mei 2012 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 325

JAARGANG 28 MEI 2012 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

BESTAAT HET GLAZEN PLAFOND? VIER VROUWEN GETUIGEN

Rita Sprangers, Sprangers Aluminium en KA Construct

Gerda Mertens GROEP ELEKTRO

Mia Schellekens MONDI FOODS

Marleen Van Den Bergh UMICOR

BIEBOER NEEL KEUSTERMANS TOM VANHAUTE IN ZAMBIA ONZE REPORTER SNUISTERT IN DE WEBWINKEL

DHM_mei_325.indd 1

19-4-2012 9:31:17


COLUMN Shit,…. een dof ratelend geluid onderaan de auto dat met de seconde sterker wordt. Geen twijfel mogelijk, de voorste band is stuk en klettert tegen het asfalt. Een snelle blik in de achteruitkijkspiegel en de zijspiegel, rechterpinker aan, zo snel mogelijk de voorsorteerstrook over en de pechstrook op. Het is iets vóór drie, vrijdagnamiddag, net voorbij Tessenderlo op de E313. Een diepe zucht van ergernis maar ook van opluchting. Terwijl het wielscheel met de voorbijzoevende vrachtwagens wordt meegesleurd, trek ik het hesje aan en zet de gevaardriehoek vijftig meter terug. De rotklus kan beginnen. We hadden het nochtans goed getimed, de rit van Diepenbeek tot het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout. Mijn echtgenote was de laatste patiënte van die dag voor de dagelijkse bestralingen. En dat mocht niet gemist worden. Vorige maandag, Paasmaandag, werd er immers niet gewerkt op de afdeling en donderdag lag de apparatuur in panne. Het normale schema is immers vijf bestralingen per week, dertig in het totaal. Zodra we terug op weg waren belden we de kliniek dat het wellicht iets later zou worden. Een vriendelijke stem aan de telefoon antwoordde erg

Service rustig: “Geen probleem, wij wachten wel”. Even later gedonder op de ring in Geel, wegenwerken en file, een stille vloek en een angstige blik op de klok. Een laatste telefoontje net voorbij Kasterlee naar de dienst Radiotherapie: “wij zijn er bijna”. De klok wijst tien na vier. Terwijl ik een parkeerplaats zoek haast mijn vrouw zich via de spoedafdeling binnen. Wij zijn 35 minuten te laat. Geen patiënt meer te bespeuren op de afdeling, maar de verpleegster ontvangt haar vriendelijk. “Geen erg, trek het je niet aan” glimlacht ze bemoedigend en met een hartelijk schouderklopje wuift ze alle verontschuldigingen weg. Het weekend staat nochtans voor de deur en de behandelingen liggen een half uur voor op het tijdschema. Een extra uurtje wachten lijkt er bij te horen…. Intussen is het zeven maanden geleden dat er borstkanker werd vastgesteld en vooraleer je het goed en wel beseft ben je vertrokken voor een lange weg. Diagnoses en verwerking van de eerste emoties, operatie en herstel, de zware chemotherapie en dan de lange reeks van bestralingen. Als niet-patiënt maar evenzeer betrokken deelnemer aan dit pijnlijk proces, ontmoet

je tientallen vrouwen uit de streek die dezelfde weg afleggen, een weg waarvoor ze niet gekozen hebben. Een weg die slingert tussen hoop en vertwijfeling, onpeilbare vermoeidheid en tal van ongemakken en ziekten. “Eén op de acht vrouwen wordt er mee geconfronteerd”, zeggen de oncologen van de dienst ,“en de concentratie in de Kempen is overduidelijk.” En inderdaad, nu je het van dichtbij meemaakt valt het je op hoeveel vrouwen er vandaag mee geconfronteerd worden, ook in je directe omgeving. Moedige vrouwen die ook steun vinden bij elkaar terwijl het gif door hun aderen drupt tijdens de uren van de chemo-kuur of in de wachtzaal voor de bestralingen. En met de muts tot over de oren stappen ze de frisse buitenlucht in, wachtend op de lente en het herstel. En allemaal met in het achterhoofd het bange afwachten voor de toekomst. Maar over één ding zijn ze allen unaniem: de service op deze afdeling van het ziekenhuis is wonderbaarlijk. Ik kan het enkel beamen. De bezorgdheid van het personeel, de organisatie, de correcte voorlichting, de behandeling, ..Wie nog twijfelt of hij wel aan de goede kant van de wereld leeft, kan zich best nog eens bedenken.

GEBETEN DOOR

Neel Keustermans en zijn vrouw Liliane Hillen wonen in Wortel en zijn figuurlijk en soms letterlijk gebeten door bijen. Neel is grootgebracht tussen de bijen. Op bladzijde 18 doet hij het verhaal van zijn boeiende hobby 2 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 2

19-4-2012 9:31:17


Straffe Vrouwen

n t n e

De discussie woedt al enig tijd in de media, in het parlement, in de ondernemingswereld, in de middenveldorganisaties. Er zijn te weinig vrouwen in directies, in raden van bestuur, op topfuncties in de overheid… Verplichte of vrijwillige quota, of juist niet, rolmodellen, vrouw aan de haard, deeltijds werken, langer ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking voor opvoeding van de kinderen, tot zelfs de nieuwe man toe. De termen en begrippen vliegen om je oren en er zijn ongeveer evenveel meningen als er deelnemers aan het debat zijn.

p d e l

De meest tot de verbeelding sprekende en veel gebruikte metafoor is wel ‘het glazen plafond’. Vrouwen mogen dezelfde kwalificaties en competenties hebben als mannen, als het om topfuncties gaat botsen ze tegen een onzichtbare hindernis aan: het glazen plafond.

e -

n

: s e

-

Tijd om eens rond onze eigenste kerktoren te kijken naar vrouwen die een hoge, zelfs de hoogste functie bekleden in de onderneming waar ze werken en ze hun mening te vragen over dat befaamde glazen plafond. We vroegen het vier van hen, merkten dat ze vrij ongeschonden door het glas waren gegaan en er vrijuit hun mening over gaven. Vier verschillende verhalen met toch nogal wat gelijkenissen ook. Je verneemt er op deze en de volgende bladzijden alles over. (jaf)

Rita Sprangers,

gedelegeerd bestuurder van Sprangers Aluminium en KA Construct Rita Sprangers werkte al een tijd voor KA Construct, toen de ouders in 1998 beslisten het wat kalmer aan te doen en aan de kinderen Rita en Bert de vraag stelden: wat doen we met de bedrijven? Gaan jullie er mee door of verkopen we en gaan jullie je eigen weg. Zowel Rita als Bert kozen om de door de ouders stap voor stap opgebouwde bedrijven voort te zetten. Bert nam Malvé voor zijn rekening; Rita koos vanuit haar opleiding en interesse voor Sprangers Aluminium (Meer) en KA Construct (Malle). Sedertdien draagt ze er de volle verantwoordelijkheid voor en leidt ze beide bedrijven. Geen simpele opdracht en vooral een opdracht waarvan je niet direct aan een vrouw denkt. Dat dit een foute inschatting is, daar kwamen we achter na een goed gesprek met Rita Sprangers.

Er in opgegroeid “We woonden bij het bedrijf dat vader Fons en zijn broer destijds waren begonnen in Meer. Toen nonkel Louis in 1980 naar Australië vertrok, hebben mijn ouders beslist de zaak alleen voor te zetten. Een moeilijke beslissing, want het was een harde tijd toen. Mijn broer en ik hebben dus altijd tussen de bedrijvigheden geleefd, we kenden het van jongs af aan. Van zodra we konden hielpen ook tijdens de vakanties.” “Ik ging in Malle naar school en toen de keuze voor hoger onderwijs moest gemaakt worden heb ik gekozen voor een technische opleiding Bouwkunde in Aalst, destijds de meest praktische opleiding. Misschien niet echt een voor de hand liggende keuze voor een meisje van 18. Maar het interesseerde me erg, hoewel het op geen enkele wijze was ingegeven door de activiteiten van het bedrijf. Heel de opleiding lang heb ik trouwens geen enkel lesuur over schrijnwerk gehad, laat staan aluminiumschrijnwerk! Het was onbegrijpelijk genoeg niet in die opleiding opgenomen. Nu, ik heb natuurlijk veel geleerd dat bij mijn huidige job van pas komt. Sterkteleer, bouwfysica, grondmechanica, funderingstechnieken, praktische stages, mee op de bouwwerf, betonconstructie … allemaal kennis die je bij aluminium constructiewerken ook kan gebruiken. Er bestaat vandaag trouwens nog steeds geen hogere opleiding voor aluminiumschrijnwerk. Het komt zelfs in de ingenieursopleidingen nauwelijks aan bod. Vandaar dat we met de federatie van aluminiumconstructeurs (fac) trachten dat in

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 3

DHM_mei_325.indd 3

19-4-2012 9:31:18


opleidingen ingevoegd te krijgen. Aluminium schrijnwerk en gevelconstructies is uit de bouwwereld niet meer weg te denken, de opleidingen hinken gewoon achterop.” “Na mijn studies, in 1988, was er bij KA Construct een vacature voor een bouwkundig tekenaar. Toen nog gewoon met potlood en meetlat, op de tekenplank. Daar ben ik dan mee begonnen, onder de vleugels van Jef Guns, die de dagelijkse leiding van het bedrijf had. In die periode werkte ik niet meer bij Sprangers in Meer. Daar konden we rekenen op Leo Helsen, die nog steeds binnen het bedrijf werkt.” “Dus eigenlijk ben ik er als vanzelf ingerold. Achteraf heb ik me ooit wel de bedenking gemaakt, had ik niet beter eerst eens elders gaan werken, kwestie van een bredere ervaring te hebben. Maar eenmaal begonnen, sta je daar niet meer bij stil en er is ook geen weg terug.

In eigen handen “In 1998 hebben mijn ouders dan de vraag gesteld, ‘Mannen, wat gaan we doen? Willen jullie zelf voortdoen of zoeken we iemand anders om de bedrijven over te nemen?’ Ilse, de vrouw van mijn broer was ondertussen al mee actief en Bert en zij verkozen om Malve samen verder te zetten en uit te bouwen. Ik was bij KA Construct beland en ook ik heb beslist om daarmee verder te gaan, zowel als met het profielenbedrijf Sprangers Aluminium, gezien de grote verbondenheid met KA Construct. Die laatste is één van de klanten van Sprangers. Sprangers Aluminium heeft een aantal standaard reeksen aan systemen en profielen, zoals ramen, deuren, gevels, vliegenramen, balustrades, dakranden. Van economische tot heel hoogwaardig reeksen, geschikt voor passiefwoningen. Daarnaast ontwerpen we ook heel projectgebonden profielen en systemen en dat is iets waar we, gezien de eerder beperkte omvang van het bedrijf, heel flexibel in zijn. Denk bijvoorbeeld aan renovatieprojecten, waarvan de profielen of systemen al lang niet meer voorhanden zijn. Daar kunnen wij op korte termijn oplossingen voor ontwikkelen. Oplossingen die voldoen aan de huidige norm en regelgeving zowel aan de normen van de renovatie als aan de moderne vereisten qua uitzicht,… Grote systeembouwers beginnen daar gewoon niet meer aan. Onze twee R&D mensen staan heel dicht bij die projecten en kunnen kort op de bal spelen. Grote spelers, met een grote ontwikkelingsafdeling zijn daarvoor te log.” Van bediende naar bedrijfsleider, een grote stap? “Ja, dat kan je wel zeggen. Technisch en administratief kende ik het bedrijf na 10 jaar wel. Maar om de andere vaardigheden en competenties te verwerven, ben ik bijkomende opleidingen gaan volgen bij de Vlerick Management School. Je moet je geest scherp houden. Mijn vader keek zo wel wat over de schouder mee en is ook nu nog altijd zeer geïnteresseerd. We zeggen altijd dat die bedrijven ook zijn kinderen zijn. Maar hij houdt zich niet meer bezig met de dagelijkse gang van zaken. Om de zes weken volgt hij de technische vergaderingen, om te kijken naar de nieuwe evoluties. Mijn moeder doet nog steeds de maandelijkse afwerking van de financiële boekhouding van onze bedrijven.”

Man en kinderen “In 1990 ben ik getrouwd met Bart, we hebben twee kinderen, Marie (18) en Dorien (15). Mijn man was tot voor kort ook zelfstandige in buitenaanleg. Hij werkte met 2 tot 3 personeelsleden. We hebben dat altijd goed kunnen combineren, maar vorig jaar hebben we samen beslist dat het na 20 jaar toch wel genoeg was geweest, allebei altijd met die druk. Hij heeft zijn zelfstandige bedrijvigheid stop gezet en werkt nu mee in het bedrijf.” “Tot hiertoe heb ik altijd fulltime gewerkt. Ik zie dat moeilijk anders in mijn job. Noem het gedrevenheid. Ik erken het ook als een echte Kempsiche mentaliteit. Alle Kempische ondernemers die ik ken, gooien er zich altijd voor het volle pond in. Het zijn doeners, meer ondernemers dan managers. Uren spelen daarbij weinig rol, ook de zaterdag hoort meestal tot de werkweek. Zo was dat bij mij ook. Dan kwamen er kinderen en dan probeer je toch die zaterdagen er af te

knijpen. Het is niet altijd mogelijk, we proberen het hé. Maar het is nooit strikt afgelijnd.” “Met de kinderen hebben we het altijd goed kunnen regelen. We hadden hier in Malle een prachtige onthaalmoeder. Een derde oma noemen we haar. Ze konden er eigenlijk altijd terecht, ook als het eens even buiten de tijd liep. We hebben altijd een goede en heel open relatie gehad. Het heeft alles met vertrouwen te maken. Net hetzelfde als met de thuishulp. Eigenlijk vormden wij allemaal samen een team dat alles rond kinderen en huishouden regelt. Dat verschilt niet echt van de mensen waarmee je in het bedrijf werkt. Je vormt een team, moet mekaar kunnen vertrouwen en aanvullen. Want net als in het bedrijf, vraagt je huishouden organisatie. En het heeft zijn beperkingen: ik moet me wel aan een vrij strikte agenda houden om alles geregeld te krijgen. Dus, als er een vriendin belt om vanavond samen iets te gaan drinken, moet ik helaas nee zeggen. Op regelmaat blijven is belangrijk. Op mensen met een belangrijke functie reken ik ook dat ze niet zomaar zaken anders gaan regelen, je doet wat afgesproken is. Daar houd ik mezelf ook aan.” “De kinderen zelf zijn volgens mij ook het best met regelmaat. Ondertussen zijn ze vrij zelfstandig, maar ze weten goed wat kan en niet kan. Het is ook mee hun verantwoordelijkheid en dat weten ze. Ik heb de indruk dat ze dat goed vinden. Kinderen nemen ook op hoe de ouders zelf zich gedragen, dat je er kan op rekenen. Dat geeft stabiliteit. Nu merk ik wel dat, hoe ouder de kinderen worden, hoe meer ze de aandacht van de ouders vragen. Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen… andere zorgen. Er zit een kern van waarheid in. Maar dan moet je er zijn als ze je nodig hebben.” “Er zijn ook andere mogelijkheden. Een vriendin, wiens echtgenoot ook een bedrijf had, merkte dat ze tijdens de weekends begon te compenseren, dwz. de kinderen eigenlijk begon te verwennen, omdat ze in de week te weinig beschikbaar was. Ze heeft de keuze gemaakt te stoppen met haar werk en thuis te blijven voor de kinderen. Een bewuste keuze, net als ik een andere maar eveneens een keuze gemaakt heb. Ik hoef niet te compenseren, wel er zijn als ze ons nodig hebben. Schuldgevoel is niet nodig als je werkt. Papa’s hoeven dat ook niet te doen.”

Media “Vrouwen in hogere functies, er komt te veel in de media over die dingen tegenwoordig. Je hoeft je niet te verantwoorden, niet in de ene, evenmin in de andere richting. Je doet wat je denkt te moeten doen en probeert dat goed te doen.” Dus een bewuste keuze om hard te werken? “Ik weet het niet. Als ik ergens anders was gaan werken, had ik dat ook voor de volle 100 % willen doen. Dat is, denk ik, gewoon mijn instelling. Ergens zitten en op de klok kijken of het nog geen 5 uur is, is niet aan mij besteed.” Hoe ziet een gemiddelde dag er uit? “Ik ben meestal rond 9 uur op de zaak en tussen 8 en half 9 thuis. Te laat om goed te zijn, rond 7 uur zou ideaal zijn. Samen eten, wat bijpraten en als het nodig is kan je dan nog altijd thuis wat afwerken. Dat is waar ik naar streef. We proberen de weekends vrij te houden en vakanties goed te plannen. Door omstandigheden is dat het laatste jaar wat achterwege gebleven. Veranderingen op het bedrijf, personeelswissels, je hebt dat niet altijd helemaal onder controle. We beloven onszelf beterschap. Voor de vakanties zijn we gelukkig gebonden aan het bouwverlof. De eerste dagen is dat dan wat afkicken, maar dan kunnen we ervan genieten.” Ben je van plan dit tot aan je pensioen te blijven doen? Werken is evenveel een menselijke behoefte als eten, drinken, vrije tijd. Je moet eens nagaan wat werken je brengt: inkomen, contact met anderen, voldoening, zelfbevestiging. Volgens mij is werken gezond. Er moet een goede balans zijn, maar werken is belangrijk.” Je moet jezelf af en toe in vraag stellen. En zolang het antwoord positief is, waarom zou je dan stoppen. Signalen als het te veel wordt, mag je niet negeren. Daar moet je dan met je medewerkers proberen iets aan te doen.”

4 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 4

19-4-2012 9:31:18


t

t

e

.

t

.

t

e

n

k

e r k

g

n n t

s . n

t ,

n

n

,

s -

Glazen Plafond Word je als vrouw aanvaard als bedrijfsleider? “Je vindt ze weinig in de bouwsector. Tot vandaag heb ik daar echter geen probleem mee gehad, zolang je de dingen doet die je moet doen en die goed doet. Je moet je niet wagen aan zaken waar je geen kaas van gegeten hebt. Zoek goede medewerkers die dat deel wel kennen. Je zal me niet op de werf vinden, maar onderhandelen, vergaderingen, bijstaan waar beslist moet worden, … Mannen onder mekaar creëren makkelijker een netwerk en daar zal je als vrouw niet direct tussenkomen. Maar je moet je niet wegsteken als je weet waarover je praat. Wat ik zeker verkeerd vind, is je als vrouw te willen profileren als de man. Ga uit van je eigen capaciteiten, doe wat je hoort te doen, dan geeft dat geen problemen. Wat ik wel merk, is dat mannen meer haantjesgedrag vertonen, zich meer op de voorpost willen zetten. Vrouwen blijven dan meer afwachtende. Misschien moeten ze zich meer manifesteren.” Het glazen plafond bestaat niet? “Ik vind dat flauwe kul. En als ze afkomen met quota, nee, daar ben ik volledig tegen. Echt waar, dat is geen oplossing. Als een vrouw professioneel de juiste competenties heeft, de verantwoordelijkheid wil nemen en zich in haar gezinssituatie wil schikken, waarom zou ze zich dan terughoudend opstellen? Als je echt goed bent word je echt wel serieus genomen. Daar zijn genoeg straffe vrouwenvoorbeelden van. Je moet er wel hetzelfde voor over hebben als mannen. Ik hoorde laatst dat in een gemeente de vergadertijden waren verplaatst naar de middag omdat er meer vrouwen rond de tafel zaten die ’s avonds thuis moeten zijn. Heel de gangbare organisatie moest daarvoor worden omgegooid. Wel, waar zijn we mee bezig. Als je dat thuis goed organiseert, hoeft dat toch geen probleem te zijn? En als vrouwen kiezen om bij voorbeeld thuis te blijven of een deeltijdse job kiezen, is dat hun goede recht. Bij mannen zie je het nog veel minder, de man als kostwinner is nog steeds het overheersende beeld. Maar dat hoeft voor mij absoluut geen regel te zijn. Geen probleem met leidinggeven? “Geen idee, je zou het hier eens moeten vragen. Natuurlijk zijn er mensen die bepaalde zaken beter kunnen doorgeven in het atelier of op de werf. Je moet de juiste mensen hebben op de juiste plaatsen en het is niet gemakkelijk die mensen te vinden. Ik ken ondernemers, doeners, mensen die voor hun zaak gingen, maar het toch verkocht hebben omdat ze de juiste mensen niet vonden, geen goed team rond zich konden uitbouwen. En dan wordt het te zwaar, dan raak je er niet meer uit. Je loopt tegen een muur aan.”

Brecht. Een tijd geleden hadden we in Meer een reünie van de 40 jarigen, dat was heel plezant, ik geniet daar wel van. En familiebanden natuurlijk, mijn ouders en mijn broer en zijn gezin wonen in Meer. Daarenboven is Sprangers Aluminium in Meer gevestigd en dus ben ik er enkele dagen per week. We zijn daar met 15 medewerkers, mensen uit de regio.” “Ik werk graag met mensen uit de streek, waarschijnlijk hebben wij er het meeste affiniteit mee. We zijn ook altijd blij als we in de streek een groot project kunnen binnenhalen. Het administratief centrum van Hoogstraten, of de bib bijvoorbeeld, daar zijn we nog steeds heel fier over. Dat we, ondanks grote inspanningen niet hebben kunnen meewerken aan het nieuwe rusthuis, dat steekt hoor. Een ferme tegenvaller, echt pijnlijk. Een beetje chauvinistische instelling vind ik toch niet verkeerd.”

De toekomst Komen uw kinderen in het bedrijf? “Geen enkel idee. Er is eigenlijk zelfs nog nooit over gesproken. Maar Marie moet binnenkort een studiekeuze maken en ze wil industriële wetenschappen, specialiteit bouwkunde studeren! Bouw, zelfde richting als haar mama. Het verraste me toch, al wisten we dat ze aangetrokken is tot techniek. Zonder het hardop te zeggen, hoop je wel eens dat ze in je voetsporen treden. Maar aan de andere kant denk je eveneens: laat ze zich maar een gemakkelijkere job zoeken, waar ze meer tijd hebben voor zichzelf. Je bent bezorgd. De jongste volgt economie-wiskunde en vindt economie heel plezant. En stilaan merk ik dat ze hoe langer hoe meer geïnteresseerd raakt in wat er in het bedrijf omgaat, dat ze er vragen over begint te stellen. Dat ze zaken opmerkt waar we zelf over kijken. Marie merkte onlangs dat bij de samenstelling van de nieuwe folder nog een reeks vermeld werd die uit productie was genomen. Niemand van ons had het gezien, zij wel. Zo merk je dat ze meer betrokken zijn dan dat je zelf denkt. Als ze zin hebben om in het bedrijf te komen, zou ik willen dat ze eerst een paar jaar ergens anders ervaring opdoen. Om hun kijk te verbreden. Maar ze zullen het zelf wel uitzoeken, laat ze hun eigen hart volgen. Zoals ik dat heb gedaan en er wel content mee ben.” (jaf)

Tijd voor andere dingen “Netwerken? Proberen we wel. De Vlerick School bijeenkomsten, de Federatie van Aluminiumconstructeurs, sinds kort met Unizo KMO-contact. Dat is er misschien wel weer te veel aan. Want die avond eens met de vriendenkring op stap gaan, dat schiet er dan weer over. En klassieke hobby’s? “Weinig. Elke donderdag ga ik met mijn buurvrouwen lopen. Dat doe ik al 15 jaar, een blokje lopen. De buurvrouwen lopen ondertussen al meerdere keren per week, voor de langere afstanden kom je er niet met één keer per week. Daar pas ik dan voor, dat lukt niet. Dus weer een keuze maken. Mijn kinderen rijden paard en vroegen me ‘mama, waarom doe je niet mee?’. Ik zei, wel in het verlof ga ik het leren. Tegen het bouwverlof had ik nagedacht en heb het niet gedaan. Want stel dat ik het graag deed, wanneer dan? Wat moest ik ervoor opgeven? Dus keuzes durven maken en je niet laten verleiden tot dingen die je je niet kan permitteren. Maar ik heb daar geen moeite mee hoor. Er is tijd voor mijn gezin, voor de familie en af en toe eens een avond met goede vrienden, eens gaan eten. Meer hoeft dat niet te zijn.”

Meer Heb je nog veel banden met Meer? “In ben er geboren en opgegroeid. Tot mijn 14e was ik bij de chiro, later ging ik er uit met een vaste vriendin. Maar doordat ik eerst op internaat was en daarna op kot, ben ik een beetje van Meer vervreemd. Na mijn huwelijk woonden we eerst in Malle en nu in

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 5

DHM_mei_325.indd 5

19-4-2012 9:31:18


Gerda Mertens,

CEO van de Groep Elektro

Gerda Mertens, CEO van Groep Elektro, is via een omweg in aan het hoofd van het bedrijf gekomen, waarvan ze thans ook vennoot is. Vanuit het SPK werkte ze mee aan Plato, een project dat kmo-bedrijfsleiders bijstaat die willen groeien of moeilijkheden ondervinden omdat ze te snel groeien. Bij een doorlichting van het bedrijf van één van de deelnemers, Albert Maes van Hoogtewerkers Maes, maakte ze zo veel indruk dat hij haar prompt een leidinggevende functie gaf in zijn bedrijf, dat uitsluitend mannen tewerkstelde en dat in een zeer technische omgeving. Een verhaal van kansen krijgen en ze ook waarmaken.

SPK “Ik ben geboren en getogen in Merksplas en heb één zus. Mijn moeder is thuisgebleven om voor ons te zorgen. Mijn vader had een commerciële functie en telde zijn uren niet, hij zette zich helemaal in voor zijn job. Hij is voor mij een altijd een voorbeeld geweest, we wisten al gauw: voor wat hoort wat. Hard werken loont. Ik heb ook altijd veel doorzettingsvermogen gehad voor mijn studies Toegepaste Economische Wetenschappen in Diepenbeek, heb mijn diploma niet voor niks gekregen. Maar ik werkte er graag voor. Zeg maar dat het intrinsiek bij mij hoort. Je mag de kansen die je krijgt niet laten liggen. Voor mijn thesis destijds koos ik het onderwerp Integrale Kwaliteitszorg en Just-in-Time, toen zeer actueel. Mijn onderzoek is destijds verschenen in een boek en werd beloond met een prijs. Mijn promotor had me immers gezegd ‘geen samenraapsel van dingen die er al over gepubliceerd zijn, hé’. De prijs is me destijds nog uitgereikt bij de Paters in Meersel-Dreef.” Na mijn studies kon ik aan de slag bij het SPK (Strategisch Plan Kempen), meer bepaald bij het Plato project. (nvdr: PLATO is een intensief begeleidings- en ondersteuningsproject voor kmo-bedrijfsleiders, gebaseerd op het peterschapsprincipe. Grotere ondernemingen worden peter van kleinere bedrijven, waarbij ze kennis overdragen en ondersteuning bieden bij alle aspecten van bedrijfsmanagement). De kmo’s die destijds aan het project deelnamen, konden zich na 1 jaar begeleiding laten doorlichten. Eén van de eerste bedrijven die ik daarvoor koos, was de firma Maes-Hoogwerkers uit Pulle. Albert Maes, de stichter en bedrijfsleider was blijkbaar onder de indruk en vroeg me voor hem te komen werken.

Mannenwereld “Maes was actief in de verhuring van hoogwerkers. Ze hadden net een grote investering gedaan, maar door de golfcrisis van toen, daalde de verhuur. Er moest werk voor gezocht worden, maar er was geen echte commerciële dienst. Mijn eerste job was dus deze dienst op poten te zetten, van nul af. Ik kreeg een bureau en een lege kast. Daar ben ik vier jaar mee zoet geweest. Toen vroeg Albert Maes mij de bedrijfsunit Maes-Elektro te gaan runnen. Ik was 29, kwam terecht middenin een mannenwereld: niet alleen binnen het bedrijf, maar ook bij de klanten. Bij Eandis, onze grootste klant, waren alle gesprekspartners mannen. Dat was in technische bedrijven de regel, het was uitzonderlijk dat je er met een vrouw te maken kreeg. En wees gerust, ze testen je in het begin.” Je had een theoretische economische opleiding. Hoe zat het met de technische kant van de zaak? Aan technische kennis was in de firma geen gebrek, ik kon altijd op goede medewerkers terugvallen. Ik heb nooit problemen gehad iemand mee te nemen voor besprekingen die goed op de hoogte was van die kant van de zaak. Mijn deel was dan het commerciële, het organisatorische, juridische, alles van de zakelijke kant van de deal of van de contracten. Ook daar moet je je als vrouw in het begin bewijzen. Maar dit is telkens de uitdaging. Ik heb daar geen moeite mee, we zijn daar voor opgeleid. Om de zaken goed te organiseren, op lange termijn te denken, mensen aan te sturen en te motiveren. Maes Elektro haalt het werk binnen via aanbestedingen. Dit zijn langdurige contracten die voor drie jaar afgesloten worden. En sinds het begin van mijn loopbaan heb ik de prijzen in onze sector nog

nooit weten stijgen! Door een betere organisatie, efficiëntie en motivatie van de techniekers slagen we erin om Maes Elektro op een gezonde manier te laten groeien. Daar heb je wel de medewerking van iedereen in het bedrijf voor nodig, anders lukt het niet. Maar dat is juist ook zo mooi!

Meer vrouwen “Met de groei en de specialisatie is het bedrijf gegroeid en opgesplitst in bedrijfsunits. Telkens met eigen organisatie. Ik was de eerste vrouw in het bedrijf, maar ben er wel de oorzaak van dat nu een vrouw aan de leiding van elke bedrijfsunit staat. Ze liepen eerst een tijdje met mij mee en groeiden dan door naar de bedrijfsleiding. Het was één van de kritische succesfactoren van de groep, dat een nieuwe activiteit telkens onder één aparte verantwoordelijke kwam, die als taak had deze uit de grond te stampen en uit te bouwen. Zo zijn we erin geslaagd heel wat vrouwelijk talent aan te trekken en hen verantwoordelijkheid te geven. Aan hen om zich te bewijzen.” Merk je aan de evolutie van het bedrijf nu er meer vrouwen werken op verantwoordelijke posten? “Vrouwen hebben een andere aanpak. Het is

6 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 6

19-4-2012 9:31:18


e -

w e

r e

s

mijn ervaring dat vrouwen om vijf voor twaalf met een probleem langskomen en daar al een oplossing in het hoofd hebben, die ze wel graag willen toetsen. Mannen komen om vijf na twaalf binnen wanneer het kalf al verdronken is. Het zit in hun genen om eerst alles zelf te proberen oplossen vooraleer er iemand anders bij te halen. Een vrouw heeft ook een grotere emotionele intelligentie. Ze zien sneller aan de mensen of er iets is. Ook vertellen mannen makkelijker en meer tegen een vrouw. Dat is belangrijk, we willen gelukkige mensen op het bedrijf, die graag bij ons werken. En als dat niet meer lukt, moeten de wegen scheiden.” De sfeer in het bedrijf snuif je direct en is ontzettend belangrijk, ‘het parfum’ van een bedrijf. En het glazen plafond? “Neen, nooit tegengekomen. Ik heb de kansen eigenlijk altijd aangeboden gekregen en met mijn twee handen gegrepen en ben er telkens voluit voor gegaan. Zeker in kmo’s zijn er veel kansen. In grote multinationals denk ik dat er wel glazen plafonds bestaan. Ik heb wel geluk gehad met Albert Maes, die overtuigd was dat vrouwen in een mannenwereld een streepje voor hadden. Het succes is gevolgd. Hij heeft me veel vertrouwen gegeven.”

Groep Maes Oorspronkelijk was er Maes Hoogwerkers als hoofdbedrijf. Stilaan is dat uitgegroeid tot Groep Maes. Twee ervan, verhuur hoogwerkers en verhuur kranen, zijn 5 jaar geleden naar de kinderen van Albert Maes gegaan. Binnen ‘Groep Elektro’ bestaande uit Maes Elektro, Maes Industriële Verlichting en Transelektro is 5 jaar geleden een ‘Manangement- Buy-In’ (inkoop van aandelen) gebeurd. Ik ben samen met twee andere vrouwen vennoot geworden, naast Albert Maes. Ik ben ook afgevaardigde bestuurder. Albert Maes ziet graag dat zijn bedrijf floreert en blijft voortbestaan, zonder dat hij daarvoor alle zorg alleen moet dragen.” Een grote stap en een grote uitdaging. Schrikte je dat niet af? “Ja, maar op een bepaald moment is die kans daar en dan moet je springen of niet. Ik heb daar niet lang over moeten nadenken, ben ondertussen 20 jaar bij het bedrijf, ken het van binnen en van buiten. Je weet dan dat er geen lijken uit de kast zullen vallen. En ik heb hard meegewerkt aan de groei, dat het bedrijf staat waar het nu staat. Het is ook een beetje mijn kind. Vanzelfsprekend heb ik dat met mijn echtgenoot Karl besproken en die heeft mij daar de vrijheid gelaten. Hij steunde eender welke beslissing ik daarin zou nemen. Een visie die me een goede basis biedt om te doen wat ik nu doe. Hij staat er achter. Het is nodig dat je die dingen met zijn tweeën beslist.

Man en kinderen “Niet dat er opeens zoveel verandert voor man en kinderen Niki (14) en Kevin (12). We hebben ook bewust voor kinderen gekozen. Maar ik wilde ook wel een loopbaan en die twee hoeven elkaar niet in de weg te staan. Als vennoot is het nog een stap verder, met een grotere verantwoordelijkheid, een nog grotere beschikbaarheid. Om dat met je gezin en huishouden te organiseren moet je met twee zijn. Toen de kinderen jong waren, hebben we altijd veel opvang gehad bij de ouders en schoonouders. Na school konden ze daar eten, huiswerk maken, spelen. Nu ze wat groter zijn, is de situatie anders, komen ze liever thuis na school. Karl heeft als zelfstandige (verzekeringen voor architecten en ingenieurs) op zijn beurt een dagtaak die de kantooruren overstijgt. Maar omdat zijn bureau thuis is kan hij doorwerken, ook wanneer de kinderen er zijn. Samen met wat organisatorisch talent slaagt hij er in om alle huishoudelijke druk bij mij weg te houden. Het is een andere organisatie dan in de meeste gezinnen.

De doorsnee werkdag “Een vast en belangrijk punt om de dag te beginnen: elke ochtend ontbijt ik met de kinderen. Probeer dat zonder stress te doen, als ik rond negen op kantoor ben is dat oké. Binnen het bedrijf ben ik nog altijd de coach van de jongere bedrijfsleiders. Verder veel overleg, de contracten onderhandelen, de externe relaties verzorgen en verder alle non-conformiteiten

Het glazen plafond blijft een moeilijk te verbrijzelen obstakel voor veel vrouwen op weg naar de top.

en problemen die overblijven mee opvangen. Binnen de groep zijn we met 185 medewerkers, 220 voertuigen en een 24-uren service. Om al de problemen regelmatig in perspectief te kunnen plaatsen heb ik in mijn bureau als symbool een helikopter hangen. Dit helpt. De zaken van bovenaf bekijken is regelmatig nodig!” Heb je nog tijd om te netwerken? “Vrouwen doen dat minder, zegt men, maar ik denk dat ze het bewuster doen. Een vrouw meet haar tijd meer af en als het nodig is, blijft ze liever een avond bij de kinderen. De meeste mannen zeggen ‘ik heb wat aan de hand en zijn weg’. De vrouwen die ik er tegenkom zijn er vooral omdat het op dat moment echt nuttig is, een interessant onderwerp of interessante contacten. Je moet een aantal dingen opgeven, je moet ook geluk hebben. Gezonde kinderen bijvoorbeeld, die zich goed voelen in hun vel. Als daar problemen mee zijn, is het moeilijk, maar dat geldt voor iedereen. Uiteraard besteden we zoveel mogelijk huishoudelijke taken uit; dat is nodig en daarvoor moeten we middelen aan besteden. En als er zich eens een probleem voordoet, ja dan is dat volgens mij niet anders dan in andere huishoudens.”

Toekomst “Op dit ogenblik voel ik me heel goed in mijn vel. Zowel thuis als op het bedrijf. En de inspanningen die ik er voor moet doen, doe ik graag. Zolang het met het bedrijf goed gaat, ik goed met de vennoten overweg kan, dan zie ik me op deze plaats blijven tot ik met pensioen ga. Wat niet wil zeggen, dat ik binnen 5 of 10 jaar nog zo’n lange dagen en weken zal draaien. Maar dat zullen we zelf mee organiseren.” (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 7

DHM_mei_325.indd 7

19-4-2012 9:31:18


Mia Schellekens, Quality Director van Mondi Foods Mia Schellekens is als Quality Director lid van het directiecomité van Mondi Foods nv in Rijkevorsel. In een bedrijf in de voedingssector is dat een bijzonder grote verantwoordelijkheid. Voedselveiligheid is immers al geruime tijd een belangrijk thema op zowat alle beleidsniveaus van de overheden op nationaal, internationaal en mondiaal gebied. Haar verantwoordelijkheid beperkt zich niet tot het bedrijf in Rijkevorsel, maar ook voor de zusterbedrijven in Polen en Ghana.

Alma Mater en Alma restaurants Mia studeerde bio-ingenieur aan de KU-Leuven. Ze was in de middelbare school een goede student en had een bijzondere interesse voor de natuur. “Ik was in mijn jeugdjaren actief in de Wielewaal (een van de voorlopers van Natuurpunt) en was van plan biologie te gaan studeren. Maar een aantal mensen zeiden, dat zeker gezien de toen heersende slechte economische situatie, bio-ingenieur me meer kansen zou bieden. Achteraf bekeken ben ik heel blij dat ik die raad gevolgd heb, het is een prachtige studie. Het is een brede wetenschappelijke opleiding, anders dan fysica of scheikunde, die wel dieper op de materie focussen. Je krijgt van alles wat: biologie, scheikunde, fysica, wiskunde, ingenieurstechnieken … Heel boeiend. Na drie gemeenschappelijke jaren, moest je kiezen voor specialisatie: landbouw of scheikunde. Ik koos voor scheikunde, meer specifiek voor microbiologie en biochemie, met als nevenrichting voeding. Dat matcht perfect met wat ik nu doe, gepland was het echter niet. Op dat ogenblik had ik geen enkel idee wat ik er later mee zou aanvangen.” Ben je snel in het beroepsleven terechtgekomen? “Eerst heb ik geprobeerd een beurs voor een doctoraat vast te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wel ben ik als onderzoeker aan de universiteit bezig gebleven, met een werklozenstatuut. Eerst in waterzuiveringstechniek, dan een tijd in plantengenetica. Daarna ben ik terechtgekomen bij de Alma (studentenrestaurants), waar ik onderzoek gedaan heb rond vacuüm bereide maaltijden en HACCP (de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risicoinventarisatie voor voedingsmiddelen. In het Nederlands: gevarenanalyse en kritische controlepunten.). Nadenken over en analyseren wat er kan mislopen in de voedselketen, wanneer er gevaar kan zijn met voeding, of het nu de voedingswaren zelf aangaat of de productiemethodes. Denk aan een stukje glas in een potje jam of babyvoeding. Tijdens dat onderzoek ben ik kwaliteitsmanager geworden bij Alma. De onderzoeksprojecten ben ik altijd blijven volgen, tot op vandaag. Ondertussen zijn naast de KUL ook de Hogeschool Kempen (Geel) en de Universiteit Gent erbij betrokken. Groot voordeel is dat ik vanuit het bedrijf de mogelijkheid heb die dingen te blijven opvolgen.

Een gezin “Ondertussen was ik gehuwd en woonden we in Heverlee. Philip werkte voor BASF en men had hem gevraagd naar Duitsland te gaan werken. We hebben beslist dat te doen en ik heb twee jaar loopbaanonderbreking genomen. Ik zat toen in de kleine kindjes en had het gedacht dat een moeder bij die kleine kindjes hoorde te blijven. Een beetje een schuldgevoel. Maar eigenlijk kwam het toen goed uit, met de verhuis naar Duitsland. Achteraf bekeken was dat de minst goede beslissing. Ik denk dat ik nu, terwijl ik fulltime werk, een veel betere moeder ben dan toen ik hele dagen thuis was. Het was waardevol, maar ik heb er de les uit getrokken dat je niet altijd bij je kinderen moet zijn om een goede moeder te zijn. Je kunt moeder zijn en werken tegelijk, ieder moet dat voor zich uitmaken. Als je frustraties kweekt, je niet goed in je vel zit omdat je niet kan gaan werken, dan voelen de kinderen dat ook. Komt daarbij dat je sociaal leven eronder gaat lijden en de buitenwereld een ander waardeoordeel over je heeft. Ik merkte dat o.a. op recepties, waar anderen vroegen wat ik deed. Bij het antwoord ‘huisvrouw, bij de kinderen’ was dat meestal einde ge-

sprek. Blijkbaar ben je dan geen interessante persoon. Heel confronterend. Voor mij was het een les.” Toen we terug naar België zouden komen, ben ik vanuit Duitsland beginnen solliciteren. Ik weet nog dat ik met een dikke buik, zwanger van ons Paulien, op Mondi Foods op sollicitatiegesprek ben geweest. Blijkbaar maakte dat geen verschil, want ik heb de job gekregen.” Bewust in eigen streek gaan zoeken? “We hebben overwogen om terug naar Leuven te gaan, maar omdat mijn man in Antwerpen zou werken, was die verplaatsing alle dagen onbegonnen werk. We hebben nog gekeken in de regio Mechelen, maar een deel uit gemakzucht gekozen voor Hoogstraten. Je kent de streek, weet waar je terechtkomt. En het is dikwijls ook handig dat uw ouders in de buurt wonen.”

Mondi Foods “Ik werd aangeworven bij Mondi Foods als kwaliteitsmanager, vanaf het begin maakte ik deel uit van de directie. Het was echter geen vooraf uitge-

8 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 8

19-4-2012 9:31:18


maakt plan van mij, ‘in de directie zitten’. Ik heb gewoon gekeken of het een interessante job inhoud was. Er zijn een aantal dingen die ik belangrijk vind: vrijheid om mijn job in te vullen, vrijheid in tijdbesteding, ruimte om het wetenschappelijk onderzoek te kunnen volgen, internationaal kunnen werken. Ik heb in het kader van Europees onderzoek veel kunnen reizen, lezingen gegeven. Dingen die ik graag doe en me voldoening schenken. Het niveau of de titel van je functie is dan niet het belangrijkste waar ik naar kijk.” Voor het bedrijf was het geen criterium of het een man of vrouw zou zijn? “Absoluut niet. Ik heb er nooit enig nadeel van ervaren. Integendeel. Toen ik hier aan de slag ging, was de reactie van een vrouwelijk personeelslid ‘eindelijk een vrouw in het management, én een Belgische’. Alle andere directieleden waren mannen én Nederlanders. Op menige meeting ben ik nog meermaals de enige vrouw, maar ik zit daar niet omdat ik vrouw ben, maar vanuit mijn functie, vanwege mijn competenties. Ik was wel de enige vrouw in het management.” Was het wennen? “Ik maak heel makkelijk contact, heb er geen enkele moeite mee gehad. Het enige wat je soms meemaakt is dat iemand eens goed vloekt en dan plots beseft ‘oei, er zit een vrouw aan tafel’. Ik heb er nochtans geen probleem mee.” Een glazen plafond ben je niet tegen gekomen. “Ik heb nooit gemerkt dat ik minder kansen heb gehad omdat ik vrouw ben. Dat hangt natuurlijk wel af van het soort bedrijf waar je terecht komt. Hier is zeer weinig hiërarchie, spreekt iedereen elkaar aan met de voornaam. In bedrijven met meer formalisme speelt dat misschien wel een rol, moeten vrouwen misschien wel vechten voor hun plaats. Het enige waar ik wel speciaal voor gevraagd ben als vrouw, is in de raad van bestuur van Natuurwerk (een project gegroeid vanuit SPK). Eigenlijk vond ik dat niet tof dat het om die reden was, maar het is een mooi project en daarom wilde ik het wel doen. Heb er achteraf ook geen problemen mee.” Je hebt een leidende functie. Was dat ambitie? “Het feit of je een leidende functie ambieert heeft veel te maken met wat je van thuis uit hebt meegekregen. Mijn mama heeft buiten de eerste jaren na de bevalling – en van die periode herinner ik me niets meer – altijd voltijds gewerkt. Ze moest al heel ziek zijn, zeg maar haast niet kunnen lopen, wilde ze thuis blijven van het werk. Ook papa had zijn werk en was daarbuiten heel actief in tal van organisaties. Bijna altijd had hij daar een verantwoordelijke rol. Bij ons thuis werd veel vergaderd. Ik vond dat dus doodnormaal. Ook de plaats in het gezin denk ik dat een rol speelt. Volgens mij neemt de oudste in het

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

s r

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty

r

e

g Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

t

Slechts 1 op 3 in kader- en directiefunctie is vrouw. (bron ACV)

gezin vaak sneller verantwoordelijkheid op. Dat zijn volgens mij zaken die, naast kennis en vaardigheden, een grotere rol spelen of je in een verantwoordelijke functie terechtkomt dan vrouw zijn. Ik heb in ieder geval nooit enige plan in een of andere richting gemaakt.” Welke functies zitten in de directie? “CEO, financiën, commercieel, kwaliteit. Gelijkwaardige verantwoordelijkheden, ieder vanuit zijn competentie natuurlijk. Waar heb je managementvaardigheden gehaald. “ Ik heb er niet echt cursussen voor gevolgd. Wel geregeld studiedagen waarvan het onderwerp me interesseert. Zoals financieel management voor niet-financiële functies. Niet vanuit carrièreplanning, maar vanuit interesse. In de opleiding bio-ingenieur zit op dat terrein niets. Heb dat meestal van mezelf geleerd.”

Het gezin “Vanaf het eerste kindje geboren is, hebben we poetshulp in huis gehaald. Heel bewust, ik besteed heel weinig tijd aan poetsen, strijken doe ik niet (lacht). Eén dag per week wordt het huis gepoetst, mijn rol beperkt zich tot een keer met een stofzuiger rondgaan in het weekend. Dat niet alles perfect is, daar moet je mee leren leven en niet over zeuren. Vanaf we hier terug wonen hebben we ook altijd iemand gehad die de kinderen ging ophalen van school en thuis bleef tot één van ons beiden thuis was. Je moet dat dus organiseren, dat is belangrijk. Dan ben je gerust, ook als het op het werk wat uitloopt. Het meeste van de zorg kwam wel bij mij, want Philip was om zeven ’s morgens weg en was niet voor zeven ’s avonds thuis. Mijn voordeel is dat ik op tien minuten thuis ben vanaf mijn werkplek, ik ben op een schappelijk uur thuis. En als er iets mocht zijn, op school of zo, dan kan ik hier ook meestal direct weg. Niemand die daar een probleem van maakt, tenzij je in een meeting zit. En dan nog. Nu hebben we gelukkig gezonde kinderen en als er al eens een ziek was, bleef Philip of ik thuis. Of ze konden bij mijn ouders terecht. Het voordeel van in de buurt te wonen, hé!” Je bent ondertussen gescheiden. Heeft je werk daarmee te maken? “Neen, dat staat er volledig buiten. Philip heeft nooit problemen gehad met mijn werk, mijn carrière. Dus dat is geen punt van discussie geweest.”

De toekomst Wil je hier je hele loopbaan blijven? “Momenteel zijn er veel voordelen. Ik doe mijn job graag, heb goede collega’s, een goede werksfeer. En het is dicht bij huis. Maar eens dat later de kinderen afgestudeerd zijn en het huis uit zijn, dan houdt niets me tegen mocht er zich een andere interessante opportuniteit voordoen. Maar ik denk daar nu niet aan. Het is een toffe job, ik voel me hier goed, heb voldoende uitdagingen. Waarom zou ik weg willen? En stel dat het hier om een of andere reden mocht fout lopen, dan heb ik geen schrik om iets anders te zoeken. Dat zien we dan wel weer.” (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 9

DHM_mei_325.indd 9

19-4-2012 9:31:19


10 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 10

19-4-2012 9:31:24


Dr. Marleen Van Den Bergh Director Product Stewardship & REACH Environment, Health & Safety, UMICORE Een hele boterham, deze titel. Marleen Van Den Bergh is dan ook niet zomaar een ‘director’ bij de Belgische multinational, maar directeur van een zeer gespecialiseerd en belangrijk deel van de onderneming. Een uitdagende taak, met grote verantwoordelijkheid, in een wereldfirma. Je verwacht niet direct dat ze aan een vrouw wordt toevertrouwd. Waarom ze dat bij Umicore wel doen en wel aan Marleen, gingen we haar zelf vragen. In haar huis in Hoogstraten, waar ze met Bart en 3 kinderen woont en het leven buiten het werk beleeft.

Het begin Marleen is van Mechelen, komt uit een gezin van 4 kinderen. “Vader was ingenieur, moeder was een 4-talige secretaresse. Maar zoals dat in die tijd nog meer de gewoonte was, bleef ze thuis om voor de kinderen te zorgen. Niettemin heeft net zij me altijd gestimuleerd om ambitieus te zijn. Niet vanuit een gevoel van dat ze zelf tekort gedaan was, want ze was een heel tevreden vrouw. Mijn oudste broer was doof geboren, ik ben 5 jaar later gekomen. Ze heeft misschien wel daarom speciale aandacht aan mij besteed en steeds impulsen gegeven mijn best te doen” Marleen was een goede student, die zonder al te veel problemen door de middelbare studies fietste. Fysica was een van haar lievelingsvakken en dus wilde ze dat gaan studeren. “Blijkbaar had ik daar goed inzicht in, terwijl het voor velen net een struikelblok is: wiskunde en fysica. De manier van denken en redeneren is speciaal en je kan ermee overweg of niet. Kan je het wel, dan is het echt niet zo moeilijk meer. Het is niet zo dat ik in mijn huidige job nog direct met fysica bezig ben, maar het heeft me wel het kader gegeven om met complexe materies om te gaan, om die te analyseren en er methodes voor oplossingen te ontwikkelen. Het is een wijze van denken waar je je hele leven kan op voortbouwen”. Ook tijdens haar universitaire studies deed Marleen het uitzonderlijk goed en door de vele graden die ze bij haar afstuderen haalde, kreeg ze de kans te doctoreren. “Studeren was geen echte opdracht, ik heb altijd veel en graag gestudeerd. Ik wilde graag alles kennen en was daar wel ambitieus in. Ik zit blijkbaar zo in elkaar, ben niet rap tevreden, het moet goed zijn. Het behalen van een doctoraat was een doel om iets toe te voegen aan het diploma dat ik had, iets dat mijn latere kansen zou ten goede komen. Van in het begin was ik niet van plan om wetenschappelijke onderzoek te doen, ik wilde naar het bedrijfsleven. Na het behalen van haar doctoraat, was het echter een minder gunstige economische periode. De jobs lagen niet voor het oprapen. Ze kreeg de kans om les te geven aan de regentaatsopleiding aan de hogeschool in Antwerpen (huidige Karel De Grote Hogeschool): “Het was een opportuniteit om te werken en tegelijk een mooie aanvullende ervaring, heel anders dan het onderzoekswerk aan de unief. Maar gaandeweg was daar toch het gevoel: is het daarvoor dat ik een doctoraat gehaald heb? Alle respect voor leerkrachten hoor, ik bewonder de mensen die elke dag les geven. Maar zelf voelde ik dat ik andere dingen wilde doen, het bedrijfsleven in. In het onderwijs heb je meestal een vlakke loopbaan, ik wilde meer kansen om te groeien.”

Umicore Haar man Bart, met wie ze sinds haar studies samen is (ze studeerden samen fysica in Leuven), was ondertussen al een tijdje aan de slag in het bedrijfsleven en ze zag dat zoiets toch meer haar ding zou zijn. Na drie jaar lesgeven, zocht en vond Marleen in 1997 een uitdagende job bij Umicore in Olen.

Umicore is een toonaangevend bedrijf op het gebied non-ferro metalen met heel veel moderne toepassingen, zoals bvb. in zonnecellen of autokatalysatoren. Ze begon er als technisch commercieel medewerker voor één van de moderne producten, germanium. “Echt mijn ding: met producten werken waar ik voor gestudeerd had, en tegelijk met bedrijven en mensen die deze producten nodig hebben in hun toepassingen. Na een tijdje was ik verantwoordelijke voor de verkoop van germanium voor industriële toepassingen, vooral voor infrarood technologie. Toen vooral bekend voor militaire toestellen, maar ondertussen toegepast in vele commerciële toepassingen, zoals in de auto-industrie voor de nachtvisie-uitrustingen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 11

DHM_mei_325.indd 11

19-4-2012 9:31:29


Ik heb die boeiende evolutie mogen meemaken. Heel uitdagend; de slogan van Umicore is niet voor niets “Materials for a better life”.

Naar Brussel Negen jaar is Marleen in Marketing en Sales gebleven. Heel die periode heeft ze veel geleerd, kreeg binnen het bedrijf heel veel mogelijkheden om marketing en managementopleidingen te volgen die ze in haar studie niet gehad had. “Zodra Umicore ziet wat je potentieel is, investeren ze ook veel in je. Het is een win-win situatie”. Na die negen jaar zat Marleen op wat ze noemt “een saturatie-niveau” en begon ze uit te kijken naar iets anders. “Waar ik zat, waren er weinig doorgroeimogelijkheden. Maar je moet ogen en oren openhouden, en door vele contacten binnen het bedrijf kende men mijn interesse voor de andere producten, voor de veiligheid en gezondheid, voor duurzaamheid. Via een interne mutatie ben ik in 2007 op de hoofdzetel in Brussel terechtgekomen. Daar werd ik verantwoordelijk voor het REACH-project. (REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. Europa legt op dat van alle geproduceerd en geïmporteerde chemische producten (waaronder ook de metalen) de gevolgen op gezondheid van mens en milieu moeten gekend zijn. Een hele boterham voor een bedrijf als Umicore, met niet alleen veel producten, maar ook veel entiteiten in België, in en buiten Europa. Vier jaar heb ik me beziggehouden met de cöordinatie van dat project voor Umicore, wereldwijd! Binnen elke productie-entiteit was er één verantwoordelijke voor REACH, deze 14 managers werden door mij aangestuurd en gecoördineerd.” “Een heel afwisselende job, op mijn lijf geschreven: veel onderhandelen, zorgen dat alles aan de richtlijnen beantwoordt, overleg binnen sectoren, met andere bedrijven, met Europese instellingen…

Blijkbaar heb ik dat goed gedaan en sinds een jaar is mijn job uitgebreid en ben ik verantwoordelijk voor de product veiligheid voor de ganse groep Umicore. Veel reizen? In de tijd van Olen heb ik veel meer gereisd, nu reis ik wel elke dag naar Brussel! Het zwaartepunt van alles wat met REACH te maken heeft ligt immers in Brussel en dus ook de meeste van mijn activiteiten. Ik ga met de trein, met de auto is het niet te doen. Een deel van mijn werkdag speelt zich op de trein af. Met de moderne communicatiemogelijkheden is dat ook mogelijk. Je werkt full-time. “Ja en dat is een bewuste keuze. Na de geboorte van mijn jongste dochter heb ik er even gebruik van gemaakt om 4/5 te werken, maar ik heb dat zelf stopgezet. Ik kon die thuisdag niet invullen op een manier dat ik er voldoening aan had. Ik zit zo niet ineen. Nu werk ik één dag per week van thuis. Maar het is wel werken, alleen ben je wel in de buurt van je gezin. Dat geeft me veel rust, want elke dag 4 uur onderweg is ook fysiek inspannend. Af en toe durf ik al eens een 2e dag van thuis werken. Als het zo uitkomt en mijn agenda laat het toe, is dat geen probleem en heb ik er ook geen moeite mee en het bedrijf ook niet. Het is een kwestie van wederzijds vertrouwen. En thuis werken is niet zitten prutsen, soms doe je nog meer uren dan anders, je vult ze alleen in hoe je zelf wil. En dat vinden de kinderen wel fijn, ze komen al eens makkelijker op je schouder hangen. Je doet deze job graag? “Ja, anders zou ik er zo enthousiast niet over vertellen. Ik ben er gedreven mee bezig en voel me daar uitstekend bij. Het is ook mijn overtuiging dat ik nooit deze job, op dit niveau zou doen, mocht ik die gedrevenheid niet hebben. Kennis is maar één van de aspecten, je moet er ook veel voor willen doen;”

12 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 12

19-4-2012 9:31:30


d

l n k g n

n p k n n

t n e r

s t e

Het glazen plafond “Daar ligt volgens mij ook wat men het glazen plafond noemt. Ik heb dat goed beseft toen ik in Olen voelde dat ik aan wat anders toe was. Als ik er niet zelf achteraan gegaan was, had ik daar waarschijnlijk nu nog gezeten. Als je ambitie hebt, moet je dat durven tonen. En daar ontbreekt het vrouwen nogal eens aan. Vrouwen beseffen te weinig dat ze dat moeten doen, expliciet zijn over hun ambities, niet wachten tot ze het u komen aanbieden, dat gebeurt meestal niet. Ook al heb je de capaciteiten, je mag er niet van uitgaan dat ze dat dan ook opmerken. Toon het, ga er voor.” En gezin en huishouden? “Wel, tegen die redenering revolteer ik wel eens. En de man dan? Die is evenveel vader van de kinderen als ik moeder. Men neemt te makkelijk aan dat het de vrouwelijke natuur is om voor de ‘haard’ kiezen, terwijl dat eigenlijk maar een beperkte periode in de geschiedenis zo geweest is. Vroeger droegen vrouwen ook verantwoordelijkheid voor werk én huishouden. Het is waar, de generatie van onze ouders hebben voor een groot deel anders gehandeld. De man was de belangrijkste kostwinner, als er een keuze moest gemaakt worden, bleef de vrouw thuis voor de kinderen. Het verandert maar langzaam. In Nederland gelooft men me bijna niet als ik zeg fulltime te werken. Deeltijds werken is daar het normale regime voor vrouwen.” Je hebt nog ambitie? “Persoonlijk denk ik dat ik nog niet aan mijn plafond zit, glazen of niet. Die gedrevenheid blijft en ik wil blijven groeien. Of het nu op dit niveau of in dit bedrijf is of elders, dat maakt niet uit. Het gaat mij om de drive, het is mijn karakter. Waarom ik niet en mijn collega wel? Ook in ons bedrijf zijn de meeste jobs op mijn niveau of hoger nog altijd mannen. Er is wel een tendens merkbaar, maar er is nog een hele weg te gaan. Het is een complex gegeven.”

“Ook netwerken is iets waartoe vrouwen zich minder geroepen voelen. Bovendien is er nog steeds een gebrek aan rolmodellen, voorbeelden waaraan vrouwen zich kunnen spiegelen. In het Executive Commitee (hoogste niveau binnen Umicore) was er één vrouw, maar die is nu met pensioen. Doorgroeien binnen het bedrijf tot het hoogste niveau blijft moeilijk.” Zou je nog verder willen doorgroeien? “Bah, ik weet niet, maar mijn eerste gedacht is wel ‘waarom zou ik dat niet kunnen?’. Er moet natuurlijk voldoende vertrouwen zijn. Nu, ik laat het op mij afkomen, zeg niet bij voorbaat nee.”

Het huishouden “Van in het begin heb ik een man die mij enorm gestimuleerd heeft. We hebben samen gestudeerd en gedoctoreerd, we hebben van in het begin op voet van gelijkheid gestaan. Hij heeft me aangemoedigd om van het onderwijs naar het bedrijfsleven te stappen, het binnen het bedrijf hogerop te zoeken. Dat heb je nodig, zulke beslissingen neem je dan als koppel omdat het een impact heeft op je gezin, op je samenleven.” “Dat heeft altijd goed gelopen. Bij de overschakeling naar de industrie, ben ik allereerst beginnen zoeken naar een goede kinderoppas, goede huishoudhulp. En dat is goed gelukt. Je moet dat organiseren en dat is best mogelijk. Je moet je kinderen een veilige thuishaven bezorgen en mensen zoeken die dat kunnen omkaderen. En als het echt nodig is, moet één van de ouders gewoon daar zijn. Als ik zie hoe mijn kinderen in hun vel zitten, denk ik dat we daarin goed geslaagd zijn. Het is de beste graadmeter, meer is niet nodig. Het is niet altijd allemaal rozengeur en maneschijn, maar waar is dat wel het geval? Het is een dagelijkse evenwichtsoefening, kijken hoe je de dingen kan combineren. Het is niet alleen mijn job en mijn gedrevenheid, het totale plaatje moet kloppen. En als ik rond me kijk, denk ik dat dat het geval is. Hier zit eigenlijk wel een tevreden vrouw.” (jaf)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 13

DHM_mei_325.indd 13

19-4-2012 9:31:30


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN van de WEB-Kringwinkels In een tijd waarin toch stilaan het besef aan het groeien is dat jammer maar helaas de bomen zoals algemeen verwacht toch niet tot in de hemel blijken te groeien, dat the sky toch niet de limit schijnt te zijn, dat eindeloos consumeren en weggooien de stortplaatsen wél tot in de hemel doen groeien, het is in zulke tijd dat, zij het alsnog gestaag, andere begrippen hun ingang vinden. Zo durven we ten dage bijvoorbeeld al spreken van ‘recyclage’, zonder van de weeromstuit voor Gruune Jonge te worden gescholden. We gaan al eens - zonder morren (?) - aanschuiven bij het containerpark. In de overtuiging dat ons afval terug tot grondstoffen kan verwerkt worden. Of al was het maar omdat de klassieke ophaling van vullis en ander ons meer en meer centen gaat kosten. Let it maar be, zongen de Krekels, het blijft al gelijk om welke reden het niet naar het stort gaat. We durven zelfs stilaan nog een stapke verder. We gaan onze kleding, niet elk jaar gewoon afdanken zoals de modegoeroe’s het ons alsnog willen voorschrijven. Nee, het wordt al een jaartje langer gedragen, en, er zijn goed menenden die zich al de vraag durven stellen of een afgedragen (?) kledingsstuk misschien tweedehands geen verder leven zou kunnen gaan leiden. Zeker bij de mensen die het in onze rijke maatschappij met heel wat minder moeten stellen. Hoewel, horen we daar niet zeggen dat tweedehandskleding al trendy is bij de beter gesitueerden? Omwille van zijn mogelijk exclusieve spullen. Hoe dan ook, we zijn waar waar we moeten zijn, bij de kringloopwinkels. Zoals er zelfs eentje in en af Meer al een jaar of zeven actief is. Maar, zoals wij van DHM-zijde steeds maar weer de temperatuur van onze lezers, -essen, meten, er leven rondom de kringloop nogal wat vragen. Hoe werkt het? Wat kan er naartoe? Wat niet? Hoe en waar? Wie zal het zeggen? En daarom…

Order der redactie ten onzent Ga ter plaatse, naar de WEB-Kringwinklel in Meer. Vraag daar aan de baas/bazin om het allemaal eens uit leggen. Luister vol aandacht, schrijf het vooral goed op en neem een paar foto’s. Niet te licht, niet te donker, of er zal wat zwaaien. En nu eruit De Cock. Wij dus naar Meer waar we te horen kregen dat we eigenlijk beter streven en steven naar Turnhout zouden wenden. Naar het WEB-hoofdkwartier, om eerst enig inzicht te verwerven in de WEBstructuur en -organisatie. Geen probleem, Steenweg op Tielen 70 waar Myriam Lenaerts, WEBmedewerker communicatie & kwaliteitszorg ons zou te woord staan.

Ontstaan en doelstelling De WEB-Kringwinkels maken deel uit van de Vlaamse Kringwinkels en zijn een onderdeel van een veel grotere WEB-organisatie. Die werkzaam is binnen een segment van de duurzame tewerkstelling van werknemers die moeilijker hun weg vinden in het gangbare marktgebeuren. Voor de doelstelling van de organisatie citeren we uit de WEB-website, dan is de info op zijn minst juist, en zonder fouten geschreven: “vzw WEB (of voluit vzw Werkervaringsbedrijven) werd opgericht in 1992 op initiatief van het Strategisch Plan Kempen. In het bestuur van de vereniging zetelen vertegenwoordigers van het

ABVV, het ACV, de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid, het UNIZO, de Katholieke Hogeschool Kempen, De Strategische Projectorganisatie Kempen, Welzijnszorg Kempen, VKW en het IOK. WEB richt zich tot werkzoekenden en werknemers uit de Kempen die intensieve begeleiding nodig hebben bij hun zoektocht naar een duurzame job. Binnen deze begeleidingstrajecten organiseren we vorming en opleiding en bieden werkervaring of tewerkstelling aan. Hierbij houdt WEB rekening met de bredere maatschappelijke context en/of de vragen van ‘de klant’. Werkgevers kunnen bij WEB terecht voor opleiding en begeleiding van hun uitvoerende werknemers. Wij geven advies en ondersteuning bij de uitbouw van een HRM-beleid op maat…” “…Sinds zijn ontstaan heeft Web steeds aan de spits gestaan in de Kempen voor wat betreft de realisatie van opleidings-, werkervarings- en tewerkstellingsprojecten voor specifieke doelgroepen. WEB heeft op dit ogenblik initiatieven op drie terreinen: creatie van tewerkstelling voor specifieke doelgroepen, opleiding/begeleiding van werkzoekenden en opleidingen voor werknemers, consulting en projectontwikkeling…” Tot zover de gronddoelstelling. Die er uiteraard heeft toe geleid dat WEB van langsom meer specifieke initiatieven heeft genomen en ontwikkeld in de lokale Noorderkempische diensteneconomie. Met vandaag de dag in het totaal zowat 300 (!) werknemers in dienst.

14 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 14

19-4-2012 9:31:31


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE We kunnen dan ook binnen dit te korte bestek niet verder ingaan op het geheel van de organisatie. Voor de geïnteresseerden, surf naar www. websweb.be, de moeite waard. Wij moeten ons dus beperken tot één onderdeel van de creatie van werkgelegenheid, met name de ‘sociale werkplaats WEB’. Opgericht voor de doelgroep van werkzoekenden die, zelfs na een intense vorming, training en werkervaring niet terechtkan in het reguliere bedrijfsleven. De werkplaats bestaat uit 3 afdelingen.

Na de sortering worden de goederen dus opgeslagen in het magazijn in afwachting van opname in de winkel. Een moment dat zal te maken hebben met bepaalde acties, seizoenen, St. Niklaas, Kerstmis, Pasen, begin der scholen… In functie van behoeften zullen de magazijnen onder elkaar uitwisselen. Zo heeft men ons verteld dat bepaalde zaken op bepaalde momenten bijvoorbeeld beter in Meer verkopen dan in Retie. Regionale verschillen zijn er, zo luidt het.

1. Het Kringloopcentrum WEB Zijnde een initiatief dat via het ophalen, sorteren, herstellen en verkopen van herbruikbaar groot huisvuil mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt een duurzame plaats wil geven. Dat herbruikbare goederen van de afvalberg wil redden door ze als kwaliteitsvolle tweedehandsgoederen tegen een betaalbare prijs aan te bieden. Hiervoor werd binnen de organisatie de aparte vzw SW (sociale werkplaats) WEB opgericht. Wat draagt de interesse weg: huisraad, fietsen, elektro, muziek, kleding, meubelen, speelgoed, boeken. Voor dat ophalen, sorteren en verkopen zijn de WEB-Kringwinkels Turnhout, Hoogstraten (Meer) en Retie actief. Herstellen gebeurt in Turnhout, maar daarover meer verderop. Eerst nog zeggen dat het WEB-verzorgingsgebied zich uitstrekt over Turnhout, Oud-Turnhout, Merksplas, Rijkevorsel, Hoogstraten, Beerse, Vosselaar, Retie, Arendonk, Ravels en Baarle-Hertog

en elektro waaraan gewerkt is. Maar wat is de meerwaarde? Bronnen: het Internet, reclamefolders… Die nieuwwaarde moet quasi exact gekend zijn. Het is immers al voorgevallen dat één of andere gewetenloze onverlaat iets waardevols aankocht om het vervolgens in de eigen nering tegen een exorbitante prijs voort te verkopen. En daar zult ge dan als WEBber maar bij uitlopen. Zoals we het vroeger als eens aanhaalden, om een oog uit te blèten, om korte armkes van te krijgen, om onder de dallen te kruipen. Hierbij nog vermelden dat WEB een eigentijdse en trendy boetiek heeft in hartje Turnhout waar enkel kleding, schoenen en accesoires aan de man, meer waarschijnlijk vrouw, worden gebracht. Noteer ‘La Ganga’ (Spaans voor ‘koopje’) Korte Gasthuisstraat 39 in Turnhout.

2. Het Eethuis WEB Of, ter wille van de logica zelve heeft Turnhout veel meer in stock dan Meer en Retie. Telefoontje of mail en hupsaké, de vrachtwagen rijdt voor. Als het de Kringwinkel in gaat, moet er een prijskaartje aangehangen worden. En dat is niet eenvoudig. In principe wordt 10 à 20% van de nieuwwaarde gehanteerd. Behalve voor fietsen

Niet in Meer, maar aanpalend aan de WEBKringwinkel in Turnhout. Misschien voor de Hoogstratenaar dan ook iets of wat verwonderlijk dat we het er hier over hebben. Maar het Eethuis is één van de 3 afdelingen van de ‘sociale werkplaats WEB, en we moeten de zaken een beetje op orde houden. Daarbij in aanmerking genomen dat het toch wel interessant is om weten.

Aan het begin van de kringloop staan wij allemaal. Met in eerste instantie de vraag of bijvoorbeeld uw bed nog goed genoeg is om er een ander in te laten slapen. Als uw teerbeminde het er na zoveel jaren echtelijk toeven voor wat voor reden dan ook absoluut uit wil. Na het gebruikelijke gewissewas en eventueel vergelijk, zal men aldus te werk gaan: Contact opnemen met een WEB-Kringwinkel waar men er perfect voor is opgeleid om aan te voelen wat voor bed men in de kuip heeft. Wordt aan uwen uitleg enig geloof gehecht, dan wordt een chauffeur met vrachtwagen op pad gestuurd, waarbij die chauffeur de verantwoordelijkheid heeft om afgaande op zijn waarneming een oordeel te vellen. Goed voor de kringloop, hij neemt het mee, goed voor het containerpark, zelf uwe remorque aanpikken. Er bij te zeggen en goed te verstaan, er wordt u bij opname geen vergoeding betaald. Een gift is altijd gratis. Ze wordt wel gratis opgehaald. Men kan ook zelf spullen in de Kringwinkel gaan aanbieden. Alwaar de baliebediende zal aanvaarden, of u onder teleurgestelling met uwe rommel zal terugsturen. Een kringloopwinkel is geen kosteloos mini-containerpark.

Zelf brengen in Turnhout. Merk in de achtergrond de behandelde goederen die hun beurt afwachten om in één van de Kringwinkels verkocht te worden. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 15

DHM_mei_325.indd 15

19-4-2012 9:31:31


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Het Eethuis WEB is een tewerkstellingsinitiatief om goede en gezonde maaltijden aan te bieden (werkdagen + zaterdag) tegen een democratische prijs. Iedereen mag er komen eten maar er wordt bijzondere aandacht geschonken aan kansarme mensen en senioren (+55). Die iets voordeliger mogen aanschuiven. Het huis verschaft om de twee dagen een andere dagschotel (6,25 tot 6,45 euro), maar men kan er ook terecht voor een lunch, warme snacks, een broodje en koffie met gebak. Een succesverhaal, mede geschreven door de toenemende kalandizie van werknemers uit de nabijgelegen KMO-zone, jonge gezinnen, fietsers, groepen… ’t Is maar dat ge het weet.

3. Het hergebruikcentrum Het hergebruikcentrum (HGC) in Turnhout is een ander tewerkstellingsinitiatief dat net zoals het Kringwinkelcentrum jobs biedt aan langdurig werkzoekende en kortgeschoolde mensen. Bovendien bevordert het HGC de recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en fietsen. Dit gaat van was-en droogautomaten tot koelkasten, microgolfovens, fornuizen, tv’s, stereo-installaties... Het HGC zamelt deze apparaten in via De Kringwinkels WEB, De Kringwinkels Zuiderkempen, Brecht, Mol en Antwerpen. Ook haalt het HGC apparaten op bij het regionaal overslagstation (afgekort: ROS) en het fijnmazig overslagstation (afgekort: FOS) waar de afgedankte apparaten van groothandelaars (bv. SITA) en detailhandelaars (bv. Van Den Borre) worden ingezameld. De WEB-medewerkers herstellen alle toestellen voor zover herstellen zowel economisch als ecologisch verantwoord is. De toestellen worden uitgebreid gecontroleerd, eventueel hersteld, langdurig getest grondig gepoetst. Eenmaal dit traject gepasseerd is, worden de toestellen voor een nieuw leven verkocht in De Kringwinkels WEB, Zuiderkempen, Mol (De Biehal), en Brecht (De Cirkel). Alle herstelde en grondig geteste toestellen krijgen een Revisie-kwaliteitslabel waardoor een eenjarige garantie wordt gewaarborgd. De verkoopprijs van de herstelde toestellen wordt bepaald in functie van de toe-

Wasmachines, audio-toestellen en tv’s worden na behandeling grondig getest vooraleer er het Revisie-kwaliteitslabel wordt opgekleefd. stand, herstellingskost en leeftijd van het betreffende toestel of de fiets. Een wel bijzonder en vermeldenswaard initiatief in verband met hergebruik zit verscholen onder de naam ‘ResourceLab’. Waar met een nieuwe ‘grondstof’ die bestaat uit verschillende soorten sloophout lagen worden gevormd waaruit nieuwe vormen of modellen gecreëerd worden. Bij voorbeeld een kruk, een tafeltje of een andere toepassing op maat. Wél hoofdzakelijk meubelwerk. Meer nog. Stoelen en tafels met verschillende identiteiten en vormen worden tot een geheel gesmeed door ze in één kleur te spuiten en er prints van oude borduurkleedjes van onze moemoe op aan te brengen. Hierdoor vormen ze een harmonieus stel met het behoud van de persoonlijkheid van iedere stoel/tafel. Naast deze van twee eigen jonge ontwerpers worden ideeën aangeleverd door de studenten en docenten van de Media Arts & Design Faculty in Genk. Niet te verwarren met die van Ford of die van de voetbal.

Terug naar Meer Toegegeven, de omweg langs Turnhout is wat

lang uitgevallen, te meer omdat die af Meer eigenlijk onze core buisiness waren en nog zijn. We hadden het daarom misschien beter andersom gedaan. Maar, het had geen enkele zin om Meer niet eerst

16 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 16

19-4-2012 9:31:31


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE te situeren in het groter geheel van het WEBgebeuren. Dus Meer, niet getreurd, en zoals beloofd, ge krijgt meer foto’s. We gaan u zelfs om te beginnen met z’n allen met uw portret in de gazet zetten. Met z’n allen, nee dus. Want zoals steeds voor elke groepsfoto, er zijn er in verlof, niet van dienst, op zending, op ziekenkas wegens met hun pollen ergens in of tussen gezeten, wat natuurlijk overal wel eens voorvalt. En verder valt er eigenlijk niet veel aan toe te voegen. Wat het Kringloopcentrum betreft (zie ook hoger), gebeurt er in Meer niks meer of minder dan in Turnhout. Zij het uiteraard op een kleinere schaal. Alleen, en dat moeten we u absoluut nog meegeven, Meer beschikt over een pracht van een winkel met een ruim en overzichtelijk magazijn, ingedeeld in duidelijk afgebakende zone’s. En daar is het personeel best trots op. Zie maar ho-

Sorteren in Meer

ger naar de gezichten op hun portret in de gazet. En naar de onderstaande filmstrip die we er over gemaakt hebben.

Bij het verscheiden

Staand v.l.n.r: Lize (werkleidster magazijn), Mo, Abdel, Esmaïl en Rob. Onderaan v.l.n.r:: Rafaël, Linda, Tania, Kim en Marleen (werkleidster winkel). Zoals gezegd, een deel van de 18 Meerse WEB-medewerkers.

Tot onze grote schande hebben we moeten vaststellen grotendeels onwetend te zijn van de werkelijke omvang van de WEB-werking. Moge de Heer en vooral de WEB het ons vergeven. Hoewel, “onwetend kan men niet zondigen”, placht ons moeder in haar tijd nogal eens te zeggen. En moge diezelfde Heer dus haar ziel hebben. (nad)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 17

DHM_mei_325.indd 17

19-4-2012 9:31:32


Bieboer

Neel Keustermans

In Wortel woont iemand die uiteraard figuurlijk, maar af en toe zeker ook letterlijk, gebeten is door de bijen. Hij is grootgebracht tussen de bijen maar heeft de microbe pas echt te pakken gekregen toen hij het huis uit is gegaan. De Hoogstraatse maand kwam op het idee om eens op bezoek te gaan bij Neel en zijn vrouw, Liliane, om te weten te komen waar hij nu precies mee bezig is. DHM: “Bieboer, klinkt leuk, maar hoe zijn jullie erop gekomen om bieboer te worden?”

DHM: “Ziekte en parasieten? Is die kans dan zo groot?”

DHM: “Dat klinkt nu niet echt positief, kan je de bijen dan niet behandelen tegen deze mijt?”

Neel: “Mijn vader had bijen, dus als kind groei je daar mee op. Als vader naar de bijen ging, hielpen wij hem regelmatig met van alles en nog wat. De kasten van toen waren nog echt mooi, het was een siermeubel. De bijenkasten van nu zien er heel anders uit, veel praktischer gebouwd. Maar toen ik het huis uit ging was ik nog niet van plan om zelf bieboer te worden. Dat is eigenlijk pas gekomen toen er een zwerm bijen in mijn tuin terecht is gekomen. Deze zwerm bijen behoorde toe aan Jos Wuyts. Het was zijn volste recht om de zwerm weg te nemen en te herplaatsen bij hem. Maar integendeel, hij vroeg of ik ze wilde houden. Hij had nog een Kempische kast liggen en als ik ze wilde houden kreeg ik de kast. Dit vond ik wel een leuk idee en zo ben ik begonnen. Eerst met één kastje in onze tuin, en nu heb ik ondertussen 5 kasten in ons bos.”

Neel: ,, Jazeker! Het is momenteel niet erg goed gesteld met de bijen. Wetenschappers spreken over de verdwijningsziekte. Wat nu juist de oorzaak is, weet niemand. Er zijn wel een hele hoop vermoedens. Ik persoonlijk denk dat het een combinatie is van verschillende zaken. In eerste instantie de Varroa mijt. Dit is een mijt dat parasiteert in de larven van de bijen. De mijten kruipen in de larven als ze nog niet verzegeld zijn. Verzegelen betekent dat de bijen een beschermlaagje op het hokje waar de larve in ligt maken. Deze bijen worden gehandicapt geboren. Bv. Met maar één vleugel. Of nog erger, worden dood geboren. Nu spreek ik niet over één mijt, maar duizenden mijten die een hele bijenkolonie aanvalt en uitroeit. Het is verschrikkelijk als je zoveel tijd en energie erin steekt om je bijtjes te verzorgen en ineens zie je ze allemaal dood liggen. Daarnaast denk ik ook dat de pesticiden in de maïs er iets mee te maken hebben. Het stuifmeel blijft dan op hun pootjes hangen en een residu van het gif blijft dan achter in de was.”

Neel: “Behandelen wel, maar je kan het niet voorkomen. Daarnaast moet je ook rekening houden met het feit dat je niet mag behandelen voor je de honing gaat slingeren. Er kan een residu van het product in de honing achterblijven. Daarom moet je dit in de winter doen, na de oogst. Maar dat wil zeggen, dat, als de bijen voor die tijd aangevallen worden, er dus niet veel meer aan te doen is. Daarnaast, ben je verplicht achteraf te behandelen. Als je dat niet doet, dan geef ik een kolonie bijen slechts een jaar. 50 jaar geleden was bieboer zijn gemakkelijk. Het was niet nodig om ze eten te geven, of elke dag te kijken of alles nog goed is. De bijen overleefden wel. Dit is nu geheel anders.”

DHM: “5 kasten? Hoeveel bijen zitten daarin? En hoeveel honing maken zij?” Neel: “Dat hangt er allemaal van af. Een goede kast bevat 30.000 tot 40.000 bijen. Hoeveel honing er in de ramen hangt, hangt er van af hoeveel bijen er in de kast zitten. Als een jonge bij geboren wordt, is zijn eerste taak poetsen. Deze jonge bijen moeten er voor zorgen dat alles netjes blijft. Pas later worden de werkbijen gepromoveerd tot haalbijen. Deze haalbijen gaan de honing halen. Dus hoe meer bijen, hoe meer haalbijen, hoe meer honing! Per kast haal ik ongeveer 25 kilo honing.”

DHM: “Hier word je niet bepaald vrolijk van! Je moet voor dierenarts spelen en hopen dat de bijen het overleven. Nu vraag ik me af: bevat de uitspraak van Einstein “Als er geen bijen meer zijn, geef ik de mensheid 4 jaar” waarheid en is het hele gedoe nu zo prangend actueel?”

DHM: “Je spreekt over een goede kast, Hoe krijg je een goede kast?” Neel: ,,Dit is vooral het werk van de imker. Als het weer beter wordt, en de temperatuur stijgt tot boven de 12 graden moet je elke dag je bijen controleren. Is de koningin nog aanwezig? Kunnen ze aan voldoende eten geraken? Zijn de bijen druk in de weer? Zijn ze niet ziek? Het is belangrijk dat de imker de bijen goed in de gaten houdt, zodat de koningin ongestoord eitjes kan leggen en de populatie kan laten stijgen. Natuurlijk moet je ook geluk hebben met het weer. Het blijft altijd hopen of de bijen gezond blijven en niet getroffen worden door ziekten of parasieten.”

Neel Keustermans en zijn vrouw Liliane Hillen

18 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 18

19-4-2012 9:31:32


n

n m

d

f k

k

d

Neel: “Of die uitspraak volledig waar is, weet niemand. Maar er zit zeker een waarheid in. Uiteraard zijn er nog andere insecten die zorgen voor de bevruchting van bloemen en groenten, maar veel groenten hebben specifiek bijen nodig. Een mooi voorbeeld zijn aardbeien. Dit fruit kan niet zonder de bij. En zo zijn er zeker nog veel meer. Als er niets aan deze verdwijningsziekte gedaan wordt is het een aflopende zaak, en niet alleen voor de bijen. Ik probeer daarom ook om mij heen de jeugd er van te overtuigen om zelf een kastje in de tuin te zetten. Je hoeft er geen 5 te hebben om je zelf bieboer te noemen. Ik geef toe, het is niet simpel meer, maar het is absoluut de moeite waard. Als je wilt beginnen, word je langs alle kanten geholpen. Van de ene bieboer krijg je een koningin en van iemand anders een kast. Ook zal iedereen antwoorden op de vragen die je hebt. Dan is het een kwestie van doorgaan.” DHM: “Gelukkig proef ik toch nog een vleugje enthousiasme en hoop in dit verdrietige verhaal. Klopt dit?” Neel: ,,Jazeker! Ik hou van de bijen. Dat is ook de reden dat ik hiermee doorga. Ik ben zeker niet van plan om te stoppen. Ik ga altijd heel voorzichtig om met mijn bijen en probeer de koningin ook met alle zachtheid te behandelen. Ik hou van mijn bijen zoals een ander houdt van zijn hond. Je wilt er voor zorgen en er alles voor doen. Daarnaast ben ik ook een natuurliefhebber. Voornamelijk ook geworden door dat ik bijen hield. Je kijkt plots heel anders naar de natuur. De bijen krijgen nu ook een ecologische waarde. De bijen zijn nodig op deze planeet. De liefde en het ecologisch aspect maken dan ook dat ik nog lang niet van plan ben om te stoppen. Daarnaast blijf ik hopen op jonge imkers die het ledenaantal van De Raam in Keirschot kunnen verhogen door bieboer te worden.” DHM: “Dat hopen wij ook! Honing is lekker. En de bijen zijn veel te hard nodig! Over honing gesproken… Hoe komt dat nu eigenlijk tot stand?” Neel: “Wel, ik heb al eerder over die haalbijen gesproken. De haalbijen zuigen nectar uit de bloemen van fruit en groenten. Die nectar bevat 20 % suiker en 80 % water. Deze bijen geven dit door aan de bijen in de kasten. De bijen slikken deze nectar in zodat de enzymen van de bijen kunnen inwerken op dit product. De bijen geven als het ware het nieuwe product, de honing, over en dit wordt in de ramen gelegd en bedekt met een beschermlaagje. Honing bestaat uit 80 % suiker en 20 % water. Dit is hun wintervoorraad. Aangezien honing zo lekker en gezond is, wilde de mens hier ook eens van proeven. Vroeger werden de bijen bedwelmd en de honing hieruit gehaald zonder respect voor de bijen. Dat kan nu dus niet meer. Zorg voor de bijen is zeer belangrijk. Wij zorgen dat de bijen veilig in de kast zijn en slingeren de honing uit de ramen. Dit is een hoop werk. Wij doen 2 tot 3 kasten op een voormiddag. Om te zorgen dat ze de winter door kunnen komen vervangen we dit product door suikerwater.

Afhankelijk van de bloemen waar ze hun nectar halen is de honing vloeibaar of juist heel hard. Als ze hun nectar uit koolzaad halen geeft dit een hard product. Honing moet eerst rijpen. De honing wordt gezeefd en geroerd in grote tonnen. Hiervoor moet je echt thuis blijven, want er moet 4 maal per dag geroerd worden. Door dit roerproces komt lucht en andere onzuiverheden zoals stuifmeelpoeder naar boven en dit wordt dan afgeschuimd. Wij doen het nog op de ouderwetse manier. Roeren met de hand. De harde honing moet binnen 2 dagen in de potten, anders kristalliseert dit product en is het zo hard dat het niet meer in de potten gaat. Als de bijen, gedurende het jaar, hun nectar uit paardenbloemen of wilgenkatjes halen, dan krijg je juist hele vloeibare honing. Dit product moet je 2 tot 3 weken roeren en dan komt er pure honing in de potten. Sommige bieboeren enten de honing, maar dat doen wij niet. Enten is het proces waarbij verschillende honing gemengd wordt.” DHM: ‘’Mmmm, ik krijg al trek! Ik wens je alvast nog veel succes met de bijen en hartelijk bedankt voor dit boeiend gesprek!”

Culinaire wandeling ´De wereld op je bord´ WORTEL - In het kader van de fototentoonstelling “De Wereld vertelt” organiseert de Stad Hoogstraten in samenwerking met Natuurpunt ook een ecologisch-culinaire wandeling op zondag 6 mei. Op verschillende plaatsen houden de wandelaars halt en wordt een streekeigen of exotisch hapje en drankje aangeboden, telkens geserveerd met een sappig verhaal. Tijdens de wandeling ontdekt u niet alleen de natuur maar heeft u ook aandacht voor verschillende culturen en lokale gewoonten.

Neel: “Dat is graag gedaan! Als je meer wilt weten, kom maar langs om je vragen af te vuren!” DHM: “ Dat zullen we zeker doen! Tot ziens!” Neel: “Tot ziens!”(dd)

Het kleine Gevertje Goin’ up the Country Bij het artikel van Steff Peire, de gitarist, in vorig nummer vermeldden we zijn cd Blue B’s &S en je kon die nog winnen ook. Een track op deze cd luidt Goin’ up the Country en wij vroegen van wie het origineel was. “Het nummer Goin’ up the Country werd volgens mijn cd-, lp-collectie geschreven door de gitarist van de band Canned Heat, Alan Wilson. Zelf heb ik meermaals de band gezien en tevreden teruggekeerd”, zo wist ons Geert Coertjens (Hoogstraten) te melden. Het is inderdaad Alan Wilson die de rechtenhouder is van het nummer, hoewel Canned Heat het schaamteloos gejat heeft van ene Henry Thomas die het eind jaren 20 opnam als “Bull Doze Blues”. Deze laatste rekenden we dan ook goed. Maar de cd gaat wel naar Geert Coertjens. (lvr)

Praktisch Culinaire wandeling “De wereld op je bord”, op zondag 6 mei, vertrek om 14.00 uur aan De Klapekster in Wortel-kolonie. Voor detailinformatie: www.hoogstraten.be of de dienst Ontwikkelingssamenwerking, noordzuid@hoogstraten. be, 03 340 19 54 (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 19

DHM_mei_325.indd 19

19-4-2012 9:31:33


De avonturen van Kuifje, alias Tom Vanhaute, in Zambia Over koper, veel geld, ministers, godsdienst en voetbal ‘Pa?’, ‘Ja, zoon’, ‘Ik zal er extra voor gaan werken en ik heb het goed bekeken in mijn lessenrooster en het interesseert mij enorm en …’, ‘Ja, Tom, wat is er?’ Zo ongeveer moet de start geweest zijn van een geweldig avontuur van Tom om voor zijn masterproef sociaal onderzoek te gaan doen in Zambia. Dit is het relaas van een wonderlijke trip, geschreven door zijn enthousiaste vader in de vorm van een survivalkit. Veldonderzoek, wat is er nog eerlijker en leerrijker dan dat voor een student? Maar dat uw zoon komt vragen om zes weken lang op zijn eentje de ‘civil society’ (de sociale bewegingen, vakbonden, kerken, ontwikkelingsorganisaties) te gaan bevragen in een uithoek in Zambia, daar moet je toch even bij gaan zitten. Enkele heftige debatten volgen – altijd een waar genot – en snel concluderen vader en moeder: Tom kan dit, wij geloven er in en willen het betalen. En zo trekt de trein zich op gang.

Tip 1: Doe het zelf De beslissing wordt samen genomen, de ouders storten geld, maar van dan af moet Tom het zelf doen. Dit is zijn studie, dit gaan de ouders niet voor hem uitwerken. Geholpen door zijn lief lief doorloopt Tom feilloos het voorbereidende parcours van contacten, geldkwesties, gezondheid, inhoudelijke voorbereiding (die EIB blijkt geen inkijk te willen geven in rapporten!), vliegen, …

Tip 2: Bereid niet teveel voor Zeer veel tijd kruipt in het zoeken vanuit België naar de juiste contacten in Zambia. Al snel wordt duidelijk dat de keuze van zes weken goed is: lang op voorhand plannen lukt niet echt. Het zal

ter plaatse moeten gebeuren. Wordt het eerst een tijdje de hoofdstad? Of de grote kopermijnstad? Ga ik naar meerdere mijnen of blijf ik bij één? Zal ik ook politici kunnen spreken? Zijn improvisatietalent, zijn vlotte omgang met iedereen en de nodige humor zullen Tom moeten voorstuwen.

Tip 3: Hou van voetbal Een godsgeschenk (hier komen we nog op terug) was dat Zambia die dagen doorstootte naar de finale van de African Cup of Nations. Deze semiprofs die sjotten in lokale clubs of net over de grens troefden het Ivoorkust met wereldvoetballers als Drogba (Chelsea) en Touré (Manchester City) af na een onwaarschijnlijke triller (0-0 na verlengingen, 8-7 bij penalty’s). Zambia ging drie dagen in delirium, Tom ook. ‘Elke keer dat de Ivorianen iets fout deden of de Zambianen deden nog maar een paar goede pasjes, gilden de meiden de hele tent bij elkaar. Toen na verlengingen penalty’s de match moesten beslissen werd het helemaal een zottekot. En toen Zambia uiteindelijk won ging iedereen compleet zot. Dansen, springen, vuvuzela’s, fluitjes, gillen, roepen, mekaar omhelzen… De overwinning bracht hen in de zevende hemel. Echt impressionant en meeslepend om te zien.’ Alvast een

Elke student aan de universiteit moet op het einde van de rit een masterproef afleveren, het ultieme bewijs dat hij/ zij in staat is om zelfstandig en wetenschappelijk verantwoord een zelfgekozen onderwerp op een hoog niveau uit te schrijven. Tom volgt Politieke en Sociale Wetenschappen, richting Internationale Politiek aan de Universiteit Gent. Deze studie volgt op die van Sociaal-Cultureel Werk, een bachelor die hij heeft behaald in Brussel. In overleg met de begeleidende professor (promotor) Jan Orbie is Tom zich gaan verdiepen in de grote geldstromen die vloeien van de Europese Unie naar Afrika. Naast het meer traditioneel ontwikkelingsgeld zijn er ook enorme investeringen in projecten zoals de bouw, industrie en wegenwerken. Deze investeringen verlopen via een vrij ongekende maar machtige organisatie, de Europese Investeringsbank (EIB). Deze bank werkt met een kapitaal van 232 miljard euro (kuch), geld van de lidstaten, dus ook van België. Het is Tom er niet om te doen een moreel oordeel te gaan vellen over de investeringen, wel verdiept hij zich in een bijzonder onderdeel van de werking van deze bank. EIB hanteert enkele sociale criteria bij het toekennen van investeringsleningen aan de Derde Wereld: transparantie over de activiteiten, rekening houden met de mening van de lokale bevolking en zorgen voor sociale voorzieningen voor de bevolking. Dat klinkt mooi, maar wat is daar van aan? Veel geld gaat naar de mega kopermijnen in het midden van Afrika. Daar trok Tom dus naar toe: de provincie Copperbelt in Zambia, aan de grens met Congo. Hij wilde wel eens weten of men daar ooit van de EIB had gehoord en wat de EIB betekent voor de gemeenschap. De mening van het middenveld en de politici wilde hij kennen. Zijn prof reageerde enthousiast. Niet het minst omdat er niet zo veel studenten nog echt ‘de boer op gaan’. Maar het werd dus veel meer dan dat.

Tom, samen met eerste schepen Francis (midden), op bezoek bij een organisatie die jongeren begeleidt in hun strijd voor een gezonder leven 20 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 20

19-4-2012 9:31:34


receptionist eerst vertelde dat ze dat zeker hadden bleek dit tot hun verbazing toch niet zo te zijn. Ik gaf haar daarop het GSM nummer van de manager, zij belde met hem en gaf me toen de telefoon door. ‘Tom’, zei hij, ‘what are you doing? You are just a student, stop this!’, en hij gooide de telefoon in. Ik heb niets meer van hem vernomen. Nu ga ik proberen bij de EIB zelf.’

Tip 8: Geneer je niet en wees genereus

Tom met de privé-gids na zijn ondergronds bezoek aan de enorme kopermijn

Het grote contrast: kapotte straten zijn open rioleringen, op de achtergrond pronkt een mijntoren

stevige inkomer, die eerste dagen. En wij maar denken dat hij daar ging voor studies! Trouwens: het Engelse voetbal is er top-amusement nr. 1. Na religie en seks komt de Premier League.

was de droom om ook echt een mijn te kunnen bezoeken. Niet gewoon bovengronds, neen, Tom zoekt het dieper. ‘Dit was het hoogtepunt van mijn trip: na aandringen mocht ik, met privégids!, in de schacht. 750 meter naar beneden, een kilometer wandelen tot waar de arbeiders bezig waren. Ik kon met hen praten over hun werkomstandigheden, hun familie, hun gezondheid. Ik kon de hitte voelen, de explosieven ruiken, de vochtigheid proeven. Uren ben ik er geweest. Ik kan het nog niet geloven. Na afloop bracht de manager mij naar huis met zijn hypermoderne pick-up. Wat een contrast!’

Tip 4: Investeer veel in weinig contacten en weinig in veel contacten ‘Mijn hoop is uitgekomen. Na weken vruchteloos mailen en bellen, kreeg ik enkele dagen voor mijn vertrek eindelijk goede informatie door van Archie. Archie werkt in een NGO in Kitwe en zou mijn steunpilaar worden. Hij kent zoveel mensen, wil zelf dat het ook beter gaat met de bewoners en werkt dag en nacht. Hij opende al die gesloten deuren, hij leerde me lokale knepen. Heerlijk.’ Archie is de reden geweest om niet verder dan Kitwe te gaan: ‘Je moet hier voor zes maanden komen, dan leer je pas hoe alles in elkaar zit. Hij heeft gelijk, teveel rondtrekken is niet slim om in de diepte te gaan.’ Tom raakte ook bevriend met Francis, eerste schepen van Kitwe. Lange gesprekken, hevige discussies, rondleidingen, pinten drinken (zelfs een kroegentocht van zeven uur! – heel erg gaat hij de Cahier niet gemist hebben denken we dan): het kon allemaal met Francis. ‘Ja, ik durf zeggen dat ik daar vrienden heb gemaakt. Andersom hebben ook enkele mooie vrouwen mij proberen te overtuigen dat we echte vrienden waren, maar dat pakte niet hoor.’

Tip 5: Durf hoog te mikken om diep te gaan Toen Tom vertelde dat hij bevriend was geraakt met de eerste schepen dachten wij thuis: met z’n gat in de boter. Maar toen kwamen ook de burgemeester, vakbondsleiders, professoren, een topmanager van de multinational kopermijn en zelfs de vice-minister van mijnbouw van Zambia. Er waren honderd relevante gesprekken, meer dan 30 organisaties heeft Tom bezocht. De gastvrijheid is groot, de drempels laag. En er kan over alles gediscussieerd worden. Heimelijk gehoopt, maar onrealistisch geacht

Tip 6: Blijf gefocust Een overweldigende ervaring kan je van je sokken blazen. De dagen razen voorbij, emoties en informatie schiet alle kanten op, je wil veel zien en horen maar ook de Zambianen willen hun verhaal kwijt of proberen iets te regelen met Tom (‘Mag ik even 20 dollar lenen, vriend?’). ‘Toen de eerste schepen mij rond de stad leidde reden we langs de buitenaardse mijninstallaties, waar al het kwaad uitkomt en de EU in investeert. Vervuild water stroomt uit de mijnen zo een wijk door, kindjes spelen in dat regenboogkleurige water. Wie weet wat zit daar allemaal in! We passeerden hobbelige wegen en ingestorte bruggen door alle kopertrucks die door de wijk moeten passeren. Na deze trip wist ik het al zeker: mensen uit Kitwe weten niet dat de EU in haar mijnen investeert.’

Tip 7: Bijt je vast Al snel werd ook duidelijk dat de beloftes van EIB en de mijnen niet veel om het lijf hadden. Ja, Tom zag nieuwe publieke toiletten (‘Al moest je voor water dan nog wel 500 meter ver lopen’) en de arbeiders wonen niet in krotten, maar de getuigennissen waren duidelijk: het is veel te weinig. Tom dacht in de jaarverslagen van de Mopanimijn concreet cijfermateriaal te vinden. ‘De manager vertelde dat ik dit enkel kon inkijken in een archiefje 50 km ver weg en na betaling. Ik gaf niet op en ging, toen ik later in de hoofdstad was, naar de Lusaka Stock Exchange. En hoewel de

Een dagtrip met politieman en privé chauffeur, een privé gids in de mijn, een traditionele dans exclusief opgevoerd, lekkere maaltijden speciaal klaargemaakt: kan dat wel allemaal, profiteer ik niet? Neen, neem wat langskomt; maar wees wel respectvol voor iedereen. En trakteer, neem foto’s, tap Vlaamse moppen en eet met je handen. ‘Eten met je handen is echt plezant. Spijtig dat mijn ouders me dit al 22 jaar verboden hebben’

Tip 9: Mens erger je niet De trein die 20 uur langer over eenzelfde traject doet dan een bus, een afspraak die niet komt opdagen, de bus die uren te laat vertrekt, drie mollige receptionisten in de bibliotheek die alleen maar doorverwijzen naar een volgend loket, altijd opdringerige verkopers: het stoort zeer zeker, dat wel, maar als je er niet tegen kan blijf dan maar thuis.

Tip 10 en zeker niet vergeten: heb een mening over god Tom zijn belangrijkste verblijfplaats was een studentenhome van een hogeschool voor media, journalistiek e.d. Gelijkgezinden denk je dan, maar dan heb je buiten de godsdienst gerekend. Zambia is katholiek, zeer katholiek. Wie Tom kent weet dat hij daar eens goed voor gaat zitten: ‘Ik heb enorm veel gediscussieerd over religie. Toen ik tegen Francis, een student, vertelde dat ik niet geloof in god, stond zijn gezicht en zijn wereld letterlijk 30 seconden stil. Hij had dat nog nooit meegemaakt, iemand die niet geloofde, zelfs niet in Allah of een lokale religie! En de evolutietheorie? Nooit van gehoord natuurlijk. Als je over de contradictie begon tussen de 25% aids-zieken in Zambia en hun devote geloof bleef het weerwoord echter altijd heel vaag. Ik ben ook naar enkele missen geweest en besef nu wel beter waarom de Belgische kerk heeft afgedaan. Hier wordt gedanst, gediscussieerd, de priester heeft een mening. Alleen wel lastig als je wat veel gedronken hebt de nacht ervoor en de dienst drie uur duurt.’ En zo rolden de weken voorbij. De laatste dagen trok Tom nog naar de geweldige Victoria watervallen en las in de krant dat ‘zijn’ Mopanimijn de smeltinstallatie moet sluiten omdat er zoveel milieuschade is. ‘Dit was echt een hot item. Wel tof te merken dat het onderwerp van mijn masterproef zo actueel is.’ Duf van de lange vliegreis, maar fris en scherp van zijn avontuur vielen we elkaar in de armen op de vlieghaven. Dit is niet enkel voor Tom een levenservaring geweest, ook zijn ouders zijn trots en genieten er nog altijd van. (Dirk Vanhaute)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 21

DHM_mei_325.indd 21

19-4-2012 9:31:34


22 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 22

19-4-2012 9:31:35


HERDENKINGSBOEK HOOGSTRAATSE OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-45

“Uit het leven gerukt…” Omwille van de Tweede Wereldoorlog zijn in de deelgemeenten van Hoogstraten bijna 200 inwoners gedood of gewond. We mogen stellen dat er tussen 1940 en 1945 meer dan dubbel zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen als militairen in onze regio en dat was voor het eerst in een eeuwenlange reeks oorlogen en conflicten.

Nu de rechtstreekse getuigen uit de Tweede Wereldoorlog stilaan verdwijnen, vond de Werkgroep van Oud-strijders en de werkgroep “Op het Oorlogspad” van Erfgoed Hoogstraten het stilaan tijd een zo goed als definitieve oplijsting te maken. Onder de bezielende leiding van auteur Francis Huijbrechts verzamelden ze informatie, zochten in archieven, namen interviews af en schreven teksten. Het resultaat is een verbluffend compleet werkstuk, dat bovendien bijzonder leesbaar is. Zo weet eindredacteur Francis Huijbrechts op beknopte, maar zeer deskundige wijze elke calamiteit te plaatsen in de grotere oorlogscontext of -strategie. Anderzijds plaatsen de opgetekende getuigenissen de slachtoffers zelf in hun dagdagelijkse wereld. Dat leidt tot schrijnende taferelen. De slachtoffers van alle Hoogstraatse deelgemeentes zijn chronologisch verdeeld over vier periodes: de Duitse inval, de bezetting, de bevrijding en de tijd na de bevrijding. De op dit ogenblik gekende inwoners die werden gewond, zijn eveneens beknopt opgenomen. De lokale politieke gevangenen die werden afgevoerd naar concentratiekampen in Duitsland en daar omkwamen worden gebundeld in een apart, vijfde deel, volgens het moment van hun aanhouding. Het handvol overlevenden van de kampen krijgt eveneens een vermelding. Het gaat in totaal om 122 doden en minstens 73 gewonden.

Beklijvende verhalen Wij mochten het boek al even inkijken en lazen beklijvende verhalen. Zo bijvoorbeeld op 13 oktober 1944 over de luchtaanval op Wortel Kolonie waarbij 15 doden en een onbekend aantal gewonden vielen. Er vielen een zwaargewonde en vier doden van hetzelfde gezin, inclusief vader en moeder: - …“Karel Maria Lenaerts (°Hoogstraten 10 oktober 1924) en Alfons August Gerard Lenaerts (°Hoogstraten 17 april 1930) kwamen daar om met hun beide ouders. Charel was kort tevoren afgestudeerd aan de vakschool in Hoogstraten en Fons liep school aan Sint-Victor in Turnhout. Lodewijk Maria Lenaerts (°Hoogstraten 20 april 1921) werkte voor de voedingscorporatie in Hoogstraten. Hij werd zwaargewond aan het hoofd. Hun zuster Adriana Jozepha Elisa Lenaerts (°Hoogstraten 14 juni 1927) bleef vrijwel ongedeerd maar ze zat wel urenlang gekneld onder het puin met haar ernstig gewonde broer en haar omgekomen familieleden. Voor de 17-jarige Jozepha was dit een niet te onderschatten trauma.”… Nu, zovele jaren later, getuigde Jozepha Lenaerts over de dramatische gebeurtenis: - …”Ik ben altijd bij bewustzijn gebleven, maar zat vast onder het puin. Mijn vader heeft nog even geleefd. Hij zei dat ik om hulp moest roepen. Dat is het enige dat ik gehoord heb. Hij moet kort daarop gestorven zijn. Ik zat gelijk voorovergebogen op een matras… en zo heb ik vier uur en een half gezeten. Van twaalf uur tot half vijf. De geburen hebben mij er uitgehaald. Ik herinner me dat ze eerst een pijp van boven uit

naar de kelder toe maakten, waarschijnlijk om mij lucht te kunnen geven. Mijn broer Louis hebben ze er voor mij uitgekregen en bij Noeyens in bed gelegd, bij de geburen dus. Ik ging er ook direct naar toe en ik vroeg of hij onze vader en ons moe had gezien, maar hij wist van niks. Hij zal vast een hersenletsel gehad hebben. Hij wist niet wat er gebeurd was. Tegen mij zeiden ze eerst dat ze mijn andere familieleden naar Breda gedaan hadden, dat ze gekwetst waren. Ik geloofde dat.”…

Ook de laatste fase van de oorlog maakte nog slachtoffers. - …“Toen de laatste Duitse troepen eind oktober 1944 hun boeltje hadden gepakt, leek het ergste achter de rug. De mensen in de regio Hoogstraten vergisten zich echter danig. Er waren niet alleen de vele achtergebleven mijnen en ander verraderlijk oorlogstuig die maandenlang slachtoffers bleven maken, maar ook de zogenaamde Vliegende Bommen eisten een zware tol.” En zo kent iedere inwoner van Hoogstraten of zijn deelgemeenten uit de oudere generaties wel zijn eigen oorlogsverhaal. Nu alle verzameld in dit unieke boek dat voorgesteld werd op zaterdag 21 april tijdens een academische zitting op de Erfgoeddag in Hoogstraten.

´Uit het leven gerukt…- Herdenkingsboek Hoogstraatse Oorlogsslachtoffers 1940-45´. Er loopt ook nog een tentoonstelling op basis van deze uitgave in de Sint Katharinakerk.(lvr)

WIN met de

Gulle Gever Wil je het boek ‘Uit het leven gerukt…- Herdenkingsboek Hoogstraatse Oorlogslachtoffers 1940-45’ winnen? Ga dan naar onze website, vind de antwoordknop en antwoord op de volgende vraag: Hoeveel dodelijke slachtoffers worden er in dit boek besproken? 73 - 122 123 of 200? Of stuur uw antwoord naar ons redactieadres. Er zijn 3 boeken te winnen. En misschien win je er een, zoals vorige maand deze mensen een uniek cd-pakketje wonnen van Noorderruis: Jack Kenis (Beerse), Arnold Wittenberg (Meer), Mathieu Wuyts (Hoogstraten), Danny braspenning (Wortel) en Wessel Wouters (Hoogstraten). Veel geluk. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 23

DHM_mei_325.indd 23

19-4-2012 9:31:35


hoogstraten

dorpsleven

www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Fietsen van club naar club Een sportieve middag op de fiets loodst u langs rustige wegen en mooie landschappen naar vier Hoogstraatse voetbalverenigingen. KNVA Wortel, KFC Meer, Minderhout VV en Hoogstraten VV slaan de handen in elkaar voor een sportieve middag. Deze keer staat er geen voetbal op het programma maar wel een fietstocht. Een afgepeilde fietstocht van ongeveer 40 km leidt u van voetbalclub naar voetbalclub langs de mooiste stukjes van Hoogstraten. U kunt inschrijven in een kantine naar keuze: KVNA Wortel (Poeleinde), KFC Meer (Werk-

SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Fietsen van club naar club op zondag 27 mei. Deelnemen kost 3,00 euro voor volwassenen en 2,00 euro voor kinderen inclusief een consumptie. Met een volle stempelkaart maakt u kans op prachtige prijzen. Meer info op 0472 72 80 10. Dit evenement wordt georganiseerd door KNVA Wortel, KFC Meer, Minderhout VV en Hoogstraten VV. (fh)

Nieuwe afgepijlde fietstocht (ongeveer 40 km)

Zondag 27 mei 2012 Inschrijven van 9 tot 14 uur (einde 19 uur) Prijs € 3,00 - kinderen € 2,00 incl. consumptie bij aankomst op de vertrekplaats

M.V.V.

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

Praktisch

Rondrit fietsen van club naar club

Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

hovesestraat), Minderhout VV (Heistraat) of Hoogstraten VV (Katelijnestraat).

Vertrek en inschrijven in kantine naar keuze: KVNA Wortel - Poeleinde KFC Meer - Werkhovensestraat Minderhout VV - Heistraat Hoogstraten VV - Katelijnestraat m.m.v. Sportdienst Stad Hoogstraten Info: 0472 72 80 10

In Meer verkrijgbaar aan € 5,00 :

Spek & eieren

Volle stempelkaart - tombola met prachtige prijzen

Orgelrecital Bernard Winsemius HOOGSTRATEN - BERNARD WINSEMIUS is een musicus pur sang. Zowel op de beiaard als op het orgel weet hij mensen te bekoren. Hij is organist in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en doceerde aan het Rotterdams Conservatorium. Bernard Winsemius studeerde orgel bij Anthon van der Horst en Albert de Klerk aan het Amsterdams Conservatorium, waar hij tevens koor- en orkestdirectie studeerde. Daarnaast studeerde hij beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Zijn studies werden bekroond met de Prix dExcellence voor orgel (1970) en beiaard (1971). De Vereniging Vrienden van het Concertgebouworkest verleende hem in 1971 de Zilveren Vriendenkrans. Bernard Winsemius was tot voor kort als docent voor orgel verbonden aan het Rot-

terdams Conservatorium en als docent beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool. Als gastdocent gaf en geeft hij geregeld cursussen met name op het gebied van renaissance- en barokmuziek. Zo was hij gastdocent in o.a Londen, Toulouse, Leuven en Praag en doceerde hij geregeld aan de Internationale Zomeracademie voor Organisten in Haarlem. Hij is stadsbeiaardier van Haarlem en Amsterdam. Samen met Gustav Leonhardt (+16 01 12) is hij organist van de monumentale historische orgels in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Hij maakte vele opnamen voor radio, televisie en CD-producties. Orgelrecital door Bernard Winsemius op zaterdag 5 mei om 19.30 in de St.-Katharinakerk. Organisatie en info : Mixtuur, tel. : 03 314 51 54

24 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 24

19-4-2012 9:31:36

M t o h r n h a k

O t e E m m

B

D e e B r H g z w v E b b s e o


. n p . A -

hoogstraten

Kerfabriek wil slopen, Erfgoed wil bescherming HOOGSTRATEN – Om een heel lang verhaal (relatief) kort te maken. Begin vorig jaar besliste de kerkfabriek St.-Jan Evangelist van het begijnhof, na overleg met enkele bestuursleden van vzw Het Convent, om de groepswoningen Gelmelstraat 61 – 71 te laten restaureren. De kerkfabriek zag de waarde van de zes bescheiden woningen onder één dak in en wenste ze te behouden. Daarop gaven ze architect Jef Van Laer de opdracht om een restauratiedossier op te stellen. Maar Jef Van Laer, niet direct dé specialist restauratiewerken, reageerde wel erg onverwacht op de opdracht. In een brief van twee bladzijden hield hij één groot pleidooi om het gebouw niet te restaureren, maar te slopen en te vervangen door nieuwbouw appartementen. De argumenten die hij in zijn brief aanhaalt worden door collega’s architecten, gespecialiseerd in restauratiewerken, één na één weerlegd. Op 25 augustus 2011 volgt er dan een onderhoud tussen de kerkfabriek, architect Van Laer en de erfgoedsector. Uit dit overleg onthouden we dat Erfgoed Hoogstraten de opdracht krijgt om de mogelijkheden van een bescherming als monument te onderzoeken.

Bijzonder waardevol De groepswoningen, die in de volksmond wel eens “De Kazerne” genoemd worden, zijn in essentie Godshuizen, zoals er bijvoorbeeld in Brugge meer dan dertig zijn en er door de dienst ruimtelijke ordening gekoesterd worden. Het gaat om zes kleine woningen onder één dak, gebouwd vanuit sociaal oogpunt, een functie die ze nu nog hebben. De sociale nood aan dit type woningen is ook nu nog erg groot en kan niet vervangen worden door appartementen. En dan is er nog het historisch architecturaal belang van de woningen en hun relatie tot het begijnhof. Elke woning bestaat of bestond oorspronkelijk uit een leefruimte, een kleine keuken, een kelder onder een opkamer, een slaapkamer onder het dak en een berging. Toegegeven, zo-

Zes bescheiden woningen onder één dak. We lopen er dagelijks aan voorbij, we kennen het verhaal niet en hebben geen besef van de sociale en historisch waardevolle architectuur. als ze er nu bijstaan zijn ze nauwelijks of niet meer bewoonbaar. Dat is dan ook precies de reden waarom een restauratie zich opdringt. Achter ‘decowal’ en andere platen zijn verrassend waardevolle interieurelementen, zoals monumentale schoorstenen, moer- en kinderbalken enz. verborgen. En dan is er hun relatie met het begijnhof. De gebouwen zijn opgetrokken op gronden waar eeuwen geleden de boerderij van het begijnhof stond. Wanneer ze gebouwd zijn is niet meteen duidelijk. Zeker is dat ze, samen met andere goederen van het begijnhof, in de Franse tijd

aangeslagen werden en dat ze in 1841 door J. Lievens terug geschonken werden aan de kerkfabriek, nadat hij ze van de Franse overheid terug gekocht had. Bovendien is het gebouw opgenomen in de inventaris van waardevol bouwkundig erfgoed en ligt het volgens het gewestplan in een “woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde”. In zo’n gebied wordt gestreefd naar het behoud van bestaande panden en is de sloop in strijd met de gewestplanbestemming. Ter verduidelijking: deze laatste alinea was ook hét argument om de sloop van de woning Poeleinde 1 te Wortel te verbieden.

Slopen, behouden, beschermen

Achter ‘decowall’en andere platen zijn eenvoudig waardevolle interieurelementen verborgen

Begin december vorig jaar kwam een afgevaardigde van het Agentschap Onroerend Erfgoed ter plaatse. Na zijn bezoek noemde hij de woningen ‘beschermingswaardig’ en werd er beslist om een aanvraag tot bescherming als monument in te dienen. Zeker nu Unesco, veel meer nog dan vroeger, meekijkt naar het begijnhof en de omgeving ervan, is het behoud van deze woningen, die in essentie bij het verhaal van het begijnhof behoren, van essentieel belang. Ook al staan de standpunten, wat deze groepsbebouwing betreft, regelrecht tegenover elkaar, de verhouding tussen de kerkfabriek enerzijds en Het Convent en Erfgoed Hoogstraten zijn en blijven zeer goed.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 25

DHM_mei_325.indd 25

19-4-2012 9:31:36


hoogstraten

Bridge – 25ste aardbeientornooi HOOGSTRATEN - De Hoogstraaten Bridge Club bestaat 28 jaar. Zij is gestart in de voormalige taverne De Vos. en houdt nu iedere dinsdagavond om 20.00 u in de socioclub van Hoogstraten VV hun clubwedstrijd. Iedere week zijn er een veertigtal paren of een tachtigtal kaarters aanwezig. Zij richt op zaterdag 26 mei om 14 uur het 25ste AARBEIEN TORNOOI in, in VTI ‘t Spijker (volg de pijlen BRIDGE). Bridge, voor velen een onbekend kaartspel, stamt af van het wiezen. Het wordt gespeeld met een vaste partner. Ieder paar biedt en speelt volgens een vooraf meegedeeld systeem. Door een precieze organisatie van de tornooien

wordt er in geslaagd om aan de verschillende tafels iedereen met juist dezelfde kaartverdeling te laten spelen. Of je nu “goede” dan wel “slechte” kaarten krijgt, het maakt niets uit! Want iedereen speelde aan alle andere tafels met precies dezelfde kaartverdelingen. Je moet er alleen voor zorgen dat je het met de gekregen kaarten beter doet dan de spelers aan de andere tafels. Geluk of pech bij het krijgen van de kaarten is dus volledig geëlimineerd in bridge. Na de wedstrijd wordt een rangschikking opgemaakt volgens het berekende percentage. Bridge oefent intensief en al spelend het geheugen, vermogen tot redeneren en analyseren. Het

dwingt tot het nemen van snelle, wel overwogen beslissingen. Kortom het houdt de hersenen fit. Belangstellenden kunnen altijd eens komen kijken. (fb)

Steps Shopping Day HOOGSTRATEN - Hoogstraten wordt niet voor niets het gezelligste winkelstadje van de Noorderkempen genoemd. Meer dan 100 middenstanders bieden een grote verscheidenheid aan winkels, elk met en zeer ruim en kwalitatief aanbod. Voor ieder wat wils. Boetieks worden afgewisseld met bekende ketens, maar ook schoenen en accessoires, speelgoed, boeken, meubels, binnenhuisinrichting en snuisterijen worden veelvuldig aangeboden. Tal van gezellige en gastvrije horecazaken serveren heerlijke drankjes, zoete lekkernijen en maaltijden. Een geslaagde pauze of afsluiter is dus gegarandeerd! Op zondag 6 mei wordt de Zomer Opendeur extra klank bijgezet door de organisatie van de ´Steps Shopping Day´ in Hoogstraten. Tijdens deze dag shop je met tal van kortingen en voordelen in jouw favoriete winkels. Alle deelnemende zaken worden in een feestelijk kleedje gestoken. Er zijn wedstrijden, ballonnen, rode lopers, hostesses en animatie. Kom dus zeker een kijkje nemen. (fh)

26 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 26

19-4-2012 9:31:55


hoogstraten

Naar de kunstcollecties van Hugo Voeten

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 16 juni bezoekt het Davidsfonds de kunstcollecties die Hugo Voeten samenbracht in zijn Art Center in de oude graanmolens te Herentals en in zijn beeldentuin te Geel. Het Art Center Hugo Voeten is ondergebracht in een voormalige graanfabriek, de Herentalse Bloem-molens langs het Kempische kanaal. Het gebouw dateert uit 1950, maar stond leeg sinds 1970. In 2006 verwierf Hugo Voeten dit gebouw en vanaf 2009 werd het gerestaureerd en gerenoveerd met respect voor de originele elementen. Het Art Center telt 9 niveaus; een hoge vide zorgt voor een enorme ruimtelijke ervaring en twee dwarse volumes doorsnijden het hele gebouw. De kunstverzameling die Hugo Voeten er samen bracht weerspiegelt zijn opmerkelijke passie

voor kunst van 1880 tot vandaag, met internationale namen als Auguste Rodin, Aristide, Maillol, Arna Breker, Käthe Kollwitz, François Pompon en Fernando Botero. Maar ook Belgische en Vlaamse kunstenaars als Rik Wouters, Frans Masereel, Jozef Cantré, Félicien Rops en Léon Spilliaert kregen er een plaats. Het domein naast het gebouw werd omgetoverd tot een park met een aantal beelden, onder andere van Anish Kapoor. Behalve in het Art Center in Herentals staat een belangrijk deel van de Collectie-Voeten in zijn ‘Beeldentuin’ in Geel. Verspreid over een domein van ruim 15 ha. staan monumentale werken van Arno Breker, Pavel Koitchev, Emil Popov, Krum Damianov, Panamarenko, Wim Delvoye en vele anderen. Als je even googelt op Beeldentuin Hugo Voeten, dan krijg je een voorsmaakje van deze prachtige locaties en unieke kunstverzameling. Zeker doen!

Programma: Om 8.50 uur: Vertrek aan de Pax met Carpooling Van 10 tot 12 uur: Geleid bezoek aan het Art Center in Herentals Om 12.30 uur: Broodmaaltijd in restaurant Valentino in Geel Van 14.30 tot 16.30 uur: Geleid bezoek aan de beeldentuin in Geel. Inschrijven voor 20 mei bij Joos Croes, tel 03 314 49 24 of langs hoogstraten.davidsfonds@ telenet.be. Leden van Davidsfonds Hoogstraten betalen 40 euro per persoon, de anderen 50 euro. Er worden maximum 25 personen toegelaten, maar laat je niet afschrikken, als er veel belangstelling is kan er een tweede groep van 25 personen en een tweede gids bijgevraagd worden. Betalen op de rekening van het Davidsfonds Hoogstraten, IBAN BE13 4146 0502 8139, BIC KREDBEBB. (fh)

Het Lokaal dienstencentrum presenteert ‘De Centrumkrant’ HOOGSTRATEN – Het Lokaal dienstencentrum ’t GEBUURT, bij het nieuwe woonzorgcentrum, opent in de laatste week van mei haar deuren. Op 24 mei kan je er een eerste maal terecht in de cafetaria van ’t GEBUURT en vanaf 1 juni worden de overige diensten aangeboden. Om te weten wat er te doen is in ’t GEBUURT, lees je best de centrumkrant. Dit is een nieuwe publicatie van het OCMW. Dienstencentrum ’t GEBUURT wordt een trefpunt voor ontmoeting en ontspanning. Men geeft er informatie, organiseert allerlei activiteiten en biedt dienstverlening aan.

Wat mag je in ’t GEBUURT verwachten bij de opstart? Een cafetaria met een toog, een leestafel, caféen gezelschapsspelen, radio en tv, internetcafé, uitleen rolstoel, een kinderhoekje en ruimte voor tentoonstelling. Je kan er terecht voor informatie langs een permanent aanspreekpunt en publicaties, die er ter inzage liggen. Er zijn activiteiten, zoals infomomenten, hobbyactiviteiten en cursussen En dan is er een groot aanbod aan diensten. Zo kan men er terecht voor warme maaltijden, is er een wasserette, is er badgelegenheid met hulp, het vervoer met de minder mobielen centrale, vervoer met de handicar, de verhuur van leslokalen en de organisatie van zitdagen Een overzicht van het volledige aanbod met openingsuren en tarieven lees je in de centrumkrant. Dit is een sobere publicatie die verschijnt om de twee maanden. Je kan de centrumkant vanaf begin mei op verschillende openbare plaatsen gratis meenemen. Desgewenst kan je het ook tegen een kleine vergoeding naar je huisadres laten opstu-

Leo Sprangers en Veerle Nys in het Lokaal dienstencentrum, ook de ontmoetingsruimte van het nieuwe woon- zorgcentrum. ren. Een jaarabonnement kost 6 euro en vraag je aan op onderstaand adres. Op de website www. ocmwhoogstraten.be zal de centrumkrant bovendien online te lezen zijn. Heb je in afwachting hiervan nog vragen, voorstellen of opmerkingen over de centrumkrant of

over het dienstencentrum? Wil je graag deel uitmaken van onze vrijwilligersploeg? Kom langs of bel ons. Het Lokaal dienstencentrum ’t GEBUURT, vragen naar Leo Sprangers of Veerle Nys, Jaak Aertslaan 4 te 2320 Hoogstraten, tel.: 03 340 21 50 (tijdens de kantooruren of langs dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 27

DHM_mei_325.indd 27

19-4-2012 9:31:55


HOOGSTRATEN

Winny Vriens bezoekt alle 75-jarigen HOOGSTRATEN - Vorig jaar, op 9 mei, bezocht Winny Vriens een 100-jarige inwoner uit Hoogstraten. Het was het eerste in een lange reeks huisbezoeken aan 75-plussers door Winny Vriens in opdracht van het stadsbestuur in samenwerking met het OCMW. Het huisbezoekenteam schrijft iedere 75-plusser aan met de vraag of Winny op bezoek mag komen. Men begon met de oudste inwoners. Daardoor werden vorig jaar de oudste inwoners bezocht en komen vandaag, bijna één jaar later, de 84 en 85-jarigen aan de beurt.

contact opnemen met Winny op het gsm nummer 0474 47 11 44

aanwezig. Zo komt men in totaal op 298 ouderen die men in 10 maanden kon spreken.

Een succes

“Met dit initiatief lukt het ons om ouderen te informeren en te begeleiden om hen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en daarbij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun zorgnoden. We zorgen er ook voor dat ze alle mogelijke premies en toelagen waarop ze recht hebben ontvangen”, Aldus OCMW voorzitter Jef Van Looy. (fh)

Uit de gegevens van de huisbezoeken van de eerste tien maanden blijkt dat meer dan 80 % van de aangeschreven ouderen het bezoek willen ontvangen en op prijs stellen. In meer dan 20 % van die bezoeken was ook een partner uit dezelfde doelgroep van 75-plussers

Door het bezoek van Winny Vriens, een maatschappelijk assistent, zet het stadsbestuur zelf de eerste stap om ouderen te informeren. Tijdens de huisbezoeken komen allerhande thema’s aan bod. De onderwerpen die het meest worden besproken hebben betrekking op welzijn en gezondheid, zoals bvb. verhoogde tegemoetkoming, incontinentiepremie, inkomensgarantie ouderen, of zorgverzekering in combinatie met tegemoetkoming hulp bejaarden. Ook zaken die verband houden met wonen, zoals de premie woningaanpassing en de bereikbaarheid in nood (personenalarm) komen veel aan bod. De ouderen die nog geen bezoekje hebben gekregen en toch al vragen hebben, hoeven niet te wachten tot ze gebeld worden, maar kunnen zelf

Sociaal assistente Winny Vriens bracht het afgelopen jaar al een bezoek aan 298 inwoners ouder dan 75 jaar. De jongsten onder hen, die om die reden nog geen bezoek kregen en toch vragen hebben kunnen zelf contact opnemen met Winny op het gsm nummer 0474 47 11 44

Yoga voor kanker en ex-kanker patiënten HOOGSTRATEN - Al vier jaar lang organiseert Stichting tegen Kanker haar Rekanto-programma in heel het land. Het programma biedt (ex-)kankerpatiënten – mits medische toelating – aangepaste fysieke activiteiten, tijdens en tot één jaar na hun behandeling. Omnisport en aquagym helpen om terug energie te winnen, tai-chi en yoga helpen om te ontspannen, ... en al deze activiteiten zijn gratis! Op 7 mei starten de verantwoordelijken van Rekanto in Hoogstraten met wekelijks een uurtje yoga. Telkens op maandag can 10.30 tot 12 uur bij vzw Graanschuur, Gelmelstraat 60. Het is wetenschappelijk bewezen: fysieke activiteit heeft een positieve invloed op de vermoeidheid die veel patiënten tijdens of na hun behandeling ervaren. Intense fysieke vermoeidheid is een bijwerking die kan optreden na chemo- of radiotherapie. Die vermoeidheid kan de levenskwaliteit sterk beïnvloeden, gedurende maanden of zelfs jaren na het eind van de behandelingen. 60 à 90% van de patiënten ondervinden dat. Het Rekantoprogramma wil de fysieke conditie van (ex-) patiënten gradueel verbeteren. Zo hervinden zij voldoende energie voor hun dagelijkse activi-

teiten. De fysieke activiteit heeft ook psychologisch gezien een positieve impact: patiënten voelen zich er beter in hun vel door, ze ontspannen zich. Vandaag de dag doen er meer dan 900 mensen mee aan dit door professionals ontwikkelde programma.

Meer info op Rekanto: 078/15 15 50 (van 8u30 tot 12u) of www.rekanto.be Of via regiocoördinator provincie Antwerpen, Cecile Herrijgers, via e-mail : cherrijgers@ kanker.be of per telefoon op het nummer 0498 12 17 64.(fh)

28 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 28

19-4-2012 9:31:56


-

-

hoogstraten

Gedicht in De Maand

Meer dan 900 fluohesjes

Wie in het centrum van een stad ging wonen, had wel kunnen vermoeden dat er al eens lawaai zou zijn. Dat is al eeuwen zo. Maar … waarom moeten sommige feestvierders altijd weer als ware ‘destructivo’s’ door de straten trekken? Louis Tobback kreeg de wind al meer dan eens van voren toen hij zulk zinloos vandalisme aan de kaak stelde in zijn stad. Zelf ken ik mensen die rabiaat blijven ontkennen dat er een probleem is in de Vrijheid. Zelf wonen ze stuk voor stuk in een rustige verkaveling ergens veilig ver weg in het groen. Hoe kijkt onze immer tolerante huisdichteres eigenlijk naar die baldadige burgers?

wie zijn die snullen die ’s nachts aan bullen van staat en burger zo staan te kullen? Het bakje van distributiteit met veel lawijt, deksel eraf, in tuin gegooid. O, neen, wij doen dat nooit … En platen van ’t verkeer: draai om, zatte mijnheer. Plezant, plezant. En overdag de stijve smoel, beate lach. En laat in ’t bedje, nog eens gnuiven om het pretje. Wat was dat leukig, zeg! Al die kleine paaltjes weg. Wie zijn die snullen die staan te lullen: ’t Is de schuld van maatschappij. Mijn schuldje nooit. En die klappei, de boze grote va of moe, sla die bek toch even toe! Wat ’s nachts gebeurt, een sloor die daarom zeurt. Maar ’t ergst van al: wie laf is steekt van wal in ’t donker. Als ’t niemand ziet. En overdag de schone snoet. Of niet? R.S.

3/4/11

Een massa volk, waaronder 906 mensen met een fluohesje HOOGSTRATEN - Zondag 25 maart organiseerde de actiegroep Veilig Verkeer Hoogstaten een namiddag met verschillende activiteiten en optredens om aandacht te vragen voor de verkeersproblematiek in Hoogstraten. Op het einde van de namiddag telde men 906 personen die een fluohesje droegen, meteen een wereldrecord. De actiegroep Veilig Verkeer Hoogstraten kijkt tevreden terug op hun eerste verkeersevenement. De bedoeling was vooral de inwoners van Hoogstraten te overtuigen om zich zichtbaar in het verkeer te begeven. En daar is men, gelet op het aantal aanwezigen die een fel gekleurd fluohesje droeg, zeker in gelukt.

30 bladzijden dik memorandum overhandigd aan de verschillende politieke fracties van de stad. In het memorandum staan enkele algemene suggesties met daarnaast een overzicht van de knelpunten en voorgestelde oplossingen per straat. Na de overhandiging van het memorandum werd een minuut stilte gehouden voor alle verkeersslachtoffers en daarna luidden de kerkklokken. Maar er was veel meer. Zoals een vrachtwagen met een dodehoek-zeil, een fietsbehendigheidsparcours en een fietsspel Dokter Bibber. Joeri Adams, veldrijder en peter van de actie, legde het fietsspel af in een tijd van 5 seconden en het was aan de kinderen om die tijd zo dicht mogelijk te benaderen of te verbeteren.

De actiegroep organiseerde in januari twee volksraadplegingen, waarbij de aanwezigen aandachtspunten en gevaarlijke verkeerssituaties in groot Hoogstraten konden meedelen. Aan de hand van de daar verzamelde gegevens werd een

De namiddag werd afgesloten met een wereldrecordpoging fluohesjes dragen. Onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder kreeg iedere deelnemer een polsbandje en kwam men uit op 906 personen, wat goed is voor een wereldrecord. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 29

DHM_mei_325.indd 29

19-4-2012 9:31:57


hoogstraten dierenmasker maken of jezelf in een dier laten omtoveren.

Nieuws uit de Bib Weken van het reisboek Samen met de bibliotheken van Baarle-HertogNassau, Merksplas en Rijkevorsel organiseert de Hoogstraatse bib in mei de Weken van het reisboek. Reisgidsen en -verhalen staan in de kijker. Elke bibliotheek organiseert ook een of meerdere lezingen en workshops rond reizen. Wilde dieren uit Afrika, een fietstocht door Azië, linedancen in Amerika en een voettocht naar Compostela komen aan bod. Een mooi overzicht vind je in de speciale folder die je in alle bibliotheken kan krijgen. In de bibliotheek van Hoogstraten kom je meer te weten over het prachtige Castilië en het magische Sicilië. Sonia Busselen neemt je mee op een tocht langs bekende en minder bekende wegen en plaatsen. Een ideale lezing voor iedereen die van het leven geniet en graag op reis gaat.

In de bibliotheek van Hoogstraten duurt de jeugdboekenweek wat langer want ook begin mei stromen de dieren binnen. Deze worden door Maarten Jagermeester, schrijver van talloze jeugdboeken over dieren, meegebracht. Voor zijn verhalen baseert hij zich op zijn belevenissen als dierenarts. Hij geeft op donderdag 3 en vrijdag 4 mei lezingen voor de leerlingen van de 5de klas van de basisschool.

Nationaal kinder- en jeugdjuryfeest Sinds september zijn de leden van de Kinder- en Jeugdjury aan de slag. Ze lezen en beoordelen 10 boeken. Maandelijks komen zij samen en bespreken twee boeken. Als afsluiter organiseerde de bib op woensdag 18 april een feestelijk slot waarop het oordeel van de jury bekendgemaakt werd: welk boek viel het meeste in de smaak? De jury stelde haar top 10 van hun favoriete boeken op. Hun oordeel vind je op http://bibliotheek.hoogstraten.be/Kinder-en-JeugdjuryVlaanderen.html.

Deelname aan een lezing kost 4 euro. Een inkomkaart voor alle activiteiten kost 8 euro. Vooraf inschrijven is verplicht.

Op zondag 20 mei vindt er een nationaal KJVfeest in Antwerpen plaats. De juryleden van Hoogstraten kunnen daaraan deelnemen onder begeleiding van een bibliotheekmedewerker. Zij ontmoeten de auteurs van de boeken die zij het voorbije jaar gelezen hebben, testen hun KJVkennis en komen vooral te weten welke boeken verkozen werden tot beste KJV-boek van het leesjaar 2011-2012.

De activiteiten tijdens de Weken van het reisboek worden in samenwerking met Vormingplus Kempen georganiseerd.

Enkel KJV-leden kunnen hieraan deelnemen. In september starten we met een nieuw KJV-jaar voor iedereen van 10 tot 16 jaar.

Maarten Jagermeester op bezoek

Je energie volop laten stromen

De jeugdboekenweek in maart stond in het teken van dieren. In de hele jeugdafdeling vond je ze terug en tijdens de kinderverwendag kon je een

Gedachten, voeding en verzorging hebben allemaal invloed op je lichaamsenergie. Luisteren, inzichten uitwisselen en praktische oefeningen

Kom wegdromen bij prachtige verhalen en beelden op dinsdag 15 mei om 20.00 uur in de Hoogstraatse bib.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

Op maandag 7, 14 en 21 mei, telkens om 20 uur in de bibliotheek van Hoogstraten. Inschrijven verplicht, deelname kost 15 euro. Er is plaats voor maximum 20 deelnemers. Men kan enkel inschrijven voor de ganse cursus en de deelnemers brengen een kussen of matje meebrengen

Castilië en Sicilië Archeologe Sonia Busselen neemt je tijdens de Weken van het reisboek mee naar het Spaanse binnenland en het grootste eiland van de Middellandse Zee. Ze toont je de magische pracht van Sicilië en wat er achter de mooie façades in Castilië schuilgaat. Een lezing voor kunst- en levensgenieters. Op dinsdag 15 mei om 20 uur in de bibliotheek te Hoogstraten. Inschrijven verplicht, deelname kost 4 euro. Een organisatie in samenwerking met Benebib

Voorleesuurtje in de Bib Voorlezen voor je kinderen is belangrijk. Je kan er nooit vroeg genoeg mee beginnen. Je kan er nooit te laat mee stoppen. En je kan het nooit te veel doen. Kinderen die samen boeken ‘lezen’, zijn taalvaardiger, hebben meer fantasie en leren sneller zelf lezen. Daarom organiseert de bibliotheek wekelijks op zaterdag een voorleesuurtje. Elke zaterdag om 9.30 in de bibliotheek van Hoogstraten voor kinderen van 5 tot 9 jaar. Inschrijven is niet nodig en deelname is gratis.

De Bib sluit Op dinsdag 1 mei: Hoogstraten en Meerle Op vrijdag 11 mei (sportdag): Hoogstraten, Meer en Wortel Op donderdag 17 mei: Hoogstraten en Minderhout Op maandag 28 mei: Hoogstraten en Minderhout Op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei is de bibliotheek open. (RA/red)

Ken uw buren, ken uw dorp

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

laten jouw energie stromen. Na deze cursus over lichaamsenergie voel je je fitter en levendiger dan ooit tevoren.

LEES 0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

30 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 30

19-4-2012 9:31:59


r r

hoogstraten

Camille Brosens zorgt voor tweede viergeslacht

r n s l

LEES

e e t n n

De 3 Koralen van César Franck met Kurt Van Eeghem

k e g

n r e , n . n

Ken uw buren, ken uw dorp

HOOGSTRATEN / MEERLE - Zusje Laurann zorgde 2,5 jaar geleden voor een eerste viergeslacht. Met de geboorte van Camille Brosens is er nu een tweede viergeslacht in de familie. Moemoe Theresia Bastijns, oma Louisa (Wiske) Aerts en mama Mieke Van Dun zijn blij met de geboorte van Camille. Ze is geboren op 13 februari 2012. Ook papa Filip Brosens is fier op zijn tweede dochter. Moemoe en oma wonen in Meerle. Het jonge stel en hun twee dochters in de Witherenweg. (fh)

Plezierig lezen

HOOGSTRATEN - KURT VAN EGHEM hoeven we niet voor te stellen. Deze allround entertainer zal de Drie Koralen van César Franck op een bevattelijke en spitsvondige wijze aan elkaar praten. De Koralen worden door NICO DECLERCK vertolkt op het grote orgel van de St.-Katharinakerk. De organist wordt op groot scherm geprojecteerd. Dit concert mag u niet missen. Nadien biedt Mixtuur u nog een lekker glas wijn aan. Nico Declerck behaalde aan het Muziekconservatorium te Antwerpen het Hoger Diploma orgel naast Eerste Prijzen en Onderscheidingen in verschillende andere disciplines. Hij speelde orgel en harmonium bij diverse orkesten en ensembles als de Beethoven Academie, Champ dAction, het Spectra Ensemble, deFilharmonie, Brussels Philharmonic, het Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera en van de Muntschouwburg onder leiding van dirigenten als Heinrich Schiff, Philip Herreweghe, Silvio Varviso, Eliahu Inbal en Neville Marriner. Daarnaast trad hij ook op als solist. In het bijzonder als harmoniumspeler heeft hij een sterke reputatie opgebouwd. Zo speelde hij een harmoniumrecital in het prestigieuze Orgelpark te Amsterdam.

,

-

t -

HOOGSTRATEN - Alle kinderen leren in het eerste leerjaar met veel plezier lezen. Sommigen worden echte boekenwurmen. Voor anderen loopt vlot leren lezen niet altijd van een leien dakje. Toch is veel lezen de enige manier om de leestechniek onder de knie te krijgen. De gemeenteschool van Hoogstraten startte met een nieuw initiatief: plezierig lezen. Het goesting krijgen in het lezen van een boek staat centraal. Elke week lezen de kinderen met een vast leesmaatje. Dit leesmaatje komt uit een hogere

of lagere klas. De ene week kiezen ze een informatief boek, een verhalenboek of een strip. De andere week staan gedichten centraal. Ook nemen we bewust de tijd om voor te lezen en de kinderen te laten genieten van een mooi, spannend of grappig verhaal. De kinderen genieten zichtbaar van deze leestijd.

Tot 2005 was hij voorstellingsleider bij de Bayreuther Festspiele, momenteel is hij werkzaam als voorstellingsleider bij de Vlaamse Opera , als organist-titularis van het historische Jean Le Royer Orgel te Turnhout en als co-titularis aan de St.-Katharinakerk te Hoogstraten. Voor 2012 ligt al een kleine tournee vast doorheen België, Nederland en Italië met het Collegium Vocale o.l.v. Philippe Herreweghe. Daarnaast is hij stichtend lid van de vzw octave.

Dankzij de steun van het oudercomité kunnen we werken aan een groot en vernieuwd aanbod van boeken. (LL/red)

De 3 Koralen van César Franck met Kurt Van Eeghem op zaterdag 19 mei om 19.30 in de St.Katharinakerk. Kaarten en info 03 340 50 19

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 31

DHM_mei_325.indd 31

19-4-2012 9:31:59


hoogstraten

Kaarten Noorderkempen - Rikken en Jokken seizoen 2011 - 2012 REGIO – De inrichters en alle kaarters en kaartsters mogen terugblikken op een spannend, sportief en mooi kaartseizoen 2011 – 2012. Er waren in totaal 12 kaartavonden waarvan de acht beste uitslagen in aanmerking kwamen voor de algemene rangschikking. In totaal namen 131 rikkers en 73 jokkers deel aan de prijskampen. Er komt natuurlijk een vervolg tijdens het kaartseizoen 2012 – 2013. Die wedstrijden starten op vrijdag 26 oktober 2012 bij de Kasteelvrienden in de strafinrichting te Hoogstraten. De verantwoordelijken, het trio Jos Aerts, Alfons Weerts en Jan Jansen, zijn er in geslaagd om alles in goede banen te leiden.

De uitslagen RIKKEN Wuustwezel Leo Brugmans Jos Dockx Hoogstraten Beerse Clement Borghs Marc Haeseldonckx Hoogstraten Luc Maegh Vlimmeren Hoogstraten M. V.d. Auweland Herman Vervoort Rijkevorsel Frans Verbunt Hoogstraten Jef Vermeiren Wuustwezel Jan Quirijnen Zondereigen JOKKEN Luc Adriaensen Achtel Staf Eelen Rijkevorsel Eddy Kenis Wortel Willy Van Otten Meer Paul Van Tichelt Hoevenen Jos Pemen Rijkevorsel Louis Sterkens Rijkevorsel René Smouts Hoogstraten Wendy De Bruyn Beerse Jos Laurijssen Meer

Punten 3.586 3.546 3.526 3.520 3.506 3.494 3.482 3.471 3.466 3.457 Punten 1.737 1.771 1.745 1.784 1.786 1.815 1.837 1.874 1.894 1.896

Het podium van de “Kaarters Noorderkempen – Rikken en Jokken”: V;l.n.r.: Jos Aerts, de bezieler van het tornooi. Jos Dockx (2de rikken), Clement Borghs (3de rikken), Lea Brugmans (1ste rikken) en verder Eddy Kenis (3de jokken), Luc Adriaensen (1ste jokken) en Staf Eelen (3de jokken). (fh)

Vier fiere vrouwen op rij

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVCRAMEN RAMEN en PVC enDEUREN DEUREN Kömmerling

PVC DEUREN WijRAMEN leveren enen plaatsen alle schrijnen timmerwerk. Kömmerling

Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Hoogeind 49 binnendeuren.

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

HOOGSTRATEN – Kate De Brabanter zorgde voor een viergeslacht en dat blijft in elke familie een heuglijke gebeurtenis.. De overgrootmoeder links op de foto is de 80-jarige Maria Braspenning. Zij woont samen met Rik Verschueren al jaar en dag in de Gustaaf Segersstraat. De grootmoeder midden op de foto is Ria Verschueren. Zij woont al enkele jaren in Olmen en wordt dit jaar 56 jaar. Op haar schoot zit de jongste telg: Kate De Brabanter, geboren op 17 oktober 2011. De 32-jarige mama, Natasja Van Ginneken, woont samen met haar gezin in St. Lenaarts. (fh)

189

32 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 32

19-4-2012 9:32:00


hoogstraten

Autisme en gamen

HOOGSTRATEN – Op dinsdag 29 mei om 20 uur kunnen personen die, op welke manier dan ook, geconfronteerd worden met autisme terecht in het lokaal van de St.-Jorisgilde in de Brouwerijstraat. Op die avond staat ‘Autisme en gamen’ centraal. Op basis van een aantal stellingen uit het boek: ‘gamen is geweldig, gamen geeft problemen’ van de auteurs Herm Kisjes & Erno Mijland, kijken we kritisch naar de mogelijke impact van gamen op mensen met autisme. Zijn mensen met autisme vatbaarder voor gameverslaving? Geeft gamen hoger risico op sociaal isolement of is het voor sommigen met autisme net de toegang tot sociaal contact? Is gamen geschikt als leermiddel of als ontspanning? Na een inleiding is ruim tijd voorzien voor vragen en uitwisseling van ervaringen en ideeën. Voor meer informatie kan u terecht bij Catherine Goossens: paul.catherine@pandora.be (fh)

De schat van Katrien HOOGSTRATEN - Is het slecht weer tijdens de vakantie? Slaat de verveling toe? Zijn al je vriendjes op vakantie? Geen probleem! Toerisme Hoogstraten zorgt ervoor dat je toch nog een leuke namiddag kunt beleven: zet je speurneus op en ga op zoek naar de verdwenen schat van Katrien. Katrien, de patroonheilige van onze prachtige Sint-Katharinakerk, kan alle hulp gebruiken bij het terugvinden van haar schatten, zodat ze opnieuw bezoekers kan ontvangen. Wil jij Katrien helpen, haal dan snel een gratis zoektocht bij de dienst voor toerisme. De zoektocht is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar, maar met een beetje hulp van papa en mama kunnen ook de kleinsten mee op zoek. Op zoek naar de schat van Katrien, zoektocht voor kinderen in de St.-Katharinakerk. Tot 30 september, van dinsdag tot en met zaterdag van 13 tot 17 uur, op zondag van 13 tot 16 uur.

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

Activiteiten mei Woensdag 9 en23 mei PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur. Dinsdag 8 mei DAGUITSTAP naar Deinze en Sint Martens Latem. Vertrek aan de kerk 7.30 uur Maandag 14 mei FIETSTOCHT halve dag. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur Fietsen naar Meersel Dreef. Locatie: Bij de Paters Maandag 29 mei FIETSTSOCHT halve dag. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Via Ulicoten naar Baarle-Hertog. Locatie: Den Engel Dinsdagen 1, 15, 22 en 29 mei KAARTEN/BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal. Dinsdag 1 en 15 mei RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Brouwerijstraat 2 Woensdagen 2, 9, 16, 23 en 30 mei ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in De Wildert’ te Zundert Woensdagen 9, 16, 23 en 30 mei AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert te Zundert Donderdagen 3, 10, 17, 24 en 31 mei NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur, bijeenkomst in Castelré

Succes voor het Piuskoor op het Provinciaal zangtornooi HOOGSTRATEN - Het Provinciaal zangtornooi geeft de deelnemende koren de gelegenheid om een toelage te ontvangen van de Provincie via een beoordeling van een professionele jury. De uitvoering, koorklank, afwerking en moeilijkheidsgraad van de stukken zijn bepalend voor de categorie waarin men geklasseerd wordt. Het was al vele jaren geleden dat het Piuskoor aan één van deze tornooien deelnam.

Nu de nieuwe dirigent, Tine Rabijns, sinds 2010 al goed ingeburgerd is groeide het idee om het koor nog eens te laten wikken en wegen door deze Provinciale jury. Er werd hard gewerkt om een zo goed mogelijk gevarieerd programma te brengen. Zondag 18 maart was het zover en traden zij op in de Jezuïetenkerk te Lier. Daar het aanwezige publiek echte muzieklief-

hebbers waren, kon je tijdens hun optreden een speld horen vallen. De uitslag van de Jury bevestigde de goede reputatie van het Piuskoor want ze werden, met felicitaties van de juryleden, ingedeeld in eerste categorie met 83% Dirigent Tine Rabijns kreeg van hen een extra pluim voor haar bijzonder muzikale talent. (fm/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 33

DHM_mei_325.indd 33

19-4-2012 9:32:00


hoogstraten

Rock ‘n’ Rollercoaster III HOOGSTRATEN - Anno 2012 moet livemuziek blijkbaar ‘beregeld’ zijn. De plaatsen in de zaal zijn genummerd en we moeten plots gaan zitten tijdens concerten. En waag het niet een pint te bestellen of een sigaret te roken tijdens een optreden, want dat zou wel eens iemand kunnen storen. Pardon?! En dan zwijg ik nog over de nieuwe geluidsnormen die bij elke muziekliefhebber de tenen fameus doen krullen. Als deze tendens zich verder zet, kunnen we binnenkort beter met z’n allen gaan bloemschikken of kleurenwiezen. Maar we geven ons niet zomaar gewonnen en net daarom is er Rock ‘n’ Rollercoaster III met veel livemuziek, speciale bieren, jong geweld, ijskoude cava, bakken nostalgie, Bicky Burgers en tonnen sfeer! De enige geschikte locatie voor een avondje ouderwets knallen is Zaal St. Cecilia in Hoogstraten. De vetste Kempische rockbands zullen Hoogstraten wakker schudden op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei telkens vanaf 20.00 u. Op vrijdag 25 mei steken de jonge honden van Four Of A Kind uit Meer de lont op gepaste wijze aan. Daarna is het aan De Vettige Wijven. Deze formatie uit Wuustwezel staat garant voor een stevige portie glamrock en swingt als een ‘hangtiet’ zullen we in hun geval maar zeggen. Dan trekken we de kaart van de onvervalste bluesrock en komen we uit bij The Roadrunners. Hun beleving en virtuositeit, met misschien wel de beste Belgische bluesrockgitarist in de gelederen, is zelden gezien op Belgische podia. Oordeel zelf! Eindigen doen we op vrijdag in stijl want Smooth Lee komt de boel in de prak skanken. Verwacht je aan koper, bier en onvervalste ambiance! Wie dan nog energie moet afrekenen met DJ The Walrus, altijd garant voor een legendarische afterparty. Omdat je op één been niet kan staan, gaan we op zaterdag 26 mei gewoon verder. De spits wordt afgebeten door The Heirs, of ook de ‘Hoogstraatse Queens of the Stone Age’. Daarna is het aan Wulf Of Collision, een nieuwe Belgisch/ Britse hardrockformatie die klaar is om het kot in vuur en vlam te zetten. Dan dompelen we ons onder in de geschiedenis van de rock ‘n’ roll en mogen we met enige trots aankondigen dat Cryptic Skull na zeven jaar onthouding opnieuw klaar is om gas te geven. Jan Dufraing, Piet Loos, Rik Grauwmans, Mil Gysbregts en Jos Haest gaan nog één keer tot op het bot en brengen de nummers die zij de moeite waard vinden en zij kunnen het weten. Eindigen doen we in stijl met onze eigen missionarissen van de rock ‘n’ roll: Nonkel Ney’s Rhythm ‘n’ Blues Band. Al meer dan 30 jaar de spelen ze kroegen, zalen en festivals plat. Ze zijn ontembaar én de verpersoonlijking van de ondertussen legendarische leuze: ‘Nie bang zijn’. Geen platte covers, maar poepstrakke, snedige versies van de vuilste bands uit de rockgeschiedenis. DJ Wicked en Crooked Dog zorgen daarna dat u jivend de zaal zal verlaten… Rock ‘n’ Rollercoaster III op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei telkens om 20 uur in zaal St. Cecilia in Hoogstraten. Kaarten kosten in voorverkoop 7 euro. Een weekendkaart kost je slechts 12 euro. Reservaties en meer info: 0473/60.64.80. of bert_dufraing@ hotmail.com. (bd/red)

Smooth Lee

Vitalski in de Cahier HOOGSTRATEN - Vitalski (°1985), opgegroeid in Vosselaar is de grootste conferencier van onze natie. Hij is een artistiek duizendpoot: theater, stand-up comedy, smartlappen, poëzie, romans.. Sinds zijn veertiende staat hij op een podium waar hij zijn verschillende uitlaatkleppen aan een publiek tentoon spreidt. Overal waar de Antwerpse Nachtburgemeester opduikt weerklinkt een waterval van schaterlach, maar ook van koude huiver. Met de voorstelling “Daar Sta Iemand” grijpt Vitalski integraal terug naar zijn oerwortels: de doodeenvoudige, maar absoluut krankzinnige vertelling zonder poespas. Zeventig minuten doorroetsjen zonder tussenstop! Om te ontsnappen aan zijn verstikkende liefdesrelatie, schaft Vitalski zich een zeer geheimzinnig huisdier aan. Is het een hamster? Een lamme tijger? We komen het nooit te weten. Totdat onze held onverwacht bezoek krijgt van een krankzinnig dierenhater, die hem er bovendien op wijst dat hij fout geparkeerd staat, namelijk pal voor de garagepoort van de brandweer. Al twee weken lang zelfs. Een duizelingwekkende intrige volgt, waarbij pas helemaal op het einde iedereen klaarkomt. Vitalski try-out op maandag 30 april om 21 uur in De Cahier. Inkom 5 euro. (fh)

Teenage club! HOOGSTRATEN - Na groot succes in Nederland wordt er op 25 mei in Le Cirq voor het eerst een “cool discofeest” georganiseerd voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Hier maakt de jeugd voor het eerst kennis met verantwoord uitgaan. Het betreft een uitgaansavond zonder alcohol en een decibel limiet waar er gefeest kan worden in een beschermde en veilige omgeving. Er wordt gebruik gemaakt van professioneel licht en geluid en de dj draait de beste dance, top 40, R & B en feestmuziek aan elkaar! De organisatoren, Steve en Ken Herrijgers van ’t Fortuin te Meer, realiseren zich dat dit een andere en grotere verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Daarom zullen er ook mensen rondlopen die alles netjes in de gaten houden.
Plezier staat die avond centraal. Al de moves die de jongeren voor de spiegel geoefend hebben kunnen ze dan uittesten op de dansvloer. En misschien ontmoeten ze wel een eerste prille liefde??!!!

 Teenage club voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar, op vrijdagavond 25 mei van 20 tot 23.30 uur in Le Cirq. Inkom 5,00 euro. Alcohol en roken is ten strengste verboden! (fh)

34 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 34

19-4-2012 9:32:01


hoogstraten

Woordafdeling Academie speelt ‘De Jossen’

Begijntjesdisco in Highstreet

Hoogstraten - Aan alle theaterliefhebbers! Nu vrijdag 27 en zaterdag 28 april spelen de volwassen cursisten TONEEL van de Hoogstraatse Academie het fantastische stuk `De Jossen` van Tom Lanoye. De Jossen zijn aandoenlijke wezens, die verdacht veel lijken op ‘echte’ mensen, met ‘echte’ menselijke problemen en mensenplezier. De Jossen zoeken een weg en een plaats in de complexe wereld en vinden net als wij - in deze chaos, andere Jossen op hun pad. Samen hebben ze een wereld gecreëerd waarin vriendschap centraal staat: hun Josdom. De Jossen zijn trots op hun Josdom. Ze wijden er liederen aan. Standbeelden. Triomfbogen. Parades. En niemand kan het bestaan zo eren met een rondedans, als de Jossen. Tot op een mooie dag. Jos, één van de Jossen, wil ontsnappen. Gedaan, hij stopt ermee. Genoeg. Basta. Hij wil het aftrappen. Met deze mededeling kerft hij een diepe snee in het hart van iedere Jos en geeft hen nog eens een slag in hun gelaat. Is dat vriendschap? Het Josdom davert op zijn grondvesten, maar de Jossen vechten. Ze vechten voor elkaar, want dat is het enige wat hen op de been houdt. Hun vriendschap. Hun Josdom. Wordt het de val of de revival der samenhorigheid? Iedereen is van harte uitgenodigd op dit optreden in het Sint Ceciliazaaltje in Hoogstraten, op vrijdag 27 en zaterdag 28 april om 20u15. De toegang is gratis. Wel graag eerst reserveren: dejossen@hotmail. be. Doen! (ms)

HOOGSTRATEN – Enkele jonge gezinnen uit de ruime omgeving van het begijnhof (‘Boschstraat, Vrijheid, Statie enz.) willen dat hun kinderen opnieuw kunnen deelnemen aan ‘Begijntjes Laat Besluit’. Om goed te starten en om wat geld bij elkaar te krijgen organiseerden ze op paasmaandag een “Begijntjesdisco” in Highstreet. Met 300 aanwezige ouders en kinderen mag men van een groot succes spreken. De kinderen leefden zich uit op de muziek van kinderdisco Michel Stoffels. Wie honger had, kon een hotdog eten of een zakje chips. (fh)

Kunstige Kolonie

r

t

r

t t

t

Joke Flour van Natuurpunt Educatie geeft tekst en uitleg bij de openluchttentoonstelling “De Wereld Vertelt”. Hoogstraten - In Wortel Kolonie kan je deze dagen naast de prachtige natuur ook kunst bewonderen. Enerzijds is er de tentoonstelling “De Wereld Vertelt”, van Natuurpunt Educatie, met foto’s van Lieve Blancquaert en anderzijds is er de tentoonstelling “Kunst Schiet Wortel” van leerlingen van IKO Hoogstraten. In bezoekerscentrum De Klapekster kan je wedstrijdformulieren voor de “De Wereld Vertelt” halen. De wedstrijd verloopt in samenwerking met het stadsbestuur van Hoogstraten. De tentoonstelling “De Wereld Vertelt” kadert ook in “Hoogstraten Buitengewooon Charmant”. De IKO-tentoonstelling “Kunst Schiet Wortel” loopt nog tot eind september. De originele route kan je ook in de Klapekster afhalen. Info: 03 383 02 08 of via bc.deklapekster@natuurpunt.be

t

l e n

t

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 35

DHM_mei_325.indd 35

19-4-2012 9:32:01


De Unie van Hoogstraten 1602-1604

LEZERS SCHRIJVEN UNI-zo moet het dus niet! Ben ik nu echt de enige die zich gestoord heeft aan het persbericht van UNIZO-Hoogstraten in de aanloop naar de volgende verkiezingen (DHM april 2012 en www.unizo-hoogstraten.be)? Oké, het is ‘maar’ een oplijsting; een werkdocument zo u wil. Maar als je als UNIZO-bestuur – dat de winkeliers moet verdedigen, maar onrechtstreeks ook hun klanten – dergelijk pamflet de wereld instuurt, ongecensureerd, dan moet je de kritiek erop ook maar in ontvangst willen nemen. Zodus … ‘Bestaat er de mogelijkheid om voetgangerstunnels onder de Vrijheid te realiseren?’ Als er nu één soort infrastructuur is waar men zowat overal overlast bij ervaart, dan zijn het wel voetgangerstunnels! En overlast, dat wil UNIZO toch ook niet, getuige volgende zinsnede uit haar eigen hoofdstuk veiligheid: ‘Ondernemers hebben steeds meer te maken met overlast, inbraken en vandalisme. Het stadsbestuur zou een pro-actief veiligheidsbeleid moeten voeren’. Awel, een eerste stap daarin kan zijn: leg NOOIT voetgangerstunnels aan!

HOOGSTRATEN - Eind april verschijnt er in de boekhandel een boek over een tweetal jaren uit de geschiedenis van Hoogstraten, titel van het boek; Het is vreemd dat er in Hoogstraten maar weinig bekend is over dee korte - maar heel belangrijke - periode in de geschiedenis van het bestaan van deze stad, die ooit bekend was als de Unie van Hoogstraten. Wanneer men gaat zoeken in de geschiedenisboeken, moet heel ver gezocht worden en dan vind je hier en daar wat summiere gegevens. Op het internet, tegenwoordig toch hét medium om alles te vinden, zijn maar enkele fragmenten te vinden van het epos in Hoogstraten in die tijd. En als je er dan iets over vindt, gaat het over ‘die van Hochstraeten’, de ‘gealtereerden van Hochstraten’ of het ‘Esquadron van Hoogstraten’. Maar wie je er verder ook naar vraagt, bijna niemand weet dat Hoogstraten in de periode van september 1602 tot en met juni 1604 wereldgeschiedenis was. De paus bemoeide zich ermee, de pauselijke nuntius, de koning van Spanje, Albertus en Isabella, zij hadden er allemaal slapeloze nachten van. Legers van meer dan 20.000 man werden naar Hoogstraten gestuurd, zowel van Spaanse zijde als vanuit de Staatse zijde, om zich met de situatie in Hoogstraten te bemoeien en slag te leveren. Het beroemde beleg van Oostende duurde er nota bene een jaar langer door. En zelfs Maurits van Oranje kwam persoonlijk een bezoek brengen aan Hoogstraten. De toenmalige bewoners van Hoogstraten, voor zover die nog over waren, waren beslist minder blij met de hele situatie, want het was een en al armoede en ellende. Maar wat was er toen zo belangrijk aan Hoogstraten, dat iedereen zich daar druk over maakte, van koning tot paus? Alles draaide om het kasteel en degenen die op dat moment in en om het kasteel woonden. Dat waren Italiaanse en Spaanse soldaten die al meer dan een jaar lang geen soldij meer gekregen hadden. Ze waren met duizenden; niet alleen soldaten, maar ook hun vrouwen en kinderen, samen bracht dat het totaal aantal extra personen in Hoogstraten op meer dan tienduizend. Voor die tijd een enorm aantal. Zij riepen de ‘Unie van Hoogstraten’ uit, met eigen regels en wetten, een machtsvacuüm tussen noord en zuid. Vanuit het kasteel van Hoogstraten terroriseerden zij een gebied dat lag tussen Brussel, Luik, Aken en Münster. Nog nooit eerder had een groep zo goed georganiseerde muitende soldaten de macht gehad over zo’n groot gebied. Omdat deze korte periode hem bijzonder intrigeerde, is de schrijver, zelf wonende in Hoogstraten, op zoek gegaan naar het echte verhaal achter deze muiterij. Helaas hebben de muiters zelf weinig of niets achtergelaten, op een paar brieven na, waarvan de belangrijkste, de brief aan de pauselijke nuntius, in dit boek wordt behandeld. Het boek bevat meer dan 40 afbeeldingen in kleur met daarbij belangrijke kaarten uit de tijd. Het boek is geschreven door Karel Kinds inwoner va Hoogstraten. Op zijn naam staat tevens een belangrijk boek over de tachtigjarige oorlog dat verscheen in twee delen, “ de Kroniek van de opstand in de Lage Landen”. Informatie: Karel Kinds, tel 03 314 65 95 of k.kinds@cntrolpay.com

UNIZO pleit enerzijds wel voor een strenge controle op het parkeren in de blauwe zone én voor extra parkeermogelijkheden buiten de blauwe zone (op de kosten van de belastingbetaler wellicht), maar anderzijds willen ze voor het centrum wél de regel in vraag stellen dat er bij nieuwbouw anderhalve parkeerplaats per appartement voorzien moet worden. Voor mij geeft dit de indruk dat men hiermee eerder de grote bouwheren en hun huurders tegemoet wil komen, dan wel de klanten van het winkelcentrum. UNIZO deelt wél mede ‘dat de ondernemers bekommerd zijn dat het aanbod van woningen verschraalt en onbetaalbaar wordt’, een terechte vaststelling die evenwel naadloos overgaat in de stelling ‘dat er een overaanbod is aan sociale kavels en een tekort aan grotere percelen’. Een beetje moeilijk om rijmen, toch? Bovendien: als er al een overaanbod aan sociale kavels zou zijn, waarom is er dan zo’n stormloop telkens er zulke gronden op de markt komen? Je zou bijna gaan denken dat de Grote Verkavelaar de pen vasthield bij het schrijven van dit hoofdstuk! En ten slotte: op welke feitelijke gegevens baseert UNIZO zich eigenlijk om deze onzin als waarheid de wereld in te sturen? Maar dan – als rotte kers op de zure slagroomtaart – stelt UNIZO onomwonden ‘dat het aantrekken van meer gegoede burgers de economie ten goede zal komen’. Sorry, maar dit vind ik dus een grove belediging voor minstens driekwart van onze bevolking! Zelf ben ik meer dan tevreden met mijn loon in het onderwijs, maar als alleenstaande éénverdiener zijn zelfs de genoemde ‘sociale kavels’ voor mij te duur. Waaruit ik durf afleiden dat UNIZO mij niet tot ‘de gegoede burgers’ rekent die onze economie ten goede komen? Vreemd, want ik durf met de hand op het hard stellen dat ik al jaar en dag ruim 90 procent van al mijn aankopen in Hoogstraatse winkels doe: kleren, schoenen, brillen, eten, drinken, gordijnen, schoenen, boeken, bloemen … Nu zou ik natuurlijk met een korte en krachtige “Stank voor dank!” kunnen reageren door voortaan elders te shoppen, maar dat doe ik bewust niet! Ik kom zelf uit een nest van zelfstandigen en ik heb er verschillende in mijn kennissenkring. Ik weet zeker dat zij er lang niet allemaal zo over denken. En ik weet ook dat ze doorgaans hard moeten werken. Maar in het belang van hun klanten – en dus van henzelf – zouden ook zij van binnenuit op deze waanzin van hun eigen bestuur moeten reageren. Ik heb de voorzitter ook persoonlijk om uitleg gevraagd, maar die wilde hij niet geven: “We zijn u geen verantwoording verschuldigd; ge zijt niet eens pers, ge zijt zomaar een individu”. Een individu dat zélfs zijn boeken nog in Hoogstraten blijft kopen, wees gerust, al zullen het er wel iets minder zijn voortaan. Als lid van het gepeupel wil ik ‘de gegoede burger’ niet al te dikwijls voor de voeten lopen tijdens diens waardevol en welgekomen winkelmoment. Dries Horsten, behoede burger

36 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 36

19-4-2012 9:32:02

T o g v i

V o g a t v z v Z e b e o z k g o v w v t h U v d i

E “


n M -

k

l

, -

e

j

.

d s k

LEZERS SCHRIJVEN

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

Hoogstraten, het Knokke aan de Mark???? Toen we begin april ‘de hoogstraatse maand’ opensloegen op blz. 16 en 17 namen we met grote verontwaardiging kennis van het standpunt van Unizo Hoogstraten rond o.a. het woonbeleid in Hoogstraten. Volgens het Hoogstraatse Unizo is er “een overaanbod aan sociale kavels en een tekort aan grotere kavels”. Om te beginnen zijn de ‘sociale kavels’ zo duur dat ze enkel voor behoorlijke tweeverdieners betaalbaar zijn. Als er sprake is van een overaanbod, waarom zijn er dan telkens zoveel kandidaten voor deze kavels? ‘Sociale kavels’ worden 20 % onder de marktprijs verkocht. Zonder deze ingreep zouden deze kavels dus nog een stuk duurder worden. “En ze zijn nu al onbetaalbaar”, zo stelt Unizo zelf. Dat is dus wel erg tegenstrijdig. Of vinden de dames en heren ondernemers het niet kunnen dat enkel mensen zonder eigendom in aanmerking komen? Wij kunnen talloze voorbeelden aanhalen waar ‘gegoede burgers’ oude woningen of bouwpercelen opkopen als belegging. Zo wordt de bouwmarkt voor jonge mensen natuurlijk totaal vestoord en worden de prijzen nogmaals opgedreven. Bovendien pleit Unizo voor “nog meer verdichting zodat er meer mogelijkheden komen voor het creëren van grote kavels”. Houdt dit in dat Unizo voorstander is van een sterke concentratie van kleine wooneenheden zoals in het verleden door wanbeleid in Hoogstraten-centrum tot stand is gekomen? Voor ons kan dit niet meer.

d En zo komen we bij de tweede Unizo-uitspraak: “het aantrekken van meer gegoede burgers zal

-

r t s n

de economie ten goede komen”. Je moet maar lef hebben om voor deze mening uit te komen. Want tegelijkertijd zeg je dat de minder gegoede medeburger de economie niet ten goede komt, dat deze burger niet welkom is in onze gemeente omdat zij of hij onvoldoende euro’s uitgeeft. Voor ons vallen de Unizo-maskers nu wel af. Zeker als je er een paar motto’s van ‘De dag van de klant’ naast legt zoals ‘Bij ons krijg je altijd iets meer’ en ‘Uw glimlach, daar gaan we voor’. Denk eraan: dat geldt enkel voor de ‘gegoede burger’. Trouwens, wij zijn benieuwd wat de 2077 Hoogstraatse ondernemers en zelfstandigen van zo’n domme en a-sociale uitspraken vinden. ACW Hoogstraten is voorstander van een gezonde mix van woonvormen en activiteiten in onze gemeente. Voldoende kansen voor verantwoord ondernemen maar ook mogelijkheden voor iedereen om in onze gemeente te komen en te blijven wonen. Ook de mensen met een laag beroepsinkomen, ook de vrouw of man die al of niet met kinderen alleen is komen te staan, ook de zieke of gehandicapte zonder beroepsinkomen, ook de vrouw of man met een laag pensioen. Gaat Unizo echt voor een Knokke aan de Mark? Daar bedanken wij feestelijk voor. Nog meer: daar gaan we vóór liggen!

Namens ACW Hoogstraten, de koepel van de Hoogstraatse verenigingen van ACV, CM en CM Ziekenzorg, KAV, KWB en OKRA.

Erfgoed Hoogstraten wil overleg met Unizo

Het kan toch niet dat deze prachtige neorococo woning moet verdwijnen voor weer een grote karakterloze winkel meer. Het zijn precies dit soort woningen die het verschil maken. Het historisch karakter maakt Hoogstraten tot wat Hoogstraten vandaag nog is: een aantrekkelijke stad. HOOGSTRATEN – De vzw Erfgoed Hoogstraten is erg ontgoocheld in verband met het memorandum dat Unizo bekend maakte naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. (zie De Hoogstraatse Maand nr. 324 april 2012, blz. 16). Unizo vraagt wel dat Hoogstraten zich sterker “profileert als een aantrekkelijke stad”, maar wat dat betekent wordt niet aangegeven. Nergens wordt verwezen naar het historisch karakter van de stad, waarmee Hoogstraten zich kan onderscheiden van andere vergelijkbare steden en gemeenten. Men spreekt ook van ‘verdichting’ van het winkelcentrum, maar ook hier laat men in het midden wat men met ‘verdichting’ precies bedoelt. Erfgoed Hoogstraten heeft vernomen dat er ontoelaatbare plannen bestaan om de woning Vrijheid 128, links naast De Blauwe regen, te slopen. Als onze beleidsmakers die plannen van een vooraanstaand Unizo lid als ‘verdichting’ interpreteren, is het hek helemaal van de dam.

n e

Kortom, de nota is beslist met goede bedoelingen geschreven, maar blijft op veel vlakken - zeker wat betreft de economische sterkte van een historisch centrum - zeer vaag tot nietszeggend.

k n

n . r

Erfgoed Hoogstraten wil samen met Unizo en Horeca Hoogstraten op zoek gaan naar de sterke punten van Hoogstraten als ‘aangenaam’ winkelcentrum. De erfgoedvereniging is ervan overtuigd dat men elkaar zonder problemen zal vinden.

r

Vzw Erfgoed Hoogstraten

e

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 37

DHM_mei_325.indd 37

19-4-2012 9:32:02


meer

Kinderfilmtheater schot in de roos

MEER - Met de opvoeringen van “De Kloosterbrigade - Erbizzemme in nood” leverde ‘t Heidebloempje een absolute topper af. Drie bomvolle zalen genoten van begin tot eind van het prachtige samenspel tussen toneel en film. De drie auteurs Jos Cools, Fonne Brosens en Karel Martens mogen terecht trots zijn op het geleverde werk. We zien ze achteraan op de foto. Naast hen merken we verder Jill Cools, Jos Godrie en Wout De Gruyter op, maar voor de rest zijn het allemaal kinderen van de ‘kloosterbrigade’, die met hun prestaties de hele zaal telkens ontroerden. Daarmee eindigt het toneelseizoen van ‘t Heidebloempje en we mogen gerust zeggen dat het er één was om in te kaderen. Tot volgende winter. (JD/red)

Paashaas gespot in wijk Donkakker MEER – Op paaszondag was het feest voor de kinderen van de wijk Donkakker. Welzijnsschakel ‘t Ver-zet-je organiseerde er die ochtend een paaseierenzoektocht. Plaats van het gebeuren was het speelpleintje in de Lokbosstraat. Van daaruit vertrokken de kinderen om op zoek te gaan naar verstopte kartonnen eieren. Kinderen die tien zo’n exemplaren vonden, konden ze inruilen tegen chocolade eieren en een verrassing bovenop. Daarna konden de kinderen zich laten schminken of samen kleuren en knutselen. (fh)

38 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 38

19-4-2012 9:32:02


s

-

n

e n g n

meer

Karper jeugdhappening MEER - Karpervissen is IN, de grote, sterke vissen spreken tot de verbeelding van groot en klein. Karpervissen is ook een vrij technische manier van vissen. Waarbij een woordje uitleg wel op zijn plaats is. Daarom organiseren de Baitrunners, een vriendenclub van karpervissers en visvereniging “Altijd Beet de Mosten”, een grootse jeugdhappening. Op zaterdag 12 mei van 9u30 tot 17u zijn al de jongeren tussen 11 en 17 jaar, die gebeten zijn door de vismicrobe, welkom. Wat is er te doen die dag? Bekende karpervissers begeleiden en geven uitleg aan de jongeren over de verschillende karperdisciplines. Hoe knoop je de best vangende onderlijn-rig? Hoe gebruik je een spod- en markerhengel? Hoe draai je boilies? Waar moet ik opletten bij het afstand gooien? Wat met het fotograferen van de gevangen vis en hoe behandel je ze optimaal? En nog veel meer. Verschillende firma’s en gerenommeerde karpervissers zullen aanwezig zijn. Zoals Piet Vogel, wereldkampioen casting Danny Moeskops, Ivo Druyts van Big dropper, Bart Voeten en Mario Gijbels van Shimano, Pieter Avonds en Kristof Van Aert van VBK, Extreme Fishing Baits, Nash Tackle and Baits, het Team Carp Baits Belgium en nog vele anderen. Een unieke kans die je niet mag missen. Voor elke deelnemer is er iets te eten en drinken voorzien en een verrassingspakket. Voorinschrijven kan tot 8 mei bij Patrick Crols 0032475370885, patrickcrols@skynet.be of bij Stan Van Gestel 003233159456, constant.van. gestel-meyvis@telenet.be . Vooraf inschrijven is een must. De dag gaat door bij visclub “Altijd Beet” in het clublokaal en aan de grote vijver van de Mosten, Hoogeind in Meer. Deelname is gratis!

De Gulle gevers van “Den Vuilen Hoek” MEER - Op dinsdagavond, 10 april 2012, was onze tweemaandelijkse vergadering van Ziekenzorg. Nadat wij onze agenda hadden afgewerkt, kregen wij bezoek van een afvaardiging van K.F.C.Meer. Hun supportersclub “Den Vuilen Hoek” had voor ons een grote verrassing bij. Cor, Fons en Johan overhandigden aan onze voorzitster Ria een cheque van 1300 euro. Dit geweldige bedrag, verdiend op de kerstboomverbranding, werd geschonken aan Ziekenzorg Meer. Een fantastisch gebaar! Menslievendheid draagt deze club hoog in haar vaandel. Bedankt mannen, heel veel dank!!! Ziekenzorg Meer zal dit mooie bedrag heel goed besteden! En… duim omhoog voor jullie allemaal!!! (MR)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 39

DHM_mei_325.indd 39

19-4-2012 9:32:03


meer

De MEERSE MARKT begint aan 20ste seizoen

MEER - De Meerse markt mag dan al een jaartje ouder worden, dat neemt niet weg dat het marktcomité alweer bruist van energie om van het 20ste seizoen een klapper van formaat te maken. De Donckstraat en de kloosteromgeving blijven gedurende 5 zondagen het decor voor één van de gezelligste marktplaatsjes in de Noorderkempen. Het concept met de thema’s blijft zijn waarde bewijzen, maar het comité gaat de uitdaging aan om elke keer nieuwe en originele accenten te leggen. In de eerste plaats gaat het immers om de gezelligheid en op de tweede plaats komt de markt, die zich richt op de ware amateur. Geen professionele handelaars, maar de man in de straat die iets wil verkopen. Moeilijk is het niet, want een standplaats blijft volledig gratis en moet voor 09.00 u opgesteld worden. Dat kan op de volgende zondagen in 2012:

M A d k l U Z D v w i t v d b v H o u I w d m u

zondag 6 mei : Kunst- en Lentemarkt zondag 3 juni : Muziek- en Dansmarkt zondag 1 juli : Kindermarkt zondag 5 augustus : Kloostersmikkelen ( Project Hoogstraten Buitengewoon Charmant ) zondag 2 september : Boerenmarkt Het kunstaspect van de eerste markt op 6 mei situeert zich zowel op het zandplein als in het klooster. In het klooster worden alle kamers op het gelijkvloers en de eerste verdieping ingenomen door kunstenaars van Meer en omgeving. Dit is een primeur voor de markt. Ook buiten op het zandplein kan je een kunstparcours volgen. Het marktcomité biedt ook een creahoek aan voor alle kinderen die willen meedoen. Aan de aardbeistand kunnen de kinderen bovendien deelnemen aan de jaarlijkse teken- en kleurwedstrijd. Het lenteaspect van de markt komt vooral tot uiting op de rest van de markt en doet een beroep op de verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit, enz... Denk bijvoorbeeld aan de overheerlijke asperges en aardbeien die er ongetwijfeld te koop zullen zijn. Uiteraard wordt er ook de nodige animatie aangeboden. In de Donckstraat zorgt Radio Valencia voor de ambiance en op het zandplein bevindt zich het drankterras van het comité. Daar zit je ideaal om te genieten van het hele marktgebeuren. Niet in het minst van het muziekpodium, waarop eerst onze eigen brassband Ste.-Rosalia concerteert en daarna het 20-koppige dameskoor Young Voices uit Ulicoten een reeks popklassiekers ten gehore brengt. Voor de zekerheid huurde het comité twee veiligheidsagenten in van het toneelgezelschap Hoogspanning uit Beerse. Zij zullen ervoor zorgen dat de bezoekers met een gerust hart over de markt kunnen wandelen. Deze Kunst- en Lentemarkt gaat door op zondag 6 mei van 09.00 u tot 12.30 u in de Meerse Donckstraat. Wie nog meer informatie wilt, kan terecht bij Jan Dufraing ( 03/315 86 80 – jandufraingswaenen@hotmail. com ) of op de website www.meermarkt.be (JD/red)

40 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 40

19-4-2012 9:32:04


meer

Viergeslacht bij de familie Goris MEER – Op de foto is de kleine Anthe, geboren op 10 maart 2011, al een flinke baby van ongeveer 9 maanden. Anthe is de trots van de familie Goris, niet in het minst omdat hij zorgde voor een heus viergeslacht. Op de foto zien we mama Kim De Bie, de kleine Anthe, overgrootmoeder Anna Verpoorten die in Minderhout woont en grootmoeder Ingrid Goris ook van Meer.

Akkerpop contest, voorbode van een zwoele zomer MEER - Op zaterdag 14 april ging de jaarlijkse Akkerpop Contest door. Op dit evenement streden 6 lokale bands voor een plaatsje op het Akkerpop festival. Hierbij kreeg het publiek de gelegenheid om te stemmen op zijn/haar favoriet. Uiteindelijk gaf de jury de doorslag. Zonder de vrijwilligers is er geen Akkerpop. Daarom werd er op deze dag ook een vat gegeven voor de helpers van 2011. Jeroen Willebrords werd extra in de bloemetjes gezet vanwege zijn inzet tijdens de voorbereidingen en op het festival zelf. Hij werd benoemd tot meest eervolle vrijwilliger van Akkerpop 2011. Een benoeming die gepaard gaat met een wisselbeker gevuld met bier. Uiteindelijk waren er 2 groepen met evenveel stemmen. Equal idiots uit Hoogstraten en de Heirs uit Wortel. Dit advies van het publiek werd overgenomen door de jury. Beide bands zijn dus uitgenodigd om te komen spelen op Akkerpop. In het bijzonder kan King Size nog genoemd worden. Zij stonden niet op de affiche, maar door een afzegging op het laatste moment zijn ze met spoed bijeen gekomen om de organisatoren uit de brand te helpen.

The Heirs Al bij al werd het dus een heel gezellige avond, een prima voorproefje voor 25 augustus, wan-

neer de 25ste editie van het Akkerpop festival zal doorgaan. Meer info en foto’s: www.akkerpop.be (NJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 41

DHM_mei_325.indd 41

19-4-2012 9:32:04


wortel

Pure Kempen

WORTEL - Wie er in april 2010 bij was, zal de tweede editie van “Pure Kempen” in de kolonie zeker niet willen missen. Dit stukje ´Hoogstraten´, wellicht op weg naar een erkenning als Werelderfgoed, is een domein waar we heel trots op mogen zijn. Op 20 mei zet vzw Kempens Landschap en “Pure Kempen” het domein extra in de kijker. Wat is er zoal te zien en te beleven: • Begeleide wandelingen • Huifkartochtjes • Streekspecialiteiten • Oude ambachten • Kinderanimatie • Tentoonstelling ´De Wereld vertelt´ met

foto´s van Lieve Blancquaert • Kunstproject ´Kunst schiet Wortel´ van IKO • Wandelzoektocht ´Vreemde snuiters´ voor kinderen en volwassenen

Buitenspeeldag

Kempen Kookt! Kempen kookt! gaat op zoek naar traditionele Kempense gerechten, producten en gebruiken. Wij ontvangen de culinaire roadshow met chefkok Jeroen Van Alphen die aan een culinaire stand bezoekers laat proeven van hapjes gemaakt met streekproducten. (fh)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVCRAMEN RAMEN en PVC enDEUREN DEUREN Kömmerling

PVC DEUREN WijRAMEN leveren enen plaatsen alle schrijnen timmerwerk. Kömmerling

MEER – Woensdag 28 maart was het de Vlaamse Buitenspeeldag. Door het prachtige weer was het zeer druk in het recreatiecentrum De Mosten. De kinderen konden zich uitleven in de speeltuin of in het touwenparcours. Ook voor de schietstand, het mountainbikeparcours, de minigolf en de pitpat was er veel belangstelling.

H n w W

Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Hoogeind 49 binnendeuren.

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer PAB Tel. 03/315 75 66

189

189

KVG regionaal samen met afdeling Hoogstraten richten op donderdag 7 juni een informatieavond in met als onderwerp: het Persoonlijk Assistentie Budget, afgekort PAB. Deze avond zal doorgaan te Turnhout in de Korte Begijnenstraat 18. De inkom is gratis maar inschrijven vooraf is noodzakelijk via het telefoonnummer 03/216.29.90.

42 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 42

19-4-2012 9:32:05


wortel

Doorgang Kasteelvoetpad sinds kort belemmerd WORTEL - Begin april jl. werd het Kasteelvoetpad, dat achter het vroegere kasteel van Hoogstraten aansluit op het Stipstappepad richting Wortel, om ongekende reden versmald met een afspanning van prikkeldraad. Hierbij werd duidelijk, op onwettige wijze, afgeweken van het oorspronkelijke tracé. De wandelaar wordt, zowel via het valhekje aan Wortelse zijde, alsook vanuit het Stipstappepad, in een smalle sas gedwongen vlak langs de bomenrij. Daarna versmalt het traject gaandeweg en loopt de wandelaar zichzelf vast in het struikgewas of de nieuw gespannen prikkeldraad. Het eigenlijke tracé van het Kasteelvoetpad, zoals vastgelegd in de Atlas der Buurtwegen, loopt echter aan de voorkant van deze prikkeldraad. Het spoor van dit voetpad is hier trouwens ook goed zichtbaar, zoals onderstaande foto’s duidelijk maken. Helaas kan je op dit eigenlijke tracé via het valhekje aan Wortelse zijde niet meer geraken.

Nochtans besliste het College van Burgemeester en Schepenen op 17 mei 2010 om het Kasteelvoetpad en Stipstappepad als trage wegverbinding te ontwikkelen op het tracé zoals is vastgelegd in de Atlas der Buurtwegen. De stad Hoogstraten liet daarna de nodige infrastructuuraanpassingen op haar kosten uitvoeren. Ook mevr. Stuer, de adjunct directeur van de Vlaamse Overheid die toeziet of de wetgeving op de buurtwegen door de lokalle overheid wordt toegepast, werd hierover geïnformeerd. Op verschillende plaatsen werden in het najaar van 2010 en het voorjaar van 2011 poortjes en bruggetjes geplaatst om de wandelaars door het prachtige erfgoedlandschap achter het vroegere kasteel te geleiden. Daarnaast werden deze twee verbindingen als laarzenpaden opgenomen in het wandelknooppuntennetwerk, een realisatie van TPA, Toerisme Provincie Antwerpen, in samenwerking met de dienst Toerisme van de stad Hoogstraten.

De werkgroep Oude Voetwegen heeft, net als verschillende wandelaars, het nieuw ontstane probleem al gemeld aan de gemeentelijke diensten van de stad Hoogstraten, die beheerder is van de voetwegen. Zij moet er dus ook op toezien dat de doorgang over deze paden steeds onbelemmerd en veilig kan gebeuren. Begin februari verklaarde schepen van toerisme Tinne Rombouts nog in de pers : “Als de paden opgenomen zijn in de Atlas moeten ze sowieso openblijven”. Het is dan uiteraard wel noodzakelijk dat de gemeente instaat voor een vlotte passage. De vele wandelaars wachten nu noodgedwongen op een snel ingrijpen van onze gemeentediensten. Zodat ze terug met veel plezier en langs het juiste tracé het Kasteelvoetpad en het erfgoedlandschap er omheen via het nieuwe wandelknooppuntennetwerk kunnen verkennen (WG Oude Voetwegen).

.

e

Het eigenlijke spoor van het Kasteelvoetpad ligt rechts van de nieuw gespannen prikkeldraad, duidelijk te zien aan het spoor in het weiland. Maar wie het laarzenpad opwandelt via het valhekje aan Wortelse zijde, komt aan de linkerzijde van de afspanning terecht.

Love 2 heal

Op sommige plekken op het Kasteelvoetpad is het versmalde tracé dat recent werd afgebakend zo nauw geworden dat de wandelaar zichzelf vastloopt in het struikgewas of prikkeldraad.

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 43

DHM_mei_325.indd 43

19-4-2012 9:32:06


wortel

De kolonies kandidaat Werelderfgoed WORTEL/MERKSPLAS – Vzw Kempens Landschap heeft het studiebureau Karvansera uit Mechelen de opdracht gegeven om een dossier samen te stellen, waardoor Wortel- en Merksplaskolonie een plaats krijgen op de voorlopige lijst van gebouwen en gebieden die in aanmerking komen om erkend te worden als Unesco Werelderfgoed. Het is de bedoeling dat de Nederlandse en de Vlaamse kolonies in 2018, honderd jaar nadat Johannes Van den Bosch de eerste kolonie opende in het Nederlandse Drenthe, erkend worden als Werelderfgoed. Het wordt steeds moeilijker om een erkenning als Werelderfgoed in de wacht te slepen. Elk land mag maar een beperkt aantal projecten voordragen en de selectie om in aanmerking te komen wordt steeds strenger. In erfgoedkringen is het een publiek geheim dat minister Geert Bourgeois er alles aan doet om in 2014, honderd jaar na het begin van de eerste Wereldoorlog, de oorlogskerkhoven het statuut van Werelderfgoed te geven. Vier jaar later, 200 jaar na de oprichting van de Maatschappij voor Weldadigheid en de eerste kolonie in Frederiksoord, zouden dan de Nederlandse en Belgische kolonies een plaats krijgen op de lijst van Werelderfgoed. Daar waar zwervers en daklozen vroeger systematisch gestraft werden, waren de kolonies de eerste initiatieven waarmee de overheid, door

Het bijna driehoekig domein van Wortel-kolonie komt op de ‘wachtlijst’ voor erkenning als Werelderfgoed. Het is de bedoeling dat de Nederlandse en Vlaamse kolonies in 2018, tweehonderd jaar na de start van ‘proefkolonie’ Frederiksoord het statuut van Werelderfgoed krijgen. werkverschaffing, een zorgdragende taak op zich nam. In die zin zijn de kolonies de voorlopers van wat we nu onze sociale zekerheid noemen. Een ander, niet onbelangrijk element, is de ontginning van woeste gronden en de kolonies als landbouw proefbedrijven. “Het initiatief voor de nominatie als Werelderf-

goed werd genomen door de sites in Drenthe”, zegt Philippe De Backer van vzw Kempens Landschap. “Zij werden in 2011 op de Nederlandse voorlopige lijst gezet. Nederland wil samen met Vlaanderen een gemeenschappelijk grensoverschrijdend dossier indienen, waardoor de kansen op erkenning enorm stijgen.”, aldus Philippe De Backer. (fh)

Met Ziekenzorg naar Biesbosch WORTEL – Ziekenzorg gaat op woensdag 30 mei naar Biesbosch, de plaats waar land en water elkaar ontmoeten. Een doolhof van rivieren, kreken, eilanden en polders. Een broed- en verblijfplaats voor vogels, een gebied met rijke historie, waar het landschap bij tijden bepaald is door de mens en bij tijden door de natuur. Echt de moeite en iedereen kan dit aan! Wat is er voorzien: vertrek naar de Biesbosch: 11. uur, Vertrek op het Vagebondplein met een luxe touringcar. 12 uur,. Aankomst en middagmaal met goed gevulde groentesoep, varkensgebraad, verse groenten, gemengde salade, gekookte aardappelen en frieten. 14 uur. Bezoek aan het Biesbosch bezoekerscentrum. 15 uur: Rondvaart in de Biesbosch 17 uur: Terug naar Wortel. Deelnemen kost 18 euro per persoon. Dank zij de inkomsten van de tombola, legt de kas het overgrote deel bij. U bent van harte welkom. Inschrijvingen dienen langs uw ziekenbezoekster binnen te komen, bij Herman Verlinden, tel.: 03/314 68 57, ten laatste op 20 mei. (fh)

Slimme tuinen te Wortel WORTEL - Op donderdag 22 mei kunnen volwassenen met een licht mentale handicap deelnemen aan de slimme tuin activiteit van Dinamo; de vormingsdienst van de Warande te Turnhout. Deze activiteit, met als kernvraag: wat doen we met de oogst? gaat door op de Grote Plaats te Wortel van 13.30 tot 15.30 uur. Inschrijven en meer informatie ontvangt u op 014/47.21.64.bij Dinamo, De Warande te Trunhout. (FS)

44 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 44

19-4-2012 9:32:07


wortel

Lore Van Bylen zorgt voor een viergeslacht WORTEL – Madeleine Van Heyst heeft al zeven achterkleinkinderen, maar moest wachten op de geboorte van Lore Van Bylen voor een eerste viergeslacht. Overgrootmoeder Madeleine Van Heyst woont nu in het woonzorgcentrum en grootmoeder Gerda Snoeys woont in Wortel. Moeder Ellen Van de Plas woont met haar man Luc Van Bylen in Arendonk. En dan is er Lore, na Lander hun tweede kindje. Zij werd geboren op 23 januari 2012 en maakt het viergeslacht rond. (fh)

, -

KVG paasfeest 2012 WORTEL / REGIO Aan het paasfeest op zondag 1 april ingericht door KVG afdeling Hoogstraten, Minderhout, Wortel namen ruim 60 leden deel. Kort na de middag werd er in de parochiezaal van Wortel een aanvang genomen met een eucharistieviering, aangepast aan Palmzondag. Na de misviering kon er genoten worden van een drankje waarna de kennis van het verkeersreglement moeilijker bleek dan verwacht. Afgesloten werd er met een lekkere koffiemaaltijd, zodat iedereen zich tijdig huiswaarts kon begeven. (FS)

-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 45

DHM_mei_325.indd 45

19-4-2012 9:32:07


wortel

'Van buiten word je beter!' WORTEL - Dat je van buiten beter wordt, dat hebben 20 kinderen uit Hoogstraten in de Paasvakantie aan de lijve mogen ondervinden. Tine Mariën studeert dit jaar af als kleuteronderwijzeres en naar aanleiding van haar bachelorproef organiseerde ze een weekje natuurbeleving voor kinderen in Wortel-Kolonie. De inschrijvingen via Grabbelpas waren in een mum van tijd volgeboekt. Niet verwonderlijk want het programma oogde erg interessant en aan de reactie van de kinderen en ouders achteraf werd het ook een schoot in de roos.

In samenwerking met Natuurpunt Markvallei en een aantal vrijwilligers werden vijf namiddagen aangeboden waarin de natuurbeleving centraal stond. Samen op stap in de bossen van WortelKolonie met een kennismaking van de dieren in het bos werd de openingsdag. De tweede dag werd gans de bende ten huize Roger en Mieke omgetoverd tot kleine bakkersgasten die met volle overgave deeg kneedden en speculaas in vormen sneden om daarna de houtoven in te schuiven. Hun broodje was die dag wel letterlijk gebakken.

De derde dag gingen zij op zoek naar kriebeldiertjes en werden er allerlei insectenhotelletjes in elkaar gestoken en met recyclagemateriaal een reuze insect gemaakt. In het speelbos van de Kolonie werden verschillende hutten gebouwd terwijl de slotdag alle zintuigen prikkelde. Reuk, smaak, tastgevoel, gehoor en zicht, alles kwam aan bod in het blote voetenparcours, het maken van een bosparfum, het proeven van natuurproducten, en nog veel meer. Het muzikale slot deed echter iedereen beseffen dat deze week veel te snel voorbijgevlogen was. (JH)

Deze kinderen voelden zich een weekje opperbest in de natuur. Van links naar rechts: Niels Van Dijck, Jippe Wijnen, Sien Van Den Heuvel, Kaat Van Den Heuvel, Jef Lenaerts, Lars Van Dijck, Mirte Keustermans

Kunst schiet Wortel

WORTEL – Nog tot 30 september strooit het IKO met het project “Kunst schiet Wortel” op een poëtische wijze broodkruimeltjes kunst in Wortel-kolonie. Voor wie van rust, natuur en schoonheid houdt is een wandeling in Wortel-kolonie een ware verademing. Dit inspireerde de cursisten van het IKO om die brok natuur zelf eens ‘in de verf’ te zetten. Al blijft dat een zeer delicate uitdaging. Een stiltegebied, waar fauna en flora kwetsbaar blijven, houdt immers belangrijke beperkingen in. Toch werd door bescheiden, kleine, verrassende,

poëtische en dialogerende ingrepen een wandelpad uitgestippeld dat de wandelaar een allesomvattende schoonheidservaring biedt. Mens, kunst en natuur in harmonie verbonden. Geen spektakel maar ontroering, verwondering, een glimlach, een troostende overpeinzing..... We wandelen langs het, tot de verbeelding sprekende bootjesven, het libellen- en moeras-eendenven en de bloemenwei, via de grensdreef tot aan het unieke landloperskerkhof. Op uw pad vindt U broodkruimeltjes kunst die het IKO er heeft achtergelaten. (fh)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

46 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 46

19-4-2012 9:32:08


s

e

wortel

Rommelmarkt in de kolonie WORTEL – Het is ondertussen een traditie geworden. Op 2de Pinksterdag, dit jaar maandag 28 mei, is het van 6 uur ’s morgens tot 17 uur ’s avonds rommelmarkt om en rond de strafinrichting van Wortel-kolonie.

,

e

Voor de standhouders bedraagt de prijs per meter 1 euro. U kan enkel deelnemen na reservatie van uw plaats op het nummer 03 340 45 35 (bellen van maandag tot vrijdag tussen 10 en 11 uur of langs wortelrommelmarkt@telenet.be.) De organisatie is zoals elk jaar in handen van de Sport- en Vriendenkring Wortel. Zie ook www. wortelrommelmarkt.be. (fh)

Fotogroep ‘t Slot voor de 34ste maal

(foto Marcel De Bruyn) WORTEL - Fotogroep ‘tSlot werd opgericht in 1969 als een hobbyclub van de plaatselijke jeugdclub ‘tSlot in Wortel, stelt de fotogroep op zondag 27 en maandag 28 mei voor het 34ste opeenvolgende jaar tentoon in ‘tSlot zelf. Geleidelijk aan veranderde de intensiteit waarmee fotografie bedreven werd: van een vrijetijdsbesteding werd fotografie een beleving, een expressiemiddel voor elk van de fotografen en gesteund op een degelijke technische kennis werden de gelaagdheid en de emoties van het beeld belangrijk. De beelden zetten de kijker aan het denken. De expositie toont een selectie uit het werk van de Slotfotografen over de periode 2011-2012. Eigenzinnig zoals altijd. Fotogroep ‘tSlot stelt tentoon in het Slot op zondag 27 mei en maandag 28 mei, telkens van 10 tot 18 uur. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 47

DHM_mei_325.indd 47

19-4-2012 9:32:08


MEERLE

Paasfeestje met ziekenzalving

MEERLE – Op zaterdag 14 april hield ziekenzorg Meerle zijn jaarlijkse paasfeest. Om half twaalf werden zieken, 80 plussers en hun partners of begeleiders verwelkomt door de voorzitter. Daarna begon de eucharistie met ziekenzalving, voorgegaan door mijnheer pastoor en Benno. Mijnheer pastoor legde uit dat de ziekenzalving niet alleen het sacrament is van de stervende. Het is ook bedoeld om kracht te geven aan mensen die ziek zijn en het moeilijk hebben. Van de 69 aanwezigen hebben 42 mensen de ziekenzalving ontvangen. Het was een mooie viering met aangepaste teksten. Na de viering kregen de aanwezigen en lekkere maaltijd. Voor de ontspanning waren er twee mannen uit Klundert. Ikken & IJ. Zij zongen liedjes van vroeger die ze heel mooi aan elkaar praatten. Tijdens de pauze was er koffie of thee met paaseitjes of een koekje. Er werden ook lotjes verkocht voor de tombola. Daarna tweede deel van de ontspanning. Als laatste liedje zongen ze “we gaan nog niet naar huis”. Maar mooie liedjes kunnen niet blijven duren. Om deze gezellige namiddag af te sluiten was het tijd voor de rijk met prijzen gespijsde tombola. (gvb)

Garageverkoop

14e Grenswandeling

MEERLE – Het mooie lenteweer lokte weer honderden wandelaars naar Meerle voor de 14e grenswandeling in het kader van het verbondelijk wandelcriterium van KWB. Naar goede gewoonte had de Meerlese KWB een fijn parcours langs onze grens uitgestippeld. Zelf wandelen zat er die dag niet in, KWB leden moeten dan in het gareel. KWB kan gelukkig rekenen op vaste teams die onderhand hun taak blindelings kennen. Zoals vele jaren voordien, was je voor de inschrijving bij Jos Sprangers en Jan Hendrickx aan het goed adres. (jaf)

Vogelverschrikkersfestival en Wielerwandelen MEERLE – Ze zijn er mee klaar en als dit nummer in je bus valt, staan ze al in de voortuinen, op pleinen, in vitrines, en wie weet waar nog. De Vogelverschrikkers. Nu zaterdag 28 en zondag 29 april kan iedereen tijdens het ‘Wielerwandelen’ de vogelverschrikkers gaan keuren en bewonderen, die ten toon gesteld staan. Dat kan al fietsend of wandelend. De inschrijvingsformulieren en de routebladen zijn vanaf donderdag 26 april te krijgen aan de prijs van 2 euro in volgende verkoopadressen: in Hoogstraten op het toerismekantoor van Hoogstraten (onder de trap van het stadhuis); in Meerle in ’t winkeltje bij Bart en Vera of bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41. Ook nog op zondagmorgen vanaf 9.30 uur in de parochiezaal.

MEERLE – Een gure noorderwind maakte het leven hard voor de marktkramers van de Meerlese garageverkoop van KAV en KWB. De thermos warme koffie was nooit ver weg. Het weer mocht dan minder aangenaam zijn, toch kwamen er veel kijkers én gelukkig ook kopers. Wel opvallend veel bezoekers die met de wagen rondtoerden in plaats van te voet of met de fiets. Maar het rondsnuisteren tussen allerlei oude spullen blijft veel volk trekken. (jaf)

Daar zal ook om 18.00 uur de uitslag bekend gemaakt worden. Er zijn prijzen voor zowel de makers als de deelnemers aan het wielerwandelen en er zijn ook enkele aanwezigheidsprijzen. Daarom, allen snel naar Meerle dit weekend om te wandelen en te fietsen langs de verschillende vogelverschrikkers. (jaf)

48 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 48

19-4-2012 9:32:09


MEERLE

Buitengewone Pierendag

MEERLE – Aspirock is een jaarlijks evenement dat door de Aspiranten van Chiro Meerle wordt georganiseerd om een deel van hun kamp te bekostigen. Het heeft door zijn lange traditie, fijne sfeer en verassende en nieuwe bands een stevige reputatie verworven onder de vele kleinere festivals in de ruime omgeving. Het vind plaats in en om de chirolokalen van Chiro Meerle. Dit jaar staan op het programma: de mojo filters, Noble tea, Gipsy on the rocks, Sunset universe, Equal idiots en the hosts. Groepen als de mojo filters en Noble tea zijn al iets groter en bekender in de rockscene, de drie overige bands zijn lokaal talent die toch al een naam aan het maken zijn in de kempense rockwereld. The hosts zorgen voor de afterparty. De 11 aspiranten, samen met hun 2 leiders Jens Koyen en Niels Michielsen, zijn al heel het jaar door aan het plannen en aan het regelen om dit jaar er toch een goede editie van Aspirock te kunnen organiseren.

r e

B .

k

Aspirock

MEERLE – Het feestcomité van de parochiezaal heeft dit jaar 2de Pinksterdag, maandag 28 mei 2012 gekozen voor de organisatie van een Buitengewone Pierendag. Vanaf 13.30 uur start op het Gemeenteplein voor het raadhuis
een pittige maar plezante competitie, die borg staat voor een royale portie Mjeels dorpsplezier. 24 Ploegen van divers pluimage vechten er een zeskamp van actie- en estafettespelen uit. De ploegencompetitie krijgt zijn beslag tussen 14.00 en 18.00 uur. Ondertussen is er doorlopend kinderanimatie en een eet- en drankstand. Meegenieten en supporteren kan dus. De toegang is gratis toegang. Er is een uitgebreid terras met zicht op het actieterrein, de rode draad, het finalespel en de verkiezingsshow
kom af! Pret en sfeer gegarandeerd. (jaf)

Viergeslacht

Aspirock vind plaats op 28 april, de traditionele happy hour begint om 18.00 u en eindigt om 19.00. Vanaf dan beginnen de bandjes te spelen. VVK kaarten kosten 5 euro en zijn te verkrijgen bij Aspiranten van Meerle of bij leiders van Chiro Meerle. De kost aan de deur bedraagt 7 euro. Zoals de traditie betaamt zullen er ook broodjes met kaas en/of hesp zijn. Aspirock is een ideale vervanger voor mensen die niet naar groezrock gaan. Goedkoop, gezellige sfeer, goede muziek, lekkere dranken en vooral veel rock ‘n roll. (mc/jaf)

Superbingo

,

MEERLE – Iedereen die het dorp en de muziek een warm hart toedraagt, weet ondertussen dat onze Fanfare St. Cecilia dit jaar 100 jaar bestaat.

-

Ook de traditionele pinkster-bingo zal in dat teken staan en is voor de gelegenheid gepromoveerd tot Superbingo. De hoofdprijs is niets minder dan een reischeque ter waarde van 500 euro, naar believen te gebruiken door de winnaar voor een reis naar zijn keuze. De liefhebbers worden op 27 mei 2012 om 19.30 uur
in de Parochiezaal “Ons Thuis” verwacht. Het boek: “100 jaar fanfare in Meerle” zal ook op deze avond nog te koop worden aangeboden aan de prijs van 20 euro. Voor informatie : Cel Geenen, Schuivenoord 1 tel. 03 315 06 58, GSM 0486 71 70 33

e f

n n

n

e

m

MEERLE – Bij de familie Pauwels viel weer een viergeslacht te vieren. Op de foto: Mama Els Van Boxel tussen grootmoeder Lutt Pauwels en overgrootmoeder Jeanne Van Dun. Op hun schoot de jongste spruit in de rij, Ditte Kustermans. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 49

DHM_mei_325.indd 49

19-4-2012 9:32:09


MEERSEL-DREEF

En daar zijn de terrasjes weer MEERSEL-DREEF - Bij de eerste maartse zonnestralen, komen ook de eerste terrassen weer tevoorschijn. Wat mag er en wat kan er, velen weten het niet. Het Stadsbestuur heeft hiervoor op 30 mei 2011 een nieuw terrassenreglement gestemd, in vervanging van het oude van 15 december 1997. Velen denken te weten hoe het moet of hoe het niet moet, maar een kleine bloemlezing uit het reglement zal hier en daar wat meer duidelijkheid geven, zonder volledig te willen zijn.

Inwerkingtreding Alle vergunde terrassen moeten na 31 december 2014 aan het nieuwe reglement voldoen, wat inhoudt dat nieuwe investeringen vanaf die datum eventueel door de uitbaters noodzakelijk zijn. En ja, er zijn aan de bevoegde wegbeheerders belastingen hierop verschuldigd, wat had je anders gedacht. De verschuldigde bedragen worden in een afzonder reglement bepaald.

Wie Enkel uitbaters van een verbruikerszaal, mogen een terras plaatsen dat niet meer zitplaatsen mag hebben dan hun zaak zelf. En er zijn twee zones: - zone 1 bestaande uit de Vrijheid, L. de Konincklaan, Heilig Bloedlaan, Van Aertselaerplein (Hoogstraten) en de Dreef (MeerselDreef). - zone 2 is de rest van het grondgebied.

Wat mag (niet) Dan heeft men het ook nog over zomerterrassen (1 maart tot 31 oktober) en winterterrassen: de periode 1 januari tot 28/29 februari en de periode 1 november tot 31 december. De voetgangerszone is de zone tussen de openbare weg en het terras, deze moet minstens 1m.50 breed zijn anders moet het terras worden ingekort. Dan heb je ook nog de gevelterrassen aan de zaak zelf en de eilandterrassen. Er zijn regels voor alles en nog wat: windschermen, reclame, verwarming, verlichting, parasols, plantenbakken, vloeren, zonneluifels, het staat er allemaal in. Het gebruikte materiaal van zonneluifels en parasols moet voldoen aan brandklasse “M1 – niet ontvlambaar”, aangetoond met een attest. Alleen in zone 1 wordt eveneens een uniforme kleur van zonneluifels en parasols opgelegd.

D 0 a d D

Terrasjes op de Dreef: de zomerse gezelligheid van zone 1 kent een uitgebreid terrassenreglement.

T a

Terrassen die in de winterperiodes niet worden gebruikt, moeten worden afgebroken en mogen niet op het openbaar domein blijven bestaan. Enkel bij gevelterrassen is het aanbrengen van verwarmingsbronnen mogelijk en is alleen witte verlichting toegestaan. Het plaatsen van vuurkorven en barbecues is op terrassen niet toegestaan.

V s o S l w d

Procedure Er is een volledige procedure voorzien voor de aanvraag van een terras, voor de vergunning en ook voor de weigering. Terrassen opgesteld naar aanleiding van eenmalige jaarlijkse activiteiten voor één of enkele

dagen, vallen niet onder het terrassenreglement. Door de gemeente zullen gerichte controles worden uitgevoerd op de naleving van het reglement. De terrasjesmensen moeten gelukkig het terrassenreglement niet kennen, zij kunnen onbezorgd genieten van hun drankje. De problematiek van het plaatsen van een terras is er alleen voor de uitbater. Het is wel jammer dat alles weer in reglementen moet worden gegoten, maar alleen zo kan misbruik worden voorkomen. De eerlijke meerderheid der uitbaters is hiervan wel de dupe. Ik zou zeggen: schol en doe ze nog eens vol. (JJ)

In zone 1 is ook geen publiciteit op de parasols toegestaan. Uitbaters hebben een vrij keuze van meubilair, maar het moet wel eenvormig zijn wat betreft vorm, kleur, kwaliteit en materialen. Enkel waar max. 50 km/uur mag gereden, kunnen in uitzonderlijke gevallen langparkeerstroken worden aangewend voor de plaatsing van een terras.

50 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 50

19-4-2012 9:32:10

D v v s fi W


meersel-dreef

Stijn en de sterren MEERSEL-DREEF - Stijn Meuris over astronomie. Het heelal voor beginners. Stijn vertrekt op de aarde en trekt via ons zonnestelsel het heelal in.

De stadsdienst “Toerisme”, Vrijheid 149, tel. 03 340 19 55, organiseert op vrijdag 18 mei, aanvang 20.00 uur, de voorstelling “Stijn en de Sterren” in de Gemeentelijke Basisschool ‘t Dreefke, Kapelweg 2. Tickets kosten 8 euro in de voorkoop en 10 euro aan de deur.

. -

Volgens de aankondiging in het infoblad, voorspelde Stijn Meuris, in de rubriek “de wereld is om zeep” van het vorige seizoen van De Laatste Show, dat de Apocalyps zou beginnen in ons geliefde Meersel-Dreef, en vraagt zich dan ook af wat de mensen van Meersel-Dreef meer hebben dan de rest van het land.

n

MEERSEL-DREEF - Fanfare voor Eer en Deugd gaat weer dauwtrappen op zondag 6 mei. Omdat fanfare St. Cecilia in Meerle 100 jaar bestaat, werd onze fanfare uitgenodigd voor een dauwtrapwandeling naar Meerle. Het vertrek is bij de Paters in Meersel, daarna via een verrassende omweg naar Meerle. Er wordt koffie gedronken bij bekende Galderse personen en ontbijten in Meerle in zaal ‘Bij ons thuis’. Natuurlijk worden alle liefhebbers van een stevige wandeling uitgenodigd om mee te gaan. De kosten voor dit evenement bedragen 15 euro per persoon. Opgeven is verplicht bij Bert Damen, St. Annastraat 8 te Meersel-Dreef, of bij Marlène Roelands, Diunt 2 te NL-Breda. Mailen kan natuurlijk ook bertdamen@skynet.be of roelands.kox@casema.nl . Iedereen is van harte welkom. Tot zondag 6 mei, vertrek om 6.00 uur. (BD/JJ)

Plechtige communie

-

d

Dauwtrappen met de fanfare

De man van Noordkaap, Monza en Meuris is al van kindsbeen begeesterd door het heelal. Hij voert u mee naar zijn favoriete ruimte. Met een ster tussen de sterren. Het is wetenschap, het is filosofie en het is humor. Helemaal Meuris dus. Warm aanbevolen. (JJ).

)

MEERSEL-DREEF - Tien jongens en meisjes deden op zaterdag 14 april hun Plechtige Communie tijdens de vormselviering, voorgegaan door hun vormheer Z.E.H. deken Michel Baert. Na de groepsfoto in de tuin bij de Paters, trokken de kinderen nog naar het Mariapark om gezamenlijk een kaars te laten branden voor de verongelukte schoolkinderen van Lommel en Heverlee van het busongeluk in Zwitserland. Ook deze kinderen hadden hun leeftijd. Op de foto: Catechist Wendy Stoffels, Pater Luk, deken Michel Baert, catechist Ellen Van Dun, en begeleidster Els Hendrickx (zittend) en verder de communicanten Joep Mook, Marre van de Ven, Shirley Van Den Kieboom, Jet Roelen, Cas van Boxtel, Emma Van Alphen, Nele Schrickx, Kevin Lankhuizen, Robbe Van Opstal en Tuur Jacobs. (JJ)

Gewestelijke dressuurdag MEERSEL-DREEF - Op zondag 1 april hielden de Marckeruiters van Meerle en Meersel-Dreef weer hun jaarlijkse dressuurdag voor pony’s en paarden uit het gewest Hoogstraten. Dankzij de medewerking van verschillende grondeigenaars van het gebuurte Meersel, konden de ruiters weer het beste van zichzelf laten zien. Gelukkig waren de weergoden de organisatoren gunstig gezind, misschien wel dankzij de jaarlijkse paardenzegening aan de St Luciakapel. De voorspelde regen bleef uit maar daardoor moesten de ruiters wel iets meer stof happen.

Een 70-tal combinaties waren ingeschreven en de winnaars waren: ring 1: Van Opstal Twan (Meer), Van Den Bogerd Joyce (Meerle/Meersel-Dreef) en Desmedt Marius (Minderhout) ring 2: Van Aperen Sara (Meer), Goetschalckx Nieke (Wortel) en Van Aperen Kaat (Meer) ring 3: Desmedt Maite (Minderhout), Van Aperen Kaat (Meer) en Sommen Linde (Wortel) ring 4: Bax Rik (Wortel), De Haes Peter (Meer), Bas Loes (Wortel) en Van Den Heuvel Klaar (Minderhout) ring 5: Janssens Eric (Meer) ring 6: Christianen Sofie (Meerle/MeerselDreef) en Christianen Anke (Meerle/MeerselDreef). (JA/JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 51

DHM_mei_325.indd 51

19-4-2012 9:32:34


meersel-dreef

KLJ lokaal: stand van zaken

Buurtinformatienetwerk

MEERSEL-DREEF - De KLJ maakt zich stilaan op voor de bouw van een nieuw jeugdlokaal. Het huidige lokaal bij het Paterswiel verschaft hen niet meer de nodige ruimte die ze nodig hebben voor de bijna 120 leden tellende jeugdbeweging. Er werd reeds overlegd met een bouwfirma en een architect.

Om de hoge kosten te beperken, zullen de nutsvoorzieningen van het gebouw door zogenaamde expertisegroepen worden aangelegd, bestaande uit bereidwillige Dreveniers en (oud-) KLJ’ers met kennis van zaken. Er is echter nog veel voorbereidend werk vereist vooraleer de nieuwe locatie werkelijkheid wordt.

De bedoeling is dat er een houtconstructie wordt neergeplant naast het gebouw dat voorheen “De Elegast” herbergde. Het gebouw zal het uitzicht krijgen van een blokhut. Er wordt getracht het gebouw zo goed mogelijk te laten integreren bij de bosrijke omgeving van het klooster. De KLJ krijgt daarbij volledige toegang tot het aangrenzende bos. Wat een vooruitzicht voor de jeugd !

Uw tips en adviezen zijn altijd welkom op het email-adres kljmeerseldreef@hotmail.com. De goede moed die de leiding telkens wordt ingesproken door verschillende Dreveniers, geeft hen in elk geval de nodige motivatie om door te zetten. De KLJ-leiding kijkt reikhalzend uit naar het verdere verloop en heeft beloofd eenieder zeker op de hoogte te houden. (NR/JJ)

Aan deze zuidkant van het klooster is de inplanting van het KLJ-lokaal voorzien, grenzend aan het bosperceel.

MEERSEL-DREEF - De dorpsraad van Meersel-Dreef is druk bezig om een doorstart te maken van het buurtinformatienetwerk, afgekort BIN. Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie. Het beoogt het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van de sociale controle, en het verspreiden van de preventiegedachte. Opgericht in december 2000, was het de bedoeling dat via een telefoonnetwerk op piramidebasis alle aangemelde personen werden verwittigd van calamaliteiten, zoals bij inbraak, diefstal, signalisatie van verdachte personen en/of voertuigen, enzoverder. Ondertussen is ons informatiesysteem zodanig gemoderniseerd dat alles via een centraal meldpunt in Antwerpen kan worden afgehandeld. Echter de laatste jaren was het zeer stilletjes omtrent ons BIN Meersel-Dreef. Na een oproep in de Stuw van januari 2009 en na vraagstelling bij de laatste openbare vergadering van de dorpsraad van 17 januari 2012, heeft de dorpsraad opnieuw het heft in handen genomen. Onze wijkagent van de Politie Noorderkempen werd door de dorpsraad hiervoor gecontacteerd, en nu is het verder afwachten hoe het verder zal evolueren. Wil U meer weten, dan kan u in elk geval de dorpsraad reeds contacteren via haar email-adres dorpsraadmeerseldreef@skynet.be . (JJ)

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

52 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 52

25-01-2011 21:21:03

19-4-2012 9:32:34


meersel-dreef

Poolse Eucharisatievering met Pinksteren

Zwerfvuil MEERSEL-DREEF - Zwerfvuil is van alle tijden, dat is bekend. Bij opgravingen op oude sites, leert het achtergebleven materiaal heel veel over de leefwijze van de toenmalige bewoners. Maar ik weet niet wat de onderzoekers over bijvoorbeeld 500 jaar van het aangetroffen zwerfvuil in onze straatbermen zouden vinden. Dat zal wel geboekt worden als schandalig. Jaarlijks trek ik met de kinderen door onze straat, wat weer resulteerde in 3 grote zakken met zwerfvuil, dat netjes in de blikvanger aan het fietspad bij de Marck wordt gedeponeerd. Echter het grootste zwerfvuil was echter te zwaar: twee afgedankte wasmachines achter een beukenheg.

-

n

e -

-

, -

-

-

g

.

,

De Kerkdienst vorig jaar in de grot, voorgegaan door Poolse Priesters, samen met Pater Luk. MEERSEL-DREEF - Velen herinneren zich wellicht nog de meimaand van 2011, toen drie Paters Kapucijnen van Poolse afkomst in het Pools voorgingen in een Eucharistieviering aan de grot. Vele burgers van Poolse afkomst kwamen de H. Mis bijwonen en waren zo tevreden dat er met Pinksteren weer een H. Mis was in de Poolse taal. Ook dit jaar geven we de mensen van Poolse afkomst weer de gelegenheid op bedevaart naar Meersel-Dreef te komen en wel op zondag 27 mei, dus op eerste Pinksterdag om 14.00 uur. Op die dag zullen een of meerdere paters van Poolse afkomst voorgaan in de Eucharistieviering. Bij mooi weer zal deze uiteraard aan de grot plaatsvinden, want we weten allen dat Maria in Polen sterk vereerd wordt. Een bedevaart naar de Moeder Gods aan de grot en dat met Pinksteren kan op deze manier wellicht tot een traditie uitgroeien. In de omtrek van Meersel-Dreef, zowel in België als in Nederland, verblijven in de zomer veel Polen die komen werken in de land- en tuinbouw. Zij maken lange dagen en moeten ook vaak op zondagmorgen nog werken. Het is mooi dat deze mensen dan op zondagnamiddag een H. Mis kunnen bijwonen in hun eigen taal, zodat zij ook verstaan wat er gebeden en gepreekt wordt. En de Paters Kapucijnen van Meersel-Dreef zijn graag bereid om hieraan mee te werken. Omdat naast Polen ook mensen uit Nederland en België welkom zijn, zullen de lezingen in elk

geval in beide landstalen worden gehouden en wellicht ook enkele gebeden. Maar er zal in de H. Mis toch voornamelijk Pools worden gesproken. Voor de gezangen staat een zanggroepje uit Rijsbergen garant, met in hun midden Danusia Braspenning, die Poolse is. Zij zullen onder andere een aantal Maria-liederen zingen, sommige in het Nederlands en Danusia zal de Poolse gezangen en Marialiedjes vertolken. Vorig jaar was het mooi om te zien dat Polen, Belgen en Nederlanders gezamenlijk de H. Mis bijwoonden en het was een intens moment toen iedereen elkaar spontaan de vrede toewenste. En na de dienst ging de verbroedering verder. Dat is wat we ook nu weer willen bereiken: harmonie tussen allen die op deze middag komen om Maria te vereren. Wellicht kan dit deze zomer nog een vervolg krijgen. Een klein probleem bij deze vieringen is: “Hoe maken we het aan de mensen bekend?” Er bestaat een adressenbestand van Nederlandse bedrijven die steeds een aankondiging per e-mail krijgen. Zij kunnen dan de uitnodiging uitprinten en aan hun werknemers geven. Iets dergelijks zoeken wij ook voor België. Mochten er bedrijven zijn die Poolse werknemers in dienst hebben en graag voor hen een uitnodiging ontvangen, nu of in de toekomst, dan kunnen zij een mailtje sturen naar fverheijen@hetnet.nl met als vermelding Poolse eredienst. Dit e-mailadres zal nergens anders voor worden gebruikt.

Wasmachines als zwerfvuil: hoe moet niet gekker worden. En dan te bedenken dat hierop een recyclagebijdrage werd betaald, zodat deze machines gratis kunnen worden ingeleverd bij de leverancier. Welke nationaliteit deze wasmachines hadden, was niet bekend. Vorige jaar werden eveneens enkele grijze zakken met pampers in de sloot gedeponeerd. Echter een e-mail naar de technische stadsdiensten volstond dat deze zakken enkele dagen later netjes opgeruimd werden. Een pluim voor de werkmensen van de stadsdiensten ! (JJ)

Wij hopen op een grote opkomst en een zinvolle viering. (FV/JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 53

DHM_mei_325.indd 53

19-4-2012 9:32:35


meersel-dreef

Scheldeprijs ook in Meersel-Dreef MEERSEL-DREEF - De 100ste Scheldeprijs op woensdag 4 april 2012 werd gewonnen door de Duitser Marcel Kittel. Deze wegwedstrijd voor beroepsrenners slingert zich doorheen het gehele grondgebied van Hoogstraten, en ja, ook in Meersel-Dreef, vanaf de rotonde op Groot Eyssel richting Klein Eyssel en zo via de Strijbeekseweg terug naar Meerle. De Dreefse Trappers waren hiervan getuigen, maar mijne “kodak” liegt ook niet. In de kranten staat de doortocht wel vermeld door Meer en Meerle, maar niet door Meersel-Deef. Voor ons, Dreveniers, is dit natuurlijk weer de zoveelste flagrante aanfluiting op onze dorpsgrenzen en van onze dorpsidentiteit. We liggen er niet wakker van, maar soms moeten we gewoon ons (fiets-)hart weer even kunnen luchten.

De doortocht van de 100ste Scheldeprijs, ook door Meersel-Dreef.

Orgaandonatie en orgaantransplantatie MEERSEL-DREEF - De KVLV organiseert een infoavond voor alle geïnteresseerde mensen van Meersel-Dreef (en omgeving) rond een bijzonder thema: orgaandonatie en orgaantransplantatie. De avond zal doorgaan op dinsdag 8 mei om 20 uur in de referte van de basisschool ‘t Dreef, Kapelweg 1. Deze voordracht wordt gegeven door de heer Walter Van Donink, transplantatie coördinator bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Deze infoavond is bedoeld omdat er nog te veel misverstanden zijn rond het donorschap. Om organisatorische redenen wordt gevraagd om voorafgaandelijk in te schrijven bij Els Hendrickx, Dreef 6, Luce De Gruyter, Kapelweg 8, of Lea Boeren, Heieinde 22a. Deelname kost 5 euro en kan op de avond zelf worden betaald. Neem je organen niet mee naar de hemel, de hemel weet dat wij deze organen hier nodig hebben.(JJ)

Weet je wat ze antwoorden in Antwerpen als je vraagt of ze zijn gevallen met de fiets ? Neie, zoë stappekik altaaid af !

Veres De Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Licht en Liefde, nodigt alle belangstellenden uit op de eerstvolgende onthaaldag van donderdag 24 mei. Dit kennismakingsmoment zal plaatsvinden in Taverne De Volkswil, De Merodelei 40 te Turnhout. Maatschappelijk assistenten kunnen dan antwoord geven op al je vragen en ook helpen om voor jou de nodige formulieren in te (helpen) vullen. Meer informatie kan je bekomen op het telefoonnummer 03/313.94.52.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

54 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 54

19-4-2012 9:32:35


meersel-dreef

Eerste communie

s

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN

-

f

.

PVCRAMEN RAMEN en PVC enDEUREN DEUREN Kömmerling

PVC DEUREN WijRAMEN leveren enen plaatsen alle schrijnen timmerwerk. Kömmerling

Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Hoogeind 49 binnendeuren.

-

ë

MEERSEL-DREEF - Op paasmaandag 9 april werden de Eerste Communicanten verwelkomd door Pater Luk en door Juf Carmen (l.) en Juf Heidi (r.). Dit jaar waren dat van links naar rechts: Julia Mermans, Ado Verheyen, Julot Druyts, Sam Huybregts, Carmen den Otter, Myrthe Van Dun en Lien Koyen. Van harte gefeliciteerd. (JJ)

Werk in uitvoering: het schoolplein

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 189 Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer 03/315 75Centrale 66 189 MinderTel.Mobiele De Minder-Mobielen-Centrale is een dienst die mensen met vervoersmoeilijkheden helpt. De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs die, met hun eigen wagen, mensen vervoeren tegen een kilometer vergoeding. Deze dienst is niet bedoeld voor ziekenvervoer. Kostprijs; lidgeld per jaar, prijs per kilometer contant te betalen aan de chauffeur, minimumvergoeding voor chauffeur. Lid worden kan via het OCMW van Hoogstraten via het telefoonnummer 03/340.21.51. of kom langs tijdens de openingsuren van het OCMW. (fs)

100 95 75 100 95 25 75 5 0 25 5 0

Niet alleen met man en macht, maar ook met zware machines wordt gewerkt aan de nieuwe speelplaats van ‘t Dreefke. MEERSEL-DREEF - Als je langs de school komt, kun je er niet naast kijken: er zijn grote veranderingen aan de gang. De speelplaats van ‘t Dreefke is dan ook een grote bouwwerf tijdens de paasvakantie. Bouwmaterialen worden af- en aangevoerd. Rioleringen worden heraangelegd.

Zware machines zijn druk bezig om de huidige speelplaats om te vormen tot een moderne ontspanningstuin, met zandbak, survivalparcours, voetbaldoelen, enz. Niet alleen de kinderen kijken er met belangstelling naar uit, ook de ouders zijn nieuwsgierig naar het resultaat. Wordt vervolgd. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 55

DHM_mei_325.indd 55

19-4-2012 9:32:36


minderhout

Jong in oud MINDERHOUT - Reeds voor de negende keer organiseert het Antwerps provinciebestuur Jong in Oud. Jong talent in monument. Zo geeft de provincie aan jonge, beloftevolle muzikanten de kans om zich te presenteren aan een ruimer publiek. Met dit initiatief wil men ook minder voor de hand liggende (concert) locaties aan bod te laten komen. Dit jaar doet de provincie Minderhout aan, naar aanleiding van het themajaar Hoogstraten BUITENgewoon.

V i a e l h

Z z 1 e s L

Duo Wauters De tweelingzussen Emma (harp) en Astrid(cello) zijn opgegroeid in een muzikale familie. Al vanaf het prille begin houden ze ervan om samen te musiceren. Op de harpdag “harpe diem 13” volgen ze een masterclass bij de befaamde zussen Sophie en Marie Hallynck (respectievelijk harpiste en celliste) die hen zijn blijven stimuleren en inspireren. Vanaf 2007 volgen ze kamermuziekles in het stedelijk conservatorium van Brugge. Ze namen deel aan de Vlamowedstrijd 2008 waar ze met 99% een finaleplaats bemachtigen. On-

D i w m n k L dertussen voelen ze elkaar feilloos aan en is het samenspelen een vanzelfsprekendheid geworden. Daarnaast zijn ze ook solistisch actief, in andere kamermuziekbezettingen en in orkest. Beiden zullen dit jaar hun Bachelor afwerken, Emma in het conservatorium van Antwerpen en Astrid in het Conservatoire Royal de Bruxelles bij Marie Hallynck.

V t v 1 b t g O

‘Jong in oud’, optreden van het Duo Wauters op vrijdag 11 mei 2012 om 20 uur in de Kapel O.L.V. van den Akker.

W i s g c l k

Garageverkoop MINDERHOUT - Op zondag 20 mei organiseert KWB-Minderhout weer de jaarlijkse garageverkoop. Op heel wat locaties word je in de gelegenheid gesteld om voor weinig geld toch mooie en waardevolle spullen aan te schaffen. Laat deze kans niet aan je voorbijgaan en zak af naar Minderhout. Een plan met een overzicht van alle verkooppunten is gratis af te halen op 20 mei vanaf 08.30 uur tot 12.00 uur in het Parochiecentrum, Koestraat 6. De verkoop duurt tot 13.00 uur. Info: Jan Meijer, 03/ 29 46 38 of Benny Aerts 0498/70 60 23

Voor elk wat wils 56 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 56

19-4-2012 9:32:36


Vrijdag 23 maart - Een stel vandalen heeft ‘s nachts streken uitgehaald in het centrum van Hoogstraten. Zij viseerden vooral de spullen die de actiegroep Veilig Verkeer Hoogstraten al had klaargezet voor het verkeersevenement van zondag. Ze duwden openbare toiletten om, vernielden lampen, trokken reclame af en trokken overal bloemen uit om die op een hoogtewerker te gooien.

Zaterdag 24 maart - Bij snelheidscontroles in Hoogstraten en Merksplas zijn enkele opvallende overtredingen vastgesteld. Eén bestuurder reed 120 kilometer per uur op de Hoogstraatsesteenweg in Merksplas. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 per uur. Een andere bestuurder haalde een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur in de bebouwde kom op de Lodewijk De Konincklaan.

Donderdag 29 maart - De politie pakte ‘s middags enkele dieven op die er in de GB-supermarkt op de Vrijheid met enkele flessen sterke drank vandoor wilden gaan. Een werknemer die de potentiële dieven herkende verwittigde meteen de politie. Net als de voorgaande keren begaven de mannen zich naar de flessen met sterke drank. Maar de politie was tijdig ter plaatse en kon de bende op heterdaad betrappen. Die pakte de vier winkeldieven op. Later zijn de vier Roemenen voor de raadkamer in Turnhout verschenen.

Vrijdag 6 april - Door een botsing tussen twee vrachtwagens was de E19 tussen Brecht en Meer ‘s middags ruim een uur volledig afgesloten. Een van de bestuurders was er erg aan toe. Het ongeval gebeurde omstreeks 15u, op het moment dat er in de richting van Breda al een file stond. “De bestuurder van de Nederlandse tankwagen had vermoedelijk de file niet tijdig opgemerkt en is achteraan ingereden op een Spaanse vrachtwagen geladen met groenten”, zegt Luc Vosters, chef van de Verkeerspolitie Brecht. Ook het verkeer in Hoogstraten zat daardoor potvast.

Woensdag 11 april - Bij kledingwinkel ZEB in de Sint-Lenaartseweg werd in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd. De daders sloegen de ramen in aan de voorkant van de winkel, verbrijzelden de toegangsdeur en stapten recht af op de afdeling jeans. “We kunnen niet precies zeggen hoeveel jeansbroeken er gestolen zijn, maar in de jeanscorner liggen er toch wel een honderdtal waarvan er nu nog weinig overblijven”, klinkt het bij ZEB.(lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 57

DHM_mei_325.indd 57

19-4-2012 9:32:37


GLUREN BIJ DE BUREN ZUNDERT -

TURNHOUT -

Zwembad te koop

Zwembadleed Tegelijk met de euforische opening van het nieuwe zwembad in het Stadspark te Turnhout in 2005, begon een lijdensweg zonder voorgaande. Zowat alles wat kon mislopen, liep ook mis. Van hygiëne over elektronische defecten tot haast niet-repareerbare waterlekken. Het zwembad bleef bijna permanent gesloten. Ook momenteel is het al meer dan een jaar dicht.

Al enkele jaren wordt er in de Zundertse gemeenteraad gepalaverd over het noodlijdende zwembad De Wildert. Maar nu is de kogel door de kerk: De Wildert wordt verkocht. Sinds 2003 heeft het nu 20 jaar oude zwembad De Wildert een negatief saldo. Werd er dit jaar nog besloten om een gemeentelijke subsidie van 250.000 euro in te pompen, dan werd er begin maart definitief besloten het zwembad te koop te stellen. De subsidies van de hogere overheden waren drastisch verminderd en de gemeente wilde niet langer alleen de kosten dragen. De Wildert moet namelijk dringend opgeknapt worden om aan alle wettelijke hygiëne- en veiligheidsnormen te voldoen. De gemeente wil dit jaarlijks bedrag van een kleine 500.000 euro niet opbrengen. Daarom heeft wethouder De Hoon haar hoop gevestigd op een investeerder die van het zwembad een welnesscentrum wil maken, bijvoorbeeld met fitness en sauna, waardoor het ook meer bezoekers kan trekken. Uit cijfers blijkt dat het aantal bezoekers het laatste jaar weer is toegenomen van ruim 176.000 in 2009 tot 182.000 in 2010. Dertig procent van hen komt uit België. Volgens De Hoon weerleggen die cijfers de veronderstelling dat er ‘alleen maar Belgen’ komen zwemmen in De Wildert.

De voornaamste reparaties zouden zo’n 2,4 miljoen euro kosten. Maar er loopt een juridische procedure waarvan het einde niet in zicht is. Daarom besloot de Raad van Bestuur van het AGB (autonoom gemeentebedrijf), dat het Turnhoutse zwembad beheert, om plannen te laten maken voor een duurzame en definitieve oplossing, los van de juridische uitspraak. Vorige maand werden deze plannen voorgesteld en de kosten van het nieuwe concept worden geraamd op 2,9 miljoen. Weliswaar duurder dan reparatie maar omwille van nieuwe technologieën zou er 117.000 euro per jaar bespaard kunnen worden. De opening zou voorzien zijn voor 2014.

WEELDE Nog zwembadleed Ook in Weelde kende de bouw van het nieuwe zwembad heel wat leed. Werd de bouw vertraagd door diefstallen en vandalisme in januari, dan kreeg het nu, vlak voor de opening te maken met een ernstige waterlek. In de kelder stond een laag water, terwijl het waterpeil in het bad zelf met 80 centimeter was gedaald. De brandweer pompte 200.000 liter weg. Het zwembad met beweegbare bodem heeft zo’n 4 miljoen euro gekost en zal vermoedelijk een maand later geopend worden. (lvr)

Zwembadvernieuwing

BEERSE -

Ook het in 2010 dertig jaar oude zwembad van Beerse voldeed niet meer aan de energienormen en ook de uitbatingsvergunning was verlopen. De jaarlijks oplopende kosten voor herstellingswerken, de enorme energiefacturen, de gewijzigde veiligheidsvoorschriften en de strengere Europese regelgeving maakten de vernieuwing onafwendbaar. Werd het vernieuwingsproject in 2010 nog geschat op 6 miljoen euro, dan was het een jaar later al opgelopen tot 6,6 miljoen, nog voor de eerste spadesteek. In juni 2011 werd dan het zwembad gesloten en begin vorige maand (maart 2012) werd gestart met de funderingswerken. In oktober hoopt men te kunnen proefdraaien. Het zwembad is eenvoudig van opzet maar gebruikt de meest recente technieken qua waterzuivering en hygiëne. Er zal ook een autonoom gemeentebedrijf (AGB) opstart worden. Dat kan werken onder een gunstig belastingregime en kan zelf investeren of personeel aanwerven. (lvr)

Gust Stoffels overleden

RIJKEVORSEL -

De voormalige burgemeester van Rijkevorsel, Gust Stoffels, overleed vrijdag 16 maart op 86-jarige leeftijd. Gust deed zijn intrede in de politiek in 1974 als provincieraadslid bij de CVP. Van 1977 tot en met 1982 was hij in Rijkevorsel schepen van onder andere Landbouw, Openbare Werken en Middenstand, bij de lokale partij CDE. In 1982 werd hij verkozen tot burgemeester van de gemeente, een functie die hij gedurende twee legislaturen, tot en met 1994, uitoefende. Na de verkiezingen in 1994 verhuisde de CVP, de vroegere CDE, naar de oppositiebanken. Gust Stoffels was nog raadslid tot 2000, het jaar dat hij afscheid nam van de gemeentepolitiek. Stoffels was ook geruime tijd ondervoorzitter van de Veiling in Hoogstraten en voorzitter van de Landelijke Gilde. Gust Stoffels heeft negen kinderen, twintig kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

58 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 58

19-4-2012 9:32:37


n n .

e g

r

) -

-

TIEN OP TIEN

Elke maand plukken wij een jongere van de straat en schenken hem of haar een Standaard-boekenbon ter waarde van €20. Maar daarvoor moet de uitverkorene wel in zijn of haar hartje laten kijken…

Celien Kenis (16) - Hoogstraten 1. Welke school/klas volg je?: Ik ga naar de stedelijke handelsschool in Turnhout daar volg ik voor het 1e jaar LO-sport. Daarvoor zat ik 2 jaar in het VTI spijker in de STV (Sociale en Technische Vorming). 2. Wie zijn je huisgenoten?: Mijn papa Mark Kenis van Hoogstraten, mijn mama Monique Van Dijck van Loenhout en mijn jongere broer Brend. We hebben ook een poes, Findus, een hond, Karzan en 2 aquariums met vissen. 3. Wat zijn je hobby’s?: Ik turn en dans al heel lang bij Het Spagaatje van toen ik een kleuter was. Ik heb ook een aantal jaren in de keurgroep geturnd. Nu help ik ook al een tijdje lesgeven aan de recreatieve groepen en soms aan de keurgroep. Daarnaast ga ik ook bijna elke zaterdag naar de KSJ en soms ga ik ‘s avonds lopen. 4. Laatst heel hard gelachen… - Ik ben juist terug van Crazy Tour met de KSJ en daar heb ik gewoon vier dagen heel hard gelachen. De

Crazy Tour is een soort van survival in de Ardennen. We hadden geweldig slecht weer. 5. Hecht je veel belang aan kleren? - Ik vind kleren toch wel belangrijk. Het laat zien wie je bent en natuurlijk wil iedereen er goed uit zien. 6. Hou je van muziek? - Ik hou heel veel van muziek, van verschillende stijlen, zoals dub step en drum&bass. 7. Ben je tevreden met hoe je er uitziet? - Ik ben best tevreden met hoe ik eruit zie, ik zou alleen nog wel een beetje groter willen zijn. 8. Ben je in een jeugdvereniging? - Ja KSJ Hoogstraten, ik hoop dat ik volgend jaar ook leiding kan worden. 9. Wat is je lievelingsvak op school? - Sport, ik heb 10 uur sport in de week. Sportwetenschappen vind ik ook heel intressant. 10. Wat moet er in Hoogstraten veranderen voor de jeugd? - Er mag meer aandacht worden gegeven aan de sportverenigingen.

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

t n e , e

e . , . r

r n n -

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 59

DHM_mei_325.indd 59

19-4-2012 9:32:38


halve eeuw

ZOMER 1961

KBC Bank & Verzekering kantoren Meer, Meerle en Hoogstraten

KBC Verzekeringen Aertsen & Partners Nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten

60 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 60

19-4-2012 9:32:39


halve eeuw

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 61

DHM_mei_325.indd 61

19-4-2012 9:32:39


Hoogstraten VV Alhoewel het sprankelende in de voorbije matchen een beetje naar de achtergrond werd ver (drongen, heeft HVV toch aardig van zich afgebeten. In deze fase van de competitie zijn het trouwens alleen de punten die tellen. Titeldromen, als die er al geweest waren, zijn zeker opgeborgen en HVV mag zich opmaken voor de eindronde (HVV won de 2de periodetitel) waarvan de winnaar uiteindelijk ook naar 2de Nationale promoveert. De wedstrijden voor de eindronde starten na het afsluiten van de competitie (6mei). HVV op verplaatsing naar KSVBornem , geleid door ex-HVV-trainer Van Borm. Op een slecht bespeelbaar veld nam de thuisploeg het eerste initiatief en in de derde minuut was rood-wit al op achtervolgen aangewezen. Voor HVV geen gemakkelijke klus om voorbij een stug verdedigende thuisploeg te geraken. Een pittige wedstrijd werd het wel en gelukkig slaagde HVV er in om al vlug op gelijke hoogte te komen na een vrije trap gegeven door Roy Van der Linden en fraai binnengekopt door Dirk Mathyssen. Even

voor de rust zelfs winst voor de rooikens via Ruben Tilburgs, die een mooi opgezette aanval efficiënt afrondde. Toch sloegen de gastheren vlak voor de rust nog terug en met een 2-2 stand trok men naar de kleedkamers. Na de verfrissing trok HVV de aanvallende kaart en het was dan ook een beetje tegen de gang van het spel in dat de thuisploeg weer op voorsprong klom. Halfweg de tweede speelhelft kon HVV dan toch weer op gelijke hoogte komen via Dirk Mathyssen met een knap kopbaldoelpunt. Eindstand 3-3! De rood-witten verdienden misschien wel iets meer, maar een puntje meeritsen op verplaatsing is altijd meegenomen. Nog vooraleer iedereen goed en wel zijn plaats had ingenomen in het stadion van Racing Mechelen, de ploeg in forme, stonden de rooikens al op een 0-1 voorsprong na een doelpunt van Dirk Mathyssen. Racing was niet uit het lood geslagen, het pakte uit met pittig aanvalsspel en iets voorbij het kwartier stonden de bordjes weer gelijk. In het slotkwartier van de eerste time

kreeg HVV het bijzonder moeilijk en wanneer Bob Swaegers nog uitviel met rood, werd het er niet eenvoudiger op. Na de rust hield HVV wel een tijdje stand, maar het kon toch niet beletten dat de thuisploeg, gedreven en sterk, nog tweemaal scoorde en alleszins een verdiende 3-1 overwinning boekte. In de thuismatch tegen Kelmis was beslist winst nodig om aansluiting te behouden met de leiders in het klassement. Door de opeenvolgende schorsingen en blessures moest er door trainer Van Acker weer flink geschoven worden. De bezoekers lieten zich ook van hun beste zijde zien en rood-wit diende op zijn hoede te zijn. Gelukkig kon topscoorder en kapitein Jimmy Fockaert de 1-0 voorsprong op het bord brengen en deze ook behouden tot het einde van de wedstrijd. (luc/rel)

Wedstrijd

r h o V e s h w D d v m g t l e E

Zondag 6 mei 15.00 uur KV Turnhout – Hoogstraten VV

KVNA Wortel KVNA Wortel – FC Turnhout 0-2 Tegen kampioen FC Turnhout begon Wortel zeer sterk met meerdere goede doelpogingen. Toch waren het de bezoekers die met een magistraal vluchtschot na hun enige noemenswaardige aanval op voorsprong kwamen. Na de pauze misten Dave Van Den Bogaert en Maarten Adriaensen de gelijkmaker door wenkende kansen niet te verzilveren. Beide doelmannen moesten dan nog enkele malen gepast ingrijpen tot de scheidsrechter alle spanning wegnam door in de 84e minuut een strafschop, die hij alleen gezien had, te fluiten. Wortel speelde een zeer goede wedstrijd en was minstens de evenknie van het ervaren FC Turnhout. Het grote verschil met de kampioenen is dat zij scoren uit niets en dat onze spelers te veel kansen nodig hebben. Oosthoven - KVNA Wortel 1-2 Onze verdedigers kregen de bal slecht weg en een voorzetschot verdween in de 2e minuut verrassend in doel. Direct hierna stuurde Raf Tilburgs Tom Van Kerckhoven alleen voor doel en deze faalde niet. Tom werd nog foutief gestopt maar de zeer goede plaatselijke doelman stopte de penalty van Hans Van De Mierop. De kansen bleven voortdurend komen. Enkel Maarten Adriaensen kon een vrijschop van Ruud Viskens in de 23e minuut in doel deviëren.

De thuisploeg kwam gemotiveerd uit de kleedkamer. Remco Hendriks moest op de lijn redden en de bal strandde nog op de lat. Daarna kwamen Tom Van Kerckhoven, Raf Tilburgs en Hans Van De Mierop zeer dicht bij het verlossende doelpunt. Het laatste half uur plooiden de blauw-witten volledig terug en was het, met gevaarlijke fases voor het doel van Wortel, aftellen naar het eindsignaal.

p g

De wedstrijd moest eigenlijk met een veilige voorsprong, bij de rust gespeeld zijn . Na de volledige wedstrijd verdiende Oosthoven echter wel een gelijkspel. Op 2 speeldagen van het einde staan 6 teams met een verschil van 3 punten te dringen voor 3 plaatsen in de eindronde. Het wordt dus nog spannend.

De wedstrijden Zondag 29 april 15.00u Ex. Essen - KVNA Wortel (frbr)

KFC Meerle Uitslagen Weelde – KFC Meerle 3 – 2 Punt Larum – KFC Meerle 0 – 5 KFC Meerle – KFC Meer 2-0

62 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 62

19-4-2012 9:32:40


r r l

1

t

-

n g e k )

Minderhout VV Ronduit een schitterend seizoen voor Minderhout VV! Geruime tijd enig uitzicht gehad op de titel, dan even een dipje en voeling verloren met de leider van het klassement, maar wel stevig in het zadel voor de tweede plaats die niet meer kan ontglippen. Het vervolg: in mei een eindronde spelen met twaalf clubs, te weten de tweede geklasseerden van de overige reeksen van 3de provinciale en de drie periodekampioenen per reeks. Na loting spelen de clubs een thuis- en heenwedstrijd en minstens drie ploegen kunnen op deze manier nog promotie afdwingen. Voor de verplaatsing naar Vrij Arendonk geen enkel plaatsje meer vrij in de bus en die trouwe supporters hebben er zeker geen spijt van gehad, want groen-wit veroverde de drie punten in wedstrijd met vijf goals. In de 25ste minuut legde Dirk Harezlak (volgend seizoen naar Weelde) de 0 – 1 vast en even later zorgde zelfde speler voor de 0-2. Voor de rust kon de thuisploeg nog milderen en ook gelijkstellen. MVV mocht in geen geval de punten prijsgeven wilde het zijn tweede plaats niet in ’t gedrang brengen. De volledige buit kwam er dan ook in de 85ste minuut en weer zorgde Harezlak voor het orgelpunt. Eindstand: 2-3!

De volgende wedstrijd ging door op het veld van Flandria Ravels waar MVV een sterke start kende. Hassounfi kende al vlug succes met een mooie lobbal over de keeper. Na de rust een fellere thuisploeg zonder veel gevaar echter. Jens Lenaerts raakte de lat, Ben Rombouts kreeg rood onder de neus geduwd en Koen Staes knalde een vrijschop binnen, 0- 2, en de tweede stek in de klassering stond steviger dan ooit. En dan de klapper tegen leider Ezaart in de Heistraat! Bij een overwinning mocht voor de bezoekers de champagne ontkurkt worden, bij verlies moest er nog eventjes gewacht worden. MVV zou dat echter zomaar niet laten gebeuren en wilde maar wat graag de scalp van de toekomstige kampioen. En de bezoekers die met een dubbeldekker vol enthousiaste supporters arriveerden om de titel te vieren liepen wel op een gasbek. De champagne mocht terug opgeborgen worden want Minderhout VV won de wedstrijd met 1-0 zodat de achterstand nog vier punten bedraagt. Als je dit leest zijn de kampioenschapswedstrijden achter de rug en zal Ezaart waarschijnlijk de titel wel op zak hebben! Maar, je weet maar nooit! (rel)

KFC Meer Einde voor KFC Meer in 3de provinciale! De degradatiezorgen hingen al geruime tijd in de lucht, men heeft geprobeerd het tij te doen keren, maar dit seizoen scheen het maar niet te lukken. Ronduit een matig seizoen waar de goede wil zeker niet ontbrak. In het eindklassement van de eerste periode prijkte geel-zwart op een 14de plaats, de tweede periode werd nog een trapje lager afgesloten (15de plaats) en stilaan zag men de dreigende onweerswolken aan komen drijven. In de derde periode ging het iets beter, maar helaas voor de Meerse kleuren te laat. Thuis behaalde het slechts zeven punten, buitenshuis elf, de gewonnen matchen zijn op één hand te tellen, het scoorde slechts 38 keer en kreeg 72 doelpunten te slikken. Spijtig voor de KFC, maar de derby’s tegen Minderhout en Meerle liggen hopelijk voor

de drie teams maar voor één jaar in de kast. In de thuiswedstrijd tegen Flandria Ravels, mede-degradatiekandidaat, nog eens een puntje voor de Meerse boys en de daaropvolgende ontmoeting tegen Molenkring Lichtaart een pandoering met 0-3! Een onmondig Meer stond aan de rust reeds met 0-2 in het krijt en miste de opportuniteit om het spelbeeld te doen keren. Het waren integendeel de bezoekers die de plak zwaaiden en in de tweede helft de score verhoogden. De derby van het noorden KFC Meerle – KFC Meer kon men regelrecht beschouwen als een onvervalste prestigewedstrijd. Meerle had niets meer te winnen en hetzelfde gold voor de thuisploeg. De thuisploeg liet zich niet pramen en stuurde gebuur Meer met 2-0 huiswaarts! (rel)

G-badminton gestart te Hoogstraten HOOGSTRATEN - In 2012 werd badminton uitgeroepen als sporttak van het jaar. Badminton is ook een sport voor minder-validen. Sinds 24 maart is G-badminton ook mogelijk in Hoogstraten. Joke van Delm en Gwen Anthonissen zijn beiden gevestigde waarden binnen het badminton van Hoogstraten. Zij zijn reeds langer lid van de badmintonclub, evenals trainer en bestuurslid. Voor beiden is het hun ding dus wel. G-badminton en badminton Vlaanderen ondersteunen de werking die de jonge dames nog verder hopen uit te bouwen. Ook beroepsmatig is de problematiek van minder-validen voor Joke niet onbekend. De lessenreeks die zij naar de jongeren toe brengen richt zich op jongeren met een mentale beperking(en) en / of autisme. Om dit goed te kunnen begeleiden volgden Joke van Delm en Gwen Anthonissen hiervoor een cursus. Het belangrijkste tijdens deze lessen is dat er geen druk gelegd wordt zoals in de competitie. Het leuke gevoel, het ontspannende bewegen in een speelse vorm is de hoofdzaak. Op die manier kunnen Joke en Gwen de nodige tijd besteden aan iedere deelnemer persoonlijk. Kennismaken en oefenen kan gebeuren op elke zaterdagvoormiddag van 11.00 tot 12.00 uur in de sporthal van het Spijker, Gelmelstraat, Hoogstraten. Vooraf kan je de nodige informatie bij Joke van Delm op het nummer 0498/28.84.54. bekomen. (fs)

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E

Joke van Delm en Gwen Anthonissen willen het G-badminton nog verder uitbouwen DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 63

DHM_mei_325.indd 63

19-4-2012 9:32:40


Volleybal – Gelvoc - Heren 2 promoveert naar de provinciale reeksen Na opeenvolgende jaren steeds te eindigen in de top vijf, slaagde de tweede herenploeg van volleybalclub Gelvoc dit seizoen in zijn ambitie om de titel binnen te halen. In een razend spannend duel tegen hun rechtstreekse tegenstander uit Malle (WOVO) hielden ze de zenuwen onder controle en lieten ze een zinderende sporthal ontploffen bij een zuivere 3-0 zege. De ontlading bij de talrijke supporters was groot en de gratis vaten talrijk. Nu wacht de loodzware opdracht om volgend jaar in derde provinciale te bevestigen. Met een mix van jonge en meer ervaren spelers zullen ze hun vel duur verkopen. Als je dit artikel leest, zal geweten zijn of de eerste herenploeg zich op de valreep heeft weten te redden in eerste provinciale. Geplaagd door vele blessures en het afhaken van een cruciale spelers, bengelde Heren 1 van bij de aanvang aan het staartje en kon vooral thuis te weinig een vuist gemaakt worden tegen de rechtstreekse tegenstanders. In ieder geval zal volgend jaar werk moeten gemaakt worden van de uitbouw van een nieuwe ploeg en verwachten we dat de jonge spelers zich sterker zullen ontwikkelen. Onze kern blijft echter vrij smal. Nieuwe spelers aantrekken is door de concurrentie van de omliggende ploegen niet evident. Volleyballers met ervaring die recent in Hoogstraten kwamen wonen (zoals onze Westvlaamse libero), zijn daarom zeer welkom om te komen testen. De eerste damesploeg kon al snel het behoud in derde provinciale verzekeren en is bezig aan de uitbouw van een nieuwe stevige basis om op termijn terug naar een hogere reeks te stijgen. Dames 2 is na de promotie van vorig jaar nog tot de laatste speeldag verwikkeld in een hevige

De kampioenenploeg heren 2 met v.l.n.r. boven: Wouter Adams – Tom Geens, Wouter Jansen, Sander Cools, Maarten Verboven, Christof Vinck, Marcel Bernaerts (trainer). Onder: Filip Van Hasselt, Jeroen Vinck, Bart Stoffels (kapitein), Nick Scheynen en Thijs Vinckx. Ontbreken op de foto: Thierry Garritsen en Paul Tibax (hulptrainer). strijd met Turnhout en Gierle voor het behoud in eerste gewest wat zeer belangrijk zal zijn voor de groei van deze ploeg en de doorstroming van jongere speelsters. Met 10 seniorenploegen (vanaf 17 jaar) en 8 jeugdploegen biedt Gelvoc wekelijks aan een 180-tal jongeren en volwassenen een sportieve teamsport. Traditioneel lokt deze sport bij de kinderen vooral meisjes, maar bij de initiatielessen tijdens de kerst- en paasvakantie (grabbelpas) hebben ook vele talentvolle jongens geproefd

van de uitdaging om de bal hoog te houden en stevig te smashen. Wie interesse heeft om aan te sluiten bij Gelvoc, kan vanaf half augustus terecht voor de start van het nieuwe seizoen. We trainen in de sporthal van het klein seminarie (hoogstraten), gemeenteschool Hoogstraten en afhankelijk van het aantal inschrijvingen, mogelijk ook in andere turnzalen. Voor meer informatie kan je terecht bij de voorzitter, johan.vermeeren@skynet.be

Handboog - Koningschieting bij Vrede en Eendracht CASTELRE - Op paasmaandag 9 april werd er bij handboogvereniging Vrede en Eendracht Castelré zoals gewoonlijk geschoten voor de titel van koning en prins voor het seizoen 2012. Men begon zoals gewoonlijk met de prinsschieting over 10 schot. Deze prinsschieting was een spannende strijd omdat het om de meeste punten gaat. Deze titel werd toegekend aan Koen Sprangers met 89 punten. Dan werden de stoppen gestoken en mocht onze uittredende koning Paul Aerts zijn voorkeur schot doen, en hij deed dat voortreffelijk, terwijl allen hun adem inhielden. Dan mocht iedereen zijn kans wagen en moest men niet lang wachten want in de vijfde ronde liet voorzitter Frans Roelen de stop knallen. Het was dus Frans Roelen die de gelukkige was en hij kroonde zich voor één jaar als koning van Vrede en Eendracht Castelré. Bij de 12 meter schutters ging de titel naar Kelly Geerts. (FR/FS)

64 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 64

19-4-2012 9:32:40


, n

Duivensport De Noordhoek Uitslag van 1 april Quievrain: 308 oude duiven 1. A. en D. Brosens (Mrle); 2.Idem; 3. Gino Geets (Mind); 4. Jan Brosens (Hgstr); 5. Theo Maenhout (Hgstr) 397 jaarse duiven 1. Marcel Kinschots (Mind); 2. Idem; 3. Henri Pemen (Mr); 4. Angelo Roelen (Hgstr); 5. Jan Brosens (Hgstr)

Groot Brecht + De Noordhoek Uitslag van 1 april Quievrain 531 oude duiven 1. E en L Van Peel (Halle); 2.Jos Scheynen (St.Len); 3. A en D Brosens (Mrle); 4. Jan Brosens (Hgstr); 5. Gino Geets (Mind)

Uitslag van 8 april

835 jaarse duiven 1. Marcel Kinschots (Mind); 2. Idem; 3. Jochems-V.Hasselt (Rijkev); 4. Jochems-V.Goubergen (Rijkev); 5. Henri Pemen (Mr)

Quievrain

Uitslag van 8 april

398 oude duiven 1. Gebr.Peeters (Wort); 2. Francis Jansen (Mind); 3. Gerard Herrijgers (Mrle); 4. Louis Van Dyck (Mrle); 5. Weerts-Janssens (Hgstr)

Quievrain

476 jaarse duiven 1. Louis Van Dyck (Mrle); 2. Theo Maenhout (Hgstr); 3. Dictus-Martens (Mr); 4. Walter Coertjens (Hgstr); 5. Angelo Roelen (Hgstr)

Uitslag van 15 april

l

Quievrain

-

285 oude duiven 1. Stanny Laurijssen (Hgstr); 2. Gust Schrijvers (Mind); 3. Angelo Roelen (Hgstr); 4. Stanny Laurijssen (Hgstr); 5. Walter Coertjens (Hgstr)

732 oude duiven 1. Gebr.Peeters (Wort); 2. Carl Claessens (St.Len); 3. Francis Jansen (Mind); 4. Jos Van Gastel (Brecht); 5. E. en L. Van Peer (Halle) 1045 jaarse duiven 1. Louis Van Dyck (Mrle); 2. Theo Maenhout (Hgstr); 3. Dictus-Martens (Mr); 4. Leon Jochems (St.-Len); 5. Walter Coertjens (Hgstr)

Uitslag van 15 april 555 oude duiven 1. Stanny Laurijssen (Hgstr); 2.Gust Schrijvers (Mind); 3. Angelo Roelen (Hgstr); 4. Guido Ferrari (St.-Job); 5. Stanny Laurijssen (Hgstr) 861 jaarse duiven 1. Jochems-Van Goubergen (Rijk); 2. Comb Maegh-As (Rijk); 3. Stanny Laurijssen (Hgstr); 4.Henri Pemen (Mr); 5. Jochems-Van Goubergen (Rijk)

Noyon 312 oude duiven 1. Francis Jansen (Mind); 2. E. en L. Van Peer (Halle); 3. Gebr.Peeters (Wort); 4. Henri Pemen (Mr.); 5. Alo誰s Havermans (St.)Len) 382 jaarse duiven 1. Jochems-van Hasselt (Rijk); 2. Gebr.Peeters (Wort); 3. Freddy Aerts (Hgstr); 4. Louis Van dyck (Mrle); 5. Jochems-Van Hasselt (Rijk)

KVG fietsgroep De Katholieke Vereniging Gehandicapten onderneemt fiets-dagtochten van 20 tot een maximum afstand van 50 kilometer. Contactpersoon hiervoor is Bart Van De Mierop op het nummer 0476/92.42.12.

438 jaarse duiven 1. Stanny Laurijssen (Hgstr); 2. Henri Pemen (Mr); 3. Marinus Dekkers (Mr); 4. Dictus-Martens (Mr); 5. Marcel Kinschots (Mind)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 65

DHM_mei_325.indd 65

19-4-2012 9:32:41


agenda

Maandag 7 mei ARTROSE, lezing door Prof. Dr. Mark Lissens om 20 uur in zaal Pax. CM leden 3 euro, niet leden 6 euro. Info 014 40 35 45

TENTOONSTELLINGEN Tot 24 juni “OOK JIJ HOORT BIJ ONS”, Duitse propaganda op oorlogsaffiches, tentoonstelling in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. museum@hoogstraten.be of 03 314 65 88. Tot 16 juni DE WERELD VERTELT, openluchttentoonstelling met foto’s van Lieve Blancquaert, Maarten Jacobs en Joeri Vlekken bij het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-kolonie. Info: 03 340 19 54. Tot 30 september KUNST SCHIET WORTEL, openluchttentoonstelling met werk van de leerlingen van het IKO Tot 6 mei UIT HET LEVEN GERUKT, tentoonstelling naar aanleiding van het verschijnen van het gelijknamig herdenkingsboek aan Hoogstraatse slachtoffers uit Wereldoorlog II, uitgegeven door Erfgoed Hoogstraten. Geopend van13 tot 16 uur, gesloten op maandag.

199

HOOGSTRATEN Tot 30 augustus FIETSAVONDEN Elke donderdag twee uur fietsen op een rustig tempo. Vertrek om 19 uur aan de Pax. Info 03 314 31 37 Vrijdag 27 en zaterdag 28 april DE JOSSEN, toneelvoorstelling van de WOORDafdeling van de Hoogstraatse Academie, telkens om 20.15, zaal Sint-Cecilia. Gratis inkom, reserveren op dejossen@hotmail.com Vrijdag 27 en zaterdag 28 april THE WIZ, een musical door de leerlingen en leerkrachten van het Klein Seminarie om 20 uur in de feestzaal van de school. Inkom 5 euro Vrijdag 27 april VERLICHTE AVONDMARKT van 17 tot 22 uur langs de Vrijheid. Info: 03 314 52 99. Zaterdag 28 april ORGELRECITAL JORIS VERDIN om 19.30 uur in de St.-Katharinakerk. Informatie: info@ mixtuur.be Zondag 29 april VLAAMSE MOLENDAG met mogelijkheid om de Laermolen te bezoeken tusen 10 en 18 uur. Zondag 29 april AFGEPIJLDE FIETSTOCHT van 40, 60 of 75 km. Vertrek tussen 8 en 12 uur aan sportclub FUN2MOVE in de Gelmelstraat. Info 0476 55 89 80

Zaterdag 12 mei PLANADVIES DUURZAAM WONEN van 9 tot 17 uur in het administratief centrum. Info 03 340 19 11. Zondag 13 en 27 mei Laermolen in werking van 14 tot 16 uur. Dinsdag 15 en 29 mei Laermolen in werking van 19.30 tot 21.30 uur Zondag 13 mei OPENDEURDAG VITO van 9 tot 19 uur. Info: 03 340 40 30 Zaterdag 19 mei DE 3 KORALEN van CESAR FRANCK met Kurt Van Eeghem om 19.30 in de St.-Katharinakerk. Kaarten en info: 03 340 19 55. Van maandag 21 tot maandag 28 mei CIRCUS PLUS MINUS voorstellingen aan de Wereldakker 28 Vrijdag 25 en zaterdag 26 mei ROCK’N ROLLERCOASTER III vanaf 20 uur in zaal St.-Cecilia. Info 0473 60 64 80 Zaterdag 26 mei 25ste BRIDGE AARDBEIEN TORNOOI om 14 uur in VTI Spijker Zondag 27 mei FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB, fietstocht langs de voetbalclubs van Hoogstraten, Meer, Minderhout en Wortel.. Info 0472 72 80 10 Dinsdag 29 mei AUTISME EN GAMEN, gespreksavond om 20 uur in het lokaal van de St.-Jorisgilde in de Brouwerijstraat.

Z M t 0

Z P Q c

Z K u “

Z A v I

Maandag 30 april VITALSKI try-out “DAAR STA IEMAND” om 21 uur in De Cahier

Z O i 4

Zaterdag 5 mei ORGELRECITAL door BERNARD WINSEMUS om 19.30 in de St.-Katharinakerk. Organisatie Mixtuur, info 03 314 51 54.

D P v 7

Zaterdag 5 en zondag 6 mei ZOMEROPENDEURDAGEN van Unizo in het centrum

Z F l M

66 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 66

Z G v ( 9

19-4-2012 9:32:41


agenda

200

MEERLE

MINDERHOUT

Zaterdag 28 en zondag 29 april VOGELVERSCHRIKKERSFESTIVAL van 9 tot 20 uur. Routeblad af te halen in parochiecentrum Ons Thuis.

Vrijdag 11 mei CONCERT “JONG IN OUD” met optreden van het Duo Wouters in de Kapel O.LVrouw in den Akker om 20 uur.

Vrijdag 18 en zaterdag 19 mei CHIROWEEKEND vrijdag vanaf 19 tot 4 uur, zondag vanaf 9 uur in de kloostersite

Zondag 20 mei GARAGEVERKOOP van 9 tot 12 uur. Infopunt: parochiecentrum. Info 03 279 46 38

Zondag 27 mei SUPERBINGO-AVOND in en ten voordele van parochiezaal Ons Thuis. Info 0486 71 70 33

Zondag 27 mei FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB, fietstocht langs de voetbalclubs van Hoogstraten, Meer, Minderhout en Wortel.. Info 0472 72 80 10

Maandag 28 mei PIERENDAG voor jong en oud, van 13.30 tot 22.30 uur op het Gemeenteplein.

MEERSEL-DREEF

MEER Zondag 29 april GARAGEVERKOOP van 9 tot 16 uur. Inschrijven verplicht voor 15 april bij Roger Embrechts (03 315 02 98) of Miriam Gommers (03 315 94 79) Zondag 6 mei MEERSE KUNST en LENTEMARKT van 9 tot 13 uur in de omgeving van het klooster. Info 03 315 86 80 Zondag 6 mei PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP PETANQUE voor leden. Van 13 tot 19 uur bij Petanqueclub Markdal, Hoogseind 74. Zaterdag 12 mei KARPER JEUGDHAPPENING van 9.30 tot 17 uur voor jongeren van 11 tot 17 jaar bij visclub “Altijd Beet” bij De Mosten Zaterdag 12 en zondag 13 mei AUTOCROSS in de Krochtenstraat. Zaterdag van 11 tot 18 uur, zondag van 10.30 tot 18 uur. Info 0479 42 93 40 Zaterdag 12 en zondag 13 mei OLDTIMERBEURS, telkens van 10 tot 18 uur in de transportzone (Europastraat 30). Info 0475 49 42 44. Donderdag 17 mei PETANQUE, Vlaams kampioenschap Doublet van 8.30 tot 21 uur in Hoogeind 74. Info 0475 74 24 45 Zondag 27 mei FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB, fietstocht langs de voetbalclubs van Hoogstraten, Meer, Minderhout en Wortel.. Info 0472 72 80 10

Tot 14 oktober Elke zondag RONDLEIDINGEN IN DE MEERSELMOLEN. Info 03 315 95 58 Zondag 6 mei OPENDEUR SINT-LUCIAKAPEL van 14 tot 18 uur. Info 03 315 80 58 Vrijdag 18 mei STIJN EN DE STERREN, Stijn Meuris vertelt om 20 uur in basisschool ’t Dreefke. Inkom 10 euro, voorverkoop 8 euro. Info 014 40 19 55 Zondag 27 mei POOLSE EUCHARISTIEVIERING om 14 uur bij de grot of in de kapel bij de paters.

WORTEL Dinsdag 1 mei KOETSENRALLY van 8.30 tot 18 uur in de bossen van de kolonie. Info 0472 60 40 77 Dinsdag 1 mei FIETSZOEKTOCHT van 11 tot 22 uur. Organisatie KLJ. Zondag 6 mei DE WERELD OP JE BORD, culinaire wandeling in de kolonie. Vertrek om 13.30 en 14 uur aan De Klapekster Zondag 6 mei AVN OCHTENDJOGGING, vertrek in de kolonie van 9 tot 13 uur. Info 0473 70 18 66 Zondag 20 mei PURE KEMPEN, van 13 tot 18 uur: een groot aantal evenementen in de kolonie. Info 03 340 19 55 Zondag 27 en maandag 28 mei FOTOGRAFIE EXPOSITIE door fotogroep ‘tSlot in jeugdhuis ‘tSlot, telkens van 10 tot 18 uur. Info 03 314 71 93 Zondag 27 mei FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB, fietstocht langs de voetbalclubs van Hoogstraten, Meer, Minderhout en Wortel.. Info 0472 72 80 10 Maandag 28 mei ROMMELMARKT van 6 tot 17 uur in de dreven van de kolonie.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2012 - 67

DHM_mei_325.indd 67

19-4-2012 9:32:42


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout. Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248 www.geowacht.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 www.zigzag-naaiatelier.be

203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. Els Dirks 0474.36.08.84. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Van 27 tot en met 29 april Apotheek Lioyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout. tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 28 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Lioyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout. tel.: 03 314 40 74 Van 30 april tot 3 mei Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 4 tot en met 6 mei Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 5 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Van 7 tot en met 10 mei Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 11 tot en met 13 mei Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel.: 014 63 31 66 Zaterdag 12 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 14 tot en met 17 mei Apotheek Lioyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout. tel.: 03 314 40 74 Van 18 tot en met 20 mei Apotheek Derveaux, Kerkdreef 20 te Rijkevorsel, tel.: 03 312 12 20 Zaterdag 19 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 21 tot en met 24 mei Apotheek Biopharm Merksplas, Schuttershofstraat 9 te Merksplas, tel 014 63 66 83 Van 25 tot en met 27 mei Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 26 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Van 28 tot en met 31 mei Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 30 mei

OPGELET

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 15 MEI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

68 - MEI 2012 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_mei_325.indd 68

19-4-2012 9:32:44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.