oktober 2012 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 330

JAARGANG 28 OKTOBER 2012 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

• de lijsten • het debat • nieuwkomers

DE PEL S LAG R VOO GSUITS IEZINEN ERK TJE

V

MARISSA BLOCKX ANDERS

ROB VAN AERT N-VA

MICHIEL VERMEIREN CD&V

JOYCE DE SLAGER N-VA

CAROLINE VERHOEVEN CD&V

KATRIEN BROSENS HOOGSTRATEN LEEFT

NATASJA SNELS HOOGSTRATEN LEEFT

GERT THIELEMANS ANDERS

EUROSONG-

TEN E N E EE WIN OR TWE VO

NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK

ZIJN ZONNEPANELEN NOG RENDABEL? INSTALLATEUR VAN HEMELEN ANTWOORDT.

SCHADECLAIM

WE ZWEMMEN

NOSTALGIE IN

DE MOSTEN

IN 2014

DE ROMA

DHm_oktober_330.indd 1

KANDIDATEN IN HOOGSTRATEN

SINT-CECILIA HERLEEFT

20-9-2012 11:34:59


Tjensletsen

COLUMN Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, doe ik wat de Paters Kapucijnen altijd doen bij verkiezingen: geen preek afsteken. De beslissing in het kieshokje mag niet beïnvloed worden. Daarom volgende vrijblijvende story, in het bijzonder met een knipoog naar enkele redactieleden van De Hoogstraatse Maand op de zomerse avondvergadering van 26 juli in de tuin van (mdl): Jaarlijks gaat ons gezin met vakantie. Even tijd voor elkaar: quality-time. Werken aan je relatie en aan de omgang met de kinderen, het gebeurt te weinig. Het valt op hoe snel de tijd gaat en de uren, dagen en weken als zandkorrels door je handen glijden. Terwijl vroeger een 10-daags chirokamp de enige vakantie was, gaat de huidige generatie op jeugdkamp, naast de traditionele familievakantie. Bovendien is een meerdaags muziekfestival voor de jeugd de gewoonste zaak geworden en wordt het er als een tussendoortje bij genomen, een vieruurtje. En voor het overige herhaalt de geschiedenis zich: ook nu vinden de jongeren hun ouders ouderwets. Ondanks dat deze ouders, wij dus, een heel andere levenswijze hebben dan onze ouders, hun

grootouders dus. Wij zetten nog regelmatig een stapje in de wereld, luisteren naar rock- en pop, sporten, kleden ons modieus, discussiëren openlijk over moeilijke thema’s, enz. Wij, ouders van nu, denken vooruitstrevend en modern te zijn. Alleen, in het bijzijn van je kinderen, moet je ‘kalm’ blijven en terughoudend zijn. Wij mogen zeker niet opvallen in hun bijzijn. Schande. Maar we mogen wél betalen. Wij geven de jeugd echter soms wel heel veel vrijheid, maar ook ouders hebben rechten, jazeker. Een van deze rechten zijn mijn paar bruine, gewone degelijke, sandalen. Geen goedkope doch goeie sandalen, die volgens de kinderen al veel te lang meegaan. De wind tussen je tenen voelen, dat is pas vakantie. Iedere vakantie opnieuw moet ik weer het verwijt horen hoe oubollig ik ben. Ik, die moderne ouder, met hier en daar een traditionele ouderwetse inslag, dat geef ik toe. Maar geloof me, daar is niks mis mee! Ik heb dus moeten leren lopen op teenslippers, in ons huishouden “tjensletsen” genoemd. Zo’n platte zool met een leren riempje tussen de grote en de tweede teen. En na tientallen jaren van sandalen toch wel even wennen.

Maar ik heb me er een tweetal weken overheen gezet: alles voor de familievrede, weet je wel. ‘s Avonds in bed voelde ik nog steeds dat riempje, als een soort fantoompijn. Dat onprettig gevoel was tegen het ochtendgloren weer verdwenen, om ‘s avonds weer op te duiken. Mijn sandalen werden dit jaar door mijn gezin ook weer met mondjesmaat getolereerd, ook al omdat ik geen kousen droeg. En zo verstreek onze vakantie toch nog in peis en vree. De terugreis werd in alle vroegte aangevat. La Douce France werd achter ons gelaten maar omdat de ochtend van vertrek nogal kil was, droeg ik in een opwelling kousen in mijn sandalen. Een innerlijke glimlach zie je niet. Onze familiewereld werd even te klein. En dat met de wetenschap dat feitelijk niemand in Frankrijk mij en mijn gezin kende. Wie kan het wat schelen ? Soms moet je opstandig zijn, om je plaats in je opgroeiend gezin te handhaven. Want ik weet het ook wel : kousen in sandalen, dat is ook voor mij een brug te ver. Zo’n moderne ouder ben ik dan toch ook wel, maar dan wel eentje met binnenpretjes. (JJ)

CAFE DE ROMA HERLEEFT

Gust en Liliane, die achttien jaar lang café De Roma uitbaatten worden alle twee 70 jaar. Voor alle 40ers was café De Roma een begrip, een sterk merk dat veel nostalgische gevoelens losweekt. Daarom komt er op zondag 14 oktober een Roma Reünie. U leest er alles over op blz. 22, vooraf bieden we u hierboven een zoekplaatje aan: wie is wie. 2 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHm_oktober_330.indd 2

20-9-2012 11:34:59


n

l ,

a g .

j ? e

n

r

Het grote verkiezingsdebat Sinds 1994 organiseert De Hoogstraatse Maand enkele weken voor we met zijn allen gaan stemmen een verkiezingsdebat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en zo was het ook woensdag 5 september 2012. De grote zaal van de Pax zit afgeladen vol en achter de tafel zitten de lijsttrekkers van de vier uitgenodigde partijen. Hun plaats en de volgorde waarop ze het woord nemen is alfabetisch bepaald met – laat dat toeval zijn – van links naar rechts Fons Jacobs van ANDERS, Tinne Rombouts van Cd&V, Marc Van Aperen van HOOGSTRATEN LEEFT en Michel Jansen van N-VA. Moderator van dienst is Guy Tegenbos, al jarenlang politiek commentator van De Standaard. Voor het debat begint, laat Guy Tegenbos weten dat hij voor de Hoogstraatse politiek een leek is. “Ik herinner me een paar memorabele incidenten direct na de vorige verkiezingen, maar”, zegt hij, “wat er daarna gebeurd is weet ik niet en wil ik ook niet weten. Ik ga de vragen stellen van een buitenstaander omdat ik denk dat die vragen het meest duidelijk maken”.

Guy Tegenbos, politiek commentator bij de Standaard en uitstekend moderator

Eerste ronde In de eerste ronde van het debat stellen de lijsttrekkers hun partij voor en geven toelichting bij de drie belangrijkste programmapunten van hun partij.

Fons Jacobs legt uit dat ANDERS eigenlijk al ontstaan is na de vorige verkiezingen, toen GROEN! en HOOP beslisten om één fractie te vormen in de gemeenteraad. De samenwerking

verliep zeer goed, in die mate zelfs dat men al vlug besliste om samen naar de verkiezingen te gaan. Meer zelfs, men zocht naar andere mensen met het zelfde gedachtegoed en na enkele gesprekken besloot ook SP.a om zich aan te sluiten. Samen schreven ze een visietekst waarin elke partij zich kon vinden. Dat werd de visie van ANDERS, een groep die zich niet wil verschuilen achter deze of gene Vlaamse partij, maar voluit gaat voor de mensen van Hoogstraten. Vervolgens licht Fons Jacobs de drie belangrijkste punten in het programma van ANDERS toe. Openheid en communicatie lopen als een rode draad door hun programma. Fons Jacobs kan niet anders dan vaststellen dat een open beleid en communicatie de afgelopen zes jaar dode letter bleef en dat ondanks de beloften van één van de beleidspartijen in haar campagne zes jaar geleden. “Voorbeelden zijn er voldoende”, zegt Jacobs en hij verwijst naar De Mosten, het zwembad, het RUP Meer Oost en, zeer recent nog, de ontsluiting van een wooncomplex in de Vrijheid langs de Mouterijstraat en de Karel Boomstraat. “Allemaal dossiers waarbij de inwoners niet betrokken werden. Pas als de beslissing genomen was, werden de mensen ingelicht”, zei Jacobs, “en dat werkt niet”. ANDERS wil terug respect opbrengen voor de adviesraden en de dorpsraden. Een dorpsraad moet meer zijn dan een bijeenkomst waar de mensen naar het college mogen komen luisteren “Dat is geen inspraak”, zegt Jacobs, “en het is dan ook niet te verwonderen dat ze ontslag nemen of niet meer functioneren. Een tweede belangrijk punt is de mobiliteit. Een punt dat, volgens Jacobs, voor alle partijen belangrijk zal zijn. ANDERS beseft dat mobiliteit zeer complex is en dat men het ganse probleem niet in een handomdraai kan oplossen. Zijn partij wil nog meer inzetten op een mentaliteitswijziging. Het organiseren van autodelen, stimuleren van alternatief woon- werkverkeer, goed georganiseerde fietsstallingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen enz. Ook wil ANDERS dat er in de toekomst geen verkavelingen meer bijkomen zonder een mobiliteitstoets. “Men plant nieuwe verkavelingen, zonder zich de vraag te stellen hoe die mensen daar weg geraken”, besluit Jacobs.

Als derde punt haalt Jacobs het woon- en huisvestingsbeleid aan. Het is een zeer ruim thema dat veel mensen ook financieel raakt. “Wonen in Hoogstraten wordt onbetaalbaar, waardoor heel wat jeugd de omliggende gemeenten of steden opzoekt”, aldus Jacobs. ANDERS stelt vast dat er in Hoogstraten veel actieve promotors en projectontwikkelaars zijn, die het laatste stukje groen willen verkavelen en vol bouwen. “Het feit dat de meest actieve verkavelaar een band heeft met mensen uit het college maakt de zaak niet eenvoudiger”, zegt hij. Huisvestingsbeleid staat in rechtstreeks verband met het behoud van open ruimte en daar moeten fundamentele keuzes gemaakt worden. “Hoe groot wil Hoogstraten worden”, vraagt hij zich af, “Hoeveel meer inwoners kunnen we hier nog opvangen” Om jongeren de kans te geven om hier te blijven wonen wil ANDERS een scheiding maken tussen de eigendom van de grond en de eigendom van de woning. “De stad moet grond aankopen en langs, bijvoorbeeld, een recht van opstal die grond ter beschikking stellen aan onze jonge mensen. Zo blijft ook voor hen wonen in Hoogstraten mogelijk”, besluit de lijsttrekker van ANDERS.

Tinne Rombouts stelt CD&V voor met één term ‘TEAMWERK’. “We hebben een team van gespecialiseerde, nieuwe en ervaren mensen. Ik ben blij dat ik als ‘kopman’ dat team, die lijst van CD&V mee mag aansturen”, aldus Tinne Rombouts, “En waarom teamwerk”, verduidelijkt ze, “Omwille van onze lijst en omdat we in team met burgers willen samenwerken. Voor ons zijn de adviesraden altijd de eerste aanspreekpunten geweest om samen te werken en projecten af te toetsen. Maar we hebben ook al bewezen dat we ook op andere manieren inspraak kunnen voorzien”. Tinne Rombouts denkt daarbij aan het ‘ouderen praatcafé’, aan de ‘ontwerpwedstrijd Den Dijk’ en aan ‘het Driehoeksoverleg Klooster Meer’.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 3

DHm_oktober_330.indd 3

20-9-2012 11:35:00


In tegenstelling tot andere partijen ziet CD&V de verankering op hoger Vlaams niveau als een pluspunt. Door die verankering is het makkelijker om extra middelen naar Hoogstraten te halen. Tinne Rombouts denkt daarbij aan de subsidies voor het zwembad, de aanleg van Den Dijk en de automatisering van de bib. Als eerste belangrijkste punt schuift CD&V mobiliteit en verkeersveiligheid naar voor. Ze wijst erop dat Hoogstraten de afgelopen drie jaar met 14 gemeenten van de Noorderkempen samen gewerkt heeft om een globaal mobiliteitsplan uit te werken. Dat is de eerste stap naar de uitvoering om het doorgaand vrachtverkeer uit onze dorpskernen te weren. Dat kan gebeuren met trajectcontrole en tonnagebeperkingen. Wat verkeersveiligheid betreft staan voor CD&V veilige en efficiënte schoolvervoersplannen hoog op de agenda. Tinne Rombouts denkt daarbij o.a. aan opstapplaatsen bij de site waar het zwembad komt. CD&V wil ook werken aan de verbetering van de uitrusting van de wegen vooral voor de zwakke weggebruiker. Dat wil men bereiken door goede fietspaden, fietssuggestiestroken, zichtbaarheid van de zebrapaden enz. Een laatste belangrijk punt wat mobiliteit betreft is het openbaar vervoer naar Meerle en Meersel-Dreef. “Wij onderhandelen al lang met De Lijn, maar ook daar moet men besparen. We onderzoeken de mogelijkheid om daar op eigen initiatief de nodige verbindingen te voorzien”. Betaalbaar wonen voor jongeren ook in de deeldorpen is een tweede belangrijk punt. Omdat de Vlaamse overheid terecht pleit om vooral aan inbreiding te doen en de openbare ruimte vrij houden, is het niet vanzelfsprekend om in het kleinstedelijk gebeid woningen te voorzien. “Omdat de leefbaarheid van deeldorpen afhangt van vernieuwing en verjonging proberen we waar mogelijk ook daar woningen te voorzien”, zegt Tinne Rombouts, die als voorbeeld de site Meer Oost noemt. Denkend aan jongeren geeft Tinne Rombouts toe dat wonen in Hoogstraten duur is. CD&V wil investeren in ‘starterswoningen’, zowel in huur als koop. In huur kan het in samenwerking met huisvestingsmaatschappijen, waar jongeren die boven de inkomensgrens liggen toch kans krijgen om een woning te huren in een drie, zes, negen jaar huurcontract. Voor koopwoningen denkt

men aan ‘coöperatief wonen’. Jongeren kunnen intekenen voor grond aangekocht door de gemeente. Ze bepalen samen welk soort woningen ze willen bewonen en besteden de werken samen aan, zodat de uiteindelijke kostprijs sterk gedrukt wordt. Indien de deelnemende jongeren hun woning willen verkopen komt ze terecht in een ‘pot’ en wordt ze opnieuw toegewezen aan jongeren. Het derde punt was cultuur-meer. CD&V wil cultuur op de agenda plaatsen, men heeft een cultuurbeleidscoördinator aangetrokken, die samen met de verenigingen, met de stad en de professionele instellingen die de gemeente telt een sterke cultuurwerking moet uitbouwen. Er is een goede inventaris van lokalen nodig om dan investeringen te doen voor een podiumzaal, repetitie- en tentoonstellingsruimten.

Marc Van Aperen stelt zijn partij HOOGSTRATEN LEEFT voor als een ‘vernieuwde partij’. Ze is gegroeid uit het vroegere KVB, een partij die 24 jaar lang de stad mee bestuurde en de burgemeester leverde. “Wij zijn trots op de verwezenlijkingen, maar je zult me nooit horen zeggen dat alles een schoonheidsprijs verdient”, zei Marc Van Aperen. Als HOOGSTRATEN LEEFT willen we verder bouwen op de realisaties uit het verleden en Hoogstraten uitbouwen tot een gezellige, levendige, leefbare en ondernemende gemeente. Om dat te bereiken wil HOOGSTRATEN LEEFT zich inzetten met 27 kandidaten uit alle deeldorpen en alle lagen van de bevolking. Marc Van Aperen drukt erop dat HOOGSTRATEN LEEFT een gemeentelijke partij is, maar geeft toe dat enkele van de kandidaten een OpenVLD lidkaart heeft. “Wij moeten niet luisteren naar partijvoorzitters, vakbonden of boerenorganisaties… wij zijn vrije onafhankelijke mensen en daar staan we ook op” zegt Marc Van Aperen tot besluit. Marc Van Aperen wil, samen met zijn ploeg, op de eerste plaats een financieel gezonde gemeen-

te. Een gemeente die haar huishouden op orde heeft. Hij kijkt in de richting van CD&V en wijst er op dat de vermindering van de openstaande schuld een werk was van de twee laatste bestuursploegen, waar KVB telkens deel van uitmaakte. Van Aperen weet dat er grote projecten zoals het woon- zorgcentrum en het zwembad aankomen. Zijn partij wil er op toezien dat die projecten financieel niet de pan uit rijzen en technisch goed uitgevoerd worden. Hij verwijst daarbij naar een aantal probleemprojecten in de gemeenten uit de regio. Het tweede belangrijk punt voor zijn partij is inspraak en advies. HOOGSTRATEN LEEFT wil dat inspraak sneller en dichter bij de bevolking komt. Na enkele heel negatieve ervaringen wil zijn partij dat mensen actief betrokken worden bij de besluitvorming. Men moet de inspraak ernstig nemen, maar het college en de gemeenteraad moeten uiteindelijke de beslissing nemen. Als derde punt wil zijn partij initiatieven ondersteunen. En men ziet dat breed, iedereen die ernstige initiatieven neemt moet ondersteund worden. Dat kunnen initiatieven zijn van ondernemers, handelaars, landbouwers, tuinders, maar ook van verenigingen, jongeren en senioren. Als derde en voor Marc Van Aperen belangrijkste punt, wil zijn partij een veilige gemeente. Hij pleit dan ook voor het versneld uitvoeren van het mobiliteitsplan. Een veilige gemeente betekent ook het terugdringen van criminaliteit. “Het ijveren voor veilige straten en buurten is een van de kerntaken van de overheid en die taak willen wij op ons nemen” aldus Van Aperen, “We willen ook positieve maatregelen voor de veiligheid van de inwoners. Daarom pleiten we voor de organisatie van een wachtdienst van dokters in of dicht bij Hoogstraten en het plaatsen van externe defibrillatoren op strategische plaatsen. Daarmee kunnen we per jaar het leven van enkele hartpatiënten redden” aldus Van Aperen.

Michel Jansen is lijsttrekker van een voor Hoogstraten totaal nieuwe partij, de N-VA, voluit “De Nieuwe Vlaamse Alliantie”, en hij is daar fier op. “Onze lijst is zeer divers van samenstelling”, begint Michel, “Zes kandidaten zijn jonger dan 23 jaar, drie zijn ouder dan 70. We hebben er twee

De vier lijsttrekkers en de moderator in het panel. V.l.n.r. Fons Jacobs (Anders), Tinne Rombouts (CD&V), moderator Gie Tegenbos, Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft), Michel Jansen (N-VA). 4 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHm_oktober_330.indd 4

20-9-2012 11:35:01


. d r n

g

n

r

e

t

e n

n

e . 3

Een 200 aanwezigen luisterden aandachtig en gedisciplineerd naar de beleidspunten van de vier partijen. ervaren mensen bij gehaald, omdat het met allemaal nieuwe mensen moeilijk is”. Op vraag van de moderator gaat Michel verder, “Juist, die mensen zaten vroeger elders, bij KVB, maar ze dragen onze ideologie” besluit de kersverse lijsttrekker. Een belangrijk punt voor N-VA is een administratie en een bestuur in dienst van de bevolking. De kracht van verandering zal erin bestaan om te besturen met een grotere openheid, eerlijkheid en betere inspraak. “Ik heb dat hier vanavond al meer gehoord, wat bewijst dat de inspraak vroeger niet goed was”, aldus de lijsttrekker. Hét belangrijkste punt is bij N-VA de veiligheid. Michel Jansen haalt, wat veilig verkeer betreft, enkele concrete voorbeelden aan. Het zijn stuk voor stuk kleine ingrepen, die gevaarlijke situaties veel veiliger maken. “Dat is waar N-VA voor staat en daar gaan wij hier in Hoogstraten aan werken”, besluit hij. Met het toenemend verkeer worden ook trage wegen zeer belangrijk. Veiligheid is ook veiligheid op de straat en op de speelpleinen. Wij willen een meer efficiënte politie en een wijkagent die aan wijkwerking kan doen. Een ander thema is onderwijs, gezin, seniorenwerking en –zorg. Er moet een wachtdienst voor dokters in Hoogstraten komen. Het OCMW moet zoeken naar ongebruikte voordelen en premies en die aanbieden aan de betrokkenen. Er zijn nog te veel mensen die niet weten waar ze recht op hebben, daarom moet er een ombudsdienst komen. Nog een belangrijk punt is cultuur. Hoogstraten is een aantrekkelijk stadje en daar moeten we zorg voor dragen. Als er nog geld overblijft, na de grote projecten die nu op stapel staan, moeten we een cultuurcentrum bouwen. Als dat niet kan moeten we op zoek naar gebouwen die zich daar toe lenen en die openstellen voor cultuur.

meenten zoals Hoogstraten zullen raken, want dat zit er wel degelijk aan te komen?

Tweede ronde In de tweede ronde confronteert Guy Tegenbos de standpunten van de verschillende partijen met elkaar.

Michel Jansen: Ik maak me geen illusies hierover. Maar voor ons hoeft er geen verhoging van de belastingen te komen.

Financiën

Tinne Rombouts: Onze partij heeft zeker vorige keer niet beloofd dat er geen belastingverhoging zou komen. Wij wisten dat het risico bestond dat het niet anders zou kunnen. Dat was wel zo gezegd op nationaal niveau, maar niet op gemeentelijk vlak. Wij werden geconfronteerd met de financiering van de al gekende prioriteiten. Om het woon- en zorgcentrum te kunnen bouwen, gingen de cijfers in het rood. Dat wij er ondertussen in geslaagd zijn om schulden af te bouwen en redelijk bemiddeld te zijn als gemeente, is alvast een geruststelling dat wij de zware investeringen kunnen doen die nodig zijn, zonder dat we onze toekomst in het gedrang moeten brengen en zonder te moeten vervallen in excessen. Wij weten nu dat we zowel het zorgcentrum als het zwembad kunnen bouwen zonder dat er een belastingsverhoging nodig is. Ik wil er trouwens nog op wijzen dat het kadastraal inkomen hier met 1400 opcentiemen precies op het Vlaams gemiddelde ligt. Voor de personenbelasting liggen we met 6% meer dan 1% onder het nationaal niveau.

Moeten de belastingen nog stijgen om alle toekomstige investeringen te kunnen doen? Fons Jacobs: Beide beleidspartijen hebben in de vorige verkiezingscampagne uitdrukkelijk beloofd dat er geen belastingverhoging zou komen met hen. Welnu, zowel het kadastraal inkomen als de personenbelasting zijn verhoogd. Dat maakt dat wij ondertussen een vrij bemiddelde gemeente zijn. Wij pleiten ervoor om de verdeling van de gemeentelijke inkomsten te wijzigen: het kadastraal inkomen verhogen en de personenbelasting naar omlaag brengen. Op die manier haal je het geld waar het zit, denk maar aan al die riante villa’s van inwijkelingen die dan een stuk meer moeten meebetalen. Meer belasting op vermogen, minder op arbeid dus. Is dat ook jullie visie? Michel Jansen: Wij willen de belastingen behouden zoals ze nu zijn. Ik moet bekennen dat ik geen inzicht heb in de huidige financiële toestand van de gemeente. Maar ik vind dat wij de tering naar de nering moeten zetten, het is immers volop crisis. Op is op, en daar moet ge rekening mee houden. Wat ga je doen wanneer de Europese en Belgische bezuinigingen uiteindelijk ook de ge-

En wat met de idee om het geld te gaan zoeken bij de ingeweken Europese medeburgers door het kadastraal inkomen te verhogen? Tinne Rombouts: Wel, wanneer je aan het ene koordje trekt, moet je goed zien welke poppetjes er aan het dansen gaan. Het K.I. verhogen treft niet alleen de eigenaars van die villa’s die je op

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 5

DHm_oktober_330.indd 5

20-9-2012 11:35:01


Tinne Rombouts: Ja, het geschikte moment waarop de communicatie wordt gevoerd is niet altijd eenvoudig. Je moet elk woord wikken en wegen, zeker geen specifieke datum geven, want dat is onverstandig. Daar word je op afgerekend wanneer het dan allemaal langer duurt. Dat heb ik al wel geleerd. Fons Jacobs: Vorige maand is er nog een RUP goedgekeurd, er is een aangelande die al een klacht bij de Raad van State heeft ingediend. Waarom is er dan al niet met die mens gepraat? Men gaat hier pas met de mensen rond de tafel als de beslissing al gevallen is. En dat is gebeurd in verschillende soortgelijke dossiers, inzake inspraak is er dus jarenlang geen enkele verbetering gekomen. Eerder integendeel. het oog hebt, maar even goed alle Hoogstraatse inwoners. Dat is dus niet zo simpel als het hier wordt voorgesteld. Marc Van Aperen: Ik moet zeggen dat ik geen expert ben in deze materie. Ik vind wel dat we de tering naar de nering moeten zetten in crisistijd. Neem nu een beslissing als de bouw van een zwembad. Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen een zwembad. Maar ik zou ervoor gepleit hebben om deze beslissing nog uit te stellen en over te laten aan een volgende bewindsploeg. Die zou er met een frisse kijk tegen aan kunnen gaan, die zou dan ook meer ruimte gegund zijn voor een eigen beleid. Verder denk ik dat we meer inspanningen moeten vragen van onze buurgemeenten, Merksplas, Rijkevorsel en waarom niet, ook Zundert, mee aan tafel brengen om te praten over het meedragen van de kosten voor het zwembad.

beleid met open communicatie betekent dat je de mensen bij de zaken betrekt, dat levert dus veel discussie op en is echt wel een moeilijke weg. Maar die openheid moet, liefst zo vroeg mogelijk in de procedure. Toch is het niet altijd zo eenvoudig. Van zodra je bezig bent met een dossier, kan je niet zomaar onderhandelingen voeren op de straat. Je moet rekening houden met de beperkingen van allerlei procedures en kunt op sommige ogenblikken de mensen niet zomaar betrekken daarbij zonder alles in het gedrang te brengen. En dan voelen de mensen zich misschien al wat opgejaagd en zo. Marc Van Aperen: Ik wil niet op de man spelen, maar neem nu zo’n dossier als het ruimtelijk uitvoeringsplan Meer Oost. Men verzekerde dat er al voor de zomer van 2010 informatie aan de dorpsraad zou worden gegeven. Wel, het heeft geduurd tot juni 2012 eer er echt nieuws kwam.

Michel Jansen: Het beleid moet een beleid voeren, maar we leven hier niet meer in een dictatuur of zo. Dat er een dorpsraad ontslag moet nemen, bewijst toch wel dat er inzake inspraak iets mis is. Je moet een planning opstellen en daarover genoeg communiceren. Dat houdt in dat je naar de basis teruggaat. Wij vertegenwoordigen immers die basis, niet onszelf. Je moet daar dus echt wel naar luisteren en pas dan overgaan tot uitvoering.

Gezondheidsbeleid Het is een goede zaak dat er een gemeentelijk gezondheidsbeleid is. Maar over de wachtdienst voor dokters is er geen eensgezindheid? Fons Jacobs: In de werking van de huisartsenpraktijk is er heel wat gewijzigd. Dat maakt nu dat wij hier naar Turnhout moeten voor de weekenddiensten. De gemeente is daar helemaal

Willen jullie het K.I. verhogen? Marc Van Aperen: Ik kan daar alleen maar persoonlijk op antwoorden, wij hebben dit voorstel nog niet besproken in de partij. Volgens mij is dat een goed voorstel, de grootste schouders moeten dan de zwaarste lasten dragen. Michel Jansen: Budget, financies, je moet dat eigenlijk zoals in een bedrijf aanpakken. Je mag geen overschrijdingen toestaan en je vanuit een krachtdadig beleid houden aan het vooropgestelde budget. Zeker ook niet zomaar overal studiebureaus bij betrekken, want men vergeet altijd dat die peperduur zijn. Handenvol geld kost dat. Je moet zelf onderhandelen met aannemers en zo en geen wildgroei toelaten.

Inspraak Verliep de inspraak de voorbije jaren op een goede manier? Daar hoor ik alleszins erg uiteenlopende meningen over, niet? Tinne Rombouts: Er is kritiek, dat klopt. Een

De Chiro van Meer werd bereid gevonden de tap te doen tijdens en na het debat. Zij deden dit voortreffelijk en konden hierdoor ook een flinke cent opzij zetten voor hun werking. Van links naar rechts: Dimitri Koyen, Rob Van Der Velden, Charlotte Vermeiren, Amy Peeters, Harm De Gruyter, Ward Verschueren, Ties De Gruyter en Lisanne Krols.Â

6 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHm_oktober_330.indd 6

20-9-2012 11:35:02


t

n t

nergens bij betrokken geweest en is simpelweg in snelheid genomen. Tinne Rombouts: Dat is wel makkelijk gezegd zo. Wij hebben als coalitie voor het eerst een gezondheidsbeleid op poten gezet, we komen geregeld samen met alle actoren en zetten preventieve acties op de sporen. Wat de verhuis van

P

? l d g

ondertussen ook nog eens iemand in de wachtdienst nodig, en een tweede persoon die mee voor begeleiding kan zorgen. Fons Jacobs: Daarnaast zijn er nog andere problemen. Zo zijn er hier twee organisaties die naast mekaar instaan voor het ziekenvervoer, dat geeft wel eens een onduidelijke situatie voor de mensen. En er is de zeer moeilijke verbinding naar Turnhout vanuit Meerle of Meersel-Dreef. Die inwoners moeten nu dertig kilometer doen, terwijl ze op tien kilometer afstand in Nederland terecht zouden kunnen. Michel Jansen: Ik wil er nog op wijzen dat het nog altijd korter en veiliger is voor een arts om van Hoogstraten naar Meerle te gaan, dan dat hij dat vanuit een wachtdienst in Turnhout moet doen.

r

Woonbeleid

s

l

k

?

-

l

n

de wachtdiensten betreft, dat is een keuze en organisatie van de huisartsen zelf. Zij hebben dat helemaal zelfstandig georganiseerd. Binnen de gezondheidsraad hebben wij wel degelijk aangekaart dat die bereikbaarheid een probleem vormt. We blijven overleggen wat er mogelijk is in dit verband. Daarbij gaat het er helemaal niet over dat de artsen meer geld zouden willen voor die diensten, wel over de draagkracht van de mensen die weekend- en nachtwerk moeten leveren, liefst op een veilige manier. Maar wanneer wij voldoende artsen in de gemeente hebben, dan moet het toch wel realiseerbaar zijn om hier terug een wachtdienst te krijgen.

Is het niet zo dat er zich inzake het woonbeleid twee moeilijkheden voordoen? Enerzijds wordt een eigendom die vrijkomt, ingenomen door kapitaalkrachtige Nederlanders – dat drijft de prijzen op; anderzijds trekt al wie geld heeft en wat ouder is naar het centrum – wat de appartementsprijzen weer duurder maakt. Is er dan nog wel ruimte voor de eigen jongeren, aan prijzen die jongeren kunnen betalen? Tinne Rombouts: Het klopt dat er onvoldoende ter beschikking is aan jongerenprijzen. De instroom van Nederlanders heeft inderdaad een grip gehad op de woningmarkt. Maar die evolutie is gestabiliseerd, de exponentiële groei is hier al enige tijd stilgevallen. Toch blijkt uit een analyse

van de woningmarkt dat er wel degelijk vraag is naar extra woningen voor eigen jongeren. De uitdaging is dus om die middengroep van jongeren economisch te versterken of hen met wat hulp die stap naar de woningmarkt te overbruggen. Dat is een problematiek die hier sterk speelt in de gemeente en waarvoor creatieve oplossingen noodzakelijk zullen zijn. Kunnen we dan denken aan iets als een recht van opstal, de gemeentelijke overheid gronden laten aankopen en die beschikbaar te stellen? Tinne Rombouts: Wat dit betreft, zitten we zowat op dezelfde golflengte als het ACW. Via woonoverleg en woonplannen willen we mee op zoek gaan naar starterswoningen. Maar er is weinig ruimte om gronden aan te kopen en ter beschikking te stellen. Misschien kan er dus toch gedacht worden aan vormen als coöperatief bouwen, waarbij er gezamenlijk aangekocht wordt vanuit een gezamenlijke pot en waarbij de middelen later terug naar de pot gaan en weer voor jongeren beschikbaar komen. Marc Van Aperen: Ik zeg heel eerlijk dat ik mij daarin nog niet verdiept heb. Ik ben wel bereid om naar mensen te luisteren over zulke zaken. Wij wensen in ieder geval in elk deeldorp betaalbare bouwgronden voor jongeren. Daarnaast is er ook een duidelijk beleid inzake appartementen nodig. Is het centrum volledig volgebouwd, moet er gedacht worden aan een beperking van de groei van het aantal inwoners? Marc Van Aperen: Een inwonersaantal van 20 000 is inderdaad misschien wel voldoende, we moeten niet willen doorgroeien naar 25 000. Wel

Michel Jansen: Waarom bieden we die huisartsen ’s nachts geen plaats binnen het woon- en zorgcentrum? Dat is toch een veilige omgeving? Als het daar al niet meer veilig kan, dan hebben wij hier wel een heel groot probleem. Ik ben er zeker van dat er genoeg artsen zijn met genoeg goede wil om dit probleem op te lossen. Marc Van Aperen: Wij willen een goede communicatie met de artsen zelf om hen over de brug te krijgen. Met wat incentives en met overleg moet een oplossing mogelijk zijn. Tinne Rombouts: Een aantal artsen is echt wel bereid om na te denken over een plaatselijke wachtdienst, maar sommigen niet echt. Zij zien voordelen in het huidige systeem. De veiligheid waarover men spreekt, betreft niet zozeer de plaats waar de raadpleging kan doorgaan. Wel gaat het vooral om de risicovolle verplaatsing bij een noodsituatie, waarbij men ’s nachts tot bij de mensen thuis moet geraken. Dan heb je

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 7

DHm_oktober_330.indd 7

20-9-2012 11:35:02


komt het erop aan om de eigen jeugd hier te houden met voldoende tewerkstelling. Tinne Rombouts: Een beperking is natuurlijk niet denkbaar in de betekenis dat we regels voor het aantal kinderen per gezin nodig hebben of zo. Wel is het zo dat we niet meer mogen toestaan dat de nog resterende open ruimte ongebreideld aangesneden wordt. Er bestaan daar strenge regels voor in Vlaanderen, die moeten we ook hier toepassen. In een deeldorp als Meerle is er geen woonuitbreidingsgebied meer, waar kunnen we daar nog extra ruimte creëren als er wat vrij komt? Fons Jacobs: Sinds Hoogstraten zich bekeerde tot kleinstedelijk gebied kon er vrij worden ingebreideld. Projectontwikkelaars hebben hier werkelijk alles uitgehaald zodat Hoogstraten zelf zowat volgebouwd geraakt. Nu komen de deeldorpen aan de beurt en willen diezelfde projectontwikkelaars hun klauwen leggen op de nog resterende open ruimte. Dat doen ze dan ook nog onder het mom van zo bouwgronden voor jongeren te creëren. Michel Jansen: ‘Laat ons een bloem’, zong Louis Neefs destijds al. Ik ben geen groene, maar ik ben wel voor groen. Wat er nog is aan groen en open ruimte, moeten we dus echt wel behouden. Het zal er op aankomen om bestaande dingen die vrij komen te vernieuwen waar mogelijk. Als het woon- en zorgcentrum hier zes hoog mag opgetrokken worden, waarom laten we dan niet toe dat in het centrum ook hoger gebouwd kan worden? We mogen in geen geval de laatste vierkante meter open ruimte hier laten volbouwen!

Derde ronde Tijdens de pauze werden een dertigtal vragen uit het publiek binnengebracht. Een aantal medewerkers van DHM en van de andere meewerkende organisaties maakten een bundeling van deze vragen waarmee moderator Guy Tegenbos van wal stak. Hij start met een vraag van VOKA die hijzelf nog een beetje accentueert. Wat voor zin heeft het om hier te zeuren en te zagen over een huisartsenwachtpost die we niet geïnstalleerd krijgen of over een zwembad dat we niet betaald krijgen. Besef toch eens dat er een hoop taken zijn die niet mogelijk zijn en er nooit zullen komen omdat we met te kleine gemeenten aan het werken zijn. Wat een onzin is het dat wij een zwembad willen bouwen en die van hiernaast niet. Bovendien is er een kluwen van intercommunales die jullie rond de gemeente geweven hebben. Dit lijkt nergens op. Jullie hebben er een zootje van gemaakt. Laat ons afspreken dat we die intercommunales en de politici die we daarin afvaardigen op zijn minst halveren. Is dat een goed voorstel?

Guy Tegenbos: Volgens de vraag van Voka zijn er twee modellen van bestuur. De eerste, het schepenmodel, is die waarin elke schepen diensthoofdje speelt, zelf de beslissingen neemt en baas speelt over zijn administratie. De andere, het professioneel model, is deze waarin het bestuur de gemeentelijke diensten zo organiseert dat die alles zelf kunnen oplossen en er geen dienstbetoon meer aan te pas komt. Wat denken jullie hiervan? Michel Jansen: Ik ben voor schaalvergroting. Voor mij zijn de buurgemeenten welkom. Ik heb 18 jaar geleden in een intercommunale gezeten en dan zie je dat de meeste politici daar enkel komen om te tekenen, hun geld innen en terug naar huis gaan. Die doen daar niets. Voor mijn part moet je die intercommunales niet halveren, er mag daar 80% van afgeschaft worden. En wat het bestuur van een gemeente betreft: Ik ben 100% voor directe lijnen, directe democratie. Ik kom uit het management, ik weet wat het is. Marc Van Aperen: Ik ben ook 100 % voor schaalvergroting met Merksplas en Rijkevorsel. De intercommunales zijn allemaal ziek in het bedje van de verzuiling. We moeten daar paal en perk aan stellen. De gemeente moet geleid worden als een bedrijf. De burgemeester en de schepenen zijn de managers, de burgers zijn de aandeelhouders. Wij moeten stoppen met de enge dorpspolitiek en de vriendjespolitiek. Tinne Rombouts: Is de gemeente te groot of te klein? Dat is niet zo simpel. Het is in ieder geval niet evident om te fusioneren. Ik ben wel 100% voorstander van maximale samenwerking met andere gemeenten. Maar dat is ook niet altijd gemakkelijk. Wij hebben samenwerking gevraagd voor de werking van het JAC en de bouw van een zwembad, maar zelfs dat was niet mogelijk. Voor een gemeente alleen is het niet evident om alle taken uit te voeren. Vandaar dat er samenwerkingsverbanden gegroeid zijn. Maar er zijn vandaag veel te veel verschillende verbanden. Ik moet bijvoorbeeld met andere gemeenten samenwerken voor Toerisme dan voor Sport of onderwijs. Ik ben daarom niet voor afschaffing maar voor een betere afstemming op elkaar. Daarnaast moet je beseffen dat de mondigheid van bestuurders een sterke intercommunale maken. Een schepen die diensthoofdje speelt past niet in onze theorie. Wij hebben de diensten versterkt. Cliëntilisme staat niet in het woordenboek van CD&V. Fons Jacobs: een gemeente met 20.000 inwoners is bestuurbaar en overzichtelijk. Bij gemeenten die financieel onder druk komen komt de roep om samenwerking vanzelf. Maar een eerste vereiste is dat er vertrouwen is tussen de verschillende gemeenten en tussen de verschillende besturen en daar moet nog heel wat aan gewerkt worden. Er is inderdaad heel wat verzuiling in de intercom-

munales. Er zijn er ten eerste teveel en ze zijn vervolgens ook niet democratisch samengesteld. Enkel de partijen uit de meerderheid hebben er zitting in. Die intercommunales zoals IOK rijven de subsidies binnen, nemen personeel aan en bedelen die gemeenten die hen gunstig gezind zijn. Voor mij mogen die intercommunales allemaal eens aan een ernstige evaluatie onderworpen worden. Halveren en een andere manier van werken zou niet slecht zijn. Wat het bestuur van de gemeente betreft zou ik op de eerste plaats meer vertrouwen geven aan mijn eigen personeel. Waarom rijdt er geen bus naar het ziekenhuis in Turnhout? Dan is gans die zever over een huisartsenwachtpost ineens van de baan. Tinne Rombouts: Die vraag leeft vooral in Meerle en Meersel-Dreef. Vanuit Hoogstraten is er een verbinding. Wij moeten de onderhandelingen met de Lijn voor een betere verbinding verder blijven zetten. Fons Jacobs: Dit is een warm item. Het huidig bestuur heeft hier nooit geld aan willen besteden. Er was geen interesse want “het kost te veel”. Michel Jansen: Met een lege bus straks naar Turnhout rijden, dat kost inderdaad te veel. Dat kunnen wij niet betalen. Die wachtpost moet daarom naar Hoogstraten komen. Punt aan de lijn. Tinne, daarstraks zei je dat de investering in het zwembad noodzakelijk was. Waarom? Marc, jij hebt kritiek op de goedkeuring van het zwembad, maar jullie als coalitiepartners hebben dat toch ook mee goedgekeurd. Leg dat eens uit. Tinne Rombouts: Het zijn zware investeringen voor het zwembad en het Woon-Zorgcentrum die echter over een aantal jaren terugkomen. Voor het zwembad is de nettolast voor de gemeente 665.000 euro per jaar. Dit bedrag is financieel haalbaar voor Hoogstraten. Vanaf het begin van deze legislatuur hebben wij heel duidelijk gezegd dat we de haalbaarheid van een zwembad in Hoogstraten zouden onderzoeken. Deze materie leeft al meer dan 30 jaar. Wij hebben een enquêtering gedaan ook naar scholen en sportclubs en hieruit bleek dat een zwembad belangrijk was. Wij hebben 4 jaar overleg en onderhandelingen gevoerd en uiteindelijk gekozen voor een publiek-private samenwerking. De prijs ligt nu vast. Wij krijgen 11 miljoen euro ondersteuning van de Vlaamse Overheid. Dit is voor een periode van 30 jaar. Marc Van Aperen: De fractie KVB heeft dat goedgekeurd in de gemeenteraad. Ik ben niet tegen een zwembad, maar ik zou het een vorm van fatsoen en goed bestuur gevonden hebben indien men deze beslissing zou uitgesteld heb-

8 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHm_oktober_330.indd 8

20-9-2012 11:35:03


n . r n n

n n

r .

n n -

g .

r t t e

? n s g

n e r

ben tot er een nieuw bestuur aan het bewind zou zijn. Ik zal de beslissing echter respecteren en ze ook uitvoeren. Maar we moeten afspreken met Merksplas en Rijkevorsel om de kosten te verdelen. Tinne Rombouts spreekt wel over subsidies van de Vlaamse Overheid, maar wie betaalt die? Die komen ook uit onze portemonnee. Tinne, gij zegt dat Hoogstraten een zwembad nodig heeft. Maar Hoogstraten heeft ook een cultuurcentrum nodig. Hoogstraten heeft een centrumfunctie. De jongeren trekken weg omdat er niets voor cultuur is. Fons Jacobs: Wij hebben de voorbije jaren niets gehoord of gezien van een cultureel centrum. Eén van onze prioriteiten zal een cultureel centrum zijn. Als de jeugd zich cultureel niet kan ontwikkelen trekt ze weg. Tinne Rombouts: als we het zwembad hadden moeten uitstellen tot na de verkiezingen dan was er ook geen overeenkomst meer. Dan hadden we een jaar niets kunnen doen. Wij hebben aan de buurgemeenten een vraag gericht tot samenwerking maar zij zijn er niet op ingegaan, net zoals in andere dossiers. Een cultuurcentrum zal het volgende op het programma zijn. Michel Jansen: Een zwembad kost ons 2.500 euro per gezin. Die subsidies van de overheid moeten wij ook betalen. Ik ben voorstander van een cultuurcentrum als er centen zijn. Laat ons beter afspreken met de scholen. Slechts 28% van die ruimte wordt benut. Marc Van Aperen: Wij moeten Hoogstraten promoten als cultuur- en erfgoedstad. Daarom moeten we de mogelijkheden onderzoeken voor de oprichting van een podiumzaal of een cultuurcentrum. Maar ik ga hier geen belofte doen. Het kan voor ons ook in de begijnhofkerk. De deeldorpen hebben ook nood aan repetitieruimten.

Fons Jacobs: Vermits twee van de drie sprekers hier direct terug over het zwembad beginnen is het wel duidelijk waar hun prioriteiten liggen. Een cultuurcentrum is ondergeschikt aan het zwembad dat er voor hen sowieso moet komen. Eerst werd er gesproken over een kostprijs van 6 miljoen euro, nu eindigen we met 16 miljoen. Dan is het toch wel logisch dat er heel wat kritische vragen komen. Er is nu een rusthuis, maar dat is niet genoeg. We hebben ook behoeften aan bijkomende eenpersoonskamers in Hoogstraten centrum, kamers voor bejaarde koppels, voor serviceflats, behoefte aan bejaardenwoningen in Meerle, Wortel, Meersel-Dreef,… Wie heeft dat nog op zijn budget staan? Marc Van Aperen: Wij zijn voorstander van nieuwe huisvesting voor bejaarden in de deeldorpen. Maar het nieuwe WZC moet goed uitgebouwd worden zodanig dat zowel bewoners, personeel en bezoekers er zich thuis voelen. Maar heb je daar een budget voor? Marc Van Aperen: ik heb daar momenteel geen budget voor. Fons Jacobs: Als we daar geen budget voor hebben, dan zijn we wel verkeerd bezig. We moeten keuzes blijven maken. We moeten investeren in bejaardenzorg, maar maatschappelijk welzijn is veel meer dan bejaarden alleen. Ook gezinnen, thuiszorg, jeugd, geestelijke gezondheidszorg, vragen onze aandacht en hierin moet geïnvesteerd worden. Bij de start van deze legislatuur was het WZC gebudgetteerd op 10 miljoen euro. Dit bestuur heeft er 25 miljoen van gemaakt. Wij hebben altijd geijverd om in de deeldorpen dezelfde zorgen te kunnen geven aan de mensen als aan de mensen van Hoogstraten zelf.

Tinne Rombouts: In het WZC zijn de kamers voorzien voor individuele personen. Bij uitzonderlijke vraag kan er overwogen worden om de mogelijkheid voor koppels te voorzien. In Hoogstraten zijn er nog een 40-tal serviceflats nodig. Het OCMW onderzoekt hoe ze dit kan verwezenlijken. In die context wordt ook gekeken wat er met het oude rusthuis, het H-gebouw moet gebeuren. Kunnen we dit een andere invulling geven of moeten we het alsnog afbreken ? Er zijn verschillende visies over, ook voor de installatie van serviceflats in dit gebouw. Voor de financiering zullen we creatief moeten nadenken. Door de gemeente, het OCMW of door alternatieve financiering. Het werken met aandelen, een soort mede-eigenschap, is één van de mogelijke pisten. Is dit een goede formule om mensen zelf te laten meebetalen ? Michel Jansen: Vraag aan de mensen in Hoogstraten wat ze van dit gebouw vinden. De meesten zullen zeggen: platslaan. Elke studie die er aan besteed wordt is weggesmeten geld. Dit is nu een unieke kans om hier iets fatsoenlijks weg te zetten. Op een moderne manier en creatief, bijvoorbeeld in een vorm van passief wonen. Geen geknoei dus, niet blijven restaureren met nul resultaat. Heeft dit gebouw dan geen waarde? Marc Van Aperen: dit gebouw kunnen en mogen we niet afbreken. We moeten er het beste van maken en een zinvolle invulling aan geven. Wat vind je van deze alternatieve financiering? Fons Jacobs: Ik ben absoluut tegen een alternatieve financiering in de bejaardenzorg. Dit is geen manier van werken om in het maatschappelijk welzijn de private sector in te schakelen.

n n e n .

u g -

t t m n -

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 9

DHm_oktober_330.indd 9

20-9-2012 11:35:03


Hierdoor krijgen mensen die het kunnen betalen voorrang bij de toewijzing. Op die manier krijgen we een tweesporenbeleid. Op andere plaatsen wordt dit systeem de hemel in geprezen, bij voorbeeld in de gehandicaptenzorg. Hoe kan je anders geld bijeenkrijgen? Fons Jacobs: Zoiets kan enkel als er gelijkheid is bij de toewijzing. Maar dat is niet zo. De mensen kopen op die manier hun voorwaarden af. Als sociale partij zijn wij hier volledig tegen. En wat het H-gebouw betreft, men zit er nu verveeld mee. “Dat staat toch niet” hoor ik al zeggen, maar men had dit alles veel beter moeten voorzien en de samenwerking tussen de 2 gebouwen veel beter moeten coördineren. Tinne Rombouts: Dit begrijp ik niet goed, Fons. Dit is zeker geen privatisering. De mensen willen mee investeren en vooruitzien en willen hierdoor de zorgen van heel Hoogstraten mee helpen dragen. Jullie zeggen toch ook: we gaan het geld halen waar het zit. Natuurlijk moet de toewijzing correct gebeuren. Wat het oude rusthuis betreft, de dienst Monumenten geeft aan dat ze het gebouw maximaal willen behouden, maar het is geen bindend advies. Er zijn dus nog verschillende mogelijkheden. Het nieuwe WZC is daarenboven een prima project. Wat gaan jullie vanaf 2013 doen voor de trage wegen ? Michel Jansen: N-VA is de enige partij die echt voor trage wegen kiest. Marc Van Aperen: Wij hebben het in het programma staan maar eerlijk gezegd weet ik het niet. Tinne Rombouts: Wij willen verder zoeken naar nieuwe trage wegen maar steeds rekening houdend met de eigenaars. We ijveren voor een “gedragen oplossing” en zullen dus in eerste instantie in overleg gaan met de eigenaar. Fons Jacobs: Het nut van trage wegen is heel belangrijk en de werkgroep Trage Wegen van Erfgoed Hoogstraten heeft heel goed werk verricht de voorbije jaren. Zij krijgt, naar ons aanvoelen, echter te weinig respect van het bestuur omwille van de belangen van de eigenaars. Op dit punt heeft N-VA aan ons een collega. Eén trage weg hebben jullie echter niet genoemd, en dat is de Vrijheid. Dit is en een winkelstraat en een autostrade. Wat is jullie visie hierop? Michel Jansen: De Vrijheid is al een trage weg, want je kan er gewoon niet rijden. Het verkeer staat er altijd stil. Uit het provinciaal studieplan blijkt dat in 2020 er 1 op 5 wagens een vracht-

wagen zal zijn op de Vrijheid. Wij zijn dus voorstander van geleide tijden voor vrachtvervoer en we willen de Vrijheid ontlasten, maar zeker niet verkeersvrij maken.

Marc Van Aperen: Over Slommershof ga ik geen uitspraken en ook geen beloften doen. Ik vind het doodjammer dat er zulke gedrochten in Hoogstraten staan.

Marc Van Aperen: Wij willen zeker ook de Vrijheid ontlasten en wij opteren vooral voor een ring rond Hoogstraten. Die zal er echter de eerstvolgende jaren nog niet komen. Daarom willen we momenteel vooral het vrachtvervoer door de centra ontmoedigen door alternatieve wegen aan te geven, trajectcontrole en te zorgen voor een betere signalisatie.

Michel Jansen: Dit project is gewoon idioot en mocht er nooit staan. Ook het parkeren op het voetpad in de Brouwerijstraat vind ik belachelijk.

Tinne Rombouts: De Vrijheid eist mobiliteit maar ook meer veiligheid. Wij willen het doorgaand vrachtvervoer ontmoedigen en omleiden door een tonnagebeperking en trajectcontrole. Maar niet alle vrachtverkeer zal geweerd kunnen worden. Er blijft ook nog altijd bestemmingsverkeer. Voor doorgaand personenvervoer moeten er ook alternatieven gezocht worden. Ook in de buurgemeenten zullen er voorzieningen moeten getroffen worden om het doorgaand verkeer te kunnen opvangen. Fons Jacobs: De Vrijheid is echter meer dan auto’s alleen. Het is een historische straat die zijn charmes dankt aan de vele historische gebouwen. Maar er is de laatste jaren heel wat roofbouw gepleegd. Heel wat mooie gebouwen verdwijnen voor appartementen zonder ziel. Wij moeten ook zelf zorgen voor een mentaliteitswijziging en wat meer met de fiets rijden. Er is de laatste jaren fel geïnvesteerd in parkeerplaatsen maar dat trekt ook weer ander verkeer aan, terwijl de gemeente eigenlijk structurele maatregelen zou moeten treffen om het verkeer te ontmoedigen. Het Slommershof, dat is een door de jungle overwoekerde ruïne in het centrum met daarrond een 20-tal nieuwe huizen voor jonge Hoogstratenaren. Het stadsbestuur beloofde een mooie aantrekkelijke en kindvriendelijke straat of woonerf met een zone 30, eenrichtingsverkeer, speelpleintje, enz. Maar het is een jungle. Welke werken worden er nog opgestart en wat zijn de plannen van de andere partijen? Tinne Rombouts: Dit project is een realisatie van vóór deze legislatuur. Wij hadden al snel gezien dat hier problemen uit voort zouden komen en proberen nu de knelpunten op te lossen. Wij hebben geopteerd voor eenrichtingsverkeer uit noodzaak en veiligheid en voor het inrichten van parkeerplaatsen op het voorziene speelpleintje. Dit speelpleintje was te klein en daarom opteren we ook voor een groter en beter uitgerust speelpleintje net buiten de wijk. Ik kan er echter geen datum op vastpinnen en geen beloften doen als ik niet zeker weet wat er zal gerealiseerd worden.

Fons Jacobs: Onze fractie is hier nooit voor geweest en wij hebben vanaf het begin tegengestemd. In de laatste gemeenteraad heeft de meerderheid gestemd om het laatste stukje open ruimte in deze wijk op te offeren aan parkeerplaatsen terwijl er op 100 meter afstand in de Burgemeester Brosensstraat plaats zat is om deze auto’s te parkeren. Dit is voor ons het ultiem voorbeeld van het wanbeleid van de vorige legislatuur in verband met verkavelingen. Er werd hier daarstraks gesproken van hoge criminaliteit in Hoogstraten. Heb je daar concrete cijfers van? Marc van Aperen: Ik ken ze niet uit het hoofd maar ik denk wel dat de criminaliteitscijfers in Hoogstraten tamelijk meevallen. Maar elk crimineel feit is er één te veel. Aanpakken dus o.a. via camera’s en het blauw meer op straat. Michel Jansen: Ik heb er geen cijfers van. Ik heb ze wel eens horen vernoemen maar ik zie dat het in Hoogstraten onveiliger wordt. Ik heb een pleintje voor de deur en dat is een goed voorbeeld van onveiligheid. Hier stopt er een auto, ginder stopt er ene en er wordt drugs verhandeld en daarna spetteren ze langs alle kanten weg. Er is geen controle. Er moet controle zijn! Fons Jacobs: Er is een verschil tussen onveiligheid en het onveiligheidsgevoel dat men ons tracht aan te praten. Er zijn overtredingen en criminele feiten zullen zich overal voordoen, ook in Hoogstraten. Die moeten te allen tijde bestreden worden. Er bestaat intussen al een GAS-reglement (gemeentelijke administratieve sancties) om kleine criminaliteit te bestrijden zoals bij voorbeeld wildplassen. Wij zeggen dan: zorg dan ook voor openbare toiletten, werk ook rond preventie, zet een straathoekwerking op, enz. We hebben 70 agenten, dan moet er toch mogelijkheid zijn om preventief te werken. Meer wandelen op de Vrijheid, de dure fietsen ook gebruiken wanneer de zon niet schijnt, enz. Eerlijk gezegd, ik heb veel waardering voor wat jullie hier gezegd hebben. Maar ik ben anderzijds ook wel teleurgesteld. Veiligheid is een prioritaire functie van de burgemeester maar eigenlijk weten jullie over de cijfers eigenlijk niets. Op andere punten hebben jullie mij niet teleurgesteld en dat zullen jullie wellicht ook niet doen bij de volgende vragen.

Marc, dit was een project van uw partij.

10 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHm_oktober_330.indd 10

20-9-2012 11:35:03

D t

T d c i c m v o l d H s w i n h e n r w o

I j w

F e

T p


k k

n t

r -

-

m -

a

b ,

De dorpsraad van Hoogstraten heeft collectief ontslag genomen. Dat is toch een signaal! Tinne Rombouts: Het klopt inderdaad dat de dorpsraad van Hoogstraten in een brief aan het college collectief ontslag heeft willen nemen. Er is een gesprek geweest tussen dorpsraad en het college. Hierin zijn we op zoek gegaan op welke manier de dorpsraad een belangrijke rol kan invullen en op welke manier het gemeentebestuur ook de rol van de dorpsraad waardeert. Als college hadden wij vorig jaar al de vraag gesteld hoe de rol van de dorpsraad kon versterkt worden. Hiervoor hebben wij de Wakkere Burger aangesproken. Zij heeft een analyse gemaakt van de werking van de verschillende dorpsraden. Er zijn interessante werkingspunten uit gekomen die nu verder besproken worden en de dorpsraden hebben gesteld dat zij mee willen zoeken naar een andere invulling. Op die manier zoeken we naar de beste manier om op korte termijn een rechterhand te kunnen zijn van het college, iets wat vandaag te weinig is. Hopelijk zitten we nu op de goede weg. Ik heb nog wel enkele vragen aan ieder van jullie waarop jullie alleen maar mogen antwoorden na het debat tijdens de receptie. Fons, hoe denk je de strijd tegen de makelaars en de bouwpromotoren te gaan voeren? Tinne, Fons, Marc, Michel, met een arbeiderspensioen is het niet mogelijk om nog een woning

r

of appartement te kopen in het centrum. Wat gaan jullie daar aan doen? Met een arbeiderspensioen kan je eigenlijk niet terecht in het rusthuis. Dat kun je er niet mee betalen. Wat gaan jullie daar aan doen?

Michel Jansen: Ik zie vooral de bezorgdheid voor mobiliteit bij iedereen. Daarnaast willen wij werken voor een cultuurcentrum omdat cultuur belangrijk is. En als derde punt zie ik onderwijs en seniorenzorg.

Tinne, de tewerkstellingsgraad is heel groot in Hoogstraten, maar er is nood aan plaatsen voor laaggeschoolden. Die worden aangetrokken uit andere regio’s en andere landen. Hoe gaan jullie hier mee omgaan?

Tinne Rombouts: Bij de groep Anders zullen wij het in het welzijnsluik kunnen vinden. Bij N-VA stel ik vast dat wij nog meer kunnen inzetten op dienstverlening zoals huisbezoekenteam. Voor Hoogstraten Leeft moet ik stellen dat we samen reeds een aantal trajecten hebben afgelegd met de collega’s van Marc rond het zwembad. Ik ben er van overtuigd dat we hier verder in voort kunnen gaan.

Marc, afgelopen najaar heb je gezegd dat je broer niet altijd je vriend is. Kan je eens uitleggen wat daarmee bedoeld wordt? Michel, voor N-VA gaan de gemeenteraadsverkiezingen in de eerste plaats over de beoordeling van Di Rupo. Leg dat eens even uit. Waar jullie wel op mogen antwoorden is een moeilijke vraag. Noem eens drie pluspunten die je vanavond van je collega’s hier aan tafel gehoord hebt die je zou overnemen als je mee in het schepencollege zou komen. Fons Jacobs: Bij N-VA kunnen wij ons vinden in hun visie op trage wegen. Met Hoogstraten Leeft zullen wij even kritisch blijven toekijken op de evolutie in het dossier van het zwembad. Voor CD&V is het meer een boodschap dan een samenwerkingsverband: laten we samen inzetten voor het welzijn van álle Hoogstratenaren en niet voor bepaalde groepen alleen.

Marc Van Aperen: Ik ben getroffen door de bereidheid tot eerlijke communicatie . Ik zie bij twee van de drie partijen het vaste voornemen om Meersel-Dreef uit haar isolement te halen door beter openbaar vervoer. Verder zie ik ook de bereidheid om het gemeentelijk gezondheidsbeleid op punt te zetten. Vooral deze drie punten hebben mij gecharmeerd. Slotwoord moderator Gie Tegenbos: Mij heeft het vanavond vooral gecharmeerd dat men eerlijk geantwoord heeft op de vragen die gesteld werden. Wisten zij het niet, dan hebben ze het ook gezegd. Dit betekent dat er overleg kan zijn. En dat verdient een applaus. Ook is het mij opgevallen hoe het publiek aandachtig luisterde, kritisch was maar niet bevooroordeeld. En ook dat verdient een applaus. (FH/MDL/JH)

DE WERELD VAN

s n n )

g d

-

r n

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 11

DHm_oktober_330.indd 11

20-9-2012 11:35:04


Het moment van de waarheid Kiezen voor de toekomst van Hoogstraten Zondag 14 oktober 2012 is het zover. Met zijn 12.799 kiezers zal Hoogstraten een keuze maken voor het bestuur van de volgende zes jaar. 116 kandidaten kijken ons vanuit de verschillende folders vol verwachting aan. Slechts 27 zullen er uitverkoren worden. Hopelijk de juiste mannen en de juiste vrouwen voor een goed bestuur van een stad die het verdient.

Hoe het was Het huidige gemeentebestuur is een coalitie tussen CD&V en KVB. Zij waren de twee grootste partijen bij de laatste gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 2006 en deelden samen het gemeentelijk bed. Na heel wat tumult in de coalitievorming ging het nieuwe bestuur van start met Arnold Van Aperen als burgemeester , vier schepenen van CD&V en nog één schepen van KVB. CD&V nam 11 plaatsen in in de gemeenteraad, KVB 10, Groen! 2, HOOP en VB elk één. De meerderheidscoalitie bestond op die manier uit 21 leden, de oppositie uit 4. Na interne strubbelingen binnen de coalitie en voornamelijk binnen KVB, belandden uiteindelijk ook drie leden van KVB in een quasi oppositierol.

Hoe het wordt Hiervoor zullen we nog even moeten wachten tot zondag 14 oktober 2012 in de late namiddag. Dan is het resultaat van de verkiezing gekend. Van dan af zullen de onderhandelingen weer snel van start schieten om een nieuwe coalitie te vormen. Vermoedelijk zullen deze niet meer zo lang duren als zes jaar geleden om onverwachte wendingen te voorkomen. Of er hier en daar al voorakkoorden gemaakt zijn is in ieder geval niet duidelijk maar behoort ook altijd tot de mogelijkheden. Intussen staan er vijf lijsten te wachten op de Hoogstraatse kiezer. In alfabetische volgorde zijn dit Anders, CD&V, Hoogstraten Leeft, N-VA en Vlaams Belang. Vier van de vijf lijsten zijn volledig en hebben elk 27 kandidaten , VB komt met een beperkt aantal kandidaten. Dit was voor deze partij ook zes jaar geleden het geval. Enkel CD&V en VB kwamen in 2006 onder dezelfde naam op. Van N-VA was toen nog geen sprake voor de gemeenteraadsverkiezing. De partijen ‘Anders’ en ‘Hoogstraten Leeft’ zijn bij naam nieuwe lijsten maar herbergen heel wat vroegere verkozenen en kandidaten . Enkel de lijsten CD&V, N-VA , en Vlaams Belang kregen op 4 september een nationale nummer voor deze verkiezingen. De andere plaatselijke partijen moesten wachten tot na 16 september, de uiterste datum voor het indienen van de lijsten.

Vernieuwing In de campagnes van de verschillende partijen zijn de begrippen “andere politiek” en “vernieuwing”, schering en inslag. Of deze termen echter ook de lading dekken zal de toekomst moeten uitwijzen. Zes jaar geleden werd er ook al uitgepakt met “een nieuwe kijk op Hoogstraten”. De kritiek op het einde van deze legislatuur bewijst dat vrome gedachten niet altijd hoeven samen te gaan met de realiteit. Zes jaar geleden was de grote vraag: krijgt Hoogstraten een nieuwe burgemeester na bijna 20 jaar burgemeesterschap van Arnold Van Aperen? Ook dit maal kan deze vraag terug van onder het stof worden gehaald. Maar ook tal van andere vragen circuleren in de wandelgangen: Wat zal het resultaat zijn van N-VA? Behaalt CD&V de absolute meerderheid? Kan Anders haar oppositierol verzilveren? Rekent Hoogstraten Leeft af met het verleden en gaat ze voor een nieuw elan? Verliest Jan Huybrechts zijn zetel? enz… Tientallen vragen waarop we pas binnen enkele weken een antwoord

hebben. Maar laat ons even enkele lijsten van nabij bekijken. De inhoud waarvoor zij staan kan je vinden in het verslag van het debat dat u elders in dit blad kan lezen.

Anders ‘Anders’ is een nieuwe naam in de Hoogstraatse gemeentepolitiek. De kern van deze nieuwe groep zijn evenwel oude bekenden uit de partijen Groen!, HOOP en Sp.a, aangevuld met een aantal onafhankelijken. Drie van deze kandidaten vinden we terug in de gemeenteraad, twee in de OCMW-raad. Alle vijf hebben ze er zes jaar oppositie op zitten en dat hebben ze met heel

ANDERS 1.

Fons Jacobs

M

Hoogstraten

2.

Ria Vinckx

V

Minderhout

3.

Gert Thielemans

M

Minderhout

4.

Dimitri Van Pelt

M

Hoogstraten

5.

Luc Hendrickx

M

Wortel

6.

Marissa Blockx

V

Minderhout

7.

Tonia Jacobs

V

Meerle

8.

Lies Snijders

V

Hoogstraten

9.

Jef De Backker

M

Hoogstraten

10.

Evelien Bastiaansen

V

Meersel-Dreef

11.

Lot Sprangers

M

Wortel

12.

Lien Haest

V

Hoogstraten

13.

Maarten Leemans

M

Hoogstraten

14.

Rie Hofkens

V

Hoogstraten

15.

Jef Roos

M

Minderhout

16.

Nadine Sterkens

V

Meerle

17.

Ivan de Ruysscher

M

Minderhout

18.

Magali De Jonckheere

V

Hoogstraten

19.

Jasper Adriaensen

M

Meer

20.

May Huybrechts

V

Hoogstraten

21.

Bram Broers

M

Hoogstraten

22.

Sarah Van Opstal

V

Hoogstraten

23.

Marlies Verschraegen

V

Meer

24.

Luc Meyvis

M

Hoogstraten

25.

Jan Fret

M

Meerle

26.

Staf Peerlinck

M

Wortel

12 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHm_oktober_330.indd 12

20-9-2012 11:35:04


CD&V veel overgave gedaan. Groen! vindt zijn roots in het voormalige Agalev en verder terug in Fusiebelangen. HOOP kwam voor de eerste maal op de proppen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 als voornamelijk een ACW-afspliting uit CD&V. Sp.a heeft steeds een beperkte score gehad in Hoogstraten. In 2000 kwam zij voor het laatst als partij op en haalde 487 stemmen. In 2006 waren er reeds pogingen om de krachten te bundelen met de huidige partners, maar die poging is toen mislukt. Groen! en HOOP hebben in 2006 samen 16,68 % van de stemmen gehaald. Zoals men weet is de verdeling van de zetels steeds in het nadeel van kleine partijen. Met de bundeling van deze drie groepen en een aantal nieuwkomers hoopt Anders op een goede score en alzo haar oppositierol van de laatste zes jaar te kunnen verzilveren.

d

, e . l

CD&V CD&V komt met een stevige lijst van 9 gemeenteraadsleden , 6 OCMWleden, en een twaalftal nieuwkomers. Tinne Rombouts trekt ook nu de lijst, maar plaatsen twee en drie zijn onderling verwisseld. Zes jaar geleden zag het er een tijdje naar uit dat zij de nieuwe burgemeester in Hoogstraten zou worden, maar dit is wegens de gekende redenen niet gelukt. Of het anno 2012 wel prijs zal zijn is nog koffiedik kijken. In 2006 haalde CD&V 4311 stemmen of 39 % . Dit was meteen de hoogste score van deze partij sinds het begin van de fusie in 1976. Dit resulteerde in 11 van de 25 zetels in de gemeenteraad. CD&V vormde samen met KVB een coalitiemeerderheid en bezette 4 van de 6 schepenzetels in het college. Schepen Annie Desmedt stelt zich niet meer kandidaat. De partij heeft zich vooral geprofileerd rond twee thema’s : het WZC en het zwembad. Het eerste is een feit, het tweede is principieel goedgekeurd. In Hoogstraten circuleren echter heel wat vragen over de financiële haalbaarheid van twee dergelijke projecten.

Hoogstraten Leeft ‘Hoogstraten Leeft’ is bij naam een nieuwe lijst rond kopman Marc Van Aperen. Zij bevat 8 huidige gemeenteraadsleden en 3 OCMW-leden . Ondanks tien nieuwe gezichten zijn 17 kandidaten bekende figuren uit de lijst KVB uit 2006. De huidige burgemeester Arnold Van Aperen, oudere broer van Marc Van Aperen, is lijstduwer. De lijsttrekker heeft hiermee de moeilijke opdracht een nieuwe boodschap te brengen en deze te verzoenen met de erfenis uit het verleden. Goede afspraken zullen in deze geen overbodige luxe zijn. Twee broers kunnen immers niet samen zetelen in de gemeenteraad. Ook het voorzitterschap van het OCMW voor één van beiden als alternatief voor de gemeenteraad wordt onmogelijk. Sinds 1 januari 2013 wordt de voorzitter van het OCMW ook automatisch lid van het college van burgemeester en schepenen. KVB haalde bij de verkiezing in 2006 3.896 stemmen of 35,29 %. Ook voor deze partij was dat de hoogste score sinds het begin van de fusie in 1976. De voorbije zes jaar leverde ook een breuk op binnen deze partij. Roger Van Aperen, Karel Aerts en Leen Vermeersch zetten zich door hun keuze voor CD&V- kandidaten voor de OCMW-raad de facto buiten hun partij, en voerden als het ware een oppositierol binnen hun oorspronkelijke partij. Enkele maanden geleden trokken Aerts en Van Aperen zich openlijk uit de partij terug en gingen als “onafhankelijken” zetelen in de gemeenteraad. Kort nadien vinden wij hun namen op de lijst van N-VA.

Oefenen met de stemcomputer

Oefenen met de stemcomputers kan steeds tijdens de openingsuren in de hal van het Administratief Centrum. Verder zullen er 5 begeleide oefensessies plaatsvinden: Zaterdag 29 september Bibliotheek Hoogstraten van 9 tot 12 uur Dinsdag 2 oktober ’t Gebuurt Hoogstraten van 13.30 tot 16 uur Donderdag 4 oktober ‘t Boerenzaaltje Meer van 13.30 tot16 uur Zaterdag 6 oktober Bibliotheek Hoogstraten van 9 tot 12 uur Dinsdag 9 oktober Parochiezaal Meerle van 13.30 tot16 uur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Rombouts Tinne Marc Haseldonckx Ward Baets Ilse Verachtert Joël Adams Liesbeth Bastiaansen Michiel Vermeiren Hilde Vermeiren Caroline Verhoeven Marc Van Gestel Danny Adams Mieke Michielsen Mai Sterkens Jos Matthé Johan Vermeeren May Van Bavel Jan Martens Paul Van Erck Marleen De Bie Eddy Van Huffel Kaat Nobelen Charis Depauw-Kamoen Piet De Bie Roos Brosens Leen Geysen Herman Verlinden Jef Van Looy

V M M V M V M V V M M V V M M V M M V M V V M V V M M

Meerle Hoogstraten Minderhout Meer Wortel Meersel-Dreef Meer Minderhout Wortel Minderhout Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meerle Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Minderhout Hoogstraten Meerle Minderhout Minderhout Meer Hoogstraten Wortel Minderhout

HOOGSTRATEN LEEFT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Marc Van Aperen Katrien Brosens Jos Martens Dirk Van Der Linden Therese Coppens Carine keustermans Marcel Veschueren Jos Brosens Natasje Snels Frans Tackx Anita Verholen Ann Fockaert Jan Hadermann Ann Crynen Herman Snoeys Ann Pemen Frits Van Aert Christel Maes-Verwimp Ans Rood-Lochten Patrick Christiaansen Koen Van Leuven Lianne Snoeys Luce Vermonden Marleen Geuens Geert Marijnissen Arnold Wittenberg Arnold Van Aperen

M V M M V V M M V M V V M V M V M V V M M V V V M M M

Meer Hoogstraten Meerle Minderhout Meersel-Dreef Wortel Hoogstraten Meer Meerle Minderhout Hoogstraten Meer Hoogstraten Wortel Meer Hoogstraten Meersel-Dreef Minderhout Minderhout Hoogstraten Meer Hoogstraten Meer Hoogstraten Meerle Meer Meer

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 13

DHm_oktober_330.indd 13

20-9-2012 11:35:04


VANUIT HET STADHUIS

N-VA Het debuut van N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt met argusogen gevolgd door de andere partijen. Bij de nationale verkiezing in 2010 raasde N-VA als een pletwals door het Vlaamse land en verfde in één lange streep alles geel. In het kanton Hoogstraten behaalde zij 28,4 % . CD&V zakte terug naar 23,4 %. Een jaar voordien bij Vlaamse parlementsverkiezingen haalde CD&V 34,7 %, N-VA 12,8 %. De figuur van Tinne Rombouts zal daar toen wellicht niet vreemd aan geweest zijn. In kartelvorm waren beide partijen in 2007 samen opgekomen en haalden toen een monsterscore van 42,6 %. Gemeentepolitiek en nationale politiek zijn echter wel twee afzonderlijke zaken, hoe hard de heer Jan Jambon (NVA) ook mag uitroepen dat de komende gemeenteraadsverkiezingen een afrekening zullen zijn met de regering Di Rupo (zie Knack 23 aug.2012). Wie met deze gedachte naar de stembus trekt voor een nieuw gemeentebestuur mag zich ernstig afvragen welke waarde hij aan het bestuur van zijn gemeente geeft. De vorming van een kandidatenlijst in Hoogstraten ging niet van een leien dakje. Begrijpelijk wanneer je voor de eerste maal een lijst met 27 kandidaten moet samenstellen. Opmerkelijk is dat zowel lijsttrekker Michel jansen als lijstduwer Karel Aerts in een vorig politiek leven zetelden als raadslid voor KVB. Met de komst van Roger Van Aperen en Louis Van Laer werd deze trend nog verstevigd. Met het binnenhalen van politieke ervaring moest de lijst verstevigd worden, aldus het plaatselijk bestuur van N-VA. Hoe dit rijmt met “de kracht van verandering” zal de kiezer zelf moeten uitmaken. Onwillekeurig doet het ook terugdenken aan het ontstaan van de lijst D.E. uit 1988 waarbij o.a. Fons Jansen, Karel Aerts, en anderen zich na de dood van burgemeester Jos Van Aperen niet konden vinden in de lijst van KVB met het nieuwe boegbeeld Arnold Van Aperen. Zij dienden een eigen lijst in (D.E.) waardoor de kiezer in Hoogstraten als het ware de keuze had tussen Hoogstraatse of Meerse liberalen.

Vlaams Belang Het Vlaams Belang had de voorbije twee legislaturen telkens één raadslid in het gemeentebestuur. In 2006 haalde deze lijst 991 stemmen of 8,98 %. Hiermee was Jan Huybrechts voor de tweede maal verkozen tot raadslid in Hoogstraten. De lijst bestond slechts uit vier kandidaten. Dit keer is het aantal verdubbeld. Hoe het resultaat ook moge zijn , de kans dat lijsttrekker Jan Huybrechts opnieuw zal kunnen zetelen is erg gering. Indien hij verkozen is en Joyce de Sager, tweede kandidaat op de N-VA lijst, eveneens, ziet het er naar uit dat Jan Huybrechts aan het kortste eindje zal trekken. Beiden kunnen niet gelijktijdig zetelen vermits Joyce De Sager de schoonzus is van Huybrechts. Indien N-VA van beide partijen de meeste verkozenen zal hebben, komt zij als eerste aan de beurt om haar verkozenen af te vaardigen naar de gemeenteraad.

Love 2 heal

N-VA 1 2 3 4 5 6 7 8

Michel Jansen Joyce De Sager Jef Vissers Dirk Geuens Rob Van Aert Githa Godrie Robert Buszkiewicz Maaike Byl

M V M M M V M V

Hoogstraten Hoogstraten Minderhout Hoogstraten Meersel-Dreef Hoogstraten Hoogstraten Meer

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Els Verheyen Lieve Janssen Hendrik Peeters Rita Van Beurden Sofie Martens Paul Van Merode Roger Van Aperen Mireille Van Geert Ludo Wezenbeek Els Buylinckx Dirk Goetschalckx Kitty Van Der Smissen Louis Van Laer Joyce Van Den Heuvel Julien Kerremans Nadine Blommaert Dominique Van Oerle Liza Van Gils Karel Aerts

V V M V V M M V M V M V M V M V M V M

Minderhout Minderhout Hoogstraten Minderhout Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer Hoogstraten Hoogstraten Minderhout Hoogstraten Hoogstraten

VLAAMS BELANG 1 2 3 4 5 6 7 8

Jan Huijbrechts Ketsarin Charoensuk Patrick Alleman Carla Krynen Eddy Stoffelen Sonja Van Den Heuvel Roger Van Schoeland Phensiri Tamseeram

M V M V M V M V

Meer Meer Meer Meer Hoogstraten Hoogstraten Meer Meer

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. 14 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHm_oktober_330.indd 14

20-9-2012 11:35:05


VANUIT HET STADHUIS

Kiezers Hoogstraten heeft momenteel de kaap van 20.000 inwoners overschreden en zal vanaf 1 januari 2013 recht hebben op 27 afgevaardigden in de gemeenteraad. Hiervoor moeten we met 12.799 kiezers naar de stembus: 6.438 mannen en 6361 vrouwen. Hiervan hebben 12.202 de Belgische nationaliteit. De overige 597 hebben zijn ‘buitenlanders’. Sinds 2000 mogen niet-Belgische inwoners uit Europa ook aan de gemeenteraadsverkiezing deelnemen. In 2006 werd dit uitgebreid naar inwoners van buiten Europa. Zij moeten minstens 18 jaar oud zijn, in Hoogstraten wonen en zich vóór 31 juli 2012 op de kiezerslijst in het stadhuis hebben laten inschrijven. Nationaliteiten van buiten Europa moeten daarenboven minstens vijf jaar ononderbroken in Hoogstraten wonen. In totaal zijn er 3.910 buitenlanders in Hoogstraten stemgerechtigd. 3.834 komen uit een Europees land, 76 van buiten Europa. Slechts 579 EUburgers schreven zich in om te gaan stemmen. Dit is 15% van het potentieel. Bij de kandidaten van buiten Europa is dit 23,68 % of 18 van de 76. Misschien interessant voor de beleidsmakers zich eens af te vragen hoe groot de integratie van onze buitenlanders in onze gemeente is. Dit geldt op zijn minst voor meer dan 3.000 Nederlanders die in Hoogstraten wonen.

Stembureaus Er zijn vijftien stembureaus in Hoogstraten, verdeeld over de vijf deeldorpen. Meersel-Dreef heeft geen stembureau. Hoogstraten centrum heeft er 5: drie in de vroegere schoollokalen in de Karel Boomstraat en twee in de gemeentelijke basisschool in de Gravin Elisabethlaan. In Meer zijn er 2 voorzien in de Terbeeksestraat, Meerle krijgt er 3 (2 in de vrije school, 1 in de gemeentelijke school). Voor Minderhout zijn er 3 lokalen voorzien in de vrije lagere school en in Wortel worden de kiezers verspreid over twee bureaus in de school van Worteldorp. In gans de gemeente wordt er digitaal gestemd. Wie nog even wil oefenen vóór de ultieme dag kan nog terecht in de hal van het stadhuis waar twee stemcomputers staan opgesteld.

WIN met de

Gulle Gever

VOORSPEL DE VERKIEZINGSUITSLAG

EN WIN EEN ETENTJE VOOR TWEE Tot 14 oktober moeten we nog wachten voor de exacte uitslag van de Hoogstraatse gemeenteraadsverkiezingen. Toch zitten velen al te popelen om hun zegje te doen en een gokje te wagen. Dat kan, en je kan er zelfs nog een etentje met twee voor winnen ter waarde van 100,00 euro in een van de goede Hoogstraatse horecazaken. Voorspel de juiste zetelverdeling onder de vijf partijen. Voor zij die De Hoogstraatse Maand nog maar kort lezen: er zijn 27 zetels te verdelen onder Anders, CD&V, Hoogstraten Leeft, N-VA en Vlaams Belang. De schiftingsvraag: de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen vragen we niét. Wel hoeveel hij/zij er haalde. Dus niet wié, maar hoevéél! Ter info, zes jaar geleden haalde een kandidaat 2.677 voorkeurstemmen. Niet van belang voor uw winstkansen maar een derde vraagje konden we niet laten: zou jij burgemeester willen zijn in Hoogstraten? Je kan de vragen beantwoorden op onze website www.demaand.be. De winnaars die tijdens ons Groot Verkiezingsdebat hartelijk ontvangen werden en gratis dronken waren: Caroline Verhoeven- Wortel, Jess Lenaerts - Minderhout, Niels Wijnen - Hoogstraten, Maria Spannenburg - Meer, Tonia Jacobs - Meerle (lvr)

Provincie In al de aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen zouden we haast vergeten dat er ook gekozen moet worden voor een nieuw provinciebestuur. De provincieraad van Antwerpen bestaat uit 84 raadsleden. Voor het arrondissement Turnhout zijn er 6 plaatsen te verkiezen. Naar gewoonte vinden we ook verschillende kandidaten uit Hoogstraten op de lijsten van de verschillende parijen. Voor CD&V vinden we Ward Baets op de derde plaats en bij Groen! Dimitri Van Pelt op de zesde plaats. Vlaams Belang zet Jan Huybrechts bovenaan, N-VA gaat

voor Joyce De Sager (4° plaats), Sp.a kiest voor Lies Snijders (6° plaats) en Open VLD stuurt als kandidaat Arnold Van Aperen naar de tiende plaats. Momenteel zetelen er drie Hoogstratenaren in de Antwerpse provincieraad. Dit betekent dat de helft van de verkozen raadsleden uit het arrondissement Turnhout afkomstig zijn uit Hoogstraten. Dat zijn Annie Desmedt (CD&V), Jan Huybrechts (VB) en sinds 14 december 2011 ook Arnold Van Aperen (Open VLD). Van Aperen nam de plaats in van Franck Wilryckx die op zijn beurt naar de Kamer verhuisde als plaatsvervanger van Annemie Turtelboom die Minister van Justitie werd.(jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 15

DHm_oktober_330.indd 15

20-9-2012 11:35:05


Nieuwkomers in de politiek Bij de 116 kandidaten zijn er ongeveer de helft nieuwkomers. Sommigen kregen de politiek van thuis mee, en willen er voor gaan. Voor anderen is ‘in de politiek gaan’ een vriendendienst of een steuntje voor ‘de goede zaak’. Maar spannend is het in elk geval…

Marissa Blockx - 6de plaats bij ANDERS Op de zesde plaats waarmee ANDERS naar de verkiezingen trekt, staat de 25-jarige Marissa Blockx. Eén van de punten waarvoor ze zich wil inzetten is jongeren een kans geven om hier te blijven wonen.

Marissa Blockx is 25 jaar oud, woonde 16 jaren in Meer en nadien in Hoogstraten en Minderhout. Ze heeft een job als werkleider in de sociale werkplaats WEB in Turnhout, een leidinggevende taak in de keuken. Laaggeschoolde, langdurig werklozen worden tewerkgesteld om voorbereid te worden op de reguliere arbeidsmarkt. Ze volgde hotelschool in Hoogstraten en ze noemt vooral koken als hobby.

Waarom in de politiek? Er is eerst de bezorgdheid dat vele jongeren, leeftijdsgenoten wegtrekken uit Hoogstraten. De bouwgronden, woningen en huurprijzen zijn te duur. Ook wil ze dat de maatschappij plaats

biedt aan de zwakkeren. Ze wil ervaring opdoen voor de toekomst. Haar ambities liggen meer bij de OCMW-raad dan bij de gemeenteraad, maar als ze gekozen wordt zal ze haar taak met overgave vervullen.

ANDERS ANDERS heeft de juiste ideeën en het programma sluit volledig aan bij haar eigen mening. Anders wil er zijn voor iedereen. Het is een onafhankelijke partij die niet echt partijpolitiek gebonden is. Je hebt geen partijkaart nodig. De filosofie is: Wat is er nodig in Hoogstraten en wat kunnen we eraan doen? Niet zozeer nationale politiek maar vooral gericht op de gemeentepolitiek.

Waarvoor inzetten? “De werking en ondersteuning van de jeugdbewegingen kan veel beter. Jeugdbewegingen hebben een belangrijke functie in onze maatschappij. Naar voorbeelden van de werkwijze in andere gemeentes wil ik dit verbeteren. Ook de steun aan jonggehuwden kan beter. Betaalbare woningen en gronden zouden er moeten zijn en sociale gronden moeten sociaal blijven. De werking van kinderopvang kan worden verbeterd en er moet meer tewerkstelling komen in onze regio. Dit alles moet de jongeren aansporen om in Hoogstraten te blijven wonen.

14/10 Marissa waagt zich niet aan een pronostiek. We hebben een mooi programma met aandacht voor elke Hoogstratenaar, we hebben overtuigende en ambitieuze partijgenoten met een mix van ervaring en jongeren. De kiezer zal beslissen. (RB)

Rob Van Aert – 5de plaats bij N-VA Rob Van Aert is geboren en getogen in Meersel-Dreef. Hij woont er nog altijd met zijn ouders, jongere broer en zus en zijn grootvader. “We wonen op de boerderij op de Maaihoek, waar mijn grootvader al aan landbouw deed. Momenteel baat mijn vader hier een tuinbouwbedrijf uit.” Rob studeerde na vijf jaar studeren af aan de Katholieke Hogeschool Kempen als Master of Science in de biowetenschappen. “Hierbij heb ik mij vooral gespecialiseerd in landbouw, natuur en milieu. Het is in die sectoren dat ik momenteel werk zoek.” In zijn vrije tijd trekt Rob er graag met de racefiets op uit. Soms alleen, maar dikwijls ook in groepsverband met de Dreefse Trappers. Rob maakt graag tijd vrij voor een wandeling in de natuur.

Toekomst voor onze mooie stad Rob Van Aert voelde zich al langer aangetrokken tot de politiek. “Dat is ook de reden waarom ik deelneem aan deze verkiezingen. “Het is een kans mee vorm te geven aan de toekomst van onze mooie stad. Ik koos in de eerste plaats voor de N-VA omdat zij mij gevraagd hebben. In een gesprek met onze lijsttrekker had ik direct een goed gevoel bij het programma en ik voelde mij

ook goed bij de mensen van de N-VA. Ik mocht ervaren dat N-VA niet enkel jongeren op de lijst zet om er mee te kunnen uitpakken, maar ook effectief naar de mening van deze jongeren vraagt en er rekening mee houdt. Met een vijfde plaats kreeg ik zelfs een plaats op de lijst die een stuk hoger was dan ik had verwacht, wat toch ook weer bewijst dat men binnen de afdeling zeker in de jeugd gelooft.”

Landbouw, natuur en milieu “Mijn interesses binnen de gemeentepolitiek liggen voornamelijk binnen de domeinen waarvoor ik gestudeerd heb, namelijk de landbouw, natuur en milieu binnen de stad.”, zegt Rob. “Daarnaast heb ik veel interesse in de Mosten omdat ik geloof dat er nog een enorm potentieel is met betrekking tot de uitbouw van de sportieve infrastructuur voor de Moste. Iets dat zeker ten goede kan komen aan de inwoners van de na-

burige dorpen. Als ik verkozen wordt ga ik mij trachten in te zetten voor een beter beheer van de wegbermen zodanig dat er zich daar mooie stukjes natuur kunnen ontwikkelen. Daarnaast wil ik, nadat het Europese landbouwbeleid in 2013 hervormd wordt, bekijken hoe we de landbouwer kunnen helpen om zich aan te passen aan de vernieuwde wetgeving en toch voldoende rendabel te blijven. Als laatste wil ik alles wat MeerselDreef aanbelangt mee opvolgen.”

Raadslid worden en dan burgemeester In de gemeenteraad mogen zetelen zou een eerste stap kunnen zijn voor Rob. “Daar zou ik nu heel blij mee zijn. Naar de toekomst toe zou ik graag ooit een schepenzetel bemachtigen en wie weet ooit zelfs wel de burgemeesterssjerp.” Rob Van Aert schat dat N-VA in Hoogstraten acht zetels zal halen met de volgende gemeenteraadsverkiezingen. “Ik hoop persoonlijk natuurlijk voldoende voorkeurstemmen te behalen zodanig dat ik één van die zitjes kan bemachtigen. Ik vermoed dat wanneer we aan die acht zetels geraken, we wel in een coalitie zullen geraken zodanig dat we mee kunnen besturen en we met de N-VA kunnen beginnen met de verandering in Hoogstraten.” (AO)

16 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHm_oktober_330.indd 16

20-9-2012 11:35:05

I b t l z m “ o o m m T v w e v a n b s

M

T


Michiel Vermeiren – 7de plaats bij CD&V Michiel Vermeiren zag 19 jaar geleden het levenslicht in Meer als de tweede zoon van Martin Vermeiren en An Stoffels. “ Na de kleuter- en lagere school in, ging ik Wetenschappen-Wiskunde volgen aan het Klein Seminarie omdat ik lang dacht voor spoedarts te gaan studeren.” In het Seminarie ontwikkelde Michiel van in het begin zijn engagement door de leerlingen te vertegenwoordigen in de leerlingen- en schoolraad, later ook bij de scholengemeenschap. “Ik kreeg zo de kans vele activiteiten te organiseren en met mensen te discussiëren. Dat beviel me wel.” “Daarnaast boeiden de actualiteit en politiek me ook altijd en daarom koos ik uiteindelijk voor de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management in Gent die als doel heeft van ons efficiënte managers voor de publieke sector te maken.” Tijdens de weekends maakt Michiel tijd voor de vriendin, de maten en het uitgaansleven, familie, werk, … “Ik help thuis ook bij de aardbeienteelt en daarnaast ben ik ook nog chiroleider. Dat vraagt wel veel tijd, zeker nu we nieuwe lokalen aan het bouwen zijn. Maar door een goede planning valt het zeker te combineren met mijn andere bezigheden want ik zou er nog niet mee kunnen stoppen. Het is gewoon te plezant!”

Mijn eigen mening Toen CD&V vroeg aan Michiel om mee te doen,

l

t k -

s

“Ons pa en ons moeke, Els Janssens, zijn ooit ook opgekomen met CD&V, maar onafhankelijk van hun mening is CD&V ook de partij waarin ik mij het meest kan vinden. Die keuze maakte ik onafhankelijk van de politieke mening van mijn familie. Voor mij draait het allemaal om de visie achter de letters CD&V, namelijk dat de kracht van een samenleving voortkomt uit de gedrevenheid van de mensen van die samenleving, mensen die initiatief nemen, verantwoordelijkheid willen opnemen en kansen geven, allemaal ten opzichte van zichzelf en anderen. CD&V is voor mij ook de partij waar iedereen kansen krijgt en respect ‘gerespecteerd’ wordt. Dat leidt tot goed doordachte consensusbeslissingen. Samen en met respect voor elkaar bereik je veel meer! “, besluit Michiel.

Opgegroeid tussen de aardbeien, wil ik mij ook inzetten voor een echte land- en tuinbouw met als hoofdprioriteit voedsel produceren en daar zekerheid over geven zodat ik later ook nog een gewone boterham en ‘patatten’ kan eten.” “Ik hoop natuurlijk op een plaatsje in de gemeenteraad, anders zou ik niet meedoen. Maar ik denk realistisch en besef dat ik nog jong en tamelijk onbekend ben, wat me niet tegenhoudt om er volledig voor te gaan. Ik heb als jongere de kans gekregen en gegrepen op de lijst van CD&V Hoogstraten, maar het is aan de bevolking om me die echte kans te geven. Jongeren durven de klemtoon wel eens elders te leggen en aan verfrissende politiek te doen. Ik nodig de mensen van Hoogstraten uit op de jongeren te stemmen want wij zullen ooit nog geconfronteerd worden met grote mondiale uitdagingen die we tot in de gemeente zullen voelen.” (AO)

Joyce De Sager - 2de plaats bij N-VA Op de tweede plaats op de N-VA lijst staat een jonge gedreven Vlaamse vrouw. Joyce De Sager, geboren in Gent, door haar grootouders opgevoed in Breendonk en sinds 2002 woonachtig in Hoogstraten.

-

3 r l -

heeft hij eens goed nagedacht: “Ik ben jong en door kleur te bekennen krijg je voor- en tegenstanders. Het vergt ook tijd en energie en je zal een aantal weken op je eigen voorhoofd moeten kijken in het Hoogstraatse straatbeeld. Maar uiteindelijk heb ik met volle goesting ja gezegd!”

“Ik sta binnen lijst 7 op plaats 7 en dat komt omdat CD&V Hoogstraten jongeren een prominente en zichtbare plaats wil geven, net zoals in haar gevoerde beleid ten aanzien van jongeren door er mee samen te werken. Kaat Nobelen uit Meerle is na mij de jongste kandidate op de lijst. Zij staat in de tweede kolom op dezelfde rij. Zo is het voor de mensen duidelijk waar zij het bolleke moeten kleuren om de jongeren een stem te geven! “

Joyce woont in de Molenstraat is gehuwd met Francis Huijbrechts en moeder van Dries en Kaat. Ze studeerde handelsregentaat in Mechelen en werkt nu voor de douane in Antwerpen, waar ze audits doet bij firma’s voor het behalen van Europese certificaten. Ze was actief in de ouderraad van het Spijker en beoefende als hobby ooit gevechtssporten. Maar voor hobby’s is er helaas de laatste tijd nog weinig tijd.

Eindelijk politiek Politiek zit haar in het bloed. Grootvader was 24 jaar lang gemeenteraadslid in Puurs en Joyce heeft N-VA Hoogstraten mee opgericht. “Ik ben altijd Vlaamsgezind geweest”, zegt Joyce, “en N-VA is nu eindelijk een partij waar Vlamingen

op kunnen stemmen. Een partij die standvastig is, die bij haar standpunten blijft, maar toch water bij de wijn kan en wil doen. Dat bewijst N-VA in de Vlaamse regering, maar ook op gemeentelijk vlak, kijk maar naar Dessel met Kris Van Dijck als burgemeester. N-VA neemt realistische standpunten in, die ze altijd neemt in overleg met de betrokkenen”, verduidelijkt Joyce en ze verwijst naar het Vlaams decreet ‘trage wegen’ waaraan N-VA op dit moment, samen met de Vlaamse vzw Trage wegen, werkt.

Senioren Gevraagd naar haar persoonlijke interessepunten is Joyce zeer duidelijk: senioren. Senioren is haar stokpaardje, vandaar ook de slogan “senioren,

blijvend respect”. “Men moet stoppen met senioren te bekijken als mensen die niet meer meetellen, die niet meer passen in het ‘modebeeld’ van onze samenleving. Oudere mensen kunnen zoveel betekenen voor onze kinderen, senioren verdienen veel meer respect en daar kan je op gemeentelijk vlak heel veel aan doen. Breng senioren en kinderen samen. Senioren hebben door hun levenservaring zoveel te bieden”.

Wachten op de kiezer Over de resultaten van N-VA hier in Hoogstraten durft Joyce zich niet uitspreken. “Ik kan alleen maar vaststellen dat men veel druk legt op ons”, zegt Joyce, “Men verwacht dat N-VA in elke gemeente even veel gaat halen als wat de partij nationaal haalt. De peilingen die men nu bekend maakt zijn nationale peilingen of peilingen voor grote steden zoals Antwerpen. Het is afwachten wat N-VA gaat doen in de kleine en middelgrote steden en gemeenten. Wij hebben het gevoel dat de mensen hier echt verandering willen, maar we moeten wachten op de kiezer. Die heeft op 14 oktober het laatste woord”. (fh)

t

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 17

DHm_oktober_330.indd 17

20-9-2012 11:35:06


Caroline Verhoeven – 9de plaats bij CD&V Caroline Verhoeven is opgegroeid in Wortel en woont er nog steeds. Al is de gemeentepolitiek helemaal nieuw voor haar, de interesse is groot en met een steunende echtgenoot achter zich voelt zij zich helemaal thuis in het ‘teamwerk’ van CD&V.

Wortel Caroline werd geboren in Essen-Hoek in een gezin met drie kinderen. Toen zij 10 jaar werd verhuisde het gezin naar Wortel en kon zij hier nog twee jaar de lagere school volgen. Hierna trok zij naar het Spijker in Hoogstraten. Vijf jaar later (1994) behaalde zij het licentiaatdiploma Handelswetenschappen aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen. Na enkele tijdelijke jobs koos zij resoluut voor een werk in de financiële wereld en ging aan de slag in de banksector. De eerste vijf jaren in de hoofdzetel in Antwerpen, sinds geruime tijd verantwoordelijke voor groot Hoogstraten en omstreken voor kredietverlening in de land- en tuinbouwsector.

Jeugdhuis Als jonge meid was zij een actief lid van KLJ Wortel en maakte nadien de overstap naar het

jeugdhuis Slot waar zij jarenlang mee het bestuur uitmaakte. In die periode leerde zij haar huidige echtgenoot Geert Van Overmeiren kennen. Geert is van Oudenaarde afkomstig, maar als medestichter van een jeugdclub in zijn stad, verbroederde hij met zijn vrienden jaarlijks enkele keren met de leden van het Slot. En zo werden Caroline en Geert een koppel, trouwden en vestigden zich uiteindelijk in de Rooimansstraat in Wortel. Twee zoontjes van 11 en 8 maken het gezin compleet.

Waarom CD&V? Toen de vraag vanuit CD&V kwam om kandidaat te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen moest Caroline niet lang nadenken. Thuis was die mogelijkheid voordien al wel eens enkele malen ter sprake gekomen. Haar lidmaatschap van het oudercomité en de schoolraad in Wortel zullen daar niet vreemd aan zijn. Caroline wil

graag actief bezig zijn. Geert gaf de extra stimulans en toen Tinne Rombouts langskwam was de beslissing snel genomen. Geert kent immers het klappen van de politieke zweep. Na zijn studies in de rechten werkte hij achtereenvolgens als specialist fiscaal recht op de kabinetten van de CVP-ministers André Bourgeois en Karel Pinxten en dit in de cel KMO. Met haar man als belangrijke steun in de rug voelt Caroline zich als een echt team, zoals het past bij de slogan van haar nieuwe partij.

Ambitie Caroline heeft zeker de ambitie om er voor te gaan en zou graag zetelen als de gelegenheid zich voordoet. Hoewel het voor haar allemaal nieuw is, voelt ze zich in ieder geval al goed thuis in wat zij noemt “een sterke lijst met veel kwaliteit en een goede afwisseling”. Haar interessepunten liggen vooral in een goede kinderopvang, speelpleinwerking, betaalbare woningen en verkeersveiligheid. Of er in het nu al drukke leven nog veel tijd zal overblijven voor de vrienden van het Slot, het lezen, het wandelen en de vakanties, zal de toekomst moeten uitmaken. (jh)

Katrien Brosens – 2de plaats HOOGSTRATEN LEEFT Op de lijst van HOOGSTRATEN LEEFT staan twee nieuwkomers bovenaan. Achter lijsttrekker Marc Van Aperen volgt de 26-jarige Katrien Brosens. Geboren en getogen in Hoogstraten wil ze zich nu politiek engageren en treedt zo in de voetsporen van haar grootvader Henri Brosens, oud-burgemeester van Hoogstraten. Katrien Brosens is de dochter van de veel te vroeg overleden Michel Brosens en van Anne Vanden Broeck. Ze is verloofd met Maarten Braspenning en woont in één van de prachtig gerestaureerde woningen van het begijnhof. Katrien kende een echte Hoogstraatse jeugd. Ze studeerde aan het Spijker, was lid van de KSJ en zat in de jeugdraad van de Cahier. Daarna behaalde ze haar Masterdiploma Rechten en nog een bijkomende Master na Master Global Management aan de AMS. Nu is ze actief in de vastgoedsector. In haar vrije tijd kan je Katrien vinden bij familie en vrienden, ze houdt van lezen, skiën en varen.

Trots op vader en grootvader “Ik ben altijd zeer fier geweest op papa, Michel

Brosens, die vrijwillig brandweercommandant was in Hoogstraten”, zegt Katrien, “Toen men me vroeg heb ik dan ook niet getwijfeld, omdat politiek voor mij een kans is om iets te doen voor Hoogstraten, net zoals grootvader Henri Brosens en zijn voorvaderen, die ook politiek actief waren”. De keuze voor HOOGSTRATEN LEEFT was vlug gemaakt omwille van het supersterk programma en goed team dat ervaring met vernieuwing combineert. “Wat me onmiddellijk opviel, is dat onze kandidaten zich echt willen inzetten voor elke Hoogstratenaar”, gaat Katrien verder, “Een politieker moet er zijn om mensen te helpen zonder onderscheid.”

Handen uit de mouwen Katrien vindt dat iedereen die initiatief of ondernemerschap toont daarin moet gestimuleerd

worden: de ondernemers, de handelaars, de landen tuinbouwers maar evengoed de jongeren en de senioren die initiatief nemen om iets te organiseren en niet te vergeten de vrijwilligers. “Ik wil me ook inzetten om nieuwe bedrijven aan te trekken en de bestaande bedrijven te blijven steunen, zodat we niet enkel kunnen leven en wonen, maar ook kunnen werken in Hoogstraten”, zegt Katrien. Verder moet Hoogstraten financieel gezond blijven. Katrien wil ook ijveren voor meer kinderopvang, meer cultuur en inspraak en overleg met de inwoners. “We moeten ervoor zorgen dat Hoogstraten als gezellige en levendige gemeente kan behouden blijven”, weet Katrien.

Eigen sterktes Katrien vindt het moeilijk zich aan een pronostiek wagen. “Je weet nooit hoe mensen stemmen”, zegt Katrien, “Je kan enkel uitgaan van je eigen sterktes en hopen dat de mensen die ook zien en je een kans en hun vertrouwen geven. Ik ben iemand die me altijd 100% inzet en me aan mijn idealen vasthoudt. Een gemeente moet efficiënt bestuurd worden zoals in het bedrijfsleven, maar dan wel met een hart. In het belang van de Hoogstratenaren maar waar ook plaats is voor elk individueel verhaal”, besluit Katrien. (fh)

18 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHm_oktober_330.indd 18

20-9-2012 11:35:06


Natasja Snels - 9de plaats bij HOOGSTRATEN LEEFT Op de lijst HOOGSTRATEN LEEFT staat op de negende plaats een jonge vrouw die afkomstig is uit Vlimmeren, maar zich probleemloos integreerde in Meerle, waar ze zich nu meer dan thuis voelt en zeer actief is in het verenigingsleven.

e t

-

s

e

e

w

e e

Natasja Snels is afkomstig van Vlimmeren. Ze is 35 jaar, heeft een diploma van pedagoge en werkt als ambtenaar in Turnhout in een heel afwisselende job. De liefde bracht haar naar Meerle. Ze is gehuwd met Jan Van Boxel, een zelfstandig voeger, en een echte ‘Mjelse pier’. Samen hebben ze een zoontje van 8 jaar, genaamd Seppe. Ze houdt van lopen, lezen, yoga en vooral van het verenigingsleven. Ze was voorzitster van de ouderraad van de school en is lid van de dorpsraad van Meerle. Ze is bestuurslid van gebuurte ’t centrum’, waar onder andere vieringen worden georganiseerd zoals het gebuurtefeest en gouden bruiloften. Bij jeugdhuis ‘Den Dorpel’ zorgt Natasja voor volwassenbegeleiding. Ze woont heel graag in Meerle en het mag duidelijk zijn dat ze zich daar probleemloos integreerde.

Waarom in de politiek? Natasja heeft altijd interesse gehad voor politiek, maar de gemeentepolitiek raakt haar meer dan de nationale politiek. Veiligheid is een grote bezorgdheid, zowel algemeen als verkeersveiligheid. “Het verkeer in Hoogstraten is een chaos, de oplossingen zijn niet eenvoudig, maar hier moet werk van worden gemaakt en ook de veiligheid in Meerle is een grote zorg.” “De kinderopvang in Hoogstraten is goed georganiseerd, maar de plaatsen zijn beperkt en er vallen veel mensen uit de boot.“ Wonen en werken in eigen streek. “Jeugd vindt het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. In Meerle zijn geen nieuwe sociale verka-

velingen. Het is voor de jeugd moeilijk om hier te blijven wonen.” Bezorgdheid voor het verenigingsleven in Meerle. “Het lokaal van de Chiromeisjes is verouderd, een lokaal voor ‘Den Dorpel’ en voor OKRA. Jeugd en ouderen zijn in Meerle ook een beetje van de wereld afgesneden ook met het openbaar vervoer. We zijn natuurlijk afhankelijk van ‘de Lijn’ en we moeten blijven onderhandelen tot er goede oplossingen komen.”

Hoogstraten Leeft “We hebben een onafhankelijke partij. Ik heb geen partijkaart. Het ideeëngoed van HOOGSTRATEN LEEFT komt met mijn ideeën overeen. Ik wil vooral werken op gemeentelijk niveau. We hopen natuurlijk om mee in het beleid te zitten en ikzelf heb wel de ambitie om te zetelen, maar de kiezer zal beslissen. Een deel van diegenen die opkomen, zijn gevestigde waarden, vele nieuwkomers ook. Het is afwachten, het zal zeer spannend zijn.” (RB)

t

Gert Thielemans, 3° plaats bij ANDERS Eén van de vele aanstormende jongeren van de lijst Anders is Gert Thielemans uit Minderhout. Hij krijgt de derde plaats. Niet verwonderlijk want de lijst ANDERS is een zeer brede partij geworden en Gert heeft als voorzitter van de Hoogstraatse SP.a hierin een sterke rol gespeeld. Wie is Gert en wat bezielt hem om zijn nek uit te steken in de slangenkuil van de Hoogstraatse politiek?

n k n n n

d g t e

e k

n -

r

Graag gedaan! Ik heb al heel lang interesse voor politiek en ben al van mijn zestiende lid van Sp.a. Hoe dat komt weet ik niet. Thuis leerden ze me wel het belang van anderen te helpen, maar specifiek over politiek werd er niet gepraat. Mijn vader Jef Thielemans is metser en chauffeur geweest, mijn moeder Bernadette Fockaert is bejaardenhelpster. Ik ben enig kind en liep de lagere school in Minderhout vooraleer ik Economie-Wiskunde ging studeren op het Seminarie. Daarna trok ik naar de Antwerpse universiteit en studeerde er enkele jaren Germaanse Talen. Ik heb er mijn vrouw leren kennen die Politieke en Sociale Wetenschappen studeerde. Ik ben dan beginnen werken bij Hubo Hoogstraten, Aranka (Pieters) werkt bij het Onafhankelijk Ziekenfonds. In december verwachten we ons eerste kind.

Die gedrevenheid of interesse uitte zich al concreet tijdens je jeugd? Ik ben altijd wel actief geweest in het verenigingsleven. Zo ben ik 8 jaar leider geweest van KSJ Minderhout en twee jaar preses van studentenclub Nordkempus. Ook heb ik de biljartclub in ’t Wihofke mee helpen oprichten. Vroeger had ik het idee om JongSp.a op te richten in Hoogstraten, maar dat is er nooit van gekomen. Twee jaar geleden werd ik dan gecontacteerd door o.a. provincieraadslid Inga Verhaert om hier een afdeling van Sp.a te starten. Voor ik het wist was ik na enkele vergaderingen plots voorzitter. (Gert lacht)

Waarom kom je dan op met ANDERS ? Anders is een specifiek Hoogstraats project met naast heel wat onafhankelijken ook mensen van Groen!, Sp.a en het plaatselijke Hoop. De filosofie is: “Mensen met dezelfde visie over hoe het in Hoogstraten anders en beter kan kunnen beter samenwerken, los van partijen” Persoonlijk werk ik graag rond onze voor Hoogstraten zeer vernieuwende ideeën over betaalbaar wonen of zelfs ruimtelijke ordening in het algemeen. Ik vind het bijvoorbeeld niet kunnen dat er vele miljoenen aan een zwembad besteed worden, maar dat een jeugdvereniging 100.000 euro voor een nieuw lokaal tot de laatste cent moet terugbetalen.

En wat zijn je persoonlijke ambities? Ik wil burgemeester worden in 2024. Zij die dat zeggen worden het meestal niet, daarom doe ik het nu al, dan zijn de mensen het tegen dan misschien vergeten (Gert lacht). Dat is uiteraard een grapje, maar ik heb wel de ambitie om nu al verkozen te worden. Roepen langs de zijlijn doe ik alleen ‘s zondags graag op MVV. Het moeilijkste zal zijn om mensen te overtuigen dat sommige politiekers, zoals ikzelf, wél menen wat ze zeggen. (JH)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 19

DHm_oktober_330.indd 19

20-9-2012 11:35:06


ERFGOEDPRIJZEN 2012 Schuren, vaak wat verborgen parels in het landschap De Werkgroep monumenten van vzw Erfgoed Hoogstraten reikte op Open monumentenzondag 9 september voor het negende opeenvolgende jaar haar “Erfgoedprijzen” uit. Sinds enkele jaren selecteert de werkgroep waardevolle gebouwen volgens een welbepaald thema. Dit jaar ging men op zoek naar waardevolle schuren, omdat die goed aansluiten bij het globaal jaarthema “Hoogstraten BUITENgewoon charmant”. Aanvankelijk werden een 30-tal schuren geselecteerd, waarvan er na overleg en een bezoek ter plaatse uiteindelijk 13 overbleven. Tot grote verbazing van de leden van de werkgroep waren de eigenaars van de schuren die men bezocht heel trots zijn op hun schuur. Dat had men niet verwacht nu men beweert dat de traditionele schuur niet meer past in de moderne landbouw bedrijfsvoering. Daarbij moet men wel rekening houden met het feit dat meer dan de helft van de geselecteerde schuren niet meer de oorspronkelijke functie heeft.

Onder één dak Bij de oudste Kempense hoeves was de schuur een deel van het hoofdgebouw van de boerderij. Zowel het woonhuis, de stal als de schuur bevonden zich aanvankelijk onder één dak. Enkel de lokale ‘heer’ beschikte over de zogenaamde ‘tiendenschuren’, voor de berging van het deel van de opbrengst dat de boeren aan hem moesten afstaan. Pas op het moment dat de boeren over meer akkerland beschikten en meer dan vijf of zes koeien konden houden, was het nodig om een grotere opslagplaats of schuur te hebben. Vanaf dat moment ging men de schuur los van het woonhuis en de stal bouwen. Op de eerste plaats omdat de schuur groter werd, maar ook om brandgevaar te beperken.

Geen spijkers of vijzen Men gebruikte geen spijkers of vijzen. Daar waren verschillende redenen voor. Spijkers waren dure dingen en vaak te zacht, zodat men ze niet kon gebruiken in het harde hout. Het gebruik van houten pennen om de verschillende delen aan elkaar te bevestigen was steviger en preciezer. Op die manier kon men het gebinte bij de schrijnwerker in elkaar te zetten en als alles klaar was, het geheel demonteren om het naar de bouwplaats te brengen en opnieuw te monteren. Om dit gemakkelijker te maken werd elk stuk voorzien van een telmerk. Zo’n telmerk bestond uit streepjes, die gelijken op een Romeins cijfers. Omdat men de schuur kon demonteren, werd ze soms ook verhuisd.

Noodkerk Elke schuur heeft haar verhaal. Neem bijvoorbeeld de schuur van de familie Quirijnen, Meerleseweg 96. Een schuur met een prachtig eiken gebinte, zeker meer dan 250 jaar oud. Ze stond aanvankelijk in het dorp, is daarna verplaatst naar Beek om uiteindelijk langs de Meerleseweg haar (voorlopig) definitieve bestemming te krijgen. Ze stond er zeker al in de Franse tijd, toen pastoor Marinus De Buck weigerde de eed van

Opmerkelijke schuren Elsakker 25 te Meerle Hal 21 te Minderhout Heieinde 2 te Meersel-Dreef Kapeldreef te Minderhout Meerleseweg 65 te Meer Meerleseweg 96 te Meer Minderhoutsestraat 52 te Hoogstraten Moerstraat 57 te Hoogstraten Oosteneind 25 te Meerle Schuivenoord 4 te Meerle Werkhovensestraat 1te Meer Werkhovensestraat 3a te Meer Zwaluwstraat 1 te Meer

Er kwamen dus los staande schuren, waarvan de gebinten vaak echte kunstwerken zijn. Voor die constructie van die gebinten gebruikte men bij voorkeur eik, of bij gebrek aan eik soms ook olm, beuk en later dennenhout. Eik is veruit de beste houtsoort. Kort na het vellen is eik goed te bewerken en nadien wordt het zeer hard. De eiken bomen werden in de herfst of in de winter geveld en ‘groen’ bewerkt. Men liet de boom maar twee jaar drogen. Meestal werd eik eerst enkele jaren ‘gewaterd’. Men legde de bomen in stromend water met de onderkant ‘stroomopwaarts’. Zo werd het looizuur uit het hout geloogd. Het hout kromp lichtjes bij het drogen en werd kort nadien verwerkt. Omdat het na verwerking verder kromp, werd het hout nog harder, beenhard. Olm is ook goed te verwerken maar is, net als den en beuk, gevoelig voor houtworm.

De schuur langs de Meerleseweg 96. Om de juiste ouderdom te kennen is een dendrocronologisch onderzoek van het hout nodig.

20 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHm_oktober_330.indd 20

20-9-2012 11:35:08


-

Onze schuren: ambachtelijke meesterwerken in “gewaterde eik�, beenhard en onverslijtbaar. getrouwheid aan de Fransen af te leggen. Toen werd de schuur nog als geheime plaats voor de bijeenkomst van de gelovigen gebruikt. Ook in 1815, toen de kerk door brand gedeeltelijk vernield was, werd de schuur als noodkerk gebruikt. Nu staat de schuur er wat verweesd maar met een onverslijtbare basisconstructie bij, wachtend op een aantal verdwenen pannen. (fh)

De telmerken maken het mogelijk om een schuur eventueel te demonteren en opnieuw op te bouwen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 21

DHM_oktober_330.indd 21

20-9-2012 11:35:38


nostalgie

Gust en Liliane nodigen uit

Café de ROMA herleeft! (even) Achttien jaar lang baatten Gust Sprangers en Liliane Frans de Roma uit, het historisch café in het centrum van Hoogstraten. Voor alle 40ers en ouder is de Roma een begrip, een sterk merk dat nostalgische gevoelens losweekt over een eerste lief of vrijer, het eerste zatsel, een legendarische sjotterbak-wedstrijd, of dat ene nummer op de jukebox. Die nostalgie nam ook bezit van de voormalige uitbaters zelf, nu ze beiden 70 werden en het 40 jaar geleden is dat ze het café overnamen. We laten hen zelf aan het woord: Gust: “Twee jaar hebben wij de cafetaria van het zwembad in Breebos uitgebaat; dat betaalde niet goed en wij zochten een café in Hoogstraten om over te nemen. Wij hadden nog net niet getekend om het Brouwerhuis over te nemen (een “Brosens-café”), toen wij werden gebeld door Stan Sterkens om dringend langs te komen. Hij bood ons de Roma aan, een café met een toen al legendarische status. De eigenares May van Coopkes (haar echte naam was De Koninck, red.) werd ouder, het cliënteel ook en den brouwer zocht een jong koppel om er nieuw leven in te blazen. We mochten één jaar proefdraaien, en daarna beslissen om de instapkosten te betalen en verder te doen.” Liliane: “Dat was in 1972, we waren toen 30 jaar! We zijn opengegaan vlak voor Hoogstraten Kermis, dat toen nog behoorlijk werd gevierd.

Voor de opening had Gust een slogan bedacht waar ie nog altijd trots op is: “Corry komt. U toch ook”. Corry Konings kwam inderdaad... maar niet zingen natuurlijk!” Gust: “Er was overeengekomen dat May van Coopkes tijdens dat proefjaar de jukebox nog mocht leeg halen.” Voor de jongeren onder ons die ‘joetjoeben’ en ‘spotifaaien’ om muziek te beluisteren: een jukebox is een machien, waarin vinyl singeltjes zitten die beginnen te spelen als ge er geld in steekt, namelijk 5 frank. Je drukte de code - D8 bijvoorbeeld - en lap, daar schalt “Mademoiselle Ninette” door het café. In de Roma was dat behoorlijk luid, want de jukebox daar was één en al klankkast en versterkers.

Gust: “May kwam dan elke week door de kelder naar boven, ze woonde in een studio boven de ingang van de cinema, waar nu Le CirQ is. Ze had een emmer bij om die 5frankstukken in te kappen, die zaten in de jukebox in een zak die je dan moest legen in die emmer. We telden die in stapeltjes, en gaven May de tegenwaarde in briefjes; wij konden die 5-frankstukken gebruiken als wisselgeld en uiteindelijk belandden die weer in die jukebox natuurlijk. Liliane: ”Veel anekdotes draaien rond die jukebox: de singles werden aangekocht in het begin door Marcel Rosiers. Herman Schrijvers van den bakker gaf al eens een briefje aan ons met de nummers die we zeker moesten kopen; later kwamen de singles ook via Danny Brosens of Michel Stoffels. Nieuwe singels erin steken betekende ook ouwe eruit halen, en dat was altijd een moeilijk evenwicht.” Gust: “Dat leidde wel eens tot drama’s, want iedereen had zo wel zijn favoriete nummer “dat je er zeker nooit mag uithalen!!” Er waren klanten die de 5 frank al in de hand hadden als ze de deur opentrokken en recht naar de jukebox gingen en hun favoriete nummer indrukten.” Liliane: “Zo was er ook een klant die bij binnenkomst eerst ging voelen of er in het schuifje opzij geen 5 frank was doorgevallen, om die er dan uit te halen... want dat was pure winst. Die hadden we dan geregeld liggen door er zelf al een 5-frankstuk in te leggen, maar dan wel met mosterd of confituur erop gesmeerd!”. Gust: “Met de mannen van Sabam hebben we ook behoorlijk last gehad, tot een proces voor de vrederechter aan toe. Ooit kwam zo’n Sabam-spion alle nummers optekenen uit de jukebox en dat diende dan als steekproef voor de hele streek. Er zaten toen 5 singeltjes van de Spilzakken in: dat jaar heeft Gie Martens meer Sabam-rechten getrokken dan Elvis Presley!”

1972: Prille dertigers beginnen aan hun Roma avontuur. Stan Sterkens maakte een goede keuze! "En Gust, opletten dat die pint niet overloopt..."

Liliane: “Wij hebben altijd heel graag café gedaan, lange uren gedraaid, maar ge zijt jong en dan gaat dat. Na sluitingsuur reden we wel eens mee met de Croes naar het Kiekeskot in Antwerpen of naar Vuile Jos in Rijkevorsel, om nog wat te gaan eten. En in de ochtend ging het café weer open, na enkele uren slaap.”

22 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 22

20-9-2012 11:35:38


nostalgie Gust: “Iedereen kwam in de Roma: studenten, boerenzonen, jeugd uit Loenhout, Wuustwezel, Meer, Rijsbergen .... En zelden of nooit hadden wij problemen met klanten.” Liliane: “Je moest natuurlijk al eens iemand buiten zetten als ie wat woest te keer ging... Of de waterleiding bij de pissijnen (sic) werd in een kunstwerk geplooid, of er pikte al eens iemand één gazet bij May Torreele uit de nachtelijke levering (daar is nog Rijkswacht bij geweest)... maar erger dan dat hebben we nooit meegemaakt.” Gust: “Vanwaar die naam “Roma”? Die naam had het cafe al van de jaren ’30, voordien heette dat daar de Pelikaan (zie foto, red.). Roma was toen allicht een commerciële naam die hip aanvoelde, denk aan de cinema Roma in Borgerhout, die nu een prachtige concertzaal is geworden. De koopmansgeest van May van Coopkes zal er ook wel voor iets tussen hebben gezeten.” Liliane: “De naam Roma op de vitrine las vanuit het café als Amor, en zijt maar zeker dat er veel aan amor werd gedaan onder de jeugd. Dat maakte deel uit van de aantrekkingskracht van de Roma, het was er donker achteraan, je kon al eens een lief of vrijer kussen zonder dat ze het aan de overkant van op de stoep konden zien.” Gust: “Wat de rups op de kermis was voor pubers, dat was de Roma voor de tieners uit de regio.” Liliane: In Wortel gingen ze “romassen” als ze naar ons kwamen. Onze Gust moet het nog altijd van die mannen horen dat hij zich eens grellig vergiste. Hem naar een tafeltje sturen? Dat ging eigenlijk niet, want hij hoort niet langs éne kant

Cafe de Pelikaan, voor de Roma-periode dus, foto uit de jaren ’20? Rechts van het pand zie je nog een stukje van het huis van de “Juge”, waar nu de Gravin Elisabethlaan is, bekend ook van “den hof van de Juge”. (ik wist dat trouwens pas 3 weken voor we trouwden, omdat hij het me zelf vertelde, zo van “je wilt me toch nog, zo met maar één oor?”). Zo serveerde hij eens 7 preisoepkes en een pint, terwijl het 7 pinten en een preisoepke moest zijn!” Gust: “We zetten ook eens hard gekookte eieren op den toog (ja kinderen, dat aten wij toen op café met wat zout, de chips van de jaren ’60 en ’70; red.), en F.d.W. at die allemaal tot het laatste ei op. Om hem tegen zichzelf te beschermen hebben we het bij die ene keer gelaten, want dat was ne goeie klant.” Liliane: “Gust was en is een schalks iemand, hij

Manuela Mijn god, wat heb ik hem vervloekt, daar aan den toog in de Roma. En verdomd, net nu ik na meer dan veertig jaar die Hollandse smartlapzanger en zijn rotnummer uit mijn geheugen heb gekregen, sluipt die oorworm weer als fout gedachtegoed door mijn poriën. Er is geen enkel ‘levenslied’ dat ik in mijn leven zo vaak en telkens tegen mijn zin heb moeten aanhoren als ‘Manuela’ van Jaques Herb. Tientallen keren. Wat zeg ik? Honderden keren heb ik deze vier minuten en achtenvijftig seconden lange marteling moeten ondergaan in mijn zo geliefde café. Een of andere stamgast kon van dat ontiegelijk gebleir maar niet genoeg krijgen en heeft er ongetwijfeld een ruime middenklaswagen in 5-frankstukken aan gespendeerd om het keer op keer opnieuw door de majestueuze jukebox van het café te jagen. Welbeschouwd kan het gewoon niet anders of deze, door vader Abraham (weer hij!) gecoachte, professionele klaagzang moet aan de basis hebben gelegen van mijn moeilijke en abnormaal lang uitgerokken puberteitsdecennium. Want toen Manuela in 1971 een superhit werd, was ik al negentien. Maar het onstuimig en ontembaar ros bloed bleef nog lang na mijn twintigste tegenstrijdige berichtgeving door mijn gewillige aders pompen. Een vulkaanuitbarsting met een onuitputtelijke gulp van vloeken, tieren, brullen en schelden op alles en iedereen was

genoot ervan om iemand in het ootje te nemen. In 1986 organiseerden we een Romeinse avond ter gelegenheid van 50 jaar Roma; iedereen was verkleed in tribuun of Romeinse slavin. Die goeie klant komt binnen, hij wist van niks, en vindt het spijtig dat hij niet kan deelnemen aan de schranspartij omdat ie niet verkleed is. “Da’s niet erg,” zegt Gust, “want da’s morgen ook nog!” De dag nadien gaat die klant zich verkleden in de wc van de frituur, en komt dan triomfantelijk als Romeinse krijgsheer het café binnen ..... waar iedereen in een zondagsplunje hem verbouwereerd aankijkt.” Gust: “Heel bekend in de Roma was ook het “glasraam” achteraan, een creatie van Raph

meermaals het trieste hoogtepunt. Het donderde en rommelde dan in de Roma tot zolang de eerste misgangers zich ter kerke begaven en de Gust mij uitgeput toch nog over de straat hielp. Ik ben, schande, in mijn huiscafé zelfs drie keer buitengesmeten. “Ga maar terug naar den Tinnen Pot of naar de Patria! Onnozelaar! Of nog erger, naar de Skalden.” Maaaaanoewelaaaaaa…., Maaaanoewelaaaa… Al moet ik zeggen, die juke-box van de Roma, dat was een pronkstuk om U tegen te zeggen. Hij leek helemaal niet op een jukebox, maar eerder op een, voor die tijd, futuristische moderne villa met dak tot aan de grond. En er kwam nog muziek uit ook (den Herb even buiten beschouwing gelaten). Het was een enorm bakbeest waar zelfs de donkere stem van Jim Morrison’s ‘Riders on the storm’ helemaal in thuis hoorde. Fenomenaal. En dan dat glasraam. Een speciaal voor het café gemaakt kunstwerk van Raph Huet, ‘Romulus en Remus’. Een kunstzinnig lichtpunt, achteraan in het donkere schuilhol. Daar waar gefoefeld werd. Maar dan plots, heel soms, buiten op het terras in de prille lentezon, een mooie, jonge verschijning. Dan klaarde de lucht weer op en scheurde de wereld open. Tien keer Manuela om …..? Wat zeg ik? Duizend keer! Bedankt Liliane. Bedankt Gust. J.M.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 23

DHM_oktober_330.indd 23

20-9-2012 11:35:39


nostalgie Gust: “Wij speelden al een tijd met het idee om een privé-feest te houden, om de vrienden, klanten van toen eens terug te kunnen zien, om wat oude verhalen op te rakelen, kortom om in een plezante sfeer op de tijd van toen terug te zien. Maar we zagen daar tegenop, ook tegen de kosten.” Liliane: “Ik vertelde dat in de Jachthoorn aan Lode Verschueren van de Antilliaanse Feesten. En die zei: “Maar Liliane, dat is toch zo moeilijk niet, je moet daar een openbaar feest van maken, en wij gaan je daar bij helpen!”” Gust: “Voila, zo is het gegaan. We gaan dat feest nu doen in Le CirQ op verkiezingsdag 14 oktober met enkele dj’s van toen. We doen dat bewust op een zondagnamiddag (en vroege avond): in die tijd was dat ook een topmoment, dus moet dat nu ook nog lukken met diezelfde mensen!” Anno 1982, de mannen van ‘t halftwaalfke (voor de niet-ingewijden: de mannen van ‘t halftwaalfke gingen naar de late mis van half 12 ... zogezegd! Sommigen onder hen woonden aan dezelfde kant van de kerk, maar staken toch over om “naar de mis te gaan”). Achteraan van links naar rechts: Cel Jansen, Fons Geens, Richard Blendeman, Fons Lanslots, Jos Lanslots. Midden: Stef Verstraeten, Ston Kerselaars, “den Buuk” (vader van Liliane), Johan de Cock, Luc van Merode, Marc de Backker, Carl Druyts. Vooraan: Flor Faes, Nejke (!) Oprins, Liliane en Gust, Marc Lodewijckx. Huet, met het Romeinse tafereel met de wolf, Romulus en Remus, maar ook zeer gewaagd: de blote Vestaalse maagd horizontaal op een praalwagen. Die kreeg met de proclamatie altijd tepels opgeplakt met tuttefrut. Die glasplaat staat nog altijd op onze zolder.” De Roma was niet alleen in die jaren de naam voor het café, maar ook de naam van de frituur: die werd eerst uitgebaat door Lisette en Marcel, daarna door Jac en Maria, daarna een generatie lang door Chrisje en Marc. Waar nu Le CirQ is, was toen cinema Roma, eerst uitgebaat door de eigenaars - zoon Fic was de operator toen - en later door André Hoefkens, die dan later verhuisde naar de Gelmelstraat (waar nu Fun 2 Move gevestigd is).

van Coopkes kwamen in de zaak, veranderden die volledig, maar de luister en faam van weleer kwam niet meer terug.” De periode van de terrassen en de brasseries was aangebroken in Hoogstraten, en wij, de voormalige klanten van de Roma, gingen daar al eens iets eten en vertelden elkaar grote verhalen uit de tijd dat we E5 indrukten en zongen van “I find my freedom on Blueberry Hill...”.

Liliane: “En geen kado’s aub, geen attenties. Het is geen commercieel evenement; we gaan gewoon wat babbelen, een pint drinken en genieten van de sfeer en de goeie muziek van toen. En hopelijk met velen.”

ROMA REÜNIE zondag 14 oktober Le CirQ, Hoogstraten aanvang: 15u DJs: 17u Gratis inkom Iedereen welkom!

Er was ook nog een feestzaal boven voor speciale bals tijdens de kermis of Heilig Bloed, en waar ooit in de jaren ’60 nog illustere namen hebben opgetreden zoals Ferre Grignard en The Equals. Later werd deze ruimte een kantoor van eerst de Belastingen, en later van C.M. Produktie. Liliane: “Wij hebben het café uitgebaat gedurende twee termijnen van 9 jaar, want bij het begin van de derde termijn werd de huur opgezegd door de eigenaar. Dat vonden wij spijtig, we waren nog te jong om te stoppen, we hadden nog één termijn willen doen. We zijn toen met het Knechtjeshuis begonnen, maar da’s een andere historie.” Gust: “Het was in dat jaar 1990 plots gedaan met de Roma, dochter en kleindochter van May

Liliane en Gust: “We gaan gewoon wat babbelen, een pint drinken en genieten van de sfeer...”

24 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 24

20-9-2012 11:35:39


m , m n e e

n . k ,

t 4 t e , e

. n n n

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 25

DHM_oktober_330.indd 25

20-9-2012 11:35:40


VANUIT HET STADHUIS

Zwembad goedgekeurd In de laatste gemeenteraad van 27 augustus 2012, juist zeven weken voor de komende gemeenteraadsverkiezing, werd de realisatie van het zwembad principieel goedgekeurd. Meerderheid stemde voor, oppositie tegen. Opmerkelijk was de afwezigheid van drie leden uit de meerderheid. Voorstelling Anderhalf uur vóór de eigenlijke gemeenteraad nodigde het schepencollege de leden van de plaatselijke pers uit om het zwembadproject voor te stellen. De plannen werden op tafel gelegd en schepen van Sport Tinne Rombouts lichtte het geheel toe. Nadien in de gemeenteraad werd het geheel nog eens overgedaan door Wouter Everaert van de Sportfacilitator van de Vlaamse Gemeenschap en Wouter Haegemans van Sportoase. Heel wat toehoorders vulden de publieke tribune, maar niet alle redacteurs keerden terug naar de raadszaal voor de bespreking met de raadsleden. Wij lichten in een volgend nummer van De Hoogstraatse Maand gans dit “multifunctioneel sportcentrum” uitgebreid toe. Voor vandaag beperken we ons tot een aantal hoogtepunten uit de discussie.

Zo zal het zwembad er van buiten en van binnen uitzien de praktische invulling. Wouter Everaert belicht de financiële kant. De totale kostprijs van het sportcomplex zal 15 miljoen euro bedragen. In de onderhandelingen vooraf werden de verlangens van de stad vastgelegd, maar werd er ook aan de private partner de mogelijkheid gegeven om eigen werken uit te voeren. Voor de stad was het vooral belangrijk over een zwembad te kunnen beschikken van 25 m. op 15 m. met een beweegbare bodem en voorzien van 6 banen. Daarnaast moest er ook een peuterbad aanwezig zijn. Andere faciliteiten zoals welness en fitness, zijn keuzes van de privépartner.

Kostprijs Uitstel De oppositie had vooreerst bezwaren dat dit belangrijk dossier zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen moest goedgekeurd worden. Voor haar is dit een beslissing “in extremis”. Zij zag dit liever behandeld in de nieuwe legislatuur. “Acht dagen geleden was dit dossier nog helemaal niet in orde” aldus Fons Jacobs, “wij willen deze beslissing uitstellen. Wij zijn bij dit dossier niet betrokken geweest en hebben heel wat vragen”. Raadslid Jan Huybrechts sluit zich bij deze mening aan. ”Deze beslissing hoort niet toe aan deze raad. Dit dossier slaat op de vier volgende legislaturen.” En hij verwijst hierbij naar de omzendbrief van Minister Bourgeois. De raadsleden Snoeys (KVB)

en Vermeeren (CD&V) dringen aan op behandeling. Tinne Rombouts wijst er op dat dit dossier nu niet snel-snel moet goedgekeurd worden. Er is al vier jaar intensief aan gewerkt en deze principiële goedkeuring is heel belangrijk om de onderhandelingen verder te kunnen laten verlopen. “Wij hebben regelmatig teruggekoppeld maar we hebben wel gevraagd om er discreet mee om te gaan”

Toelichting De zitting wordt geschorst om een toelichting te laten geven door Wouter Haegemans van Sportoase. Sportoase creëert zwembaden en sportinfrastructuur in gans het land met 50 % inbreng van het bouwbedrijf Van Roey uit Rijkevorsel . Haegemans beschrijft het project en

Dit multifunctioneel sportcentrum wordt gezet in een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS). Dit betekent dat de privé partner alles van ontwerp, bouw, uitbating en onderhoud op zich neemt en dat de gemeente jaarlijks een bedrag betaalt voor het gebruik. Dit noemt men de “beschikbaarheidsvergoeding”. Na 30 jaar wordt de gemeente volledig eigenaar van het gebouw en de installatie. Deze beschikbaarheidsvergoeding voor de gemeente bedraagt 1.060.000 euro per jaar. De Vlaamse Overheid heeft zich echter geëngageerd om jaarlijks met 360.000 euro over de brug te komen en dit gedurende de 30 jaar dat de overeenkomst loopt. De voorziene kostprijs voor de stad zal 665.000 euro per jaar bedragen. In de financiële plannen van de stad houdt de gemeenteontvanger rekening met een jaarlijkse kostprijs van 750.000 euro.

26 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 26

20-9-2012 11:35:40


t t n -

VANUIT HET STADHUIS Te duur? Over de kostprijs van het zwembad is al heel wat gediscussieerd en zeker in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt het debat hierover heviger. Jan Huybrechts:”Ik ben een koele minnaar geworden van dit zwembad. Ik heb de cijfers eens op een rij gezet. Er moet jaarlijks 665.00 euro betaald worden, maar de ontvanger heeft in zijn financieel verslag zelfs 750.000 euro voorzien. Dit betekent in oude Belgische franken 576.000 BF per week en 900 miljoen BF over die 30 jaar. Heeft men zich al eens afgevraagd wat men met dit bedrag in Hoogstraten zou kunnen doen?” Schepen Marc Haseldonckx repliceert hierop dat dit voor Hoogstraten een haalbare kaart is. “Wij hebben niet met centen gemorst. Wij hebben vooraf goed gekeken of die twee projecten (WZC en zwembad) financieel mogelijk waren. Daarom hebben we de belastingen opgetrokken en schulden afbetaald. 750.000 euro is inderdaad veel geld. Hoogstraten besteed per jaar 400.000 euro aan wegen. Ik heb echter geen glazen bol. Als morgen het banksysteem in elkaar stuikt is er een probleem, maar dan zijn jullie ook je spaarcentjes kwijt. Wij willen echter de mensen niet bang maken. Maar door de formule van PPS nemen we een minimaal risico.” Volgens raadslid Fons Jacobs hebben de raadsleden vroeger echter nooit de juiste cijfers gekregen. “Toen ik in de raadszitting van 22 september 2008 naar de prijs vroeg, verwees ik

naar een bedrag van 7,2 miljoen euro en een beschikkingsvergoeding van 1.300.000 euro. Ik werd toen beschuldigd dat ik leugens vertelde. Het zwembad zou tussen de 4 en de 6 miljoen euro kosten, zei de schepen toen. Nu moeten we vaststellen dat het zwembad meer dan 15 miljoen zal kosten. En dan vraag ik mij af: is de waarde van het zwembad inderdaad gelijk aan ¾ van de prijs van het nieuwe Woon- en Zorgcentrum met zijn 4 torens?”

van het Seminarie laten in – en uitstappen. Die achterliggende grond tegen de Kathelijnestraat is nog geen eigendom maar moet op termijn wel aangekocht worden.” Tijdens de voorstelling voor de pers bevestigde burgemeester Van Aperen dat de politie, op zoek naar grond voor een nieuwe locatie, ook nog steeds rekening houdt met een mogelijke vestiging op de hoek Kathelijnestraat-Loenhoutseweg.

Geen zorgen ?

Ligging Het multifunctioneel sportcentrum bevat meer dan alleen een zwembad. Er is ook een fitnessruimte voorzien alsook een tweetal kleinere zalen voor andere sporten. In verband met dit fitnessgedeelte, een inbreng van de private partner, blijkt er nog een heel spanningsveld te bestaan met de reeds bestaande plaatselijke fitnesscentra. Zoals bekend komt dit sportgebouw aan de Loenhoutseweg, achter het nieuwe WZC. Tussen beide komt een gezamenlijke parkeerruimte en groenzone. De ingang van het zwembad kijkt uit op de vier torens. Buiten wordt ook een Finse looppiste aangelegd. Voor de aanleg van deze looppiste wordt een eenmalige subsidie van het Vlaamse Gewest toegekend. De inrit en uitrit ligt aan de Loenhoutseweg maar men voorziet mettertijd ook een ontsluitingsweg naar de Kathelijnestraat. “Dit biedt de mogelijkheid voor een veilig scholierenvervoer. De bussen van de Lijn zouden hier kunnen halt houden en leerlingen

De concrete beschrijving van de inrichting van het zwembad en de richtlijnen voor de uitbating willen wij u graag in één van de volgde nummers van dit maandblad voorleggen. Dan bekijken we ook de inkomgelden, gebruiksmogelijkheden, verwachte bezoekersaantallen, enz. Intussen kan er nog steeds gezwommen worden aan de Mosten, zolang het weer het toelaat. Na de commotie rond een mogelijke “bungalowpark” aan de Mosten, het afspringen van de onderhandelingen met de kandidaat-erfpachter, keerde de rust in Meer terug. Tinne Rombouts verklaarde in de gemeenteraadszitting van einde augustus dat de Mosten de gemeente geen zorgen baart. “Wij zijn ons steeds bewust geweest dat we de Mosten zouden kunnen blijven uitbaten samen met een zwembad.” Intussen vernamen we dat er een schadeclaim aan het college werd voorgelegd van bijna 100.000 euro door de kandidaaterfpachtnemer. In een ander artikel verder in dit blad komen wij hier uitgebreider op terug. (jh)

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

g

t d

p e Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

0

-

s . e

HM2011-1.indd 1

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

25-01-2011 21:21:03

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 27

DHM_oktober_330.indd 27

20-9-2012 11:35:42


VANUIT HET STADHUIS

Schadeclaim over de Mosten Er hangt de stad Hoogstraten een schadeclaim van bijna 100.000 euro boven het hoofd. De voormalige kandidaat –erfpachtnemer voor de Mosten, de bvba De Mosten Recreatie, voelt zich onheus behandeld en eist een forse schadevergoeding van de stad. “Indien een laatste aanmaning zonder gevolg blijft volgen er verdere stappen”, aldus de heer Plompen. Erfpacht voor de Mosten Op 14 december 2008 kondigde het schepencollege van Hoogstraten aan dat zij de hoge kosten van 250.000 euro per jaar voor de uitbating van de Mosten in de toekomst liever niet verder wilde dragen. Er stond de stad immers nog een hele investering te wachten met het nieuwe Woonen Zorgcentrum en de mogelijke bouw van een zwembad. Een overname via een erfpacht zou redding kunnen brengen. Een verkoop van het domein werd uitgesloten. De erfpachtnemer zou een aantal vrijheden krijgen om de uitbating van het recreatiedomein te optimaliseren. Het college dacht hierbij aan bv. extra sportaccommodatie, verblijfsrecreatie, welnessaccommodatie, speeltuin, enz.. In overleg zou er bekeken worden wat mogelijk was. Alleen mocht het geen concurrentie vormen met het geplande zwembad in het centrum van Hoogstraten.

Eén kandidaat Na openstelling van de kandidaturen meldden er zich uiteindelijk slechts twee kandidaten aan waaronder de bvba De Mosten Recreatie met als woordvoerder de heer Plompen uit Meerle. De andere kandidaat was de bvba Bamir. Na verloop van tijd haakte deze laatste af zodanig dat het college de besprekingen alleen verder zette met de heer Plompen. Nadien werd het voor de buitenwereld erg stil in dit dossier. Er werd geen informatie vanuit het stadhuis vrijgegeven. Tot plots op 28 november 2011het college de pers bijeen riep en aankondigde dat zij “unaniem” de erfpachtovereenkomst voor de Mosten afvoerde. Als doorslaggevend argument werd het ontbreken van de gevraagde waarborg door de kandidaat naar voor geschoven. De vrees om met een totaal onbekende constructie in zee te gaan ligt wellicht ook aan de basis van de eis van het stadsbestuur om een financiële waarborg te eisen van de kandidaat erfpachtnemer. Een eis die volgens het college niet kon ingewilligd worden, waardoor uiteindelijk het plan voor de erfpachtovereenkomst werd afgevoerd. De buurtbewoners, verenigd in het actiecomité, hadden op 24 november een petitielijst met 1220 handtekeningen aangetekend naar het gemeentebestuur verzonden en in Meer waren de voorbije weken talrijke borden verschenen met slogans tegen een mogelijk bungalowpark in de Mosten.

De heer plompen bij een foto, die deel uitmaakte van zijn voorstel voor De Mosten

Juridische stappen In een reactie verzekerde de heer Plompen ons op 17 december 2011 dat hij het hierbij niet zou laten en verdere juridische stappen zou ondernemen. “De informatie over het niet voorleggen van die waarborg, klopt helemaal niet”, verzekerde hij ons toen. Vandaag , meer dan 8 maanden later is het zover. Het stadsbestuur werd voor een ultimatum gesteld. Vóór 31 augustus 2012 moest de stad reageren om tegemoet te komen aan een schadevergoeding van 93.000 euro. Zo niet zou de bvba De Mosten Recreatie overgaan tot een juridische eis van winstderving gedurende de 50 jaar dat de erfpachtovereenkomst zou gelopen hebben. De gemeente reageerde via een externe advocaat en liet via de advocaat van de stad het dossier opvragen. Hierop nam Paul Plompen contact op met De Hoogstraatse Maand om zijn visie op het verhaal te kennen te geven.

Ongenoegen “Deze manier van werken van het stadsbestuur getuigt van een echt wanbeleid. Men heeft mij als ondernemer zo lang aan de lijn gehouden zonder een definitieve uitspraak te doen. Wanneer ik dan

uiteindelijk hoor dat het door kan gaan wordt het dezelfde avond afgeblazen. Ik heb hier 2 jaar heel veel tijd, studie en geld in gestoken en heb het lastenboek volledig nagevolgd. Nadien heeft men als bijkomende vereiste een bankgarantie gevraagd en wat men hierover naar buiten toe vertelt klopt helemaal niet met de waarheid.”

Plannen “Ons opzet was om gans het gebied te exploiteren en verblijfsrecreatie aan te bieden. In ons gesprek met de burgemeester werd er zelfs een hotel in overweging genomen. Wij zouden kavels verhuren voor een jaarlijks bedrag en chalets aanbieden die men kon kopen. Nadien konden die chalets terug meegenomen worden als de huur werd opgezegd. Het is nooit de bedoeling geweest er een bungalowpark van te maken zoals er in de pers verscheen en er op de borden werd geschreven. Vaste bewoning mocht niet en zou er ook niet komen. Er zou dus ook nooit sprake zijn geweest van ‘Polen of illegalen’. Ik wou het park naar een hoger niveau opkrikken, een ideale plek voor zowel ouderen als kinderen. Dit heb

28 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 28

20-9-2012 11:35:42


VANUIT HET STADHUIS ik keer op keer aan de gemeente gemeld. Ik heb de presentatie van mijn project op 14 augustus 2010 aan het ganse college bezorgd. Dit dossier was professioneel voorbereid, ook door een extern bureau. Het college reageerde positief en beloofde het verder te bestuderen. Het voldeed immers aan het opgelegde puntensysteem en de financiële gegevens waren in orde. Ik heb ook een volledig inzicht gegeven in mijn financies. In mijn plannen was ook plaats voor een indoor speelpaleis voor kinderen, een extra stimulans ook voor de horeca.”

Bankgarantie “Van een bankgarantie stond niets in het lastenboek voor de erfpacht”, verzekert de heer Plompen ons. “Op zeker moment eiste de stad echter een bankgarantie van 200.000 euro. In Nederland kreeg ik een bankgarantie van ABN/AMRO maar toen moest het ineens een Belgische bank zijn. Het was de periode van de financiële problemen bij Dexia en KBC. Daarom heb ik het stadsbestuur voorgesteld om 200.000 euro te storten op een depotrekening van de gemeente als garantie voor mijn financiële sterkte. De stad heeft hier nooit op in willen gaan.”

Schadevergoeding

Epiloog

“Ik heb momenteel een groot advocatenkantoor uit Antwerpen onder de arm genomen. Mijn advocaat heeft einde augustus contact gezocht met het stadsbestuur. Wij geven haar de kans om de zaak af te kopen en de kosten van de studie en de tijd te compenseren.

Wij namen contact op met de juridische dienst van de stad om over de verklaring van de heer Plompen ook de mening van het stadsbestuur te horen. De juriste van de stad gaf te kennen dat zij niet bevoegd was hierover te communiceren en zeker niet in dit stadium van het onderzoek. Noch de burgemeester noch de secretaris, die de meeste van de onderhandelingen met de heer Plompen gevoerd hebben, waren op dat ogenblik bereikbaar. Tijdens het weekend drongen de burgemeester en schepen Rombouts tijdens een toevallige ontmoeting met een medewerker van De Hoogstraatse Maand uitdrukkelijk aan om in De Hoogstraatse Maand niet te publiceren over deze zaak. Gezien de onafhankelijkheid van dit tijdschrift en de loutere correcte weergave van de visie van de heer Plompen over dit dossier vonden wij geen enkele reden om aan deze vraag tegemoet te komen. Dit dossier is in gans haar verloop, met uitzondering van de eerste persmededeling op 14 december 2008, steeds in een sfeer van geheimhouding voor de bevolking verlopen. Door een betere vorm van communicatie had deze reactie van de heer Plompen alsook de hevige reactie van de Meerse bevolking misschien wel vermeden kunnen worden. Wordt zeker vervolgd. (jh)

Intussen is de deadline van 31 augustus verlopen. Wij zijn heel netjes geweest. We geven de stad nog een laatste kans om te reageren en de schadeclaim van 94.000 euro te betalen, zo niet gaan we een lange procedure aan voor loonderving gedurende 50 jaar dat de erfpachtovereenkomst zou lopen. Ik wil een oplossing vóór er een nieuwe coalitie aan het bestuur komt. Fundamenteel begrijp ik ook niet dat het stadsbestuur dit aanbod afwijst. De Mosten kost haar volgens de eigen cijfers van de schepen van Financies 250.000 euro per jaar. Nu verliest de stad nog eens de inkomsten die uit een erfpachtovereenkomst voortvloeit. De andere kandidaat –erfpachtnemer heeft zelfs twee extra kansen gekregen om zijn project in te dienen. In die plannen ging het zelfs over ‘bungalows’. Maar hij haakte al vlug af.”

t r b t e

-

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

s

e

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

-

k

b

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 29

DHM_oktober_330.indd 29

20-9-2012 11:35:43


LEZERS SCHRIJVEN

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

Ontsluiting langs Mouterij- en Karel Boomstraat

OPEN BRIEF Naar aanleiding van de bouw van 24 appartementen naast de Blauwe Regen en de ontsluiting ervan langs de Mouterij- en de Karel Boomstraat, was er veel ongenoegen bij de betrokken bewoners. Diezelfde bewoners zijn nu misnoegd over de houding van het schepencollege en vragen de publicatie van onderstaande open brief. Beste Redactie, Met interesse hebben wij het artikel “Vriendelijk ontvangen, maar geen resultaat”,verschenen in de editie van de Hoogstraatse Maand van september , gelezen. Naar onze mening ware de titel “Schepencollege rijdt door rood licht door negeren stem van de burger” beter geweest. Resultaat is er wel degelijk geboekt. Er werden niet alleen 99 bezwaren ingediend en een petitie waar meer dan 95 % van de ondervraagden tegen de ontsluiting stemden. De stem van de burger heeft er uiteindelijk eveneens voor gezorgd dat er overleg is gekomen met een evenwichtig compromis tot gevolg. Een compromis waar alle partijen zich in konden vinden en waar de schepen van Verkeer beloofde mee naar het Schepencollege te trekken. Groot was dan ook de verbazing dat diezelfde schepen op 31 juli persoonlijk het slechte nieuws kwam brengen dat het compromis niet weerhouden was. Achteraf kunnen we hem gelijk geven in die zin dat het niet weerhouden van het compromis betekent dat het slecht gepresenteerd en verdedigd werd aan het Schepencollege. Dit vermoeden werd kracht bijgezet nadat we contact namen met de Burgemeester die op de vraag wat hij dan wel van het compromis vond antwoordde “welk compromis ?”. Slecht verdedigd of niet verdedigd ? Het bezoek van 31 juli bleek geen teken van moed eerder the dog en pony show ? De argumenten die worden aangehaald in het verslag van 30 juli om de bezwaren en dergelijke te weerleggen zijn evenmin altijd even sterk. Ter illustratie een voorbeeld. Men geeft aan dat 50 auto’s gemiddeld drie verplaatsingen per dag doen en bijgevolg overlast zullen veroorzaken. Dit zou echter beperkt worden gezien de locatie er voor zal zorgen dat die wagens op de Vrijheid gaan parkeren. Is parkeerbeleid nu net niet één van die holle beloftes ? Uiteindelijk hebben we door het contact met het schepencollege het forum gekregen het compromis schriftelijk toe te lichten. Op die manier konden we de win-win voor alle partijen duidelijk aantonen. Op 27 augustus besliste hetzelfde Schepencollege dat ze zich naar de geest achter

de inhoud van het compromis kunnen scharen. Dit echter in een verslag gieten was teveel gevraagd en ook een bevestiging per brief liet lang op zich wachten. Na meer dan een week onder druk van een mogelijk bezwaar kwam die er uiteindelijk toch. Het ontlokte bij ons de reactie of men niet beter bepaalde ambtenaren een cursus office kan laten volgen. Copy en paste zijn namelijk twee commando’s die weinig om handen hebben om een paragraaf uit een reeds bestaande beslissing te kopiëren. Op die manier had men moeite bespaard iets letterlijk over te typen een halve zin toe te voegen om na meer dan een week een typisch politiek gedrocht te creëren waar men alle kanten mee op kan. Het is door de vele contacten alsmaar duidelijker geworden dat de kans werd gemist op 30 juli een evenwichtig compromis te kunnen vastleggen door het niet of onkundig toelichten ervan. Daardoor werden naar onze mening de argumenten van de bezwaren niet weerlegd, het Schepencollege heeft ze gewoon naast zich neer gelegd. Bezwaar bij de provincie was een optie die we hebben overwogen. Het zou echter een korte termijn actie zijn tegen de verkeerde partij in dit dossier, de projectontwikkelaar. We hebben dit niet gedaan vermits sinds het overleg de projectontwikkelaar het compromis ondersteunt en nog steeds. Bovendien heeft hij wel de moed getoond dit engagement op papier te zetten. Wij blijven dus gaan voor dialoog met alle partijen. Ondanks onze teleurstelling durven wij hopen dat de coalitie die verkozen wordt op 14 oktober geen holle beloftes maakt maar wel degelijk werk van een beleid met en voor de burger en bijgevolg zijn verantwoordelijkheid in dit dossier wil opnemen. Wij vonden het belangrijk de gang van zaken in dit dossier duidelijk te stellen. Voor je het weet wordt men in zijn eigen buurt met dezelfde politieke onwil geconfronteerd. Het laatste woord is aan de burger op 14 oktober! Kris Lauryssen en Stéphane Declercq

Honden en drollen Beste redactie, Strontvervelend, zo vinden wij dat. Wij houden van dieren en van mensen. Maar we houden niet van mensen die hun honden in onze voortuin of op ons voetpad hun behoefte laten doen. Ik wil eerst de mensen bedanken die wel alles netjes opruimen. Maar al geruime tijd zijn er enkele die vinden dat dit niet hun zorg is. Ze laten hun hond gewoon zijn behoefte doen voor iemands deur en wandelen dan gewoon verder. Meermaals spreken we hen ook aan maar zelfs dat helpt niet. Ik vraag me soms af of zij het zo leuk zouden vinden om elke dag voor hun deur een ferme drol te mogen aantreffen. Of bij het onderhouden van de tuin en hagen met hun handen met de drol van iemands hond te moeten worstelen. Soms wil ik de drol opruimen en dan bekruipt me de gedachte: “Als ik die nu eens voor hun voordeur ga leggen?” Maar mijn goed fatsoen verbiedt me dat te doen. Dus bij deze mensen: a.u.b., u houdt van uw hond, wij ook! Zorg er goed voor, maar zorg ook dat de buren geen last hebben van wat je lievelingsdier achterlaat! Misschien een hint voor de politiekers: zouden meer openbare hondenweiden helpen? Met vriendelijke groeten, Leen Anthoni, Achtelsestraat

30 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 30

20-9-2012 11:35:43


Junior Eurosong 2012

Twee van de negen kandidaten uit Hoogstraten Voor de tiende keer op rij zoekt Ketnet naar de geschikte kandidaat om ons land te vertegenwoordigen op de internationale Junior Eurovisiesongfestival. De voorselectie bij ons gebeurt met Junior Eurosong waar talentvolle Vlaamse jongeren het beste van zichzelf geven voor hun liedjes. Uit bijna duizend inzendingen werd een ‘shortlist’ van dertig acts weerhouden waaruit er negen werden geselecteerd om zich publiekelijk met elkaar te meten in een lange race op tv. Van de negen waren er niet minder dan vier uit de Noorderkempen: Arendonk, Brecht en zo maar even twee uit Hoogstraten! Alle negen kregen ze een begeleider én een producer toegewezen die het beste uit de kandidaten moeten halen.

Mai-Li uit Wortel

tegaal verdwijnt in het niets als je haar hoort zingen” Producer Peter Gillis: “Het is hartverwarmend om naast het ongelofelijke muzikale talent van Mai-Li ook haar immens innemende persoonlijkheid te ontdekken. De levensvreugde, vriendelijkheid en het warme sociale karakter van Mai-Li zijn een voorbeeld voor iedereen.” Mai-Li’s liedje, Zo vrolijk was ik nooit, gaat over een stapelverliefd meisje dat een briefje van haar liefje kreeg. De tekst en muziek zijn van Peter Gillis, Miguel Wiels, Alain Vande Putte en Mai-Li De Raeymaeker zelf.

Jens Broes uit Minderhout

Stemmen alstublief De begeleiding van de kinderen gebeurt door Ketnet op superprofessionele wijze. Naast de ervaren coaches is er een externe kinderpsychologe die de kinderen al jaren begeleidt. Bovendien houdt Ketnet zich strikt aan de alle regels betreffende de kinderarbeid zoals ze zijn opgesteld door het ministerie van Arbeid. Het schoolleven van de kinderen wordt zo min mogelijk belast. Alle kandidaten krijgen een opleiding in een professionele omgeving op het gebied van zang (met een zangcoach), dans, styling, mediaomgang, enz.

r

e

e r

n l n

t n n

t -

n

teugen van Junior Eurosong en hij vond het geweldig dat hij zijn nummer mocht inzingen in een echte muziekstudio met een topproducer als Jeroen Swinnen. Coach Ronny: “Voor Jens is zingen als ‘ademen’, heel naturel en zonder moeite. Het is bovendien mooi om zien hoe bescheiden hij is naast de planken en hoe vastberaden hij zingt eenmaal op het podium.” Producer Jeroen Swinnen: “ Jens ontroert me keer op keer wanneer hij zingt. Als hij zo verder gaat, staat hem een mooie zangcarrière te wachten. Ongelofelijk wat hij op z’n jonge leeftijd al presteert: ik ben nu al fan” De titel van Jens lied, Geloven in jezelf, vertelt meteen waarover het gaat: wat er ook gebeurt en wat er ook gezegd wordt, iedereen moet altijd blijven geloven in zichzelf. De tekst en de muziek zijn van Jeroen Swinnen, Niko Westelinck en Jens Broes

Kathleen Aerts, 10 jaar de ‘blonde van K3’, en Peter Gilis coachen Mai-Li De Raeymaeker, een meisje van 11 uit Wortel. Mai-Li is blind en volgt daarom braille notenleer. Ze leert ook piano. Ze is helemaal weg van Laura Omloop en was heel blij om net zoals haar idool een Junior te worden. Mai-Li is geen onbekende bij Ketnet. Ze werkte al mee aan Ketnet King Size als Ketnet-reporter in de rubriek Het rode lopertje. Ze was ook te zien in Goeie Vrijdag op Eén, waarin haar grote droom uitkwam : samen met Laura haar liedje Zo verliefd zingen. Coach Kathleen: “Li is het zonnetje in huis! Altijd vrolijk en de eeuwige optimist. Een nach-

Ronny Mosuse en producer Jeroen Swinnen coachen Jens Broes die 12 is en van Minderhout komt. Jens gaat al jarenlang naar de muziekschool en volgt er pianolessen. Maar hij is ook gek op musicalkampen en toneelspelen. Daarnaast leeft hij zich uit in de KSJ en heeft hij ook al zes jaar tekenschool achter de rug. Zijn grote voorbeelden zijn Selah Sue, Adele, Michael Jackson en Kato. Jens geniet met volle

Oase schoonheidsinstituut

Wie er naar Amsterdam gaat, dat zal blijken tijdens de echte wedstrijd. Die vindt plaats in de finaleweek op maandag 1, dinsdag 2 en woensdag 3 oktober. In elk van die voorrondes zetten de drie coaches ieder één van hun poulains in. De acts worden beoordeeld door Ronny, Kathleen en Brahim maar uiteindelijk zijn het enkel de kijkers zelf die door middel van televoting bepalen wie doorgaat naar de finale. Tijdens de live finale op zaterdagochtend 6 oktober wordt andermaal via televoting beslist wie ons land zal vertegenwoordigen op het tiende Junior Eurovisiesongfestival in Amsterdam. Kijken én stemmen voor ‘onze’ kandidaten dus (lvr)

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 31

DHM_oktober_330.indd 31

20-9-2012 11:35:44


energie

Zijn zonnepanelen nog rendabel? Van Hemelen gelooft er in.

Geen subsidies meer, wat nu? Begin augustus was een sombere periode voor installateurs van zonnepanelen. De subsidies voor nieuwe installaties daalden per 1.000 kWh geproduceerde stroom in één klap van 210 euro gedurende 20 jaar naar 90 euro gedurende 10 jaar. Daarenboven waren allerhande subsidies en fiscale voordelen gesneuveld in de acute begrotingswijziging van Di Rupo verleden jaar. Heeft het dan nog zin in te zetten op energiebesparende investeringen? We vroegen het aan installateurs Van Hemelen, die met hun familie-bvba, naast de klassieke technologieën, ook gespecialiseerd zijn in alternatieve energie. Natuurlijk praten zij voor eigen winkel, zult u zeggen. Dat is uiteraard zo, maar een opmerkelijk initiatief maakt hun woorden weer geloofwaardig. Leest u maar. Nick (Van Hemelen): “Het wegvallen van die subsidies en voordelen is inderdaad wel hard aangekomen. Tot dan was de terugverdientijd ongeveer 5 jaar. Die is nu langer maar dat betekent niet dat de winst helemaal weg is. Ten eerste is er begin dit jaar een drastische prijsverlaging geweest bij de producenten ter compensatie van de 40% belastingsvermindering. “

Nick: “Van in het begin hebben we gesteld dat we energiezuinig willen bouwen, in het centrum van Hoogstraten. We werken met een plaatselijke architect (Thomas Swaenepoel-G.R.O.T), en plaatselijke aannemers (o.a. bouwbedrijf Van Bavel uit Meerle, nvdr).”

Herman: “En de premies voor dubbel glas en dakisolatie anderzijds zijn behouden. En voor zonneboilers is er van Eandus uit een premie bijgekomen.”

Op het terrein zelf zien we weldoordachte maar qua uitzicht klassieke woningen: beton, baksteen, bepleistering,… Maar de finesses zitten hem in het vermijden van koudebruggen (vooral ter hoogte van de vloeren en ramen), een ver doorgevoerde isolatie, sobere dak-fotovoltaïsche cellen en onzichtbare warmtewisselaars in de grond. De verwarming gebeurt dus met een warmtepomp, die aangedreven wordt door de zonneenergie die op het dak gewonnen wordt. Dat maakt dat in de regel de verwarmingskost gratis is.

Ann: “In mei hebben we de Europese Solar Days gehad. Onze leverancier Buderus vroeg ons of we in de regio niet de zonneboilers wilden promoten. We hebben daar op ingepikt maar tegelijkertijd het hele gamma van zonne-energie voorgesteld, dus ook fotovoltaïsche cellen, warmtepompverwarming, enzovoort. Dat was een geweldig succes en daaraan zie je dat de interesse er toch blijft voor wie nog nadenkt bij nieuwbouw.” Herman: “De energieprijs mag dan nu wel bevroren zijn, iedereen weet dat hij op termijn alleen maar zal stijgen, zonder twijfel. Denk maar aan de kerncentrale van Doel die misschien gedeeltelijk stilgelegd wordt en de energie die dan moet ingevoerd worden. En daarenboven moet elke nieuwbouwwoning gebouwd na 2020 vrij zijn van fossiele brandstof. Dat wil zeggen: geen gas, stookolie, hout, enzovoort. Wel, momenteel zijn wij op die manier aan het bouwen. Zeven koopwoningen, gebouwd op een realistische manier. Maar wij zijn de norm wel voor.”

S h m

In de praktijk

Herman: “Warmtepompen bestaan al heel lang. Maar het rendement was toen natuurlijk niet zo groot vooral omdat de energieprijs zo laag was. Waar nu Framandi is, daar stond 30 jaar geleden al een warmtepomp, dat herinner ik me nog. Een warmtepomp is heel onderhoudsarm. Het is een omgekeerde koelkast. Dus de onderhoudskosten zijn op termijn ook een pak minder. Overigen hebben wij voor één leverancier gekozen, Buderus. Dan krijgt ge natuurlijk nog extra service.” Er is nog wel een elektriciteitsaansluiting nodig om bij overproductie te leveren aan het net en bij grotere nood er van af te kunnen nemen. Met elektriciteit wordt er gekookt en natuurlijk al

Nick: “De terugverdientijd is langer, maar nog heel redelijk”

De 7 Hemelen - Hermans grootvader Jules (1) was smid in Oevel. - Deze begon met zijn twee zonen Modest (2) en Jos (3) een bedrijf in verwarming, sanitair en dakwerken. - Op een bepaald moment mocht Jos om gezondheidsredenen niet meer actief meewerken. - Stan, de andere zoon van Jules gaf les aan het VITO en introduceerde er ook Jos als lesgever. Jos bleef ‘voor en na’ toch nog actief in de sanitaire branche. - Herman (4) werd geboren als zoon van Jos en werd technieker bij Friswit, later bij De Ster en na het volgen van cursussen kon hij in bijberoep sanitair plaatsen. - Na een reorganisatie bij De Ster begonnen Herman en Ann (5) fulltime met hun bedrijf. - Nick (6) en Sam (7) zijn momenteel medevennoot.

100 95 75 100 95 25 75 5 0 25 5 0

32 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 32

20-9-2012 11:35:46


energie

Sam stelt een zonneboiler af. Zonneboilers hebben een relatief hoog rendement, vooral met douchende kinderen in huis de andere klassieke functies. In deze woningen wordt dus geen gas aangevraagd. Een doorgedreven balansventilatie is er niet. Ook de architect had zijn twijfels bij de langetermijnsvisie. Stof, rammelend geluid,… Herman en Ann houden persoonlijk trouwens van open ramen en menen dat zulks bij veel mensen nog zo is. Er is wél een sensorgestuurde ventilatie maar die is zo vrij onderhoudsarm.

r

Verder heeft de woning domotica die ten dienste staat van de energie en onrechtstreeks het comfort. Verlichting valt uit na een bepaalde tijd maar kan ook met één knop overal tegelijk aanfloepen, bijvoorbeeld bij inbraak. Maar dat is een hoofdstuk apart.

Herman en Ann bij hun project Heidries, zeven woningen met een zogenaamd economischrealistische bouwwijze. Geen avontuur maar wel de tijd vooruit.

Even rekenen De terugverdientijd van zonnepanelen blijft, ook na de subsidieverlaging, nog altijd aanvaardbaar. Volgens de berekening van het Vlaams Energieagentschap (VEA) verdient een gezin dat vandaag zonnepanelen plaatst, de kostprijs van de installatie gemiddeld terug in ongeveer 7 jaar en 10 maanden. De investering die daarmee gepaard gaat, zou zo’n 7.600 euro zijn. Zetten we die investering van 7.600 euro af tegen de totale opbrengst van 10.307 euro na tien jaar, dan komen we uit op een gemiddeld jaarlijks rendement van iets meer dan 3 procent. Dat is meer dan wat u op een gemiddeld spaarboekje kunt verdienen. Of anders gerekend: zou u datzelfde bedrag vandaag op een spaarrekening zetten die u de komende tien jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 2,5 procent oplevert, dan heeft u aan het einde van de rit slechts een eindkapitaal van 9.729 euro. Bovendien heeft u na tien jaar uw zonnepanelen nog en die zijn op dat moment nog niet volledig afgeschreven.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 33

DHM_oktober_330.indd 33

20-9-2012 11:35:46


OP HET WATER

Staycation, de nieuwe trend

Expeditie Markestroom Vakantie zonder verre horizonten: het heet staycation. Heb je hem? Het is een nieuwe trend. Geen inpakstress, geen ‘been there, done that’-lijstjes. Nostalgie! Het begon niet echt als grap maar ze vonden het wel een grappig plan. Simon en Jos Lenaerts organiseren namelijk vlottochten met Buitenspel en Simon wilde de geheimzinnige en zo onbekende Mark wel eens afvaren. Hij recruteerde Carwash (Maarten) Van Overveldt en Tom Vandenberghe als bemanning en na een proefvaart werd de droom bijgesteld: ze zouden minstens tot het exotische Breda varen. Wat een avontuur! We lezen mee in hun dagboek: Met 20 spanbanden bonden we paletten op twee surfplanken en snoerden er een opblaasbaar voorraadbootje aan vast. Het vlot werd getooid met twee klapstoelen voor de roeiers, een ligstoel voor de matroos en twee parasols om beschutting te bieden tegen het tropische weer dat Sabine voorspelde. Om de fauna en flora van de Markvallei niet te verstoren, camoufleerden we het dek tot slot met kunstgras en een geranium, bewaakt door een tuinkabouter. Snel die matrozenpakjes aan en we waren vaarklaar. Met Meer achter ons kielzog waren we onmiddellijk onder de indruk van de rustige natuurpracht in eigen streek. Onwezenlijk traag peddelden we langs loze vissertjes en een ooievaar met rode kaken naar onze eerste kampeerplek. Hier stelden we de tent op aan de oever en douchten bij een vriendelijke buur onder de tuinslang. Na een paar uur roeien verschenen we de volgende middag aan het klooster van de Minderbroeders-Kapucijnen te Meersel-Dreef. We laafden ons aan de grot en bezochten Broeder Luc Frans Wouters die zag dat het goed was. Volledig herbrond hervatten we koers en voeren net voor de Markbrug de grens over. Ter hoogte van de Galderse Meren overnachtten we en genoten van de Perseïdenmeteorenzwerm. Een dag later namen we op het

heetst van de dag een uitgebreide siësta op het dorpsplein van Ulvenhout, enkel bewegend om de brandende zon sloom te ontwijken. Op het vlot hadden we ondertussen een ontspannen routine. Het synchroon roeien ging moeiteloos waardoor we smalle, overgroeide stukken en lage bruggen doorkwamen zonder averij. Bij stuwen gebruikten we de aanlegsteigertjes voor kajaks om onze spullen aan de kant te slepen of te water te laten. Net voor Meersel-Dreef gebruikten we het natuurlijke interval wat ons gesjouw en tijd spaarde. Pastis werd uitgeschonken zonder evenwichtsproblemen en bij het manoeuvreren, wisselen van plaatsen en het sporadische danspasje viel niemand overboord. De knopen waarmee we door het water schreden, waren als gekantklost zo klein. We schatten onze ‘snelheid’ op 1 km/u. Een traagheid die de tijd omarmt en waarbij je bewonderend vaststelt dat het landschap dat ginds ligt, wat later nog steeds even ginds ligt. De matroos bereidde hapjes en was dj. Hij schipperde tussen eigen muziek en wat de radio ons voorschotelde, met de “Homo Top 100” als hoogtepunt. Het moet gezegd, die Hollanders waarderen het genieten. We kruisten andere bootjes en werden hartelijker begroet en aangemoedigd. Nabij Ginniken versierden we ons eerste sleepje, waarbij

een motorbootje ons voortsleepte. Waanzinnige snelheden hoger dan 4 à 5 km/u trokken de punten van de surfplanken echter onder water. Omdat motorboten wel aardig maar niet graag traag zijn, waren de sleepjes telkens van korte duur. Maar toch: bedankt romantisch dinerend koppel, toffe vader met zoon en goedhartige gek. De Scouting van Ginniken bood ons hun speelveld als overnachtingplaats. We wasten ons al zwemmend en haalden rond een kampvuur jeugdherinneringen op aan de KSJ van Hoogstraten. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de derde dag. De intrede in Breda leidde langs groene kades, een betonnen ring, park Valkenberg, waar we aanlegden voor een ijsje, het Kasteel van Breda en eindigde aan de Prinsenkade. We parkeerden onze schuit onder een brug om onszelf te beschutten tegen het voorspelde noodweer en tegen pottenkijkers tijdens onze nachtelijke verkenning van Studio Dependance, De Kroeg, Café Bruxelles en De Speeltuin. Onze zeemansbenen hielden nét stand. De volgende dag legden we aan in de idyllische haven van Terheijden waar de havenmeester in kostuum, met rode neus en idem oogjes, niet goed wist hoe hij ons vaartuig moest opmeten en uiteindelijk 73 eurocent aanrekende. Bedankt en keep the change. Na een koffietje besloten we ’s nachts verder te varen omdat het weer de volgende dag ging keren. We plaatsten de tent op het vlot om te schuilen indien nodig en bij het Knooppunt Zonzeel meerden we om 3u ’s nachts aan. De volgende ochtend bleek het onmogelijk verder te varen. We lagen in de wind en met de tent op het vlot deinsden we achteruit. Einde van de reis en dan maar te voet terug naar huis. Een geslaagde aanrader!

34 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 34

20-9-2012 11:35:47


e n

, r e

-

n d

, e a n n -

n

d

e !

dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

Hoogstraten “Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land” HOOGSTRATEN – Hoogstraten mag zich twee jaar lang “Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land” noemen. Op vrijdag 31 augustus werden de vijf ambassadeurs van Vlaanderen Lekker land, één per provincie, bekend gemaakt in de Ancienne Belgique te Brussel. Met een ijzersterk dossier en enkele maanden uitgebreid campagne voeren in Hoogstraten en alle deelgemeenten, kon Hoogstraten uiteindelijk met terechte trots de titel van “Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land” binnenrijven. Wat onze provincie betrof werd het een nek aan nek race Antwerpen, gevolgd door Mol, Lier en Mechelen. We vroegen meer uitleg aan Paul Snoeys, voorzitter van Horeca Noorderkempen, en één van de sterkhouders van het initiatief. Paul Snoeys: Acht maanden geleden namen we het initiatief om mee te doen aan de wedstrijd van Vlaanderen Lekker Land, vooral omdat deze editie in het teken stond van ‘culinair vakmanschap’, ondersteund door toerisme. We trommelden partners op en stelden een eerste voorlopig

dossier samen. Met dit dossier werden we eind mei, samen met vier andere steden, gekozen tot provinciaal kandidaat. Dat was nog maar het begin. Het definitieve dossier werd samengesteld door Ed Van den Ouweland, Gust Lauryssen en mezelf. En dan was het kwestie van zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Uiteindelijk kregen we 3.500 stemmen achter onze kandidatuur. DHM: Wat is het gevolg van dit alles Paul: Hoogstraten zal de komende twee jaar volop in de kijker staan in héél Vlaanderen. Onze partners – Veiling Hoogstraten, de Scheldebrouwerij, het Chocoladehuis, de Hotelschool, de tuinders en vele anderen - werken allemaal mee aan de uitbouw van een tweejaren actieplan. Daarin staat het culinaire vakmanschap centraal en zullen veel nieuwe activiteiten ontwikkeld worden. We denken hierbij aan ‘Koken in ’t veld’, aardbeienfeesten, een ambassadeursdag en nog veel meer. Maar daarover leest u de volgende twee jaar uiteraard veel meer in dit blad. (fh).

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be

Ed Van den Ouweland, Paul Snoeys en Gust Lauryssen zijn de auteurs van het dossier waarmee het stadsbestuur zich kandidaat stelde en laureaat werd

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 35

DHM_oktober_330.indd 35

20-9-2012 11:35:47


Nummer 16.752’ interpelleert ‘Numero Uno’ HOOGSTRATEN - Vrijdag 14 september bracht minister-president Kris Peeters – de Vlaamse Numero Uno - een bezoek aan Hoogstraten, naar aanleiding van de inhuldiging van het nieuwe woon- en zorgcentrum. Tijdens de receptie kreeg Karen Snyers, kandidaat 16.752 op de W.A.C.H.T.-lijst van personen met een handicap, de kans om de minister-president te vragen wanneer ze nu eindelijk zekerheid krijgt dat ze effectief zelfstandig kan gaan wonen. De minister-president maakte een afspraak met Karen en zijn ouders om het probleem samen met minister Jo Vandeurzen op zijn kabinet te bespreken.

M H h d d v d a v

Karen is 43 jaar oud en heeft het Syndroom van Down. Overdag gaat Karen in Merksplas werken in het Dagcentrum De Markdal van zorgaanbieder ‘De As’. Karen woont al 43 jaar thuis bij haar ouders Frans en Mia Snyers. Karen droomt al jaren van een eigen plek om te wonen. Daarom staat ze al enkele jaren op de wachtlijst voor een ‘bezigheidstehuis’ met een actieve urgente vraag.

De 43-jarige Karen Snyers is één van de 22.000 personen met een handicap die op een wachtlijst staan voor opvang. Karen en haar ouders zullen ontvangen worden op het kabinet van minister-president Kris Peeters om het probleem te bespreken.

De overheid maakt echter onvoldoende geld vrij om alle vragen te beantwoorden en ontwikkelde naast de urgentiecodes ook nog ‘prioriteitencodes’. Omdat de ouders van Karen nog allebei leven, kreeg haar vraag prioriteitencode 2. In de praktijk zal ze dus binnen afzienbare

tijd GEEN plaats toegewezen krijgen, omdat er nu al te weinig geld is voor prioriteitengroep 1. Maar Karen wacht niet alleen. Er zijn ongeveer 22.000 andere mensen met een handicap die in hetzelfde trieste schuitje zitten, wachtend op één of andere zorgvorm, in de grootste onzekerheid.

Gelukkig wordt de oproep van Karen en haar familie goed ondersteund door Hoogstraten: ze hebben massaal de affiches van Karen opgehangen, als symbool voor alle wachtenden. Meer info over affiche-actie kan u vinden op www. ZorgGebruikers.be (fh)

Eindelijk zorg voor personen met een handicap in Hoogstraten ? HOOGSTRATEN – Zoals u weet zet de vzw Markdal zich al jaren in voor de opvang van personen met een handicap in Hoogstraten. Meer zelfs, Markdal beschikt al jaren over bouwgrond in de omgeving van het nieuwe woon- en zorgcentrum, maar verder dan plannen maken geraakte men nooit. Nu schijnt er toch licht aan het einde van de tunnel. Een terugblik Maar eerst even terug in de tijd. Op 23 december 2002 is er een eerste verkennend gesprek met burgemeester Van Aperen. Iets meer dan een jaar later, in januari 2004 volgt er een gesprek met de burgemeester en de voorzitter van het OCMW. In september / oktober 2004 wordt het voorstel van erfpachtovereenkomst goedgekeurd door OCMW raad en de gemeenteraad. Begin juni 2005 is de erfpachtovereenkomst tussen OCMW en de vzw Markdal (De As) klaar en op 28 juni wordt het document ondertekend in het kantoor van notaris Jan Michoel.

Men kan het dus vergeten of er moet gezocht worden naar een andere vorm van financiering. Een samenwerken met een sociale bouwmaatschappij, in dit geval Bouwmaatschappij De Noorderkempen, is een oplossing. De Noorderkempen wordt dan wel bouwheer en dus moet de bestaande erfpachtovereenkomst worden aangepast.

Op de OCMW raad van maandag 10 september is de overdracht van de bestaande erfpachtovereenkomst unaniem goedgekeurd. Wanneer er zich geen speciale redenen van uitstel of vertraging voordoen zal er binnen een drietal jaren een uitbreiding zijn van het bestaande woon- en zorgcentrum met een “Tehuis voor minder validen”. VZW De As (Markdal) zal dan zorgen voor de dag- en nachtopvang van 10 tot 12 gasten. (fh)

En dan wordt het stil Erger nog. Door een aantal wijzigingen in de organisatie van de zorg voor personen met een handicap komt de doelgroep van vzw Markdal niet meer in aanmerking voor (bouw)subsidies van VIPA (Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Personengebonden Aangelegenheden).

36 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 36

20-9-2012 11:35:47

J e z z s w n t a d g w a


r e -

.

hoogstraten

Inhuldiging nieuw woon- en zorgcentrum Oud worden kan een tweede jeugd zijn in dit prachtige gebouw

KRIS PEETERS

Minister-president Kris Peeters was speciaal naar Hoogstraten gekomen voor de inhuldiging van het nieuwe woon- en zorgcentrum. Over de lijdensweg om tot een aanvaardbaar ontwerp voor dit gebouw te komen, is in dit blad al voldoende verschenen. Het uiteindelijke resultaat wordt door bijna iedereen geprezen, ook al schrok men aanvankelijk van het idee om vier torens van zes verdiepingen hoog te bouwen. Jaren geleden, bij het eerste ontwerp, ging men er zomaar vanuit dat men het oude rusthuis zou mogen slopen. Er werden plannen in die zin gemaakt, maar die vonden geen genade bij stedenbouw. Dan maar een tweede ontwerp, waarbij men het oude rusthuis integreerde in de nieuwbouw. Nu was men zeker om groen licht te krijgen. Maar het ontwerp beantwoordde niet aan de verwachtingen van stedenbouw en ook de aansluiting met het oude rusthuis was niet gelukkig. Gevolg, voor de tweede maal op rij werden de plannen naar de prullenmand of het archief verwezen.

Derde keer, goede keer

Vier bewoners van het woon- en zorgcentrum assisteren minister-president Kris Peeters wanneer hij het lint doorknipt en daarmee het nieuwe woon- en zorgcentrum officieel opent.

Hoe en wie precies de voorzet gaf, weten we niet. Feit is dat dezelfde architecten, die al tweemaal de bal missloegen, plots met een totaal nieuw en vernieuwend concept voor de proppen kwamen. In hun nieuwe ontwerp bouwde men centraal op de site vier ‘torens’ van elk zes verdiepingen. Elk blok telt 38 of 39 kamers. Op het gelijkvloers en de verdiepingen twee, drie en vijf bevinden zich de kamers, maximaal 10 per verdieping. Op de verdieping twee en vier zijn de gemeenschappelijke ruimtes, met zeer veel glas, twee salons, twee eetruimtes, twee terrassen, een verpleegruimte, een keuken en een toiletblok. Er zijn 150 kamers en vier kamers voor kortverblijf. Het totaal aantal kamers dat Hoogstraten, volgens prognoses van de overheid nodig heeft is 192 en dat aantal neemt elk jaar nog toe. Er is dus nog plaats voor (privé)initiatieven. De bewoners voelen er zich al goed thuis, voor het personeel is alles nieuw en is het nog even wennen, maar ook dat zal wel in orde komen. (fh)

De eregenodigden en de minister-president nemen ruim de tijd om het gebouw te bezoeken en met enkele bewoners een praatje te slaan.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 37

DHM_oktober_330.indd 37

20-9-2012 11:35:48


hoogstraten

Een prachtig kunstwerk tussen de vier torens HOOGSTRATEN – ’t Is goed dat het stadsbestuur respect opbrengt voor kunstwerken uit vervlogen tijden, zoals het reliëf ‘Moeder en kind’, dat ooit de gevel van het moederhuis sierde en het glas in lood van Jan Huet, dat nu op een eigentijdse manier een plaats kreeg in het interieur. Maar bij goede hedendaagse architectuur, zoals het nieuwe woon- en zogcentrum, hoort eigentijdse, vernieuwende kunst. Met het werk “2-PILLIO” van beeldend kunstenaar Nel Bonte, maakte men zonder enige twijfel een goede keuze. De nu 26-jarige Nel Bonte behaalde haar master in de beeldende kunsten aan de academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Ze werd laureaat van een wedstrijd die het stadsbestuur en het OCMW in 2011 uitschreven. Alhoewel je hedendaagse kunst moet ondergaan en het geen ‘bijsluiter’ nodig heeft, wil haar werk een ode zijn aan de vrijwilliger. Via een denkpatroon van de kunstenaar worden de eigenschappen van die vrijwilliger in lengtematen uitgedrukt. Het resultaat is een rozet. Het uiteindelijk resultaat is het beeldend vertalen van dit denkproces in lijnen en knooppunten. Het raster en lijnenspel staat ook symbool voor de samenwerking en verbondenheid. Lijnen staan niet los van elkaar, maar vormen samen een structuur.

OCMW voorzitter Jef Van Looy en burgemeester Van Aperen kijken toe hoe een fles champagne open spat tegen het indrukwekkend kunstwerk van Nel Bonte (midden). Het geheel komt bijzonder goed tot zijn recht tussen de vier gebouwen, die samen het verblijf van onze senioren vormen. Door de LED verlichting

leeft de sculptuur mee met het dagelijks leven in het zorgcomplex. Er ontstaat communicatie met de omgeving en ook omgekeerd. (fh)

38 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 38

20-9-2012 11:35:49


-

n t

hoogstraten

Bedankt Etienne, proficiat Tom

De bloemschikkers verrasten Etienne Van Neyen met een medaillon om de ontwerper van de twaalf voorgaande jaren te huldigen.

De hand van Tom De Houwer, de opvolger van Etienne Van Neyen, was duidelijk merkbaar in de ontwerpen van Hoogstraten in Groenten en Bloemen. Een geslaagd debuut voor de nieuwe ontwerper.

HOOGSTRATEN – Twaalf jaar lang zorgde Etienne Van Neyen voor de ontwerpen van “Hoogstraten in Groenten & Bloemen”. Dit jaar gaf hij de fakkel door aan Tom De Houwer en dat kwam duidelijk tot uiting in de tentoongestelde werken. Zonder een waardeoordeel over het werk van Etienne of Tom uit te spreken, kon je duidelijk een vernieuwing en een verjonging vaststellen. Etienne maakte vooral composities met (meer) groenten en bloemen, Het werk van Tom was vaak abstracter met toevoegingen van (vooral) bloemen aan elementen uit de natuur. Een geslaagd debuut.

GOUD VOOR HOOGSTRATEN HOOGSTRATEN – 14 september 2012 - Terwijl de plechtigheden rond de inhuldiging van het nieuwe Woon- en Zorgcentrum Stede Akkers nog aan de gang waren en de rondgang ter opening van de openluchttentoonstelling ‘Hoogstraten in Groenten en Bloemen’ van start ging, trok een kleine delegatie van het stadsbestuur naar Venlo voor de prijsuitreiking van de Europese wedstrijd ‘Entente Florale’ waarvoor Hoogstraten zich twee jaar geleden kandidaat stelde en enkele maanden geleden door een internationale jury werd bezocht. Deze jury toerde op 10 juli een ganse dag door de fusiegemeente ter beoordeling van het openbaar domein in al zijn aspecten. Het ontvangen juryrapport spreekt van ‘zeer goed’ op gebied van ruimtelijke planning, leefmilieu, landschap en open groene ruimte, toerisme en recreatie en presentatie. Kortom een dikke pluim voor Hoogstraten en zijn inwoners. In haar juryrapport, ten overstaan van 20 deelnemers uit 11 verschillende Europese landen, wees de juryvoorzitster ook nog terecht op de initiatieven van het themajaar ‘Buitengewoon Charmant’ dat de stad dit jaar organiseerde en op het erfgoed van de gemeente. Schepen van openbare werken Jos Martens, ploegbaas van de groendienst Louis Geerts

Hoogstraten werdwinnaar van de wedstrijd “Entente Florale” dankzij zijn groenbeleid en zijn erfgoed en gemeentesecretaris Eduard Palmans waren meer dan fier om de gouden medaille in naam

van de stad Hoogstraten in ontvangst te mogen nemen. (wp/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 39

DHM_oktober_330.indd 39

20-9-2012 11:35:51


hoogstraten

Back to the movies: Cinema anno 1950 VZW LA:CH pakt uit met een retro filmfestival HOOGSTRATEN - Na haar grootste succesproductie tot nog toe, de musical Gelmel in 2010, zit de vzw LA:CH duidelijk niet stil. De vereniging maakt zich sterk dat het cultuurleven in Hoogstraten een boost nodig heeft en laat dan ook een frisse wind waaien in de programmatie van vooral de podiumkunsten in onze fusiegemeente. Intussen kan de enthousiaste en jonge ploeg al terugkijken op een tiental evenementen van uiteenlopende aard. Deze keer gooit de vzw het weer over een nieuwe boeg: die van het witte doek. Back tot the movies wordt een retro filmfestival voor iedereen. Voor de gelegenheid wordt de sfeervolle zaal Sint-Cecilia dat weekend ingericht als cinemazaal anno 1950. Een droomlocatie ... De naam Back to the movies verwijst uiteraard naar de cinema in de Gelmelstraat die we nog lang niet vergeten zijn en waar menig Hoogstratenaar vele vrije avondjes doorbracht. De echte cinemasfeer van de jaren ‘50 zal ons zeker nostalgisch doen terugdenken aan de tijd van toen. De tijd waarin “naar de film gaan” nog een begrip was en bovenal een sociaal gebeuren. Inclusief het drankje, de popcorn en het babbeltje tijdens de pauze! In de programmatie van het filmfestival wordt gedacht aan alle soorten filmliefhebbers en aan alle leeftijden. Op vrijdagavond is er de prachtige roadmovie The Straight Story. Deze avond wordt afgesloten met een gezellig praatcafé en loopt in samenwerking met Bevrijdingsfilms vzw. Op zaterdagnamiddag is het aan de kinderen en worden er kinderkortfilms getoond, een selectie in samenwerking met Fonk vzw. Elk kind wordt getrakteerd op een drankje en popcorn. Zaterdagavond wordt ongetwijfeld het hoogtepunt van het festival. Het is de bedoeling dat iedereen zich uitdost in een retro-Rockabilly-outfit om naar de film Grease te komen kijken. Meteen na de film krijgen we een swing-dansinitiatie in samenwerking met Dance Vision Wuustwezel en dan neemt DJ Walrus het over voor een onvergetelijke retroafterparty, inclusief originele fotoshoots en een mooie prijs voor de best geklede gast. Om helemaal in de sfeer te komen en in het kader van Veilig Verkeer, kan je voor de zaterdagavond thuis opgehaalt en na het feestje ook weer worden terug gebracht door een athentieke Volkswagen T2-bus uit 1974! Voor meer informatie daaromtrent kan je terecht op www.vzw-lach.be. In samenwerking met de Erfgoedcel Noorderkempen heeft de vzw LA:CH een extra attractie kunnen strikken voor dit unieke filmfestival. In het voorprogramma van elke filmvoorstelling kan je zeldzame Hoogstraatse erfgoedfilmpjes

bekijken. En daar zitten ongekende pareltjes tussen!

Het programma ziet er als volgt uit: Vrijdag 19 oktober om 20 uur • Voorprogramma: Hoogstraatse Erfgoedfilmpjes • Hoofdfilm: The Straight story (D. Lynch 1999) • Inkom 5 euro, inclusief consumptie in het praatcafé achteraf

Zaterdag 20 oktober om 14 uur • Voorprogramma: Hoogstraatse Erfgoedfilmpjes • Selectie kortfilms voor kinderen vanaf 4 jaar • Inkom 5 euro, inclusief drankje en popcorn

Zaterdag 20 oktober om 20 uur • Voorprogramma: Hoogstraatse Erfgoedfilmpjes • Hoofdfilm: Grease (R. Kleiser 1978) • Dansinitiatie swing door Dance Vision • Afterparty met DJ Walrus • Inkom 5 euro, inclusief afterparty • Dresscode: Rockabilly (Prijs voor de best geklede gast!) Praktisch: Back to the movies op 19 en 20 oktober in zaal Sint-Cecilia is een organisatie van VZW LA:CH in samenwerking met Erfgoedcel Noorderkempen en Bibliotheek Hoogstraten. Deuren open: telkens één uur voor de voorstelling. Tickets in voorverkoop: 5 euro via www. vzw-lach.be of op 0479/41 72 88, tickets aan de kassa: 7 euro (fh)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

40 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 40

20-9-2012 11:35:51


hoogstraten

Sint-Cecilia zorgt voor de cultureel daklozen HOOGSTRATEN - Als we de verschillende politieke partijen mogen geloven, heeft Hoogstraten op korte termijn een cultuurcentrum. Maar “tussen droom en werkelijkheid…..” Het ongeloof van de burger is groot, maar gelukkig zijn er goede zielen die het beleid een handje toesteken en hun best doen om een alternatief aan te bieden aan de vele cultureel daklozen van onze stad. De vernieuwde enthousiaste ploeg achter zaal SintCecilia is er klaar voor. Het was enkele maanden - of zijn het jaren - erg stil in en rond zaal Sint-Cecilia. Een meningsverschil binnen het vroegere bestuur en een fanfare die stopt met toeten en blazen, legden de werking zo goed als plat. Maar daar komt verandering in, met vers bloed en nieuwe duidelijke afspraken. Lies Snijders: Er is echt nood aan een zaaltje zoals dit in Hoogstraten. Maar door omstandigheden die je kent bleef men nog met drie over: Jef Van Laer, Marc Vanluffelen en Rob Goris. Te weinig natuurlijk. Dan ben ik er bijgekomen,

Requiem voor een fanfare De fanfare Sint-Cecilia, in betere dagen de “Koninklijke Toon- en Toneelvereniging Sint-Cecilia”, bestaat niet meer. De vereniging werd op 18 oktober 1839 gesticht en was daarmee meer dan veertig jaar ouder dan de andere fanfares van Hoogstraten en zijn deeldorpen. De stichters waren vooraanstaande Hoogstraatse burgers en de harmonie vond een onderkomen in de Gildenzaal (nu de raadzaal) van het stadhuis. Maar al vlug kende de (toen sterk liberale) vereniging veel politieke tegenwind, zeker toen in 1880 België een liberale regering kreeg met een volstrekte meerderheid. De Toon- en Toneelvereniging voelde zich niet meer welkom in het stadhuis en ging op zoek naar een ander lokaal.

daarna ook nog Jan Vermeiren en Martin Van Opstal. Dus we zijn nu met zes. Dat is nog niet veel, maar werkbaar. Dan zijn we samen gaan zitten met de vraag: waar willen we naartoe, zowel wat de zaal als de werking betreft. Dat heeft vorm gekregen in een nota, waar we ons alle zes in kunnen vinden. - Eerst en vooral de verdere renovatie van de zaal. Er zijn gesprekken geweest met het Agentschap Onroerend Erfgoed (M&L), maar voor bescherming of subsidies komen we niet in aanmerking. We willen de gevel aan de Dokter Versmissenstraat opfrissen en denken aan een keldercafé onder het podium. Het dak is wel vernieuwd, maar er is nog veel werk vooral aan het plat dak van de wc’s en het sanitair in het algemeen. - We willen een podium of een plaats bieden aan lokaal talent en dat kan gaan van podiumkunsten, tentoonstellingen en noem maar op. De jeugdhuizen dekken dit gedeeltelijk, maar wij willen breder gaan, samenwerken en aanvullen. - Wij willen ook zelf programmeren en dus voorstellingen aanbieden aan de mensen van Hoogstraten - Ten slotte zullen we de zaal verhuren gewoon omdat we met die inkomsten de drie eerste doelstellingen kunnen verwezenlijken. DHM: Is een groep van zes mensen voldoende om de zaal te runnen? Lies: Voorlopig wel, maar we zoeken nog mensen bij. Nieuwe mensen en nieuwe voorstellen zijn altijd welkom. Dat is een van de redenen

OPENINGWEEKEND Vrijdag 12 oktober Openingreceptie met een overzichtstentoonstelling en een optreden van Simon Standaert en Florejan Verschueren. Zaterdag 13 oktober Optreden van Jan De Bruyn en DJ-set Jef Bertels Zondag 14 oktober Namiddagopening met kinderanimatie en optreden van Vitesse Limitée rond 17 uur.

waarom we die (her)lancering in oktober doen. Komt daar nog bij dat we naast de zes bestuursleden ook kunnen rekenen op hulp van leden van groepen die regelmatig gebruik maken van de zaal. Ik denk dan aan Tinello, Het Gemene Best, de vzw LA:CH enz. Maar het gaat breder. We hebben contacten met de Academie voor muziek en woord. Hun leerlingen kunnen hier podiumervaring opdoen. Er is ook belangstelling van bepaalde groepen van het Spijker. In het najaar beginnen we met een eigen programmatie en verder zijn er al voorstelling gepland van LA:CH, Tinello en Markant. Maar laat ons beginnen met het openingsweekend in oktober, zodat de mensen weten dat Cecilia terug actief is. Voor meer informatie kan u terecht bij Lies Snijders op het nummer 0497 91 36 28 (fh)

Op 10 januari 1882 koopt men 280 m2 bouwgrond in de Gelmelstraat en zes maanden later wordt de eerste steen gelegd door toenmalig voorzitter Arnold Duys. Nog hetzelfde jaar, op 19 november 1882, wordt de zaal officieel ingehuldigd. Toondichter Peter Benoit houdt de gelegenheidstoespraak. Maar de politieke tegenwind gaat niet liggen. In een brochure die de verenging in 1926 zelf uitgeeft lezen we: “Vooraleer staatskundige twisten en onzinnige politieke geschillen, de gemoederen hadden verbitterd en boezemvrienden tegen elkaar hadden opgehitst, was het ene eer lid te mogen zijn van onze maatschappij”.

Lies Snijders is één van de nieuwkomers in het bestuur van zaal Sint-Cecilia. DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 41

DHM_oktober_330.indd 41

20-9-2012 11:36:14


HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Xavier Brosens en Mileine de Corswarem

A

a I d V k H c H s t d d i m g We zien Xavier en Maria samen met hun 6 kinderen Marie-Ghislaine, Véronique, Yves, André, Isabelle en Danielle en met 15 van hun 17 kleinkinderen.

status niet naar de universiteit. Ze hoorde te lezen, te naaien en piano te spelen. Ook kaartspelen was toegelaten als vrijetijdsbesteding. Samen hebben zij een prachtige kroost zoals te zien is op de foto.

Xavier is een bekend figuur in Hoogstraten. Op de Vrijheid, bij brouwerij Brosens werd hij als 13de en jongste geboren. In Gent behaalde hij het diploma van ingenieur in de scheikunde en landbouwindustrieën, waarna hij zich in München specialiseerde in biochemie-brouwerijen en in Delft in drink-, zwem- en afvalwater. Xavier was de 30 al voorbij toen hij huwde met een meisje van adel, jonkvrouw Marie-Madeleine de Corswarem. Zij was de dochter van de steenbakker van Sint Lenaarts. Zij mocht in die tijd met haar

Wat Xavier in zijn leven allemaal verwezenlijkte is niet allemaal op te noemen. Toch willen we enkele opmerkelijke feiten vermelden. Hij mocht koning Boudewijn zijn vriend noemen. Tijdens zijn militaire dienst, die hij samen met Boudewijn deed, leerde hij prins (koning) Albert de joint-tank besturen. Hij werd wetenschappelijk medewerker van de BRT, heeft boeken gepubliceerd over het stroomgebied van de AA en de bezoedeling van de Mark. Hij bouwde waterzuiveringsstations, gaf les aan universiteiten. Hij

was gedetacheerde bij het kabinet van minister van volksgezondheid De Saeger en is er zeer fier over dat Hoogstraten als één van de eerste gemeentes in de jaren ’70 waterleiding kreeg en later riolering, dat hij meewerkte om Hoogstraten opnieuw de titel van stad te geven en dat er een afrit kwam aan de E19. Als jeugdvoetbaltrainer vormde hij mee de eerste Hoogstraatse voetballers die het tot in 1ste klasse schopten. Hij filmde toen al trainingen en kampioenenvieringen. Hij wordt weldra 83 maar speelt nog bijna dagelijks tennis. Zijn geheim is Mie-leine (MarieMadeleine) die verschillende jaren jonger is. Zij houdt hem jong. (RB)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES 42 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 42

20-9-2012 11:36:17


HOOGSTRATEN

FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN - KEMPEN COLLEGIUM VOCALE o.l.v. Philippe Herreweghe HOOGSTRATEN - Ook dit najaar presenteren de Provincie Antwerpen en het Festival van Vlaanderen-Mechelen Kempen een reeks betoverende concerten. Van 20 september tot 13 oktober zullen onder anderen Philippe Herreweghe, Hervé Niquet, La Venexiana en Jan Vermeulen muziek brengen van Josquin Desprez tot Franz Schubert. Plaatsen van afspraak zijn de prachtige abdijen, begijnhoven en ander religieus erfgoed dat de provincie Antwerpen rijk is. Zoals in Averbode, Herentals, Lier, Mechelen, Postel, Tongerlo , Turnhout en andere historische plaatsen. In Hoogstraten mag de Begijnhofkerk op donderdag 4 oktober om 20.00 uur het COLLEGIUM VOCALE o.l.v. Philippe Herreweghe verwelkomen. Zij brengen er een werk van Johann Hermann Schein - Israelis Brünnlein: Geistliche Madrigale. Het leven van Schein leest als een bijzonder smartelijk melodrama. Jong wees geworden, tweemaal getrouwd en twaalf kinderen begraven: de man had het niet onder de markt. Vreemd toch dat deze Duitse barokcomponist vooral bekend is voor zijn Banchetto Musicale, in principe niet meer dan auditief behangpapier voor feestelijke gelegenheden. Philippe Herreweghe concen-

treert zich op de meer serieuze muziek die Schein schreef als cantor aan de Sint-Thomaskerk in Leipzig, een positie die Johann Sebastian Bach ruim honderd jaar later ook zou invullen. De peetvader van de historische uitvoeringspraktijk

gidst zijn Collegium Vocale onder meer door het prachtige Israelis Brünnlein. Tickets kosten €18 of €15 (korting) en € 10 voor min-30-ers. Kaarten verkrijgbaar bij Toerisme Hoogstraten. (lvr)

Op de motor voor het goede doel

r r e n n n

e e -

j

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVCRAMEN RAMEN en PVC enDEUREN DEUREN Kömmerling

PVC DEUREN WijRAMEN leveren enen plaatsen alle schrijnen timmerwerk. Kömmerling

Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Hoogeind 49 binnendeuren.

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

DHM_oktober_330.indd 43

189

189

HOOGSTRATEN – Op zondag 21 oktober organiseert Cahier De Brouillon naar jaarlijkse gewoonte een motorrit in het kader van de 11.11.11. actie. Het is een bewegwijzerde rondrit van ongeveer 100 km in de Noorderkempen. Start en aankomst in café Cahier De Brouillon. Inschrijven kan vanaf 9 tot 15 uur. Deelnemen kost 7 euro en 3,5 euro voor de duozit. In dat bedrag is koffie en een warme hap inbegrepen. Meer info op 03/314 20 58 of 0486/64 39 32, zie ook www.cahier.be. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 43

20-9-2012 11:36:19


HOOGSTRATEN

Cahier stelt u met trots voor 11³

Voor het tweede jaar op rij organiseert Cahier de Brouillon11³, de opvolger van 3 voor 11, waarbij de Cahier ook dit jaar een reeks activiteiten ten voordele van 11.11.11 presenteert. Er is al heel wat om te doen geweest, maar hier volgt onze planning van de volgende weken, die hopelijk kunnen reken op jullie talrijke aanwezigheid! Het centrale thema voor 2012 is de klimaatswijziging en het feit dat het zuiden de prijs betaalt voor onze vervuiling. In de wereld zijn er immers jaarlijks 300.000 klimaatdoden.11.11.11. koos dit jaar voor Indonesië als voorbeeldland. Check voor meer info de algemene website van 11.11.11. of bekijk kort en bondig het volgende filmpje die de hele problematiek kadert:

Vrijdag 19 oktober: Zaalvoetbal tornooi Deze dag staat de competitie in de zaal helemaal in het teken van 11.11.11. Kom mee voetballen of (en vooral) mee supporteren en drink een biertje op de gezondheid van de sportievelingen en de mensen in’t zuiden. Slechts 8 ploegjes kunnen deelnemen, dus schrijf je snel in!

Zondag 21 oktober: Motorrun Het wordt een klassieker die al jaren kan rekenen op heel wat enthousiaste motorfans die hun bijdrage willen doen voor 11.11.11. door een toertje te gaan rijden. Ook Mountainbikers, wieltjeszuigers en toeschouwers zijn meer dan welkom natuurlijk om de bikers in hun toch te vergezellen! Vanaf 9u welkom op de vertrekpost in de Cahier. Alle verdere info is te vinden op de affiche en de website.

Zaterdag 27 oktober: Expo Reeds enkele jaren brengt deze avond een speciaal elan aan ons 11.11.11. project. Compleet anders dan ons normale doen van hotdogs boeffen, supporteren tooghangen en bier zuipen, gaan er die avond voor het grote publiek enkele kunstwerken ten toon gesteld worden van Hoogstraatse creatievelingen. Kom zeker uw kritische blik werpen en spoel al die kunstige discussies door met een frisse pint!

Zondag 28 oktober: Wandeling ’t Slot Sinds jaar en dag organiseert ‘t Slot een wandeling in onze prachtige Wortelse bossen. Hoewel we alle paadjes en lanen al wel lang kennen, blijft dat pareltje ons verbazen met al haar schoonheid. Denk hierbij nog een zoetigheid en een jenevertje bij en dat staat garant voor een leuke namiddag met hond én kind. Inschrijven kan tussen 13u en 15u in ’t Slot, voor een wandeling van 5 of 10km.

Zaterdag 3 november: Slotevenement Na het succes van vorig jaar serveren we geen geserveerd 3-gangen menu meer, maar een resem aan lekkere hapjes die u allemaal kan komen proeven. Dit alles uiteraard in een Indonesisch kader. Kom vanaf 19u naar de Cahier, waar deze hapjes u niet zullen teleurstellen tegen een faire prijs in een gezellige bar, om dan de avond verder te zetten met onze welgekende verbazingwekkende veiling. Tussen pot en pint wordt dus zeker aangeraden ettelijke malen uw hand, bij om het even welk schoon voorwerp, in de lucht te steken! Achteraf is iedereen natuurlijk uitgenodigd op de dansvloer om het feest compleet te maken! Meer concrete informatie en inschrijvingen: www.cahier.be

44 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 44

20-9-2012 11:36:19


hoogstraten

Blazersdag Academie voor Muziek en Woord Vorig jaar ontstond bij de leerkrachten blaasinstrument uit de Academie voor Muziek en Woord het idee om een grootse “BLAZERSDAG” te organiseren. En zo gebeurde het. Programma Blazersdag: 13.45 u: Samenkomst 14.00 – 17.00 u: Repetitie 17.00 – 18.00 u: Pauze 18.00 – 18.30 u: Repetitie 19.00 u: Concert 1e deel 19.30 u: Concert EXIT_BRASS Praktisch: Woensdag 17 oktober, vanaf 14 u in de Rabboenizaal in ’t Spijker, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten. Deelname voor de hele dag: 8 euro (wel even vooraf inschrijven: jefvleugels@skynet.be). Toegangskaart concert Exit_Brass: 10 euro (enkel kassaverkoop).

Hoogstraten – Het lijkt de Academie een heel leuk idee om, samen met alle leerlingen uit de verschillende lesplaatsen van de Academie waaronder ook Hoogstraten, één groot orkest te samen te stellen. Zeker als dit nog versterkt wordt door muzikanten van buiten de Academie. Zo kan er die dag een groep ontstaan met veel bekende èn veel nieuwe gezichten. Praktisch gezien: de BLAZERSDAG gaat door

op woensdag 17 oktober in de Rabboenizaal van ’t Spijker. In de namiddag staan er enkele stevige repetities op het programma, afgewisseld met een pauze zodat de dag niet te vermoeiend wordt. De Academie zorgt ook voor een hapje en een drankje. Iedereen met een (blaas)instrument mag meespelen, ongeacht hoelang je al speelt of hoeveel ervaring je hebt. De Academie zelf zorgt op

haar beurt voor mooie en toffe muziek waaraan iedereen massa’s plezier beleeft. Kortom, dat kan alleen maar een spetterend muzikaal resultaat opleveren! ’s Avonds volgt als grootse afsluiter van de dag een concert, waarop iedereen kan laten horen wat er overdag gerepeteerd is. Tot slot van de avond staat er nog een spetterend optreden van EXIT_BRASS! op het programma, een koperkwartet dat op een ongelooflijk humoristische manier zijn muzikaliteit en virtuositeit in de schijnwerpers zet (zie kaderstukje, red). Met andere woorden, deze dag mag je niet missen. Meer nog: hopelijk kan het de start zijn van een mooie jaarlijkse traditie. (ms)

Concert Exit_Brass! De Blazersdag van de Academie voor Muziek en Woord sluit op woensdag 17 oktober af in stijl met een concert van Exit_Brass!. Dit jonge en dynamische koperkwartet speelt een gevarieerd programma dat zowel jong, oud, liefhebber als kenner weet te beroeren. Hoogstraten – De vier getalenteerde muzikanten van Exit_Brass! combineren een hoog muzikaal niveau met een aanstekelijke performance. Hun repertoire bevat zowel originele composities als zelfgemaakte arrangementen. De bezetting bestaat uit brassbandinstrumenten (2 cornetten, een alto en euphonium), die u uitvoerig en op extreme wijze worden voorgesteld. Meer dan bij enig vergelijkbaar ensemble gaat Exit_Brass! voor performance, met onverwachte wendingen neemt ze elk genre op de korrel. Het plezier in musiceren en de onderlinge vriendschap spatten dan ook van het podium af. Exit_Brass! neemt u mee langs alle grenzen van de muziek; hokjesdenkers zijn gewaarschuwd! Het kwartet is geselecteerd voor Jeugd en Muziek en in 2013 lanceren ze een nieuwe voorstelling. Exit_Brass! is ‘ensemble in residence’ tijdens het Festival of Brass in Manchester. Ze hopen trouwens op een finaleplaats voor de Yama Awards in Brussel en dingen ook mee naar een plaats op het Geneva Brass Festival. (ms)

Het jong Kopergeweld van Exit_Brass!: Stan Nieuwenhuis, Harmen Vanhoorne, Glenn Van Looy en Tim de Maeseneer.

Concert Exit_Brass! op woensdag 17 oktober om 19u30, Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten. Inkom 10 euro.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 45

DHM_oktober_330.indd 45

20-9-2012 11:36:20


SAMENWERKING

Na het Bloemencorso nu het Van GoghHuis Samenwerking Vincent van GoghHuis en Veiling Hoogstraten ZUNDERT / HOOGSTRATEN – Het Vincent van GoghHuis en ‘Hoogstraten aardbeien’ gaan een meerjarig samenwerkingsverband aan. Op woensdag 22 augustus hebben zij een driejarige sponsorovereenkomst getekend, met optie tot verlenging naar zes jaar. Veiling Hoogstraten geeft jaarlijks 12.500 euro aan het Van GoghHuis in Zundert. Als tegenprestatie maakt het Van GoghHuis promotie voor de Hoogstraatse aardbeien.

Jan Engelen, Veiling Hoogstraten, ondertekent de overeenkomst met een gelukkige Ron Dirven, directeur-conservator Vincent van GoghHuis, op de achtergrond. Zundert is niet alleen het geboortedorp van kunstschilder Vincent van Gogh maar de streek is ook bekend voor zijn aardbeien. Met een volume van zo’n 30 miljoen kilo is veiling Hoogstraten een grote speler op de Europese markt, zowel op vlak van volume als op vlak van kwaliteit. Ruim 30% van deze aardbeien wordt geproduceerd door onze Nederlandse buren. Daarom is de samenwerking met de veiling van Zundert (CLTV) - sinds 1998 - heel belangrijk voor de veiling van Hoogstraten. En in een harmonieuze samenwerking telt het gezegde ‘voor wat, hoort wat’. Veiling Hoogstraten was gedurende zes jaar een grote sponsor van de Bloemencorso. Dat contract was nu afgelopen en dat schiep ruimte voor een nieuwe overeenkomst met een belangrijke Zundertse instelling. Vanwege de kwaliteit van de aardbeien sluiten deze producten goed aan bij het imago van de werken van Vincent van Gogh. Een andere belangrijke overeenkomst is het grensoverschrijdende karakter. Zowel de aardbeien als Van Gogh zijn succesvolle exportproducten. Daarom zal deze promotionele samenwerking een interna-

tionaal karakter krijgen. Bij de activiteiten die het Van GoghHuis onderneemt in het kader van de Europese Van Gogh-route voert zij ook het beeldmerk van de ‘Hoogstraten aardbeien’. Deze route gaat lopen van Amsterdam via Noord-Brabant naar de Provence in Frankrijk. Ook Veiling Hoogstraten zal het buitenlands bezoek aan het Van GoghHuis stimuleren. Johan Brosens, voorzitter Stichting Van Gogh & Zundert, zei voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, hoe belangrijk deze steun is voor de werking van het Van GoghHuis. Zij kunnen de steun van particulieren en bedrijven echt niet missen nu de overheidssubsidies sterk dalen. De gemeentelijke subsidie van 165.000 euro per jaar werd verminderd tot 52.000 euro. Alle aanwezigen van het gemeentebestuur, van de veilingen en van het Vincent van GoghHuis waren blijkbaar heel gelukkig met deze overeenkomst. Jan Engelen, afgevaardigde van Veiling Hoogstraten, vond het wel jammer dat Vincent van Gogh nooit aardbeien heeft geschilderd en, ‘helaas, we kunnen het nu niet meer vragen’. (js)

Vincent van GoghHuis

Het Vincent van GoghHuis is een levend kunstcentrum op de geboortegrond van één van de beroemdste kunstenaars. Het is geen klassiek museum, maar een actieve belevingswereld voor zowel de kunstliefhebber als de toerist. Met een schitterende presentatie over het leven en werk van Vincent van Gogh en interactieve educatie. De vaste presentatie van ‘Vincent van Gogh – De wortels van een meester’ staat op zichzelf, maar vormt ook een opmaat voor de wisseltentoonstellingen en richt zich op kunstenaars van de 20ste en 21ste eeuw die zich lieten of laten inspireren door Vincent van Gogh. Openingstijden: woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur, zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur (gesloten op nieuwjaarsdag, Pasen, Koninginnedag, corsozondag en Kerstmis). Vincent van GoghHuis, Markt 27, Zundert. (www.vangoghhuis. com)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

46 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 46

20-9-2012 11:36:22

v O D k t v L s “


hoogstraten

De klank van een monument

De Pot op ?

HOOGSTRATEN - Wie op zaterdag 6 oktober in Hoogstraten rondloopt, zal er waarschijnlijk onze vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel tegenkomen. Zij delen boterhammen met choco uit. Een week later, op zaterdag 13 oktober is Oxfam pas echt vrijgevig. Als je dan een lege chocopot naar de Wereldwinkel, Gelmelstraat 50, brengt, ontvang je in ruil een (h)eerlijke bomvolle pot fairtrade choco. En wie weet, ben jij vanaf dan helemaal gewonnen voor choco met net dat ietsje meer.

HOOGSTRATEN – Er was veel belangstelling voor de 13 evenementen naar aanleiding van de Open monumentendag op zondag 9 september. De St.-Katharinakerk kreeg een 400-tal bezoekers over de vloer, de mini orgelconcerten lokten tot meer dan 100 personen en ook het slotconcert van de beiaardzomers werd druk bijgewoond. Logisch dat de orgels en de beiaard centraal stonden, wanneer het nationaal thema van OMD “Muziek, woord en beeld” was. Maar er was ook

plaats voor vernieuwende initiatieven. Zoals het project L’ARTMOLEN van Salon 23. Geluidskunstenaar Jeroen Vandesande versterkte geluiden waaraan de bezoeker normaal voorbij gaat of nauwelijks kan horen. Buiten tegen het monument hoorde men de klank van het water onder het waterrad, van de trillingen van constructieve elementen, van het schuren van de molenstenen… kortom de molen als instrument. (fh)

Neuzen in Hoogstraten

GROOT-HOOGSTRATEN – Curieus, een progressieve vereniging die cultuur door een andere bril bekijkt, heeft een mooi aangenaam boekje uitgegeven over bezienswaardigheden in Hoogstraten en zijn deeldorpen. Met 15 x 11 cm en 62 bladzijden dik is het een boekje handig om mee te nemen als je op verkenning gaat in eigen dorp. Voor meer info kan je terecht bij Aranka Pieters, Gert Thielemans, Lies Snijders, An Martens of langs thielemensgert@gmail.com (fh)

Wij ruilen potten van alle merken choco tegen een pot Oxfam Fairtrade choco (puur of met noten) tussen 10 en 17 uur. Een pot per gezin, zolang de voorraad strekt. (tm/red)

CINE HORIZON Tambien La Lluvia

Op woensdag 10 oktober om 19.30 stelt Ciné Horizon de film Tambien La Lluvia van regisseur Iciar Bollain voor. Idealist Sebastian besluit een film te maken over één van de meest iconische figuren uit de geschiedenis: Christopher Columbus. Hij wil de mythe over de komst van de westerse beschaving in Amerika voor eens en voor altijd ontkrachten. Zijn film maakt duidelijk wat Columbus werkelijk veroorzaakt heeft: goudkoorts, slavernij en geweld tegen de protesterende indianen. De producent besluit in Bolivia te gaan draaien, het goedkoopste en meest ‘indiaanachtige’ land in Latijns-Amerika. De gemeente Cochabamba heeft echter andere zaken aan het hoofd dan de komst van de filmploeg: hun watervoorraad werd volledig geprivatiseerd en verkocht aan een Amerikaanse multinational. Onrust en geweld resulteren in de Boliviaanse wateroorlog. 500 jaar na Columbus vindt er opnieuw een hevige strijd plaats in het gebied, dit keer niet over goud, maar over water. Met subtiele parallellen tussen de exploitatie van de Indianen in het verleden en de voortdurende uitbuiting nu mag También La Lluvia zeker een politieke film genoemd worden. Maar deze film is ook veel meer. InleidingdoorAlma DeWalsche, journalist bij Mo wereldmediahuis, over wereldwaterproblematiek Randactiviteit: Tentoonstelling van foto’s over waterprojecten die door de gemeente en Hoogstratenaren worden gesteund (Siddartha, Sataqa,…) en een stand van Pidpa om kraantjeswater te stimuleren. De gemeente en het OCMW schakelden in juni 2012 over naar Pidpa drinkwater. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 47

DHM_oktober_330.indd 47

20-9-2012 11:36:22


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN Vic Cornelissen en Willy Jacobs Vic en Willy heten eigenlijk Petrus en Wilhelmina, maar dat vinden ze niet zo goed klinken. Hij is de zoon van de veldwachter van Weelde en zij groeide op in Baarle-Hertog, waar de ouders een winkel uitbaatten tegenover de Belgische kerk. Nu is dit het ‘Veilinghuis’.

V v e s d R e

Nadat ze getrouwd waren hebben ze altijd in de Achtelsestraat gewoond waar ze hun huis bouwden, kort bij het werk want Vic gaf les in ‘de voorbereidende’ van het Klein Seminarie in Hoogstraten. Van alle leerlingen die bij hem in de klas zaten heeft hij foto’s en resultaten netjes bijgehouden. Zij zijn echte kampeerders. In het begin met een tentje, daarna met een caravan en nu nog met een motorhome. Zij waren bestuurslid van kampeerclub ’Vakantiegenoegens’, nu Pasar, en Vic was 14 jaar lang nationaal voorzitter van deze club. Ook in Hoogstraten heeft hij een afdeling opgericht en geleid gedurende 20 jaar. Zo lang is Vic nu al op rust en dan komt er een typische uitspraak voor gepensioneerden: “De motorhome rijdt nu minder en minder want we hebben geen tijd meer om op reis te gaan”. En dan vertellen ze wat hen allemaal bezig houdt. Vic is bestuurslid bij ACW. Hij is medeoprichter van ’t Ver-Zet-je’ , een plaatselijke Welzijnsschakel van Welzijnszorg, die zich inzet voor de kansarmen in Hoogstraten en omgeving. Momenteel is de voorbereiding bezig voor ‘de dag van verzet tegen extreme armoede’ van 17 oktober. Willy is bestuurslid van

Lucas, dochter Karin en Philippe Canters, Vic en Willy, Stijn, dochter Chris die in Italië woont en Stefaan. KAV , wat nu “FEMMA” geworden is. Vroeger was zij “schrijfster” , nu “kassierster” van deze vereniging . Ze doet aan bloemschikken en helpt bij ‘groenten en bloemen’. Ze zijn samen betrokken bij de werking van de PAX, ondermeer

door er de uitvaartkoffies te verzorgen. Ook de jaarlijkse “ hobbytentoonstelling” van KWB en FEMMA helpen ze mee organiseren. … Altijd bezig, met veel voldoening, een gouden koppel in dienst van de gemeenschap. (RB)

Oltimerbeurs in de Veiling HOOGSTRATEN - Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober kan men tussen 9.30 tot 18 uur oldtimers bewonderen in de Veilinghallen. De beurs staat bekend als een van de gezelligste beurzen van België, is geheel overdekt en verwarmd en ontvangt jaarlijks zo´n kleine 5.000 bezoekers. Iemand die begint aan het restaureren van een oldtimer en zich graag laat adviseren door mensen die meer afweten van alles wat hierbij komt kijken is op deze beurs zeker op zijn plaats. In de gezellige, mooi aangeklede en originele cafetaria kan je even uitblazen, een drankje of een hapje nuttigen en even bijkletsen met de vele vrienden en bekenden die je op deze beurs altijd weer tegenkomt. (fh)

48 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 48

20-9-2012 11:36:23


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN Herman Van Velthoven en Maria Van De Voorde Op zaterdag 11 augustus vierden Maria Van De Voorde en Herman Van Velthoven hun gouden huwelijksjubileum. Ze trokken naar Meersel-Dreef voor een heel bijzonder feest. Herman is geboren in Hoogstraten in 1937 en was de zoon van Tuur Van Velthoven een zeer gekend persoon in de streek omdat zowat alle fanfares beroep deden op hem omdat hij bombardon speelde. Hij speelde onder meer in de fanfares van Meer, Hoogstraten, Rijkevorsel, Oostmalle en Westmalle. Fanfare en feesten dat gaat samen en op één van die feesten, de sinksenfoor in Oostmalle, leerde Herman de

dochter van de boomkweker kennen. Zij trouwden in ’62 en kwamen in Hoogstraten wonen. Nu nog wonen zij op het Van Aertselaerplein aan de statie in Hoogstraten. Herman studeerde handel en had volgens de studieadviseurs de talenten om ingenieur te worden maar wilde absoluut timmerman worden. Na zijn studies houtbewerking ging hij 3 jaar werken en begon daarna als zelfstandige schrijnwerker. Hij werkte steeds voor particulieren, maakte poorten, deuren, plafonds, meubelen, het hele gamma. Maria hielp thuis in Oostmalle in het bedrijf, nam thuis de telefoons voor haar rekening en zorgde voor de kinderen. Dochter Gerda zorgde voor 3 kleinkinderen en Paul werkte lange tijd als postbode maar een ongeval maakte een einde aan zijn carrière. Herman en Maria zijn vaste klanten op rommelmarkten zoals Meer-markt. Hij is ook lid van de fanfare maar dan als materiaalman en reparateur. Maria zingt in een koor, houdt van koken en gaat graag winkelen. In de tuin staan volières en een duivenhok. Vogels kweken is een passie. Vele prachtige exemplaren zijn te bewonderen en ze gaan dan ook fier naar prijskampen en bezoeken vele tentoonstellingen. Ook wandelen in Meersel-Dreef vinden ze wel fijn, om dan een kaars aan te steken voor ieders welzijn, dat konden we leezen in het lied dat voor hen is gemaakt ter gelegenheid van hun viering.

ë

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 49

DHM_oktober_330.indd 49

20-9-2012 11:36:24


VEILING

Kiwibes met verdubbelde oogst Veiling Hoogstraten mikt op export en het grote publiek

B k h s

ANTWERPEN/HOOGSTRATEN – Donderdag 6 september vertelde Gaston Opdekamp, directeur Veiling Hoogstraten, in het MAS te Antwerpen dat de nieuwe oogst van de kiwibes dit jaar verdubbelt in omvang vergeleken met 2011. Dit unieke fruit van eigen bodem is nu ook te koop. Dankzij een verdubbelde oogst van 40 ton en een handige, eetvriendelijke verpakking hoopt men het grote publiek te bereiken. Sinds vier jaar werd flink geïnvesteerd in het uitbreiden van het aantal telers en plantages. Vandaag bewerken 20 telers een areaal van 16 ha. Deze grotere productie maakt het mogelijk om de kiwibes ook in het buitenland te lanceren, o.a. in Groot-Brittannië. Veiling Hoogstraten, gespecialiseerd in zacht fruit zoals aardbeien en glasgroenten zoals tomaten, paprika, komkommer en specialties, staat in voor de verkoop en distributie van de kiwibes. Om de marktpositie van deze fruitprimeur op de Belgische markt te versterken, investeert de veiling niet alleen in een handige verpakking maar ook in de ontwikkeling van afgeleide producten zoals kiwibesstroop én in de distributie via retailpartners, o.a. Colruyt, de kleinhandel en de horeca.

De lancering van de kiwibes in het buitenland is goed nieuws voor de Belgische fruitsector. De kiwibes, die in openlucht geteeld wordt, biedt een economisch interessante mogelijkheid tot diversificatie en verbreding van het assortiment voor export. De plant is snel productief, blijft lang vruchten dragen en is weinig gevoelig voor ziekten en plagen. Dit product van eigen bodem heeft een bijzonder lage ecologische voetafdruk. De kiwibes speelt ook in op de groeiende vraag naar hapklaar en gemakkelijk eetbaar fruit als gezond tussendoortje. Deze trend wordt bevestigd in een recent onderzoek, in opdracht van Veiling Hoogstraten, naar de fruitconsumptie van de Belgen. Maar uit dit onderzoek blijkt ook dat we toch nog steeds te weinig fruit eten. Misschien kan de zachte, kleine kiwibes hier iets aan veranderen? De bes, zo groot als een druif, kan zonder schillen of versnijden uit het vuistje gegeten worden. Men kan de kiwibessen, verpakt in een handige shaker (125 g), gemakkelijk meenemen naar school of naar het werk. (js)

Shaker met 125 g kiwibessen van Veiling Hoogstraten.

Kiwibes De kiwibes werd ontwikkeld met de steun van de Vlaamse regering en de provincie Oost-Vlaanderen en is het resultaat van een jarenlange intense samenwerking tussen Veiling Hoogstraten en Hogeschool Gent. De kiwibes is een kleine kiwi, ter grootte van een druif. In tegenstelling tot een ‘gewone’ kiwi, heeft de kiwibes een dunne haarloze schil, waardoor men de vrucht in zijn geheel kan eten, zoals een bes of druif. Wat voedingswaarde en smaak betreft, moet de zoete kiwibes niet onderdoen voor de gewone kiwi. Het seizoen loopt van begin september tot half november. Meer info in het boek van F. Debersaques, Ch. De Kezel en O. Mekers, “Van kiwi tot kiwibes” en op www.kiwibes.be

Promotie voor de kiwibessen door v.l.n.r. Filip Debersaques, docent Hogeschool Gent, Gaston Opdekamp, directeur Veiling Hoogstraten, Kris Peeters, Vlaams Minister-President en Jan Engelen, manager Sales & Marketing Veiling Hoogstraten. 50 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 50

20-9-2012 11:36:26


hoogstraten

17 oktober – Werelddag van verzet tegen armoede

Er is meer armoede dan je denkt. Ook hier! Ben jij deze zomer met vakantie geweest? 18 % van onze mensen kunnen zich geen vakantie van een week veroorloven. Werd jij bij het begin van het schooljaar geconfronteerd met de vraag: ‘Koop ik schoolboeken voor mijn kind of eerst medicijnen voor mezelf?’

Van de Vlaamse kinderen wordt 8,6 % geboren in een kansarm gezin. Dat zijn 140 000 Vlaamse kinderen, meer dan een verdubbeling in twaalf jaar tijd. Volgens de vijfde armoedebarometer, voorgesteld in mei van dit jaar door Universiteit Antwerpen, slaagt ons land er niet in de armoede terug te dringen. En dat in één van de rijkste Europese regio’s.

In onze gemeente zijn er op woensdag 17 oktober twee activiteiten zich die het probleem in de schijnwerper zetten. De koepelorganisatie ACW volgt de codewoorden van Welzijnsschakels en vraagt de petitie te komen tekenen aan het CMkantoor aan de Vrijheid en thuis geknoopte lakens uit het raam te hangen omdat strijd tegen armoede een zaak is van iedereen.

Maar het zijn niet alleen de kinderen die slachtoffer zijn, ook ouderen raken meer en meer sociaal geïsoleerd.

Anderzijds is er om 14.30 uur een infonamiddag van ’t Ver-Zet-je in het LDC (Dienstencentrum van het nieuwe rusthuis) voor OKRA-leden en

andere geïnteresseerden van Hoogstraten. ’t VerZet-je is de naam van de Hoogstraatse Welzijnsschakel, een vereniging binnen Welzijnszorg die in eigen omgeving mogelijkheden wil zoeken om mensen te doen ontsnappen aan sociale uitsluiting. In samenwerking met Welzijnszorg en het OCMW wordt een overzicht gegeven van de specifieke situatie in Hoogstraten en de volgende thema’s komen aan bod: - welke lokale voorzieningen zijn er voor bejaarden in armoede - campagne Welzijnszorg ‘Armoede verjaart niet’ - wat doet OKRA Armoede gaat iedereen aan. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 51

DHM_oktober_330.indd 51

20-9-2012 11:36:27


hoogstraten

Speels leren met tablets en notebooks.

HOOGSTRATEN - De kinderen en leerkrachten van de gemeenteschool starten met veel plezier het nieuwe schooljaar. In de lagere school gaan de leerlingen op een speelse manier leerstof inoefenen. Via de vele educatieve apps op hun tablets worden rekensommen, maaltafels, vraagstukken met gemak opgelost. Tijdens de lessen even iets opzoeken op het internet is kin-

derspel. De actualiteit opvolgen via de kranten online stimuleert de leerlingen in hun brede interesse in de wereld. Via een groot LCD-scherm is het mogelijk om alles te projecteren voor de hele klas. Op compacte notebooks worden nog meer programma’s geïnstalleerd om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken. Het belooft een boeiend en leerrijk schooljaar te worden.

Negen Kempense muziekmaatschappijen op één podium HOOGSTRATEN - Zaterdag 27 oktober zullen negen muziekverenigingen uit de kempen samen verbroederen op het podium van de feestzaal van het klein seminarie. De play-in zoals de meeste dit evenement noemen gaat al vele jaren mee. De opzet van deze muzikale dag is simpel. Samen muziek maken. Hierbij kunnen leden van de negen verenigingen inschrijven voor een dag lang repeteren. Met succes want het orkest bestaat uit ongeveer 100 deelnemers. Omstreeks 9 uur gaan de muzikanten van start onder leiding van Ronny Roofthooft, die hen op één dag 5 tot 6 nieuwe muziekwerken moet aanleren. Dit doet hij al vele jaren met verve en met veel zin voor humor. Tussendoor kunnen de muzikanten elkaar wat beter leren kennen tijdens de middagpauze waarbij ze gezamenlijk eten. ’s Avonds geven 5 van de 9 orkesten een mini

concert, waarbij ieder jaar een beurtrol gebruikt wordt. Dit jaar zullen verenigingen uit Loenhout optreden om 18 uur, Minderhout om 18.40 uur, Merksplas om 19.15 uur, Rijkevorsel om 20 uur en Meer om 20.45 uur. De andere verenigingen komen uit Meerle, Hoogstraten, MeerselDreef en Wortel, die dit jaar de organisatie op zich neemt. Nadat de muziekverenigingen afzonderlijk optraden, is het tijd voor het gelegenheidsorkest. De deelnemende muzikanten laten omstreeks 21.30 uur horen wat je samen kan bereiken op één dag. De toegang voor dit evenement is gratis en heeft dus plaats op zaterdag 27 oktober in de feestzaal van het Klein-Seminarie te Hoogstraten. Kom kijken naar de enthousiaste muzikanten en het uniek slotconcert onder leiding van Ronny Roofthooft. (DO/fh)

Tweedehandsbeurs HOOGSTRATEN - Je kinderen zijn het speelgoed uit hun jonge jaren een beetje beu en kijken er niet meer naar of je wil je babyspullen van de hand doen of je verwacht een baby en bent op zoek naar een mogelijkheid om allerhande babymateriaal, speelgoed, kinderboeken, fietsen, meubeltjes, … tweedehands aan te kopen. Of je kleinkinderen komen af en toe logeren en je zoekt wat baby- en kleuterspullen en speelgoed voor een prikje. Zondag 21 oktober organiseert de Gezinsbond afdeling Hoogstraten opnieuw een tweedehandsbeurs in zaal Pax te Hoogstraten, tussen 13.00 en 15.00 u. OPGELET: Net zoals vorig jaar kan er ook dit jaar geen kleding te koop worden aangeboden. Meerdere malen kwam de vraag om “spullen te schenken voor het goede doel”. Graag willen we op die vraag ook ingaan. Wie niet direct spullen te koop wil aanbieden of de niet verkochte artikelen liever niet mee naar huis neemt, kan ze afgeven. Zo krijgen gebruikte spullen (in goede staat) toch nog een zinvolle bestemming. Ieder gezin kan tot 30 artikelen te koop aanbieden. Bij de verkoop zelf moet het gezin niet aanwezig zijn. De verkoop gebeurt anoniem door onze bestuursleden. Aan de verkoper wordt gevraagd een verkopersfiche in te vullen en de artikelen te etiketteren. Per gezin wordt een bijdrage gevraagd van e 4 (e 8 voor niet-leden van de Gezinsbond). Van de verkochte artikelen wordt 15 % afgehouden voor de organisatie van de tweedehandsbeurs. Het gezin bepaalt zelf de verkoopprijs van de artikelen die het te koop aanbiedt. Mensen die geïnteresseerd zijn om artikelen te koop aan te bieden, kunnen zich wenden tot één van de contactpersonen: Roos en Jan Leemans, Elsbroeken 26, tel. 03 314 71 04, Dirk Lambrechts, Dokter Versmissensstraat 7, tel. 03 314 79 32 of Marcel Verschueren, Katelijnestraat 66, tel. 03 314 45 32. (Mia Schellekens)

Hobby’s en kaarten HOOGSTRATEN – Okra organiseert op zaterdag 27 oktober vanaf 13 uur tot 18 uur en op zondag 28 oktober van 10 uur tot 18 uur een hobbytentoonstelling in zaal Pax. De hobbyisten van Okra tonen het beste van hun werken, o.a. naaiwerk, breiwerk en verschillende soorten handwerk. Je kan er ook nagenieten bij een drankje, een heerlijk stukje vlaai of een Vlaamse boterham. Op woensdag 31 oktober is er kaartprijskamp Rikken in zaal Pax. Inschrijven kan vanaf 12.30 uur. Start om 13.30 uur en de deelnameprijs is 7 € (inleg + consumpties). (JS)

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

52 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 52

20-9-2012 11:36:29


HOOGSTRATEN

ANDERS vraagt aandacht voor schoolgangers HOOGSTRATEN - Hoogstraten is een belangrijk scholencentrum in de Kempen. Dit zorgt dagelijks voor enkele duizenden schoolgangers die het centrum overspoelen. Met de inmiddels gekende actie: “opgepast, ze zijn er weer!” vraagt anders aan het begin van het schooljaar aandacht voor de veiligheid van deze zwakke weggebruikers. “We doen deze actie nu al een aantal jaren, maar uiteraard krijgt ze in een verkiezingsjaar meer weerklank.” zegt Fons Jacobs, lijsttrekker van anders. “De respons is altijd unaniem positief vanuit de bevolking. Voor iedereen is het de eerste keer in enkele maanden dat ze weer in de drukte van het Hoogstraatse schoolverkeer terechtkomen en dan is het niet slecht om daar eens extra op te wijzen.” (fh)

Massaal zingen voor het klimaat

e

e

, , )

n n , n e n -

HOOGSTRATEN – Eén week voor veel andere steden en gemeenten, zong Hoogstraten massaal voor het klimaat. Het evenement ‘Sing For The Climate’ is een initiatief van Nic Balthazar. Elk lokaal moment wordt gefilmd en hij maakt er een gezamenlijke clip van. Hoogstraten liet zich van zijn beste zijde zien. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 53

DHM_oktober_330.indd 53

20-9-2012 11:36:30


hoogstraten

Nieuws uit de Bib Bibliotheekweek De Bibliotheekweek 2012 start op zaterdag 20 oktober en duurt tot en met 27 oktober. Ze staat helemaal in het teken van de droombib: hoe zou de bib er in de toekomst volgens jou moeten uitzien? Nog tot en met 6 oktober kan je in al onze vestigingen aan de wedstrijd deelnemen door een droomkaartje in te vullen. Tijdens de Bibliotheekweek zelf zetten we de recente vernieuwingen van de bib in de kijker. Een hele week lang kan je in de bib gratis gamen. Je hoeft je enkel met je bibliotheekpas aan te melden. Op dinsdag 23 oktober geeft Erwin Taets ’s avonds een lezing over de invloed van de nieuwe digitale leesmogelijkheden op ons leven. Als afsluiter organiseren we op zaterdag 27 oktober een verwendag. Je ontdekt onder andere de fundels, het draadloos internet en onze collectie games. Om 11uur wordt de gerenoveerde multimedia-, kranten- en tijdschriftenafdeling officieel geopend. De Hoogstraatse groep ViolAcc zorgt voor de muzikale omkadering. Natuurlijk zorgen we ook voor een hapje en een drankje.

Bibwijzer Aan de hand van een opdrachtenbundeltje leren kinderen van de 6de klas de werking van de bibliotheek (beter) kennen. Ze zoeken informatie via de catalogus en tussen de rekken in de bib. Ook interessante databanken en websites komen aan bod. Zo biedt Bibwijzer de kinderen de ideale voorbereiding op het secundair onderwijs. Van 8 tot en met 23 oktober nodigt de bib alle 6de klassen van het basisonderwijs uit om op

een leuke, ontspannende manier de bib te verkennen. Dit project loopt in samenwerking met de Werkgroep Kempense Bibliotheken en de provincie Antwerpen.

De reeks lezingen heeft plaats op donderdag 11, 18 en 25 oktober, telkens om 19.30 uur.

Schaken voor beginners

Nieuwe leestechnologieën zullen de komende jaren een grote invloed uitoefenen op hoe we lezen en leren. Wat zijn de uitdagingen voor lezen in de eenentwintigste eeuw? Erwin Taets, lector Taalkunde en Taalbeschouwing en projectbegeleider voor diverse uitgeverijen, brengt een wervelend verhaal over de geschiedenis van lezen, van leestekens tot smileys en van boeken tot e-readers. De lezing heeft plaats op dinsdag 23 oktober om 20 uur. Inkom 3 euro.

Wil je de wereld van paardensprongen, rokades en schaakmat leren kennen? Neem dan zeker deel aan de schaaklessen voor volwassenen. Paul Fockaert brengt je de beginselen bij. Voorkennis is dus niet vereist. Schaken voor beginners op woensdag 10 en 24 oktober, 7 en 14 november en 5 december, telkens om 18 uur. Vooraf inschrijven is verplicht en deelnemen kost 15 euro.

Creatief computergebruik voor jongeren Muziek beluisteren, games spelen of films bekijken is leuk, maar heb je zelf al eens een liedje, game of filmpje gemaakt? Met een computer en de juiste programma’s is dat niet zo moeilijk. Jongeren leren de mogelijkheden kennen en gaan zelf aan de slag. Het programma ziet er als volgt uit: muziek op woensdag 10 oktober, stop motion op woensdag 17 oktober en spelletjes maken op woensdag 24 oktober, telkens van 19 tot 22 uur.

De Arabische lente ontsluierd De opstanden in de Arabische wereld duiken vaak in het nieuws op. Waarom is de bevolking van landen zoals Egypte, Libië en Syrië in opstand gekomen? Welke gevolgen hebben deze protesten? Welke rol kunnen niet-Arabische landen hierbij vervullen? Annie Hellemans geeft je een kader zodat je de nieuwsberichten beter in perspectief kan plaatsen.

De toekomst van lezen

Als het geheugen vervaagt Iedereen is wel eens zijn autosleutels, leesbril of gsm kwijt. Dat is niet erg, maar het wordt zorgelijker als je niet meer weet welke dag het is want dat kan een signaal van dementie zijn. Marleen Mesuere –Jooris, vrijwilligster bij de Vlaamse Alzheimer Liga, geeft je een bondige uitleg over dementie en getuigt over het omgaan met haar dementerende moeder. Je kan ook zelf vragen stellen. De lezing heeft plaats op dinsdag 6 november om 14 uur. Inkom 3 euro.

Functioneel computergebruik Snel online de juiste informatie vinden, je budget met Excel in het oog houden of via internet solliciteren … voor vele jongeren is dat niet vanzelfsprekend. Daarom helpt Digidak hen op weg zodat zij dit voortaan zelf vlot kunnen doen. Het programma ziet er als volgt uit: ‘gericht zoeken’ op woensdag 7 november, ‘budgetbeheer’ op woensdag 14 november en ‘online solliciteren’ op woensdag 21 november. Doelgroep zijn jongeren van ongeveer 15 tot 25 jaar, die afzonderlijk inschrijven per sessie. Deelname kost 3 euro

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

54 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 54

20-9-2012 11:36:31

z d d H H e v ( s g t H ’ o s b


HOOGSTRATEN

BUITENgewoon kamperen

Elisabethconcert GEZELLE GEZONGEN

e

Op 1 mei 1830 werd Guido Gezelle geboren, onze grootste Vlaamse dichter. In tegenstelling tot vele andere 19e-eeuwse schrijvers is Guido Gezelle niet in de geschiedenis verdwenen als een nobele onbekende. Als meest muzikaal vertaalde dichter van de Lage Landen heeft hij zo zijn eigen ‘Dead Poets Society’. Door zijn weergaloos gevoel voor ritme, rijm en klank lijkt Gezelle soms op een West-Vlaamse rapper avant la lettre.

r t g .

Gezelle gezongen brengt een hommage aan de meest muzikale vertaalde dichter van de Lage Landen. De muziek die dit levensverhaal invult, verenigt een klassiek timbre met lichte jazzinvloeden en biedt door middel van een gevarieerde instrumentatie een rijk kleurenpalet om deze avond smaakvol in te kleden.

-

HOOGSTRATEN - Eindelijk was het zover: zaterdagavond 25 augustus 2012. Al van voor de start van de zomervakantie, wisten we dat we dan ‘in eigen buurt’ gingen kamperen. Hoogstraten en deelgemeenten wilden het thema Hoogstraten BUITENgewoon Charmant nog wat extra in de verf zetten op die dag. Verschillende verenigingen, gebuurten en ook het spijkerteam (= oudervereniging van de kleuter- en lagere school van ’t spijker) gingen in op de uitnodiging om een vakantiegevoel in ons eigen dorp te creëren. Het Spijkerteam nodigde kinderen en ouders van ’t Spijker uit om een nachtje te komen kamperen op het grasveld achter de Pax. Zo’n vijftig personen wilden er eens lekker tussenuit in eigen buurt en rond 18 uur begon men met het opstel-

len van de tentjes, de ene al wat sneller/groter/ nieuwer dan de andere. Sommige tentjes waren al 20 jaar niet meer van onder het stof uitgehaald. De kinderen speelden terwijl wat badminton, voetbal of gezelschapsspelletjes. Nadien zaten de ouders en juffen bijeen rond een ‘kindvriendelijk kampvuur’. Tot 2.30 uur was het een heel gezellig, droge avond, maar ’s nachts heeft de regen wel heel wat kinderen en ouders wakker gehouden. Gelukkig kampeerden men aan de Pax en mocht men de lokalen van de KSJ gebruiken. Zo kon men ’s morgens toch droog genieten van het lekkere, verse ontbijtpakket van de gemeente. Een leuk en knap initiatief van Hoogstraten en zeker voor herhaling vatbaar. (jf/fh)

Praktisch: ‘Gezelle gezongen’ op woensdag 3 oktober om 20 uur in de kapel van het Internaat Spijker. Kaarten: In voorverkoop 12 euro, aan de kassa 15 euro. Overschrijven op Bankrekening Internaat Spijker: BE42 4146 0158 6154. Mededeling: kaarten Gezelle gezongen + het aantal personen of bellen op het nummer 04 73212645. (fh)

’t Klikt! HOOGSTRATEN - De gemeenteschool laat het 10 maanden lang “KLIKKEN” . In het verleden was ‘de week van de verbondenheid’ een vast en belangrijk project binnen de school. Dit schooljaar willen we nog meer tijd nemen om samen met de kinderen verbondenheid te creëren. We willen op een positieve manier aandacht en respect laten groeien voor zichzelf, voor elkaar, voor materiaal, voor de samenleving en voor de natuur. Zowel in de kleuter- als de lagere school zullen thema’s en projecten uitgewerkt worden. Enkele voorbeelden van de start in september: In de kleuterschool zullen de kleuters aan de hand van boeken en vertelplaten werken rond gevoelens van hun klasgenootjes. Op deze manier werken we heel bewust aan een positieve klassfeer. Het eerste leerjaar gaat een intensieve samenwerking aan met de bewoners van het woonzorgcentrum. Meerdere bezoeken zijn al gepland. Jong en oud zullen elkaar leren kennen, zullen vertellen aan elkaar en zullen ook samen gaan knutselen. Met de ganse school gaan we zingen voor de natuur. De leerlingen van de lagere school zullen de problematiek van de klimaatverandering leren kennen. Ook het personeel van de gemeenteschool dragen verbondenheid met elkaar hoog in het vaandel. Ze gaan samen op stap in de natuur en zitten al te verzinnen om lunchpakketten voor elkaar te maken. We vliegen met veel ideeën het nieuwe schooljaar in en hopen dat het geweldig goed zal klikken. (LL/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 55

DHM_oktober_330.indd 55

20-9-2012 11:36:31


MEERSEL-DREEF

Pater Piodag was super MEERSEL-DREEF - Inderdaad, het was een superdag! In de vroege morgen was het stil buiten op de Dreef maar in de zaal “Bij de Paters” was een hele ploeg druk bezig met broodjes smeren voor het middageten. Alles vers in een mooie verpakking, meer dan 500 eetpakketten. De eerste bezoeker zat reeds om zeven uur te bidden bij de grot. Een paar uur later was de stroom van Pio-vrienden niet meer te stuiten. Fietsen, auto’s, drie grote autobussen uit Ieper en omstreken en de ophaalbus van busmaatschappij Verhoeven vulden alle parkeerplaatsen. Terwijl de Pio-vrienden in het park een plaatsje zochten, maakten Mgr. Paul Van den Berghe en de priesters zich klaar voor de openingsviering aan de grot. De Bisschop met tien concelebranten rond het altaar voor de eucharistieviering vormden een indrukwekkend beeld. Bijna alle plaatsen bij de grot waren volzet, en dat betekent ongeveer 750 Pio-vrienden aanwezig. Samen bidden en samen zingen tijdens de eucharistieviering is prachtig en er straalt iets uit van vrede, vreugde en vriendschap om “dit samenzijn rondom de Heer…” Na de lezing van de blijde boodschap hield Mgr. Paul Van den Berghe een heerlijke en heel persoonlijke preek. Iedereen luisterde gespannen naar zijn woord van bemoediging, terug te vinden op de website van de Kapucijnen, zie http:// www.kapucijnen-vlaanderen.be/pater_pio.htm . Het uitreiken van de H. Communie met vier priesters verliep sereen en rustig, opgeluisterd met hemelse muziek van Kristina Kupryté op haar Kanklès. Voor het middagmaal, overal blije mensen, met de brooddoos in de ene hand en de mok met af-

de grot of bij P. Pio. “Ik kom niet om te bidden, maar om een poos bij U te zijn…”. In het Piozaaltje verdrongen de mensen zich om enkele kleine attributen van Pater Pio te kopen. Het was zo drie uur in de namiddag, tijd voor de afscheidsviering. Iedereen present bij de grot, alle banken vol! Met vurige gebeden en liederen werd deze mooie dag afgesloten. Iedereen kreeg nog een bloemetje om te offeren bij het beeld van onze goede vriend P.Pio. Het was wondermooi om te zien hoe iedereen de handen van Pater Pio even vast hield met daarbij de ogen op P.Pio gericht. Onbeschrijfelijk en betekenisvol. Ieder met zijn eigen vragen, ieder met zijn eigen verlangens, ieder met zijn eigen dank.

Mgr. Paul Van den Bergh hield een heerlijke en heel persoonlijke preek. beelding van Pater Pio in de andere. Er is geen enkel mok blijven staan. Met eigen servet werden deze netjes droog gekuist en de mok verdween in de handtas als mooie herinnering aan deze dag. Iedereen heel blij met deze attentie. De namiddag activiteiten verliepen heel goed. In de oude schuur waren de stoelen voor de film over het leven van Pater Pio, steeds volzet. In de namiddagkruisweg wist P. Norbert meer dan 100 mensen te boeien door het lijdensverhaal van Jezus. Bij de rozenkrans, geleid door P. Bonni, volgden eveneens meer dan 125 gelovige de levendige vertellingen over het leven van Maria en Jezus, van geboorte tot kruisdood, het evangelie in notendop. Ander mensen vonden rust en troost bij

Het was een mooie dag, een superdag. Allemaal blije mensen. Allemaal tevreden mensen. Allemaal mensen met één verlangen: volgend jaar er weer bij te mogen zijn. Het is moeilijk om de sfeer van dergelijke dag te beschrijven. Je moet het beleven en mee ondergaan met de honderden Pio-vrienden. Een bedevaarder mailde later: “Bedankt voor de fijne Pater-Pio-dag. Het was voor mij vol bezinning, er hing een fijne energie. U tilt mij op!” (PL/JJ)

Concert afgelast MEERSEL-DREEF - Het concertweekend van 27-28 oktober van fanfare Voor Eer en Deugd is afgelast. De dirigent heeft om persoonlijke redenen zijn dirigentstokje terug aan het bestuur gegeven. Jammer maar helaas, want de samenwerking was ok. Het bestuur moet dus op zoek naar een nieuwe dirigent. Nadien volgt er dan weer een gewenning van de muzikanten en de dirigent aan elkaar. Maar uitstel is geen afstel, dus uw concert hou je nog tegoed. (JJ)

Fietspad Strijbeek: werk in uitvoering MEERSEL-DREEF - Op het einde van de eerste week van september werd het volledige fietspad aan de oostkant van Strijbeek op twee dagen aangelegd, aan een snelheid van 100 meter per uur. Nu moet alles nog verder worden afgewerkt, zodat de ene kant volledig fietsklaar is. Wat een verademing zal dat zijn ! Het hoger doel van de vreemde kronkel in het nieuw aangelegde fietspad op de hoek Strijbeek/ Strijbeekseweg is nog onduidelijk, hopelijk brengt de toekomst klaarheid hierin. De onteigening van het laatste gedeelte aan de westkant is uitgeklaard, en wanneer u dit leest zou het fietspad aan deze zijde ook volledig moeten aangelegd zijn. Wie had dat ooit gedacht dat wij dit nog gingen meemaken ? Later zal dan ook de aanplanting gebeuren, en hopelijk met meer groenbeleid dan in de Desmedtstraat te Minderhout, waar later alle bomen opnieuw moesten worden gerooid. Ondertussen heeft de politie ook al preventief

gecontroleerd op de toepassing van de aangebrachte werfsignalisering. Onder meer de fietsers, waaronder ook weer schoolkinderen, zijn tijdens de werkzaamheden echt wel de zwakke

weggebruikers. Van “uitgezonderd plaatselijk verkeer” is niet veel sprake, ondanks de toepasselijke verkeersregels. Wordt vervolgd. (JJ)

E

De langverwachte fietspad-aanleg-machine in actie.

56 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 56

20-9-2012 11:36:32


, e

MEERSEL-DREEF

Schooluitgaven

GOUD voor Jaak Jacobs en Louisa Janssens

e , n g n i r o r -

De luifel, geschilderd in allemaal verschillende kleuren, wordt vernieuwd.

l r e t n

r l j

n

MEERSEL-DREEF - Jaak Jacobs en Louisa Janssens van Meersel vierden met familie, vrienden en geburen hun gouden bruiloft. Zij huwden op 21 augustus 1962 en brachten drie kinderen groot: Myriam, Jan en Jef, en ondertussen zijn daar natuurlijk ook al meerdere kleinkinderen bijgekomen. Wij wensen het gouden paar nog heel veel mooie jaren samen. (JJ)

KVLV op wandel

MEERSEL-DREEF - De dames van KVLV Meersel-Dreef hebben op zaterdag 8 september een heerlijke ochtendwandeling ondernomen. Ondertussen konden zij genieten van de ochtenddauw en van elkaars gezelschap. Nadien volgde nog een lekker ontbijt bij de Paters. Het geluk zit soms in de eenvoud der dingen. (JJ)

Een kraan op rupsbanden met een lange arm was noodzakelijk om de werken uit te voeren.

MEERSEL-DREEF - Het stadsbestuur heeft op 27 augustus ll. beslist om de zinken goten van het oude schoolgebouw te vervangen, om de dakgoten verder te herstellen en te bekleden, alsook om de dakbedekking van de luifel te vernieuwen. De oude luifel is uitgeleefd en inderdaad aan vervanging toe. Op dezelfde gemeenteraadszitting stond eveneens de aankoop van digiborden voor de school op de agenda. Echter door het college werd meegedeeld dat het budget voor 2012 opgesoupeerd was door andere scholen. Er werd geen budgetwijziging hiervoor goedgekeurd zodat ‘t Dreefke een jaar langer zal moeten wachten. Jammer maar helaas, het onderwijzend personeel keek er anders wel reikhalzend naar uit. (JJ)

Markmeander uitgediept MEERSEL-DREEF - De Markmeander aan de watermolen was na jaren weer dicht geslibt. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaf opdracht aan een loonwerker om het slib te ruimen en de oevers te onderhouden. Bovendien kwamen er ook nog verschillende autobanden, een fiets en een verkeersbord te voorschijn. Ra ra ra, hoe kan dat ? Als gevolg van de ruimingswerken kan de watermolen weer van voldoende water worden voorzien om het molenrad aan te drijven. Want zonder water, geen watermolen. En dan was de open-monumenten-dag voor de watermolen op 10 september ook in het water gevallen. (JJ).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 57

DHM_oktober_330.indd 57

20-9-2012 11:36:34


MINDERHOUT

16 keer 4x4 evenement van Rotary MINDERHOUT - Vreemd uitziende voertuigen, struise jeeps, brullende motoren, donkere uitlaatgassen, slippende banden, metershoge stofwolken, stoere binken met bestoft gelaat: voilà het schouwspel dat je te zien kreeg op het jaarlijkse “4 x 4 evenement voor het goede doel” van Rotary Hoogstraten-Kempen, dat op 9 september 2012 voor de zestiende keer werd georganiseerd op de terreinen van Steenbakkerij Desta NV aan de Goorkensdreef te Hoogstraten Minderhout (België). Iedereen kwam aan zijn trekken tijdens dit 4 x 4 weekend: de toevallige recreatierijders, de doorgewinterde liefhebbers en de bezoekers die een spectaculair schouwspel te zien krijgen.

Op zaterdag staat het evenement in het teken van de mindervalidenrun. Die dag geven wij mindervaliden de kans om volledig gratis mee te rijden met 4x4 voertuigen.
 Om er een echte familiedag van te maken, is de toegang tot terrein en parking gratis voor de bezoekers en is er animatie voorzien voor de kinderen. 4x4 Hoogstraten is meer dan 4x4 rijden en kijken. Het is ook een echt Mosselfestijn. Voor velen een reden om ook zonder een stoere jeep het evenment niet te missen. Het druk bezochte evenement is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor Rotary Hoogstraten-Kempen, inkomsten die volledig gebruikt worden om goede doelen te financieren, zowel lokaal als internationaal. Een voorbeeld van wat ze lokaal doen is de aanschaf van een electrische ondersteunde handbike voor Bart Boone van Minderhout. Die was na een dramatisch motorongeval voor een groot deel verlamd tengevolge van een dwarslesie. Aanvankelijk verliep de revalidatie zeer moeilijk, Bart scheen veroordeeld tot een zittend leven en zou zich nog uitsluitend kunnen verplaatsen in een electrische rolstoel. Nefast voor zijn spierstelsel en voor zijn bewegingsvrijheid. En mentaal zeer zwaar, Bart was immers een sportieve en sterke kerel, werkzaam in de bouw. Een revalidatieperiode in het centrum voor fysische revalidatie van het UZ Gent bracht Bart op andere gedachten. Hij zou door hard trainen een eigenhandig gehanteerde rolstoel kunnen gebruiken, wat een gunstige invloed op zijn spierontwikkeling en vooral zijn onafhankelijkheid zou hebben. Probleem was dat hij wel recht had op een electrische rolstoel (kostprijs ca. 23.000 euro), maar niet op een handbike met trapondersteuning (zoals bij een electrische fiets), hoewel die maar 7.500 euro kost. In dat geval zou hij slechts kunnen rekenen op een toelage van het Vlaams Agentschap van 2.500 euro.

Frederik Pollet en Rony Bols van Rotary, Els Van Weereld (moeder van Bart), Wim Wouters (DAG-commissie Rotary) en Luc Vaes, voorzitter Rotary Hoogstraten en Bart Boone met zijn handbike. Rotary hanteert strikte criteria voor de verdeling van de ingezamelde fondsen: een goede verhouding tussen lokale initiatieven en internationale projecten; projecten die niet door de diverse overheidsinstanties of andere organisaties voorzien worden of gesubsidieerd worden. Elk ingediend project wordt daarop gescreend en Rotary probeert ook mensen naar deze middelen te begeleiden. Het niet subsidieerbaar gedeelte komt dan in aanmerking voor steun vanuit Rotary. Het project voor de handbike voor Bart werd gunstig geëvalueerd omdat het een dubbel doel diende. Bart zou er niet alleen zijn mobiliteit door vergroten, maar vooral ook zijn mentale weerbaarheid, een stuk zelfstandigheid herwinnen. Sedert een jaar rijdt Bart met zijn handbike rond. In het begin had hij de electrische ondersteuning

Het is daar dat Rotary Hoogstraten in het verhaal is gekomen. Bart’s moeder kent al lang Rony Bols van Rotary. Samen werd een dossier voorbereid, dat aan de selectiecommissie – DAGcomissie genoemd (dienst aan de gemeenschap) werd voorgelegd.

volop nodig, nu nog heel sporadisch en in moeilijke omstandigheden: felle tegenwind of sterk bergop. Meestal fietst hij op eigen kracht. Het verschil met een jaar terug is groot: steeds sterkere spieren, veel buiten, een gezonde kleur, en veel vertrouwen in de toekomst. Veel meer sociale contacten en vooral de moed om verder te gaan, terug een zelfstandig leven te leiden. Via 2e kans onderwijs te studeren en werk te vinden. Alles tesamen een mooi resultaat voor een al bij al bescheiden bedrag, waar de mensen van Rotary tevreden op terugkijken. Ze blijven het contact met Bart onderhouden. (jaf)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

58 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 60

20-9-2012 11:36:36

i n M s p a h l e e S h


d e e e n t

t J 9

MINDERHOUT

Benefiet Bart Boone Bart is een jongeman van 24, zoon van Els Van Weereld, drieling-broer van An en Leen. Bart was altijd een zeer zelfstandige kerel. Als jongeman is het belangrijk dat hij kan gaan en staan waar en wanneer hij dat wil. Sinds zijn dramatische motorongeval op 23 mei 2010, waardoor hij voor een groot deel verlamd raakte, heeft Bart er alles aan gedaan om dit terug te bereiken. Sport en beweging zijn voor hem heel belangrijk omdat dit zijn lichaam soepel houdt. Ook al had men voorspeld dat Bart alleen nog een elektrische rolwagen zou gebruiken, is hij erin geslaagd om, door hemel en aarde te verzetten, een manuele rolstoelgebruiker te zijn. Binnenshuis is dit geen probleem, alles is aangepast en Bart kan heel goed zijn plan trekken. Maar naar buiten gaan is, en blijft waarschijnlijk, een probleem zonder aangepaste hulpmiddelen. Bart heeft een ultra lichte rolstoel zodat het hanteren van zijn rolstoel makkelijker is. Woon je in Minderhout, Hoogstraten en Meer dan ben je hem wellicht al tegengekomen tijdens zijn tochten met zijn, elektrisch aangedreven handbike. Momenteel gaat hij elke week 2 maal naar de revalidatie waar men hem gedurende een half uur laat rechtstaan. Bart wil dit thuis kunnen oefenen zodat hij, liefst dagelijks, kan rechtstaan wat goed is voor de bloedsomloop. De hulpmiddelen daarvoor worden echter niet volledig terugbetaald door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. We zijn ervan overtuigd dat deze hulpmiddelen Bart helpen bij zijn integratie in de maatschappij. Hij zou in staat kunnen zijn zelfstandig naar de winkel, vrienden, café, ... te gaan. Iets wat nog niet altijd mogelijk is en waardoor hij soms gefrustreerd raakt. Voor het ongeval reed Bart met een auto. Deze is echter te oud om aanpassingen in aan te brengen waardoor Bart genoodzaakt is om een andere wagen aan te kopen met de nodige aanpassingen. De eerste stappen zijn daarvoor nu gezet via CARA. Bart zijn droom is, net zoals andere jongeren zelfstandig door het leven gaan. Alleen wonen, zonder hulp naar vrienden of winkel kunnen gaan. Het liefst van al zou hij terug willen gaan werken, op vakantie gaan, ... de dingen doen die hij deed voor zijn ongeval. Hij is jong en het leven zou hem moeten toelachen. Bart kijkt positief naar het leven. Bart wil vooruit en momenteel heeft hij de indruk dat hij teveel stilstaat. Op een zinvolle manier deel uit maken van de maatschappij is voor hem momenteel heel moeilijk. Hij wil terug naar buiten, van het leven genieten en dit zonder zijn familie en vrienden te belasten (of toch zo weinig mogelijk). Door de hulpmiddelen, lichte rolstoel - handbike - staantafel - aangepaste auto, zou dat moeten lukken. Maar dat kan niet zonder jullie zeer gewaardeerde hulp. Om een stootje in de goede tichting te geven, is er op zaterdag 20 oktober vanaf 20 uur een benefietoptreden van de Smarttones en Desperated Company in het parochiecentrum van Minderhout. Het motto is ‘Mobiliteit brengt Vrijheid’. En steunkaart kost 5 euro. Steunen kan ook door storting op rekening BE78 0014 2436 6386. Info: Benefiet mobiliteit brengt vrijheid op zaterdag 20 oktober van 20 tot 2 uur in het parochiecentrum. Info tel.: 0472298477 (fh)

Floor & Saar = 2 x een viergeslacht

HOOGSTRATEN / MINDERHOUT – De 85ste verjaardag van vovo Nelles Mertens was dé gelegenheid om een dubbel viergeslacht voor eeuwig vast te leggen op de (digitale) plaat. Saar Lauryssen, geboren op 24 mei 2012 is het 28ste achterkleinkind van Nelles & Anna. Zij zorgde voor het 2de vrouwelijke viergeslacht bij de ‘familie Mertens’ . Op de foto zien we - moemoe Anna Huybrechts, bijna 90 jaar, uit Minderhout met op haar schoot baby Saar; - moeke May Mertens uit Minderhout, met haar 3-jarige kleindochter Floor op schoot - en mama Anneme Van Den Heuvel uit Hoogstraten. Mooi toch ! (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 59

DHM_oktober_330.indd 59

20-9-2012 11:36:35


MINDERHOUT

Minderhoutkermis 2012 MINDERHOUT - Een uitgelezen weertje kleurde Minderhoutkermis en natuurlijk bracht dit heel wat volk op de been in het centrum, dat net als vorige jaren keurig verkeersvrij gehouden werd. De foorkramers deden goede zaken, de smoutebollen smaakten opperbest…!De cafés Papillon en ’t Withofke zorgden met verschillende optredens voor de nodige ambiance en vermaak en de Golden Oldies party in de tent, georganiseerd door Kon.Fanfare De Marckezo-

Mysterie opgelost nen kende ook een massale toeloop om smartlapkoning Paul Severs aan het werk te zien en te horen. En met zijn “Zeg ‘ns meisje”, “Geen wonder dat ik ween”, “Ik ben verliefd op jou”, “Oh Helena”… kreeg hij het publiek in vervoering en de handjes in de hoogte. Ook de nevenactiviteiten, de volksspelen voor groot en klein kenden enkele honderden deelnemers. Iedereen was in de beste stemming, pintje op, geen vandalenstreken! Een echte kermis! (rel)

Niet zo simpel als je zou denken

MINDERHOUT – Voor enkele weken verschenen er plots een groot aantal stoelen, geschilderd in verschillende kleuren, in het Minderhoutse straatbeeld. Onze redactie contacteerde enkele politieke partijen, verenigingen en personen die normaal op de hoogte zijn van wat er reilt en zeilt in het dorp. Maar voor iedereen was het een mysterie. En plots werd alles duidelijk. Op et moment dat bij de stoelen meer info verscheen. “Bij de KLJ zit je goed”, verwees naar hun startdag die op 9 en 14 september doorging. Knap. (fh)

In bosrijke omgeving tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten • Fiets / Wandelcafé • Terras • Feesten en partijen De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre Tel.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

En jong en oud “schlagerde” luidkeels mee

60 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 58

20-9-2012 11:36:35


MINDERHOUT

DIAMANT IN MINDERHOUT René Strijbos en Jo Willemsen

Goud vieren is al lang geen unicum meer, dat wordt door heel wat echtparen met de vingers in de neusgaten gehaald. Dit jaar telt men zomaar eventjes 73 gouden echtparen in Hoogstraten. Diamant vieren betekent al een ander paar mouwen, toch slaagden 14 koppels erin deze kostbare steen te vieren. Briljant wordt al meer uitzonderlijk en deze edelsteen was voor 4 paren weggelegd. Rijkevorsel afgeleverd en dat bracht een flinke duit op. Om dit duo op heterdaad te betrappen moesten de douaniers wel iets vroeger opstaan. Jo Willemsen (13 februari 1928) komt van juist over de grens (Ulicoten) uit een gezin van zes kinderen. Daar volgde ze de lagere school en daarna maakte ze zich verdienstelijk in het huishouden en poetsen op diverse plaatsen. René en Jo leerden mekaar kennen op Meerselkermis en trouwden op 9 augustus 1952 in Baarle-Nassau. Ze vestigden zich naast de ouderlijke woning op Mariaveld en kregen drie kinderen waarvan het eerste, een meisje, bij de geboorte het leven liet. Later kwamen er nog twee zonen, Ad en Louis, bij. René werkte een tijdje als wegenbouwer, later bij Hero in Breda, Groko in St.-Jozef Rijkevorsel, Tomado in Breda en dit tot aan zijn pensioen. Jo dirigeerde het huishouden in goede banen en stak

de handen uit de mouwen bij de aardbeienpluk. Als hobby trad René in het voetspoor van zijn vader Louis, nl. jagen. En die sport betekent nu nog altijd veel in zijn leven, zijn geliefkoosde bezigheid. Samen met nog enkele fervente jagers wordt er aan gezond wildbeheer gedaan. Ook bij Minderhout VV heeft hij zijn strepen verdiend als medestichter van de club, jarenlang bestuurslid en trouwe supporter. Ook Jo vond en vindt het voetbalspelletje nog altijd een heerlijke bezigheid, maar nu op TV. Van ziektes zijn ze in de loop van hun leven ook niet gespaard gebleven, maar hun sterk gestel kreeg telkens weer de bovenhand. Hun diamanten feest vierden ze in Café Taverne ’t Heike en daar hebben ze samen met hun kinderen, kleinkinderen, familie en genodigden intens van genoten. René en Jo gefeliciteerd en briljant ligt zeker in ’t verschiet! (rel)

e

k t n e a .

j y t

Op 7 juli 1928 werd René Strijbos geboren in Hoogstraten en in 1936 verhuisde het gezin naar Mariaveld waar René samen met zijn zus Mariette en broer Jos opgroeide. Deze laatste stierf op 24-jarige leeftijd na een pijnlijke en slepende ziekte. De lagere school werd in Meerle afgewerkt en op 18-jarige leeftijd diende hij het vaderland. De oorlogsjaren werden niet in ledigheid doorgebracht en als jonge kerel was een zakgeldje meer dan welkom. En waar was er meer mee te verdienen dan met smokkelen! Samen met zijn gebuur Jan Jacobs zaliger werden heel wat koeien aan de overkant van de vaart in

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 61

DHM_oktober_330.indd 61

20-9-2012 11:37:00


minderhout

Maes-drinkers bij Maes! MINDERHOUT- Van een stunt gesproken! Brouwerij Alken-Maes schonk zomaar eventjes 1250 vaten bier weg aan Belgen die naar de naam Maes luisterden. En die zijn er heel veel! In ons land is dit na Peeters en Janssens wel de derde meest voorkomende familienaam en in totaal zijn ze met 26 000. Niet al deze Maes-en werden gecontacteerd door de brouwerij, wel 17 661 naamgenoten van 18 jaar en ouder. Van dit aantal zijn er slechts 1250 die een vat toebedeeld kregen, 1100 kregen een gratis vat in een café waar Maes op de bierkaart prijkt en 150 ontvingen een mobiele Maes-toog. Christof en Jeroen Maes van de Bredaseweg schoten meteen in actie en… bingo! Op zondag 26 augustus tussen 15 en 18 uur werd iedereen uitgenodigd bij de firma Maes (kruispunt Meer-Meerle) in Minderhout om enkele frisse pintjes te komen nuttigen! (rel)

Met KWB naar Auschwitz – Birkenau MINDERHOUT - Volgend jaar in de paasvakantie wil KWB-Minderhout een vierdaagse reis organiseren naar Krakau-Polen om er onder andere een bezoek te brengen aan de voormalige kampen Auschwitz en Birkenau. Deze reis staat ook open voor niet-KWB leden. Het volledige programma is nog niet definitief maar de bedoeling is te vertrekken op donderdag 4 april of vrijdag 5 april 2013 vanuit Eindhoven. Van Eindhoven wordt er gevlogen naar Katowice en vandaar een uurtje verder met een privé bus naar Krakau. Er wordt gelogeerd in hotel Ibis gelegen in het centrum, op basis van 2-persoonskamers inclusief halfpension. Krakau is een prachtige oude stad, met een mooi oud centrumplein en vele restaurantjes en barretjes. Krakau is vooral bekend van de film Schindler’s List en er zijn nog vele plaatsen waar de decors van deze film te zien zijn. Er wordt ook een bezoek gebracht aan de wereldberoemde zoutmijnen van Wielicka (werelderfgoed), het vroegere doorgangskamp Plaszow, de voormalige fabriek van Oskar Schindler, een stukje van de Gettowall, het oude Getto en de Joodse wijk Kazimierz. Om de voormalige kampen Auschwitz en Birkenau te bezoeken wordt een hele dag uitgetrokken. Dit bezoek wordt minutieus voorbereid door de reisleider die meevliegt vanaf Eindhoven. De reisleiding zorgt voor een eventuele vertaling. Auschwitz-Birkenau is het symbool van de holocaust, de massavernietiging van de Joden door de nazi’s in WO2. Ongetwijfeld wordt dit het “hoogtepunt” van de reis.

De familie Maes met initiatiefnemers Christof en Jeroen met, natuurlijk, een Maes in de hand

Biljartlaken in de Desmedtstraat

De richtprijs is voorlopig gebaseerd op een groep van 20 personen en zou ongeveer 500 e per persoon zijn inclusief vliegtickets heen en terug, alle vervoer per bus, 4 dagen-3 nachten in Ibis hotel en de gebruikelijk maaltijden en taksen. Niet inbegrepen: fooiengeld, reis- en annuleringsverzekeringen, dranken tijdens de maaltijden alsook enkele extra excursies. Inschrijven voor 31 oktober via Gust Van Bergen: tel. : 03-314.30.48 gustvanbergen@hotmail.com (lvr)

MINDERHOUT- Men heeft er lang op moeten wachten, maar eindelijk is de kogel door de kerk. De herstellingswerken aan het fietspad zijn voltooid en fietsen op gevaar van lijf, leden en materiaal naar de verdoemenis te helpen behoort tot het verleden. Ook de voetgangers zullen er niet rouwig om zijn, want menigeen heeft bij nacht en ontij al kennis gemaakt met moeder aarde. Een biljartlaken? Toch nog even testen en afwachten, want de vorige reparatie enkele jaren geleden mocht allesbehalve een succes genoemd worden! Nu nog wachten op de verdere beloofde verfraaiing van deze straat! (rel)

M e g l b h m a

62 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 62

20-9-2012 11:37:02


t

e

meerle

Kermis in Meerle MEERLE – Een zonovergoten en warme Meerle kermis deze keer. Komt niet vaak voor, maar de kermis was ook vroeg dit jaar. Het lokte heel veel volk naar het centrum van ons dorp, vier dagen achtereen volle bak. Naar mijn mening zal je de kerrmisuitbaters dit jaar niet horen klagen, evenmin als de horecazaken. Heel veel ambiance, veel bier, goede sfeer. We hebben al slechtere kermissen meegemaakt. (jaf)

.

t

t

n

Op wandel met WC Markdal MEERLE- De zomer heeft zijn laatste adem uitgepuft, de herfst blaast stilaan op zijn hoorn, de bladeren laten hun oren hangen. De fiets op stal, de wandelschoenen aangetrokken, de kuiten flink ingesmeerd en… op pad met Wandelclub Markdal Meerle. Deze club laat er geen gras over groeien en trekt in oktober de vrije natuur in met haar leden en niet-leden. Wil je lid worden van de club en dit voor een heel seizoen wandelplezier dan betaal je 5 euro, voor de jongeren tot 13 jaar 2,5 euro. Ben je een toevallige wandelaar en krijg je de kriebels, bij WC Markdal is iedereen welkom, je betaalt dan 1 (één) euro per wandeling, tot 13 jaar 0,5 euro! Voor het geld moet je zeker niet thuis blijven! Markdal kende ooit 145 aangesloten leden, momenteel kent de club wel een lichte terugval en wil men het aantal terug opkrikken. Daarom, aarzel niet, sluit aan en je hebt een goei reden om die luie zetel een paar uurtjes te vergeten! Laarzen of stevig schoeisel is altijd aan te raden! (rel)

Samen 100 liter bloed gegeven

Al zingend door de heide, ver van iedereen

MEERLE – 100 keer hebben Marc Van Boxel en Willy Hendrickx bij het Rode Kruis bloed gegeven. Aan een gemiddelde afname van 0,5 liter per keer maakt dat samen 100 liter. Ze hebben daarmee wellicht menig mensenleven gered hebben en ernstige medische ingrepen hebben mogelijk gemaakt. Beiden zijn ze er op hun 18e aan begonnen en hebben zich vervolgens 3 tot 4

maal per jaar bij het Rode Kruis gemeld als die in Meerle hun bloedafname organiseren. Tel uit en je weet dat ze weinige keren gemist hebben. Voor die volgehouden inspanning werden ze beloond met een diploma, een herdenkingsmedaille en een flesje bubbels. En met felicitaties van de Rode Kruismedewerkers en collega-bloedgevers. Ook van ons van harte gefeliciteerd. (jaf)

Wandelingen Zondag 14 oktober te 14.00 uur, trefpunt parochiezaal Minderhout en o.l.v. Marcel Vorsselmans volgt een verkenning van het Laarzenpad Zondag 28 oktober te 14.00 uur, trefpunt Kapel van Achtel en met gids Jos Verbreuken wordt de vallei van de Bolkse Loop verkend Zondag 11 november 14.00 uur, rendez-vous aan Camping Ponderosa Maaijkant 23-26 in Ulicoten en Jos Sprangers is uw begeleider

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 63

DHM_oktober_330.indd 63

20-9-2012 11:37:03


meerle

GOUD IN MEERLE

Frans Boudewijns en Jeanne Van Bavel MEERLE – Op zaterdag 1 september was het feest in de Heimeulenstraat, ter ere van de gouden bruiloft van Frans Boudewijns en Jeanne Van Bavel. Ze zijn er goed tien jaar geleden komen wonen en zijn daarmee ook een beetje terug thuisgekomen. Want die plaats, in de volksmond ‘Mjeelakker’ genoemd, was tot eind jaren 70 de weide waarop hun koeien graasden. Daarna werd het een sociale woonwijk, Dalwijk II. Frans en Jeanne verhuisden toen van de ouderlijke boerderij van Jeanne op de Lage Rooy naar een nieuwe stek, enkele honderden meters naar het bos op aan. Daar deden ze verder tuinbouw en varkens, tot aan hun pensioen. Toen keerden ze terug en voelen er zich sindsdien als vanouds weer thuis. Hun huis is goed te herkennen, want het is zeker een van de meest bebloemde van heel de wijk. De hobby van Jeanne en Frans steekt een handje toe. Het is hun lange leven. Beiden zijn geboren en getogen Meerlenaars. Frans van Jal, Jeanne zoals gezegd van de Lage Rooy. Daar zetten zij zelf vier kinderen op de wereld en brachten ze er groot. Emmy, Rita, Marianne en Erik zorgden ondertussen voor tien kleinkinderen, waarvan er al zes een partner hebben. Samen één grote familie die voor de deur van

hun huis op de foto gezet werden, om vervolgens met de fanfare op kop en met familie en buren naar de kerk te trekken. De kinderen hadden dat samen met de buren allemaal mooi geregeld en

hebben het gouden paar een geweldige dag bezorgd. Jeanne en Frans waren en zijn er heel blij mee en zijn iedereen bijzonder dankbaar. (jaf)

(foto: Fotodesign, Meer)

GOUD IN MEERLE

Cas Van Rooy en Mary Van Eijk MEERLE – Einde augustus was het feest op de Lage rooy voor het gouden jubilieum van Cas en Mary Van Rooy. Cas is een rasechte Bredanaar, Mary is van Ginneken en Bavel en 50 jaar geleden besloten ze samen door het leven te gaan. Ze kregen twee dochters, Xandra en Monique. Die bezorgen hen op hun beurt zes kleinkinderen. Dat Cas en Mary ooit naar België zouden komen

wonen, was niet echt een verassing. Mary was in België op school geweest en later woonden ze om beroepsredenen een tijdje in Luik. De Belgische aard was hun dus niet onbekend en ze voelden zich er wel bij. Dat ze 23 jaar geleden op een adres terechtkwamen waar hun naam in komt, De Lage Rooy, was puur toeval, maar wel prettig. Cas en Mary waren al snel ingeburgerd en voelen

zich in de buurt prima thuis. Dat het wederzijds is, mocht blijken uit het fijne buurtfeest dat ze voor de gelegenheid van hun gouden jubileum hebben gehouden. De fanfare speelde een feestelijke serenade, met familie en buren naar kerk en daarna een goed feest. Cas en Mary en de hele buurt hebben er echt van genoten. (jaf)

(foto: Ron Brands)

64 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 64

20-9-2012 11:37:04


j

meerle

Met ziekenzorg op bezoek in de ‘valbus’ MEERLE – Op zaterdag 8 september had ziekenzorg Meersel–Dreef de “valbus” van de CM uitgenodigd . Een op de drie senioren valt minstens een keer per jaar, dikwijls met ernstige gevolgen voor de gezondheid en het sociaal leven. Valpartijen kunnen nochtans vaak voorkomen worden. Door voldoende te bewegen, veilig te handelen en de woning op een veilige manier in te richten. Vandaar het belang van valpreventie. De valbus is een interactieve reizende tentoonstelling. Bezoekers leren valrisico’s herkennen en krijgen informatie en nuttige tips om met kleine ingrepen valvrij door het leven te gaan. Een infosessie en randactiviteiten maken het aanbod compleet. De valbus werd opgestart door het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen. Ziekenzorg CM en CM staken hem in een nieuw jasje en actualiseerden de inhoud i.s.m. het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen. De ziekenzorgkern van Meerle was ook uitgenodigd. De gids legde de verschillende aandachtspunten op een aangename manier uit en de mensen die wilde konden ook een paar testen doen. 1 “fit, fitter, fitst”: heel belangrijk om elke dag te bewegen, ieder naar zijn of haar mogelijkheden. 2 “de merkwaardige medicijnkast”: als er bijwerkingen zijn bespreek die dan zeker met je huisarts. Heel handig zijn het pillendoosje want hoe dikwels is het, heb ik ze al ingenomen of niet? 3 “kijk uit”: laat regelmatig je ogen na kijken, draag zeker geen bril van iemand anders, en loop zeker niet in een donker huis rond want er kan altijd wel iets in de weg liggen. 4 “duizelen en draaien”: een goede tip, beweeg je handen, armen, benen of hoofd voor dat je recht komt, dat help bij de meeste mensen.

5 “hoe snel ben je “: een goed reactievermogen is belangrijk voor je evenwicht, dit kan je ook oefenen. 6 “blijf op de been”: stevig schoeisel. De gids liet ons verschillende schoenen zien. Heel duidelijk wat goed of slecht is maar hoe dikwels doen we nog rap ons slefferkes aan, heel gevaarlijk om te vallen. 7 “niet bang zijn”: angst om te vallen mag niet de reden zijn om niet te bewegen. Er zijn tegenwoordig heel veel hulpmiddelen. Een persoonlijk alarm is echt een aanrader, voor buiten zijn er ook al GSM waar men met één klik op een knop het persoonlijk alarm in werking zet. Indien je toch valt probeer rustig te blijven.

8 “minder bot”: eet voeding met veel calcium en vitamine D. De aanwezigen kregen nog enkele tips voor de woning o.a. de vloeren, trappen, en badkamer. Met kleine aanpassingen kan de woning dikwijls al een heel stuk veiliger zijn. Hij legde ook uit hoe je het makkelijks recht kan staan indien je toch gevallen bent. Er waren ook nog een paar vraagjes over de hulpmiddelen die in de bus hingen o.a. de sliplift, kousenoptrekker, boekensteun enz… Nog een boekje mee om thuis alles nog eens te bekijken en een boekje van de thuiszorgwinkel waar alle hulpmiddelen in staan. Ziekenzorg is heel blij met de goede uitleg en dankt ziekenzorg Meersel-Dreef voor de uitnodiging en het drankje. (gvb/jaf)

Fietsdag Parochiezaal MEERLE – Het mooie weer lokte dit jaar een flink aantal fietsers naar de parochiezaal voor een fietstocht door de streek. Een mooie tocht, een drankje en een gezonde appel onderweg, een lekkere pannekoek met koffie of een biertje bij aankomst aan de zaal, op een zonnig terras. Georganiseerd en geserveerd door vrijwilligers die het goed voorhebben met ‘Ons Thuis’. Om de steeds stijgende stookkosten terug te dringen, staan isolatiewerken van de daken als prioriteit op de planning. Zo wordt de bijdrage van de deelnemers goed besteed. Op het einde van de fietsdag werden ook de winnaars van de zomerse fietzoektocht bekendgemaakt. Nogal wat deelnemers hadden de 20 foto’s van de opritten kunnen lokaliseren, Neel Verschueren uit Meerle werd winnaar omdat hij de schiftingsvraag juist had. Hij schatte de exacte tijd die Cis Van Aperen, lid van het zaalcomité, nodig had om vanaf de zaal de toer rond de Rooy (via Jal, Heerle en de Ulicotenseweg) te lopen. 36 minuten en 20 seconden, een fraaie tijd overigens voor goed 5 km. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 65

DHM_oktober_330.indd 65

20-9-2012 11:37:05


meerle

Missiefeest MEERLE – Op zaterdag liet het publiek het wat afweten dit jaar op het Meerlese missiefeest, zondag waren de trouwe bezoekers gelukkig weer wel op post. De traditionale verzorgde fijne brunch op zondagmorgen mocht op veel eters rekenen. Nogal wat Meerlenaars maken van deze gelegenheid gebruik om met familie en vrienden samen te ontbijten. Nadien waren er de gekende activiteiten, waaronder ook dit jaar het ‘bruine keldercafé’ uitgebaat door leden van jeugdhuis den Dorpel. In tegenstelling tot bij de echte trappisten, mogen vrouwen daar wel intreden. Het is wel maar tijdelijk, om een trappist te tappen en te serveren: de dorstigen laven, een werk van barmhartigheid. (jaf)

Tweedehandsbeurs Gezinsbond MEERLE – Op zoek naar baby - en kinderkleding, badspullen voor de baby, boxen, kinderwagens, kinderstoelen, autostoelen, fietsstoelen en speelgoed? Dan moet je op zondag 4 november tussen 13 en 15 uur in de Parochiezaal “Ons Thuis” komen kijken. De Gezinsbond van Meerle en Meersel-Dreef houdt er dan zijn Tweedehandsbeurs (baby- en kinderartikelen tot 12 jaar, ook speelgoed). Naar goede gewoonte staat het systeem er borg voor dat alles wat te koop wordt aangeboden in goede staat is. Ten zeerste aanbevolen ouders die een koopje willen doen, voor grootouders die oppassen of voor onthaalmoeders die hun uitrusting willen uitbreiden. Voor de verkoop inschrijven vanaf 6 oktober en verdere info bij Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49 a, Meerle – tel. 03/315.09.99 of bij Bonny Blezer, Burg. Van Nuetenstraat 33, Meerle – tel. 03/315.90.83. Ook niet-leden van de Gezinsbond zijn van harte welkom. Kijk ook eens op www.gezinsbondmeerle.be . (jaf)

66 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 66

20-9-2012 11:37:06


wortel

Jan Sterkens en Jeanne Faes

n l n

2 t p e , -

r f , n k )

Derde keer, goede keer

DIAMANT IN WORTEL

“Daar hebben we geluk mee” zeggen Jan en Jeanne, “dat we nog samen zijn en in ons huis zijn kunnen blijven wonen.” Die woonst in Poeleinde is door de vader van Jan gekocht in 1913 met het vooruitzicht dat één van de kinderen daar zou boeren. En dat werd Jan, de middelste van 5, die eigenlijk voor onderwijzer was voorbestemd maar toch boer werd.

De boerderij was er al, daar moest nog een vrouw bij komen. En dat werd Jeanne, de 2de oudste in het gezin Faes uit Meer. Zeven kinderen kregen ze waarvan de 2de, Joske, als baby overleden is. De andere kinderen zijn nu allemaal uitgevlogen maar 4 van hen zijn dichtbij blijven wonen. Daar zijn Jeanne en Jan heel blij mee: “Geen dag gaat voorbij of er komt er wel ene langs, vragen of ze iets kunnen doen voor ons.” Want ze zijn inmiddels allebei al 88 jaar geworden. “Eten koken en de was, dat doe ik nog wel zelf, zegt Jeanne, enkel het poetswerk niet meer.” In Wortel kent iedereen Jan en Jeanne, vooral Jan die vele functies had in verschillende verenigingen: zanger in de kerk, voorzitter van de kerkfabriek, secretaris van de gepensionneerdenbond. Iets van een onderwijzer zat er wel in, in Jan. En wat te zeggen van Jeanne die op haar 65ste nog leerde zwemmen en met succes. En tot slot mogen we niet vergeten te vertellen hoe groot de familie inmiddels al geworden is: 17 kleinkinderen en 8 (plus ééntje onderweg) achterkleinkinderen rijk. Proficiat. (jof)

DIAMANT IN WORTEL

Frans De Decker en Amandina Rosiers geboorteplaats. Omdat Amandina nog familie had in Hoogstraten met de naam Rosiers kozen ze Wortel als hun nieuwe thuis. Het duurde een hele tijd vooraleer Amandina zich ook werkelijk thuis voelde in wat zij in het begin een “boerengat” noemde zonder het minste comfort. Maar het heimwee naar huis ging stilaan over nadat ze zich aansloten bij enkele verenigingen, hun 3 kinderen hier naar school gingen en ze in een nieuw comfortabel huis konden wonen in de Pastorijstraat waar ze nu nog wonen. Tien jaar geleden, bij hun gouden bruiloft, vroegen we hen of ze ooit naar hun thuisstreek wilden terugkeren en we kregen als antwoord dat ze hier wilden blijven tot hun dood. Op wat wellicht de warmste dag van het jaar zal worden – 18 augustus – vierden Frans (ook Cois genoemd) en Amandina hun diamanten bruiloft. Meestal komen mensen die al een hele tijd hier wonen, ook uit de streek. Niet zo bij dit diamanten paar, zij komen allebei uit de Rupelstreek waar de steenfabrieken stonden en waar ook Frans zijn eerste job vond. Amandina was een diamantverstelster; zij bracht de juiste maten en vormen aan op de diamant waarna die geslepen werd. Frans had het al vlug bekeken in de steenfabriek en na een tijd begon hij een opleiding voor rijkswachter. Intussen had hij al twee jaar verkering met Amandina.

Intussen hebben hun 3 kinderen gezorgd voor 7 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen met nog eentje onderweg. En Amandina en Frans hebben ook niet stilgezeten in de lange tijd dat ze nu al op pensioen zijn . Toen ze nog wat jonger waren, organiseerde Frans fietstochten voor de gepensionneerden. Amandina deed aan turnen en petanque maar blonk vooral uit in het dansen. Zelfs op het diamanten feest waagde ze nog danspasjes op de gladde vloer. Eén van de belangrijkste hobby’s van Frans was biljarten; hij was medestichter van de biljartclub “Nut en Vermaak” en secretaris van de club tot in 1999.

Eenmaal het diploma van rijkswachter behaald, zocht het jonge paar een woonplaats die minstens 25 km moest verwijderd liggen van hun

Zo vaak gebeurt het niet dat er in Wortel een diamanten bruiloft wordt gevierd. Frans en Amandina, gelukgewenst! (Jof)

WORTEL – ’t Kan verkeren. Voor het derde opeenvolgende jaar was het slecht weer bij het dorpsfeest VAGEBOND. Vooral overdag waren er meer buien dan opklaringen, waardoor het aantal deelnemers aan De Schakel bedroevend laag lag. De eerste ramingen spreken van 2.000 deelnemers tegenover 11.000 normaal. De ‘echte Vagebondfans” lieten zich niet afschrikken en bleven, tussen de buien door, luisteren naar verrassend goede optredens van covergroepen Drift my Catch en The Crazy Frets. Maar dé massa kwam ’s avonds, voor Guido Belcanto. En gelukkig waren de weergoden hem beter gezind. Belcanto kent zowel in België als in Nederland steeds meer succes, maar als het enigszins (financieel) haalbaar komt hij volgend jaar terug. (fh)

Herfstwandeling KVG WORTEL - De Katholieke Vereniging Gehandicapten stippelden, in samenwerking met de gezinswerking, een toegankelijke wandeling uit in onze Noorderkempen. Zoals voorgaande jaren wordt het een route, speciaal voor minder-validen over ongeveer 4 a 5 kilometer. De fotozoektocht geeft de kinderen de kans om de omgeving beter te leren kennen. Na de wandeling krijg je een heerlijke kop soep, deze is in de inschrijvingsprijs van 2,5 euro inbegrepen. Praktisch: Zondag 21 oktober, vertrek al dan niet in groep tussen 14.00 en 15.00 uur aan de parochiezaal ‘Trefpunt’. Inschrijven vooraf verplicht bij KVG tel. 014/40.33.62. (fs)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 67

DHM_oktober_330.indd 67

20-9-2012 11:37:07


WORTEL

GOUD IN WORTEL

Karel Sysmans en Hilda Adriaenssen

Eind augustus werd in Wortel de gouden bruiloft gevierd van Karel Sysmans en Hilda Adriaenssen. Allebei zijn ze geboren in een groot boeren gezin, Karel in Bolk en Hilda in Beerse. Twee gezinnen die gezegend waren met veel meisjes wat vooral voor Hilda en haar zussen belangrijk was want, als de schooltijd afgelopen was, gingen ze elders werken, ze gingen “dienen” want er waren meisjes te veel op de boerderij en buitenshuis konden ze zo een centje bijverdienen. Trouwde één van de meisjes die op de boerderij werkten dan werd haar plaats ingenomen door iemand die ergens in dienst was en als die trouwde, kwam de volgende.

Zo gebeurde het ook met Hilda die op haar 18de ging dienen in een pâtisserie in Lier. Haar werkweek duurde tot de zondagmiddag, dan met de bus via Oostmalle naar huis tot de vroege maandagmorgen, dan moest ze er weer staan. Karel werkte thuis op de boerderij tot zijn 22ste. Toen werd hij gevangenenbewaker, achtereenvolgens in St.Gillis, in Merksplas en tenslotte in Wortel. Toen hij op pensioen ging had hij zo 39 jaar vol gemaakt. Hun verkering ging met een omweg langs de kozijn van Karel. Dat was Hilda’s vrijer in die tijd en zo leerde Karel haar kennen. Toen die verkering uit was, waagde Karel zijn kans op Beerse-kermis. “De eerste kermisdag danste ik met haar, op de nakermis mocht ik haar naar huis doen.” Ze waren toen allebei niet zo pril meer en trouwden 11 maanden later. In het begin ging het paar in Beerse wonen waar Hilda in een zeepfabriekje werkte, nadien in Merksplas waar Karel in de Kolonie werkte en tenslotte in Wortel waar ze een mooi en groot huis bouwden in de Pastorijstraat. Inmiddels was hun eerste kind geboren, Dirk, en ze wilden graag nog meer kinderen om het huis te vullen. Noodgedwongen moesten ze daarvan afzien toen hun tweede kind enkele dagen na de geboorte stierf. “Dat was het ergste wat wij in ons leven hebben moeten meemaken” zeggen Hilda en Karel. Nu hebben ze ook 2 kleinkinderen en Hilda hoopt nog achterkleinkinderen te zien. Aan het huis en de tuin is te zien hoe ijverig en bedrijvig ze allebei zijn. En ook betrokken bij hun buren die mogen delen in de oogst uit hun grote moestuin. Hilda werkte daarbij ook nog in de wasserij tot haar 60ste. Het vele werken heeft haar wel een rugkwaal bezorgd en dat is pijnlijk

maar het houdt haar niet tegen om veel te fietsen, het huishouden te doen en op tijd ergens op bezoek te gaan. En al 28 jaar gaan repeteren en zingen in het parochiaal zangkoor. “Stilzitten is niks voor mij”. Karel heeft een carrière opgebouwd van Sinterklaas-spelen. 53(!) Jaar lang veranderde hij in de decembermaand in een Sinterklaas,; vele jaren in een winkel en later voor verschillende verenigingen zoals de KWB hier in Wortel en in een rusthuis in Oud-Turnhout. Karel: “Het meest ontroerende moment dat ik als Sinterklaas heb meegemaakt was toen ik een kindje van zo’n 7 jaar vroeg wat ze wilde krijgen van de Sint en ze antwoordde:”Niets, maar hij moet ons moeke terugbrengen”. Dat vergeet je niet meer, zegt Karel. We wensen hen nog vele jaren. (jof)

M w t h a m d

D D t t G D a D s k m t

Bijzonder zwaar werk WORTEL - Brigitta Wendrickx en Han Joosen, mede-organisatoren van de wereldberoemde Landlopersjogging uit Wortel, hebben respectievelijk voor de elfde en vijfde maal de langste Marthon van de Wereld afgelegd. Dachten ze vorig jaar nog dat ze de zwaarste editie aller tijden hadden afgelegd, dit jaar is bewezen dat het nog wat zwaarder kon met temperaturen die ver boven de 35° lagen. Van de ruim 11.000 deelnemers, allen verkleed alsof het carnaval was, hebben er een kleine 8.000 toch de eindstreep gehaald in de gestelde limiet. Brigitta en Han waren daar ook bij en hebben dus Wortel en België weer eens vertegenwoordigd op een sportief evenement in het buitenland. (fh)

68 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 68

20-9-2012 11:37:07


MEER

Feest in de Vogelhofstraat

De Sint Jorisgilde, leven na de dood!

WORTEL - Op 10 augustus organiseerden de inwoners van de Vogelhofstraat een buurtfeest, zeg maar een soort vakantiefeest. Een hele vakantie lang hebben de kinderen genoten van spelen in ‘hun’ verkeersvrije Vogelhofstraat’. De inzet was samenspelen en plezier maken, daar draaide het om en reken maar…. ze zijn dan ook allemaal met glans geslaagd. Als afsluiter van de speelstraat/vakantie, genoten jong en oud op van een heerlijke barbecue. Een stralende zon zorgde ervoor dat het een gezellig feestweekend werd. (ja/red)

Dag van De Kringwinkel

De Sint Jorisgilde van Meer speelt hier graag op in en zet naar goede gewoonte haar deuren wagenwijd open om u gezellig te laten genieten van een heerlijke pannenkoek en een kopje koffie. Voor een kleine prijs krijg je de grootste pannenkoek. Zorg dat je erbij bent want er gaat tot ver over de Meerse grenzen over gesproken worden! Bruine suiker, witte suiker… Ja, zelfs zonder suiker zal de siroop langs uw mondhoeken naar beneden druipen!

De Kringwinkels WEB doen ook weer mee. Die zijn gelegen op de Steenweg op Tielen 70, te Turnhout, de Sint-Martinusstraat 50 te Retie, de Meerseweg 135 B te Meer en de Korte Gasthuisstraat 39 te Turnhout (La Ganga). De Kringwinkels verkopen originele spullen aan lage prijzen, goed voor ieders portemonnee. Daarbij creëren ze jobs voor mensen binnen de sociale economie. Spullen naar De Kringwinkel brengen of spullen in onze winkels kopen is mensen en spullen nieuwe kansen bieden. Graag tot ziens op zaterdag 20 oktober. (fs)

Geloof je me niet? Kom dan zelf een kijkje nemen op 1 november vanaf 10.00h tot 18.00h. je vindt ons aan de Donckstraat 8 te Meer. Laat u niet misleiden door de gesloten luiken, binnen brandt de stoof en vloeit de tapkraan. We willen u laten geniet van het leven want kan jij het me zeggen…..is er leven na de dood? (GR/red).

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

Inmiddels werd de baan geruimd voor de herfst. Eens Meerkermis achter de rug is, kan het al behoorlijk koud worden. Zelfs de chrysanten op het kerkhof flirten bij momenten met “de vriezeman”! Allerheiligen, een bezoekje aan onze overleden familie en vrienden is voor velen een mooie traditie die in ere wordt gehouden. Stilstaan bij de dood, herinneringen aan het leven… Een babbeltje slaan want iedereen weet…op het kerkhof ben je nooit alleen…

MEER - Op zaterdag 20 oktober is het dit jaar weer Dag van De Kringwinkel. Op die dag zetten traditiegetrouw alle Kringwinkels in Vlaanderen hun bezoekers en klanten in de bloemetjes met allerhande feestelijke acties en een bijzonder mooi aanbod meubelen en andere curiosa in de winkels.

EIKEN PLANKENVLOER

MEER - Wat aanvankelijk een druilerig seizoen leek te worden, ontpopte zich uiteindelijk in een aangename zomer. Zon, zee, vakantie,…..noem maar op. Mama’s, papa’s en kinderen leven in een roes van ontspanning en vrije tijd! Maar helaas, mooie liedjes duren niet lang….

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 69

DHM_oktober_330.indd 69

20-9-2012 11:37:08


meer

De symbolische eerste steen

Ontbijtconcert met Sinte-Rosalia MEER - Met dirigent Bart Van Ossel en de muzikanten van Brassband Sinte-Rosalia uit Meer kan u zondag 21 oktober de dag op een prettige, muzikale manier inzetten: de vereniging nodigt u van harte uit op een ontbijtconcert. In zaal voor Kunst en Volk kan u om 10 u. in de voormiddag aanschuiven voor een heerlijk ontbijt: croissantjes, allerhande broodjes, met marmelade en gevarieerd beleg, koffiekoeken, een eitje, een fruitsapje, koffie, thee, melk,… het is er allemaal. Terwijl u, met de hele familie misschien, geniet van al dat lekkers, zorgen de muzikanten voor een gezellige muzikale begeleiding. Ook de jonge muzikanten van het opleidingsensemble De Heideroosjes brengen o.l.v. Annick Vandenbergh enkele nummertjes.

MEER – De Chiro van Meer heeft tot vandaag haar lokalen op de kloostersite. Maar daar werkt men aan een herbestemming van de historische gebouwen en in overleg met de vzw Klooster Meer, de parochie en de kerkfabriek werd besloten om een eigen nieuw lokaal te bouwen op de gronden van het oude voetbalterrein, gronden die de Chiro in erfpacht kreeg.

Om het lokaal te bouwen werd de v.z.w. Mortel opgericht. De werken vorderen goed, maar zondag op 16 september werd de symbolische eerste steen gelegd. Met fanfare op kop trokken de leden van de jeugdbeweging van het klooster naar hun nieuwe terrein om een gedenksteen in de muur te plaatsen. En dan was het feest. (fh).

Met vijf naar de Dodentocht

Deelnemen kost € 12 (€ 6 voor kinderen) en u kan inschrijven bij Jos Brosens; Frankenberg 8A2 (03 315 90 79), of het ARGENTA-kantoor, Meerdorp 23 (03 315 01 78). Voor het ontbijt luistert Sinte-Rosalia de woorddienst van 9 u. in de kerk op. Tijdens die viering worden de overleden leden van de vereniging herdacht. (ma)

Tweedehandsbeurs MEER – De Gezinsbond organiseert een tweedehandsbeurs kinderartikelen (kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar, ook speelgoed) op zondag 21 oktober van 11 uur tot 13.30 uur in de lagere school De Meerpaal, Terbeeksestraat 6. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

MEER / BORNEM - Op vrijdag 10 augustus vertrokken vijf kerels van de chiro richting Bornem. Hun doel, deelnemen aan de dodentocht, hun missie, levend over de eindmeet komen na 100 km stappen en dit binnen de 24 uur. Vrijdagavond om 21uur plaatselijke tijd werd het startschot gegeven op het marktplein in Bornem. 23 uur en 56 minuten later kwamen vier van de vijf nl. Domien Cools, Rik Moerkens,Stijn Michielsen en Cedric Aerts (Bart Vriends moest wegens kwetsuren eerder afhaken) terug in groep in Bornem aan. Als we weten dat de jongste deelnemer die in dit huzarenstuk slaagde slechts 15 jaar oud was, mogen we toch wel spreken van een prachtprestatie van deze 16-jarigen. (fh)

Je wilt kopen? Dan kan je hier terecht voor goede artikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kassa. Je wilt laten verkopen? Dan moet je vooraf inschrijven tot uitputting van de lijsten bij Lea Jansen, Beulken 12, Meer, tel. 03 315 44 83 of via 0484 33 47 63. Bij haar krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,5 euro voor leden (lidkaart meebrengen) en 4 euro voor nietleden van de Gezinsbond. Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen tussen 8.30 uur en 9.30 uur en op te halen tussen 15 uur en 15.30 uur. Het bestuur verzorgt de verkoop. (Hilde Goetschalckx)

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

70 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 70

20-9-2012 11:37:09

M t i g w I m r g g n D g a g s v d g i e g a m k h m w i z O v n v l M s N o C t


r

t

n k t , …

n e t n

n

,

g g

n p n t

e e -

meer

Vakantie voor iedereen MEER - Iedereen heeft recht op vakantie. Keuze te over in binnen- en buitenland, naargelang de inhoud van je portemonnee. Als je kind rolstoelgebonden is worden de mogelijkheden al heel wat minder. Ilse ging op zoek naar een geschikte plaats om met man en drie kinderen, waarvan Charlotte rolstoelgebonden is, op vakantie te KUNNEN gaan. Villa Rozerood in De Panne, aan onze Belgische kust, beloofde op de website alles wat ze nodig had. En die belofte is 100% uitgekomen. De nodige voorbereidingen werden thuis in Meer getroffen. Na een rit van enkele uren kwamen ze aan in De Panne. Het leek wel een kasteel!!! Ze gingen er logeren voor een week. Op loopafstand is er de zee, beslist een aantrekkingspunt voor jong en oud. Via een wandelpaadje kan je dit ook bereiken met de rolstoel. Het was puur genieten van de omgeving. Heel het gebouw staat in functie van de minder-valide. In bad gaan is een hele belevenis: hoog – laag mogelijkheden, gedempte verlichting, een zacht muziekje op de achtergrond, voldoende hulpmiddelen. Indien de mama of papa dat wensen wordt de zorg voor het kind volledig overgenomen. Heerlijk dat het voor hen samen ook vakantie is. Je kind loslaten is moeilijk maar een dergelijke omgeving maakt het wel een stuk gemakkelijker. Mocht er s’nachts iets zijn dan staat de zorgverantwoordelijke klaar zodat jezelf kan blijven rusten. Op deze manier worden niet alleen de batterijen van de minder-valide terug opgeladen maar kunnen mama en papa, samen met de andere leden van het gezin, er weer vol tegenaan. Ook Charlotte heeft ten volle van deze vakantie genoten. Met dank aan Daniëlle, Chantal en de medische staf en ook de vrijwilligers zeker niet te vergeten. Nu reeds worden er in Meer plannen gemaakt om volgend jaar op vakantie te gaan; juist ja, Charlotte en de andere leden van het gezin gaan terug naar De Panne. (fs)

Nieuw werkjaar bij Fanfare ‘De Eendracht’

Meerpaal, meer bloem

MEER - Op zaterdag 15 september ontving Fanfare ‘De Eendracht’-Meer 8 bevriende muziekverenigingen in de Parochiezaal tijdens de Fanfarefeesten. Naast fanfares en harmonies kwamen ook een accordeonverenig en een brassband een optreden brengen. Er werden mooie concerten ten gehore gebracht : zowel de namiddag- als de avondconcerten werden dan ook erg gewaardeerd door het talrijk opgekomen publiek. Ook de muzikanten van de verschillende maatschappijen genoten kennelijk van de optredens in de sfeervol ingerichte parochiezaal. Fanfare ‘De Eendracht’ repeteert ook zelf iedere week om nieuwe muziekwerken in te oefenen en te herhalen. Begin oktober hervatten de lessen voor de opleiding tot muzikant of drummer. Jongeren zijn welkom, maar evengoed minder jonge mensen die zich aangesproken voelen. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden bij Luc Van Bladel, tel. 03/315.75.71 of bij Peter Stes,tel. 03/315.03.98. Traditioneel gaat Fanfare ‘De Eendracht’ de Meerse kermis inzetten, dit jaar op vrijdag 5 oktober. Feestelijk zal dit gebeuren met optochten door het dorp. Op zaterdag 13 oktober zullen de muzikanten de kermis muzikaal sluiten door wederom door het dorp te marcheren en een vrolijke noot te laten klinken. We kunnen er allen mee van genieten. (fh)

MEER - Vorig jaar zat Robbe Laurijssen in het tweede leerjaar in ‘De Meerpaal’. Ze hadden in de klas een paar pitjes van zonnebloemen geplant in een klein potje en ze mee naar huis genomen en in de tuin geplant. Omdat Robbe hem zo goed verzorgde groeide deze ene bloem tot 3 meter hoog. Hij is er zeer trots op en vindt hem heel mooi. (lvr)

Op de foto zien we Marieke, Charlotte, Stan en Ilse

a e r e n 0 e

H

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 71

DHM_oktober_330.indd 71

20-9-2012 11:37:10


meer

Dankuwel Akkerpop MEER – De Belgische hardrockband met als frontman de Vlaamse komiek Alex Agnew brengt het publiek op de Akkerpop wei aan het klooster in extase. Met deze waardige afsluiter van de 25e Akkerpop editie wordt het weer uitkijken naar volgend jaar. Dank u Akkerpop ook voor de Night of the Sparrow, de vrijdagavond voor Akkerpop. Vele oud(e)-Akkerpoppers kwamen ernaar afgezakt en beleefden een nostalgische avond met Jan de Bruyn en Pagen Baby, dank u wel. (ma)

De boerenmarkt als seizoensafsluiter MEER – De boerenmarkt was een waardige afsluiter van een succesvol Meermarktseizoen. ‘De’blikvanger van de Markt is ongetwijfeld het dorsen op grootvaders wijze. Voor Jan Brosens en zijn ploeg is deze manier van dorsen allesbehalve verleden tijd. Verschillende hooiwagens koren die hij in augustus geoogst heeft, ook met een historische pikmachine, wordt hier vakkundig gedorsen. Vele toeschouwers, waaronder Oud burgemeester Fons Sprangers en vrouw Jeanne zien dat het goed is. (ma)

Geboren in de Tweede Wereldoorlog

MEER – De 70-jarigen (°1942) genoten op vrijdag 17 augustus van de feestelijke bijeenkomst in zaal Victoria. V.l.n.r. (staan) Stan Vermeiren, Christ Vermeiren, Rik Voeten, Kees Dekkers, Kees Meyvis, Marcel Faes, Hilda Vermeiren, Maria Goetschalckx, Annie Hessels, Louisa Brosens, Maria Voeten, Jeanne Lambrechts, Martha Bastijns, Frieda Eelen, Maria Antonissen, Magda Croymans, Guido Sijsmans, Albert Verschueren en (zitten) Jeanne Verschueren, Elsa Haest, Elsa Van Wesenbeeck, Jos Van Aperen en Ignace Peeraer. 72 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 72

20-9-2012 11:37:12


t w n

r

e . r e ,

-

d n n s -

e

-

,

meer

Dag van de Trage Weg: wandelen langs het Pyperpad Meer _ Op zondag 21 oktober wordt in heel het land aandacht besteed aan trage wegen. Daarom organiseert de werkgroep Oude Voetwegen van Erfgoed Hoogstraten ook dit jaar opnieuw een Dag van de Trage Weg in onze gemeente, dit maal Meer en in samenwerking met de Meerse dorpsraad. Na het overweldigend succes vorig jaar met de heropening van de historische Tikkenhaenweg tussen Wortel en Castelré, ligt dit jaar de focus op het Pyperpad in Meer, een oud verbindingspad tussen het centrum, de kerk en de Gestelsestraat, aansluitend op de weg naar Maxburg. Deze openbare voetweg kan een grote meerwaarde zijn voor veel gebruikers : een veilige schoolverbinding voor de jeugd, recreatief gebruik voor de talrijke wandelaars en fietsers en een zachte ontsluiting voor de Kloostersite in Meer naar het achterliggende buitengebied. Sinds een aantal jaren bestaat er immers een steeds groter wordende interesse voor veilige fiets- en wandelverbindingen in landelijk gebied. De vele voet- en buurtwegen die vroeger deel uitmaakten van een dicht netwerk tussen dorpen en gehuchten blijken hiervoor, anno 2012, nog steeds uitermate geschikt. Deze trage wegen hebben veel in hun mars: als kerkwegels, veldwegjes of kleine doorsteekjes zijn ze een veilig alternatief voor de zachte weggebruikers. Vaak gaat het dan ook nog eens om eeuwenoude verbindingen. Helaas is in het verleden een groot deel van dit rijke patrimonium verloren gegaan en nog steeds brokkelt het netwerk van trage wegen af, o.a. door verwaarlozing of onrechtmatige inname. Hoog tijd dus om met de Dag van de Trage Weg dit proces om te keren en actie te ondernemen. Het Meerse Pijperpad is een officiële buurtweg. Dit wil zeggen dat hier sinds generaties een publieke erfdienstbaarheid op bestaat, ongeacht of de wegbedding in privé-eigendom is: het gebruik van de weg is onomkeerbaar publiek en dus openbaar. Zo moet de eigenaar het openbaar gebruik toestaan, mag het pad niet beschadigd of afgesloten worden en mag de toegang nooit worden belemmerd. De gemeente is de wegbeheerder en staat in voor het onderhoud en toezicht (net zoals voor andere straten en wegen in de gemeente). En hier wringt dikwijls het schoentje. Men heeft niet altijd oog voor het algemeen belang van buurt- en voetwegen. Zo ook bij het Pijperpad dat er al enkele jaren verwaarloosd en ontoegankelijk bijligt.

Op deze foto, afgelopen winter genomen, ziet u hoe prachtig een wandeling over het Pyperpad kan worden: door het rustige akkerland richting de kerk van Meer wandelen. openen. Meer nog; het is eigenlijk hun plicht. Om deze reden wil de werkgroep Oude Voetwegen samen met de verschillende verenigingen en adviesraden het debat rond buurt -en voetwegen warm houden. Op de Dag van de Trage Weg wandelen we in en om het centrum van Meer langs deze oude voetwegen waarbij er een woordje uitleg gegeven wordt rond elke weg, en waar de mogelijkheid zit om deze wegen in te passen in een netwerk van trage wegen rond de dorpskern. Trouwens, in het RUP Meer Oost worden door de gemeente ook enkele trage wegverbinding voorzien. Afspraak om 13u30 in ’t Klooster van Meer, waar de VZW Klooster Meer eerst een korte toelichting over het restauratieproject en de herbestemmingmogelijkheden van deze historische locatie. Daarna volgt een prachtige wandeling

langs de oude voetwegen van Meer en in het bijzonder het Pyperpad. Iedereen is meer dan welkom. De werkgroep Oude Voetwegen rekent op een massale opkomst van alle Meerse, en bij uitbreiding ook Hoogstraatse bewoners zodat er een duidelijk signaal wordt gegeven aan onze beleidsmakers (of tegen dan aan onze nieuwe politieke verkozenen), dat trage wegen voor ieder van ons een meerwaarde betekenen. Met de Dag van de Trage Weg maken we hier werk van, samen met alle wandel- en trage wegenliefhebbers. (WG Oude Voetwegen). Praktisch : Dag van de Trage Weg en het PYPERPAD: Zondag 21 oktober 2012, 13u30, Klooster Meer. Einde voorzien rond 16u30. Stevige wandelschoenen of laarzen zijn aan te raden! Alle praktische info en meer details over het Pyperpad vind je op www.erfgoedhoogstraten.be

Er is nochtans terecht de nadrukkelijke vraag van vele Hoogstraatse inwoners naar meer recreatieve en rustige fietsverbindingen. De - verwaarloosde - buurtwegen in onze gemeente zijn dan ook de volledige verantwoordelijkheid van ons schepencollege: zij kunnen m.a.w. autonoom deze wegen terug herwaarderen en concreet her-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 73

DHM_oktober_330.indd 73

20-9-2012 11:37:12


Schlagerfestival bij de grens MEER - Op zaterdag 24 november vindt in de bedrijfshal in de Europastraat nabij de grensovergang van de E19 de tweede editie plaats van Schlager-Ambiancefestival. De top van de Belgische en Nederlandse artiesten uit het genre zal aanwezig zijn. Na de eerste editie, vorig jaar in Highstreet, zien de organisatoren het nu veel groter. Dit jaar staan er maar liefst dertien grote namen op de affiche. Met onder meer Laura Lynn, Sam Gooris, Corry Konings en Dennie Christian hopen de organisatoren op 5.500 bezoekers. Het eerste optreden begint om 20 uur en de show eindigt om 3 uur. Dan start een afterparty met De Romeo’s, die onlangs de Zomerhit-trofee hebben gewonnen. (fh)

Corry Konings en Lindsay, slechts twee van een groot aantal Nederlandstalige artiesten die op 24 november voor ambiance zullen zorgen.

Optredens tijdens de kermis MEER – Volgende optredens kregen we doorgespeeld voor Meerkermis. Voor diegene die van Life houdt ongetwijfeld een aanrader. We zouden zeggen, spreek af met vrienden en buren en ga er allen heen en weet te zeggen of ge het overleefd hebt. Ja zo is Meer-kermis, voor sommige feestvierders. De riemen los en stevig uitgaan. Vrijdag 5 oktober: Tangled Horns om 23 uur in de Mussenakker. Voorafgegaan door de Queefs en the Organisms. Zaterdag 6 oktober: Poepieboy-bal, voor de 11e keer In zaal Victoria mikken de Poepieboys, zoals altijd, op het brede kermispubliek. Zij zullen zwoegen tot in de late uurtjes om iedereen een onvergetelijke kermisavond te bezorgen. Voor de optredens gaan ze het niet ver zoeken. Om 21.30 u. opent Kingsize de muzikale avond. De groep van Domien Cools&Co spelen letterlijk een thuismatch. Je kunt dus al vroeg komen om dit jong talent van eigen boden te bezichtigen. Omstreeks 10.30 is het te beurt aan de Meerlese “Peter en de Botsauto’s”. Deze goedgesmaakte groep uit de streek zal heel wat fans meebrengen en zal de kermissfeer tot een hoogtepunt brengen. Zondag 7 oktober: Jiving Sister Fanny in het fortuin De echte kermisganger gaat ook zondags. En dan vind je deze rockgroep in ’t Fortuin. De keuze is dus snel gemaakt. Goed voor een goedgevulde avond kwalitatieve hoogstaande Rock. In de Mussenakker krijg je accoustische optredens van o.a. Hannes & Charlotte (Four of a Kind), Simon Standaert & Sander Herreijgers. Zaterdag 13 oktober: De vettige Wijven en Bozzy en de Beukers in de Mussenakker. Veel kermisplezier! (ma)

74 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 74

20-9-2012 11:37:13


s

n n .

-

e

.

.

s

Hoogstraten VV Fantastische start Door overwinningen in Bornem, thuis tegen Olsa Brakel en op Turnhout startte Hoogstraten met een 9 op 9. Komt daarbij nog 3 gewonnen bekerwedstrijden tegen Vlijtingen, Tilleur St. Gilles en FC Doornik en men kan spreken van een fantastische start. Nadien werden er 2 wedstrijden verloren tegen Geel-Meerhout en Temse om dan opnieuw de volle winst te pakken tegen Coxyde.

Opnieuw spektakel in de Beker van België. Hoogstraten mag opnieuw een eersteklasser ontvangen. Vorig seizoen besliste de club om naar Standard Luik te reizen en het thuisvoordeel op te geven. Met 25 autobussen aan voordelige prijzen werd promotie gemaakt. Het werd een mooie wedstrijd met veel doelpunten. Na 3 overwinningen in de beker mag HVV opnieuw tegen een eersteklasser spelen. Cercle Brugge staat laatste in de rangschikking met slechts 1 punt uit 6 wedstrijden. Deze keer wil men de mannen van Bob Peeters thuis ontvangen. Kansloos is men nooit in voetbal. Het is voor de supporters dus weeral genieten van een speciale wedstrijd met inzet tegen een grote tegenstander.

Kern

2 belangrijke kernspelers langdurig gekwetst geraakten. Dirk Mathyssen viel uit met een spierscheur en Yuri Meyvis met een verrekking. Wanneer dan Thijs Schrauwen en Ief Van Gansen ook niet inzetbaar zijn dan wordt je als trainer geconfronteerd met de smalle kern. Trainer Van Acker had verschillende spitsen voorgesteld om de kern te komen versterken. Onderhandelingen met betroffen spelers sprongen af, voornamelijk om financiële redenen. De laatste dagen van een transferperiode zijn altijd hectisch en uiteindelijk kwam er geen spits bij. Van Regi Van Acker is geweten dat hij geregeld jeugdspelers de kans geeft om te spelen. Regi Van Acker:”De jeugd moet de kansen afdwingen, ze moeten presteren. Bart Cornelissen heeft een mindere voorbereiding gedaan maar is nu sterk bezig, daarom stond hij in de basis tegen Coxyde. Ook Bob Swaegers verdiende zijn basisplaats in die wedstrijd. We moeten nu karakter tonen, spelen op mentaliteit, om deze periode met vele gekwetsten door te komen. Thijs Schrauwen speelde tegen Coxyde na een lange blessureperiode zijn eerste wedstrijd, Mathyssen en Meyvis zijn begonnen met loopoefeningen en Van gansen is nog niet fit.”

Aanwinsten en ambities

Na de 9 op 9 kwam de wedstrijd tegen gebuur Geel-Meerhout die werd verloren en waarbij

Over de nieuwe spelers en de ambities op korte termijn zegt Van Acker het volgende: “Engelen kende ik van bij RC Mechelen en Sint Niklaas.

Yuri Meyvis

Dirk Mathyssen

Zijn kwaliteiten waren voor mij bekend. Hij is op meerdere plaatsen inzetbaar. Nick Havermans speelde bij de beloften van Westerlo. Er is wel nog een groot verschil tussen een beloften ploeg in 1ste nationale en een eerste elftal zoals het onze in derde nationale. De knepen van het vak moeten nog geleerd worden”. “Ondanks de gekwetsten en de smalle kern hebben we toch de ambitie mee te blijven doen voor de eerste periodetitel. Dat wil zeggen dat we eind september maximum niet meer dan 1 puntje achter RC Mechelen mogen staan, zodat we op 29 september nog kansen behouden op de periodetitel.”

Wedstrijden Woensdag 26 september, 20u30 HVV - Cercle Brugge (1ste nationale – Beker van België) Zaterdag 29 september 20 uur K. RC Mechelen - HVV Zondag 7 oktober, 15 uur HVV - K. SK. Ronse Zondag 14 oktober, 15 uur K. Rupel Boom FC. - HVV Zaterdag 20 oktober, 20 uur HVV - K. FC. Izegem Zaterdag 27 oktober, 20 uur Torhout 1992 KM. - HVV

-

k n

. n

p

-

Jan Michoel & Regi Van Acker DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 75

DHM_oktober_330.indd 75

20-9-2012 11:37:14


KVNA Wortel KVNA Wortel - Wildert

0-3

Wildert wil een prijs pakken en toonde dit in het begin van de wedstrijd. Eerst misten de bezoekers een open kans, maar in de 7e minuut was een aanvaller onze doelman te vlug af. De blauwwitten, die voorzichtig gestart waren, herpakten zich en werden met snel en verzorgd spel veruit het betere team. De open doelkansen werden echter niet benut door Bram Faes, tweemaal, en Raf Tilburgs. Na de rust zagen we hetzelfde scenario wel met minder uitgesproken kansen. Na een zeer mooie aanval had de afwerking door een anders zeer sterk spelende Bram Faes beter gemoeten. En zoals het meer gebeurt scoorden de bezoekers in de 75e minuut wel uit één van hun sporadische aanvallen. Hans Van De Mierop kopte nog een voorzet, op maat getrapt door Ruud Viskens, op de lat. Het waren echter de bezoekers die de 0-3 in blessuretijd vastlegden. De supporters bleven met een dubbel gevoel achter. Na een afwachtend begin kunnen ze over het geleverde spel van KVNA zeker tevreden zijn. Het scorend vermogen, en dat is al langer een teer punt, moet zeker omhoog voor een rustig behoud in derde provinciale.

Meerle - KVNA Wortel

2-0

Wortel begon vinnig met een drietal kansjes en dwong de Meerlese verdediging om in de fout te gaan. Er ging echter telkens iets mis om dit balverlies af te straffen. Een half gemist schot van Remco Hendriks belandde in de voeten van Hans Van De Mierop maar deze benutte de mooie kans niet. De thuisploeg herstelde het evenwicht maar was nog niet echt gevaarlijk geweest tot in de 30e minuut een vrijschop in de voeten van een thuisspeler viel 1-0. Beide ploegen kregen nog kansjes. Direct na de pauze wanneer de bal na een hoekschop bleef hangen en een Meerlenaar het snelst bij de bal was werd het 2-0. De thuisploeg kreeg nog kansen maar een goed keepende Tom Van Den Broeck stond paraat. De laatste 20 minuten kreeg Wortel nog kansen maar de aansluitingstreffer viel niet. Door de vele kansen vlak na de rust verdiende Meerle zeker de overwinning. Met attente en koelbloedige aanvallers in het begin van de match kon het verloop anders geweest zijn.

KVNA Wortel – Vrij Arendonk 1-2 Na een mooie aanval opende Bram Faes de score. In de 4e minuut was alles na een onnodig toegestane corner te herdoen. Het spel verliep met wisselende kansen. Een kopbal van Hans Van De Mierop werd door de bezoekende doelman spectaculair gered. Na de pauze toonde de bezoekers meer maturiteit. Bij Wortel verdween de samenhang en de voorhoede werd te weinig gesteund. De bezoekers strafte in de 65e minuut een aarzeling af. In de allerlaatste minuut had Willem Pleysier, na een knappe solo, de gelijkmaker aan de voet maar hij paste ipv zijn kans te gaan. Wortel zal toch meer vertrouwen en meer aanvallende intenties moeten tonen om punten te pakken.

De wedstrijden:

Zondag 30 september 15.00 u KVNA Wortel – Zwaneven, Zondag 7 oktober 15.00 u Weelde – KVNA Wortel Zondag 14 oktober 15.00 u KVNA Wortel - Gierle Zaterdag 20 oktober 19.30 u Oud-Turnhout – KVNA Wortel Zondag 28 september 15.00 u KVNA Wortel – St. Jozef (frbr)

Voetbalkamp bij KVNA Tijdens de herfstvakantie willen we graag een voetbalkamp organiseren op de velden van KVNA Wortel. Kinderen zullen dan 3 dagen voetbaltraining krijgen maar ook andere sporten en spellen komen aan bod. Het is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en de bedoeling is om onze club op een positieve manier terug in een zonnig daglicht te zetten bij mensen die niet van Wortel zijn.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

76 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 76

d b

20-9-2012 11:37:15

d e m b l d

E e d l v d


. -

e s . m r . e

Minderhout VV Goed begonnen is half gewonnen en dat zal op kermiszondag 2 september zeker in de hoofden van het thuisspelend MVV meegespeeld hebben. FC Turnhout op bezoek, toch een zekere titelkandidaat en waartegen MVV al tweemaal in het zand heeft gebeten in enkele vorige confrontaties in de Beker van Antwerpen (vorig seizoen 0-1 verlies en nu in de maand augustus 1-2). Een gemakkelijke partij zou het zeker niet worden, daar was men wel terdege van bewust en ook de Turnhoutenaren schenen beducht voor de sterkte van MVV. Derde keer goede keer voor MVV? In het begin van de wedstrijd alleszins sterkere bezoekers en deze kwamen in de 20ste minuut dan ook verdiend op voorsprong. MVV kwam beter in de match, in de 35ste minuut verkeek doelman Horsten zich op de bal en Pieter Hendrickx nam dit geschenk in dankbaarheid aan, 1-1. In de tweede helft kwam MVV goed weg bij een bal op de paal. Rond de 65ste minuut trok Zouggaghi de bal voor doel en een bezoekende verdediger devieerde de bal in eigen doel, 2-1. Vier minuten later was de klus over na balverlies en Vermeiren, alleen voor Horsten, rondde gemakkelijk af, 3-1. Drie weggeefdoelpunten die wel efficiënt benut werden! De volgende wedstrijd op het veld van Weelde kondigde zich ook als een zware dobber aan. Wel werd er goed aan de wedstrijd begonnen en Bart Van Doren zorgde in de 12de minuut voor de 0-1. Dan pletste een bal op de MVV-deklat, enkele gevaarlijke standjes voor doel en de 1-1 moest er van komen. Twee minuten later onnodig balverlies, een snelle counter en 2-1. Zouggaghi lukte dan de 2-2, MVV dommelde terug in en aan de rust keek men tegen een 4-2 achterstand aan. Een donderpreek tijdens de rust in de kleedkamer en dat wierp zijn vruchten af. Wim Adams lukte de 4-3, begon eindelijk te voetballen en werd beloond in de laatste minuten met de gelijkmaker via Jens Lenaerts. Bloed, zweet en tranen heeft dit puntje zeker gekost! (rel)

KFC Meer Een veelbelovende start voor het Meerse elftal voor haar eerste wedstrijd in vierde provinciale op het veld van Brecht. In de beginfase van de wedstrijd voerde de thuisploeg het hoogste woord en scoorde ook het eerste doelpunt. Meer bekwam echter vlug van de verbazing en creëerde enkele mooie kansen waarvan er één door Danny Pas verzilverd werd. Ruststand 1-1! Brecht was echter gebrand op de drie punten en liep in de tweede helft uit tot 3-1. Geen paniek bij geel-zwart en Pieter Voeten kopte de 3-2 op het bord. De KFC bleef in zijn kansen geloven tot de laatste seconde en in die ultieme minuut zorgde Jelle Vervoort voor een 3-3 einduitslag! Voor haar tweede uitwedstrijd trok Meer naar Maria ter Heide waar de wedstrijd op een moeilijk bespeelbaar veld betwist werd. Weinig animo in de eerste helft waarin Joppe Tits, alleen voor de keeper, een open kans naast de verkeerde kant van de paal deed belanden. De thuisploeg deed het dan wel op de juiste manier in de 51st minuut, 1-0. Dan volgden enkele kansjes voor de KFC en één daarvan werd door Koen Koyen benut dank zij een flaterende doelman. Ben Aerts pakte nog rood in de slotminuten na een gevaarlijke tackle en daarmee was de kous af. Eindstand 1-1! Twee gelijke spelen, een overwinning zou welkom zijn! Voor de derde keer op rij op verplaatsing en ditmaal naar Putte SK waar in het eerste kwartier weinig voetbalgenot te beleven viel. Toch kwam Meer op voorsprong via Wouter Laurijssen en het been van een thuisverdediger. Voor de rest weinig emotie in de eerste helft. Vlak na de rust lukte Danny Pas de 0-2, Wouter Laurijssen viel nog uit met een kwetsuur en de KFC nam de drie punten mee naar huis. Een

KFC Meerle

eerste overwinning die zoet smaakte! De eerste thuiswedstrijd kwam Exc.Essen op bezoek en behaalde Meer een riante 3 – 0 overwinning met doelpunten op naam van M’Hamed Boudazra, Danny Pas en Koen Koyen. En de scoremachine draaide verder op volle toeren bij de komst van Burcht FC. Meer hield van bij de start de touwtjes in handen en de bezoekers hielden het bij enkele sporadische aanvallen. Toch bleef het 0-0 tot de voorlaatste minuut van de eerste helft. Danny Pas onderschepte een terugspeelbal en lobde deze vanop twintig meter over de keeper tegen het net. De ban was gebroken en diezelfde Danny zorgde één minuut later voor de 2-0 op pass van Wouter Janssens. Na de verfrissing een open kans voor de bezoekers die door de thuisdoelman Marijn Van Gastel netjes afgeblokt werd. Even later bevond Pieter Donckers zich op de juiste plaats voor de 3-0 na een flater van de bezoekende doelman. De gretigheid van de KFC bleef voortduren , Koen Koyen schoot de 4-0 binnen en Ben Aerts zorgde voor riante 5-0 cijfers. KFC Meer heeft zijn start zeker niet gemist! (rel)

Wedstrijden Zondag 30 september 15.00 uur Turk Sport – KFC Meer Zondag 7 oktober KFC Meer – SK Donk Zondag 14 oktober 15.00 uur Olympic Essen – KFC Meer Zondag 21 oktober 15.00 uur KFC Meer – VE Stabroek Zondag 28 oktober 15.00 uur Achterbroek – KFC Meer

Duivensport

Uitslagen

De Noordhoek

Horendonk – KFC Meerle 2 – 1 KFC Meerle – VNA Wortel 2 – 0

Uitslag van 26 augustus Quievrain 143 oude duiven 1.Jan Brosens (Hgstr); 2. Idem; 3. Idem; 4. Idem; 5. Karel Aerts (Mind) 482 jonge duiven 1.Eddy en May Poels (Hgstr); 2. Angelo Roelen (Hgstr); 3. Karel Aerts (Mind); 4. Angelo Roelen (Hgstr); 5. Luc Van Ceulen (Mind)

Wedstrijden

Wedstrijden

Zondag 30 september 15.00 uur Minderhout VV – FC Merksem Zondag 7 oktober 15.00 uur FC Ekeren – Minderhout VV Zondag 14 oktober 15.00 uur Minderhout VV – Wildert Zaterdag 20 oktober 19.30 uur Vrij Arendonk – Minderhout VV Zondag 28 oktober 15.00 uur Minderhout VV - Zwaneven

Zondag 30 september 15.00uur KFC Meerle – Oud-Turnhout Zondag 7 oktober 15.00 uur Kalmthout – KFC Meerle Zondag 14 oktober 15.00 uur KFC Meerle – FC Merksem Zondag 21 oktober 15.00 uur FC Ekeren – KFC Meerle Zondag 28 oktober 15.00 uur KFC Meerle - Wildert

Uitslag van 2 september Quievrain 730 oude duiven 1.Marcel Kinschots (Mind); 2. Johan Huybregts (Hgstr); 3. Idem; 4. Marcel Kinschots (Mind); 5. Idem Uitslag van 9 september 593 oude duiven 1.Harry Jansen (Mrle); 2. Stanny Laurijssen (Hgstr); 3. Eddy en May Poels (Hgstr.) 4. Marinus Dekkers (Mr); 5. Angelo Roelen (Hgstr).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 77

DHM_oktober_330.indd 77

20-9-2012 11:37:15


agenda

TENTOONSTELLINGEN Tot zondag 23 december LEVEN OP HET HOF – tentoonstelling over de begijnen in Hoogstraten in het Stedelijk museum. Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak 03 314 65 88.

HOOGSTRATEN Zaterdag 29 september IT’S ALL MUSICAL fanfare Sint Catharine, Marcanto, kinderkoor Jubilate en solisten Dries De Bakker en Birte Adriaensen brengen muziek uit musical De Gelmel. Feestzaal Klein Seminarie om 20 uur. Zondag 30 september AARDBEIENKOERS en DERNYKOERS. Om 11.30 begint de aardbeienkoers van en vanaf 17 koers achter derny. Woensdag 3 oktober ELISABETHCONCERT met Gezelle gezongen om 20 uur in de kapel van het internaat van Instituut Spijker. Donderdag 4 oktober FESTIVAL VAN VLAANDEREN met optreden van Collegium Vocale o.l.v. Philippe Herreweghe om 20 uur in de begijnhofkerk. Kaarten aan 18 euro bij Toerisme Hoogstraten.

Woensdag 10 oktober CINE HORIZON met voorstelling Tambien La Lluvia, een film van Iciar Bollain, om 19.30 in Le Cirq.

Zaterdag 27 en zondag 28 oktober OLDTIMERBEURS van 9.30 tot 18 uur in de Veilinghallen. Inkom 12,50 euro. Info 014 65 86 63

Vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober LANCERING ZAAL SINT-CECILIA met vrijdag optreden van Simon Standaert en Florejan Verschueren, zaterdag optreden van Jan De Bruyn en DJ-set Jef Bertels en zondagnamiddag kindernamiddag en optreden Vitesse Limitée

Zaterdag 27 oktober INLOOPMOBIEL EETSTOORNISSEN van 10 tot 16 uur voor het stadhuis.

Zondag 14 en 28 oktober LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur Zondag 14 oktober BEGIJNENWANDELING over een afstand van 7, 14 of 21 km. Vertrek tussen 8 en 15 uur in de Dr. Versmissenstraat.

Zaterdag 27 en zondag 28 oktober OKRA HOBBYTENTOONSTELLING in zaal Pax. Op zaterdag van 13 tot 18 uur, op zondag van 10 tot 18 uur. Info 03 314 64 65 Woensdag 31 oktober OKRA KAARTPRIJSKAMP RIKKEN om 13.30 uur in zaal Pax. Info: 03 314 64 65

Dinsdag 16 en 30 oktober LAERMOLEN IN WERKING van 19.30 tot 21.30 uur. Woensdag 17 oktober BLAZERSDAG van de Academie voor Muziek en Woord, in de Rabboenizaal vanaf 14 uur. Info: jefvleugels@skynet.be Woensdag 17 oktober CONCERT EXIT_BRASS! in de Rabboenizaal. Inkom 10 euro. Aanvang om 19.30 uur. Info: 014 69 95 39 Woensdag 17 oktober DAG VAN DE ARMOEDE met van 10 tot 17 uur een infostand bij de lokalen van CM, Vrijheid 168. Organisatie ’t Ver-Zet-je. Donderdag 18 oktober INFO VOOR MANTELZORGERS over toegankelijk reizen, van 19.30 tot 21.30 uur in het Dienstencentrum ’t Gebuurt bij het woon- en zorgcentrum. Vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober BACK TO THE MOVIES, retro cinema in zaal Sint Cecilia. Op vrijdag om 20 uur The Straight story (1999). Op zaterdag om 14 een selectie kortfilms voor kinderen vanaf 4 jaar en ’s avonds om 20 uur Grease en een afterparty. Zondag 21 oktober MOTORRIT ten voordele van 11.11.11. Vertrek aan De Cahier tussen 9 en 15 uur. Zaterdag 27 oktober CONCERT DOOR NEGEN MUZIEKMAATSCHAPPIJEN vanaf 18 uur in de zaal van het Klein seminarie.

Z B c

MEER Vrijdag 5 tot dinsdag 9 oktober MEERKERMIS, zie programma in dit blad. Zaterdag 13 oktober WIELERWEDSTRIJD in het centrum van Meer tussen 13 en 17 uur. Zondag 14 oktober BOS en STRUWELENWANDELING van 14 tot 16 uur. Vertrek aan De Mosten. Organisatie Natuurpunt Zaterdag 20 oktober DAG VAN DE KRINGWINKEL Zondag 21 oktober ONTBIJTCONCERT door Brassband Ste Rosalia van 10 tot 12.30 in zaal Voor Kunst en Volk. Zondag 21 oktober DAG VAN DE TRAGE WEG met wandeling langs het Pyperpad. Afspraak om 13.30 bij het klooster, waar ook de stand van zaken van de herbestemming wordt toegelicht. Zondag 21 oktober TWEEDEHANDSBEURS van 11 tot 13.30 uur in de De Meerpaal. Info: 0484 33 47 63. Zondag 28 oktober MOUNTAINBIKE en CYCLOCROS van 10 tot 17 uur bij De Mosten. Organisatie WTC Valencia

78 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 78

20-9-2012 11:37:16

Z E o u H

Z V V O

Z V u P

Z V b t

E O

Z H t O


agenda Zaterdag 20 oktober BENEFIET MOBILITEIT BRENGT VRIJHEID ten voordele van Bart Boone van 19.30 tot 2 uur in het parochiecentrum met optredens van Smarttones en Desperated Compeny.

200

Zaterdag 20 en zondag 21 oktober AUTOCROSS van White Power telkens van 10.30 tot 18 uur langs het Paterspad. Info: 0478 21 13 38 Zondag 21 oktober WEEK VAN HET BOS, ontdekking van de bossen in Minderhout en Wortel-kolonie. Vertrek met de fiets om 13.30 uur in De Kuip. Aankomst rond 17 uur.

0

l g

r

e

g

t a

WORTEL Zondag 30 september OPENDEUR BONTE BEESTENBOEL van 11 tot 18 uur Vrijdag 5 oktober PLANTGOEDACTIE “Smakelijk behagen en lekker heggen” lezing door Annick Hollebeke om 20 uur in De Klapekster. Organisatie Velt, inkom gratis. Zondag 14 oktober POMPOENWEGING van 13 tot 20 uur in en bij ‘t Slot. Zaterdag 20 oktober DUISTERNIS BELEVEN vanaf 20 uur in en rond De Klapekster.

MEERLE

Zondag 21 oktober PADDESTOELENWANDELING van 14 tot 16 uur, vertrek aan De Klapekster

Zaterdag 13 oktober BINGO-AVOND in en ten voordele van parochiezaal Ons Thuis. Info 0486 71 70 33

Zondag 21 oktober HERFSTWANDELING KVG van ongeveer 4 km. Vertrek tussen 14 en 15 uur aan de parochiezaal.

Zondag 14 oktober EEN OOGJE OP MEERLE fototentoonstelling over Meerle door eigen inwoners. Van 8 tot 16 uur in het Raadhuis. Inkom gratis. Organisatie Halte Merlet. Zondag 14 oktober VERKENNING LAARZENPAD met Marcel Vorselmans, vertrek om 14 aan de parochiezaal. Organisatie WC Markdal Zondag 21 oktober VELDTOERTOCHT met vertrek tussen 7 en 11 uur aan parochiezaal Ons Thuis. Organisatie De Peretrappers Meerle. Zondag 28 oktober VERKENNING BOLKSE LOOP met Jis Verbreuken, vertrek om 14 uur aan de kapel in Achtel. Organisatie WC Markdal

MEERSEL-DREEF Elke zondag tot 14 oktober OPENDEUR IN DE MEERSELMOLEN

MINDERHOUT Zaterdag 13 oktober HANDEN UIT DE MOUWEN voor meer natuur, van 9 tot 12 uur in de Halsche Beemden. Organisatie Natuurpunt

199

Woensdag 10 en 24 oktober PETANQUE om 14 uur in Markdal te Meer om 14.00 uur Zondag 7 oktober APERITIEFCONCERT met optreden van Vitesse Limitée, om 11 uur in zaal De Tram Maandag 15 oktober HERFSTWANDELING in Breda in het Mastbos. Bijeenkomst aan het lokaal om 13.30 uur. Locatie: Taverne De Boswachter Donderdag 18 oktober DAGUITSTAP naar Turnhout. Vertrek aan de kerk om 9 uur. Dinsdag 2, 9, 16, 23 en 30 oktober KAARTEN/BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St. Jorisgilde. Dinsdag 2 en 16 oktober RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Brouwerijstraat 2 Woensdag 3, 10, 16, 24 en 31 oktober ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in De Wildert Woensdag 3, 10, 24 en 31 oktober AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert Donderdag 4, 11, 17 en 25 oktober NORDIC WALKING van 9.30 tot 12.30 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - OKTOBER 2012 - 79

DHM_oktober_330.indd 79

20-9-2012 11:37:18


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Zaterdag 29 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Van 1 tot en met 4 oktober Apotheek Derveaux, Kerkdreef 20 te St.-Jozef Rijkevorsel, tel.: 03 314 51 50 Van 5 tot en met 7 oktober Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel. 014 63 31 66 Zaterdag 6 oktober van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 8 tot en met 11 oktober Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 12 tot en met 14 oktober Apotheek Biopharm, Schuttershofstraat 9 te Merksplas, tel.: 014 63 66 83 Zaterdag 13 oktober van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 15 tot en met 18 oktober Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel. 014 63 31 66 Van 19 tot en met 21 oktober Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout. tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 20 oktober van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout. tel.: 03 314 40 74 Van 22 tot en met 26 oktober Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout. tel.: 03 314 40 74 Van 26 tot en met 28 oktober Apotheek Derveaux, Kerkdreef 20 te St.-Jozef Rijkevorsel, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 27 oktober van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 29 oktober tot en met 1 november Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 31 oktober

OPGELET

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 16 OKTOBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

80 - OKTOBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_oktober_330.indd 80

20-9-2012 11:37:19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.