815 ook met het Vorstendom Anholt. Voorbeelden van nog bestaande vorstendommen zijn Andorra, Liechtenstein en Monaco. Vorst Carl Phillip van Salm-Salm, de negende Hertog van Hoogstraten, en zijn oudste mannelijke erfgenaam blijven eigenaar van de waterburcht en het immense domein in Anholt en een van de grootste en meest indrukwekkende privé kunstverzamelingen. Op zaterdag 10 november wordt de Vorst in Hoogstraten ontvangen. De ondertekening van de oorkonde heeft plaats tijdens een academische zitting om 15 uur in de kerk van Wortel. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 41

DHM_november_331.indd 41

25-10-2012 9:50:46


wortel

Wanneer wil Willem/Wilma wijzer worden ...?

WORTEL - Opruimen met een kapotte vuilzak, zo lijkt de jaarlijkse zwerfvuilactie wel te gaan. Vandaag opgeruimd, morgen vind je weeral de eerste flesjes, blikjes en zakken. Toch willen enkele Wortelse verenigingen er zich voor blijven inzetten. Het oudercomité van de Wijsneus, KVNA Wortel, de KWB en Natuurpunt hebben weer enkele straten, dreven en sloten proper gemaakt. En ze hopen dat er ooit een andere mentaliteit groeit rond ‘weggooien’... . Met enkele foto’s van een aantal deelnemers en de ‘gedenksteen’ bij het ingezamelde afval. (fvb/red)

Jongens en meisjes van 1947

WORTEL – Vijftien jaar na hun 50ste verjaardag kwamen de jongens en meisjes geboren in 1947 opnieuw samen. 18 van 27 bleven in de streek hangen. De anderen kwamen soms van ver: van Antwerpen, van Leuven tot zelfs van Munchengladbach. Geen van allen liet de kans voorbij gaan om herinneringen op te halen. Op de foto v.l.n.r. vooraan Martha Verhoeven, May Van Bavel, Mariette Fransen, Hilda Strijbos, Jeanne Smits, Christiane Beyens, Louisa Pinxteren en Lisette Van Ammel. Midden: Jan Van Ham, Rik Van Der Linden, May Verschueren, Rit Geens, Victor Kimpe, Frans Horsten, Frans Christiaensen, Frans Mertens en Jos Van Ostaeyen. Boven: de bijna onzichtbare Jozef Herrijgers, René Van Opstal, Marcel Roos, Luc De Backker, Bert Snijers, Marcel Van Bergen, Herman Houben, Willy Bunkers, Herman Sijsmans en Herman Goetschalckx (fh) 42 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 42

25-10-2012 9:50:47


meer

Wandeling langs Meerse Voetwegen erg geslaagd

Nieuws van fanfare “De Eendracht” MEER - Eén van de laatste activiteiten van dit werkjaar is een concert tijdens de Herfstfeesten bij de Koninklijke Fanfare ‘Sint Willibrordus’ in Merksplas op zaterdagnamiddag 10 november. Veertien dagen later worden – naar jaarlijkse traditie - de overleden leden en ereleden van Fanfare ‘De Eendracht’ herdacht in de eucharistieviering van zaterdag 24 november om 17.45 uur. Muzikaal wordt de viering volledig verzorgd door de muzikanten van de De Eendracht onder de kundige leiding van dirigent mevrouw Marleen Proost. Na de eucharistieviering worden de leden en ereleden in de Meerse parochiezaal verwacht voor het jaarlijkse teerfeest. Het warme maal zal zonder twijfel deugd doen voor de muzikanten, werkende leden en ereleden van de fanfare: een druk werkjaar met vele activiteiten wordt immers met dit teerfeest afgesloten. Na het feestmaal is er, zoals het op een teerfeest hoort, gelegenheid tot dans en vermaak voor jong en oud. De bestuursleden van de Fanfare ‘De Eendracht’ zijn inmiddels druk bezig met het bezoeken van de leden en de ereleden voor de inschrijving voor het teerfeest.

e , -

MEER – Op zondag 21 oktober, de Dag van de Trage Weg, kwamen er ruim 160 geïnteresseerden opdagen voor een wandeling rondom het centrum van Meer. Deze dag werd georganiseerd door de Werkgroep Oude Voetwegen van Erfgoed Hoogstraten, de Meerse dorpsraad en de VZW Klooster Meer. O.a. het Pyperpad, dat hopelijk in het voorjaar definitief wordt heraangelegd, het Kozenstraatje, het Wolfsstraatje en het Vondelpad kwamen aan bod op deze route, waar ter plekke ook uitleg rond werd gegeven. Achteraf was het nog gezellig napraten in de najaarszon op de kloostersite, onder het genot van een drankje ten voordele van Chiro Meer. Ook de gebouwen van het klooster waren geopend voor wie interesse had.

Ook U kan de fanfare als erelid steunen: u kan hiervoor steeds terecht bij één van de bestuursleden of muzikanten. U kan dan eveneens inschrijven voor het teerfeest van zaterdag 24 november. Het wordt zonder twijfel een gezellige avond. De lessen voor de opleiding tot muzikant zijn inmiddels weer hervat. Geïnteresseerden - zowel jonge als minder jonge liefhebbers - kunnen zich nog steeds melden bij Luc Van Bladel op tel. 03/315.75.71. (ma)

Wie meer wil weten over deze dag of de wandeling graag nog eens wil overdoen, kan terecht op de website van Erfgoed Hoogstraten. Je vindt er meer informatie over het Pyperpad en andere Meerse buurtwegen. Je kan er ook de wandelbrochure van deze dag downloaden: www.erfgoedhoogstraten.be (ms).

,

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 43

DHM_november_331.indd 43

25-10-2012 9:50:47


meer

Een afgeladen volle kermis-tentfuif

Standhouders gezocht voor Kerstmarkt MEER - Op zaterdag 15 december 2012 organiseert KWB Meer hun jaarlijkse kerstmarkt op de Kloostersite.. Om dit evenement te laten slagen hebben we natuurlijk standhouders nodig want die maken een markt compleet. Heeft u iets wat voor deze markt kan dienen zoals bloemen, kerststallen, houten en/of betonnen beeldjes, kerstkaarten, speelgoed, cosmetica, juwelen, kinderanimatie enz…….. laat het weten. Meerse verenigingen kunnen er ook dit jaar weer staan met eventueel koffie, warme chocolademelk, soep, spek en eieren, hamburgers, worsten enz…… Bieren, frisdranken, jenevers en andere alcoholische dranken zijn voorbehouden aan KWB MEER. Verenigingen, particulieren enz… kunnen zich vanaf nu aanmelden.

MEER - Al enkele weken, zelfs maanden, waren de Reserven A en B van Meer bezig met de voorbereidingen voor de tweedaagse Meerkermis-tentfuif. Voor het weekend stelden de organisatoren zich toch enkele vragen. Zou de jeugd van Meer en omstreken de tent aan het nieuwe voetbalplein weten liggen? Zou er evenveel volk komen om de investering in de “XXL tent” te laten renderen? Angst ook voor meer vandalisme, nu de kortste verbinding tussen tent en het Fortuin en de Mussenakker via de wijk liep. Om zoveel mogelijk van deze problemen op te lossen deed de organisatie op zaterdag een beroep op een gratis pendelbus van provincie Antwerpen om op die manier de afstand te overbruggen. Voor vrijdag waren de jonge fuifgangers nog aangewezen op de hulp van hun ouders of hun tweewieler. De voorbereidingen waren getroffen, de pintjes stonden koud, het feest kon beginnen … Op vrijdag, traditioneel wel de minder drukke dag van de twee, werd vanaf de eerste knal duidelijk dat het een topeditie ging zijn. Modifyers, Unsenses, dj Steffi en het Kodex dj-team gaven alles wat ze hadden om de menigte te doen daveren op de plansjee. Kermisbeatz was al een succes, het weekend was goed ingezet! Alles wees erop dat ook zaterdag de Mega Kermis Fuif een succes zou worden, zeker omdat er ook een pendelbus zou uitrijden … Totdat de organisatie omstreeks 18 uur te horen kreeg dat de bus niet zou komen. Door een foute communicatie tussen de busdienst en provincie Antwerpen bleek er een verkeerde datum doorgegeven. Voor zaterdag had de busdienst geen bussen, noch chauffeurs vrij. Bij het horen van dat nieuws werd het even stil en het angstzweet brak uit. Hoeveel mensen zouden er in de koude staan wachten?

Zouden ze toch nog op de fuif geraken? Wat gaat dat worden met die boze ouders die ’s nachts opgetrommeld worden omdat het jonge volkje niet thuis geraakt? Geen tijd om te panikeren en daarom probeerde de organisatie met man en macht de fouten “van een ander” recht te trekken om zo hopelijk toch nog een pendeldienst te kunnen garanderen. Alle, en daarmee bedoelen we ook ALLE busdiensten in de telefoonboek van A tot Z werden opgebeld om nog een regeling te treffen, maar om 22 uur gaf men het op en konden de organisatoren niet anders dan hopen dat het volk van vrijdag terug zou komen en dat ze al hun vrienden zouden meebrengen.

Praktisch Standplaats: De plaatsen en het gebruik van de tafels is gratis. De tafels zijn 120 cm lang, als je zelf een tafel meebrengt moet je ons het aantal meter doorgeven. Stroom: Mensen die elektriciteit nodig hebben moeten dit vermelden bij hun inschrijving, dit mag alleen dienen voor een lampje of versiering, dus niet voor verwarming. Opstellen kan vanaf 15 uur Inschrijven en/of info bij Frank Voet, Frankenberg 10. Tel.: 03/315.43.88 of frankvoet@ skynet.be Snel inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt. (ma)

Om 21 uur gingen de deuren open en kon het afwachten beginnen … Slechts enkele uren later stond het zweet nogmaals op het voorhoofd, maar dit keer op die van de voltallige reserveploeg omdat ze moesten werken als gekken. De tent zat propvol en er was geen enkel lichaam dat onberoerd bleef door de combinatie van bier en goede muziek. Klachten en problemen bleven uit, dus ook de Mega Kermis Fuif was geslaagd! Eindconclusie van het weekend: Zelfs zonder busdienst en mét een nieuwe locatie, blijkt de Meerse jeugd en die van ver daarbuiten elk jaar opnieuw af tellen naar het eerste weekend van oktober! Nog iets minder dan 350 nachten slapen en dan is het weer zover! PS: Voor zij die uiteindelijk niet op de kermisfuif geraakt zijn of buiten hebben staan wachten op de pendelbus, bieden de organisatoren hun excuses aan. Ze hebben er alles aan gedaan om nog een bus te voorzien, maar dit is ons helaas niet meer gelukt… (jva/red)

44 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 44

25-10-2012 9:50:48


meer

Waar alles begon

Benefietconcert voor chirolokalen MEER - Vzw De Mortel, die de nieuwe jeugdlokalen in Meer aan het bouwen is, organiseert op zaterdag 1 december een benefietconcert in de kerk O.L.V.-Bezoeking van Meer, een prachtlocatie voor dit evenement. Vanaf 20 uur kan u er terecht voor lichte luistermuziek door Sharda, een groep waarbij volgend trio u met het grootste plezier zal entertainen: Griet Vermeiren (zang), Veerle Boeckx (gitaar) en Erwin Van Gorp (fluit en percussie). De opbrengst gaat uiteraard volledig naar de bouw van de nieuwe jeugdlokalen aan het oude voetbalplein langs de Meerseweg, waar op zondag 16 september feestelijk de eerste steenlegging werd gevierd. Om de voortgang van de werken te volgen, kan u steeds ter plaatse een kijkje gaan nemen! Kaarten voor het benefietconcert kosten 10 euro. Reserveren op voorhand is verplicht en kan bij Hesco (Meerseweg) of via mail op vzwdemortel@gmail.com. (ma)

p

n

n .

,

B

h

e

n t

@

MEER – Tijdens Meerkermis bracht de enig echte Frans Bauer een bezoek aan Radio Valencia, de plaats waar voor hem alles begon. De bekende charmezanger maakte, samen met zijn vrouw en zijn oudste zoon, twee uur vrij om aangenaam te verblijven bij de zender waar hij de eerste kansen kreeg. Frans stak zelfs de handen uit de mouwen en hielp even mee aan de tap. (sl/red)

Eenmaal, andermaal….

MEER – Een publieke openbare verkoop van een inboedel komt niet meer of nog maar zelden voor. De charme van zo’n gebeuren kan je nu nog enkel beleven als deze of gene vereniging zo’n verkoop organiseert om de kas te spijzen. Voor de verkoop van spullen ten voordele van fanfare Sinte-Rosalia was Jos Brosens veilingmeester van dienst voor de talrijk aangeboden spullen. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 45

DHM_november_331.indd 45

25-10-2012 9:50:49


meer

Scholenveldloop in De Mosten Op woensdag 23 september repten de leerlingen van de Hoogstraatse basisscholen zich naar recreatiedomein De Mosten voor de traditionele jaarlijkse scholenveldloop. Voor de 14de keer reeds organiseerde de sportdienst Hoogstraten dit evenement in samenwerking met Bloso, Stichting Vlaamse Schoolsport en alle Hoogstraatse scholen. Iedereen zette zijn beste beentje voor tot groot jolijt van deelnemers en supporters en iedereen werd voor de inspanning beloond met een leuke attentie! (rel)

Deelnemen is natuurlijk het belangrijkste, maar voor deze jonge knapen, die onder de luide aanmoedigingen van de talrijke supporters richting finish stormden, betekende de eerste plaats behalen toch het uiteindelijke doel.

Ontbijten met Sinte-Rosalia MEER – Al bijna even heerlijk als een ontbijt aan bed is een muzikaal begeleid ontbijt. Daarvoor zorgde fanfare Sinte-Rosalia op zondag 21 oktober in hun lokaal Voor Kunst en volk. En de belangstelling was groot, zoals u kan zien op de foto. (fh)

Vlot van de hand MEER – Zondag 21 oktober veranderde een massa baby- en kinderkledij en andere artikel voor kinderen tot 16 jaar van eigenaar. Langs de Gezinsbond werden een groot aantal spullen verzameld die in de Meerpaal verkocht werden. (fh)

46 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 46

25-10-2012 9:50:50

M M m s b t k i m h t v l d


meerle

Vliegende start voor Halte Merlet duur. Van iedere deelnemer waren er een aantal foto’s tentoongesteld. De tentoongestelde foto’s, kwaliteitsvol afgedrukt, werden op mooie wijze gepresenteerd in de statige gang en de mooie trouwzaal van het Raadshuis. De meeste sprekende beelden in groot formaat.

e r t

Alle 750 beelden werden in het vroegere kantoor via de computer geprojecteerd, zodat de bezoeker die dat wenste alles te zien kreeg wat de fotografen door hun lens hadden vastgelegd.

t

Het bleek eens te meer dat dit Raadshuis uitermate geschikt is voor zulke evenementen. Halte Merlet is zeker van plan hier nog meer projecten te realiseren. Ze hebben het voornemen twee maal per jaar een cultureel evenement in Meerle te organiseren, telkens rond het tijdstip dat het uur verzet wordt van winter- naar zomeruur en vice versa. (jaf)

e -

De gelegenheidsfotografen bij de feestelijke opening van de tentoonstelling. MEERLE – Het eerste evenement van de Meerlese cultuurvereniging Halte Merlet was meteen een schot in de roos. De fototentoonstelling ‘Een oogje op Meerle’ mocht op 550 bezoekers rekenen. De datum was dan ook strategisch goed gekozen, nl. de zondag van de verkiezingen. Die hadden als naar gewoonte plaats in de gemeenteschool en iedere Meerlese kiezer moest het Raadshuis passeren. De organisatoren hadden niet nagelaten duidelijk de weg naar de tentoonstelling aangegeven. Buiten op de koer van de school waren de foto’s van de tentoonstelling dan ook meer onderwerp van gesprek dan de verkiezingen.

Het was een mooie tentoonstelling. Heel veel en mooie foto’s, van heel diverse onderwerpen, vanuit veel invalshoeken gemaakt door de 28 uitgenodigde gelegenheidsfotografen, waarvan de jongste 9 (Daan Jespers) en de oudste 86 (Karel Pauwels) is. Allen samen leverden zij niet minder dan 750 foto’s, waaruit een professionele fotograaf een selectie maakte. Een oefening die apart ook door de organisatoren werd gedaan. Blijkbaar hadden ze hetzelfde oog, want 80 % van beider keuzes kwam overeen. Niet alle foto’s konden afgedrukt en tentoongesteld worden, wegens te weinig plaats en te

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 47

DHM_november_331.indd 47

25-10-2012 9:50:51


MEER

DIAMANT IN MEER Jef Van Den Heuvel en Magdalena Hillen Het echtpaar Van Den Heuvel – Hillen vierde onlangs hun 60- jarig huwelijk. Louis, de oudste zoon van Jef Van Den Heuvel uit Meer, is de oudste van vier kinderen. Intussen is er al een zus en een broer overleden. Magdalena is uit Hoogstraten, van de Houvast afkomstig. Ook bij haar zijn er al twee overlijdens te betreuren. T.g.v. hun gouden bruiloft kan je het levensverhaal lezen in De Hoogstraatse Maand van september 2002.

Hun dochter Liliane die op 18-jarige leeftijd in 1971 overleed laat een wonde na die nooit zal genezen. Louis en Magdalena hopen nog enkele jaren ge-

zond en gelukkig samen te mogen zijn. Als deze letters verschijnen is ook het feest met kinderen, kleinkinderen, familie, geburen en vrienden reeds voorbij. (FS)

Nog steeds wonen Louis en Magdalena kerngezond en goed te been in hun huis te Meer. Er is een bloemenhofje waar Magdalena van geniet en Louis verzorgt zijn groentenhofje, kiekens en kalkoenen. Als ze de zon zien gaan ze fietsen. Maar, en dat is voor samen wel de grote hobby, twee keer per week gaan ze dansen. De tijd dat ze doorheen heel België en ook in het buitenland deelnamen aan wedstrijden stijldansen ligt achter hen. Nu komen ze nog wel in het buitenland. Bij voorkeur reizen ze naar Spanje waar hun zoon Rudy reeds zeven jaar woont samen met de Spaanse Ana. Intussen is daar het derde kindje geboren. Helaas kan deze familie niet volledig aanwezig zijn op het 60-jarig huwelijksfeest. Een baby minder dan drie maanden mag niet op het vliegtuig. De twee oudste zonen, Eddy en Wim, wonen dichtbij dus daar kunnen ze gemakkelijker naartoe. Dan zien ze ook hun drie Belgische kleinkinderen.

Dansen houdt een mens jong, vraag het maar aan Jef en Magdalena

Schlager-Ambiance 2012 MEER – Na de eerste editie in Highstreet vorig jaar, verhuist het Schlager-Ambiance festival met veel ambitie naar een van de bedrijfshallen bij de grensovergang in Meer. Voor deze tweede uitgave rekenen de organisatoren op 5.000 toeschouwers. De affiche is dan ook indrukwekkend met optredens van Christoff, Dennie Christian, Lindsay, Frans Druijts, Sam Gooris, Laura Lynn, Dennie Damaro, Hazes kids, Sunsets, Yves Segers, Corry Konings en Lens Matthias. En, alsof dat nog niet genoeg is, is er een afterparty met De Romeo’s. Schlager-Ambiance op zaterdag 24 november in de Europalaan 30 te Meer. de deuren openen om 18 uur en de show begint om 20 uur. Staanplaatsen kosten 25 euro en zitplaatsen 30 euro. Ticketverkoop via www.boekjeticket.be/nl en bij Free Record Shop. (fh)

48 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 48

25-10-2012 9:50:51


MEERLE

75 jarigen Meerle, Meersel-Dreef

Vrijdagmiddag 12 oktober was het zo ver. Met 46 personen waren de 75- jarigen aanwezig in de Voorthoeve te Meerle. Het werd een prettig weerzien, ieder heeft er van genoten. De namen in alfabetische volgorde: Aerts Alfons en JosĂŠ, Adriaensen Jan en Maria, Boeren Jeanne, Bluekens Jeanne, Boudewijns Alfons, Goos Louis en Jozefa, Goossens Jan, Hapers Maria en Jos, Herrijgers Frans, Hendrickx Fons, Jacobs Toon, Jansen Corneel, Jespers Jaak en Trinette, Leemans Constant, Lenaerts Jan, Martens Catharina, Michielsen Adri, Michielsen Frans, Pauwels Staf, Rommens Jos en Maria (niet op foto), Snijders May, Van Bavel Emma en Verschueren Jaak, Van Beckhoven Jef, Vermeeren Eugeen, Vermeeren Jos en Roberta, Verschueren Jan en Wis. Enkelen hadden zich laten verontschuldigen voor deze samenkomst. (JB / FS)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 49

DHM_november_331.indd 49

25-10-2012 9:50:53


meerle

Open deur bij ecobouwers in Meerle MEERLE – Tijdens de 15de Ecobouwers Opendeur kan je in heel Vlaanderen gratis binnenkijken in lage-energiewoningen, passiefhuizen en bio-ecologische woningen. Geen verkooppraatjes, maar echte ervaringen over hoe duurzaam en energiezuinig bouwen verloopt in de praktijk. De eigenaars van de woningen verzorgen de rondleiding. Zij tonen de bezoekers welke technieken tot energiebesparing leiden, hoe ze deze zelf hebben toegepast en vanuit welke filosofie ze dit gedaan hebben. Zij geven uitleg over het energieconcept, de isolatie en de verwarming. Je hoort ook alles over de gebruikte materialen en de samenwerking met de bouwpartners. In Meerle kan je in het weekend van 10 en 11 november een kijkje komen nemen in een nieuw gebouwd energiezuinig, bio-ecologisch huis op de Lage Rooy. Voor de bouw van zo’n woning wordt zo veel mogelijk met natuurlijke materia-

len gewerkt, met minimale impact op het milieu. Hout speelt daarbij een grote rol, niet enkel als gevelbekleding maar ook als dragende structuur van gebouwen. Natuurlijke materialen zoals stro en leem staan in voor isolatie en luchtdichtheid. De ramen van het huis zijn drievoudig beglaasd, wat zowel de koude als hitte buiten de woning weert. Na een optimale isolatie van het gebouw, zijn ook de technieken energiezuinig: de woning wordt verwarmd met een grond-warmtepomp in combinatie met een D+ luchtventilatie. Belangrijk! inschrijven is gratis, maar wel noodzakelijk via www.ecobouwers.be of via het telefoonnummer van de Bond Beter Leefmilieu: 02 /282 17 20 (jaf)

Chiro meisjes Meerle presents: ‘Franky tanky’ op 30 november 2012 MEERLE – Een aantal maanden geleden stelde de jeugdraad van Hoogstraten met groot genoegen de Franky voor. De Franky is dé nieuwe mascotte van Jeugdraad Hoogstraten. Hij staat symbool voor de vrijmoedige jeugd, de jeugd die zijn tanden laat zien, de jeugd die soms best wel frank kan zijn, maar open staat voor dialoog. Vanaf januari 2012 had De Franky zich verstopt ergens in Hoogstraten. Jeugdverenigingen van Hoogstraten konden hem aan de hand van tips op facebook zoeken. Wie De Franky vond maakte kans op 600 euro voor een optreden, act, DJ-set, … naar keuze op zijn evenement of fuif. Twee maanden en tien tips later werd op zaterdag 21 april De Franky gevonden door de chiromeisjes van Meerle in de Paddengracht te Meerle achter het kapelletje. De laatste uren waren nog zeer spannend geweest, aangezien er verschillende verenigingen heel dichtbij zaten. De ontlading bij de chiromeisjes van Meerle was dan ook zeer groot! Ondertussen zijn we een aantal maanden verder en hebben de plannen van de chiromeisjes Meerle over wat ze met hun buit gaan doen vorm gekregen. Op 30 november 2012 presenteren de meisjeschiro van Meerle u een ware Franky Tanky fuif in de parochiezaal van Meerle met optredens van DJ team Infinitif een dj team uit Meerle. Zij zullen het spektakel openen die vrijdag. De Nuttelozen van de nacht: de Berlaar-Heikantse Nuttelozen van de Nacht vergasten eenieder op akoestische, herkenbare en meezingbare rockcovers, met een repertoire opgemaakt uit rock ‘n’ roll-klassiekers, werk van de jaren ‘70-’80 poprockhelden en recentere poprock hits. Swingende rocksongs, meerstemmige slows, Vlaamse klassiekers en van tijd eens een akoestische metalcover, gebracht met veel enthousiasme en straffe samenzang. GaazGaaz is een groep DJ’s uit Merksplas. Zij zullen het publiek warmspelen voor Equal Idiots, een rockgroepje uit Hoogstraten. Deze gasten zitten altijd vol energie. Voor, tijdens en na het optreden. De avond wordt afgesloten met een Dj duo uit Meerle. The Hosts! Deze mannen zullen het publiek doen zweten, ze zijn niet van plan om het rustig aan te doen. Een feestje om niet te missen. Omdat iedereen veilig thuis zou geraken, wordt een feestbus ingelegd naar alle deelgemeenten van Hoogstraten. Deze uurregeling kunnen jullie vinden op de facebook pagina ‘’Franky Tanky’’. Voorverkoopkaarten zijn te vinden bij alle leidsters van Meisjeschiro Meerle. Deze kaarten kosten 4 euro. Aan de kassa betaal je 5. Een aanrader! (lvt)

50 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 50

25-10-2012 9:50:54


.

o .

g

-

meerle

Femma Meerle breit wild voor meer vrouwen in de lokale politiek MEERLE – Vrouwenbeweging Femma, het vroegere KAV, riep op om massaal op vrouwen te stemmen bij de verkiezingen van 14 okt. Dit met de boodschap: “kleur je gemeente meer vrouw” Ook Meerle heeft gehoor gegeven aan de oproep van hun vrouwenbeweging om via een wild-breiactie de Femma-eisen kracht bij te zetten. Begin juni staken de vrouwen van het bestuur de koppen bij elkaar en werd alles praktisch geregeld. Wol verzamelen, brief aan de gemeente om toelating te krijgen en vrijwilligers zoeken die graag wilden breien…Eens dat allemaal geregeld, zijn ze begingen breien. Meer dan 15 vrouwen hebben zich gedurende weken aan het breien gezet met restjes wol die her en der verzameld werden. Het resultaat mocht gezien worden en werd ook gezien door de vele Meerlenaars op weg naar het kieslokaal. Ze hadden een tiental bomen voor het raadhuis van Meerle aangekleed met een warme jas. Het dorpsplein kleurt geheel “anders” en zag er kleurrijk uit. Of het resultaat van de verkiezingen erdoor beïnvloed werd, is een onder vraag. Ondanks het feit dat de helft van de kandidaten vrouw moest zijn, hebben slechts 7 vrouwen (ca. 1 op 4) ook een zitje veroverd, een verhouding die ook in het college weerspiegeld wordt (met de informatie die

Vrouwen van Femma Meerle breiden wild

De bomen voor het Raadshuis kregen een warm en kleurrijk gebreid jasje

we de datum van het schrijven van deze rubriek hebben zullen slechts 2 vrouwen in het college zetelen. Dat de nieuwe burgemeester een vrouw

is, is een kleine pleister op de wonde. Femma zal nog veel en wild moeten breien om een gelijk aantal vrouwen in de politiek te krijgen. (tj/jaf)

GOUD IN MEERLE Jan Jacobs en Paula Van Haperen zou maken. Samen met Paula vestigde hij zich in de Kerkstraat, waar ze een winkel begonnen in elektrische apparaten (wit- en bruingoed). Tussen installeren en herstellen van TV’s, radio’s en wasmachines, installeerde Jan elektriciteit in woningen. Paula zorgde voor de winkel. Paula en Jan kregen twee dochters: Marleen en Karine. Die huwden respectievelijk met Marc en met Kees en zorgden voor zes kleinkinderen. Beiden zijn gezond en zitten niet veel stil. Paula is leesmoeder in de school, gaat zwemmen en doet yoga en past op de klein mannen van Karine. Jan gaat veel fietsen en kan het niet laten af en toe aan elektrische toestellen te sleutelen. Met een mooie stoet van het gebuurte, een mooie viering en twee goede feesten werd de gouden bruiloft op gepaste wijze gevierd. Een dag om nooit te vergeten. (jaf)

Paula en Jan met hun nakomelingen: vlnr. Marc, Marleen, Diederik, Kathelijne, Jan, Roeland, Annelore, Paula, Matthijs, Sieben, Karine en Kees. MEERLE – Op 3 oktober was het 50 jaar geleden dat Jan en Paul elkaar het ja-woord gaven. Ze hebben dat zo gehouden en samen met familie, vrienden en buren werd dat goed gevierd. Paula is geboren en getogen Meerlese, Jan is van het Geiteneinde in Meersel-Dreef. Ze kregen

kennis op Dreef kermis en het raakte echt aan in Mechelen waar Paula op vakantie was met vriendinnen en waar Jan haar kwam opzoeken. Jan was aanvankelijk beroepsmilitair, bij de communicatiedienst van de luchtmacht. Daar leerde hij elektronica, waar hij uiteindelijk zijn stel van

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 51

DHM_november_331.indd 51

25-10-2012 9:50:55


meerle

Op kermisuitstap met Ziekenzorg

Tweedehandsbeurs Gezinsbond MEERLE – Op zoek naar baby - en kinderkleding, badspullen voor de baby, boxen, kinderwagens, kinderstoelen, autostoelen, fietsstoelen en speelgoed? Dan moet je op zondag 4 november tussen 13 en 15 uur in de Parochiezaal “Ons Thuis” komen kijken. De Gezinsbond van Meerle en Meersel-Dreef houdt er dan zijn Tweedehandsbeurs (baby- en kinderartikelen tot 12 jaar, ook speelgoed). Naar goede gewoonte staat het systeem er borg voor dat alles wat te koop wordt aangeboden in goede staat is. Ten zeerste aanbevolen aan ouders die een koopje willen doen, voor grootouders die oppassen of voor onthaalmoeders die hun uitrusting willen uitbreiden. Verdere info bij Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49 a, Meerle – tel. 03/315.09.99 of bij Bonny Blezer, Burg. Van Nuetenstraat 33, Meerle – tel. 03/315.90.83. Ook niet-leden van de Gezinsbond zijn van harte welkom. Kijk ook eens op www.gezinsbondmeerle.be . (jaf)

MEERLE – Op 27 september trok Ziekenzorg Meerle-Meersel-Dreef op kermisuitstap naar Loenhout voor een bezoek aan de amarylliskwekerij “Romberama”. Ben en Raf hebben in 2006 het bedrijf van hun ouders overgenomen en het pad van de vernieuwing ingeslagen. Het bedrijf draagt maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel, onder meer door het bedrijf milieuvriendelijk te maken. Leden en begeleiders van Ziekenzorg werden er verwelkomd met een kopje koffie, thee en een stukje cake. Terwijl ze daarvan genoten vertelde Bert (vader van Ben en Raf) hoe de naam “Romberama” ontstaan was. Daarna nam hij iedereen mee naar de serre voor een deskundige uitleg over de teeltwijze. Ze vernamen er alles over de isolatie onder de substraatbedden, het dubbel schermpakket (isolatie) boven in de kast, de werking van een machine om het blad van de bol te snijden en van een

machine om het afgesneden blad uit de rijen te halen, over de groeiwijze en hoe men de amaryllissen het beste plukt. In twee opeenvolgende groepen - één groep kon even rusten en genieten van koffie of thee – ging men kijken naar de kookketel om bollen een warmtebehandeling te geven. Ze kregen uitleg over de verwarming, die gebeurd met een kleine brander die heel weinig verbruikt door gebruik van warmte- en koudeopslag in de bodem. Er is ook totale opvang van het drainage water. Het was een heel leerrijke en plezante uitleg, en op het einde was er de mogelijkheid bloemen te kopen. Om half vier werd iedereen verwacht in het “boerenijsje” voor twee grote pannenkoeken met ijs, koffie en thee. Meteen de gelegenheid voor een babbel over wat ze gezien en gehoord hadden. Aan de reacties te horen hebben de zieken en 80-plussers er zeer van genoten. (gvb)

Veilig Verkeer in school van Meerle MEERLE – Op woensdag 17 september kwam Veilig Verkeer Hoogstraten en zijn mascotte op bezoek in de school van Meerle. Alle kinderen kregen een fluo sleutelhanger van fluo floren. Het is een sleutelhanger die een fluo hesje voorstelt, om de kinderen eraan te herinneren nooit zonder hesje de straat op te gaan. Kwestie van gezien te worden door de andere weggebruikers! Veilig verkeer zet daarmee zijn akties voor een veiliger verkeer voort, door sensibilisering van zowel zwakke (voetgangers en fietsers) als sterke weggebruikers (auto’s, bussen en vrachtwagens). Na Meerle komen alle scholen van de fusie aan de beurt. (jaf)

52 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 52

25-10-2012 9:50:56


n l n

2 t

e n

.

f , n

)

meerle

Living Room van Zornik in Meerle MEERLE – Op 17 oktober kwam de bekende Belgisch rockband Zornik een privéconcertje geven in de living van Julie Van Aperen uit Meerle. Ze had deze unieke ervaring gewonnen met Studio Brussel. Vele vrienden, familie en buren woonden de unieke ervaring bij. Julie is al vele jaren fan van Zornik en heeft er al enkele concerten van bijgewoond. Toen Koen Buyse, de zanger van Zornik, hun nieuwe CD Less>More kwam voorstellen op Studio Brussel, vertelde hij ook dat ze een Living Room Concert weggaven aan één van de Studio Brussel-luisteraars. Enkele dagen later schreef Julie haar in voor deze wedstrijd, zonder enkel besef dat dit realiteit kon worden. Op maandag 15 oktober kreeg ze te horen dat ze de finale mocht spelen op de radio tegen een andere kandidate. Ze moesten om de beurt vraagjes beantwoorden en wie de laatste vraag juist had won het Living Room Concert, wat Julie zo dus deed op de radio. Rond de middag op 17 oktober kwamen technici van Studio Brussel zelf het huis al ombouwen met verschillende installaties. Om 15.00u arriveerden de mannen Zornik in de omgebouwde living van Julie en haar familie. Ze maakten kennis met elkaar en dan kon Zornik beginnen soundchecken. Tegen 17.00u was alles klaar en ging de hele ploeg in een restaurantje eten in Meerle zelf. Julie mocht vele vrienden uitnodigen, dus de living stond helemaal vol. Buiten hadden ze ook een tentje opgesteld zodat ze van daaruit ook droog mee konden genieten.

Julie en haar nicht Hanne met Koen Buyse van Zornik op de foto.

Om 19.30u was het dan zover. Zornik arriveerde terug in de living terwijl de cameramannen en het publiek al klaar stond. Ze speelden enkele bekende nummers zoals Believe In Me, Scared of Yourself en The Enemy. Er kwamen natuurlijk ook nummers aan bod van hun nieuw album Less>More, zoals Smiling in the Sun, Endlessly en In a While, die helemaal anders klinken dan de gewende sound. Met de akoestische gitaar of ukelele werden dit rustige, folk-achtige nummers. Iedereen genoot van het unieke concert, ook mensen die geen fan waren, zijn ondertussen grote fan geworden, zowel leeftijdsgenoten van Julie als de oudere generatie. Na het laatste nummer gaven Julie en haar ouders nog een geschenkje van de streek aan Zornik om hen te bedanken: Hoogstraatse aardbeien en Erbizzems bier. Zornik maakte er een onvergetelijke avond van voor Julie. Koen Buyse zei voordat ze Scared of Yourself speelden: “Ik wou zeggen, dit nummer is speciaal voor Julie, maar dat kan niet want eigenlijk zijn alle nummers vanavond voor Julie!” Ze kreeg ook een groot applaus van Zornik en haar vrienden. Bij het voorlaatste nummer werd Julie door twee neven in de lucht geheven. Na het optreden mocht ze ook nog een interview doen voor een filmpje dat nu op de site van Stu-

Hoe verder het concert vorderde, hoe enthousiaster het publiek, Julie vooral! (foto – www. tomcornille.be) dio Brussel staat. Op deze website staan enkele fragmentjes van het Living Room Concert en mooie sfeerfoto’s.

Zowel voor Julie, haar familie en al haar vrienden zal deze avond niet snel vergeten worden. Het was een prachtervaring! (Jva)

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 53

DHM_november_331.indd 53

25-10-2012 9:50:57


meersel-dreef

100 + 2 – 102 jaar MEERSEL-DREEF - Thea Rompa-Meijer van de Nieuw Dreef stond hier twee jaar geleden ook al vermeld toen zij de memorabele leeftijd van 100 jaar had bereikt op 10 oktober 2010. Nu zijn we twee jaar verder, en niet alleen wij zijn twee jaar ouder geworden maar ook Thea. Zij is ondertussen al 102 jaar geworden. Mooi verzorgd en aangekleed ontvangt zij nog steeds haar gasten thuis. Als een koningin zit zij in haar fauteuil en geniet van al wat er komt.

Ondanks haar 102-jarige leeftijd, straalt Thea Rompa-Meijer nog steeds een onvoorstelbare vitaliteit uit.

Op deze leeftijd is zij goed omringd niet alleen door haar 10 kinderen maar ook door haar buren, die nauwlettend alles mee in het oog houden Dankzij deze mensen kan zij nog steeds thuis in haar vertrouwde omgeving wonen. Soms vergeet zij wel iets, maar dat mag op die leeftijd. Ik heb beloofd om volgend jaar terug te komen, en toe zij mij vroeg wat ze daar voor moest doen, heb ik haar eigenste antwoord van twee jaar geleden gegeven: alles met mate. (JJ).

Schrijn- en timmerwerken Schrijn- enJANSEN timmerwerken Karel Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC enDEUREN DEUREN PVCRAMEN RAMEN en Kömmerling PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen Kömmerling

alle schrijn- en timmerwerk. Daken, plafonds, Wijramen, leverendeuren, en plaatsen binnendeuren. alle schrijnen timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Hoogeind 49

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 754966 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

Zwerfvuilactie ’t Dreefke

MEERSEL-DREEF - Traditiegetrouw organiseert ‘t Dreefke een opruimactie van zwerfvuil. Vrijdag 12 oktober werd de hele omgeving van de school afgespeurd op rotzooi, blikjes, bekertjes, papiertjes, en al wat er maar gevonden wordt.

Gekleed in fluo-vestjes, met werkhandschoenen aan, en voorzien van vuilzakken, werd met bolderkarren rondgereden, en alles opgeraapt wat er niet thuis hoort. Jammer genoeg was deze actie weer een suc-

ces: er lag namelijk heel veel in de bermen en de sloten. Jong geleerd is oud gedaan, dit verdient een grote pluim en een vermelding in de Maand. (JJ)

54 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 54

25-10-2012 9:50:57


n

n )

meersel-dreef

Verkeersactie 10/10 –school MEERSEL-DREEF - De kleuter- en lagere school ‘t Dreefke is er weer in geslaagd om het label van verkeersactieve 10/10-school te verwerven. Ik schrijf wel degelijk “weer”, want het is al voor de vijfde jaar op rij. Dat is toch wel vrij uniek in deze regio. Enkele leerkrachten werden hiervoor uitgenodigd bij het Provinciehuis in Antwerpen. Als beloning kreeg onze school hiervoor een grote oorkonde, alsook een extra loopfiets cadeau. Dankzij deze organisatie heeft de school al heel wat kansen gekregen om stap voor stap nieuwe fietsrekken en allerlei verkeerseducatieve materialen aan te kopen. Proficiat ‘t Dreefke en doe zo voort. (MJ/JJ).

Kleutertjes tonen vol trots de oorkonde en de gratis loopfiets, verkregen als verkeersactieve 10/10-school.

De jarige en de jongste

Fietspad Strijbeek tweede fase

MEERSEL-DREEF - Jan Janse en dochter Paulien hadden beiden wat te vieren op de verkiezingsdag: Jan mocht weer een kaarsje bijsteken op zijn verjaardagstaart en dochter Paulien was de jongste kiesgerechtigde in ons dorp. Jong geleerd is oud gedaan. Een stembureau zong bovendien luidkeels nog een “Lang zal hij leven” en deze foto mogen zij inkaderen als herinnering. (JJ)

De fietspad-aanleg-machine pauzeert in het weekend van de gemeenteraadsverkiezingen bij de Sint Jorisburcht, om daarna in no-time de Nederlandse grens te bereiken. MEERSEL-DREEF - De aanleg van het dubbele fietspad op Strijbeek bevindt zich nu in de tweede fase. Als u dit leest is het fietspad aan de westkant volledig aangelegd. Het oogt allemaal heel fraai. Aan de grensovergang zal er bovendien aan de westzijde een extra fietsbruggetje over de Gouwbergse waterloop alleen voor de fietsers worden gebouwd, zoals over de Marckrivier bij de Meerleseweg. Het zal nog wel een tijdje duren voordat alle opritten naar huizen en akkers zijn heraangelegd, duikers zijn geplaatst en afwateringssloten zijn

gegraven, maar het ziet er naar uit dat voor de intrede van de winter alles kan afgewerkt zijn. Nu nog de groenvoorziening aanplanten, zodat er weer een afremmende tunnelvisie kan bekomen worden. Dan pas kan er gezegd worden: eind goed al goed, na tientallen jaren van schande, ongemak, ellende en ongevallen. Nu nog voor Meersel-Dreef de fietspadverbinding op Meersel richting Meer. Hopelijk komt er van de nieuwe bestuursmeerderheid in de gemeenteraad meer interesse en initiatief dan wat gepraat, wij kijken er alleszins hoopvol naar uit. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 55

DHM_november_331.indd 55

25-10-2012 9:50:58


MEERSEL-DREEF

Ik heb heel grote pompoenen MEERSEL-DREEF - Iedereen heeft wel een hobby, sommigen gaan de sportieve toer op en anderen verzamelen van alles en nog wat. Maar dan heb je ook van die bijzondere hobby’s, zoals …. pompoenen kweken. Nou, hoe doe je dat: men koopt speciaal zaad, soms is deze zelfs afkomstig uit de Verenigde Staten, en plant de zaadjes in de lente. Als het kan in een hobbyserre of in een plastic tunnel. Nadeel is dat je bijna niks anders meer kan kweken, omdat de overwoekerende bladgroei er voor zorgt dat alles dichtgroeit. Als er bloem in komt, moet je kiezen welke je gaat bestuiven, en de andere bloemen pluk je eruit, want alle voeding van de plant moet naar die ene geprivilegieerde vrucht stromen. Daarna op tijd en stond water geven, en als de zon hevig schijnt, dan moet er een zonneparasol over gezet worden. Zodra de pompoen begint aan te komen, moet er een pallet onder geschoven worden, eventueel bedekt met een repen isolatie. Want als je succes hebt, dan moet de pompoen nog wel opgeladen en vervoerd kunnen worden, dat moet gebeuren via een heftruck en een vrachtwagen want sommigen pompoenen zijn gewoon niet te dragen, zo zwaar wegen zij aan het einde van het seizoen. Deze zomer zijn jammer genoeg veel pompoenen vroegtijdig beginnen te schimmelen door het slechte weer.

Trots poseert Willy Van Riel met de jongste dochter Sanne bij zijn beste pompoen.

Eén van deze hobbyisten is Willy Van Riel van de Eindsestraat te Meer. Als beroep is hij tuinbouwer, dus hij weet van wanten. Zijn kampioenenpompoen van dit jaar weegt 513,60 kg, met een gemiddelde doorsnede van 130 à 140 cm. Hiermee nam hij deel aan het Europees kampioenschap te Duisburg nabij Brussel, waar hij een 9de plaats behaalde op 72 deelnemers. Hopelijk kan hij de volgende jaren nog verbeteren, zodat een podiumplaats misschien wel haalbaar is. (JJ)

Werk in uitvoering MEERSEL-DREEF - Iedereen kent natuurlijk het fietsland langs de Marck. Achter de Paters Kapucijnen begon de oever in de bocht voor de meander echter gevaarlijk in te kalven. Werk aan de winkel dus voor de aannemer. Palen werden geheid, worteldoek werd gestoken, en ijzeren netten werden neergelaten, gevuld met kasseien, die de oever moet verstevigen. Het wassende water moet op tijd en stond een halt worden toegeroepen, want voordat je het weet ligt heel een stuk van het fietspad op de bodem van de rivier. Nu kunnen we er weer jaren tegen. (JJ)

56 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 56

25-10-2012 9:50:59


MEERSEL-DREEF

KLJ bouwt MEERSEL-DREEF - Op de gemeenteraad van 27 augustus 2012 keurde de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen de subsidieaanvraag jeugdinfrastructuur goed met betrekking tot grote investeringen werkjaar 2012-213. Het gaat hier over een bedrag van 50.000 euro, ter aanwending van de uitbouw van de nieuwe infrastructuur aan de zuidzijde van het klooster. De jeugdinfrastructuur-werkgroep gaf hierover ook al positief advies, en er is voldoende budget hiervoor. De KLJ van Meersel-Dreef en de VZW Dreefse Jeugd in Opbouw (afgekort DJIO) zal daarom een belangrijke informatieavond houden over het nieuwe lokaal op zaterdag 10 november om 19.30 uur. De vergadering gaat door in de refter van onze basisschool ‘t Dreefke (ingang langs de zijkant, richting sporthal).

Iedereen is welkom om te komen luisteren naar de stand van zaken omtrent de bouw van het nieuwe lokaal en de verdere plannen voor de

toekomst van de jeugd in Meersel-Dreef. Zij hebben jullie hulp nodig. (JJ)

Dreefse Trappers in Eiffel

MEERSEL-DREEF - Het derde weekend van september was het weer zover. De Dreefse Trappers maakten de verplaatsing naar de Duitse Eiffel voor een driedaags wielerweekend. En het was weer geweldig ! In een prachtige omgeving werden topdagen op de fiets gereden. Het mooie gezelschap van 17 Dreefse Trappers, waaronder 3 sterke dames, maakten prachtige tochten en bedwongen vele steile hellingen. Per dag werden tussen de 80 en 150 kilometers

gereden met de etappe “Ganz Kaput” als koninginnenrit. Het team werd ondersteund door cafe-uitbater Den Bud die als “mental coach” vooraf alle parcoursen per motor verkende. Daar wordt je namelijk ook niet zo moe van. Voor de fysieke zorg is Theo Van Rijckevorsel als sportmasseur bij het team. Iedereen presteerde top, maar iedereen ziet ook af. Afzien in een intense sportprestatie kan echter ook genieten zijn.

Na de aankomst bij het hotel komen de tongen los, echte wielerpraat over mooie tochten met sterke verhalen natuurlijk. Het worden dan nog lange gezellige avondetappes in het vakantiehotel De Lange Man te Monschau (Duitsland). Kortom: het was weer een prachtige wielerweekend! De Dreefse Trappers hadden mooie Eiffel-dagen. (J.J.)

r

t

t

De 17 Dreefse Trappers voor hun vakantiehotel tijdens hun jaarlijkse fietsweekend. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 57

DHM_november_331.indd 57

25-10-2012 9:50:59


MINDERHOUT

In 1947 geboren MINDERHOUT- Deze montere dames en heren zagen enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog het levenslicht. In het Gildenhuis werd een gezellig etentje klaargestoomd, eindeloze jeugdherinneringen opgediept en beloftes voor de toekomst gemaakt. 1947 was een jaar van extremen wat het weer betrof: een strenge winter waarin de Elfstedentocht doorgang vond werd gevolgd door een hete zomer en in dat jaar werden ook Johan Cruijff, AndrĂŠ Van Duin en Arnold Schwarzenegger geboren. (rel)

Onder v.l.n.r. Magda Christiaensen, Maria Schrijvers, Louisa Geerts, Maria Godrie, Liza Boeren, Lizette Driesen, Eliane Van Den Abbeele Midden v.l.n.r. Leo Laurijssen, Maria Broes, Maria Tackx, Lizette Roovers, Jeanne Snoeys, AndrĂŠ Raats, Maria Bruurs, Maria Van Gestel, Jan Stoffels, Ann De Bie, Maria Vorsselmans, Jan Aerts, Brigitte Goris Boven v.l.n.r. Jos De Loose, Gust Kinschots, Jan De Bie, Fons Van Bergen, Victor Donckers, Frans Meyers, Louis Van Bavel, Harry Vermeiren (foto: Jan Aerts)

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

58 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 58

25-10-2012 9:51:00


g r

MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT

Zesde juniorquiz

Lea Snoeijs en Louis Adriaensen In april jl. vierde de familie Adriaensen dubbel goud met Herman Adriaensen en Rine Stoffels, Hugo Adriaensen en Angèle Stoffels. Nu enkele maanden later eenzelfde gebeurtenis met Louis Adriaensen en Lea Snoeijs, Willy Mertens en Maria Adriaensen (woonachtig in St.-Lenaarts). Louis en Lea wonen in de Schoolstraat, naast Louis’ ouderlijk huis en huwden op 22 augustus 1962, Willy en Maria trouwden op 13 september 1962. Beide families vierden samen met hun vrienden hun gouden feest op 15 september 2012! Gefeliciteerd jubilarissen! (rel)

MINDERHOUT- Voor de jongeren een uitgelezen kans om zich te meten met leeftijdsgenoten op vrijdag 16 november 2012. De zesde juniorquiz gaat dan van start in de parochiezaal en die is exclusief voorbehouden voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar en dit in een organisatie van KWB. Hoogbegaafdheid wordt van je geenszins verwacht, wel alertheid, handigheid en een frisse kijk op de dagelijkse dingen. De inschrijvingsprijs bedraagt 5 euro per ploeg en dit mag maximum bestaan uit vier deelnemers. Inschrijven kan via e-mail: luc.herthogs@telenet. be of telefonisch op het nummer 03 314 74 21. De betaling dient te gebeuren via overschrijving op rekeningnr. 787-5043186-22 met de vermelding van een originele ploegnaam. Wacht niet te lang met je inschrijving want slechts 20 ploegen worden toegelaten. De deuren van de zaal gaan open vanaf 18.30 uur, de quiz start om 19.00 uur en het einde is voorzien rond 21.30 uur! En dat de besten mogen winnen! (rel)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

-

V.l.n.r. Willy en Maria, Lea en Louis

“Scharrelloop” in de bossen van Castelré MINDERHOUT- Basisschool “Scharrel” laat zich ook regelmatig van haar sportiefste kant aan de buitenwereld opmerken. Een flink aantal leerlingen namen op 23 september deel aan de scholenveldloop in De Mosten en een week later stonden ze terug present voor hun eigen veldloop in de Castelrése bossen o.l.v. hun sportieve juffen en meesters. Iedereen vol enthousiasme de fiets op, een korte opwarming, averechtse weergoden die heel wat water in het eten goten en… lopen maar! Thuis een warm voetbadje en alle leed was vergeten! (rel)

Ondanks de regen met veel enthousiasme klaar voor de start DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 59

DHM_november_331.indd 59

25-10-2012 9:51:01


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT

Rinus Vervoort en Marieke Sprangers

Steven Goegebeur en “De geknipte man”

Vijftig jaar geleden, 8 september 1962, klonk het ja-woord van Rinus en Marieke en deze blije gebeurtenis werd op 15 september jl. feestelijk herdacht in intieme kring met familie en vrienden.

Rinus en Marieke met zoon Rudy, schoondochter en de drie kleinkinderen

Fairtrade in de Scharrel

MINDERHOUT - Geen verveling tijdens de winderige, natte herfstdagen! KWB-Minderhout probeert je wat op te monteren en organiseert prompt haar 2de Comedy-Avond en dit op zaterdag 17 november 2012! Gastvedette is Steve Goegebeur! Bij wie deze naam nog niet zo goed in de oren klinkt, eventjes een kleine voorstelling. Vorig jaar trad hij reeds op in Minderhout in de eerst Comedy-Avond, georganiseerd door dezelfde KWB, en zorgde hij voor een fel gesmaakt voorprogramma. Deze keer staat hij pal in het hoofdprogramma met “De geknipte man” en als opwarming brengt hij twee jonge comedianten mee, nl. Kris Van Spitael en Bart Van Thieghem. Steven Goegebeur treedt momenteel op voor uitverkochte zalen in gans het Vlaamse land. In 2009 werd hij de gewaardeerde winnaar van de Lunatic Comedy Award. Hij volgde daarmee kanjers op als Philippe Geubels, Bert Kruismans en Gunther Lamoot. Hij is een echte publieksspeler, gaat recht op zijn doel af en wil scoren. Daarom wordt hij ook de “Wayne Rooney (spits van Manchester United) van de comedy”genoemd. Tickets kosten voor KWB-leden Minderhout 10 euro, KWB-leden van elders ook 10 euro, voor niet-KWB-leden 15 euro en kun je bestellen via e-mail: luc.herthogs@telenet.be en na betaling op rekeningnr. 787-5043186-22 zal je een bevestiging ontvangen en dit kan je doen tot 16 november. Ook bij bovengenoemde kan je thuis terecht op Lage Weg 33 2322 Minderhout en dan wordt contante betaling verwacht. Een avondje hoog amusement en Steven Goegebeur is daarvoor “De geknipte man”! (rel)

Programma MINDERHOUT - Van 3 tot 13 oktober was het ‘week van de fairtrade’. De week bij uitstek om kennis te maken met fairtradeproducten op school. ‘s Morgens kwamen de leerlingen van De Scharrel naar school en werden ze al meteen verwelkomd met muziek uit Ecuador. De Scharrel heeft al drie jaar een scholenband met een school uit Ecuador en die kon men nog eens extra in de kijker zetten. In de hal draaide er een fotoreportage die en-

kele leerkrachten vorig jaar hadden gemaakt na hun bezoek aan onze partnerschool in Ecuador. ‘s Middags werd de Ecuadorbar geopend. De leerlingen konden er eerlijk fruitsap en lekkere boterhammen met choco kopen. De leerlingen droegen leuke poncho’s uit hun partnerschool en in de klas werd meer verteld over de gedachte van ‘fairtrade’. De opbrengst van deze dag wordt geschonken aan de partnerschool. (fh)

19.00 – 20.00 uur: deuren open en toewijzing genummerde plaatsen 20.00 – 21.00 uur: voorprogramma 21.00 – 21.30 uur: pauze 21.30 – 23.00 uur: Steven Goegebeur met “De geknipte man”

60 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 60

25-10-2012 9:51:02


e t t e d t r

j e

t

n

s n

0 r n n

s n e -

e

GLUREN BIJ DE BUREN De Sint Petruskerk van Boxtel wordt basiliek Onze H.-Bloedprocessie vindt haar oorsprong in een wonder in de kerk van Boxtel in Nederland. Daar stootte Eligius van den Aker de kelk met geconsacreerde wijn om, waarna die rood kleurde. In 1380 kreeg Boxtel de toelating om het Heilig Bloed te vereren. Dat zorgde voor massa’s bedevaarders. Na de reformatie bracht men de Heilig Bloeddoeken in veiligheid en in 1652 kwamen ze in Hoogstraten terecht. Toen de toestand in Boxtel weer veilig werd, wilden zij ‘hun’ doeken graag terug. In 1924 kwam men tot een akkoord. Hoogstraten behield het grote altaardoek met de kleinere vlekken, Boxtel kreeg de corporale, het kleine doek met de grote vlekken, terug. Op beide plaatsen viert men elk jaar Heilig Bloed. De Sint-Pieterskerk, waar het mirakel gebeurde, werd nu tot basiliek verheven.

Basiliek als eretitel Een rooms-katholieke kerk krijgt de benaming basiliek als eretitel, bij besluit van het Vaticaan. Men onderscheidt twee soorten basilieken: de basilica major (grote basiliek) en de basilica minor (kleine basiliek). De titel Basilica Major is voorbehouden aan vier Romeinse kerken: SintPieterskerk, Sint-Jan van Lateranen, Heilige Maria de Meerdere en Sint-Paulus buiten de Muren. Alle overige basilieken (ongeveer 1500 wereldwijd) zijn basilica minor. In België zijn er 27 erkende basilieken, waarvan twee in ons bisdom, namelijk in Edegem en in Berchem. De bekendste basilieken van ons land zijn die van Scherpenheuvel en Koekelberg, maar we kennen ook die van Hasselt (Virga Jesse), Brugge (o.a. H.-Bloed), Mechelen (Hanswijk) of Oostakker. Om tot basiliek verheven te worden, dient een kerk aan een aantal voorwaarden te voldoen. Die zijn in grote lijnen: • de eerbiedwaardige ouderdom, grootte of schoonheid van de kerk; • er dient een voldoende aantal geestelijken te zijn en toereikende inkomsten voor de plechtige viering van de liturgie; • de aanwezigheid van een veel vereerde reliek of beeld, dan wel een druk bezochte bedevaartplaats. In het geval van de Boxtelse basiliek is dat het Bloedwonder en de jaarlijkse Bloedprocessie die daaruit ontstond.

Boxtel In 2006 deed de Verrijzenisparochie van Boxtel via het bisdom een rijk beargumenteerd verzoek in ‘Rome’ om de Petruskerk te verheffen tot basiliek. Het proces kwam pas in 2011 in een versnelling door toedoen van oud-bisdomarchivaris dr. Jan Peijnenburg tijdens een bezoek aan het Vaticaan. Het verzoek kwam daarna kennelijk bovenaan de stapel te liggen en met Kerstmis 2011 kwam het verlossende woord: “Voortaan niet meer Sint-Petruskerk maar Sint-Petrusbasiliek”. De parochie is actief op vele fronten en mag zich verheugen in twee vaste priesters en een diaken.

Zij worden daarbij in belangrijke mate ondersteund door een priester vanuit het Bossche en vele vrijwilligers. Als een kerk tot basiliek wordt verheven, moeten er ook een aantal attributen een plaats krijgen. De parochie moet zorgen dat een officieel wapen, dat recht doet aan de basiliek en haar historie, wordt aangevraagd bij de Hoge Raad van Adel. Het wordt aan de buitenkant van de basiliek op een zichtbare plaats bevestigd. Ook moeten ze zorgen voor een conopeum en tintinnabulum die rond het priesterkoor een belangrijke plaats links en rechts van het hoofdaltaar krijgen.

van de patroonheilige (in dit geval Sint Petrus) van een kerk. Aan conopeum en tintinnabulum kan men zien of een kerk de eretitel van basilica minor heeft gekregen. Op 7 oktober 2012 heeft bisschop Hurkmans de eretekens van de Sint Petrusbasiliek van Boxtel ingezegend. Het conopeum en het tintinnabulum werden, met doeken omhuld, in de zondagse hoogmis van achter uit de basiliek naar het altaar gebracht, waarna de bisschop ze onthulde en vervolgens met wijwater besprenkelde.

En wat hebben we geleerd?

Het conopeum of umbrella is een half dichtgeslagen zonnescherm of paraplu dat in processies wordt meegedragen achter het tintinnabulum. Het conopeum bestaat uit rode en gele stroken van zijde (de oude pauselijke kleuren). Aan de onderkant staan wapens die verwijzen naar de paus, de bisschop/het bisdom, de basiliek en de gemeente.

Uit Hoogstraten was er ook een afvaardiging van de H.-Bloedstichting, de parochie en de kerkraad aanwezig. Hebben zij ook plannen met onze Sint-Katharinakerk? Bisschop Mgr. Johan Bony wil een dergelijke aanvraag voor de SintKatharinakerk alleszins ondersteunen. Dat heeft hij beloofd na zijn bezoek aan Hoogstraten op de tweede zondag van Heilig Bloed.

Tegenwoordig is een tintinnabulum een klokje in een mooi versierde houder met daarbij het beeld

Ze vonden er in elk geval al inspiratie voor de restauratie van de pastorie. (Jef Versmissen/lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 61

DHM_november_331.indd 61

25-10-2012 9:51:24


GLUREN BIJ DE BUREN Ecoducten in vraag LOENHOUT / HOOGSTRATEN - “Ecoducten zijn (te) duur en hun nut is niet aangetoond. Stop het geld liever in de verwerving van natuurreservaten”, dat zegt KUL-bioloog Olivier Honnay in De Standaard van 1 oktober.

Een overreden bunzing op de brug van de Vlamingstraat, parallel aan het ecoduct.

Honnay stelt dat er tot nog toe geen wetenschappelijk bewijs is dat ze werken. Ze worden wel gretig gebruikt door de dieren maar of dat voor genetische uitwisseling zorgt en de levensvatbaarheid vergroot, is helemaal nog niet aangetoond. Maar bovenal zijn ecoducten duur. De drie Vlaamse exemplaren (Maasmechelen, OudHeverlee en Loenhout) kostten tussen de 2 en 12 miljoen euro. “Met dat geld kunnen we honderden hectaren natuurgebied kopen en redden”, meent Honnay, “daarmee bereik je veel meer. Dieren als reeën en konijnen hoeven niet over te steken. Neem nu het ecoduct in Loenhout. Dat begint en eindigt in landbouwgebied. Biodiversiteit: nul” Honnay staat niet alleen met zijn kritiek. Ook in Nederland en Canada kent hij gelijkgezinde wetenschappers. (lvr)

bewaakte gevangenis van Turnhout te ontsnappen. Hij beweert ook de uitvinder te zijn van het opvouwbare, houten en met rubber beklede spanraam dat tussen de elektriciteitsdraden van de dodendraad werd geplaatst, zodat mensen erdoor konden kruipen. Decennia geleden reeds verwierf dit boek een cultstatus. Romantiek, heldendom, vaderlandsliefde en straffe toeren gingen er bij iedereen in als zoete koek! Merkwaardig is het feit dat Vleugels in 1930 een dergelijk boek schrijft onder zijn eigen naam. De meeste spionnen of verzetslui zwegen na de oorlog als vermoord, zeker over hun eigen aandeel in de spionage-, smokkel- of passeeroperaties. Dit boek is een ideaal geschenk voor de eindejaarsfeesten. Als je intekent vóór 15 oktober is het boek goedkoper (overschrijving van € 15 op bankrekening BE72.9730.6004.1216 – BIC ARSPBE22 - van Studium Generale vzw) Daarna kost het boek 20 euro. Alle verdere info op www.amaliavansolms.org onder - Heruitgave van “De rakkers der grenzen” (lvr)

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

62 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 62

D 1 n k o d l s b w

S d r l J

V

Cultboek De rakkers der grenzen wordt heruitgegeven BAARLE-HERTOG-NASSAU - Reeds een tiental jaren bestudeert heemkundekring Amalia van Solms uit Baarle-Hertog-Nassau de WO1gebeurtenissen aan beide zijden van de rijksgrens. Eind 2013 resulteert dit in een vierdelige project, bestaande uit fiets- en wandelroutes, reconstructies, een cursus en een boek. In de marge van deze plannen wordt op 4 november e.k. een eerste resultaat voorgesteld: de heruitgave van de biografische avonturenroman De rakkers der grenzen. Leen Huet, de schrijfster met roots in onze regio, beweert dat De rakkers der grenzen een van haar favoriete egodocumenten van de Eerste Wereldoorlog is. In het verslag dat Kempenaar Jan Vleugels naliet over zijn verzetsactiviteiten aan de BelgischNederlandse grens, beschrijft hij de jonge mannen die het Belgisch leger aan de IJzer wilden vervoegen en de vluchtelingen die over de grens naar het neutrale Nederland werden gesmokkeld. Vleugels was een handlanger van Edith Cavell (‘Miss C’ in zijn boek) die er in ware RobinHoodstijl in slaagde uit de door Duitsers zwaar-

U

25-10-2012 9:51:25

N 1 s H K s a m

D v t k b v t

G m d m A s w

G r o b d v p u w u


GLUREN BIJ DE BUREN Meerjarenplan subsidiëring voor Merksplas-kolonie

. -

MERKSPLAS - Op maandag 1 oktober ondertekende Vlaams minister Geert Bourgeois een overeenkomst voor de subsidiëring van de kapel en de boerderij van Merksplas-kolonie. De Vlaamse overheid voorziet een subsidie van 19.951.898 euro gespreid over de periode van 2012 tot 2021. Ook de provincie komt met veel subsidies over de brug.

. e n

Unieke erfgoedlandschappen

, n u

k e

-

n

n -

n i r

s 5

g

De kolonies van Wortel en Merksplas werden in 1823 opgericht naar het voorbeeld van de kolonies in het Nederlandse Drenthe. In de landbouwkolonies wou men landlopers en arme gezinnen opvangen en hen werkethos bij brengen, door de woeste heide om te vormen tot vruchtbare landbouwgrond. Op die manier ontstond een strak symmetrisch landschap, afgewisseld met bossen en vennen en een indrukwekkend gebouwenpatrimonium. Sinds 1999 zijn Wortel- en Merksplas-kolonie definitief beschermd als landschap, na een hilarische vergadering op het kabinet van toenmalig minister Kelchtermans. Vraag dat maar aan Jef Martens, Frans Horsten of Luc De Backker.

Verzekerde toekomst Na de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993 was het voortbestaan van het unieke landschap van de kolonies bedreigd. Na acties van Het Convent richtte de provincie en een 40-tal Kempense gemeenten de vzw Kempens Landschap op met als doel de kolonies en, op termijn, andere waardevolle landschappen te herbestemmen en te beheren. De vzw Kempens Landschap werd eigenaar van de voormalige boerderij in Wortel-kolonie, terwijl de gemeente Merksplas de kapel van de kolonie en grote boerderij samen met 40 ha landbouwgrond aankocht. Bij die aankoop hoorde de verplichting om de gebouwen te restaureren en te herbestemmen.

Vlaams minister Geert Bourgeois ondertekent een meerjaren subsidieovereenkomst van 19 miljoen voor de restauratie van de grote boerderij en de kapel in Merksplas-kolonie. Het totaalbedrag voor de restauratie en herbestemming voor het volledige complex wordt geraamd op 42.768.114 euro. De Vlaamse regering kent met 19.951.898 euro dan ook een zeer substantieel deel toe. De provincie Antwerpen voorziet in een sterke bijkomende investering van 11.390.945 euro voor dit grootschalig project.

Toeristisch ankerpunt De restauratiewerken zullen het 40 ha tellende gebied van de Kapel en Hoeve veranderen tot

een dynamische toeristisch-recreatieve onthaalpoort binnen de Noorderkempen. Er is plaats voor zowel dag- als verblijfstoerisme. In eerste instantie wordt gestart met de inrichting van een bezoekerscentrum en horecazaak, waarna ruimte wordt gemaakt voor fiets- en ruiterservicepunten, plattelandslogies, woningen, recreatie, bivakplaatsen en landbouwgerelateerde functies. De site zal toegankelijk zijn voor een breed publiek waar zowel natuur- als cultuurliefhebbers, wandelaars, fietsers en ruiters welkom zijn. (fh)

Gelet de omvang van het project vroeg de gemeente Merksplas aan Kempens Landschap om de trekkersrol op te nemen. In samenwerking met architectenbureau Erfgoed&Visie en het Agentschap Onroerend Erfgoed werd een gefaseerd Masterplan opgesteld waarin vastligt welke werken in welk jaar worden uitgevoerd. Geert Bourgeois, minister bevoegd voor onroerend erfgoed en toerisme: “Het masterplan omvat eveneens de richtlijnen voor een rendabele herbestemming van de gebouwen, waarbij de focus ligt op cultuurtoerisme en recreatie voor een breed publiek. Met deze gefaseerde en planmatige aanpak, gekoppeld aan een strikte uitvoeringstermijn en budgettering, kunnen de werken in een strak tempo en met kwaliteit van uitvoering worden afgewerkt.”

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 63

DHM_november_331.indd 63

25-10-2012 9:51:26


Maandag 20 aug. - In de avond toerden Joris IJs en Tropic IJs in dezelfde wijk in Meerle rond en kregen het alwéér met elkaar aan de stok. Deze keer reed de ene verkoper letterlijk tegen de kar van de andere. Het resultaat: twee gedeukte roomijswagens. “Die twee ijsventers leken net een komisch duo uit een televisieshow”, zegt een getuige die het zoveelste conflict gadesloeg. (hln)

Zondag 26 aug. - In restaurant Muziekhoeve in Meersel-Dreef (Hoogstraten) moest de politie ingrijpen toen de vroegere uitbater tegen klanten en de nieuwe uitbaters vooral verbaal tekeerging.

Maandag 27 aug. - In het centrum van Wortel is rond 7.30u een vrachtwagen gekanteld. De vrachtwagen was geladen met chape. De takeldiensten hadden de handen vol om het gevaarte te takelen en ook de brandweer werd ingeschakeld om de gelekte diesel en chape op te ruimen.

Woensdag 29 aug. - De politie van de zone Noorderkempen trof in een appartement in de Desmedtstraat in Minderhout het stoffelijk overschot aan van de bejaarde bewoner. Volgens de eerste vaststellingen was de man van Nederlandse afkomst al enkele weken eerder overleden. De echtgenote verblijft in een tehuis.

Donderdag 30 aug. - Tijdens controles op het rookverbod in de horeca hebben controleurs van de federale overheidsdienst Volksgezondheid negentien processen-verbaal uitgeschreven in Hoogstraten. Veertien waren bestemd voor rokers, vijf voor zaakvoerders.

Zondag 9 sept. - Bij snelheidscontroles heeft de politie Noorderkempen in de Pastorijstraat in Merksplas 26 overtredingen vastgesteld, op Gammel in Rijkevorsel 32, op Hoogeind in Meer 9 en in de Van Aertselaerstraat 8 overtredingen. De gefotografeerde bestuurders mogen een pv in de bus verwachten.

Dinsdag 18 sept. - Twee gemaskerde mannen hebben op klaarlichte dag een homejacking gepleegd aan de Lage Weg in Minderhout. De bewoners kregen een pistool tegen het hoofd gedrukt. Om ongestoord op zoek te kunnen gaan naar zoveel mogelijk buit, sloten de homejackers hun slachtoffers op in een aparte kamer. Daardoor konden de gangsters niet alleen rustig het huis doorzoeken, ze zorgden er op die manier ook voor dat de bewoners niet zagen met welke auto ze zijn weggevlucht.

Maandag 24 sept. - Een bewoner van de Eindestraat in Meer stelde maandag de diefstal van zijn quad vast. Die stond in het weekend onder een carport naast het huis. Ook in de Lodewijk De Konincklaan is in de loop van het weekend een zwarte BMW gestolen. Die stond op de oprit.

Woensdag 26 sept. - Bromfietser R.T. (17) uit Meerle is woensdagavond rond 17.45 uur tegen een auto gebotst aan Habelaar in Minderhout. Hij is zwaargewond naar ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

Donderdag 4 okt. - Dieven hebben ‘s ochtends op drie plaatsen in Hoogstraten en Rijkevorsel ingebroken in een auto. De inbraken gebeurden telkens in de buurt van een school op een moment dat de bestuurder de kinderen wegbracht. Rond 8.00 uur heeft een dief in de Gelmelstraat ingebroken en om 8.45 uur aan de Ulicotenseweg in Meerle. Op beide plaatsen is een ruit ingeslagen en een handtas gestolen.

Dinsdag 9 okt. - Een vrouw liet zich eens goed behandelen in een schoonheidssalon op de Vrijheid. Toen het personeel haar de rekening van 500 euro presenteerde, kwam ze naar eigen zeggen tot de ontdekking dat ze geen geld of bankkaart bij zich had. Ze beloofde onmiddellijk bij het dichtst bijzijnde bankkantoor geld te gaan ophalen om daarna de rekening te komen vereffenen. Als onderpand gaf ze een waardeloos armbandje in bewaring. Maar de vrouw daagde niet meer op. (lvr)

E n

64 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 64

25-10-2012 9:51:26


Hoogstraten VV Beker van België: HVV – Cercle Brugge 1 - 3. Een sterk voetballend Hoogstraten maakte het eersteklasser Cercle Brugge bijzonder lastig. Met een versterkt middenveld en een iets meer verdedigende instelling dan in andere thuiswedstrijden werd begonnen aan de wedstrijd. HVV voetbalde goed mee, maar kwam op achterstand door een misverstand in de verdediging. Tilburgs kon gelijkmaken met een mooi afstandsschot maar de bezoekers kwamen opnieuw op voorsprong door een owngoal van Ief Van Gansen. Ook in de 2de helft was het niet zo duidelijk wie nu wel de eersteklasser was. De jongens van Van Acker voetbalden uitstekend en kwamen verscheidene keren gevaarlijk opzetten maar het ontbrak aan efficiëntie. Het duurde dan ook tot 7 minuten voor het eindsignaal dat trainer Bob Peeters een beetje tot rust kon komen nadat het 1 – 3 werd en een nog grotere crisis voor zijn club afgewend kon worden.

Periodekampioen Dank zij een fantastische overwinning bij titelkandidaat Racing Mechelen haalden de voetballers van Regi Van Acker de eerste periodetitel binnen. Hoogstraten had zich voor het seizoen enkele doelen gesteld. In de beker uitkomen tegen een eersteklasser, een periodetitel behalen en eindigen in de top 5 van de rangschikking. 2

van deze 3 doelstellingen werden dus nu reeds verwezenlijkt. Voor de derde doelstelling zijn ze meer dan goed op weg. Ook de 10de en laatste wedstrijd van de eerste periode werd met 5 – 2 gewonnen tegen Ronse, wat de periodetitel nog meer glans gaf. Op de dag van de verkiezingen behaalde HVV nog een belangrijke uitoverwinning tegen Rupel Boom, de ploeg die vorig seizoen zelfs Anderlecht uit de beker wipte. Het werd 1 – 3 en het lijkt er op dat Hoogstraten mag beginnen dromen van de titel. DHM vroeg het aan doelman Ben Van Bael. Mag Hoogstraten VV beginnen dromen? Ben Van Bael: “We haalden nu 18 op 18, we zitten vol zelfvertrouwen, alles draait goed en het zit ons ook wat mee, maar we blijven met de voetjes op de grond. De wintermaanden zijn altijd erg moeilijk. Zware, soms moeilijk bespeelbare velden en ploegen in nood met heel veel inzet en overgave maken het soms moeilijker om het verschil te maken. We staan nu 5 punten voor op de volgende in de rangschikking, wanneer dit eind februari nog zo is, dan kunnen we misschien stilaan denken aan de titel maar nu zeker nog niet”. Welke reden geef je voor het huidige succes? Ben Van Bael: “Onze kern heeft een goeie mix, ervaren spelers, jonge voetballers die al wat bewezen hebben en jonge talenten die zich kunnen

bewijzen. Een goeie start zorgt er voor dat er veel vertrouwen is en we hebben de ideale trainer. We hebben het idee dat, wanneer we het plan van onze trainer uitvoeren, alles in orde komt, ook wanneer het even wat minder gaat, ook wanneer we achter komen. Hij is tactisch sterk, hij heeft een goed contact met alle spelers en we trainen veel op herhalingen van automatismen, veel balbezit en positiespel. Ben Van Bael is een Hoogstraats product. Hij doorliep de jeugdreeksen van Hoogstraten, werd ontdekt door Willem 2, kwam op zijn 18de opnieuw voor 3 jaar in HVV spelen. In Waasland mocht hij van 2de nationale proeven en kwam via Sint Lenaerts opnieuw bij HVV terecht. De keeper van Hoogstraten VV is weeral aan zijn 4de seizoen toe. Hij is 29 jaar en wil er, als het kan, nog vele seizoenen blijven. (RB)

Wedstrijden Zaterdag 27 oktober 19.30 Torhout 1992 KM – Hoogstraten VV Zaterdag 3 november 20 uur Hoogstraten VV – K. MSK. Deinze Zondag 18 november 14.30 uur K. Berchem Sport 2004 – Hoogstraten VV Zaterdag 24 november 20 uur Hoogstraten VV - K. Standaard Wetteren Zondag 2 december 15 uur K. FC. VW. Hamme - Hoogstraten VV

Met z’n 500 door veld en bos MINDERHOUT- Op zondag 16 september organiseerde WTC Papillon haar jaarlijkse veld- en wegtoertocht en zomaar eventjes 500 deelnemers profiteerden van het uitstekende weer om de benen in te oliën en langs de inschrijvingstafel te passeren. En spijt hebben ze er zeker niet van gehad. Een keurig uitgestippeld parcours leidde de pedaalliefhebbers naar de bosrijke omgeving van de kolonies en ook de Nederlandse wegen werden niet met rust gelaten. De mountainbikers konden vanzelfsprekend hun hartje ophalen aan Desta en Kromme Hoek en de Halse Beemden bezorgden hen een extra kick.

Een brede glimlach bij WTC Papillon die zomaar eventjes 500 inschrijvingen mochten noteren

Na de gedane inspanning een gratis consumptie, één of meer glaasjes gerstenat en de vermoeidheid verdwijnt dan als sneeuw voor de zon. WTC Papillon wil alle deelnemers nog eens bedanken voor hun deelname en wil ook de gulle sponsors niet vergeten voor hun spontane bijdrage. Volgend jaar zeker opnieuw! (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 65

DHM_november_331.indd 65

25-10-2012 9:51:26


sport

KFC Meer Wil men zo vlug mogelijk de verloren plaats van verleden seizoen in derde provinciale terug opeisen, mag de KFC zeker niet teveel steken laten vallen. Tot nog toe hebben de Meerse elf zich uitstekend gekweten van hun taak en blijven ze bovenaan flink meedraaien. Op de zesde speeldag trok Meer op verplaatsing naar Zandvliet Sport en mocht daar meteen kennis maken met het pas aangelegde kunstgrasveld en dat vroeg toch om een zekere aanpassing. De KFC zorgde voor het eerste gevaar en Koen Koyen maakte van zijn snelheid gebruik om de 0-1 te scoren. De thuisploeg verzuimde dan om de gelijkmaker aan te tekenen en zoals dat in voetbal wel meer gaat, krijgt men het deksel op de neus. Bas Kools, aangespeeld door Danny Pas, verscheen alleen voor de doelman en aarzelde niet om de 0- 2 binnen te leggen. Na de rust meer druk van de thuisploeg, Meer hield het hoofd koel, liet zich niet meer van de wijs brengen en trok met de drie punten huiswaarts. De thuiswedstrijd tegen Heibos SV op de eerste koude herfstdag verliep niet zoals de KFC het wilde. Bas Kools scoorde de 1-0 rond het kwartier en vijf minuten voor de rust benutten de gasten een penalty om langszij te komen. Na de rust trof de thuisploeg tweemaal de paal en na een slap uitverdedigen kreeg men de 1-2 tegen.

Koen Koyen zorgde dan weer voor de 2-2, maar in de eindfase een derde bezoekend doelpunt en het kalf was hiermee definitief verdronken. Eindstand 2-3! Op het veld van Turk Sport , de hekkensluiter met nul punten, mocht de KFC niet verliezen wilde men voeling houden met de kop van het klassement. Na tien minuten een uitgespeelde kans voor Meer en Danny Pas tikte de 0-1 binnen. Diezelfde speler zorgde voor de 0-2 een kwartier later. Na de pauze een bitsiger Turk Sport, de scheidsrechter hield de teugels strak en Meer miste nog een strafschop. Een beter KFC verdiende de drie punten terecht en kwam alzo alleen aan de leiding in de klassering. SK Donk heette de volgende tegenstander en in de John Lijsenstraat zou duidelijk blijken dat deze jongens niet naar Meer gekomen waren om kermis te vieren. Na een kwartier de eerste echte goede aanval, doch zonder resultaat. Meer-goalie Marijn Van Gastel beleefde ook geen vrije namiddag en moest enkele keren alert reageren. In de 40ste min. werd Koen Koyen foutief gestopt in de gevaarlijke zone. Strafschop en… gemist! Donk kom dan op een 0-1 voorsprong na de rust en Meer moet tot in blessuretijd wachten om een gelijkspel uit de brand te slepen via een kopbal van Hamed Boudazra. Einduitslag 1-1 en beide teams tevreden!

Tegen het laaggeklasseerde Olympic Essen moest er gewonnen worden wilde men de voeling met de kop niet verliezen. Pas gestart en meteen de 1-0 op het bord via strafschop. Meer eventjes van de kaart, maar knokte zich nadien terug in de wedstrijd en het was Donckers die in de 36ste minuut voor de gelijkmaker zorgde. Na de rust een attenter Meer en bij de eerste hoekschop stond Koen Koyen op de juiste plaats en 2-1. Iedereen verwachtte een offensief van de thuisploeg, maar het waren de gasten die het roer in handen namen en enkele keren de thuisdoelman flink wisten te bedreigen. Toch kon Meer de overwinning veilig stellen in de 87ste minuut met een doelpunt van Jef Swaenen. (rel)

Wedstrijden

Donderdag 1 november 14.30 uur Tubantia Borgerhout – KFC Meer Zondag 4 november 14.30 uur KFC Meer – Sparta Linkeroever Zondag 11 november 14.30 uur Berendrecht – KFC Meer Zondag 18 november 14.30 uur KFC Meer: vrij Zondag 25 november 14.30 uur Schilde SK – KFC Meer Zondag 2 december 14.30 uur KFC Meer – Brecht SK

Minderhout VV Dat MVV een uitstekend seizoenbegin kent bewijzen wel de uitslagen en klassement waar groen-wit netjes bij de toppers meedraait. Er wordt gretig gescoord en achteraan weet men ook waar Abraham de mosterd haalt. Volhouden zo! Na het spectaculaire 4- 4 gelijkspel op het veld van Weelde snakte MVV ernaar om tegen OudTurnhout de volle puntenoogst binnen te halen. De bezoekers begonnen geconcentreerd aan de wedstrijd, dit kon van de thuisploeg allerminst gezegd worden, alhoewel de kansen goed verdeeld werden. Doelman Deckers moest enkele malen gepast ingrijpen, Jan De Roover raakte de lat en even later het achterhoofd van een tegenstander en dat vergde wel wat oplapwerk. In de 36ste min. een snelle counter en de gasten leidden met 0-1. Bij deze fase liep de MVV-doelman een kwetsuur op die heel wat naaiwerk vereiste. Tom beet echter door en speelde de match uit. Na de

rust een gelijkopgaande partij die voor MVV toch een positief einde kende. Jan De Roover zorgde in de 62ste min. voor de gelijkmaker. Er werd een tandje bijgestoken, Kurt Hendrickx zorgde voor de 2-1 voorsprong en Iwein Moorkens nam met een derde doelpunt tien minuten voor affluiten alle twijfels weg. Verdiende overwinning! De verplaatsing naar Kalmthout liep dan weer uit op een sisser, alhoewel het toch een haalbare kaart leek. Nog niet met het hoofd bij de match en direct al 1-0 voor de gastheren. Wel eventjes schrikken, MVV voerde de druk op doch de plaatselijke goalie verkeerde in een begenadigde dag. Tot aan de rust bleef dezelfde stand op het bord. Een aanvallend MVV in de tweede helft en een gevaarlijk counterende thuisploeg. Veldoverwicht kan mooi zijn, maar dan moet er ook gescoord worden wil men winnen. Dit werd dan ook gedaan, maar dan wel tegen het MVV-

net en 2-0. In de eindfase van de wedstrijd wist Minderhout de eer nog te redden via strafschop getrapt door Fonny Vermeiren. Een alles of niets offensief volgde nog, maar zonder resultaat en met dit 2-1 verlies miste MVV de kans om mee op kop van het klassement te komen. Een week later Merksem op bezoek, een ploeg die nog niet veel potten gebroken had. MVV kreeg de meeste en beste kansen in de eerste wedstrijdhelft en in de 37ste min. lukte Jens Lenaerts de 1-0. Even later verdubbeling van de stand via Fonny Vermeiren en dit werd tevens de ruststand. Na de koffie ging de thuisploeg verder op zijn elan en Fonny Vermeiren knalde in de 51ste min. nummer drie tegen het net. De gasten slaagden er niet in de bakens te verzetten en Jens Lenaerts maakte er in de 81ste min. 4-0 van. En nog was het niet gedaan, want één minuut later werkte een verdediger de 5-0 in eigen doel. Duidelijke overwinning zonder problemen! De verplaatsing naar Ekeren verliep niet zonder slag of stoot. Zeggen dat MVV het kopke er bij had bij de aanvang van de wedstrijd is de waarheid geweld aan doen. Wel werden enkele kansjes gecreëerd, maar tot doelpunten kwam het niet voor de rust. Na de opwarmer de thuisploeg op voorsprong en kort daarop wordt Hassounfi uitgesloten met een tweede gele kaart. Jens Lenaerts wordt dan gepakt in de zestien, maar de

66 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 66

25-10-2012 9:51:27


n

s e n

n

e g n

p s n

s

. n

e e

sport scheidsrechter gebaarde van kromme haas. De potjes begonnen even over te koken met als gevolg wat gemekker en geelzucht voor een paar spelers. In de 80ste min. kwam dan toch de gelijkmaker via Jens Lenaerts die ongehinderd mocht binnenkoppen. Diezelfde Jens wordt dan nog eens in de zestien neergelegd en deze keer is de ref wel consequent en Jan De Roover trapte de 1-2 binnen. De puntjes waren het grootste deel van de wedstrijd ver weg, de smaak van de overwinning was wel zoet en zo kwam MVV mee aan de leiding van het klassement! En om bovenaan mee te blijven draaien zou ook de scalp van Wildert veroverd moeten worden. Reeds vroeg in de wedstrijd kraaide MVV victorie toen Fons Vermeiren in de verste hoek het eerste ei in de korf legde. Nog enkele kansen drongen zich op, maar voor de rust werd er niet meer gescoord. Na de verfrissing een vrije trap voor de bezoekers en 1-1! Eventjes het noorden kwijt, maar zes minuten later is Fons Vermeiren weer daar om de score op 2-1 te brengen. Tussendoor nog wat gele kaarten her en der en tot in blessuretijd blijft het spannend. Jens Lenaerts weet dan op behendige wijze de bezoekende keeper om de tuin te leiden en de 3-1 eindstand op het bord te brengen. (rel)

Wedstrijden

Zondag 4 november 14.30 uur FC Gierle – Minderhout VV Zondag 11 november 14.30 uur Minderhout VV – St.-Jozef Zaterdag 17 november 19.30 uur Dosko – Minderhout VV Zondag 25 november 14.30 uur VNA Wortel – Minderhout VV Zondag 2 december 14.30 uur Minderhout VV - Horendonk

KFC Meerle Uitslagen

KFC Meerle – FC Turnhout 2 – 2 Weelde – KFC Meerle 2–2 KFC Meerle – Oud-Turnhout 2 – 2 Kalmthout – KFC Meerle 1 – 1 KFC Meerle – FC Merksem 0 – 3

Wedstrijden

Zaterdag 3 november 19.30 uur Vrij Arendonk – KFC Meerle Zondag 11 november 14.30 uur KFC Meerle – Zwaneven Zondag 18 november 14.30 uur FC Gierle – KFC Meerle Zondag 25 november 14.30 uur KFC Meerle – St.-Jozef Zaterdag 1 december 19.30 uur Dosko – KFC Meerle

fi -

KVNA Wortel FC Turnhout - KVNA Wortel 1-0 De thuisploeg greep Wortel direct bij de keel en creëerde meerdere mooie kansen. Door een goede organisatie en een attente doelman Tom Van Den Broeck bereikten de blauw-witten de rust met een blanco score. Wortel ontsnapte zelden uit de verdrukking maar Willem Pleysier had wel de mooiste kans van de wedstrijd aan de voet maar stuitte op de plaatselijke doelman met Wortelse roots Wim Horsten. Na de rust zagen we hetzelfde scenario maar Wortel kon de aanvallen nu wel beter opvangen tot de Turnhoutse trainer enkele verse krachten inbracht. Vele Wortelse spelers hadden het beste van zich zelf gegeven en raakten vermoeid. De ervaren binken profiteerden hiervan om in de 85e minuut via de boomlange Wagemans te scoren. De thuisploeg verdiende de overwinning, maar Wortel speelde een moedige wedstrijd. KVNA Wortel - Zwaneven 1-2 De bezoekers begonnen furieus , Wortel ontsnapte aan een penalty en een schot ketste via de vingertoppen van onze doelman tegen de lat. In de 15e minuut krulde een bezoeker de bal dan onhoudbaar in de winkelhaak. ( 0-1 ) Wortel herpakte zich en doelpogingen van Niels Van Bergen, Hans Van De Mierop, Raf Tilburgs en Dave Van Den Bogaert verdienden een beter lot. Ook Zwaneven dwong vlak voor de rust nog tweemaal aan. Na de rust was Bram Faes dicht bij de gelijkmaker en trapte Steve Goffa vanop enkele meters op de keeper. De bezoekers schreeuwden een tweede maal voor een strafschop en in de 65e minuut werkten ze een secure doorsteekpass af. ( 0-2 ) Even later was er weer hoop wanneer Hans Van De Mierop na een geharrewar de aansluitingstreffer maakte. In het slotoffensief vielen er nog zeker vier doelrijpe kansen, vooral onder impuls van Bram Faes, maar de bezoekende doelman redde miraculeus. Zwaneven was zeker de betere voetballend ploeg. Wortel speelde wel de meeste goede doelkansen bijeen. Deze werden echter niet benut. Dit wordt wel een afgezaagd refrein. Het scorend vermogen – 2 doelpunten in 5 wedstrijden – moet zeker omhoog. De punten zullen dan wel komen. Weelde - KVNA Wortel – 0-3 Wat de vorige wedstrijden zo moeilijk was, lukte nu wel. Na 30 minuten was het 0-3. Ditmaal werden de kansen optimaal benut. Hans Van De Mierop rondde twee knappe aanvallen mooi af. Tussendoor legde Raf Tilburgs, na een lange dribbel de keeper incluis, de bal in het ledige doel. De thuisploeg probeerde wel maar niets lukte. Dit was zeker ook de verdienste van de blauwwitten en van trainer Ad Jansen, die zijn spelers goed gepositioneerd had. Na de rust zagen we hetzelfde scenario. Weelde, vooraf getypt als titelkandidaat speelde geen enkele noemenswaardige kans bij elkaar. De thuisploeg mocht nog blij zijn dat Raf Tilburgs een zeer lichte penalty miste en Hans Van De Mierop minder secuur was dan voor de rust. Maarten Adriaensen verdient nog een speciale vermelding. De vorige wedstrijden zocht hij naar

zijn beste form. Ditmaal, in een voor hem ongewone positie, hield hij de plaatselijke goalgetter volledig uit de wedstrijd en leverde de veroverde bal steeds voorbeeldig in bij een medespeler. Na het veroveren van de eerste punten zagen we veel lachende gezichten. Hopelijk blijven deze nog lang lachen. KVNA Wortel – Gierle 2-2 Met niet echt uitgespeelde kansen was er aanvankelijk evenwicht in deze fel betwiste wedstrijd tot in de 28e minuut de bal via een carambole tegen het hoofd van Steve Goffa in eigen doel verdween. De thuisploeg was wat aangeslagen en wanneer de bal niet weggeraakte werd het al snel 0-2. De bezoekers waren nu de beteren en de voorsprong bij de rust was gewettigd. Spijtig dat de omhaal van Hans Van De Mierop tegen de binnenkant van de paal belandde. Ook Gierle deed dit na. Direkt na de pauze werd de tegenstrever van Maarten Adriaensen terecht met een tweede gele kaart uitgesloten. Ook Maarten moest gekwetst het veld verlaten. Wortel plakte de bezoekers nu tegen hun doel. Na enkele kansen devieerde Bram Faes met het hoofd een terugkoppen van Hans Van De Mierop tegen de netten. Wortel bleef aandringen. Op de counter kreeg Gierle twee niet te missen kansen. Gelukkig kon Hans Van De Mierop na een scrimmage in de 89e minuut gelijkmaken. Spijtig dat Raf Tilburg met een tweede gele kaart nog voortijdig moest gaan douchen. De kijkers zagen een spannende wedstrijd. Door de vele en heftige duels werd er niet altijd academisch en accuraat gespeeld. Tegen de co-leider was het gelijkspel wel verdiend. Oud-Turnhout - KVNA Wortel –4-1 De thuisploeg schoot snel uit de startblokken en miste al vlug een reuzenkans. Na een kwartier herstelde Wortel het evenwicht. Bram Faes knalde op de paal en Tom Van Kerckhovenwerkte een voorzet van Willem Pleysier in doel. Met 0-1 ging Wortel verdiend rusten. Direct na de pauze moest een zeer sterk spelende Hans Van De Mierop gekwetst vervangen worden. Het evenwicht was nu uit het team en de thuisploeg liep nogal gemakkelijk uit tot 2-1. In de 67e minuut zagen we de mooiste actie van de wedstrijd: Dave Van Den Bogaert kapte enkele verdedigers uit maar zijn schot strandde op de paal. In plaats van 2-2 werd het nog dezelfde minuut 3-1 na een ongelukkige carambole. In de slotminuut werden de eindcijfers vastgelegd na een wedstrijd waarin Wortel ons alleen in het tweede en derde kwartier kon bekoren.

De wedstrijden

Zondag 4 november 14.30 u Kalmthout - KVNA Wortel Zondag 11 november 14.30 u KVNA Wortel - DOSKO Zondag 18 november 14.30 u FC Merksem - KVNA Wortel Zondag 25 november 14.30 u KVNA Wortel – Minderhout (frbr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 67

DHM_november_331.indd 67

25-10-2012 9:51:27


sport

Mister Ironman Erik Scharpé MINDERHOUT- Iedereen heeft in zijn leven wel een bepaald doel voor ogen dat hij wil bereiken. Soms blijft het bij een droom, soms wordt het ook werkelijkheid. Erik Scharpé is verliefd op de Ironman (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen, 42,2 km lopen) en zijn ultieme droom is niets minder dan alle Ironmans ter wereld te betwisten en ook te finishen. Dat zijn er zomaar eventjes 31 en er komen er nog steeds bij. Dat hij goed bezig is bewijzen overduidelijk zijn resultaten. Erik haalde het in zijn hoofd om op 17 weken tijd drie wedstrijden van die aard te betwisten binnen de vastgestelde tijd: 19 mei Ironman Lanzarote (11u55min, 504de van 1680), 1 juli Ironman Austria (12u46min,1235ste op 3000), 16 september Ironman Wales (12u31min, 530ste op 1600). En deze amateur-atleet heeft nog meer pijlen op zijn boog !

Honderd sigaretten DHM: Is Erik Scharpé gekend? Vragen, blikken en een afwijzend antwoord. Voor Hoogstratenaren bekend met de triatlon brandt er onmiddellijk een lichtje! Toch even voorstellen. Erik: Ik woon al een aantal jaren in Minderhout met mijn vrouw Sonja Donckers en onze drie kinderen. In onze studietijd hebben we mekaar leren kennen, blijven hangen in Antwerpen, hebben daarna 8 jaar in Brasschaat gewoond en zijn uiteindelijk terug naar Sonja’s geboortestreek getrokken. In Hoogstraten hebben we nog drie jaar in de molen gewoond en kochten later een huis in de Schoolstraat. DHM: Hoe heeft die loopmicrobe jou te pakken gekregen? Erik: Het verhaaltje is twaalf jaar geleden begonnen. Door het goede leven nam mijn buikomvang angstwekkend toe en tot mijn grote ontsteltenis wees de weegschaalwijzer op een bepaald ogenblik dicht bij de honderd, ik rookte ook een kleine honderd sigaretten per dag, helemaal niet goed bezig dus. Eerst gestopt met roken met als gevolg dat ik nog dikker werd. “De kracht van verandering” kwam in me op, begon het in die tijd gekende Montignac-dieet en viel prompt 25 kilo af. Dan waagde ik enkele schuchtere wandelpogingen, kwam in contact met mensen die de Dodentocht van Bornem deden, begon langzaam de loopsport te ontdekken en bouwde (langzaam) stap voor stap mijn conditie op. DHM: Wanneer kwam dan de triatlon om het hoekje kijken? Erik: Van gewoon wat joggen ging het al vlug naar wedstrijdlopen, geen marathons, wel ultralopen. Geen 220 km zoals Pat Leysen voor wie ik, tussen haakjes, veel bewondering heb. Maar wel tochten die varieerden van 80 tot 120 km, gecombineerd met oriëntatie. Gedurende twee dagen elke dag een uitgebreide marathon met rugzak en tent. In Brasschaat liep ik twee halve triatlons en met de training voor de hele triatlon ben ik drie jaar geleden gestart toen ik me hier gevestigd heb. Ideale omstandigheden voor een tri-atleet om hier te trainen. Je hebt het recreatiedomein De Mosten voor het buiten zwemmen,

voor ’t fietsen trek je de grens over, lopen doe ik in de Kolonie en voor ’t zwemmen indoor verplaats ik me naar Sporthotel Bruurs in Baarle-Nassau, een ideale gelegenheid. Langzamerhand is de triatlon en dan vooral de Ironman (hetzelfde als de triatlon, maat dit is een handelsmerk en elke triatlon mag zomaar niet die naam dragen) op het voorplan getreden. Tussendoor heb ik nog wel andere dingen gedaan, o.a. zesmaal non-stop de Mont Ventoux beklommen en afgedaald, van 7 uur ’s morgens tot half vier de andere morgen. Ook tweemaal de Dodentocht in Bornem gelopen. Zwaar! Maar het schept wel een enorme voldoening als je merkt dat je lichaam deze inspanningen kan verwerken.

Als een dynamo DHM: Al aan Hawaï gedacht? Erik: Hawaï is natuurlijk de meest mythische triatlon ter wereld. Het summum van! Het wereldkampioenschap! Voor mij is dit toch een beetje onbereikbaar. Het is ook een echte prestigewedstrijd, de beste profs en top-amateurs staan daar aan de start en je moet er ook voor geselecteerd worden. Daar is ook de Ironman ontstaan in 1978. Heel onnozel, gewoonweg door drie vrienden die daar op café zaten en een plan uitbroedden. Het is echter een weinig uitdagende omgeving: een eiland, betrekkelijk weinig volk langs het parcours, een saaie omloop, de hitte! Maar wat New York is voor de marathonloper is Hawaï ongetwijfeld voor de triatlonatleet. Bij mij zit het zo: ik sport een 15-tal uren per week, ben helemaal geen asceet, wil nog genieten van het leven, mijn gezin, de muziek (saxofoon, dwarsfluit, piano). Daar kan ik me aan optrekken!

wat. Het is ook mijn minste discipline, ik beschouw me als een gemiddelde zwemmer en ik eindig gewoonlijk ook in het midden van het pak. De afstand bij het zwemmen bedraagt 3,8 km, maar in feite doe je veel meer, want niemand zwemt kaarsrecht naar zijn doel. Lopen en vooral fietsen is veel aangenamer. Ik volg ook wel bepaalde trainingsschema’s, maar wel zonder vaste trainer. Er bestaat heel wat lectuur en internet is daarbij ook een uitstekende informatiebron. Wat drijft je eigenlijk in deze sport? Het is toch afzien tot en met! Erik: Sporten is als een dynamo, hoe harder hij draait, hoe meer licht hij geeft. Zo is sport ook voor mij, het geeft me geweldig veel (innerlijke) kracht en energie! Het is een continue challenge naar jezelf toe. Een voortdurend gevecht met jezelf! Vooral tijdens de trainingen! In de winter ’s avonds om acht uur in regen en wind je trainingspak aantrekken, gaan oefenen in de Ardennen, het zwemmen. De eenzame loper, zwemmer en fietser! Tijdens de wedstrijden heerst er een heel andere atmosfeer: je krijgt veel aandacht en applaus. Het zwemmen geeft je een enorme kick en

DHM: Word je medisch begeleid en onder toezicht van een trainer? Erik: Een vaste medische begeleiding heb ik niet. Bij een kwetsuur wordt de arts geraadpleegd, maar gelukkig is me dat nog niet zo dikwijls overkomen. Wel heb ik ooit heel wat last gehad van de knie en dat geraakte maar niet opgelost. Tenslotte lag het aan de fiets, een andere aangeschaft, een betere houding en de pijn verdween. Na een tijd ken je ook je lichaam en luister je er ook naar. Het zwemmen is voor mij wel de zwaarste brok. Een uur tot anderhalf uur aan een stuk baantjes trekken vraagt toch heel

Frisogend na de geleverde inspanning

68 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 68

25-10-2012 9:51:27

j I i n h O z h D i d o d m d o

K h

E a d b d v s t o

D

D g

E r e


t

d l

e

s

s

, n

sport je zweeft voortdurend tussen angst en heroïsme. In Lanzarote spartelt zo’n 1700 man in ’t water, in Klagenfurt zijn er dat 3000. Niemand kijkt naar elkaar en in zo’n gewriemel worden toch heel wat meppen en elleboogstoten uitgedeeld. Onvrijwillig natuurlijk, want iedereen is met zichzelf bezig. Fietsen is mijn favoriete bezigheid en vooral als er geklommen moet worden. De mooiste Ironman die ik tot nu toe betwist heb, is die van Wales. Een schitterend fiets- en loopdecor! Een echt filmdecor: historische burchten, oude ruïnes, verscholen kerkhofjes, pittoreske dorpjes, altijd sterk heuvelend…! Het lopen is mentaal heel zwaar. Je stapt over van de fiets naar de marathon, een serieuze overgang. Het verstand op nul en de ogen gespitst richting finish.

ook niet zonder brandstof. Na het zwemmen eet ik gewoonlijk een sandwich en tijdens het fietsen verplicht ik me om het halfuur iets te nuttigen. Doe je dit niet, dan loert de man met de hamer onverbiddelijk om het hoekje. Tijdens het lopen is één lauwe cola voldoende, hij mag zeker niet koud zijn, want dan gaan de darmen protesteren.

Komt het machogevoel ook niet tersluiks om het hoekje kijken?

DHM: Plannen voor de nabije toekomst?

Erik: Dat hoort er zeker bij! Als je die fietsen alleen al bekijkt, er zitten echte juweeltjes tussen die gemakkelijk 12 000 euro kosten en dan die blitse outfits. Het showelement speelt toch wel degelijk een rol. Ik ben vertrokken met een fiets van rond de 3000 euro, maar heb me ondertussen wel verbeterd. Je mag de benen en de spieren toch wel een beetje verwennen. Je zit ook 180 km op de fiets, details zijn belangrijk in deze sport.

Dubbele triatlon DHM: Zo’n Ironman rijd je ook niet met een glas water en droog brood Erik: Tijdens zo’n wedstrijd verbruik je toch al rap een 15 000 calorieën. Dat is niet niks! Eten en drinken zijn belangrijk. Een perfecte auto kan

DHM: En het leven buiten de sport? Erik: Veel andere dingen! Ik leef niet als een monnik! Heb ook nog een bedrijf: “Consulting Group S” waarin consulting, training en coaching op het programma staan. En de muziek is ook belangrijk voor mij en vooral zeker het gezin en de vrienden niet vergeten.

Erik: Het Europees Kampioenschap dubbele triatlon, the Double Endouroman in Southampton: 7,6 km zwemmen, 360 km fietsen en 85 km lopen non-stop in maximum 45 uren. Een geweldige uitdaging! In 2013 neem ik deel aan de Marathon des Sables van 5 tot 15 april! 250 km gespreid over zeven dagen doorheen de Saharawoestijn in Zuid-Marokko. Temperaturen van 5 tot 50 graden moet je trotseren en al je eten en kleding moet je meedragen in een rugzak, bevoorraad word je enkel met 10 liter water en een groepstent voor ’s nachts. Erik Scharpé, een sporter in hart en nieren, weet te relativeren waar nodig en de kunst verstaat het gezins-, professionele, muzikale- en sociale leven netjes een plaats te geven naast zijn intense sportbeleving! (rel)

Belangrijkste prestaties 2012

Volledige triathlon: Ironman Wales, Tenby, Pembrokeshire Volledige triathlon: Ironman Austria, Klagenfurt Volledige triathlon: Ironman CanariasSpain, Lanzarote

2011

Bergmarathon: Jungfrau Marathon, Interlaken, Suisse

2010

Volledige triathlon: Ironman France, Nice 3/4de triathlon: Triathlon longue distance du Ventoux, France 1/4de triathlon: Zwintriathlon, Knokke

2009

1/2de triathlon: ITU Long Distance Triathlon World Series Belgium, Brasschaat

2008

1/2de triathlon: Belgisch Kampioenschap Triathlon lange afstand , Brasschaat Fietsen: Galérien du Mont-Ventoux (4 beklimmingen non-stop), France

2007

Fietsen: Bicinglette du Mont-Ventoux (6 beklimmingen non-stop), France

2006

Fietsen: Cinglé du Mont-Ventoux (3 beklimmingen non-stop), France

2002

Ultra-marathon: Karrimor International Mountain Marathon, Highlands Scotland Lopen: Dodentocht 100 km, Bornem

2001

Lopen: Dodentocht 100 km, Bornem

2000

Wandelen: Dodentocht 100 km, Bornem

1999

Wandelen: Dodentocht 100 km, Bornem

Erik met zijn vurigste supporters Jeff, Matisse en Charlotte aan de finish in Klagenfurt DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 69

DHM_november_331.indd 69

25-10-2012 9:51:28


sport

Wielerdrieluik - Australiër Jack Bobridge behendigste achter de derny’s HOOGSTRATEN- Zondag 29 september een echte topdag voor “De Lustige Wielrijders”. Drie wedstrijden op één dag, een begenadigd wielerweertje, veel volk en sport van de bovenste plank en de eigen wielerfanfare die tussendoor van jetje gaf! Wat wil je nog meer! Het feest nam al een aanvang rond 11.30 uur wanneer 47 nieuwelingen de start namen voor een afstand van 64 km en dit over het gekend parcours Vrijheid, Gelmelstraat, Bouwhoeve, Keirschot, Achtel, Achtelsestraat, Vrijheid. En zoals gewoonlijk wordt er in deze categorie niet op een inspanning gekeken. Van bij de start de beuk er in. Na enkele speldenprikken wisten enkele renners zich af te scheiden en Jeroen Van Den Berghe uit Beerse mocht voor de negende keer dit seizoen het bloemenmeisje passeren. Na de overwinningszoenen en aardbeienbedeling mochten de Elite Zc en Beloften zich klaarmaken voor hun 112 km over hetzelfde parcours. Een bende van 97 renners hielden er van bij de start een hoog tempo op na. Verscheidene ontsnappingen kenmerkten de koers, maar tenslotte kwam alles terug samen en zou het pleit in de spurt beslecht worden. Dat was echter buiten de Nederlandse belofte Floris Gerts gerekend. Hij wachtte de spurt niet af en won met klein verschil zijn eerste wedstrijd in deze categorie. Omstreeks 16.30 uur werd de baan geruimd voor de “Tweede Grote Prijs Le Cirq” achter dernymotoren en daarvoor waren de meeste wielersupporters ook komen opdagen. Spektakel in de Vrijheid! Enkele streekrenners, o.a. Gert Dockx, Joeri Adams en Werner Brosens waren dan ook de blikvangers. Twee jaar geleden schreef Robby McEwen zich op de erelijst en vorig jaar was Kevin Pauwels aan de beurt. De wedstrijd liep over drie reeksen. In de eerste twee zag men Dominique Cornu en Stefan Van Dijck als winnaars over de meet stormen. Dan volgde de finale waarin Joeri Adams en Gert Dockx een hoofdrol opeisten, maar het in de ultieme sprint moesten afleggen tegen de ervaren Australiër Jack Bobridge. Het slotstuk van een spannend spektakel daar in de Vrijheid! (rel)

Minderhoutenaar Joeri Adams met gangmaker Eddy Mertens mocht terugblikken op een verdienstelijke wedstrijd

Podium Elite Zc en Beloften: Floris Gerts (Ned., 1), Joren Segers (Lommel, 2), Tom Linten (Balen, 3)

Het dernypodium met renners en gangmakers: Jack Bobridge (Aus.1), Davy Commeyne (2), Gert Dockx (3), Joeri Adams (4), Boy Van Poppel (Ned, 5)

De fanfare van “De Lustige Wielrijders” zorgde voor de feestelijke noot

70 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 70

25-10-2012 9:51:28


sport

Senne Martens en Jens Hendrickx motorcrosskampioenen

-

Senne Martens

HOOGSTRATEN- Dat er in Hoogstraten motorcrosstalent aanwezig is, bewezen afgelopen seizoen Senne Martens en Jens Hendrickx. Senne is 12 jaar oud ,actief in een Nederlandse federatie en behaalde er de kampioenstitel in de DMXzuid (district motorcross Zuid-Nederland) in de 85cc klasse. Liefst vijftien wedstrijden trok hij aan het langste eind en werd dan ook met voorsprong de verdiende kampioen in zijn klasse. De andere kampioen is Jens Hendrickx, hij telt 18 lentes, maar is al een ervaren rot in het vak. Een kampioenstitel is hem niet vreemd en ook dit seizoen kende een zeer spannende ontknoping. Jens toonde zich in de eindfase de beste en behaalde de Belgische titel bij de Nationalen MX2 voor eigen volk in Minderhout. Volgend seizoen maakt hij de overstap naar de Internationalen. Niet zo evident echter, want Jens studeert momenteel verder in Hasselt waar hij de opleiding kinÊ- en revalidatiewetenschappen volgt en dat combineren met zo’n intensieve sport is niet de gemakkelijkste keuze. Senne en Jens willen hun supporters en sponsors van harte danken voor het fantastische seizoen dat zij hebben mogen bele-

ven in 2012. Jens nodigt langs deze weg ook iedereen uit op zijn jaarlijks eetfestijn (doorlopend van 12.00 uur tot 20.00 uur) op 18 november in de feestzaal van het Klein-Seminarie. Iedereen van harte welkom!

Jens Hendrickx

Kampioenen Hoogstraatse wielertoeristen Zaterdag 13 oktober was op sportief vlak een belangrijke dag voor het wielertoerisme in Hoogstraten. Iedereen die aangesloten is bij een Hoogstraatse wielertoeristenclub mocht zich die dag wel een extra massage laten welgevallen, want het 20ste kampioenschap voor wielertoeristen stond op stapel en de Meerse supportersclub zorgde voor een perfecte organisatie. Twee wedstrijden op het programma: de eerste voor-

behouden voor alle dames plus heren 50-60 j., 60-70 j., +70 j. en een tweede voor heren -30j., 30-40j., 40-50 j.! Toch een zekere prestigezaak, heel wat liefhebbers van de racefiets rijden een gans jaar door duizenden kilometers, alleen of wiel in wiel, en zich uitleven in een kampioenschap blijft toch altijd een serieuze uitdaging. Wie is de beste? Deelnemen is belangrijk, maar winnen hoort toch nog altijd bij een wedstrijd.

Heel wat liefhebbers, mannen en vrouwen, boden zich dan ook aan op het Meerse circuit en van bij de start werd er niets aan het toeval overgelaten en werd er lustig op los gevlamd, zowel bij de dames als bij de heren. Na de wedstrijd werd de inspanning doorgespoeld, de winnaars nog eens extra gefeliciteerd en de foto voor het nageslacht mocht natuurlijk niet ontbreken! (rel)

e

De kampioenen onder v.l.n.r Jef Geerts, Luc Snels, Louis Delcroix, Cindy Van Dun, Werner Brosens, Patrick Verdonck, Raf Martens. De vice-kampioenen boven v.l.n.r. Frans Van Dun, Jos Jacobs, An Fockaert, Gert Delcroix, Piet Herrijgers. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 71

DHM_november_331.indd 71

25-10-2012 9:51:29


sport

Grote Kruisboog - Ereprijzen van de zomercompetitie Vrijdagavond 19 oktober 2012 was het de prijsuitreiking van de Sint-Jansboog zomercompetitie op een afstand van 61 meter. Opperhoofdman Jan Gijsbregts mocht een talrijk publiek welkom heten in het “Guldenhof” te Loenhout. In zijn jaarverslag blikte de opperhoofdman terug op een rustig seizoen waarin één feestschieting plaats vond. De schuttersresultaten waren een behoorlijk succes en de rozenprijzen waren vrij gelijkmatig verdeeld onder de negen deelnemende gilden. Jan eindigde met een dankwoord aan iedereen voor de belangloze inzet. Na Jan Gijsbregts nam ondervoorzitter Frans Van Hasselt aan het woord. Hij had de eer om de jubilarissen, vier leden van Minderhout, te huldigen. Gust Vermeiren als 60 jaar schutter, Frans Tackx en Robert Meyers 50 jaar schutter en Jef Laurijssen 50 jaar gildebroeder. Ze ontvingen vanwege het Koninklijk Verbond van Sint-Jorisgilden een tinnen bord als herinnering. Na een korte pauze mocht griffier Wim Druyts de rozenprijswinnaars naar voor vragen om telkens een tinnen bordje in ontvangst te nemen. Hij begon met de rozenprijzen gewonnen op de feestschieting te Minderhout, ging verder met een overzicht van de bondschietingen om te eindigen met de ereprijzen geschoten op de zestallen. Castelré schoot 5 rozenprijzen, Hoogstraten 6, Loenhout 4, Meer 5, Meerle 8, Minderhout 5, Rijsbergen 4, Sprundel 2 en Wortel 3 rozenprijzen. Na een korte pauze, de aangeboden hapjes smaakten heerlijk, kon opperhoofdman Jan Gijsbregts de persoonlijke kampioenen naar voor vragen. Vicky Rombouts uit Meer behaalde in de Ere reeks de kampioenstitel met een gemiddelde van 34,50 punten op 36. Bloemen waren er voor de tweede plaats Frie Konings uit het Nederlandse Sprundel. Het werd een gedeelde derde plaats voor Bert Eelen en Glenn Brosens, beiden uit Meer. In de A-reeks legde Arno Herijgens uit het Nederlandse Sprundel beslag op de kampioenstitel met een gemiddelde van 31,75 op 36. Bloemen waren er voor Anita Hendrickx uit Castelré en voor Ron Vermeiren uit Wortel. In de B-reeks schoot Hans Kenis uit Loenhout het beste met een gemiddelde van 31,63 op 36. Bloemen waren er voor Jan Vervoort uit Meer en Rick Van Nispen uit het Nederlandse Sprundel. De gilde van Wortel verbeterde haar gemiddelde tegenover verleden jaar, het beste met een eindtotaal van plus 0,5732. Voor het eindtotaal bleek de gilde van Meer te sterk met een totaal van 1646 punten. Tweede werd Meerle met 1622 voor Loenhout 1615, Minderhout 1614, Castelré 1591, Hoogstraten 1588, Sprundel 1582, Wortel 1572 en tenslotte hekkensluiter Rijsbergen met 1566 punten. (FS)

De traditionele foto met de gevierden: v.l.n.r.: Bert Eelen, afgevaardigde van gildekampioen Meer, Vicky Rombouts (Meer) persoonlijk kampioen in de Ere reeks, Arno Herijgens (Sprundel) persoonlijk kampioen in de A- reeks, Hans Kenis (Loenhout) persoonlijk kampioen in de B-reeks en Jan Laurijsen afgevaardigde van Wortel de gilde met het best verbeterde gemiddelde.

Kruisboog 20 meter - Provinciaal kampioenschap Op zaterdag 15 september werd in zaal Victoria in Meer het provinciaal kampioenschap kruisboog op een afstand van 20 meter geschoten. En, ook op deze afstand is de Kempen, met de gilden en de schuttersverenigingen uit Hoogstraten op kop, toonaangevend. Gust Brosens, van Meerle werd algemeen kam-

pioen en Dieter Palinckx van de Heidevrienden was de beste bij de jongeren -21 jaar. En dan waren er nog drie kampioenen in evenveel reeksen: Dierik Van Hemeldonck van Rijkevorsel in de A-reeks, Igor Sevenans van Meer in de C-reeks en Louis Verbeeck van Meer in de Dreeks. De Verenigde Vrienden van Meer werden provinciaal kampioen met hun zestal. (fh)

De traditionele groepsfoto bij de overhandiging van de trofeeën met v.l.n.r.: Brigitte Verbisen, Frans Palinckx, burgemeester Arnold Van Aperen, Dieter Palinckx, Luc Palinckx Luc, Gust Brosens en Igor Sevenans.

72 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 72

25-10-2012 9:51:30


-

t

n

l e -

sport

Grote kruisboog – Senioren Verbond Reeds vele jaren betwisten de senioren, aangesloten bij het Verbond van Sint-Jorisgilden, een onderlinge competitie. Het gezellig samenzijn primeert maar bij de afsluiting van het seizoen wordt er terdege geteld wie er beslag kan leggen op de eretitels. Geschoten wordt er in drie reeksen, de Ere, A en B. Elke reeks kent een eigen kampioen en ook iemand die beslag legt op de rozenprijs. Men kan echter maar één ereprijs winnen dus kampioen en rozenprijs wordt nooit aan dezelfde persoon toegekend. Voorzitter Rinus Vervoort dirigeerde alles in goede banen en na de traditionele spek met ei in het lokaal van Castelré gaf hij de volgende einduitslag. In de B reeks werd Gust Vermeiren uit Minderhout kampioen met een totaal van 214 punten. Marcel Floren, ook uit Minderhout, legde beslag op de rozenprijs met 16 rozen. In de A-reeks behaalde Marcel Swaenen uit Wortel de kampioenstitel met een totaal van 225 punten. Louis Van Bergen uit Minderhout moest één punt prijsgeven maar legde wel beslag op de rozenprijs met 20 rozen. In de Ere reeks schoot August Tobé uit Castelré het beste met 236 punten. Voor de rozenprijs eindigde Jeannine Martens uit Hoogstraten en

Verbond van St.-Jorisgilden Data winterschieting op zes meter 26-27-28 october 2012 te Hoogstraten 16-17-18 november 2012 te Meer 30 nov. 1-2 december 2012 te Castelré 7-8-9 december 2012 te Loenhout 21-22-23 december 2012 te Sprundel 18-19-20 januari 2013 te Wortel 1-2-3 februari 2013 te Meerle 15-16-17 februari 2013 te Minderhout 23 februari 2013 te Minderhout zestalschieting 9 maart 2013 Prijsuitreiking te Castelré 10 maart 2013 Kamp Kempen – A.K.V. te Minderhout

De laureaten van l.n.r.: Gust Vermeiren en Marcel Floren van MinderhoutGust Tobé van Castelré, Louis Van Bergen van Minderhout en Marcel Swaenen van Wortel Jan Lenaerts uit Minderhout gelijk met 28 rozen. Op de laatste schieting schoot Jan echter 36 op 36, dus zes rozen waardoor hij de rozenprijs in de wacht kon slepen.

Per ploeg was Minderhout (nogmaals) de sterkste dit jaar met een totaal van 775 punten voor Wortel met 766, Hoogstraten met 748 en tenslotte Castelré met 740 punten. (FS)

Tweemaal podium voor Loes Bax WORTEL- Het zomerseizoen van de LRVtornooien is achter de rug en voor de Wortelse Paardenvrienden werd het dan ook op een schitterende manier afgesloten. Loes Bax zette een mooie prestatie neer en wist zich met twee paarden in de kijker te lopen op het provinciaal tornooi in Pulderbos. Met haar 4-jarige Dandelione presteerde ze het om de gouden medaille te behalen in de klasse L1 en met haar ander paard Zoriena van de Kapel kaapte ze een selectie weg voor het nationaal tornooi in Genk dat op 7 oktober betwist werd. Goud was daar iets te hoog gegrepen, maar het zilver in de klasse M1 was dan ook dik verdiend! (rel)

Loes Bax met Zoriena van de Kapel

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 73

DHM_november_331.indd 73

25-10-2012 9:51:30


LEZERS SCHRIJVEN

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

OPEN BRIEF VAN DE CULTUURRAAD AAN DE NIEUWE BESTUURSPLOEG De cultuurraad verheugt zich anno 2012 over het bijzonder rijke culturele landschap in Hoogstraten. We hebben een stadje met heel wat troeven, een recent erkend Stedelijk Museum, een goed werkende bibliotheek, het IKO en de AMWN, verschillende toeristische initiatieven met regionale uitstraling. Tal van socioculturele verenigingen, individuen en losse verbanden organiseren culturele activiteiten en zorgen voor een dynamiek die op veel enthousiasme kan rekenen. Tegelijkertijd ziet de cultuurraad het als haar taak om de nieuwe bestuurders van onze gemeente in naam van het culturele veld te wijzen op belangrijke hiaten, en om een aantal prioriteiten naar voren te schuiven die ze onontbeerlijk acht voor de verdere culturele ontwikkeling van Hoogstraten. De dynamiek van vandaag kan immers maar blijven bestaan en groeien als het gemeentebestuur de juiste beleidskeuzes maakt. 1. De cultuurraad vraagt het nieuwe bestuur om cultuur te herwaarderen als volwaardig beleidsdomein met een duidelijke langetermijnvisie. Dat impliceert ondermeer: Een volwaardig cultuurbudget. Een schepen van cultuur die van het bestuur een volwaardig mandaat krijgt. Een cultuurbeleidscoördinator met als hoofdopdracht cultuurbegeleiding, cultuurbevordering en de coördinatie van het cultuurbeleid. 2. Binnen het geherwaardeerde beleidsdomein cultuur vraagt de cultuurraad om de oprichting en geleidelijke professionele uitbouw van een gemeenschapscentrum dat ten dienste staat van de lokale gemeenschap en de Hoogstraatse verenigingen, dat Hoogstraten de nodige regionale culturele uitstraling geeft en dat werkt met een eigen programmatie-vzw.

ring en erkenning door het college van het rapport dat onderzoeksbureau Stramien maakte over de dorpskernen van Hoogstraten, Wortel en Minderhout. Deze studie, besteld en betaald door het gemeentebestuur, biedt de nodige basis voor een beleid dat een evenwicht vormt tussen ruimtelijke ontwikkeling en waardering van het Hoogstraatse patrimonium. Verder vraagt de cultuurraad om een duidelijke langetermijnvisie op het patrimonium dat het stadsbestuur beheert. Op basis van toekomstige noden en beschikbare budgetten is de cultuurraad bereid een actieve rol spelen in het bepalen van prioriteiten die door het beleid verder uitgewerkt worden. De cultuurraad wil ook mee nadenken over het behoud en mogelijke herwaardering van waardevolle gebouwen in privaat eigendom. 4. Ook binnen het domein van cultuur is heldere communicatie een onmisbaar element. In de stedelijke communicatie (website, tweejaarlijkse infogids, Infozine) vraagt de cultuurraad om voldoende aandacht voor haar werking als adviesraad. Inwoners moeten gemakkelijk de weg kunnen vinden naar de cultuurraad en zich een beeld kunnen vormen van haar werking. De cultuurraad wil als adviesraad betrokken blijven bij actuele en toekomstige dossiers die raakvlakken hebben met cultuur. Uiteraard vraagt ze daarbij respect voor de adviezen die ze in die rol formuleert. Daarnaast is de cultuurraad vragende partij voor een structuur die toelaat op regelmatige en eenvormige basis aandacht te schenken en steun te verlenen aan de diverse culturele initiatieven in Hoogstraten, bijvoorbeeld in de vorm van een Cultuurkrant. De Cultuurraad

Een goed gemeenschapscentrum is afgestemd op de noden en vragen van de Hoogstraatse bevolking en haar verenigingen en het biedt daarvoor ook de nodige technische voorzieningen. Daardoor vormt het gemeenschapscentrum niet enkel een belangrijke hefboom voor culturele initiatieven, maar bijvoorbeeld ook voor jeugdwerk, welzijn, sport, toerisme en educatie. Andere gemeenten die al een succesvol traject aflegden kunnen een belangrijke inspiratiebron vormen. 3. De cultuurraad vraagt om een duidelijke strategie omtrent het Hoogstraatse historische patrimonium, dat een belangrijk element uitmaakt van de eigenheid van onze gemeente. Een belangrijke eerste stap is de snelle goedkeu-

U kunt leeuwen worden! Het is droevig gesteld met het taalgebruik van de Vlaamse en Nederlandse mensen. Daar vallen vooral de redacteurs van dag-, week- en maandbladen en van tijdschriften onder. Ook de mensen van de radio en televisie gaat niet vrijuit. Het elite-woord ‘kinderen’ is bijna helemaal verdrongen door het Engels woordje ‘kids’. ‘Kids’ is het geluid van een scheet van een dier. Vlamingen bezitten de krachtigste krachttermen van alle volkeren. Toch wordt steeds meer de voorkeur gegeven aan Engelse woordjes en zinnetjes. Voorbeeld: Fuck you. In feite is dat Engels zinnetje zelfs geen krachtterm. Toen ik voor het eerst dat zinnetje hoorde, dacht ik aan ‘haast u’ of iets anders, maar nooit aan een krachtterm. Dat Engels zinnetje hoort helemaal niet thuis in de categorieën van de krachttermen. Vergelijk dat even met een Vlaamse krachtterm: Verdommemiljaarde-gevlamstemiljaardeverdomme! Proef dat woord op de tong, voel de mokerslagen, zie de lichtschichten. Dat is donder en bliksem. Dat is een krachtterm van eerste categorie. Jongeren en mannen die te pas en te onpas het Engels gebruiken moeten voor de spiegel gaan staan, hun broek laten afzakken. Dan zullen ze vaststellen dat ze geen ballen meer hebben, maar theebuiltjes, zielige Engelse theebuiltjes. Intriest. Maak daar kinderen mee. Wat zal het resultaat zijn? Het ligt voor de hand: Slapjanussen en trezebezekes. Maar niet wanhopen. Er is redding mogelijk. Slapjanussen en trezebezekes kunnen leeuwen worden. Laat dat restje zelfbewuste fierheid in u weer groeien. Spreek en schrijf in uw taal. Het Nederlands, de mooiste taal van de wereld. Thomas Triphon, Antwerpen.

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

74 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 74

25-10-2012 9:51:31


n n -

1960

n e s t ’ . n

: -

, .

t n e r

t -

. n

r -

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 75

DHM_november_331.indd 75

25-10-2012 9:51:32


fiETs/wAnDElCAfé - TErrAs - fEEsTEn En pArTijEn

Natuurpunt Markvallei maakt zich stilaan op voor het volgende werkjaar. De drukke maanden september (scholen op bezoek in de Klapekster) en oktober (verkiezingen) brengen ons nu weer tot de orde van de dag. Wandelingen, voordrachten, thema-activiteiten, … Je leest er hier alles over.

Nieuw bij De Castelhoeve:

Feesten & Partijen op basis van zelfverzorging Vanaf 50 personen - Zaalhuur € 250,00

Müritz Op vrijdag 2 november kan je in Bezoekerscentrum De Klapekster terecht voor een voordrachtreisverslag. Geert Brosens en Katrien Knaeps gingen dit jaar op vakantie in de Müritz, een eindmorenengebied (dus met veel meren) in Noord-Oost-Duitsland, ongeveer midden tussen Berlijn en Rostock. Aan de oostoever van de Müritzsee ligt het Nationalpark Müritz. Prachtige natuur! Kraanvogel, visarend en zeearend zijn hier thuis. Veel vlindertjes, een rijkdom aan bloeiende planten en glasheldere visrijke waterpartijen. De avond begint om 20 uur en is gratis. bc.deklapekster@natuurpunt.be

Beheerswerken in de Elsakker Samen met JNM Markvallei zal Natuurpunt beheerswerken uitvoeren in domein de Elsakker in Meerle op zaterdag 10 november. In de voormiddag steken we de handen uit de mouwen, in de namiddag leidt boswachter Bart Hoeymans de geïnteresseerden rond in het natuurgebied. We gaan maaisel afvoeren, houtopslag rond een poel vrijzetten en boomopslag op de heide verwijderen. We brengen laarzen, (beugel)zaag, handschoenen, riek, hooirijf, hooivork, … mee en komen om 9u00 bijeen op het kerkplein in Meerle. Het einde is voorzien omstreeks 15 uur, maar je kan natuurlijk al eerder stoppen. Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61)

vallei samen met de Wereldwinkel een wijnproefavond in bezoekerscentrum De Klapekster. Het assortiment van fairtradewijnen is veel uitgebreider dan velen vermoeden. Om op een aangename manier kennis te maken met het aanbod, organiseert Natuurpunt in samenwerking met de Wereldwinkel een wijnproefavond. Vergezeld van kaas en nootjes laat een ervaren wijnkenner ons proeven. Inschrijven bij Chris van Boxel: bc.deklapekster@natuurpunt.be . Deelnemen kost 3 euro.

Fotowerkgroep De fotowerkgroep gaat op zondag 18 november op stap. Het doel is de Bleeke Heide in Chaam. In de voormiddag concentreren de fotografen zich op telefotografie aangezien er veel vogels overwinteren in de Bleeke Heide. Ook zijn er heel wat mogelijkheden voor landschapsfotografie. De fotoliefhebbers, iedereen is welkom, verzamelen om 9u00 aan de kerk in Meerle. Info: Wim Verschraegen (03 314 47 75)

Ierland Ierland is een populaire reisbestemming voor liefhebbers. Dat zal blijken op de lezing van vrijdag 30 november. Dit jaar gingen zowel Wim Verschraegen, Ingrid Brosens en hun gezin, als Gie Segers, Jee Van Loock en Ria Van Aelst (en nog een paar andere Loock-en) op reis naar Ierland. Ierland staat bekend voor zijn schapen,

(van 18.00 uur tot 2 uur, andere tijden zijn bespreekbaar) Inclusief het gebruik van onze geluidsinstallatie met meer dan 15.000 nummers, ook de allernieuwste

25% korting op de prijs van de drankjes Uiteraard kunt u ook nog bij De Castelhoeve terecht voor een volledig verzorgd feest! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ans Manders De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre T.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

prachtige kliffen, steencirkels, Keltische muziek, het groene landschap, Guinness en misschien ook wel de regen. Deze lezing neemt je mee langs twee reizen deze zomer doorheen Ierland. Kom ontdekken of de clichés waar zijn en maak kennis met papegaaiduikers, dolfijnen, turfwinning,… Info:Wim Verschraegen (03 314 47 75)

Plantgoedactie In samenwerking met het Hoogstraatse stadsbestuur organiseert Natuurpunt Markvallei ook dit jaar weer een plantgoedactie. Met de plantgoedactie probeert Natuurpunt zoveel mogelijk inheemse struiken en plantgoed aan de man te brengen. De opbrengst komt de werking van de natuurvereniging ten goede. Op de site van de stad Hoogstraten vind je een bestelformulier. Via deze link krijg je meer informatie over de verschillende struiken, bomen en planten. www. natuurpuntmarkvallei.be. (A.O.)

Wandeling Ekstergoor Op zondag 11 november organiseert Natuurpunt Markvallei een wandeling in het gebied De Hoge Bergen en Ekstergoor in Beerse. In 2006 kocht het Vlaamse Gewest het natuurgebied Hoge Bergen-Ekstergoor aan. Daarvoor was het gebied eigendom van het aanpalende bedrijf Metallo Chimique. Het beheer van dit 170 ha grote domein is in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos en bestaat uit bos, heideterreinen, vennetjes en landduinen. Bart Royens gidst de geïnteresseerden langs de mooiste plekjes in dit unieke, en te weinig bekende gebied. De wandelaars verzamelen om 13u30 aan de kerk van Sint Jozef Rijkevorsel. Info: Bart Royens (014 77 02 07)

Wereldwinkelwijnen Op 16 november organiseert Natuurpunt Mark-

Ekstergoor is een van de ongekende parels in onze regio.

76 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 76

25-10-2012 9:51:32


n

e e -

TIEN OP TIEN

Elke maand plukken wij een jongere van de straat en schenken hem of haar een Standaard-boekenbon ter waarde van €20. Maar daarvoor moet de uitverkorene wel in zijn of haar hartje laten kijken…

Jasmijn Seuren (17) - Hoogstraten 1. Welke school/klas volg je? - Ik zit op de VITO in Hoogstraten en zit in het 5de jaar carrosserie. Dus nog twee jaar te gaan. 2. Wie zijn je huisgenoten? - Ik woon met mijn mama Rojette, stiefvader Rudi en mijn zus Sara nog thuis. Wij zijn zo’n twee jaar geleden van Rijkevorsel naar hier komen wonen. 3. Wat zijn je hobby’s? - Mijn hobby’s zijn dansen, tekenen en aan auto’s sleutelen. Voorlopig gebeurt dat sleutelen nog vooral in ’t school maar ik hoop binnenkort in een echte garage te mogen gaan helpen. 4. Wat hààt je…? - Ik haat het wanneer mensen bevooroordeld zijn. Accepteer iedereen gewoon zoals hij of zij is. 5. Ik hecht heel veel belang aan mijn kleren. Ik wil er graag goed uitzien. Ik ben geen echte shopper en ik denk zelfs dat ik een eigen stijl heb. 6. Welk boek/film maakte ooit indruk? - Het boek van Sabine Dardenne (een van de slacht-

offers van Dutroux, nvdr) ‘Ik was twaalf en fietste naar school’ heeft echt mijn ogen open gedaan. In welke toestand je ook zit, je zal er alles aan doen om te overleven. 7. Ik ben zeer tevreden over hoe ik eruit zie. Het maakt me niet uit wat ze van me denken zolang ik er maar tevreden over ben. 8. Wanneer heb je laatst heel hard gelachen? - Toen ik naar de zee ‘ De Haan’ ben geweest met mijn vriendin Jenthe. We hebben gelachen, geshopt, gefeest en gezont. 9. Wat wil je later worden? - Ik wil later mijn eigen carrosserie bedrijf openen vooral om oldtimers terug op te maken. 10. Wat moet er in Hoogstraten veranderen voor de jeugd? - In Hoogstraten moeten ze een jeugdhuis zetten waar iedereen binnen kan en waar je gewoon rustig kunt zitten met een paar vrienden. In cafés is het te duur. (red:lvr)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

k k e e e

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 77

DHM_november_331.indd 77

25-10-2012 9:51:33


agenda

TENTOONSTELLINGEN Tot zondag 23 december LEVEN OP HET HOF – tentoonstelling over de begijnen in Hoogstraten in het Stedelijk museum. Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak 03 314 65 88.

MEER

Vrijdag 16 november HET ANTWERPS BAROKORKEST onder leiding van Emmanuel Van Kerckhoven om 20.30 uur in de begijnhofkerk. Organisatie Muziekcentrum Zurenborg. Inkom 15 euro

Zondag 11 en maandag 12 november PAARDEN en PONY WEDSTRIJD, telkens van 7 tot 20 uur in De Mosten. Info.: 0495 21 75 61

Zaterdag 17 november WINTERBARBECUE voor sympathisanten van Instituut Spijker van 17.30 tot 23.30 uur. Inlichtingen: info@assospijker.be

Zaterdag 24 november SCHAGER-AMBIANCE met optreden van 13 artiesten van 20 tot 02 uur in de hallen van Bolckmans, Europastraat 30.

Zondag 18 november BRUNCH van 10 tot 13 uur in Instituut Spijker, Lindendreef 37. Inlichtingen info@assospijker.be

HOOGSTRATEN Dinsdag 6 november WORKSHOP “EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN”, lezing in het administratief centrum van 19.30 tot 22 uur. Info: 03 340 19 59 Vijdag 9 tot en met zondag 11 november 11.11.11. GELDINZAMELING aan huis tussen 9 en 19 uur. Info: 0478 24 76 79

Maandag 26 november INFOAVOND “DRUGSTORIES”, - Omgaan met drugs en alcohol, lezing door Luc Rombaut van 19.30 tot 21.30 in het administratief centrum. Gratis inkom. Info: 03 340 19 59 Zaterdag 24 november BELGIAN ASOCIALITY en EQUAL IDIOTS in de Cahier

MEERLE

Zaterdag 10 november GILDEDAG in Veiling Hoogstraten van 13 tot 19 uur. Organisatie Verbond van St.-Jorisgilden. Inkom gratis

Zondag 4 november TWEEDEHANDSBEURS van bay- en kinderkleding en andere spullen voor kinderen van 13 tot 15 uur in zaal Ons Thuis. Info 03 315 90 83 àf 03 315 09 99

Zaterdag 10 november FILADELFIA GOSPELKOOR om 19.30 uur in de Rabboenizaal. Organisatie de Evangelische kerk.

Zaterdag 10 en zondag 11 november OPEN DEUR ECOHUIS op de Lage Rooy. Inschrijven noodzakelijk bij de Bond Beter Leefmilieu 02/282 17 20

Zondag 11 en 25 november LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur. Maandag 12 november Info-avond SPOUW- en BUITENMUURISOLATIE om 20 uur in de bibliotheek. 199

Dinsdag 13 en 27 november LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur

Vrijdag 30 november FRANKY TANKY van 20 tot 04 uur in parochiezaal Ons Thuis. Organisatie Chiro Meerle. Inkom 5 euro (voorverkoop 4 euro)

Woensdag 14 november SELECTIE “DE SLIMSTE GEMEENTE” zoektocht naar een quizploeg bestaande uit een man en een vrouw, van 19 tot 22 uur in het stadhuis. Info 03 340 19 50 Woensdag 14 november CINE HORIZON met de voorstelling The Light Thief om 19.30 in Le Cirq Woensdag 14 november CHIKA UNIGWE met haar verhaal “Rit in het donker” om 20 uur in zaal Pax. Organisatie Davidsfonds.

78 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 78

25-10-2012 9:51:34


agenda

MEERSEL-DREEF Dinsdag 20 november GROOTOUDERSFEEST in de gemeentelijke basisschool ’t Dreefke van 9 tot 12 uur.

n 1 200

3 -

WORTEL Zaterdag 10 november ONTVANGST VORST VAN SALM-SALM om 15 uur in de kerk van Wortel. Info 0495 25 25 05 Donderdag 22 november LANDLOPERSWANDELING over een afstand van 5, 7, 12, 15 of 22 km. Organisatie KVG, informatie: 0473 70 53 66. Zaterdag 24 november BINGO AVOND ingericht door en ten voordele van de Koninklijke Fanfare St.-Jan, om 19 uur in zaal Trefpunt. Info: 03 314 41 46

MINDERHOUT

3 3

Vrijdag 16 november ZESDE JUNIORQUIZ om 19 uur in de parochiezaal. Inschrijven langs luc.herthogs@telenet.be of op het nr. 03 314 74 21

-

Zaterdag 17 november COMEDY AVOND. Steven Goegebeur brengt zijn show “De geknipte man” om 19 uur in de parochiezaal. Deuren 19.00 uur.Org. KWB

.

Zondag 11 november WANDELCLUB MARKDAL, Om 14 uur trefpunt Camping Ponderosa, Maaijkant 23-26 Ulicoten. Leiding: Jos Sprangers Vrijdag 16 november Juniorsquiz in P.C. Minderhout. Aanvang 18.30 uur, einde 21.30 uur. Org.KWB Zondag 25 november WANDELCLUB MARKDAL. Om 14 uur trefpunt baan Brecht-Wuustwezel, parking groot schietveld (links). Wandeling Marum. Leiding: André Wouters Zondag 25 november SINTERKLAASFEEST in P.C. Minderhout. Alle kinderen tot en met 4de leerjaar. Org. KWB, LG, KVLV.

Sportlaureaten

Woensdag 7 en 21 november PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur Maandag 12 november HERFSTWANDELING van 4 of 8,5 km in het Peerdsbos (Domien Vordenstein) Parking en ingang domein Kopstraat (ring) Schoten. Locatie: “Central” Brechtseweg Schoten. Bijeenkomst aan het lokaal om 13.30 uur. Donderdag 15 november LEDENVERGADERING met Paul Lemmens over het onderzoekscentrum Prinses Elisabeth op Antartica . Aanvang 14 uur in Hof ter Smisse Woensdag 28 november VIERING 80-PLUSSERS in het ons lokaal. Aanvang 15u00. Dinsdagen 6, 13, 20 en 27 november KAARTEN/BILJARTEN in ons lokaal van 13.30 tot 17.30 uur Dinsdagen 6 en 20 november RUMMY CUP in het ons lokaal. Woensdag 7, 14, 21 en 28 november ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdag 7, 14, 21 en 28 november AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in “De Wildert” te Zundert Donderdagen 8, 15, 22 en 29 november NORDIC WALKING van 9.30 tot 12.30 uur. Bijeenkomst in Castelré

Duivensport

De Gemeentelijke Sportraad zoekt sportlaureaten en sportkampioenen!

De Noordhoek

Heeft uw sportvereniging in de periode januari december 2012 schitterende prestaties geleverd? Zijn er individuele leden die u wil voordragen als sportlaureaat en/of kampioen? Aarzel niet, en stuur nu uw kandidatuur binnen. De kandidaturen voor sportman, sportvrouw, sportvereniging, sportverdienste en sporttiener van het jaar 2012 kunnen best op een apart schrijven worden binnengebracht. U kan hiervoor formulieren opvragen bij de sportdienst of de invulformulieren via het publieksloket verenigingen op www.hoogstraten.be doorsturen. Graag ontvangen we de kandidaturen voor 1 januari 2013. Het reglement van de sportlaureatenviering vindt u op de website of kan u ophalen op de sportdienst. De laureatenviering vindt plaats op zaterdag 23 februari 2013 in de feestzaal van het Klein Seminarie te Hoogstraten. De deuren gaan open om 17u, waarna we stipt om 17.30u met de huldiging starten gevolgd door een receptie. Noteer alvast deze datum in uw agenda. Meer info kan u verkrijgen bij de Sportdienst via tel. 03 340 19 51 of email sport@hoogstraten.be (fh)

Uitslag van 16 september Quievrain 456 oude duiven 1.Marcel Van Gestel (Mrle); 2. Marcel Schrauwen (Mrle); 3. Angelo Roelen (Hgstr); 4. Albert Godrie (Mr); 5. Johan Huybregts (Hgstr) Uitslag van 23 september Quievrain 261 oude duiven 1.Marcel Kinschots (Mind); 2. Ad Jansen (Mind); 3. Harry Govaerts (Mind); 4. Jaak Janssens (Mr); 5. Marcel Van Gestel (Mrle) Uitslag van 30 september Quievrain 241 oude duiven 1.Marcel Van Gestel (Mrle); 2. Idem; 3. Henri Pemen (Mr); 4. Karel Aerts (Mind); 5. Henri Pemen (Mr) Uitslag van 7 oktober Quievrain 186 oude duiven 1.Karel Aerts (Mind); 2. Idem; 3. Angelo Roelen (Hgstr); 4. Harry Govaerts (Mind); 5. Eddy en May Poels (Hgstr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2012 - 79

DHM_november_331.indd 79

25-10-2012 9:51:35


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Van 29 oktober tot en met 1 november Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25 Van 2 tot en met 4 november Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 3 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Van 5 tot en met 8 november Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Van 9 tot en met 11 november Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Zaterdag 10 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Van 12 tot en met 15 november Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 16 tot en met 18 november Apotheek Schevelenbos, Kapelstraat 11 te Loenhout, tel.: 03 669 64 24 Zaterdag 17 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Van 19 tot en met 22 november Apotheek Derveaux, Kapeldreef 20 te St.-Jozef, tel.: 03 312 12 20 Van 23 tot en met 25 november Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 24 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 26 tot en met 29 november Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 30 november tot en met 2 december Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 28 november

OPGELET

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 13 NOVEMBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

80 - NOVEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_331.indd 80

25-10-2012 9:51:36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.