juni 2012 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 326

JAARGANG 28 JUNI 2012 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN: DE ONTLUIKENDE RACE NAAR UW STEM DE RUSTHUIZEN IN DE REGIO HOE DUUR ZIJN ZE? ONZE REPORTER EN DE GLOEIKOP-TRACTOREN EEN NIEUW PROJECT OP DE VRIJHEID

VOOR BOER

EN

TUINDER

EEN RAKE KEUZE

Christof Vermeiren Tinne Van Aert Karen Stes Marieke Pals Matthias Jansens Daan Jansen

DHM_juni_326.indd 1

24-5-2012 14:12:47


COLUMN Zo gaat het er soms aan toe tijdens de redactieraad van dit blad: Eerst worden de hoofd- en nevenartikels verdeeld, daarna de gouden en diamanten bruiloften en tot slot de column. Op dat ogenblik is het ijzingwekkend stil en wordt er angstvallig – “pokerfacegewijze” – naar elkaar gekeken. Wie durft verpinken voelt de druk op zich afkomen en steekt tenslotte zijn/haar vinger op. Hij of zij heeft het dan aan zijn of haar rekker. Soms worden ook niet aanwezige “Chinese vrijwilligers” met de opdracht bedacht. Zolang wou ik het deze keer niet trekken en voor de eerste maal neem ik nu de handschoen op. Immers, net daarvoor hadden wij het over de organisatie van een debat (waarover later meer) en over de manier waarop wij op zoek zouden gaan naar mensen of verenigingen die hieraan willen meewerken. Om te debatteren zal wel geen probleem zijn. Dat is immers juist hetzelfde als na de redactieraad: Dan komen alle Hoogstraatse problemen aan de orde en heeft iedereen wel een oplossing in gedachten of op zijn tong liggen. Anders is het als

Het aan zijn rekker hebben het over tappers, obers en vooral over afwassers en opkuisers gaat. Dat weten we zelf maar al te goed uit onze eigen werkervaring. “Iets” organiseren waar mensen naartoe kunnen komen om plezier te maken of om wat te komen opsteken is niet zo lastig. De moeilijkheidsgraad wordt flink verhoogd wanneer medewerkers-vrijwilligers gezocht moeten worden. Nog een trapje hoger op de probleemladder is een antwoord vinden op de vraag: Wie gaat als laatste het licht uitdoen en de deur achter zich toe trekken? Met als bijkomend gegeven dat de afwas gedaan moet worden, het materiaal opgeruimd is en stoelen en tafels terug op zijn plaats staan. Op de redactieraad wordt deze vraag niet gesteld: Het is gewoon de gastheer of gastvrouw die vooraf zorgt voor de natjes en droogjes en die achteraf maar kan zien dat zijn/haar keuken en living terug op orde staat. Voor een eenmalig gebeuren zoals een debat of een toneelvoorstelling zullen steeds wel enkele “goei sokken” gewonden worden die op

het einde van de avond nog even de handen uit de mouwen willen steken. Anders wordt het als men hengelt naar permanente vrijwilligers. Hebben en houden is dan de kunst. Zelf kan ik hierin maar één tip geven: Vrijwilligers moeten in de watten gelegd worden, niet betutteld maar met zorg omringd. Gelukkig verdienen wij dat als vrijwillige schrijvers voor dit maandblad. In de eerste plaats is er de onderlinge vriendschap en vertrouwen welke er heerst onder en tussen de redactieleden. Daarnaast weet men ons regelmatig te gedenken met een schouderklopje, koffie, koekjes, chips of wat straffers, voor wie dat wenst tijdens de vergaderingen, en last but not least een attentie zoals een etentje of een geschenkje. Immers zonder al die inzet zou er nooit een maandblad als dit kunnen blijven bestaan en dan nog iedere maand kunnen worden volgeschreven met interessante artikels. Wie het ook eens aan zijn rekker wil hebben: Hij of zij is welkom. (pdn)

GRIJP UW KANS

Op de Vrijheid, ongeveer tegenover het begijnhof, bevindt zich een straatje dat in onbruik is geraakt. Vroeger werd het echter vooral gebruikt om naar het toenmalige voetbal te wandelen. Voor, maar zeker na de match werd er veelvuldig van deze muur ‘gebruikt gemaakt’. Binnenkort komt op deze plaats een groot bouwproject, waarover u alles leest op pagina 17. Wie nog snel ‘verboden wil wateren’,… grijp uw kans!

2 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 2

24-5-2012 14:12:49


Nog toekomst in de Land- en Tuinbouw ?

Vragen op de vooravond van het afstuderen Het einde van het schooljaar is in zicht. Voor heel wat leerlingen in het Hoogstraten betekent dit ook het einde van hun middelbare schoolcarrière. Waar de meeste leerlingen uit de ASO-richtingen naar de hogeschool of de universiteit trekken wordt het voor het merendeel van de afgestudeerden uit het technisch onderwijs zoeken naar een geschikte baan. Ook de 25 leerlingen uit de Land-en Tuinbouwafdeling van Vito staan voor een beslissende keuze. Is er voor hen nog plaats in de sector en is een mogelijke overname van het ouderlijk bedrijf nog wel een optie? Schaalvergroting, doorgedreven automatisering, economische crisis, mestproblematiek, dure grondprijzen, .. het zijn maar enkele van de problemen die op hen afkomen. Zes leerlingen uit Hoogstraten maakten voor zichzelf hun keuze. Wij legden ons oor bij hen te luisteren en informeerden ook bij de anderen naar hun toekomstbeeld. En daaruit vielen vooral een grote liefde voor het vak, een goede dosis realiteitszin maar vooral toch veel vertrouwen in de toekomst op.

Een eigen bedrijf

Wat met de tuinbouw?

Wie vandaag de dag afstudeert aan een land- of tuinbouwschool weet al vroeg wat zijn mogelijkheden en beperkingen zijn en dat heeft veel met de afkomst te maken. Uit de bevraging blijkt immers duidelijk dat niemand nog opteert om een eigen land- of tuinbouwbedrijf in de traditionele zin op te starten. Enkel diegenen die van thuis uit een bedrijf kunnen overnemen opteren om als zelfstandige bedrijfsleider te gaan werken. Dit blijkt dit jaar vooral het geval met leerlingen uit de landbouwafdeling. Hierbij geeft ook de helft te kennen eerst nog verder te willen studeren en een bachelor Agrotechnieken te behalen. Het besef groeit meer en meer dat bijkomende studies geen overbodige luxe zijn. Ook in de landbouwsector zijn de vroegere ‘boerderijen’ echte en grote bedrijven geworden waarbij kennis, management en organisatie geen overbodige begrippen zijn.

Opvallende vaststelling uit de enquête was dat geen enkele van de leerlingen uit het laatste jaar Tuinbouw uit de tuinbouwsector zelf komt. Hun interesse gaat vooral naar verdere studies of het werken in de tuinaanleg en tuinonderhoud. Niemand van de huidige lichting opteert voor werk in de fruit- of groenteteelt. Nochtans is Hoogstraten met zijn vele tuinders, zijn Veiling en het Proefbedrijf het kloppend hart van deze sector.

zijn mee geëvolueerd met de schaalvergroting in de voedingstuinbouw. De tuinbouwbedrijven hebben nu behoefte aan hoger opgeleide ‘bedrijfsleiders’ met een waaier aan talenten. Groene vingers volstaan niet meer: managementtechnieken, sociale vaardigheden, financiële inzichten en onderhandelingstechnieken zijn eveneens een must.” Een visie waarmee in de toekomst zeker rekening zal moeten gehouden worden.

We kunnen ons afvragen of dit een toevallige vaststelling is of de voorbode van een structureel probleem. De trend naar steeds grotere bedrijven leidt naar gigantische investeringen en schrikt wellicht ook heel wat jongeren af. Tijdens de opening van de nieuwe serre op Vito pleitte Gaston Opdekamp, directeur van de Veiling van Hoogstraten voor de oprichting van een zevende jaar “bedrijfsleider”. “De opleidingsbehoeften

Vito opende vorig maand een nieuwe supermoderne glas- en folieserre waarmee zij de leerlingen willen klaarstomen voor de toekomst in de land- en tuinbouwsector. Verder in dit blad vinden jullie het relaas van deze plechtigheid. Maar nu eerst tijd voor zes Hoogstraatse jongeren op de drempel van een nieuwe start. (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 3

DHM_juni_326.indd 3

24-5-2012 14:12:49


TOEKOMST VOOR DE LANDBOUW

Karen Stes stapt met veel vertrouwen in het landbouwbedrijf Karen Stes is de dochter van Mark Stes en Hilde Van Gils uit Meer. Zij hebben een landbouwbedrijf aan de Spekenstraat. Karen studeert Landbouw in het Vito van Hoogstraten en hoopt later het bedrijf van haar ouders over te kunnen nemen. Het bedrijf van de familie Stes is in de loop der jaren al wel meer in het nieuws geweest, ook in dit maandblad. Toen grootvader Jos Stes het bedrijf juist had overgenomen kwam de aanleg van de E10 (de huidige E19) op de proppen en werd het bedrijf in twee gesneden. En 10 jaar geleden doken de plannen voor de TGV op, met nieuwe onteigeningen als gevolg. Voor Karen is dit geschiedenis, voor haar telt alleen de toekomst. Karen, de naam Stes doet bij mij een belletje rinkelen. Jullie bedrijf heeft wel een voorgeschiedenis? Wij hebben een landbouwbedrijf in Meer aan de Spekenstraat in Meer. Mijn grootvader Jos Stes , afkomstig van Loenhout, is in 1960 samen met mijn grootmoeder Thereza Goetschalckx een landbouw bedrijf begonnen. De boerderij stond oorspronkelijk aan de Terbeeksestraat , dichter naar het dorp van Meer. Maar zowel door de aanleg van de autosnelweg als later van de hogesnelheidslijn voor de TGV heeft grootvader grond moeten inleveren en is het bedrijf moeten verhuizen naar de overkant van de brug. In 2002 zijn wij dus voor de tweede keer onteigend maar gelukkig hebben we nog andere grond kunnen aankopen en via de ruilverkaveling werden er gronden geruild. (je kan het verhaal nog nalezen in het augustusnummer 2002 van De Hoogstraatse Maand) Wij zijn thuis met twee kinderen. Ik studeer landbouw en zit in het laatste jaar, mijn jonger broertje Geert zit momenteel in het vierde jaar van dezelfde afdeling en zal volgend jaar zijn keuze moeten maken. Maar zoals het er nu uitziet zal hij waarschijnlijk voor Tuinbouw kiezen terwijl ik voor 100% voor de landbouw gekozen heb.

te bereiden om later zelf een bedrijf te leiden. Hoe combineer je school met het werk op de boerderij? In de week moet ik ’s morgens niets doen op het bedrijf. Ik sta om half zeven op en vertrek een uurtje later naar school. Maar ’s avond werk ik altijd mee. Als ik om 5 uur ’s avonds thuis kom staat de tafel klaar en kunnen we een halfuurtje later aan de slag. Ik help mijn papa dan eerst mee om de melkinstallatie klaar te maken. Als mijn papa dan aan het melken is , begin ik meestal met het voederen van de kalfjes en het jong vee. Maïs aanhalen, krachtvoeder bijscheppen, drinken geven en controleren of alles in orde is. Als ik mijn toer gedaan heb haal ik bij papa melk op voor de kalveren. Tussendoor verzorg ik ook nog de paarden. Ik rijd immers paard bij de LRV van Meer, dressuur en springen. Ik probeer mijn best te doen in de categorie Licht. Meestal is het al over 20.00 uur als alles in orde is en dan kan ik aan mijn schoolwerk beginnen. Maar mijn schoolwerk gaat altijd voor. Daar steunen mijn ouders mij heel erg in. Als ik extra schoolwerk heb of meer moet studeren , dan gaat dat altijd voor! Dat is dan voor het weekend?

In de weekends help ik inderdaad heel wat meer mee op het bedrijf. Dat begint dan ’s morgens al en in de dag doe ik allerlei kleiner werk of tractorwerk zoals ploegen, enz. Zondag moet ik meestal vrijhouden voor mijn hobby, want dan moet ik dikwijls op tornooi met de paarden. In het druk seizoen is het soms wel wat moeilijker en dan gebeurt het wel eens dat de verleiding groot wordt om een dagje thuis te blijven en op het bedrijf te helpen, zoals bijvoorbeeld in het maïsseizoen of als het gras moet ingekuild worden. Mijn papa kan gelukkig alles heel goed organiseren zodanig dat ik na de schooluren of in de weekends extra kan inspringen. Hoe ziet jullie bedrijf er momenteel uit? Wij hebben een melkveebedrijf met 85 melkkoeien, 40 stuks jongvee en een dertigtal kalveren. In totaal beschikken we over 50 hectaren landbouwgrond waarvan 24 ha weiland en 26 ha akkerland. Wij hebben momenteel plannen om uit te breiden en een nieuwe stal te bouwen. Als die klaar is zouden we 120 koeien kunnen plaatsen. Daarna kunnen we de huidige stal renoveren. Als jij de zaak later overneemt, ga je dan nog verder uitbreiden of moderniseren?

Wat trok je dan hier dan zo in aan? Ik ben thuis opgegroeid tussen de dieren en dat was mijn leven. Ik heb ook altijd thuis meegeholpen van kleins af aan. Dat was dan ook de reden dat ik na de lagere school in Meer heel bewust gekozen heb voor de Land- en Tuinbouwafdeling van Vito. Maar Tuinbouw heeft me nooit kunnen bekoren. In de eerste jaren kregen wij zowel vakken uit de tuinbouw als uit de landbouw. Die lessen van tuinbouw vond ik verschrikkelijk. Al die namen van planten van buiten leren. Nee, daar heb ik nooit interesse voor gehad. Ik heb thuis ook nooit in de tuin gewerkt. Voor mij was de boerderij en de dieren alles wat de klok sloeg. En dat is nog altijd zo. Je hebt dan ook al heel wat ervaring? Ik heb al heel veel meegeholpen op het bedrijf. Mijn ouders hebben ook altijd heel veel vertrouwen in mij gehad. Ik mocht al heel vroeg met de tractor rijden en al het werk dat ik kon doen op het bedrijf heb ik met heel veel plezier gedaan. Op die manier heb ik ook heel veel kansen gekregen thuis om het beroep te leren kennen en mij voor

Koeien hebben voor Karen Stes geen geheimen meer. Van jongs af aan werkt ze mee op de boerderij en later neemt zij het melkveebedrijf van thuis over.

4 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 4

24-5-2012 14:12:50

j

j


f

TOEKOMST VOOR DE LANDBOUW In vergelijking met wat we nu hebben zou ik zeker uitbreiden en vernieuwen , maar dat zit eigenlijk al in de plannen die mijn vader nu wil uitvoeren. Daar zullen we het voorlopig bij houden. Elke vernieuwing is een zware investering en de grond hier in Meer is heel duur. Hier is ook veel tuinbouw en dat drijft de prijs van de grond ook wel omhoog. Als er al iets vrij komt moet je er vooreerst al snel bij zijn en dan is het bijna al niet meer te betalen. Hoe meer dieren je hebt hoe groter het mestprobleem wordt. Voorlopig kunnen we er nog goed mee weg op eigen grond en moet er geen extra mestverwerking ingeschakeld worden. Dat wordt natuurlijk wel anders als je meer dieren houdt en geen extra grond meer kan kopen en huren. Dat zijn en blijven wel de grootste problemen voor de toekomst: het mestprobleem en landbouwgrond. Hoe zie je de toekomst voor jou in de landbouwsector? Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik doe het heel graag en wij hebben een rendabel bedrijf. De prijs van de melk was redelijk goed,maar is nu veel minder . Maar in 2015 worden de mekquota afgeschaft en dat zal afwachten zijn wat dit voor gevolg zal hebben. Anderzijds is de prijs van het graan en het krachtvoeder de laatste jaren heel erg gestegen, maar dat kunnen we spijtig genoeg niet missen. Heb je er nooit aan gedacht om verder te studeren? Jawel, ik ga zeker een zevende jaar Landbouw in Vito doen en daarna zien we wel. Enerzijds zou ik wel graag verder studeren, maar ik heb wel wat schrik voor de zware studies, en anderzijds moet ik dan ook veel opgeven zoals mijn hobby en het werken op het bedrijf. Ik denk dat ik het toch bij dat zevende jaar hou. Mijn ouders hebben mij altijd heel erg gesteund en laten mij vrij in mijn keuze. Maar liefst van al blijf ik thuis op het bedrijf werken en neem ik het bedrijf later over . Ik denk dat ik dan heel content zal zijn. De kans dat ik het bedrijf overneem zit er wel dik in. Mijn broer Geert heeft er geen interesse voor en zou liever iets doen in de tuinbouw. Maar hij krijgt ook alle kans om zelf zijn keuze te maken. Volgend jaar moet hij definitief kiezen, maar momenteel weet hij het zelf nog niet zo goed. We zien wel hoe het evolueert.(jh)

Ook meisjes staan hun ‘mannetje’ met de tractor. Karen Stes en Marieke Pals genieten er in ieder geval van.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 5

DHM_juni_326.indd 5

24-5-2012 14:12:51


TOEKOMST VOOR DE LANDBOUW

Matthias Jansens kiest voor tuinaanleg In het laatste jaar technisch van de tuinbouwafdeling in Vito studeren dit jaar slechts drie leerlingen af. Geen enkele van deze leerlingen heeft van thuis uit een band met de tuinbouwsector. Terwijl de twee anderen opteren om verder te studeren heeft Matthias Jansens uit Minderhout heel duidelijk zijn keuze gemaakt. Hij wil in de tuinaanleg. Zijn interesse voor planten heeft hij van jongs af aan en het werken in open lucht zullen hem blijven voortstuwen. Zijn leraar twijfelt er geen moment aan: “Matthias weet van aanpakken, heeft goed gestudeerd en heeft handen aan zijn lijf. Hij zal altijd zijn werk wel vinden!” Die passie voor planten heb je blijkbaar al heel lang? Ja, die interesse is mee ontstaan bij mijn grootouders. Zij hadden vroeger een zaak in opkweek van potchrysanten in Meerle en als kind ging ik daar in de vakanties altijd meehelpen. Dat was voor mij een zalige tijd. Plantjes opkweken en buiten werken, dat was mijn ding. Geleidelijk aan evolueerde dat zelfs zo ver dat ik Chrysanten mee naar huis nam en daar verkocht. Thuis hadden wij echter niets met tuinbouw te maken. Mijn vader werkt in de industriebouw en mijn moeder is arbeidster. Maar ik mocht wel de tuin voor mezelf gebruiken en daar kweek ik nu zelf ook chrysanten. Dan heb je waarschijnlijk ook heel bewust voor tuinbouw gekozen? Heel zeker. Na de langere school ben ik daarom naar Vito gegaan en heb ik vanaf het begin de richting land- en tuinbouw gekozen. Ik heb dat altijd heel graag gedaan en uiteindelijk zit ik in het laatste jaar en sta ik voor een belangrijke keuze. En die heb ik nu heel duidelijk gemaakt. Ik ga in de tuinaanleg en onderhoud. Zit verder studeren er niet meer in, bijvoorbeeld voor tuinarchitectuur? Nee, ik heb de knoop doorgehakt. Ik heb er

heel lang over nagedacht om al dan niet verder te studeren. Uiteindelijk kies ik er voor om dit niet te doen omdat ik denk dat 3 jaar ervaring in het vakgebied tuinaanleg en tuinonderhoud voor mij zeker zoveel waard is als een A1 tuinaanleg. Ik ben naar de Opendeur geweest in Geel en ik heb vastgesteld dat de nadruk daar toch vooral op tuinarchitectuur ligt, en dat ligt me niet zo. Ik wil buiten kunnen werken, in de aanleg en het onderhoud. Verder studeren heeft voor mij momenteel niet veel meerwaarde. (ze zal wel een meerwaarde hebben daar twijfel ik niet aan, maar ik denk dat da voor mij niet het geval is.) Denk je dan aan een zelfstandig beroep? Mettertijd zou ik dat wel heel graag doen, maar voorlopig hoeft dat voor mij nog niet. Ik wil eerst veel ervaring opdoen en gaan werken bij een tuinaanlegger. Op de plaats waar ik stage gedaan heb was men heel tevreden over mijn werk en daar kan ik direct na de school gaan werken. Als de kans zich later voordoet wil ik wel voor mezelf gaan werken. Ik heb wel wat schrik van al hetgeen er naast het eigenlijke werk bij komt kijken, zoals al die administratie, maar dat kan ik achteraf ook nog wel leren via avondcursussen. Ik zal me dan zeker nog moeten bijscholen, maar daar wil ik voorlopig nog niet aan denken.

Matthias Jansens kiest bewust voor tuinaanleg en tuinonderhoud. Liever ervaring opdoen in het veld dan nog drie jaar verder studeren.

Met het diploma dat ik nu zal hebben , secundair onderwijs Tuinbouw en Bedrijfsbeheer kan ik als zelfstandige starten. Jij doet me wel wat aan je broer Wouter denken. Die wist ook al heel vroeg wat hij wou. Dat klopt. Onze Wouter heeft de afdeling Bouw gevolgd en is gestopt na het zesde jaar beroeps. Een zevende jaar wilde hij zeker niet doen. Hij wou gaan werken, en wist al heel vroeg waar en wat. Niet in de bouw, maar bij een loonwerker. En zo is hij direct na de school bij de firma Braspenning in Wortel gaan werken en daar rijdt hij nu heel de dag met de tractor. En het leuke van de zaak is dat ik nu ook bij Braspenning ga werken, maar dan bij Ben een broer van de loonwerker. Ben heeft elektriciteit gestudeerd, maar is al vlug met een boomkwekerij begonnen en heeft een paar jaar geleden het tuinaanlegbedrijf van de gebroeders Van Den Bogerd overgenomen. Zij doen o.a. de beplanting bij wegenbouw, onderhoud en tuinaanleg, het groenonderhoud bij Aquafin, enz. Zo zie je maar dat je ook later nog je keuze kan maken. Als je ooit zelfstandige wordt heb je dan ook geen eigen boomkwekerij nodig? Nee, dat hoeft niet direct, maar als de kans zich later voordoet , zou ik dat zelf toch wel willen. Nu ik denk wel dat het vinden van geschikte grond hier wel een probleem in kan zijn. Van thuis uit hebben wij geen grond om iets op te starten. Een boomkwekerij in combinatie met tuinaanleg geeft natuurlijk ook wat meer werkzekerheid en bijkomend werk, en je hebt je winstmarges op de planten. Maar dat zijn misschien dromen voor later. Hoe kijk je terug op je studietijd? Ik ben over het algemeen heel tevreden. Misschien lag er voor mij iets te weinig tuinaanleg in het programma en te veel onderhoud. Ik had liever wat meer tuinaanleg willen doen. Maar wij waren ook maar een kleine klas en de uren praktijk in een technische richting zijn beperkter dan in een beroepsafdeling. In de school zijn heel wat demonstratietuinen aangelegd in de loop van de jaren, maar dat waren allemaal projecten van een zevende jaar beroeps, met grotere klassen en meer praktijkuren. Ik zal de volgende jaren nog veel bijleren al doende en zo ervaring moeten opdoen. Ik zie het allemaal wel zitten. (jh)

6 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 6

24-5-2012 14:12:52

j


TOEKOMST VOOR DE LANDBOUW

Marieke Pals: een solidaire klas Marieke Pals woont in het landelijke Meerle, in de Heimolen. Ze is leidster in de Meerlese Landelijke Jeugd en was jarelang actief ponyruiter bij de Landelijke ruiters. Met landbouw had ze echter weinig te maken, ook van thuis uit niet (haar pa is loodgieter), tot ze 2 jaar geleden in het VITO Landbouw ging studeren. Over het hoe en het waarom hadden we met haar een leuke babbel. Je had tot voor kort niets met landbouw te maken? Neen, mij pa is loodgieter en buiten het feit dat ik bij de ruiterij en bij de KLJ vrienden heb die uit landbouwmiddens komen, heb ik geen enkele directe band met de landbouw. Mijn grote en kleine broer zitten niet in de landbouwschool. Ik ben nu de enige thuis die echt iets met landbouw te maken heeft. Landbouwschool was nochtans niet je eerste keuze? Nee, zoals vele leerlingen op 12 jarige leeftijd, wist ik niet echt wat ik later wilde doen en mikte dus zo hoog mogelijk. ASO, economie-wiskunde. In het begin lukte dat vrij goed, na een tijdje was het steeds randje-kantje. In het vierde jaar moest ik blijven zitten. Toen heb ik bij mezelf gezegd, ik doe dit jaar over maar ga dan iets anders doen. Ik wilde niet altijd tegen de limiet aanlopen. Het vroeg me te veel moeite. En als het dan zou lukken, sta je na het 6e jaar nog steeds met een diploma dat op hogere studies gericht is, waar je niet veel aan hebt als je zou willen gaan werken. Ik wilde een richting zoeken die me lag, wist van mezelf dat ik anders weer de intresse zou verliezen met een grotere kans op mislukking. Waarom de landbouwrichting, toch niet de meest evidente keuze voor een meisje na 4 jaar ASO? Ik heb altijd paard gereden en vond de omgang met dieren heel prettig. Bij de ruiters waren ook veel vrienden en vriendinnen die thuis een landbouwbedrijf hadden, waar ik graag kwam. Ik vond het er prettig toeven. Ik heb nog steeds een pony, al is het rijden er niet echt meer bij. Toen mijn vorig paard doodging, dacht ik wegens de komende studies onvoldoende tijd te hebben om een nieuw paard op te leren, nog veel te kunnen rijden. Maar dieren en buitenleven hebben de doorslag gegeven om voor de lanbouwschool te kiezen. Lukte dat een beetje, het is een heel verschil met wat je voorheen studeerde? Met de praktijk had ik natuurlijk wel een vrij grote achterstand. Toch ging de instroom vrij goed, ben goed opgevangen. En met talen en wiskunde is het zo, dat ik eigenlijk al 2 jaar niet veel moet doen. Als je feeling hebt voor de praktijk, voor de dieren, dan lukt het toch vrij aardig. Eigenlijk heb ik er geen moeite mee gehad, heb heel fijne stages kunnen doen.

Wat volgend jaar? Dan ga ik verder studeren aan de HAS (Hogere Agrarische School) in Den Bosch. De keuze voor de Nederlandse Hogeschool is ingegeven door de keuzemogelijkheden die je in België (Geel) moet maken. Daar moet je na het eerste gezamenlijke jaar kiezen voor rundvee of voor intensieve veeteelt (varkens of kippen). In Nederland heb je een bredere gamma en is de studie meer modulair opgebouwd. Je hebt er bijvoorbeeld de keuze voor geitenteelt, die in Nederland veel meer beoefend wordt dan in België. En daar wil ik toch graag wat van leren. Ik doe stage op de geitenboerderij van Paul en Rit Boeren en vind dat een heel mooie stiel. Ik ben daar heel graag bezig. Welke job heb je op het oog na je studie? Een eigen geitenbedrijf zit er waarschijnlijk niet in. Je moet een vrij groot bedrijf hebben om er van te kunnen leven en dan is het heel hard werken voor wat je verdient. En ik wil toch ook graag nog wat hoofdarbeid doen ook, een beetje de theorie. Ik denk bvb als adviseur. Dan moet je de theorie en de ontwikkelingen goed volgen, maar tegelijk behoudt je het contact met bedrijven, met de dieren, met het buitenleven. Het lijkt me een heel aantrekkelijke mix. Als het even kan, in de sector van de geiten, maar het kan ook in de andere veeteelt. De studie duurt normaal vier jaar als je geen vooropleiding in de landbouw hebt. Heb je die, is het drie en een half jaar. Ga je op kot, of op kamers zoals ze dat in Nederland noemen? Neen, ik heb een auto en bovendien krijgen studenten een pas voor het openbaar vervoer. Dus waarschijnlijk met de auto naar Breda en dan

met de trein. Studentenkamers zijn trouwens zeldzaam in Nederland en best duur. We hebben daar goed over nagedacht. Heb je al kennis gemaakt met de hogeschool en de methodes daar? Ja, ik was eerst op de open-deurdag en dan heb ik, ipv een stagedag hier een open lesdag mogen volgen. Het beviel me en heb me meteen ingeschreven. Een kameraad van Meer zit er ook en heeft me veel uitleg gegeven. Geeft de studie een goed uitzicht op een job? Ja, er zijn nogal wat mogelijkheden. Feit is dat geitenhouderij in België sterk opgang maakt, daar liggen dus wel kansen. Ik weet niet of het Nederlandse diploma een hinderpaal is, maar nu zijn de diploma’s in alle Europese landen gelijkgeschakeld. Alleen de nationale regelgeving kan anders zijn, maar dat is iets wat je kan bijleren. Je moet trouwens zowieso bijblijven in de landbouwsector. Hoe kijk je terug op je tijd in de Landbouwschool? Ik heb er een fijne tijd gehad. Onze klas hangt heel hard aan elkaar. We zitten met tien in de klas en vormen een heel fijne groep. Ik vond dat een groot verschil met het ASO. In TLA was er grotere bereidheid tot mekaar helpen, een grotere solidariteit. De opleiding geeft daar ook meer aanleiding toe, er komen gemakkelijker dingen voor die je niet alleen kan oplossen. Met dieren of met grotere landbouwmachines. En dan help je mekaar. Het is heel leuk dat te ondervinden, ik kijk er met veel plezier op terug. (jaf)

Marieke Pals uit Meerle komt niet uit een landbouwersgezin maar vond haar liefde voor het dierenleven via de paardensport.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 7

DHM_juni_326.indd 7

24-5-2012 14:12:52


TOEKOMST VOOR DE LANDBOUW

Christof Vermeiren “Overname nog niet voor morgen” Chistof Vermeiren heeft de liefde voor de landbouw als het ware met de paplepel binnengekregen . Opgegroeid tussen de koeien, het veld en de tractors aan de rand van de Markvallei was het logisch dat hij ook landbouw zou studeren. En nu het einde van het zevende jaar voor de deur staat komt de vraag: wat nu? De ouders zijn nog jong en van overname kan nog geen sprake zijn. Hoewel het een bloeiend en verzorgd bedrijf is aan de Zandstraat in Wortel, wil Christof zich voorlopig nog niet helemaal binden aan het bedrijf. Christof, heb je geen interesse om later het bedrijf van thuis over te nemen? Jawel, maar voorlopig is dat zeker nog niet aan de orde. Mijn ouders , Jef Vermeiren en Chris Rombouts, werken alle twee in het bedrijf en moest ik er bijkomen dan is dat iets van het goede teveel. Mijn ouders zijn nog vrij jong en hopen toch zeker nog een 17 jaar de zaak te kunnen runnen. Ook fiscaal is dat geen interessante optie. Voorlopig is er te weinig werk om een derde werkkracht in te schrijven in het bedrijf. Hoe ziet jullie bedrijf er uit? Wij hebben een mooi verzorgd melkveebedrijf in Wortel . Oorspronkelijk was dat van mijn grootouders, maar mijn ouders hebben dat op zeker moment overgenomen en iets verder op volledig nieuwe gebouwen neergezet. Wij hebben 90 melkkoeien , 40 jongvee en 35 kalveren. Elk jaar proberen we een 5-tal melkkoeien meer in productie te nemen. Ons bedrijf is 42 hectare groot waarvan de meeste grond dicht bij huis ligt. Wij hebben ook nog 8 hectare grond in Meer. Op 17 hectare wordt maïs geteeld, de overige 25 ha is grasland. Een goed rendabel bedrijf, dus? Ja, wij hebben goede turbokoeien die veel melk geven, met een gemiddelde van ongeveer 9000 liter per koe per jaar. Per jaar kopen wij 5 hectare maïs bij en de rest kunnen wij bolwerken met de grond die we hebben. We denken er momenteel aan om tegen de bestaande stal een nieuwbouw te plaatsen voor 55 koeien en een nieuwe melkmachine. En dan denk ik dat we weer een tijdje voort kunnen. Ik zie nog heel veel toekomst in ons bedrijf.

mee in het bedrijf, maar ik ga ook op andere plaatsen werken.

veel geduld. Nochtans is dat een heel belangrijk deel van een bedrijf van vandaag.

Je bent toch wel echt vergroeid met jullie landbouwbedrijf? Ik ben van kleins af aan betrokken geweest bij het leven ‘op de boerderij’. Toen ik 8 jaar was reed ik al met de tractor en ik heb later ook altijd met veel plezier meegeholpen thuis. Dat is voor mij altijd een hele plezante tijd geweest. Daarom dat mijn interesse voor landbouw zo groot is en ik ook gekozen heb om landbouw te studeren in Vito. Ik vind landbouw een hele mooie stiel . Nu werk ik ook nog dagelijks mee op het bedrijf, vooral ’s avonds tot ongeveer 22.00 u.. ’s Morgens moet ik niets doen want dan moet ik op tijd vertrekken voor de school. Ik werk ook nog dikwijls op een andere plaats mee en als ik dan thuiskom dan ligt er nog wel wat werk te wachten. En omdat ik vrijdag en zaterdag ook nog wel graag uitga is het voor mij zondags al wel eens wat moeilijker om uit bed te komen. En dat is ook een beetje mijn probleem. Een landbouwbedrijf is iets waarvoor je altijd klaar moet staan en daar heb ik het soms wel wat moeilijk mee. Ook moet ge tegenwoordig goed mee zijn met de tijd en alle papieren die er bij horen. En voor dat boekhoudkundig gedeelte heb ik niet altijd even

Heb je geen schrik voor de toekomst? De landbouw staat toch onder grote druk? Mij schrikt dat niet af. Ons bedrijf ziet er goed uit en is heel rendabel. Wij kunnen voorlopig nog heel goed met het mest weg en hebben geen extra mestverwerking nodig. Dat zal misschien veranderen met de nieuwbouw en meer koeien. Het is wel een trend om grotere bedrijven te maken, maar wij willen zeker niet ineens te groot worden. Wij hebben liever iets minder dieren met een betere productie. \Mestverwerking kost natuurlijk heel wat geld, maar het heeft ook het voordeel dat ge niet meer grond moet aankopen. Grond wordt ook duurder en duurder. We zullen ook wel meer maïs moeten aankopen op termijn. Als ik de zaak toch zou overnemen en gronden kopen gaat het wel over een heel groot kapitaal. Maar gelukkig steunen mijn ouders mij heel goed. Zij hebben mij ook gestimuleerd om een zevende jaar te volgen en uiteindelijk ben ik daar heel blij om. Ik heb er veel bijgeleerd en het was een mooie tijd. En dat was eigenlijk heel mijn schooltijd. Vanaf juli wordt het wel een beetje serieuzer. (jh)

Een mooi cadeau om zo’n bedrijf te kunnen overnemen. Dat is wel zeker, maar of ik het zal doen is nog helmaal niet zeker. Ik ben wel de enige van de kinderen thuis die landbouwstudies doet. Mijn twee jongere zussen studeren totaal iets anders waarbij de jongste af en toe ook wel eens een handje toesteekt op het bedrijf. Ik wil zeker wel betrokken blijven bij het bedrijf thuis maar ik ga eerst wat afkijken wat de toekomst brengt en kijken wat mijn mogelijkheden zijn. Ik ga zeker niet meer verder studeren. Misschien ga ik toch wel halftime thuis meewerken en voor de rest van de tijd ergens anders werken. Ik doe dat nu eigenlijk ook al wel. Ik help veel

8 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 8

24-5-2012 14:12:53


TOEKOMST VOOR DE LANDBOUW Agrarisch Hoogstraten in beeld

Karen Stes en Christof Vermeiren op het proefveld van Vito waar diverse maïsteelten onderzocht worden in samenwerking met het Ministerie van Landbouw.

Hoewel het centrum van Hoogstraten kleinstedelijk gebied is, is en blijft de fusiegemeente vooral een agrarische gemeente. Volgens de landbouwtelling van 2010 is 5.956 ha van het grondgebied van Hoogstraten landbouwgebied of cultuuroppervlakte. Dat is iets meer dan de helft van de totale oppervlakte van de gemeente (10.532 ha). Er zijn hierop 346 bedrijven met een land- of tuinbouwactiviteit gevestigd. Volgens de specialiteit tellen we 147 bedrijven met runderen, 104 met varkens, 70 bedrijven met groenten en teelten in open lucht, 95 bedrijven met serres. Ingedeeld volgens oppervlakte is er 4295 ha bouw- of akkerland, 1495 ha weiland en 126 ha serre in Hoogstraten. Van gans de oppervlakte cultuurgrond is 3146 ha in eigendom van de gebruiker en 2672 ha in huur. Volgens grootte van het bedrijf tellen we: zonder teelt (10), minder dan 5 ha (102), tussen 5 en 10 ha (56), tussen 10 en 15 ha (38), tussen 15 ha en 20 ha (35), tussen 20 ha en 30 ha (42), tussen 30ha en 50 ha (38) en tot slot 25 bedrijven met een oppervlakte van meer dan 50 ha. Qua leeftijd kunnen we de Hoogstraatse bedrijfsleider in de agrarische sector indelen als volgt: -35 jaar: 26, tussen 35 en 45 jaar: 78, tussen 45 en 55 jaar: 128, tussen 55 en 65 jaar: 91 en boven de 65 jaar nog 23.

“Het liefst van al wil ik in de veeteelt werken. Koeien zijn toch zo’n lieve dieren.” Wellicht dacht deze koe net hetzelfde van Tinne Van Aert.

Interessant is het zeker te kijken naar een mogelijke opvolging in het bedrijf. In de telling komt tot uiting dat voor de bedrijven met een bedrijfsleider boven de 50 jaar (in totaal 131 bedrijven of ongeveer 40%) 75 bedrijven geen opvolger hebben (totaal 734 ha), 15 wel (320 ha) en voor 51 bedrijven is het nog onzeker( 840 ha). Ruimte voor jongeren lijkt er wel te komen maar of dit betaalbaar is, is een ander paar mouwen. Als je weet dat in Hoogstraten goede landbouwgrond al vlug 75.000 euro en meer per hectare kost, dan is de rekening ook snel gemaakt. (jh)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 9

DHM_juni_326.indd 9

24-5-2012 14:12:55


j

10 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 10

24-5-2012 14:12:56


TOEKOMST VOOR DE LANDBOUW

Tinne Van Aert en de liefde voor het dier Tinne van Aert, 18 en dochter van aardbeitelers, heeft geen interesse voor de tuinbouw. Haar goesting in de land- en tuinbouw ligt bij de dieren. En als het even kan, ook haar toekomst. Ze wil er alvast voor studeren en weet, van de informatie van het KHK in Geel dat er inderdaad veel kansen zijn voor de afgestudeerden in de richting die zij uit wil. Ze wil er in ieder geval voor gaan. Je stamt uit een landbouwfamilie? Pa Herman en ma Anita runnen al bijna 30 jaar een tuinbouwbedrijf (aardbeien) in de Maaihoek in Meersel-Dreef. Familiegrond, want vava had op deze plek een vee- en varkensbedrijf. Mijn vader is er daarna met tuinbouw begonnen; aarbeien, vroeger ook prei en augurken. Het bedrijf beslaat ca. 3,8 ha, teelt in volle grond en deels onder kappen. Je zat eerst drie jaar in het VTI Spijker, STW. Waarom? Ik wist toen niet goed wat ik eigenlijk wilde doen, wat later te studeren. STW is een algemene opleiding, die vele keuzes voor later mogelijk maak. Maar na een paar jaar kwam ik er achter dat deze studrierichting toch niet echt mijn ding was en ben gaan nadenken over wat dan wel. Omdat ik veel van dieren houd, ben ik naar de land- en tuinbouwschool gegaan. Vroeger had vava, ook lang nadat hij al met het veebedrijf gesopt was, boerenpaarden, waar ik veel mee bezig was en waar ik veel van hield. Ik heb ook altijd een hond gehad. Vanuit die gedachte heb ik gekozen voor de Land- en Tuinbouwschool, richting landbouw. Het waren dan wel geen paarden of honden, maar wel vee, koeien vooral en dat zijn lieve beesten.

dieren op de bedrijven. Ik wil later ook graag op de buiten blijven wonen.

is te veel kapitaal nodig. De grond is veel te duur geworden. Die piste is uitgesloten.

En het bedrijf van je ouders overnemen, is dat een optie? Eigenlijk niet. Ik voel me niet aangetrokken tot de tuinbouw, het is niet mijn ding. Al help ik natuurlijk wel in de drukke periodes. Ook mijn twee oudere broers hebben geen interesse in een eventuele voortzetting van het bedrijf. Mijn oudste broer heeft chemie gestudeerd en dan voor ingenieur milieukunde. Mijn tweede broer heeft houtbewerking geleerd hier in het VITO en werkt daar nu in. Mijn vriend doet trouwens ook houtbewerking, zijn ouders hebben een houtverwerkend bedrijf.

Hoe lang duurt je geplande studie? Als je elk jaar slaagt, wat wel mijn bedoeling is, heb je na 3 jaar een professionele bachelor. Zoals de zaken er nu voorstaan, denk ik dan te stoppen en aan het werk te gaan. Via een schakeljaar en een jaar extra, kan je wel nog ingenieur worden, maar op dit ogenblik zie ik dat niet gebeuren. Ik zal blij zijn als ik die drie jaar met goed resultaat kan afhandelen. De studies schrikken me niet af, al moet moet je er goed voor werken. Je krijgt flink wat stof te verwerken en alles goed bijhouden. Maar dat lukt me wel, denk ik. Mijn resultaten zijn nu ook ok, ik heb er vertrouwen in.

Ik zou wel goesting hebben in een eigen bedrijf, maar een tuinbouwbedrijf omzetten naar veeteelt is niet mogelijk. De oppervlakte is veel te klein en om er een nieuw veeteeltbedrijf op te richten

Ga je op kot in Geel? Ja, ik kijk er naar uit, maar moet er nog wel een zoeken. Maar nu eerst dit schooljaar afmaken. (jaf)

Deze studierichting beviel je? Ja, heel goed. En de studieresultaten zijn ook best ok. Ik zit in het laatste jaar TSO en kan in principe ook alle richtingen uit. Ik heb nu toch het gevoel dat dit een goede keuze was. En moest je niet verder willen studeren, kan je met dit diploma rechtstreeks op de arbeidsmarkt terecht. Wat ga je hierna doen? In Geel studeren in de richting rundveeteelt. De dieren weet je. Het blijkt een richting te zijn met veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Op de opendeurdagen wist men mij te vertellen dat bijna iedereen die er afstudeert al een jobaanbieding op zak heeft vóór het einde van het schooljaar, ook al heb je thuis geen landbouwbedrijf. Welke jobs? Dat kan in groot grote landbouwbedrijven zijn, of als voorlichter voor aan de landbouw verwante bedrijven (zoals de vee- en krachtvoederproducenten), bij de overheid, bij de landbouworganisaties. Het liefst een job die rechtstreeks met dieren te maken heeft. De veeteelt, liefst koeien. Het zijn heel aardige en aanhankelijke beesten, ik heb er heel graag mee te maken. Bij voorkeur dus buitenwerk en rechtstreeks contact met de

Tinne Van Aert, gepassioneerd door dieren. Hier met een Oehoe op de arm.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 11

DHM_juni_326.indd 11

24-5-2012 14:12:56


TOEKOMST VOOR DE LANDBOUW

Voor Daan Jansen lonkt de verdere studie Daan Jansen uit Hoogstraten zou je op het eerste zicht niet direct in een tuinbouwafdeling verwachten. Van thuis uit was er geen enkele connectie met de tuinbouwsector en zijn interesses voor plant en dier waren in het begin niet erg groot. Daan is echter een laatbloeier en vanaf het vijfde jaar TSO Tuinbouw weet hij waar hij naar toe wil. Verder studeren en liefst zo hoog mogelijk mikken. Een werk in de wereld van de plantengenetica is voor hem een zoete droom. Daan, jij komt helmaal niet uit de land- of tuinbouwsector? Wat heeft jou er toe gebracht om tuinbouw te gaan studeren? Van thuis uit hebben wij inderdaad weinig of niets met tuinbouw te maken. Mijn vader werkt bij de sociale bouwmaatschappij Der Noorderkempen en mijn moeder werkt in de verzorging in het rusthuis in Hoogstraten. Ik heb één broer en drie zussen en geen van hen heeft ook iets met tuinbouw. Mijn ouders hebben mij altijd gestimuleerd te studeren wat ik het liefste deed en zo ben ik na het lager onderwijs op het Seminarie naar Vito gegaan. Ik koos hier voor Techniek –Wetenschappen om dan later biotechnieken te volgen . Toen deze richting mij eigenlijk iets te hoog gegrepen leek, ben ik overgeschakeld naar de afdeling Tuinbouw. De praktijk lag mij ook wel en ik hoopte via deze richting een goede basis te kunnen vormen om later toch nog verder te kunnen studeren. En heeft die richting je ook bekoord? Ja, die richting Tuinbouw lag mij eigenlijk wel goed. Ik begon thuis ook met kweken van plantjes in mijn tuin en volgde zo het groeiproces mee op. Maar ik moet eerlijk zeggen, de eerste vier à vijf jaar heb ik het eigenlijk allemaal wat gemakkelijk gepakt. Het is pas in het vijfde en vooral in het laatste jaar dat ik echt ben beginnen werken en te studeren. Ik heb dit jaar heel veel voor school gewerkt. Ik had wel beseft dat dat nodig was als ik volgend jaar verder zou willen studeren. Zo kon het echt niet meer verder en kijk, nu is de motivatie er wel en de resultaten zijn goed. Ik werk zo hard voor mijn schoolresultaten dat ik mijn vriendin tegenwoordig maar amper zie en het uitgaan eerder beperkt wordt. Ik kijk met veel plezier terug op de studies in de tuinbouw.

Hoe zie je dan die verdere studies? Liefst van al zou ik biomedische laboratoriumtechnologie willen studeren . Het is ook mogelijk dat ik Agro- en Biotechnologie ga studeren in Geel, maar daarover moet ik nog met het CLB overleggen. Dit is een professionele bachelor. Als me dat lukt dan zijn we al een hele stap verder. Daarna kan ik eventueel via een schakeljaar proberen een master te halen als bio ingenieur. Dat zal natuurlijk allemaal afhangen van mijn verdere resultaten. De motivatie is er in ieder geval.

dit sloeg helemaal aan bij mijn interesse. Daarom heb ik er ook mijn GIP over gemaakt. Dit is wel echt iets waar ik later graag verder in wil gaan. Ik wil heel graag werken in het onderzoek naar het DNA en de genetica van de planten. Een werk zoals in het labo bij de firma Oprins in Rijkevorsel spreekt mij dan ook heel erg aan. Hier worden er DNA-technieken toegepast op bamboe. Op die manier wordt een combinatie gemaakt van laboratoriumtechnologie en tuinbouw. Net wat mij nu zo boeit.

Heb je dan ook al een bepaalde werksituatie voor ogen? Tijdens onze studie moesten wij ook stage lopen. Twee weken blokstage en verder één dag per maand. Ik deed mijn stage op het Proefbedrijf in Meerle. Dat was voor mij een geweldige ervaring. Buiten de allerlei dagelijkse werkjes zoals plukken van de aardbeien en de verzorging van de planten heb ik mij mogen verdiepen in het onderzoek naar de groei van de aardbeiplant. Vooral dan de optimalisatie van de groeiomstandigheden en de biologische ziektebestrijding En

Spijtig dat je nu je studies in Vito beëindigt op het moment dat er voor jullie een volledig nieuwe serre wordt weggezet? Ja, misschien wel,omdat het de opleiding alleen maar interessanter en aantrekkelijker kan maken. Maar de opening van die nieuwe serre was voor mij toch ook een hele ervaring. Als laatstejaars mochten wij aan de genodigden een aantal teelten voorstellen en daar was ik wel trots op. Voor zo’n groep mensen spreken is niet vanzelfsprekend. Maar die ervaring neem ik mee voor later. Misschien komt die nog van pas. (jh)

Die opleiding is op zich heel interessant en heeft veel variatie, ook omdat je er ook veel praktische zaken leert. Volgens mij heb ik er een prachtige basisopleiding meegekregen met veel mogelijkheden voor later. Maar je keuze voor Tuinbouw stond wel in functie van later verder te studeren? De richting tuinbouw leunde mijn inziens het dichtste aan bij biotechnieken. Zo had ik ineens twee vliegen in één klap: tuinbouw interesseerde mij wel en ik had ineens een goede vooropleiding voor een latere hogeschool. Dat laatste heb ik altijd heel duidelijk voor ogen gehad.

Nog een beetje goede raad van Piet Vantemsche, voorzitter Boerenbond. Daan is één en al oor.

12 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 12

24-5-2012 14:12:57

I H H

D


TOEKOMST VOOR DE LANDBOUW

k

In het vierde jaar landbouw trokken de leerlingen ook wekelijks naar de gevangenis van Hoogstraten om daar de dieren te verzorgen en de ontwikkeling van de koeien te volgen. Hoewel de verouderde boerderij in fel contrast stond met het modern bedrijf thuis vond Christof het toch een leerrijke ervaring. V.l.n.r. Thijs Geerts, Christof Vermeiren en Maxim Denies aan het werk met het voederen.

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 13

DHM_juni_326.indd 13

24-5-2012 14:12:58


VANUIT HET STADHUIS

Een sluier opgelicht?

Gemeenteraadsverkiezingen naderen traag maar zeker Bij het verschijnen van dit DHM-nummer tellen we nog 137 dagen tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Voorlopig is het nog bijna windstil op alle fronten. Tijd dus om wat wind in de zeilen te blazen en de schipper van achter zijn roer te halen en te peilen naar zijn koers. Tenzij er zich nog andere kapers op de kust wagen houden wij het voorlopig bij de vijf ons bekende kapiteins. Een sfeerbeeld uit een ontluikende race naar uw stem.

Voor zover ons bekend zullen de Hoogstraatse burgers op 14 oktober 2012 een bolletje kunnen aanstippen op één van de volgende lijsten: Anders, CD&V, N-VA, Lijst Marc Van Aperen, Vlaams Belang. Momenteel circuleert er ook een website van een nieuwe politieke partij onder de naam “leefhetinhoogstraten” maar het is gokken of het om een bijkomende partij gaat dan wel om een campagneactie van één van de bovenvermelde vijf partijen. Een jaar geleden pakte ook Anders uit met een opgemerkte campagne “Graag gedaan”.

samensmelting van Groen!, HOOP en de plaatselijke sp.a tot de nieuwe partij Anders. Groen! en HOOP kwamen de voorbije zes jaar reeds als één fractie in de gemeenteraad naar buiten. SP.a heeft zich voordien nooit echt gemanifesteerd in de gemeenteraadsverkiezingen. Een vierde belangrijke vaststelling is het feit dat huidig burgemeester Arnold Van Aperen, reeds meer dan 20 jaar burgemeester van Hoogstraten, niet meer als lijsttrekker naar de kiezer trekt maar als lijstduwer fungeert. Zijn jonger broer Marc wordt de nieuwe kopman. CD&V en VB vervolledigen de lijsten maar voor zover bekend zijn hier geen fundamentele veranderingen bekend.

Terugblik

Lijsttrekkers

Zes jaar geleden bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hadden zich eveneens vijf partijen aangemeld. Het ging toen om CD&V, Groen!, HOOP, KVB, en Vlaams Belang. CD&V haalde de hoogste score en vormde uiteindelijk een coalitie met KVB. Lijsttrekker van KVB en toenmalig burgemeester Arnold Van Aperen verzilverde zijn burgemeesterssjerp voor nog eens zes jaar. Tinne Rombouts, de gedoodverfde nieuwe jongste burgemeester van het land, moest genoegen nemen met de eerste schepenzetel. De coalitievorming zorgde toen voor heel wat emoties en heftige reacties in Hoogstraten. CD&V haalde 11 van de 25 zetels binnen, KVB 10, Groen! 2, HOOP en VB elk één zetel.

Nog niet alle gegevens zijn gekend. De lijsten moeten pas officieel op 15 of 16 september 2012 ingediend worden. Sommige partijen willen voorlopig nog niet in hun kaarten laten kijken, anderen opteren er voor om zich al vlug te manifesteren. Qua lijsttrekkers hebben we voorlopig de volgende gegevens (in alfabetische volgorde):

De lijsten

Wijzigingen Een belangrijke wijziging bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen is het feit dat men in Hoogstraten nu 27 raadsleden zal moeten kiezen in plaats van 25. Dit heeft alles te maken met de toename van de bevolking. Hoogstraten telt nu meer dan 20.000 inwoners en heeft recht op 27 afgevaardigden in de gemeenteraad. Een tweede factor die voor heel wat verschuiving in het politieke landschap kan zorgen is de opkomst van N-VA in Hoogstraten. Deze partij, die momenteel in Vlaanderen in de lift zit, komt hier voor de eerste maal op bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een derde opmerkelijk gegeven is de

De partij “Anders” heeft nog geen kopman bekend gemaakt. Haar voorkeur gaat eerst uit naar de afronding van het programma en de goedkeuring ervan door de leden. Pas hierna wordt bekeken wie van de kandidaten waar op de lijst zal staan. Bij CD&V is de beslissing al een tijdje geleden genomen. Op 16 december 2011 kregen wij van het plaatselijk bestuur van CD&V het bericht toegezonden dat Tinne Rombouts de lijst zal aanvoeren, net zoals in 2006. Kort voordien deden er halsstarrige geruchten de ronde dat ook Marc Haseldonckx kandidaat was voor die eerste plaats. N-VA heeft ook al een tijdje geleden de knoop doorgehakt. Michel Jansen zal de lijst aanvoeren. Michel is de zoon van de onlangs overleden Fons Jansen, jarenlang schepen onder het burgemeesterschap van wijlen Jos Van Aperen. Michel zetelde enkele jaren in de gemeenteraad als raadslid van KVB.

Lijst Marc Van Aperen wordt aangevoerd door Marc Van Aperen uit Meer, de jongste broer van huidig burgemeester Arnold Van Aperen. De naam KVB waarmee Arnold jarenlang gescoord heeft, verdwijnt definitief uit het beeld. Het wordt een nieuwe partij met een nieuwe naam, maar voor de naam zullen we nog even geduld moeten hebben, dixit Marc. Vlaams Belang zal zoals in de vorige gemeenteraadsverkiezingen getrokken worden door Jan Huybrechts, zetelend raadslid in Hoogstraten en provincieraadslid.

Niet simpel Wie een beetje de gemeentepolitiek gevolgd heeft doorheen de jaren weet ook wel dat de zoektocht naar geschikte kandidaten geen sinecure is. En dat blijkt ook nu niet anders. Geen enkele partij gaf te kennen dat haar lijst reeds pasklaar is. Het vinden van vrouwelijke kandidaten blijft ook nu weer een oud zeer. Mannen zeggen al vlugger ja, terwijl voor vrouwen de drempel om zich aan de kiezer voor te stellen blijkbaar toch hoger ligt. N-VA voorzitter Jef Vissers is zelfs van mening dat de vereiste van de 50/50 man/vrouw verdeling moet herzien worden, toch minstens op gemeentelijk vlak. Door deze verhouding riskeer je “geforceerde lijsten” te krijgen, aldus de voorzitter. Ook de verdeling van de kandidaten over de verschillende deeldorpen verloopt niet voor alle partijen van een leien dakje. De partij Marc Van Aperen vond het niet zo’n zware opdracht, maar kijkt nog uit naar een goede kandidaat in Wortel. Zowel N-VA als Anders geven aan dat het heel wat gemakkelijker is om kandidaten te vinden in Hoogstraten-centrum en in Minderhout dan in de andere deeldorpen. Uiteraard wonen hier ook wel de meeste inwoners uit de gemeente. Vlaams Belang zal ook deze keer slechts met een zestal kandidaten een lijst indienen. Enkel N-VA en de groep Marc Van Aperen gaven meer informatie over de invulling van de eerste plaatsen op de lijst na de lijsttrekker. Bij N-VA

14 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 14

24-5-2012 14:12:58


t

komt Joyce de Sager op de tweede plaats. Bij de lijst Marc Van Aperen zal Katrien Brosens de tweede plaats innemen en Jos Martens, huidig schepen van Openbare Werken, de derde plaats. Van CD&V hebben we tot hiertoe niets vernomen maar we veronderstellen dat de huidige schepenen wellicht de eerste plaatsen zullen innemen. Zoals bekend moet elke lijst gelijk samengesteld zijn uit mannen en vrouwen en mogen de twee eerste plaatsen niet door iemand van het zelfde geslacht ingevuld worden. Is de koptrekker een man, dan moet een vrouw de tweede plaats innemen. Anderzijds als de lijsttrekker een vrouw is moet er een man op de tweede plaats staan.

Bevraging Wij hielden een korte bevraging bij alle ons bekende partijen om een eerste sfeerbeeld te krijgen van de voorbereidingen voor de verkiezing op 14 oktober 2012. Dit is een eerste stap in onze planning voor de volgende vijf maanden. Zoals het de traditie is bij de Hoogstraatse Maand willen wij ruim aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wij maken de volgende maanden tijd voor een evaluatie van de voorbije legislatuur, wij zoeken enkele nieuwkomers op, organiseren een debat en belichten in meerdere edities een aantal aspecten uit de campagne met publicatie van de volledige lijsten van alle partijen. Vandaag polsen wij al eens bij de lijsttrekkers of de woordvoerders naar de stand van zaken. Hoe ver staat het met de lijst? Welke moeilijkheden ondervindt je zoal? Wie wordt lijsttrekker en neemt de eerste vijf plaatsen in? Hoe zie je een mogelijke coalitie en wie zie je als toekomstige burgemeester? We kregen heel wat bereidwillige medewerking. Uiteraard werden we geconfronteerd met mooie intenties maar voor concrete punten uit de toekomstige campagne leek het nog wat te vroeg. Iedere partij zet zijn beste beentje

f

voor en sommige begrippen zoals ‘vernieuwing’, ‘verjonging’, ‘andere politiek’, ‘frisse wind’, ‘kracht van verandering’, enz passeren meermaals de revue. In de volgende maanden zullen deze partijen zich concreter moeten aanmelden aan de Hoogstraatse kiezers. Wij kijken uit naar hun programma’s en hun campagnes. Intussen krijgt u van ons de essentie van elke partij in een notendop.

Anders Geeft de voorkeur aan het uitdiepen van haar programma waaraan nu de laatste hand gelegd wordt. Er wordt heel wat tijd in geïnvesteerd. De grootste moeilijkheid is het gebrek aan voldoende informatie over de lopende dossiers in Hoogstraten. Daarom zal voor haar de openheid van bestuur één van de grote doelstellingen van haar beleid zijn. Qua voorkeur voor een mogelijke coalitie en kandidaat burgemeester wil zij geen uitspraak doen. Voorakkoorden en afspraken zijn voor haar één van de redenen waarom mensen niet meer in politiek geloven. Het getuigt van weinig respect voor de kiezer als op voorhand alles al zou bedisseld worden. Haar optie is “terug een leefbaar Hoogstraten maken, een keuze voor de nodige verandering”.

N-VA Ervaart dat het niet zo gemakkelijk is om te starten zonder achterban, politieke werking of ervaring. De zoektocht naar potentiële kandidaten is goed gelukt maar vraagt tijd. De contouren van de verdere lijst zijn er al wel, maar liggen nog niet definitief vast. N-VA wil best mee besturen en als kandidaat-burgemeester zullen zij diegene van de lijst met de meeste voorkeurstemmen naar voor schuiven. Ook in een coalitie zou de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen van de grootste partij burgemeester moeten worden. Aan een pronostiek waagt men zich niet. Zij hoopt dat het op gemeentelijk vlak voor haar partij even goed zal gaan als op nationaal gebied. Ze beklemtoont dat haar programmapunten op de eerste plaats lokale punten zijn.

Lijst Marc Van Aperen

In bosrijke omgeving tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten UÊ iÌÃÊÉÊ7> `i V>vj UÊ/iÀÀ>Ã UÊ iiÃÌi Êi Ê«>ÀÌ i De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre Tel.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

Wil een nieuwe partij zijn, met respect voor al het positieve uit het verleden maar vooral vanuit een vernieuwing en verjonging. Marc Van Aperen is de kandidaat-burgemeester en gaat voor de burgemeesterssjerp. Marc is een nieuwkomer in de politiek en wil de goede realisaties van het verleden verankeren en daarop verder bouwen met de overtuiging dat vernieuwing nodig is. Het streefdoel van de vernieuwde lijst is maximaal deel te nemen aan het beleid. De lijst is zo goed als klaar. Het wordt een ideale staalkaart van de Hoogstraatse gemeenschap. Van haar mag je ‘geen loze beloften, geen megalomane projecten , maar wel realistische, haalbare initiatieven‘ verwachten. Er moet een nieuwe frisse wind door Hoogstraten waaien.

Vlaams Belang Jan Huybrechts is ook dit keer lijsttrekker maar vreest voor zijn zitje. Als hij verkozen wordt zal hij te maken krijgen met de kandidatuur van zijn schoonzuster die op de tweede plaats bij N-VA staat. Dit is een verwantschap in de tweede graad en daardoor kan één van de twee niet zetelen. Vroeger hield men rekening met anciënniteit en aantal dienstjaren, maar dit is veranderd. Nu zal de partij die de hoogste score haalt eerst zijn kandidaten mogen aanduiden voor een zetel in de gemeenteraad zodat de andere van een kleinere partij zich hierbij zal moeten neerleggen. De opkomst van N-VA in Hoogstraten vindt Huybrechts een versnippering van krachten. VB en N-VA zijn twee partijen met een bijna gelijklopend programma die apart opkomen. Toch denkt hij dat het effect klein zal zijn voor zijn partij.

CD&V Op de valreep ontvingen we de visie van CD&V. Zij gaat voor een lijst waar iedereen zijn stem kan laten klinken, een cocktail van vernieuwing en ervaring. De zoektocht naar geschikte kandidaten verloopt rustig, maar de uitdaging blijft tot de 27ste kandidaat gevonden is. Tinne Rombouts is lijsttrekker, zij voegt als schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger een rugzak vol ervaringen toe aan haar team waarmee CD&V Hoogstraten garant kan staan voor continuïteit en zekerheid in het beleid. “CD&V Hoogstraten blijft kiezen voor een jonge, frisse kijk op een faire en moderne politiek. Zes jaar besturen zorgt daarnaast voor een grote ervaring in de aanpak van vele uitdagingen. De afgelopen 6 jaar hebben wij héél wat projecten gerealiseerd of in stelling gezet in alle deeldorpen en voor alle leeftijdsgroepen, het woonzorgcentrum is daarvan het meest zichtbare.”

Roger en Karel Tijdens de coalitiegesprekken en de verkiezing van de schepenen en de OCMW-raadsleden in de nieuwe gemeenteraad liep het in begin 2007 goed mis binnen de groep van burgemeester Arnold Van Aperen. Dit resulteerde in de afscheuring van de raadsleden Roger Van Aperen, Leen Vermeersch en Karel Aerts. Leen nam twee jaar geleden ontslag uit de gemeenteraad omwille van persoonlijke redenen. Karel Aerts en Roger Van Aperen, beiden ooit schepen in de Hoogstraatse gemeenteraad, verzeilden de facto in een oppositierol. Voor Roger Van Aperen was de burgemeester meestal de kop van jut. Het was duidelijk dat het tussen beiden nooit meer goed zou komen op politiek vlak. Wij polsten bij beiden naar hun intenties voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar geen van beiden liet in zijn kaarten kijken en beweerde het nog helemaal niet te weten. Misschien weten we volgende maand meer.(jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 15

DHM_juni_326.indd 15

24-5-2012 14:12:59


j

L

16 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 16

24-5-2012 14:13:04


Verdichting of 'inbreiding' beter dan uitbreiding 24 appartementen langs de Vrijheid Langs de Vrijheid, tussen de Blauwe Regen en het voormalige Dexiakantoor, worden vier panden gesloopt om plaats te maken voor drie winkels en vijf appartementen. Los van het gebouw langs de Vrijheid komt, op de achterliggende gronden, een tweede gebouw met nog eens 19 appartementen. Onder het geheel is er een ondergrondse parking voorzien voor 51 auto’s, die in- en uitrijden langs de Mouterijstraat. Met die ontsluiting is niet iedereen gelukkig, al is het project misschien wel een voorbeeld van wat men met een duur woord ‘inbreiding’ noemt. Het aantal inwoners in Hoogstraten en zijn deelgemeenten is de laatste tien jaar met bijna 2.500 eenheden gestegen. Naast Minderhout (+ 700) komen die nieuwe inwoners haast allemaal in Hoogstraten terecht. Het grootste deel zo dicht mogelijk bij het centrum in appartementen, de rest in vaak omstreden verkavelingen in landelijk gebied.

Een gezellig centrum Maar ook het historisch (winkel)centrum bleef voorheen niet altijd gespaard. Naast elkaar gelegen woningen werden opgekocht en vervangen door (te) grote gebouwen zoals KBC, kledingzaak JBC en andere. Naast die nieuwbouwprojecten werden in het verleden evenveel beeldbepalende gebouwen, zoals bakkerij Faes, gesloopt. Het kalf mag dan al diep in het water staan, het

is nog niet verdronken, op voorwaarde dat men ingrijpt. Dat beseft nu blijkbaar ook het stadsbestuur. Die gaf een studiebureau de opdracht om te onderzoeken hoe de noodzakelijke economische ontwikkeling van het centrum hand in hand kan gaan met het behoud van het historisch karakter en de beeldbepalende gebouwen die Hoogstraten maken tot wat Hoogstraten is: een gezellig stadje dat zich door de architectuur achter de lindebomen onderscheidt van andere steden en gemeenten. Als men de historisch waardevolle gebouwen blijft slopen of verminken en niet waakt over de kwaliteit van de invularchitectuur, schiet Unizo en toerisme op termijn in eigen voet.

Inbreiding De Vrijheid telt 14 als monument beschermde gebouwen en 31 gebouwen die opgenomen zijn

in de lijst van het ‘bouwkundig erfgoed’. Die gebouwen, die dateren van de 16de tot de 20ste eeuw moet men koesteren, zonder ze ‘op sterk water’ te zetten. Tussen de waardevolle gebouwen moet men zoeken naar mogelijkheden om nieuwe inwoners op te vangen, zonder dat men opnieuw moet verkavelen in waardevol natuurgebied. In die zin is bouwen op de achterliggende gronden, waar nu vaak alleen auto’s staan, misschien nog niet zo’n slechte zaak. De nieuwbouw langs de Vrijheid moet dan wel op maat van een klein stadje als Hoogstraten zijn. Dus niet langer verticaal uitgesponnen brede gebouwen, maar architectuur die de (historische) verticale geledingen respecteert. Uiteindelijk staat of valt alles met de keuze van de architect, die creatief genoeg moet zijn om tussen het erfgoed kwaliteitsvolle invularchitectuur te ontwerpen. De Vrijheid is de zeedijk niet.

Langs de Vrijheid komen vijf appartementen boven drie winkelpanden. Hier geen breed uitgesponnen architectuur, zoals KBC of JBC, maar een ontwerp waarin een perceelbreedte op maat van Hoogstraten herkenbaar blijft.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 17

DHM_juni_326.indd 17

24-5-2012 14:13:05


Het project Bedibo bvba Opdrachtgever Dirk Van der Linden, projectontwikkelaar en gemeenteraadslid, wil de vier winkelpanden tussen de Blauwe Regen en het vroegere Dexiakantoor, afbreken. De nu al bestaande gang naast de Blauwe Regen wordt in het voorstel van Bedibo vier meter breed en mag enkel gebruikt worden voor bevoorrading van de winkels en de brandweer. Daarnaast komt er een nieuwbouw (blok A) met onderaan drie winkels en daarboven twee appartementen op de eerste verdieping, evenveel op de tweede en daarboven

nog een dakappartement. De bovenbouw is 15 meter diep, de drie winkels bijna 25 meter. Door hun afmetingen zijn die winkels bedoeld voor speciaalzaken en niet echt geschikt voor grote ketens. Het is de bedoeling dat de bestaande zaken, Marccain, I Fratelli en ‘Look at me’ er terugkomen. Meer zelfs, het gebouw wordt in twee fases opgetrokken, zodat de winkels niet moeten sluiten. In het ontwerp is een perceelbreedte op maat van Hoogstraten herkenbaar en staan er geen ‘tuinhuisgrote’ koepels op het dak. De gebruikte ma-

terialen worden gekozen in functie van de omgeving, vooral dan in functie van het als monument beschermde gebouw links van de nieuwbouw. Achter de voorbouw, op het dak van de winkels, is een groenzone voorzien. Daarachter komt een tweede gebouw (blok B) van 16 meter breed en 41 meter diep. Dat gebouw telt tien kleinere appartementen met één slaapkamer op het gelijkvloers, vijf grotere appartementen met twee slaapkamers op de eerste verdieping en vier nog grotere appartementen, waarvan één met drie slaapkamers, op de tweede verdieping.

E

Blok A telt vijf appartementen en drie winkels, blok B 19 appartementen. Onder het geheel is een ondergrondse parking voor 51 wagens, die rijden in en uit langs de Mouterijstraat. Door het centrum te ‘verdichten’ zal men hopelijk in de toekomst een ‘aanslag’ op de open ruimte vermijden.

18 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 18

24-5-2012 14:13:06


Een perspectief over Blok B naar de achterzijde van Blok A langs de Vrijheid.

Ondergrondse parking Onder het geheel (blok A en blok B) komt er een ondergrondse parking voor 51 auto’s. Die auto’s rijden in en uit de parking langs de Mouterijstraat. Voor de ontsluiting van de parking maakte men een overeenkomst met het OCMW. In de overeenkomst is voorzien dat Bedibo achter blok B een gebouw optrekt van 30 meter diep, 7 meter breed en 3 meter hoog met 50 bergplaatsen. Dat gebouw met een plat dak, opgetrokken in steen en bekleed met hout, staat voor een groot deel op grond eigendom van de Mouterij. De 50 bergplaatsen en het perceel waarop ze staan, worden afgestaan aan de Mouterij om gebruikt te worden door haar bewoners.

Ieder zijn waarheid OCMW-oppositieraadslid Jef Roos, van de nieuw opgerichte fractie Anders, heeft bedenkingen bij de ontsluiting langs de Mouterijstraat. “Een ontsluiting langs de Vrijheid was mogelijk, maar dat zou de realisatie van dure commerciële ruimte hypothekeren”, aldus het OCMW-raadslid, “Op zoek naar andere mogelijkheden vond Bedibo bvba, waarvan de zaakvoerder rechtstreekse banden heeft met een meerderheidspartij, in het OCMW een gewillige partner. Zo kwam er de ontsluiting langs de Mouterij en de Karel Boomstraat”, aldus Jef Roos.

Roos geeft toe dat het OCMW financieel een goede zaak doet. Het kan 95 m² grond kopen aan amper 40 euro per m². (Tijdens de OCMWraad van 12 maart 2012 werd deze overeenkomst aangepast, namelijk naar een grondruil: het OCMW krijgt 94.74 m² eigendom van Bedibo; Bedibo ontvangt 60 m² van het OCMW. Alle kosten verbonden aan de overdracht zijn ten laste van Bedibo/nvdr). De aanleg van de wegen is op kosten van Bedibo, en het OCMW ontvangt 30 jaar lang van elke eigenaar van een parking 100 euro per jaar geïndexeerd. Een win-winsituatie. Bedibo kan zijn project ontwikkelen, het OCMW vangt geld en 50 bergplaatsen. Dit is ook een meerwaarde bij een eventuele verkoop van de Mouterij, een site die men wat graag kwijt wil nu er geen subsidies van Domus Flandria meer binnenkomen. Maar Jef Roos maakt zich vooral zorgen over de drukte in de nu doodlopende (speel)straat van de Mouterij. “En”, besluit Jef Roos, “het stopt niet met die 51 wagens. Er staan nog ontsluitingen voor andere panden in de onmiddellijke omgeving op stapel. De OCMW-raad keurde al een ontsluiting voor elf wagens voor de eigendom Vrijheid 128 goed”. Dirk Van der Linden neemt de beweringen van Jef Roos niet. “Jef Roos vindt het blijkbaar nodig om Bedibo bvba en haar zaakvoerders te beschuldigen van het bekomen van financieel voordeel

door het akkoord met het OCMW. Bovendien zijn zijn suggestieve opmerkingen dat Bedibo misbruik zou maken van banden met een meerderheidspartij om een commercieel voordeel te halen bijzonder misplaatst en onder de gordel” Dirk Van der Linden merkt op dat de regeling met het OCMW ontstaan is na zeer lange en intensieve onderhandelingen, waarbij elke partij haar belangen verdedigde en uiteindelijk een compromis werd bereikt dat de goedkeuring van de twee partijen wegdroeg en waarbij het openbaar belang zeker niet uit het oog verloren ging, integendeel. “Jef Roos zou moeten weten dat er geen enkel probleem was voor een ontsluiting langs de Vrijheid, aangezien er sowieso een toegang voorzien is voor de brandweer. De gemeente zelf was vragende partij om de auto’s langs achter weg te leiden om de Vrijheid te ontlasten”, zegt Van der Linden. “Bovendien is de Mouterijstraat geenszins een doodlopende straat, maar de parking voor de bewoners. Tot ergernis van de bewoners en van het OCMW is deze plaats ontaard in een bodemgrond voor vandalisme. Door de wegenis komt er sociale controle en zal het vandalisme ingeperkt worden. Dat was een van de hoofdredenen waarom het OCMW met de ontsluiting heeft ingestemd”, aldus Van der Linden. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 19

DHM_juni_326.indd 19

24-5-2012 14:13:06


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN van de GLOEIKOP Het lijdt geen twijfel, iedereen heeft buiten allicht dat typische toek-toek-toekgeluid wel eens gehoord en zich daarbij afgevraagd wat voor vreemd vehikel er door welke onverlaat de baan was opgestuurd. Voor kenners geen vraag, voor onwetenden hier het antwoord: je hoorde een echtige-en-techtige ouderwetse tractor met ‘gloeikopmotor’.

En het geluid waarvan sprake zal u de laatste week van april vaker in de oren hebben geklonken. Eigenaars met hun gerij bliezen immers het laatste weekend van april verzamelen in Wortel. Voor ons van DHM-zijde een unieke gelegenheid om u nader in kennis te brengen met de ‘gloeikop’. Hoe hij draait en wat er allemaal omheen draait. Daarom…

Een beetje techniek…

Order der redactie ten onzent Ga, fiets, of automobliel desnoods, naar Wortel. En vraag daar aan de baas/bazin van de gloeikoppen om het allemaal eens goed uit leggen. Zie dat ge het allemaal goed verstaat en maak een deugdelijk opstel. Als ’t goed is komt het in de Maand, anders niet.

Hebben dan vóór Wortel eerst maar wat kennis vergaard, om daar niet helemaal onderuit te gaan. En verre van ons om de technische kennis van onze lezers te onderschatten – we zouden niet eens durven – toch denken we voorzichtig te moeten aannemen dat er wel enkelen zullen zijn die destijds in de lessen fysica meer papieren vliegerkens hebben zitten plooien dan opgelet en dus niet goed weten hoe een dieselmotor eigenlijk werkt. Laat staan een gloeikop. Zo toch, gewoonweg overslaan, dit summier lesje techniek. In principe zijn er twee types van explosiemotoren: de benzinemotor, die met een bougie werkt om de brandstof tot ontploffing te brengen, en de dieselmotor die de brandstof tot explosie brengt door deze extreem te comprimeren zonder de hulp van warmtebronnen. Deze laatste methode

is evenwel moeilijk te realiseren. Er zijn zeer hoge compressieverhoudingen nodig om tot spontane explosie te komen, en het heeft dus lang geduurd vooraleer er een goed draaiende dieselmotor voorhanden was. In de tussentijd vierde de gloeikopmotor hoogtij. In zekere zin is de gloeikopmotor op te vatten als een tussenvorm van de benzine- en dieselmotor. Hij bevat geen bougie die de brandstof ontsteekt, maar wél een externe warmtebron. Aanvankelijk met een benzinebrander, later met een gasbrander, wordt de cilinderkop of de ‘peer’ van de gloeikopmotor opgestookt totdat hij na zowat 10 min. gaat ‘gloeien’. Aan de kleur van één en ander ziet de kenner wanneer het zijn tijd is en zal dan het vliegwiel wat heen en weer bewegen om de zuiger in de cylinder in beweging te krijgen en de ingespoten brandstof en aangezogen lucht onder druk te zetten. Een andere methode

Met een gas- (links) of benzinebrander (midden) wordt de gloeikop of de ‘peer’ (rechts) op temperatuur gebracht.

20 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 20

24-5-2012 14:13:07

E fi


t

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

Enkele rukken aan het vliegwiel moeten volstaan om het brandstof-luchtmengsel in de cylinder onder flinke druk te zetten en de ontploffing, en dus de beweging, op gang te krijgen. Zoals gezegd, bij bepaalde modellen wordt voor deze oefening het stuurwiel uit het stuurhuis getrokken om als zwengel te fungeren. bestaat erin om het stuurwiel te demonteren en te gebruiken om de motor aan te zwengelen. Bij een gegeven kritische compressie gaat de hitte in de gloeikop meewerken om een explosie in de cilinder uit te lokken. Draait de motor eenmaal dan is het niet meer nodig de kop te blijven verhitten met een brander. De explosies van de brandstof leveren dan genoeg hitte op om de verbrandingsruimte op ontstekingstemperatuur te houden. Het vliegwiel helpt daarbij om de motor op voldoende toeren te houden en stationair te laten draaien. Het bekende tjek-toek-toekgeluid ten gevolge. Waarbij één ‘toek’ staat voor één ontploffing. Tel op en constateer dat een gloeikopmotor van het traagdraaiende type is. En wat meer is, een gloeikop is van het twee-takttype. En wat nog meer is, die tractormotoren hebben een cylinderinhoud van zowat 10,50 liter. Zeg maar een tonnetje iets groter dan een doordeweekse emmer.

zichzelve een spontane zelfontbranding ontstaat en voorverwarming niet meer noodzakelijk is. Bekende merken van traktoren met gloeikopmotor waren Lanz-Bulldog (Duitsland – meest bekend - 250.000 gebouwd – later overgenomen door John Deere), Ursus (Polen), Pampa (Argentinië), Le Percheron en Vierzon (Frankrijk)), HSCS (Hongarije – zeer zeldzaam geworden), Landini, Orsi, Bubba en Gambino (Italië). Er ook nog bij vertellen dat gloeikopmotoren niet enkel in tractoren werden ingebouwd. Wat in de kringen ‘stationair draaiende motoren’ worden genoemd, dienden om zowat van alles en nog wat aan te drijven. Tot zaagmachines toe.

De komst der fanaten Zoals geschiedt met alles wat van het toneel verdwijnt, na een tijd krijgt men heimwee naar die dingen. Vandaar dat ook in de gloeikopbranche er mettertijd meer en meer het-niet-kunnen-laters opdoken. Die gepassioneerd op zoek gingen in de hemel, op de aarde en op alle plaatsen om de gloeikoppen terug vanonder stof en spinrag te halen. En vooral, om ze daar bovenop nog terug aan de praat te krijgen ook. De zoveelste passie was geboren. En om u te dienen, wij dus op zondag 29 april naar Wortel in de hoop achter de schermen van het gloeikop-gebeuren nieuws te garen. En al-

Wat een tweetakt is, geen plaats is ons hier gegund om daar nog verder op in te gaan. Vraag het gewoon aan uw kleinkinderen. Als die naar een goei school gaan, zullen ze het u tot in het kleinste detail uitleggen. Zelf ondervonden.

Een brokje geschiedenis De tractoren met gloeikopmotor zijn geproduceerd van ongeveer 1921 tot en met 1955 in diverse modellen. Begin jaren vijftig was de gloeikopmotor evenwel sterk verouderd en werd hij vervangen door modernere versies. Door o.a. de dieselmotoren met een zogenaamde (elektrische) gloeikaars. Thans wordt in de dieselmotoren door de huidige dieselpompen de druk zodanig opgevoerd dat uit

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 21

DHM_juni_326.indd 21

24-5-2012 14:13:08


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE lereerst, zoals ons was opgedragen, op zoek te gaan naar de baas van ‘t spel. Maar de baas was niet vindbaar. Had van alles aan zijne kop, zo werd ons door zijn medewerkers een beetje verontschuldigend verzekerd. Begrijpelijk, want vanaf het betreden van het gebeuren was ons al opgevallen dat dat daar in Wortel gene flauwe kul was/is. Maar da ‘s niks meneer, we geven u zijne telefoon en e-mailadres, zodat ge hem op ’t end van de week kunt opbellen. Nadat hier alles opgeruimd en uit de voeten is. En de man naar vermoeden helemaal tot rust is gekomen. Zo gezegd, zo gedaan, wij dus naar Meerle Groot Eyssel 10, waar Frans Oomen woont, de voorzitter van ‘De gloeikoppers’. Die ons samen met zijn vrouw Ritt Boudewijns de meest hartelijke ontvangst heeft bereid. En nog te woord gestaan ook.

‘De Gloeikoppers’ dus Wij die dachten dat achter het Wortelse gloeikoptreffen toch wel één en andere aanzienlijke organisatie zou schuilen, wij dwaalden. Luister. Frans Oomen’s vader was in zijn tijd loondorser geweest en had zijn zoon soms straffe verhalen verteld. Zoals bijvoorbeeld, dat een stationair draaiende gloeikop van het schudden zelfs tot een halve meter de grond was ingezakt. Zal allicht wel indruk gemaakt hebben bij de kleine Oomen, maar het bleef daar verder bij. Tot Frans jaren later op een show in Wanroy tussen de gloeikoppen verzeild geraakte en onmiddellijk van de microbe werd gestoken. Sparen, sparen en nog eens sparen tot het eindelijk zover was. Een eerste tractor met gloeikopmotor werd

Van caravan naar woonwagen Laten we maar aannemen dat ge al wel eens eentje gezien hebt, een gloeikoptractor, maar u daarbij ook hebt afgevraagd waarom daar bijwijlen een woonwagen achteraan aanhangt. Simpel. Het verschil tussen een F1-bolide en een gloeikoptractor is als de haas en de schildpad. Wat er toe leidde dat de thuistocht van een event per tractor op een christelijk uur en vóór den donkere niet zo evident is. Waarom dus niet ter plaatse blijven slapen? Geen nood, een ‘kerreven’ er achteraan en zachtjes wegtoekken op het terrein zelve. Maar gloeikoppers zijn rusteloze mensen, vinden de slaap moeilijk in iets wat ze niet zelf gebouwd hebben. Het vervolg van het verhaal laat zich raden wanneer het de zigeuners niet meer wordt toegestaan met de aangespannen woonwagen achter de auto de baan op te gaan. En dan hoeven we het u verder niet te vertellen. Een tweede passie was dus geboren. Ten gevolge en ten eerste, op elk event zowat elke gloeikop met een gerestaureerde woonwagen er achteraan. Waarin of waarrond wordt samen gezeten, geslapen, ontbeten, kortom alles wordt gedaan waarvoor de gemiddelde toerist op hotel moet. Ten gevolge en ten tweede, het gloeikopgebeuren is niet langer enkel en alleen een gloeikopgebeuren. Nee, vrouw, kinderen en de hele reutemeteut gaan mee op weekend, zelfs op verlof, per woonwagen. Gloeiende vriendschappen worden gesmeed, bij avondstond, of nog later. Soms bij ’t krieken van de dageraad werd ons gezegd. Dames en heren, jongens en meisjes, laat het ons nogmaals zeggen. We hebben het voor mensen die samen ‘iets doen’. Die de maatschappelijke verzuring te lijf gaan, zonder kretologie of spandoek breeduit in de media gesmeerd. En die daar bovenop een pareltje uit de industriële revolutie een tweede, derde, vierde… eeuwig leven geven. … en des Heilige Geest, amen.

aangekocht. Dan sleutelen en sleutelen, zoeken naar onderdelen of ze zelf namaken, zweet bloed en tranen tot het ding deed wat het geacht werd te doen: draaien en rijden. Ten gevolge, in 1999 maakte een eerste toertocht met alleen gloeikoptractoren de streek onveilig. En enkele jaren later, Frans’ droom, een gloeikoptrefweekend. Maar

dat was wat veel van het goede voor één enkele man. Naast de eigen familie Oomen stapten de families Van Steen, Everaert en Porto Carrero mee in de boot. Boot, boot, in de boot, op de tractor natuurlijk. ‘De Gloeikoppers’ waren geboren. Met logo en bestuur, waarin de mannen het hoge woord konden voeren, en de vrouwen

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES Frans Oomen en ega Ritt Boudewijns tussen twee van hun lievelingen. Naast deze juweeltjes hebben zij nóg een Lanz Bulldog, een Franse Le Percheron en een uiterst zeldzame Hongaarse HSCS uit 1932. Bemerk de gloeikoppen vooraan op de motor.

22 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 22

24-5-2012 14:29:39


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Noch rang, noch stand… …is er in de gloeikopwereld.

Frans en Ritt zittend op het terras van hun woonwagen. Graag hadden we binnen een kijkje willen nemen maar dat werd ons door Ritt niet toegestaan. Niet toegestaan? Ten stelligste verboden! Wegens nog niet opgeruimd na het weekendje Wortel. het ledental bevolkten. Zoals het hoort overigens, het hoeft toch wel niet altijd andersom te zijn dachten we zo. En dat was het dan. Het zijn enkel deze families die samen met een honderdtal vrijwilligers sinds 2004 om de twee jaar in Wortel op de velden van loon- en grondwerken Braspenning-Schrauwen n.v. een weekendje gloeikoptreffen organiseren. Om de rechtszekerheid in deze wat te verhogen werd in 2005 de vzw ‘De Gloeikoppers’ opgericht. Met veel kosteloze medewerking, maar met een vrij kleine sponsoring blijft die Wortelse

organisatie uiteraard niet risicoloos voor de vier genoemde families.

Wortel, een unicum in de wereld We hadden het er al over, het gloeikoppen in Wortel leek ons al direct een ietsje meer dan een wind in een fles. Meer nog en niet dat hij het deed, maar Frans Oomen wilde er direct de hand voor in het vuur steken om te beweren dat de Wortelse weekend enig is in heel Europa. Hierbij ten stelligste door vrouw Ritt bijgetreden. Hij verstoutte

Zo kreeg Frans Oomen enkele weken geleden het bezoek van een Leipziger chirurg met de vraag zijn tractoren eens van naderbij in ogenschouw te mogen nemen. Deze arts met gloeiende kop was op de één of andere manier in Minderhout of all places verzeild geraakt en naar Frans Oomen doorverwezen. Op Frans’ vraag of der Herr Doktor ’s anderendaags ook met zijn handen vol smeer en olie aan de operatietafel zou staan, antwoordde de chirurgijn “dass er sowohl im Menschen wie in den Traktoren nur mit Handschuhen um die Händen arbeitet.” Een anekdote om u eigenlijk te vertellen dat de ware gloeikopper nooit echt met verlof gaat. Waar ook ter wereld ie komt, immer zal oog en oor gericht zijn op het vinden van wat dan ook met de gloeikop te maken heeft. Ondertussen zijn er evenwel professioneel gemaakte onderdelen op de markt, vooral in Duitsland en Nederland. Zo zouden de beroemde Lanz Bulldogs en de Ursussen al voor zowat 70% reconstrueerbaar zijn. Maar diep gekeken in de ogen van Frans zagen we duidelijk dat het hem dat heeeelemaal niet is. Zoeken en blijven zoeken, niet vinden of namaken en het afstropen van de ruilbeurzen in het winterseizoen kenmerken de ware gloeikopper. zich niet om even ver te gaan voor wat de hele wereld betreft. Noch hij (Frans), noch al zijn medestanders hadden enige weet van een dergelijke organisatie ergens anders op deze aardkloot. Noch van het Internet, noch van horen zeggen. Let wel, het gaat om een treffen waaraan enkel en alleen gloeikopmotoren deelnemen. Oldtimershows zijn er zat. Daar zijn uiteraard ook gloeikoppen te zien, maar niet exclusief. Wortel is in het wereldje daarom dan ook ter wijde en zijde bekend. Dat er jongstleden niet minder dan 279 deelnemers hun troeteldier kwamen showen zal daar helemaal niet vreemd aan zijn.

Wat er zoal te zien is. Helaas kunnen we er niet meer van tonen. Maar surf eens naar www. degloeikoppen.be. Juweeltjes zijn er bij. Echt waar.

En als het allemaal zo is beste mensen, hoeveel unicums zijn er eigenlijk in Hoogstraten? Te weinig dachten we zo, om ‘De Gloeikoppers’ bij deze niet alle lof toe te zwaaien. Zeg gerust dat wij het gezegd hebben. (nad).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 23

Z DHM_juni_326.indd 23

24-5-2012 14:29:40


HOE DUUR ZIJN DE RUSTHUIZEN IN DE REGIO?

Dagprijs dekt gemiddeld 40% van de kosten Eindelijk is het zover, de eerste verhuizingen naar het nieuwe rusthuis zijn een feit. Een nieuwe start. Maar laten we eens gaan gluren bij de buren; hoeveel kosten de rusthuizen in onze regio zoal. Vooraleer het lijstje te lezen, is het wel nuttig enig inzicht te hebben in de globale problematiek van prijsvorming. In het meest optimistische scenario moeten er in de eerstvolgende tien jaar in België in de rusten verzorgingstehuizen (RVT’s) en rustoorden voor bejaarden (ROB’s) 20.000 à 30.000 bedden bij komen. Het voorbije decennium werden maar 12.100 bedden extra in gebruik genomen. Vlaanderen is bovendien aan een inhaalbeweging toe en moet gaan voor 13.000 à 16.000 extra bedden. Beide conclusies werden gemaakt in een ING-studie over de vastgoedmarkt voor senioren in ons land. Op dit ogenblik neemt de seniorenbevolking weliswaar tijdelijk even af en dat geeft de markt wat ademruimte. Dat is het gevolg van de baby’s die tijdens de Tweede Wereldoorlog niét geboren zijn. Maar na 2022 zal de nood aan extra bedden zelfs groeien met 4 procent per jaar. Dat is vijfmaal zo snel als de voorbije jaren. Tussen 2021 en 2051 zouden er nog eens 50.000 à 150.000 bedden moeten bijkomen. Maar rusthuizen bouwen kost veel geld, dat weten wij ondertussen als geen ander. Daarom wordt de privé-sector meer en meer ingeschakeld. Anderzijds zijn rusthuizen ook geen goudmijnen. In 2006 en 2007 maakten 30 procent van de RVT’s en ROB’s verlies. Dat brengt ons al bij een eerste opdeling: er zijn openbare rusthuizen (meestal OCMW: 34% in prov. Antwerpen) en privé-rusthuizen (14%) maar de grootste groep vormen de vzw-bestuurde rusthuizen (52%).

Werkingsopbrengsten De dagprijs die de bewoner betaalt, is goed voor 40% van de totale opbrengsten van een rusthuis. De dagprijs blijft daarmee net iets belangrijker dan de tussenkomst uit de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (het Rizivdagforfait) dat 37,5% van de totale opbrengsten uitmaakt. Daarmee zitten we aan een kleine 80% van de kostprijs. De rest wordt telkens met enkele procenten bijeengesprokkeld door allerlei kosten, fondsen en werkingsmiddelen zoals, de supplementen die de openbare rusthuizen aanrekenen aan hun bewoners, de tegemoetkoming loopbaaneinde (tewerkstelling), de subsidie sociale maribel, de ‘tegemoetkoming derde luik’ en de Vlaamse animatiesubsidies. Maar deze laatste berekeningen zouden ons te ver brengen. Onthoud echter dat noch de kostprijs, noch de beheersvorm bepalend is voor het comfort en tevredenheidsgevoel. Naar dat laatste is echter nog niet veel onderzoek gedaan.(lvr)

BEERSE - HOME HEIBERG - capaciteit: ROB 27 / RVT 69 /KV 6 HEIBERGSTRAAT 17 15 km vanuit Hoogstraten Beheerder: nv Armonea - Brussel Gebouwd: 1983 - Vernieuwd: 1998 Ligging: aan de rand van het centrum Openbaar vervoer: goed bereikbaar (500 m van baan Turnhout-Antwerpen) Wachtlijst: per categorie van zorgbehoevendheid (katzschaal) is er een lijst waaruit op volgorde wordt geput. Dagprijs: 1P (18-22m²): € 53.00-55.00 - 2P (26.00m²): € 45.00

BEERSE - ONZE LIEVE VROUW - capaciteit: ROB 16 / RVT 39 BOUDEWIJNSTRAAT 2 14 km vanuit Hoogstraten Beheerder: OCMW Gebouwd: 1992 Ligging: in het centrum Openbaar vervoer: goed bereikbaar Wachtlijst: van één dag tot meerdere jaren. Dagprijs: 1P (18m²): € 2.75-45.25

BRECHT - DE KLEINE KASTEELTJES - cap. ROB 28 / RVT 32 KLEINE KASTEELTJESWEG 1 12 km vanuit Hoogstraten Beheerder: vzw Gerontologisch Centrum Gebouwd: 1999 Ligging: in het centrum Openbaar vervoer: zeer goed bereikbaar Wachtlijst: groeiende wachtlijst Dagprijs: 1P: circa € 63.00

BRECHT - WZC SINT-MARIA - cap. ROB 34 / RVT 70 / KV 1 GASTHUISSTRAAT 11 12 km vanuit Hoogstraten Beheerder: OCMW Gebouwd: 1954 - Vernieuwd: 1999 Ligging: in het centrum Openbaar vervoer: zeer goed bereikbaar Wachtlijst: variabel naargelang behoefte en beschikbaarheid. Dagprijs: 1P (22m²): € 51.00 - op een 2P-kamer (28m²): € 45.00 - echtparenkamer € 78.50

24 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 24

24-5-2012 14:29:40


Het opnamebeleid Elk rusthuis heeft een evenwichtige verdeling van personeel en uitrusting. Dat wil zeggen, er is gespecialiseerd personeel voor een welbepaalde ‘mengeling’ van zorgbehoevende gasten. Daarom is de veelbesproken ‘wachtlijst’ niet zomaar een chronologische lijst van ‘wie eerst komt, eerst maalt’. In Vlaanderen wordt vrij vaak gewerkt met de zogenaamde Katz-schaal (of een variante daarop). Het is een evaluatieschaal in ROB’s (rustoorden voor bejaarden) en RVT’s (rust- en verzorgingstehuizen) die de zelfredzaamheid van de patiënt bepaalt. Simplistisch zou men kunnen stellen dat er in een rusthuis voor elke categorie een ‘wachtlijst’ is waaruit geput wordt om een evenwichtige bewonerssamenstelling te maken.

Kamergrootte In een besluit van 26 september 2008 heeft minister Vanackere een aantal nieuwe normen oplegd omtrent de verzorging van de bewoners en de infrastructuur in rusthuizen. Zo moet een rusthuis minstens 35m² nettovloeroppervlak per bewoner garanderen. In nieuwe rusthuizen moeten eenpersoonskamers minstens 16m² groot zijn, sanitair niet inbegrepen. Tweepersoonskamers minstens 28m². Elke nieuwe kamer moet bovendien over een aparte sanitaire cel beschikken die is aangepast aan de behoeften van een rolstoelgebruiker. De bewoners moeten de mogelijkheid hebben om hun kamer in te richten met eigen meubilair. Uiterlijk op 1 januari 2019 moeten alle rusthuizen de nieuwe normen respecteren.

HOOGSTRATEN - WZC-STEDE AKKERS- cap. ROB 73 / RVT 77 Beheerder: OCMW Gebouwd: 2012 Ligging: in het centrum Openbaar vervoer: zeer goed bereikbaar Wachtlijst: Er wordt recent gewerkt met een actieve en een passieve wachtlijst. Kandidaten op de passieve wachtlijst hebben (nog) geen directe wens tot opname. De wachtlijst is louter preventief: in orde maken dossier, vertrouwdheid met woonzorgcentrum, enz. Kandidaten op de actieve wachtlijst hebben een concrete wens tot opname en wachten tot er een kamer vrij komt. Dagprijs: 1P: € 52.00 - Er is een overgangsmaatregel voor de huidige bewoners

MALLE (WEST-) - DE DENNEN - capaciteit: ROB 37 / RVT 88 NOOITRUST 18 - MALLE 20 km vanuit Hoogstraten Beheerder: vzw De Dennen Gebouwd: 1993 Ligging: buiten het centrum Openbaar vervoer: moeilijk bereikbaar (wel belbus-halte) Wachtlijst: half jaar tot een jaar. Dagprijs: 1P: € 52.50-53.50 Opmerking: momenteel worden kamers verbouwd. In de toekomst minder 2P-kamers. Eind 2013 afgerond.

MALLE (OOST-) - TER BLEEKE - cap. ROB 24 / RVT 31 /KV 5 BLIJKERIJSTRAAT 71 - MALLE 12 km vanuit Hoogstraten Beheerder: OCMW van Malle Gebouwd: 1973 - Vernieuwd: 1980 Ligging: in het centrum Openbaar vervoer: goed bereikbaar Wachtlijst: variabel. Dagprijs: 1P (25 m²): € 52.00 - € 91 voor echtpaar

MERKSPLAS - RUSTH. BINNENHOF - cap. ROB 18 / RVT 47 ALBERTSTRAAT 2 10 km vanuit Hoogstraten Beheerder: nv Armonea - Brussel Gebouwd: 2008 Ligging: in het centrum Openbaar vervoer: goed bereikbaar Wachtlijst: onderscheid tussen dringend en ‘uit voorzorg’. Zeer variabele wachttijden. Dagprijs: 1P: € 57.25 - Er zijn vier 2P-kamers: € 88.00

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 25

DHM_juni_326.indd 25

24-5-2012 14:29:41


Dementenafdeling Alle hier aangehaalde rusthuizen hebben een dementenafdeling. Sommige zijn echter meer gespecialiseerd.

Dagprijs en extra kosten De dagprijs in een rusthuis of een RVT ligt ergens tussen € 36,00 en € 60,00. De dagprijs omvat altijd de kosten van de huisvesting, de maaltijden en de verzorging. Daarnaast kunnen nog een aantal supplementen (incontinentiemateriaal, pedicure, kapper, wassen van het persoonlijk linnen enz…) aangerekend worden maar dit moet uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld worden. In Vlaanderen is het incontinentiemateriaal in de dagprijs inbegrepen. De vergelijking gaat niet overal op, maar door de bank genomen zijn openbare rusthuizen het goedkoopst en vzw-rusthuizen het duurst. De privé-instellingen zitten daar ergens tussenin. Soms betalen niet-inwoners van de gemeente in een openbaar rusthuis iets meer dan eigen bewoners. In onze tabel zijn de prijzen voor de leesbaarheid afgerond op € 0.25.

Eigen meubelen In de meeste rusthuizen mogen de bewoners enkele eigen meubelen meebrengen. Dat geeft enigszins praktisch ongemak voor het inrichtend bestuur maar het is vaak de enige materiële link die de bejaarde heeft met zijn vroegere woonst en levenswijze.

RIJKEVORSEL - PRINSENHOF - capaciteit: ROB 5 / RVT 30 HELHOEKWEG 18 7 km vanuit Hoogstraten Beheerder: OCMW Gebouwd: 1996 Ligging: in het centrum Openbaar vervoer: bereikbaar op 500m van bushalte Wachtlijst: afhankelijk van zorgprofiel (Katzschaal). Dagprijs: 1P (16m²): € 47.30

RIJKEVORSEL - RES. DEN BREM - cap. ROB 28 / RVT 57 BREMSTRAAT 26 6 km vanuit Hoogstraten Beheerder: nv Armonea - Brussel Gebouwd: 1992 Ligging: aan de rand van het centrum Openbaar vervoer: beperkt bereikbaar (10 min. van bushalte) Wachtlijst: enkele maanden tot enkele jaren, naargelang zorgbehoevendheid. Dagprijs: 1P: € 54.25-57.00(= 1 grote 1P-kamer) - 2P-kamer: € 47.25-49.00 (p/p)

TURNHOUT - DE NIEUWE KAAI - cap: ROB 47 / RVT 45 NIEUWE KAAI 5 16 km vanuit Hoogstraten Beheerder: De Nieuwe Kaai vzw Gebouwd: 2005 Ligging: aan de rand van het centrum Openbaar vervoer: goed bereikbaar Wachtlijst: enkele maanden, moeilijk te schatten. Dagprijs: 1P (min.28m²): € 64.25 - 2P-persoonsstudio: € 107.50 Opmerking: verleden maand werd in de nabije Anco-site tevens een afdeling met 80 luxesuites opgetrokken. Later dit jaar ook nog een afdeling (Residentie Jacobsmarkt) in het centrum. Seniorencentrum De Nieuwe Kaai is het duurste maar tevens het meest luxueuse zorgcentrum van de Kempen.

ZOERSEL (ST.-ANTONIUS) - JOOSTENS - cap. ROB 29 / RVT 164 KAPELLEI 133 - ZOERSEL 21 km vanuit Hoogstraten Beheerder: ZNA (Ziekenhuisnetwerk - Antwerpen) Gebouwd: 1905 - Vernieuwd: 2005 Ligging: buiten het centrum - 1 km van de kerk Openbaar vervoer: zeer goed bereikbaar (halte voor de deur) Wachtlijst: variabel. Dagprijs: 1P: € 58.00 (vanaf 01/07/2012) Opmerking: Dit rusthuis heeft een gespecialiseerde dementenafdeling.

26 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 26

24-5-2012 14:29:41


WUUSTWEZEL (GOOREIND) - SINT-JOZEF - cap. ROB 34 / RVT 56 GASTHUISSTRAAT 11 20 km vanuit Hoogstraten Beheerder: OCMW Gebouwd: 1975 - Vernieuwd: 2004 Ligging: in het centrum van Gooreind Openbaar vervoer: moeilijk bereikbaar Wachtlijst: De aanvragen worden behandeld op basis van het sociaal onderzoek en een medisch dossier. Er wordt dan een plaats op de wachtlijst toegekend. Gemiddeld 1,5 jaar. Dagprijs: - kleine eenpersoonskamer: € 50,25 - grote eenpersoonskamer: € 54,50 - echtparenkamer: € 89,75 - korting voor een echtpaar die 2 aparte kamers hebben: € 5,25 per persoon per dag - opleg voor bewoners van buiten de gemeente: € 2,00 per dag De ligdagprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Onze Nederlandse buurgemeenten Maar hoe zit het in het land van de Cananefaten en Bataven, onze noorderburen dus? In Nederland is het rusthuissysteem veel eenvormiger dan bij ons. Om te beginnen kent België OCMW’s die wel verbonden zijn met de gemeenten, maar een zelfstandige bestuurlijke entiteit vormen met een eigen (politiek) bestuur. Nederland daarentegen kent enkel de Sociale Diensten die volledig binnen de gemeentelijke structuur handelen. Die beperken zich tot, grosso modo, maatschappelijk werk, rechtsbijstand en sociale verhuur. Thuiszorg, huishoudelijke hulp en de exploitatie van verzorgingshuizen vallen echter niet onder hun bevoegdheid. En dat brengt ons terug bij ons onderwerp. De gemeenten besteden er hun ouderlingenzorg namelijk uit aan privéondernemingen: Zundert (Avoord Zorg & Wonen), Breda (Stichting deBreedonk, Stichting St.-Elisabeth) en AlphenChaam / Baarle-Nassau (Thebe). Sommige organisaties zijn zeer groot en bestrijken een groot geografisch gebied en meer disciplines, zoals bijvoorbeeld kraamzorg (Thebe). Andere zijn kleinschaliger en hebben een beperkter dienstenpakket en minder afdelingen (bijv. deBreedonkBreda). Alle voldoen ze aan dezelfde door de overheid opgelegde normen.

Een voorbeeld Omdat het systeem in Nederland zo eenvormig is, nemen we als voorbeeld Baarle-Nassau (of Thebe, zo u wil). Hun verzorgtehuis is de Janshove in Baarle zelf. Hen stelden we enkele vragen: - Kan een Belg die in een Nederlandse gemeente woont, opgenomen worden? Als hij in Nederland AWBZ-premie heeft betaald. Zo niet, dan moet hij Nederlander worden en kan dan na 1 jaar opgenomen worden. - Kan een Nederlander die in België woont,

later nog opgenomen worden? Ja, als hij in Nederland altijd premie heeft betaald. - Kan een Belg, die in België woont, in Nederland opgenomen worden? Neen, hij moet in Nederland gaan wonen en 1 jaar wachten. - Wat is de dagprijs en wat is inbegrepen? De prijs is voor iedereen verschillend en afhankelijk van het inkomen. Vermogen is vrij, de rente ervan is inkomen. Inbegrepen is alles wat in het zorgzwaartepakket is voorgeschreven, dus dit is ook verschillend per bewoner. - Kan een inwoner van een gemeente kiezen voor een instelling van een andere gemeente? Ja. - Hoe lang is de wachttijd? Gemiddeld meer dan een jaar. Globaal mag men stellen dat de wachttijd en de kostprijs in gelijke omstandigheden overeenkomt met die in België. Maar de uitvoeringsmodaliteiten zijn zo verschillend dat comfort en verzorging moeilijk te vergelijken zijn. (research: familie Roelen)

Verder gebruikt Nederland het vrij uniforme zorgzwaartepakket (ZZP). Dit is een omschrijving van hoeveel en welk soort zorg iemand nodig heeft. Een soort Katz-schaal dus, maar veel gedetailleerder. ZZP's zijn een onderdeel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ maakt onderscheid tussen thuiszorg en verblijfszorg.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 27

DHM_juni_326.indd 27

24-5-2012 14:29:42


B

28 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 28

24-5-2012 14:29:42


Vito opent supermoderne serre Op 28 april 2012 vond de officiële opening plaats van het nieuwe serrecomplex van Vito Hoogstraten. Heel wat genodigden uit de land- en tuinbouwsector en het onderwijs keken met bewondering naar de supermoderne glas- en folieserre. Een zware investering voor de school, maar een onmisbare schakel in het toekomstgericht onderwijs voor leerlingen uit de Land- en Tuinbouwafdeling. Het complex draagt voortaan de naam ‘Campus Mon Rigouts’.

Oude serre Het moest er eens van komen. De oude serre binnen het Vito-complex was al jaren aan vervanging toe en wie met de opendeur de school bezocht vond er op die plaats geen restje meer van terug. Een nieuwe serre, aangepast aan de beroepsopleiding van vandaag,.. er werd al lang naar uitgekeken. Net zoals de sector razendsnel evolueert zo moet ook het onderwijs mee vooruit. Maar een dergelijk project voor een school vraagt niet alleen ruimte maar vooral ook een gigantische investering (1,7 miljoen euro). Toen uiteindelijk de nodige gronden gevonden werden kon de lange voorbereiding beginnen voor vergunningen en financies. In 2007 werd het dossier ingediend en pas op 18 januari 2011 volledig goedgekeurd waarna de werken konden beginnen. Het was dan ook een gelukkig en trots bestuur dat op 28 april 2012 de nieuwe serre aan het grote publiek kon voorstellen.

Nieuwe serre Het nieuwe serrecomplex bestaat voor een deel uit glasserre en een gedeelte folieserre. Het geheel is anderhalve hectare groot en herbergt alle belangrijke sectoren binnen de tuinbouw. Er is

Vertegenwoordigers van de ‘gouden driehoek’ Veiling, Proefcentrum en Vito maken samen met tal van genodigden hun rondleiding door het nieuwe serrecomplex. V.l.n.r. Jan van Opstal, Piet Vantemsche, Jan Oprins, Ward Baets, Adriaan Bevers, Jos Aerts, Gaston Opdekamp plaats voor glasgroenten zoals paprika’s, tomaten en aardbeien maar ook voor boomkwekerij en tuinaanleg. Daarnaast gaat er ook aandacht

naar de verschillende teeltmethoden en soorten fruit. Deze centralisatie zal een geïntegreerd en projectmatig werken moeten stimuleren. De leerstof wordt zo aangeboden dat de leerlingen de theoretische, technische en praktische vorming als één geheel kunnen ervaren. Er is een belangrijke samenwerking voorzien met het Proefcentrum uit Meerle. Momenteel werkt de afdeling Bouw van de school nog aan bijhorende gebouwen waaronder ook enkele klaslokalen. De nieuwe serre werd opgetrokken aan de Hemelrijksestraat net voorbij de sportvelden van de school. Bijna 14 jaar geleden kon Vito deze gronden (6 ha) voor een schappelijke prijs aankopen van de adellijke familie de Viron die het onderwijs zeer genegen was.

Mon Rigouts

Bij de plechtige opening van de nieuwe serre werd Louise Van Aert, de echtgenote van wijlen Mon Rigouts in de bloemetjes gezet door Adriaan Bevers, voorzitter van de Inrichtende macht van Vito. Mevr. Rigouts had net voordien de gedenkplaat onthuld van het nieuwe complex dat voortaan de naam “Campus Mon Rigouts”zal dragen. Die eer valt de voormalige directeur van de Veiling te beurt omwille van de grote verdienste voor de land- en tuinbouwsector in de Noorderkempen.

Adriaan Bevers, voorzitter van de Inrichtende Macht van Vito , schetst de moeizame weg van de tot standkoming van dit project en brengt tot slot hulde aan wijlen Mon Rigouts. Mon Rigouts was niet alleen jarenlang directeur van de Veiling van Hoogstraten (van 1958 tot 1993) maar ook de laatste voorzitter van de Vrije Land- en Tuinbouwschool vooraleer deze overging in het geheel van Vito. “Als blijk van dankbaarheid,waardering en respect voor zijn inzet voor de land- en tuinbouw in de Noorderkempen en in het bijzonder voor onze school willen wij dit nieuwe complex de naam “campus

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 29

DHM_juni_326.indd 29

24-5-2012 14:29:43


Mon Rigouts” geven.” Hierna nodigde hij mevr. Rigouts uit een gedenkplaat te onthullen.

Duurzaamheid en kwaliteit Gaston Opdekamp, huidig directeur van de Veiling, benadrukte de verbondenheid tussen Vito met zijn land- en tuinbouwafdeling, het Proefcentrum en de Veiling. Opleiding, onderzoek en afzet vormen sinds decennia de hoeksteen van een sterke tuinbouwwerking in de regio. Met deze nieuwe serre bevestigt Vito het vertrouwen in de tuinbouwsector in deze streek.. De telers hebben via de raad van bestuur van de Veiling heel wat geld op tafel gelegd voor de investeringsprogramma’s van Veiling, Proefcentrum en nu ook van Vito. De keuze voor deze serre is niet alleen een keuze voor vernieuwing en infrastructuur. Het is eveneens een keuze voor het demonstreren van duurzame tuinbouw anno 2012 en hoe deze tuinbouw een plaats dient te hebben in onze regio. Door de schaalvergroting in de voedingstuinbouw is er meer behoefte aan hoger opgeleide ‘bedrijfsleiders’ met meer dan enkel groene vingers. Opdekamp pleit daarom ook voor een zevende jaar ‘bedrijfsleider’ om aan de toekomstige noden en behoeften te kunnen voldoen. Daarnaast is er zeker noodzaak om meer te innoveren en zich in te zetten op een diversiteit van andere teelten.

Top in Europa Piet Vantemsche , voorzitter van de Boerenbond, beklemtoonde als gastspreker dat de tuinbouw een hoog technologische sector geworden is en dat deze streek aan de top staat binnen de Europese Unie. Niet alleen de kwaliteit van de producten maar ook de productiemethodes zijn in de laatste decennia sterk gegroeid. Alle tuinders in de regio willen nog steeds vooruit door de teelten te verbeteren, te optimaliseren, te verduurzamen met als doel met hun producten

op basis van een faire prijs een goed inkomen te verwerven. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de Vlaamse land- en tuinbouwproducten wordt wereldwijd erkend. Wij staan aan de top qua veiligheid en kwaliteit van onze producten. In die optiek is onderwijs en opleiding van vitaal belang. Boerenbond hecht heel veel belang aan goed opgeleide boeren en tuinders, maar ook aan goede middenkaders die er meer en meer nodig zullen zijn in de grotere bedrijven. Vantemsche wees ook op het belang van de ‘gouden driehoek’ Veiling, Proefcentrum, Vito. Zeker in deze onzekere tijden, ook in de land- en tuinbouwsector, is het van groot belang antwoorden te vinden op steeds nieuwe uitdagingen op het vlak van klimaat, investeringsbeleid, duurzaamheid, enz. Als belangrijke vragen naar het beleid vermeldde hij o.a. het nieuwe mestactieplan (“een harde dobber waar we doorheen moeten om onze duurzaamheid in de sector te verzekeren”), de tewerkstelling en huisvesting van seizoenarbeiders in de tuinbouw, de problemen met de vestiging van glastuinbouw die steeds voor hevige discussies zorgen in de plaatselijke gemeenschappen en zeker nu met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, en tot slot ook de onmogelijkheid in de streek om aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Tot slot onderstreepte hij dat deze dynamische sector in de streek afhankelijk is van de groei en de diversiteit. Elk bedrijf hoeft daarom nog niet groot te zijn. Er zal altijd plaats zijn voor verschillende soorten landbouw, zowel voor kleine bedrijven die zich diversifiëren, als voor grote bedrijven die zich specialiseren. Het belangrijkste is dat jonge mensen, ook de leerlingen uit de land- en tuinbouwsector hun motivatie niet verliezen om het te maken in hun latere professionele loopbaan. “Hoe moeilijk de situatie soms ook is, hoe onzeker de tijden, hoe groot de uitdaging ook is, gemotiveerde land- en tuinbouwers zullen zich niet laten afschrikken en met hun Kempense nuchterheid de dingen aanpakken.”

In memoriam Elmar Lambrix (13 oktober 1937 – 13 mei 2012)

Herstellend van een tweede hartoperatie overleed Elmar Lambrix onverwacht op 13 mei 2012. Hij was 74 jaar oud. Elmar Lambrix werd op 13 oktober 1937 in Tielt geboren. Begonnen als een geïnspireerd leraar geschiedenis, werd hij in 1983 de eerste onderdirecteur van zuster Liesbeth. Een evidente keuze gelet op het groot aantal functies die hij toen al op zich nam. Hij had het beslist niet altijd gemakkelijk als adjunct van ‘een monument’ als zuster Elisabeth. Maar hij vond zijn plaats en maakte zich onmisbaar door zijn inzet en loyaliteit. Doorheen gans zijn loopbaan in het onderwijs was hij bezig met gebouwen, bakstenen, elektriciteit, verwarming en met didactisch materiaal. In de praktische invulling die hij gaf aan zijn functie was hij onnavolgbaar en leverde hij een unieke bijdrage tot de uitbouw van de school. Maar ook tijdens zijn pensioen bleef Elmar zich nuttig maken. Veel mensen zullen hem dan ook kennen als de beheerder van de Rabboenizaal. Gedreven als Elmar was voor het onderwijs, zo plichtsbewust was hij voor het Piuskoor. 46 jaar lang was hij er niet alleen een trouwe vriend, maar ook een goede zanger en achtereenvolgens dirigent, partituurschrijver, archivaris, bestuurslid en verschillende jaren voorzitter. Naast al deze functies was Elmar ook één van die stille werkers die een koor nodig heeft. Vanzelfsprekende inzet maakte hem zo bijzonder. (fh)

30 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 30

24-5-2012 14:29:43


HOOGSTRATEN

dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Werk aan de kerk HOOGSTRATEN – U kon er echt niet naast kijken. Al maanden ligt het hout klaar, maar sinds enkele weken is de aannemer gestart met het plaatsen van een groot houten platform rond de St.-Katharinatoren om vallende brokstenen op te vangen. Maar is meer werk aan de kerk. De vier hoektorentjes op de ommegang zijn ingepakt in netten, ook al ziet men dat bijna niet. Ook die netten moeten brokstenen opvangen. Samen met deze werken worden nu ook een aantal kleine dringende herstellingen van het metselwerk uitgevoerd. Die werken zullen de stad samen zo’n 170.000 euro kosten. Daarna volgt het grote werk…. “En liefst zo spoedig mogelijk”, zegt schepen Jos Martens. “Bij een nieuwe grondige controle, vier jaar na de vorige, is gebleken dat de toestand van vooral de witte steen en het voegwerk, heel sterk achteruit is gegaan”. Men ‘zou’ de restauratie de stempel ‘dringend’ geven en belooft een subsidiëring binnen drie jaar. “Hopelijk maakt men dat waar”, zegt Jos Martens, “want een subsidie op een dossier van minstens 2,7 miljoen euro is niet niks in deze tijd van besparingen”, aldus Jos Martens

Toren en beiaard Men wil ook tegelijk met de toren de beiaard restaureren. Logisch natuurlijk omdat men het metselwerk tussen de galmgaten weg moet nemen om de grootste klok naar binnen te krijgen. “Op het restauratiedossier van de beiaard hoeft men niet wachten”, zegt stadsbeiaardier Luc Dockx, “dat ligt klaar. De beiaard van uitzonderlijke kwaliteit en van bijzondere historische waarde. Het grootste deel van het instrument werd in 1653-54 gegoten door de gebroeders Hemony uit Zutphen (NL), die beschouwd worden als de beste klokkengieters uit de geschiedenis. Wat Stradivarius betekende voor de viool, dat is Hemony voor de beiaardkunst” gaat de beiaardier verder. “Oorspronkelijk hing onze beiaard in de kathedraaltoren van Antwerpen. Na de wederopbouw van de toren kreeg hij een nieuwe bestemming in Hoogstraten. De basklokken zijn echter in Antwerpen gebleven. Zij doen daar nog steeds dienst als luidklokken van de kathedraal”.

Bij de restauratie van de beiaard moet het metselwerk tussen de galmgaten weggenomen worden om de grote klokken naar binnen te krijgen. Men zal van de gelegenheid gebruik maken om het uurwerk hoger te hangen, op een plaats waar het beter tot zijn recht komt dan nu voor de galmgaten.

beiaard meer dan verdubbelen in gewicht. In de klokkenkamer wordt een nieuwe klokkenstoel in eikenhout geconstrueerd waarin de beiaard zal opgehangen worden. Daarbij komt nog een nieuwe beiaardcabine en een prachtig nieuw klavier dat een kopie zal zijn van het oorspronkelijke klavier uit de 17e eeuw, dat nog bewaard wordt in het museum Vleeshuis. “Na de restauratie zal Hoogstraten één van de meest waardevolle historische beiaarden ter wereld hebben”, aldus Luc Dockx, “Vergelijkbare monumentale Hemonybeiaarden vinden we in de kathedraal van Antwerpen, het belfort van Gent en de Dom van Utrecht”. (fh)

Bij de restauratie zal de beiaard volledig gedemonteerd worden. Alle klokken worden gereinigd en terug gestemd. Om het instrument in zijn oude glorie te herstellen, zullen er replica’s gegoten worden van de vier ontbrekende basklokken die in Antwerpen gebleven zijn. Daardoor zal de

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 31

DHM_juni_326.indd 31

24-5-2012 14:29:44


HOOGSTRATEN

Het Gulden Vlies In deze dagen kan een vereniging niet meer zonder een rechtspersoonlijkheid. Alleen al omwille van ‘aansprakelijkheid’ is het onverantwoord om evenementen te organiseren als ‘tijdelijke vereniging’. Dat was een van de redenen waarom op 7 maart “Het Gulden Vlies” werd opgericht als koepelvereniging voor de Heilig Bloedstichting, Mixtuur en de Vrienden van de Beiaard. De directe aanleiding was deken Pieter Hannes, een schitterende deken, heel bezorgd maar soms wel met een hekel aan officiële documenten. Johan Ooms: “De Heilig Bloedstichting is opgericht in 1980. Maar…enkele maanden terug vonden we de stichtingsakte in de lade van zijn bureau. Verder was het document, netjes ondertekend door de oprichters, nooit geraakt. Dus nooit tot bij de notaris geraakt en nooit verschenen in het Belgisch Staatsblad. Officieel heeft de Heilig Bloedstichting dus nooit bestaan en dat moesten we omwille van de huidige wetgeving rechtzetten”. De “vondst” van de oprichtingsakte en de nieuwe situatie van de organisten, na het afscheid van Jos Bruurs, bracht enkele verantwoordelijken rond tafel in de pastorij. Daar ontstond het idee om de drie verenigingen, die sterk verbonden zijn met de Sint Katharinakerk, onder te brengen in een ‘Stichting’ als juridische structuur onder de paraplu van de kerkfabriek.

De Heilig Bloedstichting Johan Ooms: “Deze vereniging draagt zorg voor de organisatie van de Heilig Bloedprocessie en van alle omkaderende gebeurtenissen. De vereni-

ging werd, zoals reeds gezegd, in 1980 opgericht en vindt binnen de Gulden Vliesfamilie thans een nieuw juridisch onderdak”.

Mixtuur Luc Dockx: “Na het afscheid van Jos Bruurs werd ik samen met Nico Declerck door de kerkfabriek aangesteld in november 2011. Ik kreeg de functie van titularis-organist en ben verantwoordelijk voor het muzikaal opluisteren van de erediensten. Daarnaast kreeg ik de koorleiding van de Schola Gregoriana van het Piuskoor”. “Nico Declerck werd co-titularis-organist en is verantwoordelijk voor de orgelconcerten (Mixtuur) en andere activiteiten rond de culturele uitstraling van de Hoogstraatse orgels. Dit betekent dat het beleid rond de orgels door ons samen vormgegeven wordt”.

De Vrienden van de Beiaard Luc Dockx: “Deze vereniging staat sinds 2003, met stijgend succes, in voor de organisatie van de beiaardconcerten. Ook dit jaar hebben we een schitterende concertreeks uitgewerkt, die we afsluiten op Open monumentendag op 9 september dat dit jaar als thema “Woor, Muziek, Beeld” heeft”. De drie verenigingen blijven zelfstandig werken onder leiding van hun eigen bestuur. Maar ze moeten, zoals we in de stichtingsakte lezen, jaarlijks zorgen voor 1) een volledige activiteitenplanning; 2) een volledig activiteitenverslag; 3) een begroting die onderdeel zal vormen voor de begroting van de Stichting en 4) een jaarrekening.

Voor de naam” Stichting Het Gulden Vlies” lieten de initiatiefnemers zich inspireren op de naam van de woning waarin de pastorij is ondergebracht. Die naam komt al voor in 1543.

Beiaardconcerten 2012 Woensdag 11 juli om 19.30 uur Vlaamse feestdag, stadsbeiaardier Luc Dockx Woensdag 1 augustus om 19.30 uur Liesbeth Janssens, beiaardier van Lommel Woensdag 8 augustus om 19.30 uur Ludo Van den Bos, beiaardier van Antwerpen Kiel Woensdag 15 augustus om 19.30 uur Sjoerd Taminga, beiaardier van Goes (NL) Woensdag 22 augustus om 19.30 uur Jan Verheyen, beiaardier van Hasselt Woensdag 29 augustus om 19.30 uur Koen Cosaert, beiaardier van Kortrijk Zondag 9 september om 17 uur Open monumentendag, stadsbeiaardier Luc Dockx en de Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

32 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 32

24-5-2012 14:29:45


HOOGSTRATEN

Tot aan Hofkens

Heilig Bloed 2012

Dit jaar gaat de Heilig-Bloed-processie voor de 125ste maal naar de Statie, naar “Hofkens”. Voordien eindigde de processie met een korte plechtigheid aan en in het Begijnhof.

processie zette zich destijds klaar tussen de kerk en het huis De Wilde, trok de Markt en het Poteinde door, om terug te draaien na de zegen en het Ten Velde.

Sinds 125 jaar zorgt de Statie voor een schitterende ontvangst van de processie, met een prachtig versierd rustaltaar en mooie plechtigheden. Maar ook de andere gebuurten “onderweg naar de Statie” leveren een schitterende bijdrage aan de processie. De Heilig-Bloedstichting organiseert dit jaar een kleine tentoonstelling aan HeiligBloed en de gebuurten onderweg naar de Statie.

U kan kennis maken met het schitterend verleden van o.a. de huizen langs de processieweg, de processie aan de Statie, de Vrijheid in oude facturen en reclameboodschappen, wijlen de familie Van Aertselaer, Het Eglantierken, Den Tinnen Pot en De Roxy, Gustaaf Segers, Hendrik Versmissen. U ziet er ook de Vrijheid in schilderijen en drie filmen over Heilig Bloed in 1937, de Luizenmarkt in 1952 en het inhalen van deken Lauwerys.

In de tentoonstelling kan u kennis maken met veel facetten van “de weg naar de Statie”. De

“Tot aan Hofkens” , tentoonstelling van 25 mei tot 10 juni in de Sint-Katharinakerk. (fh)

Als de weergoden het toelaten trekt de Heilig Bloedprocessie op zondag 3 en 10 juni door de straten van Hoogstraten. De nieuwe orgelvereniging Mixtuur zorgde reeds voor drie orgelconcerten. De rest van het programma ziet er als volgt uit.

r

Zaterdag 2 juni 19.00 uur: Plechtige opening met een eucharistieviering opgeluisterd door het Piuskoor dat de Missa Modalis van Jos Bruurs zingt. Na de viering wordt hulde gebracht aan enkele verdienstelijke parochianen. Daarna wordt iedereen uitgenodigd op een receptie in de Pax.

De Heilig Bloedprocessie stelde zich op voor het Huis De Wilde, vernield in 1944 stond het huis waar nu de Gravin Elisabeth begint.

Zondag 3 juni 8.30 uur: eucharistieviering 10.00 uur: plechtige hoogmis 11.15 uur: Heilig Bloedprocessie, richting noord (De Statie) met nadien zegen en verering in de kerk

Donderdag 7 juni Sacramentsdag, met plechtige hoogmis om 10 uur opgeluisterd door het OKRA-koor. Aansluitend verkorte processie in de kerk.

Zondag 10 juni 8.30 uur: eucharistieviering 10.00 uur: plechtige hoogmis 11.15 uur: Heilig Bloedprocessie richting zuid (Heilig Bloedlaan). Na een verering in de kerk wordt het Heilig Bloeddoek in processie terug opgeborgen. (fh)

Een triomfboog aan De Statie om de processie te verwelkomen in het gebuurte.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 33

DHM_juni_326.indd 33

24-5-2012 14:29:45


HOOGSTRATEN

Dag van de Mantelzorg

Tussen de aprilse grillen

GROOT-HOOGSTRATEN - Thuis kunnen zijn en blijven als men door ziekte of een ongeval afhankelijk is geworden van anderen, is de wens van vele mensen. Toch is het niet vanzelfsprekend. Het vraagt een grote inzet van de familie en de omgeving. Elke dag zijn duizenden mensen bezig om iemand die zorg nodig heeft vanwege ziekte of ongeluk te helpen. Niet omdat het hun vak is, maar uit liefde, uit engagement of doodgewoon omdat het niet anders kan. Dat is zwaar. De gemeente en het OCMW beseffen dit maar al te goed. Daarom nodigen ze alle mantelzorgers en de zorgbehoevenden uit op donderdag 14 juni van 14 tot 16 uur of van 19.30 tot 21.30 uur in het dienstencentrum ‘t Gebuurt in de Jaak Aertslaan 4 in Hoogstraten.

Programma

HOOGSTRATEN - Ondanks koude, regen en wind kwamen er nog verrassend veel bezoekers naar de opening van het toeristisch seizoen op zondag 22 april. Veel mensen kwamen zonder

twijfel voor het trekpaardenfestival. Voor het stadhuis was er een optocht van maar liefst 16 verschillende paardenrassen met aangespannen wagens, werktuigen tot en met een lijkwagen. (fh).

Op zoek naar authentieke schuren

- Inleiding over thuiszorgondersteunende diensten 30 minuten - Rondleiding in het dienstencentrum 30 minuten - Koffie, thee en gebak en optreden door Hoogstraatse muzikanten 60 minuten Wil u deelnemen aan deze namiddag of avond, dan vragen wij u voor 7 juni in te schrijven op de dienst senioren door te bellen of te mailen. Deelname is gratis. Meer info en inschrijven Dienst senioren - senior@hoogstraten.be – 033401954. (fh)

Aan deze schuur moet dringend gewerkt worden. Het zou spijtig zijn dat ze verloren gaat. GROOT-HOOGSTRATEN – Erfgoed Hoogstraten reikt elk jaar haar zogenaamde “Erfgoed prijzen” uit. Met die prijs wil de vereniging aandacht vragen voor beeldbepalende en waardevolle gebouwen, waaraan we misschien dagelijks voorbij lopen zonder dat we de waarde ervan beseffen. Dit jaar wil de vereniging, in het kader van het jaarthema Hoogstraten BUITENgewoon charmant, op zoek gaan naar schuren die nog goed of

behoorlijk bewaard gebleven zijn. De ouderdom is niet zo belangrijk. Omdat de schuren vaak in achterliggende straten staan, is het een moeilijke zoektocht en vraagt de vereniging de medewerking van onze lezers. Indien u meent dat er in uw kerkdorp een behoorlijk goed bewaarde schuur staat dan hoort Erfgoed Hoogstraten dat graag. U neemt dan contact op met Josee Van de Kieboom – Verbreuken, tel.: 03 314 56 33 of josee. verbreuken@telenet.be (fh)

34 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 34

24-5-2012 14:29:46


HOOGSTRATEN

Leen van der Linden neemt verlof voor ontwikkelingshulp HOOGSTRATEN – Leen van der Linden, leerkracht restaurantpraktijk aan VTI Spijker, neemt een jaar verlof zonder wedde. Op 15 juli vertrekt ze naar India om er zich in te zetten voor het lokaal ontwikkelingsproject S.I.S.P DHM: Wat is S.I.S.P. en hoe heb je het leren kennen.

DHM: Je organiseerde op 12 mei een beneďŹ etavond in de hotelschool. Je kan voor S.I.S.P. nog ďŹ nanciĂŤle hulp gebruiken.

40 euro per maand en dat is de reden waarom ook de kinderen moeten gaan werken. De organisatie haalt de kinderen ’s morgens op en geeft de ouders ÊÊn euro per dag, om de inkomsten die ze missen te compenseren. Ik zal ’s morgens en ’s middags mee zorgen voor de bereiding van het eten en ’s namiddags Engelse les geven. Daarnaast zal ik me samen met een sociaal assistent inzetten voor de begeleiding van medische behandelingen en voeding. Ik heb veel bewondering voor wat S.I.S.P. er al realiseerde en ben blij dat ik de kans krijg om aan het project mee te werken.

Leen: Ja, elke eurocent komt op de juiste plaats terecht en wordt ontzettend goed gebruikt. Mensen kunnen meer over het project te weten komen op de site www.sisp.be en als ze willen steunen kan dat op rekening BE 34 8637 2799 2490 – BIC SPAABE22. Alvast ontzettend bedankt. (fh)

Leen: S.I.S.P. staat voor “Sebastian Indian Social Projectsâ€?. Het is een kleine NGO die werkt in Kovolam in Zuid India. Onze zoon Ruud heeft er in zijn laatste jaar lerarenopleiding drie maanden stage gedaan. Door zijn verhalen heb ik het werk van S.I.S.P. leren kennen. Ik geef nu 28 jaar les, ik wil al langer zo’n engagement op mij nemen en ben op een leeftijd gekomen dat ik het niet meer uit moet stellen. S.I.S.P. is een kleine Indische NGO die in 1996 is opgericht door twee Belgen, Paul Van Gelder en Werner Fynaerts. Tijdens hun verblijf daar ontmoetten ze er een tiental weeskinderen die niet naar school gingen omdat ze moesten werken om te overleven. Daarom besloten Paul en Werner om met de opbrengsten van hun eigen Guesthouse hier in BelgiĂŤ, daar een scholingsproject op te starten. Ondertussen is de organisatie verder gegroeid en richten ze zich tot de allerarmsten en de mensen die geen kansen krijgen in de Indische samenleving. DHM: Wat ga jij er concreet doen Leen: De armoede is er zeer groot. Elke euro is echt zeer goed besteed. De ouders verdienen er

Leen leerde de werking van S.IS.SP kennen langs haar zoon Ruud, hier tussen de straatkinderen van het Indische Kovalam. GORDIJNENÂŹsÂŹSHUTTERSÂŹsÂŹZONWERING TAPIJTENÂŹsÂŹVLOERBEKLEDINGÂŹsÂŹLAMINAAT BEHANGÂŹsÂŹVERFÂŹsÂŹKLEURADVIES BED ÂŹENÂŹBADMODEÂŹsÂŹBOXSPRINGS ÂŹETC

+APELSTRAATÂŹ ÂŹsÂŹ"AARLE (ERTOGÂŹsÂŹ4 ÂŹ ÂŹ ÂŹ WWW ÂŹVANDERSLUIS BE 'EOPEND ÂŹ$IÂŹT MÂŹVR ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU :AT ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU ÂŹÂŹ:ON ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 35

DHM_juni_326.indd 35

24-5-2012 14:29:47


HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Jaak Bevers en Louisa Lauryssen

Tijd om te wandelen Jaak Bevers en Louisa Lauryssen van de Heuvelstraat in Hoogstraten vierden op 28 mei hun gouden bruiloft. Jaak is afkomstig van Sint Lenaerts, maar Louisa is een rasechte Hoogstraatse. Ze is de dochter van Louis ‘van den Houvast’ van de Sint Lenaertsebaan. Pas getrouwd woonden ze een tweetal jaren in Sint Lenaerts en hebben toen een huis gebouwd in ‘de Kluis’(nu de Heuvelstraat).

draagt hij 8 paar sokken boven elkaar. Van blijnen onder de voeten heeft hij weinig last, maar hij zag al veel pijnlijdende wandelaars in de EHBOposten. Het wandeltempo, eten en drinken on-

derweg, mensen die onderweg in slaap vallen en niet meer wakker te krijgen zijn, het zijn allemaal gezellige verhalen waar Jaak met veel passie over kan vertellen en blijven vertellen. (RB)

Louisa had altijd de handen vol met de zorg voor de kinderen. Dominiek en Patrick, maar vooral dochter Gaby, de oudste, had extra zorg nodig. Jaak had verschillende jobs, maar werkte 15 jaar in de bouw, en vele jaren in meubelfabriek ‘De Kempen’. Hij is nu 13 jaar op pensioen. Jaak is gepassioneerd door wandelen. Vanaf de eerste dag van zijn pensioen is hij beginnen wandelen. Eerst kleine tochtjes daarna verder en verder. Hij is niet aangesloten bij een wandelclub en wandelt altijd alleen. Elke zondagmorgen doet hij minstens 15 km. Bij de nationale wandeldag in februari wandelde hij de maximum afstand, 32 km. Hij wandelde al 9 keer naar Scherpenheuvel (52 km) waarvan 6 keer heen en weer (104 km), en binnenkort vertrekt hij voor de 8ste keer voor de ‘dodentocht’ naar Bornem. Bij die dodentocht

E

Op de foto zien we Jaak en Louisa met hun 3 kinderen, Gaby, Dominiek, Patrick, hun echtgenotes en de 4 kleinkinderen.

GOUD IN HOOGSTRATEN Stan Bruyndonckx en Mariette Leysen Stan Bruyndonckx en Mariette Leysen waren op 5 mei 2012 vijftig jaren getrouwd. Zij zijn allebei geboren en getogen Hoogstratenaren en zeer actief in het verenigingsleven. Stan is een getalenteerd voetballer geweest en was 15 jaar lang afgevaardigde van de scholierenploeg van HVV samen met trainer Stan Van Hemelen. Hij verdiende de kost als douanier, zetelt in verschillende besturen zoals de KWB, het gebuurte de statie en fanfare Sint Catharina, waar hij vlaggendrager is. Na het overlijden van Jos Laurijssen nam hij samen met Roger Michiels ook nog eens de taak van koster op in parochie Sint Katharina van Hoogstraten. Mariette is de dochter van schoenmaker Louis Leysen, werkte jarenlang in wasserij Friswit en is bestuurslid van KAV. In ‘de Statie’ weten ze het tweetal wonen. Is er een probleem, heeft iemand een babysit nodig, moet er een klusje worden geklaard, Mariette en Stan zijn paraat. Maar uiteraard ook zijn ze de fiere grootouders van Dagmar en Louka, de kinderen van zoon Marc en Liesbeth Bogers (RB)

36 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 36

24-5-2012 14:29:48


HOOGSTRATEN

‘Wandeling van het Jaar!’

Wil Schackmann over “De Proefkolonie”

HOOGSTRATEN - De voorbije jaren beloonde Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) de knapste initiatieven op het gebied van wandelen. In het verleden mocht Hoogstraten al drie keer de titel van ‘Wandelgemeente van het jaar’ in ontvangst nemen. Dit jaar wordt het concept van deze wandelwedstrijd gewijzigd en gaat TPA op zoek naar de mooiste wandeling van het jaar. Een deskundige wandeljury maakte alvast een eerste selectie van 5 wandelingen, namelijk: s Het Trappistenpad in Malle s De Scheps-wandeling in Balen s De Rupelkleiroute in Rumst s Stappen tussen Staties in Kalmthout en s $E $IGITALE STADSWANDELING IN (OOGSTRATEN

r

Voor het eerst kan ook het publiek mee bepalen wie er in de prijzen valt en daarom doet Toerisme Hoogstraten een beroep op u.

Een beeld van Wortel-kolonie, net voor de Belgische onafhankelijkheid HOOGSTRATEN – MERKSPLAS – Op vrijdag 15 juni organiseert Erfgoed Hoogstraten in samenwerking met het Gevangenismuseum van Merksplas een bijzonder boeiende lezing over de start, de werking en de problemen in de proefkolonie Frederiksoord, de eerste kolonie die Johannes van den Bosch in het Nederlandse Frederiksoord opstartte. ‘Zwaar en traag schommelen de ossen over het zandpad dat van Steenwijk naar Vledder voert. Twee aan twee trekken ze een platte kar over de ongelijke weg. Mannen, vrouwen - van wie eentje hoogzwanger - en kinderen. De meesten met niet meer bij zich dan hun lijfgoed, een enkeling koestert het familiebezit in een plunjezak. Het is donderdag 29 oktober 1818. Aan weerszijden uitgestrekte heidevelden, afgewisseld met zandverstuivingen en bosjes. Hier begint hun nieuwe leven, hier zullen zij worden opgevoed tot betere mensen, hier zullen zij ‘allengkens worden opgebeurd uit de zedelijke verbastering’ waar zij door hun armoede in terechtgekomen zijn.’

Dit is het begin van Frederiksoord, de eerste kolonie die door de Maatschappij van Weldadigheid is gesticht. In deze nederzetting wilden zij verarmde landgenoten uit Nederland en België ‘opvoeden’ en een kans geven op een beter leven. En zo begint ook het boek De proefkolonie, waarin Wil Schackmann verhaalt over deze fascinerende episode uit de sociale geschiedenis met voor ons speciale aandacht voor de Belgen die in de kolonie verbleven. Wil Schackmann heeft 17 jaar lang de archieven van Frederiksoord, de tegenhanger van Wortelkolonie in Nederland, bestudeerd en kan er zeer boeiend over vertellen. Zijn boek ‘De Proefkolonie’ verscheen in 2000, met een zesde druk in 2006. De Proefkolonie, lezing door Wil Schackmann op vrijdag 15 juni om 20 uur in het Gevangenismuseum in de kelders van de kerk in Merksplas-kolonie. Na de lezing kunnen de aanwezigen vragen stellen aan de auteur en/of het museum bezoeken. Inkom 5 euro. Info: museum@hoogstraten.be (fh)

Surf naar www.wandelingvanhetjaar.be en stem op Hoogstraten! Door te stemmen zorgt u niet alleen dat Hoogstraten als laureaat uit de bus komt, maar maakt u bovendien ook nog kans op een mooie prijs. Stemmen kan nog tot 15 augustus. Op 23 augustus wordt de winnaar bekend gemaakt. (fh)

De tuin in de 21ste eeuw HOOGSTRATEN - VELT organiseert een infosessie over de tuin in de 21ste eeuw als bron voor méér biodiversiteit. Het motto is ´méér met minder´. Tijdens deze infosessie wordt aandacht besteed aan wat het begrip ´tuin´ dezer dagen inhoudt. U krijgt tevens tips om uw tuin weer groener te maken. Na het theoretische deel volgt een bezoek aan het Begijnhof waar herboniste Annick Hollebeke praktijkvoorbeelden toont. De tuin in de 21ste eeuw, op donderdag 7 juni van 13.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek en het begijnhof. Deelname is gratis, reservatie langs info@velt.be of tel.: 03 2817475 (fh)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

Ken uw buren, ken uw dorp

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

LEES 0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 37

DHM_juni_326.indd 37

24-5-2012 14:29:48


HOOGSTRATEN

Musical ‘The Wiz’ HOOGSTRATEN - Een heel jaar lang repeteerden 65 leerlingen en 15 leerkrachten van het Klein Seminarie in Hoogstraten tijdens avonden, vrije namiddagen en vakanties voor hun tweejaarlijks Muzisch Project. Dit jaar werd gekozen voor een musical, The Wiz. Dit is een bewerking van de musicalfilm The wizard of Oz, met o.a. Michael Jackson. In de week van 23 april werden eerst voorstellingen gespeeld voor de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar van de Basisschool en voor alle leerlingen van het middelbaar. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 april waren er dan twee volledig uitverkocht voorstellingen voor het brede publiek. Het verhaaltje is gemeenzaam bekend: Dorothy (Janka Van Dijck), een pubermeisje, belandt door een storm in het Land van Oz, een vreemd land dat bewoond wordt door Smakkers, Vliegevlugjes, Vliegende Apen, en allerlei Heksen en een Tovenaar. Op haar zoektocht naar de Tovenaar, die haar zou moeten kunnen helpen terug naar huis te geraken, ontmoet ze allerlei vreemde creaturen: een Vogelverschrikker zonder hersenen (Anne Schroen), een Blikken Man zonder hart (Jana Schrauwen) en een Leeuw zonder moed (Thomas Ghys). Met zijn vieren trotseren ze allerlei gevaren zoals Evamene, de Slechte heks uit het Westen (Greet Op de Beeck), de vreselijke Vliegende Apen,en het levensgevaarlijke Papaverveld, hierbij enigszins geholpen door Adaperle, de Goede Heks uit het

Noorden (Machteld Heyerick) en Glinda, de Goede Heks uit het Zuiden (Goedele Goossens). Uiteindelijk vinden ze de Tovenaar, die maar een zielig mannetje uit Sint-Jozef-Rijkevorsel blijkt te zijn (John Vervoort). Moraal van het verhaal: je hebt alles in je om van je leven een succes te maken als je maar gelooft in jezelf en in je eigen kunnen. Eind goed, al goed dus. De algemene regie was in handen van Mieke Vervloet die erin geslaagd is deze grote groep enthousiastelingen om te smeden tot een goed geoliede machine. Ze heeft op die manier een lang gekoesterde droom kunnen waarmaken: de opvoering van een echte musical op school. Dat ze meer dan geslaagd is in haar opzet kunnen velen beamen. Ze werd bijgestaan door Cis Verboven, die alle mogelijk en onmogelijke technische wensen mocht proberen uit te werken, met de hulp van de technische ploeg van de school. Anke van Roey coachte de dansers bij hun schitterende choreografieën, Ilse Oostvogels hielp Mieke bij de begeleiding van de acteurs/ zangers/hoofdrolspelers en Machteld Heyerick

verzorgde samen met de leerlingen van 6ST de administratieve kant. Jan Everaert stond in voor het geluid en Evert Verboven en Ikhlas Berrazi zorgden voor een prachtige lichtshow. De decors werden getekend door Leo Darquennes, Liesbeth Van Gestel, Leen Thielemans en Sylvia Van den Brande. De schmink, en daar zaten echte kunstwerkjes tussen, werd verzorgd door Lief Boeykens en Leo Darquennes. Een bijzondere vermelding verdienen zeker Ann Leemans die het koor onder haar hoede had en last but not least Annelies Smolders die er met haar orkest in slaagde de toch niet zo gemakkelijke muziek prachtig te vertolken. Het deed de hele ploeg ook veel deugd dat ze op de onvoorwaardelijke steun van de directie en de collega-leerkrachten, die af en toe de nodige souplesse aan de dag moesten leggen, konden rekenen. Het was voor alle deelnemers een onvergetelijke belevenis. De leuke, ongedwongen samenwerking tussen de leerlingen van de verschillende jaren en tussen die leerlingen en de leerkrachten heeft een echte ‘ploeg’ doen ontstaan. Een ervaring die allen hun hele leven zullen meedragen. (cv/fh)

38 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 38

24-5-2012 14:29:50


HOOGSTRATEN

Het Mas en Veiling Hoogstraten

Zalig… Een jongetje aan een tafel. Eén been onder ’t zitvlak, geconcentreerd, tong tussen de tanden, tipje uit de mond. Felle lichtjes schieten uit half dichtgeknepen oogjes. Veel beweging en gedoe om hem heen maar hij hoort en ziet het niet. Weg is hij. Even helemaal alleen op de wereld. Kleine vinnige handjes duwen, trekken, knijpen en vechten met een brok klei. Hier voltrekt zich een wonder. Uit kinderhandjes wordt een verschrikkelijk monster geboren. Ik zie het en moet slikken. Van ontroering. Van herkenning ook.

r

k

HOOGSTRATEN - Vrijdag 18 mei was het precies één jaar geleden dat het Mas (Museum Aan de Stroom) in Antwerpen de deuren opende. Om dat te vieren kregen alle bezoekers een stuk taart. Guido Van de Velden, voorzitter van De Syndikale Unie voor het Brood-, Banket-, Chocolade- en IJsbedrijf vzw, geeft uitleg. “Wij bakken, als promotie voor de bakkers een taart van 19,20 meter lang en 80 cm breed, voldoende om 4.000 bezoekers een stuk taart te geven. Veiling Hoogstraten schonk ons 80 kg aardbeien. De taart bestaat uit een laag biscuit, slagroom en aardbeien. Rood-wit, de kleuren van Antwerpen”. (fh)

Monnikenwerk

Vooravond, het is al donker. Guur weer. Schuine regenstrepen arceren het raam. Binnen een jongerenatelier. Muziek. Te luid. Druk, druk, druk. Getater, gekwetter, plezier. Geagiteerd gedoe over ‘die-van-wiskunde’. Gezwans, gelach. Hier wordt stoom afgelaten, véél stoom. En toch. Ginder aan de kant een felle meid, geduldig priegelend aan een ingewikkelde pentekening. Daar drie gasten die samen een nog onbestemd en abstract kunstwerk in mekaar timmeren. Af en toe een schuine blik op die geconcentreerde jongedame. Natuurlijk! En hier, hier iemand die daar heel blij van wordt. Ruik je dat? Olieverf. De geur van kunst. Alleen al die mengeling van olie en terpentijn drijft je naar een totaal andere wereld. Een atelier. Hier krasselen borstels over strak gespannen doek. Hoor de stilte. Het geluid van pure concentratie. De man achter het grote doek ziet me niet, hoort me niet. Worstelt hij met de kleur, het doek, of met zichzelf? Plots voel ik gêne om mijn onbeschaamde blik in zijn wereld. Bewondering haalt het. Want moe van de baas kwam hij toe. Nu, gespannen ontspannen, enkel en alleen voor en met zichzelf in de weer. En ik besef: “Wat een zaligheid om dagelijks in deze academie te mogen ronddwalen.”

IKO-tentoonstelling HOOGSTRATEN - De kerkfabriek van het begijnhof gaf aan het restauratieatelier Raymakers – Rossen uit Essen de opdracht om het benedendeel van het hoofdaltaar te restaureren. Omdat het gedeelte tot aan het altaarstuk veel meer gebruikt wordt dan de rest, was vooral dit deel sterk vervuild en licht beschadigd. Deze restauratie maakt deel uit van een groter geheel van de binnenrestauratie van de kerk. Maar vooraleer men daaraan kan beginnen kijkt men in de richting van het stadsbestuur omdat bepaalde delen van het dak in zeer slechte toestand zijn. Die problemen moet men eerst oplossen. (fh)

H. Bloedzondagen van 10 tot 18u. Maandag 4 juni van 18 tot 22u. Vrije toegang en start van de inschrijvingen. www.iko-dekunstacademie.be (jm/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 39

DHM_juni_326.indd 39

24-5-2012 14:29:50


HOOGSTRATEN

Opleiding van muzikanten voor St.-Catharina Nieuws uit de Bib Maand van het spannende boek Juni is de maand van het spannende boek. Een nieuwe collectie thrillers en detectiveverhalen wordt aangeboden. Een overzicht hiervan vind je in de keuzelijsten op de catalogus (www.hoogstraten.bibliotheek.be). In de hoofdbib komt er een speciale tafel met spannende boeken. Ook kan je de speciale misdaadbijlage van Humo meenemen.

Zitadagen belastingen

Deze foto werd genomen op 1 mei. Toen gaf fanfare St.-Catharina een concert in de Olmense Zoo. Maar u kan de fanfare ook dichter bij huis horen en zien. Op zondag 10 juni stapt de fanfare op in de Heilig Bloed processie, op 4 augustus is er een wandelconcert bij het nieuwe woonzorgcentrum ’t Gebuurt aan het OCMW-rusthuis en op zondag 19 augustus treedt de fanfare samen met de vendeliers op tijdens Begijntjes laat besluit. HOOGSTRATEN – Wanneer jongeren graag een instrument leren bespelen om daarna eventueel bij fanfare st.-Catharina aan te sluiten kan dat op twee manieren. In samenwerking met de academie (voor leerlingen van Hoogstraten) Wanneer leerlingen in de academie voor een blaasinstrument kiezen, mogen ze al vanaf het eerste jaar een instrument bespelen. Gedurende vier jaar krijgen zij twee uur per week notenleer, een half uur samenzang en een half uur instrument. De fanfare zorgt, tegen betaling van een kleine vergoeding, voor een opleidingsinstrument, indien de leerling er zelf geen heeft. Afhankelijk van de vorderingen kan de leerling al na de paasvakantie bij Jocatho (jeugdorkest van fanfare Sint Catharina Hoogstraten) aansluiten. Als de leerling op het einde van het schooljaar lid is van Jocatho en geslaagd is in de academie, worden de inschrijvingskosten door de fanfare terugbetaald.

Dit gedurende de eerste vier schooljaren van de opleiding. Na 3 jaar opleiding mag de leerling meespelen met de fanfare. Wanneer de leerling effectief met de fanfare repeteert, vervalt de vergoeding voor het instrument. Opleiding binnen onze fanfare Gedurende drie jaar krijgt de leerling 45 minuten per week notenleer en een half uur per week instrument. Er wordt onmiddellijk met het instrument gestart. De fanfare zorgt voor een opleidingsinstrument. Hiervoor wordt de eerste drie schooljaren een jaarlijkse vergoeding betaald. Afhankelijk van de vorderingen kan de leerling na één jaar bij Jocatho aansluiten. Deze opleiding is NIET kosteloos. Na drie jaar speelt de leerling mee met de fanfare en valt de vergoeding voor het instrument weg. De mogelijkheid bestaat om na drie jaar verder les te volgen maar dan worden de lessen volledig door de leerling zelf betaald. (lr/red).

Heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? Belastingambtenaren staan hiervoor ter beschikking s IN DE HOOFDBIBLIOTHEEK OP VRIJDAG JUNI VAN 9 tot 11.45 uur en dinsdag 12 juni van 13 tot 15.45 uur. s IN HET "UURTHUIS $IGIDAK (AZENWEG TE Meerle op vrijdag 15 juni van 9 tot 11.45 uur en van 13.30 tot 15 uur. Voorleesuurtje in de bib Voorlezen voor je kinderen is belangrijk. Je kan er nooit vroeg genoeg mee beginnen. Je kan er nooit te laat mee stoppen. En je kan het nooit te veel doen. Kinderen die samen boeken ‘lezen’, zijn taalvaardiger, hebben meer fantasie en leren sneller zelf lezen. Daarom organiseert de bibliotheek wekelijks op zaterdag een voorleesuurtje. Elke zaterdag om 9.30 uur voor kinderen van 5 tot 9 jaar. Inkom gratis

BiBoutlet Geïnteresseerd in oude romans, tijdschriften, cd’s, dvd’s of jeugdboeken? De Hoogstraatse bib voert ieder jaar oude materialen af en biedt deze te koop aan. De tijdschriften worden per jaargang gebundeld en aan 2 euro per pakket verkocht. Boeken en dvd’s kosten 1 euro per stuk. De laatste zaterdag betaal je zelfs maar de helft. Bib Hoogstraten van zaterdag 16 juni tot en met zaterdag 23 juni van 9 tot 12 uur (behalve op zondag). In de uitleenposten tijdens de openingsuren van zaterdag 16 juni tot en met zaterdag 23 juni. (ra/fh)

LEES

40 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 40

24-5-2012 14:29:52


HOOGSTRATEN

LIVE@DEMOLEN HOOGSTRATEN - Op zaterdag 23 juni start de zesde editie van Live@demolen. De optredens vinden plaats in de feesttent gelegen aan de Laermolen. Op het podium staan dit jaar weer twee groepen met muziek uit de jaren 50, 60 en 70. We hebben gekozen voor ieder wat wils, maar proberen trouw te blijven aan covers uit het verleden die nog steeds gesmaakt worden door het brede publiek. Voorprogramma (21 uur) MR. P & THE CADILLACS Dit is een zevenkoppige groep, in aangepaste kledij, die zijn publiek helemaal terugvoert naar de sfeer en ambiance van de fifties en sixties. Topnummers uit de doowop periode zoals ‘Blue moon’, ‘In the still of the night’, ‘Earth angel’, ‘Stay’ worden afgewisseld met stevige rock nummers als ‘Splish splash’, ‘Oh boy’, ‘Maybe baby’ en ‘Not fade away’ van Buddy Holly en pure rock & roll krakers zoals ‘See you later alligator’, ‘C’mon Everybody’ en ‘Shake rattle ande roll’, The Coasters etc. Motown song ‘My Girl’ e.a. Juke-box hits zoals ‘Diana’ van Paul Anka. Kortom, beleef de fifties & sixties helemaal opnieuw met Mr. P and the Cadillacs met de muziek uit de jaren vijftig, met de uitstraling uit de jaren vijftig! Put on you’re dancing shoes and keep on tocking! Hoofd-act (23.30 uur) FROM USA Als HOOFDGROEP dit jaar brengen we FROM USA. Bij veel boekers en fans inmiddels een begrip. Ook al gezien in o.a. Paradiso (Amsterdam) en M.T.C. (Köln). In november 1999 wonnen ze de felbegeerde eerste prijs in de bandjes-competitie in het AVRO programma ‘Het Steenen tijdperk’, dus klaar voor het grote werk. De vele optredens hebben dit aangetoond. Waar FROM USA staat daar zijn én blijven de mensen. Met covers van o.a. The Beatles, Elvis, The Rolling Stones en Van Morrison gaan zij voor het perfecte repertoire. Het bijwonen van hun optreden is een ware verademing, een visueel feestje, een sfeer van herkenning, van meebrullen en mee bewegen. De positieve sfeer op het podium werkt aanstekelijk op het publiek van oudere jongeren en jongere ouderen. Maak FROM USA mee en je wilt ze nog vaker beleven. De voorverkoop start 10 mei in café De Velo en Argenta te Hoogstraten (voorverkoop 5 €, kassa 7 € - consumpties aan 1,50 euro). (fh)

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 41

DHM_juni_326.indd 41

24-5-2012 14:29:52


HOOGSTRATEN

De gemeenteschool stelt tentoon

Hulp bij uw belastingsbrief HOOGSTRATEN - In de loop van de maand juni wordt aan ieder van ons weer gevraagd om haar/zijn belastingsbrief in te vullen. Deze karwei wordt elk jaar ingewikkelder. Dat is de reden waarom ACW Hoogstraten een dienstverlening ‘Invullen belastingsbrieven’ aanbiedt. Je bent welkom in Pax Hoogstraten op Maandag 18 juni van 19.00 tot 20.30 uur Donderdag 21 juni van 19.00 tot 20.30 uur. Deze dienstverlening richt zich enkel tot loonen weddetrekkenden, al of niet gepensioneerd, die enkel gebruik maken van deel 1 van het belastingformulier en lid zijn van één van onze deelorganisaties.

HOOGSTRATEN - Het Comenius-project ‘Art and artists in a digital Europe’ omvat een samenwerkingsverband tussen vier Europese basisscholen: één uit Noord-Ierland, één uit Denemarken, een school uit Zweden en de gemeenteschool van Hoogstraten. Het project loopt over 2 schooljaren. Elke school zet per semester een ‘lokale’ kunstenaar centraal. De scholen houden elkaar op de hoogte van de uitwerking van het project. Zo leren de kinderen niet enkel hun eigen kunstenaars kennen maar ook die van de partnerscholen. Na Frans Masereel, James Ensor en Vincent van Gogh was Panamarenko de vierde en laatste kunstenaar. Meerdere klassen bezochten de tentoonstelling ‘de Panamarenko Paradox’ en

bewonderden de wuivende krabben in Knokke. Men kreeg ook een beeld van zijn werk via een digitale voorstelling. Daarna maakten de leerlingen zelf prachtige schetsen en geniale ontwerpen. Samen met een echte kunstenaar maakten de leerlingen één groot kunstwerk. De kinderen van het 1ste en 6de leerjaar zorgden voor het ontwerp, de jongste kleuters worden de passagiers. Ben je benieuwd naar ons werk? Van 4 tot 22 juni wordt het werk, samen met de mooiste werken van de vier kunstenaars tentoongesteld in de inkomhal van het stadhuis. U bent van harte welkom op de opening op maandag 4 juni om 13.30 uur. De kinderen stellen u met veel plezier en trots hun project voor. (fh)

Wat moet je meebrengen? - Het aangifteformulier (eventueel de voorbereiding) en het aanslagbiljet van vorig jaar; aanslagformulier kadastraal inkomen; - Alle belastingsfiches van loon, werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, vergoeding voor arbeidsongevallen, enz., vakantiegeld (arbeiders), belastingsfiche van de inhaalrustdagen (bouw); - Fiches pensioensparen, levensverzekering; - Fiche afbetaling hypothecaire lening, schuldsaldoverzekering; - Fiche ter staving kosten kinderopvang; - Fiche ter staving van aftrekbare giften en energiebesparende maatregelen, dienstencheques, onderhoudsgelden - Enz. (rs/red)

IKO leerlingen in het Haags museum HOOGSTRATEN / DEN HAAG – Twee leerlingen van het IKO fotoatelier zijn geselecteerd om deel te nemen aan Avro’s Zomerexpo 2012. Deze expo is zowat de Nederlandse tegenhanger van de Canvas Collectie in Belgie. Het gaat om werk van Frank van Erp uit Prinsenbeek en Petra van de Put uit Minderhout. Frank is afgestudeerd in de afdeling Fotokunst en volgt nu in het IKO Grafief. Petra in het vijfde en laatste jaar Fotokunst, waar ze les krijgt van Sofie Nagels. Alle twee zijn ze lid van FotoKunstCollectief Petra: “ Na het grote succes van ZomerExpo 2011 besloten de Avro, ArtWorlds en het Gemeentemuseum Den Haag om ook dit jaar een wedstrijd voor kunstenaars te organiseren. Uit duizenden inschrijvingen maakte een eerste vak jury, tijdens selectiedagen in Enschede, Amsterdam en Utrecht, een eerste selectie. De geselecteerde werken gingen door naar de tweede ronde, tot ze uiteindelijk beoordeeld werden door de ‘avondjury’, die de definitieve beperkte selectie maakte.

Paddestoel (foto Petra van de Put) Het zijn die werken die deel zullen uitmaken van ZomerExpo 2012, “Liefde” van 15 juni tot

en met 19 augustus 2012, in het Haags Gemeentemuseum. (fh)

42 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 42

24-5-2012 14:29:53

M M


HOOGSTRATEN

In memoriam Fons Jansen (14 juni 1922 – 4 mei 1212) gemeester Jos Van Aperen werd hij als dienstdoend burgemeester in die functie benoemd.

Fons Jansen werd op 14 juni 1922 in Meer geboren als de oudste van drie zonen van Kees Jansen en Albertine Vervoort. Na de lagere school ging hij naar de Normaalschool in Mechelen, maar zag al vlug dat studeren niets voor hem was. Op 14-jarige leeftijd verliet hij de school en stapte in het transportbedrijf van zijn vader. Met een vrachtwagen bracht hij koeien en paarden naar de mark, om ’s zondags met dezelfde wagen met voetballers en supporters naar een of andere voetbalwedstrijd te rijden. In november 1946 huwde hij met Maria Swaegers en een jaar later startte hij, op aanraden van familie van Maria, in de Minderhoutsestraat met “De Hoogstraatse Zelfwasserij”. Een bescheiden wasserette die uitgroeide tot een groot bedrijf, met meer dan honderd werknemers, dat in 1957 de naam “Wasserij Friswit” kreeg. De firma startte met het verhuren van linnen aan horecazaken en een groot aantal ziekenhuizen. De bedrijfsterreinen langs de Minderhoutsestraat werden te klein en men verhuisde naar het Industrieterrein. Friswit werd een begrip en in de volksmond werd Fons Jansen “Fons van Friswit” of Fons van de wasserij”. Dat bleef zo ook al stapte Fons, na de overname van enkele wasserijen, uit het bedrijf en is Friswit nu ondergebracht in het groter geheel van Rentokil-Initial.

Fons had ook oog voor het verenigingsleven. Zo werd hij o.a. sponsor van de Lustige Wielrijders en hoofdsponsor en later voorzitter van voetbalvereniging HVV. In 1970 liet Fons zich door Jos Van Aperen overtuigen om in de politiek te stappen. Achttien jaar lang maakte hij deel uit van het schepencollege en na het overlijden van bur-

Een jaar later, bij de verkiezingen in 1988, kwam hij niet meer op met de lijst van (Arnold) Van Aperen (KVB) en werd hij, naar verluidt in onderling overleg, lijsttrekker van de Democratische Eenheid (DE). Fons kreeg geen kans meer om in de meerderheid te blijven en stapte ontgoocheld uit de politiek. Daardoor kwam er meer tijd voor zijn hobby’s en zijn grote passie: de jacht. Ooit zei hij “Als ik aan ’t jagen ben en er is brand in de wasserij moet men niet naar mij maar naar de brandweer bellen”. Fons was in 1968 medestichter van “De Petjes”, die tweewekelijks op dinsdag gaan fietsen om nadien ergens in een taverne bij te praten en te kaarten. Een vriendenclub waarbij Fons veel gezellige uurtjes heeft doorgebracht. Maar hij was op de eerste plaats een familieman, al zullen velen onder ons hem zo niet kennen. Hij was er voor Maria, zeker sinds het met haar niet meer zo goed gaat. Hij gaf raad aan zijn vier kinderen en had een bijzondere intense band met zijn negen kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Zij hoopten dat hij, zoals zijn moeder, meer dan 100 jaar zou worden. Maar op 4 mei 2012 maakte die slepende ziekte een einde aan die droom. (fh)

VTI steun voor Sa’taq’a HOOGSTRATEN - Onlangs ontving de vereniging Sa’taq’a uit Hoogstraten een cheque van 366 euro vanwege VTI. Dit geld was het resultaat van een project rond drinkbaar water dat gehouden werd binnen de school. Omdat de vereniging Sa’taq’a, een solidariteitsorganisatie voor kansarme boeren in Guatemala, op dat ogenblik fondsen verzamelde voor de plaatsing van watertonnen in een afgelegen dorpje, was de link vlug gelegd . Het geld werd besteed aan de aankoop van watertonnen van 1000 liter voor de opvang van regenwater, dat mits filteren en koken een duurzaam alternatief is voor de vaak vervuilde waterputten of het aandragen over lange afstanden van water uit een grot. Hierdoor krijgen kinderen meer tijd om naar school te gaan en de vrouwen om zich op andere taken te concentreren. In het verleden steunde ook het Klein Seminarie van Hoogstraten een dergelijk waterproject van Sa’taq’a. (fh)

Op de foto herkennen we twee gelukkige leden van de vereniging, nl. Jef Eelen en Roger Mariën die de cheque ontvangen uit handen van leraar Bert Mertens en directeur Luc Meynen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 43

DHM_juni_326.indd 43

24-5-2012 14:29:53


HOOGSTRATEN

Een historische gids over het begijnhof

HOOGSTRATEN - Verschillende auteurs, Rachel Lambrechts, deken Jozef Lauwerys en Frans Horsten, hebben elk op hun manier gepubliceerd over de geschiedenis van het begijnhof. Een beknopte bundeling van de historische informatie over het begijnhof was er nog niet. Zo ontstond het idee om een compleet werk te maken over het leven op het hof. De gelegenheidstentoonstelling ‘Begijnen in Hoogstraten’ die in augustus van dit jaar in het Stedelijk museum start, is hiervoor de perfecte aanleiding. Men heeft bewust gekozen voor een brochure die toegankelijk en uitnodigend is voor een breed publiek. Piet Van Deun en Leslie Brosens, die in 2008 ook al de Gids van de Sint-Katharinakerk en in 2010 de Historie van Hoogstraten schreven, hebben in opdracht van VVV Hoogstraten de nieuwe gids geschreven. U leest er hoe het begijnhof gered werd en hoe de initiatiefnemers van het unieke restauratieproject verschillende prestigieuze onderscheidingen kregen. De kroon op hun werk kwam er met de erkenning van dertien Vlaamse begijnhoven, waaronder dat van Hoogstraten, als Unesco Werelderfgoed. De restauratie van het begijnhof had ook indirecte effecten. Het is niet toevallig dat in 2002 Erfgoed Hoogstraten opgericht is en nu een bloeiende werking kent. Privé -eigenaars van waardevolle gebouwen worden aangemoedigd om hun eigendom te conserveren door de erkenning als ‘dorpsmonument’. In hun schoot zorgde de werkgroep Oude Voetwegen voor het heropenen van buurtwegen en daarmee voor een verrijking van het Hoogstraatse wandelaanbod. VVV Hoogstraten streeft ernaar om al deze toeristische troeven in beeld te brengen bij een breed publiek. Geschiedenis komt maar tot zijn recht wanneer ze gekend is door vele mensen. Daarom koos VVV Hoogstraten ook bewust om deze nieuwe publicatie te schrijven in een zeer toegankelijke taal en tegelijkertijd rijk geïllustreerd met oud én nieuw fotomateriaal. Bovendien is de nieuwe gids zo opgesteld dat u via een plattegrond wordt rondgeleid op het hof. (gr/red)

44 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 44

24-5-2012 14:33:59


HOOGSTRATEN

In memoriam Cor Van Boxel

Geef tweemaal leven!

(19 april 2012 – 22 december 1934) hij naar Minderhout en eenmaal op pensioen kwam hij in het centrum van Hoogstraten wonen. Cor heeft in totaal 35 jaar in het onderwijs gewerkt. Eerst in Meer, daarna in Rijkevorsel en van 1959 tot 1983 in het Klein Seminarie. Daarna werd hij de eerste mannelijke directeur van basisschool Spijker. Orde, tucht, netheid en stijl waren voor hem de belangrijkste pijlers waarop de opvoeding in de school moest berusten. In 1990 ging Cor op pensioen en kreeg hij meer vrije tijd. Hij was graag omringd door mensen, veel mensen: familie, vrienden en kennissen. Wellicht daarom was hij lid van een 15-tal verenigingen en organisaties. Overal was hij sterk betrokken, was het niet als voorzitter, secretaris, penningmeester of bestuurslid, dan toch als actief lid. Hij was een stijlvol man, gesteld op orde en principes maar toch “ne gemakkelijke mens”. Op donderdag 19 april 2012 overleed Cor Van Boxel. Zes jaar lang vocht hij op een bewonderenswaardige manier tegen die vreselijke ziekte. Maar rond de jaarwisseling wist hij waar hij voor stond. Het was tijd om afscheid te nemen van zijn vrouw Carla, zijn twee zonen, zijn schoondochters, de kleinkinderen en zijn vele vrienden. Cor Van Boxel werd op 22 december 1934 in Meersel-Dreef geboren. In 1960 verhuisde

De laatste jaren was hij graag in het gezelschap van vriendenclub “De Petjes” en van “Neos”, het netwerk van ondernemende senioren. Een vereniging die hij in 1990, toen nog als CRM, opstartte en waar hij jarenlang voorzitter en bestuurslid was. Maar strijdlust en optimisme bleken niet opgewassen tegen de ziekte. Cor werd ten grave gedragen in de St.-Katharinakerk, ook daar toonde hij als Stadsgids zoveel mensen de weg. (fh)

Welkom op de kinderboerderij

HOOGSTRATEN - De levensboom en zijn kleurrijke mandjes zijn afkomstig uit Nairobi, Kenia. Met deze ‘suikerbonenboom’ vier je niet alleen de geboorte van je eigen kindje, je geeft ook een kind in Kibera, een sloppenwijk in Nairobi, de kans op een beter leven. Door de aankoop van één levensboom en 100 mandjes kan een kind in Kenia een jaar lang naar school. De boom is met de hand gemaakt uit bananenbladeren. De mandjes zijn er in alle kleuren van de regenboog. Mooi afgewerkt met fijne kraaltjes. Je vult ze met de doopsuiker van jouw keuze suikerbonen, snoepjes, … En daarna kan de levensboom, als aandenken van de geboorte van je kindje en je steun aan een Keniaans kind, je huis blijvend decoreren met kerstlichtjes versierd als nachtlampje, met clips als familiefotoboom, als sieradenhouder. Je kan de boom ook gebruiken bij verjaardagen, communiefeesten of lentefeesten! In Oxfam wereldwinkel Hoogstraten kan je de boom kopen aan 23 euro of gratis huren bij aankoop van minstens 20 mandjes ( grote aan 1,10 euro en kleine aan 0,90 euro). Nog dit! In de maand juni krijg je in de wereldwinkel bij aankoop van 2 pakjes Bio- koffie een koffiemok gratis! (tm/red)

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 16 juni zet de gemeenteschool van Hoogstraten haar deuren open. De tuin bij de kleuterklassen wordt die dag omgetoverd tot een beestige kinderboerderij. Op de speelplaats zullen vele plezante, kindvriendelijke activiteiten doorgaan, gesteund door het oudercomité. Alle dierenliefhebbers, ook van buiten onze school, zijn van harte welkom van 10.30 tot 12.30 uur. Er worden die dag rondleidingen gegeven en er is gelegenheid tot inschrijving. (LL/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 45

DHM_juni_326.indd 45

24-5-2012 14:34:00


HOOGSTRATEN

Tiende ACW-solidariteitsquiz – De kracht van het geven HOOGSTRATEN - Op een congres in het Europees parlement op 12 mei was de centrale gast Luigino Bruni, een Italiaans professor economie en vurig pleitbezorger van de gemeenschapseconomie, een economisch systeem dat steunt op broederlijkheid en dat ten dienste staat van de mensen, niet van de winst. De journalist van een Vlaamse kwaliteitskranten vatte de dag samen met het motto ‘De kracht van het geven’. De 10de solidariteitsquiz in Pax Hoogstraten op zaterdag 12 mei was een eerste, neen een 10de stap in die richting. Twintig Hoogstraatse verenigingen of meer dan 120 Hoogstratenaren pijnigden urenlang hun hersenbestanden om zo hoog mogelijk te scoren. ACW Hoogstraten zorgde voor een prijzenpot van 1500.00 €: 300.00 € voor de eerste ploeg en 8 prijzen van 150.00 € werden uitgeloot. Elke ploeg schonk zijn geldprijs aan een zelfgekozen ‘Goed Doel’. De ploeg van ‘Statie ‘k wist ’t’ won en schonk 300.00 € aan voedselbedeling De Toevlucht. Volgende ploegen en ‘Goede Doelen’ werden uitgeloot: Anders voor het Sint Jozef instituut B.S.O. Luchtbal Antwerpen KWB Wortel voor VIBO De Ring Turnhout KWB Meer voor CM Ziekenzorg Meer Voedselbedeling De Toevlucht voor Straatfanfare Murga L’ Santa Hoogstraten Coertjens en co voor Amnesty International

De winnende ploeg van De Statie met uiterst rechts ACW-voorzitter Vic Cornelissen KWB Meerle voor A.L.S. Liga spierziekte CM Ziekenzorg Wortel voor Gehandicaptendag Klein Seminarie Hoogstraten KAV of FEMMA Meerle voor GielsBos Gierle Van harte dank aan de winnende maar ook aan

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

alle andere deelnemende ploegen, van harte dank namens de ‘Goede Doelen’ en wij spreken af op zaterdag 4 mei 2013 in Parochiezaal Trefpunt Wortel voor de 11de ACW-solidariteitsquiz. (rs/fh)

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

46 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 46

24-5-2012 14:34:01

j


HOOGSTRATEN

VITO opent afdeling Aluminiumschrijnwerkerij HOOGSTRATEN - Sinds deze week kunnen scholieren in het VITO Hoogstraten zich inschrijven voor een gloednieuwe onderafdeling voor het 7e (specialisatie)jaar in de beroepsrichting Metaalbouw, namelijk Aluminiumschrijnwerkerij. Deze nieuwe afdeling kwam tot stand met de ondersteuning van de bedrijven Vorsselmans en Schüco. Voor de werkplaats van deze afdeling stelden Vorsselmans en Schüco een aantal hypermoderne machines ter beschikking. Bovendien kan de school ook over heel wat gratis materiaal beschikken, zodat de leerlingen in de best mogelijke omstandigheden aan de slag kunnen. Daar houdt het engagement van Vorsselmans echter nog niet op. Het bedrijf, dat op nauwelijks tien kilometer van VITO Hoogstraten is gelegen, zal naast geleide fabrieksbezoeken ook stageplaatsen aanbieden aan de leerlingen, waardoor zij de kans krijgen om uiterst waardevolle praktijkervaring op te doen. Sinds 1972 levert en plaatst de firma Vorsselmans aluminium ramen, deuren en gevels. Het bedrijf is één van de Premium Partners van Schüco, dat wereldwijd oplossingen voor ramen, deuren, gevels en zonne-energiesystemen ontwikkelt. Al 24 jaar lang werkt de firma Vorsselmans exclusief met Schuco- producten. Zowel Schüco als Vorsselmans kennen het belang van kwaliteitsvolle praktijkopleidingen, zeker in een periode waarin gekwalificeerde vakmensen niet altijd even gemakkelijk te vinden zijn. Niet onlogisch dus dat deze twee bedrijven hun schouders zetten onder de nieuwe afdeling van VITO Hoogstraten, en zo ook extra toekomstkansen bieden aan de jeugd. VITO Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 30, 2320 Hoogstraten.

Koen Verhoeven en Mark Vorsselmans

Over Vorsselmans

Over Schüco

Sinds 1972 is de firma Vorsselmans in Loenhout een begrip voor het leveren en plaatsen van aluminium ramen, deuren en gevels. Uitsluitend met eigen personeel en vooraanstaande leveranciers wordt hoogstaande kwaliteit geleverd aan de klant, zowel particulieren als kleine en grote bedrijven in België en Nederland. Kwaliteit en service, vanaf ontwerp tot naservice, staan centraal binnen de organisatie. Gemotiveerde medewerkers, betrouwbare leveranciers en een vaste klantenkring vormen de drie pijlers van het bedrijf.

De Duitse multinational Schüco ontwikkelt wereldwijd oplossingen voor ramen, deuren, gevels en zonne-energiesystemen. De nadruk wordt telkens gelegd op energie--efficiëntie, veiligheid, comfort en design. Schüco is met 5.250 medewerkers en 12.000 partnerondernemingen actief in meer dan 78 landen. De onderneming, die haar hoofdkantoor in Bielefeld heeft en waarvan de BeLux-representatie in Eupen is gevestigd, realiseerde in 2010 een omzet van € 2.38 miljard.

Dansende kleuters HOOGSTRATEN - Zondag 13 mei. Opendeur in het Klein Seminarie. Dansgroep Murga kondigde met zuiderse klanken de dansjes van de kleuters en enkele klassen van de lagere school aan. Maar er was zoveel meer. In de klassen van de lagere school kon je tentoonstellingen bekijken over het project feesten waarrond ze werken. Dit thema werd ruim genomen. Feesten in verschillende culturen, in de landen van Europa tot in de middeleeuwen. Het werd een levende tentoonstelling met echte ridders en jonkvrouwen, feesten op de boerderij enz. (lr/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 47

DHM_juni_326.indd 47

24-5-2012 14:34:02


HOOGSTRATEN

Basisschool Spijker en Vredesposter van Lions HOOGSTRATEN – Voor de tweede maal nemen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van VBS Spijker deel aan de Vredesposterwedstrijd georganiseerd door Lions International. Meterclub voor deze plaatselijke actie is Lionsclub Turnhout Hartevrouwe . Deze jaarlijks terugkerende wedstrijd wil kinderen over de hele wereld de kans bieden om op een creatieve wijze uit te drukken hoe zij de vrede in de wereld aanvoelen. In de klas wordt over dit thema gepraat en getekend. Uit de 80 tekeningen die door de school werden ingeleverd mochten er 5 geselecteerd worden door een jury van het IKO van Hoogstraten. Het werden de tekeningen van: Caroline Gouwy, Nikolay Lazarev, Armani Snoeys, Maud Stoffels en Dieter Bruyndonckx. Proficiat aan jullie allemaal! Die 5 posters gaan nu door naar een hogere jury. Daar worden uit de vele inzendingen 3 laureaten genomineerd die elk een mooie prijs in de wacht slepen. De bekendmaking zal gebeuren op de Kidsday for peace in Kinepolis te Brussel op 23 juni. De uiteindelijke nationale laureaat kan internationaal meedingen. Alle tekeningen werden tentoongesteld tijdens de opendeurdag van het Spijker.

‘Eén van de gekozen ontwerpen voor de poster’ Binnen de Lionsorganisatie wordt veel aandacht geschonken aan de jeugd door middel van verschillende programma’s. Zo is er jaarlijks een jeugduitwisseling en zomerkamp, een muziekwedstrijd, een prijs voor de meest verdienstelijke jongere, de vredesposter en zijn er de welbeken-

de Leefsleutels. Wij danken oprecht alle kinderen voor hun inzet en natuurlijk ook hun leerkrachten voor hun enthousiaste medewerking. Namens Lionsclub Turnhout Hartevrouwe, Denise De Vlieger, voorzitter.

48 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 48

24-5-2012 14:34:03


MEER Kunstwerk van Arnold Wittenberg zet Borgloon op stelten

Kerk van Kuttekoven: “Een nieuw Pompeï” In maart haalde Arnold Wittenberg (21 jaar, uit Meer) de voorpagina van de kranten met zijn nieuw project. "Kunstenaar wil kerk vol beton storten." Het dorp Kuttekoven (Borgloon) kwam tot leven en dorpelingen zetten acties op. Er werden zwarte vlaggen geplaatst bij de kerk. Arnold bleef niet bij de pakken zitten en hij greep de commotie met beide handen vast om twee debatavonden te organiseren met de dorpsbewoners. Ook Radio 2 was aanwezig. We laten Arnold aan het woord. In september werkte ik tien dagen samen met twintig collega-studenten architectuur en vrije kunsten van de Provinciale Hogeschool Limburg en Z33 (het Huis van Actuele Kunsten) samen met Tadashi Kawamata in Borgloon. In die tien dagen onderzochten we welke rol de Burchtheuvel speelt in Borgloon. Voor de inwoners, zowel ouderen als jongeren, is het een nostalgische locatie waar velen bijvoorbeeld hun eerste liefje leerden kennen. Er werden ontwerpen gemaakt en er werd begonnen met de bouw van een houten constructie waarmee de Burchtheuvel terug een prominentere rol kreeg in haar omgeving. Toen wij elke morgen vanuit Hoepertingen naar Borgloon fietsten, passeerden we langs de kerk van Kuttekoven. Toen ik hoorde dat Borgloon meer kerken telt dan dorpscentra (er zijn namelijk 13 gemeentes en 15 kerken) werd mijn onderzoekersgeest geprikkeld. Vanuit de ervaringen die ik met het project rond spookbruggen had opgedaan, werkte ik dit project verder uit. Bij het project ‘Spookbrug’ werkte ik met verschillende mensen vanuit heel Vlaanderen samen. Bij dit project zou ik enkel de interactie aangaan met de plaatselijke bevolking. Momenteel is men bezig met de restauratie van de Sint-Jan-Baptistkerk van Kuttekoven. Als deze afgerond is, weet men nog niet wat de nieuwe functie zal zijn. Het dorp telt net geen 100 inwoners en de kerkgang is bijgevolg zeer beperkt. Met mijn project wil ik de discussie opentrekken naar de inwoners. Zowel Vlaams minister Bourgeois als de Limburgs bisschop Hoogmartens hebben onlangs de kerkfabrieken en gemeentebesturen een brief gestuurd om te polsen naar hun toekomstplannen.

Vol beton Ik verkoos daarom om de kerk vol te laten storten met beton. Het is een zeer indrukwekkende ingreep die volgens mij te verantwoorden is. Een kerk is niet meer de sociale ontmoetingsplaats die ze vroeger was, maar nog wel altijd een symbool voor het dorp. Door ze vol te storten wordt de functionaliteit van de kerk ontnomen. Zo wordt het gebouw een gigantisch beeldhouwwerk. In plaats van kunstwerken te plaatsen op dorpspleinen wordt kerk zo een kunstwerk op zich. Een ander voordeel is dat de kerk geconserveerd wordt. De structuur waaruit de kerk is opgebouwd wordt

in beton gedrukt en zo vereeuwigd als archeologisch object. Ik zie een volgestorte kerk dan ook als een hedendaagse variant op het met lava overspoelde Pompei. Als men binnen 100 jaar de kerk binnenin zou beginnen uitkappen, kan men zien hoe het interieur er in 2012 uitzag. Ik organiseerde twee debatavonden voor alle inwoners. Op de eerste debatavond nodigde ik drie gastsprekers uit, Roel De Ridder, architect en onderzoeker aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Verder Marc Andries, kabinetchef van Minister Bourgeois en Jan Jaspers, directeur van Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur.. De tweede avond ging ik samen met de inwoners van Borgloon zoeken naar een herbestemming voor de kerk. De meesten zagen de kerk als stilteplek. Een licht commerciële functie zien de inwoners ook nog zitten, zeker met de vele fietsers en wandelaars. De inwoners zouden graag hebben dat de kerk wordt uitgebaat door de overheid. Een volledige verkoop aan een privépersoon zien ze absoluut niet zitten. Ze hopen dat zij ook betrokken worden in het nieuwe project en er hun mening over kunnen geven.

Arnold Wittenberg (°1991) Werkt en woont in Hoogstraten en Hasselt. Deed middelbare studies aan het Maris Stella Instituut (Oostmalle) - KSO vrije beeldende kunst (2003 - 2009). Volgde deeltijds kunstonderwijs aan IKO in Hoogstraten (2000 - 2009). Volgt momenteel Vrije Grafiek aan de Provinciale Hogeschool Limburg - Hasselt) - (2009 -...)

Het was op deze avond dat ik de inwoners meedeelde dat de kerk niet volgestort mocht worden met beton omdat het een beschermd moment is. Het belangrijkste bij dit kunstproject was het openbreken van de discussie rond de toekomst van de talrijke kerken die Borgloon bezit. (lvr) De projecten van Arnold Wittenberg kan je volgen op: arnoldwittenberg.posterous.com

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 49

DHM_juni_326.indd 49

24-5-2012 14:34:04


MEER

Jeugdhappening Karpervissers, een groot succes

De deelnemers samen op de foto MEER - Op zaterdag 12 mei werd, tussen 9.30 en 17 uur, aan de visvijvers van De Mosten een grote infodag karpervissen georganiseerd. The Baitrunners en visclub “Altijd Beet De Marck” hadden de koppen bij elkaar gestoken om deze dag mogelijk te maken. Met de hulp van bekende karpervissers werden

M 26 jongeren tussen 11 en 17 jaar begeleid in een aantal van workshops . Het karpervissen werd van A tot Z besproken, terwijl de uitleg over het “ver werpen” (casting) gegeven werd door de wereldkampioen in deze discipline. Als we ons bazeren op het groot aantal vragen bleek al snel dat het een zeer leerrijke dag was

geweest voor onze jeugd. Op het einde van de happening ontvingen de deelnemende jongeren nog een rijkelijk gevuld verrassingspakket aangeboden door de aanwezige sponsors: Patrick Crols, CCB, Rig Solutions, Nash, Carp tackle shop Merksplas, Big Dropper, Extreme Fishing Baits, Dream Baits, VBK en VVHV. (fh)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

50 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 50

24-5-2012 14:34:06


MEER

Vijfde Triatlon van Meetria

Muziek en dans op de Meerse Markt

Meermarkt, altijd veel volk, altijd ambiance MEER - Na de wat kille, maar toch succesvolle start van de Meerse Markt in mei, pakt het marktcomité op zondag 3 juni uit met de Muziek- en Dansmarkt. Het muziekgedeelte van de markt is volledig in handen van Radio Valencia, die ook het drankterras op het zandplein zal uitbaten. Onze vrije radio programmeert een aantal zangers en/of zangeressen uit de regio. Tussendoor voorziet het marktcomité twee dansoptredens: eerst komt Footloose en later ’t Spagaatje met moderne dans. Vanop het drankterras zal je je oren en ogen goed de kost kunnen geven. Uiteraard blijven alle amateur-standhouders uitgenodigd in de Donckstraat en het kloosterpark

van 09.00 tot 12.30 u voor een gratis standplaats. Belangrijk is wel om tijdig aanwezig te zijn om alles klaar te zetten. Tussen al de muziek en dans door, is er ook aandacht voor de kinderen. Speciaal voor hen is er een schminkster aanwezig en aan de stand van de Aardbeikring zijn de deelnemers aan de tekenen kleurwedstrijd van de vorige markt welkom om hun prijs in ontvangst te nemen. Wie nog meer informatie wenst over deze muziek- en dansmarkt, neemt best contact op met Jan Dufraing ( tel: 03/315 86 80 ) of bezoekt de website www.meermarkt.be (JD/red)

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

E

MEER – De Triatlon vereniging Meetria (Meer Triatlon) organiseert op zondag 3 juni de vijfde editie van hun wedstrijd. Begonnen met een kleine 1/8 wedstrijd is Meetria nu uitgegroeid tot een professionele organisatie met zowel een 1/8 als een 1/4 triathlon op het programma. Ook de vijfde editie in wordt georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga (VTDL). Alle onderdelen van de wedstrijd, het zwemmen, lopen en fietsen worden in en rond het recreatiedomein De Mosten georganiseerd. De veiligheid van alle deelnemers en vrijwilligers staat bij de organisatie voorop. Daarom is er een volledig verkeersvrij loop- en fiets parcours voor de atleten voorzien. De start voor de 1/8 triatlon is om 13.00 uur en om 15.00 uur wordt het startschot gegeven voor de deelnemers aan de 1/4 wedstrijd. Sinds enkele jaren werkt Meetria onder het motto “ Meer sport voor het goede doel” Dit jaar wordt met de opbrengst van de organisatie speelmateriaal voor buiten voor “De Slinger” aangekocht. De Slinger is een jeugdbeweging met als doelgroep kinderen van 3 tot 16 jaar met een handicap uit Hoogstraten en omgeving. De werking is in handen van een groep enthousiaste ouders - vrijwilligers die elke tweede zondag van de maand samen komen. Zij zorgen dat de kinderen met een handicap een leuke namiddag beleven. Zo worden de ouders even ontlast. De slinger heeft haar lokalen in een boerderij van Wortel-kolonie, naast "De Klapekster". Inschrijven is nog mogelijk langs de website www.meetria.be. Met vragen of voor verdere informatie neemt u contact op met meetriatriatlon@gmail.com (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 51

DHM_juni_326.indd 51

24-5-2012 14:34:06


MEER

Een volle zaal

MEER - Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Fanfare De Eendracht in de parochiezaal haar Antiek- en Vlooienmarkt, dit jaar op 21 en 22 april. Zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag hadden al veel bezoekers gebruik gemaakt van de voorverkoop. Iedereen ging wel met iets terug naar huis. Zondagnamiddag was er de echte verkoop op afroep, met Frans Van Bladel die al het

WEB Zomerbeurs

fraais per opbod verkocht. Resultaat: een grote drukte in de zaal, een aangename sfeer, kortom iedereen genoot ervan. De helpers-muzikanten hadden de handen vol met het werk dat bij zo’n verkoop komt kijken: het aanbrengen van de verschillende loten, het wegbrengen naar de kopers, het ontvangen van de geboden prijs en de bediening aan de bar. ….. . De Eendracht kijkt al uit naar volgend jaar… (ma)

MEER - Vanaf zaterdag 2 juni start de zomerbeurs in De Kringwinkel WEB. Ben je al toe aan een verfrissende duik, of heb je al zin om de lange avonden buiten spelletjes te spelen? Kom dan zeker eens neuzen in De Kringwinkel WEB. Een bijzonder groot aanbod zwembaden en ander opblaasbaar speelgoed verwacht je! Door bij De Kringwinkel te kopen, hou je nog geld over om andere leuke dingen te doen tijdens je zomervakantie. Bovendien biedt je op die manier spullen en mensen nieuwe kansen. Kringwinkel WEB Meerseweg te Meer, gesloten op zon- en feestdagen. Alle dagen open van 10 tot 17 uur. (FS)

Meerfeest gaat al jaren door in de schaduw van het klooster in Meer. Het grasplein wordt gezellig ingericht zodat jong en oud er zich thuis voelt. Zolang wij van dit terrein kunnen gebruiken, misschien één van de laatste jaren. Want wie weet wat er gaat gebeuren met de veranderingswerken aan de kloostersite. We proberen onze prijzen zo laag mogelijk te houden. We vragen bewust geen inkom zodat iedereen die wil, de sfeer kan komen opsnuiven Ook de consumpties worden aan democratische prijzen verkocht. De gehele opbrengst gaat naar KOM OP TEGEN KANKER. Wat wil je nog meer, een avond plezier en tegelijkertijd steun je het goede doel.

DHM: Wat valt er op muzikaal vlak te beleven? KWB: Net zoals de voorgaande jaren willen wij jong eigen talent een kans geven. Dit jaar hebben we gekozen voor 3 groepen. Meerfeest wordt geopend door de groep FOUR OF A KIND, deze groep van tieners hebben hoewel ze nog niet zo lang bezig zijn reeds een vrij uitgebreid programma van rock, ballades…echt de moeite om te zien. Als tweede is C.mon geprogrammeerd..C.MON (lees Simon) brengt een gevarieerde solo-performance met gitaar, piano, zang en loop station. Na deze tweede groepen komt de hoofact : de Limburgse groep Vintage’79. Vintage '79 is een vierkoppig rockmonster, geboren uit het beste wat de rockgeschiedenis te bieden heeft. Het is telkens hun muzikaal spel om te trachten dat iedereen plat gaat. Zij staat garant voor onvervalste rock van het hoogste niveau. DHM: Aan enthousiasme dus geen gebrek ... we zullen alles nog eens op een rijtje zetten Meerfeest aan het klooster op 23 juni vanaf 19 uur - 19.30 uur: FOUR OF A KIND - 20.45 uur: C.MOR - 22.00 uur: VINTAGE’79 En niet te vergeten de opbrengst t.v.v. Kom Op Tegen Kanker. KWB: Klopt als een bus ... dus iedereen is meer dan wel welkom WAAR IS DA FEESTJE ... IN MEER IS DA FEESTJE !!!! (FH)

B

Meerfeest

MEER - In Meer organiseert de plaatselijke KWB-afdeling op 23 juni voor de negende maal Meerfeest. Reden genoeg voor ons, om ons jaarlijks bezoekje te brengen bij de organisators en hen enkele vragen te stellen… … DHM: .. en heren wat brengt het dit jaar? KWB: Ook dit jaar gaan wij er weer een feestavond van proberen te maken net zoals de voorgaande. Op zich gaat er aan de organisatie weinig veranderen. Waarom zouden we, we hebben de ideale omstandigheden voorhanden om van een doorsnee zaterdagavond een spetterend feest te maken. DHM: Zoals daar zijn ... KWB: Een belangrijke troef is onze locatie.

52 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 52

24-5-2012 14:34:08

E

M

J J


MEER

Kunst in de Oude Melkerij MEER – Negen niet professionele kunstschilders – en er zijn er maar weinig professionelen – komen elke dinsdagnamiddag samen in de voormalige melkerij van Meer. Ze hebben er ruimte om te werken en zullen elkaar zonder twijfel inspireren. Hun werk mag best gezien worden, en daarom tonen ze dat ook op zaterdag en zondag 9 en 10 juni en het weekend daarop op 16 en 17 juni. U kan er het werk bewonderen van Joske Karemans, Diane Verheyen, Rit Bennebroek, Staf Ghysebrechts, Jos Lanser, Riet Mouws, Rita Sprangers, Kees Van Boxel en Louis Van Kessel. MEER KUNST op 9 en 10 en op 16 en 17 juni, telkens van 13 tot 18 uur in de Oude Melkerij, Meerdorp 75 te Meer. Volgende uitgave stellen we de initiatiefnemers en kunstenaars aan u voor. (fh)

De Mosten mag de Blauwe Vlag hijsen MEER - Op 2 mei 2012 heeft de Bond Beter Leefmilieu de Blauwe Vlag 2012 uitgereikt aan elf Vlaamse jachthavens en 9 zwemvijvers. Ook dit jaar kreeg De Mosten dit kwaliteitslabel toegekend. De Blauwe Vlag is een milieukwaliteitslabel voor stranden, zwemplassen en jachthavens die voldoen aan strikte criteria voor waterkwaliteit, milieueducatie en -informatie, milieubeheer en veiligheid. Het kwaliteitslabel wordt voor het 24ste jaar op rij uitgereikt en is maar één jaar geldig. Naast De Mosten ontvingen volgende zwemvijvers de Blauwe Vlag: de Lilse Bergen, de Diepvennen inLonderzeel, Nuclea in Mol, De Nekker in Mechelen, het Zilvermeer in Mol, de Blaarmeersen in Gent, De Gavers in Geraardsbergen en De Spaanjerd in Ophoven. (fh)

Spaanse dame, een werk van Kees Van Boxel, zal ongetwijfeld deel uitmaken van selecte werken in de Oude Melkerij.

Eerste communie

Een feestelijk versierde kerk en 32 eerste kinderen en ouders in het nieuw: Eerste communie in Meer. Voor onze lezers een zoekplaatje: wie staat waar op deze groepsfoto. Hun namen: Senne Aerts, Cesar Da Nova Rebelo, Hannah De Bie, Kato De Bruyn, Esperansa De Mae, Larissa De Weerdt, Guy Dictus, Anna Dockx, Johan Antonio Goncalves Da Nova, Mathijs Goris, Mika Huybrechts, Brend Janssens, Hayley Koyen, Robbe Laurijssen, Tom Laurijssen, Sophie Martens, Bram Martens, Lore Martens, Jelle Meijvise, Niel Mertens, Jana Pluym, Lennert Pluymt, Lotte Rijvers, Gerben Rombouts, Quinten Schepens, Maarten Van Cleuvenbergen, Jette Van den Broeck, Jens Van Der Linden, Dylan Van Looveren, Caitlin Verschueren, Tooske Vervoort en Sanne Voet.(fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 53

DHM_juni_326.indd 53

24-5-2012 14:34:08


MINDERHOUT

“Jong in oud” met het Duo Wauters

Fanfare den boer op MINDERHOUT - "Den Aard, Hal en Bergen Ik hoop dat da nooit vergaat!" Niet voor niets vormen deze gehuchten de slotzin van ons Minderhouts dorpslied. Fanfare de Marckezonen springt op de (huif)kar en brengt een streepje muziek op den buiten. Drie niet-alledaagse land- en tuinbouwbedrijven spelen de hoofdrol in "Fanfare den boer op". Zij onderscheiden zich door hun producten, aanpak en/of zorg op en rond het bedrijf. Buren en geinteresseerden kunnen nader kennis maken met nieuwe technieken, zeldzaam vee en verrassende neveneffecten. Ontdek het bedrijf achter de thuiswinkel! Hoe snel planten konijntjes zich voort? Of hoe ziet een bijenhotel eruit? De fanfare zorgt ter plaatse voor animatie, een mooi optreden, een hapje en een drankje. De tijd en ruimte op de bedrijven zijn beperkt, dus we vragen om in te schrijven. Wil je meer dan één bedrijf bezoeken, stippel dan een leuke fietstocht uit van het ene naar het andere gehucht. Wie slecht te been is of niet graag fietst, kan uiteraard een plaatsje reserveren op de huifkar. Deze plaatsen zijn niet onbeperkt.

In het intieme kader van de kapel zorgden de klanken van harp en cello voor een gewijde stilte MINDERHOUT – Op initiatief van het Antwerps provinciebestuur krijgen jonge beloftevolle muzikanten de gelegenheid om zich te tonen aan een breder publiek en dit in een verrassend historisch kader, “Jong talent in een monument”. Voor deze 9de editie werden vier locaties uitgekozen waaronder de recent gerestaureerde kapel van O.- L.- Vrouw van den Akker. Die vrijdagavond 11 mei trad het Duo Wauters voor het

voetlicht. De talentvolle tweelingzussen Emma met harp en Astrid met cello vertolkten op een stijlvolle wijze werken van Tedeschi, Jean-Michel Damase, Camille Saint-Saëns, Elias ParishAlvars, Gabriel Fauré, Pablo Casals en Vincenzo Bellini. Geen gekuch en geschuifel tijdens de voorstelling, wel intens genot bij het aanhoren van de hemelse klanken die de twee zussen uit hun instrumenten toverden. Slechts één negatieve klank: de matige belangstelling (rel)

Praktisch Fanfare den boer op, op zondag 10 juni. De huifkartocht start om 10 uur en eindigt omstreeks 18 uur. Je kan ook apart inschrijven per gehucht: 10.30 uur Bergen - 13.00 uur Hal - 16.00 uur Vooraard. Wie met de huifkar mee gaat, betaalt 10 euro. De fietsers gaan gratis mee. Op elke locatie is eten en drinken voorzien, dit is wel apart te betalen. Detailgegevens, adres en een precies tijdschema bekom je bij je inschrijving. Reservatie toerisme@hoogstraten.be of tel.: 03 340 19 55 (fh)

f

Verkeersweek voor kleuters MINDERHOUT - Met behulp van twee echte politieagenten en Sam de verkeersslang hebben organiseerde De Schakel een verkeersweek voor de kleuters. De politieagenten leerden de kleuters hoe ze veilig naar school kunnen komen, hoe en waar ze moeten stappen en oversteken, hoe ze zich zichtbaar kunnen maken, welke vervoersmiddelen er zijn, enz… . Sam de verkeersslang, een grote pop, vond het

allemaal zeer boeiend en was stiekem op de politiewagen gekropen. Hij had ook een spel bij om de kleuters nog meer te betrekken en te stimuleren. Tijdens de verkeersweek mochten de kleuters ’s morgens rode stippen op een grote slang plakken, telkens ze zichtbaar en op een veilige manier naar school waren gekomen. Op het einde van de week stond de slang vol stippen en kregen de kleuters een beloning. (GB/fh)

D

54 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 54

24-5-2012 14:34:09


MINDERHOUT

TWEEMAAL GOUD IN MINDERHOUT Herman Adriaensen en Rine Stoffels en Hugo Adriaensen en Angèle Stoffels

Goud vieren is de laatste jaren helemaal geen unicum meer en wordt haast aan de lopende band gevierd, want het is nu eenmaal een feit dat we veel langer leven dan pakweg een halve eeuw geleden. In die periode was “goud” vieren wel een belangrijk evenement in het dorpsgebeuren. Maar wanneer twee zussen met twee broers het bootje instappen op dezelfde dag mag men toch zeker niet van een alledaagse gebeurtenis spreken. Herman en Rine (rechts), Hugo en Angèle (links en wonende in Brecht) huwden in de St.-Clemenskerk in Minderhout op 25 april 1962. En wat doe je dan op zo’n dag na 50 jaar? Samen feestvieren met heel de familie en vrienden! (rel)

Fair Traide in de basisschool MINDERHOUT - Op vrijdag 11 mei, op de vooravond van de Fair Trade Dag, zette basisschool 'Scharrel' eerlijke handel in de kijker met een “Ecuador-bar”. Tijdens de middag konden de leerlingen eerlijk fruitsap uit Zuid-Amerika kopen tegen een schappelijk prijsje en proeven van enkele producten uit de wereldwinkel.. Een powerpoint over de reis van enkele leerkrachten naar hun 'scholenbanden'-school in Otavalo (Ecuador) draaide in de hall.

De leerkrachten waren gekleed in poncho's en een hele dag weerklonk muziek uit Ecuador

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 55

DHM_juni_326.indd 55

24-5-2012 14:34:10


MEERSEL-DREEF

Bakkerij Van Den Broek In het weekeinde wordt er 's avonds al vanaf 21.00 uur gebakken, om meestal door te gaan tot de volgende middag om 12.00 uur. En daarna, hup naar bed, want een bakker slaapt overdag en werkt 's nachts. Men zegt wel eens: zijn broodje is gebakken, maar men mag niet vergeten dat de bakker een weinig sociaal leven heeft.

MEERSEL-DREEF - Bakkerij Van Den Broek wordt overgenomen. Gelukkig verdwijnt onze warme bakker niet uit ons dorp, want dat zou toch een gemis betekenen. De geur van warme broodjes: het water komt je telkens weer in de mond als je er passeert.

In den beginne Huidige uitbater Nico van den Broek weet niet alles meer hoe het allemaal was begonnen, maar het zou best kunnen dat deze bakkerij ook al (bijna) een honderdjarige is. Vader Kees (Cornelius) van den Broek kocht, voor zijn huwelijk, op 12 september 1952 van bakkersfamilie Wilhelmus Smits-Maas, op de Dreef een huis met bakkerij en tuin, alsook, volgens de notariële akte: "de handelszaak en verder alle machines en benodigdheden dienende tot uitbating van de bakkerij en winkel, begrijpende deegkneder met elektrische motor, weegschaal met gewichten, alle soorten broodplaten, vormen en allerlei kleine bakkersgerieven, verder nog winkeltoog, automatische balans, uitstalling, schabben en bokalen". De bakkersfamilie Smits-Maas was er eigenaar van sinds 1927, zodat de Dreveniers sinds mensenheugenis een warme bakker in hun midden hadden. Kees van den Broek (° 16 juli 1925) was een zoon van Klaas Van Den Broek uit het Nederlandse Galder, net over de Nederlandse grens, wonende in het pand genaamd "Grenshof", hoek vormend met de huidige Nederlandse Markweg. Grootvader Klaas van den Broek had er een bakkerij, slachterij en café. De appel is dus nooit ver van de boom gevallen. Zo grootvader, zo vader, zo kleinzoon, vandaar vermoedelijk de lekkere appeltaarten.

Bakker Kees van den Broek Kort na de aankoop van het pand, brandt de bakkerij tot de grond toe af, vermoedelijk door een kortsluiting, en Kees van den Broek herbouwt de bakkerij zoals deze er nu nog staat.

Bakker Kees van den Broek kneedt het deeg en weegt het af op de weegschaal. Deze werkbank is nog steeds in gebruik.

Kees van den Broek trouwt ondertussen met Rit (Maria) Verkooijen, en zij krijgen twee zonen Nico (1954) en Jos (1958). De oudste zoon Nico volgt de opleiding tot bakker met gunstig gevolg in het Provinciaal Instituut PIVA te Antwerpen, nog steeds de referentie op het gebied van horecaopleidingen. Toen was je al met 15 jaar afgestudeerd en Nico mocht weldra in de bakkerszaak van thuis werken, weliswaar achter de schermen. En dan slaat het noodlot toe: geheel onverwacht sterft bakker Kees van den Broek op 5 september 1976, slechts 51 jaar oud. Echtgenote Rit en zoon Nico zetten de bakkerij verder, veel keuze is er niet.

B

Rit Verkooijen en Kees van den Broek, zij aan zij aan de toonbank van hun bakkerij. Een bakkerij uitbaten doe je met z'n twee.

Bakker Nico van den Broek Door haar centrale ligging en door de vele zondagse kerkgangers uit Nederland, was de bakkerij een goeddraaiende zaak. Maar het is wel hard werken. In de week begint de bakkerij 's morgens al vanaf 1.30 uur en eindigt het bakken omstreeks 10.00/12.00 uur afhankelijk van de bestellingen.

Gelukkig kon de bakker rekenen op zijn echtgenote Monique van Lysebeth en zijn trouw personeel met name bakker Tom Peeters (18 dienstjaren) uit Breda en winkelbediende Gerda Van Bavel uit Meerle (al 22 dienstjaren). In het weekeinde wordt de toonbank gelukkig gedaan door weekendhulp.

56 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 56

24-5-2012 14:34:11


MEERSEL-DREEF De nieuwe bakker Patrick Verbraak

f

Bakker Nico van den Broek overhandigt aan bakker Patrick Verbaat zijn grootste deegrol: het werk voor de nieuwe bakker kan beginnen.

Reebokje in de tuin

De bakkersjaren kruipen niet in de kouwe kleren, dus zocht Nico een opvolger voor zijn bakkerij. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gevonden. Uiteindelijk besliste Patrick Verbraak (° 1982) uit Hoogstraten om de bakkerij te willen overnemen. Hij is afkomstig uit de bakkersfamilie Verbraak van Kalmthout-Achterbroek, dus hij weet dat het een zware stiel is waarvoor hij heeft gekozen. De bakkerij zal dezelfde stijl behouden, maar af en toe wil hij wel eens iets nieuw proberen. In het weekeinde van 28-29 april was er de officiële openingsreceptie. De klanten werden uitgenodigd via de rode loper en elkeen kreeg een gratis verrassing, bestaande uit een doos met grote en kleine koffiebroodjes, wat had je anders gedacht? Nico van den Broek blijft zijn opvolger tijdelijk nog helpen in de bakkerij zelf, maar de handelszaak uitbaten is voor de nieuwe bakker. Meersel-Dreef is blij dat het zijn warme bakker kan behouden, want zeg nou eens eerlijk: een croissantje op zondagochtend, wie wil dat nou missen ? (JJ)

Belgisch trekpaard uit Strijbeek

MEERSEL-DREEF - Zaterdagochtend 21 april keek Emy Donkers uit de Nieuw Dreef verrast op: een tweejarig reebokje liep door haar afgesloten siertuin. Vermoedelijk is het bokje uit een roedel gestoten door de oudere bokken, want deze heren willen hun positie binnen de groep niet kwijt.

Het jonge dier is wel in de tuin gesprongen maar nadien vergeten hoe er weer uit te komen. Het bokje werd o.m. door Louis Martens en Toon Bastiaansen, in samenwerking met boswachter Jos Verschueren, met een net gevangen om het daarna in de Mosten snel vrij te laten in de natuur. Deze dieren zijn niet echt stressbestendig, en kunnen daaraan zelfs doodgaan, dus snel handelen was de boodschap. Eind goed al goed. (JJ)

MEERSEL-DREEF - Voor het historisch stadhuis maakten op zondag 22 april meer dan 16 paardenrassen (o.a. ezel, Shetlander, Fjord, Haflinger, Tinker, Ardenner, Vlaams Paard, Fries, Cob Normand, Comtoi, Percheron, IJslander) hun opwachting. De paarden betraden zowel aangespannen als bereden de ring tijdens drie voorstellingen. Eén ervan was het Belgisch trekpaard "Hepper Dilan", een 5-jarige goedgekeurde dekhengst van Jos Jansen en zoon Paul te Strijbeek.

Paul Jansen met zijn Belgisch trekpaard, in officiële uitrusting als stamboekpaard.

Het is een stamboekpaard met een schofthoogte van 1m.80cm, en dat is toch wel vrij indrukwekkend. De hele voorstelling was pure nostalgie en riep vele herinneringen van vroeger op. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 57

DHM_juni_326.indd 57

24-5-2012 14:34:12


MEERSEL-DREEF

DIAMANT IN MEERSEL-DREEF

Bedevaart OKRA

Hendrik Vissenberg en Theresia Snijders

MEERSEL-DREEF - Het gewest Hoogstraten van OKRA hield op vrijdag 11 mei haar bedevaart te Meersel-Dreef. Na het eerste gedeelte in de paterskerk, gingen de

Mode en dans in de watermolentuin MEERSEL-DREEF - In de tuin van de watermolen, zal er op zondag 10 juni een presentatie plaatsvinden door Elly Lucieer van haar kledinglijn. U bent van harte welkom tussen 11.00 en 17.00 uur. Om 13.00 uur en om 14.30 uur is er telkens een dansperfomance uitgevoerd door Elly Lucieer, Marieke Nelissen, Youki Verloo en Elsa Ferretra, met een live optreden van Khadim Samb & Friends. Elly Lucieer ontwerpt kleine collecties die, door de beperkte oplage, altijd exclusief blijven. Haar ontwerpen hebben een duidelijk herkenbare stijl. Ze werkt met veel verschillende stoffen en er is vaak een knipoog naar het verleden, in de vorm van accenten of belijning. Wij kijken er met belangstelling naar uit. Meer info: www.meerselmolen.be . (JJ)

vlaggendragers van de verschillende afdelingen, gevolgd door Pater Luk en de bedevaarders, nog verder naar het Mariapark voor de afsluiting van de misviering. (JJ)

Restauratie St.-Franciscus MEERSEL-DREEF - Als de brandweer uitrukt, dan zijn er altijd al nieuwsgierige blikken. Zeker als de brandweer bij de kloosterkerk van de Paters Kapucijnen stopt. Met de ladderwagen werd namelijk op dinsdag 8 mei een tweede poging ondernomen om het beeld van St. Franciscus boven het hoofdportaal naar beneden te halen, en deze maal met meer succes. De eerste poging mislukte omdat het beeld onwrikbaar verankerd was met de kloostermuur. Het beeld wordt thans volledig opgekuist en hersteld, en zal later weer in al zijn glorie terug geplaatst worden. Ondertussen gaapt er wel een vreemde leegte boven het portaal. We houden jullie op de hoogte. (JJ)

Het diamanten echtpaar Hendrik en Theresia Vissenberg – Snijders, arm in arm, samen voor het Mariakapelletje aan de boom voor hun huis aan de Scheurdekousweg. Hendrik en Theresia Vissenberg - Snijders vierden op zondag 6 mei hun diamanten bruiloft. Deze feestelijke dag begon met een dankviering in een goed gevulde kerk. Het Mariakoor zorgde voor mooie gezangen, niet alleen ter ere van O.L.V. maar ook voor het diamanten paar, want Theresia was meer dan 40 jaar lid van het zangkoor. Daarna was er nog een heel gezellig familiefeest. Op maandag 7 mei, hun officiële trouwdag, werden de jubilarissen thuis door vrienden en buren nog eens extra in de bloemetjes gezet. Het werden twee fantastische dagen. De foto’s en de vele mooie kaartjes zijn daarvan getuigen, waarvan ze nog lang zullen genieten. (JJ)

58 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 58

24-5-2012 14:34:13


r

MEERSEL-DREEF

GOUD IN MEERSEL-DREEF Ad van der Velden en May Van Opstal Op het Heieinde, in een achterliggend padje, wonen Ad van der Velden en May Van Opstal. Ad van der Velden werd als vijfde van 12 kinderen geboren in Ginneken en Bavel (Nederland) op 3 maart 1941 en May Van Opstal door oorlogsomstandigheden te Antwerpen op 8 januari 1943, als enig kind van Jef Van Opstal en Sjaan van Dongen. Zij huwden in het gemeentehuis van Meer op 5 mei 1962, om daarna hun huwelijksfeest te vieren in Stad Lourdes. Het gezin mocht 3 kinderen verwelkomen: Conny (1962), Marion (1965) en wat later Jan (1972). Nadien volgden ook nog 3 kleinkinderen. Nu 50 jaar later, heeft het gebuurt aan de straat een mooie praalboog opgesteld voor hun gouden huwelijksjubileum. Het leven kabbelt gelukkig verder met tuinieren en wandelen, en er wordt al uitgekeken naar de verhuis naar Hoogstraten voor hopelijk een nieuw mooi hoofdstuk van hun leven. (JJ)

Het gouden huwelijkspaar Ad van der Velden en May Van Opstal omgeven door hun kinderen en kleinkinderen, na de dankmis voor de St Lucia kapel te Meersel, het begin van een hele bijzondere en mooie dag voor gans het gezin.

Rommelmarkt MEERSEL-DREEF - Het seizoen voor de jaarlijks wederkerende rommelmarkt te MeerselDreef gaat weer van start. Organisator is zoals elk jaar de fanfare Voor Eer en Deugd, die alzo probeert het financiële plaatje van haar vereniging verder rond te krijgen. Voor de rommelmarkt is er een heus reglement uitgewerkt waar alle marktkramers zich aan moeten houden, teneinde zoveel mogelijk overlast voor de buurtbewoners te vermijden. Drie maanden lang kan je er elke zondag terecht, tussen 8.00 en 16.00 uur, en voor de eerste maal op zondag 3 juni. De rommelmarkt is niet alleen bij veel Nederlanders gekend maar ook bij de vele seizoensarbeiders in de land- en tuinbouw. Er valt namelijk altijd wel iets op de kop te tikken voor een schappelijk prijsje. Soms kan je er zelfs nog iets nostalgisch of vintage terugvinden, dat is nou net het plezante ervan.

Meer info bij voorzitter Bert Damen op zijn email adres bertdamen@skynet.be . (JJ)

B.I.N. MEERSEL-DREEF - Vele ogen en oren voor een veilig Meersel-Dreef ! Zo begint het rondschrijven van BIN MeerselDreef, ofwel voluit Buurt-Informatie-Netwerk. Er is nu een doorstart gekomen, naar aanleiding van verschillende vragen die inwoners aan de Dorpsraad hieromtrent hadden gesteld. Alle inwoners hebben ondertussen een rondschrijven gekregen, uitgaande van Politie Noorderkempen. In de brief wordt alles nog eens haarfijn uitgelegd omtrent de werking en de doelstelling van het B.I.N. Wil je deel uitmaken van het B.I.N. dan kan je het aansluitingsformulier voor 15 juni inleveren bij één van de afgevaardigden. ‘t Is een kleine moeite, het kost niks, het is een

Het jonge echtpaar Ad van der Velden en May Van Opstal op de pui van het gemeentehuis van Meer, met op de achtergrond zijn ouders Jan en Maria van der VeldenHerremans. sociaal engagement, maar het is vooral het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel en het voorkomen van misdrijven. En dat is toch mooi meegenomen. Zij die het ooit ondervonden hebben, weten wat het betekent, dus: zeg het voort en maak deel uit van het B.I.N. (JJ)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 59

DHM_juni_326.indd 59

24-5-2012 14:34:15


WORTEL

WK 2012 (ofte Wortel Kermis) komt er aan

Wortel en Sint-Jan

WORTEL - Asperges mag je steken tot Sint-Jan zegt de Volkswijsheid. Zo weten velen dat de feestdag van Sint-Jan op 24 juni valt. Moonshine Reunion Voor het 13de jaar op rij wordt het eerste weekend van juli in Wortel kermis gevierd. En ook dit jaar zullen we het geweten hebben. Op VRIJDAG 6 JULI treden de lokale bands WULF OF COLLISION en POINT OF VIEW aan. Deze laatste groep geeft er de brui aan maar gaat nog éénmaal loos. ZATERDAG 7 JULI is er naar goede gewoonte weer tijd voor het ruwere werk... STRZEBONSKY NOIZESCENE, KABUL GOLF CLUB en THE ROTT CHILDS terwijl de avond wordt uitgedanst met dj-duo ONLY THE LONELIES.

ZONDAG 8 JULI gaat het een lichtjes andere richting uit... met powertrio THE PROSPECTS, GREAT MOUNTAIN FIRE en als afsluiter THE HOT STEWARDS. MAANDAG 9 JULI staat dan weer in het teken van roots, blues, rock & roll en ander lekkers... MAISON DU MALHEUR, DOGHOUSE SAM & HIS MAGNATONES en MOONSHINE REUNION, de vintage group met Sex, Trucks & Rock’n’Roll als prettige maar vooral waardige afsluiter. Volgende maand meer nieuws (lvr)

Voor de mensen van Wortel betekent Sint-Jan veel meer. Zijn feest is de aanloop naar de jaarlijkse kermis. De traditie leert dat de zondag na Sint-Jan er kerk-mis is en processie en de tweede zondag na Sint-Jan de jaarlijkse kermis. Kerkmis in en rond de kerk en kermis in het dorp. Bij die traditie wil de parochie dit jaar opnieuw aansluiten. Daarom liet de kerkraad een nieuw processievaandel ter ere van Sint-Jan maken. Het ontwerp is van Lieve Boeykens uit Hoogstraten, de uivoering is gebeurd door het kunstatelier Arté Grossé uit Brugge. Het hele project geniet de steun van het Europees Fonds voor religieus erfgoed, Leader Markante Kempen en de Stad Hoogstraten.

Kunst schiet Wortel

Ook voor u! Zaterdag 30 juni om 18 uur is de plechtige inzegening van het jubileumvaandel van Sint-Jan de Doper in de kerk van Wortel door Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen.

WORTEL - Wortel-kolonie is op zich al een kunstwerk waarin je kan wandelen. En toch hebben de IKO-adepten er nog iets aan toegevoegd. Je moet wel lef hebben! Maar de toevoegingen zijn subtiel en respectvol. Geen spektakel maar broodkruimeltjes kunst op een troostend pad . Via bootjesven, waar ooit nog de “zwarte Marjan” woonde, langs het moeraseendenven, de bloemenwei, de herstelde heide en het libellenven of het “afgevild paard”.Kan het nog beeldiger ? Je hebt nog tijd tot 30 september, maar stel uw wandeling niet uit want de tijd gaat rap. In de Klapekster kan je de wandelinformatie ophalen.

Bij het kerkhof: een eerbetoon aan de anonieme landloper. “Wortel met zijn vagebonden… Het lijken echte vagebonden, echte clochards! – die hun soeplepel het enige eetgerief dat ze bezaten, meedroegen waar ze gingen in een knoopgat van hun povere vest; Wortel met zijn honderden doden, verlaten en vergeten doden die elke dag bijgezet werden op het eenzame kerkhof tussen de mastbomen, dat telkens na een bepaald aantal jaren overgraven moest worden om de steeds volgende nieuwe doden kwijt te geraken. (Uit “Herinneringen van mijn grootvader” van Leen Huet)

Rond 19 uur is er een feestelijke “Rondgang door het dorp” en daarna klinken en drinken we op Sint-Jan in TrefPunt Wortel. Voor de feestelijke rondgang werden alle Gildes, Verenigingen, Comités en instellingen van Wortel uitgenodigd. Ook een delegatie uit de Federatie Hoogstraten-Rijkevorsel zal aanwezig zijn. Het tweede deel staat uitdrukkelijker in het teken van Sint-Jan. Kinderen en jongeren uit de lagere school De Wijsneus beelden het leven van Jezus en Sint-Jan uit. Koren bezingen de patroonheilige. Blikvanger tijdens de rondgang is het nieuwe vaandel ter ere van Sint-Jan. Daarna volgen de bisschop, de priesters, de burgerlijke overheid van Hoogstraten en Rijkevorsel, en de meevierende gemeenschap. De parochie hoopt dat vele mensen uit Wortel en omgeving dit gebeuren komen meevieren en bekijken. Ze zijn achteraf welkom op de feestdronk in TrefPunt Wortel (Pastoor Fons Van Dijck)

60 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 60

24-5-2012 14:34:16


WORTEL

Keniaanse avond voor een goed doel Gichocho youth Sports Club WORTEL - House of Colours organiseert in samenwerking met KVNA Wortel een Keniaanse avond om door middel van een alcohol en drugspreventie project in Kiambu (Kenia) perspectief op de toekomst te geven door hen te laten sporten. U herinnert zich beslist ‘House of Colours’. Nu gevestigd in Turnhout is de vereniging het geesteskind van Hilde Stockman. Afkomstig uit Wortel ontving Hilde met House of Colours in 2007 een eervolle vermelding als ‘vernieuwend project’ bij de uitreiking van de Hoogstraatse cultuurprijzen. Daarna werd het even stiller, maar op zaterdag 23 juni organiseert House of Colours een Keniaanse avond in zaal Trefpunt in Wortel

Kiambu Overal ter wereld vluchten veel mensen hun land uit omwille van geweld, armoede en slechte levensomstandigheden. Ook uit Kenia. Toch laat de situatie op het thuisfront de Kenianen die in België wonen niet onverschillig. Ze proberen om, van hieruit, in de streek waarvan ze afkomstig zijn ontwikkelingen op gang te brengen, die het leven daar verbeteren in de hoop dat anderen, hun familieleden en vrienden niet meer moeten vluchten. Het Keniaanse Kiambu is een van de plaatsen waarvoor House of Colours zich inzet.

Drugs en alcohol Het leven in Kiambu is erg moeilijk. Er is grote armoede en door geweld en onrecht krijgen kinderen weinig kansen om naar school te gaan, werk te vinden en een toekomst uit te bouwen. Jongeren zien geen uitweg en zoeken hun toevlucht in drugs en alcohol. Dat leidt tot verslaving, wat alles nog erger maakt en uiteraard geen oplossingen brengt.

Tijdens ontmoetingen in House of Colours vertelden Charles, Ntuku en Michael hoe ze met hun vrienden voetbal speelden in de weide naast de school. De meesten hadden geen schoenen en speelden op hun blote voeten. Soms deelden ze ook de schoenen: één schoen voor elk zodat het trappen op de bal niet zo’n pijn deed. Om de ploegen uit elkaar te kennen speelde één team in bloot bovenlijf, bij gebrek aan truitjes in verschillende kleuren. De jongeren hebben nood om ergens bij te horen, ergens deel van uit te maken, iets waar ze trots op kunnen zijn. Een echte vereniging voor jongeren zou het verschil kunnen maken. Stel je voor een voetbalteam, uniformen, een bal en competitie. Stel je voor wat er met onze jeugd zou gebeuren als er geen jeugdverenigingen en sportclubs zouden zijn. Er zou ook een leegte ontstaan, die tot verveling en overlast op straat zou leiden.

Michael Michiel speelt al jaren voetbal in Wortel. Zo kwamen we op het idee om met de hulp van zijn club, KVNA Wortel, “het verschil te maken Kiambu”. KVNA Wortel schonk zeven sets voetbaluitrustingen die de club zelf niet meer gebruikt maar nog in goede staat zijn. De naam van een van de sponsors “Houtzagerij Van Erck” en ‘”t Frituurke in Wortel” staat er op met een cartoon van een Belgische frietzak.

KENIAANSE AVOND op

ZATERDAG 23 JUNI In parochiezaal Trefpunt Wortel PROGRAMMA Vanaf 19 uur Traditioneel Keniaans Buffet Vanaf 20 uur Optreden van The Brothers United 21 uur Voorstelling van het project 22 uur Afrikaanse dansinitiatie en dansen tot…..

Toen Michael naar Kenia reisde nam hij de uniformen mee en ging hij praten met de mensen in het dorp, met zijn vrienden van vroeger. Mensen die dezelfde zorg delen, namelijk de toekomst van de volgende generatie, hun eigen kinderen. Dat was het begin van een project dat ondertussen veel verder staat en dat House of Colours u graag wil voorstellen, wetende dat in Kiambu Wortel op de wereldkaart staat en dat iedereen daar ‘t frituurke en Houtzagerij Van Erck kent. (fh)

Voetbal in Kiambu (Kenia): een ploeg speelt in bloot bovenlijf, de andere ploeg draagt een T-shirt.

Michael, (links op de foto) die voetbalt bij KVNA Wortel, overhandigt de truitjes aan de jongens in Kiambu. Die ploeg wordt nu gesponsord door ’t Frituurke uit Wortel.

k

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 61

DHM_juni_326.indd 61

24-5-2012 14:34:16


WORTEL

Concert op zondagnamiddag was een groot succes

/

Paul Vriens (bariton)

Tinne Aerts (hoorn)

Stijn Sprangers (trombone)

WORTEL - Voor de verandering speelde Brassband Wortel haar jaarconcert op een zondagnamiddag in plaats van op zaterdagavond…..en het was een schot in de roos. Zaal ‘Trefpunt’ was afgeladen vol met enthousiaste familieleden, vrienden en muziekliefhebbers. Jong en oud was aanwezig. Een gevarieerd programma werd gespeeld door Brassband Wortel onder leiding van Jan De Maeseneer met herkenbare en iets minder herkenbare deuntjes, een programma bestaande uit concertwerken, filmmuziek en popmuziek. Uitschieters waren de solowerken die gebracht werden door de eigen Wortelse muzikanten.

Paul Vriens (bariton) mocht als eerste aan de slag, gevolgd door Tinne Aerts (hoorn). In de tweede helft van het concert kwam Stijn Sprangers (trombone) aan het werk. Dirigent Jan De Maeseneer en de muzikanten willen alle aanwezigen langs deze weg bedanken voor de talrijke opkomst en hopen hen volgende keer weer te mogen begroeten.

Een leuk nieuwtje: Begin mei is de jeugdband van Brassband Wortel van start gegaan. Er wordt druk gezocht naar een toepasselijke naam. In een van de volgende edities van dit blad brengen we u ongetwijfeld meer nieuws hierover. Jan De Maeseneer heeft ook hier de muzikale leiding en zal de muzikantjes in opleiding klaar stomen voor de ‘grote’ brassband en hen het plezier van samen muziek maken bijbrengen. Ze zullen ongetwijfeld bij volgende gelegenheden hun kunnen laten horen. Voor de geïnteresseerden, ze repeteren op dinsdagavond vanaf 18.30 uur in de parochiezaal ‘Trefpunt’. Heb je interesse, kom gerust af. (TA/red)

Een dankwoordje aan aftredend voorzitter Dave Onincx is ook hier op zijn plaats. Een vereniging heeft een leidende hand nodig en die hand was Dave voor Brassband Wortel de afgelopen jaren. Een welgemeende merci Dave.

Van Wortel en 75 jaar

Z

WORTEL - Op 10 mei kwamen de meisjes en jongens van 1937 bij elkaar om te vieren dat ze het al zo ver geschopt hadden. Ze aten lekker en dronken op elkaars gezondheid in café De Nieuwen Buiten. Kijk maar hoe flink ze er nog uitzien:

Van l. naar r. en bovenaan: Willy Vannuffelen, Frans Vermeiren, Gust Goris, Marcel Voet, Karel Sijsmans, Frans Strijbos, Stan Govaerts, Karel Baeten, René Roos, Louis Vermeiren, Marcel Snijers, Frans De Clerck. Vooraan: Lieve Meyvis, Magda Matthé, Jozefa Strijbos, Lizette Aerts, Lizette Snels, Maria Snels en Josee Fransen.

62 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 62

24-5-2012 14:34:17


WORTEL

Open Dag ‘Balder’ WORTEL - Dorpsgemeenschap Widar en Balder nodigt U uit op de jaarlijkse open deur op zondag 3 juni van 14 tot 18 uur. Dit jaar is de open deur in Balder, kolonie 28, bij het Casino / den Bayerd. U kan er dan huis Ekkehart bezichtigen waarin sinds ruim een jaar zeven bewoners wonen. Om 15 uur is er een rondleiding door kleurenspecialist Erik Rau die uitleg geeft over de werking van kleur in woningen. Ook de verdere afwerking van huis Ekkehart en de nieuwe aanplantingen in de tuin kan je er bekijken. Voor de kinderen is er animatie door de circusschool en er zijn huifkarritten om de prachtige omgeving van Wortel-kolonie te bewonderen. De open dag is een uitstekende gelegenheid om de werking van Widar en Balder te leren kennen. De gebruikersvereniging Govag zal mee informatie geven over de opvang van mensen met een beperking in voorzieningen die werken vanuit de Antroposofie. Zo hoort U van bewoners,ouders en familie wat de waarde van leven, wonen en werken op Widar en Balder is. Boekenhandel Leander is aanwezig met een boekenstand waardoor je makkelijk achtergrondinformatie krijgt. Tijdens rondleidingen krijgen de bezoekers informatie over de stand van zaken in onze planning voor de verdere uitbouw van Balder. Wat is de invloed van de recente vernieuwing van de zorgregie van het VAPH voor de bouwplannen achter het casino? Welke mogelijkheden ontstaan hierdoor voor opvang van mensen met een beperking in Hoogstraten? Het is natuurlijk een gelegenheid om vrienden en bekenden te ontmoeten bij sfeervolle achtergrondmuziek, genietend van een drankje op het terras van cafetaria den Bayerd. Ook de biologische en biologisch-dynamische producten van Widar zijn er te proeven. Daarnaast zijn er pannenkoeken, ijs en allerlei lekkers….. De producten uit de werkplaatsen van Widar: brood, gebak en koekjes, zuivel, vlees en handwerk uit de weverij zijn er te koop in een verkoopstand van Widar. Iedereen is van harte welkom op zondag 3 juni van 14 tot 18 uur in Wortel-kolonie. (fh)

Jaarconcert Brassband Borderbrass

WORTEL - Juni is traditiegetrouw de maand waarin Brassband Borderbrass haar jaarconcert speelt. Ook dit jaar is dit niet anders. In 2011 werd het concert door een dirigentenwissel verschoven naar het najaar, maar nu is Borderbrass onder leiding van Anthony Devriendt volledig klaar om de traditie verder te zetten. Borderbrass nodigt iedereen uit op zaterdag 9 juni vanaf 20 uur in zaal ‘Trefpunt’ te Wortel om te komen luisteren naar een volledig nieuw ingestudeerd repertoire. Het belooft een muzikaal zeer gevarieerde avond

te worden met echt brassbandmuziek afgewisseld met herkenbare film- en popmuziek, voor ieder wat wils. Brassband Borderbrass is in volle voorbereiding voor haar provinciale wedstrijd, die in het najaar gespeeld wordt. De opgelegde muziekstukken zullen tijdens het concert al uitgevoerd worden als ware het een try-out. Kaarten zijn te verkrijgen bij de muzikanten of via de website www.brassbandborderbrass.be en kosten slechts 5 euro. Ook aan de kassa zijn er nog kaarten te verkrijgen. (fh)

Pure lente

Zondag 3 juni kan men tussen 14 en 18 uur een bezoek brengen aan huis Ekkehart, verneemt u meer over het project in het Casino en zoveel meer..

Kruiden in en om het huis WORTEL - Begonnen met citroenmelisse, telkens een kruidje erbij en na 30 jaar alle kruiden voor het dagelijkse gebruik. Rie en Jan Brusselaers vertellen over het kweken en hoe ze te gebruiken. Uw inbreng en tips worden zeer op prijs gesteld. Plaats/ tijd: Op donderdag 28 juni van 19.30 tot 22 uur, Grote Plaats 32, Wortel. Graag vooraf aanmelden. Maximum 15 deelnemers. Organisatie VELT (fh)

WORTEL – Op de eerste lentedag van 2012 - die naam waardig - was er net zoals twee jaar geleden opnieuw een massa volk afgezakt naar de kolonie voor de tweede editie van de “Pure Kempen”. En, al heeft de kolonie op zich al zoveel te bieden, op zondag 20 mei was er voor extra animatie gezorgd. Er was een demonstratie schapenscheren, er was een valkenier en zoveel meer. Kortom, een gezellige bedoening. Het mag wat ons betreft een traditie worden, net zoals in de Nederlandse kolonie Frederiksoord met hun jaarlijkse koloniedag. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 63

DHM_juni_326.indd 63

24-5-2012 14:34:17


MEERLE

GOUD IN MEERLE Jan Leemans en Liza Jespers

Midden in de bloemen

j

Jan Leemans en Liza Jespers waren eind april vijftig jaar getrouwd en toen we bij hen op bezoek kwamen in hun huis aan de Chaamse weg, moesten we ons als het ware een weg banen doorheen de vele bloemen. “Allemaal eigen kweek” zei Jan en we keken de ogen uit naar de vele geraniums die eigenlijk pelargonia heten. “En in de zomer staat het hier vol met “bellekes” die eigenlijk fuchsia heten.” Werkelijk overweldigend en vooral het werk van Liza die dat toch weer van haar man Jan heeft geleerd.

Zonder moeder Jan was niet de eerste met die naam in het gezin Leemans van het Oosteneind Voor hem was ook al een Jantje geboren dat als klein kind gestorven was. “Maar ons moe wilde een nieuw Jantje en dat ben ik. Maar ik heb mijn moeder niet gekend, ze stierf in het kraambed toen ik drie jaar was. Na mij was er nog een broertje en een zusje geboren en onze vader bleef alleen achter met ons en is nooit hertrouwd. Hij was timmerman en boerde daarbij nog in het klein. Omdat wij maar een 2 ha grond hadden om op te boeren, wilde ik daar later aan tuinbouw doen. Ik had, als jonge man, thuis al een kleine serre gebouwd waar ik proeven deed met aardbeienteelt maar, spijtig genoeg, is dat plan niet kunnen doorgaan. Ik ben dan, zoals mijn broer, in de schrijnwerkerij van mijn vader gaan werken.

“Tot waar het schouwke rookt” Op zijn 26ste vertrok Jan uit het ouderlijk huis en ging bij zijn broer wonen aan de Chaamse Weg. Dat was maar enkele huizen verwijderd van waar de toen 16-jarige Liza woonde. Zo’n jonkman in de buurt, die wilde Liza wel eens leren ken-

nen en hoe doe je dat in het Meerle van de jaren 50? Je gaat eens buurten bij de buren “en van ’t een komt ’t ander” zo zeggen de mensen dat en zo ging het ook hier. “En daarbij, zegt Jan, ons vader zei altijd: ge moet niet verder zoeken dan

Werken is zalig Dat zegt Liza Jespers en ze meent het nog ook. Geboren in een gezin van 8 kinderen – heel gewoon in die jaren – ging ze al vroeg als dienstmeisje aan de slag. Nog voor ze de lagere school had afgewerkt was ze al bezig als hulp in de huishouding . Dat was bij een tante die weduwe was met 2 kinderen maar die in Antwerpen woonde zodat Liza daar ook naar school moest gaan. Na enkele jaren ging ze terug thuis wonen en kreeg ze haar eerste echte “post”. Dat was bij een advocaat in Hoogstraten, later ook in Turnhout, in Antwerpen en 12 jaar bij een dokter van Meerle. “Ik deed het graag al was het hard en vooral lang werken vooral als je inwonend was. De dag begon om 7u en eindigde pas om een uur of 10 en de week duurde van maandag tot zaterdagavond. Op één plaats moest ik tot zondagmiddag blijven en dat vond ik niet juist maar toen ik daar iets over zei werd mijn “mevrouw” heel kwaad maar ik ook en ik zei:”Doe het voortaan maar zelf” en ik maakte me uit de voeten”

64 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 64

24-5-2012 14:34:18


MEERLE tot waar het schouwke brandt”en dat deed hij. In het begin waren vader en moeder Jespers niet zo blij met de vrijage van hun jonge dochter; vooral het leeftijdsverschil stond hen niet aan. Maar de dochter wist dat ze “de ware” gevonden had en ook al moesten ze nog enkele jaren wachten, dat deerde hen niet. Na een verkering van een 4-tal jaar trouwden ze en ze bleven op de Chaamse weg wonen want Jan had daar een bouwgrond gevonden aan een schappelijke prijs: 72.000 franken moest hij er voor neertellen en Jan is er nog altijd blij om “wat zou dat heden ten dage niet kosten?”

Liefst buiten Liza houdt van werken en dat het liefst buiten. Behalve de vele bloemen en groenten – waar Jan evenveel mee bezig is – houdt ze nog parkieten. In de stoet die de buren hadden gemaakt voor hun gouden bruiloft werd aan die parkieten herinnerd in de gedaante van beschilderde duiven (echte parkieten waren te moeilijk te krijgen). Jan en Liza zijn nog altijd in de wolken over die stoet waarin hun hele leven ten berde kwam zoals ook de vele baantjes die Liza gehad heeft om een centje bij te verdienen. Zo heeft ze o.m. ook tijdschriften bedeeld; 14 jaar lang ging ze daarmee de huizen langs.

2de Mjeelse Kubbdag MEERLE – Op zondag 24 juni houdt de KWB een Kubbtornooi op het plein achter de lagere school te Meerle. Er wordt gespeeld met ploegen van min. 2 en max. 6 personen. Starten om 13.30 u. met een demonstratiespel en daarna begint het tornooi. Het einde is voorzien rond 17 u. De winnaars krijgen een leuke prijs. Ook kijkers en supporters zijn welkom op het Kubbtornooi. Er is een drankje voorzien om de kelen te smeren.

men zo begon met stokken te werpen. Kubb is een gezelschapsspel dat buiten wordt gespeeld met 2 tot 12 deelnemers. Iedereen kan meedoen, jong en oud.

Graag inschrijven voor 20 juni bij Ronny van den Ackerveken of Filip Declerq. Vermeld hierbij de naam van je ploeg, een contactpersoon en het aantal deelnemers. Deelname is gratis als je op voorhand inschrijft. Op de dag zelf kan je nog ter plaatse inschrijven vanaf 13.15 uur. We vragen dan wel een deelnameprijs van 1 euro per persoon.

Vooraf zijn er twee oefenavonden, op de dinsdagen 15 mei en 12 juni, telkens om 19.30 uur op het speelplein aan de Heimeulenstraat (wijk Dal 1-2). Tijdens deze avond kan je het spel leren en alvast oefenen. KWB zorgt voor de nodige uitleg en spelmateriaal. Je mag met enkele buren of vrienden komen, of individueel. De ploegen worden ter plaatse verdeeld. Deelname aan deze oefenavonden is gratis. Ook daar is een drankje voorzien aan een schappelijke prijs. Er zijn ook enkele Kubbspelen die je gratis kan ontlenen bij de KWB om te oefenen of te spelen met buren of familie. Het spelreglement wordt meegegeven.

Het spel kubb is afkomstig uit Zweden. De romantici beweren dat dit een oud Vikingspel zou zijn. Anderen zeggen dat dit spel ooit begonnen is tijdens het verzamelen van brandhout, en dat

Meer info: Ronny van den Ackerveken, tel. 03 297 68 78, e-mail: ronny-vda@telenet.be - Filip Declerq, tel. 03 235 32 06, e-mail: fillip.marianne@telenet.be (rvda/jaf)

Viergeslacht in Meerle

Jan begon als timmerman bij zijn vader en broer en bleef dat tot zijn 58ste. Dan moest hij op pensioen omdat er geen werk meer was voor hem. Ook zijn jongste zoon Eddy is timmerman geworden: de 3de generatie Leemans. Hun twee andere kinderen heten Stan en Marie-Louise en die hebben samen gezorgd voor 6 kleinkinderen.

Vrijwilliger Behalve één keer zijn Liza en Jan nooit op reis geweest. Die éne keer was dank zij een lotje van de Middenstand van Hoogstraten en de reis ging naar Italië per bus. Het was plezant maar blijkbaar niet voor herhaling vatbaar. Eénmaal per week gaan ze fietsen zoals vele Okraleden dat doen. Maar Jan heeft, via de vereniging, ook veel werk gekregen; van bestuurslid werd hij wijkverantwoordelijke, daarna sportverantwoordelijke waarbij hij een 10-tal jaren ook turnles heeft gegeven aan de oudere mensen en nu is hij ook nog tot vlaggedrager gepromoveerd. Met zijn 80 jaar is hij nog een kwieke man. En toch heeft Liza al veel schrik uitgestaan voor zijn gezondheid want Jan heeft verschillende keren een hartstilstand meegemaakt. Gelukkig kon daar met een pacemaker een eind aan gemaakt worden. Nu is ze wat geruster en Jan natuurlijk ook. We hopen, met hen, dat ze nog vele jaren kunnen genieten van de tuin met de bloemen en parkieten, het huis met de vele poppen en beeldjes die door Liza gekoesterd worden, hun kinderen en kleinkinderen en het hele gebuurte.(Jof)

MEERLE – Seth Leemans, geboren op 30 april, ligt rustig in de armen van zijn trotse papa Tom Leemans (27 jaar, Vlimmeren). Naast Tom en Seth zit overgrootvader Alfons Leemans (77 jaar, Meerle). Achter hen staat de trotse grootvader Willy Leemans (51 jaar, Meerle). Het is zijn eerste kleinkind en al meteen een viergeslacht! (jaf)

Algemene vergadering van Den Dorpel MEERLE – Het gaat goed met ons jeugdhuis. Ze zijn bezig aan hun 5de werkjaar en Den Dorpel heeft ondertussen al een goed uitgebouwde structuur. Met het zaaltje boven de Parochiezaal hebben ze een mooie locatie waar de Meerlese jeugd elke week kan samenkomen. De inbreng van de lokale jongeren is erg belangrijk en daarom organiseert Den Dorpel op zaterdag 16 juni een algemene vergadering. Op deze vergadering is iedereen welkom met zijn vragen, opmerkingen én ideeën. Het bestuur roept zoveel mogelijk jongeren op om hun zegje te komen doen. Na de vergadering kan je natuurlijk blijven om gezellig een pintje te drinken. De vergadering begint omstreeks 19u en gaat door in Den Dorpel (bovenzaal parochiezaal Meerle). (krh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 65

DHM_juni_326.indd 65

24-5-2012 14:38:20


MEERLE

Vogelverschrikkersfestival Meerle MEERLE – Zondag 29 april kregen de mensen eindelijk de kans om een fietstocht te maken langs de vogelverschrikkers die her en der in Meerle verspreid stonden. Ondanks het twijfelachtige weer was er redelijk belangstelling voor dit gebeuren. En het moet gezegd worden: er zijn nog veel creatievelingen in Meerle. Er stonden allerlei soorten stokpoppen. De leerlingen van het tweede leerjaar hadden samen zeven vogelverschrikkers gemaakt… echt een fijne manier van knutselen ! In de categorie groepen, verenigingen, gebuurte werd de groep van Stekelbees (kinderopvang school) als winnaar gekozen door de deelnemers aan dit fietsgebeuren! Hun vogelverschrikker bestond uit honderden knuffels die aan elkaar waren vastgemaakt. De bewoners van de Dalwijk kwamen eervol als tweede uit de bus met hun prachtige creatie en mooie spreuk. Als mooiste vogelverschrikker kozen de mensen voor “Freseke” een vogelverschrikker in de vorm van een aardbei en gemaakt door Paula Pauwels-Swaegers . Hierna scoorde Cornelius van ’t Oosteneind een mooie tweede plaats met een echte ouderwetse vogelverschrikker. In de categorie het mooiste beroep werd gekozen voor ‘ Sjefke de lokvogel’ één voor de vogels

eetbare creatie in de Dalwijk. Proficiat voor de makers Ad en Trudy Laurijssen. Als tweede werd “de kok” geselecteerd. Ook in namen verzinnen zijn we sterk: in deze categorie werd gekozen voor “Krisje kroonkurk”, een creatie van duizenden kroonkurken die heel secuur werden opgekleefd in de vorm van een (pomp) dame. Deze eer viel te beurt aan de familie Rombouts! De organisatoren van KWB en KAV danken iedereen voor hun bijdrage aan dit vogelverschrikkersfestival.

Valse noot De leerlingen van de school waren 2 mei vol enthousiasme naar school gekomen om al de vogelverschrikkers te bewonderen, helaas. Dinsdagmorgen 1 mei lagen de vogelverschrikkers her en der verspreid rond de kerk en op het plein. Allemaal de grond uitgetrokken en weggeworpen. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat zulk vandalisme ook in Meerle zijn intrede heeft gedaan, deze daad van vandalisme is geen alleenstaand geval. De politie is verwittigd, maar wat kan je hieraan doen...

‘Freseke’ van Paula Swaegers werd als mooiste vogelverschrikker gekozen. De kinderen vonden het wel jammer, hun resultaat zomaar vernielen. Een foto in de Maand kan hen misschien een beetje troost brengen! (tj)

De leerlingen van het 2e leerjaar maakten samen zeven vogelverschrikkers en beleefden er veel plezier aan.

Open-deur Brandweer Voorpost Meerle MEERLE – Op zondag 1 juli ben je ook van harte welkom op de open-deur bij de vrijwillige brandweer van Meerle. Naar goede gewoonte kan je kennismaken met brandweerlieden en ambulanciers, het materiaal bewonderen. Je kan er ook talrijke demonstraties zien van wat de vrijwilligers zoal moeten kunnen tijdens hun interventies, waarvoor ze regelmatig oefenen en

helaas ook regelmatig moeten uitrukken. Helaas omdat het meestal niet de prettigste gebeurtenissen zijn waarvoor op hen beroep wordt gedaan. Maar gelukkig dat ze er zijn, ze goed opgeleid zijn voor hun taak en over voldoende en goed materiaal beschikken. Naast brandweer en ambulancediensten, kan je kennismaken met de Politiemensen van de zone Noorderkempen, die met

meerdere wagens aanwezig zullen zijn en uitleg geven oven hun werk. Dat alles uiteraard omkaderd met kinderspelen, een tombola, een hapje en een drankje Laat u op 1 juli overtuigen tussen 10 en 18 uur op en rond het Raadshuis en brandweerkazerne op het Gemeenteplein. (jaf)

66 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 66

24-5-2012 14:38:21


MEERLE

De Vondelstede staat te koop MEERLE – De als monument beschermde Vondelstede, Heerle 78, staat te koop bij de makelaars Thijsen & Kalkman te Breda. De Vondelstede is voor onze regio een wat vreemde maar unieke vierkantshoeve. Ze werd in 1850 gebouwd door de grootgrondbezitter Eduard Jacquemyns (Verrebroek 1806 – Minderhout 1874), die zelf in ‘Heerle’s Hof’ woonde. Jacquemyns kocht 1300 ha in Meerle en Minderhout, die voordien eigendom waren van de hertogen van Salm-Salm. Hij liet er, naar het voorbeeld van de kolonies, de grond ontginnen, bouwde er een aantal boerderijen, een steenfabriek en arbeiderswoningen voor zijn personeel. Kortom, een succesverhaal tot zijn dochter zich, na zijn dood, borg stelt voor een schoonbroer en daardoor mee failliet gaat. In 1892 worden de eigendommen verkocht en zo komt de Vondelstede en het daarnaast gelegen Hof van Percy eerst in handen van de Hoogstraten brouwersfamilie Brosens en bij erfenis aan hun dochter die met een zekere Mastboom

huwt. Hun zoon Henri Mastboom, op zijn minst een excentriek figuur, blijft ongehuwd en brengt zijn fortuin en een groot aantal eigendommen onder in de “Mastboom – Brosens Stichting”. De Raad van bestuur van die stichting heeft nu

beslist om de Vondelstede te verkopen. Het Hof van Percy werd eerder al verkocht aan schepen Tinne Rombouts. De vraagprijs voor de Vondelstede is 289.000 euro, niet zoveel… maar er zijn kosten aan. (fh)

Meerlese meisjeschiro vindt de Franky MEERLE – Een aantal maanden geleden stelde de jeugdraad van Hoogstraten de Franky voor als nieuwe mascotte. Hij staat symbool voor de vrijmoedige jeugd, de jeugd die zijn tanden laat zien, de jeugd die soms best wel frank kan zijn, maar open staat voor dialoog. Aan de lancering van het nieuwe symbool had de jeugdraad een speurtocht verbonden, met Vanaf januari heeft de Franky zich verstopt ergens in Hoogstraten. Via tips op Facebook konden de jeugdverenigingen van de gemeente de Franky zoeken, met een flinke prijs voor de beste speurders, nl. 600 euro voor een optreden, fuif of dj-set. De beste speurders bleken de chiromeisjes van Chiro Sint-Lutgart Meerle te zijn. Het is een spannend verhaal, dat ze zelf vertellen: “We waren nog op onze kampplaats, toen iemand van ons telefoon kreeg. Een vriendin had de laatste tip ontcijferd! Iedereen was super enthousiast en we sprongen gelijk de auto in om te gaan zoeken. Onderweg hoorden we geruchten dat andere jeugdbewegingen ook gingen zoeken. Omdat onze kampplaats niet bepaald om de hoek lag, zaten we erg zenuwachtig in de auto. We moesten zo snel mogelijk naar het bos. Na een eetpauze zijn we zo snel mogelijk doorgereden. Toen we aankwamen op de plaats waar de Franky lag, stak één van ons een lange piek in de grond. De rest was nog onderweg toen we haar hoorde gillen. de piek stak in de grond en kon niet verder naar beneden. We keken allemaal verbaasd. Wat moesten we nu doen? We hebben nog een tijdje alleen maar staan springen. We beseften dat we heel stil moesten zijn dus begonnen met graven. Toen we bij een grote plastic kist kwamen, wisten

we het eigenlijk al. We hadden nog even het idee dat de andere hem al hadden gevonden maar de kist gewoon hadden teruggeplaatst. Er was namelijk op exact dezelfde plaats gegraven. Toen we de kist boven hadden, zagen we dat hij nog niet geopend was. Zo trots als we waren reden we naar het dorp om het aan iedereen te laten zien. We belden één voor één iemand van elke jeugdbeweging. We waren zo blij dat wij, een klein groepje meisjesleiding, die Franky vonden. Dat zullen ze over 10 jaar nog mogen horen!”. En of ze blij waren, de chiromeisjes. Je kon het lezen op Facebook: “Jaaaa!! Echt, euforie. Wij hebben eerst 10 minuten staan springen toen we 1 klein stukje hout zagen omdat we zo blij wa-

ren. Toen kwam het besef dat het misschien wel gewoon fundering was of een lijkkistje van een konijn ... TOCH NIET!!” Daarmee kan chiro Sint-Lutgart beginnen te denken over wat ze met hun buit van 600 euro gaan doen. Het gaat zeker een fijn feestje zijn. (jaf)

200

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 67

DHM_juni_326.indd 67

24-5-2012 14:38:23


MEERLE

Smikkeltocht MEERLE – Geen beter manier om de vakantie in te zetten met een mooie wandeltocht van 12 km of een fietstocht van 33 km en ondertussen te proeven van het lekkers dat onze land- en tuibouwers te bieden hebben. De Landelijke Gilde neemt je mee door een prachtig stukje Meerle. De voettocht loopt grotendeels door anders niet toegankelijke bossen, wegen en private eigendom. Zo leren zelfs mensen uit eigen streek, Meerle van een andere kant kennen. De fietstocht brengt je langs de mooiste plekjes van Meerle en omstreken. Onderweg krijg je de heerlijkste gerechten voorgeschoteld. Op zondag 1 juli 2012 kan je tussen 10u en 13u vertrekken vanuit de feesttent aan de Hazenweg te Meerle. Tijdens de tocht bezoek je een modern melkkoeien– en melkgeitenbedrijf van Paul en Rit Boeren-Adams, waar je heerlijke soep met brood kan eten. De hoofdschotel staat klaar bij het tuinplantenbedrijf van Robert en Sandra Huibregts, Van Heesbeen, Asra Plant bvba. De koffie met gebak wordt geserveerd op het aard-

beientuinbouwbedrijf van Joris en Tinne Christianen-Van Dijck. Tot slot brengt de tocht je terug bij de beginplaats aan de Hazenweg, waar roomijs met aardbeien de laatste gaatjes vullen. Bij de begin en eindplaats aan de Hazenweg is er doorlopend animatie voorzien: oude tractors en Trekpaarden, kinderanimatie en een touwtrekwedstrijd. Inschrijven kan tot 26 juni 2012 via overschrijving op rekeningnummer BE 74 7450 4547 7107 met vermelding: “naam: aantal volw., kind 4-12, kind -4”. Opgelet, de inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag.

Voor meer informatie kan je één van onze bestuursleden contacteren of mailen naar info@ lgmeerle.be. Jos Matthé: 03/315.07.60 - Swa Elst: 03/315.82.96 - Jaak Huybrechts: 03/315.75.91

68 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 68

24-5-2012 14:38:23


MEERLE

Fiets-vierdaagse KWB MEERLE – Al jaren een klassieker net voor de grote vakantie: de avondfietsvierdaagse van de KWB-Wielertoeristen. Een sociaal én sportief gebeuren: zoveel mogelijk mensen op een sportieve en milieuvriendelijke manier van de natuur en de mooie omgeving laten genieten. Dit jaar op 27, 28, 29 en 30 juni 2012. Voor elke avond is een route uitgestippeld van ca. 25 km, zaterdag kan je kiezen tussen een rit van 25 of 40 km. Onderweg wordt aan elke deelnemer een verfrissing en versnapering aangeboden. Wie drie van de vier avonden deelneemt, krijgt ook nog een aandenken. Iedere deelnemer, ook al heeft hij maar één dag heeft meegereden, maakt kans op een mooie prijs uit de tombola. Er zijn ook dagprijzen voorzien. De jongste en de oudste deelnemer worden beloond met een beker.

Dauwtrappers te gast bij Fanfare Sancta Cecilia MEERLE – In het kader van het 100-jarig bestaan van onze fanfare, werd er op zondag 6 mei al heel vroeg deftig gemusiceerd in het dorp. ‘s Morgens omstreeks 8.00u. werden de mensen wakker getrommeld; Drie ‘Dauwtrappende’ muziekmaatschappijen nemen Meerle in. Ze komen langs de Kerkstraat, De Ulicotense weg en de Chaamse weg Meerle binnengewandeld. De muziekklanken brengen er al vroeg de sfeer in. Het is eens anders wakker worden voor de inwoners van Meerle. De Harmonie van Chaam, de Fanfare van Meersel-Dreef en de Brassband van Ulicoten doen

hun intrede, na 6 en 9 en 4 kilometer stappen landen ze aan het parochiecentrum. De tafels staan gedekt, alle muzikanten schuiven aan. 165 Man in totaal, want ook vele sympathisanten zijn meegekomen. Iedereen doet zich te goed aan de lekkere koeken, pistolets met beleg in alle soorten, eieren, koffie, yoghurt, fruitsap. Een frisse pint als afsluiter voltooit het geheel . Tot slot wordt een marsconcert opgevoerd voor het gemeentehuis., met een “ Lang zullen ze leven” wordt dit concert gesloten. Daarna trekt elke maatschappij al spelend terug naar huis. Weer een voltreffer voor “100 jaar fanfaremuziek” in Meerle. (kp/jaf)

De start en de aankomst zijn aan de parochiezaal “Ons Thuis” in Meerle. De vertrekuren zijn van 18.30u tot 19.30 u. Zaterdag mag je al om 18.00u vertrekken, zodat de liefhebbers de langere rit van ca. 40 km kunnen doen. Deelnemen kost voor KWB - leden 1,25 euro per dag, voor 4 avonden 4,50 euro; niet - leden betalen 1,75 euro per avond of 6 euro voor 4 avonden. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 1 euro per dag Fietsen is gezond en bovendien kan je uitgebreid genieten van de groene natuur van de Kempen, een ervaring die je samen met honderden andere fietsers kan delen. Een belevenis voor iedereen die houdt van fietsen tussen de bossen, langs de heide en de weilanden en een gezonde ontspanning. Na de fietstocht kan je bij een biertje of een koffie nog even napraten in de parochiezaal of op het terras als het weer het toelaat. Op zaterdag staat er voor de kleinsten een springkasteel en worden later op de avond de prijzen uitgereikt. Alvast veel fietsplezier gewenst. Voor inlichtingen: Marc Donckers – Tel. 03/315.47.37 – email – kwb.wielertoeristen@ live.be

Open deur bij Digidak

MEERLE – Digidak, in Meerle gehuisvest in het gemeenschapshuis in de oude melkerij, kan al sedert het begin van zijn activiteiten op veel belangstelling rekenen. Vele Meerlenaars hebben er hun eerste stappen in de digitale wereld gezet. Ze blijven ook de nieuwste ontwikkelingen volgen. De Open-Deur is de beste gelegenheid om met die nieuwe toepassingen kennis te maken. Ditmaal stond het Omzetten van muziekcassettes en Lp’s naar muziekbestanden op de pc en dia’s en negatieven op de pc bewaren en bekijken centraal. Vrijwilliger Dirk Lauwers gaf de vele bezoekers een uitnodigende demonstratie.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 69

DHM_juni_326.indd 69

24-5-2012 14:38:24


MEERLE

Als het noodlot toeslaat MEERLE / MEER – In de nacht van maandag op dinsdag 1 mei kwamen in een stal aan de Meerleseweg in Meer 1.300 varkens om het leven. Vermoedelijk door blikseminslag was de elektriciteit en dus ook de ventilatie uitgevallen, waardoor de dieren gestikt zijn. Omdat ook het alarm niet meer werkte ontdekte de eigenaar Danny Vermeiren pas ’s morgens dinsdagochtend de macabere ontdekking. De dode varkens waren allemaal vetgemest, terwijl de meeste varkens die de ramp hebben overleefd nog jonge dieren zijn. De varkens die sierven aan een tekort aan zuurstof konden, door de feestdag, pas dinsdagvond door Rendac opgehaald worden. Twee nachten later gebeurde er een gelijkaardig ongeval in een varkensbedrijf aan Heerle. Daar sloeg woensdagnacht de bliksem in en kwamen er een 300-tal varkens om, omdat het dak van de stal vuur vatte. Toen de eigenaar Eric Sprangers ter plaatse kwam stond een deel van het dak al in vuur en vlam. De brandweer van Hoogstraten kreeg de brand vrij snel onder controle, maar kon niet beletten dat een deel van de varkens het vuur niet overleefde. (fh)

BRILJANT IN MEERLE Jan en Marie Huybrechts - Mertens MEERLE – Al 65 jaar delen Jan en Marie lief en leed op Groot-Eyssel. Op de plek waar Jan het levenslicht zag en buiten een verplicht uitstap tijdens het begin van de oorlog, is hij er altijd gebleven. Marie is hij gaan halen op Hal. Samen hebben ze er een goed gevuld leven geleid. Hard gewerkt, maar toch ook veel van het leven kunnen profiteren. Dat doen ze nog steeds. Ondanks hun gevorderde leeftijd, wonen ze nog steeds thuis

en doen alles zelf. Ze zijn nog actief bij OKRA, elke week kaarten. Marie is nog steeds actief in de missiekring. Het is weinigen gegeven dat op die leeftijd nog te kunnen en Jan en Marie zijn er heel dankbaar voor. Zelf hebben Jan en Marie geen kinderen, maar bij de familie van Jan waren er veel in de buurt. Zij hebben nonkel Jan en tante Marie altijd op

handen gedragen. En dan zijn er de buren, die dat ook altijd gedaan hebben en nog steeds doen. Samen bezorgden ze het Briljanten paar een onvergetelijke dag. Zonder dat de jubilarissen er wat van wisten, kwamen ze hen met paard en feestelijke koets en fanfare afhalen om naar het dorp te rijden. De buren volgden op de fiets. Samen maakten ze er een fijne feestdag van. (jaf)

Het briljanten paar met heel het gebuurte voor de paard en koets (foto: Fotodesign, Meer)

70 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 70

24-5-2012 14:38:24


Zaterdag 21 april 2012 - Dieven hebben tussen 18.15 uur en middernacht ingebroken in een huis in de Lindendreef in Hoogstraten. Ze drongen het pand binnen en doorzochten het huis. De daders roofden een laptop en een iPod. Rechtbank - De 29-jarige Jo G. uit Hoogstraten is voor de correctionele rechtbank van Turnhout verschenen. Hij wordt beschuldigd van slagen en verwondingen aan zijn partner en een agent, alles onder invloed van alcohol. En dit terwijl de beklaagde van zijn neuroloog alcoholverbod kreeg wegens vorige incidenten. Woensdag 25 april - Twee dieven zijn op heterdaad betrapt in de Gelmelstraat in Hoogstraten. De verdachten probeerden via de achterkant een café binnen te dringen. Een man die boven het café woont, werd gewekt door het lawaai en ging een kijkje nemen. De daders vluchtten weg in een voertuig. Ze maakten geen buit. De deur van het café raakte wel beschadigd. Donderdag 26 april - Aan Dreef in Hoogstraten werd donderdagmiddag ingebroken in een auto. De daders sloegen een raam stuk en ontvreemdden een handtas met onder meer een i-Phone en een portefeuille. Zondag 29 april - Een duizendtal varkens zijn omgekomen in een varkensbedrijf aan de Meerleseweg. De bijna vetgemeste varkens zijn vermoedelijk gestorven door verstikking omdat in de loop van de nacht de elektriciteit en dus ook de airco en het alarmsysteem in de stal zijn uitgevallen. Dat gebeurde vermoedelijk tijdens het onweer dat zaterdagnacht boven Hoogstraten uitbrak. Donderdag 03 mei - Ook aan Heerle in Meerle brandde een varkensstal uit nadat de bliksem was ingeslagen. Driehonderd varkens overleefden de vuurzee niet, terwijl nog eens vijfhonderd varkens moesten worden afgemaakt omdat ze te zwaar waren verbrand. Woensdag 09 mei - In de Luxemburgstraat op de transportzone van Meer kwam een diefstal van 450 meter telefoonkabels aan het licht. De dieven waren uit op het koper. De diefstal kon al enkele dagen eerder gebeurd zijn. Vrijdag 11 mei - In de John Lijsenstraat in Meer, vlak bij het viaduct aan de E19, gebeurde vrijdag om 2.50u een zwaar ongeval. Een Ferrari met daarin twee Nederlandse jongeren van 21 jaar reed tegen een verlichtingspaal. De bestuurder werd uit de bolide geslingerd en kwam er vanaf met een beenbreuk en een hoofdwonde. De passagier liep lichte verwondingen op. Dinsdag 15 mei - Bij graafwerken in de Minderhoutsestraat is rond 9.45 uur een gasleiding geraakt. De lagedrukleiding sloeg lek. Het ging om een oude metalen leiding, waardoor de herstellingswerken iets langer duurden dan normaal. Uit voorzorg bleef de brandweer van Hoogstraten ter plekke maar er was op geen enkel moment ontploffingsgevaar. Een deel van de straat werd even afgesloten, maar er moesten geen gebouwen ontruimd worden. Woensdag 16 mei - Bij een grote brandweeroefening in Rijkevorsel is omstreeks 15.30 uur aan Klein Gammel een brandweerwagen in de gracht beland. De brandweerwagen deed zelf mee aan de brandweeroefening. Een takeldienst moest ter plaatse komen om de brandweerwagen uit de gracht te bevrijden. Dat gebeurde zonder al te veel schade. De brandweeroefening was bedoeld om een Fluxys-installatie aan Gammel te gaan benevelen. Zaterdag 19 mei - In Meer kwam een 32-jarige Nederlander om bij een verkeersongeval. De man botste met zijn bestelwagen frontaal op een vrachtwagen. De brandweer kon hem uit zijn auto bevrijden, maar hij overleed ter plaatse. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Het ongeval gebeurde op een rechte weg. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 71

DHM_juni_326.indd 71

24-5-2012 14:38:25


Hoogstraten VV Wanneer Hoogstraten VV op het terrein van KFC Hamme het voorlaatste competitietreffen diende af te werken was het echt niet meer in de running voor een kampioenstitel. Hamme daarentegen speelde een sterke derde periode, maar had geen ambities om via de eindronde over te gaan. HVV deed het aardig en uiteindelijk resulteerde dat, na iets meer dan een kwartier spelen, ineen doelpunt. In een rommelige fase kreeg de thuisploeg de bal niet onder controle en Nick Van Huffel rondde af, 0-1! HVV bleef drukken, maar balverlies en 1-1. Ook na de pauze bleven de rooikens het spel bepalen en het leverde vrij snel een doelpunt op via Dirk Mathyssen, 1-2! De Hoogstraatse vreugde was van korte duur en op corner werd het uiteindelijk nog 2-2. Voor aanvang van de laatste match op het terrein van KV Turnhout werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de pas overleden ere-voorzitter Alfons Jansen. HVV nam een gedreven start en toch was het het jonge thuisteam dat na iets meer dan tien minuten op voorsprong kwam. HVV liet niet begaan en iets voorbij het halfuur viel de gelijkmaker via Ruben Tilburgs. Rood-wit bleef er voor gaan en in de slotfase van de eerste time trapte Roy Van der Linden een vrije trap voorbij alles en iedereen, 1-2! Na de pauze een meer gevarieerd spelbeeld en het kon duidelijk nog alle kanten op. Het duurde echter tot in de slotminuut vooraleerde verdiende derde treffer viel op naam van HVV-topschutter Jimmy Fockaert. Eindstand 1-3!

Eindronde Na het ietwat onverwachts binnenhalen van de tweede periodetitel eerder in het seizoen, was

KFC Meerle Uitslagen KFC Meerle – KFC Meer 2 – 0 KFC Meerle – Molenkring Lichtaart 5 – 0 St.-Jozef – KFC Meerle 2 - 1

HVV geplaatst voor de eindronde waarvan de winnaar nog naar tweede klasse kon promoveren. Na de loting bleek KSV Oudenaarde de tegenstander voor de rooikens. Eerst op verplaatsing, geen gemakkelijke opdracht! De thuisploeg toonde zich van bij aanvang extra gemotiveerd terwijl het bij HVV aan geen kanten scheen te vlotten. Halfweg de eerste speelhelft kwam de thuisploeg dan ook op voorsprong. Wanneer een tweetal minuten later die voorsprong nog verdubbeld werd zag het er allesbehalve rooskleurig uit voor de rooikens. Tijdens de pauze werd iedereen wakker geschud en tien minuten na de hervatting kon Niels Cox milderen, 2-1. Keeper Ben Van Bael diende daarna nog enkele keren zijn kunnen te tonen om zo HVV nog een kans te geven in de terugwedstrijd. Het talrijk opgekomen publiek kreeg in de return een heel aangenaam spelend Hoogstraats team voorgeschoteld en het was de bezoekers al snel duidelijk dat er uit een ander vaatje moest getapt worden. Voetballend kwam HVV goed uit de verf, tussendoor staken de bezoekers de neus aan het venster en de 0-0 score bleef tot aan de rust. Daarna namen de gasten het initiatief in handen en klommen in het openingskwartier na de pauze op een 0-2 voorsprong. Het kalf verdronken? Dat dacht toch nagenoeg iedereen! HVV schakelde een tandje bij en in het slotkwartier zag men dat dan ook beloond met fraai voetbal en dito doelpunten. In een tiental minuten werd een 0-2 achterstand omgebogen tot een 3-2 voorsprong met doelpunten van tweemaal Dirk Mathyssen en Roy Van der Linden. Maar een 3-2 was echter niet genoeg voor de thuisploeg, een vierde doelpunt zou pas zekerheid geven voor de volgende ronde wegens de uitnederlaag met 2-1. Spanning tot de laatste minuten natuurlijk met een anti-climax in de eindfase. Iedereen had

Roy Van der Linden werd door de supportersclub “Onze Rooikens” uitgeroepen tot de meest verdienstelijke speler van roodwit en ontving als beloning de “Gouden schoen 2012” gehoopt op een doelpuntje meer, dat viel echter aan de andere kant en de 3-3 cijfers waren wel het orgelpunt van een spannende match, maar betekende wel de uitschakeling voor de thuisploeg en volgend seizoen terug derde klasse. (luc/rel)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

MEERLE – Tijdens de laatste thuismatch van het seizoen nam KFC Meerle afscheid van Nic Mertens als speler van het eerste elftal. Op zijn 17e speelde hij de eerste maal in de eerste ploeg, hij bleef er 20 jaar. Hij werd er door medespelers, bestuur en supporters op gepaste wijze voor gevierd. (jaf)

Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

72 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 72

24-5-2012 14:38:25


Minderhout VV

KFC Meer Uitslagen KFC Meerle – KFC Meer 2 – 0 Ezaart – KFC Meer 0 – 0 KFC Meer – Punt Larum 6 - 0 De laatste wedstrijden, voor KFC Meer toch een desastreus seizoen, leverden buiten het verlies op het veld van KFC Meerle toch nog enig spektakel. Op het veld van kampioen Ezaart werd een puntje uit de wacht gesleept en tegen hekkensluiter Punt Larum stond een monsterscore van 6-0 op het bord. De KFC was al enige

tijd zeker van degradatie naar 4de provinciale, maar in de laatste match werd nog eens gretig op de bal gehapt.. De KFC wilde dan nog eens het onderste uit de kan halen, het lukte daarin voortreffelijk, toonde dat het kan voetballen, en Koen Koyen scoorde maar eventjes vier keer. Enkele dagen voor het einde van de competitie werd trainer Jan Buylinckx nog bedankt voor gewezen diensten, volgend seizoen neemt hij Weelde onder zijn hoede. En nu maar hopen op een vlugge terugkeer naar 3de provinciale want de derby’s met Meerle en Minderhout mogen zeker niet te lang uitblijven. (rel)

KFC Meer-voorzitter Arnold Van Aperen omringd door de meest in ’t oog springende spelers van het voorbije seizoen bij de uitreiking van de “Gouden schoen 2012” V.l.n.r. Ben Aerts (zilver), voorzitter Arnold Van Aperen, Koen Koyen (goud), Wouter Laurijssen (brons)

De laatste wedstrijden van de competitie waren zeker nog van het allergrootste belang voor MVV wilde men nog aanspraak maken op de titel. Die matchen moesten dan ook gewonnen worden en daar faalde groen-wit jammerlijk. Door de overwinning tegen de latere kampioen Ezaart uit Mol lagen alle kaarten nog op tafel en moest er koste wat het kost thuis gewonnen worden tegen Gierle. Een voorzichtige aanpak van MVV in de beginfase zodat men telkens tekort kwam in de duels. Op het halfuur toch succes voor groen-wit en daar zorgde Mathias Van der Linden voor. Even voor het rustsignaal fout van Koen Staes en de daaropvolgende vrije trap werd in het MVV-doen gedumpt. Ruststand 1-1! Drie minuten na de hervatting stond Dirk Harezlak op de juiste plaats en 2-1. Dan volgden enkele opgemerkte nummertjes van de twaalfde man en de bezoekers scoren de gelijkmaker. Nog is de vertoning niet ten einde en bijna heel de MVVbank wordt wandelen gestuurd. De thuisploeg heeft onvoldoende met een gelijkspel, neemt risico’s en krijgt het deksel op de neus en dit door een own-goal van Tom Adams. Door deze nederlaag kroonde Ezaart zich tot kampioen van de reeks en MVV mag in de eindronde nog hopen op een promotie. Voor de laatste wedstrijd van de competitie mocht MVV zich nog eens testen op het veld van Weelde . Verlies of winst speelde helemaal geen rol meer en dit voor beide ploegen, alleen voor de eer werd nog een extra inspanning gevraagd. De wedstrijd bleef lang gesloten, maar de afwerking liet wel te wensen over en de 0-0 ruststand mocht dan ook logisch genoemd worden. De tweede speelhelft had ook niet veel om het lijf en als iedereen zich al bij een scoreloos gelijkspel neerlegde kon de thuisploeg helemaal op het nippertje nog het laken naar zich toetrekken. Eindstand 1-0! En dan ging vanzelfsprekend alle aandacht naar de eindronde, want als tweede in het klassement had MVV recht op deelneming! MVV lootte uit tegen Retie, moest eerst op verplaatsing en werd met 3-1 afgestraft. Over de scheidsrechter, die twee strafschoppen toekende aan de thuisploeg, was men echt niet te spreken. Dan de zaken maar proberen recht te zetten in de terugmatch. MVV moest dan wel twee keer scoren en zeker geen doelpunt laten maken. Aan de rust nog altijd 0-0 en Retie nog altijd geplaatst voor de volgende ronde. In de tweede helft lukte Jens Lenaerts de 1-0 en nu was het wachten op het bevrijdende tweede doelpunt, maar dat bleef uiteindelijk toch in de kast steken en MVV uitgeteld. Groot mocht de ontgoocheling na afloop echter niet genoemd worden. MVV heeft een prachtig seizoen achter de rug! Een tweede plaats in het klassement, deelnemen aan de eindronde, voor het seizoen had men met deze opties zeker geen rekening gehouden! (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 73

DHM_juni_326.indd 73

24-5-2012 14:38:26


KVNA Wortel Na twaalf jaar terug naar 3de provinciaal Excelsior Essen - KVNA Wortel 1-5 Door de overwinning in Essen mag KVNA nu met in totaal 20 teams, 4 van iedere reeks, de eindronde spelen. Hiervan promoveren er 5. FC Turnhout gaat als kampioen een reeks hoger spelen. Zandvliet was door het winnen van de tweede periode al zeker van de nacompetitie. Hierbij komen nu, elk met 54 punten en 16 gewonnen wedstrijden: DOSKO, Wortel en Brecht. Een pikant detail is dat Achterbroek mits een gelijkspel op gelijke hoogte was gekomen. Kampioen Turnhout deed zijn sportieve plicht en scoorde in de 88e minuut het winnende doelpunt. De wedstrijd in Essen was niet zo simpel als de uitslag doet uitschijnen. De thuisploeg verdedigde met man en macht en kwam zelden in de buurt van onze keeper. Zelf was een nerveus Wortel gevaarlijk via Maarten Adriaensen, Tom Van Kerckhoven en Hans Van De Mierop. Na de pauze brak de wedstrijd open en Hans Van De Mierop kopte een voorzet op maat van Benji Broere binnen. Direct hierna werd Tom Van Kerckhoven in de rug gelopen en Raf Tilburgs zette de strafschop feilloos om. Door slecht uitverdedigen kwam Essen in de 68e minuut tot 1-2 terug. De ref floot vervolgens een betwistbare penalty voor een fout van de plaatselijke doelman. Deze kreeg rood en moest door een veldspeler vervangen worden. Raf Tilburgs zette zijn tweede

strafschop om. Met 10 begon de thuisploeg beter te spelen. De jonge spelers lieten zien dat ze wel iets in hun mars hebben. Ze dwongen nu een eveneens betwistbare strafschop af. Deze werd door Tom Van Den Broeck gered. In de laatste minuten legden Willem Horsten en Steve Goffa de eindcijfers vast. KVNA Wortel – Wiekevorst 3 -1. ( Eindronde heen ) Wortel startte furieus, wat resulteerde in twee open kansen. Wiekevors counterde vlijmscherp met een omgezette strafschop tot gevolg. De wedstrijd was maar 7 minuten oud. Wortel was niet aangeslagen en dwong meerdere kansen af. In de 30° minuut besloot de scheidsrechter de kleedkamers op te zoeken voor een tiental minuten. Wortel kwam het terrein terug op met maar één intentie, de achterstand zo snel mogelijk weg te werken. In de 35° minuut lukte Tom Van Kerkhoven de gelijkmaker en gingen we uiteindelijk de rust in met een 1-1 stand. Na de rust hetzelfde spelbeeld, een aanvallend Wortel en een op de counter loerende tegenstander. Via de flank kon Maarten Adriaensen diep doordringen in het strafschopgebied en dankzij een bezoekend been Wortel op voorsprong brengen (57°min).

Tien minuten later lukte Tom Van Kerckhoven zijn tweede doelpunt na een enig mooie combinatie door het centrum van de verdediging. Wortel kon het hoge tempo niet aanhouden al kreeg het nog wel mooie kansen. Wiekevorst kwam iets meer in de wedstrijd maar kon gelukkig niet meer tegenscoren. Alles samen een genietbare wedstrijd, gekruid met vele kansen maar te weinig doelpunten. Wiekevorst - KVNA Wortel 2-3. . ( Eindronde terug ) De uitslag is geen juiste weergave van de wedstrijd. Wortel was veel te sterk. Hans Van De Mierop en Remco Hendriks kregen mooie kansen. Daarna had Wortel een rustig meesterschap. Met de rust in zicht hing een doelpunt voortdurend in de lucht. Het was Tom Van Kerckhoven die de doelman met het hoofd verschalkte. Direct na de pauze profiteerde de thuisploeg van nonchalance in onze verdediging. De gelijke stand bleef niet lang op het scorebord. Maarten Adriaensen en Raf Tilburgs verzilverden voorzetten van Hans Van De Mierop. Er waren toen 53 minuten gespeeld. Tom Van Kerckhoven, Raf Braspenning (2x) en Dave Van Den Boogaert kwamen nog alleen voor de keeper. Het waren echter de thuisspelers die na hun eigenlijk enige gevaarlijke aanval de 2-3-eindstand vastlegden.

WORTEL - Nee, ze speelden geen kampioen. Maar KVNA Wortel gaat, na een spannende eindronde en een stomende laatste wedstrijd met verlengingen en strafschoppen, terug naar 3de provinciale. De ontlading en de vreugde was dan ook bijzonder groot.

74 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 74

24-5-2012 14:38:26


f

De kwalificatie kwam nooit in gevaar. Het is nu uitkijken naar de twee laatste wedstrijden tegen Zandvliet, een sterk team waar we in de competitie goede resultaten tegen behaald hebben.

Damesvoetbal

KVNA Wortel – Zandvliet 1-0. ( Promotie heen ) De eerste helft was Wortel veel sterker. Onze spelers waren veel sneller en wonnen bijna alle duels. Ondanks dit overwicht waren er weinig doelkansen. Enkel een sterk spelende Raf Tilburgs was tweemaal zeer dicht bij een doelpunt. In de 37e minuut ontfutselde Tom Van Kerckhoven een bezoeker de bal, paste naar Hans Van De Mierop. Deze kapte zich knap vrij en trapte laag in doel. Na de pauze kregen we nu met aanvallende bezoekers een heel ander spelbeeld. Deze werden door een attente verdediging goed opgevangen. Enkel een vallende bal boven op de deklat zorgde even voor schrik. De overwinning was wel verdiend. Ondanks de drie overwinningen tegen Zandvliet is dit een evenwaardig team. Zondag gaat het, in de beslissende match, zeker zeer spannend worden. Zandvliet - KVNA Wortel 1-0 ( Promotie terug ) In Zandvliet zagen we een zeer zenuwachtige wedstrijd. In de 13e minuut werd een vrijschop terug voor doel gekopt en het was 1-0. De thuisploeg was beter en sneller maar zonder veel echte kansen. De tweede speelhelft zagen we hetzelfde scenario: een betere thuisploeg, een attente Tom Van Den Broeck maar weinig echt doelgevaar. In de 88e minuut kreeg een een speler van Zandvliet een fel gecontesteerde rode kaart door een mijn inziens zeer goede scheidsrechter voor de zoveelste zware overtreding op Raf Tilburgs. Binnen de minuut werd nog een speler van Zandvliet nu met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Met 11 tegen 9 werden dan de verlengingen aangevat. De thuisploeg plooide massaal terug en trachtte veel tijd te winnen. Wortel kon niet van de numerieke meerderheid profiteren. De strafschoppen moesten dan beslissen. Raf Tilburgs, Ruud Viskens, Hans Van De Mierop en Dave Van Den Boogaert zetten deze feilloos om. Zandvliet scoorde eenmaal en miste daarna tweemaal. Na twaalf jaar herwint KVNA zijn plaats in 3e provinciale. De promotie werd op Wortelse wijze met veel enthousiasme gevierd. (frbr)

De Provinciale Dames B van Hoogstraten VV veroverde een promotieplaats in 4de Provinciale en komt volgend seizoen uit in 3de Provinciale Boven v.l.n.r. Johan Lambregts (afgev.), Sofie Geerts, Jasmijn Wildenberg, Lieve Mertens, Katrijn Stoffels, Hanna Van der Linden, Josephine Van de Wal, Tom Van Loock (tr.) Onder v.l.n.r. Elien Koyen, Eline Herthogs, Anke Lambregts, Adidna Vandereyken, Leen Vanhooydonck, Rochelle Albert de la Bruheze

LEES De Provinciale Dames A van Hoogstraten VV kaapte de titel weg in 3de Provinciale B en gaat over naar 2de Provinciale Boven v.l.n.r. Dirk Godrie (tr.), Karolien Aerts, Tinne Geerts, Anne-Marie Broere, Kim Aerts, Tine Brosens, Ella Verschueren, Riëlle Pemen Onder v.l.n.r. Leen Jacobs, Dorien Brosens, Nele Kesteloot, Marlies Schrauwen, Melissa Pemen, Liesbeth Vervoort DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 75

DHM_juni_326.indd 75

24-5-2012 14:38:28


Afscheidswedstrijd van Leen Koyen

20 jaar meisjes- en damesvoetbal Leen Koyen stopt met voetballen. Zij speelt momenteel bij Hoogstraten in derde nationale en heeft er al 20 jaar competitievoetbal opzitten. Die 20 jaar is opmerkelijk want damesvoetbal in België bestaat nog niet zolang. Om dit klaar te spelen moest zij de eerste jaren optornen tegen de jongetjes van haar leeftijd. Hoe het begon Wanneer Leen 8 jaar was debuteerde ze bij de preminiemen van Minderhout. Een meisjesvoetbalploeg bestond toen nog niet, dus speelde zij gewoon mee in een jongensploeg en dat lukte prima. Voetbal was ten huize Koyen de normaalste zaak van de wereld (zie ook de reportage in De Hoogstraatse Maand 314 ‘Drie generaties liefde voor het voetbal’). Vovo, Louis Koyen, voetbalde in Minderhout en Hoogstraten, was jarenlang bestuurslid en ook pa, Karel, en nonkel Dirk voetbalden en trainden jarenlang in Minderhout.

Overstap naar Hoogstraten Volgens het reglement mocht Leen bij de kadetten als meisje niet meer meevoetballen bij de jongens. Omdat men in Hoogstraten net gestart was met een meisjes/damesploeg en ook omdat ze in Hoogstraten ging studeren maakte ze de overstap. Het eerste jaar speelden de meisjes en de dames gemengd. Het tweede jaar speelden de dames in competitie en de meisjes speelden vriendschappelijke wedstrijden. Nog wat later speelden ook de meisjes competitie. Leen vertelt dat het er altijd gezellig en gemoedelijk aan toeging, geen heibel zoals in de nationale hockeyploeg of zoals in sommige andere ploegen. Dat zal ook wel de verdienste geweest zijn van de trainers, Tom Van Loock, Jan Buylinckx, Bram Peeters en nog enkele anderen.

Waarom stoppen? ‘Het is tijd voor de jongeren’: zegt ze. ’Ik ben nu 29 en begin meer en meer pijn te krijgen, vooral in mijn bekken en mijn rug. Maar we moeten het seizoen eerst goed afsluiten’. Hoogstraten speelt momenteel dus in 3de nationale en Leen hoopt om opnieuw op de 6de plaats te kunnen eindigen. Dan heeft de ploeg even goed gepresteerd als vorig seizoen. Om de 6de plaats te behalen moeten er nog 2 moeilijke wedstrijden worden gewonnen. Eerst naar Brakel en dan de laatste thuiswedstrijd tegen Melle op 19 mei, tevens de laatste van Leen.

Trainster van de duveltjes en turnles bij het Spagaatje Leen is regentes L.O. Ze werkt graag met jonge jeugd. Ze vond niet het geschikte werk in kleuter- of lagere school en zo werkt ze nu al enige jaren op VITO in Hoogstraten als ondersteunend personeel op de administratie van de school. Ze geeft kleuterturnen in ‘het spagaatje’ en leert de duveltjes van HVV voetballen. Zelf weet ze niet goed wat de verdere sportieve toekomst zal inhouden. Een beetje joggen, af en toe naar een voetbalwedstrijd van HVV kijken, en ze ziet wel voor welke nieuwe uitdaging ze komt te staan. Wat het ook moge zijn, we wensen haar veel succes. (RB)

Plezante momenten

Z t u E o a l m m v

De mooiste momenten waren de jaren dat promotie werd afgedwongen. In 2001 werd HVV kampioen in 2de provinciale en Leen was toen de jongste van het elftal. In 2010, 2 seizoenen geleden werd opnieuw een kampioenstitel gevierd in 1ste provinciale. Zij was toen de oudste speelster en kapitein van de ploeg.

Ontgoocheling

m r V é V m l r

In het jaar van de promotie naar nationale haalden de Hoogstraatse dames ook de finale van de beker van Antwerpen, maar op diezelfde dag moest een wedstrijd voor de eindronde worden gespeeld en de voetbalbond wilde de wedstrijd niet verplaatsen. De B-ploeg verloor de finale wat bijzonder spijtig was.

76 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 76

24-5-2012 14:38:29


Nationale titel AGD voor Kristof Schroë Het weekend van 21 en 22 april leverde toch een aardige verrassing op voor Hoogstratenaar Kristof Schroë, atleet van ’t Spagaatje en student industrieel ingenieur bouwkunde aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen! In St.-Niklaas veroverde hij de Belgische titel AGD (Artistieke Gymnastiek Heren) bij de seniores. Met 85 punten behaalde hij een opmerkelijk hoge score aan de zes toestellen (grond, paard met bogen, ringen, sprong, brug, rek). Toch verkeerde de 22-jarige atleet niet in echte topvorm omwille van een schouderblessure, maar wilskracht, kenmerkend voor de rasechte gymnast, kan bergen verzetten. Zo klopte hij ook de grote favoriet Jimmy Verbaeys. Vooral de spectaculaire oefening aan het rek (wordt ook wel eens het “koninginnetoestel” van het herenturnen genoemd), nergens zie je immers zulle virtuoze reuzenzwaaien, greepwissels en afsprongen) deed de balans in zijn voordeel overhellen, het resultaat van volgehouden hard werken. Vorig jaar eindigde hij derde op het BK. Topsport en studies combineren vergt heel wat organisatie en planning. Zo traint hij op regelmatige basis met de Nederlandse toppers in Nederland en daarnaast wordt de Topsportschool in Gent gefrequenteerd. Op hetzelfde Belgisch kampioenschap zag men ook Britt Knaven aan het werk op de toestellen en ook zij behaalde een mooi resultaat. Zij selecteerde zich dit jaar voor de allereerste keer voor het Vlaams kampioenschap en nadien ook nog voor het Belgisch waar zij een 17de plaats behaalde bij de Miniemen 2B.

Europees kampioenschap Op zaterdag 19 mei vertrok Kristof met het Belgisch seniorenteam naar Montpellier (Fr.) om deel te nemen aan het Europees kampioenschap dat liep van 19 tot 27 mei. Op donderdag 24 mei moest het team aan de slag voor de kwalifica-

Kristof in actie aan het rek tijdens het BK in St.-Niklaas tiewedstrijden. Als team mikt men op een top12 plaats, maar men kan zich ook individueel klasseren voor een toestelfinale op de diverse toestellen. Dan dient men zich wel bij de eerste acht te plaatsen wat zeker een zware dobber betekent, want alle deelnemende landen vaardigen ongetwijfeld hun sterkste deelnemers af. Al voorbereiding voor dit EK werkte Kristof nog twee interlands af, telkens tegen het Nederlands team. In Waalwijk (Nl.) wonnen de thuisgymnasten en Kristof eindigde individueel op een zesde plaats. In Gent nam België weerwraak en voor Kristof was hier een tweede plaats weggelegd met een hoogste score op de brug.

Provinciale voorronde C-niveau 3 Op 29 april jl. turnden de C-gymnasten hun laatste provinciale voorronde: de laatste kans om een selectie te halen voor het Vlaams kampioenschap. Michelle Bevers en Antje Kenis presteerden sterk en in het open klassement plaatste Michelle zich als vierde en Antje negende en dit op een lot van 33 deelnemers. Lotte Koyen deed ook haar best en werd beloond met een 23ste stek op 47 concurrenten. Alle drie haalden hun selectie voor het Vlaams kampioenschap dat doorging op 19 mei in Nederboelare. (mva/rel)

Marathon - Knappe prestatie van Koen Van Doninck Zondag 22 april verdrongen zich zomaar eventjes 30 000 deelnemers aan de start van de zesde uitgave van de Antwerp 10 Miles en Marathon. Een schitterend loopevenement voor atleten en ook voor de tienduizenden supporters die hun aanmoedigingen niet spaarden. Aan de 10 Miles telde men 20825 lopers en 1880 deelnemers meldden zich aan voor de marathon. Dan had men nog de shortrun (5 km) met 3370 inschrijvingen, de ladiesrun met 2525 en de kidsrun met 1015. Welgeteld meer dan 4000 deelnemers meer dan het recordjaar 2010! Door de massale reclame- en mobiliteitscampagne van de Gazet Van Antwerpen is dit gebeuren uitgegroeid tot één der grootste sportmanifestaties van het land. Verschillende afstanden konden betwist worden met als orgelpunt de 10 Miles (16,09 km). De lange afstandlopers gaan natuurlijk voor de marathon en één ervan Koen Van Doninck uit Hoog-

straten, een 49-jarige leraar van het Klein Seminarie, verpulverde zijn persoonlijk record in een

tijd van 3.23.11 en werd hiermee 293ste op 1599 finishers. Een dikke proficiat voor Koen! (JJ/rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 77

DHM_juni_326.indd 77

24-5-2012 14:38:29


Duivensport De Noordhoek Uitslag van 22 april Quievrain 254 oude duiven Marcel Martens (Mr); 2.Marcel Kinschots (Mind); 3. Idem; 4. Angelo Roelen (Hgstr); 5.Marcel Kinschots (Mind) 377 jaarse duiven Marcel Martens (Mr); 2. Eddy en May Poels (Hgstr); 3. Gino Geets (Mind); 4. Angelo Roelen (Hgstr); 5. Marcel Kinschots (Mind) Uitslag van 29 april Quievrain 246 oude duiven Harry Jansen (Mrle); 2. Stanny Laurijssen (Hgstr); 3. Henri Pemen (Mr); 4. A. en D. Brosens (Mrle); 5. Francis Jansen (Mind) 357 jaarse duiven A. en D. Brosens (Mrle); 2. Idem; 3. Idem; 4. Eddy en May Poels (Hgstr); 5. Karel Aerts (Mind) Uitslag van 6 mei Quievrain 251 oude duiven Henri Pemen (Mr); 2. Stanny Laurijssen (Hgstr); 3. Luc Van Dijck (Mrle); 4. Luc Van Ceulen (Mind); 5. Stanny Laurijssen (Hgstr) 330 jaarse duiven Stanny Laurijssen (Hgstr); 2. Marinus Dekkers (Mr); 3. Theo Maenhout (Hgstr); 4. Idem; 5. Jos Brosens (Mr) Uitslag van 13 mei Quievrain

223 oude duiven Stanny Laurijssen (Hgstr); 2. Angelo Roelen (Hgstr); 3.Francis Jansen (Mind); 4. Idem; 5. Stanny Laurijssen (Hgstr) 298 jaarse duiven Jan Brosens (Hgstr); 20. Jozef Haest (Wort); 3. Walter Coertjens (Hgstr);4. Jos Brosens (Mr); 5. Angelo Roelen (Hgstr) Uitslag van 17 mei Quievrain 483 jonge duiven Henri Pemen (Mr); 2. Idem; 3. Idem; 4.Jos Brosens (Mr): 5.Marcel Kinschots (Mind)

De Noordhoek + Groot Brecht

De Noordhoek + Nieuw Verbond Antwerpse Kempen Uitslag van 22 april Noyon 485 oude duiven Ludo Van Tuyn (Ranst); 2.Jeffrey Leemans (Mrle); 3. Harry Jansen (Mrle); 4. Stanny Laurijssen (Hgstr°; 5. Idem 688 jaarse duiven Albert Godrie (Mr); 2. Gebr.Peeters (Wort); 3. Marcel Kinschots (Mind); 4. Idem; 5. Comb. Maegh-As (Rijk)

Uitslag van 22 april Quievrain 461 oude duiven E. en L. Van Peer (Halle); 2. Marcel Martens (Mr); 3. Herman Bevers (St.-Job); 4. Marcel Kinschots (Mind); 5. Idem 770 jaarse duiven Marcel Martens (Mr); 2. René Somers (Oelegem); 3. Eddy en May Poels (Hgstr); 4. Gino Geets (Mind); 5. Angelo Roelen (Hgstr)

Uitslag van 29 april Noyon 539 oude duiven Willy Mertens (Mrle); 2. Cyriel Matheeussen (St.-Len); 3. Guido Ferrari (St.-Job); 4. Herman Bevers (St.-Job); 5. Cyriel Matheeussen (St.-Len) 867 jaarse duiven Vereyken-Gommers (Schilde); 2. Jan Van Aert (Mrle); 3. Willy Van Lommel (Ranst); 4. Eric Berckmoes (Brecht); 5. Peter Van Oerle (St.-Job)

Uitslag van 29 april Quievrain 420 oude duiven Harry Jansen (Mrle); 2. E. en L. Van Peer (Halle); 3. Herman Bevers (St.-Job); 4. H. en Zn. Jochems (St.-Len); 5. Stanny Laurijssen (Hgstr) 672 jaarse duiven Nicole Thijs (Schoten); 2. Jos Scheynen (St.Len); 3. Jos Van Gastel (Brecht); 4. A. en D. Brosens (Mrle); 5. Idem

Uitslag van 6 mei Noyon 337 oude duiven Aloïs Havermans (St.-Len); 2. Francis Jansen (Mind); 3. Henri Pemen (Mr); 4. Peter Van Oerle (St.-Job); 5. Jaak Bluekens (Mrle) 559 jaarse duiven Louis Van Dijck (Mrle); 2.Idem; 3. Willy Mertens (Mrle); 4. Jochems-Van Hasselt (Rijk); 5. Jacques Godrie (Mr)

20ste Kapellekensloop MINDERHOUT- Zaterdag 9 juni e.k. alweer een drukke dag voor de verantwoordelijken en een resem medewerkers van KWB-Minderhout en dit om deze 20ste loop in goede banen te leiden. Zeker 900 à 1000 sportievelingen worden aan de startlijn verwacht voor dit evenement dat opgenomen is in het provinciaal Falos-KWBJoggingscriterium en het criterium “De Noordloper”. Iedereen kan die dag de loopschoenen aantrekken: kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen en dit zowel voor competitielopers, recreatielopers, joggers en ook voor degenen die voor de gelegenheid hun conditie, die ze misschien al te lang verwaarsloosd hebben, eens extra willen uittesten. De Kapellekensloop bestaat uit drie luiken, nl. de kinderstraatloop, de jogging en de halve marathon voor volwassenen en jeugd. Voor een klein bedrag kan je de inschrijvingstafel passeren en als beloning ontvangt elke deelnemer een prijs: van een snoepzak en een medaille voor de kinderen tot aardbeien voor de volwassen deelnemers, ook geldprijzen en bloemen voor de 1ste,

2de en 3de van elke reeks in de halve marathon. Inschrijven kan vanaf 13.00 uur aan het Parochiecentrum tot een kwartier voor de start van elke kinderreeks en een half uur voor de start van de jogging-halve marathon. En dan maar hopen op de gulle medewerking van de weergoden om van deze manifestatie weer iets enigs te maken. (rel)

Programma 14.00 uur Kleuters 100 m (geb.jaar 2008 en later) 14.10 uur Kleuters 100 m (geb.jaar 2007) 14.20 uur Kleuters 100 m (geb.jaar 2006) 14.30 uur Kinderen 400 m (geb.jaar 2004-2005) 14.45 uur Kinderen 600 m (geb.jaar 2002-2003) 15.00 uur Kinderen 800 m (geb.jaar 2000-2001) 16.00 uur Jogging 3 km 17.00 uur Halve marathon 21,1 km 17.05 uur Jogging 10,5 km 17.10 uur Jogging 5,3 km

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Info: Luc Herthogs (03.314 38 92); Koen De Bie (03.310 81 30)

78 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 78

24-5-2012 14:38:30


LENTE 1962

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 79

DHM_juni_326.indd 79

24-5-2012 14:38:31


ter te leren kennen. Natuurpunt Markvallei legt uiteraard regionale klemtonen.

De verkiezingen naderen. Natuurpunt Markvallei is begaan met de toekomst van onze gemeente, de mensen die er wonen, de leefomgeving, de natuur. In de aanloop naar die verkiezingen wil Natuurpunt Markvallei aandacht vragen voor de natuur in onze omgeving die nauw verbonden is met onze leefkwaliteit. Tien aandachtspunten, we zetten ze voor de lezer van de Hoogstraatse Maand graag even op een rij.

We vragen aan onze toekomstige bestuurders: 1. Opstellen van groene en blauwe RUP’s: voorbeelden zijn het gebied rond de Laermolen in Hoogstraten en de Kleine Mark / Bolkse Beek in Rijkevorsel 2. Inbreiden om de open ruimte te sparen: belangrijke doelstelling is om de beekvalleien te vrijwaren van bebouwing en binnen de dorpskern te blijven. Het aansnijden van open gebieden moet worden vermeden. 3. Zwarte punten uit het MAP (Mest Actie Plan) en PIH (Provinciaal Instituut voor Hygiëne) meetpunten netwerk dienen worden weggewerkt. Er moet actief worden gezocht naar de overtreders met opstellen van PV en beboeten als gevolg. 4. Streven naar een natuurlijke berging van het oppervlaktewater: s -INDER VERHARDE OPPERVLAKTEN BIJ AANLEG van dorpskernen, bedrijventerreinen en wegen s !ANLEG VAN INlLTRATIEZONES IN PLAATS VAN regenwater af te voeren via de riolering s "EDRIJVEN VERPLICHTEN TOT HET BERGEN VAN hemelwater (vijvers, regenput voor hergebruik, infiltratiezones) in de bouwvoorschriften 5. Ondertekenen van het “Charter voor Biodiversiteit”: dit houdt in dat men kiest voor een actief beleid om de biodiversiteit te vergroten binnen de gemeente 6. Bermbeheer: voortzetten van het huidige bermbeheer + aanplanten van houtkanten op brede bermen 7. Stimuleren van aanleg van kleine landschapselementen in landbouwgebied 8. Adopteer een soort: s WE WILLEN DE STEENUIL HET EREBURGERSCHAP geven. s /PZETTEN VAN INFOCAMPAGNE s 6ERDELEN VAN NESTKASTEN VOOR STEENUIL s !ANLEGGEN VAN STEENUIL VRIENDELIJKE OPENbare ruimte: s +NOTWILGEN AANPLANTEN s !ANLEG BOOMGAARDEN 9. Streven naar energievriendelijke sociale huisvestiging s 3OCIALE WONINGEN DIE EIGENDOM ZIJN VAN

de gemeente zijn vaak niet energievriendelijk: vaak nog enkele beglazing, verouderd verwarmingssysteem, gebrekkige isolatie. De bewoners, die het zowiezo al niet breed hebben, krijgen hierdoor een extra kost voor energie. s 5ITVOEREN VAN ENERGIESCANS MET DAARAAN verbonden het nemen van de nodige maatregelen (plaatsen van dak- en muurisolatie, hoogrendementsbeglazing, verniewen van stookinstalatie, …) kunnen CO2 uitstoot van gemeente en bewoners verminderen maar ook de energiekost halveren. Elke geïnvesteerde euro verdient zich dubbel terug. 10. Aanleg van speel-“groen”: aanleg van duurzame en groene speelpleintjes in de verschillende woonwijken en gehuchten. Buitenspelen in een groene omgeving dient te worden gestimuleerd en gepromoot. We leven immers in een dorp (op den buiten) waar dit nog kan!

Cursus Natuurgids Dit jaar organiseert Natuurpunt Markvallei, in samenwerking met CVN en Natuur.educatie, opnieuw een cursus natuurgids (Natuur.natuurgids). Sinds “Vlees en Bloed” staat de figuur van Maurice in ons geheugen gegrift. Maar laat de cursus toch iets meer en iets minder banaal zijn dan dat. De cursus natuurgids heeft in de eerste plaats de bedoeling om mensen op te leiden die groepen kunnen “gidsen” in de natuur. Maar de opleiding is zo breed en interessant dat ook heel veel mensen deze cursus gewoon volgen om zo veel mogelijk over die natuur te leren. In tegenstelling tot de instapcursus natuur, die we eerder al op onze activiteitenkalender mochten plaatsen, gaat deze cursus dieper in op een hele reeks facetten van de natuur. Gespreid over tien maanden, leer je veel bij over planten, vogels, dieren, de samenhang in de natuur, geschiedenis van de natuurbeweging, insecten, vlinders, …

Deelnemen aan de cursus kost 220 euro (voor dertig lessen!). De cursus wordt erkend door Toerisme Vlaanderen. Contactpersoon voor Natuurpunt Markvallei: chris.vanboxel@natuurpunt.be - 0474 / 379 666 . Inschrijven bij Joëlle Laes: Joelle.laes@c-v-n.be .

Op bezoek in de Zwarte Beek Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 3 juni een uitstap naar de Zwarte Beek. Het Vlaams bezoekerscentrum De Watersnip is daar gevestigd en is een samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Natuurpunt, het provinciebestuur van Limburg en het stadsbestuur van Beringen. Van hieruit kan je de beekvallei intrekken over het zwevende plankenpad. In de voormiddag trekken we er op uit met een plaatselijke gids, ’s namiddags pakken we zelf één van de uitgestippelde wandelingen aan. We carpoolen. Deelnemers komen samen aan bezoekerscentrum De Klapekster om 8 uur. Laat vooraf weten of je meegaat (drej.oomen@natuurpunt. be). De deelnemers nemen een picknick mee.

Vlinderwei maaien en hooien Op zaterdag 9 juni steken we de handen uit de mouwen in natuurgebied De Halsche Beemden. Om 9 uur verzamelen de deelnemers aan het infopaneel. Het is de bedoeling dat we de grachten in de vlinderweide maaien en het maaisel in één keer afvoeren. Meer info: Bart Hoeymans 0479 79 93 61 . Op 23 juni gaan we weer aan het werk in de Halsche Beemden. Deze werkactiviteit is enkel toegelaten voor mensen ouder dan achttien jaar. Niet dat je daar iets speciaals achter moet zoeken! We gaan maaien en het maaisel afvoeren aan de Lage Beemd en het Spieke. Het maaisel van Spieke zal op hooioppers gezet worden. Dat levert ongetwijfeld enige nostalgie op bij de voorbijgangers.

Wandelen in de Broskens De zondagswandeling brengt ons op 10 juni naar Baarle Nassau en Baarle Hertog. We wandelen in de Broskens, een reservaat van Staatsbosbeheer in de vallei van het Merkske met vochtige bloemrijke graslanden. Gidsen Riet Destrooper en Lut Marcelis nemen de deelnemers mee door dit prachtige gebied. Deelnemers verzamelen om 9 uur aan de kerk in Minderhout. (AO)

Naast theoretische lessen en een vleugje methodiek is er vooral veel aandacht voor de praktijk. De cursus Natuur.gids geeft de cursisten overigens de kans om Natuurpunt als vereniging be-

A

80 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 80

24-5-2012 14:38:31


f

Kopje onder voor een propere Mark Natuurpunt Markvallei neemt op 8 juli opnieuw deel aan de actie “Big Jump”. Om 15 uur stipt kan iedereen die wil dan in de Mark springen aan de grensovergang in Meersel-Dreef (Hoogstraten). De actie heeft een belangrijke symbolische waarde. De sprong in de Mark is meteen een roep om proper water. Een vijftiger: “Als je mij in mijn jeugdjaren zou gevraagd hebben om in de Mark te willen springen, had geen haar op mijn toen nog dik bezaaid hoofd eraan gedacht om op die vraag in te gaan. En dit terwijl mijn vader nochtans sprak over zwemmen en pootje baden in die zelfde rivier. Nu spring ik wel. Omdat de waterkwaliteit verbeterde, maar ook om het signaal te geven dat zuiver water voor iedereen heel belangrijk is.” Natuurpunt Markvallei nodigt alle mensen voor de derde keer uit om mee te doen aan de Big Jump. Wat begon met een tiental springlustigen in 2010, groeide vorig jaar al uit tot zestig jumps met een massa kijklustigen. Natuurpunt Markvallei beklemtoont bij deze deelname de samenwerking met Nederlandse natuurverenigingen om het grensoverschrijdende karakter van de actie kracht bij te zetten. Het verhaal van zuiver water stopt immers niet aan de grens. Bovendien werd enkele maanden geleden het Platform Markdal in het leven geroepen, een platform dat staat voor een duurzame Markvallei met ruimte voor de rivier. Het belooft op 8 juli een sprankelende happening te worden. Om 15 uur start de feitelijke Big Jump (deelnemers zijn best al present om 14.30

Gedicht van de maand Naar aanleiding van de Big Jump in Nederland bezorgde Natuurpunt ons volgend gedicht van Aad van Diemen

Big Jump Van grenzen weet het water niet het stroomt, verbindt, brengt leven in ongetemde loop Schoonheid komt met vrijheid ,Q ]ZLHU HQ GUDDLLQJ WLHUW GH ÀRUD spatten vissen zingen vogels Water stroomt ook door de tijd wij geven door aan onze kinderen Die verhalen aan hun kinderen later gezeten aan de Markstroom Onze ouders sprongen in het water omdat zij geloofden in hun droom Wie grenzen zoekt kan grens verleggen

Aad van Diemen, 2012

uur). Hopelijk wagen weer heel veel mensen de sprong en worden ze daarbij luid aangemoedigd. De beelden van vorige editie staan bij ons nog op het netvlies gebrand. Een man met een grote Viking helm, een kloosterling in Kapucijnenpij, de verwensingen, de vreugdekreten, het applaus, … De organisatie zorgt vooral voor sfeer. Zo kan je genieten van de aanmoedigingen, de infostandjes, de gratis handdoeken van Aquafin (enkel voor de jumpers), drankjes en hapjes, livemuziek en infostands… En jawel, toevallig is het kermis in MeerselDreef, een oude kermistraditie wordt ter gelegenheid van deze Big Jump in ere hersteld. We gaan touwtrekken over de Mark! Destijds bekampten gehuchten elkaar op deze manier tijdens de kermisdagen. Nu is het de bedoeling dat organisaties zusterorganisaties van het naburige land uitdagen om zich aan een touwtrekwedstrijd over (en uiteindelijk natuurlijk “IN”) de Mark te wagen, een echte interland dus. We dromen nu al van de volgende wedstrijden: Natuurpunt tegen Natuurmonumenten, Aquafin

tegen het Waterschap, ANB tegen Staatsbosbeheer, de Boerenbond tegen LTO, de familie Janssen tegen de familie Olieslagers, … Zjos tegen Annie. Kandidaten voor het touwtrekken melden zich vooraf bij Bruno Vandewiele (vandewiele.roos@ skynet.be ). Elke ploeg bestaat uit maximaal vijf touwtrekkers en uiteraard heb je ook een tegenstander nodig. (AO) Maar het touwtrekken is natuurlijk geen must. Iedereen die wil of iedereen die een duidelijk signaal wil geven, springt gewoon in het water. Bang van water? Ook niet erg, je geniet van de ambiance door er te zijn en de mensen aan te moedigen tijdens deze Big Jump. De Big Jump in Meersel-Dreef (Hoogstraten) staat voor zuiver water in de hele wereld, over alle grenzen heen. De Big Jump wordt een signaal. We dagen daarom iedereen, en vooral ook de mensen die een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, uit om mee te doen. Tot dan. Meer info: Drej Oomen (drej.oomen@natuurpunt.be)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 81

DHM_juni_326.indd 81

24-5-2012 14:38:32


AGENDA

FIETSZOEKTOCHTEN TENTOONSTELLINGEN Zaterdag 9 en zondag 10 juni en zaterdag 16 en zondag 17 juni KUNST IN DE OUDE MELKERIJ met werk van van Joske Karemans, Diane Verheyen, Rit Bennebroek, Staf Ghysebrechts, Jos Lanser, Riet Mouws, Rita Sprangers, Kees Van Boxel en Louis Van Kessel. Geopend van 13 tot 18 uur. Van 4 tot 22 juni WERK VEN LEERLINGEN VAN DE BASISSCHOOL in de inkomhal van het administratief centrum.

Vanaf mei t/m september lopen er verschillende fietszoektochten in Hoogstraten: Gezinsbond Wortel, VABS Hoogstraten, Gezinsbond Meerle & Meersel-Dreef , Ecocyclo Hoogstraten, Buitengewoon Charmant en Parochiecentrum Meerle. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij Toerisme Hoogstraten. Twee zoektochten richten zich tot jongeren, zoals de zoektocht bij de tentoonstelling De Wereld Vertelt (tot 16 juni) en “Op zoek naar de schat van St.-Katharina” in de kerk van Hoogstraten (tot 30 september)

Tot 10 juni TOT AAN HOFKENS, tentoonstelling over 125 jaar Heilig Bloedprocessie tot aan De Statie in de St.-Katharinakerk.

Zondag 10 en 24 juni Maaldag in de Laermolen van 14 tot 16 uur. Info 03 340 19 55 Dinsdag 12 en 26 juni Maaldag in de Laermolen van 19.30 tot 21.30 uur. Info 03 340 19 55 Donderdag 14 juni DAG VAN DE MANTELZORGERS van 14 tot 16 uur en van 19.30 tot 21.30 uur in Dienstencentrum ’t Gebuurt bij het nieuw woon- en zorgcentrum. Inschrijven voor 7 juni bij de dienst senioren langs senior@hoogstraten.be – 03 340 19 54. Vrijdag 15 juni Lezing “De Proefkolonie” door Wil Schackmann over de start, de werking en de problemen in de kolonie Frederiksoord, die model stond voor Wortel-kolonie. Om 20 uur in het Gevangenismuseum in de kapel van Merksplas-kolonie. Organisatie Erfgoed Hoogstraten.

Tot 16 juni DE WERELD VERTELT, openluchttentoonstelling met foto’s van Lieve Blancquaert, Maarten Jacobs en Joeri Vlekken bij het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-kolonie. Info: 03 340 19 54.

Zaterdag 16 juni OPEN DEUR in de GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL van 10.30 tot 12.30 uur met als thema ‘kinderboerderij’

Tot 24 juni “OOK JIJ HOORT BIJ ONS”, Duitse propaganda op oorlogsaffiches, tentoonstelling in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. museum@hoogstraten.be of 03 314 65 88.

Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni MOTORTREFFEN van 20 tot 03 uur in de Molenstraat. Info: 0473 79 47 28 Donderdag 21 t.e.m. zondag 24 juni WINKELBRADERIJ in het centrum van Hoogstraten

Van 27 juni tot 29 juli LAUREATEN van het IKO in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. museum@ hoogstraten.be of 03 314 65 88. Tot 30 september KUNST SCHIET WORTEL, openluchttentoonstelling met werk van de leerlingen van het IKO

Zondag 10 juni TREKKER TREK WEDSTRIJD van 9 tot 21 uur in de Gestelsestraat. Info 0473 31 45 52.

HOOGSTRATEN

Zaterdag 23 juni LIVE@DEMOLEN met optredens van Mr. P & the Cadillacs en From USA vanaf 20.30 uur bij de Laermolen. Info: 0494 91 87 63.

Tot 30 augustus FIETSAVONDEN Elke donderdag twee uur fietsen op een rustig tempo. Vertrek om 19 uur aan de Pax. Info 03 314 31 37 Zondag 3 juni Heilig Bloedprocessie, vertrek richting Statie om 11.15, na de plechtige hoogmis om 10 uur. Woensdag 6 juni STRATENLOOP en AVONDMARKT vanaf 17.30 uur in het centrum.

199

Donderdag 7 juni DE TUIN IN DE 21 STE EEUW door Annick Hollebeke van 13.30 tot 16.30 in de bibliotheek en in het begijnhof. Organisatie en info VELT info@velt.be of 03 381 74 75

82 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 82

24-5-2012 14:38:34


AGENDA Zondag 24 juni TWEEDE MJEELSE KUBBDAG vanaf 1330 uur op het plein achter de lagere school. Inschrijven voor 20 juni op het nr. 03 297 68 78 of ronny-vda@telenet.be Woensdag 27 t.e.m. zaterdag 30 juni KWB AVOND-FIETS-4-DAAGSE fietstochten van 25 tot 30 km. Inschrijven tussen 18.30 en 19.30, op zaterdag vanaf 17.30 uur.

MEER Tot 31 oktober VLOTTENTOCHT OP DE MARK. Spannende groepsactiviteit voor jong en oud. Kostprijs op aanvraag. Meer informatie: info@buitenspel.be of 0474 91 65 19. Zondag 3 juni MEERSE MARKT met als thema “muziek en dans” van 9 tot 13 uur in de Donckstraat en de omgeving van het klooster. Zondag 3 juni 1/4 en 1/8 TRIATHLON van 13 en 15 uur bij De Mosten. Organisatie en info Meetria, tel.: 0484 33 50 61 Zaterdag 16 juni PETANQUE FRUITTORNOOI van 13 tot 19 uur bij Petanqueclub Markdal, Hoogeind 74. Zaterdag 23 juni MEERFEEST vanaf 19.30 uur optredens van overwegend lokale groepen en jong talent bij het klooster. Organisatie KWB.

Zaterdag 23 juni KENIAANSE AVOND vanaf 19 uur in zaal ‘Trefpunt. Een organisatie van House of Colours en KVNA Wortel Zaterdag 30 juni INHULDIGING VAANDEL en PROCESSIE tijdens de eucharistieviering van 18 uur en een optocht van 18. 45 tot 19.30 uur in het dorp.

MEERSEL-DREEF Tot 28 Tot 14 oktober Elke zondag RONDLEIDINGEN IN DE MEERSELMOLEN. Info 03 315 95 58 Zondag 10 juni PRESENTATIE KLEDINGLIJN ELLY LUCIEER in de tuin van de watermolen. Dansperformance op 13 en 14.30. U bent welkom van 11 tot 17 uur. Zondag 3 juni OPENDEURDAG in ST.-LUCIAKAPEL van 14 tot 18 uur. Info 03 315 80 58

MINDERHOUT Zaterdag 9 juni KAPELLEKENSLOOP van 14 tot 19 uur, vertrek aan het parochiecentrum. Organisatie en info KWB tel.: 03 314 74 21 Zondag 10 juni FANFARE DEN BOER OP, gehuchtentocht (Bergen, Hal en Vooraard) per fiets of per huifkar van 10 tot 18 uur.

WORTEL 200

Zondag 3 juni OPEN DAG ‘BALDER’, de woning van Widar in Wortel-kolonie. Van 14 tot 18 uur met evenementen en informatie. Zaterdag 9 juni JAARCONCERT BRASSBAND BORDERBRASS op 20 uur in zaal ‘Trefpunt’Wortel

MEERLE

Zondag 17 juni GARAGEVERKOOP van 9 tot 17 uur. De lijst van deelnemers op te halen op het Vagebondplein. Organisatie KWB

Zaterdag 16 juni VERGADERING IN DEN DORPEL, alle jongeren zijn welkom vanaf 19 uur in de bovenzaal van Ons Thuis.

Donderdag 22 juni KRUIDEN IN EN OM HET HUIS om 19.30 bij Rie en Jan Brusselaers, Grote Plaats 32. Inschrijven noodzakelijk.

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2012 - 83

DHM_juni_326.indd 83

24-5-2012 14:38:35


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout. Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Van 1 tot 3 juni Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 2 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 4 tot en met 7 juni Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel. 03 314 51 50 Van 8 tot en met 10 juni Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 9 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Van 11 tot en met 14 juni Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Van 15 tot en met 17 juni Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 16 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 18 tot en met 21 juni Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Van 22 tot en met 24 juni Apotheek Derveaux, Kerkdreef 20 te Rijkevorsel, tel.: 03 312 12 20 Zaterdag 23 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Van 25 tot en met 28 juni Apotheek De Schrijver, Dorp 24 te Rijkevorsel, tel. 03 314 60 38 Van 29 juni tot 1 juli Apotheek Biopharm Merksplas, Schuttershofstraat 9 te Merksplas, tel 014 63 66 83 Zaterdag 30 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 27 juni

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 13 JUNI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

84 - JUNI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_juni_326.indd 84

24-5-2012 14:38:36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.