september 2012 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 329

JAARGANG 28 SEPTEMBER 2012 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

ZO VADER, ZO TWEE ZONEN BEDRIJFSOPVOLGING: GOED GEREGELD?

35 JAAR FOTOGROEP 'T SLOT EVALUATIE 6 JAAR GEMEENTEBELEID

EN RINK NDEN D S I VRIE RAT ND G ANDERE O V EN LE A E HE LITIEKE D N WI UW PO MET

DHM_september_329.indd 1

RIJKE WAAIER VAN CULTUUR OP OPEN MONUMENTENDAG MET LOWIE BALLON EN SIMBA DE LUCHT IN

23-8-2012 14:29:42


COLUMN Er gaat geen dag voorbij of krantenverslagen en nieuwsberichten op radio en tv bulken van onheilspellende oorlogsgetuigenissen. Is het niet in Afghanistan dan wel uit Irak, Soedan of Syrië. Vaak wordt er bij gezegd of geschreven dat het nieuws afkomstig is van een internetbron en dus oncontroleerbaar. De beelden op ons netvlies zijn misschien getuigenissen van actuele gruwel, maar kunnen net zo goed in scène gezet zijn, elders of op een ander moment gemaakt. Waarheidsgehalte doet er al maar minder toe, lijkt het. De media hebben de keuze: niets tonen en daardoor misschien de oorlogsrealiteit verbloemen en mee in stand houden, of wel tonen om toch maar te voldoen aan hun meest dwingende journalistieke plicht. Het grote nadeel is dat ze net daardoor kwetsbaar zijn: onze media worden strategisch ingezet als propagandamiddel en schieten in dat geval hun doel schromelijk voorbij. Niks nieuws onder de zon eigenlijk. Onlangs kreeg ik de teksten onder ogen van een later te verschijnen boek over de vluchtelingen in de “Groote Oorlog” 1914-1918 en “den draad” die in de grensstreek het neutrale Nederland fysiek afscheidde van het in oorlog verkerende België. Daarin is een hoofdstuk gewijd aan MN7, de clandestiene draadloze zend- en ontvangpost die de Belgen in hun Baarlese enclave hadden opgericht om vijandelijke berichten te onderscheppen

U ook? en zelf over troepenbewegingen en ander oorlogsnieuws te telegraferen naar het thuisfront. Ook toen werden de media volop ingezet in de propagandaslag waarmee oorlog gepaard gaat. Boeiend om lezen hoe leugens, aangedikte geruchten of volslagen uit de lucht gegrepen fictie in de wereld werden gestuurd om de vijand op het verkeerde been te zetten, het gemoed van de eigen bevolking op te krikken en het zelfgekozen goede doel te dienen. Het zendstation kon er onder het oog van de Duitsers en de Nederlanders komen onder de dekmantel dat men een opvang aan het bouwen was voor de vluchtelingenstroom. Eens het station in werking was, werden er moedwillig geruchten verspreid over de zware beveiliging waarmee belagers werden afgeschrikt. Ook de verslaggeving was niet ongekleurd: er werd met graagte bericht over muiterijen bij de Duitsers, er werden tranen geplengd over de dood van de eigen martelaren ergens in het Walenland. Wie een oorlog wil winnen, moet de pers naar zijn hand zetten. Niet alleen militaire oorlogen worden op deze manier beslecht. Tot mijn blijvend naïeve verbazing gaat er geen dag voorbij of in diezelfde media wordt op uitgekiende manier ook het electorale slagveld voorbereid. Onder eenieders oog gebeurt dit, en geen haan die ernaar kraait – of het zou een Waals exemplaar moeten zijn. Het mechanisme is nochtans herkenbaar:

voortdurende aandacht voor een selecte club, af en toe journalistiek en vooral veel propaganda. Wat eerst gebruikt werd voor het Vlaams Belang (het Blok was toen nog electoraal Belangrijk), daarna voor LDD (politieke judoclub die ondertussen met ippon gevloerd werd), wordt nu schaamteloos ingespannen voor de NVA-kar. Er mag geen politiek onderwerp de revue passeren of er wordt geklost en gesponnen met De Wever. Zelfs wanneer er geen zinnig NVA-standpunt over te melden is (wat immers ook nieuws is). De mediagrens wordt evenwel overschreden wanneer diezelfde Bart van stal wordt gehaald om wijsheden te debiteren over werkelijk alles: marathons? Latijn in de klas? de kwaliteit van de Belgische aardappel? diëten? bad banks? de tv-programmering voor het najaar? boeken? het weer? Alles is goed om te Weveren. Want Bart verkoopt goed, zeggen de mediabonzen. Bart verkoopt vooral zichzelf goed, zeggen de peilingen. Benieuwd dus of deze propagandamolen ook in het Hoogstraatse electorale rondjes zal draaien. Begin september biedt uw eigenste maandblad alvast een veelzijdiger brouwsel aan, in de vorm van een debatavond met alle democratische partijen in de Pax op woensdag 5/09. Een uitgelezen kans om verder te kijken en te horen dan wat er aan propaganda elders wordt gespuid. Ik zal er alleszins zijn. U ook? (mdl)

RETROSPECTIEVE 35 JAAR FOTOGROEP ‘t SLOT

Van 8 tot en met 30 september organiseert het ’Hofke Van Chantraine’, zeg maar het cultuurcentrum van Oud-Turnhout, een retrospectieve tentoonstelling naar aanleiding van “35 jaar Fotogroep ’t Slot”. In de marge van de tentoonstelling worden er twee workshops en, op zondag 16 september, een happening georganiseerd die u niet mag missen. U leest er alles over op blz. 39. Foto Yvonne Engelen. 2 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 2

23-8-2012 14:29:42


f .

r n .

e

. e

.

m n r r

s .

Van vaders en zonen Het is dikwijls de droom van de vader dat een van zijn kinderen – bij vaders vooral de zoon – in zijn voetsporen treedt. Die droom is meestal hardnekkiger als de vader een eigen zaak heeft, eigenhandig uit de grond gestampt of voortzetting van een familiezaak van voorheen. Vanzelfsprekend is het niet meer; kinderen hebben meer keuzes, oneindig meer kansen om te studeren, waarin hen een breed palet wordt voorgeschoteld. Maar wanneer er wel interesse is, is het evenmin vanzelfsprekend, zeker als er meer kinderen in het gezin zijn. Hoe regel je dat, zodat niemand zich benadeeld voelt en hoe maak je het voor de opvolger mogelijk dat financieel te regelen. Een goede zaak heeft immers ook een ferme waarde. Nog minder vanzelfsprekend is het wanneer er meerdere kinderen zijn die de zaak van pa en/of ma verder willen zetten; dan worden de regelingen nog ingewikkelder. In onze gemeente zijn meerdere ‘zaken’ die van vader op zoon, van moeder op dochter worden verder gezet. We zochten er drie uit die met het meer specifieke geval van meerdere opvolgers te maken hebben. We hadden een babbel met vaders en zonen, van waar ze komen, waar ze naartoe gaan en hoe ze een en ander tot ieders tevredenheid in het vat hebben gegoten (jaf)

HOUTAMBACHT

Hier is de zesde generatie Van vader en zonen is in deze reportage vooral het verhaal van Leo Schrauwen en zijn 2 zonen, Johan en Kristof , maar ook van Jos, de vader van Leo, die samen met zijn broer Jan de zaak van hun vader Léon overnam. En ook diens vader was ook nog eens klokkenmaker. Leo Schrauwen is schrijnwerker in hart en nieren. Hij leerde de stiel in de VITO-houtafdeling en had natuurlijk ook de praktijkervaring thuis bij vader Jos. Op school leerde hij plannen tekenen bij Frans Gabriels. Hierdoor kreeg hij technisch inzicht en dat is heel goed van pas gekomen. Iedereen heeft talenten en wat je ermee doet bepaal je zelf. Vele generaties timmerman volgden elkaar op. Vader Jos, grootvader Léon en overgrootvader Jef waren voor hem ook al schrijnwerker, zij het in Loenhout, Leo was thuis de oudste zoon en hij werkte bij zijn vader en zijn nonkel van zijn 18de tot zijn 28ste. Nadien begon Leo, getrouwd met Annie uit Meer, aldaar zijn eigen zaak terwijl de anderen de ouderlijke zaak in Loenhout verder konden zetten. Een zaak moet kunnen worden verdergezet, de kinderen moeten kunnen samenwerken maar mogen niet aan elkaar vastzitten. Ze moeten zich onafhankelijk van mekaar kunnen ontwikkelen anders wordt je beperkt, kan je niet vooruit. Houtambacht groeide uit in drie verschillende specialiteiten, alle drie met aparte doorgroeimogelijkheden. Drie kinderen, Johan, Kristof en Sofie zouden de kans krijgen om de zaak onafhankelijk van elkaar te kunnen verderzetten. Johan, de oudste was op zijn 12de al gemotiveerd. Alle vrije tijd die hij had besteedde hij in het helpen van zijn vader. Hij ging mee opmeten, hielp bij het afwerken en ging mee plaatsen. Na 3 jaar handel op het seminarie volgde hij bouwkundig tekenen op VITO. Na de studies in het secundair wilde hij in het bedrijf werken maar na enkele aanmoedigingen ging hij marketing studeren. Hij had echter voor zichzelf al lang uitgemaakt dat zijn toekomst weggelegd was in de zaak en een jaar later dacht hij dat het beter was om die ervaring thuis op te doen in de winkel. Zijn interesse ging vooral uit naar de productie en dan vooral naar die van de vloeren. Hij ging dus thuis werken. Vader had pas een vierzijdige schaafmachine gekocht, in vaktermen een quatre face, maar Johan wou nog meer. De productie en verkoop van massieve vloeren liep goed en er werd geïnvesteerd in heel moderne schaaf- en freesmachines. Er werd een automatische lijn gecreëerd voor het schaven van massieve planken vloeren, die planken

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 3

DHM_september_329.indd 3

23-8-2012 14:29:43


kan produceren met tand en groef rondom, en geschuurd en geborsteld afgewerkt zijn. Ook voor de verdere afwerking van de vloeren werden moderne machines aangeschaft. Een jaar of 4 geleden zijn ze ook samengestelde vloeren beginnen produceren, vooral voor bovenop vloerverwarming te leggen. Kristof werkt sinds 2004 in het bedrijf en heeft begin dit jaar zijn eigen zaak opgestart. Het was voor hem, in tegenstelling tot Johan, niet zo vanzelfsprekend. Hij volgde economie-wiskunde op het Klein Seminarie en wanneer je zo ver bent wordt van je verwacht dat je gaat verder studeren. Maar wat moest hij doen? Architect? Ingenieur? Het moet iets zijn wat hem lag want anders begon hij er niet aan. Nadat hij gewezen werd op zijn tekentalenten en de hierbij horende mogelijkheden koos hij voor productontwikkeling. Op de 5 jaar die hij studeerde in Antwerpen pikte hij allerhande dingen op. Vooral de dingen die hem boeiden bleven hangen. Na de studies was het natuurlijk opnieuw de vraag waar zijn toekomst lag. Hij kon in bedrijven aan de slag als ontwerper maar zag thuis de automatisering van de vloerfabricatie. Ook de trappenmakerij had in zijn ogen ook enkel toekomst wanneer dit gedeeltelijk zou kunnen worden geautomatiseerd. Enkel handwerk zou te duur worden, niet concurrentieel. Wanneer er een machine zou

komen die mogelijkheden zou scheppen om met een grotere omzet mooie dingen te maken dan was er toekomst in de trappenmakerij. Tweedehandsmachines konden toch nog te weinig en er werd beslist om te investeren in een freesmachine met onbeperkte mogelijkheden. Van toen af beloofde hij om zich definitief voor het bedrijf te engageren. Zijn skills van het computertekenen, zijn groot ruimtelijk inzicht en zijn vakkennis werden gecombineerd. Hij leerde de machine van binnen en van buiten kennen en nu kan met deze machine echt alles worden vervaardigd. Wat men ook vraagt, zij kunnen het maken, geen seriewerk, maar trappen op maat gemaakt van hoge kwaliteit. De visie van Leo is dat iedereen de vrijheid moet krijgen om zich ongeremd, zelfstandig te ontwikkelen. Leo is samen met zijn vrouw begonnen, onafhankelijk van thuis. Men moet de kans krijgen om zich volledig te ontplooien onafhankelijk van mekaar. De ene wil uitbreiden, nieuwe machines kopen, de ander wil geen risico lopen en remt dit af. Je kan beter onafhankelijk werken van mekaar en samenwerken dan samenwerken en aan mekaar vasthangen. Sofie trouwde een kapper en begon een eigen succesvolle zaak, een kapsalon, schoonheidssalon in Dendermonde, met meerdere personeels-

Petra en Johan

leden. Zij hebben samen 1 kindje. De afdeling meubelen wordt langzaamaan afgebouwd maar wordt nog opgevolgd door Kristof.

Houtambacht Trappen en Maatwerk Houtambacht Trappen en maatwerk is het werk van Kristof en Roelinde. Ze leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding productontwikkeling. Vandaag hebben zij samen 2 dochtertjes. Zij ontwerpen en maken voornamelijk eiken trappen, maar evengoed tafels, binnendeuren en ander massief interieurmaatwerk. Roelinde werkte een tijdje bij Studio 100 en ontwikkelde daar haar grafisch ontwerptalent. Dit, samen met haar organisatorische kwaliteiten, komt de beide firma’s ten goede. Zij verzorgt alle beeldmateriaal, zodat mensen een goede indruk krijgen van wat houtambacht hen kan bieden. De nieuwe website (online begin september) is daarvan een goed voorbeeld.

Houtambacht vloeren De planken vloeren van houtambacht vloeren worden gemaakt uit eikenhout en zijn de zorg van Johan en Petra. Petra heeft organisatorisch talent en veel zakelijk inzicht wat ook weer beide firma’s dient. Zij hebben ook 2 kinderen.

Roelinde en Kristof

4 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 4

23-8-2012 14:29:44


k

.

n

e t

n e

De 2 broers vullen mekaar aan en toch zijn ze onafhankelijk. Het voordeel is dat de klant houtambacht ziet als 1 zaak. Wie een trap nodig heeft kan gelijk ook terecht voor een even kwaliteitsvolle vloer met precies dezelfde afwerking.

Houtaankoop Leo zelf zorgt nog voor de aankoop van het hout. Zijn ervaring hieromtrent is nog onontbeerlijk. Hij weet als geen ander welk hout uit welke streken het beste schaaft, het mooist is van structuur en het stabielst is van vorm. Als hij op reis gaat om hout aan te kopen neemt hij nog altijd het kleine oude boekje mee van grootvader Léon, een boekje met tabellen die vertellen dat een boom met een bepaalde diameter en een aantal

LAURYSSEN ELECTRONICS

Van zelfbouw televisie tot grote e-marketing Een zaak die aan de gestelde criteria voldoet, vinden we in de gekende elektro zaak Selexion -Lauryssen in Minderhout. Een winkel waar het nooit stil staat en de protagonisten weinig tijd hebben. Gelukkig is er de oprichter, Jos Lauryssen: met pensioen, maar nog altijd stand-by in de winkel. En die zich gemakkelijker even kan vrijmaken voor een babbel over vroeger en nu. En de opvolgers Steven en Tom zijn nooit ver weg om een en ander nader toe te lichten. Zelfgebouwde zwart-wit TV

n

Jos, in 1946 geboren en getogen op Beek in Meer, was van op jonge leeftijd gebeten door de microbe van elektriciteit en de opkomende elektronica.

h e

meters hoogte een bepaalde hoeveelheid bruikbaar hout oplevert. Leo is een filosoof, met zijn ervaring heeft hij veel levenswijsheid. Dit zijn enkele van zijn motto’s: Samenwerken is niet gemakkelijk, ruzie maken kan iedereen maar de vrede bewaren is de kunst, en daar gaan we voor. Bij het samenwerken heb je hindernissen en val kuilen. Ge kunt er over vallen, maar spring er toch eens over. Geld is niet belangrijk. We zijn allemaal onderweg, we nemen niks mee. Levensvreugde is belangrijk, er moet tijd gemaakt worden voor ontspanning en sport, maar er moet ook levensvreugde zijn in het werk. De kinderen hebben goed geluisterd. Sofie ging haar eigen weg. De zonen werken goed samen, zijn ambitieus, gedreven. Je voelt dat ze vreugde scheppen in wat ze doen en dat ze fier zijn op wat ze verwezenlijken. De beide echtgenotes zitten mee in de zaak. Er wordt gezocht naar een gezond evenwicht tussen werk en gezin en ontspanning. Allemaal zijn zij super sportief, fietsen, kajakken, kitesurfen, waterskiën, noem maar op. Volgend jaar gaan de broers samen naar de Crocodile trophy, een mountainbikewedstrijd in Australië, en wanneer Leo zelf met Annie in september naar Santiago de Compostella fietst kan hij met een gerust hart de zaak enkele weken achterlaten. (RB)

Op 12 jarige leeftijd koos hij voor elektronica, al moest hij daarvoor in Oostakker op internaat. “Een harde tijd, normaal mochten de leerlingen om de drie weken een weekend naar huis. Maar omdat de reis naar huis 100 frank kostte en ons vader dat niet altijd kon betalen, bleef ik daar zes weken. Om de drie weken als enigste in heel dat spel daar. De broeders wisten met mij ook niet direct wat doen en dus namen ze me mee naar de Gantoise, op een zwarte vrouwenfiets met hoog stuur. Of een keer mee naar het gesticht in Sleidinge. Zo heb ik daar zes jaar doorgebracht en elektronica geleerd. Het was een nieuwe afdeling, we moesten onze meetinstrumenten toen nog zelf maken. Ik haalde er mijn A2-diploma, voor mijn eindwerk maakte ik eigenhandig een zwart-wit televisie! Daar sprak toen heel Meer over. Onze vader was daar natuurlijk heel wreed over”.

dat via parallelle invoer heel veel Tv’s verkocht, van alle merken. Maar ze hadden er niemand die er iets van kende, dus was ik er elke vrije moment aan de slag. Leveren, installeren, herstellen. Uren, uren en nog eens uren. Overdag met wit hemd en plastron, ’s avonds met een stofjas.” Omdat het in mijn job niet echt vlotte – er was daar een Franstalige Brusselaar die altijd met de pluimen ging lopen – wilde ik daar graag weg. Via een connectie kwam ik in Turnhout terecht bij Electro Testing, een zaak die ik kende van materiaal dat we er kochten. De verantwoordelijke verongelukte en men vroeg me zijn plaats in te nemen. We zijn toen terug naar de streek gekomen, in Merksplas. Terug naar de Kempen hé.”

“Gezien mijn goede resultaten en een goede kennis van wiskunde, mocht ik doorleren voor technisch ingenieur. In Mol, voor elektronica, specialiteit kernenergie.” Na zijn studies ging Jos werken voor een Amerikaans bedrijf in Mechelen: “Tracerlab, in het ontwikkelingslabo, waar we veel met Cesium 131 werkten vooral voor medische toepassingen. Ik werkte er samen met professor Van Steenhoudt van Aalst, die een aantal projecten opvolgde naar halfgeleiders-ic’s. Hij bood me aan assistent te worden bij hem aan de VUB in Brussel voor onderzoeken naar geluidstechnieken. Maar het budget kwam niet vrij, en dus bleef ik waar ik zat.” Ondertussen was Jos getrouwd met Wis, eveneens van Beek in Meer. “ We woonden toen in Duffel waar Wis in een grootwarenhuis werkte,

Tom, Jos en Steve

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 5

DHM_september_329.indd 5

23-8-2012 14:29:44


“Toen kwam ook de vraag van mensen van Meer om tv’s te herstellen. Dat deed ik in bijberoep na mijn uren. Op den duur kreeg ik zoveel werk dat het zo niet te houden was. We hebben toen beslist een winkel te beginnen in Minderhout. Een strategische keuze: dicht genoeg voor de mensen van Meer, maar ook centraal genoeg voor nieuwe klandizie verderop, voor Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel In december 1974 hebben Jos en Wis hun winkel geopend. Op bescheiden schaal, 75 m2. Een winkel voor de toestellen en een werkplaatske voor de herstellingen. Aanvankelijk voor Tv’s, radio’s en platenspelers en ook wasmachines. “Wasmachines verkochten we niet te veel toen, want de meeste mensen hadden geen waterleiding in huis. Ze werkten met een put en een pomp en dat was niet genoeg voor een wasmachine. Maar toen kwam de Pidpa met de leidingen en schoot de verkoop van wasmachines als een pijl omhoog. Dat gaf onze zaak een echte boost. Je moet af en toe ook wat geluk hebben, ergens zijn op de juiste moment. Pas op, we waren ook flexibel voor de klanten. We plaatsen een kraantje bij, legden leidingen. Bij veel andere zaken moesten ze daarvoor een loodgieter en een elektricien bijhalen. Wij deden dat gelijk mee. Dat heeft allemaal bijgedragen tot onze naam. Dat ge hier goed gesteld waart. De beste reclame die er is.” Daarnaast verkocht Lauryssen ook kleine huishoudtoestellen en elektrisch materiaal voor elektriciens. Wis deed de winkel en zorgde ondertussen voor de drie kinderen: Steve, Tom en An. De zaken liepen goed en Jos en Wis besloten de zaak uit te breiden, onder andere met serviezen, potten, pannen en ander huishoudgerief. Ze deden ook huwelijkslijsten. “Dat bracht veel volk over de vloer. Trouwers uit de regio legden hier hun lijst. De kopers die een cadeau kwamen kiezen, kwamen van overal. Allemaal potentiële klanten. We hadden ook een mooie winkel, alles goed gepresenteerd, met alle uitleg die ze graag hadden. Het vroeg ook veel inzet van ons getweeën. Ik Tv’s en wasmachines installeren, herstellen, verkopen en leveren. Wis de winkel en de kinderen. Geen simpele opgave: ‘s avonds ik gaan leveren, de kinderen na acht uur te bed en Wis in de winkel samen met de klanten de huwelijkslijst samenstellen. Maar het liep als een trein, mijn vrouw heeft daar veel energie in gestoken. Alles was mooi gepresenteerd, met mooi gestreken linnen. Een mooie winkel, dat trekt aan hoor. Die huwelijkslijsten werden later verlanglijsten en nog later zeiden wij al lachend scheidingslijsten. Later zijn we ermee gestopt, het ging een uit de mode en ondertussen was de winkel ook meer op andere dingen gericht.”.

Kinderen Voor een zaak moest ge met twee zijn, goed overeenkomen. Hard werken en goed met uw personeel overweg kunnen. Er is ook een prijs. “De kinderen die zaten nogal eens alleen, ja. Het gebeurde dat ik in Meer een pyloon voor een antenne moest zetten, dat ik daar een hele zaterdag mee weg was. Wis heel de dag in de winkel. En de kinderen, ja die moesten een beetje hun plan trekken. Er was altijd wel iemand in de geburen, maar toch, je kon er niet permanent bij zijn. Er kwamen ook veel bekenden in de winkel en het gebeurde het dat terwijl de man beneden een TV aan het kiezen was de vrouw zei, ‘Ik zal wel efkens op de kinderen letten ondertussen. Zoiets kon nog in de tijd.” “Op een bepaalde tijd komt er toch een moment dat ge eigenlijk teinde gewerkt zijt. Naast de normale dagtaak nog een bouw plannen en opvolgen, dat kruipt in kleren. Toen ben ik eigenlijk tegen een muur gebotst. De fiets heeft me toen gered. Ik heb een koersfiets gekocht en ben ’s zondagmorgens met de mannen van de Zwaan-

tjes bij Staf Snoeys gaan rijden. Dat bleek voor mij de perfecte uitlaatklep, dan waaide alles uit mijn hoofd, was ik volledig ontspannen. Later, toen de kinderen in de zaak waren ben ik dat veel meer gaan doen. Fietsen is mijn lang leven. Ook mijn vrouw is later met vriendinnen gaan fietsen voor haar ontspanning.”

Wat studeren “De kinderen hebben allemaal onafhankelijk van de zaak gekozen wat ze wilden studeren. Maar als je er achteraf over nadenkt, merk je wel dat ze toch iets kozen dat hier misschien ooit bruikbaar was. Steve en An hebben boekhouding gestudeerd, Tom industrieel ingenieur elektronica. Maar het was hun eigen keuze, niet opgelegd of in functie van de zaak.” “Steve heeft altijd graag in de winkel geholpen, die hing hier al vroeg rond. Hij deed dat graag. Hij is als eerste mee in de zaak gekomen, als medezaakvoerder. Tom is eerst elders gaan werken bij Getronics. Installaties voor ICT uittekenen en netwerken van grote bedrijven op punt houden.

Ondanks dat er ondertussen een magazijn en een werkplaats was aangebouwd, was de winkelruimte gauw te klein, dus werden plannen voor de uitbreiding gemaakt. “Ik kon de naastliggende percelen kopen van de kerkfabriek, die dat geld konden gebruiken voor de noodkerk.”

6 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 6

23-8-2012 14:29:45


r t , l k n

n r t . f

, . n n .

onze klantenkring hebben wij vastgehouden om de twee te blijven verdelen, hebben ons geen exclusiviteit laten opdringen. Bij ons heeft de klant de keuze. Wij verkopen waar de klant het beste mee is. De kennis van het netwerk, waar de klant best mee gediend is heeft daar mee te maken. Je kan denken dat we verkopen waar we meest aan verdienen, maar uiteindelijk komt dat als een boemerang terug. Je hebt één keer goed verdiend, maar als de klant met de problemen blijft zitten, komt hij niet meer terug. Ook niet voor andere zaken die hij hier kan kopen. Daarnaast verkopen we heel veel Gsm’s en nu smartphones. Ook daar hebben we onze eieren niet in een mand gelegd. We zijn centraal hersteller voor Nokia en Samsung in garantie voor een groot deel van de provincie Antwerpen.” Soms ver weg, vroeg op pad en laat thuis. Ook heel stressvol. Na 8, 9 maanden heeft hij zelf gevraagd om in de zaak te komen. Wij heel blij. Ons An is later ook in het bedrijf komen werken.”

De overgang “Ja, daar hebben we toch nogal wat over nagedacht, echt simpel is dat niet. Ge hebt tenslotte drie kinderen. Ge moet zien dat ze allemaal content zijn en ze eerlijk behandelen. Ze moeten ook zelf keuzes maken. Maar we hebben dat goed opgelost, al is er de nodige tijd overgegaan. Steve en Tom hebben de zaak overgenomen en hebben dat op een langere termijn gedaan. In samenwerking met boekhouder en bedrijfsrevisor is daar goede een structuur voor opgezet. Steve is verantwoordelijk voor de administratie, Tom voor de technische afdeling. Zij bepalen ook het beleid van de zaak. Wis werkt nog als winkelbediende en vooral als manusje van alles. An werkt ook als bediende en doet mee de boekhouding. Kaat, de vrouw van Steve is eveneens bediende en zij start nu een nieuwe afdeling op: ‘Cookware’. En ik ben op pensioen, loop hier zo wat rond en doe alles waar de anderen geen tijd voor hebben. Maar ik neem wel meer tijd om te gaan fietsen.

Wis en ik zijn ondertussen ook moeke en voke voor de zeven kleinkinderen. En daarnaast hebben we goed personeel, die allemaal een beetje specialist zijn op hun terrein. Als het heel druk is in de winkel, springt iedereen bij om te gerieven.”

Nieuwe wegen Met de overgang van vader op zonen is de kern van zaak behouden, zijnde wit- en bruingoed zoals dat gemeenzaam genoemd wordt (voor de leken: bruingoed = tv, hifi, LCD, enz. ; witgoed = huishoudtoestellen). Daarnaast is met de komst van Tom de afdeling ICT opgestart. PC en alles wat er rond hoort. Wel specifiek op de privaat gebruiker gericht, niet naar professionelen. “Dat vereist een andere organisatie, je moet dag en nacht klaarstaan als een firma met problemen zit. Je kan moeilijk in alles tegelijk goed zijn.” Een belangrijke poot van de firma is de afdeling contracten geworden: Telenet, Belgacom en Proximus, Nuon. “Lauryssen is een van de weinig zaken die zowel Telenet al Belgacom verdeelt. Beiden hebben overwogen in Hoogstraten een eigen verkooppunt op te zetten, maar hebben er wegens de kosten van af gezien. Gezien

“Kaat doet al een tijd verkoop en een deel bestellingen en start nu met een nieuwe afdeling Cookware. Niet terug de huwelijkslijst van vroeger, maar goed kookgerief. Een sector die in de lift zit door de vele kookprogramma’s. En het is complentair aan een deel van ons bestaande gamma zoals keukentoestellen, kookplaten en kookpotten van Demeyere, die we zijn blijven verdelen.”

Selexion In 1995 heeft Lauryssen zich als een van de eerste grote winkels aangesloten bij Selexion. “Het belangrijke daarbij is dat je profiteert van de voordelen van schaalvergroting, zonder je eigenheid prijs te geven. Samenaankoop, opleiding, marktinformatie, publiciteitscampagnes die je nooit alleen zou kunnen bekostigen. Vroeger moest je alles zelf onderhandelen met elke leverancier, en de grootte van je zaak bepaalde dikwijls welke prijscategorie en dus marge je had. Selexion onderhandelt met leveranciers voor al zijn aangeslotenen tegelijk, daar speelt de macht van het getal. Er zijn natuurlijk ook mindere kanten. Je moet je schikken naar hun reclamestrategie, sommige producten zijn niet in het gamma.”

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 7

DHM_september_329.indd 7

23-8-2012 14:29:46


Toekomst

Concurrentie

Steve en Tom leggen ons uit dat ze weliswaar goed zijn kunnen starten dank zij Jos en Wis, maar dat ze anderzijds de zaak niet voor niks gekregen hebben. “Dat zou niet eerlijk geweest zijn. Via een nieuwe vennootschapsvorm hebben we de aandelen overgenomen. Ondertussen hebben we zelf voor een nieuwe uitbreiding en vernieuwing van de winkel gezorgd. Meer dan eens zo groot dan toen we in de zaak kwamen. Allemaal niet zonder risico’s. Om dat allemaal rond te krijgen, moet er heel hard gewerkt worden, moet de resultaten er zijn. Elke dag. Ook het personeel hangt van zijn inkomen van ons af.” “We hebben nog heel wat ideeën over de toekomst, maar ons eerste zorg is nu toch zorgen dat we alle engagementen die we genomen hebben, kunnen voldoen. Daar hebben we kopzorg genoeg mee. Waar we volop mee bezig zijn is een goede internetstructuur op te zetten. We denken dat dit voor deze handel steeds belangrijker gaat worden. Steeds meer mensen informeren zich via het net en komen dan ter plekke eens kijken. Anderen dun zelfs dat laatste niet meer, die bestellen over het net en wij leveren en installeren aan huis. Daar zit een groot potentieel, zonder dat je grote investeringen moet doen in infrastructuur. Ooit hebben we gedacht aan een tweede winkel, maar dat idee hebben we verlaten. Dat is zo kapitaalintensief, daar gaan we de eerste jaren de middelen nooit voor kunnen vrijmaken, tenzij ten koste van de huidige zaak. En dat kan niet de bedoeling zijn. De e-marketing, dat is de toekomst.

Tom: “We zijn daar natuurlijk bezorgd over, maar onze collega’s hebben daar al lang mee te maken. We weten ook dat in Hoogstraten vroeg of laat één van de grotere ketenwinkels zal neerstrijken. Maar we zijn niet bang, angst is een slechte raadgever. De markt is al lang transparant, iedereen kan prijzen vergelijken en doet dat ook. Dus je moet met de prijzen meekunnen, maar je mag niet te ver gaan. Mensen die alleen het goedkoopste willen, die gaan daar naar toe. Heel dikwijls zetten grote ketens iets in de etalage, maken daar barnumreclame rond. Maar ga maar eens na in die advertenties, het gaat telkens over enkele producten. En koop je daar een toestel, willen wij wel eens kijken wat er gebeurt als er een defect is. Reken maar een op flinke voorrijkost!” “Wij zijn blij met de tijd die we gehad hebben zonder grote concurrenten vlakbij. We hebben in die tijd een goede naam opgebouwd, veel aan klantenbinding gedaan. Vanaf een communicant die hier zijn eerste GSM heeft gekocht, die later terugkomt voor een pc, als hij trouwt of bouwt de keukentoestellen, wasmachines…. Ze kennen onze winkel al zo lang. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Samen sterk? Hoe ze hun zaak besturen? Tom: “Steve en ik vormen daar een goed team in. Ik ben zo meer de dromer, die met ideeën komt voor nieuwe dingen, voor toekomstige ontwikkelingen. Steve is de man die nuchter cijfert wat mijn ideeën gaan

kosten, wat ze eventueel kunnen opbrengen. Hij houdt ons met de voeten op de grond. Hij heeft me geleerd dat ideeën alleen niet voldoende zijn, er moet ook een stevig fundament zijn om op te bouwen”. Een probleem met zelfstandig zijn blijft het gezinsleven. “Elke zaterdag verlangen we dat ons personeel werkt, want dat is onze drukste dag. Dan kan je niet blijven eisen als je er zelf niet bent. Gezin en een eigen zaak, het blijft een spanningsveld. (jaf)

Kratje Duvel Een van de sterke punten is een goede service. “We hebben goede en trouwe techniekers. Jan Hoet bijvoorbeeld, die is al in 1975 in ons bedrijf gekomen, is 37 jaar bij ons en heeft dus van heel dichtbij het wel en wee meegemaakt! We komen aan huis en zijn beperkt in de voorrijkosten, die de klant terug krijgt als hij bij ons een nieuw toestel koopt als het oude onherstelbaar is of de kosten te hoog. Niet evident. In vele gevallen moet je rechtstreeks bij de leverancier terecht en die wil zijn kosten vooraf betaald zien voor hij een technicus stuurt.” “Onze service wordt ook gewaardeerd. Zo kwam er hier laatst een madame wiens Amerikaanse koelkast op een zaterdag was uitgevallen. ‘Waar is François,’ moest ze weten. Die had de koelkast hersteld en zij was zo er content van dat ze een geschenkverpakking Duvel voor hem bij had. Dat zijn toch plezante dingen om mee te maken.” (jaf)

H

A G z l v i m t g n w t g o i h H g

N g f h w B

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

8 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 8

23-8-2012 14:29:46

E a g v b e m

G

K v h d h w g m d k d


j t

e t

INSTALLATIEBEDRIJF VAN DEN BERG EN ZONEN

Een geleidelijke overgang Vanaf 1976 gevestigd in Meerle, maar een begrip in de hele Noordhoek. Kees Van Den Berg stampte met echtgenote Addie en zijn medewerkers een bloeiende installatiebedrijf uit de grond. Hij geeft volmondig toe dat hij in het begin de omstandigheden mee had, er werd veel gebouwd in de streek. Maar ook toen er minder gebouwd werd, bleef de zaak groeien omdat Kees steeds goed in de gaten hield wat komende was, welke aanverwante activiteiten opportuniteiten boden om de zaak te laten groeien. Tot ze groot genoeg was om ook voor de zonen Jan en Bert kansen op een goede toekomst te bieden. Een kans die ze zich niet lieten ontglippen. Het zal er ergens in zitten Aanvankelijk zou Kees niet zelfstandig worden. Groot geworden in een land- en tuinbouwgezin, zag hij dat beroep echter niet zitten. Na zijn opleiding als installateur voor sanitair en centrale verwarming ging hij bij een baas werken, eerst in Nederland en daarna in België. “Maar ergens moet het toch in de genen gezeten hebben, want toen ik bij een baas werkte, was daar steeds het gedacht dat ik dat eigenlijk beter voor eigen rekening kon doen”. Ik zag wel dat hier veel kansen waren en stilletjes aan begin je in die richting op te schuiven. Je denkt ook meer vrijheid te krijgen om je ding te doen, al zijn er aan een bedrijf ook veel verplichtingen. Maar de voldoening zelf iets uit de grond te stampen, tevreden klanten te hebben, dat zijn zaken die je er naartoe sturen. Het is een grote uitdaging, vernieuwingen volgen, kijken of er daarvoor iets voor jou bij zijn. Na 10 jaar in loondienst te hebben gewerkt en een goed gesprek met echtgenote Addie - in wiens familie nogal wat zelfstandigen zijn - besloot hij zijn gevoel te volgen. Hij nam ontslag en een week later was ‘Installatiebedrijf Kees Van Den Berg’ een feit. Een klein atelier in de schuur van Addie’s ouders aan de Voort was het begin van wat langzaam zou groeien tot een van de gekendste installatiebedrijven in de Noordhoek. Gust Jespers, een collega bij zijn vroegere baas, kwam bij hem in dienst en een jaar later volgde Jan Goetschalckx. Na meer dan 35 jaar zijn beiden nog steeds in dienst.

Gestage groei Kees en zijn helpers hadden als snel hun handen vol, de vraag was groot. Addie beredderde vanaf het begin de administratie en hielp de klanten in de kleine toonzaal, waar de klanten toch al iets in het echt konden zien van wat ze graag wilden. Het was toen een goede tijd, er werd in de streek veel gebouwd. “Aanvankelijk was onze eigen badkamer ons toonzaalmodel. Later pakten we uit op de handelsbeurzen in Hoogstraten met alles we konden tonen” vertelt Kees. “Dat was voor ons de gelegenheid om de mensen te laten zien wat

Jan, Kees & Bert de markt te bieden had. Om de klanten ook in Meerle meer te kunnen laten zien werd een gedeelte van het magazijn verbouwd tot een kleine toonzaal met 8 volledige badkamers” In 1985 werd een nieuwe grotere toonzaal aangebouwd en de werkplaats aangepast. In die toonzaal kunnen de klanten zich een prima voorstelling maken van hoe hun badkamer er kan uitzien als ze klaar is. Tegelijk zijn de toestellen zo opgesteld dat aan de klant de techniek die erachter zit kan getoond en uitgelegd worden. Het gaat voor kandidaat kopers dikwijls om belangrijke investeringen die een hele tijd mee moeten kunnen. Naast volledige afgewerkte installaties van centrale verwarming en sanitair, verkocht Van Den Berg altijd graag aan zelfbouwers. Uiteraard worden ook de kopers die een kraan of een garnituur komen kopen op hun wenken bediend. “De klant is altijd koning, of hij veel of weinig spendeert”.

In het spoor van pa Addie en Kees hebben drie kinderen: Jan, Bert en Inneke. De jongens interesseerden zich van jongs af voor techniek en hebben bewust een studierichting daarin gekozen. Jan voor installatietechnieken en Bert voor elektriciteit. Beide drukken er op dat ze daartoe nooit zijn gedwongen of zelfs maar gestuurd. “We hingen als kinderen veel rond in het bedrijf, werkten mee in de vakanties. We vonden dat gewoon plezant. Welke jonge gast die graag met techniek knutselt zou zich daarin niet thuis voelen?” Pa Kees zag het graag aan, maar wist dat pushen niets uithaalt. “Ik heb dat meer gezien, ook in mijn familie, allen in de land- en tuinbouw. Waar te hard aan getrokken wordt om iets te doen wat je niet je eigen keuze is, is dat geen goede zaak voor het bedrijf. Ik dacht, als ze er zelf voor kiezen, dan is het goed, als ze liever iets anders doen, is het ook goed.”

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 9

DHM_september_329.indd 9

23-8-2012 14:29:47


Bert heeft niet getwijfeld, onmiddellijk na het behalen van zijn diploma MTS als Electrotechnicus is hij mee in het bedrijf komen werken. Als werknemer. “Die kennis van elektriciteit was een goede zaak, want bij alle installatiewerken komt het te pas. Een troef voor het bedrijf, zo moesten de mensen er niet steeds een elektricien gaan bij halen”. Jan heeft een andere weg gevolgd. “Na mijn studie heb ik een jaar meegewerkt thuis, op de werven. Maar dan wilde ik wel eens een andere lucht opsnuiven. Wel in dezelfde sector, want daar had ik voor geleerd, maar een ander soort job. Ik heb ca. 7 jaar bij een groothandel in sanitair en materiaal voor centrale verwarming gewerkt en er veel opgestoken. Toch zijn er beperkingen in zo’n grote zaak. Je zit daar in één segment van het vak: verkoop in de toonzaal, het magazijn, opvolging. Nooit krijg je het hele plaatje. Op den duur verlies je daarmee een deel van je kennis. Dat is wat we uiteindelijk terug naar de zaak van thuis gebracht heeft.”

Geleidelijke overgang Kees: “Ik was natuurlijk blij dat Jan bij ons kwam, in mijn achterhoofd heb ik het eigenlijk altijd zo aangevoeld. Van toen af is het allemaal geleidelijk geëvolueerd naar de huidige situatie. Beiden hebben eerst als werknemer gewerkt. Ik bleef de zaakvoerder, Addie bleef administratie en toonzaal doen. Ook op het terrein waren er werkverdelingen, maar voor mij en Bert werd het alleen gemakkelijker. Er was minder druk nu de permanentie over drie kon verdeeld worden.” “Hoe die overdracht in zijn werk zou gaan, daar hebben Addie en ik vooraf lang en goed over nagedacht. Ook voor onszelf, als zelfstandige is je zaak een deel van je pensioen. Vanaf we wisten dat de zonen verder zouden doen, hebben we dat geleidelijk aan geregeld. Met een groot oog op het voortbestaan van het bedrijf, het niet leeg zuigen en zeggen: trek nu uw plan”. Nu zijn beiden medezaakvoerder, maar Jan en Bert hebben ondertussen samen de grote meerderheid van de aandelen. “Ik hou me wat meer op de achtergrond. Inneke zit niet in het bedrijf, maar werkt bij haar partner in het bedrijf.” De taakverdeling is ook vanzelf gegroeid. Addie heeft zich volledig teruggetrokken, zij wilde het eindelijk wat rustiger aan gaan doen. Een bediende heeft het meeste van haar taken overgenomen. Bert is verantwoordelijk voor de technische kant: onderhoud, centrale verwarming, zonnepanelen, warmtepompen. Jan doet het sanitaire gedeelte: de prijscalculaties, de planning en de opvolging van de werven. Kees houdt zich noch actief bezig met de administratie, de boekhouding vooral en gaat tussendoor regelmatig naar zijn schapen kijken in de weide. “Even een frisse neus halen, het hoofd laten leegwaaien” Kees: “Eigenlijk is dat zo organisch gegroeid, we zijn niet op een welbepaald moment samen

gaan zitten en hebben niet gezegd ‘ik doe dit, jij dat’. Het is een natuurlijk proces geweest, waarbij vooropstond dat je het graag deed, jezelf er wel bij voelde.”

v a N o B i h v w i n v i m b d d

Jan: “Het betekent niet dat we ons niet bewust zijn dat een bedrijf als het onze een goede structuur nodig heeft, dat alle deelgebieden gedekt zijn. We hebben dat opgepikt tijdens cursussen die we gevolgd hebben in het kader van een kwaliteitssysteem dat men in de bouwsector wenste in te voeren: Qualibouw. Dat systeem is nooit echt doorgebroken, maar dat van structuur en opvolging hebben we er wel van meegenomen. Het leerde ons overzicht te houden over het geheel, plannen op langere termijn, financiële veiligheid inbouwen. En verder komen we goed overeen, Bert en ik. We hebben geen specifieke ‘vergaderingen’, meer een constante communicatie. En we kunnen altijd nog terugvallen op ondersteuning en goede raad van pa en ma.”

Gezin en familie Net als alle zelfstandigen, is het steeds de opgave de kerk in het midden te houden tussen werk en gezin. Kees: “Daar zijn altijd twee kanten aan. Toen onze kinderen klein waren en ze van school kwamen, was ma altijd thuis. Niet altijd direct vrij, maar wel aanwezig. Toen mijn schoonmoeder meer zorg nodig hadden, was Addie ook daar. Kinderen en ouders van uitwerkende moeders hebben dat niet, die moeten wachten tot ma thuis is van het werk.” Bert: “Een van de mooiste uitvindingen die ons is voorgekomen, is de komst van de GSM. Op meerdere vlakken. Je bent op elke plek bereikbaar. Als iemand op de werf een probleem heeft, volstaat dikwijls een telefoontje. Of men kan je verwittigen dat je nog ergens langs moet voor je terug naar Meerle bolt. Vroeger kwam je bv van Hoogstraten thuis om te horen dat je in Minderhout nog een depannage moest doen. We kunnen klanten al wel eens telefonisch helpen, door te vragen ‘druk eens op dit of gene knopje, kijk eens wat er gebeurt, wat er op de display komt’. In veel gevallen hoeven we dan niet meer ter plaatse te gaan door telefonische instructies lost de klant zelf zijn probleem op.

J j e w v

Bert

Toekomst “Wat ons eigenlijk constant bezig houdt is onze vestigingsplaats. Wij zijn een zonevreemd bedrijf en zijn om ons onbekende reden niet opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan, waarvoor voor een aantal zonevreemde bedrijven een uitdooftermijn voorzien is van 20 jaar. Vijf jaar geleden hebben we ons opgegeven voor de nieuwe industriezone De Kluis, maar in de praktijk weten we nog altijd niet wanneer we er terecht kunnen. Er moet een redelijke termijn zijn waarop de zaak nog voortgaat, wil je dergelijke grote investering doen. We hopen snel uitsluitsel.” Kees: “Ik vindt het nog altijd spijtig dat er in de dorpen geen vestigingsplaats is voor ons soort

Ook voor noodstoringen en permanenties is het een zegen. Je kan de telefoon doorschakelen naar je GSM en snel beslissen wat nodig is. En als de een niet kan, dan is de ander snel verwittigd. We werken daar goed in samen. De techniek is ook fel verbeterd, de bedrijfszekerheid is groter. Dat maakt dat we minder gestoord worden in de vrije tijd in het gezin.” Bert en Jan: “ We hebben beiden bewust gekozen voor het bedrijf en hebben een goede modus vivendi gevonden om dat te laten werken. Dat er ooit problemen kunnen komen, daar zijn we ons van bewust. Maar het is aan ons om het dan op te lossen. En onze kinderen komen hier graag langs, ’t is ook het huis van de grootouders.”

Jan

10 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 10

23-8-2012 14:29:47


van bedrijf, die maken toch deel uit van het sociale weefsel van een dorpsgemeenschap”. Niettemin ziet het bedrijf veel mogelijkheden om zichzelf een goede toekomst te voorzien. Bert: “Net als in alle sectoren, is er enorm veel in beweging. Er dienen zich nieuwe mogelijkheden aan, denken we alleen al aan het energieverhaal. Zonnepanelen, zonneboilers, nu weer warmtepompen. We bekijken wat daar voor ons in zit en informeren ons vooraf goed. Voor zonnepanelen hebben we bewust uitsluitend gekozen voor particulieren en weggebleven van de grote installaties. Nu de vraag afneemt is dat in grote mate bij die grote installaties, voor particulieren blijft het een interessante investering. En als daar dan een deel van wegvalt, is dat maar een klein deel van onze gehele activiteit.” Jan: “Ook in sanitair en badkamers is er de laatste jaren een enorme evolutie. De badkamer evolueert van een plaats om zich te wassen naar een wellnesruimte. Luxe mag en kan. Er wordt daar veel meer geïnvesteerd door bouwers. Design

speelt ook een steeds grotere rol. En de klanten vragen een totaalconcept, inclusief de afwerking. Het is onze taak daarop in te spelen. Ook het internet gaat een steeds grotere rol spelen, een goede website is een must. Klanten zijn vooraf goed geïnformeerd voor ze je bellen om langs te komen. Ben je niet aanwezig op het net met een mooie en gebruiksvriendelijke site, hebben ze je niet gezien. Het is ook een prima uitstalraam voor je realisaties. Als een project klaar is, laat je er mooie foto’s van maken en zet ze op je site.” Kees: “De sterkte van het bedrijf is als vanouds een goede dienstverlening, mondelinge reclame, goed in orde met alle mogelijke voorschriften en kwalificaties, niet onbelangrijk in de energiesector! En wordt het in de nieuwbouw wat stiller, dan is er nog altijd de renovatie van oudere woningen. Een markt die steeds belangrijker wordt gezien de schaarser wordende bouwgronden.” Installatiebedrijf Van Den Berg ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. (jaf)

f n r n

e r k g

t

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 11

DHM_september_329.indd 11

23-8-2012 14:29:48


VANUIT HET STADHUIS

Een terugblik op zes jaar gemeentebeleid Wie een beetje betrokken is bij het wel en wee van Hoogstraten kijkt vol verwachting uit naar 14 oktober 2012, de dag van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zes jaar geleden begon de vorige verkiezingscampagne veelbelovend, de coalitievorming werd echter een echte nachtmerrie. Onder het oog van de nationale pers rolden de scheldtirades over de Hoogstraatse kasseien maar toch eindigde de strijd in een nieuwe bestuursovereenkomst. Werden de plooien op tijd gladgestreken en heeft de voorbije legislatuur gebracht wat er normaal van een bestuur verwacht wordt ? Een terugblik op de jaren 2006-2012 kan ons geheugen misschien wat opfrissen vooraleer we terug naar het stemhokje trekken. Slechte start Het is een open deur intrappen om te stellen dat de coalitie CD&V-KVB wel een erg slechte start genomen heeft in 2007 en dat de naweeën hiervan ook tot op vandaag nog te voelen zijn. We hoeven gans de historie niet meer op te rakelen maar een kleine samenvatting helpt ons toch even op weg. CD&V kwam uit een oppositieperiode van zes jaar en leek op de terugweg na het verlies van twee zetels in 2000. KVB had toen samen met HOOP een bestuursakkoord gemaakt en bestuurde de gemeente met een meerderheid van 14 op 25 zetels. HOOP was de nieuwkomer die plots drie zetels in de wacht gesleept had. De basis van deze nieuwe partij lag vooral bij de ACW-vleugel die zich uit CD&V (toen nog CVP) had losgerukt. Bij de verkiezingen van 8 oktober 2006 was daar plots het nieuwe boegbeeld van CD&V, de 27jarige Tinne Rombouts, Vlaams Parlementslid. Zij wierp zich op voor “een nieuwe politiek” en tevens als de nieuwe burgemeester van Hoogstraten. De tweestrijd Rombouts –Van Aperen kon beginnen, een Hoogstraatse versie van de jonge maagd en de oude krokodil. De kiezer zou beslissen. De uitslag was verrassend: CD&V haalde 11 zetels, KVB 10. Rombouts haalde bovendien meer voorkeurstemmen dan Van Aperen.

Herrie De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie startten razendsnel. Er werd met alle partijen gesproken en uiteindelijk viel er een principieel akkoord uit de bus tussen KVB en CD&V. Tinne Rombouts prijkte in meerdere kranten als toekomstige jongste burgemeester van Vlaanderen. De onderhandelingen begonnen echter te haperen en na verloop van tijd nam burgemeester Van Aperen andere initiatieven. Hij sloot samen met zijn partij KVB een bestuursovereenkomst met Groen! en HOOP en liet zichzelf voordragen als nieuwe burgemeester van Hoogstraten. Hierna ontstond een storm van protest in de gemeente. Spandoeken voor het stadhuis en slogans tegen de burgemeester waren het gevolg. Drie raadsleden van KVB, Aerts, Vermeersch en Roger Van Aperen stemden in de eerste gemeenteraadszitting van 2007 voor de kandidaten van CD&V

Grote vreugde in het kamp van CD&V op 8 oktober 2006. CD&V werd de grootste partij in Hoogstraten en Tinne Rombouts kreeg de meeste voorkeurstemmen. De vreugde was echter van korte duur. DE gedroomde burgemeesterssjerp ging verrassend naar Arnold Van Aperen. in de OCMW-raad. Hierdoor kreeg CD&V de absolute meerderheid in deze raad. Zij haalden zes van de elf zetels binnen. Intussen bekwam Arnold Van Aperen onder druk toch een vergelijk met CD&V voor het bestuur van de gemeente. Hij bleef burgemeester en kreeg nog één schepenambt in het college. CD&V nam de vier andere schepenzetels voor haar rekening.

Het vervolg Toen uiteindelijk onder massale persbelangstelling het schepencollege vaste vorm kreeg kwam er een voorlopig einde aan een periode van frustraties, ongeloof, woede en teleurstelling die Hoogstraten drie maanden lang in de ban gehouden had. Nu was het terug hoog tijd voor het serieuze werk. Het stond buiten kijf dat er diepe wonden geslagen waren in het geloof in de politiek en in bepaalde politieke figuren. Konden al deze frustraties weggevaagd worden om uiteindelijk toch tot een degelijk bestuur te

komen waar Hoogstraten recht op had? Voor de buitenwereld keerde de rust geleidelijk aan terug en vloeide de spanningen en persoonlijke rancunes tussen beide partijen en tenoren weg, maar voor ingewijden is het duidelijk dat gans deze voorgeschiedenis een zware hypotheek heeft gelegd op het bestuur tot vandaag de dag. Wantouwen en ingehouden wrevel zijn gedurende al die jaren blijven sluimeren en hebben bij momenten ook geleid tot cavalier seul –acties.

Het bestuur Het werd al vlug duidelijk dat het eigenlijke bestuur van de gemeente in handen van CD&V ligt. Zij vormt met vier schepenen ( Rombouts, Baets, Haseldonckx en Desmedt) het eigenlijke gewicht in het college. Door gans de perikelen van de coalitievorming heeft Arnold Van Aperen het burgemeesterschap tijdens deze legislatuur als het ware herleid tot een protocollaire functie. In de gemeenteraadszittingen is sinds het begin

12 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 12

23-8-2012 14:29:48


j

VANUIT HET STADHUIS van deze coalitie zijn aanwezigheid heel wat minder prominent dan de 18 jaar voordien. Zeker nu Marcel Verschueren als raadslid het voorzitterschap van de gemeenteraad op zich neemt. Als voorzitter van de gemeenteraad heeft Verschueren echter geen zitting in het college zodanig dat er vanuit KVB enkel burgemeester Van Aperen en schepen Jos Martens zetelen. Het gemeentebestuur bestaat momenteel uit 25 leden, waarvan KVB en CD&V de meerderheidscoalitie vormen. In oorsprong bestond het gemeentebestuur uit 11 CD&V-ers, 10 KVB-ers, 2 leden van Groen!, 1 lid van HOOP en één raadslid van Vlaams Belang. Al vlug vormden Groen! en HOOP één fractie in de raad, en intussen hebben de raadsleden Aerts en Roger Van Aperen zich losgemaakt van KVB en zetelen zij als “onafhankelijken”. In de praktijk hadden deze laatste zich al langer buiten de partij gezet. Vanaf 1 januari 2013 zullen er 27 raadsleden zetelen in Hoogstraten.

Meerderheid en oppositie De beslissingsmacht van het gemeentebestuur ligt bij de gemeenteraad die maandelijks bijeenkomt. In deze gemeenteraad is het vooral de meerderheidscoalitie CD&V -KVB (21 op 25 zetels) die uiteindelijk het beleid bepaalt. Heel wat punten worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd, andere daarentegen meerderheid tegen oppositie. Zowel meerderheid als oppositie spelen in een gemeentebestuur een belangrijke rol. Van een bestuur wordt verwacht dat zij zich degelijk informeert, zich grondig laat adviseren, goed communiceert en op basis daarvan ook beslissingen durft nemen in het belang van gans de bevolking met een visie op lange termijn en met aandacht voor de komende generaties. Een goede

De installatie van de nieuwe gemeenteraad gebeurde op 2 januari 2007 onder massale persbelangstelling. De gemoederen waren nog fel verhit en het was drummen voor een plaatsje in de raadszaal. Hier tekent Karel Aerts zijn geloofsbrieven bij burgemeester Arnold Van Aperen. Wanneer Aerts negen dagen later bij de verkiezingen van de OCMWraadsleden kiest voor de kandidaten van CD&V is het hek definitief van de dam. Hoogstraten heeft er drie “dissidenten” bij. oppositie is hierbij als het ware de waakhond van de democratie. Zij controleert of de spelregels wel correct worden nageleefd, zij legt vaak andere accenten of gaat zelfs fundamenteel voor een andere visie op het beleid. Zij wordt daarom dan ook wel eens als de lastige luis in de pels aanzien. Beide groepen zijn echter onmisbaar voor een goed beleid en dat houdt ook iedereen

Evaluatie

e

k

-

.

V

r .

scherp. Het is aan de voorzitter van de raad om iedereen en dus ook de oppositie uitgebreid aan het woord te laten en een eerlijke discussie toe te laten, ook al wordt er al eens overgeacteerd. Het moet gezegd dat voorzitter Marcel Verschueren deze taak voortreffelijk ter harte heeft genomen, hoewel sommige leden in het college soms wel eens vergeten hoe zij zelf in de vorige legislatuur oppositie voerden.

Het huidige college van burgemeester en schepenen. V.l.n.r. schepen Annie Desmedt (onderwijs, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, economie, communicatie en inspraak), schepen Jos Martens (openbare werken, monumenten, patrimonium), schepen Marc Haseldonckx (financiën, middenstand, verkeer en mobiliteit), burgemeester Arnold Van Aperen (politie, brandweer, personeel, tewerkstelling, feestelijkheden en receptie), schepen Ward Baets ( ruimtelijke ordening, milieu, landbouw), schepen Tinne Rombouts (jeugd, derde leeftijd, sport, toerisme, sociale zaken, wonen en huisvesting)

Een correcte en volledige evaluatie maken over zes jaar gemeentebeleid in Hoogstraten is geen simpele opdracht, en daar gaan wij ons ook niet aan wagen. Wel willen we graag enkele belangrijke items uit de voorbije zes jaar terug in het licht zetten. Hiervoor hebben we eens terug gebladerd in het rijke archief van De Hoogstraatse Maand. Vanaf het begin van De Hoogstraatse Gazet (1979) en nadien De Hoogstraatse Maand (1985) hebben haar medewerkers plichtsgetrouw maandelijks alle openbare gemeenteraadszittingen opgevolgd. Deze maandelijkse verslagen zijn al een bron aan informatie. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de wekelijkse collegevergaderingen die niet voor het publiek toegankelijk zijn en waarin de belangrijke beslissingen voor het dagelijks beleid genomen worden Er zijn de talrijke commissievergaderingen en adviescommissies, de interne partijvergaderingen, enz. Op die manier is er heel wat informatie die het gewone publiek en ook ons vaak niet bereikt. Maar gelukkig zijn er nog de gekende “wandelgangen” en de “gunstige wind” die al eens een

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 13

DHM_september_329.indd 13

23-8-2012 14:29:49


VANUIT HET STADHUIS handje toesteken om achter de nodige informatie te komen. Een korte wandeling doorheen zes jaren gemeentebestuur.

Financies Het moet gezegd dat het huidige gemeentebestuur een duidelijk financieel beleid gevoerd heeft. Reeds bij de eerste begroting die zij opstelde in 2007 werden de belastingen drastisch opgetrokken. De personenbelasting ging van 5% naar 6% en de onroerende voorheffing van 1350 naar 1400 opcentiemen. Hierdoor heeft Hoogstraten vanaf 2007 tot 2012 geleidelijk aan een flink spaarpotje aangelegd. Heel het financieel beleid stond vooral in functie van twee grote projecten: de bouw van het nieuwe Woon- en Zorgcentrum en de bouw van een zwembad in Hoogstraten. De bestaande schuldenlast moest daarbij ook zo sterk mogelijk teruggedrongen worden, een streefdoel waarin het bestuur voorlopig goed in geslaagd is. Het moet gezegd dat deze laatste doelstelling ook al dateerde van onder de vorige legislatuur en men tot hiertoe heeft kunnen genieten van een erg lage interest op de aangegane leningen. Schepen Haseldonckx schetste voor de gemeenteraad van december 2011 in zijn toelichting de evolutie van de uitstaande schuld van de stad Hoogstraten. “In 2001 hadden wij een totale schuld van 25 miljoen euro, in 2006 bedroeg deze nog 22 mlj. En gedurende deze legislatuur hebben wij die kunnen afbouwen zodanig dat die begin 2013 nog een 12 mlj.euro zal bedragen. Het zal natuurlijk heel belangrijk zijn voor de toekomst hoe de financiële instabiliteit en de economische recessie hun impact zullen hebben op de rentevoeten. In 2012 zal er voor ongeveer 1,9 miljoen aan leningen wegvallen en doordat er voor de investeringen dit jaar geen nieuwe leningen moeten worden aangegaan, zakt de uitstaande schuld van de stad. Voor 2012 zullen de schulduitgaven 2,5 miljoen euro bedragen.”

Verzet De oppositiefractie Groen!-Hoop heeft zich steeds tegen deze verhoging van de belastingen gekant. “Door de verhoging van de belastingen heeft de gemeente een netto verschil van € 2.655.833 per jaar meer inkomsten, enkel uit kadastraal inkomen en personenbelastingen. Het zal wel toeval zijn dat dit juist het bedrag is (€ 2.350.000 om juist te zijn) dat we in 2011 overboekten van de gewone naar de buitengewone dienst om die investeringen mee te betalen.” aldus raadslid Jacobs. Een vaak terugkerende kritiek vanwege de oppositie betreft ook de opmaak van de begroting. Zij verweet regelmatig het bestuur dat er jaarlijks heel wat projecten in de begroting werden opgenomen die uiteindelijk niet werden uitgevoerd. Voor deze projecten werden in het begin van het jaar gelden voorzien, die dan op het einde van het jaar als “overschot” konden geboekt worden waardoor de uiteindelijke rekening veel positiever afsloot dan voor-

Tinne Rombouts, die zichzelf al gezien had als de jongste burgemeester van Vlaanderen, zal op 2 januari 2007 de eed afleggen als eerste schepen “in handen van” Arnold Van Aperen die zich verzekerd voelt van nog een periode van zes jaar burgemeesterschap. zien. Mede door de bouw van het WZC zal de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW oplopen van 2 miljoen euro in 2011 tot 3 mlj. euro in 2013. Maar ook de bouw van het zwembad zal de stad een massa geld kosten. In de meerjarenplanning 2010-2013 wordt er immers vanaf 2012 een som van 750.000 euro voorzien voor het zwembad. Of dit voldoende zal zijn is moeilijk te overzien. Het uiteindelijke kostenplaatje voor een zwembad is tot hiertoe nog niet gekend.

Spanning De eerste begroting van de nieuwe bewindsploeg gaf al direct aanleiding tot heel wat commotie. CD&V nodigde op 10 oktober 2008 de pers uit voor een mededeling en presenteerde hier zonder haar coalitiepartner de belastingverhoging vooraleer de commissie van Financies en de gemeenteraad haar zegen gegeven had. Burgemeester Van Aperen reageerde verbolgen en zijn fractie zou de personenbelasting niet mee goedkeuren. Het is echter dank zij de steun van de drie “dissidenten uit KVB” (Aerts, Van Aperen en Vermeersch) dat deze belasting goedgekeurd wordt. Want ook de oppositie stemde tegen. ”Respect voor gemeenteraad en voor de commissies is hier ver te zoeken. Is dit wat CD&V bedoelt met “de gemeenteraad moet meer betrokken worden bij de werking van het schepencollege zodat iedereen mee kan debatteren!”, reageerde oppositielid Jacobs. De volgende jaren zal de fractie Groen!Hoop steeds de begroting afkeuren omwille van deze belastingverhoging. KVB zal deze belastingen nadien echter wel steeds mee goedkeuren. In de aanloop naar de verkiezingen in 2006 hadden zowel de toenmalige minister –president Leterme (CD&V) als VLD-voorzitter Somers aangekondigd dat er geen belastingen zouden stijgen in de gemeenten waar deze partijen het bestuur zouden waarmaken in de komende legislatuur.

Woonbeleid Als er één aspect van het voorbije gemeentebeleid een vlaag van reacties over zich heen

gekregen heeft is het zeker het woonbeleid in Hoogstraten. Zonder nog maar te spreken over het appartementenbeleid, het respect voor het bouwkundig erfgoed, de inplanting van nieuwe wijken met de inname van landbouwgrond en aantasting van het landschappelijk uitzicht is het vooral de zweem van favoritisme die het huidige bestuur parten gepeeld heeft. Keer op keer kwam deze coalitie in opspraak met haar vermeende banden met een Hoogstraatse makelaar die de meeste nieuwe verkavelingen wist binnen te halen. Het gemeentebestuur werd vooreerst laksheid verweten bij de verkaveling van de vroegere gronden van de kerkfabriek tussen de Leemstraat en de ’s Boschstraat. In eerste instantie was het niet direct haar materie vermits IOK hier aan de slag wou met een sociale verkaveling. De makelaar was IOK uiteindelijk te snel af, en wie kan het hem kwalijk nemen. Business are business. Maar het gemeentebestuur had hier volgens heel wat inwoners alerter moeten zijn en zelf het initiatief nemen. Wat echter wel heel kwalijk genomen werd was de manier waarop het gemeentebestuur diezelfde makelaar 145.000 euro kwijtschold die deze normaal gezien in het grondfonds moest storten. Een grondfonds om nieuwe sociale verkavelingen mee mogelijk te maken. Na een klacht van Anders kwam de gouverneur tot de conclusie dat het grondfonds dient om een sociaal woonbeleid te voeren en niet om de fouten van het schepencollege te financieren.

Ligging Ook de ligging van een aantal verkavelingen deed nogal wat kwaad bloed opborrelen. Zeker de manier waarop in de ’s Boschstraat landschappelijk waardevolle gronden werden verkaveld en hierbij ook een loopje genomen werd met de afbakening van woonzone en landbouwgrond. Bij de opmaak van de ruimtelijke structuurplannen werd deze zone ingepast in het “PRUP Leemstraat”. In heel de commotie rond deze verkaveling verweten de tegenstanders het college verregaande welwillendheid tegenover deze verkavelaar.

14 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 14

23-8-2012 14:29:49


VANUIT HET STADHUIS

n

r

t p

-

n

-

s

t

-

k

d

-

Ruimtelijke ordening in Hoogstraten: een moeilijke materie. Ook in de Beemden in Minderhout werden landbouwgronden mee in de woonkavels opgenomen. Dit leidde binnen de meerderheidsgroep CD&V tot de nodige spanning. Zeven CD&V raadsleden onthielden zich bij de stemming in de gemeenteraad en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar keurde deze verkaveling op deze manier niet goed. Tien van de 21 kavels lagen in oorsprong voor meer dan de helft in agrarisch gebied en toch keurde het schepencollege dit goed.

zou kunnen inspelen op de reële behoefte aan nieuwe woningen.

Communicatie Eén van de thema’s die alvast veelbelovend waren bij het begin van deze legislatuur was zeker de intentie tot goede communicatie met de burger en de wens om een transparant beleid te voeren. Met het eerste praatcafé in het stadhuis en de

voorstelling van het beleidsprogramma trok het nieuwe bestuur grote ogen en oogstte veel positieve reacties. Hoe veelbelovend echter de start was, hoe bedroevend het eindresultaat is. Wellicht heeft de onderliggende spanning binnen het college en het wantrouwen tussen de twee coalitiepartners hier een grote rol in gespeeld. Hoewel vaak de eerste stap er één was van volle openheid slibden de communicatie- en informatiekanalen daarna terug dicht. Dit hebben we concreet mogen meemaken met de dossiers van De Mosten, het Woonen zorgcentrum, het zwembad. Uiteindelijk hebben we zelf heel wat informatie via derden moeten bijeenharken om een duidelijk beeld te krijgen op het eigenlijke dossier. De achterdocht vanuit college voor pers en geïnteresseerden leek soms tegen paranoia aan te schuren. Nochtans was “transparantie” een veel voorkomend begrip in alle verkiezingscampagnes. Is het schrik om in de kaarten te laten kijken, onzekerheid over het te voeren beleid, wantrouwen voor politieke spelletjes van coalitiepartner en oppositie, of speelt hier ook een beetje de arrogantie van de macht? Zeker in het dossier van het zwembad werd de gemeenteraad slechts mondjesmaat betrokken. Nochtans is deze beslissing doorslaggevend voor de financiële toestand van de gemeente voor de komende dertig jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de verkiezingsfolders van een aantal partijen hier expliciet naar verwezen wordt. Anderzijds moet gezegd dat deze coalitie bij het begin van haar mandaat een duidelijk en overzichtelijk beleidsplan voor deze legislatuur heeft voorgelegd.

Sociale kavels Het moet gezegd dat de regeling voor sociale kavels in Hoogstraten voor heel wat jongeren toch voor een beetje ademruimte heeft gezorgd. De prijzen voor bouwkavels in Hoogstraten behoren tot de duurste in het Vlaamse land. In Hoogstraten werd in de vorige legislatuur, vooral onder impuls van de ACW-vleugel, een overeenkomst goedgekeurd waardoor in elke nieuw te ontsluiten verkaveling minstens 50% van de kavels aan sociale prijzen dient verkocht te worden. Sociaal betekent hier 80 % van de geschatte waarde. Ook tijdens deze legislatuur werd deze regeling strikt nageleefd, ook al moest de verkavelaar soms wel eens tot de orde geroepen worden. Ondanks deze sociale maatregel blijven deze bouwgronden in Hoogstraten duur. Daarenboven werden er in de voorbije jaren zoveel nieuwe gronden aangeboord dat het voor de toekomstige generatie wel eens een hypotheek zou kunnen leggen op hun droom om in Hoogstraten te kunnen blijven wonen. Sommigen vragen zich af hoe lang het nog zal duren vooraleer Hoogstraten volledig volgebouwd is. Vanuit de oppositie wordt er al langer gepleit dat de gemeente zelf het initiatief zou nemen om te verkavelen waardoor de gronden goedkoper zouden worden en men meer

Het praatcafé van het nieuwe gemeentebestuur lokte op 30 augustus 2007 heel veel geïnteresseerde burgers naar het stadhuis. Inspraak en communicatie waren toen veelbelovend. Buiten werden er intussen heel wat petities getekend tegen de omstreden verkaveling in de ’s Boschstraat. DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 15

DHM_september_329.indd 15

23-8-2012 14:29:49


VANUIT HET STADHUIS Ontslag dorpsraad Hoogstraten In de loop van de maand juli nam de dorpsraad van Hoogstraten unaniem en collectief ontslag uit onvrede met het gebrek aan inspraak in het bestuur van de gemeente. Dit ontslag werd schriftelijk aan het college meegedeeld. Aanleiding was de heraanleg van het pleintje aan de Gravin Elisabethlaan. In de openbare zitting van de dorpsraad op 6 februari 2012 benadrukte de dorpsraad nog dat de aanleg van het pleintje voor haar een topprioriteit was. Zij opteerde voor een brede pleinfunctie, waarvoor zij graag met het college in overleg wilde treden. Groot was dan ook haar verbazing en ook haar verontwaardiging wanneer zij plots vaststelde dat de gemeente het pleintje op eigen houtje aan het inrichten was. De dorpsraad werd hier niet van in kennis gesteld, laat staan om advies gevraagd. Dit gebrek aan inspraak deed voor de dorpsraad de deur dicht en alle leden namen collectief ontslag.

om vervolgens via Malle en Zoersel naar de E34 te rijden. Rijkevorsel, Malle en Zoersel krijgen elk een ringweg. Maar vooraleer alles rond zal zijn (aankoop gronden, aanleg, financiering, enz) zal er nog heel wat water naar de zee gevloeid zijn. Maar de beslissing is genomen en dat is al een zeer positieve zaak.

Cultuur Cultuur is al vlug een hele mond vol en heeft voor iedereen wellicht een andere invulling. Hoogstraten profileert zich de laatste jaren als een stadje met smaak. Voor de enen heeft smaak alles te maken met het gastronomisch festijn, voor de anderen zal het meer het historisch en cultureel erfgoed zijn dat de zinnen prikkelt. Hoe dan ook, Hoogstraten heeft heel wat te bieden op cultureel gebied en het pleit voor de vele burgers die zich hier met hart en ziel voor inzetten. Zij verwachten dan ook van het bestuur dat zij hetzelfde engagement ter harte neemt om het culturele erfgoed te koesteren en te bewaren maar ook om alles in het werk te stellen om ‘de cultuur’ in Hoogstraten tot zijn volle bloei te laten komen. Daarom dat het huidige stadsbestuur lof krijgt voor de goede werking van het stedelijk museum dat onlangs nog het kwaliteitslabel kreeg van de Vlaamse overheid. Ook de redding van het klooster van Meer en de viering van 800 jaar Hoogstraten kon op veel bijval rekenen, hoewel niet alles altijd van een leien dakje liep. Bedroevend echter blijft het totaal

Stuurlui De beste stuurlui staan aan wal, is een aloud gezegde, en dat zal ook vandaag nog wel zo zijn. Het is inderdaad gemakkelijk vanaf de zijlijn toe te kijken en vast te stellen waar het schip averij oploopt of uit koers geraakt. Maar het doet ook deugd te zien wanneer de wind volop de zeilen bol zet en het schip resoluut op zijn doel afstevent. Hiervoor is echter een stevige bemanning nodig, zeker als het om een tweemaster gaat. Het heeft de voorbije jaren dikwijls gerommeld op het dek. Kaarten werden al eens niet op tafel gelegd en vaak werd er gekibbeld om het roer in handen te krijgen. Maar de ploeg heeft hard gewerkt, veel energie en tijd gestoken in het hard labeur en de storm overleefd. Ze verdient dan ook respect bij het binnenvaren van de haven. Ook de komende kandidaten voor de verkiezing van 14 oktober 2012 zullen allemaal wel het beste voor hebben met hun stad. Goede wil alleen zal echter niet volstaan en persoonlijke ambities moeten in de schaduw staan van het algemeen belang. Een stad besturen vraagt inzet, kennis en vooral ook betrokkenheid bij die gemeente, zijn bevolking, zijn geschiedenis, zijn toekomst.

Verkeer Het tragisch dodelijk ongeval op de Vrijheid op 2 december vorig jaar heeft heel wat ogen geopend in Hoogstraten voor de onveilige situatie in het centrum en meer specifiek voor de Vrijheid. Nochtans heeft het gemeentebestuur tijdens deze legislatuur heel wat tijd en energie gestopt in de zoektocht naar oplossingen voor de overlast. Vooreerst is er de regeling voor het parkeren met o.a. de inrichting van een parkeerruimte aan de Vossengang, en de regeling voor de bouw van parkeerruimten bij elke nieuwbouw in de Vrijheid. Daarnaast zijn er de talrijke contacten geweest met de hogere overheden en de gemeente Rijkevorsel om nu eindelijk eens een oplossing te zoeken voor de ontsluiting van gans het gebied rond de Heilig Bloedstraat. Het bannen van het zwaar verkeer uit het centrum zal hopelijk binnenkort een feit worden. Dit is een bovenlokale aanpak waarbij de provincie een centrale rol speelt. Er werd een mobiliteitsplan goedgekeurd waarbij het vrachtverkeer via de afrit Loenhout naar het rond punt aan de Hinnenboomstraat, richting Houtelweg naar Rijkevorsel

ontbreken van de noodzakelijke infrastructuur waarop Hoogstraten al zo lang zit te wachten. In hun verkiezingscampagne benadrukten de huidige coalitiepartners dat er dringend behoefte was aan een “cultureel centrum”. Hoogstraten verwierf immers reeds in 2001 het statuut van “stad met een culturele centrumfunctie op provinciaal niveau”. Hierdoor krijgt de stad de kans om een cultuurcentrum uit te bouwen. De huidige coalitie heeft bij aanvang van haar bestuur de hogere overheid er attent op gemaakt dat ze op de korst mogelijke tijd wil voldoen aan de voorwaarden die in het decreet staan. Zes jaar later staat Hoogstraten nog steeds aan het begin.

Er is zuinig bestuurd en dat is al een positieve zaak, zeker in onzekere economische tijden. Maar de zware financiële dobber voor de stad moet nog komen. Het WZC is een feit. Het heeft meer dan het dubbel gekost dan voorzien in de oorspronkelijke plannen. De dagprijzen in het rusthuis zijn reeds opgetrokken, de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW wordt vanaf volgend jaar flink opgetrokken. Ook het zwembad, als het er eenmaal komt, zal zijn financiële consequenties met zich meebrengen. Laat ons onszelf geen illusies maken, het toekomstige bestuur zal op zoek moeten gaan naar extra inkomsten om dit alles te kunnen bolwerken.

Een verrassende combinatie in 2006. Een glimlach en een handdruk voor de foto. De realiteit was echter niet altijd zo hartelijk. Wat brengt 14 oktober 2012? In politiek weet je immers nooit.

Van het nieuwe bestuur zal een serieus engagement gevraagd worden en de beslissingen die genomen moeten worden zullen niet altijd de populairste zijn. Hoogstraten verdient daarom een goed bestuur. Dat de besten zich aanmelden. Binnen zes jaar kijken we terug op het gevoerde beleid.(jh)

16 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 16

23-8-2012 14:29:50


e

n n

r

r

.

g . d

r d

l s n s ,

. d t e

d

-

t

-

m

e

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 17

DHM_september_329.indd 17

23-8-2012 14:29:50


Open Monumentendag op zondag 9 september Dertien activiteiten met als thema “Muziek, woord en beeld” Dit jaar wordt de Vlaamse Open Monumentendag op zondag 9 september, georganiseerd onder het centrale thema “Muziek, woord en beeld”. In Hoogstraten en zijn deeldorpen zetten zes monumenten hun deuren open, waar je terecht kan voor dertien verschillende activiteiten. Het zal u niet verwonderen dat, naast woord en beeld kunsten, de orgels en de beiaard een centrale plaats kregen.

De Bellensdynastie Van 12 tot 16 uur kan u terecht in de kerk O.L.V. Bezoeking te Meer voor een tentoonstelling over de familie Bellens. Een familie die als geen ander het voorbeeld is dat gevoel voor muziek erfelijk is. Stamvader Franciscus Bellens kwam vanuit Pulle in Meer wonen. Sinds 1860 was hij koster-organist in Meer. Dit kosterschap bleef 125 jaar in de zelfde familie en het werd doorgegeven van vader op zoon.

hij les aan het Klein Seminarie en nam deel aan de gemeentepolitiek als schepen.

Naar aanleiding van de tentoonstelling zullen de Meerse koren St. Cecilia en Cantanimo op monumentendag om 14.50 uur in de kerk van Meer een aantal stukken uit de Missa Prima van Jozef Bellens uitvoeren. Dit wordt aangevuld met enkele orgelstukken van dezelfde componist.

Open monumenten en activiteiten Tentoonstelling

De Bellens dynastie van 12 tot 16 uur in de kerk O.L.V. Bezoeking te Meer

Mini orgelconcerten

Om 13.40 en 16 uur in de Begijnhofkerk De kerk is geopend van 12.30tot- 17 uur Om 14 en 16.30 uur in de St.-Katharinakerk Hoogstraten De kerk is geopend van 13.30 tot 17.30 uur Om 12.30 en 14.50 uur In de kerk O.L.V. Bezoeking te Meer De kerk is geopend van 12 tot 16 uur. Om 13.10 en 15.30 uur in de St.-Clemenskerk Minderhout De kerk is geopend van 12.30 tot 16.30 uur Kunstenprogramma in de

Meerselmolen doorlopend van 10 tot 18 uur Salon 23 in de

Laermolen doorlopend van 14 tot 18 uur

Mon Bellens met de symphonie van het Klein Seminarie Na hem waren ook Constant en Jozef Bellens koster-organist. Evenveel leden van de Bellensfamilie waren organist in Hoogstraten. Mon Bellens, baas van Hotel De Zwaan en leraar muziek aan het Klein Seminarie is mogelijk de bekendste. Zij zoon, Gustaaf Bellens, volgde in zijn voetsporen als organist van de Sint-Katharinakerk en eveneens als leraar. Na de Tweede Wereld oorlog werd Staf organist in de Kristus Koningkerk in Antwerpen. Ook zijn nonkel Jef had het muzikale gen geërfd. Hij was zo mogelijk de meest muzikale van de familie. Na zijn studies aan het Lemmensinstituut vertrok hij naar Ierland waar hij in Limmeric organist en muziekleraar werd. Hij leidde daar eveneens een groot koor en operagezelschap. Hij maakte ook pianobewerkingen en koorbewerkingen van Ierse volksliederen. In 1919 keerde zijn gezin - met ondertussen 5 kinderen - terug naar Hoogstraten. Hier bij ons bespeelde hij het orgel van de begijnhofkerk, gaf

Mini orgelconcerten Op elk orgel wordt een kort demonstratieconcert gegeven. Daarna geeft hij of zij u een kort woordje uitleg over de achtergrond, het bespelen en de mogelijkheden van de orgels.

Beklimming van de toren van de St.-Katharinakerk van 13.30 tot 17 uur volwassenen 2 euro, kinderen 1 euro

Slotconcert Beiaardzomer om 17 uur door Luc Dockx en de Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring

Delhaye-orgel In de begijnhofkerk bevindt zich een majestueus orgel dat de begijnen bestelden bij J.J. Delhaye. De juiste ouderdom van het orgel is onbekend. De orgelkast en het portiek dateren van rond 1773. Na de restauratie eind jaren ’90 is het instrument nog voor 80% origineel en wordt dan ook beschouwd als een voorbeeld in de orgelbouw. Concert om 13.40 en 16 uur.

firma B. Pels & Zoon leverde in 1954 een voorlopig koororgel en in 1961 was er ruimte voor een drieklaviersorgel met maar liefst 3596 pijpen. Dé parel van de 'kathedraal van de Kempen'. In 2004 realiseerde de Manufacture d'orgues Thomas uit Francorchamps een nieuw koororgel in noordelijke stijl met twee klavieren en een pedaal. Concerten om 14 en 16.3 .uur

Pels-orgel & Thomas-orgel

Merklin-orgel

Bij de ontploffing van de Sint-Katharinakerk in 1944 werd het oude orgel verwoest. De Lierse

Het Merklin-orgel uit 1853 vervangt in de kerk O.L.V Bezoeking te Meer een ouder orgel dat

18 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 18

23-8-2012 14:29:51


niet meer te restaureren was. Het is de Duitse orgelbouwer Merklin, met een vestiging in Elsene die het instrument zal leveren. In de jaren '80 van de 20ste eeuwwas herstelling noodzakelijk. Pas in 1993 was de restauratie door orgelbouwer J.P. Draps voltooid. Concert om 12.30 en 14.50 uur.

“Over de muziek” Naast de tentoonstelling over de kostersfamilie Bellens is er ook een beknopte tentoonstelling over ‘de muziek’, met de uiteraard de nadruk op de orgels en de beiaard, maar met ook plaats voor poëzie. De meeste tentoonstellingsstukken vindt u in de Hoogstraatse Sint-Katharinakerk, maar ook in Minderhout, Meer en het Begijnhof zal er iets te zien zijn. In Hoogstraten behoort het door hemzelf gebouwde oefenklavier van wijlen stadsbeiaardier Staf Mertens tot de absolute pronkstukken. Na Open Monumentendag zullen de in Meer en Minderhout tentoongestelde stukken verhuisd worden naar de Sint-Katharinakerk, waar u ze nog kan bezichtigen tot en met zondag 23 september (dh/fh)

Vermeersch-orgel Het huidige orgel in de Sint-Clemenskerk in Minderhout dateert uit 1858 en is van Henri Vermeersch. De Zichemse orgelbouwer J. Joris splitste het orgel in 1913 in tweeën en plaatste het onder de toren. Later zouden nog enkele andere orgelbouwers instaan voor het onderhoud en de stemming van het instrument maar in 1980 was het orgel totaal onbespeelbaar. De laatste restauratie werd in twee fasen uitgevoerd door Jan Lapon, orgelbouwer uit Diksmuide. Hij bracht het instrument in zijn oorspronkelijke vorm terug. Concerten om 13.10 en 15.30 uur.

Salon 23 in de Laermolen

L’ARTMOLEN

Beiaardier en organist Luc Dockx heeft samen met Nico Declerq, Karolien Viskens, Annemie Ooms en andere organisten een groot aandeel in deze Open Monumentendag.

SALON 23 verbindt zijn zevende expo aan Open Monumentendag, en brengt muziek, woord en beeld binnen in de Laermolen – die zich voor de gelegenheid gewillig laat omdopen tot ‘L’artmolen’.

Binnen het jaarthema biedt de Meerselmolen, tussen 10 en 18 uur, u graag volgend dagvullend programma aan:

Geluidskunstenaar Jeroen Vandesande creëert performances en klankinstallaties en werkt daarbij vaak samen met professionele muzikanten. Voor deze expo gaat hij aan de slag met geluidsversterkers.

Deze beeldend kunstenaar en dichter uit Chaam komt gedichten van haar hand voordragen die over het “water” gaan. Bekend zijn haar “poosplaatsen” die het landschap verrijken met gedichten langs de Dommel en de Mark.

Beeldend kunstenaar Arnold Wittenberg vertrekt vanuit zijn maatschappelijk engagement: hij gaat in interactie met de gemeenschap en de omgeving, hij daagt uit om te participeren, om anders naar de wereld rondom ons te kijken.

Renze Ferwerda

‘L’artmolen’ opent op zaterdag 8 september om 20u zijn deuren (tot 23u). Op zondag 9 september kan de tentoonstelling – in het kader van Open Monumentendag – bezocht worden van 13u30 tot 18u. Ook daarna is de expo nog te bekijken, tot en met zondag 13 januari, tijdens de openingsuren van de Laermolen: elke tweede en vierde zondag van de maand (van 14 tot 16u) en de daarop volgende dinsdag (tussen 19u30 en 21u30). De inkom is gratis. Meer info: www. salon23.be (kh/fh))

Pien Storm van Leeuwen

Deze singer-songwriter uit Wagenberg gaat ondermeer zijn prachtig lied zingen over “Brabant bij de bron”. Het lied met de Vlaamse tongval zal zeker niet ontbreken en heb je misschien al gehoord op de VRT.

Desiree van Warmerdam Is componist, fluitiste en accordeonist uit Breda. Zij komt met een ensemble van tien fluitistes en twee cellisten. U zal genieten van prachtige hedendaagse muziek.

De Vaganten Hans Titulaer met zijn companen uit Plasmolen en omstreken zingen oud Nederlandse en oud Vlaamse liedjes, a-capela of begeleid met accordeon, mandoline, gitaar, blokfluit en banjo.

-

n -

Een dagvullend programma in de Meerselmolen Zoals elk jaar doet het team van de Meerselmolen mee aan Open Monumentendag. De molen is op deze dag te bezichtigen en er worden rondleidingen gegeven door de molengids en vrijwillige molenaars. Er is meel te koop en u kunt heerlijk genieten van een koffie of thee met huisgebakken appel- of notentaart in de fraaie serre.

Slotconcert beiaardzomer De vrienden van de Hoogstraatse beiaard sluiten hun beiaardzomer dit jaar af met een bijkomend concert op Open Monumentendag. Ze bieden u een dubbelconcert aan tussen de Hoogstraatse Beiaard met Luc Dockx aan het klavier en de Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring (KAJK) De jachthoornkring bestaat uit een 15-tal actieve leden. Ze bespelen allemaal hetzelfde instru-

Componist, fluitiste en accordeonist Desiree van Warmerdam is slechts één van de kunstenaars die voor een hoogstaand dagvullend programma bij de Meerselmolen zorgen ment, namelijk de (Franse) jachthoorn (ook wel "Trompe" of "Trompe d'Orléans"). De KAJK werd in 1901 te Antwerpen opgericht en is daarmee één van de oudste jachthoorngroepen van België. Ze kwam na een bewogen geschiedenis en heel wat omzwervingen terecht op het Fort II te Wommelgem en heeft daar nog steeds haar onderkomen. Tijdens de optredens laten ze het publiek kennismaken met het oude en nieuwe jachthoornrepertoire in de eeuwenoude traditie van de lange loopjacht te voet of te paard. Ook onze eigen beiaard heeft een boeiende traditie. U komt er op 9 september alles over te weten! Er wordt voor u een luisterplaats ingericht op de parking van IKO. Daar kan u het slotconcert door de Hoogstraatse beiaard in samenspel met de Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring van op de eerste rij volgen. Aanwezigen kunnen deelnemen aan de luisterwedstrijd en een mooie prijs winnen. (LB/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 19

DHM_september_329.indd 19

23-8-2012 14:29:51


Veel amor en veel corazón op Antilliaanse Feesten De Antilliaanse Feesten beleefden dit weekend hun dertigste editie. De ontdekkingen vielen tijdens deze jubileumeditie vooral in de twee kleine concerttenten te beleven, en kwamen uit Griekenland en Ivoorkust.

De Antilliaanse Feesten, een evenement dat het midden houdt tussen een festival, een gigantische openluchtfuif en een Caribisch carnaval, waren dit jaar aan hun dertigste editie toe. Voor gelijksoortige organisaties is zoiets vaak het moment om zich te herbronnen, of ‘terug te keren naar de roots’ – zoals het festival van Dranouter dat onlangs deed. Niets van dat alles evenwel bij de Antilliaanse Feesten, die zich al jaren in hun eigen niche genesteld hebben en de voorbije twintig jaar amper wezenlijke veranderingen aan de formule hebben doorgevoerd. Daarbij bleef de organisatie trouw aan de eigen missie: in een feestelijke atmosfeer (de champagne- en cocktailbars zijn legendarisch) het beste uit de dansmuziek van de landen in en rond de golf van Mexico laten zien en horen. Een tijd lang vond er wel een wintereditie in het Antwerpse Sportpaleis plaats (waar Celia Cruz ooit nog haar opwachting maakte), maar al snel werd beslist het voortaan bij de zomereditie te houden. In de loop van de voorbije decennia kwamen wel nieuwe genres op (de reggaeton bijvoorbeeld), andere werden minder prominent. Die evoluties werden weerspiegeld in het programma van de Antilliaanse Feesten. De tijd dat de grote massa naar Hoogstraten kwam voor de grote salsa- en merengueorkesten lijkt voorbij. Geen merengue op de Feesten dit jaar, en het enige echte salsaorkest, het degelijke Havana D’Primera, stond vrijdag erg laat geprogrammeerd. Een reünieconcert van het Amerikaans-Jamaicaanse Morgan Heritage mocht dit jaar openen op het hoofdpodium. De groep, met daarin vijf kinderen van reggaezanger Denroy Morgan, was tien jaar geleden een van de scherpste reggaebands van het moment. Vijf jaar lang traden ze niet samen op, en de Antilliaanse Feesten kregen de primeur voor de hereniging. Het was een stuk beter dat de veredelde karaokeshow die zanger Peter Morgan en zijn broer Gramps vorig jaar op Reggae Geel ten beste gaven, maar zo strak als vroeger was het niet. Ook al omdat Peter Morgan het nodig vond om anderhalf uur lang ‘Are you ready?’, te blijven roepen – tot in het laatste nummer toe. De overvloed aan publieksspelletjes dreigde bovendien het concert lam te leggen, maar gelukkig nam de backingband het af en toe over om gewoon eens lekker door te spelen.

Bij Luis Enrique, vooraf aangekondigd als de headliner van dit jaar, ging het allemaal over amor en corazón. En wie een beetje Spaans kent, begrijpt dat het dan ook meteen over dolor y sufrimiento zal gaan. De geboren Nicaraguaan geldt als de grondlegger van de salsa romántica, en scoorde drie jaar geleden nog een gigantische hit in Latijns-Amerika met Yo No Sé Mañana, dat er ook in Hoogstraten als zoete koek in ging. Een beetje minder stroop had geen kwaad gekund, vonden wij – maar dat zegt wellicht meer over onze appreciatie van de salsa romántica dan over Enriques concert. Idem voor het optreden van Henry Santos, de voormalige frontman van Aventura, dat naar ons aanvoelen ook nogal aan de melige kant was. De concerten van Morgan Heritage en Luis Enrique waren misschien wel tekenend voor de hoofdacts van deze dertigste editie: allemaal heel degelijk, goeie groepen, maar geen echte uitschieters. Alleen de Colombiaanse vallenato-zanger Diomedes Díaz leverde een niet bepaald overtuigende prestatie af. De man mocht in extremis zijn zoon Martín Elías komen vervangen - die heeft klaarblijkelijk ruzie met zijn accordeonist, en zowel tournee als nieuwe plaat werden uitgesteld. Maar Diomedes had voor zijn concert nét iets te veel gedronken om goed te zijn voor een mens. En voor een concert. Herhaaldelijk liet de goedgemutste charmezanger weten met mucho gusto op het podium te staan – fijn voor hem, maar een beetje nuchterder had gemogen. Veel beter bracht het Haïtiaanse Carimi, vaste gasten op de Antilliaanse Feesten, het ervan af. Hun show zat wél vrij strak in het pak.

Voor ontdekkingen en verrassingen moest je dit keer echter op de twee kleinere podia zijn. De Mexicaanse accordeonist Celso Piña bracht een rauwe, repetitieve versie van de traditionele cumbia, terwijl Congolese acts als Ferre Gola (ooit nog zanger bij Wengue Musica) en Staff des Leaders hitsige soukous speelden zonder enig rustpunt. Het ging vooruit, en luchtdicht verpakte danseressen uit het publiek kwamen aan de onstuimige feestelijkheden op het podium deelnemen. De organisatie had vooraf uitgepakt met de Griekse ontdekking Locomondo, die op beide avonden mocht aantreden. Ze spelen een frisse mengeling van ska, reggae en Griekse volksmuziek. Op zijn beste momenten deed de muziek wat aan Mano Negra en zelfs Gogol Bordello denken. Twee keer sloeg de vlam in de pan, geholpen door flarden Giovanotti, Bob Marley en godbetert Jean-Michel Jarre. Het werkte wonderwel. Twee keer feest voor de prijs van één. Het sympathiekste concert van het weekend was meteen ook het allereerste. In de kleine concerttent mocht het Ivoriaanse Bella Mondo vrijdagavond het festival op gang trekken – een groep die bestaat uit tien vrouwen. Ze brachten een aanstekelijke mengeling van Afrikaanse muziek met de Haïtiaanse compas, en de dames genoten met volle teugen van hun eerste buitenlandse uitstapje. De muzikale ambities waren een stuk kleiner dan bij de meeste acts die in de loop van het weekend op het podium zouden staan, maar het enthousiasme werkte zonder meer aanstekelijk. Een festival dat in de eerste plaats een feest wil zijn, kon niet beter beginnen. (TH)

20 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 20

23-8-2012 14:29:51


e .

r t

-

-

o n -

p n k

e

t

dorpsleven www.demaand.be

Opendeur woon- zorgcentrum op 15 september

REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

HOOGSTRATEN - Vraag je je al een tijdje af ‘wat zit er achter de muren van de 4 witte torens’? Grijp dan op 15 september je kans en kom eens langs voor een rondleiding. Het is opendeurdag op zaterdag 15 september van 13.30u tot 17.00u. Iedereen wordt ontvangen in een grote tent waar een heuse informatiemarkt rond het thema ouderenzorg wordt gehouden. Van daaruit kan men deelnemen aan een rondleiding die op geregelde tijdstippen vertrekt, telkens onder begeleiding van een OCMW-medewerker. De rondleidingen starten om 13.30u.

De laatste start om 15.45u, dit uit respect voor de privacy en rust van de bewoners. Naast het woonzorgcentrum (WZC) ‘Stede Akkers’ kan je tijdens de opendeur eveneens een bezoek brengen aan het dagverzorgingscentrum. Ter afsluiting van de rondleiding kan je even verpozen in het Lokaal dienstencentrum ’t Gebuurt waarbij je terecht kan voor een drankje of tas koffie met gebak. Aan de kleinsten onder de bezoekers is ook gedacht. Zij kunnen zich uitleven op een parcours met funcars- en bikes. (fh)

Voor herhaling vatbaar

SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN – Het was als “Boterhammen in het park” in het klein. Wij, of beter de toeristische dienst noemde het evenement “Bokes in het groen” en het was een succes. Goed georgainseerd, prima muzikale omlijsting door de familie Standaerd en…. het weer zat mee. Voor herhaling vatbaar dus. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 21

DHM_september_329.indd 21

23-8-2012 14:29:52


hoogstraten

Een nieuwe bestemming voor het oude rusthuis

HOOGSTRATEN - Het stadsbestuur wil een studiebureau de opdracht geven om op zoek te gaan naar de mogelijkheden van herbestemming van het oude rusthuis en de renovatie van 25 bejaardenwoningen. Sinds enkele maanden is het nieuwe woon- en zorgcentrum in de vier torengebouwen in gebruik genomen en staat het oude H-vormige oude rusthuis leeg. Het stadsbestuur wil studie laten maken van al wat mogelijk is met het oude voormalige rusthuis. Omdat het Agentschap Onroerend Erfgoed niet akkoord kan gaan met het slopen van

het gebouw, denkt men aan de huisvesting van bepaalde stedelijke diensten of het verbouwen van het vroegere rusthuis tot woningen of serviceflats. Volgens gegevens waarover men beschikt zou er in Hoogstraten in de toekomst nood zijn aan een vijftigtal serviceflats. Het studiebureau, dat het stadsbestuur nu wil aanstellen, zal ook moeten nagaan op welke manier men het project gefinancierd kan worden. In de opdracht zit ook de studie van de renovatie van de bejaardenwoningen achter het nieuwe zorgcentrum. (fh)

Op stap door Hoogstraatse verhalen

HOOGSTRATEN – In onze vorige uitgave stelden we u het boek “Trippel mee, met Fredje en Fraisellie” voor. Het is een boek met per deeldorp van Hoogstraten een wandeling en twee, drie of vier verhaaltjes. U kan de verhaaltjes tijdens de wandeling of gewoon thuis aan de kinderen voorlezen of ze laten lezen. Bij de officiële persvoorstelling op 1 augustus werden de kinderen van de vakantieopvang betrokken. Voorleesgids Josee Verbreuken vertelde hen twee verhaaltjes. Daarna kregen de kinderen een ijsje en mochten ze het boek en twee schattige muizen mee naar huis nemen. (fh)

Nieuwe plaats voor oude kunst

HOOGSTRATEN – Op vrijdag 14 september wordt het nieuwe woonzorgcentrum officieel ingehuldigd. Op dit moment, midden augustus, gaat buiten rond de vier torens, de meeste aandacht naar de afwerking van de plantsoenen, paden en de parkeerruimten. Ook de ‘oude’ kunstwerken die bij het vroegere moederhuis te zien waren, hebben nu een nieuwe plaats gekregen. Het beeldhouwwerk ‘Moeder en kind’ van Pol Van Esbroeck, stond vroeger in de voorgevel van het moederhuis, rechts van de ingang. Nu kan men dit werk bewonderen in de oostgevel van de serviceflats De Linde.

De metalen sculptuur ‘Nieuw leven’, naar een ontwerp van Paul Verbeeck en uitgevoerd door de afdeling metaal van het Vito, zag je vroeger in de voortuin van het moederhuis staan, links van de hoofdingang. Nu staat het op het grasveld tussen de bejaardenwoningen. Bij de verplaatsing van dit werk is de sokkel blijkbaar wat beschadigd. Hopelijk vindt men nog de tijd om dit voetstuk te herstellen … of is dit nog niet de definitieve plaats? (js)

22 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 22

23-8-2012 14:29:54


r l , n

l n n n

n e

e

n

hoogstraten

Twintig jaar JNM Markvallei GROOT-HOOGSTRATEN - JNM Markvallei (Jeugdbond voor Natuur & Milieu voor jongeren tussen 7 en 25 jaar) is terug van een geweldig afdelingskamp in het Nederlandse Haghorst. Het regenachtige weer kon hen niet deren om te genieten van de Nederlandse natuur. Er stonden allerlei activiteiten op het programma zoals een goatcha, één tegen allen, natuurstratego en uiteraard veel tochten in de wilde natuur... Zo spotten ze herten, salamanders, sprinkhanen, vlinders,.... De vele plantjes en beestjes in de rivier ontsnapten ook niet aan het oog van de jeugdige natuurvrienden. Uiteraard was er ook een moment om te gaan zwemmen. Dit buitenlands kamp is de bekroning op het 20 jarig bestaan van JNM Markvallei. Op 1 september volgt er nog een reuze barbecue voor leden en oud-leden, al afsluiter van het feestjaar. Om zeker niemand te vergeten doen zij alvast een oproep aan iedereen die in de afgelopen 20 jaar lid is geweest van JNM Markvallei. Meld je bij Arnold Wittenberg (arnoldwittenberg@gmail.com). Zodat je zeker een uitnodiging ontvangt.

Arnold Wittenberg provinciaal coördinator Van 25 - 29 juli werd het jaarlijks Congres van JNM gehouden te Puurs. Na de algemene vergaderingen en de goedkeuring van de huishoudelijke reglementen waren er workshops en doe-activiteiten en bracht men een bezoek aan de Duvel - Moortgat brouwerij. Daarna werd de ‘actie ledenwerving‘ wedstrijd besproken. “Als men kijkt naar het aantal nieuwe leden per

Arnold Wittenberg, voorzitter van JNM Marvallei, werd gekozen als Provinciaal Coördinaror van JNM. inwoners per afdeling, scoort JNM Markvallei ontzettend goed. JNM Markvallei moest maar twee andere afdelingen voor laten gaan en was terecht fier op de derde plaats. Tijdens het congres werd Arnold Wittenberg, voorzitter van JNM Markvallei gekozen als nieuwe Provinciale Coördinator. “Mijn taak bestaat erin om contact te maken en te onderhouden met

alle andere jeugd- natuur- en andere verengingen van de provincie. Ook organiseer ik als provinciaal coördinator verschillende activiteiten waaronder de Zeelandtocht in november. Hierbij gaan we op zoek naar zeehonden en andere dieren in Zeeland. Uiteraard volg ik ook de afdelingen op en ondersteun ik op maat waar nodig.”, aldus de nieuwe provinciaal coördinator. (fh)

Hoogstraten Kermis met de KLJ HOOGSTRATEN – Voor de 17de maal organiseert de KLJ van Hoogstraten ook dit jaar Hoogstraten Kermis (HK). Met Heilig Bloed in juni werd er al gefuifd in Le Cirq, maar met de kermis in september zetten de KLJ zelf weer een mega tent op voor een weekend lang in de Houtelweg. Op vrijdag 21 september 2012 zullen DJ Skinnie, DJ Razor en HK Resident Nephews Deluxe voor de vette beats zorgen. Inkom is 4 euro aan de kassa. Op de affiche van zaterdag 22 september 2012 prijken enkele grote namen zoals diMaro en Basto! Deze twee Belgische top DJ’s draaiden dit jaar nog een ongelofelijke set op Tomorrowland. Daarbovenop is Basto! afkomstig uit Hoogstraten. HK Resident Nephews Delux zal ook op zaterdag aanwezig zijn. Voorverkoopkaarten voor zaterdag zijn ondermeer verkrijgbaar bij de leiding van KLJ Hoogstraten en kosten 6 euro. Andere voorverkoopadressen vind je terug op de website. Aan de kassa betaal je op zaterdag 8 euro. Bezoek zeker www.hoogstratenkermis.be voor meer informatie. Ga ook eens een kijkje nemen op de Facebook pagina ‘Hoogstraten Kermis (Official)’.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 23

DHM_september_329.indd 23

23-8-2012 14:29:54


hoogstraten

Hoogstraten in Groenten & Bloemen

Het debuut van ontwerper Tom De Houwer We kijken er naar uit, naar de vernieuwing die Tom De Houwer brengt. Hij volgt Etienne Van Nyen op als ontwerper van de veertig creaties van Hoogstraten in Groenten & Bloemen, die we van zaterdag 15 tot en met maandag 17 september kunnen bewonderen. We hebben een afspraak bij Etienne Van Nyen thuis. Het is het zoveelste overleg tussen de vroegere en de nieuwe ontwerper en Louis Geerts van de stedelijke groendienst. Vernieuwen vraagt energie en tijd, dat is duidelijk.

Extra evenementen Demonstratie door Tom De Houwer Op zaterdag 15 september om 14 uur in zaal De Welgezinde van het administratief centrum bij het stadhuis. Inschrijven langs www.ambrosia.be

Parasollekesdag

Tom De Houwer (midden), de nieuwe ontwerper van “Groenten & Bloemen” kan rekenen op de hulp van Louis Geerts van de groendienst en Etienne Van Nyen, die de vorige twaalf jaar de ontwerpen maakte. DHM: Aan de hoeveelste uitgave werken jullie nu? Louis Geerts: Het is de veertiende editie. Alles is begonnen na de opening van het begijnhof. Een onvergetelijke dag voor Hoogstraten. de V.V.V. en de dienst voor toerisme wilden daar graag op verder bouwen en na overleg werd al vlug geko-

zen voor bloemen in combinatie met groenten, omdat de Veiling nu eenmaal zo belangrijk is voor Hoogstraten. Het eerste jaar werden Jil Claes en Gina Verstraeten ingehuurd om de creaties te ontwerpen. Pas toen Etienne kwam helpen, realiseerden we ons

Op zondag 16 september is het parasollekesdag. U kunt die dag op een actieve manier deelnemen aan Groenten & Bloemen. De bedoeling is dat u een paraplu of het frame van een paraplu aankleedt met natuurlijke materialen (bloemen, groenten, takjes...). Men kan individueel deelnemen, maar ook verenigingen, bedrijven en klassen mogen één of meerdere kunstwerkjes indienen. Breng uw pronkstuk naar het woonzorgcentrum, gedurende het ganse weekend zullen ze daar tentoongesteld worden. Zondag 16 september omstreeks 15.30 uur volgt de prijsuitreiking. De parasols zullen worden beoordeeld door een publieks- en vakjury. Vooraf inschrijven bij toerisme Hoogstraten is noodzakelijk, maar gratis. Info: Toerisme Hoogstraten 03 340 19 55 of toerisme@ hoogstraten.be dat we talent in eigen huis hadden. De rekening was vlug gemaakt en de volgende twaalf jaar ontwierp Etienne ‘Bloemen & Groenten’. Etienne: Ik heb dat twaalf jaar lang gedaan, op voorwaarde dat ik het gratis mocht doen. En dat was geen probleem. Nu ben ik 77 jaar en werd het tijd om de fakkel door te geven. Ik word nu gewoon één van de grote groep vrijwilligers die de ontwerpen maken. Want bezig blijven is de kunst van het oud worden, denk ik.

Een ontwerp van Tom De Houwer in de landcommanderij Alden Biesen: een elipsvormige koepelconstructie van magnolia met daaronder meer dan 250 witte orchidee planten (Phalaenopsis)

DHM: En dan moesten jullie op zoek naar een nieuwe vormgever. Etienne: Ja, en dat bleek niet zo eenvoudig. Uiteindelijk hebben we zelf contact opgenomen met Tom, die ik al langer kende. Ik volgde hem

24 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 24

23-8-2012 14:29:55

a s d D e Z e

D T i i o v i k n h h d b a d z s Z B A

Z s


r

u e e

n

hoogstraten waarde hebben en waar we op verder werken. En er zijn ook enkele nieuwe frames gemaakt. DHM: En de realisatie van de ontwerpen blijft zoals vroeger vrijwilligerswerk Etienne: Uiteraard, en ik ga helpen. Het is een week lang werken met een heel sterke groep mensen met bloemschikken als gemeenschappelijke passie. Echt heel aangenaam, dat was zo en dat zal zo blijven. We zien veel mensen elk jaar opnieuw, maar we blijven natuurlijk op zoek naar nieuwe medewerkers. Want de mensen die twaalf jaar geleden vooraan in de zestig waren, zijn nu soms ver boven de zeventig jaar. Die mensen werken nog mee, maar iets minder intensief. Nieuwkomers zijn meer dan welkom. (fh)

Zing mee voor het klimaat Op zondag 16 september om 15 uur Plaats van afspraak: Stadhuis Hoogstraten

In Alden Biesen stelde Tom De Houwer dit kunstwerk met meer dan 600 rozen in diverse kleuren tentoon. al langer. Ik gaf destijds, 45 jaar lang, bloemschikken aan het IKO en elk jaar gaven we een demonstratie, vaak met gekende namen zoals Daniël Ost en andere. De moeder van Tom kwam elk jaar kijken en op het einde kwam Tom mee. Zo leerde ik hem en zijn passie voor vormgeving en bloemen kennen.

mijn werk, dat op de eerste plaats een inspiratiebron wil zijn voor mensen die zelf met bloemen aan de slag willen gaan. In die zin werk ik ook regelmatig mee aan het tijdschrift “Fleur creatief” en werken we met vier ontwerpers aan een nieuw magazine dat zich specifiek wil richten naar cursisten en hobbyisten.

DHM: En wie is die Tom De Houwer? Tom: Ik ben 38 jaar oud en woon in Beerse waar ik ook een bloemenzaak heb. Van opleiding ben ik grafisch vormgever. Na mijn opleiding ben ik opzoek gegaan naar een creatieve uitdrukkingsvorm die nog beter bij me paste. Mijn moeder inspireerde me met haar hobby, bloemensierkunst. Door het vormgevende talent te combineren met de bloemensierkunst voelde ik dat ik hierin verder moest. In 1998 besloot ik, puur op het gevoel, om in de grootouderlijke hoeve uit de 17 de eeuw in het centrum van Beerse mijn bloemenzaak Ambrosia te openen. Zoals Etienne al zei, ben ik altijd gepassioneerd geweest door de natuur, planten en bloemen. ’t Zal in de genen zitten denk ik. In 1998 ben ik met mijn zaak gestart en maak ik decoratiestukken met bloemen. Zo werk ik elk jaar mee aan een evenement in Brugge en aan een happening bloemschikken in Alden Biesen in Bilzen.

DHM: Je bent nieuw. Werk je, wat stijl en vormgeving betreft, verder op de twaalf voorgaande jaren of kies je bewust voor nieuwe wegen. Tom: We zijn eerst gaan kijken naar de frames die er al waren. Maar uiteindelijk gaan we er niet zo veel meer opnieuw gebruiken. Het is de verdienste van Etienne geweest dat hij met veelal dezelfde bouwstenen twaalf jaar lang nieuwe ontwerpen gemaakt heeft.

. Zonder tegenslagen verschijnt er nog voor Hoogstraten in Groenten & Bloemen een boek over

LOUIS: Maar op een bepaald moment is dat op. Je mag het niet zo ver laten komen dat de bezoekers zeggen “dat is hier elk jaar het zelfde”. En die grens kwam dichtbij. TOM: Daarom zijn we in de stapelplaatsen en in de natuur op zoek gegaan naar materialenl en vormen die op zich al mooi zijn en waar we, soms met minimalistische toevoegingen, een fleuraal boeiend geheel van kunnen maken. Dat kunnen stronken of afgezaagde en uitgeholde boomstammen zijn, die vaak op zich al een grote esthetische

11.11.11 Hoogstraten roept alle inwoners op om samen met de Hoogstraatse koren luidkeels hun bezorgdheid voor het klimaat uit te zingen op zondag 16 september om 15 uur voor het Stadhuis op de Vrijheid. De Vrijheid is die dag verkeersvrij. 11.11.11 koos deze dag omdat Hoogstraten in Groenten en Bloemen een massa mensen aantrekt. Toen de gebroeders Jolan en Simon Standaert uit Hoogstraten gevraagd werden om een promofilmpje op te nemen voor 'Sing For The Climate Hoogstraten' waren ze onmiddellijk enthousiast. Het resultaat van een leuke namiddag vind je via de link. http://www.singfortheclimate.com/NL/ News/39/Jolan-en-Simon-roepen-op-voorSing-for-the-Climate.aspx Het weekend na Hoogstraten volgt de rest van België. Elk lokaal zangmoment wordt gefilmd en Nic Balthazar maakt er een gezamenlijke clip van. Die wordt eind november de wereld in gestuurd om ook internationaal mensen wakker te schudden en wereldleiders onder druk te zetten om de klimaattop in Doha te laten lukken. De klimaatverandering is immers geen toekomstprobleem. Ze kost nu al jaarlijks het leven aan 300.000 mensen als gevolg van overstromingen, droogte, voedselproblemen en ziektes.

Wil je mee zingen: • Meldt u dan aan op de website: www. singfortheclimate.com bij de gemeente Hoogstraten • stuur een bericht naar:singhoogstraten@ hotmail.be • bel tijdens de kantooruren: 033401954 maar kom vooral naar ‘sing for the climate’ in Hoogstraten. Juist, zondag 16 september om 15 uur bij het stadhuis. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 25

DHM_september_329.indd 25

23-8-2012 14:29:55


hoogstraten

CINE HORIZON Seizoen 2012-2013 Ook dit jaar worden de liefhebbers van de betere wereldfilm in Hoogstraten weer op hun wenken bediend. Maandelijks op een woensdag haalt Ciné Horizon de wereld in huis in Le Cirq, de nieuwe locatie voor de filmprogrammatie. Ciné Horizon toont parels uit het alternatieve filmcircuit. Iets minder vanzelfsprekend maar zeker zo boeiend. Elke film wordt ingeleid door een spreker. Dit kan de regisseur zijn maar ook iemand die het thema van de film toelicht. De locatie is telkens Le Cirq in de Gravin Elisabethlaan. Aanvang om 19.30 uur en de inkom bedraagt 3 euro.

Woensdag 12 september Almanya Film uit 2011 van de Duitse regisseur Yasemin Samdereli

met de eigenaardigheden van Turken en Duitsers zonder ooit neerbuigend te worden. Zeggen dat de film hartverwarmend is, is zelfs een understatement. Een zeldzame feel-good movie over Turkse migranten in Duitsland die de politieke verklaringen over het falend multiculturalisme in Europa tegenspreekt.

“Behind the Scenes Award” In de gevangenis van Merksplas bekijkt een jury van gevangenen de volledige festivalcompetitie van Open Doek. Ze debatteren over de films en reiken hun eigen Behind the Scenes Award uit. In 2011 kozen zij Almanya als festivalwinnaar:" De jury heeft gekozen voor een film die perfect het gevoel weergeeft van de dubbele nationaliteit: roots versus integratie, het land waar je geboren bent versus het land van je (groot)ouders. De film toont de visie van jong en oud, van man

hem steeds veel voldoening maar het was wel erg belastend, ook emotioneel. Omdat hij met kleine groepjes gedetineerden werkte, leerde hij de mensen als individuen kennen, met soms hartverscheurende verhalen. "Als ik thuiskom, kan ik de knop niet zomaar afzetten," zegt hij daar zelf over. Ook de confrontatie met het gevangenisleven zelf is niet eenvoudig. "Er is niets moois of romantisch aan een leven achter tralies, en niemand wordt daar beter van. Wie zegt dat gedetineerden ‘op hotel’ zitten, weet niet waar hij het over heeft en zou zich moeten schamen. Vier mensen moeten in een cel zonder kamerscherm een kakemmer delen. Dat is de realiteit. Met een hotel heeft dat weinig te maken." De fototentoonstelling en het fotoboek van Over de muren wordt nog eens tentoongesteld.' Over de muren' was een project van 'Vormingplus Hoogstraten' waarbij een aantal jongeren samen met een aantal jong gedetineerden een workshop fotografie (en muziek) volgden rond het thema 'ritme' en dit ter gelegenheid van de viering van 800 jaar Hoogstraten (2010). (FH) Noteer ook alvast volgende data in uw agenda voor een boeiende Ciné Horizon avond. Tambien la lluvia 10 oktober 14 november The Light Thief 12 december Little Heaven A Seperation 9 januari 13 februari Black Butterflies 13 maart Broken Camera's

Gedicht in De Maand Als Op 10 september 1964 werd de miljoenste gastarbeider in Duitsland verwelkomd. Zijn naam: Hüseyin Yilmaz. Zoveel jaar later vraagt de oude Hüseyin aan zijn familie om hem te vergezellen naar Turkije. Wanneer zijn klasgenootjes hem niet willen opnemen in hun voetbalploegje, vraagt zijn zesjarige kleinzoon zich af wie hij is. Om hier een antwoord op te kunnen geven, vertelt zijn 22-jarige nicht het verhaal van hun grootvader die naar Duitsland kwam. Op deze manier beweegt de film zich gelijkmatig tussen heden en verleden. Gebaseerd op eigen jeugdherinneringen presenteren de cineaste en haar zus, die het scenario schreef, hier een heerlijke komedie over de multiculturele samenleving, die bijzonder kleurrijk in beeld wordt gebracht. De film doet voor Turks-Duitse immigranten en hun nakomelingen wat Goodbye Lenin deed voor Oost-Duitsers, namelijk op een charmante manier de draak steken

en vrouw op de geschiedenis van de 'gastarbeiders'. Dat gebeurt met veel humor en een beetje verdriet. De grote troef van de film is het warme familiegevoel, de sterke band tussen mensen die losstaat van religieuze overtuigingen." Yasmin Sanderelli, de regisseur bracht achteraf een bezoek aan de gevangenis en sprak met de juryleden. Ze luisterde naar hun vragen en praatte met hen met veel respect. De gevangenen verklaarden dat deze ontmoeting voor hen een enorme blijk van appreciatie betekende. Ook Yasmin was erg onder de indruk. Filip Lenaerts maakte ook een documentaire over Behind the Scenes. Wij vroegen Gert Hermans, filmrecensent, om de film Almanya in te leiden en het project Behind the Scenes toe te lichten. Gert was jarenlang projectleider. Voor Gert Hermans was de editie van 2012 trouwens de laatste editie van 'Behind the Scenes'. Dit project verschafte

als jij zou gaan vergeten alle waarden waar trappen zijn en nimmer aarde als jij zou gaan zo neven dat bestaande en neven ’t ons bewaarde en ik dan gaande langs zetel en gezicht en ik alleen. Langs. Lang. En jij dus weg dus bovendien. En meisje ik. Zo bang. Zo bang. R.Servaes

26 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 26

23-8-2012 14:30:31


HOOGSTRATEN

De kennis van Miel Van Beeck

Verrassende Fuchsiashow

t e

, j -

t

m

r r

n p

a

HOOGSTRATEN – Zaterdag 21 en zondag 22 augustus werd het witte begijnhof omgetoverd in een oase van groen met bloemen als gekleurde accenten. De organisatie was in handen van de vzw Magellanica uit Essen. De vzw Magallanica organiseert al 24 jaar een indrukwekkende fuchsiashow, waar ook potplanten en hosta’s getoond worden. Hun thuishaven was 21 jaar lang het ‘Karrenmuseum’ in Essen. De laatste drie jaar verhuisde men naar de kloostertuin van de paters Redemptoristen, ook in Essen. Voor het themajaar ‘Hoogstraten Buitengewoon Charmant’ maakte men graag de verplaatsing naar het begijnhof. (fh).

WOORD voor VOLWASSENEN in HOOGSTRATEN GROOT-HOOGSTRATEN - De Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen richt al enkele jaren een cursus WOORD in voor volwassenen. Vanaf 15 jaar behoor je in het Deeltijds Kunstonderwijs bij deze groep. De Academie biedt in de lesplaats Hoogstraten ondertussen meerdere cursussen aan: In SPREKEN VOOR PUBLIEK blijf je min of meer jezelf, maar ontdek je hoe je kan presenteren, discussiëren, argumenteren, gesprekken leiden, interviewen, kortom alles om je verbaal vlot uit de slag te kunnen trekken. Deze cursus is de ideale aanvulling voor mensen die vanuit hun werk vaak moeten werken met groepen mensen, en zich in deze communicatietechniek willen bijschaven. TONEEL brengt je op het podium, met alles erop en eraan: theaterteksten, acteren, improviseren en een personage creëren. Je probeert eerst de verschillende basiskneepjes van het vak onder de knie te krijgen. Later gaan we met teksten aan de slag en steken we een voorstelling in elkaar. De Academie probeert spelers te vormen die niet louter uitvoeren, maar ook actief mee denken bij het maken van theater in alle facetten. Bij VERTELTHEATER (of VOORDRACHT) vertel je een verhaal, via proza of poëzie, voor een publiek. Je probeert een emotie of een sfeer uit een tekst over te brengen op je publiek. Dat en nog veel meer onderzoek je in deze cursus:

voordracht, tekstzegging, vertellen, authentiek spreken,... als je maar een verhaal vertelt, alleen, met twee of met een hele groep. ! NIEUW! Stand-up/Cabaret: Wil je het podium opkruipen en Hans Teeuwen of Alex Agnew van zijn troon stoten of ben je meer een liedschrijver en wil je de Kings of Leon of Raymond van het Groenewoud achterna? Je bent een maker met een mening en je wilt je eigen ding op het podium doen? Schrijf je dan in voor de cursus Stand-up/Cabaret aan de Academie in Hoogstraten. Snel zijn is de boodschap, want plaatsen zijn beperkt! De cursus Verbale Vorming volg je als aanvulling op Spreken voor publiek, Verteltheater, Toneel of Stand-up/Cabaret. In dit vak gaat het vooral over je uitspraak en hoe je deze kan verbeteren. Je werkt dialectklanken weg en je traint je articulatie. Je werkt ook aan stembeheersing en -gebruik en aan ademhalingstechnieken en je leert alles toepassen toe in spreekopdrachten. Dit vak wordt dit jaar aansluitend aan de keuzecursus gegeven.

MEER WETEN? OPEN LESSEN elke ZATERDAG in SEPTEMBER: spring vrijblijvend binnen tussen 09 en 12 uur; Karel Boomstraat 44, Hoogstraten. Of neem contact op: www.amwn.be, info@amwn.be of 014 69 95 39. (MS)

HOOGSTRATEN – Miel Van Beeck is in kringen van de kruisbooggilden meer dan een begrip. Jarenlang heeft hij zich ingezet om de SintJansboog of balansboog technisch te verbeteren en veiliger te maken. Op die manier is hij een belangrijke schakel in de traditie van het overleveren van kennis en expertise van generatie op generatie. Zijn kennis en expertise is dan ook van onschatbare waarde en mag niet verloren gaan.

Vlaams immaterieel erfgoed Om die reden werd de kennis die Miel Van Beeck als bouwer van kruisbogen verzamelde, opgenomen in de inventaris van het Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. Opmerkelijk is dat Miel Van Beeck de eerste met naam genoemde persoon is, die vermeld wordt op de lijst. Op de lijst, die sinds 2008 bestaat, staan op dit moment 33 evenementen of activiteiten. Het is voor Hoogstraten een eer om met twee zaken in de inventaris te staan. Naast de kennis van Miel Van Beeck, staat ook de Heilig Bloedprocessie op de lijst, naast evenementen zoals de Last Post plechtigheden in Ieper, het kantklossen in Vlaanderen, de beiaardcultuur, de Boeteprocessie te Veurne, de Heilig Bloedprocessie in Brugge, de kunst van de valkerij, het garnaalvissen te paard in Oostduikerke, het Rosbeiaard, de Geelse psychiatrische gezinsverpleging enz. Met de inventaris wil de Vlaamse Gemeenschap het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen in de kijker plaatsen. De Vlaamse Gemeenschap toont met de inventaris ook de diversiteit aan immaterieel cultureel erfgoed. Het zijn de groepen en individuen die het immaterieel cultureel erfgoed koesteren en willen doorgeven aan volgende generaties die zelf een aanvraag doen om een element in de inventaris op te nemen. De kandidatuur van Miel Van Beeck werd voorgedragen door Volkskunde Vlaanderen, de erfgoedcel Noorderkempen en de Hoge Gilderaad der Kempen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 27

DHM_september_329.indd 27

23-8-2012 14:30:32


hoogstraten

Een vrouwelijk viergeslacht

HOOGSTRATEN – Het blijft een heuglijke gebeurtenis: een viergeslacht in de familie. Op deze foto zien we Rosa Janssens geboren op 28 februari 2012, op de schoot bij haar 86-jarige ‘moemoe’ Margriet Bogaerts. Daarnaast haar fiere ‘moeke’, de 53-jarige Greet Geysen en natuurlijk haar lieve mama de 38-jarige Hanne Braspenning. (fh).

Vriendelijk ontvangen, maar geen resultaat

Missiefeest HOOGSTRATEN – De Missiekring organiseert op kermiszondag 23 en –maandag 24 september voor de 45ste maal haar jaarlijkse Missiefeest in parochiecentrum Pax. Er zijn verschillende mogelijkheden om de missiewerkers te steunen/ • Zondag staan vanaf 11.45 uur de tafels gedekt en kan je er, in drie groepen, smakelijk en voordelig dineren met een menu naar keuze. Voor inlichtingen bel je naar Jan Bruyndonckx, tel 03 314 85 20. Voor wie zondag niet kan is dit ook mogelijk op maandag tussen 18 en 19 uur. Voor deze maaltijden moet je wel inschrijven en dat uiterlijk donderdagavond 20 september. • Zondag- en maandagnamiddag vanaf 14 uur kan je bij een drankje proeven van lekkere pannenkoeken, gebakjes, vlaaien, broodjes of een koude schotel.. In de missiewinkel zijn mooie wenskaarten te koop. Je kan de missiewerkers zien op foto en door een kortewerkbeschrijving kan je hun werk beter leren kennen. Er is doorlopend een grote tombola met, naast de vijf schitterende hoofdprijzen, een massa andere prachtige prijzen. De vijf hoofdprijzen worden maandagavond om 20 uur in de zaal getrokken. • Indien je belet bent of gewoon uit sympathie, kan je de missiewerking steunen door een gift op rekening BE25 2355 2882 van Missiekring Hoogstraten. De totale opbrengst van al deze activiteiten wordt verdeeld tussen de drie Hoogstraatse missiewerkers en de acht missionarissen met familiebanden met de parochie. (FH)

Teken stoppen niet aan de grens

Onder dit gebouw op de achterliggende gronden naast De Blauwe Regen komt een parkeergarage voor 54 wagens, die moeten in en uit de garage rijden langs de Mouterijstraat. HOOGSTRATEN – Na de petitie ondertekend door 211 inwoners van vooral de Mouterij- en de Karel Boomstraat, als protest tegen de ontsluiting van de nieuwbouw naast de Blauwe Regen en de achterliggende gronden, werd een afvaardiging tot tweemaal toe vriendelijk ontvangen door het stadsbestuur……. dat niet kan ingaan op hun vraag. Laat duidelijk zijn: de bewoners hebben niets tegen de bouw van de appartementen maar zijn als de dood voor de gevolgen van de ontsluiting

van de ondergrondse parking voor 54 wagens langs de Mouterijstraat. Na twee vergaderingen met het stadsbestuur besliste het schepencollege om de ontsluiting langs de achterzijde te behouden. Vijftig auto’s laten ontsluiten langs de Vrijheid waar ze telkens een voetpad en een fietspad moeten kruisen, ziet schepen Haeseldonckx echt niet zitten. Ook op het voorstel van de omwonenden om een inrit langs de Vrijheid en een uitrit langs de Mouterijstraat ziet het stadsbestuur niet zitten. (fh)

REGIO - De Nederlandse Volkskrant meldt dat er bij onze noorderburen jaarlijks één miljoen mensen gebeten worden door een teek. Bij een klein aantal onder hen kan een zo’n beet leiden tot de ziekte van Lyme met in het ergste geval aandoeningen van het zenuwstelsel en hartritmestoornissen tot gevolg. . In Nederland beschikt men over cijfers die de verspreiding van ziekten per gemeente aangeven. Langs de site tekenradar.nl weten we dat de ziekte van Lyme in hogere mate voorkomt in Baarle-Nassau. Hetzelfde blijkt trouwens voor het gebied van Bladel en Reusel, dus direct aansluitend bij Weelde en Arendonk. Vermits zowel riskante en minder riskante teken - er zijn er in soorten - zich niets aantrekken van de landsgrenzen is de kans groot dat we ook in Hoogstraten meer dan elders met deze bloeddorstige gasten te maken krijgt. Wellicht nuttig om weten voor een grensoverschrijdende preventieve volksgezondheid. (SC/red)

28 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 28

23-8-2012 14:30:33


t r n

-

r l

. n .

e f

n o n

t a n

, t g

n

t

n

-

t n r l

n

-

HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Jef Van Maldeghem en Maria Van Bergen Niet iedereen wordt geboren op een riant landgoed temidden van bloeiende velden, geurende dennenbomen en ronddartelend wild! Jef wel, nl.op het uitgestrekte landgoed “De Hees” in Rijkevorsel en dit op 20 april 1938, waar zijn vader, die afkomstig was van Maldeghem-Kleit (Oost-Vl.) de job van boswachter uitoefende. Maria trok op 11 augustus 1937 voor de eerste keer haar kijkers open en heeft puur Hoogstraats bloed in de aderen. Haar vader was schrijnwerker en samen met haar familie ontsnapte Maria in de oorlog aan de dood na een zwaar bombardement. Het paar huwde op 21 juli 1962, woonde enkele jaren in “De Hees” en bouwde daarna hun woning in de Witherenweg waar ze nu nog altijd verblijven. Samen kregen ze drie dochters, Marleen, Lutgarde en Christinne die voor vier kleinkinderen zorgden. Jef studeerde LO aan ’t Sportkot in Leuven, gaf les aan het revalidatiecentrum in Pulderbos en werd daarna verantwoordelijke van het instructiezwembad van het sportcentrum in Edegem terwijl Maria het huishouden voor haar rekening nam. Jef en Maria profiteren nog altijd van een goede gezondheid, enkele kwaaltjes niet meegerekend en hopen samen nog vele jaren met hun kinderen en kleinkinderen te genieten van nog heel veel kleine dingen. Jef en Maria van harte gefeliciteerd! (rel)

De familie Van Maldeghem-Van Bergen: v.l.n.r. Kevin, Nathalie, Kathleen, Thomas, Maria, Lutgarde, Jef, Christinne, Peter, Rob, Wesley, Dylan, Erik, Marleen

Dag van “Kerk onder stroom” GROOT-HOOGSTRATEN - Op zondag 21 oktober 2012 brengt het Bisdom Antwerpen een stroom van mensen samen. Die dag vieren de parochies op een bijzondere wijze ‘(4)50 jaar Bisdom Antwerpen, Kerk onder stroom’. ‘450’ staat voor het startjaar 1559, ‘50’ staat voor de heroprichting in 1961. Maar zondag 21 oktober zal in het teken staan van ‘Kerk onder stroom’. De kerk van nu, van vandaag en morgen, een levende kerk. Die dag wordt een feest waarop de parochies laten zien waar ze voor staan, hoe ze samen bouwen aan de toekomst. Iedereen uit het bisdom Antwerpen is die dag gast in de Antwerpse binnenstad. De verantwoordelijken verwachten er jong en oud, van dichtbij of van veraf betrokken bij de kerkgemeenschap. Noteer 21 oktober alvast in je agenda. In de parochies van de federatie (Meersel Dreef, Meer, Meerle, Hoogstraten, Minderhout, Wortel en Rijkevorsel), zal het afsluiten van het werkthema ook niet ongezien voorbijgaan. Men hoopt op 21 oktober met velen naar Antwerpen te trekken. Daarom wordt er een eigen programma met busvervoer aangeboden. Vanaf half september kan je meer info bekomen op de pastorij van je parochie of kan je meer lezen in het parochieblad. De parochieverantwoordelijken nodigen u allen uit om de ‘Dag van de Kerk onder stroom’ mee te vieren. Laat dit familiefeest van een levende kerk niet zomaar voorbijgaan. (lvb/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 29

DHM_september_329.indd 29

23-8-2012 14:30:34


HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Jos Stoops en Liliane Helsen

M b m e “ p v r b n … M k w d v a k C

Jos Stoops en Liliane Helsen zijn 50 jaren getrouwd. Zij zijn beide bekende figuren in Hoogstraten, bewijs daarvan is dat ze allebei apart reeds op de cover stonden van `De Hoogstraatse Maand`. Jos staat bekend als `de schaliedekker` van Hoogstraten. Hij is een rasechte Hoogstratenaar. Over hem werd enkele jaren geleden een reportage gemaakt met als titel ‘een leven lang op het dak’. Nu is Jos 75 jaar en hij denkt nog steeds niet aan stoppen. Hij kruipt hij nog steeds het dak op, 6 dagen van de 7. Hij weet van geen ophouden. Ook buiten het werk is hij ook nog altijd een fervent wielertoerist. Begin augustus reed hij met vrienden nog naar Monschau, in 1 dag ernaartoe, een trip van 208 kilometer. Hij maakte 2 dagen ter plekke mooie fietsuitstappen om dan opnieuw in 1 dag terug te keren. Elke zondag rijdt hij naar Scherpenheuvel. Hij is onverslijtbaar. Zijn echtgenote Liliane heeft minder geluk met de gezondheid en het leven. Ze werd geboren in Westmalle in `41, oorlogstijd. Haar vader werd enkele jaren later getroffen door een V1. Ze hadden thuis geen overschot. Nadat borstkanker werd geconstateerd werd ze later nogmaals getroffen door botkanker in heel het lichaam. 10 jaar geleden kreeg ze te horen dat ze nog maar 5 jaren te leven had. Ze overleeft dit alles nog steeds, maar de levenskwaliteit is fel verminderd. Ze is rap moe en door de hevige pijn aan de heup kan ze moeilijk gaan. En of dit nog niet genoeg is maakt ze zich ook nog zorgen over het bezoek aan de oogarts en de toekomst van haar zicht.

Over haar werd ook een reportage gemaakt in `De Hoogstraatse Maand`; `Het dagboek van Liliane Helsen`. Toen schreven we: “Achter elke sterke man staat een sterke vrouw”. Ze maakt nog steeds gedichten, alleen voor de 4 kinderen en 5 kleinkinderen bijvoorbeeld bij verjaardagen.

Momenteel geniet ze van de gewone en kleine dingen, van de kleinkinderen, van rustig buiten in een zeteltje naar de bomen te kijken of naar de duiven. We hopen dat ze hiervan nog lange tijd mag genieten en ook Jos wensen we nog veel arbeidsvreugde en fietsplezier. (RB)

Het begijnhof kwam (opnieuw) en won

HOOGSTRATEN – Het was bijna tien jaar geleden, maar dit jaar was “gebuurte Begijnhof” opnieuw van de partij bij Begijntjes Laat Besluit. Een iets ruimer bemeten gebuurte met 26 kinderen en een nieuwe heel enthousiaste ploeg ouders. Dat enthousiasme, de manier waarop men met de kinderen omging, het decor, maar vooral het verhaal met een onvoorspelbaar verrassend einde bekoorde de jury. Gebuurte Begijnhof kwam opnieuw en won. Hun naam zal als eerste op de nieuwe ‘stok’ van de wisselbegijn aangebracht worden, net zoals in 1967 toen de wisselbegijn voor het eerst uitgereikt werd. Ook aan het Begijnhof. (fh) 30 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 30

23-8-2012 14:30:35


hoogstraten

Het Gemene Best met ‘Wachten op Godot’ Monsieur werkt al lange tijd als hoofd van de boekhouding bij een internationale onderneming. Hij voelt zich na al die jaren gestagneerd en dat zit hem hoog: “Langere dagen, kleinere pensioenen. Kortere pauzes, evenveel boterhammen. Stagnatie, erosie van de geest, lamlegging van potentieel, vastroesten godverdomme! Bergen administratie, bureaucratie, Kafka, Kafka! We zijn geen mannen meer. We zijn weg, we zijn vergeten. We zijn … robots. Robots jongens!” Met deze ingesteldheid vertrekt hij op jaarlijks kampeerweekend met zijn drie collega’s op wiens smoelen hij al decennia lang elke werkdag moet kijken. Ze vermoeden voorlopig niets van de intriges en de onorthodoxe plannen die achteraan in het hoofd van hun bureauchef het kookpunt bereiken. Naar zijn grote voorbeeld Che Guevara ontketent monsieur de revolutie.

De boekhouders staan aan de deur van een weekendje weg dat ze zich nog lang zullen herinneren. Praktisch: Na ‘Het Evangelie van de Vetzak’ van enkele jaren geleden kroop Wim Dufraing opnieuw in de pen met als resultaat ‘Wachten op Godot’. Het stuk combineert toneel met videofragmenten die zijn ingeblikt onder leiding van Karel en Kris Martens. Er zijn vier opvoeringen in zaal St. Cecilia in Hoogstraten, namelijk op 7 en 8 en 21 en 22 september en één opvoering in Zaal Den Eglantier in Berchem op 28 september. Kaarten reserveer je telefonisch op het nummer 0473 60 64 80 of via mail op hetgemeenstebeest@hotmail. com en kosten 10 euro. De deuren openen om 19.30 uur en de voorstellingen starten telkens om 20.00 u stipt. (DF/RED)

Opendeurdagen Davidsfonds

n r e

.

Het Gemene Best is nog steeds Wim Dufraing, Bert Dufraing, Tommy Bruynen en Stijn Vrijsen.

Zomers concert in de begijnhofkerk HOOGSTRATEN - Op zaterdag 15 september kunt u in de begijnhofkerk genieten van een zomers concert met als titel ‘What a wonderful world’. Kamerkoor Vialta uit Hoogstraten nodigde het Gemengd Koor Couleur Vocale uit Lokeren uit om samen dit optreden te verzorgen. Vijf jaar geleden greep Kamerkoor Vialta het Hoogstraatse topevenement ‘Groenten en Bloemen’ al aan om tijdens datzelfde weekend een concert te organiseren in de begijnhofkerk. De dirigente van Kamerkoor Vialta, Sara Van Opstal, leerde tijdens haar opleiding Leentje Eyckerman kennen. Leentje dirigeert het Gemengd Koor Couleur Vocale uit Lokeren. Al vlug bleek dat beide koren veel gemeenschappelijke interesses hadden en er werd nagedacht over een mogelijke samenwerking. Die kwam er voor het eerst tijdens hun eindexamen koordirectie. Naast de gebruikelijke examenwerken met hun eigen koor, voorzagen beide meisjes ook een gezamenlijk optreden voor de jury, zij dirigeerden dan afwisselend de beide koren samen. Een

initiatief dat door de talrijke aanwezigen én de jury flink gewaardeerd werd. De basis voor een latere samenwerking was gelegd. Die komt er nu tijdens het weekeinde van Bloemen en Groenten, gevolgd door een tweede uitvoering van hetzelfde concert in Lokeren op zaterdag 29 september. Vanzelfsprekend vroeg dit heel wat discipline van de koorleden. Ook tijdens de vakantie moest er gerepeteerd worden, anders was de voorbereidingstijd onvoldoende. En de koren hadden al een drukke agenda. Voor Kamerkoor Vialta was er het Provinciaal Koortoernooi, het examenconcert van Sara, en in december is er het gemeenschappelijk kerstconcert van de Hoogstraatse koren… Werk genoeg dus. Praktisch: ‘What a wonderful world’ op zaterdag 15 september om 20 uur in de begijnhofkerk. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop bij de leden van de koren en bij de toeristische dienst. Aan de kassa betaal je 12 euro. (FH)

HOOGSTRATEN - Al voor de dertiende keer op rij organiseert het Davidsfonds op zaterdag 15 september en zondag 16 september zijn opendeurdagen. Tijdens de hoogdagen van Hoogstraten in Groenten & Bloemen opent het Davidsfonds weer zijn deuren in het Administratief Centrum bij het stadhuis. Al hun leden en andere geïnteresseerden krijgen de gelegenheid om kennis te maken met een groot deel van het nieuwe boeken- en cd-aanbod van Davidsfonds Nationaal. Net zoals de vorige jaren nemen de leden die hun ingevuld keuzeformulier daar afgeven gratis deel aan een tombola. Op zondag omstreeks 18 uur zal een onschuldige hand tien formulieren uit het mandje halen. De winnaars ontvangen elk een mooi boek. Het binnenleveren van het keuzeformulier tijdens de opendeurdagen maakt de taak van de wijkverantwoordelijken een stuk lichter en je bestelling zal zeker voor de feestdagen toekomen. Praktisch: Opendeur Davidsfonds op zaterdag 15 september van 13.30 tot 17 uur en op zondag 16 september van 10 tot 18 uur. Voor elk nieuw lid hebben wij als welkomstgeschenk een waardevol boek klaarliggen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 31

DHM_september_329.indd 31

23-8-2012 14:30:35


hoogstraten

g n m p d A z e

Simba over Hoogstraten Sinds kort heeft Hoogstraten er een speciale attractie bij. Ballonvaarder Lowie Vanluffelen kocht in Zuid-Afrika een nieuwe luchtballon. Maar zeg echter niet zomaar luchtballon tegen deze Simba. Zijn vorm, zijn geweldige afmetingen en zijn 74 extra luchtkamers maakt deze “special shape” wel heel speciaal. En Lowie zou Lowie niet zijn, of hij heeft er ook een speciale boodschap aan gekoppeld. Zijn droom Het is al jaren de droom van Lowie Vanluffelen om eens een “special shape” te kunnen kopen, maar tot hiertoe was dit eigenlijk een onbereikbare droom. Een special shape is een luchtballon in een speciale vorm en kost een massa geld, rond de 80.000 euro. De prijs is drie maal deze van een gewone luchtballon en daarom ook niet rendabel als je geen speciale sponsors hebt. Momenteel vliegt Lowie met twee gewone ballons met een Vlaamse Leeuw op. Lange tijd heeft hij gespeeld met het idee om een leeuw in reliëf te laten maken maar dat is nooit gelukt. Ook de droom om met een aardbei over de Kempen te zweven werd voor zijn neus weggekaapt. Zuid Afrika Via een bekend ballonfabrikant vernam Lowie, dat in 2005 voor “Simba-Afrika” een speciale ballon gemaakt werd in de vorm van een leeuwenkop. Met het idee om zelf een ballon te laten maken nam hij contact op met de man in Zuid-Afrika voor het nodige advies. Groot was echter zijn verwondering wanneer hij het bericht kreeg dat deze ballon te koop zou komen op voorwaarde dat hij snel zou beslissen. Het aanbod was nog niet op internet verschenen en de prijs was slechts een vierde van de oorspronkelijke kostprijs. Er waren slechts 24 vluchten mee gemaakt in ideale omstandigheden. Deze ballon in de vorm van een Afrikaanse leeuw droeg de reclame van Simba, een bekend Afrikaans merk van chips. Door een directiewissel was er geen interesse meer voor deze vorm van reclame. Eén voorwaarde bij de verkoop: deze unieke ballon mocht niet meer in Afrika vliegen. De kop van deze Simba is ook het logo van de fabrikant. Lowie dacht even na en twee dagen later zat hij op een vlucht naar Johannesburg. South-Africa, here I come.

goud. Van de hoorn van de “Rhino” en de beenderen van de leeuw worden “geneesmiddelen en potentie verhogende middelen” gemaakt.Sommige wildparken zijn ter bescherming van de neushoorn zelf overgegaan tot het afzagen van de hoorn. Lowie vertelt met ingehouden woede en aan de hand van allerlei foto’s hoe olifanten en neushoorns vanuit kleine helikopters met een verdoving worden neergeschoten. Wat daarna gebeurt tart alle verbeelding. Met een kettingzaag wordt heel de hoorn inclusief wortel uit het beest gezaagd ... 20 minuten later ontwaakt de neushoorn met afgezaagde snuit. Enkele dagen later sterft de Rhino uiteindelijk een gruwelijke dood. In 2012 werden reeds 303 Afrikaanse neushoorns afgeslacht, dat is dus meer dan 1 per dag ... de uitroeiing van het dier door de “stropers-maffia” is onafwendbaar.

De boodschap Lowie Vanluffelen moet niet verder nadenken als hij dit allemaal hoort en ziet. Als hij de Simbaballon kan kopen wil hij hem in de kijker zet-

I

B v w a l w d t D

Met deze Simba trekt Lowie Vanluffelen binnenkort de wereld rond. De thuisbasis wordt Hoogstraten maar de boodschap is universeel: stop de stroperijen tegen de Afrikaanse neushoorn. ten als zijn ‘messenger’. Deze ballon wordt een boodschap tegen de stroperijen in Afrika! De tweede week van zijn verblijf volgen er een aantal vluchten met luchtballons over de Afrikaanse heuvels en de voorlaatste dag de ultieme test met de Simba. Na een proefvlucht ter plaatse wordt de deal gemaakt en keert Lowie terug naar huis. De koop is een feit. De Simba zal in Europa

Safari Twee weken blijft Lowie in het zuidelijkste land van Afrika en combineert zijn zakelijke plannen met een safari in enkele wildparken. Tijdens deze eerste week trekt hij grote ogen en oren wanneer hij al die gruwelijke verhalen hoort over de afslachting en stroperijen op olifanten, neushoorns en leeuwen. Blijkbaar is op de voornamelijk Chinese markt het ivoor van de olifant zijn gewicht in goud waard en de hoorn van de neushoorn ondertussen zelfs 2x zijn gewicht in

Lowie Vanluffelen met zijn Afrikaanse helpers na de eerste profvlucht in Zuid-Afrika. De Simba zal daarna definitief naar Hoogstraten verhuizen.

32 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 32

23-8-2012 14:30:36


hoogstraten gezien worden en de boodschap gehoord. Een nieuwe uitdaging. Lowie trekt de wereld rond met de “Simba en de boodschap tegen de stroperijen”. Er kwamen reeds uitnodigingen vanuit de Noord- en Zuid Amerika, Nieuw Zeeland, Australië en verschillende Europese landen. Wie zin heeft om er mee op uit te trekken kijkt maar eens op www.simba.cat

In de lucht Begin augustus maakte de Simba zijn eerste vlucht over Hoogstraten en had direct al heel wat bezien. Half augustus was de ballon een aantal dagen te zien boven Barneveld in Nederland. Een goede test voor Lowie en zijn ploeg want er is heel wat meer werk aan deze Simba dan aan een gewone luchtballon. Er zijn 74 extra luchtkamers en dus ook 74 velcrosluitingen. De ballon weegt ook heel wat meer, nl. 293 kg

tegenover de 120 kg bij een klassieke ballon. Er is 7 man nodig om hem recht te zetten en het duurt ongeveer een uur vooraleer alles klaar is om op te stijgen, al bij al dus dubbel zoveel werk. In oktober wordt deze ballon de blikvanger op de grote luchtballonmeeting in Albuquerque in New Mexico. Deze plek is zowat het “Mekka van de ballonvaarders”. Er worden een 800 ballons verwacht en de (voortaan) Hoogstraatse Simba krijgt er een centrale plaats. Lowie Vanluffelen is er al 5 maal geweest, steeds op eigen kosten. Dit maal wordt alles vergoed door de organisatie ter plaatse, van transport, verblijf, tot het gebruik van jeep en wagen ter plaatse. Met dit evenement hoop Lowie dat voor hem en zijn Simba daarna alle deuren opengaan. De stropers in Zuid-Afrika zullen het hopelijk ook geweten hebben. Wie graag meer foto’s ziet van de ballon of meer informatie wil over Lowie’s boodschap, surft best naar www.balloninfo.be

Verfraaien van de begijnhofkerk

Theaterwandelingen

HOOGSTRATEN – Na twee succesvolle reeksen, was Thetar Pas Geverfd (met plezier) verplicht om een derde reeks wandelingen in te plannen. Het concept kent u inmiddels. Zjosfinks graaft in niet bestaand archief en ontdekt zo wat de waarheid had kunnen zijn. Tijdens de vier km lange wandeling “Het kasteel van Hoogstraten” vertelt Zjosfinks 6 verhalen. Dit keer geen smokkelaars en stropers, maar rattenvangers, pastoors en bosspaaiers.

n

e

Er zijn wandelingen voorzien op 21 en 28 september en 19 en 26 oktober, telkens met vertrek om 20 uur aan ’t Slot in Wortel. Deelnemen kost 8 euro per persoon, soep inbegrepen. (Snel) Inschrijven is verplicht op het nummer 0476 72 91 91 of zjosfinks@hotmail.com (fh)

e

Kinderdorp op het begijnhof Creatieve handjes gevraagd!

HOOGSTRATEN – Het minste wat je kan zeggen is dat het kerkbestuur van het begijnhof alles in het werk stelt om, met kleine en grotere ingrepen, de kerk van het begijnhof te verfraaien. Zo werd de middengang, tot voor kort 2,40 meter breed, terug gebracht tot de oorspronkelijke breedte van 4,40 meter. Daarvoor werd, aan beide zijden van de gang, één meter van de verhoogde houten vloeren verwijderd. Daardoor keert men terug naar de toestand van voor 1930 en komt het prachtige hoofdaltaar veel beter tot zijn recht. Bovendien komen er prachtige grafstenen, die onder de plankenvloeren verborgen lagen terug vrij.

De oudste is die van E.H. Christiaan Boelaerts “pastoor van dese hove en canoninck van de collegiale kerke van Sint Catelyn”, overleden op 20 januari 1645. De grafsteen is dus ouder dan de kerk die in 1680 gebouwd werd. Achteraan in de kerk, links en rechts van het inkomportaal, liet het kerkbestuur in de twee identieke prachtige kasten, mooie toonkasten bouwen zonder aan het uitzicht of de constructie van de bestaande kasten te raken. Een verrijking voor de begijnhofkerk en het begijnhof in het geheel. (fh)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Meer dan 10 jaar geleden was het gerestaureerde begijnhof de aanzet van HOOGSTRATEN IN GROENTEN & BLOEMEN. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit prachtige stukje erfgoed het decor vormt voor de tweede editie van een heus kinderdorp. Alle kinderen worden op zondagnamiddag verwacht op het begijnhof waar ze, met of zonder mama en papa, naar hartenlust kunnen spelen, ravotten en knutselen. Op het programma staan verschillende workshops waarin de kinderen zich op zondag kunnen uitleven. Ze kunnen er kennismaken met de grondbeginselen van het bloemschikken en knutselen. Verder is er kindergrime, een tekenwedstrijd en een uitgebreid spelletjespakket. De kinderen kunnen zelf bepalen waaraan ze deelnemen. Alle activiteiten worden begeleid door ervaren monitoren. Iedereen is welkom op zondag 16 september tussen 10 en 17 uur, op het binnenplein van het begijnhof. Deelname is gratis. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 33

DHM_september_329.indd 33

23-8-2012 14:30:37


HOOGSTRATEN vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur. Zij starten met een echte verwenweek. Je kan genieten van een gratis kop koffie en een extra verwennerij terwijl je de krant leest. Elke bezoeker krijgt ook een handgemaakte placemat.

Nieuws uit de Bib Najaarsactiviteiten We kunnen je weer een boeiend activiteitenaanbod presenteren. Vanaf 20 augustus ligt voor jullie onze nieuwe vormingskalender klaar, met workshops “hergebruik van kleding voor starters”, “creatief en functioneel computeren voor jongeren”, “een schaakcursus voor volwassenen” of “kleuradvies voor je interieur”. Je zal dit najaar ook lezingen kunnen volgen over: “De eurocrisis ontrafeld”, “De toekomst van het lezen” of “Hooggevoeligheid bij kinderen”. Verder kan je ook 2 tentoonstellingen verkennen: één van Guido Van Genechten en de andere verduidelijkt je “Hoe Europa ons leven beïnvloedt”. Wil je je gevarieerd vormen in Hoogstraten? Kom naar de BiB. Je moet wel vooraf inschrijven en betalen. Dat kan aan de balie in de hoofdbib. De cursussen of lezingen kosten doorgaans 3 tot 5 euro per sessie.

Koffiekrant Op maandag 3 september staan onze Koffiekrantvrijwilligers opnieuw paraat om je gastvrij te ontvangen. Dit doen ze van maandag tot

Het loont dus zeker de moeite om eens langs te komen.

Bib-vrijwilligers Voor enkele initiatieven doet de BiB beroep op vrijwilligers. Zo zoeken we nog vrijwilligers voor de Koffiekrant van 9u tot 12u. Heel concreet voor de vrijdagen. Je komt als vrijwilliger bij een team van 15 medewerkers die de bib tijdens de voormiddagen openhouden. Als vrijwilliger verwelkom je de bezoekers, zet je ingeleverde bibliotheekmaterialen terug van de vorige dag en zorg je ervoor dat bezoekers zich thuis voelen met een kopje koffie. Bezoekers kunnen tijdens de voormiddagen de kranten en tijdschriften inkijken. Er worden geen materialen ontleend of ingeleverd. Verder organiseert het team ook de boekenoutlet in juni en november. Heb je interesse, meld je dan bij de bib op hoogstraten@ bibliotheek.be of via telefoon 03 / 314 32 61. Meer informatie over vrijwilligersinzet is te vinden via vrijwilligers- loket van de stad vrijwilligers@hoogstraten.be via 03 / 340 19 59.

Voorleesuurtjes Leren lezen begint met … voorlezen. Op zaterdag 1 september vliegen we er opnieuw in. We beginnen om 10 uur en eindigen om 11 uur met ons ‘voorleesuurtje’. Heb je zin om naar een leuk,

spannend of ontroerend verhaal te komen luisteren? Onze voorlezers zijn er helemaal klaar voor. Voel je je geroepen om in ons team te stappen, aarzel niet en laat het ons weten via hoogstraten@bibliotheek.be of aan de balie!

Tentoonstelling en lezing Jeugdauteur Guido Van Genechten heeft met zijn boeken over het konijn Rikki en de ijsbeer IJsje al veel kinderharten veroverd. Voor de Kempense bibliotheken heeft hij een tentoonstelling samengesteld die je van maandag 3 tot en met zaterdag 22 september in de hoofdbib van Hoogstraten kan bezichtigen. Voor de kleuterklassen organiseren we speciale rondleidingen met een kwis, een knutselopdracht en een voorleessessie. Op donderdag 20 september om 19.30 uur geeft Guido Van Genechten een lezing voor volwassenen. Vooraf inschrijven, toegang kost 3 euro.

Wifi in de bib Regelmatig zien we bezoekers op hun eigen laptop in de bib werken. Een groot voordeel is dat je dan snel iets kan opzoeken in een boek of tijdschrift. Tot nu toe had je met je eigen laptop helaas geen toegang tot internet, maar binnenkort komt daarin verandering. Vanaf vrijdag 24 augustus bieden we onze bezoekers gratis draadloos internet aan. Enige voorwaarde is dat je lid bent van de bibliotheek want je moet je online met je bibliotheekpas aanmelden.

Rekanto, beweging voor mensen met èn na kanker HOOGSTRATEN - Bent u in behandeling tegen kanker of hebt u een behandeling tegen kanker gevolgd? Voelt u zich moe en futloos? In tegenstelling wat vaak wordt gedacht, kan fysieke activiteit u helpen om die ongemakken tegen te gaan. Elke maandag organiseert de Stichting tegen Kanker wekelijks een sessie yoga voor mensen met- en recent na kanker. Deelname is gratis, inschrijven verplicht. Is voor u de drempel te hoog om de stap te zetten? Paul, yogaleraar, en enkele Rekanto deelnemers vertellen u graag hun ervaring.

Paul Schuur Is professioneel yogaleraar en geeft nu drie jaar les bij Rekanto. Het was voor hem een uitdaging naast zijn ander werk omdat het om een aparte aanpak vraagt. Soms is een rustige aanpak al te zwaar. Er was zelfs iemand bij, die in het begin yoga op een stoel deed. Ze kon niet anders. Op een gegeven moment kon ze toch al op de grond gaan zitten.” “Yoga is zeer compleet: het is beweging, ademhaling, een filosofie. In deze groep is de intensiteit van een les anders dan in andere lessen die ik

geef. Er gaat altijd een babbeltje vooraf. Ik zie dat de deelnemers daar behoefte aan hebben. Paul Schuur is ook yogatherapeut. Soms komen mensen 20 minuten voor de les aan en dan praten we. Wat het voor hen zo goed maakt, is de combinatie sport en praten. En de steun die ze aan elkaar hebben. Voor zijn lessen put Paul Schuur uit verschillende yoga-vormen. Dat geeft hem meer tools als iemand iets niet prettig vind. Dan kan ik daar rekening mee houden. Maar ik laat wel dezelfde bewegingen terugkomen. Zo zie ik en zien zij hoe ze evolueren.” Praktisch: De yogalessen gaan door bij vzw Graanschuur, Gelmelstraat 60, 2320 Hoogstraten op maandag van 10.30 tot 12 uur. Meer inlichtingen en inschrijving bij de Regiocoördinator Stichting tegen Kanker Cecile Herrijgers, tel.: 0498 12 17 64 of cherrijgers@kanker.be Regiocoördinator Stichtin tegen Kanker Cecile Herrijgers. Rekanto is een project van de Stichting tegen Kanker en biedt gratis bewegingsactiviteiten aan deze doelgroep. (fh)

Maandag 17 september FIETSTOCHT halve dag: Via Loenhout en Wernhout naar Wuustwezel Locatie: “Zus en Zo” in Wuustwezel. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur Maandag 24 september RONDLEIDING IN HET DIENSTENCENTRUM Bijeenkomst om 14.30 uur aan het dienstencentrum Heilig Bloedlaan Dinsdagen 4, 11, 18 en 25 september KAARTEN / BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 in het lokaal van de St. Jorisgilde. Dinsdagen 4 en 18 september RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Brouwerijstraat 2 Woensdagen 5, 12, 19 en 26 september ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdagen 05-12-19 en 26 september AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Donderdagen 6, 13, 20 en 27 september NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur. Bijeenkomst in Castelré.

100 95 75 100 95 25 75 5 0 25 5 0

34 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 34

23-8-2012 14:30:38


HOOGSTRATEN

Solisten Musical Gelmel opnieuw op podium

.

HOOGSTRATEN - Twee jaar geleden was Hoogstraten in de ban van Musical Gelmel, een groots opgezette musical die in de Veiling werd opgevoerd. Wie de muziek van toen nog eens wil horen, moet beslist op 29 september 2012 om 20 u. naar de feestzaal van het Klein Seminarie komen. Daar brengt Fanfare Sint Catharina samen met de koren Jubilate en Marcanto een gevarieerd programma: It’s all musical.

-

n e e

n

Luc Rombouts van de organiserende fanfare, denkt nog vaak aan Musical Gelmel. Hij zat toen in het Gelmelorkest samen met nog enkele leden van Koninklijke Fanfare Sint Catharina uit Hoogstraten. Hun dirigent, Inge Sprangers, was trouwens een van de hoofdrolspelers. Zij vertolkte de rol van Beatrijs Van Strijen.

-

“Net als vele medewerkers hadden wij zoiets van: Dit geweldig initiatief van Ann Leemans mag zomaar niet verloren gaan. Vandaar dat we op het idee kwamen om met onze fanfare een concert te geven met allemaal muziek uit bekende musicals. Inge Sprangers was er meteen voor te vinden om ook muziek uit Musical Gelmel te brengen. Ze contacteerde Dries de Bakker (Gelmel) en Birte Adriaensen (prinses Adelinde). Deze twee solisten zijn niet de enige uit de Musical die hun medewerking verlenen.

t Ook Ann Leemans zelf treedt samen met Annemie Ooms en haar kinderkoor Jubilate op. Maar de meeste nummers zullen door Marcanto gezongen worden.Dit Hoogstraats koor staat onder leiding van Anke Seeuws en wordt door onze fanfare begeleid. Hiervoor is uiteraard een goede geluidstechnieker nodig. Dit is echter geen probleem voor Maarten Leemans. Wij zijn dan ook enorm blij dat hij voor ons het geluid en de belichting wil doen.

-

Voor velen zal “It’s all musical” nostalgische herinneringen oproepen aan de grote productie in 2010. Met al deze ervaren mensen belooft het een bijzonder mooie avond te worden. We hopen dat we velen hiermee een muzikaal plezier kunnen doen.”

Praktisch It’s all musical, concert door fanfare Sint Catharina, Marcanto en kinderkoor Jubilate Solisten: Dries de Bakker en Birte Adriaensen

Presentatie: Leslie Brosens Plaats: feestzaal Klein Seminarie, Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten Datum: zaterdag 29 september 2012 om 20 u. (deuren 19.30 u.) Inkom: 10 euro Kaarten in VVK: 8 euro bij Dienst Toerisme – Hoogstraten of www.catharinahoogstraten.be Meer info: luc.rombouts2@telenet.be (LR/red)

n n

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100

-

0

-

e

e

95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95

95

25

25

75

75

5

5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 35

DHM_september_329.indd 35

23-8-2012 14:30:38


hoogstraten

T d g

BRILJANT IN HOOGSTRATEN Jan en Finne Govaerts – Faes Toen wij nog jong waren, helaas weten we zelf al niet meer hoelang dat geleden is, was een gouden bruiloft een zeldzaam gebeuren. Diamant, dat kunnen we ons vanuit die tijd al helemaal niet herinneren, laat staan briljant. Vijf en zestig jaar getrouwd, stel u voor, en met dezelfde, vandaag al helemaal onvoorstelbaar. Geen wonder dus dat er in die tijd van een gouden bruiloft ook werk werd gemaakt. Huis en straat versierd, het leven van de jubilarissen gezien door de ogen van de geburen en vertaald in een stoet, en nog meer van die dingen. Een traditie in verval. Geen wonder, er zijn er de dag van vandaag gewoonweg te veel. Gelukkig maar. Zo zijn er alleen al in de maand augustus in Groot-Hoogstraten 14 gouden bruiloften, 5 diamanten, en, één briljante. En daar moeten we het dan zeker eens over hebben. Want wie vroeger al goud haalde, nu zit de kans op briljant er in. Maar het blijft toch wel uitzonderlijk.

D d f v 1 h r i d d t 2 h v m e

I

Trouw in 1947

R g e b h E m k z b d z n v L e i e r 5 s l k a

Goud in 1997

“ Briljant in 2012

Diamant in 2007 Jan Govaerts en Finne Faes vormen een briljant koppel dat er geen gras laat over groeien. Amper hartelijk begroet als we waren aan de voordeur in de Achtelsestraat 58 of er stond al een goedgevuld glas van Jans ’s geliefde rode Merlot-wijn op tafel. Onmiddellijk gevolgd door De Hoogstraatse Maanden van september 1997 en augustus 2007, waarin hun gouden en diamanten jubileum gereporterd staat. En om te besluiten de menukaart van hun briljanten feest op 4 augustus 2012. Hallo jongens en meisjes, dat is nu niet direct boterhammen met choco wat er op die kaart staat. “Agget allemoal zoew al wa kunt leze, dan is da

veur aw wa makkleker werke”, aldus Finne. Door Jan prompt beaamd. Nou moe, dan zal ons geld hier rap verdiend zijn, waren we met ons van nature slecht karakter al direct aan het denken. We hoeven enkel te verwijzen naar die nummers van 1997 en 2007 met de vermelding erbij dat het daar allemaal in te lezen staat. Klus geklaard.

die schuld maakt. Anderzijds, onze jonge lezers zullen hoegenaamd niet weten wie Jan en Finne zijn, en voor onze rijpere leeftijders wordt een opfrisbeurt van de grijze (al witte?) materie juist onder de schedel gelegen meer en meer van doen, om het wat voorzichtig uit te drukken. Hier gaan we dus.

Maar, belofte maakt schuld

Vanwaar zij komen, en hoe het is gekomen

Kunnen we niet maken natuurlijk. Al was het maar omdat onze achtbare collega (pdn) in 2007 geschreven heeft dat we binnen vijf jaar terug zouden komen, en dan is er een belofte

Jan en Finne zijn geen geboren en getogen Hoogstratenaren maar afkomstig van Arendonk. Finne is er geboren, Jan niet. Zijn wieg stond in Oud-

36 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 36

23-8-2012 14:30:39

… t s w w


hoogstraten Turnhout maar verhuisde als kind al naar het dorp der ‘Teljorenlekkers’. Laten we daar dus geen probleem van maken. De ouderen onder ons weten het nog, in Arendonk was het destijds vergeven van de sigarenfabriekjes waar zowat half de gemeente de kost verdiende. Zo ook onze jubilarissen. Maar na 1940-1945 ging de Arendonkse sigarennijverheid beetje bij beetje in rook op, en veel jongeren zagen toen der tijd hun toekomst verzekerd in een vaste staatsbetrekking. Zo ook onze Jan die rijkswachter werd baai de raaikswacht, baai de raaikswacht. En tsja, uniformen hebben altijd al indruk gemaakt op jonge meisjes…, op 2 augustus 1947 trouwt Jan met naar verluidt het mooiste meisje van Arendonk in de persoon van Josephina Faes. Dat van dat mooiste meisje mochten we van Finne er absoluut niet inzetten, en dan doen we dat ook niet natuurlijk.

In vier staties Rijkswachter zijn is één, het district waar men gaat terechtkomen is twee. En voor de jonge echtelieden was dat Hasselt en nadien de mobiele brigade van Antwerpen, waar ze vier jaar hebben gewoond. En ’t was geen kwestie van heimwee te hebben, maar het verlangen naar het land van herkomst kwam in Antwerpen toch meer en meer opzetten zodat in 1951 een mutatie naar Hoogstraten met beide handen werd aangegrepen. ’t Was Arendonk niet maar toch al een eind in de buurt. Waar ze in 1962 in de Achtelsestraat een huis bouwden nadat ze tussentijds hadden gewoond in een huis van wijlen schoenmaker Gust Hendrickx in de Loenhoutse Baan. Maar ondertussen hadden Jan en Finne niet stil gelegen en hadden 3 kinderen in de wieg gelegd. Met name Alois, inmiddels 64 en vertrokken naar Poppel, Maria, 62 en naar Herenthout uitgeweken, en Ingrid, die het met haar 52 iets dichterbij in Turnhout is gaan zoeken. Een stel waar moeder Finne een flink stuk van haar leven is zoet mee geweest. En dat inmiddels zes kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen aan het huishouden heeft toegevoegd.

“Vermaak na Arbeid…” …is de naam van menige fanfare maar niet van toepassing op Jan Govaerts. Die in 1974 met pensioen ging en zich ten volle ging wijden aan iets waarvan hij al heel zijn leven gedroomd had. Te weten het vervoeren van mensen in alle soorten

n t

en vormen. Hetzij bruidsparen naar stadhuis en kerk, zieken naar de verschillende hospitalen, of wie dan ook met zijn taxi naar waar dan ook. Een miljoen kilometers zou hij op de teller hebben gereden. Tot vrouwlief vooraan in de negentiger jaren het stilletjes aan welletjes vond en haar ceremoniemeester, ziekenvervoerder en taxichauffeur maande de auto’s op stal te laten. Een gedachte die mede werd ingegeven door het feit dat de gezondheid van Jan zijn moeder het liet afweten en ze zich genoodzaakt zagen haar bij in huis te nemen, en te verzorgen.

Of toch wél Jan zijn ceremoniewagens en taxis, Finne haar reizen. Want toen de kinderen het huis uit waren bekroop haar de microbe om met haar zussen, zeg niet half, maar toch een deel van de wereld af te rotsen. Rome, Monaco, Nice, steden die voor Finne geen geheimen meer hebben. Later samen met de OKRA op uitstap, maar dat neemt af, wordt allemaal wat te zwaar. Wat niet wil zeggen dat ze de dagen thans in ledigheid slijten. Nee joh, als verwoede kaarters wordt er nog regelmatig troef op tafel geslagen, of… miserie gegaan. En dan is er nog de tuin, met zijn pracht aan bloemen, niet gelogen want wij met eigen ogen gezien. Alleen, er wordt enkel nog in de voormiddag getuinierd. In de namiddag is het voortaan zalig dolce far niente. Jan spreekt niet van zijnen hof maar van “den toin”. Het enigste Arendonks dat we ten huize gehoord hebben. Niks “bruuwk” of “buuwk”. Een teken dat ze zich perfect in Hoogstraten hebben geïntegreerd. En nog ten bewijze hiervan een reeks van wenskaarten die de volledige lengte van den dressoir sieren. De meesten van de buren waarover Jan en Finne geen slecht woord willen gehoord zien. Als de sneeuw vóór de deur al geruimd is nog vóór het briljante koppel het bed uit is, tsja, dan weten we het zo ongeveer wel. (NAD)

Platina, moet kunnen Gij Jan met uw 87 en gij Finne met uw 89, zoals ge er nu nog goed uitziet en het nog als de besten kunt uitleggen met het kopke er nog helemaal bij, de volgende vijf jaar moeten te nemen zijn. Behoudens zotte kuren natuurlijk. Hou dus alvast een flesje Merlot gechambreerd staan, want in 2017 zijn we er weer, voor platina. Ondertussen, nogmaals een dikke proficiat gewenst vanwege De Hoogstraatse Maand. (nad)

Elfde Spilzakkentocht HOOGSTRATEN – Op donderdag 27 september organiseert WC De Noorderkempen hun elfde Spilzakkentocht. Startplaats voor deze aangename wandeling is ook nu zaal Pax in de schaduw van de Sint Katharinakerk. De deelnemers kunnen kiezen tussen een parcours van 6 km of één van ongeveer 14 km. Als je de twee combineert kom je tot een parcours van 20 km. Het korte traject leidt de deelnemers in en om Hoogstraten-centrum. Op die manier krijg je naast haast ongerepte landschappen ook het rijk cultuurhistorisch erfgoed, met het fraaie begijnhof en de eerder genoemde kerk als blikvangers, te zien. De andere route brengt je naar het prachtige domein van Wortel-kolonie, een oase van zalige rust en puur natuur. Hier hoor je als het ware de stilte nog en proef je het groen. In deze mooi bewaarde omgeving is het steeds weer genieten van de afwisseling van bossen, heide en vennen. Regelmatig zie en hoor je er de buizerd die met breed gespreide vleugels hoog boven het landschap glijdt op zoek naar een of andere prooi. Met wat geluk ontwaar je ook wel enkele reeën die rustig langs de bosrand komen grazen, totdat ze de wandelaar / indringer opmerken natuurlijk. Onderweg kan je verpozen in het lokaal van de Slinger. Dit is een groep van enthousiaste jongeren vrijwilligers die zich inzetten voor kinderen met een handicap. Het gebouw zelf is een deel van de oorspronkelijke boerderij van de landloperskolonie. Meer info: tel. 03/3146658 – wcdenoorderkempen@telenet.be – www.wandelclubdenoorderkempen.jimdo.com. (fh)

Buurten op den buiten GROOT-HOOGSTRATEN - De Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij ondersteunen de komende drie jaar projecten 'Buurten op den Buiten'. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. Iedereen die een goed idee of project heeft die het leven in zijn of haar buurt of dorp op het platteland aangenamer maakt, kan daarvoor tot 5.000 euro ondersteuning krijgen. Dat kan gaan van het verfraaien van een pleintje tot het opmaken van een buurtkrant. Projecten kunnen zowel door buurtcomités, burengroepen als verenigingen worden ingediend. Alle info over deze oproep vind je op www.buurtenopdenbuiten.be, waar je ook een kandidaatsformulier kan downloaden en invullen. Dossiers moeten voor 15 oktober 2012 ingediend worden. Meer info: dienst samenleving: 03 340 19 59: samenleving@hoogtraten.be (fh)

-

-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 37

DHM_september_329.indd 37

23-8-2012 14:30:39


Vrijwilligersloket GROOT-HOOGSTRATEN - Dit voorjaar zijn de gemeente en het OCMW gestart met een vrijwilligersloket. Dit loket is het aanspreekpunt voor alle inwoners die vragen hebben over of interesse in vrijwilligerswerk. Kandidaat vrijwilligers krijgen afhankelijk van hun interesses info over de diverse vormen van vrijwilligerswerk binnen de gemeente en/of OCMW, of zij worden doorverwezen naar lokale verenigingen met een bepaalde werking. Ook verenigingen kunnen bij het vrijwilligersloket terecht, dit voor informatie over wetgeving met betrekking tot vrijwilligerswerk en voor advies. Het loket kan niet zorgen voor de werving van nieuwe vrijwilligers op aanvraag. Daarvoor is het aantal verenigingen in Hoogstraten en de diversiteit te groot. Meer info: dienst samenleving | 03 340 19 59 | vrijwilligers@hoogstraten.be (fh)

Kom op tegen kanker GROOT-HOOGSTRATEN - In het weekend van 15 en 16 september wordt in Vlaanderen voor de 18de keer het Plantjesweekend van 'Kom op tegen Kanker' georganiseerd. Ook onze gemeente is weer van de partij. Tientallen vrijwilligers zullen huis aan huis gaan om azalea's aan te bieden aan 6 euro per stuk. Iedereen van ons wordt in zijn leven wel eens geconfronteerd met kanker in zijn of haar nabije omgeving. Onze steun is dan ook nog steeds onontbeerlijk. Dus, koop een azalea van één van de vele vrijwilligers. Wit u als vrijwilliger meewerken aan deze actie, neem dan contact op met de coördinator Hilt Rigouts. Meer info: dienst gezondheid | 03 340 19 54 | senior@hoogstraten.be

Taallessen in een gemoedelijke sfeer HOOGSTRATEN - Ook in het schooljaar 2012-2013 organiseert Lionsclub HoogstratenMarkland taallessen. Op dinsdag 25 september 2012 om 19.40 uur worden alle cursisten van de vorige jaren en uiteraard ook alle nieuwe kandidaten verwacht in HOTELSCHOOL SPIJKER voor de lessen Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. Het is de bedoeling om bij voldoende inschrijvingen ook dit jaar weer voor elke taal twee of meer niveaus aan te bieden. Het succes van de avondlessen van de Lionsclub Hoogstraten Markland heeft wellicht te maken met de aparte sfeer en lesformule. Het gaat er erg gemoedelijk aan toe en er zijn geen examens bij het einde van de lessenreeks. Van stress of pres-

tatiedruk is er dus nauwelijks sprake. De nadruk bij de lessen wordt gelegd op de spreekvaardigheid en het praktisch gebruik. Na wat algemene informatie worden de klassen verdeeld en kunnen de cursisten zich inschrijven bij de leerkracht, daarna start de eerste les. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Het einde van de lessenreeks van 22 lesavonden is voorzien einde maart 2013. Praktisch: Start van de lessen op dinsdag 25 september om 19.40 in VTI Hotelschool Spijker, Gelmelstraat 62. Het gaat om 22 lessen telkens van 20 tot 22 uur. Het einde is voorzien in maart 2013. Voor meer informatie: tel 03 314 86 60 of jef@blockx-atelier.be Zie ook www.lionshoogstraten.be (fh)

I v i e D h

F

Word fuifcoach GROOT HOOGSTRATEN - Het gemeentebestuur van Hoogstraten organiseert voor de derde maal een vorming tot fuifcoach. Het volgen van deze cursus is een voorwaarde om vanaf 2012 een jeugdfuif te kunnen organiseren in Hoogstraten. Met dit initiatief willen we organisatoren van jeugdfuiven ondersteunen en coachen. Je krijgt er tips en tricks mee voor het organiseren van

W 8 v e i

fuiven en maakt kennis met alle aspecten van fuiven in Hoogstraten. De vorming is volledig gratis en de opleidingsdagen gaan door op zaterdag 13 oktober en zaterdag 20 oktober, telkens van 9 tot 13 uur. Meer info: jeugddienst tel.: 03 340 19 52 of jeugd@hoogstraten.be (fh)

D r

M v v w e

M s t v o p k

De valbus nodigt uit in Meersel-Dreef

G m e e

V

M l k b z

Opruimactie GROOT-HOOGSTRATEN - Tijdens het weekend van 13 en 14 oktober 2012, bij de aftrap van de Week van het Bos, organiseert de milieuraad en het stadsbestuur hun jaarlijkse opruimactie. Dit weekend doen we al het zwerfvuil "in de vuilbak". Als vereniging maak je zelf de keuze in welke buurt je aan de slag gaat en wanneer je wil opruimen. Organiseer je meestal een activiteit op zondagnamiddag of liever op zaterdagvoormiddag… Het kan allemaal! Wij zorgen voor een pakket met handschoenen, vuilzakken, prikstokken en fluovestjes. Dit wordt enkele dagen voor de actie bezorgd aan de verantwoordelijke. Uiteraard zorgen we ook voor een beloning voor alle deelnemers! Inschrijven voor 1 oktober: milieudienst: 03 340 19 47: afval@hoogstraten.be (fh)

MEERSEL-DREEF - CM Ziekenzorg MeerselDreef en het Provinciaal Veiligheidsinstituut nodigen u allemaal uit om een bezoek te brengen aan de "valbus". Deze bus is ingericht ter preventie van het vallen. Op deze bijzondere bus, maak je kennis met de personages Fientje, Maria, Frans, Marcel en Louisa. Aan de hand van hun verhalen kom je alles te weten over vallen, valgevaar en valpreventie. Je kunt bovendien zelf je valrisico testen en bovendien krijg je nog enkele tips mee om val-vrij door het leven te gaan.

De valbus staat op zaterdag 8 september geparkeerd op het plein voor de speeltuin De Zevenster bij de Paters. Voor geïnteresseerden is er een geleid bezoek voorzien om 13.00 uur. Een bezoek duurt ongeveer één uur, en dat is veel minder dan wanneer je naar het ziekenhuis moet wanneer je onverwachts komt te vallen. Denk eraan: voorkomen is dus altijd beter dan te moeten genezen. Meer info bij Els Hendrickx op haar tel.nr. 03 315 75 84. (EH/JJ)

38 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 38

23-8-2012 14:30:39

U m K A


k

.

s

f -

wortel

Retrospectieve Fotogroep ’t Slot Tentoonstelling in het Hofke van Chantraine te Oud-Turnhout WORTEL / OUD-TURNHOUT - Naar aanleiding van hun 35-jarig bestaan organiseert fotogroep ’t Slot van 8 tot 30 september een retrospectieve tentoonstelling in het Hofke van Chantraine, het Kunst- en erfgoedhuis van Oud-Turnhout. Een nieuwe mijlpaal in het verhaal van een groep niet professionele en, naar eigen zeggen, eigenzinnige fotografen. Een gesprek met Marcel De Bruyn, een man van het eerste uur, en met Jan Jacobs, die in 1990 aansloot bij de groep. In 1969 richtte ondergetekende een donkere kamer in ‘op de mansaarde’ van jeugdclub ’t Slot. Het was één van de hobbyclubs, zoals er in die dagen in ’t Slot wel meer waren. Elk van de leden kon er zijn of haar negatieven en foto’s ontwikkelen, maar van een echte structuur was nog geen sprake. Daarvoor lag de Stille Kempen te ver van het bruisende studentenleven in het Gent van de zestiger jaren.

Fotogroep

n

Die structuur kwam er wel 35 jaar geleden, in 1977, toen Jos Matthé met regelmaat vijf fotografen samenbracht om hun foto’s te bespreken.

f

Marcel De Bruyn: Dat was het begin van wat nu de Fotogroep is. Aanvankelijk maakten we portretten van markante inwoners van Wortel en van het bestuur van de verschillende Wortelse verenigingen. Vanaf 1980 werd er onder de leiding van eerst Jos Matthé en daarna Jan Van Opstal een cursus georganiseerd voor de nieuwkomers.

-

k

Maar - en dat is zeer belangrijk - de fotogroep heeft zich nooit willen aansluiten bij een of ander circuit van fotoclubs. Het verschil ? In een traditionele fotoclub ligt de nadruk te veel op prestatie of competitie. Er is al vlug een sfeer van concurrentie en dat wensen of willen wij niet. Binnen onze fotogroep werkt elke fotograaf zelfstandig, volgens zijn gevoel en persoonlijkheid. We komen samen om de foto’s te bekijken en te bespreken, niet om er een quotering op te plakken. Gaandeweg zijn we ook afgestapt van vaste onderwerpen, zoals de Wortelse mensen of andere, omdat zo’n thema’s de creativiteit niet ten goede komt en resulteert in steriele onpersoonlijke fotografie. Vanaf dat moment werd elke fotograaf vrij in de keuze van zijn of haar onderwerp(en).

Van techniek naar inhoud Marcel De Bruyn: Als we nu terug kijken op de 35 jaar die achter ons liggen, zien we een periode waarin veel aandacht ging naar de technische kant van fotografie, gevolgd door een periode waarin de inhoud van het beeld centraal kwam te staan. Fotografie als een medium voor expressie, zoals een schilder zijn penseel gebruikt om zijn gevoelens uit te drukken. Uiteindelijk, zeg maar vanaf begin de jaren ’90 krijgt fotogroep ’t Slot meer en meer bevestiging dat ze met deze visie op de goede weg zitten. Kunstcriticus Dirk Lauwaert en de Provinciale musea van Fotografie van Antwerpen en Charleroi hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Fo-

1977 – De hobbyclub wordt een ernstige zaak, zoals blijkt uit deze foto met de eerste leden van de ‘fotogroep’: Frans Hillen, Marcel De Bruyn, Ingrid Wuyts, Jos Matthé en Jan Van Opstal. togroep ’t Slot wordt vanaf dan steeds meer gevraagd op tentoonstellingen of voor lezingen. We willen een platform creëren voor een kritische omgang met fotografie. Als groep kom je samen om elkaars werk te bespreken. De inhoud van de foto primeert daarbij natuurlijk op de techniek ervan. De technische invulling komt pas ter sprake wanneer het beeld verstoord wordt door een tekort of een teveel aan techniek. Technische kennis blijft de basis, maar niet meer dan dat. De inhoud en de emoties van het beeld zijn belangrijk. Er zijn de besprekingen in groep en, uiteraard, de beïnvloeding van fotografen – beeldend kunstenaars als Minor White, Becher en Krzyzanowsky om er maar enkele te noemen.

Van analoog naar digitaal Op het moment van ons gesprek (2 augustus / nvdr) wordt er nog druk gewerkt aan de plaats van de geselecteerde foto’s, die een overzicht moeten geven van 35 jaar werking, in het gebouw.

Fotogroep ‘t Slot is uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande fotogroepen van Vlaanderen. Getuige hiervan zijn hun exposities in binnen en buitenland, in culturele centra te Antwerpen , Genk, Turnhout, Eindhoven…, in het stedelijk Alfred Ost museum te Hoogstraten (1990) , als graag geziene gast op internationale fotofestivals: Zomer van de Fotografie Antwerpen 1996, FOFETU 2000 te Turnhout, Bredafoto (Nederland) 2004, 2006…2008….Thematische fotografische confrontaties tussen fotogroep ’t Slot (Wortel) en fotogroep Plata (Breda) : “Grenzen” (2004), “Kijken met je ogen toe” (2006), “De ondraaglijke lichtheid van het bestaan”(2008), “De veranderlijke tijd” (2011), ... Fotografiepresentatie met academische zitting in het museum van Fotografie te Antwerpen (1994) , bij Janssen Pharmaceutica te Beerse (1994), in Mechelen, Leuven, Gent, Eindhoven, Zundert, Rotterdam… Fotografiepublicatie-fotoboek ter gelegenheid van het 3de Internationaal Fotofestival te Turnhout. Portfolio-publicaties in fototijdschrift ‘Fotografie’ Foto en Doka in 2003, 2010 en 2011

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 39

DHM_september_329.indd 39

23-8-2012 14:30:40


Wortel

HAPPENING met als thema HOOP op zondag 16 september van 14 tot 17 uur Een fotografische blik op twee Wereldoorlogen de stilte doorbroken met muziek en woord

Foto Jan Jacobs In de tuin van het Hofke van Chantraine worden foto’s geëxposeerd met een link naar de twee Wereldoorlogen en kan u genieten van volgende optredens: • Van 14.00 tot 14.30 uur brengen woordkunstenaars, Liesbeth Aerts, Tom Driesen en Charlotte Van den Broeck, eigen poëzie • Van 15.00 tot 15.30 uur wordt er sfeer gebracht door een muziekgroep rond Matthias Van De Vliet • Van 16.00 tot 16.30 uur raken woordkunstenaars, Pierre Engelen, Céline Ibé en Lies Jacobs het thema aan met eigen teksten en poëzie. Einde voorzien rond 17 uur. Iedereen van harte welkom

Met werk van Vic Aerts, May Bolckmans, Filip Daelman, Marcel De Bruyn, Toon De Clerck, Rik Drossaert, Yvonne Engelen, Rita Geerts, Hennie Herijgers, Jan Jacobs, Patrick Jordens, Romain Krols, Xavier Rombouts, Jos Sommen, Chris Swannet, Ludo Van Deun, Hilde Van Hool, Marc Van Overvelt, Ludo Willems en Ingrid Wuyts

40 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 40

23-8-2012 14:30:40


wortel Jan Jacobs: We zijn er al een jaar aan het werken. Elk van de fotografen die meewerkt, presenteerde de foto’s uit zijn werk foto’s die, volgens hem, in aanmerking konden komen. Het waren vaak boeiende avonden waar fotografie naar boven kwam die veel mensen van de groep nooit gezien hadden. Uiteindelijk werd het een grote puzzel, die eindigde met de vraag of de geselecteerde werken nog ‘toonbaar’ waren. Uiteraard komt ook de overgang van analoog naar digitaal ter sprake. In de periode 1977 tot 2000 werd er uitsluitend zwart/wit gewerkt en kunnen we spreken we van tijdloze expressieve barietdrukken. Sinds 2000 komen naast analoge ook digitale beelden aan bod. Maar ongeacht de periode, doorheen het oeuvre van de verschillende fotografen spreekt de uitbundigheid van kleuren, de expressie van het zwart-wit beeld en de barietdrukken vormen de basis van elk werk.

Foto Toon De Clerck

Marcel De Bruyn: De retrospectieve brengt een selectie uit 35 jaar Slotfotografie en toont beelden die de kijker aan het denken zetten. Het is fotografie die niet vrijblijvend is. Eigenzinnig zoals altijd.

Twee workshops

Retrospectieve 35 jaar Fotogroep ’t Slot in het Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46 te 2360 Oud-Turnhout van 8 tot 30 september.

Kinderen brengen zelf een digitaal fototoestel en USB stick mee. De beste foto’s worden beloond met een afdruk. Inschrijven via 014 47 94 94 of info@hofkevanchantraine.be. Deelname is gratis

De tentoonstelling is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 13 tot 16 uur. Op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur.

1. Digitale fotografie Voor kinderen van 11 tot 16 jaar

Zaterdag 8 september 14 tot 17 uur

2. Bespreking foto’s Voor volwassenen

Zaterdag 23 september van 14 tot 17 uur Bespreking van vakantiefoto’s, familieportretjes, enz door enkele frotografen van Fotogroep ’t Slot. Deelname gratis

Foto Ingrid Wuyts DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 41

DHM_september_329.indd 41

23-8-2012 14:30:41


wortel

Met Ziekenzorg naar de Bloemencorso Loenhout WORTEL – Ziekenzorg maakt met haar leden op maandag 10 september een uitstap naar Loenhout. Daar gaat men de wagens van de bloemencorso bewonderen, die die dag opgesteld staan op het tentoonstellingsterrrein. Als u weet dat de Bloemencorso van Loenhout uitgegroeid is tot de grootste en mooiste van het gehele land, zal dit echt de moeite zijn en iedereen kan de uitstap aan.

Na de middag gaan de deelnemers een warme maaltijd eten in het nieuwe Woon- en Zorgcentrum in Hoogstraten en gaat men die realisatie bekijken onder leiding van Herman Verlinden.

en gebak. Om 11 uur rondleiding en bekijken van de wagens. Om 12.30 warme maaltijd in het nieuwe Woon- en Zorgcentrum en om 13.30 uur terug naar Wortel.

Praktisch: Vertrek met auto’s om 10 uur op het Vagebondplein richting Loenhout. Om 10.30 uur aankomst in Loenhout en ontvangst met koffie

Deelname kost 8 euro en inschrijvingen kan bij Herman Verlinden, tel. 03 314 68 57 ten laatste op 3 september. (fh)

Bloemencorso Loenhout op zondag 9 september Het grootste corso van België met meer dan 3 miljoen dahlia’s LOENHOUT - In 1952 gestart als eenvoudige optocht bij de opening van de Brechtseweg, is het bloemencorso van Loenhout uitgegroeid tot een volwassen evenement. In 2002 verwierf het de onderscheiding ‘Koninklijk’ en door de voortdurend vernieuwende inzichten van de vele medewerkers, is het ook uitgegroeid tot een modern feest. De creativiteit die er getoond wordt met de overweldigende praalwagens is uniek voor België. Ieder jaar opnieuw worden nieuwe onderwerpen op een betoverende manier uitgebeeld. Maar het Loenhoutse Bloemencorso is bovenal een feest. Straatamusement, drumbands, vendeliers, figuranten, clowns, acrobaten, dranktentjes, een kinderfoor enzovoort zorgen voor een immens totaalspektakel dat opgebouwd is rond de prachtige bloemenpracht. De praalwagens zijn het resultaat van belangeloze samenwerking. Geëngageerde en dynamische mensen uit 12 Loenhoutse buurtschappen werken een hele zomer samen om tot een prachtig resultaat te komen op de 2de zondag van september. En de competitie geeft een spannende tint aan het evenement. Een zorgvuldig gekozen vakjury stelt een rangschikking op. Het winnende buurtschap mag zich een jaar lang Corsokampioen noemen. Als buur van het kleine Loenhout moet elke Hoogstratenaar minstens één keer dit evenement bezocht hebben. Dit jaar dus! Wie op zondag niet kan gaan, krijgt een troostkans op maandag om de praalwagens alsnog, zij het stilstaand, te bezichtigen. (lvr)

PROGRAMMA:

Zondag 09 september:

Toeristische Dienst Hoogstraten) en €8.00 op zondag. Kinderen tot 12 jaar GRATIS!

- 08.00u tot 18.00u - rommelmarkt in Tienpondstraat (achter de kerk). - 14.00u : Start 61ste Bloemencorso. - 17.00u : Aankomst en Prijsuitreiking . - Doorlopend straatanimatie langs gans het parcours. De inkom bedraagt €5.00 (in voorverkoop o.a.

Maandag 10 september: - 10.00u tot 18.00u: tentoonstelling van de Corsowagens aan sportpark 'De Dorens' - Inkom: €2 (leden KVG en Ziekenzorg : 1 EUR) - 19.00u : Corsobal voor alle buurtschappen. Gratis inkom Meer info: www.bloemencorsoloenhout.be

42 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 42

23-8-2012 14:30:42

M H p k c E m m T d t l b i w b m

H

I a o l M t D C s C d m v l Z l v w i l o v c Z


n t r

e

meersel-dreef

H. Clara in nieuwe kapel MEERSEL-DREEF - In 1985 bouwden André Huybrechts en Rie van Dun, achteraan in het park, aan de kant van de Oude Tramweg, een klein kapelletje ter ere van St. Clara en St. Franciscus. Het was een geschenk van C.J. Broere uit Etten-Leur. Een klein muurtje met twee grote mooie tegels van St. Franciscus en St. Clara, meegebracht vanuit Assisi (Italië) door E.P. Jef Teuns. Schoon in zijn eenvoud, maar toch verdiende Clara iets beters. De oude muurconstructie werd afgebroken en met de hulp van een paar lieve mensen werd een echt mooi kapelletje gebouwd, gelijkwaardig aan de andere kapelletjes in het Mariapark, waarbij de twee tegels terug werden ingemetseld, met daartussen een nieuw beeld van H. Clara, gemaakt van wit gemalen marmer, afkomstig uit Italië. Hartelijk dank aan deze handige vrijwilligers! In de volksmond is het St. Clara die we moeten aanspreken als we bij een trouw, een dorpsfeest of een ander evenement graag mooi weer willen hebben. Maar St. Clara van Assisi heeft toch iets meer te bieden. De historie gaat als volgt: op 16 juli 1193 werd Clara geboren in een adellijke familie in Assisi. Zij was de oudste van drie dochters: Clara, Catharina en Beatrice. Haar vader was één van de vijf ridders uit te familie Offreduccio. Haar moeder Ortolana was een sterke, zelfstandige vrouw. Ze ging zelfs op bedevaart naar het Heilig Land. Clara kreeg een degelijke opvoeding. Ze was 18 jaar oud toen ze een vastenpreek beluisterde van St. Franciscus. Geraakt door de vurige preek van Franciscus en door zijn nieuwe weg om de blijde boodschap te beleven, ging ze in het geheim naar hem toe en wilde zijn volgeling worden. Clara verlaat ’s nachts in stilte het ouderlijk huis. Buiten wachten de volgelingen van Franciscus en brengen haar naar Portiuncula. Hier neemt Clara afscheid van de wereld. Ze legt al haar juwelen op het altaar, Franciscus

De nieuwe kapel van St Clara werd door de Paters plechtig ingezegend op zondag 15 juli, en zowaar: het was goed weer. knipt in de stilte van de donkere nacht haar haarlokken af en legt haar een grauw boetekleed op. Zij spreekt haar gelofte uit. Zestien dagen later volgt ook haar zus, Beatrice. Clara gaat wonen met haar zus, nu Agnes genoemd, in een vervallen huisje naast het kerkje van Portiuncula. We schrijven 1215 en Clara was 22 jaar oud. Zo is Clara de stichteres van de “Arme Klaren” of “de Zusters Klarissen”. De orde is gekend als een orde voor vrouwelijke religieuzen die leven in de geborgenheid van hun slotklooster, ze leven van hetgeen ze krijgen en onderhouden de strikte armoede. Dit leven wordt gedragen door hun intens gebed en boete. Iedereen kent de Arme Klaren als biddende slotzusters. Zo is er een traditie gegroeid om bij de zustertjes te gaan vragen om te bidden voor mooi weer bij bijzondere gelegenheden. Graag voldoen ze aan de vraag en bidden zij voor alle intenties die hun gevraagd worden. Dan geven de mensen als tegenprestatie eetwaren aan de zus-

tertjes. In Vlaanderen, zoals in Turnhout, geeft men een mandje eieren of fruit ten geschenke. Vroeger jaren woonden er Zusters Klarissen in Tilburg (Nederland) en daar bestond de gewoonte om worsten, saucissen en dergelijke eetwaren te offeren als tegenprestatie voor hun gebed. Sinds jaren is het klooster in Tilburg gesloten en nu offeren de mensen deze worsten bij de H. Clara in ons Mariapark. Clara betekent: de stralende, de lichtende, de zonnige, de blije. Vandaar dat de mensen haar vereenzelvigen met mooi, klaar en zonnig weer. Hierdoor vragen de gelovigen aan ons om te bidden voor mooi weer. En zo bidden ook wij “Voor alle mensen die ons om een gebed gevraagd hebben en voor hen aan wie wij beloofd hebben voor hen te zullen bidden… en dat ze mogen genieten van mooi en stralend zonneweer bij hun feestelijkheden.” Uit dank aan St. Clara, deze mooie kapel. (PL/JJ)

Reik mij (weer) de hand MEERSEL-DREEF - Het derde weekend van september is het zoals steeds "Reik mij de Hand" in de Zevenster bij de Paters. Zo ook dit jaar op 15-16 september. Er zal weer een rommelmarkt zijn. Uiteraard mag iedereen zijn of haar spullen verkopen, elke standhouder betaalt een vaste vergoeding en krijgt een overdekte kraam met tafel ter beschikking. Verder zijn er ook de optredens van verschillende muziekkapellen. Het aankondigingsbord verdient dan wel geen schoonheidsprijs, maar gedurende al die jaren is het bord wel een vertrouwd beeld in de dorpskern, en de boodschap is zonder meer duidelijk. Meer info is reeds te bekomen op het email adres reikmijdehand@skynet.be of bij Jef Van Boxel, tel.nr. 03 315 72 47. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 43

DHM_september_329.indd 43

23-8-2012 14:30:42


meersel-dreef

LEZERS SCHRIJVEN

Denise wordt 50 jaar

In De Hoogstraatse Maand nr. 327 – juni 2012 deed Famke Oomen uit Meersel-Dreef een oproep, voor haar vertrek als vrijwilliger naar Togo. We ontvingen onderstaand bericht waarin Famke onze lezers wil bedanken. Al maanden keek ik vol verwachtingen uit om naar Afrika te vertrekken. En op 9 juli was het dan zover. Samen met mijn papa vertrok ik voor 3 weken naar Togo. Mijn papa verbleef in Lomé waar hij onder andere met Belgische tandartsen voor de technische bijstand zorgde, terwijl ik verder de brousse in trok. Ik was gechoqueerd bij aankomst. Er was geen stromend water, noch elektriciteit. Wel werden we hartelijk ontvangen door de lokale bevolking. De meeste onder hen spraken Frans en de kleine kinderen waren alleen het plaatselijke Ewe machtig. Het was mijn taak om de volgende drie weken de kindjes bezig te houden,samen met nog twee andere Belgische meisjes. Elke dag kwamen er 60 à 80 kinderen. De spulletjes die we ontvangen hadden via onze oproep in De Hoogstraatse Maand kwamen hierbij goed van pas. Elke dag deden we spelletjes en maakten we verschillende knutselwerkjes. De kinderen waren heel enthousiast, lief, aanhankelijk en respectvol. Tijdens onze vrije momenten konden we genieten van de prachtige ongerepte natuur. Al bij al was het een heel positieve ervaring en heeft het me een andere kijk gegeven op mijn persoonlijke levenswijze, in die mate zelfs dat ik er aan denk om in de toekomst nog eens terug te gaan. Groetjes van Famke Oomen en nog eens hartelijk dank aan iedereen die ons steunde.

Denise tijdens haar verjaardagsfeest: sexappeal komt met de jaren.

Famke Oomen

MEERSEL-DREEF - Denise van den Bud is haar naam in de volksmond, maar in werkelijkheid gaat het om Denise Eelen, geboren op 5 augustus 1962. Dat wil zeggen dat ook zij dit jaar de kaap van 50 levensjaren heeft bereikt.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

Een goede café-uitbaatster van een populaire dorspcafé is een beetje aan haar stand verplicht om er een heus feest van te maken. Zoals haar man Den Bud, kon ook zij dus niet achterblijven: weer werd dancing 't Fortuin in Meer op vrijdag 3 augustus volledig afgehuurd om er een briljant avondfeest aan alle klanten aan te bieden, met een dj, live-muziek, en verrassingsact Caramba!, een Afro-Braziliaanse percussieband uit Tilburg. En dat er gefeest werd tot vroeg in de ochtend, dan kan bijna ook niet anders. Deze keer moest je bij het buitengaan eens niet afrekenen, en dat is natuurlijk ook leuk. Niet iedereen wilde op tijd mee naar huis, gelukkig voor hen waren er genoeg Dreveniers waar je mee kon terugrijden. Ondertussen was het thuiscafé natuurlijk versierd met poppen en spandoeken, zoals dat hoort. Indertijd begon het allemaal na haar huwelijk in de oude Stad Lourdes, en nadien volgde de uitbating van hun eigen café onder de naam van haar man Den Bud, ondertussen heinde en verre een begrip in de wereld van café-terrassen. En wil je haar persoonlijk spreken, dan best 's morgens vroeg in de ochtendstond , dan tref je haar altijd aan met emmer en borstel, want proper moet het zijn. Denise, ik zou zeggen schol, en doe ze nog eens vol. (JJ)

44 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 44

23-8-2012 14:30:43


:

s

5

t n d n e

,

meersel-dreef

In memoriam

Jef Geerts (1935 – 2012) De productfusies met de veilingen van St.Niklaas en van Zundert werden doorgevoerd en er volgde zodoende een belangrijke concentratie van de aardbei-afzet van de ruime regio.

Op donderdag 9 augustus overleed Jef Geerts, thuis in Meersel-Dreef. Jef was al geruime tijd ziek. Jef Geerts was tuinder, een voorganger van de tuinbouw in onze regio en bestuurder van Veiling Hoogstraten van 1970 tot 2000, waarvan de laatste 8 jaren als voorzitter.

Jef stond mee aan de wieg van VMS (een samenwerkingsverband met de Mechelse Veilingen en Limburgse Tuinbouwveiling) en werd voorzitter. Later zou ook de Lava-werking - een breder samenwerkingsverband van veilingen - hieruit voorvloeien.

Jef werd geboren in Ginneken (Nl.) op 15 januari 1935 als tweede van acht kinderen. Vader Adriaan Geerts was tuinder. Dat was niet zo ongewoon, was het niet dat hij naast het tuinieren ook nog mee aan de wieg stond van De Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen in 1933. Nederland sloot immers zijn grenzen voor Belgische producten als gevolg van de grote crisis van de dertiger jaren. Vader Geerts zou nog 20 jaar zetelen in de raad van bestuur van de veiling (1933-1953). Jef was intussen zelf ook tuinder geworden en het nichtje van een andere medeoprichter van de veiling kreeg zijn speciale aandacht. In 1959 trouwde hij met Magda Sterkens wiens nonkel Staf Sterkens eveneens betrokken was bij de oprichting van de veiling en die voorzitter was in de jaren ’50 en ’60. Jef en Magda vestigden zich in Meersel-Dreef en kregen 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Ze dienden echter ook het vroegtijdige verlies van een van hun kinderen te verwerken. Als tuinder bewandelde Jef niet de gewone paden: hij teelde alle soorten bessen, appelen, peren, augurken, aardbeien en last but not least kerstbomen. Die keuze had zeker te maken met zijn voorliefde om echt buiten bezig te zijn, winter en zomer. Jef werd in 1970, op 35-jarige leeftijd, bestuurder van de veiling en bleef lid van de raad van bestuur tot in 2000. Als tuinder maakte hij op die wijze de hele naoorlogse evolutie van de tuinbouw in onze streken mee; als bestuurder gaf hij mee gestalte aan de steile opgang van

Jef gaf mede groen licht voor de investering in een nieuwe loods voor het centraal sorteren van paprika en bereidde zo de doorgroei van deze teelt in onze regio mee voor.

de veiling: bij zijn aantreden als bestuurder in 1970 bedroeg de veilingomzet € 6,7 milj.; 30 jaar later werd afgeklokt op € 84 milj. Bij zijn aantreden als voorzitter in 1992 nam Jef Geerts de fakkel over van Wim Janssens bij wie hij vroeger nog in dienst was geweest. Wim Janssens rondde daarmee een carrière van 40 jaar bestuurderschap van de veiling af; een jaar later ging Mon Rigouts op 65 jaar met pensioen en werd hij opgevolgd door Paul Van der Hallen. Samen met directeur Paul Van der Hallen werden de jaren ’90 jaren van belangrijke realisaties. Jef kende de kunst om naar tuinders en bestuurders te luisteren, om in te schatten hoe een beslissing diende te verlopen om vervolgens de ruimte te scheppen om de genomen beslissingen in daden om te zetten. Het aardbeimerk ‘Hoogstraten’ zag het licht, mede onder zijn voorzitterschap. De veiling engageerde zich eveneens voluit in de lancering van het gemeenschappelijk, landelijke Flandria-merk voor de groenten.

Moeilijke momenten echter zoals de teloorgang van de augurkenteelt, de slechte prijsvorming in de tomatenteelt midden jaren negentig en de uittocht van een groep telers in ’97, heeft Jef als voorzitter nooit uit de weg gegaan. Jef werd in brede tuinderskringen gewaardeerd voor zijn betrokkenheid en luisterbereidheid. Die betrokkenheid uitte zich eveneens in het actieve lidmaatschap, bestuurderschap of voorzitterschap van meerdere verenigingen. Bij zijn afscheid als voorzitter in 2000 kende het bestuur van de veiling hem dan ook de titel van erevoorzitter toe. In de 12 jaren die Jef nog zouden resten, bleef hij met veel aandacht de tuinbouw en het reilen en zeilen van de veiling volgen. De raad van bestuur, de directie en het personeel van Veiling Hoogstraten bieden hun oprechte deelneming aan de familie Geerts aan en danken Jef voor zijn jarenlange inzet voor de tuinbouw en voor de uitbouw van een sterke veilingorganisatie. (Gaston Opdekamp, directeur Veiling Hoogstraten)

t

r

Ken uw buren, ken uw dorp

-

LEES

s e

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 45

DHM_september_329.indd 45

23-8-2012 14:30:43


meersel-dreef

De Meerselmolen nodigt uit MEERSEL-DREEF - Naar aanleiding van de Open Monumentendag in Vlaanderen op zondag 9 september 2012, zal ook de Meerselmolen weer haar deuren open gooien en de molenstenen laten draaien. Er is niet alleen het monument zelf die te bezichtigen is, en worden ook rondleidingen gegeven door de molengids en vrijwillige molenaars. Verder zal er ook meel te koop zijn, dat ter plaatse is gemaald. In de tuin kan u verder genieten van een koffie of een thee, met een huisgebakken appel- of notentaart, eventueel in de fraaie tuinserre. Het thema voor dit jaar is "woord-muziek-beeld". Hiervoor is er de toezegging van een aantal kunstenaars en artiesten die geheel belangeloos willen meewerken deze dag onvergetelijk te maken. Tussen 10 en 18 uur is er een dagvullend programma met verschillende kunstenaars. Voor meer details zie blz. 9. (AG/JJ)

De Meerselmolen, een kunstwerk van acryl op doek (2008), gemaakt door eigenares van de watermolen Ans Groot.

Werk in uitvoering: fietspad Strijbeek MEERSEL-DREEF - Eindelijk is het zover, na maanden van voorbereidende werkzaamheden én van windstille maanden waar niks in gebeurde, is aannemer Huijbregts, met vestigingen in Arendonk (België) en Reusel (Nederland), begonnen aan de echte uitvoering. Het oude fietspad werd volledig uitgebroken en de werken aan de ondergrond voor het dubbel fietspad hebben een aanvang genomen. In de volksmond gaat nog steeds het verhaal de ronde dat er met één eigenaar nog steeds geen volledig akkoord is voor de noodzakelijke grondverwerving, en dat een gerechtelijke onteigening noodzakelijk is. Hopelijk moet het zover niet komen, en kunnen de werken over de volledige lengte in één tijd worden uitgevoerd. Ondanks de signalisatie en ondanks de snelheidsbeperking tot 50 km/uur, is het voor de fietser er tijdelijk niet veiliger op geworden. Auto's, vrachtwagens en landbouwtractoren scheuren rakelings langs je heen. Het aanbrengen van enkele kunstmatige en tijdelijke verkeersremmers zou de veiligheid aanzienlijk verhogen, zeker met de nakende start van het nieuwe schooljaar ! (JJ)

Het uitbreken en afvoeren van het oude fietspad op Strijbeek betekent ook het begin van het einde van een fietspad dat zijn naam al decennia niet waardig meer was.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

46 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 46

23-8-2012 14:30:44


meer

Dag van de Trage Weg: het Pyperpad in de kijker

Op dit Atlasfragment van Meer ziet u het Pyperpad (in het zwart) duidelijk lopen van de kerk richting Klein Werkhoven. MEER Op zondag 21 oktober is het weer zover: de landelijke dag van de Trage Weg. Na het overweldigende succes van vorig jaar – tijdens de officiële heropening van de Tikkenhaenweg tussen Wortel en Castelré kwamen een kleine 400 mensen dit pad mee inwandelen – richt de Werkgroep Oude Voetwegen dit jaar haar aandacht op de noordelijkere regio: het Pyperpad in Meer. De Werkgroep Oude Voetwegen van Erfgoed Hoogstraten heeft zich immers tot doel gesteld om niet enkel alle oude buurt- en voetwegen in kaart te brengen, maar deze ook te bundelen in een globaal trage wegenplan. Daarnaast streeft de werkgroep ook naar de heropening van strategisch interessante buurt- en voetwegen.

Het Pyperpad, dat opgenomen werd in de Atlas der Buurtwegen van 1841 en dus nog steeds een openbaar statuut heeft, loopt vanaf de kerk in de Donkstraat richting Klein Werkhoven en de Gestelsestraat en het verder gelegen Maxburg. Het eerste deel is sinds een 15-tal jaar verhard tot een straat met dezelfde naam. Waar deze straat rechtsaf buigt, loopt het oorspronkelijke pad links tussen twee huizen en buigt dan iets verder rechtsaf. Het is dit laatste onverharde gedeelte dat momenteel moeilijk begaanbaar is en dat de werkgroep op de dag van de Trage Weg terug toegankelijk wil hebben. Dit pad kan voor kinderen vanuit Maxburg en de Gestelsestraat een veilige fiets- en wandelverbinding vormen, maar ook een recreatieve

Het eerste deel is sinds een 15-tal jaar verhard tot een straat met dezelfde naam. Waar deze straat rechtsaf buigt, loopt het oorspronkelijke pad links tussen twee huizen en buigt dan iets verder rechtsaf.

meerwaarde bieden voor de fiets- en wandeltoerist, of de buurtbewoner die langs dit pad een klein ommetje kan maken in het dorp. Oudere inwoners van Meer herinneren zich trouwens vast en zeker nog de kruisdagen, die ook over het Pyperpad gingen. Deze Kruisdagen waren processies die langs en over de akkers en velden trokken om deze te zegenen. Net als vorig jaar heeft de werkgroep wederom de medewerking van de Stad Hoogstraten gevraagd om dit pad terug toegankelijk te maken tegen eind oktober. Kortom, noteer alvast in uw agenda: afspraak bij het Pyperpad op zondag 21 oktober as. Meer details volgen later. (WG Oude Voetwegen).

Op deze foto, enkele jaren geleden genomen, ziet u het onverharde tracé duidelijk liggen in het veld: van het karspoor links onderaan tot aan de boom op het einde van deze rechte lijn.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 47

DHM_september_329.indd 47

23-8-2012 14:30:45


meer

GOUD IN MEER Arnold Van Aperen – Maria Tackx

Het echtpaar achter de politiek Op dinsdag 7 augustus waren Arnold Van Aperen en Maria Tackx 50 jaar gehuwd. Dit feit was in Meer dorp duidelijk zichtbaar. Arnold en Maria zijn dan ook erg bekend in de ruime omgeving. De inzet in het sociale leven en zeker ook in het politieke leven heeft deze bekendheid zeker in de hand gewerkt. daarna was hij regelmatig reserve- doelman tot zijn 41ste . Tot zijn 50ste bleef hij nog aktief bij de veteranen. Ook nu nog is hij nauw betrokken bij de (bestuurs) werking van FC Meer waar je hem nog regelmatig op en rond het plein kan vinden. Schutterssport is hem niet vreemd. Ook dit is hem met de paplepel ingegeven. Grootvader Arnold Van Aperen was de mede oprichter van de kleine kruisboog in Meer in 1907. Hier werd de huidige Arnold een verdienstelijk schutter, later overgenomen door enkele van zijn kinderen. Nu treden enkele van de kleinkinderen in hun voetsporen. Regelmatig gaat Arnold met zijn kleinkinderen schieten op een afstand van 20 meter en op zes meter, een manier om zich jong te blijven voelen.

Maria

Jeugd Arnold is geboren en getogen in Meer. Zijn levensverhaal begint in het ouderlijke huis waar hij bijna 73 jaar geleden werd geboren als eerste zoon. Na hem zouden er in het gezin Van Aperen nog tien kinderen ter wereld komen. De ouders van Maria woonden bij haar geboorte in de huidige Heimeulenstraat in Meerle. Enige tijd later besloten haar ouders om te verhuizen. Eerst naar Minderhout om daarna te bouwen op de grens van Meer en Minderhout. Arnold ging vanaf het zesde studiejaar voor zeven jaar op internaat bij de broeders van Sint-Gabriël te Boechout. Ontspanning was er in die tijd weinig. Soms was er wel eens een dansavond in de zaal bij Noyens (nu ’t Fortuin). Op een van die dansavonden oefende Arnold zijn eerste danspasjes en deed daarna Maria naar huis. Gehuwd werd er op 7 augustus 1962. Uit hun huwelijk kwamen vier kinderen: An, Anne-Mie, Marie en René. Intussen zijn er reeds acht kleinkinderen waar nu heel wat aandacht naar toe gaat.

Vader Frans Van Aperen had, nu ongeveer 75 jaar geleden, in Meer de voetbal mee opgericht. Frans reed met de vrachtwagen op verplaatsing voor de voetbal. In die tijd stond Arnold op het internaat in de goal. Een ervaring voor de voetbal in Meer. Eerst verdedigde Arnold het doel bij de reserven om als 16-jarige knaap, op 25 september 1955, te starten in het eerste zestal. Hij zou het doel van de eerste ploeg verdedigen tot zijn 37 jaar,

Dit alles in je leven bereiken kan je niet zonder een sterke vrouw die je steeds blijft steunen. Maria groeide mee met alles wat haar overkwam, zij heeft dat met verve gedaan. Soms in heel menselijke zaken zoals het tanken van de auto, of het maken van boterhammetjes voor manlief. Toch was ze heel gelukkig toen de GSM werd uitgevonden. Onmiddellijk werd zo’n ding aangekocht. Een “car-kit” in de auto volgde ook al snel. Vanaf toen kon Arnold zelf een overzicht houden over de werking waarvoor zovele afspraken noodzakelijk zijn. Het werd een “verademing” voor Maria. Nu geniet Maria van de tijd voor zichzelf; maandag maakt rummikub daarvan deel uit, dinsdag is voor de familie, woensdag gaat ze fietsen, op donderdag is Maria vrij en dan is er weer het week-end dat de kinderen op de koffie komen.

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving

Sport

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten

Een gezonde geest in een gezond lichaam is heel belangrijk. Voetbal zit in de genen van Arnold.

www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

48 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 48

23-8-2012 14:30:45


e

m

. k

n

, l

-

-

n

meer

Familie Langs Maria’s kant zijn er acht familieleden, haar broer stierf reeds in 1969 en haar zus wordt liefdevol verzorgd in een rusthuis. De familie Van Aperen is ruim vertegenwoordigd met iets meer dan 100 rechtstreekse familieleden. Nog maar enkele weken geleden kwam Sofie in Brasschaat ter wereld.

Vierde keer viergeslacht in Meer

Eénmaal per jaar komt de familie Van Aperen samen; steeds is Arnold dan de bingomeester voor de 80- à 90 aanwezige familieleden. Afgesloten wordt er dan met een eenvoudige maaltijd. Het zijn dergelijke zaken waar Arnold en Maria zoveel van houden; het menselijke contact.

Politiek In dit gesprek, ter gelegenheid van hun gouden bruiloft, ging ik op zoek naar de man en vrouw achter de politiek. Toch wil ik even met hen in herinnering gaan hoe alles op politiek vlak begonnen is. Zij vertellen het alsof het gisteren was. Alles nam een aanvang in de veiling van Meer. In 1970 kwamen onder andere Staf Elst en Jos Vermeiren daar werken als vakantie-gasten. Er werd gepraat om in Meer, met de komende gemeenteraadsverkiezing, een “tweede lijst” te vormen. Dat was niet meer gebeurd sinds 1938. Een nieuwe tweede lijst werd ingediend. Een schokgolf ging door Meer de avond met Meer nakermis toen de uitslag bekend werd. De nieuwe lijst behaalde zeven van de elf zetels. Het werd het begin van het politieke leven van Arnold. Een kort overzicht: - zes jaar schepen in de gemeenteraad in Meer - voor de vierde achteréénvolgende legislatuur burgemeester van Hoogstraten - tot 1987 (negen jaar) provincieraadslid, nu eerder toevallig tijdelijk terug in de provincieraad - van 1987 tot in 2004 lid van kamer, senaat, parlement, met vier jaar Benelux parlement. Op de “topjaren” waren er zo’n 40.000 km per jaar noodzakelijk. Nu is dat tot ongeveer de helft afgezwakt.

MEER - Voor de vierde keer in nog geen drie jaar is Maria (Mit) Sprangers de overgrootmoeder in een viergeslacht. Met gepaste trots zit zij centraal op de foto en van links naar rechts wordt zij omringd door haar dochter Marie-Louise Swaenen met achterkleindochter Marie Van Merode, haar kleindochter Greet Dufraing met de nieuwe aanwinst achterkleindochter Emma Van Merode, haar kleindochter An Verboven met achterkleindochter Julie Martens en haar dochter Jeanne Swaenen met achterkleindochter Lore Martens. Een vierdubbele proficiat aan allen! (JD/red)

Tropische warmte kan het seizoen redden MEER / REGIO – Sinds midden juli kunnen we pas van echt zomerweer spreken en kregen de Kempense zwemvijvers eindelijk veel bezoekers. Maar door het slechte weer in het voorjaar zal het van augustus afhangen of 2012 nog een goed seizoen wordt. “Juli was iets beter dan vorig jaar, toen het wel erg slecht weer was”, zegt Fons Van Bael van de Lilse Bergen. “Juni 2012 was dan weer de slechtste maand van de voorbije tien jaar.”

Ook De Mosten heeft sinds midden juli goede zaken gedaan. “De eerste weken van juli kwamen er maar enkele honderden bezoekers”, zegt Peter Geerts. “Als het weer zo blijft kan het nog een behoorlijk seizoen worden”. Het laatste echte topjaar van de zwemvijvers was 2009. Toen stond de teller in de Lilse Bergen eind augustus op 116.000 bezoekers. Het Zilvermeer telde dat jaar 143.000 bezoekers en De Mosten 46.000. (fh)

Dank U Als je gezond blijft kan je veel verzetten. Wat Arnold met de steun van Maria bereikt heeft is misschien wel een unicum. Arnold houdt er dan ook aan om zijn vele medewerkers alle lof toe te zwaaien want ook zonder hen kon hij dit allemaal niet waarmaken. Arnold en Maria willen uitdrukkelijk iedereen bedanken die hen op één of andere manier de viering van hun gouden bruiloft onvergetelijk hebben gemaakt. Een speciaal dankwoord gaat naar de geburen en de mensen die zich hebben ingespannen om de omgeving van hun huis zo mooi te versieren. De grote familietafel is te klein om alle kaartjes en bloemen te kunnen plaatsen. Het vormt voor Maria en Arnold een aangename herinnering aan hun gouden bruiloft. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 49

DHM_september_329.indd 49

23-8-2012 14:30:46


meer

Doctor Vloemans gaat met pensioen MEER – Hij is wereldberoemd, in Meer. Na een carrière als huisarts kan dat bijna niet anders. Vele mensen kennen hem en vice versa. Zijn pensionering is een mooie gelegenheid om Luc Vloemans, de huisarts die op pensioen gaat, enkele vragen te stellen. Een afscheid van een drukke en respectvolle job van mensen helpen. Toen werd ik gevraagd om naar de veteranen te komen van FC Meer. Zij hadden nog enkele 35 plussers nodig en dat was ik net. Ik heb er heel wat jaren met plezier gespeeld, maar door een knieblessure, opgelopen in het zaalvoetbal, moest ik ermee stoppen. Ik kwam ook in de Cahier de Brouillon. Daar werden toen de Griekse feesten georganiseerd. Toen ik Lode Verschueren vertelde dat ik enkele Antilliaanse groepkes kende in Nederland, ontstond het idee van ook eens een keer Antilliaanse feesten te houden in de tuin van Cahier. Jawel, dat was het prille begin. Je ziet wat ze ervan gemaakt hebben.

DHM: Je bent niet van Meer afkomstig. Hoe ben je dan toch in Meer terecht gekomen? Luc Vloemans: Ik kom van het landelijke Tielen, ook een Kempens dorpje. En studeerde arts in Leuven. Toen ik klaar was met mijn opleiding was ik 25. Ik wilde graag de wereld in, en mijn eerste job zoeken in de ontwikkelingshulp. Tevens kon ik zo ook de legerdienst vermijden. Want daar had ik echt geen zin in. Zo kwamen we, mijn vrouw Gertie en ik, het eerste jaar in Suriname terecht en daarna 2 jaar op Bonaire, een eiland van de Nederlandse Antillen. Na die twee jaar hadden we het zo naar ons zin dat we nog twee jaar verlengden. Een 5e en 6e jaar had ook nog gekund maar onze zoon Sam was ondertussen geboren en we besloten van terug te keren. Toch kan ik zeggen van die periode in de Antillen dat ik als huisarts heel veel beroepservaring heb opgedaan. Je moest letterlijk alles zelf doen. Specialisten, zoals bij ons, dat bestond daar niet.

was van Dr. Pauwels. Dat was juni 1980. Meer was toen voor mij onbekend zodat ik per abuis eerst naar Meerle reed. En in oktober van dat jaar kwam het huis van Jan Herrijgers op het Lak te koop. Een buitenkans want het huis leende zich erg goed voor een dokterspraktijk. DHM: Je kende er niemand? Luc Vloemans: Neen, maar ik vond het belangrijk om onder de mensen te komen. Ik ging naar de voetbal kijken en vond zelf een caféploeg, de Mussenakker. Waar ik enkele jaren speelde.

DHM: Het werk toen als dokter, hoe was dat? Luc Vloemans: In het begin, zeg maar de eerste 20 jaar, zie je toch een groot verschil met nu. Je moest de hele week, ook ’s nachts en tot zaterdagmiddag, paraat zijn. Dan had je om de zoveel weken ook nog weekend-dienst. Er eens tussenuit, voor een begrafenis van eigen familie bijvoorbeeld, was erg moeilijk. Mensen gingen vroeger niet zo snel naar de dokter, maar als ze belden verwachtten ze dat je er snel bent en dat jij naar hen toekomt. En, opvallend, het was zeer dikwijls ’s avonds. Mijn vrouw Gertie, stond altijd paraat om de telefoon op te nemen als ik de huisbezoeken deed. Voor mijn dokterspraktijk is zij onmisbaar, dat weten de mensen vaak niet. Zij verdient een dikke pluim, dat mag ook wel eens gezegd worden. En dan kon het gebeuren dat je op Maxburg geweest was, en bij het thuiskomen weer terug moest omdat er net iemand gebeld had. In 1997 kwam er in Meer een GSM mast. Dat was voor ons een grote doorbraak. Met een GSM was ik veel flexibeler. En kon mijn vrouw ook eens weg van de telefoon. DHM: Is er een evolutie in het werken als huisarts? Luc Vloemans: Jazeker. Op alle gebied. Een

DHM: En toen naar Meer ? Luc Vloemans: Ja. Ik zocht een plaats als huisarts ergens in de Antwerpse Kempen. Toevallig hoorde ik dat in Meer een praktijk over te nemen

50 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 50

23-8-2012 14:30:47


e

e , -

t

e s

e

n g t j t

M k

s

meer dokterspraktijk verloopt nu veel meer gepland. Mensen komen langs op afspraak. De wachten zijn veel beter georganiseerd. Het gevolg, je moet nu veel minder ’s avonds en ’s nachts op pad. Helaas staat daartegenover dat de administratie enorm is toegenomen. En dat wordt steeds meer en meer. Op het medische vlak is er ook een grote evolutie met vroeger. Terwijl je vroeger moest optreden als er problemen waren wordt er nu veel meer preventief gewerkt. Problemen voorkomen is de boodschap, en dat werkt. Gevolg, de mensen worden nu ouder dan vroeger. Voor een stuk te danken aan betere geneeskunde. DHM: Zo vele patiënten, hoe kon je dat allemaal bolwerken? Luc Vloemans: Huisarts is een job waar je 100 procent voor moet gaan. En efficiëntie is belangrijk. Na een zekere tijd bekom je, met de regelmatige patiënten een band. Je leert de mensen goed kennen. En zodra ze bellen, kun je al een inschatting maken van wat er aan de hand kan zijn. Een goed geheugen is daarbij onmisbaar. Tegenwoordig is alles op computer maar ik had de zaken liever op papier. Toch is de solo-praktijk, op de dag van vandaag, nog moeilijk vol te houden. Omwille van de groeiende administratie. Je merkt het ook aan de afstudeerders. Niemand wil nog solo omwille van het vele werk. De groepspraktijk is de toekomst. Voor mijn praktijk is dus geen kandidaat. Het huis wordt gewoon verkocht.

Boerenmarkt zet punt achter marktseizoen MEER - Met de traditionele boerenmarkt komt er een einde aan het 20e marktseizoen in Meer. Het werd een seizoen met ups en downs. Het hoogtepunt was ongetwijfeld het “Kloostersmikkelen” van begin augustus, waarvan u op de luchtfoto ( www.flightcam.be ) een klein gedeelte kunt bewonderen. Het dieptepunt was de markt in juni, die wegens de overvloedige regen werd afgelast. Laten we hopen dat er nog een hoogtepunt volgt in september, zodat iedereen met een goed gevoel kan uitkijken naar de volgende markteditie in 2013. Afsluiten doet men op zondag 2 september met de Boerenmarkt. Zoals steeds zijn De Landelijke Gilde en de KVLV de drijvende krachten achter deze laatste markt en dat biedt de stevige garantie dat de liefhebbers van groenten, fruit, vlees, zuivelproducten, enz… uitgebreid aan hun trekken komen. Daarbij krijgen ze de steun van de Aardbeikring en de Meerse Bloemenvrienden. De Landelijke Gilde en de KVLV bepalen ook voor een groot stuk het uitzicht van deze markt. Op het grasveld aan het klooster plaatsen ze een grote tent, waarin van 08.30 u tot 10.30 u een ontbijt kan genuttigd worden voor 8 EUR. Daar-

voor moet u zich vooraf wel inschrijven. Tegelijk wordt er flink wat animatie aangeboden. Fanfare De Eendracht en de Boerenkapel uit Rijsbergen zijn ondertussen vaste klanten. Hun optredens worden aangevuld door de Linedancers en de livemuziek van “Jos en Maurits”. Buiten de tent kunnen trouwens nog tal van attracties bezocht worden. U mag zich verwachten aan demonstraties van een grote dorskas, een hoefsmid, een palingboer, een beeldenzager, een graveur, een hoedenmaker, een touwslager, een imker en oude tractoren. De winnaars van de ballonwedstrijd van juli kunnen hun prijs afhalen aan de stand van de aardbeien. In de Donckstraat, de kloosterdreef en op het zandplein speelt zich het marktgebeuren af zoals we dat kennen, met gratis standplaatsen voor elke hobbyist die iets tweedehands heeft aan te bieden. De markt loopt van 09.00 u tot 12.30 u, maar wie een goede plaats wilt, komt best wat vroeger. Voor meer informatie over deze Boerenmarkt, kan u terecht bij Jan Van Dun ( 03/3158451 ) of Jan Dufraing ( 03/3158680 ). Of u kan eens kijken op de eigen website: www.meermarkt.be , waar heel wat informatie te vinden is. (JD/red)

DHM: En waarom stoppen? Luc Vloemans: Ik heb het werk altijd graag gedaan maar ben nu 63, een pensioengerechtigde leeftijd. Het werk was zwaar en wij zeiden tegen elkaar: “je moet stoppen voordat je uitgeblust bent”. Nu nog veel investeren of in een groepspraktijk stappen zie ik niet zitten. En dus met pijn in het hart hebben we de beslissing genomen. DHM: Hoe was het afscheid? Luc Vloemans: Ik zou zeggen, sober en goed. Tijdens het laatste half jaar heb ik mijn intenties bekend gemaakt aan de patiënten, zodat zij naar een andere huisarts konden uitkijken en de dossiers konden overgemaakt worden. De vele spontane reacties van de mensen deden deugd. “Ge waart toch ne goeien dokter, we zullen je missen, …” Meer moet dat niet zijn. En ik zou op mijn beurt willen zeggen het ga jullie goed en als ge voorbij komt zeggen we goeien dag. Maar vanaf nu in Wortel, en niet meer in Meer. (ma)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Een luchtfoto van de kloostersite. Op Meermarkt is er altijd sfeer

Kringwinkel elektrofeest MEER - Vanaf zaterdag 22 tot en met zaterdag 29 september vindt opnieuw het elektrofeest plaats in De Kringwinkel WEB in Turnhout. De Kringwinkel verkoopt dan een uitzonderlijk groot aanbod kwaliteitsvolle tweedehandselektro, wat gaat van microgolfovens en koelkasten tot wasmachines, droogkasten, tv’s, lampen, klein huishoudelijk materiaal, enzovoort. De elektrische en elektronische apparaten werden vakkundig hersteld en grondig getest in het her-

gebruikcentrum van De Kringwinkels WEB. Op deze manier geniet je als klant één jaar garantie (!) op de apparaten die je aankoopt. Donderdagavond 13 september zal er al een leger aan huishoudelijke apparaten te koop zijn voor studenten voor het inrichten van hun kot of kamer. Op zaterdag 22/09 staan de werkleiders van het hergebruikcentrum iedere klant te woord en beantwoorden zij al je vragen omtrent de elektro die we aanbieden. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 51

DHM_september_329.indd 51

23-8-2012 14:30:55


meer

Luc Steeno in een tropisch warme tent

M v p

MEER – Slecht of te warm weer. De liefhebbers van Radio Valencia en het Nederlandstalig lied laten zich niet afschrikken. Dus waren ze er ook in het weekend van 18 tot 20 augustus, voor een groot aantal bekende en minder bekende schlagerzangers. (fh)

Antiek- en Vlooienmarkt MEER - De leden van Brassband Sinte-Rosalia uit Meer (Hoogstraten) dragen hun steentje bij aan het recycleren van gebruiksgoederen. Zij organiseren namelijk een grote rommelmarkt. Daarmee willen zij de kas van de vereniging stijven voor het aankopen van nieuwe instrumenten en het opleiden van jonge muzikanten. Tussen het materiaal dat na het opruimen van zolders, kelders en oude woningen wordt verzameld, zitten soms ook waardevolle oude meubels, landbouwwerktuigen, snuisterijen en siervoorwerpen. Daarom mag er gerust gesproken worden van antiek- en vlooienmarkt. Of bent u op zoek naar tweedehands materiaal voor het inrichten

van een studentenkot? Loop eens binnen op de vlooienmarkt van Sinte-Rosalia! Het evenement vindt plaats op zaterdag 22 september in en om het lokaal van de muziekvereniging Zaal voor Kunst en Volk, Meerseweg 3 in Meer. Voor de markt is de schitterende zaal uit de eerste helft van de vorige eeuw volgestouwd met de schatten van op zolder. Bovendien staan er rondom de zaal een reeks tentjes opgesteld. Zaterdag 22 september kan u van 8.30 tot 12 u. terecht om honderden geprijsde voorwerpen te kopen en de stukken die ‘s namiddags per opbod worden verkocht te bekijken en keuren. ’s Middags stipt om 13.30 u. start dan de eigen-

Muziekfeesten bij Fanfare De Eendracht MEER - Op zaterdag 15 september 2012 richt Fanfare ‘De Eendracht’ in de parochiezaal in de Donckstraat weer haar jaarlijkse muziekfeesten in. Ook dit jaar hebben opnieuw heel wat muziekverenigingen uit de regio hun deelname bevestigd, zodat De Eendracht opnieuw een schitterend programma kan voorstellen. De aanvang van de concerten is voorzien om 14.00 uur en het einde omstreeks 22.00 uur. Hieronder vindt U het programma, waarin U vast en zeker uw gading zult vinden : 14.00 uur : Kon. Fanfare ‘Wampegalm’– Arendonk 15.00 uur : Accordeonclub ‘Dansende Vingers’ – Lille 16.00 uur : Fanfare ‘Broederband’ – Wechelderzande

17.00 uur : Fanfare ‘Sancta Cecilia’ – Meerle 18.00 uur : Kon. Harmonie ‘De Eikel’ – Brecht 19.00 uur : Kon. Fanfare ‘De Heidegalm’ Schoonbroek 20.00 uur : Kon. Fanfare ‘Sint-Willibrordus’ – Merksplas 21.00 uur : Brassband Retie Iedereen is van harte welkom op de muziekfeesten 2012. De inkom is gratis. Fanfare ‘De Eendracht’ heeft in september een drukke maand. Buiten de eigen muziekfeesten treden de muzikanten ondermeer nog op tijdens de Boerenmarkt in Meer op zondag 2 september en geven ze op zondag 23 september een concert op de muziekfeesten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Fanfare ‘Sancta Cecilia’ in Meerle. (ma)

lijke verkoop per opbod. Alle genummerde stukken worden verkocht volgens het veilingsysteem, u komt dus zeker niet voor niets naar Meer. Ook als u niet onmiddellijk toe bent aan een misschien verrassende aankoop van een oude schat, bent u van harte welkom. De veiling is een attractie op zich en op het balkon van de oude zaal hebben de leden van SinteRosalia een gezellig café ingericht. Meer info bij voorzitter Jos Brosens, tel. 03 315 90 79, joseph.brosens2@telenet.be. Ad Godrie 014 72 43 10 of Wim van Mook 03 315 09 96. Zie ook: www.rosalia-meer.be. (JV/red)

Studentenactie bij het WEB MEER - Donderdagavond 13 september opent De Kringwinkel uitzonderlijk haar deuren ’s avonds van 20 tot 23 uur enkel en alleen voor studenten (en hun ouders of begeleiders). Studenten kunnen vanaf die avond trendy, originele spullen aankopen aan zeer betaalbare prijzen voor het inrichten van hun kot of kamer. De Kringwinkel wil het jonge volkje extra verwennen met een live-dj in de winkel en stand-up-comedy van de bovenste plank. Dj Sugar Charlie (Reggae Geel, Polé Polé) speelt die avond in de winkel. Om 21u treden Ralf Jennes en Bart Cannaerts (Wat als? Mag ik u kussen..? Benidorm Bastards) op in een zaaltje bij de winkel. Het hergebruikcentrum zorgt voor een uitzonderlijk aanbod aan kleine kwaliteitsvolle tweedehandselektro (microgolfovens, kleine tv’s, waterkokers, enzovoort). Niet te missen! (ps breng je studentenpas of indien je die nog niet hebt je id-kaart mee) (FS)

52 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 52

23-8-2012 14:30:56


-

k

u

-

e .

n n

e

u

e

t e

minderhout

Wellicht een volle zaal voor Paul Severs

Mysterieuze stoelen

Kermisprogramma 2012 MINDERHOUT – Traditioneel op de laatste zondag van augustus is Minderhout de hekkensluiter van de kermissen in de regio. Twee cafe’s en Fanfare De Marckezone zorgen ook dit jaar voor een programma waarin iedereen zijn ding wel zal vinden.

Vrijdag 31 augustus Op vrijdag opent ’t Withofke de kermis met een programma dat niet veel om het lijf heeft. Na lang aandringen organiseert men opnieuw de “Shake That Ass Party” met TOPLESS bediening. Mannen verkleed als echte ‘Schot’ krijgen van deze dames iets extra. Voor de muziek zorgen het DJ team vrouwen ’t Withofke en Jeroen Maes. In café Papillon kan je vrijdag terecht voor een optreden van Room Service, een covergroep uit de regio Herentals, die nummers brengt va U2 over Abba tot de Kreuners en noem maar op. Afsluiten doet DJ JF van HK. Nog op vrijdag brengt Fanfare De Marckezonen PAUL SEVERS naar Minderhout. Vorig jaar zorgde deze Vlaamse schlagerzanger voor een onvergetelijke avond op kermismaandag in Rijkevorsel. In Minderhout brengt hij in de feesttent in de Schoolstraat zijn bekende deuntjes als “Geen wonder dat ik ween”, “Zeg eens meisje” , “Ik ben verliefd op jou” en zoveel andere. Kaarten in voorverkoop kosten 6 euro (bij de leden van de fanfare of bij de Plataan, de Papillon en ’t Withofke). Aan de kassa betaal je 8 euro. Na Paul Severs gaat het feest verder tot in de vroege uurtjes. DJ Ben Braspenning haalt zijn beste platen boven voor een GOLDEN OLDIES bal met de grootste hits van vroeger en nu.

Paul Severs, gegarandeerd ambiance op vrijdag in de feesttent van Fanfare De Marckezonen in de Schoolstraat

MINDERHOUT – Op vrijdag 17 augustus doken er in Minderhout plots een groot aantal stoelen op, geschilderd in verschillende kleuren (van politieke fracties ????) en vastgemaakt aan deze of gene paal. Tot vandaag (19 augustus / nvdr) kon niemand ons iets meer vertellen over de initiatiefnemers of de bedoeling van de mysterieuze actie.

cover playlist. Café Papillon voorziet in de namiddag kinderanimatie en een optreden van het ‘Trio Bluf’, drie beroepsmuzikanten die akoestische covers brengen. ’s Avonds is er opnieuw DJ JF van HK.

Voor enkele weken stonden of hingen er in Merksplas ook plots 20 stoelen, evenveel als er gemeenteraadsleden zijn. Daar waren allemaal gele stoelen en was het een actie van de NVA. Maar van de stoelen in Minderhout weet de plaatselijke NV-A afdeling niets. (fh)

Zaterdag 1 september

Maandag 3 augustus

’s Namiddags vanaf 13 uur organiseert de KLJ volksspelen voor kinderen vanaf 6 tot 16 jaar. Later op de dag zorgt DJ Schoris voor ambiance in ’t Withofke. Die zelfde zaterdag organiseert café Papillon op het buitenpodium een optreden van Desperated Company, de coverband van de regio. Als zij uitgezongen zijn, nemt DJ Alain het over.

Zijn er vanaf 13 uur volksspelen voor jongeren en volwassenen en presenteert ‘t Withofke ‘Minderhout zingt’ met DJ Herman ’t Fortuin Live On Stage “Cover Stone” met guest DJ Jan Voermans. Café Papillon organiseert na de volksspelen een optreden van P.S.I. om te eindigen met DJ Alain. (fh)

In de tent van Fanfare De Marckzonen is het ’s zaterdags van 21 tot 05 uur een jeugdbal met DJ Paranoya en DJ G-Force.

Zondag 2 september Vanaf zondagmiddag 13 uur kan je terecht in het KLJ ‘Kermis café’. Jong en oud is welkom bij hun lokaal. Ook bij ’t Withofke staat er vanaf 13 uur een springkasteel. ’s Avonds speelt vanaf 20 uur ‘Sunset Universe’, vier jonge gasten uit het Hoogstraten met rock covers en eigen nummers. Daarna volgt de topact ‘Blue Thrill’. Vijf uitstekende muzikanten met een meterslange

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 53

DHM_september_329.indd 53

23-8-2012 14:30:56


minderhout

Verdienstelijke gildebroeders MINDERHOUT - Op vrijdag 27 juli heeft er in het lokaal van de Sint-Jorisgilde van Minderhout de receptie plaatsgevonden voor vier verdienstelijke gildebroeders. Jef Laurijssen, Robert Meyers en Frans Tackx zijn 50 jaar schutter in de gilde. August Vermeiren is gehuldigd voor 60 jaar schutter. Velen waren gekomen om de jubilarissen te feliciteren. Gezien het warme weer werden micro en geluidsboxen buiten gezet waarna de gilde de jubilarissen een geschenk en bloemen voor de vrouwen aanbood. De persoonlijke feestrede(n) werd uitgesproken door hoofdman Marcel Floren. Gezien een dreigend onweer werd het programma buiten eerst afgewerkt. Ook de dansgroep van de gilde bracht hulde aan de jubilarissen. Nadien werd er veelvuldig genoten van de zeer lekkere aangeboden hapjes en drankjes.

Aan de feestschieting die doorging op zaterdag 28 en zondag 29 juli namen 120 schutters deel.

De schutters boven de 70 jaar werden voor hun deelname bedankt met een stoopke jenever. (FS)

Het Schoolreglement Binnenkort gaan onze kinderen weer naar de lagere school. Hebben zij het beter dan vroeger dat weet ik niet. Ik weet wel dat schoolmeester J.J. Diercx in 1660, dus heel lang geleden naar dit schoolreglement in Minderhout moest handelen. Art. 1 De schoolmeester moet een Rooms Katholieke man zijn, die ervaren was in de christelijke lering, om deze aan de kinderen voort te leren; een man die niet alleen alle gedrukte boeken, maar ook alle geschreven brieven kon lezen, die een goede hand had bij het schrijven, die kon rekenen en cijferen en die een goede manier had om vlug en ijverig te onderwijzen. Om zich helemaal aan zijn taak te kunnen wijden mocht hij of niemand van zijn gezin herberg houden (bier tappen of brandewijn schenken), een ander ambt bedienen of een stiel uitoefenen, waardoor het onderwijs van de jeugd of de dienst van de kerk en van de gemeente nadeel zou lijden. Art.2 Hij mocht zich in de school door niemand laten vervangen, tenzij bij ziekte of wegens dienst in de kerk of bij een berechting. Art. 3 Dagelijks moest hij in de school aanwezig zijn van 8 uur tot 11 voormiddags en van 1 tot 4 uur in de namiddag. Dit van Bamis tot half mei, ook al waren er weinig kinderen aanwezig. Voorts moest hij informeren waarom sommige leerlingen afwezig waren of te laat kwamen. De lessen moest hij beginnen en eindigen met een gebed. Art. 4 Om verlof- of speeldagen te geven, moest hij de oude gewoonten volgen en de toelating van de pastoor bekomen. Art.5 Naargelang ieders begrip moest hij de kinderen van jongs af buiten het lezen ook de volgende gebeden leren: het Onze Vader, het Geloof, de Tien Geboden Gods, de Vijf Geboden van de Heilige Kerk en het gebed voor en na het eten. De bekwaamste leerlingen moest hij ook leren zingen bij de kerkdiensten en leren misdienen. Art. 6 Als de kinderen tot de jaren van verstand kwamen, moest hij ze leren schrijven en elke

maand een stichtelijk gedicht aanleren. Art 7 Op aanwijzing van de pastoor of de onderpastoor moest hij ook in de cathecismus de vragen en antwoorden leren lezen, die de volgende zondag of heiligdag in de kerk uitgelegd zouden worden. Art. 8 Hij zou geen ongodsdienstige, lichtzinnige of onstichtelijke boeken gebruiken, waardoor de jeugd zou bedorven worden, doch slechts boeken, welke door de bisschoppen werden goedgekeurd en toegelaten. Art. 9 Hij zou ervoor zorgen dat de kinderen op zon- en feestdagen zouden naar de kerk komen, mis horen, naar het sermoen luisteren en de cathecismusles bijwoonden. Art. 10 In de school moet hij zorgen voor orde en tucht; hij zou niet te zacht of te hard optreden en bij het bestraffen met de roede of plak maat weten te houden. De ouders zouden hun kinderen aan de meester toevertrouwen om door hem onderwezen en over hun fouten bestraft te worden, zonder op de meester boos te worden. Art. 11 Hij mocht niet dulden dat de kinderen elkander kwelden of pitsten, elkanders hoeden of kleren beschadigden, dat ze zouden vloeken of zweren, lasteren of verwijten, onzedige woorden spreken of zingen, stelen, liegen, dobbelen of kaartspelen, elkander toenamen geven, binnen of buiten de school ongeregeldheid plegen of op weg naar huis onderweg blijven spelen, gebaren, vechten of roepen. Integendeel moest hij zijn best doen om de kinderen de vreze Gods en goede manieren in te prenten; om hun te leren geestelijk en overheden, ouders en de meester te eerbiedigen. De schoolmeester moest daarin zelf het voorbeeld geven. Art. 12 In de school en in de kerk moest hij de

plaatsen van de jongens en van de meisjes van elkander scheiden. Opdat de schoolmeester zijn taak naar behoren en met ijver zou vervullen, zou hij van de gemeente, met goedkeuring van de pastoor, behoorlijk betaald worden en bovendien van ieder schoolkind van het dorp alle drie maand acht stuivers ontvangen. Onder deze voorwaarde werd meester Jan Jan Diercx, koster en inwoner van Minderhout, voor een termijn van drie jaar, beginnende op 1 november 1660, tot schoolmeester aangenomen tegen een jaarwedde van 18 gulden vanwege de gemeente. Tot woning mocht hij beschikken over huis en hof naast de school ofwel een woonstvergoeding van 10 gulden ontvangen. Daarbij werd geëist dat hij niet meer dan drie hennen zou houden. Verder zou hij nog genieten van twaalf gulden vanwege de parochiekerk, tenzij Castelré die som wilde betalen, waardoor de kerk hiervan ontlast zou worden. Dit dokument werd ondertekend door T.W. Van Dijck pastoor, J.C. Franssen burgemeester, P.H. Geerden schepen, P.C. Bermans, gezworene, C. Vermeeren gezworene, A. Verhoeven gezworene en tenslotte de schoolmeester J.J. Diercx. Om een stuiver bij te verdienen was hij niet te lui om allerlei klusjes te doen buiten de schooluren om. Hij hielp de metser bij werken aan de kerk, hij ving kerkuilen, hij strooide vergif tegen het ongedierte en ook maaide hij het gras op het kerkhof. Hij huurde en bewerkte de St.- Clemensakker en kwam zo aan een “fatsoenlijk” inkomen voor hem en zijn gezin. (Archief Frans Snijders) (FS)

54 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 54

23-8-2012 14:30:57


minderhout

Een stralend dubbel viergeslacht

Ophaling 2de hands Wist je dat De Kringwinkel hét inzamelpunt is voor alle afgedankte elektro. Deze mogen zelfs defect zijn! Wil je van je oude wasmachine, koelkast of stofzuiger af… laat ze gratis door ons ophalen (tel. 014 44 20 40) of breng ze gratis naar ons! UITSLUITEND IN TURNHOUT Kringwinkel WEB, Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout – Open van ma. tem vrij.: 10u – 17u30 en op zat.: 9u – 16u30 – Meer info op www. dekringwinkelweb.be (FS)

)

MINDERHOUT - Twee viergeslachten en alle betrokkenen woonachtig in Minderhout! Mama Tine Jochems (25) met dochtertje Marie Pluym (29 januari 2012), de al even gelukkige moeke Lut Mattheussen (47), de niet minder fiere moemoe Maria Lenaerts (74) en Eveline Jochems (24) met dochtertje Nore Gabriëls (12 mei 2012).Vier stralende vrouwen en twee peutermeisjes met vragende ogen naar een voor hen nieuwe wereld! (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 55

DHM_september_329.indd 55

23-8-2012 14:30:57


minderhout

Gezelligheid troef op de “Kuipfeesten”

Terwijl de rockers uit de bol gingen werd er heel wat gesocialized MINDERHOUT - Opgelucht waren de organisatoren van fanfare “De Marckezonen” zonder twijfel op donderdagen 2 en 9 augustus. Geen spatje regen te bespeuren mijlen in het rond en dit in tegenstelling tot voorbije jaren toen de hemelsluizen met de regelmaat van een klok flink werden opengetrokken tot wanhoop van de inrichters. Enkele avonden konden zelfs niet doorgaan omdat de kuip dreigde te veranderen in een

echte kuip. Kruipt in de portemonnee natuurlijk zodat er zelfs stemmen opgingen om het evenement op te blazen als het dit keer zou regenen! Terug een organisatie op poten gezet en ditmaal met… succes! Coverband “Continental Rock” vulde de kuip met knallende gitaren en coverband “Blue Thrill” liet alle genres weerklinken. Veel volk op de been in een allerbeste stemming, biertje in de hand, meer moet dat niet zijn! (rel)

d l

J g w

56 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 56

23-8-2012 14:30:57


meerle

Mit Martens 100-jaar Haar levensverhaal kon je in vorige editie lezen, voor de foto’s van het feest moesten we tot deze maand wachten. De 100e verjaardag van Mit was een bijzondere gebeurtenis, die met gepaste luister werd gevierd. De zomer kwakkelde toen wat aan, maar op de dag zelf, 20 juli, was het stralend weer. In de tuin van Mit stond een grote feesttent, waar eerst een feestelijke H.Mis gevierd werd, opgeluisterd door ons zangkoor. Vervolgens een serenade van onze fanfare en de feestrede van de burgemeester, geklankeerd door de schepenen. Die lieten Mit als eerste het Gulden boek tekenen voor deze uitzonderlijke gebeurtenis. De burgemeester bracht ook de wensen van ons koningspaar mee en een door het paleis bezorgde foto van koning en koningin, met signatuur! Vervolgens volgde een lange stoet van felicitaties, bloemen en geschenken van buren, vrienden, en familie. Ze werden vergast op een receptie in de zon en hieven het glas op de jarige. Daarna was het tijd om de benen onder tafel te steken voor een lekkere barbecue. Een feest om nooit te vergeten. (jaf)

Goud in Meerle Jos Jespers en Adrienne Herremans

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVCRAMEN RAMEN en PVC enDEUREN DEUREN Kömmerling

PVC DEUREN WijRAMEN leveren enen plaatsen alle schrijnen timmerwerk. Kömmerling

Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Hoogeind 49 binnendeuren.

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

Voor de 2e keer in enkele weken tijd was het groot feest op de Chaamseweg. Na de viering van de 100-jarige Mit Martens was heel het gebuurte te hoop gelopen om Jos en Adrienne’s Gouden Bruiloft te vieren. Met stoet – waarin uiteraard de nodige aandacht voor Jos zijn 2e grote liefde, de fiets - en fanfare werden ze naar de kerk begeleid voor een mooie viering en dan was het feest. Jos en Adrienne maken al lang deel uit van het gebuurte en zijn door iedereen gekend. Jos is weliswaar nog geboren in Minderhout, maar

opgegoeid in Meerle,op Jal. Adrienne is geboren en getogen Meerlese, van de Ulicotenseweg. 50 jaar geleden stapten ze in het bootje, bouwden een huis op de Chaamseweg en brachten er hun vier kinderen groot: Anita, Marc, Willy en Wendy. Die zorgden ondertussen voor zes kleinkinderen. Bij een mooie dag als die van het Gouden Jubileum past een mooie foto met heel de familie. (jaf)

Ken uw buren, ken uw dorp

189

189

LEES

(Foto: Richard@toffefoto.nl)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 57

DHM_september_329.indd 57

23-8-2012 14:30:58


meerle

Halte Merlet MEERLE – In vorige editie kon je de geboorte vernemen van een nieuwe cultuurvereniging in Meerle, ‘Halte Merlet, genaamd en die weldra met een eerste initiatief zal uitpakken. Wij waren net als Paul Jambers destijds benieuwd: ‘Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen’en dus spraken we met hen af tijdens één van hun vergaderingen en vroegen het hen gewoon.

Kunst en Cultuur of het gebrek eraan De kiem van het verhaal ligt het bestuur van de dorpsraad, waar May Meeusen en Sonja Vrijenhoek deel van uitmaken. Ze hadden het onder mekaar al wel eens meer gehad over het feit dat Meerle weliswaar een mooi dorp is, maar dat er naast het traditionele verenigingsleven niet vaak ‘cultuur’ te beleven viel. “Daarnaast is er ons mooie Raadhuis, dat zo weinig gebruikt wordt. Wil je het behouden, moet je dat een invulling kunnen geven, wat tot op vandaag niet is. We vinden beide dingen zonde, maar wel de iedeale combinatie om iets te toen. En als je iets wil veranderen, dan is praten alleen niet genoeg, dan moet je zelf de hand aan de ploeg slaan. Na weer ene keer een terloopse babbel erover, hebben we dat ook gedaan.” Maar zoiets met zijn tweeën ingang steken, is nogal moeilijk. Ze gingen op zoek naar enkele gelijkgezinden en vonden die in de personen van Mieke Leurs, Ann Van Aelst en Frank Pauwels. “Die waren meteen enthousiast en zo zijn we een keer bijeengekomen om te brainstormen wat we eigenlijk wilden doen en hoe we het op de rails zouden willen zetten. We hadden vooraf wel enige ideeën van wat mogelijk zou zijn. Kunst in brede zin, met een grote en met een kleine ‘K’.

Meerle door de ogen van …. Het eerste praktisch voorstel dat daaruit gedistilleerd werd, was een fototentoonstelling. “Eigenlijk heel eenvoudig: we vragen een aantal inwoners van Meerle om in een paar beelden trachten weer te geven wat Meerle voor hen is, hoe ze Meerle zien. Meerle laten zien door de ogen van…, dat is het opzet. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar de mensen door wiens ogen we dat zouden willen laten zien. We wensten zoveel mogelijk invalshoeken, door inwoners van divers pluimage. Mensen die hier geboren en getogen zijn, inwijkelingen, mensen die er tijdelijk verblijven, uitwijkelingen die nog eens terug op bezoek komen. Heel divers in leeftijd; jong, oud, tussenin. En even divers van stiel of bezigheid. In totaal hebben we het aan een 30tal mensen gevraagd. We hopen dat het resultaat daarvan een heel brede kijk op ons dorp, op onze omgeving, op zijn bewoners geeft. De reacties van de gevraagden zijn zeer posistief en de resultaten komen stilaan binnen, zodat we aan de selectie van de beelden kunnen beginnen. We zijn

Op de foto: staande vlnr.: Mieke Leurs, Frank Pauwels, Sonja Vrijenhoek, zittend vlnr.: Ann Van Aelst en May Meeusen er zelf benieuwd naar hoe dat er uit gaat zien als het allemaal samen gebracht is.” “Op 14 oktober gaan we ze tentoonstellen in het Raadhuis. Een strategisch gekozen datum, want dan zijn het gemeenteraadsverkziengen. Let op, we maken houden ons ver van de politiek, we staan daar volledig los van. We zijn uitgegaan van het praktische gegeven: op die dag moet zowat iedereen toch de deur uit om te gaan stemmen in de school, komen ze voorbij het Raadhuis en lopen ze mogelijk gemakkelijker binnen om te komen kijken, dan wanneer men zich speciaal voor de tentoonstelling zou moeten verplaatsen. We hopen er een groot publiek mee te bereiken. De tentoonstelling zal samen met het kiesbureau geopend worden, dwz. dat ook vroege vogels al vanaf 8 uur een kijkje kunnen nemen. Ze blijft de hele dag van de verkiezingen open, laat ons zeggen tot 1 à 2 uur na het einde van de kiesverrichtingen, afhankelijk van de toeloop op dat ogenblik.” Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen. “Niet echt een simpele opgave, want geen van ons is echt ervaren in het organiseren van dergelijk tentoonstelling. We hebben al een en ander bekeken, ons licht opgestoken bij mensen die er wel ervaring mee hebben. Zo hebben we de hulp en de goede raad van de mensen van het Stedelijk Museum. Verder krijgen we ook

spontaan hulp aangeboden van mensen die niet echt in het organisatiecomité willen zitten, maar wel hand- en spandiensten willen leveren. Die hulp is in dank aanvaard.”

Later “Verder hebben we een hoop ideeën voor later in het hoofd: een literaire avond, een openluchttententoonstelling, een culturele wandeling, een monument van boven tot onder bekeken en uitgelegd, muziek, toneel, erfgoed, zowel materieel erfgoed als mondeling erfgoed, wat in de herinneringen van de mensen besloten ligt en dat interessant is …. We leggen onszelf geen beperkingen op. Het zal soms afhangen van wat zich spontaan aandient of op iets wat toevallig iemand van ons op zijn pad tegenkomt. Wel altijd met een link met Meerle. Vandaar de naam van ons genootschap: Halte Merlet. Een halte: je kan er steeds op- of afstappen; Merlet, de band met Meerle waar de halte zich bevindt en waarover het in wezen gaat. Streefdoel is twee activiteiten per jaar.”

Organisatie “Ideeën zijn er dus, nu nog kwestie van het georganiseerd te krijgen. Onze groep wilde rode draad zijn, de groep van waaruit het vertrekt. Een groep die wat ons betreft nog gerust met enkele geïn-

58 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 58

23-8-2012 14:30:59

t g w t n m e g z z o M o k s l A o w


meerle teresseerden mag uitgebreid worden: wie zich geroepen voelt, geef een seintje. Uiteraard zijn we op zoek naar een budget om de eerste kosten te financieren. De eerste stap is dat we een erkenning gevraagd hebben als vereniging bij de gemeente, zodat we kunnen gebruiken maken van een startsubsidie en de materiële diensten van de gemeente. De steun en hulp vanuit Hoogstraten, zowel van gemeentebestuur als van museum is zeer welkom en in dank aanvaard. We bereiden ook een dossier voor projectsubsidie LeaderMarkaante Kempen (organisatie die initiatieven ondersteunt die het platteland in de brede zin in de kijker stelt). Verder denken we aan sponsoring, structurele en per activiteit, aan een systeem van lidmaatschap voor een heel schappelijk prijsje. Alle beetjes helpen…. Het zit allemaal nog in de ontwikkelingsfase. We beseffen dat we nog veel werk voor de boeg hebben.”

‘The proof….. ….of the pudding is in the eating’ zegt een bekende Engelse spreuk (je moet de pudding proeven om te weten of hij lekker is). “Het welslagen van ons initiatief en het voortbestaan van Halte Merlet zal voor een flink deel bepaald worden door het succes van onze eerste project. De fototentoonstelling op 14 oktober. We hopen dat veel mensen op weg van of naar het kiesbureau in het Raadhuis binnenspringen en dat ze wat ze daar te zien krijgen hen gewoon goesting doet krijgen in meer. We doen er ons uiterste beste voor!” Dus, mensen van Meerle, noteer nu alvast in je agenda dat je op zondag 14 oktober niet alleen een nieuw gemeentebestuur moet gaan kiezen, maar ook even tijd moet nemen om in het Raadhuis Meerle vanuit diverse hoeken foto's te bekijken. (jaf)

Bambi-boom bij Jan Stoffels

r

-

e n n

g -

: e n

MEERLE – Poelier Jan Stoffels heeft achter zijn huis en bedrijf nog een wei liggen. Daar lopen al jaren hertjes in rond. Altijd mooi om te kijken voor de kinderen die langs de Dalweg passeren. Jan heeft er naast de draad een favoriet zitplekje gemaakt, waar hij na gedane arbeid tot rust komt door naar de vredig grazende kudde te kijken. Er is ook één reebok bij en die had dit jaar welbijzonder zijn best gedaan. Want de voorbije weken werden er niet minder dan 9 jonge hertjes geboren. Een echte bambi-boom kan je wel zeggen. Er worden er elk jaar wel enkele geboren, maar negen heeft Jan nog niet meegemaakt. Het maakt het schouwspel des te mooier om naar te kijken, en zo zit Jan nog wat meer langs de draad dan anders. Hij wordt er alleen maar goedgezind van. (jaf)

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

-

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid.

p -

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 59

DHM_september_329.indd 59

23-8-2012 14:31:00


meerle

Wat gaan Silke en Liezelotte doen in Kenia?

Muziekfeesten fanfare Sint-Cecilia MEERLE – In het kader van het feestjaar voor het 100-jarig bestaan, organiseert de fanfare op zaterdag 22 en zondag 23 september een muziekfestival in Meerle. Tal van muziekverenigingen uit de wijde omtrek zullen present zijn en het beste spelen wat ze kunnen. Ziehier het programma: Zaterdag 22 september 15.00u Brassband Borderbrass Wortel 16.00u K.Fanfare De Kunstminnaars Kasterlee 17.00u Fanfare St. Lucia Loenhout 18.00u Fanfare Marckezonen Minderhout 19.00u K.Harmonie de Heidegalm Loenhout 20.00u Kempische Egerland-Freunde

MEERLE- Silke en Liezelotte Brosens gaan voor een maand naar Blessed Camp. Een klein dorp in Kenia met 76 volwassenen en ongeveer 100 kinderen. Sommige volwassenen hebben er lepra. Dat heeft voor gevolg dat zij en hun kinderen een marginaal bestaan lijden. Geen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en andere basisbehoeften. De nood aan zelfredzaamheid is er dus erg hoog. Het bouwen van een school, een kippefarm, een keuken… is het werk van liefdadigheid. Het is hieraan dat Silke en LIezelotte willen meewerken. Gedurende een maand zullen ze

een handje toesteken. Vooral kinderen helpen verzorgen…. Silke en Liezelotte: “wij kunnen natuurlijk niet de wereld veranderen maar we kunnen wel ons steentje bijdragen”. “En”, zo Silke, “ik ben pas afgestudeerd en wilde alvast beginnen met iets nuttigs te doen. Ik ben blij dat mijn zus meegaat”. Als steunactie organiseerden Silke en Liezelotte ook een spaghetti-dag (foto). Dat was een groot succes want vele mensen kwamen om het project te steunen. En nu maar hopen, eind augustus’ op een succesvolle trip. (ma)

Zondag 23 september 14.00u Fanfare voor eer en deugd Meersel-Dreef 15.00u Fanfare De Eendracht Meer 16.00u Percussie-groep Ulicoten 17.00u Brassband St.Rosalia Meer 18.00u Muziekvereniging Wernhout Vooruit 19.00u KF Brassband St.Jan Baptist Wortel Iedereen is vriendelijk uitgenodigd in de parochiezaal Ons Thuis. De inkom is gratis , er is een natje en een droogje voorzien, maar vooral veel muziek natuurlijk. (ep/jaf)

Parochiezaal Meerle nodigt uit MEERLE – Naar goede gewoonte houdt het comité van de zaal op de 1e zondag van september , 2 september 2012 dus, een fietsdag ten voordele van de parochiezaal van Meerle. Wat mag je die dag allemaal verwachten? Van 13.00 tot 14.00 uur kan je inschrijven voor een mooie fietstocht van ongeveer 27 km, af te leggen op eigen tempo. Ook kinderen kunnen meerijden. Onderweg krijgen de fietsers een verfrissing en versnapering aangeboden. Meedoen kost slechts 1 euro. Na het fietsen kan je nog lekkere pannenkoeken eten of iets drinken in de parochiezaal. Onder de deelnemers worden een 20 tal aanwe-

zigheidsprijzen verloot, de trekking daarvan is voorzien rond 17.50 uur. Rond 17.00 uur is er de prijsuitreiking van de ballonwedstrijd plaats en aansluitend is er de prijsuitreiking van de 10de zomer-fietszoektocht.. Het comité dankt alvast alle deelnemers die aan deze tocht hebben deelgenomen en zo de parochiezaal van Meerle hebben gesteund. Maar dat kan ook nog door mee te doen aan deze gezonde activiteit voor jong en oud. Onze zaal kan er alleen maar wel bij varen. Voor meer inlichtingen over éénen ander kan je terecht bij Elly Geerts, Ulicotenseweg 29, Meerle – tel. 03/315. 85. 86 – Email: elly.geerts@telenet.be (eg/jaf)

60 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 60

23-8-2012 14:31:00


p n t

e

f

n l

Zaterdag 21 juli - Een Nederlander die het bont maakte op de parking van dancing Highstreet mag van de raadkamer de cel verlaten als hij een borgsom van 2500 euro betaalt. De beschonken kerel werd met andere Nederlanders buitengezet. Hierna begon hij amok te maken op de parking. Hij probeerde met zijn auto mensen aan te rijden. Eén man (ook een Nederlander) werd effectief aangereden en raakte lichtgewond.

Zondag 22 juli - Een dertigjarige man uit Meerle is zondag in het Nederlandse Breda door twee Nederlanders mishandeld. Dat kwam aan het licht toen de politie beelden van de bewakingscamera op de Havermarkt naging. De Belg reageerde vermoedelijk toen de twee Nederlanders tegen hem plasten. Hierop deelden zijn belagers enkele rake klappen uit. Hij werd in zijn gezicht geslagen en geschopt en was ook even buiten bewustzijn en ook zijn horloge was stuk. De politie arresteerde vrijwel onmiddellijk twee twintigers.

Zaterdag 28 juli - Een 22-jarige jongeman vloog in de ochtend rond 5 uur uit de bocht in Minderhout, ramde een reclamebord en richtte vervolgens een ware ravage aan in de voortuin van zijn werkgever, Jan Martens. Ook diens huis bleef niet gespaard, doordat stukken van het reclamebord tegen de dakgoot en enkele luiken geslingerd werden. De bestuurder bleek ook nog eens te diep in het glas gekeken te hebben. Maar voor Martens is het allemaal geen probleem. - Aan Groot Eyssel is ‘s ochtends een bestuurder zwaargewond geraakt. De 21-jarige L.K. verloor de controle over het stuur van zijn Jeep en belandde met de terreinwagen in een maïsveld. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De bestuurder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Maandag 30 juli - Aan de Meerseweg werd een brood- en drankautomaat opengebroken. De dieven gingen aan de haal met het geld.

Augustus - In een gezamenlijke Belgisch-Nederlandse actie zijn twee ton illegale geneesmiddelen voor varkens in beslag genomen. Het gaat om groeibevorderende antibiotica. Duizend kilo werd gevonden in een overslagbedrijf in de Nederlandse provincie Noord-Brabant en nog eens duizend kilo in Meer. Met de tweeduizend kilo kan ongeveer één miljoen kilogram veevoeder worden ‘verrijkt’. Het in beslag genomen middel is virginiamycine, dat de spijsvertering van dieren bevordert en ze zo sneller doet groeien. Sinds 1998 mag het echter in de hele Europese Unie niet meer worden gebruikt in dierenvoeder.

Dinsdag 1 augustus - De politie heeft omstreeks 15.45 uur twee Nederlanders ingerekend die zich verdacht gedroegen aan Dorp in Meer. De nummerplaat van hun voertuig bleek gestolen en in de auto lagen inbrekersmateriaal en een alarmpistool. Het duo mocht na te zijn verhoord door de politie terugkeren naar huis.

Dinsdag 7 aug. - Bij een kopstaartaanrijding tussen twee auto’s in de Heilig Bloedlaan, rond 16u, raakten vijf mensen gewond. Het gaat om een gezin met drie kinderen. De slachtoffers werden met vooral nekklachten naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de andere wagen bleef ongedeerd.

Zaterdag 11 aug. - Twee mannen gingen op strooptocht langs vier woningen in Treslong, de Koestraat, de Casterléweg en Hal in Minderhout. Daarbij maakten ze een televisie, juwelen, geld en sterke drank buit. Een buurtbewoner merkte het verdachte duo op en slaagde erin snel enkele foto’s van hen te maken. Op basis van die beelden kon de politie van de zone Noorderkempen de twee identificeren. De mannen bleken Chilenen te zijn die hun tentje hadden opgeslagen op de camping van de Antilliaanse Feesten. Ter plaatse kraakten ze ook een auto. Daarin troffen de speurders de gestolen goederen aan. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 61

DHM_september_329.indd 61

23-8-2012 14:31:01


GLUREN BIJ DE BUREN Zo gaat het aan de andere kant van de grens HOOGSTRATEN/GALDER - We lopen er dikwijls niet hoog mee op, met onze noorderburen. Te lang hielden ze ons naar onze zin het vingertje voor en we hadden het er niet mee dat ze onze huizen en bouwgronden kwamen inpikken. We halen nu graag ons gelijk bij de recente maatschappelijke, politieke en financiële ontwikkelingen in het vroegere ‘gidsland Nederland’. ‘Zie je wel, het is daar ook niet allemaal peis en vree; hun staatskas is even leeg als de onze en het land is even onbestuurbaar als het onze, en zij hebben dan nog geen Walen!’ Punt gemaakt. Clichés natuurlijk en daardoor niet algemeen toepasbaar. Er zijn nog steeds zaken die bij onze buren gebeuren, waar wij een puntje kunnen aan zuigen. Als voorbeeld een plan voor een nieuw dorpscentrum in het heel nabije Galder-Strijbeek, deelgemeente van Alphen Chaam met ca. 1.200 inwoners. Van wat de gemeente daar gaat realiseren, kunnen onze bestuurders en bewoners alleen maar dromen. Het zou meteen de sterkst gesteunde vraag op de website van de VRT ‘De redactie’ over de verkiezingsonderwerpen overbodig maken.

Leefbaarheid kleine dorpskernen De Provincie Noord-Brabant heeft een aantal jaren geleden geconstateerd dat de leefbaarheid in kleine kernen onder druk kwam te staan doordat voorzieningen als supermarkten, bakkers, slagers en soms zelfs ook scholen daar verdwenen. Daarnaast of juist als gevolg daarvan vertrokken veel jongeren naar de stad en daardoor dreigden deze kleine kernen te veranderen in kleine spookdorpjes, zoals je ze ook in Frankrijk bv. tegenkomt. Om hieraan een halt toe te roepen heeft de Provincie een subsidieregeling in het leven geroepen om activiteiten te ondersteunen die beoogden hieraan een halt toe te roepen. Dat kan bijv. door het voorzieningenniveau op peil te houden of de sociale samenhang een impuls te

geven. In het IDOP staan ongeveer 30 actiepunten beschreven, waarvan er 11 door de provincie worden gesubsidieerd.

Nieuwe school In dit kader past de bouw van een nieuwe school in Galder. Door de realisatie van het educatief centrum, gekoppeld aan het gemeenschapscentrum, zal dit een aantrekkelijke centrumfunctie gaan vervullen voor zowel de inwoners van Galder zelf als voor buitenstaanders. Op termijn zal dat moeten leiden tot een verbetering van het voorzieningenniveau te Galder en impuls geven aan het verbeteren van de leefbaarheid van de kernen Galder en Strijbeek, De realisatie van dit educatief centrum reikt tegelijk veel verder dan alleen de mogelijkheid voor modern basisonderwijs, maar ook een kwalitatief goed aanbod heeft van educatieve, culturele, creatieve en sportieve voorzieningen voor het opgroeiende kind en overige inwoners van Galder/Strijbeek. Aanvankelijk werd uitgegaan van beperkte renovatie van bestaande schoolgebouw, en uitbreiding met een nieuwe bouwdeel. De bouwkundige staat van huidig gebouw is echter dermate slecht dat een beperkte renovatie niet zou volstaan. De

kosten ervan liggen bijna op niveau van nieuwbouw. Op basis van een scenariostudie in april 2011 van Stichting Brede School Nederland is geopteerd voor een nieuwbouw.

Ontmoetingcentrum De nieuwe school komt op dezelfde locatie als het bestaande ontmoetingscentrum de Leeuwerik, dat zal worden gesloopt en waarvoor een vervangende nieuwbouw in de plaats komt. De sportzaal, die van 2006 dateert, blijft staan. Argumenten voor nieuwbouw zijn dat er op deze wijze een op de behoeften van de (vaste) gebruikers uit Galder en Strijbeek afgestemde accommodatie komt, waarin sprake is van een efficiënt en multifunctioneel gebruik van de benodigde ruimte. Het nieuwe gebouw zal een levensduur hebben van ± 40 jaar waarmee Galder-Strijbeek gedurende lange tijd is voorzien van een bij de omvang van de kernen passende accommodatie. Bovendien zullen de exploitatiekosten van deze nieuwbouw beduidend lager zijn dan van een niet of slechts deels gerenoveerd gebouw. De nieuwe multifunctionele accommodatie is voorzien voor volgende hoofdgebruikers: de basisschool Mattheus, Ontmoetingscentrum De Leeuwerik, Peuterspeelzaal Kiekeboe, K.B.O.

De nieuwbouw (school + ontmoetingscentrum) komt op de plek van de huidige Leeuwerik. De voorgevel komt in het verlengde van de gevel van de sportzaal, waardoor er voor het gebouw extra ruimte vrijkomt voor het nieuwe dorpsplein. Op termijn de plek voor diverse evenementen. Over de inrichting van het buitenterrein wordt reeds gesproken met de directe gebruikers. Later wordt ook met omwonenden hierover overlegd. 62 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 62

23-8-2012 14:31:02


l s

s n e

e t e r k e . e t

s e e .

Galder-Strijbeek, de bibliotheek van Theek5 en Kober Kindercentra (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang). Architect is Grosfeld van der Velden uit Breda.

Informatie en inspraak Aan het definitief ontwerp dat in juni 2012 door het college van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld, is een intensief interactief proces met alle huidige en beoogde nieuwe gebruikers van het Dorpshuis Galder-Strijbeek aan vooraf gegaan, onder begeleiding van Stichting Brede School Nederland. De deelnemers aan deze gesprekken hebben deze als zeer positief ervaren: zij kregen alle gelegenheid voor vragen en opmerkingen en voelden zich gehoord door de architect. De Dorpsraad Galder-Strijbeek is ook aangeschoven bij deze gesprekken en heeft daarin haar inbreng gehad. Na de presentatie van het project door architect Grosfeld van der Velde op de openbare bijeenkomst van de Dorpsraad is het dan ook zeer goed ontvangen door de aanwezige inwoners van Galder en Strijbeek. De totale kosten van het project zijn begroot op ca. ongeveer 2,5 miljoen. Hierin is begrepen een Provinciale subsidie van ongeveer € 800.000,00 vanuit het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Galder-Strijbeek en uit het project Leefbaarheid van Regio West-Brabant. Het streven is om in november 2012 te starten met de nieuwbouw en in oktober 2013 de nieuwe accommodatie in gebruik te nemen.

Verschillen Nederland-België Aandachtige lezers zullen merken dat er buiten het naakte feit van zulk omvangrijk complex ten bate van een relatief kleine deelgemeente er behoorlijke verschillen zijn op dit terrein tussen België en Nederland. “Het complex wat we nu

gaan bouwen is veel meer dan een school alleen, maar de school is wel een heel belangrijke speler in het gehele project. Zonder school werd er geen nieuwbouw gepleegd”, is de overtuiging van de heer Kees Jacobs, Afdeling Beleid en Beheer van de gemeente Alphen-Chaam. “Wat betreft de school merk ik op, dat het een Rooms Katholieke school is die valt onder het regionaal bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint waaronder o.a. ook basisscholen in Baarle-Nassau, Ulicoten, Chaam en Alphen vallen. Het gemeentebestuur is dus niet het bestuur van deze school. De gemeente heeft echter bij wet (de Wet Primair Onderwijs) wel de verantwoordelijkheid gekregen om zorg te dragen voor adequate huisvesting voor de scholen in haar gemeente.” Een gemeente ontvangt jaarlijks van het Rijk een Algemene Uitkering en hieruit moeten de middelen (kapitaallasten) voor bijvoorbeeld een nieuwe school worden vrijgemaakt. Evenals voor alle andere zaken die de gemeente moet uitvoeren. Er komt geen specifiek extra budget voor een nieuwe school. Is er binnen de Algemene Uitkering onvoldoende budget beschikbaar en kunnen er geen andere middelen worden vrijgemaakt, dan kan de bouw dus niet doorgaan. Het is dus zaak om nieuwbouw tijdig op de agenda te plaatsen en op te nemen in een meerjarenbegroting van de gemeente. Kinderopvang (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) is een volledig particuliere aangelegenheid. De gemeente heeft alleen een taak in het bewaken van de kwaliteit ervan. De financiering is geen gemeentelijke taak. De peuterspeelzalen in de gemeente AlphenChaam, waaronder ook Galder valt , worden wel gesubsidieerd door de gemeente in personeelskosten en huisvestingskosten. De kosten die hieruit niet kunnen worden gedekt, moeten komen uit andere bronnen zoals bijv. de bijdragen

van de ouders. De peuterspeelzalen zijn bedoeld voor de kinderen van 2 tot 4 jaar en zijn gericht op de voorbereiding van de kinderen op de stap naar de basisschool: “spelend leren”. De resterende 1,7 miljoen komt dus inderdaad uit het eigen budget van de gemeente, dat onder andere gevuld wordt door de herbestemming van de locatie van de huidige basisschool in Galder, die gesloopt zal worden.

Weten wat er gaande is Inmiddels is het aanbestedingstraject opgestart. Het bestemmingsplan is aangepast en ook de aanvraag voor de vereiste omgevingsvergunning is ingediend. De huidige gebruikers van De Leeuwerik zijn er in geslaagd elders tijdelijk onderdak te vinden. Een knap staaltje van zelfwerkzaamheid en een bewijs van de sociale samenhang in Galder- Strijbeek. De sportzaal blijft en kan dus gebruikt worden dankzij de medewerking van VV Gesta. De kleedlokalen van Gesta kunnen na enkele bouwkundige aanpassingen - worden gebruikt door de gebruikers van de sportzaal. De bewoners van Galder en Strijbeek worden van de stand van zaken en het voortgangsproces op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief, die ze 4 maal per jaar in de bus krijgen of bij belangrijke wijzigingen. Ze kunnen het uiteraard ook volgen via de website van de gemeente. De eerste Nieuwsbrief is onlangs huis-aan-huis verspreid in Galder en Strijbeek. Deze en alle volgende Nieuwsbrieven zijn te vinden www.alphen-chaam.nl en op de website van de Dorpsraad www.galder-strijbeek.nl. Beslist interessante lectuur, niet alleen voor onze buren van Galder en Strijbeek, ook voor de inwoners van Hoogstraten, en zeker Meersel-Dreef en Meerle. Kijk meteen even hoe de informatiestroom van de dorpsraad aan de inwoners verloopt. Af en toe kunnen we nog wat opsteken van onze buren! (jaf)

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

e e -

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

DHM_september_329.indd 63

25-01-2011 21:21:03

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 63

23-8-2012 14:31:02


HVV HOOGSTRATEN HVV wil even goed presteren als vorig seizoen Voor het tweede seizoen op rij moest Hoogstraten genoegen nemen met de de 2de plaats in de eindrangschikking. Ook de eindronde bracht geen promotie op. Hoogstraten VV wil dit jaar even goed doen en indien de eindronde kan worden gehaald wil men wel promoveren.

Transfers Op de transfermarkt gebeurde niet zoveel en dat zal wel geen nadeel zijn. Vele nieuwe spelers inpassen gaat dikwijls ten koste van automatismen. De kern speelt met vele jongeren al een tijd samen en dit is zeker een pluspunt om direct resultaat te boeken. Toch moet gezegd dat Hoogstraten met Jimmy Fockaert een belangrijk wapen kwijt is. Jimmy die in 250 wedstrijden voor HVV maar liefst 150 keer scoorde, waarvan de laatste 2 seizoenen 55 keer, gaat zijn geluk zoeken in 2de nationale bij KSK Heist. De club zag ook Niels Cox vertrekken maar versterkte zich met Roel Engelen en Nick Havermans, allebei middenveldspelers die ook in de verdediging kunnen ingezet worden. Fockaert werd dus niet vervangen maar trainer Regi Van Acker wil de kaart van de jongeren blijven trekken en hoopt dus even goed te presteren als vorig seizoen.

Voorbereiding competitie Op 11 juli hebben de spelers de eerste training afgewerkt. Op 17 juli werd een 1ste oefenwedstrijd gespeeld tegen Sint Lenaerts. Het werd een 1 –

1 gelijkspel. Vervolgens werd zuinig gewonnen met 1 – 0 tegen buur Zwarte leeuw Rijkevorsel en tegen de beloften van Anderlecht werd met 1 – 6 verloren. Anderlecht komt al enkele jaren op stage met zijn jeugdploegen in het mooie complex van het Seminarie. Internaat, sporthal, de mooi verzorgde voetbalvelden van HVV, alles is voorhanden voor een goede voetbalstage. Hoogstraten – Lommel werd 3 -0 en in Capellen ging men 3 – 2 verliezen.

Bekerwedstrijden Trainer Van Acker vindt de bekercampagne niet zo belangrijk maar de eerste ronde wilde men toch zeker overleven. Het voorbije seizoen beleefde HVV een schitterende bekercampagne met het uitschakelen van 2 tweedeklassers en een droomwedstrijd op Sclessin tegen het grote Standard Luik, maar dit kost altijd punten in de competitie. Hij hoopt op een kortere, meer anonieme campagne. De beker van België zal Hoogstraten niet winnen en de competitie is belangrijker. De 1ste bekerwedstrijd op het veld van Vlijtingen werd

inmiddels met 0 – 2 gewonnen. De volgende afspraak voor de beker is thuis tegen Tilleur Luik. Bij winst volgt mogelijk een interessante derby tegen Turnhout.

Competitie Samen met alle regioploegen werd Hoogstraten ingedeeld in de zeer attractieve 3de klasse A, dus terug prov. Antwerpen samen met O- en WVlaanderen. In de reeks zitten veel ambitieuze ploegen. De ex-tweedeklassers Ronse, Racing Mechelen en Rupel-Boom horen zeker tot de titelkandidaten, maar alle teams uit onze provincie zijn goed gewapend om bovenin te spelen. Hoogstraten wil geen favorietenrol maar heeft opnieuw ambitie om een eindrondeticket te bemachtigen. Net zoals de voorbije jaren werd de competitie vroeg gestart met op woensdag 15 augustus de openingswedstrijd op het veld van Bornem. 0 – 2 winst met doelpunten van invallers Havermans en Daas brachten dus al 3 punten op en dat is al beter dan de voorbije seizoenen. Op woensdag 22 augustus komt K. Olsa Brakel op bezoek en de 3de en 4de wedstrijd zijn al derby’s tegen Turnhout en Geel-Meerhout.

64 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 64

23-8-2012 14:31:02


. y

,

e g e . t e

s

p p s

Minderhout VV

KFC Meerle

Uitslagen Beker van Antwerpen

Uitslagen Beker van Antwerpen

KFC Lille – Minderhout VV 0 – 0 Minderhout – HIH Turnhout 5 – 0 Vlimmeren – Minderhout VV 0 - 1

KFC Meerle – Wuustwezel 0 - 1 Dosko – KFC Meerle 0 – 2 KFC Meerle – St.-Job 0 - 5

Wedstrijden competitie

Wedstrijden competitie

Zondag 2 september 15.00 uur Minderhout VV – FC Turnhout Zondag 9 september 15.00 uur Weelde – Minderhout VV Zondag 16 september 15.00 uur Minderhout VV – Oud-Turnhout Zondag 23 september 15.00 uur Kalmthout – Minderhout VV Zondag 30 september 15.00 uur Minderhout VV – FC Merksem

Zondag 2 september 15.00 uur Horendonk – KFC Meerle Zondag 9 september 15.00 uur KFC Meerle - VNA Wortel Zondag 16 september 15.00 uur KFC Meerle – FC Turnhout Zondag 23 september 15.00 uur Weelde – KFC Meerle Zondag 30 september 15.00 uur KFC Meerle – Oud-Turnhout

KFC Meer Uitslagen Beker van Antwerpen KFC Meer – FC Gierle 1 – 1 St.-Jozef – KFC Meer 0 – 3 KFC Meer – Wechelderzande 7 - 0

Wedstrijden competitie Woensdag 29 augustus 18.30 uur Maria ter Heide – KFC Meer Zondag 2 september 15.00 Putte SK – KFC Meer Woensdag 5 september 18.30 uur KFC Meer – Exc.Essen Zondag 9 september 15.00 uur KFC Meer – Burcht Zondag 16 september 15.00 uur Zandvliet – KFC Meer Zondag 23 september 15.00 uur KFC Meer – Heibos Zondag 30 september 15.00 uur Turk Sport – KFC Meer

KVNA Wortel Voor beker- en oefenwedstrijden gebruikte trainer Ad Jansen veel spelers. Het spelpeil was dan ook wisselvallig. Na een jarenlang verblijf in vierde zal het nu in derde zeker met veel derby’s een speciale en spannende competitie worden.

De wedstrijden: Zondag 2 september 15.00 u KVNA Wortel - Wildert Zaterdag 8 september 18.00 u Meerle - KVNA Wortel Zondag 16 september 15.00 u KVNA Wortel – Vrij Arendonk Zondag 23 september 15.00 u FC Turnhout - KVNA Wortel Zondag 30 september 15.00 u KVNA Wortel - Zwaneven (frbr)

Tornooiwinst voor de pre-miniemen van KFC Meerle MEERLE – Op zaterdag 11 augustus konden de jongens van KFCMeerle deelnemen aan een goed georganiseerdtornooi voor pre-miniemen op de terreinen van KVNA Wortel. Na twee wedstrijden gewonnen te hebben en eentje verloren, kwamen ze in hun groep als eerste aan: ze hadden samen met twee andere ploegen gelijke punten, maar konden toch de eerste plaats bemachtigen door een hoger aantal doelpunten. Al snel werd duidelijk dat de finale gespeeld zou worden tegen buurdorp Minderhout. Beide ploegen deden hun uiterste best, maar er kan slechts één winnen en deze keer werd dat Meerle! Een dikke proficiat aan alle voetballertjes! (ns)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 65

DHM_september_329.indd 65

23-8-2012 14:31:03


Olympische Spelen 2012 Karin Donckers licht ontgoocheld, maar blikt reeds vooruit! Hopen op een ereplaats en die dan door allerlei omstandigheden in rook zien opgaan moet wel voor een zekere ontgoocheling zorgen als je tenminste sportman in hart en nieren bent. Karin die op gebied van eventing al zoveel waters doorzwommen heeft, trok wel met veel ambitie naar de Olympische Spelen. Individueel een goede prestatie neerzetten en met de ploeg minstens in de top-8 eindigen zou moeten kunnen! “Engeland, Duitsland, Nieuw-Zeeland en de USA zijn wel de sterkste landen, we hopen zeker mee te spelen, maar de factor geluk mag je ook niet uitschakelen!” Op de voorbereiding viel niets aan te merken en haar paard Gazelle de la Brasserie was er ook klaar voor. Voor deze 18-jarige merrie zou het de laatste wedstrijd uit haar rijkgevulde carrière betekenen en ze kan nu van haar welverdiende pensioen gaan genieten in Zwitserland, de thuishaven van haar eigenaars. Na het eerste onderdeel van de eventing, nl. de dressuur, prijkte Karin op een hoopvolle 7de plaats, het beste resultaat van de Belgische deelnemers. De tweede dag stond de crosscountry op het programma, toch een beetje het paradepaardje voor de eventing. De ruiter moet een bepaald traject afleggen in een bepaalde tijd, uithouding en stuurmanskunst worden dan sterk op de proef gesteld. Karin legde een foutloos parcours af, maar kreeg 11.60 strafpunten voor het overschrijden van de tijdslimiet en daardoor zakte ze terug naar een 18de plaats in het individueel klassement. Over het landenklassement mocht men na de cross ook een kruis maken. De drie beste resultaten per ploeg tellen mee voor deze rangschikking. Het Belgisch team (vijf ruiters) bleef nog met slechts twee paarden in de wedstrijd, zodat de hoop op een ereplaats definitief weg was. Carl Bouckaert kwam ten val en werd uitgeschakeld, Joris Van Springel en Marc Rigouts hadden zoveel van hun paard gevergd dat ze forfait gaven voor de jumping. In die cross-country werden er op het heuvelachtige en gladde parcours zomaar eventjes 22 combinaties uitgeschakeld en dit wegens valpartijen, het verliezen van een hoefijzer…! Dit laatste is natuurlijk catastrofaal. In het afsluitende deel, de jumping, poogde Karin de zaken nog een beetje recht te zeten, alhoewel ze wel wist dat de huid van de beer al lang verkocht was. Enkel de 24 beste combinaties mochten aan de start verschijnen. Gazelle de la Brasserie en Karin deden hun uiterste best en slaagden er ook in om nog enkele plaatsen op te schuiven, zodat onze amazone op een 15de plaats eindigde. Na afloop keek Karin met spijt terug op de pech die het team getroffen had en die ontgoocheling sprak dan ook wel boekdelen. Vooruit kijken Karin is er echter het persoontje niet naar om bij de pakken te blijven zitten, ze heeft nog een aantal jonge paarden in opleiding en ze kijkt reeds uit naar een 6de olympische deelname in Rio de Janeiro in 2016! Inderdaad Karin heeft niet lang getreurd, want enkele dagen na haar olympisch

Karin met Gazelle de la Brasserie avontuur betwistte ze met enkele paarden het Belgisch kampioenschap voor 5- en 7-jarige paarden in Nokere. Met Fletcha van ’t Verahof veroverde ze de titel bij de 7-jarige. Karin heeft al een heel parcours afgelegd in het ruiterwereldje. Als 9-jarige begonnen in de ponyclub van St.-

Clemens Minderhout, al 5 olympische spelen op haar palmares, winnares van heel wat nationale, internationale wedstrijden en kampioenschappen en we zullen haar geloven als ze zegt:”Een mensenleven is er nodig om een goed ruiter te worden!” (rel)

66 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 66

23-8-2012 14:31:03


n

Eventing - Paul Laurijssen Belgisch kampioen bij de 5-jarige paarden Tijdens het weekend van 4 en 5 augustus vond in Nokere het Belgisch kampioenschap eventing plaats en dit voorbehouden voor de 5- en 7-jarige paarden. Twee stadsgenoten gingen met de hoogste eer lopen: Paul Laurijssen (Meer) bij de 5-jarige en Karin Donckers (Minderhout) bij de 7-jarige. Paul is al jarenlang lid van rijvereniging St.-Joris Meer en hij slaagde er in met Hidonka A het hoogste schavotje te bestijgen. De A achter de naam van het paard verwijst naar de stal waar het paard werd gefokt, nl. bij Karel Aerts (Hoogstraten) en Paul is tevens ook de medeëigenaar. De vader van Hidonka A luistert naar de naam Quickfeuer van Koekshof en de moeder is Tonka A (v.Alcatras), eveneens bij Karel Aerts groot geworden. Uit deze fokkerij zijn al heel wat uitstekende spring-en eventingpaarden voortgekomen. Op de Olympische Spelen in Londen liep in de eventing ook het paard Dunkas A met als ruiter ex-Hoogstratenaar Marc Rigouts. Deze viervoeter werd ook door Paul vanaf zijn drieëneenhalf tot zijn zevende jaar bereden en opgeleerd. Dit seizoen heeft onze Meerse ruiter al menig maal het podium mogen beklimmen in de eventing. Buitenlandse ervaringen heeft hij niet zo heel veel, af en toe weleens de grens over, maar voor hem blijft het louter een hobby en zijn job wil hij hieraan zeker niet opofferen. In het Blosocentrum te Waregem stond hij na de dressuur op een derde plaats en na een foutloos springparcours en dito cross, in het kasteelpark, prijkte de combinatie op nummer één en mag Paul zich voor een jaar Belgisch kampioen eventing noemen bij de 5-jarige paarden. (rel)

Paul op nummer één met zijn kinderen Jana en Ruben, al even fier als hun papa , geflankeerd door Pieter De Cleene (derde) en Lara de Liedekerke (tweede)

Wielrennen - Jari Geerts voor eigen volk in Minderhout De drukkende hitte was wel de voornaamste oorzaak van het klein aantal inschrijvingen voor het wielertweeluik nieuwelingen en juniores. Bij de nieuwelingen namen 17 renners de start en Jeroen Van Den Berghe van de club uit WSC Hand in Hand Baal bolde als winnaar over de meet. Ook bij de juniores exact 17 deelnemers die de inschrijvingstafel passeerden. Vier renners lokten de goede ontsnapping uit en in de eindspurt toonde Minderhoutenaar Jari Geerts, aangesloten bij Rijschool AH-Gentse VS en zoon van ex-renner Jan Geerts, zijn medevluchters het achterwiel. (rel)

De kus van het bloemenmeisje voor winnaar Jari Geerts terwijl Jaak Janssens goedkeurend toekijkt DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 67

DHM_september_329.indd 67

23-8-2012 14:31:03


Gevechtssport - Zwarte gordel voor Olivier en Kristoff van Shindo-Ryu Een aantal jaren geleden vond Olivier De Pryck de tijd rijp om zelf een club waarin gevechtssporten beoefend konden worden op te richten. De naam Shindo-Ryu werd het uithangbord van de nieuwgeborene en heeft een zeer duidelijke betekenis. Shindo staat voor “nieuwe weg” en ryu is het Japans voor “school”. Gediplomeerde lesgevers staan borg voor verzorgde trainingen die zowel voor mannen, vrouwen als kinderen vanaf 12 jaar open staan. De club staat niet stil, maar zorgt regelmatig voor vernieuwing. Twee leden van de club Olivier De Pryck (voorzitter) en Kristoff Gijsbregts (Hoogstratenaar die onlangs naar Dendermonde uitweek) behaalden onlangs, op 27 mei, een eervolle onderscheiding in de vorm van een zwarte gordel in de gevechtskunst Ju-Jitsu, een oude Japanse vechtkunst die “zachte kunst” betekent. Deze verdedigingsmethode berust op een volkomen discipline van wil en geest, samen met een volledige beheersing van een getraind lichaam. Deze sport wordt niet beoefend omdat men zou leren vechten. De bedoeling is dat de mindere zich kan verdedigen tegen zijn tegenstander door handig gebruik te maken van aangeleerde verdedigings- en aanvalstechnieken. Snelheid is belangrijk, men leert aanvallen en ontwijken, afweren, blokkeren, klemmen, slaan, trappen, wurgingen, bevrijdingen…!

Pierre Goetelen

Tafeltennis – Het nieuwe seizoen

Voor Olivier is dit na Karate 4de Dan en Kobudo (Oosterse wapens) 1ste Dan zijn derde zwarte gordel in de Oosterse gevechtskunsten. Voor Kristoff betekent het zijn eerste zwarte gordel en wekelijks zakt hij naar Hoogstraten af om de trainingen bij te wonen. Ook werd op 28 april 2012 tijdens het jaarlijks clubkampioenschap een speciale viering gehouden ter ere van de stichter van het karate, ju-jitsu en kobudo in Hoogstraten, nl. Pierre Goetelen en deze autoriteit in de gevechtssporten werd door de club uitgebreid gehuldigd voor zijn 60-jarige actieve loopbaan in deze sporten. Van 1971 tot en met 1981 verzorgde hij de lessen in Hoogstraten en in zijn dojo (oefenzaal) in Antwerpen (Deurne) vind je hem nog altijd op de mat als lesgever. Een man waartegen men ongetwijfeld met veel respect opkijkt. Hij heeft volgende zwarte gordelgraden: 9° dan Jujitsu, 7° dan kobudo, 5° dan karate, 3° dan iaido (japanse zwaarden) en 1° dan Aiki-jitsu. Vanaf 3 september staat het nieuwe seizoen alweer voor de deur en voor mannen, vrouwen en kinderen (vanaf 12 jaar) staat deze deur altijd open om drie gratis proeflessen te komen volgen van karate en ju-jitsu. In Shindo-Ryu heerst een vriendschappelijke, niet competitieve sfeer, een specifieke voorkennis of een buitengewone lichamelijke conditie zijn helemaal niet vereist en je wordt opgevangen door ervaren lesgevers! Geen plankenkoorts, doen! (rel)

MINDERHOUT - Een nieuw sportief seizoen is ondertussen weer op gang getrokken. De competitielijsten werden opgemaakt, de nieuwe sponsor “HUBO BRASSCHAAT” zorgde voor een vernieuwde outfit, en de paletjes kregen een verse toplaag. De club start met dit jaar met 4 ploegen in de herencompetitie in respectievelijk 3de, 4de, 5de en 6de provinciale en 1 ploeg in de jeugdcompetitie. Hopelijk kunnen we ook nu weer genieten van een spannend competitieverloop. Voor het clubbestuur is het competitiespel echter niet het allerbelangrijkste, het recreatieve pingpongspel des te meer. We willen hierbij dan ook iedereen uitnodigen om op woensdagavond vanaf 19 uur (jeugd) of vanaf 20 uur (volwassenen) een kijkje te komen nemen en vrijblijvend een balletje te slaan in ons sportlokaal in de Schoolstraat.

Kristoff Gijsbregts(l) en Olivier De Pryck(r) met zwarte gordel ju-jitsu

Info: www.shindo-ryu.net ; gsm 0473/43 56 96

Op vrijdagavond ben je natuurlijk ook van harte welkom om onze spelers te komen aanmoedigen tijdens de wekelijkse competitiewedstrijden. Meer informatie vind je ook op onze website : www.ttkminderhout.be Zowel voor jong als oud is tafeltennis een sport waarvan je zowel op een heel rustige als intensieve manier kan genieten. (DV/red)

68 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 68

23-8-2012 14:31:04


e n

.

e n

n

n

Week van de sportclub

Kruisboog - Beker Dupret te Meerle

Doe mee en vind je sportclub! Van 8 tot 16 september 2012 vindt in Vlaanderen de 4de editie van de week van de sportclub plaats. Gedurende een volle week met weekend ervoor en erna zetten duizenden sportclubs in Vlaanderen hun deuren open. De sportclub is immers de plek bij uitstek - om levenslang te sporten onder leiding van een gediplomeerde trainer of lesgever - waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd - waar men vrienden maakt en ziet, waar men ambiance kan maken en samen een gezellige tijd kan doorbrengen. De sportclub is er voor iedereen en zij willen jou erbij! Ook in Hoogstraten nemen verschillende sportclubs deel aan deze actie. Het volledige programma met data, uren en locaties, vind je op www.hoogstraten.be. Bij volgende 15 sportclubs kan je gratis deelnemen aan één of meerdere activiteiten: Atletiekvereniging Noorderkempen, Badmintonclub Hoogstraten, Gelvoc Volleybalclub, Handboogmaatschappij Vrede en Eendracht, Hiraken Karateclub, Hoogstraatse Aerobicclub, Hoogstraatse trappers, Judoclub De Bres, KVLV Minderhout (volleybal, yoga, zumba), OKRA Wortel (lijndansen, fietsen), Shindo Ryu (karate, ju-jitsu), 't Spagaatje, Tafeltennisclub Minderhout, TC De Vrijheid, Turnkring Vrij en Lenig.

In 2011 had de Sint – Jorisgilde van Meerle de Beker Dupret kunnen veroveren met de voorwaarde daaraan verbonden dat zij dit jaar de gastheer waren om dit zestal met de grote kruisboog te betwisten. De gilde van Meer kwam, zag en overwon en nam de beker terug mee naar Meer. We zien het winnende zestal samen met drie leden van de familie Dupret op de foto: Jan Rombouts 35, Vicky Rombouts 32, Herman Van Ostaeyen 36, Bert Eelen 34, Glenn Brosens 34 en Dirk Brosens 34. Herman Van Ostaeyen schoot als enige van alle schutters 36 op 36 punten en behaalde de rozenprijs. Per ploeg evenaarde de gilde van Meer het record dat sinds 1995 stand houdt maar nog steeds niet verbeterd werd. (fs)

Scholenveldloop in De Mosten De gemeentelijke sportdienst organiseert op woensdag 26 september vanaf 14 uur voor de 14de maal de scholenveldloop en dit in samenwerking met Bloso, SVS, de Hoogstraatse Sportraad en alle Hoogstraatse scholen. Deze veldloop vindt plaats in het recreatiedomein De Mosten en begint stipt om 14u.

Aarzel niet en ga een kijkje nemen of nog beter meesporten op één van de activiteiten van de deelnemende sportclubs.

Volgende afstanden worden gelopen: 1ste-2de leerjaar: 300 m 3de-4de leerjaar: 600 m 5de-6de leerjaar: 900 m

Meer informatie kan u verkrijgen bij de sportdienst via tel. 03/340.19.51 of email sport@ hoogstraten.be. (fh)

De reeksen volgen kort op elkaar, daarom vragen wij alle kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar om 13.30 uur aanwezig te zijn.

Elke deelnemer krijgt een verrassingspakketje, aangeboden door de sponsor van de Vlaamse Veldloopweek voor scholen, het stadsbestuur Hoogstraten en de Sportraad Hoogstraten. Meer informatie kan u verkrijgen bij de sportdienst via tel. 03/340.19.51 of e-mail sport@ hoogstraten.be. (fh)

G Badminton

Motorcross Finale Belgisch kampioenschap VLM Op zondag 23 september kan u langs het Paterspad in Minderhout terecht voor de finale van het Belgisch kampioenschap motorcross van de liefhebbersbond VLM (het vroegere BLM). Het kampioenschap wordt betwist in een tiental wedstrijden van februari tot september en Minderhout heeft de eer om de finale te organiseren. De deelnemers zijn ingedeeld in twaalf categorieën, allemaal liefhebbers of ex-profs die hun carrière in het liefhebbersverbond afronden. Om de dag nog meer kleur te geven organiseert men ook een wedstrijd voor gelegenheids- of vrije tijdsrijders. ’s Avons volgt er dan de huldiging van de kampioenen. Ambiance verzekerd. Info Ronny Donkers 0476 42 07 74 (fh)

Ontspanning is belangrijk zeker voor mensen met een beperking. In Hoogstraten bestaat er vanaf september de gelegenheid om deel te nemen aan badminton. Deze lessen gericht op jongeren vanaf zes jaar met autisme en / of een mentale beperking kunnen hieraan deelnemen. De badminton wordt aangeleerd op een speelse, aangepaste manier, rekening houdend met de mogelijkheden van de kinderen. Indien nodig wordt er gewerkt via een stappenplan en / of met een hoofdtelefoon. De lessen vinden plaats in de sporthal van het Spijker, Gelmelstraat 62 te Hoogstraten vanaf de zaterdag 8 september. De kinderen kunnen zich ter plaatse inschrijven of vooraf via de website: www.bchoogstraten.be. Meer informatie te verkrijgen bij Joke Van Delm joke@bchoogstraten. be of op het nr. 0498 28 84 54. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 69

DHM_september_329.indd 69

23-8-2012 14:31:04


Duivensport De Noordhoek Uitslag van 15 juli

Quievrain 131 oude duiven 1.Marcel Kinschots (Mind); 2. Jaak Bluekens (Mrle);3. Jos Sprangers (Wort); 4. Herman Adriaensen (Mind); 5. A en D Brosens (Mrle) 176 jaarse duiven 1.Marcel Kinschots (Mind); 2. Goossens-Geets (Mind); 3. Gino Geets (Mind); 4. Jos Brosens (Mr); 5. Jozef Haest (Wort) 730 jonge duiven 1.Angelo Roelen (Hgstr); 2. Idem; 3. Marcel Kinschots (Mind); 4. Van Aperen-Aerts (Mr); 5. Eddy en May Poels (Hgstr)

Uitslag van 22 juli

Quievrain 180 oude duiven 1.Francis Jansen (Mind); 2. Idem; 3. Idem; 4. Marcel Van Gestel (Mrle); 5. Karel Aerts (Mind) 196 jaarse duiven 1.Eddy en May Poels (Hgstr); 2. Marcel Kinschots (Mind); 3. Francis Jansen (Mind);4. Luc Van Dijck (Mrle); 5. Jan Schrauwen (Mrle) 879 jonge duiven 1.Angelo Roelen (Hgstr); 2. Idem; 3. Eddy en May Poels (Hgstr); 4. Idem; 5. Stan Brosens (Mr)

Uitslag van 29 juli

Quievrain 161 oude duiven 1.Francis Jansen (Mind); 2. Gino Geets (Mind); 3. Stanny Laurijssen (Hgstr); 4. Jozef Haest (Wort); 5. Francis Jansen (Mind) 170 jaarse duiven 1.Francis Jansen (Mind); 2. Jan Schrauwen (Mrle); 3.René Verschueren (mr); 4. Fr. en Roy Leemans (Mr); 5. Gerard Herrijgers (Mr) 980 jonge duiven 1.Angelo Roelen (Hgstr); 2. Idem; 3. Idem; 4. Idem; 5. Idem

3. Angelo Roelen (Hgstr); 4. Henri Pemen (Mr); 5. Karel Aerts (Mind)

De Noordhoek + Nieuw Verbond Antwerpse Kempen Uitslag van 15 juli

Noyon 184 oude duiven 1.Marinus Dekkers (Mr); 2. Stanny Laurijssen (Hgstr); 3. Willy Crauwels (Ranst); 4. Louis Van Dijck (Mrle); 5. Jan Brosens (Hgstr) 234 jaarse duiven 1.Karel Aerts (Mind); 2. Willy Van Lommel (Ranst); 3. Idem; 4. Aloïs Havermans (St.-Len); 5. Hok William Geerts (Schilde 703 jonge duiven 1.Hok William Geerts (Schilde); 2.Stanny Laurijssen (Hgstr); 3.Ludo Van Tuyn (Ranst); 4. Louis Dillen (St.-Job); 5. Ludo Aerts (Ranst)

Uitslag van 22 juli

Noyon 181 oude duiven 1.Cyriel Matheeussen (St.-Len); 2. Stanny Laurijssen (Hgstr); 3.Louis Van Dijck (Mrle);4. Karel Aerts (Mind); 5. Jos Brosens (Mr) 224 jaarse duiven 1.Stanny Laurijssen (Hgstr); 2. Jochems-Van Goubergen (Rijk); 3. Francis Jansen (Mind); 4. Aloïs Havermans (St.-Len); 5. Herman Bevers (St.-Job)

991 jonge duiven 1.E en L Van Peer (Halle); 2. Comb.Maegh-As (Rijk); 3. Willy Van Lommel (Ranst); 4. Hok William Geerts (Schilde); 5. Jochems-Van Goubergen (Rijk)

Uitslag van 29 juli

Noyon 152 oude duiven 1.Jos Van Gastel (Brecht); 2. Jos Brosens (Mr); 3. Louis Van Dijck (Mrle); 4. Cyriel Matheeussen (St.-Len); 5.Jochems-Van Goubergen (Rijk) 184 jaarse duiven 1.Louis Van Dijck (Mrle); 2. Francis Jansen (Mind); 3. Louis Van Dijck (Mrle); 4. Cyriel Matheeussen (St.-Len-; 5. Jochems-Van Goubergen (Rijk) 658 jonge duiven 1.E en L Van Peer (Halle); 2. Hok Van Gastel (Brecht); 3. Ludo Aerts (Ranst); 4. Cyriel Matheeussen (St.-Len); 5. Willy Crauwels (Ranst)

De Noordhoek Uitslag van 19 augustus

Quievrain 150 oude duiven 1.Francis Jansen (Mind); 2. Marcel Van Gestel (Mrle); 3. Herman Adriaensen (Mind); 4. August Goetschalckx (Mr); 5. Francis Jansen (Mind) 708 jonge duiven 1.Constant Vermeiren (Mr); 2. Idem; 3. DictusMartens (Mr); 4. Gust Schrijvers (Mind); 5. Jacques Godrie (Mr)

Uitslag van 5 augustus

Quievrain 238 oude duiven 1.Francis Jansen (Mind); 2. Idem; 3.Luc Van Dijck (Mrle); 4. Francis Jansen (Mind); 5. Idem 1110 jonge duiven 1.Henri Pemen (Mr); 2. Karel Aerts (Mind); 3. Marcel Kinschots (Mind); 4. Eddy en May Poels (Hgstr); 5. Marcel Kinschots (Mind)

Uitslag van 12 augustus

Quievrain 203 oude duiven 1.Marcel Kinschots (Mind); 2. Francis Jansen (Mind); 3. Marcel Van Gestel (Mrle); 4. Idem; 5. Jan Brosens (Hgstr) 913 jonge duiven 1.Angelo Roelen (Hgstr); 2. Jozef Haest (Wort);

70 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 70

23-8-2012 14:31:05


s

TIEN OP TIEN Hannelore Geysen (18) - Wortel

-

1 - School? - Met prachtige herinneringen in het Klein-Seminarie ben ik klaar voor een nieuw avontuur in Leuven, waar ik Biomedische Wetenschappen ga studeren. Op kot, nieuwe vrienden … ik kan haast niet meer wachten!

; )

2 - Huisgenoten? - Mijn ouders en mijn twee oudere broers, met wie ik heel hard kan lachen en heel erg in de haren kan vliegen. Daarnaast scharrelen er nog twee kippen rond.

-

l -

l t

-

Elke maand plukken wij een jongere van de straat en schenken hem of haar een Standaard-boekenbon ter waarde van €20. Maar daarvoor moet de uitverkorene wel in zijn of haar hartje laten kijken…

3 - Hobby’s? - Ik ben al twee jaar leiding bij KLJ Wortel. Ik leer zo veel van deze kindjes en amuseer me rot. Daarnaast volgde ik sinds het derde leerjaar en tot dit jaar Woordles. Daarnaast werk ik soms in het weekend. Handig (zeker met oog naar de komende jaren in Leuven). Als ik dan nog wat tijd over heb, doe ik aan fotografie. Recreatief maar het resultaat mag er wel zijn. 4 - Hard gelachen? - Met Wortel kermis. De sfeer in Wortel is dan niet te schatten, iedereen amuseert zich. Hoe oud je bent, hoe je eruit ziet, wie je bent…, zolang je van Wortel bent, is alles toegestaan. Dit maakt van Wortel zo’n verbonden dorp.

5 - Hecht je veel belang aan kleren? Enorm! De kledij die je draagt, vertelt grotendeels wie je bent en hoe je denkt. Handig, maar aan de andere kant kan het je op het verkeerde been zetten. Het innerlijk van iemand kan ook totaal verschillend zijn van zijn kledij. 6 - Muziek? -Ik hou veel van muziek. Ik luister graag naar Kings of Leon, 30 Seconds To Mars en ik kijk er ook hard naar uit om Band of Skulls dit jaar te zien schitteren op Pukkelpop. 7 - Ben je tevreden met hoe je er uitziet? - Iedere jongere heeft wel minpunten. Te groot, te dik, lelijke haarkleur, puisten, een bril… Ik heb er zeker ook. Dus besef ik dat ik ook maar een doodnormale jongere ben. 8 - Ben je in een jeugdvereniging? - Ik heb al een hele carrière bij KLJ Wortel. Ik ben al lid sinds het eerste leerjaar, en in hart in nieren! Ik ben er enorm trots om! 9 - Lievelingsvak? - Nu gaat iedereen denken dat ik een echte nerd ben, maar mijn lievelingsvakken zijn biologie en chemie. Ik wil weten waaruit

alles opgebouwd is. Daarom ook biomedische wetenschappen. 10 - Wat moet er in Hoogstraten veranderen voor de jeugd? - Er moet een cultureel centrum komen in Hoogstraten, zodat de jeugd wat meer in contact wordt gebracht met cultuur. Daarnaast zijn een bioscoop, zwembad en meer winkels ook nog welkom. (red.lvr)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

DHM_september_329.indd 71

25-01-2011 21:21:03

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 71

23-8-2012 14:31:05


niseerde activiteiten elders. Info: Chris van Boxel (bc.deklapekster@natuurpunt.be)

Leerkrachten Buiten Enkele dagen geleden mochten we opnieuw een topactiviteit in Wortel Kolonie meemaken. De Nacht van de Vleermuis zorgde voor een aangename kennismaking met onze enige vliegende zoogdieren. Voor heel wat gezinnen werd dit het gedroomde afscheid van de vakantieperiode. Wortel Kolonie maakt meer en meer deel uit van een topnatuurgebied. Het doet deugd als vereniging om hier aan mee te mogen werken, over de grenzen heen. Bezoekerscentrum De Klapekster vervult in heel dit verhaal vooral een communicatierol. Het is opvallend hoeveel mensen de weg vinden naar het bezoekerscentrum in de Kolonie. Mede, en wellicht vooral dankzij de goede vrijwilligerswerking.

Vrijwilligers, laat van je horen Op 8 september organiseert Natuurpunt Markvallei een feestje voor haar vrijwilligers, 95 in het totaal. De vrijwilligerswerking van de Natuurpuntafdeling in onze gemeente springt in het oog. Dat ontgaat ook het hoofdbestuur in Mechelen niet. Veel van de vrijwilligers werken in de natuur. Op de maandelijkse beheerswerken kunnen de beheerders van de natuurgebieden een trouwe schare vrijwilligers ontvangen. Maar daarnaast zijn er vooral heel veel mensen actief in het bezoekerscentrum. Ze houden het bezoekerscentrum open, maken deel uit van een kuisteam of de tuinploeg. Sommige vrijwilligers focussen zich op natuurstudie, anderen werken vooral aan het educatieve luik. Er zijn natuurgidsen, mensen die de website beheren, berichten aanleveren voor de pers, zetelen in adviesraden allerhande, nemen de redactie van het afdelingstijdschrift op zich… En toch… heeft Natuurpunt Markvallei nog mensen nodig. Natuurpunt Markvallei wil haar dienstverlening naar leden, de plaatselijke bevolking en de bezoekers van de natuurgebieden in onze regio nog verbeteren. Voel jij je aangesproken? Aarzel niet. Voor iedereen is er wel een taak weggelegd en vooral het sociale netwerk waarin je terechtkomt maakt het vrijwilliger zijn meer dan de moeite waard. (bc.deklapekster@ natuurpunt.be)

Zondagswandeling Buissche Hei Landgoed Oude Buisse Heide is verbonden met het echtpaar Roland Holst. Beeldend kunstenaar Richard en schrijfster en politica Henriëtte Roland Holst (1869-1952) vonden hier rust en inspiratie. In 1945 schonk Henriëtte dit bijzondere natuurgebied aan Natuurmonumenten. En tot op de dag van vandaag is het landgoed een inspiratiebron voor velen. Samen met De Moe-

ren en Wallsteijn vormt de Oude Buisse Heide een drietal gevarieerde landgoederen. Je wandelt door oude bossen en langs weilanden, akkers, vennen, restanten heide, houtwallen en boerderijen. Onze Natuurpuntgids verwacht deelnemers op zondag 9 augustus om 13.30u aan de Vredesboom in Meer. Info: 03 315 71 85.

Cursus Natuurfotografie De cursus Natuurfotografie start op 19 september. Twintig mensen schreven zich in, meteen het maximum aantal cursisten. De initatiefnemers, Wim Verschraegen en Geert Brosens, plannen daarom een herneming van de cursus. Deze zal wellicht in het voorjaar 2013 van start gaan. Was je deze keer te laat, kan je misschien als alternatief ook op pad met de fotowerkgroep. Op 16 september gaan ze op tocht in Wortel Kolonie. Misschien zijn de eerste tekenen van de herfst al zichtbaar: paddenstoelen, gekleurde bladeren, spinnenwebben, … Om 9u00 verzamelen de fotografen aan Bezoekerscentrum De Klapekster. Info: Wim Verschraegen (03 314 47 75)

Nog meer cursusgeweld De cursus “natuurgids” start op het einde van de maand. Mensen die er nog bij willen zijn, zullen snel moeten zijn. Contactpersoon voor Natuurpunt Markvallei: chris.vanboxel@natuurpunt. be - 0474 37 96 66. Inschrijven bij Joëlle Laes: Joelle.laes@c-vn.be . De cursus “trekvogels” start dan weer in oktober. De vogeltrek is een van de boeiendste natuurfenomenen. Pas in de loop van vorige eeuw heeft men een goed deel van dit mysterie kunnen ontrafelen. In deze cursus gaan we in op de mechanismen die hier achter zitten. Ook gaan we na hoe vogels zich voorbereiden op die grootse onderneming. We leren ook hoe vogels zich gedragen tijdens hun trektocht en met welke problemen ze af te rekenen hebben. Bij het trekonderzoek besteden we bijzondere aandacht aan de trektellingen, een populair gebeuren in Vlaanderen. Dit komt ook aan bod in de praktijklessen. Op een goed gelegen telpost noteren we dan een voormiddag alle overtrekkende vogels. Inschrijven voor de cursus kan bij Luc Van Dun Gsm: 0473-37 52 87 - Mail: luc.van.dun@telenet.be En er staat nog een cursus op stapel. “Gidsen voor kinderen” wordt een cursus voor de maanden november en december. De cursus zal wellicht georganiseerd worden op donderdagnamiddagen en telt zes lesnamiddagen. Met deze cursus richten we ons vooral op mensen die het ook zien zitten om kinderen daadwerkelijk te gidsen vanuit de Klapekster in Wortel Kolonie of tijdens georga-

Gekoppeld aan de open deur van de Bonte Beestenboel, organiseert Natuurpunt Markvallei op 30 september een infomoment voor leerkrachten. Zij kunnen kennismaken met het educatieve aanbod van bezoekerscentrum De Klapekster. Leerkrachten Buiten is ook een aanleiding voor anderen om een kijkje te komen nemen.

“Behaag de Kempen” Natuurpunt Markvallei en Stadsbestuur Hoogstraten organiseren jaarlijks een verkoop van streekeigen struiken, fruitbomen, kleinfruit en enkele andere ecologische interessante tuinplanten. Deze avond georganiseerd door Velt Noorderkempen, helpt u een goede keuze te maken bij de bestelling van uw plantgoed. Inheemse bomen en struiken hebben een belangrijke ecologische meerwaarde: vogels en vlinders zijn dol op de bessen, vruchten en bloesems. Een lust voor hen, en voor ons. Dat heel wat bessen, bloemen en vruchten ook voor ons erg lekker en voedzaam zijn, ontdek je tijdens de infoavond over ‘de eetbare tuin’. Tijdens de infoavond bieden we je proevertjes aan, gemaakt van bessen,vruchten en bloesems van inheemse flora en krijg je tips over het creëren van een eigen stukje natuurrijke, eetbare tuin Annick Hollebeke is lesgeefster van Velt en van huis uit herboriste. Haar specialiteit is onder andere ‘De eetbare siertuin’. De lezing wordt georganiseerd op 5 oktober in BC De Klapekster om 20 uur en is volledig gratis. De lezing is een samenwerking tussen Velt Noorderkempen en Natuurpunt Markvallei. Info: Drej Oomen (0476 53 58 44) (AO)

In bosrijke omgeving tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten • Fiets / Wandelcafé • Terras • Feesten en partijen De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre Tel.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

72 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 72

23-8-2012 14:31:06


p e . r

n n n

-

n

k e , n n

n -

n

:

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 73

DHM_september_329.indd 73

23-8-2012 14:31:07


agenda

TENTOONSTELLINGEN

HOOGSTRATEN

Nog tot 31 augustus TENTOONSTELLING LUCHTFOTO’S van Wortel-kolonie en de Halse Beemden. In De Klapekster. Geopend op donderdag van 13 tot 17 en van vrijdag t.e.m. zondag van 13 tot 18 uur

Tot 30 augustus FIETSAVONDEN Elke donderdag twee uur fietsen op een rustig tempo. Vertrek om 19 uur aan de Pax. Info 03 314 31 37

Tot 30 september KUNST SCHIET WORTEL, openluchttentoonstelling met werk van de leerlingen van het IKO

FIETSZOEKTOCHTEN Tot september lopen er verschillende fietszoektochten in Hoogstraten: Gezinsbond Wortel, VABS Hoogstraten, Gezinsbond Meerle & Meersel-Dreef , Ecocyclo Hoogstraten, Buitengewoon Charmant en Parochiecentrum Meerle. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij Toerisme Hoogstraten.

Tot 30 september DE SCHAT VAN SINT-KATRIEN. Zoektocht voor kinderen in de St.-Katharinakerk. Elke dag van 13 tot 17 uur, uitgezonderd op maandag. 7, 8 en 21 en 22 september WACHTEN OP GODOT door Het Gemene Best in zaal St.-Cecilia. Info en kaarten 0473 60 64 80 Zondag 9 september OPEN MONUMENTENDAG met mini orgelconcerten in de kerk van Hoogstraten, de begijnhofkerk, de parochiekerk van Minderhout en Meer, torenbeklimming, de Laermolen in werking, cultuurdag in de Meerselmolen en slotconcert van de beiaardzomer. Zondag 9 en 23 september LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur Dinsdag 11 en 25 september LAERMOLEN IN WERKING van 19.30 tot 21.30 uur Donderdag 30 augustus SAMENAANKOOP GROENE ENERGIE van 14 tot 16 uur in Dienstencentrum ’t Gebuurt bij het woon- en zorgcentrum. Inschrijven verplicht tel.: 03 340 21 51 Zaterdag 8 september STEPS SHOPPING DAY in het centrum van het dorp. Info: 03 340 19 55 Woensdag 12 september CINE HORIZON met om 19.30 voorstelling in Le Cirq van Almanya, van de Duitse regisseur Yasemin Samdereli. Van zaterdag 15 t.e.m. maandag 17 september HOOGSTRATEN in GROENTEN & BLOEMEN

Zaterdag 15 september DEMONSTRATIE BLOEMSCHIKKEN door Tom De Houwer om 14 uur in zaal De Welgezinde Zaterdag 15 september WHAT A WONDERFUL WORLD om 20 uur concert in de begijnhofkerk door kamerkoor Vialta en het gemend koor Couleur Vocale uit Lokeren. Zondag 16 september KINDERDORP creatieve activiteiten van 10 tot 17 uur in het begijnhof, naar aanleiding van Hoogstraten in Groenten & Bloemen. Info: Toerisme, tel.: 03 340 19 55. Zondag 16 september ZING MEE VOOR HET KLIMAAT om 15 uur bij het stadhuis. Info 03 340 19 54 en www.singfortheclimate.com Vrijdag 21 en zaterdag 22 september KERMISFUIF van 21 tot 4 uur aan de Houtelweg. Organisatie KLJ Hoogstraten Zondag 23 en maandag 24 september MISSIEFEESTEN in zaal Pax. Op zondag vanaf 11.45 uur, op maandag vanaf 13.30 uur. Info 03 314 85 20 Dinsdag 25 september START TAALLESSEN van Lionsclub om 19.40 uur in VTI Hotelschool Spijker Donderdag 27 september SPILZAKKENTOCHT langs een afgepijld parcours van ongeveer 7 km. Vertrek aan zaal Pax tussen 9 en 16 uur. Info 03 314 66 58 Zaterdag 29 september IT’S ALL MUSICAL fanfare Sint Catharine, Marcanto, kinderkoor Jubilate en solisten Dries De Bakker en Birte Adriaensen brengen muziek uit musical De Gelmel. Feestzaal Klein Seminarie om 20 uur. Zondag 30 september AARDBEIENKOERS en DERNYKOERS. Om 11.30 begint de aardbeienkoers en vanaf 17 koers achter derny.

Zaterdag 15 en zondag 16 september OPENDEUR DAVIDSFONDS in de administratief centrum. Zaterdag van 13.30 tot 17 uur, zondag van 10 tot 18 uur. Zaterdag 15 september OPENDEUR IN HET WOON- ZORGCENTRUM van 13.30 tot 17 uur 200

74 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 74

23-8-2012 14:31:08

T V g a o Z B k Z W d Z O c g e w s Z M D b Z A S V v W S M


agenda

MEER

MINDERHOUT

Tot 31 oktober VLOTTENTOCHT OP DE MARK. Spannende groepsactiviteit voor jong en oud. Kostprijs op aanvraag. Meer informatie: info@buitenspel.be of 0474 91 65 19. Zondag 2 september BOERENMARKT van 9 tot 13.30 uur bij het klooster en in de Donckstraat Zondag 2 september WIELERWEDSTRIJD in het centrum van het dorp. Zondag 9 september OPEN MONUMENTENDAG met mini orgelconcerten in de kerk van Hoogstraten, de begijnhofkerk, de parochiekerk van Minderhout en Meer, torenbeklimming, de Laermolen in werking, cultuurdag in de Meerselmolen en slotconcert van de beiaardzomer. Zaterdag 15 september MUZIEKFEESTEN FANFARE DE EENDRACHT tussen 14 en 22 uur in de parochiezaal bij het klooster in de Donckstraat. Zaterdag 22 september ANTIEK- en VLOOIENMARKT van Brassband Sinte Rosalia in en rond zaal Voor Kunst en Volk. Van 8.30 tot 12 uur vaste prijzen. Vanaf 13.30 verkoop per opbod Woensdag 26 september SCHOLENVELDLOOP vanaf 14 uur in De Mosten

Elke maandagavond CM GEZONDHEIDSWANDELING van ongeveer 5 km met vertrek om 19 uur aan het lokaal van de gilde. Info 03 314 54 66 Zaterdag 1 tot maandag 3 september MINDERHOUTKERMIS Zondag 9 september OPEN MONUMENTENDAG met mini orgelconcerten in de kerk van Hoogstraten, de begijnhofkerk, de parochiekerk van Minderhout en Meer, torenbeklimming, de Laermolen in werking, cultuurdag in de Meerselmolen en slotconcert van de beiaardzomer. Zaterdag 22 en zondag 23 september BELGISCH KAMPIOENSCHAP MOTORCROSS aan het Paterspad, telkens van 7.45 tot 24 uur. Info 0476 42 07 74

MEERLE Nog tot 15 oktober MAISDOOLHOF bij ’t IJskompke, Elsakker 23a. Info 03 315 82 36 Zondag 2 september FIETSDAG ten voordele van de parochiezaal. Inschrijven tussen 13 en 14 uur voor een tocht van 27 km. Info 03 315 85 86 Zondag 16 september WIELERWEDSTRIJD van 13 tot 17.30 in het centrum. Info 0476 58 50 51 Zaterdag 22 en zondag 23 september MUZIEKFEESTEN naar aanleiding van 100 jarig bestaan van Fanfare Sancta Cecilia. Zaterdag vanaf 15 uur, zondag vanaf 14 uur, telkens in de parochiezaal Ons Thuis.

Zondag 23 september FINALE MOTORCROSS VLM en wedstrijd voor vrije tijd rijders langs het Paterspad. Info Ronny Donkers 0476 42 07 74

WORTEL Tot 30 september FIETS- EN WANDELZOEKTOCHT georganiseerd door ’t Slot. Inschrijving café De Guld Vrijdag 31 augustus LANDLOPERSJOGGING van 17 tot 23 uur met ‘kidsrun’ over 500 of 1.000 meter. Drie kilometer door de straten van Wortel, een jogging van 6 of 9 kilometer en 10 Engelse Mijlen door het unieke domein van de kolonie. Zondag 30 september OPENDEUR BONTE BEESTENBOEL van 11 tot 18 uur

MEERSEL-DREEF Tot 14 oktober Elke zondag RONDLEIDINGEN IN DE MEERSELMOLEN. Info 03 315 95 58 Zondag 2 september OPENDEURDAG SINT-LUCIAKAPEL van 14 tot 18 uur. Info 03 315 80 58

199

Zaterdag 8 september DE VALBUS vanaf 13 uur op het plein bij de speeltuin De Zevenster Zondag 9 september OPEN MONUMENTENDAG met mini orgelconcerten in de kerk van Hoogstraten, de begijnhofkerk, de parochiekerk van Minderhout en Meer, torenbeklimming, de Laermolen in werking, cultuurdag in de Meerselmolen en slotconcert van de beiaardzomer. Zaterdag 15 en zondag 16 september REIK MIJ DE HAND. Info 03 315 72 47

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2012 - 75

DHM_september_329.indd 75

23-8-2012 14:31:10


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Van 27 tot en met 30 augustus Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 31 augustus tot 2 september Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 1 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 4 tot en met 6 september Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 7 tot en met 9 september Apotheek Biopharm, Schuttershofstraat 9 te Merksplas, tel.: 014 63 66 83 Zaterdag 8 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Van 10 tot en met 13 september Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel. 014 63 31 66 Van 14 tot en met 16 september Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25 Zaterdag 15 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel. 03 314 38 68 Van 17 tot en met 20 september Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 21 tot en met 23 september Apotheek De Schrijver, Dorp 24 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25 Zaterdag 22 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel. 03 314 40 74 Van 24 tot en met 27 september Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Van 28 tot en met 30 september Apotheek Schevelenbos, Kapelstraat 11 te Loenhout, tel.: 03 669 64 24

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 26 september

OPGELET

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 11 SEPTEMBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

76 - SEPTEMBER 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_329.indd 76

23-8-2012 14:31:10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.