september 2011 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 317

JAARGANG 27 SEPTEMBER 2011 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

HILT RIGOUTS

30 JAAR IN DIENST VAN WERELDWINKEL

eerste

nulenergiewoning bijna klaar

DHM_september_317.indd 1

- ONZE REPORTER - TER PLAATSE -

DUIVENMELKERIJ

nva-hoOGSTRATEN bOVEN DE DOOPVONT

25-8-2011 11:59:52


COLUMN ‘Er klopt iets niet in uw wereld’, zo schreef Bertolt Brecht driekwart eeuw geleden in ‘De goede mens van Sezuan’. In het Duits klinkt dat om een of andere reden nog beter: ‘Etwas muss falsch sein an euer Welt.’ Zulke Brechtiaanse gedachte beroert ook wel eens mijn gemoed. De voorbije weken gebeurde dat al wandelend en fietsend door de streek, een andere keer in onze groententuin die aan de veiling grenst. Telkens had het te maken met de tuinbouw, zo vaak geroemd als werkverschaffer in het groene Hoogstraten. Het Bergse Heidepad is een uitgestippelde wandeling die langs mooie stukjes van de deelgemeenten voert. Het acht kilometer lange traject start aan café het Heike op de grote baan van Minderhout naar Meerle. Het is niet de allermooiste van de toeristische wandelingen, Hoogstraten mag zich immers gelukkig prijzen met een erg knap aanbod. Maar toch een beloftevol toertje over landbouwwegen, door stukjes bos, tussen weiland en akker, langs boer en tuinder. In de eerste wandelhelft kost het weinig verbeelding om je in de Kempen van weleer te wanen: een verharde wegeling, weinig meer dan een karrespoor, met links een bospartij en rechts akker of weiland. Niet spectaculair, wel mooi in zijn herkenbare eenvoud. Dat verandert drastisch in het tweede stuk, waar je honderden meters lang vergast wordt op de banale eentonigheid van massacultuur en schaalvergroting. Platgespoten velden naast de schrale berm, hier en daar een spoor van echte grond zonder afdekdoek of betonplaat. Alle respect voor de tuinders die

Groene buiten er hun kost verdienen, maar met landschap of buitenleven heeft dit weinig van doen. Industrie is dit, niks meer of minder. De groene buiten, klopt dat wel? Naar welke gruwel deze evolutie voert, zie je wanneer je via de alom geprezen knooppunten over Wortel Kolonie en Merksplas richting Bels Lijntje fietst. Achter Merksplas passeer je langs vijfmeterhoge glazen muren waarachter zich gigaserres uitstrekken zo ver het oog reikt. Een industriële installatie die nul, niks en nog minder van doen heeft met het platteland en die thuishoort in een industriezone. Of het eindproduct aardbei, tomaat of paprika dan wel verpakkingsdoos of metaalprofiel heet, maakt geen moer verschil. Landschaps- en lichtvervuiling, aan- en afrijdend vrachtverkeer, massaproductie met nefaste gevolgen voor de leefbaarheid van de boer in de buurt. Blote aarde is er hooguit nog aan de wegrand te zien, elke herinnering aan grond is verder ondergespoten in beton. Wat coniferen staan tot op de centimeter uitgeteld in het gelid groen te imiteren tegen de hoogtechnologische Chinese Muur. Als dit de Noorderkempen anno 2020 is, dan is alleen immigratie naar onze tegenvoeters nog een optie. Iets klopt hier niet meer, wel? De voorbije weken bekroop mij een soortgelijke bedenking toen de containermuren aan de veiling als maar verder en verder groeiden om dagenlang ononderbroken volgekapt te worden met goeie groenten. Duizenden, tienduizenden

kilo’s, klaar om vernietigd te worden. Omdat ergens een bedrijf scheuten importeerde naar de andere kant van Europa, zorgde - uitgerekend in het thuisland van Bertolt Brecht - een bacterie voor een epidemie die prompt voor gevolg had dat China zijn grenzen sloot voor onze groenten. Volgt u nog? Bacterie in Duitsland, grens dicht in China, Hoogstraatse tomaten op het stort? Klopt dit nog wel, of zit er ergens iets heel erg fout in het systeem? De tuinbouw die deze streek welvaart heeft bezorgd, dreigt zich in een onhoudbaar systeem kapot te lopen. Dat is beslist niet de schuld van de tuinbouwers. Zij hebben veelal weinig andere keuzes dan mee te gaan in de spiraal van internationalisering, monoculturen, hypertechnologie en schaalvergroting. Tegelijk worden ze zo zwakker en kwetsbaarder dan ooit en wellicht ook nog minder het streek- en grondgebonden familiebedrijf dat ze ooit wilden zijn. Want in afhankelijkheid overgeleverd aan een nooit meer te controleren ketting van factoren én voorgoed gebonden aan mega-investeringen. Terwijl de energieprijzen de pan uitswingen en water een al maar kostelijker goed wordt. Hoe zouden zij zich in zo’n systeem nog kunnen bekommeren om het groene uitzicht van de streek? Zij hebben het al moeilijk genoeg om het hoofd boven water te houden. Of dat allemaal wel klopt op deze manier, vroeg Brecht zich al af. Ikzelf ben er van langsom minder gerust in – en u? (mdl)

ACHTSTE FOLKLOREFESTIVAL

folkloristische groep uit Huluneir city in China Voor de achtste maal organiseerden de Gelmelzwaaiers hun driejaarlijks folklorefestival en voor de achtste maal zetten een 50-tal gastgezinnen hun deuren open voor buitenlandse gasten, die vaak hun vrienden werden. Lang niet vanzelfsprekend, vertelt Dirk Lambrechts op blz. 21. 2

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 2

25-8-2011 11:59:53


e d

t

-

o

r d e n j n

n

s

Een nieuwe keuze voor Hilt Rigouts?

Afscheid na 30 jaar Wereldwinkel Toen in 1978 een groep jongeren de Wereldwinkel Hoogstraten opstartte was de jonge Hilt Rigouts er als de kippen bij. Als jong meisje had zij reeds een sterke sociale bekommernis en interesse voor de derde wereld en voor alles wat er verder in de wereld leefde. De WW was voor haar de ideale manier om haar verantwoordelijkheid op te nemen en met de jaren groeide zij niet alleen uit tot het hart en de ziel van deze organisatie maar vooral ook tot een nooit aflatende werkkracht en eindverantwoordelijke. Velen keken dan ook verrast op toen ze vernamen dat Hilt vanaf 1 september 2011 definitief stopt met Wereldwinkel Hoogstraten. Het einde van een sociaal engagement of een nieuwe uitdaging? DHM: Wat een verrassing, Hilt, jij stopt met de Wereldwinkel? Ja, ik heb het voor mezelf al een tijdje geleden uitgemaakt. Op 1 september 2011 stop ik inderdaad met de Wereldwinkel van Hoogstraten. Dat betekent niet dat de WW uit mijn hart is, integendeel, maar na meer dan 30 jaar de verantwoordelijkheid gedragen te hebben is het hoog tijd voor nieuw bloed. Anderzijds is het voor mij ook moeilijk om als verantwoordelijke te stoppen en toch nog verder te werken als vrijwilliger voor deeltaken. Ik ken mezelf, ik kan moeilijk aan de zijlijn blijven staan. Ik ga wel nog enkele jaren - op individuele basis- een nationale werkgroep volgen die de partners selecteert met wie wordt samengewerkt DHM: Ga je dit niet missen? Al wie jou kent weet toch dat ‘derde wereld’,’ het zuiden’, ‘ontwikkelingssamenwerking’ jouw lang leven zijn? Dat is ook zo, en dat zal mij altijd blijven beroeren. Ik ben momenteel 54 jaar en ik heb eigenlijk steeds zowel in mijn werk en als vrijwilliger altijd met dit zelfde thema en met dezelfde mensen bezig geweest. Ik blijf in mijn werk op de Noord-Zuiddienst van de stad Hoogstraten nog altijd met dit onderwerp bezig maar ik wil toch ook nog graag iets anders doen in mijn vrije tijd. Ook voor de wereldwinkel is het goed dat er een aflossing van de wacht komt. Daarom hebben bepaalde organisaties een interne regeling waardoor verantwoordelijken maximaal twee mandaten na elkaar mogen opnemen. Het was voor mij geen gemakkelijke beslissing, en ik heb het er persoonlijk nog steeds moeilijk mee. Ik heb immers nog altijd ideeën hoe de Wereldwinkel in de toekomst zou kunnen zijn. Maar eens moet je het kunnen loslaten. DHM: De Wereldwinkel zal jou zeker wel missen. Ik heb er wel vertrouwen in dat dat goed zal meevallen. Andere mensen vullen nu al taken in die ik altijd deed. De grootste uitdaging zal zijn om nieuwe mensen te vinden die de coördinatie mee op willen nemen, een globale visie hebben, en de wereldwinkel kunnen plaatsen in het geheel van de Noord-Zuid werking. Het zal afwachten

zijn wie dat op zich wil nemen. Dat vereist ook heel wat studiewerk en bijscholingen of vergaderingen buiten Hoogstraten. Voor specifieke taken zoals aankopen doen, winkelorganisatie, enz. is dat geen enkel probleem. De wereldwinkel heeft een ruime groep medewerkers en sympathisanten op wie we altijd kunnen rekenen. In de maandelijkse kernvergadering zitten we met een achttal mensen en voor de permanentie in de winkel kunnen we rekenen op een 20-tal vrijwilligers. Daarnaast hebben we een aantal activiteiten buiten de winkel , zoals ons jaarlijks WW-etentje, onze stands op de Antilliaanse Feesten, Meermarkt, de opening van het Toeristisch Seizoen, de 4 x 4, enz. In totaal werken er toch wel 50 mensen hieraan mee. DHM: Veel jongeren zien we daar wel niet meer tussen staan. Ja, dat klopt en dat is misschien wel een spijtige evolutie. Maar ik zie dat ook heel wat andere organisaties en verenigingen met hetzelfde probleem kampen. Onze medewerkers zijn bijna alle 50-plussers en overwegend vrouwen. Dit staat in fel contrast met de beginjaren van de Wereldwin-

kel. Toen waren het allemaal jongeren, evenveel mannen als vrouwen. Wij waren ook met heel veel. Dat was een hele leuke tijd. Die groep was echt een vriendenkring. Wij deden ook veel zaken samen en gingen samen op uitstap. Van die oorspronkelijk groep blijven er alleen nog May Verheyen en ik over. Het is nu een meer zakelijke manier van werken geworden. Er worden aan de vrijwillige medewerkers hogere eisen gesteld en er wordt een professionelere aanpak verwacht. DHM: Is dit dan een negatieve evolutie? In de beginperiode van de WW, in Hoogstraten opgericht in 1978, hielden wij ons vooral bezig met informatie, bewustwordingsacties en we namen ook regelmatig deel aan manifestaties. De verkoop was toen maar een klein percentage van onze werking en dan vooral symbolisch. Intussen is dat omgekeerd en besteden we 90 % van onze energie aan de verkoop van producten en slechts een klein gedeelte aan informatieactiviteiten. Maar ondanks de inzet van zoveel vrijwilligers en het groeiend besef bij veel mensen van de belangrijkheid van eerlijke handel en rechtvaardige prijzen, gaat de verkoop in de wereldwinkels

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 3

3

25-8-2011 11:59:53


Interview DHM: Hebben de Wereldwinkels ook niet een beetje hun rol gespeeld? Zij hebben mee de weg geëffend naar eerlijkere handelsprijzen en die gevoeligheid wordt nu meer overgenomen door grotere winkelketens met o.a. Max Havelaarproducten of andere ethische labels. Is dat geen positieve evolutie? De meeste ketens hebben inderdaad Fair Trade producten in hun gamma opgenomen omdat ze ook wel beseffen dat de klanten er ook meer en meer gevoelig aan geworden zijn. Toch blijven er nog grote verschillen. Bij wereldwinkelproducten moet minstens 50 % van de ingrediënten Fair Trade zijn. Bij producten van Max Havelaar is dit minimum vastgelegd op 20 %, met die bijkomende afspraak dat zij verplicht zijn voor hun samengestelde producten zoals koekjes Fair Trade-ingrediënten te gebruiken indien die beschikbaar zijn. Voor een chocoladekoekje bijvoorbeeld suiker en chocolade. Om als Fair Trade te worden verkocht moeten de producten aan een aantal ecologische, economische en sociale normen voldoen. Zo moeten de producten op een duurzame manier geteeld worden en moeten ze de gezinnen een menswaardig bestaan bezorgen. WW hanteert een aantal eigen criteria die zij ook onderwerpen aan een externe controle. Naast de keurmerkorganisaties zijn er ook nog winkels die werken met ethische labels. Dat betekent dat zij een bepaald percentage van de winst op hun producten besteden aan sociale werken.

Het jonge gezin Rigouts-Van Aert bij de geboorte van de jongste dochter Leen. Vlnr. bovenaan: Gie, Mie, Hilt, Marc, Veerle en vader Mon; onderaan vlnr. Chris, An, moeder Louise, Lief, Leen en Luc. achteruit. In die zin zelfs dat er op nationaal vlak flink gediscussieerd wordt over de toekomstige koers van de wereldwinkels. De concurrentie is enorm toegenomen. We zien dat er in grootwarenhuizen heel wat Fair Trade producten met een Max Havelaar-keurmerk verkocht worden. Dat is natuurlijk een gunstige evolutie voor de boeren in het Zuiden DHM: Kan je daar enkele concrete cijfers op plakken? Laten we de Wereldwinkel van Hoogstraten even dichter bekijken. Wij hadden vorig jaar een omzet van 60.000 euro. Dat was 10 % minder dan het jaar ervoor. Er zijn wel jaarlijkse schommelingen afhankelijk van de bestellingen die er binnen komen. Maar algemeen kunnen we stellen dat er minder producten verkocht worden maar dat de omzet ongeveer gelijk blijft omwille van de stijging van de voedselprijzen in het algemeen. Er zijn 215 wereldwinkels in Vlaanderen . In de top-200 mag je Hoogstraten op de 73-ste plaats stellen qua voedingsproducten en op de 112-ste plaats wat artisanale producten betreft. Wij zitten dus zowat in de middengroep. Een groot gedeelte van onze omzet hebben wij te danken aan de levering aan de gemeente, aan bedrijven en aan verenigingen. Dit vooral als gevolg van de campagne “Fair Trade gemeente”. Zonder subsidies van de gemeente en extra activiteiten zoals ons jaarlijks etentje, de Antilliaanse Feesten, de 4 x4, enz. zou onze winkel niet leefbaar zijn. DHM: Maar ontbreekt het de Wereldwinkels niet wat aan commercieel inzicht? Er zijn natuurlijk tal van factoren die mee bepalen of een winkel goed draait of niet. De locatie en de openingsuren spelen een grote rol. Het feit dat je met vrijwilligers werkt heeft ook wel zijn weerslag. Niet iedereen is even commercieel aangelegd. Voor sommige klanten zijn de wisselende gezichten een drempel. Er kan bij ons ook niet betaald worden met bancontact, en het aantal producten is toch wel beperkt. En daarnaast heb je de concurrentie van de grote winkelketens.

4

DHM: Bestaat er ook niet een gevaar dat je bepaalde producenten in het Zuiden gaat bevoordelen die dan uiteindelijk op hun beurt weer nieuwe rijken worden? Nee, dat denk ik niet, want WW werkt nooit met individuele producenten maar steeds met groepen en meestal in de vorm van een coöperatieve. De voorwaarde is dat de organisatie op een democratische manier werkt met inspraak van alle producenten en dat de groep ook beslist wat er met de Fair Trade premie gebeurt. Aan de producenten wordt er immers een eerlijke prijs voor het product betaald en aan de groep daarenboven een percentage als premie. De groep kan bijvoorbeeld kinderopvang organiseren voor de werknemers in de coöperatieve, of een ander initiatief waar heel de gemeenschap vruchten van plukt. Zo investeren verschillende coöperaties in de kwaliteitsverbetering van de productie of in de verwerking van producten. In 2010 waren er wereldwijd 19 keurmerkorganisaties voor Fair Trade actief, in 60 landen, met 1.5 miljoen producenten en 827 producentenorganisaties. Studies wijzen bovendien uit dat ook de landbouwers in de omgeving de vruchten plukken. Zij zijn beter geïnformeerd over prijzen en stellen zich sterker op tegenover opkopers. DHM: Heb je een zicht wie er klant is van WW Hoogstraten? Als we kijken naar de verkoop mag je stellen dat 20 % verkocht wordt aan onze eigen medewerkers. Daarnaast heb je de individuele klanten waarvan de meeste wel vaste klant zijn. Een groot gedeelte van de verkoop gaat

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 4

25-8-2011 11:59:54


? e s

a

. r d

n r n o n -

e n

n

n e t r e

e . e e n

n n

Interview naar verenigingen, bedrijven, een buurtwinkel en naar de gemeente. Ook de lagere scholen kopen wereldwinkelproducten en occasioneel komen ook de andere scholen langs in het kader van bijvoorbeeld de actie Broederlijk Delen. Naast de verkoop richten we ons ook naar informatie over eerlijk handel, rechtvaardige prijzen, landen in het Zuiden,enz. Hiervoor krijgen we regelmatig klasbezoeken van zowel Lager als Secundair Onderwijs. Individuele informatie is bijna helmaal weggevallen omdat jongeren tegenwoordig alles kunnen vinden op internet. Tot slot hebben we regelmatig ook wel eens jongeren die vanuit hun studies of opleiding bij ons stage komen lopen DHM: Hilt, ik sta nog steeds versteld van je gedrevenheid en je bekommernis. Waar heb je dit sociaal engagement opgepikt? Het zit in de genen maar ik ben er helemaal van doordrongen geraakt bij de jeugdbeweging. Toen ik 14 was kwam ik al in de leiding van de KSJ. Dat was een periode van heel wat commotie rond het opstarten van een gemengde werking in Hoogstraten. Tot dan toe waren er twee gescheiden jeugdbewegingen, namelijk KSA voor de jongens en VKSJ voor de meisjes. Met de KSJ deden we mee met de actie ‘Info speelse werelddagen’ van Broederlijk Delen en nadien hebben wij heel wat gewerkt rond derde wereld en anti-apartheid. Maar vooral ook de kennismaking met de vierde wereld in Antwerpen heeft mijn ogen wel geopend. Als veertienjarige meisjes gingen wij met de leiding van de Roodkapjes (de allerkleinsten van de VKSJ) met zuster Caroline van het Spijker helpen bij arme en vaak vereenzaamde mensen in de Onze Lieve Vrouweparochie en het SintAndrieskwartier. Wij kwamen allemaal uit een heel beschermd milieu en werden daar geconfronteerd met armoede, uitsluiting, prostitutie, verkrotting, enz. Dit gaf ons een totaal ander beeld van onze maatschappij. Wij ontmoetten mensen die niet alleen figuurlijk maar soms ook letterlijk in de stront zaten, mensen die geen toekomstperspectief meer hadden. Hoe goed wij alles ook opkuisten, en hoe sterk de mensen dat ook apprecieerden, als wij twee dagen later terugkwamen was soms alles bijna terug te overdoen. Daar heb ik gelijkenissen leren trekken tussen vierde wereld en mensen uit het zuiden. Hoe mensen uitgesloten geraken, zonder kansen, en maar van de ene dag in de andere sukkelen. Dat heeft op ons toen een geweldige indruk nagelaten. Voor mij ligt hier de basis van mijn engagement en mijn sociale bekommernis. En die heb ik onder andere in de werking voor de wereldwinkel gestalte proberen te geven. DHM: En heb je in het gewone werk ook steeds die ‘drive’ gevonden? Ja, ik heb eigenlijk altijd in de sociale sector gewerkt. Na mijn studies sociale pedagogie aan de universiteit van Leuven ben ik aan de slag gegaan bij ‘Informatief Spelmateriaal’ in Hasselt en Leuven. Hier heb ik een zestal jaren gewerkt, van 1979 tot ’85. Nadien werkte ik vijf jaar in het kamertrainingscentrum van‘Het Neerhof’- nu Cirkant - in Turnhout. Dit is een hulpverleningscentrum voor jongeren die problematische gedragspatro-

Een stralende Hilt voelde zich blijkbaar volledig thuis te midden van deze indiaanse jongeren tijdens haar reis in 1996 doorheen Guatemala.

Dat Hilt Rigouts “verkocht” is voor Fair Trade of Rechtvaardige Handel zal intussen wel niemand ontgaan zijn. Hier tijdens een verkoop op de Opendeurdag van Vito in 2009.

nen ontwikkelen vanuit traumatische ervaringen of onregelmatige gezinsstructuren. Zij zijn sociaal uiterst kwetsbaar en beïnvloedbaar waardoor zij dreigen terecht te komen in maatschappelijk risicovolle milieus. In ’93 ben ik dan terechtgekomen in de gemeente Hoogstraten op de dienst Ontwikkelingssamenwerking. Ik was intussen ook moeder van vier kinderen. Ik koos ervoor om half-time te werken en zo naast het gezin en werk nog tijd over te houden voor engagementen buitenaf zoals de wereldwinkel en het oudercomité. In mijn job als derde wereldconsulent lag in het begin vooral het hoofdaccent op de actie 11-11-11 en de Mondiale Raad, een gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking Omdat de actie 11.11.11 slechts een korte campagne was wilde men met de Mondiale Raad een meer continue werking uit de grond stampen. Hierbij was de educatie in de scholen een belangrijke activiteit . Daarnaast was er ook de actie ”lokale agenda 21”, een actieplan voor duurzame steden en gemeenten. In die context ging er ook heel wat aandacht naar het klimaat met daarin o.a. aandacht voor het kappen van het tropisch regenwoud. Ook de Fair Tradeactie en de actie Schone Kleren ontstonden in die periode. Naast ontwikkelingssamenwerking stond ik ook in voor de speelpleinwerking en later grabbelpas en de ouderenraad. Ook andere aspecten van het gemeentelijk welzijnsbeleid belandden in mijn bakje. Vanaf 2006 ben ik terug fulltime gaan werken en werd mijn job gelijk opgedeeld tussen de dienst Ontwikkelingssamenwerking en het gemeentelijk ouderen- en gezondheidsbeleid. Sinds mijn 50 werk ik vier vijfde. DHM: Intussen is er op dat gebied in de gemeente ook al heel wat geëvolueerd? In het begin werkten wij vooral rond informatieverstrekking en bewustwording om het aankoopbeleid in de gemeente op een meer duurzame manier te laten verlopen. Later zijn we binnen de gemeente intern vooral bezig geweest met het sensibiliseren van de andere diensten rond duurzaamheid en andere aspecten van het Zuiden zoals Fair Trade, ethische spaarreke-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 5

5

25-8-2011 11:59:54


Interview ning, gelabeld hout, enz. Ook vorming aan de andere leden van de Mondiale Raad behoorde tot het takenpakket. Momenteel spitst veel zich toe op een mogelijke stedenband.

Een foto uit de beginjaren van de Wereldwinkel Hoogstraten. Als vriendengroep ook op uitstap met vlnr. Luc Vanluffelen, Lot Sprangers, May De Bie, Lut Michielsen, Chris Van Gestel en uiterst rechts Hilt Rigouts.

De wereldwinkel van Hoogstraten draait uitsluitend op vrijwilligers. Slechts weinigen hebben het zo lang volgehouden als Hilt Rigouts en May Verheyen. Hier een kleine groep van vaste medewerkers bij de viering van het 25- jarig bestaan. Vlnr.: Marleen Verbruggen, Hilt Rigouts, May Verheyen, Bea Verheyen, Josee Fransen, Koen Pans en Lief Pans.

Hilt Rigouts neem afscheid van het bestuur van de Wereldwinkel met naast Hilt zelf Clara Van Bergen, Riet Siebelink, Mieke Huet, May Verheyen, Yvonne Vlaminckx en Timi Mertens 6

DHM: Wat is een ‘Stedenband’ ? Een stedenband is een samenwerkingsvorm tussen een gemeente of stad hier bij ons met een gelijkaardige gemeente in het Zuiden. In het Zuiden ontbreekt het die lokale besturen vaak aan middelen, mogelijkheden en ervaring. Door uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen proberen beide gemeenten iets van elkaar te leren en elkaar te versterken. En dat is voor beide patijen een leerrijk proces. Op die manier kunnen wij iets concreets bijdragen tot een rechtvaardige wereldverhouding en steken wij heel wat op van een andere cultuur. Het is aan ons om uit te maken op welke manier en op welke terreinen we willen samenwerken met die andere gemeente in het Zuiden. Dat kan zowel op het vlak van bijvoorbeeld brandweer, afval en andere milieuthema's, jongerenuitwisseling, onderwijs, bevolking, ruimtelijke ordening, etc. Alle mogelijkheden staan open. Er zijn al heel wat gemeenten in de regio die een Stedenband hebben. Zo werkt Turnhout samen met een stad in China, Zoersel met een gemeente in Benin, Mol met Nicaragua, Essen met Zuid-Afrika, Olen met Guatemala, Mol met Nicaragua, enz. DHM: En voor welk land kiest Hoogstraten? Zo ver zijn we nog helemaal niet. Wel zijn we nu met het bestuur en de administratie overeengekomen dat we de stap zetten. Alle mogelijke consequenties van zulke beslissing werden goed overwogen en er werd ook een profiel opgesteld dat intussen door alle betrokken instanties is goedgekeurd. In een volgende stap zullen we een aantal landen gaan selecteren en intern bekijken wie wat kan doen binnen het personeel. Dit vraagt immers heel wat engagement en inzicht. De kandidaat-gemeenten kunnen gezocht worden via de ambassades, ngo’s, het VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) maar ook de gemeente kan zelf rechtstreeks op zoek gaan via de connecties die ze heeft met een bepaald land of een bepaald project dat door de gemeente gesteund wordt. Bij de eerste bevraging bij het personeel was er eerder een voorkeur voor een Engelstalig land. De stad heeft zich voorgenomen in het najaar alle kandidaturen te verzamelen, in het voorjaar hieruit een selectie te maken en het jaar nadien ter plekke met een afvaardiging te gaan kijken wat er concreet kan. Maar de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen heel deze planning doorkruisen. Het is dus nog even afwachten hoe alles verloopt. Toch wil ik via deze weg alvast een oproep doen naar geïnteresseerde Hoogstratenaren uit alle geledingen om in de interne werkgroep mee te helpen zoeken naar het best geschikte project voor Hoogstraten. DHM: Dat worden nog interessante tijden voor jou, Hilt, maar intussen komt er wel wat tijd vrij nu je stopt met de Wereldwinkel. Hoe ga je die invullen? Ik heb mij altijd al erg geïnteresseerd in de na-

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 6

25-8-2011 11:59:55


e

h

n

.

n t e t n

p e

l , .

d , ,

interview tuur. In de verlofperiode staat er meestal wel een meerdaagse bergtocht op het programma en ook hier maken wij regelmatig wandeltochtjes in de streek. Dit jaar heb ik een cursus over vogelherkenning gevolgd bij Natuurpunt. Ik sloot ook aan bij een aantal wandelingen van de plantenwerkgroep. Dit spreekt mij heel erg aan. Dus zul je mij binnenkort wel meer in de natuur tegenkomen. Maar ik zie natuur wel ruimer dan enkel vogels en planten. Het klimaat in al zijn aspecten en de verantwoordelijkheid die wij hebben ten opzichte van onze planeet en het leven houden mij sterk bezig. Als je regelmatig in de bergen vertoeft zie je de gletsjers op een verontrustende manier afsmelten. Klimaat staat de komende jaren hoog op de agenda van 11.11.11 en andere noordzuidverenigingen..Wij in het Noorden hebben met onze levensstijl een verpletterende verantwoordelijkheid tegenover het Zuiden en de toekomstige generaties. Door de klimaatverandering worden de seizoenen grilliger. Laaggelegen gebieden worden getroffen door overstromingen en andere door droogtes. De voedselproductie wordt onzeker. De natuur krijgt onvoldoende tijd om zich aan te passen en er wordt onherstelbare schade aangebracht aan ecosystemen. Ook landbouwers bij ons onder-

vinden hier trouwens de gevolgen van. Ik zou daarom ook wel graag in de Milieuraad willen zetelen, maar spijtig genoeg kan of mag dat niet wanneer je in de gemeente zelf werkt. Raar maar waar. Dus ga ik op zoek naar andere wegen om binnen mijn werk, thuis en in mijn vrije tijd rond duurzaamheid te werken. Verder willen Gaston en ik zeker meer tijd uittrekken voor het bezoeken van tentoonstellingen, het lezen van een boek en het meepikken van optredens. Door onze drukke vergaderagenda en de kinderen is dit er te weinig van gekomen. Voor andere vormen van vrijwilligerswerk wil ik mij nog niet direct vastleggen. Ik wil tijd en ruimte vrijhouden om samen met mijn zussen en broers de zorg voor mijn ouders op te nemen. Zij wonen nog zelfstandig en willen dit graag zo lang mogelijk blijven doen. Dit houdt wel in dat voor een aantal zaken professionele zorg wordt ingeschakeld en dat we andere zaken onder kinderen verdelen. Met 10 vraagt dit het nodige overleg en afstemming. Eén telefoontje volstaat niet. Ook onze kinderen beginnen op eigen benen te staan. Onze oudste zoon overweegt een huis te kopen en dit te renoveren. Helpende handen zijn dan welkom. Onze oudste dochter plant graag op lange termijn en reserveert nu al onze maandagen

en woensdagen voor oppas van de kleinkinderen tegen 2015… We zien wel. DHM: Hilt, zo te zien is er van je enthousiasme nog niet veel verloren gegaan. De Wereldwinkel heeft met jou zeker een stevige basis gelegd. Wij wensen je ook in alle verdere engagementen en keuzes heel veel succes en voldoening.

ID-kit Hilt Rigouts is de dochter van Mon Rigouts en Louise Van Aert. Het gezin telt 10 kinderen waarvan Hilt de derde is (° 8/5/1957). Getrouwd met Gaston Opdekamp, huidig directeur van de Veiling. Samen hebben ze vier kinderen: Wout, Hanne, Jan en Lotte Werkt voor de stad Hoogstraten, voornamelijk de diensten Ontwikkelingssamenwerking, Gezondheid en Senioren In de vrije tijd tot 1 september 2011 de drijvende kracht van Wereldwinkel Hoogstraten

DE WERELD VAN

e

d

s

n

e n g k

d e t n

n t e l n a m n .

n t e

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 7

7

25-8-2011 11:59:55


8

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 8

25-8-2011 11:59:56


VANUIT HET STADHUIS

Bart De Wever houdt N-VA Hoogstraten boven de doopvont Op 28 september gaat de nieuwe N-VA-afdeling Hoogstraten van start. Nationaal partijvoorzitter Bart De Wever en Kris Van Dijck, N-VA-fractieleider van het Vlaams Parlement, zullen mee de aftrap geven. “Tot voor kort was de N-VA in de regio enkel actief binnen de koepelafdeling Noorderkempen. Na de oprichting van zelfstandige afdelingen in Rijkevorsel, Merksplas, Beerse en Lille, kon N-VA Hoogstraten natuurlijk niet achterblijven,” aldus afdelingsvoorzitter Jef Vissers. “Bij de verkiezingen van 2010 kon N-VA in het kanton Hoogstraten meer dan 30 % van de kiezers overtuigen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de N-VA in Hoogstraten een toekomst heeft,” zegt penningmeester Robert Buszkiewicz. Het afdelingsbestuur wil N-VA in Hoogstraten en de deelgemeenten een gezicht geven. “Ik kies voor de N-VA omdat een eerlijke en standvastige politiek belangrijk is voor de mensen die ervan afhankelijk zijn”, stelt bestuurslid Michel Jansen. “Dat is ook zo in de gemeentepolitiek.”

Vier afgevaardigden van NVA Hoogstraten: Robert Buszkiewicz, Joyce De Sager, Michel Jansen en Jef Vissers In de loop van de maand september zullen de inwoners van Hoogstraten, Meer, Meerle, MeerselDreef, Minderhout en Wortel een informatieblad van de nieuwe afdeling ontvangen. “In ons eerste blad zullen we ons voorstellen aan de inwoners van de gemeente en iedereen uitnodigen op onze gespreksavond met Bart De Wever op 28 september,” geeft afdelingssecretaris Joyce De Sager aan. Voor meer informatie en contactgegevens kan u terecht op www.n-va.be/hoogstraten. De gespreksavond met Bart De Wever en Kris Van Dijck zal doorgaan op 28 september om 20u in Le Cirq, Gravin Elisabethlaan 1, 2320 Hoogstraten.

Bart De Wever en Kris Van Dijck komen op 28 september spreken in Le Cirq

Voor meer informatie neemt u contact op met Jef Vissers, Voorzitter N-VA Hoogstraten, GSM 0473 79 33 42 of jef.vissers@n-va.be (zie ook www.n-va.be/hoogstraten) (red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 9

9

25-8-2011 11:59:56


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN HOOGSTRAATSE DUIVENMELKERIJ - DEEL 1 De ouderen onder ons hebben nog geweten hoe de betreurde Bobbejaan Schoepen zong dat ie ‘z’n duivekot zo gère zag’. Of George Baker met zijn ‘Una Paloma Blanca’. Door The Strangers prachtig geparodieerd toen ze hunne ‘Blaawe Geschelpte’ als hun ‘lievelingsdoif’ het zwerk zagen doorklieven. Maar, van ‘da gère zien’ is er minder en minder te zien. Want laten we het maar toegeven, het spel met de duiven is helaas een tanende volkssport. Hoogtijd dus om eens te gaan kijken hoe het eigenlijk gesteld is met onze Hoogstraatse duivensport.

Daarom… Order der redactie ten onzent Volledig onderduiken zult gij u in de duivenwereld. Deelachtig zult gij u maken over hoe men erin slaagt om zo een van de heimat weggevoerde duif terug in het kot te krijgen. Ontfutselen zult gij alle geheimen eigen aan deze wereld. En niet eerder zult gij terugkeren als wanneer ge aan de weet zijt gekomen waarom het met hun sport alsmaar minder wordt.

wel een afzonderlijk bestuur, een eigen werking en een eigen financiële autonomie. Vertegenwoordigers van de besturen van de 3 bonden zetelen in laten we het zo maar noemen, het bovenbestuur van ‘De Noordhoek’. De besturen vergaderen zo ‘n 3 à 4 keer per jaar, vanzelfsprekend buiten het vluchtseizoen.

Wie dus niet sterk is moet slim zijn. Daarom dachten we ons voor te doen als een beginnend melker die er niks vanaf weet. We wekken compassie, doen beroep op het solidariteitsgevoel onder de melkers hetgeen hen er hopelijk toe zal bewegen een sukkelaar uit zijn nood te helpen.

De organisatie We zeiden het al de duivensport is tanende zodat een reorganisatie zich noodzakelijkerwijs aandiende. Waar vroeger ter stede elke deelgemeente een eigen duivenbond annex lokaal had, is de organisatie in de tachtigerjaren herleid tot 3 bonden: ‘De Snelvlucht’ (ca. 34 leden) standhoudend in zaal Victoria te Meer, ‘De Arkduif’ (ca. 25 leden) in het Parochiecentrum te Minderhout en ‘De Noordervlucht’ (ca. 15) met een eigen duivenlokaal in Meerle. Deze 3 bonden worden overkoepeld door ‘De Noordhoek’ met opgeteld dus zowat een 75-tal duivenliefhebbers. Elke bond heeft even-

10

N e h b z I

De voorzitters. Links Rik Martens van De Snelvlucht Meer, in het midden Harry Govaerts van De Arkduif Minderhout en rechts Dirk Brosens van De Noordervlucht Meerle. Rik Martens is tevens voorzitter van de overkoepelende De Noorderhoek. Met onze excuses voor de mindere fotokwaliteit. Hogerop is er nog een provinciaal comité, maar het is de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond of de KBDB, die nationaal de plak zwaait. Aan deze nationale bond betaalt elke liefhebber een jaarlijks lidgeld, en daar houdt het dan ook volledig mee op.

Hoe beginnen we te melken Eigenlijk zeer eenvoudig. Middels een vergunningsaanvraag bij de KBDB die bij de gemeente advies inwint nopens gedrag en zeden van de melker in spe. Bij een gunstig oordeel gaat dit terug naar de KBDB die de gelukkige inschrijft in zijn gelederen, en hem meldt dat hij/zij mag beginnen met de bouw van een duivenkot. Opgelet, normaal is een duivenkot vrijgesteld van een bouwvergunning, maar vóór de start der bouwwerken best toch maar even informeren naar de al of niet voorwaarden bij de stedelijke dienst ruimtelijke ordening. Duivenkoten, of hokken, of tillen als ge dat liever hebt, kunnen gebouwd worden naar godsvrucht en vermogen. Ge ziet ze dan ook in alle vormen, maten, gewichten en kleuren. Behoudens wind- en waterdichtheid zijn er eigenlijk geen andere specifieke voorwaarden. Het is evenwel aangeraden te werk te gaan als bij de bouw van een mini-luchthaven. Het aanvliegen mag uiteraard niet gehinderd worden door hoge bomen of gebouwen. Denk

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 10

E

W j v c b d

Eigenlijk waren we een klein beetje blij dat we het eens over de duiven mochten hebben. En wel om de eenvoudige reden dat we er al van in onze jeugd mee werden geconfronteerd. Via de haat-liefdeverhouding tussen ons moeder en onze buurman/vrouw, allebei zeer verwoede duivenliefhebbers.

Onze strategie

P g g t e c e a

O d

Woord vooraf

Waardoor in het seizoen elke zomerse zondagmorgen hetzelfde schouwspel. Buurman/vrouw die vruchteloos proberen om hun duiven met een rammelend kommeke graan en veel ‘komkom- geroep’ in het hok te krijgen. Duiven die na een vermoeiende vlucht halsstarrig op ons hoger dak bleven zitten en dit al uitwerpselend telkens weer herschiepen in een zomers Alpenzicht met besneeuwde bergtoppen. Ondertussen was dan het nog onschuldige ‘komkom’ wegens toenemende duifelijke ongehoorzaamheid ingeruild voor het ijdel gebruik van de Heilige Naam van God. En verder tot de meest vreesaanjagende verwensingen, tot uiteindelijk het dreigen met het de nek omwringen en in de pot draaien. Waarna ons moeder het helemaal kreeg als buurman met steentjes naar zijn halsstarrigen begon te gooien. Maar het moet gezegd, voor de rest konden ze verder best met elkaar opschieten. Zodat we mogen wensen dat de Heer hun aller ziel moge hebben. Maar daar houdt het met onze duivenkennis dan ook verder helemaal op.

a d k E v d ( e

25-8-2011 11:59:57

E

A z g e


e n

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE aan het dak van ons moeder. En de landing gebeurt zuidelijk. Vermijd dus dat de duiven in een grote omcirkelende bocht dienen aan te vliegen. Dat kost tijd. Er worden immers geen duiven meegegeven naar Holland. Er ook aan denken dat een duif zowat 8 keer meer beelden per seconde verwerkt dan wij mensen. TL-lampen zijn dus volledig uit den boze wegens door een duif gezien als niks anders dan aanhoudend geflikker. Wie goed (niet te lang) in een TL-buis kijkt ziet dat ook. Een duif dus veel intenser en wordt daar allicht zot van. Per GPS worden de exacte coördinaten van het duivenhok bepaald. Vroeger toen het nog niet op een metertje stak, werd dat door de landmeters gedaan. Die toen, als vandaag, ook nog niet over satellietgestuurde apparatuur beschikten. Nu komt het er wel op aan. Ook de lossingsplaats wordt elektronisch in kaart gebracht zodat de gevlogen afstand quasi tot op de centimeter juist kan bepaald worden, en de snelheid in meters per minuut exact kan worden omgerekend. In deel 2 volgende maand gaan we u dat allemaal uitleggen.

Melkerspraat Melken, het oerwoord: Wie op zoek gaat naar een definitie voor het woord ‘duivenmelken’ vindt zelfs de gekste dingen. Het ‘meest’ aanneembare zou zijn dat de jonge duiven in hun eerste vier à vijf dagen door het ouderpaar vanuit de krop met melk worden gevoerd. ‘Papduiven’ is dan ook een gangbare benaming voor die youngsters.

Lappen: Duiven ‘opleren’. Eerst een eindje wegbrengen van het hok. En dan steeds verder. Misschien eens naar Loenhout, Brecht, St. Job, Boom… En dan steeds maar weer hopen dat ze terugkomen.

Letten:

En hoe geraken we aan duiven

In blijde verwachting zijn van. Geduldig de hemel afspeuren en bij het eerste zicht van uw verhoopte prijsvliegers met een kommeke graan staan kletteren om ze binnen te lokken. Onder het roepen van ‘komkom’.

Oké, we hebben een vergunning, we hebben een kot, maar waar halen we duiven vandaan. Simpel als wat eigenlijk.

Vallen:

n

We hebben het al verteld, de duivenmelkerij raakt uit de mode. Dus elke jonge liefhebber die zich meldt, wordt in de armen gesloten, en vindt daarom vrij makkelijk een doorwinterde die hem graag een koppel jonge duiven cadeau doet om mee te starten. Natuurlijk krijgt deze jongen/meisje niet de beste vliegers in spe mee naar huis, zo gek zijn ze natuurlijk ook weer niet, die ouwe rotten. Maar goed, alle begin is moeilijk en een gekregen ‘peird’… Na een jaar, twee jaar, al naargelang, heeft een aankomend beginner dan een kot met duiven maar ze melken is uiteraard nog wat anders. Als we het goed hebben begrepen is dit vooral een kwestie om in de betreffende bedrijfswereld oren en ogen goed en wijd open te trekken. Bedrijfsspionage zeg maar. Boeken en theorie genoeg, de stiel wordt in de praktijk geleerd. Is eigenlijk met alles zo.

En laat ze dan maar vliegen Als een duif in de ‘lapproef’ (zie kader) is geslaagd kan het grote moment zijn aangebroken om ze eens mee te geven naar Noyon of Quievrain. Verder gaat men niet in Hoogstraten, nog pure liefhebbers zoals ze zijn. Barcelona en zo, ruikt al te veel naar professionalisme.

Wedstrijdduiven vliegen zo maar niet gewoontjes het hok binnen, zij ‘vallen’.

Uitmaken: De wedstrijduitslagen samenstellen. Maar voor het zover is moeten alle koerspaarden, zowel jongen, jaarlingen als ouden (de 3 categrieën), voor de vlucht worden geprepareerd. Wat wil zeggen dat men in het begin van de week vóór de wedstrijd ‘loechte’ kost (vooral gerst) geeft, en naar het einde toe vanaf de woendag, ‘zwoare’. Gezegd een mengeling van maïs en gedroogde erwten. Nen uitleg waar we ons uiteraard niet mee tevreden konden stellen. Iedereen weet immers dat bij elke iets of wat melker een geëigend voedselgeheim hoort. Maar onbegonnen werk om daar een tipje van gelicht te krijgen. Hoe we ook aandrongen en een paar pinten trakteerden, noppes mensen. Enkel konden we aan de weet komen dat een gemiddelde duif zowat een 30 gram aan duiveneten per dag naar binnen kropt. Zegge een soeplepel ’s morgens en eentje ’s avonds. En op de lange duur werd er dan toch wat vaag gedaan over de toevoeging van look, rode biet en biergist. Maar waarbij we veronderstellen dat dit een kwestie was om van ons gezaag af te raken, eerder dan van een duurzame inwijding in de geheimen van.

.

r

t

, r n n

De inkorvers in de weer met duif en inkorfantenne. Links Rik Martens in Meerle. Midden Gust Schrijvers in Minderhout en rechts Jan Schrauwen in Meerle.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 11

11

25-8-2011 11:59:57


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Maar goed. Op zaterdagnamiddag wordt er ‘ingekorfd’. Wat wil zeggen dat elke speler zich met zijn lievelingen naar het lokaal begeeft om ze met maximum 28 reisgezellen in een transportmand te laten steken. Maar niet eerder dan nadat elke duif met zijn/haar chip aan de poot door een soort van kaartlezer wordt gehaald. Een ‘inkorfantenne’ zeggen ze daar tegen. Die piep zegt bij een correcte registratie.

De chip aan de duivenpoot draagt alle gegevens van de drager in zich. En geeft deze via de inkorfantenne door aan de ‘clubmaster’ die de gegevens van de antenne registreert in de ‘klok’ van elke inkorvende speler. En verder aan de printer zodat na de inkorving elke speler een pracht van een papier mee naar huis krijgt waarop alles netjes staat uitgeprint. Samen met zijn ‘klok’ waarin ook alle inkorvingsgegevens staan ingeschreven en die (de klok)

h

D d i d O k n

B

G t i t t t d D n e d

De clubmaster. Bemerk de ‘klok’ van elke speler die bovenaan in de master is gestoken.

Met de rek spelen. Bemerk het uitgerokken elastiekje, of rekje, dat rond de poot van de duif wordt geringd. En bemerk zeker het toch wel merkwaardige apparaat waarmee deze operatie wordt uitgevoerd.

E t g V m s a g i O o b h

D

M l n l t t

12

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 12

25-8-2011 11:59:57


e ’ )

t

DE WERELD VAN

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE haar rol nog gaat spelen tijdens het ‘vallen’. Maar daarover alles in deel 2. Dus, ook de duivensport heeft de intrede van de elektronica niet gemist, dat had ge allicht al begrepen. Maar, er zijn melkers die niet zo goed zijn in computerkunde. En er zijn ook jonge duiven die nogal eens verloren durven vliegen. Duif kwijt, maar ook de kostbare chip. Of, de ‘klok’ is kapot. Geen nood voor dat alles, men gaat dan een rekkertje met de bijhorende gegevens van de duif rond de poot ringen. Men noemt dat: ‘met de rek spelen’.

De ‘verzenders’, aangesteld door de KBDB maken op zaterdagavond de toer langs de duivenlokalen tot er met volgeladen camion zuidwaarts wordt getrokken. Voor Hoogstraten, zoals gezegd, naar Noyon of Quiévrain. Wie verder wil spelen moet in St. Job gaan inkorven.

Bijna vergeten God jongens, niet te vlug. We zijn dan wel bijna aan het vliegen, maar er toch nog even bij vertellen dat ook de medische sector haar aandeel heeft in de duivensport. In eerste instantie dienen alle wedstrijdduiven jaarlijks te worden ingeënt tegen paramyxo, of pseudovogelpest. Het zeer besmettelijke paramyxovirus heeft al zodanig veel ellende in de duivenkolonies teweeg gebracht dat overeenkomstig een Europese richtlijn, zoals gezegd, deze inenting jaarlijks door de dierenarts dient te worden uitgevoerd. Daarnaast zal een melker bij minder presteren een staaltje duivenmest naar de dierenarts (kleine huisdieren) dragen, om na het labo-onderzoek en passende behandeling betrokkene weer fit en met zicht op succes aan de start te krijgen. En nog wat. Grote weddingsschappen op duivenvluchten worden er hier ter streke niet afgesloten. Wat niet wil zeggen dat er bij de inkorving geen gokje gewaagd wordt. Zeker weten, via de zogenaamde ‘poolbrief’. Voorzitter Rik Martens wilde ons het systeem wel uitleggen maar wist ons met de nodige omzichtigheid te zeggen dat we daar niks van gingen verstaan. Naar waarheid, want op zicht van dergelijke poolbrief was daar niet aan uit te kunnen. Hetgeen we ervan hebben verstaan was dat betrokken gokker met 24 ingeschreven duiven voor 6 euro en enkele centiemen had ingezet. Zeg maar niet meer dan wat kaartgeld. Echt geen casinobedoening. Over het hoe of de pot naderhand wordt verdeeld werden we dan maar op eigen vraag eveneens in het ongewisse gelaten. Verhoudingsgewijs op basis van de uitslagen. Meer hoeft dat niet te zijn, en is het ook niet. Meer hebben we er ook niet van begrepen.

De heenreis Met maximum z’n achtentwintigen dus in manden gekorfd, jongen, jaarlingen en ouden apart, worden de wedstrijddeelnemers op transport gezet naar de lossingsplaats. Er bij vertellen dat ook duivers (‘doffers’ in het Hollands) en duivinnen in aparte manden worden gezet. Om macho-ambras te vermijden. Om te beletten dat er nodeloos energie wordt verspeeld die tijdens de vlucht broodnodig zal zijn.

Met maximum zijn achtentwintigen in een mand zuidwaarts. Eenmaal aangekomen zal het ochtendgloren worden afgewacht om telefonisch te informeren naar de weersgesteldheid op de thuisroute. Mensen nog aan toe, hoelang is het ook al weer geleden dat Vlaanderen de zondagmorgen vanaf 8.00 uur aan de radio gekluisterd hing voor de wereldberoemde duivenberichten van Johan Roggen. Die na het overbekende tjoentje van tatararatarara met zijn gepolijste stem duivensporters en ruime aanhang op de hoogte bracht van het weer, van het reilen en zeilen in het Franse en Belgische luchtruim. Waar het licht of zwaar bewolkt was, waar het zicht helder was, waar niet, waar en wanneer er al ‘gelost’ was, waar de ‘begeleiders’ nog ‘wachtten’. En een uur later weer van ’t zelfde. Waren dat nog eens tijden ja. Of nee? Maar goed, als dus de begeleiders groen krijgen worden de deurtjes van de manden geopend, en verzamelen de gevederden zich in de ruimte tussen manden en vrachtwagendeur. Die met één druk op de knop in zijn geheel wordt geopend zodat iedereen, als gelijk voor de wet, op hetzelfde ogenblik van start kan gaan.

Teveel stof Niet dat we aan het einde van het verhaal zitten, nee, maar het ons toegestane tekstvolume hebben we weeral overschreden. We moeten dus de boedel weer scheiden zodat we het in het oktober-nummer gaan hebben over het ‘lossen’, het ‘vallen’ het ‘uitmaken’, het op ‘weduwschap’ spelen, waarom het achteruitgaat met de duivensport en een exclusief interview met de jongste Noorderhoekspeler Roy Leemans. En verder nog gaan we dan alle Noorderhoekse duivenliefhebbers met hun portret in de gazet zetten. Nog dertig keer slapen. (nad)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 13

13

25-8-2011 11:59:58


antillaanse feesten

Don Omar zorgt voor volkstoeloop op Antilliaanse Feesten

Testosteron in maatpak Don Omar heet de latinheld van het moment. Hij was dit jaar de absolute smaakmaker op de Antilliaanse Feesten. En een feestje werd het.

Festivals die bijna dertig jaar bestaan, durven al eens aan metaalmoeheid lijden. De Antilliaanse Feesten, die het afgelopen weekend hun 29ste editie mochten beleven, lijken daar aan te ontsnappen. De publieke opkomst leed niet onder het kwakkelweer, en ook organisatorisch lijkt het elk jaar steeds een tikkeltje beter te gaan. Nooit stel je twee jaar na mekaar hetzelfde schoonheidsfoutje vast - op organisatorisch vlak kent het festival zijn gelijke niet. Die grote, zeg gerust maniakale zorg van de festivalorganisatie geldt ook het programma. Niettegenstaande het de grote salsa-orkesten waren die in de jaren '90 de doorbraak van het festival bij een breed publiek forceerden, beten de Antilliaanse Feesten zich daar niet in vast. Het festival houdt de vinger aan de pols van wat er leeft in de Midden-Amerika. Nieuwe, vaak hier nog onbekende genres en acts krijgen belangrijke plaatsen op de affiche - soms zelfs meteen als headliner. Wie wilde weten wie dit jaar de enige échte ster op de Antilliaanse Feesten was, hoefde zaterdagochtend iets voor één uur maar even over het fes-

Don Omar, de man waar het allemaal om draaide. 14

tivalterrein te kuieren. Een razende volkstoeloop van alle aanwezige latino's en vooral latina's naar de grote podiumtent maakte meteen duidelijk dat Don Omar de man was waar het in Hoogstraten dit jaar allemaal om draaide. De Puertoricaan is een op zich wat vreemde kruising tussen een rapper en een latin lover. Hij geldt als een van de grondleggers van de reggaeton, een vrij jong genre dat zo ongeveer alle genres die populair zijn in Zuid-Amerika vermengt met een stevige hiphopinjectie en de drive van de Jamaicaanse ragga. Dit jaar heeft de man met Danza Kuduro ook in Europa een zomerhit te pakken. Het testosteron spoot van het podium, zeer tot genoegen van de gillende en druk foto's en filmpjes makende dames op de voorste rijen. De show zat dan ook even strak in het pak als Don Omar zelf, die onmiskenbaar een carrière als gangstarapper heeft gemist. Dale don Dale, Salio el Sol, Conteo. Al zijn hitjes kregen potige versies mee, met de opengedraaide bas vooraan in de mix. Dat de muziek uit doosjes en van draaitafels kwam, leek niemand te deren. Een stel achtergrondzangers, wat gedans en Don Omar zelf als het stralende middelpunt, meer hadden de Antilliaanse Feesten niet nodig. Toen een huppelend Danza Kuduro uiteindelijk op de dansende massa werd losgelaten, zorgde dat tot ver buiten de feesttent voor vrolijke uitbundigheid. Dat Don Omar het vervolgens een goed idee achtte om daar een reggaetonversie van godbetert de Lambada tegenaan te plakken, bewees opnieuw dat testosteron en goede smaak vaak een nogal moeilijk huwelijk zijn. Goede smaak heeft de Colombiaan Yuri Buenaventura genoeg. Geen échte superster in eigen land, maar hij bewees opnieuw dat zijn salsaorkest tot de besten in zijn soort behoort. Het genre lijkt momenteel wat aan bloedarmoede te lijden, maar zolang gevestigde waarden als Buenaventura op dit niveau blijven opereren, is er geen reden tot grote ongerustheid. Hecht orkest, schitterende trompettist en een percussionist wiens kapsel wel een klein eerbetoon aan één van Colombias grootste zonen leek: voetballer Carlos Valderama.

te gaan. Jammer genoeg gaf ze na een halfuurtje de microfoon door aan Tony Rebel, in de jaren '90 even een sterretje aan het reggaefirmament. De brave man verloor zich in zelfbewieroking en meligheid. Een apart hoofdstuk was het Congolese luik. Eens in de zoveel tijd ruimen de Antillaanse Feesten plaats in voor Congolese soukous. Niks Antilliaans aan, maar verwant aan de Cubaanse rumba - reden genoeg voor de organisatie om er plaats voor in te ruimen. De eerder aangekondigde Fally Ipupa liet verstek gaan en werd in extremis vervangen door de populaire Werrason. Maar die werd op de luchthaven door het Kabila-regime tegengehouden en mocht het land niet verlaten. Zijn leven zou in Europa in gevaar zijn, werd als reden opgegeven. Soukouszanger Aimelia Lias, de vervanger van de vervanger, leverde in zijn plaats een rommelig concert af. Bovendien zong de man op zeer overtuigende wijze vals. Wat voor de Congolese autoriteiten dan weer géén reden blijkt om iemand een uitreisvisum te weigeren. Toon Horsten Dit verslag verscheen eerder in De Standaard van 16 augustus

Winnaars Antilliaanse feesten Wonnen een cd Josette Ceusters 2320 Hoogstraten An Herrijgers 2990 Loenhout Jef Van Loock 2600Berchem Dorien van Zoggel 2328 Meerle Cine Vorsselmans 2320 Hoogstraten Wonnen een inkomkaart Ludo Quirynen 2320 Hoogstraten Miranda Stoffels 2328 Meerle Luc Swolfs 2322 Minderhout Jef Van den Bogerd 2600 Berchem Heleen Van Valckenborgh 2322 Minderhout

Ook opmerkelijk: voor het eerst stond een echte reggaegroep op het podium van de Antilliaanse Feesten. Jaren geleden ruimde het festival plaats in voor ska, met opgemerkte concerten van krasse knarren Laurel Aitken, The Skatalites en Derrick Morgan. De dochter van die laatste heeft nu als Queen Ifrica naam gemaakt, en werd zaterdag de eerste reggaeact ooit op het festival. Ze bracht een vinnig concertje, dat er als zoete koek leek in

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 14

25-8-2011 12:00:01


e

g

.

s e

-

t d r r

e n

n

d

actueel

EERSTE NULENERGIEWONING IN HOOGSTRATEN NADERT VOLTOOIING

Een warme woning zonder chauffage Rechtover de ingang van het Vrij Technisch Instituut Het Spijker (Hotelschool) staat een opmerkelijk nieuw appartementsgebouw. Maar die opmerkelijke vormgeving heeft zijn redenen. De ronde vorm van een thermoskan en het dak met zonnepanelen zijn de basis van een niet te stuiten nieuwe trend: de nulenergiewoning, een woning die geen externe energieleverancier nodig heeft. Bouwheer is Charel Verheyen, ook ooit betrokken bij de renovatie van het Begijnhof en van de Laermolen.

Een warme trui… Met zijn uitgebreide bouwtechnische bagage en de tijdsgeest als stimulator begon Charel zo’n vier jaar geleden aan zijn eerste ontwerpen. Samenwerking met architect Bert Schellekens uit Tielen, die reeds enige ervaring had met passief- en lage-energiehuizenbouw (door extreem doorgedreven isolatie), resulteerde in dit opmerkelijk gebouw. Charel Verheyen: “De buisvorm is gewoon het gevolg van de optimale verhouding tussen volume en de te isoleren buitenoppervlakte. Een bol zou nog beter zijn maar zoiets bouwen is natuurlijk niet zo evident.” Aanvankelijk voldeed de louter cilindrische vorm stedenbouwkundig niet helemaal maar met positieve medewerking van de Dienst Ruimtelijke Ordening kwamen ze al snel tot een vergelijk.

De draagconstructie bestaat uit een betonnen skelet met daar rond dan weer een houtstructuur en 40 cm isolerende papiervlokken als een warme ‘trui’. De buitenste schil zijn bepleisterde isolatieplaten. Maar niet enkel de wanden zijn goed geïsoleerd, ook de ramen. Deze zijn driedubbel beglaasd en hebben thermisch onderbroken schrijnwerk. Dat geeft overigens een bijzonder comfort binnen daar er geen koudestraling is in de buurt van een raam.

…met dichte naden Het eerste luik van een passiefwoning is dus de ver doorgedreven isolatie. Het tweede aspect is de luchtdichtheid van het gebouw: al wat moeilijker. Is isolatie een warme trui, dan is dichtheid een windjack die de woning beschermt tegen tocht en wind. Alle naden en overgangen tussen mate-

rialen worden met folies en kleefband luchtdicht gemaakt. Ook de deuren en ramen hebben een quasi hermetisch afsluitprofiel. Overigens zijn de meeste ramen gewoon ‘vaste’ ramen en is er maar één deur die toegang geeft. De trap en liftkoker zijn buiten het appartement gehouden om geen koude lucht te ‘happen’ in de winter maar ook om het te isoleren gedeelte te beperken. De dichtheid wordt gemeten door de zogenaamde ‘blower-door-test’ ook de pressuratieproef genoemd. Daarbij wordt het gebouw onder druk gezet en wordt het drukverlies gemeten. De ‘warme trui’ en het ‘windjack’ bepalen de isolatiegraad van een woning. Charel Verheyen: ”Ik zal even technisch worden. De isolatiewaarde van een gebouw noemt men de K-waarde. Voor dit gebouw bedraagt die K17. De K-waarde zegt dus enkel iets over het warmteverlies maar niets over het energieverbruik. Een gemiddelde nieuwbouwwoning vandaag haalt K60, een goed geïsoleerde woning zo’n K45 (de verplichte wettelijke norm). Een passiefhuis heeft een K-waarde tussen 10 en 20.”

Balansventilatie Natuurlijk vraagt een dergelijk rigoureus afgedichte woning een goede ventilatie. Slecht geventileerde woningen kunnen namelijk schimmelvorming en ziektekiemen in de hand werken.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 15

15

25-8-2011 12:00:01


actueel

Daarom is bij een passiefwoning de zogenaamde balansventilatie van cruciaal belang. Voor zijn appartement dokterde Charel een systeem uit waarbij de lucht binnengezogen wordt van achter de garages door twee 22 meter lange buizen die 2 meter onder de grond zitten. Op die diepte is het namelijk constant 12 graden, zomer en winter. In de winter wordt de lucht daardoor ‘opgewarmd’, in de zomer gekoeld. In de aanzuigcollector achter de garages bevinden zich hoogwaardige filters die alle stof buitenhouden. Charel: “Sommige mensen planten rond het aanzuigrooster zelfs een bedje met lavendel, zo-

dat deze geur mee naar binnen genomen wordt. Maar zo ver ga ik nog niet” Eenmaal in de kelder wordt de lucht verdeeld door vier filter-warmtewisselaars, voor elk appartement één. De uitgaande lucht verwarmt in deze wisselaars de binnenkomende nog frisse lucht. Meer dan 90% van de warmte wordt overgedragen. De luchtstromen zelf worden natuurlijk niet gemengd. In het appartement zelf zijn er dus toevoermonden en afvoermonden. De toevoeren bevinden zich in de droge ruimtes zoals de slaapkamers

Wat is wat

Lage-energiewoning Een geïsoleerde woning is een lage-energiewoning vanaf een netto energiebehoefte van 60 kWh/ m²/jaar. Om recht te hebben op een fiscaal voordeel moet de netto energiebehoefte echter lager zijn dan 30 kWh/m²/jaar. Het gaat dan eigenlijk om een zeer lage-energiewoning, waarvoor je over een periode van tien jaar een fiscale aftrek van 4.200 euro kunt genieten.

Passiefhuis In een passiefhuis mag de netto energiebehoefte van de woning niet hoger zijn dan 15 kWh/ m²/jaar. Bovendien geldt er een bijkomende eis omtrent de luchtdichtheid. Pas wanneer aan beide eisen voldaan is, krijgt het een passiefhuiscertificaat dat recht geeft om gespreid over tien jaar 8.500 euro in te brengen als fiscale aftrek.

en de woonkamer. De afvoeren daarentegen vinden we in de ‘natte’ ruimtes zoals de badkamer of de keuken. Dat heeft als voordeel dat geurtjes of vocht niet blijven hangen maar meteen afgevoerd worden. Verboden bij balansventilatie zijn dampkappen met buitenafvoer of open haarden omdat zij de luchtafvoer verstoren. Overigens voert een open haard meer warme lucht af dan dat hij warmte afgeeft.

En de chauffage dan? Een passiefhuis heeft geen klassieke verwarmingsinstallatie, een ‘chauffage’, zeg maar. Soms wordt de toegevoerde lucht een beetje bijverwarmd of wordt er een elektrisch verwarmingsapparaat geplaatst met het vermogen van een strijkijzer. Dat houdt de woning ’s winters reeds warm. Maar een passiefhuis krijgt zijn warmte vooral van het binnenvallende zonlicht. Verder betrekt het zijn warmte van de apparaten in huis, de tv, de computer, gloeilampen, enzovoort. Niet te onderschatten is ook de warmte die de mensen zelf afgeven.

Nulenergiewoning Een nulenergiewoning is eigenlijk een passiefhuis met dien verstande dat de toegevoegde energie ook van ‘eigen maak’ moet zijn, van zogenaamde hernieuwbare bronnen (meestal zonneenergie). Kortom, een woning die totaal geen externe energie betrekt. Een richtlijn van de Europese Unie bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen “bijna energieneutraal” moeten zijn. Een nulenergiewoning vraagt een zware investering. Maar daarmee krijgt men over tien jaar gespreid 17.000 euro fiscale aftrek. Naast bovengenoemde financiële tegemoetkomingen op federaal niveau (belastingsbrief) worden er diverse voordelen gegeven op Vlaams niveau en soms (niet in Hoogstraten) op gemeentelijk niveau. Verder ook isolatiepremies, premies van netbeheerders, enz. Een hele puzzel.

16

De traphal (links) en de liftkoker (rechts) geven uit op het terras en bevinden zich buiten het sterk geïsoleerde leefgedeelte.

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 16

25-8-2011 12:00:02


r s -

actueel In de kelder bevindt zich het hart van de balansventilatie en het warmwaterbeheer. Per appartement is er een unit waar ook de warmte van de afgevoerde lucht terug wordt overgedragen aan de verse lucht. In elk appartement wordt de verse lucht nogmaals naar de verschillende ruimtes verdeeld.

Maar een passiefhuis mag dan weliswaar zeer energiearm zijn, er is hoe dan ook nog energie nodig. Om er een nulenergiewoning van te maken moet de toegevoegde energie van ‘eigen maak’ zijn (of van gecertificeerde hernieuwbare energie, maar dat even ter zijde). Daarom koos Charel voor een batterij zonnepa-

EN DE HUURDERS? Daar het gebouw als geheel en elk appartement afzonderlijk volledig zelfvoorzienend is qua energie, dienen de huurders ook geen abonnement te hebben voor gas, water of elektriciteit. De verwarming is gratis. Of in de huurprijs inbegrepen, zo u wil. Meer nog, Charel voorzag de mogelijkheid om een elektrische wagen, scooter of fiets in de garages op te laden met zonne-energie, allemaal gratis dus.

nelen, 140 m2 in totaal en met een vermogen van 18.590 wattpiek.

Van passief naar nul naar plus De zonnepanelen leveren voldoende elektriciteit voor zowel de (bij)verwarming als voor de warmwaterproductie. En natuurlijk ook voor alle elektrische apparaten in huis. En nog blijft er wat over. Belangrijker dan de K-waarde (isolatiewaarde) van een gebouw is de energiebehoefte, het e peil. Of de hoeveelheid energie die niet ter plaatse wordt opgewekt maar die nodig is om het huis te verwarmen en te laten ‘draaien’. Is dit nul dan spreekt men van een nulenergiewoning. Is dit minder dan nul dan spreekt men van een plusenergiewoning; men wekt dan meer energie op dan men zelf verbruikt.

Charel Verheyen: “Gemakshalve spreek ik altijd over nulenergiewoning maar eigenlijk is dit een plusenergiewoning want ik heb energie over die aan het net geleverd wordt.” Is een passiefhuis nu nog een opmerkelijk project, binnen enkele jaren is het de gewoonste zaak van de wereld. Zeg dat wij het gezegd hebben. En Charel Verheyen zal de geschiedenis ingaan als de pionier ervan in Hoogstraten.(lvr)

OPEN DEUR Het Woonloket Hoogstraten (Stadsbestuur) organiseert op zondag 11 september een opendeur in de passiefwoning van Ch. Verheyen, Gelmelstraat 107. BELANGRIJK: er moet vooraf ingeschreven worden. Er worden slechts enkele groepen toegelaten. Contacteer het stadsbestuur voor de inschrijving.

e

-

-

n

n

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 17

17

25-8-2011 12:00:02


OPEN MONUMENTENDAG

Open Monumentendag - Voormalig

vredegerecht in de kijker

Met als centrale thema “Conflict’ kan u tijdens Open Monumentendag, op zondag 11 september een kijkje gaan nemen in het raadshuis in Meerle en het voormalige vredegerecht in de Gelmelstraat. Ook drie andere monumenten zetten hun deuren open: de Meerselmolen, de Laermolen en de St.-Katharinakerk. Wij wilden meer weten over het vroegere vredegerecht. De schepenbank Aanvankelijk werd er in het Land van Hoogstraten recht gesproken door de schepenbanken, de voorloper van de huidige schepencolleges. Aan het hoofd van een schepenbank stond een schout of baljuw, die werd aangesteld door de heer van het dorp. De taken van een schepenbank gingen verder dan die van het schepencollege nu. Ze hadden op de eerste plaats een rechterlijke taak om misdrijven tot een zekere kapitaalwaarde te berechten en uitspraak te doen in burgerlijke geschillen. Ze behandelden ook criminele zaken, met uitzondering van die zaken waarvoor lijfstraffen werden uitgesproken. Die werden behandeld door landsheerlijke ambtenaren, zoals grootbaljuws, hoofdschouten, of drossaards.

De Franse tijd Met de Franse Revolutie in 1794 kwam er een einde aan deze manier van rechtspraak. De schepenbanken werden afgeschaft en vervangen door Vredegerechten. Oorspronkelijk zetelde de Hoogstraatse vrederechter, bevoegd voor de gemeenten Hoogstraten, Baarle-Hertog, Meer, Meerle, Merksplas, Minderhout, Rijkevorsel en Wortel in het stadhuis van Hoogstraten.

In 1860 verhuisde het vredegerecht naar de Latijnse school, die leeg kwam te staan nadat de gemeenteschool het gebouw verliet. Maar lang bleef de vrederechter er niet. Het vredegerecht werd druk bezocht en het was een doorn in het oog van het bestuur dat de bezoekers altijd over het kerkhof moesten gaan.

Een nieuw vredegerecht Om die reden besliste de gemeenteraad op 26 juni 1875 om een nieuw vredegerecht te bouwen. Men dacht direct aan een perceel grond in de Gelmelstraat, dat men enkele maanden vroeger kocht van de kerkfabriek van het begijnhof om er een nieuwe jongensschool te bouwen. Om over voldoende ruimte te beschikken besliste de gemeenteraad in dezelfde zitting om het aangrenzende perceel, eigendom van de heer Vermeulen, bij aan te kopen. Provinciaal architect P.J. Taeymans kreeg de opdracht om een schoolgebouw met onderwijzerswoning en, op het zelfde perceel, een vredegerecht te ontwerpen. Het geheel zou 52.834 BEF kosten, waarvan 7.870 BEF voor het vredegerecht. De hogere overheid komt voor 3.000 BEF tussen in de kosten voor het vredegerecht, de rest is voor rekening van de stad.

Het vredegerecht in de Gelmelstraat, een ontwerp van provinciaal architect P. Taeymans 18

Streng maar rechtvaardig. ’t Was beslist geen pretje om voor vrederechter Albert De Wilde te verschijnen. De gedenksteen doet vermoeden dat het vrederecht in 1876 gebouwd werd, maar in werkelijkheid duurt het allemaal wat langer. Volgens het lastencohier moet alles eind 1877 af zijn, maar pas in 1879 voorziet men in de begroting de nodige middelen om de meubelen aan te kopen. Hoogstraten was in die dagen beslist een belangrijk vredegerecht. Uit archiefstukken blijkt dat het voorzitterschap van familieraden de belangrijkste taak van de vrederechter was. In 1876 bundelde griffier Petrus Joannes Vrins 76 akten, die door vrederechter Josephus De Bougne behandeld werden. We noteren 36 familieraden, 19 openbare verkopingen van schaarhout, turf, mast, bosvlaggen, hooigras, toemaatgras, haver, enz., zes verschuivingen van zaak, twee eedafleggingen, één akte van bekendheid, één proces verbaal van niet verzoening en slechts vier vonnissen. Op 27 oktober 1970 worden twee kandidaten voor Wortel-kolonie door vrederechter Aerts naar de landloperskolonie verwezen. Het is meteen het laatste vonnis in het gebouw in de Gelmelstraat, want op 1 november houdt het vredegerecht kanton Hoogstraten op te bestaan en gaat op in een groter geheel van het vredegerecht “Turnhout 2”. Goed een kwart eeuw later in 1999 ziet men in dat de concentratie van de vredegerechten in de hoofdplaatsen van elk arrondissement niet zo’n goede zaak was. Men wil de vredegerechten dichter bij het volk brengen en zo komt er in 2002 opnieuw een vredegerecht in Hoogstraten, nu in een gerenoveerd gebouw van de strafinrichting in de Lindendreef. (fh)

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 18

25-8-2011 12:00:03


t

t r -

t 6

9 , , -

n s s e t n -

n e n 2 n g

hoogstraten

dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

Benefietconcert in de strafinrichting HOOGSTRATEN - Lions Hoogstraten Markland en Unizo Hoogstraten organiseren op zaterdag 1 oktober een uniek benefietconcert om materiaal aan te kopen voor een betere opleiding van de gedetineerden.

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer:

Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle:

Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef:

Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be

Minderhout:

René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

Wortel:

redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

The Folsom Brothers brengen muziek van Johnny Cash DHM: Waarom en waarvoor richten jullie dit concert in? Patrick Melis (voorzitter Unizo en lid van Lions Hoogstraten Markland): Veel gedetineerden in de strafinrichting van Hoogstraten zijn ongeschoold. De strafinrichting in het kasteel van Hoogstraten is een penitentiair schoolcentrum, waar gedetineerden dan ook een beroepsopleiding kunnen volgen om hen meer kansen te geven na hun vrijlating. Na een bezoek aan de strafinrichting stelden we vast dat de gedetineerden wel een beroepsopleiding kunnen volgen, maar dat er vaak een gebrek is aan adequate infrastructuur. Zo zijn de computers uitgerust met verouderde systeemsoftware (windows 86) zodat dit niet echt bijdraagt tot een degelijke opleiding. Een aantal gevangenen komen bij hun vrijlating in een wereld terecht die op technologisch vlak enorm veranderd is. Er zijn wel externe opleidingteams beschikbaar maar die mogen van de overheid hun apparatuur (PC's, netwerken) niet in de gevangenis brengen omwille van veiligheidsredenen. Hieraan willen Lions Hoogstraten en Unizo Hoogstraten iets doen. Wij willen de gedetineerden de nodige apparatuur ter beschikking stellen zodat zij aan hun verblijf in Hoogstraten een positieve en zinvolle invulling kunnen geven.

Johnny Cash In de vroegere ridderzaal, één van de oudste delen

van het Gelmelslot, treden The Folsom Brothers op. De vijf broers uit Arendonk brengen een repertoire van Johnny Cash, die zelf ook vaak in gevangenissen heeft opgetreden. ‘Er worden twee concerten gegeven. Het eerste start om 14.30 uur en het tweede om 16 uur. Wie een kaart koopt, krijgt ook een rondleiding met een gids die de geschiedenis van het Gelmelslot vertelt. Na de rondleiding en het concert is er nog gelegenheid om iets te drinken in de feestzaal van de gevangenis. De verwelkoming, de gidsbeurt en optreden zullen ongeveer 2.5 tot 3 uur duren. Een publiek optreden in de gevangenis komt in België nauwelijks voor. De heer Rooman, gevangenisdirecteur in Hoogstraten, moest dan ook de toelating vragen aan de directeur-generaal van het Ministerie van Justitie. Voor deze unieke voorstellingen worden er in totaal 300 kaarten verkocht. Uiteraard worden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen en komen de bezoekers niet in contact met de gedetineerden. Wie het concert wil bijwonen, moet er dan ook rekening mee houden dat mobiele telefoons en fototoestellen niet mee naar binnen mogen”, zegt Patrick Melis. The Folsom Brothers in de ridderzaal van het Gelmelslot op zaterdag 1 oktober om 14.30 en om 16 uur. Kaarten kosten 15 euro en zijn te koop bij de toeristische dienst in Hoogstraten. De kaarten zijn op naam en kunnen niet worden doorgegeven. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 19

19

25-8-2011 12:00:03


PRESTATIE

STAF COERTJENS STAPT DODENTOCHT VOOR AMNESTY INTERNATIONAL

“Na 80 kilometer nog géén inzinking gehad. Maar alles doet pijn” Amnesty International bestaat dit jaar 50 jaar. Toen in augustus 2010 de eerste acties rond deze verjaardag voorbereid werden, besloot Staf, na zijn marathon in Turku (Finland) in 2001 een nieuwe uitdaging aan te gaan voor het goede doel. Maar wat?

Staf Coertjens is tien jaar in dienst bij Amnesty International Vlaanderen waar hij sinds 2007 coördinator is van de afdeling Centrale Diensten. Hij woont in Hoogstraten en is gehuwd met Bieke Roovers. Hij heeft drie kinderen: Maarten, Nele en Liesje.

Na een wandelvakantie in Engeland waar hij, Bieke en een aantal vrienden zo’n 80 km stappen in 4 dagen en kort daarna een wandeling naar Breda en terug, hakt hij de knoop door en besluit hij de Dodentocht 2011 te stappen als een sponsoractie voor Amnesty International (Sportteam 50 project). Rapper gezegd dan gedaan. In januari start Staf de wandeltrainingen, uiteraard nog korte afstanden. In februari echter breekt hij zijn grote teen tijdens een mountainbiketocht. Gevolg, weinig training. In mei krijgt hij van de dokter terug groen licht om weer volop te trainen. In juni worden de afstanden langer en resulteert zijn maandsaldo reeds in zeven wandelingen, 172 km in totaal twee van respectievelijk 32km en 43 km. Juli wordt de cruciale maand; een tocht van 53 km gaat behoorlijk maar na een tochtje van 25 km kom Staf thuis met een peesontsteking aan de rechter voet; even paniek, wat nu? Zijn voetverzorgster bezorgt hem ontstekingswerende zalf en zijn nichtje dat kine studeert, bewijst haar kunde met prima massages waardoor de ontsteking na een tiental dagen verdwenen is. Ondertussen is het augustus en komt de sponsoractie goed op dreef. De briefjes blijven komen. Telkens wordt er een nieuwe grens bereikt, 30 euro, 40 euro per kilometer… De week voor de

Dodentocht 2011 staat de teller op 47 euro per kilometer. Een hart onder de riem maar tegelijk wordt de verplichting groter. Wat als de peesontsteking terug komt? Of de spierverrekking? Gaat de knie terug zeuren? Twijfels voor de stap in het onbekende die nu wel héél dichtbij komt. Het aftellen is begonnen …

De Dodentocht En dan is er de grote dag: 12 augustus. De tocht start om 21.00u zodat de wandelaars meteen de nacht in moeten. De weersvoorspellingen zijn somber. Staf heeft een logboek van zijn exploot bijgehouden. We lezen even mee: - We zijn ruim op tijd aan de start en rusten nog wat uit tussen honderden sportievelingen. We nemen met zijn vieren deel, onze zoon Maarten, zijn vrienden Ward en Peter en ikzelf. Nog altijd sms’jes van familie en vrienden, zalig. Maar vooral het sms’je van ons kleinzoontje Alex, drie weken jong, die me vertelt dat hij zijn vake veel succes wenst en vanaf zijn geboorte elke dag wat centjes heeft gespaard om mij te sponsoren: kippenvelmoment… - Dan eindelijk weg, het begin is moeizaam, heel veel wandelaars in smalle straten, veel volk langs de kant, een echte kermissfeer in de dorpen…We wandelen de lange nacht in. We volgen verder Staf’s verslag. Van het lezen alleen al word je moe in de benen. Het is een veldtocht langs Duvel, Rode Kruisposten, bevoorrading, wanhoop en familie die moed inspreekt. We lezen nog even mee: - Even na de stop in Puurs op km 80 zie ik Nele en Tom terug en ook Bieke. Zij zal de laatste 20 kilometer samen met mij wandelen; een heel belangrijke steun ! Ik heb immers de kaap van de 80 overschreden en besluit om niet meer te stoppen. Van 80 naar 100, het lijkt weinig, doch dat is toch nog 4 uur stappen! Het is ondertussen 14 uur en gelukkig is het gestopt met regenen. Nog géén echte inzinking gehad, doch alles doet pijn en de vermoeidheid laat zich gelden.

20

En dan is er het grote orgelpunt: de aankomst! - Ik kom over de meet, zalig gevoel, onze kinderen juichen ons toe en maken foto’s, ik krijg bloemen, medaille, diploma. De omroeper van dienst laat horen dat Staf Coertjens de Dodentocht heeft uitgestapt voor het goede doel, voor Amnesty International , alweer een kippenvelmoment. - Even bekomen op een stoel, alles laten doordringen, het is gelukt, ik heb het gehaald, alle inspanningen van de voorbije maanden worden beloond! Ik vraag om een Duvel als beloning (had de voorbij weken géén biertjes meer aangeraakt); doch één heel klein slokje bekwam me helemaal niet; blijkbaar werd ik eerst wit, dan grijs, dan grauw. Dus snel overgeschakeld op drie cola’s en twee koeken; dat was een beter idee.

5.600 euro ’s Anderendaags lezen we in De Morgen: “In Bornem is vanavond een einde gekomen aan de jaarlijkse Dodentocht. De 42ste editie kreeg nog te maken met hevig regenweer, waardoor 'slechts' 6.130 of 58 procent van de 10.507 deelnemers binnen de 24 uur de finish haalden.” -“Dodentocht – the day after”: ik ben al om 7 uur wakker doch voel me al bij al redelijk uitgerust. De spieren zijn stijf doch niet zo erg als gevreesd. Na een stevig ontbijt al mijn sms’jes en e-mails nog eens gelezen. Ook nu nog zijn er extra sponsors bijgekomen. De teller staat nu al op 114 en het bedrag is opgelopen tot 56 euro per km. Grote voldoening dat ik op deze manier, dank zij de steun van zo velen, meer dan 5.600 euro bij elkaar heb gekregen voor Amnesty International.

Wie ook vindt dat Staf’s bravourestuk voor Amnesty een bijdrage verdient, kan nog steeds storten op het nummer : BE25 0000 0000 82 82 van Amnesty International Vlaanderen vzw - Antwerpen met de mededeling : Dodentocht Staf (lvr)

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 20

25-8-2011 12:00:03


g . d

-

, t t y

e n

, e

e

Terugblik op het achtste folklorefestival HOOGSTRATEN – Het laatste weekend van juli organiseerden de Gelmelzwaaiers voor de achtste maal hun driejaarlijks folklorefestival. Jos Van Den Kieboom begon er in 1990 mee en het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. “Dat is het niet”, zegt Dirk Lambrechts, voorzitter van de Gelmelzwaaiers. “Bij de organisatie van het festival zijn 101 schakels belangrijk. De organisatie staat of valt met de inzet van elk van onze leden, elk gastgezin, elke sponsor en het stadsbestuur” Een terugblik. DHM: Dus lang niet zo vanzelfsprekend? Dirk Lambrechts: Nee, zeker niet. In principe organiseren we om de drie jaar een festival, maar vanzelfsprekend is dat echt niet. Elke keer opnieuw wordt er, een jaar op voorhand, in groep over beslist. Er wordt over gestemd, de meerderheid beslist of we opnieuw organiseren. Als de groep het licht op groen zet, starten we met de voorbereidingen. We hebben alles te danken aan Jos Van Den Kieboom die in 1990 met alles gestart is. De voorbereiding verloopt als het ware volgens een draaiboek, een manier van werken die Jos voor ons op punt heeft gezet. DHM: Hoe verloopt zo’n voorbereiding Dirk: We beginnen met het zoeken naar groepen. De Gelmelzwaaiers zijn lid van het CIOFF en het IOV, twee wereldorganisaties wat folklore betreft. Die organisaties maken de datum van ons festival bekend en vanaf dat moment krijgt Jos vijftig tot honderd mails per week, met vragen om informatie of aanbiedingen om op te treden. Het feit dat wij zelf vaak deelnemen aan buitenlandse festivals is natuurlijk ook belangrijk. Je bouwt door de jaren een netwerk op. DHM: Worden de groepen die optreden betaald?

s

Dirk: De groepen betalen zelf hun verplaatsing, maar op het moment dat ze hier zijn is alles voor hen geregeld, vooral dankzij onze sponsors en de gastgezinnen. Ook als wij in het buitenland optreden, moeten de deelnemers zelf hun reis betalen. De vereniging kan hooguit voor een klein gedeelte tussen komen in de kosten. Daar staat tegenover dat je een groot deel van de wereld kan zien en kennis kan maken met het echte leven in vaak verre landen. Misschien een dure hobby, maar tegelijk een unieke manier om de wereld te zien. Op dit moment zijn er zes vendeliers in Brazilië voor een zesdaags festival. Ze combineren hun optreden met een langer verblijf daar. DHM: Hoeveel buitenlandse festival doen jullie zelf per jaar? Dirk: We doen normaal één of twee, maximum eens drie grote festivals per jaar. Dat wil zeggen dat een aantal van onze leden al een flink stuk van de wereld hebben gezien. Daarnaast hebben we nog tien tot twintig dag- of weekendoptredens en we zoeken ook elk jaar naar een optreden waaraan onze jeugd kan deelnemen.

s

r

je ziet dat er kinderen van gastgezinnen, nu zelf al gasten ontvangen. Dat is toch knap. DHM: En de praktische organisatie van het festival zelf? Dirk: We werken zeer goed samen met het stadsbestuur. Echt waar. Dat neemt niet weg dat het nuttig is om na een festival een evaluatie te houden. Dit jaar waren er te veel mensen die te lang moesten recht staan en met een tribune, zoals bij Begijntje laat besluit, zouden er zonder meer nog veel meer kijkers komen opdagen. Een constructief gesprek is voor alle partijen goed. Alle opmerkingen, suggesties, voorstellen enz., zowel van gastgezinnen als van alle belangstellenden zijn steeds welkom bij voorzitter Dirk Lambrechts 03 314 79 32 of dirk.lambrechts@ telenet.be (fh)

DHM: En de gastgezinnen. Kan je die gemakkelijk vinden?

Dirk Lambrechts

Dirk: Drie maanden voor ons festival beginnen we te zoeken naar een vijftigtal gastgezinnen. Dat blijft werken tot de laatste dag, omdat er altijd wel een gezin onverwacht wegvalt of er zich onverwacht andere problemen voordoen. Het is hartverwarmend om zien hoe er vriendschappen ontstaan tussen de gastgezinnen en hun gasten. Het gebeurt regelmatig dat de gastgezinnen op bezoek gaan bij hun buitenlandse gasten. Je mag het festival echt zien als een familiegebeuren. Als

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 21

21

25-8-2011 12:00:04


Terugblik op het achtste folklorefestival Wilfried & Greet Andries-Vertommen – Gastgezin voor Turken

De Gazlantep Folk Dance uit Turkije Hierbij onze ervaring als gastfamilie. We hadden geluk met onze vier Turkse gasten : een koppel en nog twee jonge vrouwen. Twee gasten verstonden en spraken een beetje Engels, zodat de communicatie toch vlotjes verliep. Het was een leuke ervaring om over cultuur en

godsdienst verschillen van gedachten te wisselen. Eén van de dingen die daarbij opviel was de nog steeds onderdanige rol van de vrouwen in Turkije. Meisjes mogen bv geen verkering hebben met jongens voor ze gaan trouwen, jongens echter wel.

Als Turkse man is het daar ook normaal dat je vrouwen de tafel laat afruimen en de vaat doen. Wij hebben aangetoond dat onze huisvaders ook hun bijdrage doen, tot veel jolijt van de Turkse vrouwen. Onze Turken vonden Hoogstraten een héél aangenaam, proper en rustig stadje. Een heel andere omgeving dan hun drukke thuisstad Gaziantep ( 1.5 miljoen inwoners) We hebben ze meegenomen op een toeristisch uitstapje per fiets door het land van de Mark. Ze hebben echt genoten van de groene landschappen op de Bosuil , de Laermolen en het Kasteel. Daarna hebben we de toren beklommen en waren ze onder de indruk van de “groene” omgeving van de stad. Tenslotte wilden ze nog wat typische Belgische producten kopen zoals cacao poeder, chocola en sla dressing. België is voor hun een duur land maar het belgische bier op het festival vonden ze de prijs wel waard. Wij hopen dat jullie hiermee met de Gelmelzwaaiers een ticket naar Turkije verdiend hebben Nog een fijn weekend en groetjes thuis ,

Hans & Anke Casteleyn-Seeuws – Gastgezin voor Tsjechen Voor de derde keer op rij waren we graag gastgezin. Deze keer zouden we dansers uit Tsjechië thuis ontvangen. Onze kinderen waren alvast erg opgetogen dat het uiteindelijk twee meisjes waren, met de leeftijd van 22 en 27 jaar, meteen ook twee van de oudste leden uit een erg jonge groep dansers, zangers en muzikanten! En gezellig werd het zeker en vast … Meteen op donderdagavond, de dag van aankomst, had een groepje volwassen groepsleden kennis gemaakt met de plaatselijke horeca … toen bleek al dat deze mensen erg gezellig waren, geen overdaad, wel op een prettige nieuwsgierige manier gepraat en uiteraard geproefd van het (voor hen erg dure) Belgische bier! Op vrijdagavond, na een welgesmaakt avondmaal, was het de eerste avond luisteren en genieten van alle verschillende groepen. Dit jaar

een zeer geslaagde editie met wel erg exotische groepen met o.a. Costa Rica, Turkije en het verre China! De groep uit Tsjechië moest laatst optreden en sommige groepsleden hadden moeite om wakker te blijven … Eens begonnen was de adrenaline daar (zo gaat dat op een podium) en voelden we ons allen meteen op vakantie aldaar met die charmante klederdracht, fijne muziek en mooi gezongen scènes uit de plaatselijke folklore! Met een erg leuke ‘afterparty’ werd deze eerste avond alleszins goed afgesloten waarbij gedanst werd met allerlei leeftijden, nationaliteiten en gewoontes. Moe maar voldaan! Zaterdag weer een geslaagde editie met een nog frissere groep Tsjechen dan op vrijdag (ze mochten nu als eerste buitenlandse groep aantreden), virtuoze Chinese muzikanten, perfect gecoördineerde Turken (met ritmisch erg strakke

De Tjechische groep Marjànek 22

muzikale begeleiding!) en een swingende groep uit Costa Rica … Op zondag eindelijk een buitenoptreden (het bleek vele jaren geleden dat dit kon) waardoor alle kleuren, pracht en praal nog beter uit de verf kwamen … en de Gelmelzwaaiers konden ook, niet gehinderd door te lage plafonds, hún optreden afwerken. Ook de decibels waren aangenamer voor het oor in open lucht … kortom alweer een geslaagd optreden! Toch wel een idee voor het stadsbestuur voor binnen drie jaar: voor een groot evenement met deze internationale uitstraling in ons klein stadje had een grote tribune voor het talrijk opgekomen publiek geen overbodige luxe geweest!! De dag werd afgesloten met een alweer (!) erg gezellig samenzijn met alle gastgezinnen, waarbij bleek dat heel wat buitenlandse gasten ook lekker bij hun gezin gingen zitten … Het zat blijkbaar overal wel snor! Uiteindelijk is het vertrek van de Tsjechische groep nog wat uitgesteld geweest door een ziek meisje uit de groep, maar we zijn met de hele groep nog een dagje naar de Mosten geweest, nog een echt Belgisch frietje gegeten en dan uiteindelijk om 17 uur was het zover … Afscheid nemen … Zelfs na een kleine 5 dagen bleek het toch weer moeilijker dan verwacht … Dank je wel Sandra en Lenka voor een heel mooie tijd in ons gezin, we missen jullie nu al! Volgende keer zijn we weer van de partij … Zeker weten!

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 22

25-8-2011 12:00:04


p

r e

m

n

k t

k e , -

e

!

Terugblik op het achtste folklorefestival Dirk & Joos Lauwers - Thijs - Gastgezin voor Chinezen Een Mongool die in China woont en dus tot een minderheid behoort, die in de Verenigde Staten studeert en in Europa rondtoert met een groep dansers, hoe dichter kan de wereld nog bij ons aan tafel zitten? We hebben de werelddelen vergeleken met elkaar, we hebben de economische problemen opgelost, de globalisering kritisch bekeken, het beste uit de verschillende culturen gemixt, en dat allemaal door samen te ontbijten, samen te lunchen, door samen naar de voorstellingen te kijken van de verschillende groepen, door samen te dansen en te keuvelen over koetjes en kalfjes in ons beste Engels ondersteund door vele handgebaren en grimassen. En gelachen dat we hebben! Wat kan het leven toch eenvoudig en tegelijkertijd heel verrassend zijn! Wij hebben ons alvast opgegeven voor 2014 want we hopen dat de Gelmelzwaaiers de wereld weer naar Hoogstraten halen. Dit prachtige, goed georganiseerde initiatief brengt mensen gewoonweg dichter bij elkaar. Proficiat aan alle medewerkers!

De folkloristische groep uit Huluneir city in China trekt door de Vrijheid

Jef & Frie Adams-Van Oerle. – Gastgezin voor Costaricanen Net als drie jaar geleden waren we tijdens het laatste weekend van juli gastgezin voor het folklorefestival. Na twee puberende Litouwse meisjes drie jaar terug kregen we nu een jong Costa – Ricaans koppel te gast: Alfonso en Silvia. Waarom waren we gastgezin? Enerzijds vinden we het belangrijk dat onze kinderen in contact komen met andere nationaliteiten en culturen. Anderzijds brengen deze mensen een stuk vakantie naar ons en is het gewoon een enorm plezierig weekend. We ontvingen onze gasten op donderdagnamiddag en maakten al snel kennis: zoals het overgrote deel van hun groep spraken onze gasten Engels. En aangezien ikzelf enkele jaren Spaans volgde, kon ik mijn kennis enkele dagen oefenen. Al snel leerden we onze gasten en Costa Rica beter kennen. En wij vertelden natuurlijk wat meer over België. Zo vernamen we dat Costa Rica geen leger heeft, dat zij geen spuitwater kennen en het ook absurd en niet lekker vinden,….En wij haalden onze biervoorraad te voorschijn: Hoegaarden en Leffe zijn gekend in Costa Rica, Duvel en Jupiler niet. Zo werd het in elk geval een gezellige eerste avond. Vanaf vrijdag zorgden de Vendeliers voor een gevuld programma voor de verschillende groepen met optredens en een daguitstap naar Antwerpen. En elke avond waren ook wij aanwezig op de optredens in de Raboenizaal: elke keer ambiance en sfeer! Al een geluk dat onze gasten geen grote fuifnummers waren en niet naar Highstreet of andere after-parties trokken.. Zo kwamen we toch nog aan voldoende slaap. Op zondagvoormiddag waren onze gasten vrij. Gewapend met de Visa-kaart trokken we op hun vraag naar de GB en kochten voor de gehele

Costa-Ricaanse familie Belgische Côte d’orchocolade. Samen bekeken we Hoogstraten van op onze kerktoren en wandelden we langs het Begijnhof. En ’s middags aten we – zoals in de meeste gastgezinnen – frieten met stoofvlees. In de namiddag volgde er een optreden voor het Stadhuis voor een talrijk opgedaagd publiek. Het weekend werd afgesloten met een verbroederingsfeest voor gasten en gastgezinnen. En opnieuw was er een geweldige ambiance en werd er tot laat gedanst.

Op maandag hadden onze Costa-Ricanen een dagje Parijs gepland. Afstanden zijn niet belangrijk als je in een ander continent rondtrekt! Zo werd het afscheid een dag uitgesteld tot dinsdag. En ja, na 5 dagen viel het afscheid zwaar. Cadeautjes werden uitgewisseld, facebookvrienden toegevoegd en de bus naar Nederland werd uitgezwaaid. Ondertussen zijn we tien dagen verder : we chatten, wisselen foto’s uit en dromen van een vakantie naar Costa Rica. En we kijken alvast uit naar 2014 wanneer we opnieuw gastgezin worden!

Het Costa Rica Folklore Ensemble uit San José DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 23

23

25-8-2011 12:00:21


geschiedenis

Een ‘Vrijheid’ is geen stad In 2010 vierde Hoogstraten een gans jaar ‘800 jaar stad en vrijheid’. In 2012 viert Turnhout, hoofdstad van de Kempen, Cultuurstad van Vlaanderen 2012, ook 800 jaar stad. Maar is dat allemaal wel terecht? In het Jaarboek 2, 2010, Post Factum, Jaarboek voor Geschiedenis en Volkskunde, van de provincie Antwerpen, staat een interessant artikel van Jan Goris over het onderscheid tussen Brabantse steden en vrijheden op de gilde- en rederijkerswedstrijden (vijftiendezestiende eeuw). Zijn bijdrage is o.a. gebaseerd op het indrukwekkend bronnenmateriaal dat dr. Eugeen van Autenboer samenbracht. ‘Omdat de steden aan de gilde- en de rederijkerswedstrijden, en vooral aan de prestigieuze landjuweelwedstrijden, het imago van hun stad verbonden, kregen deze culturele wedstrijden een semiofficieel karakter. Zo boden deze wedstrijden niet alleen de gelegenheid aan de steden om zich van de vrijheden te onderscheiden, maar ook om de prestigestrijd om de voorrang op een concurrerende stad uit te vechten. De facto vormden zowel de steden als de vrijheden afzonderlijke, gesloten groepen.’, schrijft J. Goris. ‘Stad en vrijheid waren twee onderscheiden groepen. Elke stad was tevens een vrijheid, maar elke vrijheid was daarom nog geen stad. Een vrijheid was een bevoorrechte nederzetting. Daaruit kon een stad groeien, maar dat was niet voor elke vrijheid het geval. In het beste geval was een vrijheid als dusdanig ‘een stad in potentie’. De vrijheden vormden een soort tussencategorie tussen de steden en de dorpen. ‘Vrijheid’ was een status die uitsluitend in het hertogdom Brabant bestond. Van alle vrijheden in de Antwerpse Kempen groeide alleen Herentals uit tot een volwaardige Brabantse stad. Al bij al zou men de vrijheden dus nog het beste kunnen omschrijven als ‘half-steden’ ofwel als ‘geprivilegieerde dorpen’. Zo’n geprivilegieerd dorp kon zich in het beste geval ‘vrijheid’ noemen. Dat weerhield vrijheden als Turnhout en Hoogstraten er nochtans niet van om zich vanaf de zeventiende eeuw als ‘stad en vrijheid’ te betitelen. Die onrechtmatige betiteling had evenwel niet tot gevolg dat dergelijke vrijheden in de groep van Brabantse steden werden opgenomen.’ ‘In 1404 organiseerde de oude voetbooggilde van Mechelen een schietspel dat uitsluitend toegankelijk was voor de besloten steden. De zestien Brabantse steden die een voetbooggilde naar Mechelen afvaardigden waren de vier Brabantse hoofdsteden (Leuven, Brussel, Antwerpen en ’s-

24

Hertogenbosch) en twaalf ‘cleyne steden’: Aarschot, Bergen-op-Zoom, Breda, Diest, Herentals, Landen, Lier, Maastricht, Nijvel, Vilvoorde, Zichem en Zoutleeuw. Vrijheden werden in Mechelen strikt genomen niet opgemerkt.’ ‘In tegenstelling tot het schietspel van Mechelen waren de landjuweelwedstrijden die in Turnhout (1463) en in Oosterhout (1565) door de plaatselijke voetbooggilde georganiseerd werden, uitsluitend toegankelijk voor de gilden van de vrijheden en dorpen. In Turnhout namen niet minder dan negentien gilden deel: acht van vrijheden en elf van dorpen. De vrijheden waren: Brecht, Geel, Gavere, Hoogstraten, Oisterwijk, Rotselaar, St.-Oedenrode en Walem. De dorpen waren: Balen, Dessel, Erps, Haacht, Heverlee, Meerhout, Neerlinter, Oplinter, Rijkevorsel, Vorselaar en Zandvliet.’

zestiende eeuw en gaven zij tevens te kennen dat zij dat statuut niet wensten te veranderen. Turnhout was toen inderdaad een vrijheid en het is dat ook in de zeventiende en de achttiende eeuw gebleven.’

I d d s d d

‘Bij het politiek overleg van de Brabantse steden, dat beperkt bleef tot negentien steden, waren de vrijheden niet van de partij. Bij de onderlinge Brabantse stedenbijeenkomsten die sedert 1378 in een toenemend aantal plaatsgrepen en waaruit ten laatste sedert 1406 de Derde Stand van de Staten van Brabant groeide, waren ze in de regel evenmin aanwezig. Opmerkelijk is wel dat twee Kempische vrijheden, Hoogstraten en Mol, respectievelijk in 1420 en 1422 voor de eerste en enige maal op zo’n bijeenkomst van de Derde Stand van de Staten

T s v g W m

B h t d m t

J m k D v a a

100 95

Kasteel van de hertogen van Brabant in Turnhout. Dit zijn maar enkele voorbeelden. ‘Het is duidelijk dat de schuttersgilden van steden en vrijheden zich van elkaar onderscheiden hebben door het organiseren van wedstrijden waar uitsluitend steden of vrijheden toegelaten waren. Voor het schoon inkomen op de eigenlijke landjuweelwedstrijd in Lier (1560) waren er drie reeksen. Antwerpen kaapte de prijs weg bij de grote steden, Herentals bij de kleine steden en Turnhout bij de vrijheden. Tijdens het naspel van de zevende landjuweelwedstrijd in Antwerpen (1561) affirmeerden de Turnhoutse rederijkers bovendien op een expliciete wijze dat Turnhout een vrijheid was. Hiermee bevestigden de Turnhoutenaars het vrijheidsstatuut van hun woonplaats tijdens de

van Brabant aanwezig waren. Noch Hoogstraten, noch Mol was voordien in enigerlei opzicht betrokken geweest bij de bilaterale Brabantse stedenverbonden of bij het breed overleg tussen de Brabantse steden en vrijheden op de grote historische momenten van het binnenlands politiek gebeuren sedert 1312.’ Turnhout was misschien wel de belangrijkste vrijheid in de Kempen, Hoogstraten daarentegen was eerder een bescheiden vrijheid. Maar Turnhout en Hoogstraten waren geen Brabantse steden tijdens het ancien régime. (JG, js)

75 100 95 25 75 5 0 25 5 0

Meer info over het feestjaar: www.turnhout2012. be

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 24

25-8-2011 12:00:22


hoogstraten

THEATER- en WOORDcursussen voor volwassenen in Hoogstraten De Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen richt al enkele jaren een cursus WOORD in voor volwassenen. Vanaf 15 jaar behoor je in het Deeltijds Kunstonderwijs bij deze groep. De Academie biedt in de lesplaats Hoogstraten ondertussen meerdere cursussen aan.

n . n

, e e 8 -

In SPREKEN VOOR PUBLIEK blijf je min of meer jezelf, maar je ontdekt hoe je kan presenteren, discussiëren, argumenteren, gesprekken leiden, interviewen, kortom alle kennis van het vak om je verbaal vlot uit de slag te kunnen trekken. Deze cursus is de ideale aanvulling voor mensen die vanuit hun werk vaak moeten werken met groepen mensen, en zich in deze communicatietechniek willen bijschaven.

! NIEUW! Stand-up/Cabaret: Wil je het podium opkruipen en Hans Teeuwen of Alex Agnew van zijn troon stoten of ben je meer een liedschrijver en wil je de Kings of Leon of Raymond van het Groenewoud achterna? Je bent een maker met een mening en je wilt je eigen ding op het podium doen? Schrijf je dan in voor de cursus Stand-up/Cabaret aan de Academie in Hoogstraten. Snel zijn is de boodschap, want plaatsen zijn beperkt!

TONEEL brengt je op het podium, met alles erop en eraan: theaterteksten, acteren, improviseren en een personage creëren. Je probeert eerst de verschillende basiskneepjes van het vak onder de knie te krijgen. Later gaan we met teksten aan de slag en steken we een voorstelling in elkaar. We proberen spelers te vormen die niet louter uitvoeren, maar ook actief mee denken bij het maken van theater in alle vormen.

De cursus Verbale Vorming (VV) volg je als aanvulling op Spreken voor publiek, Voordracht, Toneel of Stand-up/Cabaret. In VV gaat het vooral over uitspraak, of dictie, en hoe je deze kan verbeteren. Je werkt dialectklanken weg en je traint je articulatie. Je werkt ook aan stembeheersing en -gebruik en aan ademhalingstechnieken en je leert alles toepassen in spreekopdrachten.

Bij VOORDRACHT (of VERTELTHEATER) vertel je een gedicht, verhaal of tekst voor een publiek. Je probeert een emotie of een sfeer uit een tekst over te brengen op je publiek. Dat en nog veel meer onderzoek je in deze cursus: voordracht, tekstzegging, vertellen, authentiek spreken,...het maakt niet uit hoe je het noemt. Als je maar een verhaal vertelt, alleen, met twee of met een hele groep.

n

-

MEER WETEN?

Algemeen INFOMOMENT op zaterdag 3 september om 10 uur in de Academie, Karel Boomstraat 44, Hoogstraten. Open lessen bij alle vakken in de maand september. Of neem contact op: www.amwn.be, info@amwn.be of 014 69 95 39.

! NIEUW! THEATER- en WOORDcursussen voor JONGEREN (12+) Je volgt een uur VOORDRACHT - TONEEL (VOTO) waarin je leert met teksten om te gaan, op een podium staan, in een personage kruipen, kortom alles wat er bij Toneel spelen of een Verhaal vertellen komt kijken. Daarnaast krijg je één uur VERBALE VORMING waarbij je een stevige portie techniek aangereikt krijgt, die je vervolgens kan toepassen op alles wat je bij VOTO mag uitproberen. Omdat beide vakken elkaar sterk aanvullen worden ze aansluitend gegeven (dus twee uurtjes na elkaar).

MEER WETEN? Infomoment op donderdag 1 september om 19 uur in de Academie, Karel Boomstraat 44, Hoogstraten. Of neem contact op: www.amwn.be, info@amwn.be of 014 69 95 39. (ms)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

75 100

n

95 25

95 25

k

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

-

e

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 25

25

25-8-2011 12:00:22


hoogstraten

Nieuws uit de Bib Najaarsprogramma Fotograferen, bier proeven, kleurenworkshops, … dit najaar kan je opnieuw zeer uiteenlopende cursussen in de Hoogstraatse bib volgen. Naast deze lessenreeksen organiseren we ook een aantal lezingen en activiteiten. Een aanrader vormen de volksverhalen uit de Balkan die je op woensdag 30 november kan beluisteren, terwijl je van een hapje en een drankje geniet. Het volledige aanbod met uitleg over de activiteit en alle praktische informatie vind je op de website en in de najaarsfolder die in de bib te verkrijgen is. Je kan in de bib of via mail (hoogstraten@ bibliotheek.be) inschrijven. Je inschrijving is pas definitief als je de deelnameprijs betaald hebt.

Week van de Koffiekrant Het hele jaar door kan je ’s voormiddags in de hoofdbib de krant of een tijdschrift lezen terwijl je een kop koffie drinkt. Tijdens de Week van de Koffiekrant zetten we dit initiatief extra in de kijker door gratis lezingen: - maandag 5 september: Fons Sprangers over het klooster in Meer; • woensdag 7 september: Luce Van Nueten over De Maegdekens en de Knechtjes van Hoogstraten • vrijdag 9 september: Jan Hendricks over de smokkelaars

- vrijdag 16/9: 9u00-12u00 hoofdbib - maandag 19/9: 13u30-15u30 Hazenweg - vrijdag 23/9: 9u00-12u00 hoofdbib

Kinder- en jeugdjury

Voor de lessen in het buurthuis in de Mouterijstraat kan je in de hoofdbib inschrijven.

Boeken lezen is leuk, maar samen met boeken bezig zijn is nog leuker. Daarom organiseert de bibliotheek van Hoogstraten voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar de Kinder- en jeugdjury. Deze juryleden worden in 3 leeftijdsgroepen opgedeeld, van 10 tot 12 jaar, van 12 tot 14 jaar en van 14 tot 16 jaar. Als jurylid lees je 10 boeken. Eén woensdag per maand kom je met de andere juryleden van je leeftijd samen om deze boeken te bespreken. Aan het einde maakt elk jurylid een eigen top 10. Voor alle KJV-leden is er een gemeenschappelijke afsluiter in de hoofdbib en je mag ook mee naar het nationale KJV-feest, dat deze keer in deSingel in Antwerpen plaatsvindt. Alle info krijg je op woensdag 28 september om 13.30 uur in de hoofdbib. Als je die dag niet aanwezig kan zijn, mail dan naar jan.desoete@ bibliotheek.be. Ben je benieuwd welk mysterie zich in een Londens reuzenrad afspeelt? Of lees je graag topauteurs zoals Mark Tijsmans, Do Van Ranst en Jean-Claude Van Rijckeghem? Wordt dan zeker lid van de Kinder- en jeugdjury in Hoogstraten.

Workshop kleuradvies Weet jij met welke kleuren je het beste staat? De kleur van je ogen, je haar en de ondertoon van je huid bepalen welke kleuren het beste bij jou passen. Door de juiste kleuren te dragen, krijg je een gezondere en levendige uitstraling. Neem deel aan deze cursus kleuradvies, leer alles over de verschillende kleurentypes die er bestaan en welk type jij mogelijk zou kunnen zijn. Je krijgt bovendien ook nog beknopte tips om jezelf te maquilleren. Deze cursus vindt plaats op dinsdag 27 september, 4 en 11 oktober, telkens van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname kost 15 euro. Maximum 20 deelnemers. Deelnemers zijn (bij voorkeur) tijdens de drie avonden niet gemaquilleerd. Vooraf inschrijven in de hoofdbibliotheek of via hoogstraten@ bibliotheek.be. Je inschrijving is pas definitief als je de deelnameprijs betaald hebt.

Middagpost vanuit het museum

Op dinsdag en donderdag kan je bij je koffie genieten van een heerlijk dessertenbuffet met onder andere muffins en trifle met banaan. Je bent elke dag vanaf 9.30 uur welkom. De lezingen starten om 10.00 uur. De vrijwilligers ontvangen je met open armen.

Digidak “Voor meer informatie, kijk op de website”, “Om deel te nemen, stuur een e-mail naar …”. Het gebruik van een computer wordt steeds belangrijker in het dagelijkse leven, maar dat is niet altijd zo eenvoudig. Daarom organiseert Digidak cursussen computerwegwijs, internet, Word, Excel, Powerpoint en fotobewerking. In een klein groepje, met voor elke deelnemer een eigen computer, krijg je uitleg op maat. Je vindt Digidak op 3 locaties in Hoogstraten, nl. in de hoofdbibliotheek in de Lindendreef, in het buurthuis in de Mouterijstraat en in het buurthuis op de Hazenweg in Meerle. De inschrijvingen vinden plaats op: - maandag 12/9: 13u30-15u30 en 18u00-19u00 Hazenweg

26

HOOGSTRATEN – Het breed aangekondigd programma ‘Middagpost’ van Radio 2 Antwerpen, moest op vrijdag 12 augustus van de bleekweide van het begijnhof uitwijken naar het droge Stedelijk museum. Een 85-tal aanwezigen volgden de uitzending ter plaatse. Zij hoorden hoe stadsgids Luce Van Neuten eerst het door Het Convent gerestaureerde begijnhof voorstelde aan en de de twee presentatrices Ann Luyten en Maren Plaghki.

Luce gaf ook uitleg bij de tijdelijke tentoonstelling ‘Kinderen, keuken en kerk’ en aan de vaste opstelling rond de archeologische site Meirberg. Daarna geraakte Lieven Van Gils de tel kwijt bij het beklimmen van de 257 of 294 trappen van de St.-Katharinakerk en schakelde men rechtstreeks over naar Freya Verscheuren op het festivalterrein, waar alles klaar was voor twee zwoele Antilliaanse avonden. Tussendoor zong Margriet Hermans twee van haar nieuwe nummers. (fh)

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 26

25-8-2011 12:00:22


e n

n

e

n t . r

@

-

r .

e . j e s t

HOOGSTRATEN

Dag van de landbouw

Centje om te vieren en Begijntjes Laat Besluit

HOOGSTRATEN / WORTEL - De Boerenbond en Landelijke Gilden nodigen je op zondag 18 september uit tijdens de Dag van de Landbouw, dé opendeurdag van de land- en tuinbouwsector. In Hoogstraten kan je terecht op het kippenbedrijf van Paul en Maria Geens (Bouwhoef 6a | 2323 Wortel) waar je kan ontdekken hoe het er écht aan toe gaat in een landbouwbedrijf. Vanaf die dag en tot 15 oktober kan je ook deelnemen aan de Ecocyclo-fietszoektocht.

Bezoek aan het kippenbedrijf Paul en Maria startten dit bedrijf in 1993 op met een eerste stal voor 58.000 legkippen in batterijen. In 2004 kwam er een stal bij die 20.000 legkippen kon huisvesten en vorig jaar werd nog een nieuwe stal voor 58.000 legkippen gebouwd. Beide stallen die ze bouwden hebben een vrije uitloop. Dat wil zeggen dat de kippen zich vrij kunnen bewegen en dat ze zelfs naar buiten kunnen. In totaal zitten er 128.000 legkippen. Ze worden gevoerderd met CCM, een soort natte maïs. Het bedrijf heeft hiervoor 220 hectare korrelmaïs nodig.

De werking

HOOGSTRATEN – Na wekenlange voorbereiding is het dan eindelijk zo ver: de derde zondag van augustus, dus Begijntjes Laat Besluit. Die langverwachte dag begint ‘s morgens met “centje om te vieren”, wanneer de kinderen van elk gebuurte geld verzamelen voor het feest ‘s avonds. De kinderen van de Lindedreef stonden de kerkgangers op te wachten na de zondagsmis.

Het bedrijf wordt gerund door Paul en Maria en twee medewerkers. De bedrijfsleiders ontvangen geregeld groepen die ze de moderne landbouw willen laten zien. Er wordt gewerkt met een robot die eieren op paletten kan plaatsen. Dit bedrijf werkt op een duurzame manier en heeft zonnepanelen op het dak. Deze kunnen voorzien in de eigen behoeften.

Het programma Wie duizenden kippen wil zien, is hier aan het juiste adres. Je leert er meer over de legkippenhouderij en over de nieuwe stal met vrije uitloop. Ook de oudere batterijstal is te bezichtigen. In de namiddag plaatst de robot eieren op paletten. Er zijn ook geregeld rondleidingen.

Ecocyclo-fietszoektocht Speciaal voor deze gelegenheid ontwikkelde de dienst voor toerisme, de dienst ontwikkelingssamenwerking en de dienst duurzaamheid een leerzame en tegelijkertijd ontspannende fietszoektocht voor het hele gezin. Deze fietszoektocht (ca. 15 km) is gebaseerd op de Hoogstraatse Ecocycloroute en laat je op een speelse manier kennis maken met fair trade en duurzame landbouw. Bovendien zijn er heel wat mooie prijzen te winnen. De zoektocht start met de Dag van de Landbouw op zondag 18 september en loopt nog tot en met de week van de fair trade die eindigt op zaterdag 15 oktober. Je vindt de gratis deelnameformulieren voor deze zoektocht op de speciale Ecocylo promotiestand bij de familie Geens en bij de dienst voor toerisme. (fh)

Na de middag volgt het ernstige werk. Dan brengen de verschillende groepen hun nummer, waarvoor ze zo lang geoefend hebben, voor het talrijk opgekomen publiek en de jury. De hoofdprijs, wisselbegijn, ging dit jaar naar de Lindedreef, de ezel naar gebuurte Buizelhoek en de vlag, de prijs van Het Convent naar de Westhoek.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 27

27

25-8-2011 12:00:23


hoogstraten

Opendeurdagen van het Davidsfonds

HOOGSTRATEN - Al voor de twaalfde keer op rij organiseert het Davidsfonds op zaterdag 17 september (13.30-tot 17 uur) en zondag 18 september van 10 tot 18 uur zijn opendeurdagen. Tijdens de hoogdagen van Hoogstraten in Bloemen en Groentent openen wij weer de deuren van het Administratief Centrum. Hier bieden wij aan al onze leden en alle andere geïnteresseerden de gelegenheid kennis te maken met een groot deel van het nieuwe boeken- en cd-aanbod van Davidsfonds Nationaal. Zoals de vorige jaren kan wie tijdens de Open Deur zijn ingevuld keuzeformulier afgeeft en betaalt, gratis deelnemen aan een tombola. Want zondag omstreeks 18 uur zal een onschuldige hand tien formulieren uit het mandje halen. De winnaars ontvangen elk het boek Op een kier.

Markante verhalen achter huizen. (handelswaarde 16.50 euro). Wie tijdens de open deur lid wordt of zijn lidmaatschap hernieuwt, krijgt van KNACK een maandabonnement cadeau (waarde 18 euro). Wie al abonnee is van Knack, kan een ander tijdschrift kiezen van Roularta. Met Davidsfonds Nationaal is er de afspraak dat je dit op de Opendeurdag opgeeft, omdat wij op maandagmorgen aan het Davidsfonds deze lijst al moeten doormailen. Het spontaan binnenleveren van het keuzeformulier maakt de taak van onze wijkverantwoordelijken een stuk lichter. Ook je bestelling zal zeker tijdig voor de feestdagen toekomen. Wij hopen je te ontmoeten. En vergeet niet vrienden of kennissen mee te brengen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in onze boeken en activiteiten. Voor elk nieuw lid hebben wij als welkomstgeschenk een waardevol boek klaarliggen. Het Davidsfondsbestuur Hoogstraten

Zoals de klokken thuis klinken … HOOGSTRATEN - Al vijfendertig jaar op rij mag Hoogstraten ’s zomers genieten van gratis beiaardconcerten, één keer per week. Voor de negende keer waren het De Beiaardvrienden die de kar trokken. Ondanks het kwakkelende weer konden de eerste concertwoensdagen al op heel wat belangstelling rekenen. Op 4 augustus werden zij door Ludo Geloen getrakteerd op een gevarieerd concert, met een beiaardwerk van Van den Gheyn, enkele klassieke stukken van onder meer Bach en met evergreens als deze van The Beatles. Afsluiten deed de beiaardier met het stemmige The Entertainer van Joplin. Een week later nam Jean Pierre Hautekiet achter het stokkenklavier plaats. Verschillende minder bekende

nummers op het programma dit keer, maar dat bleek voor de rasmuzikant geen hinderpaal om er een minstens even goed concert van te maken! De verzorgde programmafolder en de vernieuwde prijzenkast – geen nood, de aardbeien zijn gebleven! – zullen er samen met de rest van het programma voor gezorgd hebben dat ook de andere woensdagen nog voltreffers werden. En voor wie misschien thuisbleef omwille van het slechte weer: sinds vorig jaar kan je desgewenst overdekt genieten op de pronte binnenkoer van het IKO! (Lid worden van de Beiaardvrienden? Via de secretaris op horstendries@hotmail.com of 0473/50.28.42). (dh)

CINE HORIZON HOOGSTRATEN - Ook dit jaar worden de liefhebbers van de betere wereldfilm in Hoogstraten weer op hun wenken bediend. Maandelijks op een woensdag haalt Ciné Horizon de wereld in huis in Le Cirq, de nieuwe locatie voor het programma. Ciné Horizon toont parels uit het alternatieve filmcircuit. Iets minder vanzelfsprekend maar zeker zo boeiend. Elke film wordt ingeleid door een spreker. Dit kan de regisseur zijn maar ook iemand die het thema van de film toelicht.

Voorstelling Biutiful

Woensdag 21 september stelt Ciné Horizon de film Biutiful voor. Uxbal verdient geld als koppelbaas voor illegale Chinese arbeiders en Afrikaanse straathandelaars. Nadat de politie met een angstaanjagende razzia op de Ramblas het netwerk van Afrikaanse verkopers heeft opgerold, moet Uxbal de monden van zijn gezin op een andere manier voeden. Tot dokters prostaatkanker bij hem vaststellen en hem meedelen dat hij hooguit nog enkele maanden te leven heeft. Voor zijn directe omgeving houdt hij zijn terminale status verborgen. Deze bijna tweeënhalf uur lange film imponeert en een gedreven Bardem als Uxbal schittert in dit duister noodlotsdrama. Een verrassende maar vreselijk mooie en ontroerende slotscène biedt echter perspectief. Wat dat betekent zal iedere bezoeker voor zichzelf moeten uitmaken. Magistrale cinema die rillingen over je rug doet lopen, van de regisseur van '21 Grams' en 'Babel'. Met inleiding door Didier Vanderslycke van OR.C.A., Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten over leven in illegaliteit. Ciné Horizon, voorstelling van de Spaans, Mexicaanse film Biutiful van regisseur Alejandro González Inárritu op woensdag 21 september om 19.30 in Le Cirq, Gravin Elisabethlaan 1, inkom 3 euro (fh)

Met studentenkaart naar het Web

Sinds vorig jaar mogen de Beiaardvrienden gebruik maken van de vernieuwde binnenkoer van het IKO. Totaal geen bijgeluiden, een deftige stoel, zicht op den toren en bij regenweer zelfs de mogelijkheid om overdekt van de concerten te genieten! Wat wil je eigenlijk nog meer? 28

HOOGSTRATEN - Studeren kost vaak handenvol geld. Vandaar dat Kringwinkel WEB studenten de kans geeft om goedkoop spulletjes aan te kopen voor het inrichten van hun kot. In de maand september krijgen zij 20% korting, enkel op vertoon van hun studentenkaart. De Kringwinkel Meer is gelegen aan de Meerseweg 135 te Meer.

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 28

25-8-2011 12:00:23


n

-

t

e s

p -

. -

m

-

f

hoogstraten

Het leraarslokaal HOOGSTRATEN - Vorig jaar speelden acht leraars en leraressen van het Klein Seminarie een vrije en eigenzinnige bewerking van 'De leraarskamer' in een regie van Mieke Vervloet voor hun leerlingen, en één voorstelling was toegankelijk voor publiek. Vanwege het grote succes hebben de acteurs beslist dit stuk te hernemen. Nu zijn er twee voorstellingen: op vrijdag 16 en op zaterdag 17 september, telkens om 20.00 uur, in de Feestzaal van het Klein Seminarie, Vrijheid 234 in Hoogstraten. Snel reserveren is dus weer de boodschap. Net als vorige keer gaat de opbrengst naar een goed doel, en deze keer hebben we gekozen voor Berkenbeek, Buitengewoon Onderwijs uit Wuustwezel, Orthopedagogisch Centrum Clara Fey - Campus St. Rafaël uit St.-Job-in-'t Goor en het Bouwfonds van het Klein Seminarie.

De voorstelling Het centrum van elke school is de leraarskamer. Daar worden (jaar)plannen gesmeed en toetsen verbeterd. Bij het drinken van een kop koffie, die altijd te slap of te sterk is, komen de kleine ergernissen naar boven, worden leerlingen én collegas besproken en is de directie een alziend oog en een altijd luisterend oor. Maar alles in het belang van de leerling. In een regie van Mieke Vervloet spelen acht leraars en leraressen van het Klein Seminarie op vrijdag 16 en zaterdag 17 september 2011 een eigenzinnige bewerking van De Leraarskamer van Lilian Wouters. In een dozijn scènes, gespreid van september tot juni, volgen we de belevenissen van een jonge leerkracht die dreigt vermalen te worden door Het Systeem maar mag uithuilen op de schouder van de collega die hip en cool is, of dat tenminste wil zijn. Er is de oudere leerkracht die het allemaal wel gezien heeft en bij alles zijn mening heeft, als het maar met tucht en

discipline gebeurt. Af en toe duikt iemand in een rennertenue op die ook erg goed Italiaans blijkt te spreken en de vakbond in zijn hart draagt. De directeur probeert zijn troepen te motiveren en zit al heel lang op voorhand aan de speech die hij op het einde van het schooljaar moet geven. Gelukkig is er de secretariaatsmedewerker die, met het verbodsteken in de hand, meent dat de school zonder zijn tomeloze inzet naar de haaien zou gaan. En dat terwijl de nifterige mevrouw Janssens, lerares gelukskunde, wel erg vaak haar man Peter ter sprake brengt. Gelukkig is er Shanaya, de niet op haar mond gevallen kuisvrouw, die zelfs de directeur op zijn plek durft te zetten.

De leraarskamer is een hilarische en erg herkenbare komedie die een grappig beeld geeft van het leven in een school zoals er in Vlaanderen een aantal zijn. Elke gelijkenis met bestaande personages en/of situaties berust op louter toeval. Of toch niet? Uitvoerders: Cis Verboven, Greet Vermeiren, Sebastian Huybrechts, Ilse Oostvogels, Annemie Oostvogels, John Vervoort, Zita Daemen, Olivier De Vriendt en Mieke Vervloet Het leraarslokaal, op vrijdag 16 en zaterdag 17 september om 20 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. Inkom 10 euro, reservatie 03 314 34 36

Festival van Vlaanderen

-

HOOGSTRATEN Op 8 oktober om 20 uur is de begijnhofkerk opnieuw het decor voor de festivalreeks Festvial van Vlaanderen. De Antilliaanse mezzosopraan Tania Kross maakt mooie poëzie in de Begijnhofkerk, omringd door een voor deze gelegenheid tot groot ensemble uitgebreid I Solisti del Vento onder leiding van Robin Engelen. Op het programma staan de serenade nr. 2 opus 16 in la groot van Johannes Brahms (1833-1897) en de Kindertitenleider van Gustav Mahler (1860-1911) in een arrangement van Geert van Keulen. Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar bij toerisme Hoogstraten of bij de organisatoren zelf op het nummer 015 26 23 41 of mechelen@ festival.be (fh)

, 1

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 29

29

25-8-2011 12:00:23


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN Raf Peeters en Clara Druyts

Een grote tuin en zestien kleinkinderen Geboren in hetzelfde jaar hebben Raf Peeters en Clara Druyts elkaar altijd gekend. Ze woonden in mekaars buurt, zaten samen in de kleuterklas, deden samen hun eerste en plechtige communie en zijn uiteindelijk ook getrouwd. Na de zorg voor hun gezin en een gevulde beroepscarrière, genieten ze nu samen van hun vijf kinderen, hun zestien kleinkinderen en hun moestuin. Raf Peeters is de vijfde van zeven van de familie Peeters, die in Merksplas wellicht beter gekend was als Stolwerk. Een stolwerk was in die tijd een synoniem voor een caramel of ne pik. Het woord was ontleend aan het Duitse snoep- en chocolademerk Stollwerck. Toen vader als veetienjarige mee ging werken in de bouw en de ouderen uitlegden voor een emmer bier of een fles jenever, gaf hij de voorkeur aan ne stolwerk. En toen hij in 1939 de schrijnwerkerij van zijn vader voorzette en ook nog een café opende om uit de kosten te geraken, kreeg het de naam Café Sportwereld – Bij Stolwerk. Het was gelegen waar nu de rotonde is. Vele oudere mensen zul je niet horen zeggen ‘aan de rotonde’, maar ‘daar aan Stolwerk’. Zijn naam staat trouwens op het kunstwerk in de rotonde. Vader was een geboren verteller, een entertainer avant-la-lettre, die een gezelschap kon doen gieren van het lachen met zijn zelfverzonnen verhalen. Na de lagere school ging Raf vanaf zijn elfde op internaat naar het Damiaancollege in Aarschot, maar hij schakelde voor het laatste jaar van zijn humaniora over naar het Seminarie in Hoogstraten. Daarna ging hij naar de universiteit in Leuven om er Germaanse talen te studeren.

van de gemeentelijke jongensschool in Merksplas en moeder had haar handen meer dan vol met het groot gezin en inwonende grootouders. Madeleine, een oudere zus van Clara, was jaren bedlegerig en toen Theresa, een andere oudere zus die moeder hielp, trouwde, was Clara aan de beurt. Zo ging dat in die dagen.

Z

Naar Hoogstraten Dat ze elkaar ‘gevonden’ hebben was bijna vanzelfsprekend. Misschien heeft de goede raad van pastoor Ceulemans dat men het schouwke moest zien roken en het dus niet te ver moest gaan zoeken, wel meegespeeld. Wie zal het zeggen? Raf gaf al twee jaar les in het Klein Seminarie toen het jonge paar op 29 juli 1961 in het huwelijk trad. “Het leek me gepast om eerst een paar jaar voor thuis te werken om ertoe bij te dragen dat ook de jongere kinderen van het gezin konden studeren”, verduidelijkt Raf. Het pasgehuwde stel wou in Hoogstraten komen wonen, maar het was haast onmogelijk om hier een huis te vinden, zelfs niet met de hulp van onderpastoor Vlaeminckx en kapelaan Van

Reusel. Een woning vinden in Hoogstraten was niet eenvoudig. Uiteindelijk konden ze terecht in de woning op de hoek van de Lindedreef en de Antoon de Lalaingstraat, eigendom van Sus Swaegers. “We betaalden toen 1.500 frank huur, enorm veel voor een woning zonder centrale verwarming, zonder put- of regenwater, een huis zonder comfort. We moesten ons behelpen met water van behulpzame buren”, weet Clara nog, “En, we verwachtten ons derde kindje. Het was niet meer te doen. Gelukkig hadden we al voor ons huwelijk, met geleend geld, een stuk grond gekocht in de Moerstraat en konden we in 1964 al starten met de bouw van ons huis hier”…

O k v v M N u M n a h e i k 8 w d W i

e

R s w g k V E d l w s t m

Logo van het Duitse Stollwerck, nu nog steeds een begrip in Merksplas Clara Druyts werd als tiende kind geboren in een gezin met twaalf kinderen. Een drukte van belang dus en misschien wel de reden waarom Clara niet thuis maar in Turnhout geboren werd. Zij luidde daarmee een nieuw tijdperk in. Thuisbevallingen behoorden weldra tot het verleden. Na de lagere school in Merksplas ging Clara op internaat bij de franciscanessen in Herentals en volgde daarna nog naailessen in Turnhout: nu nog haar grote hobby. Vader was schoolhoofd

30

De kinderen vele jaren geleden v.l.n.r. Jef (1963), Lies (1969), Tom (1964), Mieke (1967), Jan (1962)

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 30

25-8-2011 12:00:24

N j s L k n


s ,

t

r d

hoogstraten het Seminarie. Voor nascholing bleef er helemaal geen tijd meer over. Nadat Raf een aantal jaren onderdirecteur was, met een halve lesopdracht, werd hij in 1985 directeur van het Seminarie. Het was ook de tijd dat de handelsschool bij ons, maar niet van ons was. Een heel moeilijke tijd! Er veranderde niet zoveel toen Raf op 1 januari 1985 van onderdirecteur directeur werd. In de praktijk deed hij het werk al. Naast zijn carrière in het onderwijs, was Raf al die jaren actief in het Piuskoor en als bestuurslid in het Davidsfonds. Toen hij in 1996 met pensioen ging, volgde hij Fons Livens op als voorzitter.“Daar ga ik nu mee stoppen”, zegt Raf, “er moet vernieuwing en verjonging komen”. Raf was ook een aantal jaren lid van “de commissie

van toezicht in de gevangenis van Hoogstraten en Wortel” en tot vorig jaar vertegenwoordiger van de Inrichtende Macht (zeg maar het bisdom) in de scholengemeenschap Malle-Zandhoven en de scholengemeenschap Noorderkempen (Essen, Kalmthout en Wuustwezel). “Maar nu is het tijd om de vergaderingen af te bouwen en nog meer tijd te besteden aan onze hobby’s.” Voor Clara de snit en naad, voor Raf lezen en bezig zijn met taal. “En wij hebben hierachter een grote ecologische moestuin.” Raf houdt er zijn conditie mee op peil, terwijl Clara de opbrengst verwerkt. “We moeten zelden groenten kopen en kunnen nog wat meegeven met de kinderen.” Wij van onze kant wensen Raf en Clara nog veel gezonde jaren samen.

Zorg voor het gezin Ondanks de zorg voor de opvoeding van hun vijf kinderen, wist men Clara vaak te vinden voor vrijwilligerswerk. Want wie veel doet wordt vaak gevraagd; in de KVLV, de Gezinsbond, de Missiekrans, het Piuskoor, noem maar op…... Nu zijn de kinderen volwassen en allemaal uit Hoogstraten vertrokken: Jan is architect in Merksplas; Jef is burgerlijk ingenieur bij Picanol in Ieper; Tom woont in Sint-Niklaas en is advocaat aan de balie in Antwerpen; Mieke is huisarts in Merksplas en Lies woont in Leuven en werkt als handelsingenieur bij Fortis Paribas in Brussel. Samen zorgden ze voor zestien kleinkinderen; negen meisjes en zeven jongens tussen 8 en 22 jaar. “Minstens tweemaal per jaar zijn we hier met z’n allen samen en heel vaak komen de kinderen en kleinkinderen onverwachts langs. We komen alle twee uit een groot gezin. Voor ons is dat maar gewoon”, zegt Clara.

en voor de leerlingen Raf kon vanaf 1959 direct als germanist aan de slag in het Seminarie. Meer zelfs, men zat als het ware op hem te wachten. Jef Smets was pastoor geworden in Merksplas, zodat men voor de vakken Engels en Duits in de problemen kwam. “Jef Van Delm en ik waren ook de eerste lekenleraren. Er waren wel leken, maar geen leraars. Er was de muziekleraar enz, maar wij waren de eerste leken leraars in de humaniora”, zegt Raf. Er waren al wel leken, maar dat waren geen professors, maar meesters: meester Van der Flaes voor turnen, meester Noyen en meester Bruurs voor muziek, Ast Fonteyne, Jaak Demol… Naast het Seminarie stond Raf nog een tiental jaren in het Spijker. Kennismaken met twee schoolculturen was zeer boeiend, maar zuster Liesbeth kon zo’n beslag leggen op haar leerkrachten, dat ik op een bepaald moment meer naschoolse activiteiten had in het Spijker dan in

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 31

31

25-8-2011 12:00:24


hoogstraten

CINE HORIZON Programma 2011-2012

Orgel spelen, je kan het leren!

HOOGSTRATEN - Ciné Horizon brengt in samenwerking met Open Doek éénmaal per maand inspirerende films uit de hele wereld. Filmmakers met uiteenlopende culturele achtergronden geven hun kijk op ontwikkelingen in de samenleving. Migratie en multiculturaliteit staan dit seizoen centraal. Ieder film wordt bovendien ingeleid door de regisseur, een filmrecensent of een andere spreker. Bij de start en het slot van het seizoen zorgen we voor een muzikaal extraatje. Met onze nieuwe locatie in Le Cirq bieden we je een sfeervol kader om optimaal te genieten.

Dat je aan de muziekacademie o.a. piano, viool en gitaar kan leren weet bijna iedereen, maar dat je er ook een orgelcursus kan volgen is minder bekend. Als je inschrijft voor de orgelcursus krijg je in Hoogstraten les op de schitterende orgels in de St.-Catharinakerk of in Baarle op het orgel in het nieuwe gebouw van de academie. Het is ‘absoluut geen’ cursus die je koster of kerkorganist maakt, maar het zijn lessen waar je het instrument leert bespelen en kennen aan de hand van de zoveel prachtige orgelmuziek die werd en wordt geschreven.

Woensdag 21 september 2011 - 19.30 uur Biutiful - Inleiding door Didier Vanderslycke van OR.C.A., Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten over leven in illegaliteit Woensdag 12 oktober 2011 - 19.30 uur Sarajevo My Love - Inleiding door Gert Hermans Woensdag 09 november 2011 - 19.30 uur Turquaze - Inleiding door regisseur Kadir Balci Woensdag 7 december 2011 - 19.30 uur For a moment freedom - Inleiding door Claudia Bonamini van Vluchtelingenwerk Vlaanderen over Europees migratiebeleid Woensdag .11 januari 2012 - 19.30 uur Grande Hotel -Inleiding door regisseur Lotte Stoops Woensdag 08 februari 2012 - 19.30 Incindies - Inleiding door Tine Danckaers van Mo over conflicten in het Midden-Oosten Woensdag 14 maart 2012 - 19.30 uur The bang bang club - Inleiding door Patrick van Gompel

Je kan orgellessen volgen zonder enige voorkennis van een ander klavierinstrument. Zowel kinderen als volwassenen zijn van harte welkom! Aan de vijf Kempische muziekacademies volgen op dit ogenblik meer dan 60 leerlingen van alle leeftijden de cursus orgel.

Plaats: Le Cirq - Gravin Elisabethlaan 1 – Hoogstraten, inkom: 3 euro Organisatie: Stadbestuur Hoogstraten in samenwerking met Open Doek en Hoogstraatse verenigingen en met steun van de Provincie Antwerpen

Elk orgel is anders en elk jaar maken we enkele uitstappen om kennis te maken met andere orgels . De vorige jaren bezochten we orgels in o.a. Hasselt, Oostende, Gent, St.-Truiden, Brugge en Maastricht.

Gedicht in De Maand Najaar 2008. Week van de Smaak. Ook Vlaams Minister-President Kris Peeters en zijn ploeg nemen deel; zij koken in het Parlement. In onderstaand gedicht van toen, toonde huisdichteres Rosette zich andermaal profetisch. Maar na drie jaar van palaveren op de verschillende niveaus haasje over spelen met premierschap en ministerposten; na een jaar en ruim drie maanden algehele stillestand in ‘t land, wordt het dan niet stilaan tijd om eens écht aan tafel te gaan? “Komen éé-ten!” En nee, je zál niet alles even graag lusten en je moet je bord niet helemáál leegeten, maar je mag pas van tafel als je van álles wat geproefd hebt, ook de taaiste stukken! (dh)

17 november 2008 Het parlementenfestival Het parlementenfestival. Ministers die gaan koken. De koning met een mooie hoed. Wat is het leven goed.

Voor praktische informatie kan je terecht bij Karolien Schuurmans, leerkracht orgel aan de muziekacademie “De Noorderkempen ”, tel. 0472 59 42 912472/59.42.91

Ministers spreken met de vork. Nog zoveel zout en peper. En ingefluisterd door de kok. De ogen smal en leper,

Ook aan de muziekacademie “De Noorderkempen” kan u terecht voor meer informatie tel.:014/69.95.39, vanuit Nl 003214/69.95.39

dan de wanhoop in de straat. Geen banen meer, de hort op. Ik proef het sausje, eet de soep, plet mijn minister in het sop

Met Erfgoed Hoogstraten naar ’s Hertogenbosch HOOGSTRATEN – Voor hun jaarlijkse uitstap uitstap trekt Erfgoed Hoogstraten op 16 oktober naar ’s Hertogenbosch. Bij aankomst worden de deelnemers verwelkomt met een ‘Bolsche bol’, wat dat ook mag zijn. Daarna, om 10 uur, start er een cultuurhistorische stadswandeling die duurt tot de lunch om 12.30 uur en enkel onderbroken wordt voor een vaartocht van 50 minuten op de ‘Binnendieze’.

van horigheid, schijnheiligheid. Hij moet toch beter weten. Een parlement is om te praten. En niet om soesjes in te eten. 17/11/’08

G u i a i e h D t r D v d m k g l o

R. Servaes

Na de lunch begeleiden de gidsen het gezelschap naar de St.-Janskathedraal voor en brengt men ook een bezoek aan de Bouwloods van de kathedraal. Om 15.30 uur brengt men nog een bezoek aan het Jeroen Bosch Art Center, waar de deelnemers vrij rondlopen met een audio-gids als begeleider. Om 17.15 uur vertrekt men terug naar Hoogstraten. Deelnemen kost 50 euro voor leden van Erfgoed Hoogstraten en 52 euro voor niet leden, te betalen op rekening 646-2206140-83 van Erfgoed Hoogstraten. Info bij Josee Verbreuken, tel 03 314 56 33 of josee.verbreuken@telenet.be (fh)

32

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 32

25-8-2011 12:00:25


hoogstraten

Met ‘Groenten en Bloemen’ HOOGSTRATEN - Tijdens het weekend van zaterdag 17, zondag 18 en maandag 19 september vindt in Hoogstraten reeds voor de 13de keer HOOGSTRATEN IN GROENTEN & BLOEMEN plaats. Deze indrukwekkende openluchttentoonstelling met verrassende en driedimensionale creaties in bloemen, groenten en fruit, is inmiddels uitgegroeid tot een vaste traditie die jaarlijks duizenden kijklustigen naar Hoogstraten lokt. Etienne Van Nyen, het creatieve brein, ontwerpt telkens 40 creaties, bestaande uit een 100-tal stukken. Hiervoor laat hij zich inspireren door het rijke aanbod van groenten en fruit uit onze regio. Langs de statige Vrijheid worden gevels, gebouwen en stoepen versierd met prachtige composities en aan de hand van de begeleidende programmabrochure word je al wandelend mee op sleeptouw genomen doorheen een wereld van bloemen, kleuren en eindeloze fantasie. Elke creatie heeft haar eigen unieke achtergrond en inspiratie, maar niets weerhoud je ervan om de verschillende kunstwerken op je eigen manier te interpreteren en jouw fantasie de vrije loop te laten. Vijf dagen lang werken meer dan 100 vrijwilligers, in de hallen van Veiling Hoogstraten, aan de uitvoering van dit gigantische project. De ontwerpen bestaan uit figuratieve voorstellingen, uit bloemrijke of modern-abstracte objecten, maar het liefst van al gebruikt de ontwerper geometrische figuren. Daarbij worden zoveel mogelijk verschillende bloemschiktechnieken toegepast. De coördinatie van de praktische uitwerking staat onder toezicht van Louis Geerts van de Hoogstraatse groendienst. Al deze mensen samen leveren elk jaar opnieuw, volledig belangeloos,

Zeker op zondag, wanneer de Vrijheid autovrij is, wordt het weer koppenlopen langs de ontwerpen met groenten en bloemen. enorme inspanningen om dit project tot een goed einde te brengen. De organisatie is in handen van VVV Hoogstraten met de steun van Veiling Hoogstraten, Stadsbestuur Hoogstraten, Unizo en de Hoogstraatse vrijwilligers.

Kinderdorp Meer dan 10 jaar geleden was het gerestaureerde begijnhof de aanzet van HOOGSTRATEN IN GROENTEN & BLOEMEN. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit prachtige stukje erfgoed het decor vormt voor de tweede editie van een heus kinderdorp. Alle kinderen worden op zondagnamiddag verwacht op het begijnhof waar ze, met of zonder

mama en papa, naar hartenlust kunnen spelen, ravotten en knutselen. Op het programma staan verschillende workshops waarin de kinderen zich op zondag kunnen uitleven. Ze kunnen er kennismaken met de grondbeginselen van het bloemschikken of lintjes vlechten aan de hand van technieken uit de ijzertijd. Verder is er kindergrime, een tekenwedstrijd en een uitgebreid spelletjespakket. De kinderen kunnen zelf bepalen waaraan ze deelnemen. Alle activiteiten worden begeleid door ervaren monitoren. Iedereen is welkom op zondag 18 september tussen 10 en 17 uur, op het binnenplein van het begijnhof. Deelname is gratis. (fh)

Goedkope lening voor energiemaatregelen in huis GROOT-HOOGSTRATEN - Via energieK kan u tot 10.000 euro lenen voor energiebesparende investeringen in huis voor een termijn van 5 jaar aan een interestvoet van 2% op jaarbasis. Van de interest van 2 % wordt voor de meeste werken nog eens 1,5 % terugbetaald door de federale overheid (gunstmaatregel voorlopig tot eind 2011). De resterende 0,5 % kan in de personenbelasting worden ingebracht, wat deze lening quasi renteloos maakt. De werken waarvoor je mag lenen zijn het vervangen van je oude stookketel door een condensatieketel, warmtepomp, stookketel op hout met automatische voeding, micro-warmtekrachtkoppeling, de plaatsing van hoogrendementsbeglazing, de investering in dak-/muur-/vloerisolatie, de plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling, de

energie-audit van de woning, de installatie van een zonneboiler. Ben je eigenaar, huurder of verhuurder, dan kom je in aanmerking voor de lening. Heb je het financieel moeilijk, dan kan je bovendien onder bepaalde voorwaarden beroep doen op een extra begeleiding door IOK. In dit geval volgt IOK

in samenwerking met het lokaal Energiesnoeiersbedrijf de werken op van bij de start tot het einde, van het zoeken van een aannemer tot het regelen van de facturen. Meer info bij Ellen Vanhoudt, IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, tel.: 014 57 42 79 of www. iok.be (fh)

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 33

33

25-8-2011 12:00:26


hoogstraten

o g B g e O a H k d i v h v

GOUD IN HOOGSTRATEN Karel Aerts en Jeanne Roovers

“Paarden, een uit de hand gelopen hobby.” Zaterdag 16 juli vierden Karel Aerts en Joanna Roovers hun gouden huwelijksjubileum. Het was een mooie dag met veel volk. De parochiezaal Pax was flink gevuld met de grote familie en talrijke vrienden. Enkele dagen later gingen wij even op bezoek bij het gouden echtpaar. Mensen die samen al een geschiedenis van een halve eeuw hebben, kunnen meestal ook een goed verhaal vertellen. Karel Aerts, geboren te Hoogstraten op 20 augustus 1935, is een zoon van Jaak Aerts en Caroline Vermeiren. Het gezin Aerts-Vermeiren telt negen kinderen, vier jongens en vijf meisjes. Karel is het tweede kind. Jeanne (Joanna) Roovers, geboren te Loenhout op 25 mei 1935, is een dochter van Jozef Roovers en Leonie Boudewijns. Het gezin Roovers-Boudewijns telt acht kinderen, vier jongens en vier meisjes. Jeanne is de oudste van deze familie.

Van de Lodderhoek … Karel Aerts, beter gekend als ‘Karel van de Lodderhoek’, ging na de lagere school naar het Klein Seminarie. Maar dat was niet echt zijn ding. De ploegbaas van de boerderij van het internaat zei tegen zijn vader: ‘Jaak, je zult je zoon beter thuishouden, want dat zal nooit een pastoor worden. Hij kijkt meer naar de paarden dan naar de boeken.’ Na drie jaar, Karel was toen veertien jaar, bleef hij ook thuis op de boerderij van zijn ouders. Later heeft hij nog enkele jaren cursussen landbouw in avondschool gevolgd. Zo werd Karel de derde generatie boer van de Lodderhoek aan de Loenhoutsebaan. Zijn grootvader kocht de boerderij omstreeks 1900. Vader Jaak had een gemengd landbouwbedrijf en Karel schakelde later over naar een zuiver melkveebedrijf en de paardenfokkerij. ‘In 1948 kocht mijn vader de eerste tractor van 17 pk. Na zes maanden verkocht hij de tractor weer omdat we met de paarden meer werk konden verrichten in minder tijd. Later kocht hij wel een zwaardere tractor. Maar mogen ploegen met drie paarden was toch altijd een hele belevenis’ zegt Karel.

P

ren hier. Al de melk van Hoogstraten ging toen met paard en kar naar de melkerij van Loenhout. Daar was het dikwijls heel druk en moest men lang wachten. Daarom gingen we regelmatig koffie drinken bij de familie Roovers. Zo heb ik Jeanne leren kennen. ’s Zondags gingen we met vier vrienden op stap naar Loenhout. We zijn ook alle vier met een meisje van Loenhout getrouwd.’ Jeanne zorgde al die jaren voor het gezin, het werk thuis en op de boerderij. Maar zij was ook actief in het verenigingsleven. Zo was zij o.a. meer dan 25 jaar bestuurslid van de KVLV. Het gezin Aerts-Roovers van de Lodderhoek aan de Loenhoutseweg heeft vier kinderen: Jaak, Marc, Chris en Luc.

BJB - LRV - CERA ‘Begin jaren vijftig werd de landelijke ruiterij vanuit de BJB (nu KLJ) in het leven geroepen. Mensen zoals Jef Mertens (Meersel-Dreef) en Alfons Pauwels (Meerle) behoorden tot de pioniers. Ik behoorde al tot de tweede lichting. Wij kregen toen in Kortrijk een degelijke opleiding, niet alleen voor de tornooien maar ook voor een brede algemene vorming. Gedurende acht jaar heb ik er diverse cursussen gevolgd. Ik ben ook bestuurslid geweest in Hoogstraten en in het gewest. Onder leiding van Fried Janssens speelden we toen met de BJB jaarlijks toneel en hebben we zelfs de prijs van de provincie Antwerpen gewonnen.

E h d

Jeanne en Karel in 1961. En als actief lid van de Boerenbond komt van het een het ander. Mijn vader volgde Toon Rombouts op als voorzitter van de Cera (vroeger Raiffeisenkas, nu onderdeel van KBC). Na de fusie van Cera Hoogstraten, Minderhout en Wortel werd ik voorzitter in opvolging van mijn vader.’

Paardenfokkerij Door de landelijke ruiterij geraakte Karel steeds meer verzeild in de paardenwereld. Hij was zes jaar lid van de BWP-hengstenkeuringscommissie (Belgisch Warmbloed Paard). Vier jaar lang was hij er voorzitter van. Hij was tevens jarenlang jurylid op de merrieprijskampen. Hij was

… naar Loenhout De ouders van Jeanne Roovers waren ook landbouwers in Loenhout én ook actief met paarden voor o.a. het vervoer van bomen. Haar grootvader was ook nog hoefsmid. Daarom noemde men haar soms ‘Jeanne van Jef van ’t Smidje’. Later werd vader Jef Roovers zaakvoerder van de Boerenbond met de grootste omzet van de streek. Met zijn vrachtwagen deed hij ook vervoer voor boeren en tuinders. ‘Als jonge twintiger op vrijersvoeten heb ik daar heel wat zakken van 50 kg mogen laden en lossen’, zegt Karel. ‘Wij hadden ook nog een melkronde bij de boe-

34

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 34

25-8-2011 12:00:26


hoogstraten ook lid van de stamboekcommissie en zetelde gedurende meerdere decennia in de Raad van Bestuur van het BWP. Hij was ook jarenlang gewestelijk voorzitter van BWP-Hoogstraten en provinciaal voorzitter van BWP-Antwerpen. Ook in het buitenland werd Karel Aerts gevraagd als jurylid en paardenkeurder. Hij is een hoog gewaardeerde springpaardenfokker en al zijn paarden krijgen een naam die eindigt met de letter A (Aerts). De talrijke trofeeën in het huis vertellen veel over de kwaliteiten van de paardenfokker én zijn paarden. Met de hulp van zijn zonen fokt hij nog jaarlijks zo’n vijftal veulens.

Jos Van Aperen kwamen mij vragen om op hun lijst te gaan staan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Mijn vader (CVP) was jaren voorzitter van het OCMW. Hij vond dat geen goed idee maar als ik het niet had gedaan, was er waarschijnlijk iemand van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS-Drietand) op die lijst gekomen. Ik heb toen ja gezegd tegen Fons en Jos. Ik heb ook heel veel respect voor deze twee mensen. Heel wat mensen in Hoogstraten mogen “dank u” zeggen voor wat zij gedaan hebben. Zo werd ik in 1970 gemeenteraadslid. Van 1984 tot 1988 schepen van landbouw, financiën, monumentenzorg en sport en van 1994 tot 2000 schepen van monumentenzorg, tewerkstelling,

nutsvoorzieningen en vooral openbare werken. Van 2000 tot 2006 raadslid van het OCMW en nu weer gemeenteraadslid. Ik ben nu 76 jaar. Ik heb hier thuis mijn werk en de paardenfokkerij vraagt ook heel wat tijd. Zo nu en dan ga ik nog wel eens fietsen. Na ons gesprek van zo’n anderhalf uur bemerkten we dat er vooral veel over paarden was gesproken, die uit de hand gelopen hobby van Karel. Zijn vrouw Jeanne zat er ook bij maar luisterde en glimlachte zo nu en dan. Zij heeft het ook allemaal meegemaakt, zij kent al die verhalen want het is ook een groot deel haar geschiedenis. Wij wensen het echtpaar nog veel goede en moedige jaren. (js)

Politiek En alsof Karel Aerts het nog niet druk genoeg had, kwam daar in de jaren zeventig ook nog de gemeentelijke politiek bij. ‘Fons Jansen en

Lodderhoek Er bestaan plaatsnamen die genoemd zijn naar geesten, die volgens het volksgeloof op een vaste plaats huisden. Indien dit het geval is met Lodderhoek heeft men waarschijnlijk niet te doen met een rondspokende lodder (plaaggeest) maar wel met de waternekker (een waterduivel of watergeest). Bron: Leo Hermans, Topografie Hoogstraten, HOK jaarboek 1967, blz. 92-93.

Jeanne en Karel, vijftig jaar later.

-

k

BVBA Kantoor

VERSMISSEN &

JANSSENS

s -

Gravin Elisabethlaan 7 2320 Hoogstraten

s

VERZEKERINGEN CENTEA-BANK LENINGEN Wij bezoeken U na telefonische afspraak Tel. 03 314 37 88 - Fax 03 314 74 14 www.versmissenjanssens.be versmissenjanssens@portima.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 35

35

25-8-2011 12:00:27


Hoogstraten

Voor vorst, vaderland en 15 euro

Digidak en zomerfoto's HOOGSTRATEN - Neem een zomerfoto en kom in september naar de vrije inloop van digidak in het buurthuis van de Mouterijstraat. Zo komt uw foto op de blog van de Mouterijstraat. Digidak kiest uit alle geplaatste foto’s drie winnaars, zo maak je kans op een een mp4-speler en twee mp3-spelers. Digidak in het buurthuis van de Mouterijstraat 4/1 is vanaf september geopend op dinsdag van 14 tot 17.30 uur. Inkom gratis. Info: 014 71 11 03

Digidak

HOOGSTRATEN – Elk jaar opnieuw sturen een groot aantal verenigingen hun vaandeldrager naar het Te Deum naar aanleiding van de Nationale feestdag. Zij doen dit misschien ter ere van vorst en vaderland, ook al zal de subsidie van 15 euro per vlag ook wel een motivatie zijn. (fh)

Startdag JNM Markvallei

Digidaks zijn openbare computerruimten waar iedereen gratis gebruik kan maken van de computers, printer, scanner en internet. Het is de perfecte plaats om alles te weten te komen over de werking van de pc en het internet. In digidak is er altijd een begeleider die samen met jou de eerste stappen op de informatiesnelweg zet en die je helpt met al je computervragen. Digidak is actief in verschillende gemeenten in de provincie Antwerpen. (fh)

HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse gewoonte organiseert JNM (Jeugdbond voor Natuur & Milieu) Markvallei haar startdag op de 3de zondag van september. Dit jaar zullen we vertrekken in Minderhout aan de Kuip met de fiets richting een prachtig natuurgebied. JNM is er voor jongeren tussen de 7 en 26 jaar die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu. Samen trekken ze de natuur in om zich te verdiepen in de diversiteit van ons planten- en dierenrijk. De leden zijn niet verlegen om hun handen uit de mouwen te steken tijdens beheerswerkactiviteiten en zoeken naar de mooiste plekjes in Groot-Hoogstraten en Rijkevorsel. Ook spelen we stratego met dieren en doen we aan wateronderzoek in de Mark. Net voor de winter maken we heerlijke vetbollen voor de vogeltjes. Jaarlijks hebben we ook een afdelingskamp en organiseren we een themaweekendje. Voor meer info kan je de site checken op www. jnm.be/markvallei of Arnold Wittenberg contacteren op arnoldwittenberg@gmail.com (aw/red)

36

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 36

25-8-2011 12:00:28

H w h g

E k d t

H d C e d fi s A s s m C D h S


n -

r

t n 3

r

n

Hoogstraten

De GRENSWIPPER, een streekbier met karakter HOOGSTRATEN – Onze stad is met de ‘Grenswipper’ een nieuw streekbier rijker, een bier zo heerlijk dat het zelfs al buiten de stadsgrenzen gedronken wordt. Even voorstellen. De ‘Grenswipper’ is een donker degustatiebiertje van 6,5°, met hergisting op de fles, gebrouwen door de Scheldebrouwerij te Meer. Het bier werd op de markt gebracht naar aanleiding van de theaterwandeling ‘De bossen van Castel’ door Zjosfinks van ‘Theater Pas Geverfd’ en dankt zijn naam aan één van de figuren die in de verhalen van Zjos furore maakte. Zo bizar de figuur van de grenswipper was, zo heerlijk lekker smaakt het bier dat zijn naam draagt. Aanvankelijk werd de Grenswipper alleen geschonken na de wandelingen, maar ondertussen kan men de Grenswipper proeven in steeds meer cafés in de grensstreek zoals daar zijn: de Castelhoeve in Castelré, de Jachthoorn en café De Vélo in Hoogstraten, De Papillon in Minderhout, café De Nieuwen Buiten in Wortel, café Schuttershof in Zondereigen, café Rue Mour in

De Grenswipper dankt zijn naam aan één van de figuren uit de verhalen van ‘De bossen van Castel’ Rijkevorsel, In ’t Hofke te Merksplas en in de San Severia te Turnhout.

Voor meer informatie: Theater pas geverfd, tel.: 03 314 47 92, Gsm: 0476 72 91 91 (fh)

Infomoment mantelzorgers Wie? Deze infomomenten richten zich in de eerste plaats naar mantelzorgers maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Een mantelzorger is een persoon die regelmatig zorg verleent aan iemand uit zijn onmiddellijke omgeving. Sommige mantelzorgers zorgen voor een chronisch ziek kind, een partner met een handicap of een dementerende ouder. Anderen voor een zus, een vriendin of een buurman die gedurende kortere of langere tijd op zorg is aangewezen. Zo'n taak is vaak moeilijk alleen te dragen. Daarom zijn er heel wat initiatieven van gemeente en OCMW ter ondersteuning van mantelzorgers waaronder deze infomomenten.

Wanneer en wat? Donderdag 22 september om 13.30 uur - praten helpt

Waar?

Door ziekte, ongeval of toenemende zorgnoden verandert de relatie tussen twee mensen. Dingen die voordien misschien makkelijk bespreekbaar waren zijn dit nu minder. Hou je je mond en slik je je frustraties in of praat je erover. Tijdens dit infomoment bewandelen we de tweede weg en zoeken we naar een manier om moeilijke boodschappen op een correcte en aanvaardbare manier over te brengen. In een zorgsituatie krijg je misschien ook te maken met professionele zorgverstrekkers die vaak een andere taal spreken. We staan ook stil hoe je met hen kan communiceren. Door Karen Segers van het vormingscentrum HIVSET vzw

Inschrijven voor 16 september bij de dienst senioren - 03/3401954 - senior@hoogstraten.be Deelname is gratis Wie vervoer wenst contacteert hiervoor best de handicar of de mindermobielencentrale 03/3402151 - vervoer@ocmwhoogstraten.be (fh)

Ontmoetingsruimte - Bibliotheek - Lindendreef 1 - 2320 Hoogstraten

Hoe?

Rijbewijs Cara Sinds enkele jaren krijgen jongeren de kans om zich op school voor te bereiden op het behalen van een rijbewijs. Als dit gewone theoretische examen voor jou niet haalbaar is kan je deelnemen aan een theoretische examen “in speciale zitting”. Om hieraan te kunnen deelnemen moet je beschikken over een attest afgeleverd door het CLB, het buitengewoon onderwijs, OCMW of het ziekenfonds. Cara, het ‘centrum voor rijgeschiktheid en voertuigaanpassing’ , is een afdeling van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (het BIVV). Het Cara bepaalt de rijgeschiktheid van personen. Soms worden er voorwaarden gesteld: bv: je mag enkel rijden met een aangepaste wagen, … Mogelijk bekom je dan ook een financiële tussenkomst in de aanpassingen van de wagen. Onderzoeken en het advies van CARA zijn gratis. Je kan Cara bereiken op het nummer 02/244.15.52 of via cara@bivv.be (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 37

37

25-8-2011 12:00:30


hoogstraten

Oxfam vraagt hulp voor Oost-Afrika!

HOOGSTRATEN – De Missiekring Hoogstraten organiseert voor de 44ste maal haar jaarlijks MISSIEFEEST op kermiszondag 25 en maandag 26 september in parochiecentrum Pax.

HOOGSTRATEN - Wie de voorbije dagen naar het journaal keek of een krant gelezen heeft, zal zeker al iets opgevangen hebben over de noodsituatie in Oost-Afrika. 12 miljoen mensen hebben dringen hulp nodig! Hoe valt te verklaren dat er nu zulke ernstige crisis heerst in deze regio? De extreme droogte en een wijzigend regenseizoen vormen een dodelijke combinatie. Daarnaast zijn andere factoren zoals een diepgewortelde armoede, stijgende voedselprijzen en een aanhoudend conflict de voedingsbodem voor deze crisis.

en geld-voor-werk: het essentiële dat mensen nodig hebben om in leven te blijven.

Noodhulp is een efficiënte manier om de dringendste behoeften van de mensen nu te beantwoorden. Maar het is ook nodig verder vooruit te kijken. Rijke landen moeten hun steun dringend opvoeren en zorgen voor de nodige hulpfondsen om deze crisis snel aan te pakken. Oxfam kan, dankzij de gulheid van vele mensen, al sinds meerdere maanden hulp bieden aan gezinnen in Ethiopië, Somalië en Kenia. De hulp bestaat uit water, voedsel, sanitair, hygiënekits

Hoe kunt u helpen? Vandaag nog kunt u uw steentje bijdragen om deze crisis aan te pakken en mensenlevens te redden. Elke financiële bijdrage, hoe klein ook, kan het verschil maken! Stort op BE37 0000 0000 2828 met code ‘9108-Oost-Afrika noodhulp’ of deponeer uw bijdrage in de collectebus in de wereldwinkel van Hoogstraten, Gelmelstraat 50 Bedankt! (tm/red)

SPELEN = LEREN in de gemeenteschool HOOGSTRATEN - De vakantie is achter de rug. Iedereen heeft zijn batterijen opgeladen en is weer helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. Naar goede gewoonte werken de kinderen en leerkrachten van de gemeenteschool van Hoogstraten een jaarthema uit. Dit jaar gaan we spelend leren en lerend spelen. Kleuters ontwikkelen hun taal, hun sociale, emotionele en motorische vaardigheden spelenderwijs. Dit

Missiefeest

spelend leren moet ook bij de kinderen van de lagere school een plaats blijven krijgen. Drukke agenda’s, televisie, games en internet zetten de ruimte om vrijuit te spelen al te vaak onder druk. Wij willen onze kinderen deze ruimte geven en zo hun communicatieve vaardigheden, hun vindingrijkheid en hun creativiteit stimuleren. Het belooft een actief, plezant en leerrijk schooljaar te worden. (LL/red)

Er zijn verschillende mogelijkheden om de missiewerkers te steunen: 1. Zondag staan vanaf 11.45 uur de tafels gedekt en kan men er in drie groepen smakelijk en voordelig dineren met een menu naar keuze. Op maandag tussen 18 en 19 uur staan de tafels opnieuw gedekt en ook dan kan u van het diner genieten. U moet wel uiterlijk op donderdagavond 22 september inschrijven. Voor informatie neemt u contact op met Jan Bruyndonckx op het nummer 03 314 85 20. 2. Zondag- en maandagnamiddag vanaf 14 uur kan je bij een drankje proeven van lekkere pannenkoeken, gebakjes, vlaaien, broodjes of een heerlijke koude schotel. U kan er ook mooie wenskaarten kopen en er is doorlopend een grote tombola met prachtige prijzen. De vijf hoofdprijzen worden maandagavond om 20 uur getrokken. De organisatoren zorgen ook voor een kleine tentoonstelling, waarin ze de missiewerkers en hun werk aan u voorstellen. 3. Je kan de missiewerking ook steunen door een overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE25 3200 2355 2882 van Missiekring Hoogstraten. De totale opbrengst van al deze activiteiten wordt verdeeld tussen de twee Hoogstraatse missiewerkers en de 12 missionarissen met familiebanden in de parochie. (jb/red)

Gespreksavond autisme HOOGSTRATEN - Op donderdag 8 september is er in het lokaal van de St.-Jorisgilde in de Brouwerijstraat een gespreksavond over de persoonlijke toekomstplanning voor mensen met autisme. De spreker die avond is dhr. Marc Peeters. Inschrijven om de avond bij te wonen kan op tel. 0496 39 22 68. Met vragen of meer voor meer informatie over autisme kan je terecht op de autismetelefoon 078 15 22 52 of op vva@ autismevlaanderen.be (FS)

Bloed geven HOOGSTRATEN - Op woensdag 31 augustus kan u bloed komen geven in het lokaal Rode Kruis aan het Slommerhof. U bent er welkom van 17.30 tot 20.30 uur.

38

Tennis Tennisclub De Dageraad uit Beerse organiseert voor mensen met een beperking en / of autisme tien lessen welke doorgaan op maandag of op donderdag. De lessen nemen een aanvang vanaf maandag 19 september. Meer informatie bij baetenhilde@hotmail.com (FS)

Tiende Spilzakkentocht HOOGSTRATEN – Wandelclub De Noorderkempen organiseert op donderdag 29 september de tiende editie van de ‘Spilzakkentocht’. De afstand bedraagt naar keuze 7, 15 of 20 km. Vertrekken kan tussen 9 en 16 uur aan het lokaal van handboogmaatschappij Nieuwe Olijftak aan het Slommerhof 16. Deelname kost 1 euro met sticker of 1,30 euro zonder sticker. (fh)

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 38

25-8-2011 12:00:31

M d l g N m s T d s e

M ' D i m n e a u

H e


-

hoogstraten / meer

Een lieve kleine meid zorgt voor vierde generatie

Viergeslacht bij de familie Verschueren

-

.

n

r e n

-

n

-

p r p

-

. . l

t

MEER - Op 19 februari 2011 werd Jinse Goossens geboren, en zorgde deze kleine meid voor een viergeslacht. Lief en klein: letterlijk als figuurlijk. Jinse werd namelijk twee maanden te vroeg geboren, was maar 39 cm groot en woog maar 1.620 gram. Na een relatief lang verblijf in het ziekenhuis van Leuven en Turnhout, moest moemoe lang moeten wachten voor ze haar achterkleindochter op schoot kon nemen. Toen dat uiteindelijk ging, werd het viergeslacht, waar de familie bijzonder trots op is, meteen op foto vastgelegd. Overgrootmoeder Marie Goetschalckx en grootmoeder Rit Goetschalckx wonen in Meer. Kim Kinschots en de kleine Jinse Goossens wonen ondertussen in Beerse. (ma)

HOOGSTRATEN – Op 29 april 2011 werd Miel Verschueren en zijn zusje Sam geboren. De gelukkige ouders zijn zeer gelukkig met de geboorte van de tweeling, maar Miel krijgt vandaag iets meer aandacht omdat hij zorgt voor een mannelijk viergeslacht. Op de foto herkennen we de 78 jarige overgrootvader Alex Verschueren, de 52-jarige grootvader Eddy Verschueren, de 24-jarige vader Stijn Verschueren en de jongste telg Miel Verschueren. (fh)

Muziekfeesten bij Fanfare 'De Eendracht' MEER - Op zaterdag 17 september richt Fanfare 'De Eendracht' in de Meerse parochiezaal aan de Donckstraat weer haar jaarlijkse muziekfeesten in. Ook dit jaar heeft De Eendracht weer heel wat muziekverenigingen uit de streek die hun deelname hebben bevestigd. We krijgen dus opnieuw een schitterend programma voorgeschoteld. De aanvang van de concerten is voorzien om 14.30 uur en het einde omstreeks 22 uur. Hieronder vindt u het programma, waarin u vast en zeker uw gading zult vinden :

14:30 uur : Harmonie 'De Volkswil' - Turnhout 15:30 uur : Kon. Harmonie 'De Eikel' - Brecht 16:30 uur : Fanfare 'Broederband' - Wechelderzande 17:30 uur : Kon. Brass Band 'Condor' - SintJozef-Rijkevorsel 18:30 uur : Kon. Fanfare 'De Burgerzonen' Oud-Turnhout 19:30 uur : Kon. Fanfare 'De Heidegalm' Schoonbroek 20:30 uur : Kon. Fanfare 'Sint Willibrordus' Merksplas

Iedereen is van harte welkom op de muziekfeesten 2011. De inkom is gratis. Fanfare 'De Eendracht' heeft in september een drukke maand. Naast de eigen muziekfeesten treden de muzikanten nog op tijdens de Boerenmarkt in Meer op zondag 4 september en geven ze op zondag 25 september een concert op de muziekfeesten van Kon. Harmonieorkest 'De Wijngaard Vrijheidsvrienden' te Wijnegem. (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 39

39

25-8-2011 12:00:32


meer

En het werd zomer

Antiek- en Vlooienmarkt

MEER – Na een voor de Mosten rampzalige julimaand begon augustus zonovergoten. Met een goed voorjaar telde de Mosten van april tot eind juli in totaal 23.300 bezoekers. In juli zelf kwamen er maar 4.378 bezoekers tegenover 20.000 in juli vorig jaar. Maar begin augustus was het een drukte van belang.

De heroïsche 3-daagse van de RasMussen MEER - Vrijdag morgen 12 augustus vertrok de fietsclub van JH Mussenakker op een heroïsche driedaagse tocht van de grenspaal in Meersel Dreef naar de het zuidelijkste puntje van België in Torgny in de provincie Luxemburg. Dit op hun mountainbike en gestuurd door de GPS

tracks van de organisatie van Solosride.be. 365 km en 4300 hoogtemeters verder over de mooiste onverhard paadje dwars door veld en bos bereikten de RasMussen de grenspaal! Hierbij nog een speciale vermelding voor de verzorger, ploegleider, bevoorrader,… Jelle Willebrords.

MEER - Al lang voor kringloopwinkels een begrip werden, droegen de leden van Brassband en Percussie-ensemble Sinte-Rosalia uit Meer (Hoogstraten) hun steentje bij aan het recycleren van gebruiksgoederen. Zij organiseren namelijk jaarlijks een grote rommelmarkt. Tussen het materiaal dat na het opruimen van zolders, kelders en oude woningen wordt verzameld, zitten soms ook waardevolle oude meubels, landbouwwerktuigen, snuisterijen en siervoorwerpen. Daarom mag er gerust gesproken worden van antiek- en vlooienmarkt. Het evenement vindt dit jaar plaats op zaterdag 24 september in en om het lokaal van de muziekvereniging Zaal voor Kunst en Volk, Meerseweg 3 in Meer De zaal zelf is een pareltje van typische architectuur uit de eerste helft van de vorige eeuw en een bezoekje meer dan waard. Voor de markt is ze volgestouwd met de schatten van op zolder. Bovendien staan er rondom de zaal een reeks tentjes opgesteld. Zaterdag 24 september kan u van 8.30 tot 12 u. terecht om honderden geprijsde voorwerpen te kopen en de stukken die ‘s namiddags per opbod worden verkocht te bekijken en keuren. ’s Middags stipt om 13.30 u. start dan de eigenlijke verkoop per opbod. Alle genummerde stukken worden verkocht volgens het veilingsysteem, u komt dus zeker niet voor niets naar Meer. Ook als u niet onmiddellijk toe bent aan een misschien verrassende aankoop van een oude schat, bent u van harte welkom. De veiling is een attractie op zich en op het balkon van de oude zaal hebben de leden van Sinte-Rosalia een gezellig café ingericht. Meer info bij de voorzitter van de vereniging: Jos Brosens, Frankenberg 8A2, 2321 Meer, tel. (0032) (0)3 315 90 79 of joseph.brosens2@telenet.be. Zie ook: www.rosalia-meer.be . (JV/red)

Tweedehandsbeurs

Op de foto liggend Jelle Willebrords, vlnr: Jef Voeten, Raf Laurijsen, Bjorn Strybos, Bart Buyens, Martijn Pluym, Steffen Ryvers. Niet op foto: Rob Gijsbrechts en Bert Rombouts (uitgeschakeld door overmacht en pech). (ma) 40

MEER – De Gezinsbond organiseert een tweedehandsbeurs kinderartikelen (kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar, ook speelgoed) op zondag 16 oktober van 11 uur tot 13.30 uur in de lagere school De Meerpaal, Terbeeksestraat 6. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Je wilt kopen? Je kunt terecht in de lagere school voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kas. Je wilt laten verkopen? Je moet vooraf inschrijven vanaf 10 september tot uitputting van de lijsten bij Ilse Herygers, Bergenstraat 27, Meer, tel. 03 315 99 70. Hier krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,50 euro voor leden (lidkaart meebrengen) en 4 euro voor nietleden. Op de dag zelf moet je de artikelen enkel brengen tussen 8.30 uur en 9.30 uur en ophalen tussen 15 uur en 15.30 uur. Het bestuur verzorgt de verkoop. (HG)

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 40

25-8-2011 12:00:32

M e O b m r n w w

A m d a g v t d

D v O g b m e


d r

k

,

t n l

n

meer

Meerse Marktseizoen eindigt met Boerenmarkt MEER - Met de traditionele boerenmarkt komt er een einde aan het 19e marktseizoen in Meer. Opnieuw mag de organisatie tevreden terugblikken op een geslaagd seizoen. Slechts één markt viel letterlijk in het water, maar voor de rest mocht niemand klagen. De batterijen kunnen nu opgeladen worden voor de 20e jaargang, want daarvan wil het marktcomité een gedenkwaardige editie maken. Afsluiten doen we dus op zondag 4 september met de Boerenmarkt. Zoals steeds zijn De Landelijke Gilde en de KVLV de drijvende krachten achter deze laatste markt en dat biedt de stevige garantie dat de liefhebbers van groenten, fruit, vlees, zuivelproducten, enz… uitgebreid aan hun trekken komen. Daarbij krijgen ze de steun van de Aardbeikring en de Meerse Bloemenvrienden.

.

r

e

:

)

n

. t .

De Landelijke Gilde en de KVLV bepalen ook voor een groot stuk het uitzicht van deze markt. Op het grasveld aan het klooster plaatsen ze een grote tent, waarin van 08.30 u tot 10.30 u een ontbijt kan genuttigd worden voor 8 EUR. Daarvoor moet je vooraf wel inschrijven. Tegelijk wordt er flink wat animatie aangeboden. Fanfare De

Eendracht en de Heidemuzikanten zijn ondertussen een vaste klant. Hun optredens worden afgewisseld met de dansgroepen van de Gilde van Meer en Loenhout. Daarbij hoort ook het vendelen en roffelen, maar dat situeert zich buiten de tent. Daar kunnen trouwens nog tal van attracties bezocht worden. U mag zich verwachten aan demonstraties van pluimvee, vlegeldorsers, een schapendrijver, een imker, een stoomorgel, enz… De winnaars van de ballonwedstrijd van juli kunnen hun prijs afhalen aan de stand van de aardbeien.

In de Donckstraat, de kloosterdreef en op het zandplein speelt zich het marktgebeuren af zoals we dat kennen, met gratis standplaatsen voor elke hobbyist die iets tweedehands heeft aan te bieden. De markt loopt van 09.00 u tot 12.30 u, maar wie een goede plaats wilt, komt best wat vroeger. Voor meer informatie over deze Boerenmarkt, kan je terecht bij Jan Van Dun ( 03/3158451 ) of Jan Dufraing ( 03/3158680 ). Of je kan eens kijken op de eigen website: www.meermarkt.be, waar heel wat informatie te vinden is.

Natte voeten in “de kuip” Wat heeft organisator Kon.Fanfare De Marckezonen de weergoden toch in de weg gelegd? Op 4, 11 en 18 augustus schenen de weermakers toch in een opperbeste bui en werd er door de verantwoordelijken van dit evenement in de handjes gewreven. Maar o wee, tegen het aanvangsuur verschenen er donkere wolken en het hemelwater gutste neer met als gevolg met de natte voetjes in de kuip. Dit kon echter de pret niet drukken en de aanwezigen genoten met volle teugen. Gelukkig bleven de hemelsluizen niet open zodat de aanwezigen konden genieten van een mix van leuke muziek en voor een prettige sfeer te creëren moet je zelf ook meewerken. Voor de tiende editie werd voor streekeigen groepen gekozen. Op 4 augustus gaf Jiving Sister Fanny van jetje, op 11 augustus stevige rockmuziek door de nieuwe coverband van Minderhoutenaar Jef Broes en op 18 augustus kreeg Nonkel Ney’s Rhythm ’n Blues Band de vlam in de kuip. Ondanks het minder goede weer mochten de “Kuipfeesten 2011” toch op een ruime belangstelling rekenen en een elfde editie komt er ongetwijfeld. (rel)

Met het schuimende pintje in de hand en stevige muziek is het genieten geblazen op de Minderhoutse Kuipfeesten

e , n r

n t

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 41

41

25-8-2011 12:00:33


meer

Dokter Luc Vermander opent “Medisch Centrum Noord” MEER – Steeds meer artsen gaan samenwerken of openen een groepspraktijk. Begin dit jaar opende dokter Willemse in Hoogstraten zijn ‘Huisartsenhuis44”, een samenwerking tussen twee en binnen afzienbare tijd drie dokters. In een samenwerkingsverband zijn dokters beter en meer bereikbaar en werkt men vaak multidisciplinair, zoals in het recent geopende “Medisch Centrum Noord” een initiatief van dokter Luc Vermander. Voor dokter Luc Vermander gaat er een droom in vervulling, precies dertig jaar nadat hij in Meer als huisarts begon. Op zaterdag 30 juli werd zijn nieuw en ruim praktijkgebouw plechtig geopend, met een groep van vier dokters, drie verpleegsters, waaronder een vroedvrouw die instaat voor de begeleiding van zwangere vrouwen, en verder een psychologe en een diëtiste. En, als alles volgens planning verloopt komt er volgend jaar nog een revalidatiecentrum en zwembad bij, waardoor ook patiënten met motorische problemen er terecht zullen kunnen voor hun revalidatie. “We willen de patiënt optimaal begeleiden” zegt dokter Luc Vermander, “Als je bijvoorbeeld met overgewicht kampt, kan je meteen een afspraak maken bij onze diëtiste en eventueel zelfs bij de psychologe als je het er mentaal moeilijk mee hebt. We willen in onze praktijk ook preventief werken. Je kan bij ons ook terecht voor een volledige medisch onderzoek. Iets waarvoor je nu naar een ziekenhuis moet”. (fh)

Naast burgemeester Van Aperen de medewerkers van Medisch Centrum Noord: v.l.n.r.: dokter Dominique Vermander, dokter Karin Feremans, verpleegster-vroedvrouw Annick Goetschalckx, verpleegsters Kristien Vandeputte en Frederika Mechiels, dokter Luc Vermander, dokter Laetitia Vermander, diëtiste Ingrid Bogaerts en psychologe Christel Willems.

Met zijn basketsloefkes aan

MEER – Het weekend van 20 tot 22 augustus waren weer hoogdagen voor het Nederlandstalige lied. Drie dagen lang passeerden bekende en opkomend talent langs de feesttent van Radio Valencia. Te veel vedetten om op te noemen, daarom houden we het bij Sam Goris, één van topacts van maandagavond. 42

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 42

25-8-2011 12:00:33


,

meerle

KWB –fietstoeristen in het Zwarte Woud MEERLE – Maandag 11 juli, eerste officiële dag van het bouwverlof en Vlaams Nationale feestdag. Bij het krieken van de dag staan dertien fietsen van de A-ploeg van de KWB-fietsclub klaar op de aanhangwagen richting Zwarte Woud. Na goed 600 km gaan echte fietsers dadelijk de baan op. Kennismaken met de vlakke dorpskernen, doodlopende industrieterreinbaantjes en grindwegen waar elke echte wielertoerist zijn neus voor ophaalt. Als dat zo een week gaat aanhouden. Dinsdagochtend: iedereen aan ontbijt om 7:30. Eerste beklimming van de Allerheiligenberg en wat Ad en Frank, de voorverkenners van het paasweekend, aan den lijve hadden ondervonden bleek waar te zijn. In tegenstelling tot het hooggebergte waar de wegen al zigzaggend de heuvel opgaan, doen de wegen dat hier pal loodrecht de bergwand op. Onder het gebladerte van de loofwouden door zodat je zelfs geen vermoeden hebt hoever de top nog verwijderd is. De betere fietscomputer gaf stijgingspercentages van 10 tot 12% . Het verdere verloop van de week: leven zoals beroepsrenners. Ontbijten, fiets klaar maken voor

Op de foto v.l.n.r.: Ad Goetschalkx - Frank Senders - Hanny De Jong – Jan Gorissen – Patrick Jordens– Dirk Dufraing - Wim Gorissen – Dave Martens – Peter Hoppenbrouwer – Chris Janssens – Frank Faes – Jos Meeuwesen de trip, start, kilometers maken en aankomst zonder uitgeput te zijn. Wat de beroepsrenners niet beleven: wachten op elke heuveltop op diegene

die het wat moeilijker hadden, een koffiepauze met gebak in de plaatselijke kroeg onderweg en aperitief bij aankomst in het thuishotel. (PJ)

Fietsen voor de parochiezaal

Maïsdoolhof

MEERLE – Op zondag 4 september kan je weer mee de fiets op ten voordele van de parochiezaal van Meerle. Van 13.00u tot 14.00 u kan je inschrijven voor een tocht van ongeveer 27 km, af te leggen op eigen tempo. Het comité heeft er voor dit jaar een puzzeltocht van gemaakt, spannend om te doen! Ook kinderen kunnen meedoen. Onderweg krijg je een verfrissing en versnapering aangeboden. Meedoen kost slechts 1 euro. Na het fietsen kan je een lekkere pannenkoek eten of iets drinken.

MEERLE – De maïs is ferm gegroeid de laatste weken, de doolhof bij ‘T IJSKLOMPKE, over een oppervlakte van 5.5ha of 11 voetbalvelden groot, is dus extra spannend om te doen. Zoals je in vorige editie kon lezen, staat de doolhof dit jaar in het teken van van “bloemen en planten”. Op het resultaat van dit jaar vanuit de lucht, moeten we nog even wachten, dat van vorig jaar zie je hierbij. Zeker de moeite en spannend om te doen! (jaf)

Om 17.00 u. vindt de prijsuitreiking plaats in de parochiezaal, er zijn speciale mooie kinderprijzen. Daarom, doe mee, zowel jong als oud aan deze gezonde activiteit en je steunt er nog een goed doel mee. Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij Elly Geerts, Ulicotenseweg 29, Meerle - Tel 03 315 85 86 – e-mail elly.geerts@telenet.be (jaf)

Bloed geven Op woensdag 21 september kan u langs het Rode Kruis bloed komen geven in de Gemeentelijke lagere school langs de Terbeeksestraat 6 te Meer. U bent er welkom van 18 en 20.30 uur.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 43

43

25-8-2011 12:00:34


wortel

Een fotografisch project van fotogroep ’t Slot en fotocollectief Plata

De Veranderlijke TIJD Het is voor de vierde maal dat fotogroep ’t Slot uit Wortel en fotocollectief Plata uit Breda, een thematisch fotografische confrontatie aangaan. Na ‘Grenzen’ (2004), ‘Kijken met je ogen toe’ (2006) en ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (2008) wordt nu ‘De veranderlijke tijd’ afgetast. Iedere fotograaf gaat op zijn eigenzinnige manier om met dit thema: speels, intiem, confronterend, impressionistisch, voor de een met nadruk op de tijd, voor de ander met het accent op het veranderlijke, zoekend naar een soort vergankelijkheid. Fotografie die de kijker doet nadenken. De selectie van het werk en de fotografen gebeurde in het FoMu in Antwerpen. De curatoren van deze expositie waren Nicol’Andrea, Ludo Bekkers, Jaymes Van Luppen en Mischa Keijser. De expositie wordt geopend op vrijdag 23 september om 20.00 uur door de heer Johan de Vos, fotorecensent, in de Stadsgalerij te Breda. De expositie is geopend op zaterdag 24 septem-

ber en zondag 25 september van 11 tot 17 uur in de Stadsgalerij, Oude Vest 34, te Breda. Voor meer inlichtingen: Fotogroep ’t Slot, Mar-

Naar de Bloemencorso

Vogelhofstraat in feest

WORTEL – Ziekenzorg organiseert op maandag 12 september een uitstap naar de Bloemencorso van Loenhout. Op die dag kan men de praalwagens bekijken op het tentoonstellingsterrein. De bloemencorso van Loenhout is de voorbije jaren uitgegroeid tot de grootste en mooiste van het land. Het bezoek is zeker de moeite waard en iedereen kan dit aan. Na de middag is er voor de deelnemers een warme maaltijd in het rusthuis van Hoogstraten. Daarna kan men daar de bouwwerken bekijken alsook de opstelling van een kamer in het toekomstige centrum.

cel De Bruyn e-mail: gabber@telenet.be Fotocollectief Plata: Ad Vlemmix e-mail: ad@ vlemmix.com

WORTEL – Gans de zomer lang, tot vrijdag 12 augustus, was de Vogelhofstraat een heuse ‘speelstraat’. Om het succes én het einde van het initiatief te vieren, organiseerden de bewoners die vrijdagavond een straatfeest. ’s Namiddags werd een tent opgesteld, kreeg een luchtkasteel vorm en dan kon het feest beginnen. Al de bewoners van de Vogelhofstraat werden uitgenodigd om samen te genieten van smaakvolle sangria en een overheerlijke barbecue. Kortom een leuke avond die tot in de vroege uurtjes duurde en een straat om trots op te zijn. (fh)

Programma: 9.15 uur: vertrek met auto’s aan het Vagebondplein (bij de Guld) naar Loenhout. 10 uur: aankomst in Loenhout en ontvangst met koffie en gebak. 11 uur: begin van de rondleiding en het bekijken van de praalwagens. 12.30 uur: warme maaltijd in het rusthuis van Hoogstraten. 13.30 uur: vertrek in Hoogstraten naar Wortel. Iedereen is van harte welkom! Inschrijvingen – 8 euro per deelnemer – dienen langs de ziekenbezoekster binnen te komen bij Herman Verlinden (tel. 03 314 68 57) ten laatste op dinsdag 6 september. (HV)

Terwijl de grote mensen genoten van spijs en drank, konden de kinderen zich uitleven op het springkasteel.

Ken uw buren, ken uw dorp 44

lees De Hoogstraatse Maand

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 44

25-8-2011 12:00:35


wortel

Met de gilde ‘de muur’ op WORTEL – Noem het teambilding of gewoon een heerlijke daguitstap. De St.-Jorisgilde van Wortel organiseert elk jaar een uitstap waarop de schutters en hun hun partners lekker kunnen bijpraten. Dit jaar trok men naar de bewuste muur van Geraadsbergen om er kennis te maken met de

OKRA nieuws

kasseiën, de helling en de prachtige kapel van O.L.Vrouw van de Oudenberg. Na de middag ging het richting Oudenaarde, waar men een bezoek bracht aan het Centrum van de Ronde van Vlaanderen, een verrassend eigentijds opgevat museum rond Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd. (fh)

Het OKRA bestuur vraagt ook al aandacht voor hun kaartprijskanp ‘rikken’ op woensdag 5 oktober om 13 uur, ook in dezelfde zaal ‘Trefpunt’. Belangstellenden kunnen er inschrijven vanaf 12.30 uur. Deelnemen kost 7 euro inleg, inclusief drie consumpties. Er worden drie ronden gespeeld en voor de eindstand zijn er geldprijzen voorzien. Info bij Jan Van Dijck, tel.: 03 314 77 11. (fh)

Jacklyn Suiskens wint bodypaint event

@

-

e

WORTEL – De gepensioneerden van Wortel organiseren op zondag 25 september een grote vlaaien- en smoutebollendag. Iedereen die de gepensioneerden een goed hart toedraagt of gewoon zin heeft in smoutebollen of een heerlijke tas koffie met gebak is welkom in parochiezaal ‘Trefpunt’ tussen 13 en 18 uur.

De leden van St.-Joris Wortel poseren voor de kapel boven op de muur van Geraadsbergen

Afgestudeerd

WORTEL - Afgelopen zondag behaalde Jacklyn Suiskens van bodyartstudio Magic Faces uit Wortel de eerste plaats tijdens een internationaal bodypaint event in Losheim Am See in Duitsland met haar vlindercreatie. Haar zoon Jurriën, met 17 jaar de jongste deelnemer, paintte voor het eerst solo en viel net buiten de prijzen met zijn smeltende ijskoningin. De wedstrijd was uitsluitend op uitnodiging van de gemeente Losheim am See en buiten de twee teams van Bodyartstudio Magic Faces streden een 19 tal bekende bodypainters voor de prijzen. Een ander compliment voor de een na jongste deelnemer, Philip Tronser, zoon van tweevoudig wereld kampioen Peter Tronser en enkelvoudig wereld kampioen Petra Tronser, die met zijn 19 jaar de derde prijs behaalde. De creatieve appels vallen duidelijk niet ver van de boom. (fh)

p WORTEL - In juni studeerden deze jongens en meisjes af aan De Wijsneus in Wortel. We wensen Yitse, Silke, Axl, Bo, Kelly, Luuk, Lien, Brent, Ashley, Yasmine, Lotte, Siebe, Joyce, Andres, Elke, Kaat, Vera, Annelies, Liz en Ya’nan veel succes in hun nieuwe school! Het ga jullie goed! De juffen en meesters van De Wijsneus.

Een compositie van Jacklyn Suiskens

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 45

45

25-8-2011 12:00:35


minderhout

Venhoef, zijn zwerfkatten en Gaia MINDERHOUT - Begin augustus besliste de stedelijke milieudienst om, na klachten van overlast, de zwerfkatten in de wijk Venhoef te vangen. Toen duidelijk werd dat de zwerfkatten een spuitje zouden krijgen, kwam er veel kritiek uit de hoek van dierenwelzijnsorganisaties. Volgens hen is het beter om de katten te steriliseren om zo de kattenplaag aan te pakken. Op aandringen van de dierenwelzijnorganisaties stopte de milieudienst met het vangen van de katten. Meer zelfs, Michel Vandenbosch van Gaia vroeg om een gesprek met de burgemeester. Volgens Gaia is iedereen die iets onderneemt, waardoor een dier zonder dat het echt nodig is omkomt, volgens de wet strafbaar volgens de wet op de bescherming en het welzijn van dieren. Volgens Vandenbosch is het helemaal niet nodig om de gezonde zwerfkatten te vangen en te doden en overtreedt de gemeente de wet. Gaia pleit voor een diervriendelijk sterilisatiebeleid zoals meer dan 200 steden en gemeenten dat al doen. (fh)

4 x 4 voor het goede doel

M o b l

E h b d

Fietsen met WTC Papillon

MINDERHOUT - Net zoals de voorbije jaren organiseren Rotary en Rotaract HoogstratenKempen in samenwerking met Markdal uit Merksplas, een vier maal vier voor het goede doel. Ook nu willen zij een speciale dag inrichten ten voordele van de minder-validen onder ons.

in de Noorderkempen en over het 4x4-parcours. Naast het 4x4 gebeuren zal er ook randanimatie zijn op het terrein. Tevens wordt aan elke deelnemende mindervalide twee gratis consumpties aangeboden. Het geheel wordt afgesloten omstreeks 17 u.

Dit jaar zal de organisatie plaatsvinden op zaterdag 10 september, op de terreinen van Desta aan de Blauwbossen in Minderhout (Hoogstraten). Het startschot zal gegeven worden om 11 uur en wij sluiten de jeeptochten af omstreeks 15.30 uur. Mindervaliden (mét begeleider) krijgen de kans gratis als passagier deel te nemen aan een tocht met een SUV (luxejeep) langs onverharde wegen

Deelnameprijs bedraagt € 35 per auto en geeft ook de mogelijkheid om het 4x4-circuit op te gaan. De mindervaliden en hun begeleiders nemen uiteraard gratis deel aan deze activiteit. Inschrijven kan tot begin september of totdat alle plaatsen volzet zijn. Meer informatie kan u bekomen bij Charlotte Pollet 0486/43.85.66 of via e-mail pollet.charlotte@gmail.com

MINDERHOUT - Actieve wielerliefhebbers worden op 18 september extra in de watten gelegd door WTC Papillon Minderhout dat tegelijkertijd een MTB-tocht en een wegrit voor haar rekening neemt. Voor de wegrit kan je een keuze maken tussen 60 en 85 km en een gevarieerd parcours door de Belgisch-Nederlandse grensstreek , over rustige wegen en langs grazende koeien wordt de deelnemers voor de wielen geschoven. Bij de veldtoertocht voor de fervente mountainbikeliefhebbers bedraagt de afstand iets minder, namelijk 27 ofwel 45 km en voor het grootste deel peddelt men door de meest noordelijke bosgebieden van België. Van puur genieten gesproken! Inschrijven kan je van 08.00 tot 10.00 uur in het Parochiecentrum Koestraat 3 Minderhout en voor 3 euro beleef je enkele uren intens fietsplezier. Ongetwijfeld een aanrader! (rel)

Fascia wat?... fasciatherapie

Het vier maal vier circuit

46

MINDERHOUT - Sinds kort is Minderhout een nieuwe therapievorm rijker: aan de Hoge Weg 34 is Hilde Smout een kinesitherapie- en fasciatherapiepraktijk begonnen. Als kinesitherapeute werkte ze eerst 6 jaar in Oostenrijk en daarna 12 jaar in Nederland, om nu de uitdaging van een eigen praktijk aan te gaan. Om als kinesitherapeute de dieperliggende oorzaak van klachten weg te nemen, volgde ze een opleiding tot fasciatherapeut. De basis van deze therapie bestaat uit het wegnemen van spanningen en blokkades, door zachte manipulaties van het bindweefsel (in Latijn: fascia). De methode heeft niets spectaculairs en kan zelfs niet als een massage worden omschreven. Het bindweefsel is, het woord zegt het al, de bindende factor van het lichaam. Het ligt rond alle organen, spieren, gewrichten, botten en zenuwen en houdt daarmee alles op zijn plaats en geeft informatie van het ene deel van het lichaam naar een ander deel door. Het bindweefsel kan door stress en ziekte verstoord worden, met andere klachten als gevolg. Voor verdere informatie over fasciatherapie kan je terecht op www.fascia.be of kan je een afspraak maken op 0479/624492 of op fascia. hildesmout@gmail.com. (fh)

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 46

25-8-2011 12:00:50


minderhout

Onze-Lieve-Vrouw-in-den-Akker weer thuis MINDERHOUT - Zondagavond 14 augustus ongetwijfeld een hoogdag voor al degenen die begaan zijn met het wel en wee van het “kapelleke” van Minderhout. Een grondige restauratie, binnen en buiten, hield het gebedshuis dat druk bezocht wordt door bedevaarders, toevallige passanten en vooral door mensen van de eigen omgeving, geruime

tijd gesloten. Maar op de dag voor Moederdag vond de feestelijke heropening plaats, de datum kon niet beter gekozen zijn. Alle parochianen kregen de oproep om het beeld van Onze-LieveVrouw, dat gedurende heel de restauratieperiode in de Sint-Clemenskerk onderdak had gevonden, op een feestelijke manier in de vorm van een kaarsjesprocessie te begeleiden daar waar het thuis hoort, namelijk aan het einde van de

Kapeldreef in de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën. Ruim tweehonderd mensen beantwoordden de oproep en drukten hun bewondering uit voor dit prachtig opgesmukte gebouw, dat halfweg de 17de eeuw door pastoor Waltman Van Dyck gebouwd werd. Een drankje nadien maakte de tongen los en iedereen, maar vooral de Minderhoutenaren, had wel zijn specifiek verhaal. (rel)

s

d

n s r t

n -

Buitenzicht van de prachtig gerestaureerde kapel

Lievevrouwmannen met het beeld op weg naar “huis”

r .

g

e

n

, n

Wiske, die samen met haar overleden zus Ida, vele jaren de kapel koesterde, zag dat het goed was

Love 2 heal

t -

t -

Met de kaars in de hand op weg naar het “kapelleke”

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

e n .

De wereld is als een spiegel: kijk er boos in en zij kijkt boos naar je terug.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 47

47

25-8-2011 12:00:51


meersel-dreef

Chinook CH-47D MEERSEL-DREEF - Regelmatig hoort men in de Dreefse lucht het zware geronk van een zware Chinook helikopter, afkomstig van vliegbasis Gilze-Rijen. Het blijft een geweldig schouwspel als deze 2-motorige multifunctionele middelzware tandemrotor-transporthelikopter boven je huis vliegt. Het toestel werd primair ontwikkeld voor troepen- en materieelvervoer van en naar het slagveld. Echter op woensdag 27 augustus in de namiddag was er meer aan de hand: de Chinook CH-47D nummer D-103 van de "Royal Netherlands Air Force" maakt zowaar een onverwachte landing in het weiland aan de Kemelsbrug in de Markweg.

Meerdere zwaarbewapende militairen met bivakmutsen namen daarna verdedigende posities rond het toestel in. Er werden 2 burgers opgehaald ten woonhuize van de fam. Schrickx, om hen daarna via het luchtruim te evacueren. Dit alles was in het kader van een militaire oefening, zoals ze deze ook in een oorlogsgebied zoals bijvoorbeeld Afghanistan uit te voeren. Alleen stonden hier nieuwsgierige kijklustige Dreveniers aan de kant het prachtige schouwspel te bewonderen, in plaats van vijandige snipers of sluipschutters. De hele operatie moet een goed geoliede machine zijn, en dat kan alleen maar door waarheidsgetrouwe trainingen. (JJ)

Het weiland van de fam. Van Riel vormt het decor van een militaire oefening van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht.

Een massa volk voor Pater Pio

Een opgenomen ‘live’ uitzending van Radio 2 MEERSEL-DREEF – Tijdens de rechtstreekse uitzending van het Radio 2 programma ‘Middagpost’ vanuit het Stedelijk museum in Hoogstraten op vrijdag 12 augustus, kondigden de presentatoren aan dat men op Maria Hemelvaartdag te gast zou zijn in Meersel-Dreef. In werkelijkheid werd het programma vrijdag al opgenomen en waren er nogal wat mensen die maandag tevergeefs op zoek waren naar de Radio 2 stand in het Mariapark. Een spijtig detail, al was de keuze om op 15 augustus aandacht te schenken aan Meersel-Dreef wel erg goed. Pater Jan Geerts sprak over de feestdag van Maria als de dag waarop Maria opgenomen werd na haar dood en nu verder leeft zoals ze is. Daarna deed hij het verhaal van het ontstaan van het Mariapark. De grot werd in 1895 gebouwd uit dankbaarheid voor de goede afloop van een zeereis naar aanleiding van een missietocht naar Pakistan. “Sindsdien”, zei pater Geerts, “wordt Maria hier vereerd zoals zich kenbaar maakte in Lourdes. Daarna legde hij de link met ‘moederkensdag’, de dag dat men (alleen) in de provincie Antwerpen de moeders viert. Dat heeft alles te maken met een schepen van cultuur van Antwerpen, die in lang vervlogen dagen de verering van Maria in de kathedraal van Antwerpen tot feestdag van alle moeders uitriep. Vandaar. Na een bezoek aan de kruisweg in het Mariapark, ging men naar bloemenkwekerij Mertens in Minderhout. Daar kon presentatrice Ann Luyten, op zoek naar bloemen voor moeder, enkel vaststellen dat men daar in dit seizoen alleen potchrysanten kan vinden. Na een onderbreking voor het nieuws van de dag, kregen Ann Luyten en Maren Plaghki een initiatie kruisboogschieten. Jef Servaes, de hoofdman van St.-Joris Hoogstraten, gaf deskundige uitleg over de kruisboog en de afstand waarop men ermee schiet: 61 meter, een nu wat ongewone afstand afkomstig van wat vroeger 200 voet was. Tenslotte deden de twee presentatrices elk drie schoten en gingen daarbij niet buiten de ring van drie punten. Puik gedaan, weten de kruisboogschutters onder ons. (fh)

Showdown

MEERSEL-DREEF – Donderdag 18 augustus verzamelden een groot aantal gelovigen zich in Meersel-Dreef rond het beeld van de Heilige Pater Pio. Mgr. Bär Philippe ging voor in de eucharistieviering in het Mariapark. Na de maaltijd, die er op volgde, kregen de bedevaarders vrij om de tijd te vullen met activiteiten naar keuze: een bezoek aan de tentoonstelling rond Pater Pio of een geleide kruisweg of rozenkrans in het park. Tussen 15 en 16.30 uur verzamelden de gelovigen terug in het park voor een afscheidsviering. (fh)

48

Showdown wordt wel eens vergeleken met tafeltennis. Nochtans zijn er tal van verschillen. Showdown wordt namelijk gespeeld met een blinde skibril voor je ogen. Daardoor is deze sport uitermate geschikt voor blinden en slechtzienden. In het balletje zitten metalen kogeltjes die geluid maken zodat de bal kan gevolgd worden op het gehoor. Vanaf 1 september start er een proefproject in het fitnesscentrum 2001, Engelakker 2, te Sint Lenaarts. Meer informatie op eddy.pelkmans@telenet.be

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 48

25-8-2011 12:00:52

D k z


meersel-dreef

Reik mij de hand

e

e

e

n

r t e

e

n n

p

De handen in elkaar geslagen, symbolischer kan de missieactie "Reik mij de Hand" niet zijn. MEERSEL-DREEF - Op zondag 18 september 2011, ofwel de derde zondag van deze maand, en dit jaar reeds voor de 35ste keer, wordt de missieactie "Reik mij de hand" georganiseerd door Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek tesamen. Zoals steeds staat deze actie volledig in het teken van de missiewerkingen die hun oorsprong vinden in Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek en waar nog altijd nog veel hulp noodzakelijk is. Deze missiewerken zijn verspreid over Guatemala, Pakistan, Rwanda, Congo en Zuid-Afrika. Op dit dorpsgebeuren treden diverse muziekkapellen op en heeft muziek en gezelligheid de boventoon, je kan vertoeven op een grote terras terwijl de kinderen kunnen spelen in de speeltuin. De voorbereidingen zijn al volop aan de gang en het programma is bekend. Een ding is zeker, het zal weer een grensoverschrijdend dorpsfeest zijn. Wij hopen dan ook weer vele mensen te verwelkomen op deze mooie dag.

Er is zaterdag en zondag na elke H. Mis een bloemenverkoop aan de kerk, ook de omhaling in de kerk zal naar onze missionarissen gaan. De rommelmarkt zal dit jaar doorgaan in een afgeslankte versie tegenover de vorige jaren, er zal enkel verkoop zijn op zondag 18 september vanaf 10 uur (dus niet meer op zaterdag.) De grote bezielers van de rommelmarkt zijn om diverse redenen gestopt, alleen de nog in stock zijnde voorraad zal te koop aangeboden worden. Op zondag 18 september om 13.00 uur is er de officiële opening met het hijsen van de Belgische en van de Nederlandse vlag onder het spelen van de volksliederen door onze fanfare “Voor Eer en Deugd” en met toespraken van de desbetreffende burgemeesters van beide zijden van de grens. Ook de pannenkoeken en wafels zijn elk jaar even lekker, op het buitenterras is het heerlijk vertoeven, ook de tombola is weer rijk gevuld met mooie prijzen. Voor de kleintjes is er uiteraard de speeltuin, zij kunnen er de hele middag gratis spelen. Het zal wederom een mooie dag worden dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en mede dankzij ons sponsors die er toe bijdragen dat wij jaarlijks een mooi bedrag kunnen bezorgen aan onze missiewerkingen en dit vooral door uw aanwezigheid en uw financiële steun. Iedereen dus van harte welkom! Voor inlichtingen kan u terecht bij Jef van Boxel tel. 0486.711.540 of email jozef.van.boxel@ skynet.be. (JVB/JJ)

Fietspad Meersel – Heieinde MEERSEL-DREEF - De Dorpsraad van Meersel-Dreef dringt, in samenspraak met de Verkeersraad, bij het Stadsbestuur van Hoogstraten al heel lang aan om het fietspad vanaf De Mosten door te trekken tot aan de Kapelweg op Meersel. Dit fietspad vormt voor de Dorpsraad reeds jarenlang als één van de belangrijkste prioriteitspunten. Nu vrij recent de mogelijke aanleg in een stroomversnelling kwam, vroeg de dorpsraad aan het Schepencollege bijkomend om de fietspad door te trekken tot aan de Jan de Wysestraat op het Heieinde. In de Jan de Wysestraat wonen veel schoolkinderen, en met de uitbreiding van een sociale verkaveling in de nabije toekomst, zou dit zeker een verantwoorde beslissing zijn. Wonderwel deelde het College per brief van 29 juni 2011 mee dat zij akkoord gaat om de studie voor de aanleg van fietspaden uit te breiden van de Kapelweg naar de Jan de Wysestraat. Echter een studie betekent nog geen spadesteek ! Het zal voor de dorpsraad van Meersel-Dreef en de overkoepelende verkeersraad erop aankomen om van nabij de ontwikkelingen hieromtrent op de voet te volgen. (JJ)

Schrijn- en en timmerwerken timmerwerken Schrijn-

Verfraaiing speelplaats

Karel JANSEN

, n g -

PVC RAMEN RAMEN en en DEUREN DEUREN PVC PVC RAMEN RAMEN en en DEUREN DEUREN PVC Kömmerling Kömmerling

e n

Wij leveren leveren en en plaatsen plaatsen Wij alle schrijnschrijn- en en timmerwerk. timmerwerk. alle Daken, ramen, ramen, deuren, deuren, plafonds, plafonds, Daken, binnendeuren. binnendeuren.

Hoogeind 49 49 Hoogeind 2321 Hoogstraten-Meer 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 03/315 75 75 66 66 Tel.

189 189

BOEKHOUDING FISCALITEIT MEERSEL-DREEF - Na beëindiging van de uitbreiding van de basisschool, is nu ook nog de speelplaats aan de beurt. De speelplaats wordt verder verfraaid en de toegang tot de gebouwen wordt nog verbeterd. Er komt een balspelpleintje, een zandbak en een survivalparcours en op het grasplein komen ook enkele speeltoestellen. De kosten worden geraamd op 40.600 euro. (JJ)

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

info@bfdg.be www.bfdg.be

184

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 49

49

25-8-2011 12:00:52


meersel-dreef

MC op DREEF op weekend MEERSEL-DREEF - MC Op Dreef reed nog eens een weekend erop uit, en dit jaar was St.Vith de bestemming, gelegen op het kruispunt van de Eifel en de Ardennen. Meer moet een motorrijder niet hebben: rijden tussen de natuur, haakse s-bochten, prachtige vergezichten, mooie steden, en goedkope benzine in Luxemburg. In totaal 15 mannen en 2 vrouwen vertrokken op vrijdag 22 juli voor drie dagen erop uit om in totaal 850 km af te haspelen. Zonder al te veel pech, werd het een fantastisch weekend, waarbij in de avonduren sterke verhalen en menig schuine grap werden verteld. Veel regen was voorspeld, zo goed als geen druppel gevoeld. Het moet niet altijd tegenvallen. Volgend jaar zijn we weer van de partij. (JJ)

De 17 motards van MC Op Dreef poseren gewillig voor het wondermooie kasteel van Vianden (Luxemburg).

Veteranen met een missie - Wandel mee voor het goede doel MEERSEL-DREEF - Drie Nederlanders, te weten Henk Dijkstra, Kees van den Broek en Jan Cobussen werden tijdens de politionele acties in Nederland-Oost Indië van 1948-1950 als dienstplichtig militair naar Noord-Sumatra (Indonesië) gestuurd. Een bijzondere gebeurtenis met een blind meisje, zorgde ervoor dat deze 3 veteranen ruim 50 jaar geleden de stichting "Karya Murni" oprichtten. Deze stichting zorgt ook nu nog steeds voor een belangrijke financiële steun aan de zusters van de congregatie van Sint Jozef in Medan, ten behoeve van dove en blinde kinderen van Noord-Sumatra. Door het succes van de plaatselijke zusters, is er steeds meer mogelijk, maar dat kan alleen met financiële middelen van buitenaf. Daarom organiseert Kees van den Broek (uit Chaam) van de stichting "Karya Murni" en zijn dochter Ellen Van Alphen-van den Broek (van Meersel-Dreef), een sponsorwandeling op zondag 11 september te Meersel-Dreef. Het vertrek is tussen 13.00 en 14.00 uur bij de Paters. De wandelaars zullen onder meer ook het oude domein van de fam. Dupret betreden, dat speciaal voor deze gelegenheid toegankelijk is met toestemming van de huidige eigenaars. Het inschrijfgeld bedraagt slechts 5 euro. Hiervoor krijgen de deelnemers ook nog één consumptie. Kinderen tot 12 jaar wandelen gratis mee.

De ijzeren trambrug over de Marckrivier: de geheimzinnige toegangspoort tot het oude domein van de failie Dupret. Uw bijdrage komt volledig ten goede aan stichting "Karya Murni".

nen, kan u verdere informatie vinden op de website www.karyamurni.com of bekomen bij oprichter-initiatiefnemer Kees van den Broek op tel. 00.31.161-491.475 ofwel waga85wb@ kpnmail.nl .

Oase

Indien u niet in de gelegenheid bent om mee te wandelen maar deze stichting toch wil steu-

schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

50

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 50

25-8-2011 12:00:53


n

e

Bij een zomerse alcoholcontrole laat de lokale politie op de Loenhoutseweg 185 personen blazen. Vier van hen blazen ‘alarm’ en moeten hun wagen ten minste drie uur aan de kant laten. Eén bestuurder blaast positief.

Met de hulp van een buurtbewoner kon de diefstal van een tafel en vier stoelen van café ’t Verschil op 20 april opgelost worden. De man kon de nummerplaat en het type voertuig noteren, die op een bewakingscamera onleesbaar waren. Toen de 47-jarige bestuurder van de bestelwagen, een man uit Hoogstraten, geconfronteerd werd met de beelden kon hij niet anders dan de feiten toegeven.

Een sportvisser ziet op dinsdag 19 juli een slang kruipen langs de E19 in Minderhout. Hij probeert het dier met een stok in een emmer te duwen, maar als dat niet lukt pakt hij de slang met de blote hand vast en dropt haar in de emmer. Dan belt hij de politie, die boswachter Ludo Lauwen ter plaatse stuurt en het dier naar het serpentarium in Blankenberge brengt. Daar trekt men grote ogen als men hoort dat de visser de slang met blote handen had vastgepakt. In een catalogus met de giftigste slangen ter wereld staat de ratelslang bij de meest dodelijke gifslangen. En 99 keren op de 100 bijt zo'n slang in je hand. Antigif kan je dan van de dood redden, maar overal waar het gif in je lichaam passeerde, kleurt het vlees voor altijd zwart. De slang is vermoedelijk ontsnapt of gedumpt uit een privécollectie. Enkel wie een vergunning heeft, mag zulke slangen houden. Maar die vergunningen worden bijna nooit afgeleverd. De kans dat men de eigenaar kan opsporen is zeer klein.

In een sociale woning aan Venhoef breekt zaterdagnacht 23 juli brand uit. De vlammen zorgen voor veel rookschade en het huis is onbewoonbaar. De vier bewoners, Nicole Hendrickx en haar drie kinderen van 18, 17 en 5 jaar kunnen tijdig langs het dak van de garage ontsnappen. De brand in de woning, die eigendom is van de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting, is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. De bewoners worden eerst voor verzorging overgebracht naar AZ Sint Jozef in Turnhout en vervolgens naar Kina in Westmalle. Maandag wordt er in overleg met de huisvestingsmaatschappijen voor noodopvang gezorgd.

Bij apotheek Biopharm aan Meerledorp wordt in de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 juli ingebroken. De daders forceren een schuifraam van de veranda aan de achterkant en kunnen zo in de apotheek. Ze nemen de kassa met een hoeveelheid wisselgeld mee. De uitbaters, die boven de apotheek wonen, hebben niets verdacht gehoord.

In de nacht van zaterdag 30 en zondag 31 juli wordt er op vier verschillende plaatsen ingebroken. Kort na middernacht tracht men in te breken bij electrozaak Lauryssen in Minderhout. Twee mannen sloegen met de fiets op de vlucht, toen ze op heterdaad betrapt werden bij toestellen, binnengebracht voor herstelling. Het tweetal komt ook in aanmerking voor andere diefstallen dezelfde nacht. Om twee uur probeerden ze bij benzinestation Maes langs de Bredaseweg, ook in Minderhout, een geldautomaat te forceren. Daarna, rond drie uur, trokken ze naar slachterij Herdico langs Voort in Meerle. Om zes uur tenslotte wordt er ingebroken bij steenbakkerij Desta aan Heerle in Minderhout. Alleen daar kunnen ze een beperkte som geld buitmaken.

Els Leemans, zelf veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op haar echtgenoot Ran Biemans in 1998 in Meerle, krijgt geen cent van de erfenis. De rechtbank in Turnhout besliste eerder al dat de weduwe geen aanspraak kon maken op de erfenis omdat ze veroordeeld was voor de moord op haar man. Daarom probeerde ze via de rechtbank in Breda alsnog enkele miljoenen te recupereren. Maar ook daar volgde de rechter dezelfde gedachtengang: "Het is onaanvaardbaar dat Els Leemans aanspraak zou maken op een deel van de erfenis, geschat op zo’n vijf miljoen euro, omdat ze zelf betrokken is geweest bij de dood van Biemans".

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 51

51

25-8-2011 12:00:54


sport

KFC Meer Geel-zwart ziet het komende seizoen belangstellend tegemoet en stelde zijn vertrouwen in nieuwbakken trainer Jan Buylinckx, die ongetwijfeld hoge ogen tracht te gooien met de positieve erfenis die Dré Laurijssen heeft nagelaten. In de Beker van Antwerpen en de oefenwedstrijden wisselden winst en verlies zich af, maar men is zeker klaar voor het grote werk. Dit seizoen heel wat nieuwe ploegen in de reeks en die bestaat uit: KFC Meer, Beekhoek, Ezaart, FC Gierle, Flandria, KFC Meerle, Minderhout VV, Molenkring, Oud Turnhout, Punt, Retie, St.-Jozef, VC Poederlee, Vrij Arendonk, Weelde en Zwaneven. In het fusietornooi “Wisselbeker Arnold Van Aperen” in een organisatie van VNA Wortel kwam Meer in de eerste ronde tegen nieuwkomer in de reeks KFC Meerle uit en verloor met 1-0. De troosting tegen de organiserende club eindigde op een 0-0 gelijkspel, maar in het nemen van strafschoppen hield geel-zwart de zenuwen iets beter onder controle, won met 4-2 en eindigde alzo op de derde plaats achter winnaar Minderhout VV en KFC Meerle. (rel)

Wedstrijden

Zaterdag 27 augustus 18.30 uur St-Jozef – KFC Meer Zondag 4 september 15.00 uur KFC Meer – Zwaneven Zaterdag 10 september 19.30 uur Oud Turnhout – KFC Meer Zondag 18 september 15.00 uur KFC Meer – Vrij Arendonk Zondag 25 september 15.00 FC Gierle – KFC Meer Zondag 2 oktober 15.00 uur KFC Meer – Weelde

KFC Meerle Het pas gepromoveerde KFC Meerle zag Koen De Muyter naar Maria Ter Heide verhuizen. Kevin Druyts, Remco Hendriks, Ruud Viskens en verzorgster Jill Wuyts zochten hun heil bij VNA Wortel en trainer Marco Van Dijnsen ruimde baan voor François Van Dooren. Jason Bellens (St.Jozef, Boudazra M’Hamed, Dirk Godrie (Minderhout) kwamen de groen-witte kleuren versterken en hopen met de KFC zeker het behoud te verzekeren in de nieuwe reeks. (rel)

Wedstrijden

Zondag 28 augustus 15.00 uur KFC Meerle – Retie SK Zaterdag 3 september 18.00 uur Minderhout VV – KFC Meerle Zaterdag 10 september 18.00 uur KFC Meerle – Beekhoek Zondag 18 september 15.00 uur VC Poederlee – KFC Meerle Zondag 25 september 15.00 uur KFC Meerle – Flandria Zondag 2 oktober 15.00 uur Ezaart – KFC Meerle

Minderhout VV Het nieuwe voetbalseizoen steekt zijn neus aan het venster en het is reikhalzend uitkijken voor spelers en supporters naar de waarde van de te bekampen tegenstanders en zonder twijfel naar het eigen potentieel. In de oefen-en bekerwedstrijden liet MVV bemoedigende resultaten optekenen en bewees het dat het klaar staat voor een goed seizoen in derde provinciale met als zekere hoogtepunten de derby’s tegen het pas gepromoveerde KFC Meerle en het vertrouwde KFC Meer. Op kermiszaterdag staat reeds het geburentreffen tegen de pieren op het programma en één winnaar is zeker al op voorhand gekend: de kassier! Aan de spelers om er een sportief en attractief kijkstuk van te maken. MVV schreef ook het fusietornooi “Wisselbeker Arnold Van Aperen”, dit jaar georganiseerd door VNA Wortel, bij op zijn palmares. Het won de finale met 3-1 cijfers ten nadele van KFC Meerle. In ideale weersomstandigheden mochten de kijkers genieten van een spannend treffen. Aan de rust bleven de bordjes nog gelijk, maar na de pauze stak MVV een tandje bij en de beker lag binnen het bereik. Doelpunten van Wim Adams, Lorenz Braspenning en Bram Van den Broeck. (rel)

Wedstrijden

KVNA Wortel Voor de beker- en oefenwedstrijden moest trainer Ad Jansen, wegens verlof en lichte kwetsuren, vele spelers gebruiken. De resultaten waren dan ook wisselvallig. De spelers konden ook meestal het peil geen 90 minuten volhouden. Toch lieten enkele nieuwkomers en ook enkele jongeren op mij een zeer goede indruk. De concurrentie voor een basisplaats zal groot zijn. Het is nu aan de trainer om er een goed team van te maken. Het zal zeker een speciale competitie worden met veel teams uit het noordwesten van de provincie en vooral met het nieuwe FC Turnhout. (frbr)

Zondag 28 augustus 15.00 uur VV Molenkring – Minderhout VV Zaterdag 3 september 18.00 uur Minderhout VV – KFC Meerle Zondag 11 september 15.00 uur Retie – Minderhout VV Zondag 18 september 15.00 uur Minderhout – St.-Jozef Zondag 25 september 15.00 uur Minderhout – Beekhoek Zondag 2 oktober 15.00 VC Poederlee – Minderhout VV

De wedstrijden:

Jan Buylinckx volgt Dré Laurijssen op aan het roer bij KFC Meer 52

Zaterdag 27 augustus 18.00 u HIH Turnhout - KVNA Wortel Zondag 4 september 15.00 u KVNA Wortel - Heibos Zondag 11 september 15.00 u Berendrecht - KVNA Wortel Zondag 18 september 15.00 u KVNA Wortel - DOSKO Zaterdag 24 september 19.30 u Brecht - KVNA Wortel

MVV-kapitein Ben Rombouts ontvangt de “Wisselbeker Arnold Van Aperen” uit handen van de burgemeester met dezelfde naam

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 52

25-8-2011 12:00:54

D n l g h d

O

V w n d D V m o v v n h s ( l c V d V t h 1 a s k s v n t z e d


n r e

-

s

: n f

t -

t

n

sport

Hoogstraten VV De technische staf van de rooikens heeft niets onverlet gelaten om zo sterk mogelijk aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen en daarom kregen de spelers in heel wat oefen- en bekerwedstrijden voldoende wedstrijdminuten in de benen.

Oefenwedstrijden Voor hun tweede oefenmatch trokken de roodwitten naar het veld van streekgenoot St.-Lenaarts. HVV won met overtuigende 0 - 5 cijfers, doelpunten gescoord door Jimmy Fockaert (2), Dirk Mathyssen, Jef Dupont en Michiel Lanslots. Vervolgens ontving men voor de eerste thuismatch van het seizoen Vosselaar, het werd een overwinning met het kleinste verschil, nl. 2-1, voor H.V.V. scoorden Nick Van Huffel twee keer vroeg in de partij.Dan nog eens een verplaatsing naar de buren in Rijkevorsel. Het was alweer een hele tijd geleden dat de rooikens een wedstrijd speelden op het veld van de Leeuwen. Het werd (alweer-in deze voorbereiding) een overduidelijke overwinning voor H.V.V. met ruime 0 - 6 cijfers. . De treffers stonden op naam van Roy Van der Linden (2), Dirk Mathyssen, Nico Van der Linden en Karim Didi (2). Voor een volgend thuistreffen gaf H.V.V. partij tegen het beloftenteam van Anderlecht. Het werd het eerste verlies in het nieuwe seizoen, eindstand 1-3. Na een 0-3 achterstand kon de rood-wtte eer alsnog gered worden door Dirk Mathyssen.Tussendoor kwam er nog een extra partij bij, deze keer tegen 2de klasser Antwerp. Het werd een scoreloos gelijkspel, al bij speelde H.V.V. een verdienstelijke partij.Vervolgens trok H.V.V. naar 2de Provincialer Merksplas waar een aantal ex-HVV’ers in de toekomst het mooie weer zullen maken. Hoogstraten won met 2-3. Het eerste doelpunt werd gescoord voor Merksplas door Hoogstratenaar Tom Cornelissen, kapitein

Jimmy Fockaert kon bijna halfweg de 2de helft de bordjes terug gelijk stellen. Na een fraai getrapte vrijtrap via Roy Van der Linden kwam Hoogstraten op 1 - 2 voorsprong. Toch kon de thuisploeg, alweer via een ex-HVV’er nl. Jens Jochems, terug op gelijke hoogte komen. Het was tenslotte Nick Van Huffel die de eindscore 2 - 3 kon vastpinnen en daarmee de puntjes op de i plaatste.Vervolgens nogmaals een laatste voorbereidingsmatch voor de rood-witten op eigen terrein tegen de beloften van AA Gent. . De match eindigde op een 2 - 2 gelijkspel. Hoogstraten kwam telkens op voorsprong via Dirk Mathyssen (1-0) en Nick Van Huffel (2-1), maar tellkens kon Gent terug op gelijke hoogte komen.

Bekermatchen Dan meer over naar de Beker Van België! H.V.V. kwam erbij in de derde ronde en diende daarvoor een verre verplaatsing te maken naar Et. Elsautoise. Het werd een bijzonder moeilijke opdracht, zoals verwacht, maar ondanks alle obstakels en het slechte terrein kon Hoogstraten zich toch plaatsen voor de volgende ronde na een 1 - 2 overwinning. De doelpunten voor rood-wit werden opgetekend door Dirk Mathyssen en Nico Van der Linden. In de vierde ronde ontving H.V.V. tweedeklasser Dender. Het werd een triller van formaat en de aanwezige toeschouwers konden uiteindelijk alleen maar genietend terug blikken naar de prestatie van een sterk acterend rood-wit vanaf de tweede helft. Met de rust stond rood-wit al op een 0-2 achterstand. Na de pauze een sterk HVV. Ondermeer de heel knap ingevallen Michiel Lanslots maakte het mooie weer en bracht H.V.V. terug tot 2-1 . Vervolgens zagen de rooikens hun betere voetbalwerk en gedrevenheid beloond worden met een volgend doelpunt. Deze keer van op de penaltystip omgezet door kapitein Jimmy Fockaert, 2-2. Verlengingen dus...... en

Dirk Mathyssen scoorde de 3-2. Toch kon ook Dender af en toe gevaarlijk opzetten en gebruik maken van wat onoplettendheden bij rood-wit om zelfs terug op voorsprong te komen, voor men het wist stonden de bezoekers op een 3 - 4 voorsprong. Wanneer dan diezelfde Dirk Mathyssen de Hoogstraatse wilskracht om te winnen kon bekronen met een vierde Hoogstraats doelpunt stonden na 120 minuten de 4-4 eindcijfers op het scorebord. Nog penalty’s trappen om de winnaar aan te duiden! Hier trok H.V.V. aan het langste eind. Geen enkele elfmeter gemist en na de vierde treffer zat H.V.V. op rozen. De penalty’s werden vakkundig omgezet door Nick Van Huffel, Jimmy Fockaert, Roy Van der Linden en Ruben Tilburgs. H.V.V. op weg naar de vijfde ronde, tegen Wetteren of Woluwe.

Competitie De eerste competitiematch voor rood-wit was er al vroeg in het seizoen op eigen terrein tegen KV Woluwe-Zaventem. Een nieuwe reeks dit seizoen voor H.V.V., dus heel wat nieuwe uitdagingen voor de rooikens. Het werd alvast een test van formaat, maar doelpunten vielen er niet in deze partij. Als positieve noot noteren we alvast een eerste puntje. (luc/rel)

Wedstrijden Zondag 4 september 15.00 uur K. Bocholter VV / HVV Zaterdag 10 september: 20.00 uur Hoogstraten VV - Geel-Meerhout Woensdag 14 september 20.00 uur K.SV Temse - Hoogstraten VV Zaterdag 17 september 20.00 uur Hoogstraten VV - K. Rac. Mechelen Zondag 25 september: 15.00 uur K.FC Dessel Sport - Hoogstraten VV

m

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 53

53

25-8-2011 12:00:54


sport

D

H 2 w v d o g g a t D j O c g d s d m

Laura Frijters bevestigt in Polen MEERLE – Zoals vorige editie gemeld, was Paula door haar 2e plaats in het internationale concours in Pompadour (Frankrijk) geselecteerd voor het Europees kampioenschap in Jaszkowo in Polen. Ze wist er zich weerom in de kijker te werken. De startvolgorde werd door loting beslist en Laura had de pech dat ze als allereerste van de 51 ruiters het parcours op moest. Een moelijke en vooral ondankbare uitgangspositie om een finaleplaats te halen. Dit lukte helaas ook niet, zij was 28e en er mochten 25 ruiters verder voor de volgende proef; 15 mochten uitendelijke de finale bestwisten. Alle ruiters die niet in de grote finale mogen, strijden dan in de kleine finale om een ereplaats. Laura wist deze wedstrijd te winnen. Een superprestatie waardoor ze zich in de top 20 van de Europese ponyruiters nestelt. Een bevestiging van haar puike prestaties dit seizoen, want op het Belgische kampioenschap haalde ze een eervolle 4e plaats. Met slechts 0,02 punten minder dan de 3e miste zij het podium. (jaf)

54

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 54

25-8-2011 12:00:55


sport

Week van de sportclub

Jong triatlon talent

Doe mee en win een mooie prijs! HOOGSTRATEN - Van 10 tot 18 september 2011 vindt in Vlaanderen de 3de editie van de week van de sportclub plaats. Gedurende een volle week met weekend ervoor en erna zetten duizenden sportclubs in Vlaanderen hun deuren open. De sportclub is immers de plek bij uitstek - om levenslang te sporten onder leiding van een gediplomeerde trainer of lesgever - waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd - waar men vrienden maakt en ziet, waar men ambiance kan maken en samen een gezellige tijd kan doorbrengen. De sportclub is er voor iedereen en zij willen jou erbij! Ook in Hoogstraten nemen verschillende sportclubs deel aan deze actie. Het volledige programma vind je op www.hoogstraten.be. Aan de deelnemers wordt gevraagd om zich online in te schrijven. Wie deelneemt aan 2 activiteiten van de week van de sportclub, maakt kans op een mooie prijs. Onder de volwassen deelnemers

(+18-jaar) verloten we immers 2 maal 2 fietsdiners Grensland. Zo kan je ons Grensland verkennen met de fiets en onderweg genieten van een heerlijke menu. Onder de jeugdige deelnemers verloten we 2 popup tenten ter waarde van 50 euro. Gemakkelijk voor elke gelegenheid! Zin om een kijkje te nemen of mee te sporten, een initiatie of open training te volgen tijdens de week van de sportclub, schrijf je snel in op www.hoogstraten.be en wie weet win jij een mooie prijs! Meer info hierover kan je verkrijgen bij de Sportdienst via tel. 03 340 19 51 of email sport@ hoogstraten.be

Twee Hoogstraatse jonge triatleten behaalde zilver op het Belgisch kampioenschap triatlon in Izegem. Heleen Adams, aangesloten bij Atriac, behaalde de tweede plaats bij de junioren dames. In deze reeks moeten de jongeren 750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen. Diederik Pemen, van Meetria, eindigde tweede plaats bij de jeugd C jongens, een reeks waarin de deelnemers 250 meter moeten zwemmen, 6 km moeten fietsen en 1,7 km moeten lopen. Voor Diederik was het zijn tweede zilveren medaille. Eerder dit jaar, in april, eindigde hij ook al als tweede in het Belgisch kampioenschap duatlon te Zwevegem (fh)

Hoogstraatse Conditieclub Conditie opvijzelen? Wil je je lichamelijke en tegelijkertijd je geestelijke toestand terug naar hogere sferen brengen? Daarvoor ligt de oplossing voor de hand! Sluit aan bij de Hoogstraatse Conditieclub waar je op een efficiënte manier, op een prettige wijze en in een aangenaam gezelschap rustig kan sleutelen aan je uithoudingsvermogen en dit onder

de deskundige leiding van sportlicenciate Annelies Stoffels. De trainingen herbeginnen op maandag 5 september 2011 om 20.00 uur in de sporthal van de humaniora van het Spijker en dit elke maandag tot einde mei, uitgezonderd in de schoolvakanties. Het inschrijvingsgeld bedraagt 70 euro voor acht maanden , maar daar kan je het zeker niet voor laten! (rel)

Heleen Adams en Diederik Pemen behaalden elk in hun reeks zilver in het Belgisch kampioenschap triatlon.

Johan Van Dijck met vier rozen MINDERHOUT - Op 16 en 17 juli organiseerde de St-Jorisgilde een feestschieting naar aanleiding van het 50 jaar lidmaatschap van Petrus Brosens. Zoals steeds werd er in vijf verschillende reeksen geschoten. Johan van Dijck, aangesloten bij de St-Joris Loenhout schoot 34 punten met vier rozen in de Ere reeks. Hij kampte voor de rozenprijs op verzoek van de inrichters met de woorden “dat schieten ze toch af”. Groot was de reactie van Johan toen bleek dat dit niet gebeurde. Johan legde met vier rozen beslag op de rozenprijs, een tinnen bordje dat hem op het einde van het seizoen overhandigd zal worden.

de Donckstraat. Henk Havermans uit Rijsbergen schoot toen in de ere reeks 34 punten met vier rozen wat toen ook goed was voor de rozenprijs.

Bondschieting Ook in een officiële bondschieting was dergelijk wapenfeit al lang geleden. In 1980 schoot Jef Verheyen van Meerle tijdens de bondschieting in Hoogstraten 34 punten met vier rozen en behield ook de rozenprijs. Nog in 1980 behaalde Willy Van Hasselt uit Loenhout de rozenprijs tijdens de bondschieting in Sprundel, eveneens met 34 punten en vier rozen. (FS)

Feestschieting Het was lang geleden dat er op een feestschieting met de grote kruisboog in de Ere reeks een rozenprijs werd behaald met “slechts” vier rozen. Na raadpleging van mijn archief blijkt dat dit in 1979 voor het laatst gebeurde. In dat jaar hield de St-Joris Meer een feestschieting ter gelegenheid van de opening van de nieuwe doelen aan

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 55

55

25-8-2011 12:00:55


sport

Grote kruisboog - Een

volgende generatie ‘Beker Dupret’

MEERLE - De Beker Dupret, een wedstrijd tussen zes schutters van elke gilde, vond zijn oorsprong in 1920 in Meerle. De beker verbonden aan de meest recente cyclus werd in 2010 definitief eigendom van St.-Joris Meer. Bovendien was mevrouw Dupret overleden. Maar haar dochter, mevrouw Marie-Louise Dupret echtgenote de heer M. van der Haegen, gaf te kennen dat ze de jarenlange traditie wenste verder te zetten. Op zondag 7 augustus was zij en haar man in het schutterslokaal van de Sint-Jorisgilde van Meerle aanwezig om de beker uit te reiken aan de winnaar van de eerste zestalschieting van de nieuwe cyclus.

Aanvang Het Verbond van Sint-Jorisgilden bestaat uit de gilden van Castelré, Hoogstraten, Loenhout, Meer, Meerle, Minderhout, Rijsbergen, Sprundel en Wortel. Naast de individuele wedstrijden, waarbij de schutters uitkomen in drie reeksen, kent het Verbond een ploegenwedstrijd voor hun eerste en hun tweede zestal. Bovendien betwist men er nog twee ereprijzen per zestal: de Beker Dupret en de Ereprijs Van den Bossche.

Marcel Dupret De oorsprong van de Beker Dupret vinden we terug in 1919. Op 16 september van dat jaar schiet senator Dupret, woonachtig op het landgoed Santvliet te Meerle, zich tot koning van de plaatselijke St-Jorisgilde. Eén jaar later schenkt hij een zilveren beker om te betwisten tussen de St-Jorisgilden van de Noorderkempen. De Beker Dupret is geboren. Het reglement uit 1920 is bewaard gebleven. Het geeft een tijdsbeeld van hoe een zestalwedstrijd toen betwist werd. Om die reden geven we de tekst integraal weer. Art. 1 Deze beker, geschonken door den koning der Sint-Jorisgilde wordt voor de eerste maal verschoten te Meerle. Afstand 61 meter. Art. 2 Hij zal gewonnen worden door het zestal, op voorhand aan te duiden, dat de meeste punten behaald op ringblazoen. Art. 3 Elk gezelschap mag met vier zestallen aan den wedstrijd deelnemen. Art. 4 De beker, waaraan eene medaille en zes prijzen verbonden zijn, wordt gewonnen voor één jaar. Art. 5 Het gezelschap dat hem drie achteréénvolgende jaren wint, verkrijgt hem in eigendom. Art. 6 Het winnende zestal krijgt den beker in bewaring om hem het volgend jaar op eigen schutterei te laten verschieten. Art. 7 De naam der winnende maatschappij zal jaarlijks op den beker gegraveerd worden. Art. 8 Het schietgeld voor den beker blijft bepaald op 6 frank per zestal. Art. 9 Buitengewone gevallen uitgesloten zal het getal proefschoten de 3 niet te boven gaan. Art. 10 In geval van gelijkheid wint het zestal dat de meeste rozen zal hebben. Art. 11 Onvoorziene gevallen worden door den koning van S. Joris Meerle of diens plaatsvervanger beslecht. Art. 12 Andere maatschappijen dan degenen die

56

in 1920 mededongen, mogen slechts deelnemen aan den bekerwedstrijd, mits goedkeuring van het bestuur van S.Jorisgilde Meerle. Art. 13 Volgend jaar zullen minstens drie schutters het zestal van 1920 vertegenwoordigen. Art. 14 Dit reglement zal ook op komende schietingen van kracht blijven en stipt nageleefd worden. Art. 15 Veranderingen aan het reglement kunnen slechts geschieden met goedkeuring door het bestuur der S. Jorisgilde te Meerle. Getekend door de Hoofdman, de Koning, de 1ste en de 2de deken en de schrijver. Deze eerste Beker Dupret werd gewonnen door de St-Jorisgilde van Meerle met drie opeenvolgende overwinningen in 1926, 1927 en in 1928.

Beker Dupret??? In 1931 wordt er een schilderij aangekocht bij Karel Boom. Wie deed de aankoop van dit schilderij? Wat was de bedoeling? Moeten we dit schilderij beschouwen als een Beker Dupret? Dit zullen vermoedelijk vraagtekens blijven. Het schilderij wordt bewaard in het lokaal van St-Joris Meerle.

Marcel Dupret schenkt een tweede Beker In 1964 knoopt de familie Dupret terug aan met het verleden. Marcel Dupret schenkt een tweede zilveren beker. Intussen is de ‘Bond van SintJorisgilden’ opgericht onder impuls van Dr. Gommers uit Meerle. De bekerschieting is ditmaal een echte zestalschieting. In elke beurt schiet één schutter van elke deelnemende gilde. De volgorde van het zestal wordt door loting bepaald. De beker komt definitief in het bezit van de gilde die de trofee na zeven bekerschietingen het vaakst heeft gewonnen. Bij een gelijk aantal overwinningen telt het totaal aantal gewonnen punten tijdens de zeven schietingen. Een reglement wordt opgemaakt en de eerste wedstrijd van de cyclus van een nieuwe beker begint steeds te Meerle. In de periode 1964-1969 wint de gilde van Hoogstraten vijfmaal de beker, die sindsdien in hun lokaal staat te pronken.

K v taak over als weldoener van het Verbond van SintJorisgilden. In 1971 koopt hij een schilderij en laat dit verschieten onder de aangesloten gilden. Meerle veroverd deze ereprijs definitief in 1973. In 1974 schenkt Georges-Henri Dupret opnieuw een ereprijs. Hij laat kunstenaar Paul Verbeeck een Sint-Jorisbeeld in hout beeldhouwen. Dit beeld wordt verschoten over een periode van zes jaar. In 1979, na drie opeenvolgende overwinningen, verrijkt dit beeld het gildebezit van Meerle. Georges-Henri Dupret schenkt in 1980 een nieuwe ereprijs. Een schaal in koper met de afbeelding van Sint-Joris en de draak. Nog voor de eerste schieting van deze nieuwe ereprijs overlijdt Georges-Henri Dupret. De verschieting van deze ereprijs duurt zeven jaar. Loenhout wint na drie opeenvolgende overwinningen in 1984, 1985 en 1986.

Mevrouw Georges-Henri Dupret Mevrouw Dupret, Ludovica Maes, sluit aan bij de traditie van haar schoonvader. Na vier jaar, sinds 1990, staat haar eerste beker te pronken in het lokaal van Meerle. In 1991 schenkt Mevrouw Dupret een nieuwe beker. Na een zeer spannende strijd staat ook deze beker in het lokaal van Meerle. In 1998 neemt de volgende cyclus weer een aanvang voor de duur van zeven jaar. En weer komt de beker voorgoed in handen van de gilde uit Meerle. De Sint-Jorisgilde van Meer kan drie opeenvolgende overwinningen behalen in 2008, 2009 en in 2010. Deze beker siert voorgoed het lokaal van de Sint-Jorisgilde in Meer. Mevrouw Dupret, Ludovica Maes is intussen overleden op 23 februari 2007.

Georges-Henri Dupret

Mevrouw Marie-Louise Dupret

Na het overlijden van zijn vader Marcel Dupret neemt Georges-Henri Dupret onmiddellijk zijn

Marie-Louise Dupret, dochter van GeorgesHenri Dupret en Ludovica Maes en gehuwd met

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 56

25-8-2011 12:00:56


w k t

.

sport Dupret geschoten. De gastgilde Meerle legde beslag op de beker en won bovendien met Diane Verheyen de individuele rozenprijs.

Koning John Van Haperen van St.-Joris Meerle mag de nieuwe trofee in ontvangst nemen van mevrouwMarie-Louise Dupret M. van der Haegen verkiest om de jarenlange traditie, opgebouwd door haar familie, verder te zetten. In 2011 start er een nieuwe generatie van de Beker Dupret. Zoals steeds begint een nieuwe editie van de Beker Dupret in het lokaal van St-Joris Meerle. De winnaar van deze eerste editie zal ook de inrichter voor de volgende schieting worden. Op basis van alle gegevens waarover wij nu beschikken durven we stellen dat de familie Dupret mee aan de wieg heeft gestaan van het Verbond van Sint-Jorisgilden. De familie is de geschiede-

nis van het Verbond tot op de dag van vandaag blijven kleuren. Het Verbond kan hen daarvoor alleen maar zeer dankbaar voor zijn. Bron: brochure Beker Dupret uitgegeven door het Verbond Sint-Jorisgilden 1998 Bewerking en aanvulling: Frans Snijders

Schieting Beker Dupret Op zondag 7 augustus werd in het lokaal van de St-Joris Meerle de zestalschieting voor de Beker

Reeds in de eerste ronde schoot Meerle 34 punten. Enkel de schutter van Sprundel kon daar 34 tegenover plaatsen. In de tweede ronde eindigden Minderhout en Rijsbergen op 33 punten. In de volgende ronde schoot Meerle weerom 34 punten evenals Minderhout. Halfweg had Meerle al 99 punten, Minderhout 97 en Hoogstraten en Rijsbergen elk 96 punten. In de vierde ronde schoot Wortel het best met 35 punten. Meerle moest met 34 maar één punt prijsgeven.. In de voorlaatste ronde was Rijsbergen het best met 35 punten gevolgd door Wortel met 34. Ook in de laatste ronde bleef Meerle bevestigen met 35 punten, maar ook Wortel sloot af met 35 punten. Dit kon de zege van Meerle echter niet meer in gevaar brengen. Meerle won met 201 punten voor Wortel 198, Rijsbergen 189, Hoogstraten 189, Minderhout 186, Loenhout 184, Meer 184, Sprundel 183 en tenslotte Castelré met 182 punten. De zes schutters die de overwinning van Meerle in de wacht sleepten waren: Dianne Verheyen 35, Con Verhulst 34, Jan Gijsbregts 34, Adri Vermeiren 34, John Van Haperen 33 en tenslotte Frans Van Gestel 31 punten. Meerle, de winnaar van deze editie, is dus volgend jaar opnieuw gastheer voor de tweede wedstrijd in de nieuwe cyclus van de Beker Dupret. (FS)

-

n -

n

e

r

l -

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 57

57

25-8-2011 12:00:56


sport

Duivensport – “De Noordhoek” Uitslag van 17juli

Uitslag van 24juli

190 oude duiven 1. Jansen Francis (Mind); 2. Poels Eddy En May (Hgstr); 3. Jansen Francis (Mind); 4. Adriaensen Herman (Mind); 5. Haest Jozef (Wort) 224 jaarse duiven 1. Poels Eddy & May (Hgstr); 2. Brosens Jan (Hgstr); 3. Haest Jozef (Wort); 4. Schrijvers Gust (Mind); 5. Schrijvers Gust (Mind) 885 jonge duiven 1. Brosens A & D (Mrle); 2. Haest Jozef (Wort); 3. Aerts Karel (Mind); 4. Van Aperen-Aerts (Mr); 5. Geets Gino (Mind)

94 oude duiven 1. Jansen Francis (Mind); 2. Weerts-Janssens (Hgstr); 3. Jansen Harry (Mrle); 4. Aerts Karel (Mind); 5. Van Dijck Luc (Mrle) 123 jaarse duiven 1. Van Dijck Luc (Mrle); 2. Bluekens Jaak (Mrle); 3. Peeters Gebr. (Wort); 4. Jansen Francis (Mind); 5. Aerts Karel (Mind) 358 jonge duiven 1. Aerts Karel (Mind); 2. Peeters Gebr. (Wort); 3. Schrijvers Gust (Mind); 4. Poels Eddy & May (Hgstr); 5. Peeters Gebr. (Wort)

Quievrain

Noyon

111 oude duiven 1. Schrauwen Jan (Mrle); 2. Van Dijck Louis (Mrle); 3. Weerts-Janssens (Hgstr); 4. Brosens Jan (Hgstr); 5. Laurijssen Stanny (Hgstr) 125 jaarse duiven 1. Van Dijck Louis (Mrle); 2. Godrie Albert (Mr); 3. Jansen Francis (Mind); 4. Van Dijck Louis (Mrle); 5. Laurijssen Stanny (Hgstr) 242 jonge duiven 1. Huybregts Johan (Hgstr); 2. Van Dijck Louis (Mrle); 3. Laurijssen Stanny (Hgstr); 4. Brosens A & D (Mrle); 5. Huybregts Johan (Hgstr)

Uitslag van 21 juli Quievrain

61 oude duiven 1.Harry Govaerts (Mind); 2. Angelo Roelen (Hgstr); 3. Gebr.Peeters (Wort); 4. Angelo Roelen (Hgstr); 5. Harry Govaerts (Mind) 193 jonge duiven 1, 2 en 3 Eddy en May Poels (Hgstr); 4. Angelo Roelen (Hgstr); 5. Gebr.Peeters (Wort)

Quievrain

Noyon

69 oude duiven 1. Geets Gino (Mind); 2. Laurijssen Stanny (Hgstr); 3. Laurijssen Stanny (Hgstr); 4. Brosens Jos (Mr); 5. Jansen Francis (Mind) 74 jaarse duiven 1. Pemen Henri (Mr); 2. Jansen Francis (Mind); 3. Laurijssen Stanny (Hgstr); 4. Godrie Albert (Mr); 5. Pemen Henri (Mr) 101 jonge duiven 1. Brosens A & D (Mrle); 2. Peeters Gebr. (Wort); 3. Peeters Gebr. (Wort); 4. Godrie Albert (Mr); 5. Schrijvers Gust (Mind)

Uitslag van 31 juli Quievrain

194 oude duiven 1. Brosens Jan (Hgstr); 2. Jansen Francis (Mind); 3. Brosens Jan (Hgstr); 4. Jansen Francis (Mind); 5. Brosens A & D (Mrle) 190 jaarse duiven 1. Aerts Karel (Mind); 2. Roelen Angelo (Hgstr); 3. Bluekens Jaak (Mrle); 4. Van Dijck Luc (Mrle); 5. Kinschots Marcel (Mind)

1089 jonge duiven 1. Peeters Gebr. (Wort); 2. Aerts Freddy (Hgstr); 3. Aerts Karel (Mind); 4. Van Den Bogerd Michel (Mind); 5. Aerts Freddy (Hgstr)

Noyon

90 oude duiven 1. Jansen Francis (Mind); 2. Jansen Francis (Mind); 3. Van Dijck Louis (Mrle); 4. Van Dijck Louis (Mrle); 5. Van Dijck Louis (Mrle) 106 jaarse duiven 1. Laurijssen Stanny (Hgstr); 2. Jansen Francis (Mind); 3. Laurijssen Stanny (Hgstr); 4. Laurijssen Stanny (Hgstr); 5. Laurijssen Stanny (Hgstr) 187 jonge duiven 1. Brosens Jos (Mr); 2. Brosens Jos (Mr); 3. Van Ceulen Luc (Mind); 4. Brosens Jos (Mr); 5. Brosens Jos (Mr)

Uitslag van 7 augustus Quievrain

195 oude duiven 1. Van Dijck Louis (Mrle); 2. Brosens Stan (Mr); 3. Geets Gino (Mind); 4. Jansen Francis (Mind); 5. Jansen Francis (Mind) 1199 jonge duiven 1. Aerts Karel (Mind); 2. Jansen Francis (Mind); 3. Brosens Jos (Mr); 4. Maenhout Theo (Hgstr); 5. Brosens Stan (Mr)

Uitslag van 14 augustus Quievrain

138 oude duiven 1. Geets Gino (Mind); 2. Van Dijck Luc (Mrle); 3. Jansen Francis (Mind); 4. Stoffels Marcel (Mr); 5. Aerts Karel (Mind) 703 jonge duiven 1. Aerts Karel (Mind); 2. Jansen Francis (Mind); 3. Laurijssen Stanny (Hgstr); 4. Aerts Karel (Mind); 5. Brosens A & D (Mrle)

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

58

HM2011-1.indd 1

25-01-2011 21:21:03

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 58

25-8-2011 12:00:57


; l

sport

Wielertweeluik in Minderhout

Gratis initiatie zelfverdediging

Op zondag 21 september reden de nieuwelingen en juniores over de Minderhoutse wegen. De broers Geerts, zonen van ex-wielrenner Jan Geerts, waren natuurlijk van de partij en reden beiden een verdienstelijke wedstrijd. Jari eindigde vijfde (28 deelnemers) bij de nieuwelingen en Moreno, die samen met zes anderen naar de meet stormde, versierde ook een knappe vijfde stek bij de juniores (48 deelnemers). (rel)

Shindo-Ryo

Moreno en Jari Geerts geflankeerd door twee bestuursleden, Christ Van Dun en Frans Sprangers, van de organiserende club

Zelfverdediging tegen stokslag

s k

s )

Wens je jezelf te leren verdedigen, meer zelfvertrouwen te kweken, aan uw conditie te werken of gewoon recreatief aan sport te doen? ShindoRyo Hoogstraten organiseert een gratis initiatie zelfverdediging en die staat open voor mannen, vrouwen en kinderen vanaf 10 jaar. Aan de start van het nieuwe seizoen organiseert de club 4 kennismakingsavonden. Geen plankenkoorts, kom gerust een kijkje nemen en je zal ongetwijfeld in de ban raken van deze sport! Deze avonden gaan door in de turnzaal van “Scharrel� (Basisschool Minderhout) Witherenweg 2 Minderhout en dit op dinsdag 6, 13, 20 en 27 september om 19.30 uur. Info: 0473/43 56 96 en www.shindo-ryo.net (rel)

. ;

; ;

; ;

;

; l

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 59

59

25-8-2011 12:00:58


LEZERS SCHRIJVEN Ursulinen klooster

Contra of Pro-cessie?

Beste redactie,

Geachte redactie, In het augustusnummer van uw maandblad stond op pagina 23 een foto van onze aloude Heilig Bloedprocessie, genomen ter hoogte van het Begijnhof. Onderschrift: ‘Een week later, op het moment dat veel kermiskramen al vertrokken waren, kon de processie wel uitgaan, maar was er opvallend weinig belangstelling. Blijkbaar kunnen processie en foor elkaar niet missen.’. Daar is zeker wat van aan, al mogen we dit ook niet overdrijven! In het onderschrift bij een andere foto – ‘dat de eerste zondag traditioneel de drukste is’ – geeft de auteur zelf al een eerste hint daartoe. Maar er is toch meer aan de hand! Wat editie 2011 betreft, viel Heilig Bloed wel erg laat waardoor tal van studenten nog in de examens zaten en hun bezorgde ouders ook niet graag van huis gingen. Maar vooral mogen we niet vergeten dat op de harde schijven van de echte Hoogstratenaren al jaar en dag geschreven staat: ‘Eerste processiezondag: Hoogstraten-Noord; tweede processiezondag: Hoogstraten-Zuid!’ En al overlappen beide routes elkaar tegenwoordig al meer dan vroeger, de respectievelijke frikadellen-metkriekenzondagen – wanneer ook de uitgeweken poorters nog eens ‘naar huis komen’ – hangen nog sterker dan we denken samen met de geografie

Een wat late bedenking bij het artikel over de "Herbestemming van het Ursulinen klooster" in de Hoogstraatse Maand van juli. In het artikel wordt enige verwondering uitgesproken over de relatief jonge leeftijd, namelijk jonger dan 40 jaar, waarop 9 van de 16 in de grafkelder begraven kloosterlingen zijn gestorven. Hierbij kunnen enkele vragen worden gesteld: Was de levensverwachting van vrouwen (in de regio Hoogstraten) in de negentiende eeuw dermate dat ze proportioneel overeenkwam met de levensduur of levensverwachting van de betreffende Ursulinen? Had de korte levensduur van deze kloosterlingen te maken met levensgewoonten, eetgewoonten, eventueel aantasting van het gestel door bepaalde intoxicatie (bv. lood in leidingen, in water...)? Onderzoek zou een bijkomend historisch licht kunnen werpen op het leven van de kloosterlingen. Mogelijks kan dit enkel mits botonderzoek. Of men het de moeite vindt om zich hieraan te wagen is natuurlijk een andere vraag. Stef Christiaensen, Holsbeek

van ons aller hoofdstraat. Ten bewijze een foto die ik op de tweede Heilig Bloedzondag nam, zo ergens tussen de kerk en de Rijkswachtkazerne. Daar was het volgens mij niet veel kalmer dan vorig jaar, tweede zondag. Met groet, Dries Horsten, Hoogstraten

Zoals jullie de vorige keer konden lezen, was het de allerlaatste keer Kopje van de Maand. We gingen naar het hoge noorden, nu ja, MeerselDreef… Maar dat ze daar behoorlijk ‘geschift’ kunnen zijn bewees de foto van een stel als ‘flintstones’ uitgedoste vrolijkaards. We kregen de volgende reactie: Beste Hoogstraatse Maand, graag wil ik u bekendmaken dat ik het kopje van de maand ben. Wat een verrassing. Mijn naam is Ineke van Poppel, ben geboren in Meersel-Dreef. De rest van de bende zijn mijn vrienden van de groep ‘ex-dreveniers’, die ieder jaar meedoen met de gebuurtenpresentatie van de kermis van Meersel-Dreef. Ons noemen ze “het zesde gebuurt” We hadden er ook de sportiviteitbeker mee gewonnen. Dit jaar zijn we teruggegaan naar de hippietijd (hierbij weer een leuke foto). We hebben ieder jaar heel veel plezier en steeds meer mensen komen erbij. Want je moet op Meersel-Dreef geboren zijn, maar er nu niet meer wonen. Dan pas hoor je bij de ‘ex-dreveniers’. Ontzettend bedankt, en ik kijk uit naar het cadeautje. Ineke van Poppel.

Maar we kregen ook veel ‘tweede post’, we trokken met de onschuldige hand de volgende: Beste, wij herkennen in het kopje van de maand ons aller Ina Van Poppel. (Anniek Valgaeren, Meer)

Beiden krijgen de allerlaatste ‘Kopje’-boekenbon (€ 12,5) van Standaard Boekhandel. Over naar 10/10 (spreek uit “tien op tien”) (lvr)

Met medewerking van Boekhandel - Hoogstraten 60

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 60

25-8-2011 12:00:59


o

n

jong gezegd

SIMON ZEGT Simon Den Haerynck is 24 jaar. Hij woont in Hoogstraten en studeert Engels, Toneel, Filmen Literatuurwetenschappen aan de Universiteit in Antwerpen. Hij vraagt zich af wat de jeugd denkt en vertelt over zijn eigen gedachtegangen. Wat de jeugd denkt? Geen idee. Ieder zijn mening, toch? De Vrijheid loopt niks voor niks dwars door ons centrum. Maar wat is ‘vrijheid’ voor u? Wat is goed? En wat slecht? Ja, ik hou mij bezig met die dingen. Gij niet? Of niet meer misschien? Moraalverkenning. Ik moet wel. Er worden zoveel beelden, slogans, motto’s en slagzinnen dagelijks op mij afgevuurd dat ik wel een onderscheid moet maken tussen wat nu ‘het juiste’ promoot, en wat ‘verderfelijk’ is. Of is dat nu net mijn probleem? Dat ik dat onderscheid probeer te maken? Bestaat er nog wel een onderscheid? Of is er alleen nog keuze volgens vraag en aanbod? Weet ik veel … Volgens ons ma denk ik teveel na over dingen. Over ‘het waarom’ van alles. Daar kan ik ook niks aan doen, ik zou het ook graag kunnen afzetten. Maar het houdt mijn geest levendig en de fascinatie eindeloos. Grenzen verkennen, alleen maar om erdoor te breken. Dat is toch wat iedereen doet tegenwoordig, niet? Is dat niet de drijvende kracht achter alles? Maximalisatie? Alles moet toch groter, straffer, opvallender, sterker, indrukwekkender, goedkoper, extremer, productiever, sneller, witter, mooier en hygiënischer worden? En sorry, maar ik snap niet waarom, ligt dat aan mij? Ik begrijp dan ook heel goed dat een groot gedeelte

van de jeugd zich geen vragen meer durft stellen, en genoegen neemt met het levensmotto ‘als het maar oplevert’. Dat is wat ze rondom zien. Dat is wat ze dagelijks tussen de regels in gouden inkt lezen. Persoonlijk ben ik het daar niet mee eens (en ik kan niet de enige zijn), al geef ik toe dat het om de één of andere reden wel beter aanvoelt om te wenen in uw eigen wagen dan op een geleende fiets. Maar toch. Gematigdheid misschien? Weet ik veel. Ik heb 13 jaar op het Klein Seminarie in Hoogstraten gezeten. Van mijn 6e verjaardag tot mijn 19e levensjaar. Het vierde middelbaar vond ik zelfs zo interessant, dat ik het nog eens wou overdoen in een andere richting. Of misschien was ik het beu dat er nooit een antwoord werd gegeven op de vragen waar ik mee zat. Mijn probleem. Maar toch … Een kleine, waargebeurde anekdote. Eerste leerjaar, juffrouw Els. Vriendelijke vrouw, alleen mocht ik tijdens de les nooit naar de WC. Een regel die ik tot op de dag van vandaag nooit heb gesnapt. Alsof mijn tekening door die 5 minuten afwezigheid op niks zou trekken. Dat leek me toen al ronduit gemeen, maar goed, het is haar vergeven. Op een dag ging juffrouw Els in

de klas een verhaaltje vertellen om ons ‘moraal’ bij te brengen. Het verschil tussen goed gedrag en slecht gedrag. Een lastige job. Ze deed het met een verhaaltje, en dat ging als volgt: “Er was eens een klein dorpje hier niet zo ver vandaan, en in dat dorpje stond een collectebus voor de armen. Heel het dorp deed zijn uiterste best om zijn steentje bij te dragen, want wie het grootste bedrag wegschonk aan de armen kreeg een plaatsje op de voorpagina van de krant. Op een dag stopte er een rode Ferrari voor de bus, gevolgd door de pers. Een man in een witte bontjas en gouden zonnebril stapte uit, omringd door fotografen. Met een groot gebaar stak hij 100.000 frank in de bus. Het publiek juichte, de flitsen flitsten. Hij nam zijn ovatie met een glimlach en een buiging in ontvangst, stapte terug zijn rode Ferrari in en reed weg. Zijn naam kwam in grote letters op de voorpagina van de krant. In het midden van de nacht stopte er nog een man voor de bus. Hij keek schichtig om zich heen en stopte 20 frank in de bus. Zijn laatste 20 frank. Zo nu kindertjes, wie heeft er volgens jullie het meeste in de bus gestoken?” Vertel mij eens: Wat moet ik nu denken als ik in Hoogstraten rondkijk?(sdh)

Elke maand plukken wij een jongere van de straat en schenken hem of haar een Standaard-boekenbon ter waarde van € 20. Maar daarvoor moet de uitverkorene wel in zijn of haar hartje laten kijken…

Charlotte de Bruin (13) - Hoogstraten 1. Je school/klas: Ik zit op het Klein Seminarie, klas 1A6

6. Je leukste herinnering: De eerste keer op skikamp met de school.

2. Je huisgenoten: Mijn papa heet Frank, mijn mama Ingrid. Verder is er nog mijn tweelingbroer Jules, een oudere broer Thomas en mijn zus Eline.

7. Wat wil je later worden: Binnenhuisarchitect.

3. Hoeveel zakgeld: Op dit ogenblik krijg ik nog geen zakgeld. Maar als ik jarig ben eind juni krijg ik een gsm en 15 euro per maand. 4. Je hobby’s: Voetballen en zwemmen. Ik ben lid van de meisjeskadetten bij de voetbal in Hoogstraten. Ik doe dit al voor het tweede jaar. 5. Het laatst heel hard gelachen: Ik was met mijn goede vriendin Lena bij de buurmeisjes toen deze vriendin daar de hangmat stukmaakte. Zij was helemaal in paniek en viel over alles. Ze was helemaal over haar toeren toen ik een geweldige lachbui kreeg.

8. Wat/wie haat je: Mensen die liegen, achterdochtig zijn en mensen pesten. 9. Welk boek/film maakte indruk: De film ‘the Bucket list.' Het gaat over twee oudere mensen die kanker krijgen maar ondanks hun ziekte er nog het beste van maken. Aan het eind van de film gaan ze allebei dood. 10. Wat moet er in Hoogstraten veranderen voor de jeugd: Dat er een bioscoop komt, een skatebaan voor mijn broer, meer winkels voor de jeugd en als het kan nog een zwembad.

Met medewerking van Boekhandel - Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 61

61

25-8-2011 12:01:00


62

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 62

25-8-2011 12:01:00


Als je bij het krijgen van deze Hoogstraatse Maand ineens doorbladerde tot dit artikel, behoor je ongetwijfeld nog tot de gelukkigen die nog net op tijd te weten kwam dat in Wortel Kolonie op 27 augustus de “Nacht van de Vleermuis” wordt georganiseerd. Nee, je hebt de Lotto niet gewonnen. Maar het zijn de kleine dingen die het doen! En dat kunnen deze keer enkele vleermuizen zijn.

Europese Nacht van de Vleermuis Vleermuizen hebben iets magisch om zich heen. Ze komen voor in allerhande mythen en legenden, de link naar vampieren wordt vaak gelegd en voorts bestaan er allerhande fabels over deze dieren die hen niet onmiddellijk tot de populairste soort maken. Vanaf 20 uur kan je in bezoekerscentrum De Klapekster terecht om de waarheid achter deze mysterieuze diertjes mee te ontdekken. De ontvangstruimte wordt voor de gelegenheid omgetoverd in een bat-café. Om 21u vertrekken dan de vleermuiswandelingen in Wortel-Kolonie onder leiding van ervaren gidsen om gewapend met zaklantaarns en batdetectoren op zoek te gaan naar vleermuizen.

Aankoopbeleid krijgt knauw Natuur aankopen is de belangrijkste beschermingsmaatregel. De Vlaamse overheid draait de geldkraan echter stevig dicht. Het gevolg is dat het aankoopbeleid dat Natuurpunt al jarenlang voert niet kan verdergezet worden. De budgetten zijn totaal ontoereikend geworden, erger nog: het geld is op. Natuurpunt trok in het begin van dit jaar al een de alarmbel. In het internationaal jaar van de biodiversiteit werden in Nagoya ferme principes op papier gezet, maar op het terrein ging het heel wat minder: de aankoop van natuurgebieden zat in 2010 op een historisch dieptepunt. Zowel de overheid (ANB) als organisaties als Natuurpunt

kopen terreinen aan en beheren ze, om zo actief bij te dragen aan een duurzaam behoud van de natuur. In het Vlaamse regeerakkoord werd de ambitie vooropgesteld om het aankoopritme van de vorige regering minstens voor te zetten en wordt een opwaartse trend beoogd. Tot op heden slaagt de Vlaamse regering er niet in om dit waar te maken: de trend is dalend, en in 2010 werd een historisch dieptepunt bereikt, een combinatie van dalende budgetten en stijgende grondprijzen. Als er niet bijgestuurd wordt, zal 2011 nog erger worden. Natuurpunt vraagt dan ook aan de regering om haar engagementen waar te maken en meer te investeren in duurzame en toegankelijke natuur. Op de valreep kon Natuurpunt voor onze afdeling nog twee aankopen realiseren, beide aankopen situeren zich in de Aschputten. Het is bijzonder spijtig, net nu de bereidheid om natuur te verkopen groter wordt, dat de middelen ontoereikend blijken te zijn.

Instapcursus Natuur Op 7 september start Natuurpunt Markvallei met de instapcursus Natuur. Vijf theoretische lessen en vijf praktijklessen moeten de deelnemers een beter inzicht verschaffen in de natuur. Een twintigtal cursisten schreven zich in. Wil je er op de valreep nog bij zijn? Neem dan snel contact op met Luc Van Dun. (0473 37 52 87)

Trage Wegen Natuurlijk! Natuurpunt Markvallei organiseert een informatieavond over trage wegen op 16 september vanaf 20 uur in bezoekerscentrum De Klapekster. Trage wegen zijn weggetjes en paden die voornamelijk gebruikt worden door niet-gemotoriseerde voertuigen. Vaak zijn het ecologisch interessante linten in het landschap die veel planten en dieren huisvesten. De kleine landschapselementen (hagen, knotwilgen) langs deze wegen zijn een ideale schuilplaats voor veel soorten en vormen een natuurlijke verbinding tussen versnipperde groengebieden. Uiteraard zijn trage wegen ook

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

aangename wegen om te wandelen of te fietsen. Daarenboven zijn de trage wegen verkeersveilige alternatieven en geeft het kinderen extra speelruimte en hangplekjes. Steeds meer gemeenten erkennen de mobiliteits - en recreatiefunctie van deze trage wegen en maken werk van een trage wegenbeleid. Dat is niet alleen een goede zaak voor fietsers en wandelaars. Acties voor trage wegen kunnen ook gepaard gaan met het behoud en de ontwikkeling van kleine landschapselementen: heggen, bomenrijen, ruigtes. En daar vaart de natuur natuurlijk wel bij. Natuurpunt vzw beschouwt behoud en ontwikkeling van trage wegen als onderdeel van natuurbeleid, landschapszorg en mobiliteitsbeleid. Erfgoed Hoogstraten en de werkgroep Trage wegen Rijkevorsel lichten hun werking toe en kaarten de problemen aan die er op hun grondgebied voorkomen. Joke Flour van Natuurpunt Educatie gaat dieper in op de natuurbeleving van deze kleine pareltjes. Info: Koen Verschueren (0472 91 35 11)

Beheerswerken Aschputten De beheerswerkzaamheden kennen alsmaar meer succes. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de beheersploeg om op elke derde zaterdag van de maand de handen uit de mouwen te steken om de natuur een handje te helpen. In het natuurgebied De Aschputten gaat de beheerswerkpleog op 17 september de begroeiing van een poel verwijderen en exoten bestrijden. Je brengt best handschoenen, handzaag, grote snoeischaar, laarzen ... mee. Afspraak van 9u tot 12u aan de dienstingang van de Mosten. Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61)

Leerkrachten buiten! Bezoekerscentrum De Klapekster biedt heel wat mogelijkheden voor onderwijs in de buitenlucht. Om het aanbod meer bekend te maken bij onderwijzers, kleuterleiding en leerkrachten organiseert Natuurpunt Markvallei “leerkrachten buiten” op zondag 25 september, vanaf 11 uur. Natuurlijk willen we leerkrachten niet buiten in de figuurlijke betekenis. Maar we willen ze wel letterlijk BUITEN. Leerlingen leren immers op een aangename manier over natuur als ze er ook zelf middenin komen te staan. Bezoekerscentrum De Klapekster biedt heel wat mogelijkheden voor scholen en wil leerkrachten de gelegenheid geven om nader kennis te maken met het aanbod. Op vertoon van de leraarskaart biedt Natuurpunt Markvallei de leerkrachten op die dag graag een Info: Chris Van Boxel (03 315 02 45 of 03 383 02 08).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 63

63

25-8-2011 12:01:01


ZOMER 1961

64

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 64

25-8-2011 12:01:02


DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 65

65

25-8-2011 12:01:02


agenda

TENTOONSTELLINGEN Van 24 juli tot 18 december KEUKEN, KERK en KINDEREN, Tentoonstelling over vrouwenarbeid in Hoogstraten in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur en op afspraak. Info 03 314 65 88

HOOGSTRATEN Maandag 5, woensdag 7 en vrijdag 9 september WEEK VAN DE KOFFIEKRANT met op maandag Fons Sprangers over het klooster in Meer, Luce Van Nueten met De Maegdekens en de Knechtjes van Hoogstraten en op vrijdag Jan Hendriks over smokkelaars. Dinsdag 6, 13, 20 en 27 september DIGIDAC, telkens van 14 tot 17.30 in de Mouterijstraat 4/1. Info: 014 71 11 03 Donderdag 8 september OVER AUTISME, gespreksavond in het lokaal van de St.-Jorisgilde in de Brouwerijstraat. Info en inschrijvingen 0496 39 22 68 Zondag 11 september OPEN MONUMENTENDAG met vrije toegang in het voormalige vredegerecht (Gelmelstraat), het raadhuis van Meerle en de Laermolen van 10 tot 18, de Meerselmolen van 10 tot 17 uur en de St.-Katharinakerk van 13 tot 18 uur. Dinsdag 13 en 27 september LAERMOLEN IN WERKING van 19.30 tot 21.30 uur. Vrijdag 16 en zaterdag 17 september HET LERAARSLOKAAL, toneelvoorstelling door leerkrachten van het Klein Seminarie, telkens om 20 uur. Injom 10 euro, reservatie tinello@telenet.be of 03 314 34 36

Zondag 18 september DAG VAN DE LANDBOUW Bezoek mogelijk aan het kippenbedrijf van Paul en Maria Geens, Bouwhoef 6a en Ecocyclo-fietszoektocht van 15 km Zondag 18 september DAVIDSFONDS OPEN DEUR van 10 tot 18 uur in het administratief centrum Woensdag 21 september CINE HORIZON met voorstelling van Biutiful om 19.30 in Le Cirq. Inkom 3 euro. Info: 03 340 19 54. Woensdag 21 september ROMMELMARKT van 14 tot 17.30 uur georganiseerd door het Internaat Spijker, Gelmelstraat 60. Info: 0473 21 26 45

Zondag 4 september BOERENMARKT van Meermarkt, van 9 tot 12 in de omgeving van het klooster in de Donckstraat. Info: 03 315 86 80. Zondag 4 september WIELERWEDSTRIJD van 13.15 tot 17.30 uur. Info: 03 315 81 98 Zaterdag 17 september MUZIEKFEESTEN FANFARE ‘DE EENDRACHT’ van 14 tot 22 uur in de parochiezaal bij het klooster. Info: 03 315 77 76

Donderdag 22 september INFOMOMENT MANTELZORGERS ‘Praten helpt’ om 13.30 uur in de bibliotheek. Inschrijven voor 16 september Zondag 25 en maandag 26 september MISSIEFEEST in zaal Pax. Met zondag dineren vanaf 11.45 uur en maandag vanaf 18 uur. Zon- en maandag vanaf 14 pannenkoeken enz. Info 03 314 85 20 Zondag 25 september AARDBEIENKOERS en DERNYKOERS van 12.30 tot 20 uur in het centrum Zondag 25 september LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur. Woensdag 28 september BART DE WEVER en KRIS VAN DIJCK stellen NVA Hoogstraten voor om 20 uur in Le Cirq. Inkom gratis, iedereen welkom. Donderdag 29 september TIENDE SPILZAKKENTOCHT van 7, 15 of 20 km. Vertrek aan het lokaal van handboogmaatschappij Nieuwe Olijftak, Slommerhof 16 tussen 9 en 16 uur.

Zaterdag 17 tot en met maandag 19 september GROENTEN & BLOEMENPRACHT doorlopend in het centrum. Zaterdag 16 en zondag 17 september HERFSTOPENDEURDAGEN van Unizo van 10 tot 18 uur. Info: 0497 41 40 29 Zondag 18 september KINDERDORP, naar aanleiding van Bloemen en Groeten, van 10 tot 17 uur op het begijnhof.

66

MEER

MEERLE Tot 30 september MAISDOOLHOF bij de familie Leemans, ’t IJsklompje, Elsakker 23a te Meerle. Info 03 315 82 36. Zondag 4 september FIETSEN VOOR DE PAROCHIEZAAL met een tocht van 27 km waarvoor je kan inschrijven tussen 13 en 14 uur. Zaterdag 10 september KERMISFUIF georganiseerd door de Chiro, van 21 tot 5 uur op het chiroplein, Ulicotenseweg 2. Info: 0474 70 66 37 Van zondag 11 tot en met dinsdag 13 september KERMIS VOLKSPELEN info 0499 24 75 42 Zondag 11 september OPEN MONUMENTENDAG met vrije toegang in het raadhuis van 10 tot 18 (zie ook Hoogstraten). Zaterdag 17 september KONINGSCHIETING van de St.-Jorisgilde vanaf 13.30 uur in het park “Den Rooy”, Ulicotenseweg 54 Zondag 18 september WIELERWEDSTRIJD va 13.30 tot 18 uur. Info: 0476 58 50 51. Zaterdag 24 september ANTIEK- en VLOOIENMARKT Verkoop van 8.30 tot 12 uur, verkoop per opbod vanaf 13.30, telkens in zaal Voor Kunst en Volk

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 66

25-8-2011 12:01:03


MEERSEL-DREEF

WORTEL

Elke zondag ROMMELMARKT met tweedehands en zelfgemaakte spullen. Zondag 11 september SPONSORWANDELING ten voordele van “Karya Murni”, vertrek tussen 13 en 14 uur bij de paters.

198

Maandag 12 september NAAR DE BLOEMENCORSO van Loenhout met Ziekenzorg. info 03 314 68 57.

Zondag 11 september OPEN MONUMENTENDAG met vrije toegang in de Meerselmolen van 10 tot 17 uur (zie ook Hoogstraten).

Zondag 25 september VLAAIEN en SMOUTEBOLLEN ten voordele van OKRA tussen 13 en 18 uur in parochiezaal Trefpunt.

Zondag 11 september WANDELEN VOOR HET GOEDE DOEL, afstand 6 km met vertrek in taverne ‘bij de paters’ om 13 uur. Organisatie Karya Murni, info 03 315 80 81. Zondag 18 september MISSIEACTIE ‘REIK MIJ DE HAND’ van 10 tot 17 uur in speeltuin De Zevenster. Inkom gratis, info: 0486 71 15 40

Zaterdag 24 en zondag 25 september DE VERANDERLIJKE TIJD, fototentoonstelling van fotogroep ’t Slot en fotocollectief Plata in de stadsgalerij, Oude Vest 34 te Breda van 11 tot 17 uur. Zondag 25 september OPENDEUR DE BONTE BEESTENBOEL van 11 tot 18 in de voormalige hoeve van de kolonie

MINDERHOUT Van zaterdag 3 tot en met maandag 5 september MINDERHOUTKERMIS Zaterdag 10 en zondag 11 september 4 X 4 TREFFEN, jaarlijks evenement voor het goede doel, van 10 tot 20 uur, op het terrein van Desta langs de Goorkensdreef. Organisatie Rotary Hoogstraten Kempen.

Activiteiten september

Zondag 18 september STARTDAG JNM Markvallei Zondag 18 september FIETSEN MET WTC PAPILLON over verschillende afstanden. Inschrijven tussen 8 en 10 uur in de parochiezaal. Zondag 29 september MOTORCROSS, Motorclub Black en White organiseert de finale van het BK van 8 tot 21 uur langs het Paterspad.

200

199

Woensdag 14 en 28 september PETANQUE om 14 uur in Markdal te Meer. Maandag 05 tot donderdag 08 september VIERDAAGSE FIETSVAKANTIE in en rond Genk, bijeenkomst om 11.30 uur in hotel Stiemerheide Wiemesmeerstraat 105 te Genk. Maandag 19 september FIETSTOCHT halve dag (+/- 40 km). Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur richting Wuustwezel. Locatie: “Zus en Zo” Bredabaan 360 Wuustwezel Woensdag 21 september NAVIERING meerdaagse reis en fietsvakantie in het lokaal, met kaas en wijn. Dinsdagen 6, 13, 20 en 27 september KAARTEN/BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 in het lokaal van de St. Jorisgilde Dinsdag 13 en 27 september RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Woensdagen 14-21 en 29 september Zwemmen van 9 tot 10 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdagen 14, 21 en 29 september Aquajoggen van 10.30 tot 12 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 september 09u30 - 11u00: NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur, bijeenkomst in Castelré

DE HOOGSTRAATSE MAAND - SEPTEMBER 2011 -

DHM_september_317.indd 67

67

25-8-2011 12:01:04


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

Wild & Gevogelte

bvba

Kip aan ‘t spit din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00 Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

68

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

STOFFELS

LOKALE POLITIE

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500 Van 2 tot en met 4 september Apotheek De Schrijver, Dorp 24 Rijkevorsel, tel.: 03 314 60 38 Zaterdag 3 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 5 tot en met 8 september Apotheek De Schrijver, Dorp 24 Rijkevorsel, tel.: 03 314 60 38 Van 9 tot en met 11 september Apotheek Brosens, Meerdorp 48 Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 30 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 12 tot en met 15 september Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 Merksplas, tel.: 014 63 31 66 Van 16 tot en met 18 september Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel: 03 314 57 24 Zaterdag 17 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel: 03 314 57 24 Van 19 tot en met 22 september Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 23 tot en met 25 september Apotheek Brosens, Meerdorp 48 Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 24 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 26 tot en met 29 september Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel.: tel 03 314 62 25 Van 30 september tot en met 2 oktober Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 1 oktober van 9 tot 12.30 uur Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 28 september

OPGELET

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 14 SEPTEMBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

- SEPTEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_september_317.indd 68

25-8-2011 12:01:05


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.