december 2011 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 320

JAARGANG 27 DECEMBER 2011 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

KRIS MARTENS OVER DRUMSTICKS EN TEKENPENNEN

WIN met

JEUGDCLUBS DEEL 2

de Gulle Gever 5 duotickets Nieuwjaarsconcert

CAHIER DE BROUILLON - HOOGSTRATEN DEN DORPEL - MEERLE

DE MOSTEN - EEN GEVOELIG DOSSIER JAAROVERZICHT - 2011 DHM_december_320.indd 1

24-11-2011 11:47:04


COLUMN “Wat is dat daar?”, vraagt mijn kleindochter, 7 jaar oud, terwijl ze naar het gruwelijk grijze martelapparaatje wijst. Even twijfel ik; zeg ik: “een bloeddrukmeter”. Neen, ik zeg:”Een apparaatje om te meten of je verliefd bent”. En dat ik nu ‘lieg’ is de schuld van Staf Mertens. Eerst even mijn verliefdheid meten. Ik zet het apparaat aan, doe de presband om mijn arm, blaas met het peertje tot het knelt en dan verschijnt na enkele piepjes het knipperend hartje in het display. “Ja, ik ben verliefd! - Nu jij!” Band rond het veel te dunne armpje en blazen maar… “Nee maar, ook verliefd!”. De schrik staat in haar ogen. “Verliefd? Ik?”. Ik merk dat haar verstandje haar hele databestand van kleine adonisjes afscant maar niemand vindt die in aanmerking komt. Ze is ontredderd. Ik kan niet meer terug. Mijn ‘omgeving’ vermaant mij vaak dat ik de kindjes niet zo veel ‘blaaskes’ mag wijsmaken. Het schaadt hun vertrouwen in mijn persoon. Het

De kleine erfenis van Staf Mertens is pedagogisch niet verantwoord. Liegen is een uiting van onvermogen om te zeggen waar het op staat. Liegen keert zich tegen uzelf, ze zullen u niet meer au sérieux nemen…Liegen, foei! En de kinderen gaan zélf ook liegen. Sinterklaas en de klokken van Rome, nu ja, eventjes dan. Maar verder. Geen Bijbelse prietpraat, geen Jezus’ke meer. Geen engelen, geen hemel. Geen kindjes met de ooievaar. Geen ‘vierkante ogen van te veel tv-kijken’. Als de ijscokar belt, is het ijs op. Als ge veel te hard roept bij vava en moemoe dan komen er scheuren in de muur… En wat heeft dat nu met Staf Mertens te maken? vraag je nu. Op de begrafenis van Staf, bijna vier jaar geleden alweer, getuigde kleinzoon Wannes met veel weemoed hoe hij als pagadder enkele kleine ‘mirakeltjes’ meemaakte in de kerk van het begijnhof, samen met opa Staf. Ze vonden er op wonderbaarlijke wijze, na een groet aan deze of gene heilige, plots een King-muntje in het daar-

net nog lege wijwatervat. Want wijwatervaten staan tegenwoordig droog want-we-mogen-ookal-niet-meer-liegen-tegen-onze-gelovigen. Maar dit even ter zijde. Het heeft jaren geduurd eer de kleine Wannes doorhad dat tijdens het ‘heilige aanschouwen’, opa Staf snel het muntje tevoorschijn ‘mirakelde’ en in het wijwatervat kieperde. En zelfs toen Wannes ‘het wist’, speelde hij het spelletje mee. En zelfs toen Staf wist dat Wannes het wist speelden ze verder. Want geen van beiden wilde de ‘heerlijke leugen’ kwijt. En heeft Wannes zijn opa daarna steeds gewantrouwd? Toch zeker niet. Daarom maak ik me sterk dat het mag: ‘liegen’ tegen de kindjes, ‘want Staf Mertens deed het ook’. En als Staf het deed, dan màg het. Dat is mijn kleine erfenis van Staf. Toch nog even snel meten of ik misschien toch niet écht verliefd ben… (lvr)

NOG OVER JEUGDHUIZEN foto Ellen Van Hoyweghen

We vroegen ons af hoe met de jeugdhuizen gesteld is. Daarom gingen we vorige maand een kijkje nemen in jeugdhuis ’t Slot in Wortel en De Mussenakker in Meer. Deze maand gingen we op bezoek bij de Cahier de Brouillon in Hoogstraten en bij Den Dorpel, een nieuw jeugdhuis in Meerle. Hoe het hen vergaat leest u op blz. 13 2 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 2

24-11-2011 11:47:05


n

r

,

s e t e

’ t

MUZIKANT EN GRAFICUS - KRIS MARTENS

Drumstokken en potloden Omdat het niet altijd ouwe zakken moeten zijn die in ons lijfblad hun klep roeren of stoom aflaten schoven we in dit eigenste huis medewerker-cartoonist Kris Martens een microfoon onder de neus. Want Kris is een jong multi-talent en haalt diezelfde neus (nog) niet op voor een babbel met... een ouwe zak. Dit interview is afgenomen door Charel Huet, ooit Kris’ leraar maar ook ex-IKO-collega Nochtans bood de aanloop van dit gesprek een enigszins ander dan beoogd perspectief. Kris had namelijk in het IKO ooit les gevolgd bij een zekere Charel, maar “desondanks is het toch nog goed gekomen”, grijnst ie ...van collega’s moet je ‘t hebben. Zelfs mijn bloedeigen kroost kreeg ervan langs want “mijn eerste speelgoeddrumstel dat ik zo rond mijn zesde kreeg speelde jullie Toon (zoon van Charel Huet / nvdr) aan flarden. We zijn uiteindelijk alle twee drummers geworden. Profetisch.” Maar eigenlijk zouden we het graag over u hebben, Kris.

Van IKO over ‘t Graf naar de Pleeboys Wat er eerst was, muziek of tekenen, is voor Kris niet meteen duidelijk want er werd thuis in Hoogstraten veel getekend en er lagen massa’s stripalbums van Urbanus en Suske en Wiske, maar er was ook heel wat muziek: vader Karel was destijds DJ bij radio Cosmos en dat had zo zijn weerklank bij Krisje. Toen hij net bekomen was van de teloorgang van zijn speelgoeddrumstel trok hij naar het IKO -waar hij o.a. bij zijn huidige compagnon de route Raf Vorsselmans in de klas zat -en begon hij zijn eerste strips in elkaar te flansen.

“Ik wist toen zeker dat ik iets in die richting wou doen en trok daarom na het Klein Seminarie naar het Heilig Graf in Turnhout. Daar ben ik in mijn eerste band terechtgekomen: de Pleeboys.” En met licht schaamrood op de wangen vervolgt hij: “groepsnamen verzinnen was toen nog niet onze sterkste kant.” “Om te repeteren - en ook wel voor minder stichtende zaken - kwamen we regelmatig samen in het kot bij Bram Leestmans thuis, met andere groepen als Simon Says (nu You Raskal You). We speelden toen - uiteraard getooid met hanenkammen - onvervalste punk: niets meer of minder. Buiten de lijntjes van het genre kleuren werd niet gedaan. Dat heb ik altijd spijtig gevonden. Ik was in die tijd al weg van Pink Floyd en dan vooral van de drummer en de externe percussionist, die immens grote installaties bespeelde. Hij had een aantal cymbalen zo hoog hingen dat hij er naartoe moest springen, en dat blonk allemaal zo, man toch, dat was helemaal de max. Dat was de reden dat ik wou gaan drummen.” Dus kreeg Kris van thuis een drumstel en trok naar Luc Meyvis voor lessen. “Ik was een hevig bazeke volgens Luc, vooral als iets niet snel genoeg lukte”. En met (zelf)kennis van zaken voegt hij er aan toe dat drummen zo nu en dan wel eens een gezonde manier van ontladen kan zijn.

Kris Martens

Met de trein naar het kraakpand “We hebben met de Pleeboys het geluk gehad om in voorprogramma’s van grote namen te kunnen spelen want wij pikten zowat aan bij Funeral Dress. De punkwereld was een vrij kleine en gesloten scene en namen van bands zullen bij de meeste lezers geen belletje doen rinkelen. Maar zo speelden we vaak als eerste groepje

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 3

DHM_december_320.indd 3

24-11-2011 11:47:05


kris martens in het voorprogramma van grotere, internationale punkbands, met als vervelend neveneffect: vaak voor hetzelfde publiek. We waren amper 17 jaar en moesten wel eens met de trein naar een optreden. Een drumstel kon dan niet mee dus gebruikte ik dan dat van een van de andere groepen. Vaak bleven we ook ter plaatse slapen, soms in een kraakpand of in het station. We bengelden ook altijd beneden op de affiches en op den duur heb je het dan wel gehad. Er was geen groeimogelijkheid en we besloten de boel op te doeken.” Niet lang nadien stond hij met een heel nieuw project én andere leden terug op de planken. In de Noorderkempen beleefde men toen explosieve momenten want met «den Tuk» op het podium - en al even vaak op de toog - kon je maar beter over een stabiele en goed verzekerde zaal beschikken. The Stitch was geboren. (met Kris, Raf, TukTim Van de Plas, Bert Dufraing en later ook Toon Huet)

Animatie en comics

Na The Stitch volgde Tangled Horns met naast Kris Martens ook nog Tim-Tuk Van de Plas, Raf Vorselmans, Bert Dufrain en Stef Kustermans

Tekenen en strips maken bleven zijn passie maar Urbanus en consoorten moesten wel baan ruimen voor Amerikaanse comics, o.a. Batman, en grafische romans van de buitengewone en geniale scenarist Alan Moore, bekend van Watchmen en From Hell. Intussen was Kris tijdelijk naar Brussel verkast om er aan het RITS een opleiding animatiefilm te volgen. “Ik heb er mijn master behaald met een eindwerk in stop-motion, dat is een techniek waarbij je animatiefiguurtjes kneed in een soort plasticine (zoals bijvoorbeeld Wallace & Gromit). Ik hield daarvan omdat dat ruimtelijker werken is dan bij 2D-tekeningen. Je zit eigenlijk met een echte set maar dan in miniatuur. We tekenden als voorbereiding veel naar waarneming en werkten met decors en storyboards, het was allemaal best spannend. Na mijn opleiding ben ik minder met animatie gaan doen: de reden hiervoor is dat je nogal afhankelijk bent van anderen. Het is niet eenvoudig om alleen een animatieproject op poten te zetten. Je hebt de infrastructuur nodig, andere medewerkers, budgetten,… Wat mij aanspreekt aan strips tekenen is dat ik alleen en op mijn eigen tempo kan werken. Nu creëer ik mijn eigen wereld en ik ben er baas over. Op aandringen van mijn vriendin ben ik ermee naar enkele stripuitgevers gestapt -geen gemakkelijke wereld- en tot mijn verbazing mocht ik bij Ballon Media langskomen wat niet evident is. Er zijn nog geen concrete plannen met Ballon Media, maar ze volgen mij op en begeleiden mij bij mijn eerste stapjes in de stripwereld. Zo doe ik op hun aanraden mee aan wedstrijden en teken ik gags die wel eens gepubliceerd worden. Onlangs heb ik voor Humo een heel blad “Cinema Rapido” mogen illustreren. Ze steunen mij volop en ik ben hen daar erg dankbaar voor. In een ideale wereld zou dat dan leiden tot een uitgave maar dat komt er pas als

Kris is nu vaste drummer bij Diablo Blvd met o.a. Alex Agnew

Kris op Graspop de voorbije zomer mensen daarvoor klaar zijn, je moet al vele malen gespot zijn in diverse magazines. En dat geldt evenzeer voor muziekgroepjes:

je moet eerst bewijzen dat je een publiek hebt vooraleer men de moeite gaat doen om je cd op de markt te brengen.

4 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 4

24-11-2011 11:47:06


kris martens Voor een Belgische site over Amerikaanse comics (www.brainfreeze.be) maak ik nu wekelijks een gag van drie beeldvakjes over Supergeek, een superheld/supernerd. Stilaan merk ik wel dat ik hierin maar ook in mijn muziek ambitieuzer ben dan ik dacht, maar dat is goed want anders geraak je in deze wereld niet vooruit. En voor de kost geef ik les aan het SISA in Antwerpen: audiovisuele vorming. Ik doe dat erg graag, het is een heel leuke job, net als die drie jaar dat ik op het IKO heb lesgegeven trouwens.”

Tangled Horns en Diablo Blvd Intussen -we zijn terug bij de muziek, lezerzat The Stitch aan zijn plafond en men besloot met een propere lei te beginnen. Alle nummers werden weggekieperd en met dezelfde leden, aangevuld met Stef Kustermans, was Tangled Horns een feit. Hun eerste album ‘Klang’ wordt enthousiast onthaald in de recensies. Tussenin is er nog even het vermaarde AC/ QUO geweest, ontstaan als gelegenheidsgroep voor Wortelkermis. “Dat kwam zo: den Tuk zei -lichtjes beschonken- tegen Jan De Bie van ‘t Slot: “Debbie, op maandag met Wortelkermis spelen wij covers van AC/DC en Status Quo en gij gaat dat regelen”, en dan keek hij ons aan en wij knikten. Zo stonden wij daar dan op die memorabele dag verkleed met snorren en pruiken en begeleid door confettikanonnen. Succes! We zijn nog een paar jaren blijven spelen, maar na een tijd was de grap er af. Later ben ik dan via ThunderHeartMachine -maar dat is nogal een lang verhaal- eerst als invaller en dan als vaste drummer bij Alex Ag-

DE WERELD VAN

new’s band Diablo Blvd beland (ze brengen een mix van hardcore/rock/metal) en zo schuimen wij nu de podia af. Diablo Blvd is twee keer in de Cahier komen optreden en de laatste keer was ik de drummer.” Het succes van Diablo Blvd wordt vaak toegeschreven aan de bekendheid van Alex Agnew als komiek, maar dat is wat kort door de bocht. “In het begin was hij wel een voet in de deur bij de platenfirma, maar als het alleen om Alex’ bekendheid zou gaan, hadden we het zolang niet overleefd. De tweede cd ‘Builders Of Empires’ verkoopt goed en we hebben een fantastische zomer achter de rug wat optredens betreft. Want uiteindelijk moeten wij – zoals bijna iedere muzikant trouwens - het tegenwoordig meer hebben van optredens dan van cd-verkoop want in die sector is het vet echt wel van de soep. Stilaan geraken we ook bekend in Nederland, en Duitsland zijn we ook aan het aanboren. Hier in België zijn we een vaste waarde en hebben we al grote festivals gedaan: twee keer op Graspop, de laatste keer op het hoofdpodium, en dat is echt wel super. Daar kon je voordien alleen maar van dromen. We stonden ook al eens op Pukkelpop en binnenkort in de AB in Brussel, misschien wel de coolste zaal van België. Maar dan zeggen: aah, mijn dromen komen uit, nu zijn we er! Nee, je moet altijd verder willen. Zo zie ik het toch. Ambitieus zijn, zélf de handen uit de mouwen steken (want je krijgt geen cadeau’s) en niet opgeven!”

3 voor 11 en Salon 23 Zo dadelijk gaat Kris een laatste traan wegpinken als zijn afgestane werken in de Cahier per

opbod en voor het goede doel worden geveild. Intussen weet u wellicht wat het allemaal heeft opgebracht. Ook aan Salon 23 -een initiatief van en voor jonge kunstenaars uit de buurt waarvan de postcode begint met 23- heeft Kris al meegewerkt. Eén weekend lang exposeren zij op een of andere locatie in een van de gemeenten. Zo waren er al tentoonstellingen in ’t Slot (Wortel), het klooster (Meer), het Raadhuis (Meerle) en de Singer (Rijkevorsel). Kris is erg lovend over Dorien Van Bavel en Jan De Bie, de initiatiefnemers, want zo zegt hij nog : “als je iets wil moet je het zelf waarmaken. Gewoon doen is de boodschap.” Wat Bert Dufraing met “acoustic rollercoaster” in St. Cecilia doet is in zekere mate vergelijkbaar met het Salon 23-initiatief. Misschien moet ons Stedelijk Museum het puike initiatief van destijds onder de naam “jong geweld” eens nieuw leven inblazen? Want jong talent is er zat in Hoogstraten. En zou de gemeente niet beter zijn best moeten doen opdat jongeren niet noodgedwongen naar de stad moeten trekken om er betaalbare woningen te vinden? Voor Kris speelt dat minder en is Antwerpen vooral interessant omwille van de concentratie aan alles wat hem boeit: bioscopen, stripwinkels, theaters, cafés e.d., maar zeker ook de repetities en het werk, allemaal op fietsafstand. En niet te vergeten uiteraard: zijn lief. www.krismartens.be www.tangledhorns.com www.diabloboulevard.com www.brainfreeze.be

&

p

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 5

DHM_december_320.indd 5

24-11-2011 11:47:06


VANUIT HET STADHUIS

Protest in Meer tegen bungalowpark

Mist en onweer boven de Mosten Na maandenlange mistsluiers over de Mosten is er plots onweer losgebarsten in Meer . Zwarte vlaggen, protestborden, petitieacties, …de mensen uit Meer en vooral op Hoogeind zijn wakker geschoten. Het idee van tientallen chalets voor verblijfsrecreatie in dit rustige recreatiedomein heeft de wildste fantasieën doen loskomen. Bij het college breekt het angstzweet uit, één jaar voor de verkiezingen. Einde oktober zou het dossier “de Mosten “ op de agenda van de gemeenteraad komen, maar de raadsleden bleven op hun hoger zitten. Een maand later idem dito. Terwijl het college nog steeds de lippen stijf op elkaar houdt lijkt de Meerse protestactie op een doorbraak af te stevenen. Het aftellen is begonnen. De Mosten weg De visie van het gemeentebestuur over de Mosten is al langer gekend. In ons oktobernummer hebben wij gans de voorgeschiedenis en de problematiek uit de doeken gedaan. Kort samengevat: de exploitatie van het gemeentelijk recreatiedomein Mosten is voor het college een te dure aangelegenheid, zeker in het licht van de zware investeringen van een nieuw Woon- en Zorgcentrum en de bouw van een functioneel sportcentrum met zwembad. Een erfpachtovereenkomst leek voor het gemeentebestuur de ideale manier om van de Mosten af te geraken zonder álles uit handen te geven. Maar om een gegadigde te vinden zou het concept moeten uitgebreid worden met de mogelijkheid van een verblijfsrecreatie. Uiteindelijk bleef er één kandidaat over. Hoewel het college in december 2009 haar visie over de Mosten openbaar kenbaar maakte, werd het daarna naar de buitenwereld erg stil in dit dossier. Kort nadat De Hoogstraatse Maand de feiten nog eens op een rijtje zette, brak de reactie in de omgeving van Hoogeind en in Meer voor goed los.

Overlast De idee om op een kleine oppervlakte 100 chalets met een maximum capaciteit van 8 personen per chalet neer te planten deed heel wat mensen in de buurt huiveren. De vrees voor overlast, milieuschade maar zelfs ook voor criminaliteit stak de kop op. Hoewel het niet overal zo extreem en openlijk gezegd werd overheerste bij heel wat omwoners het beeld van vreemde bewoners die zich hier permanent vestigen en vaak in zulke parken een uitvalsbasis zien voor kleine en grote criminaliteit. Hierbij werd dan steevast verwezen naar gelijkaardige parken aan de andere kant van de grens. “Onbegrijpelijk dat het stadsbestuur zich niet bewust is geweest van de grote risico’s die een dergelijk project voor de omgeving, maar

ook voor de gemeente met zich meebrengt”, aldus het buurtcomité.

Reacties Er kwamen vooral reacties uit drie hoeken. Enerzijds een aantal omwoners van Hoogeind, daarnaast een drietal Nederlandse zakenmensen uit de Meerse Bergen en tot slot ook de dorpsraad van Meer. De eerste twee groepen vonden elkaar al snel in een actiecomité, gingen met elkaar in overleg om de beste strategie te vinden en startten met een protest – en een petitieactie. Overal verschenen zwarte vlaggen en protestborden en er ging een brief rond onder de kop ‘Bungalowpark de Mosten”. Er werd opgeroepen de petitie mee te ondertekenen en een financiële bijdrage te leveren om gans de actie juridisch te ondersteunen. Het actiecomité vond het belangrijk om naast de protestacties ook een advocatenkantoor onder de arm te nemen. Het stadsbestuur leek erg onder de indruk van de spontane en massale reactie van de buurtbewoners. Je zou voor minder, uitgerekend één jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het schepencollege nodigde daarop de mensen van Hoogeind en Meerse Bergen op het stadhuis voor een toelichting over hun plannen voor de Mosten. Het actiecomité stelde met verwondering vast dat geen andere inwoners van Meer op deze vergadering waren uitgenodigd. Er waren ook geen gemeenteraadsleden uitgenodigd wat bij de oppositie heel wat vragen deed rijzen vermits de Mosten toch ook gans de Hoogstraatse gemeenschap aanbelangt.

Dorpsraad Meer Toen de eerste reacties over de Mosten losbarstten, organiseerde het schepencollege een toelichting voor de dorpsraad van Meer op donderdag 6 oktober 2011. Het college herhaalde nog eens haar visie op het recreatiedomein en

benadrukte dat de erfpachtvoorwaarden permanente bewoning en seizoensarbeiders uitsluiten. De erfpachtnemer neemt de grond in erfpacht en mag de kaveltjes verhuren. Huurders mogen er zelf een chalet op plaatsen volgens bepaalde voorschriften. Zij moeten de grond op jaarbasis huren. De erfpachtnemer moet daarnaast ook de zwemput uitbaten met garantie voor de bevolking. De dorpsraad van Meer leek niet overtuigd door de argumenten van het college en besloot om zich verder in deze materie te verdiepen en een negatief advies uit te brengen over de huidige plannen voor verblijfsrecreatie. Op 31 oktober kwam de dorpsraad opnieuw samen en zette een negatief advies op papier. In de prioriteitenlijst van 2010 en 2011 had de dorpsraad zich reeds nadrukkelijk gekant tegen een verblijfsrecreatie op de Mosten.

Het advies Het advies van de dorpsraad van Meer aan het schepencollege van Hoogstraten is duidelijk: alle gesprekken over een erfpachtconstructie met verblijfsrecreatie stoppen en alle mogelijkheden van verblijfsrecreatie afwijzen. De bestemming “verblijfsrecreatie” moet veranderd worden in “dagrecreatie” en dit niet alleen voor de Mosten maar ook voor de omliggende percelen. De dorpsraad stelt voor een werkgroep op te richten die samengesteld is uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, de dorpsraad van Meer, de huidige partners in De Mosten en eventueel anderen om de huidige situatie te analyseren en alternatieven te zoeken om het recreatiedomein de Mosten in haar huidige vorm te behouden, maar met lagere kosten. Indien dit echter niet leidt tot het gewenste resultaat zou men er, als uiterste oplossing, voor opteren de zwemplas te sluiten en dit gebied als openbaar domein open te stellen voor iedereen, zoals dat het geval is met de rest van het domein.

6 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 6

24-11-2011 11:47:07


t n e

e -

t

e

n t

e

t : t n g n

e

n ,

n

,

s

n

vanuit het stadhuis De vrees De dorpsraad van Meer heeft begrip voor de bekommernis van de omwonenden voor hun woongenot en veiligheid. We lezen in haar motivatie: “De omgeving zal door de verblijfsrecreatie sterk wijzigen van een agrarische omgeving met dagrecreatie naar een gebied met (semi-) permanente bewoners. Hierbij leeft nadrukkelijk de vrees dat deze permanente bewoners buitenlandse werknemers of mensen uit de sociaal lagere klassen zullen zijn, die voor de nodige overlast en onveiligheid zullen gaan zorgen. Het risico van permanente bewoning en buitenlandse werknemers wordt ook door het schepencollege onderkend. Zij heeft hiertoe de nodige maatregelen en afspraken opgenomen in de erfpachtovereenkomst. De dorpsraad is echter niet overtuigd van de juridische mogelijkheden die de gemeente heeft bij het niet naleven van de voorwaarden, tegen permanente bewoning en huisvesting van buitenlandse werknemers. De procedures zijn lang en kostbaar. Mocht het gebied van de familie Rommens op termijn worden bebouwd met recreatiebungalows, dan heeft de gemeente nog minder mogelijkheden. Over dit gebied is zij immers geen eigenaar. Uitsluiten van bewoning door buitenlandse werknemers lijkt hier in het geheel niet af te dwingen. De kosten voor toezicht en handhaving kunnen de financiële voordelen van de erfpachtconstructie in één keer teniet doen. Dorpsraad Meer is van oordeel dat GEEN verblijfsrecreatie de hoogste garantie is om mogelijke problemen te voorkomen.” Daarnaast vreest de dorpsraad voor problemen met het verkeer, zeker langs de smalle verbindingsweg tussen de E19 via de transportzone en de Mosten, , en het feit dat grote evenementen, die thans in het domein worden gehouden, in de toekomst mogelijk in gevaar zouden kunnen komen. Tot slot zal Meer wel de lasten krijgen maar niet de lusten, aldus het advies.

Op de honger Tijdens de toelichting werden er vanuit de bewoners heel wat vragen gesteld aan het college,vooral ook over de inhoud van de begrippen ‘permanente bewoning’, ‘tijdelijke bewoning’, de toegangsprijzen voor het zwemmen, de kosten voor het parkeren, enz, maar hierop werd volgens de dorpsraad onvoldoende of ontoereikend op geantwoord. Op heel wat vragen bleven de toehoorders op hun honger zitten. Op de vergadering van de dorpsraad van 31 oktober werd er daarom intern ook gezocht naar mogelijkheden om de kostprijs van de Mosten een flink stuk terug te schroeven. Met het besef dat er nog heel wat onderzoek nodig zal zijn werden er tal van suggesties geopperd: hogere entreegelden voor de zwemplas, parkeergelden, een andere organisatiestructuur met minder vast personeel, het inzetten van vrijwilligers, enz. “Een herstructurering van het recreatiedomein “de Mosten” kan alleen slagen als alle belanghebbende partijen willen samenwerken. Het schepencollege zal de nodige informatie moeten verschaffen om inzicht te krijgen in de huidige kosten en opbrengsten van

Cavalier seul ? Op het einde van de gemeenteraadszitting vroeg raadslid Lief Pans het college naar de stand van zaken in het dossier van de Mosten. Schepen van Sport Tinne Rombouts beloofde de raadsleden hierop dat zij als eersten op de hoogte zouden gebracht worden wanneer er een beslissing in dit dossier zou vallen. Groot was dan ook onze verbazing wanneer er dinsdagmorgen zowel op de site van Het Nieuwsblad als op deze van RTV het nieuws verscheen dat de erfpacht voor de Mosten niet zou doorgaan. Enkele uren nadien waren echter beide artikelen uit de site geschrapt. Een pientere burger slaagde er echter in de bewuste artikelen terug op te vissen en plaatste ze op facebook. Korte tijd later reageerde schepen Rombouts hierop met stelligheid dat er niets beslist is in het college (het college heeft gans de maandagnamiddag vóór de gemeenteraad vergaderd) : “Ik kan u enkel bevestigen dat het college in deze nog geen definitieve beslissing heeft genomen. U weet dat ik mij correct tracht te houden aan procedures en communicatie. Ik ben niet de informatiebron voor het krantenartikel.” Ook bij de heer Plompen, de kandidaat erfpachtnemer, sloeg dit bericht in als een complete verrassing. Uit dit alles kunnen wij wel besluiten dat de eensgezindheid in het college ver te zoeken is, zeker nu sommigen zich geroepen voelen om cavalier seul te spelen. De verkiezingen komen stilaan toch al in het zicht. Maar het doet ons ook sterk vermoeden het aftellen naar de definitieve afvoering van de erfpachtconstructie voor de Mosten wel degelijk begonnen is. Een grote kans dat je het weet vooraleer je dit leest.

de Mosten. Die informatie is nodig om een goed plan te kunnen opstellen en het recreatiegebied een nieuwe toekomst te geven”, aldus het advies.

Erg gevoelig Het was reeds langer duidelijk dat gans dit dossier erg gevoelig ligt binnen het gemeentebestuur. Op zoek naar informatie stelden wij meermaals vast dat hierover geen informatie werd vrijgegeven omwille van de “grote discretie”. Ook de leden van de gemeenteraad, in casu de oppositie, hebben zich meermaals beklaagd over het gebrek aan informatie. Het lijkt ons dan ook niet onlogisch dat de reactie zo hevig is, dat er ongerustheid is over wat komen gaat en over het ontstaan van angstgevoelens of soms zelfs van wilde fantasieën. Men oogst meestal wat men zaait. Buiten de korte persvoorstelling op 14 december 2009 over de visie van het college over de toekomst van de Mosten is dit dossier in een mistgordijn opgegaan. Iedere gezonde burger begrijpt wel dat onderhandelingen niet op straat hoeven gevoerd te worden, maar tussen dit en een ‘no-comment’ ligt er nog een breed gamma. En het lijkt er sterk op dat de onvoorziene reacties in Meer ook voor heel wat zenuwachtigheid en zelfs verdeeldheid hebben gezorgd in het college. Anderzijds zal ook de onduidelijke financiële achtergrond van de kandidaat-erfpachtnemer niet bijgedragen hebben tot een succesverhaal waarvan deze wellicht droomde.

Gevolg? De grote vraag die wellicht velen die dit dossier gevolgd hebben bezighoudt, is of het afvoeren van de erfpachtvisie een weerslag zal hebben

op de bouw van het zwembad in Hoogstraten. Hoogstraten staat immers voor enorme kosten met de bouw van het Woon-en Zorgcentrum en de plannen voor een multifunctioneel sportcentrum met zwembad. De bouw van het WZC wordt geschat op een 25 miljoen euro. Het WZC is een zaak van het OCMW, maar de gemeentelijke bijdrage in dit OCMW zal mede hierdoor jaarlijks oplopen van een 2 miljoen euro in 2011 tot bijna 3 milj. euro in 2013. De juiste prijs van het zwembad is momenteel nog niet gekend. Wanneer deze Maand verschijnt zullen wellicht de onderhandelingen met de aannemer juist gestart zijn. Drie kandidaten hadden zich aangeboden, twee werden er weerhouden waarvan de firma Sportoase als bevoorrechte partner de onderhandelingen met het stadsbestuur, de sportfacilitator en de financiers mag aanvatten. Het enige dat momenteel echte zekerheid biedt is de belofte van betoelaging door de Vlaamse Overheid. Deze komt voor 30% tussen in de kosten van de uitbating tot een maximum van 320.000 euro per jaar. In het financieel beleidsplan 2008-2012 van de gemeente wordt er vanaf 2012 een verhoging van de uitgaven voor het zwembad van 750.000 euro voorzien. Hoogstraten zal zijn euro’s best driemaal omdraaien alvorens ze uit te geven, wat het resultaat in het dossier ‘de Mosten’ ook moge wezen. In de gemeenteraadszitting van 21 november kondigde schepen Rombouts aan dat wellicht tegen de volgende gemeenteraad (19 december) er duidelijkheid zal zijn in deze zaak. Intussen zijn wellicht ook de meer dan duizend petities op het stadhuis overhandigd. Wij kijken uit naar het langverwachte resultaat. Misschien valt die zelfs nog voor deze letters helemaal opgedroogd zijn.(jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 7

DHM_december_320.indd 7

24-11-2011 11:47:07


PERSOVERZICHT JANUARI Op 1 januari telt Hoogstraten 19.959 inwoners. Dat zijn er 252 meer dan in 2009. Er zijn meer inwijkelingen dan vertrekkers en er worden 221 kinderen geboren tegenover 108 sterfgevallen. Hoogstraten zal in 2011 de kaap van de 20.000 inwoners overschrijden. In 2010 waren er in Hoogstraten 70 huwelijken en 33 echtscheidingen. Een jaar vroeger noteerde men 62 huwelijken en 35 echtscheidingen. Er wordt een aanvraag ingediend voor het bouwen van zestien appartementen op de site van drankenhandel ’t Tonneke in Meerle. Aan de overkant van de straat wil een projectontwikkelaar zes eengezinswoningen en twee appartementsgebouwen bouwen. De 48-jarige Maria G. krijgt opschorting van straf. Ze werkte jaren als poetsvrouw en ontvreemde er 3.000 euro. Ze bekende de feiten en betaalde het geld terug. “Als de partij mij nodig heeft, zal ik er staan”, zegt burgemeester Van Aperen in Gazet van Antwerpen, “zolang ik de mensen een dienst kan bewijzen, doe ik voort. Ik ben 71, maar voel me nog perfect. Waarom zou ik dan stoppen”. In het Kempense luchtruim werden in 2010 veertien ufo’s waargenomen. In Meerle lichtten op 15 november twee felle witte bollen op boven de Sint-Salvatorkerk. Volgens ufo-expert Frederick Delaere zijn de vreemde luchtverschijnselen afkomstig van vuurballonnen, ook wel Thaise lampionnen genoemd. Het zijn ballonnen, tot anderhalve meter groot, met een papieren omhulsel en daaronder een brandende toorts, die enkele honderden meters hoog kunnen vliegen. Ze worden vaak gebruikt als vervanging van vuurwerk.

JANUARI – JUNI

2011

nog geen erfpachtnemer gevonden. Er blijft nog één kandidaat over. De volgende weken zal het schepencollege dat dossier verder bekijken. Gazet van Antwerpen geeft een overzicht van de schulden van elke gemeente. De totale schuld van Hoogstraten bedraagt 15.236.451 euro. Dat betekent dat elke inwoner in Hoogstraten dit jaar een schuld van 736 euro op zijn hoofd heeft staan. Om zijn 50ste verjaardag te vieren vestigde cafébaas Luc Meyvis het wereldrecord “Rokend, fietsend en drummend geld in een spaarkast steken”. Als ervaren drummer had hij geen probleem om in de maat te blijven en af en toe wat geld in de spaarkast te steken. Na zijn prestatie kreeg hij een daverend applaus en moest hij op de ‘dopingcontrole’ bij erevoorzitter Charel Versmissen van De Lustige Wielrijders. De 58-jarige Erik V. wordt door het hof van beroep veroordeeld tot dertien jaar cel en een terbeschikkingstelling van de regering gedurende tien jaar. Hij misbruikte en mishandelde jarenlang zijn minderjarige dochter. Honderd gezinnen schrijven in voor de gezamenlijke aankoop groene stroom. Essent en Lampiris boden de laagste prijs voor respectievelijk groene elektriciteit en de combinatie gas en elektriciteit. Een gemiddeld gezin dat deelneemt zal meer dan 200 euro besparen

JANUARI – Na vijf jaar heeft Hoogstraten opnieuw een pastoor. De 35-jarige Bart Rombouts verlaat Geel en wordt op 1 februari pastoor van Hoogstraten. Bart Rombouts kent Hoogstraten. Hij volgde er de Hotelschool en heeft er zijn humaniora afgewerkt. De kans is groot dat hij binnen vijf jaar verantwoordelijk is voor acht parochies.

De werknemers van pluimveeslachterij Herrijgers aangesloten bij het ABVV leggen het werk neer als protest tegen te hoge werkdruk. Het ACV houdt zich afzijdig.

Het stadsbestuur gaat twee bekende sites in het centrum van Meer omvormen tot woongebieden: de site van Brouwerij Sterkens en van de Veiling van Meer. “Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) is bijna klaar”, zegt schepen Baets. “Tegen de straatkrant komt dichte bebouwing, in het binnengebied landelijke woningen. Er zullen een dertigtal woningen komen. Een gedeelte van de sites wordt omgevormd tot parkgebied”. “Er zijn nog twee serieuze kandidaten om het zwembad te bouwen”, zegt schepen Tinne Rombouts, “We bekijken nu hun voorstellen en gaan ervan uit dat we daar nog minstens een halfjaar voor nodig hebben. Pas daarna kunnen de vergunningen aangevraagd worden”. Het was de bedoeling om De Mosten vanaf 2011 in erfpacht te geven, maar het stadsbestuur heeft

JANUARI – Het is geen verrassing voor de aanwezigen in Le Cirq. De Cultuurprijs 2010 wordt gewonnen door Ann Leemans, de initiatiefnemer en bezieler van ‘Gelmel de musical’. René Lauryssen ontvangt voor MinArte de prijs van het evenement van het jaar en Flor Verschueren wordt gelauwerd voor zijn culturele verdienste.

8 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 8

24-11-2011 11:47:07


p

r

PERSOVERZICHT

JANUARI – JUNI

FEBRUARI Het stadsbestuur heeft met Rijkevorsel een akkoord bereikt over de aanleg van een weg voor de ontsluiting van de verkaveling Houvast. Zo komt er een einde aan de verkeersoverlast in en langs de Heilig Bloedstraat. Er komt een nieuwe weg die op Rijkevorsel ligt en aansluit op de N14. Hoogstraten draagt de kosten van de aanleg. De plannen moeten nog met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) besproken worden. Het stadsbestuur gaat vier extra bewakingscamera’s installeren in het centrum. De beslissing komt er na een positieve evaluatie over de camera die vorig jaar aan het stadhuis werd geplaatst. Bij een brand in een varkensstal in Meer komen 650 varkens om. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur ontstond rond 3.30 uur in een werkplaats bij de stal. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stonden de werkplaats en de stal in lichterlaaie: 150 zeugen en 500 biggen stikten of verbrandden. De dieren die de vlammen overleefden, moeten worden afgemaakt door de veearts. Het stadsbestuur zoekt naar een nieuwe bestemming voor het oude Hvormige rusthuisgebouw dat men niet mag afbreken. “Er loopt een onderzoek of er serviceflats kunnen komen. Dat kan via een privaat-publieke samenwerking. Een andere mogelijkheid is via obligaties, zodat mensen die nu nog geen serviceflat nodig hebben later wel een voorkeur kunnen krijgen”, zegt schepen Tinne Rombouts.

n

0 -

2011

Hoogstraten is een verkeersinfarct nabij. Uit tellingen blijkt dat er in 24 uur tijd 18.000 voertuigen rijden door het centrum van Hoogstraten, 15.000 in Minderhout, 11.700 op de Meerseweg en 8.900 in de Gelmelstraat 8.900. Als we enkel de vrachtwagens tellen, dan zijn er dat 2.240 in het centrum van Hoogstraten en 1.300 op de Loenhoutseweg en de Meerseweg. In Breda start een achtervolging van een auto, waarvan de bestuurder gezocht wordt wegens brandstichting en inbraken. Aan de Belgische grens langs de E19 neemt de Belgische politie de achtervolging over. Langs de Vrijheid gaat het richting Meer en zo naar Meersel-Dreef. De politie lost schoten op de banden van de auto, maar de crimineel volhardt tot hij zich klem rijdt in een doodlopende straat. Op de Vrijheid werd ingebroken in een leegstaand appartement boven een reisbureau. De politie vermoedt dat de inbrekers alleen ingebroken hebben om de winkel van juwelier Martens, aan de overkant van de straat, te observeren. Daar wordt enkele dagen later een aanzienlijke hoeveelheid juwelen gestolen. In 2010 verbleven er 1.506 seizoensarbeiders op het grondgebied van Hoogstraten. Dat zijn er bijna tweehonderd meer dan een jaar eerder. Onder hen zijn er 1.003 Roemenen en 426 Polen. De andere 77 komen uit Hongarije en Tsjetsjenië. Een 20-jarige inbreker loopt tegen de lamp omdat hij tijdens één van zijn inbraken een douche neemt en daarbij zijn vuile sokken vergeet. De politie kan de man opsporen op basis van het DNA in zijn vuile sokken. Hij wordt veroordeeld tot achttien maanden cel voor een reeks inbraken in Hoogstraten, Turnhout en Westerlo.

MAART De luchtballon van Veiling Hoogstraten in de vorm van een aardbei neemt van 12 tot 20 maart deel aan het “Canberra Festival Balloon Spectacular” in de Australische stad Canberra, een spektakel dat elk jaar vele duizenden kijklustigen trekt. Wim Van Den Heuvel, aardbeiteler uit Minderhout, is in de wolken. Zijn aardbeien zijn uitgekozen om als eerste te laten proeven door de koning. Het is de eerste keer dat Wim zijn primeuraardbeien mag leveren aan de koning De provincie plaatst Pidpa drinkwaterfonteintjes aan de meest aantrekkelijke stopplaatsen in de Kempen. In Hoogstraten komt er zo’n fontein bij de watermolen in Meersel-Dreef. Door het faillissement van de bvba Jackelynn, een bar gevestigd aan de Donkakker in Meer, komen dertien werkneemsters zonder werk. De uitbaters legden zelf de boeken neer. In een enorme bouwput achter het huidige rusthuis wordt de eerste steen van het nieuwe woonzorgcentrum onthuld. Dat gebeurde in aanwezigheid van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Er komen vier woonblokken van zes verdiepingen, met in elke blok plaats voor 38 ouderen. In de kelderruimte tussen de vier gebouwen komt de administratie, een dienstencentrum en een keuken.

FEBRUARI – Tijdens de dorpsraad in Hoogstraten toont het schepencollege een ontwerp van het Van Aertselaarplein en de stelpost van De Lijn. De eigenaars van de gronden bij de Molenstraat, waar winkels en woningen zouden komen, weten van niets.

De 55-jarige Petrus M. wordt door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan vijf maanden met uitstel. De man werd in januari opgepakt omdat bij een huiszoeking in zijn woning speed, marihuana en 4.000 euro cash geld werden aangetroffen. In een leegstaande woning langs het Pyperpad in Meer breekt brand uit. De vroegere bewoners, de 85-jarige Adriaan Stoffelen en de 84-jarige

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 9

DHM_december_320.indd 9

24-11-2011 11:47:08


PERSOVERZICHT

JANUARI – JUNI

2011

De gevangenis van Hoogstraten is de meest opmerkelijke deelnemer aan de “Buitenspeeldag” Het penitentiair voert al jaren een gezinsvriendelijk beleid. Kinderen zijn daarbij zeer belangrijk. Een gedetineerde waarvan het gezin de detentie goed doorstaat, heeft meer slaagkansen na de vrijlating.’ Wie in het Hoogstraatse een fuif organiseert, kan sinds kort bij het Jongeren Advies Centrum (JAC) terecht voor een pakket gratis oordopjes. Het project is tot stand gekomen met de steun van stad Hoogstraten.

MAART – Op woensdag 23 maart vat een schoolbus van De Lijn in Meersel-Dreef vuur. Buschauffeur Frank Clement, vroeger nog uitbater van café De Dreef, kan niet anders dan toekijken en wachten tot de brandweer komt. Catharina Roelen kwamen op 17 oktober 2010 in hetzelfde huisje om het leven door een koolstofmonoxide-vergiftiging. Ook al is het nog niet zeker dat er een zwembad komt, toch organiseert Patrick Lambregts, lid van de Hoogstraatse Reddersclub, de bijeenkomst ‘Hoogstraten Zwemt’. Het is vooral een aftasten of er bij de inwoners van Hoogstraten en zijn deeldorpen interesse bestaat om een zwemvereniging op te richten. Sarah Neirinck uit Wortel wordt sopraan bij het bekende Vlaamse meisjeskoor Scala. De leerlinge van het zesde jaar van het Instituut Spijker in Hoogstraten won vorig de wedstrijd Hi’scool, naar aanleiding van 800jaar Hoogstraten. Ze mocht toen een dancesingle opnemen en trad op in discotheek Highstreet. Het Totaltankstation in Meer wordt overvallen door twee gemaskerde mannen met veel lef. Terwijl een van hen de jonge winkelbediende

bedreigde met een pistool en geld uit de kassa nam, stond de andere buiten rustig te tanken. De buurt van de Remi Lensstraat en het Eligius Van den Akerplein wint de wedstrijd ‘Bank zoekt buurt’. Er werden 21 voorstellen uit negen straten ingediend. Met de bank wil de stad een ontmoetingsplek creëren. De gevangenis van Wortel start binnen de twee jaar met de bouw van een installatie voor de zuivering van afvalwater. Voorlopig loost de strafinrichting haar afvalwater rechtstreeks in de Staakheuvelse Loop.

APRIL De WEB-Kringwinkel pakt uit met eigen designmeubelen. Het zijn meubels die door professionals ontworpen zijn met spullen die men niet verkocht krijgt. Ze worden door de werknemers van WEB gemaakt. Met dit initiatief wil de tweedehandswinkel zijn imago opkrikken.

APRIL – Omdat de 51 kastanjebomen van de dreef achter het Klein Seminarie aangetast zijn door mineermot en lijden aan de bloedingsziekte, mag de school de bomen rooien. Men wou de werken laten uitvoeren tijdens het paasverlof, maar op dat moment was de kapvergunning nog niet geldig. Na een klacht werden de werken stilgelegd.

Voor de tweede maal in amper zes weken wordt er ingebroken bij juwelier Martens langs de Vrijheid. Opnieuw werd de zaak van achter naar voor doorzocht. Er is veel schade en de buit heeft een waarde van duizenden euro’s.

APRIL – Sinds 3 april telt Hoogstraten 20.000 inwoners. Dé 20.000ste inwoner is Jenthe Leenaerts. Hij werd op 3 april geboren als zoon van de 24-jarige Joke Grielens en de 27-jarige Steve Leenaerts. Jenthe, zijn ouders en grootouders werden ontvangen in het stadhuis.

Om een verdere invasie van de brulkikker of stierkikker in Hoogstraten tegen te gaan werken natuurverenigingen samen met de Provinciale Hogeschool Limburg en het Instituut voor Natuurbehoud. Brulkikkers eten alles wat voor hun grote bek komt: andere kikkers, salamanders en zelfs hun eigen dikkoppen.

10 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 10

24-11-2011 11:47:09


-

-

e e

, m . n

PERSOVERZICHT De overheid wil dat politiezones met minder dan 75 agenten een fusie aangaan omdat zo’n kleine zones niet efficiënt kunnen werken. De politiezone Noorderkempen (Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas) flirt met de grens van 75 personeelsleden. “Schaalvergroting kan positief zijn op vlak van logistiek en administratief personeel”, zegt zonechef Marc Snels. “Operationeel echter totaal niet. Als de zones te groot worden worden de aanrijtijden te lang en komen de buitengebieden niet meer aan bod.

MEI Het stadsbestuur organiseert een vorming voor “fuifcoach”. Vanaf januari 2012 moet elke (jeugd)vereniging die een fuif wil organiseren een fuifcoach hebben om een vergunning voor de organisatie van een fuif te krijgen. Nadat de Raad van State in ging op een klacht van de buren liggen de voetbalpleinen van Minderhout in de Heistraat er zone­vreemd én illegaal. Nadat de actievoerders en de stad besloten om de strijd te staken, maakte het bestuur een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, dat nu door de provincie is goedgekeurd. Vlaams minister van onroerend erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft een subsidie toegekend voor het landschapsbeheersplan van 'tWithof in Minderhout. De eigenaars willen het park in al zijn glorie herstellen en dankzij het beheersplan kunnen ze 27 jaar lang aanspraak maken op een subsidie van 70 % voor de uitvoering van onderhouds - of instandhoudingswerken.

JANUARI – JUNI

2011

De organisatoren van de Sint-Quirinusprocessie in Loenhout, de Sint-Leonardusprocessie in Sint-Lenaarts en de Heilig Bloedprocessie gaan samenwerken. Ze ontvingen een subsidie voor «het bewaren van het cultureel erfgoed, het herbeleven, het waarderen of herwaarderen van de Kempense relieken en tradities».

Dominique Peeters uit Kasterlee, een jonge advocate met een kantoor op de Vrijheid, nam in Kortrijk deel aan het “Vlaams Pleit­juweel”. Ze hield een pleidooi in een strafdossier van winkeldiefstal en heling en won de wedstrijd. De jury loofde Dominique Peeters vooral voor haar overtuigend, duidelijk en gestructureerde pleidooi.

Justitie werft 139 extra cipiers aan, vooral voor de nieuwe vleugels in de Kempense gevangenissen. Turnhout krijgt 43 extra mensen, Wortel 73 en 8 voor Tilburg en Hoogstraten 10.

Door de warme en droge lente zijn de asperges en aardbeien vroeger rijp en goedkoper. Het seizoen van de asperges is twee weken vroeger gestart en de prijs is 3 euro per kg., tegenover 4 euro vorig jaar. De aardbeien zijn tot drie weken vroeger geoogst. De prijs voor de telers lag net boven de helft vorig jaar en een kwart lager dan twee jaar geleden.

Bij een bosbrand aan de Watermolenweg in Meersel-Dreef gaan 200 vierkante meter bos in vlammen op. De brandweer van Hoogstraten kreeg assistentie van twee tankwagens van omliggende korpsen. Het vuur was snel onder controle, maar door de droogte moest de brandweer lang nablussen. Aan De Kampelaar in Hoogstraten stelde de politie een diefstal van water vast. De bewoners tapten het water van de waterleiding af via een zelfgemaakte standpijp. Het verbruik werd uiteraard niet geregistreerd door een meter. In de Katelijnestraat wordt een man aangevallen met een mes. De 27-jarige dader wachtte de nieuwe partner van zijn ex op en bracht die een snijwond toe in zijn gezicht. Het slachtoffer trachtte het mes af te weren, waardoor hij ook aan zijn handen verwondingen opliep. De dader werd in zijn woning in Wommelgem opgepakt. Er wordt ingebroken in een flat aan de Van Aertselaerstraat. De dieven halen het hele appartement overhoop en gaan er vandoor met de papegaai van de bewoonster.

De Aardbeitour van organisator Guy Rigouts brengt elk jaar een aantal bekende Vlamingen op de fiets. Dit jaar namen onder meer Paul Herygers en Roland Liboton, acteur Chris Van den Durpel, en Open Vld-voorzitter Alexander De Croo deel. Maar het is vooral een organisatie voor het goede doel. De Aardbeitour bracht ongeveer 25.000 euro op voor het Dieghemhof. “De Aardbeitour is een van de belangrijkste financieringen van het gebouw. We veilen ook shirts van Oscar Freire en Stijn Devolder en een tennisracket van Kim Clijsters”, besluit Guy Rigouts. Een 62-jarige man uit Hoogstraten en een 60-jarige vrouw uit Ranst zijn beiden veroordeeld voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van twee jonge kinderen tussen 2002 en 2006. Het jongste kind was toen amper 5 jaar oud. Ze zijn ook schuldig aan het bezit en de verspreiden van kinderporno. De man kreeg vier jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel, en de vrouw drie jaar, waarvan ook twee met uitstel.

JUNI

e n n t

Burgemeester Arnold Van Aperen liet vorig jaar een veiligheidscamera aan het stadhuis hangen om overlast tegen te gaan. De firma die de gratis camera leverde, ging failliet en de beelden waren van slechte kwaliteit. De voorbije maand was er een tweede proefproject met een nieuwe camera. Ook die beelden voldoen niet.

t De IOK heeft alle nodige gronden verworven om het bedrijventerrein De Kluis uit te breiden met 55hectare. Dat is nodig omdat een 30-tal bedrijven zonevreemd gelegen zijn en enkele firma’s op het bedrijfsterrein meer ruimte nodig hebben.

n

-

MEI – Bij verbouwingswerken door vzw Graanschuur aan het voormalige klooster van de zusters Ursulinen in de Gelmelstraat, ontdekt men een oude grafkelder waarin zestien zusters begraven liggen. Ze werden er begraven tussen 1841 en 1878.

Op verschillende plaatsen duiken spandoeken op met de slogan “Graag Gedaan”. Achter de actie zitten de politieke partijen Groen!, Hoop en SP.a. Ze vinden dat het in Hoogstraten anders moet en zullen als één ploeg deelnemen aan de verkiezingen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 11

DHM_december_320.indd 11

24-11-2011 11:47:09


muziek

De kleine storm rond ‘212’ van Azealia Banks Wereldhit drijft op het bootje van twee Hoogstraatse jongens: Jef en Toon Martens, alias Lazy Jay. Wie het in de jaren stillekens als artiest wilde maken, moest zich eerst een fysieke achterban opbouwen en dan aankloppen bij een platenfirma. En dan nog kon het gebeuren dat, zoals op nieuwjaarsdag 1962, Decca het onooglijke “gitaargroepje-zondertoekomst” terzijde schoof: The Beatles. Wie het heden ten dage echter wil maken, bouwt zich een achterban op langs de sociale media: eerst je product plaatsen op MySpace en tegenwoordig vooral op YouTube. En het dan (desnoods wereldwijd) promoten op blogs, Facebook en ander ge-Twitter. Goedkoper kan eigenlijk niet. videoclip. Dat nieuwe nummer knalt uit de speakers, ‘t is echt nog beter geworden. We waren er direct zot van. Maar we vonden het wel raar dat er nergens bij vermeld stond dat het óns nummer was.” Omdat het nummer niet officieel was uitgebracht, verdiende er strikt genomen niemand geld mee. Maar het was wél onmiskenbaar misbruik van iemands ‘intellectuele eigendom’. En dat doé je niet. En als het straks wél wordt uitgebracht, zit ons Azealia wel met een auteursrechtenprobleem. Daarom zochten Jef en Toon contact met het management van Azealia om te spreken over

Azealia Banks Zo ook ene Azealia Banks uit Brooklyn-New York, een 19-jarig rappend kwekkebekje zonder platencontract maar met heel veel guts en nog meer talent. Zij had reeds enkele nummers opgeladen op YouTube maar van een echte hype was er geen sprake. Tot daar plots het nummer ‘212’ verscheen. Het lopend vuurtje werd een steekvlam! In een mum van tijd werd er door ‘de groten’ over geblogd & getwitterd en werd het zelfs gedraaid op de BBC. De smeuïge flow (tekst, in dit geval met heel veel woordjes die niet thuishoren in ons-christelijkgebaseerd blad) is geheel voor rekening van de New Yorkse, maar het schoentje wringt in de lekkere house-beats. Die werden namelijk drie jaar geleden gefabriceerd in de Hoogstraatse huisstudio van Lazy Jay, oftewel ‘ons’ broederpaar Jef (31) en Toon (29) Martens (zie het uitgebreide interview in De Hoogstraatse Maand maart 2011) – en zij wisten van niks. Azealia had namelijk ‘gewoon’ over het nummer Float my Boat van Lazy Jay haar vuilgebekt tekstje heen gesmeerd. En met succes: vriend en vijand was het er over eens dat het nummer van Jef en Toon er geweldig mee opgewaardeerd was. Jef Martens in Humo:”Laat ons wel wezen: bángelijk goeie raps, en een bangelijk straffe

copyrights en een deal: fifty-fifty bijvoorbeeld, als het nummer officieel zou uitgebracht worden. Aanvankelijk waren de partijen ‘on speaking terms’ maar toen werd het plots stil en verdween het clipje zelfs van YouTube “vanwege een autersrechtenclaim…” door de platenfirma die Lazy Jay vertegenwoordigt. De druk werd groter.

Tot er plots een dure Amerikaanse entertainmentadvocaat ten tonele verscheen. Deze man vertegenwoordigt alleen de allergrootsten zoals Lady Gaga en Rihanna. Hoog spel maar er kwam een vergelijk. De eerste claim van de gebroeders Martens is zichtbaar ingelost: het filmpje staat weer op YouTube mét vermelding: AZEALIA BANKS - 212 - featuring LAZY JAY. Die erkenning is dus al binnen. Maar ook de rest van het financiële achter-de-schermen-plaatje blijkt ingevuld. Het plezante, ontspannen werk kan beginnen. Want los van de rechten op het ‘geassembleerde’ nummer, legt deze zaak namelijk geen windeieren voor ‘onze jongens’. Als ‘212’ een hit wordt én Lazy Jay blijkt minstens mede-componist te zijn, dan gaan er natuurlijk heel wat deuren open. Platenfirma’s met urban-, R&B- of hiphop- wereldsterren maar ook pop-rock gerelateerde artiesten hebben hun oren reeds gespitst. Wordt zeker vervolgd. (lvr) Op onze website www.demaand.be vind je een verkorte clip, waarbij je Lazy Jay én Azealia Banks opeenvolgend kan horen. Tik bij YouTube “Azealia Banks 212” in. Opgelet Azealia, niét Azalia (de bloem)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

12 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 12

24-11-2011 11:47:10


n s m

s p S s .

’ -

e

-

a

JEUGDHUIZEN

Cahier de Brouillon, Hoogstraten Afgelopen september vierde de Cahier – officieel geen jeugdhuis, maar een onafhankelijke vzw – zijn dertigste verjaardag. Hoewel de uitgaanscultuur van jongeren doorheen die jaren veranderd is – ze zijn wat minder stekvast geworden – blijft de Cahier zijn naam als muziek- & jongerencafé alle eer aandoen. Financieel lukt dat dankzij de hechte band met de Antilliaanse Feesten. En de rest van het recept ligt bij het enthousiasme van het bestuur – getuigen daarvan zijn Lore Vanhaute (kersverse voorzitster), Jef Ooms (bewoner & penningmeester) en Pelle Verschueren (boekingen & optredens). Jef Ooms: Het gaat goed met de Cahier! Als er bij ons een feestje is, dan is hier echt veel volk. Lore Vanhaute: Vorig jaar was het wat minder, financieel vooral. We hadden wel een goed gevoel, maar de cijfers vielen tegen. Maar nu zijn we daar door. Jef: Op gewone caféavonden – hoewel het tegenwoordig ook heel hard meevalt – mag het nog wat drukker. Er waren vroeger wel eens avonden dat er redelijk veel volk zat, en dat er spontaan een feestje ontstond. Dan ging er iemand rond met een klak voor een vat, iemand anders begon te draaien. Lore: Het vaste publiek op een ‘duffe avond’ is niet meer zo groot – als de toog vol zit, dan mag je blij zijn – maar dat is ook oké. De Cahier is misschien minder dan vroeger een thuisbasis. Ik denk dat mensen liever shoppen, overal wat binnenspringen. Er is een periode geweest dat daar paniek over was, dat er geen grote vaste kern meer was, maar ik denk dat we ons daar nu hebben overgezet. Er komt verschillend volk, maar het blijft wel kómen, en dat is het belangrijkste. Jef: We zijn open op woensdag, vrijdag en zaterdag, vanaf 21u. Op woensdag is het een vaste kliek die hier komt. In ’t weekend vallen er ook nieuwe groepjes binnen, er zijn er bijvoorbeeld die altijd komen sjotterbakken. En als er feestjes zijn dan gebeurt het toch al dat het café vol zit, en dat ik daar niemand meer van ken. Lore: Dat is zalig, dat je dat ziet, het café vol met jongeren die je niet kent. Middelbare schooljeugd, dat zijn de mensen die je nodig hebt. Sommigen komen hier via de KSJ of de Plussers terecht. Wat daarin ook veel doet, zijn de Antilliaanse Feesten. Dan zijn we hele dagen collectief aan ‘t werken, en daarbij betrekken we ook mensen die hier maar af en toe komen. Daar hangt dan zoveel sfeer, dat die mensen vanzelf blijven plakken aan de Cahier.

Vzw Jef: Leden hebben we niet – we verkopen wel een CahierCard, waarmee je korting krijgt bij optredens en fuiven, maar we houden eigenlijk niet echt bij hoeveel er verkocht zijn. Lore: Dat we geen leden hebben, komt doordat wij officieel geen jeugdhuis zijn, maar een gewone vzw.

Jef: Wij horen dat traditiegewijs nog altijd niet zo graag, de naam ‘jeugdhuis’ – hoewel wij ook wel beseffen dat we eigenlijk hetzelfde doen. Volgens mij is de hoofdreden waarom de Cahier ooit begonnen is als deze vzw, dat de oprichters echt onafhankelijk wilden zijn. Lore: Het verschil is dat we geen subsidies krijgen van de gemeente. Maar voor de rest is alles hier hetzelfde georganiseerd – met taplijsten, kuisdagen, vergaderingen – zoals bijvoorbeeld in De Mussenakker. Financieel kunnen we dat volhouden door de drankvoorziening van de Antilliaanse Feesten te doen, dat is onze basis. Jef: Concreet betekent dat dat we een week voor de Antilliaanse Feesten beginnen met podia op te bouwen, herassen te plastificeren, dranktenten in te richten. We doen ook de aanvoer en de verdeling van de drank. En we zorgen voor tappers tijdens het hele weekend, en de opkuis nadien. En de stagemanager van de Cahier Club Tent komt ook van bij ons, dat is Tom Vanhaute. Lore: En dan krijgen we een deel van de opbrengst van de drank: de drankbonnetjes worden gewogen in De Veiling, en zo wordt onze winst berekend.

Inteam & Algemene Vergadering Lore: Qua organisatie zijn er op twee jaar tijd veel functies door jongere mensen overgenomen. Vorig jaar is Jef de nieuwe bewoner geworden, na Tim Verschueren. Jef: Als bewoner moet ik het café kuisen, drank voorzien, bestellingen bij de brouwer doen, de administratie regelen. Mijn officiële titel is penningmeester. Lore: Jef is “info@cahier.be”, zeg maar. En ik ben sinds juli voorzitster geworden – de vierde in rij, na Wim Brosens, Mark Sprangers en Lo Verschueren. De eerste vrouw dus! Pelle Verschueren (komt net binnen): Ik heb dan Lore haar taak overgenomen, ik doe de boekingen en ik organiseer optredens. Jef: Eén keer per maand komen we bijeen met ‘Inteam’: dat zijn wij drie samen met Tom Vanhaute, Freya Verschueren, Liesbeth Vandersmissen, Willem Vandesande, Kristof Bruyninckx, Ron Van der Flaas (broer van John, voorzitter van het Slot, nvdr.), Lars Vermeiren, Jef Hoet en Gertjan Peeters. Inteam is het dagelijks bestuur van de Cahier.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 13

DHM_december_320.indd 13

24-11-2011 11:47:10


JEUGDHUIZEN Pelle: En dan is er nog de Algemene Vergadering, dat is een mix van alle generaties. De Algemene Vergadering komt twee keer per jaar bijeen. Jef: Dan stellen we de begroting op, en bepalen we de algemene visie, het beleid. Ook als er over grote bedragen moet beslist worden, dan wordt dat daar voorgelegd. Lore: In de Algemene Vergadering blijven we onszelf voortdurend in vraag stellen. Wij zijn bijvoorbeeld altijd een muziekcafé geweest, maar zijn we dat nog?

P w n l t L s t s

Muziek- & jongerencafé

J g k v l z P d d g L b m v J m P d d b J m C d e c O b p

Pelle: Wij proberen nog altijd om een muziekcafé te blijven, en ik denk dat we dat ook nog zijn. Lore: Het is natuurlijk niet evident om grote optredens te organiseren, het kost veel geld, het is een tussenweg zoeken tussen bekende namen en betaalbare prijzen. Pelle: Omdat we toch grote groepen willen blijven vragen, proberen we nu om bookers en platenmaatschappijen terug beter te leren kennen, om zo try-outs te kunnen regelen. Zoals ‘School is Cool’ deze zomer, dat is anders gewoon onbetaalbaar. Dus daar proberen we wel moeite in te steken, want dat is de enige manier om een serieuze Belgische groep hier op het podium te krijgen. Soms programmeren we ook minder mainstream groepen – dat is een risico, maar dat willen we wel blijven doen. En we geven ook kansen aan lokale bands, meestal als voorprogramma bij een optreden. Lore: En voor de rest organiseren we zelf ook fuiven, en ook anderen doen hier hun feestjes: de Hoogstraatse jeugdbewegingen, bijvoorbeeld, of de vrouwenvoetbal. De Cahier staat eigenlijk open voor alle jongeren om hier iets te doen. Het café gebruiken is gratis, en dan worden er afspraken gemaakt over de winst van de drank. Jef: We hebben ook een eigen zaalvoetbalploeg. En we kijken soms ook samen naar voetbalwedstrijden hier in ’t café. Tijdens de kerstvakantie organiseren we zelfs elke dag een activiteit onder de naam ‘Kerstoffensief’: filmavond, gezelschapspelletjes, dartstoernooi, paintball, jeneverwandeling. Pelle: En ‘3 voor 11’ – vanaf nu omgedoopt tot ‘113’ – daar steken we ook veel tijd in. We organiseren dan een hele maand activiteiten voor het goeie doel: een motorrun, een kunstexpo, een voetbaltoernooi, en een slotavond met een restaurant, een veiling en een afterparty.

Jeugd uit Wortel Pelle: Er zitten wel wat mensen van Wortel in de Cahier. Van sommigen kwamen de ouders hier ook al, onze familie Verschueren en de Vanhautes bijvoorbeeld. En dat wordt toch wel doorgegeven. Lore: En je volgt daarin ook je vrienden natuurlijk.

D

Historiek van Cahier de Brouillon In 1980 begon het bij een groepje enthousiaste jongeren danig te kriebelen. Ze vonden niet meteen hun gading in het bestaande jeugdhuizenaanbod – met name met ’t Slot liep het wat mis – en besloten om een eigen vzw op te richten. Op 26 juni ‘80 verscheen de oprichtingsakte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad: “De vereniging wordt genoemd ‘Cahier de Brouillon’ en heeft haar zetel te Wortel. De vereniging heeft als doel het inrichten en steunen van sociaal-culturele initiatieven voor jongeren en jongvolwassenen”. Bij het zoeken naar een geschikt gebouw viel het oog op een pand in de Vrijheid in Hoogstraten: nummer 84, waar Jos Wens ruim zeventig jaar een winkel (‘Antwerpschen Goedenkoop’) had opengehouden. Op enkele maanden tijd werd het omgebouwd tot een gezellig jongerencafé: in september ‘81 gingen de deuren open. Wie Cahier zegt, zegt Antilliaanse Feesten – ook nu nog. In de zomer van ‘83 werd de allereerste editie georganiseerd in de tuin van de Cahier. Niemand had toen kunnen vermoeden dat dit tuinfeest zou uitgroeien tot het grootste Caraïbische festival van Europa. Nog steeds speelt de Cahier een belangrijke praktische rol bij de Antilliaanse Feesten – wat hen financieel een stevig duwtje in de rug geeft. Vanaf het begin heeft de Cahier zich geprofileerd als muziekcafé. De ‘socio-culturele initiatieven’ uit de oprichtingsakte werden onder andere vertaald in het organiseren van een indrukwekkende lijst van optredens: o.a. dEUS , de Heideroosjes, the Kids en Admiral Freebee – om er nu maar vier te noemen – stonden al op het Cahierpodium. Een mooie beloning voor de vele enthousiaste vrijwilligers kwam er in 2005, toen de Cahier genomineerd werd voor de “prijs van de vrijwilliger”, in het kader van de Vlaamse Cultuurprijzen. De hoofdprijs zat er net niet in, maar de Cahier mocht wel naar huis met de Publieksprijs van De Morgen. (geplukt uit het persbericht dat Peter Verschueren, secretaris, schreef in september 2006, n.a.v. het 25-jarig bestaan)

14 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 14

24-11-2011 11:47:11

S j

L d P A e L v h r D H n – i o e d d e


JEUGDHUIZEN Pelle: Ik denk dat sommige jongeren van Wortel wel eens in ’t Slot zijn geweest, maar er misschien niet echt een band mee voelden. En anderen willen ook gewoon naar Hoogstraten omdat het attractiever is, er is meer te doen. Lore: We zijn hier een ander café dan een doorsnee jeugdhuis: we zitten midden op de Vrijheid, tussen de horeca, als één van de zovele. Misschien zijn we daardoor ook wat toegankelijker.

De buren Jef: Het contact met onze buren is een tijd minder goed geweest, twee jaar geleden waren er veel klachten, dan kregen we dikwijls politie over de vloer. We hebben dan wat verbouwd, en extra isolatie aangebracht. En vorig weekend hebben we zelfs nog complimenten gekregen van de buren! Pelle: We hebben toen ook intern afgesproken dat we écht om vier uur zouden sluiten, wat we daarvoor niet zo stipt deden. Nu wel: om half vier gaat de muziek stil, om vier uur zijn we dicht. Lore: Er is een nieuwe regeling vanuit het stadsbestuur: telkens als de politie moet afkomen, dan moeten we sowieso €250 betalen, dus we zijn voorzichtiger geworden. Jef: Al wordt het nu wel weer wat moeilijker met het rookverbod. Pelle: We hebben zelf een regel opgesteld: geen drinken mee naar buiten, om ervoor te zorgen dat mensen die buiten gaan roken, daar niet blijven hangen. Jef: Wat we ook doen met de Cahier – samen met de andere Hoogstraatse jongerencafés: Le Cirq, den Bizar en Highstreet – is een keer of drie, vier per jaar samen zitten met de gemeente en de politie. Dat is begonnen omdat er in het centrum heel veel werd afgebroken ’s nachts. Ook klachten rond nachtlawaai worden daar besproken. De laatste vergaderingen zijn altijd positief geweest, dus dat is goed.

Samenwerking met andere jeugdhuizen Lore: Wij houden sowieso rekening met de agenda van De Mussenakker, ’t Slot en den Dorpel. Pelle: Als het Wortel Kermis is, dan zijn wij dicht. Als het Akkerpop is, ook. Dan hangen we gewoon een briefje aan ’t raam: ‘wij zijn naar Akkerpop’. Lore: De stad Hoogstraten organiseert overleg via de jeugdraad. Wij zijn officieel geen jeugdhuis, maar we nemen wel deel aan die vergaderingen, da ’s onze Tom (Vanhaute, nvdr.) zijn taak. De jeugdraad heeft vorig jaar de ‘Nacht van de Hoogstraatse Student’ in den Highstreet georganiseerd, ter gelegenheid van 800 jaar Hoogstraten – en ze gaan dat blijven doen. Nog iets anders is de ‘Nacht van de Jeugd’: de vier jeugdhuizen organiseren dan elk een optreden en een fuif met een gezamenlijk thema. En dan zijn er ook nog de Kamp Noord-voorrondes in de jeugdhuizen: dit jaar was dat een rock contest, volgend jaar een dj contest.

Pelle: En tot vorig jaar deden we met ’t Slot en de Mussenakker ‘3 voor 11’, maar zij zijn daar jammer genoeg mee gestopt. Wij waren nog wel enthousiast om het te organiseren, dus we hebben het omgedoopt naar ‘113’. De wandeling van ’t Slot is er wel nog altijd, en wij hopen dat ze dat ook gaan blijven doen. Lore: We hebben sommige activiteiten een beetje aangepast: het voetbaltoernooi is bijvoorbeeld zaalvoetbal geworden, dat is heel plezant geweest. En ons restaurant op de slotavond is ook wat veranderd: het heet vanaf nu ‘Comme chez petite bonne maman’, we serveren verschillende hapjes in plaats van een volledig menu. Jef: In totaal hebben we dit jaar €8411,98 ingezameld – waarvan ’t Slot met de wandeling een dikke €800 heeft bijgedragen.

De toekomst Lore: Qua gebouw willen we nog wel wat kleine

renovatiewerken doen, de dansvloer is bijvoorbeeld wel aan vernieuwing toe. En onze geluidsinstallatie gaan we ook eens bekijken. Jef: Het gebouw van de Cahier is geen eigendom van ons, maar we hebben sowieso nog voor een aantal jaar een huurcontract, dus voor onze generatie is er geen probleem. Lore: We houden het natuurlijk wel in het achterhoofd, dat is iets waar de Algemene Vergadering mee bezig is. Pelle: We hebben nu ook een nieuw drum and bass & dubstep-concept: ‘Bass Aloud’. De eerste editie is in november, we gaan dat een paar keer per jaar organiseren. En er komt binnenkort ook een nieuw house- en technoproject. Dus met feestjes en optredens zit het wel goed! Lore: Het is leuk dat er de laatste jaren zoveel verjonging is geweest, in het café, maar ook in de bestuursfuncties. Wij zien de toekomst helemaal zitten! (kh)

Kom naar de Cahier in december! 3 december: Kroegen vol Muziek Muziekavond over heel Hoogstraten, alle deelnemende cafés zijn bereikbaar met een bus. In de Cahier kan je C.MON (lees Simon) komen bewonderen, hij vertoont al van kleins af ritmische stuiptrekkingen (djembé, conga’s, drums). Vanaf de leeftijd van 16 werden deze uitgebreid naar gitaar, piano en ook zang. Na verschillende jaren covers te spelen in uiteenlopende stijlen (als straatmuzikant en op verscheidene podia) is het nu ook tijd voor eigen werk. Na het afwerken van zijn studies en verschillende buitenlandse omzwervingen is C.MON terug in België voor een jaar vol muziek. Dat zal gevuld worden met spelen, schrijven, jazz studio studeren, wedstrijden, nieuwe projecten, … De uitvinding van de loopstation zorgt ervoor dat de gitaar, piano, ritme en stemharmonieën live geïntegreerd kunnen worden in een spetterende solo-performance.

Kerstoffensief Vrijdag 23 december: Zaterdag 24 december: Zondag 25 december: Maandag 26 december: Dinsdag 27 december: Woensdag 28 december: Donderdag 29 december: Vrijdag 30 december: Zaterdag 31 december: Zondag 1 januari: Maandag 2 januari: Dinsdag 3 januari: Woensdag 4 januari: Donderdag 5 januari: Vrijdag 6 januari: Zaterdag 7 januari: Zondag 8 januari:

Kroegentocht, start om 21.00u aan Cahier Tooghangen Gezelschapsspelletjes Game-avond Movie-night Zware-bierenavond: kom proeven en beoordelen Avondwandeling met jeneverstops, start 20.00 aan Cahier Tooghangen Chocomelk + wafels voor de kleinsten Fuif oudjaar “Nintendo party” EPG (eerste pintje gratis) Tooghangen Tooghangen Dartstornooi Bowling Too Many Dj’s, snel inschrijven is de boodschap! Sjotterbaktornooi Tooghangen

En verder ook nog… - Hardcore de Brouillon (met Full Court Press, Overlord en anderen) op 4 februari. - Wallace Vanborn (cd try-out) en Black Cassette op 3 maart. Voor meer info of inschrijvingen: volg ons op facebook of kijk op www.cahier.be, of mail info@cahier.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 15

DHM_december_320.indd 15

24-11-2011 11:47:11


JEUGDHUIZEN

Den Dorpel, Meerle De jongste telg in de rij is het jeugdhuis Den Dorpel in Meerle. Gekkenwerk moeten veel mensen gedacht hebben, wie begint er nu nog een jeugdhuis. Hoe krijg je het van de grond en, belangrijker, hoe hou je dat aan de gang? We vroegen het aan Kaat Nobelen (medeoprichter), Jonas Van Dun (voorzitter) en Kris Hendrickx (pr-verantwoordelijke). Een jeugdhuis in Meerle, enig idee waarom het eerder nooit gelukt is? Eigenlijk niet. De laatste poging was tien, twaalf jaar geleden. Den Dweil wilde men het noemen, maar het kwam nooit van de grond. Lag misschien aan de naam. Blijkbaar slaagde men er niet in om de juiste mensen bijeen te brengen om een structuur op poten te zetten, een bestuur te vormen dat aan de kar ging trekken. Nu is dat wel gelukt, hoe is dat gegaan? Kaat: Dat is vrij ongewoon. Naar aanleiding van een dorpsraad denk ik, stond er in de Hoogstraatse Maand een oproep om ideeën aan te brengen voor een zinvol gebruik van het Raadshuis. De post was er net vertrokken en veel gebeurde er niet meer in. We zaten daar op café met een groepje over te discussiëren en zeiden onder mekaar, waarom geen jeugdhuis? Tot dan was er eigenlijk geen echte ankerplaats voor de Meerlese jeugd, tenzij het traditionele café. Voor jeugdclubs moesten wij altijd uitwijken naar de andere dorpen, De Mussenakker, Cahier of ’t Slot. De meesten van ons trokken gemakkelijk naar Meer, dat is ook het meest nabije. In onze overmoed zagen we het helemaal zitten in die kelderverdieping. Het eerste wat we diezelfde avond nog deden was een naam verzinnen. Den Dorpel, een naam bedoeld om mensen ‘over de dorpel’ te trekken, om er aan te beginnen, om er in te vliegen. Van een lokaal in de kelder is niets in huis gekomen, van Den Dorpel wel. Er was enthousiasme om zelf wat te doen? Ja, dat wel. We wilden graag een eigen stek, van ons zelf, in eigen dorp, dicht bij huis. En goedkoper dan de traditionele cafés, waar het voor jonge gasten snel te duur wordt om langere tijd door te brengen. Een groepje wou direct de kar trekken. Kaat en Thijs (die met het idee van de kelder op de proppen kwamen), Jonas, Nick, Gouwe, Geert, Eric… We zijn dan gaan samenzitten met Ronny Pijpers, die toen de jeugdconsulent was van de gemeente. Die heeft ons een beetje wegwijs gemaakt hoe we een en ander best organiseerden. De beste manier bleek om een paar activiteiten te organiseren en te kijken of er volk op af kwam. In die beginperiode (2007) huurden we eenmaal per maand het KLJ-lokaal en richtten er een avond in. Gewoonlijk met een welbepaald thema. Na een paar keer, met wisselend succes,

Jonas Van Dun, Kaat Nobelen en Kris Hendrickx zijn we dat in een structuur gaan gieten. Naast de activiteit, kwamen we met enkele mensen bijeen om te vergaderen hoe we het telkens zouden aanpakken. We verdeelden de taken en als vanzelf ontstond er een bestuur om een en ander vaste vorm te geven. Nick Van Boxel werd de eerste voorzitter. Kwam er veel volk op af? In het begin was dat eerder weinig. De gekende kliekjes van Chiro en KLJ. Maar dat groeide snel aan, de mondelinge reclame deed zijn werk. We verzamelden ook consequent e-mailadressen en maakten zo onze komende activiteiten bekend. Nu hebben we een vast ledenbestand, dat we regelmatig op de hoogte houden. Ondertussen werken met een jaarlijks lidmaatschap. Dat kost 3 euro, laagdrempelig dus. We werken ernaar aan dat lidmaatschap ook voordelen te verbinden, zoals korting voor bepaalde activiteiten. Momenteel hebben we al 56 vaste leden. Niet dat die er elke keer zijn, maar het is toch op korte tijd een aardige groep geworden. Hoe hebben jullie dat jeugdhuis officieel vorm gegeven? In het begin was het wat men noemt ‘een feitelijke vereniging’. Maar dat houdt risico’s in voor de verantwoordelijke initiatiefnemers. Fi-

nanciële en juridische. Nick en Jonas hebben zich daarmee bezig gehouden en hebben van Den Dorpel een vzw gemaakt. Dat maakt de juridische verantwoordelijkheid dragelijk. We zijn met ons jeugdhuis ook aangesloten bij Formaat (Jeugdhuiswerk Vlaanderen), dat is voor ons vooral een goede informatiebron, zodat we op de hoogte blijven van ontwikkelingen en wetgeving die voor ons van belang is. Ondertussen zijn we erkend als jeugdhuis, zowel door Formaat als door de gemeente. Er waren nogal wat lokaalperikelen hebben we gehoord? We zijn in het begin voorzichtig van start gegaan. We konden moeilijk een lokaal ‘opeisen’ zonder dat er een werking was. Je moet ook wat financiële basis proberen te leggen. Ons idee van de kelder van het raadshuis hebben we al snel moeten verlaten. We zijn enkele keren gaan kijken, maar hebben zelf moeten vaststellen dat de kelder voor onze doeleinden niet geschikt was. Te laag, te klein, niet brandveilig, geen behoorlijk sanitair, een geklasseerd gebouw. Een mooie droom, maar niet realistisch. Veel andere mogelijkheden waren er echter niet, dus huurden we het KLJ-lokaal. Echt praktisch was dat niet. Je moet het elke keer onmiddellijk na

16 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 16

24-11-2011 11:47:11


n

n

JEUGDHUIZEN de activiteit opruimen, de drank brengen en terug meenemen, je kan er niets vast inrichten. Het bleef het lokaal van een ander. We zijn dan met het comité van de parochiezaal rond de tafel gaan zitten om te kijken of we geen van de kleiner zaaltjes meer permanent in gebruik mochten nemen. Ze waren niet echt tegen, maar ook niet zomaar voor. We hebben veel samengezeten en heel wat compromissen gesloten. Uiteindelijk is het ons gelukt één van de bovenzaaltjes op meer permanente basis in gebruik te mogen nemen. Ideaal is het nog niet, want we zijn niet de enig gebruikers. Gesleur met dranken blijft, en soms is het lokaal door anderen besproken. Maar we hebben nu toch bijna elke zaterdag onze vaste openingsavond, van 20 uur tot 4 uur. Onlangs hebben we een forse investering gedaan in een goede muziekinstallatie. We hebben een compacte versterker, kleine boxen maar van prima kwaliteit, die we in het lokaal mogen laten hangen. Alle muziek staat op een laptop die we meebrengen en kunnen aansluiten. Zo hebben we op een gemakkelijke manier alles bij. We hebben er ook een sjotterbak gezet. Eigenlijk is het onze plek voor de avonden als er niets speciaals te doen is. Als we en optreden of zo organiseren, wijken we nog altijd uit naar ket KLJ-lokaal. Denken jullie dat een Meerles jeugdhuis nu definitief een feit is? Daar zijn we van overtuigd. Vroeger was alles wat georganiseerd werd eerder een ‘losse flodder’, nu staat er een echt gestructureerd jeugdhuis. Met een vast bestuur, vaste vergaderdata, vaste taakverdelingen. Voor de vzw zijn er enkele oudere ‘begeleiders’, Sonja en Natascha. Natascha houdt ook een oogje op de boekhouding. We willen dat graag in orde houden.

er wel minder te doen voor de jeugd, het is ook heel moeilijk geworden om iets te organiseren, een fuif te houden. De regels zijn zo uitgebreid dat het niet meer loont. Er is wel interactie met de andere jeugdhuizen. We nemen deel aan de nacht van de jeugd, hebben vertegenwoordigers in de jeugdraad, organiseren een deel van ‘Kamp-Noord’. Eigen grotere activiteiten? Het grootste en meest bekende is ‘La Plasa Tropical’, midden in de vakantie. Vrijdags een BBQ, zaterdags een volleybaltornooi. Beide avonden een geweldige party met diverse DJ-acts, met een pendelbus in heel de fusie. Dat hebben we dit jaar voor de derde keer georganiseerd en het was een groot succes. Boenk erop! Heel plezant, want het is ook onze grootste bron van inkomsten. Daarnaast hebben een paar ondertussen gekende activiteiten, zoals ‘Den Dorpel For Life’, naar het voorbeeld en ten voordele van Music For Life van Studio Brussel. En uiteraard veel dingen om ons te amuseren: galabal, casinoavond, nursenight, bieravond, een wandeling. Hebben jullie steun van de gemeente? De subsidies zoals elk ander jeugdhuis. Dat we fel aangemoedigd zijn toen we van start gingen kunnen we niet echt zeggen. Een schepen heeft ons ooit in volle algemene vergadering van de dorpsraad gezegd “weet ge wel waar ge aan begint”, ga maar eens op een ander kijken hoe moeilijk is. Echt bemoedigd was dat niet. Elk jaar stond ‘een lokaal voor een jeugdhuis’ wel op de prioriteitenlijst, maar voorstellen zijn er

nooit gekomen. We hebben het als een uitdaging gezien, we moesten ons eerst bewijzen. Wat is jullie reputatie bij de ouders van jongeren in Meerle? In het begin keken ze wel raar op van het initiatief. Wat was de bedoeling, zou dat niet teveel met drank of andere middelen gepaard gaan. Maar gaandeweg hebben ze gezien dat het allemaal in goede banen liep, dat er weinig of geen fratsen van kwamen. Bovendien willen we deel uitmaken van de dorpsgemeenschap, doen af toen wat voor het goede doel. Met het missiefeest hebben wen een bruine kroeg opengehouden, Den Dorpel for Life. We werken aan een positief imago en de meeste mensen zien dat nu ook zo. De ouders zijn vrij gerust als hun kinderen bij ons zitten. Hoe zien jullie de toekomst? Eerst en vooral een vaste eigen stek, dan kan het niet meer stuk. We hopen eigenlijk dat de school zijn nieuwbouwplannen kan realiseren, dan komen er lokalen vrij in de gemeenteschool. We zouden heel graag het lokaal naast de bib willen, onder de tekenschool. Ons lijkt dat de ideale plaats voor ons jeugdhuis. Er zal natuurlijk een en ander moeten geïnvesteerd worden en er zal moeten gewerkt worden zoals een toog, sanitair. Maar we hebben daarvoor mensen in huis die dat kunnen én willen. Als dat ooit kan, dan zijn we zeker dat Den Dorpel een mooie toekomst heeft in Meerle, net als de jeugdhuizen in de andere deeldorpen. En de jongeren die nu in Den Dorpel begonnen zijn, die zullen blijven komen, tot ze niet meer uit de zetel kunnen! (jaf)

e

e

r -

n

n t

s a

Wie zijn jullie publiek? Toch vooral Meerlese jongeren. Dat was ook de bedoeling. Veel komen uit de jeugdbeweging, die zijn altijd heel actief in Meerle. Vanaf 16 kan je lid worden, maar we proberen ook de 14 tot 15 jarigen een plaatsje te geven. Van acht tot elf zijn ze welkom, maar dan is het lokaal alcoholvrij, ook voor de oudere leden. Kwestie van het goede voorbeeld te geven. En tegenwoordig is

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 17

DHM_december_320.indd 17

24-11-2011 11:47:12


mobiliteit

K.V.G. “prikdag” 2011 over de blauwe parkeerkaart De KVG, de Katholieke Vereniging Gehandicapten, richt jaarlijks een prikdag in tijdens de maanden november en december. Prikken wil zeggen dat we iedereen kennis laten nemen van één of andere vorm van handicap. KVG bestaat uit een afdeling Hoogstraten en een afdeling Meerle. In totaal zijn er meer dan 300 mensen aangesloten die meestal dagelijks met een handicap te maken hebben. De “prikkeling” van dit jaar bestaat uit een enquête aangaande de blauwe parkeerkaart en de daaraan verbonden voorbehouden parkeerplaatsen voor de andersvaliden.

Onroerend Erfgoed gevraagd. Als alles positief beoordeeld wordt gaat de aanvraag samen met het politiereglement naar de hogere overheid. Gewoonlijk neemt dergelijke procedure zo’n zes tot negen maanden in beslag.

In onze gemeente

Rechthebbende Niet elke persoon met een handicap heeft recht op een blauwe parkeerkaart. Voorwaarden zijn onder meer een handicap van 80%, een vermindering in zelfredzaamheid van ten minste 12 punten, of een handicap van 50% aan de benen. Parkeerkaarten voor gehandicapte automobilisten worden enkel uitgereikt door het Ministerie van Sociale Zaken. Aanvragen hiervoor kunnen o.a. gebeuren via het stadsbestuur. Zij zijn heel goed geplaatst om je te helpen de nodige documenten in orde te maken.

De blauwe kaart Mobiliteit is een thema dat voor veel personen met een handicap enorm belangrijk is in hun dagelijks leven. Daarbij zijn de voorbehouden parkeerplaatsen het belangrijkste middel. Om misbruik te voorkomen worden er blauwe kaarten uitgereikt. Aan een dergelijke kaart zijn voorwaarden verbonden. Maar, aan wat moet die blauwe kaart dan voldoen? Een blauwe parkeerkaart is strikt persoonlijk: dit wil zeggen: dat de mindervalide persoon in de wagen aanwezig moet zijn wanneer je van de voordelen wil genieten. De bevoegde diensten kunnen dit eenvoudig controleren; op elke blauwe parkeerkaart staat: • de uiterste datum van gebruik ofwel onbeperkt; • een duidelijke pasfoto van de mindervalide persoon die in de wagen aanwezig MOET zijn, hetzij als bestuurder of passagier, op het moment dat u gebruik maakt van deze kaart. Alle andere, vroeger uitgereikte, kaarten zonder foto zijn ongeldig Bij onrechtmatig gebruik van een blauwe parkeerkaart bedraagt de boete minstens 100 euro. Wanneer de geldigheidsdatum van de blauwe kaart overschreden is, gaat deze vaststelling altijd naar de rechtbank. De rechter beslist over de straf maar het is geweten dat men in de rechtbank van Turnhout in deze materie zeer streng is. Leg daarom de geldige kaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de auto. Een verwittigd chauffeur is er twee waard.

De blauwe parkeerkaart

Parkeren Met een geldige kaart heb je het recht om te parkeren op de voorbehouden plaatsen voor gehandicapten. U mag er ook onbeperkt mee parkeren op plaatsen binnen een blauwe zone, bv de Vrijheid in Hoogstraten. Meestal mag u gratis parkeren op plaatsen waar parkeermeters voorzien zijn maar dat hangt af van gemeente tot gemeente. Zeker aan onze Belgische kust is dit niet zo vanzelfsprekend. Neem vooraf inlichtingen. Ook op de parkeerplaatsen van de NMBS mag je met een geldige kaart gratis parkeren.

Nieuwe blauwe vakken Een nieuw vak bekomen kan niet zonder de nodige vergunningen. Eerst moet er een aanvraag opgemaakt worden, daarna wordt het voorgelegd aan de verkeersraad, waarna het college van burgemeester en schepenen een vergunning verleend. Dan komt het (eventueel) voor op het Vlaams Gewest en als het een geklasseerde omgeving betreft wordt ook het advies van de Cel

Aan de bevoegde schepen van Openbare Werken, Jos Martens, werden de eerste bevindingen van de enquête in onze gemeente voorgelegd. Alhoewel ook KVG weet dat je geen ijzer met handen kan breken overliep men de vaststellingen gedaan in Hoogstraten en zijn deelgemeenten. In Minderhout zijn er voorbehouden parkeerplaatsen aan de kerk. Beide voldoen aan de afmetingen en worden veel gebruikt, net zoals deze in de Koestraat aan de parochiezaal. Het tegenovergestelde vinden we in Wortel aan de kerk: daar zijn twee parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden maar die zijn allesbehalve gemakkelijk te bereiken en bovendien heel moeilijk te verlaten. Bij de heraanleg van de Grote Plaats in Wortel is er wel gedacht aan één blauw parkeervak, dichtbij een plaatselijke supermarkt. Netjes in orde zo. In Meersel–Dreef zijn de parkeerplaatsen aan de kapel te smal. Het is onmogelijk om met de rolstoel hier uit je wagen te stappen en binnen de voorziene lijnen te blijven. In Hoogstraten bevinden er zich verschillende blauwe vakken: de vakken bij of beter naast de kerk worden veelvuldig gebruikt. Helaas ook wel eens onrechtmatig. Spijtig voor de mindervaliden. In de Gravin Elisabethlaan bevinden er zich twee vakken voor mindervaliden. Spijtig genoeg is elk vak te smal om te kunnen uitstappen met een rolstoel.

De twee parkeerplaatsen voor mindervaliden aan de kerk in Wortel zijn zeer moeilijk te bereiken en nog moeilijker te verlaten.

18 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 18

24-11-2011 11:47:12

D d d z b v v

W

O k


mobiliteit toch de vraag of het niet mogelijk is om blauw vlak te voorzien: -aan het postkantoor van Hoogstraten; -aan de busstatie te Hoogstraten; -aan de bibliotheek te Hoogstraten. Wij veronderstellen dat op de plannen van het nieuwe rusthuis wel voldoende blauwe vakken voorzien worden zoniet is het nu het moment om hiermee rekening te houden.

f t . s

n n

n r -

. s e

e n

Conclusie Een pluspunt is dat de stad Hoogstraten nauw samenwerkt met het bureau Toegankelijkheid

van Antwerpen. Zij zijn uiteraard goed geplaatst om deze materie te kennen. Schepen Jos Martens beloofde rekening te houden met deze aanbevelingen van KVG en indien mogelijk een oplossing te voorzien. Soms kan er best gewacht worden omdat er in de toekomst een herinrichting van de straat of de omgeving op stapel staat. Alle respect daarvoor. Einde maart 2012 worden de eindconclusies van deze enquête door KVG in vorm gegoten, er is dus nog enige tijd om de “kleinere” zaken op te lossen. Dan zullen we ook weten hoe Hoogstraten het doet tegenover de andere gemeenten. (FS)

Jos Martens schepen en gesprekspartner. De “nieuwe” parking, genoemd Van Cuyck, verdient de juiste verkeersborden. Het pluspunt is dat er voldoende vakken in blauwe klinkers voorzien zijn. Uiteraard kunnen we niet elk blauw vak bespreken in onze gemeente, maar elk blauw vak werd gescreend met een vragenlijst van 16 verschillende punten.

Waar nog? Ondanks dat er reeds verschillende blauwe vakken aanwezig zijn per gemeente stelt K.V.G.

De parkeerplaats aan de parochiezaal in Minderhout is dankzij de verdrijvingsvlakken aan beide zijden goed bereikbaar.

e

k -

g -

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 19

DHM_december_320.indd 19

24-11-2011 11:47:13


Benjamin Broere bouwde zelf zijn ‘fixed gear bike’

De pure stad in een fiets Benjamin Broere was voorbije zomer in New York met zijn vrienden Toon Geysen, Dieter Oostvogels en Glenn Martens. Hen viel een soort fiets op met een absoluut minimum aan uitrusting: ‘stripped to the bone’ zoals de Amerikanen zeggen. Navraag bij een inboorling leerde hen dat het om een ‘fixed gear bike’ ging. Benjamin was geïntrigeerd! Fixed gear bikes kwamen in de mode in de jaren zeventig van de voorbije eeuw. Fietskoeriers in New York en San Francisco kleedden hun fiets uit tot er nauwelijks iets overbleef. Daardoor hadden ze minder gewicht, maar ook minder kans op defecten. En als het in New York regent, dan drupt het in heel het westen. Een fixed gear ‘pur sang’ heeft niet alleen geen versnellingen en remmen, hij heeft ook vooral een ‘vastverzet’, zoals een een pistefiets of ‘doortrappertje’ voor kleuters. Met andere woorden, zolang je wiel draait moet je ook meetrappen. Zover wilde Benjamin niet gaan, vooral omwille van de veiligheid. Overigens is een fiets zonder remmen ook verboden op de weg. Thuisgekomen besloot Benjamin zich dan ook een fixed gear te maken, maar met terugtraprem. Een fixed-gear-alike, als het ware. Dat geeft een even sober ontwerp als een vastverzetfiets maar is wel veiliger. Op 2dehands.be vond hij een koersfietskader. Vele uren schuurwerk en een spuitbusje van ‘den Hubo’ leverde hem het prachtige mat-zwarte frame op. Op het internet vond hij dan weer een pak nuttige informatie en de nodige onderdelen. Een vriend die als mecanicien bij fietshandel Verschueren werkt, hielp Benjamin met de montage van de terugtrapnaaf (torpedo) in een koerswielvelg, helemaal niet zo vanzelfsprekend. De spaken moeten namelijk de perfecte spanning hebben, anders komen er zogenaamde hoogteslagen of zijslagen in te zitten. De wettelijke verlichting bereddert Benjamin met led-lichtjes. En het fietsslot annex ketting wordt, noblesse oblige, rond de romp meegesleurd. Het is een mooie fiets geworden en hij heeft, naast de vele uren werk, toch slechts 250 euro gekost. Een stukje urban life in Hoogstraten. (lvr)

S h H S d B

W l

K V f w

S k d e e m e m o

Een fixed-gear pakjesbrenger in New York

K t o b b W k o l

E

S

20 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 20

24-11-2011 11:47:14


verre tochten

Op inleefreis naar Bangladesh HOOGSTRATEN - Op initiatief van de Damiaanactie en RTV, gingen Kristien Seels, leerkracht godsdienst, informatica en Nederlands en Sven Aerts, leerling van het 5de jaar elektronica van het VITO, van 3 tot 11 november mee op inleefreis naar Bangladesh. Een confrontatie met een totaal andere cultuur en met armoede die veel indruk nagelaten heeft.

Kristien Seels geeft voor het vijfde jaar les aan het VITO en maakte deel uit van het team dat de projecten van de Damiaanactie in Bangladesh bezocht. Samen met een leerkracht en een leerling van het St.-Pieterinstituut in Turnhout en het Heilig Hart in Heist-op-den-Berg, werden Kristien en Sven geselecteerd om een aantal projecten van de Damiaanactie in verschillende streken van Bangladesh te bezoeken. Waarom koos men het VITO en waarom jullie twee?

Sven Aerts tussen de jongeren die er in de sloppenwijken, aan de rand van de stad wonen

stelbare armoede en het verschil dat de Damiaanactie er maakt. Het contrast tussen de klinieken van Damiaan en de klinieken van de staat is enorm. In de gewone ziekenhuizen is naar onze normen geen hygiëne. Kamers met schimmel tegen de muur, waar dertig mensen samen liggen op een primitief ijzeren bedden met een matras van 3 cm dik.

Kristien: Dat de vraag gesteld werd aan het VITO heeft waarschijnlijk veel te maken met het feit dat de school in het verleden al heel actief was voor de Damiaanactie.

Kristien: Men beschikt daar ook niet over middelen om een diagnose te stellen. Men geeft dus maar wat pillen in de hoop dat er wel één zal helpen. Kanker bijvoorbeeld kent men er niet, gewoon omdat men het niet kan vaststellen. Men sterft gewoon.

Sven: De leerlingen van het 4de jaar kregen de kans om zich kandidaat te stellen. Tijdens de middagpauze kregen we informatie over Bangladesh en de Damiaanactie en uiteindelijk moesten we een brief schrijven met onze indrukken en onze motivatie. Dan volgde er nog een gesprek met enkele leerkrachten en medewerkers van de Damiaanactie zelf. Uiteindelijk kreeg ik de kans om mee te gaan.

Sven: We bezochten er ook sloppenwijken. De mensen leven daar met niets. Hun huizen zijn een paar jute zakken aan elkaar genaaid. We zagen een melaatse vrouw van 30 jaar die nog maar 24 kg woog. Iets later zagen we hoe men melaatse mensen verzorgt zonder enige verdoving. Vreselijk gewoon.

Kristien: Bij ons kwamen enkel de leerkrachten godsdienst in aanmerking. Voor een aantal onder hen waren er nogal wat praktische problemen, zoals kinderopvang, en zo kwam men bij mij terecht. We kwamen aan in de hoofdstad Dhaka en trokken dan rond langs Mymensing en Salsatra (??) om terug te eindigen in Dhaka, omdat daar de luchthaven is.

Kristien: Soms laten mensen hun wonden ook bewust niet verzorgen, in de hoop dat ze dan meer geld zullen krijgen als ze in de steden gaan bedelen. Sven: Mensen die werk hebben, verdienen maar 10 tot 20 cent per uur en werken in slechte omstandigheden. Er is ook veel kinderarbeid. Wij waren daar tijdens het offerfeest en zagen hoe men de dieren daar van kant maakt. Schokkende beelden die mij altijd zullen bijblijven.

En wat heeft het meest indruk nagelaten? Sven: Op de eerste plaats: de voor ons onvoor-

Zo’n koe kost er tot 7.000 euro en men verdient in verhouding niets. Ze koesteren die dieren en pronken er mee. Families die zich geen koe kunnen permitteren kopen een geit en in het slechtste geval een kip, maar dat is echt voor de onderste laag van de bevolking. Sven: In de steden hangt er een ingrijpende stank en veel smog. Het pakt gewoon op je adem. Het verkeer is er één grote chaos, met politie die er letterlijk op los slaat. Als het niet naar hun zin gaat slaan ze de lampen van de auto’s stuk of kloppen op de wagen of op de chauffeur. Ongelooflijk. Ook het openbaar vervoer is chaotisch. Mensen kruipen boven op de trein of hangen er langs buiten aan, omdat ze dan niet moeten betalen. Sven: Na zo’n reis besef je pas hoe goed wij het hier hebben. De ellende die je daar ziet kun je echt niet beschrijven. En dan besef je pas wat de Damiaanactie daar met onze kleine bijdragen kan doen. Al wat we nu doen voor de Damiaanactie zal voor mij veel meer betekenen dan vroeger. Wat gaan jullie nu concreet doen met je ervaringen Sven: We gaan hier op school nog meer initiatieven voor de Damiaanactie organiseren dan we vroeger al deden. Katrien: En men heeft ons ook gevraagd om in verschillende parochies van Hoogstraten te komen spreken. Wij hebben gezien wat de Damiaanactie daar met onze kleine bijdragen kan doen…. (fh)

Kristien: Een koe is er een statussymbool. Families leggen samen om er een te kunnen kopen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 21

DHM_december_320.indd 21

24-11-2011 11:48:50


LEZERS SCHRIJVEN Hoogstraten trendsetter? Daar waar tot enkele jaren geleden nog een laptop in opvallende tas bij voorkeur mét wieltjes één van de toppers was bij de best scorende statussymbolen en deze pas vrij recent van de troon gestoten is door de GSM-met-duizend-enéén-mogelijkheden – bij voorkeur geleverd door een Amerikaanse fruitboer - zien we nu in het Hoogstraatse en dan voornamelijk in bestuurlijke kringen een nieuw gadget verschijnen: de baby. Een zeer exclusief gadget en anders dan de hierboven genoemde slechts bereikbaar voor de happy few want niet voor geld te koop. Het maakt ons als Hoogstratenaren dan ook bijzonder trots dat één van onze schepenen met volstrekt terechte trots - wie zou nu niet willen uitpakken met zo een schattige baby? haar jongste in een speciaal daarvoor ontworpen draagconstructie van het type maxi cosi overal mee naartoe sjouwt. In het schepencollege, bij de gemeenteraad, ja zelfs tijdens een toespraak door Bart De Wever himself zien we onze schepen mét baby verschijnen. Op moment van verschijnen wacht ik nog op respons vanuit De Kamer of zij ook daar al met dit modieuze hebbeding is gesignaleerd. Uiteraard kunnen wij dit slechts toejuichen. Niet alleen plaatst het ons, kleine Kempische gemeente, als heuse trendsetter op de kaart van meest hippe Vlaamse gemeentes maar ook wordt hier door onze schepen een duidelijk statement gemaakt. Want dames, jonge moeders: geen zorgen of kommer meer omtrent het vinden van een geschikte crèche of onthaalmoeder; neem de kleine spruit gewoon altijd mee. Zelfs, neen, in het bijzónder ook naar het werk. Schooljuffrouwen, politieagentes of artsen: neem mee uw kleine schat. Laat uw klasje wachten als uw ukkepuk nog een boertje moet, leg het verkeer stil om even een pamper te verschonen of stel die reanimatie even uit tot na het flesje. (Indien dan nog nodig.) Voor het exclusieve karakter én de onmiskenbare voordelen van deze supernieuwe trend zeggen wij als Hoogstraatse burgers: bravo mevrouw de schepen! Christiane Verbeeren

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

Een falend bouwbeleid Geachte redactie Eerst en vooral: pluimen en wierook! Nadat de beruchte vastgoedgoeroe van de stad ons in december 2008 het zwijgen probeerde op te leggen, was het stil geworden rond hun nochtans zelden onbesproken bouwdossiers. Ikzelf vertrok en richtte een strijdschrift op; jullie leken ouder en milder geworden. Maar in de rubriek ‘Uit het stadhuis – De kroniek van een falend bouwbeleid’ (DHM, n°319, november 2011, p. 9-11) herkende ik tot mijn grote vreugde opnieuw die échte Hoogstraatse Gazet van ooit. Kritisch, met gezond verstand en recht door zee! Even terug ‘Het Geweten van Hoogstraten’ … Oké, eigenlijk hadden jullie veel sterker mogen benadrukken dat INM Vastgoed (dossier Hemelstraat) én CW2 Vastgoed (dossier 145.000 euro) rechtstreeks gelinkt zijn aan één en dezelfde (alom bekende) Minderhoutse dynastie, op haar beurt sinds 1904 via vele tentakels vergroeid in de lokale politiek. Maar niettemin: een knap werkstuk dat artikel! Een blij weerzien … Slechts één ding wil ik met klem rechtzetten! In de eerste alinea’s schrijft de auteur aangaande de verkaveling Ganzendries het volgende: “Natuurliefhebbers, buurtbewoners, Erfgoed Hoogstraten, vzw De Laermolen en ook de oppositiepartij Groen-HOOP in de gemeenteraad hebben zich destijds met hand en tand verzet tegen dit project vooral omdat hierdoor een mooi landelijk gebied in de vallei van de Mark aangetast werd.” Bíjna juist! Alleen vzw Erfgoed Hoogstraten mag u nog uit die ‘barricadeannalen’ schrappen. Van heel wat individuele leden hebben we voor alle duidelijkheid wél steun gekregen toen, van moreel tot financieel. En van enkele bestuursleden apart ook, met handtekening en al. Maar officieel – als vereniging, comité, drukkingsgroep – heeft Erfgoed Hoogstraten eigenlijk geen verdienste in de strijd rond de ’s Boschstraat. En dat wilde ik toch even rechtzetten.

Noodnummers Geachte dames en heren, In het artikel over hulpverlening in Castelré zijn de beide Belgische telefoonnummers vooraf gegaan met het Nederlandse landnummer 0031 dit moet zijn 0032 het land nummer voor België. Met vriendelijke groet John J Grijspeere

Hulpverlening in Castelré In het vorig nummer van De Hoogstraatse Maand kon u vernemen van Burgemeester Van Aperen van Hoogstraten dat er overleg zou komen met zijn ambtsgenoot burgemeester Hendrikx uit Baarle-Nassau, aangaande de dringende hulpverlening in Castelré. Inmiddels hebben beide burgemeesters een gezamenlijke brief opgemaakt om deze nood aan te kaarten bij de hogere overheid, zowel in Nederland als in België. Wat nog belangrijker is voor de inwoners en passanten van Castelré is dat er een schrijven bezorgd is in elke brievenbus van Castelré. In deze brief wordt in het kort de problematiek geschetst maar ook wordt er het noodnummer van de brandweerkazerne van Hoogstraten in vermeld. Indien men van dit nummer gebruikt maakt dan zal men spoedeisende hulp vanuit Hoogstraten bekomen. Deze hulpdienst is hiervoor zowel dag als nacht als in het week-end beschikbaar.

Maar bovenal: pluimen en wierook! Een oud-strijder die het weten kan, Dries Horsten

22 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 22

24-11-2011 11:48:51


n

dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba

Leen Huet over Nicolaas Rockox en Antoon Van Dyck HOOGSTRATEN - Leen Huet zal op 16 december, op uitnodiging van Erfgoed Hoogstraten, vertellen over Nicolaas Rockox (1560-1640), de burgemeester van Antwerpen, die bevriend was met Rubens. In 2010 publiceerde zij samen met Jan Grieten een biografie van deze markante Antwerpse politicus en kunstliefhebber. Rockox is een van de weinige Antwerpse burgemeesters uit het verleden die het grote publiek nog bij naam kent. Waaraan dankt hij die faam? In wat voor tijd leefde hij? Rockox groeide op in de woeligste periode van de Antwerpse geschiedenis – hij was zes toen de Beeldenstorm door Antwerpen raasde, zestien toen de Spaanse Furie de stad verwoestte, vierentwintig toen de calvinisten de stad in hun greep kregen en vijfentwintig toen Alexander Farnese de stad heroverde voor Filips II. In deze verscheurende godsdienstoorlogen leerden de Europeanen op harde wijze voor het eerst iets over de noodzaak van een voorzichtige verdraagzaamheid jegens andersdenkenden – een probleem dat misschien opnieuw actueel is. Hoe bracht men die vroege tolerantie in Antwerpen in de praktijk? Nicolaas Rockox werd negenmaal tot buitenburgemeester van Antwerpen gekozen en stond aan het roer toen het Twaalfjarig Bestand (de wapenstilstand in de burgeroorlog met de noordelijke provincies)werd afgekondigd en ten einde liep, in 1609 en 1621. Rockox bestelde bij Rubens onder meer de Kruisafname, nu een topstuk van de Antwerpse kathedraal, maar hij steunde ook jong talent: zo bestelde hij in 1621 een portret bij de jonge Antoon Van Dyck, dat tot in maart 2012 uitzonderlijk te zien is in een tentoonstelling in de Hermitage in Amsterdam. Antoon Van Dyck, is, zoals men weet, ook verbonden met de kapel van O-L-V van Zeven Weeën in Minderhout, gebouwd door zijn jongste broer Waltman Van Dyck in 1648. De kapel is een mooi voorbeeld van de manier waarop de artistieke bloei in Antwerpen doordrong tot in de kleinste dorpen. En onze grensstreek in de Noorderkempen is grensstreek geworden door de vreselijke godsdienstoorlog, die Rockox’ volledige leven heeft bepaald en die tachtig jaar

Leen Huet (Hoogstraten, 1966) is schrijfster. Ze liep school aan het Spijker en studeerde Kunstgeschiedenis en Wijsbegeerte aan de K.U. Leuven en de Università degli Studi in Firenze. Ze vertaalde als eerste de brieven van Pieter Paul Rubens in het Nederlands , maakte in opdracht van CC De Warande een boek over vreemde schrijvers op doorreis in Turnhout en schreef een studie over de Kapel van O-L-V der Zeven Weeën in opdracht van de Provincie Antwerpen. Daarnaast publiceerde ze de verhalenbundel De kunstkamer (met een verhaal over Waltman Van Dyck), en de romans Almanak (over de Noorderkempen) en Eenoog (over de artistieke banden tussen Antwerpen en Italië). Zie ook: http:// leenhuet.wordpress.com.

aansleepte. Stof genoeg dus, voor een boeiende avond geschiedenis en actualiteit. Leen Huet op vrijdag 16 december om 20 uur in zaal St.-Cecilia. Organisatie Erfgoed Hoogstraten

Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 23

DHM_december_320.indd 23

24-11-2011 11:48:51


hoogstraten

Nieuws uit de Bib De weddenschap Begin oktober ging de jaarlijkse wedstrijd ‘De weddenschap’officieel van start! Drie jonge bekendeVlamingen dagen alle 15-plussers uit het BSO en TSO uit om drie boeken te lezen. Ze krijgen hiervoor zes maanden tijd. Op die manier kan je prachtige prijzen winnen: een iPod touch, dvd’s of … nog meer boeken. Slaagt je hele klas in ‘De Weddenschap’, dan kan je Bert Verbeke, Lien Van de Kelder of Tom De Cock op bezoek krijgen. Hebjealsleerkrachtzinommetjeklasdezeuitdagingaantegaanofzitjezelfinhet BSO of TSO, registreer je op http://www.boekenzoeker.org/deweddenschap/. Doe mee en maak kans op een toffe prijs!

Digidak “Voor meer informatie, kijk op de website”, “Om deel te nemen, stuur een e-mail naar …”. Het gebruik van een computer wordt steeds belangrijker in het dagelijkse leven, maar dat is niet altijd zo eenvoudig. Daarom organiseert Digidak cursussen computerwegwijs, internet, Word, Excel, Powerpoint en fotobewerking. In een klein groepje, met voor elke deelnemer een eigen computer, krijg je uitleg op maat. Je vindt Digidak op 3 locaties in Hoogstraten, nl. in de hoofdbibliotheek in de Lindendreef, in het buurthuis in de Mouterijstraat en in het buurthuis op de Hazenweg in Meerle. De inschrijvingen vinden plaats op: - maandag 12/12: 13u30-15u30 en 18u00-19u00 Hazenweg - vrijdag 16/12: 9u00-12u00 hoofdbib - maandag 19/12 13u30-15u30 Hazenweg - vrijdag 23/12: 9u00-12u00 hoofdbib Voor de lessen in het buurthuis in de Mouterijstraat kan je in de hoofdbib inschrijven.

Sluiting Meersel-Dreef op zaterdag 24 en 31 december; Hoogstraten en Minderhout op maandag 26 december en maandag 2 janauri. De bibliotheken in Hoogstraten en Meerle zijn wel open op zaterdag 24 en 31 december.

CINE HORIZON For a moment freedom Op woensdag 7 december stelt Ciné Horizon de film “For a moment freedom” van de Turkse regisseur Arash T. Riahi voor. For a moment freedom vertelt het verhaal van twee kinderen Asy van 7 en Arman van 5 - die onder begeleiding van hun ooms Ali en Merdad Iran proberen te ontvluchten, dwars door de heuvels die de grens vormen met Turkije. De mannen zijn met de kinderen op weg naar Oostenrijk, waar de ouders van de kinderen hen opwachten. Onderweg sluipen andere vluchtelingen het verhaal binnen. Allen hebben ze hun eigen verhaal en wacht hen een andere toekomst maar verlangen ze hetzelfde: vrijheid. Wat ze nog gemeen hebben is dat ze, door toedoen van een mensensmokkelaar, gestrand zijn in Ankara en er wachten tot ze papieren krijgen die hun doortocht naar Europa moeten garanderen. Elke dag opnieuw staan ze in de rij aan het VN-gebouw in de hoop als politiek vluchteling erkend te worden. Hun pogingen blijven tevergeefs en de situatie escaleert... For a moment freedom is een politieke aanklacht tegen het migratiebeleid van de Europese Unie. De regisseur laat geen kans onbenut om zijn mening hierover duidelijk te maken. Hij had zeven jaar nodig om dit werk, gebaseerd op waargebeurde feiten, af te maken. Het is dan ook een heel intense en intieme prent geworden. “For a moment freedom” op woensdag 7 december om 19.30 in Le Cirq. Inkom 3 euro. Info 03 340 19 57

24 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 24

24-11-2011 11:48:52


hoogstraten

Bedrijvenvereniging ‘De Kluis’ en omgeving start ‘Parkmanagement’ Tijdens een talrijk bijgewoonde ‘Infoborrel’ werd voor ondernemers uit Hoogstraten en omliggende gemeenten een nieuw initiatief officieel voorgesteld, ‘Bedrijven Terrein Management’ (BTM). Bestuur en leden van de vereniging willen via BTM van De Kluis en omgeving een model industriepark maken. HOOGSTRATEN – Ronny Bols, voorzitter van Voka-Noorderkempen, en tevens voorzitter van de nieuwe bedrijvenvereniging legde uit wat en hoe de vereniging wil bereiken. Via BTM wil ze een opwaardering van het uitzicht en het prestige van de industriezone bereiken en waar mogelijk schaalvoordeel voor de deelnemende bedrijven creëren. Ze doet dit samen met de ondernemers uit de zone en de omgeving (zoals de ambacht zones Veilingstraat en Groot Veld), het Stadsbestuur en IOK. De eerste jaren zal de vereniging worden geholpen door een bedrijventerreinmanager van IOK, betaald met overheidssubsidies. Naast subsidies, wordt de vereniging gefinancierd door bijdragen van de deelnemende bedrijven. De vereniging zet zich in voor de realisatie van terreingebonden projecten zoals beveiliging, afstemming van afvalstromen, bewegwijzering, groenbeheer, gezamenlijke aankopen. Realisaties die een nauwere samenwerking tussen bedrijven op het terrein betekenen. Ondertussen telt de vereniging al meer dan 30 leden, een ledental dat gestadig groeit, en een zeer actief bestuur.

BTM, Voka en IOK Voorzitter Bols gaf uitleg over de samenwerking in het project met Voka en IOK. Voka is een belangenvereniging van bedrijven, met een goedwerkende lokale afdeling VOKA-Noorderkempen. Zij ondersteunen de vereniging BTM, maar staan los van de dagelijkse werking. Leden van BTM hoeven geen lid te zijn van VOKA en omgekeerd. IOK op zijn beurt is aangezocht om de ondersteuning te verlenen in de organisatie van een bedrijventerrein, terrein waarop ze ondertussen heel wat expertise heeft opgebouwd op andere industrieterreinen in de provincie. In het kader van een projectoproep van de Vlaamse Regering ter stimulering van interbedrijfssamenwerking met het oog op bedrijventerreinmanagement heeft IOK een projectvoorstel ingediend, samen met Voka – Kamer van Koophandel Kempen als partner.

Protagonisten van BTM De Kluis: Griet Goor (IOK-Terreinmanager), Katrien Adriaensens (Voka/De Kluis), Ronny Bols (Voorzitter BTM De Kluis), Tine Horsten (Voka Kempen). - Als efficiënt schaalniveau en doelmatige benaderingswijze om bedrijven te engageren voor diverse acties en programma’s. Interbedrijfssamenwerking levert bovendien synergie en economische voordelen op. Het is via dit project van de Vlaamse Regering dat de Bedrijvenvereniging De Kluis van subsidies voor de opstart van het BTM kan genieten.

Nieuwe Kluis Dimitri Deiteren van IOK gaf de aanwezigen een stand van zaken van de ontwikkeling van de ‘nieuwe Kluis’, een project dat hen door het Stadsbestuur werd toevertrouwd. Ondertussen is de grondverwerving afgerond en komt het terrein vanaf 1 januari 2012 ter beschikking van IOK. Daar wordt momenteel aan een inrichtingsplan gewerkt. Buiten indeling van de industriepercelen, bestrating en nutsvoorzieningen wordt veel aandacht gegeven aan groenvoorziening, groene

buffers tussen industrie en woongebieden, de complexe waterhuishouding van het gebied, stroomgebied van de Katelijnebeek. Na archeologisch onderzoek, zal IOK met de uitvoering van de inrichting kunnen starten. Voorzien wordt dat de eerste percelen zullen kunnen toegewezen worden vanaf begin 2013. Uiteraard ligt het in de bedoeling dat de nieuwe én de oude Kluis een eenheid gaan vormen en dat de bedrijven ook zullen uitgenodigd worden toe te treden tot de bedrijvenvereniging.

Borrel Na toelichting van een eerste concreet project – de consortiumbeveiliging van de bedrijventerreinen van de Kluis en omgeving – was er tijd voor de ‘borrel’ en voor netwerking. BTM, een initiatief waar zowel bedrijven, de gemeente en haar bewoners baat zullen bij hebben. (jaf)

De projectoproep beoogt een eenmalig initiatief om op een grotere schaal de opstart van bedrijvenverenigingen te stimuleren en om bedrijvenverenigingen aan te zetten tot een verbreding van hun activiteiten en objectieven. Dit vanuit het uitgangspunt dat bedrijventerreinmanagement relevant is omwille van 3 redenen: - Als preventieve aanpak om veroudering op bedrijventerreinen tegen te gaan of om de levensduur ervan te verlengen; - In functie van de opbouw van een maatschappelijk draagvlak voor (bijkomende) bedrijventerreinen;

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 25

DHM_december_320.indd 25

24-11-2011 11:48:52


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN

Bernard Van der Veen en Agny Griffioen Zeven jaar geleden kwam het echtpaar Van der Veen - Griffioen in Hoogstraten terecht. Ze waren op zoek naar een woonst waardoor ze dichter bij hun kinderen konden wonen. Het werd een lange zoektocht waarbij ze, vanuit Nederland, steeds verder naar het zuiden trokken en in Hoogstraten strandden. Hun eerste indruk was dat het hier zo leuk was en deze mening is niet veranderd. Canada Naar Hoogstraten komen was niet hun eerste verhuis, bijlange niet. Bernard, zoon uit een gezin van zes, trok als jonge man naar Canada. Een oudere broer en zus waren hem al voorgegaan. Het was in de jaren vijftig en in Nederland was moeilijk werk te vinden. Hun vader die op een arbeidsbureau werkte porde zijn kinderen aan om te migreren naar een land waar nog werk te vinden was. Duizenden jongeren zijn toen gegaan en Bernard was één van hen. Bernard: “Maar het was fout om daar in de winter naartoe te gaan, overal lag sneeuw en ik, met mijn technisch diploma, kon er niet terecht. Hij vond toch werk in de hulpverlening en toevallig zag hij een mogelijkheid om te gaan studeren, psychologie nog wel en dat in de Engelse taal. Er waren er die hem gek verklaarden. Hij moest zijn studie combineren met zijn werk en toch slaagde hij en behaalde een master in de pschologie. Agny (Haar vader noemde haar zo omdat hij Agnes te gewoon vond) studeerde in Nederland voor verpleegkundige en na het behalen van het diploma, trok ze ook naar Canada. Ze kende Bernard al en ze waren ook al een beetje verliefd in Nederland maar in Canada bloeide de liefde open en ze trouwden daar.

Integratie Al vanaf het begin van hun verblijf in het vreemde land waren ze vast van plan om echte Canadezen te worden en Nederland achter zich te laten. Dat begon al met het huis waarin ze gingen wonen, in een wijk waar vooral Engelstaligen woonden, geen Nederlanders. Iemand had hen ook de raad gegeven om zo min mogelijk Nederlands te praten en zoveel mogelijk Engels, ook thuis met elkaar. In hun ijver om te integreren noemden ze zelfs hun twee zonen Andrew en Brian en niet Piet en Kees of zo. Ook met hun kinderen spraken ze de taal van het nieuwe land.

Ambitie Slagen in het leven was voor hen allebei heel belangrijk. Zoals alle migranten wilden ze hun familie in het thuisland niet teleurstellen en hard werken om hogerop te geraken. Agny en Bernard kenden in Canada andere Nederlanders voor wie dat niet lukte. Toch deden die er alles aan om dat voor hun familie te verbergen. Die kwam soms op bezoek in Canada om eens te kijken hoe het hun broer of zus verging in het nieuwe land. Die arme broer of zus schrok er dan niet voor terug om voor de duur van dat familiebezoek een ander mooier huis te huren en daar een auto voor de deur te zetten die ze ook voor even geleend hadden. Alles om toch maar een goed indruk te geven aan de bezoekers die dan, terug in Nederland, over hen zouden kunnen pochen. Ook Bernard wilde hogerop in het leven. Als Nederlandse jongen die alleen nog maar wat alledaags Engels kende, een universiteitsdiploma behalen, dat was een grote prestatie en daar is hij nu nog behoorlijk trots op. Later zou Agny zijn voorbeeld volgen. Bij haar werk als verpleegster in een ziekenhuis ervaarde ze dat vele patiënten ziek waren maar niet genazen omdat hun ziekte een gevolg was van psychische problemen. Om deze mensen te kunnen helpen wilde ze daar meer over weten en begon, zoals haar man, aan een studie psychologie. Ook Agny slaagde in haar studie en begon een nieuwe carrière in een school; Bernard kreeg een aanstelling in een heropvoedingsinstelling.

H b t H h

Terug naar Nederland Het echtpaar ging het voor de wind tot ze slecht nieuws kregen uit Nederland. Hun beider vaders waren zwaar ziek geworden en de familie vroeg hen terug naar het thuisland te komen. Hun verblijf duurde meer dan een jaar en hun kinderen – helemaal Nederlands onkundig- gingen in Amsterdam naar een Amerikaanse school. Bernard vond een baan als leraar Engels en het gezin vernederlandste weer. Zodanig zelfs dat ze tenslotte in hun vroegere land bleven. Vooral toen ze wilden promoveren aan de universiteit; allebei gingen ze voor doctor in de psychologie en na een viertal jaren waren ze dat ook. Zo konden ze ook werk vinden op een hoger niveau en settelden ze zich voorgoed in Nederland.

Canada in het bloed Waar ze in Canada geen last van hadden: heimwee naar het vaderland, daar kregen ze in Nederland wel last van: heimwee naar Canada. Elk jaar gingen ze er op vakantie en na hun pensioen kochten ze er een huis en woonden elk jaar enkele maanden daar en enkele maanden in Nederland. Als jong gepensioneerden wilden Agny en Bernard nog zinvol werk doen en dat vonden ze in Canada waar ze een organisatie oprichtten van zorg voor het kleine kind, wat wij hier “Kinderheil” zouden noemen. Voorheen kende men dat niet in Canada, nu wel dank zij hen en Rotary die het financieel mee mogelijk maakte. Bernard liet met trots de “Awards” zien die hij en zijn echtgenote hebben gekregen voor dit werk.

Hier thuis In 2004 vonden ze in Hoogstraten hun vaste stek. Er wordt nu niet meer zoveel heen en weer gereisd tenzij naar de kinderen. Enkel met hun zonen spreken ze nu nog wat Engels, althans ze lappen steeds weer Engelse woorden doorheen hun conversatie. Maar niet zo met de mensen in hun buurt; ze zijn ook in de verenigingen Okra en Neos en, net zoals in Canada, zoeken ze niet speciaal hun landgenoten op maar gaan liever om met hun naaste omgeving. En, zo besluit Agny, ze zijn hier gekomen omdat ze het zo’n gezellig en leuk stadje vonden, en dat vinden ze nog steeds. (Jof)

26 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 26

24-11-2011 11:48:53


g n s

n

g t

l

r e n

t

n

hoogstraten

Week van het bos

HOOGSTRATEN - Tijdens de Week van het Bos was het bijzonder druk in de Elsakker en ook in Wortel-Kolonie. Eerstejaars van het Klein Seminarie bestuderen hier het bosbiotoop, maar tegelijkertijd waren iets verderop leerlingen van de lagere school van het Spijker en leerlingen van de gemeentelijke basisschool van Hoogstraten in het bos actief. Heel wat scholen maakten ook gebruik van de faciliteiten van bezoekerscentrum De Klapekster. Het bezoekerscentrum is uitgerust met tal van educatieve materialen en stelt zelf ook educatieve programma’s ter beschikking. Vooral in de Week van het Bos is de interesse groot, maar ook tijdens de rest van het schooljaar brengen heel wat scholen een bezoek. (AO)

Leerlingen ASO-Spijker in debat over migratie en inburgering HOOGSTRATEN – Op vrijdag 21 oktober gingen leerlingen van ASO-Spijker in debat met politici van verschillende partijen over migratie en inburgering. Uiteraard ging daar een voorbereiding aan vooraf. In de klas kregen groepjes van 4 of 5 leerlingen een aantal stellingen voorgelegd over migratie en inburgering. Daarvan moesten ze twee stellingen kiezen waarover ze wilden nadenken. Ze kregen de opdracht om de standpunten van de verschillende politieke partijen in verband met die stellingen op te zoeken en zich te documenteren. Zo kon men goede vragen formuleren, die aan bod konden komen tijdens het debat. Donderdag 20 werden de leerlingen in groepen ingedeeld. Voor elk van deze groepen stond een verkenning van de stad en een gesprek met ‘inburgeraars’ en Marokkaanse vrouwen of centraalafrikanen op het programma.

Vrijdag 21 oktober was er in de voormiddag het debat met de Antwerpse politici en na de middag een gesprek met de ‘ambassadeurs van

De leerlingen gingen in debat met Freya Piryns (GROEN!), Zuhal Demir (N-VA), Guler Turan (Spa) en Willem-Frederk Schiltz (open VLD).

Schrijf-Ze-Vrijdag’t Spijker schrijft! HOOGSTRATEN - Op vrijdag 21 oktober lieten de leerlingen van Instituut ’t Spijker massaal schrijfsgewijs van zich horen. Op de Schrijf-Ze-Vrijdag, een wereldwijd initiatief van mensenrechtenorganisatie Amnesty International, nam een recordaantal van 487 leerlingen en leerkrachten het heft, of beter … de pen, in eigen handen. Zo schreven zij elk een brief naar de Colombiaanse autoriteiten waarin de voortdurende schendingen van de mensrechten van de Vredesgemeenschappen in het land werden aangekaart. Deze gemeenschappen zijn

de verdraagzaamheid’ en een bezoek aan een moskee. (fh)

Huisartsenhuis 44

immers reeds jaren het doelwit van de verschillende gewapende partijen in Colombia. Door de Schrijf-Ze-Vrij-actie willen de leerlingen van ‘t Spijker deel uitmaken van een mondiaal initiatief dat hopelijk de originele pracht van het Zuid-Amerikaanse land zal herstellen. Sociaal engagement blijkt geen uitzondering in de school. Later dit jaar zal er nog gewerkt worden rond de millenniumdoelstellingen en staat er tevens ook een sponsortocht, ten voordele van Broederlijk Delen, op het programma. (ED/red)

HOOGSTRATEN – Dokter Dolf Mostmans, Venhoefweg 10, Minderhout, zal vanaf 1 januari 2012 samenwerken met dokter Johan Willemse en dokter Hanne Opdekamp in Hoogstraten. De raadplegingen zullen vanaf dan gehouden worden in de groepspraktijk HUISARTSENHUIS 44, Burgemeester Van Aperenstraat 44 in Hoogstraten. Dr. Mostmans blijft wel bereikbaar voor afspraken en advies via zijn eigen tel.nr. 03 314 66 02.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 27

DHM_december_320.indd 27

24-11-2011 11:48:54


HOOGSTRATEN

De bouwstenen van Westvleteren

Feest in de ’s Boschstraat

HOOGSTRATEN - Het verhaal achter deze foto is dat wij twee broers zijn en als Hollanders met een ‘Belse’ achternaam regelmatig van Breda naar Meer rijden om de Belgische geneugten des levens te kopen. Op het moment dat wij van de Colruyt-actie hoorden zijn wij gaan plannen. Een vrije dag opnemen en natuurlijk e e n tw e e ta l bonnen op de kop tikken. Dat laatste viel niet mee. Alle Standaard’s in kiosken waren binnen een mum van tijd uitverkocht. Uiteindelijk een tweetal Knack’s op de kop weten tikken. Via Twitter werd ons al duidelijk dat er een stormloop te verwachten viel. Wij hebben ons zelfs gewaagd aan enige kansberekening... Een kwartier voor opening kwamen wij de parkeerplaats op rijden en zagen een aardige rij staan. Geduldig achteraan sluiten en vlug een kiekje schieten. De minuten die volgden sloten er meer mensen aan in de rij. Een gezamenlijk gevoel van euforie ontstond. Half negen, deuren open, de beschaafde rij ging over in een kleine massa die met ingetogen ongeduld naar binnen drong. Daar herschikte de rij zich opnieuw en zagen we voor het eerst op een pallet de bouwstenen staan... Het wachten duurde erg lang. Na een minuut of twintig stonden we buiten met ons mythische sixpack...

Kampioenen gezocht HOOGSTRATEN - De Gemeentelijke Sportraad zoekt sportlaureaten en sportkampioenen. Heeft uw sportvereniging sinds 1 oktober 2010 schitterende prestaties geleverd? Zijn er individuele leden die u wil voordragen als sportlaureaat en/of kampioen? Aarzel niet, en stuur nu uw kandidatuur binnen. De kandidaturen voor sportman, sportvrouw, sportvereniging, sportverdienste en sporttiener van het jaar 2011 kunnen best op een apart schrijven worden binnengebracht. U kan hiervoor formulieren opvragen bij de sportdienst of de invulformulieren via het publieksloket verenigingen op www.hoogstraten.be doorsturen. De kandidaturen worden voor 4 januari 2012 verwacht. Het reglement van de sportlaureatenviering vindt u op de website of kan u ophalen op de sportdienst.

HOOGSTRATEN – Zaterdag 19 november was het feest in de ’s Boschstraat want Madeleine en Bert waren 60 jaar getrouwd. De buren maakten van de nood een deugd en gebruikten de blokken (volgens sommigen de struikelblokken) om de straat van de jubilarissen te versieren.

De laureatenviering vindt plaats op zaterdag 10 maart 2012 in de feestzaal van het Klein Seminarie te Hoogstraten. De deuren gaan open om 17u, waarna we stipt om 17.30u met de huldiging starten gevolgd door een receptie. Noteer alvast deze datum in uw agenda. Meer info kan u verkrijgen bij de Sportdienst via tel. 03 340 19 51 of email sport@hoogstraten.be

Leerlingen leren bier brouwen

De bouwsteen staat nu in ons keldertje geduldig te wachten op een mooi moment.... (Thomas de Clerck)

HOOGSTRATEN - De zesdejaars van het Klein Seminarie van Hoogstaten maken van de les chemie een deugd, althans dat is de bedoeling. De leerkrachten wetenschappen Lieven Van Nyen en Bart Van de Velde vatten het idee op om samen met hun leerlingen bier te brouwen. Bart Van de Velde heeft als hobbybrouwer de nodige ervaring. Alle behandelingen van het brouwen van bier kwamen in de les aan bod. Voor de leerlingen is het vooral een bijzonder leerrijke kennismaking geworden en het bood de leerkrachten de gelegenheid om hun studenten een aantal technieken op een ludieke manier aan te leren. Nu is het vooral afwachten hoe het resultaat smaakt. Daarvoor moeten leerlingen en leerkrachten nog enig geduld oefenen. Begin volgend jaar zal wellicht voor een eerste keer genipt mogen worden aan het glas, maar niet tijdens de les uiteraard! (AO) 28 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 28

24-11-2011 11:48:55


. 0 -

, r n

hoogstraten

Taaluitwisseling met Carlsbourg HOOGSTRATEN - Leerlingen van het vijfde jaar van het Klein Seminarie mogen op vrijwillige basis deelnemen aan een taaluitwisselingsproject het Collège St. Joseph uit Carlsbourg. Na een correspondentieronde brengen de leerlingen en leerkrachten mekaar een bezoek. Vorige maand waren de leerlingen uit Wallonië op bezoek in Hoogstraten. De leerlingen verblijven

Sporen van Geweld

bij gastgezinnen en worden zo verplicht de taal van het andere landsgedeelte te spreken. Voor velen is dat een leerrijke ervaring en daarnaast zorgt het ook voor nieuwe sociale contacten. De leerlingen brachten onder andere een bezoek aan het MASS, maar het uitzicht vanop de toren van het Klein Seminarie werd ook bijzonder goed gesmaakt. (AO)

HOOGSTRATEN - Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ook Hoogstraten niet gespaard van het oorlogsgeweld. Naast de materiële schade eiste dit geweld een hoge tol aan mensenlevens en het liet het zichtbare en minder zichtbare sporen na. Tijdens een wandeling worden deze sporen onder de aandacht gebracht en Erfgoed Hoogstraten maakt deze beklijvende ervaring levensecht. Geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar. Sporen van geweld, wandeling op zondag 4 december, vertrek om 14 uur aan het Klein Seminarie. Een organisatie van Erfgoed Hoogstraten in samenwerking met Grensland en Toerisme Hoogstraten. Info 03 340 19 55. (fh)

2 n

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

0 -

a

Zet je zinnen op zingen - Het Piuskoor zoekt zangers Met The Rhythm of Life, het middagconcert in de Rabboenizaal, liet het Piuskoor zich op een bijzonder stijlvolle manier van de lichtere kant zien. Het koor, onder leiding van dirigente Tine Rabijns, ging een tijdelijke samenwerking aan met enkele topmuzikanten in het lichtere genre. Een verfrissend concert waar het plezier van afdroop.

Overigens zoekt het koor nog enthousiaste mensen die hun passie delen. Zij geven kandidaten de mogelijk om mee te zingen of gewoon even te komen kijken in enkele zogenaamde ‘open repetities’.

kenzaal in het Administratief Centrum, bovenste verdieping - ingang Lindendreef. Op een ongedwongen manier gaat de dirigent enkele liederen aanleren zodat je het apart gevoel van meerstemmige samenzang aan den lijve kan ondervinden.

Op donderdagen 1, 8, 15 en 22 december van 20 tot 21 uur kan je een kijkje nemen in de Kanunni-

Je kan ook meer inlichtingen vragen: ikwilerbij@piuskoor.be of nys.martens@skynet.be (lvr)

e

-

-

n -

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 29

DHM_december_320.indd 29

24-11-2011 11:48:57


hoogstraten

Welkom op Technopolis in Hoogstraten HOOGSTRATEN - Wist u dat Technopolis een vestiging heeft in de gemeenteschool van Hoogstraten? De kinderen van de 2de graad van de lagere school bezochten Technopolis in Mechelen. Daarna werkten ze twee weken rond techniek, experimenteerden ze en deden ze allerlei proefjes. Ze werden echte wetenschappers. Op een vrijdagnamiddag nodigden ze de andere kinderen van de school, hun mama’s en papa’s, hun oma’s en opa’s uit. De bezoekers konden genieten van de voorstelling van enkele proeven. In de refter van de school stelden de kinderen hun eigen experimenten op. De ouders konden bij elke proef een kijkje nemen. Ook de kinderen van het 6de leerjaar zijn weer aangesproken op hun uitvinderkwaliteiten. In de school werd het startschot gegeven van het project MyMachine. MyMachine maakt het mogelijk voor kleine en grote kinderen om hun eigen droommachine te ontwikkelen. De kin-

deren bedenken een ‘machine’ die dan verder wordt uitgewerkt door hogeschoolstudenten, industrieel ontwerpers van Kortrijk. Tenslotte wordt de machine gerealiseerd door leerlingen uit het technisch onderwijs. Die taak nemen de

studenten van het VITO op zich. Gedurende het hele traject kunnen kinderen en studenten beroep doen op de expertise en ondersteuning van diverse bedrijven en organisaties om zo de knapste machines te realiseren. (LL/red)

Opening nieuwe muzieklokaal HOOGSTRATEN – Naar aanleiding van de opening van een nieuw muzieklokaal schreef Justine Vermonden van het 6de leerjaar volgende tekst. Het is geen enkele Spijkerkop ontgaan: we hebben eindelijk een nieuw muzieklokaal! Bij zo een feestelijk gebeuren hoort uiteraard ook een officiële opening. Deze vond plaats op woensdagavond 26 oktober 2011. Het heuse spektakel werd verzorgd door enkele leerlingen van het Spijker onder de leiding van een handvol leerkrachten. Zo werden de genodigden allereerst begeleid door een minifanfare naar ons nieuwe pronkstuk van de school. Hier eenmaal aangekomen konden ze genieten van prachtige livemuziek, expressieve toneelopvoeringen, levendige dansen en nog veel meer. Op die manier hebben wij, de leerlingen, laten zien dat het om veel meer dan alleen een muzieklokaal gaat. In deze nieuwe ruimte is plaats voor-

Soep op de stoep -

zien om te zingen, muziek te spelen, toneel te spelen, projectie/filmruimte, ..., maar ook om bijvoorbeeld gewoon les te volgen.

Als je het ons vraagt, heeft het verbluffend mooie muzieklokaal een opening naar behoren gekregen!

Actie van Welzijnszorg tegen armoede

HOOGSTRATEN - Omdat armoede een onrecht is, werkt Welzijnszorg aan armoedebestrijding. Ongeveer 1.600.000 Belgen leven vandaag in armoede. Dat is een schande voor onze samenleving. Samen met u wil Welzijnszorg met de actie ‘Soep op de stoep’ strijden tegen dit onrecht. Deze actie gaat door in honderden dorpen en gemeentes in Vlaanderen en Brussel. Janine Bischops zet zich reeds lang met hart en ziel in om armoede te bestrijden. Daarom is ze graag het tweede jaar op rij de meter van Soep op de stoep. Janine Bischops: “Ik heb me altijd al geëngageerd in de strijd tegen armoede – ook via m’n theaterwerk – dus deze kans wou ik niet laten liggen.”

Ook in Hoogstraten gaat de actie ‘Soep op de stoep’ door: op vrijdag 9 december van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur op de Vrijheid ter hoogte van het CM-kantoor, tegenover het gemeentehuis. Wezijnsschakel ’t Ver-zet-je, ACW, CM, Welzijnszorg, de buurtcomité’s van Mouterij en Melkerij en andere vrijwilligers staan die dag paraat om je een lekkere tas soep aan te bieden. Je wordt uitgenodigd om de petitie tegen armoede te komen ondertekenen. Meer info bij Huibrecht Provoost tel. 03 314 38 16. (fh)

30 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 30

24-11-2011 11:48:57


p -

d

hoogstraten

Dag van de jeugdbeweging HOOGSTRATEN - Een bonte mengeling van kleuren en een stevige sjorconstructie maakten op de Dag van de Jeugdbeweging in het Klein Seminarie duidelijk dat de leerlingenraad van de derde graad met volle goesting haar schouders onder het initiatief zette. De oproep om allemaal in het uniform van hun jeugdbeweging naar de school te komen werd goed opgevolgd. Veel Chiro, Scouts, KSJ en KLJ, iets minder JNM, KSA en VIBs, plussers, ... Maar ze toonden allemaal hun uniform met fierheid en speelden tijdens de speeltijd pleinspelen op de basketbalterreinen. (AO)

Werk aan de winkel HOOGSTRATEN – Nu lijkt het wel een autowrak, maar binnen enkele maanden staat deze wagen te blinken als pronkstuk van een verzameling oldtimers. Tijdens het weekend van 29 en 30 oktober brachten meer dan 4.000 autoliefhebbers een bezoek aan de jubilerende Oldtimerbeurs in de Veiling. Naast afgewerkte en te restaureren oude wagens, konden de liefhebbers er ook terecht voor onderdelen en curiosa. (fh)

Week van het bos HOOGSTRATEN - Tijdens de Week van het Bos was het bijzonder druk in de Elsakker en ook in Wortel-Kolonie. Eerstejaars van het Klein Seminarie bestuderen hier de bosbiotoop, maar tegelijkertijd waren iets verderop leerlingen van de lagere school van het Spijker en leerlingen van de gemeentelijke basisschool van Hoogstraten in het bos actief. Heel wat scholen maakten ook gebruik van de faciliteiten van bezoekerscentrum De Klapekster. Het bezoekerscentrum is uitgerust met tal van educatieve materialen en stelt zelf ook educatieve programma’s ter beschikking. Vooral in de Week van het Bos is de interesse groot, maar ook tijdens de rest van het schooljaar brengen heel wat scholen een bezoek. (AO)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 31

DHM_december_320.indd 31

24-11-2011 11:48:58


hoogstraten

Webshop ‘GEKRUID’ wint prijs voor meest gebruiksvriendelijke website HOOGSTRATEN – ‘De shortlist voor meest gebruiksvriendelijke website van België (Usability Awards 2011) is bekend. De Usability Awards worden jaarlijks uitgereikt aan de meest gebruiksvriendelijke website. In 3 categorieën worden de prijzen verdeeld: profit, non-profit en overall winner (publieksprijs). Eerdere winnaars zijn Brussels Airlines (2009) en Karel-de-Grote Hogeschool (2010). Aan de hand van diverse criteria waaronder de zoekfunctie, formulieren, copywriting en algemene indruk, selecteerde de jury een shortlist van 10 websites uit de 95 geldige inzendingen. De Usability Awards zijn een organisatie van AGConsult. In de jury zetelen specialisten uit de wereld van webdesign en web toepassing. Op de lijst met bekende namen staat ook de online kruidenwinkel Gekruid. Toch opmerkelijk voor een eigen creatie van een jonge vrouwelijke ondernemer’. Dat lazen we in een persbericht eind oktober. Later kregen we te horen dat webshop Gekruid de Usability Award 2011 voor de meest gebruiksvriendelijke website in de wacht sleepte. Bleek dat de genomineerde vrouwelijke ondernemer Dorien Verhoeven heet, in Hoogstraten woont en van bij haar thuis de online-winkel met kruiden uitbaat. Aanleiding genoeg voor een babbel.

Passie voor kruiden ….. Dorien Verhoeven, afkomstig uit Merksplas, woont sedert een goed jaar met Niels Wijnen in Hoogstraten. Zij liep er ook jarenlang school. Van opleiding is ze ergotherapeute en na haar studies kwam ze in het onderwijs terecht. Toen er een kindje kwam, wilde ze graag wat meer thuis zijn en zich als zelfstandige vestigen. Nadeel van dat in haar eigen stiel te doen, is dat de meeste klanten uit de onderwijswereld komen en dan op de tijdstippen dat het geen les is. ’s Avonds, woensdagnamiddag, zaterdag. Waardoor er nog minder tijd zou overblijven voor man en kind dan als ze in het onderwijs aan de slag bleef. Kruiden waren al lang een passie en dus dacht Dorien ‘waarom niet daarmee aan de slag gaan’. In 2006 begon ze samen met Niels een handeltje, de verkoop was meestal op beurzen en speciale markten. ‘Ongelukkig genoeg ook weer in het weekend en bovendien blijft het aantal klanten dat je ermee bereikt vrij beperkt’.

…. En het wereldwijde web Hoewel de boekenkast vol boeken over kruiden staat, bleef er steeds nood aan informatie. En dus werden Dorien en Niels fervente gebruikers van het internet om informatie én leveranciers te vinden. Ze leerden veel over kruiden, maar ook veel over het net zelf, o.a. over de mogelijkheden om te kopen en verkopen. Stillaan rijpte de gedachte om zelf via het net te gaan handelen. Meteen de mogelijkheid om van thuis uit te kunnen werken, wat aanvankelijk toch de bedoeling was. Omdat ze liefst alles zelf in de hand hielden, ontwierpen ze zelf hun website. Alles zelf geleerd, met veel ‘try and error’, vallen en opstaan, kwamen ze tot de huidige website. Om de gebruiksvriendelijkheid die van in het begin vooropstond te toetsen, schreven ze zich in voor de selectie van de ‘Usability Awards’. Tot hun verbazing kwamen ze op de shortlist terecht en

Niels Wijnen en Dorien Verhoeven tot nog grotere verbazing wonnen ze de prijs in de categorie commerciële websites, gekozen door een vakjury, voor de culinaire website Zesta (2e plaats) en Citibank (3e plaats). Commentaar van de jury over de winnaar, Gekruid : handige openklappende topnavigatie geeft een goed beeld van het aanbod; goed uitgewerkte zoek- en filteropties helpen je snel vinden wat je zoekt; efficiënte bestelprocedure met uitstekende formulieren maakt bestellen makkelijk en snel. Dorien, die er het meeste werk aan leverde, is er heel fier over, vooral omdat de meeste andere websites ontworpen en gemaakt zijn door professionele en dikwijls gerenomeerde webdesigners. Het is fijn daar als ‘selfmade’ ontwikkelaar als beste uitgekozen te worden.

Groot assortiment Naast een gebruiksvriendelijke webwinkel, is ook het assortiment kruiden enorm uitgebreid. Toen ze met hun kruidenhandel begonnen, hadden Dorien en Niels 150 kruiden te koop en dat vonden ze toen al gigantisch. Ondertussen is dat assortiment gegroeid tot ca. 1.300 verschillende kruiden. De webshop is daar onrechtstreeks mee de oorzaak van. Via beurzen en markten blijf je eerder een beperkt publiek bereiken, krijg je minder vragen. Via het net bereik je bij wijze van spreken heel de wereld. Je krijgt op je beurt

veel vragen, waardoor je zelf op zoek gaat. Het vraagt veel studiewerk en een strenge selectie van producten en leveranciers, want Gekruid wil alleen gezonde, verse en kwaliteitsvolle producten leveren. Gekruid levert en aantal unieke producten en net die blijken immens populair te zijn.

Deskundige informatie Naast kwaliteitsvolle producten, levert Gekruid op zijn website ook uitgebreide informatie over alles wat ze verkopen en algemene kennis over gebruik en toepassingen van kruiden. Met veel goede raad, zoals de waarschuwing dat geneeskrachtige kruiden de dokter niet kunnen vervangen. Gekruid is leverancier van kruiden, geen kruidendokter of therapeut. Maar kruiden kunnen wel heilzaam zijn voor een goede gezondheid. Dorien en Niels zijn heel tevreden over de reclame die de prijs voor hun sit heeft opgeleverd, het kan de handel alleen maar ten goede komen. Dorien heeft ondertussen de handen vol aan de winkel en doet alles van thuis uit. Niels is nog aan de slag als leraar, maar hoopt op termijn ook voltijds aan de kruidenhandel te kunnen werken. Kijk ondertussen al eens op de winnende website www.gekruid.be. Je vindt er een heel gebruiksvriendelijke website en kruiden waarvan je het bestaan niet vermoedde. (jaf)

32 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 32

24-11-2011 11:48:58


hoogstraten

Een fairtradegeschenk HOOGSTRATEN - De feestdagen komen er weer aan! Sinterklaas, de Kerstman, Nieuwjaar! Waarom in deze gezellige, warme tijd eens niet denken aan mensen die het minder gemakkelijk hebben dan wij en die dag in dag uit hun uiterste best doen om eerlijke producten te vervaardigen in dikwijls moeilijke omstandigheden? In de wereldwinkel kan je deze producten vinden! Educatief, verantwoord speelgoed voor de kleinsten. Plezierige gadgets voor de iets ouderen en mooie geschenken voor iedereen. Een greep uit ons assortiment! Een mand, gevuld met voedingsproducten en een goede fles wijn of fruitsap, een cadeaucheque,juwelen, handtassen, sjaals, glazen, kopjes en theepotten, prachtige kalenders van 11.11.11, agenda’s voor 2012, tajine’s, schorten, handdoeken, kookboeken en nog zo veel meer! Maak eens een kleine omweg naar de Gelmelstraat en kom eens binnen in de wereldwinkel. Het is de moeite waard en je steunt er onze medemens uit het Zuiden mee! Openingsuren: van woensdag tot en met zaterdag van 10.00u tot 17.00u Vanaf december kan je ook met bancontact betalen in de wereldwinkel!

t

Statie ‘k wist’t

De ploegen bestaan uit maximaal uit 6 personen en het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg. Vooraf inschrijven is meer dan nuttig, gezien de zaal zijn beperkingen heeft wat betreft het aantal deelnemers. Inschrijven kan via het e-mailadres: statiekwist@gmail.com of bij jacobsfons@skynet.be

d

Weet wat je eet

r

-

-

, . e

k

t

HOOGSTRATEN - Theatergroep Pas Geverfd van Zjosfinks mocht op vrijdag 11 november de duizendste deelnemer aan de theaterwandeling ‘De bossen van Castel’ verwelkomen. De gelukkige was Jeanne Stoffels, die nu in Herentals woont maar afkomstig is van Meersel-Dreef. Voor het vertrek van de wandeling aan de Castelhoeve mocht Jeanne een mand met streekproducten in ontvangst nemen. Daarna vertrokken een 50-tal wandelaars voor een tocht door Castel, waarin Zjosfinks een achttal bijna echt gebeurde verhalen vertelt. (fh)

HOOGSTRATEN - Op vrijdag 13 januari 2012 organiseert Statie ‘k wist ‘t haar jaarlijkse quiz in de Pax te Hoogstraten. Het is een algemene quiz, waar familieploegen, verenigingen, vriendenclubs en iedereen die zich een avond wil amuseren zich zal thuis voelen.

n -

e

Duizendste deelnemer aan de ‘De Bossen van Castel’

De Wereldwinkel werd speciaal heringericht om u nog meer geschenken aan te bieden.

HOOGSTRATEN / WORTEL - Veel kinderen weten nog amper waar hun voedsel vandaan komt. Sla haal je gekuist en voorgesneden uit een plastic zakje, melk koop je in kartonnen dozen. De meeste mensen doen hun inkopen in warenhuizen en weinig kinderen komen nog op een boerderij. Om daar iets aan te doen ontwikkelde de vzw Plattelandsklassen van de Landelijke Gilden het educatief spel ‘Weet wat je eet’. Het spel legt de link tussen de land- en tuinbouw en het voedsel dat in de winkelrekken ligt. Het maakt de jeugd opnieuw vertrouwd met de herkomst van wat er dagelijks op hun bord ligt. Naast meerkeuzevragen zijn er een aantal ludieke doeopdrachten in het spel verwerkt. Daarnaast tonen miniaturen de kinderen hoe de machines op het veld echt werken.

Als aanvulling of als alternatief voor een les rond land- en tuinbouw of voedsel in het algemeen, kan het spel gratis worden ontleend door de lagere scholen. Het ligt ter beschikking in de bibliotheek. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 33

DHM_december_320.indd 33

24-11-2011 11:48:59

V D J h m


hoogstraten

GEDICHT IN DE MAAND “Tupperware heeft voor de grap een mens op de markt gebracht en hij heet Hans Otten.” Voorwaar een rake typering van Humo’s dwarskijker Rudy Vandendaele (05/02/1993)! Deuxpièces van Versace. Truitje van Gucci. Burlington & Burberry. The Devil wears Prada. Tapas en crèmes in de keuken, met een grote ecologische voetafdruk ingevoerd uit verre oorden. Gedegusteerd tussen de plastic planten in een living die ZEN moet zijn. Glimmende leaseauto onder je gebleachete krent en de I-pod-pad-pud-ped-… als supersonisch surrogaat van een verdrongen identiteit in je Delvaux of herentasje. Maar waar is het kind in ons gebleven? Waar is de gewone man/vrouw? Waar is die Kempenaar? Eerst wat stroef, maar wél echt. Altijd écht. Oprecht. Geen verpakking nodig …

Wij kweken suikerspruiten en eten druiven zonder pit. De pit eruit en mond tot tuiten. Weg vieze pit. Die zit. In de vuilbak, op de vloer. En mama roept: “Laat liggen, schat!” Want ’t kindje lag al op de loer. Het had bijna die pit gevat. Vies, o vies, in bus en tram. Je raakt zo weinig mogelijk aan. Van snuiten, boeren: schrik je lam! En dikkerds, oudjes: naar de maan. En ruiken, gat en pis: adieu. ’t Bestaat niet meer, een gulle scheet. Het eigen lijfje zijn we beu. Je moet zo zijn, als d’ànder weet: de modegoeroe L.V.J. de B.V. V.D.A. of N. O, journalist, spel ons de les! En domme preker: kef en pen! De tijdsgeest, niet? En vlug en vlug! Het kneusje: strop het. Neuk het. Lach. Met zaak en dier en mens, krab rug. Van geld en jeugd. Uitlachen mag. R. Servaes

17/3/’09

Mon (Edmond) Rigouts ° Hoogstraten 10/08/1928 - † Wuustwezel 29/10/2011

Ere-directeur van Veiling Hoogstraten (1958-1993), Gewezen afgevaardigd bestuurder van het Proefcentrum Hoogstraten, Gewezen voorzitter inrichtende macht Land- en Tuinbouwschool Hoogstraten, Gewezen voorzitter Stichting voor de Kempen. Gewezen provincieraadslid Antwerpen en gemeenteraadslid Hoogstraten Op zaterdag 29 oktober overleed, op 83 jarige leeftijd, de heer Edmond Rigouts, ere-directeur van Veiling Hoogstraten. Edmond (Mon) Rigouts werd geboren op 10/08/1928 als derde van de vier zonen van Henri Rigouts en Maria Pelckmans. Vader Rigouts was koster,organist, horlogemaker, verzekeringsagent, dirigent en verborgen helper in nood voor meerdere Hoogstraatse families. Reeds tijdens zijn jeugdjaren liet Mon Rigouts zijn interesse voor het toenmalige boerenleven blijken en leerde daar ook zijn toekomstige echtgenote Louisa Van Aert kennen. Na zijn studies landbouwingenieur aan de universiteit van Leuven werd Mon medewerker in het Veredelingsstation van de Belgische Boerenbond in Heverlee. Reeds enkele jaren later, op de jeugdige leeftijd van 29 jaar, werd Mon Rigouts, na het onverwacht overlijden van directeur A. De Bondt, door de raad van bestuur van de veiling op 3 januari 1958 benoemd tot directeur van de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen te Hoogstraten. Na de moedige beslissing van de stichters in 1933 om een veiling op te richten waren Staf Sterkens , Gust Michielsen, Jules Rogge, Marcel Vanderbruggen, Wim Janssens en Mon Rigouts gedurende meer dan een halve eeuw de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de tuinbouw. Onder het directeurschap van Mon Rigouts groeide de tuinbouw in de Kempen van een gelegenheids- en/of amateuristisch gebeuren uit tot een volwaardige beroepstuinbouw die ook heden nog een inkomen biedt aan honderden hardwerkende gezinnen. Deze ontwikkeling, soms met grote sprongen voorwaarts, werd sterk gedragen door het Proefbedrijf te Meerle en de Tuinbouwschool in Hoogstraten en vroeg van de afzetorganisatie een proactieve werking.

In deze context kon directeur Rigouts zijn talenten voor het uitdenken en ontwikkelen van systemen, in functie van het dagelijks werk, ten volle ontplooien. Het veilingterrein werd voortdurend uitgebreid en de ene loods na de andere werd opgericht. De administratie werd stelselmatig gemoderniseerd. Het ontwikkelen van een steeds grotere capaciteit bij het sorteren van augurken en het automatiseren van de verschillende arbeidsprocessen was hem op het lijf geschreven. Moderne kloksystemen, het ontwikkelen van computersturingen en het automatisch registreren van gegevens, werden onder zijn impuls en met medewerking van jonge startende ondernemers, uitgedacht en uitgevoerd. Als afgevaardigd bestuurder van de vzw Proefbedrijf drukte hij ook zijn stempel op de ontwikkeling, infrastructuur en werking van het toegepast onderzoek. Directeur Rigouts was zich goed bewust van de verantwoordelijkheid die hij droeg voor de vele gezinnen die hun beroepsinkomen zochten in de tuinbouw en voor het groeiende personeelsbestand van de veiling. Zelf stichtte hij een groot gezin waarvan de zorg in grote mate door zijn echtgenote werd gedragen. Alhoewel hij dag en nacht om zijn veiling bekommerd was, vond hij toch nog tijd om ontspanning te vinden in achtereenvolgens: het dansen, het fietsen, de paardensport, de computer en de fotografie. En zoals in het professionele leven werden al deze hobby’s met een gezond fanatisme beleefd. Mon Rigouts was 35 jaar directeur van de veiling en genoot sinds 1993 van een welverdiend pensioen. (P. Van der Hallen, ere-directeur Veiling Hoogstraten)

34 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 34

24-11-2011 11:49:00

D J

H j r o s


hoogstraten

Euregio Jeugd Orkest treed nogmaals op in Hoogstraten HOOGSTRATEN - De naam EJO-orkest doet waarschijnlijk een belletje rinkelen in sommige oren. Het orkest concerteerde namelijk al eens eerder in Hoogstraten, meer bepaald in april van dit jaar. Daarnaast kreeg EJO-dirigent Hans Casteleyn vorig jaar bij ons veel bekendheid als de orkestdirigent van Gelmel, de Musical. Dit keer vertelt Hans over zijn EJO-orkest dat op 15 januari nog eens een concert geeft in Hoogstraten, maar daarvoor eerst nog op tournee naar China gaat. Ook orkestleden Arno, Lotte en Elise, jongeren gepassioneerd door muziek èn afkomstig uit Hoogstraten en omgeving, vertellen over hun ervaring bij het Euregio Jeugdorkest. DHM: Vertel eens Hans, wat is het Euregio Jeugdorkest? Hans: Het Euregio Jeugdorkest is opgezet voor jongeren tussen 12 en 24 jaar, uit Vlaanderen en Noord-Brabant. Het is een symfonisch orkest,wat betekent dat er houtblazers, koper, slagwerk en strijkers, waaronder bvb. ook har-

of muziekgroep. Vooral in Nederland hebben we daarvoor een uitgebreid netwerk opgebouwd. Natuurlijk zijn die audities enkel voor de plaatsen in het orkest waarvoor we iemand nodig hebben op dat moment. Kortom, van de jongeren die toegelaten worden, zijn we zeker dat die, ofwel voldoende potentieel hebben om verder te groeien, ofwel gewoon goed genoeg zijn om erbij te komen. DHM: En Lotte, Arno en Elise, hoe zijn jullie bij het orkest gekomen? Lotte: Via Hans, die ik van de Muziekacademie in Hoogstraten ken, hoorde ik dat de vorige harpiste ermee gestopt was, en dan heb ik auditie gedaan. Dat was een jaar geleden. Elise: Ik heb eigenlijk altijd al gezegd dat ik dit graag wilde doen. Via Arno hoorde ik dat men kandidaten zocht voor klarinet. Wij zitten namelijk ook samen in de harmonie van Wuustwezel, de Jonge Scheuten. Ik heb dan gemaild met de vraag of ik auditie mocht doen. En sinds september van dit jaar speel ik in het orkest. Hans: Een soort van open auditieaanvraag, inderdaad. Maar ik kende Elise ondertussen van het orkest van Gelmel, de Musical, waarin Arno en Lotte, trouwens ook hebben meegespeeld. Kortom ik wist wel een beetje wat Elise kon en

Nieuwjaarsconcert “Butterfly Lovers” door het Euregio Jeugdorkest 15 januari 2012 Sint-Catharina kerk te Hoogstraten Aanvang: 15.30 uur Inkomprijs: - VVK: 12 euro; -16 jaar: 8 euro - KASSA: 15 euro; -16 jaar: 10 euro

Tickets: - VVV kantoor Hoogstraten, Vrijheid 149 - www.euregiojeugdorkest.com - EJO rekening: IBAN = BE71 3200 8393 4069; BIC = BBRUBEBB; op naam van “Euregio Jeugdorkest vzw” met vermelding van naam en aantal tickets

wat niet. Maar toch heeft ze nog een echte auditie moeten doen. Elise: Ik ben nog maar vrij recent gestart, sinds september van dit jaar. Arno: Ik ben ook destijds begonnen in de Muziekacademie in Hoogstraten, waar ik bij Hans piano en Algemene Muziektheorie, zeg maar Harmonieleer, volgde. Hij heeft me toen verteld over het Euregio Orkest. Omdat ik hoorde dat er een grote nood was aan trombonisten... Hans: ...en ik al had gehoord hoe goed Arno trombone speelt (glimlacht)… Arno: …heb ik dan auditie mogen doen. Sinds drie jaar speel ik mee in het orkest.

Hans Casteleyn (Foto Piet Henrard)

pen, in voorkomen. Je kan stellen dat een symfonisch orkest de meest uitgebreide bezetting heeft, omdat de meeste kleuren qua muziekinstrumenten aan bod komen. Het orkest is eigenlijk opgericht om jongeren, die zoveel talent hebben dat ze in de plaatselijke muziekacademies en fanfares weinig aan bod komen èn op zoek zijn iets meer, een podiumplaats te bieden op een zo hoog mogelijk niveau. Dat laatste staat zelfs letterlijk in de statuten. Dat wil ook zeggen dat kandidaten enkel geselecteerd worden via audities, die jaarlijks plaatsvinden. En dan doen we zelf eerst nog een vooronderzoek, via docenten van muziekscholen en –academies. Dus leerkrachten reiken jongeren aan die het grootste talent vormen in hun klas

Vlnr: Arno, Elise en Lotte DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 35

DHM_december_320.indd 35

24-11-2011 11:49:00


Hoogstraten DHM: Het is een grensoverschrijdend orkest: hoe zit de verhouding tussen het aantal Vlamingen en Nederlanders? Hans: Globaal gezien wisselt dat aantal altijd een beetje en gaat het op en af over de jaren heen, qua overwicht uit beide landen, maar de laatste jaren zijn er iets meer Nederlanders dan Vlamingen. DHM: Leuk, samenwerken met Nederlanders? Arno: Euh, gezellig! Elise en Lotte: Ja. (lachen) Hans: Het is echt wel een geheel, het orkest.’t Is niet dat je in de pauzes twee entiteiten bijeen ziet plakken. Er wordt ook tussendoor samen opgetrokken, Vlamingen en Nederlanders door elkaar. DHM: Hoe lang blijven de meeste jongeren bij het orkest hangen? Hans: Zoals ik al gezegd heb, staat er een leeftijdsgrens op van 24 jaar. Maar in de praktijk is het nog nooit gebeurd dat wij iemand uit het orkest hebben moeten zetten. Meestal komen onze jongeren uiteindelijk toch op de conservatoria terecht, waar ze andere opdrachten krijgen en zo stilaan uit het orkest groeien. Als het zover is, zijn wij ook heel dankbaar dat we ze kunnen laten vertrekken. Wij zijn uiteindelijk een opleidingsorkest dat het jonge talent zo goed mogelijk wil klaarstomen voor een professionele carrière. DHM: Hebben jullie dan ook professionele ambities in de muziek? Elise: Ja, ik wil ook verder op conservatoriumniveau, en dan concreet naar het Lemmensinstituut voor klarinet. Later wil ik graag lesgeven in een conservatorium en in een orkest spelen. Arno: Ik zit al op het Lemmens in de kunsthumaniora, dus ik wil graag verder. Het liefst toch

op het Lemmens blijven. Met als doel om uiteindelijk in een orkest terecht te komen als trombonist. Ik wil ook graag orkestdirectie volgen, in de hoop ooit een eigen orkest te kunnen dirigeren. Lotte: Ik wil ook conservatorium gaan volgen, in Antwerpen of in Brussel. Maar waar precies, dat weet ik nog niet. Hans: Waar je uiteindelijk terecht komt, hangt uiteindelijk ook een beetje af van de conservatoriumleraar die straks aan je mouw komt trekken en jou graag als leerling wil hebben. DHM: Vertellen jullie eens: wat is er precies zo leuk aan het EJO Orkest? Lotte: Vooral het samen musiceren met elkaar. Je kan wel naar een CD luisteren om van muziek te genieten, maar het feit dat je samen muziek speelt, maakt het nog leuker om te doen. Elise: Dat vind ik ook: dat je samen die muziek maakt, maakt het precies zo fijn. Arno: Voor mij is het juist ook de bepaalde stukken die we spelen, waar ik de uitdaging in vind. Hans: Dat wilde ik ook net toevoegen. In een harmonieorkest spelen is ook plezant, maar de werken die in een symfonisch orkest aan bod komen zijn toch van een heel andere orde dan wat in een harmonie wordt gespeeld. Zeker in functie van wat je later als groepsspeler moet kunnen. Het is vooral de complexiteit van de stukken, de lengte en het machtige verhaal dat achter een stuk schuilgaat, dat het verschil maakt. Je kan het vergelijken met lezen: je kan plezier halen uit het lezen van een weekblad of een tijdschrift, maar als je graag leest, kies je liever een goeie stevige roman van een goede schrijver. Arno: Hans heeft gelijk, hoor, maar ik wil wel even toevoegen, namens Elise en mij, dat wij het natuurlijk altijd nog fantastisch vinden om in de Harmonie spelen (lacht). Elise: Ja, natuurlijk! (lacht ook). DHM: Een praktische vraag: hoe werkt het EJO?

Hans: We zijn geen orkest dat wekelijks repeteert: we komen eenmaal per maand bijeen. Concreet repeteren we in september twee weekends om een nieuw programma in te studeren. Dat doen we in de thuisplaats van het orkest, nl. Goirle, vlak onder Tilburg. Vanaf oktober komen we één keer per maand samen, vooral om concerten te geven: ’s middags repeteren en ’s avonds spelen. Zo spelen we dit schooljaar 15 concerten. Dit alles houdt natuurlijk ook in dat er voor de muzikanten weinig repetitietijd is, dus dat iedereen telkens verwacht wordt zijn partij heel erg goed te kennen. DHM: Is dat vanzelfsprekend voor jullie, of kost dat soms moeite? Alle drie: Ja, natuurlijk vinden we dat vanzelfsprekend. Je kan op zo’n repetitie of uitvoering niet onvoorbereid aankomen. Dat kan je niet maken! Maar daar waren we ons al van bewust voor we bij het orkest kwamen. Hans: Iedereen weet dat wel, maar heeft daarom niet altijd door dat ze er hard voor moeten werken. Dus er zijn er soms ook die ik daar van tijd tot tijd op moet aanspreken (gegrinnik van de rest). Lotte: Maar ik steek toch wel veel tijd in instuderen, vooral in het begin van het schooljaar en bij nieuwe stukken. Elise en Arno: En ook in het weekeinde en in de vakanties. DHM: Worden jullie als orkest gevraagd voor optredens, of promoten jullie jezelf? Hans: Meestal verkopen we onszelf aan bepaalde organisaties. We hebben nogal een uitgebreid bestuur zowel in Vlaanderen als in Nederland, waarin ook directeurs van muziekscholen zetelen, en die contacten leggen. Daarnaast worden er ook mensen betaald door ons om promotie te voeren voor het orkest en een breed netwerk uit te bouwen. Heel soms organiseren we ook een

gordijnen • shutters • zonwering

c z n

D C

H C d i d C d t d é b h z

tapijten • vloerbekleding • laminaat behang • verf • kleuradvies bed- en badmode • boxsprings, etc.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

36 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 36

( 25-01-2011 21:21:03

24-11-2011 11:49:01


Hoogstraten ook veel te groot voor. Qua repertoire is er vanuit China ook het verzoek gekomen om een Chinees vioolconcerto te spelen, wat een nieuwe uitdaging oplevert, maar ook een hele mooie ontdekking. Het geeft ons ook de kans bij uitstek om dit stuk hier op het programma te zetten. Voor de rest weet ik uit ervaring dat de Chinezen vooral van virtuose en spetterende muziekstukken houden. Die zullen we dus zeker op het programma zetten: als afsluiter is de Radetzkymars (het overbekende ‘meeklap’-stuk, red.) dan ook bijna een verplicht nummer.

-

s t

e n -

-

DHM: Tot slot Hans, waarom wordt jullie optreden in Hoogstraten de moeite om te komen?

t

m .

.

n

r

,

n e

n

concert in eigen beheer, zoals nu in Hoogstraten zal gebeuren. Hoewel we in dit geval qua organisatie ook hulp krijgen van de VZW LA:CH. DHM: Hans, vertel eens wat meer over de China-reis die op de planning staat. Hans: Uit mijn studietijd ken ik David Shen, een Chinees die in Eindhoven woont en die namens de Chinese overheid contacten legt met muziekinstanties, om in zijn thuisland te komen optreden. Via hem hebben we de kans gekregen om in China op tournee te mogen gaan. We gaan van 28 december tot 6 januari en zullen er zes concerten spelen in zes verschillende steden, vooral in de omgeving van Shangai. Ter plekke zullen we één dag uitgebreid repeteren, de andere dagen bestaan uit kleine uitstapjes overdag en ’s avonds het concert. Echt uitgebreid de toerist uithangen zal helaas niet lukken, daar is dat land trouwens

Hans: Dit nieuwjaarsconcert wordt de afsluiter van ons jubileumjaar en ook een beetje van onze China-tour. Hoewel het de tweede maal is dat we hier optreden, blijf het voor mij als dirigent die hier woont, toch altijd wel leuk om voor het thuispubliek te kunnen optreden. Het is niet enkel ook de gelegenheid bij uitstek voor de ouders van onze orkestleden om eens dichtbij huis te kunnen komen kijken, maar we mikken ook op de Chinezen die in de lage landen wonen, en hier kunnen komen luisteren. Hoewel het Chinese Nieuwjaar pas een maand later is, vieren de Chinezen hier in januari toch ook wel Nieuwjaar met ons mee. Het Chinese vioolconcerto staat dan ook in Hoogstraten op het programma. De rest van het programma bestaat vooral uit heel toegankelijke en spetterende muziek. O ja, en voor het publiek zorgen we ook voor een paar muzikale verrassingen. DHM: En blijft het voor jullie spannend, zo’n thuismatch? Alle drie: Jawel, hoewel het inderdaad de tweede keer is, blijft het toch wel heel erg leuk om voor onze vrienden, familie en kennissen te spelen. Je kan meer mensen uit het Hoogstraatse uitnodigen. En er zijn toch altijd wel meer bekenden dan diegene die je zelf hebt uitgenodigd. Dat geeft toch wel een kick. (ms)

IDENTIKIT Het Euregio Jeugdorkest (EJO) - Opgericht in 1985 vanuit de muziekschool van Goirle (NL). - Eerste maal geconcerteerd in 1986. - Viert dit jaar het 25-jarig bestaan. - Voor jonge muzikanten uit Vlaanderen (BE) en Noord-Brabant (NL).

Hans Casteleyn (38 jaar) - Afkomstig van Aartselaar. - Getrouwd met Anke Seeuws en sindsdien woonachtig in Hoogstraten. - Opgeleid o.a. als pianist en orkestdirigent aan het Lemmensinstituut in Leuven. - Leerkracht aan de Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen. - Dirigent van het Leuvense Alumni Orkest. - Dirigent van het EJO Orkest.

Arno Ti Pramudia (16 jaar) - - - -

Woont in Hoogstraten. Speelt trombone. Zit in het vijfde middelbaar. Volgt kunsthumaniora muziek aan het Lemmensinstituut.

Lotte Stinkens (17 jaar) - Woont in Meer. - Speelt harp. - Volgt les aan de Academie de Noorderkempen in Hoogstraten. - Zit in het zesde middelbaar in het ASO Spijker.

Elise Bevers (16 jaar) - Woont in Wuustwezel. - Speelt klarinet. - Volgt les aan de Academie van Wuustwezel. - Zit in het vijfde middelbaar in het ASO Spijker.

(Foto Piet Henrard) DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 37

DHM_december_320.indd 37

24-11-2011 11:49:01


wortel

Om mee uit te pakken WORTEL - Wortel- en Merksplas-kolonie gaan, samen met de Nederlandse kolonies Frederiksoord en Veenhuizen, voor een erkenning als Werelderfgoed in 2018. Dan is het precies tweehonderd jaar geleden dat Johannes Van den Bosch de proefkolonie Frederiksoord opstartte. Begin december komen de bestendig afgevaardigden van de provincie Antwerpen en de Nederlandse provincie Drenthe samen om de officiële aanvraag voor te bereiden. Om de Vlaamse kolonies voor te stellen ontwierp de vzw Kempens Landschap een prachtige portfolio. Zestig bladzijden informatie, maar vooral veel unieke oude en prachtige nieuwe foto’s, geven een beeld van de kolonies vroeger en nu. (fh)

Een halve eeuw jong

WORTEL – 50 jaar is een mijlpaal en het moment om herinneringen op te halen. Dat deed men in Wortel een lange avond lang, na het nemen van deze groepsfoto. We herkennen bovenaan v.l.n.r: Dirk Vermeiren, Louis Vermeiren, Johan Verheyen, Paul Donckers, Louis Elst, Peter Verboven, Dirk Vanhaute en Luc Strijbos. Op de tweede rij v.l.n.r : Carola Strijbos, Bea Snels, Frank Vanhaute, Erik Hillen, Marc Snels, Linda Van Nijen en Marie - Josè Schrauwen. En onderaan v.l.n.r: Ann Bolkmans, Jef Donckers, Lena Strijbos, Mie De Clerck, Lydia Kimpe, Carine Van Opstal, Frieda Govaerts en Greet Van De Poel.

38 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 38

24-11-2011 11:49:02


e s s t e

wortel

Inwandelen Tikkenhaenweg overdonderend succes WORTEL – Op zondag 23 oktober, de Dag van de Trage Weg, werd de Tikkenhaenweg, die de Bosuil met Castelré verbindt, weer officieel toegankelijk voor alle wandel –en fietsliefhebbers uit de streek. Dat er, dankzij het stralende zonnige weer en de sterke promotie vooraf, weleens veel volk kon opdagen, hadden de organisatoren wel al bedacht. Maar met de kleine 400 mensen die uiteindelijk aanwezig waren, was het voor Erfgoed Hoogstraten, Heemkunde Amalia Van Solms uit Baarle en Natuurpunt Markvallei toch nog een hartverwarmende overrompeling. Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden, zie je hieronder een kleine impressie van een succesvolle namiddag.

n n

n n n

Voor de officiële opening werden de ‘Belgen’ eerst verzocht om langs de Bosuil mee het pad op te gaan tot aan het nieuwe bruggetje dat de grens vormt tussen Wortel en Castelré en tevens de Hollandse loop overbrugt. De ‘Nederlanders’ werden verzocht het pad vanuit Café in Holland te betreden. Ter hoogte van de brug zorgen twee douaneslagboompjes en de Belgische en Nederlandse vlag voor extra cachet.

Na de plechtige opening op de brug hielden burgemeester Jan Hendrikx van Baarle-Nassau en onze schepen Tinne Rombouts een toespraak.

Dit alles onder devoot toezicht van den Tikkenhaen. Zo werd soms een pastoor genoemd, vandaar wellicht de naam van het pad.

Wie de Tikkenhaenweg graag van dichtbij wil gaan bekijken, kan deze meteen combineren met de wandeling die ter ere van deze dag is uitgezet. Je vindt de gratis wandelbrochures bij Café in Holland, de toeristische dienst en het museum in Hoogstraten en Natuurpunt Markvallei, tenminste zolang de voorraad strekt. Je kan hem ook altijd gratis downloaden op de website van Erfgoed Hoogstraten, www.erfgoedhoogstraten.be . Daar vind je ook een uitgebreid fotoverslag van deze succesvolle dag.(ms)

k

-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 39

DHM_december_320.indd 39

24-11-2011 11:49:03


wortel

Brassband in de eerste afdeling

WORTEL - Na veel jaren van afwezigheid, hadden de muzikanten en dirigent Jan De Maeseneer van de brassband Wortel opnieuw de ambitie en veel goesting om deel te nemen aan het orkesttornooi van de provincie Antwerpen. Na een degelijke voorbereiding van de hele groep met intensieve repetities, werd de brassband op

zondag 9 oktober verwacht in de Warande in Turnhout. Daar bracht de Wortelse brassband twee werken: de “Accolades” van Belgisch componist Roger Derongé en de “Spirit of the Rambler” van de Nieuw-Zeelandse componist Ron Glynn als tweede werk.

De jury had voor de brassband niets dan lovende commentaren en gaf ook enkele werkpuntjes mee. Iedereen was trots en heel blij met een plaats in eerste afdeling. Dit werd achteraf gevierd met een champagne-repetitie, want in Wortel wil men muziek spelen in een toffe sfeer, daar gaat het om. (LJ/red)

40 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 40

24-11-2011 11:49:04


t

wortel

Jaarconcert 2011 van de Borderbrass WORTEL - Op zaterdag 10 december gaat brassband Borderbrass weer aan de slag om een mooi avondvullend concert te geven. Om 20 uur wordt de eerste noot gespeeld in parochiezaal ‘Trefpunt’. Na het feestelijk jaar 2010 en een groot aantal vieringen naar aanleiding van hun 10-jarig bestaan, volgde een relatief rustig 2011. Nu wil de Borderbrass opnieuw meer van zich laten horen. Begin 2011 vond er een dirigentenwissel plaats. Anthony Devriendt nam de fakkel over en heeft nu de leiding van de brassband. Anthony, afkomstig uit Roeselare, woont nu in Antwerpen en is als eerste hoornist beroepsmuzikant bij het Nationaal Orkest van België. Zijn passie en enthousiasme voor muziek brengt hij nu wekelijks over op de muzikanten van Brassband Borderbrass. Kaarten voor het optreden op zaterdag 10 december zijn te verkrijgen via de muzikanten, via www. brassbandborderbrass.be (mail) of aan de kassa. Ze kosten slechts 5 euro en kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. Kortom een ideale ontspanning op een donkere decemberavond!

80 en nog steeds prachtig? WORTEL - Zien ze er niet prachtig uit, deze 80-jarigen? Zo willen we toch allemaal wel oud worden. Hoewel het zonlicht waarschijnlijk helpt bij de fleur van deze foto: hij is namelijk genomen begin augustus 2011. En nu pas bereikt ons deze foto, op de valreep dan nog. 80 en nog steeds prachtig! Maar snel zijn hoeft niet meer... (jof)

Rechtstaand (v.l.n.r.): Albert Sprangers - Fs Swaenen - Maria Snyers - Jos Verschueren Jos Vermeiren - Annie Matthé - Miel Sysmans - Maria Vermeiren Zittend: Jeanne Snoeys - Netty Cornelissen - Maria De Clerck

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

Kerstwandeling

WORTEL – Op woensdag 28 december om 17.45 uur vertrekt er bij de kerststal aan de kerk een begeleide avondwandeling langs de vier kerststallen in Wortel en omgeving. In groep bezoekt men de kerststal aan de kerk in Wortel en daarna de stallen bij café ‘ De Nieuwe Buiten’, in Wortel Kolonie en bij café ‘ In Holland’. Op elke lokatie is er een zangkoor en drankgelegenheid. Info: 03 314 89 69. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 41

DHM_december_320.indd 41

24-11-2011 11:49:31


meer

v h k d

Bakkerij Voeten bestaat 60 jaar

“Achter elke bakker staat een sterke vrouw...”

MEER – Bakkerij Voeten is in Meer een gevestigde waarde. Al 60 jaar lang. Een warme bakker noemen ze dat tegenwoordig. En die bakker is al 30 jaar lang Jan Voeten, samen met vrouw Monique Van den Bogaert. Zij volgden 30 jaar geleden vader Fons Voeten en diens vrouw Julia op, “Gelee” voor de kenners. We zochten Jan en Monique Voeten op in hun bakkerij om uit hun mond te horen wat het bakkersleven inhoudt. En komen zo een stuk geschiedenis en ‘warmte’ voor de stiel te weten. Het is vooral Jan die, voor een keer, het grote woord voert. Normaal doet Monique dat in de winkel, als ze de klanten bedient. En Jan heeft dan ‘s nachts in stilte in de bakkerij zijn deel van het werk al gedaan. Het brood ligt klaar. De warme bakker dus....

Een familiebedrijf ? Jawel! Vader Fons Voeten, die nu in het rusthuis verblijft, kocht 60 jaar geleden het huidige pand in de Donckstraat om er een bakkerij te beginnen, of liever, verder te zetten. Want Jef en Wis Haest, van wie Fons het gebouw kocht, hadden daar al een bakkerij met een klein winkeltje eraan en daarachter een klein cafeetje, zoals er toen in Meer veel waren. Sooi Haest, de zoon van Jef en Wis was niet echt van plan om bakker te worden en zo kon Fons Voeten zijn bakkerij starten. Fons had in Deurne de bakkersstiel geleerd. Maar toch lag het niet voor de hand dat hij dat beroep zou gaan uitoefenen want hij had reeds in Rijkevorsel een boerderij gekocht en hij ‘handelde in beesten’. Een moedige keuze dus, maar toen de gelegenheid zich voordeed begon Fons als kersverse bakker in Meer.

ter te voet tot aan Delcroix. Ooit uitgegleden en terug gemoeten omdat de broodzak in een plas gevallen was. Dat waren harde tijden. Naast de bakkerij en het rondbrengen van het brood werd ook het kruidenierswinkeltje uitgebaat.

Het werk als bakker Jan nam dus 30 jaar geleden de bakkerij over van vader Fons. Broer Jos was aanvankelijk de gedoodverfde opvolger maar hij begon een bakkerij in Merksem. En hij is daar altijd bakker geweest, tot hij 4 jaar geleden is gestopt. En Jan, die op de vakschool automechaniek geleerd had, en al gewend was vanaf zijn 11 jaar te toeren na schooltijd, nam de bakkerij over.

In het begin werd er zeven dagen op zeven gewerkt. Later, tot op vandaag, werd overgeschakeld op zes dagen werken. Vooral met kermis, Kerstmis, Pasen en Communie is het altijd zeer druk geweest. Ik herinner me nog hoe vroeger het huis leeggehaald werd om plaats te maken voor de kermis. Er werd toen zowat rond de klok gewerkt en vader was soms zo moe dat hij er bijna bij omver viel. De dokter gaf toen wel eens een spuitje om wakker te blijven. We spreken dan wel over 40 jaar geleden. Als bakker werkt Jan vooral ‘s nachts. In de week om half negen gaan slapen en om half drie beginnen. Maar vrijdag en zaterdag gaat Jan al om 4 uur slapen om ‘s avonds al om half tien te kunnen beginnen. En dit allemaal om het brood

In het begin moest er flink verbouwd worden want het regende overal binnen. Er werd een nieuw huis en winkel gebouwd. De Bakkerij bleef aanvankelijk behouden. Ze werd later, zo een 45 jaar geleden intussen, verbouwd. Het dak is tot op de dag van vandaag nog altijd origineel. De oven werd toen met musterd gestookt. En om het werk gedaan te krijgen had Fons vier gasten. Leergast Cel Verschueren en helpers Jos Martens en Jan van Dun. Jan van Dun was toen in Meer een heel bekend gezicht in elk Meers huisgezin. Met zijn altijd vrolijke en grappige voorkomen bracht hij jaren lang het verse brood aan huis in heel Meer.

S

J q b n h D M m m D g e m

A s

M E h d M k w

S e e g l z w i

Toeren over heel Meer Op een gegeven moment begonnen de eigen kinderen mee te helpen en telde bakkerij Voeten zeven helpers. Van ‘s morgens tot ‘s avonds werd er met twee auto’s toer gedaan. De wegen waren toen heel slecht. Jan herinnert zich nog dat het laatste stuk vaak te voet gedaan moest worden. In de Mosten, bijvoorbeeld was de weg erg slecht. Als hij vastreed moest hij beroep doen op de boeren in de buurt om hem los te komen trekken. En ook op Maxburg was er aanvankelijk, vanaf het villapark nu, geen verharde weg. Dan maar met de broodzakken op de rug en de laatste kilome-

D t t t z M s o

42 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 42

O m v s e s M H b m t n

24-11-2011 11:49:31


meer vers in de winkel te kunnen hebben. En als ge het niet gelooft, ge moogt ‘s nachts altijd komen kloppen. Sommige gasten van het Fortuin doen dat wel eens.

“Hedde niks anders” ? Ook het assortiment is enorm veranderd, zeg maar uitgebreid. De basis van vroeger is gebleven. Wit en donker brood. Een pistolet en een sandwich. En soezen en tompoezen. Gebak was er met belangrijke dagen. En in het weekend soms krentenbrood. Maar tegenwoordig is het alle dagen kermis. Het assortiment is uitgebreider met een 8-tal brood-soorten, ongeveer 12 soorten pistolets, meerdere soorten gebakskes, het kan niet op. En toch hoort ge soms nog wel eens zeggen: ‘hedde niks anders?’

-

Stoppen met toeren

r d

Jan:“Een zevental jaren geleden hebben Monique en ik beslist op niet meer te toeren en het brood uitsluitend te verdelen via de winkel. Monique is vanaf toen de winkel gaan doen en ikzelf heb mijn werk in de bakkerij. Den toer miste ik enorm. Ik kwam toen in heel Meer en mis ook de beweging en ‘den buurt’ met de klanten. Elke klant was verschillend, de manier van bestellen, de manier van betalen. Dit alles gebeurde in vertrouwen en je moet een goed geheugen hebben. Gelukkig heb ik nooit een rekenmachien nodig gehad. Dat was bij mijn moeder ook niet het geval.”

“Ik zou hier niet meer weg willen”, zegt Monique. “Het babbeltje met de mensen en het wonen in de rustige Donckstraat bevallen me prima. Neen, ik kom wel van Hoogstraten maar ben hier heel content.”

Achter elke bakker staat een sterke vrouw....

Hoe lang Jan en Monique nog door willen gaan staat natuurlijk in de sterren geschreven. Het zal onder andere van de klanten afhangen. De warme bakker lijkt, bij de mensen, weer wat terrein te winnen op de supermarkt. Kwaliteit wordt toch ietsje meer gewaardeerd. Maar ook het materieel speelt een rol. “Grote investeringen, zoals een nieuwe oven, ga ik niet meer doen. Dus, zonder pech, zie ik ons nog wel een 11-tal jaren doorgaan tot mijn pensioen.” Daarna zal het wel gedaan zijn want zoon Tim

s r

e

l e d

Monique heeft van begin af aan meegeholpen. En ook schoonmoeder Gelee hielp nog lang met het snijden van het brood. Zij kon het contact met de klanten moeilijk missen. Monique doet nu al jaren de winkel. Een bewuste keuze want volk vinden is moeilijk. Het is veel weekendwerk en vroege uren.

Gij kent dus heel Meer? “Ja ik ken er heel veel. De mensen komen graag voor een babbel. Toeren heb ik nooit gedaan en ik zou dus best moeite hebben om in elke uithoek van Meer mijn weg te vinden. Meer ken ik dus vooral vanuit de winkel.”

Geen opvolgers?

is allergisch voor bloem, en dochter Tine zal het ook niet overnemen. Die zit, met haar beroep, meer in het buitenland dan in België. “Misschien verkopen ze later wel schilderijen”, grapt Jan. Want haar man is schilder. Er hangen een paar schilderijen van hem in de winkel.

Ge moet de klanten bedanken Bij het jubileum hebben Jan en Monique heel wat felicitaties van de klanten en de buren ontvangen. Ook vader Fons kwam met zijn vriendin voor de gelegenheid nog eens vanuit het rusthuis afgezakt. Het is duidelijk dat een warme bakker een beroep is met passie en veel inzet. En als je dat als 60 jaar lang doet is dat echt wel een stukje Meerse geschiedenis. We bedanken Jan en Monique voor het boeiende gesprek. En gefeliciteerd met jullie jubileum. Ook aan vader Fons. Waarop Jan antwoordt: “da’s graag gedaan. Maak er iets moois van en maak van de gelegenheid gebruik om onze klanten nog eens hartelijk te bedanken.” Bij deze gebeurd... (ma)

RUN FOR LIFE: 42 km lopen ten voordele van Music For Life Sinds een aantal jaren organiseren Studio Brussel en Rode Kruis Vlaanderen een bewustmakingsen geldinzamelingsactie waarbij ze een “vergeten ramp” in de kijker willen zetten. Daarbij laten drie presentatoren van Studio Brussel zich zes dagen lang opsluiten in een glazen huis van waaruit zij muziek maken en luisteraars die geld inzamelden ontvangen.

jaar had de jonge held Jelle Delcroix uit Meer de idee om een sponsortocht te houden: hij liep in de bijtende kou en door een dikke laag sneeuw van Meer naar het glazen huis op de Groenplaats in Antwerpen, wat goed is voor zo’n 42 km of een marathon. Daarmee zamelde hij op z’n eentje maar liefst 1000 euro in. Daarom wil hij dit jaar hetzelfde doen, maar meer en nog beter!

Dit jaar stelt Rode Kruis Vlaanderen met de actie Music For Life zich ten dienste voor de strijd tegen diarree. Dat doet ze door in het Zuiden de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen te promoten. Music For Life brengt jaarlijks honderden mensen op de been die hun eigen actie op poten zetten om geld in te zamelen voor het goeie doel. Vorig

Zo ontstond de idee voor Run For Life: een sponsorlooptocht van Meer naar Antwerpen op vrijdag 23 december 2011. Het verschil met vorig jaar: Jelle loopt dit jaar niet alleen, maar laat zich vergezellen door enkele andere geëngageerden die de uitdaging hebben willen aangaan. Voorlopig zijn ze met zo’n 15 lopers, al groeit dat aantal nog steeds. De bedoeling is dat ze zich individu-

eel laten sponsoren door vrienden, door familie en door sympathisanten per gelopen kilometer (wat normaal gezien dus 42km per loper is). En zo wil Run For Life dit jaar nog veel meer geld inzamelen dan Jelle Delcroix vorig jaar heeft kunnen verwezenlijken. Ben je geïnteresseerd? Wil je zelf mee lopen, of draag je graag een centje bij? Dat kan! Alle informatie over het initiatief vind je op de website “runforlife.be”. Wij lopen in ieder geval op vrijdag 23 december. Vertrek is gepland om 10u00 aan Jeugdhuis de Mussenakker in de Donckstraat te Meer. Alle supporters zijn van harte welkom! www.runforlife.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 43

DHM_december_320.indd 43

24-11-2011 11:49:32


meer

“Eethuis De Eiken” gaat natuurlijk wél door MEER - De tittel “De Eiken stopt ermee”, in onze vorige uitgave, zorgde voor enige verwarring. De aandachtige lezer wist natuurlijk dat het om “feestzaal De Eiken” ging en niet om “Eethuis De Eiken”, dat ernaast gelegen is en wel open blijft. Maar Ons blad gaat door heel veel handen en niet iedereen leest elk artikel even aandachtig. Vandaar. Harry Borremans, samen met zijn dochter Deborah uitbater van ‘Eethuis De Eiken”, werd er veel op aangesproken en kreeg veel telefoons. En, zeg nu zelf, het is ongewoon dat twee horecazaken die naast elkaar liggen dezelfde naam dragen. Hoe is het zo ver kunnen komen?, vroegen wij aan Harry. Harry: Ooit was er café De Eiken van Jan Koyen, later overgenomen door Frans Graumans. Daarna kwam De Eiken in handen van Kees en Rit de Gruyter, die naast hun café – feestzaal een frituur openden met dezelfde naam. Na 25 jaar, in 1997, namen Lucien en Ellen Buitenhuis de twee zaken over Kees en Rit.

S n z

Wanneer zijn de twee zaken gesplitst? Harry: Een 25 jaar geleden werd de frituur overgenomen door Els en Jan Brokken, die de zaak vier jaar later ook kochten. Geen van beiden zag er een voordeel in om van naam te veranderen en zo bleven de twee zaken, van verschillende eigenaars, met dezelfde naam naast elkaar bestaan. En wanneer hebben jullie de zaak overgenomen? Deborah: Dat is nu bijna twee jaar geleden. Wij zijn gestopt met de ‘afhaal frituur’ en geëvolueerd naar een ‘eethuis’. Er zijn in Meer voldoende frituren en onze keuken was daar niet echt voor ingesteld. Wij zijn nu een eethuis / taverne met een behoorlijk uitgebreide kaart en een driegangen menu met een keuze uit drie voorgerechten, drie hoofdgerechten en twee desserts aan 21 euro. Nu zal er van verwarring geen sprake meer zijn. Harry: Veel problemen zijn er ook in het verleden niet geweest. Het gebeurde wel eens dat mensen die hier reserveerden, hiernaast binnen gingen of omgekeerd, maar verder verliep alles vlekkeloos. Nu zijn we alleen met de naam “De Eiken” en dat zal zeker niet slechter zijn. In de zaak die hiernaast komt (naar verluid een parenclub / nvdr), worden de klanten liever niet gezien, dus we verwachten als scheiding een groot schutsel of een flinke haag. En wat er binnen ook gebeurt, buiten zal daar weinig of niets van te merken zijn en rustig blijven. (fh)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVCRAMEN RAMEN en PVC enDEUREN DEUREN Kömmerling

PVC DEUREN WijRAMEN leveren enen plaatsen alle schrijnen timmerwerk. Kömmerling

Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Hoogeind 49 binnendeuren.

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

p b l

189

189

44 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 44

24-11-2011 11:49:32


meer

GOUD IN MEER

Sus Lambregts en May Goetschalckx

Tijd voor voetbal en zoveel meer Sus Lambregts is in Meer geboren als derde van zes kinderen helemaal ver weg op Gestel, wat nu de Terbeeksestraat heet. Zijn vader boerde op het goed van Vermeulen. Sus was de derde van zes kinderen. May Goetschalckx is afkomstig van Werkhoven, ook in Meer waar nu frituur De Eiken staat. Maria verloor haar moeder toen ze vier jaar was en groeide samen met één van haar broers op bij haar grootouders. Toen May tien jaar werd kwam het gezin terug bij elkaar. May kon haar studies aan de gemeenteschool verder volgen tot en met één jaar huishoudschool. Van dan af werd er thuis en op het veld gewerkt. Met koeien en fruit werd het al een grote boerderij. Reeds van jongs af, 13-14 jaar, kenden May en Sus elkaar. Rechttegenover de woning van May kwam Sus dikwijls. En de zus van zijn vriend was vriendin van May, dus de link was vlug gelegd. Liefde op het eerste gezicht was veel gezegd. Het beperkte zich met elkaar te zien in de kerk tijdens de eucharistieviering. Sus had dikwijls weinig tijd voor het lief want ook de voetbal in Meer en het pinten pakken waren noodzakelijke ontspannende momenten.

Werken Sus trotseerde na de lagere school nog iets meer dan één jaar vakschool maar ook dat bracht niet veel op. Voor vader Lambregts was het duidelijk “als je niet wil leren, dan ga je maar werken”. Sus begon zijn loopbaan bij Van Roey in Rijkevorsel om daarna voor Van Den Heyning in Turnhout te gaan werken. Dan kwam er voor Sus een onderbreking van 18 maanden omdat hij “naar den troep moest”. Tijdens zijn dienst veranderde de duur van 18 naar 12 maanden. Sus heeft menig traan gelaten toen hij moest afzwaaien. Hij was doodgraag in dienst gebleven als radio-operator. Maar toen was je pas vanaf je 21 jaar meerderjarig, dus dat ging niet zonder toestemming van thuis. Na zijn legerdienst ging Sus terug bij Van Den Heyning werken. Altijd graag gedaan totdat hij de kans kreeg om in 1960 bij de General te gaan werken. Negen jaar lang heeft hij aan de band auto’s mee ineengezet totdat er overgeschakeld werd naar de nieuwe fabriek. Daar werd hij aangesteld als inspector. Het was wel zo dat hij met zijn 55ste jaar op pensioen moest gaan. Sus was hiervoor direct bereid en heeft dit hoofdstuk van zijn leven volledig afgesloten.

De liefde Nog voor Sus zijn troeptijd geraakte het écht aan met May. Op tweede paasdag in 1957, na een bal in het Fortuin, deed Sus “zijn” May voor de eerste keer naar huis. Om daar later nog dikwijls terug te keren. Eén keer kwam May naar Soest waar Sus zijn troeptijd volbracht. Dat was op een zondag, dus moest er in Aken in Duistland gestopt worden om de eucharistieviering te volgen. 104 brieven die zij naar elkaar schreven op dat jaar tijd zijn bewaard gebleven. Na vier jaar verkering werd er in 1961 gehuwd. Eerst werd er een huis gehuurd op Ipenrooi om enkele jaren later naar het dorp van Meer te verhuizen. Toen ze de kans kregen om in 1961 een huis te kopen aarzelden ze niet. Het is het huis waar ze nu nog wonen. In haar actieve loopbaan werkte May eerst bij het naaiatelier te Hoogstraten waarna ze kon beginnen op De Ster.

Pensioen Wanneer Sus op pensioen ging kwam er een nieuwe hobby bij. Hij bouwde paarden en karren op miniatuurformaat. Ook ging hij veel fietsen, hij bouwde zijn eigen fiets die nu achterhaald is door een elektrische fiets. Een hobby die alles heeft

Eén van de mooiste maar ook één van de moeilijkste werkstukjes van Sus. overleefd is wel de voetbal van Meer waar hij nu 57 jaar dienst heeft. Eerst als actief voetballer en tijdens en daarna als bestuurslid. Bijna elke dag komt hij wel op het voetbalveld van Meer maar het werken laat hij nu aan anderen over. May heeft het altijd zo druk, dansen, lid van het zangkoor, fietsen met enkele vriendinnen 50 km nog wel maar ook koffie met een snoepje moet kunnen. Als het uur verzet wordt moeten ze wel eerder thuis zijn. De winteravonden worden gevuld met Blokken en Thuis volgen. Familie wordt opgenomen en op een stil moment kijkt May daar alleen naar. Voor de rest is er niets interessants op de tv buiten het nieuws dat elke dag wordt gevolgd.

De familie Lambregts-Goetschalckx DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 45

DHM_december_320.indd 45

24-11-2011 11:49:33


meer May lijkt ijzersterk en mankeert nooit iets. Sus daarentegen kent het ziekenhuis van binnen evengoed als van buiten. De kinderen wilden al iets doen “op den dag zelf”. Ze deden May en Sus een groot plezier toen ze een rit deden met de huifkar. Toen wisten May en Sus waarom ze die dag beschikbaar moesten blijven en er ook maar niet achter zijn gekomen waarom. De vrijdag erna waren vrienden en kennissen welkom op de receptie. Op zaterdag heeft het familiefeest plaatsgevonden. Hierin speelde de vier kinderen Jos °1962, Karin °1963, Marleen °1965, en Patrick °1966 een hoofdrol. Uiteraard waren ook de 11 kleinkinderen aanwezig en sinds enkele maanden is Sem het eerste achterkleinkind de wereld komen vergroten. (FS)

Party for Life 16/9: JH Mussenakker gives a shit! MEER - Dit jaar is het de laatste editie van Music for life, de inzamelactie van Studio Brussel. Met zijn allen zamelen we massaal veel geld in tvv van de bestrijding van kindsterfte ten gevolge van diarree. Diarree is, samen met longontstekingen, de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen jonger dan vijf jaar. Ook jeugdhuis de Mussenakker wil graag zijn steentje bijdragen. Daarom organiseren we een Party for Life op vrijdag 16/9 in discotheek ‘t Fortuin in Meer. De DJ line-up voorspelt niks dan goeds.

Moore and Lezz: Neem wat echte electro, de beste techno beats, vervolledig het geheel met pure klassiekers, vergeet de fidget house niet, mix het vervolgens allemaal goed door elkaar en dan krijg je de stijl van dit Dj duo. Klinkt deze naam niet bekend in de oren? Dat zou niet mogen, want Moore staat beter bekend als Mr. Moore en Lezz, nou ja, dat is Komputerist. Dat laat al een belletje rinkelen, niet? Nu hebben ze hun krachten gebundeld en komen daardoor naar buiten met een nieuwe diverse sound die het grote publiek niet onberoerd laat. Moore en Lezz klinken als de perfecte match! Lazy Jay bestaat uit 2 broers afkomstig van Hoogstraten, Toon en Jef Martens. Ze scoorden al een grote hit met Float my Boat die nu ook wereldwijd een succes wordt door de remix met Azealia Banks. Jef kennen we al van andere alter ego's zoals Basto!, waar hij ook al enkele hits mee scoorde. Lazy jay staat voor dirty house geblend met talloze andere genres. De Frères Deluxe gaan al een tijdje mee in de dance-scene en hebben dan ook al de affiche van talloze festivals gesierd. Tomorrowland, Laundry day, I love Techno, Stella Artois Tower op Rock Werchter... Ze mixen en mashen electro, drum 'n bass, 80's en de gekende 'de Maxx' klassiekers tot een lekkere partycocktail!

De headliner van de avond is het superduo The Oddword. Ze maken snoeiharde electro in de beste zin van het woord. Teruggrijpend op de vroege T. Raumschmiere sound en de waanzinnige combinaties uit de begintijd van de mashup, zet The OddWord telkens de dansvloeren in brand. Denk maar aan de performances op Tomorrowland en Laundry day waar telkens de tent op z'n kop stond. Hun mix van electro, fidget, en bloody beats gecombineerd met hun attractieve podiumperformance(Stagediven van de DJ booth is geen uitzondering) geeft gegarandeerd een vet feestje! Kaarten voor dit niet te missen feestje kan je kopen aan een superschappelijke prijs van 7 € in JH Mussenakker en 't Fortuin in Meer, en in café 't Withofke in Minderhout. Aan de kassa betaal je 9 €. Be there!

E w a K a

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

V

W V b E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

46 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 46

l A D w e b H l

24-11-2011 11:49:34


meer

60-jarigen vieren feest

Als de pastoor jarig is

MEER - Op 5 november kwamen de 60-jarigen die zich hadden ingeschreven samen te Meer bij Jan en Jé in zaal Victoria. Het werd een gezellig samenzijn. We begonnen met een lekkere warme maaltijd om daarna nog wat bij te praten over het wel en wee in ons dagelijks leven.Met een volle maag en de nodige drank werd het een heel gezellige avond.

e

-

n

Op de foto herkennen we bovenaan: Herman Janssens, Albert Vriends, Jos Laurijsen, Jan Rombouts, Maria Aertsen, Herman Aerts en Jan Snijders Jan. Midden: Paul Eelen, Corneel Martens, Annie Snoeys, Jeanne Pemen, Jeanne Vorselmans, Greet Verhoeven en Jos Quirijnen. Onder: Herman Janssens, Greta Leemans Greta, Martha Pemen, Bernadette Sijsmans en Theresia Vorselmans.

MEER – Op zaterdag 19 november herdachten de muzikanten van Fanfare De Eendracht in de eucharistieviering hun overleden leden. Maar er werd ook aan de levenden gedacht en niet de eerste de beste. Pastoor Soontjens werd op maandag 21 november 70 jaar jong en daarom kreeg hij van de leden van De Eendracht een mand met producten waarmee men de pastoor blij kan maken. (fh)

Kersthappening & Kerstmarkt MEER - Op zaterdag 10 december 2011 organiseert KWB-Meer zijn jaarlijkse Kersthappening en Markt aan het Klooster, Donckstraat 13 te Meer. Aanvang : 18 uur TOEGANG GRATIS De Kerstman is ook dit jaar aanwezig en zal de kinderen verblijden met wat lekkers. Er is natuurlijk ook gedacht aan muzikaal vertier. Zo zal er eerst een optreden zijn van Fanfare De Eendracht. Daarna komt de coverband General Electric (NL) het beste van zichzelf geven. Hun repertoire bestaat onder andere uit covers van The Beatles, The Rolling Stones, The Police, Status Quo enz… Er is ook een markt waar plaatselijke verenigingen en standhouders hun waren kunnen verkopen met een zeer afwisselend aanbod van allerhande artikelen. KWB-MEER zorgt voor de verkoop van bieren, frisdranken, jenevers en andere alcoholische dranken. Voor ambiance dus allen present op zaterdag 10 december 2011 Wie nog in wil schrijven als standhouder kan contact opnemen met Frank Voet, Frankenberg 10 te Meer, tel : 03/315.43.88 of frankvoet@skynet. be (fv/red)

Ambiance verzekerd op de Kerstmarkt op zaterdag 10 december DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 47

DHM_december_320.indd 47

24-11-2011 11:49:35


meer

GOUD IN MEER

Gerard Geudens en Ignace Peeraer

M z l R n L V MEER - Natuurlijk werd er uitbundig gefeest naar aanleiding van het gouden huwelijksfeest van Gerard Geudens en Ignace Peeraer te Meer. Op dag af, 30 september, was het niet mogelijk om een feestzaal te vinden in Meer. Je weet wel de eerste zondag van oktober viert in Meer gans het dorp de jaarlijkse kermis. Enkele weken later, nadat het jongvolk uitgerust was van deze jaarlijkse gebeurtenis, werd de gouden bruiloft van Gerard en Ignace met glans gevierd. (FS)

En Peter zag dat het goed was MEER - Peter Kremel, de auteur van de klucht ‘Aardbei of chocola’, stuurde volgend bericht naar toneelkring ‘t Heidebloempje: “Graag wou ik u, de spelers, alle medewerkers en het bestuur van het ‘t Heidebloempje van harte feliciteren met de leuke voorstelling van ‘Aardbei of chocola?’ Het is voor een auteur steeds een belevenis wanneer een kind van hem het levenslicht ziet en ik ben erg trots dat jullie met zoveel overgave deze mooie prestatie hebben geleverd. Hartelijk dank aan allen.” Daarmee verwoordt hij perfect de gevoelens van de vele toeschouwers, die de Zaal Voor Kunst en Volk deden daveren van de schaterlach. Op de foto zit hij centraal op de zetel, links geflankeerd door Herman Snoeys en Wout De Gruyter en rechts door Frie Adriaensen en Martine Boeren. Staand herkennen we v.l.n.r. regisseur Jos Cools, Lieselotte Van Aperen, Carine Teuns, geluids- en muziekman Karel Martens, Wim Delcroix, Raf Van Looveren, Fonne Brosens, Emelie Kerstens, Ilse Arnouts, Jeff Dictus en souffleuse May Roos. Decorhelpers Stan Strybos en Jos Godrie ontbreken op deze foto.

Daarmee eindigt 2011 voor de toneelkring, maar in februari 2012 zijn ze er weer met een eigen toneelbewerking en in april 2012 is er het kindertoneel/film, ook al van eigen hand. Met dus niet minder dan twee eigen producties belooft 2012 een topjaar te worden. Meer info volgt binnenkort. (JD/red)

48 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 48

24-11-2011 11:49:37


g

meerle

Geboren in 1941

MEERLE / MEERSEL-DREEF – Deze mannen en vrouwen zijn geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vrijdag 14 oktober kwamen ze samen ‘bij de paters’ voor een gezellig samenzijn met koffietafel, veel herinneringen én een groepsfoto in een zonnige speeltuin. Van links naar rechts en van boven naar onder zien we: Gust Jansen, Jos Jansen, Harry Leuris, Liza Van Dun, Paula Van Haperen, Harry Roelen - Ben Overgoor, Frans Verbreuken, Felix Leemans, Karel Jansen, Gust Sprangers, Frans Verschueren - Harry Christianen, Jeanne Bastiaansen, Jozefa Desmedt, Augusta Govaerts, Cornelia Van Rijkevorsel, Leo Aerts, Theresia Jochems, Toos Roelen, Jos Stoffels, Louisa Jacobs, Jeanne Van Bavel, Maria Jansen, Cornelia Jansen - Maria Lenaerts, Jozefa Snijders, Julia Vinckx, Liza Jespers, Jeanne Van den Ouweland, Jozefa Jansen, Alfons Muësen, Karel Hendrickx - Cor Jacobs en Alfons Van Boxel. (FotoDesign – Meer)

Geslaagde 2e handsbeurs van de Gezinsbond MEERLE – De jaarlijkse 2e handsbeurs van de Gezinsbond Meerle/ Meersel -Dreef was een groot succes dit jaar. Alle lijsten waren in twee weken uitverkocht. De opkomst was groot en de verkoop was ook heel goed. Een fijne wijze om veel dingen, die nog lang niet versleten zijn een 2e of zelfs 3e leven te geven. Zeg nu zelf, vroeger, in de tijd van de grote gezinnen; werden alle kinderspullen gebruikt tot ze haast tot de draad versleten waren. Dikwijls uit noodzaak (mensen waren toen minder welgesteld), dikwijls omdat die generaties zuinig waren opgevoed (de oorloog, weet je wel). Niemand van de babyboomers is daar slechter van geworden, al kan het wel eens gestoken hebben dat je spullen moest dragen van je oudere zus of broer. Maar er waren ergere dingen in het leven. Nu de gezinnen minder kinderen tellen en ook de kwaliteit van vele kledij en ander kindergerei van goede kwaliteit is, zou het zonde zijn die spullen met het huisvuil mee te geven. Dat doen we beter niet, vindt de gezinsbond en dat is een aan te moedigen principe. De grote respons op de beurs is dan ook een goede reden om dit volgend jaar weer te organiseren. Noteer nu alvast de datum: zondag 4 november 2012. (is/jaf)

Bloed geven Op maandag 5 december kan u bloed komen geven in de voetbalkantine van FC Meerle langs de Chaamseweg te Meerle. U bent er welkom van 17.30 tot 20.00 uur.

)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 49

DHM_december_320.indd 49

24-11-2011 11:49:37


meerle

GOUD IN MEERLE

Jaak Verschueren en Emma Van Bavel

Midden in Meerle, een fijn gebuurte om te wonen Jaak en Emma zeggen het beiden met overtuiging. Vanaf hun huwelijk - al 50 jaar - wonen ze op dezelfde plek, pal in het centrum van ons dorp, in het begin van de Ulicotenseweg weg. En tot op de dag van vandaag is het een levendig gebuurte dat goed aaneen hangt. De stoet die het gebuurte hen presenteerde en het feest dat ze allen tezamen vierden bewees dat nog eens ten volle. ‘We hadden nergens beter kunnen zijn’. Zowel Jaak als Emma hebben hun jonge jaren ver van het centrum beleefd, aan de rand van Meerle of er net over. Ze stammen beiden uit de buurt van het goed van Stas. Emma van de Meerlese kant, Jaak van de Minderhoutse kant.

Langs het kerkzicht Jaak werd in de zomer van 1938 geboren in een van de huizen die gekend zijn als ‘de vier uitersten’. Het waren vier huizen die dicht bij de oude pannenbakkerij en de boerderij stonden. Er zijn er nog twee van overgebleven. Ze zijn door beplanting aan het oog onttrokken van wie op Heerle voorbijkom, maar wie van de streek is, kent ze wel. Vader Verschueren werkte voor rekening van Stas, Jaak was de jongste in een gezin van zes. Jaak heeft zijn moeder nooit mogen kennen, ze

overleed toen hij pas vier maanden oud was. Hij werd opgevangen door zijn tante Liza Geenen, de jongste zus van zijn moeder. Zij was toen net gehuwd met Kees Van der Kaa en ze namen de kleine Jaak mee op in hun prille huishouden. Hij is er gebleven tot hij vijf jaar was en terug bij zijn vader ging wonen. Hij is er zijn tante en nonkel tot op vandaag heel dankbaar voor. Zij was als een echte moeder, haar kinderen zijn als zijn broers en zussen. En dat is altijd zo gebleven. Met alle andere kinderen van Heerle ging Jaak langs het bij die generatie zo gekende ‘kerkzicht’ (een pad vanwaar je van aan het Heerles Hof de kerk van Meerle kon zien) naar de jongensschool in Meerle. Bij Louis Goos stond aan de put een emmer met vers fris water klaar voor de dorstige schoolgangers. Halverwege het kerkzicht kwam

daar het groepje van Jal bij, waaronder Emma, al had Jaak daar in die jaren geen oog voor. Op zijn veertiende was het uit met de pret en moest er thuis geholpen worden. Vader Verschueren was immers beginnen boeren en kon een hulpje best gebruiken. Dat bleef zo tot Jaak het vaderland moest dienen. Gelukkig maar in Polygoon, daar reed hij met een viertal maten uit de nabije omgeving met de fiets naartoe. Na zijn legerdienst ging Jaak bij Desta aan de slag, hij zou er blijven tot aan zijn pensioen omdat ‘hij het er altijd naar zijn goesting heeft gehad’. Zwaar werk in de beginjaren, de oven inladen met de blote hand, vrachtwagens laden met de stenen op de schouder. Met de evolutie van de techniek verbeterde dat gelukkig snel en was het er goed werken.

In shiften eten Emma kwam enkele honderden meters verder ter wereld, minder dan twee maanden na Jaak. Wel in Meerle, aan de Paddegracht. Nu nog altijd een paadje naast het bos van Stas. Emma was de jongste van twaalf. Geen uitzondering die tijd en Emma heeft er alleen maar goede herinneringen aan. ‘Een plezante familie, die het altijd goed met mekaar kon vinden, en nu nog altijd. Bij fees-

Foto De Greef, Rijkevorsel

50 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 50

24-11-2011 11:49:38


l

-

k n n

, t

n e e

r . d e n n t

meerle ten moest er wel in shift gegeten worden. Met de kermis bijvoorbeeld kon er tussen zestig en zeventig man rondlopen thuis’. Zoals gezegd ging Emma ook langs het kerkzicht naar de meisjesschool, tot het op haar veertiende tijd was om thuis te blijven helpen.

Meiskeskermis Emma en Jaak kenden mekaar dus al lang. Ze volgden samen catechismus, zowat het enige dat in die dagen gemengd verliep. Op die leeftijd hadden ze geen oog voor mekaar, dat kwam later op de ‘meiskeskermis’ van de nieuwe boer die op de Habelaar kwam wonen (zie kader). De vonk sprong over en voortaan gingen ze samen naar toneel, naar de kermis, naar de feesten in de buurt. In de winter ging Jaak bij Van Bavels kaarten, zo ging dat die tijd. Vijf jaar hebben ze verkeerd toen ze besloten samen in het bootje te stappen. Op een even mooie nazomer dag in oktober dit jaar, 50 jaar geleden, beloofden ze in Meerle voor God en de Wet elkaar eeuwige trouw.

In het centrum Ze huurden een nieuw huis op de Ulicotenseweg en kochten vrij snel daarna het stukje bouwgrond – nr. 6 - ernaast. Daarop bouwde Jaak met de hulp van anderen een geriefelijk huis. Ze wonen er nog altijd. Samen zetten ze drie kinderen op de we-

reld en brachten ze groot. Julia, Marcel en Ingrid. Naast werken en kinderen grootbrengen was Jaak een actieve voetballer bij KWB en de ploeg van Desta, tot een kwetsuur hem noodde passief voetballiefhebber te worden. Emma was actief in de KAV. Toen het werk er op zat, gingen Jaak en Emma niet direct in hun luie stoel zitten. Ze turnen bij Okra, Jaak doet mee aan de sportdagen, Emma is actief in de hobbyclub. Twee maal per week gaan ze fietsen, één maal met vrienden, één maal met familie. Met de familie spelen ze elke week petanque. De tijd die er over schiet is nodig voor onderhoud van huis en tuin, die beiden in piekfijne staat zijn. Een goede gezondheid maakt dat alles mogelijk en dat ze er veel deugd aan hebben.

Een vol huis Natuurlijk hebben ze dat ook aan de acht kleinkinderen; Sabbe, Tim, Nick, Sven, Ivan, Nena, Joni en Aline. Samen met de kinderen komen ze regelmatig aan en dan is het huis goed vol. In twee beurten eten is nog niet nodig, maar het is toch een hele tafel vol. Je ziet dat alles daar was voor een geweldige gouden bruiloft en dat werd het ook. Met fanfare, stoet en een groot feest dat tot in de vroege uurtjes uitliep. In de zomer was het al licht geweest toen ze thuiskwamen.

Jaak en Emma zijn familie, vrienden en heel het gebuurte heel dankbaar voor de mooie dagen, waar ze nog lang van zullen genieten. Het is hen van harte gegund. (jaf)

Meiskeskermis Lange het tijd was het de gewoonte dat wanneer een boerderij leeg kwam te staan, de nieuwe boer met zijn gezin werd ‘gehaald’. De meisjes uit de geburen poetsen de boerderij en brachten ze netjes in orde, de jongens gingen de meubels, huisraad en alle boerenalaam mee ophalen met paard en kar. De zondag erop organiseerde de nieuwe boer een ‘meiskeskermis’. De meisjes die geholpen hadden werden ’s middags uitgenodigd om te komen eten. Na het eten mochten ook de jongens komen, werd een biertje geschonken en werd er vooral muziek gemaakt en gedanst. In het begin kwamen alleen de helpers, later op de dag kwam al het jonge volk uit omgeving er op af. Veel gelegenheid om te feesten en te dansen was er immers niet die tijd. Naar de komst van een nieuwe boer werd dus uitgekeken, niet zozeer voor de boer of zijn gezin, maar vooral naar de meiskeskermis die eraan verbonden was. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 51

DHM_december_320.indd 51

24-11-2011 11:49:38


meerle

De Nonnen van Navarone MEERLE – Binnenkort op de planken in onze parochiezaal: ‘De nonnen van Navarone’, de nieuwste creatie van ’t Mjeels Parlement (toneelvereniging van KWB Meerle) . Op zaterdag 10 en zondag 11 december om 19u30 in parochiezaal Ons Thuis in Meerle. Deuren open om 18.30 uur De inkomkaarten aan 5 euro zijn nog in voorverkoop te verkrijgen bij Jos Van Bavel Heimeulenstraat 41 – tel. 03/ 315.92.09 of per email te bestellen jos-van-bavel@skynet.be! Aan de kassa kost een kaart 7 euro (jvb)

50-jarigen MEERLE – Verjaren doe je elk jaar, met of zonder feest, dat hangt van je persoonlijke voorkeur af. Maar de 50ste verjaardag vinden de meesten toch een gelegenheid om te vieren. Zeker als dat samen met je leeftijdsgenoten kan, waar je lang geleden samen school mee liep, in

de jeugdbeweging was, je communie deed in het dorp van je jeugd. De 50-jarigen hadden een fijn feestje in mekaar gestoken. Samenkomst op het gemeenteplein voor een glaasje bubbels, dan met de huifkar naar Ulicoten voor een lekkere BBQ, waar ieder naar believen vlees kon bakken en zo met zijn

allen lekker eten, uiteraard met een goed glaasje wijn of bier. Nadien was het buurten over vroeger en nu. Midden in de nacht met goed gevulde buiken en lachende gezichten op de huifkar richting Meerle, want samen uit samen thuis! (vl/jaf)

Op de foto (vlnr): Annit Sprangers, Ludo Michielsen, Ludo Meusen, Gust Kustermans, May Meeusen,Annie Goos, Frank Jespers, May Leemans, May Koyen, Willy Leemans,Viv Laurijssen, Ann Van Aelst, Henny Voeten, Ritt Goetschalckx, Gerdy Verschuren, Leo Vermonden, Peter Leemans, Paul Leenaerts Eddy Michielsen, Johan De Vries, Fon Koyen, en zittend Dirk Van Den Heuvel, Patrick Van Bavel, Herman Jacobs, Ludo Van Bavel. 52 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 52

24-11-2011 11:49:39


e

n -

meerle

GOUD IN MEERLE

Antoon Vermeeren en Wilhelmina Swolfs

Ver weg van ’s werelds gewoel Het kostte wat heen en weer rijden om de woonst van Toon en Mientje te vinden. De boerderij ligt toch wel een honderd meter van de grote weg en daardoor schilderachtig mooi omringd door weiden en velden. Binnen in huis hoor je ook eerder vogelgezang dan het in de verte voortrazende verkeer.

Vanuit Nederland Toon en Mientje komen allebei uit Nederland en allebei waren ze daar boerenkinderen uit een groot gezin; bij Toon waren ze met 12 en Mientje was de jongste van 8 kinderen. Ze hadden ook een gelijklopende jeugd; al hun jonge jaren hebben ze op de boerderij gewoond en gewerkt tot ze trouwden. Ze woonden wel niet dicht bij elkaar, Mientje in Gilzerijen en Toon in Rijsbergen. Mientje werd Wilhelmina gedoopt maar werd altijd Mientje genoemd; ook haar oudste dochter was een Wilhelmina maar werd Helma genoemd. ( Mina was een populaire naam in die tijd en daar zat de Nederlandse koningin Wilhelmina voor veel tussen) Mientje verloor haar vader toen ze 3 jaar oud was; ze heeft hem amper gekend. Haar moeder stond plots alleen met 8 kinderen en de boerderij maar was vast van plan het alleen te rooien, wel met de hulp van de grotere kinderen. In het huisgezin was ook een “ongelukkige”, zo werd dat toen genoemd. Een jongen die gehandicapt werd door kinderverlamming en daardoor niet kon lopen.

Van een bruiloft komt een andere bruiloft Toon en Mientje kwamen elkaar voor het eerst tegen op een bruiloft waar de zus van de ene trouwde met de broer van de andere. Mientje was toen amper 18 jaar en ze wisten allebei dat ze nog vele jaren moesten wachten voor ze hun eigen bruiloft konden vieren. Maar dat hield hen niet tegen om verkering aan te gaan. Ook niet de afstand van 25 kilometer die hen scheidde. Al vlug had Toon de weg gevonden en hij fietste met plezier naar zijn geliefde, ook door weer en wind, zoals dat heet. Mientje: “Zo is bij ons de kapstok eens van de muur gevallen omdat Toons jas zo zwaar was van de regen onderweg.” Toon: “En dan moest ik ook diezelfde dag nog terug want blijven slapen was er toen niet bij. Toen moest een mens nog geduld hebben …”

de grens om in een gehuurde boerderij te gaan wonen, op de Voort in Meerle. De boerderijen in Nederland waren toen veel duurder dan hier. Toon en Mientje waren het vlug gewoon in Meerle. Er woonden toen nog heel wat boeren in de omgeving en een praatje over het geboer is gemakkelijk als je dezelfde stiel hebt. Er waren ook meer verenigingen waar vergaderd en geteerd werd en zo kwam je met veel mensen in contact. Heimwee naar Nederland hadden ze niet en zo ver woonden ze nu ook weer niet van hun familie vandaan. Na verloop van tijd werd hun huurboerderij hun eigendom en konden ze die ook naar eigen dunk moderniseren. Mientje en Toon kregen 5 kinderen: Helma, Johan, Rob, Marc en Rita; zij zorgden voor 7 kleinkinderen waarvan de twee jongsten geen groter plezier kennen dan op de boerderij te komen spelen. Mieke: “Daar hebben wij ook plezier van, dan komen ze hier, hup in hun overall en opa achterna naar buiten, je ziet ze niet meer binnen.”

Sterke vrouw De laatste jaren zijn, vooral voor Mientje, zeer zwaar geweest. Op 2 jaar tijd moest ze wel vijf keer onder het mes. Het begon met een heupoperatie, gevolgd door 2 hartoperaties die een

hartstilstand veroorzaakten waarna Mientje 5 weken in slaap werd gehouden. Toon: “We kwamen elke dag twee keer bij haar op bezoek maar daar merkte ze niets van. We hebben veel schrik uitgestaan mar ze kwam er doorheen en de dokter zei: “Ze is een sterke vrouw, weinigen overleven zoiets.” Terug thuis moest ze nog een schouder- en armoperatie meemaken wat maakt dat ze nog steeds moeilijk het huishouden kan doen. Maar Toon springt bij, hij heeft al veel geleerd onder Mientjes leiding en stilaan komt die er ook weer bovenop.

Twee opvolgers Twee van hun kinderen hebben ook de boerenstiel gekozen. Ze hebben de ouderlijke boerderij in twee gesplitst, de ene houdt varkens, de andere heeft melkvee. Daar steekt vader Toon al eens een handje toe. Maar het is niet alleen werken voor Mientje en Toon. Het liefst gaan ze op familiebezoek, soms ver weg. En met zo’n grote familie zijn er ook veel feesten en begrafenissen. Toon: “Er gaat geen week voorbij of we zijn ergens naartoe met de auto” We wensen hen nog vele jaren samen (Jof)

y

l n

Naar Meerle Maar na 5 lange jaren was het wachten voorbij. Ze trouwden in oktober en trokken vervolgens over

(Foto Design Meer)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 53

DHM_december_320.indd 53

24-11-2011 11:49:40


meerle

Den Dorpel for Life MEERLE – Het immens populaire en lucratieve Music for Life van Studio Brussel wordt dit jaar voor de laatste keer georganiseerd. Ook jeugdhuis Den Dorpel probeert mee om een flinke bijdrage te leveren voor het goede doel, met hun eigen versie, ‘Dorpel for Live!’.

Van zaterdag 3 december vanaf 13 uur tot zondagmorgen 4 december 4 uur op het Gemeenteplein en in het lokaal van Den Dorpel staat er van alles te gebeuren. In de namiddag van 13u00 tot 18u00 op het Gemeenteplein - Liedjes aanvragen mits bijdrage - Wafel verkoop - Verwarmde tent

- om 16u00 veiling van leuke dingen - Lekkere dranken ‘s Avonds van 20uur tot ‘s morgens 4 uur in het jeugdhuis Den Dorpel - Liedjes aanvragen mits bijdrage - Lekkere dranken Een fijne sfeer én alles voor een goed doel. De moeite om eens langs te gaan, ook als je niet meer zo jong bent. (jaf)

75-jarigen verzamelen in Meerle MEERLE - De meisjes en de jongens, geboren in 1936 en ondertussen 75 jaar jong, waren op donderdag 20 oktober weer van de partij voor hun vijfjaarlijkse samenkomst in de Voorthoeve in Meerle. Het comitée, bestaande uit Josepha Pauwels, Jos Hendrickx, Jan Michielsen, Jaak Sprangers

en Louis Van Bavel vond het na vijf jaar weer tijd om de leeftijdgenoten weer eens bij elkaar te brengen. Tijdens de receptie en het Breughelbuffet werden weer veel herinneringen opgehaald. Namen als mère Gusta, mère Cecile, meester Mil, meester Fons en zoveel anderen passeerden weer de re-

vue. Mooie tijd die lagere school, ondanks de oorlogsjaren. Jammer dat er, sinds onze laatste samenkomst, weer enkele leeftijdsgenoten of partners niet meer bij konden zijn, omdat ze ons ontvallen zijn, maar ze waren in de herinnering van de aanwezigen. (LVB/red)

De 75-jarigen in alfabetische volgorde: Cor Aerts, Jan Bastiaansen, Siska Boudewijns, Lieza Hapers, Frans Herremans, Maria Herrijgers, Adriaan Jacobs, Frans Jansen, Jeanne Jansen, Liza Jansen, Maria Jansen, Jeanne Jespers, Jozef Jochems, Henri Krijnen, Lieza Lochten, Maria Martens, Gust Michielsen, Jan Michielsen, Jaak Muesen, Harry Pauwels, Josepha Pauwels, Cornelia Sprangers, Jaak Sprangers Joanna Sprangers, Ludovica Sprangers, Irene Thijs, Louis Tilburgs, Jos Van Bavel, Louis Van Bavel, Jozefa Van De Looverbosch, Louisa Verheyen, Henri Verschueren en Jaak Vinckx. Verontschuldigd: Louis De Bie, Jos Hendrickx, Philomena Snijders en Herman Van Aert.

Kerstconcert van kerststalcomité MEERLE – Ter gelegenheid van de opening van de kerststal heeft het kerststalcomité voor het 2-jaarlijkse kerstconcert dit jaar het Sint-Martinuskoor uit Malle uitgenodigd voor een concert in de Sint-Salvatorkerk. Het koor is een vierstemmig gemengd koor met 36 enthousiaste leden die reeds meer dan 20 jaar concerten zingen in de Noorderkempen. Zij zingen onder de leiding van Nicole Everaerts, die opleidingen volgde voor piano, orgel, zang en directie. Zij werkt samen met Jo Remans, ook een talentrijke dirigent. Het koor wordt begeleid door Johan Van der Auwera. Zij brengen die middag kerstliederen uit vele landen afgewisseld met poëtische verhalen. Na de pauze brengen ze bekende liederen uit de kersttijd, zodat iedereen kan meezingen. Het concert gaat door op zondag 11 december en begint stipt om 15.00 uur. Tijdens de pauze krijgen alle aanwezigen gratis een warme glühwein aangeboden. Na het concert wordt de kerststal geopend. Toegangskaarten kosten slechts 5 euro en zijn te bekomen op de Dienst van Toerisme in Hoogstraten of bij de leden van het kerststalcomité, in het bijzonder bij Agnes Desmedt op de Hazenweg, Marcel Van Bavel in de Heimeulenstraat en Ria Brosens in de Kerkstraat . Van harte aanbevolen om in de kerstsfeer te komen. Genieten van de mooie melodieën, de prachtige versiering in de kerk, van de fraaie Kempense kerststal onder de linde. (kp/jaf)

Naar “Winteravonden” in Bokrijk MEERLE – Nog op zoek naar ontspanning tussen de drukke feestdagen door? Eind december wordt in het Openluchtmuseum van Bokrijk de “Winteravonden” georganiseerd. Van 26 tot en met 30 december, wordt het Openluchtmuseum omgetoverd tot een prachtig winters wandelpark met feeërieke verlichting, véél sfeervolle muziek en hartverwarmende hapjes en drankjes. De KWB van Meer en Meerle leggen een bus in naar Bokrijk op dinsdag 27 december. Vertrek in Meerle om 14.15 uur op het gemeenteplein en de terugkomst is voorzien om ± 23.30 uur. Prijzen inclusief inkom en bus, contant te betalen bij inschrijving: - Volwassenen - KWB-leden (+ gezinsleden vanaf 12 jr.): 13,00 € / per persoon - volwassenen + kinderen vanaf 12 jr. – geen KWB-lid : 15,00 €/ per persoon - kinderen van KWB-leden (6 tem11 jr.): 11,00 € / per persoon - kinderen van KWB-leden (6 tem11 jr.): 13,00 €/ per persoon - Kinderen onder de 6 jaar : 8,00 € / per persoon Inschrijven voor 12 december in Meerle bij Cois Christiaensen, Thornstraat 2 - Tel 03/315.02.97 - email: cois.christiaensen@telenet.be (jvb/jaf)

54 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 54

24-11-2011 11:49:40


t

e

e

e

e

e

meerle

30e keer Mosselfeesten van KLJ MEERLE – Niet minder dan 481 eters mocht KLJ verwelkomen op zijn 30e editie van de Mosselfeesten. 350 maal mosselen en 131 maal kip of kindermenu. Geen geringe prestatie: al dertig jaar én zovele eters. En bovenal, alles wordt door de eigen leden gedaan. Vanaf mosselen halen tot het afwassen van de laatste vork en alles daartussen. Daar zijn vele leden dagen mee aan de slag. Een belangrijke job is natuurlijk het kuisen van de mosselen, want KLJ wil graag tevreden klanten. Zaterdag gaan 350 kg mosselen door vele helpende handen. De KLJ krijgt dan even het uitzicht van een kleine vismarkt, want mosselen kuisen neemt veel plaats in beslag en vergt veel water. Toen we zaterdagmiddag deze foto maakten, was het lokaal al meerdere malen gekuist. Eén voordeel, het lokaal kan er daarna weer even tegen. (jaf)

Paapgooiclub ’t Zoaltje houdt teerfeest MEERLE – Nu het winter gaat worden, zit het paapgooien er weer op voor enkele maanden. Tijd dus voor een teerfeest van de paapgooiclub t’Zoaltje te Meerle en tevens gelegenheid om de twee kampioenen Anita Braspenning en Marcel Godrie te vieren. Zoals je dat mag verwachten bij paapgooiers, kregen ze een fraaie loden schijf. (jaf)

Nooit meer oorlog MEERLE – Met deze leuze voor ogen worden op 11 november, dag van de wapenstilstand, de doden van de beide werelddoorlogen herdacht. Dat is traditie en die wordt ook in Meerle in ere gehouden. Nog steeds houden de oud-strijders eraan hun overleden makkers te eren en herdenken. Zij doen dat met gepaste luister aan de gedenktekens voor de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen.

Kerstmarkt MEERLE – Kerstsfeer proeven? Niks beter dan een bezoekje aan de Kerstmarkt. En je moet daar niet ver voor gaan, tot op de koer van de kleuterschool van De Klimtoren is ver genoeg. Op zaterdag 17 december 2010 wordt die koer weer omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt voor jong en oud.Vele kraampjes met o.a. kerstmutsen, sieraden, vogelvoer, Kerststukjes, fotohoek, knutselhoek voor de kinderen. Maar ook kraampjes met spulletjes die de leerlingen zelf gemaakt hebben. Dat alles aan zeer milde prijzen. En vergeet niet de zelfgebakken wafels met warme chocolademelk. En voor de papa’s, mama’s, oma’s en opa’s is er glühwein en jenever. Kom de kerstsfeer proeven vanaf 17 uur in de kleuterschool aan de Ulicotenseweg. Info: Helma Hulsbosch - Tel: 03/315 95 49 (jaf)

Nooit meer oorlog is een mooi motto, helaas een vrome wens. Is het hier al meer dan zestig jaar vrede, op vele andere plaatsen in de wereld woedt de strijdt helaas eindeloos door; Afghanistan, Irak, Palestina, Syrië, Jemen, Congo, Somalië, Soedan, .... Het Belgische leger is of was er dikwijls aanwezig, gelukkig bijna altijd voor ‘vredesopdrachten’, onder de vlag van de VN of van de Nato. Zo komt het dat ook een ‘jonge oud-strijder’ uit Meerle bij de plechtigheid aanwezig was. Johnny Deckx heeft er als beroepsmilitair talrijke missies opzitten in vele landen, dit jaar nog in Afghanistan. En al zijn het vredesopdrachten, het optreden blijft in oorlogsgebied, midden strijdende partijen, midden het geweld. Johnny is gelukkig steeds ongedeerd mogen terugkeren, hij weet als geen andere wat vrede en wapenstilstand betekenen. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 55

DHM_december_320.indd 55

24-11-2011 11:49:41


meerle

Adri Vermeiren de nieuwe koning van St.-Joris Meerle MEERLE – Verschillende kandidaat koningen en een eigenzinnige ‘vogel’ boven op de staande wip, zorgden bij St.-Joris Meerle voor een lange en spannende ‘koningsstrijd’. Het duurde dan ook een namiddag lang vooraleer hoofdman Jan Gijsbregts de koningsbreuk om de schouders van Adri Vermeiren mocht hangen. Bij de gilden, aangesloten bij het verbond van St.-Jorisgilden, wordt elke zes jaar een wedstrijd georganiseerd om uit te maken wie de volgende zes jaar koning zal zijn. Het is een belangrijke taak omdat hij zes jaar lang de sportieve leiding over de gilde heeft. En laat ons eerlijk zijn, maar al te vaak weet men wie de nodige kwaliteiten heeft en is het wachten tot hij (of zij) de vogel van de staande wip kan schieten. En al even vaak ‘gunt’ men een goede koning een tweede of derde ambtstermijn.

Het hoeft niet meer Niets daarvan in Meerle anno 2011. Hier kende de wedstrijd geen vooraf bedacht of gehoopt scenario. Maar laten we beginnen bij het begin. Nadat de gildeleden om 13 uur samen kwamen in hun gildelokaal, ging het in stoet naar het enig mooie domein Den Rooy. Daar stond de staande wip opgesteld en werd het gezelschap opgewacht door de genodigden: burgemeester Van Aperen, schepen Jos Martens, opperhoofdman Theo Aerts en een groot aantal hoofdmannen, koningen, keizers en leden van de bevriende gilden van ‘het Verbond’.

Een behoorlijk aantal van die genodigden bracht een ereschot uit, maar de resultaten daarvan doen weinig ter zake. Pas rond de klok van twee, nadat hoofdman Jan Gijsbregts het reglement voorgelezen had, werd het ernst. En al vlug werd het duidelijk dat John Van Haperen, de uittredende koning, geen ambitie meer had om opnieuw koning te worden. Zoals dat gebruikelijk is, krijgt een uittredende koning drie ‘voorkeurschoten’ waarin hij zijn titel kan verlengen, indien hij met één van die drie schoten de vogel naar beneden kan halen. Dan is hij meteen terug koning. Maar voor John hoefde dat niet. Hij wenste daar geen gebruik van te maken en iedereen wist hoe laat het was: John was geen kandidaat koning meer. Het zou dus een open strijd worden en dat werd het ook. In volgorde van toetreding tot de gilde namen alle schutters plaats onder de staande wip, in een poging om de vogel zodanig te raken dat hij van de staak valt. Maar tussen daad en werkelijkheid was ook hier een groot verschil. Noch in de eerste, noch in de tweede ronde kon een van de schutters de vogel echt zwaar raken. In de derde ronde keerde het

Adri Vermeiren is, sinds 17 september, zes jaar lang koning van St.-Joris Meerle. Zeker een goede zaak voor de gilde. tij. Toen schoten Con Verhulst en Edwin Van Dun de vogel van de staak. Maar geen van hen had de bedoeling om koning te worden. Dan staat er niets anders op dan de titel ‘af te kopen’, zoals het reglement het wil. Dat zelfde overkwam John Michielsen in de vierde ronde. Ook hij trof raak en moest geld boven halen.

De tijd tikt In de overtuiging dat het hier geen vijfhonderd en zoveel dagen mag duren, stelde hoofdman Jan Gijsbregts voor om enkel verder te gaan met de schutters die zich echt, maar dan ook echt geroepen voelden om koning te worden. Op zijn vraag namen volgende kandidaat koningen plaats onder de staande wip: Harry Vanderhenst, Karel Verschueren, Adri Vermeiren, Ivan Van Bouwel en… jawel John Van Haperen, die zich in tussentijd allicht bedacht had. Wie zal het zeggen.

De prachtige tuin van Den Rooy: je kan geen mooier kader vinden om een koningschieting te organiseren.

Om een langer verhaal kort te maken: de eerste van de vijf kandidaten die de vogel van de staak kon schieten was Adri Vermeiren. Hij zal de nieuwe koning zijn. Hij wil dat graag en zal dat zeker goed doen. Neem dat van ons aan. Adri is al 40 jaar lid van St.-Joris Meerle, al nam hij aanvankelijk alleen deel aan de competitie op een afstand van 20 meter. Maar talent zoekt zijn weg en sinds 1986 is Adri ook een van de betere schutters op 61 meter. En, over talent gesproken, met de kolfboog op 6 meter was Adri al driemaal kampioen. Adri wordt sportief verantwoordelijke en kan dus meteen het voorbeeld geven. (fh)

56 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 56

24-11-2011 11:49:41

M t v E s H H s e Z V d “ I m N k J k H S


r

n d r

n k

d

e -

n

l

meersel-dreef

Geslaagde concertavonden MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 29 oktober en op zondag 30 oktober, verzorgde de fanfare “Voor Eer en Deugd” van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek een gratis concertavond in de zaal “Bij de Paters”. Ze brachten een gevarieerd programma, dat bij het aanwezige publiek goed in de smaak viel. Wat klassiekers voor de pauze en met rock- en pop-nummers erna. Het publiek kon nu naar het eerste concert onder leiding van Jan Aernouts luisteren. Deze nieuwe dirigent was in het begin van dit jaar zijn broer Hans Aernouts opgevolgd. En met succes ! De zaal was mooi versierd met oude instrumenten en op de tafels stonden er vierkante plantenbakken met aan elke kant een foto van één van de muzikanten. De tap werd verzorgd door de plaatselijke leden van de KVLV en de KLJ. ‘s Zaterdags was de zaal te klein, ‘s zondags waren er nog enkele plaatsen vrij. Misschien volgend jaar iets voor u ?

De fanfare in actie: horen, zien en genieten van de muziek.

Succesvolle dorpskwis MEERSEL-DREEF - Dit jaar schreven 20 teams van 6 personen zich in voor de dorpskwis van de KLJ op zaterdag 22 oktober bij de Paters. En het moet gezegd dat de jeugd zeer verrassende en leuke vragen bijeen wist te verzamelen. Hoofdbrekens genoeg bij de aanwezige kwissers. Het was uiteindelijk het team van de Jan de Wysestraat die de meeste punten wist te verzamelen en de wisselbeker mee naar huis mochten nemen. Zij waren duidelijk gekomen voor de eindwinst. Voor de kwissers onder jullie volgt hierna één der vragen: “Je hebt twee kamers. In de één hangt een lamp en in de andere kamer zitten enkel drie lichtknoppen. Nu moet je uitvinden welke van de drie lichtknoppen de lamp aanzet. Je mag de kamer met de lamp echter maar één keer betreden. Hoe pak je dit aan?” Succes. (JJ)

Het winnende team van de Jan de Wysestraat van de KLJ-dorpskwis.

Love 2 heal

m

n e

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

t

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 57

DHM_december_320.indd 57

24-11-2011 11:49:42


meersel-dreef

Fietscontrole MEERSEL-DREEF - Er gaat niets boven veiligheid, van en naar het school. De kinderen worden er al op jonge leeftijd meer geconfronteerd, zonder dat zij het zelf altijd beseffen. Ook de ouders worden hierbij gemobiliseerd. Daarom wordt er de bij de school de nadruk gelegd dat de fietsen technisch volledig in orde zijn: remmen, lichten, reflectoren, en zo verder. En om het allemaal een officieel tintje te geven, kwam op 26 oktober de wijkagent Jef Donckers persoonlijk alle fietsen controleren op mankementen. De kinderen kregen een kleine beloning als hun fietsen in orde waren. Jong geleerd is oud gedaan, zullen we maar zeggen. Nu nog een fluo-vestje aan en fietsen maar. (MJ/JJ)

M a b J

W

J k f d r l H k E

H Wijkagent Jef Donckers controleert persoonlijk de fietsen van alle schoolkinderen.

Lokalenprobleem KLJ MEERSEL-DREEF - Elke vereniging heeft wel eens een probleem, hetzij financieel, hetzij materieel, hetzij logistiek, maar deze van de KLJ wordt toch wel erg prangend. Er is een gebrek aan ruimte voor 100 personen. Ja, u leest het goed. Omdat Meersel-Dreef slechts één jeugdvereniging heeft, is bijna elke jongere hierbij aangesloten. Mede door een uitstekende lichting van de huidige leiding, spoort de vereniging als een sneltrein door het dorp. Dit houdt wel in dat er een degelijke accommodatie moet voorhanden zijn. De huidige lokalen, ofwel prefab containers, voldoen al langer niet meer aan de moderne noden. Slechts enkel glas en bovendien matig geïsoleerd, zorgt dit er voor dat er steeds een hoge elektriciteitsfactuur in de brievenbus valt. Bovendien in

de koude wintermaanden is het bijna niet warm te krijgen. En bovendien is het sanitair verouderd en voorbijgestreefd. En het moet gezegd: de leiding is zich flink aan het oriënteren om hierin verandering te brengen. Op 15 oktober ll. werd het probleem aangekaart te samen met een afvaardiging van de dorpsraad en van de ouders, met Schepen van Jeugd Tinne Rombouts en met Pater Luk van de Paters Kapucijnen. Het werd een constructief gesprek, waarbij de voorkeur door de Jeugd wordt gegeven om een houten gebouw op te trekken op de voormalige speelplaats van de Elegast. Dit heeft de meeste mogelijkheden: er is geen architect noodzakelijk, het wordt ter plaatse gebouwd, en heeft het landelijk uitzicht van een tuinhuis.

Dubbel kerstconcert MEERSEL-DREEF - Bent U klaar voor het ultieme kerstgevoel ? Zo nee, in de aanloop naar de Kerstdagen nodigt de fanfare Voor Eer en Deugd u uit voor een sfeervol Kerstconcert op de unieke locatie van de St. Luciakapel in Meersel. De kapel is bij uitzondering opengesteld voor dit speciale Kerstconcert, met slechts 120 zitplaatsen, dus wees er tijdig bij om een kaartje te kopen. Een toegangskaartje is te koop voor slechts 5 euro. De fanfare brengt dit Kerstconcert met zang en mooie Kerstmuziek op zaterdagavond 17 december, aanvang 19.30 uur, en op zondagnamiddag 18 december, aanvang 15.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via de e-mail bij Marlène Roelands ( roelands.kox@ casema.nl ) of bij voorzitter Bert Damen ( bert-

Vooreerst is er natuurlijk de toestemming van de grondeigenaar, ofwel de Paters Kapucijnen, nodig maar dit zou op dit moment niet meer een probleem zijn. De jeugd zou bovendien het zuidelijk aanpalende bosperceel mogen gebruiken als speelterrein. Daarnaast het financiële plaatje, of zeg maar plaat. Schepen van Jeugd kon inzake gemeentelijke subsidies veel positieve duidelijkheid scheppen naar de leiding toe. Dit alles zorgt ervoor dat de mallemolen voor de KLJ in werking kan gezet worden. De medewerking vanwege de Dreefse bevolking op elk draagvlak zal noodzakelijk zijn, maar zoals het er nu voorstaat moet dit kunnen. U zal toch ook meewerken ? Wordt vervolgd. (JJ).

Nieuwjaarke zoete damen@skynet.be ) of op locatie bij taverne ‘Bij de Paters’ te Meersel-Dreef of gemeenschapshuis De Leeuwerik te Galder. Er worden twaalf nummers ten gehore gebracht, waarvan een drietal met zang. Niet alleen klassiekers, maar ook hedendaagse stukken staan op het repertoire: Pokarekare Ana, Ave Maria, Rudolf Around the World, Gloria in Excelsis, Dutch Christmas Song, Lonely this Christmas, Let it snow, Last Christmas, When a child is born, Happy Xmas, In the bleak midwinter, en Hallelujah. Kom samen met uw familie en vrienden genieten van dit warme samenzijn. Bij binnenkomst wordt u een passend welkomstdrankje aangeboden en ook in de pauze staat er iets lekkers voor u klaar. (BD/JJ)

MEERSEL-DREEF - Op oudjaar zal de KLJ weer gratis warme chocomelk uitdelen aan de zangertjes. De kinderen zijn welkom tussen 10.00 en 15.00 uur in het KLJ lokaal aan de parking van het Paterswiel. Ondertussen kunnen zij zich ook weer wat opwarmen om er daarna met vernieuwde krachten er weer tegenaan te gaan. En wat mij betreft alvast een prettige jaarwisseling voor U allen, groot en klein. (JJ)

58 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 58

24-11-2011 11:49:42

A z k V i n J w d H m H h

C

E O k w D v


meersel-dreef

JOZZ: het leven van een muzikant MEERSEL-DREEF - Wat raar, dacht ik, een e-mail ontvangen met als afzender dejozz@. Blijkt dat het bericht afkomstig was van Jos Verheyen, reeds wereldberoemd in eigen dorp als basgitarist, maar binnenkort ook een beetje daarbuiten. Jos mag binnenkort met Steve Conte & the Crazy Truth weer op tournee door Engeland (zie kader).

Wie is Jos Verheyen Jos werd in 1972 geboren als zevende en laatste kind van Jef en Jeanne Verheyen-Verheijen. De familie Verheyen is al generaties woonachtig in de boerderij naast de St Lucia kapel. Een boerenzoon zoals er zo velen zijn in ons Kempische landschap. Hij haalde zijn diploma als automekanieker, en kon op verschillende werkplaatsen aan de slag. Een doodgewoon normaal leven, niks mis mee.

Hoe het begon

r -

Als jongen van 14 jaar probeerde hij samen met zijn broer Jan al muziek na te spelen, en zodoende kan je spreken van een “self-made man”. Van het één kwam het ander, en weldra speelde hij in zijn eerste bandje “Too Cute”, later volgde dan nog “Van Brenghe”, “Catch Up” en “Skidmark”. Jos vond dat hij genoeg gespaard had, zegde zijn werk op en ging als 25-jarige voor twee jaar naar de Rockschool te Antwerpen. Hierbij kwamen alle soorten muziek aan bod, maar zijn hoofdinstrument was toch de basgitaar. Het behaalde getuigschrift hiervan bewijst dat hij de nodige muzikale kwaliteiten in zich heeft.

e

Co-Actief

n , n

g

En wat nu gezongen ? Ook bij muzikanten moet er brood op de planken komen. Als werkzoekende denk je er ook wel eens aan om een eigen zaak op te starten. Dan kan je bij de activiteitencoöperatie terecht voor begeleiding. De groepsgerichte aanpak en

een veilige opstart maken dit startersinitiatief uit de sociale economie uniek. Jos Verheyen is alzo op de kar gesprongen want muziek beheerst zijn leven. Enerzijds zijn er wel zo’n 80 optredens per jaar noodzakelijk om te kunnen (over-)leven en anderzijds kan hij nu als lesgever ook aan de slag in Turnhout, waar hij nu wekelijks drie uur les geeft aan kandidaatbasgitaristen.

Jozz-music Als ervaringsdeskundige, namelijk in het begin muziek spelen puur op het gehoor en zonder noten te (kunnen) lezen, wil hij in zijn eigen repetitie-ruimte gitaarles voor beginners gaan geven. Niet het klassieke patroon volgen, wel met een nieuwe insteek: actief beginnen met gitaar en de theoretische info komt later wel. Hiervoor wordt een eigen site opgebouwd www. jozz-music.be , welke enerzijds zijn eigen carrière belicht en anderzijds zijn muziekonderricht voor beginners. Het worden telkens muziekklassen van 4 à 5 gitaristen. Bij meerdere klassen is het de bedoeling dat de gitaristen na een tijdje worden herschikt naar hun respectievelijke interesses. Voor jongeren zouden deze lessen op woensdagnamiddag worden gegeven en de ouderen zouden dan ‘s avonds terecht kunnen. Voor meer info kan U hiervoor contact opnemen met Jos Verheyen zelf op zijn tel. 0498.706.583, via e-mail dejozz@pandora.be of via zijn website. Aan alle cursisten en ook aan Jozz zelf, veel succes. (JJ)

Steve Conte The Crazy Truth Het leven van een muzikant is niet alleen afhankelijk van zijn muzikale kwaliteiten maar daarnaast ook rond veelal gelukkige omstandigheden en toevallige ontmoetingen. Met drummer Jeroen Polderman vormt Jos Verheyen al jaren een onafscheidelijk tandem: zij zijn de muzikale basis van een groep. De echtgenote van Jeroen Polderman kwam de Nederlandse schoonmoeder van Steve Conte tegen, en door deze vrouwen kwamen zij met elkaar in contact. Deze Italiaanse Amerikaan is zanger en rock muzikant van de band The Contes, samen met zijn broer John, beiden voormalige leden van de Crown Jewels. Hij was tevens gitarist van de New York Dolls, die glamour punk brachten. Ondertussen speelt hij gitaar bij The Michael Monroe Band. En als het even kan toert hij rond met zijn persoonlijke band “Steve Conte & the Crazy Truth”. Hun gelijknamige, alom geprezen, album band “Steve Conte & the Crazy Truth” werd uitgebracht op 20 oktober 2009. Conte werd voor het eerst bekend in het begin van de jaren 1990 als de songwriter en gitarist van de band Company of Wolves en heeft sindsdien gewerkt met artiesten als Peter Wolf, Willy DeVille, Maceo Parker, Phoebe Snow, Billy Squier, Suzi Quatro, Jill Jones, Chuck Berry, Paul Simon, Simon & Garfunkel, David Johansen & The Harry Smiths, Willie Nile en vele anderen. Conte speelt ook af en toe gitaar met Eric Burdon & The Animals . Onze boerenzoon Jos Verheyen mag in december reeds voor de derde maal op rij mee met de Engelse toer van Steve Conte. Er zal veelal in de rock-scene worden opgetreden in Bristol, Manchester, Glasgow, Londen, Brighton en andere plaatsen. Acht concerten in negen dagen, waarbij ondertussen ook nog eens 5.000 km in de toerbus moeten worden gereden. Ik hoop dat ze weten dat daar links wordt gereden. Op YouTube vind je verschillende concerten terug van deze frontman, ook met onze Jozz. (JJ).

Jos Verheyen tussen zijn gitarenpark: een leven vol muziek. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 59

DHM_december_320.indd 59

24-11-2011 11:49:42


minderhout

Leven in een krabbenmand Theatermonoloog met Marleen Merckx

Niet te missen comedy-avond met Wim Dufraing, Thomas De Wit en Steven Goegebeur MINDERHOUT – Zaterdag 10 december 2011 ontvangt KWB-Minderhout in het Parochiecentrum de stand-up comedians Wim Dufraing en Thomas De Wit, die de try-out van hun eindejaarsconference 2011 voor het voetlicht zullen brengen. Dit tweetal mag zich de eerste winnaar van de Humo’s Comedy Cup 1998 noemen en staat al jaren op de planken op tal van evenementen in jeugdhuizen en cultuurcentra, ook op TV en radio zijn het helemaal geen onbekenden. Wat brengen zij in deze conference? Een humoristische kijk op het afgelopen jaar! Een kritische, maar vooral ludieke kijk! Als voorprogramma prijkt Steven Goegebeur op de affiche, de winnaar van de Lunatic Comedy Award 2009. Een spervuur van grappen zal de lachspieren zonder twijfel op hol jagen en hij is ook gekend als vast voorprogramma bij Philippe Geubels. De prijs van dit gebeuren swingt zeker niet de pan uit: 8 euro voor KWB-leden Minderhout, 10 euro voor KWB-leden van elders

en 12 euro voor niet-KWB’ers. Kaarten kunnen bekomen worden via mailadres luc.herthogs@ telenet.be en betalen kun je op rekeningnr. 7875043186-22, daarna ontvang je een bevestiging. Als KWB-lid zeker je lidnummer niet vergeten! Ook bij Luc Herthogs Lage Weg 32 Minderhout kun je terecht voor reservatie! Zeker niet te lang wachten, want uitverkocht is uitverkocht! (rel)

Programma 19.00 – 20.00: deuren open en toewijzing genummerde plaatsen 20.00 - 20.45: voorprogramma Steven Goegebeur 20.45 – 21.15: pauze 21.15 – 22.00: Wim Dufraing en Thomas De Wit: deel 1 22.00 – 22.30: pauze 22.30 – 32.15: Wim Dufraing en Thomas De Wit: deel 2

Viergeslacht

Kaarten kosten in voorverkoop 6.00 €, aan de kassa 8.00 €. Vanaf donderdag 1 december zijn de kaarten tegen contante betaling te koop bij Vic Cornelissen Achtelsestraat 52 te Hoogstraten tel. 03 314 40 01. “Leven in een krabbenmand” is een productie van Paljas producties en een organisatie van ACW Hoogstraten in samenwerking met de vijf KWB –afdelingen.

D a g p o M v i t h z

MINDERHOUT – Na drie kleinzonen op een rij heeft oma (Magd Michielsen) er een meisje bij. Moeke (Maria Borremans) hoopte op een viergeslacht, en ja hoor, de ooievaar heeft op vrijdag 24 juni Laure gebracht. Mama (Katrin Brosens) is ook heel blij met haar kleine meid erbij.

Glühwein-wandeling MINDERHOUT – Op 3 april in 2006 organiseerde men in Minderhout de eerste CM gezondheidswandeling. Nu, zes jaar later, heeft men de kaap van de 300 wandelingen bereikt. Om die heuglijke gebeurtenis enige luister bij te zetten plant men op 2de kerstdag een glühweinwandeling. Alle deelnemers krijgen tijdens de pauze een glaasje glühwein of een frisdrank aangeboden. Iedereen is welkom op maandagavond 26 december om 19 uur aan het lokaal van de Sint-Jorisgilde voor een wandeling van ongeveer 5 km. (RV/red)

60 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 60

I M e E o o k b d e

M n z d h D l t k 2 i

MINDERHOUT - In ‘Leven in een krabbenmand’ kruipt Marleen Merckx (o.a. Simmoneke van Thuis) in de huid van een vrouw van rond de veertig. Zij vertelt over haar leven in armoede in ons land. Het is een beklijvend, soms humoristisch, soms hard relaas. Daarnaast komt haar kracht en doorzettingsvermogen sterk aan bod. Het is ook een liefdesgeschiedenis van een koppel dat door dik en dun elkaar blijft steunen. De voorstelling is gebaseerd op de roman ‘Ik ben iemand/niemand’ van Guy Didelez en Lieven De Pril. Het boek beschrijft het unieke verhaal van Emile en haar gezin. Ze vertelt over haar turbulente school- en liefdesleven, maar vooral over een leven in generatiearmoede in onze welvaartsmaatschappij. De monoloog wordt opgevoerd op vrijdag 13 januari 2012 om 20.00 uur in Parochiezaal Minderhout. Zaal open vanaf 19.30 uur. Er zijn geen genummerde plaatsen. Er worden plaatsen voorzien voor rolstoelgebruikers.

H M z l b v

24-11-2011 11:49:43


@ -

!

minderhout

BRILJANT IN MINDERHOUT Adriaan Snoeys en Mit Verhoeven

“Al vier keer getrouwd!” Heerlijk wonen is het toch op den Achteraard! In de goeie oude tijd de echte uithoek van Minderhout, bewoond door enkele families uit de agrarische sector, die in de winter om zo te zeggen afgesneden leefden van de “bewoonde wereld”. Een karspoor en een smal wegeltje leidde naar Minderhoutdorp en toen Adriaan, Jaan in de volksmond, en Mit trouw gingen beloven aan elkaar werden ze niet met een zwarte limousine voorgereden, maar ging het wel te voet en door ’t slijk naar de kerk! In 1954 deden de asfaltwegen hun intrede in Minderhout en werd het voor de Aardbewoners een heel stuk beter. Ondertussen hebben ze de E-19 nog cadeau gekregen en de HST raast ongestoord richting Amsterdam. Adriaan werd op 12 april 1922 in Meer geboren en als jonge knaap was het al vlug werken geblazen op de boerderij. Mit wachtte nog enkele jaartjes om de wereldbevolking te vergroten, 4 mei 1925, en dit gebeurde in Loenhout. Maar de familie Verhoeven verhuisde al vlug naar den Aard. Ook zij mocht al snel van het zware werk op de boerderij genieten. Tijdens de oorlog verdiende Adriaan een centje bij in het smokkelcircuit en werd éénmaal door de Duitsers vastgehouden. Op Minderhoutkermis leerden de jongelui mekaar kennen en op 9 oktober 1946 werd het ja-woord gegeven. Zeven kinderen werden geboren - één dochter is op 26-jarige leeftijd overleden - en die wonen allen in de onmiddellijke omgeving. Dat er in die tijd hard moest gewerkt worden om al die monden van het nodige te voorzien lijdt geen twijfel. Koeien, kalveren, varkens en kippen maakten de veestapel uit en fruit behoorde ook bij de belangrijke inkomsten. “Hard labeur! Maar we waren gelukkig en content!” In 1996 vierde het echtpaar “goud”, hun tweede trouw, in 2006 werd “diamant” hun deel, hun derde trouw, en in oktober 2011 schitterde “briljant”, hun vierde trouw. Zoals Mit het uitdrukte: ”We zijn vier keer met mekaar getrouwd!”

Adriaan en Mit blijven niet bij de pakken zitten en hun motto is klaar en duidelijk: bewegen! De fiets wordt nog regelmatig van stal gehaald en het huishouden beredderen ze zelf. De groententuin blijft nog altijd hun stokpaardje! Adriaan ontpopte zich ook tot een fervent duivenliefhebber en twee jaar geleden is hij gestopt met de prijskampen, maar de “piepers” zijn gebleven, die kan hij nog niet missen. Vijf jaar geleden schaften ze zich nog een splin-

ternieuwe auto en zowel Adriaan als Mit kruipen achter het stuur. Hun briljanten feest hebben ze heel fijn gevierd samen met hun kinderen, elf kleinkinderen, negen achterkleinkinderen, vrienden en kennissen. Beiden verkeren nog in goede gezondheid naar geest en lichaam, de gewrichten reclameren wel eens op tijd en stond, maar dat nemen ze er wel bij. Adriaan en Mit, van harte gefeliciteerd en de afspraak voor “platina” is al genoteerd! (rel)

r

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 61

DHM_december_320.indd 61

24-11-2011 11:50:06


minderhout

Nu is dat feestje!

MINDERHOUT - Deze 35-jarige jonge dames en heren wachten niet op Sarah en Abraham om een feestje te bouwen! Om de vijf jaar verzorgen ze een re端nie die telkens druk bijgewoond wordt en waar alledaagse en straffe verhalen de ronde doen. Het feestje duurde dan ook tot in de (heel) vroege uurtjes. Op de foto v. l.n.r. Dirk Aerts, Kurt Pelckmans, Wilfried Van Den Broeck, Hans Janssens, Guy Keustermans, Danny Gillis, Jan Aerts, Joep Rombouts, Tony Raats, Jef Van Den Heuvel, Leen Backx, Dave Jansen, Hilde Vermeiren, Seppe De Bont, Kaat Dekkers, Jill Sprangers, Isabelle Vissers, Sylvie Verschueren, Yves De Bie, Ilse Meeuwesen, Kris Aernouts

62 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 62

24-11-2011 11:50:06


minderhout

Minderhout VV quizt

Kapellekenswandeling

MINDERHOUT - Op vrijdag 27 januari 2012 organiseert MVV voor de achtste maal een algemene kennisquiz. De locatie is net als de vorige jaren de stemmige MVV-kantine in de Heistraat (zijstraat Minderhoutsestraat). Inschrijven in ploegjes van maximaal 6 personen kan vanaf nu via seppe.de.bont.@telenet .be of telefonisch 0475 86 44 00. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg en dit is ter plaatse te betalen. Gelieve bij de inschrijving ook steeds de naam van de ploeg en de ploegverantwoordelijke te vermelden. Natuurlijk hopen de organisatoren opnieuw op een massale opkomst. Alvast tot dan! (FeestcomitĂŠ MVV)

Nieuwjaarke zoete

MINDERHOUT - Heel wat wandel- en natuurliefhebbers zakten op 6 november af naar de Minderhoutse parochiezaal om zich in te schrijven voor een wandeltocht van 6, 12, 15 of 21 km. Ingericht door KWB. Een duidelijk bewegwijzerd traject loodste de wandelaars in goede banen en tijdens hun tocht ontdekte men nog onbekende en verloren plekjes van Minderhout. Op de foto geven Jean Van Ginckel en Jef Roos het tempo aan met in hun zog een schare sportieve beoefenaars van de wandelsport.

e

MINDERHOUT - Op vrijdag 31 december komen onze kinderen u muzikaal het beste toewensen voor het volgende jaar. Zij hopen aan ieder huis op een gunstig onthaal. Voor de veiligheid van onze kinderen wordt die voormiddag de Minderhoutsestraat voor het doorgaand verkeer afgesloten van 9 tot 12.30 uur. Het noodzakelijke plaatselijke verkeer wordt gevraagd om de snelheid aan te passen. Op de weg naar Hoogstraten zullen er op diverse plaatsen vrijwilligers staan om de kinderen veilig over te laten steken. Zonder de verschillende verenigingen en sponsors was dit niet mogelijk. De kinderen zullen u allen dankbaar zijn. (FS)

Planadvies duurzaam bouwen HOOGSTRATEN - Heb je reeds concrete plannen op papier, maar vraag je je af of je bouw ook duurzamer en energievriendelijker kan? Of ga je binnenkort een architect zoeken en heb je voor jezelf de eerste schetsen al op papier gezet? In beide gevallen kan je een afspraak maken voor het planadvies duurzaam bouwen. Het planadvies wordt gegeven door een expert van Kamp C, het centrum voor duurzaam bouwen in de Provincie Antwerpen. In ongeveer 45 minuten worden je (ver)bouwplannen gescreend op de belangrijkste principes van duurzaam bouwen en wonen. Je krijgt verbetertips mee over compactheid, materiaalgebruik, isolatie, verwarmingssystemen, enzovoort. Het ontwerp blijft vanzelfsprekend het exclusieve terrein van de architect. Het planadvies wil zich dus zeker niet inmengen in de taak van de architect. Meer nog, ook je architect is welkom. Een volledig uitgewerkt plan is zeker niet noodzakelijk. Wel vragen we een beperkte voorbereiding of bespreekbaar document, waarmee we aan de slag kunnen. Houdt er wel rekening mee dat, als de bouwaanvraag reeds is ingediend, veel aspecten definitief zijn. Planadvies duurzaam bouwen, op zaterdag 10 december van 9 tot 17 uur in het administratief centrum. Organisatie Kamp C en stadsbestuur Hoogstraten, Info wonen@hoogstraten.be of 03 340 19 11

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 63

DHM_december_320.indd 63

24-11-2011 11:50:07


BVBA Kantoor Woensdag 12 oktober - Op twee plaatsen is ‘s nachts ingebroken. Aan Groot Eyssel in Meerle sloegen dieven het raam aan de voorkant van een huis in. Ze stalen er een laptop en een server. Vermoedelijk dezelfde daders sloegen ook een raam van een woning aan de Meerleseweg in Meer aan diggelen. Hier stalen ze een led-tv.

Vrijdag 14 oktober - De politie van de zone Noorderkempen heeft 10.000 stekjes van cannabisplantjes gevonden in een huis op Oosteneind in Meer. De bewoner van het pand, een Nederlander, is opgepakt. Ook een kompaan werd gearresteerd.

Zondag 16 oktober - Vandalen hadden tijdens de nacht in de Heilig­ Bloedstraat en de Rombout­Keldermansstraat in totaal vijf brievenbussen vernield. Er werd ook een auto beschadigd. Volgens een buurtbewoner is het de eerste keer dat hier vandalen aan het werk waren.

Woensdag 19 oktober - De openbare aanklager eist een effectieve celstraf van respectievelijk 40 en 18 maanden tegen twee schoonbroers. Luc M. uit Hoogstraten en zijn schoonbroer Jan B. uit Meer stonden voor de correctionele rechtbank in Turnhout terecht voor afpersing. Het duo heeft een ex-werknemer van Jan B.’s bedrijf in Meer, een bedrijf in speeltuigen en springkastelen, afgeperst. Ze gebruikten compromitterende foto’s die ze van het slachtoffer hadden gekregen nadat Jan B. zich tijdens chatsessies had uitgegeven voor een vrouw. Jan B. riskeert een mildere straf omdat hij de afpersing na 50.000 euro voor bekeken hield. Luc M. ging nadien op eigen houtje verder tot ruim 200.000 euro.

VERSMISSEN &

JANSSENS Gravin Elisabethlaan 7 2320 Hoogstraten

VERZEKERINGEN CENTEA-BANK LENINGEN Wij bezoeken U na telefonische afspraak Tel. 03 314 37 88 - Fax 03 314 74 14 www.versmissenjanssens.be versmissenjanssens@portima.be

Zondag 23 oktober - Een man parkeerde zijn auto met aanhangwagen aan de bosrand op de Beekseweg in Meer om er te gaan jagen. Bij zijn terugkeer stelde hij vast dat de banden van zowel zijn auto als van zijn aanhangwagen stuk gestoken waren.

Maandag 24 oktober - De brandweer van Hoogstraten moest naar een keukenbrandje in een woning aan het Groenewoud in Hoogstraten. De woning blijft bewoonbaar.

Maandag 24 oktober - Aan de Hoge Weg in Minderhout forceerden inbrekers een keukenraam en gingen aan de haal met een laptop, juwelen en een som geld. Ook aan het Groenewoud was er een inbraak.

Vrijdag 04 november - Dieven hebben ingebroken in twee werfcontainers die opgesteld staan voor de bouw van een bejaardencomplex. Ze ontvreemdden een persmachine.

Zondag 06 november - In de Jan Van Cuyckstraat hebben dieven zondagnamiddag ingebroken. Ze gingen aan de haal met juwelen en de autosleutels van de wagen die op de oprit stond geparkeerd. Ze stalen de blauwgrijze Mercedes C220 met de Nederlandse nummerplaat.

Maandag 07 november - Vandalen hebben hebben bij de firma Servaes in de Brouwerijstraat de vier banden van een geparkeerde Volkswagen Touareg kapotgestoken.

Zaterdag 12 november - Donkstraat in Meer. Terwijl een motorhandelaar met klanten bezig was, stal een jongeman een motorfiets Suzuki. Hij laadde die gewoon in een bestelwagen en reed ermee weg zonder te betalen. De Nederlandse politie kon de 21-jarige Nederlander wat later in Breda vatten.

Woensdag 16 november - Er werd ingebroken in drie woningen: in de Thijsakkerstraat, de Achtelsestraat en de Minderhoutsestraat. De buit bestond uit juwelen, een laptop en een fototoestel.

Woensdag 16 november - Aan Strijbeek in Meerle werd een diefstal vastgesteld op een werf van een villa in aanbouw. Dieven roofden een stroomkabel van 50 meter.

64 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 64

24-11-2011 11:50:07


jong gezegd

LYSANDER ZEGT Lysander Fockaert (18) zit in zijn tweede bachelor Biologie aan de KU in Leuven. Hij vertelt over de herfst, en de invloed die het seizoen op hem en zijn omgeving heeft.

De herfst is nu definitief aan de gang in het noordelijke Hoogstraten. Hier en daar is er nog een enkele boom die twijfelt of hij moet bloeien of zijn bladeren moet verwerpen, maar de meesten hebben hun beslissing gemaakt. Geruisloos, zo zacht dat niemand het merkte, veranderde het eentonige groen van het zomerse land van de Mark in de meest fantasierijke kleuren rood, oranje, geel, bruin en hier en daar een tintje paars. Dagen is dit al aan de gang, maar niemand heeft het door. En dan kom je op een ochtend buiten. Je merkt dat het kouder is dan anders. Wanneer je over straat wandelt, hoor je plotseling iets kraken onder je schoen. Het is een blad. Je vraagt je af waar het vandaan komt en dan valt het je op dat de straat bezaaid is met zijn lotgenoten. De wind wakkert aan en baant zich een weg door de takken. Het ruisen maakt dat je omhoog kijkt en even houd je je adem in. Want plotseling besef je het: het is herfst. Je wordt even een beetje melancholisch. Het is weer gedaan met de luchtige T-shirts, shorts en rokjes. Voor de komende zes maanden zal je over straat lopen, verborgen in een dikke trui en lange broek, met een donkere jas om je heen geslagen,

waarmee je verloren gaat in de massa koukleumen die zich gewapend heeft tegen vorst en wind. Het begint weer vroeger donker te worden. Binnenkort zal je ’s morgens opstaan zonder speelse zonnestralen die door de gordijnen gluren en je zal ’s avonds uitgeput de weg naar huis moeten zoeken in volslagen duisternis. Je wordt al ongelukkig aan de gedachte alleen. Maar dan wordt er een vlammetje hoop aangewakkerd, want de herfst is vooral een tijd van gezelligheid en genot. Voor de jongsten betekent het vooral herfstvakantie, misschien heerlijk griezelen met Halloween of ravotten in een berg bladeren die vader of moeder netjes bijeen heeft geharkt. Sinterklaas is zijn spullen weer aan het pakken om noordwaarts te reizen en er wordt al nagedacht over wat men wil krijgen met Kerstmis (voor degenen die het interesseert, ik ben blij met boeken, cd’s, …). Voor de ouderen is het een tijd van avontuur. De onrust, die begint met de wind die de bladeren doet opwaaien en de bomen doet buigen, vertaalt zich naar een onweerstaanbare drang om iets te doen. Ze willen nog zo veel mogelijk genieten

van de tijd die ze buiten kunnen doorbrengen zonder te klappertanden en voor het jaar om is. Voor sommigen is dat de zoektocht naar wild (al dan niet op het bord). Anderen vinden de opwinding in de literatuur en voor hen is de Boekenbeurs dan ook een vaste waarde van de herfst (ook ik durf te zondigen door deel te nemen aan dit Samhain voor literatuurliefhebbers). Soms komt ook het verlangen naar rust boven drijven en dan is het heerlijk om bij een warm vuur te gaan zitten, misschien met een warme chocomelk in je handen en, voor degenen die het authentiek willen maken, met de geur van gepofte kastanjes op de achtergrond. Daarom vind ik de herfst het mooiste seizoen. Je kan uren buiten zijn, zonder dat je het benauwd krijgt van de warmte, maar je kan tegelijkertijd ook ongegeneerd genieten van het binnen zitten. Het is een seizoen van verlangen (naar sneeuw en de eindejaarsfeesten, kerstvakantie…) en van gelukzalig terugblikken op een mooie zomer. De natuur laat voor de laatste keer het beste van zichzelf zien, voordat ze zich te rusten legt onder het witte deken. Het seizoen van “ik wil nog niet gaan slapen, want ik heb nog zoveel te doen”.(lf)

Elke maand plukken wij een jongere van de straat en schenken hem of haar een Standaard-boekenbon ter waarde van € 20. Maar daarvoor moet de uitverkorene wel in zijn of haar hartje laten kijken…

Wannes Christiaensen (11) - Meerle 1 - Welke school of klas volg je? - Ik zit in het laatste jaar op de basisschool De Klimtoren. Volgend jaar ga ik ook naar het Vito. 2 - Wie zijn je huisgenoten? - Mijn papa is Çois Christiaensen en is van Meer afkomstig, mama is van Meerle en heet Astrid Michielsen . Ik heb twee toffe broers, Seppe die is 16 jaar en Sietse is 13 jaar. Zij gaan naar het VITO in Hoogstraten. 3 - Wat zijn je hobby’s? - Voetbal bij KFC Meerle waar ik een miniem ben. Ik ben er verdediger. Op dit moment staan we op de tweede plaats. 4 - Krijg je zakgeld? - Ja, € 1.5 zakgeld per week. 5 - Welke films maakte ooit indruk? - De film Garfield omdat deze zeer grappig is, het is een aanrader. Lezen doe ik niet zo vaak. Laatst las ik iets van Geronimo Stilton maar meestal De Kampioenen of zo.

6 - Ben je tevreden met hoe je er uitziet? - Ja ik ben tevreden. 7 - Ben je in een jeugdvereniging? - Ja in de chiro en binnenkort is het Christus Koning (feestdag Chiro) en zoals elk jaar de gewoonte is gaan we dan heel de dag zwemmen in een groot zwembad. De kampen zijn ook altijd heel leuk. 8 - Wat is de leukste reis of vakantie die je maakte? - Wij gaan al vele jaren naar Dikkebus (Ieper) bij een boer werken en spelen, keileuk. Daar mogen we met de tractor meerijden, bijvoorbeeld. 9 - Wat is je lievelingsvak op school? - Ik doe graag wiskunde. En Taal ook. Maar Frans doe ik niét graag. 10 - Wat moet er in je school veranderen? Langere speeltijden. Om te voetballen en ‘tikkertje op de hoogte’ te spelen.

Vind jij dat je kameraad, vriendin, broer, zuster, dochter, zoon, lief, petekind, kleinkind,... een plaatsje én een boekenbon van € 20.00 verdient in deze rubriek? Meld het ons: 10op10@demaand.be

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 65

DHM_december_320.indd 65

24-11-2011 11:50:08


Hoogstraten VV Ontgoocheling in de HVV-familie door het plotse vertrek van hoofdtrainer Bart Wilmssen, die het lokkelijke aanbod van Royal Antwerp FC niet kon weerstaan en zo de rooikens halfweg het seizoen verweesd achterlaat met… extra-werk voor het bestuur. Een tweede opdoffer in de eerste wedstrijd na het ontslag: 3-0 nederlaag in Eisden. De wedstrijden van de maand!

Een aanval van Ruben Tilburgs in de zone van de waarheid werd foutief gestopt met de hand en de bal op de stip. Een klus voor Jimmy Fockaert en 1-1! Halfweg de tweede time bracht de jarige Roy Van der Linden rood-wit op een knappe 2-1 voorsprong en ietwat tegen het spelbeeld in konden de bezoekers toch nog op gelijke hoogte komen. Eindstand: 2-2!

Na een matige uitslag op Diegem Sport trok HVV voor de volgende opdracht op verplaatsing naar Union S.G. en voor rood-wit zijn die uitwedstrijden niet altijd eenvoudig, dat is al gebleken. Maar deze keer konden de rooikens vriend en vijand bekoren ook al kwamen de doelpunten pas na de pauze. Na een vijftal minuten opende HVV de score. Een sterk infiltrerende Michiel Lanslots stak enkele thuisspelers in zijn binnenzak, stak de bal door aan Roy Van der Linden die er op zijn beurt een mooi vervolg aan gaf, 0-1! Na een twaalftal minuten meer van dat fraais, deze keer kon een hardwerkende Michiel zelf prikken, de bal laag en hard voorbij de thuisgoalie en 0-2! Union redde dan de eer, probeerde te bevestigen, maar het was Thijs Schrauwen die voor de 1-3 zorgde. Het bleef genieten en de beloning kwam er via een vierde treffer op naam van kapitein Jimmy Fockaert. Eindstand: 1-4!

Dan een verre trip naar Kelmis voor de volgende opdracht. Al na zes minuten klom HVV op voorsprong na een tussenkomst van een oplettende en ijverige Michiel Lanslots. Met nog iets minder dan een halfuur te spelen zorgde Jimmy Fockaert voor de 0-2. HVV bleef het spelbeeld beheersen en de beloning kwam er via Dirk Mathyssen, 0-3! In de slotminuten scoorde Karim Didi op vrije trap en zorgde zo mee voor een klinkende 0-4 overwinning!

Eind oktober kreeg rood-wit SV Bornem op bezoek. Op dat ogenblik een van de topploegen uit de reeks. Na een tweetal minuten kreeg HVVdoelman Ben Van Bael een rood karton onder de neus geschoven en HVV een hele match met tien. Koen Gommers diende gewisseld te worden voor tweede doelman Rutger Nieuwlaat. Balverlies bij HVV op het middenveld lag aan de basis van een eerste tegentreffer, 0-1! Bornem verhoogde de druk, HVV hield stand, maar het was wachten tot in de tweede time op de volgende doelpunten.

Bij de volgende thuismatch tegen VW Hamme nam HVV een afwachtende houding aan bij het begin van de wedstrijd en misschien wat tegen het spelbeeld in scoorde Jimmy Fockaert, 1-0! In de slotminuten voor de rust klom de thuisploeg op 2-0 via Ruben Tilburgs. Tien minuten na de verfrissing dikte Jimmy Fockaert aan tot 3-0 en even later lukte zelfde speler de 4-0! Normaal is het spel dan gespeeld, maar dat was zonder Hamme gerekend. Een spectaculaire inhaalbeweging en voor iedereen het goed en wel doorhad was de riante 4-0 voorsprong geslonken tot 4-3! HVV beet van zich af, bevestigde zijn thuisreputatie, hield stand en de drie punten bleven thuis. Ook de volgende verplaatsing naar Patro Eisden Maasmechelen was niet bij de deur en ook de eerste keer zonder hoofdtrainer Wilmssen. Het werd een minder prettige ervaring voor HVV en zijn supporters in een wedstrijd om vlug te ver-

Hoofdtrainer Bart Wilmsen die rood-wit ruilde voor de kleurgenoten van Royal Club Antwerp FC geten. De rooikens konden te weinig hun eigen spel opdringen, het thuisteam hield alles gesloten en pakte via gevaarlijke counters uit. Dat leverde hen uiteindelijk een 3-0 overwinning op, een doelpunt voor de rust en twee daarna. Het was weer even wennen voor rood-wit na een reeks van zeven wedstrijden op rij. (luc/rel)

Wedstrijden Zondag 4 december 15.00 uur Zaventem – Hoogstraten VV Zaterdag 10 december 20.00 uur Hoogstraten VV – Wijgmaal Zondag 18 december 14.30 uur Grimbergen – Hoogstraten VV

Regi Van Acker aan het roer bij HVV De perikelen met ex-trainer Bart Wilmssen en de dubieuze handelwijze van R.Antwerp FC zorgde voor heel wat commotie in de HVV- rangen. Terecht, want de manier waarop Wilmssen HVV van dag op dag in de steek liet, is nooit goed te praten. Al vlug werd deze nare kater doorgespoeld want het voetballeven gaat ook door, rustig alles op een rijtje gezet, en een nieuwe trainer uit meer dan twintig kandidaturen geselecteerd. Ook de spelersmening hieromtrent werd gevraagd en uiteindelijk kwam Regi Van Acker uit de bus. Bij vele voetballiefhebbers zal al vlug een helder belletje rinkelen bij het horen van die naam. Een coach die de klappen van de zweep kent met een ervaring van meer dan 25 jaar in eerste, tweede, derde klasse en ook in het buitenland. Een ambitieus man die met HVV al voetballend de deur naar tweede klasse wil inbeuken. Voorlopig loopt de verbintenis tot het einde van het seizoen, verloopt de samenwerking gesmeerd dan ziet men Regi Van Acker volgend seizoen beslist terug. (rel)

66 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 66

24-11-2011 11:50:08


t b

n n e n s s

e n t

-

s

sport

KFC Meer Neen, het gaat niet goed met de KFC en wat is er gaande in de interne keuken van geel-zwart? Het eerste elftal rijgt de nederlagen aan mekaar en prijkt op een allesbehalve benijdenswaardige laatste plaats in het klassement, hetgeen toch niet de gewoonte is van de Meerse boys. Ook de webmaster en PR-verantwoordelijke Tonny Priem werden de wacht aangezegd zodat de KFC Meer-website volledig uit de ether is verdwenen. En eerlijk gezegd men mocht die website toch een van de compleetste in het provinciale voetbal bestempelen. Alles werd punctueel bijgehouden en zo kwam men heel wat nieuwtjes en weetjes ter ore van het Meerse voetbalhuishouden. De vele Meerse supporters en heel wat belangstellenden, ook buiten de regio, zullen dit ongetwijfeld betreuren. Nu naar de resultaten van het eerste elftal! Een resem nederlagen op rij, maar toch met volle moed naar KSK Retie voor speeldag negen. Het zou toch eens moeten veranderen! Evenwichtig voetbal tijdens de eerste helft, maar het was de thuisploeg die in de 39ste minuut de score opende, nadat een duidelijke handsbal in de Retiese zestien door de scheidsrechter genegeerd werd. In de tweede helft zorgde Wouter Laurijssen toch

voor de gelijkmaker en de lat verhinderde Meer om op voorsprong te komen. Geel-zwart kreeg nog enkele kansen, maar twee minuten voor tijd nekte een strafschop en nogmaals de deklat de Meerse ambities. Een sterke wedstrijd voor de KFC en één punt had het zeker verdiend! Zou het geburentreffen met Minderhout VV in de John Lijsenstraat de kentering brengen? De bezoekers begonnen het scherpst, maar Wouter Laurijssen dwong doelman Tom Deckers (exKFC Meer) tot een sublieme save. In de 34ste minuut vrije trap voor MVV en Wim Adams kopte de 0-1 binnen. Vijf minuten later opnieuw een vrije trap en 0-2! Na de rust een gretig Meer en Wout Janssens milderde in de 65ste minuut. De KFC zette nog alles op alles, de aansluitingstreffer bleef uit en dit betekende opnieuw een nederlaag. Toch een winnaar in de Meerse rangen! De kassier zag zomaar eventjes 350 betalende toeschouwers aanschuiven! Op Beekhoek speelde men toch weer een voortreffelijke partij en moest men slechts in de eindfase het hoofd buigen met als eindresultaat een 4-2 verlies. En de verliescijfers blijven zich

opstapelen, ook de thuiswedstrijden brengen weinig aarde aan de dijk. VC Poederlee poeierde de KFC in met zware 1-4 cijfers. Reeds in de eerste minuut belandde een afstandsschot mooi in de kruising en Meer was reeds op achtervolgen aangewezen. Enkele scherpe acties kregen via Koen Koyen toch resultaat met de gelijkmaker als gevolg. De bezoekers toonden zich agressiever op de bal en ook trefzekerder. Rond het halfuur een afgeweken schot en 1-2. Nog voor de rust zorgden de gasten voor de 1-3. Geel-zwart wilde nog wel, maar als het in de 50ste minuut tegen een 1-4 moest aankijken, gingen de kopjes naar beneden en kreeg de KFC de rode lantaarn in zijn bezit. Het blijft de KFC tegenzitten, want de volgende partij op het veld van Flandria Ravels werd met 2-0 verliescijfers afgesloten! (rel)

Wedstrijden Zondag 4 december 14.30 Punt Larum – KFC Meer Zondag 11 december 14.30 uur KFC Meer – St.-Jozef Zondag 18 december 14.30 uur Zwaneven – KFC Meer

Minderhout VV Een ploeg in de winningmood, dat is wel het minste dat je van groen-wit mag zeggen en dat MVV momenteel aan de leiding prijkt in het klassement is ook helemaal geen verrassing. Doelpunten scoren en je eigen netten vrijwaren, zo geraak je in de top van het klassement. Punt Larum, hekkensluiter, kwam naar de Heistraat afgezakt en wist na één speelhelft reeds hoe laat het was. MVV onderschatte de tegenstander zeker niet en moest ruim een halfuur nagelbijten vooraleer Mattias Van Der Linden het openingsdoelpunt scoorde. De weg naar doel lag open en voor de rust vonden Mattias en Dirk Harezlak nogmaals de juiste richting. Na de pauze ging de thuisploeg op zijn elan verder via goals van Dirk Harezlak (3), Mattias Van Der Linden en Wim Adams, zodat de monsterscore van 8-0 op het bord verscheen. Zes doelpunten tegen Flandria, drie op Ezaart, en nu acht! Het kan tellen! Reikhalzend was het dan uitkijken naar de derby tegen KFC Meer, dat momenteel geen al te goede beurt maakt. MVV liet onmiddellijk in haar kaarten kijken, maar doelman Tom Deckers (ex-KFC Meer) moest toch ook op zijn tellen passen. Tien minuten voor de rust verzilverde Wim Adams een vrije trap en 0-1, gevolgd door de 0-2 vijf minuten later. Meer met een kater de kleedkamer binnen en MVV dicht bij de drie punten. Na de verfrissing een KFC dat zich zo maar niet naar de slachtbank wilde laten leiden en in de 65ste minuut kwam dan ook de aansluitingstreffer tot stand. De thuisploeg voelde een

puntje binnen het bereik, MVV gaf echter geen krimp en voor Meer betekende dit de zevende nederlaag op rij. Middenmotor FC Zwaneven op bezoek en de jongens uit Oud Turnhout waren helemaal niet onder de indruk van de thuisploeg. In de eerste helft veldoverwicht van de bezoekers met heel weinig dreigende acties terwijl MVV toch de gevaarlijkste prikken uitdeelde, maar ook niet tot scoren kwam. Een meer verdeeld spelbeeld kreeg men tijdens de tweede helft voorgeschoteld met een slotfase waarin MVV met aandrang naar de winninggoal zocht, maar de bezoekende verdediging niet in gebreke vond. Eindstand: 0-0! En dan de clash op Oud Turnhout, de leider van het moment en de ex-ploeg van Hassounfi en trainer Erik Leffelaer. MVV pakte in deze topper onmiddellijk het heft in handen en dit leverde al vlug enkele rijpe kansen op. Langzamerhand slaagde de thuisploeg, volgens insiders in een collectieve off-day, het evenwicht toch enigszins te herstellen, maar zonder gevaar. Na de pauze MVV terug duidelijk het sterkste geheel en nu lukte het scoren wel. Mattias Van Der Linden zorgde voor de 0-1 en in de slotminuten nam Dirk Harezlak met een tweede goal alle twijfels weg. En zo wipte MVV over Oud Turnhout naar de leidersplaats. De volgende thuismatch kreeg als tegenstrever Vrij Arendonk en MVV liet zich niet afschrikken. In een gelijkopgaande eerste helft scoorde

Dirk Harezlak tweemaal en de volgende 45 minuten kreeg de thuisploeg nog ettelijke doelkansen voorgeschoteld. Door deze overwinning liep MVV nog verder uit in het klassement door het verlies van de rechtstreekse concurrenten! (rel)

Wedstrijden Zondag 4 december 14.30 uur Minderhout VV – Weelde Zondag 11 december 14.30 uur Minderhout VV – Molenkring Zondag 18 december 14.30 uur KFC Meerle – Minderhout VV

KFC Meerle Uitslagen KFC Meerle – Zwaneven 1 – 1 Oud Turnhout – KFC Meerle 3 – 0 KFC Meerle – Vrij Arendonk 1 – 2 Gierle – KFC Meerle 0 – 0 KFC Meerle – Weelde SK 0 - 0

Wedstrijden Zondag 4 december 14.30 uur KFC Meerle – St.-Jozef Zondag 11 december 14.30 uur Retie KSK – KFC Meerle Zondag 18 december 14.30 uur KFC Meerle – Minderhout VV

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 67

DHM_december_320.indd 67

24-11-2011 11:50:08


sport

KVNA Wortel Stabroek - KVNA Wortel

1–3

De eerste minuten waren goed. Daarna had KVNA veel problemen met het stugge Stabroek. Dit team met ervaren maar trage verdedigers en snellere aanvallers maakte soms erg storende fouten. Onze opgejaagde spelers hadden daardoor te veel onnodig balverlies. Remco Hendriks, voor de aftrap nog twijfelachtig, moest met een ernstige enkelkwetsuur het veld verlaten. In de 25e minuut werd Maarten Adriaensen onderuit gehaald. Hans Van De Mierop trapte de penalty tegen de paal. Even later stuitte Raf Tilburgs, alleen voor doel, op de keeper. Ondanks deze kansen vond Wortel nog altijd zijn draai niet en doelman Van Den Broeck moest attent blijven. Wanneer Hans Van De Mierop alleen op doel afstormde werd hij neergelegd en zijn belager mocht gaan douchen. In de 42e minuut, nadat de scheidsrechter tot tweemaal een duidelijke fout niet floot, kwam de thuisploeg op voorsprong. Voor en na de rust stopte de plaatselijke doelman nog enkele goede aanvallen tot Dave Van Den Bogaert in de 52e minuut Hans Van De Mierop mooi vrijspeelde ( 1-1 ). Raf Tilburgs en Benji Broere kwamen nog alleen voor doel maar de keeper was attent en greep telkens gepast in. De thuisspelers werden moe en waren nog zelden gevaarlijk. Toch moest Tom Van Gorp, met rood tot gevolg, een doorgebroken speler hinderen. Direct daarna miste Stabroek een reuzenkans. Dave Van Den Bogaert en Hans Van De Mierop maakten er in de 77e minuut met een copy-book doelpunt 1-2 van. Benji Broere, Maarten Adriaensen en Raf Tilburgs waren nog dicht bij een doelpunt tot Dave Van Den Bogaert na een lange dribbling, de doelman incluis, in de 88e minuut alle onzekerheid wegnam. Dave Van Den Bogaert, alhoewel soms te zwak in duels en te nonchalant, ontpopte zich met twee assists en een knap doelpunt tot matchwinnaar. De blauw-witten wonnen deze moeilijke wedstrijd met 1-3. Om aansluiting te krijgen met de top, moeten ze toch vlotter samenspelen en de vele open doelkansen beter benutten.

KVNA Wortel – Zandvliet

3–2

Zandvliet begon furieus en Wortel geraakte moeilijk uit de druk. Enkel Benji Broere kon eens dreigen. In de 22e minuut zette Zandvliet een terechte strafschop om. De bezoekers konden dit tempo niet volhouden. De blauw-witten namen het commando over met vrije trappen en hoekschoppen tot gevolg. Ruud Viskens demonstreerde zijn geweldige traptechniek met een vrijschop (1-1). Er kwamen nog kansen. DaveVan Den Boogaer werd foutief gestopt. Benji Broere kon zijn kans niet verzilveren tot Dave Van Den Boogaert met een strak schot in de verste hoek Wortel op voorsprong bracht. Dit was een ideale ruststand. De bezoekers begonnen de tweede helft even fel als de eerste. De druk was groot en wanneer

een hoekschop onvoldoende werd weggewerkt was de stand in evenwicht. De thuisploeg werd daarna gevaarlijk. In de 65e minuut kon Maarten Adriaensen op links oprukken en zijn voorzet werd door Kevin Druyts mooi binnen gelegd. Zandvliet wilde gelijkmaken maar had het moeilijk met de Wortelse uitbraken. Dit resulteerde in een tweede gele kaart met uitsluiting als gevolg. Wortel ontsnapte nog aan de gelijkmaker wanneer een bezoeker in de 86e minuut van dichtbij op de lat trapte.

lijn gered en ook Dave Van Den Bogaert was nog gevaarlijk.

Wortel haalde na een spannende wedstrijd tegen een sterke tegenstrever met karakter, een goede organisatie en ditmaal met een goede afwerking een toch wel verdiende overwinning.

Kevin Druyts moest tijdens de rust gekwetst vervangen worden door Bert Tilburgs. We verwachten een stormloop van de bezoekers, die de laatste drie wedstrijden telkens zes doelpunten maakten, maar deze bleef voorlopig uit. Onze verdediging kon de aanvallen goed opvangen. Aan de overzijde waren Maarten Adriaensen en Dave Van Den Bogaert dicht bij een doelpunt. Na 75 minuten werden de bezoekers met enkele grote jongens in de rangen toch gevaarlijk op hoek- en vrijschoppen. Gelukkig bleef de 1-0 op het scorebord na een niet zo goede en kansarme wedstrijd.

Olympic Essen - KVNA Wortel

Donk - KVNA Wortel

0–1

1–2

Op het ongezellige en zeer slechte speelveld van Olympic Essen zagen we een wedstrijd om zeer snel te vergeten. De thuisploeg bestond uit enkele zwaargewichten aangevuld met spelers met heel veel inzet die de duels niet schuwden. Ze konden enkel dreigen na hoekschoppen en na verre inworpen. Wortel vond nooit zijn draai in deze zeer rommelige wedstrijd. In de eerste speelhelft waren enkel Ruud Viskens op vrijschop en Dave Van Den Boogaert gevaarlijk.

In de eerste minuut trapte Raf Tilburgs een corner via de achterste paal rechtstreeks binnen. Onze aanvallers speelden nog een vijftal echt goede kansen bij elkaar. Enkel Hans Van De Mierop kon er één verzilveren. De thuisploeg vol goede wil werd door onze verdediging goed opgevangen en was enkel gevaarlijk op hoekschoppen. Bij één hiervan, juist voor de rust, scoorde Donk de aansluitingstreffer. De 0-3 hing meer in de lucht dan de 1-2.

Gelukkig maakte Kevin Duytsch, één van de weinigen die een goed niveau haalde, er na een geharrewar 0-1 van. Er kwamen nog kansen tot Benji Broere in de 83e minuut in de stafschopszone gehinderd werd. Hans Van De Mierop plaatste de strafschop via de handen van de keeper tegen de paal. In de rebound trapte Hans de bal tegen de netten. Tot verbazing van iedereen keurde de scheidsrechter het doelpunt af. Hij had niet gezien dat de doelman het leder had geraakt. Gelukkig veranderde in deze abominabele wedstrijd de 0-1 niet meer.

Na de pauze vergat Wortel te voetballen. Hierdoor kwam de verdediging onder druk te staan. Deze bleef meestal baas. In de 75e minuut pakte Tom Van Den Broeck uit met een geweldige save. Even later was hij geklopt, maar een verdediger kon op de lijn redden. Daarna was het nog bibberen maar de 1-2 bleef op het scorebord. Dit bibberen was met een betere afwerking in de eerste helft niet nodig geweest.

KVNA Wortel – Putte

1–0

Het eerste kwartier werd er door beide ploegen veel te overhaastig en te onnauwkeurig gespeeld. Tom Van Kerckhoven kon dan een tackle ontwijken, mooi voorzetten en een goed gevolgde Benji Broere legde de bal mooi in doel. De bezoekers gingen op zoek naar de gelijkmaker maar konden weinig gevaar creëren. Een poging van Hans Van De Mierop na hoekschop werd nog op de

Wortel heeft nu 6 keer op rij gewonnen wat een hele prestatie is. Al vind ik dat er nu niet beter gespeeld word dan in de wedstrijden van in het begin van de competitie.

De wedstrijden: Zondag 4 december 14.30 u KVNA Wortel –Essen Zondag 11 december 14.30 u KVNA Wortel – HIH Turnhout Zondag 18 december 14.30 u Heibos - KVNA Wortel (frbr)

68 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 68

24-11-2011 11:50:09


e n

p

r e

p e . k

-

t

r t

sport

Cyclocross - “Superprestige” met verrassingen in de Blauwbossen Het cyclocrosswereldje staat weer volop in de belangstelling en de avonturen van Sven Nys, Niels Albert, Kevin Pauwels en Zdenek Stybar in het veld worden weer breed uitgesmeerd op televisie en de geschreven pers. Duizenden crossliefhebbers reppen zich naar de circuits om hun helden aan te moedigen en om extra te genieten van de nevenactiviteiten die op hen losgelaten worden. “De Hoogstraatse Spurters” beleven op zondag 5 februari 2012 hun 25ste organisatie en dit is weer opgenomen in het regelmatigheidscriterium “Superprestige”. Een criterium dat acht manches omvat en de wedstrijd in Hoogstraten is de zevende in de rij, dat betekent dan ook dat de ontknoping zeer dichtbij is en dit kan de spanning alleen nog maar verhogen. Die dag worden in de Blauwbossen vier crossen voorgeschoteld aan de toeschouwers, die zonder twijfel weer in massa zullen afzakken richting Minderhout: Dames, Junioren, Beloften, Elite. De laatste drie komen in aanmerking voor het Superprestigeklassement. Voor dit zilveren jubileum hebben “De Hoogstraatse Spurters” een verrassing in petto voor de inwoners van Hoogstraten in de vorm van VIP-arrangementen en vrijkaarten. Hoe kom je in aanmerking voor deze buitenkansjes? Heel eenvoudig, begeef je naar het stadhuis en laat je inschrijven als deelnemer, onder die kanshebbers worden de prijzen verloot. (Lees zorgvuldig het Info-magazine van de stad Hoogstraten waarin alles zorgvuldig is uitgelegd!) Welke prijzen? Eén VIP-lunch vanaf 12.00 uur voor twee personen in de VIP-tent ter waarde van 150 euro per persoon, één VIP-barbecue vanaf 12.00 uur in de manège voor een waarde van 75 euro per persoon, driemaal een VIP-bar arrangement vanaf 14.30 uur ter waarde van 50 euro per persoon en tenslotte nog vijf vrijkaarten om de cross bij te wonen. Het spreekt natuurlijk voor zich dat iedereen een VIP-arrangement kan aankopen en dit kan je doen voor 15 januari 2012 door je te richten

Joeri Adams, eerstejaarsprof in het Fidea-team, won zijn allereerste profkoers in het Luxemburgse Contern, reed vervolgens nog enkele mooie ereplaatsen in Belgische wedstrijden met alle toppers, ging in de Jaarmarktcross Niel op 11 november flink onderuit met kneuzingen aan knie en heup, presteerde dan heel sterk in de Superprestigecross in Asper-Gavere en wil voor eigen volk in de Blauwbossen zeker van zich laten spreken op 5 februari 2012 [bij “Superprestige…] tot voorzitter Marc Van Gestel, tel. 0496 99 61 01, e-mail de.hoogstraatse.spurters@telenet.be . Tijdens de wedstrijd worden de sportliefhebbers nog vergast op enkele attracties, o.a. in de stand van SunWeb (sponsor van Kevin Pauwels) krijgt elke toeschouwer de gelegenheid zijn fitheid op de rollen te bewijzen en hoe feller je de pedalen manipuleert des te groter zal de beloning en… de verrassing zijn. Tenslotte ontvangt elke deelnemer een drinkbus en de snelste mag op stap gaan met de SunWebrenners Kevin Pauwels en

Klaas Van Tornout. Vanzelfsprekend een knappe affiche met alle kleppers aan de start. Daar de wedstrijd één week na het wereldkampioenschap plaats vindt, zal de nieuwbakken regenboogtrui zeker niet op het appel ontbreken. (rel)

Programma 11.00 uur Dames 12.00 uur Junioren (Superprestige) 13.30 uur Beloften (Superprestige) 15.00 uur Elite (Superprestige)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 69

DHM_december_320.indd 69

24-11-2011 11:50:09


sport

Turnen - Kristof Schroë naar Olympische Spelen 2012? rekstok eindigde hij op een mooie 18de plaats met een score van 14.250, de hoogste score voor hem aan dit toestel. Op het paard met de bogen startte hij met een val, maar het verdere verloop van de oefening vlotte perfect. Op 24 september richting Nederland in Alphen a/d Rijn in een interland met onze Noorderburen, ook als voorbereiding op het wereldkampioenschap.

Een drukke periode achter de rug voor de Hoogstraatste turner (’t Spagaatje) Kristof Schroë! Tijdens de zomermaanden bracht hij zijn vakantie meestal door aan de binnenkant van diverse turnzalen en dit als rechtstreekse voorbereiding voor het wereldkampioenschap dat begin oktober plaatsvond in Tokio. In de maand augustus nam hij deel aan de Universiade in Shenzen (China). Dit is een internationaal multisportevenement georganiseerd voor universiteitsstudenten. Om de twee jaar wordt deze organisatie op poten gezet en kent een zomer- en een wintersessie. Kristof toonde hier zijn kunnen in een allroundwedstrijd met vele nieuwe elementen in zijn oefeningen. Aan drie van de zes toestellen verliep het perfect, op de andere enkele foutjes en op de vloer ging hij de mist in met als gevolg heel wat puntenverlies. Totaalscore: 80.60! Het eerste weekend van september zag men Kristof aan het werk in de Challeger Cup in Gent, een wereldbekerwedstrijd met heel wat internationale topgymnasten. Te midden van wereldkampioenen en medaillewinnaars mogen optreden mag je zeker als een eer beschouwen. Aan de

Kristof Schroë met tkatchev op de Universiade in Shenzen (China)

O d u b l v D v s W P s F v N m v d m J v v w m e p o m I o w o w F 2 e

In de Challenger Cup Artistieke Gymnastiek in Osijek (Kroatië) turnde hij zich in de finale rekstok, eindigde op een 7de stek en verbeterde hier ook zijn score. Kristof werd dan opgenomen in de selectie voor het wereldkampioenschap en of hij daar dan effectief mocht deelnemen aan de wedstrijden hing af van de vorm van de geselecteerden op dat moment. Uiteindelijk plaatste hij zich als reservegymnast. België veroverde daar een niet-nominatiefticket voor het Test Event op 12 januari 2012 in Londen. Daar mag nog één Belgische gymnast aan deelnemen, met als doel zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen 2012 in Londen en samen met nog drie anderen is Kristof in de running voor een eventueel ticket. Duimen voor Kristof! (rel)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

70 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 70

24-11-2011 11:50:10

n s s w t o n é o


sport

Ereprijzen bij het Verbond van Sint-Jorisgilden Op vrijdag 28 oktober werden de negen gilden, aangesloten bij het Verbond van SintJorisgilden, uitgenodigd om aanwezig te zijn op de uitreiking van de ereprijzen van het zomerseizoen 2011.

g d g

Om 19.30 uur was iedereen welkom in het Guldenhof te Loenhout waar de viering om 20.15 uur een aanvang nam. Opperhoofdman Jan Gijsbregts, tevens hoofdman van de Sint-Joris Meerle, heette iedereen welkom en blikte in zijn jaarverslag terug op het voorbije seizoen. Daarna kreeg Frans Van Hasselt, de hoofdman van Sint-Joris Loenhout, de eer om de jubilarissen een geschenk aan te bieden. Raf Horsten van Wortel ontving een tinnen bord gevolgd door Peerke Brosens van Minderhout, Jan Van Hasselt uit Loenhout en Jan Verschueren uit Meerle. Frans Van Hasselt uit Loenhout kreeg een eervolle vermelding voor 40 jaar hoofdman. Na een korte pauze mocht Wim Druyts, hoofdman van Wortel, de vele rozenprijswinnaars naar voor vragen om hun eremetaal af te halen. Na die lange reeks trofeeën was een nieuwe pauze meer dan welkom. Jan Gijsbregts, opperhoofdman van het Verbond van Sint-Jorisgilden, huldigde de kampioenen van het seizoen 2011. Hij begon in de B-reeks waar Gustaaf Vissers uit Wortel de titel veroverde met 254 punten. Pieter Aarts uit Sprundel kreeg een ruiker bloemen aangeboden voor de tweede plaats behaald met 244 punten. Bloemen waren er ook voor Ludo Snoeys uit Castelré, derde plaats met 241 punten. In de A-afdeling werd de strijd voor het kampioenschap een heel stuk spannender. Uiteindelijk won Warre Palmans uit Hoogstraten de kampioenstitel met een totaal van 258 punten. Bloemen waren er voor Jan Roelen uit Meerle en Peter Franken, beiden uit Meerle met een totaal van 257 punten. Op de derde plaats, ook goed voor een ruiker bloemen, kwam Wouter van den Broek

n -

n

t

De kampioenen op een rij. V.l.n.r.: Bert Eelen koning van Meer als winnaar voor het gilde-kampioenschap, Gustaaf Vissers van Wortel, kampioen in de B-reeks, Warre Palmans van Hoogstraten, kampioen in de A-reeks, Frie Konings van Sprundel, kampioen in de Ere-categorie en Fons Van Hasselt, koning van Loenhout, als winnaar van het alternatief kampioenschap. van Minderhout met 256 punten. In de ere reeks werd er gestreden op het scherp van de snede. Frie Konings uit Sprundel en Vicky Rombouts uit Meer eindigden beiden op 275 punten zodat het kampschot een beslissing moest forceren. Frie kampte net iets beter dan Vicky en werd zo voor het vijfde jaar kampioen van het Verbond in de ere-reeks. Toon Rombouts uit Meer en Johan van Dijck uit Loenhout schoten beiden 273 punten en mochten

Marathon - Met z’n 1250 in Kasterlee 100 95 75 100 95 25 75 5 0 25 5 0

Zes deelnemers van de regio Hoogstraten stonden op zondag 10 november om 10.00 uur ’s morgens aan de start, tussen 1250 andere atleten, voor de 8ste editie van de halve en hele marathon van Kasterlee. Een prachtige natuurloop die voor het grootste deel door de ongerepte natuur en bossen zijn verloop kent. Bovenop een echte herfstdag, zo’n 5 graden aan de start, kil en mistig, het kon nog net in korte broek. Voor de ene een hemels weertje, voor de andere veel minder aangenaam. Het venijn van de marathon zit hem gewoonlijk in de laatste kilometers en dat ondervonden ook onze stadsgenoten, maar met de gedachte dat elke finisher als een winnaar mag bestempeld worden, mochten de zes uit Hoogstraten, waaronder één dame, met opgeheven hoofd en vermoeide benen fier terugblikken op hun prestatie. (rel)

Uitslag Chris Boonen (Meer): 3.31.43 Raf Aernouts (Wortel): 3.36.07 Jef Jacobs (Meersel-Dreef): 3.40.22 Jos Verhoeven (Meer): 3.41.00 Marc Van Alphen (Meersel-Dreef): 3.52.25 Hilde Hillen (Meer): 4.43.00

ook bloemen in ontvangst nemen. In de rangschikking per gilde was de Sint-Jorisgilde van Meer te sterk met een totaal van 1.657 punten. Het alternatief kampioenschap per gilde, toegekend aan de gilde die het best presteerde in vergelijking met vorig jaar, werd gewonnen door de Sint-Jorisgilde van Loenhout. Zij behaalden gemiddeld 0,5595 punt meer dan in 2010. Een gezellig samenzijn sloot deze avond af. (FS)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 71

DHM_december_320.indd 71

24-11-2011 11:50:10


N g t a b v

ZOMER 1961

1 d p I N

N l h i d

N v

W n o e V 1 o

W

E w i o D l e V l e l s d e

W

D d b g d h n H d o B u

72 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 72

24-11-2011 11:50:11


VIERT 10-JARIG BESTAAN Natuurpunt viert de tiende verjaardag. Tien jaar geleden fusioneerden De Wielewaal vzw en Natuurreservaten vzw. In Hoogstraten bestond er al veel langer een nauwe samenwerking tussen beide natuurverenigingen. Toch heeft de fusie voor onze streek ook geen windeieren gelegd.

vrijwilligerswerking ten bate van natuur. Hier worden erfgoed, landschap en natuur in één gebouw verenigd. Dit jaar overstijgt het bezoekerscentrum het aantal van 20 000 bezoekers ruim!

10 jaar geleden, in december 2001, beloofden Natuurreservaten en De Wielewaal elkaar plechtig om samen te werken aan “Natuur voor Iedereen” in Vlaanderen. De nieuwe vereniging Natuurpunt was een feit.

Natuurpunt zorgt ook voor vorming inzake natuur, milieu en landschap. Twee derde van die vormingen worden gegeven door eigen vrijwilligers. Op 10 jaar tijd werden 40.000 vormingsuren gepresteerd in 13.000 lessen. In bezoekerscentrum De Klapekster “rolden” al verscheidene natuurgidsen van de band, mensen komen hier kennis maken met natuur, planten, sterren, diersporen, vogels, vlinders, insekten, …

Nu 10 jaar later kunnen we alleen maar vaststellen dat Natuurpunt zijn missie meer dan voorzien heeft vervuld. Het zijn vooral de partners en niet in het minst de professionele en vrijwillige medewerkers die dit mogelijk maken!

Natuurpunt stelt natuur veilig

Leren over de natuur

Kenniscentrum

We hebben in Hoogstraten natuurgebieden kunnen veiligstellen. In Hoogstraten gaat het om ongeveer 20 ha, vooral in de Aschputten (Meer) en de vallei van het Merkske (Minderhout). In Vlaanderen beschermden we tien 10 jaar geleden 10.000 ha natuur, nu 18.200 ha. De beste manier om te beschermen is door gebieden aan te kopen.

De nationale en lokale studiewerkgroepen leveren een grote bijdrage om de biodiversiteit in kaart te brengen. Tienduizend vrijwilligers werken hier aan mee. De online toepassingen zoals waarnemingen.be vereenvoudigen het studiewerk en maken de communicatie naar een groot publiek makkelijker. Dit resulteerde op korte tijd in een dataset van 4 miljoen waarnemingen van 12.000 soorten, de grootste recente databank voor biodiversiteit in Vlaanderen.

We zijn goede beheerders

Middenveldorganisatie

Elke derde zaterdag van de maand organiseren we met Natuurpunt Markvallei een werkmoment in één van onze natuurgebieden. We hebben ons ontwikkeld tot specialisten in natuurbeheer. Daarvoor doen we een beroep op onze vrijwilligers en ons sociaal economiebedrijf, Natuuren Landschapszorg, met 224 werkkrachten. In Vlaanderen werken we samen met bijna 600 landbouwers in 3233 ha. Natuurpunt zet ook een kudde in van meer dan 700 grote grazers. Op lokaal vlak vertaalt zich dat ook in een nauwe samenwerking met een vijftal landbouwers. In de Halsche Beemden worden o.a. runderen van een landbouwer ingezet voor het beheer.

Bij de fusie telde de nieuwe vereniging 47.608 gezinnen, vandaag zijn er 88.000 gezinnen aangesloten bij Natuurpunt. 3000 lokale bestuursleden van afdelingen, kernen, werkgroepen en beheerteams vormen de ruggengraat van de vereniging.

Wij laten iedereen genieten De belofte om te werken aan “Natuur voor Iedereen” hebben we zeker gehouden. Jaarlijks bezoeken honderdduizenden mensen 500 natuurgebieden in Vlaanderen. Meer dan 1700 infoborden, meer dan 50 vogelkijkhutten en –wanden, honderden gebiedsfolders, 17 bezoekerscentra nodigen uit om van de natuur te genieten. In Hoogstraten werkten we een wandelpad uit in de Halsche Beemden en staat een nieuw project op stapel voor de Aschputten. Bezoekerscentrum De Klapekster, helemaal vanuit de basis opgebouwd, is een toonbeeld van

Publiekscampagnes rond biodiversiteit zoals “Vogels Voeren & Beloeren”, “Vlinder Mee”, … betrekken een groot publiek. Meer dan 600.000 mensen bezoeken onze website. Tijdens de afgelopen jaren bewees Natuurpunt dat ze voor het behoud van natuur en landschap in Vlaanderen op een constructieve manier kan samenwerken met beleidverantwoordelijken én met andere maatschappelijke doelgroepen. Eén voorbeeld is de overeenkomst die Natuurpunt en Boerenbond afsloten over o.m. de aanpassing van de nulbemesting. Maar ook onze inzet in het Scheldedossier, met het geactualiseerde SIGMA-plan als gevolg, blijft niet onopgemerkt. Of de samenwerking met het Antwerps Havenbedrijf rond NATURA 2000, een aanpak die op Europees vlak als baanbrekend geldt. Op lokaal vlak zijn we vooral actief in de verschillende adviesraden die met natuur en milieu te maken hebben.

Het werk is niet gedaan! De voorbije tien jaar waren erg succesvol voor Natuurpunt. Daartegenover staat echter dat de natuur het moeilijk blijft hebben in Vlaanderen. Een sterk Natuurpunt is dus ook de volgende jaren meer dan nodig om die trend te keren. En daar blijven we samen onze schouders onder zetten.

Compostella Op vrijdag 2 december staat opnieuw een bijzondere lezing op het programma. Vorige maand kon het publiek bijvoorbeeld snoepen van het relaas van Marc Sprangers over het gevangeniswezen in België en in onze regio. Op vrijdag 2 december zoeken we het buiten onze landsgrenzen in het gezelschap van Pascal Vancampenhout. ‘Een solotocht van Vezelay tot Compostella, … alleen maar nooit echt alleen.’, luidt de titel. “Vanuit een diep verlangen om een bezinningsperiode in te lassen in mijn leven had ik besloten om op 5 april 2009 een pelgrimstocht aan te vatten vanuit Vézelay (Bourgondië) en dit voor een tocht van bijna 2.000 km naar Santiago de Compostella en ook verder tot Finisterra. De drang was sterk om het dagelijkse leven met onze maatschappelijke wetten/conditioneringen eens gedurende langere periode los te laten en me in een avontuur te storten waar zich andere wetten laten gelden die enkel zichtbaar worden wanneer men bereid is om alles los te laten. Dit gedachtegoed vormde de basis van een verhaal dat tot op heden nog steeds blijft nazinderen!” Aanvang 20 uur in bezoekerscentrum De Klapekster, toegang gratis. Op 16 december staan dan weer enkele meer traditionele reisverslagen op het programma. De lezing dan gaat over het Gardena dal in Süd Tirol. Het gaat eigenlijk over drie afzonderlijk ondernomen reizen die in één compilatie verwerkt werden.

Zondagswandeling Deze maand zoeken we op 11 december de natuur op in de Bolkse Beek. De vallei van de Bolkse Beek is een prachtig stuk natuur in het noordoosten van Rijkevorsel, met een afwisselend landschap bestaande uit vochtige graslanden omgeven door bossen, gaande van vrij droog eikenbos naar kletsnat Elzenbroekbos. Door de graslanden lopen houtkanten en er zijn ook enkele mooie waterpartijen aanwezig. De wandelaars verzamelen om 9 uur aan ’t Bolks Heike in Rijkevorsel. Info: Bruno Vande Wiele (0478 64 16 29)

Beheerswerken Op zaterdag 17 december gaan we aan het werk in de Halsche Beemden. Hooirijf, troffel, riek, … en laarzen zijn handig. Er wordt gewerkt van 9 tot 12 uur. De vrijwilligers verzamelen om 9 uur aan het infobord van de Halsche Beemden. Bart Hoeymans (0479 79 93 61)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 73

DHM_december_320.indd 73

24-11-2011 11:50:12


agenda

TENTOONSTELLINGEN Tot 18 december KEUKEN, KERK en KINDEREN, Tentoonstelling over vrouwenarbeid in Hoogstraten in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur en op afspraak. Info 03 314 65 88

Dinsdag 13 december GESPREKSAVOND AUTISME, gelegenheid om anderen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Van 20 tot 22.30 uur in het lokaal van de St.-Jorisgilde, Brouwerijstraat 2 Dinsdag 13 en 27 december LAERMOLEN in WERKING van 19.30 tot 21.30 uur. Info 03 340 19 55. Vrijdag 16 december VOORDRACHT LEEN HUET over Nicolaas Rockox en zijn relatie met de heren van Hoogstraten en met Waltman Van Dijck, om 20 uur in zaal St.-Cecilia. Organisatie Erfgoed Hoogstraten.

199

HOOGSTRATEN Donderdag 1 december INFOMOMENT MANTELZORGERS met als thema ‘Bezig blijven’ om 13.30 in de bibliotheek.

Zaterdag 17 en zondag 18 december KERSTSHOPPING met GLUHWEIN van 10 tot 18 uur in het centrum. Organisatie: Unizo, info: 0497/41.40.29. Zaterdag 31 december NIEUWJAAR ZINGEN

MEERLE

Vrijdag 2 en zaterdag 3 december ACOUSTIC ROLLERCOASTER met optredens van You Raskal You, Geppetto and the Wales en Gipsy on the Rocks vanaf 20 uur in zaal St.Cecilia. Inkom 7 euro, info 0473606480.

Zaterdag 3 december DORPEL FOR LIVE op het plein voor het Raadhuis van 13 tot 4 uur ‘s morgens. Organisatie en info: Den Dorpel, 0497/08.47.16.

Zondag 4 december SPOREN VAN GEWELD, wandeling met vertrek om 14 uur aan het Klein Seminarie. Organisatie: Erfgoed Hoogstraten en Toerisme Hoogstraten, info: 03 340 19 55.

200

Zaterdag 10 en zondag 11 december DE NONNEN VAN NAVARONE, toneelvoorstelling van ’t Meels Parlement om 19.30 in parochiezaal ‘Ons Thuis’.

Woensdag 7 december CINE HORIZON met “For a moment freedom”, om 19.30 uur in Le Cirq.

Zondag 11 december KERSTCONCERT met om 15 uur optreden van het Sint-Martinuskoor uit Malle. Een organisatie van het kerststalcomité. .

Vrijdag 9 december SOEP OP DE STOEP van 9 tot 17 uur bij het CM kantoor op De Vrijheid. Organisatie ’t Verzetje, info: 0473 22 41 65. Zaterdag 10 december PLANADVIES DUURZAAM BOUWEN van 9 tot 17 uur in het Administratief centrum. Info: wonen@hoogstraten.be of 03 340 19 11. Zondag 11 december ROOKMELDERDAG van 10 tot 18 uur bij het stadhuis. Een organisatie van het Veiligheidsinstituut, de brandweer en het stadsbestuur. Info: 03 203 42 29 Zondag 11 en 25 december LAERMOLEN in WERKING van 14 tot 16 uur. Info 03 340 19 55

MEER Zaterdag 10 december KERSTMARKT op de kloostersite van 18 tot 01 uur. Organisatie en info KMB Meer, 0476923034.

Zaterdag 17 december KERSTMARKT vanaf 17 uur in de kleuterschool aan de Ulicotenseweg. Info: 03 315 95 49 Dinsdag 27 september WINTERAVONDEN in BOKRIJK, vertrek om 14.15 op het Gemeenteplein. Inschrijven voor 12 december tel.: 03 315 02 97.

Vrijdag 16 december PARTY FOR LIFE van De Mussenakker in discotheek ’t Fortuin.

Z B T i

Z J i j

V L e

W K 2 0

Vrijdag 23 december RUN FOR LIVE, om 19 uur vertrek aan De Mussenakker van een 42 km looptocht naar het Music For Live huis.

74 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 74

V V d

24-11-2011 11:50:13


MEERSEL-DREEF Zaterdag 17 en zondag 18 december KERSTCONCERT van fanfare ‘Voor Eer en Deugd’. Op zaterdag om 19.30 uur en op zondag om 15 uur ‘Bij de Paters’. Kaarten in voorverkoop bij bertdamen@skynet.be of aan de kassa. Inkom 5 euro. Zaterdag 31 december NIEUWJAARKE ZOETE in gans het dorp. Van 10 tot 15 uur worden de kinderen uitgenodigd in het KLJ lokaal.

MINDERHOUT Zaterdag 10 december COMEDY-AVOND met Wim Dufraing, Thomas De Wit en Steven Goegebuur om 20 uur in het parochiecentrum. Organisatie KWB Minderhout

Kerststal in Castelré

-

-

e

9

m r

Woensdag 7en 21 december PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur Donderdag 1 DECEMBER DAGUITSTAP naar de mijnsite in Beringen en de abdij van Herkenrode. Vertrek aan de kerk om 08.30 uur. Maandag 12 december JENEVERWANDELING in Achtel Keirschot. Bijeenkomst aan het lokaal om 13.30 uur. Woensdag 14 december EINDEJAARSFEEST in Hof ter Smisse. Aperitief om 17 uur met aansluitend diner en muziek van Heidi en Koen De Nef Dinsdagen 6-13-20 en 27 december KAARTEN en BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St.-Jorisgilde. Dinsdag 6 en 20 december RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Woensdagen 7, 14, 21 en 28 december ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ Woensdagen 7, 14 en 21 december AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in De Wildert Donderdagen 1, 8, 15, 22 en29 december NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur, bijeenkomst in Castelré

WORTEL Vrijdag 2 december VAN VEZELAY TOT COMPOSTELLA, lezing door Pascal om 20 uur in De Klapekster. Zaterdag 3 december BINGO AVOND vanaf 20 uur in parochiezaal ’t Trefpunt. Organisatie Brassband St.-Jan Baptist, info 03 314 41 46 Zaterdag 10 december JAARCONCERT BORDERBRASS om 20 uur in parochiezaal Trefpunt. Inkom 5 euro, tot 12 jaar gratis Vrijdag 16 december LEZING SUD TIROL om 20 uur in De Klapekster, Info: 03 315 02 45. Woensdag 28 december KERSTSTALLENWANDELING van 17.45 tot 21 uur, vertrek aan de kerststal bij de kerk. Info: 03 314 89 69

CASTELRE - Sinds enkele jaren is de “Kerststal in Castel” bij Jos en Carin Snoeys een vast gegeven tijdens de eindejaarsperiode. Dat zal ook dit jaar niet anders zijn. De eerste vergadering is alweer achter de rug en de planning voor de opbouw, de werkverdeling en de openingstijden werden gemaakt. Zo te horen zijn de vaste medewerkers weer erg enthousiast om er iets moois van te maken. Ook de “levende figuren” zullen weer van de partij zijn. Naar het schijnt zijn Jozef en Maria en de herders met heel hun hebben en houden al vertrokken voor de lange voettocht naar Castel. De ezel Fientje haar kop staat al naar Castel gericht en ook de schaapjes staan gereed. Allemaal zullen ze, in vol ornaat, weer te bewonderen zijn op 18, 25 en 26 december, vanaf 11 uur. Op kerstdag vanaf 13 uur. Natuurlijk zal op die dagen de herberg “De Schuur” ook weer geopend zijn. De vaste pelgrims weten dat ze daar kunnen genieten van warme en koude versterkende dranken, als daar zijn: chocolademelk, verse soep, een pintje of een borrel,. Dat alles kan natuurlijk gecombineerd worden met een fikse winterwandeling in de prachtige omgeving van “de Kolonie”. (FS)

Rookmelderdag HOOGSTRATEN - Kom jij ook naar de rookmelderdag in Hoogstraten? Op 11 december vind je de rookmeldercampagne van het Veiligheidsinstituut live in het straatbeeld van Hoogstraten. Zoek je weg in een tent gevuld met rook! Je kan tijdens deze dag ook vragen stellen aan de brandweer van Hoogstraten en natuurlijk ook een rookmelder aanschaffen. Je maakt dan zelfs kans om leuke prijzen te winnen. Rookmelderdag op zondag 11 december van 10 tot 18 uur bij het stadhuis. Organisatie het Veiligheidsinstituut, de brandweer en het stadsbestuur van Hoogstraten. Info: gert.vandaele@pvi.provant.be of 03 203 42 29. (fh)

Bloed geven Op woensdag 30 november kan u bloed komen geven in het lokaal van het Rode Kruis langs het Slommerhof. U bent er welkom van 17.30 tot 20.30 uur.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2011 - 75

DHM_december_320.indd 75

24-11-2011 11:50:14


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00 Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Van 28 november tot en met 1 december Apotheek De Schrijver, Dorp 24 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 60 38 Van 2 tot en met 4 december Apotheek Derveaux, Kerkstraat 20 te Rijkevorsel, tel.: 03 312 12 20 Zaterdag 3 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 5 tot en met 8 december Apotheek Derveaux, Kerkstraat 20 te Rijkevorsel, tel.: 03 312 12 20 Van 9 tot en met 11 december Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Zaterdag 10 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Van 12 tot en met 15 december Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel.: 03 315 73 75 Van 16 tot en met 18 december Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel.: 014 63 31 66 Zaterdag 17 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 19 tot en met 22 december Apotheek De Meester, Vrijheid 216, 2320 Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Van 23 tot en met 25 december Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 24 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 26 tot en met 29 december Apotheek Schevelenbos, Kapelstraat 11 te Loenhout, tel.: 03 669 64 24 Van 30 december tot en met 1 januari Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 28 december

OPGELET

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 13 DECEMBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

76 - DECEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_december_320.indd 76

24-11-2011 11:50:14


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.