april 2012 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 324

JAARGANG 28 APRIL 2012 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

ONDER DE VLEUGELS VAN SALON 23 JONGE KUNSTENAARS AAN HET WOORD

DORIEN VAN BAVEL & JAN DE BIE VAN SALON 23 LICHTEN TOE

MEER:

DE SPORTLAUREATEN VAN 2011 DE GITAREN VAN STEFF PEIRE GLYMUR FRÁ INNRI-SKELJARBREKKU EN DE IJSLANDSE PAARDEN IN WORTEL SCHEURDEKOUSWEG. WAT EEN NAAM!


St.- Anna blijf toch maar voor ons biddan

COLUMN

nog één keer nieuw leven ontvangen. Niet jong en pril deze keer, wel bejaard en uitdovend. Maar de levengevende sfeer keerde nog even terug, tijdelijk maar gezellig voor de bejaarde bewoners ervan. ‘Sint Anna’ kreeg terug een speciale betekenis voor wie er woonden, werkten, er op bezoek kwamen. Maar het verdikt was gevallen. Er moest ruimte worden gemaakt voor ander leven, geen menselijk deze keer, wel opnieuw levengevend: gras en groen en bloemen en bomen, vogels en vlinders. Zo staan de gebouwen van het nieuwe woon- en zorgcentrum immers ingetekend op de plannen, met wandelende bewoners, rustend op banken, genietend van de eerste lente zon, en mogelijk de laatste zomer…

Het ‘Moederhuis St. Anna’ is niet meer. Waar eens het prille levensbegin tegen het naderende levenseinde aanschurkte gaapt nu een ijle leegte. De aarde die de barenden de nodige steun gaf bij hun zware arbeid is terug blootgelegd. Bevrijdt van het lege omhulsel dat achterbleef nadat in 1974 beslist werd dat ‘leven geven’ niet meer thuis hoorde in de kern van de leefgemeenschap. Toegegeven, de motieven waren nobel, het kwetsbare leven werd elders meer en betere kansen gegeven. Zowel voor moeder als voor kind. Maar toch… Want laat ons wel wezen, veel huidige Hoogstratenaren herinneren zich zelfs niet meer dat in het zo bekende witte, langgerekte gebouw onder het zware betonnen dak ooit krijsende baby’s om de moederborst schreeuwden; dat nijvere zusters het jonge leven - waarvan ze zelf afstand hadden genomen - in hun geruststellende handen opvingen, schoonmaakten, kleedden en zorgzaam in de armen van de kersverse moeder legden. Waaronder alle drie onze eigen kinderen.

Maar wat doen we met loslaten? Ligt in het sterven van het ene niet ook de ruimte om het nieuwe een kans te geven? Het weghalen van het oude baken onthult al het nieuwe in volle glorie: de oprijzende silhouetten van het nieuwe woon- en zorgcentrum. Een vierling zowaar, om in de sfeer te bijven. Als voorname poortwachters naar de Vrijheid gericht. Spierwit en strak afgelijnd. In dialoog ermee.

Een gebouw waar het leven uit weg genomen wordt, blijft verweesd achter. Toch mocht het

En zeg nu eerlijk, is het niet zoals met de baby’s destijds: ze zijn al van ons, ze horen er al bij! Puinruimen en opnieuw beginnen. Hoogstraten weet wat dit betekent in zijn twee extremen: heropbouw en nieuwbouw. Het laatste de grondslag van het eeuwige dilemma, hier meer specifiek: wat gedaan met het oude rusthuis, eens gasthuis, eens weeshuis, drager van geschiedenis, en verhalen. Beeldbepalend voor wie Hoogstraten binnen komt. Behoud schraagt herkenning en identiteit. Maar voor wie en voor hoelang? Behoud, als bepalende factor voor het stadslandschap. Waarbij de vraag of het nieuwe het altijd moet afleggen tegen het oude? Behoud, als kans voor inbreiding en renovatie als nieuwe ordewoorden in stads- en landschapsplanning. Vraag: leent dit gebouw zich hiervoor, welke functies kunnen er worden ondergebracht, hoe liggen kosten tegenover baten, wat kunnen alternatieven bieden? Leven en dood. Afbraak en opbouw. Behoud en verandering. Oud en nieuw. Loslaten en vasthouden. Misschien in een volgend nummer maar eens kijken wat behoud, renovatie en inbreiding Hoogstraten tot op vandaag heeft gebracht. Of niet gebracht. (AC)

VEEL JONG TALENT

Dit nummer staat bol van creatief jong volk. Naast een verslag van de musical ‘De Schat van Wibe’ van ’t Dreefke (blz. 48) is er de openluchttentoonstelling ‘Kunst schiet Wortel’ met werk van leerlingen van het IKO in Wortel-kolonie (blz. 25) en dé primeur van ’t Heidebloempje: de kindertheaterfilm ‘De Kloosterbrigade’ – Erbizzeme in nood!. Het is een ingenieuze mix van toneel en film gebracht door een dertigtal (piep)jonge acteurs en actrices. (zie foto boven en op blz. 13)

2 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


KIEM - JONG TALENT VAN EIGEN BODEM

TEN GELEIDE Als u dit leest, is het eerste Hoogstraatse cultuurweekeinde, KIEM, al een week of twee achter de rug. SALON 23, dat KIEM organiseerde tijdens het weekeinde van 16, 17 en 18 maart in ’t Klooster van Meer, i.k.v. Hoogstraten, buitengewoon charmant. SALON 23 wilde hiermee de brede waaier aan Hoogstraats kunsttalent tonen. Want wie in Hoogstraten een beetje doorboomt met kritische jongeren over het cultuuraanbod in Hoogstraten, hoort al snel dat er eigenlijk veel jong kunsttalent rondloopt, dat (te) weinig bekendheid geniet. Jong talent afkomstig van Hoogstraten, die als hobby, passie of (semi)professioneel bezig zijn met kunst. Op allerlei vlakken: op een podium (performance), als beeldend kunstenaar of in de muziekscene. Daarom laten we in dit nummer uit meerdere kunstdisciplines iemand aan het woord, ter kennismaking. Wie daarna nog meer Hoogstraats talent wil leren kennen, kan altijd op onze website terecht. Maar we beginnen met Dorien en Jan van SALON 23, over hun bijdrage met KIEM.

Jan De Bie en Dorien Van Bavel (SALON 23)

Over de noodzaak van KIEM Het ‘mission statement’ van SALON 23 staat nog altijd als een huis: “Omdat zelfs het grootste talent graag onder zijn eigen kerktoren exposeert.”. Tot nu toe concentreerde SALON 23 zich vooral op exposities. Voor KIEM verbreedt Salon 23 voor het eerst z’n grenzen, en kan dat statement worden uitgebreid met ‘onder zijn eigen kerktoren optreedt’. Dat is namelijk de drijfveer van SALON 23, en bij uitbreiding van KIEM: jong talent van eigen bodem een kans te geven om in het juiste kader tentoon te stellen of op te treden. Jan en Dorien geven uitleg.

Jan De Bie

Dorien Van Bavel DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 3


KIEM - JONG TALENT VAN EIGEN BODEM VÓÓR KIEM (interview begin maart) DHM: Hoe is het idee voor KIEM ontstaan? Jan: Ons eerste opzet was gewoon een expo, receptie erbij en gedaan. Maar we zochten verbreding. Dorien: Maar bij de oprichtingsvergadering (destijds) van SALON 23 speelde deze wens al wel, om nl. een algemeen Cultuurweekeinde te organiseren. Jan: We wilden wel iets anders doen dan enkel exposeren, maar we wisten niet goed hoe en wat. Daar hebben we zelf nl. niet de middelen voor. Dus die projectoproep van Hoogstraten: buitengewoon charmant kwam eigenlijk op het juiste moment. Dorien: Verschillende andere mensen, zoals Raf Vorsselmans, die het filmluik van KIEM verzorgt, zaten al eerder met het idee om iets te organiseren. Vandaar was dit de perfecte gelegenheid om hem erbij te vragen. Jan: We hebben vanaf het begin naar verschillende partners gezocht om samen te werken. Zoals Bert Roos die het Noorderruis-gedeelte verzorgt (waarover u op de volgende bladzijdes alles kan lezen, red.). En Kris Reijnen, die namens de nieuwe Skategroep Up&Above participeert. DHM: Hoe zag je het Weekeinde voor je? Dorien: Enerzijds was ons doel om een zo compleet mogelijk cultuurweekeinde in elkaar te steken, waarin zoveel mogelijk verschillende kunsttakken aan bod komen. Anderzijds hebben we er ons van begin af aan voor willen behoeden dat het weekeinde te groots zou worden. We hoopten bij de start van SALON 23 om ook buiten Hoogstraten te exposeren, maar dat is tot nu toe nog niet echt gelukt: we zijn enkel nog maar in Rijkevorsel geweest. Jan: En Beerse, dat staat op de planning. Dorien: Uiteindelijk is het ook het interessantste om zoiets te organiseren op een plaats waar het echt nodig is, zoals in Hoogstraten. Hier is een cultuurweekend als dit uitzonderlijk. En dat zou niet mogen. DHM: Hadden jullie op voorhand al een heel concreet idee over de verschillende mensen en groepen die optreden of tentoonstellen? Jan en Dorien: Niet echt. Dorien: We werken ook samen met Sarah Driesen, van de jeuggdienst. Zij heeft bvb. de skatersgroep van Up&Above aangedragen. Zij zochten een plek om te skaten in Hoogstraten, en wij zochten nog mensen, dus dan kan een samenwerking perfect. Jan: We hadden natuurlijk wel al een bepaald idee : we wilden er wel iets van videoprojecties bij, iets van muziek erbij. Omdat we weten dat er in Hoogstraten heel wat jonge bands die best wel goed bezig zijn. Dorien: Ook podiumkunsten wilden we er van het begin af bij hebben. Qua volledigheid valt

4 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het nu leegstaande klooster in Meer is een gedroomde omgeving voor kunstenaar het achteraf wel op hoe prominent het beeldend luik aanwezig is op KIEM. Maar ik vind dat niet erg, hoor. Jan: Dat is uiteindelijk ook de oorsprong van SALON 23. Ik had er bvb. misschien wel iets meer fotografie in gewild. Het valt weliswaar onder het beeldende gedeelte, maar er had meer fotografie mogen zijn. DHM: En is het voor herhaling vatbaar? Jan en Dorien: Op dit moment zeggen we al zeker dat we ’t niet zien zitten om dit jaarlijks te doen. Op dit moment hebben we het allebei gewoon pokkedruk. D’r komt gewoonweg heel veel bij kijken en soms is dat teveel van het goede. Dorien: Langs de andere kant: mocht KIEM kunnen uitgroeien tot een zelfstandige organisatie met een eigen werkgroep, waarin SALON 23 enkel een onderdeel van het hele weekeinde hoeft te verzorgen, maakt dat wel een groot verschil. DHM: Welke doelgroep hebben jullie voor ogen? Dorien: Dezelfde mensen als anders. In de eerste plaats is het voor en door jongeren, in de leeftijd van zeg maar tussen de 18 en de 30. Maar eigenlijk is iedereen welkom. Jan: Uiteindelijk is het vooral de bedoeling om de jeugd er heen te krijgen, dat ze hun ogen de kost geven in de hoop dat die ogen eens open gaan. DHM: Tot slot: op hoeveel volk mik je? Dorien: Gewoon, gezellig vol zeker (glimlacht)?

PS: NA KIEM (korte babbel op zondagavond 18 maart) Na afloop, rond een uur of zes, treffen we in ’t Klooster in Meer een oververmoeide maar meer dan tevreden Dorien en Jan aan. Hun indruk na dit weekeinde? “Een hele toffe sfeer, ” zo begint Dorien, “Easy going”. “Met een kei goede crew waarmee we het hele weekeinde hebben opgebouwd,” vervolgt Jan. Met een opkomst van 700 mensen over het hele weekeinde èn fijne reacties van het publiek. Van “Dat er veel variatie was in het aanbod dit weekeinde,” tot “De reacties op de CD, dat er een hoop nieuwe en nog onbekende muziek op staat,”. Ook de locatie bleek top en de opkomst van vele nieuwe jonge gezichten was fijn om te ervaren. En wat hierna? “Vooraf had ik gezegd, dit doen we nooit meer!”, zegt Jan, “maar daar kom ik een beetje van terug. Die groepssfeer die doet ‘t ‘m.”. Het Noorderruis-luik krijgt zeker nog een zelfstandig vervolg, vertelt Dorien, “Dus bij dezen is onze eerste dochteronderneming geboren (glimlacht).” Zoals Dorien besluit: “Over hoe en in welke vorm er een herhaling komt, doen we geen uitspraak. Laat dat maar organisch groeien. Wie weet voor welke nieuwe ideeën de input van nieuwe mensen in de groep zal zorgen?” En dan rest er nog de opkuis (ms).

Wie nog meer jong Hoogstraats kunsttalent wil ontdekken, kan op onze website terecht. Links naar filmpjes, websites, flicker- en myspace-pagina’s wijzen je vanzelf de weg naar ander talent van eigen bodem. Indrukken en sfeerbeelden van KIEM vind je uiteraard op www.salon23.be (ms)


KIEM - JONG TALENT VAN EIGEN BODEM Raf Vorsselmans presenteert

Minicinema, minifilms, voor minipubliek Raf Vorsselmans is een artistieke duizendpoot. Zelf hartstochtelijk muzikant bij Tangled Horns en You Raskal You, grafisch vormgever en de vaste vormgever van Salon 23, zoals voor de affiches en het logo van salon 23, waagde hij zich – op aandringen van Dorien – aan een nieuw project. De productie van een minifestival van kortfilms: Minicinema! ‘Film interesseert me ook, hoop er zelf ooit nog een te maken (lacht). Ach noem me gewoon een creatieveling, ik wil niet in één vakje gevangen worden.’ schap met Bert. Van de Cahier ken ik dan weer Rienk, Maarten en Guy, mijn maten van You Raskal You. Jan ken ik vooral van ‘t Slot. Nu, dat liep allemaal door mekaar, zoals dat gaat op die leeftijd. Mijn eerste groepje was de Stitch, dat nu uitgegroeid is tot Tangled Horns. Grunge, blues, rock. Hard en luid. Totaal verschillend van You Raskal You; zacht, melodieus, songs met een warme sound en veel nostalgie. Heel verschillend, maar blijkbaar zit het allebei in mij.’ Het debuut van You Raskal You, Reverb Kisses, is niet onopgemerkt gebleven. De heel aparte klank van deze CD heeft zonder de twijfel te maken met het feit het album werd opgenomen in een geïmproviseerde studio in het oude fort van Hoboken, in het kader van het Werkkamp-project van vzw Schelda’pen. ‘Er hing meteen een mooi verhaal rond, een opname in een oud fort. We hebben ondertussen heel wat airplay gehad, ja vooral op Radio 1.’

Raf is afkomstig van Gooreind, later met zijn ma in Meer terechtgekomen ma, die daarvan afkomstig was. Gestudeerd in de kunstschool van het Graf en daarna Grafische Vormgeving.

Raf zijn rol in Kiem was niet louter muzikaal. ‘Op aandringen van Dorien ben ik druk, druk, druk bezig met van alles, beginnen nadenken over wat ik nog zou kunnen doen buiten wat al bekend was: beeldende kunsten, muziek; woord en podiumkunsten… Zo kreeg ik de inval iets te doen met film, minicimena zou het heten. Eigenlijk een complete cinema, maar dan alles mini. Een kleine ruimte, waar slechts een paar mensen tegelijk binnen kunnen, een mini-publiek zeg maar, waar we in een loop kortfilmpjes afspelen. Via Twitter en Facebook heb ik een oproep gedaan naar filmmakers. Ook via een vriend docent in het KASK in Gent heb ik er een paar gevonden. En dan via de zanger van Crimes, die in Antwerpen meegewerkt had aan het jeugdfilmfestival. Een kernreactie, ik zat al snel met een overaanbod. België is ondertussen wereldwijd bekend om zijn kortfilms – denk aan Michaël R. Roskam – en waarom dat hier in onze gemeente eens niet tonen. Dat was mijn insteek, ik wilde dat graag hier laten zien.’

‘Mijn vriendenkring is heel breed, maar eigenlijk echt begonnen met Kris Martens in de IKO. Dan de Mussenakker, de bakermat van mijn vriend-

Op het moment dat we dit lezen, weten de bezoekers van KIEM wat ze te zien hebben gekregen. (jaf)

Raf Vorselmans

‘Het is eigenlijk straf hoe heel dat project tot stand is gekomen. Dorien had me gepusht ook mee te doen, er was deze keer zelfs een budget vrijgemaakt door de gemeente in het kader van Hoogstratens: Buitengewoon Charmant. Maar eigenlijk had ik het nogal druk. Jan en Dorien waren ondertussen al volle bak op zoek naar mensen die iets wilden doen, dat dan allemaal zou samenkomen in één weekend vol kunstige evenementen. Er werd over gesproken en als vanuit het niets ontstond een hele dynamiek. KIEM dus, en daar werd ik in meegetrokken.’

Meer dan ‘eirbisseme’ ‘Bij ons is de drang om iets te doen altijd aanwezig geweest’ spreken Raf en Bert als uit één mond. ‘Momenteel is er echt een enorme boem, allemaal dingen die vanonderuit opborrelen en plots een weg naar buiten zoeken. Veel en heel divers. Precies of er iets in de lucht hangt. Niet alleen vanuit de bekende broeiplaatsen als IKO, Woordacademie en de jeugdhuizen (die laatsten vooral op muziekgebied). Misschien dat het even wat stil geweest is, dat al dat talent al langer aanwezig was, maar moeilijker naar boven kwam.’. Raf: ’Ooit heb ik met Kris Martens het plan opgevat de ‘Gemeentelijke Cultuurdienst’ op te richten’, alleen maar om het gebrek eraan aan te tonen. Want veel van ons waren en zijn met veel dingen tegelijk bezig: beeldende kunsten, film, muziek, grafiek, ….’ ‘Salon 23 heeft die rol echt opgenomen en is de trigger geweest die veel heeft los gemaakt. Goed hoor en tegenwoordig doen de jonge medewerkers Sarah Driessen en Sofie Tiquet van de gemeente zeker hun best dat te ondersteunen. Maar dat een gemeente als Hoogstraten nog altijd geen cultuurcentrum heeft waar al dat jong geweld een podium krijgt, is eigenlijk een schande. Hopelijk is dit een aanzet om het structureel aan te pakken. Je mag niet vergeten dat zowel Jan als Dorien heel gedreven bezig waren, creatieve mensen konden stimuleren, meestal in de jeugdhuizen. Lange tijd vingen we bot als we bij de gemeente gingen aankloppen, zelf waren we ook niet altijd even georganiseerd. Salon 23 heeft die creatieve bron aangeboord, hopelijk leeft het voort, pikt de gemeente het op en doen ze er iets mee. Het talent is er zeker. Hoogstraten is meer dan eirbissemen.’ (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 5


KIEM - JONG TALENT VAN EIGEN BODEM Ruth Govaerts fotografeert

‘Als het maar een beetje anders is dan de rest’ Ruth Govaerts, 18 jaar, is zesdejaars leerling op het Heilig Graf in Turnhout en studeert daar Publiciteitsgrafiek. Voor deze studie was ze al bezig met fotografie, maar de richting die ze nu volgt heeft haar nog meer gemotiveerd om kunstzinnig met foto’s om te gaan. De Hoogstraatse Maand zocht uit wie ze is en wat ze doet. DHM: “ Je studeert publiciteitsgrafiek. Wat houdt dat juist in? En wat wil je hierna studeren?” Ruth: “Voornamelijk het ontwerpen van affiches en reclame. Maar we hebben ook het vak fotografie. Hiervoor heb ik STW op het Spijker VTI gedaan, maar wetenschappen lag mij niet zo. Ik wist niet dat er een richting zoals publiciteitsgrafiek bestond! Ik ben echt blij dat ik dit gevonden heb, want ik heb het hier erg naar mijn zin. Iedereen vertelt mij dat ik fotografie moet gaan studeren. Maar dat wil ik liever niet. Er zijn zoveel mensen actief in die sector en ik

denk dat je met fotografie alleen de kost niet kan verdienen. Tenzij je echt fantastisch bent. Ik zou liever Grafisch Illustratie studeren. Dan kan ik dat zeker combineren met fotografie. Mijn droom is om op een grafisch bureau te gaan werken. Ik ga deze week in Antwerpen naar de opendeurdag van Sint Lucas, dus ik zal daar wel meer informatie krijgen. Ik heb nog tijd om te kiezen, want ik moet eerst nog een 7de jaar doen.” DHM: “Je was voor deze studie ook al bezig met fotografie. Hoe ben je ermee begonnen?” Ruth: “ Ik ben begonnen met een kleine camera.

Die nam ik dan overal mee naartoe. Ik zag mensen foto’s maken en ik wilde dat ook doen. Maar niet op dezelfde manier als iedereen dat deed. Geen clichés voor mij. Op school hebben wij een fotostudio waar je kan werken met kunstmatig licht. Dat is niets voor mij. Ik maak mijn foto’s in natuurlijk licht of in het duister en achteraf bewerk ik de foto’s. Ik ben niet voor de typische foto’s in modeblaadjes. Ik wil wel mode fotograferen maar alleen als de persoon iets speciaals aanheeft of zelf iets speciaals heeft. Ik ben ook geïntegreerd door de retro-stijl in oude huizen. Bv. Dat typische behang met bloemetjes. In het echt vind ik dat niet mooi, maar op foto pakt dat

Ruth: “Ik nam de foto in het huis van mijn oma op een verdieping die zij anders nooit bezoekt omdat ze nogal slecht te been is. Aan de opstelling van de kamer is dus niets veranderd. De patronen op de vloer en muren spreken mij bijzonder aan. Ook de opvallend grote, ouderwetse beer doet geen onrecht aan het geheel. Ik breng graag een extra menselijk aspectje in mijn foto’s en speel hierbij vaak en graag een eigen conceptuele rol in de afbeelding.”

6 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


KIEM - JONG TALENT

Kantoor van Geassocieerde Notarissen

JAN MICHOEL EN FILIP MICHOEL Wie is Ruth?

Burgemeester J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel 03/314.51.77 - Fax 03/314.65.56 info@notaris-michoel.be

OPENBARE VERKOPING VAN EEN BENZINESTATION GELEGEN TE 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE, MEERLEDORP 22 Door het ambt van geassocieerd notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal ZONDER WINST VAN PREMIE openbaar verkocht worden:

Opgegroeid in Hoogstraten Dochter van Johan Govaerts en Mieke Van Delm Woont in de Katelijnestraat Volgt sinds het tweede leerjaar IKO Is gepassioneerd door fotografie heel goed. Foto’s maken is een beetje geluk hebben. Je moet de zaken op zien te merken. Ik kreeg veel positieve reacties op mijn werk en ik ben er mee verdergegaan. Ondertussen heb ik een professionele reflexcamera.” DHM: ‘’ Je hebt ook tentoongesteld op het Cultuurweekeinde KIEM. Wat vind je daar van?” Ruth: “Erg leuk dat ik daar een eigen platform heb om mijn foto’s te laten zien. Het is samen met het IKO. Vorig jaar deed ik ook mee aan zo’n project in Merksplas en het is leuk als je naast je werk gaat staan en luistert hoe andere mensen reageren op je werk. Andere mensen merken vaak iets op dat je zelf nog niet had gezien. Bv. Een draad die ergens op de vloer lag. Ik had die nog niet gezien en zij vonden dat het beeld compleet maken.” DHM: “Doe je ook mee aan wedstrijden?” Ruth: “Jazeker! Ik heb al drie keer meegedaan aan kunstbende. Dit is een wedstrijd in kunst voor iedereen van 13 tot 19 jaar. Drie jaar geleden heb ik de derde prijs gewonnen met de categorie fotografie. Dit jaar ben ik derde geworden met de categorie beeldende kunst. Het is elke keer stress omdat ik veel te laat begin met het uitwerken van een idee. Maar ik doe dat heel graag. Ik heb trouwens ook aan de Nationale Fotowedstrijd meegedaan en ik ben geselecteerd! Ik mag nu als officiële fotograaf foto’s gaan maken op de cultuurmarkt in Antwerpen. Dit wordt dan gepubliceerd en goed betaald.” DHM: “Leuk! Je hebt al enkele fotografieconcepten uitgelegd. Maar zijn er nog andere zaken die je graag fotografeert?” Ruth: “ Eigenlijk fotografeer ik echt alles. Vroeger maakte ik ook een hoop foto’s van de natuur. Ik ben namelijk een echte dierenvriend. Ik kon bijvoorbeeld urenlang bezig zijn met het fotograferen van vliegen. Ook heb ik in dierentuinen leuke foto’s gemaakt, zoals van een slapende kikker. Zoals ik al zei, ik fotografeer alles, als het maar een beetje anders is dan de rest!” DHM: ‘’ Dank u voor dit leuke gesprek! En, nog veel succes!”

ONDER HOOGSTRATEN vierde afdeling MEERLE Een bezinestation gelegen te 2328 Hoogstraten/Meerle, Meerledorp 22, gekadastreerd onder sectie E nummer 315/W/4, met een oppervlakte van 554 m2 K.I.: 1466 STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE: 1) volgende stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt: * op 6 september 1999 voor het uitbreiden van een bestaand magazijn, dossiernummer 13014_1999_93, gemeentelijk dossiernummer 9993, dossiernummer RWO (AROHM) 3217202. * op 6 september 1999 voor het bouwen van een shop en garage aan een bestaand bezine station, dossiernummer 13014_1999_92, gemeentelijk dossiernummer 199993, dossiernummer RWO (AROHM) 3217203. * op 29 augustus 1994 voor het bouwen van een benzinestation (plaatsen van nieuwe luifel en nieuwe ondergrondse reservoirs), dossiernummer 13014_1994_166, gemeentelijk dossiernummer 94166, dossiernummer RWO (AROHM) 321.720(1). 2) de meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het plannenregister is: woongebieden; 3) geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 VCRO of 6.1.41 tot en met 6.1.43 VCRO (herstelmaatregel); 4) er geen voorkooprecht op van toepassing is zoals bedoeld in artikel 2.4.1 VCRO (afgebakende zones in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan); 5) geen verkavelingsvergunning werd afgeleverd. BESCHIKBAAR: volgens veilvoorwaarden. ENIGE ZITDAG Toewijzing onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod (art. 1592 Ger. W.) OP DONDERDAG 19 APRIL 2012 om 15h30 in Zaal De Voorthoeve te 2328 Hoogstraten/Meerle, Voort 10 BEZICHTIGING: na afspraak op het kantoor van de notaris INLICHTINGEN: te bekomen op het kantoor van de notaris Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Ruth:”Graag gedaan!”(dd)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 7


8 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


KIEM - JONG TALENT VAN EIGEN BODEM Simon Den Haerynck als Slam Poet “Het gaat niet om wat het oplevert, maar wat eruit voortkomt.” Angry young man, of hungry young man, dat is wat je te binnenschiet als je Simon gedreven hoort vertellen. Een vorm zoekend om z’n ei kwijt te raken, z’n mening te uiten over alles wat hem bezig houdt. Die vorm heeft hij tegenwoordig gevonden in de Slam Poetry, waarmee hij niet alleen op KIEM het publiek verovert, maar ook al mee in Knack Weekend stond, en straks de Arenbergschouwburg mag bestormen. Over wat dat is, die Slam Poetry, en wat hem drijft daarin, vertelt hij ronduit: DHM: Wie is Simon Den Haerynck? Simon: Gewoon een boerenkloot uit de Kempen, eigenlijk. Ik ben geboren en getogen in Hoogstraten, in de Alfred Oststraat. Ik heb op ’t Klein Seminarie gezeten, 13 jaar, en ben nooit zozeer met school bezig geweest, maar wel altijd een obsessie met taal gehad. Onbewust heb ik vanuit die obsessie verder gestudeerd, eerst als VertalerTolk, maar dat zei me niet zoveel. Daarna ben ik overgestapt naar Theater, Film en Literatuurwetenschappen, omdat ik graag lees en films kijk. Ik heb daarin m’n Bachelor behaald. Momenteel werk ik als kwaliteitscontroleur bij Fresh Warehousing op het industrieterrein bij Meer. DHM: Geef de lezer eens een spoedcursus Slam Poetry: wat, hoe, in welke vorm? Simon: Een andere naam is eigenlijk prestatiedichten. Het is een hele vrije dichtvorm waarbij je bepaalde dingen aankaart die in de wereld gebeuren, en je visie erop geeft, zoals elk soort kunst dat doet. En ook hier moet de vorm de inhoud ondersteunen. Anders maak je geen kunst, dan ben je gewoon iets aan het vertellen. Aangezien ik een hiphopachtergrond heb zit er ook een rijmschema in. Maar omdat ik van asymmetrie houd, klopt het niet helemaal, maar dat is net de bedoeling. En in mijn geval is het een verhaal dat vertrekt vanuit mijn persoonlijke leefwereld. DHM: Hoe ben je bij Slam Poetry uitgekomen?

zeg: ‘Ik ben de relatie die creatie en frustratie niet meer willen’. Ik ben begonnen met het maken van hiphopbeats, samen met een maat, maar daar voelde ik mij al snel begrensd door de structuur, terwijl ik juist tegen die structuur in wil gaan. Dus zo is het amalgaam van wat ik doe ontstaan: ik pluk van overal wat elementen bij elkaar. Daarmee heb ik een jaar lang intensief teksten geschreven. Tot ik me samen met een vriend heb ingeschreven voor de Kifkif-awards, op de valreep (lacht). Puur voor de lol, om eens uit te testen wat de reacties waren. Maar ik was er door en heb dan een aantal workshops gevolgd die Kifkif aanbood. Daar heb ik wel een pak praktische podiumervaring opgedaan en heb ik heel wat bijgeleerd. Toen werd me ook gezegd dat wat ik doe eigenlijk onder Slam Poetry valt. DHM: Wat doe je momenteel zoal? Simon: Ik ben geselecteerd voor de voorronde van Frappant TXT. Daarvoor heb ik een tekst geschreven waarin ik de oppervlakkigheid van onze postmoderne popcultuur aanval. Beste voorbeeld vind ik Lady Gaga: zij zegt niks nieuws, maar heeft een marketingteam achter zich die bedenkt wat zij moet doen. Dat vindt de meerderheid kei tof, want ‘dat is toch zo’n gekke madam’. Dat is eigenlijk ook een regel binnen de Slam Poetry: je begint altijd vanuit je eigen ervaring. Ik heb dit of dat meegemaakt, en ik probeer dat te plaatsen binnen ons systeem. Wat ik doe en zeg moet tot nadenken stemmen, natuurlijk. Als

Simon Den Haerynck ik met een wedstrijd meedoe, begin ik vanuit schrijven, en daarna pas komt het performen. Ondertussen heb ik ook al, via Kifkif, een paar open mic’s gedaan, waar ik opkom en ter plekke teruggrijp naar een aantal flarden die in m’n hoofd zitten. DHM: Tot slot: wat komt er nog aan? Simon: Ik mag een aantal teksten ineen steken in het kader van ‘Urbanization’, een experiment van de Arenbergschouwburg in Antwerpen tijdens de zomer. En KIEM natuurlijk. Een fantastisch initiatief, waarvan ik hoop dat het jaarlijks, of liever nog twee keer per jaar herhaald zal worden. Volgens mij gaat het namelijk niet om wat het oplevert, maar wat eruit voortkomt. (ms).

Simon: Ik zat al heel m’n leven bij bepaalde vragen die gewoon geen antwoord hebben. En rond die cirkelredeneringen ben ik beginnen werken. Ik kijk veel naar Cabaret en Stand-up Comedy, waar ik toch een soort antwoord krijg. Héél dikwijls is dat slechts de “icing on the cake”, of zoals Theo Maassen zegt: “Hoe gaat het ermee? Gewoon, z’n gangetje”. Dat dan het antwoord is op hoe het gaat met het leven. Wat voor mij niet volstaat, omdat het te banaal is, te gewoon. Die wrijving zal er altijd zijn. En dat is net mijn motivatie. O zoals ik in één van m’n teksten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 9


KIEM - JONG TALENT VAN EIGEN BODEM

Bert Roos veroorzaakt Noorderruis ‘Voor KIEM ben ik aangesproken door Dorien voor een project dat een kruisbestuiving moest zijn tussen muziek en beeldende kunst.’ Tijdens Kiem werden gratis CD’s uitgedeeld. Op de CD staan 13 nummers van bands of muzikanten uit de Noorderkempen, allemaal verschillende genres, door Bert Roos bijeengebracht onder de noemer Noorderruis. Elke CD heeft een andere hoes, ontworpen door iedereen die er zin in had. Bert, geboren in Meer, opgegroeid tussen de velden van Minderhout, randje Meerle, is al van zijn 13e verhangen aan muziek maken. Toen werd hij gegrepen door de punk en het heeft hem nooit meer losgelaten. Binnen de kortste keren wilde hij zelf op een podium staan en de energie opwekken en overbrengen die hij zelf ervoer. De basgitaar werd zijn zowat meest gehanteerde gebruiksvoorwerp. Al heel jong stond hij met

WIN met de

Gulle Gever 5 cd-paketten van Hoogstraatse groepen

zijn muzikale vrienden, allemaal ‘punkers’ op de planken. Allez, veilingkratten of de aanhanger van een camion. Trouwste aanhanger was zijn pa Jef, gek van muziek, maar zelf nooit een akkoord kunnen spelen. Hij wilde dat zijn gasten niet aandoen en moedigt hen nog altijd elk optreden van op de eerste rij aan. Was het de punk die Bert tot zelf musiceren bracht, maar al heel snel werd hij aangesproken door andere genres. Grunge was hot die dagen, ook de roots van de rock vonden en vinden een gewillig oor. ‘Op een gegeven moment werd ik gevraagd voor Jiving Sister Fanny en toen is het echt begonnen voor mij. Daar heb ik echt muziek leren spelen, een heel breed spectrum te gaan bewandelen. Ik vind mijn gading in zowat alle muziekstijlen. In de muziek moet je bijleren of het stopt. Zonder de punk te vergeten, hé! Maar door bezig te blijven wordt je kijk steeds breder.’

SALON 23 en De Hoogstraatse Maand zijn in een gulle bui. Tijdens KIEM deelde SALON 23 compilatie-cd’s uit met nummers van Hoogstraatse bands. Wie meer wil horen van deze Hoogstraatse groepen, rept zich vliegensvlug naar onze website, want... We schenken vijf cd-paketten met full cd’s van lokale bands weg. Onder andere albums van You Raskal You, Tangled Hornes en The New Industry en nog een aantal verrassingen zitten d’r in. Ga naar www.demaand.be, beantwoordt onderstaande webstrijdvraag en wie weet word jij de bezitter van dit fraaie CDpakket (ms)!

Wedstrijdvraag: hoe heet de cd die tijdens KIEM werd uitgedeeld? - Noordruis - Noorderuis - Noorderruist - Noorderruis Verleden maand gaven we niet minder dan drie maal 2 toegangskaarten weg voor een thuiswedstrijd van H.V.V, elke kaart met een waarde van €25,00. De winnaars zijn Stan Elst uit Essen, Jos Stoffels uit Wortel en Fons Fransen uit

Bert Roos muziekeducatieve vorming, zelfs als roadie van Tangled Horns, de band van Raf.’

De hoes van Noorderruis, een verzamel cd met 13 nummers van evenveel Hoogstraatse groepen

Naast Jiving Sister Fanny, nog regelmatig te vinden op podia in onze regio, speelde Bert bij Speedway King, een Antwerpse ‘Stoner Rock’ band (hard en zwaar) en sedert een paar jaar bij The New Industry. Experimentele, doch dansbare poprock, voor een iets groter publiek. The New Industry heeft trouwens ook een debuutalbum uit dat zeer goed ontvangen werd en airplay kreeg op Radio1 ‘En als ik niet zelf speel, ben ik nog met muziek bezig; producties, programmeren,

10 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De muziek liep bij Bert samen met de jeugdbeweging. Vijf jaar stond hij in de KSJ-leiding en later bleef hij actief op provinciaal niveau van KSJ, drie jaar zat hij in het bestuur van de Mussenakker, lange tijd zijn tweede thuis. ‘Na enige jaren onderbreking (studeren, werken en andere dingen) proberen Stef Kustermans en ik de muziekprogrammatie in de Mussenakker weer wat nieuw leven in te blazen. De Mus was altijd een echt labo voor jonge muziekliefhebbers, en we willen dat wat activeren. Er is een heel positieve sfeer en een enthousiaste groep jonge gasten die daar mee werk van maken. Dat gaat lukken, ge gaat het zien en horen’. Voor de productie van de CD was Bert de geknipte man. Al bijna twee decennia zelf muzikant, gulzig muziek opslorpend en sedert enige maanden deeltijds aan de slag met jongeren en muzikanten in Muziekcentrum TRIX in Borgerhout. TRIX biedt muzikanten, dj’s en muziekliefhebbers de kansen om zich creatief uit te leven en te groeien, fungeert als werk- en ontmoetingsplaats, faciliteitencentrum, concertzaal/


KIEM - JONG TALENT VAN EIGEN BODEM organisator en als gangmaker en platform voor diverse muzikale initiatieven. Je vindt er optredens van grote namen naast getalenteerd jonge bands en muzikanten. Bert houdt er zich bezig met de productie van optredens, maar vooral met scholenprojecten binnen de afdeling vorming, wat dan weer aansluit bij zijn opleiding en zijn dagtaak: leraar zijn. ‘Al zou ik het erg fijn vinden, moest ik van de muziek volledig mijn beroep kunnen maken’. ‘Zo’n dingen als bands van hier die in TRIX staan, Scheld’apen en nu ook Noorderruis zijn laboratoria die de muzikale creativiteit in onze contreien voeden, die kansen geven om verder dan enkel onder de kerktoren te geraken. En de laatste tijd wordt dat ook opgepikt, kijk naar You Raskal You, Geppetto and the Whales….. Daarom willen we graag met Noorderruis verder gaan, als een extra promotielijn.’

Een optreden van You Raskel You op zondagmiddag in het klooster

Voor de CD Noorderruis is Bert de curator, zorgde voor de tracklist, de persing en de remastering. Niet elk nummer is op dezelfde wijze opgenomen, maar moet wel even goed klinken. Ik heb voor een schappelijk prijsje kunnen samenwerken met Uwe Teichert, een fijne en gekende technicus met een eigen masteringstudio die al onder andere Placebo, Gorki, Arno en Hooverphonic gemasterd heeft. Je mag gerust zijn, de CD gaat goed klinken’. (jaf)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 11


PUBLI-REPORTAGE

MEGAFIT HOOGSTRATEN BESTAAT 25 JAAR Beginnen met fitness? Nu, of nooit! Dat sporten leuk kan zijn, bewijst Megafit nu al 25 jaar. Het was Erik Van Hemeldonck, toenmalig Belgisch kampioen bodybuilding, die aan het Van Aertselaarplein een bescheiden centrum startte. Was het aanvankelijk nog gericht op loutere bodybuilding dan werd het al snel uitgebreid tot een heus fitnesscentrum. Het succes was groot en er werd uitgeweken naar het voormalige Romacomplex, nu Le Cirq. Maar ook daar werd het te krap tot er besloten werd het ruime pand aan de Buizelstraat te betrekken. Op dat moment kwam ook Reginald van der Hart het team versterken. Vijf jaar geleden werd ook in Oostmalle een centrum geopend. Vanwege het grote succes in Hoogstraten, werd er ook gestaag uitgebreid tot de 1300 vierkante meter die het centrum nu groot is. Een cardiozaal met moderne apparaten, een groepsleszaal, een spinningzaal en twee krachtzalen! Powerplate ook mogelijk! Ook de kleedruimtes en douchezalen zijn aangenaam, ruim en comfortabel.

foto fitnesszaal

Wat is TRX-training? TRX suspension training is een work-out die gebruikmaakt van elastische touwen die aan het plafond of de muur opgehangen worden en die weerstand geven als je eraan trekt of duwt. Je eigen lichaamsgewicht vormt het tegengewicht, en simpelweg door de zwaartekracht wordt je hele lichaam getraind. TRX heeft een ongelimiteerde veelzijdigheid. Megafit is een koploper voor deze nieuwe work-out.

Individueel of in groep De eenvoudigste sessie is de zogenaamd 'cardio'. Cardiofitness is gericht op vetverbranding en het verbeteren van de conditie. Je traint er ook je hart- en longfunctie mee. Bij Megafit kan je gebruik maken van de fiets, de ligfiets, de loopband, de crosstrainer, de stepper, de roeimachine, de armroeier en de wave! Voor wie echter naast de gezonde beweging ook nog het sociale aspect wil laten spelen, biedt Megafit een groot gamma groepslessen aan: !- BBB: training met dynabands, step, kleine gewichtjes,…met muziek !- Bodypump: het grotere broertje van BBB; grotere gewichten en pittige muziek. !- Zumba: betekent letterlijk "snel bewegen en lol hebben". !- X-Co: een aluminium buis gevuld met grit verplicht je in balans te blijven; je moet alle spieren gebruiken. !- Sh´Bam: eenvoudige, maar geweldig leuke dansmoves !- Battle: uiterst energiek programma, geïnspireerd op vechtsportkunst !- Pilates: Een perfect evenwicht tussen kracht en souplesse !- Spinning: is fietsen, oefenen en plezier maken op muziek in een kleine groep.

12 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Alle groepslessen, en de individuele trainingen overigens ook, worden begeleid door gediplomeerde en ervaren lesgevers.

Nu of nooit Om zijn 25-jarig bestaan te vieren, heeft Megafit een superactie opgezet de hele maand april. Er worden niet minder dan 100 abonnementen aangeboden aan buitengewone voorwaarden. Afhankelijk van de keuze kan er tot €170 bespaard worden. Er zijn tal van abonnementsformules, zodat iedereen een passende formule kan vinden. Je abonnement geldt trouwens ook in Oostmalle, mocht dat handig zijn. Al lang gedacht iets te doen aan je conditie? Dan is het 'Nu of nooit!’

Bodypump

MEGAFIT.BE Buizelstraat 2a 2320 Hoogstraten tel:03/3142495 hoogstraten@megafit.be


KINDERFILMTHEATER IS PRIMEUR VOOR ’T HEIDEBLOEMPJE

De Kloosterbrigade met “Erbizzeme in nood !” Voor velen in Meer en omgeving lijkt het kindertoneel van ’t Heidebloempje misschien een vanzelfsprekendheid, maar dat is het allerminst. Om elke twee jaar een kindertoneel op de planken te brengen, is er heel veel inzet, tijd en werk nodig. Gelukkig beschikt ’t Heidebloempje over het trio Fonne Brosens, Jos Cools en Karel Martens, want zij hebben het kindertoneel in Meer terug op de kaart gezet. Fonne is 39 jaar oud en combineert in het WZC van Hoogstraten de functies van tuinier en animator. Jos is 49 en iedereen kent hem als de drukker van de gemeente. Karel is 56 en na een lange loopbaan als onderwijzer, is hij nu pedagogisch begeleider van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs in Vlaanderen. Nieuw is het kindertoneel in Meer niet, want begin jaren zeventig was er wijlen Herman Dufraing, die bijna op z’n eentje het kindertoneel in de startblokken zette. Heel wat jaren bleef hij de drijvende kracht, waardoor het kindertoneel een eerste succesvolle periode kende. Maar toen Herman ermee stopte, was er geen opvolging en het kindertoneel doofde uit. Lange tijd bleef dat zo, tot Fonne Brosens en Jos Cools het licht zagen. Dat was in 2004. Toen startte de tweede en huidige bloeiperiode van het kindertoneel. Maar dat kunnen ze beter zelf vertellen en daarom zochten wij hen op. Wij vonden het trio aan een tafeltje in ’t Fortuin. Daar ontwikkelde zich het volgende gesprek en nee, dorst hebben wij niet geleden. DHM: Hoe zijn jullie bij toneelkring ’t Heidebloempje verzeild geraakt? Karel: Voor mij was de aanzet de bonte avonden van de Mussenakker. Begin jaren 80 speelde ik daar een gekke opa en dat viel bij de aanwezige Heidebloempjes zo in de smaak dat ik het jaar nadien gevraagd werd om mee te doen met de toneelkring. Dat ben ik zo’n tien jaar blijven doen, maar toen kreeg ik het te druk om nog verder te acteren. Ik stapte over naar de technische ploeg, want geluid, muziek, licht en film vormen een

Het trio Jos-Karel-Fonne tijdens het interview in ‘t Fortuin andere hobby van mij. Op die manier kon ik het toneel daarmee combineren en dat ben ik met veel overgave blijven doen tot op de dag vandaag. Jos: Ik ben letterlijk ingelijfd door Herman Dufraing. Als onderwijzer van de lagere school liep hij destijds speurend over de koer en zei dan links en rechts: “Gij moet meedoen.” Zo ging dat in die tijd en wij durfden niet anders dan luisteren. Zo kwam ik in 1975 in de “De put van vrouw Holle” terecht. Later presenteerde ik de teeravonden van de chiro. Blijkbaar met succes, want ik kreeg Frans Van Bladel op bezoek met de vraag om mee te doen met de volwassenen. Mijn debuut was “Felix en Diana” in 1990. Fonne is toen ook begonnen. Sindsdien heb ik elk jaar meegespeeld of geregisseerd.

Fonne: Dat klopt, mijn start kan je met die van Jos vergelijken. Het kindertoneel in de jaren zeventig was voor mijn tijd, maar toen ik later de ouderavonden van de chiro presenteerde, zei May Roos dat ik geschikt was voor het toneel. Even later stond Frans Van Bladel op de stoep en de trein was vertrokken. DHM: Volwassenentoneel is al een hele boterham, maar jullie hadden blijkbaar veel honger, want jullie pikten ook het kindertoneel terug op. Hoe kwam dat? Jos: Eind jaren zeventig werd Herman Dufraing de vaste regisseur van de toneelkring in plaats van Karel Bogaerts. Dat gaf zo veel werk dat hij het kindertoneel moest laten vallen. Maar op mij had dat kindertoneel toch indruk gemaakt. Dat bleef in mijn achterhoofd zitten en op een bepaald moment had ik het erover met de Fonne. Fonne: We spraken erover met het bestuur en overlegden met de Karel en May Roos, die toen nog allebei lesgaven in de lagere school. Ook Rosita Fockaert speelde daarbij een rol. We wilden vooral weten of er genoeg interesse bestond bij de kinderen. Karel: Die was er zeker. Trouwens, in de school

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 13


KUNST

KINDERFILMTHEATER IS PRIMEUR VOOR ’T HEIDEBLOEMPJE

bestond al de traditie van de kindermusicals. Dat was een goede voedingsbodem. Jos: Dus besloten wij om er echt voor te gaan en in 2004 verzamelden wij een 30-tal kinderen voor de opvoering van “De drie biggetjes”.

Jos: De rol van Karel is ook steeds belangrijker geworden. Sinds “Het raadsel van Sauron” zijn we stilaan beginnen werken met film en dat is een belangrijk talent van Karel. Fonne: Je wilt toch telkens een stapje verder gaan en je probeert nieuwe technieken uit.

DHM: Hoe selecteren jullie de kinderen? Jos: De tactiek van vroeger, die van “Gij moet meedoen”, die werkt niet meer.

DHM: Dat blijkt zeker uit het toneelproject van dit jaar. Hoe zijn jullie bij een kindertheaterfilm uitgekomen?

Fonne: We laten inschrijvingsbriefjes rondgaan in de lagere school. Het principe is: wie wil meedoen, mag meedoen.

Jos: Veel keuze in goed amateurkindertheater is er niet, dus dachten we: waarom niet zelf iets verzinnen?

Karel: Dat is in feite ook de basisfilosofie van ’t Heidebloempje als vereniging: niet de toneelkunst primeert, maar wel het toneelplezier. De kwaliteit volgt dan vanzelf.

Fonne: Het eerste idee was: laten we de oude kinderfilm “De schat van Maxburg”, gemaakt door Harry Roelen, omzetten in een moderne versie.

Fonne: Via de leerkrachten komen we al te weten wie best past in een bepaalde rol, maar iedereen die zich opgeeft, mag ook meedoen. Dat is altijd zo geweest. Jos: Het gevolg is wel dat je soms nog een extra rol moet verzinnen. Van boom of struik of zoiets. DHM: Jullie kregen dus de smaak goed te pakken? Fonne: De opvoeringen waren een succes en we maakten de afspraak om elke twee jaar een kindertoneel te plannen. Jos: Het is allemaal heel arbeidsintensief. Gelukkig hebben we veel steun aan elkaar en aan de technische ploeg onder leiding van Stan Strybos. Fonne: Zo volgden in 2006 “Het kleine, stoute trolletje”, in 2008 “Het raadsel van Sauron” en in 2010 “Geesten in het kasteel”. Karel: Plezant is dat telkens de schrijver van het stuk is komen kijken. Dat motiveert toch wel.

Spaanse boeven de Meerse aardbeien op het veld willen vernietigen. Via raadsels in een antiek kistje worden de kinderen naar verschillende locaties gestuurd, waar ze telkens een ingrediënt voor het tegengif vinden. Een warrige professor brouwt het mengsel in de geheime club in de kelder van het Meerse klooster. Maar de boeven proberen telkens roet in het eten te strooien… Karel: Daarbij springen we dus constant heen en weer tussen theater en film. Het theater zie je op het toneelpodium van de Zaal voor Kunst en Volk en de film op een scherm achteraan op het podium. Volgens mij een primeur voor onze streek. Jos: Speciaal is ook dat we alle personages hebben genoemd naar een aardbeisoort, bv. Ella komt van gorella, Free van fresia, enz…

Jos: We vonden wel dat het onderwerp iets typisch Meers moest zijn en zo kwamen we al snel uit op de aardbei.

Karel: Er doen ook enkele volwassenen mee. De twee boeven worden vertolkt door Jos en Fonne en zij zorgen echt wel voor de komische noot. Ook Wout De Gruyter als gekke professor en Jill Cools als regie-assistente en opgeefster spelen een belangrijke rol. En dan zijn er natuurlijk de 28 kinderen.

Fonne: We legden de grote lijnen van het verhaal vast, maakten een lijst van de personages en begonnen te schrijven. Geregeld legden we onze resultaten bij elkaar en Karel was de eindredacteur die de tekst in zijn definitieve vorm goot.

Fonne: Door het filmen op allerlei locaties figureren ook heel wat Meerse mensen: lady Valencia, Herman Herrijgers, Guy Herrijgers, Fons Brosens, Jeff Dictus, Jos Vinckx en ga zo maar door.

Karel: Om toch een meerwaarde toe te voegen, kozen we voluit voor de combinatie toneel en film. We moesten dus op zoek naar mooie locaties en die zijn er in Meer gelukkig nog heel wat te vinden.

DHM: Klopt het dat ik jullie heb zien filmen op de Meerse markt?

Karel: Maar al snel bleek dat we meer zin hadden om zelf een nieuw verhaal te verzinnen.

DHM: Wat moeten we ons bij het verhaal voorstellen? Jos: We hebben het verhaal met opzet eenvoudig gehouden met de nadruk op spanning en humor. Fonne: Zeven kinderen ontdekken dat twee

14 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Jos: Ja, vorig jaar in mei. De mensen dachten dat Jos Vinckx weer toesloeg met zijn straattoneel, maar dat waren wij die de eerste scènes van het filmverhaal opnamen. Het filmen was echt plezant. Fonne: Toch hadden we soms problemen. Toen we filmden aan ’t Fortuin, moesten we vaak opnieuw beginnen omdat de auto’s begonnen te toeteren als ze ons herkenden.


KUNST

KINDERFILMTHEATER IS PRIMEUR VOOR ’T HEIDEBLOEMPJE

Karel: De muggenaanval in Maxburg zal ik nooit vergeten. Het was heet en ik had een korte broek aangedaan. Dat mag ik nooit meer doen. Heel mijn benen vol bulten. De oplettende toeschouwer zal merken dat ook de kinderen er last van hadden. Fonne: Het biggetje in de film was ook moeilijk te regisseren. Het moest wroeten naar truffels, maar deed niets anders dan schijten. Daar hebben we dol mee gehad, maar achteraf ook plezier, want we hebben het opgegeten. Toen het slachtrijp was, wel te verstaan.

aan de opvoeringen op vrijdag 13 en zaterdag 14 april om 19.30u en zondag 15 april om 14.00u. Karel: Ondertussen heb ik alle filmfragmenten gemonteerd en een trailer gemaakt, die al te zien was tijdens de opvoeringen van “Burenbal” in februari. Je kan hem ook bekijken op YouTube als je “Kloosterbrigade” ingeeft. DHM: Hoe zijn jullie tot die titel gekomen? Jos: We vertrokken van ‘Kolderbrigade’, dat werd ‘Kelderbrigade’ omdat het clubhuis van de kinderen in een kelder is, en ten slotte werd het

Fonne: De samenwerking met ons drieën en met de kinderen geeft een geweldige voldoening. Je begint met niks en eindigt met alles. Karel: From zero to hero. Je ziet dat een kind zichzelf ontdekt. Sommigen komen tot het besef dat ze onvermoede talenten hebben. Heel mooi, ontroerend zelfs om mee te maken. Jos: Je krijgt een heel hechte band met elkaar, zeker nu we zelf ook meedoen en niet alleen regisseren. Fonne: Jaren later steken jongeren die vroeger

DHM: Eén ding begrijp ik niet goed. Jullie zeggen dat er 28 kinderen meedoen, maar daarnet vertelden jullie dat er 7 kinderrollen in het verhaal zijn? Jos: Dat zit zo. Elke rol wordt gespeeld door telkens 4 kinderen en 7 maal 4 is 28. De rol blijft, maar het kind wisselt, begrijp je. Karel: Dat was de enige mogelijkheid om 28 kinderen te laten meedoen en je weet ondertussen dat iedereen die zich inschrijft, mag meedoen. Fonne: Het lijkt misschien verwarrend, maar dat is niet zo. We hebben wel aan elke kinderrol duidelijk herkenbare kenmerken gegeven, bv. steeds hetzelfde t-shirt of petje of kleur…

‘Kloosterbrigade’ omdat het de kelder van het klooster is. Meegenomen is ook dat het klooster in Meer veel in het nieuws is geweest.

DHM: Het moet een enorme opgave zijn om dat allemaal te organiseren?

Fonne: ‘Erbizzeme in nood’, dat hebben we al uitgelegd.

Jos: Er komt veel bij kijken, ja. Een goede planning is heel belangrijk. Alle filmscènes zijn opgenomen in mei en juni 2011. We hebben toen wel geluk gehad met het weer. Al was het soms erg heet.

Karel: Met de ‘Kloosterbrigade’ zou je eventueel een reeks kunnen opbouwen. Nu moeten ze de aardbeien redden, een volgende keer misschien de Mosten of iets anders.

Fonne: In november zijn de repetities op het toneelpodium van de Zaal voor Kunst en Volk begonnen. Eén keer per week in groepjes van 7. In maart hebben we het tempo opgedreven en in de paasvakantie oefenen we elke avond tot

DHM: Jullie hebben er duidelijk zin in. Wat biedt de toekomst? Jos: We blijven voortdoen zolang het plezant is. We zien wel wat er komt.

als kind nog meegedaan hebben, hun hand op naar ons. Dat pakt, dat is onbetaalbaar. Voor DHM werd het ondertussen ook tijd om zijn hand op te steken, maar dan bij wijze van afscheid. Toen verjaarde echter Jos plots om 24.00u en stak die zijn hand op voor nog een rondje… Kortom, we zaten goed daar in ’t Fortuin en we hadden een gezellige babbel, die veel langer duurde dan deze pagina’s doen vermoeden. Ondertussen heb ik mijn kaarten al besteld. Doe dat ook, dit wil je niet missen. Dat kan bij Stan en Emilie Strybos-Kerstens op het nummer 03/3158344. Wie nog meer info wilt, kan terecht bij: Jos Cools - jos1.cools@telenet.be Fonne Brosens - fonne.brosens@telenet.be Karel Martens - carlosm@telenet.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 15


VANUIT HET STADHUIS

Gemeenteraadsverkiezingen in zicht

UNIZO-Hoogstraten schudt aan de boom Goed een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 nodigde UNIZOHoogstraten alle politieke partijen en de pers uit om haar visie over de economische toekomst voor Hoogstraten kenbaar te maken. Zij verwacht van de toekomstige bestuurders een daadkrachtig economisch beleid. UNIZO-Hoogstraten

Economische visie

Op maandag 12 maart nodigde de Unie van Zelfstandige Ondernemers, de pers, het gemeentebestuur en de vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen uit om haar prioriteiten kenbaar te maken in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

UNIZO-Hoogstraten verwacht dat het nieuwe stadsbestuur werk maakt van een economische visie voor Hoogstraten en dit in overleg met de ondernemers. Deze visie moet klaarheid brengen over de ontwikkeling van handel, horeca, toerisme, KMO en tewerkstellingskansen in de gemeente. Het vergunningenbeleid moet op deze visie worden afgestemd zodat het voor zowel de administratie als de ondernemers duidelijk is wat er waar mogelijk is. Nu hebben ondernemers de ervaring dat er willekeur is en weinig consequentie in het toelaten en vergunnen. Zo moet duidelijk zijn dat het stadsbestuur het winkelcentrum ondersteunt dat loopt op de Heilig Bloedlaan (vanaf hoek Loenhoutseweg) en de Vrijheid tot en met het Van Aertselaarplein. Dit centrum moet eerst verdicht worden, voordat aan uitbreiding gedacht wordt.

UNIZO verenigt in Vlaanderen en Brussel ongeveer een 85 000 ondernemers, zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen en is daarmee de grootste ondernemersorganisatie. Zij behartigt de ondernemersbelangen bij de overheid, in de media, bij de publieke opinie en bij de andere sociale partners. In Hoogstraten waren er in 2011 2077 ondernemers en zelfstandigen. 22% hiervan situeert zich in de landbouw, 18% in productie en ambacht, 34% in de handel en 26% zijn vrije beroepen en diensten. UNIZO-Hoogstraten maakt zich sterk dat zij hiermee goed is voor de creatie van ongeveer 9000 jobs.

Aanbevelingen Wat moet er de volgende zes jaar in Hoogstraten veranderen, verbeteren of behouden blijven om tot een ondernemersvriendelijk klimaat te komen? UNIZO-Hoogstraten schuift daarom 7 voorwaarden naar voor om goed te kunnen functioneren. Zij plakt er tevens een aantal aandachtspunten en prioriteiten aan vast voor een degelijk gemeentelijk economisch beleid. Wij overlopen in het kort deze prioriteitenlijst.

Het is al langer gekend dat “de middenstand” met argusogen kijkt naar de mogelijke plannen van de stad aan de Van Aertselaarstraat. Ook moet er in de deelgemeentes ruimte komen voor de kleine ondernemer, bijvoorbeeld door kleinschalige KMO- of ambachtzones.

Bereikbaarheid van de Vrijheid UNIZO verwacht dat de gemeente maatregelen neemt om de bereikbaarheid van de Vrijheid te verbeteren, zeker tijdens de spitsuren. Als mogelijke maatregelen stelt zij voor om tijdens de piekuren het leveren van goederen, verhuisactiviteiten en onderhoudswerken aan het openbaar domein te vermijden. Ook moet er werk gemaakt worden van aangepaste vergunningen voor het innemen van openbaar domein en parkeerplaatsen door bouwbedrijven. Deze moeten beter afgestemd worden op de reële nood aan ruimte, de aard en duur van de werken. Nu worden vergunningen afgeleverd voor een bepaalde duur en bepaalde zone, terwijl in vele gevallen de beschikbare ruimte niet voor de hele duur van de werken nodig is. Er moet volgens UNIZO werk gemaakt worden om schoolbussen te laten stoppen aan de achterkant van het Seminarie en zij vraagt zich af of er een mogelijkheid bestaat om voetgangerstunnels onder de Vrijheid te realiseren? Verder moet het gebruik van de laad- en loszones worden aangemoedigd, zodat vrachtwagens de doorstroom niet hinderen.

Klantvriendelijkheid voor de ondernemer De stad moet een klantvriendelijke en deskundige dienstverlening uitbouwen voor de ondernemers, met een volwaardige dienst Economie. Als voorbeeld van een slecht functioneren momenteel is bijvoorbeeld de manier waarop bouwvergunningsaanvragen nu behandeld worden. De huidige procedure in Hoogstraten is dat er eerst advies gegeven moet worden door de brandweer,alvorens de aanvraagprocedure kan opgestart worden. UNIZO- Hoogstraten vraagt dat het advies van de brandweer inbegrepen is in de wettelijke periode van de aanvraagprocedure.

De Vrijheid op een normale werkdag om 14.30 uur, dus lang nog geen spitsuur. Er zijn rustiger plaatsen om een terrasje te doen of te gaan winkelen.

16 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VANUIT HET STADHUIS UNIZO-Hoogstraten blijft gevonden voor de blauwe zone op de Vrijheid en een regelmatige controle op het gebruik van de parkeerschijven, alsook op het juiste gebruik van de parkeerplaatsen (betere markering van de parkeerplaatsen). Zij is geen voorstander voor betaald parkeren. Verder pleit UNIZO-Hoogstraten voor extra parkeerplaatsen buiten de blauwe zone.

Horeca Horeca is voor Hoogstraten een belangrijke troef. UNIZO-Hoogstraten verwacht dat er, nu een terrassenreglement is goedgekeurd, dit ook duidelijk gehandhaafd zal worden. Zijn er geschikte plaatsen om in de kern van Hoogstraten evenementen te organiseren? UNIZO Hoogstraten vraagt de stad om samen met de ondernemers werk te maken van een dergelijke ruimte. Hierbij is te denken aan de Gravin Elisabethlaan of de Dr. Versmissenstraat. Is er ruimte voor een hotel in het centrum van Hoogstraten? Kan men met de plaatselijke aanbieders van logies een website ontwikkelen om hun aanbod aan bezoekers van Hoogstraten kenbaar te maken?

Mobiliteit UNIZO-Hoogstraten vraagt dat het mobiliteitsplan voor Hoogstraten wordt herzien. Er moet een duidelijke visie komen over de mobiliteit in Hoogstraten. Ondernemers vrezen voor een groeiende verkeersonleefbaarheid omwille van onder andere het zwaar verkeer dat door de kernen van Hoogstraten en Minderhout moet. “We

spreken bijna van een verkeersinfarct. UNIZO Hoogstraten verwacht dat de stad samen met de ondernemers naar goede oplossingen zoekt om vrachtverkeer uit de kernen te houden en op een vlotte manier van en naar de E 19 te laten verlopen. Hierbij moet zeker de mogelijkheid van een randweg onderzocht worden, niet direct een nieuwe, maar door het verbeteren van bepaalde straten voor vrachtverkeer is dit zeker een haalbare oplossing. We halen de Houtelweg in Rijkevorsel aan, maar willen er tevens op wijzen dat dit alleen niet voldoende is. Een verbinding tussen Hinnenboomstraat en Meerseweg/Bredaseweg (ter hoogte van Den Aard/Engelenven) is zeker van belang. In dit geval zijn we voorstander van het behoud van het agrarisch karakter.”

Bereikbaarheid Unizo-Hoogstraten vindt het erg belangrijk dat er een snelle verbinding van het openbaar vervoer komt van het nieuwe treinstation Noorderkempen in Brecht naar de verschillende bedrijventerreinen. Ook een goede dienstregeling van en naar dit station is een prioriteit. Hoogstraten zelf heeft een lage werkloosheidsgraad en is daardoor afhankelijk van mensen uit de ganse regio.

Kritiek op het woonbeleid De Hoogstraatse ondernemers zijn bekommerd dat het aanbod van woningen verschraalt en onbetaalbaar wordt. Daarom vraagt UNIZOHoogstraten dat men werkt aan een gezonde mix van het aanbod. Volgens haar is er nu een

overaanbod aan sociale kavels en een tekort aan grotere percelen. “Een gemiddelde woondichtheid kan ook gehaald worden door op de ene locatie een grotere dichtheid te halen, zodat men op een andere locatie wat ruimer kan bouwen. Stel de regel dat een verkaveling 20% sociale kavels moet bevatten in vraag. Het aantrekken van meer gegoede burgers zal de economie ten gunste komen.” UNIZO-Hoogstraten pleit er ook voor dat er een oplossing komt voor de huidige patstelling omtrent de verplichting om 1,5 parkeerplaats te voorzien per wooneenheid binnen het winkelcentrum. “Dit is vaak fysiek onmogelijk en qua straatbeeld bovendien onwenselijk. Een goede ontwikkeling van de bovenverdiepingen komt hiermee in het gedrang. We wensen het wonen boven de winkels te bevorderen” aldus Unizo.

Economische visie Als algemeen besluit kunnen we wel stellen dat Unizo-Hoogstraten van de toekomstige beleidsvoerders een economische visie verwacht en voor de opmaak hiervan in overleg treedt met de plaatselijke ondernemers. Samen kunnen er dan initiatieven en acties uitgewerkt worden die deze economische visie ondersteunen. Zij vindt het ook erg belangrijk dat Hoogstraten zich sterker profileert als een aantrekkelijke en boeiende stad. De toenemende overlast, inbraken en vandalisme zou verholpen kunnen worden door meer politie in het straatbeeld en meer “slimme camera’s”. UNIZO heeft gesproken, het woord is aan de toekomstige beleidsvoerders. Maar dat weten we pas op 14 oktober. (JH)

NU IN HET STEDELIJK MUSEUM

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 17


PLAATSNAMEN

Poëtische plaatsnaamkunde

Waarom is er een Scheurdekousweg? HOOGSTRATEN/MEERSEL-DREEF – In de plaatsnaamkunde (toponymie), juist zoals in de woordafleidkunde (etymologie), is het besluit soms het resultaat van enig ‘natte vinger werk’ bij gebrek aan goede bronnen. In het noordwesten van de gemeente Hoogstraten, op Heieinde, vlak bij Hazeldonk aan de rijksgrens, ligt de Scheurdekousweg. Waar vandaan komt deze naam? Voor de fusie van de gemeenten (1977) had deze weg misschien zelfs geen officiële naam. De mensen van Meersel-Dreef spraken altijd over ‘de Schuurkous’. Na de fusie van de gemeenten Meer, Meerle, Minderhout, Wortel en Hoogstraten, kreeg elke straat en elke weg in de nieuwe gemeente een aangepaste naam. Zo werd de Schuurkous officieel de Scheurdekousweg. In De Hoogstraatse Maand nr. 160, augustus 1998, pagina 35-36, schreef Toon Verleye een artikel met als titel “Scheurdekousweg ontsluiert geheim”. Hierin lezen we dat volgens sommigen deze naam is ontstaan omdat langs de weg heel veel struiken met doornen groeiden. Misschien waren het grote braamstruiken. Die doornen waren blijkbaar een doorn in het oog van het vrouwvolk. Na een wandeling langs het smalle karspoor kwamen de wandelaars vaak thuis met scheuren in hun kousen. Zo ontstond deze naam in de volksmond. Maar Leo Hermans heeft een plezierig artikel over deze toponiem gevonden in het tijdschrift van Brabants Heem, jaargang 1949, pagina 82. Het is een bijdrage van Hub. Kunst uit Zundert. Deze tekst uit de 18de eeuw bevestigt de stelling uit het bovenvermelde artikel.

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

18 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten


PLAATSNAMEN POËTISCHE TOPONYMIE

De Scheurkous op den Hazeldonkse Aart

Onder Rijsbergen ligt een perceel, de Scheurkous, welke naam de Sage als volgt verklaart. (Anno 1740) Op den Hazeldonksen Aart Bleef een Sage trouw bewaard, In de plattelandsmemorie. Scheurkous heet een akkerpand; Deze naam staat in verband Met een oude jachthistorie. Hoor. – Langs haag en akkerwal Klinkt alom sonoor geschal Van de koop’ren jagerhorens. Najaars vroege morgenschijn Gloeit door ’t blauwe waasgordijn Rond de verre torens. In de nucht’re morgenstond, De hanen kraaiden in het rond, Had de hertog van Hoogstraten Met zijn schone gemalin En heel ’t deftig hofgezin ’t Grijze slot verlaten. Hazeldonk is vol gerucht, Valken stijgen in de lucht, Als stipjes in het blauwe. Over ’t wijde brake veld Komen kleurig aangesneld Ridders en jonkvrouwen. Paarden in gestrekte draf, Briesen bij het fel geblaf Van de slanke hazewinden. Geel en blauw de mantels kleuren, Door ’t bewogen jachtgebeuren In de koele morgenwinden. Wordt de bonte jagerschaar ’n Grauwe reiger ras gewaar,

Boven ’t goor met brede vleugels, Dan wordt terstond op ’s jonkvrouws hand De edelvalk ter vlucht ontspand. Losser viert de stoet de teugels. Op heur witte hakkenei Draaft de jonkvrouw door de hei, ’t Weispel kan heur hart bekoren. Blozend blinken hare wangen, Ziet de vogel daar eens hangen – Heeft haar valk wel ooit verloren? Dorothé, prinses van Salm, Luistert hoe de horengalm Zacht en zoet is weggestorven; Dan werpt ze een schuwe blik Om zich heen en merkt met schrik Dat ze ver is afgezworven.

d’ Akker bij den bramenstronk. Zo bleef ’t oud vertelsel leven. Vorst Niklaas-Leopold van Salm Salm (17011770) werd op 6 januari 1740 verheven tot prins van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natiën en tot Hertog van Hoogstraten. Op 15 maart 1719 huwde hij, te Anholt, prinses Dorothea van Salm, die hem 18 kinderen schonk en die overleed op 25 januari 1751. Haar lichaam werd bijgezet in de grafkelder die Niklaas-Leopold liet bouwen in de zuidelijke kapel van de dwarsbeuk in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten. (js)

Bij ’n begroeide greppelrand Rijdt de Hertog aan de kant. Heur jachtpaard neemt een koene sprong Om aan d’ overzij te raken, Maar haar zijden kous blijft haken Aan een dorre dorenstronk. ’t Been gluurt door een open scheur. Dorothé met hoge kleur, Ziet de ogenlichtjes glanzen Van de jonkers, doch haar vader Lacht met allen luid te gader: “Honni soit qui mal y pense”. De jachtstoet trok toen vrolijk heen; Een boer had iets gehoord naar ’t scheen. ’t Plekje is bekend gebleven. Scheurkous heet op Hazeldonk

Prinses Dorothea van Salm Salm, eerste hertogin van Hoogstraten, 18de eeuw. (foto: stedelijk museum)

Scheurdekousweg (Meersel-Dreef)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 19


AARDBEIEN

Wereldwijd hoogst onweerstaanbaar

Hoogstraten® aardbeien HOOGSTRATEN – Woensdag 29 februari werden de eerste aardbeien van het nieuwe seizoen in de veiling van Hoogstraten verkocht. Een doos van twee kg van de variëteit Clery werd aangevoerd door Proefcentrum Hoogstraten. De eerste koop van het nieuwe aardbeiseizoen ging naar de firma Delhaize voor de prijs van 400 euro per 200 g. Traditiegetrouw stond de producent ook dit jaar weer de opbrengst van zijn primeur aardbeien integraal af aan een goed doel. Door de inbreng van de veiling, in naam van de aardbeitelers, werd deze opbrengst verdubbeld. Het bedrag van 8000 euro werd overhandigd aan de vertegenwoordiger van de actie Hippo and Friends, een vereniging die zich ontfermt over kinderen met diabetes. Sven Van de Voorde van Delhaize was uiteraard zeer blij met deze eerste aardbeien. ‘Na enkele jaren aan ons voorbij te hebben laten gaan, zijn we zeer blij om terug de primeurs te kunnen kopen.’ Hij onderstreepte ook dat ze hiermee het signaal willen geven Belgische producten te ondersteunen. De mensen van Hippo and Friends waren zeer dankbaar voor deze gulle gift. Wat gaan ze met het geld doen? Ieder jaar organiseren zij, samen met Plopsaland, een onvergetelijke dag voor de kinderen, aan halve prijs. Dit jaar zal het volledige ticket voor de kinderen betaald worden. Daarnaast zal er ook geld gaan naar onderzoek voor diabetes type 1. Als dank schonken ze twee nijlpaardknuffels, hun mascotte, aan Veiling Hoogstraten en Delhaize. Tevens ging de start van het nieuwe aardbeienseizoen gepaard met de lancering van de nieuwe campagne. Met de slogan ‘Wereldwijd hoogst onweerstaanbaar’ wil de veiling de aandacht vestigen op het internationale karakter van de Hoogstraatse aardbeien. Het zijn kwaliteitsproducten die geliefd worden door mensen van alle nationaliteiten, is de achterliggende boodschap. Een nieuwe campagne vraagt ook om een nieuwe huisstijl. In het nieuwe logo valt meteen de witruimte op. Deze staat voor openheid en geeft het logo een modernere uitstraling. De aardbei en de gebogen lijn uit het oude logo bleven bewaard. Het nieuwe aardbeilogo ligt hiermee volledig in lijn met de logo’s voor de kiwibes en andere bessen. Ook de website van Veiling Hoogstraten werd grondig vernieuwd. Meer informatie vind je op www.hoogstraten.eu en www.hippoandfriends.com. Woensdag 14 maart ging een delegatie van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten, naar jaarlijkse gewoonte, de aardbeien van het nieuwe seizoen aan de Koning en de Koningin afgeven in het paleis te Brussel, en op maandag 19 maart aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen in het provinciehuis te Antwerpen. Onder het motto “Alleen als ze van Hoogstraten zijn” is het nieuwe aardbeienseizoen weer gestart. (js)

Het nieuwe aardbeilogo.

V.l.n.r. Dirk Van den Plas, voorzitter veiling, Gaston Opdekamp, directeur veiling, Sven Van de Voorde, Delhaize, een afgevaardigde van Hippo and Friends, samen met de Ghesellen van de Aardbei en hun voorzitter Ward Baets, directeur Proefcentrum, die fier de nieuwe oogst toont.

20 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS

Franstalige liederen voor het Zuiden HOOGSTRATEN – Voor een uitverkochte zaal brachten “Vitesse Limitée” en “VioLacc” samen en elk afzonderlijk Franstalige liederen. Dat was hun bijdrage aan een avond waarvan de opbrengst gaat naar de werking van de Wereldwinkel en Oxfam. Tussen vier blokken heerlijke

muziek, waren er drie pauzes voorzien waarin de medewerkers van de Wereldwinkel hapjes serveerden. Als men elk jaar dit niveau wil aanhouden, zal men een aantal muziekliefhebbers moeten teleurstellen tenzij men uitwijkt naar een grotere zaal. (fh)

Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Het beste van het beste HOOGSTRATEN – Een 600 muziekliefhebbers vulden op …… de St.-Katharinakerk voor wat wellicht het meest kwaliteitsvol klassiek concert van 2013 zal worden. Onder de aanwezigen echter opvallend weinig mensen van Hoogstraten en zeker geen jurylid van de jaarlijks toe te kennen cultuurprijzen. Maar goed daar zitten de echte muziekliefhebbers en Lionsclub Hoogstraten Markland wellicht niet op te wachten.

Het wereldvermaard Kuijkenstrijkkwartel bracht voor de pauze het ‘Dissonanten strijkkwartet’ van Mozart. Na de pauze sloot Lorenzo Coppola aan bij het viertal en brachten ze samen het ‘Klarinetconcert K.V. 582’ ook van Mozart. Dat de organisatoren na dit concert een aantal duizenden euro’s kunnen overhandigen aan Ispahan, palliatieve thuiszorg, is mooi meegenomen. (fs)

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 21


HOOGSTRATEN

Erfgoed Hoogstraten….. kritisch, maar bereid tot overleg HOOGSTRATEN - Op zaterdag 25 februari verzamelden een behoorlijk aantal leden van Erfgoed Hoogstraten zich bij het Proefcentrum Hoogstraten aan de Voort te Meerle voor de jaarlijkse statutaire ledenvergadering. Dat, voor vzw’s verplicht nummer, is hét moment om een stand van zaken op te maken en de werking te evalueren. Eerst kregen de aanwezigen een boeiende rondleiding door directeur Ward Baets. Na een historische schets en de situering van het proefcentrum in een Vlaamse context, werd er stilgestaan bij de nieuwste technieken en de recentste experimenten in verband met de teelt van aardbeien, tomaten en paprikas. Het proefcentrum schrijft al ruim een halve eeuw geschiedenis door haar steun aan een beroepssector die beeldbepalend is voor onze regio. Daarna trok het gezelschap zich terug in de ontvangstruimte van het Proefbedrijf. Na het officiele statutaire gedeelte, waarop we hier niet verder ingaan, gaf elke werkgroep een overzicht van haar activiteiten van het afgelopen jaar.

De Werkgroep monumenten Is de oudste werkgroep van Erfgoed Hoogstraten en is bij het grote publiek misschien nog het meest gekend door de uitreiking van haar jaarlijkse “monumentenprijzen” aan de eigenaars van beeldbepalende niet beschermde panden. Na woningen uit de jaren ’80 vorig jaar, gaat de aandacht – ook al in het kader van de actie Hoogstraten BUITENgewoon charmant – dit jaar naar oude schuren. Het zijn voor deze streek zeer beeldbepalende constructies, die door de evolutie in de landbouw, onder zeer zware druk komen te staan en maar al te vaak, met of zonder sloopvergunning, verdwijnen. Verder kijkt de werkgroep systematische alle bouwaanvragen na, waarvoor een openbaar onderzoekt vereist is. Die bouwaanvragen worden kritisch bekeken en, indien nodig, wordt er bij het college en/of de hogere instanties bezwaar ingediend. Maar de werkgroep werkt ook op een constructieve manier mee met het stadsbestuur. In overleg met het schepencollege geeft een beperkte groep binnen de Stedelijke werkgroep Bouwkundig Erfgoed advies bij woningen die bouwaanvragen die opgenomen zijn in het boek “Bouwen door de eeuwen heen, Kanton Hoogstraten”. Naast advies aan het college wordt er overlegd met eigenaars en architecten van dergelijke woningen. Meestal met gunstig resultaat. De lijst van woningen die de werkgroep op die manier heeft kunnen redden van storende verbouwingen is lang, maar hier niet op zijn plaats.

Stramien Tenslotte werkte de groep het afgelopen jaar intens samen met studiebureau Stramien. Dit

Voor de aanvang van de ledenvergadering van Erfgoed Hoogstraten gaf directeur Ward een rondleiding in het Proefbedrijf Hoogstraten bureau kreeg van het college de opdracht om voorstellen te formuleren om Hoogstraten en zijn deeldorpen te laten evolueren met respect voor het verhaal van de stad en zijn waardevolle gebouwen. Op moment dat we dit schrijven heeft Stramien haar studie afgerond. Het college heeft een eerste versie reeds gezien en nu is het tijd om met het definitieve voorstel naar de commissies en de gemeenteraad te stappen. Stramien heeft, bijvoorbeeld, de Vrijheid en andere historisch belangrijke straten in ‘zones’ ingedeeld en formuleert een volumevoorstel en richtlijnen per zone. De uiteindelijk bedoeling is om komaf te maken met eenheidsworst, waarbij alleen gekeken wordt naar de hoogte van de kroonlijst. Het zal u niet verwonderen dat er ook maatregelen genomen worden om het (visueel) samenvoegen van panden tegen te gaan, zodat storende bouwsels als KBC en JBC in de toekomst geen kans meer maken.

Werkgroep Trage wegen Soms zijn Gods wegen en die van onze beleidsmakers ondoorgrondelijk. In een tijd waarin veel aandacht gaat naar de zwakke weggebruiker, de

22 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

verkeersveiligheid en naar zachte recreatie, zou je denken dat het stadsbestuur en de werkgroep Trage wegen dikke bondgenoten zijn. Maar dat is maar gedeeltelijk waar. Soms is het voor het bestuur moeilijk om de wet toe te passen en rechtlijnig te zijn tegenover (landbouwers) aangelanden, die een publiek pad onterecht ingepalmd hebben. Denk maar aan het Kasteelbeekpad en het Stip Stappepad, dat al lang en veel gebruikt wordt, vooral omdat de werkgroep waakzaam blijft. Het gaat soms zo ver dat wandelpaden, zoals het Mgr. Eestermanspad, dat al jaar en dag opgenomen is in de toeristische folders, opnieuw afgesloten is door de arrogantie van een van de aangelanden. Ongelooflijk maar waar. Het zou ons te ver voeren om alle paden te noemen die de werkgroep nog terug wil open stellen. In onze vorige uitgave kwamen er al enkele paden in Meerle aan bod, maar er zijn er veel meer. Maar, niet alles is kommer en kwel. Wanneer het stadsbestuur de deskundigheid van de werkgroep kan gebruiken, zijn het plots twee handen op een


HOOGSTRATEN buik. Zo wil een van de bewoners van de Vossengang de doorgang van de Vrijheid naar de parking Van Cuyck, laten sluiten. Op zo’n moment zit men in het stadhuis met de handen in het haar en vraagt men aan de werkgroep juridisch advies en hulp om de Vossengang open te houden.

Fietszoektocht Ecocyclo

En, af en toe, mag de Werkgroep feest vieren. Zoals op 23 oktober, de dag van de trage wegen, toen meer dan 400 wandelaars opstapten bij de heropening van het grensoverschrijdende Tikkenhanenpad.

Werkgroep “Op het Oorlogspad” Naast de begeleiding van veteranen of familieleden van gesneuvelde militairen die onze regio bezochten en de stilaan traditionele herdenkingen, lag de hoofdprioriteit in 2011 vooral bij de verdere voorbereiding van de publicatie “Uit het leven gerukt…”. Op vraag van het Hoogstraatse stadsbestuur werken we immers al geruime tijd aan een boek waarin de meer dan 120 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit al onze deelgemeenten worden gebundeld. Medewerkers van “Op het Oorlogspad” namen hiervoor ondermeer een reeks interviews af van nabestaanden. Verder werden er in samenwerking met het Stadsarchief en het Stedelijk Museum archiefstukken geraadpleegd en passende illustraties gezocht. Het boek zal worden voorgesteld tijdens een academische zitting in de Sint-Catharinakerk op zaterdag 21 april 2012 vanaf 14.30u. Daarbij is iedereen welkom. De volgende dag gaat officieel de bijhorende tentoonstelling van start op de Erfgoeddag. Deze staat dit jaar in het teken van “Helden” en dat is een goede gelegenheid om onze oorlogsslachtoffers onder de aandacht te brengen. Het waren mogelijk niet allemaal helden in de strikte zin van het woord, maar wel allen gedenkwaardige inwoners.

Van 22 april tot 17 oktober kan u deelnemen aan de Ecocyclo Hoogstraten. De Ecocyclo is een fietsroute met maar liefst vijf deellussen tussen 12 en 20 km. In iedere lus wordt een bepaald aspect van Fair Trade en duurzame landbouw toegelicht. Er worden inspanningen getoond die ondernemers, verenigingen en individuen lokaal en in de ruimere wereld leveren voor verduurzaming van de landbouw. We zien duurzaamheid als een

proces waarbij aandacht is voor zowel economische, ecologische als sociale aspecten. De bevolkingsgroei en de klimaatopwarming plaatsen de sector voor enorme uitdagingen. De landbouw ondervindt meer en meer de nadelige gevolgen van die klimaatopwarming en de seizoenen worden steeds meer onvoorspelbaar wat het inkomen van landbouwers onder druk zet.

Gratis fietszoektochten Fietszoektocht 1: 22 april tot 31 juli Fietszoektocht 2: 1 juli tot 17 oktober De zoektochten starten op de ´Dag van de aarde´ en eindigen met ´Wereldvoedseldag´ en ´Dag van de armoede´. Brochure en zoektochten kan u downloaden via www.hoogstraten.be of GRATIS afhalen bij Toerisme Hoogstraten. Er zijn leuke en duurzame prijzen te winnen voor de twee periodes.

De tentoonstelling in de Sint-Catharinakerk loop t.e.m. zondag 6 mei 2012.

Werkgroep “Hoogstraten 1814” Voorzitter Francis Huijbrechts kondigde tevens aan dat de werkgroep “Levende Geschiedenis”, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het succesvolle evenement “Vivat Hooghstraeten” in 2010, zal overgaan in de werkgroep “Hoogstraten 1814” die de 200ste verjaardag van de Slag bij Hoogstraten de nodige aandacht wil geven.

Memorandum Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht heeft Erfgoed Hoogstraten een memorandum klaar, waarvan de vereniging verwacht dat de verschillende politieke fracties die aandachtspunten in hun programma zullen opnemen. Op die voorstellen komen we later terug. (fh)

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 23


HOOGSTRATEN

Franse jongeren planten boom in Hoogstraten HOOGSTRATEN - Op donderdag 1 maart hebben Franse jongeren uit de streek van Aquitanië (Zuid-West Frankrijk) een boom geplant op de terreinen van Vito in Hoogstraten. Deze Leonardoboom symboliseert de verbondenheid tussen hen en de leerlingen van de land- en tuinbouwafdeling van Vito. Vorig jaar trok reeds een delegatie uit Hoogstraten naar de streek van Bordeaux en liep daar drie weken stage. Dit jaar werden de rollen omgedraaid.

Een reuze ervaring In juni vorig jaar kregen de leerlingen van het 7de jaar BSO Landbouw en Tuinbouw van VITOHoogstraten voor het eerst de kans om stage te lopen in Zuid-West Frankrijk. Financieel werd dit mogelijk gemaakt door Europese steun vanuit het Leaondardo da Vinci Fonds. Praktisch gezien was het een hele klus om die organisatie rond te krijgen. Niet alleen het contacteren van de verschillende stagebedrijven, maar ook het zoeken voor degelijk verblijf en het organiseren van het vervoer. De leerlingen maakten er kennis met verschillende takken van de land- en tuinbouw en zelfs met de wijnbouw. Een hele ervaring voor jongeren waarvoor de Franse taal vaak nog erger dan Latijn was.

Uitwisseling Dit jaar was het de beurt aan Hoogstraten om de leerlingen uit het zevende jaar van het Centre de Formation des Apprentis Agricoles du Lotet-Garonne, uit St Livrade-sur-Lot te ontvangen. Van18 februari tot 10 maart waren 6 leerlingen (16-19j) te gast in Hoogstraten voor een stage op diverse landbouwbedrijven in de regio. Gedurende drie weken logeerden zij in de Bouwhoeve in Hoogstraten maar dagelijks pendelden zij individueel naar zes verschillende stageplaatsen. In Hoogstraten mocht ook de Caprahoeve in Meerle zich ontfermen over een Franse jongere.

Verbroedering Donderdag 1 maart werd het partnerschap tussen Hoogstraten en de Franse leerlingen gevierd. Het beste Frans werd bovengehaald met een presentatie over de land- en tuinbouw in de Kempen, het onderwijs en de vrijetijdsbesteding. De Franse studenten vertelden op hun beurt over het leven van de jonge Franse landbouwer in Aquitanië. Deze uitwisseling werd plechtig en officieel bekrachtigd met het planten van een Leonardusboom, speciaal meegebracht uit de Lot-etGaronne. Nadien werden nog 2 bedrijfsbezoeken afgelegd bij een aardbeibedrijf (Merksplas) en een melkveebedrijf (Beerse), twee zeer moderne bedrijven die naar teelt en bedrijfsstructuur als typisch beschouwd kunnen worden voor onze Noorderkempen.

Belang Landbouw is een sector waarvoor het beleid sterk internationaal bepaald wordt: Europees door de EU, maar ook mondiaal door de OESO en

De leerlingen uit de landbouw- en tuinbouwafdelingen van Zuid-West Frankrijk en Hoogstraten broederlijk bij elkaar. Deze Franse jongeren liepen drie weken stage in Hoogstraten en omstreken. Vorig jaar trokken Hoogstraatse leerlingen naar de streek van Bordeaux. Een ervaring om nooit meer te vergeten. WTO (GATT). Daar tegenover staat dat op het niveau van de individuele (familiale) bedrijven nauwelijks sprake is van internationale contacten. Door de aard van de bedrijfsactiviteiten, het werken met levend materiaal, zijn veel ondernemers vaak fysiek aan hun bedrijf gebonden. Dit geldt ook voor deze jongeren, waarvan velen zelf opgegroeid zijn op een dergelijk bedrijf, en nauwelijks verder geweest zijn dan de eigen regio. Met deze uitwisseling willen de initiatiefnemers hen laten ervaren dat internationale contacten kunnen leiden tot een verruiming van de eigen kennis en ervaring, zowel op technisch, cultureel en sociaal vlak.

Leonardo da Vinci Deze uitwisseling is enkel mogelijk geworden door de financiële steun van de Europese Commissie. Het Europese bestuursniveau lijkt vaak onmetelijk ver van ons verwijderd. Het is dan ook gemakkelijk om daar de verantwoordelijkheid te leggen voor alles wat ingewikkeld lijkt en niet functioneert zoals we het zouden willen. Vandaag wordt dit nogmaals pijnlijk duidelijk in de verf gezet met de Europese bankencrisis en de gevolgen hiervan voor o.a. de Griekse bevolking. Voor wie het grotere geheel kan zien is en blijft Europa echter een sterk en belangrijk project. Ook de Europese commissie zelf is er zich van bewust dat dit moeilijk te verkopen is als er

24 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

geen uitwisseling is op mensenmaat. Specifiek voor beroepsgerichte opleidingen werd daarom het Leonardo da Vinci programma in het leven geroepen. Stages en uitwisselingsprojecten bevorderen de mobiliteit en scheppen nauwere banden, bijvoorbeeld tussen een landbouwer uit de Kempen en een student uit de Aquitaine. Als zij elkaar leren kennen en van elkaar willen leren, als zij open staan voor elkaars cultuur en taal, voor elkaars kennis en vaardigheden, dan groeien zij, elk voor zich als mens, dan groeit ook Europa.

Besluit Deze ontmoetingsdag is in elk geval een dag geweest met veel sfeer, waar Franse en Vlaamse jongeren de kans kregen elkaar te ontmoeten en vlot met elkaar communiceerden. Velen hadden vooraf schrik voor het taalprobleem maar nadien zeiden ze:”Meneer, op zo’n dag leert ge toch veel meer Frans dan in een gewone les. We hadden er eerst wat schrik van, maar dat viel eigenlijk best wel mee.” Een dergelijke uitwisseling is een prachtig initiatief die de jongeren een ervaring meegeeft waarover nog jaren zal gesproken worden. De hazelaar zal deze lente nog bloeien en nog lang getuigen van deze verbroedering. Hetzelfde geldt voor de speciale hortensia die de Franse jongeren meegenomen hebben naar hun landbouwschool in Lot-et-Garonne. Eén korte zin uit de blog van deze jongeren zegt boekdelen:”c’était génial!”. (JH)


HOOGSTRATEN

Kunst schiet Wortel Dat geritsel zou een vos kunnen zijn , een fazant , een hert: een licht en snel traject tussen de doorntakken van braamstruiken , door het onderhout van het verwaarloosde bos, over de verende lagen van rot blad. De Torendreef werd een houtsnede wanneer de volle maan opdook uit rafels en vodden van zwarte wolken, een spel van fors geïnkte lijnen op een blauwige ondergrond. De wind joeg , die beduimelde hostie aan het uitspansel verdween , er zou regen komen . En daar was ze weer , de maan , en haar licht viel over de rechte rijen , de keurige vakken van witte grafkruisen , waarin de doden lagen zoals ze tijdens hun leven in de slaapzalen sliepen.. (uit “Almanak” van Leen Huet) Ooit genoten meer dan 300 landlopers in deze Rijksweldadigheidskolonie van de geborgenheid, van de georganiseerde vrijheid , maar omdat sinds 1993 arm of vagebond zijn officieel ook geen misdaad meer is wordt het 600 ha grote domein met zijn dambordstructuur van weiden, bossen en dreven als landschap beschermd en gekoesterd.

IKO-kruimels Wortel-Kolonie : Het is een kunstwerk waarin je kan wandelen ; een tekening, een schilderij , een monument dat zich bevallig laat beschrijven . En toch gaan wij er, IKO-adepten, met dit project nog iets aan toevoegen. Je moet wel lef hebben! Inderdaad . Maar van meet af aan echter stond vast dat onze inbreng subtiel en respectvol zou zijn . Geen spektakel of onderdrukking maar broodkruimeltjes kunst op een troostend pad . Via bootjesven , waar ooit nog de “zwarte Marjan”

woonde , langs het moeraseendenven , de bloemenwei ,de herstelde heide en het libellenven of het “afgevild paard”.Kan het nog beeldiger ? Wandel een hele zomer mee langs ons traject “Kunst schiet Wortel” en ontdek zo dat “landloperij” een verrassend nieuw élan krijgt .

Welkom Kom op zondag 1 april (écht) met je familie de kunstroute mee inwandelen. Vertrek om 14 u aan bezoekerscentrum de “KLAPEKSTER” in Wortel-Kolonie voor een boeiende tocht van 4,5 km met een gratis «Wortelse Tongklever» (plaatselijk gestookte jenever) of paaseitje als afsluiter. Je kan het traject vrij bezoeken van 1 april t.e.m.30 september. Een wandelplannetje is te verkrijgen in de Klapekster (en als je je verwondering met ons wil delen kan dat ook daar ).(sjah)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 25


HOOGSTRATEN

Vijftig jaar afgestudeerd HOOGSTRATEN – Vrijdag 2 maart organiseerde het ASO Spijker haar jaarlijkse oudleerlingenavond. Dit jaar ging alle aandacht naar de vrouwen die 50 jaar geleden afstudeerden, waaronder vijf jongedames die hun humaniora diploma behaalden in de ASO afdeling van het Spijker. De jubilarissen werden die avond op feestelijke wijze verwend en poseerden graag voor de foto. De andere oud-leerlingen konden vaststellen hoe erg hun school veranderd is sinds ze afstudeerden. Toen was er nog geen sprake van een beamer in de klas, van prachtige computerklassen en een uniek muzieklokaal. Maar gelukkig waren er ook een aantal vertrouwde bekende gezichten van leerkrachten waarmee heel wat herinneringen werden opgehaald. (fh)

V.T.I. Spijker ontwerpt spelen voor gemeenteschool HOOGSTRATEN - Studenten van het V.T.I. Spijker werkten enkele weken hard aan het bedenken en ontwerpen van een spel, op maat van lagere school kinderen. Een groep bedacht een motorisch spel, waarbij de kinderen veel konden bewegen. Een andere werkte een cognitief spel uit, waarbij meer denkwerk nodig was. Er werden speciaal voor dit project prachtige spelborden geschilderd, exclusieve pionnen gemaakt en weloverwogen spelregels verzonnen. Op vrijdag 17 februari was het zo ver. Er kwamen maar liefst 68 studenten STW (sociaal technische wetenschappen) in kleurrijke carnavalskledij naar de gemeenteschool. De kinderen van de lagere school konden onder leiding van de 5de jaarstudenten genieten van een spel dat ze nooit eerder speelden. Het jaarthema van de gemeenteschool ‘Spelen = leren’ kreeg door deze unieke samenwerking weer op een andere manier nog meer inhoud. Kinderen leren zoveel terwijl ze spelen… Hun motorisch (bewegen), cognitieve (denken) maar zeker ook sociale (samen werken en spelen) vaardigheden krijgen tijdens alle vormen van spelen altijd kans tot ontplooiing. (fh)

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. 26 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

IN MEMORIAM De mensen en dingen die er al waren toen je kind was, daarvan denk je dat die er altijd zullen blijven. Zo ook het winkeltje in Hoogstraten tussen Bruurs en Begijnhof, kortweg Willems genaamd. Elke vrouw uit het Hoogstraatse kwam er wel eens binnen, zeker vroeger toen er nog veel genaaid en hersteld werd. Steevast stond daar dan achter de toonbank Josee Willems, broodmager maar rechtop en met een air van onverslijtbaarheid. Maar dat was natuurlijk maar schijn. Eerst zag je de neergang aan de winkelwaar die oudmodisch werd en aan de vele naaifournituren die onbruikbaar werden omdat er gewoonweg niet meer genaaid werd. Dan pas zag je ook Josee oud worden en nog spichtiger dan ze altijd geweest was. Ze sprak van uitverkoop maar kwam er niet toe tot het op de duur wel moest. Kort daarop ging ze dood. Tot onze verwondering bleek ze al 90 jaar te zijn. Onze huisdichteres Rozette Servaes schreef - een jaar geleden - al een gedicht over Josee Willems en haar winkel. Een sfeervol en ontroerend gedicht dat we hier graag opnieuw laten lezen. (jof)

voor Josee Willems dag Josee. Uw winkel was een haven voor moeders die hun kinders broeken gaven of strikken in hun haar of stijfgesteven kol. Gij verkocht tiret, katoen, sluitspeld en wol. Gij had een toog met blad van glas. Daaronder lagen linten. Het was een ware kas van alles: lint, plastron. En sjaals en doeken: voor neus of anders. De trui, de rok. En zoeken als zij of hij u zei: Josee, hebt gij die sokken? (Q GLH ÀDQHO" (Q GDW JRUGLMQ" Geen and’re winkel kon hen lokken. En stil, stilaan kwam concurrent.

Het warenhuis of de boetiek. De kleine, grote winkel zonk, tussen het aanbod, de techniek van merken, variant en keus. dat was er ook volop bij u. Maar ’t kreeg zovele ander namen. Waart gij een man, dan: nondedju. Neen, neen. Dat zegt gij niet, Josee. Gij praatte vlot met al uw klanten. En op uw eentje, soms met schoonzus, wist gij voortdurend weer van wanten. En En En En

nu nu nu nu

vitrine met verkoop. de winkel stilaan leeg. de schabben kaler, valer. de klant die stilaan zweeg.

Maar door de jaren waart gij dapper. Gij hebt de klant benoemd, aanhoord. En als uw winkel sluit, dan dan hebt gij nog ’t laatste woord. Ik heb gewerkt, gediend, gezwegen. Ik kwam steeds weer ter toog te staan. En ook al sluit ik straks de deur, daarmee is ’t leven niet gedaan.

Tiende solidariteitsquiz HOOGSTRATEN - Op zaterdag 12 mei om 20 uur organiseert ACW Hoogstraten voor de tiende opeenvolgende maal haar solidariteitsquiz in zaal Pax. Na elk van de negen vorige uitgaven verdeelden de organisatoren telkens ongeveer 1.000 euro aan prijzen. In het totaal ging het over 9600 €, verdeeld onder tientallen goede doelen waarvoor vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten. De tiende editie zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Het ACW doet er – eenmalig – een stevige schep bovenop het prijzengeld. Nu verdeelt men een prijzenpot van 1.500 euro. De winnende ploeg ontvangt 300 euro en tussen de andere deelnemende ploegen worden er acht prijzen van 150 euro uitgeloot. Het principe is erg eenvoudig. Je kiest vooraf een goed doel: ieder van ons kent wel een man of vrouw of organisatie die zich inzet voor een goed doel. Dikwijls met weinig middelen, onbaatzuchtig, met veel enthousiasme en energie, vastberaden om goed te doen voor de medemens. Soms gebeurt dit dicht bij huis, soms aan de zuidkant van onze wereldbol. Deze mensen verdienen een financieel duwtje in de rug. Je spreekt af met een groepje vriendinnen en en vrienden van 4 tot maximaal 6 personen. Dat kunnen familieleden zijn, buren, leden van je vereniging of sportploeg. Je kiest tevens een goed doel waar je voor speelt. Je deelt deze gegevens voor zondag 6 mei mee aan Jef Vinckx, John Lijsenstraat, 40, 2321 Meer tel. 03 315 88 26 of jef.vinckx@telenet.be De organisatoren verwachten de deelnemende ploegen op zaterdag 12 mei ten laatste om 19.45 uur in zaal Pax te Hoogstraten zodat men om 20 uur stipt kan beginnen. Het inschrijvingsgeld van 10 euro per ploeg wordt ter plaatse betaald. De organisatoren zorgen voor 6 vragenreeksen van 15 vragen: gevarieerde kost, geen specialistenwerk voor bollebozen of beroepsspelers. We maken er een gezellige avond van. Op het einde van de avond kennen we de winnende ploeg. Zij ontvangt 300 euro voor haar goed doel. Verder worden 8 ploegen uitgeloot die elk 150 euro ontvangen voor hun goed doel. Zowel de tweede als de laatste ploeg maakt dus evenveel kans op die prijzen. Kortom: ACW zorgt voor 1500 euro geldprijzen ter ondersteuning van de ontelbare hartverwarmende initiatieven die onmisbaar zijn in onze samenleving en voor een avond met een hoog goed-gevoel-gehalte. (RS/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 27


HOOGSTRATEN

Gebeten door…. Gitaarliefhebber Steff Peire

Gitaarbouwer, gitaarreparateur en vooral gitaarspéler “Mijn werk is een soort uit de hand gelopen hobby.” Niet veel mensen kunnen dat zeggen. Wel zo Steff Peire, gitaarspeler en gitaarbouwer in hart en ziel. Het begon als een kleine hobby en is langzaam uitgegroeid tot iets groots waar hij daadwerkelijk de kost mee kan verdienen. DHM: Wat doe je nu om de kost te verdienen? Steff: “Goh, dat is nogal een alomvattende vraag. In de eerste plaats maak ik muziek. Ik speel in vier bandjes en vervang ook eventueel gitaristen in andere bands. Ik ben de derde generatie muzikant. Muziek maken is mijn allergrootste passie. Daarnaast bouw en repareer ik gitaren. Het repareren gaat van kleine afstellingen tot grote herstellingen zoals gebroken nekken. Zo heb ik er nu eentje liggen die van de eerste verdieping naar beneden is gevallen. Dat herstellen is eerder een uit de hand gelopen hobby en is hier in Hoogstraten vijf jaar geleden officieel begonnen. Toen ik nog in Antwerpen woonde herstelde of bouwde ik af en toe gitaren. Dat waren meestal vriendendiensten, maar hier en daar had ik wel al een vaste klant. Toen ik naar Hoogstraten verhuisde wist ik niet zeker of de zaak hier zou werken maar na vijf jaar kan ik het wel een gezonde beslissing noemen. Het staat hier met andere woorden vol met gitaren ! Het aantal klanten stijgt en ze komen van steeds verder.” DHM: Waar heb je het herstellen van gitaren geleerd? Steff: “Gewoon thuis. Zoals ik al zei, ik ben derde generatie muzikant. Mijn vader was een multi-instrumentalist. Ik heb thuis alles kunnen proberen. Rond mijn elfde kreeg ik de gitaar in mijn handen en die heb ik nooit meer losgelaten. Ik ben beginnen spelen en op mijn 15de speelde ik al in een bandje met 23-jarigen. En af en toe ging er iets aan mijn gitaar kapot. Dan begon ik, met hulp uiteraard, uit te zoeken hoe ik dat kon maken. Mijn vader en grootvader wisten er alles van, want in hun naoorlogse periode was er weinig geld en was zelf repareren noodzakelijk. Vroeger was daar ook geen school voor. Als je iets van begin af aan wilde leren moest je naar een zogenaamde ‘luthier’, een meester-bouwer, gaan. Daar kon je als leerjongen in dienst gaan.” DHM: Maar je doet ook nieuwbouw, maak je dan echt alles zelf? Steff: “Dat heb ik ooit gedaan. Maar daar ben ik mee gestopt. Ik maak mijn gitaren volgens de ouderwetse ‘vintage’ specificaties. Dit soort gitaren is ontstaan in Amerika. Als je dezelfde vorm van de nek en het lichaam van de gitaar wilt bouwen zoals de echte vintage gitaren moet je een licentie verkrijgen van die firma’s. Anders maak je illegale kopieën. Ik werk met een paar firma’s samen en als ik iets wil hebben, bestel

ik mijn spullen daar. Ik wil dat soort hout, in die vorm, dit gewicht, enz... Dat regelen ze dan voor mij en het blote stuk hout krijg ik thuis geleverd. En dan begin ik eraan. Daarvan maak ik de gitaar zoals de mensen dat willen.” DHM: Je vraagt om een specifiek soort hout, is dat dan zo belangrijk? Steff: “Jazeker! Klank is zowat het allerbelangrijkste van een instrument. Je moet niet alleen naar het uiterlijk van een gitaar kijken. Het hout bepaalt of de klanken goed kunnen resoneren. Neem nu bijvoorbeeld ‘swamp ash’. Deze boom groeit in het moeras en het onderste gedeelte dat zich in het water bevindt resoneert geweldig. Nu kan je het beste hout hebben dat er is en toch klinkt de gitaar niet. Het gaat er namelijk ook om, dat je van die boom het juiste stuk hout kiest. De ligging van de nerven bepalen hoe mooi de klanken resoneren. Geen enkel stuk hout is hetzelfde, met andere woorden, geen enkele gitaar klinkt hetzelfde. Je kan ook verschillende soorten hout combineren. Alles wordt gedaan om de beste klanken te verkrijgen. In de winkel kunnen er tien gitaren van hetzelfde model staan, toch klinken ze allemaal anders. Ik pik er zo de beste uit.’’ DHM: Dus buiten het hout, maak je alles zelf. Ook de pick-ups? Dat is toch niet zo simpel!

28 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Steff: “De ‘pick-upelementen’ maak ik ook. Dat begon toen er een van mij kapot ging. Een nieuwe pick-up kopen was veel te duur, dus ik besloot het zelf te proberen. Ik ging alle draad afwikkelen met een molen voor een visdraad en ik ging op zoek naar de breuk. Daar was ik twee dagen mee bezig. Dat duurt veel te lang en is niet rendabel. Later heb ik een wikkelmachine gebouwd om de draad handmatig om de spoel te wikkelen. Er zit ook een teller op die het aantal windingen telt. Ik maak pick-ups volgens de vintage specificaties en ik ben begonnen met het exact reproduceren van zo’n elementje. Toen ben ik gaan denken hoe het hier en daar beter kon en nu heb ik ook mijn eigen pick-ups ontwikkeld die andere specificaties hebben om aan bepaalde wensen van mezelf of klanten te voldoen. DHM: Om even terug te komen op dat hout. Je krijgt dat aan. Hoe werk je dat zo mooi af? Steff: “Op zo’n stuk hout breng ik nog ongeveer in totaal 20 lagen aan. De poriën van dat hout moeten gevuld worden met poriënvuller. Op het einde spuit ik de gitaar met een ouderwetse zachte verfsoort die er niet alleen voor zorgt dat de gitaar er goed uitziet maar ook goed blijft resoneren. Zoals ik al zei, alles draait om de klank. Met een moderne laklaag vermoord je het hout. Dan pas zet ik er onder andere mijn naam op en heel dikwijls geef ik de gitaar een mooi oud uitzicht. Dat heet dan ‘relicen’”


HOOGSTRATEN DHM: Een oud uitzicht? Waarom?

om te kiezen. Wat zou je dan kiezen?

Steff: “Iedereen is op zoek naar oude gitaren. Door het relicen lijkt het alsof de gitaar al jaren oud is en versleten door het spelen. Het bovenste gedeelte van de body verslijt doordat je met je arm de verf eraf wrijft. Er komen krassen op als je de gitaar vaak onvoorzichtig behandelt. Dit relicen is begonnen toen men kapotte gitaren wilde restaureren. Er ontbreekt een onderdeel en je wilt er een nieuw op zetten maar dat slaat dan als een tang op een varken! Dus bewerkten ze het nieuwe onderdeel zodanig dat het er oud uit zag.’’

Steff: “Gitaar spelen! Muziek maken is en blijft mijn grootste passie. Buiten al het bouwen en herstellen wil ik voldoende tijd overhouden om nog te kunnen spelen. Dit werk zou ik gerust een maandje opzij kunnen zetten. Maar muziek maken niet. Als ik op verlof ga neem ik altijd mijn gitaar mee. Gezellig muziek maken bij de barbecue of achter het kampvuur vind ik heerlijk. Ik ben een keer op motorvakantie geweest en ik kon mijn gitaar niet meenemen. Na drie dagen begon ik zenuwachtig te worden omdat ik wilde spelen. Gelukkig hadden ze daar op de camping een gitaar. Ik kan gewoon niet zonder! Het is ook geweldig dat mijn vrouw dan meezingt. Samen muziek maken is het mooiste wat er is.’’

DHM: Hoelang duurt het nu om een gitaar te maken? Steff: “Dat ligt eraan hoe hard je werkt natuurlijk! Als mensen een akoestische gitaar bestellen, zeg ik één jaar. Dit is uiteraard met een veiligheidsmarge. Soms moet een deel langer drogen of moet je bepaalde stukken opnieuw maken. Maar dat doe ik niet veel meer. De markt is momenteel verzadigd met goede akoestische gitaren met een prijskaartje van 400-500 euro. Waarom zou ik er dan een maken van 4000-5000 euro? Ik maak enkel nog elektrische gitaren. Als ze die bestellen, zeg ik drie maanden. Daar is wel een markt voor. Eentje die in de winkel 5000 euro kost, maak ik voor héél wat minder en dan heb je dezelfde kwaliteit hoor ! Ik heb geen personeelskosten en productiekosten en mensen betalen niet voor de fabrieksnaam. “ DHM: Op uw site staat dat u de pick-ups in een wasachtige vloeistof dept. Waarom doet u dat? Steff: “Juist, dat is om microfonie te voorkomen!” DHM: Microfonie? Zo’n absurde hoge toon die je wel eens hoort bij rock-gitaristen?

Het Kleine Gevertje Als muziek je passie is, dringt het maken van een cd zich snel op. Samen met Bear Cogen (drums) en Ben Bogart (bass), nam Steff Peire onder de naam BLUE B’s&S de cd I’m your man op. Er staan prachtige bluescovers op zoals Lay Down Sally (van Clapton&co), Need Your Love So Bad (niet vàn maar wel bekend door Fleetwood Mac) en de Blazers-klinkende versie van Going Up The Country. In totaal een tiental blueskrakers. Een uniek collectie, die het verbluffende gitaar-kunnen van Steff en de zijnen illustreert.

DHM: Ingrid Aerts, uw vrouw is ook muzikaal? Spelen jullie ook samen in een bandje? En welke andere bandjes heb je dan nog? Steff: “Jazeker, mijn vrouw doet mee in een nieuw bandje dat in februari van start gaat met allemaal ‘Hoogstraatse sterren’ haha ! Luc Meyvis, Philip Sprangers, Lieven Van Der Bruggen, Florejan Verschueren, Ingrid en ik. Luc en ik wilde al lang samen iets gaan doen, maar dat kwam er nooit van. Ik wil wel spelen, maar organiseren is niets voor mij. En nu is het er toch van gekomen. Ik speel ook al 26 jaar countrymuziek met een bandje in El Paso (cowboydorp, nvdr) in Wuustwezel. Daarnaast heb ik nog een bluesband en twee coverbandjes. Ik speel al vanaf mijn 15de in bandjes en ik ben van plan dat nooit meer los te laten. Zoals ik al zei, muziek maken is mijn allergrootste passie!’’ DHM: Dat hadden we al door! In ieder geval heel erg bedankt voor dit interview.

Wij geven een exemplaar van deze cd weg! Mail je naam en adres naar redactie@demaand.be en antwoord op de vraag: van wie is Going Up The Country origineel?” Veel ‘ingeblikte warmte’ toegewenst. (lvr)

Steff: “Graag gedaan!” (dd)

Steff: “Nee, dat noemt men feedback. Microfonie is een ongewenste hoge toon die, in tegenstelling tot feedback, niet te controleren is. De draad dat om de spoel gewikkeld is kan wel eens gaan bewegen als je een snaar aanslaat, omwille van het magnetisme dat je daarmee opwekt. Die draad gaat een heel hoge toon produceren. Om dit te voorkomen dep ik de spoel in een hete wasbereiding. Die was houdt de draad vast zodat je loeihard kan spelen zonder bijgeluiden. Feedback is een gewenste hoge toon. Een gecontroleerde actie waarbij je een noot heel lang aanhoudt. Dat vind ik zelf ook geweldig om te doen. De toon lang aanhouden, schudden met die gitaar en de nek ombuigen. Heerlijk is dat!’’ Dhm: Nooit bang dat hij dan kapot gaat? Steff: “Nee hoor! Trouwens, dan repareer ik hem toch gewoon!’’ DHM: Haha inderdaad! Als ik het goed begrijp heb je dus twee grote passies. Gitaarbouw en gitaar spelen. Als iemand nu vroeg

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 29


HOOGSTRATEN

Nieuws uit de Bib Vakantietips Ben je nog op zoek naar een leuke lees-, kijkof luistertip tijdens de paasvakantie? Neem dan eens een kijkje op de lievelingensite van de bibliotheek van Hoogstraten: http://sites.google. com/site/lievelingenhoogstraten/. Je vindt daar allerlei tips van bibgebruikers en -medewerkers. Het gaat van romans over informatieve boeken tot strips en films. Van je familie moet je het hebben, geschreven door David Sedaris, is zo’n heerlijke humoristische roman om tijdens je vakantie te lezen. Als je liever iets spannends leest, moet je zeker de stripreeks Spoorloos eens proberen. Je komt ook meer te weten over topfilms zoals The tourist en The king’s speech. Snuister dus eens tussen de tips die we verzameld hebben, je ontdekt zeker een leuke tip.

De wondere wereld van de boekenplanken ‘De wondere wereld van De Boekenplanken’ is een vertel- en voorleesshow voor de 1ste graad van de lagere school. Een kleine show voor kleine gasten. De mooiste prentenboeken, de grappigste liedjes en Patje die weer volledig van slag is. Frankie heeft alle moeite van de wereld om hem bij de les te houden. En wat doet die dierentemmer plots in hun show? Om nog maar te zwijgen over de koorddanser die onverwacht langskomt in het schuurtje van Opa. En wie vaart er mee over de zee in hun piraten-

schip? Metal Guido weet het op den duur ook even niet meer. Maar uiteindelijk komt toch alles in orde. De kinderen van de tweede klas van de basisschool zullen van deze heerlijke toneelvoorstelling genieten. Op een leuke manier komen de leerlingen in contact met boeken en worden ze enthousiast gemaakt om te lezen. In zaal de Welgezinde vinden drie voorstellingen plaats op vrijdag 20 april.

Je energie volop laten stromen Gedachten, voeding en verzorging hebben allemaal invloed op je lichaamsenergie. Luisteren, inzichten uitwisselen en praktische oefeningen laten jouw energie stromen. Na deze cursus over lichaamsenergie voel je je fitter en levendiger dan ooit tevoren. Bibliotheek Hoogstraten, maandag 7, 14 en 21 mei, telkens om 20 uur. Inschrijven voor ganse cursus verplicht. Deelname kost 15 euro en de deelnemers moeten een kussen of een matje meebrengen

Castilië en Sicilië Archeologe Sonia Busselen neemt je tijdens de Weken van het reisboek mee naar het Spaanse binnenland en het grootste eiland van de Middellandse Zee. Ze toont je de magische pracht van Sicilië en wat er achter de mooie façades in Castilië schuilgaat. Een lezing voor kunst- en levensgenieters. Bibliotheek Hoogstraten, dinsdag 15 mei om 20 uur. Inschrijven verplicht. Deelname kost 4 euro.

De bib sluit: Op maandag 9 april in Hoogstraten en Minderhout Op dinsdag 1 mei in Hoogstraten en Meerle (RA/red)

Sponsortocht HOOGSTRATEN - Op woensdag 29 februari 2012 trokken weer een 1500 leerlingen en leerkrachten van de vier middelbare scholen op stap voor het goede doel. Jaarlijks organiseert scholengemeenschap Markdal deze sponsortocht om bij de leerlingen van het eerste en tweede jaar aandacht te vragen voor het leven in het Zuiden. Ook worden met de opbrengst van dit initiatief diverse projecten financieel ondersteund, zoals Broederlijk Delen, Sidartha, enz. Het werd een mooie wandeling naar Wortel-Kolonie en daarmee werden het minstens drie vliegen in een klap: een sociaal doel, een sportieve activiteit en kennismaking met het mooie van de Hoogstraatse natuur. In beeld de leerlingen van Vito in een van de vele prachtige dreven in Wortel-Kolonie. (JH)

30 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ouders en grootouders Op 15 maart traden de leerlingen van de basisschool van het Klein Seminarie op voor hun ouders en grootouders. De nummers vonden hun inspiratie in het kooken restaurantwezen. Iets wat de laatste jaren zeer populair is. Het was dan ook lachen geblazen als chef Pistache, wiens stem verdacht veel op onze premier leek, steeds de verkeerde gerechten kreeg. Veel dansende en musicerende obers en koks passeerden de revue. De namiddagvoorstelling werd ‘s avonds nog eens overgedaan voor de ouders.


HOOGSTRATEN

Lokaal dienstencentrum heeft eigen naam

Wat gebeurt er in ’t GEBUURT ? Het woonzorgcentrum, het grootschalig bouwproject aan de Jaak Aertslaan, is bijna afgewerkt en de nieuwe lokalen kunnen weldra in gebruik genomen worden. Er is in de volgende maanden meer op til dan enkel de verhuis van de bewoners naar het nieuwe woonzorgcentrum. In de nieuwbouw is er ook ruimte voor dagopvang, kortverblijf, kantoren voor administratieve diensten, raadplegingen van kind en gezin én voor het lokaal dienstencentrum. Dit dienstencentrum kreeg zopas een eigen naam: ’t GEBUURT. Met de keuze van deze naam wil het OCMW benadrukken dat het lokaal dienstencentrum ’t GEBUURT op actieve wijze aanwezig is in de wijk of in “het gebuurt” zoals men dat in de streektaal noemt. Het moet een plek worden waar mensen elkaar ontmoeten, om er een babbeltje te doen of zoals we in Hoogstraten zeggen: “om er te buurten”. Lokaal dienstencentrum ’t GEBUURT wordt hopelijk snel een begrip in Hoogstraten. Het centrale trefpunt wordt de cafetaria met internetcafé waar men vrij in en uit kan lopen en de bijhorende leslokalen waar er een ruim aanbod aan groepsactiviteiten zal zijn. Maar het dienstencentrum heeft ook een gepast aanbod voor mensen die thuis met een beginnende zorgsituatie te maken krijgen. Er is de mogelijkheid om een warme maaltijd te bestellen aan huis of om in groep te eten in ‘t GEBUURT. Er is een kapsalon, een wassalon én de mogelijkheid om een bad te nemen met eigen hulp. In ’t GEBUURT vind je bovendien informatie over het volledige aanbod aan thuiszorg in Hoogstraten. Voor wie zich moeilijk kan verplaatsen naar het dienstencentrum wordt mee gezocht naar een oplossing. Op langere termijn wil ‘t GEBUURT ook boodschappenhulp en buurthulp aanbieden. Heel veel is daarbij afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat beschikbaar is. Er leeft de hoop dat een wervingscampagne in maart veel gehoor krijgt. Keek je al in de spiegel … en heb je de vrijwilliger in jezelf ontdekt? Naargelang de voorbereidingen verder volgen, zal dit kenbaar gemaakt worden op www.ocmwhoogstraten.be. De precieze openingsdatum bijvoorbeeld. Andere concrete informatie zoals openingsuren en tarieven verschijnt in een eigen centrumkrant die op ruime schaal gaat verspreid worden.

Dagprijs Woonzorgcentrum 18 tot 36 % hoger HOOGSTRATEN - Met de afbraak van het vroegere moederhuis ‘Sint. Anna’ komen de vier hoge gebouwen van het nieuwe woonzorgcentrum, met in totaal 154 kamers, duidelijk in beeld. De bouw bevindt zich in de eindfase en met de oplevering van de werken, voorzien voor eind maart, begin april krijgt men ook zich op de uiteindelijke kostprijs. Met alle gegevens waarover men beschikt heeft het OCMW een dossier opgemaakt waarin de dagprijs is becijferd voor de bewoners, die bij de ingebruikname van de nieuwbouw van kracht wordt. Rekening houdend met de subsidie van het Vlaams Gewest, de bijdrage van de gemeente en van het OCMW komt men uit op een op een totaal van 52 euro per dag en per bewoner. Vandaag ligt

de dagprijs, in functie van de grootte van de kamer, tussen 38 en de 44 euro. Met deze kostprijs hanteerde men, volgens het OCMW, gemiddeld de laagste dagprijs van de ganse regio. “Met de nieuwe prijs komen we op dezelfde hoogte als de nieuwe woonzorgcentra uit onze regio” klinkt het bij het OCMW. Voor de meeste van de huidige bewoners zal de prijsverhoging in twee stappen gebeuren. De OCMW-raad verleende op 28 februari 2012 goedkeuring om het prijsverhogingsdossier in te dienen bij het Ministerie van Economische Zaken. De prijsverhogingen worden maar van kracht nadat de minister zijn goedkeuring er aan geeft. (fh)

Heb je in afwachting hiervan vragen, voorstellen of opmerkingen? Wil je graag deel uitmaken van onze vrijwilligersploeg? We horen graag van u ! Lokaal dienstencentrum ’t GEBUURT Leo Sprangers | Veerle Nys Jaak Aertslaan 4 2320 Hoogstraten 03 340 21 50 (kantooruren) dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 31


HOOGSTRATEN

Duitse propaganda op oorlogsaffiches in het Stedelijk museum

“Ook gij hoort bij ons!” HOOGSTRATEN - Van 18 maart 2012 tot en met 24 juni 2012 loopt in het Stedelijk Museum Hoogstraten een tentoonstelling van propaganda-affiches uit de Tweede Wereldoorlog, aangevuld met unieke foto’s van het arbeidskamp van de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV) in Maxburg (Meer). De Hoogstraatse oorlogsburgemeester Gommers en zijn bestuur kregen deze affiches tijdens de oorlogsjaren toegezonden van de Duitse bezetter. Gedurende meer dan zestig jaar bleven de affiches bewaard op het stadhuis. Niemand was nog op de hoogte van het bestaan van de affiches tot ze vorig jaar werden herontdekt. De affiches zullen éénmalig getoond worden: een kans die u zeker niet mag missen! De nazi’s, die in 1933 in Duitsland aan de macht waren gekomen, maakten veelvuldig gebruik van propaganda. Met woord en beeld probeerden ze de harten en gedachten van de mensen voor zich te winnen. Dit nam nog toe vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1939 bij de inval van Duitsland in Polen. Het ministerie van propaganda, onder leiding van Jozef Goebbels, controleerde de media, kunst, literatuur door middel van film- en radio-uitzendingen, massademonstraties en ook affiches. Er werden affiches gemaakt om de inwoners in de bezette gebieden te beïnvloeden. Verschillende thema›s kwamen aan bod in de affiches. In de eerste plaats werden de affiches gebruikt om mensen te werven voor de Nieuwe Orde. De Duitse mannen die dienden in het leger veroorzaakten een tekort aan werkkrachten in de oorlogsindustrie. Langs deze weg riepen de Duitsers jongemannen uit de bezette gebieden op om tegen ‹gunstige› voorwaarden in Duitsland te komen werken. Eerst gebeurde dit op vrijwillige basis. Later - vanaf eind 1942 - werd de verplichte tewerkstelling ingevoerd en werden mannen onder dwang naar Duitsland gevoerd om te gaan werken. Vanaf 1941 verscheen ook een nieuw thema in de propaganda. Duitsland riep vanaf dan op om aan zijn zijde te strijden tegen het «bolsjewistische» gevaar. Ze wilden de bevolking informeren over de - naar hun mening internationale samenzwering tegen de Germaanse cultuur. Naast de propaganda voor de eigen ideologie was er dus ook duidelijk sprake van propaganda tegen de geallieerden en de Sovjet-Unie. Het Stedelijk Museum is geopend van woensdag tot en met zondag, telkens van 14.00u tot 17.00u. De toegang is gratis. Meer info: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, tel. 03 314 65 88, e-mail: museum@ hoogstraten.be. De tentoonstelling loopt van 18 maart 2012 tot en met 24 juni 2012. (fh)

In het VAVV kamp Maxburg (copyright SOMA)

32 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

zondag 22 april - Opening Toeristisch Seizoen Traditioneel vindt tijdens het vierde weekend van april de opening van het toeristisch seizoen plaats. De dienst voor toerisme zet dan haar deuren open en laat alle inwoners en toeristen graag kennismaken met Hoogstraten, een ‘Stadje met smaak’! De vaste waarden zoals de Hoogstraatse streekspecialiteitenmarkt en tentoonstellingen in de Sint Katharinakerk en het Stedelijk Museum worden speciaal voor deze editie uitgebreid met een trekpaardenfestival.

Trekpaardenfestival Voor het historisch stadhuis maken meer dan 16 paardenrassen (o.a. ezel, Shetlander, Fjord, Haflinger, Tinker, Ardenner, Vlaams Paard, Fries, Cob Normand, Comtoi, Percheron, IJslander) hun opwachting. De paarden zullen zowel aangespannen als bereden de ring betreden. Het spektakel is niet compleet zonder koetsen, maaimachines, ploegen en een oets. Een hele belevenis voor alle leeftijden! Daarnaast zorgen een ´knuffelhoek´ voor de kinderen en een hoefsmid voor extra entertainment. Het Trekpaardenfestival wordt mede mogelijk gemaakt door ´De Trekpaardenvrienden´ en de Koudbloedkoepel.

Streekspecialiteitenmarkt Ook dit jaar kunnen bezoekers zich weer verwachten aan een streekspecialiteitenmarkt. Dit jaar voor de eerste keer in het sfeervolle Begijnhof van 10 tot 17 uur.

De Laermolen Tijdens opening toeristisch seizoen zal ook de Laermolen geopend zijn van 10 tot 18 uur. Vanaf 14 uur worden er smoutebollen gebakken in de olie die op ambachtelijke wijze is geslagen in de molen. Er is muzikale omlijsting en de ‘noten-

brengers’ kunnen hun notenolie komen afhalen. Meer info: 0494/91.87.63 Tentoonstelling en boek

´Uit het leven gerukt’ Erfgoed Hoogstraten presenteert op zaterdag 21 april tijdens een academische zitting in de St.Katharinakerk het boek ´Uit het leven gerukt !´ Herdenkingsboek Hoogstraatse Oorlogslachtoffers 1940-1945´. Naar aanleiding van deze uitgave staat Erfgoeddag in Hoogstraten in het teken van deze helden en werd hier ook een tentoonstelling aan gewijd. Tentoonstelling

“Ook gij hoort bij ons” De Duitse bezetter probeerde tijdens de tweede wereldoorlog aan de hand van affiches manschappen te ronselen voor het leger, de SS of om in Duitsland te gaan werken. De tentoonstelling geeft een overzicht van de affiches die gezonden werden aan het Hoogstraatse stadsbestuur en wordt aangevuld met een unieke fotoreeks over de “Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen” die in kasteel Maxburg in Meer aan het werk was. De tentoonstelling loopt nog tot 24 juni. (zie ook blz. 84). Opening toeristisch seizoen op zondag 22 april van 10 tot 17 uur Trekpaardenshow om 11, om 13.30 en om 15 uur

GRATIS Meer info: Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, 03 340 19 55 toerisme@ hoogstraten.be

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

Herdenkingsboek Oorlogsslachtoffers 1940-1945

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren tientallen Hoogstratenaren het slachtoffer van het oorlogsgeweld. Sommige werden ‘uit het leven gerukt’ door een V-bom of artillerie-beschietingen. Anderen waren actief in het verzet. Zij die gevangen werden genomen, werden gedeporteerd naar Duitsland. In de tentoonstelling en het begeleidend boek komen alle slachtoffers aan bod. Op vraag van het stadsbestuur van Hoogstraten werkt de werkgroep Op het Oorlogspad al enkele jaren aan een publicatie over de inwoners van de deelgemeenten van Hoogstraten die omkwamen door oorlogsomstandigheden tussen 1940 en 1945. Het gaat om een 120-tal doden en ruim 75 gewonden. Bij de voorbereiding werden ondermeer archiefstukken en contemporaine kranten geraadpleegd, maar er werden ook een aantal interviews afgenomen van nabestaanden of vrienden van de slachtoffers. Het boek wordt voorgesteld op tijdens een academische zitting in de SintCatharinakerk op zaterdag 21 april 2012 vanaf 14.30u.

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 33


HOOGSTRATEN

Gratis advies duurzaam bouwen HOOGSTRATEN - Heb je reeds concrete plannen op papier maar vraag je je af of je bouw ook duurzamer en energievriendelijker kan? Of ga je binnenkort een architect zoeken en heb je voor jezelf de eerste schetsen al op papier gezet? Misschien wil je gewoon je bestaande woning energiezuiniger maken, maar weet je niet goed hoe hieraan te beginnen? In al deze gevallen kan je een afspraak maken voor het planadvies duurzaam bouwen. Het planadvies wordt gegeven door een expert van Kamp C, dat is het centrum voor duurzaam bouwen in de Provincie Antwerpen. In ongeveer 45 minuten worden je (ver)bouwplannen gescreend op de belangrijkste principes van duurzaam bouwen en wonen. Je krijgt verbetertips mee over ondermeer compactheid, ma-

teriaalgebruik, isolatie, verwarmingssystemen, enzovoort. Het planadvies zal zich niet inmengen in de taak van de architect. Meer nog, ook je architect is welkom. Een volledig uitgewerkt plan is zeker niet noodzakelijk. Wel vragen we een beperkte voorbereiding of bespreekbaar document waarmee we aan de slag kunnen. Het stadsbestuur biedt dit planadvies gratis aan op zaterdag 12 mei 2012, in het stadhuis van Hoogstraten. Op andere dagen kan iedereen steeds terecht bij de thuisbasis van Kamp C in Westerlo. Omdat de plaatsen beperkt zijn, moet je hiervoor wel reserveren. Stuur een mailtje naar wonen@hoogstraten of bel op 03 340 19 11 en vraag naar het Woonloket. (fh)

Orgelrecital door Joris Verdin HOOGSTRATEN – Op zaterdag 28 april om 19.30 uur geeft Joris Verdin een orgelrecital in de St.-Katharinakerk. Joris Verdin studeerde orgel en muziekwetenschap. Vanuit deze dubbele achtergrond komt de grote voorkeur voor wederuitvoering van vergeten muziek uit alle stijlperioden, naast creaties van hedendaagse werken. Joris Verdin is ook als komponist bedrijvig. Hij doceert orgel aan de Hoge School te Antwerpen (Conservatorium) en muziekpraktijk aan de Universiteit Leuven. De Spaanse stad Torre de Juan Abad (Ciudad Real) heeft Joris Verdin aangesteld als ere-organist van het historische orgel van Gaspar de la Redonda uit 1763. Tegelijkertijd heeft Joris Verdin een internationale reputatie als specialist van de negentiendeeeuwse harmoniumliteratuur. Hij werd door de Gesellschaft der Musikfreunde in Wien gevraagd om de restauratie van de orgelvleugel van Franz Liszt artistiek te begeleiden. Hij is medewerker van het Göteborg Organ Art Center (SE). Op het gebied van de muziekuitgave werkt hij in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Zijn discografie omvat een reeks CD’s met muziek van de 16e tot de 20e eeuw. Zo werd zijn opname van César Francks orgelwerken bekroond met de Evènement du mois (in alle kategorieën) door het Franse blad Diapason.

Internationaal platform De Mark HOOGSTRATEN / REGIO - “Platform Markdal” is een feit. Laat het in eerste instantie vooral een Nederlands initiatief zijn, maar omdat het idee uitging van Nederlandse natuurverenigingen, nemen ook de Natuurpuntafdelingen Markvallei en Kievit aan het platform deel. Het waren overigens de Natuurpuntafdelingen Markvallei en Kievit die als eersten de handtekeningen mochten plaatsen om het platform te onderschrijven. Op deze manier krijgt het platform in ieder geval een internationaal tintje en krijgt de Mark van bron tot monding de aandacht die de rivier verdient. Het initiatief gaat uit van vijf Nederlandse natuurvereningen: Mark en Leij (Chaam), WestBrabantse Vogelwekgroep, NMV Markkant, KNNV-Breda en IVN Mark & Donge. Maar tijdens de oprichtingsmeeting in Nieuw-Ginneken, met 140 aanwezigen, bleek ook de deelname van de Nederlandse agrariërs aan het platform. De landbouw is de ruggengraat van het landschap. De ZLTO, een landbouworganisatie, verwelkomde het initiatief om samen plannen te realiseren voor een duurzaam en vitaal Markdal. De landbouwers voelen zich al dertig jaar (na de ruilverkaveling en rechttrekking van de Mark) goed thuis in het dal, maar zitten ook met vragen. Vanuit ZLTO werd aangedrongen op snel onder-

houd met de boeren en ook op snel handelen. Naast natuurverenigingen en landbouwers waren ook de dorpsraad van Ulvenhout en buurtverenigingen aanwezig. De bewoners van het Markdal zijn betrokken omdat het Markdal ten zuiden van Breda voor hen vooral een recreatieve functie heeft. Ook politici uit Alphen-Chaam en Breda waren van de partij en grote instanties zoals Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap stuurden vertegenwoordigers om het platform te ondersteunen. Het Platform Markdal gaat nu aan de slag om in eerste instantie de impasse in Nederland te doorbreken. Lange tijd zag het er naar uit dat geïnvesteerd zou worden in een duurzaam en natuurlijker Markdal. De overtuiging leeft in ieder geval dat ook economisch overleven alleen maar kan door te innoveren op basis van duurzaamheid. De initiatiefnemers zijn van oordeel dat de provincie Noord-Brabant dit gedeelte van haar werkingsgebied twintig jaar lang verwaarloosd heeft en dat de prioriteiten van het beleid nu maar eens in het Markdal gelegd moeten worden. Op 8 juli zet Platform Markdal die eis kracht bij door deel te nemen aan de Big Jump in de Mark op de grens in Meersel-Dreef, een organisatie van Natuurpunt Markvallei. (AO)

34 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vrijwilligers gezocht voor Praatpunt HOOGSTRATEN - In september ging Praatpunt terug van start. Praatpunt is een plaats waar anderstaligen Nederlands kunnen oefenen op een ongedwongen manier. Wegens het succes zoeken we extra vrijwilligers. Voorwaarden: u bent vlot Nederlandstalig, met een open houding, minimum 18 jaar, en u kan geregeld aanwezig zijn. Wij bieden gezellige, boeiende en leerzame avonden vol met nieuwe contacten en onbekende werelden. De vrijwilligers zijn verzekerd en ontvangen een vergoeding voor hun verplaatsingskosten. Kandidaten kunnen zich opgeven bij vzw Kreatief: 03 314 37 86 - kreatief@skynet.be

Het kasteel van Hoogstraten HOOGSTRATEN – De nieuwe wandelvoorstellingen “Het kasteel van Hoogstraten” van Zjosfinks lopen als een trein. Wanneer we dit schrijven zijn er enkel nog plaatsen vrij op 20 en 27 april en op 18 mei. Direct inschrijven is de boodschap. De wandelingen vertrekken telkens om 19.30 uur aan jeugdhuis ’t Slot in Wortel. Inschrijven kan op het nummer 0476 72 91 91 of per mail langs zjosfinks@hotmail.com. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site www.pasgeverfd.be (fh).


HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Jan Van Dijck en José Dockx

Jan Van Dijck en José Dockx mochten op 3 maart 2012 hun gouden bruiloft vieren. José, geboren op 27 oktober 1942, is de dochter van Louis Dockx en groeide op in Hoogstraten in de Moerstraat. Jan is afkomstig van Sint Lenaerts, waar hij geboren werd op 23 juli 1936. Hij werkte vele jaren bij ‘den boerenbond’ in Merksem als loodgieter. Na hun huwelijk vestigden ze zich in de Achtelsestraat in Hoogstraten en kregen twee dochters. Ze houden van fietsen en wandelen in de omgeving van Bootjesven, waar ze precies op hun vijftigste huwelijksverjaardag verrast werden. Op deze foto zien we het gouden paar met hun twee dochters, schoonzonen en hun vijf kleinkinderen. (RB)

Begijntjesdisco in Highstreet HOOGSTRATEN - Begijntjes Laat Besluit: ‘Een Hoogstraats kinderfeest waarvan de traditie teruggaat tot in het begin van de 19de eeuw’. Op de derde zondag van augustus trekken de kinderen van de Hoogstraatse gebuurten door de straten om te zingen voor de nodige ‘centjes om te vieren’. Daarna trekken ze verkleed door het dorp in stoet en laten zich dansend en zingend van hun beste kant zien. ‘s Avonds volgt er dan in het eigen gebuurte een heus volksfeest. Wie dacht dat de tijd van dit soort tradities voorbij was, vergist zich: dit jaar verwelkomt het ‘Begijntjes-circus’ het aloude, maar ook fonkelnieuwe gebuurte Begijnhof!

Enkele jonge gezinnen trekken samen aan de kar om iedereen in de noordelijke regionen van het dorp mee te krijgen in hun enthousiasme. Om een en ander te financieren en ook omdat het gewoon plezant is, organiseren zij op paasmaandag 9 april ‘BEGIJNTJESDISCO’, een geweldige kidsparty in discotheek Highstreet. Dé uitgelezen gelegenheid voor het jonge gespuis om eens rond te neuzen in dé danstempel van de regio! Fuiven doen we vanaf 3 uur in de namiddag tot 7 uur in de vroege avond op de tonen van Kinderdisco Michel Stoffels. Leuke snoetjes kunnen zich laten schminken en uiteraard kan je ook iets lekker drinken en smullen.

Aan de kassa betaal je 5 euro voor dit feest. Haal je je kaartje in een van de voorverkooppunten (La Vie Marie, kinderschoenen Pompidon of Dienst voor Toerisme) dan krijg je er zowaar een drankje gratis en voor niets bij! Kinderen onder de drie jaar feesten gratis mee. Dit wordt zeker en vast een onvergetelijke dag voor jong en minder jong! Meer informatie over dit nieuwe gebuurte op komst vind je op www.gebuurte-begijnhof.be of op Facebook (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 35


HOOGSTRATEN

De meest gezonde boom viel

HOOGSTRATEN – Het Convent werkt al geruime tijd aan een landschapsbeheersplan waarin het uitzicht en het onderhoud van het hof voor de volgende 27 jaar wordt vastgelegd. Op 23 januari werden de laatste details besproken met het Agentschap Onroerend Erfgoed, omdat men voor alle werken die men wil uitvoeren aan het ook als landschap beschermde begijnhof, nu eenmaal hun toelating moet hebben. Het Agentschap zette het licht op groen om de

twee geknotte linden bij de kapel van St.-Jozef op het oude erf te rooien, vooral omdat de boom rechts van de kapel dood was. Men zou op korte termijn dan maar de twee bomen verwijderen en twee nieuwe planten. Maar Gods wegen zijn, zeker op het begijnhof, ondoorgrondelijk. Op zaterdagavond 25 februari ging de meest gezonde boom, die links van de kapel staat tegen de vlakte. De schade aan de begijnhofmuur is groot, maar gelukkig bleef de kapel van St.-Jozef als bij wonder gespaard. (fh)

Marc Joosen geeft het voorbeeld

Grote kuis

HOOGSTRATEN - Kort na de gemeenteraadszitting van februari verdwenen onnoemelijk veel bordjes van een en het zelfde immokantoor. Geen paal was veilig, van de Vrijheid tot in Wortelkolonie. Een rommeltje van jewelste. En, al beweerde men dat de firma over een vergunning beschikte, het college en de burgemeester wisten van niets. Spijtig toch dat het altijd de oppositie is die zo’n zaken moet aanklagen voor de meerderheid ingrijpt. Blijkbaar zagen maar vier van 25 raadsleden de verschrikkelijk storende vervuiling. (fh)

Informatie over autisme HOOGSTRATEN – De Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) regio Hoogstraten organiseert regelmatig informatieavonden over alle aspecten die met autisme te maken hebben. Die informatie en ontmoetingsavonden gaan door in het lokaal van de St.-Jorisgilde in de Brouwerijstraat. De volgende avond gaat door op 24 april gaat het over “de invloed van autisme op broers en zussen” Hoe ervaren zij hun broer of zus met autisme? Heeft de autisme-aanpak van broer of zus ook effect op hun ontwikkeling? Wat kun je als ouder doen om ook hen de nodige ruimte en aandacht te geven? Na de inleiding is ruim tijd voorzien voor vragen en ervaringsuitwisseling.

HOOGSTRATEN – Op 29 februari werd Marc Joosen gevierd nadat hij voor de 100ste maal bloed gaf. De 45-jarige Marc Joosen is een voorbeeld voor velen, niet in het minst voor zijn dochter en zijn zoon die, wat het bloedgeven betreft, het voorbeeld van vader volgen en ook al bloed geven. (fh)

36 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Leerlingenparlement in de gemeenteschool HOOGSTRATEN - Elke maand komen een aantal kinderen van de gemeenteschool samen om te vergaderen. Met meester Jan bespreken ze allerlei zaken. Zo had een groepje kinderen het idee om tijdens de lange middagspeeltijd een teken- en knutselhoek te organiseren. De leerkrachten bespraken dit even onderling en vonden dat dit knap initiatief wel een kans verdiende. Na heel wat denkwerk en voorbereiding van Tim, Eef, Lennert en Leon konden de kinderen van de lagere school zich inschrijven voor deze activiteit. Donderdag 16 februari was het dan zover. In een gezellige sfeer, werd naar hartenlust geknutseld. Het voorstel groeide uit tot een groot succes! Voor de volgende creatieve middagen staan al heel wat kinderen op de wachtlijst. Naast vragen beantwoorden en voorstellen van de kinderen uitwerken wordt er via het leerlingenparlement ook een beroep gedaan op de kinderen. Zo zorgt sinds enkele maanden de opruimklas voor de netheid van de speelplaats. (fh)

Basisschool Spijker movet mee tegen pesten HOOGSTRATEN - Op donderdag 16 februari deden ruim 200.000 leerlingen in 1500 verschillende scholen live mee met ‘Ketnet tegen pesten’. Ook de basisschool Spijker stond achter dit project en danste vol enthousiasme mee. De leerlingen oefenden de dagen vooraf om het dansje onder de knie te krijgen. Om 14.30 uur was het dan eindelijk zo ver. De leerlingen verzamelden in de turnzaal en dansten live mee met Brahim en Charlotte. De Spijkerkopjes staan achter de Vlaamse week tegen pesten: Pesten in onze school kan niet ! (fh)

Met de klas in Karrewiet HOOGSTRATEN - Donderdag 8 maart was echt wel top in 5B van de basisschool Spijker. De hele klas mocht deelnemen aan opnames van het Karrewietlied van Ketnet. Onder leiding van de regisseur ontpopte elke leerling zich al snel tot een volleerde danser en zanger. Op vrijdag 16 maart werd er dan ook door de leerlingen van het Spijker massaal gezapt naar Ketnet. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 37


WORTEL

Paard uit Wortel wint alles wat er te winnen valt WORTEL - Glymur frá Innri – Skeljabrekku, een IJslands paard eigendom van Frans Goetschalckx uit Wortel, won tijdens het indoor wereldkampioenschap in Odense in Denemarken alles wat er te winnen was. Het verhaal van een gedreven man die wij, samen met de meeste inwoners van het dorp, niet kenden. Frans en Greet Goetschalckx wonen in het Enclavehof, Langenberg 37 te Wortel. Een bord bij hun woning vertelt ons dat er een kennel van Duitse Herders is. Later vernemen we dat Frans Goetschalckx een schrijnwerkerij met 12 gasten heeft in Merksplas en dat, onder dezelfde bvba als de kennel ook een stoeterij IJslandse paarden thuis hoort. En dan komen de vragen boven. DHM: Wie is Frans Goetschalckx en hoe kom je tot een stoeterij van IJslandse paarden? Frans: Ik ben afkomstig van Zondereigen. Wij woonden langs de Strikkenweg, eigenlijk grondgebied Merksplas. Wij waren thuis met veel kinderen. We hadden wel een paard, maar vanaf mijn 12de kweekte ik al honden. Later had ik een vriendin die IJslandse paarden had en zo heb ik die dieren leren kennen. DHM: Wat is er speciaal aan een IJslands paard? Frans: Een IJslander is een koudbloed paard en daardoor rustiger. Het is een klein, kort gebouwd

paard, ongeveer 1,40 meter groot, maar heel sterk. Veel sterker dan de warmbloedpaarden, veel minder ziektegevoelig en noem maar op. Ze zijn als dier gehard in IJsland, waar ze gebruikt werden of worden als lastdier, in de steenkoolmijnen. IJsland is een relatief klein eiland met een 300.000-tal inwoners, waarvan ongeveer de helft in de hoofdstad Reykjavik woont. IJsland leeft vooral van visvangst, schapen en paarden. Een IJslands paard is geen spring- of dressuurpaard. Het is gewoon een ‘gangenpaard’. In tegenstelling tot de meeste paarden, die slechts in stap, draf en galop gaan, heeft een IJslander twee manieren van stappen meer: de tölt en de telgang. Die vijf manieren van gaan of lopen komen ook in de wedstrijden terug. In tegenstelling tot galop, waar het paard op drie of twee benen steunt, raakt de IJslander in tölt slechts met twee en daarna maar met één been de grond. Een zeer merkwaardige manier van lopen. En, omdat er in tölt geen ‘zweefmoment’ bestaat, voelt de ruiter ook nooit die (onaangename) opwaartse wippende bewegingen zo-

Frans Goetschackx als bij gewone paarden. Daardoor zit de ruiter veel meer ontspannen, als in een zetel, op zijn paard. Hierdoor is een IJslander, onder andere, zeer goed geschikt voor iets oudere mensen, die gans hun leven paard gereden hebben, maar door rugklachten niet meer tegen die schokkende bewegingen kunnen. DHM: Hoe ben jij met IJslandse paarden begonnen? Frans: Toen we in 2005 hier zijn komen wonen, is die hobby langzaam uitgegroeid tot, zeg maar, een tweede beroep. Als ik iets doe wil ik het goed doen. Dat is in alles altijd mijn stelregel. Zo is het ook met de IJslandse paarden gegaan. Je gaat eens naar een wedstrijd kijken. Je komt in IJsland terecht, je koopt er een paard en nu, zeven jaar later, ben ik eigenaar van een stoeterij met een 40-tal paarden. De helft daarvan, vooral jonge paarden, staan op een begrazing van 15 ha die ik in Schilde heb. Als ze vier jaar oud zijn, richten we ze af. Een aantal zijn geschikt voor het fokken en voor wedstrijden. De andere worden aan families als rijpaard verkocht. DHM: Zijn er in de regio veel stoeterijen met IJslandse paarden

Pordur won met het IJslandse paard Glymur frá Innri – Skeljabrekku alles wat er te winnen was tijdens het wereldkampioenschap in Denemarken. IJslanders zijn ‘gangenpaarden’. Let op de speciale tölt gang waarbij het paard vaak met maar één been de grond raakt. Daardoor zit de ruiter rustig, als in een zetel, op het paard.

38 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Frans: In Nederland en Duitsland zijn er al behoorlijk wat. Hier neemt het zienderogen toe. Toen wij in 2005 begonnen zijn waren een 300tal IJslandse paarden in België, nu zijn er dat al een duizendtal. Hier in de omgeving zijn er


WORTEL liefhebbers in Poppel, Ravels, Tilburg, Bormen en een aantal in de Ardennen. In BelgiĂŤ zijn er twee tilbanen, waar men wedstrijden kan organiseren. Er is er ĂŠĂŠn in Bornem en ik heb er hier vorig jaar een aangelegd. Het is een ovale piste van 250 meter lengte. Het is de bedoeling om ook hier op termijn wedstrijden te organiseren. Als we nu aan wedstrijden deelnemen moeten we naar Bornem, Drumen, Oorschot en dan natuurlijk in Duitsland en Denemarken. DHM: En vorig jaar kocht je een bijzonder kwaliteitsvol paard? Frans: Ja, je leert steeds meer mensen kennen. Zo kon ik in februari 2011 in IJsland een vierjarige hengst Glymur frĂĄ Innri – Skeljabrekku, wat zoveel betekend als ‘schelp in de berg’ kopen. Het paard had al een wereldrecord op zijn naam staan, dat tot vandaag nog steeds niet verbeterd is. Wat wedstrijden betreft had men er niet veel meer mee gedaan, omdat men het inzette om te dekken. Het paard heeft in IJsland al meer dan 300 nakomelingen in IJsland staan. We hebben het vorig jaar naar hier gehaald en ook hier heeft het een 20, 25-tal dekkingen gehad.

De man is in IJsland uitgeroepen is tot de beste ruiter voor IJslandse paarden en verblijft nu twee jaar in Duitsland. Pordur kende de kwaliteiten van het paard en vroeg ons of we belangstelling hadden om Glymur (we korten de naam van het paard maar in n.v.d.r.) te laten deelnemen aan de wereldkampioenschappen in Denemarken. Dat was niet vanzelfsprekend omdat men normaal moet kiezen tussen fokken of de voorbereiding op wedstrijden. Normaal wordt een paard een jaar op zo’n wedstrijd voorbereid en is er in die periode geen sprake van dekken. ’t Is het ĂŠĂŠn of ’t ander. Maar goed, wij gaan akkoord en op 13 januari vertrekt Glymur naar Overath om er in training te gaan bij Pordur. Op 23 februari gaat het richting Denemarken en ĂŠĂŠn dag later, op vrijdag 24 februari, komt Glymur uit in de reeksen van het wereldkampioenschap F1. Dat wil zeggen het totale pakket van de vijf ‘gangen’.

DHM: En dan beslis je om met dat paard aan het Wereldkampioenschap deel te nemen?

Nu moet je weten dat Glymur geen wedstrijden meer gewoon was. Dan is zo’n paard, onder invloed van de omgeving en de vele toeschouwers, afgeleid en presteert het slecht of slechter dan normaal. Als bij wonder kon hij zich nog als vijfde plaatsen voor de halve ďŹ nale. In de uiteindelijke ďŹ nale eindigde Glymur met glans op de eerste plaats.

Frans: Ja en nee, ik kreeg de vraag. Begin januari werd ik gecontacteerd door Pordur. Zeg maar de Eddy Merckx van de IJslandse ruiters.

En, alsof dat nog niet genoeg was, wint hij nog dezelfde dag de hengstenshow. En, als klap op de vuurpijl wint hij ook de publieksprijs met 58

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

De Eddy Merckx van‌

% de stemmen van de aanwezigen, tegenover 15 % voor het paard dat tweede eindigt. Gelukkig heb ik dat paard vorig jaar kunnen kopen. Met dit palmares zou dat niet meer mogelijk zijn, dan was Glymur voor mij onbetaalbaar. Je moet wat geluk hebben en op het juiste moment de juiste mensen tegen komen. DHM: En nu, hoe gaat u verder? Frans: Nu schakelen we Glymur terug in, in het fokprogramma. Dat deed ik van mijn 12de jaar met honden en zet ik ook nu nog verder met paarden. Vermenigvuldigen is natuurlijk heel gemakkelijk, maar kwaliteit brengen is iets anders. De aanvragen stromen binnen, vanuit alle landen. Maar daar beginnen we niet mee. Dat risico nemen we niet, we geven het paard niet uit handen. Het mag niet naar het buitenland. Hier dekken wij ‘uit de hand’, dan hou je alles onder controle. In het buitenland zetten ze zo’n hengst in een wei met een dertigtal paarden met alle risico’s eraan verbonden. We zullen Glymur dus dit jaar nog inschakelen tijdens het dekseizoen, om het daarna voor te bereiden op het wereldkampioenschap in open lucht in Berlijn in augustus 2013. Dat alles op voorwaarde dat Pordur zolang in Duitsland blijft of wil overkomen. We willen Glymur alleen nog door Pordur laten bereiden in zo’n belangrijke wedstrijden. Als we iets doen, willen we het goed doen, zei ik al. (fh)

GORDIJNENÂŹsÂŹSHUTTERSÂŹsÂŹZONWERING TAPIJTENÂŹsÂŹVLOERBEKLEDINGÂŹsÂŹLAMINAAT BEHANGÂŹsÂŹVERFÂŹsÂŹKLEURADVIES BED ÂŹENÂŹBADMODEÂŹsÂŹBOXSPRINGS ÂŹETC

+APELSTRAATÂŹ ÂŹsÂŹ"AARLE (ERTOGÂŹsÂŹ4 ÂŹ ÂŹ ÂŹ WWW ÂŹVANDERSLUIS BE 'EOPEND ÂŹ$IÂŹT MÂŹVR ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU :AT ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU ÂŹÂŹ:ON ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 39


WORTEL

Geslaagde carnavalsfeesten WORTEL – Als toeschouwers merk je het niet meteen, maar de carnavalsfeesten zijn zeer belangrijk voor de Wortelse Brassband, ook financieel. Daarom staken ook dit jaar de muzikanten, het bestuur en veel vrijwilligers van Brassband Wortel de handen uit de mouwen om van Wortel carnaval 2012 opnieuw een hoogdag te maken. De werkzaamheden verliepen zeer vlot, zodat men op zaterdagmorgen nog slechts enkele kleine zaken in orde moest brengen voor de start van het kindercarnavalbal. Het liep dan ook vol met kindjes zaterdagmiddag in de tent. Voor hen was er een kids-dj, een tekenwedstrijd en er was de ‘Raad van elf’ onder leiding van Prins Jan de tweede en zijn gevolg, die voor animatie zorgde. De kinderen liepen, speelden en dansten de hele middag. Na het aanstellen van de jeugdprins en prinses werden de raadsleden gehuldigd en Prins Jan de tweede voor het 2de jaar op rij aangesteld. De kinderen kregen nog een zakje snoep en iedereen ging huiswaarts toen de muziek doofde. Maar niet voor lang. Op zondag kwamen de eerste carnavalswagens al vroeg in de straten van Wortel aan. Vol met enthousiaste feestvierders. Nadat burgemeester Van Aperen de sleutel van de overdracht aan prins carnaval had overhandigd, vertrok de stoet waarvoor veel kijklustigen naar Wortel waren afgezakt. De stoet verliep vlot, ook al omdat het weer ook mee zat. De tent en zaal waren weer snel gevuld en het echte feest kon beginnen. De carnavalisten vermaakte zich en de medewerkers zagen dat het goed was.

Als een generale repetitie voor 1 januari 2013. Burgemeester Van Aperen overhandigt de sleutel van de stad aan iemand anders. In dit geval aan prins carnaval Jan de 2de en nu slechts voor één dag. De Raad van elf en de jeugdprins en prinses willen op deze historische foto niet ontbreken. Niet lang na middernacht werd het weer stil in Wortel. Het einde van opnieuw een geslaagde editie. En op maandag stonden de vrijwilligers opnieuw klaar om op te ruimen. Dit ging zeer vlot waardoor de helpers snel konden aanschuiven voor een welverdiend bord spek met eieren in De Guld. Brassband Wortel wil alle vrijwilligers bedanken die dit alles weer mee mogelijk maakten. (DA/red)

Uitslag van de tombola van carnaval 1427 1953 4855 4283 2815 4535 2812 0345 3710 3856 3066 2900 4657 1888 0391 1408 3929 4216 1941 4439 Prijzen af te halen na 18.00u bij Rob Goris Kerkveld 11 2323 Wortel

Sleedoornhaag voor de Wortelse Tongklever WORTEL / MEERLE - Natuurpunt Markvallei plantte op zondag 4 maart 400 meter sleedoornhaag aan in het gehucht Groot Eyssel. De aanplanting kon gebeuren op een perceelsrand van een weiland van Jos Martens. Houtkanten zijn bijzonder waardevol voor de natuur, maar Natuurpunt Markvallei plantte sleedoorn aan, en wel met een bijzondere bedoeling. De sleedoornpruimpjes vormen het basisingrediënt van de Wortelse Tongklever. De Wortelse Tongklever is een exclusief jeneverdrankje op basis van een aloud recept. Om de natuur een handje helpen en in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende sleedoornpruimpjes, werd beslist om 400 meter sleedoornhaag aan te planten. In het voorjaar wordt de houtkant trouwens één witte bloemenzee, in het najaar één blauwe pruimpjeshoop! Niet alleen de natuur vaart er wel bij, ook het landschap wordt een stuk aantrekkelijker voor fietsers en wandelaars. (AO)

40 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Openluchttentoonstelling ´De wereld vertelt´ Van 31 maart tot 15 juni loopt in Wortel-kolonie de openluchttentoonstelling ‘De Wereld vertelt’. Deze tentoonstelling is opgebouwd rond foto’s van Lieve Blancquaert en Maarten Jacobs en een kortfilm van Joeri Vlekken en was reeds te zien in verschillende Vlaamse steden. België. De foto’s en verhalen van mensen worden afgewisseld met foto’s van de omgeving waarin ze leven en werken. De kortfilm verbindt alle verhalen op de verschillende locaties met elkaar. Zo vertelt de wereld een krachtig verhaal! Een verhaal dat laat zien dat een duurzame wereld voor en door iedereen mogelijk is.

Zoektocht voor jong en oud We zijn allemaal gelijk, en toch zo verschillend De tentoonstelling brengt verhalen van mensen over de hele wereld in beeld. Mensen die op een keerpunt in hun leven komen en kiezen voor duurzame oplossingen. De prachtige foto’s nemen u mee naar Sri Lanka, Paraguay, Burundi en

Vanaf 31 maart te downloaden op www.hoogstraten.be of op te halen bij Toerisme Hoogstraten of in het bezoekerscentrum. Leuke en duurzame prijzen voor alle deelnemers.

Praktisch Officiële opening op zaterdag 31 maart van 18.00 tot 20.00 uur.

Locatie: Wortel Kolonie ter hoogte van Bezoekerscentrum De Klapekster. Meer info: Dienst Ontwikkelingssamenwerking, 03/340.19.54 noordzuid@hoogstraten.be en Bezoekerscentrum De Klapekster, 03/383.02.08 bc.deklapekster@natuurpunt.be GRATIS Deze activiteit is toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.

Organisatie door Stad Hoogstraten, Trekkersgroep Fair Trade Gemeente, Natuurpunt Educatie en Natuurpunt Markvallei met steun van de Vlaamse Gemeenschap

Muziekspektakel in De Wijsneus WORTEL – Er wordt hard gewerkt in de Wijsneus. Er wordt volop gedanst, gezongen, geknutseld, … Op vrijdag 27 april om 13.30 uur en op zaterdag 28 april om 16 uur voeren de leerlingen van de basisschool hun muziekspektakel ‘Het huis van Janos’ op in de sportzaal van de school. Alle kinderen werken hier aan mee, van groot naar klein, onder leiding van Flor Verschueren. Kaarten zijn te verkrijgen in het secretariaat van de school. Komt allen zien! (Ann Braspenning).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 41


MEER

Pijperpad-paddeke, deel van het wandelknooppuntennetwerk of niet?

Boerenbuitentocht

MEER – Veel lentekriebels kon je beleven op de boerenbuitentocht. Er werd duchtig gewandeld langs Meerse wegen. De ene wat sneller, de andere wat trager. Zien we hier niet heel wat bekende gezichten?

En aan de armen te zien gaat het er behoorlijk snel aan toe. Enkele minuten later zagen we ook kuieraars, wandelaars, hondjes aan de lijn en nog vele andere genieters van het natuurschoon. De boerenbuiten op zijn best. (ma)

MEETRIA, een loopwedstrijd onder toren en rond het klooster.

MEER – Op de afgelopen dorpsraad van januari werd de vraag gesteld of het oude paddeke, dat Het Pijperpad verbindt met het gehucht Werkhoven, Maxburg en Gestel in ere hersteld zou worden. Toen in de lente de toeristische bordjes verschenen leek alles in kannen en kruiken. Maar toch lijken er problemen. De werkgroep trage wegen had het wandelpaddeke laten opnemen in het wandelknooppuntennetwerk. En nu is het paddeke, op de laatste versies, weer van deze kaart verdwenen? Er lijkt dus getouwtrek. Waarom mag dit paddeke niet op de kaart verschijnen? Is de dag dat men zulke paddekes met grote trom en veel belangstelling “inwandelt” dan toch nog niet voor morgen? De dorpsraad is alvast van plan dit mee op te volgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (ma) MEER – Op 18 maart vond de, ondertussen wereldberoemde (in Meer en ver daarbuiten) kloosterrun plaats. Er was vooral plaatselijk volk dat je anders niet zo gauw op loopwedstrijden ziet, maar voor een loopje onder de toren hun beste beentje wil bijzetten. Daarnaast kwamen

heel wat wedstrijdlopers naar Meer afgezakt. En niet te vergeten de jeugd. Zij vlogen er met volle gretigheid in. Dat zie je op de foto. Voor de winnaars kijk je best op Meertria.be Maar deelnemen was nog veel belangrijker dan een goede tijd, nietwaar? (ma)

42 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De Kringwinkel bedankt u MEER - De Kringwinkels WEB zamelen herbruikbare spullen in om ze van de afvalberg te redden en creëren jobs voor mensen binnen de sociale economie. In de maand april willen De Kringwinkels WEB alle mensen bedanken die hun afgedankte spullen een tweede leven geven in het Kringwinkelcentrum. Elke brenger wordt beloond en ontvangt per keer een geluksmagneet. Verzamel zo de tien verschillende magneten en breng je herbruikbare spullen naar De Kringwinkels WEB. (FS)


MEER

Drukte op de kloostersite

MEER – De kloostersite wordt, nee ze is nu al het kloppende hart van Meer. Zondag 18 maart was het er een drukte van belang. Salon23 organiseerde er haar cultuurevene-

Tuinbeurs in de Kringwinkel

ment KIEM, de Chiro ontving er tientallen jongeren en profiteerde van de drukte om wafels te verkopen om enkele stenen van hun nieuwbouw te financieren. (fh)

MEER - Vanaf zaterdag 14 april verwelkomen we je graag op onze grootse tuinbeurs. In onze Kringwinkels vind je dan tuinstoelen -en tafels, zetelkussens, parasols, en zo veel meer voor gezellige, lange terrasavonden. Voor zwembaden, zandbakken, enzovoort is het nog even wachten op de zomerbeurs vanaf zaterdag 02 juni. De Kringwinkel is gelegen aan de Meerseweg 135 en is geopend op maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur. Op zaterdag van 9 tot 16.30 uur. (FS)

Vive la France

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES MEER – Je hoefde niet naar Parijs te gaan om de sfeer van deze stad op te snuiven. De Brassband Ste Rosalia gaf een concert genaamd naar

de Franse hoofdstad. Het was een sfeervol gebeuren. Dat zie je op de foto. De zaal zat afgeladen vol. (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 43


MEER

Vlottentocht op de Mark

MEER / MEERSEL-DREEF - Van 1 april tot 31 oktober kan je op aanvraag een prachtig stukje Hoogstraten bekijken van op de Mark tussen Meer en Meersel-Dreef. Een spannende groepsactiviteit voor jong en oud onder leiding van een sportinstructeur van Buitenspel. Elk team bouwt zijn eigen vlot met het terbeschikkinggestelde materiaal. Als je vlot klaar is wordt het te water gelaten. Het is een unieke ervaring om de prachtige markvallei te bewonderen van op het water. Niet-deelnemers kunnen de activiteit ook meebeleven al wandelend of ďŹ etsend op het naastgelegen ďŹ etspad.

Praktisch Leeftijd: Voor alle leeftijden. Kinderen jonger

dan 11 jaar kunnen enkel deelnemen als er volwassenen aanwezig zijn. We verwachten dat de deelnemers kunnen zwemmen. Een reddingsvest dragen is verplicht. Prijs: op aanvraag - speciale tarieven voor jeugdverenigingen en sportclubs - programma op maat van de groep Duur: circa 3 uur. Aantal deelnemers: minimum 10 en maximum 50 Kleding: sportieve kledij die tegen een stootje kan, reservekledij, zwemgerief en handdoek. Meer info bij Buitenspel, info@buitenspel.be; 0474 91 65 19

44 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Bij regen is er geen alternatief. De activiteit kan kosteloos geannuleerd worden.


MEER

Antiek- en Vlooienmarkt

Chiro onthult haar bouwplannen

MEER - Ten voordele van Fanfare ‘De Eendracht’ - Meer wordt in de Parochiezaal, Donckstraat te Meer de jaarlijkse Antiek- en Vlooienmarkt georganiseerd in het weekend 21-22 april 2012. Op zaterdag 21 april van 14 tot 18 uur en op zondag 22 april van 9 tot 12 uur is er gelegenheid tot bezichtiging van de a ntiek- en vlooienmarkt. In voorverkoop worden dan overigens reeds geprijsde voorwerpen te koop aangeboden. Op zondag 22 april om 13.30 uur stipt begint dan de verkoop per opbod in de parochiezaal. Heeft u nog materiaal staan voor de vlooienmarkt ? Laat het dan alleszins weten aan één van de volgende personen : Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03/315.77.76; Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel. 03/315.73.12; Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, 03/315.00.96 of Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53…. MEER – Op een goed bijgewoonde info-avond in de parochiezaal onthulde de Mortel, de VZW die de Chiro lokalen gaat bouwen haar plannen. Er werd een maquette getoond van het toekomstige Chiro lokaal. Half april zal VITO van Hoogstraten aan de ruwbouw beginnen. Dat zal zo ongeveer een jaar in beslag nemen. Daarna

komt de afwerking met meewerkende aannemers en eigen vrijwilligers. Het is overbodig te zeggen dat de Chiro hierbij nog veel steun kan gebruiken. Er komt een steentjesverkoop waar iedereen aan kan deelnemen. En een heus krantje met bouwinformatie en sponsoren van het project. De plannen zijn dus nu definitief rond, in april wordt er begonnen, en dat is geen grap. (ma)

Ook in de loop van het jaar is alles welkom en kan u iets laten weten. Het loont zeker en vast de moeite om eens te komen kijken .....en te kopen. Er zijn immers allerlei materialen en voorwerpen te koop; van kleine voorwerpen, sieraden en materialen tot waardevol antiek. Alvast dank bij voorbaat en tot in de Meerse Parochiezaal. (lvb/ma)

Garageverkoop MEER - Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook volgestouwd met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dat oude kastje of tafeltje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfietsje die niet meer worden gebruikt, … of wat voor spulletjes dan ook. Wat doet u ermee? Naar het containerpark of de kringwinkel? Mogelijk vindt u dit zonde, of nog te goed om zomaar weg te doen. Dan heeft KWB Meer voor u de oplossing. Zet heel die handel te koop in uw garage of tuin met onze garageverkoop. Deze garageverkoop vindt plaats op zondag 29 april 2012, van 9 tot 16 uur. Vooraf inschrijven is verplicht. Je kan inschrijven tot 15 april bij Miriam Gommers of Roger Embrechts, later is niet mogelijk. Deelname kost 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. De KWB zorgt voor de nodige promotie via allerlei kanalen. De deelnemers ontvangen een week op voorhand een brief met alle uitleg en materiaal. Voor meer info en inschrijvingen kan U terecht bij: Roger Embrechts: Lokbosstraat 16 - 03 315.02.98 - roger.embrechts@telenet.be, Miriam Gommers; Meerleseweg 25a - 03 315 94 79 - paul.rombouts@skynet.be KWB Meer organiseert tal van activiteiten zoals infoavonden, koken voor mannen, sporten (wandelen, fietsen, volleybal), gezinsactiviteiten, enz. Voor meer info of een folder met het jaarprogramma: neemt u contact op met voorzitter Frank Voet, 03/315.43.88 of frankvoet@skynet.be

Verkeersbelasting Anders valide mensen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van vrijstelling van verkeersbelasting. Dit is echter slechts geldig voor één wagen. Om een dubbele aanslag van de verkeersbelasting te vermijden moet je bij in gebruikneming van een andere wagen, de gebruikte nummerplaat van je “oude” wagen binnen dezelfde maand, terugsturen naar de bevoegde diensten. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 45


MEERLE

Parochie huldigt Louis Koyen MEERLE – Buiten zijn medeweten om uiteraard, besliste het parochieteam enige tijd terug unaniem om Louis Koyen bij de bisschop voor te dragen voor een ereteken en bijhorende oorkonde. Louis is in parochiale middens een zeer gekend figuur. Hij is voor velen het gezicht en het aanspreekpunt van de parochie van Meerle. Louis was één van de pioniers van de vernieuwing in de kerk na het tweede Vaticaans Concilie. Eén van die vernieuwingen was de inzet van leken in het kerkleven. Louis is direct op die kar gesprongen, volgde ontelbare vormingscursussen om zich in die nieuwe taken van het lekenpastoraal in te werken. Vele taken en functies heeft hij sedertdien uitgeoefend: plaatselijke contactpersoon, lector, koster, voorganger, … Altijd paraat, als vrijwilliger, gedreven door een onvoorwaardelijke liefde en bezorgdheid voor onze parochie, met onwankelbare trouw en grote loyaliteit. Hij werkte daarbij inspirerend, niet alleen voor zijn eigen nakomelingen die ook actief zijn in het parochieleven, maar voor ook andere leken die zich wilden inzetten. Dat kon natuurlijk alleen maar met de steun van zijn echtgenote Anna.

MEERLE – Naar jaarlijkse gewoonte houdt Okra Meerle op zondag 1 april 2012 weer een grote wafel en smoutebollendag. Vanaf 11.30 uur tot 18 uur kan je in de parochiezaal genieten van de lekkere smoutebollen en wafels, waarvoor OKRA Meerle bekend staat. Je hoeft 's middags geen eten klaar te maken, kom beter naar de parochiezaal. De leden van OKRA zullen U graag bedienen. Natuurlijk is er een lekkere kop koffie of een goed biertje voorzien. Je steunt er meteen de vereniging van actieve 55-plussers mee. Iedereen van harte welkom! (jaf)

Garageverkoop

De jaarlijkse feestavond van de kerkraad voor koor en kosters was de gelegenheid bij uitstek om Louis en Anna te huldigen en hem het ereteken en oorkonde te overhandigen. (FS/jaf)

Open deur onder het Digidak MEERLE – In het kader van de Digitale Week zet Digidak ook in Meerle de deur van zijn werking wijd open. Digidak heeft als doel het overbruggen van de zogenaamde digitale kloof. Voor veel mensen is het gebruik van de computer nog geen vanzelfsprekendheid. Vermits de computer een steeds grotere rol gaat spelen in de maatschappij, is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt zich bij te scholen. Digidak helpt iedereen die weinig of geen kennis van computers heeft. Tijdens de vrije oefenmomenten en de initiatielessen kunt u bij Digidak terecht voor uw eerste stapjes op de computer en het internet. Van april tot en met juni worden er lessen computerwegwijs, internet & email en Word ingericht in de bibliotheek in Hoog-

OKRA Meerle bakt wafels en smoutebollen

straten en in het buurthuis Hazenweg in Meerle. Dit jaar is er speciale aandacht voor het digitaliseren van geluid en beeld. Omzetten van muziekcassettes en Lp’s naar de pc, dia’s en negatieven op de pc bewaren en bekijken, videobanden omzetten en bewaren op pc. Dit alles krijg je hier te zien tijdens een demonstratie waarna je zelf ook de kans krijgt om het uit te proberen. Tijdens de digitale week activiteiten bij digidak Hoogstraten kan je GRATIS deelnemen aan een wedstrijd waarbij je geschenkbonnen van Hoogstraten kan winnen. Iedereen is van harte welkom op maandag 23 april van 13u00 tot 16u30 in Digidak Hazenweg (Hazenweg 4/2, Meerle) (jaf)

46 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEERLE – Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook volgestouwd met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dat oude kastje of tafeltje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfietsje die niet meer worden gebruikt.... Wat doet u ermee? Naar het containerpark of de kringwinkel? Mogelijk vindt u dit zonde, of is het nog te goed om zomaar weg te doen. Dan hebben wij voor u de oplossing. Zet heel die handel te koop in uw garage of tuin met de garageverkoop van KWM-Meerle op zondag 15 april 2012. Vooraf inschrijven is verplicht. U kan nog snel inschrijven tot en met zondag 1 april, later is niet mogelijk! Uw inschrijving is pas geldig na betaling. Deelname kost 3 euro voor leden en 6 euro voor niet-leden. De KWB zorgt voor de nodige promotie via allerlei kanalen. De deelnemers ontvangen op voorhand een brief met alle uitleg en materiaal. Tips voor mensen die ‘verderaf’ wonen: u kan ook verkopen bij vrienden of familie die meer in het centrum wonen. Info en inschrijvingen: Fons Pauwels, Ulicotenseweg 26 – tel. 03/315.90.54 of Edwin Schapendonk, Kerkstraat 29, tel. 03 315 44 59 E-mail: edwintanja@skynet.be. (jaf)


MEERLE

Vogelverschrikkersfestival en Wielerwandelen

MEERLE – Is je vogelverschrikker al klaar? Of staat hij al helemaal afgewerkt in je tuinhuis? Nog niet? Dan is het hoog tijd om er aan te beginnen als je nog wil meedoen met het ‘Vogelverschrikkerfestival’ van KWB en KAV. Want tegen het einde van de maand moet hij in je voortuin staan. Op zaterdag 28 en zondag 29 april kan iedereen tijdens het ‘Wielerwandelen’ de vogelverschrikkers gaan keuren en bewonderen, die ten toon gesteld staan in de tuinen, op pleinen, in vitrines enz. .

Dat kan al fietsend of wandelend. De inschrijvingsformulieren en de routebladen zijn vanaf donderdag 26 april te bekomen krijgen aan de prijs van 2 euro in volgende verkoopadressen: in Hoogstraten op het toerismekantoor van Hoogstraten (onder de trap van het stadhuis); in Meerle in ’t winkeltje bij Bart en Vera of bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41. Ook nog op zondagmorgen vanaf 9.30 uur in de parochiezaal. Daar zal om 18.00 uur de uitslag bekend gemaakt worden. Er zijn prijzen voor zowel de makers als de deelnemers en er zijn ook enkele aanwezigheidsprijzen. Daarom kom allen naar Meerle in het weekend van 28 en 29 april om te wandelen en te fietsen langs de verschillende vogelverschrikkers. Mensen van Meerle die nog niet ingeschreven zijn kunnen dit nog gauw doen want op 1 april sluit de inschrijving zodat we alles netjes kunnen regelen. Voor meer info kan men steeds terecht bij vogelverschrikkersmeerle@hotmail.com (jvb/jaf)

Landelijke Gilde trekt met De Slinger rond MEERLE – En of ze zich goed voelden, daar hoog op de tractor! Op de eerste echt zonnige lentedag gingen 12 tractoren van de Landelijke Gilde Meerle - Meersel-Dreef de leden van De Slinger ophalen aan hun lokaal in Wortel-Kolonie. Via fraaie wegen langs Zondereigen en Ulicoten, kwamen ze aan op de geitenboerderij van Paul en Rit Boeren aan. Tijd voor een lekkere wafel, een chocomelk of een cola en de geitjes zien natuurlijk. Daarna in stoet weer terug naar Wortel. Een fijne namiddag voor kinderen en begeleiders van De Slinger, een goede daad van de Landelijke Gilde. Ze kregen er heel veel dankbaarheid voor terug. (jaf)

Maidentrip van KWB Wielertoeristen

MEERLE – Als de lente in aantocht is, zijn ook de wielertoeristen weer de baan op. Ze zijn niet te tellen de zondagvoormiddag, de groepen die Meerle doorkruisen. Onder hen ook de wielertoeristen van KWB Meerle, zij maakten op 4 maart de maidentrip van hun 32e wielerseizoen. Ze rijden vanaf dit seizoen in drie groepen, de A groep met een gemiddelde van ongeveer 30 km per uur, de B groep met een gemiddelde van 25 km per uur en de C-groep, die tegen 22 per uur de streek doorkruisen. Samen tellen ze 61 leden waaronder 7 dames. Nieuwe leden zijn steeds welkom. Waar wacht je op? Info : Marc Donckers – tel. 03/315.47.37 - e-mail kkwb.wieleroeristen@live.be (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 47


MEERSEL-DREEF

De schat van Wibe MEERSEL-DREEF - Het was genieten bij de musical van de gemeenteschool van Meersel-Dreef. Zowel op vrijdag 9 maart als op zaterdag 10 maart was de sportzaal van de school tot de laatste stoel bezet. Dat wil zeggen dat 2 x 230 mensen naar de musical waren gekomen om de kinderen het verhaal van de zoektocht naar de schat van Wiebe te horen vertellen en zingen. Jammer dat er geen afgevaardigde van het schepencollege aanwezig was in de warmste school.

Hoe het begon Zoals gewoonlijk begint het ergens, waarschijnlijk omdat het bij sommige leerkrachten begon te kriebelen om, 10 jaar na de vorige musical van “Prinses Wijsneus”, weer een nieuwe musical met de schoolkinderen te brengen. Van een uitdaging gesproken ! Een datum werd geprikt, de ouderraad gecontacteerd en de eerste brieven voor hulp richting (groot-)ouders uitgedeeld. De schat van Wiebe is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Ruth Wielockx. Een spannend en grappig piratenverhaal over de schat van de liefde. Hier en daar werden wat nuances aangebracht als knipoog naar onze huidige samenleving, soms verbazend dichtbij. Met de hulp van fanfare “Voor Eer en Deugd” konden verschillende onderdelen van de musical met live-muziek worden gebracht: een fantastische samenwerking die uitmondt in muzikale hoogten. Een heus piratenschip werd nagebouwd, inclusief met een stuurwiel en een heus kraaiennest.

De voorstelling Wiebe, de rat, komt te laat. Zijn schip, dat hem naar zijn liefste Flanel zou terugbrengen, is weg. Toevallig horen een paar piratenratten Wiebe praten over zijn “schat”. Ze bieden maar wat graag hun hulp aan. Wiebe mag met hen meevaren naar de andere kant van de zee. Maar of ze daar een schat zullen vinden ... ? Zij denken alleen maar aan geld en juwelen, omdat Wiebe het altijd maar heeft over de grootste schat.

De piraten, samen met Wiebe, op het dek van hun piratenschip. de plaats waar Wiebe zijn schat zal terugzien: Meersel-Dreef ! Als een klein prinsesje verschijnt Flanel al zingend door het publiek naar haar Wiebe toe, waar zij even later samen in het kraaiennest de scène uit de film Titanic dunnetjes overdoen, jawel ook met gesloten ogen. Eind goed, al goed, het daverend applaus was meer dan welverdiend, niet alleen voor de kinderen maar voor iedereen die hieraan meegewerkt hadden, ook achter de schermen. (JJ)

Wiebe vertelt aan de piraten waar zijn schat zich bevindt. Er wordt een groot plan uitgerold, en het blijkt toch wel het beroemde, beruchte en verguisde plan van het kanton Hoogstraten te zijn, waar alle deelgemeenten zijn aangeduid uitgezonderd dat van Meersel-Dreef. Echter op het plan van Wiebe was MeerselDreef aangeduid als de plaats van de schat. Een glimlach verscheen op meerdere gezichten: subtiele humor op z’n best.

Verder Eenmaal op zee, komt het schip op verschillende plaatsen: vooreerst bij de pinguïns op de zuidpool, en vervolgens ook nog in Hawaï, Afrika, en China. Ze komen zelfs nog piraten tegen. Telkens verschijnt een nieuwe groep kinderen die in woord en dans het continent uitbeelden. De kinderen zijn thematisch gekleed en vormen één mooi visueel geheel. Het is ongelooflijk hoe zelfs de kleinsten meededen, alhoewel er enkele afgeleid zijn wanneer zij een opa of oma in de zaal menen te herkennen. Maar de grote leiden de kleine kinderen in goede banen over het dek van het podiumschip. Uiteindelijk kan er aangemeerd worden op

Het kantonaal plan van Hoogstraten, uitgebreid met Meersel-Dreef, ironisch ook de plaats van de schat van Wiebe.

48 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Vlaamse molendag

Stratenplan in duplo MEERSEL-DREEF - Wat hebben wij, dat een ander deelgemeente niet heeft ? Twee stratenplannen op minder dan één meter van elkaar. Maanden geleden kregen alle deeldorpen een nieuw stratenplan om nuttige informatie te verstrekken aan de vreemdeling die er passeert. Eerst moesten we er wat langer op wachten, want er was voor alle dorpen tesamen toch wel één exemplaar te kort, en noodgedwongen was het Meersel-Dreef dat wat langer moest wachten, zo werd toch gezegd in de volksmond. Maar nu hebben we er twee, en dat is al maanden zo. Het oude exemplaar werd om de één of ander reden niet verwijderd, en het nieuwe is nog niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Hilarisch, grappig, slordig, vervelend, zeg het maar wat je er van vindt. (JJ)

De monumentale watermolen nodigt je vanaf 29 april elke zondag weer uit voor een bezoekje. MEERSEL-DREEF - Het toeristisch seizoen trekt met de eerste zonnestralen ook weer op gang. Zo ook voor onze plaatselijke watermolen. Vanaf 29 april is dit monument weer elke zondag te bezichtigen, tot en met de tweede zondag in oktober. Bovendien is zondag 29 april uitgeroepen tot Vlaamse molenweg, zodat een bezoek meer dan waard zal zijn.

De rondleidingen worden verzorgd door een vrijwillige molenaar of door de vaste gids. De deuren zijn telkens geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Na het bezoek, kan in de tuinserre nog nagepraat worden met een koffie of een thee en een punt heerlijk huisgebakken taart. Meer informatie is ook te lezen op de mooie website www.meerselmolen.be . (JJ)

Wandelen langs de Mark Stilleven van twee stratenplannen: een artistieke compositie

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

MEERSEL-DREEF - Toerisme Vlaanderen en Toerisme Provincie Antwerpen zijn in de Antwerpse Kempen druk doende om het wandel- en fietsknooppunt verder uit te breiden. Dit kan natuurlijk alleen maar toegejuicht worden. Via verbindingswegen worden fiets- en bospaden met elkaar verbonden, om alzo de mooiste plekken van de Kempen te verkennen. Hiervoor worden verschillende soorten infopalen langsheen de wegen ingegraven met genummerde routes, zodat niemand verloren kan geraken. Ook worden gevaarlijke kruispunten aangeduid, want veilig thuiskomen hoort er natuurlijk ook bij. De provincie Antwerpen beschikt thans over meer dan 300 uniform bewegwijzerde en erkende toeristische wandelingen, allemaal samen goed voor 2.500 km wandelplezier. Dit wandelproduct is een lokaal product uitgewerkt door VVV’s en toeristische diensten die instaan voor de bewegwijzering van de routes, het onderhoud ervan en de publicaties. Kaarten en brochures van wandelroutes en wandelroutenetwerken zijn te bekomen bij de lokale toeristische diensten. (JJ)

Nieuwe wegwijzers nodigen uit om de nieuwe wandelroutes te verkennen, alleen jammer dat onze dorpsnaam foutief wordt geschreven. Een oud zeer dat regelmatig en overal terug komt.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 49


MEERSEL-DREEF - MINDERHOUT

Kaarsjesprocessie MEERSELDREEF - De Landelijke Gilde, de KVLV en de KLJ organiseren bij de inzet van de meimaand een bedevaart: de zogenaamde kaarsjesprocessie. Dit jaar gaat alles door op zaterdag 28 april. Om 20.00 uur is er een eucharistieviering met als thema “Maria”. Daarna wordt, onder begeleiding van de fanfare Voor Eer en Deugd, een rondgang gemaakt door het Mariapark tot bij de Lourdesgrot. Gezamenlijk wordt een Marialied gezonden, gevolgd door een slotgebed tot Maria. De kaarsjes voor de processie van deze viering worden te koop aangeboden voor 1 euro. Als de goede weergoden van de partij zijn, wordt het weer een feeërieke stoet doorheen het park. Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd. (JJ)

De jaarlijkse kaarsjesprocessie in het Mariapark die de start betekent van Meimaand Mariamaand.

Zevende Fjordenhofrally CASTELRE - Het is al langer hoe meer een traditie aan het worden, zeker na het overweldigende succes van vorig jaar. Daarom nodigen de organisatoren van de Fjordenhofrally iedereen uit op hun jaarlijks terugkerend evenement, dit jaar op zondag 1 april. Het is een op en top gezellige dag voor mensen die de mensport een warm hart toedragen waarbij een rally van ongeveer 25 km met tussenstop voor zowel aangespannen teams als ruiters onder het zadel centraal staat. Ook dit jaar kan iedereen die dat wenst een tocht met de huifkar te maken. Ook aan de innerlijke mens is gedacht, dus kom gerust langs met familie en vrienden voor een hapje, een drankje en een gezellige babbel. Afspraak in ’t Fjordenhof, Groeske 3 te Castelré op zondag 1 april vanaf 10.30 tot 12 uur. (FS)

Paastochtwandeling MINDERHOUT / REGIO - Op donderdag 5 april 2012 richt de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG), afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel een wandeling in onder de naam Paastocht. Vanuit het OKRA lokaal aan de Schoolstraat 8 te Minderhout kan u zich van 8 uur tot 15 inschrijven voor wandelingen van 5, 8, 12, 17 of 22 km. Voor de langere afstanden is er een rustplaats voorzien. De twee kortste afstanden zijn ook geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Wandelen doet u doorheen het natuurgebied van de Vallei van het Merkske via weilanden, bossen en appelboomgaard. Ook al bent u geen wandelaar ook dan nog bent u welkom voor een hapje en een drankje. (FS)

50 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Woensdag 15 febr. - Inbrekers hebben een raam ingegooid van een woning aan de Meerseweg in Hoogstraten. Het keukenraam sneuvelde, maar de daders konden geen buit maken.

Rechtbank - Robin B. werd in december 2011 gearresteerd door de politie omdat hij in Meer kabels aan het stelen was met zijn kompaan Bjorn R. De twee werden gevat toen ze koperen kabels aan het uitgraven waren. Volgens de advocaat van B. werd hij door zijn kompaan op ideeën gebracht en reed zijn cliënt gewoon mee.

Zondag 26 febr. - Dieven hebben ingebroken in een garage aan de Sluiskensweg in Meer. Ze gingen er aan de haal met een slijpschijf, boormachines en een cirkelzaag. Uit een vrachtwagen die voor de deur geparkeerd stond, is bovendien 200 liter diesel ontvreemd. De diefstal gebeurde ‘s nachts.

Dinsdag 28 febr.- Dieven hebben het slot geforceerd van een bestelwagen aan de Loenhoutseweg in Hoogstraten. Ze maakten geen buit.

Aan de Hazenweg in Hoogstraten is dinsdag tussen 8.30 uur en 14.30 uur ingebroken in een appartement. De daders stalen een laptop, een gsm en wat geld.

Vrijdag 2 maart - Dieven hebben tussen 5.00 en 6.45 uur vijf containers opengebroken op de parkeerplaats van een bedrijf aan de Industrieweg in Hoogstraten. Volgens de politie is er niets gestolen.

Vrijdag 9 maart - Een 41-jarige man uit Minderhout heeft zijn auto moeten afgeven aan de Nederlandse politie. Het voertuig is in Breda in beslag genomen nadat hij twee keer dronken achter het stuur was betrapt.

Maandag 12 maart - Drie bewoners uit de Van Aertselaerstraat in Hoogstraten hebben maandagochtend lichte verwondingen opgelopen vlak aan hun woning. Hun wagen verliet het parkeervak naast de weg op het moment dat er een vrachtwagen kwam aangereden. Deze ramde de auto links achteraan. Een man en een vrouw, allebei 31 jaar, en hun kindje van één jaar werden lichtgewond.

Rechtbank - Ruud V. (24) uit Hoogstraten reed op 20 maart van vorig jaar op de Vrijheid met zijn bestelwagen tegen een elektriciteitspaal. De man vroeg de rechtbank om zijn passagier mee aansprakelijk te stellen voor het ongeval. Die passagier spoot met het brandblusapparaat uit het raam van de auto. “Omdat hij toen even naar die passagier keek, is de bestuurder van de baan geraakt”, pleitten zijn advocaten. De tegenpartij betwistte dat. Vonnis op 19 april.

Donderdag 15 maart - Vandalen hebben een vrachtwagen die geparkeerd stond in de Gustaaf Segersstraat, beklad met gele verf.

Een Turkse vrachtwagenchauffeur is donderdagmiddag rond 12.30 uur bestolen in de Wenenstraat in Hoogstraten. De chauffeur werd er aangesproken door twee mannen die zich uitgaven voor agenten. Ze deden een soort van controle en slaagden er op die manier in om geld te stelen van de onfortuinlijke chauffeur.

Vrijdag 16 maart - Het personeel van parfumerie Ici Paris op de Vrijheid heeft twee Chinezen betrapt tijdens een winkeldiefstal. Het personeel slaagde er in om de goederen terug af te nemen, maar de daders konden wel vluchten.

Rechtbank - De uitbater van het horecagedeelte in het recreatiedomein De Mosten, is door de correctionele rechtbank van Turnhout veroordeeld tot een geldboete van 15.400 euro, waarvan 11.550 euro met uitstel. De man werd schuldig bevonden aan het niet aangeven van zeven werknemers in zijn zaak. De feiten dateren van 28 juni 2009. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 51


Sportlaureaten 2011 Meer dan 300 mensen kwamen kijken naar de huldiging van de Hoogstraatse kampioenen 2011 in de mooie feestzaal van het Klein Seminarie. De viering was min of meer in een nieuw kleedje gestoken. Na het openingswoord van Raf Desmedt, de voorzitter van de Sportraad, werd schepen van Sport, Tinne Rombouts geïnterviewd en daarna werden de laureaten bekend gemaakt. De schepen gaf tekst en uitleg over sportsubsidies, kwalitatieve trainersopleidingen, het sportbeleidsplan, over de onderhandelingen met de kandidaten voor het zwembad, enz. Nadien werden vele sporters gelauwerd om daarna over te gaan naar de uitreiking van de titels sporttiener, sportvrouw, sportman en sportclub van het jaar 2011. Van elke genomineerde werd een mooi filmpje vertoond waaruit bleek dat deze kandidaten uitzonderlijke prestaties leverden. Na een babbeltje met burgemeester Van Aperen werd de avond besloten met een gezellige receptie. De sportman Pat Leysen, sportvrouw Eline Pe-

men, sporttiener Elise Anthonissen en de voorzitter van Badmintonclub Hoogstraten worden op het podium geflankeerd door de sportraadvoorzitter, schepencollege en sportfunctionarissen van de stad Hoogstraten.

Sportman Pat Leysen Pat Leysen is een jaarlijks terugkerende kandidaat maar hij won de titel nog niet, in tegenstelling tot zijn 3 sterke tegenkandidaten. Die waren voorheen al tot sportman gekozen. Stuk voor stuk waren het Belgische kampioenen in hun discipli-

ne en op hun niveau. Joeri Adams werd Belgisch kampioen bij de beloften in het veldrijden en werd in 2012 profwielrenner bij Telenet-Fidea. Frank Buytaert werd belgisch kampioen sprint oriëntatielopen en ook op de lange afstand. Jan Vlamings werd Belgisch kampioen atletiek op de 60m horden bij de masters 50 en behaalde ook Vlaamse en provinciale titels. Pat werd Belgisch kampioen op de 24-urenloop bij de masters 50 in Steenbergen. Nog hoger schat hij deze prestatie omdat hij in de uitslag alle leeftijden 2de werd. Mooie beelden werden

Samen op de foto voor het archief: v.l.n.r. Rie Voet en Katrien Peeters, de twee sportfunctionarissen van de stad, schepen Jos Martens, schepen Marc Haseldonckx, sporttiener Elise Anthonissen, Raf Desmedt voorzitter van de Sportraad, burgemeester Van Aperen, sportvrouw Eline Pemen, schepen Tinne Rombouts, Sportman Pat Leysen, schepen Ward Baets en Frank Van Den Bergh van badmintonclub Hoogstraten, de sportclub van het jaar.

52 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT getoond van de spartathlon, een Griekse wedstrijd over 250 km die moet worden afgelegd binnen 24 uur. Pat zegt: “Er is een leven voor de spartathlon en een leven na de spartathlon”. In het leven erna zit zeker een wereldkampioenschap 24 uur in Katowiche, in Polen in 2012, waarvoor hij werd geselecteerd.

Sportvrouw Eline Pemen Eline Pemen is een veel belovend talent in de handboogsport. Nationaal behaalde ze vele ereplaatsen op Belgisch, Vlaams en Provinciaal niveau. Internationaal behaalde ze een 6de plaats in een Europese wedstrijd Faceto-Face in 2011 en 2012, een 9de plaats op de Junior Cup in Cyprus en ze won de FITA indoor in Ulvenhout (Nederland). Eline is lid van “De Noordervrienden” en zit boordevol ambitie. Opmerkelijk was dat Karin Donckers haar kandidatuur had ingetrokken hoewel ze toch een olympische selectie op zak heeft. De voorbije jaren waren er weinig concurrenten voor Karin en de sportraad was erg blij met de verschillende vrouwelijke kandidaten. De andere kandidaten waren Ellen Buskens van “Badmintonclub Hoogstraten”, Meinou De Ruijter van “de Blauwbossenruiters” en Laura Frijters van “Pony Academy”.

Sporttiener Elise Anthonissen Elise Anthonissen is lid van “WAC Team Hoboken”. Bij het veldrijden bij de aspiranten werd ze Belgisch kampioen in Tremelo en Vlaams kampioen in Brakel. Ze beoefent haar sport nog maar 1 jaar. De andere genomineerden waren Sverre Buytaert van oriëntatieloopclub “TROL Belgium”, Carolien Geerts van de “Paardenvriendjes Wortel”, en Diederik Pemen van triathlonclub “Meetria”.

Sportclub: Badmintonclub Hoogstraten Badmintonclub Hoogstraten is al meer dan 20 jaar actief. In 1989 werd de club opgericht door Jef Versmissen. Het begon als een groepje vrienden en collega’s die wekelijks een pluimpje wilden slaan en het groeide uit tot een volwaardige sportclub met 120 volwassenen en 60 jeugdspelers die op woensdagavond en zaterdagvoormiddag het beste van zichzelf geven. In mei op het einde van het reguliere seizoen wordt het ‘Aardbeientornooi’ georganiseerd en weten we wie zich een jaar clubkampioen mag noemen. In het najaar van 2010 werd de cursus Initiator Badminton georganiseerd in Hoogstraten. Zeven van de betere spelers en trainers behaalden een diploma. De club beschikt nu over gediplomeerde badmintontrainers die kunnen worden ingezet bij Grabbelpasactiviteiten, sportdagen, Sport Na School (middelbare school) en Sportsnack (lagere school). Eveneens werd eind 2010 de club omgevormd van een feitelijke vereniging tot een vzw. Een goede organisatie heeft nood aan een wettelijk kader en duidelijke regels. In 2011 werd voor het eerst een beleidsplan opgesteld waarin de grote lijnen voor de komende drie jaar werden uitgestippeld. Ook is er een jeugdsportcommissie en wordt er minstens twee keer per jaar een trainersvergadering georganiseerd. De club beschikt over een jong bestuur (de gemiddelde leeftijd bedraagt 34 jaar) en 7 van de 9 bestuursleden spelen nog actief badminton. De club is in de eerste plaats een recreantenclub en grote individuele prestaties kan je dan ook niet verwachten. Desalniettemin presteren de twee competitieploegen meer dan behoorlijk en behaalde Ellen Buskens al meerdere provinciale titels en tornooizeges. Het nieuwe jaar is nog lang maar we kunnen nu al met zekerheid zeggen dat er op zaterdagvoormiddag G-badminton zal aangeboden worden voor licht mentaal gehandicapten in 2012. De andere genomineerde club ”Vrede en Eendracht”, de boogschutters van Castelré die hun 125 jarig bestaan vierden, zal vast nog wel eens kandidaat zijn. (RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 53


Hoogstraten VV HVV blijft zich tonen om dit seizoen zo hoog mogelijk te eindigen in 3de Nationale B. Door het verlies van directe tegenstanders in de reeks en door een zevental verdiende overwinningen op rij, mocht HVV al even proeven van een tweede stek in het klassement. Toch even een koude douche door het verlies op eigen eigen terrein met 0-1 tegen Diegem en in de uitwedstrijd tegen Rupel Boom met 2-1. HVV op bezoek bij KSK Hasselt , een team in moeilijkheden op zoek naar de broodnodige punten om het behoud nog te realiseren. HVV had wel een duidelijke thuisoverwinning uit de heenronde met 4-1 op zak en kon bovendien een ongeslagen reeks van zes matchen voorleggen! In voetbal is echter veel mogelijk! Kapitein en topschutter Jimmy Fockaert diende in laatste instantie dan nog verstek te geven wegens ziekte en dat maakte de opdracht niet eenvoudiger. De rood-witten namen aanvankelijk het heft in handen, maar ook de thuisploeg liet zich niet pramen en klom zelfs op voorsprong. HVV op zoek naar de gelijkmaker die maar niet wilde vallen. Na iets meer dan een kwartier werd een hardwerkende en gedreven Nick Van Huffel foutief onderuit gemaaid en rood voor de dader. Nick speelde nog door tot de pauze, maar later zou blijken dat hij zeker een drietal weken onbeschikbaar zal blijven. Hasselt speelde op het

scherp van de snee verder, HVV hield de rangen gesloten en de gastheren beten hun tanden stuk op de Hoogstraatse defensie. Ruststand 1-0! Na de pauze enkele wijzigingen in de opstelling en dit leverde al vlug resultaat op. Na een corner, gegeven door Roy Van der Linden, kon Koen Gommers in één keer de bal via de deklat in het Hasseltse doel werken, 1-1! Bijna een uur op de teller en HVV op voorsprong. Via een ijverige Koen Gommers en een attente Michiel Lanslots werd de bal in de zone van de waarheid gedropt en Roy Van der Linden liet de thuisgoalie geen kans, 1-2! Michiel Lanslots diende ook de volgende treffer op een dienstblad aan en Dirk Mathyssen zorgde voor de 1-3 eindstand! Voor het treffen tegen Diegem Sport eventjes tijd om te feesten! Kapitein en topscoorder Jimmy Fockaert, al vele seizoenen een sterkhouder bij de rooikens, kreeg een pasklare huldiging voor zijn 250ste wedstrijd voor HVV. Tegen Diegem diende HVV nog wat recht te zetten. In de heenronde was dit één van die tegenstanders waar rood-wit punten aan verloor. Om aansluiting te houden met de top diende dit varkentje ook gewassen. De aanvalspogingen bij aanvang van de partij leverden weinig op en men kon geen echte vuist maken tegen een stug verdedigend Diegems geheel, dat bovendien geregeld kon tegenprikken. Het bleek duidelijk dat het geen gemakkelijke

54 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

avond zou worden. Bij de rust bleef de schade gelukkig beperkt tot een scoreloze brilstand. Na de koffie beter aanvalsspel, maar geen loon naar werk. In zo’n situatie kan men zelfs tevreden zijn met een punt bij het eindsignaal. Bijna een uur ver en de kans voor HVV. De bal op de stip en Jimmy Fockaert achter de bal. Helaas plofte zijn schot op de paal uiteen en weg kans om op voorsprong te komen. In de slotfase de ontnuchtering! Op corner kwamen de bezoekers op voorsprong en namen de drie punten mee naar huis. De verplaatsing naar Rupel Boom verliep ook niet zo gelukkig voor de roodjes en voor de tweede keer op rij werd met verliescijfers, 2 – 1, afgesloten! Gelukkig voor HVV leden hun naaste concurrenten ook verlies zodat alles nog open blijft voor de titel! (luc/rel)

Wedstrijden Zondag 1 april 15.00 uur Bornem – Hoogstraten VV Zaterdag 7 april 20.30 uur Rac.Mechelen – Hoogstraten VV Zaterdag 14 april 20.00 uur Hoogstraten VV – Kelmis Zaterdag 21 april 20.00 uur Hamme – Hoogstraten VV Zaterdag 29 april 15.00 uur Hoogstraten VV – Patro Eisden


Jimmy Fockaert, 250 wedstrijden voor HVV Enkele uitgestelde wedstrijden en ziekte zorgden ervoor dat het een beetje later was, maar zaterdag 3 maart speelde Jimmy Fockaert thuis tegen Diegem zijn 250ste officiële wedstrijd voor rood-wit. HVV zette zijn jubilaris gepast ‘in de bloemetjes’. Jimmy, geboren in 31 juli 1985, kwam in de zomer van 2004 over van eersteprovincialer Sint Lenaarts. “Een goede zet op die leeftijd”, vindt hijzelf. “Ik ben zeer blij dat ik in provinciale heb leren knokken voor de punten en dat er vanaf bevordering meer voetbal wordt gespeeld, was zeker in mijn voordeel. HVV is een club waar ik mij snel thuis voelde met een perfect trainingscomplex en een accommodatie die uitnodigt om met plezier alles te geven. Ook met de mensen van het bestuur, de diverse medewerkers (op vrijwillige basis) en de supporters had (en heb ik nog steeds) een goede band”. Zaterdag zal het dus zijn 250ste officiële wedstrijd worden, zijn 228ste in competitieverband. Tel daar 5 wedstrijden bij voor de eindronde (zowel promotie als behoud) en je kan zelf berekenen dat Jimmy 17 wedstrijden in rood en witte uitrusting speelde in het kader van de Beker van België. In de voorgaande 249 wedstrijden scoorde Fockaert maar liefst 144 doelpunten (130 in competitie, 3 in de eindrondes en 11 in de beker). Ter vergelijking scoorde voormalig HVV-topschutter Stef Huygen er 132 in 9 seizoenen HVV! Zijn belangrijkste doelpunt voor HVV scoorde Jimmy in de eindrondewedstrijd thuis tegen Aalter met een volley aan de rand van de zestien. Belangrijk, omdat dit doelpunt de aanzet gaf tot het behoud van Hoogstraten in het nationale voetbal! Vandaag staat zijn teller voor dit seizoen op 17

doelpunten in competitie. De kaap van 20 zoals in het seizoen 2009-’10 is dus niet ver meer weg. Zijn record van vorig seizoen, 35 doelpunten, leverde hem de Zilveren Bal op. Jimmy kende in zijn acht seizoenen HVV, vier in bevordering, vier in derde, diverse trainers. Van Marc Janssens, over René Van Gorp, Yves Van Borm, Frank Braeckmans en Bart Wilmssen, tot huidig trainer Regi Van Acker. Van allen stak hij wel iets op, maar vooral Wilmssen bracht hem op vele vlakken iets bij. Ook heeft hij vele ploegmaats gekend doorheen zijn HVV-periode. “Vooral Jens Govaerts en Ilir Caushllari vind ik twee heel intelligente spelers: na oogcontact met hen wist waar ik de bal kon afspelen of kon krijgen”. Van die acht seizoenen bij ‘De Rooikens’ is het seizoen 2007-’08 uiteraard het meest memorabele, het seizoen waarin HVV kampioen speelde en zodoende opnieuw promoveerde naar derde nationale: “Spelen voor de prijzen is het leukste wat er is en kampioen spelen geeft de grootste voldoening”. Jimmy heeft vele leuke momenten gekend bij HVV: 2 gouden schoenen, een blijk van waardering van de supporters, voornoemde Zilveren Bal, kampioen spelen, en de niet te vergeten bekerwedstrijd op Standard Luik, waar hij het tweede doelpunt scoorde en zo HVV op 1-2 zette. Een minder leuk moment bij HVV is ongetwijfeld het

overlijden van ondervoorzitter Aloïs Ruts dit seizoen: “Aloïs heeft voor mij persoonlijk heel veel betekend, iemand waar ik altijd bij terecht kon en veel voor me regelde. Een luisterend oor en steeds positief ingesteld . Een persoon die HVV en ik persoonlijk zeer hard zal missen” (Patrick Van den Bogaert)

De strijd voor de titel in 3de Provinciale C is bijna zo goed als voorbij. Ezaart heeft al een respectabele voorsprong opgebouwd en is niet zinnens om die zomaar zonder slag of stoot prijs te geven. MVV is nog altijd in de running voor de tweede plaats en die geeft recht op deelname aan de nacompetitie met twaalf clubs: de tweede in de eindstand en de drie periodekampioenen per reeks (3 reeksen). Maar zo ver vooruitkijken en het vel van de beer al verkopen vooraleer hij geschoten is, heeft ook weinig zin.

Wilde men bovenaan blijven moest er op Zwaneven uit een straffer vaatje getapt worden dan de vorige week. De thuisploeg toonde zich de betere tijdens de eerste helft, maar het was Jan De Roover die een rebound handig in doel verwerkte en zo MVV onverwachts op voorsprong bracht. Een tiental minuten na de pauze stelde de thuisploeg gelijk, nog enkele kansen voor beide teams volgden, maar de 1-1 puntendeling bleef op het bord zodat MVV duidelijk voeling verliest met leider Ezaart.

nieuw een kleurloze wedstrijd in de volgende 45 minuten. Harezlak strandde op de paal, maar slaagde er toch in zijn goaltje mee te pikken, 2-0. De bezoekers, ook niet in hun dagje, vonden dan nog paal en lat op hun weg en konden tenslotte de eer nog redden. Hoe de Turnhoutenaars in de slotminuten nog aandrongen, MVV hield stand en de drie puntjes thuis.

Het derbytreffen tegen KFC Meer moest gewonnen worden wilde men in de running blijven voor een prijs. Het werd in de Heistraat geen denderende vertoning en aan de rust bleven de bordjes nog maagdelijk blank. Na de pauze succes voor de thuisploeg via Wim Adams die de bezoekende doelman geen schijn van kans gaf. Op vrijschop kwam de KFC gelijk en zo kabbelde de wedstrijd naar zijn einde en een bijna zekere puntendeling. Niet zo! In blessuretijd lukte Steven Frijters in extremis nog de winning-goal voor de thuisploeg!

Oud Turnhout , winnaar van de eerste periodetitel en fel teruggezakt in de tweede, maar toch al zeker van deelname aan de eindronde, op bezoek bij MVV dat wist wat er gedaan moest worden, want de adem van achtervolger Weelde voelde men al stilaan in de nekharen.

Minderhout VV

De eerste helft had redelijk weinig om het lijf met enkele kansjes voor beide ploegen. Eén uitschieter! Hassounfi werd in de gevarenzone foutief van de bal gezet met als gevolg een strafschop die door dezelfde speler werd omgezet, 1-0. Op-

De zaterdagavondwedstrijd op Vrij Arendonk werd opnieuw een succes voor de Minderhoutse kleuren en die 2 – 3 overwinning op verplaatsing, met nog vier wedstrijden te gaan, opent opnieuw perspectieven voor MVV. (rel)

Wedstrijden Zondag 1 april 15.00 uur Flandria Ravels – Minderhout VV Zondag 15 april 15.00 uur Minderhout VV – Ezaart Zondag 22 april 15.00 uur Minderhout VV – Gierle Zondag 29 april 15.00 uur Weelde – Minderhout VV

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 55


KFC Meer Geel-zwart blijft zich roeren om het behoud te verzekeren, maar naargelang de competitie in de eindfase komt, kan men rustig stellen dat de KFC de degradatie niet meer kan ontwijken. Wegens het hoge aantal Antwerpse dalers uit 4de Nationale (4, 5 of 6) zullen er in elke reeks van 3de Provinciale minstens vier dalers te noteren zijn en gezien de hoge puntenachterstand zal Meer ongetwijfeld bij dit kransje behoren. Tegen gebuur Minderhout VV, toch mee vooraan in het klassement, scheelde het geen haar of er mocht een puntje bij op de Meerse rekening. Slechts in blessuretijd moest men het hoofd buigen en een 2-1 verlies incasseren. Na vijf minuten verloor Meer Roy Muesen met een kniekwetsuur, meteen een domper op de verwachtingen. Beide ploegen creërden enkele kansjes, maar gescoord werd er niet voor de rust. Nadien opende de thuisploeg de score, de KFC stelde op vrijschop gelijk en hoopte alzo een verdiend puntje mee te nemen. Helaas, in blessuretijd wist MVV nog het laken naar zich toe te trekken, met als gevolg het zoveelste verlies voor de KFC. Zou het dan toch nog eens lukken met het bezoek van Beekhoek ? De eerste helft oppermachtige bezoekers aan het werk! De KFC opende de score wel langs Pas in de 30ste minuut, maar in het daaropvolgend kwartier zetten de bezoekers met twee doelpunten de zaken recht. Alleszins een beter Meer na de verfrissing en nadat de bezoekers tot 1-3 uitliepen zorgde de KFC voor een felle remonte. Koen Koyen milderde, Ben Aerts stelde gelijk en in de 85ste minuut kwam de thuisploeg warempel op voorsprong via Koen Koyen. Men dacht de schaapjes op het droge, maar in die duivelse blessuretijd (92ste min.) kreeg men alweer de klop van de hamer en 4-4. Dit seizoen

Koen Koyen met de bal aan de voet goed voor twee doelpunten in de wedstrijd KFC MeerBeekhoek verloor de KFC al teveel punten in die fatale laatste minuten en dat zal hen ongetwijfeld duur komen te staan in de eindafrekening. Naar VC Poederlee dan! Een ploeg die nog altijd in de running is voor de derde plaats en de KFC maakte zich weinig begoochelingen. De gastheren kwamen al snel op voorsprong in de eerste minuut, maar drie minuten later stelde Ben Aerts gelijk en Meer toonde zich ook de betere ploeg. In de tweede helft scoorde Koen Koyen de 1-2 en Swaenen dikte aan tot 1-3. Poederlee kwam nog een keer dichterbij, maar in de eindfase lukte Pas de 2-4 en kon de KFC de zoete smaak van de overwinning nog eens proeven.

Op het vertrouwde veld, thuis tegen Flandria Ravels, een vierpuntenwedstrijd om de eer, maar ook niet meer dan dat, eindigde op een 2-2 gelijkspel. (rel)

Wedstrijden Zondag 1 april 15.00 uur KFC Meer – Molenkring Lichtaart Zondag 15 april 15.00 uur KFC Meerle – KFC Meer Zondag 22 april 15.00 uur Ezaart – KFC Meer Zondag 29 april 15.00 uur KFC Meer – Punt Larum

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

56 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

www.kempimeubel.be


KVNA Wortel Zandvliet - KVNA Wortel

0-1

Aan de Schelde zagen we een spectaculaire wedstrijd uit de oude doos. De thuisploeg, met grote ambities en tweede in de rangschikking, wilde de nederlaag van vorige zondag uitwissen en ging voluit in de strijd met veel fouten als gevolg. De blauw-witten gaven weinig kansen weg en waren zelf het gevaarlijkst. De doelpogingen van Maarten Adriaensen en Raf Tilbugs juist voor en van Kevin Druyts en Remco Hendriks vlak na de rust verdienden een beter lot. De thuisploeg toog nog meer ten aanval en Tom Van Den Broeck moest zeer alert zijn. Ze bleef onverbiddelijk in de duels. Dit resulteerde in de 68e minuut in een terechte strafschop. Deze werd door Steven Goffa feilloos omgezet. Zandvliet nam nog meer risico en de druk op onze verdediging werd groot. De bal stuitte, gelukkig voor ons, tweemaal tegen de paal. De plaatselijke doelman, volledig over zijn toeren, werd in blessuretijd nog met een tweede gele kaart uitgesloten en moest door een veldspeler vervangen worden. Zandvliet voelde zich bestolen, maar een moedige scheidsrechter bleef heel de wedstrijd correct en consequent fluiten. Met de kansen juist voor en na de kampwisseling is deze fel bevochten en deugddoende zege zeker niet gestolen.

KVNA Wortel – Olympic Essen

1-1

De bezoekers plooiden massaal terug en schuwden de harde duels niet. De blauw-witten bleven geduldig en goed aanvallen. Er was veel dreiging en een doelpunt hing voortdurend in de lucht. De supporters moesten wachten tot in de 45e minuut. Kevin Druyts trapte na een van de vele corners de bal spectaculair al vallend binnen. Het Wortelse middenveld moest na de rust de geleverde inspanningen bekopen. Olympic bracht enkele verse krachten, herstelde het evenwicht en nam zelfs de overhand. Dit resulteerde in een verdiende gelijkmaker eveneens na een hoekschop. Gelukkig miste een Essenaar de beste kans van de hele wedstrijd omdat hij met een fantasieke te mooi wilde scoren. Zeker nu Wortel in de klassering een zeer goede zaak kon doen is het gelijkspel tegen het laag geklasseerde, maar zeker niet slecht spelende Olympic, zeer ontgoochelend. Maar het is zeker niet de eerste keer dat wanneer de verwachtingen gespannen zijn het resultaat tegen valt.

Putte - KVNA Wortel

2-3

Voor de rust speelde Wortel slordig en kon weinig goede aanvallen opbouwen. Putte kwam eerder gemakkelijk op voorsprong. Wortel gingen opzoek naar de gelijkmaker maar werd gepakt na een snelle counter. ( 0-2 ) Bij de rust was de ontgoocheling groot en de eindronde ver weg. De blauw-witten kwamen vinniger uit de kleedkamer. Er kwamen kansen met een bal tegen de paal tot de scheidsrechter in de 66e minuut voor handspel een penalty floot. Hans Van De Mierop trapte deze via de paal binnen. De meegereisde

supporters zagen nog vele kansen met nog een bal op de paal tot in de 86e minuut Dave Van Den Boogaert met een geweldig schot de plaatselijke doelman geen kans liet. Er bleef nog weinig tijd over maar Maarten Adriaensen trapte van dichtbij een verlengde inworp binnen. Zo namen onze spelers, wel verdiend na een betere tweede helft, na een niet bijzonder goede en zenuwachtige wedstrijd de punten mee naar huis.

KVNA Wortel – SK Donk 1-0 Wortel begon het best en dit resulteerde na een knappe dribbel in een doelpunt van Dave Van Den Bogaert. De bezoekers herstelden het evenwicht maar onze verdedigers vingen de aanvallen goed op. Remco Hendriks nam nog de bal vanop 30m vol op de slof maar de zeer goede doelman van Donk ranselde de bal uit de winkelhaak. Dit was de meest beklijvende fase uit de wedstrijd. Na de pauze waren Raf Tilburgs en Remco Hendriks nog gevaarlijk maar Wortel bleef nerveus acteren. Het spel ging op en neer en beide doelmannen moesten zeer attent zijn. De bezoekende keeper redde tweemaal met een geweldige reflex. In de 72e minuut werd een Donkenaar met een tweede gele kaart uitgesloten. Er kwamen nog kansen maar ook de bezoekers bleef tot de laatste minuut gevaarlijk aandringen. Wortel behaalde een fel bevochte zege. Donk speelde het vlotste maar Wortel had de meeste kansen. Met nog 4 wedstrijden staan de blauwwitten nu op de derde plaats maar veel teams staan te dringen. Het gaat dus voor een ticket naar de eindronde nog spannend worden.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

De wedstrijden Zondag 1 april 15.00u KVNA Wortel – FC Turnhout Zondag 15 april 15.00u Oosthoven - KVNA Wortel Zondag 22 april 15.00u KVNA Wortel - Achterbroek (frbr)

Blauwe parkeerkaarten

KFC Meerle Uitslagen KFC Meerle – Oud Turnhout 3 – 0 Vrij Arendonk – KFC Meerle 2 – 4 KFC Meerle – FC Gierle 2- 1 Weelde – KFC Meerle 3 - 2

Wedstrijden Zondag 1 april 15.00 uur Punt Larum – KFC Meerle Zondag 15 april 15.00 uur KFC Meerle – KFC Meer Zondag 22 april 15.00 uur KFC Meerle – Molenkring Lichtaart Zondag 29 april 15.00 uur St.-Jozef – KFC Meerle

Minder – valide personen kunnen, onder bepaalde omstandigheden, een blauwe parkeerkaart bekomen. Deze kaart met pasfoto van de minder –valide persoon is de enige geldige kaart. Alle andere kaarten zijn ongeldig. Maakt u gebruik van dergelijk parkeervak dan moet de persoon op de foto aanwezig zijn in de wagen hetzij als passagier of als chauffeur. Voor alle duidelijkheid; de kaart is niet wagen-gebonden maar wel persoonsgebonden. Moet uw kaart vervangen worden neem dan minstens zes maanden voor de einddatum contact op met de bevoegde diensten. En dan nog ontvangen sommige mensen niet tijdig hun nieuwe kaart. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 57


58 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Artistieke gymnastiek - Voorronde dames (AGD) Voor de trainers, jury en deelneemsters aan dit tornooi (derde voorronde) een mooi weekendje aan onze kust in de koningin der badsteden, Oostende, zonder van de weldoende geneugten van de zeelucht te kunnen proďŹ teren. Voor de AGD’ers (Artistieke Gymnastiek Dames) van ’t Spagaatje werkelijk de laatste kans om zich een selectie toe te eigenen voor het Vlaams kampioenschap niveau AB. Louka, Fleur, Britt en Amber selecteerden zich tijdens de drie voorronden te Nazareth op 24 en 25 maart. Femke miste met 0,6 punten haar selectie. Op de 1ste provinciale voor-

Antje Kenis ronde AGD C-Niveau in Nieuwkerken-Waas, tevens het provinciaal kampioenschap, waren de verwachtingen hoog gespannen. Wel werden de oefeningen mooi afgewerkt, maar geen podiumplaatsen voor de meisjes van ’t Spagaatje! (rel)

8. Britt Knaven 13. Femke Kenis 17. Alexandra Ershov 23. Mauranne Baeyens Beloften B 7. Amber Luquili

Resultaten in Oostende

Fleur Michielsen

Resultaten Nieuwkerken-Waas

Benjamins A 15. Louka Luquili (brevet goud) 31. Anke Verhoeven (brevet brons) 42. Demy Van den Heuvel (brevet brons) Miniemen 1B 22. Fleur Michielsen Miniemen 2B

Junior C 5. Michelle Bevers (13de open klassement) 7. Stien Vanderhallen (15de) 8. Antje Kenis (17de) Senior C 5. Lotte Koyen (27ste open)

GORDIJNENÂŹsÂŹSHUTTERSÂŹsÂŹZONWERING TAPIJTENÂŹsÂŹVLOERBEKLEDINGÂŹsÂŹLAMINAAT BEHANGÂŹsÂŹVERFÂŹsÂŹKLEURADVIES BED ÂŹENÂŹBADMODEÂŹsÂŹBOXSPRINGS ÂŹETC

+APELSTRAATÂŹ ÂŹsÂŹ"AARLE (ERTOGÂŹsÂŹ4 ÂŹ ÂŹ ÂŹ WWW ÂŹVANDERSLUIS BE 'EOPEND ÂŹ$IÂŹT MÂŹVR ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU :AT ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU ÂŹÂŹ:ON ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 59


Badminton - Jeugd- en Familietornooi Op 19 februari 2012 vond in Sporthal VTI (De Zevensprong) in Hoogstraten het jaarlijkse Jeugd –en Familietornooi plaats van Badmintonclub Hoogstraten. 75 deelnemers van badmintonclubs uit de regio namen deel. Zo was er Merksplasse BC, Spinshuttle uit Dessel, Baret uit Retie, De Pluim uit Bouwel, BC Zoersel, BC Oelegem en ’t Beerke uit Beerse. De inschrijving uit Beerse was echter niet toegekomen en daarom moesten in allerijl nog 13 spelers aan het tornooi toegevoegd worden. Dat kostte bloed, zweet en tranen bij Joke Van Delm en Kathleen Geets aan de inschrijftafel, maar ze hebben het uiteindelijk toch voor mekaar gekregen.De deelnemers van Badmintonclub Hoogstraten waren met minder in aantal dan andere jaren en dat is een werkpunt naar volgend jaar toe. Wout Van den Bergh, Paulien Renders, Bente Neefs en Siska Van Dyck van de Minibad (6-9-jarigen) en Levi Van den Heuvel, Nikolay Lazarev, Sien Van den Bergh, Thijs Van Hooydonck, Lucas Van Dijck en Misty Borghs van de 9-18-jarigen lieten het niet aan hun hart komen en ze waren blij dat ze eens nieuwe tegenstanders alle hoeken van het veld konden laten zien, of was het… andersom? Iedereen speelde 4 of 5 enkelwedstrijdjes van 12 minuutjes en om half één zat het jeugdtornooi er op.Voor de Hoogstraatse deelnemers werd het een korte pauze, want een uurtje later deden de meesten al weer mee met het Familietornooi. 26 ploegen stuurden hun inschrijving en deze werden ingedeeld in 4 poules. Op het einde werden er finales gespeeld en konden er 3 klassementen opgemaakt worden. Alles verliep vlot en vlekkeloos op één wedstrijd na, namelijk deze tussen Age & Beauty en Cactus. De bewuste spelers wilden de wedstrijd niet beginnen voordat hun supporters aangekomen waren. Om 16.00 uur konden ze dan toch hun laatste poulewedstrijd aanvatten onder de stormachtige toejuichingen van hun supporters. Plezier alom! Om 16.30 uur namen de finalewedstrijden een aanvang en werden de prijzen uitgedeeld. Iedere deelnemer aan het Familietornooi werd bedankt met een mooie prijs en als afsluiter van deze vermoeiende badmintonhoogdag stond er spaghetti op het menu in de kantine. (fvdb/rel)

Jeugd en volwassenen: 8e Beukenootjes (Thomas + Ilse De Beuckelaer) 8e Beukenootjes (Thomas + Ilse De Beuckelaer) 7de Beestige Bijtjes (Evy Storms + Els Buylinckx) 6de Eirbizzem (Sien + Jos Van den Bergh) 5de Raketten (Siska + Kris Van Dijck) 4de Goris (Nickolay + Olga Lazareva) 3de Chocomakkies (Bente + Tom Neefs) 2de Badmintonbokken (Wout + Frank Vd Bergh) 1e De Gemzen (Pim + Henri Jordaan)

Kruisboog op 6 meter Zestalschieting te Meerle Jaarlijks is er maar een zestal met de kolfboog op een afstand van zes meter. Dit jaar had deze wedstrijd plaats in het lokaal St-Joris Meerle op 25 februari. De gilde van hoofdman Jan Gijsbregts kon de overwinning in eigen huis houden. In de eerste ronde behaalde Sprundel met 98 punten het beste resultaat. Loenhout en Castelré waren goed voor 97 punten. In de tweede ronde sloot Sprundel af op 99 punten voor Meerle en Meer, beiden met 98. In de derde ronde schoot Meerle zich op kop met 98 punten voor Meer en Castelré met 97. Halfweg deze wedstrijd stond Meerle aan de leiding met een tussentotaal van 291 punten voor Meer en Sprundel met 290 punten.

Bente Neefs met het pluimpje in de hand klaar voor de opslag

Volwassenen A 8e Cyti (Tinne Leemans + Cyrill -Lee Van Schaik) 7de Mad Girls (Chantal Neeckx + Ann Bollens) 6de Badmintondummies (Kathleen G + Wesley M) 5de De Anthoniskes (Evelien + Stef Anthonissen) 4de Shine and Stars (Gwen A + Alexandra D) 3de Van Hooydonckskes (Thijs + Gert VH) 2de Rikketiks (Levi + Kris Van Den Heuvel) 1e Blijven Trainen (Leen Cornelissen + Michael F)

In de vierde ronde viel Minderhout op met 99 punten. Meerle, Loenhout en Wortel schoten 97 punten. In de vijfde ronde kwam Meer als eerste over de meet met 99 punten voor Loenhout met 98 en Minderhout met 97. Voor de aanvang van de zesde en laatste ronde had Meerle een tussentotaal van 484 punten voor Minderhout met 480 en Loenhout met 479 punten. In de laatste ronde sloot Meer af op 99 punten voor Wortel met 98 en Minderhout, Hoogstraten en Sprundel, alle drie met 97 punten. Meerle behaalde de eindoverwinning met Adri Vermeiren (98), Ed Van Haperen (98), Dianne Verheyen (97), Jan Gijsbregts (96), Gust Brosens (96) en tenslotte met Marcel Verschueren met 95 punten. Meerle eindigde op een totaal van 580 punten voor Meer met 577, Minderhout met 577, Loenhout 574, Sprundel 572, Wortel en Hoogstraten met 564 en tenslotte Castelré met een eindtotaal van 555 punten. (FS)

Volwassenen B en C 10e Achterste Moereind (Kevin Goris + Nathalie G) 9de Age & Beauty (Liezelot Janssens + Frits DP 8e From Veussel With Love (Carolien + Steven J) 7de Justerneffe (Nele + Corney Leemans) 6de De Meisjes (Els VDH + Liesbeth Sprangers) 5de De Collega’s (Annelies Decante + Joke VD) 4de Kaatwee (Katrien Sprangers + Kelly Berckvens) 3de Rakketak (Ellen Buskens + Robin Janssens) 2de Snor en zoon (Dirk + Thijs Vervoort) 1e Cactus (Senne + Dirk Janssens)

60 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Kruisboog 6 meter – Antwerpen - Kempen Op zondag 12 maart was er weer de jaarlijkse kamp van de St-Jorisgilden met de kolfboog op zes meter tussen het Antwerps Kruisboog Verbond (AKV) en de Kempense gilden. Zestien schutters van elk Verbond bepaalden de eindzege. Glenn Brosens uit Meer schoot het beste met 99 punten op 100. Hij werd gevolgd door Arno Hereijgers uit Sprundel met 98. Gust Tobé uit Castelré eindigde op 97. Halfweg had het AKV een kleine voorsprong van drie punten. Na nog acht schutters, waarin het Sint-Jorisverbond enkel punten moest prijsgeven kon het AKV eindelijk eens de overwinning smaken. Het Antwerps Kruisboog VerbondKV sloot af op 1.520 punten voor het St-Jorisverbond met een eindtotaal van 1.509 punten. (FS)


Kruisboog op 6 meter - Kampioenenviering Als afsluiting van het winterseizoen met de competitie op 6 meter, organiseerde het Verbond van St.-Jorisgilden op vrijdag 2 maart de prijsuitreiking in het lokaal van de St-Jorisgilde van Hoogstraten. De deelnemende gilden zijn Minderhout, Hoogstraten, Castelré, Meer, Loenhout, Sprundel, Wortel en tenslotte Meerle. Tijdens het seizoen zijn er dus acht bondschietingen waarbij het minste resultaat niet meetelt voor het eindklassement. Bovendien betwisten deze schutters één zestalschieting en één drietalschieting tijdens de prijsuitreiking. Om 20 uur waren de verschillende gilden vertegenwoordigd in het lokaal van St.Joris Hoogstraten. Eerst traden in de drietalschieting de schutters aan onder de 25 jaar. Stan Konings van Sprundel schoot hier het best met 99 punten op 100. De andere gilden moesten dit jeugdig geweld simpelweg ondergaan. Wortel en Minderhout konden van ver aanklampen met telkens 94 punten. In de tweede reeks moesten er schutters aantreden tussen de 25 en de 50 jaar. Hoofdman Frie Konings van Sprundel besloot, net als zoon Stan even voordien, met 99 punten op 100. Meerle volgde met 98 punten voor Hoogstraten met 97. Ook in de derde reeks, schutters boven de 50 jaar, was het Nederlandse Sprundel te sterk. Christ Hereijgers besloot net als zijn twee voorgangers op 99 punten. In deze derde en laatste reeks kon enkel Meerle gelijke tred houden met 99 punten. Sprundel legde beslag op het individuele ereteken in alle drie deze reeksen.

Huldiging Tussen de tweede en de derde schutter moest Jan Gijsbregts voorzitter Frans Tackx noodgedwongen verontschuldigen. Na een overzicht van het voorbije seizoen ging Jan over tot de kampioenenhuldiging van het seizoen 2011-2012. Per ploeg was Meer te sterk met een eindtotaal van 4695 punten voor Meerle met 4687 en Minderhout met 4685. Deze gilden werden gevolgd door Sprundel, Castelré, Loenhout, Wortel en Hoogstraten. Persoonlijk legde Stan Konings uit Sprundel beslag op de kampioenstitel bij de jeugd met een totaal van 690 punten. Ereplaatsen waren er voor Arno Herrijgers en Tim van Oorschot, allebei ook uit Sprundel. Bij de Senioren legde Andre Bols uit Wortel beslag op de titel met een totaal

Van links naar rechts: André Bols kampioen senioren, Stan Konings kampioen jeugd én algemeen kampioen, Bert Eelen gildekampioen Sint-Joris Meer. van 681 punten. Frans Tackx uit Minderhout moest één punt prijsgeven. Gust Tobé uit Castelré eindigde derde met 679 punten. Nog nooit, en deze prijsuitreiking van de wintercompetitie op zes meter heeft voor de 24ste maal plaatsgevonden, heeft een jeugdkampioen ook de titel van persoonlijk kampioen behaald. Stan Konings stelt hiermee een absoluut record; met zijn 690 punten is hij niet alleen jeugdkampioen maar ook algemeen kampioen 2011-2012. Adri Vermeiren uit Meerle en Wim Hendrickx uit Minderhout legden beslag op de ereplaatsen, beiden met 687 punten. Na deze huldigingen was het middernacht geworden, tijd voor de meeste aanwezigen om de bedstee te gaan opzoeken. (FS)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 61


( bart.hoeymans@hotmail.com ). Later wordt er verder gecommuniceerd in verband met de concrete afspraken. Niet heel duidelijk? Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61)

Wandelen in Kelsdonk We mogen als Hoogstratenaren een klein beetje trots zijn op ons zelf. Natuurpunt heeft bezoekerscentrum De Klapekster tijdens haar algemene vergadering op 24 maart een award toegekend als beste bezoekerscentrum en wel omwille van de ons wel heel specifieke aanpak. We citeren: ““De Klapekster is een echt voorbeeldbezoekerscentrum. Vanuit het niets uit de grond gestampt door afdeling Markvallei, met amper drie jaar ondersteuning door een halftijdse professionele kracht, wordt het qua bezoekersaantallen slechts geklopt door De Bourgoyen en Landschap De Liereman. Maar liefst 20000 mensen bezochten het centrum in 2011 en meer dan 5000 mensen namen deel aan activiteiten. Bovendien zette afdeling Markvallei, o.a. in het bezoekerscentrum, sterk in op ledenwerving, met een groei van 14% in 2011, tot meer dan 500 leden. Een 120-tal vrijwillige medewerkers staan in voor de dagelijkse werking van het centrum. Je wordt er meteen in een enthousiaste, dynamische sfeer gedompeld. Zo is De Klapekster echt een uithangbord van de vereniging. Een open, warm huis, waar je hartelijk welkom wordt geheten. En waar je na een stevige wandeling in de Kolonie kan nagenieten bij een Wortelse Tongklever of een Gageleer, bediend door 1 van de vele gepassioneerde vrijwilligers. De ambities voor de toekomst zijn steil. Drej Oomen: “In 2012 willen we met afdeling Markvallei doorgroeien tot 600 leden”. “Goed bezig!”….. en dus gaan we door.

Earth Hour 31 maart, 20 uur… Over de hele wereld worden symbolisch een uur lang alle lichten gedoofd om aandacht te vragen voor de klimaatopwarming en de desastreuse gevolgen. Natuurpunt Markvallei en Velt Noorderkempen doen mee. We doven de lichten en vertonen om 20 uur de film “Smakelijk Eten” in de Klapekster. De film “Smakelijk Eten, van Walther Grotenhuis, gunt ons een blik achter de schermen en laat ons verder kijken dan de rand van ons bord. “Smakelijk Eten” is een knap gemaakte film, maar stemt tegelijkertijd tot nadenken. Een wereld aan voedsel ligt het hele jaar door op ons bord en verandert de wereld. Voedselgroepen als fruit en vlees reizen de hele wereld over en liggen toch voor een betaalbare prijs in de schappen. De wereld is onze supermarkt geworden. Maar wat is nou echt de prijs die betaald moet worden voor ons voedsel? Wie weet waar ons voedsel vandaan komt, door wiens handen het is gegaan, wie eraan heeft verdiend en wie ervoor is opzij gezet? Natuurpunt Markvallei en Velt vertonen deze film gratis.

Lieve Blanquaert in de kolonie Samen met Velt Noorderkempen organiseert Natuurpunt Markvallei dus een avondje in het teken van ons voedsel. Bovendien openden we net voordien de fantastische openluchttentoonstelling ‘De Wereld vertelt’ met foto’s van Lieve Blanquaert en Maarten Jacobs. Deze wordt opgesteld tegenover bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel Kolonie en is het gevolg van de samenwerking tussen het stadsbestuur en Natuurpunt. De tentoonstelling brengt verhalen van mensen over de hele wereld in beeld. Mensen die op een keerpunt in hun leven komen en kiezen voor duurzame oplossingen. De foto’s nemen u mee naar Sri Lanka, Paraguay, Burundi en België. De foto’s en verhalen van mensen worden afgewisseld met foto’s van de omgeving waarin ze leven en werken. De kortfilm verbindt alle verhalen op de verschillende locaties. Tot 15 juni blijft de tentoonstelling staan.

Beheerswerken Tot nu toe werden op elke derde zaterdag van de maand beheerswerken georganiseerd. Natuurpunt Markvallei doorbreekt deze regelmaat voor een nieuwe. Voortaan zullen de beheerswerken op de tweede zaterdag van de maand georganiseerd worden. In de vallei van het Merkske zullen we immers op geregelde tijdstippen samenwerken met Nederlandse vrijwilligers, dus ook in de gebieden van Staatsbosbeheer! Een unieke kans voor onze vrijwilligers om ook met deze gebieden kennis te kunnen maken. We starten op 14 april in de Broskes, een samenwerking met Staatsbosbeheer. Waarschijnlijk gaan we rasters afbreken en plaatsen we een bruggetje in de Broskens. De afspraakplaats is wellicht de parking op de Castelreese Heiden langs de Rode weg en dit om 8.45uur. De activiteit duurt tot +/- 14.30uur. Op de middag wordt er soep met brood voorzien (maaltijdvervangend). Best voor 9 april inschrijven bij Bart Hoeymans

62 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Op zondag 15 april gidst Jack Govaerts de wandelaars naar de Kelsdonk. Het is een natuurgebied van Staatsbosbeheer in de gemeente Etten-Leur. Het gebied is ongeveer 250 hectare groot. Kelsdonk is een voormalige waterbergingsboezem van de Mark. Het bestaat uit laag grasland met zogenaamde frikken; smalle stroken bos met daar omheen veel water. In de winter verblijven hier veel eenden en ganzen, terwijl in het voorjaar typische weidevogels als grutto, wulp, kluut en kievit waarneembaar zijn. Om de vogels goed te kunnen bekijken is een vogelkijkscherm aangelegd. Kandidaat-wandelaars verzamelen om 8.30 uur aan de Vredesboom in Meer. Info: Jack Govaerts (03 315 71 85)

Bekenwatcher Op vrijdag 20 april wordt in bezoekerscentrum De Klapekster een informatieavond georganiseerd over de “bekenwatcher”, misschien iets voor U? In de provincie Antwerpen werken we volop aan het verhogen van de biodiversiteit in beekvalleien. In het kader van de campagne “Biodiversiteit, lokaal BEkeKEN” voeren de gemeentes en de provincie acties in deze gebieden uit. Natuurvriendelijke oevers, beken die opnieuw kunnen meanderen, ecologische retentiezones.. creëren opnieuw meer kansen voor dieren en planten. Om zeker te zijn dat deze acties ook wel echt een toename aan biodiversiteit opleveren, gaan we dit opvolgen. Daarom willen we graag vrijwilligers opleiden tot echte BEKENWATCHERS.. De provincie Antwerpen, Natuurpunt Educatie en de Regionale Landschappen zullen samen met vrijwilligers en werkgroepen de natuurwaarden van enkele beken opvolgen. Over heel het grondgebied van de provincie worden een aantal typische beeksoorten gemonitord. Daarnaast willen we ook enkele beektrajecten waar natuurinrinchtingsmaatregelen genomen worden wat nauwkeuriger bekijken. In april start er een theoretische vorming. Daarna trekken we onze laarzen aan en duiken we, af en toe misschien wel eens letterlijk, in onze beken.


STIL

VIRGINIE ZEGT

Virginie Fransen is 19 jaar oud. Ze studeert aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen. Ze volgt er de richting Toegepaste taalkunde Duits en Vlaamse gebarentaal. Ze vertelt over de stilte, meer bepaald hoe zij die stilte ervaart. De stille kempen, het is een alom bekend fenomeen. Men prijst de Kempen als vakantieoord aan voornamelijk omdat het hier zo geluidloos blijkt te zijn… Maar wat maakt het hier dan toch zo? Weer iets wat ik me afvroeg, want als je het zo bekijkt is het hier nu toch ook niet altijd rustig. Hoe meer ik erover nadacht, hoe meer me van alles opviel. Zo viel het me op dat ik al een hele tijd met oordoppen slaap, om het stil te hebben ’s ochtends vroeg. En zo viel het me ook op dat het met die oordoppen wel stil was in vergelijking met dat ik ze uitdeed, maar dat ik uiteindelijk nog altijd mijn bloedsomloop horen kon met die dingen in. Eigenlijk was dat dan toch nog niet helemaal stil hé… of zou je de stilte zo niet mogen bekijken? Jaja, ik dacht verder, brak er haast mijn hoofd over, maar besefte nu wel dat “echt stil” niet bestond. De “stilte” echter wel, want dat is iets helemaal anders. Dat is eerder een soort ervaren. Neem nu bijvoorbeeld de ochtend na oudejaarsavond, één januari dus. Dat is nu eens de stilte voor mij. Ik heb namelijk één of andere vreemde biologische wekker die mij, ondanks dat ik er pas

om half 6 in lag, toch al weet wakker te krijgen om acht uur ’s ochtends. Als je op één januari, om acht uur ’s ochtends in de Pater Declerckstraat in Wortel je hoofd door je raam steekt hoor je de stilte. Ergens misschien ook wel logisch, want vermoedelijk zijn er niet zo veel mensen die die dag al op dat uur uit hun huis komen. Daarbovenop was het de avond ervoor ook wel erg lawaaierig. Lachende mensen, klinkende glazen, feestmuziek en vooral het vuurwerk om twaalf uur. Een groot contrast dus. Misschien zorgt dat contrast er gewoon voor dat de stilte wordt opgemerkt. Dat zou anders ook nog wel logisch kunnen klinken, want wie kent dat nu niet. Dat ene moment dat je bij je grootouders in de zetel zit, dat je grootmoeder of grootvader eens even niet aan het vertellen is en je enkel en alleen het oude klokje tegen de muur hoort tikken. Dàt is de stilte, dat is rust. En die valt op, want het enige dat je hoort is het synchroon tikken van die klok. Misschien is het dan dàt wel dat de Kempen zijn naam geeft. Het contrast met iets, het opvallen van een kleinigheid. Ach, wie zal het weten. Daar breek ik later mijn hoofd nog wel eens over.(vf)

TIEN OP TIEN

Elke maand plukken wij een jongere van de straat en schenken hem of haar een Standaard-boekenbon ter waarde van €20. Maar daarvoor moet de uitverkorene wel in zijn of haar hartje laten kijken…

Robin Matthé (17) - Hoogstraten 1 - Welke school/klas volg je? Ik zit op het VITO in de klas BLC5 (het vijfde jaar beroeps: lassen-constructie). 2 - Wie zijn je huisgenoten? Bij mij thuis word ik vergezeld door mijn vader (Jos), mijn moeder (Elly) en mijn broer (Daan). 3 - Mijn hobby is fitness. Deze sport beoefen ik omdat ik dan trots kan zijn op het resultaat en om er goed uit te zien voor de meisjes. Kortom, ik wil er ‘afgetraind’ uitzien. Ik fitness nu zo’n 3 à 4 maand en ik voel het al een beetje. Een klasgenoot heeft mij overhaald om ermee te beginnen. 4 - Welk dier zou je willen zijn? Ik zou graag een vogel zijn; zo vrij rond vliegen in de lucht lijkt me wel fijn. 5 - Hecht je veel belang aan kleren? Ik hecht er wel belang aan om goed voor de dag te komen. 6 - Hou je van muziek? Ik hou best veel van muziek, mijn muziekgenre is hardstyle, zo-

als Zatox en jump/tek, zoals Mark with a K, de dj die vaak in de Highstreet komt. 7 - Ben je tevreden met hoe je er uitziet? Ik ben tevreden. 8 - Wat is je leukste reis of vakantie? De reis naar Madeira was een leuke ervaring, we hadden er een mooi uitzicht en prachtig weer. Het is alweer 5 jaar geleden. We gingen er met het vliegtuig naartoe. 9 - Wat is je lievelingsvak? Mijn lievelingsvak is lichamelijke opvoeding. Dat vind ik pure ontspanning en dat heb je niet echt in andere vakken. PAV (Project Algemene Vakken), de combinatie van wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en Nederlands vind ik ook boeiend maar dat ligt vooral aan de goede leraar. 10 - Wat moet er in Hoogstraten veranderen voor de jeugd? Er moet terug een bioscoop komen! Nu moeten we helemaal naar Turnhout rijden om naar de film te kunnen kijken.

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 63


LENTE 1962

64 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HALVE EEUW

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 65


AGENDA

TENTOONSTELLINGEN Van 18 maart tot 24 juni “OOK JIJ HOORT BIJ ONS”, Duitse propaganda op oorlogsaffiches, tentoonstelling in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. museum@hoogstraten.be of 03 314 65 88. Van 31 maart tot 16 juni DE WERELD VERTELT, openluchttentoonstelling met foto’s van Lieve Blancquaert, Maarten Jacobs en Joeri Vlekken bij het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-kolonie. Info: 03 340 19 54. Van 1 april tot 30 september KUNST SCHIET WORTEL, openluchttentoonstelling met werk van de leerlingen van het IKO Van 22 april tot 6 mei UIT HET LEVEN GERUKT, tentoonstelling naar aanleiding van het verschijnen van het gelijknamig herdenkingsboek aan Hoogstraatse slachtoffers uit Wereldoorlog II, uitgegeven door Erfgoed Hoogstraten. Geopend van13 tot 16 uur, gesloten op maandag.

Woensdag 4 april CINE HORIZON, voorstelling Die Fremde om 19.30 in Le Cirq. Maandag 9 april BEGIJNTJESDISCO in HIGHSTREET van 15 tot 19 uur zijn alle kinderen en hun ouders welkom in Highstreet. Het moet de herstart zijn van de gebuurtewerking van de straten in een ruime regio rond het begijnhof. Zondag 22 april OPENING TOERISTISCH SEIZOEN, met een uitgebreid programma van 10 tot 18 uur. Info 03 340 19 55. Zondag 22 april TREKPAARDENFESTIVAL in het kader van de opening van het toeristisch seizoen. Om 11, 13 en 15 uur in het centrum van Hoogstraten.

Dinsdag 24 april OVER AUTISME, Hoe ervaren zij hun broer en zus met autisme. Om 20 uur in het lokaal van de St.-Jorisgilde in de Brouwerijstraat. Info paul. caterine@pandora.be Vrijdag 27 april VERLICHTE AVONDMARKT van 17 tot 22 uur langs de Vrijheid. Info: 03 314 52 99. Zaterdag 28 april ORGELRECITAL JORIS VERDIN om 19.30 uur in de St.-Katharinakerk. Informatie: info@ mixtuur.be Zondag 29 april VLAAMSE MOLENDAG met mogelijkheid om de Laermolen te bezoeken tusen 10 en 18 uur.

HOOGSTRATEN Van 1 tot 6 april INTERNE VOETBALSTAGE voor kinderen tussen 7 en 12 jaar in het Klein Seminarie (met overnachting). Kostprijs 185 euro. Organisatie en info Koninklijke Vlaamse Voetbalbond 03 286 07 73.

200

Zaterdag 21 april ACADEMISCHE ZITTING naar aanleiding van de uitgave van het herdenkingsboek “UIT HET LEVEN GERUKT”, Hoogstraatse oorlogsslachtoffers van Wereldoorlog II.

Zondag 29 april AFGEPIJLDE FIETSTOCHT van 40, 60 of 75 km. Vertrek tussen 8 en 12 uur aan sportclub FUN2MOVE in de Gelmelstraat. Info 0476 55 89 80

Van 22 april tot 17 oktober FIETSZOEKTOCHT ECOCYCLO. Fietszoektocht 1 van 22 april tot 31 juli. Fietszoektocht 2 van 1 juli tot 17 oktober. Brochure gratis af te halen bij Toerisme Hoogstraten. Info 03 340 19 55.

66 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

199

MEER Van 1 april tot 31 oktober VLOTTENTOCHT OP DE MARK. Spannende groepsactiviteit voor jong en oud. Kostprijs op aanvraag. Meer informatie: info@buitenspel.be of 0474 91 65 19. Zondag 8 april PAASEIERENZOEKTOCHT van 14 tot 18 uur op het speelpleintje in de Lokbosstraat. Organisatie ’t Verzetje en Murga I’Santa. Info: 0476 02 52 83. Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 april KINDERTHEATERFILM ‘DE KLOOSTERBRIGADE’ – ERBIZZEME IN NOOD. Een ingenieuze mix van toneel en film, gebracht door een dertigtal jonge acteurs. Voorstelling in zaal ‘Voor Kunst en Volk’. Op vrijdag en zaterdag om 19.30 uur. Op zondag om 14 uur. Organisatie en info ’t Heidebloempje tel.: 03 315 83 44. Zaterdag 14 en zondag 15 april AUTOCROSS in de Krochtenstraat, telkens van 10.30 tot 18 uur. Info.: 0479 42 93 40 Zaterdag 14 april WINDMOLENKOERS lokale wedstrijd voor open categorie van 13.30 tot 17.30 uur op Het Hoogeind. Info: 0475 58 86 07.


AGENDA Zaterdag 21 en zondag 22 april ANTIEK- en VLOOIENMARKT van fanfare De Eendracht in de parochiezaal op de kloostersite. Op zaterdag van 14 tot 18 uur en zondag van 9 tot 12 kijken en verkoop aan vaste prijzen. Op zondag om 13.30 uur verkoop per opbod. Info: 03 315 77 76. Zondag 29 april GARAGEVERKOOP van 9 tot 16 uur. Inschrijven verplicht voor 15 april bij Roger Embrechts (03 315 02 98) of Miriam Gommers (03 315 94 79)

MEERLE

MINDERHOUT Donderdag 5 april PAASTOCHT WANDELING georganiseerd door KVG afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel. Afstanden van 5, 8, 12, 17 en 22 km. Inschrijven tussen 8 en 15 uur in het lokaal Schoolstraat 8. Zondag 22 april SCHOOLFEEST in DE SCHARREL van 11 tot 19 uur. Info: 0478 20 51 98. Zondag 29 april AUTOCROSS van 11 tot 20 uur aan het Paterspad. Inkom 6 euro, kinderen 2,50 euro.

Zondag 1 april WAFELS en SMOUTEBOLLEN van 11.30 tot 18 uur in parochiezaal Ons Thuis. Organisatie Okra – trefpunt 55+ Info Louis.verbreuken@ telenet.be

Activiteiten april

Zondag 15 april GARAGEVERKOOP van 9 tot 16 uur. Organisatie KWB, Info ter plaatse op het Gemeenteplein of langs tel.: 03 315 47 62 Maandag 23 april DIGIDAK – DIGITALISEREN van GELUID en BEELD van 14 tot 16.30 in de Hazenweg 4/2. Iedereen is welkom voor KENNISMAKING. Info 03 605 10 42. Dinsdag 24 april OKRA regio Kempen WANDELCRITERIUM. Pierenwandeling van 5, 8 of 13 km. Vertrek tussen 9 en 14.30 aan parochiezaal Ons Thuis. Info: 03 315 80 55. Zaterdag 28 en zondag 29 april VOGELVERSCHRIKKERSFESTIVAL van 9 tot 20 uur. Routeblad af te halen in parochiecentrum Ons Thuis.

MEERSEL-DREEF

WORTEL Zaterdag 31 maart SMAKELIJK ETEN om 20 uur, filmvoorstelling in De Klapekster. Organisatie VELT en Natuurpunt. Inkom gratis Zondag 1 april KUNST SCHIET WORTEL, openingswandeling van de gelijknamige tentoonstelling van IKO leerlingen. Vertrek om 14 uur aan De Klapekster. Zaterdag 21 april MUZIEKAVOND van de Kon Fanfare Brassband St.-Jan Baptist om 20 uur in parochiezaal Trefpunt. Info: 03 314 4146. Zaterdag 21 april SQUADRA JEUGDFUIF van de KLJ van 20 tot 30.30 uur in de tent aan Poeleinde 60. Info: 0477 83 87 22

Van 1 april tot 31 oktober VLOTTENTOCHT OP DE MARK. Spannende groepsactiviteit voor jong en oud. Kostprijs op aanvraag. Meer informatie: info@buitenspel.be of 0474 91 65 19.

Vrijdag 27 en zaterdag 28 april HET HUIS VAN JANOS, muziekspektakel door leerlingen van De Wijsneus. Vrijdag om 13.30 uur, zondag om 16 uur.

Zondag 29 april VLAAMSE MOLENDAG met van 10 tot 17 uur opendeur in de Meerselmolen. Info: 03 315 95 56

Zaterdag 28 en zondag 29 april GLOEIKOPPERSTREFFEN van 10 tot 18 uur langs de Beukendreef. Info: 0473 29 12 94

Woensdag 11 en 25 april PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur Maandag 16 april FIETSTOCHT halve dag. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur Dinsdag 17 tot vrijdag 20 april Provinciale meerdaagse naar Normandie De daguitstap van 26 april wordt verplaatst naar dinsdag 6 mei Dinsdag 3, 10, 17 en 24 april KAARTEN en BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St.-Jorisgilde Dinsdag 3 en 17 april RUMMY CUP in het lokaal van de St. Jorisgilde Woensdag 4, 11, 18 en 25 april ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdagen 4, 11 en 18 april AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert te Zundert Donderdagen 5, 12, 19 en 26 april NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur Bijeenkomst in Castelré

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2012 - 67


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

03 314 32 11

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout. Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Van 30 maart tot en met 1 april Apotheek Biopharm Merksplas, Schuttershofstraat 9 te Merksplas, tel 014 63 66 83 Zaterdag 31maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lloyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Van 2 tot en met 5 april Apotheek Derveaux, Kerkdreef 20 te Rijkevorsel, tel.: 03 312 12 20 Van 6 tot en met 8 april Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 7 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 9 tot en met 12 april Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 13 tot en met 15 april Apotheek Schevelenbos, Kapelstraat 11 te Loenhout tel.: 03 669 64 24 Zaterdag 14 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Van 16 tot 18 april Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25 Van 20 tot en met 22 april Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel.: 014 63 31 66 Zaterdag 21 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 23 tot en met 26 april Apotheek De Schrijver, Dorp 24 te Rijkevorsel. tel.: 03 314 60 38 Van 27 tot en met 29 april Apotheek Lioyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout. tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 28 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lioyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout. tel.: 03 314 40 74 Van 30 april tot 3 mei Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04

68 - APRIL 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 25 april

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 10 APRIL redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.