mei 2011 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 313

JAARGANG 27 MEI 2011 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

WINKELCENTRUM HOOGSTRATEN ZIJN WINKELKETENS EEN ZEGEN?

WE SPRAKEN MET UNIZO-VOORZITTER PATRICK MELIS

Hoogstraten is dé landbouwgemeente Kijken naar kunst Karel Huet - Pol Matthé - Salon 23


Vrij(heid) veilig Het is druk in de Vrijheid. Ieder van ons maakt immers maar al te graag gebruik van onze vrijheid om de auto voor ieder wissewasje van stal te halen. Onvermijdelijk slibben dan verkeersaders zoals de Vrijheid dicht. File en bumperrijden zijn er bij momenten troef. Aan de kruispunten is het lang wachten vooraleer je veilig kunt invoegen. De Vrijheid is nu eenmaal de drukste verkeersas, en dat is weinig comfortabel. Niet verwonderlijk dat er ook de meeste verkeersongevallen gebeuren. Voor de gemeentelijke overheid is dat terecht een aandachtspunt. Middenstand, politie en buschauffeurs vragen om deels verschillende redenen een vlotte doorstroming. Maar dat blijkt niet simpel. Eerst en vooral zit de mentaliteit van Jan Modaal flink in de weg: hoe voorkomt de overheid dat we massaal de auto gebruiken voor korte verplaatsingen? Want dààr zit de grootste knoop: met minder autokilometers voor lokale verplaatsingen is het vaneigens een pak rustiger in het centrum. Ontraden dus dat we per auto naar bakker, slager, warenhuis, moemoe of werk gaan. Laat dat nu een boodschap zijn waarmee een partij niet graag uitpakt in een verkiezingsprogramma en die een schepen uit electorale overwegingen dus niet wil uitdragen. Vraag het maar aan de meerderheid van Herentals waar het kiesvee verkeersremmende ingrepen in het centrum massaal terugfloot. De Hoogstraatse schepen heeft bovendien nog meer reden voor koppijn: verkeersinfrastructuur

overstijgt al gauw de lokale bevoegdheid. Gezond verstand zegt dat het centrum gebaat zou zijn bij voorsorteerstroken en/of ronde punten pakweg ter hoogte van Loenhoutseweg, Gelmelstraat en Van Aertselaarplein. Eigendomsrechten, beschermingsbesluiten, parkeermogelijkheden en budgettaire prioriteiten zetten dan menig pad in de korf. Maar in de allereerste plaats moeten de politiekers hier de hand in eigen boezem durven steken: het is heus geen eeuwen geleden dat ze de laatste reële mogelijkheid voor een ringweg voor doorstromend verkeer (het tracé daartoe was destijds voorzien in gewestplannen) heeft geschrapt. Wanbeleid inzake ruimtelijke ordening en plat electoraal bejag waren hiervoor de feitelijke motieven, al werden die natuurlijk heel wat netter verpakt... Dan maar een makkelijker oplossing gezocht, zo weren sommige politici zich als duivels in het mobiele wijwater. Is het immers niet het schoolverkeer dat dagelijks voor overlast zorgt? En passant vergeten we makkelijkheidshalve maar dat de Hoogstraatse scholen voor werkgelegenheid en uitstraling zorgen. Als we nu de schoolbussen al eens zouden weren uit het centrum? Ik erger mij rot aan zulke kromdenkerij die zelfs kleurvaste radijzen doet verbleken. Dit soort van hersenspinsels duikt echter om de haverklap op in politieke achterkamertjes en wandelgangen als hardnekkige mosselen aan het staketsel van de pier in Oostende. Overal doet de overheid net ingrepen in de infrastructuur om het openbaar vervoer in de agglomeratie voorrang te verle-

nen. Overal probeert men de snelheid van de dienstverlening te verbeteren en zo gebruik ervan te stimuleren. Overal vertrekt men vanuit de achterliggende visie dat openbaar vervoer in de agglomeratie moet primeren boven het ongebreidelde privégebruik van de auto. In Hoogstraten weten sommigen uiteraard beter. Hier zouden dus bussen door pakweg de Katelijnestraat moeten – nog los van de vaststelling dat de infrastructuur daar al helemaal niet op voorzien is. Een schoolvoorbeeld van hoe ordentelijk ruimtegebruik in een verstedelijkte omgeving er niet moet uitzien! Niet het rijcomfort, wél de veiligheid zou moeten primeren. Vermenging van het verkeer (d.w.z. auto, openbaar vervoer en zwakke weggebruiker) heeft het meest gunstige effect op de verkeersveiligheid. In de spitsuren wordt de doorstroming weliswaar gedurende een twintigtal minuten bemoeilijkt. Dit is inderdaad weinig comfortabel maar voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers veruit te verkiezen. Er ontstaat een automatische stremming van de snelheid waarmee het verkeer doorstroomt. Dit verlaagt niet enkel het aantal ongevallen, véél belangrijker nog is dat dit bij een eventueel ongeval ook de aard van de eventuele kwetsuren bepaalt. Er is immers een direct verband tussen de snelheid van de auto en de ernst van de gevolgen van een aanrijding. Voor een voetganger of fietser betekent dat misschien wel het verschil tussen leven (met een blijvende handicap) of dood. Dàt zou voor elke politieke verantwoordelijke een overweging waard moeten zijn, niet? (mdl)

CONCEPTUELE KUNST

Met een duwtje in de rug van de Warande, waar de tentoonstellingruimte tijdelijk gesloten is, programmeert het Stedelijk museum twaalf jaar na de opening eindelijk conceptuele kunst. Misschien iets moeilijker maar zeer boeiend. Zie blz. 21.

2

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WINKELCENTRUM HOOGSTRATEN

Zijn winkelketens een zegen ? ‘Hoogstraten, het gezelligste winkelstadje van de Noorderkempen’. Met de zomer in zicht wordt het weer flaneren in het centrum. Toch houden velen hun hart vast voor wat komen gaat. De ene ketenwinkel na de andere heeft zijn weg naar Hoogstraten gevonden . De Vrijheid krijgt een ander uitzicht en de concurrentie wordt snoeihard. Hoe kijkt de traditionele middenstander tegen deze evolutie aan? We vroegen het Patrick Melis, voorzitter van de plaatselijke UNIZO. DHM : Hoe kijken jullie tegen de komst van al die ketenwinkels die zich meer en meer, en zelfs op vrij korte tijd in het centrum Hoogstraten maar ook daarbuiten, vestigen? PM: Ik moet toegeven dat we die winkels niet graag zagen komen . Wij zitten hier met een kleine middenstand die een eigen geschiedenis heeft. Wij zijn als UNIZO een belangenorganisatie en als één van onze leden bezwaren heeft wanneer er een winkelketen komt die een zware concurrentie is voor hem of haar, gaan wij natuurlijk proberen in welke mate wij kunnen helpen. Maar uiteindelijk kunnen wij die ondernemer alleen maar bijstaan, want winkelketens tegenhouden, dat kunnen wij niet. Enkel voor winkels met een heel grote oppervlakte bestaat er een procedure om ze tegen te houden. Toen die eerste vraag kwam hebben wij dat wel besproken met ons gemeentebestuur en zijn we daar ook tegenin gegaan, met steun van UNIZO nationaal. Maar uiteindelijk kan zelfs de lokale overheid deze zaken niet tegenhouden. Het is nu eenmaal een fenomeen in heel België. De laatste vijf jaar zijn er nog nooit zoveel vergunningen afgeleverd. In Vlaanderen alleen al voor 1,5 miljoen m². DHM : In Hoogstraten zie je ze overal opdoemen, in het centrum, maar ook daarbuiten. PM : Het is vooral een fenomeen in het centrum maar ook aan de Sint Lenaartseweg zijn er al verscheidene zaken bijgekomen. Meestal ontstaan die grote projecten langs ingangswegen, vooral in zones die volop in ontwikkeling zijn, en langs de gewestwegen. In Hoogstraten speelt dan nog de vraag: gaan wij die toelaten op de Vrijheid of gaan we die proberen buiten het centrum te houden? In het begin was er buiten het centrum niet veel plaats maar dat is intussen al veranderd, door de terreinen achter de Veiling en ook aan de Ster, dit laatste is mijn inziens een minder geslaagd project vanwege de ontbrekende ontsluiting voor verkeer. DHM : Vind je deze nieuwe ketenwinkels dan een negatieve evolutie voor Hoogstraten? PM : Een belangrijk aspect voor de consument is wel dat de komst van zulke keten een belangrijke meerwaarde moet kunnen bieden. Ze kunnen klanten naar het centrum trekken waarvan alle winkels kunnen profiteren. Het brengt natuurlijk altijd wel wat concurrentie voor de plaatselijke middenstander met zich mee, maar dat is niet

altijd slecht. Je moet proberen er een concurrentievoordeel uit te halen. Een plaatselijke middenstander moet meer aan klantenbinding doen, moet creatiever zijn en klantenservice leveren, iets wat die grote ketens over het algemeen minder goed kunnen. Wat niet wegneemt dat deze ketens een inhaalmanoeuver aan het maken zijn.

voor Hoogstraten , hoor. Voor die winkels is het absoluut een meerwaarde als die uitgebaat worden door mensen van Hoogstraten zelf. De plaatselijke binding en het kennen van je klanten is en blijft toch wel heel belangrijk.

DHM : Ik kan me voorstellen dat er in de kledingsector wel ineens paniek is als er zo’n ZEB of Brantano op de proppen komt. Als ge die afname ziet tegenover de bestaande schoenwinkels bijvoorbeeld, dan is dat toch een stevige concurrentie, natuurlijk. PM : Dat is natuurlijk een stevige concurrentie maar ik denk dat een gevestigde zaak zoals bijvoorbeeld een winkel als Pillot daar weinig hinder van ondervindt. Die hebben in de loop der jaren zo’n klantenbestand opgebouwd en bieden ook een exclusief gamma aan dat bv. een Brantano niet kan aanbieden. Daar zit een grote rol in voor de middenstander om zich toe te leggen op exclusiviteit, specialiseren en kwaliteit, een nichemarkt. Op die manier kunnen zij zich onderscheiden van de grote ketenwinkels. De klant komt terug naar waar het goed is. Dat wil niet zeggen dat hij ook niet naar een ketenwinkel zal gaan, maar winkels zoals Bruurs, Pillot, Hoela Hoep, Roeffen, enz. zullen altijd klanten hebben die terugkomen. De klanten weten wat ze in die winkels kunnen vinden, en rekenen op de kennis van de winkeluitbater. Er is een enorm vertrouwen tussen klant en uitbater. In een winkelketen ga je dit vertrouwen nooit kunnen maken. DHM: Bij die ketenwinkels heb je toch ook wel zaken met een zelfstandige uitbater, de zogenaamde franchisewinkels? Zijn die verschillend van de nieuwe ketenwinkels? PM : Ja er zijn een paar franchisewinkels zoals Hubo, Quirijnen, Delhaize, maar dat zijn al bijna traditionele zaken. Mijn winkel, Standaard Boekhandel, behoort ook tot een grotere keten. Maar dat is nog anders dan ketenwinkels die zich hier vestigen en daar personeel in zetten. Die winkels hebben meestal weinig binding met Hoogstraten. Bijvoorbeeld een winkel zoals Hema wordt opgestart door iemand van Turnhout die de zaak hier waarschijnlijk enkele jaren zal runnen tot de groeipijnen voorbij zijn. Misschien komen er later wel ingroeimogelijkheden voor iemand van hier. En dat is toch wel belangrijk

Patrick Melis

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

3


WINKELCENTRUM HOOGSTRATEN DHM :Heb je de indruk dat door die ketenwinkels je ook een ander publiek in je eigen winkel krijgt. Trekken die winkels andere mensen naar Hoogstraten? PM : Ja zeker, dat kan bijna niet anders. En dat is dan ook een positieve invloed op voorwaarde natuurlijk dat we proberen ook de goede ketens naar hier te krijgen. Er zijn goede ketens en minder goede ketens. Een goede keten voor Hoogstraten, positief voor het centrum en aanvullend voor Hoogstraten is bijvoorbeeld Ici Paris. Dat is een perfecte aanvulling voor wat wij hier in Hoogstraten amper hadden. Maar er zijn natuurlijk ook ketenwinkels waar de prijzen steeds lager en lager gaan en dan hebt ge natuurlijk een heel ander fenomeen. Daar zit het centrum en Hoogstraten echt niet op te wachten. DHM : Wij hebben de indruk dat jullie als middenstandsorganisatie hier in Hoogstraten een winkelcentrum met een zeker niveau willen behouden? PM : Absoluut en nu is dat nog zo. Zolang ketenwinkels aangevuld worden met winkels zoals Bruurs, Pillot, MacCain, Keeroen en vele andere, hebben we nog een hele goede mix. Die ketenwinkels mogen natuurlijk niet de overhand krijgen want anders krijgen we een winkelstraat zoals de Gasthuisstraat in Turnhout. Dan krijgen we een echte eenheidsworst. Daar moeten we zeker rekening mee houden. De volgende vijf jaar zal er nog veel veranderen in Hoogstraten en zeker in de Vrijheid. Het echte centrum is maar één kilometer lang en binnen die kilometer is er een zone waar je echt moet zitten. De druk op de panden in die topzone wordt groter en groter en dat vertaalt zich dan in het aanbieden van projecten waar omzet gemaakt moet worden met grote ruimtes en hoge huurprijzen. En in dat plaatje past natuurlijk geen beginnende middenstander meer. Dat is een spijtige evolutie. Als je nu moet beginnen huren en dan nog personeel aan het werk zetten, uw collecties aankopen, dan wordt het risico wel enorm groot en wordt het wel heel moeilijk. Alle goede zaken in Hoogstraten zijn trouwens allemaal zaken in eigendom. DHM : Toch verdwijnt er hier en daar wel wat. Hoe zien jullie het verdere verloop hierin? PM : Het is contradictorisch maar er is een zekere leegstand en tegelijkertijd is er een grote vraag naar grote ruimtes in Hoogstraten. We leven nu in een periode dat klanten in zekere zin verwend willen worden met ruime openingstijden, goede bereikbaarheid, veel keuze aan artikelen, een aangenaam en ontspannend winkelbeeld, goede service, met ander woorden de ‘shopping-convenience’ is een belangrijke troef. Wanneer een winkel (groot of klein) hier niet in meegaat dan zal het een wonder zijn dat je overleeft. Maar ik zie dat de laatste jaren de kleinhandel hier in Hoogstraten naar uitstraling toe enorm gegroeid is. Wij hebben hier een winkelstraat in Hoogstraten

4

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

die bijna uniek is in België. Hier op de Vrijheid is het te doen, niet in de zijstraten. Het is een winkelstraat maar ook een straat met heel veel geklasseerde woningen, nog een stuk werelderfgoed van Unesco, heel wat horeca, dienstensectoren, en er is overal parking. In die zin is de Vrijheid wel een heel speciale straat geworden. DHM : Dat uitzicht van de Vrijheid, is dat de aantrekkingskracht voor veel van die ketenwinkels? Denkt ge dat ze die dingen mee opnemen om naar hier te komen? PM : Heel zeker, ge kunt hier goed flaneren in de Vrijheid , er zijn heel wat horecazaken, de mensen komen tegenwoordig niet voor het kopen alleen, hoewel “shoppen” bijna een vorm van ontspanning geworden is. De mensen hebben immers geld en veel tijd. De Belgen hebben ook de hoogste spaarquota van Europa. Al zouden we graag zien dat ze wat minder sparen en wat meer opdoen. Die mix maakt het aantrekkelijk om naar Hoogstraten te komen. Maar die ketens houden ook rekening met puur droge cijfers van aantal inwoners, percentage jongeren, demografie enz. In die steden en gemeenten willen ze dan ook zitten. Dat is de enigste manier om hun omzet nog te verhogen : omzet verhogen door uit te breiden.. Ook de rand van het centrum wordt aantrekkelijk voor een aantal ketens. Je kan er heel goedkoop bouwen, er is parking zat, je kan je klanten niet beter bedienen dan daar. Kortom de exploitatiekost is er eerder laag. Er is daar ook een verschrikkelijke vraag naar. Dat is natuurlijk wel verschillend van de Vrijheid, maar dit had in Hoogstraten veel beter moeten gepland en georganiseerd worden. Men had dat kunnen voorzien en wat zien we nu? Het ligt allemaal verspreid rond het centrum , hier een industriezone, ginder één, en dat gaat natuurlijk ook allemaal zijn weerslag hebben op de mobiliteit. Op die manier gaat Hoogstraten uiteindelijk heel wat minder aantrekkelijk worden. Momenteel rijden er meer dan 18.000 voertuigen per dag door het centrum en dat gaat de volgende jaren nog eens met 20% stijgen. Dat wordt een serieuze bedreiging en beproeving voor het winkelcentrum Hoogstraten zelf. DHM : Zou daar de overheid geen grotere rol in kunnen spelen? PM : Heel zeker. Door een juiste bepaling van een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan kan je we één en ander in de gewenste richting sturen. Wij hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt rond parkeergelegenheid en in zoverre dat dat nog mogelijk was hebben we dat toch redelijk onder controle. Er zijn een paar elementen bijgekomen zoals lang parkeren, blauwe zone, enz en dat vinden wij heel goed, omdat dat ook een uitnodiging is voor de klanten om naar Hoogstraten te komen waar het gratis parkeren is. Als je ziet wat er in Turnhout allemaal gebeurt waar men het parkeren heeft uitbesteed

aan een privéfirma wat het heel duur maakt om naar het centrum te gaan. Je drijft daar de winkels en klanten naar de periferie, waar gronden worden ontwikkeld, en waar het gratis parkeren is. Wie komt winkelen moet zwaar gaan betalen om verplicht te parkeren in die ondergrondse parking. Dat is een heel slechte evolutie. Zoiets willen wij in Hoogstraten absoluut vermijden. Hetzelfde voor parkeermeters. Het is foeilelijk en het brengt niets op. Dan liever parkeerwachters zoals in Hoogstraten : zij controleren en het brengt nog wat ‘blauw’ op straat. DHM : De Vrijheid zou er toch ook wel baat bij hebben als het wat autoluwer zou zijn? PM : Wij zijn heel zeker grote voorstander van een autoluwere Vrijheid, maar ge kunt het niet oplossen, hé. Als je ziet dat die ring, die er al zo lang zou moeten komen niet meer ter sprake komt, dan is daar een grote kans gemist. Veel doorgaand verkeer vormt een te zware belasting op onze Vrijheid. DHM : In het licht van de ontwikkeling van dat winkelcentrum, hoe kijken jullie naar de ideeën van het Van Aertselaarplein ? Hebben jullie daar al over gepraat met elkaar? PM : Er is vanuit het gemeentebestuur aan ons advies gevraagd om het winkelcentrum af te bakenen. Wij hebben gesteld dat dat begint bij Kempi-meubel en eindigt zoals dat historisch gegroeid is bij het Van Aertslaarplein. Er is hier zelfs een economische studie rond gemaakt. Wij waren heel verwonderd dat er op de algemene vergadering van de dorpsraad ineens plannen geprojecteerd werden van die achterliggende gronden en daar hebben wij dan ook bezwaar tegen ingediend. Wij vonden dat dit niet kon: eerst vraagt men ons advies, wij geven onze visie en dan plots gaat men deze zone er nog bijpakken. Wij hebben aan het gemeentebestuur heel duidelijk laten horen dat we dat niet zien zitten. DHM : Hoe is jullie relatie met het gemeentebestuur? PM : Dat is vrij goed. Wij hebben wel de indruk dat er naar onze problemen geluisterd wordt. Elke twee maanden hebben wij overleg met de schepen van Middenstand, Marc Haseldonckx, met een hele waaier van onderwerpen zoals initiatieven van horeca, terrassen, enz. en dat gaat vrij goed. In een vorige vergadering hebben we dat probleem van het Van Aertselaarplein aangekaart en de schepen was daar met ons mee akkoord. Dat was volgens hem inderdaad zo niet afgesproken. De mensen en de eigenaars van die gronden wisten nog van niets. DHM : Zien jullie de evolutie in Hoogstraten positief in? We zijn de 20.000 inwoners gepasseerd maar er staat nog een enorm pakket aan ontwikkeling voor de deur zoals de ’s Boschstraat, Leemstraat, de Heilig Bloedstraat, enz. Er kunnen nog veel woningen en


WINKELCENTRUM HOOGSTRATEN meergezinswoningen bijkomen. Is dat voor jullie een gunstige evolutie? PM : Voor winkeliers kan het niet groot genoeg zijn. Meer jobs in eigen streek, daar is niets mis mee. Al zet ik hier wel een vraagteken bij. De werkloosheid in Hoogstraten is quasi onbestaande. Daarom is het moeilijk voor ondernemers om aan personeel te geraken. DHM : Hebben jullie dan geen schrik dat door de grote druk op de panden in de Vrijheid mooie huizen die niet geklasseerd zijn worden afgebroken en veranderen in grote winkelpanden zonder veel aantrekkingskracht qua bouwstijl. Zo verdwijnt toch ook het karakter van een straat dat voor jullie blijkbaar toch ook heel belangrijk is. Verliest ge dan niet de zo interessante aantrekkingskracht? PM : We zijn niet tegen nieuwe projecten, maar ze moeten wel passen in het winkelbeeld en het algemene beeld van de Vrijheid. Ik vind dat daar de overheid zich te weinig op toegelegd heeft in het verleden om daar een corrigerende rol in te spelen. Er moeten nieuwe projecten bijkomen, maar ze moeten wel de aantrekkelijkheid van Hoogstraten mee blijven garanderen. Ik heb ook nog korte tijd in Brasschaat gewoond toen daar nog niets te beleven was en op korte tijd is dat daar beginnen veranderen, de ene zaak na de andere. En nu is dat daar één gruwel. DHM : Bestaat er dan geen vrees dat zich dat hier ook gaat voordoen? P. Absoluut, dat kan bijna niet anders. Dat kan je niet tegenhouden. Hier wordt alles heel individueel bekeken. Pak nu bv het winkelpand van Limada. Als huis heeft dat eigenlijk geen waarde en mag dat weg. Maar een architect en projectontwikkelaar moet ook breder kijken dan alleen dat huis en dat doet men hier niet. En dan laat men van alles toe. Men zegt: dat huis staat niet op de lijst van te bewaren gebouw, dus slopen. Men heeft al veel te veel toegelaten. Pas op, ik ben niet tegen nieuwe architectuur, ik bedoel nieuwe, eigentijdse architectuur, geen retrogedoe, maar nieuwe uitdagende architectuur, maar niet in de verhoudingen zoals het zich nu manifesteert. Wij zijn ook absoluut voorstander van dat er bewoning komt boven de winkelpanden. Voor het sociaal karakter is dat erg belangrijk. DHM : Wellicht zijn er nog meer nadelen aan grote ketenwinkels, ik denk bijvoorbeeld aan de openingstijden? PM : Ik vrees zeker dat met de komst van al die ketenwinkels de druk op de zondagsopening nog zal toenemen. Dat is wel een gevaar dat op ons afkomt. De mensen willen nu eenmaal gaan shoppen, zaterdag, zondag, ’s avonds. Voor de gewone winkelier betekent dat echter niet meer omzet, hoogstens een verplaatste omzet, maar het brengt wel een hele belasting en extra kosten met zich mee. Ge moet dan ook altijd ter beschikking zijn van je zaak. Je privé-leven zal daar wel onder lijden. Maar ook naar personeel toe. Men verplicht je bijna om op zondag te openen en de overheid laat dat toe. Maar dan zou die overheid ook moeten toelaten dat je je personeel gewoon betaalt en geen dubbel tarief zoals nu het geval is op zondag. Unizo staat niet te springen voor meer openingsuren. DHM : Toch hebben jullie een aantal opendeurdagen per jaar? Wij hebben nu al een viertal weekenden op een jaar en dat vinden we al meer dan genoeg. JBC is elke zondag open, Torfs en ZEB ook en dat tot half zeven zelfs. Dat is voor ons een kwalijke evolutie. Die grootschaligheid tast de kwaliteit aan van de kleine middenstander. DHM : Zijn de meeste van die ketenwinkels lid van de plaatselijke middenstand? PM : Sommigen doen wel mee met de acties van Unizo,maar de communicatie loopt dikwijls al wat moeilijker. Zo is dat met de kerstverlichting dikwijls ook wel wat moeilijker. Ons ledenbestand en bijdragen bij de kosten van de evenementen lopen zeker niet in stijgende lijn. Er zijn een aantal zaken die meedoen met de opendeurdagen, maar anderen ook niet. Er zijn ook gewoon winkels die zeggen: wij betalen niet maar we doen wel gewoon open. Daar hebben wij geen vat op. Wij kunnen alleen maar hopen dat ze meedoen om de kosten betaalbaar te houden. De evenementen rond

Zeeman, Hema, Blokker….. een na een vullen winkelketens de Vrijheid Opendeurweekends worden door Unizo bekostigd. Bij de lente-opendeur zijn er officieel 38 deelnemers die ook bijdragen in de kosten,terwijl er in de praktijk soms wel 50 zijn die hun deuren openzetten. Voor sommigen kleine winkels met beperkte omzet is 100 euro bijdrage misschien wel iets te hoog. DHM : Is er nog genoeg animo bij de mensen om Unizo draaiende te houden? PM : Dat is heel moeilijk. Elke zelfstandige winkelier blijft eigenlijk ook een beetje een einzelgänger, dat zal altijd zowat blijven. Toch slagen we er nog wel goed in om grotere gemeenschappelijke acties te ondernemen. We zijn met ons bestuur eigenlijk met veel te weinig en er is amper aangroei. Met alle nieuwe winkels die er nu bijkomen zien we dat aantal de volgende jaren zeker niet groeien. Wat er nu nog bijkomt zijn meestal grote winkels met een gerant en die hebben er geen baat bij een mandaat bij de plaatselijke Unizo-bestuur. Wij hebben in Hoogstraten, het centrum en de deelgemeenten een 120-140 tal leden. Dat is een beetje de moeilijkheid : wij vertegenwoordigen met Unizo gans de fusiegemeente, maar wij plannen vooral acties in het winkelcentrum van Hoogstraten, vooral in de Vrijheid. Maar het Unizo-lidmaatschap omhelst wel wat meer dan lokale acties. Met een actie zoals’ belgerinkel’ richten we ons tot iedereen, maar het kloppend hart bevindt zich natuurlijk op de Vrijheid. DHM : Zulke acties zoals ‘Met belgerinkel naar de winkel’ , zijn die een succes in Hoogstraten? PM : Ja, dat is een geweldig succes. Met onze 110 deelnemers in verhouding tot de oppervlakte, zijn wij procentueel de grootste deelnemer in heel België. En dat willen we zo blijven houden: de mensen stimuleren om meer met de fiets naar de winkel te komen hoewel dat voor sommige artikelen natuurlijk wel wat moeilijker is. Maar op die manier maken we de Vrijheid misschien ook wat autoluwer en hopelijk een beetje aangenamer. (jaf/jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

5


WINKELCENTRUM HOOGSTRATEN

‘heel apart’ of ‘eenheidsworst’ Ketenwinkels, de laatste jaren rijzen ze als paddenstoelen uit de Hoogstraatse grond. Lola&Liza en Hema zijn de meest recente en naar we vernemen zullen zij niet de laatste zijn. Geruchten over de komst van Vanden Borre en Albert Heijn zijn hardnekkig. Wie weet staan H&M, C&A en andere grote retailers niet klaar om de sprong te wagen. Waarom is onze gemeente op enkele jaren tijd een aantrekkingspool voor grote winkelketens? Zoals je al in het gesprek met Unizo-man Patrick Melis kan lezen, zijn ze volgens hem vooral op zoek naar omzet. Evident, voor een grote onderneming die een winkelketen toch steeds is. De kunst is natuurlijk daar te gaan waar die omzet te realiseren is. Hoe ze die plekken zoeken en selecteren? Er worden colleges over gegeven aan economische hogescholen en er zijn wellicht heel gesofistikeerde wiskundige modellen die als uitkomst dé plek aangeven waar een winkel te openen met de grootste kans op resultaat. Alleen moet je daar je winkel dan nog mogen neerpoten ook. Om te weten waarom de vele winkels naar Hoogstraten kwamen en net nu vroegen we het hen gewoon. Enkele stuurden een antwoord op onze vraag, waarvoor dank. De anderen hadden het blijkbaar te druk of willen liever niet in hun kaarten laten kijken. Ziehier de antwoorden van de winkels die ons een antwoordje stuurden. Daarnaast keken we eens na hoe je een vergunning moet krijgen om je winkel daar te vestigen waar je hem graag wil hebben.

Lola&Liza

ZEB

Hoogstraten was een gemeente die wij als een ‘witte vlek’ op onze kaart met mogelijke locaties voor inplanting van een nieuwe winkel hadden aangeduid. De aantrekking van de gemeente kwam vooral door haar locatie langs een belangrijke nationale weg naar voor. Ook onze info ivm de grootte van het aantrekkingsgebied en de koopkracht van de bevolking en onze ervaringen in gelijkaardige locaties met eenzelfde profiel speelden hun rol in het beslissingsproces. (Peter Moortgat - Lola&Liza)

In 2005 telde ZEB vijf winkels. Vandaag zijn er 28 vestigingen en binnen maximum vier jaar zou de teller op 50 moeten staan. ZEB is een multimerkenketen met uitsluitend zogenaamde baanwinkels: winkels gesitueerd langs grote wegen, makkelijk bereikbaar en met veel parkeerruimte. Het is absoluut geen geheim dat zo’n locatie minder kost per vierkante meter dan eenzelfde oppervlakte in een winkelstraat in een stadscentrum. Bovendien zijn heel wat merken zelf winkels gaan openen in die stadscentra, waar ze zelf rechtstreeks aan de klant verkopen (met een grotere winstmarge dan de multimerkenwinkel die zelf eerst bij diezelfde fabrikant moet gaan inkopen). Een terugkeer van de multimerkenzaak naar de stadscentra is dan ook vrijwel uitgesloten.

Hema HEMA wil het dagelijks leven van mensen leuker en makkelijker maken. Met nieuwe winkelformules spelen we in op nieuwe wensen. Met het openen van kleine winkels voor de snelle boodschap komt HEMA steeds dichter naar de klant. Hoogstraten is voor Hema in België een plaats met klein inwonertal, maar door ligging aan de grens en door de aanwezigheid van 20% Nederlanders functioneert Hema er prima. (Inge van Baarsen - adjunct hoofd corporate communicatie)

6

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De winkelcentra in de periferie zijn intussen ook flink aan het evolueren. Vroeger werden ze veelal omschreven als lelijk, schreeuwerig, rommelig en goedkoop. Tegenwoordig zijn het weldoordachte projecten met een strak en verzorgd uiterlijk en vaak luxueuze, warme inrichtingen waar shoppen een funbeleving is. In een winkel in de stad bedraagt de koopratio gemiddeld 15% (15% van de mensen die de winkel binnenkomen, kopen ook iets). Bij ZEB bedraagt die koopratio meer dan het vijfvoudige. Als het gaat over nieuwe inplantingen wordt er bij ZEB natuurlijk gekeken naar

spreiding, naar bevolkingsdichtheid, naar gemiddeld inkomen, naar het aantal beschikbare parkeerplaatsen en naar de mix van handelszaken in het project of de directe omgeving. ZEB heeft op meerdere locaties Schoenen Torfs als buur. De beide retailers vullen mekaar mooi aan waardoor de klant een extra argument aangereikt krijgt om naar het winkelcentrum te komen. Spreiding, bevolkingsdichtheid en gemiddeld inkomen zijn drie parameters die als het ware tegen mekaar afgewogen worden. Er is tegenwoordig hierover heel wat cijfermateriaal voorhanden. ZEB mikt voor zijn winkels op locaties waar het zo’n 30.000 brievenbussen vindt binnen een straal van 5 à 10 km en waar tegelijk het gemiddeld inkomen hoog genoeg is. Het spreekt vanzelf dat het geen zin heeft een tweede winkel binnen eenzelfde sector in te planten als er niet voldoende potentieel is.’ (Erika Mees)

Schoenen Torfs

Uiteraard hanteren wij een aantal vaste criteria om te beslissen of we ergens een winkelpunt openen of niet. Het noorden van Antwerpen was voor onze keten nog steeds een blinde vlek in Vlaanderen. Meerdere keren ontvingen we op onze website van inwoners daar de vraag wanneer er eindelijk een winkelpunt van Torfs zou komen. Een berekening waarbij binnen een bepaalde straal het aantal brievenbussen en de koopkracht werden in kaart gebracht bracht aan


WINKELCENTRUM HOOGSTRATEN het licht dat er terecht ruimte was voor een Torfs schoenzaak. Omdat we eerder onverwacht een mogelijkheid kregen aangeboden om 2 winkels naast elkaar te plaatsen kozen we voor een combinatie tussen een sterke schoen en kledingspeler (Zeb). Dergelijke combinaties versterken de aantrekkingskracht (1+1 is dan eerder 3 dan 2). Bovendien laat doordachte expansie ons ook nog altijd toe extra werkplaatsen aan te bieden in economisch moeilijkere tijden, ook hier willen we mee een voortrekkersrol blijven in spelen. (Yves Baes - Schoenen Torfs)

Zeeman

Bij het openen van een nieuwe vestiging kijkt Zeeman naar een aantal omgevingsfactoren. Dat is natuurlijk in de eerste plaats de vraag of er voldoende mensen wonen in de beoogde vestigingsplaats (de grootte van het verzorgingsgebied). Ten tweede of de toeloop naar onze vestiging niet ten koste gaat van een vestiging in de buurt, en als dat zo is, of twee vestigingen in hetzelfde verzorgingsgebied beter renderen dan één afzonderlijke vestiging. Wij openen bij voorkeur winkels die op een redelijke afstand van een al bestaande winkel liggen, zodat dit v.w.b. transportkosten efficiënt kan worden gedaan (i.p.v. dat er eerst honderden kilometers moeten worden gereden tussen vestiging A en vestiging B). Indien deze omgevingsfactoren positief zijn, kijken wij natuurlijk naar de huurprijs van een pand, de staat van het pand, de parkeermogelijkheden en vooral ook de ligging ten opzichte van het winkelend publiek (bereikbaarheid). Indien dit onderzoek naar de prijs/kwaliteitverhouding ook positief is, rest ons nog de vraag naar het vestigingsklimaat/ondernemingsklimaat in de betreffende gemeente, waarbij uiteraard ook de plaatselijke verordeningen van belang zijn. Als voorbeeld: als onze vrachtwagen de binnenstad niet in mag om goederen te laden en te lossen, heeft het openen van een winkel immers niet veel zin. Als wij geen reclame mogen aanbrengen op de voorgevel van onze winkel, kan dit zijn effect hebben op het rendement van deze winkel. Bovengenoemde factoren bepalen in hoge mate of de rentabiliteitsverwachting positief is. Uiteindelijk is deze rentabiliteitsverwachting het kerndocument op basis waarvan wij besluiten of een nieuwe vestiging gewenst is. (Jacques van der Bom - Manager Marketing & Communicatie)

De Sociaaleconomische vergunning Vestiging van grote winkels gaat niet zomaar, ze zijn onderworpen aan een voorafgaande Sociaaleconomische vergunning. De wet onderscheid daarin meerdere procedures, afhankelijk van de grootte van de winkel (de netto verkoopoppervlakte). Voor winkels met een netto verkoopoppervlakte tussen de 400 en de 1000 m2 moet de aanvraag voor beslissing worden voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen (CBS) van de vestigingsplaats. Voor winkels met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1000 m2 moet het college een advies van het NSECD (= Nationaal Sociaaleconomisch Comité voor de Distributie) vragen, die de gemeentelijke beslissing vooraf moet gaan. Wanneer de oppervlakte meer dan 2000 m2 bedraagt worden de aangrenzende gemeenten in kennis gesteld van het project en worden zij uitgenodigd hun bemerkingen aan het NSECD mede te delen. Het NSECD is als adviesorgaan samengesteld uit 18 werkende leden, aangeduid door de Koning, en gevormd door 5 ambtenaren van federale en regionale overheden, vertegenwoordigers van sociaaleconomische groeperingen (verbruikersorganisaties) , werknemersvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van grote distributie-ondernemingen, vertegenwoordigers van de KMO’s en zelfstandigen en vertegenwoordigers van de KMO’s uit provinciale economische raden (2 per provincie). Bij de beoordeling van de aanvraag moet het NSECD de aanvraag toetsen aan gegevens over de volgenden vier criteria: s Ruimtelijke ligging van de handelsvestiging: de inpassing van de vestiging binnen plaatselijke ontwikkelingsprojecten of binnen het kader van het stedenpatroon, het effect van de vestiging inzake duurzame mobiliteit, meer bepaald het gebruik van de ruimte en de verkeersveiligheid. s De belangen van de consumenten: de demografische dynamiek, de beschrijving van de inbreng van de nieuwe vestiging op het vlak van assortiment en prijsniveau, het verzorgingsgebied dat de handelsvestiging wil beslaan in verhouding tot de verzorgingsgebieden van de bestaande nabije handelskernen, de bereikbaarheid via het bestaande openbaar vervoer en via individuele vervoermiddelen, de duurzame invloed op de prijzen, de verruiming van de keuzemogelijkheid van de consument.

s De invloed van het project op de werkgelegenheid: de verwachtingen inzake de creatie van bruto werkgelegenheid, per categorie en op korte, middellange en lange termijn, de verhouding tussen de creatie van bruto werkgelegenheid en het netto saldo van de werkgelegenheid op korte termijn, de voorstelling van het beleid van de nieuwe vestiging op het vlak van de kwaliteit van de werkgelegenheid, het of de betrokken paritaire comités. s De weerslag van het project op de bestaande handel: de marktpositie op het vlak van de verzorgingsgebieden, het verlies of de versterking van de aantrekkelijkheid van de stadskern, de mogelijke positieve of negatieve gevolgen op structureel vlak voor de bestaande nabijgelegen handelskernen, het evenwicht en de complementariteit tussen de kleine en de grote distributie. In principe is het dus steeds het college van de gemeente dat de beslissing neemt over de aanvraag tot vestiging, dat zijn beslissing moet motiveren aan de hand van de hierboven genoemde en door de wet omschreven criteria. Tegen elke beslissing van het CBS is beroep bij het ICD (Interministerieel Comité voor de Distributie) mogelijk. Het ICD is samengesteld uit de federale Ministers van Economie, Middenstand, Werk en Mobiliteit en Vervoer, evenals de Minister van Economie van het Gewest waar de handelsvestiging is gepland, of uit hun afgevaardigden. Het beroep kan worden ingediend door de aanvrager, het volledige NSECD of ten minste 7 van de 18 leden van het NSECD. De vergaderingen, de beraadslagingen en de stemming van het ICD zijn niet openbaar, de beslissing van het comité is bindend voor alle betrokken partijen. In de praktijk durft het dus nogal eens voorkomen dat het College de vestiging van grote winkels weigert, maar dat deze uiteindelijk toch een vergunning bekomen via het beroep bij het ICD. De statistieken van het NSECD tonen aan in 2009 voor niet minder 337.551 m2 verkoopoppervlakte voor winkels van meer dan 1.000 m2 advies werd afgeleverd. Over 146.639 m2 daarvan werd beroep aangetekend bij het ICD, daarvan werd uiteindelijk 90.826 m2 toegestaan (62 %). Bron: FOD Economie - http://economie. fgov.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

7


WINKELCENTRUM HOOGSTRATEN Commentaar vanuit het stadhuis Zoals blijkt, gaat elke beslissing over de vestiging van een grote winkel via het college, zij het dat hun beslissing niet altijd uitdraait zoals ze het zouden wensen. We hebben één aantal elementen van het betoog van de voorzitter van Unizo en van onze eigen bevindigen voorgelegd aan Marc Haseldonckx, schepen van middenstand van onze gemeente. DHM: De komst van de ketenwinkels buiten het winkelcentrum was door de overheid niet tegen te houden, maar had misschien beter gestuurd kunnen worden (nu is er verspreiding over meerder plaatsen, bv. aan de veiling, aan De Ster, ambachtszone Minderhout) . MH: In het verleden werden keuzes gemaakt, spreiding aan de periferie, die in een later stadium invulling hebben verkregen. Het was inderdaad beter geweest om meer gecentraliseerd te werken, maar dit is historie. Daarom ook dat het huidige beleid tracht bij te sturen waar mogelijk en in het beleidsplan 2007-2012 werd duidelijk opgenomen om m.b.t. het handelscentrum kernversterkend te werken en geen verdere uitbreidingszones aan de periferie meer toe te staan. DHM: Unizo is voorstander van versterking van een sterk afgebakend ‹centrum› (= vanaf Kempi-Meubel tot aan van Aertselaarplein), de visie van het bestuur dat er eventueel daarbuiten kan ontwikkeld worden is men absoluut niet genegen. Het voorlopige plan voor het Van Aertselaarplein kan bij hen op weinig bijval rekenen. MH: Het voorontwerp voor het Van Aertselaerplein betreft een denkoefening, een aanzet tot een visieontwikkeling voor deze zone, die werd voorgesteld op de Hoogstraatse dorpsraad na een vraagstelling. Van belang in dit dossier is wat de mogelijkheden zijn in verband met de stelplaats van de Lijn, mogelijke invulling van bijkomende parkeerruimte en de uitbouw van een pleinfunctie. Deze zone zou de noordelijke intredeportaal moeten vormen van Hoogstraten centrum. Bij verdere planontwikkeling dienen daarom alle betrokken actoren, inzonderheid de

eigenaars, de Lijn, Unizo, buurtbewoners… te worden betrokken. Wat betreft versterking en afbakening van het handelscentrum dienen we versnippering tegen te gaan en moeten we trachten winkels te clusteren binnen de vooropgestelde afbakeningszone tussen Kempi- Meubel en het Van Aertselaerplein. Ook bewoning boven de winkels is hierbij essentieel. Dit standpunt heb ik als schepen van Middenstand verdedigd met betrekking tot de gevoerde provinciale studie over detailhandel in de provincie Antwerpen (WES studie waarbij Unizo Hoogstraten werd betrokken) en zal ik blijven verdedigen binnen het college. Dus ik denk niet dat we hier sterk afwijken van de visie van Unizo. DHM: Unizo ziet lokale binding van winkeliers met de gemeente als een grote troef, maar vreest dat dit door de steeds duurder wordende panden in het centrum minder en minder mogelijk worden. MH: Eén van de sterktes van het winkelcentrum is dat we beschikken over een grote diversiteit aan winkels met een hoog kwaliteitsaanbod. Het gegeven dat verscheidene uitbaters eigenaar zijn van hun pand is een bijkomend pluspunt en schept inderdaad een sterke lokale affiniteit. In hoeverre het duurder worden van de eigendommen in de winkelstraat hierin verandering gaat brengen is koffiedik kijken. DHM : Unizo ziet de ontwikkelingen in de Vrijheid (de vele geplande en wegens de grondprijs grotere panden) met zorg tegemoet en vindt dat het bestuur hier meer sturend zou moeten optreden (vreest voor het unieke karakter van De Vrijheid door de bouw van steeds grotere panden - genre ‘KBC, pand Hema, pand hoek Gelmelstraat met Standaard boekhandel’). De plannen aan de overzijde van Dexiabank baren zorgen en Unizo dringt aan op meer sturend beleid van het gemeentebestuur. MH: De eigenheid en het karakter van Hoogstraten centrum moet worden behouden, maar econo-

Schepen Marc Haseldockx mische ontwikkelingen moeten mogelijk blijven. Daarom werd recentelijk door het stadsbestuur een studiebureau aangesteld die richtlijnen en een visie op toekomstige ontwikkelingen in het centrum moet voorstellen. Ook hierin zal Unizo en de stedelijke werkgroep bouwkundig erfgoed zijn woordje kunnen meespreken. DHM: Zoals verwacht is mobiliteit ook voor Unizo een nijpend probleem en zouden ze zeer gebaat zijn met een meer autoluwe Vrijheid, al is het besef dat oplossingen daar niet voor de hand liggen. Misschien toch een woordje uitleg over de te verwachten ontwikkelingen (Unizo is blij met meer inwoners = meer kopers, maar is ook beducht voor de neveneffecten daarvan, zoals mobiliteit). MH: Aan mobiliteit in het centrum wordt gewerkt. In overleg met buurgemeenten en de provincie wordt getracht het doorgaand vrachtverkeer te kanaliseren in de Noorderkempen, waardoor dit type verkeer kan geweerd worden in het centrum (Mobiliteitsstudie gebiedsgerichte visie Noorderkempen). Voor het scholierenvervoer, voornamelijk richting Seminarie wordt getracht een alternatieve route uit te werken. Denkpiste is een opstapzone achter de bejaardenwoningen (zone zwembad). Uitwerking zal gebeuren in overleg met de Scholengemeenschap en de Lijn. Tevens dient men zich ervan bewust te zijn dat het kleinstedelijk gebied (Ho-Mi) zelf heel wat

Langs alle windstreken, komen er winkelketens aanwaaien: Aldi richting Minderhout, Lidl richting Wortel en Colruyt en consoorten richting St.-Lenaarts. Die zaken centraliseren was veel beter geweest.

8

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WINKELCENTRUM HOOGSTRATEN verkeersdrukte creëert (o.a. woon-werkverkeer, schoolverkeer, winkelen, sport, horeca etc..), zodat een autoluw centrum me eerder een utopie lijkt. Vraag is tevens of een autoluw centrum zou worden geapprecieerd door de winkeliers en horeca ? DHM: Unizo is tevreden over het parkeerbeleid van de laatste jaren (kort- én langparkeren) en zou dat eventueel nog versterkt willen zien. MH: De blauwe zone met handhavingsbeleid werd ingevoerd, wat resulteerde in een betere bereikbaarheid van de winkels in het centrum. Langparkeerders werden verwezen naar aansluitende straten en de Van Cuyck parking werd gerealiseerd. Dit jaar wordt gewerkt aan een signalisatieplan van de bestaande parkings voor langparkeerders (Van Cuyck parking, Pax, Iko, Tinnenpoststraat, Gravin Elisabethlaan, Burg. Brosensstraat…. ). Indien zich in de toekomst bijkomende parkingmogelijkheden zouden aandienen zal het stadsbestuur hier alert op trachten te reageren. Ook privé initiatieven zijn welkom. DHM: Unizo is tevreden met het structureel (2-maandelijks) overleg met het gemeentebestuur. Ook positief voor het bestuur?

MH: Op regelmatige basis, inderdaad tweemaandelijks en indien noodzakelijk sneller, is er overleg tussen Unizo, de ambtenaar lokale economie en de schepen van Middenstand. Deze samenkomsten verlopen vlot, constructief en er wordt open gecommuniceerd. Wat mij betreft een noodzaak om efficiënt en snel te kunnen inspelen op noden en problemen. DHM: Unizo is een beetje bezorgd over zijn eigen draagvlak (o.m. vanwege kosten voor organisatie en financiering van evenementen zoals Open-Deur weekends en Belgerinkel). Ligt daar een rol voor het gemeentebestuur? MH: Het stadsbestuur participeert zowel financieel als logistiek in verschillende acties die extra uitstraling geven aan het handelscentrum zoals daar o.a. zijn: met Belgerinkel naar de Winkel, opening Toeristisch seizoen, Groenten en Bloemen, tussenkomst in de Kerstverlichting (elektriciteit, subsidie en de bijkomende tussenkomst in de Ledverlichting (waarde van de energiereductie). DHM: Unizo is ook bezorgd over toenemende zondagopeningen, vooral van ketenwinkels. Dit legt grote druk bij ‹zelfstandige› winkeliers. Kan het bestuur daar sturend optreden?

MH: Hieromtrent is er duidelijke regelgeving. Als deze wordt gerespecteerd kan een bestuur niet tussenkomen. DHM: Heeft het stadsbestuur de mogelijkheid meer sturend op te treden bij de vestiging van de grote ketenwinkels. Hoe ver reikt de invloed van een bestuur bij het verlenen van sociaaleconomische vergunningen. Sommige gemeenten (o.m. Grimbergen) proberen via commercieel-strategische plannen de vestigingen en de aard ervan te sturen? MH: Een stadsbestuur kan voornamelijk sturend optreden op het vlak van ruimtelijke ordening, met name in zijn structuurplan. Als er geen specifieke bijkomende perifere zones worden toegewezen dan kunnen grote ketens zich enkel vestigen binnen de bestaande afgebakende handelsstructuur, met name in het centrum en zijn ze tevens gebonden aan de beschikbare winkeloppervlakte aldaar. Op het vlak van de socio-economische vergunningen ligt een weigering heel wat moeilijker. Deze dient duidelijk geargumenteerd te worden en de aanvrager kan steeds in beroep gaan bij de hogere instanties dewelke dan weer een vergunning kunnen toestaan. (jaf)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

9


10

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VANUIT HET STADHUIS

Gaan onze waterlopen er verder op achteruit?

Slechte meetresultaten doen de discussie verhitten Hoe zit het nu eigenlijk met de vervuiling van de waterlopen in Hoogstraten? Al enkele jaren krijgen we in de gemeenteraad steeds dezelfde discussie. De oppositie verwijt de meerderheid dat er weinig of niets gebeurt om de kwaliteit te verbeteren en zwaait met de cijfers van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. De schepen van milieu repliceert dat de cijfers toch niet zo slecht zijn en dat het bestuur wel degelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. Vorige maand was het weer van dat. Wat leren ons de cijfers van het PIH? Metingen Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te meten worden er per jaar heel wat waterstalen genomen. In Hoogstraten zijn er twee instanties die zich hiermee bezig houden. Er is enerzijds de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die ook de metingen doet in het kader van het Mest Actieplan (het MAP). Daarnaast is er het Provinciaal Instituut voor Hygiëne die in opdracht van de stad Hoogstraten waterstalen neemt op 16 verschillende plaatsen in de gemeente en hierop ook analyses uitvoert. De discussies in de gemeenteraad spitsen zich vooral toe op de gegevens uit dit laatste onderzoek en de besluiten die PIH bundelt.

VMM De Vlaamse Milieumaatschappij voert de meeste metingen uit . In totaal gaat het om 32 meetpunten in de gemeente voor het onderzoek van de kwaliteit van het oppervlaktewater. De metingen in het kader van het Mestactieplan zijn specifieke meetpunten voor de landbouw. Dit noemt men het MAP-meetnet. Dit meet de nitraatconcentratie in het oppervlaktewater op plaatsen waarvan men zeker is dat de landbouw aan de basis ligt van de nitraatverontreiniging. De MAP-meetpunten werden dus vastgelegd op waterlopen waar de impact van de landbouw overheersend is en waar de invloed van de industrie en huishoudens te verwaarlozen is of precies te berekenen valt. Deze MAP meetpunten worden maandelijks bemonsterd en bijkomend wordt een drietal stalen genomen na of tijdens neerslagrijke periodes. De toetsingscriterium is de 50 mg nitraat per liter-drempel uit de nitraatrichtlijn en het Mestactieplan. De stalen worden genomen door eigen personeel van VMM. Daarnaast zijn er in Hoogstraten nog eens 35 meetpunten voor het grondwater.

PIH Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne heeft een contract afgesloten met de stad Hoogstraten in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen. Zij neemt vier maal per jaar stalen van het oppervlaktewater op 15 verschillende punten aangevuld met een staalname in de blusvijver aan de Industrieweg. In totaal dus 16 meetpunten. Deze metingen gebeuren om de drie maanden. Vorig jaar waren de data 12 april, 12 juli, 18 oktober en 17 januari 2011. Daarnaast maakt zij ook een uitgebreid verslag van de kwaliteit van het oppervlaktewater waarbij de gegevens van VMM en van de MAP-meetpunten worden opgenomen. Deze metingen richten zich op een zevental domeinen: de temperatuur, de PH, de geleidbaarheid, het zuurstofgehalte van het water en het zuurstofverzadigingspercentage, het amonium-, nitriet – en nitraatgehalte, het orthofosfaatgehalte en het chemisch zuurstofverbruik. Een hele boterham voor een leek. Hieruit worden een aantal conclusies getrokken over de staat van het gemeten oppervlaktewater. De zestien meetpunten van PIH liggen verspreid over gans de gemeente, gaande van de Mark aan de Papenvoortse brug (Wortel), het Merkske tot de Leiloop en de Heerleseloop.

De droom van velen om terug te vissen aan de Mark in Hoogstraten lijkt voorlopig nog veraf. Volgens de metingen van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne en deze van VMM en de MAP gaat het oppervlaktewater in Hoogstraten er zeker niet op vooruit. Sommige waterlopen hebben twee meetpunten, zoals de Raamloop en de Heerleseloop, de meesten echter slechts één.

De beoordeling Een aantal parameters worden gebruikt bij de beoordeling van al deze gegevens. De details zouden ons echter te ver leiden. Belangrijk te weten is wel dat voor elke monsterneming aan de hand van deze 3 parameters een puntenquotering wordt toegekend en een kwaliteitsklasse wordt bepaald. Vervolgens wordt er per meetpunt een kleurcode gegeven gebaseerd op de beoordeling van de minst gunstige monsterneming. De reden hiervoor is dat de slechtste kwaliteit op een meetpunt bepalend is voor de aan- of aanwezigheid van fauna en flora. Het water van een bepaalde beek kan drie keer

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

11


VANUIT HET STADHUIS op een jaar een matig tot goed resultaat opleveren maar de vierde keer erg slecht zijn. Dan krijgt het oppervlaktewater van die beek op dat punt de beoordeling ‘zeer slecht’. Eén maal zeer slecht kan immers alle positieve invloed vooraf teniet doen. En hier blijkt een belangrijke factor in de interne discussie in de gemeenteraad te liggen.

Nieuw contract De stad Hoogstraten wil de samenwerking met het Provinciaal Instituut voor Hygiëne ook volgend jaar verder zetten en legde de beslissing voor aan de gemeenteraad tijdens de zitting van 28 maart 2011. De kostprijs voor het meetnet bedraagt 3.156 euro en 745 euro voor een uitgebreid verslag waarin ook de resultaten van de andere netten VMM en MAP zijn opgenomen. Alle raadsleden keuren het nieuw contract goed. De fractie Groen-Hoop bij monde van raadslid Fons Jacobs greep deze gelegenheid aan om haar visie op de toestand van het oppervlaktewater in de gemeente weer te geven: ” Hoewel het eigenlijk om te huilen is, stellen we vast dat het voorliggende monitoringverslag 2010 van het PIH inzake oppervlaktewater weinig verschilt van dit van vorig jaar en trouwens ook niet van de voorbije jaren. Eén constante komt in dit verslag wel terug : de kwaliteit van het oppervlaktewater op de meetpunten die in dit verslag worden aangehaald, is er in 2010 nog op achteruit gegaan!! Het college kan nu argumenten aanhalen zoveel het wil, dit verslag bewijst zwart op wit dat het de voorbije jaren van kwaad naar erger is gegaan inzake de kwaliteit van het oppervlaktewater “. Schepen van Milieu Ward Baets repliceert : “Het is niet allemaal kommer en kwel. Dat is een stap te ver en geen correcte houding. Maar ik had mij aan een dergelijke tirade en een eenzijdige benadering verwacht.”

Kritiek Raadslid Jacobs is niet mals voor het beleid van de gemeente, en vraagt zich af wat de gemeente

uiteindelijk doet om verbetering in de zaak te brengen. Hij vreest van niets. “Wij vragen zeer concreet naar acties die het college genomen heeft naar aanleiding van het rapport van vorig jaar die er toe bijgedragen hebben om de kwaliteit te verbeteren. En als er al acties zijn geweest, hoe komt het dan dat die niet tot een verbetering van de waterkwaliteit hebben geleid? Want het gaat van kwaad naar erger. Zijn we dan wel goed bezig? Het is daarom heel begrijpelijk dat er op Europees niveau maatregelen opgelegd worden om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater structureel te verbeteren, en dat dit gebeurt o.a. door strengere normen op te leggen inzake bijvoorbeeld het Mestactieplan. Op Europees niveau lijkt men wel te beseffen dat de gemeentelijke, gewestelijke en nationale inzet op dit vlak tekort schiet.”

s

s

s s s

s

Huidige toestand Jacobs overloopt de resultaten van de 16 meetpunten van Het PIH. Wij vatten even samen: s De Mark aan de Papenvoort: kwaliteit in 2010 is slechter dan in 2009 s Bolkse Beek : in zijn geheel geen verbetering t.o.v. 2009 en toen was de kwaliteit echt niet goed s Mark na zuiveringsstation : resultaten zijn merkelijk slechter dan in 2009. s Staakheuvelse Loop : geen enkele verbetering tv 2009, met name : zeer slecht, met dezelfde oorzaken waar door het gemeentebestuur niets tegen gedaan wordt s Merkske: van matig tot goed in 2009 naar matig in 2010. Ook hier dus een achteruitgang van de waterkwaliteit, hoewel dit meetpunt duidelijk de beste resultaten geeft. s Raamloop : van een slechte waterkwaliteit in 2009 naar een zeer slechte waterkwaliteit in 2010, en dit omwille van een aanhoudende verontreiniging met organisch materiaal. Op dat punt is er niets veranderd tegenover 2009

Love 2 heal

s

s s s

: men mag blijven lozen in de Raamloop, het bestuur doet er toch niets aan. Blusvijver Heuvelstraat – Industrieweg : wordt de eerste maal bemonsterd in 2010. Het is wel duidelijk dat er ook hier afvalwater wordt geloosd. Raamloop : ook hier een status quo : de waterkwaliteit blijft gewoon zeer slecht, mede omwille van vermoedelijk de lozing van ongezuiverd huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. Katelijnebeek : ook hier geen enkele verbetering waar te nemen. Waterkwaliteit is slecht. Molenbeek : van matig in 2009 naar zeer slecht in 2010. Hirkenloop : de waterkwaliteit was zeer slecht en blijft zeer slecht. In 2010 werd bij de staalnames donkerzwart water aangetroffen met een sterke rioolgeur. De Beek : van matig in 2009 naar slecht in 2010. De nieuwe Meerloop : was zeer slecht en is zeer slecht. Bij staalname op 12 juli 2010 had het water een bijna ondraaglijke geur en een donkergroen/grijze kleur. Leiloop : was slecht en blijft slecht. Heerlese Loop : van een matige kwaliteit in 2009 naar een slechte waterkwaliteit in 2010. Heerlese Loop ter hoogte van Groot Eyssel: van matig naar slecht.

Even checken Zijn deze resultaten inderdaad zo slecht? Wij diepten het rapport van PIH op en overliepen de gegevens. Kloppen deze gegevens met wat raadslid Jacobs de schepen van milieu voor de voeten werpt? Of bezondigt het oppositielid zich aan een eenzijdige benadering en een nietcorrecte houding? Volgens het rapport voldoet , op het Merkske na, geen enkele waterloop waarop een meetpunt gevestigd is aan de basiskwaliteitsnormen . Voor de verdere beoordeling durven de drie parameters soms wel eens een ander resultaat te geven . Als we hieronder twee

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Probeer elke dag als je tegen een lamp loopt, een beetje licht mee te brengen!

12

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VANUIT HET STADHUIS beoordelingen weergeven heeft dit te maken met een verschillend resultaat van de diverse parameters. Het water van de Mark aan de Papenvoort krijgt in het rapport de beoordeling ‘slecht’. (Het moet gezegd dat dit meetpunt het eerste is waar de Mark Hoogstraten binnenstroomt en dus eerder duidt op vervuiling hogerop in Merksplas. Jh). De Bolkse loop krijgt matig en slecht, De Mark na het zuiveringstation krijgt bij twee parameters ‘slecht’, bij één ‘matig’, De Staakheuvelseloop blijft zeer slecht, Het Merkske goed en matig, de Raamloop aan de Sint Lenaartseweg slecht en zeer slecht, de blusvijver zeer slecht, de Raamloop aan de Heuvelstraat slecht en zeer slecht,de Kathelijnebeek matig en slecht, de Molenbeek zeer slecht en slecht, de Hirkenloop unaniem zeer slecht, de Beek slecht,de Nieuwe Meerloop slecht en zeer slecht, de Leiloop slecht, de Heerlese Loop matig en slecht, en de Heerlese Loop aan Groot Eyssel een matige en slechte waterkwaliteit. Als besluit stelt PIH dat van de 16 meetpunten slechts op één punt de waterkwaliteit goed was, op vijf punten matig, op zes punten slecht en op vier punten zeer slecht.

Het beleid Schepen van Milieu Ward Baets is niet te spreken over de kritiek van Jacobs. Volgens hem is dit een eenzijdige benadering. “Ik heb hier andere resultaten dan jij hebt, en ik heb de stalen niet zelf genomen. “ Hij geeft een aantal voorbeelden die het resultaat op het eerste zicht heel wat mooier maken. Zo wijst hij er op dat de laatste metingen van 11 januari aan de Hirkenloop de beoordeling ‘goed’ meekrijgen wat heel wat anders is dan ‘zeer slecht’ uit het rapport. En inderdaad van de vier metingen in 2010 op deze plaats waren er drie zeer slecht en de laatste scoorde goed en matig. Of dit het begin van een positieve evolutie is of een toevalstreffer zal de toekomst moeten uitmaken maar gezien de overwegend slechte cijfers scoort deze beek in 2010 zeer slecht. De Heerlese Loop scoort van zeer goed bij de eerste staalname (april 2010) naar matig en goed in de laatste bemonstering. Vermits het slechtste resultaat de doorslag geeft blijft deze loop matig ondanks de goede en een zeer goede meting. Waar de schepen het met het raadslid wel eens is, is de slechte kwaliteit van de Raamloop. ” Dit is inderdaad een zeer slecht resultaat, maar we weten welke de knelpunten zijn en we zullen er zeker aan werken. Wij hebben de milieu-inspectie op een bedrijf afgestuurd. Er zijn ook een aantal lozingspunten geweest op de Molenloop en de Kathelijnebeek. Wij zoeken nog naar de oorzaken. Er zijn al een aantal p.v.’s opgesteld, en persoonlijk ben ik er zelf eens bij geweest bij een illegale lozing.”

Gevangenis stort ongezuiverd Dat er aan het probleem van de Staakheuvelseloop vanuit de gemeente niets gedaan wordt vindt de schepen een brug te ver. “ Wij hebben al jaren contact proberen op te nemen met Justitie. Met de burgemeester en de diensten van Justitie hebben we uiteindelijk dit jaar ter plekke een bezoek gebracht. De gevangenis van Wortel loost immers ongezuiverd zijn afvalwater in deze loop. Wij hebben een advies afgeleverd en aangedrongen dat het sanitair water dringend moet gezuiverd worden. Wij hebben het nu gerealiseerd dat Regie de Gebouwen hier een biorotor gaat voorzien.” Deze verklaring voldoet echter niet voor oppositielid Fons Jacobs: “ Schepen, dit heb je vier jaar geleden ook al gezegd, maar toch blijft dit probleem aanmodderen.” Hopelijk kan dit project nu snel tot uitvoering komen. De resultaten van De Bolkse Loop zijn gedurende de voorbije jaren heel wat verbeterd sinds het zuiveringsstation in Merksplas Kolonie terug beter functioneert. Vorig jaar werd er ook een rietveld aangeplant. Waarom dit alles zo lang op zich laat wachten in Wortel-Kolonie is voor velen een raadsel.

Besluit We kunnen er moeilijk omheen. De cijfers uit het rapport van PIH liegen er niet om: de kwaliteit van onze oppervlaktewaters gaat er niet op vooruit. Integendeel zelfs. En dit is al lang geen nieuwigheid meer. Nochtans zou het huidige gemeentebestuur zich hiervan terdege bewust moeten zijn

Wortel-Kolonie zorgt al jaren voor een sterke vervuiling van de Staakheuvelseloop. Alle afvalwater van de gevangenis maakt van deze beek een stinkende open riool. Nu de gevangenis uitbreidt en ook de activiteiten in het Casino, De Bonten Beestenboel en Klapekster toenemen wordt dit probleem schrijnender dan ooit. Justitie belooft nu de bouw van een zuiveringsstation, het is alleen nog afwachten wanneer.

want in het Milieubeleidsplan 2009-2013 van de stad Hoogstraten lezen we : “De waterkwaliteit van de waterlopen in Hoogstraten is de voorbije planperiode niet verbeterd.” Daarom heeft zij zich ten stelligste voorgenomen om tijdens deze legislatuur het “Opvolgen en verder terugdringen van de verontreiniging van het oppervlaktewater” aan te pakken. Wij lezen : ”Hoogstraten volgt de kwaliteit van haar waterlopen op de voet op. De meetresultaten vormen de basis om verontreinigingen aan te pakken. Hoogstraten gaat na welke factoren aan de bron liggen van deze verontreiniging en bakent per waterloop een doelgroep af. Hoogstraten zal een methodiek uitwerken die een snelle interventie bij occasionele lozingen mogelijk maakt.” Wie echter de resultaten van de metingen van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne van 2010 en de voorgaande jaren bekijkt, moet zich net zoals de oppositie in de gemeenteraad vragen stellen of het gemeentebestuur en wij allen voldoende aandacht besteden aan dit fenomeen. Enkel mooie intenties helpen ons niet vooruit . Ook al moet men beseffen dat één roekeloze lozing het nauwgezet naleven van de milieunormen door anderen met één trek aan de hendel voor de rest van het jaar naar de verdoemenis helpt. Er rest dit gemeentebestuur nog maar weinig tijd om dit probleem krachtdadig aan te pakken.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

13


LAND- EN TUINBOUW IN DE PROVINCIE Hoogstraten dé land- en tuinbouwgemeente bij uitstek Het is geen toeval dat Ludo Helsen, provinciaal gedeputeerde voor landbouw -en plattelandsbeleid, de resultaten van de studie ‘Land –en tuinbouwsector in de provincie Antwerpen in cijfers’ op 25 maart in Hoogstraten voorstelde. Hoogstraten is dé landbouwgemeente van de provincie. Maar liefst 72 % van de oppervlakte is cultuurgrond, tegenover een gemiddelde van 31 % voor gans de provincie. Bovendien staat Hoogstraten in 11 van de 13 statistieken bovenaan. De provincie Antwerpen is 287.600 ha groot. Als we het gewestplan is de bestemming van die gronden als volgt ingekleurd: ha % Landbouw 130.800 45,50 Wonen 57.600 20,00 Industrie 17.600 6,10 Reservaat / natuur 26.100 9,10 Overig groen 8.750 3,00 Bos 22.450 7,80 Recreatie 7.400 2,60 Overige bestemmingen 16.900 5,90

Cultuurgrond Cultuurgrond is grond die de land- en tuinbouwsector werkelijk gebruikt om te telen. Hierover geven de landbouwenquête en de verzamelaanvraag betrouwbare, maar uiteenlopende cijfers. De landbouwenquête peilt jaarlijks naar bedrijfssituatie bij land- en tuinbouwbedrijven, de verzamelaanvraag is een jaarlijkse aangifte door de land- en tuinbouwers die gebruikt wordt om subsidies aan te vragen en te voldoen aan de mestwetgeving. Bij de enquête worden de hobbykwekers niet betrokken, bij de verzamelaanvraag wel. Volgens de landbouwenquête 89.980 ha of 31 % van de provincie cultuurgrond, volgens de verzamelaanvraag is 42 121.450 ha of 42 %. Dit laatste percentage komt dicht in de buurt van 45,50 % beschikbare ruimte voor land- en tuinbouw volgens het gewestplan. Volgens dezelfde landbouwenquête is 620.161 ha in Vlaanderen in gebruik door land- en tuinbouw. De 89.980 ha in de provincie Antwerpen vertegenwoordigen hierin maar 14 %. In vergelijking met andere provincies is er, met 31 %, in Antwerpen relatief weinig cultuurgrond. In Limburg is dat 35 %, in Vlaams Brabant 41 %, in Oost-Vlaanderen 50 % en in West-Vlaanderen zelfs 66 % In de provincie Antwerpen zelf hebben BaarleHertog, Essen, Hoogstraten Kalmthout, Merksplas, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Stabroek en Wuustwezel het grootste landbouwareaal (60 tot 80% van de oppervlakte van de gemeente). In

14

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In Hoogstraten is 72 % van de totale oppervlakte in gebruik door land- en tuinbouw. De provincie publiceerde 13 statistieken, gaande van het soort teelten, het aantal dieren en de oppervlakte serres. In 11 van de 13 statistieken staat Hoogstraten bovenaan en is daarmee dé landbouwgemeente van de provincie. Wuustwezel staat 8 maal in de kopgroep, Brecht 5 maal en Ravels, Merksplas en Geel 4 maal. Hoogstraten wordt 72 % van de grond ingenomen door de land- en tuinbouwsector. Het grootste gedeelte van deze gronden, 59 %, wordt gepacht, 38 % is eigendom en 3% mag men gratis bewerken.

Teelten In provincie Antwerpen ligt de nadruk op de teelt van grasland en voedergewassen. Daarnaast komen ook akkerbouw en tuinbouw voor. s 82,50% of 74.155 ha van de totale oppervlakte cultuurgrond wordt ingenomen door grasland en voedergewassen, bijvoorbeeld voedermaïs of voederbieten voor de dieren. Zowel wat grasland als voedergewassen betreft staat Hoogstraten bovenaan met telkens 5 tot 7 % van de totale oppervlakte in de provincie. s 12,00% van de cultuurgrond wordt gebruikt

voor akkergewassen zoals graangewassen, aardappelen en suikerbieten. s Op 5 % van de cultuurgrond worden tuinbouwgewassen geteeld. Een vijfde daarvan wordt geteeld in serres. Vergeleken met andere provincies vinden we de grootste oppervlakte tuinbouw in serres in onze provincie. De 834 ha tuinbouw in serres on de provincie Antwerpen staat voor 40 % van alle glastuinbouw in Vlaanderen.

Akkerbouw Akkerbouw komt historisch het meest voor op de meest vruchtbare gronden. Dat is meteen de reden waarom akkerbouw in de provincie Antwerpen beperkt is tot maar 5,50 % van de akkerbouw in Vlaanderen.


ven. Zo’n 15 % ervan of 4.507 bedrijven liggen in de provincie Antwerpen. Tien jaar geleden telde de provincie Antwerpen nog 6.724 landen tuinbouwbedrijven. Het aantal is dus gedaald met 33 %. Die daling volgt het Vlaamse gemiddelde en heeft vooral te maken met het verdwijnen van kleinere en een groter aantal van grote bedrijven. Toch zijn nog 31 % van de land- en tuinbouwbedrijven kleiner dan 5 ha, maar al 15 % groter dan 30 ha en 10 % die meer dan 50 ha cultuurgrond in gebruik hebben. In de provincie zijn er slechts drie gemeenten met meer dan 200 land- en tuinbouwbedrijven: Ravels, Wuustwezel en Hoogstraten, dat met 366 bedrijven bovenaan de statistiek staat.

51 % van de bedrijven in de provincie Antwerpen zijn bedrijven met runderen, op Vlaams niveau is dat maar 15 %.

37 % van alle de bedrijfsleiders zijn 55 plussers en slechts 8 % van de bedrijfsleiders in de provincie zegt dat ze een bedrijfsopvolger hebben, terwijl 35 % geen opvolger heeft en 40 % het nog niet weet. Noteren we nog dat al 19 % van de bedrijven met verbreding van hun bedrijf

Tuinbouw Tuinbouw is een vrij ruim begrip. Het omvat groenteteelt, fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij, geteeld in een serre of in openlucht. Wat de tuinbouw in openlucht betreft neemt de provincie Antwerpen maar 8 % van de teelten in Vlaanderen voor haar rekening. . Het zal geen verrassing zijn dat de aardbeiteelt daarin het sterkst is: 33 % van het Vlaamse areaal openluchtaardbeien wordt bij ons geteeld. Als we de cijfers van de groenteteelt bekijken stellen we vast dat Hoogstraten maar matig scoort. Uitzondering op die regel zijn de zaai- en plantgoed telen, waarin Hoogstraten samen met Laakdaal en Heist-op-den-Berg koploper zijn. Hoogstraten is veruit dé gemeente van de fruitteelt, vooral dankzij de aardbeien, waarin Hoogstraten 70 % van de productie levert. Hoogstraten is ook koploper wat sierteelt betreft, hier samen met Herselt, Hulshout Putte en Wuustwezel. Van de 834 ha tuinbouw in serres is Hoogstraten alleen al goed voor bijna 150 ha. Ook in SintKatelijne-Waver, Merksplas, Boechout, Lier en Duffel kan je veel serres vinden.

Veestapel De provincie Antwerpen mag met 14 % de kleinste hoeveelheid cultuurgrond van alle Vlaamse provincies hebben, wat de veestapel betreft liggen de verhoudingen anders. De provincie Antwerpen levert 315.000 of 24 % van de Vlaamse runderen, 900.000 of 15 % van de varkens, bijna 9.000.000 of 31 % van het pluimvee en 4.700 of 21 % van de paarden. Op uitzondering van de paarden vinden we Hoogstraten in al de statistieken bovenaan.

Hoogstraten is veruit dé gemeente van de fruitteelt, vooral dankzij de aardbeien, waarin Hoogstraten 70 % van de productie levert Verder telt de provincie 108 bedrijven met geiten, 294 bedrijven met schapen, 6 bedrijven met struisvogels, 27 bedrijven die konijnen kweken, 17 bedrijven met hertachtigen, 2 nertsbedrijven en 27 bedrijven die samen 306 bijenkasten hebben staan.

bezig zijn en dan denken we op de eerste plaats aan sociaaltoeristische activiteiten, verwerking en verkoop van hoeveproducten en energieproductie. (fh)

Land- en tuinbouwbedrijven In Vlaanderen waren er in 2009 volgens de landbouwenquête 29.394 land- en tuinbouwbedrij-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

15


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN Deel 10 – Clarissen

en Minderbroeders in Hoogstraten

In DHM nr. 302, juni 2010, publiceerden wij deel 1 van deze reeks over ‘kloosters en kloosterlingen’. Met deze artikelen wilden wij de aanwezigheid van de verschillende religieuze gemeenschappen, die in de vorige eeuw in onze gemeente nog actief waren, in herinnering brengen. Sommige lezers vroegen: ‘Waarom schrijf je ook niet over de Clarissen en de Minderbroeders? Zij zijn toch belangrijk geweest voor Hoogstraten!’ Helaas, deze kloostergemeenschappen overleefden de Oostenrijkse periode (1715-’94) en de Franse tijd (1794-1814) in onze gebieden niet. Maar vorig jaar vierde het Klein Seminarie zijn 175-jarig bestaan (1835-2010). Daardoor kwamen de Clarissen en de Minderbroeders terug in beeld. Het Klein Seminarie kwam op de plaats van het vroegere Clarissenklooster en het Klein Seminarie kan men ook enigszins zien als de opvolger van de Latijnse school. De Minderbroeders waren dan weer belangrijk geweest voor die Latijnse school. Daarom dit tiende en laatste deel over ‘kloosters en kloosterlingen’ in onze gemeente. Einde 1834 werden de nog overgebleven gebouwen van het voormalige Clarissenklooster aangekocht om er een college op te richten. Hoogstraten had immers een eeuwenlange traditie met de Latijnse school, die in 1797 werd afgeschaft. Het nieuwe Hoogstraatse college, een kostschool voor jongens, gaat dit hervatten. Het opende op 13 oktober 1835 zijn deuren met klassieke en moderne humaniora, of anders gezegd met een Latijnse en een burgerafdeling. Er waren toen nog maar 14 studenten, twee leraars en het schoolgeld bedroeg 317 frank. In 1836 waren er 54 leerlingen en een jaar later 73. In oktober van dat jaar sloot het college aan bij het Groot Seminarie te Mechelen. Het kreeg de naam van “Eerste afdeling van ’t Aartsbisschoppelijk Seminarie”, het huidige Klein Seminarie. De voertaal werd toen Frans. Voor de hoogste jaren waren er toen nog geen leerlingen. In 1859 waren er 139 en in 1876 waren er al 536 studenten. Ook het aantal leraren nam toe. Verbouwingen en nieuwe gebouwen werden noodzakelijk. In dit artikel gaan we eens kijken wat daaraan zoal voorafging.

De Croone of Onze-Lieve-Vrouw ter Kroon Op de plaats waar het Klein Seminarie van Hoogstraten zich bevindt stond vroeger een huis met de naam “de Croone”. Tegenwoordig heeft iedere straat zijn naam en elk huis zijn nummer; dat was in de 15e eeuw niet het geval. Ieder huis had toen zijn naam, zoals het Gulden Vlies, Den Bloempot, Den Draeck, De Leeuw, De Zwaan, Het Knechtjeshuis, De Gulden Coppe, Het Zweert en zo ook dit huis, de “Croone”. Op 14 oktober 1489 werd dit huis gekocht door vier vrouwen, de stichteressen van het clarissenklooster te Hoogstraten. Het klooster werd daarom ook OnzeLieve-Vrouw ter Kroon genoemd, naar het huis de “Croone”. Later kreeg er aan de andere kant

16

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het Clarissenklooster van Hoogstraten in de 16de eeuw (detail uit stadspanorama 1564). van Hoogstraten een huis met brouwerij dezelfde naam, het huidige pand aan de Vrijheid nr. 121. Was de ‘oude kroon’ al een stenen huis? Waarschijnlijk niet. Ik weet ook niet tot wanneer het oorspronkelijke gebouw is blijven staan. Later kwamen er in ieder geval allerlei gebouwen bij. Zo werd er tussen 1527 en 1528 een vrijwel nieuw klooster met kapel opgetrokken, op last van Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg. Zij droegen de kloostergemeenschap een warm hart toe. Zozeer dat het hart of de ingewanden van Antoon, de eerste graaf van Hoogstraten, er in de kapel begraven werd in een loden kist onder een grafsteen. Gebruiken waar we tegenwoordig wat huiverig tegenover staan. Op het schilderij in het stadhuis met als opschrift “Dit is de Vryheyt van Hoochstraten met het casteel, alsoo sy was A° 1564” is het klooster geheel rechtsonder afgebeeld. Verder hebben we nog

enkele andere schetsen die ons een beeld geven van het voormalige clarissenklooster. Sommigen noemden dit kloostergebouw in de 17de eeuw het schoonste van de Nederlanden. Het eerste eenvoudige klooster van de Clarissen ontstond dus in 1489 en met de Clarissen kwamen ook de Minderbroeders uit Antwerpen naar Hoogstraten. De Minderbroeders woonden aanvankelijk in een bijhuis van het Zusterklooster. Huize de Kroon, was zo te zien zeker geen kleine bedoening. Aan dit huis waren tevens 20 bunder land verbonden wat we ruwweg mogen schatten op ongeveer 20 hectaren. Er was van bij de aanvang plaats voor zes zusters en twee Minderbroeders. Op 29 april 1490 kregen deze vier vrouwen van Paus Innocentius de VIII toelating om zich in Hoogstraten te vestigen en er te leven volgens


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN een van de regels van de H. Clara. In Hoogstraten waren het Rijke Claren, dit in tegenstelling met de Arme Claren. Zij mochten iets meer bezit hebben, maar dat was nog zeer beperkt. Een stuk van hun levensonderhoud werd ook bij hen verworven door te bedelen. Vanaf eind november 1490 mochten de zusters binnen de grenzen van het Land van Hoogstraten een geldinzameling houden om hun eigendom en woning te kunnen betalen. Deze inzameling werd de zusters toegestaan door de Heer van Hoogstraten, Geeraart Van Culemborg en zijn vrouw Elisabeth van Buren. Er kwamen ook nog twee zusters Clarissen uit

25 geprofeste zusters en nog een novice. Waar moesten ze naar toe? Op 21 juli werd hen meegedeeld dat zij op 29 juli uit het klooster moesten vertrekken. Onmiddellijk werd er een bode naar Hoogstraten gezonden, die al daags daarna terugkeerde met een brief van de Hoogstraatse abdis waarin zij aan de Boxtelse zusters gastvrijheid aanbood. Op 29 juli 1717 verlieten de zusters het klooster, de bevolking leefde met hen mee. Een dag later arriveerden de Boxtelse Clarissen te Hoogstraten. Zodra zij het gebied binnenkwamen, gingen enige paters Minderbroeders hen op de heide tegemoet en heetten de zusters welkom. Dan begonnen de zware torenklokken van de Sint-Katharinakerk te luiden.

Ludgardis Gillot als Claris

Lofdicht bij intrede van Ludgardis Gillot.

Plan van het Clarissenklooster van Hoogstraten in 1780. Trier om het klooster hier mee op te starten en de eerste opleiding te geven. Het klooster kende zulk een bloei dat er al spoedig enkele andere kloosters uit voortkwamen: een te Boxtel in 1507 en een te Leuven in 1516. Tijdens de 16de en 17de eeuw werd het klooster regelmatig leeggeplunderd en de zusters werden ook meermaals tijdelijk verdreven. In 1591 telde het klooster ongeveer 20 zusters, die leefden deels van hun eigen beperkte inkomsten, deels van de opbrengst van handwerk en aalmoezen. In 1610 stuurden ze een smeekschrift aan de aartshertogen Albrecht en Isabella om steungeld te vragen. Het klooster en woonhuis waren in zeer slechte staat en diende of te worden hersteld of te worden heropgebouwd. Eind 1610 schonk Albrecht hun hiervoor 800 pond.

De Boxtelse Clarissen in Hoogstraten De Boxtelse Clarissen, vroeger vanuit Hoogstraten begeleid bij hun oprichting, werden in 1717 op last van de Staten-Generaal van Holland voorgoed uit Boxtel verdreven. Er waren toen

Het eerste wat de zusters nu deden, was een bezoek brengen aan de kerk waar zij de Boxtelse Heilig Bloeddoeken vereerden. Vervolgens gingen zij onder het luiden van het conventklokje naar het klooster, waar ze met ongeduld werden opgewacht. Na de zegen, enkele gebeden en zang gingen de Boxtelse zusters naar het koor en traden het slot binnen. Daar ontving de Eerwaarde Moeder van het Boxtelse Convent een kruisbeeld en een brandende kaars. De gastvrouwen en de bannelingen hebben dan de zusterlijke vredeskus gewisseld. Was het klooster ruim genoeg? Het zullen haringen in een kloostertonnetje geweest zijn. Het merendeel van deze zusters bleef hier te gast tot zij in 1721 naar Megen (Nederland) gingen om in te trekken in hun nieuw klooster.

Jozef II en de opheffing van het klooster In juni en juli 1781 reisde de Oostenrijkse keizer Jozef II door onze kontreien om er onder meer hospitalen, scholen, markten en ook bestuursinstellingen te inspecteren. Hij vond dat de Oostenrijkse Nederlanden slecht georganiseerd waren en het eigenbelang er primeerde ten koste van het

Er is een lofdicht bewaard gebleven, dat werd gedrukt bij de intrede van Ludgardis Walbertus Gillot in het Clarissenklooster te Hoogstraten. Na de afschaffing van het klooster, op het einde van de 18de eeuw, verhuisde ze mee naar het begijnhof waar ze in 1784 stierf. Achteraan staat er een prachtig 18de eeuws lied, gezongen op de wijze van “den slagh van eeckeren”. In dit lied komen telkens de voor- en nadelen van het kloosterleven aan bod. Eén van de nadelen was blijkbaar het eten:” Met melck een slechte spijs en dagelijckx Stockvisschen”. algemene welzijn. Zelf was hij vol van de ideeën van de Verlichting en het absolute despotisme: ‘Alles voor mijn volk, maar niets door het volk.’ Of kort gezegd: Ik weet best wat goed voor ze is. De ‘verlichte’ keizer die een jaar voordien zijn moeder, keizerin Maria-Theresia, opvolgde, startte vlug en met dwang met een volledige reorganisatie van de samenleving naar Oostenrijks model, ‘Gleichschaltungspolitiek’. Al dat achterlijke gedoe in de Nederlanden, weg er mee. Jozef II had het vooral gemunt op de zuiver contemplatieve kloosters. Hij zag deze als nutteloos voor de samenleving en voor de Kerk, omdat ze niet bijdroegen tot het welzijn van de medemens en bovendien vond hij dat het schadelijk was voor de gezondheid van de religieuzen. Ze werden als sociale parasieten beschouwd, omdat ze zich niet toelegden op onderwijs of op caritatieve werken. De bevoegde ambtenaren, fiscalisten in Brussel, kregen in 1782 van Jozef II het bevel om een lijst op te stellen van alle zuiver beschouwende kloostergemeenschappen. In een eerste vergadering werden 90 kloosters aangeduid, maar dit cijfer steeg weldra tot 163, in totaal 3.112 kloosterlingen. Voor Hoogstraten stonden de Clarissen op de lijst van bedreigde gemeenschappen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

17


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN Mens sana in corpore sano Een gezonde geest in een gezond lichaam Clarissen beschouwen het meer dan ieder ander als een goddelijke taak ervoor te zorgen dat het geestelijke en stoffelijke in harmonie samengaan. De keuze van de ingrediënten voor de maaltijd heeft alles te maken met de liefde voor God en zijn schepping. Elk seizoen geeft de natuur wat de mens op dat moment nodig heeft. Achter de groei van de lentekruiden, het rijpen van zomerse bessen, de oogst van honing in de nazomer en de opkomst van voedzame winterse koolsoorten, ziet de kloosterling het wijze jaarpatroon dat God heeft bedacht. De kloosterlingen maken er in hun keukens dankbaar gebruik van.

Boontjesdoppende Clarissen in het klooster te Megen, NL (foto: Guus Bekooy, 1961). Zo moeten de Clarissen van het klooster in het stadje Megen (NL), een stichting vanuit Hoogstraten, nog vaak uitleggen waarom ze zo hard werken voor het behoud van hun biologische tuin, waarin alleen onbespoten groenten worden verbouwd: ‘We doen dit vanuit onze spiritualiteit’, zei een van hen. Het gaat om het behoud van de schepping. We gaan om met de aarde in diepe verbondenheid met de schepping. De aarde waarop Gods Zoon mens wilde worden. Zij zijn de oude kloostergedachten niet vergeten. Bij elke maaltijd danken ze hun Schepper. Ze gaan met eerbied om met de natuur die Hij hen heeft gegeven. Hier volgen twee recepten. Vroeger was het de gewoonte om eieren naar de Clarissen te brengen, opdat zij zouden bidden voor goed weer. Op de overvloed aan eieren berust het eerste recept. Eierkroketten Benodigdheden: 2 eetlepels boter, 2 eetlepels bloem, 2.1/2 dl melk, 2 eieren (dooier en wit gescheiden), 6 hardgekookte eieren (in blokjes), kruimels oud brood (gekruid met peterselie, zout, peper en uienpoeder) en bakolie. Maak met boter, bloem en melk een wit sausje aan. Roer er de eidooiers doorheen en laat het afkoelen. Hardgekookte eieren toevoegen en mengen. De eiwitten stijf kloppen. Van het afgekoelde eiermengsel balletjes of staafjes maken. Dompel ze met een vork in het eiwit en wentel ze vervolgens door de broodkruimels. In hete olie bakken, tot ze aan alle kanten bruin zijn. Pompoensoep Ingrediënten: kleine pompoen, 2 uien, margarine om de uien te fruiten, 1 liter water + bouillontablet. Om af te maken: heel fijn gesneden groene tuinkruiden zoals peterselie, selderie, maggi, salie, tijm, venkelgroen en een flinke scheut melk. Uien grof snipperen, pompoen wassen, doorsnijden en pitten verwijderen. Met schil en al in grote stukken snijden. Uien glazig fruiten, pompoen erbij, heel even meebakken. Water en bouillon erbij en alles nu zachtjes gaar laten koken. Dan pureren zodat alles heel fijn is, melk erbij. De groene tuinkruiden heel fijn snijden en dan voor het opdienen de kruiden erdoor. Nog even proeven en eventueel afsmaken met maggi en peper. (DB) 17 maart 1783 vaardigde Jozef II een edict uit dat alle “nutteloze” kloosters in de Oostenrijkse Nederlanden officieel opdoekte. Tegelijk werd in Brussel het zogeheten “Comité voor de Religiekas” opgericht, die verantwoordelijk was zowel voor de uitvoering van de hele afschaffingspro-

18

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

cedure als voor het beheer van de goederen van de opgeheven kloosters. Er werden commissarissen aangesteld voor de uitvoering hiervan. Opdat de hele operatie financieel haalbaar zou zijn, werd de opheffing gepland in fasen. De Clarissen behoorden tot de

eerste groep kloosters die werden opgeheven. De zusters ontvingen het bericht van de heren fiscalisten dat hun klooster was afgeschaft, dat al hun roerende en onroerende goederen verbeurd verklaard waren en dat ze vóór 1 juli het pand moesten verlaten hebben. In de loop van mei kwamen de uitvoerende commissarissen langs om de procedure in gang te zetten. Een van hen las de bepalingen voor uit het afschaffingsedict van 17 maart: alle voorwerpen voor persoonlijk gebruik in de kloostercellen, zoals boeken, prenten, meubels en kleren, bleven in het bezit van de zusters. Eigen spaargelden, verworven uit renten of gekregen van hun ouders, mochten de zusters behouden. Het gemeenschappelijke koorgebed ging niet meer door in de eigen kapel, omdat hiervoor een kerkgebouw was in de onmiddellijke buurt. Alle religieuzen hadden recht op een toelage van 100 gulden voor ze het klooster verlieten en bovendien kregen ze elk 120 gulden voor de aankoop van nieuwe kledij, op voorwaarde dat ze het ordekleed aflegden. Verder moest elke zuster binnen de acht dagen beslissen over haar individuele toekomst en kreeg een daartoe in te vullen formulier. Daarbij had ze vier keuzemogelijkheden. 1) Uitwijken en intreden in een klooster van dezelfde orde in het buitenland. Deze emigranten krijgen een “behoorelijk reys-geld”, maar geen pensioen. 2) Intreden in een klooster van een andere (actieve) binnenlandse orde. In dat geval heeft men recht op een jaarlijks pensioen van 210 gulden. 3) Het kloosterleven vaarwel zeggen en terugkeren “in de wereld”. De zusters, jonger dan 60 jaar, krijgen een vast jaarlijks pensioen van 300 gulden of, als ze ouder zijn dan 60 jaar, 350 gulden. 4) Wie zich niet kan vinden in een van de vermelde formules, mag gaan wonen in een afgeschaft “verzamelklooster”, door de overheid aangeduid, met een overste en volgens een regel, die door de plaatselijke bisschop én door de regering is voorgeschreven. De meeste zusters gingen toen op het begijnhof wonen, waar er in 1794 nog 12 van in leven waren. Misschien valt nog te achterhalen wat de individuele keuze van iedere zuster was. En of zij van een regeling genoten hebben. Op aandringen van de Religiekas werden de relieken en andere religieuze voorwerpen zo snel mogelijk weggehaald uit de afgeschafte kloosters en overgedragen aan de bisschop, die ze op zijn beurt verdeelde over de parochiekerken en niet-contemplatieve kloosters. Zo werden hier twee beelden, gewaden en de lodenkist met de ingewanden van Antoon I naar de parochiekerk overgebracht. Waarschijnlijk werden ook zoveel mogelijk graven overgebracht. Het gebouw zelf werd verkocht en kwam in verval. Niet-directe religieuze inboedel, ook al was het zeer waardevol, werd verhandeld. Zo eindigde een eeuwenlange residentie van Clarissen te Hoogstraten. Jozef II kreeg de bijnaam keizer-koster vanwege zijn verregaande regeldrift ten aanzien van interne kerkelijke zaken zoals het priesterlijke gewaad


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN Een oude traditie Eieren naar de Clarissen dragen om mooi weer te krijgen op bijvoorbeeld de huwelijksdag is een oud gebruik. Clara betekent “de stralende, de lichtende”. De verwijzing naar de zon ligt dus voor de hand. Men zegt daarom: “Eieren voor Claarke, goed weer voor het paarke”. Maar waarom eieren brengen en geen kippen? Eén van de leefregels van de Clarissen was dat ze geen vlees mochten eten. En dus werden het eieren. De Heilige Clara van Assisi (1194-1253), geïnspireerd door het werk van Franciscus van Assisi, besloot zijn voorbeeld te volgen. Ze stichtte de orde van de Clarissen. (DB)

de kapel, tegen de speelplaats aan. Dit moet het kerkhof van de zusters en de inwonende paters Minderbroeders geweest zijn of de kapel van het klooster.

De Latijnse School De Latijnse school te Hoogstraten werd gesticht rond 1422 door de heer Jan Van Kuyk, heer van Hoogstraten. Vier kapelaans werden benoemd en belast met het onderwijs. Tot aan de Franse Revolutie zijn er voor hen zeker vier kapelanijen geweest in de Vrijheid. De beste studenten konden naar de Leuvense Universiteit. Er kwam kwaliteit uit Hoogstraten, zeggen de bronnen. Wie wil kan dit eens uitzoeken. Er zijn enkele zeer bekende figuren bij. In de beginjaren waren er ook zeer goede connecties met de Latijnse

studenten waren uitsluitend jongens, die voor het merendeel afkomstig waren uit gezinnen uit de hogere en middenklassen. Het niveau van de Latijnse scholen in de Kempen was hoog. In de 15e eeuw werden meerdere oudleerlingen uit de Kempen als primus gelauwerd aan de Leuvense universiteit. Vanaf het ontstaan van de Latijnse school was het gebruikelijk dat de studenten toneelopvoeringen brachten. Te Hoogstraten speelden de leerlingen toneel in openlucht o.a. ter gelegenheid van H. Bloed. De opvoering had plaats voor het stadhuis. Niet alleen in Hoogstraten trof men een Latijnse school aan. Het huidige arrondissement Turnhout was op een gegeven ogenblik bezaaid met deze scholen tot in de kleine dorpen. Het was toen gewoon een rage. Rond 1500 wilde elk dorp wel

en het bepalen van het aantal brandende kaarsen op het altaar. Ook beperkte hij in 1786 het aantal kermissen te landen, hij hield blijkbaar niet van feesten. Alle kermissen moesten daarom op één dag, allemaal tijdverlies. Alvast geen goede zaak voor het Heilig Bloed te Hoogstraten. Ook processies en bedevaarten legde hij sterk aan banden. Hiermee irriteerde hij het gewone volk enorm.

Wat met de kloostergebouwen? Op 22 oktober 1834 werd het voormalige klooster aangekocht om er het huidig Klein Seminarie te vestigen. In het voorjaar van 1835 ging het grootste deel van de bouwvallige gebouwen tegen de vlakte. De bouw van het nieuwe college aan de straatkant ging onmiddellijk van start. De daarop volgende 175 jaar bleef men bouwen en verbouwen. Aanvankelijk werd nog een deel van het Clarissenklooster hierin verwerkt.

Paters Minderbroeders Recollecten In 1933 werd de nieuwe kapel van het Klein Seminarie gebouwd. Bij het uitgraven van de grond werden een drietal schedels en veel doodsbeenderen blootgelegd op de zuidoosthoek van

Het Clarissenklooster van Gouda (18de eeuw) had een grote gelijkenis met het klooster te Hoogstraten. school te Breda. De echte voorbereiding op hogere studies gebeurde aan de universiteiten zelf in de facultas artium. In deze faculteit werd men onderwezen in de zogeheten ‘zeven vrije kunsten’: grammatica, retorica, dialectiek of redeneerkunde, wiskunde, aardrijkskunde, muziek en sterrenkunde. Een afgestudeerde kreeg de titel ‘Magister Artium’ of ‘Meester in de Kunsten’. Wetenschap werd gezien als kennis van Gods schepping en de geheimen die door Hem daarin waren gelegd. Vroeger was het Latijn de taal van de wetenschap en de colleges op universiteiten werden in deze taal gegeven. Kennis van het Latijn was daarom essentieel voor iedereen die hogere studies wilde verrichten. Het lesprogramma van de Latijnse school bestond grotendeels uit Latijn. Andere vakken waren van marginale betekenis. Naast de perfecte kennis van de klassieke taal stonden prijsuitdelingen, openbare examens en toneelopvoeringen op het leerplan. Een leerling sloot de Latijnse school af met een schoolexamen, de zogeheten promotie. Die promotie gaf toegang tot de universiteit. Er werden ook beurzen verleend aan goede leerlingen die armer waren. De

zijn eigen Latijnse school hebben, ook Meer, Brecht en andere dorpen hebben er toen een gehad. De kwaliteit van het onderwijs mogen we niet vergelijken met nu. Het hing trouwens af van plaats tot plaats en van leraar tot leraar. Praktische zaken, zoals een vak koken, het huishouden en handeldrijven werd verondersteld te leren in de praktijk van vader op zoon of bij een ervaren iemand waarbij men in de leer ging. Voor het Concilie van Trente (1545-1563) werden de gewone pastoors voor de kleine dorpen en plaatsen ook zo opgeleerd door een pastoor, maar hun kennis was vaak miserabel. Daarom werd toen bepaald dat priesters een opleiding moesten volgen in een seminarie. Meisjes kregen aanvankelijk in het geheel geen onderwijs. Of ze moesten privé les krijgen, wat enkel gebeurde in de hogere kringen. Gelukkig begon dat toen stilaan te veranderen. In de vrouwenkloosters zullen sommige vrouwen ook nog hebben kunnen studeren. In 1518 werd de heerlijkheid Hoogstraten tot graafschap verheven. Antoon I en zijn vrouw verdubbelden het aantal kapelaans. In 1531 werd

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

19


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN een kapittel opgericht met kanunniken en een deken, die bleven zorgen voor het onderwijs. De graven van Hoogstraten bleven de school ook financieel steunen. Zo kende de Latijnse school te Hoogstraten een grote bloei en dit op een moment dat andere Latijnse scholen in de Kempen nog niet bestonden. De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) heeft Hoogstraten echter niet gespaard. De ene plundering volgde de andere op. Het gebrek aan veiligheid veroorzaakte een hoge emigratie. Het bevolkingscijfer liep tot eenderde terug, van 2000 tot 600, mede door het uitbreken van besmettelijke ziekten. De Latijnse school geraakte in verval en het gebouw bleef jaren gesloten. Na de definitieve scheiding van de Nederlanden (1648) werd het noorden een protestants gewest. Katholieke inwoners van de Noordelijke Nederlanden vervolmaakten hier in de Kempen vaak hun Latijnse studies voor ze naar de universiteit van Leuven trokken. Zoals het vroeger algemeen was, stond het gebouw van de school op een deel van het kerkhof, naast de kerk en achter het stadhuis. Het heeft daar in Hoogstraten gestaan tot in de jaren negentig van de vorige eeuw. Het beheer van de school was in handen van het bestuur van de Vrijheid. Deze bepaalde en inde het schoolgeld en zorgde voor het onderhoud van de lokalen en het herbergen van de vreemde studenten. Zo haalden ook burgers hun voordeel uit de plaatselijke Latijnse school. Het bespaarde hen de kosten voor een kosthuis en anderzijds zorgde het verblijf van ‘vreemde’ leerlingen voor een inkomen. Aanvankelijk, in de 15de en 16de eeuw, werden Latijnse scholen bekostigd door de gemeenten, maar toen de gemeente- of stadskas uitgeput was, werden op vele plaatsen kloosterlingen gevraagd om deze op eigen kosten over te nemen.

De Minderbroeders en de Latijnse school Met zekerheid weten we dat al in 1617 een Minderbroeder, pater van de Hoogstraatse Clarissen, als leraar aan de Latijnse school les gaf. Meermaals sprongen de paters van de Clarissen bij om als leraar dienst te doen in de school; o.a pater Jozef Schellekens in 1678 en pater Petrus Rummerces in 1686. In oktober 1690 kocht Adriaan Rommens, de geestelijke bestuurder van de Clarissen, het Spijker in de Gelmelstraat. En in januari 1691 namen de eerste paters er hun intrek. Natuurlijk zal het allemaal zeer sober geweest zijn, zoals het de traditie van “il poverello” betaamt. De Kroon, en vanaf nu het Spijker, waren zeker geen vijfsterren hotels, maar eerder hotel poverelle. De voornaamste reden voor de eigen kloosterstichting was de Latijnse School. Deze verkeerde in een zeer slechte toestand en zij wilde ze doen herleven. Het collegiale kapittel telde nog zeven of acht kanunniken, meestal oude mensen, die onbekwaam waren om aan de Latijnse School nog te doceren. De leraars-kanunniken van de

20

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

collegiale kerk waren oud, het aantal leerlingen daalde sterk en de kwaliteit van het onderwijs was er niet meer. De school moest gered worden. Daarom richtte de Magistraat van Hoogstraten een smeekbrief aan de paters Minderbroeders te Antwerpen waarin ze beleefd vroegen om enkele paters-leraars te sturen. Er werd afgesproken dat er zes bekwame paters kosteloos les zouden geven in de Latijnse school, vanaf de rudimenta (beginselen) tot de wijsbegeerte. Een pater zal ook de Franse taal kosteloos aanleren aan degenen die dat willen. Dit is vrij belangrijk omdat in de 17e en 18e eeuw de populariteit van de Latijnse scholen begon te tanen. Er kwamen veel Franse scholen. Het Frans was in opmars ten koste van het Latijn. Frans werd steeds meer de taal waar vorsten en diplomaten in converseerden in een groot deel van Europa. Door Frans aan te bieden werd dit probleem opgelost. In 1688 komen de eerste drie paters-leraars aan. Zo gingen zij van start, maar niet zonder protest. Er was verzet van het begijnhof, de kanunniken, de bisschop van Antwerpen, enz… De pastoors van de omliggende parochies getuigden in het voordeel van de paters. In 1718 kwam er een einde aan de moeilijkheden. Toen de school in handen kwam van de Minderbroeders groeide ze in aanzien bij de mensen en ook het aantal studenten steeg. De Vrijheid trok een mooi sommetje van het schoolgeld. In 1689-’90 zijn er terug 36 studenten en in 1690’91 groeit het getal aan tot 56. Voortaan zal het getal schommelen tussen de 40 à 60 leerlingen. In 1731 ontvangt het stadsbestuur ernstige klachten over het verwaarlozen van de Latijnse school: “De paters gaan altijd de pastoors van de omliggende plaatsen bijstaan, en de studenten dienen dan altijd te wisselen van klas. Tot groot nadeel van het onderwijs”. Er wordt klacht ingediend bij de oversten. Na deze inzinking herleeft de school en wel zozeer dat men beslist om de bestaande Latijnse school te herbouwen en te vergroten. In de voorgevel, boven de deur van de studiezalen, kwam het volgende opschrift in arduin: “SenatUs sChoLaM reaeDIfiCaVIt”, met een annogram, 1763. Op dat ogenblik zijn er zes klassen in de school en drie leraars, dus één voor twee klassen. Vanaf 1667 komt daar een vierde leraar bij. Door keizer Jozef II wordt vanaf 1781 het aantal novicen in de kloosters fel beknot en zo geraakten ook de kloosters van de Minderbroeders minder bevolkt. Zo werden zij gedwongen om de lessen aan de Latijnse school te staken bij gebrek aan paters-leraars. De inwoners van Hoogstraten deden echter hun beklag. De Minderbroeders kwamen terug en stilaan bloeide de school weer op, in zover de politieke toestand in die dagen dat toeliet. Het bestuur van de Vrijheid kwam de paters tegemoet want ze wisten dat deze het niet breed hadden. De stad bleef de kosten dragen van de prijzen, die jaarlijks aan de studenten werden uitgedeeld. Ook werd toegestaan om het

Seminarie - prospectus 1850-’75 klokje van het stadhuis te luiden om de studenten bijeen te roepen op de gewone schooluren. In 1795 werden er Franse lessen bij ingevoerd, met de nodige problemen. Toch zal er voortaan een Franse en een Latijnse school zijn. Waarschijnlijk om het Franse bewind, dat de school dreigde te sluiten, gunstig te stemmen. In de daarop volgende jaren werd er nog een flinke strijd gestreden om de paters en de school te behouden, maar tevergeefs. In 1797 moesten de paters op last van het Franse bewind het Spijker verlaten. Eerst weigerden ze, maar wanneer de wachtmeester en twee gendarmen verschenen, bogen ze voor het geweld. Tot 1860 zal het gebouw van de Latijnse school nog dienst doen als lagere gemeenteschool, om eind jaren ’90 van vorige eeuw afgebroken te worden.

Tijden veranderen Zo eindigde het bestaan van de Latijnse school te Hoogstraten. Latijn raakte uit de mode en de wereldtaal werd Frans en enkele eeuwen later Engels. Ook de tijd van overvloed aan priesters en religieuzen is voorbij. Iedere christen dient nu zelf voor zijn geloof op te komen en het te beleven. De maatschappij en de wereld zijn totaal veranderd. Tegenwoordig heeft bij ons iedereen de mogelijkheid om te studeren. Vroeger was dit beperkt tot priesters, religieuzen en een select groepje van de beter begoeden. Het was dan ook niet vreemd dat deze les gaven. Het deed echter een hele groep mensen te kort en voldeed dus niet aan het ‘gelijkheids’-principe, één van de mensenrechten. De organisatie van degelijk ingericht onderwijs was en is voor elke samenleving levensnoodzakelijk, zeker ook voor de groeiende steden in de Kempen, vroeger en nu. De Latijnse school was een waardige voorloper van het Klein Seminarie. (Dominiek Bolckmans)


TENTOONSTELLING

Pol Matthé en Alfred Ost Het Stedelijk Museum van Hoogstraten waagt zich aan een merkwaardig experiment: een tentoonstelling over Alfred Ost zonder één tekening of schilderij van de kunstenaar zelf te laten zien. Het is de jonge installatiekunstenaar Pol Matthé die met veel verbeelding de klus mocht klaren. Alfred Ost (1884-1945) ging van zijn 15e tot zijn 17e naar het Klein Seminarie in Hoogstraten. De opleiding daar lag hem niet. Hij ging lessen volgen aan de academies van Mechelen en Antwerpen. Hij werd bekend om zijn schitterende tekeningen van dieren, in het bijzonder het Brabantse (kolossale) trekpaard – niet voor niets Ostiaanse paarden genoemd - en ook om zijn schilderijen en tekeningen van het gewone boerenleven en religieuze processies. Na WO I werd hij depressief, was hij van mening dat een kunstenaar ten dienste stond van God – daarom tekende hij dikwijls met DG of Deo Gratias – en na een moeilijk leven overleed hij in Antwerpen enkele maanden na WO II, op 9 oktober 1945. Het Stedelijk Museum van Hoogstraten heeft in zijn depot ongeveer vierhonderd werken, documenten en objecten van Alfred Ost.

Linkshandige expo Bestaan er verbanden tussen Alfred Ost en Pol Matthé? Op het eerste gezicht niet. Pol Matthé (°1982) is afkomstig uit Wortel bij Hoogstraten. In deze stad deed hij zijn middelbare studies en als 15-jarige jobstudent voegde hij de muren van het begijnhof waar vandaag het Stedelijk Museum is ondergebracht. Op zijn 18e ging hij fotografie studeren maar hij wilde andere dingen doen. Zijn keuze viel op de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, waar hij afstudeerde met een project dat ver van de fotografie stond: een installatie van vier tafels en evenveel stoelen bekleed met schuurpapier, die hij elke dag zeven dagen lang verplaatste en gebruikte in een ruimte. Een nieuwe installatiekunstenaar meldde zich. Pol Matthé noemt het zelf een «linkshandige» tentoonstelling: “Neen, Ost noch ik zijn linkshandig. Voor mij staat deze term eerder voor een vorm van gebrekkigheid – of beter misschien – de onwennigheid waarmee ik met de collectie aan de slag ben gegaan, of beter gezegd niet, toch niet op het eerste gezicht. Uiteindelijk heb ik geen enkele tekening, schilderij of schetsboek van Alfred Ost weerhouden om aan het publiek te tonen. Alleen zijn brede en lange sjaal hangt in de zaal, een sjaal die ik drapeerde om mijn hals en waarmee ik een soort gebrekkige paardendans voor de camera uitvoerde, een ganse namiddag. Drie weken lang hebben mijn knieën pijn gedaan.” De video-opname is te zien op de grote tafel die centraal opgesteld staat in de museumzaal, op diezelfde tafel rust een gele boei die ook terugkomt in een diapresentatie opgesteld in de

«kellekamer», een Kempens woord voor de lage ruimte die zich boven de kelder bevindt. De boei gaat daar elke richting uit. Zo moet ook het leven van Ost zijn geweest. “Alfred Ost was een boei die overal langs kwam maar zich nergens kon vestigen. Hij hoorde nergens bij. Ost is eigenlijk in de verkeerde tijd geboren. Hij kon niet functioneren in een periode waarin de bourgeoisie de plak zwaaide. Hij schilderde weinig, tekende bliksemsnel, en wilde niet altijd werken voor de eeuwigheid. Zo vulde hij in de school waar hij les gaf een bord vol met allerhande tekeningen gewoon om de kinderen te verrassen.» En ook Pol Matthé zal straks in enkele lagere scholen in de buurt van Hoogstraten het bord met krijttekeningen vullen. Voor de spons, niet voor de eeuwigheid. Alfred tekende en schilderde puur vanuit het geheugen. Zo gaat het verhaal dat hij voor de gezelligheid een omslag nam, een potlood nam en zonder dat hij keek binnen in de omslag op een wip een fraaie tekening maakte. Dan scheurde en plooide hij de envelop open en toonde die aan zijn gezelschap.

De ontgoocheling in het leven Ook de installaties van Pol Matthé worden niet bewaard. Wel maakt hij zelf (letterlijk) kleine publicaties op kleine oplages, en misschien heeft hij dat ook gemeen met Ost, het respect voor elk vel, elk snippertje papier. En zo ook de liefde voor het potlood en het cahier. Alfred Ost vroeg aan zijn kleermaker om extra diepe zakken zodat hij zijn schetsboek en schrijnwerkerpotlood gemakkelijk kon opbergen. Ost noteerde, tekende, en schreef overal en altijd poëzie en mijmeringen over cultuur en kunst. En sommige van die uit-

roepen of woorden worden geprojecteerd op de muur van het museum. Na WO I – bij zijn terugkeer uit Nederland – werkte Ost zijn ontgoocheling in de mensheid en het bestaan uit in zijn schetsboekjes. Hij schrapte met forse uithalen woorden en zinnen en krabbelde er nieuwe in de plaats. Matthé fotografeerde die “haperingen en correcties”, vergrootte ze, maakte er mallen van en de uitgesneden objecten figureren op de houtstructuur aan weerszijde van de grote tafel. Ook Matthé heeft zijn schrijfgerief altijd – zij het niet maniakaal -bij de hand: “Ik ben heel nonchalant maar wel altijd met kunst bezig. Tijdens het wandelen broeit het in mijn kop. En als ik denk, hier is het moment, noteer ik alles in mijn boekje zoals schetsen, zinnen of gewoon enkele woorden. Wat voor mij belangrijk is dat wat ik doe ingebed moet zijn in de realiteit, in de samenleving.” En daarom liggen er op de grote tafel een grote hoeveelheid rode schrijnwerkerpotloden, aangevuld met drukwerkstapels die speciaal zijn gemaakt bij de ambachtelijke drukker in de kelder van het cultuurcentrum De Warande in Turnhout die deze expositie ook organiseert. De bezoekers mogen van elke stapel een vel afscheuren en meenemen. Matthé wil participatie van het publiek. En op een kleine sokkel staan de uitsneden van de gezichtsstructuur van Alfred Ost en van Pol Matthé, en wie de vormen nauwkeurig bestudeert, kan alleen maar besluiten dat zij qua uiterlijk veel gemeen hebben. Wat ze nog gemeen hebben, is de liefde voor het boek. Matthé is de man die gaat snuisteren in antiquariaten en koopjeszaken. Voor deze expositie vond hij 14 boeken over Ost, ontdeed ze van hun kaft, kleefde ze tegen mekaar, en bevestigde ze dan met een stut tegen de muur. (tekst: Yves Jansen: redactie.be)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

21


TENTOONSTELLING

Karel Huet stelt tentoon in de Pampa

De kunst van het stoppen Expo achtenvijftig : Charel (58) heeft de smaak te pakken; na de succesvolle tentoonstelling op het begijnhof (toen in duo met Lieve Boeykens , beiden lesgevers aan het IKO/de Hoogstraatse academie), is er nu zijn soloproject in Merksplas (aan de rand van WortelKolonie) op een schitterende lokatie in de schuur bij broer Jef Huet-De Busser op de Pampa nr. 1 . Een prachtig kader dus voor...kleine kadertjes met landschapjes in allerlei beelden en formaten. Maar ook voor ander en nieuw werk : de menselijke figuur. Voor-beeld Hij noemt de natuur zijn “voor-beeld”, met een heel bewuste keuze voor het koppelteken in het woord.” Ik vertrek ervan om er mijn geheel eigen weergave van te maken, maar dikwijls is die weergave ver verwijderd van het voor-beeld dat ik eerst zag. Tegelijk kom ik zo dichter bij mijn beeld, mijn na-beeld, zoals ik dat voor mezelf noem. Hoe zoiets dan ontstaat? Ik ga met klein materiaal den boer op, maak ter plaatse tekeningen, foto’s , pastels en acrylschilderijtjes op papier, karton of dunne houten plaatjes. In de meeste gevallen is wat ik zo heb gemaakt een soort document ter voorbereiding .Thuis gebruik ik deze documenten als aanzet.Soms gebeurt het dat er niks meer aan verandert maar vaak ook begin ik echter helemaal opnieuw met dat werkje als vertrekpunt. Zo neem ik dus meer en meer afstand, maar kom ik dichter bij waar ik wil zijn. Zo’n beeld kan ik ook onderweg bij een wandeling of fietstocht meenemen, het reist dan mee , het rijpt en groeit , ik draag het beeld mee naar huis maar wat uiteindelijk op de drager komt staat soms ver weg van het oorspronkelijke .Ik copieer niet maar neem de natuur in bruikleen...Vroeger was het landschap mijn doel , mijn uitkomst , nu is het mijn vertrekpunt.

Suggestie Mijn vroegere werk was dikwijls te mooi, te glad en te schoon. In wat ik nu maak speelt de suggestie sterker en is de herkenning soms minder. Gladde perfectie leidt af van de essentie. Ik wilde alles te veel volschilderen, echte schoonheid zit soms verrassend genoeg in het barstje, in de oneffenheid, in wat niet af lijkt, in wat niet helemaal volgeschilderd is. Het gaat me nu meer om de suggestie dan om de loutere weergave omdat je zo meer ruimte geeft aan de verbeelding. Het resultaat oogt daardoor soberder maar het is in mijn ogen rijker geworden, meer uitgepuurd en ontdaan van franjes en tierlantijntjes. Dat geldt evenzeer voor de modelstudies die nu ook te zien zijn. Het huidige werk is moeilijker maar ook spannender om maken en boeiender om te bekijken. Het levert wel veel meer ‘afval’ op. Al zoekend en herwerkend heb ik mijzelf moeten leren om te schrappen en de dingen anders te benaderen: De kunst van het stoppen dus... Het landschap dat ik als voor-beeld gebruik, moet ik weer loslaten. Hoever kan ik er van weggaan? Soms zover dat ik verdwaal en gewoon mijn plan moet trekken terwijl er aanvankelijk wellicht een heel ander beeld in mijn kop zat. Ik vertrek altijd van de realiteit, maar kom meestal ergens anders uit. “Je kan het zo ook stellen : door slechter te kijken ga ik beter zien”.

Model In “galerij” Pampa zal Karel/Charel -voor het eerst sinds lang –terug modelstudies tonen. Ook hier is zijn werkwijze gelijklopend : hij vertrekt van schetsen naar le-

22

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


TENTOONSTELLING

vend model of foto’s. Kleine studies naar het menselijk/vrouwelijk lichaam maar ook enkele grotere schilderijen zullen er te zien zijn.. “Net zoals bij de landschappen ben ik ook hier benieuwd en verwonderd over wat het licht met het lichaam doet. Soms focus ik op een stuk ( bijv. de rug) en wring dat dan in een vierkant . ’t Is spannend om binnen zo’n opgelegd en niet voor de hand liggend beeldvlak-formaat te werken.” De stijl is te vergelijken met die van zijn landschappen. Ook hier probeer ik tot de essentie te gaan : sober en wars van franjes of details. Naast tekenen en schilderen heeft muziek me steeds geboeid .Zowel passief als actief en het zal geen toeval zijn dat ik eerder geraakt word door muziek die niet gepolijst is . Vaak kom ik dan uit bij zangers die stemtechnisch wat beperkt zijn en waarvan de nummers wat rafelig zijn (denk aan Tom Waits ,Randy Newman ..) . Ze zijn schijnbaar vlug en achteloos opgenomen maar het tegendeel is waar .Er is ook hier geschuurd en geschraapt , ontleed en ontbeend om het daarna sober maar met liefde herop te bouwen .

Drie weekends De tentoonstelling zal slechts drie weekends (zater-en zondagnamiddagen) te zien zijn. Een tip : Kombineer deze expo met een fietstochtje langs deze prachtige omgeving midden in de kolonie van Wortel. Kan je deze dagen niet en wens je toch op een ander moment te komen , bel dan even en wellicht maken we dan tijd en open voor u : alle gegevens vindt u in het kadertje . (mdl/kh)

EXPO KAREL HUET ZATER-EN ZONDAGEN 21en 22 MEI / 28 en 29 MEI / 4 en 5 JUNI telkens van 14 tot 18 uur of na afspraak (Pampa: 014/63.51.14 Charel Huet: 03/314.48.97) WAAR ? : Pampa 1 Merksplas , aan de rand van Wortel-Kolonie. HOE ? : Neem op de grote baan van Wortel naar Merksplas (Langenberg) net voor Merksplas de laatste weg links naar Wortel-Kolonie ( aan de Diepte) en sla na ong. 800mtr (op het lange rechte stuk) rechts de Pampa-weg in naar het einde van deze dreef. Daar moet je zijn. Volg de wegwijzers.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

23


24

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef:

Groot Volksfeest in de Venhoef GROOT HOOGSTRATEN - Op zondag 29 mei organiseert welzijnsschakel “ ’t Ver-ZetJe” een groot volksfeest ter gelegenheid van de “Dag van de Buren”. Ontmoet je buren en mede-Hoogstratenaren tijdens de vele activiteiten voor jong en oud. Volksspelen, springkasteel, grime, stoepkrijten, optredens en nog veel meer! Doe mee aan het Grote Volksbuffet. Iedereen die graag deelneemt brengt een gerechtje (voor het aantal personen waarmee men deelneemt) mee dat we op een groot buffet zetten en samen opeten. Het mag een eenvoudig voor-, hoofd- of nagerecht zijn dat je zelf lekker vindt.

Programma 09.30 uur Vertrek fietsers Buurthuis Melkerij Meerle 10.00 uur Vertrek wandelaars Buurthuis Mouterij 11.00 uur Feestelijke ontvangst fietsers en wandelaars 11.30 uur Aperitiefconcert 12.00 uur Aanvang “Groot Volksbuffet” 13.30 uur Aanvang activiteiten 18.00 uur Slot + grote verrassing

Een samenwerking van buurtwerk Venhoef Minderhout, Mouterij Hoogstraten en Melkerij Meerle, Sociaal Huis Hoogstraten en Club Rotaract onder begeleiding van ’ t Ver-Zet-Je’. ‘t Ver-Zet-Je is de naam van de welzijnsschakel in Hoogstraten. Bij de start werd vooral gekozen voor een ondersteuning van de bestaande buurtwerking in de sociale woningen ‘De Mouterij’ te Hoogstraten en ‘De Melkerij’ te Meerle. Bedoeling is om de werking uit te breiden tot een grotere groep van mensen met minder kansen in de ganse fusie Hoogstraten.

Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be

Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

De kapel is afgebroken

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN – De leerlingen van VITO hebben er maanden in barre weersomstandigheden aan gewerkt en in minder dan een halve dag was het verdwenen: de kapel Santa Maria Magdalena Avidità, het kunstwerk van Luk Van Soom op het begijnhof. Het kunstwerk trok duizenden bezoekers en de vraag om het langer te behouden was groot, maar de strenge winter liet zijn sporen na… en het is niet nodig om aan een monument als het begijnhof iets blijvend toe te voegen. (fh).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

25


HOOGSTRATEN

Gedicht in De Maand Even geleden stond hier het ‘gedicht van de lage schabben’. Over de weldoordachte winkelschikking. Over wat waar moet staan, in het zicht of uit de pad … Maar dat die zakelijke ‘truc van de foor’ nu ook in ‘t cultuurhuis BIB bestaat, nee, dát kan niet de bedoeling zijn! Schabben vol licht leesvoer in het zicht, ‘t serieuze werk vanonder. Een zere rug en moeilijk krom? Slechter wordende ogen of gewoonweg wat ouder? Spijtig! Of een boek met grotere druk? Als het aan het hoofd der bib ligt, dan wordt er aan die lage schabben niets veranderd!

Voor E er was een meidje van mijn jaren was lang, al lang wijsheid aan ’t garen uit boeken, reizen en gesprekken zocht schrift in winkels en in rekken in winkels hier tot ver in China. Keek op en zei verrukt: Bijna! Dat is wat brengt ons bij elkander. Zei: Kijk! En lees. And wander. Zo iemand is een vriendje, niet? Wijst. En merkt. Ziet. En ziet. Maar binnen ons schoon eigen dorp, opeens een diepe, diepe worp. Naar d’onderst’ lagen van de boeken. Boekrij. Boekrij. Zoeken, zoeken. Benedenrij is zeer, zeer laag. Benedenlezers lezen traag. Die meid van trots en gratie boog. Ze zei: Is dat dan toch vertoog? Dat boeken staan zoals gehoren? Is schabje onder zó geboren? Ze vroeg en kreeg een lief onthulling. ’t Was twee keer niks en lief befrulling: “Gij beste meisje van wat jaren hebt van die schabben niets te garen. Gij zijt een moeilijke. Uit dienst. Gij zijt al oud. En zijt g’al kienst? Lees wat er is, en is voorhanden! Lees hoog. Klein lettertjes? Verzanden? Neen, niet, mijn meid met slechte ogen. Ons schema wordt niet omgebogen. Die lage schabben blijven, blijven. Grote letters? Mientje gaat kijven.” R. Servaes

Goed, beter, best REGIO - Onder de slogan ‘Goed, Beter, Best dagen’ nodigt Fair Trade 14 mei alle Hoogstraatse bedrijven, organisaties en instellingen uit om hun beste beentje voor te zetten om kleine producenten in het zuiden via de aankoop van Fair Trade producten een menswaardig inkomen te bezorgen en hen in staat te stellen om hun productie op een duurzame wijze voort te zetten.

Goed. Maak kennis met Fair Trade De bedrijven worden uitgenodigd hun medewerkers en bezoekers tijdens de week voor de internationale dag van de Fair Trade op 14 mei een Fair Trade chocolaatje aan te bieden bij de koffie, een affiche op te hangen en een folder of interne e-mail te verspreiden.De chocolaatjes kunnen besteld worden bij hoogstraten@oww. be of bij uw leverancier. Er zijn uiteraard ook alternatieve producten, waarvan u alles te weten komt op de dienst ontwikkelingssamenwerking - noordzuid@hoogstraten.be- 03/3401954

Beter. Doe mee met Fair Trade@ work op 12 mei Die ochtend schuiven duizenden werknemers hun voeten onder een feestelijk gedekte ontbijttafel op het werk, rijkelijk gevuld met Fairtrade dranken en zoetigheden. Dat kan ook in Hoogstraatse bedrijven. Verras je collega’s met een heerlijk Fairtrade-ontbijt en zet je bedrijf of organisatie op de kaart als geëngageerde werkgever. Veel gedoe? Helemaal niet! Vraag je huidige voedingsleverancier naar zijn Fairtrade-aanbod of laat je verleiden door het rijke aanbod van Fairtradeproducten in de productendatabank van Max Havelaar. Schrijf je werkplek in. 780 werkplekken deden het u voor in 2010.. Meer info: Sylvia Walraevens: 0492/72 91 19 - sylvie@maxhavelaar.be

Best. De Havelaar, helemaal binnen uw bereik Fairtrade@Work reikt voortaan ‘Havelaars’ uit. Een Havelaar is een erkenning voor bedrijven of organisaties die van de consumptie van Fairtradeproducten op de werkvloer een erezaak maken. De Havelaar wordt toegekend met één, twee of drie sterren, die aangeven hoe ver de organisatie gaat in zijn Fairtrade-engagement. Meer info: Sylvia Walraevens: 0492/72 91 19 - sylvie@ maxhavelaar.be

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES 26

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Kaarten ‘rikken en jokken’ NOORDERKEMPEN – De inrichters en alle kaarters en kaartsters mogen terugblikken op een spannend, sportief en mooi kaartseizoen 20102011. Er waren twaalf kaartavonden waarvan de acht beste uitslagen in aanmerking kwamen voor de algemene rangschikking. In het totaal namen er 121 rikkers en 68 jokkers deel aan de prijskampen. Er komt daarom natuurlijk een volgend kaartseizoen 2011-’12 en dit start op vrijdag 28 oktober bij de kasteelvrienden (Strafschool). De verantwoordelijken Jos Aerts, Alfons Weerts en Jan Jansen zijn er in geslaagd alles in goede banen te leiden! Rikken: 1 Luc Maegh (Vlimmeren) 3742 punten, 2 M. Van den Auweland (Hoogstraten) 3653, 3 Paul Adriaensen (Hoogstraten) 3646, 4 Frans Verbunt (Hoogstraten) 3592, 5 Treza Renders (Rijkevorsel) 3545, 6 Els Sterkens (Rijkevorsel) 3543, 7 Alfons Vervoort (Vlimmeren) 3500, 8 Jef Vermeiren (Wuustwezel) 3497, 9 Adriën Hendrickx (Vlimmeren) 3469, 10 René Vermeiren (Hoogstraten) 3458. Jokken: 1 Fred Hapers (Hoogstraten) 1755 punten, 2 René Smouts (Hoogstraten) 1814, 3 Paul Van Tricht (Hoevenen) 1816, 4 Louis Van Dijck (Meer) 1834, 5 Eddy Kenis (Wortel) 1843, 6 Staf Eelen (Rijkevorsel) 1850, 7 Louis Sysmans (Rijkevorsel) 1867, 8 Luc Adriaensen (Achtel) 1875, 9 Jan Jansen (Wortel) 1878, 10 Peter Vermeiren (Wortel) 1894.

KVG Fietsgroep Ook mindervalide mensen trekken er per fiets, eventueel een aangepast model, op uit. In groep met gelijkgezinden is dit eens zo plezierig. Bart Van De Mierop is hiervoor de coördinator binnen de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG). Elke tocht is in twee delen opgesplitst. Een eerste rit gaat over een 20 à 25 km. Een verdere rit heeft een afstand van 45 à 50 km. s’ Middags wordt er een gelegenheid gezocht zodat allen samen kunnen eten. Drie rolstoelfietsen kunnen op afspraak gehuurd worden aan vijf euro per dag. Voor een eventuele begeleider dien je zelf te zorgen. Iedereen mag meerijden, ook mensen zonder handicap. Voor onderweg heeft ieder een zakcentje mee om iets te drinken, het middagmaal enz. Deelname is gratis en de verzekering ook. Op zondag 8 mei is de Antwerpse haven het trefpunt voor onze eerstvolgende fietstocht. U ontvangt, na aanmelding, tijdig een uitnodiging met alle gegevens. Hiervoor kan u reageren op het nummer 0476/92.42.12. of bij kvgfietsgroep. bartvandemierop@hotmail.com (FS)


HOOGSTRATEN

Sluitingsconcert van The Marckriver New Orleans Jazzclub HOOGSTRATEN - Sinds 1976 organiseert de Marckriver New Orleans Jazzclub v.z.w. optredens van binnen- en buitenlandse Oude Stijl Jazzorkesten. Na 35 jaar houdt de v.z.w. op te bestaan en komt er meteen een einde aan de maandelijkse concerten. Dit sluitingsconcert is dus het allerlaatste. De voormalige bestuursleden blijven echter actief en willen in de toekomst sporadisch nog concerten organiseren indien een bijzonder orkest of een speciale gelegenheid zich aanbiedt. In welk jasje dit aangeboden wordt is nog onduidelijk.

PROGRAMMA Zondag 15 mei.

LE CIRQ 14.00 uur

ONTVANGST 15.00 uur

EDDY SABBE TRIO 16.30 uur

NORBERT DETAYE 18.00 uur

Eddy Sabbe Trio Dit laatste concert gaat rond 15 uur van start met een gelegenheidstrio. Huisklarinettist Eddy Sabbe speelt samen met Wouter Nouwens op banjo en Jan Van Den Berg op bas. Het trio kan in die eerste set verder groeien tot een quartet… quintet …en misschien tot een volledig orkest.

Norbert Detaye Rond 16.30 uur maken zij plaats op podium voor Norbert Detaye. Deze pianist uit Gent is onze Vlaamse trots. Norbert brengt ons een solo concert waarin hij de evolutie van de jazzpiano wil illustreren vanaf het begin van de vorige eeuw in New Orleans. Het programma heet dan ook terecht: ”Van Scott Joplin tot Jelly Roll Morton”. Norbert was van 1966 tot 1987 pianist-zanger bij de Jeggpap N.O.Jazzband . Na zijn kennismaking met James Booker werd zijn muzikaal inzicht grondig verruimd en trad hij meer en meer solo op. Zijn eerste 2 solo albums kenden een geweldig succes. Daarnaast ontpopte hij zich als een prominent gospelvertolker. In 2006

kreeg hij de Gilbert Van Geertprijs om de zeer authentieke manier waarmee hij bezig is met de roots van de jazzmuziek en de vele historische

THE MARCKRIVER NEW ORLEANS JAZZFRIENDS invloeden die aan de grondslag liggen van de hedendaagse jazzmuziek.

The Marckriver New Orleans Jazzfriends Hét alom gekende huisorkest! De eerste generatie van de muzikanten van deze band lagen ook aan de basis van de gelijknamige jazzclub. Vijfendertig jaar lang bleven zij trouw aan hun muziek. In evenveel jaren brachten zij ontelbaren in vervoering met hun opgewekte, spetterende en soms diepgevoelige vertolkingen van grootse New-Orleansnummers. Het orkest neemt u mee voor een avondje uit in de hete en zwoele straten van New Orleans. Ze laten Georges Lewis, Kid Ory, Willy Humphrey, Ray Burke en de Marching Bands weer even passeren. Hun muzikale waarde vraagt geen toelichting meer, noch hun entertainment op het podium. Eddy Sabbe is de enige pionier uit het gezegende jaar 1975. Banjospeler Luc Van Delm vervoegde de rangen al in 1978 samen met bassist Ed Schulte. Vanaf dat jaar werd de band een Belgisch-Nederlands onderonsje. Vincent Van Elferen nam de trombone op in 1985. Sinds eind van de jaren tachtig werd Jos Van Zuijen de vaste drummer terwijl ouderdomsdeken en pianist Ruud Tollenaar al sinds mensenheugenis bij de band speelt. Trompettist van dienst is Walter van Andel, een jonge kerel, die bezeten is van de N.O.muziek. Alle bandleden kennen elkaar op menselijk en muzikaal vlak uitstekend. Met een knipoog, een kleine knik of een stamp tegen het scheenbeen, verstaan zij elkaar en kunnen zo op een magistrale manier inspelen op de expressie en verlangens van de medespelers en het publiek. Naast de v.z.w. verdwijnt ook het maandelijkse tijdschrift “Marckriver Jazznieuws”. Als u op de hoogte wil blijven bezorgt u uw e-mail adres aan eddy.sabbe1@telenet.be. U kan dan de volgende projecten ook volgen op hun website: www.marckriverjazzclub.be en uiteraard in dit maandblad. (ES/FH)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

27


HOOGSTRATEN

Erfgoeddag in Hoogstraten HOOGSTRATEN - Op Erfgoedzondag 1 mei kan u in (groot)Hoogstraten op maar liefst drie plaatsen terecht. Het thema ‘Armoe Troef!’ krijgt er vorm in drie tentoonstellingen waarin armoede op een totaal verschillende manier in beeld komt. Een overzicht.

Armoede scherpgesteld De gemeenten die, zoals Hoogstraten, deel uitmaken van Erfgoedcel Noorderkempen organiseren een fototentoonstelling met 12 foto’s van armoede vroeger en evenveel van armoede nu . Hoogstraten en Merksplas kozen uiteraard voor de kolonie, ooit de thuis van zoveel daklozen. De fototentoonstelling heeft plaats in en rond de Klapekster. Historische foto’s, die een beeld geven van de voormalige landloperskolonie, worden aangevuld met hedendaagse foto’s rond armoede. Vrije toegang van 10 tot 18 uur.

Symbolen van armoe en naastenliefde Armoede in beeld (foto Pau Culebras – Huet) In de St.-Katharinakerk kan u van 13 tot 18 uur terecht voor de tentoonstelling ‘Symbolen van armoe en naastenliefde’. De tentoonstelling bestaat uit twee delen. Een eerste deel geeft een overzicht van de kerkelijke zorg voor de minderbedeelden en een tweede deel toont symbolen van armoede in de kerk zelf. Over deze tentoonstelling leest u meer in een afzonderlijke bijdrage.

over kloosterkost, internaatskost, begijnenkost. Ja, zelfs over gevangenis- en landloperskost.

tijd van toen. Tussendoor klinken er verhalen van ervaringsdeskundigen, te weten echte verhalen van wie het nog meemaakte: de oorlog, de rantsoenering en het magere eten.

Armenkost: verhalen in woord en beeld

Het Locaal ComitÊ van de Smaak nam het initiatief om er een tentoonstelling rond te organiseren. In een handvol lokalen van het klooster van het Spijker kunt u de gelegenheidstentoonstelling bezoeken met wat oud keukenmateriaal en met voedingsproducten die inkijk bieden op de keuken van toen. Tientallen foto’s en oude postkaarten brengen het thema in beeld.

Om te vermijden dat alle informatie na die ĂŠne Erfgoeddag weer voor jaren de kast ingaat, zal er ook een recepten- en verhalenboekje aangeschaft kunnen worden, waarin de armoe van de Kempen, van vroeger en nu, in woord en beeld te voorschijn komt.

Armoede in de Kempen is geen verzonnen verhaal. Velen onder ons kunnen er nog over vertellen ‌ Over hun soldatenkost en de oorlogskost,

Om het geheel minder statisch te maken zal Jef Van den Bossche u in de kloosterkeuken laten proeven van sobere maar lekkere hapjes uit de

Praktisch: “Armenkost in de Kempen: verhalen in woord en beeld� in het klooster van Het Spijker, Gelmelstraat 62 van 10 tot 18 uur. (fh)

GORDIJNENÂŹsÂŹSHUTTERSÂŹsÂŹZONWERING TAPIJTENÂŹsÂŹVLOERBEKLEDINGÂŹsÂŹLAMINAAT BEHANGÂŹsÂŹVERFÂŹsÂŹKLEURADVIES BED ÂŹENÂŹBADMODEÂŹsÂŹBOXSPRINGS ÂŹETC

+APELSTRAATÂŹ ÂŹsÂŹ"AARLE (ERTOGÂŹsÂŹ4 ÂŹ ÂŹ ÂŹ WWW ÂŹVANDERSLUIS BE 'EOPEND ÂŹ$IÂŹT MÂŹVR ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU :AT ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU ÂŹÂŹ:ON ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹU

28

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Kerkelijke initiatieven voor minderbedeelden “Want ik had honger, en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik was zonder onderdak, en gij hebt Mij opgenomen”. (Marcusevangelie, hoofdstuk 25). Onder dit thema organiseert de Heilig Bloedstichting en de kerkfabriek van de St.-Katharinakerk op zondag 1 mei een tentoonstelling naar aanleiding van Erfgoeddag. Het eerste gedeelte van de tentoonstelling, onder het motto “Armoe troef en naastenliefde” geeft een overzicht van de kerkelijke initiatieven voor de minderbedeelden. Volgende zaken komen aan bod.

Het Knechtjeshuis Bij testament van 1555 stichtte Elisabeth van Culemborg een jongensweeshuis te Hoogstraten: Het Knechtjeshuis inder heerlicheyt ende vryheit van Hoochstraten, een nyeuwe betimmerde huysinge met erve daer achter aan gelegen… ende dat betimmerde huys te versien van tgunt men ter noot behoeft, omme daer inne de fonderen een collegie ende weeshuis van twaelf jonge knechtjens, die rechte weesen zyn ende heeten moeten gepriveerd van vader ende van moeder, omme int voers. collegie van den weeshuyse geplant, geinstrueert ende in duechden opgebracht te werden, ter eeren Gods, tot goeder exempel van allen menschen, ende tot huerder zielen salicheyt…

Het Meisjesweeshuis Bij testament van 3 november 1564 sticht pastoor en kanunnik Hubertus van Leemputten (1480 –† 16.11.1565) een meisjesweeshuis. Hij maect mits desen, omme Gods wille tot een eewighe aelmose, zyn huys ende hoff daer hy nu in woonde, metten stalle ende erve daer achter aen geleghen… omme daerinne ten eewighe daghen te woonen ende onderhouden te wordene van coste ende cleederen een vrouwe, niet getroudt zynde ende geen kynderen hebbende, dewelcke sal schuldich syn te onderhoude ende te regeren vive arme meyskens, gheen vader oft moeder hebbende oft in gebreke van dieen andere sulcks doen hebbende van haren seven oft acht iaren tot haren veerthien jaren ende niet langhere.

als bevolen door Karel de Grote), de gilden, of vanuit de goederen die in het bezit waren van de Heilige-Geesttafels. Die Heilige-Geesttafels kenden een bitter einde in 1796, toen hun bezittingen werden aangeslagen door de Franse overheerser, die ze onderbracht in het Bureel van Weldadigheid (“Bureau de Bienfaissance”), dat in 1925 omgevormd werd tot de Commissie van Openbare Onderstand, thans het O.C.M.W.

Het Sint-Vincentiusgenootschap Wanneer in het midden van de 19e eeuw een periode van grote armoede ontstond, werd er, naast op de Openbare Onderstand, ook een beroep gedaan op private, kerkelijke weldadigheid. Zo ontstond in vele parochies het Sint-Vincentiusgenootschap, genoemd naar de Sint-Vincentius a Paulo. De weldadigheid van het genootschap bestond uit materiële giften, én uit huisbezoeken met woorden van troost en bemoediging. De inkomsten kwamen ook hier uit giften, bijdragen van de leden, feesten, testamenten. In Hoogstraten werd op 1 januari 1854 het SintVincentiusgenootschap opgericht door de Heren Charles Van Bael, Frans en Constant Vermeulen, Jan Vrins, Prosper Albert, Henri Willems, Jan Smouts, Jaak Janssens en Henri Van Aertselaer. Frans Vermeulen was eerste voorzitter, C.P. Mercelis de eerste ere-voorzitter De ondersteuning vanwege het Sint-Vincentiusgenootschap was hier ten lande erg veelzijdig: eetwaren, brandstoffen, klederen en beddengoed, geld om een nieuwe koe te kopen, kledij voor eerste- communiekanten.

De Heilige-Geesttafel

Het Gasthuis

De armenzorg werd toevertrouwd aan de Heilige Geesttafel, en was verbonden aan kerk en parochie. Het bestuur bestond uit 2 armenmeesters (meestal waren het schepenen) en werden verkozen voor één jaar, door de pastoor, de baljuw en de schepenen.

Het Gasthuis is de oudste liefdadigheidsinrichting van Hoogstraten. Het werd reeds in 1248 vernoemd. Oorspronkelijk werd het Gasthuis bestuurd door mannen, later door zusters. In 1348 werd het door Hendrik van der Straeten rijk begiftigd.

De benaming “Heilige Geesttafel” is vermoedelijk afgeleid van de plaats waar de bedeling van brood of andere goederen gebeurde (aan het altaar van de Heilige Geest?), of achteraan in de kerk op een tafel. De inkomsten die daarvoor nodig waren, werden bijeengebracht door de parochie (het derde deel van de tienden, zo-

Het Gasthuis omvatte twee delen: een eerste deel voorbehouden aan de behoeftige inwoners van Hoogstraten, een tweede deel was bestemd voor vreemdelingen, reizigers, pelgrims, die er eten en drinken en onderdak vonden. Het oude gasthuis werd bij de grote brand van Hoogstraten zo zwaar geteisterd, dat in heel het

De Arme Jaan, voorgesteld als mens-dier, met een kommetje in beide handen. Een fragment uit het kleine gestoelte uit de 15de eeuw.

Hertogdom Brabant geld mocht ingezameld worden voor de wederopbouw ervan. En de bisschop van Kamerijk verleende aan de milde schenkers 50 dagen aflaat. Het nieuwe gasthuis werd gebouwd in 1865, zijn zijvleugels dateren van 1931 en 1935. Tot 1940 werden er naast zieke, oude, behoeftige mensen ook weeskinderen opgenomen.

De brooduitdeling Naast de “traditionele” zorg voor de armen bestond ook de gewoonte om – bij testament of fundatie – de jaargetijden te koppelen aan de uitdeling van brood aan de armen. In Hoogstraten waren verschillende jaargetijden met brooduitdeling. Voorbeelden zijn de brooduitdeling op de jaargetijde van Kanunnik Van Erven, (de stichter van het Klein Seminarie), Jozef Croes-Bruyninckx, Hendrik en Christina Merckx. Het tweede gedeelte van de tentoonstelling wijst ons op “symbolen van armoede in de St.-Katharinakerk” zelf. Voorbeelden daarvan vinden we terug in het klein en groot gestoelte, in de wandtapijten, in schilderijen en beelden. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

29


HOOGSTRATEN

Recente verkaveling wint ‘Bankt zoekt Buurt�

Open Infoavond Wereldsolidariteit HOOGSTRATEN - Zeker zeven op tien Fillipino’s sterven zonder dat ze ÊÊn keer in hun leven een dokter hebben gezien en zowat 80.000 baby’s sterven jaarlijks aan ziektes, die men kon voorkomen. Op maandag 9 mei 2011 heb je de kans om te komen luisteren naar het verhaal van twee gezondheidswerkers in de Filippijnen. Zij hebben zich verenigd in de Alliance of Health Workers. In welke omstandigheden proberen zij mensen verder te helpen? Waar proberen zij een verschil te maken? Waarom verenigingen zij zich in een vakbond? en zo veel meer kom je die avond te weten. Onze gasten zijn: s %MMA 3 -ANUELverpleegster in Manila en Nationale voorzitster van AHW s *ONATHAN ! 0LACIDO openbare functie (kaderlid gezondheidszorg) en vice president in Mindanao voor AHW

Een 75-tal inwoners van de buurt vierden mee feest. (foto Liesbet Janssens) HOOGSTRATEN - Zaterdagavond 26 maart was het feest in de Remi Lensstraat en het E. Van den Akerplein. De buurt kwam als winnaar uit de bus van de wedstrijd “Bank zoekt Buurtâ€?, een initiatief van Vorming Plus kempen in samenwerking met het stadsbestuur. Er werden 21 voorstellen uit negen verschillende buurten ingediend. De jury koos voor het voorstel van beide straten, een relatief recente verkaveling in Hoogstraten, omwille van de leuke ideeĂŤn, de geschikte locatie en het enthousiasme van de bewoners. De creativiteit kwam ook tot uiting in een teken-

en ontwerpwedstrijd voor de kinderen. De keuze was moeilijk maar uiteindelijk koos de buurtjury voor de kleurtekening van Amelie Hutsebaut en de koekjesbanktaart van Polle, Warre, Tesse en Ditte Lemmens als winnaars. Voor de realisatie van de bank is er nog overleg nodig. Het eerste buurtbankoverleg vindt plaats op maandag 2 mei om 20 uur in het administratief centrum, Vrijheid 149 in Hoogstraten. Interesse om als buur deel te nemen? Geef dan een seintje aan Jo Van Hullebusch, Remi Lensstraat 3 of aan de Dienst Samenleving, ronny.pijpers@ hoogstraten.be (fh) Alliance of Health Workers is een vakbond voor personeel in de gezondheidssector en telt zo’n 21.000 leden. Zij ondersteunt enerzijds de werknemers, via opleidingen, juridisch advies ... en kaart anderzijds de problemen waarmee hun leden geconfronteerd worden aan bij belanghebbenden en de overheid. SpeciďŹ eke aandacht gaat uit naar de stijgende migratie van werknemers uit de gezondheidssector.

Programma: s s s s

)NTRO 7ERELDSOLIDARITEIT )NTERVIEW GASTEN UIT HET :UIDEN +EMPENSE TANDARTSEN IN DE &ILIPPIJNEN ,ENTECAMPAGNE +OM OP VOOR GEZONDHEIDSzorg wereldwijd s $OE DE FRUITSHAKE

Waar en wanneer? Op maandag 9 mei vanaf 19.30 uur in zaal Pax. Er is een tolk Engels – Nederlands voorzien. De toegang is gratis en de organisatoren zorgen voor een hapje en drankje. (fh)

30

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Knoppendag bij Digidak

Langs kerkpaadjes en oude voetwegen Voorjaarswandeling Erfgoed Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Digidaks zijn openbare computerruimten waar iedereen gratis gebruik kan maken van de computers, printer, scanner en internet. Het is de perfecte plaats om alles te weten te komen over de werking van de pc en het internet. In digidak is er altijd een begeleider die samen met jou de eerste stappen op de informatiesnelweg zet en die je helpt met al je computervragen. In digidak Mouterij in het buurthuis in de Mouterijstraat organiseren wij elke maand in het voorjaar een themanamiddag.

Knoppennamiddag

Groot-Hoogstraten - De werkgroep Oude Voetwegen en Erfgoed Hoogstraten nodigen u uit: wandel mee over oude kerkwegels, voetweggetjes en zandwegen door Wortel, Castelré, Minderhout en Hoogstraten. Deze prachtige wandeling, die zoveel mogelijk het spoor van de oude voetwegen volgt, loopt langs verschillende monumenten, zoals het Withof, de Laermolen en het vroegere kasteel van Hoogstraten. Kortom: de moeite waard om mee te stappen! Met een beetje geluk wandelen we die dag een nieuw heropende oude voetweg in. Waar precies? Dat blijft nog even een verrassing. Denk eraan! Voorzie best een paar laarzen of stevig wandelschoeisel. Vertrekpunt: De Guld in Wortel (aan de kerk), 13.30 uur; deelname is gratis. De terugkeer is voorzien rond 16.30 uur. Meer weten? www.erfgoedhoogstraten.be (ms)

Dagelijks komen er nieuwe apparaten op de markt, het ene al ingewikkelder dan het andere. Spijtig genoeg worden de gebruiksaanwijzingen er niet duidelijker op. Kocht jij of kreeg je onlangs een huishoudelijk apparaat of een elektronisch toestel waarvan je niet weet hoe het te gebruiken? Lig jij ook in de knoop met de knoppen van sommige elektronische apparaten? Kom dan op dinsdag 15 februari of dinsdag 17 mei naar digidak Mouterij. Tussen 14u en 17.30u staat digidak klaar om je te helpen of te informeren bij het gebruik van je gsm, wekkerradio, gps, Je kan er terecht met allerhande vragen en problemen. Indien mogelijk breng je best de handleiding en eventueel je apparaat mee. (fh)

Buitenspeeldag in De Mosten … en de strafinrichting HOOGSTRATEN – Niet minder dan 173 Vlaamse gemeenten namen op woensdag 6 april deel aan de “buitenspeeldag”. Het recreatiedomein De Mosten in Meer was gratis toegankelijk voor kinderen en ouders en met een 500-tal bezoekers kan de jeugddienst terugblikken op een uiterst geslaagde dag. Maar ook in de speeltuin van het penitentiair schoolcentrum in Hoogstraten konden de gedetineerden samen met hun kinderen ‘in alle vrijheid’ hun hartje ophalen. ‘We voeren al jaren een gezins- en kindvriendelijk beleid. We bereiden onze 170 gedetineerden voor op de reïntegratie in de samenleving’, zegt directeur Serge Rooman. ‘Kinderen zijn daarbij de zwakste schakel. Een gezin dat de detentie goed doorstaat, heeft meer slaagkansen na de vrijlating.’ (fh)

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

184

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

31


HOOGSTRATEN

Nieuws uit de Bib Weken van het reisboek

Slot Kinder- en Jeugdjury

Samen met de bibliotheken van Baarle-HertogNassau, Merksplas en Rijkevorsel organiseert de Hoogstraatse bib in mei de Weken van het reisboek. Reisgidsen en -verhalen staan in de kijker. Elke bibliotheek organiseert ook een of meerdere lezingen en workshops rond reizen. India, Afrika, het voormalige IJzeren Gordijn en zelfs de Zuidpool komen aan bod. Een mooi overzicht vind je in de speciale folder die je in alle bibliotheken kan krijgen. In de bibliotheek van Hoogstraten vertelt Marita De Sterck over meisjes die vrouwen worden. In tegenstelling tot de meeste volksverhalen laat zij ook de ruwe randen en pikante kantjes van het opgroeien van meisjes aan bod komen. Haar zestig favoriete verhalen heeft zij gebundeld in haar boeken ‘Bloei’ en ‘Stoute meisjes overal’. Volksverhalen uit onze streken over de pekduivel en de floddermadammen komen aan bod, maar ook de rest van de wereld biedt tal van interessante vertellingen. Assepoes, Sneeuwwitje en Roodkapje duiken overal op, maar in een heel ander kleedje. Ontdek samen met Marita De Sterck deze boeiende wereld van ongekuiste volksverhalen op donderdag 5 mei om 20.00 uur in de Hoogstraatse bib. Deelname aan een lezing kost 2,50 euro. Een inkomkaart voor alle activiteiten kost 5 euro. Vooraf inschrijven is verplicht. De activiteiten tijdens de Weken van het reisboek worden in samenwerking met Vormingplus Kempen georganiseerd.

Sinds september zijn de leden van de Kinder- en Jeugdjury aan de slag. Ze lezen en beoordelen 10 boeken. Maandelijks komen zij samen en bespreken 2 boeken. Als afsluiter organiseert de bib een feestelijk slot waarop het oordeel van de jury bekendgemaakt wordt: welk boek viel het meeste in de smaak? De jury stelt haar top 10 van hun favoriete boeken op. Op 22 mei vindt er een nationaal KJV-feest in Brugge plaats. De juryleden van Hoogstraten kunnen daaraan deelnemen onder begeleiding van een bibliotheekmedewerker. De feestelijke afsluiting in Hoogstraten vindt op 4 mei 2011 om 13.30 uur in de hoofdbibliotheek plaats. Het nationale slotfeest start op zondag 22 mei om 11 uur in het Concertgebouw te Brugge. Enkel KJV-leden kunnen hieraan deelnemen.

Wally De Doncker op bezoek

Hij daagt de toehoorders uit om samen te zingen. Vanuit deze heel unieke sfeer maken de kinderen kennis met boeken zoals Mijn neefjes zijn wolven, Een opa met gaatjes en Een touwtje naar de maan. Op donderdag 5 en vrijdag 6 mei geeft Wally De Doncker 4 lezingen om 9.00 en 10.30 uur in de hoofdbibliotheek. Dit aanbod is naar de scholen gericht.

Doe mei maar een doeboek Mei is hét moment om in actie te schieten. Steek je handen uit de mouwen in en rond je huis. Ruim op die rommel, duik in je moestuin, experimenteer in de keuken en geef je relatie een lenteboost! Omdat een goede voorbereiding het halve werk is, helpt de Hoogstraatse bib je op weg met de actie “Doe mei maar een doeboek”: nieuwe handige boeken in de categorieën koken, huis & tuin, wellness en hobby & creatief staan in de kijker op een speciale thematafel. Je vindt er ook een boekje vol informatie over deze actie en de gekozen titels.

Wally De Doncker vertelt aan de leerlingen van het 5de leerjaar over zijn inspiratiebronnen voor zijn jeugdboeken. Zijn vertelstof vindt hij vaak in gewone gebeurtenissen uit zijn leven. Hij componeert ook liedjes voor zijn boeken.

Reünie oud voetballers Luizenmarkt HOOGSTRATEN - Luizenmarkt was destijds als gebuurte actief betrokken bij de oprichting van de gebuurtenvoetbal in Hoogstraten. Jarenlang werd deelgenomen aan de gebuurte- en bekerwedstrijden tot uiteindelijk de gebuurtenvoetbal teloorging door gebrek aan actieve ploegen. Enkele oud-spelers vonden het opportuun om de verschillende generaties voetballers samen te roepen voor de eerste reünie van oud spelers Luizenmarkt. Op zaterdag 2 april kwamen niet minder dan 59 personen al dan niet met hun partner samen en maakten er een gezellige avond van. (mh/fh)

Bloedgeven HOOGSTRATEN - Op woensdag 25 mei kan u bloed komen geven in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof te Hoogstraten. U bent er welkom van 17.30 tot 20.30 uur.

32

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Opening toeristisch seizoen - Welkom in Hoogstraten

Zondag 1 mei wordt het toeristisch seizoen geopend met als thema “Welkom in Hoogstraten” Voor het stadhuis is er van 10 tot 17 uur een specialiteitenmarkt met gratis proevertjes en verkoop van Hoogstraatse specialiteiten. U kunt er proeven van de heerlijke Hoogstraatse aardbeien, paprika’s en tomaten of kennis maken met de paardenmelkproducten van paardenmelkerij ’t Groeske en de honingproducten van de Sint-Ambrosiusgilde. Er zijn de chocolade Begijntjes, ter plaatse gebakken Erbizzemkes, artisanaal bereid Hoeveijs van ’t IJsklompke en lekkere combinaties van Fair Trade Hoogstraten en plaatselijke producten. En om dit alles door te spoelen de smaakvolle streekbieren van de Scheldebrouwerij. Omdat de opening van het toeristisch seizoen dit jaar samenvalt met Erfgoeddag, Meer Markt en een tentoonstelling van de jong talent van Salon 23 in het klooster van Meer worden enkele met elkaar verbonden door middel van een toeristische Hop on Hop off bus. - Hoogstraten – Meer: stopplaatsen begijnhof & klooster Meer - Hoogstraten – Wortel: stopplaatsen klooster Spijker & Klapekster

Het OCMW Hoogstraten de firma’s Vanhout, Van Roey en de Antwerpse bouwwerken nodigen u uit op de

Zondag 15 mei van 10 tot 17 uur WOON- en ZORGCENTRUM HOOGSTRATEN

Elke bezoeker krijgt een stempelkaart; wie minstens drie locaties bezoekt, maakt kans op een ballonvaart, geschonken door Veiling Hoogstraten. (fh)

De gouverneur op bezoek

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES HOOGSTRATEN – Op vrijdag 1 april bracht provinciegouverneur Cathy Berx een werkbezoek aan Hoogstraten. In het stadshuis werden een aantal lopende en toekomstige dossiers besproken en daarna bracht het gezelschap een bezoek aan het Woon- zorgcentrum in aanbouw. De gouverneur was vol lof over de vernieuwende aanpak van het project. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

33


HOOGSTRATEN

Afscheid van een prachtige dreef

We zullen ze missen, de indrukwekkende dreef achter het Klein Seminarie. De bomen waren aangetast met de bloedingsziekte en moesten verdwijnen. HOOGSTRATEN - Het Klein Seminarie zal wellicht volgende week afscheid moeten nemen van één van haar zichtbepalende groene accenten. De dreef op de sportvelden moet gerooid worden. Op termijn voorziet de school wel in het vervangen van de bomen. Alleen, paardenkastanjes zullen er niet opnieuw kunnen aangeplant worden.

dat het verdict noodgedwongen luidde dat de volledige dreef moet gerooid worden. In eerste instantie wilde de school dit in fazen laten uitvoeren, maar doordat het wegdek van de dreef er na de harde winter zo slecht bijligt dat dit al op korte termijn al grondig vernieuwd moet worden, is er in overleg met het stadsbestuur voor gekozen om de volledige dreef nu te kappen.

De huidige bomen zijn immers aangetast. Dat is ook de reden waarom de bomen moeten verdwijnen. Vorig jaar braken enkele dikke takken af, een gevaarlijke situatie. De school liet de bomen onderzoeken door een boomverzorgingsbedrijf uit Ravels. Het onderzoeksrapport vermeldt dat de conditie van de bomen verzwakt is. Het merendeel is aangetast door de mineermot, maar voorlopig leverde dat al bij al minder schade op dan werd gevreesd. Wel bedenkelijk is de aantasting door de bloedingsziekte, meer dan de helft van de bomen lijdt hier al aan. Hierdoor kunnen er snel stukken van de kruin afsterven. Deze ziekte zet zich door via het wortelgestel en verspreidt zich onherroepelijk over heel de dreef. Tenslotte was één boom aangetast door honingzwam die het stamhout gevaarlijk verzwakt.

Niet alleen de boomverzorgers kwamen ter plaatse. Op vraag van de school werd ook het advies ingewonnen van boswachter en de technische dienst van de gemeente. De kapvergunning werd toegekend. Zoals het er nu naar uitziet, worden de 51 resterende bomen gerooid in de tweede week van de paasvakantie. In een volgende fase wordt het volledig versleten wegdek duurzaam aangepakt. Pas wanneer er een nieuw wegdek ligt, zullen er heraanplantingen gebeuren. Het blijft hoe dan ook de bedoeling van de school om het dreefkarakter te bewaren. Er is nog niet beslist welke boomsoort zal gebruikt worden, in ieder geval mag het geen wilde kastanje meer zijn.

Omdat de conditie van de bomen niet meer kan verbeteren, wordt de situatie onveilig. Vandaar

De vertrouwde monumentale groene dreef aan de achterzijde van de school zal noodgedwongen pas na een flink aantal jaren terug het uitzicht kunnen bepalen. (A.O.)

Ecocyclo: fiets mee tijdens de bioweek HOOGSTRATEN - Van 4 tot 12 juni viert de biosector feest en uiteraard doet ook Ecocyclo Hoogstraten mee. Op zondag 5 juni brengt een geleide fietstocht u langsheen de mooiste plekjes van Hoogstraten en toont initiatieven van duurzame landbouw en Fair Trade. Tijdens de fietstocht wordt er halt gehouden bij het biokippenbedrijf van Andre Delcroix, het Ecoduct en het tuinbouwbedrijf van Jan Van Alphen, waar u onder andere kennis maakt met de kiwibes. Onderweg is een (h)eerlijke picknick voorzien; u kunt kiezen uit een biobroodje met kip en currysaus of een vegetarisch biobroodje met Spaanse tortilla. We starten om 11 uur aan het kringloopcentrum WEB in Meer. Inschrijven kan nog tot 31 mei bij de dienst voor toerisme (03 340 19 55 / toerisme@hoogstraten.be). Het einde is voorzien omstreeks 14.30 uur. U betaalt hiervoor vijf euro, maar daar zit uiteraard de lunch, de vakkundige uitleg en begeleiding mee inbegrepen. (fh)

Ecocyclo Hoogstraten is een initiatief van Stadsbestuur Hoogstraten i.s.m. Landbouwraad, Milieuraad, Mondiale Raad, Trekkersgroep Fair Trade Gemeente.

Week van de amateurkunsten HOOGSTRATEN - De week van de Amateurkunsten (WAK) is een groots sociaal gebeuren: naar buiten treden met kunst, anderen verbazen, inspireren en boeien, daar staat de WAK voor! Uiteraard dient kunst ook als uitlaatklep van het hart: emoties, zielenroerselen, frustraties en verlangens die uitmonden in verrassende creaties. Iedereen die graag kunst beleeft en bekijkt is welkom! Ook in Hoogstraten beweegt er heel wat rond amateurkunsten: tijdens de WAK doen de Hoogstraatse etalages dienst als persoonlijke expositieruimtes voor onze lokale kunstenaars. ‘Windowshoppen’ krijgt vandaag alvast een extra dimensie! Geniet ervan… (red)

Info over autisme Hoogstraten - Op woensdag 31 mei is er een praatcafé over autisme in het lokaal van de St.Jorisgilde, Brouwerijstraat 2 te Hoogstraten. Deze avond staat open voor mensen die in aanraking komen met autisme. Tussen 20 en 22.30 komt u meer te weten en kan u ervaringen uitwisselen over autisme. Voor meer informatie 0497/84.65.74. Doepa verzorgt doeactiviteiten voor personen met autisme. Meer informatie over deze werking kan je bekomen op het nummer 0476/99.67.39 of op het internet www.doepa.be

34

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Kinderkunstmarkt op de Vrijheid

Vierde voorstelling voor ’20-jaar Tinello’ HOOGSTRATEN Op een viering van ‘20-jaar-Tinello’ mocht Het Veussels Tonjel niet ontbreken. Daarom zijn we erg blij om jullie op donderdag 19 en vrijdag 20 mei de productie ‘Wielemans’ van de auteur Bart Spaey te kunnen brengen.

HOOGSTRATEN - Je bent jong, nog héél jong, en toch wil je al wat. OK, je sport misschien af en toe met de vrienden of vriendinnetjes, je leest ook dolgraag een boek maar toch voel je dat er nog wat blijft kriebelen. Zelf achter een drumstel plaatsnemen bijvoorbeeld, dat zou pas cool zijn. Of meespelen in een soap op T.V., stel je voor! Of wie weet…, eigenhandig een echt kunstwerk maken waar iedereen vol bewondering naar kijkt, dat zou toch ook wel fantastisch zijn. En waarom ook niet? In Hoogstraten zijn er academies waar je dat op een toffe manier kan ontdekken en waar je al die dingen al spelend kan leren. Kom dit ontdekken op de eerste ‘KINDERKUNSTMARKT’ van Hoogstraten. Het wordt een hele speelse en aangename namiddag voor alle kinderen, in het centrum van Hoogstraten. De aangename en ruime voetpaden zijn ons podium en de winkeletalages vormen daarbij het sfeervolle decor. Alle kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen gratis deelnemen terwijl de mama’s en papa’s genieten van het wonderlijke schouwspel, een gezellig terrasje doen of tussendoor even gaan shoppen.

Keuze genoeg. De kinderen kunnen er vrij kiezen tussen muzikale, beeldende of spannende toneelspelletjes. Of zou je echt àlles wel eens willen uitproberen? Geen probleem. Gewoon doen! En wat ook zo tof is, iedereen gaat met zelf gemaakte kunstwerkjes naar huis. Wat denk je? Spreek af met vrienden of vriendinnetjes en kom samen de wonderlijke fantasiewereld van kunst ontdekken op de unieke Hoogstraatse KINDERKUNSTMARKT? Wat zou dat spijtig zijn als je dit mocht missen.

Praktische info KINDERKUNSTMARKT op zaterdag 28 mei van 13.30u tot 16.30u (deelnemertjes melden zich ten laatste aan om 15.00u) . Plaats: Brede voetpaden op de Vrijheid, recht tegenover de kerk. Deelname: gratis voor alle kinderen van 5 tot 12 jaar (met gratis verfrissing). De organisatie is in handen van de Hoogstraatse academies, IKO en de academie voor muziek en woord, met steun van het stadsbestuur. (jm/fh)

In de loop der jaren is er een band ontstaan tussen Het Veussels Tonjel en Tinello. Er worden wederzijds waar mogelijk hand- en spandiensten verleend en rekwisieten uitgeleend, maar spelers ( Ilse Goris en Peter van Doninck) van HVT hebben in het verleden ook al een gastrol vervuld bij Tinello. De Tinello-speler Erik Sterck heeft voor 3 producties de regie bij HVT verzorgd en last-but-not-least : Paul Ooms, de man die deze productie heeft geregisseerd, stond mee aan de wieg van Tinello : hij acteerde in, en regisseerde menige Tinello-productie. Wielemans is een erg intimistisch stukje toneel. De auteur bekijkt hierin het leven vanuit de ogen van een man die MS heeft en daardoor in een rolstoel zit. Cynisch en zonder hoop verliest hij stilaan alle levenskracht en geeft hij zijn leven op . In enkele krachtige en diepmenselijke scènes graaft dit ‘realtheater’ intens verder in de essentiële thema’s van het leven en van de liefde. Met de gastopvoering voor Tinello begint HVT aan een nieuwe uitdaging . Dit jaar brachten zij als experiment in het voorjaar een tweede productie in cultuurclub DeSinger in Rijkevorsel met als opzet theater met inhoud te brengen voor een nieuw publiek en op een andere locatie . Dit stuk is verder erg geschikt om ook gastoptredens te verzorgen , eventueel gekoppeld aan een themanamiddag of –avond . Traditioneel speelt HVT al bijna 25 jaar voornamelijk kluchten in het parochiecentrum van Rijkevorsel, eind december en begin januari . Alle info en eventuele contactgegevens vindt u op www.tveusselstonjel.be . ‘Wielemans’ van auteur Bart Spaey door ‘Het Weussels Tonjel’ op donderdag 19 en vrijdag 20 mei om 20 uur in zaal St.-Cecilia. Reserveren op het nr 03 314 34 36 (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

35


HOOGSTRATEN

Neos-Hoogstraten bestaat 20 jaar

Naar aanleiding van haar 20-jarig bestaan (19912011) wil Neos ons haar betekenis, enkele van haar doelstellingen en doelgroepen en de belangrijke pijlers waarrond ze werkt, toelichten. Neos staat voor Netwerk voor ondernemende senioren en is gegroeid in de schoot van het UNIZO (vroegere NCMW) en het CMBV (het huidige Markant). De zelfstandigheid, die heel wat leden vroeger aan de dag legden, uit zich ook na hun beroepsleven. Het opleidingsniveau en de verworven kennis en vaardigheden... zorgen ervoor dat Neos dat aparte plaatsje in het seniorenlandschap bekleedt. De oprichting van CRM-nationaal dateert van 23 april 1980; vanaf 2004 veranderde “CRM” in “Neos”. Neos werkt als socio-culturele vereniging mee aan een zinvolle en kwalitatief hoogstaande invulling van de vrijgekomen tijd. Via 180 plaatselijke clubs, verspreid over heel Vlaanderen, groepeert Neos meer dan 27.150 leden. Dit aantal is de laatste jaren sterk gegroeid en blijft nog altijd in stijgende lijn gaan. Neos werkt rond vier belangrijke pijlers: s Ontmoeting... Sociale contacten onderhouden met leeftijdsgenoten is belangrijk, zeker voor oudere mensen. Via Neos blijven senioren elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten. Dit gebeurt niet alleen in vergaderingen, voordrachten en uitstappen, maar ook bij het zwemmen, kaarten, biljarten, wandelen en fietsen.

s Maatschappelijke betrokkenheid... Ouderen leven niet geïsoleerd. Actief deelnemen aan het maatschappelijk leven en debat, opkomen voor de belangen van de eigen generatie en solidair zijn met hen die het moeilijker hebben...Ook dat is een pijler van Neos. Goed om weten is dat Neos-Hoogstraten jaarlijks financiële steun verleent aan de plaatselijke Missiekring, aan Broederlijk Delen, Trias en “Kom op tegen Kanker”. s Vorming... Men is nooit te oud om te leren. Voordrachten, bedrijfsbezoeken, daguitstappen en meerdaagse reizen staan centraal in het Neos-programma. s Cultuur... Cultuurliefhebbers komen binnen Neos rijkelijk aan hun trekken. Door geleide bezoeken aan musea, tentoonstellingen, theater, muziek, dans of film brengt Neos haar leden in contact met het culturele leven. Neos-Hoogstraten werd opgericht op 29 april 1991 en heeft haar zetel op het adres van de secretaris Burg. Van Aperenstraat 13/1. Haar voornaamste doelstellingen zijn... s het uitbouwen op lokaal vlak van een christelijk geïnspireerde socio-culturele beweging voor de senioren uit de middengroepen s het verdedigen van de belangen van de aangesloten leden o.a. in de Ouderenraad. s het bevorderen van een waardevol en een gelukkig beleven van de pensioenleeftijd voor de aangesloten leden. Om deze doelstellingen te bereiken zal de club o.a. socio-culturele activiteiten organiseren, de leden informeren en hun belangen verdedigen in de geëigende beleids- en adviesorganen. De vereniging richt zich speciaal tot personen uit de volgende doelgroepen: zelfstandigen, middenstanders, vrije beroepen, onderwijs, kaderpersoneel, ambtenaren en bedienden. Neos-

Hoogstraten staat echter open voor iedereen die akkoord gaat met bovenvermelde doelstellingen en die zich THUIS kan voelen binnen onze club. In 1991 gestart met 30 leden is de club nu uitgegroeid tot een vereniging met 225 leden. De club heeft zo een definitieve plaats verworven binnen de Hoogstraatse leefgemeenschap. Neos-Hoogstraten viert het 20-jarig bestaan op zaterdag 7 mei a.s. met een eucharistieviering,opgeluisterd door het Piuskoor, in de begijnhofkerk (11u) en een feestviering in de feestzaal van “Hof ter Smisse” (12.30 uur)

Activiteiten mei Woensdag 11 mei PETANQUE in Markdal om 14.00 uur Zaterdag 07 mei Jubileumviering 20 jaar Neos Hoogstraten Maandag 16 mei FIETSTOCHT halve dag naar Meersel-Dreef. Bijeenkomst aan het lokaal om 13.30 uur. Maandag 30 mei FIETSTOCHT halve dag naar Ulicoten en Baarle. Bijeenkomst aan het lokaal om 13.30 uur. Dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 mei KAARTEN en BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St.-Jorisgilde. Dinsdag 10 mei RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Woensdagen 04-11-18 en 25 mei ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in De Wildert. Woensdagen 04-11-18 en 25 mei AQUAJOGGEN om 11.30 uur in De Wildert. Donderdagen 5, 12, 19 en 26 mei NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur, bijeenkomst in Castelré

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

36

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

www.kempimeubel.be


HOOGSTRATEN

Brugfigurenproject zoekt vrijwilligers

Een boeiende ervaring

Infovergadering op 12 mei HOOGSTRATEN - Soms kunnen kinderen een steuntje gebruiken bij hun schoolloopbaan. De thuissituatie, taalachterstand of een tegenslag kunnen drempels zijn om basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen te leren. Daarom start het Rode Kruis Hoogstraten in samenwerking met het stadsbestuur en CLB Kempen volgend schooljaar met het “brugfigurenproject”. In deze werking vormen vrijwilligers van het Rode Kruis de brug tussen de school en thuis voor kinderen uit het basisonderwijs die te kampen hebben met (tijdelijke) leermoeilijkheden. Het project richt zich vooral op maatschappelijk kwetsbare kinderen en gezinnen. Zij krijgen ondersteuning van een vrijwilliger die gedurende het schooljaar op wekelijkse basis één of twee keer langskomt om te helpen met het huiswerk, een spelletje of uitstap te doen, voor te lezen, enz. Bovendien maken de vrijwilligers de ouders wegwijs in rapporten, oudercontact en schoolactiviteiten. Zo wil men het contact tussen de school, de ouders en de leerlingen verbeteren en ook de onderwijskansen van de kinderen verhogen. Voor dit project zoekt men enthousiaste vrijwilligers, die minstens 18 jaar oud en vlot Nederlandstalig zijn. Geïnteresseerd? Kom dan naar de infovergadering op donderdag 12 mei om 20 uur in het Rode Kruislokaal, Slommerhof 18 te Hoogstraten. Wel graag vooraf een seintje als u komt. Later volgt nog een vormingsavond of -middag voor de vrijwilligers. Meer info: Rode Kruis Hoogstraten, Annemie Sterkens, tel.: 03 314 13 45 of Dienst samenleving, tel.: 03 340 19 59 of via mail samenleving@ hoogstraten.be (fh)

20 km door Brussel Sponsor ‘Kom op tegen kanker ste

HOOGSTRATEN – Op 29, 30 en 31 juli geniet Hoogstraten voor de 8 maal van een internationaal folklorefestival. Ook dit jaar treden er groepen uit een groot aantal verschillende landen op. Er zijn al definitieve afspraken met een Chinese folkloregroep, een folkloregroep uit Costa Rica en een muziekgroep & dansgroep uit Mexico. Heb je belangstelling om tijdens deze 3 dagen één of meerdere buitenlandse gasten te ontvangen, of wil je daarover inlichten, aarzel dan niet om contact op te nemen met Chris Aerts per mail langs Chris.aerts@gelmelzwaaiers. be of telefonisch op het nr. 03 314 79 32. Neem ook eens een kijkje op www.gelmelzwaaiers.be (fh)

BRUSSEL / HOOGSTRATEN - Vertwijfeling en wanhoop, moed en toch weer hoop, blijven vechten, niet opgeven. Zeer intense momenten… Dat en nog veel meer, brengt kanker met zich mee. Iedereen heeft of krijgt er mee te maken, rechtstreeks of onrechtstreeks: familie, buren, vrienden, collega’s. Gelukkig geneest de helft van de kankerpatiënten, door hún strijd en úw hulp. Kinderen en kanker, palliatieve zorg, psychosociale ondersteuning, vernieuwende initiatieven, wetenschappelijk onderzoek, zelfhulpgroepen, preventie en informatie, daar gaat het geld van ‘Kom op tegen kanker’ naartoe. En weten jullie het nog? Gezond leven begint met veel groenten en fruit, veel variatie in het eten en meer bewegen. Dit leidt tot calorieverbruik en het stimuleert het hele metabolisme. De ‘Ziekte van Wegener’ is ook een taaie en ze bezorgt mij heel wat kleinere ongemakken. Vervelend, maar niet erg. Daardoor is lopen zeker niet haalbaar, wandelen misschien. Maar Jan Hendrickx heeft ook de smaak te pakken van de sponsoring en net als in 1997 en 2009 zal hij in 2011 trachten de 20 km door Brussel te lopen en aan een hazentempo. Samen gaan we deze sponsoring tot een goed einde brengen door jullie steun. Zondag 29 mei: de 20 km door Brussel en voor de tiende maal (’93-’95’97-’99-’01-’03-’05-’07-’09-‘11) geven wij iedereen de kans om ons te sponsoren per kilometer, ten voordele van Kom op tegen kanker! Graag nodigen wij ook jou uit om ons te sponsoren. Laat het weten voor 29 mei aan Marcel Verschueren, Katelijnestraat 66, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314.45.32, gsm 0476 90.58.52, e-mail: marcel.verschueren2@telenet.be of Jan Hendrickx, Loenhoutseweg 25, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314.39.66, gsm 0474 38.02.06, e-mail: hendrickx.j@skynet.be Bedragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Na 29 mei zullen wij u verzoeken het bedrag dat u voorstelde, rechtstreeks aan KOM OP TEGEN KANKER over te maken - bij succes. We geraken toch zeker voor deze jubileumactie weer aan het record van 8.000,00 euro, wedden? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. (Marcel Verschueren en Jan Hendrickx)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

37


HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Jaak Van Dyck en Mariette Goetschalckx

Hard werken en graag op reis “’s Voormiddags werken en ’s namiddags vrij” , dat is de dagindeling van de 2 gepensioneerde jubilarissen Jaak en Mariette die op 18 april hun gouden bruiloft vierden. Dat is natuurlijk niet altijd zo geweest, wel integendeel. Zoals de meesten van hun generatie waren het harde werkers, vooral Mariette die een indrukwekkend aantal jobs en jobkes op haar palmares heeft verzameld.

Naar kostschool om goede manieren te leren Mariette’s leven begon in 1939 op een boerderij in Gammel. Ze ging, samen met haar 4 broers en zussen, te voet naar school in Rijkevorsel, een hele afstand voor jonge beentjes. Maar gelukkig woonden haar beide grootouders in het dorp zodat ze daar ’s middags konden verpozen. Mariette heeft daar haar mooiste kinderherinneringen aan. Op haar 12de werd ze op kostschool gestuurd, “om goei manieren te leren”, zei haar moeder waar ze twee jaar is gebleven.. Terug thuis was het hard werken geblazen. Vader Goetschalckx was ziekelijk en daarom kwam veel van het zware werk op de akker op de schouders van de opgroeiende kinderen. Mariette had wel de stille wens om voor coiffeuse te mogen leren maar dat werd kordaat afgewezen: “Ga jij maar onder de koeien coifferen …” Na enkele jaren thuisblijven ging Mariette in dienst bij hotel De Tram in Hoogstraten. Daar was het werk zo mogelijk nog zwaarder; zo werd de hele hotelwas nog grotendeels met de hand gedaan . Enkel op woensdag was Mariette vrij maar ook dan probeerde haar werkgeefster haar daar te houden: “Madame kwam zo eens op het veld bij mij thuis aan toen we juist aan het hooien waren en wilde dat ik met haar meekwam.” Op haar 19de vond Mariette een job in het rusthuis in Hoogstraten; ze moest daar vooral kuisen, het eten ronddragen en het haar van de bewoners kammen: “Dat was een goeie job”.

Geen pastoor geworden Jaak is ook van boerenafkomst, zoon van Sus Van Dyck uit de Moerstraat en geboren in 1937 in een gezin van 9 kinderen. Meestal ging hij, zoals de broers en zussen, te voet naar school maar hij kreeg al gauw een fiets zodat hij wat vlugger thuis kon zijn “om rapper aan het werk te kunnen gaan”, zegt Jaak. Op zijn 12de ging hij naar het seminarie. Dat was op aanraden van onderpastoor Vlaminckx die meende dat “bij de Van Dyck-en toch ene jongen

38

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

pastoor moest worden”. Maar dat viel anders uit, na 2 jaar tussen de seminariemuren had Jaak het wel gezien. Dan nog liever de akker op maar nog liever een job buitenshuis en dat werd er een bij een bouwfirma in St.Lenaarts. Daar bleef Jaak tot hij in het leger moest: 17 hele maanden in Soest in Duitsland.

Heilig Bloed 1958 Vinnige Mariette was er al “vroeg bij” zoals men dat zegt als er vrijers verschijnen. Er waren er al 2 gepasseerd toen ze kennis kreeg met Jaak. In het begin waren er eventjes 2 Jaak-en in het spel; die andere was Jaak Geens. Die begeleidde, samen met Jaak van Dyck, Mariette naar huis met Heilig Bloed. Maar onderweg bedacht Jaak Geens zich en keerde hij liever terug naar de foor. De andere Jaak had zijn lief gevonden en hij bleef naar Gammel komen. Eerst met de fiets, al eens met de moto en soms met de grote Amerikaanse slee (Packard) van vader Sus. Die had een bijzonder grote achterbank wat zorgde voor veel pret op tijd en stond. De vrijage duurde 3 jaar want ten huize Goetschalckx mocht niemand trouwen voor zijn of haar 21ste verjaardag. In 1961 was het dan zo ver: in het gezin Van Dyck trouwden er toen 4 in hetzelfde jaar en Jaak was daarbij. De bruiloft werd gevierd in “den James” in Rijkevorsel en het jonge paar ging wonen in een nogal bouwvallig huis aan de Acaciadreef op het domein De Hees. Jaak en Mariette wilden natuurlijk zo vlug mogelijk een eigen huis bouwen en dat gebeurde op de gronden van de Van Dyck-en in de Moerstraat

Het harde werken In 1965 verhuisden Jaak en Mariette naar hun nieuwe huis. De kleine Swa, hun eerste kind, was toen al 3 jaar, kleine Michel kwam in oktober van hetzelfde jaar. Deze twee zonen hebben later voor 3 kleinkinderen gezorgd. Door de zorg voor de kinderen kon Mariette niet meer buitenshuis gaan werken en dat deed ze juist zo graag: “Tussen 4 muren kan ik het moeilijk uithouden..” En dus ging Mariette thuis aan de slag met aardbeien- en augurkenteelt, ze ging poetsen her en der, in een restaurant gaan helpen en ten slotte werd ze ook nog “kotmadame”. Gedurende verschillende jaren kwamen


HOOGSTRATEN er tijdens het schooljaar 2 jongens bij het gezin Van Dyck inwonen; die deden hun middelbare studies in Hoogstraten maar konden niet terecht in een internaat hier. . Zo speelde Mariette moeder voor hen en had zo alweer een ander jobke bij. Maar dat was niet het laatste wat ze deed.; in 1985 ging ze in dienst bij “De Ster” Daar was een nieuwe directeur aan het hoofd van het bedrijf gekomen en die werd door de firma in Hoogstraten gehuisvest en kreeg er een huishoudster bij in de persoon van Mariette. “Ook dat heb ik altijd graag gedaan maar toen die man weg ging, vond ik het beter om ook met mijn laatste job te stoppen; toen was het ook al 1997.

Aan de slag met het nieuwe internet Facebook dan kom je best ook naar de workshop voor gevorderden de dag nadien. Les 2: Facebook 2 In deze workshop maak je verder kennis met Facebook, de website waar iedereen over spreekt. In deze tweede workshop ga je dieper in op de privacyaspecten, op evenementen, fanpagina’s en groepen aanmaken en mensen uitnodigen. Les 3: Kopen en verkopen op het internet In deze workshop maak je kennis met tweedehands.be, een website waar je meer dan 3 miljoen zoekertjes en tweedehands koopjes op vindt. Je leert hoe je de website moet gebruiken en waar je op moet letten als je iets aankoopt of wil verkopen via het internet.

Jaak was Mariette al voorgegaan in 1995. Toen ging hij op brugpensioen en nam afscheid van het bouwbedrijf De Beuckelaer waar hij vanaf 1962 in dienst was. Voordien werkte hij als vrachtvoerder bij Inza en kwam zo in heel België. Maar bij De Beuckelaar beleefde hij zijn beste tijd: “Het waren de gouden jaren 60: hard werken, vele uren, veel lol …Hele snelwegen, bruggen, flatgebouwen … hebben wij toen opgetrokken met wonderbeton”.

Altijd bezig Zo hard ze konden werken, zo graag gingen ze ook op reis. Om te beginnen met een “geit” (2CV) naar Frankrijk, met zijn vieren in een vochtige tent die al vlug beschimmelde; dan een caravan, een mobilhome en soms al eens een sjiek hotel.. Vooral toen ze buiten Europa gingen reizen, naar Amerika, Tunesië, Turkije en Marokko. Ook de grotere kinderen genoten van hun ouders’ verre reizen want dan konden die thuis tamboeren. De laatste tijd is de grote reislust wat geminderd, vooral bij Mariette: “Och, we zijn al overal geweest …” Niet dat Mariette altijd thuis zit, verre van. Ze zingt bij het zangkoor van Okra, is bij het bestuur van KAV en is een gepassioneerde hovenierster (in eigen grote tuin met grote serre) . En voor de rest wordt er natuurlijk heel veel gefietst met de leeftijdsgenoten. “Werken in de voormiddag en in de namiddag zien we wel wat we gaan doen …” Twee van die gelukkige zeventigers, Mariette en Jaak. (Jof)

HOOGSTRATEN - Curieus provincie Antwerpen reist in mei en juni de hele provincie rond met een mobiel internetklasje en biedt 4 interessante internetlessen aan. E-mail en surfen op het internet kennen de meeste mensen wel. Maar het internet is de laatste jaren erg veranderd. Sociale websites zoals Facebook, YouTube en Wikipedia zijn aan een echte opmars bezig. Het opzet van KLIK is simpel. Jou leren kennismaken met dat nieuwe internet! Les 1: Facebook 1 In deze workshop maak je kennis met Facebook, de website waar iedereen over spreekt. Eerst leer je een profiel aanmaken, daarna kan je aan de slag en ga je vrienden opzoeken en leer je foto’s delen met anderen. Wil je meer te weten komen over

Les 4: Informatie zoeken op het internet In deze workshop leer je op een efficiënte manier informatie, video en muziek zoeken op het internet. Je gaat filmpjes zoeken op Youtube, gratis radioprogramma’s beluisteren, inschrijven op nieuwsbrieven en informatie zoeken in de grootste encyclopedie op aarde, Wikipedia. U kan zich inschrijven voor de vier lessen of per les afzonderlijk. Iedere les duurt 3 uur en kost 4 euro. Elke cursist mag gebruik maken van een eigen laptop die wij ter beschikking stellen. Snel zijn is de boodschap! De plaatsen zijn erg beperkt! Dinsdag 31/05 – Facebook 1 Dinsdag 07/06 – Facebook 2 Dinsdag 14/06 – Kopen enverkopen op internet Dinsdag 21/06 - Nieuwsbrieven, Wikipedia, Youtube Telkens van 9 tot 12 uur in VTI Spijker, Gelmelstraat 62

Mega Jos lost het op

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES HOOGSTRATEN - De leerlingenraad van de tweede graad van het Klein Seminarie zocht een originele manier om de verzuchtingen van leerlingen “aan de man te brengen”. Onder het motto “Mega Jos lost het op” werd op de speelplaats een infobalie geïnstalleerd.

Tijdens de speeltijd konden de leerlingen bij de leerlingenraad en bij een directielid terecht met hun opmerkingen en ideeën over het leven op de school. Het idee sloeg aan. De leerlingen maakten massaal gebruik van de geboden gelegenheid. En Mega Jos? Die zag dat het goed was. (A.O)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

39


WORTEL

Rock ‘n’ Rollercoaster part II

Solidariteitsquiz van ACW Hoogstraten WORTEL - Ieder van ons kent wel een man of vrouw of organisatie die zich inzet voor een goed doel. Dikwijls met weinig middelen, onbaatzuchtig, met veel enthousiasme en energie, vastberaden om goed te doen voor de medemens. Soms gebeurt dit dicht bij huis, soms aan de zuidkant van onze wereldbol. Heel dikwijls ver weg van de schijnwerpers, onopvallend en bescheiden. Verdienen deze mensen, deze organisaties geen extra duwtje in de rug? Wij willen daar samen met jullie werk van maken.

Jiving Sister Fanny WORTEL - Anno 2011 moet alles ‘trendy’ zijn. De juiste outfit, het gewaagdste kapsel, de nieuwste i-pod en zoveel mogelijk muziekgenres door de blender halen om zo origineel mogelijk over te komen. Geloof me muziekliefhebbers, dikke kul. We moeten terug naar de roots, naar de tijd waarin een groep slechts bestond uit bas, drum, gitaar en zang. Een periode waar jong en oud nu al nostalgisch op terugblikken. Dit bleek uit jullie massale opkomst vorig jaar tijdens de eerste editie. De enige geschikte locatie blijft het aftandse Casino in Wortel kolonie. Op zaterdag 21 mei geven de vetste Antwerpse en Kempische rockbands om 18.00 u de aftrap voor een avondje ouderwets uit de bol gaan. Het jonge geweld van King Size zal de lont aansteken. Daarna is het de beurt aan The New industry. Deze formatie staat garant voor catchy indie-rock. Check hun geweldige debuut-cd ‘Lights on Saturday’. Dan

bestormt Bliksem het podium. Omdat rock ‘n’ roll een ‘way-of-life’ is, staat deze Antwerpse metal-stoner-rockband zeer terecht op de affiche. Wie durft, mag van voor komen staan… De headliner van de avond is Letz Zeppelin. Ze zijn veruit de beste Led Zeppelin tributeband van de Benelux. Black Dog, Immigrant song, Rock and Roll,… alle klassiekers zullen door zaal Casino galmen. Eindigen doen we met Jiving Sister Fanny. Ze coveren op overtuigende, eigenzinnige wijze de groten der aarde. Johnny Cash, The Rolling Stones, CCR en Chuck Berry razen voorbij aan een verschroeiend tempo. Geen platte covers, maar poepstrakke, snedige versies van de grootste bands uit de rockgeschiedenis. De afterparty wordt verzorgd door DJ The Walrus. Benieuwd? Gewoon komen! Kaarten kosten in voorverkoop slechts 7 euro en zijn te verkrijgen of te bestellen via het nummer 0473/60.64.80. Aan de kassa kost een kaart 10 euro. Let there be ROCK! (BD/red)

Tuba Recital “De Eindspurt” WORTEL - Op 14 mei 2011 speelt Jan De Maeseneer zijn eindrecital tuba voor zijn eindexamen van het conservatorium. Jan is binnen Hoogstraten gekend als dirigent van Koninklijke Fanfare Brassband Sint Jan Baptist Wortel of als leraar koperblaasinstrumenten bij Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid Rijkevorsel. Het belooft een spetterend concert te worden, zeker als u weet dat hij in samenwerking met Brassband Zele, die recent eerste werden in de eerste afdeling van het nationaal brassband kampioenschap, aan u mag voorstellen.

Het concert start om 20 uur in Zaal Trefpunt te Wortel en zal een gevarieerd programma bevatten. Er worden zowel stukken gebracht door de brassband als door een kwintet en natuurlijk ook een aantal solo-stukken. Als u hier nog niet mee overtuigd bent, moet u nog weten dat we u ter plaatse verleiden met gratis aperitiefhapjes, die verzorgd worden door Michael Frans. Kaarten kosten 5 € en zijn te verkrijgen bij de muzikanten van Brassband Zele als of via e-mail: demaeseneerjan@hotmail.com (fh)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES 40

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het principe is erg eenvoudig. Je spreekt af met een groepje vrienden en vriendinnen van 4 tot maximaal 6 personen. Dat kunnen familieleden zijn, buren, leden van je vereniging of sportploeg. Je kiest tevens een goed doel waarvoor je gaat spelen. Je deelt deze gegevens voor zondag 22 mei mee aan Jef Vinckx, John Lijsenstraat, 40, 2321 Meer, tel. 03 315 88 26 of per mail: jef. vinckx@telenet.be We verwachten je op zaterdag 28 mei rond 19.45 uur in de parochiezaal Trefpunt te Wortel (op Poeleinde achter de kerk) zodat we om 20 uur stipt kunnen beginnen. Je betaalt ter plaatse het inschrijvingsgeld van 10,00 euro per ploeg. Wij zorgen voor 6 vragenreeksen van telkens 15 vragen: gevarieerde kost, geen specialistenwerk voor bollebozen of beroepsquizzers. We maken er een gezellige avond van. Op het einde van de avond kennen we de winnende ploeg. Zij ontvangt van ons 300,00 euro voor haar goed doel. Verder worden minstens 5 ploegen uitgeloot die elk 150,00 euro ontvangen voor hun goed doel. Zowel de tweede als de laatste ploeg maakt dus evenveel kans op deze prijzen. Kortom: ACW zorgt voor minstens 1050,00 euro geldprijzen ter ondersteuning van de ontelbare hartverwarmende initiatieven die onmisbaar zijn in onze samenleving en voor een avond met een hoog goed-gevoel-gehalte. Info: Vic Cornelissen tel. 03 314 40 01 of René Sprangers tel. 03 314 68 77 (rs/fh)


WORTEL

De Slimste Pee van Wortel’ is bekend!!!! WORTEL – De organisatoren hadden het nooit durven dromen, maar de eerste uitgave van “De Slimste Pee” kende een onverwacht groot succes. Juist, op vrijdag 1 april zat het overgrote deel van de actieve Wortelse hersenen opgehoopt in parochiezaal Trefpunt: de allereerste titelstrijd ‘De Slimste Pee van Wortel’ kon van start gaan. Geen plaatsje was nog vrij: maar liefst 27 ploegen van 4 tot 6 personen vulden de zaal en gingen de uitdaging aan. De KWB-quizploeg zorgde voor gevarieerde vragenreeksen waarbij vragen rond ons dorp of rond andere peeën regelmatig aan bod kwamen. Zanger Guido Belcanto, geboren onder de Wortelse kerktoren en veruit de ‘Bekendste Pee’ van Wortel, was graag bereid om zijn medewerking te verlenen en las een aantal vragen voor. Na de 12 voorronden moest een schiftingsvraag beslissen welke drie ploegen de finale zouden spelen. Team De Backker en De Hobbybrouwers met 92 punten en De Westhoek met 86 punten namen onderling de handschoen op, team HoogPoeleynt viel af.

Parochiezaal Trefpunt was bijna te klein voor de 27 deelnemende ploegen

De 2 finalerondes werden gespeeld door één speler van elke ploeg: de eerste ronde met hulp van de ploeg en de tweede ronde zonder hulp. Jeff De Backker, Liesbeth Stoffels en Eric Vanhaute kruisten de degens en moeten we zeggen ‘kruisten de wortels’. Na de laatste vraag over acteur Robert Marcel, alias Robert Houtmans (geboren in onze kolonie en bekend van o.a. de tv-reeksen ‘Wij, heren van Zichem’ en ‘Jeroom en Benzamien’) viel de klassering in een definitieve plooi. Jeff De Backker mag je de komende jaren, met goedkeuring van de deskundige jury, aanspreken als ‘Slimste Pee van Wortel’. Als aandenken kregen hij en al zijn ploegleden de unieke trofee overhandigd. (rs/fh)

Jeff De Backker, tweede van links, mag zich minstens een jaar “De Slimste Pee” noemen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

41


WORTEL

Schrijfster Leen Huet te gast in Wortel WORTEL - Vrijdag 8 april ging bij Roger en Mieke Mariën-Huet de 4de KWB-vertelavond door: schrijfster Leen Huet zat in de praatstoel. Het werd een regelrechte overrompeling: bijna 80 mensen wilden er absoluut bij zijn. Met moeder Maria Vermeiren op de eerste rij, vader Theo moest tot zijn spijt verstek geven. Leen vertelde haar familiegeschiedenis. Haar overgrootvader, afkomstig uit Henegouwen, kwam terecht in Brussel. Grootvader Armand kwam in Wortel wonen, schuin tegenover de Rijksweldadigheidskolonie. Haar ouders bewonen landhuis De Diept. Vanuit het verleden is er weinig literatuur terug te vinden over onze kolonies: enkel Georges Eekhoud (°1854 - +1927 met o.a. het verhaal van de 12 wandelende kruisen op het kerkhof) en Jan Vleugels met het boek ‘De rakkers der Kempen’ (rond het verzet tijdens de 1ste wereldoorlog). Vleugels maakte het allereerste houten klapraam bekleed met fietsbanden om de elektrische draad op de grens te passeren. Leen las voor uit haar boek ‘Mijn België’ waarin Martial Van Schelle (°1899 - +1943) uitgebreid aan bod komt. Hij pronkte met zijn varken dat een kar voorttrok en met de eerste fiets in de streek. Hij was zakenman en stichtte een keten van snelschoenmakerijen en een sportwinkel in Brussel. Hij was tienmaal Belgisch zwemkampioen maar ook bedreven in ballonvaren, ijshockey, schaatsen en bobsleeën (5de en 9de op Olympische spelen 1936). Ten gevolge van een conflict met de Duitse bezetter werd hij op 15 januari 1943 aangehouden en twee maanden later te Breendonk gefusilleerd. Na de pauze las Leen voor uit haar boek ‘Almanak’ met Wortel-Kolonie als onderwerp. Hierbij kwam natuurlijk café De Diept uitgebreid

aan bod met o.a. het optreden van Wannes Van de Velde, het afbranden van het café en de verplaatsing ervan naar het geboortehuis van Van Schelle, de huidige woning van Theo en Maria. Zelfs kardinaal Danneels en koning Boudewijn kregen een vermelding. Afgaande op het applaus op het einde van de avond waren de toehoorders meer dan tevreden.

Jaarconcert Brassband Wortel WORTEL - Op zaterdag 9 april stroomde de parochiezaal ‘Het Trefpunt’te Wortel weer helemaal vol voor het jaarconcert van Brassband Wortel. Vooraleer het echte concert begon kon het publiek eerst luisteren naar onze jeugd in opleiding. Een zestal muzikantjes speelden onder leiding van onze lesgevers Femke en Bart: ‘Onder een grote paddestoel’. Het is een pril begin maar heel moedig om voor een volle zaal al een stukje van hun kunnen te laten horen. Daarna was het de beurt aan de volledige band onder leiding van onze dirigent Jan de Maeseneer. Het eerste deel werd geopend met een stevig werk:’ Fanfare for a friend’. Daarna volgden nog 5 nummers waaronder een solowerk voor onze bugelspeler Kris Leysen die nu al voor het tweede jaar bij onze band speelt. Na een welverdiende pauze kon de zaal genieten van een concertmars, gevolgd door een solowerk voor onze principal cornetspeler Stefan Sysmans. Naar het einde van ons concert werd het repertoire lichter met als voltreffer een special act van onze voorzitter Dave Onincx die voor de gelegenheid zijn instrument inruilde om zijn stem te laten klinken voor een overtuigende versie van ‘Jesus Christ Superstar’. Dit alles ondersteund door backing vocals Inge en Femke. Een sfeermaker van formaat zoals bleek uit de reacties uit de zaal. Uit de vele positieve en mooie reacties van het publiek mogen we besluiten dat Brassband Wortel goed bezig is. Echt deugddoend en motiverend. (bp/red)

42

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

KWB Wortel bezorgde Leen een lekker geschenkje. De volledige opbrengst van deze avond gaat integraal naar het werk van Fons en Marta Huet-Macz Pacay. Zij wonen in het midden van Guatemala, in de hoofdstad Coban van het departement Alta Verapaz en werken ongeveer 30 jaar tussen en voor de plaatselijke Indiaanse bevolking die verwoede pogingen doet om de eigen cultuur en identiteit te kunnen bewaren. (RS/red)


MINDERHOUT

Desmedtstraat anno 2011

Stand up comedy in café Papillon

Voor

MINDERHOUT – Op vrijdag 20 mei om 21 uur organiseert café Papillon een optreden van Lies Lefever en Steven Goegebeur

Lies Lefever is debuteerde als comédienne in 2009 in het voorprogramma van Öznur Karaca, en later als gast in de show “Kamagurka geneest”. Op televisie trad ze op in De Rode Loper en in De Laatste Show. In 2010 werd zij geselecteerd voor het Leids Cabaret Festival en hield stand tot de laatste selectie van acht. De halve finale haalde ze niet meer. Lies Lefever is zwart en slechtziend. Eerder werkte ze voor Radio 2 en als freelance journaliste voor De Morgen. Ze is moeder van twee kinderen. Tijdens het twaalfde seizoen van De Laatste Show bracht zij iedere woensdag een protestlied. In 2011 zal ze het voorprogramma verzorgen van de theatertournee “Hoe moet het nu verder?” van Philippe Geubels. Maar eerst komt ze dus nog optreden in Cafe Papillon te Minderhout.

Na

Steven Goegebeur, leraar en inwoner van Heist op-den-Berg, houdt zich sinds eind 2007 bezig met stand-up comedy. Verder besteedt hij ook heel wat tijd aan het presenteren (MC) van festivals, modeshows en andere evenementen voor jong en oud. Steven wil het als stand-up comedian waarmaken. Eind 2007 deed hij zijn ding voor het eerst in den Buster te Antwerpen. Ondertussen won hij al tal van prijzen, waaronder de Lunatic Comedy Award. Steven doet geregeld het voorprogramma van Kamagurka, Gunther Lamoot, Freddy De Vadder, allemaal grote namen in Vlaanderen. Hij is de vaste MC tijdens Comedy@deLining te Heist-op-den-Berg en vanaf januari ook vaste MC in Theater Cartouche te Edegem. Steven is heel gemotiveerd en heeft een eigen stijl waarmee hij u zal proberen mee te slepen doorheen zijn verhaal vol vreemde hersenkronkels. Komt dat zien op het podium van café Papillon.(FS)

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

43


MINDERHOUT

Jong geleerd, oud gedaan

Garageverkoop MINDERHOUT - In samenwerking met de KWB organiseerde de KSJ op zaterdagnamiddag 26 maart een “Koken met Kinderen”! Een hele namiddag vol kookplezier en spelen met melk, eieren, suiker, aardappelen, tomaten, bakken, koken…! Kortom lekker kliederen! Dat het leerrijke en aangename uurtjes waren voor de kinderen en zeker ook voor de leermeesters hoef je niet in vraag te stellen.

70-jarigen in de kijker

MINDERHOUT - Op zondag 8 mei organiseren KWB Meer en KWB Minderhout een garageverkoop. Op vele adressen zijn garages en opritten omgetoverd tot kleine winkeltjes waar de bewoners hun spullen proberen te slijten. Wellicht zit er wat interessants tussen voor u. Het assortiment is weer zeer uitgebreid. In Minderhout kunt op de samenvatting van alle goederen die in verkoop staan gratis afhalen in de parochiezaal, Koestraat 6, tussen 9 en 14.30 uur. Een organisatie. KWB Meer en KWB Minderhout. (fh)

“We zouden nog eens bijeen moeten komen!” is een veel geslaakte verzuchting die gemakkelijk in de mond ligt. Het organiseren van een reünie is dan weer een ander paar mouwen. Jan Vermeiren, Jef Jansen, Gust Van Mirlo, Piet De Bie, Lisa Martens en Martha Voeten namen de stier bij de horens en op vrijdag 8 april was het dan zover! De 70- en 71-jarigen verschenen fris en monter in taverne ’t Heike voor een gezellig etentje rond de middag en daarna was het lekker doorbabbelen geblazen tot een gat in de avond. Gespreksstof genoeg om nog een paar bijeenkomsten te vullen. En afspraken voor de toekomst hingen ook al in de lucht! Op de foto: boven v.l.n.r. Jan Vermeiren, Fons Muësen, Jozef Jansen, Jozef Vinckx, Helmut Vis, Theresia Vermeiren, Lucia Adams, Lisa Martens, Lisa Van Der Steen, Jan Huet, Martha Voeten, Josee Desmedt, Maria Vermeiren, Maria Desmedt, Jozef Bruurs, Liesje Martens, Jozef Laurijssen, Louis Vermeiren; onder v.l.n.r. Louis Peeters, Paula Vergauwen, Piet De Bie, Paula Donckers, Lucia Gorissen, Gust Van Mirlo, Maria Broes, Lucia Aerts

44

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

Uitspraak op….. 21 september

Wandel mee over het Stipstappeen Kasteelvoetpad! Minderhout/Wortel - In het septembernummer van DHM kon u al lezen dat de werkgroep Oude Voetwegen van Erfgoed Hoogstraten er eindelijk in geslaagd was om, samen met de Stad Hoogstraten, het tweede deel van het Stipstappepad en Kasteelvoetpad te heropenen als laarzenpad. Ondertussen zijn we een achttal maanden verder en merkt de werkgroep Oude Voetwegen dat nog te weinig wandelaars weten dat dit prachtige laarzenpad al meer dan een half jaar vrij toegankelijk is. Toegegeven, de sneeuw en nattigheid van de voorbije maanden kwamen de begaanbaarheid niet altijd ten goede. Maar nu de lente in de stad is, kan er weinig de wandelaar of natuurliefhebber nog tegenhouden. Temeer omdat de Stad Hoogstraten heeft toegezegd om de signalisatie van het pad nog te verbeteren, door middel van het plaatsen van extra poortjes en bewegwijzering. Daarom wil de Werkgroep met enkele geleide wandelingen tot aan de zomervakantie het hernieuwde gebruik promoten bij alle Hoogstratenaren. Zin om mee te stappen? De werkgroep vertrekt elke eerste maandag van de maand om 19 uur en elke keer vanuit een ander dorp: - maandag 2 mei: MINDERHOUT, vertrek aan de Kapel OLV van den Akker, 19 uur. - maandag 6 juni: WORTEL, vertrek aan De Guld, 19 uur. De wandelingen eindigen telkens rond 20.30 uur. O ja, en denk eraan: het heet niet voor niets een laarzenpad. Kortom: zorg voor een paar laarzen of trek op z’n minst andere stevige stappers aan!

MINDERHOUT - Op 1 februari 2010 keurde het schepencollege de derde aanvraag van Tom Van den Eynde en Els Van Gils voor het bouwen van een woning achter de kapel van O.L.Vrouw in den akker te Minderhout goed. Onze vereniging tekende tegen de beslissing bezwaar aan bij de bestendige deputatie van de provincie en kreeg op 19 april 2010 gelijk. De bestendige deputatie vernietigde de beslissing van het schepencollege.

De routes van elke wandelavond, net als de afstand vind je , net als nog meer info over oude voetwegen en de werkgroep, op www. erfgoedhoogstraten.be (ms)

Maar de eigenaars legden zich niet neer bij deze de derde bouwweigering op rij. Ze stapten naar de Raad van Vergunningsbetwistingen om in een procedure tegen de bestendige deputatie, de beslissing van de provinciebestuur ongedaan te maken. Op 17 oktober 2010 vroeg onze vereniging om, als betrokken partij, gehoord te worden wanneer de Raad voor vergunningsbetwistingen zich uitspreekt in het geschil. Nadat de Raad op 9 november 2010 liet weten dat onze tussenkomst ontvankelijk werd verklaard, deelde men ons mee dat de zaak wellicht begin 2011 zou voorkomen. Maar op 29 maart ontvingen we een uitnodiging om op de zitting te verschijnen op woensdag 21 september om 13.30 uur. Indien de Raad voor vergunningsbetwistingen de beslissing van de bestendige deputatie zou vernietigen, wil dat niet zeggen dat de eigenaar mag bouwen. In zo’n geval moet de bestendige deputatie opnieuw advies uitbrengen, rekening houdend met argumenten die de Raad voor vergunningsbetwistingen aanreikt. (fh)

De eerste wandeling, begin april vanuit Hoogstraten, was een succes. Een kleine 30 wandelaars genoten van het uitzicht op het Kasteel van Hoogstraten van op het Stipstappe Voetpad.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

Ken uw buren, ken uw dorp

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

LEES 0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

45


MEERSEL-DREEF

Pannenkoekendag The Country Smiley Dancers MEERSEL-DREEF - The Country Smiley Dancers, voor dansen met een knipoog, organiseerden op zondag 27 maart hun jaarlijkse pannenkoekdag in hun lokaal Dreef 8 bij de fam. Huybrechts. De ochtend begon eerst wat somber maar even later was daar de stralende zon. Tijd om het springkasteel op te zetten voor de kleine gasten! Je moet ook aan de toekomst van je vereniging denken. Het hardwerkende team begon aan een ware pannenkoekenslag. De eerste gasten waren enkele menvrienden die met hun mooie paarden en koetsen naar de paardenwijding gingen welke die dag ook plaatsvond in de St.Lucia kapel maar eerst nog kwamen genieten van de heerlijke pannenkoeken. Zij mochten hun paarden en wagens even stallen op de gronden aan de overkant van ons lokaal, met dank aan de eigenaar ervan! Algauw werd het een drukte van belang en zoals steeds weer werd het een heel gezellige middag. Country zangeres Carin Care verraste ons met een middag vol leuke liedjes en haar onlangs uitgebrachte CD ”One Lucky Break” sloeg zeer goed aan bij de aanwezigen die spontaan begonnen te dansen.

Het pannenkoekteam van “The Country Smiley Dancers” in volle actie. Voor de kleintjes was er niet alleen een springkasteel, maar ook een kleuropdracht waarvoor ze een heerlijke zak snoep kregen en een mooi prijsje

Schoolbus in brand MEERSEL-DREEF - Het gehucht Meersel werd op woensdag 23 maart omstreeks 18.00 uur opgeschrikt door een brandende schoolbus van de Lijn. De bus van chauffeur Frank Clement had zopas het merendeel van de schoolkinderen laten uitstappen op de laatste halten, op twee passagiers na. Bij café “De Dreef” begon, zonder aanwijsbare reden, de bus aan de achterkant te roken en even

later op Meersel was er ook al rookontwikkeling in de bus zelf. Het werd zo erg dat zowel de chauffeur als de passagiers het voertuig halsoverkop moesten verlaten. Dat was zeker niet te vroeg want even later stond heel het motorcompartiment aan de achterkant in lichterlaaie. De opgeroepen brandweer was de brand vrij snel meester, nadien werd de bus afgevoerd. Gelukkig vielen er geen gewonden en bleef het alleen bij materiële schade. (JJ)

Buschauffeur Frank Clement, vroeger nog uitbater van café De Dreef, stond erbij en keek erna: ja, wat moet je nou als je bus in brand staat ? Wachten op de brandweer natuurlijk (foto Marc Van Alphen)

46

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

mochten uitkiezen. Verder was er een schminkstand en een dansje werd hen aangeleerd. Het was een zeer geslaagde pannenkoekendag! (LH/JJ)

BBQ voor “Reik mij de Hand” MEERSEL-DREEF - De actie “Reik mij de Hand” op de derde zondag van september bestaat dit jaar 35 jaar. Dit feestjaar wordt gestart met een mooie eucharistievering in de kloosterkerk van de Paters op zondag 22 mei om 10.30 uur. De muzikale omlijsting zal geschieden met “CELESTIS”. Deze muzikale formatie brengt authentieke black gospel ten gehore, en zowel ontroerende ballads als swingende up-tempo nummers staan op hun repertoire. Voor een impressie kan U de website www.celestis.nl bekijken. Nadien nodigt het missiecomité U ook uit om te komen genieten van een BBQ in de kloostertuin van de Paters Kapucijnen van 12.00 uur tot 14.00 uur. Volwassenen betalen 15 euro en kinderen slechts 10 euro, dranken niet inbegrepen. Inschrijven kan door het juiste bedrag te storten op rekening BE11 7509 3054 8848 van het Missiecomité Meersel-Dreef met opgave van het aantal personen (volwassenen/kinderen). U bent ingeschreven na betaling en dit voor 15 mei. Het aantal plaatsen is beperkt dus er snel bijzijn is de boodschap. Meer informatie is te bevragen bij Lisette Huybrechts op tel.nr. 03.315.02.80 of e-mail lisette. huybrechts@telenet.be . (LH/JJ)


MEERSEL-DREEF

KVLV weer op stap MEERSEL-DREEF - De KVLV van MeerselDreef spoorde op donderdag 31 maart met de trein vanuit Station Noorderkempen te Brecht naar het Centraal Station van Brussel. De Dreefse vrouwen werden onder begeleiding van Jean Pierre, een ex-dakloze, getrakteerd op een rondleiding door de verschillende wijken van de Marollen. Zij werden ondergedompeld in het leven en het overleven van een dakloze.

Een boeiende tocht van drie uur over een echt levensverhaal. Na een gezamenlijke maaltijd, kon eenieder nog gebruik maken van wat vrije tijd, zoals een bezoek aan de basiliek, het Koninklijk Paleis of op verkenning in de Nieuwstraat. Een verrijkende dag voor onze plattelandsvrouwen in Brussel-hoofdstad. En wie kookt er dan thuis ? (JJ)

Badminton ? Mag niet !

Bij een daguitstap hoort natuurlijk ook een groepsfoto van de KVLV-deelneemsters.

Paardenzegening bij St.-Luciakapel MEERSEL-DREEF - De jaarlijkse paardenzegening bij de St.-Lucia kapel te Meersel werd dit jaar gehouden op zondag 27 maart. Na de eucharistieviering in de kapel, trok er een stoet van pony’s, spring- en dressuurpaarden, ingespannen paarden en boerenpaarden voorbij de Kapel om door E.P. Luk Wouters van de Pa-

ters Kapucijnen te worden gezegend voor een behouden jaar. Enerzijds valt het toch op dat de paarden niet altijd blij zijn met de zegening door Pater Luk en anderzijds verschijnt er toch steeds weer een zalige glimlach op het gezicht van de Pater. Zou het één met het ander te maken hebben ? (JJ)

MEERSEL-DREEF - De gemeenteschool van Meersel-Dreef beschikt sinds kort over een mooie turnzaal. En deze sportzaal heeft heel wat mogelijkheden in petto. Alleen jammer dat op vraag van enkele sportievelingen, de sportdienst van de stad niet wil overgaan tot belijning van het veld en de aanschaf van een net om te kunnen badmintonnen. Want, zo luidt het, de gemeentelijke turnzalen worden alleen voorzien van een basisuitrusting. Er wordt echter wel verwezen naar de Zevensprong in Hoogstraten, welke hiervoor is uitgerust. Maar deze sporthal is eigendom van 't Spijker en de gemeente huurt deze naschools. Waarom moeten Dreveniers 15 km heen en 15 km terug rijden, als er in uw dorp een zaal hiervoor geschikt is, en dan nog wel in eigen bezit ? Is dit niet wat bekrompen ? Welke beleidsmaker wil er hier zijn/haar schouders onder zetten ? (JJ).

Prioriteitenlijst 2011 MEERSEL-DREEF - Naar aanleiding van de openbare vergadering van de dorpsraden in de verschillende deeldorpen, heeft de Dorpsraad van Meersel-Dreef haar prioriteiten meegedeeld aan ons stadsbestuur. Voor 2011 mochten maximaal 5 punten worden aangedragen, en dat zijn geworden: - fietspad De Mosten – Meersel - woonuitbreiding en woonbeleid – sociale verkavelingen. - riolering Heieinde – Meersel - lokalen voor de jeugdwerking - slechte GSM-bereikbaarheid.

Ruiter Dirk Brokken uit Minderhout met zijn paard “Wotinka van de Beeksehoeve”, vertrok samen met “De Trekpaardvrienden” om 10.00 uur ‘s morgens op het Oosteneind te Meerle om via een omweg door de mooie natuur hun paarden te laten zegenen bij Pater Luk.

Hoe dit allemaal weer afloopt, hoort U in januari 2012 op de volgende openbare vergadering. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

47


MEERSEL-DREEF

Meerselmolen

Aardbeien te koop MEERSEL-DREEF - Iedereen kent ze wel, de zelfbedieningsapparaten waarmee je van alles kan kopen als de buurtwinkel dicht is. Het begon met broodautomaten, maar nu zijn er ook al gekoelde automaten met hoeveproducten (melk, kaas, eieren) alsook voor tuinbouwproducten. Eéntje ervan staat nu ook bij het klooster onder de boerenpoort.

Je kan er dagdagelijks verse Belgische aardbeien kopen: geld erin, eventueel wisselgeld terug, en je kan je bakje naar keuze nemen. Een plastic tasje hangt erbij om de aardbeien veilig en gemakkelijk mee naar huis te nemen. Grote, middelmatige of kleine aardbeien, je zoekt het maar uit. En bij problemen kan je steeds een noodnummer bellen. Eet smakelijk. (JJ)

MEERSEL-DREEF - De lente is weer in het land en dan is er weer van alles te beleven. Zo ook voor de Meerselmolen. Elke zondag vanaf 24 april is de molen weer open voor het publiek van 10.00 tot 17.00 uur. Er worden rondleidingen gegeven en in de tuinserre kan men nadien nog verder napraten met een drankje. Deze molen werd na de brand van 1910 volledig heropgebouwd en voorzien van twee metalen schoepraderen of turbines, en zijn thans beschermd als industrieel erfgoed. Een bezoek aan de 100-jarige watermolen is dan ook zeker de moeite waard. Meer informatie over de historie van de monumentale molen vind je terug op de website www. meerselmolen.be of bij haar bewoonster Ans Snel op tel.nr. 03/315.95.56 of email info@meerselmolen.be. (JJ)

Zesde motorrun MC OP DREEF

Verse aardbeien te koop bij het klooster, en ondertussen kan je ook met je oude kleding terecht bij het aanpalend kledingdepot.

MEERSEL-DREEF - MC Op Dreef organiseert weeral voor de 6de keer haar jaarlijkse motorrun. Het zal dit jaar doorgaan op zaterdag 14 mei, en de start is tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Zowel de start als de aankomst zijn bij café Den Bud, genoegzaam gekend bij iedereen. De afstand bedraagt bij benadering 150 km, en wordt gereden op GPS. Voor deelname betaal je 6 euro, en hiervoor krijg je ook nog eens 2 consumptiebonnen. Meer informatie vind je terug op de website www.mcopdreef.be , of kan je bekomen bij de voorzitter J. Eekels op tel.nr. 03.315.87.97 of via email mcopdreef@ziggo.nl . (JJ)

Klein Eyssel = voorrangsweg MEERSEL-DREEF - Op meerdere plaatsen in groot Hoogstraten zijn er verschillende aanvullende verkeersreglementen goedgekeurd en uitgevoerd. Zo ook bij ons op Klein Eyssel. Alle zijstraten van de Dreef richting Strijbeek/ Strijbeekseweg hadden voorrang van rechts, en dat leidde soms toch wel eens tot verwarring. Men had meestal geen erg in de kleine betonnen ruilverkavelingswegen, uitgezonderd dan voor het “groot” kruispunt met Groot Eyssel. En ook daar wrong het schoentje, want ook al had je voorrang, ‘t was niet altijd zeker dat je het ook kreeg. Als frequent gebruiker van dit kruispunt kan menigeen uit ervaring meespreken dat Nederlanders hierin veel correcter zijn dan Belgen. Daarom dat er misschien jammer genoeg bij ons in België ook meer verkeersdoden vallen! Maar alle onzekerheid is nu weggewerkt doordat Klein Eyssel van begin tot aan het einde het statuut van voorrangsweg heeft gekregen. Alleen spijtig dat deze gewijzigde verkeerssituatie niet tijdelijk wordt aangekondigd door middel van een verwittigingsbord, dat zou toch moeten kunnen.

48

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De nieuwe toestand op het kruispunt Klein Eyssel / Groot Eyssel, zonder verwittiging dat een belangrijke verkeerssituatie is gewijzigd en zonder haaientanden. Een verwittigd chauffeur is er hier hopelijk twee waard. Hierdoor zullen verstrooide bestuurders en zij die slechts sporadisch van deze weg gebruik maken in de beginperiode tijdig worden gealarmeerd voor de nieuwe toestand.

En voor de bestuurders van Groot Eyssel is het ook nog opletten, want de haaientanden zijn ook nog niet op de straat geschilderd. ‘t Is maar dat ge het weet. (JJ)


MEER

Radio Valencia al 30 jaar een vaste waarde MEER – Radio Valencia, in 1981 begonnen als een grap ‘tussen pot en pint’ is nu 30 jaar later uitgegroeid tot een radiozender met naam en faam. Wat vroeger begon met één schamele platendraaier en één SWR meter, is nu geëvolueerd tot een computergestuurde studio, waarin de computer de nachtprogramma’s overgenomen heeft en waaruit overdag live programma’s in de eter gaan. De regionale zender heeft een groot aantal trouwe luisteraars, wellicht omdat de zender 30 jaar consequent zichzelf is gebleven en resoluut voor Nederlandstalige muziek kiest. Een zender ook waar bekende en beginnende Nederlandstalige artiesten meer dan één kans krijgen. Ze kunnen er hun nieuwe cd’s promoten en komen dan ook graag langs de studio in Meer. Valencia is een begrip voor artiesten uit Oost- en West-Vlaanderen, Limburg en vooral uit Nederland; zangers en zangeressen die in hun moedertaal zingen.

Een foto van dertig jaar geleden.Vader Abraham met May Lauryssen, die het initiatief nam voor Radio Valencia. Ook toen waren de artiesten al graag te gast bij Radio Valencia.

Schlagermuziek

En er is meer

En de Nederlandstalige muziek zit (terug) in de lift. Dat merkt men bij Valencia aan de reactie van luisteraars, het feit dat men op fuiven steeds meer schlagermuziek hoort en het gegeven dat er in de regio steeds meer schlagerfestivals georganiseerd worden. Valencia is de enige zender uit Hoogstraten die de rage van de jaren ’80 overleefd heeft en het elke dag opnieuw waar maakt.

Valencia wil de zender zijn door en voor mensen uit de regio. Verenigingen kunnen er gratis promotie maken voor hun activiteiten en firma’s kunnen, als sponsoring, tegen een goedkoop tarief hun diensten aanbieden. Valencia werkt ook al 17 jaar mee aan Meermarkt, verzorgt al 15 jaar de ‘corsoradio’ in Zundert en promoot de bloemencorso in Loenhout.

De liefhebbers van schlagermuziek die de feesten naar aanleiding van 30 jaar Valencia in februari gemist hebben, moeten 21, 22 en 23 augustus alvast in hun agenda noteren, want dan zijn het jaarlijks terugkerende Valenciafeesten en die mag je uiteraard niet missen. Sinds vier jaar kan men Valencia ook terugvinden op de veldcross in Loenhout, in de bekende Valencia tent. (fh)

FC Mussenakker wint eerste KFC Meer quiz Dat de spelers van de KFC Meer A-kern nog wat anders kunnen dan voetballen bewezen ze op vrijdag 15 april. De koppen eens dicht bij mekaar gestoken en waarom eens geen quiz voor het voetlicht brengen. Zo gezegd, zo gedaan en de eerste KFC Meer quiz werd boven de doopvont gehouden. Vijftien ploegen traden in de arena (kantine) en lieten hun verlichte geesten de vrije loop. Rik Aerts, de presentator van dienst, mocht na een hele rits vragen, fotorondes, rode draad… FC Mussenakker op het podium roepen om de trofee in ontvangst te nemen. (rel)

Uitslag 1. FC Mussenakker 2. Art Diplom. 3. Club 85 4. Amijs 5. Ontembare Leeuwen 6. Beton Boys 7. Technische Staff 8. The Anciens 9. Riks ex-fanclub 10.Talia 11.Wim en Comavrienden 12.Familie Brosens 13.KSJ-Minderhout 14.Veiling Hoogstraten 15.Kris en Co

Vermoeide en verhitte Mussenakkerhersenen worden na de glansrijke overwinning overvloedig gekoeld met het nodige gerstenat

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

49


MEER

Meerse Markt opent nieuw seizoen MEER - Er zijn nog zekerheden in het leven en tot nader order is de Meerse Markt er één van. Voor de 19e keer heeft het comité de batterijen opgeladen om er opnieuw een schitterend marktseizoen van te maken. De Donckstraat en de kloosteromgeving worden tijdens de eerste zondag van mei tot september weer het toneel van één van de gezelligste marktplaatsjes in de Noorderkempen. Het concept met de thema’s blijft zijn waarde keer op keer bewijzen, dus daar wordt niet aan geraakt. Het blijft vooral een amateurmarkt, zonder professionele handelaars. Maar telkens wordt er heel wat ruimte gemaakt voor de nodige animatie. Dat brengt echter heel wat kosten met zich mee en daarom is het comité heel blij met de steun van een aantal sponsors, wiens namen voortaan op een speciaal spandoek op elke markt zichtbaar zullen zijn. Op die manier kan het comité opnieuw gratis standplaatsen aanbieden aan de marktkramers en voor de juiste animatie zorgen. De volgende zondagen in 2011 mag je alvast aanstrepen in je agenda:

23 tentoon en op de oude speelplaats komen de andere kunstenaars te staan. Daar bevinden zich ook een creahoek voor de kinderen en de aardbeistand, waar de kinderen kunnen deelnemen aan de teken- en kleurwedstrijd, waarmee heel leuke prijzen te verdienen zijn. Het comité baat ter plaatse een drankterras uit en denk erom, met elke euro die je daar opdoet, steun je de Meerse Markt. Bovendien krijg je er nog gratis muziek bovenop. Het podium biedt de volgende acts:

Koningschieting bij St.-Ambrosius MEER - Op zondag 15 mei is het reeds zes jaar geleden dat Staf Goetschalckx zich tot koning schoot van de St.-Ambrosiusgilde. Zoals voorzien in het reglement moet de koningsvogel in 2011 opnieuw op de schutsboom geplaatst te worden. Of Staf zijn titel van koning zal kunnen verlengen, kan u zelf mee meemaken op zondag 15 mei.

10.00u - 11.00u: Concert Brassband Ste.-Rosalia 11.00u - 13.00u: De Strawberry Sailor Singers, het zeemanskoor uit Zundert 13.00u – 16.00u: De dixie-, jazz en streetband Musicdream Het lenteaspect van de markt komt vooral tot uiting op de rest van de markt en dan denken we aan de verkoop van bloemen, planten, groenten, fruit, enz..., waarbij de overheerlijke asperges natuurlijk niet zullen ontbreken. Uiteraard zijn ook de verkopers van tweedehandsspullen opnieuw van harte welkom.

zondag 1 mei : Kunst- en Lentemarkt ( tot 16.00u!!! ) zondag 5 juni : Muziek- en Dansmarkt zondag 3 juli : Kindermarkt zondag 7 augustus : Bier-, Wijn- en Smulmarkt zondag 4 september : Boerenmarkt

En dat is nog niet alles. De gemeente zorgt immers voor een Hop On Hop Off-bus tussen Meer, Hoogstraten en Wortel. Een heuse dubbeldekker stopt elk halfuur aan de GB in Meerdorp en brengt u naar Hoogstraten, Wortel-Kolonie en weer terug. En dat allemaal gratis en voor niks. Meer nog, via een stempelkaart zijn mooie prijzen te winnen.

De Kunst- en Lentemarkt van 1 mei wordt op vraag van de gemeente verlengd tot 16.00u, omdat die dag ook de Erfgoeddag, de Week van de Amateurkunsten en de Opening van het toeristisch seizoen plaatstvinden. In het Klooster stellen de jonge, plaatselijke kunstenaars van Salon

Deze Kunst- en Lentemarkt gaat door op zondag 1 mei van 09.00u tot 16.00u in de Meerse Donckstraat en de kloosteromgeving. Wie nog meer informatie wilt, kan terecht bij Jan Dufraing, Louis Domsstraat 30, 2320 Hoogstraten ( 03/315 86 80 ) of op de website www.meermarkt.be.

Het programma is als volgt: - 13.00 uur samenkomst aan het lokaal Meerleseweg 36; - 13.30 uur optocht doorheen het dorp van Meer onder begeleiding van de plaatselijke fanfare; - 14.00 uur aanvang koningschieting aan het lokaal. Er zijn niet zoveel parkeerplaatsen in de directe omgeving van het schutterslokaal. U parkeert uw wagen dus best op het veilingterrein, in het begin van de Meerlesebaan. Dat is maar een 100-tal meter van het schutterslokaal van St.-Ambrosius. Iedereen is van harte welkom voor deze gebeurtenis die maar éénmaal om de zes jaar plaatsvindt. (FS)

RECHTZETTING MEER – Onder de hoofding “ Slagerij wordt BROODHUIS”, lieten we u in onze vorige uitgave weten dat Rudi Laurijssen en Miranda Michielsen een nieuwe bakkerszaak openden. Tot zover was alles juist. Maar de bakkerij is geen filiaal van bakkerij Van Thillo, integendeel. Rudi en Miranda openden een eigen zaak, investeerden in het winkelpand en werken volledig zelfstandig en voor eigen rekening. Ze betrekken hun brood en gebak wel van Van Thillo, kwestie van kwaliteit te bieden. (fh)

50

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Goud in Meer

CLAUSTRUM

Neel Vinckx en Louise Krijnen

MEER - De Driehoekstraat te Meer was in feest. De buren versierden het huis van Neel Vinckx en zijn vrouw Louise Krijnen ter gelegenheid van de gouden bruiloft. Dit heuglijke feit werd gevierd op zaterdag 16 april. Omstreeks 16 uur werden de foto’s gemaakt en toen reeds stond de champagne koud. Tijdens het gesprek stopte er een oldtimer voor de deur. Het was niet moeilijk te begrijpen dat die voor het gouden paar was. Er moest toch vervoer zijn voor naar de feestzaal en omdat ze liever geen koets hadden, zorgden de kinderen voor dit vervoer. Neel heeft in zijn loopbaan maar enkele bazen gekend. Hij werkte jaar en dag bij Den Desta, het steenfabriek in Minderhout.. Nadien kon hij als bewaker in Hoogstraten beginnen waar hij gewerkt heeft tot aan zijn pensioen. Hij is verzot op de natuur. Zijn lust en zijn leven vindt hij bij het tracken voor de jagers. Ook tuinonderhoud doet hij graag. Louise houd het thuis wat rustiger, heeft onlangs een operatie moeten ondergaan, maar gelukkig is alles goed gekomen. Met de gepensioneerden van Meer fietst zij heel wat kilometers. Het is steeds een gezellige bedoening en als het even kan moet er ook een koffiepauze voorzien worden. Ruim tien jaar geleden bouwde Neel een nieuw huis in de Driehoekstraat. Het werd een huis met alle comfort. Niet te groot maar toch praktisch. Samen hopen zij daar nog wat van het leven te kunnen genieten in die rustige Driehoekstraat te Meer. (FS)

MEER - Na twee expo’s in ’t Slot, pakt SALON 23 uit met een uitzonderlijke locatie. Vier kunstenaars betrekken de benedenverdieping van het Klooster in Meer. Sofie Van der Linden, Berten Jaekers, Lien Hereijgers en Ruud Lenaerts tonen hun jonge kunstwerken tegen en tussen meer dan honderd jaar oude muren. Fotografie, textiel, tekenkunst, juweelontwerp, video en installaties vullen één weekend lang de leegstaande kloosterkamers.

‘Claustrum’ gaat door op zaterdag 30 april en zondag 1 mei in het Klooster in Meer (Donckstraat 13). Op zaterdag wordt de expo om 20u officieel geopend. Na 23u kunnen bezoekers terecht in de Mussenakker voor een afterparty. Op zondag kan de tentoonstelling bezocht worden van 10u tot 18u, in combinatie met de Kunstmarkt die dan op de kloostersite georganiseerd wordt. De inkom is gratis. Meer info: www.salon23.be (kh)

Winnaars van de 5-kamp

MEER - Presentator “Jaap” krijgt de volle laag champagne van Matthijs Marynissen. De winnaars van de 5-kamp Jasper Adriaensen, Tom Aernouts, Stijn BOeren, Nick Voet en Nicky Aernouts kunnen ook de pret niet op. Wouter van Gils (links) en Steve Strybos (achter) kijken geamuseerd toe samen met de andere chiro-leden. Zij kunnen terugblikken op een geslaagde spelnamiddag. (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

51


MEER

Sponsortocht van de Meerpaal MEER - Op vrijdag 8 april wandelden de kinderen van de lagere school ‘De Meerpaal’, 2782,97 euro bijeen voor de volgende projecten: de Meerse missionarissen Stan Goetschalckx en Jozefa Tilburgs, Louis Wellens met zijn werk in Brazilië en de vzw Rijdende school voor straatkinderen.

Chiro weekend

MEER - De chiro vierde haar jaarlijkse chiro weekend. Het programma zat, zoals gewoonlijk, ei-vol. Kippefestijn, vijfkamp, chirofuif, kinderfuif en een misviering. Dat het er daar ook spannend aan toe kan gaan zie je op de foto. (ma)

Garageverkoop MEER - Op zondag 8 mei organiseren KWB Meer en KWB Minderhout een garageverkoop. Op vele adressen zijn garages en opritten omgetoverd tot kleine winkeltjes waar de bewoners hun spullen proberen te slijten. Wellicht zit er wat interessants tussen voor u. Het assortiment is weer zeer uitgebreid. In Meer kunt u de adressen en de samenvatting van alle goederen gratis die in verkoop staan afhalen in de bibliotheek, Meerdorp 2, tussen 9 en 14.30 uur. (fh)

52

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

KVG wandeling

MEER – Heel wat wandelaars kwamen er opdraven op de KVG wandeling in Meer. Op de rustpost in de Beeksestraat konden de wandelaars gezellig verpozen. En een deel van de opbrengst gaat naar de Slinger, de jeugdbeweging voor gehandicapten. Want zij kunnen, voor hun nieuwe lokaal, de centjes goed gebruiken. (ma)


MEER/MEERLE

De Gloobfanfare in de basisschool MEER - Van 21 tot 29 maart werd in basisschool van Meer door iedereen rond het thema ‘de Gloobfanfare ‘ gewerkt. Het doel van de projectweek was om alle kleuters en de lagere schoolkinderen warm te krijgen en mee te laten stappen in ‘de Gloobfanfare‘. De projectweek ging van start met een bezoek van Gloob aan de school. Iedereen kreeg de kans om echt kennis te maken met Gloob en het doel van zijn bezoek aan onze school. Gloob is een groen wezen dat als ontdekkingsreiziger veel gezien en meegemaakt heeft. Hij heeft mooie dingen ontdekt, lieve mensen ontmoet, fascinerende natuur gezien. Hij zou uren kunnen vertellen over hoe mooi de aarde is. In zijn vrije tijd kuiert hij graag door zijn eigen moestuintje waar hij allerlei groenten kweekt. Hij droomt er van om op een dag veel bomen te planten, het liefst fruitbomen, dan heeft hij een boomgaard met lekker fruit. En zo heeft Gloob vele groene dromen … Hij daagde de kinderen uit om zijn Glooblied te leren zingen.

gingen helpen om 2 levensgrote kunstwerken te creëren .

De gehele week werd er per leeftijdsgroep gewerkt rond duurzame ontwikkeling en rond de ecologische voetafdruk. Natuurlijk door iedereen op zijn niveau. Ook werden er in deze week verschillende klasdoorbrekende momenten voorzien waarbij kinderen van de lagere school gingen samenwerken met kinderen van de kleuterschool. Zo werd de Gloobdans door de lagere school kinderen aan de kleuters aangeleerd en er werd een nationale stempeldag georganiseerd waarbij de grote kinderen de kleine kinderen

Dinsdag 29 maart werd de projectweek afgesloten met een grote spektakelnamiddag voor alle kinderen. Natuurlijk was Gloob op deze namiddag aanwezig ! De kleuters van de kleuterschool toonden op hun niveau aan de lagere school enkele dingen die zij geleerd hadden over milieu en de kinderen van de lagere school vonden het daarentegen geweldig dat ze de kleuters eens echt in actie zagen ! De kinderen zongen het lied voor Gloob en nog meer ! Ze hadden immers ook een dansje geleerd

op het liedje en dat mocht natuurlijk gezien worden. Hij mocht dan ook nog de twee levensgrote schilderingen van een wereldkaart en het portret van zichzelf onthullen. Gloob genoot met volle teugen en zag dat de kinderen echt enorm hun best hadden gedaan . Hij was zo verrast dat hij het echt niet kon laten om aan de school hele mooie vlinderstruiken en een wegwijzer voor een vlindertuin te schenken !! Vele kinderen vonden het wel spijtig toen Gloob weg ging maar … hij heeft beloofd dat hij op het schoolfeest van 8 mei terug mee komt dansen !!!! (red)

IN MEMORIAM Theater tussen hoop en verdriet MEERLE / HOOGSTRATEN - In Memoriam is een organisatie van Ispahan vzw naar aanleiding van 20 jaar palliatieve thuiszorg in samenwerking met het stadsbestuur. Vader, moeder en een kind vertellen hoe ze het verlies van hun zoon en tweelingbroertje proberen te verwerken. Dat doen ze in een monoloog, elk bij een ander ‘engelengraf’ op het kerkhof. Ook de overleden jongen zelf komt in een monoloog aan bod. Hoe verschillend hun verhalen ook zijn, toch zijn ze op een intense en gevoelige manier met elkaar verbonden. In deze voorstelling heeft Hanneke Paauwe niet alleen oog voor de donkere en zwarte kant van verlies, maar ook voor troost. In Memoriam is een uitzonderlijk locatieproject. Warme kleren en/of fleecedekentje kunnen van pas komen. tekst, concept en regie: Hanneke Paauwe spel (afwisselend): Sarah Bourgeois, Circé Lethem, Janne Desmet, Jonas Leemans, Marijke Pinoy, Ineke Nijssen, Hans Van Cauwenberghe, Joris Van den Brande

Praktisch: Locatie: Oud kerkhof aan de kerk in Meerle. Parkeren kunt u op het gemeenteplein. Twee voorstellingen per avond: 19.30 en 21.30 uur.

Na de voorstelling wordt u een drankje aangeboden. Bij regenweer gaat de voorstelling door in de kerk (Heilige Verlosser Meerle) Kaarten: kosten 10,00 euro en zijn te koop bij Toerisme Hoogstraten, 03 340 19 55

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

53


MEERLE

GOUD IN MEERLE Louis Muesen en Liza Vinckx Op 5 april, dag op dag 50 jaar nadat ze mekaar het ja-woord gaven, vierden Liza en Louis hun Gouden bruiloft met een fijne feest in De Wingerd in Hoogstraten. Liza en Louis zijn beiden geboren en getogen in Meerle. Voor Liza was het maar net, bijna op de grens met Meersel-Dreef, op Groot Eyssel. Louis woonde pal in het dorp, begin van de Chaamseweg. Ze leerden mekaar goed kennen bij de BJB en kregen ‘kennis’ op een van de ruitertornooien van de BJB in de zomermaanden. Al snel stapten ze samen in het bootje. Ze bouwden zich een huis op de Hazenweg, dicht bij Louis zijn werk op de melkerij. Later was dat werk wat verderaf, want Louis ging mee naar de Inza in Schoten. Hij bleef er tot aan zijn pensioen. Liza was gezinshelpster tot ze zelf aan een gezin begon, toen bleef ze thuis om voor de kinderen te zorgen. Toen die min of meer hun eigen plan konden trekken, nam Liza de draad van gezinshelpster weer op. Ze deed het nog 10 jaar. Guy, Ann en Lieven deden het heel goed en verlieten goed gewapend voor het leven het ouderlijk nest. Ze zorgden voor twee kleinkinderen, Sam en Jelle. Het huis aan de Hazenweg was wat groot geworden, en Louis en Liza verhuisden naar een klein maar geriefelijke huis op de Lage Rooy. Wel met een hof, want dat kan Louis niet missen. Sedert begin dit jaar verblijft Liza in De Wingerd aan het rusthuis in Hoogstraten. Problemen met

de gezondheid en enkele kwalijke valpartijen, maakten intensievere verzorging nodig. Louis mocht nog niet mee, hij is nog veel te goed zeggen ze in de Wingerd. Hij is natuurlijk wel dagelijks in de Wingerd te vinden, maar keert elke keer terug naar Meerle, dat hij nog niet kan loslaten, zolang hij goed te been is. De mensen en het personeel van De Wingerd zorgden voor een fijn feest voor het Gouden paar en hun kinderen op 5 april. Met een feestelijk

ontbijt, een plechtige mis, aperitief en feestmaal én een optreden van het zangkoor van de familie Pauwels. Liza en Louis en hun kinderen waren heel blij met de viering en de vele gelukwensen die ze mochten ontvangen. Ze zijn de mensen van de Wingerd er heel dankbaar voor. Ook wij wensen de jubilarissen van harte proficiat en nog vele jaren samen. (jaf)

Zonnige grenswandeling MEERLE – De ochtend was nog wat mistig, maar in de voormiddag brak de zon volop door. De Grenswandeling van KWB werd daarmee meteen een echt Lentewandeling. Velen kwamen genieten van het lekker weer en van het ontluikende groen langs het mooie parcours dat KWB in en rond Meerle had uitgezet. Het was dan ook aanschuiven aan de tafel voor de inschrijvingen. Meer dan 900 mensen passeerden langs hun tafel. (jaf)

54

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Een nieuwe editie van Aspirock MEERLE – Het Aspirantenkorps van de CHIRO van Meerle organiseert dit jaar weer Aspirock! Een avond vol optredens van veelbelovende groepen en groepen die hun strepen reeds hebben verdiend. Dit jaar zal dit feest op 7 mei doorgaan. Aftrappen doen ze met beginnende groepje Sunset Universe. Ze spelen aanstekelijke britpop , waarbij je onmogelijk stil kan blijven staan. Hoewel ze beginnend zijn, hebben ze toch al in het voorprogramma van The Galacticos mogen spelen en zijn ze dus goed op weg om overal in de Kempen furore te maken! Hierna treedt Influenz aan: de perfecte combinatie van vuile Rock & Roll en Blues die toch dansbaar blijft. Ze treden zowel in België als in Nederland op en zullen ongetwijfeld voor de gepaste sfeer zorgen. Vervolgens wordt plaats gemaakt voor Point of no return! Een stevige rockband die geselecteerd was om de Humo’s Rock Rally te spelen. Ze hebben net een nieuwe plaat opgenomen die ontzettend belovend klinkt! Dat het er dan al stomend aan toe zal gaan, lijkt ’s werelds normaalste zaak. De Gasten van Smooth Lee betreden vervolgens het podium. Zij brengen naast gitaren ook

trompetten en saxofonen mee want deze heren spelen skapunk. Ook zij hebben net een nieuwe plaat uit en hebben met ‘The Great Divide’ een nummer gemaakt dat tijdens Aspirock luidkeels zal worden meegebruld. Hierna wordt het dringend tijd voor de hoofdact. U hebt er waarschijnlijk al wel van gehoord: Psycho 44. Deze gasten hebben bekendheid verworven tijdens de finale van de Humo’s Rock Rally en worden met hun single ‘All my demons have desortion’ met regelmaat gedraaid op Studio Brussel. Ze hebben nu ook hun plaatsje verworven in de Afrekening. Het zal er hard en stevig aan toegaan tijdens hun optreden, maar wat had u anders verwacht? Afsluiten doen de Aspis met een afterparty die er mag wezen: Cash Reloaded. Deze heren blazen het werk van Johnny Cash nieuw leven in, en hoe?! Ze weten steevast iedereen te charmeren met hun muziek! Schrijf het dus op: Aspirock op 7 mei, deuren gaan open om 18 u. Een kaart kost slechts €5 én er zijn hopen bier (én Leffe én Duvel)! Als je het mij vraagt: Aspirock!!! (kh)

Pierendag MEERLE – Op zondag op 15 mei 2010 organiseert het feestcomité ten voordele van de bouwwerken aan onze parochiezaal de 4e Pierendag zonder Grenzen. Van 14 tot 18 uur nemen ploegen van 6 het tegen elkaar op in een zeskamp van actie- en estafettespelen. Wie zich nog het legendarische ‘Spel zonder Grenzen’ herinnert, weet waar zich aan te verwachten. Zoals het lot vorig jaar aanduidde, zorgen “Teut en Preut” samen met het feestcomité voor een uitdagende competitie tussen de deelnemende ploegen. Als het weer wat mee wil, wordt het net als vorige editie weer een voltreffer. Goed voor ons dorp ook. Omdat er veel volk samengebracht wordt voor een leuke competitie, waar niet alleen deelnemers wat aan hebben maar ook de supporters en kijkers hun hart kunnen ophalen. Waar je met je dorpsgenoten een klappeke kan doen, een pintje kan drinken en een hapje eten. Je kinderen mogen gerust meekomen, heel de namiddag wordt er voor hen voor animatie gezorgd. En natuurlijk is het ook goed voor ons dorp omdat de opbrengst volledig ten goede komt van onze parochiezaal, tot nader order het ontmoetingscentrum voor Meerlenaars en de Meerlese verenigingen. Meedoen is de boodschap, ’t zou zonde zijn hem te missen. (jaf)

KWB organiseert eerste Mjeelse Kubbdag MEERLE – Het spel kubb is afkomstig uit Zweden. De romantici beweren dat dit een oud Vikingspel zou zijn. Anderen zeggen dat dit spel ooit begonnen is tijdens het verzamelen van brandhout. Feit is wel, dat het in vrij korte tijd heel populair is geworden. Kubb is een gezelschapsspel dat buiten wordt gespeeld met 2 tot 12 deelnemers. Iedereen kan meedoen, jong en oud. Eenvoudig gesteld, zou je kunnen zeggen dat het een combinatie is van kegelen, paapgooien en dammen. KWM Meerle wil het in Meerle introduceren. Ze beginnen met een extra oefenavond op dinsdag 10 mei vanaf 19.30 u. op het speelplein aan de Heimeulenstraat (wijk Dal

1-2). Tijdens deze avond kan je het spel leren en alvast oefenen. KWB zorgt voor de nodige uitleg en spelmateriaal. Je mag met enkele buren of vrienden komen, of individueel. De ploegen worden ter plaatse verdeeld. Deelname aan deze oefenavond is gratis. Er staat een drankje klaar aan een schappelijke prijs. Er zijn ook enkele Kubbspelen die je gratis kan lenen bij de KWB om te oefenen of te spelen met buren of familie. Het reglement wordt meegegeven. Op zondag 22 mei houden ze dan een heus Kubbtornooi op het plein achter de lagere school te Meerle. Er wordt gespeeld met ploegen van min. 2 en max. 6 personen. Start om 13.45 u. met

een demonstratiespel, om 14 u. de wedstrijd. Het einde is voorzien rond 17 u. De winnaars krijgen een leuke prijs. Ook kijkers en supporters zijn op zondag 22 mei welkom achter de lagere school. Voor toog en terras wordt gezorgd. Vooraf inschrijven is vereist. Voor de 1ste Mjeelse Kubbdag kan je inschrijven bij Jos Van Bavel of Ronny Pijpers, dit tot en met 15 mei. Vermeldt de naam van je ploeg, een contactpersoon en het aantal deelnemers. Deelname kost 5 euro per ploeg. Meer info: Jos Van Bavel, tel. 03/315.92.09 - e-mail: jos-van-bavel@skynet. be of Ronny Pijpers, tel. 03/315.47.62 - e-mail: ronnypijpers@scarlet.be (jvb/jaf)

Garageverkoop zorgt voor toeloop MEERLE – Voor de garageverkoop van de KWB Meerle hadden zich 72 deelnemers aangemeld en ze zorgden voor een ongeziene toeloop in ons. Al van lang voor het officiële begin uur kregen ze kooplustigen aan de deur en in de loop van deze zonnige zondag nam de drukte alleen maar toe. Dat de multiculturele wereld niet meer van toepassing is, werd eveneens krachtig door dit evenement ontkend. De kopers kwamen van overal. Eigen en naburige dorpen, van over nabije en verre landen. Er werden vele talen gesproken, gebarentaal bracht soelaas. En betalen, na weinig of veel afdingen, dat is een universele taal. (jaf)

Er ontstaan bij de garageverkoop spontane samenwerkingsverbanden, buren, vrienden, families. Veel spullen op één oprit. Bij wijze van voorbeeld bij de familie Stoffels.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

55


MEERLE

Missieavond met Jeff Keustermans over het “India van zijn Tante” MEERLE – Naast de jaarlijkse Missiefeesten en het vele werk het hele jaar door, heeft het Meerlese Missiecomité de goede gewoonte leden en sympathisanten uit te nodigen op een missieavond. Tijde voor een babbeltje, een kop koffie met een lekker koek. Daarbij komt dikwijls een van de mensen van de praktijk, als het kan een van de Meerlese missionarissen, vertellen wat er met het de opbrengst van werk en feest gebeurt. Dit jaar heeft het Missiecomité Jeff Keustermans uit Beerse uitgenodigd. Hij is geen missionaris en werk ook niet in missie- of ontwikkelingswerk. Maar hij is de neef van één van de nog actieve Meerlese missionarissen, Dina Vinckx, en was sinds zijn tiende geboeid door het missiewerk van zijn tante. Twee maal trok naar India en zocht haar op. Samen maakten zij de reis van haar leven. Het werd ook een verrijking van het zijne. Jeff Keustermans schreef een mooi boek over de jongste nog actieve Belgische ICM-zuster

in India. Over wat haar dreef om als meisje het veilige kloosterleven in België achter te laten en het onbekende in te duiken. En over wat ze daar heeft opgebouwd en nalaat, nu dit tijdperk van missiewerk op z’n laatste benen loopt. Het India van mijn tante vertelt het verhaal van ‘straffe’ vrouw Dina Vinckx, en toont, op een moment dat de Kerk gebukt gaat onder schandalen van seksueel misbruik, een andere erfenis van de Kerk. Het India van mijn tante verscheen in november 2010 bij Uitgeverij KRAMAT. Het is een mooi en fraai uitgegeven verhaal geworden. Op de Missieavond van de Meerlese Missiekring op woensdag 4 mei komt de auteur in woord en beeld vertellen over zijn reizen naar India en zijn ontmoetingen met zijn tante Dina. Gezien het mooi boek, belooft het een mooie vertelavond te worden.

SLIJK

Landschappen met laarzen SALON 23 sluit haar eerste reeks tentoonstellingen af in Meerle – met akkers, plassen en tractorsporen. Met haar twee voeten in het slijk maakt Dorien Van Bavel foto’s van landschappen. Ze begint bij haar eigen laarzen en volgt dan de beweging van haar blik. Die foto’s bewerkt ze tot collages, en pas dan pakt ze haar verfborstels vast. De expo ‘Slijk’ toont haar gigantische schilderijen, die zich – net als een landschap zelf – niet in één oogopslag laten bekijken.

Iedereen is uitgenodigd. Hartelijk aanbevolen. (jaf)

Afval is grondstof MEERLE – Het is ons langzaam aan goed ingeprent, er wordt in onze contreien dan ook flink gesorteerd. Met de dingen die niet worden opgehaald, kan je op het containerpark terecht. Vanzelfsprekend is dat niet, want sommige dingen zijn groot en zwaar en de meeste mensen beschikken niet over geschikte vervoersmiddelen of krijgen grotere stukken moeilijk verplaatst. De Landelijke Gilde van Meerle beschikt wel over die middelen; tractors, karren en sterke mannen. Ze organiseert sedert meerdere jaren een jaarlijkse ophaling in ons dorp. Dat ze daarmee aan een behoefte voldoen wordt door het resultaat van hun actie aangetoond. Tientallen karren, tientallen containers materiaal werden bijeengebracht. Van stukjes buis en een rolletje draad, tot complete autowrakken en oude stalinrichtingen. Op de werf werd het materiaal zoveel mogelijk gesorteerd, dat geeft een positieve invloed op de prijs. Gelukkig staan de prijzen van vele materialen weer op een behoorlijk peil, zodat ook de Landelijke Gilde er beter van wordt. Ze financieren er hun jaarwerking mee en hebben er dus graag een dag hard labeur voor over. Een goede zaak op alle terreinen. (jaf)

56

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

‘Slijk’ gaat door op donderdag 2 en vrijdag 3 juni in het Oud Raadhuis in Meerle (Gemeenteplein 1). Op donderdag wordt de expo om 20u officieel geopend – met afterparty in Den Dorpel. Op vrijdag kan de tentoonstelling bezocht worden van 13u tot 18u. De inkom is gratis. Meer info: www.salon23.be (kh)


Vandalen richten vernielingen aan op twee plaatsen in Meer. Op het kerkhof in de Vredeboomstraat vernielen ze een beeld op een graf en langs de Meerseweg moet er een brievenbus aan geloven. Van de daders is geen spoor.

ÂŽ In Jeughuis ‘t Slot in Wortel werd maandagnacht 21 maart langs een raam ingebroken. De inbrekers namen een behoorlijke som klein geld mee, dat klaar lag om het weg te brengen. Ze probeerden ook de kluis te openen maar dat lukte niet. Ook de spaarkas van de vaste klanten werd opengebroken en leeggemaakt. In totaal is er ongeveer 1.500 euro gestolen. Het geld dat gestolen werd wordt normaal gebruikt om de optredens tijdens de kermis te organiseren. Verschillende verenigingen hebben al aangeboden om samen een beneďŹ et te organiseren om nieuwe fondsen te verzamelen. De voorbije maanden kregen ook jeugdhuizen in Kasterlee, Gierle en Beerse inbrekers over de vloer.

ÂŽ Luc M. (43) uit Hoogstraten blijft nog een maand aangehouden. Hij wordt verdacht van afpersing, bedreigingen, inbreuken op de wapenwetgeving en drugsdelicten. De man werd op 30 maart opgepakt.

ÂŽ Bij een controle in Oud-Turnhout wordt Peter V.D.S. (53) uit Hoogstraten opgepakt. De man wordt verdacht van inbreuken op de wapenwetgeving en blijft nog minstens een maand in voorarrest.

ÂŽ Op 8 februari pleegde de 26-jarige Rus Saulius K. een diefstal in de parfumerie Ici ParisXL. Om het alarm onklaar te maken had hij een stuk zilverpapier bij zich. De jonge man trachtte de rechter te overtuigen dat hij het zilverpapier bij zich had om zijn boterhammen warm te houden. De rechter geloofde het verhaal niet en veroordeelde de man tot negen maanden cel, waarvan vijf maanden effectief, en een voorwaardelijke boete van 143 euro.

ÂŽ Zondag 3 april, kort na middernacht, moet de brandweer uitrukken voor een woningbrand boven cafĂŠ In De Wachtzaal op het Van Aertselaarplein. De bewoner kon het vuur blussen met een poederblusser en de schade bleef al bij al beperkt.

ÂŽ Maandagmorgen 11 april wordt er voor de tweede maal in evenveel maanden ingebroken bij juwelier Martens. De inbrekers gooiden een betonblok door een raam aan de achterzijde van de winkel. De buit zou kleiner zijn dan bij de inbraak op 16 februari, maar de schade aan de winkel is nu veel groter. Terwijl de inbraak van februari nog niet afgehandeld is, krijgt de juwelier al opnieuw inbrekers over de vloer. Het alarm ging meteen af, maar het hels lawaai schrok hen niet af. Van de daders is er nog geen spoor.

ÂŽ Nicolaas B. (64) uit Minderhout wordt verdacht van het telen van cannabis en moet voor de rechter verschijnen. Op 15 februari brak er brand uit in een woning die hij huurde aan de Beersebaan in Lille. Tijdens het blussen werd een plantage van 815 cannabisplanten aangetroffen. Bovendien werden in de woning van Nicolaas in Minderhout restanten van een vroegere plantage en een geldsom van 3.000 euro gevonden. Nicolaas B. verklaarde dat hij de woning in Gierle onderverhuurde, maar kan dat niet bewijzen. Volgens de advocaat van de beschuldigde is er sprake van een vergissing, is zijn cliĂŤnt niet met drugs bezig en is hij als hartpatiĂŤnt niet in staat om een cannabisplantage te organiseren. De uitspraak volgt.

ÂŽ De 35-jarige Stijn S. wordt door de strafrechter veroordeeld tot een werkstraf van 120 uren. De man kreeg het in april 2007 aan de stok met een wijkagent in Meerle. Stijn S. probeerde de wagen van de man te stelen, beschadigde de wagen, uitte bedreigingen en deelde enkele rake klappen uit. De man moet ook de schade van bijna 21.000 euro betalen.

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

57


GLUREN BIJ DE BUREN Oranje boven, oranje boven - Leve

de Koningin!

Koninginnedag is een nationale feestdag in Nederland en wordt sinds 1949 gevierd op 30 april, voorheen op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina. Deze dag wordt gevierd met verschillende festiviteiten, ook al op de voorafgaande ‘KoninginneNach’ en een vrijmarkt. Sinds 1980 wordt in de jaren waarin Koninginnedag op een zondag valt, het feest op zaterdag 29 april gevierd. Voor die tijd werd Koninginnedag op 1 mei gevierd als 30 april op een zondag viel. Het Huis Oranje-Nassau In de Middeleeuwen waren er in de Nederlanden tal van monarchieën die over de verschillende graafschappen en hertogdommen regeerden. In de Bourgondische periode (1419-1477) wisten de hertogen van Bourgondië steeds meer gewesten onder hun gezag te verenigen. Door het huwelijk van Maria van Bourgondië met Maximiliaan van Oostenrijk (1477) kwamen de Nederlanden in Habsburgse handen. Hun kleinzoon, keizer Karel V, verwierf als landsheer van de Nederlanden nog meer gewesten en maakte de Habsburgse Nederlanden tot een redelijk afgerond geheel van Zeventien Provinciën. Karels opvolger, Filips II ging verder met de interne eenmaking en de centralisering van het gezag. Dit riep dermate veel weerstand op dat de Noordelijke Nederlanden zich afscheidden. Deze gewesten vormden vanaf 1581 een republiek: de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De posities van de opeenvolgende stadhouders uit de huizen Oranje en Nassau waren niet sterk genoeg om monarchen te worden. Zij waren de ‘dienaar van de Staten’. Nog voor de ‘echte Koninginnedag’ werd op 31 augustus 1885 de eerste ‘Prinsessedag’ georganiseerd, de vijfde verjaardag van de jonge prinses Wilhelmina. Het initiatief hiertoe werd genomen om de nationale eenheid te benadrukken. Na de dood van koning Willem III in 1890, werd Prinsessedag opgevolgd door de viering van ‘Koninginnedag’. Deze dag ontwikkelde zich tot een feestdag voor kinderen. Op haar achttiende verjaardag, 31 augustus 1898, werd Wilhelmina regerend vorstin. Tot en met 1948 werd Koninginnedag op 31 augustus gevierd. Nadat koningin Juliana haar moeder Wilhelmina in 1948 was opgevolgd, werd vanaf 1949 Koninginnedag gevierd op haar verjaardag, 30 april. In de naoorlogse jaren was het nog een gewone werkdag, maar in de loop der jaren kregen steeds meer mensen een vrije dag zodat 30 april kon uitgroeien tot een landelijke feestdag. Bij haar troonopvolging op 30 april 1980 besloot koningin Beatrix deze dag in stand te houden als dag van aanvaarding van haar ambt als staatshoofd en inhuldiging als koningin der Nederlanden. Beatrix wijzigde wel de vorm van deze feestdag.

58

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dat verklaart waarom de Nederlandse monarchie nog betrekkelijk jong is. Ze begon in 1813 toen Willem Frederik uit het huis Oranje-Nassau, een

zoon van erfstadhouder Willem V, de titel soeverein vorst der Nederlanden aanvaardde. Voordien was het huidige Nederland korte tijd vazalstaat van het Eerste Franse Keizerrijk (18061813) en daarvoor een republiek sinds1581.

Oranje – Orange Hoe geraakten de Oranjes aan dat Zuid-Franse Orange? Dat gebeurde via Heinrich von NassauDillenburg en Breda, die gehuwd was met Claudia de Châlon. Heinrich was een broer van Willem van Nassau, vader van Willem de Zwijger. De broer van Claudia, Philibert de Chalôn, was prins van Orange. Philibert overleed kinderloos en zodanig erfde Heinrichs zoon, Reynaert of René, het vorstendom Orange. René van Orange (Oranje) huwde te Bar-le-Duc met Anna van Lotharingen. Toen René van Oranje in 1544 overleed erfde Willem van Nassau (de Zwijger) op 11-jarige leeftijd alles van zijn neef, waaronder Bar-le-Duc en ook de titel ‘Prins van Oranje’. Hij zal later ook het familiedevies ‘Je maintiendrai’ van de familie de Chalôn overnemen. Het lichaam van René van Oranje ligt in de kerk van Breda begraven. Zijn hart en ingewanden te Bar-le-Duc waar een indrukwekkend monument staat, gemaakt door de kunstenaar Ligier. (js) (Bronnen: Neerlandia; Orde van den Prince; Wikipedia)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)


GLUREN BIJ DE BUREN Nederlandse kolonies op de voorlopige lijst van Unesco Werelderfgoed De Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen en Frederiksoord komen op de voorlopige Nederlandse lijst van het UNESCO Werelderfgoed. Dit besluit staat in een brief van de Nederlandse staatssecretaris Zijlstra aan de Tweede Kamer. Het is een belangrijke erkenning van de grote cultuurhistorische waarde van de voormalige Kolonies van Weldadigheid. De afgevaardigden van Frederiksoord, te vergelijken met Wortel, en van Veenhuizen, vergelijkbaar met Merksplas, gaan de unieke geschiedenis van de Kolonies nu verder onderzoeken en ontsluiten. “De status biedt ons veel kansen, die we met beide handen aangrijpen” klinkt het in Drenthe. De komende 5 tot 10 jaar wordt de nominatie op de definitieve lijst voorbereid samen met de Belgische kolonies. Men wil alles in het werk stellen om in 2018 erkend te worden als Unesco Werelderfgoed. Dan is het precies 200 jaar geleden dat Johannes van den Bosch startte met de eerste kolonie in Frederiksoord. (fh)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

Bescherming Kapelberg Achtel vernietigd

De eigenaar van deze flagrante bouwovertreding haalde zijn gelijk bij de Raad van State. Twee, drie jaar geleden hebben enkele leden van Erfgoed Hoogstraten zich, samen met de Cultuurraad en inwoners van Achtel, met succes ingezet voor de bescherming van de Kapelberg van Achtel als landschap. Toenmalig minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor monumentenzorg, kwam zelfs ter plaatse om de bescherming plechtig te ondertekenen. Maar de heer Verellen, die achter de kapel een flagrante bouwovertreding realiseerde, liet het daar niet bij. Hij liet zich bijstaan door meester Reiner Tijs en spande een procedure in bij de Raad van State om het beschermingbesluit te vernietigen. De Raad van State is ingegaan op vraag van de Verellen en vernietigde de bescherming omwille van procedurefouten. Burgemeester Gust Van de Mierop verklaarde tijdens de gemeenteraad dat men onmiddellijk een nieuwe procedure tot bescherming zou opstarten. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

59


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Hoogstraten VV Een geweldig seizoen voor spelers, bestuur en supporters van HVV werd afgesloten met een tweede plaats in het klassement en dit exploot mag zonder meer verdiend genoemd worden. Om nog enig uitzicht op de titel te hebben mochten er geen punten meer verloren worden en dat deden de rooikens dan wel op Kapellen, zodat de kampioen, Eendracht Aalst, gekend is. Aan een overtuigende reeks was HVV ongetwijfeld bezig en het bezoek aan SK Sint Niklaas, ook aan een sterke periode bezig, kon daar een vervolg aan breien. Net voor de wedstrijd viel topscorer Jimmy Fockaert nog uit en dat kon zeker een handicap betekenen. HVV startte zelfzeker en na tien minuten bracht Niels Cox de rooikens op 0-1! De thuisploeg liet zich ook niet onbetuigd maar de bezoekende defensie stond op zijn stukken. Zienderogen meer druk van het Hoogstraatse kamp, maar vooral keeper Willockx bleek meermaals de spelbreker van dienst. Ook na de koffie kwam het initiatief van HVV en doelpunten bleven niet uit. Een vrije trap van Karim Didi werd door Juri Meyvis netjes afgewerkt, 0-2! Na de vorige actie een snelle aanval en Dirk Mathyssen bracht de 0-3 op het bord. De schaapjes op het droge voor de roodjes en een beetje druk van de ketel waardoor de thuisploeg nog voor de eerredder kon zorgen. Een ruime 1-3 overwinning en zo bleef men in het kielzog van leider Aalst. Geel-Meerhout, de volgende tegenstander in de Katelijnestraat! Zeker geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, maar HVV had in eigen stadion ook

nog niet verloren. Een spannende wedstrijd zou zich zeker aankondigen. De bezoekers hielden de rangen goed gesloten en lieten HVV weinig kans met als gevolg nog altijd een nulstand aan de rust. Nadien een meer aanvallende thuisploeg, maar het waren de bezoekers die via een licht toegekende penalty de score openden. HVV bleef niet bij de pakken zitten en Roy Van Der Linden bracht de ploegen in evenwicht. Enkele minuten later rondde Ruben Tilburgs, één van de smaakmakers, een mooi opgezette aanval succesvol af en 2-1! De geruststellende derde treffer liet dan lang op zich wachten en Jimmy Fockaert pikte ook deze keer zijn graantje mee en bracht zijn saldo op 31 treffers ver in blessuretijd! Tevreden supporters na een spannende wedstrijd! Na tien ongeslagen wedstrijden op rij trok men naar KSV Temse! Enkele vaste pionnen moesten verstek geven wegens kaartenoverlast en wilde men in het zog van leider Aalst blijven mochten zeker geen punten prijs gegeven worden. HVV kleurde wel het spelbeeld, maar Ben Van Bael moest op zijn hoede zijn voor de infiltraties van de gastheren. Een strafschop was echter voor Ben ook te veel en Temse leidde met

1-0! Na de rust probeerde HVV het tij te doen keren, de scherpte ontbrak en de thuisploeg liet zich niet verschalken. In blessuretijd volgde nog een tweede strafschop die het Hoogstraatse lot definitief bezegelde. Tegen hekkensluiter Wielsbeke liet HVV niets aan het toeval over en trok onmiddellijk de kaart van de aanval richting doelman Van Der Beken, die vooralsnog wel raad wist met de rode aanvalsgolven. Jimmy Fockaert brak de ban rond de tiende minuut en tien minuten laten vanop de stip. Het jonge Wielsbeke liet zich echter ook niet onbetuigd en een vrije trap werd staalhard voorbij doelman Van Bael geplaatst. Betaald antwoord door Roy Van Der Linden een paar minuten later en 3-1 werd tevens de ruststand. Fockaert verhoogde dan tot 4-1, Ruben Tilburgs zorgde voor nummer vijf, Dirk Mathyssen nam een zesde en zevende voor zijn rekening. De bezoekers ondergingen de wet van de sterkste en HVV bleef thuis weer ongeslagen. Op het veld van R.Cappellen FC leed HVV een 3-2 nederlaag zodat alle ambities op de kampioenstitel, hoe klein die ook nog waren, mochten vergeten worden. (luc/rel)

Wedstrijden Zondag 1 mei 15.00 uur KVV Coxyde – Hoogstraten VV Zaterdag 7 of zondag 8 mei 20.00 uur of 15.00 uur Hoogstraten VV – VC E.Aalst

De Nationale Reserven van Hoogstraten VV o.l.v. coach Jan Buylinckx (vooraan links op de foto) behaalden op een overtuigende wijze de kampioenstitel in hun reeks 60

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

KFC Meer

Minderhout VV

Afscheidnemend trainer Dré Laurijssen en zijn spelers hadden geruime tijd uitzicht op een promotieplaats. Een sterke eerste ronde kreeg geen verlenging en vooral in de laatste periode werden heel wat punten te grabbel gegooid met een plaats in de middenmoot als gevolg. Tegen Wildert een lichte heropflakkering bij de KFC in een wedstrijd die eindigde in een 4-2 overwinning. Een week later Brasschaat op bezoek en een klare 0-4 optater was het resultaat. Na een studieronde van korte duur belandde een kopbal van Wout Janssens tegen de lat, betaald antwoord van de gasten die meteen nummer één binnentikten. Het gevreesde Meerse aanvalsduo Koyen-Aerts zat in de greep van de bezoekende defensie en kon zo weinig potten breken. Nog voor de rust 0-2! Na de pauze raakte Rik Aerts binnenkant paal, maar zonder resultaat. Meer koos eieren voor zijn geld, zocht de aanval, liet daardoor meer ruimte en 0-3, gevolgd door nog een vierde treffer in de eindfase. Na dit treffen Meer op de vijfde plaats in het klassement en…promotiekansen weg! In het Warandepark te Oostmalle opnieuw een uit de kluiten gewassen opdonder voor geelzwart. Binnen het halfuur keek men reeds tegen een 2-0 achterstand op. Koen Koyen had ondertussen wel de paal ontmoet. Dit maakte echter de rekening van de thuisploeg niet, die voor de rust nog uitliep tot 3-0. Weinig vlotte combinaties na de rust, wel een ongebreidelde werklust en een bal die toch niet wilde rollen. De gastheren liepen nog verder uit tot 4-0, vierden daarna de teugels zodat Ben en Wim Aerts nog enigszins konden milderen tot 4-2. Een plaaster op een

Keeper Tom Deckers, die een belangrijk deel van het seizoen Wes Lauryssen verving in de Meerse goal, doemde in de laatste wedstrijden op als spits en wordt het volgend seizoen de opvolger van Hans Jacobs in het doel van Minderhout VV houten been voor de Merenaars! De volgende partij ging het richting leider FC Ekeren. Vanaf de aftrap een open wedstrijd waarin de meeste dreiging van de thuisploeg uitging. Op strafschop werd het 1-0 en tien minuten later verdubbelde de stand, hetgeen zeker niet onverdiend mocht genoemd worden. Na de rust een vrij aardig Meer dat de bakens trachtte te verzetten, niet kon scoren echter en nog op een scherpe counter liep. Een verdiende 3-0 overwinning voor de thuisploeg. Dan de voorlaatste wedstrijd van de huidige competitie op het veld van Zoersel draaide ook uit op een nipte 3-2 nederlaag. (rel)

Hoogstraats darts kampioenschap

De eindeseizoenwedstrijden zijn nog van weinig belang voor groen-wit en de jongens van trainer Eddy Vermeiren mogen ongetwijfeld terugblikken op een mooi seizoen, waarin men toch met heel wat geblesseerden af te rekenen had. Een plaats in de middenmoot mag dan zeker als een succes beschouwd worden! Na de zaterdagavondwedstrijd, die met 3-0 verloren werd, op het veld van Brasschaat, ontving MVV acht dagen later Zoersel. Een aantal titularissen ontbraken op het appel en heel wat tactisch werk aan de winkel voor trainer Eddy Vermeiren. Een gelijkopgaande eerste helft met toch een beloning voor de bezoekers, die een onhandige terugspeelbal behendig wisten te benutten om op voorsprong te komen. Een verdubbeling van de stand na de rust, enkele goedkope gele kaarten met als gevolg schorsingen bovenop voor de volgende wedstrijd, en een verloren wedstrijd. Tegen Olympic Deurne een fel gehavend MVV in de wei: vier geschorsten en een aantal blessures zorgden voor een veredeld reservenelftal. Wonder boven wonder gingen de bezoekers met lege handen naar huis. Een aarzelend begin voor MVV dat toch op voorsprong kwam via penalty omgezet door Kurt Hendrickx. De bezoekers dicteerden echter de wet, maar Pieter Hendrickx wist toch de 2-0 op het bord te krijgen. Op het halfuur de aansluitingstreffer en na de pauze direct de 3-1 via de voet van Jens Lenaerts. Dan volgde nog een rode kaart voor de Antwerpenaars, in de voorlaatste minuut 3-2 en in blessuretijd wist Mathias Van Der Linden alle twijfels weg te nemen. Eindstand 4-2! Olympic speelde, MVV scoorde, een overwinning die vooral de jeugd plezierde! De avondmatch op het veld van Loenhout betekende weer een maat voor niets voor de MVV’ers, die met 4-1 de boot ingingen. Geen schande echter, want de thuisploeg legde een gave prestatie op de grasmat. Geschorsten en gekwetsten terug van de partij bij groen-wit, maar zij konden de drang naar promotie van de thuisploeg ook niet fnuiken. Binnen het kwartier was de stand reeds opgelopen tot 2-0. Geert Mertens wist even voor de rust de stand te milderen, verder kwam MVV niet en moest in de tweede helft lijdzaam toezien hoe de thuisploeg met nog twee doelpunten de klus klaarde. De laatste thuismatch tegen Broechem eindigde op een 1-1 gelijkspel! (rel)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES Op 16 april werd in De Eiken in Meer het kampioenschap darts georganiseerd. Jan Van Boxel sponsor wisselbeker, winnaar Kris Robaer ,2 Jan Dictus , 3 Luc Michielsen. Winnaar verliezers ronde + hoogste uitworp ( 127 ) Jan Van Bergen. (foto Mia Hoeykens)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

61


SPORT

KFC Meerle kampioen! De ultieme beloning voor KFC Meerle, dat een uiterst regelmatig parcours aflegde doorheen het ganse jaar: slechts drie verlieswedstrijden, de productiefste voorlinie en de meest betrouwbare defensie! Zo wordt men kampioen en niemand zal de verdienste van de KFC in twijfel trekken! Volgend seizoen terug de hartverwarmende derby’s tegen de geburen uit Meer en Minderhout met gemotiveerde spelers, lachende schatbewaarders en enthousiaste supporters. Geen gemakkelijke verplaatsing naar Halle, dat beseften ze in Meerle maar al te goed. Een fel verjongde thuisploeg bood dan ook flink weerwerk, maar zag geen kans tot scoren. Wel mogelijkheden voor de KFC, maar ook hun vizier stond niet in de goede richting. Toch succes in de tweede helft door een doelpunt van Verbreuken. De thuisploeg liet nu alle teugels los en Meerle hanteerde de counter met enkele riante kansen tot gevolg, maar tot doelpunten kwam het niet meer. Een nipte overwinning, een lastige klip omzeild en met nog vier thuismatchen voor de boeg mag men zeker van de titel dromen. Wechelderzande, 14de in het klassement, op bezoek aan de Chaamseweg. Zeker geen team om de schrik op het lijf te krijgen, maar oppassen voor het vel van de beer. Meerle startte gedreven en in de 15de minuut kopte Jelle Van Gastel de 1-0 binnen het kader. Ben Jacobs verhoogde daarna tot 2-0. Ook in de tweede helft dicteerden de gastheren de wet en Voeten dikte aan tot 3-0. Ben Jacobs gaf de overwinning nog meer glans met een tweede doelpunt en vlak voor affluiten zorgde Klessens voor een droge 5-0. Hoogconjunctuur in Meerle! De KFC verovert voor het eerst de leiding in het klassement daar Exc.Kessel in het zand beet tegen Massenhoven. Het bezoek van Westmalle werd ook met enige argwaan bekeken. Een middenmoter die tegen de andere ploegen uit de top telkens puntjes wist te vergaren. De thuisploeg zocht resoluut de aanval terwijl de gasten meer aandacht schonken aan de defensie. Brilstand aan de rust! Opnieuw Meerlese druk na de verfrissing en Druyts wist de bal beheerst binnen te leggen, 1-0! Bjorn Voeten zorgde dan voor het orgelpunt door een tweede appel in het bezoekende kastje te deponeren. Nog meer kansen boden zich aan voor de KFC in de eindfase, maar met 2-0 waren de begeerde puntjes weer binnen. Kessel verloor opnieuw en Massenhoven wordt nu de gevaarlijkste tegenstander. Geen problemen tegen hekkensluiter Emblem dat nog altijd puntenloos en 190 tegendoelpunten onderaan bengelt. Een kat-en-muis-spel! Nog voor de rust mocht de scheidsrechter reeds 7-0 noteren! Nadien werd de zware voet van het gaspedaal gehaald, nog ettelijke kansen gingen verloren, maar de “wedstrijd” eindigde tenslotte met afgetekende 9-0 cijfers in het voordeel van de KFC, dat zich na deze wedstrijd op een zucht van de titel bevindt mede door het verlies van Massenhoven. De belangrijke wedstrijd tegen het derde geplaatste Bouwel, dat in de heenwedstrijd groen-wit een 5-2 nederlaag aansmeerde, werd besloten met een 2-1 overwinning zodat de titel mocht gevierd worden. (rel)

62

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

KVNA Wortel Thuis tegen Dosko begon de wedstrijd met een mooie kans voor Raf Braspenning. Daarna zagen we niet al te vlot middenveldspel tot de bezoekers in de 37e minuut verrassend op voorsprong kwamen. Jan Koyen bracht met het hoofd de stand in evenwicht. Michiel Provoost kreeg nog een mooie kans en op het einde van de match rondde Hans Van De Mierop een vrijschop van Jan Koyen af. (2-1 ) Wortel speelde tegen het gehandicapte Dosko niet zijn beste wedstrijd, maar qua kansen was de overwinning wel verdiend.

helft veruit het gevaarlijkst. De bezoekers kregen één eigenlijk niet te missen kopbalkans. Maarten Adriaensens zette mooi voor en Hans Van De Mierop opende de score. De bezoekende doelman redde nog met enkele spectaculaire reflexen maar moest zich toch gewonnen geven toen Hans Van De Mierop een mooie aanval, opgezet door de broers Tilburgs, afrondde. Onmiddellijk na de pauze snelde Raf Tilburgs alleen naar doel en maakte er vlot 3-0 van. De rest van de wedstrijd was er na een goede eerste helft eigenlijk te veel aan.

Op het hobbelige en ongezellige veld van FC Kessel speelden de blauw-witten een gelijkaardige wedstrijd. In de eerste speelhelft hadden ze wel de beste kansen, maar scoren lukte niet. Direct na de pauze benutte de thuisploeg een misverstand. ( 1-0 ) De thuisploeg gebruikte nu alle middelen om de gelijkmaker te beletten. Onze supporters moesten wachten tot de allerlaatste minuut om Raf Tilburgs er na geharwar er 1-1 van te zien maken. Dit moeizaam veroverde punt tegen het laag geklasseerde Kessel kan nog zeer belangrijk zijn in de eindafrekening.

In Emblem misten onze aanvallers vier reuze grote kansen vooraleer Hans van De Mierop een afgeweerde bal op schot Maarten Adriaensen binnentrapte. Juist voor de pauze benutte dezelfde speler een strafschop, gefloten voor een lichte fout op Maarten Adriaensen. Bert Tilburgs scoorde nog mooi achter het steunbeen en de jonge Niels Van Bergen legde alleen voor doel de 0-4-eindcijfers vast. Met nog één wedstrijd te gaan heeft KVNA nu 53 punten. Voor dit aantal zou vooraf iedere supporter getekend hebben. We kunnen nog de eindronde spelen. Dit hangt van meerdere factoren van de laatste speeldag af o.a dat Wortel thuis FC Kessel klopt en Zandhoven de tweede periodetitel niet wint.

Met Grobbendonk kwam een zeer jonge ploeg op bezoek. Wortel was tijdens de eerste speel-

Scheldeprijs op de Vrijheid

HOOGSTRATEN - Zo’n tweehonderd wielrenners waaronder alle vedetten, achterna geraasd door een karavaan van lawaaierige volgwagens, toerden op woensdag 6 april door de Noorderkempen om vervolgens in Schoten voor de overwinning te strijden. Spurtkanon Cavendish kwam als eerste over de streep na een incidentrijke spurt. We zijn in koersziek Vlaanderen en vanzelfsprekend heel wat volk langs de weg en voor de bonte bende was het toch ook even genieten bij hun doortocht door de Hoogstraatse Vrijheid.


SPORT

Kruisboog zes meter - Tien jaar Kris Bevers Dat de tijd snel gaat ondervinden we elke dag. Dat het reeds tien jaar geleden is dat Kris Bevers uit Rijkevorsel ons voorgoed heeft verlaten was daar weer een bewijs van.

Het overlijden van Kris, kruisboogschutter bij St.-Jorisgilde Rijkevorsel en de St.-Joris Castelré was de reden dat de toen pas gestarte schietingen op zes meter, binnen het verbond van de kleine

kruisboog, naar hem werd genoemd. Ter gelegenheid van deze tiende editie waren vader Bevers en de broer van Kris als eregasten aanwezig op de prijsuitreiking. De kampioen van het seizoen 2010-2011 mocht als eerste een ereteken in ontvangst nemen. Glenn Brosens uit Meer schoot het beste met 497 punten. Vader Luc Brosens eindigde op een gedeelde tweede plaats, met een totaal van 493 punten, samen met Jan Rombouts ook uit Meer. Jan behaalde de tweede plaats met een beter kampschot. Anita Hendrickx uit Castelré was goed voor een vierde plaats met 492 punten. André Bols uit Wortel eindigde op een vijfde plaats met in totaal 491 punten. De rode lantaarn bestaat ook in de schutterssport. Tom Herrijgers uit Gooreind deed de nodige schietingen en sloot als laatste af met 417 punten. Hij was echter niet aanwezig op de prijsuitreiking om zijn lantaarn in ontvangst te nemen.

Bovenaan het bestuur, zittend: Luc Brosens, Glenn Brosens, Anita Hendrickx, Jan Rombouts en André Bols.

Bloemen waren er ook voor Josephine Embrechts. Sinds de oprichting heeft zij nauwgezet de financiële kant waargenomen. Nu vond zij het tijd om de fakkel door te geven aan Ad Van Aperen uit Meerle.

Duivensport - “De Noordhoek” - (Meerle-Meer-Minderhout) Uitslag van 3 april: Quievrain 310 oude duiven 1. René Verschueren (Meer) 2. Harry Govaerts (Minderhout) 3. Gino Geets (Minderhout) 4. Karel Aerts (Minderhout) 5. Gino Geets (Minderhout) 6. Stanny Laurijssen (Hoogstraten) 7. August Schrijvers (Minderhout) 8. Harry Govaerts (Minderhout) 9. Henri Pemen (Meer) 10. Constant Vermeiren (Meer) Laatste: Marcel Stoffels (Meer)

6. Stanny Laurijssen (Hoogstraten) 7. Karel Aerts (Minderhout) 8. Jan Brosens (Hoogstraten) 9. Stanny Laurijssen (Hoogstraten) 10. August Schrijvers (Minderhout) Jaarse duiven 1. Jos Brosens (Meer) 2. Stanny Laurijssen (Hoogstraten)

3. Karel Aerts (Minderhout) 4. Karel Aerts (Minderhout) 5. Stanny Laurijssen (Hoogstraten) 6. Francis Jansen (Minderhout) 7. Jos Brosens (Meer) 8. Stanny Laurijssen (Hoogstraten) 9. Stanny Laurijssen (Hoogstraten) 10. Henri Pemen (Meer)

388 jaarse duiven 1. Stanny Laurijssen (Hoogstraten) 2. Weerts-Janssens (Hoogstraten) 3. Louis Van Dijck (Meerle) 4. Marcel Kinschots (Minderhout) 5. Stanny Laurijssen (Hoogstraten) 6. Harry Jansens (Meerle) 7. Weerts-Janssens (Hoogstraten) 8. Herman Adriaensen (Minderhout) 9. Gino Geets (Minderhout) 10. C en G Verschueren (Meerle) Laatste: Albert Godrie (Meer)

Uitslag van 10 april: Quievrain Oude duiven 1. Jos Brosens (Meer) 2. Marcel Martens (Meer) 3. Weerts-Janssens (Hoogstraten) 4. Stanny Laurijssen (Hoogstraten) 5. Weerts-Janssens (Hoogstraten)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

63


Insectencursus De cursus “weidevogels” ligt al achter ons. Zesentwintig geïnteresseerden leerden alles over deze vogelsoorten die het alsmaar moeilijker krijgen in onze regio. De volgende cursus behandelt het leven van de insecten. Insecten zijn de meest soortenrijke groep binnen het dierenrijk. We vinden ze over gans de wereld terug en in zowat alle milieus. Vele insectengroepen zijn onmisbaar in de natuur. Ze zijn de opruimers van dode planten en dieren, zorgen voor bestuiving van bloeiende planten en dienen zelf als voedsel voor ontelbaar andere dieren. De lesgever is Wim Verachtert. De theorielessen gaan door op 15 mei, 1 en 8 juni in de Klapekster, telkens om 19.30 uur. De praktijklessen worden georganiseerd op zaterdag 18 juni van 14u tot 17u in Wortel-Kolonie (afspraak Klapekster) en zaterdag 25 juni van 14u tot 17u in de Halsche Beemden (afspraak kerk Minderhout). Deelnemen kost 30 euro voor leden, 40 euro voor nietleden. Inschrijven kan bij Luc Van Dun (luc.van. dun@telenet.be of 0473 37 52 87).

Achilles Cools

Werk van Achilles Cools, kauwen nemen een belangrijke plaats in. Van zaterdag 30 april tot en met zondag 26 juni 2011 loopt er in het Bezoekerscentrum de Klapekster immers een tentoonstelling met een selectie van de schilderijen uit het nieuwe boek van Achilles Cools,” Vleugels”. Deze tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren. Achilles Cools is een Belgisch kunstenaar: schilder, beeldhouwer, graficus, schrijver, dichter, natuurfilosoof. Hij is een kunstenaar die zijn inspiratie vindt in de natuur. Achilles Cools heeft ook een boek uit dat in De Klapekster te koop zal zijn. In het boek “Vleugels” aanschouwt Achilles Cools met een persoonlijke en filosofische blik de natuur, en dan vooral vogels. Er leeft zoveel

64

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

om ons heen, met allemaal een individuele levenswandel. En ook de mens is af en toe een boeiende soort, vooral als je hem bekijkt door de ogen van een dier.

De kolonie en armoede Van 25 april tot einde mei loopt er aan het bezoekerscentrum ‘De Klapekster’ een openluchttentoonstelling rond armoede en Wortel-Kolonie. De helft van de tentoonstelling bestaat uit oude foto’s en postkaarten van Wortel-Kolonie, de andere helft uit hedendaagse foto’s rond armoede. De tentoonstelling is een gezamelijke organisatie van Natuurpunt Markvallei, OCMW Hoogstraten, Erfgoedcel Noorderkempen en het Stedelijk Museum Hoogstraten. Het hoogtepunt van de openluchttentoonstelling situeert zich op de Erfgoeddag, op 1 mei. Maar de tentoonstelling is van 25 april tot het einde van de maand mei te bezichtigen aan bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel Kolonie.

Natuurcentrum Opglabbeek Op 1 mei organiseert Natuurpunt Markvallei een onvergetelijke natuuruitstap. Allereerst gaat de trip naar Bezoekerscentrum ’t Vloot, gelegen aan de oever van het Schulensmeer in het natuurgebied Schulensbroek. In de voormiddag genieten de deelnemers er van een gegidste wandeling in het natuurgebied. Het is een verrassend uitgestrekt vlak stukje Vlaanderen op de Zuidgrens van het Hageland, Zuiderkempen en Vochtig Haspengouw. Dit 1600 ha grote gebied heeft een bewonderingswaardige plantenrijkdom (meer dan 400 soorten). Dit waterrijk gebied is een paradijs voor vele watervogels en weidevogels. In de namiddag staat een bezoek aan het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek op het programma. Dit is een opvangcentrum voor zieke en gewonde wilde dieren. Inheemse dieren worden er opgevangen, verzorgd en voorbereid op een leven in de vrije natuur. Inschrijven vóór 20 april bij Christel Elst (0495 71 67 57 of christel.elst@skynet.be)

Plantenwandelingen De jaarlijkse plantenwandelingen starten op 26 april in het gebied de Lange Beemden in Hoogstraten. Vanaf 28 april staat er wekelijks zo’n plantenwandeling op het programma, telkens op donderdagavond vanaf 19 uur. Meer informatie krijg je bij Jack Govaerts (03 315 71 85). Op het programma staan: 28 april De Lange Beemden (Bosuil) – 5 mei Frankenberg (Vredesboom Meer) – 12 mei Den Rooy (kerkplein Meerle), 19 mei Aschputten (Vredesboom Meer)

– 26 mei Gouverneursbossen (Infobord Halsche Beemden) – 9 juni Halsche Beemden (Kapel Hal) – 16 juni Turnhouts Vennengebied (Café Zwart Water, Turnhout) – 23 juni Halsche Beemden (Infobord Halsche Beemden) – 30 juni Domein Cools (Dupret) (Kerkplein Meerle) – 7 juli Halsche Beemden (Parking Castelreese Heide).

Fotowerkgroep Op zondag 29 mei bezoekt de fotowerkgroep de Aschputten, een gevarieerd gebied met bloemrijke weilanden en houtkanten langs de Mark. De deelnemers verzamelen om 9 uur aan de stuw over de Mark ter hoogte van de Aschputten. Info: Wim Verschraegen (03 314 47 75)

24 uren van de biodiversiteit Vorig jaar was het “jaar van de biodiversiteit”, maar dit jaar wil Natuurpunt Markvallei het thema niet los laten. Daarom willen we in 2011 tijdens het weekend van 20-22 mei de boodschap dat biodiversiteit belangrijk is maar bedreigd én dat we dringend meer zorg moeten dragen voor de biodiversiteit in onze leefomgeving onder de aandacht brengen. Aan de Halsche Beemden organiseert Natuurpunt Markvallei een aantal activiteiten: Vrijdag 20 mei 21.00u: Nachtvlinders + zoogdieren - Zondag 22 mei 6.00u: Vroege Vogelwandeling - Zondag 22 mei 14.00u: Amfibieën, insecten en planten. Informatie: Bart Royens (014 77 02 07 of 0496 36 32 61)

Vroege vogels Op zondag 8 mei organiseert Natuurpunt Markvallei “Vroege Vogels”. Vroeg trekken de deelnemers al de boer op om te luisteren naar de vogelzang in de ochtend. Bij aankomst kunnen de hongerigen genieten van een heerlijk ontbijt met spek en eieren (of kaas met eieren voor de vegetariërs). Voor het ontbijt moet er ingeschreven worden voor 1 mei bij Ria Van Aelst ( 03 315 74 41 of ria.vanaelst@telenet.be). De kostprijs voor het ontbijt bedraagt 8 euro, kinderen tot 12 jaar betalen slechts 5 euro. Iedereen mag eten à volonté. De wandeling is uiteraard gratis. De wandeling vertrekt om 6 uur aan Bezoekerscentrum De Klapekster. Informatie: Jack Govaerts (03 315 71 85)

Beheerswerken Elke derde zaterdag van de maand wordt tijd vrijgemaakt voor beheerswerken in één van de natuurgebieden van Natuurpunt. Op 21 mei staan werkzaamheden in de Aschputten op het programma. Informatie: Bart Hoeymans (0479 79 93 61) (AO)


SIMON ZEGT Simon Den Haerynck is 24 jaar. Hij woont in Hoogstraten en studeert Engels, Toneel, Filmen Literatuurwetenschappen aan de Universiteit in Antwerpen. Daarnaast werkt hij als vrijwilliger bij het Mechelse figurentheater De Maan. Kijk, ik ben sinds kort bewust lid geworden van een uitstervende artistieke militie die de verstikkende oppervlakkigheid in onze cultuurcentrumloze maatschappij wil tegengaan door in het dagdagelijkse leven alle mensen met de begripvolste glimlach te benaderen. Ik ben, net zoals iedereen, uitgerust met goede en slechte kanten. Dromen en angsten. Met bewandelde wegen en opgedane wijsheden, maar wij kiezen ervoor om ons niet bezig te houden met uiterlijk vertoon, noch met tevergeefs het glazuur van de droom in stand proberen te houden die geeneens de onze is. Nee, wij houden ons liever bezig met het verwoorden van emoties door zonder spiegel naar onszelf te durven kijken om te beoordelen wat ons nu eigenlijk heeft gemaakt tot wie we zijn om zo, dag in, dag uit, de uitgestrektheid van ons veld positief te trotseren en om te ploegen, zodat de gewassen die mensen er vol vertrouwen planten niet bespoten hoeven te worden met tegennatuurlijke middelen of met verlies verkocht moeten worden op de Zwarte Markt van Gebroken Harten. En ik geloof er met alles wat ik heb in dat deze werkwijze vruchten afwerpt omdat mensen u dan ook zullen benaderen zon-

der spiegel, zonder masker, zonder wantrouwen en terughoudendheid, maar met de openheid die ze gegeven is sinds de geboorte en er nooit voor gekozen heeft onderweg achtergelaten te worden. En het feit dat er mensen zullen zijn die deze logica zonder winstbejag simpel vinden met achterhaalde principes, voorbijgestreefde waarheden, kinderlijke goedgelovigheid en verstard idealisme, weet dan gewoon dat deze mensen er ook nooit voor gekozen hebben om hun lenzen niet meer te buigen voorbij de eigen ervaring om het overkoepelende plaatje terug liefdevol te omarmen. Deze mensen zijn ons publiek, onze muze, onze oorzaak en gevolg. Daarom, en alleen daarom, is elke dag voor mij voortaan als een bonusronde; blotevoetenwerk op de zwarte teer van het vlinderdak, maar tegelijkertijd aan de grond genageld als een menselijke duizendpoot. Mr. Heb zucht en draait nog steeds papier in kegelvormen om gematigdheid te leren en één te worden met regenwormen. Geloof me, ge hebt nu geen valse helden meer nodig met een tandpastaglimlach, rondgalopperend op

een witte hengst, recht uit de fuchsia droom van holle Polly Pocket reclames, want juist voordat het glazen muiltje vuur zou vatten uit vrees voor Eenzaamheid, sloeg ik de magische pompoen wenend tot pulp, wetende dat ge mij nooit dankbaar zult zijn. Het is de vloek en de zegen, die als blinde gelijken verschillende symmetrische gebieden oversteken. Natuurlijk, ooit dacht ik ook van ‘Ik ga deze nacht niet overleven, ik ben eindelijk klaar om alles te geven, ik wou alleen dat de Machine ons laatste kwartje niet had opgegeten’, maar soms draait het leven zonder reden in het midden om, en dan lijkt het even alsof de lijntjes mooi binnen de kleuren blijven. Maar neem het van mij aan: Schud geen handen met een per-soonlijkheidsstoornis die als een martelaar wil sterven in het belang van martelaarschap door zich te storten op de stippellijn die goed van kwaad onderscheidt. Zet uw zakhorloge even stil en pak de tijd om de boodschappen in aangespoelde zwarte flessen te leren lezen. Daarom zoek ik voortaan de envelop op plaatsen waar gij hem niet verwacht.(sdh)

Wie zichzelf herkent in het cirkeltje op de foto stuurt voor de 10de van de maand een kaartje naar De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of een mailtje aan kopje@ demaand.be (zie ook www.demaand.be). Hij of zij is daarmee winnaar van een boekenbon ter waarde van € 12,5 van Standaard boekhandel in Hoogstraten. Wie het kopje ook herkent mag ook een kaartje of mailtje sturen. Zij komen, bij lottrekking door een onschuldige hand, ook in aanmerking voor een boekenbon ter waarde van € 12,50. Die wij nota bene naar uw eigenste adres opsturen, of in de bus komen steken, als het niet te ver is.

Opgave vorige maand “Carnaval”: Wij dachten dat het tot de verbeelding van groot en klein speelde. Maar hierin hebben wij ons vergist. De foto die wij publiceerden dateerde ergens uit de jaren tachtig toen het kindercarnaval in Wortel nog hoogtij vierde. Doch er was slechts één persoon die het kopje herkende. Jan De Roover van “Het groen frietkot”, maar wonende Karel Boomstraat 39 in Hoogstraten, wist ons te vertellen dat Bernt Van Gestel voorop liep in deze polonaise. Op de

valreep kwam er ook nog een berichtje binnen van Bernt Van Gestel zelf zodat we ook hem een boekenbon kunnen toesturen.

Opgave deze maand Wat deze mannen, jongens en meisjes, aan het bekokstoven zijn hebben wij geen enkel idee. Alleen het belooft lekker te worden, te zien aan

deze enthousiasteling die nu reeds de handen in de hoogte steekt. Misschien mag hij het nog eens doen als hij zichzelf herkent in het cirkeltje. Wie ook weet over wie het gaat maakt kans op een boekenbon. pdn

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

65


AGENDA

TENTOONSTELLINGEN Tot 12 juni OST KEEP THE RAFT LEAN, een tentoonstelling van Pol Matthé in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. Info: 03 314 65 88

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be

Zaterdag 30 april en zondag 1 mei CLAUSTRUM, tentoonstelling van vier jonge kunstenaars, Sofie Van der Linden, Lien Hereijgers, Ruud Lenaerts en Berten Jaekers, in het kloostergebouw in de Donckstraat. Op zaterdag opening om 20 uur, op zondag geopend van 10 tot 18 uur. Organisatie Salon 23.

199

Marckriver New Orleans Jazzfriends en Norbert Detaye. Zondag 15 mei WEGRIT VOOR WIELERTOERISTEN van 8 tot 10 uur aan café De Gelmel. Organisatie en info Hoogstraatse Wielertoeristen 03 314 54 26.

Zaterdag 21 en 28, zondag 22 en 29 mei KAREL HUET, tentoonstelling in de schuur van Jef Huet, Pampa 1 te Merksplas, telkens van 14 tot 18 uur en na afspraak tel. 014 63 51 14.

Dinsdag 17 mei COMPUTER – KNOPPENNAMIDDAG van 14 tot 17.30 uur in de Mouterijstraat 4/1. Organisatie DIGIDAK, info: 014 71 11 03.

Tot 26 juni ACHILLES COOLS, schilderijen uit het nieuwe boek “Vleugels” in De Klapekster in Wortelkolonie

Donderdag 19 en vrijdag 20 mei HET VEUSSELS TONJEEL met de voorstelling ‘Wielemans’, naar aanleiding van 20 jaar Tinello. Reservatie 03 314 34 36.

Tot 1 mei WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN, tentoonstelling in etalages langs de Vrijheid

Woensdag 25 mei BLOEDGEVEN van 17.30 tot 20.30 in het lokaal van het Rood Kruis Donderdag 5 mei BLOEI, lezing door antropologe Marita Sterck om 20 uur in de bibliotheek. Inkom 2,50 euro.

HOOGSTRATEN Vrijdag 29 april VERLICHTE AVONDMARKT vanaf 17 uur langs de Vrijheid. Info: 03 314 52 99 Zondag 1 mei OPENING TOERISTISCH SEIZOEN, onder het thema ‘Welkom in Hoogstraten’, met streekproducten en animatie voor het stadhuis vanaf 10 uur. Zondag 1 mei SYMBOLEN VAN NAASTENLIEFDE, tentoonstelling van kerkelijke zorg voor de minderbedeelden in de St.-Katharinakerk, naar aanleiding van ERFGOEDDAG. Inkom gratis. Zondag 1 mei ARMENKOST: VERTEL HET MAAR, verhalen, volksliederen, recepten en bereidingen van armenkost van vroeger. Een organisatie naar aanleiding van ERFGOEDDAG in het klooster van het Spijker van 10 tot 18 uur.

66

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zaterdag 7 en zondag 8 mei ZOMEROPENDEURDAGEN van Unizo Hoogstraten Zondag 8 mei OPENDEUR in gans de campus SPIJKER, van het kinderverblijf, de kleuter- en baisschool, het ASO Spijker, het VTI Spijker en het internaat. Van 10 tot 17 uur. Maandag 9 mei INFOAVOND WERELDSOLIDARITEIT vanaf 9 mei in zaal Pax Donderdag 12 mei INFO BRUGFIGURENPROJECT, begeleiding achtergestelde jongeren bij hun schoolloopbaan. Om 20 uur in het lokaal van het Rode Kruis aan het Slommerhof. Info: 03 314 13 45 of 03 340 19 59 Zondag 15 mei SLUITINGSCONCERT van de vzw The Marckriver New Orleans Jazzclub vanaf 14 uur in Le Cirq met optredens van Eddy Sabbe, The

Zaterdag 28 mei KINDERKUNDSTMARKT van 13.30 tot 16.30 op de brede voetpaden langs de Vrijheid tegenover de kerk. Een organisatie van de Hoogstraatse academies, IKO en de academie voor muziek en woord. Zondag 29 mei DAG VAN DE BUREN van 9 tot 20 uur aan Venhoef. Info 0478 31 04 65. Dinsdag 31 mei KLIK: HET INTERNETKASTJE, eerste van een reeks vier internetlessen telkens van 9 tot 12 in VTI Spijker, Gelmelstraat 62. Organisatie en info; Curieus 03 633 87 70 Dinsdag 31 mei INFOAVOND en praatcafé over autisme om 20 uur in het lokaal van de St.-Jorisgilde in de Brouwerijstraat. Info: 0476 99 67 39.


WORTEL

198

MEER

Zaterdag 14 mei TUBA RECITAL, eindrecital van Jan De Maeseneer om 20 uur in parochieaal Trefpunt

Zaterdag 30 april en zondag 1 mei CLAUSTRUM, tentoonstelling van jonge kunstenaars in het kloostergebouw in de Donckstraat. Op zaterdag opening om 20 uur, op zondag geopend van 10 tot 18 uur

Zondag 15 mei WANDELEN LANGS OUDE KERKWEGELS, voetweggetetjes en zandwegen door Wortel, Castelré, Minderhout en Hoogstraten. Vertrek om 13.30 uur aan De Guld. Afstand 9,2 km, Deelname gratis.

Zondag 1 mei KUNST- en LENTEMARKT in de omgeving van het klooster en de Donckstraat van 9 tot 16 uur

Zaterdag 21 mei ROCK ’N ROLLERCOASTER II, met live optredens van 18 tot 4 uur in het Casino van de kolonie. Organisatie Cahier, info 0473 60 64 80.

Zondag 8 mei GARAGEVERKOOP tussen 9 en 14.30 uur, info in de bibliotheek. Oeganisatie KWB Meer en Minderhout Zondag 15 mei KONINGSCHIETEN bij de St.-Ambrosiusgilde van 13.30 tot 15 uur in het centrum. Info 03 314 36 39.

Zondag 1 mei ARMOEDE VROEGER EN NU, tentoonstelling van foto’s van de kolonie vroeger en armoede nu. Een organisatie in het kader van ERFGOEDDAG in en rond De Klapekster van 10 tot 18 uur. Inkom gratis.

MINDERHOUT

Zaterdag 21 en 28, zondag 22 en 29 mei KAREL HUET, tentoonstelling in de schuur van Jef Huet, Pampa 1 te Merksplas, telkens van 14 tot 18 uur en na afspraak tel. 014 63 51 14.

Maandag 2 mei WANDELEN langs HET STIPSTAPPE- en KASTEELBEEKPAD, vertrek om 19 uur aan de kapel van O.L.Vrouw van den Akker Zondag 8 mei GARAGEVERKOOP van 9 tot 13 uur. Info ter plaatse in de parochiezaal. Organisatie KWB.

200

MEERLE Woensdag 4 mei JEFF KEUSTERMANS VERTELT op de missieavond over zijn ontmoetingen met tante Dina Zaterdag 7 mei ASPIROCK, jeugdfuif met optredens van 17.30 tot 4.00 uur in de lokalen van de Chiro. Dinsdag 10 mei KUBBDAG, oefenmoment als voorbereiding op het klubtornooi, om 19.30 uur in de Heimeulenstraat. Inrichting KWB, info: Jos Van Bavel 03 315 92 09 Zondag 15 mei PIERENDAG, Spel zonder Grenzen van 13 tot 19 uur voor het Raadhuis. Info 0486 71 70 33. Donderdag 19 en vrijdag 20 mei IN MEMORIAM toneelvoorstellingen op het oud-kerkhof. Een organisatie van Ispahan en het stadsbestuur naar aanleiding van 20 jaar palliatieve zorg. Voorstellingen om 19.30 en 21.30. Kaarten aan 10 euro bij Toerisme Hoogstraten. Info 03 340 19 55. Zondag 22 mei KUBBTORNOOI vanaf 13.45 uur op het plein achter de lagere school. Inrichting KWB, info: Jos Van Bavel 03 315 92 09

Vrijdag 20 mei LIES LEFEVER en STEVEN GOEGEBEUR treden om 21 uur op in café Papillon. Zondag 29 mei DAG VAN DE BUREN van 9 tot 20 uur aan Venhoef. Info 0478 31 04 65.

MEERSEL-DREEF Zondag 1 mei OPENDEURDAG ST-LUCIAKAPEL van 14 tot 18 uur Zondag 8 mei OPENDEUR in de MEERSELMOLEN van 10 tot 17 uur. Info 03 315 95 56 Zaterdag 14 mei MOTORRUN, vertrek aan café Den Bud van 12 tot 14 uur. Organisatie en info M.C.OPDREEF 03 315 87 97. Zondag 22 mei REIK MIJ DE HAND,. Eucharistieviering om 10.30 uur onder begeleiding van het Gospelkoor Celestis uit Nederland naar aanleiding van de 35 ste verjaardag van missieactie Reik mij de hand - Aansluiten een grote BBQ in de tuinen van het klooster van Meersel-Dreef

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2011 -

67


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

Wild & Gevogelte

Kip aan ‘t spit

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

68

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

STOFFELS

LOKALE POLITIE

- MEI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500 Van 29 april tot en met 1 mei Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel: 03 315 73 75 Van 2 tot en met 5 mei Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, tel: 03 315 73 75 Van 1 tot en met 3 april Apotheek Biopharm, Meerledorp 46, Meerle, tel.: 03 315 73 75 Van 6 tot en met 8 mei Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 7 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 9 tot en met 12 mei Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 13 tot en met 15 mei Apotheek Schevelenbos, Kapelstraat 11 te Loenhout, tel.: 03 669 64 24 Zaterdag 14 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel: 03 314 40 74 Van 16 tot en met 19 mei Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 60 38 Van 20 tot en met 22 mei Apotheek Derveaux, Kerkdreef 20 te Rijkevorsel, tel.: 03 312 12 20 Zaterdag 21 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Van 23 tot en met 26 mei Apotheek Derveaux, Kerkdreef 20 te Rijkevorsel, tel.: 03 312 12 20 Van 27 tot en met 29 mei Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel.: 014 63 31 66 Zaterdag 28 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 30 mei tot en met 2 juni Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel.: 014 63 31 66

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 mei

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 10 MEI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.