januari 2012 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 321

JAARGANG 28 JANUARI 2012 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

PAUL VERBEECK ''BEELDHOUWEN IS MIJN GROOTSTE PASSIE''

EEN MASTERPLAN VOOR HET KLEIN SEMINARIE ONZE REPORTER TER PLAATSE BEDEELT KOELVERSE MAALTIJDEN JAAROVERZICHT - DEEL 2 - 2011

WIN met

de Gulle Gever Duo luxe ontbijt in het Knechtjeshuis

EN VOOR IEDEREEN !

EEN GELUKKIG

2012

DHM_januari_321.indd 1

22-12-2011 10:50:34


COLUMN Met de vergrijzing in zicht richtte het gemeentebestuur, via de Ouderraad, eind november een ouderendag in. Voor zo ver we weten was het de eerste keer dat dit gebeurde en het was meteen een groot succes. Lang voor de einddatum van de inschrijving waren de locaties waar het gebeuren zou plaats hebben, volgeboekt. Dat had wellicht te maken met het (bijna) gratis eetmaal dat werd aangeboden en misschien nog meer met de rondleiding met uitleg in het nieuwe rusthuis in aanbouw. Vanaf 55 jaar kon je meedoen aan de dag die voor één keer niet seniorendag werd genoemd maar gewoon ouderendag en als je rondkeek zag je vooral mensen tussen de 60 en 80 jaar die kwamen luisteren naar wat de gemeente hen te bieden had om hun oude dag wat te vergemakkelijken; zo hoorden we alles over serviceflats en bejaardenwoningen, alsook over poetshulp en maaltijden die aan huis worden gebracht. Er werd goed geluisterd en veel gevraagd, vooral over het nieuwe rusthuis. Er was vooral veel interesse voor de prijs die zou moeten betaald worden om daar je laatste levensjaren door te brengen. Zoals dat meer gebeurt met netelige vragen kon daar geen exact antwoord op gegeven worden omdat het zogenaamde “kostenplaatje” nog niet gekend was. Begrijpelijk natuurlijk maar meer

Geen postuurkes uitleg over het huisreglement in dit rusthuis kon wel gegeven worden. Om te beginnen zouden er enkel mensen worden toegelaten die echt op de sukkel zijn, zeer zorgbehoevend wordt dit genoemd. Daar konden de aanwezigen zich wel in vinden want geen van hen was in dat geval. Eénmaal binnen mocht de rusthuisbewoner niet meer verhuizen en hij zou zijn kamer niet kunnen kiezen, die werd hem toegewezen. Dat viel wel wat tegen want er waren er al die zichzelf op de hoogste verdieping zagen waar ze een mooi zicht over heel Hoogstraten zouden hebben, incluis het voetbalveld zodat ze de match gratis konden volgen. Anderen woonden liever beneden waar ze het komen en gaan van voorbijgangers konden volgen zodat ze zich nog een beetje bij het gewone volk konden voelen. Wat vooral ophef maakte bij het publiek was de mededeling dat in de 4 torenflats geen enkele 2-persoonskamer te vinden zou zijn. Zowel verwondering als verontwaardiging alom. Begrijpelijk toch; veruit de meeste toehoorders zaten daar als koppel en zagen zichzelf ook zo oud worden. Ze wisten wel dat één van hen eerst zou doodgaan maar dat kon nog lang duren. “Kijk maar eens hoeveel gouden, diamanten en briljanten bruiloften er elk jaar in Hoogstraten zijn. Zouden

wij dan, allebei zorgbehoevend zoals dat heet, niet samen in één kamer op het rusthuis mogen wonen? Zeker in de periode in ons leven waarin we elkaar het meest nodig hebbben?” De spreker die de lof had gezongen over de inrichting van het rusthuis met de leefruimte en de terrassen op elke verdieping, de badkamer bij elke slaapruimte en de grote ramen en brede liften dacht dat het misschien toch mogelijk zou zijn om 2 kamers samen te voegen. Maar hij vergat erbij te zeggen dat dat enkel ging als er 2 kamers tegelijkertijd zouden vrijkomen en die kamers zouden dan nog naast elkaar moeten liggen, om nog te zwijgen van het “kostenplaatje” voor één echtpaar dat 2 kamers betrekt. Bij de rondwandeling in de namiddag viel het op dat het rusthuis mooi en modern was maar ook kaal. Dat is ook normaal als er geen mensen wonen. Maar er werd ook gezegd dat, als de mensen er zijn, dit grotendeels zo zou blijven. Aan de toekomstige bewoners zal worden gevraagd om, behalve kleding, niets van thuis mee te brengen; alles is immers voorzien: overal één en dezelfde ruime ingemaakte kast, overal hetzelfde grote teeveescherm aan de muur en “Vooral geen postuurkes alsjeblief, onze poetshulp heeft geen tijd om dat allemaal af te stoffen. Dat moeten we buitenhouden….” (Jof) foto Ellen Van Hoyweghen

Een masterplan voor het Klein Seminarie

De visie op onderwijs is sterk geëvolueerd en het Klein Seminarie is enorm gegroeid. Tijd om een inventaris te maken van alle functies en onderwijsnoden, om ze een plaats te geven in een globaal masterplan. Zie blz. 12. 2 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 2

22-12-2011 10:50:34


,

Beeldhouwer Paul Verbeeck (75) op een sokkel

'Ik ben meer knutselaar dan kunstenaar ?'

n

s m

r n

n d

n

Beeldhouwer Paul Verbeeck uit Minderhout wordt binnenkort 75. Toen hij in ’95 na 30 jaar lesgeven aan het IKO en het VITO op pensioen ging, kwam er meer tijd vrij voor het beeldhouwen maar ook voor al zijn andere hobby’s. En dat waren er wel wat, “want ik ben eigenlijk altijd meer knutselaar dan kunstenaar geweest”, voegt hij er schalks aan toe. Hoog tijd dus voor een overzicht van zijn werk in het Stedelijk Museum van Hoogstraten maar vooreerst een voorproefje hier in deze Maand. Paul, jij bent een schoolvoorbeeld van de vele inwijkelingen die in Hoogstraten in het onderwijs hun toekomst uitbouwden. Waar kom je eigenlijk vandaan en hoe heeft de kunst je pad gekruist? Ik ben geboren in Wimmertingen, een klein Limburgs dorpje vlak bij Hasselt. Mijn ouders kwamen oorspronkelijk uit Brabant en Antwerpen, maar vermits mijn vader aan de spoorwegen werkte kwamen wij uiteindelijk in het Hasseltse terecht. Ik was de jongste van zes kinderen waarvan de meeste nog steeds in Wimmertingen wonen. Mijn oudste zus woont in Turnhout. Ik ben de enige bij ons die in de kunstrichting gestapt is, hoewel mijn broers en zussen ook allemaal wel goed konden tekenen. Ik denk dat we dat talent van vader hebben meegekregen, maar die heeft er zich nooit erg in verdiept. Een aantal neven en nichten zijn ook wel in het kunstonderwijs beland . Ik heb eerst een aantal jaren op het college in Hasselt gezeten, maar ik was het daar zo beu. Toen ik het vierde jaar daar gedaan had, startte Sint Lucas Hasselt met haar kunstonderwijs, en dat was voor mij de redding. Ik deed er een voorbereidend jaar en daarna koos ik beeldhouwkunst en glazenierkunst. Dat laatste heb ik echter maar één jaar gedaan, want toen heb ik definitief voor beeldhouwen gekozen. DHM: Hoe ben je in Hoogstraten terecht gekomen? Ja, da’s ook een heel verhaal. Toen ik afgestudeerd was, heb ik die zomer met mijn fiets alle omliggende scholen afgefietst om te gaan solliciteren. Tot zelfs in Turnhout, waar ik dan bij mijn zus kon blijven slapen. Intussen had een nichtje van mij een aankondiging in de krant gelezen dat men in Hoogstraten in de Technische School een leraar Plastische Opvoeding zocht. En zo reed ik met mijn fiets door tot in Hoogstraten. Het was 1962 en ik had Hoogstraten nog nooit gezien, enkel vaag iets over gehoord. Hoogstraten had met haar gevang ook wel een slechte reputatie. Dat kwam ook later eens tot uiting toen er bij ons thuis een bedelbroeder uit Diepenbeek op bezoek

Paul Verbeeck met Jef Martens tijdens de opening van een tentoonstelling met werk van de beeldhouwer in het IKO. kwam en er over de familie gebabbeld werd. En toen er ter sprake kwam dat ik ‘in Hoogstraten zat’, werd het efkens heel stil tot die broeder begripvol zei: “Ja, zelfs in de beste families kan er al wel eens iets mislopen”. DHM: Gelukkig hadden ze “in de vakschool” meer begrip voor jou? Wij waren met vijf kandidaten, ik weet het nog heel goed. Wij moesten elk drie lesvoorbereidingen afgeven, een aantal tekeningen meebrengen, ter plaatse zelf een tekening maken, en een tekenles geven. Van achter in de klas zaten vier priesters op een rij. Deken Lauwerys, superior Smets van het Seminarie, directeur Rogge van de Tuinbouwschool, directeur De Vos en Paul Smolders. Het ging er echt serieus aan toe. Nadien trok die jury zich terug en wij maar wachten. Uiteindelijk riep directeur De Vos de vier anderen bij zich en een beetje later zag ik ze stilletjes ver-

trekken. Daarna kwam hij naar mij en hij vroeg mij heel serieus: “Wat denk je zelf?” Toen was ik er wel gerust in en inderdaad, ik werd aangenomen. Ik had het voordeel dat ik mijn D-cursus al had afgelegd en dus ook al enkele keren voor de klas gestaan had. DHM: En van toen af kwam je definitief naar Hoogstraten? Ja, daar stond ik dan, een jonge gast uit het Limburgse Wimmertingen met gelukkig nog een zus in Turnhout waar ik tijdelijk zou kunnen verblijven. Maar het toeval wou dat er op het Seminarie ook enkele uren Tekenen vrij waren en zo kon ik ‘op kot’ in het Seminarie van Hoogstraten. Daar ben ik enkele jaren gebleven tot er geen kamer meer vrij was en dan heb ik nog een half jaar op kamer gewoond bij ‘moeder Fransen’, de moeder van Louis Fransen, toen nog Scheutist in Japan en later fulltime kunstenaar.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 3

DHM_januari_321.indd 3

22-12-2011 10:50:35


DHM: Heb je dan heel je carrière die twee scholen gecombineerd? Ik heb gans mijn loopbaan eigenlijk een dubbele job uitgeoefend. Ik gaf fulltime les in VITO en daarnaast ook in IKO. VITO was eigenlijk mijn kostwinning, naar het IKO ging ik om te genieten. Hoewel, in VITO was het ook wel leuk. Ik heb altijd gemakkelijke leerlingen gehad. Ik gaf er Plastische Opvoeding in het eerste jaar en Technisch Tekenen in het tweede jaar. In het IKO heb ik naast het beeldhouwen ook een hele tijd in de jeugdafdeling les gegeven. Dat was meer algemeen vormend kunstonderwijs. DHM: In zo’n druk leven kan er toch niet veel tijd voor creativiteit overblijven? Ja, zeker die eerste jaren waren erg druk en dus was er niet zoveel tijd om voor mezelf wat te werken. Ik had intussen ook mijn vrouw, Wivine Sysmans, nog leren kennen via haar broer Fred

Het gezin Verbeeck DHM: Ben je daar toen ook niet in contact gekomen met het IKO van Hoogstraten? In die periode toen ik bij moeder Fransen woonde was Louis op verlof in België.. Louis was vriend aan huis bij Jos Martens en daar ontstond toen het idee om in Hoogstraten een tekenschool te beginnen. Samen met Leon Doms, Jos Adams en nog enkele anderen namen zij het initiatief en zo ontstond het Instituut voor Kreatieve Opvoeding. Jos Adams werd directeur en leraar schilderen, Paul De Buck en ik zelf werden de twee andere leraars. De school was toen nog gevestigd in het huis waar nu de Gulden Coppe is. Voordien had dr. Vermandere er nog gewoond. Omdat bij mij in het atelier van beeldhouwen het vuilste werk gebeurde mocht ik achteraan in de keuken aan

de slag. Ik had ook maar een zestal leerlingen. De huidige directeur van het IKO, Jef Martens, was één van mijn eerste leerlingen. Ik herinner me ook nog goed de andere leerlingen zoals Jan Van der Kaa, Frans Knaepkens, Stef Christiaensen, Michel Jansen,.. Het eerste jaar hebben wij als leerkrachten alle drie gratis lesgegeven. Dat was een proefjaar in de hoop dat de school goedgekeurd zou worden. Het tweede jaar werden we ook nog niet bezoldigd, maar dat is later met terugwerkende kracht wel in orde gekomen. Ik hou daar heel mooie herinneringen en ook nog heel wat contacten aan over. Uiteindelijk zal ik dat ook 30 jaar volhouden, tot 1995. Toen ik op VITO op pensioen ging, moest ik echter ook in het IKO stoppen.

Foto's Arnold Wittenberg 4 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 4

22-12-2011 10:50:38


e n

k k

r

s e e d

die op het Seminarie studeerde en waarmee ik samen op Romereis ging. Zo maakte ik kennis met de familie en van het één kwam het ander. Wivine gaf al 9 jaar les in het lager onderwijs toen ik haar ontmoette. Ze werd daarna benoemd in de lagere school van Meer en daar is ze gebleven tot in 1988. In 1966 zijn we getrouwd en gaan wonen in de Minderhoutsestraat. Ik had voordien al een stuk grond gekocht op de Aard en daar hebben wij dan ons huis gebouwd. Het plan heb ik zelf getekend en buiten de ruwbouw heb ik veel zelf gedaan in het huis. Misschien daarom dat het dak ooit eens is gaan vliegen (lacht smakelijk).In Sint Lucas Hasselt was er ook een afdeling architectuur en in het begin heb ik er ook wel aan gedacht om architect te worden. Ik ben namelijk nogal technisch aangelegd. Hoewel ik in sierkunsten altijd wel goed gescoord heb, zeg ik toch ook wel regelmatig: “Ik ben meer een knutselaar dan een kunstenaar”. Ik heb heel veel interesses en ben graag met mijn handen bezig. En tussendoor probeerde ik ook nog wat voor mezelf te beeldhouwen, maar veel tijd bleef er meestal niet over. Het zal pas later zijn, na mijn pensioen, dat ik me volop in het beeldhouwen en in andere vormen van kunst kon beginnen uitleven.

Burgemeester Van Aperen bij de opening van het IKO gebouw in de Dokter Versmissenstraat. Paul Verbeeck en directeur Jef Martens kijken toe, samen met schepen Desmedt, Pauwels en Coenegrachts.

DHM: Vaak zagen we u ook wel lopen met een zwarte baret, een typisch beeld van een Franse schilder. In 1979 kochten wij in Frankrijk, in de Languedoc , een huisje, op 35 km van Montpellier. Het was eerder een ruïne met een dak dat gelukkig niet lekte. Daar heb ik heel wat energie in gestoken om er iets gezelligs van te maken. Gedurende een jaar of tien reden wij daar elke Paasvakantie en in de grote vakanties naar toe om te werken en te genieten. Toen dat allemaal zowat achter de rug was, vond ik op zeker moment mijn schildergerief van Sint Lucas terug, en zo ben ik beginnen aquarelleren. Eerst alleen in Frankrijk, later hier, en ook tijdens onze vele reizen. En dan maakte ik gewoonlijk ook nog alle lijsten hiervoor zelf. Maar dat was toch altijd nog gemakkelijker dan beeldhouwen op verplaatsing. Ik kon toch moeilijk al mijn beeldhouwgerief meesleuren naar Frankrijk. Omgekeerd hebben wij toch wel een aantal grote stenen vanuit Frankrijk meegebracht. DHM: Maar dat beeldhouwen is toch je grote liefde gebleven? Beeldhouwen is en blijft nog altijd mijn grootste passie. Uiteindelijk ben ik hiermee toch altijd bezig geweest. Ik heb met verschillende materialen gewerkt, van klei tot brons, van hout tot polyester, van blauwe hardsteen tot wit marmer. En liefst van al werkte ik buiten. Je kan je wel voorstellen dat niet iedereen in huis daar blij mee is wanneer ge met een slijpschijf in steen begint te werken. Eén van de werken waar ik de meeste leuke herinneringen aan over hou is toch wel de ‘Papboer’ in Minderhout aan de gevel van de bibliotheek. Het was vooral aangenaam omdat ik in eigen dorp iets kon verwezenlijken en omdat

Wil de echte Paul Verbeeck rechtstaan, als een wedstrijd bij de opening van zijn tentoonstelling in het IKO. het een werk mocht zijn met grote afmetingen. Ik ben nog altijd heel content over het idee en de uitwerking ervan. Ook het bronzen beeldje van het dansende boerenkoppel in het H.Bloedpark ter ere van Louis Doms vind ik nog steeds een gelaagd en een mooi werk. Eén van de eerste openbare werken in Hoogstraten was zeker het half reliëf van deken Lauwerys achteraan in de Sint Katharinakerk. Daarnaast denk ik ook nog aan het werk in de gevel van de drukkerij Haseldonckx (dit huis werd afgebroken voor de nieuwe kantoren van KBC ) recht tegenover het stadhuis, de Sint Joris in de Sint-Katharinakerk, de houten kerstbeelden in de kapel van het Seminarie, de herinneringsplaat voor Jos Adams in het IKO, enz. Ook heb ik heel wat werken in opdracht gemaakt, vaak voor bepaalde families in Hoogstraten. Zo hebben bijvoorbeeld alle kinderen van de familie Mercelis een beeldhouwwerk van mijn hand in bezit. Ook de wisselbegijn van

Begijntjes Laat Besluit heb ik gemaakt. Ik ben ook jaren lid geweest van de jury van dit folkloristisch kinderfeest. DHM: Heb je je talenten kunnen doorgeven aan je kinderen? Geen enkele van mijn drie zonen is beeldhouwer geworden maar toch zijn er twee die iets van het artistieke of het technische van mij hebben opgepikt Onze Jef is de oudste. Die wilde absoluut naar het VITO in Hoogstraten gaan. Wij hebben hem eerst drie jaar naar het Seminarie gestuurd, maar hij bleef maar zagen voor technisch onderwijs. Uiteindelijk is hij toch naar het VITO gegaan en daar is hij helemaal open gebloeid. Nadien is hij verder gaan studeren voor industrieel ingenieur en later afgestudeerd als burgerlijk ingenieur aan de VUB in Brussel met een doctoraat er bovenop. Hij werkt nu

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 5

DHM_januari_321.indd 5

22-12-2011 10:50:39


6 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 6

22-12-2011 10:50:40


in dat andere VITO in Mol. De tweede, onze Bert, heeft architectuur gestudeerd aan de Academie in Antwerpen en werkt nu als architect in Brecht. Rik, de jongste, is onderwijzer en geeft les in BLO aan het Christus Koninginstituut in Sint-Job-in ’t Goor. Wij hebben intussen twee kleinkinderen. Dat zal afwachten zijn uit welk hout die gekapt zijn. DHM: En dan is er eindelijk die tentoonstelling in Hoogstraten? Ik heb eigenlijk nog niet vaak tentoongesteld. Na een expositie in Frankrijk organiseerde het IKO een tentoonstelling in de school in 1995, toen ik op pensioen ging. In die tijd was er nog geen sprake van een Stedelijk Museum. Een drietal jaren geleden kreeg ik van mijn schoonbroer Fred Sysmans een uitnodiging om in zijn kunstgalerie in Kortrijk mijn werk tentoon te stellen. Op zeker moment kwam Jef Martens, directeur van IKO, deze tentoonstelling bekijken en hij stelde mij voor om ook nog eens in Hoogstraten tentoon te stellen, maar ditmaal in het museum op het Begijnhof. Ik heb toen contact opgenomen met de medewerkers van het museum en zo is uiteindelijk dit initiatief tot stand gekomen. Van 7 januari tot 11 maart 2012 zal ik proberen hier een zo volledig mogelijk overzicht van mijn werk tentoon te stellen. Het zullen voornamelijk

Drie broers Verbeeck, dat is duidelijk beelden en aquarellen zijn. Ook zullen er enkele karikaturen en tekeningen te bezichtigen zijn. Sinds een tijdje ga ik nu wekelijks in Schoten modeltekenen. Dit doe ik louter voor het plezier. De meeste van die tekeningen geven wij echter aan de man of vrouw die poseert als ca-

deau mee. Maar toch heb ik een aantal die ik in Hoogstraten wil laten zien. Met deze is iedereen van harte uitgenodigd. DHM: Op ons kan je rekenen. Wij komen zeker kijken en wensen je alvast veel succes.

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 7

DHM_januari_321.indd 7

22-12-2011 10:50:40


VANUIT HET STADHUIS De kroniek van een aangekondigde dood

Erfpachtovereenkomst Mosten definitief begraven? Het zat er al een tijdje aan te komen, en na een bewogen week was het dan zover. Op maandag 28 november 2011 om 22.00 u. kondigde het college op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie aan dat zij “unaniem” de erfpachtovereenkomst voor De Mosten afvoert. Hiermee lijkt de rust in Meer en op het stadhuis weergekeerd. Maar niet alles is altijd wat het lijkt. Juridische stappen en een vertrouwenskwestie in het college zullen nog een tijdje het politieke leven in Hoogstraten mee bepalen. Solo slim? Maandag 21 november 2011 vond de maandelijkse gemeenteraadszitting plaats. Het dossier De Mosten had de voorbije weken al heel wat commotie veroorzaakt. In Meer stonden tal van protestborden en zwarte vlaggen symboliseerden het ongenoegen van de bevolking tegen de plannen voor een bungalowpark van 100 chalets op het gemeentelijk recreatiedomein. Het was duidelijk dat dit het schepencollege niet onberoerd zou laten. Nochtans stond dit dossier niet op de agenda van de raadszitting, net zomin als een maand voordien op de raadszitting van oktober, hoewel dit vroeger was aangekondigd. Op vraag vanuit de oppositie naar de stand van zaken verzekerde de bevoegde schepen Tinne Rombouts dat gans het dossier nog lopende was en er dus geen informatie kon vrijgegeven worden. Waarna zij de raadsleden verzekerde dat dezen als eerste de beslissing zouden vernemen wanneer er een doorbraak zou komen. Groot was dan ook onze verbazing wanneer we ’s anderendaags op de website van Het Nieuwsblad en deze van RTV konden lezen dat de erfpachtovereenkomst voor De Mosten zou worden afgeblazen. In een reactie op Facebook reageerde schepen Rombouts met de mededeling : ” Ik kan u enkel bevestigen dat het college in deze nog geen definitieve beslissing heeft genomen. U weet dat ik mij correct tracht te houden aan procedures en communicatie. Ik ben niet de informatiebron voor het krantenartikel.” Dit leek er op te wijzen dat niet iedereen in het college aan hetzelfde zeel trekt en dat sommigen, met de hete adem van Meer in de nek, liever opteren voor een partijtje soloslim.

Of open miserie? Zo ver lijkt het voorlopig niet te komen, want een week later op maandag 28 november 2011 werd plots de pers telefonisch opgeroepen voor een persmededeling om 22.00 u ’s avonds. Drie vertegenwoordigers van de regionale pers, waaronder twee van dit maandblad, werden door het voltallig schepencollege en de secretaris, ontvangen op het stadhuis. Alle plooien leken gladgestreken en zowel burgemeester Van Aperen als schepen

De zwarte vlaggen en het protest hebben hun doel bereikt Rombouts beklemtoonden dat de beslissing om niet verder te gaan met de erfpachtovereenkomst in unanimiteit genomen werd in het college. Als doorslaggevend argument werd het ontbreken van de gevraagde waarborg door de kandidaat naar voor geschoven. Iets vóór 22.00 u. waren de raadsleden per mail op de hoogte gebracht van de beslissing van het college, zodanig dat de belofte van schepen Rombouts om de raadsleden als eerste op de hoogte te brengen op de valreep werd gehaald. Ondanks de uiterlijk ontspannen sfeer bleef een onderliggende spanning merkbaar, zeker wanneer de vraag gesteld werd naar het onverwachte bericht in de pers. “Daar snap ik ook niets van”,reageerde schepen Haseldonckx. “Dat moet ge maar eens vragen aan de persoon die dit bericht gelanceerd heeft!”

Geen erfpachtovereenkomst Tinne Rombouts, schepen van sport, vatte nog eens alle elementen uit het dossier samen en had begrip voor de bezorgdheid van de omwonenden. “Dat er kritische en heel wat bezorgde reacties

zijn bij buurtbewoners, begrijp ik zeer goed. Deze elementen kregen ook onze extra aandacht vanaf het begin van het dossier. Dat neemt niet weg dat het dossier grondig onderzocht moest worden zoals het lastenboek, unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, voorschrijft. Ik betreur dat bewuste en/of onbewuste miscommunicatie voor heel wat onduidelijkheid heeft gezorgd, maar nu is de beslissing definitief en duidelijk. Er wordt niet ingegaan op het ingediende project en de piste ‘erfpacht onder voorwaarden’ wordt gesloten. Het optimaliseren van de uitbating van het recreatiedomein als gemeentelijk domein zal verder onderzocht worden.” Burgemeester Van Aperen, die zich toch wel ongemakkelijk voelde bij de opmerkingen van de CD&V schepenen over het voortijdig en foutief uitlekken naar de pers, vatte zijn visie samen: ”De beslissing om de procedure stop te zetten is unaniem en zonder discussie door het voltallige college genomen, zoals trouwens elke stap in dit dossier. Het is een heel waardevol en grondig onderzoek geweest, met het u meegedeelde

8 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 8

22-12-2011 10:50:40


VANUIT HET STADHUIS resultaat. Ik begrijp dat een aantal mensen liefst van elke stap op de hoogte zouden geweest zijn, maar dat was procedureel niet mogelijk. Onze excuses indien vertrouwde terugkoppelingen naar eigen achterban, gemeenteraad of adviesraden eventueel voor onduidelijkheid in de communicatie zouden hebben gezorgd.”

De Mosten , wat nu? Nu het voorstel van de kandidaat erfpachtnemers verworpen wordt en er geen erfpachtovereenkomst meer komt is de vraag : wat nu met De

Mosten? In oorsprong had het college drie mogelijkheden vooropgesteld om ‘het probleem De Mosten’ op te lossen : verkoop, erfpacht of in eigen beheer verder doen maar dan optimaliseren. Het college engageert zich nu om De Mosten in eigen beheer te blijven uitbaten, maar dan moet er zeker gesleuteld worden aan het geheel. Op maandag 3 januari 2012 zal het college een onderhoud hebben met de dorpsraad van Meer om hierover van gedachten te wissen.. Zij wil dit doen vóór de algemene vergadering van de dorpsraad die op 10 januari 2012 wordt gehouden. Alle buurtbewoners uit Hoogeind en de Meerse

Bergen hebben onlangs op 6 december per post een mededeling van het gemeentebestuur in de brievenbus ontvangen, waarin het college haar beslissing toelicht. Deze buurtbewoners, verenigd in het actiecomité, hadden op 24 november een petitielijst met 1220 handtekeningen aangetekend naar het gemeentebestuur verzonden. Wij kregen inzage in de briefwisseling naar het college: “Meer, 24 november 2011. Geacht College, Gelieve bijgevoegd 1220 petitiehandtekeningen te vinden welke door buurtbewoners, recreanten en tal van gebruikers van het recreatiedomein “De Mosten” werden ingezameld. Zij zijn een uiting van grote bezorgdheid van héél veel mensen die hopen dat rekening zal worden gehouden met hun vraag om het recreatiedomein-het weinige dat de deelgemeente Meer aan haar bewoners te bieden heeft- in eigen beheer te houden.Terugkomen op een eerder genomen beslissing mag het College niet beschouwen als nederlaag. Het getuigt eerder van verantwoord beleid en politieke moed welke door veel bezorgde bewoners zal geapprecieerd worden. Hoogachtend, het Actiecomité.

Een stap verder Deze petitieactie in Meer werd gecombineerd met een geldinzameling om de kosten van een advocaat de kunnen betalen. Naar wij vernemen onderzoekt het actiecomité momenteel verdere juridische en andere stappen om de bestemming van het gemeentelijk domein, en eventueel het aangrenzend gebied, te wijzigen. “Wij willen eerst praten met Mevr. Rombouts om op die manier een oplossing te vinden”, aldus de heer Piet Rasenberg. “Wij willen definitief van de bestemming ”verblijfsrecreatie” af, en dus voorkomen dat dit probleem later nog eens de kop opsteekt. Indien nodig zullen wij verdere juridische stappen zetten. Velen die de petitie ondertekend hebben hebben ook een financiële bijdrage gedaan.

f g d r e , . t t

Daarmee kunnen we al een heel eind op weg. Het geld dat er mogelijks nog rest na gans deze procedure, zullen we besteden voor een goed doel in De Mosten, ten behoeve van de jeugd.”

Niet mee eens Wij namen op 17 december ook contact op met de heer Plompen, woordvoerder van “De Mosten Recreatie bvba”, de kandidaat erfpachtnemer, om een reactie op het afblazen van zijn plan. “Ik wil voorlopig geen publiciteit in deze zaak omdat ik samen met mijn advocaat overweeg om juridische stappen te ondernemen tegen deze beslissing van het college. Ik heb dit ook aan het college medegedeeld. Ik ga er vol voor want die informatie over het niet voorleggen van die waarborg klopt niet. Wij onderzoeken momenteel juridisch gans de zaak en zijn al ver gevorderd. Ten gepaste tijd wil ik hier graag over communiceren met de pers, maar voorlopig heeft men mij geadviseerd om even tot rust te komen. “

l

e f : n

p

e

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 9

DHM_januari_321.indd 9

22-12-2011 10:50:41


VANUIT HET STADHUIS in het Belgische Staatsblad) werd een andere bestaande vennootschap (Van De Mosselaer Vastgoed bvba, gevestigd te Hoogstraten) omgevormd tot “DE MOSTEN RECREATIE bvba”, met zetel te 2328 MeerIe, Heibergstraat 52. Het doel van de vennootschap werd door deze akte gewijzigd. Onder doelstelling lezen wij o.a. : het exploiteren en uitbaten van zwemparken, sport en ontspanningscentra, recreatiedomeinen, vakantieparken en alle daaraan verbonden logement-, eet- en of drankgelegenheden; het exploiteren van onroerende goederen en de daarop opgerichte constructies en inrichtingen ten behoeve : van verblijfparken, zwemparken, sport- en ontspanningscentra, recreatiedomeinen; …

D r 2 o

B

J K B b d t

In deze notariële akte vinden we het ontslag van Van De Mosselaer als zaakvoerder en de aanstelling tot gewone zaakvoerders van :

Het stadsbestuur zal ook in de toekomst De Mosten zelf moeten uitbaten

Wie of wat is “De Mosten Recreatie bvba”?

volgens het college niet kon ingewilligd worden, waardoor uiteindelijk het plan voor de erfpachtovereenkomst werd afgevoerd.

Jan Fret van Groen!/Hoop, heeft zich eveneens vastgebeten in dit dossier en is op zoek gegaan naar de mensen of vennootschappen die zich achter de kandidatuur voor deze erfpachtovereenkomst bevinden. Als lid van de Sportraad had hij op de vergadering van 5 september 2011 Schepen Rombouts gewezen op de toen blijkbaar nog onvoldoende gekende achtergrond van deze kandidaat-erfpachtnemer. De vrees om met een totaal onbekende constructie in zee te gaan ligt wellicht ook aan de basis van de eis van het stadsbestuur om een financiële waarborg te eisen van de kandidaat erfpachtnemer. Een eis die

De oorspronkelijke kandidatuur voor de erfpacht werd ingediend onder de naam “De Mosten bvba”. Blijkbaar hadden de indieners op dat ogenblik nog niet gemerkt dat er al een onderneming met deze naam bestond . Deze was gevestigd in Meersel-Dreef, met andere aandeelhouders en zaakvoerder en had ook een andere doelstelling “Voor zover uit te maken uit de documenten had deze bvba geen uitstaans met de kandidaat erfpachtnemers”, aldus Jan Fret. Uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH op 17.02.2011 (gepubliceerd

1) de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Sempy B.V.”, statutair gevestigd te Breda (Nederland), met adres te 4837 CV Breda, Mendelssohnlaan 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 20115735, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : de heer PLOMPEN Paulus Maria Cornelis, van Belgische nationaliteit, wonende te 2328 Meerle, Heibergstraat 52. 2) de besloten vennootschap naar Nederlands recht “De Mosten Beheer B.V.”, statutair gevestigd te Breda (Nederland), met adres te 4854 CG Breda, Kerkstraat 46b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 21014369, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : de heer VRAKKING Cornelis Petrus Christianus, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 4854 CG Breda, Kerkstraat 46b.

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

10 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 10

25-01-2011 21:21:03

22-12-2011 10:50:42

O o T d o


e r -

t e t

, n n -

VANUIT HET STADHUIS Deze akte wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel Turnhout op 28-022011 en is verschenen in het Belgische Staatsblad op 10-03-2011.

Bijkomende informatie Jan Fret stak ook zijn licht op bij de Kamer van Koophandel van Zuidwest-Nederland (afdeling Breda) en uit de (wettelijke verplichte en openbare publicaties) blijkt dat de zaakvoerders van de bvba De Mosten Recreatie de volgende besloten vennootschappen naar Nederlands recht zijn:

‘DE MOSTEN BEHEER BV’ met als activiteit: Financiële holdings – het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registervermogenswaarde in het algemeen. Enig aandeelhouder: Cornelis VRAKKING Bestuurder: Cornelis VRAKKING Maatschappelijk kapitaal: 91.000 euro Geplaatst kapitaal: 22.750 euro Gestort kapitaal: 22.750 euro Laatste jaarrekening is over boekjaar 2009 (m.a.w., enkel over activiteiten van oorspronkelijke vennootschap)

-

s

r , -

8

s G

r , e

Op maandag 28 november om 22 uur deelt het schepencollege tijdens een inderhaast georganiseerde persconferentie mee dat men De Mosten niet in erfpacht overdraagt. Schepen Tinne Rombouts kijkt toe wanneer burgemeester Van Aperen meedeelt dat de beslissing pas die namiddag unaniem genomen werd. Niemand weet hoe het nieuws al een week vroeger op de website van een krant en van RTV verscheen. 1) SEMPY BV Opgericht in 2004 Activiteit: beleggingsinstelling in financiële activa. Enig aandeelhouder: Paul PLOMPEN Bestuurder directeur: Paul PLOMPEN Maatschappelijk kapitaal: 90.000 euro Geplaatst kapitaal: 18.000 euro Gestort kapitaal: 18.000 euro Laatste jaarrekening is over boekjaar 2009 2) DE MOSTEN BEHEER BV Oorspronkelijk een vennootschap genaamd ‘DR. W.B. FRIJLINK BV’, opgericht in 1986 met als activiteit: Bevordering van de uitoefening van de interne geneeskunde en ander takken van de geneeskunde door en onder verantwoordelijkheid van daartoe bevoegde artseninternisten. (m.a.w. een artsenpraktijk). Op 10-08-2010 wordt SEMPY BV aangesteld als bestuurder in deze vennootschap, dit tot 2312-2010. Door een statutenwijziging dd. 23-122010 wordt de vennootschap omgevormd tot

Kritische bedenkingen “Zoals je kan lezen lijken mij deze vennootschappen, met uitzondering van Sempy BV, speciaal in het leven geroepen voor de kandidatuur als erfpachtnemer. Op zich is deze structuur volstrekt legaal, het is een vaak toegepaste methode om de verantwoordelijkheid verderaf te verschuiven en zal alleen nadelige gevolgen hebben als het ooit fout loopt. Dan wordt het voor een curator (en voor eventuele schuldeisers) een hele klus om tot bij de echte verantwoordelijken te geraken (en misschien ooit aan hun centen). Voor een gemeentebestuur lijkt het mij niet echt een blijk van goed bestuur om met een vennootschap met een dergelijke structuur in zee te gaan. Je hebt er als eigenaar-erfpachtgever geen enkele vat op dat deze vennootschappen van eigenaar en/ of bestuurders veranderen, dat er aan hun kapitaalstructuur gemorreld wordt, dat ze eventueel leeggemaakt worden of in zelfs faling gaan. Vandaar waarschijnlijk de (late) eis van het college voor een waarborg van 200.000 euro op een Belgische bankrekening. De nieuwe bvba De Mos-

Opnieuw provincieraadslid HOOGSTRATEN - Op woensdag 14 december legde burgemeester Arnold Van Aperen de eed af als provincieraadslid. Dat Van Aperen terug naar de provincieraad gaat heeft alles te maken met de benoeming van Annemie Turtelboom (Open VLD) als minister van Justitie in de federale regering. Daardoor volgt Frank Wilryckx, de burgemeester van Merksplas, haar op als volksvertegenwoordiger in de kamer en komt zijn plaats in de provincieraad vrij. Die wordt nu ingenomen door Van Aperen. Hij stond bij de bij de provincieraadsverkiezingen op 8 oktober 2006 op de vijfde plaats van de Open VLD lijst, maar schoof met zijn voorkeurstemmen naar de tweede plaats achter Frank Wilryckx, die hij nu opvolgt. Van Aperen wordt dus nog één jaar collega van Ann Desmedt en Jan Huijbrechts. (fh)

ten Recreatie kon m.i. deze waarborg moeilijk onderschrijven, tenzij de aandeelhouders/zaakvoerders zich hoofdelijk borg zouden stellen of een andere borgstelling als onderpand konden geven. Mogelijk pasten de heren Plompen en Vrakking daarvoor.“ Tot zover de bedenkingen van Jan Fret van Groen!/Hoop.

Epiloog Hoewel er nu een definitieve beslissing genomen is in het dossier van De Mosten, is hierover het laatste woord zeker nog niet gezegd. Vooreerst is het afwachten wat de juridische stappen van de kandidaat erfpachtnemer mogelijks kunnen betekenen. Vervolgens is er zeker nog werk aan de winkel voor het college om haar vertrouwen en eenheid terug te vinden. De samenhang tussen burgemeester en schepenen is er de laatste maanden zeker niet op vooruitgegaan. De komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 doen zich hier en daar al voelen. De opkomst van N-VA zorgt wellicht ook voor onzekerheid. In een persmededeling van 16 december 2011 kondigde CD&V aan dat Tinne Rombouts de lijst zal trekken. Er circuleerden de laatste weken geruchten over een andere kopman, maar dit is met deze rechtgezet. Het belangrijkste voor Hoogstraten en Meer blijft nu evenwel om een nieuwe toekomst te geven aan het gemeentelijk recreatiegebied waarbij gans de bevolking zich zal kunnen vinden. Hopelijk kan dit in alle openheid. (JH)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 11

DHM_januari_321.indd 11

22-12-2011 10:50:42


Een masterplan voor het scholencomplex van het Klein Seminarie

Van zorgen naar mogelijkheden De visie op onderwijs is sterk geëvolueerd en richt zich steeds meer op de wereld buiten de school. De meeste scholen daarentegen werden gebouwd volgens het kloostermodel. Een ommuurd schoolterrein afgesloten met poorten en ramen die geen uitzicht geven op wat er buiten gebeurt. Door dit alles en de groei van de school, was het nodig om een inventaris op te maken van alle problemen, functies en onderwijsnoden en al die puzzelstukken een plaats te geven in een toekomstvisie op de schoolcampus, in een globaal masterplan.

Het probleem De als monument beschermde schoolgebouwen langs de Vrijheid, rond 1930 opgericht naar een ontwerp van de Antwerpse architect Frans Peeters, voldoen niet meer aan de normen die nu gesteld worden wat betreft brandveiligheid, toegankelijkheid, akoestiek enz. Bovendien wordt de architectuur van de voorgevel, zeg maar het gezicht van de school, als te streng en te afstandelijk ervaren, dit in tegenstelling met het ‘open’ karakter van de school waarnaar men streeft. “We werden geconfronteerd met al die problemen”, zegt onderdirecteur Manu Van Oevelen, “In die fase, dat was in 2007, hebben we zelfs een nieuwbouwproject overwogen. We zagen geen mogelijkheden meer in het gebouw hier vooraan, rekening houdend met de beperkingen van een beschermd monument. Pas achteraf hebben we ingezien dat het niet de goede aanpak was. Je investeert dan wel in nieuwbouw, maar je blijft het probleem behouden ook al staat het gebouw leeg”. Op dat moment neemt de directie een andere houding aan. Men geeft Stijn Cools en Sofie De Ridder, van aNNo architecten, de opdracht om te onderzoeken op welke manier men de artdeco voorbouw, door een andere aanpak en een nieuwe invulling van functies, kan restaureren en herbestemmen waardoor het prachtige gebouw voor de volle 100 % deel kan uitmaken van de schoolcampus. Al vlug stelt men vast dat de opdracht zich niet kan beperken tot de voorbouw, maar dat een visie op dit gebouw wordt ingegeven vanuit een algemene benadering van de campus in zijn geheel. De studie focust dan ook op de opmaak van een globaal inplantingsplan van de campus, de inventarisatie van de bestaande functies en hun onderlinge relatie op de site.

Onderdirecteur Manu Van Oevelen (achteraan) met vooraan de architecten Sofie De Ridder en Stijn Cools.

Inkom en onthaal Voor de buitenwereld, de ouders en bezoekers, is het onthaal en het gezicht van de school het meest tastbare. “Het onthaal is nu niet goed”, zegt Van Oevelen, “je moet eerst bellen en wachten tot er iemand kan open doen. Echt uitnodigend is dat niet. Daar moesten we, samen met de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, duidelijk werk van maken”. Stijn Cools gaat verder: “De school wil af van

de in perceptie wat strenge uitstraling. Hoewel men aanvankelijk de voorbouw als oorzaak hiervan aanduidde, is intussen duidelijk dat het herdenken ervan voor een laagdrempelige, toegankelijke en transparante school kan zorgen. De ‘voorgevel’ van de school stopt niet aan de voorbouw, ook de plaats links naast de voorbouw, die nu ingevuld is door fietsenstallingen achter een blinde muur, maakt deel uit van ‘het gezicht’ of de gevel van de school. Door de fietsenstalling te verwijderen kan men een plein creëren dat aansluit bij de Vrijheid. Het gebouw krijgt dan

12 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 12

22-12-2011 10:50:42

D


scholen directie een meer logische bestemming van de lokalen en hun onderlinge ligging uitgetekend. Bij die herbestemming wordt het geklasseerde art-deco gebouw langs de Vrijheid in zijn volle schoonheid behouden of hersteld. Waar het gebouw in 2007 bijna afgeschreven was, wordt het opnieuw het gebouw met de belangrijkste functies van de school, zowel voor de directie, de leerkrachten als de leerlingen van de tweede en derde graad.

12 miljoen euro Deze muur verdwijnt zodat er een plein ontstaat. een totaal ander en veel vriendelijker gezicht. De inkom en de onthaalfunctie verhuizen we naar zuidelijke vleugel, die uitgeeft op het plein”. Een bijkomend voordeel van de open ruimte is de zichtbaarheid op de achterliggende Engelse tuin en Ecoland, een project waar de school met recht en reden trots op kan zijn. Het hele concept van voorplein en onthaal moet ontworpen worden, rekening houdende met het bestaande groen, zodat de beleving van het groen, een onmiskenbare troef van de campus, voor iedereen mogelijk wordt. Tijdens de piekmomenten kan de stroom van leerlingen op een natuurlijke manier opgevangen worden, het voorplein biedt een veilige ruimte aan de leerlingen wanneer ze er toekomen met de fiets of wachten op de bus.

“Het zuidelijke gedeelte van de voorbouw, waar de nieuwe inkom komt, heeft ook een minder grote erfgoedwaarde dan de rest van de voorbouw, zodat er iets meer ingrepen mogelijk zijn”, gaat Manu Van Oevelen verder, “Vanuit de nieuwe onthaalfunctie, toegankelijk voor rolstoelgebruikers, moeten daar de diensten waarvoor de mensen komen, zoals de directie, de administratie, de zorgleerkrachten, de graadcoördinatoren en dergelijke, gemakkelijk bereikbaar zijn. Ook de Jordaan, een heel mooie ruimte die nu weinig gebruikt wordt, kunnen we opwaarderen zodat die zaal ’s avonds en in het weekend iets kan betekenen voor het verenigingsleven in Hoogstraten”.

Herschikken van de functies De architecten hebben ook alle functies binnen de school geïnventariseerd en in overleg met de

De opdracht van aNNo architecten bestond erin om het masterplan uit te tekenen. De realisatie ervan wordt geraamd op 12 miljoen euro en zal gespreid worden over tien jaar. De school kan uiteraard rekenen op subsidies, enerzijds van het departement onderwijs, anderzijds van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Die subsidies zijn cumuleerbaar, waardoor bepaalde werken volledig, maar andere dan weer niet gesubsidieerd worden. Voor de uitvoering van het masterplan moet eerst een architect aangesteld worden. Gelet op het bedrag moet er een beperkte offertevraag op Europees niveau uitgeschreven worden. Midden januari wordt er een oproep gepubliceerd. Daarop kunnen alle architectenbureaus inschrijven. Vervolgens selecteert een deskundige jury eerst vijf architecten die hun voorstel verder moeten uitwerken. Uiteindelijk kiest de jury, aan de hand van een aantal vooraf gestelde criteria, het bureau dat de werken voorzien in het masterplan moet realiseren. (fh)

-

l k t . e ,

’ -

Een schematisch overzicht van de verschillende lokalen en hun (nieuwe) functies. Door het plein links vooraan krijgt het geheel een totaal ander gezicht. In de toekomst gaat u binnen langs het plein. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 13

DHM_januari_321.indd 13

22-12-2011 10:50:43


CODA - 15 JAAR HOSPICE - 10 JAAR DAGCENTRUM “Misschien was dit geen kwestie van sterven Misschien ging je gewoon met de zomer mee” (eindzin winnend gedicht van Liesbeth Govaerts)

“Wat is tien en vijftien jaar in een historisch perspectief?” vraagt Frank Willeme, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen, zich af in de laatste CODA-krant. “Een klein zuchtje in de ongrijpbare voortrazende tijdstorm”, antwoordt hij er meteen relativerend bij. Maar voor palliatieve patiënten krijgt dit zuchtje een enorme betekenis. Verder doet de coördinator onverbloemd het verhaal van succes maar ook van schijnbare stilstand hier en daar. Zelfs interne maar vooral externe, vooral bureaucratische, regelzucht schuwt hij niet in zijn betoog. Het Coda Hospice biedt nu dus 15 jaar gespecialiseerde palliatieve zorg aan terminale patiënten en hun families. Jaarlijks worden er zo’n 135 ‘gasten’ in het hospice opgenomen en kunnen een 50-tal palliatieve patiënten voor kortere dagopnames terecht in het Coda Dagcentrum.Meer dan 250 patiënten doen jaarlijks eveneens een beroep op de diensten van de Coda Thuiszorgequipe van het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen. Alhoewel de nood aan een gespecialiseerde palliatieve zorg algemeen wordt erkend, kon CODA v.z.w. tot op heden slechts in geringe mate rekenen op overheidsubsidies. Door een verbindingsovereenkomst van het A.Z. KLINA (Brasschaat) met CODA v.z.w. kon het Coda Hospice als palliatieve eenheid worden erkend, zodat de eigen bijdragen van de patiënten beperkt blijven tot deze bij een gewone ziekenhuisopname.

Feest en poëzie Toch werd er het eerste weekend van december met veel dynamisme en slagkracht naar de toekomst gekeken. Er was een academische zitting,

een kunsttentoonstelling, een terugblikkende fototentoonstelling en een prachtig piano-koffieconcert met de internationaal gewaardeerde John Gevaert en Katrijn Simoens, samen bekend als Mephisto. En last but not least was er een poëziewedstrijd die resulteerde in een prachtig boek, tevens een hulde aan de overleden oud-voorzitter René De Feyter.

Geld Maar ook de voortdurende fondsenwerving kon niet onvernoemd blijven. De financiering van het paramedisch personeel, de deskundige opleiding van de zorgverleners, de ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de verdere uitbouw van het Dag- & Ontmoetingscentrum worden tot op heden niet gesubsidieerd. Tevens blijft het noodzakelijk om het specifieke karakter van de palliatieve eenheid CODA als ˝ stand alone hospice ˝, los van de ziekenhuisstructuren, te kunnen behouden en nog verder uit te bouwen. CODA v.z.w. blijft daarvoor aangewezen op de steun van vele milde schenkers en de sponsoring door bedrijven, verenigingen en organisaties. Alle info en contacten vind je op www.codapalliatievezorg.be

Coda - levenslijn 1994 - oprichting CODA vzw. - Plannen voor verbouwing van oude kloosterhoeve. - Naambekendheid en sponsoring op gang brengen. 1996 - 18 januari: Opening Coda Hospice - Zes kamers. Eerste ‘gasten’. - Palliatieve thuiszorg wordt uitgebouwd in de regio. 1999 - affiliatie (=verbinding) van CODA Hospice met Klina (ziekenhuizengroep, Brasschaat). - Alleen zo kan het hospice een erkende palliatieve eenheid worden. 2001 - Na vijf jaar Coda Hospice wordt Coda Dagcentrum geopend 2004 - Oude serre wordt omgebouwd tot orangerie - De orangerie kan gebruikt worden als feest- en vergaderruimte. - Fondsenwerving blijft cruciaal na opheffing van proeffinanciering voor het dagcentrum. 2007 - afronding renovatie gastenkamers 2010 - CODA vzw tekent princiepsakkoord tot aankoop van het terrein en de gebouwen. 2011 - notariële acte wordt uitgesteld. - wegens probleem van bodemvervuiling. 2012 - start bouwwerken. - Nieuwe kantoren, een grotere keuken en ruimere living. - Oude kloostertuin wordt hersteld met wandelpaden en fruitbomen. - Fondsenwerving blijft meer dan noodzakelijk.

Paul Theeuws, secretaris-fondsenwerver Paul Fantin, ex-galeriehouder van ArtMix Antwerpen, intendant van de tentoonstelling. Frans Mathijssen, vrijwilliger en helper van het ‘eerste en laatste uur’van de viering. 14 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 14

22-12-2011 10:50:43


CODA - 15 JAAR HOSPICE - 10 JAAR DAGCENTRUM VERGANKELIJKHEID - boek Ter gelegenheid van de jubilea werd een prachtig en intiem boek samengesteld. Het boek bevat honderden poëtische teksten over het thema vergankelijkheid, in de brede zin van het woord. Zowel de schoonheid als het verdriet en de troost komen aan bod. Het eerste deel van het boek is integraal gewijd aan wijlen René de Feyter, die van 1998 tot 2011 voorzitter was van Coda vzw. In het tweede deel vind je alle gedichten terug die ingezonden werden voor de poëziewedstrijd. Die werd georganiseerd in het teken van de vijftiende verjaardag van Coda Hospice. Jongeren van over heel Vlaanderen konden gedichten insturen die een twaalfkoppige jury beoordeelde. De uiteindelijke winnaar was Liesbeth Govaerts uit Kalmthout. De twee laatste delen van het boek staan in teken van Coda vzw zelf en van Ria Verdoodt, een van de inmiddels gestorven gasten. Zij was zo inspirerend voor de vrijwilligers van Coda dat de organisatoren besloten om 365 van haar quotes, inclusief foto’s, te publiceren in het boek. Op die manier kunnen de lezers elke dag van het nieuwe jaar ingaan met een wijze spreuk.

Tussen zomer en herfst, tussen leven en dood, zit een periode van een week of zo waarin het laatste groen en de eerste oranjetinten naast elkaar hangen in dezelfde boom. Ik denk dat toen je daar lag, toen je naar buiten keek, je beide kleuren omhelsde. Elk zijn waarde, elk zijn tijd. En op de dag dat de herfst alle bladeren de boom uit waaide, gaf jij je adem aan de wind. Misschien was dit geen kwestie van sterven, misschien ging je gewoon met de zomer mee. Liesbeth Govaers - Kalmthout Winnaar Poëziewedstrijd René De Feyter 2011

Vergankelijkheid is te koop in Standaard Boekhandel en kost 17,50 euro. De opbrengst gaat volledig naar Coda vzw.

x

. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 15

DHM_januari_321.indd 15

22-12-2011 10:50:43


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN van de ‘WARME’ en de ‘KOUDE LIJN’ Het OCMW Hoogstraten bedeelt zowat een jaar of dertig over de gehele fusiegemeente maaltijden aan personen die door ziekte, ouderdom of handicap niet meer bij machte zijn om zelfstandig het eigen potje te koken. Vroeger werden ‘warme’ maaltijden aan huis geleverd, in het jargon de ‘warme lijn’ genoemd. Sinds 28 november jl. is men evenwel overgeschakeld op de ‘koude lijn’. Wat wil zeggen dat de klanten hun aangeleverde koude maaltijd bij ontvangst in de ijskast moeten zetten, en hem opwarmen vooraleer ter tafel te gaan. Erbij gezegd dat men in bevoegde kringen het begrip ‘koude lijn’ niet graag meer ziet en hoort. Men spreekt liever over ‘koelverse maaltijden’. Begrijpelijk omwille van de wat kille connotatie met de kou. Wij vinden het evenwel wel lekker klinken, die ‘koude lijn’. Maar goed, koning klant. Een hele verandering dus, die in hoofde van de gebruikers wel enige aanpassing zal vergen. Daarom…

Order der redactie ten onzent Andermaal zult ge u naar het OCMW begeven. Er spreken met de bevoegde instanties. Hen vragen naar het waarom van de overgang van warm naar koud. Spreken zult gij met het cliënteel. Over hoe of zij deze klimaatswijziging ervaren. Of zij het beter vinden, of minder goed. Toen we ter redactie hierbij opmerkten dat we zodoende reeds ten vierde male - gedenk de eerdere 3 reportages over het nieuwe woonzorgcentrum (WZC) - het OCMW zouden frequenteren, en we misschien beter een rubriek zouden openen in de trant van “Onze Vaste Man bij het OCMW”, kregen we de wind lelijk van voren. Dat niet wij, maar de redactie wel zal bepalen waarover er geschreven wordt. Dat een blad als De Hoogstraatse Maand met een hoog actualiteitsgehalte de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet dient te volgen. En dat indien het ons niet aanstond, de C4… Met andere woorden, een vet betaalde job ter aanvulling van ons pensioentje riskerend. Wij bukken dus.

Even terug in de geschiedenis Eerst iets over de ‘warme lijn’ die zoals gezegd al een jaar of dertig onderdeel is geweest van het dienstenpakket dat OCMW de Hoogstratenaren aanbiedt.

Hierbij werden de verse voedselingrediënten aangeleverd in de keuken van het WZC (Woonen Zorgcentrum) alwaar de warme maaltijden werden bereid om vervolgens onmiddellijk naar de klanten toe te worden verdeeld. Er nog bij vertellen dat, trouwens ook voor de bewoners van het WZC, de maaltijden bereid werden en worden in de eigen keuken. De medewerkersploeg bestaat deels uit OCMW medewerkers en deels uit medewerkers van de firma Sodexo, een gemengde equipe dus. Voor de aansturing van het ganse keukengebeuren levert Sodexo de chef-kok. Oorspronkelijk werden in afwachting van hun bestelling de maaltijden warm gehouden in een soort van Thermische boxen. Maar deze methode was soms ontoereikend vermits de inmiddels fameuze HACCP-norm oplegt dat de maaltijden op een minimumtemperatuur van 65° C bij de verbruiker dienden te worden aangevoerd. Later werd die 65° C naar 55° C herleid, maar Sodexo heeft het voor alle zekerheid maar bij de 65° C gehouden. Eventjes tussendoor misschien een woordje over die HACCP (uitgesproken als ‘hasep’ en afkorting voor ‘Hazard Analysis of Critical Control Points). Die bij wet van 24 januari 1977 van kracht werd met het oog op de gezondheid van de verbruikers voor wat betreft voedingsmiddelen en andere producten, en werd opgelegd door een Europese richtlijn inzake de levensmiddelenhygiëne. En, van toepassing is op de volledige horeca-sector. Een branche waarin trouwens de norm voor nogal wat gemor binnen de gelederen heeft gezorgd. Aflevering op 65° C dus. Soms en begrijpelijkerwijs moeilijk haalbaar, wegens verkeers- en/of andere perikelen allerhande. Een normale verdelingsronde neemt sowieso al een halve dag in beslag. Op zich al helemaal geen gezonde situatie.

Dus gezocht naar een andere oplossing. En gevonden in de aankoop van elektrische warmhoudovens voor het warme, koelboxen voor het koude zoals de crème-glace of ander lekkers. Deze ovens werden omwille van hun zwaar vermogen in het WZC op temperatuur gebracht, gevuld met de maaltijden en met een speciaal systeem in de bekende OCMW-maaltijden-camionnetjes geplaatst. De koelboxen konden het stellen met de batterij. Deze werkwijze presteerde naar behoren vermits OCMW Hoogstraten voor de kwaliteit van haar maaltijden als één der eersten een ‘smiley’ kreeg toegekend. Klachten van de gebruikers waren er ook nauwelijks. Ten bewijze de enquête die in het voorjaar van 2011 werd gehouden. En waaraan 71 van de zowat 100 maaltijdgebruikers deelnamen. 28 waren zeer tevreden, 42 tevreden, geen enkele ontevredene, maar er was er wel eentje zeer ontevreden. Nou ja, sikkeneurs zijn er overal, en zullen er overal blijven zijn.

De koude Lijn Sorry, de ‘koelverse’ maaltijden. Vragen: Waarom die overstap? Om welke redenen? Eerstens. In het nieuwe WZC, zo heeft men beslist, zal er in de kelder geen ‘toeleveringskeuken’ maar enkel nog een zogenaamde centrale ‘afwerkkeuken’ worden geïnstalleerd (een aanzienlijke investeringsbesparing). Wat wil zeggen dat ook voor de bewoners het systeem van door Sodexo aangeleverde koelverse maaltijden zal worden ingevoerd. Evenwel onder dien verstande dat enkel de ‘afwerking’ (bv. het bakken van fritten, kroketten…) nog in die afwerkkeuken zal geschieden. Waarna koud en warm voor vervolg via warmhoudkasten op wielen of regeneratiekarren naar de gemeenschappelijke verdiepingen van de leefgroepen gaat. Wie nog mee is zal zich uit onze reportages over de nieuwbouw herin-

16 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 16

22-12-2011 10:50:43


-

,

g r t

-

-

-

n r l

l

-

-

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE de 2 dagen wordt geleverd zodat iedereen tijdig 2 tot 3 maaltijden toebedeeld krijgt. Hetzij in de voormiddag voor dezelfde dag en ’s anderdaags, hetzij in de namiddag voor de 2 volgende dagen. Met andere woorden 7 op 7, 365 op 365 vers eten op tafel. Waar het in de dagen van de warme lijn 5 dagen vers was en diepvries in het weekend. Dat allemaal al naargelang inkomen en gezinstoestand voor een prijs tussen de 3,75 en 6,16 euro per maaltijd. Gebaseerd op de barema’s vastgelegd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Willem Dictus uit de Achtelsestraat bergt de maaltijd in zijn ijskast. Hij gaat daarvoor nog soepel op de knieën maar gaat dat toch veranderen.

Zoals bij zijn zuster Treza Dictus die niet door de knieën moet.

neren dat er tussen elke twee verdiepingen met slaapkamers (een opgaande en een neergaande) zo ’n gemeenschappelijke verdieping gebouwd is waarin ondermeer de eetruimte en living voor de bewoners ingeplant zit.

ronde begint. Die loopt vanaf Hoogstraten tot aan het punt waar, naar men zegt, de wereld met gazetten is dichtgeplakt. Met name een steenworp voorbij Meersel-Dreef. De brenger van het goede kent overal de weg want meestal wordt er niet aan de voordeur aangebeld. Nee hoor, gewoon de kortste weg naar de ijskast waarin de proviand wordt gestockeerd in afwachting van de latere opwarming in de microgolf. Trouwens een verplicht instrument, die microgolf. Om hygiënische redenen. En logisch uiteraard. Men zal dan naar normering alle moeite ter wereld doen om gezond voedsel aan thuis te brengen waar het dan eventueel op bedenkelijke wijze ter tafel zou worden gezet.

Tweedens. Koelverse maaltijden zijn van een betere kwaliteit. En we zullen zeggen waarom. In de centrale Sodexo-keuken in Geel worden de maaltijden bereid, geportioneerd per persoon, onmiddellijk terug afgekoeld tot 4° C, en in de frigo geplaatst. Op deze manier is er een betere bewaring van de voedingsstoffen en quasi geen aangroei van micro-organismen. In de wetenschap dat deze vervelende beestjes het best gedijen binnen de gevarenzone van de 7 tot 65° C. Herinner u de warme lijn waarbij er naar dat 65°-minimum diende te worden toegewerkt. Een niet altijd haalbaar streefdoel, zoals gezegd.

We gaan u niet vertellen hoe die bedelingsronden georganiseerd worden. Wegens vrij ingewikkeld. Neem van ons maar gewoonweg aan dat er om

En wie niet thuis is? Die krijgt netjes een briefje in de brievenbus met vermelding van het uur van de gemiste bestelling en de mededeling dat voor hem/haar de maaltijd in het WZC wordt bewaard en dat deze naar bestwil de dag zelf en de dag nadien vóór 15.30 uur kan afgehaald worden. Zoals het allemaal vermeld staat in de schriftelijke overeenkomst tussen OCMW en eetlustige.

Niet zomaar Neem gemakshalve ook maar van ons aan dat er vooraleer men van warm naar koudvers werd overgestapt men niet over één nacht ijs is gegaan. Zelfs niet door één voormiddag keukendamp. Alles is gewikt, gewogen en nog eens overwogen.

En wist ge

Dat er van die snoodaards zijn die in de voormiddag twee gekoelde maaltijden in hun ijskast krijgen, voor de dag van vandaag en die van morgen. Maar die ‘s middags warm eten en dan ’s avonds ook nog eens. Om de dag nadien te bellen dat er die dag geen maaltijd werd afgezet. Foei.

Derdens, koelverse maaltijden zijn klantvriendelijker. En zullen we nog eens zeggen waarom? Tijdens de hoogdagen van de warme lijn hoorde de hongerige geduldig te wachten op de komst van het bekende camionnetje. Waarna de maaltijden in hoog tempo moesten worden verdeeld en verorberd. Uitzondering gemaakt voor diegenen die de soep graag minder heet gelepeld weten dan ze wordt opgediend. Maar, gedaan nu met de kouwe pap. Wanneer men het wil wordt de koelverse maaltijd uit de frigo gehaald, en in de microgolfoven gewarmd. Hetzij bij dag, hetzij bij nacht. Op zon- en feestdagen. In tijden van bekoring en gevaar. Beter? Ja toch.

Zeg me wat, hoe en wanneer Vanaf 28 november 2011 worden met de koelwagen de koelverse maaltijden uit de centrale Sodexo-keuken in Geel afgehaald en naar het WZC gebracht. Voor een laatste update. Waarna de chauffeur (M/V) van dienst met de bedelings-

Sharona Krijnen, door weer en wind een van de vaste maaltijdbedelers naast An, Lea en Saïd.” DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 17

DHM_januari_321.indd 17

22-12-2011 10:50:44


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

T

Niet minder dan 3 infosessies werden er door het OCMW georganiseerd om betrokkenen over van alles en nog wat in te lichten en het nodige af te spreken. Er kon zelfs van een maaltijd worden geproefd, alle vragen konden worden gesteld. De OCMW-Thuiszorgdiensten, ja zelfs een diëtiste was aanwezig.

E o b e t b m g s z d I r c t

En weet ge wat we in onze goedheid nog zullen doen, en dit geheel gratis. Voor wie toch nog het spoor bijster zou zijn, we geven u hierna de gegevens van de dame die u met alle plezier zal voorthelpen: Verantwoordelijke Thuisdiensten Katelijne Hoet Tel: 03/340.21.51 Email: thuisdiensten@ocmwhoogstraten.be

M

Wie er niet bij was of kon zijn op de infosessies, geen nood. De ‘Thuiszorgdiensten’ van het OCMW, immer paraat. Zonodig werd ter plaatse gegaan om bij de mensen thuis alles te regelen. En aan het volk te zien waren er ons gedacht nogal wat klanten die zich door het nageslacht hadden laten vertegenwoordigen.

De proef op de som Als zelf benoemde slimme journalist wij dus met potlood, papier op pad om als naar waarheid de consument te horen naar zijn/haar al of niet contentement. Daarvoor zijn we wat kriskras door de stad gereden en troffen:

Om u een voorproefje te geven. OCMW en Sodexo zorgen voor voldoende variatie in de maaltijden bestaande uit verse soep,een hoofdschotel aardappelen, groenten vis of vlees, en een dessert. Er wordt gebruik gemaakt van seizoenproducten en men verwerkt streekgewoontes in het menuplan. Dieetmaaltijden zijn mogelijk en wie bepaalde groenten niet lust krijgt alternatieven voorgesteld. De gerechten zijn kant en klaar. Het enige wat u dient te doen is de maaltijd opwarmen in de microgolfoven. Het wordt toegegeven, sommige kinderziektes moeten er nog af. Vandaar dat zeker in deze beginperiode de volledige evaluatie met de daaraan te verbinden maatregelen nog niet rond is. Maar naar ons werd verteld verloopt de doorstart toch behoorlijk goed. Met alle respect daar niet van, maar wie voor eigen keuken spreekt heeft wel eens een koopmanstong wat het horen van meerdere tongen wettigt. “Ne slimme vangde niej vur jéén gat”, placht ons moeder nogal eens te zeggen. De Heer hebbe haar ziel.

Paula Snoeys van Hoogstraten die het nu goed vindt, maar het vroeger ook al goed vond. Alleen, nu kan ze haar eten opwarmen wanneer ze wil, en dat is voor haar een groot voordeel. Zo hoort ge het ook eens van een ander. En, het vlees is wel altijd mals daar niet van, maar voor Paula mag het “hjéél” mals zijn. We willen dat gerust bij het OCMW en Sodexo gaan zeggen, maar vrezen te moeten horen dat het onmogelijk is iedereen naar gewenste malsheid te gerieven. Frans Lochten van Meerle vindt het eten opperbest maar gevoelde zich vroeger met het warme eten toch beter. Allez Frans. Ja joh, ik ben nu 86 jaar en vraag me af “wak seffes mut gon doen assek op de sukkel geroak.” Ik sta er helemaal alleen voor, kan geen beroep doen op kinderen en zo, en dat in de ijskast zetten en daarna nog eens in de microgolf, hoe moet dat dan gaan gaan? Dan kan ik dat niet meer, en dan kan ik ook niet meer thuis blijven wonen. Vroeger kwamen ze binnen, en ge kont direct gaan eten. Toch wel zeer herkenbaar, die vrees zijn zelfstandigheid te verliezen, zijn huis uit te moeten. Cyriel Krols, van Hoogstraten is heel content want hij is al blij dat hij eten krijgt. Krijgt ? (nvdr). Alleen, het is nu niet warm genoeg naar zijn goesting.

Blijkt echter dat hij strikt de regels volgt. Zo zou de soep op 3 graden (??? nvdr) moeten verwarmd worden, en dan is ze te “laaw”. “En mej ’t vljéés is déi soms whook”. We hebben de man dan ook aangeraden om de bevoegde instanties te contacteren met de vraag of hij het misschien niet wat langer mag laten draaien. Want naar ons gevoel scheelt er toch wel iets met die 3°. En, den ene microgolf is misschien den andere niet. Zo denken wij dan maar. Kennen er verder uiteraard niks van. Antonia (Netje) Martens in Minderhout is “hjéél, hjéél, hjéél” content en raadt het iedereen aan. Ze krijgt zelfs teveel eten, ze kan het nie op. Haar echtgenoot is 17 jaar geleden gestorven, ze heeft daarna hulp in huis gekregen maar op zeker moment beslist van niet meer te koken. En dan is het toch wel heel gemakkelijk dat ge geen commissies meer hoeft te doen. Nu moet ge niks meer doen meneer, de microgolf in, en opeten. Onze vraag naar het verschil tussen warm en koud kreeg Netje precies niet goed verwerkt in de allicht al wat wittere hersenstof. Het is nu beter maar ze weet eigenlijk niet waarom. Vroeger was het wel goed lekker warm. OCMW en Sodexo, toch misschien die temperatuursregeling maar eens nader bekijken. Voor zover wij het uit die enkele gesprekken hebben kunnen aanvoelen, en voor zover wij dat mogen, het lijkt ons toch wel wennen geblazen voor mensen op leeftijd. Geen abnormaliteit overigens, zal met de tijd wel loslopen. Zo denken wij dan maar weer. Ons eigen somtijdse gesukkel met die microgolf indachtig.

18 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 18

22-12-2011 10:50:44


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Toekomstplannen En het houdt nog niet op. Het OCMW bedeelt o.a. niet alleen maaltijden aan huis, nee men broedt op plannen om in de deelgemeente Meer en Meerle een Lokaal Dienstencentrum te vestigen. Waar de gemeentenaren niet alleen van bepaalde diensten zullen kunnen gebruikmaken, maar waar ook het samenzijn zal worden aangezwengeld. En hoe kan dat beter dan tussen de soep en de patatten. Juist, aan geïnteresseerden zal ook de gelegenheid geboden worden om er de maaltijd te gebruiken. In Hoogstraten is dergelijk Dienstencentrum reeds voorzien onderaan het nieuwe Woonzorgcentrum. Voor Meer denkt men aan ‘Het Klooster’. In Meerle is men nog op zoek.

WIN met de

Gulle Gever Een Duo Luxe-Ontbijt Knechtjeshuis

d

n

s n . e -

We werden er door enkele wakkere burgers merkzaam op gemaakt dat de koelverse maaltijden bedeeld worden middels een koelwagen met FRANSE nummerplaat. En bevraagd als we werden, of we voor het begin staan van een gebiedsuitbreiding vanuit het Zuiden des Lands. Geef toe beste mensen van Sodexo,,, in Brussel gevestigd, in het banier een spreuk als “Quality of Daily Life Solutions” in zuiver Frans gesteld, het doet vragen rijzen. Wij dus verantwoordelijken ondervraagd die enige gène niet konden weggewerkt krijgen. En liever hadden om het daar niet over te hebben. Maar wie ons kent, hij/zij heeft weet van ons slecht karakter. Zodoende.

Meer moet dat toch niet zijn. Ofwel?

n

e

Een Franse invasie? Of het begin ervan?

Ach mensen, so what? Het gaat hier gewoonweg om een voorlopig gehuurde koelwagen. Een kniesoor die daar om maalt. En naar ons denken, beter een koelwagen dan geen koelwagen. Beter een Franse plaque dan geen nummerplaat. Wat jullie? Trouwens, de koelwagen in rust wordt toch aan de Belgische elektriciteit gehangen middels de infuzen aan de muur van de WZC-keuken. Hoewel Belgisch? Want hoe zit dat nu eigenlijk met Electrabel, Suez, Gaz de France…?

Wie nog niet aan de zelfredzaamheid met de Koude Lijn toe is, willen we eerst even verwennen met een luxe-ontbijt voor twee personen in ons eigenste Knechtjeshuis. Je antwoordt gewoon op deze vraag: Wie bereidt in beginsel de ‘koelverse maaltijden’ van het OCMW? - Sedoxo - Sodekso - Dosexo - Sodexo - Soxedo Ga naar www.demaand.be en kies de juiste oplossing. Of stuur je papieren antwoord naar ons redactieadres. Dit alles voor 10 januari.

n

-

-

n

-

n t

Juist ja! De Hoogstraatse Maand gaf ook nog 5 duokaarten weg voor het Nieuwjaarsconcert van het Euregio Jeugdorkest op 15 januari as. in Hoogstraten. Uit de inzendingen werden door een onschuldige hand vijf winnaars getrokken. Zij wisten het correcte antwoord op de prijsvraag: hoe schrijf je de achternaam van dirigent Hans Casteleyn? De gelukkigen zijn: Anne-Marie Remeysen (Hoogstraten), Jos Vorsselmans (Minderhout), Tin Lanslots (Hoogstraten), Carla Peerden (Hoogstraten) en Magda Van Den Heuvel (Hoogstraten). Zij mogen zich op de dag van het concert tijdig aanmelden bij de ticketbalie, waar ze hun twee vrijkaarten plechtig overhandigd krijgen. Van harte!

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 19

DHM_januari_321.indd 19

22-12-2011 10:50:45


PERSOVERZICHT

JULI – DECEMBER

2011

In een woning aan Venhoef breek na een kortsluiting brand uit. De vlammen zorgen voor heel wat rookschade en het huis wordt onbewoonbaar. De vier bewoners, een moeder met drie kinderen van 18, 17 en 5 jaar kunnen ontsnappen langs het dak van de garage.

AUGUSTUS Vlaams parlementslid en schepen Tinne Rombouts (CD&V) is voor de tweede keer moeder geworden. De 31-jarige politica is op 1 augustus bevallen van een dochter Kato. De toeristische dienst ontwikkelde een digitale stadswandeling. Het systeem maakt gebruik van een multimediagids, de Rambler genaamd. De gebruiker wandelt langs de meest markante plaatsen en krijgt automatisch tekst-, beeld- of geluidsfragmenten bij elk van de locaties. TVpresentator en geboren Hoogstratenaar Lieven Van Gils sprak de informatie in.

Toch even een rechtzetting. Jenthe Leenaerts is, zoals we in onze vorige uitgave schreven, sinds 3 april de 20.000ste inwoner van Hoogstraten. Maar Jenthe is niet de zoon, maar wel de dochter van Joke Grielens en Steve Leenaerts.

JULI Bij de Nederlandse grens in Meersel-Dreef nemen een 30-tal dapperen deel aan de Big Jump. Met deze actie, die in gans Europa georganiseerd wordt, tonen de deelnemers hun bezorgdheid over de ecologische toestand van onze waterlopen.

Iets meer dan 30 jaar nadat ze frituur Roma overnamen, bakken Marc en Chrisje Van Der Smissen er hun laatste frieten.

Els Leemans, de Nederlandse vrouw die in 2006 veroordeeld werd voor moord op haar echtgenoot Ran Biemans, heeft geen recht op de miljoenenerfenis van haar man. Dat heeft de rechtbank in Breda beslist. De reden is eenvoudig: de vrouw heeft zelf de hand gehad in de dood van haar man.

KWB Hoogstraten bestaat 70 jaar en viert feest. Na een eucharistieviering worden, naast de bestuursleden, de oud-voorzitters in de bloemen gezet.

V v h m a K w

De Gelmelzwaaiers organiseren voor de achtste maal hun driejaarlijks internationaal folklorefestival. Dit jaar ontvangen een groot aantal gastgezinnen deelnemers uit Costa Rica, Tsjechië, Turkije en Inter-Mongolië in China.

JULI – ArteZ, de bouwonderneming van Paul Van Gils uit Meer bouwde boven op het voormalige atelier van Panamarenko een platform waarop de imaginaire helikopters van de kunstenaars zouden kunnen landen.

Na een prachtig voorjaar volgde een slechte zomer. De Mosten telde sinds april 23.300 bezoekers, waarvan maar 4.378 in juli. In 2010 was juli goed voor bijna 20.000 bezoekers.

AUGUSTUS - De kolonies van Wortel en Merksplas zijn voorzien van een wandelknooppuntennetwerk. Het netwerk doet alle strategisch gelegen rust- en infopunten aan. Met de knooppunten kun je uw wandeling zelf samenstellen en met de gedetailleerde kaart kan je niet verloren lopen.

20 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 20

O g m H g

O k a O l h u z

De Ironman van Frankfurt had een hoogdag moeten worden voor de triatleet Hans Raats uit Hoogstraten. De atleet, aangesloten bij de Mechelse triatlonclub SP&O, had een jaar getraind om zich daar te kunnen plaatsen voor de Ironman van Hawaï. Bij het losrijden een dag voor de wedstrijd haakte Hans in het wiel van een ploegmaat en maakte een zware val.

In Meer opent ‘Medisch Centrum Noord’, een multidisciplinaire praktijk met vier dokters, drie verpleegsters, een diëtiste en een psycholoog. Bezieler dokter Luc Vermander kan voorlopig niet aan de slag. Bij hem werd lymfeklierkanker vastgesteld.

A h a

22-12-2011 10:50:46

N s t r o i h A

N L H o


PERSOVERZICHT

JULI – DECEMBER

Hoogstraten telt een kleine 200 gedetineerden die hier ingeschreven zijn en na hun vrijlating potentiële OCMW steuntrekkers zijn. Hun strafregister moet manueel ingevoerd worden en dat zijn vaak halve boeken. Dat extra werk kost al vlug een halftijds personeelslid per jaar. Om hierin tegemoet te komen is er een overleg met Binnenlandse Zaken. Beloftes worden nog niet gedaan.

l

n

r

SEPTEMBER Vzw HOK (Hoogstraats Oudheidkundige Kring) houdt op te bestaan. Bij de ontbinding stond er nog 30.000 euro op de rekening. Drie verenigingen ontvangen elk 10.000 euro: de Heilig Bloedstichting, het Orgelfonds Jos Bruurs en het Stedelijk museum Hoogstraten.

.

n

t

AUGUSTUS – Het plein bij De Guld krijgt door het toedoen van de organisatoren van het dorpsfeest Vagebond officieel de naam “Vagebondplein”. Een blijvende herinnering aan de voormalige landlopers in de kolonie.

n

.

n -

.

2011

Op vrijdag 12 augustus wordt het Radio 2 programma Middagpost live vanuit het Stedelijk museum uitgezonden. Lieven Van Gils stelt de Hoogstraatse digitale wandeling voor en Margriet Hermans zorgt voor de muzikale omlijsting. Op één nacht wordt er op vier plaatsen ingebroken. Om 2 uur proberen twee mannen een geldautomaat te forceren bij Maes in Minderhout. Om 3 uur trekken ze naar slachterij Herdico langs Voort in Meerle. Om 5 uur worden ze op heterdaad betrapt bij electro Lauryssen en om 6 uur breken ze in bij Desta. Enkel daar kunnen ze een beperkt bedrag buit maken. Volgens het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) moeten er negen huisartsen per 10.000 inwoners zijn. Dat is een minimum, zowel voor het comfort van de dokters als dat van hun patiënten. In maar liefst zestien Kempense gemeenten, waaronder Hoogstraten, wordt dat quotum niet gehaald. Na klachten en de beslissing van het stadsbestuur om zwerfkatten te vangen en een spuitje te geven, krijgt het bestuur veel kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Zij vinden steriliseren of castreren een betere maatregel om de plaag in te dijken. Michel Vandenbosch van Gaia wil hierover een onderhoud met burgemeester Van Aperen. Na een grondige restauratie wordt de kapel Onze Lieve Vrouw van den Akker weer opengesteld. Het eeuwenoud Mariabeeld, dat een tijdelijk onderkomen vond in de parochiekerk, wordt in

processie naar de kapel gebracht. Het is meer dan vijftig jaar geleden dat er nog eens een processie door de Kapeldreef kwam. De bewoners van Castelré zijn niet gelukkig met de plaatsing van een 38 meter hoge straalverbindingsmast, die hen geen voordeel oplevert. Castelré blijft verstoken van internet. De Nederlandse kabel- en internetmaatschappijen vinden het niet rendabel om hun infrastructuur tot bij die kleine gemeenschap door te trekken en als Nederlanders mogen ze niet op de Belgische kabel aansluiten. De 27-jarige T.R. uit Hoogstraten wordt veroordeeld tot 37 maanden cel en wordt 5 jaar ontzet uit zijn rechten. Hij heeft een 12-jarig meisje uit Wommelgem verkracht en 16 minderjarigen tussen 12 en 15 jaar aangerand. Het Stedelijke Museum dient een aanvraag tot erkenning in. Om aan alle criteria te voldoen wordt het huurcontract van het museum, dat in erfpacht overgedragen is aan de vzw Het Convent, verlengd van drie tot vijftien jaar. Nu zou niets het kwaliteitslabel als erkend museum nog in de weg mogen staan. Onder Impuls van Veiling Hoogstraten wordt de kiwibes over gans het land gedistribueerd. De kiwibes heeft een dunne, haarloze schil, waardoor je de vrucht in zijn geheel kan eten. Volgens Wouter Van der Vieren van sterrestaurant Clandestino in Temse, de eerste ambassadeur van de kiwibes, is de kiwibes ideaal voor desserts en gerechten met vlees of vis.

De medische hulpverlening in het Nederlandse Castelré laat te wensen over. Het leven van de inwoners van het gehucht is sterk op België gericht en veel inwoners hebben ook een Belgische dokter. Maar als het fout loopt mag de Belgische huisartsenwachtpost er niet komen. De burgemeesters van Hoogstraten en BaarleNassau gaan hun verantwoordelijke ministeries daarover aanspreken. De regeling moet dringend herzien worden. Omdat het GSM bereik in Wortel zo slecht is, heeft Ericson een bouwaanvraag ingediend voor het plaatsen van een zendmast aan Poeleinde in Wortel. De mast zal zowel door Proximus als door Mobistar gebruikt worden. Als het van burgemeester Van Aperen afhangt mag de Vlaamse overheid de flitspalen die langs de Loenhoutseweg staan verplaatsen naar Voort in Meerle. Daar vielen in de al twee dodelijke slachtoffers in de zogenaamde ‘dodenbocht’. Het parket van Turnhout heeft het onderzoek afgerond over misbruik bij leerlingen die meer dan veertig jaar geleden op het internaat van het Klein Seminarie verbleven. Daaruit blijkt dat er geen bewijs of aanwijzingen van strafbare feiten zijn. De Procureur des Konings besliste om het dossier te seponeren. De bedrijvenvereniging De Kluis en omgeving gaat samen met IOK een parkmanagement op poten zetten. Op de Transportzone in Meer bestaat zo’n initiatief al sinds 2006. Men wil ook in De Kluis starten met collectieve beveiliging van de zone, een gezamenlijke afvalverwerking en het optimaal benutten van energie. Voor de dertiende maal komen duizenden bezoekers naar ‘Hoogstraten in Groenten en Bloemen’. Over een afstand van één kilometer staan maar liefst 120 bloemstukken opgesteld die samen veertig grote composities vormen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 21

DHM_januari_321.indd 21

22-12-2011 10:51:58


PERSOVERZICHT Op vraag van Gazet Van Antwerpen zegt burgemeester Van Aperen dat hij nog niet zomaar zal stoppen. “Ik stel mij ter beschikking en als de partij mij nodig heeft, dan zal ik er staan. Voor de lijstvorming is het nog veel te vroeg. In elk geval: bij leven en welzijn sta ik klaar.” Na een grondige aanpassing van de dubbelwoning tegenover het Casino neemt de Dorpsgemeenschap Widar “Huize Ekkerhart” in gebruik. Twee begeleidende koppels wonen er samen met zeven volwassen andersvalide mensen. Naar aanleiding van de ‘Open Bedrijvendag’ toont de strafinrichting van Wortel de nieuw gebouwde cellenblok. De belangstelling is zo groot dat men honderden mensen moet teleurstellen. De bezoekers kunnen kennis maken met het werk in de gevangenis. De directie hoopt dat men op die manier de 65 openstaande vacatures kan invullen. N-VA zal ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in Hoogstraten opkomen. Jef Vissers is voorzitter en Joyce De Sager secretaris van de plaatselijke afdeling. Als startactiviteit komen Nationaal voorzitter Bart De Wever en de fractieleider Kris Van Dijck spreken in Le Cirq. Jef Van den Bossche van restaurant Armiaen is een van de 48 geselecteerden koks voor Jong Keukengeweld. Chef-koks jonger dan 35 jaar serveren een driegangenmenu voor jongeren aan 45 euro, inclusief aangepaste dranken. Men moet zoveel mogelijk streekproducten gebruiken en bier verwerken. Jef serveert als voorgerecht schol met pompoen met daarbij Oesterstout van de Scheldebrouwerij. Als hoofdgerecht wilde eend met rode kool en rode biet, aangevuld met ganzenlever en als dessert kweepeer met mispel en walnoten.

JULI – DECEMBER van 11.000 vierkante meter, die midden 2012 klaar moet zijn, zullen tomaten en paprika’s opgeslagen worden. Daardoor wordt de huidige capaciteit met twintig procent verhoogd. Kärcher heeft plannen om de huidige locatie aan de Industrieweg in Hoogstraten te verlaten. Tegen 2014 wil men op een nieuwe site een groot trainingscentrum voor verdelers en klanten oprichten. “We zijn nog op zoek naar een stuk bouwgrond”, zegt Kees Wagtmans. “Het moet een locatie zijn waar dagelijks minstens 20.000 auto’s voorbijkomen. De verhuis is nodig omdat ons bedrijf uit zijn voegen gegroeid is”. VTI Spijker wil een zevende specialisatiejaar logistiek inrichten. Met de transportzone in Meer en nog enkele logistieke bedrijven, is de regio een uitgesproken logistieke streek, vandaar. Oppositiepartij Groen!Hoop dient bij Stedenbouw bezwaar in tegen een verkavelingsaanvraag op de hoek van de Hemelstraat en de Desmedtstraat in Minderhout. Er worden twee woningen en een appartementsgebouw gepland op 9,5 meter van de as van de Hemelstraat, terwijl de bouwlijn aan beide zijden van de straat op 12 meter ligt. Door de afstanden niet te respecteren, kan de bouwheer meer realiseren dan volgens de regels toegelaten. De vier hoektorentjes op de ommegang van de Sint-Katharinatoren worden om veiligheidsredenen ingepakt en op tien meter boven het voetpad komt er een groot houten platform rondom de

2011

toren om vallende brokstukken op te vangen. De werken zullen 170.000 euro kosten. De volledige restauratie wordt geraamd op 3 miljoen euro. Lions Markland Hoogstraten en Unizo organiseren in de strafinrichting van Hoogstraten een optreden van The Folsom Brothers, die de nummers van Johnny Cash brengen. De 300 tickets voor het concert en een rondleiding zijn allemaal verkocht, waardoor men een cheque van 4.000 euro kan overhandigen aan de directie. Met deze steun wil men materiaal aankopen om in de winter films te vertonen in de ontspanningszaal van de gevangenis. Jan B. (39) uit Meer was overtuigd dat zijn boekhouder Stijn S. (36) uit Wortel geld van zijn evenementenbedrijf ontvreemde, voor hij in 2006 het bedrijf verliet. Samen met zijn schoonbroer Luc M. uit Minderhout wou hij wraak nemen. Hij deed zich op internet voor als de jonge Nathalie en benaderde Stijn S.. Nathalie moest zijn ex-werknemer bekentenissen ontlokken. Toen dat niet lukte maakte Nathalie Stijn het hof en overhaalde hem om naakt voor de webcam poseren. Met die naaktfoto’s chanteerde het duo Stijn S. voor een totaal bedrag van 277.000 euro. Jan B. riskeert anderhalf jaar cel. Luc M. 40 maanden cel. Hij gaf al een deel van het geld terug. Het stadsbestuur plant achter het nieuwe woonen zorgcentrumcentrum een eerste geboorteboom. De op 27 juni geboren Thomas Jansen uit Meerle vertegenwoordigt de kinderen die in 2011 geboren werden.

OKTOBER Alhoewel de gemeentediensten van niets weten, zou een koppel de toelating gekregen hebben om een huwelijksfeest, met alles erop en eraan, te organiseren in Wortel-kolonie. Ook het Agentschap voor Natuur en Bos, de eigenaar van de gronden, weet van niets. Volgens burgemeester Arnold Van Aperen is de toelating in november vorig jaar al gegeven, maar niemand weet door wie. In Meer verschijnen er borden met zwarte vlaggen als protest tegen de komst van een bungalowpark bij De Mosten. Verblijfsrecreatie zal leiden tot permanente bewoning en huisvestiging voor seizoenarbeiders. Men wil dat men het recreatiedomein behoud zoals het nu is. Als dat echt niet kan verkiest men om het geheel te ontmantelen en het gebied in zijn natuurlijke staat te herstellen. Bij Veiling Hoogstraten zijn de werken gestart voor de bouw van een nieuwe hal. In de loods,

SEPTEMBER - Het stadsbestuur en de bouwheer organiseren een infomoment in de eerste passiefwoning in Hoogstraten. De ronde vorm van de woning zorgt voor een maximum binnenruimte. Het dak is bekleed met zonnepanelen en er is een aardwarmtewisselaar geplaatst. De energie nodig om de woning te verwarmen is quasi nul.

22 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 22

22-12-2011 10:51:59


PERSOVERZICHT

JULI – DECEMBER

e

De voetpaden en de oversteekplaatsen van de Vrijheid liggen er zeer slecht bij. Vooral aan de oostkant, van de Gelmelstraat richting Minderhout is het erg. De voetpaden hellen daar tot tien centimeter af en ook de kasseistrook tussen de weg en het voetpad moet aangepakt worden. Het stadsbestuur trekt geld uit om een ontwerper aan te stellen. De werken worden pas in 2013 uitgevoerd.

s

Het Stedelijk museum ontvangt van de Turnhoutse familie Carette een omvangrijke schenking werken en archiefstukken van Alfred Ost. Joseph Carette was van 1936 tot aan de dood van Ost in 1945 zijn ‘schutsengel’.

n n n -

n

2011

De 240 Belgische gevangenen die in de Nederlandse gevangenis in Tilburg zitten, komen binnenkort in aanmerking om een beroepsopleiding te volgen als voorbereiding op hun vrijlating. Om dat te kunnen doen, moeten ze elke keer getransporteerd worden naar de gevangenis van Wortel. Dat kost tot 455 euro per rit, zoals blijkt uit een parlementaire vraag van Sophie De Wit (N-VA) aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V). In 2006 bouwde Malvé een nieuwe loods en vernielde daarbij een deel van de Meirberg, een belangrijke archeologische site. Een eerste klacht werd geseponeerd, maar nu werd het bedrijf veroordeeld tot een boete van 27.500 euro. Meer dan 370 wandelaars nemen deel aan de heropening van de Tikkenhaenweg, een oude buurtweg tussen Hoogstraten en Castelré. De werkgroep Oude Voetwegen van Erfgoed Hoogstraten heeft samen met heemkundekring Amalia Van Solms van Baarle en Natuurpunt het nodige gedaan om de weg weer toegankelijk te maken en een bruggetje over de Hollandse Loop te leggen. De Tikkenhaenweg vormt nu een verlengstuk van de bestaande wegen, zoals het Stip Stappenpad.

NOVEMBER – Het bestuur van HVV reageert met verontwaardiging op het vertrek van trainer Bart Wilmsen naar Antwerp, nadat hij beloofde om in Hoogstraten te blijven. Op dinsdag 22 november stelt voorzitter Jan Michoel de nieuwe trainer Regi Van Acker voor.

n n

-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 23

DHM_januari_321.indd 23

22-12-2011 10:51:59


PERSOVERZICHT

JULI – DECEMBER

2011

DECEMBER Wim Brughmans wou zijn Annelies De Bonte op een originele manier ten huwelijk vragen. Daarom stapte hij naar restaurant Alaise in Ekeren, dat deelneemt aan het VTM programma ‘Mijn restaurant’. Vrijdag 25 november werd de grote dag, toen vroeg hij zijn verloofde voor het oog van de camera en 700.000 kijkers ten huwelijk. De strafrechter in Antwerpen heeft de celstraf van zes jaar die Greet D. (38) uit Meerle in Nederland kreeg, niet aangepast naar Belgisch recht. De vrouw reed op 10 oktober 2008 een 82-jarige vrouw en een 73-jarige man dood in het Nederlandse Ulicoten. Volgens getuigen scheurde de vrouw toeterend over de weg terwijl ze van links naar rechts slingerde. Ze hield haar hoofd naar beneden en verloor de controle over het stuur.

NOVEMBER – Met een ondertiteld fragment uit “De Untergang” klaagt de nieuwe politieke partij‘Hoogstraten Anders’ aan dat de buurtbewoners van De Mosten niet betrokken werden bij de plannen van het college met De Mosten. Men legt de woorden van de burgemeester in de mond van Hitler. Op het einde beweert Hoogstraten Anders dat men niemand wil vergelijken met bewindvoerders van het Derde Rijk. Een aantal mensen vinden het fragment humoristisch, voor anderen is het er dik over en kan het filmpje echt niet door de beugel.

NOVEMBER De Hoogstraatse Dorien Verhoeven wint met haar zelf ontworpen website ‘Gekruid’ de Usability Award 2011, de prijs voor de meest gebruiksvriendelijke website. In 2008 was er overleg tussen het college en afgevaardigden van de parochiezalen. Nu beslist het college dat elke parochiezaal vanaf volgend jaar een toelage krijgt van 5.000 euro voor het onderhoud van die gebouwen. Het Euregio Jeugdorkest, onder leiding van dirigent Hans Casteleyn uit Hoogstraten, geeft in de kerstvakantie zes concerten in China. De 38-jarige Casteleyn had vorig jaar de muzikale leiding over de succesvolle musical Gelmel en is tien jaar chef-dirigent van het Euregio jeugdorkest, dat bestaat uit 91 jonge muzikanten uit België en Nederland. De huis-aan-huisactie en de activiteiten van de jeugdhuizen Cahier en ‘t Slot voor 11.11.11 brachten 20.245 euro op. De gemeentelijke toelage bedraagt 37.438 euro. Hoogstraten wil een stedenband starten met een plaats in het zuiden. De Vlaamse overheid heeft

de financiële ondersteuning goedgekeurd. Twee werkgroepen, één met personeelsleden en één met geëngageerde inwoners, gaan op zoek naar een goede partner. In 2012 wil men de keuze maken, in 2013 volgt dan een werkbezoek en de samenwerkingsovereenkomst. De voorbije dagen zijn opnieuw grote hoeveelheden groenten vernietigd op de veilingen van Roeselare, Hoogstraten en Sint-Katelijne-Waver. Door het zachte weer groeien tomaten, sla en komkommer zo snel dat ze niet verkocht raken. Het is al de vierde of vijfde keer dat er dit jaar groenten vernietigd worden.

In Hoogstraten wordt verslagen gereageerd op het overlijden van Deveney Smits. Het meisje kwam op 2 december om het leven toen ze bij het oversteken van de Vrijheid onder een vrachtwagen terechtkwam. De chauffeur was gestopt om een voetganger te laten oversteken, maar had het meisje niet opgemerkt. Door dit tragisch ongeval wordt nog maar eens duidelijk dat de Vrijheid het drukke verkeer met 2.200 vrachtwagens per dag niet kan verdragen. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur schorst de beslissing van de gemeenteraad die een verkavelaar meer dan 145.000 euro uit het grondfonds zou opleveren. Achttien sociale bouwgronden bij de Leemstraat werden in juli na een schattingsverslag van het registratiekantoor aan tachtig procent van de prijs verkocht. Omdat de schattingsprijs erg hoog lag, vroeg het stadsbestuur een tweede schatting bij een landmeter, de gronden lager schatte. Maar twee weken na de toewijzing van de kavels liet makelaar Vastgoed CW2 weten niet akkoord te gaan met de nieuwe schattingsprijs. Daarop besliste de gemeenteraad dat de verkavelaar 145.000 euro minder moet betalen aan het grondfonds. Die beslissing werd nu vernietigd.

Kris Herrijgers (27) is kok in het wegrestaurant Truckstop Joost langs de E19 in Meer en gaat de concurrentie aan met Jeroen Meus en Piet Huysentruyt. In maart lanceerde hij zijn website www.kriskookt.be. Op de site staan 130 recepten die u eenvoudig klaar kan maken. De site heeft dagelijks tussen de zeventig en negentig bezoekers.

De politiezone Noorderkempen organiseert een enquête als hulp bij de redactie van haar prioriteitenplan 2013-2016. De enquête stelt vragen over buurtproblemen, het onveiligheidsgevoel, slachtofferschap, aangiftegedrag en de werking van de politie.

De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen vernietigt de bouwtoelating na het slopen van de woning Poeleinde 1, gelegen naast de als monument beschermde kerk en kerkhof van Wortel. De woning is één van de best bewaarde voorbeelden van ‘Nieuwe zakelijkheid’ in de architectuur en mag niet gesloopt worden.

Het tragisch ongeval waarbij Deveney Smits op 2 december om het leven kwam blijft voor beroering zorgen. Een actiegroep schreef een brief aan het stadsbestuur. “Het probleem is al jaren gekend. Maar na verschillende studies en mobiliteitsplannen komt er maar geen verandering”, staat er in de brief.

24 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 24

22-12-2011 10:51:59


p , n e g

n . e e s r

p e t m t l d r

r e t e a r t , e d e

t d

n n , g

p f n ,

dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Uitreiking Cultuurprijzen 2011 Wie volgt ´Gelmel de musical’ op als winnaar cultuurprijs GROOT HOOGSTRATEN - In januari won ´Gelmel de musical´ de cultuurprijs 2010 en was tevens laureaat in de categorie ´evenement van het jaar´. De categorie ´vereniging of persoon met uitzonderlijke verdienste´ werd gewonnen door Flor Verschueren. Het concert van MinArte ging aan de haal met de prijs voor vernieuwend initiatief. 2010 was dan ook een bijzonder cultureel jaar met tal van grootse activiteiten en producties. Op het eerste zicht lijkt 2011 een minder schitterend jaar maar ook in 2011 hebben tal van verenigingen en personen niet stil gezeten. Hoe klein uw initiatief misschien ook was; stel u zeker kandidaat voor de Cultuurprijs. Ook uw initiatief is waardevol om in aanmerking te komen voor een Cultuurprijs. Elke door het stadsbestuur erkende vereniging kan een kandidatuur voor zichzelf of een andere organisatie of persoon indienen. Voor deze zesde

cultuurprijs komen zoals de vorige jaren weer drie categorieën aan bod: evenement of de blikvanger van het jaar, een vereniging of een persoon met uitzonderlijke verdiensten, een nieuw of vernieuwend initiatief. Uit elke categrorie wordt een laureaat gekozen die in aanmerking komt voor de cultuurprijs 2011. De winnaar van de Cultuurprijs ontvangt een bedrag van 250 euro en een (digitaal) logo ‘Winnaar cultuurprijs 2011’, dat men in zijn communicatie mag gebruiken. De twee eervolle vermeldingen krijgen elk 125 euro. Kandidaturen moeten vóór 4 januari 2012 ingediend worden bij de cultuurdienst. Het formulier voor kandidaatstelling is te bekomen bij de cultuurdienst of te downloaden op www.hoogstraten.be/cultuur-beleven. De cultuurprijs 2011 wordt uitgereikt op vrijdag 27 januari 2012 in Le Cirq en wordt muzikaal opgeluisterd. Info: cultuur@hoogstraten.be, 03 340 19 57

Sporen van Geweld

SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN – Zondag 4 december namen welgeteld 28 personen deel aan de wandeling ‘Sporen van geweld’. De wandeling werd ontworpen door de werkgroep ‘Op Oorlogspad’ van Erfgoed Hoogstraten en vertelt het verhaal van Hoogstraten in de Tweede Wereldoorlog aan de hand van personen en ‘sporen van geweld’ op of aan gebouwen. Enkele kerels van “Pattern 37”

waren van de partij om voor een gepaste omkadering te zorgen, met drie Britten en één Duitser anno 1944. De wandeling werd eerder al georganiseerd naar aanleiding van Erfgoeddag 2009. Nu werd ze hernomen op vraag van Toerisme Hoogstraten en Toerisme Grensland. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 25

DHM_januari_321.indd 25

22-12-2011 10:52:00


hoogstraten

Provincie pakt verkeersprobleem aan HOOGSTRATEN / REGIO - Ellenlange files en door dorpskernen denderende vrachtwagens. Mobiliteit is, zeker deze dagen, in Hoogstraten een veel besproken thema. En uitgerekend de dag dat we hierover een persnota van de provincie ontvangen, eist het zware verkeer, dat vaak onnodig door de Vrijheid komt, een dodelijk slachtoffer. Maar.... de provincie werkt aan een grondige studie die, eindelijk, in juni 1012 moet leiden tot een actieplan om de mobiliteit in de Noorderkempen te verbeteren.

Globale aanpak De provincie wijst er wellicht terecht op dat men verkeersproblemen niet plaatselijk voor één gemeente kan aanpakken of oplossen. Dat zal wel zijn, maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat men in afwachting van een grote globale oplossing, waarop we nog lang zullen moeten wachten, plaatselijke al kleine maatregelen kan nemen. Direct na het dodelijk ongeval werden langs facebook twee actiegroepen opgericht. Zij verwijten ons plaatselijk bestuur dat ze zich verschuilen achter de provincie en ondertussen niets ondernemen om de situatie hier, waar mogelijk, met kleine ingrepen aan te pakken. “Met een

tonnagebeperking aan de afrit in Meer, zouden er al veel minder zware vrachtwagens door het centrum van Meer, Minderhout en Hoogstraten rijden”, klinkt het in die kringen. Maar de provincie werkt aan een studie op middenlange termijn en houdt zich niet bezig met tijdelijke plaatselijke problemen. Daarvoor moet het initiatief van het gemeentebestuur zelf uitgaan. De provincie bestudeerd de verkeersproblemen van Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Brecht, Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar, Zandhoven en Zoersel als een geheel. Een oplossing voor de ene gemeente kan negatieve gevolgen hebben voor de andere. Zo was er bij het opmaken van de plannen van de gemeente Beerse voor de ontsluiting van hun bedrijventerrein, geen rekening gehouden met de

Gepensioneerd onderwijspersoneel op stap

verkeersleefbaarheid in Rijkevorsel, om maar een voorbeeld aan te halen.

Betere doorstroming In het actieplan dat in juni 2012 moet klaar zijn, wil men vooral aandacht hebben voor een betere doorstroming op de hoofdwegen en de leefbaarheid in de dorpskernen. Dit wil men bereiken met een afzonderlijk vrachtroutenetwerk, waardoor men het aantal vrachtwagens in het centrum van Hoogstraten, Rijkevorsel en Oostmalle drastisch wil verminderen. Nu rijden er 2.200 vrachtwagens per dag door de Vrijheid en als men niets onderneemt zal dat aantal op korte termijn verdubbelen. Er moeten dus dringend maatregelen genomen worden voor de leefbaarheid van Hoogstraten en de omliggende dorpen. En dan laten we de veiligheid in de dorpskernen nog buiten beschouwing. (fh)

CINE HORIZON Grande Hotel Berta voelt zich na 33 jaar nog steeds niet thuis in Portugal. Haar mijmeringen nemen ons mee naar haar echte ‘thuis’: de stad Beira aan de kust van Mozambique. Hier staat het Grande Hotel, het symbool van de getroebleerde geschiedenis van Mozambique. Dit pronkstuk van het koloniaal regime, gebouwd in 1955, was met zijn 12.000 m2, een Olympisch zwembad en luxe restaurant een echt vijfsterrenhotel. Meer dan 3500 Mozambikanen hebben er tijdens en na de burgeroorlog hun toevlucht gezocht tussen de brede gangen en imposante trappenhuizen. Alles wat van waarde was in het gebouw, is gesloopt en verkocht; alleen het betonnen karkas staat nog overeind. Kleine bedrijfjes bloeien er op, maar er is ook geweld en gevaar. Met de hulp van een paar behulpzame bewoners zien we hoe de huidige bewoners met veel vernuft iets van hun onderkomen weten te maken, en dat van de oorspronkelijke grandeur helemaal niets meer over is.

HOOGSTRATEN – In de tweede helft van de jaren negentig gingen heel wat leerkrachten met pensioen. Maar de school én de collega’s helemaal loslaten was toch niet zo gemakkelijk. Jan Brosens (Klein Seminarie) startte met BOLS (bond oud-leraars seminarie) en Marcel Leunen nam in dezelfde periode het initiatief voor de gepensioneerden van het Vito. Zij gaan door het leven onder de naam VitoS (Vito senioren). Dinsdag 22 november trok de vriendenkring van het Vito naar het heemkundig museum Tempelhof in Beerse en het documentatiecentrum van de heemkundige kring De Vlierbes. Het was een boeiende namiddag dankzij de bekwame gids Jan Oostvogels (uiterst links op de foto), erevoorzitter van De Vlierbes én oud-leerling van de Handelsschool Hoogstraten (1960-’63). (js)

Grande Hotel, film van de Belgische regisseur Lotte Stoops, om 19.30 uur in zaal Le Cirq.

26 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 26

22-12-2011 10:52:00

B


r

,

-

r

h

s n -

n

n r

t n l 0

hoogstraten

LEZERS SCHRIJVEN

Denkend aan

Deveney Smits

Veiliger verkeer: EEN OPROEP Op 2 december gebeurde het ongeval van de 10-jarige Deveney Smits waarbij zij onder een vrachtwagen terecht kwam terwijl ze de Vrijheid in Hoogstraten overstak. Op die dag werd duidelijk dat het zo niet verder kon. Op de sociale netwerksite Facebook zijn daarom de actiegroepen ‘Ring rond Hoogstraten NU’ en ‘Ban Onveilig Verkeer’ opgericht. Uit de vele reacties die zij kregen werd duidelijk dat heel de regio met een verkeersprobleem zit en daar we in een groeiregio zitten wat betreft woonzones en bedrijvenparken zal er dat de komende jaren niet op verbeteren. Er wordt voor de volgende tien jaar een verkeerstoename van 10 % verwacht en dat terwijl we nu al dagelijks ervaren hoe onze wegen dichtslibben. Het conflict tussen doorgaand verkeer en bewoners speelt steeds meer. Waar de één vlotte doorgang wenst, wil de ander vooral aandacht voor veiligheid. Zo krijgen we steeds meer onbegrip voor elkaar. Bij gesprekken lijkt het soms wel een opbod bij wie het probleem het grootst is. Als we nu uit alle reacties al iets geleerd hebben, is het dat u gelijk heeft! Het probleem is in uw buurt inderdaad het grootst omdat u dat ook zo ervaart. U bent op de hoogte van alle ongevallen en bijnaongevallen. U kent de gevaarlijke punten waar de passant geen aandacht voor heeft. U weet op welke punten uw kinderen gevaar lopen.

De 2 groepen hebben nu de handen ineen geslagen om samen met de inwoners, ondernemers, scholen en andere belanghebbenden, oplossingen aan te dragen voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Lodewijk de Konincklaan, Heilig Bloedlaan, Vrijheid, Van Aertselaerstraat, Minderhoutdorp, Desmedtstraat, Meerseweg, Meerdorp tot aan de John Lijsenstraat, ook gekend als gewestweg N146 en voor de realisatie van de Ring rond Hoogstraten.

Op vrijdag 2 december kwam de 10-jarige Deveney Smits om het leven bij een tragisch ongeval op de Vrijheid.

Er zijn voorlopig 2 volksraadplegingen gepland zodat de bevolking zelf inspraak heeft en mee oplossingen kan aanbrengen voor de verkeersveiligheid. De volksraadplegingen, georganiseerd door de actiegroepen ‘Ring rond Hoogstraten Nu’ en ‘Ban Onveilig Verkeer’ gaan door in Hoogstraten en Minderhout. Data: Maandag 16 januari om 19 uur in zaal PAX Hoogstraten Maandag 23 januari om 19 uur in zaal de Handboogschutter, Bredaseweg 39A te Minderhout Wij hopen dat ook u uw stem laat horen. Indien u aanwezig wilt zijn graag een mailtje naar ons gezamenlijk e-mailadres: veilighoogstraten@ gmail.com of op telefoonnummer: 0471/640283

Ban onveilig verkeer en Ring rond Hoogstraten NU

g n

Breda 2001 – Hoogstraten 2011

Deveney was een prachtmeid, een bloem van een kind. Ze kon mooi zingen, ze kon mooi dansen en zette zich overal voor in. Ze was er voor iedereen: heel erg aanwezig maar daarom niet op de voorgrond. Zo ligt ze ook begraven. Als je de begraafplaats op komt, linksaf achter een rodendron. Aanwezig maar niet op de voorgrond, zo was ze ook. Haar begrafenis was tegelijk intens droevig en mooi. Kleurrijk, want ze hield zo van kleuren, werd ze begraven zoals ze het zelf zou gewild hebben. In een witte kist met daarop, met gekleurde stiften, afscheidswoorden van vrienden en kennissen.

d

e

r

In een huifkar werd de kist van thuis naar de kerk en later naar de begraafplaats gereden. Ze hield zo van paarden. Een stoet tussen een erehaag van gekleurde ballonnen en gevolgd door Murga L’Santa, de fanfare en dansgroep waarvan ze lid was. Deveney was een prachtmeid, een bloem van een kind. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 27

DHM_januari_321.indd 27

22-12-2011 10:52:00


HOOGSTRATEN

BRILJANT IN HOOGSTRATEN Fons Jansen en Maria Swaegers

Tussen de foto boven en de foto onder liggen precies 65 jaren. Jaren van samen hard werken maar ook van plezier maken in diverse verenigingen. Voor Fons kwam daarbij nog de politiek: hij was gedurende 18 jaren eerste schepen van Hoogstraten en na het overlijden van zijn voorganger Jos Van Aperen droeg hij ook de burgemeesterssjerp. Maar politiek laten we hierbij rusten Fons werd geboren in Meer op 14 juni 1922 en Maria in Hoogstraten op 5 december 1926. In die tijd leerden koppeltjes elkaar kennen op één of andere kermis. Bi hen was dit ook zo het geval. Een lange vrijage hebben zij er niet van gemaakt. Al snel kwamen zij tot de overtuiging voor elkaar geboren te zijn. Op 30 november 1946 stak hun huwelijksbootje van wal. Fons, die liever werkte dan studeerde, ging werken in de zaak van zijn schoonvader. Toch hadden zij liever hun eigen zaak en reeds in 1946 werd “De Hoogstraatse Zelfwasscherij” op gang getrokken. Al ras kwamen er andere was-toestanden bij aan te pas in het verhuur van linnen aan hotels en restaurants (1958) en in 1962 werd gestart met de ziekenhuizen en de rustoorden. De naam van de zaak werd veranderd in “Friswit”. Hiermede werd een begrip geboren in Hoogstraten: “Die van de Friswit” kende iedereen en zelfs ver, heel ver, buiten Hoogstraten was die naam gekend. Zulk een zaak kan men echter alleen maar groot maken door te werken, hard te werken en dat hebben Fons en Maria al die jaren gedaan. Onder-

tussen ging hun bedrijf op in een groter concern maar “Friswit” zal in Hoogstraten nog lang een begrip blijven.

Naast het werk was er nog tijd voor ontspanning. We sommen even op: Fons was een gepassioneerd jaren en meerdere jaren voorzitter van de Antwerpse Jagersvereniging. Samen met de andere “Petjes” werd tijdens de zomermaanden de fiets van stal gehaald. Klein detail: vrouwen mochten niet mee fietsen. Waarom niet, is nog steeds een raadsel. Maria liet zich niet onbetuigd en was voortrekker van de Hoogstraatse fiets- en wandelclub. Heel regelmatig dook zij het zwembad in. In Castelré leefden zij zich uit in hun moestuin. Ondertussen trokken zij ook regelmatig naar de Belgische kust om er van de rust te genieten en tot voor enkele jaren werd er “overwinterd” op Tenerife. Nu gaat het er allemaal wat rustiger aan toe. Genieten in eigen huis en tuin aan de Tinnenpotstraat samen met kinderen, kleinkinderen en ook achterkleinkinderen , geeft hun de grootste vreugde. Samen hebben zij 4 kinderen: Paula, François, Michel en Denise. Die zorgden met hun partners (tot nu toe) voor 9 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen rollebollen door huis en tuin. Tot slot: Het is niet iedereen gegeven of anders gesteld: het is eerder een uitzondering om driemaal als jubelerend koppel in dit blad te staan. Een vierde maal willen wij hen van harte toewensen. (pdn)

28 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 28

22-12-2011 10:52:01


hoogstraten

Gelmelboot op Turnhoutse Stripdagen

1.500 euro voor vzw Markdal

Raymond Legae van www.stripspeciaalzaak.be HOOGSTRATEN / TURNHOUT - In het weekend van 9-11 december 2011 vond in Turnhout het jaarlijkse Stripfestival plaats met als hoogtepunt op zaterdagavond het Gala van de Vlaamse Strip. Frieda Van Wijck ontving in opdracht van Strip Turnhout en van minister Schauvliege de laureaten van de Stripvos, de Prijs Willy Vandersteen en in het bijzonder de winnaar van de bronzen Adhemar / Vlaamse Cultuurprijs voor de Strip: Steven Dupré. Na het officiële gedeelte in de Warande werden de striptentoonstellingen in de Kuub feestelijk geopend.

Steven tekent onder meer de strips Midgard en Kaamelott. Midgard is een reeks rond vikingen en toen Strip Turnhout Steven vroeg wat hij dan wel in zijn tentoonstelling wilde hebben, antwoordde hij voor de vuist weg met “een vikingboot en een dode koe”. Via het Vikinggenootschap Turnhout kwam de organisatie terecht bij de VZW LA:CH en na een spannende verhuis werd de Gelmelboot in de Kuub opgesteld als eyecatcher van de Midgard-tentoonstelling. De tekenaar was in de wolken met “zijn” boot en ook het publiek reageerde uitermate enthousiast. Menigeen trok zijn of haar camera. Kabinetschef Jan Vermassen, als vertegenwoordiger van minister Schauvliege, feliciteerde de VZW met het pronkstuk. Bij deze dus nog eens een pluim voor de Gelmel-decorploeg én de verhuisploeg!

-

Eregast Merho, de tekenaar van de Kiekeboestrips, werd geroemd om zijn gehele carrière en kreeg de tentoonstelling “Museum K” met tekeningen en objecten uit de Kiekeboestrips die verwijzen naar andere kunstenaars uit alle mogelijke disciplines.

e

Ook Mollenaar Steven Dupré, de winnaar van de bronzen Adhemar / Vlaamse Cultuurprijs voor de Strip 2011, kreeg een tentoonstelling aangeboden rond zijn werk die hij “Snippers” doopte.

e e

g e

k e

n s

.

De striptentoonstellingen en dus ook de de Gelmelboot zijn te zien van zaterdag 10 december 2011 tot en met zondag 8 januari 2012 in de Kuub. Toegang tijdens de openingsuren is gratis. (al/red)

Voorzitster José Bluekens van Markdal mocht uit handen van Bob Van Ussel (voorzitter) en Walter Deburchgrave van Rotary Hoogstraten-Kempen, een cheque van € 1500,- in ontvangst nemen. HOOGSTRATEN - Rotary Hoogstraten-Kempen is een vriendenclub die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld. Zo steekt Rotary Hoogstraten-Kempen elk jaar in september de handen eens stevig uit de mouwen voor de organisatie van een groots 4x4-evenement te Minderhout. De opbrengst daarvan gaat steevast naar allerlei initiatieven die de maatschappij dienen. Zo kwam jaren geleden Markdal vzw in het vizier. Markdal is een dagcentrum voor +/- 20 volwassenen van 21 tot 65 j. met een mentale of meervoudige handicap. Tegenwoordig is ook het kleinschalige initiatief ‘t Vonderke opgericht . ’t Vonderke richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 21j. Markdal en ’t Vonderke wensen het welzijn en echt geluk van de haar toevertrouwde personen met een beperking optimaal te behartigen, met als einddoel hun rechtmatige plaats in de samenleving te kunnen laten innemen. Dit zijn doelstellingen die ook Rotary hoog in haar vaandel draagt . (www.rotaryhoogstraten.com - www.deas.be/Markdal.html ) (fs)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 29

DHM_januari_321.indd 29

22-12-2011 10:52:01


hoogstraten

Logeren in de klas

Fanfare St.-Catharina HOOGSTRATEN - Enkele weken geleden op zondag 6 november heeft fanfare St.-Catharina uit Hoogstraten deelgenomen aan de orkestwedstrijd georganiseerd door de provincie Antwerpen. De fanfare behaalde een schitterend resultaat met 92% in 1e afdeling en bewijst daarmee een vaste waarde te zijn in muzikaal Hoogstraten. De fanfare is sinds enkele jaren intensief bezig met een eigen muziekopleiding. Om de jongeren een steun in de rug te geven, werden de vier afgestuurde muzikanten, Charlotte Geens, Jolyn Geens, Femke Jacobs en Willem Zelck, op het jaarlijks teerfeest gehuldigd en ontvingen ze een diploma.

HOOGSTRATEN - Wat een ervaring! De oudste kleuters van het Klein Seminarie mochten een nachtje logeren in de kleuterklassen. De kleuters kwamen rond zes uur in pyjama naar school. Hun bedje werd samen met papa en/of mama op een favoriet plekje geïnstalleerd. ‘s Avonds ging men op tocht met de zaklampen, keek men naar de poppenkast en luisterden de kinderen naar een verhaaltje,... Alle kleuters kregen van de juffen een nachtzoentje, ook al wisten enkele kleuters het niet meer.... al snel waren ze in dromenland! ’s Nachts werd er niemand wakker en het was al na 7 uur toen de eerste kleuters wakker werden. Met een ontbijt met de hele kleuterschool begon een nieuwe dag. (fh)

Bij deze is iedereen tevens uitgenodigd op het jaarconcert van de fanfare op zaterdag 11 februari 2012 om 19.30u in de feestzaal van het Klein Seminarie. De dag nadien op zondag 12 februari organiseert de fanfare een muzikale namiddag voor jeugdorkesten eveneens op het Seminarie. (lr/red)

Euregio nieuwjaarsconcert HOOGSTRATEN - Het Euregio Jeugdorkest (EJO) o.l.v. dirigent Hans Casteleyn (Gelmel, de musical) viert de apotheose van haar 25 jarig jubileum met een spetterend Nieuwjaarsconcert in de Sint-Catharinakerk van Hoogstraten. De 90 jeugdige muzikanten (14 - 25 jaar) van dit orkest zijn op dat moment net terug van een concerttournee in China, waar ze tijdens de kerstvakantie 6 concerten verzorgen in Shanghai en omstreken. Op het programma staan een aantal virtuoze klassiekers en als hoogtepunt speelt soliste Liesbeth Baelus het prachtige Chinese vioolconcerto “Butterfly Lovers”, gebaseerd op een Chinese legende. Dit concert moet je gehoord en gezien hebben en na afloop klinken we graag samen op het nieuwe jaar. (fh)

H e s t t w d v R a e

T g S s t v

30 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 30

22-12-2011 10:52:02


hoogstraten

Een tweede boek van Lief Van Opstal

Tom De Houwer ontwerpt “Groenten & Bloemen”

p a e

g

n

t t

t -

Op de foto v.l.n.r. Jacqueline Van den Heuvel, bestuurslid VVV Hoogstraten, Louis Geerts van de Groendienst, Tom De Houwer, Etienne Van Nyen, schepen Tinne Rombouts en Guy Rigouts, Voorzitter VVV.

HOOGSTRATEN - Bij uitgeverij Free Musketiers verscheen “de Baldred offers”, het tweede boek van de Hoogstraatse Lief Van Opstal.

HOOGSTRATEN - Twaalf jaar lang was Etienne Van Nyen het creatieve brein achter “Hoogstraten in Groenten en Bloemen”, maar gaf hij te kennen dat hij op 75-jarige leeftijd, een stap terug wil zetten. Voor de VVV, de organisator was het niet eenvoudig om een opvolger te vinden. :”We hebben redelijk lang gezocht en met verschillende kandidaten gesproken”, zegt Guy Rigouts, “Met Tom De Houwer klikte het echter al snel. Hij heeft de capaciteiten en de ambitie om een waardige opvolger voor Etienne te worden”.

In Edinburgh verdwijnt een zwangere vrouw die vermoord wordt teruggevonden. Haar lichaam is gruwelijk verminkt en ze blijkt het slachtoffer te zijn geworden van een barbaars ritueel. Stan McRyan wordt samen met zijn nieuwe partner op de zaak gezet. Als korte tijd later opnieuw een vrouw wordt vermist, dienen de inspecteurs een duik te nemen in de Schotse geschiedenis en godsdienst. De moordenaar lijkt alleen zwangere vrouwen te kiezen voor zijn rituelen. De inspecteurs weten vrij snel wie de dader is, maar vinden geen bewijzen. De duivel keert terug en kiest deze keer Edinburgh als werkterrein… Wie dit verhaal echt wil begrijpen, heeft allicht een stapje voor als hij ook “Leathons Wolf”, het eerste boek van Lief Van Opstal, gelezen heeft, daar haar tweede boek “de Baldred offers” het middelste verhaal van een trilogie is. Ook ‘Leathons Wolf’ is nog steeds bestelbaar.

Tom De Houwer is van opleiding grafisch vormgever, maar al snel na zijn studieperiode aan het Sint Lucas te Antwerpen ging hij creatief aan de slag met bloemen in zijn eigen zaak “Ambrosia” te Beerse waar hij als autodidact al snel naam verwierf. Op regelmatige basis werkt Tom samen

met het gerenommeerde bloementijdschrift Fleur Creatief en neemt hij deel aan evenementen zoals Alden Biesen, De kersthappenings te Brugge en andere grote evenementen. De Houwer heeft al een aantal nieuwe ideeën, maar wil het basisconcept respecteren. “Het is tenslotte al meer dan 10 jaar een succesformule”, zegt Tom. Dit jaar vindt de jaarlijkse openluchttentoonstelling van bloemen- en groentecreaties evenement plaats op zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 september 2012. De organisatie is in handen van VVV Hoogstraten met de steun van Veiling Hoogstraten, Stadsbestuur Hoogstraten, Special Fruit en Unizo Hoogstraten.

De Baldred Offers zal begin februari verschijnen. Het boek telt 314 bladzijden en kost 24,95 euro exclusief verzendingskosten. U kan het boek bestellen langs de site van Free Musketeers of bij de auteur zelf langs lief.vanopstal@live.be (fh)

Lief van Opstal (1959) werd geboren in Hoogstraten (België) en woont daar nog steeds. Zij studeerde moderne talen in Antwerpen en haar voorliefde voor boeken begon samen met haar eerste baan in een kleine uitgeverij. De inspiratie bleef en een vervolg op Leathons Wolf was dan ook onvermijdelijk. Ondertussen werkt ze hard aan het derde en laatste deel uit deze serie boeiende thrillers.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 31

DHM_januari_321.indd 31

22-12-2011 10:52:02


hoogstraten

Kinderen ontdekken grafiek

Gedicht in De Maand Mij moeten ze al lang niet meer overtuigen. En hoe langer hoe minder. Want alle proporties zijn uit onze dorpen geklopt. Nóg een verdieping! En speelplein wordt beton. Brandnetels onder de klinkers. Meanders ingekapseld. En alles druk, drukker, drukst. Maar hoe krijgen we die Vrijheid weer vlot? Deuren op slot en rolluiken toe! Waarom sterft de gebuurtenwerking uit? Leeft er iemand nog met de seizoenen? Of zoals Rosette het ziet:

stenen stad waar konijnen, vossen, roversholen verdwenen zijn en zigzaggend een kleine meeuw van punt naar goot een klaverblad brengt ten gunste van de minsten waar elke boom een spiegel werd van koop, vertier en waar de zielen stomwaarts te neuzelen zijn boven thee de blaadjes tellen, zuchtend opstaan op de tegels waar de stenen roepen: Kom terug. Schouder aan schouder de huizen. Mallen en boten van vrees. Waar groen is uit één eenzelvige kleur gegoten. Waar wegen naar wegen leiden en luchten worden verplaatst: boven een streep water, boven een laatste goot. Waar laat leven is, hinkend. Waar zang gesloten wordt, binnen. O, stenen stad. R.S.

17/03/2011

D v e HOOGSTRATEN - In de gemeenteschool draait het Comeniusproject ‘Art & Artists in a digitale Europe’ op volle toeren. Zoals jullie in een vorige ‘Hoogstraatse maand’ konden lezen, staat de Vlaamse graficus en houtsnijder Frans Masereel centraal. Eind november bezochten de leerlingen van het 4de leerjaar het Frans Masereel Centrum in Kasterlee. Hier kunnen kunstenaars logeren en tegelijk gebruik maken van het drukatelier. Op het moment van ons bezoek was er een Amerikaanse, een Franse en een Russische kunstenaar aan het werk. Iedere kunstenaar laat op het einde van zijn verblijf in het centrum een werk achter. Onze kinderen waren natuurlijk geïnteresseerd in alle imposante drukpersen en druktechnieken maar ze waren zeer benieuwd naar het werk van Frans Masereel. Manu Van Hove, leerkracht Vrije Grafiek van het IKO, leidde ons rond in het centrum en zorgde ervoor dat we een echte houtsnede van Frans Masereel mochten zien, zelfs mochten aanraken!

Love 2 heal

Na de uitstap naar het Frans Masereel Centrum gingen de kinderen zelf aan de slag in het IKO. Ze sneden lino’s uit. Met behulp van deze techniek van hoogdruk ontwierpen onze creatieve geesten de nieuwjaarskaarten van onze school. Een andere groep ‘kunstenaars’ krasten met droge naald in plexiglas (diepdruk). Als onderwerp bij deze techniek kozen we voor spelende kinderen. Ons jaarthema ‘Spelen = Leren’ leeft het hele schooljaar. In onze eigen school werd er ook met veel plezier getekend, geplakt, gezwoegd, gedrukt en vooral geholpen. Ja, geholpen! De kinderen van het 6de leerjaar verzorgden immers workshops voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar. Aan de eigen kleine drukpers in de school voelde iedereen zich een graficus. Niet enkel de resultaten zijn prachtig. Ook het proces dat de oudste leerlingen doormaakten is meer dan de moeite waard. Ze werden echte zorgende begeleiders voor de jongere leerlingen.

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. 32 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 32

22-12-2011 10:52:02


m .

. t -

t

hoogstraten

Trias, Neos en ontwikkelingshulp

Seminarie for live

De boeren van Ecuador, hier op bezoek in de Wereldwinkel, waar producten uit hun land verkocht worden. May Van Riel en Eddy Sabbe waren hun vaste begeleiders, Eddy Sabbe en Katelijne Derache waren tolk van dienst. HOOGSTRATEN – Vorig jaar bracht May Servaes, voorzitter van Neos, samen met afgevaardigden van Trias, een organisatie die ondernemende mensen in het zuiden steunt, een werkbezoek aan Ecuador. Dit jaar brachten vier inwoners van Chimboroza in Eduador een tegenbezoek, waarbij Neos Hoogstraten vier dagen hun gastheer was. De bezoekers zijn kleine landbouwers die een toeristische verbreding zoeken voor hun bedrijven, die op zichzelf niet rendabel zijn. Heel concreet zocht men hier naar mogelijkheden om bij

hun bedrijven kleinschalige horecaprojecten of bed & breakfast op te starten. “We hebben hen heel wat kunnen aanbieden”, zegt May Van Riel, “We zijn vooral directeur Luc Meynen en VTI (Hotelschool) Spijker zeer dankbaar. Drie dagen hebben ze daar lessen gevolgd en extra informatie gekregen. We brachten ook een bezoek aan de Bouwhoeve, wat voor hen een openbaring was. En in de Wereldwinkel kunnen ze zien hoe Oxfam het ganse jaar door producten uit hun land verkoopt”. (fh)

e

-

Hoogstraten Groen- en bloemengemeente 2012 HOOGSTRATEN - Hoogstraten heeft de wedstrijd Groene Lente gewonnen. Groene Lente is een organisatie van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). De stad Hoogstraten mag zich hierdoor de Groen- en Bloemengemeente 2012 noemen. De stad Hoogstraten, en dan met name de groendienst, heeft deze titel gewonnen, omdat de stad in alle drie de wedstrijdonderdelen van de groene Lente ‘Groene gemeente’, ‘Zonder is gezonder’, en ‘Gemeente in bloei’ voorbeeldstellende projecten heeft gerealiseerd. Met deze titel wordt Hoogstraten ook afgevaardigd voor de Europese leefmilieuwedstrijd Entente Florale in 2012. Toonaangevend zijn het Begijnhof, het groengebied van Wortel Kolonie, de diverse bloemenprojecten, de aanplanting van straatbomen, de heraanleg van groenzones in het kader van het pesticidendecreet,…

Ook nieuwe groenrealisaties staan op til. Zo worden o.a. de braakliggende terreinen van Den Dijk omgevormd tot een recreatief groengebied waar spelen, sporten, natuur beleven, rusten en ontmoeten het hoofdaccent vormen. Ook het natuurlijk milieu krijgt de nodige aandacht in Hoogstraten. Een project over natuurlijk beheer van beekranden wordt opgestart. Ook wordt een bosbeheerplan opgemaakt voor recreatiedomein De Mosten. In het kader van het pesticidenvrij onderhoud wordt een nieuwe veegwagen aangekocht en wordt een proefproject opgestart om onkruid te bestrijden met stoom. De acties rondom Entente Floral zullen een integraal onderdeel zijn van het cultuurprogramma BUITENgewoon CHARMANT dat loopt in 2012. Meer info: www.vvog.info (fh)

HOOGSTRATEN - De leerlingenraad van de derde graad van het Klein Seminarie pakte in de week voor de proefwerken uit met optredens van enkele leerlingenbands. Er is in het Klein Seminarie heel wat muzikaal talent aanwezig. Four of a Kind gaf dinsdagmiddag de aftrap. Donderdagmiddag brachten Nattida-Jayne Kanyachalao, Luca van Turnhout en Jonathan Matthyssen op hun beurt een leuke set. Sam Daemen zorgde in zijn eentje voor enkele stevige rocknummers. The Road Lines sloten vrijdag de rij. Zangeres Tine Dumoulin zette een heel verdienstelijke prestatie neer, geruggesteund door een stel goede muzikanten, nl. Jonathan Matthysen, Ruben Pauwels, Seppe Scheipers en Stijn Vrints. De twee laatste zitten op Vito. De collega-school was zo vriendelijk om (ook bij Four of a Kind) hun leerlingen de gelegenheid te geven om tijdens de middagspeeltijd met hun vrienden in het Klein Seminarie te komen musiceren voor het goede doel.De optredens vestigden de aandacht op de actie die op 22 december georganiseerd werd ten voordele van Music For Life. Die dag kunnen de leerlingen chocolademelk en cake kopen voor het goede doel. De speelplaats krijgt dan ineens een kersttintje. (AO)

Huisartsenhuis 44 HOOGSTRATEN – Dokter Dolf Mostmans, Venhoefweg 10, Minderhout, zal vanaf 1 januari 2012 samenwerken met dokter Johan Willemse en dokter Hanne Opdekamp in Hoogstraten. De raadplegingen zullen vanaf dan gehouden worden in de groepspraktijk HUISARTSENHUIS 44, Burgemeester Van Aperenstraat 44 in Hoogstraten. Dr. Mostmans blijft bereikbaar voor afspraken en advies via zijn eigen tel. nr. 03 314 66 02, maar vanaf januari kan u ook een afspraak maken via de website www. huisartsenhuis44.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 33

DHM_januari_321.indd 33

22-12-2011 10:52:03


hoogstraten

Nieuws uit de Bib

bevat een speciaal aanbod voor de 1ste-jaars van het secundair onderwijs, maar is voor iedereen toegankelijk tijdens de openingsuren. Natuurlijk is ook iedereen welkom op de grote kinderverwendag die op zaterdag 24 maart de Jeugdboekenweek afsluit. Je merkt het, de bibliotheek heeft voor ieder wat wils. Een mooi overzicht vind je in de folder die we vanaf januari uitdelen.

Voorjaarsprogramma

Gedichtendag

In het voorjaar van 2012 kan je in de bib weer terecht voor tal van boeiende extra activiteiten. Naast de computerlessen van Digidak organiseren we nog tal van leerrijke vormingscursussen over kleuradvies, aromatherapie, voetreflexologie en lichaamsenergie. Als je meer geïnteresseerd bent in losse lezingen, vind je bij ons ook je gading. Het dichterskoppel David Troch en Sylvie Marie nodigen je uit op een poëzieconversatie. Steven Vromman, de low impact man, legt uit hoe je je ecologische voetafdruk kan verkleinen. Je komt dit voorjaar in de bib ook meer te weten over high tea, bloembollen, gezond leven en eten en Castilië en Sicilië. Ook de jeugd komt ruimschoots aan bod. De meeste activiteiten worden voor klassen georganiseerd, zoals het jeugdtheater van de Boekenplanken en de lezingen van Maarten Jagermeester. De tentoonstelling van Anne Frank

Op donderdag 26 januari om 11 en 13.30 uur nodigt het jonge dichterskoppel David Troch en Sylvie Marie je uit op een poëzieconversatie in de bib. Dat is een lezing in een spannend jasje. Ze rijgen de gedichten aaneen en zo krijg je een verhaal dat alle kanten opspringt. De lezing is op leerlingen van het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs gericht, maar iedereen is welkom. Inschrijven in de bibliotheek, inkom 3 euro

Statie ‘k wist’t

Cursus kleuradvies Op de donderdag 2, 9 en 16 februari, telkens om 19.30 uur wordt, wegens groot succes; de cursus kleuradvies van 2011 hernomen. Brenda Rosiers leert je welke kleuren je best draagt. Neem deel aan deze cursus, leer alles over de verschillende kleurentypes en welk type jij bent. Je krijgt ook

tips om jezelf te maquilleren. Inschrijven in de bibliotheek, deelname 5 euro (maximum 20 deelnemers, bij voorkeur niet gemaquilleerd

Demo high tea High tea is meer dan een kopje thee met koekje. Het is een mooie Engelse traditie met het zoete en het hartige: sandwiches, koekjes, chocolade fudge, scones met confituur en clotted cream, worstenbroodjes, vergezeld van verschillende soorten thee. Nadien krijg je alle recepten zodat je thuis aan de slag kan. Bibliotheek Hoogstraten op maandag 6 februari om 19 uur. Inschrijven noodzakelijk, Inkom 5 euro.

Bloembollen Bloembollen kondigen de lente aan! Waar je ze plant, met welke andere planten, hun oorspronkelijke groeiplaats, … bepalen of de bloembollen goed zullen gedijen. Mieroos Nijsters van VELT leert je alles over deze bolgewassen. Op woensdag 15 februari om 20 uur in de bibliotheek. Inschrijven is nodig, deelname kost 3 euro. Een organisatie in samenwerking met Vormingplus Kempen

Babyboom bij de familie Snijders

HOOGSTRATEN - Op vrijdag 13 januari 2012 organiseert Statie ‘k wist ‘t haar jaarlijkse quiz in de Pax te Hoogstraten. Het is een algemene quiz, waar familieploegen, verenigingen, vriendenclubs en iedereen die zich een avond wil amuseren zich zal thuis voelen. De ploegen bestaan uit maximaal uit 6 personen en het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg. Vooraf inschrijven is meer dan nuttig, gezien de zaal zijn beperkingen heeft wat betreft het aantal deelnemers. Inschrijven kan via het e-mailadres: statiekwist@gmail.com of bij jacobsfons@skynet.be

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

HOOGSTRATEN - De familie Snijders werd in 2011, in de periode van januari tot en met augustus, liefst vijfmaal vergroot. Ter gelegenheid van de babyborrel van Nina Snijders konden we deze foto maken: Van links naar rechts: mama Leen Sprangers, dochter van Marcel Sprangers en May Snijders. Zoontje Miel is geboren op 31 januari 2011. Papa Gert Sprangers, zoon van Marcel Sprangers – May Snijders. Zoontje Axl is geboren op 15 maart 2011. Papa Peter Snijders, zoon van Jan Snijders – Ria Nous, met zoontje Willem, geboren op 31 maart 2011. Mama Sandra Snijders, dochter van Jan Snijders – Ria Nous, met zoontje Tibe, geboren op 11 augustus 2011. Papa Tom Snijders, zoon van Frans Snijders – Monique De Meyer, met dochtertje Nina geboren op 21 augustus 2011.

34 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 34

22-12-2011 10:52:04


-

.

e

e

m

e -

T

t t

-

hoogstraten

Soep op de stoep HOOGSTRATEN - Na meer dan 540 dagen onderhandelen hebben we eindelijk een regering in ons landje. De zoveelste cruciale Europese top in Brussel is net afgelopen. Maar ondertussen gaat het leven zijn gewone gang. Zo lezen we dat de armoedecijfers blijven stijgen, ook in Vlaanderen. Eén op vijf kinderen in ons land groeit op in armoede, in een gezin waar de ouders ondanks alles er het beste van willen maken voor hun kinderen. Dat is dan ook de reden waarom Welzijnszorg dit jaar werkt rond het thema ‘Armoede is geen kinderspel’. Dat gebeurde in Hoogstraten op de Vrijheid op vrijdag 9 december. De ganse dag werd aan passanten een tas heerlijk warme soep aangeboden, werd gevraagd om een petitie tegen armoede te ondertekenen en werd een vrije bijdrage gevraagd om diverse acties financieel te ondersteunen. Meer dan 100 bekers soep werden uitgedeeld, 118 mensen ondertekenden de petitie en er werd 201.81 € ingezameld. Welzijnsschakel ’t Ver-zet-je, CM en ACW Hoogstraten danken alle sympathisanten.

Toffe samenwerking tussen V.T.I. en gemeenteschool

Bewegen en smullen HOOGSTRATEN - Op woensdag 16 november verzorgden de ouders van de gemeenteschool een gezond ontbijt voor alle kleuters en lagere school kinderen! Dit initiatief paste perfect in onze beweegweek. Elke dag werd er één activiteit in de kijker gezet: zo organiseerden we o.a. een springdag, een ballendag, een kruiwagendag, een knikkerdag en een wieltjesdag. Telkens werden de kinderen aangemoedigd om te bewegen, om al spelend te leren: De kinderen leren keuzes maken. Ze bepalen wat ze gaan spelen. Ze leren ook samenspelen en samenwerken. Ze leren zich te houden aan spelregels. Ze leren omgaan met winst en verlies… Om onze anderstalige moeders te integreren kwamen deze dames tijdens hun cursus gezinsleren, georganiseerd door basiseducatie Turnhout, een handje toesteken bij het gezond ontbijt.

HOOGSTRATEN - De studenten van het 6de jaar Sociaal Technische Wetenschappen bezorgden alle leerlingen van de lagere school een boeiende namiddag. Ze bedachten in groepjes een activiteit op maat van onze kinderen. Na heel wat voorbereidend denkwerk stelden ze een eerste keer hun miniproject voor aan de juffen en meesters van de verschillende leerjaren. Op 28 november kwamen de jongeren met pak en zak op onze school aan. Heel wat didactisch materiaal werd speciaal voor deze dag gemaakt. Niet enkel voor de kinderen van de gemeenteschool was dit actief leren. Ook de studenten van V.T.I. kunnen met trots terugkijken op deze geslaagde samenwerking.

Ken uw buren, ken uw dorp

Als afsluiter van de beweegweek organiseerde de ouderraad een heuse fakkeltocht op zaterdagavond. Na de wandeling door Hoogstraten werd er in de school gezellig nagebabbeld en gesmuld van heerlijke spaghetti. Als dynamische school zijn we erg fier op onze actieve ouderraad. Zowel kinderen als ouders beleefden veel plezier aan deze geslaagde projectweek!

lees De Hoogstraatse Maand DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 35

DHM_januari_321.indd 35

22-12-2011 10:52:05


minderhout

Leven in een krabbenmand Theatermonoloog met Marleen Merckx MINDERHOUT - In ‘Leven in een krabbenmand’ kruipt Marleen Merckx (o.a. Simmoneke van Thuis) in de huid van een vrouw van rond de veertig. Zij vertelt over haar leven in armoede in ons land. Het is een beklijvend, soms humoristisch, soms hard relaas. Daarnaast komt haar kracht en doorzettingsvermogen sterk aan bod. Het is ook een liefdesgeschiedenis van een koppel dat door dik en dun elkaar blijft steunen. De voorstelling is gebaseerd op de roman ‘Ik ben iemand/niemand’ van Guy Didelez en Lieven De Pril. Het boek beschrijft het unieke verhaal van Emile en haar gezin. Ze vertelt over haar turbulente school- en liefdesleven, maar vooral over een leven in generatiearmoede in ons welvaartsmaatschappij.

De monoloog wordt opgevoerd op vrijdag 13 januari 2012 om 20.00 uur in Parochiezaal Minderhout. Zaal open vanaf 19.30 uur. Er zijn geen genummerde plaatsen. Er worden plaatsen voorzien voor rolstoelgebruikers. Kaarten kosten in voorverkoop 6.00 €, aan de kassa 8.00 €. Kaarten te koop bij Vic Cornelissen Achtelsestraat 52 te Hoogstraten tel. 03 314 40 01. “Leven in een krabbenmand” is een productie van Paljas producties en een organisatie van ACW Hoogstraten in samenwerking met de vijf KWB –afdelingen.

MinArte verwelkomt Ludo Mariën, Nadia Loenders en Hubert Damen in

Lichtmisconcert “De vier seizoenen en opera-romantiek”

Hubert Damen

Ludo Mariën Vrijdag 3 februari 2012 zal de Minderhoutse St.-Clemenskerk ongetwijfeld weer tot de nok gevuld zijn voor het 18de MinArte concert. Vorig jaar met Willem Vermandere was de kerk veel te klein om alle gegadigden een plaats te bezorgen, heel wat Vermandere sympatisanten moesten noodgedwongen ontgoocheld afdruipen. Het streven van MinArte gedurende al die jaren is verscheidenheid te brengen in het programma-aanbod. Zo stonden o.a. reeds onder de spots: zangkoor “De Vedel” uit Turnhout, het Turnhouts Kamerorkest, kamerkoor Varietas uit Breda, een Romantische Klavieravond, Norbert Detaeye en The Cotton City Jazzband, de Bob Boon Singers, harpiste Arielle Valibouse, voordracht en zang met “Uw valies vol dromen”, het Vlaams Radio Koor, Eva De Roovere, gitarist Tuur Segers en pianiste Fleur Claesen, de “Hoogstraatse Solisten in Concert”…! Op vrijdag 3 februari 2012 weer iets heel aparts! Een gevarieerd programma met als titel “De vier seizoenen (Vivaldi) en opera-romantiek”. Hiervoor werd niet de eerste de beste aangeworven.

Accordeonist Ludo Mariën, nog relatief onbekend bij het grote publiek, maar in muziekmiddens een absolute autoriteit , manifesteert zich met zijn “piano du pauvre” op een hoog artistiek niveau. Een groot aantal optredens in binnen- en buitenland sieren zijn curr.vit.!

Halle uit het politiefeuilleton met dezelfde naam, die als voordrachtkunstenaar zijn opwachting zal maken en die in dit genre in het verleden zijn strepen al verdiend heeft. Na de pauze zal men de bekende mezzosopraan Nadia Loenders begroeten, die samen met de accordeon van Ludo

Meerdere malen trad hij op als gastsolist accordeon op festivals in Rusland (Moskou, St.-Petersburg, Yekatarinaburg…), Nederland, Frankrijk, Engeland, Andorra, Noorwegen, Duitsland, Polen, Portugal, Australië, Zuid-Korea, USA…! Ook zijn samenwerking in het verleden met tal van beroemde zangers, o.a. met Luciano Pavarotte en José Carreras, valt te benadrukken. Met de promotie van de accordeon is hij tevens intens begaan en dit concretiseert zich in de organisatie van vakantiekampen en accordeonweekends voor kinderen en volwassenen.

Mariën de toehoorders zal vergasten op enkele romantische opera-aria’s. Zonder twijfel een avond waarop de accordeon een voorname plaats zal innemen samen met zang en voordracht. Een niet te missen buitenkans voor de liefhebbers van dit genre. (rel)

In Minderhout bespeelt deze virtuoos natuurlijk de accordeon en brengt “De vier seizoenen “ (Vivaldi) ten gehore en dit samen met Hubert Damen, wereldberoemd in Vlaanderen als “Witse”, de barse maar efficiënte politiecommissaris uit

Vrijdag 3 februari om 20.15 uur in de St.Clemenskerk te Minderhout Inkom: VVK 10 euro (Bureau voor Toerisme Hoogstraten of tel. 03 314 48 99) Info: 03 314 66 28

Nadia Loenders

36 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 36

22-12-2011 10:52:05

H B M O


,

n n o

minderhout

Zojuist de halve eeuw gepasseerd! MINDERHOUT - 50 jaar gezond en wel, half antiek maar toch nog fel! Er kan al eens mee gegekscheerd worden, maar het is al lang bewezen dat de wijsheid met de jaren komt, net als de grijze haren. Rendez-vous in de Castelhoeve voor de 50-jarigen van Minderhout in de vorm van een gezellig samenzijn waar heel wat prettige en minder aangename herinneringen uit de voorbije halve eeuw bovengehaald werden. En wat ontdekten de nieuwbakken Abrahams en Sarahs? Rimpeltjes hier, een brilletje daar, grijzende haartjes, kalende knikkers‌! Tram vijf heeft definitief een start genomen en over tien jaar, daar zijn ze allemaal van overtuigd, willen ze mekaar allemaal terug ontmoeten! (rel)

Halfweg met de glimlach! Boven v.l.n.r. Ludo Verschueren, Roger Sprangers, Johan Daems, Anita Leuris, May Jochems, Wis Geerts, Fons Gillis Midden v.l.n.r. Gust Laurijssen, Leen Mattheussen, Ria Bolckmans, Lies Mertens, Greet Vermeiren, May Peeters, Hilde Segers, Linda Kox Onder v.l.n.r. Paul Adams, Jan Bolckmans, Marijke Schrijvers, Martine Braspenning, Julienne Peeters, Greet Koyen, May Michielsen

Hoog bezoek MINDERHOUT - Op zondag 27 november vond Sinterklaas de tijd om de kinderen in Minderhout te bezoeken. Alle kinderen in het dorp tot en met het vierde leerjaar en de kinderen van de organiserende verenigingen KVLV, de Landelijke Gilde en KWB waren persoonlijk uitgenodigd om het feest mee te vieren. Dit jaar kwam de Sint met een koets. Maar liefst vijf Pieten had hij meegebracht. Iedere Piet was goed in kunstjes en grappen uithalen. Zeker de Acrobaatpiet op zijn fiets was heel bijzonder.

s

De Sint had echt zijn best gedaan en voor ieder braaf kindje had hij iets meegebracht. Eerst moest de Sint nog vaststellen of elk van de kinderen wel een cadeautje verdiende. Blijkbaar was dit in orde en iedereen ging dan ook met cadeau, twee clementines en bergen snoepgoed naar huis. Nadat de kinderen en hun ouders nog enkele liedjes zongen, is de Sint met zijn gevolg weer vertrokken. Graag tot volgend jaar. (jm/red)

n

e

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 37

DHM_januari_321.indd 37

22-12-2011 10:52:06


minderhout

JNM vierde dag van de natuur zou maaien zouden sommige grassen de kleine plantjes overwoekeren. Zo proberen we als jongeren een steentje bij te dragen aan de natuur. Zodat wij en anderen er nog lang op een speelse en ongedwongen manier van weten te genieten. Natuurlijk moest er niet de hele tijd gewerkt worden en de tientallen kikkers die tussen het maaisel sprongen zorgden voor veel spelplezier.” Elk jaar wordt er in de Kempen een intergemeentelijke bomen- en struikenverkoop georganiseerd onder de naam ‘Behaag de Kempen’. Initiatiefnemers zijn 22 Kempische gemeentebesturen, de intercommunale IOK en de vrijwilligers van de natuurverenigingen, zoals JNM. In Rijkevorsel stond JNM Markvallei zaterdagmorgen paraat om het vele plantgoed te verdelen. “Het was een groot succes. Vanaf 9.30 u mochten de mensen hun plantgoed komen afhalen en om 11.30 was de laatste boom weg. En zo werd Rijkevorsel weer een beetje meer behaagd.”. MINDERHOUT - Zaterdag 19 november was het ‘Dag van de Natuur’ in België. JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) Markvallei liet dit niet onopgemerkt voorbij gaan. De JNM’ers hadden een werkactiviteit in de Halsche Beemden (Minderhout) samen met Natuurpunt. Tegelijk werd er in het kader van ‘Behaag de Kempen’ plantgoed en bomen verkocht in Rijkevorsel in samenwerking met verschillende verenigingen, gemeentes en de IOK.

Zaterdagmorgen haalden de JNM’ers de handen uit de mouwen in het natuurgebied de “Halsche Beemden”. Arnold Wittenberg (voorzitter): “We spelen en wandelen vaak in de natuur. Soms moet hij een handje geholpen worden zodat het gebied verder kan ontwikkelen en er op die manier nog meer mensen van kunnen genieten. Zaterdag werd er gemaaid in de Halsche Beemden en het maaisel werd afgevoerd. Zo krijgen ook de kleine planten de kans om te groeien, indien men niet

Viergeslacht te Minderhout

Minderhout VV quizt MINDERHOUT - Op vrijdag 27 januari 2012 organiseert MVV voor de achtste maal een algemene kennisquiz. De locatie is net als de vorige jaren de stemmige MVV-kantine in de Heistraat (zijstraat Minderhoutsestraat). Inschrijven in ploegjes van maximaal 6 personen kan vanaf nu via seppe.de.bont.@telenet .be of telefonisch 0475 86 44 00. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg en dit is ter plaatse te betalen. Gelieve bij de inschrijving ook steeds de naam van de ploeg en de ploegverantwoordelijke te vermelden. Natuurlijk hopen de organisatoren opnieuw op een massale opkomst. Alvast tot dan! (Feestcomité MVV)

W e 1 d k l o K M

U B s “ g v w v g e h d u l n

E

Z D s K v

M g n d M m p t

D

D h o r ‘ v s p e

HOOGSTRATEN - Maria Vervoort (75j.) uit Hoogstraten is trots op haar viergeslacht, dochter Dianne (An) V.d.Bogerd (46j.), kleindochter Rowena Boudewijns (24j.) en achterkleindochtertje: Michelle (3maanden). 38 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 38

22-12-2011 10:52:06


e .

. t t ”

minderhout

Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het klooster

De kloostersite is verkocht MEER – Sinds dinsdag 20 december 2011 is de kloostersite eigendom van Bouwmaatschappij De Noorderkempen en zijn de vijf historisch waardevolle gebouwen in erfpacht overgedragen aan vzw Klooster Meer. Deze vzw beheert gans de site en coördineert de herbestemming van het geheel. vzw Klooster Meer wil u informeren…. en wie weet is er nog plaats voor u.

d e e l t n n s l

Wat we nu ‘het klooster van Meer’ noemen, is er gekomen na de parlementsverkiezingen in 1878. Toen behaalden de liberalen in België de absolute meerderheid en maakten van alle katholieke scholen staatsonderwijs. De plaatselijke bevolking nam dat niet en bleef katholiek onderwijs aanbieden. In Meer eerst in café De Kroon, maar ook bij Lips, bij Jan Domen en bij Mie-Katrien Tax.

e t

Uiteindelijk zou Baron Constantijn Van den Berghe, de heer van Maxburg, zorgen voor een structurele oplossing. Hij kocht de zogenaamde “Mussenakker”, een perceel bouwland van 80a groot, schonk die aan de parochie en met steun van de inwoners werden er in 1897 twee gebouwen met elk twee klassen gebouwd. De zusters van het Heilig Graf uit Turnhout werden aangesproken om de school te runnen en bouwden er in 1900 hun klooster. In 1908 werd de latere huishoudschool gebouwd en in 1927 kwam er de parochiezaal bij. Later werd de school nog uitgebreid, maar uiteindelijk verhuisde eerst de lagere school en tenslotte ook de kleuters naar nieuwe gebouwen.

h t .

n t

Een probleem Zo behield alleen de parochiezaal haar functie. De Chiro en IKO gebruikten afwisselend verschillende van de leegstaande gebouwen en de KWB en fanfare De Eendracht vonden er een vaste stek.

nen, werd in de pers bekend gemaakt en begin november 2008 beoordeelde een deskundige jury de vijf ingediende projecten. Die jury, met afgevaardigden van het Agentschap Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Bouwmeeester, Erfgoed Vlaanderen en vzw Kempens Landschap, weerhield drie kandidaten met de opdracht om hun voorstel te verfijnen of verder uit te werken. Zo zou het nog tot september 2009 duren vooraleer de site en de herbestemming toegewezen werd aan De Noorderkempen en vzw Klooster Meer.

De nieuwe bestemming Nu, meer dan twee jaar na de toewijzing, is de verkoopsakte eindelijk ondertekend, wat niet wil zeggen dat de nieuwe eigenaars gans die tijd stil gezeten hebben, integendeel. Het klooster moet het kloppend hart van Meer worden. Een plaats waar het goed is om te wonen, te werken, zich te ontspannen, te vergaderen, elkaar te ontmoeten, iets te eten of te drinken. Kortom een plaats waar het goed toeven is. Enkel de vijf historisch waardevolle gebouwen blijven overeind. De meer recente constructies worden afgebroken, zodat er plaats komt voor een twintigtal eigentijdse woningen, die De Noorderkempen er zal bouwen. In de vijf historische gebouwen komt er kinderopvang voor de jongsten, een dienstencentrum voor de ouderen,

Meer informatie ? Tot de start van de werken wordt het geheel, de gronden en de gebouwen, beheerd door vzw Klooster Meer. Voor de huur van wat we vanaf nu ‘zaal Maxburg’ noemen, kan u net zoals vroeger terecht bij Rit Rombouts (tel.: 03 315 84 37). Als u belangstelling heeft voor het project of er meer over wil weten, neemt u contact op langs info@kloostermeer.be. een zaal en vergaderlokalen voor de verenigingen en inwoners van Meer. Bovendien is er nog plaats voor een vrij beroep, een handelsactiviteit en enkele wooneenheden, dat alles rond de voormalige speelplaats, die het echte ‘dorpsplein’ van Meer zal worden.

Een oproep en afspraken De bestemmingen liggen vast, de functies zijn gekend en aan het globale plan wordt hard gewerkt. Het resultaat wordt een eigentijdse woon- en leefomgeving rond de historische gebouwen. Het wordt een spraakmakend, vernieuwend initiatief, waar misschien wel plaats is voor u: om mee te werken met de vzw, om er (mee) te investeren of wie weet… om er te werken of te wonen. (fh)

Maar, om een lang verhaal kort te maken, de eigenaars wisten al jaren dat men op zoek moest naar een nieuwe bestemming voor de gebouwen, die ondertussen als monument beschermd waren. Meer dan tien jaar geleden waren er al contacten met o.a. Bouwmaatschappij De Noorderkempen, maar om allerlei redenen ging de verkoop toen niet door.

De zoektocht De eigenaars voelden zich niet geroepen om de herbestemming zelf te realiseren en beslisten om, samen met afgevaardigden van de Dorpsraad en het stadsbestuur met het zogenaamde ‘Driehoeksoverleg’ op zoek te gaan naar een voor Meer zinvolle bestemming. In mei 2008 stond hun visie op de toekomst van de site op papier. De zoektocht naar kandidaat-kopers, die een voorstel van herbestemming moesten indieDE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 39

DHM_januari_321.indd 39

22-12-2011 10:52:07


meer

Pastoor Fons Soontjens jarig

MEER - Omdat de pastoor op 21 november jarig was had het Parochieteam er aangehouden hem tijdens de vieringen te danken in het weekend van 19-20 november.. In de viering van zaterdag 19 november werd hij verrast met een woordje door de voorzitster van het Parochieteam, Frieda Elst. “Hij is nog jong van hart, vitaal, lenig en sportief.

Op die manier wil hij 70 jaar worden. Namens ons allen wensen wij hem van ganser harte een Gelukkige verjaardag. Vandaag willen wij hem nog eens extra bedanken omdat hij, gewoon met, voor en tussen ons wilt zijn, om samen een levendige, hartelijke parochie te maken. Wij wensen hem nog vele gezonde en gelukkige jaren. Proficiat” Tot zover Frieda namens het Parochieteam. De twee aanwezige misdienaars mochten hem, in naam van het Parochieteam, een geschenkkorf aanbieden. De pastoor genoot zichtbaar van dit onverwacht woordje en korf. In de viering van zondag werd hij met een woordje door lektor, Gerd, verrast en het lied: “lang zal hij leven” door het kerkkoor. (LVB/red)

Kerstboomverbranding MEER – Op vrijdag 20 januari organiseren supporters van KFC Meer vanaf 19 uur een kerstboomverbranding op de parking van KFC Meer langs de John Lijsenstraat. Zoals dat hoort bij zo’n feest wordt er gezorgd voor spijs en drank voor jong en oud, van chocomelk en frisdranken tot bier, gluhwein en je-

never. Voor de hongeren is er spek met brood en zijn er hotdogs. De avond wordt afgesloten met spectaculair vuurwerk, gesponsord door knalgoed.be. Juist, een gedeelte van de opbrengst gaat naar Ziekenzorg Meer. De organisatie is in handen van ‘De Vuilen Hoek’, supporters van KFC Meer. Info: 0496 53 73 19. (fh)

30 jaar jong, ‘t is één groot feest

MEER – Deze vrolijke mensen werden afgelopen jaar 30. Een rond getal vonden ze, dat moet gevierd worden. Zij deden dat in zaal Victoria. En naar verwachting zullen er nog vele decennia volgen die deze groep niet ongemerkt voorbij zullen laten gaan zonder te vieren. (ma)

40 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 40

22-12-2011 10:52:07


meer

Chiro wint 5.000 euro

MEER - Dankzij de parochie mochten we met de Chiro jarenlang gebruik maken van de infrastructuur van de kloostersite aan de Donckstraat in Meer. Die zal een nieuwe invulling krijgen waardoor we op zoek moesten gaan naar nieuwe lokalen. Van de kerkfabriek kregen we de grond aan het oude voetbalplein in erfpacht. Dat is nu nog een braakliggend terrein maar we hopen dat we ergens in 2013 daar kunnen ravotten met de Meerse jongeren.

VZW De Mortel ondersteunt ons in deze bouwplannen zodat de leiding zich hoofdzakelijk kan

bezighouden met het amuseren van hun leden. De vzw zoekt ook mee naar initiatieven om zoveel mogelijk geld in te zamelen want bouwen kost handenvol geld. Ethias opende een nieuw kantoor in Turnhout en gaf hierbij met de wedstrijd ‘Ethias Buurtfiksers’ €5000 weg aan een project waar de buurt beter van wordt. We schreven ons in voor deze wedstrijd en moesten zoveel mogelijk stemmen verzamelen via sms of de site van Ethias. Die boodschap werd al snel begrepen door de leden, leiding, ouders en andere sympathisanten waardoor vele mailboxen overspoeld werden met de vraag om op ons project te stemmen. Ook op Facebook werd iedereen meermaals opgeroepen om hun stem uit te brengen. In verschillende winkels en horecazaken in Hoogstraten hingen we affiches en verspreidden we flyers. Zo bereikten we een groot publiek in Hoogstraten en ver daarbuiten want de studenten spoorden hun kotgenoten en medestudenten in de verschillende studentensteden ook aan om te stemmen. Er werd massaal gestemd, waarvoor hartelijke

dank! We hebben lange tijd op de eerste plaats gestaan, maar de laatste avond van de stemming vielen we terug naar de tweede plaats. Gelukkig telde het aantal stemmen slechts mee voor 40% van de totale punten en de andere 60% werd uitgedeeld door een professionele jury. Die oordeelde dat de buurt echt wel beter wordt met onze nieuwe lokalen en zo wonnen we €5000. Ethias kwam ook een filmpje maken dat intussen te zien is op youtube. We hebben nu €5000 meer in onze portefeuille zitten dankzij die vele stemmers. We hadden niet gedacht dat we op zoveel steun konden rekenen, maar het doet ons enorm veel deugd want €5000 heb je niet snel verdiend. Op die manier staan we weer een stapje dichter bij onze nieuwe lokalen. Mocht u nog een briljant idee of initiatief hebben waarmee u ons eender welke manier kan steunen, mag u dit altijd aan de leiding of aan VZW De Mortel laten weten. Alvast bedankt!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 41

DHM_januari_321.indd 41

22-12-2011 10:52:18


meer

Kunst als brug naar positief engagement Arnold Wittenberg droomt van kunst die dicht bij de mensen staat Arnold Witttenberg is een twintigjarige student aan de MAD-faculty (Hasselt). Maar hij is ook voorzitter van JNM Markvallei (Jeugd voor Natuur en Milieu), maakt deel uit van de jeugdraad, vertegenwoordigt de studenten van de MAD-faculty en is ook lid van Erfgoed Hoogstraten en ... bij de wielerwedstrijden in Meer helpt hij ook als seingever. Komt nog bij dat hij zijn voornaam niet gestolen heeft als kleinzoon van onze burgemeester. Arnold woont samen met zijn ouders, broer Raf en zus Marion in Meer. In de tuin staat een oude caravan. Arnold heeft deze helemaal ingericht als zijn atelier. Hier legt hij zijn ziel bloot. Tussen zijn kunstwerken en een heleboel attributen die ook met zijn identiteit te maken hebben. Oude aardbeienbakjes van Veiling Meer en Omstreken laten er geen twijfel over bestaan. Arnold kent zijn roots.

Op zoek naar een toekomst “Toen IKO startte met een afdeling in Meer, was Arnold onmiddellijk verkocht. “Mijn lesgeefster Ilse Michielsen heeft me het kunstenaarspad op geloodst. Ze was voor mij een bron van inspiratie. Toen ik na de lagere school op zoek ging naar een school voor mijn middelbare studie, had ik me voorgenomen dat ik eerst een school zou kiezen en dan pas de richting die ik zou volgen. Toen liet ik me al inspireren door het gevoel van het moment. Ook nu is voor mij de toekomst niet duidelijk. Alles hangt af van toevalligheden.” Arnold bracht in zijn zoektocht naar een nieuwe school ook een bezoek aan Maris Stella in Oostmalle. “De sfeer sprak me onmiddellijk aan, de groene omgeving ook. Het toeval wilde dat ik op zoek naar een richting ook de kunstafdeling bezocht. En daar liep ik mijn vroegere lesgeefster Ilse Michielsen terug tegen het lijf. Ik twijfelde geen moment. Na mijn humaniora koos ik in eerste instantie voor een lerarenopleiding. Een bezoek aan Hasselt, en meer bepaald aan de campus van de MAD-faculty, bracht me echter weer terug tot de kunst. Ik voelde me er onmiddellijk weer goed bij. Na mijn studie behaal ik hier een Master in de Beeldende Kunst.”

Kiezen voor engagement Engagement en activisme zijn voor Arnold sleutelwoorden in zijn beleving als kunstenaar. “Vroeger moesten kunstenaars kritisch zijn. Kunstenaars reflecteerden vooral op de maatschappij. Tegenwoordig lijkt het alsof kunstenaars allemaal verheven willen worden in de adel en ze het establishment koesteren. Gevolg is ook dat de gebruikers van het gesubsidieerde kunstaanbod veel minder een afspiegeling zijn van de bevolking. Commissies met daarin vakbroeders, hoog opgeleide intellectuelen bepalen welke kunstvormen en kunstenaars in aanmer-

Arnold Wittenberg bij zijn verkeersbord ‘dorpskern’ king komen voor subsidie. De enige criteria: vooruitstrevend en vernieuwend. Het gevolg is dat enkel een elitair publiek kunst kan smaken en de kunst ver weg staat van de maatschappij.” “De nieuwe lichting kunstenaars, waar ik deel van uitmaak, kiest terug voor engagement en voor activisme. Persoonlijk trek ik die visie door in de kunst, de jeugdbeweging (JNM), de school, mijn leven. Ik wil op geëngageerde en actieve manier deelnemen in Hoogstraten en in de school.” Arnold illustreert zijn visie door zijn rol als voorzitter van JNM. “Hier spreekt het engagement voor de lokale gemeenschap. Samen met een groep jonge mensen werken we samen op een positieve manier. Het heeft geen zin om wild om je heen te schoppen. Ik probeer zoveel mogelijk mensen te betrekken om samen na overleg tot mooie en breed gedragen dingen te komen. Met JNM verdubbelen we dit jaar ons ledenaantal. Omwille van ons 20-jarige bestaan organiseren we zelfs een buitenlands kamp. Het werkt dus.” Kunst moet volgens Arnold als een hefboom kunnen werken om de samenleving te verbeteren. “Ter illustratie een citaat van de gewezen Franse minister van cultuur Jacques Duhamel: “ Kunst mag je niet als een dure elitaire hobby zien maar

als een noodzakelijke sociale en economische ontwikkeling voor de regio’s”. Het Centre Pompidou in Metz is daar een goed voorbeeld van. “Voor een tentoonstelling in de Brusselse regio plaatste ik een bord ‘bebouwde kom’ midden in een weiland langs een wandelroute. Het is een vrij abstract gegeven, maar de wandelaars praatten er over en het zette aan tot nadenken. Op veel plaatsen vind je enkel nog borden zonder de naam van het dorp. De borden geven ook helemaal niet weer wat er in zo’n dorp of stad bijzonder is. Het bord dat ik plaatste bevatte elementen die het dorp typeerden.”

Bouwsels als landmark “Ik ben nu bezig met een project over onafgewerkte bouwsels als landmark in het landschap. Zo staan er op verscheidene plaatsen nog onafgewerkte bruggen voor autostrades die er nooit zullen komen. Het is de bedoeling van de overheid om deze af te breken. In Varsenare trok ik er op uit met mijn fototoestel en een recorder. Ik sprak met bewoners van het dorp. Hun mening luidde dat de spookbrug mee hun identiteit bepaalde, ze vinden dat er voor de rest in hun dorp zelfs niets te zien is. Daarop nam ik ook contact op met de burgemeester. Er kwam een heel denkproces

42 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 42

22-12-2011 10:52:19


meer op gang over de “spookbrug” en de mogelijke herbestemming. Dat positief activisme wil ik met mijn kunst bereiken. Zo’n brug kan immers perfect dienst doen als landmark. Mensen zijn trots op hun brug, het verhoogt de betrokkenheid, een landmark trekt investeerders aan, meer werk, minder criminaliteit, …” “In mijn school werd een rondetafelgesprek georganiseerd over de samenwerking tussen kunst en industrie. In die samenwerking zitten kansen voor beiden. Kunst zorgt voor een aparte invalshoek en kan zorgen voor meer betrokkenheid van de omgeving.”

lerarenopleiding, of er ooit ook een politiek engagement komt weet ik niet.”

Politiek? Wat de toekomst voor Arnold Wittenberg brengt is nog heel onzeker. “In Hoogstraten is nog heel veel te doen. Wat Salon 23 presteert is gewoon fantastisch. Zij gaan met kunst naar de verschillende deeldorpen en brengen op die manier kunst tot bij de mensen. Dat is een hele belevenis en zorgt opnieuw voor overleg. Ook op muzikaal vlak kent de Noorderkempen een boom. De musici hebben zeker nood aan een locatie om te repeteren of om op te treden. Er valt nog veel te doen. Ik probeer mijn engagement gewoon door te trekken. Momenteel ben ik ook bezig met mijn

Maar Arnold is er zeker niet vies van. “Mijn engagement komt ergens vandaan. Als ik via politiek kan helpen om mijn regio leefbaarder en aangenamer te maken, zal ik dat niet nalaten. Ik vind ook dat kritiek op beleid enkel kan als er ook alternatieven geboden worden.” (ao)

Tijdens een van de JNM jeugdkampen

In de fleur van hun leven MEER – De 40 jarigen hebben op 19 november 2011 een bijeenkomst gehad bij jan en Jé. Staan ze er niet fleurig op, de 40 jarigen? Van links naar rechts zien we: Francis Van Dijck, Raf Quirijnen, Ann Schalk, Tinne Franssen, Kathleen Stes , Carine Rombout s. Griet Franssen, Pascale de Bruyn, Nancy Dekkers, Sonja Martens, Ingrid de Bruyn, Ria Leenaerts, Sonja Vissers, Wendy Pemen. Peter Vermeiren, Peter Bevers, Rudi Laurijssen, Herman Antonissen, Paul Laurijssen, Wilfried Rombouts. Bovenaan : Philip Snijders, Ronny Janssen, Luc Van Nijen en Eddy Goetschalckx. (ma)

o n

. k

-

.

-

p k

, s

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 43

DHM_januari_321.indd 43

22-12-2011 10:52:19


meer

Eenenvijftig vijftigjarigen MEER - Op zaterdag 19 november 2011 kwamen de 50 – jarigen (geboren in 1961 en naar school gegaan in Meer) samen voor een “Gezellig samenzijn” in ’t Withofke in Minderhout. Het werd een avond waarin er vooral veel moest bijgepraat worden. Bij een hapje en een drankje werden er herinneringen opgehaald, levensverhalen verteld en vooral veel gelachen! Op het einde van de avond werd de vraag gesteld of 10 jaar wachten voor een volgende bijeenkomst niet wat lang was! Een foto met de 51 “Sarahs en Abrahams” mocht natuurlijk ook niet ontbreken!

Volgende personen staan op de foto (van onder naar boven): Fred De Gruyter, Monique Bruynen, Lief Roelen, Magda Verschueren Stan Strijbos, May Adriaensen, Annit Herrijgers, Herman Snoeys, Marleen Vinckx, Gerd Tilburgs, May Vervoort, Roos Brosens Liliane Aerts, Lutgard Theeuws, Roos Van Gestel, Marie-Louise Antonissen, Rita Fockaert, Magda Bruynen, Ria Van Der Velden, Gerd Leemans, Diane Verschueren, Glenda Van Loon, Jan Verhoeven Els Sterkens, Lea Boeren, May Goetschalckx, May Tilburgs, Chris Laurijssen, Chris Van Opstal, Willy Brosens, Chris Van Den Bogerd, Eddy Van Den Heuvel, Michel Martens, Herman Balemans, Jan Huybrechts, Wim Vervoort, Cis Laurijssen, Piet Aerts, Jan Adams, Cis Verboven, Jan Aerts, Luc Rijvers, Cis Roelen, Luc Michielsen, François Brosens, Vic Swaenen, Bert Aerts, Luc Koyen, Dirk Aerts, Willy Pluym, Rudi Leemans. (red)

44 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 44

22-12-2011 10:52:20


-

n

meer

De Dorpsraad nodigt u uit MEER – Dinsdag 10 januari is er weer een openbare vergadering van de dorpsraad in Meer. Alle Merenaren worden hier van harte op uitgenodigd. Naar goede gewoonte wordt de prioriteitenlijst overlopen met het schepencollege en kunnen de aanwezigen vragen stellen. De dorpsraad stelt in samenspraak met het stadsbestuur Hoogstraten volgende agenda voor : 1. Welkom door de voorzitter dorpsraad Meer 2. Stand van zaken recreatiedomein “De Mosten”. 3. Stand van zaken project “Kloostersite” (www. kloostermeer.be) 4. Stand van zaken project “De MORTEL” (www.chiromeer.be)

5. Toelichting over het OCMW over het Lokaal Dienstencentrum. 6. Stand van zaken omtrent GEMRUP OOST, de oostkant van Meer wordt hertekend. 7. Problemen transportzone Meer. 8. Mededelingen door het schepencollege. 9. Vragen aan het schepencollege. 10. Afsluiting Mocht U vragen hebben voor de aanwezige collegeleden, dan kan u die binnenbrengen bij één van onze bestuursleden. Marcel Adriaensen, Venneweg 2 (voorzitter) (marcel.adriaensen@ telenet.be) , Frank Havermans, Hoogeind 65a (frank.havermans@minlnv.nl) en Koen Van Leuven, Meerdorp 48 (Apotheek pharma noord). Hartelijk welkom ! (ma)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n k e n v l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

’t Heidebloempje presenteert ‘BURENBAL’ MEER - Het is nog vroeg, maar we maken jullie er graag attent op dat toneelkring ’t Heidebloempje in februari uitpakt met een eigen versie van een bestaand toneelstuk. Het trio Jan Dufraing – Marc Koyen – Ney Michiels herschreef de dialogen en injecteerde het stuk met hun eigen humor en muziek. Zo ontstond “Burenbal”, een eigentijdse komedie in zes delen, doorspekt met veel muziek en dans. Volgende maand verneem je hierover meer. Voorlopig volstaat het de volgende data aan te kruisen: vrijdag 10, zaterdag 11, vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 februari. Dan wordt “Burenbal” opgevoerd in de Zaal voor Kunst en Volk. Telkens om 20.00u, maar op zondag is dat 14.00u. Kaarten kosten 7 EUR en zijn vanaf vrijdag 27 januari te koop bij Stan en Emelie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49 (03/315 83 44 ). (JD/red)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES 0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

Bloedgevers

,

MEER – Vrijwilligers die bloed geven om anderen te helpen. In Meer zijn er dat een heleboel. Bovendien houden ze van hun jaarlijkse bingo en als het even kan willen ze ook nog even poseren om te zeggen: kom erbij en geef ook bloed! (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 45

DHM_januari_321.indd 45

22-12-2011 10:52:21


meerle

‘Mijnheer Pastoor’ werd 70 jaar MEERLE – Hij hoort het niet graag, dat mijnheer pastoor. Zeg maar Fons, mijnheer pastoor is van vroeger tijden. Eind november werd Fons 70 jaar en werd hij door de parochianen in de bloemetjes gezet. Aan zijn huis zetten ze een plakkaat met een tekstje om hun waardering te tonen: “Pastoor Soontjens werd deze week 70 jaar Daarom plaatsen we dit kleine gebaar We willen hem graag grondig en terecht eren want we mogen via hem veel van God en liefde leren Bij de start van de Advent willen we dit samen met iedereen vieren Met een drankje na de mis willen we de pastoor op gepaste manier sieren. Pastoor, Fons, nog vele goede en gezonde jaren wij hopen dat voor jou de zon steeds mag klaren!” Na een feestelijke misviering, werd hij in de bloemetjes gezet en getrakteerd op een drankje en een hapje. Wij gingen met hem een praatje maken over het ‘pastoor’ zijn en andere dingen van het Meerlese leven.

Bevrijdingstheologie Fons is een Kempenaar. Uit Kasterlee, waar zijn familie woont en waar hij nog elke week eens langs gaat. Zijn middelbare studies deed hij aan het Klein Seminarie in Hoogstraten. Daarna trok hij naar Leuven om er te gaan studeren aan het College voor Latijns-Amerika, een college van de faculteit Filosofie en Theologie. Een college dat op verzoek van de paus werd opgericht om het grote gebrek aan priesters in Zuid-Amerika op te vangen. Er studeerden heel wat Zuid-Amerikanen. “Ik wilde graag priester worden, maar vooral uit sociale beweegredenen. Het ‘traditionele’ pastoor zijn, zei me weinig. Ik wil graag in de sociale sector aan het werk”.

hij nog verder wilde studeren. “Sportkot”, zei ik hem. Helaas lag dat niet in de bisschoppelijke bedoelingen met Fons. Na zijn studies werd Fons – bij wijze van stage – onderpastoor in Wildert en Putte-Kapellen. Hij ging bij de voetbalploeg van Wildert spelen. “Toen de pastoor dat hoorde, was die helemaal niet enthousiast. Een voetballende onderpastoor! Later was het mijn felste supporter”. Ook in Guatemala, waar hij daarna terechtkwam, was sport altijd een deel van zijn dagelijkse bezigheden. “Voetballen, basket, alles wat maar mogelijk was daar. Een uitstekend middel om een goed contact te hebben met de jongeren”. Ook nu houdt Fons zijn conditie op peil. Twee maal per week gaat hij 7 km joggen en vele verplaatsingen doet hij met de fiets. “Het houdt me fit, ik kan eigenlijk niet zonder. Spijtig dat mijn

tennismakkers in de lappenmand zijn geraakt, dat heb ik noodgedwongen moeten stoppen”. Regelmatig vindt je Fons op KFC Meerle: “Als toeschouwer nu, want voetbal blijft mijn grote liefde”.

Guatemala Fons werd uiteindelijk uitgezonden naar Guatemala, waar hij, naast parochiewerk als priester voor Caritas coördinator werd van uiteindelijk een 100-tal sociale projecten. Geen gemakkelijk werk, Guatemala was toen een land in oorlog. “Een smerige oorlog, een niets ontziend leger dat geen rekening hield met arme mensen, de meerderheid in Guatemala. Een mensenleven was niet veel waard voor de militairen.”. Het zou uiteindelijk ook het einde van Fons zijn werk daar betekenen. “Na het ondertekenen van ‘de vrede’ was ik door de bisschop aangesteld om een dorp op te zetten voor vluchtelingen die terugkeerden uit Mexico. Daar waren natuurlijk veel gevluchte geurrilla’s bij en dus had het leger dat niet graag. Ze begonnen mij te bedreigen, zelfs te achtervolgen. Voor de militairen was het simpel, je was voor of tegen hen. En als je exguerrillero’s en hun gezinnen hielp, was je tegen hen. Ik ben dan moeten onderduiken en naar België vluchten. Noodgedwongen, ik had de vele vrienden daar beloofd om terug te komen. Het is me niet meer mogelijk gemaakt. Eerst na 6 jaar kreeg ik toelating om er op vakantie te gaan”.

Fons was een kind van zijn tijd (de jaren zestig) en had veel interesse voor wat er die tijd allemaal gebeurde. Regelmatig stapte hij mee op in betogingen voor ‘Leuven Vlaams’, en de studentenstrijd die later een meer sociaal-politiek karakter kreeg. “Mijn oversten in het bisdom waren daar niet echt van gediend en hebben me dat ook laten weten.” Ook was hij gecharmeerd door de ‘bevrijdingstheologie’ die toen in progressieve christelijke kringen opgang maakte. Vele Zuid-Amerikaanse studenten waren er fervent aanhanger van, wat hen niet geliefd maakt bij de kerkelijke hiërarchie.”.

Sportman Van jongs af was hij een echte sportfanaat, voetballer vooral. Hij speelde in de ploeg van het Klein Seminarie, in het 1e elftal van Kasterlee, 1e provinciale toen. Ook aan de unief hield hij zijn lichaamsconditie op peil en toen zijn studies achter de rug waren, vroeg de bisschop of

Fons Soontjes 70 jaar jong

46 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 46

22-12-2011 10:52:21


, . s e

r k k . t t

n n

e k

n

e s r

meerle

Pastoor in Meerle Terug in België wilde hij liefst een rustperiode inlassen, maar al snel belde de bisschop met de vraag om in Meerle pastoor te worden. Er was een tekort aan priesters en de pastoor van Meerle ging toen net met pensioen. “Het was een grote cultuurbreuk met mijn leven van de vorige 20 jaar. Van het arme maar open en levendige Guatemala, naar het gesloten Meerle. Het contrast kon moeilijk groter zijn. En mis ginder of hier, dat is een wereld van verschil. Ginder uitbundig en met veel muziek en dans, hier gesloten en ingetogen, afstandelijk. Maar dat is nu eenmaal het karakter van de Kempische mens en aangezien ik ook een Kempenaar ben, herkende ik dat en paste ik snel weer aan”. Fons vond in Meerle een goed georganiseerde parochie, met veel vrijwilligers en een groot verenigingsleven. “Pastoor Verheyen had dat goed op de rails gezet en Piet Van Hoof heeft dat onderhouden. Het was gemakkelijk integreren en werken voor mij. In onze parochie zijn vele vrijwilligers actief en ik kan erop vertrouwen dat zij dat alles met zorg en toewijding doen. Voor onze dankavond voor de vrijwilligers versturen we tot 300 uitnodigingen en er komen meer dan 100 mensen op af. Dat is meer dan de kerkbezoekers. Maar je hoeft niet elke week in de kerk te zitten om een goede christen te zijn. Ik ben heel blij met het werk dat die mensen buiten de kerk doen. Dat is de grote kracht hier en dat vind ik fijn werken.”. Naast pastoor van Meerle is Fons ook pastoor in Meer en federatiecoördinator voor de regio Hoogstraten-Rijkevorsel. “Veel werk, veel vergaderen, meestal ‘s avonds dan nog. Maar ik doe het werk graag. Liever dat dan uitsluitend ‘sacramentenboer’ zoals ze in Guatemala een priester noemden die niets anders deed dan de mis, de communie, de biecht. Die niet tussen de mensen leefden en werkten. Maar ik weet me hier goed omringd en dat is een geruststelling. De parochie blijft draaien, ook als ik er niet ben”.

Toekomst Komt er na Fons nog een nieuwe pastoor in Meerle? “Moeilijk te zeggen hoe het gaat evolueren. We zien gelukkig steeds meer leken aan het werk, die ook liturgische taken op zich nemen. Binnen het bisdom zijn we bezig gespreksronden te houden om een visie voor de toekomst uit te schrijven. We zien wel wat er komt. Ik blijf zolang de gezondheid het toelaat.” Uit de verjaardagwensen van zijn parochianen blijkt dat ze hem dat van harte toewensen. (jaf)

In Memoriam

SECRETARIS ADRIAAN ( JAAN) VAN BOXEL Geboren in Meerle op 10 april 1916 Overleden in Mariaziekenhuis, Lommel op13 december 2011 Jaan werd geboren in de Hazewind, een grote boerderij in de Dorpsstraat, als zoon van Louis Van Boxel en Liza Verheyen. Als kind kreeg hij kinderverlamming,zodat zijn linkerbeen verlamd bleef maar met een aangepast orthopedisch toestel kon hij toch stappen en zich verplaatsen. Daar hij zeer goede rapporten behaalde in de lagere school en door zijn verlamming niet geschikt was om in de boerenstiel te stappen, trok hij naar het College in Herentals waar hij zijn middelbare studies voltooide. Nadien volgde hij de provinciale bestuurswetenschappen te Turnhout en te Antwerpen. Hij werd primus van de klas en als beloning kreeg hij een plaats in de administratie van het provinciebestuur. Na de tweede wereldoorlog werd Constant Vermeulen, secretaris van de gemeente Meerle, gepensioneerd. In zijn plaats wordt Jaan Van Boxel benoemd tot secretaris door de gemeenteraad. Hij is dat gebleven tot in 1977 wanneer de gemeente werd gefusioneerd tot Groot Hoogstraten. Hij bleef op post in het Raadhuis tot op zijn pensioen in 1981. Hij was de man met een grondige kennis van de wetten en reglementen, die de dossiers grondig samenstelde, zodat hij het schepencollege en de gemeenteraad uitvoerig kon voorlichten .Samen met zijn rechterhand, René Vanderhenst, bediende op de gemeente, hebben zij de nodige impulsen gegeven zodat Meerle met verharde wegen en rioleringen niet ten achter bleef. Hij was minzaam in de omgang, nooit kwam een hard woord over zijn lippen, geen woordenwaterval maar met de gepaste humor wist hij toch de juiste toon te treffen. Hij had het geluk dat op politiek gebied er vaak eensgezindheid was, zodat de administratie behoorlijk haar werk kon doen. Hij huwde met Jozefa Rommens, een verpleegster in dienst van de Christelijke Ziekenkas. Zij kregen twee zonen: Louis die arts werd in Lommel en Jos die witte Pater werd en op dit ogenblik in Rome verblijft als medewerker in het hoofdbestuur van de Witte Paters. Jaan was ook sociaal heel bewogen. Na het overlijden van Dokter Gommers, hoofdman van de kruisbooggilde Sint Joris in 1945, werd hij de nieuwe hoofdman van de gilde. Hij zou dit blijven tot in 1997. Onder zijn leiding kwam het nieuwe gildelokaal tot stand met de schietstand aan het Gemeenteplein. Met de clan Verschueren haalde de gilde vele

prijzen binnen met de schietingen binnen het verbond. Hij was steeds op pad met zijn gildebroer Ward Van Haperen. Ook in andere verenigingen was hij actief. Hij richtte de Christelijke Vereniging van Gehandicapten op voor het gebied Meerle, Meer en Meersel-dreef, waarvan hij jaren de voorzitter was. In de fanfare was hij 17 jaar de trouwe schatbewaarder en speelde hij ook de saxofoon-bariton bij concerten, tevens was hij bij de toneelbond de leider die de toneelstukken uitkoos en de souffleur was bij de uitvoeringen. Ook werkte hij vele jaren als schatbewaarder van de Missiewerking. In de parochie was hij jarenlang de administrator van de Bond van het Heilig Hart. Maandelijks moesten de mensen hun kaart binnenbrengen bij het te communie gaan. Jaan verzamelde de kaarten, stempelde ze af en sorteerde honderden kaarten om ze te bezorgen aan de ijveraars. In de jaren 40 en 50 zong hij ook mee in het mannenkoor. Hij was een van de eerste lectoren in de kerk. Tot op hoge leeftijd was hij zeer actief in het gemeenschapsleven. Hij werd steeds aangesproken als secretaris Toen hij 80 jaren oud werd, heeft hij vele functies uit handen gegeven en kon hij rustig genieten op zijn appartement, gebouwd op dezelfde plaats waar vroeger de boerderij stond waar hij geboren was. Met de nodige hulp heeft hij daar tot de laatste weken verbleven en is op hoge leeftijd ter ziele gegaan. (Karel Pauwels)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 47

DHM_januari_321.indd 47

22-12-2011 10:52:21


meerLE

100 jaar fanfare Sancta Cecilia MEERLE – In 2012 viert de Meerlese fanfare haar 100e verjaardag. Het spreekt voor zich dat dit niet ongemerkt en vooral niet zonder muziek zal voorbijgaan. Hoewel de eigenlijke verjaardag op het einde van het jaar is, zal heel het jaar in het teken van de 100e verjaardag staan. Over hoe en wat, hadden we een babbel met erevoorzitter Karel Pauwels en voorzitter Marcel Geenen. Karel heeft een jubileumboek gemaakt en Marcel heeft met zijn bestuur voor de organisatie van de feestelijkheden gezorgd, die al op 8 januari van start gaan.

Een stukje geschiedenis De harmonie St.-Cecilia werd opgericht op 26 december 1912 onder impuls van gemeentebestuur en kerkelijke overheid. Voorheen werden feesten in Meerle opgeluisterd door de Marckezonen van het Heike (Minderhout). Daar speelden ook heel wat in Meerle wonende muzikanten mee, die dus even goed hier konden spelen. Dr. Gommers was de eerste voorzitter en de zoon van de burgemeester, Jef Van Nueten de eerste secretaris. Het eerste muziekfestival kwam er al in 1913. Tijdens de oorlog van 14-18 waren er weinig redenen om muziek te maken, maar zodra de wapens zwegen, hernam het gewone leven. Ook dat van de harmonie en levendiger dan ooit. Generaal Lauwers liet voor de muzikanten een zaal bouwen “Ons thuis” (het oudste deel van de huidige parochiezaal). In de schoot van de harmonie werd een toneelkring opgericht, vooral bedoeld om financiële middelen aan te brengen. Het toneelstuk “In barre tijden”, geschreven door secretaris Jozef Jespers (de latere senator) en handelend over de oorlog 14-18 werd achtmaal opgevoerd. De harmonie kende een bloeiend en feestelijk bestaan met de dirigenten De Swart en Stan

Weyns en muziekleraar Meester Vermeulen. Tot de tweede oorlog weer roet in ‘t eten kwam gooien. De instrumenten werden bijna 5 jaar opgeborgen en verborgen, want het risico dat ze door de bezetter in beslag zouden worden genomen was niet gering. Eind 1944 werden ze met veel plezier en enthousiasme weer bovengehaald. Meester Fons Jespers als voorzitter en Meester Miel Jespers als dirigent zorgden voor de muzikale vorming van veel jong volk en in 1955 telde de harmonie dan ook 55 muzikanten. Een eerste uniform werd hen aangemeten in 1964, met flinke steun van mevrouw Georges Voortman, tot aan haar dood “beschermvrouwe” van de harmonie. In 1967 werd in de schoot van de harmonie een muziekschool opgericht waar de jeugd door Karel Pauwels en Jaak Jansen werd opgeleid in notenleer, zang, blokfluit en Orff-instrumenten. Vanaf 1968 werd de harmonie omgevormd tot fanfare; dwarsfluit, hobo en piccolo waren nogal moeilijk aan te leren. De omvorming leidde wel tot een evenwichtigere bezetting. Muziekschool en repetities bleven niet zonder resultaat en in 1967 haalde de fanfare een eerste prijs in de provinciale stapwedstrijd in Oud-Turnhout.

De fanfare Sancta-Cecilia Meer vandaag.

Later volgden eerste prijzen in Vlimmeren en in de Fedecamwedstrijd in Rijkevorsel. Een jong bestuur onder voorzitter Karel Pauwels en secretaris Frans Laurijssens zorgde ervoor dat de zaak nooit stilviel. De vereniging werd uitgebreid met een drumband van 27 meisjes, die later nog werd aangevuld met 17 majorettes. Het waren dé hoogtijdagen voor de fanfare. De tijdsgeest zorgde in 1984 spijtig genoeg ook voor het verdwijnen van drumband en majorettes. In 1986 gaf Karel Pauwels het dirigeerstokje door aan een jonge dirigent. Ludo Jansen, eerste prijs notenleer in het conservatorium, zorgde voor een frisse moderne aanpak. Klassieke stukken in een moderne bewerking en originele moderne muziek, elk jaar een sprankelend concert, evenveel stimulansen voor de muzikanten. Patrick Geerts was de opvolger van Ludo Jansen, die wegens een te druk beroepsleven het dirigeerstokje moest opbergen. Vandaag is Christel Verreydt de dirigente die de fanfare muzikaal in goede banen leidt.

Verjonging In 2005 werd het bestuur verjongd. Karel vond dat het na bijna 40 jaar hoog tijd werd om de scepter door te geven en Marcel Geenen werd door de leden tot nieuwe voorzitter verkozen. Met zijn aanstekelijk enthousiasme (soms zelfs overenthousiast zegt hij zelf) houden hij en zijn bestuur de fanfare aan de gang. Marcel heeft er trouwens ook een lange carrière in de fanfare opzitten. Vanaf zijn 13e volgde hij de muzieklessen, in 1976 mocht hij de eerste keer mee ‘uitspelen’, voor de gouden bruiloft van Staf Van den Bogerd. Er zijn weinig repetities, vergaderingen en speeldagen dat hij er niet bij was. De fanfare staat altijd bovenaan de agenda. Vanaf zijn 18 was hij al lid van het

48 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 48

22-12-2011 10:52:22

B C T b

b T t m h


meerle

r

, -

n n -

Boek “100 jaar Harmonie – Fanfare Sancta Cecilia” Te koop in de Meerlese winkels en bij de bestuursleden van de fanfare. bestuur en daarmee het jongste bestuurslid ooit. Toen Jan de Bie stopte, werd hij ondervoorzitter en in 2005 voorzitter. Karel is er heel content mee, ‘Marcel is een heel goede voorzitter, ik ben heel blij met mijn opvolger’.

Boek

Feestprogramma

Karel Pauwels mag dan geen voorzitter meer zijn, hij is nog altijd een zeer actief lid van de fanfare. Hij moet zeker een van de langstlevende en spelende leden van de fanfares en harmonieën in Vlaanderen zijn. Hij werd leerling in 1936 en mocht een eerste keer mee uitspelen in 1938! In 1952 kwam hij in het bestuur, waar hij, gezien zijn nog jonge leeftijd voor een bestuurslid, een nieuwe impuls gaf aan opleiding en een betere organisatie van de werking van het bestuur. In 1966 werd hij voorzitter, wat hij gedurende bijna 40 jaar bleef. Lange tijd was hij dirigent en bijna heel zijn carrière gaf hij de jonge leden muzieklessen. Niemand beter om een boek over de 100-jarige fanfare samen te stellen dan Karel, die driekwart van die eeuw zelf meemaakte. Het boek vertelt de geschiedenis van de fanfare vanaf de stichting tot vandaag, vooral op basis van de kronieken, zijnde de verslagen van de bestuursvergaderingen en de kasverslagen van de schatbewaarder. Het is doorspekt met vele anekdoten en mondeling overgeleverde verhalen. Tijdens ons gesprek raakte Karel al goed op dreef met het vertellen van enkele van die smakelijke en grappige verhalen, maar we gaan ze hier niet voort vertellen. Koop daarvoor liever het boek, dat naast geschiedenis en anekdotes ruim 120 foto’s zal bevatten.

Een 100-jarige die moet je vieren; dus heeft de fanfare hiervoor een aantal speciale evenementen op het programma staan. Het feestjaar start op zondag 8 januari 2012 met een door de fanfare muzikaal opgeluisterde eucharistieviering, gevolgd door een plechtige receptie in de parochiezaal. Daar zal ook het boek officieel worden voorgesteld. Het weekend van 4 en 5 februari staat het jaarconcert op het programma. Op zondag 6 mei gaan ze dauwtrappen, gevolgd door een fijne brunch. Op zaterdag 22 en zondag 23 september heeft er een groot muziekfestival plaats, waarop ook andere fanfares komen spelen. Enfin, we zullen het regelmatig zien en vooral horen dat we in ons dorp een levendige muziekvereniging hebben. Dat is een groot en fijn goed, dat we moeten koesteren. Wan zeg nu zelf, een dorp zonder een fanfare, dat is toch moeilijk voor te stellen. Zij luisteren feesten van verenigingen op, geven officiële gebeurtenissen een muzikaal tintje, halen gouden paren feestelijk op, spelen samen muziek en hebben vele Meerlese jongeren de eerste stappen leren zetten in het musiceren. Een dorp zonder fanfare is een dorp dat niet compleet is. We wensen de 100-jarige er nog heel vele jaren bij. (jaf)

s

-

d e

.

s

-

e

e

-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 49

DHM_januari_321.indd 49

22-12-2011 10:52:22


meerle

GOUD IN MEERLE

Franciscus 'Suske' Jansen en Catharina 'Toke' Koyen

Samen eten brengt ons dicht bij elkaar MEERLE – Beiden half de zeventig, maar toch kom je ze regelmatig tegen in Meerle. Sus kan niet wegblijven bij de boogschutters van de Verenigde Vrienden, Toke is haast alomtegenwoordig in de vele verenigingen waar ze lid van is of in het bestuur zit. Samen hebben ze twee keer per week een huis vol kinderen en kleinkinderen die maar al te graag aanschuiven voor pannenkoeken op woensdag en een 3-gangenmenu op zondag. Voor de viering van hun gouden jubileum mochten ze zelf aanschuiven aan een feestmaal waar Sus en Toke nu eens niets voor hadden moeten doen Frans, of Sus, is een geboren en getogen Meerlenaar. Hij was de middelste van 7 en woonde het grootste deel van zijn jeugd in het ‘Nonnenstraatje’, de huidige Heimeulenstraat. Na de jongensschool in Meerle ging hij naar de tuinbouwschol in Hoogstraten. Een land- of tuinbouwer is hij niet geworden, al heeft hij in het begin van zijn werkende leven even in de proeftuin gewerkt. De vrije tijd werd van jongs af ingenomen door de boogschuttersvereniging de Koninklijke Verenigde Vrienden. Boogschieten had hem jong te pakken en hij is het tot voor kort blijven doen. Toke, 4 dagen ouder dan Sus, zag het levenslicht op Maxburg in Meer. Zij was de oudste van een gezin dat 12 kinderen zou tellen, waar spijtig genoeg enkele zeer jong stierven. In 1947 verhuisde het gezien naar een boerderij op Meersel-Dreef,

in de Maaihoek. Veel geluk bracht dat toen niet, want twee jaar later overleed Tokes moeder in het kraambed. Op dertienjarige leeftijd was het voor haar uit met schoolgaan. “Alleen voor handwerk ging ik nog, twee halve dagen per week. Dat was iets wat ik in het dagelijkse leven goed kon gebruiken”. Toke kreeg een groot deel van het huishouden toebedeeld, al was vader Jef ook best handig in huishoudelijke taken. “Ik heb van hem nog leren breien”. Veel vrije tijd had ze niet, de BJB was haar toevlucht op zondag. Sus en Toke kenden mekaar van ziens, ze hadden een gemeenschappelijke tante, Mieke Koyen, die ook in het Nonnenstraatje woonde. Echt verkering kregen ze tijdens Heilig Bloed in 1957. “In de rups” lacht Sus “als de kap naar beneden ging”. Hij geniet er nu nog van.

Vier jaar later gingen ze samen naar kerk en gemeentehuis en beloofden ze mekaar eeuwig trouw. Ze woonden 5 jaar in de Kerkstraat, tot ze een bouwgrond kochten vooraan op GrootEyssel. Geert Brosens bouwde hen er een gerieflijk en degelijk huis, waar ze nu nog altijd in wonen. Ze kregen vier kinderen; Christiane, Francis, Eric en Luc.

De familie Jansen – Koyen (vlnr): Willy, Luc, Roy, Carmen, Niels, Sabine, Thomas, Cis, Frans & Toke, Ria, Lennert, Britt, Gwen, Eric, Foto De Greef, Rijkevorsel Christiane, Tania 50 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 50

22-12-2011 10:52:22


meerle Sus werkte lange tijd op de Enka, de ‘kunstzij’ in Breda, die de werknemers met de bus hier kwam ophalen. Na de sluiting van het bedrijf in 1982 kreeg hij een job bij de gemeente. Tot aan zijn pensioen werkte hij op De Mosten. In de zomer aan de kassa, heel veel mensen kennen hem van toen ze bij hem een ticketje kochten. In de winter zorgde hij samen met zijn werkmakker Jef Van Boxel voor het onderhoud van het domein. Op zijn 60e ging hij met pensioen. Zijn vrije tijd ging volledig naar de KVV. Een echt goede schutter noemt hij zichzelf niet, maar toch staan er een reeks bekers in de trofeeënkast. En hij was en is er nog steeds ‘gere bij’ als de schutters hun boog spannen. Toke zorgde voor de kinderen en was daarnaast zeer actief in het verenigingsleven. Zij was medeoprichter van de KAV in Meerle. Van het groepje dat toen de KAV boven de doopvont hield, blijven ze nog met zijn drieën over: Toke, May Verbaeten en Liza Van Opstal. Ze zijn nog steeds actief in de vereniging. Toke is bestuurslid van de EK Moedersbond van Meersel-Dreef, van het bestuur van de Meerlese Missiewerking ( “Dat begon met de vraag om pannenkoeken te bakken voor het missiefeest” ) en medewerkster

van Reik Mij de Hand van Meersel-Dreef. Dreef heeft nog altijd een speciaal plekje in Tokes hart. Koken was en is ook een van de rode draden doorheen Tokes leven. Vele feestmalen, voor vele mensen, heeft zij helpen bereiden. Met Kay Van den Boogerd, met Jeanne Van Aperen, met Mit van Aert. Heel veel gratis en voor niks, voor de vele goede doelen van de verenigingen in Meerle en Meersel-Dreef. Koken en eten is in het gezin Jansen nog altijd een hecht bindmiddel. Elke woensdag bakt Toke pannenkoeken voor kinderen en ondertussen zes kleinkinderen en elke zondag kookt ze voor iedereen die er kan zijn een 3-gangen maal. Want samen aan tafel zitten, samen eten is hét middel om mekaar te blijven zien. Niet alleen bij de man gaat de liefde langs de maag, kinderen en kleinkinderen zijn er ook gevoelig voor. En Toke doet dat heel graag. Dat de kinderen en kleinkinderen dat erg naar waarde schatten, lieten ze zien met de viering van de Gouden Bruiloft. Ze hebben alles prachtig geregeld voor Sus en Toke, zodat zij die dag alleen maar moesten genieten. Dat hebben ze met volle teugen gedaan en dat zullen ze lang hierna doen. Wij wensen het hen van harte. (jaf)

Gezelschapsspelenavond MEERLE – Wat is er plezanter dan op een koude, donkere winteravond samen een gezelschapsspel spelen? KWB Meerle wil je de kans geven om eens kennis te maken met minder bekende maar daarom niet minder spannende of leuke gezelschapsspelen. Ze zorgen voor een pakket van minstens 10 verschillende spelen waaruit je zelf kan kiezen. De Kolonisten van Catan, Relikt, Alhambra, That’s life, Ave Caesar, Pinguin, Rollit ……..Het gaat om diverse spelen (bordspel, kaartspel, strategiespel….) voor 1 tot soms wel 8 spelers. Uiteraard is er ook een drankje om tussendoor de kelen te smeren. Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 20 januari vanaf 20 uur, en dit in een ‘nieuwe locatie’ (voor de KWB toch), nl. het buurthuis de Melkerij in de Hazenweg (ingang linkerkant oude melkerij pijltjes digidak volgen). Ook kinderen vanaf 8-9 jaar zijn welkom. Deelname is gratis. Wel je vooraf opgeven, dit voor de praktische organisatie. Meer info en inschrijven bij Edwin Schapendonk tel 03.315.44.59 edwintanja@skynet.be of Ronny Pijpers tel. 03.315.47.62 ronnypijpers@scarlet.be (jvb)

30-jarigen van Meerle houden klasreünie

MEERLE – Op 5 november hielden de 30-jarigen van Meerle in café ‘t Zonnetje in Meerle een fijne klasreünie. Goed om zo nu een dan eens met mekaar een feestje te bouwen. Achterst rij, vlnr. Gunther Pauwels, Peter Godrie, Wim Driesen, Bjorn Brouwers, Sven Van Dijck, Koen Christianen, Hans Verheyen, Rudy Jochems, Ingrid Oomen, Kathleen Rombouts, Yvonne Christiaenen, Mark Martens 2e Rij vlnr: Jan Van Den Bogerd, Yves Jochems, Ronny Martens, Inge Sprangers, Liesbeth Michielsen, Linda Boeren, Tin van der Linden, Wendy Vermonden Voorste rij vlnr: Ruud van Opstal, Mark Dufraing, Dorien van Ginneken, Nele van Dun, An van Dijck. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 51

DHM_januari_321.indd 51

22-12-2011 10:52:22


meerle

Kerstconcert

Den Dorpel for Life MEERLE – Enkele weken voor het echte glazen huis in Leuven van start ging, richtte Den Dorpel op het gemeenteplein zijn eigen ‘glazen huis’ in. Wafels for Life, een koffie of een borrel, en tegen vrijwillige vergoeding je eigen muziek laten spelen. Tussendoor ook nog een veiling van allerlei giften van middenstanders en andere vrijgevigen (vooral vanuit de jeugdverenigingen), onder kundige leiding van veilingmeester Kris Hendrickx. Als een echte stand-up comedian wist hij de bieders (waaronder zijn moemoe, tantes en nonkels) tot grote vrijgevigheid aan te zetten. De veiling alleen bracht 441 euro bijeen. Het feest werd later in het jeugdlokaal tot in de vroege uurtjes voortgezet. Een mooie prestatie van onze jonge jeugdhuis. (jaf)

MEERLE – Nadat een ploeg gepensioneerden de kerststal hebben opgebouwd, de bloemschiksters de kerk met kunstvolle kerstsymbolen hebben versierd, bracht het gemengd Sint-Martinuskoor uit Westmalle op zondag 11 december een prachtig kerstconcert. De middenbeuk van de kerk was volledig gevuld met luisteraars, die met een gepast programma de kerstevocatie konden bezien en beluisteren. Het koor bracht met meerstemmige kerstliederen een echte kerstmissfeer , de liederen werden aaneen gestrengeld met mooie bindteksten die gebracht werden onder de vorm van toneelspelende leden. Wat een harmonie! Wat een luistergenot! Wat een streling voor het oog! Nicole Everaerts, de dirigent, bracht haar koor naar een hemelse hoogte, hun stemmen schitterden in de sfeervolle kerk De pianospeelster, Alicia Mennes, begeleidde het koor met oorstrelende klanken, die niet alleen de juiste toon troffen, maar ook gevoelvol de zang onderlijnde. Het was echt … af! De

warme glühwein werd gretig ingenomen zodat de luisteraars met een warm gevoelen konden genieten van al het mooie dat onze verwarmde Salvatorkerk hen kon bieden. Met een lang applaus werd het koor bedankt voor haar stijlvolle uitvoering. Bij de opening van de kerststal buiten werd dan afscheid genomen met het bekende lied: stille nacht! Het kerststalcomité bedankt allen die meegeholpen hebben om er weer een echt feest van te maken: de stallenbouwers, de schapenboer en de kippenkweker, de bloemschiksters, allen die hielpen om de kerk te versieren, om de kerststal ook daar op te bouwen, een podium te maken, de kerkstoelen te schikken en weer alles op zijn plaats te brengen, zonder de parochie te vergeten die kosteloos de kerk ter beschikking stelde en zorgde voor de verwarming en de verlichting. Aan allen die hebben meegewerkt, onze beste dank. (kp)

Volksdansgroep SHILSHOEL danst voluit! MEERLE –Aan de liefhebbers van de volksdans hoeven we Shilshoel niet meer voor te stellen. Al jaren hebben zij een deftige plek weten te veroveren in het Meerlese verenigingsleven en in volksdanskringen zijn ze wijd en zijd gekend. Dat komt omdat het een groep enthousiaste volksdansliefhebbers is waarbij gezelligheid en ontspanning centraal staan. Op zaterdag 28 januari 2012 houden zij in de parochiezaal van Meerle hun traditionele Volksdansinstuif en ze nodigen daarom iedereen uit om te komen kijken en meedansen op internationale

folkloremuziek uit o.a. de Balkanlanden, Armenië, Turkije, … Wat valt er nog te beleven die avond? De groep Shilshoel treedt op met een live orkest! Voorts hebben zij de volksdansgroep Mie Katoen uit Tilburg uitgenodigd voor een dansoptreden. Echt de moeite waard om te komen kijken. Plaats: Parochiezaal ‘Ons thuis’ te Meerle. Inkom: 5 euro Aanvang: 20 u en einde is voorzien rond 1u. Voor meer info kan je contact opnemen met Gust Koyen, tel. 03/315 03 53 of mailen chrisengust@ hotmail.com. (gt)

Even een plaatje kiezen in het plastieken, pardon ‘glazen’ huis van Den Dorpel

Bent u al onder Digidak? MEERLE – Ben jij een beginnend gebruiker van de computer of kent je er nog helemaal niks van? Dan heeft Digidak gratis een oplossing voor u. Kom kennismaken met de computer tijdens de initiaties of loop eens binnen tijdens de vrije inloop. Tijdens de initiaties (met max. 5 personen) maak je gratis kennis met de computer en het toetsenbord en het gebruik van de computer. Deze initiaties zijn speciaal gericht op beginners, je hoeft helemaal nog niets van PC te weten. De initiaties starten vanaf januari 2012. Tijdens de vrije inloop kan je gratis gebruik maken van de aanwezige computers en het internet. Ben je benieuwd geworden? Kom dan op volgende momenten naar digidak, de digidak-begeleiders staan voor u klaar: Op maandagnamiddag van 13.00 tot 16.30u Buurthuis Hazenweg, Hazenweg 4/2, 2328 Meerle, - tel. 03/605 10 42 Op dinsdagnamiddag van 14.00 tot 17.30u, Buurthuis Mouterij, Mouterijstraat 4/1, 2320 Hoogstraten, tel. 03/311 82 25 Op vrijdagvoormiddag van 09.00 tot 12.00u, Openbare Bibliotheek, Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten, tel.03/314 32 61 (rl/jaf)

52 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 52

22-12-2011 10:52:23


meersel-dreef

Grootouderfeest in ‘t Dreefke

-

MEERSEL-DREEF - Grootouders hebben veel tijd en brengen, als oppas en als (nood-)opvang, veel tijd door met hun kleinkinderen. Op woensdag 16 november waren de grootouders van de kleuters van ‘t Dreefke allemaal welkom. Zij werden er getrakteerd op een mooi verhaal, met dans en zang van de kleuters. Dankzij de nieuwe gebouwen heeft ook deze school nu de kans om zulke mooie feesten te organiseren.

n

k

n r t s . e e

,

Het werd een zeer geslaagde dag zowel voor de kinderen als voor de grootouders en de leerkrachten. Ondertussen wordt er al druk gewerkt aan de volgende festiviteit: de musical op 9 en 10 maart waar iedereen van harte welkom is. Noteer deze data alvast in uw agenda: dat wil je niet missen !! (LVO/JJ)

De kleuters van ‹t Dreefke, onder begeleiding van hun juffen, in volle actie.

Openbare vergadering Dorpsraad MEERSEL-DREEF - Januari is de klassieke maand voor de openbare vergadering van elke dorpsraad.

geven, niet alleen over algemene punten van het Stadsbestuur zelf maar ook over een aantal prioriteitspunten van de dorpsraad.

Voor Meersel-Dreef wordt het dinsdag 17 januari dat het Schepencollege toelichting komt

Het Stadsbestuur geeft uitleg over volgende punten:

? . e e

u 8

, 0

De dorpsraad zelf heeft volgende items naar voor geschoven: - veiligheidssituatie tijdens toeristische dagen, zoals parkeerverbod, wild parkeren, snelheid, omleiding doorgaand verkeer,enz. - informatie over de toekomst van het nabijgelegen recreatiepark De Mosten - de plannen over het zwembad in Hoogstraten - toelichting bij het gebruik van de sportzaal en de vergaderzaal in de gemeenteschool ‘t Dreefke. Samenkomst dinsdag 17 januari om 20.00 uur bij de Paters.

k t s

. -

- de geplande openbare werken met stand van zaken van de lopende dossiers - brandweer, politie en veiligheid. - de opstart van het lokaal dienstencentrum.

Inspraak is alleen mogelijk als U er ook bent. Uw aanwezigheid zorgt ervoor dat het Schepencollege ook Meersel-Dreef weet blijven liggen. (JJ)

Oase

De openbare vergadering van de dorpsraad met het Schepencollege, onder voorzitterschap van Jos Huybrechts, blijft elk jaar weer vele toehoorders bekoren.

schoonheidsinstituut

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 53

DHM_januari_321.indd 53

22-12-2011 10:52:23


meersel-dreef

Bouwwerken in het Mariapark

Kerstboomverbranding

MEERSEL-DREEF - Verschillende kapelletjes van het Mariapark werden de voorbije jaren letterlijk en figuurlijk onder handen genomen. Onderhoud en hier en daar wat noodzakelijke herstellingen drongen zich op. Maar de afbraak van één der laatste pas opgerichte gedenkplaten roept toch wel wat vragen op. De gedenkplaat uit dank van de fam. C.H. Broere uit Etten-Leur (Nederland) dateert nog maar van 1985. In de plaats daarvan rijst in al zijn glorie achter de ontmantelde gedenkplaat een nieuw ouderwetse kapel uit de grond, die de prachtige bestaande kapels van “St. Antonius” en “De Geeseling” hopelijk kan evenaren. Uw nieuwsgierigheid naar de nieuwe kapel zal nog eventjes geduld moeten hebben. Wordt zeker vervolgd. (JJ)

De beeltenissen van de H. Clara en van H. Franciscus zijn reeds uitgekapt uit de oude gedenkplaat van C.H. Broere.

Kippenvel in de Sint-Luciakapel

De jury van de kinderplaybackshow is er weer helemaal klaar voor: Marianne Daems en Seppe Jacobs. MEERSEL-DREEF - Naar jaarlijkse traditie, vindt er ook deze winter weer de kerstboomverbranding plaats in de oude Markweg. Samenkomst is op zaterdag 7 januari om 19.00 uur bij het klooster, waarna er in optocht met fakkels naar de brandstapel van kerstbomen wordt gewandeld. Na de laatste fanfaredeuntjes, begint in de tent op de parkeerplaats van L. Martens weer de playbackshow voor de kinderen van de kleuter- en de lagere school. De gezamenlijke voorbereiding op zich is al leuk, en als je die avond nog eens in de spotlights van het grote podium je kunstje mag doen, alleen of met vrienden, dat is pas helemaal top. De uitslag is natuurlijk van ondergeschikt belang, maar de winnaars zijn natuurlijk niet minder trots. Elk jaar levert dit weer mooie tafereeltjes op, en de winnaars mogen, zoals bij het echte eurosongfestival, nogmaals hun show brengen. Later op de avond, is er ook nog “live”-muziek met Marian van Aart & band, met gastoptredens van bekende Dreveniers.

Jan Aernouts dirigeert de fanfare naar prachtige muzikale hoogtepunten MEERSEL-DREEF - Fanfare voor Eer en Deugd heeft haar naam goed gekozen. Zaterdagavond 17 december en zondagnamiddag 18 december werd een sfeervol kerstspecial gebracht in de stemmige St Luciakapel. Er was geen betere locatie voor dit plaatselijk initiatief. Tweemaal waren alle stoelen bezet om ingetogen en met bewondering te luisteren naar bekende en maar ook enkele onbekende meesterwerkjes van kerstmuziek. Last Christmal (Wham!), Hallelujah (Leonard Cohen), Rudolph Around the World (Johnny Marks), Lonely this Christmas (Mud) en Happy

De voortreffelijke organisatie ligt ook deze keer weer in handen van de Dreefse Trappers. (JJ)

Xmas (John Lennon & Yoko Ono) waren de bekendste arrangementen, maar in feite waren alle muzikale stukken herkenbaar. Gast-zangeres Caroline Vermin mocht enkele nummers met haar geweldige mooie stem telkens opfleuren tot een kippenvelmoment. Ook aan het innerlijke had de fanfare gedacht. Chocomelk en glühwein met een hapje ontbraken niet. Niet alleen het publiek gaf na afloop een erkentelijk applaus aan de muzikanten, ook de muzikanten gaven het publiek een dankbaar applaus terug. Een mooi gebaar naar de altijd trouwe luisteraars. ‘t Was een eer en een deugd. (JJ)

54 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 54

22-12-2011 10:52:24

M t a

V E V e


s e

-

0

meersel-dreef

KLJ reünie na 40 jaar

MEERSEL-DREEF - Het KLJ gewest Hoogstraten kwam na 40 jaar nog eens bij elkaar bij de Paters te Meersel-Dreef. Foto’s werden bovengehaald en oude jeugdverhalen werden opgerakeld, dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Volgende leden waren hierbij aanwezig: - eerste rij: Trees de Bie, Julia Mertens, May van Loock, Els Hendrickx, Luce Rijvers, Jeanne Geerts, May Mertens en Rita Christianen. - tweede rij: Jan Van Loon, Ad Peeters, Jaak Huybrechts, Jef Koyen, Jeanne Stoffels, Karel Aerts, Charel Le Clef en Jos Christianen.

t -

n

,

e

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 55

DHM_januari_321.indd 55

22-12-2011 10:52:24


wortel

Binnen zonder bellen Op al deze vragen krijg je een antwoord tijdens de voorstelling “Binnen zonder bellen” door de Wortelse toneelvereniging “Willen is Kunnen”. Het hoofdpersonage krijg je niet te zien, want het is Jacques Prijs, de eigenaar van de woning die op reis en dus afwezig is. U ziet wel Patrick Verheyden als Vincent Prijs, de ietwat te brave broer van Jacques Prijs. Verder Benny Goetschalckx als de failliete friturist en Hild Jansen als zijn levensgezellin Bea Botinnen. Dan is er nog Ilse Voet die de rol vertolkt van Marie-Paul Ducquenne, de vriendin van Jacques Prijs en Rik Braspenning als Patapouf, het hulpje van Bea en Pol. En tenslotte is er nog Wim Strijbos als Raoul Keersmakers, de buur van Jacques Prijs.

Op de foto v.l.n.r.: onderaan Hild Jansen, Ilse voet, Carina Crane en Francine Strijbos. Boven: Benny Goetschalckx, Patrck Verheyden, Wim Stijbos en Rik Braspenning . WORTEL – Pol, een failliete friturist en inbreker uit armoede, en zijn levensgezellin Bea gebruiken de donkere dagen rond Kerstmis om de slag van hun leven te slaan. Op huisnummer 22 schijnen ze prijs te hebben; de eigenaar is voor een tijdje in het buitenland… Ze hebben een zee van tijd om de villa op hun gemak leeg te roven. Maar dat is buiten het bezoek gerekend.

Spelen een belangrijke rol naast het podium: Francine Strijbos en Carine Craane als regieassistentes van Rik Braspenning, Han Joosen en Paul Hendriks, die zorgen voor licht en geluid en Frans Van Boxel, podiumbouwer.

Een opeenstapeling van leugentjes om bestwil maakt dat ze straks alle bezoekers nog eens over de vloer krijgen om samen kerstmis te vieren… en dat terwijl het huis ondertussen al half leeg is.

“Binnen zonder bellen”, een kluchtig blijspel van Ruud De Ridder, op vrijdag 27 januari 2011 en zaterdag 4 februari 2012. Café voorstellingen op zaterdag 28 januari, woensdag 1 februari en vrijdag 3 februari, telkens om 20 uur in parochiezaal ‘Trefpunt’.

Gaan ze niet door de mand vallen ? Blijft hun verhaaltje wel kloppen ? Wat gebeurt er op het grote kerstdiner ?

Kaarten in voorverkoop aan 6 euro bij Centea kantoor, café De Nieuwen Buiten, bij een van de medewerkers of via www.toneelwortel.be (fh)

56 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 56

22-12-2011 10:52:25


wortel

Die Pieten … ’t is elk jaar weer wel iets!

s

t g

e -

s t g r

: n

l

g m

a n )

Een zakje snoep, dat wil iedereen nog wel. WORTEL - Op een ochtend stond in de Rooimans in Wortel een tentje voor de schoolpoort. Bleek dat daar die nacht een paar Pieten geslapen hadden. Een telefoontje van wijkagent Guy Aerts (gelukkig heeft hij alle belangrijke telefoonnummers!) naar de Sint bracht duidelijkheid: doordat alle pakhuizen vol zaten, moesten sommige Pieten zelf een slaapplaats zoeken. En zo waren ze in Wortel aangekomen. De kinderen vonden dat toch wel erg en zorgden er voor dat ze in een klas konden slapen. En de

Met de hulp van de kinderen wordt het tentje in de school gebracht. juffen maakten daar handig gebruik van om een sinterklaasproject op te starten. De volgende dagen kregen de kinderen soms een filmpje te zien waarop ze hun nachtelijke avonturen konden volgen. Omdat de Pieten niet veel te eten hadden, gingen ze voor hen winkelen. Ze zagen ook dat één Piet zich pijn had gedaan en daarom gingen de kinderen oefenen met inpakken, pepernoten bakken, zakken sjouwen. Ja, enkele van onze kinderen kunnen zo naar de pietenschool! Maar wat die Pieten niet goed konden: opruimen! Ze lieten elke dag wel ergens rommel achter. En

het ergste was nog: ze hadden hun hoofd op de kopieermachine gelegd en overal de kopies opgehangen! Toen de Sint die vrijdagmorgen in de school op bezoek kwam, hadden ze zich ook nog verslapen en werden ze gewekt door de schoolbel. De Sint was wel blij zijn Pieten terug te zien, maar toen de kinderen vertelden wat ze allemaal gedaan hadden, heeft de heilige man toch wel flink gemopperd! Gelukkig deelden de Pieten nog veel snoep uit in De Wijsneus, zodat ze volgend jaar zeker terug mogen komen! Ja, ’t is elk jaar wel iets met die Pieten! (FVB/red)

Geen pastorie(stijl) naast de kerk

WORTEL – De nieuwe eigenaar van de woning Goetschalckx, Poeleinde 1, wou de bestaande woning slopen en er een uit de kluiten gewassen pastoriestijl bouwen. Zijn plannen kregen groen licht van het schepencollege, ondanks een negatief advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed (vroeger M&L) en de plaatselijke erfgoed administratie. Wanneer het college de argumenten om de woning te behouden naast zich neer legt, is het normaal dat hetzelfde college in de bouwtoelating die ar-

gumenten weerlegt. Maar dat gebeurde niet. Het enige argument kwam er op neer dat de leden van het college de nieuwbouw liever zien dan de woning die er nu staat. Men liet zich daarbij wellicht leiden door de gedachte dat een pastoriestijl naast de kerk wel goed past….. Maar niets is minder waar. De bestaande bescheiden woning is in de ruime regio Hoogstraten een van de best bewaarde voorbeelden van wat men in architectuur ‘Nieuwe zakelijkheid’ noemt. Erfgoed Hoogstraten ging dan ook bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen in beroep tegen de door het college goedgekeurde sloop- en bouwvergunning. Nadat de eigenaar en een afgevaardigde van Erfgoed Hoogstaten op 24 oktober 2011 gehoord werden, maakte de deputatie brandhout van de argumenten die de eigenaar en zijn architect aanhaalden om de woning af te breken. De deputatie volgde alle argumenten die Erfgoed Hoogstraten aanhaalde om de woning te behouden. Het algemeen besluit van de bladzijden lange beslissing van de bestendige deputatie is dan ook zeer duidelijk: De aanvraag is niet gericht op het behoud van historisch erfgoed en dus in strijd met de gewestplanbestemming. En verder: De aanvraag kan vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening niet worden aanvaard. De eigenaar kan nog in beroep gaan bij de ‘Raad voor vergunningsbetwisting’, maar dat wordt wel heel moeilijk want dat kan alleen als hij kan aantonen waar de bestendige deputatie in haar beslissing de wetgeving geschonden heeft.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 57

DHM_januari_321.indd 57

22-12-2011 10:52:25


wortel

De jogging en het goede doel WORTEL – De opbrengst van de Landlopersjogging 2011 is nog maar juist overhandigd en de organisatoren gaan al op zoek naar een nieuw goed doel voor de uitgave van 2012. Een uitgave die om twee redenen extra kleur en aandacht zal krijgen. Het is de tiende uitgave en het evenement is opgenomen in de gemeentelijke actie “Hoogstraten Buitengewoon Charmant”. Indien u een vereniging, evenement of activiteit kent waarvan u denkt dat ze best wat steun kunnen gebruiken, moet u dit voorstel schriftelijk indienen bij Han Joosen, Kerkveld 7 te 2323 Wortel. Uw voorstel moet voor eind januari 2012 toekomen.

De opbrengst van de Landlopersjogging 2011 werd op zondag 4 december overhandigd aan bestuursleden van voetbalvereniging KVNA Wortel.

(Eindelijk) Wortels volk in De Guld

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

WORTEL – “Een nieuwe uitbater in De Guld”. Het klinkt u zeker vertrouwd in de oren. Na enkele ‘goudzoekers’ krijgt De Guld de uitbater die het verdiend. Een echt Wortels koppel. Uitbaters die het dorp, zijn inwoners en de zijn verenigingen kennen: Anja Maus, haar man Etienne Sprangers en hun twee kinderen van 12 en 14 jaar. De grootouders van Anja Maus woonden al in Wortel en Etienne is een rasechte Wortelaar. Anja heeft een tijd in Borsbeek gewoond, maar woont sinds 1996 terug in Wortel. Ze waren en zijn nog steeds actief lid van ’t Slot en elk afzonderlijk of samen zijn ze lid van verschillende verengingen. Anja weet dat er werk aan de winkel is. ’t Zal tijd kosten, maar Anja geloofd erin. “Want”, zegt ze, “waar vindt je een café dat zo mooi gelegen is, met een prachtig terras in de schaduw van de kapelanie en de kerk. De eerste pint wordt er getapt op vrijdag 6 januari 2012 en Anja wil er ook snacks en, zeker in de zomer, ijs serveren. (fh)

58 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 58

22-12-2011 10:52:26


-

w

-

t k

i

Zaterdag 19 november - Aan de Beemden in Minderhout probeerden dieven op klaarlichte dag een woning binnen te geraken. Ze forceerden een zijraam, maar geraakten niet binnen. In deelgemeente Meer zijn dieven aan de haal gegaan met een blauwe Volkswagen Passat. Die stond in een schuur in de Gestelsestraat. De diefstal is in de nacht gepleegd.

Zondag 20 november - Een inbraak in een appartement op de Vrijheid in Hoogstraten lukte wel. Daar forceerden de daders aan de achterzijde een schuifdeur. De inbraak is gepleegd tussen 10 uur ‘s morgens en 20.30 uur ‘s avonds. Er was ook nog een inbraakpoging in een woning in de John Lijsenstraat. De daders probeerden een raam te forceren aan de achterzijde, maar ze geraakten ook daar niet binnen.

Maandag 21 november - In de Onze Lieve Vrouwstraat in Meerle is maandagnacht tussen 23 uur en 5 uur een lichte vrachtwagen gestolen. De Citroën werd ontvreemd uit een schuur bij de firma Elmi. Ook werkgereedschap zoals een heggenschaar en enkele fietsonderdelen zijn verdwenen.

Woensdag 23 november - De brandweer van Hoogstraten en de civiele bescherming hadden de handen vol met het opruimen van een oliespoor dat een loonwerker had achtergelaten met zijn graafmachine. Het oliespoor liep over de Gestelsestraat, Meerdorp, Meerleseweg, Groot Eyssel en via Rietweg opnieuw naar de Meerleseweg.

Donderdag 24 november 2011 - Dieven zijn aan de haal gegaan met een ijzeren poort van een woning aan de ‘s Boschstraat in Hoogstraten. De poort bestaat uit twee stukken.

Zondag 27 november - Dieven hebben ingebroken in een woning aan de Sint-Lenaartseweg. Ze drongen het pand binnen via een badkamerraam, maar werden opgeschrikt door het alarm. Ze zijn zonder buit weggevlucht.

Donderdag 1 december - Postweg - Hoogstraten: Een man kwam de straat ingekuierd met een schop in zijn handen. Bij de voortuintjes van de flats stak hij zijn spade in de grond en haalde er een flink stuk siergras uit. Dat bracht hij naar zijn eigen tuin. Toen hij terugkeerde om een tweede struik uit te steken, werd hij door de bewoners betrapt. Met de politie erbij bood de 48-jarige grasdief zijn excuses aan en gaf het gestolen groen terug.

Zaterdag 3 december - Tussen 17 en 18.45 uur hebben dieven via een raam ingebroken in een woning in de Minderhoutsestraat. Een laptop en een computer zijn gestolen. Tussen 14 en 18 uur is ingebroken in een huis in de Burgemeester Van Nuetenstraat. De daders kwamen binnen via een zijraam en roofden juwelen. In de Gestelsestraat drongen dieven tussen 16 en 19.15 uur een woning binnen. Over deze buit is niets bekend.

Woensdag 7 december - Sinds een tweetal jaar organiseert de politierechtbank speciale themazittingen rond bestuurders die tijdens Wodcacontroles zijn betrapt. Sacha H. uit Hoogstraten kreeg zowat de zwaarste sanctie van de politierechter. Hij liep namelijk een boete van 2.200 euro en een rijverbod van vier maanden op. Bij een controle in Hoogstraten bleek hij 1,72 promille in zijn bloed te hebben. De man was eerder al veroordeeld voor dronken rijden.

Zaterdag 10 december - Net als de voorbije weekends zijn er opnieuw inbraken gepleegd. In Meer probeerden de daders binnen te geraken langs de achterkant van een woning, maar de dader is gevlucht nog voor hij de woning was binnengeraakt.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 59

DHM_januari_321.indd 59

22-12-2011 10:52:26


V v H K h b A h J b d m t b d n v P V J r o b j E s

Elke maand plukken wij een jongere van de straat en schenken hem of haar een Standaard-boekenbon ter waarde van € 20. Maar daarvoor moet de uitverkorene wel in zijn of haar hartje laten kijken…

V n d i b b n s o t g t l a g t v h

Silvana Smits (12) - Minderhout 1 Welke school/klas volg je? Ik zit in de eerste Latijnse-b, op het aso Spijker. 2 Wie zijn je huisgenoten? Mijn papa heet Arjan Aliu, mijn mama Marina Smits. Ik ben de grote zus van een tweeling van 9 jaar: mijn zusje heet Eliana, mijn broertje Tomas. Zij zijn een tweeling van 9 jaar. 3 Wat zijn je hobby’s? Mijn grootste hobby is paardrijden, ik rij al 4 jaar en heb sinds 2010 een eigen pony, Heleny. Die staat gestald in Castelré, eigenlijk vlakbij. 4 Wie of wat haat je? Mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen! 5 Krijg je zakgeld? Ja, ik krijg 3 euro per week. Tja, eigenlijk vind ik dat voldoende. 6 Hecht je veel belang aan kleren? Ja, innerlijk is belangrijk, maar het uiterlijke zie je eerst.

7 Welk boek/film maakte ooit indruk? Mijn lievelings boeken zijn thrillers, maar het boek dat het meeste indruk maakte las ik toen ik 9 was: De Gebroeders Leeuwenhart. Ik heb meermaals gehuild tijdens het lezen. 8 Wat is de leukste reis of vakantie die je maakte of had? Dat was afgelopen zomer, we zijn toen naar Montenegro, Kroatië, Albanië en Slovenië geweest; het weer was geweldig en vooral Dubrovnik was een hele mooie stad. Mijn papa heeft daar familie en veel kennissen. 9 Wat is je lievelingsvak op school? Mijn lievelingsvak is Latijn, vooral de cultuur is heel interessant.

T r s d m d e o d M v m H

10 Wat wil je later worden? Ik weet niet wat ik later wil worden, ik vind momenteel heel veel dingen interessant. Maar het zal iets zijn in de richting van architect of dokter of zo.

Vind jij dat je kameraad, vriendin, broer, zuster, dochter, zoon, lief, petekind, kleinkind,... een plaatsje én een boekenbon van € 20.00 verdient in deze rubriek? Meld het ons: 10op10@demaand.be

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 60 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 60

22-12-2011 10:52:27


Hoogstraten VV Voor de eerste wedstrijd onder het wakend oog van de nieuwe coach Regi Van Acker diende HVV de topper af te werken tegen de buren van KV Turnhout. De thuisploeg miste wel sterkhouders Niels Cox en Thijs Schrauwen en het beloofde geen eenvoudige opdracht te worden. Al vroeg in de partij stak rood-wit de neus aan het venster met kansen voor Dirk Mathyssen en Jimmy Fockaert, maar zonder resultaat. HVV bleef voetballend en combinerend het beste team doch stilaan kwamen de Binken toch meer in de match en de rooikens dienden meermaals op hun tellen te passen. Aan de pauze nog steeds een brilscore op het bord. Ook na de koffie toonden de gastheren het meeste initiatief, de beloning bleef echter uit . Naargelang de wedstrijd vorderde kwam er meer evenwicht in het spel. Pogingen van Hoogstraatse zijde via o.a. Nick Van Huffel, Roy Van der Linden, Bob Swaegers, Jimmy Fockaert en Ruben Tilburgs leverden de rooikens nog steeds geen verdiende voorsprong op. In de eindfase van de wedstrijd kwamen de bezoekers iets meer aan bod, om te winnen moet je scoren en dat deed Turnhout in de slotminuut. Een wedstrijd die HVV, volgens het geleverde spel, nooit had mogen verliezen. Voor de eerste match van de terugronde trok HVV naar KV Woluwe Zaventem. De heenmatch eindigde op een 0 – 0, afwachten of HVV deze keer iets meer kon sprokkelen op verplaatsing. Van bij aanvang toonde de bezoekende aanval zich bij de pinken en bij balverlies van de thuisploeg nette Michiel Lanslots de 0 – 1! HVV bleef het spelbeeld bepalen en ook na de pauze ging het op zoek naar meer. De broodnodige en veilige tweede treffer bleek de rooikens echter niet gegund en het bleef alzo een spannende wedstrijd tot het einde. En tot overmaat van ramp zag Woluwe de kans om slecht wegwerken van de bal aan het Hoogstraatse doel af te straffen met een gelijkstellend doelpunt. HVV verdiende zonder twijfel meer , maar deze keer verkeerden de voetbalgoden niet in een begenadigde dag. Wel het eerste puntje onder trainer Regi Van Acker. Tegen Olympia Wijgmaal had HVV nog wat recht te zetten. In de zomer werd er ietwat verrassend verloren op het terrein van de nieuwbakken derdeklasser. Sterk tegenwerk toen van Wijgmaal, het geluk aan hun kant en Hoogstraten dat de fouten zag afgestraft worden. Dat was toen, en deze keer waren de rooikens er op gebrand om niet af te gaan. Dat resulteerde al vroeg in de partij in een fraaie openingstreffer via Dirk Mathyssen. En HVV bleef bekoren, de acties volgden mekaar op, ondermeer de jonge garde met Ruben Tilburgs, Michiel Lanslots, Nick Van Huffel en Bob Swaegers bleven het voetballend

Minderhout VV Groen-wit blijft vriend en tegenstander verbazen en gaat als leider de winterstop in. Op het veld van Gierle zag men een gelijkopgaande wedstrijd en een brilscore was dan ook het gevolg aan de rust. De thuisploeg scoorde in de 65ste minuut, de reactie van MVV volgde en via Lenaerts kwam de gelijkmaker en tevens de einduitslag op het scorebord. Toenmalig leider Weelde kwam op bezoek , bij winst van de thuisploeg kon men haasje-over springen en MVV presteerde het en kroonde zich dank zij deze 2-1 zege tot herfstkampioen. Het werd een felbevochten zege met licht veldvoordeel voor de thuisploeg in de eerste helft en meer nadruk vanwege de bezoekers in de tweede 45 minuten. Harezlak zorgde voor de 1-0 even voor het halfuur.

Ruben Tilburgs, de student uit Meer, ontpopte zich tot een vaste waarde in het HVV-team spektakel op een aangenaam niveau houden. Geen loon naar werken echter. Vooral na de rust drang naar doelpunten bij de thuisploeg, maar Wijgmaal kon de druk nog afhouden. Uiteindelijk met nog twintig minuten voor de boeg waren het toch de rooikens die deze keer de voetbalgoden aan hun zij hadden. Het harde werk en het betere voetbal van rood-wit kreeg dan toch het verdiende loon. Eerst werd het foutief afstoppen van Ief Van Gansen in de 16 meter bestraft met een penalty, die omgezet werd door de ingevallen Roy Van der Linden. En toen lukte het allemaal! Na een corner via Bob Swaegers en een doorsteekpas via Michiel Lanslots kwam de bal tot bij Roy Van der Linden en 3 – 0! Nog vijf minuten op de teller en nog was de lijdensweg niet voorbij voor Wijgmaal. Een hardwerkende Ruben Tilburgs naar Dirk Mathyssen en 4 – 0! En om het plaatje compleet te maken zorgde Ruben zelf voor de kers op de taart; 5 – 0! Dik verdiend voor een collectief sterk presterend HVV! En wegens de onbespeelbaarheid van het terrein in Grimbergen werd de wedstrijd verschoven naar een latere datum! (luc/rel)

Na de pauze nog kansen voor Harezlak en Lenaerts, maar Weelde stelde gelijk en MVV kwam meer onder druk. Tien minuten voor tijd nog rood voor Dirk Harezlak met tweemaal geel. Een owngoal besliste echter over de drie punten en die gingen tenslotte naar de groenwitte thuisploeg. Molenkring Lichtaart, een van de zwakste broertjes uit de reeks, wilde de leider wel eens aan de tand voelen. Voor de rust was er weinig aantrekkelijks te beleven, MVV wel het meest in balbezit maar met een minimum aan kansen waarvan de eerste toch raak trof via Hassounfi. Een sterker MVV nadien, maar de 1 – 0 stand veranderde niet meer ondanks een laat slotoffensief van de bezoekers. Dan de grote derby op het veld van KFC Meerle en daar moest MVV wel de duimen leggen met 2-1! (rel)

Wedstrijden Zondag 8 januari 14.30 uur Minderhout VV – Retie SK Zondag 15 januari 14.30 uur St.-Jozef – Minderhout VV Zondag 22 januari 14.30 uur Beekhoek – Minderhout Zondag 29 januari 14.30 uur Minderhout VV - Poederlee

Wedstrijden Zaterdag 7 januari 19.30 uur Oosterzonen – Hoogstraten VV (vriendsch.) Zaterdag 14 januari 20.00 uur Hoogstraten VV – Bocholt Zondag 22 januari 14.30 uur Geel-Meerhout – Hoogstraten VV

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 61

DHM_januari_321.indd 61

22-12-2011 10:52:27


sport

KFC Meer In de degradatietopper op Flandria Ravels trok Meer nog maar eens aan het kortste eind. Reeds vroeg in de wedstrijd kwam de thuisploeg op voorsprong, de KFC forceerde daarna wel een lichte druk zonder echte kansen te creëren. Na de pauze een offensief geel-zwart dat hongerde naar de gelijkmaker. Jef Leemans viel dan geblesseerd uit en de thuisploeg kreeg meer greep op het spel en dit mondde uiteindelijk uit op een tweede doelpunt. Een overwinning voor de thuisploeg op karakter terwijl de KFC nooit in staat scheen een echte vuist te maken. Tegen Ezaart kende Meer een sterke start en liep zelfs uit tot 2-0 en dit langs Owusu en Swaenen. Een ongekende weelde dit seizoen! Nog voor de pauze scoorden de bezoekers de aansluitingstreffer en gingen op hun elan verder tijdens een sterke tweede helft. In de 80ste minuut viel de gelijkmaker en diep in de blessuretijd ging de KFC opnieuw met de billen bloot. Uitslag: 2 – 3! En dan de clash der hekkensluiters op het veld van Punt Larum. Wilde men uit die diepe kelder van het klassement wegkruipen dan moet zo’n wedstrijd onvermijdelijk gewonnen worden. Rond het kwartier kwam de thuisploeg op voorsprong en vond ook de kruising nog eens als dwarsligger. De KFC kwam er sporadisch uit, maar creëerde te weinig gevaar. Na de rust een gretiger Meer dat minder vrijheid liet. Koen Koyen, op weg naar doel, werd door de vrouwelijke lijnrechter de vrije loop gelaten, maar de man in het zwart zag buitenspel en weg was de kans! In de 50ste minuut toch succes voor diezelfde Koen die op pas van Niels Van Den Ouweland de 1-1 kon scoren. Meer kreeg dan duidelijk nog de beste kansen, maar moest zich

uiteindelijk tevreden stellen met een toch dik verdiend punt. Wanneer nog eens een zege voor KFC Meer? Tegen St.-Jozef dat naar Meer kwam afgezakt? Een weinig aantrekkelijke wedstrijd met wel veel werkvoetbal vanwege de thuisploeg, maar andermaal bracht het geen zoden aan de dijk. Een gelijkopgaande eerste helft rook duidelijk naar degradatievoetbal! Geel-zwart gooide al zijn energie in de strijd, de bezoekers kwamen moeilijk aan de bal, maar scoorden toch de 0 – 1! De KFC liet zich niet pramen, trok resoluut de aanvallende kaart zonder te scoren. Alleszins een gevleide stand aan de rust! Nadien boden zich nog ettelijke kansen aan voor de gastheren, die met de moed der wanhoop op zoek gingen naar de gelijkmaker, maar de afwerkers bleven duidelijk in gebreke. Het was integendeel St.-Jozef dat met een tweede doelpunt alle twijfels wegnam en Meer voor de zoveelste keer dit seizoen puntenloos achterliet. Eindstand. 0 - 2! Meer kans op winst tegen en op FC Zwaneven? Geen denken aan want de KFC ging hier ook roemloos ten onder met 4 – 1! Na de winterstop een nieuw KFC Meer uit de startblokken? (rel)

Wedstrijden Zondag 8 januari 14.30 uur KFC Meer – Oud Turnhout Zaterdag 14 januari 19.30 uur Vrij Arendonk – KFC Meer Zondag 22 januari 14.30 uur KFC Meer – Gierle Zondag 29januari 14.30 uur Weelde – KFC Meer

KFC Meerle Uitslagen Molenkring Lichtaart – KFC Meerle 1 – 2 KFC Meerle – St-Jozef 0 – 1 Retie SK – KFC Meerle 2 – 2 KFC Meerle – Minderhout VV 2 - 1

Wedstrijden Zondag 8 januari 14.30 uur Beekhoek – KFC Meerle Zondag 15 januari KFC Meerle – Poederlee Zondag 22 januari 14.30 uur Flandria Ravels – KFC Meerle Zondag 29 januari 14.30 uur KFC Meerle - Ezaart

K N G n

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95

95

25

25

75

75

5

5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

62 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 62

22-12-2011 10:52:27


sport

KVNA Wortel

Zwarte Pieten voetballen bij KVNA

Heibos - KVNA Wortel 0 – 5 - Alle toeschouwers werden opgeschrikt toen de scheidsrechter in de 13e minuut in deze zeer rustige match voor onduidelijke reden een strafschop voor Wortel floot. Hans Van De Mierop verzilverde dit geschenk. De Kalmthoutenaren voelden zich door de onduidelijk fluitende referee benadeeld en raakten gefrustreerd met als gevolg dat twee spelers, in de 30een 40e minuut, van het veld gestuurd werden. Nog voor de rust maakte Dave Van Den Boogaert er van dichtbij 0-2 van. Na de rust was er geen sprake meer van een wedstrijd. Heibos, nog met 9, wilde enkel nog de score zo laag mogelijk houden en kreeg slechts één kans op het einde van de wedstrijd. Maarten Adriaensen, Dave Van Den Boogaert en Hans Van De Mierop zorgden voor de 0-5. Het kon meer geweest zijn maar onze spelers waren zeer vriendelijk voor de thuisploeg. Naast het veld stonden nog zeker 3 gekwetste volwaardige fanionspelers. Tel daar nog de goede bankzitters bij en onze club beschikt over een zeer goede en uitgebreide kern. Dit is wel nodig nu na de winterstop er belangrijke wedstrijden komen en om een lange competitie met een prijs af te werken. Ik ben ook overtuigd dat trainer Ad Jansen samen met zijn assistent Danny Van Den Eynde hier verstandig mee zal omgaan. De opstelling: Tom Van Den Broeck, Raf Braspenning, Steve Goffa, Ruud Viskens, Bert Tilburgs ( 60e Tom Van Kerchoven ), Kevin Druyts, Benji Broere ( 63e Niels Van Bergen ), Raf Tilburgs ( 73e Tom Van Gorp ), Hans Van De Mierop, Maarten Adriaensen en Dave Van Den Boogaert.

WORTEL – Ja , zeker, ook zwarte Pieten doen aan sport. Op vrijdag 2 december namen vier van hen deel aan de training van de vijf tot achtjarige voetballertjes van KVNA Wortel. Bij elke groep hebben ze even mee gevoetbald en op de foto poseren ze bij de vijfjarigen. Na de training kregen de kinderen allemaal nog een zakje met snoep en een chocolade mannetje. (fh)

200ste doelpunt voor Duiveltjes A - Minderhout Het zat er stilaan aan te komen en tegen Vosselaar VV werd het ook werkelijkheid! Het 200ste doelpunt, in 14 wedstrijden, vertrok van de voet van Mats Lauryssen en eindigde ook tegen het net, maar de verdienste voor dit exploot gaat zonder twijfel naar het hele team. Scores van 19-6, 3-16, 18-2, 12-3, 3-23… spreken wel tot de verbeelding en met nog 12 wedstrijden te gaan kunnen deze knapen hun doelpuntensaldo nog fel opkrikken!

Schrijn- en timmerwerken 100 95 75 100 95 25 75 5 0 25 5 0

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVCRAMEN RAMEN en PVC enDEUREN DEUREN Kömmerling

PVC DEUREN WijRAMEN leveren enen plaatsen alle schrijnen timmerwerk. Kömmerling

Boven v.l.n.r. Jeff Brosens (afgev.), Jorbe Brosens, Robbe Mertens, Aaron Elisabeth, Marius Desmedt, Sverre Boeren, Mike Elisabeth (trainer)

Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Hoogeind 49 binnendeuren.

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

DHM_januari_321.indd 63

Onder v.l.n.r. Giel Bastiaansen, Robbe Aerts, Mats Lauryssen, Gunther Aerts, Sidney van der Zwaag

189

189

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 63

22-12-2011 10:52:28


sport

Marathon - Kippenvel in Firenze (It.) Duizenden mensen langs de straten op 27 november voor de 28ste editie van de marathon van Firenze , zij genoten van dit geweldige spektakel, de evenementen langs de route en de voortdurende aanmoedigende kreten “forza, forza” in de richting van de atleten galmden door de straten. Firenze, de hoofdstad van het mooie Toscanië met z’n 368000 inwoners en een van de bekendste cultuursteden van Europa. Hier werd geschiedenis geschreven en namen zoals Brunelleschi, Donatello, Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei, Catharina de Medici, Dante Alighieri blijven onafscheidelijk verbonden aan deze stad. En dan die monumentale gebouwen: Duomo, Santa Croce, Ponte Vecchio, Porta Romana…!

(de tweede belangrijkste in Italie, na Rome) op de Piazzale Michelangelo, aan de oever van de Arno, samen met nog 6300 mannen en 1110 vrouwen. Lag het aan de heldere lucht of de fascinerende omgeving, aan het eten of drinken, aan de voortdurende aanmoedigingen, een feit is dat beide lopers er hun beste jaarprestatie hebben neergezet. Zonder noemenswaardig verval liepen ze beiden een strak en vlak tempo gedurende de ganse wedstrijd en wie ooit een marathon gelopen heeft, weet ongetwijfeld wat dit betekent. De winnaar werd de Ethiopiër Berga Birhanu Bekele in 2.09.52 voor twee van zijn landgenoten terwijl bij de vrouwen ook een Ethiopische de lauwerkrans mocht omgorden! (rel)

Onder een stralende Italiaanse zon namen twee Hoogstratenaren Jos Van Bavel (Minderhout) en Jef Jacobs (Meersel-Dreef) die zondagmorgen om negen uur de start in deze stadsmarathon

Resultaten Jef Jacobs Jos Van Bavel

03.33.08 03.46.49

Jef en Jos poseren na de finish nog fris en monter met hun medaille bij het 42 km punt op de Piazza Santa Croce

Veldrijden – Elise Anthonissen Belgisch kampioen De 11-jarige Elise Anthonissen woont in de Loenhoutseweg nr. 6 in Hoogstraten en zit in het 6de leerjaar van de Gemeentelijke Lagere School van Hoogstraten in de Gravin Elisabethlaan. Op 11 november heeft deze jonge atlete het Vlaams kampioenschap veldrijden gewonnen in haar categorie en op 27 november werd ze Belgisch kampioen. Nadat ze geproefd had van voetbal en wielrennen zette ze haar zinnen op het veldrijden. Ze is aangesloten bij WAC Team van Brecht. Elke woensdag gaat ze trainen op het motocrossparcours van de Molenbergen in Wuustwezel waar ook Kevin Pauwels getraind wordt door Marc Herrremans. Tom Meeusen en Kevin Pauwels zijn trouwens haar grote voorbeelden. (RB)

k (

g

Handboog – Tweedaagse Vrede en Vriendschap Elk jaar, op de laatste zondag van november en op de tweede zondag van december organiseert de handboogmaatschappij Vrede en Vriendschap haat ‘tweedaagse’ schieting. De ploegen worden uitgeloot en men schiet tegen het gemiddelde dat de schutters behaald hebben tijdens het voorbije seizoen. Dat het spannend was bewijst de uitslag, want tot het laatste schot konden er nog twee ploegen winnen.

Maria Braspenning en Jac Put (96 punten), 8. Bert Strijbos en Miguel Machado (92 punten), 9. Yves

Jansen en Wannes Verheyen (85 punten) en 10 Jan Roelen en Celine Verheyen (66 punten) (FS)

Hieronder de uitslag, waarbij men moet weten dat men op de twee wedstrijden samen per ploeg 144 punten kan behalen. Paul Aerts en Karel Hofmans (130 punten), 2. Peter Geerts en Koen Sprangers (129 punten), 3. Sanne Geerts en Tinne Lenaerts (123 punten), 4. Kelly Geerts en Steven Hendrickx (123 punten), 5 Frans Roelen en Mihai Morosan (119 punten), 6. Jan Geerts en Kurt Verheyen (99 punten), 7.

64 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 64

22-12-2011 10:52:29


p s r

n -

sport

Duivensport - Kampioenendag te Minderhout De Arkduif van Minderhout presenteerde op zaterdag 3 december haar jaarlijkse kampioendag. Op de foto zien we zittend: gebroeders Peeters kampioen Quievrain bij de jonge duiven,daarnaast zit Angelo Roelen als midweek kampioen Quievrain. Naast Angelo zit Gust Schijvers als algemeen kampioen Quievrain bij de oude, de jaarlingen en de jonge duiven. Naast Gust zit Gino Geets als kampioen Quievrain herfst criteria. Bij de zesdaagse Quievrain oude duiven werd Harry Govaerts en Gust Schrijvers de overwinnaars. Harry staat helemaal links op de foto. Naast Harry zien we de winnaars van de zesdaagse Noyon bij de oude duiven Karel Aerts en Luc Van Ceulen. Bij de jonge duiven werden Herman Adriaensen en Stanny Laurijssen kampioen. Bij Noyon jonge duiven werd Karel Aerts algemeen kampioen. Koning-Kampioen Quievrain en Noyon werd Stanny Laurijssen. Bij Quievrain oude duiven werd Goossens – Geets de eerstgetekende. (fs)

Duivensport – Kampioenen De Noordhoek Ook De Noordhoek huldigde zijn kampioenen. We herkennen V;l.n.r. beneden Gino Geets (winnaar van het herfstcriterium), Harry Jansen (1ste getekende oude duiven Quievrain) en Angelo Roelen (Algemeen kampioen Quievrain). Staande: Karel Aerts (1ste, 2de en 3de getekende jonge duiven Noyon), Herman Adriaensen (1ste getekende jonge duiven Noyon), Harry Jansen (1ste getekende oude duiven Quievrain), Stanny Laurijssen (1ste getekende jaarse duiven Quievrain en jaarse duiven Noyon), Fons Weerts (1ste getekende oude duiven Noyon), Henri Pemen (Koningkampioen 2011) Louis Van Dijck (Algemeen kampioen Noyon) en Harry Govaerts (1ste en 2de getekende Noyon)

Duivensport – Kampioenen Noordervlucht Meerle Op de foto de kampioenen van de Noordervlucht Meerle. V.l.n.r. Dirk Brosen en Antoon Brosens (1ste getekende jonge duiven Noyon), Harry Jansen (kampioen 2011, winnaar van het herfstcriterium en 1ste getekende oude duiven Quievrain), Louis Van Dijck (1ste getekende Oude, jaarse en jonge duiven Noyon en algemeen kampioen Noyon), Willy Mertens (1ste getekende jonge duiven Quievrain) en Luk Van Dyck (Koningkampioen Quievrain en 1ste getekende jaarse duiven Quievrain)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 65

DHM_januari_321.indd 65

22-12-2011 10:52:29


TENTOONSTELLINGEN Vanaf zaterdag 7 januari PAUL VERBEECK, Overzichttentoonstelling met vroeger en recent werk van beeldhouwer Paul Verbeeck in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur en op afspraak. Info 03 314 65 88

HOOGSTRATEN Zaterdag 31 december NIEUWJAAR ZINGEN Zaterdag 7 januari KERSTBOOMVERBRANDING van 19.30 tot 23.45 uur op de jeugdparking bij de voetbalvelden van HVV achter het klein Seminarie. Info: 073 86 33 80.

MEERLE

Zondag 15 januari BUTTERFLY LOVERS, nieuwjaarsconcert door het Euregio Jeugdorkest van 15.30 tot 17.30 uur in de Sint Katharinakerk. Inkom 12 euro of -16 jaar 8 euro. Info 03 887 84 49.

Zondag 8 januari START JUBILEUMJAAR fanfare Sancta Cecilia, met een eucharistieviering

Maandag 16 januari VEILIG VERKEER bespreking van knelpunten om 19 uur in zaal Pax. Organisatie ‘Ban onveilig verkeer’ en ‘Ring rond Hoogstraten nu’

Vrijdag 20 januari GEZELSCHAPSSPELENAVOND vanaf 20 uur in het Buurthuis de Melkerij in de Hazenweg. Organisatie KWB

Zondag 22 januari KINDERKOOR JUBILATE van 15 tot 17 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. Info.: 0479 41 72 88.

Zaterdag 21 januari BINGO-AVOND georganiseerd en ten voordele van fanfare Sancta Cecilia in parochiezaal Ons Thuis. Info.: 0486 71 70 33

Vrijdag 27 januari UITREIKING CULTUURPRIJZEN vanaf 20 uur in Le Cirq

Zaterdag 28 januari SHILSHOEL DANST VOLUIT om 20 uur in parochiezaal Ons Thuis

MEERSEL-DREEF Zaterdag 7 januari KERSTBOOMVERBRANDING van 19 tot 3 uur langs de Dreef. Info.: 0476 56 02 07.

Zaterdag 7 januari FREEPARTY van 20 tot 4 uur in een feesttent in de Hinnenboomstraat 50. Organisatie TTV De Mertensmannen. Info.: 0472 27 87 95.

Dinsdag 17 januari ALGEMENE VERGADERING DORPSRAAD om 20 uur bij De Paters. Contactpersoon Jos Huybrechts, 03 315 02 80 of jhuybrechts@ helios-mppd.nl

Zaterdag 7 januari HONDENSHOW Schaal der Kempen van 8 tot 19 uur in de Veilinghallen. Organisatie en info Koninklijke Kempische Kynologenclub, 0478 74 03 55. Zondag 8 januari NIEUWJAARDRINK van 14 tot 18 uur bij de Laermolen. Info.: 0494 91 87 63. Woensdag 11 januari CINE HOROZON met de voorstelling van Grande Hotel om 19.30 uur in Le Cirq. Inkom 3 euro, info: 03 340 19 57 Vrijdag 13 januari STATIE ‘K WIST’T om 20 uur in zaal Pax

MEER Dinsdag 10 januari OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD om 20 uur in de refter van De Meerpaal. Contactpersoon: Marcel Adriaensen 03 315 90 40 of marcel.adriaensen@telenet.be Vrijdag 20 januari KERSTBOOMVERBRANDING van 19.30 tot 1 uur op de parking van KFC Meer. Info.: 0496 53 73 19 Zaterdag 21 en zondag 22 januari VELDCROSS voor WIELERTOERISTEN. Op zaterdag van 13 tot 16.30 uur, op zondag van 10 tot 16.30 uur. Organisatie en info: De Vlinders, 0498 86 28 01.

199

66 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 66

22-12-2011 10:52:30


agenda

200

-

Activiteiten januari

e s

n

MINDERHOUT Zaterdag 31 december NIEUWJAARKE ZOETE in gans het dorp. Van 10 tot 15 uur worden de kinderen uitgenodigd in het KLJ lokaal. Vrijdag 13 januari LEVEN IN EEN KRABBENMAND, theatermonoloog door MARLEEN MERCKX om 20 uur in de parochiezaal. Info en kaarten Vic Cornelissen 03 314 40 01 Dinsdag 19 januari ALGEMENE VERGADERING DORPSRAAD om 20 uur in de parochiezaal. Contactpersoon August Desmedt 03 314 75 45 Maandag 23 januari VEILIG VERKEER bespreking van knelpunten om 19 uur in zaal de Handboogschutter? Bredaseweg 39A. Organisatie ‘Ban onveilig verkeer’ en ‘Ring rond Hoogstraten nu’

WORTEL Zondag 8 januari VELDTOERTOCHT vertrek tussen 8.30 en 11.30 aan parochiezaal Trefpunt. Organisatie WTC De Zwaantjes. Vrijdag 27 en zaterdag 28 januari BINNEN ZONDER BELLEN door theatergroep Willen is Kunnen. Op zaterdag 20 uur en zondag cafévoorstelling, ook om 20 uur, in parochiezaal. Zaterdag 28 januari AVN VELDLOOP van 13 tot 18 uur in Wortelkolonie. Info.: 0473 70 18 66.

Woensdag 11 januari PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur Zondag 08 januari EUCHARISTIEVIERING om 10 uur en aansluitend van 11 tot 13 uur NIEUWJAARSRECEPTIE in het lokaal van de St.-Jorisgilde Maandag 16 januari WINTERWANDELING in het Mastbos Breda, bijeenkomst aan het lokaal om 13.30 uur. Donderdag 16 januari LEDENVERGADERING om 14 uur in Hof ter

Smisse met Manu Adriaens “Veel mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te begrijpen”. Woensdag 25 januari BALLET VAN VLAANDEREN in de schouwburg in Antwerpen Dinsdagen 3, 10, 17, 24 en 31 januari KAARTEN & BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 in het lokaal van de St. Jorisgilde. Dinsdag 3 en 17 januari RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Brouwerijstraat 2 Woensdagen 11, 18 en 25 januari ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdagen 11-18 en 25 januari AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert te Zundert Donderdagen 005-12-19 en 26 januari NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur, bijeenkomst in Castelré

Openbare vergaderingen dorpsraden GROOT-HOOGSTRATEN - In januari en begin februari is er naar jaarlijkse gewoonte in elk kerkdorp een openbare vergadering de dorpsraad, waarop alle inwoners uitgenodigd worden. Het schepencollege geeft er een stand van zaken bij de voorstellen uit de prioriteitenlijst van 2011 en een toelichting bij de voornaamste plannen van het nieuwe jaar. Nadien kunnen de aanwezigen vragen stellen of voorstellen doen. U kan uw voorstellen of vragen vooraf bezorgen bij de voorzitter van de dorpsraad of ze de avond zelf toelichten. Alle onderwerpen van algemeen belang kunnen er aan bod komen. Op basis van de meest gehoorde en dringendste voorstellen, maakt elke dorpsraad een nieuwe prioriteitenlijst.

Uw vragen en voorstellen Hieronder geven we de data van de openbare vergaderingen van de zes dorpsraden. Je kan je vragen of voorstellen aan het schepencollege al op voorhand overmaken. Heb je bepaalde suggesties voor de dorpsraad of heb je zin om mee te werken? Al uw reacties zijn welkom bij de contactpersoon van de dorpsraad van uw deelgemeente.

Kalender openbare vergadering Dorpsraad MEER Dinsdag 10 januari om 20 uur in refter van De Meerpaal Contactpersoon: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, 2321 Meer, 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Dorpsraad MEERSEL-DREEF Dinsdag 17 januari om 20 uur in zaal “Bij de Paters” Contactpersoon: Jos Huybrechts, Dreef 8, 2328 Hoogstraten (M.D.), 03 315 02 80, jhuybrechts@ helios-mppd.nl Dorpsraad MINDERHOUT Donderdag 19 januari om 20 uur in de parochiezaal Contactpersoon: August Desmedt, Beemden 23, 2322 Minderhout, 03 314 75 45 Dorpsraad MEERLE Woensdag 1 februari om 20 uur in parochiezaal Ons Thuis Contactpersoon: Myrna Stevens, Voort 42, 2328 Meerle, 03 315 78 47, dorpsraad-meerle@hotmail.be Dorpsraad HOOGSTRATEN Maandag 6 februari om 20 uur in zaal De Welgezinde in het administratief centrum. Contactpersoon: Jef Verheyen, Heilig Bloedlaan 259, 2320 Hoogstraten, 03 314 74 70, info@ greenhouse-hoogstraten.be Dorpsraad WORTEL Maandag 13 februari om 20 uur in de refter van De Wijsneus Contactpersooon: Luc Hendrickx, Klinketstraat 12, 2323 Wortel, 03 314 32 72, dorpsraadwortel@hotmail.com

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2012 - 67

DHM_januari_321.indd 67

22-12-2011 10:52:31


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00 Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Van 30 december tot en met 1 januari Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 31 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 2 tot en met 5 januari Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25 Van 6 tot en met 8 januari Apotheek Biopharm, Schuttershofstraat 9 te Merksplas, tel.: 014 63 66 83 Zaterdag 7 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 9 tot en met 12 januari Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel.: 014 63 31 66 Van 13 tot en met 15 januari Apotheek Lioyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 14 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lioyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Van 16 tot en met 19 januari Apotheek Lioyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Van 20 tot en met 22 januari Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 21 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 23 tot en met 26 januari Apotheek De Meester, Vrijheid 216, 2320 Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Van 27 tot en met 29 januari Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 28 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 30 januari tot en met 2 februari Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24

Huisartsenhuis 44 HOOGSTRATEN – Dokter Dolf Mostmans, Venhoefweg 10, Minderhout, zal vanaf 1 januari 2012 samenwerken met dokter Johan Willemse en dokter Hanne Opdekamp in Hoogstraten. De raadplegingen zullen vanaf dan gehouden worden in de groepspraktijk HUISARTSENHUIS 44, Burgemeester Van Aperenstraat 44 in Hoogstraten. Dr. Mostmans blijft bereikbaar voor afspraken en advies via zijn eigen tel. nr. 03 314 66 02, maar vanaf januari kan u ook een afspraak maken via de website www. huisartsenhuis44.be

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 25 januari

OPGELET

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 10 JANUARI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

68 - JANUARI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_321.indd 68

22-12-2011 10:52:31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.