februari 2011 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 310

JAARGANG 27 FEBRUARI 2011 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

DE DONKERSTE BLADZIJDEN VAN HOOGSTRATEN

EEN GESPREK MET

HISTORICA INGRID DE LEUS DHM_februari_310.indd 1

20-1-2011 14:17:38


Traag jaar graag Lang geleden, niet eens zo heel lang, spraken de mensen. Hun leven kende de eenvoud van seizoenen, geduld was een door oefening verworven kunst, de facteur deed zijn rond op een zwarte fiets met verstevigde velgen, en compost kwam in de groentenhof als gewone mest van de hoop vanachter tegen het kiekenkot. De tijden zijn veranderd, ik weet het wel. Meer nog: ik hoor het u al bijna digitaal uitschreeuwen. Maar ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat mensen vandaag al maar minder spreken. Gewoon spreken kost te veel tijd, zo blijkt. In de plaats daarvan sms-en, chatten, twitteren, bloggen, internetten, gsemmen en mailen wij. Dat gaat immers snel, en sneller is een deugd. Leven gebeurt met de snelheid van gigabytes per seconde. Iedere gewachte seconde is er dus een te veel. Een treinvertraging van vijftien minuten moet dan ook direct worden vergoed; het bord komt warm op tafel na luttele seconden in de magnetron; bruin komt van een beurtje zonnebank; putteke winter eten we aardbeien met instant slagroom tot de spuitbus leeg is. Zo kan ik met gemak nog tachtig voorbeelden geven. Wij willen alles. Wij willen alles tegelijk. Wij willen alles tegelijk en vooral nu. Prompt. Meteen. Onmiddellijk. Per direct. Het had er immers eigenlijk al moeten zijn. Zonder wachten,

want doordat we tijd opeisen voor van alles en nog wat, hebben wij zeker niet meer de tijd om ergens voor te wachten. Vies woord is dat, het nieuwe taboe. We hebben wel wat anders en beter te doen. De laatste keer dat ik voor iets gewacht heb, moet dateren van toen de Sint nog op 6 december kwam. Laat dat nu zo lang als de neus van Pinocchio geleden zijn. Maar wie nooit meer leert om op iets te wachten, mag morgen niet klagen dat hij niks meer te verwachten heeft. How, how. Zit u al ongedurig op uw in fietszadel of fitnesszaal afgetrainde krent te schuifelen? Heeft u al minstens twee keer op het punt gestaan om te stoppen met lezen? Want is me dat hier geen gezeur van een ouwelijke nostalg die om de zes minuten verzucht dat het vroeger allemaal beter was? En welk punt wil die vent nu eigenlijk maken, is het gedomme stillekesaan geen tijd om...? Hm, nee dus, en daar gaat het net om. Dit blad is een regionaal maandblad. (Terzijde: een blad dat u niet genoeg kunt koesteren, door op tijd uw abonnement te vernieuwen, bijvoorbeeld.) In een maandblad heeft een mens voorwaar een maand, een hele lange maand de tijd om in het allerbeste geval misschien nog een punt te maken. Niks geen primeur nodig hier of het moesten de eerste aardbeien van het seizoen zijn. Niks geen vette koppen met menselijke miserie, rampen, misdaad, complotten of andere terreur.

Niks geen gevloek in iedere regel, fucking voor elk naamwoord of oversekste frustratie achter de zoveelste vuilbekkerij die voor humor wil doorgaan. Hier niks van dat alles. Wel traag leesvoer ov er de streek. Uw eigenste streek – toen moeder zei dat ge geen streken moogt hebben, bedoelde ze wat anders. Gelukkig maar. Waarom ik deze weinig wereldschokkende bedenksels aan het papier wilde toevertrouwen en er zo een maandlang uw salontafel of krantenrekje mee kom vullen? Omdat u er ten onrechte misschien niet bij stil heeft gestaan de voorbije maand, toen het nochtans voor de hand lag. Hoe vaak heeft u tot voor kort niet een medemens een goed jaar toegewenst? Ook u wenste daarmee dus Janneke of Clara een héél jaar lang tijd toe. Een verrukkelijke gedachte, bijna een tijdloos overblijfsel van toen de mensen nog spraken. Lang, niet eens zo heel lang geleden. Ondertussen wentel ik mij wellustig verder in de zonde van de traagheid. Hoogstraten is net achthonderd keer een jaar geworden. Laat er nu een traag achthonderdeneenste volgen. Het zijn immers die welke in herinnering verder leven, niet de vluchtigheid waarmee we onszelf voorbij hollen. Lang leve de trage jaren, vivat de trage Maanden. Mag ik er u alsnog eentje toewensen? (mdl)

DORP / het verhaal van een uitzicht

Naar aanleiding van hun 20 jarig bestaan haalt Tinello drie voorstellingen van talentvolle jonge vrouwen afkomstig van Hoogstraten naar hier. Op 20 februari brengt Annelies Van Hullebusch drie voorstellingen van haar productie DORP / het verhaal van een uitzicht. Later volgen nog voorstellingen van Kaat Haest en van Sanne Vanderbruggen. Over de voorstelling van Annelies Van Hullebusch leest u alles op blz 28. ( foto Moon Saris, Theaterinbeeld.nl) 2

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 2

20-1-2011 14:17:40


r

-

r e

-

-

s n ,

t r t

f t

n

t

gESCHIEDENIS

Historica Ingrid De leus Over een beladen en nog niet geheelde tijd in de Hoogstraatse geschiedenis Wie het nog niet mocht weten, de jaarboeken van Erfgoed Hoogstraten hebben nog weinig of niets gemeen met de jaarboeken van de vroegere HOK (Hoogstratense Oudheidkundige Kring). Wie die in de bib al eens ter hand durfde te nemen, zette ze meestal – tenzij geplaagd door masochistische trekjes of onontbeerlijk voor een of andere studie – snel terug in het rek. Ze zullen wel gedegen gemaakt zijn, maar voor de gewone in de geschiedenis geïnteresseerde mens waren ze vaak niet te pruimen. De huidige jaarboeken zijn anders. Nog geschiedkundig gedegen en nog altijd geen ‘pageturners’, maar wel mooi en verzorgd opgemaakt en uitgegeven, de stukken leesbaar geschreven, voorzien van vele en fraaie illustraties. De liefhebber kan er wat mee. Het nieuwe exemplaar, nr. 4, 2010-2011, heeft als blikvanger op de cover het artikel ‘Bestuurlijke collaboratie en radicale confrontatie met de lokale gemeenschap in Hoogstraten 1940-1944’. Een zwaar beladen onderwerp en de eerste maal dat er over gepubliceerd is en dan nog wel in Hoogstraten zelf. Het is van de hand van een jonge historica, Ingrid De leus. Wie is in godsnaam die jonge dame, vroegen wij ons af, die hier onderzoek kwam doen en een thesis schreef over een onderwerp dat ook nu, meer dan 65 jaar na de feiten, nog steeds met een zware deken van taboes bedekt blijft en waarover alleen achter de hand gefluisterd wordt en zeker niet tegen eender wie. We gingen het haar gewoon vragen en ze wilde er graag over praten. Gebeten door geschiedenis DHM: Wie is Ingrid De leus? Ik ben geboren en getogen in Deurne, in de buurt van de Zwarte Arend (aan de grens met Schoten/Wijnegem), liep middelbare school aan het Xaveriuscollege in Borgerhout en ging daarna geschiedenis van de nieuwste tijd studeren aan de Universiteit van Antwerpen. DHM: Waarom geschiedenis? Geschiedenis heeft altijd mijn interesse gehad, heb de fascinatie trouwens van thuis uit meegekregen. Mijn vader is leraar geschiedenis, ben er dus mee opgegroeid, het was dagelijks aanwezig. Na de middelbare school is het niet gemakkelijk kiezen, je weet nog zo weinig waar je naar toe wil. Maar met die interesse ben ik er in de unief aan begonnen en heb meteen het gevoel gehad dat ik juist zat. Het bleek en blijkt nog altijd echt mijn ding.

DHM: En de keuze voor de geschiedenis van de nieuwste tijd? Aan de Universiteit van Antwerpen is het zo dat je een kruisstructuur kiest: een periode (middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd) waarbinnen je kiest voor een benadering (politiek, cultuur, sociaal-economisch). Ik heb gekozen voor de nieuwste tijd en politiek. Waarom? De Franse Revolutie eigenlijk: daar begint zowat alles wat nu nog gebeurt, daar borduren we nog altijd op voort. Daar ben ik enorm door gefascineerd. Ik geef nu zelf les en moet er steeds terug naar verwijzen, naar de Franse Revolutie. Mijn promotor was Herman Van Goethem, een autoriteit op het gebied van de eigentijdse geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog en de Koningskwestie. Het was een fijne opleiding: je leert er kritisch in je schoenen staan en krijgt een realistische kijk op de dagelijkse gang van zaken in de politiek.

Identikit Ingrid De leus

Geboren te Mortsel in 1986. Woont in Deurne. Middelbare studies aan het Xaveriuscollege in Borgerhout. Master in de geschiedenis (politiek van de nieuwste tijd) aan de Universiteit Antwerpen in 2008. Lerarenopleiding in 2009. Eén jaar wetenschappelijk onderzoek voor de Kazerne Dossin (Joods Museum voor Deportatie en Verzet). Sinds 1 september 2010 leerkracht geschiedenis voor middelbare scholieren aan het Lucernacollege in Antwerpen. In vrije tijd hoofdmonitor bij Kazou (jongerenvakanties van de Christelijke Mutualiteiten).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 3

3

20-1-2011 14:17:41


geschiedenis Het vierde jaarboek van

Erfgoed Hoogstraten

en na contact met o.m. Annemie Polé van het stadsarchief, bleken er ook heel wat historische stukken voorhanden om een thesis te stofferen. Mijn promotor was het er mee eens, zodat ik een onderwerp had om een mooie thesis af te leveren. DHM: Daarbuiten had je geen band met Hoogstraten? Ik was er met mijn ouders wel eens geweest, maar verder had ik er geen banden, de geschiedenis kende ik helemaal niet. Het was echt een blinde vlek op dat gebied toen. De eerste bron die ik na het boek van Nico Wouters in handen kreeg was het genoemde nummer van De Hoogstraatse Maand. Het topje van de ijsberg zeg maar.

Het bronnenonderzoek DHM: Welk zijn je voornaamste bronnen geweest?

zijn, maar ‘dat men ze wel gaat terugvinden’. Ook ben ik in de procesdossiers afschriften van de notulen tegengekomen, wat me laat vermoeden dat ze er na de oorlog nog geweest zijn. Maar in het stadsarchief zijn ze in ieder geval niet. Als historica vind ik het wel een raar voorval. Het zou wel een beter licht op het verloop van de toestand kunnen werpen.

Vlaamsgezind Hoogstraten DHM: Hoogstraten blijkt volgens jouw werkstuk een specifiek geval te zijn geweest: de polarisatie begon al voor de oorlog, nl. met de verkiezingen van 1938, toen er van bezetting nog geen sprake was. Je schrijft letterlijk dat er met die verkiezing een einde kwam aan het rustige leventje in een Kempens dorp? Niet op alle vlakken natuurlijk, Hoogstraten bleef een rustig dorp. Maar op politiek vlak was

Het vierde jaarboek van vzw Erfgoed Hoogstraten bestaat uit vier hoofdstukken. Naast het werk van Ingrid De leus, “Bestuurlijke collaboratie en radicale confrontatie met de lokale gemeenschap in Hoogstraten” waarvan hierboven sprake komen nog drie onderwerpen aan bod. “Van transit tot periferie, Hoogstraten 1550 - 1885” door Wouter Rombouts “Johannes Petrus Eeltjens (1791-1860) en zijn dagboeken, een aanzet tot een familiegeschiedenis in het grensgebied” door Leslie Brosens. Het poorterschap in de Vrijheid Hoogstraten van de late middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw” door Piet Van Deun.

DHM: Van waar de keuze van dit onderwerp? Het onderwerp van mijn werk was een onderzoek naar een ‘bestuurlijke collaboratie’ in ‘een’ gemeente. Nu was er in veel gemeenten vanzelfsprekend ‘bestuurlijke collaboratie’, het openbaar leven ging immers voort in de oorlog. Maar ik was op zoek naar een boeiende casus. Oorspronkelijk was het mijn bedoeling om het werk van mijn oefening uit het tweede jaar verder uit te diepen, nl. de collaboratie in Schoten, Schilde en ’s-Gravenwezel. Daar bleek zo weinig noemenswaardig gebeurd op het vlak van de collaboratie, dat het niet boeiend genoeg was om verder uit te spitten. Dan ben ik gaan zoeken in het boek van dr. Nico Wouters, ‘Oorlogsburgemeesters’, om een boeiende casus te vinden, waarover ook documentatie te vinden was en waarover nauwelijks tot niets gepubliceerd was. Zo kwam ik bij P. Gommers in Hoogstraten terecht. Een uitermate zwaar en boeiend – zeg maar dramatisch – geval van collaboratie, waarover tot mijn verrassing nog niet gepubliceerd was. Buiten het artikel in het boek van Wouters en een artikel daarover in De Hoogstraatse Maand in 2005 door Toon Horsten. Bij nader onderzoek

4

Waar nu de broodplank is, was in die dagen zaal Nele, de verzamelplaats van de VNV’ers, leden van het Het Vlaamsch Nationaal Verbond een rechts radicale Vlaams-nationalistische partij. De echte hoofdbronnen voor de gebeurtenissen tijdens de oorlog zijn de gerechtelijke dossiers van de processen die na de oorlog tegen de collaborateurs gevoerd zijn. Voor de situatie van vóór de oorlog, de verkiezingen van 1938, heb ik veel gevonden in de provinciale archieven en dan hier in Hoogstraten heb ik briefwisseling kunnen inkijken die heel cruciaal geweest is omtrent de bestuurlijke collaboratie en de polarisering die tot de dramatische gebeurtenissen hebben geleid. Wat merkwaardig genoeg ontbreekt, zijn de notulen van de gemeenteraden en van de collegevergaderingen vanaf 1938. Die zijn tot op vandaag onvindbaar gebleken. DHM: Vind je het niet raar, dat van het archief van de gemeenteraden en van het college van 1938 tot 1944 niets terug te vinden is? Er zijn logische verklaringen: bij het opblazen van kerktoren en gemeentehuis zijn heel wat documenten verloren gaan. Anderzijds vind ik het toch een beetje raar dat juist van die stukken helemaal niets teruggevonden is. Ook staat er in notulen van de gemeenteraad kort na de oorlog, dat de betrokken stukken nog niet teruggevonden

er een totaal andere situatie dan in de andere Kempense gemeenten: in 1938 kwamen er twee lijsten op bij de verkiezing, waar tot dan toe er altijd een katholieke eenheidslijst was geweest die verkiezingen overbodig maakten. In 1938 was er een tweede lijst, met daarop mensen die zich van de eenheidslijst hadden losgescheurd, maar ook al met enkele figuren met duidelijke VNV-signatuur. Als een sluipend gif doet het VNV hier al zijn intrede en dat zal zijn invloed hebben. Het feit van twee lijsten is zo al een teken van polarisatie. Bovendien wint de nieuwe lijst de verkiezingen en kan een bestuur vormen. Meteen zie je dat ze een aantal zaken naar hun hand willen zetten, denken we aan de symbolische subsidieregeling voor de vakschool en het personeelsbeleid. Daar zie je een conflict ontstaan tussen Gommers, schepen in het nieuwe gemeentebestuur, en Marcel Rosiers, de directeur van de vakschool. DHM: Was dat ingegeven door ideologische redenen, zeg maar Vlaamse of van de Nieuwe Orde? Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, want

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 4

20-1-2011 14:17:43


k e n n s

e

e

geschiedenis documenten die dat staven zijn er niet voorhanden. Het blijft een beetje gissen. Maar je ziet, onmiddellijk van bij het begin van de Duitse bezetting, dat de samenwerking van het Hoogstraatse gemeentebestuur aanvankelijk vrij neutraal was, maar toch al snel een politiek karakter krijgt. Het eerste feit dat daarop wijst is de grote VNV-bijeenkomst waarop een VNV-kopstuk een toespraak hield. Er waren daar zo’n 300 aanwezigen, waaronder schepen Gommers, Soetewey (regionaal VNV-kopstuk) en de burgemeester. Niet lang daarna werd, door de leeftijdsregel (+ 60 jarigen mochten geen mandaten meer uitoefenen) Piet Gommers als burgemeester aangesteld. M.a.w. het VNV neemt hier al vrij snel het voortouw, sneller dan in andere gemeenten.

s

e e r

8

, e t

e

n

e -

e e

In 1935 liet dokter Gommers langs de Van Aertselaarstraat deze woning bouwen. Het is wellicht de best bewaarde woning in zogenaamde “Nieuwe zakelijkheid” in Hoogstraten. Het geheel is, tot en met details in het interieur, bijzonder gaaf bewaard.

In 1938 werd Piet Gommers gekozen op de lijst Gemeentebelangen, in november 1940 werd de plaatselijke VNV afdeling gesticht en op 21 mei 1941 werd Piet Gommers officieel (oorlogs)burgemeester DHM: Vanwaar die grote aanhang? 300 aanwezigen op een bevolking van 3400 mensen (vrouwen en kinderen inbegrepen), dat is wel betekenisvol. Was die aanhang ‘Vlaamsgezind’ of eerder ‘Nieuwe Orde’ gezind? Er was in Hoogstraten een sterke Vlaamse culturele activiteit, in de kring Egelantier, in hun lokaal Nele. Die had zijn wortels eigenlijk voor een deel in de Frontbeweging. Bellens was één van de drijvende krachten. Vlaamsgezindheid was eerder de grond dan de Nieuwe Orde. DHM: Een idee waarom de partij Gemeentebelangen in 1938 de meeste stemmen haalde? Er was nochtans van de clerus nogal wat tegenstand daartegen? Wat ik daarover gevonden heb, is dat de nieuwe partij, waar Gommers een sterke invloed had, Hoogstraten vooral naar een hoger niveau wilde tillen. O.m. door de aanleg van nieuwe wegen en andere investeringen en moderniseringen, steun aan de landbouw, … Een beetje een nieuwe wind, maar heel veel valt daarover niet te vinden in de documenten. Over het Vlaamse Huis en de Ege-

lantier, waar de wieg stond van die beweging, heb ik niets kunnen terugvinden. Op de lezing van erfgoed is daar naar verwezen, maar je moet weten dat het tijdbestek waarin mijn werkstuk moest gemaakt worden ook niet toeliet echt naar ontbrekende documentatie te zoeken. In ieder geval werd me op dat gebied niets spontaan aangeboden. Ik besef dat er mensen zijn die daar meer over zouden kunnen vertellen, maar ik ving daar al snel bot. Dat is me trouwens meer overkomen, dat er nogal wat terughoudendheid was voor mijn onderzoek. Het was moeilijk contacten te leggen en vertrouwen te scheppen. DHM: De dagboeken van pastoor-deken J. Lauwerys en de Gazet van Hoogstraten heb je wel als bron gevonden en gebruikt. Mag je die als neutrale bronnen beschouwen? Ik denk dat we die informatie met enige omzichtigheid moeten benaderen, wat ik ook gedaan heb. Maar je kunt er niet omheen, dat zijn die ‘aan de goede kant’ gestaan hebben en daar na de oorlog altijd veel opener mee naar buiten zijn kunnen komen dan de ‘zwarte kant’. Nu, net het feit dat er in Hoogstraten zo’n polarisatie aanwezig was, al van voor de oorlog, maakte het voor mij tot een interessant onderzoeksonderwerp.

De polarisering en de dramatische gevolgen DHM: Je merkt op in jouw werk, dat wanneer het uiterlijk en ceremonieel vertoon een grotere rol begint te spelen, de kloof tussen bevolking en bestuur groter wordt, zelfs een breuk veroorzaakt? Dat lijkt me een bewijs dat niet alle aanhang van het verkozen gemeentebestuur het eens is

met de richting die tijdens de bezetting wordt ingeslagen, dat een groot deel van de bevolking zich niet kan associëren met het gedachtegoed van de Nieuwe Orde. Er waren ook tekenen van lijdzaam verzet. Als er manifestaties waren op de Vrijheid, lieten nogal wat mensen de rolluiken neer. Andere zagen dat en stelden zich ook vragen. Je mag ook de invloed van de kerende krijgskansen niet onderschatten. Naarmate de oorlog vordert, stelt het VNV zich radicaler op, maar de gewone bevolking volgt die weg niet. DHM: Die groter wordende polarisering leidt tot een dramatisch hoogtepunt in de razzia van 1 mei 1944. Denk je, na studie, dat de protagonisten, die – zoals wel aangetoond is – hun medewerking hebben verleend, de draagwijdte van hun handelen op dat ogenblik ten volle konden inschatten? Daar twijfel ik toch een beetje aan. Ze wilden die mensen wel treffen, door ze te laten oppakken, ze mogelijk zelfs laten straffen door ze voor een tijd in de gevangenis of een werkkamp te laten opsluiten. Maar hun wegvoering vanuit de gevangenis in Antwerpen is hoofdzakelijk het gevolg geweest van het krijgsverloop. De landing in Normandië veroorzaakte bij de Duitsers grote zenuwachtigheid en men is strenger gaan ageren. DHM: In 1944 wist men nochtans al tot wat het Duitse regime met tegenstanders in staat was. De Hoogstraatse bestuurders moeten daar toch ook wel wat van geweten hebben? Ik denk dat ze zeker wisten wat er met tegenstanders gebeurde, maar ik twijfel of ze in dit geval ook dachten dat zou gebeuren wat gebeurd is. Er was nog de – zij het door de bezetter gecontroleerde – rechtsgang, de beklaagden kregen ook een advocaat. Rechters en advocaten waren wel Nieuwe Orde-gezind. Op grond van eerdere ge-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 5

5

20-1-2011 14:17:44


geschiedenis lijkaardige zaken, zou men kunnen denken dat de opgepakten na een proces tijdelijke straffen te wachten stonden. Het is heel anders uitgedraaid, slechts twee van de weggevoerden hebben het overleefd.

De menselijke relaties DHM: Je studie is wat men noemt een ‘technisch werkstuk’; sec, op basis van controleerbare stukken en bronnen. Wat doe je met de emotionele kant van dergelijke zaken? Het ging hier tenslotte om mensen die elkaar al lang kenden, samen in de politiek zaten, soms zelfs samengewerkt hadden. Je moet dat een beetje proberen in te schatten. In de bronnen vind je er bitter weinig van terug, tenzij tussen de regels door. Dat het grote emoties heeft teweeggebracht merk je in de processen die na de oorlog gevoerd zijn: in de getuigenissen, in de requisitoirs en pleidooien, in de verslagen en in de kranten. Het oorlogskader heeft er voor gezorgd dat mensen tegenover elkaar komen te staan en dat het steeds extremer vormen aanneemt. Het zijn speciale omstandigheden die de mensen tot excessen brengen. Je komt daar terug bij dé historische theorie van de druk van de massa op het individu die door de extreme omstandigheden zijn eigen verantwoordelijkheid niet meer ziet en dingen doet die niet te verantwoorden zijn. DHM: Ook bij mensen als Piet Gommers, die toch een intellectueel was en bij vele mensen een graag geziene persoon met heel wat maatschappelijk aanzien? Aanvankelijk heeft men alle schuld voor de gebeurtenissen bij P. Gommers gelegd, maar het is mijn oordeel dat dit niet de werkelijkheid was. Het was zeker een gedeelde verantwoordelijkheid. De leden van de ‘Vierschaar’ dragen minsten evenveel verantwoordelijkheid. DHM: Heb je gezocht naar informatie over de persoon dr. Gommers? Ik heb wel enige pogingen ondernomen om nabestaanden op te sporen, maar dat is me binnen de tijd die ik had niet meer gelukt. In de documenten over de vooroorlogse periode blijkt wel dat Gommers het niet slecht voorhad met Hoogstraten, hij wilde via de politiek daar een aantal zaken verwezenlijken. Ook tijdens de oorlog heeft hij getracht de invloed van oorlog en bezetting voor de inwoners draaglijk te maken, ook daar zijn getuigenissen van. Met zo’n studie merk je dat het nooit helemaal zwart of wit is, maar veeleer grijs. Dat geldt ook voor Piet Gommers. Het is echter niet gemakkelijk om voldoende materiaal te vin-

6

den om daar een volledig genuanceerd verhaal van te maken. Mocht de razzia en zijn dramatische afloop er niet geweest zijn, zou het oordeel over de bestuurlijke collaboratie in Hoogstraten er heel anders uit gezien hebben. Maar je kunt die geschiedenis niet ongedaan maken.

Nog werk aan de winkel DHM: Is er bij uw weten al historisch onderzoek geweest naar de repressie die na de bevrijding in Hoogstraten gewoed heeft? Ik las in een artikel in dit maandblad van 2005 dat die ook niet de fraaiste pagina van de Hoogstraatse geschiedenis vormt? Helaas is daar naar mijn weten nog geen onderzoek naar gedaan. Het zou het verhaal compleet kunnen maken. Ik zou het graag doen, want dat blijft steeds kriebelen. Maar hiervoor is natuurlijk veel tijd nodig en het is niet gemakkelijk te combineren met een voltijdse job als leerkracht geschiedenis. DHM: Zou je een ander werkstuk gemaakt hebben, mocht je hier hebben gewoond, mochten je ouders en grootouders van hier zijn geweest? Het zou mij misschien een andere kijk gegeven hebben, andere bronnen, een beetje voorkennis. Anderzijds geeft het feit dat ik niet van hier ben, me de nodige afstand om het zonder vooroordeel te bekijken, er onbevangen naar te kijken en de bronnen te bestuderen die voorhanden zijn. Ik heb de bronnen gebruikt die beschikbaar wa-

Piet Gommers zou eigenhandig de naam van Marcel Rosiers toegevoegd hebben aan de lijst van ‘ongure elementen’ van 5 mei 1942. ren, én niet vergeten, binnen het tijdskader dat me voor het maken van mijn studie toegemeten was. Het moest allemaal binnen één studiejaar gebeuren. Het spreekt dat dit zijn beperkingen meebrengt. DHM: Heb je het graag gedaan, deze thesis maken? Het is historisch onderzoek, je bent met bronnenonderzoek bezig, je legt verbanden, je ziet de lijnen van het verhaal stilaan ontstaan naarmate je verder in de dossiers geraakt. Als je dan bevestigingen krijgt van je verschillende bronnen, geeft dat wel een kick. Maar het was een zwaar onderwerp, zeker als je aan het verhaal van de razzia en de gevolgen komt. Je loopt daarmee in je hoofd, je leeft er een tijd mee. Maar ik vond het een fijn onderzoek om te doen. Ik heb in Hoogstraten veel medewerking gehad, van het stadsbestuur, van de mensen van het archief en van Francis Huybrechts.

Na zijn vrijlating vestigde Gommers zich in Antwerpen, waar hij een bloeiende dokterspraktijk met veel patiënten van Hoogstraten had.

DHM: Vind je de belangstelling fijn die je werk hier gekregen heeft? De lezing en de publicatie van je werkstuk in het jaarboek van Erfgoed Hoogstraten? Ik moet zeggen dat niet zoveel van mijn medestudenten dergelijke aandacht gekregen hebben. Ik vind het best fijn en heb er met plezier aan meegewerkt. (jaf)

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 6

20-1-2011 14:17:46


n e .

t n r n

s

e e , r e n d n t n

e e k

. n

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 7

7

20-1-2011 14:17:47


UIT DE GAZET VAN HOOGSTRATEN 1947

R w z z

Dat de dramatische gebeurtenissen op het einde van de oorlog – de razzia van 1 mei 1944 en de gevolgen ervan – lange schaduwen zou werpen op de naoorlogse tijd in Hoogstraten stond in de sterren geschreven. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat het proces tegen de ‘collaborateurs’ de Hoogstraatse gemoederen erg beroerden in 1947. Dat blijkt uit de aandacht die er aan geschonken werd in de “Gazet van Hoogstraten” van die dagen. Er werden lange artikels aan gewijd, zelfs speciale bijvoegsels voor gedrukt. Al kunnen we de Gazet van destijds niet als een 100% neutrale bron voor kritisch historische weergave van de gebeurtenissen beschouwen, ze geven toch een goed beeld van de sfeer en de gemoedgesteltenis van de betrokken Hoogstratenaren. Het proces begon op dinsdag 4 maart 1947. Een kleine bloemlezing uit de verslagen van de “Gazet van Hoogstraten”. (jaf)

De eerste procesdag De toestand van het gemeentebestuur van voor en tijdens den oorlog moet door de betichte (Dr. Gommers) uitgelegd worden. Van uit de zaal wordt plots geroepen “Ter dood, ter dood!” Uit de ondervraging van een inspecteur van de Veiligheid van den Staat Deze Duitschers vertelden verder dat Gommers bij de GFP (Geheime Feldpolizei) als een zeer betrouwbaar persoon aanzien werd. Getuige meent verder dat de DD (Documentatiedienst van het VNV) werkelijk een rol gespeeld heeft in de aanhoudingen . Soetewey bekende reeds dat ook te Hoogstraten een DD bestond. Gommers hiervoor ondervraagd, herinnert zich hiervan niets. Getuige Dhr. Wijnen Betichte was door zijn positie de moreele oorzaak van het opkomen der Nieuwe orde-gedachten in de gemeente. Zijn invloed bij de Duitschers was zeer groot. Betichte ontnam hem zijn reispas voor Holland zoodat hij zijn functie in Baarle-Hertog niet meer kon uitoefenen. Hij beticht dan Gommers formeel hem te hebben verklikt en daardoor in 1942 te zijn aangehouden. Gommers hierover ondervraagd, ontkent alles. Getuige weerlegt dan dat Gommers in 1942 ontslag zou hebben genomen uit het VNV, daar hij een foto bezit waarop betichte staat afgebeeld met zijn kind, dat pas in 1943 werd geboren en waarop duidelijk het VNV-kenteken te zien is. Deze foto wordt aan den krijgsraad getoond.

8

Getuige Mvr. Knaepkens-Campers Mijn man werd op 8.10.1942 aangehouden. Daar hij ’s avonds niet was weergekeerd begaf ik mij naar Gommers om er een Duitsch overste te spreken. Tijdens dit gesprek heeft betichte van uit een aanpalend vertrek geroepen: “Hij is niet van ons gedacht; hij moet er in!” Gommers, hierover ondervraagd, weet er niets van. Getuige Dhr. Harts Een paar dagen nar de aanhouding van Dhr. Rosiers, verklaarde betichte: “Mr. Rosiers komt nooit meer terug”. Gommers ontkent nogmaals. Getuige Wed. Dupont Verklaart dat Gommers haar man niet kon verdragen omdat hij patriot was en betichte een hevige zwarte. Getuige Dr. Bremans Einde 1940 verklaarde een Duitsche Hauptmann aan getuige dat Gommers toen reeds burgemeester wilde worden. Betichte is de vaandeldraager der Nazi-geschiedenis te Hoogstraten. Getuige Mme. Rosiers Vanaf 1939 had mijn man reeds moeilijkheden met Gommers. Dit verergde zeer toen Gommers in 1941 burgemeester werd. In 1942 weigerde Gommers hem een reispas naar Holland zeggende “Gij krijgt geen pas; gij gaat den bak in!” Zij verhaalt dan de vele moeilijkheden die zij met de betichte hadden.

Besluit van de verslaggever na deze procesdag Gansch Hoogstraten wacht met spanning op de afhandeling dezer zaak, die wellicht de zwaarste wordt welke door de Krijgsraad van Turnhout dient behandeld, en welke, naar we durven hopen, het volle licht zal werpen op de verantwoordelijken voor de beruchte en tevens droevige 1 Mei-dag 1944!

Getuige Hr. Lenaerts (schoonbroeder van wijlen Z.E.H. Deken Senden) Getuige begint met te verklaren dat hij Deken Senden reeds als kleine jongen kende en met hem is opgegroeid. Dat hij nooit iets leugenachtig zegde en dit ook niet kon verdragen. Daarom is hij stellig overtuigd dat de laatste woorden aan hem gericht door Deken Senden, 5-6 dagen voor zijn aanhouding, de zuivere waarheid zijn. Deze woorden waren: “wees gerust, de Duitsers zullen mij niets doen. Wanneer er iets gebeurt zal het uitsluitend zijn door Bellens” Getuige Van Hoeck L. Bevestigt verklaringen van 8 maart ll., waaronder: Gommers zegde: “De witte Brigade is gekend en zij zal op tijd onderdrukt worden”. Deze woorden werden gesproken op 30 maart 1944. E.H. Dillen Getuigt ten gunste van Bellens, die hij als musicus goed kende. Bellens zou tijdens de bezetting een plaat aan het N.I.R. geweigerd hebben.

Mevr. Rosiers herhaalt haar vroegers getuigenis en bevestigt dat Smulders haar zegde: “telkens de Duitsers de gevangenen wilden vrijlaten, een tegenbericht uit Hoogstraten kwam.” Getuige Z.H. Naveau Hij verklaart enkel Gommers te kennen als geneesheer. Hij heeft getracht Z.E.H. Deken Senden te redden door een verzoekschrift te richten aan generaal von Falckenhausen door bemiddeling van de Duitse prinses von Galen. Hierop ontving hij echter een ongunstig antwoord. De verdediging van Gommers deed opmerken dat getuige volgens officiële verklaringen ruim 2000 personen van tewerkstelling in Duitsland vrijwaarde en door Gommers niet werd lastig gevallen. Getuige Hr. Severijns (lotgenoot van Rosiers in Buchenwald) Getuige verhaalt dan verder dat Mr. Rosiers een erg mishandeld werd door de beulen. Wanneer hij dan ’s avonds gekwetst bij getuige aankwam, zegde hij “ziet eens wat Gommers mij heeft aangedaan. Op zijn sterfbed zegde Rosiers nog: “doe de groeten aan mijn vrouw en kinderen: ik sterf een goede dood; en zeg dat het Gommers is die mij naar hier zond” Een geweldige ontroering maakt zich van de aanwezigen in de zaal meester. Muisstil werd naar deze verklaring geluisterd; we zouden haast zeggen met eerbied. Getuige Hr. Van Bergen (eveneens lotgenoot van Rosiers en Peeraer in Buchenwald)

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 8

20-1-2011 14:17:48

N e d l

G v a W V Z m

G V G d z p n d

G K h m

G M o v v i d


UIT DE GAZET VAN HOOGSTRATEN 1947 Rosiers zegde hem ook dat Gommers de oorzaak was van zijn wegvoering. De voorlaatste dag van zijn leven herhaalde hij nog “het is Gommers, zorg dat hij zijn gerechte straf niet ontloopt”.

n

n m

s n

e l

Naargelang het proces vordert, schijnt er meer en meer publieke belangstelling te komen. Vrijdag was reeds een vrij groot aantal belangstellenden aanwezig. Getuige Mevr. Sterkens (over de ondervraging van haar man op de Feldkommandatur en zijn aanhouding) Wanneer Gommers, op enkele vragen van dhr. Voorzitter, ontkent, roept getuige: “Gij liegt!”. Zij beschuldigt hem tenslotte de verrader en de moordenaar van haar man te zijn.

-

s

n

Mter. Verachtert als 2 verdediger van Gommers Bepleit eveneens de twijfel omtrent de verklikking van betichte. Hij keurt de politieke actie van Gommers stellig af, te meer daar hij als zeer intelligente persoon, zijn kwaliteiten aan de politiek offerde. In 1938 zijn ze bij hem met drogredenen voor de dag gekomen en hij geraakte er stilaan in verward. De verdediger beschrijft dan Hoogstraten als een cultuurstadje dat nochtans ook kleindorps is; en als ’s avonds de mensen op straat zitten, wordt het een gesnater van belang en de praatjes gaan hun gang. Hij besluit met te vragen aan het publiek: “Indien Gommers schuldig ware en hij kreeg de kogel, zoudt gij dan de cartouchen aangeven en bevel tot vuren geven?” In de zaal antwoordt men aanstonds “Ja!”. e

-

e

Uit het pleidooi van Mter. Schurmans (advocaat van Gommers) De advocaat onderzoekt punt voor punt het rekwisitorium van dhr. Krijgsauditeur. De zin “de aanhoudingen hebben het ongeluk in Hoogstraten gebracht” is de enig juiste van gans het rekwisitorium. Het is fantasie Gommers te beschuldigen van een gijzelaarslijst op 1 Januari 1941 te hebben aangelegd. Hij meent verder dat vele getuigen, getroffen in hun diepste gevoelens, niet zeer objectief meer blijven in hun verklaringen. Het is menselijk, doch daarom heeft het niets met gerechtigheid te maken. Hij besluit: de beschuldiging bestaat uit een berg onsamenhangende zaken, enkel vermoedens en geen enkel bewijs. Ik ben overtuigd dat Gommers hierin de hand niet heeft gehad.

Getuige E.H. Rosiers Vertelt over de betrekkingen tussen zijn vader en Gommers. Getuige wendde zich na de aanhouding van Mr. Rosiers tot adv. Edg. Boone. Deze zegde hem in betrekking tot het vrijmaken per pol.gevangenen: “ik kan ze niet uit de gevangenis halen, want telkens komen er berichten van de zwarten uit Hoogstraten”. Getuige Senator Jespers Ken Gommers van vroeger als gebuur. Hij zag hem slechts een paar maal tijden de oorlog, doch meent niet dat hij een verklikker is. Getuige Priem T. Magielsen was 100% Duitsgezind en had intieme omgang met Gommers en Duitsers. Gommers vertelde aan Magielsen dat er een lijst bestond van Anglofielen die bij een zeker gevaar (b.v. invasie) zouden opgeruimd worden ofwel door de Duitsers ofwel door het VNV.

Einde van het proces Dhr. Voorzitter vraagt dan aan Gommers of hij nog iets toe te voegen heeft. Betichte antwoordt:

“Ik heb steeds in dienst van mijn volk willen staan. Door behendige propaganda liet ik mij overhalen. Ik meende hierdoor bet het volk te kunnen dienen. Dag en nacht was ik gereed voor mijn zieken. Ik werd echter bedrogen en heb er spijt van. Ik had nooit bij een politieke formatie mogen aansluiten. Ik heb nooit iemand leed willen aandoen”.

Uitspraak Op woensdag 30 juli deed de Krijgsraad te Turnhout uitspraak in de zaak Gommers en Consoorten. De Krijgsraad besluit dat Gommers schuldig is inzake: 1. Verklikking Wynen 2. Oogmerken van den vijand gediend 3. Verklikking Rosiers De Krijgsraad veroordeelt Gommers tot 25 jaar dwangarbeid, vervallen van burgerrechten, graden en titels en tot betaling der gerechtskosten. Tot het betalen van een schadevergoeding aan de Belgische Staat: 100.000 fr. Aan de burgerlijke partij Wynen: 50.000 fr. Aan de burgerlijke partij Rosiers ten provisionele titel 520.000 fr. Hoewel ze tijdens het zelfde proces terechtstonden, komen de medebeschuldigden van Gommers in de verslagen haast niet voor. Soetewey, schuldig aan politiek van den vijand gediend en den vijand te hebben geholpen, krijgt 10 jaar hechtenis; Vandersmissen, schuldig aan verraad en politiek van den vijand gediend tot 5 jaar hechtenis; Bellens tenslotte, schuldig aan de politiek van den vijand te hebben gediend, wordt veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf.

g e e

,

e

e

e d

DE WERELD VAN

s

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 9

9

20-1-2011 14:17:50


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN Deel 8 –

De paters Kapucijnen van Meersel-Dreef

D

De komst van de Kapucijnen Op het einde van de zeventiende eeuw vestigden de Kapucijnen zich in het noorden van de Zuidelijke Nederlanden. De Kempense bossen werden door de voorouders van de toenmalige bewoners ontgonnen. De gebieden ontwikkelden zich tot schrale heide. Landsheren, de hertog en grote abdijen probeerden de heidevelden te ontginnen. Maar de heide bleef stand houden door begrazing en het plaggen van de heide. Het plagsel werd in de potstallen gebruikt. Op heel wat plaatsen ontstonden zandverstuivingen die vanaf de zeventiende eeuw tot stilstand gebracht werden met het aanplanten van naaldbomen. In de streek rond het gehucht Meersel was het niet anders. De bewoners voorzagen in de eigen levensbehoeften door het kappen van hout, het hooien op de beemden langs de Mark, het telen van groenten, … De streek was godsvruchtig katholiek. In de Noordelijke Nederlanden, Meersel lag tegen de grens aan, heersten in die tijd de Calvinisten. Na het Verdrag van Munster (1648) namen zij bezit van zeven provincies. Zij duldden hier geen verering van Maria en verboden de eredienst. Ooit zwoeren zij het katholicisme met wortel en al uit te roeien. In 1637 werden de Kapucijnen uit de stad Breda verdreven. Tot dan opereerden ze er clandestien. Het is duidelijk dat de mensen die destijds in de baronie Breda leefden, het heel moeilijk hadden om hun godsdienst te belijden. Zij zochten een uitweg naar het zuiden waar ze hun godsdienst vrij konden beleven. De Bredase katholieken volgden de missen in kerken en kapelletjes net over de grens. In de drang om hun godsdienst vrij te kunnen beleven, ligt de oorsprong van het ontstaan van het Kapucijnenklooster in Meersel-Dreef. Invloedrijke katholieke families uit Breda werkten samen om een gebedsoord te vestigen dat zo dicht mogelijk bij Breda zou liggen op het grondgebied van de katholieke Zuidelijke Nederlanden, toen onder Spaans gezag.

Vanuit Breda moesten de mensen twee uur stappen om in Meersel te geraken. Deze plaats leek daarom het meest geschikt voor de oprichting van een dergelijk gebedsoord. De invloedrijke Bredase families zochten contact met Kapucijn Jacob de Wyse (Pater Franciscus van Breda) die een halfbroer was van de rijke koopman Jan de Wyse. De Kapucijn wordt de tussenschakel tussen de Bredase families en zijn orde. De beslissing om een Kapucijnenklooster te bouwen in Meersel, viel in 1686. Jan de Wyse liet zijn broer weten dat hij een groot deel van zijn fortuin ter beschikking stelde om het klooster te bouwen. Jacob de Wyse gebruikt het geld om gronden aan te kopen. Deze gronden, vooral bos, waren voordien eigendom van Maria Gabriëlla de Lalaing, de gravin van Hoogstraten. De Spaanse Koning Karel II gaf toestemming om een “hermitage” op te richten op die plaats.

De stichting van het klooster Op 21 mei 1687 arriveerden vier Kapucijnenmonniken, twee predikanten en twee ambachts-

Het klooster na de verbouwing in 1889, met de nieuwe zijbeuk aan de noordzijde (links). 10

De Bredase koopman Jan de Wyse was de grootste geldschieter bij de stichting van het klooster. Zijn borstbeeld hangt in het klooster en naar hem werd er een straat genoemd in Meersel-Dreef. lieden. Ze zochten aanvankelijk een onderkomen in de “Blauwhoeve” op Meersel, een boerderij niet ver van de Sint-Luciakapel. Ze begonnen al snel aan de bouw van een voorlopige verblijfplaats aan de oever van de rivier de Mark. Een schuur met de nodige ruimte om te bidden, te rusten en te werken die later als bergplaats zou dienen. Daarna begon men aan de bouw van het definitieve gebouw. Al op 16 december konden de paters in het nieuwe gedeelte hun intrek nemen. De kerk die toen nog maar uit één beuk bestond werd op 7 mei 1690 door bisschop van Beughem van Antwerpen officieel ingezegend. Deze plechtigheid werd bijgewoond door vele voorname burgers uit Breda. De kerk werd gesteld onder het patroonschap van de Heilige Drievuldigheid. Het aantal kloosterlingen breidde zich al snel uit. De kerkgangers kwamen van heinde en verre en ze reden met hun rijtuigen door de akkers en weilanden naar het klooster, dat eigenlijk moeilijk bereikbaar was. Omdat de omliggende boeren daarover kloegen werd er datzelfde jaar een 1100 meter lange, brede en rechte dreef aangelegd van de toenmalige Kapelweg tot aan de huidige Kerzelseweg. Later werd ook de Nieuwe Dreef aangelegd richting de heirbaan op het Heieinde. Tot tweemaal toe werd de kerk vergroot, in 1726 en in 1750. Ook het klooster werd aangepast en in 1739 telde het klooster 33 celletjes. Aan de overkant werd een park aangelegd met een kruisweg en andere volksdevoties. Het goed van de paters liep dankzij verschillende schenkingen tot voorbij de huidige Nieuwe Dreef.

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 10

20-1-2011 14:17:53

M a a F k w k w u v e H d p H t k v d k d v z s a l s m s g 1 o i t t a h h d d t i


e t d

n j n -

, s w r

n p r

n n , t d n r g e k e d e -

KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN De Franse Revolutie

De terugkeer

Met de Franse revolutie werd de Franse koning afgezet en werd Frankrijk een republiek. Op 17 april 1794 werden de Oostenrijkers hier door de Franse republikeinen overwonnen. De republikeinen zetten zich af tegen de gevestigde machten waaronder ook de Kerk. Dit had tot gevolg dat alle kloosters werden afgeschaft en de kerkgoederen werden verkocht. In 1797 werden de Kapucijnen uit hun klooster verdreven door de Fransen. Ze verbleven eerst een tijdje op de Blauwe Hoeve en later bij de familie Oomen op de Balleman. Het klooster werd bezet door de Fransen en vanaf dan lazen de paters de mis in de Sint-Luciakapel. De Fransen boden het klooster te koop aan. Het werd gekocht door Christiaan Schrickx, die toen de koopakte definitief werd gemaakt, verklaarde de koop te hebben gedaan in opdracht van de paters Kapucijnen, waarvoor deze hem de koopsom hadden terugbetaald. Omdat het klooster niet meer bewoond mocht worden door de paters Kapucijnen, begon het te vervallen. Ook verminderde het aantal paters in Meersel-Dreef; ze mochten officieel niet meer in gemeenschap samenleven. Verschillende paters gingen helpen als onderpastoor in omliggende parochies. Napoleon Bonaparte deed een staatsgreep in 1799 en sloot vrede met het buitenland en een concordaat met de Katholieke Kerk, waarbij kloosterlingen, seculiere geestelijken moesten worden onder het gezag van de plaatselijke bisschoppen. Tussen 1838 en 1844 verbeterde de tijden weer, bepaalde ordes werden weer toegelaten mits ze zich vooral inzetten voor de plaatselijke bevolking. De paters Kapucijnen probeerden hun eigendommen terug te krijgen maar de kardinaal wees het toe aan de Trappisten die er een stichting op het oog hadden. Op 3 mei 1938 vierden de Trappisten er hun stichtingsdag. Ze droegen de Heilige Mis op, deden aan catechismusonderricht en bewerkten de gronden, wel een 22ha. Omdat ze het klooster niet definitief konden kopen, vertrokken ze in 1846 naar Achel.

Na vele smeekbedes van de paters Kapucijnen en de Meersel-Dreefse bevolking, mochten de paters Kapucijnen terugkeren in 1864. De eigendommen waren ondertussen geslonken tot de huidige eigendommen van de paters. De gemeenschap kwam weer tot bloei. Maar in 1867 kwam het tot een proces met een erfgenaam van Christiaan Schrickx. Hij eiste en verkreeg het eigendomsrecht. De paters moesten het klooster weer verlaten maar niet voor lang. De gemeente Meerle tekende beroep aan en bekwam een minnelijke schikking. De Dreef en Nieuw Dreef, samen met de gronden waar ondertussen de voormalige jongensschool werd gebouwd, werden eigendom van de gemeente. De rest kon worden teruggekocht door de paters Kapucijnen dankzij een schenking. De gevolgen van de Franse revolutie bleven naslepen tot 1879 maar daarna kon het klooster weer rustig gedijen.

De jaren 1900 In 1889 werd de kerk te klein door het groeiende aantal kerkgangers. Er werd een nieuwe zijbeuk bijgebouwd aan de noordzijde van de kerk en een nieuwe sacristie en priesterkoor achter de kerk. In 1905 werd het klooster verbouwd en vergroot. Op 25 mei 1914 werd de eerste steen gelegd van de St.-Koenraadszaal voor de vergaderingen van de ‘derde orde’. De zaal had meer het uitzicht van een kapel. Er stond ook een altaar voor eventuele diensten. In 1920 ontstond in het klooster de volksbibliotheek “Lezen leert leven” en in 1921 werd de zaal vergroot. Tussen de twee wereldoorlogen onderging het klooster herstellingen en verbeteringen. Aan de straatkant werd het ziekenhuis gebouwd als verlengstuk van de gevel, het werd in 1931 ingezegend. Dit deel zou dienen voor de verzorging van oudere en zieke paters. De beide wereldoorlogen verliepen voor Meersel-Dreef al bij al vrij rustig. Meersel-Dreef was door z’n afgelegen ligging

Zo zag begin 1900 de kloosterkerk er uit met verschillende muurschilderingen. Later verschenen er allerlei beelden tegen de pilaren maar die werden in 1985 weer verwijderd.

niet direct strategisch van belang. De gekazerneerde soldaten gedroegen zich vrij rustig en bij de sporadische bombardementen werd er gelukkig niet al te veel schade aangericht. Wel werden er met periodes veel vluchtelingen opgevangen die de steden ontvluchten tijdens de hevige bombardementen. Ze werden te slapen gelegd in de spreekkamers en in het St.-Annapensionaat. Uit dankbaarheid voor de bescherming tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-’45), werd in het Mariapark het Heilig Hart beeld opgericht. In 1986, in voorbereiding op het 300 jaar bestaan van het klooster, werden de daken van het klooster met nieuwe leien bekleed en kreeg het torentje een opknapbeurt. In 1987 werd het ziekenhuis afgestaan aan de vzw Elegast. Daartoe moest de achterkant van het klooster worden aangepast. Er kwam centrale verwarming en er werd een lift geïnstalleerd. De kamers werden aangepast en vergroot. Bij de heraanleg van de Dreef, werd er onder voorwaarden, grond afgestaan aan de gemeente voor de aanleg van een parking van de Leiloop tot aan het einde van de kloostertuin richting Oude Tramweg.

Het Mariapark Het klooster werd gebouwd op een stuk grond aan de Mark en de Leiloop, vooral beemden en heidegronden. Aan de overkant van het klooster werden bomen geplant die konden dienen als stook- en geriefhout. Er werd een grote vijver gegraven die gevoed werd door de Leiloop en die doorliep tot in de tuin van het klooster, verbonden door een grote buis onder de weg. De Leiloop werd meerdere keren verlegd en recht gemaakt. Van bij het begin van de stichting van het klooster in 1986, vereerden de Kapucijnen er O.-L.-Vrouw in het bos voor het klooster. In 1722 had pater Antonius van Rienen het heiligdom van Loreto in hagen uitgebeeld. In Loreto (Italië) zou het huis gestaan hebben waar moeder Maria zou zijn geboren en hebben gewoond. Er werden in die tijd ook verschillende beelden geplaatst als volksdevotie en een kruisweg. In de paterstuin werd er een Calvarieberg opgericht en in 1870 werd er een gracht rond het bos gegraven en een poort geplaatst. Na de terugkeer van de paters in 1864 kwam er een verschuiving in hun activiteiten. In Nederland kwam er godsdienstvrede waardoor de gelovigen van de baronie Breda niet meer over de grens moesten voor het belijden van hun godsdienst. De kapucijnenkloosters werden gesplitst in een Nederlandse Kapucijnenprovincie en een Belgische waardoor Meersel-Dreef zich meer ging richten naar het Kempense gebied. De paters gingen weer assisteren in de omliggende parochies en namen meer de geestelijke zorg op van de bewoners van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Rond 1882 liet pater Honorius van Megen in hetzelfde bos de Lourdesgrot uitbeelden met graszoden.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 11

11

20-1-2011 14:17:54


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN De stichting van de grot en de bedevaarten Op 11 december 1894 vertok de Provinciaal pater Jan-Baptist Rutten van Meerle op pastoraal bezoek naar Punjab, (Engels-Indië). Tijdens de bootreis over de Middellandse Zee stak een hevige storm op. Pater Jan-Baptist, een hevige vereerder van Maria, deed de belofte een grot te bouwen ter ere van Maria als de opvarenden heelhuids aan land zouden komen. In Punjab aangekomen wilde hij die belofte direct uitvoeren maar de plaatselijke bevolking zag dit omwille van godsdienstige bezwaren niet zitten. Daarom nam hij de beslissing het plan uit te voeren in z’n geboortestreek. Het bos van het klooster in Meersel-Dreef leek hem de meest geschikte plaats. De bevolking van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek begroette het plan met geestdrift en hielpen met het aanleggen van een brede laan tegenover het klooster en voerden allerlei bouwmaterialen aan. De groeve Van Bierk leverde de nodige rotsblokken. Het werk vlotte niet, de grot stortte tot tweemaal toe in. Eind september 1895 was hij klaar, ze was 10 meter hoog en 15 meter breed. Op 20 oktober 1895 werd de grot plechtig ingewijd door mgr. G. Pelckmans. Heel de bevolking van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek was op de been. De nieuwe zending van het klooster was gestart. Pater Benediktus van Hees van Essen werd tot driemaal toe tot gardiaan benoemd, overste van het klooster. Hij was de grote organisator van de bedevaarten. Zo kon hij op 16 september 1896, ruim 3000 gelovigen van Breda en omstreken ontvangen. Ondertussen werd er ook een kruisweg ingericht in het park, een kopie op schaal 1/10 van de originele lijdensweg in Jeruzalem. De originele kruisweg werd in 1951 vervangen door een andere van de hand van beeldhouwer Jef Jacobs uit Mechelen. Weldra kregen ook andere heiligen een ereplaats in het Mariapark. Ze waren meestal ingegeven door de devotie van de tijd of door persoonlijke godsvrucht van één of andere weldoener. De komst van de bedevaarders bleef duren tot op de dag van vandaag en met de komst van de bedevaarders groeide ook het aantal horecazaken en winkeltjes op de Dreef. Iedereen probeerde een graantje mee te pikken. Van bewaakte fietsenstalling tot kraampjes met snoep en etenswaren en allerlei religieuze snuisterijen. Kwamen de bedevaarders vroeger vooral in groep, nu komen ze ook meer individueel of in familieverband. Om de gezinnen met kinderen op te vangen werd er in 1961 een grote speeltuin opgericht naast de zaal. Na de laatste verbouwing van de zaal werd er ook een taverne ingericht. Zo komen ook de hedendaagse bedevaarders en toeristen aan hun trekken. MeerselDreef blijft daarbij door z’n groene ligging, z’n fietspad langs de Mark en de vele horecazaken, zijn nabijheid van Breda, een geliefd doel voor vele dagjesmensen.

12

De kruisweg in het Mariapark met de Kalvarieberg en het graf van Christus in een grot. Voor ieder kind betekende dit een overwinning van zijn schrik om daar binnen te gaan. Deze kruisweg werd ook onder stimulans van pater Jan-Baptist Rutten aangelegd in het Mariapark en ingewijd in 1896. De kruisweg werd in 1951 vervangen door een nieuwe van de hand van beeldhouwer Jef Jacobs uit Mechelen.

De Derde Orde Franciscus van Assisi, de stichter van de Kapucijnen, stuurde in 1221 een brief aan een groep gelovigen die zich geïnspireerd voelden door de H. Franciscus maar geen kloostergeloften wilden of konden afleggen. Daaruit ontstond de derde orde. De eerste orde zijn de minderbroeders (franciscanen, kapucijnen en conventuelen), de tweede orde zijn de Arme Vrouwen, bekend geworden als de Clarissen, die een besloten, contemplatief leven leiden. Ook in Meersel-Dreef werd er een derde orde opgericht, met doel de spiritualiteit hoog te houden. Dit waren, afzonderlijke groepen voor vrouwen en mannen. Beide kernen kenden zo’n succes dat Meersel-Dreef een Derde Orde Parochie kon worden genoemd. De Derde Orde vormde de kern van alle religieuze en culturele

activiteiten. Niemand kon lid worden van het zangkoor of de fanfare, zonder lid te zijn van de Derde Orde. Na de catechismus van volharding volgde automatisch de aansluiting bij de Derde Orde. Bij het ontstaan van andere verenigingen had men altijd af te rekenen met het prestige van de Derde Orde, wat later de basis werd voor rivaliteit en moeilijkheden.

Het verenigingsleven Bijna al de verenigingen in Meersel-Dreef vonden hun ontstaan in het klooster. Bij de Kapucijnen was het de gewoonte dat paters en broeders regelmatig verhuisden van klooster naar klooster. Dit om er voor te zorgen dat de kloosterlingen zich niet te sterk zouden gaan hechten aan de plaatselijke bevolking en om aan lokale

Een druk bijgewoonde misviering aan de Lourdesgrot beginjaren 1900. Toen stonden er nog geen banken aan de grot.

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 12

20-1-2011 14:17:56

b a a D i S h e n a E s d r B d i t v e l r v G s k g

D k D

M m d w d l h


t e g e n n

-

r

KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN behoeftes te voorzien. Ook de overste, de gardiaan, werd maar voor een periode van drie jaar aangesteld, met soms ĂŠĂŠn verlenging tot zes jaar. De nieuwkomers waren des te gemotiveerder om in hun nieuwe standplaats dingen te realiseren. Sommige gingen over tot bouwwerken andere hielden zich intens bezig met de verenigingen en dit leidde regelmatig tot het stichten van nieuwe verenigingen. Zo stonden de paters mee aan de wieg van de fanfare, de zangkoren, de EK-Moedersbond, de toneelvereniging, de missienaaikrans, enz. Ook werden er in de loop van de jaren verschillende jeugdverenigingen opgericht, zoals: de Sint-Koenraadsjeugd, de KAJ, de BJB en de KLJ. Pater Oktaaf van Herentals was daar destijds de grote animator van. Hij woonde in Meersel-Dreef van 1925 tot 1930 en van 1930 tot 1952. De toenmalige KAJ bestond uit leden van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Ze had een driedubbel doel, godsdienstige en zedelijke leiding door pater Oktaaf en technisch onderricht onder leiding van meester Jaak Verboven van Meersel-Dreef en meester Van de Made van Galder die afwisselend de leiding namen. Die samenwerking zou verloren gaan bij het uitbreken van de oorlog, omdat in 1939 de grenzen gesloten werden.

De oprichting van de kapelanij de Heilige Drievuldigheid Meersel-Dreef hoorde gedeeltelijk onder de gemeente Meerle (oostkant) en gedeeltelijk onder de gemeente Meer (westkant). Meersel-Dreef was geen zelfstandige parochie en viel onder de desbetreffende parochies en pastoors. Deze laatsten zagen met lede ogen aan hoe de paters het voortouw namen in de geestelijke leiding. Ze

Het klooster zelf werd in 1905 verbouwd. Deze foto werd genomen aan de achterzijde na de voltooiing van de werken. verloren daardoor aan invloed. Alhoewel de mensen hun zondagsplicht bij de paters vervulden en leefden en werkten rond het klooster, moesten ze voor hun doopsel, plechtige communie, huwelijk en begravingen naar de parochiekerken in Meerle en in Meer. Waar ze bijna nooit kwamen. Dit werd al heel lang aangeklaagd maar de pastoors verhinderden het oprichten van een zelfstandige parochie. In 1968 zag men dit eindelijk in en kwam men tot de stichting van de kapelanij De Heilige Drievuldigheid. Een tijdje probeerde men ook Galder en Strijbeek bij deze kapelanij te voegen; deze mensen hingen feitelijk ook volledig af van de paters voor hun geestelijk leven. Door bepaalde invloeden werd getracht deze kapelanij zo klein mogelijk te houden om de invloed van de pastoors van Meer en Meerle niet te ondermijnen. De eerste kapelaan werd pater Ernest Verbaenen, daartoe aangesteld door

Mgr. Daem. Al snel werden er plaatselijke afdelingen opgericht van de KAV, KVLV en de Bond van Gepensioneerden (OKRA). De inwoners van Meersel-Dreef konden vanaf dan terecht bij de paters voor al hun sacramenten.

De Processies In 1899 deed pater Benediktus van Essen een aanvraag om tweemaal per jaar in de grot een processie te mogen houden met het H. Sacrament. Dit werd toegestaan door kardinaal Goossens, Aartsbisschop van Mechelen. De eerste sprekende processie ging over de Dreef in de maand mei 1929 en dit bleef duren tot 1941. Naar deze processies kwamen zoveel mensen kijken dat er voor de gelegenheid extra tramdiensten naar Meersel-Dreef werden ingericht. Na de oorlog ging de processie alleen nog maar

n e

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 13

13

20-1-2011 14:17:58


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN uit in het Mariapark. Ze bestond uit de volgende groepen: Onze Beschermheiligen, Beeld van O.-L.-Vrouw, Groep O.-L.-Vrouw van Lourdes, Maria als kind, Geboorte van Christus, De drie Koningen, De Vlucht naar Egypte, Jezus in de tempel, Jezus de kindervriend, Intrede van Jezus te Jeruzalem, Kruisdraging, Graflegging, het Heilig Sacrament. Ter gelegenheid van het Lourdesjaar 1958, werd de processie vernieuwd in Mariale Geest. Voor deze processie waren veel figuranten nodig. Met de veranderende tijdsgeest nam het aantal vrijwilligers af en daarom werd in 1965 de sprekende processie afgeschaft. De kleren verhuisden naar Loenhout om daar gebruikt te worden voor hun processie. In 1987 verhuisden ze terug naar Meersel-Dreef om gebruikt te worden tijdens de historische optocht, ter gelegenheid van de viering van het 300-jaar bestaan van het klooster. In deze stoet werden enkele groepen van de vroegere sprekende processie opgenomen.

De toneelbond

Toen in 1921 de St.-Koenraadszaal werd vergroot werd er een podium voorzien. Dit leidde tot het oprichten van een toneelvereniging, “De toneelbond”. Vooral onder het beleid van pater Oktaaf, die een goede regisseur was, leverde ze hoogstaande prestaties. De eerste vertoning van het drama “De verloren zoon” kende een groot succes en het stuk van “De Povererello van Assisi” werd in 1931 liefst tot drie maal opgevoerd. Het gekende “Passiespel” bracht men zelfs tot achtmaal ten tonele in 1935. Van heinde en verre kwam men naar Meersel-Dreef, de mensen werden met autobussen aangevoerd. In 1947 werd de hele toneeluitrusting vernieuwd wat betreft decor en verlichting. Dit betekende een extra stimulans. Latere werden er ook stukken van het lichtere genre opgevoerd. Maar met het vertrek van pater Oktaaf in 1952 kwam er de klad in en verdween de toneelbond. Wel werden er nog regelmatig films gedraaid voor de jeugd. (Toon Verleye)

Als de processie uitging werd heel de Dreef versierd met vlaggen. Ook de plaatselijke middenstand pikte dan een graantje mee, de cafés, de souvenirs- en snoepwinkels, de bakkers, de fietsenstallingen, de geldwisselaars en de verschillende mensen met kraampjes naast de weg. Rechts het bekende winkeltje van de gezusters Mertens, die allerlei lekkernijen verkochten. Iedereen die op internaat vertrok ging daar eerst langs en kreeg gegarandeerd een stuk chocolade mee.

Franciscanen De franciscanen of minderbroeders (Ordo Fratrum Minorum, OFM) vormen een kloosterorde van de volgelingen van Franciscus van Assisi (1181-1226). Onder de Franciscaanse familie worden alle ordes en congregaties geschaard die, elk op hun eigen wijze, door Franciscus geïnspireerd zijn. De familie is opgedeeld in drie grote ordes. Eerste orde: Minderbroeders franciscanen (bruin habijt), Minderbroeders kapucijnen (bruin habijt) en Minderbroeders conventuelen (zwart habijt). Tweede orde: Clarissen, Coletienen, Kapucinessen, Recollectienen en Annunciaten. Derde orde: Franciscanessen, Anglicaanse ordelingen, Evangelisch-Lutherse ordelingen en de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS).

In het klooster bevinden zich nog enkele originele “cellen”, de studeer- en slaapkamers van de kloosterlingen zoals ze er tot de verbouwing van 1905 uitzagen. 14

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 14

20-1-2011 14:18:00


, t n d

ARCHITECTUUR

De woning van Widar – De architectuur volgens Rudolf Steiner WORTEL – Binnen enkele weken verhuist een gastgezin, vader moeder en hun kinderen, naar de vroegere tweewoonst tegenover het Casino. Ze zullen er 24 uur per dag hun leven delen met een zeven of acht volwassen mentaal gehandicapten. Hun manier van omgaan met andersvaliden en de architectuur waarin ze dat waarmaken is geïnspireerd op de ideeën van Rudolf Steiner. Wat maakt een woning van Steiner anders? Wij vroegen het aan architect Marc Schepers. Wie is Marc Schepers? Marc: Ik ben in 1977 afgestudeerd als architect en kreeg de gelegenheid om tijdens mijn stageperiode het tweede Goetheanum in het Zwitserse Dornach, een ontwerp van Rudolf, te bezoeken. Dat is een gebouw dat volledig in de organische bouwimpuls van Steiner ontstaan is. Steiner ontwikkelde een architectuur die een positieve invloed had op de ziel. Architectuur die totaal in tegenstelling is met het rationele bouwen en het functionalisme. Hij creëerde een eigen architectuurstroming, die gekenmerkt wordt door natuurlijke vormen, golvende lijnen en de weinig rechte hoeken. In het Goetheanum in Dornach werd deze vormgeving voor het eerst zichtbaar. Hier overheersen ronde vormen in koepels en raamomlijstingen. Steiner boetseerde zijn maquettes om tot een plastisch, organisch resultaat te komen. Wat maakt het verschil? Hoe kun je de principes van de architectuur van Steiner vandaag toepassen? Marc: Volgens de architectuur van Steiner moet er in een gebouw speciale aandacht zijn voor volgende aandachtspunten: Op de eerste plaats bouwen met respect voor moeder aarde. Daar hebben ook architecten die Steiner niet kennen vandaag de mond van vol. We mogen de aarde niet meer uitputten dan strikt nodig is.

Rudolf Steiner

Architect Marc Schepens

Het tweede is trachten om niet ziekmakende materialen te gebruiken. Dat is hier in West-Europa al veel moeilijker. Denk maar aan het groot aantal ongezonde producten die men vroeger gebruikte en nu stilaan begint te verbieden. Maar er zijn nog altijd een groot aantal ongezonde producten die dagelijks in de bouw gebruikt worden. In die zin is het, bijvoorbeeld, veel makkelijker

om in Afrika te bouwen dan hier, omdat men daar met de grondstoffen veel dichter bij de natuur staat dan wij hier. Denk bijvoorbeeld alleen nog maar aan afwerkproducten van verven of aan lijmen, die men hier nog ongestraft gebruikt. De tijd dat men overal rustig asbest gebruikte ligt nog niet ver achter ons en de lijst van ongezonde producten is lang nog niet eindig.

Het Goetheanum in het Zwitserse Dornach, een ontwerp van Rudolf Steiner

Een van de woningen van Widar in Zondereigen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 15

15

20-1-2011 14:18:02


ARCHITECTUUR

H d k

W M t d d c a k i v i d

E o a D v n e a W v s i

Gelijkvloers en verdieping van de woning Ekkehart, tegenover het Casino in Wortelkolonie. De naam komt uit de Noorse mythologie, het idee van wonen is gebaseerd op de filosofie van Rudolf Steiner. In deze organisch opgevatte ruimten wonen straks een gastgezin samen met zeven of acht volwassen mentaal gehandicapte mensen. Zoals wij allemaal voelen we ons onbewust in plastische vormen en zachte kleuren. 16

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 16

20-1-2011 14:18:03


ARCHITECTUUR Joseph Lorenz Steiner (Donji Kraljevec1861 – Dornach 1925) was een Oostenrijkse filosoof, schrijver, architect en pedagoog. Hij is bekend geworden als grondlegger van de antroposofie en haar praktische toepassingen, zoals het vrijeschoolonderwijs, de antroposofische geneeskunst, de heilpedagogie en de biologisch-dynamische landbouw. De antroposofische beweging werd in 1912 opgericht door Rudolf Steiner. De basis van Steiners denken bestond erin dat al wat er is een geestelijke afkomst heeft. Volgens Steiner heeft de mens echter door het materialisme de eenheid met het leven en met de wereld verloren. De weg naar de geest kan door oefening en scholing worden teruggewonnen, waarbij er harmonie tussen lichaam en ziel bereikt moet worden.

Binnen enkele weken nemen de bewoners hun intrek in deze woning in Wortel-kolonie. Het voorgaande is gezond voor het lichaam, voor de gezondheid, Het derde aspect is gezond makend voor de ziel. Wat moeten ons daarbij voorstellen? Marc: In louter functionele, technische architectuur, denk bijvoorbeeld aan een metrostation, daar verkrampt en verkilt een mens. Niet alleen door de temperatuur, maar ook door de techniciteit. Vierkante kubistische architectuur wekt agressie op. Voor een stapelruimte of een berging kan dat nog. Maar een mens voelt zich veel beter in een organische omgeving, omdat zo’n omgeving veel zachter, harmonieuzer en natuurlijker is dan de vierkante hoekige dozen waarin men de mensen nu doet wonen. Een valide mens kan nog weg met die impulsen, ook al is het voor hem of haar niet goed. Een andersvalide mens is daar veel gevoeliger voor. Daarom werken we met organische architectuur, vloeiende lijnen en plastische ruimten. In combinatie met zachte kleuren heeft zo’n architectuur een rustgevende en heilzame werking en dat niet alleen op de andersvalide mens. Waar we het kunnen vermijden we het gebruik van vierkante hoeken en kubistische vormen en schenken we enorm veel aandacht aan de lichtinval, die ook harmonisch moet zijn en nooit

hard mag overkomen. Lichtinval kan zeer rustgevend zijn. Onze eigentijdse architectuur heeft vaak een overdreven rechtlijnig bijna militaristisch karakter. Een mens beweegt zich niet hoekig of in 90 graden. Kon je die principes in Wortek-kolonie hanteren? Marc: Aanvankelijk schrok ik toen ik hier toekwam, alleen al door de rechthoekige structuur van het drevenpatroon, dat nog eens doorgetrokken werd in de woning zelf. Bovendien zitten we hier in een beschermd landschap met een behoorlijk aantal beperkingen wat het uitzicht van de woning aan de buitenzijde betreft. We konden dat alleen compenseren door binnen zeer plastische vormen te gebruiken. We hebben van twee woningen één grote woning voor een gastgezin en zes inwonende mentaal gehandicapte mensen gemaakt. Binnen de woning beweeg je jezelf in een organische volume, met zachte vormen en kleuren. Het interieur staat nu in schril contrast met het landschap en dat maakt het geheel zo boeiend. Hier is elke wand organisch van vorm. Zowel het grondplan als de opstaande muren zijn bijna allemaal plastisch. We hebben het programma dat we moesten realiseren om hier zoveel mensen op te vangen

Love 2 heal

wonderwel kunnen realiseren. Centraal zijn er de gemeenschappelijke kamers. In een van de hoeken is er een ruimte waar het gastgezin zich een dag per week mag terugtrekken met hun eigen gezin. In de andere hoek zijn er kamers voor bewoners die de trap niet meer opkunnen en boven zijn er kamers voor meer mobiele andersvaliden. Werkt u als architect altijd volgens de Steinerfilosofie? Marc: Ik houd me aan de gedachten van Steiner en een andere Franse arts. Er zijn vier zintuigen die belangrijk zijn in de architectuur: de tastzin, de evenwichtszin, de levenszin en de bewegingszin. Die vier ‘zinnen’ ondergaan we als bewoner als het ware onbewust, maar als architect kan je daarop anticiperen. Door daar aandacht aan te schenken kan je het esthetisch welbevinden verhogen. En nogmaals, elke mens is daar gevoelig aan, maar andersvaliden voelen het sterker aan. Voor hen is de omgeving waarin ze verblijven dubbel belangrijk. Churchill zei ooit “Wij creëren onze omgeving, maar achteraf creëert die omgeving onszelf”, daar gaat het om. Bij mijn studiekeuze heb ik lang getwijfeld tussen de artistieke en de sociale richting. Door op deze manier aan architectuur te doen heb ik beide richtingen kunnen combineren. (fh)

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Gratis te verkrijgen: (tombola) lotjes...!!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 17

17

20-1-2011 14:18:04


kroniek De kleine kroniek van Denise Renson

99 jaar en goede herinneringen aan Hoogstraten Denise Renson wordt deze maand 99 jaar en verblijft in een rusthuis in Brussel. Ze heeft veel goede herinneringen aan de periode dat ze in Hoogstraten verbleef (1920-1923). Toevallig ontmoette Patrick Van de Wouwer, leraar Frans aan het Vito, haar familie in de Ardennen. Hij zocht haar op in Brussel, noteerde haar verhaal en vertaalde haar Frans naar deze mooie Hoogstraatse miniatuur.

Brussel - Een kloeke vrouw van bijna 99 lentes komt me tegemoet. Ze is zowaar de oudste van het huis en misschien nog wel de meest kranige. Deze frêle dame draagt in haar rusthuis heel wat ellende op haar schouders. De wanhopige klampt zich aan haar vast. Ze helpt waar ze kan. Haar geheugen is nog zo sterk dat het lijkt alsof het verhaal dat ze me vertelt pas gisteren heeft plaatsgevonden. 1 augustus 1920 De familie Renson komt aan in Hoogstraten. Vertrokken vanuit het Walenland, bereikt de familie Renson haar eindbestemming, Hoogstraten. Op de scheurkalender is het 1 augustus 1920. Vader Arthur Renson - voor drie jaar aangesteld als douanecontroleur -, zijn echtgenote, zijn dochter Denise en zijn zoon stappen voor de kerk uit de stoomtram. Bij het verlaten van de tram wordt Denise overvallen door de sterke, doordringende geur van dennenhars. Een eindje verder, op weg naar haar nieuwe woonst, is ze zeer onder de indruk van de prachtige Linden-

dreef. Hekken sluiten dit parelsnoer aan beide kanten af en bomen spreiden hun takken in vier lange rijen. Ondertussen veegt een vagebond de grond van aangestampte aarde schoon. Denise zal weldra ondervinden dat de vagebonden deel uitmaken van het Hoogstraatse straatbeeld. Ze worden onder andere tewerkgesteld als personeel in de paar villa’s die de dreef rijk is.

Do lacha Tijdens het eerste jaar van haar verblijf wandelt Denise elk zondag met vader, moeder en broer naar Casselré doorheen uitgestrekte heidevelden en mastbossen. In Casselré rusten ze even uit in het cafeetje bij Moeder Zoeteke en daar neemt vader dan een borreltje, wat in België verboden is. Denise zit dan in het derde jaar van het lager onderwijs bij de ursulinen in het Spijker. Ze trekt elke morgen haar zwarte kousen en de blauwe jurk met het zeemanskraagje aan en keert elke dag naar huis, net zoals broertje die naar de gemeenteschool gaat . In de les aardrijkskunde legt zuster Angèle haar uit dat er in België drie verschillende talen zijn. Het Nederlands, het Frans en het Waals. Van het Duits spreekt ze niet. Nenni! (Waals voor “maar neen he!”). Het Teutoonse geweld ligt nog te vers in het geheugen. Zuster Angèle vraagt Denise dan of ze een woordje Waals kan spreken. En Denise zegt “do lacha” wat “du lait” betekent. Denise is zo fier dat ze op die manier de klas heeft kunnen interesseren dat ze dit feit nooit meer is vergeten.

Pianolessen van juffrouw Denise

Vredig zag de kerk eruit toen Denise uit de tram stapte. (Uitg. Aerts Horsten.) 18

Het jaar daarop gaat Denise op pensionaat. Ze zit dan in het vierde studiejaar. De lessen worden er gedeeltelijk in het Frans gegeven. Vader weet al dat hij naar Brussel zal overgeplaatst worden en acht het daarom nodig dat Denise de Franse taal goed beheerst. Dat ligt voor Denise een beetje moeilijk want nu mag ze niet meer naar

S z

Denise Renson in haar rusthuis in Brussel. huis alhoewel ze vlak bij de school woont. In het weekend blijft ze net als alle andere kostgangers op de school. Twee keer per maand op zondag brengen haar ouders haar een kort bezoekje van twee uur in de spreekruimte. Heel wat meisjes zijn afkomstig uit Antwerpen en uit Nederland. Er zijn zelfs enkele Engelse en Ierse meisjes bij. Haar leerkracht is moeder Simons, bijgestaan door moeder Clémence en moeder Géraldine. Pianolessen krijgt ze van mejuffrouw Denise. Moeder Ursula en moeder Imelda houden de slaapzaal in het oog en maken elke avond voor het slapen gaan een kruisteken op haar voorhoofdje. Het is er streng. Op de speelplaats mag alleen Frans gesproken worden. Oh wee als dat niet gebeurt. Dan moet er worden afgedokt: een centje voor elk woord Nederlands. Denise is als Waalse op het einde van de week de meeste centjes kwijt. Om 6 uur staat ze op, gaat naar de mis om 7 uur, neemt daarna een klein ontbijt en na een korte pauze zit ze dan lange uren op de schoolbank. Maar gelukkig is er ook wel ontspanning . ‘s Avonds voor het slapen, rolschaatst ze, dat is grote mode. Donderdag- en zondagnamiddag staat er een wandeling op het programma . Als de rij dan voorbij het ouderlijke huis trekt, staat moeder op de uitkijk. Traantjes vloeien. En komt dan wat verder het vrouwelijke Spijker het mannelijke Seminarie tegen, dan wordt bliksemsvlug een zijstraatje ingeslagen. Zondagnamiddag worden de lekkernijen die de ouders achtergelaten hebben uitgedeeld. Dan zijn er de feesten: het grote feest van het Spijker met een toneelstukje als bekroning en natuurlijk op 6 december de lang verwachte komst van de Sint. Elk jaar neemt Denise deel aan de processie van het Heilig Hart. Het is een geweldig evenement dat heel wat volk op de been brengt, vooral Hollanders.

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 18

20-1-2011 14:18:05


t s

. .

l

s . r p

kroniek

Een halve eeuw geleden was dit...

1911 Slaapzaal in het Spijker met kamertjes zonder deur, alleen bedoeld om te slapen en om zich te wassen.

Voorgoed weg En dan mag ze eindelijk naar huis voor de kerst. Ze snakt al naar de paasvakantie en de maand juli en augustus. Ze wil zo graag thuis zijn. Wat duurt dat allemaal lang. Maar ze prijst zich nog gelukkig want niet iedereen gaat tijdens de kerstvakantie en de paasvakantie naar huis. De Engelse meisjes Jenny Wrenn, Barbara Wilson en Cynthia Stenning kunnen slechts tijdens de grote vakantie naar huis. De Ierse zusjes Schaw en Brenda wachten zelfs drie jaar lang op hun ouders die in India verblijven. Eventjes over en weer gaan kan zomaar niet. In de slaapzaal is er maar één kraan die niet gebruikt mag worden. In elk kamertje is er een waskom en Denise krijgt elke ochtend een kruik koud water om zich te wassen. Om de 15 dagen mag ze wel een bad nemen in de badkamer in de kelderverdieping. Dat is grote luxe. In de zomer is het zo warm dat de lessen in de kelderverdieping worden gegeven.

Denise zal het vijfde jaar nog afleggen in het Spijker en daarna verdwijnt ze voorgoed naar andere horizonten. Iedereen in Hoogstraten ontving het Waals gezinnetje met open armen. Denise en haar broer hebben er Nederlands geleerd onder andere door het zingen van de “Vlaamsche Leeuw” tijdens de processie van het Heilig Bloed. Met pijn in het hart heeft ze Hoogstraten vaarwel gezegd. Nooit heeft de familie Renson het beter gehad dan in Hoogstraten. Vandaag nog onderhoudt Denise Renson een nauwe vriendschapsband met de familie Paul en Wivine Verbeeck – Sijsmans (Minderhout). Wivine is de kleindochter van douanier Lomez die een beetje als een lijfwacht de vader van Denise bijstond in zijn moeilijke opdrachten als douanecontroleur. Elk jaar brengen Paul en Wivine haar een bezoekje in het rusthuis in Brussel. Zijzelf is vijf jaar geleden nog in Hoogstraten geweest. (Patrick Van de Wouwer)

s s

s

-

t

e

t .

In het park van de kostschool van de Ursulinen (Foto : Ern. Thill.)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 19

19

20-1-2011 14:18:07


dorpsleven www.demaand.be

Uitreiking Cultuurprijzen 2010

REDACTIE

Met gastoptreden van Flor en Florejan Verschueren

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef:

Flor en Florejan zorgen voor de muzikale gedeelte, dat zit dus goed

Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be

Op vrijdag 28 januari worden de genomineerden en laureaten van de jaarlijkse cultuurprijs van de Stad Hoogstraten bekend gemaakt. De feestavond in Feestzaal Le Cirq begint met een kleine receptie voor de genodigden, maar vanaf 20 uur is iedereen (gratis) welkom. Traditioneel kent Hoogstraten cultuurprijzen toe in drie categorieën: een prijs voor het evenement of de blikvanger van het jaar, één voor een nieuw of vernieuwend cultureel initiatief en een derde prijs voor een vereniging of persoon met uitzonderlijke verdiensten. Eén van deze drie laureaten ontvangt bovendien de overkoepelende Cultuurprijs van de Stad Hoogstraten voor het jaar 2010.

Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be

Na het bijzonder boeiende feestjaar ‘Hoogstraten 800’ kijken veel mensen wellicht met meer dan gewone belangstelling uit naar deze feestavond. Ook op cultureel vlak was 2010 ongetwijfeld een memorabel jaar met o.a. concerten, tentoonstellingen, historische evenementen, een musical, de feest-CD en nog veel meer. De toekenning van de Cultuurprijzen belooft dus bijzonder spannend te worden. Maar er is nog een tweede reden om 28 januari extra aan te stippen

in uw agenda. De Cultuurraad en het stadsbestuur zijn bijzonder blij dat ze voor de muzikale omlijsting nog eens mogen rekenen op Flor en Florejan Verschueren. Wij zien deze avond dan ook als een soort eerbetoon, een hommage aan twee lokale kunstenaars, die met bijzonder veel talent en energie hebben meegewerkt aan heel wat festiviteiten in het voorbije jaar. En voor de mensen van Hoogstraten wordt deze avond een unieke gelegenheid om in het gezellige kader van Le Cirq nog eens een aantal muzikale pareltjes uit dat feestprogramma van 2010 te beluisteren.

Programma: - 19.00 uur: receptie voor de genodigden - 20.00 uur: iedereen welkom - 20.15 uur: uitreiking Cultuurprijzen 2010 Dank zij de gewaardeerde medewerking van Le Cirq zijn de prijzen van de dranken zoals vorig jaar weer zeer democratisch. De uitreiking van de cultuurprijzen met een gratis optreden van Flor en Florejan: een leuke afsluiting van een bijzonder cultureel jaar. (GK/red)

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

20

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 20

20-1-2011 14:18:08


e n n n l l e n n s .

e g n n n

hoogstraten

Led-lichtjes, de nieuwe standaard

Winnaars van de eindejaarsactie van Unizo

Conny Michielsen, May Vervoort, Karin Cotteleer en Liliane Van den Bossche mochten elk een elektrische fiets in ontvangst nemen. HOOGSTRATEN - Op vrijdag 7 januari nodigde Unizo Hoogstraten de vier winnaars uit die in de prijzen zijn gevallen bij de eindejaarsactie. Conny Michielsen, May Vervoort, Karin Cotteleer en Liliane Van den Bossche mochten elk een elektrische fiets ter waarde van 1.500 euro in ontvangst nemen. Unizo-voorzitter Patrick Melis dankte alle duizenden deelnemers van de eindejaarsactie voor het winkelen dicht-bij-huis. “Wij willen meer

mensen met de fiets naar de winkels krijgen. In 2011 zal Unizo Hoogstraten samen met het stadsbestuur opnieuw ‘Met fietsgerinkel naar de winkel’ ondersteunen. Alweer een kans om fietsen te winnen. Tijdens de “Fietsgerinkel-weken” denken we eraan om aan alle fietsende shoppers een drankbon voor een gratis alcoholvrije consumptie te geven, een drankje dat men kan gebruiken bij de Hoogstraatse horeca. Details volgen nog” (fh)

HOOGSTRATEN - Terwijl je dit leest is de kerstverlichting overal alweer opgeborgen. Zo ook deze van de Vrijheid. Voor het eerst koos Unizo-Hoogstraten voor de uiterst energiezuinige led-lampjes in de plaats van de energieverslindende gloeilampen. Het was voor iedereen wat wennen, maar de goede weg is ingeslagen. Hopelijk blijft de middenstand solidair om deze traditie in ere te houden en de Vrijheid en omgeving te blijven profileren als winkelstraat.(lvr)

Pannenkoekendag HOOGSTRATEN - Op zondag 27 februari wordt u door KVG Hoogstraten, Minderhout en Wortel uitgenodigd om deel te nemen aan hun pannenkoekendag. U wordt in zaal Pax verwacht vanaf 13.30 uur tot 17.30 uur voor het smullen van vers gebakken pannenkoeken. Uiteraard kan u daarbij drankjes verbruiken aan democratische prijzen. KVG hoopt u te mogen begroeten bij dit evenement ten voordele van de gehandicapten in ons werkgebied. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 21

21

20-1-2011 14:18:09


hoogstraten

Gedicht in De Maand Soms richten ze rekken anders in, die grote zaken. Heden staat hier de boter en daar shiitake! En wie zoekt die vindt óók eens wat nieuws. Koeltoog en kassa’s blijven staan, want er moet toch íets herkenbaar zijn? Vaste regel: kinderspul = ooghoogte, hún ooghoogte. Buigen, bukken, knielen, bijna kruipen, alleen dan zijn die lage ruggen nog te lezen. Al wat ouder, rugpatiënt of slechter wordende ogen? Dan is dát schab niks voor jou niet meer …

gedicht van de lage schabben ooit bevond ik mij – abuis! – in het grote warenhuis op hand en voet tegen de vloer, met één oog op de loer naar potten gelei. En een pak bloem. Ik reikte ver, zonder gemak van bril of steun of knus karpet. Ik had mijn zin op ’t schab gezet. Dat lage schab, dicht bij de grond. Waar ik ooit mooie dingen vond. Je vindt dat schab in ’t warenhuis, in boekerij en bij u thuis. Op handen, knieën, ellebogen. Je hangt rood, duizelig, gebogen. Je wil persé die fles met stop. Je hangt bijna vol op je kop. Die lage schabben in de rij … En vlugge voeten gaan voorbij, van klanten die wat hoger willen. Die kunnen dan op hoogte tillen. ’t Is altijd wat zoals je ziet. Je krijgt in ’t leven niets voor niet. Maar bij een schab, laag bij de grond, schuif ik me blauw en koud en bont. R.S.

CINE HORIZON

Soul Kitchen

Op vrijdag 11 februari stelt Ciné Horizon de film Soul Kitchen van de Duitse regisseur Fatih Akin voor. De Griek Zinos houdt in een oud pakhuis een vun-

22

zig eetcafé open. Als zijn vriendin vertrekt, een handelaar uit is op zijn pand en de gezondheidsinspectie én de belastingen hem lastig vallen, ziet het er niet goed uit. (fh)

Tentoonstelling Hobby & Creatief

100 95

HOOGSTRATEN - Voor de 32e keer organiseren KWB en KAV van Hoogstraten-centrum zijn jaarlijkse tentoonstelling HOBBY & CREATIEF. Ruim 30 kunstzinnige en creatieve hobbyisten, afkomstig uit Hoogstraten en de wijde omgeving, exposeren hun werk in Parochiecentrum Pax. De tentoonstelling omvat een veelheid van technieken en materialen, die toegepast worden bij het schilderen, beeldhouwen, boetseren en andere kunstvormen. Een aantal van deze creatieve deelnemers kan men ter plaatse aan het werk zien. De tentoonstelling is gratis toegankelijk : op zaterdag 5 februari, van 14.30 tot 18 uur en op zondag 6 februari van 10 tot 18 uur. Info 03 314 40 01. (fh)

75 100 95 25 75 5 0 25 5 0

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 22

20-1-2011 14:18:10


m e -

j e . p n o

hoogstraten

De overheid in beroep bij de overheid Regie der Gebouwen legt zich niet neer bij weigering bouwvergunning HOOGSTRATEN – We kunnen nog enigszins begrip opbrengen wanneer een privé persoon zich niet wil neerleggen bij een weigering om te mogen bouwen op een perceel grond dat daar volgens de overheid niet voor bestemd is. Het gaat tenslotte om keiharde euro’s en dan is het vaak moeilijk om een onderscheid te maken tussen het algemeen en eigenbelang. Anders ligt dat als de overheid zelf geconfronteerd wordt met een bouwweigering, zeker als het gaat om een verbouwing waar 101 mogelijkheden zijn om die verbouwing anders en beter te doen.

Vredegerecht De Regie der Gebouwen laat ons weten dat ze zich niet neerlegt bij de weigering om verbouwingen uit te voeren aan het vredegerecht in de Lindendreef en naar de ‘Raad voor Vergunningsbetwistingen’ stapt. De uitbreiding van het vredegerecht is noodzakelijk, daar is iedereen het over eens. Maar de drastische manier waarop de Regie de vroegere cipierswoning wou aanpakken vond geen genade in de ogen van de ‘gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar’, met een weigering als gevolg. Hoogstraten zou dan wel een zogenaamde ‘ontvoogde’ gemeente zijn, die zelf bouwaanvragen mag beoordelen, wanneer het een bouwaanvraag van de overheid zelf betreft is de stad niet bevoegd en moet de dienst Erfgoed en ruimte de beslissing nemen. Die floot de Regie terug omdat in het ontwerp de prachtige serre, links van het hoofdgebouw, moest verdwijnen.

Men kan het vredegerecht perfect uitbreiden met behoud van de prachtige serre. De weigering kwam tot stand na overleg met het schepencollege en advies van de afgevaardigden van de Stedelijke werkgroep Bouwkundig Erfgoed. Meer zelfs, de Werkgroep nam contact op met de Regie der Gebouwen, die bereid was tot overleg en de twee jonge architecten die het ontwerp maakten de opdracht gaven om met de Werkgroep te overleggen. Bij het overleg bleek al vlug dat men de wensen

van de opdrachtgever perfect kon uitvoeren met behoud van de unieke serre. Er werden, samen met de architecten, schetsen gemaakt en verschillende oplossingen op papier gezet. Maar al even vlug werd duidelijk dat de architecten opzagen tegen bijkomend werk onder het motto “we hebben er al zoveel energie in gestoken”. En wij die dachten dat de overheid het voorbeeld moet geven. (fh)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 23

23

20-1-2011 14:18:21


HOOGSTRATEN

UW KIJK OP “DEN DIJK” Ideeënwedstrijd recreatieve groenzone Tussen de Gelmelstraat en de ‘s Boschstraat liggen nog enkele terreinen braak. In de volksmond is deze zone ook gekend als “het oud stort” of “Den Dijk”. Het stadsbestuur wil hier een groengebied inrichten waar jong en oud kunnen rusten, ontmoeten, sporten en spelen. We doen hiervoor beroep op uw creativiteit en zien uit naar uw voorstellen via de ideeënwedstrijd “Uw kijk op Den Dijk”. Het stadsbestuur hoopt de inrichting van ‘Den Dijk’ te kunnen uitvoeren in 2012.

‘Den Dijk’ en omgeving In het verleden is op een gedeelte van ‘Den Dijk’ een gemeentelijke stortplaats uitgebaat. Uit een bodemonderzoek van 1996 en 2010 bleek dat de bodemsaneringsnormen noch in de bodem, noch in het grondwater overschreden zijn. Er is een toegang tot het terrein vanuit de Gelmelstraat en er loopt een servitudeweg tussen de Gelmelstraat tot aan het pompstation van de riolering en aanpalende landbouwpercelen. Aan de linkerkant van de servitudeweg bevindt zich ‘Den Dijk’. Op een plattegrond heeft het terrein de contouren van een strik. Nabij ‘Den Dijk’ passeren er verschillende wandelroutes en liggen er enkele trage wegen. Vanuit ‘Den Dijk’ heb je zicht op het Gelmelslot en is met een scherp oog ook de Laermolen te zien. In 2010 zijn er in de ‘s Boschstraat en in de Leemstraat enkele nieuwe verkavelingen gemaakt. Deze bevinden zich op nog geen 500 meter van het in te richten terrein. Aan de overkant van de Gelmelstraat liggen de gebouwen van Het VTI Spijker.

Een groene, avontuurlijke speel en ontmoetingsplaats Het stadsbestuur wil “Den Dijk” inrichten als een aangename ontmoetingsplaats en vertrekpunt of tussenstop voor mooie wandelingen in de omgeving. Op deze groene plek moet men even kun uitblazen, de laatste nieuwtjes aan

elkaar vertellen, … Het terrein ligt op de grens van woongebied en landbouwzone. Het vormt een uitdaging voor de ontwerpers om het landschappelijk waardevol agrarisch gebied mooi te laten overvloeien in de inrichting van “Den Dijk”. Hierbij rekening houdend met de aanwezige natuurlijke en streekeigen elementen en met het oog op het verhogen van de biodiversiteit. Bij de inrichting wordt naast het ontmoeten en rusten vooral de nadruk gelegd op het avontuurlijk spelen en sporten. Natuurlijke speelelementen dagen kinderen uit om zelf hun spel te organiseren, te experimenteren, exploreren om zo hun eigen grenzen te leren kennen en verleggen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen ontmoeten, spelen en sporten bij voorkeur in een mooie omgeving. We willen van “Den Dijk” dan ook een plaats maken waar iedereen, van 0 tot 110 jaar, graag naartoe komt. Ook als het gaat om georganiseerde groepen. De deelgemeenten Hoogstraten en Wortel tellen samen zes jeugdbewegingen, die op één weekend meer dan 700 kinderen en jongeren samen brengen voor spel en avontuur. Uit een rondvraag in het kader van de ontwikkeling van het jeugdbeleidsplan 2011 - 2013 bleek er bij jeugdverenigingen een grote vraag te zijn naar meer open ruimte voor sport en spel. Ook de scholen moeten terecht kunnen op ‘Den Dijk’. Aan de ontwerpers wordt gevraagd om diverse natuurlijke elementen en plantensoorten met verschillende bloeitijden te voorzien zodat het terrein ook geschikt is voor educatie en natuurbeleving. Daarnaast kan er ook tijdens

24

de sportlessen gebruik gemaakt worden van de open ruimte, de looppaden, ...

Ideeënwedstrijd “Uw kijk op Den Dijk” De ideeënwedstrijd loopt van 20 januari tot en met 20 maart 2011 en krijgt steun van Leader Markante Kempen. Iedereen kan meedoen, elke deelnemer mag maar één ontwerpplan indienen. Dit plan houdt maximaal rekening met de doelstellingen, doelgroepen en technische aspecten zoals die in een visietekst staan omschreven. Een jury, met afgevaardigden van de jeugdraad, de ouderenraad, de sportraad, de Hoogstraatse dorpsraad, de milieuraad, de groendienst, de jeugddienst, de milieudienst en het schepencollege beoordeelt de ingediende ontwerpen. De winnaar ontvangt een prijs van 700 euro en daarnaast kunnen er twee eervolle vermeldingen gekozen worden, die elk een prijs van 150 euro in de wacht slepen. Het praktische verloop van de ideeënwedstrijd is beschreven in een apart wedstrijdreglement dat je samen met de visietekst kan terug vinden op http://jongeren.hoogstraten.be. Aan de hand van het winnende ontwerp en de eventuele eervolle vermeldingen laat het gemeentebestuur een definitief plan van aanleg opmaken en vraagt zij de nodige vergunningen aan. Voor meer informatie: Jeugddienst, 03 340 19 52, Milieudienst 03 340 19 43 of dendijk@ hoogstraten.be (sd/red)

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 24

20-1-2011 14:18:23


HOOGSTRATEN

Jaarconcert van Ste-Catherina HOOGSTRATEN - Op 12 februari 2011 is het weer zover, dan organiseert de Kon. Fanfare Ste- Catharina haar Jaarconcert in de Feestzaal van het Klein Seminarie. Ze zullen U opnieuw een zeer gevarieerd programma voorschotelen, gaande van prachtige ballades via echt fanfarewerk en filmmuziek naar leuk in het oor klinkende deuntjes. De avond vat aan om 19.30 uur met een optreden van JoCatho, het instaporkest van de fanfare onder de kundige leiding van Cindy Kranen. Deze groep is samengesteld uit leerlingen, jonge mu-

Gelmel, de musical en dat allemaal tijdens haar studies klarinet, basklarinet en directie aan het Antwerps Conservatorium. Haar eerste grote concert met de Fanfare Ste. Catharina is voor iedereen in alle opzichten dan ook een nieuw begin waarop bestuur, dirigente en muzikanten U allen graag uitnodigen.

r

e

n n o

s

n e

@

Omstreeks 20 uur is het dan de beurt aan de fanfare. Prima gelegenheid ook om hun nieuwe dirigente voor te stellen aan het grote publiek. Het is Inge Sprangers uit Merksplas die met enorm veel enthousiasme in mei 2010 het dirigeerstokje overnam. Ze is nog jong, maar dat is niet te merken aan haar inzet en overgave in verschillende groepen en projecten waar ze deel van uitmaakt: jeugdensembles in Merksplas en Schelle, een fanfare in Machelen, een harmonie in Kruibeke, tussendoor nog een hoofdrol in

Inge Sprangers, in haar hoofdrol in Gelmel, de musical, wordt nu als kersvers dirigente van Ste-Catharina voorgesteld.

e

n .

zikanten met - ter ondersteuning - enkele minder jonge muzikanten.

Music For Life HOOGSTRATEN - De leerlingenraad van de derde graad van het Klein Seminarie organiseerde op de laatste lesdag van het trimester een actie voor “Music For Life”. Op de speelplaats verkochten zij warme chocolademelk en cake. De actie bracht meer dan duizend euro op. De school rondde het bedrag af tot 1 500 euro. Een delegatie van de leerlingenraad ging het geld persoonlijk afgeven in Antwerpen, aan het glazen huis van Studio Brussel. Een verslag van Michiel Vermeiren: “Normaal kon je ook op het moment dat je het geld in de gleuf stak, op een knop duwen waardoor er een foto genomen werd. Maar door de elektriciteitspanne die net had plaatsgevonden, was die knop buiten werking. Ook de microfoon van buiten werkte nog niet toen wij aan de beurt waren om het geld te droppen, waardoor we niets konden zeggen. De leerlingen namen dan zelf maar enkele foto’s van hun enthousiaste “koppen”. Proficiat!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 25

25

20-1-2011 14:18:24


hoogstraten

Papa Haydn en vlegel Mozart

OPROEP Het Stedelijk museum Hoogstraten zoekt: oude foto’s, verhalen, getuigenissen, voorwerpen rond het thema

“Vrouwenarbeid in Hoogstraten (in de periode 1850-1950)”

Gezocht:

Voor een tentoonstelling in het najaar van 2011 zoeken we verhalen en getuigenissen, maar ook afbeeldingen en voorwerpen, rond oude vrouwenberoepen. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in mutsenmaaksters, pastoorsmeiden, dienstbodes, vroedvrouwen, cafébazinnen, regentessen, kapsters, modistes, telefoonbediendes enzovoort van voor de jaren ‘50.

Gevonden?

HOOGSTRATEN - In Papa Haydn Vlegel Mozart vertelden acteurs Michaël Pas en Koen Van Impe en fortepianist Jan Vermeulen op anekdotische muzikale wijze het leven, wel- en samenzijn van Haydn en Mozart. Een mix van woord en muziek, van ernst en luim, een grillig portret van twee onlosmakelijk met elkaar verbonden geestesverwanten werd origineel en ludiek op het podium van de feestzaal van het Klein Seminarie geplaatst. In het kader van de lessen muzikale opvoeding was dit notoir toneelgezelschap op de school te gast voor de leerlingen van het tweede en het vierde jaar.

26

Ben jij of was je moeder of grootmoeder één van die vrouwen? Laat het ons dan snel weten.

Contacteer!

Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten Telefonisch via 03 314 65 88 of via mail op museum@hoogstraten.be

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 26

20-1-2011 14:18:25


HOOGSTRATEN

Als de vormelingen gaan ‘sterzingen’

HOOGSTRATEN – Naar jaarlijkse gewoonte gingen de vormelingen ook dit jaar sterzingen voor het goede doel. Op zaterdag 8 januari was het een ganse dag een drukte van belang. In de voormiddag werden de vormelingen in groepjes ingedeeld en knutselden ze alle attributen om ’s namiddags als echte koningen de straat op te gaan: elke koning zijn kroon, elke groep zijn ster enz. Na de middag werden de straten van Hoogstraten verdeeld, zodat elke groep een regio voor zijn rekening nam en alle inwoners de kans kregen om de sterzangers te steunen. (fh)

Spijkerkoppen ontdekken prehistorie HOOGSTRATEN - De leerlingen van het eerste jaar ASO van instituut Spijker brachten een bezoek aan de permanente tentoonstelling “De prehistorie“ in het Stedelijk museum in het begijnhof. Overleven in de oertijd, …wat een job! Dat mochten de leerlingen tijdens drie workshops; o.l.v. gedreven gidsen, ondervinden. Ze trokken prehistorische kledij aan, ze leerden vuur maken en gingen met pijl en boog op jacht. Na de workshops waren de leerlingen volledig overtuigd: de oermensen waren straffe mensen!! De manieren die zij bedachten om te overleven, de wijze waarop ze met de natuur omgingen, chapeau!!! Het was voor de leerlingen ook nog even overleven om over de spekgladde weg veilig terug op school te geraken… (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 27

27

20-1-2011 14:18:27


hoogstraten

DORP / het verhaal van een uitzicht van Annelies Van Hullebusch Toneelgezelschap Tinello bestaat twintig jaar. Naast een eigen productie in het najaar wil Tinello in de loop van het jaar jong artistiek talent uit Hoogstraten naar cultuurhuis St.Cecilia halen. De eerste voorstelling “DORP / het verhaal van een uitzicht” van Annelies Van Hullebusch heeft veel zoniet alles met Hoogstraten te maken. Hoe en waarom vertelt ze zelf. Hoe kom je erbij een voorstelling te maken over een dorp? Ik heb zelf in Hoogstraten, een dorp met zo’n 7.000 inwoners, gewoond en ben al lang gefascineerd door de gekke verhouding van zulke kleine gemeenschappen tot de grote wereld. DORP / het verhaal van een uitzicht is het verhaal over waarom ik vertrokken ben uit mijn dorp, maar ook het verhaal over waarom ik toch aan mijn dorp blijf denken. Ondanks al mijn romantische ideeën erover, wil ik toch niet terug. En hoewel ik er weg ben, blijf ik ervan dromen. Waarom ben je weggegaan uit je dorp? Er is geen eenduidig antwoord op te geven. Het heeft ondermeer te maken met mijn verhouding tot de tijd waarin ik leef. Alles verandert, alles is mogelijk, maar in een dorp lijkt niets mogelijk. Hoewel ook dorpen veranderd zijn, ben je er als het ware opgesloten in een systeem van herhaling en regeltjes. Ik wil daar niet in meestappen. Maar ik ben misschien ook weggegaan omdat ik het afschuwelijk vind hoe dorpen geen dorpen meer

ik erbij gevraagd als dramaturge om de diepgang te bewaken. Ik vind het fantastisch met zo’n team te werken en te merken hoe ieder op zijn manier zijn steentje bijdraagt.

Annelies Van Hullebusch

Welke vorm gebruik je om je verhaal te vertellen? Onze verhalen, rond weggaan, veranderingen, beslissingen en herinneringen, vertellen we qua vorm eigenlijk op drie manieren. Ten eerste werken we met behulp van maquettes uit karton, hout, stof. We gebruiken altijd simpele materialen die we zelf in elkaar knutselen. We laten het materiaal spreken. De maquette is de scène voor de fantasie, podium voor de redenen waarom ik ben weggegaan uit Dorp. Ten tweede is er een begeleidend leesboekje, dat eveneens een deel van het verhaal vertelt. Het boekje vormt een leidraad voor de voorstelling en refereert het meest aan de werkelijkheid. En ten slotte vertellen we ons verhaal ook doordat we spelen met de verhouding van het publiek tot de maquettes. Het publiek zit als kleine gemeenschap samen rond Werd geboren op 3 juli 1982 en bracht haar jeugd door in Hoogstraten. Na haar middelbare studies behaalde ze in 2000 – 2001 de propedeuse Dramatherapie aan de Hogeschool Limburg in het Nederlandse Sittard. In 2004 behaalde ze het diploma kleuteronderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Daarna, in 2005, volgde ze een éénjarige multiculturele theateropleiding aan De Nieuw Amsterdam en in 2009 behaalde ze het diploma Performanceopleiding aan de Toneelacademie in Maastricht.

zijn. Ik houd van dorpen, niet van toeristische attracties waar eco- en biocultuur gepromoot wordt. In ‘Under Milk Wood’ van Dylan Thomas staat een prachtige monoloog waarin ingezoomd wordt op een ontwakend dorp in de mist. Daar word ik erg door geïnspireerd. Je maakt de voorstelling niet alleen, maar met een kleine ploeg creatives. Wat doen zij voor DORP? Ik loop al lang rond met het idee rond DORP, maar wilde een compleet team om het goed te kunnen realiseren. Met mensen die mij aanvullen en versterken. Met Emile heb ik al eerder samengewerkt voor ons collectief Kamp Kalf. Hij is erg goed in technische en hele verfijnde dingen. Jozef is goed in groots bouwen en groots denken, wat mij prikkelt en uitdaagt. En Ruth heb

28

het maquetteplatform en maakt als het ware deel uit van de voorstelling. Hoe is het werkproces verlopen? Aanvankelijk zijn we begonnen met het zo realistisch mogelijk nabouwen van mijn eigen geboortedorp. We zijn in de archieven gedoken, op zoek naar een exacte reconstructie. Maar gaandeweg ontdekten we dat we beter vanuit de realiteit de fantasie induiken. Dat suggestie meer tot de verbeelding spreekt. Door het minder letterlijk te maken, benadert het de realiteit soms dichter. We zoeken dus de spanning op tussen realiteit en fantasie, autobiografie en fictie. We knutselen veel, brainstormen rond scènes, en gaan dan testen of ze werken. Het is een traag proces, maar met trial & error komen we het verst.

Vanaf 2005 werkte Annelies Van Hullebusch alleen of samen met anderen mee aan een 20-tal projecten, gaande van performences bij de KVS, Het STUK in Leuven, het Toneelhuis en zoveel anderen. Recent werkte Annelies Van Hullebusch ook aan projecten voor kinderen.

Waarom kies je voor objecttheater? Ik zie mezelf als een verhalenverteller die een manier zoekt om verhalen te vertellen. Werken met objecten is voor mij de beste manier om mijn fantasie weer te geven. Door objecten kom ik op een ander niveau, krijg ik een grotere afstand van de dingen, zie ik andere dingen dan het alledaagse. Bovendien knutsel ik ontzettend graag. Als ik knutsel, krijg ik nieuwe gedachten. Er zijn dingen die ik niet kan verwoorden, behalve door middel van materiaal.

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 28

20-1-2011 14:18:28


hoogstraten

Opendeur IKO - Lof der zotheid? Op zaterdag 26 februari opent IKO alle atelierdeuren voor het publiek. In tegenstelling tot de jaarlijkse tentoonstelling op het einde van elk academiejaar, waarop iedereen de eindresultaten kan komen bewonderen, illustreert een opendeurdag meer een beeld van ‘het gevecht’ dat de cursist moet leveren alvorens zo ver te geraken. Het toont de academie in haar ‘gewone’ doen binnen de dagelijkse praktijk. Want inderdaad, zowat alle cursisten, van jong tot oud, zullen er daadwerkelijk aan de slag zijn. Het uitgelezen moment dus om van die speciale sfeer te komen proeven, de typische verf- en inktgeuren op te snuiven, je te laten meeslepen door zoveel passie en inzet of je vol overgave mee te laten slepen door die wondere wereld van de beeldende kunsten. Elk atelier ademt zijn eigen sfeer uit. Kinderen spelen met kleur. Tieners laten er zich creatief uit de bol gaan, terwijl hun vaders, moeders, opa’s en oma’s zich passioneel verliezen in een reeds lang gedroomde, kunstzinnige opleiding. De academie toont er zich eens te meer als de enige officiële onderwijsinstelling waar creatieve opleidingen worden aangeboden voor heel het gezin, van 6 tot 96 jaar. Een parel aan de kroon van Hoogstraten als scholencentrum. Op diezelfde dag vieren ook zowat alle andere kunstacademies in Vlaanderen hun jaarlijkse feestdag, waarbij velen zich zullen laten inspireren door het beroemde en beruchte ‘hekelschrift’ uit de renaissance van de Nederlandse humanist Erasmus, ‘Lof der zotheid’. Of ook IKO zich op deze dag zal wentelen in ironie en spot, kan u zelf proefondervindelijk gaan ondervinden. Gewoon doen.

Praktisch IKO, Hoofdafdeling Dr. Versmissenstraat 6 en ateliers ‘Het Groenewoud’, Buizelstraat 11 in het centrum van Hoogstraten. Vrije toegang op zaterdag 26 februari van 10.00u tot 12.00u (kinderen en volwassenen) en van 14.00u tot 17.00u (tieners en volwassenen). De vijfhonderd eerste bezoekers (één per gezin) gaan met een origineel kunstwerkje naar huis. Kinderateliers Meer (nieuwe ateliers in de lagere school) en Meerle (gemeenteplein via ingang BIB): Vrije toegang van 10.00u tot 12.00u.

Een ongeval is nooit ver weg HOOGSTRATEN - Elke dag gebeuren er ontelbare kleine of grotere ongevallen bij mensen thuis, op straat, op het werk. Meestal is er dan geen dokter in de buurt en hangt de eerste hulp af van familie, voorbijgangers of collega’s. Vanaf het jaar waarin je 16 wordt kan je bij het Rode Kruis terecht om die eerste hulp leren. “Hoe reanimeren, wat te doen bij bloedingen, brandwonden, beroerte,...”

Cursus ‘EERSTE HULP’. Er is de cursus “eerste hulp”, die georganiseerd wordt op 5 zaterdagvoormiddagen telkens van 9 tot 12.15 uur. Die cursus start op zaterdag 12 maart en het examen is voorzien op 16 april. U kan inschrijven indien u nu 16 jaar bent, of 16 zal worden in de loop van 2011. De cursus is gratis. Het handboek kan aangekocht worden, en al is dit niet verplicht, het is natuurlijk bijzonder handig en bruikbaar. De cursus gaat door in ons Rode-Kruislokaal aan het Slommerhof 18 te Hoogstraten. Voor meer info en inschrijven kan u terecht bij Maria of Suzy, twee medewerkers van het Rode Kruis die u kan bereiken op het nummer 03 295 39 05 of 03 294 48 36 of per mail langs vorming@hoogstraten.rodekruis.be. Neem ook eens een kijkje op de website http://hoogstraten.rodekruis.be

n

d -

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 29

29

20-1-2011 14:18:29


hoogstraten

De Academie voor Muziek en WOORD presenteert

Derde WOORDweekeinde Februari, dag van het DKO, dus tijd voor de Woordafdeling van de Hoogstraatse Academie om haar deuren open te zetten: het derde Woordweekeinde komt eraan! Drie dagen boordevol met theater, verhalen, gedichten en acts in en rond het Academiegebouw in de Karel Boomstraat. Groot-Hoogstraten – Zoals de vorige jaren is de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs, kortweg dag van het DKO, op zaterdag 26 februari, de aanleiding voor dit opendeur weekeinde. Daarom staat het WOORDweekeinde ook in het teken van het DKO-thema ‘Lof der zotheid’. Meteen de perfecte gelegenheid om het talent van onze cursisten en leerlingen te presenteren aan de buitenwereld. Iedereen van buitenaf kan op zijn of haar beurt kennis maken met de boeiende wereld van de Academie en de Woordafdeling. Kortom: het Woordweekeinde is altijd de moeite! Welke zotternijen staan er allemaal geprogrammeerd? Te gevarieerd om in één zin op te sommen, daarom hieronder een duidelijk overzicht van de activiteiten per dag.

Vrijdag 25 februari Officiële opening, 19 uur Een knaller van een opener om het weekeinde stijlvol in te zetten.

Theatertocht, vanaf 19.15 uur Een sfeervolle wandeling boordevol Toneelen Drama-acts onderweg. Vertrek in groepjes

tussen 19.15 uur en 20.30 uur, in en rond de Academie (welkom vanaf 18.30u). Wachten in spanning en nagenieten, kan in het Woordcafé (Tijdstip van vertrek reserveren? www.amwn.be of 014/69.95.39). Gratis toegang.

Zaterdag 26 februari Café Parlant, 20 uur Verhalen en poëzie afgewisseld met een streepje muziek, Door jongeren in ons eigen Woordcafé (in de Academie, welkom vanaf 19.30 uur). Voor iedereen die zich graag laat verrassen. Gratis toegang.

Zondag 27 februari Toast Verbaal, 11 uur Het beste wat onze Volwassen Cursisten in huis hebben, gevolgd door een backstage-brunch in de vorm van een overdadig buffet. In de Academie (welkom vanaf 10.30u). Gratis toegang. Opendeur weekeinde voor iedereen die wil proeven van de gekte en het prettig gestoorde talent dat de WOORDafdeling en de Acade-

mie in huis heeft. Bij elke activiteit is er gelegenheid om uitleg te vragen of gewoon gezellig na te praten in ons Woordcafé. Graag tot dan! Meer weten? www.amwn.be, 014/69.95.39 of madn@scarlet.be. (ms)

DKO-thema dit jaar is: Lof der zotheid. Zoals je ziet geeft deze gekke bende uit de Dramaklas van Hoogstraten alvast het goede voorbeeld. Je kan hen aan het werk zien op vrijdagavond tijdens de Theatertocht. 30

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 30

20-1-2011 14:18:30


g ! f

hoogstraten

“Coherent” Expo beeldend werk van Luc Dockx en Benjamin Brosens Tot en met 27 maart 2011 loopt in het Stedelijk Museum Hoogstraten de tentoonstelling “Coherent” van de kunstenaars Luc Dockx en Benjamin Brosens. Deze tentoonstelling maakt deel uit van een reeks tweejaarlijkse tentoonstellingen, waarin telkens twee docenten van het IKO hun eigen werk tonen aan een ruim publiek. Luc Dockx werd in 1970 in Hoogstraten geboren. Na zijn hu-

maniorastudies aan het Klein Seminarie studeerde hij orgel en kerkmuziek aan het Lemmensinstituut waar hij het graduaatsdiploma behaalde. Daarna volgde hij een opleiding beeldhouwen aan het Hoger Sint-Lukasinstituut te Brussel waar hij afstudeerde als meester in de beeldende kunst. Luc studeerde beiaard bij Jo Haazen aan de Koninklijke Beiaardschool te Mechelen, waar hij in 2003 het laureaatsdiploma behaalde met onderscheiding. Aan het IKO geeft hij les in het atelier beeldhouwkunst, daarnaast werkt hij als beeldhouwer in z’n eigen atelier. Op muzikaal vlak is Luc actief als stadsbeiaardier van Hoogstraten en als organist van de O.L.V. Bezoekingkerk van Meer en de Sint Clemenskerk van Minderhout. Voor Luc Dockx zijn de beeldende kunst en de muziek onafscheidelijk met elkaar verbonden en inspireren ze elkaar.

Benjamin Brosens werd in 1983 in Turnhout geboren,

maar bracht zijn jeugd door in Rijkevorsel. Als kind voelde hij zich al aangetrokken tot creatief bezig zijn en volgde hij de jeugdafdeling van het IKO. Na de lagere school volgde hij de opleiding ‘algemene beeldende vormgeving’ aan het Heilig Grafinstituut te Turnhout. Daarna zette hij zijn artistieke opleiding verder aan het KASK te Gent, waar hij in 2005 zijn studies beeldhouwkunst beëindigde. Al tijdens zijn lerarenopleiding aan de academie in Antwerpen die daarop volgde gaf hij les in het jeugdatelier van het IKO te Hoogstraten. Vandaag is hij samen met Luc Dockx verantwoordelijk voor het atelier beeldhouwkunst van het IKO. Benjamin Brosens nam al deel aan verschillende groepstentoonstellingen, maar met de tentoonstelling in het Stedelijk museum komt hij voor het eerst op grote schaal met zijn werk naar buiten.

Luc Dockx

Benjamin Brosens

Luc Dockx is in Hoogstraten vooral bekend als stadsbeiaardier. Daarnaast is hij ook actief als beeldend kunstenaar. De relatie tussen zijn muziek en beeldende creaties is een belangrijk gegeven in zijn manier van werken. Deze twee disciplines gaan voor Luc over hetzelfde: een persoonlijke expressieve boodschap brengen door middel van klanken of beeldelementen. De boodschap is dezelfde, maar de taal verschilt.

Het verhaal van Benjamin Brosens start bij de Griekse filosoof Plato, te situeren omstreeks 400 voor Christus. Plato stelde vast dat niets in de gewone wereld om hem heen perfect was. Niets was perfect mooi, of perfect goed of perfect waar. En toch, dacht hij, moest er iets bestaan waaraan de dingen hun schoonheid, goedheid en waarheid ontleenden. Dat, zo was zijn redenering, waren de ‘Ideeën’. Een beter woord voor deze abstracte entiteiten zou ‘Vormen’ zijn. Het was aan deze Vormen dat de aardse dingen zich spiegelden, waar ze volgens Plato wel ‘deel’ aan kunnen hebben, zonder de perfectie van de Vorm te bereiken.

Het begrip compositie staat in het werk van Luc centraal. Met het “componeren” in de zin van samenstellen, structureren, zoeken naar kleuren, vormen, ritme en contrast, tracht hij steeds te komen tot een boeiend coherent geheel. Vormen en structuren in architectuur of ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld patronen in een stratenplan (gezien van op de beiaardtoren), zijn hierbij aanvullende inspiratiebronnen. Zowel zijn beeldende als muzikale composities komen al improviserend tot stand en “stollen” geleidelijk aan tot een vaste definitieve vorm. Daardoor is het creatieproces waarin aanvankelijk niets vastligt en alle mogelijkheden open blijven, bijzonder uitdagend. Dit vormt zijn drijfveer. In de tentoonstelling toont Luc abstracte beeldende composities onder de vorm van tekeningen, collages, reliëfs en ruimtelijke sculpturen. In zekere zin zijn het werk van Luc en Benjamin complementair. Zij hebben ervoor gekozen om dit gegeven bewust aan te wenden voor de opbouw van een boeiende “coherente” tentoonstelling.

Het zijn die ‘vormen’ die Benjamin wil evoceren. En zo gaat hij telkens weer op queeste naar de ‘oervorm’ of liever de reconstructie ervan in de geest van de toeschouwer. Dat gebeurt in een subtiel spel tussen de waarnemer, de concrete sculptuur en de omgeving waar die zich in bevindt. In eerste instantie is de vorm altijd wel herkenbaar, maar door een aantal ‘kunstgrepen’ krijgt de toeschouwer meteen ook een bevreemdend gevoel, waardoor hij de vanzelfsprekendheid van zijn waarneming in vraag stelt. Zo houdt Benjamin ervan om te spelen met schaal: het verkleinen of uitvergroten van de vorm. Een tweede artistieke toets is het gebruik van fluoverf. De felle kleur, aldus Benjamin, brandt als het ware de vorm in op je netvlies, zodat je heel lang de herinnering aan de vorm bewaart. (tekst Johny Dondeyne)

“Coherent”, beeldend werk van Luc Dockx en Benjamin Brosens tot 27 maart in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Het museum is geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 31

31

20-1-2011 14:18:32


hoogstraten

Peter-meteractiviteit in ASO Spijker

Verloren maandag op de schoolbanken

HOOGSTRATEN – De leerlingenraad van de eerste graad ASO-Spijker organiseerde een eerste peter-meteractiviteit. Vanuit de lessen leefsleutels rond beweging en gezonde voeding verrasten ze de leerlingen op een brunch. Daar ging echter heel wat voorbereiding aan vooraf: zo maakten enkele leerkrachten voor 300 leerlingen lekkere verse soep. Tijdens het eten konden de peter- en meterklassen van het tweede jaar hun vrienden uit het eerste jaar beter leren kennen. Het ging er gezellig en smakelijk aan toe. Er werden grapjes gemaakt en soms werd er stiekem toch wat geroddeld over de leerkrachten. De leerlingenraad van de eerste graad verdient voor deze activiteit beslist een dikke pluim. (fh)

HOOGSTRATEN - De leerlingenraad van de eerste graad van het Klein Seminarie organiseerde naar aanleiding van “verloren maandag” een appelbollen- en worstenbrodenverkoop. Met hulp van leerkrachten serveerden de leerlingen de lekkernijen tijdens de verschillende refterbeurten. Leerlingen en leerkrachten lieten zich niet onbetuigd en bestelden massaal. De opbrengst wordt gebruikt om activiteiten in de eerste graad mee te bekostigen. Een gedeelte van de opbrengst wordt ook gegeven aan een goed doel.

Boekhoudbureau

Kerstboomverbranding door HVV

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

Ziekenvervoer zoekt medewerkers HOOGSTRATEN - De dienst ziekenvervoer verzorgt van maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 18 uur al het niet-dringende vervoer van zieken per ambulance. Dit is van toepassing bij opname of ontslag in een ziekenhuis, raadpleging, nierdialyses, enz. Omdat de huidige ploeg te klein is geworden om een volledige permanentie te verzekeren en alle opdrachten uit te voeren, zoeken wij dringend enkele vrijwillige medewerkers of medewerksters. Er is geen speciale opleiding vereist, en ook een leeftijd is niet bepaald. We

32

denken zowel aan jongeren, uit bijvoorbeeld ploegendiensten, als aan (brug) gepensioneerden. We maken graag een afspraak om u persoonlijk alle mogelijke informatie te geven. Heb je één of meer dagen ( of halve dagen) per week vrij ? Ben je sociaal ingesteld om anderen te helpen ? Dan kan je tegen een eerlijke vergoeding prachtig werk verrichten in ons huidig team. Meer info: brandweerkazerne, 03 314.32.11 vragen naar Jan Van Hemeldonck of Sofie Van Deun (fh)

HOOGSTRATEN – Voor het eerst werd de kerstboomverbranding verzorgd door en ten voordele van het jeugdvoetbal van HVV. En met succes. Het werd een gezellige avond met meer dan één heildronk op het nieuwe jaar. (fh)

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 32

20-1-2011 14:18:35


hoogstraten

As m’n hert wer goa knoagen HOOGSTRATEN – De echte Hoogstratenaar heeft men op donderdag 13 januari diep geraakt. Onze redactie kreeg meer dan één bericht in de zin van “De bomen in het park van de juge worden nu gerooid”. Als we ter plaatse een kijkje nemen, verzekert men ons dat er een kapvergunning is. En inderdaad, de stam van één van de bomen is serieus ingerot. Blijft de vraag of dat een reden is om ook de andere bomen te vellen. Hoe dan ook: de bewoners van het appartementsblok, met elementen van fermette- en pastoriestijl, hebben geen last meer van die vervelende schaduw en wij kunnen met zijn allen het bouwsel in zijn volle glorie bewonderen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. (fh)

n n

De bomen in het park langs de Gravin Elisabethlaan moesten tegen de vlakte.

Naar de prehistorie

Vier vrouwen op rij

HOOGSTRATEN - Het Stedelijk Museum van Hoogstraten biedt een aantrekkelijk lespakket aan over de prehistorie. De lagere en middelbare scholen uit de omgeving maken dankbaar gebruik van dit aanbod. De leerlingen van het eerste jaar van het Klein Seminarie mochten in het kader van de lessen geschiedenis ervaren hoe moeilijk het voor de voorouders was om een heerlijk stukje vlees op de “tafel” te krijgen.

HOOGSTRATEN – Joyce Van Looy is geboren op 15 november 2010. Haar mama is Ingrid Michielsen (43) Hoogstraten. De grootmoeder is Simonne Nuyts (62) Beerse en de overgrootmoeder Paula Van Staeyen (87), eveneens uit Beerse. Met de geboorte van Joyce heeft de familie al voor de vierde maal een viergeslacht. (red)

d e

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 33

33

20-1-2011 14:18:36


hoogstraten

34

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 34

20-1-2011 14:18:37


hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 35

35

20-1-2011 14:18:37


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN Louis Bolckmans en May Snoeys

“Wat in Minderhout niet lukte, lukte wel in Meer” De Kathelijnehoeve, gelegen in de Moerstraat spreekt toch wel een beetje tot de verbeelding. Deze hoeve is meer dan 300 jaar oud en was in het ancien regime eigendom van de hertog van Salm-Salm. Wanneer deze met de Noorderzon vertrokken naar Anholt, werden alle bezittingen verkocht waaronder dus ook deze hoeve. Wie ze toen kocht hebben we niet achterhaald maar in ieder geval is de familie Bolckmans reeds 5 generaties in het bezit van deze authentieke hoeve. Nu woont Louis Bolckmans er, precies 50 jaar, samen met zijn vrouw May Snoeys. Op zijn 13de reeds volwaardig boer Louis werd geboren in Hoogstraten op 22.05.1931, als oudste van 6 kinderen. Zijn vader overleed toen hij 11 jaar was en van langer naar school gaan was geen sprake, want er moest gewerkt worden op de boerderij voor onderhoud van zijn moeder en 5 broers en zussen. Reeds vanaf zijn 13de was hij reeds volwaardig boer. Zijn ongetrouwde nonkels kwamen wel helpen maar toch was het met paard en kar zwaar labeur. May Snoeys is afkomstig af Meer waar zij werd geboren op 23.02.1936 als middelste van 5 kinderen. Meewerken op de boerderij was al vlug de boodschap. In feite was het meer een tuinbouwbedrijf waar vooral aardbeien en prinsessenbonen geteeld werden. In haar jonge jaren was May lid van de BJB en ging zij iedere eerste zondag van de maand naar “de congregatie”.

Wachten op Meer kermis May en Louis leerden elkaar kennen in 1956 op de kermis in Minderhout. Maar toen klikte het niet tussen hen beiden. Een maand later kwamen zij elkaar weer tegen maar dan op de kermis in Meer. Toen pakte de liefdesmagie wel en bleven zij met elkaar gaan. Aan trouwen werd nog niet zo snel gedacht en het bleef bij thuis met de kaarten gaan spelen, eens naar het toneel gaan kijken of de kermissen van Meer, Minderhout en vooral deze van Heilig Bloed. Vanaf zijn 16de liep Louis al mee in de processie als drager van het baldakijn boven het Heilig Sacrament. Deze taak heeft hij meer dan 50 jaar trouw gedaan. Zoon Jan heeft ondertussen deze fakkel overgenomen. Op 25 januari 1961 was het dan eindelijk zover. May en Louis stapten in het huwelijksbootje dat recht naar de Moerstraat vaarde. Zij betrokken er de Kathelijnehoeve.

Naast boeren waren er de voetbal en de duiven Heel zijn leven heeft Louis graag geboerd ook al was dat hard werken. Zij hielden er een gemengd bedrijf op na met koeien en varkens en op het land groeide koren en haver. May nam de zorg voor het huishouden op zich waar alras twee zonen, Jan en Frans, de groep kwamen vergroten. Naast

Louis Bolckmans en Maria Snoeys (Foto Dominique Van Huffel) hun eigen gezin woonden er ook nog 3 ongetrouwde nonkels in een gedeelte van de hoeve. Zij trokken er zelf hun plan. Zowel May als Louis en later ook de twee zonen hielden van voetbal en jarenlang misten zij geen enkele match van Hoogstraten VV. Om op zondag naar de mis te gaan had Louis geen tijd, want dan moest hij op de duiven gaan letten bij zijn broer.

Het leven kabbelt verder En zo verstrijken dan de jaren tot je met pensioen gaat. Ondertussen ging May wel naar lessen en vergaderingen van de KVLV. Nu is het OKRA waar geen enkele kaartnamiddag gemist wordt en waarbij zij er met de elektrische fietsen op uit trekken. May gaat wel eens graag op reis maar Louis houdt meer van thuis en zijn vertrouwde omgeving. Wij beloofden om binnen 10 jaar nog eens langs te komen. (Pdn)

36

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 36

20-1-2011 14:18:41


hoogstraten

THE MARCKRIVER NEW ORLEANS JAZZCLUB PRESENTEERT: ORLEANA JAZZBAND met gospelzangeres VIOLETTA (NL) HOOGSTRATEN - Al 35-jaar lang organiseert The Marckbiver New Orleans Jazzclub bijzonder kwaliteitsvolle jazzoptredens in Hoogstraten, optredens waar andere steden en gemeenten enkel van kunnen dromen. In die mate zelfs dat het overgrote deel van de toeschouwers vaak een verre verplaatsing maken om de Nationaal en Internationaal bekende groepen aan het werk te zien. En, het is al even verwonderlijk dat slechts een minderheid van de toeschouwers inwoners van Hoogstraten zijn. Elke maand opnieuw hebben zij gelijk en heeft de afwezige meerderheid ongelijk.

Het orkest speelt het traditionele repertoire uit de jaren ’20 tot de Revival periode, maar voegt er een persoonlijke tint aan toe. Elke componist van die wondermooie wijsjes uit die tijd heeft er een muzikale boodschap in meegegeven, en het is nu net het begrijpen en zich inleven in deze boodschap, waarop Orleana zich toelegt. Zo ontstaat een muzikale vertaling in de vorm van een verhaal waarbij ieder instrument iets te vertellen heeft, zowel in het collectief als in de soli. Het geheel zweept het enthousiasme op en het effect is meer dan merkbaar bij zowel de muzikanten, als bij het publiek.

Dat zal op maandag 14 februari vanaf 20 uur hopelijk anders zijn. Dan krijgen we met zijn allen de kans om de Nederlandse gospelzangeres VIOLETTA aan het werk te zien, begeleid door de ORLEANA JAZZBAND

De strakke ondersteuning van de ritmesectie, sterk gedragen door bassist Jan van den Berg, en de melodische frontlijn, onder leiding van de jonge trompettist Walter van Andel en een zeer lyrische klarinettist Will van Gessel, maken er iets moois van

Orleana Dat de begrippen “New Orleans” en “Louisiana” o.a. synoniemen zijn voor oude stijl jazz, is bij de liefhebber van deze muziek een aloud begrip. Het zijn nu net die twee namen die samengevoegd als “ORLEANA”de naam vormen van deze jazzband. Het is een jong orkest in bestaansjaren, maar rijp en oud door ervaring en leeftijd, want het is samengesteld uit geroutineerde jazzmuzikanten die al menig jaar de New Orleans stijl beoefenen.

Violetta Met de komst van zangeres “VIOLETTA “ is een extra dimensie aan deze jazzband toegevoegd. De roots van Violetta liggen in het Caribische gebied en al jong heeft zij haar zangtalenten ontwikkeld. Als solo- of gastzangeres, maar ook deel uitmakend van gerenommeerde gospelkoren, is zij inmiddels uitgegroeid tot een allround artieste die het traditionele gospelrepertoire volledig beheerst.

Orleana treedt op in binnen- en buitenland tijdens jazz festivals, evenementen en festiviteiten. Verder verzorgt het orkest ook regelmatig de muzikale invulling tijdens jazzkerkdiensten. De jarenlange ervaring van de leden van deze jazzband en de stijlvolle presentatie staan borg voor een succesvol optreden. Orleana met gospelzangeres Violetta op maandag 14 februari vanaf 20.00 uur in zaal St.-Cecilia in de Gelmelstraat.

n

e

n

De Orleana Jazzband treedt op in volgende bezetting: Matthijs Duyzer (Drums), Violetta Roosberg (zang), Ari van Mensvoort (Banjo), Walter van Andel (Trompet), Jan van den Berg (Bas), Anton Verlee (Trombone) en Will van Gessel (Klarinet / Alt sax / Bluesharp)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 37

37

20-1-2011 14:18:43


hoogstraten

Een nieuwe pastoor voor Hoogstraten en Minderhout

Bart Rombouts: Goesting Enkele jaren geleden werd het woord “goesting” uitgeroepen tot het mooiste Vlaamse woord. Het is juist die “goesting” die Bart, als achttienjarige, deed kiezen om naar het seminarie te gaan en zijn roeping om priester te worden te volgen. Ondertussen is hij 35 en komt hij naar Hoogstraten om er pastoor te worden van de parochies St. Catharina (Hoogstraten) en St. Clemens (Minderhout) Wel bekend met Hoogstraten De voorouderlijke bakermat van Bart Rombouts is te situeren in Meer. Zelf werd hij geboren in Herentals op 16.09.1975 en woonde tijdens zijn jeugd samen met zijn ouders en broer, in een warm christelijk nest, in Wechelderzande. Daar volgde hij het lager onderwijs om daarna naar Hoogstraten te komen om er, aan VTI Het Spijker, de opleiding hotel te volgen. Zes jaar bleef hij van Wechelderzande naar Hoogstraten pendelen. Op het einde van het middelbaar diende er een keuze gemaakt te worden. Zijn klasgenoten waren wel verwonderd toen Bart zijn keuze bekend maakte: Hij wou naar het seminarie in Antwerpen gaan om priester te worden en dit met veel goesting. In september 1993 ging hij inwonen in het seminarie in Wilrijk om er samen met 5 anderen de opleiding te volgen. Na zes jaar bleef hij als enige van de seminaristen over. Een collega had de overstap gemaakt naar een seculiere orde en de andere drie waren andere wegen gegaan.

Stage, onderpastoor en pastoor in Geel Op zijn 24ste werd Bart door Mgr. Paul Van den

Berghe, op 17.06.2000, tot priester gewijd. De parochie van St. Amands in Geel werd hem, reeds op 01 september 1998, als stageplaats toegewezen. In 2001 werd hij onderpastoor in Geel voor de parochies St.Amands, Winkelomheide, Punt en Stelen. Reeds enkele jaren later, in 2007 werd hij aangesteld tot pastoor van de parochies St.Amands, Punt en Stelen. Een functie die hij graag en met voldoening heeft vervuld. In de loop der jaren heeft hij er een vriendenkring opgebouwd waarmee hij samen naar (klassieke) concerten gaat, al heeft Clouseau ook al wel eens op het programma gestaan. Reizen, met een speciale voorliefde voor Afrika, is een geliefde vrijetijdsbesteding.

Terug naar Hoogstraten Enige tijd geleden voerde Bart een aantal gesprekkingen met de vicaris van het bisdom om over zijn verdere “carrière” te praten. Tijdens die contacten liet hij een duidelijke voorkeur blijken voor Hoogstraten. Hoogstraten, St. Catharina en Minderhout, St. Clemens, hebben immers al geruime tijd geen pastoor meer. En zo geschiede: Bart werd door bisschop Johan Bonny benoemd tot pastoor van deze twee pa-

rochies. Zijn plechtige aanstelling, voor deze beide parochies, zal plaats hebben op zondag 20 februari 2011 te 15.00u. Ondertussen neemt hij al vanaf 01.02.2011 zijn intrek in de dekenij en is hij al volop bezig met het volgen van de vergaderingen van de parochieteams.

Dicht bij de mensen Als parochieherder wil Bart dicht bij de mensen zijn. Hij beschouwt het als zijn opdracht om het geloof op een enthousiaste manier door te geven aan de jongeren. Als devies zou hij kiezen voor: Dit is mijn gebod: heb elkander lief. Op zich een universele boodschap en misschien een uitgangspunt om over enige tijd, wanneer hij wat meer ingeburgerd is, eens een uitgebreider gesprek te voeren over zijn nieuwe uitdaging in Hoogstraten. (pdn)

Sfeervolle kerstvieringen in bomvolle schoolkapel HOOGSTRATEN - Het eerste trimester van het schooljaar 2010-2011 ligt even achter ons. In scholen is dat vaak de gelegenheid om nog eens terug te blikken. Kerstvieringen blijken in het Klein Seminarie niet in het gedrang te komen. Een actieve werkgroep houdt er zich intensief mee bezig en de vieringen werden door de leerlingen als zinvol ervaren. Leerlingen en leerkrachten zongen, musiceerden en zochten naar de juiste woorden om het kerstgebeuren op een zinvolle manier betekenis te geven. De werkgroep, het koor en het orkest kregen veel lofbetuigingen.

38

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 38

20-1-2011 14:18:44


e

t j e

p

j r

r -

-

HOOGSTRATEN

In memoriam

JAN MERCELIS kunst en oudheden maakten hem een interessante gesprekspartner en daaruit wist hij dan weer voordeel te trekken voor zijn museum.

Heel onverwacht overleed Jan Mercelis op 68 jarige leeftijd. Jan Mercelis werd geboren in Berchem op 3 februari 1942, als zoon van tandarts Maurits Mercelis en mevrouw Maria Schurmans. Zijn vader overleed op vrij jonge leeftijd en Jan Mercelis volgde hem als tandarts op in het ouderlijk huis, aan de Vrijheid, 106. Daar bleef hij zijn hele verdere leven wonen samen met zijn moeder, tot deze op 2 oktober 2008 overleed. Al in zijn studententijd was Jan Mercelis, veelal samen met zijn moeder, een trouwe deelnemer aan voordrachten en studiereizen van H.O.K. Hij was vertrouwd en bekommerd met het erfgoed, vooraleer anderen er zich echt mee inlieten. Een oude deurwaaier werd door Jan Mercelis gered en kreeg een plaats in zijn huis, samen met veel andere volkse kunst waarvoor hij een grote bewondering had. Wij leerden Jan Mercelis anders kennen bij de inrichting van de twee eerste huizen op het begijnhof als ‘Stedelijk Ostmuseum’ in de jaren 1975-1976. Voordien was hij de tandarts en een gewaardeerd en steeds aanwezig lid in de activiteiten van de H.O.K. Toen de werken op het begijnhof begonnen om het museum vanuit de Latijnse School naar daar over te brengen, was Jan Mercelis een trouwe bezoeker van de bouwwerf. Uiteindelijk kregen wij hem zover dat hij een enthousiaste en steeds beschikbare vrijwilliger werd. Uiteindelijk werd hij de conservator van het nieuwe museum. Jan Mercelis is samen met Deken Lauwerys een van de grote steunpilaren geweest voor de uitbouw van de collectie van het museum. Hij was een stille werker, maar hij was ook een stille zoeker. Jan Mercelis kende verschillende kunst- en antiekhandelaars en veilinghuizen en wist met kennis van zaken voor het museum interessante zaken te vinden. Hij was ook technisch onderlegd waardoor hij vele kleine zaken zelf kon herstellen. Zijn kennis van de tandartstechnieken waren ook buiten zijn kabinet voor het museum erg nuttig. Hij was niet alleen de conservator maar

Ook de hedendaagse kunst genoot zijn belangstelling. Hij kende de nieuwste strekkingen en bezocht ateliers als die van Panamarenko en tijdgenoten vooraleer ze algemene bekendheid hadden en waar hij een zuinige genieter was, wist hij ook belangstelling te tonen voor het culinaire en voor de streekgastronomie, die hem nauw aan het hart lag. Jan Mercelis was een echte familieman. Hij was de steun van zijn moeder en samen waren zij voor de familie de vaste Hoogstraatse thuis. Dat zag men goed met Heilig Bloed, wanneer aan de Vrijheid 106 de hele familie Mercelis de processie overschouwde.

hij werd tezelfdertijd organisator, restaurator, bewaker en gids van het museum en het museum werd zijn tweede thuis. Hij organiseerde mooie tentoonstellingen rond het Rubensjaar en rond de Schatten van de Sint Katharinakerk ter gelegenheid van het H. Bloedjubileum, een tentoonstelling die vorig jaar nog herhaald werd. Jan Mercelis was een van de eerste om zijn huis aan de Vrijheid terug van de oude naam te voorzien, zoals dit vroeger de gewoonte was. Het was dan ook niet vreemd dat hij een grote bezorgdheid vertoonde voor het Begijnhof en mee een stichtend lid werd van ‘Het Convent’, de vzw. die zich op unieke wijze het lot van het Hoogstraatse Begijnhof zou aantrekken en van het vervallen geheel een monument zou maken met internationale bekendheid. Jan Mercelis was er bij. Zo was hij ook een trouwe medewerker en initiatiefnemer van Erfgoed Hoogstraten en was zijn venster steeds ter beschikking voor elke affiche van een Hoogstraatse culturele activiteit. Jan Mercelis was een stille werker. Zijn zachtaardig karakter en zijn vriendelijke verschijning openden vele deuren en maakten vele plaatsen voor hem toegankelijk. Zijn degelijke kennis van

De Vrijheid en het Begijnhof zullen er in het vervolg weer anders uitzien. Jan Mercelis zal niet langer in zijn witte schort in de deur verschijnen, zal niet meer in zijn witte schort in ijltempo de Vrijheid oversteken naar het museum om er langer te verblijven dan voor zijn patiënten in de wachtzaal goed was, zal zich niet langer tot laat in de avond verdiepen in kunst en historie. Hij rust nu in vrede. Stille krachten, zoals Jan Mercelis, zijn solide steunpilaren voor de bewaring en de studie van de plaatselijke geschiedenis, van de regionale kunst, van de volksdevotie. Jan Mercelis heeft aan de Hoogstraatse gemeenschap een grote rijkdom gegeven, niet alleen een gezond gebit, maar ook en vooral een gezonde kijk op de eigen geschiedenis en een groot respect voor het eigen patrimonium. Hij verdient naast vele anderen een gewaardeerde vermelding in het rijke geschiedenisboek van de Stad. In ieder geval verdient hij onze grote dankbaarheid. De Heilig Bloedprocessie zal zijn goedkeurend oog missen wanneer zij in juni weer naar de Statie trekt. Een figuur om nog lang te koesteren. A.V.D.B.

n s n e p e

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 39

39

20-1-2011 14:18:45


wortel

Kiss The Anus of a Black Cat + Papermouth WORTEL - Vele optredens in ‘t Slot zijn memorabel. Bekijk je de lijst van bands die hier ooit stonden, dan val je stijl achterover. En dat is heus niet altijd ‘teringherrie’! Na de stoner (22 januari) en de bas-storm van de dj’s op 12 februari, dachten we dat het weer tijd was voor iets subtieler... Daarom op zaterdag 26 februari een avond gevuld met 70’s psychedelica, americana, (duistere) folk,... We starten de avond met het Antwerpse PAPERMOUTH, de band van Jorg Strecker, Kris Delacourt, Bart Delacourt en Eric Engels.

 Wat als Jimmy Page, Robbie Robertson en Gram Parsons close harmony zingen na een zat feestje in de Playboy Mansion? Wat als Rick Rubin een nieuw album van The Band producet? Wat als Motorpsycho een soundtrack levert voor Jim Jarmusch? Stopt de wereld dan met draaien? Geen Bij Papermouth gaat jaren ‘70-rock hand in hand met subtiele Americana en meesterlijk songschrijverschap. Voeg daarbij enkele virtuoze en bebaarde muzikanten en een speeltuin aan instrumenten, effecten, samples en elektronica en er moet wel iets interessants uitkomen. Die muzikanten zijn allemaal rechter of linker handen van, vaste, tijdelijke of vroegere leden van bands zoals Monza, Daan, Quetzal, In-kata, Valsalva Rerun, Neat & Clean, Lo-An, Whiff of the weird, building transmissions, SYC, Byrning down the house, ... 
 Het naamloze debuutalbum werd opgenomen in een kleine kerk/kapel in thuishaven Antwerpen en is sinds één november gratis te downloaden op www.papermouth.be. Hoofdact van de avond is de band KISS THE ANUS OF A BLACK CAT. Wanneer men niet bekend is met deze Belgische band, acht ik de kans vrij groot dat men de band niet al te snel serieus zal nemen door de aparte bandnaam. Het zou erg jammer zijn om daar alleen op af te knappen. Kiss the Anus of A Black Cat is namelijk absoluut geen geinbandje of flauwe herrie. Dit sextet brengt namelijk een donkere, apocalyptische, overwegend akoestische vorm van folk, en doet dat op een fantastische manier! In 2005 debuteerde Stef Heeren met zijn project Kiss the Anus of A Black Cat op het immer avon-

tuurlijke Kraak-label met het album ‘If The Sky Falls We Shall Catch Larks’. In 2007 verscheen de opvolger ‘An Interlude To The Outermost’ waarbij de sound van de band werd uitgebreid met drums, bas, gitaren en een set exotische instrumenten. Dit gaf de band meteen de kans om uitgebreid te touren met tussenhalte op het Domino-festival (AB) en in het voorprogramma van Lungfish. In 2008 zag de derde plaat (‘The Nebulous Dreams’) het daglicht met daarop drie lang uitgesponnen drones opgenomen in een 30 meter hoge hangar (!). Op 4 oktober verscheen nu onlangs het vierde album getiteld ‘Hewers Of Wood And Drawers Of Water’ op het Zeal-label (Isbells, Tomàn, Marble Sounds,...). Met deze plaat bracht Kiss The Anus of A Black Cat zijn strafste en meeste toegankelijke album uit (experiment werd overboord gegooid). Van dronefolk op de vorige platen evolueerde Stef Irritant naar meer songgerichte, donkere folkrockliedjes. Een collectie van negen psychedelische folksongs werden voor het eerst opgenomen in een studio met hulp van producer Koen Gisen en backing vocals An Pierlé. Zeg maar: daar waar Current 93, Angels of Light en (meer dan ooit) Woven Hand elkaar na middernacht ontmoeten. Ook de vergelijking met David Eugene Edwards van 16 Horsepower en Woven

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n k e n v l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

40

Het gros van de teksten is mysterieus zonder dat het irritant wordt, omdat, euh, Irritant ze een sterke emotionele lading weet te geven, van droefgeestig tot dreigend. Bij momenten klinkt ‘Hewers of Wood’ zelfs sacraal, maar dan volgt er geheid een twist en leidt hij de luisteraar naar het duistere hart van een dreigend woud. Het is de meest toegankelijke van de drie geworden, en dit zonder ook maar een jota in te boeten aan intensiteit of kwaliteit. Moois verpakt in duisternis. Rillingen op de rug. Ogen dicht. Zacht meedeinen. Intens. Bezwerend. Dromen. Genieten. De reviews liegen er ook niet om: ***** (Cutting Edge), “Klasse” (Soundslike) of “Dit is muziek op het internationale niveau van het betere werk van Woven Hand of Bonnie ‘Prince’ Billy”(Kindamuzik). Kiss The Anus Of A Black Cat kruipt met ‘Hewers of wood and drawers of water’ uit het - ahum zwarte gat van de underground. De deur naar het grote publiek staat al op een kier. Kussen op eigen risico. 5/7 euro voor alweer een avond met 2 Belgische topbands! (JDB)

LEES

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

Hand is er eentje die vooraan op de tong ligt.

Ken uw buren, ken uw dorp 0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 40

20-1-2011 14:18:47


wortel

Zwart geld

Dan maar zelf WORTEL – Het is al jaar en dag geleden dat jongeren, pas afgestudeerd

in een kunstrichting, een kans kregen in het Stedelijk museum. Daarom palmden zes jonge kunstenaars op zondag 16 januari jeugdhuis ’t Slot in, om er hun werk te tonen. Dat op het zelfde uur in het Stedelijk museum poepchique sprekers een echte tentoonstelling openden is wellicht geen toeval. SALON 23 schept nu en in de toekomst zijn eigen kansen. Voor één dag was ’t Slot de tentoonstellingsruimte voor Glenn Brosens, Dieter Darquennes, Sanne Delcroix, Marlies Verschraegen, Jan Opdekamp en Hendrik Strobbe. In één van onze volgende uitgaven krijgt al dat jong talent een forum in ons blad. Zo zijn we nu eenmaal. (fh)

WORTEL - Toneelvereniging ‘Willen is Kunnen’ speelt ‘Zwart geld’, een kluchtig blijspel van Achilles Gautier in een regie van Rik Braspenning. Waar gaat het over. Slager Filemon Rijckemans heeft te veel zwart geld. Om dit voor de fiscus verborgen te houden stort hij het geld op de rekening van Hilde, de halfzuster van zijn vrouw. Zelf kan hij het geld blijven beheren, maar nu Hilde meerderjarig wordt rijst er voor Filemon een probleem. Tot overmaat van ramp raakt Hilde verliefd op een inspecteur van de belastingen. Om zijn geld terug te krijgen moet Filemon Hilde de waarheid zeggen. Remi Stolpaert, de zaakwaarnemer van Rijckemans heeft lont geroken. Ook hij heeft wel graag een deel van de pot. En, vermits zijn vrouw in het bezit is van een winnend nummer van de Nationale Loterij bedenkt hij een plannetje, maar………ten huize Rijckemans ontstaat er een amusante intrige.

e n

Glen Brosens en Dieter Darquennes maakten een muurschildering in ’t Slot. Moet kunnen.

‘Zwart geld’ toneelvoorstelling op vrijdag 28 januari, zaterdag 29 januari en zaterdag 5 februari. Cafévoorstellingen zijn er op woensdag 2 februari en vrijdag 4 februari. Alle voorstellingen om 20 uur in parochiezaal ‘Trefpunt’. Kaarten 7 euro, voorverkoop 6 euro in café De Nieuwen Buiten of bij een van de acteurs. (fh)

n -

s ’

-

n

e

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 41

41

20-1-2011 14:18:48


wortel

Naar de Bestendige deputatie WORTEL – Nadat een eerste aanvraag tot het bouwen van een gigantische serre in de schaduw van Wortel-kolonie op 19 juli 2010 geweigerd werd, gaf het college van burgemeester en schepen op 29 oktober wel een bouwtoelating. Omdat er geen essentieel verschil is tussen de eerste en de tweede bouwaanvraag valt die beslissing zwaar op de maag van de buurtbewoners, die dan ook in overleg met de vzw Erfgoed Hoogstraten bezwaar indienden bij de Bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. De tweede bouwaanvraag is inderdaad een blauwdruk van de eerste. De plaats, het volume en de omvang van de serre blijft even groot. Er is slechts één kleine cosmetische aanpassing gebeurt. In de tweede bouwaanvraag wordt de toegangweg, nota bene pal naast de eerste dreef van het als landschap beschermde domein van Wor-

tel-kolonie, uitgevoerd in grasdals in plaats van asfalt. Een aanpassing die geen invloed zal hebben op de impact van de serre op de omgeving. In hun bezwaar wijzen de tegenstanders van de bouw van de serre erop dat er geen enkele reden is om af te stappen van het eerdere negatief advies van de Cel Onroerend Erfgoed en we citeren: “Onroerend erfgoed is van oordeel dat de bouw van het zeer grote serrecomplex met loods annex gebouw van huisvesting van seizoenarbeiders en de bijbehorende verhardingen aan één van de toegangspoorten van de kolonie enorme afbreuk doet aan de waarden van het landschap. Tevens wordt de nog aanwezige relatie tussen Wortel-dorp en de kolonie op deze wijze zichtbaar geschonden. Open weilanden maken op deze wijze plaats voor verticale constructies in het landschap” Einde citaat. (fh)

Aan alle slimme mensen WORTEL - Wat denk je ervan om nog lang als ‘De slimste Pee van Wortel’ aangesproken te worden? Die kans ligt nu voor het grijpen. Op vrijdag 1 april 2011(en dat is géén grap) organiseert de KWB van Wortel een Wortelse kwis voor alle inwoners of mensen die op één of andere manier een link hebben met Wortel. Een kwis onder de naam ‘De slimste Pee van Wortel’. Iedereen die een ploeg van 4 tot 6 mensen weet samen te brengen, kan er aan meedoen. We proberen er een plezante, luchtige kwis van te maken, waarbij elke ploeg de kans heeft om veel punten te vergaren. Op het laatst speelt 1 speler van de 3 beste ploegen de finale ronde. Hij of zij die wint kan zich dan minstens een jaar ‘De slimste Pee van Wortel noemen’. En de unieke trofee mee naar huis nemen. We beginnen stipt om 20u15 in de Parochiezaal ’t Trefpunt(deuren open om 19u30). We hopen rond de klok van 23u00 af te ronden en de winnaar te kennen. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1,- per deelnemer. Inschrijven kan bij Jef Donkers vr 25 maart via het mailadres: jozef.donckers1@telenet.be. Vermeldt daarbij het aantal deelnemers, de naam en het contactpunt van de ploeg. (fh)

Ken uw buren, ken uw dorp Alhoewel er in de tweede bouwaanvraag geen essentiële wijzigingen aangebracht werden, gaf het schepencollege op 29 oktober de toelating om een gigantisch grote serre te bouwen in de schaduw van het als landschap beschermde domein van Wortel-kolonie.

lees

De Hoogstraatse Maand

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken

PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen

PVC RAMEN DEUREN alle schrijnen en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, Kömmerlingplafonds, binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Hoogeind 49plafonds, Daken, ramen, deuren, 2321 Hoogstraten-Meer binnendeuren.

42

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 42

Tel. 03/315 75 66

189

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

20-1-2011 14:18:49

W d d d v S A a V T ( v B n o v z p z m H j z g


g n

s e s

t

e l r f e e

l n -

5 , )

wortel

Driekoningen eind jaren ’40 WORTEL- Met de hulp van een viertal ‘jongens’ die zelf op de foto staan, was het mogelijk om de namen van de Driekoningenzangers van meer dan 60 jaar geleden bij elkaar te harken. Vooraan v.l.n.r. Ludo Huet (met de collectebus), daarnaast Staf Vermeiren, achter de stok van de ster Jos Van Aert en met de ster Jef Lambrechts. Daarachter, alleen zichtbaar met hoofd en bolhoed Herman Vanhaute achter de boomhoge Theo Huet. Naast Theo (pater) Van Huffel, daarnaast Jan Vermeiren (met een ster op zijn hoofd) en tenslotte rechts vooraan Leo Vanhaute. Bovenaan op de kameel Jan Horsten met daarnaast Pater Huet en naast hem (ook met een ster op zijn hoofd) ? Sijsmans uit bolk. De man waarvan we de voornaam niet kennen staat naast de zwarte koning Louis Van Den Heuvel (nu rustend pastoor van Lille). Eén van onze tipgevers meent zich te herinneren dat Mil Sijsmans onder de kameel zit. Wanneer we tenslotte weten dat pater Huet met de regelmaat van een klok elke zeven jaar naar huis mocht komen, moet het mogelijk zijn om te achterhalen wanneer de foto precies genomen is. (fh)

KVLV Wortel is 90 jaar jong

WORTEL - Vrijdag 14 januari vierde de KVLV van Wortel haar 90-jarig bestaan. In de parochiezaal was een keurige tentoonstelling ingericht, die een beeld gaf van de werking van KVLV vroeger en nu. In onze volgende uitgave komen we terug op 90 jaar werking. Voorlopig houden we het bij een groepsfoto van het bestuur anno 2011 met v.l.n.r. Carla Jansens, Els Sterkens, Ria Frans, Rit Geens, Paula Van Opstal, Rit Adriaensen, Els Wynants, Ria Van Ballaer, Sonja Jansen, May Fockaert, May Braspenning, Ann Tilburgs, Karin Van Der Kaa en Leen Geudens. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 43

43

20-1-2011 14:18:50


meerle

Ziekenzorg viert driekoningen

Vier generaties vrouwen

MEERLE – Met 61 personen (zieken, 80+ en kernleden) vierde Ziekenzorg op zaterdag 8 januari het driekoningenfeest. Na de welkom en de beste wensen door Jaan, las Benno een mooie tekst over de drie koningen. Via een toneeltje gebracht door Toos en Adriënne en de sterren werden onze drie koningen gekozen. Louis Koyen, Corneel Lochten en Theresia Goetschalckx waren de gelukkigen. Na de lekkere maaltijd was er tijd voor ontspanning gebracht door Carl Laurens. Koffie of thee met iets lekkers. Dan het tweede deel van de ontspanning. Vooraleer we de gezellige namiddag afsloten kregen alle zieken en 80+ nog een pakje. Een goede afsluiter van een fijne namiddag. (gvb)

MEERLE – V.l.n.r.: grootmoeder Mia Janssens (49) Minderhout, in het midden moeder Dorien Brosens (25) Meerle en overgrootmoeder Jozefa Pauwels (75) Wortel, met de kleine Nina Sprangers, geboren op 27 oktober 2010.

44

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 44

20-1-2011 14:18:52


,

meerle

Algemene vergadering van de dorpsraad MEERLE – Als je deze editie niet te lang laat liggen en snel het dorpsnieuws leest (wat de meeste van onze lezers zeker doen), kan je op maandag 31 januari 2011 om 20 uur nog in de parochiezaal geraken voor de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad. Een ruime vertegenwoordiging van het college komt uitleggen hoe ver het staat met lopende, hangende of liggende dossiers. Handig voor wie graag op de hoogte blijft van wat er in en om ons dorp te gebeuren staat. Ondanks de eerdere aankondiging in de gemeenteraad, staat de toelichting over de ‘verdieping en actualisatie’ van het mobiliteitsplan van de gemeente niet meer op de rondgestuurde uitnodiging. Gelukkig staat ‘gezien openbaar vervoer’ nog wel als een van de aandachtspunten op de agenda. Het staat op 1 op de prioriteitenlijst. De plannen voor het oude zeer van de fietspaden op de Strijbeekseweg (is de lijdensweg eindelijk

haast ten einde?), voor het nieuwe fietspad langs de Ulicotenseweg en de aanzet voor fiets- en voetpaden op de Chaamseweg (aanstellen van een ontwerper) zullen wellicht ook aan bod komen, aangezien er voor deze projecten in de begroting voor 2011 budgeten opgenomen zijn. Er blijven nog de andere onderwerpen van de prioriteitenlijst: jeugdhuis, ruimte voor cultuur. Verder wil het gemeentebestuur samen met de dorpsraad op zoek naar een bestemming voor het Raadshuis, alvorens een grondige restauratie bestudeerd wordt. Je kunt uiteraard vragen stellen op je bemerkingen meegeven aan bestuurders. Interessant om volgen en dus niet te missen. De nieuwe voorzitter, Myrna Stevens, en het bestuur van de dorpsraad heten je van harte welkom op maandag 31 januari 2010 om 20.00 uur in de parochiezaal. (jaf)

Jaarconcert Fanfare Meerle Swingt MEERLE – Als de lente in aantoch is, steekt de fanfare naar goede gewoonte een tandje (of een notenbalk in dit geval) bij. Op zaterdag 5 februari om 20.00u of op zondag 6 februari om 14.30 u verwachten ze alle muziekliefhebbers in de parochiezaal voor een swingend lenteconcert. Thema dit jaar is dansmuziek, vlotte muziek, bekende muziek. Enkele voorbeelden maken dat duidelijk: een circusnummer waarbij ze verschillende acts weergeven met muziek , heel grappig; een beat-blues en swingnummer; ‘Et maintenant’ de hit van Gilbert Bécaud ‘What a feeling’ uit de film Flashdance; de superbekende wals nr 2 van Sjostakovich. Kortom afwisselende , vlotte muziek die iedereen zal kunnen smaken. Kaarten in voorverkoop bij de muzikanten aan € 3. (aan de inkom = € 4). Iedereen hartelijk welkom. (ep/jaf)

Minister vernietigt vergunning mega stal Gallina MINDERHOUT/MEERLE – De Vlaamse Minister van Leefmilieu besliste einde november de op 18 februari 2010 door de Bestendige deputatie aan de nv Gallina afgeleverde milieuvergunning voor de uitbating van de mega-kippenstal te vernietigen. Tegen de aanvraag van de vergunning hadden talrijke buurtbewoners een bezwaarschrift ingediend wegens de te verwachten hinder voor mens en milieu. Zelfs het gemeentebestuur had een negatief advies gegeven voor de uitbating van de mega-vleeskippenstallen en ook de fractie Groen!Hoop van Hoogstraten had een uitgebreid en gefundeerd bezwaar ingediend, De beslissing van de deputatie om toch een vergunning af te leveren, zonder zelfs maar een begin van een antwoord op de meeste bezwaren, wekte bij buurtbewoners en bij de andere betrokkenen verwondering en verontwaardiging op. Omdat voor verder beroep bij de minister een rechtstreeks belang moet kunnen aangetoond worden (een procedure waardoor actiegroepen, milieuverenigingen, politieke en andere bewegingen nogal eens buiten spel worden gezet), hebben enkele direct betrokken buurtbewoners de moeilijke stap gezet en een beroep tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie ingediend bij de Vlaamse Minister van Leefmilieu, met de steun van Groen !/Hoop voor het onderbouwen van de argumententatie. De omwonenden zij dan ook zeer tevreden dat de Minister het beroep gegrond heeft verklaard en de vergunning heeft opgeheven. Het doorslaggevende argument daarbij is dat de exploitant tijdens de duur van de aanvraagprocedure

substantiële wijzigingen aan de aanvraag heeft aangebracht – nl. de belofte om de stallen uit te rusten met een nieuw type luchtwasser, waarvan de eventuele gunstige effecten echter niet kunnen aangetoond worden – en de omwonenden zich hierover niet hebben kunnen uitspreken tijdens het openbaar onderzoek. Wil Gallina op deze plaats de exploitatie van zijn kippenstallen voortzetten, moet hij een nieuwe aanvraag indienen én aantonen dat het nieuwe luchtwassyteem in combinatie met andere maatregelen de geur- en stofhinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Aangezien bouw- en milieuvergunning voor een klasse 1 uitbating aan elkaar gekoppeld zijn, is ook de eerder toegekende bouwvergunning niet uitvoerbaar. Meer nog, op dit ogenblik beschikt de nv Gallina over geen enkele rechtsgeldige vergunning voor de exploitatie op het adres Bredaseweg 29. Hopelijk dat de uitbater binnen de kortst mogelijke termijn het nodige doet om zich in regel te stellen met de geldende wetten inzake bouw en uitbating van zijn vleeskippenbedrijf en dat bij het uitblijven daarvan de gemachtigde overheden hun werk doen en tegen de overtredingen optreden. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 45

45

20-1-2011 14:18:53


meerle

Succesvolle hobbytentoonstelling MEERLE – KAV en KWB Meerle wisten weer heel wat volk naar de parochiezaal te lokken ter gelegenheid van de 2-jaarlijkse hobbytentoonstelling. May Verbaeten en Liza Bluekens, pioniers van KAV-Meerle, mochten het lint knippen. Heel wat mensen tonen graag waar ze hun vrije tijd mee vullen of wat ze zoal verzamelen. Vele bezoekers zijn dan ook zelf hobbyisten of verzamelaars, ze komen kijken wat de anderen er van terechtbrengen. En niets iets zo fijn als een babbeltje slaan en nieuwtjes uitwisselen over een gemeenschappelijke bezigheid. Wie uitgekeken was, kon nog een echt trappistenbiertje gaan proeven in de kelder, voor de gelegenheid omgetoverd tot bruine kroeg. (jaf)

Astrid Van Bavel heeft niet de aard van stil te zitten. Je kon op de tentoonstelling de vruchten daarvan bewonderen. Pronkstuk was het miniatuur van het gehele St.-Ceciliakoor, dat ze maakte voor de verjaardag van het koor.

Bij ons thuis …

… kameraden

Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

Toen ik nog klein was ging mijn vader heel veel om met douanen en rijkswachters. Bijna in elk dorp was er normaal een kazerne van de rijkswacht. Aan elke grensovergang was er rijkswacht en douane te vinden. Heel dikwijls troffen ze mekaar op bepaalde punten langs de wegen. ’s Avonds stond vele malen de rijkswacht of douane aan ons huis op wacht langs de weg. Dat wisten we en vonden er geen graten in. Ze vertrouwden elkaar heel wat geheimen toe en het ging er soms lustig en vrolijk aan toe. Ook was er nog een veldwachter in het dorp en af en toe belandde er wel eens een arme sukkelaar in de dorpsgevangenis. Er waren zelfs kerels die in de winter graag opgepakt werden om dan in ‘Hoogstraten’ of ‘Wortel’ te belanden waar ze dan tenminste kost en inwoon hadden. Mijn zus was goed bevriend met de dochter van een rijkswachter. Ze hebben mekaar heel hun verdere leven opgevolgd. Mijn vader kon ook heel goed opschieten met de boeren die langs de grote wegen woonden en hem hielpen met graan of vlees tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-’45. Vader was ook een oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog 1914-’18 en heeft daar veel over verteld. Wel twee grote oorlogen meemaken in één leven, was ook niet te onderschatten. We hopen dat de huidige periode van vrede nog lang mag blijven duren. Leve Europa!

Frans van de Voort Jos Van Dun is met restauratie van oude voertuigen niet aan zijn proefstuk. Eerder knapte hij twee mooie oldtimers op. Maar die nemen nogal wat plaats in, zodat hij zich nu genoodzaakt zag iets bescheidener voertuig aan te pakken. Samen met schoonzoon Filip Brosens knapte hij twee oude Vespa’s op en maakten ze er juweeltjes van. Zodra het weer het toelaat, kan je hen op de Meerlese wegen zien voorbij snorren op hun blinkende scooters. En wees gerust, het zijn geen nieuwe replica’s, maar authentieke Vespa’s van tientallen jaren oud. 46

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 46

20-1-2011 14:18:55


meerle

Nieuwe appartementen in Meerledorp MEERLE – Op de plaats van de onlangs gesloten drankenhandel ‘t Tonneke in Meerledorp gaan binnenkort de slopers aan het werk. In de plaats komen 16 appartementen, 13 worden garages en evenveel parkeerplaatsen. Naast dit pand staat kortelings al een blok met 5 appartementen gepland. Ook schuin aan de overzijde (recht tegenover de Kerkstraat) zijn er bouwplannen. Daar worden zes geschakelde eengezinswoningen en twee appartementsgebouwen gepland. Meerle wordt dus weer wat meer dichtgebouwd. Hopelijk vinden al deze projecten ook kopers, want op dit ogenblik staan nogal wat panden al langere tijd te koop. En dan zijn er nog de niet afgewerkte projecten zoals dat op de Ulicotenseweg, dat niet bepaald een fraai aanblik biedt zo midden in ons dorp. Langs de andere kant horen we nog altijd het verhaal dat de eigen jonge bevolking niet aan de bak komt wegens te dure gronden en huizen. Het zou een zegen voor het dorp zijn, mochten beide feiten aan mekaar kunnen gelinkt worden. We vrezen dat het een kwestie van centen zal blijven. (jaf)

Kerstfeest KVG Meerle-Meersel-Dreef MEERLE – Naar jaarlijkse gewoonte vierde kvg Meerle-Meer en Meersel-Dreef hun kerstfeestje te Meerle in de parochiezaal met een eucharistieviering voorgegaan door pater Arnold. Daarna was het gezellig tafelen, de burgemeester had ook zijn woordje klaar. Voor ontspanning zorgden “De Heidemuzikanten uit Vosselaar”. Met accordeon en zang en veel bekende meezingliedjes brachten ze er de sfeer goed in. Tijdens de pauze werden de aanwezigen verwend met koffie en kerstgebak. Na de ontspanning was het tijd voor de verloting van de Lourdesreis die werd gewonnen door Maaike Roelen. Dan was er nog de trekking van de gewone tombola. Met 72 aanwezigen was het een geslaagde dag. (cj/jaf)

Kaartprijskamp ‘Rikken’ voor de parochiezaal MEERLE – Kaarten is nog steeds een populair spel, zij het dat het deze tijden nogal eens aan het computerscherm gespeeld wordt. Alleen, of met mensen die enkel via hun al dan niet gekozen computernaam kent. Nochtans is kaarten een bij uitstek sociaal spel, waar je veel beter het spel kan maken als je je tegenspeler in de ogen kan kijken, zien of zijn lichaamstaal zijn kaarten niet verraad. Je kan ook napraten over het geleverde spel, waarbij vloeken, schelden en meewarig doen allemaal mag, als het bij de volgende gift maar weer vergeten is. Vind je deze wijze van kaarten leuker dan alleen voor je scherm, ga dan meedoen aan de traditionele Kaartwedstrijd Rikken van het zaalcomité van Meerle. Die vinden plaats op de

vrijdagavonden 25 februari, 4 en 11 maart 2011, uiteraard in onze onvolprezen parochiezaal ‘Ons thuis’. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur en de eerste gift wordt gedeeld om 20.00 uur. De inleg is 3 euro per avond. Elke avond worden er twee ronden van 20 giften gespeeld en zijn er ronde- en dagprijzen te winnen. De twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking. Kaarters van Meerle, op post! Niet kaarters zijn eveneens welkom om iets te komen drinken. Het wordt een gezellig café, in Ons Thuis. Je spijst er meteen de kas van het zaalcomité, zo kunnen ze onze parochiezaal blijven renoveren, ten bate van alle gebruikers. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 47

47

20-1-2011 14:18:56


minderhout

Overname frituur Papillon MINDERHOUT - Sinds korte tijd bakken Bart en Mieke de frietjes in de Papillon. Dat wil niet zeggen dat Paul en Marleen uit beeld verdwijnen. Levenswerk Paul en Marleen begonnen 25 jaar geleden café-frituur Papillon in Minderhoutdorp. Het eerste idee was om de zaak samen te voegen tot één ‘eethuis’ maar gelet op het succes werd er verder gewerkt in twee zaken. Velen zullen zich nog wel de café herinneren met daarin een kleine ruimte als frituur. Buiten kon je aanschuiven in een houten gebouwtje. Na geruime tijd werd de woning naast het cafe-frituur aangekocht en begon Marleen daar een echte volwaardige frituur. Gezien het succes hiervan werd besloten om te stoppen met het café en Paul en Marleen legde zich alleen nog toe op de frituur. En nu, na 25 jaar, besloten Paul en Marleen om de frituur verder in handen te geven van Bart en Mieke.

Wie zijn Bart en Mieke? Bart, zoon van metser aannemer Marcel Brosens uit Minderhout, studeerde aan het Spijker. Hij behaalde het diploma nodig om een dergelijke zaak te kunnen en te mogen starten. Tijdens de wedstrijden van Club Brugge maakte hij kennis met Mieke. Zij volgde haar liefde van Diksmuide naar Minderhout, waar ze samen gingen wonen. Ook zij bouwde ervaring uit in de horeca. Beiden weten dus goed wat weekend werk inhoud. Een ‘veilige’ baan als gevangenisbewaker opgeven om een ander bestaan in de horeca op te bouwen was alleszins geen eenvoudige beslissing. Beiden zagen de mogelijkheden van frituur Papillon wel in, maar het werd wikken en wegen. Het is een belangrijke stap die ongetwijfeld voor een groot stuk de toekomst van Bart en Mieke zullen bepalen.

Voor Paul en Marleen moet er niets meer

Succes Na heel wat overleg kwamen alle betrokkenen tot een vergelijk. Bart en Mieke nemen de frituur over, Paul en Marleen zullen de jonge mensen nog enkele maanden ondersteunen en hen wegwijs maken in alles waaraan ze moeten denken. Er blijken immers heel wat uren werk in de voorbereiding te kruipen voordat een frituur vlot 12 uur aan één stuk open is. Twee jonge mensen hebben de moed om in deze tijd ‘op hun eigen te beginnen’. Wij wensen hen alvast veel succes toe. (fs)

Mieke en Bart bakken de frietjes goudbruin

Al zingend van oud naar nieuw MINDERHOUT - Reeds 25 jaar genieten de nieuwjaarszangertjes, al of niet geflankeerd door een stevige papa, van een veilige oversteek en dat weten zij ook te appreciëren. Zelfs de automobilisten schakelden een versnelling lager bij het zien van die kleine toekomstige staatsburgers, die het slechte weer trotseerden om de Minderhoutenaren hun nieuwjaarsboodschap toe te zingen en in ruil een “dikke cent” of snoepje mochten incasseren. Het zou voor hen nog prettiger worden als ook de appartementbewoners hun duit in het zakje zouden willen doen, want daar zijn in de meeste gevallen dovemansoren koning. (rel)

48

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 48

20-1-2011 14:18:57


n -

-

GOUD IN MINDERHOUT Rik Snoeys en Yvonne Donckers:

”Met de tent en caravan!” Een huwelijksverhaal van 50 jaar, gekenmerkt door heel wat gewone, alledaagse en opbeurende gebeurtenissen, plots verstoord door een dramatisch gebeuren nu al weer 25 jaar geleden. Rik en Yvonne hebben het na al die jaren kunnen plaatsen in hun leven, praten er met veel liefde over, en hebben zo de draad terug op kunnen nemen. Op 4 juli 1937 kreeg Rik de eerste ouderlijke zorgen van Karel Snoeys en Toke Moerkens, die op Ipenrooi in Meer de dagelijkse boterham voor hun kroost verdienden in de agrarische sector. Kleuter- en lagere school doorliep Rik te Meer en later volgde hij nog de landbouwavondschool in Minderhout om de knepen van de boerenstiel nog beter onder de knie te krijgen. Tot aan zijn legerdienst bracht hij zijn dagen thuis door op de boerderij, leerde daarna op Minderhoutkermis zijn toekomstige vrouw Yvonne kennen en trouwde met haar op 26 november 1960. In verder boeren zag het jonge stel geen brood en Rik trok naar de wegenbouw en de algemene bouwwerken. Yvonne ontwaakte op de Achteraard in Minderhout op 14 mei 1941 als dochter van Emiel Donckers en Julia Rombouts (is 95 jaar en verblijft in het rusthuis in Hoogstraten) en zij kreeg de eerste levenslessen in de meisjesschool. Op 14-jarige leeftijd zegde ze de school vaarwel en stelde zich gedurende drie jaar ten dienste als meisje-doet-al in het gezin van dokter Convents in Meer. Na hun huwelijk verhuisden ze voor een tijdje naar Zoersel, dan nog eventjes overgewipt naar Brecht om tenslotte terug in Minderhout te belanden waar een huis gekocht werd. Samen kregen ze drie kinderen: André, Vivianne en Gerda. Deze laatste werd een kwart eeuw geleden het slachtoffer van een dodelijk ongeval. Zes kleinkinderen maken de familie compleet. Intussen bleef Yvonne zich in de huishoudelijke sfeer dienstig maken, want gedurende 33 jaar vond je haar wekelijks aan huis bij Paul en Wivine Verbeeck-Sijsmans. Ze kreeg dan ook nog een ernstige ziekte te incasseren, genas en momenteel revalideert ze van een knieprothese. Een

e e n

Rik en Yvonne geflankeerd door dochter Vivianne en zoon André revalidatie die serieus wat pijn, energie en tijd vergt, maar die toch met veel optimisme tegemoet gezien wordt. Rik verkeert in een begenadigde gezondheid en hoopt die nog zo lang mogelijk te behouden. Hun leven bestond niet alleen uit werken, want in zijn jonge tijd ontpopte Rik zich als een fervent ruiter, zetelde in het bestuur van ruiterijvereniging St.-Clemens en was gedurende jaren commandant van het achttal. De carrière van nichtje Karin Donckers liet hen ook niet onberoerd en heel wat wedstrijden in binnenen buitenland hebben ze op de voet gevolgd. Zo woonden ze o.a. de Olympische Spelen in Barcelona, wedstrijden in de Verenigde Staten… bij! Telkens een heel plezante gebeurtenis waarbij de verbroedering na de wedstrijd hoog in het

vaandel stond en dit toch in tegenstelling met de huidige evenementen waar het commerciële toch de bovenhand krijgt. Verder zat het reizen hen werkelijk in het bloed, eerst met de tent en later met de caravan en zo hebben ze heel wat Europese landen afgedweild. Nu nog is de caravan hun geliefkoosde vakantieplek! In de streek van Geraardsbergen heeft hij een vaste stek gekregen en in de zomer wordt hij op regelmatige tijdstippen gefrequenteerd. Fietsen was en is nog altijd hun favoriete hobby , momenteel is de elektrische fiets wel top of the bill en bij OKRA vinden ze vooral veel ontspanning bij het petanquen, telkens een heel plezante gebeurtenis! Rik en Yvonne gefeliciteerd en nog vele mooie jaren wensen we jullie toe! (rel)

21ste wintertocht HOOGSTRATEN – Hoogstraten, een stadje met smaak, heeft een rijk verleden. De sporen daarvan kunnen op verschillende plaatsen terugvinden.

n

s

-

De 21ste wintertocht van wandelclub De Noorderkempen vertrekt dit jaar aan de Rabboeniezaal van het Spijker. 21ste wintertocht op zondag 6 februari, vertrek vanaf 8 tot 15 uur voor een afstand van 6, 12, 18, 25 en 30 km. Organisatie en info: 03 314 66 58 en wcdenoorderkempen@telenet.be (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 49

49

20-1-2011 14:18:58


minderhout

Sterzingen door de Vormelingen

Â

M b d h

MINDERHOUT - Traditiegetrouw staat rond deze tijd het Sterzingen op het programma voor de Vormelingen. Het goede doel dit jaar is het Boekenproject Pedro Pernanbuco. Het is een project om leesboeken aan te schaffen voor ongeveer 7200 kinderen in 96 leefgemeenschappen in Pernanbuco in noordoost BraziliĂŤ. De ochtend begon met een goede introductie van het project door Lieve Courant, waarna de Vormelingen verkleed als Driekoningen langs de huizen gingen om een mooi Driekoningenlied te zingen. Het lied was al flink ingeoefend, dus vele huizen in Minderhout zijn zaterdagochtend muzikaal begonnen. Als tegenprestatie is er ruimhartig gedoneerd. Aan het eind van de ochtend was er maar liefst 557 euro verzameld door de 26 trotse Vormelingen. Namens het project worden de gulle gevers van Minderhout en de Vormelingen hartelijk bedankt.

Creatieve madammen MINDERHOUT - Op de vooravond van het kerstfeest organiseerde KVLV-Minderhout voor de tweede keer een kerstmarktje in de parochiezaal. Eigen werk in de vorm van bloem- en kerststukjes, kransen, allerlei mooie decorstukken werden aan de man gebracht en dit alles werd gerealiseerd door enkele vrijwilligsters, die hun creativiteit de vrije loop lieten, van deze vrouwenvereniging.

50

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 50

20-1-2011 14:18:59


d

n

t

meer

Meer dan 70 geïnteresseerden wonen de dorpsraad bij

MEER – De jaarlijkse openbare vergadering van de dorpsraad kende dit jaar een ruime belangstelling. Ook het schepencollege was voltallig aanwezig. Daaruit kun je alvast besluiten dat de goedgevulde agenda heel wat mensen aanspreekt en bewijst dat de Merenaar op de hoogte wil zijn wat er in de gemeente allemaal reilt en zeilt. We geven een overzichtje. Schepen Baets gaf een toelichting bij de wijzigingen in het containerpark: Het IOK zal het containerpark gaan uitbaten. Dat betekent voor de gebruiker niet zo een heel grote verandering maar voor de gemeente een kostenbesparing. Verder zal er nog een weegbrug bijkomen zodat de bezoeker vlotter kan bediend worden. Schepen De Smedt roept op, om na het succesvolle 800 jaar Hoogstraten, ook mee te doen aan het programma van ‘Hoogstraten buitengewoon charmant’. Verenigingen die hun kans willen gaan en een bijdrage willen leveren worden verzocht om voor eind juni hun project voor te stellen. Vervolgens gaven de mensen van vzw Klooster Meer uitleg bij het project dat op stapel staat. Ilse Verachtert van de Parochie legt nog eens de kerndoelstellingen van de herbestemming uit. Behoud van een gemeenschapszaal en een dorpsplein zijn zowat de belangrijkste uitgangspunten. En ook het in ere herstellen van de monumenten. Jef Van Bavel van de vzw Klooster Meer gaat daar verder op in. De vzw heeft in het OCMW een heel degelijke partner gevonden voor het gebruik van de zaal en mogelijk een van de klaslokalen. Het OCMW zal er een dienstencentrum uitbouwen. Dat is niet alleen goed nieuws voor de senioren van Meer, maar ook voor de verenigingen die in overleg met het OCMW gebruik kunnen maken van de infrastructuur. In de monumentale vleugel van de vroegere huishoudschool wordt een kinderopvang ondergebracht. Op de vraag: “en wat doet de gemeente, dan ?” bleef het even stil. Uiteindelijk beloofde Tinne Rombouts dat het toekomstige dorpsplein een eigenaar moet hebben en dat de stad die taak op haar wil nemen. Daarmee wordt dan later ook het onderhoud verzekerd. Niet vergeten dat er aan de noordkant van het terrein ook woningen zullen komen. Die worden gerealiseerd door Bouwmaatschappij De Noorderkempen die het hele terrein in juni definitief zal gaan verwerven. Tot slot nog vermelden dat de vzw met verschillende partners onderhandelt over de herbestemming van hét monument der monumenten van het kloosterterrein: het klooster zelf. Sociale tewerkstelling, verblijfstoerisme en/of een kleinschalig bedrijvencentrum worden met naam genoemd. Met de creativiteit en de ijver die de vzw Klooster Meer aan de dag legt, komt ook voor dit gebouw beslist een goede oplossing uit de bus. Een nieuw huis voor de Chiro: Stefanie Tilburgs toont dat vzw Mortel opgericht voor het realiseren van een nieuwbouw voor de chiro, ook

De Krochtenstraat wordt te veel als sluikweg van en naar het industrieterrein gebruikt. niet stilgezeten heeft. De plannen voor een nieuw Chiro-lokaal beginnen vorm te krijgen. De belangrijke fase die er nu aankomt is de zoektocht naar de financiële middelen. Vzw Mortel rekent erop dat de Meerse gemeenschap zich hier van haar meest milde kant zal tonen.

Prioriteiten Het sluipverkeer aan de transportzone. Vanaf de aanleg van de transportzone werd aan de bewoners van Gaarshof en de Krochtenstraat beloofd dat er langs deze straten geen toegang tot de transportzone zou komen. Dat zou ook afgedwongen worden door een toegangsverbod om te vermijden dat het sluipwegen zouden worden van en naar de transportzone. Men zou de politie inschakelen om een en ander te controleren. Ondertussen blijkt dat van deze beloften in de praktijk niet veel in huis komt. Slagbomen en paaltjes worden kapot gereden. Betonblokken weggesleept. Sluipverkeer, waaronder ook veel vrachtwagens, doet de rustige buurt geen deugd en de wegen worden er kapot gereden. Er hebben hier ook al verschillende inbraken plaats gevonden. Kortom, het lijkt wel een farwest waar de gemeente tekort schiet en de dorpsraad zal het niet nalaten dit probleem verder op te volgen. Ook voor de toekomst van de Mosten is er nog geen duidelijkheid. Wel wordt er gegarandeerd dat de huidige toegankelijkheid voor de bevolking zal blijven. Heel wat suggesties hier voor uitbreiding van de activiteiten zoals mountainbiken, schaatsen etc. Maar dat zal aan de volgende uitbater zijn, als die er al komt. Van de aanvankelijke kandidaat erfpachtnemers blijft er op dit moment nog één over wat minder comfortabel on-

derhandelen met zich brengt. Ondertussen stelt het bestuur dat in 2011 alles bij het oude blijft, dus een bedrijvigheid zoals we dat gewend zijn. Ontwikkeling Meer Oost: Voor het eerst worden er voorzichtige plannen voor de vroegere terreinen van de brouwerij Sterkens getoond. En dat is niet alles. Ook in de Frankenberg zullen er huizen bijkomen. De plannen zijn echter nog niet ter inzage en het is afwachten hoe omvangrijk de projecten uiteindelijk zullen zijn. Over grote projecten in de agrarische sector zoals serregebieden en mega-varkensbedrijven wordt slechts kort en zeer theoretisch ingegaan. Het zal vooral van het elektriciteitsnetwerk afhangen of er grote serres zullen komen. Ondertussen wordt er wel nagedacht waar de gebieden zullen komen. De vragenronde levert heel wat bijkomende vragen op die veel met plaatselijke verkeersituaties, defecten en ook het bestrijden van de wintergladheid te maken hebben. Maar er zijn ook meer gedurfdere suggesties zoals het verplaatsen van de bibliotheek naar de kloostersite en de verkoop van het politiekantoor om dan te investeren in het kloosterproject. Ook het verbeteren van het busvervoer in de Noorderkempen. Want, geen bussen in Meersel-Dreef en Meerle, dat kan toch eigenlijk niet. Het is half elf voorbij als de laatste vraag beantwoord wordt. De aanwezigen hebben zeker een pak informatie meegekregen en kunnen volgend jaar kijken welke vooruitgang er geboekt is op de voor Meer belangrijke projecten die vanavond ter sprake zijn gekomen. Wordt dus vervolgd. (ma)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 51

51

20-1-2011 14:19:00


MEER

Kerstconcert MEER - Nog in ons hoofd met het kerstconcert van 2007, dat toen zo prachtig was, trokken we naar de parochiekerk van Meer. Het was pas half acht en de kerk was al “half-vol” gelopen. Toen het acht uur werd was het “ volle bak”. De stoelen waren omgedraaid, achteraan was een groot podium opgebouwd, zodat we het orgel in al zijn pracht konden bewonderen. Luc Dockx, de orgelist en bezieler van het concert, trok alle registers open en de galmende orgelklanken vulden het kerkgebouw en betoverden ons met schone melodieën, een geweldige inzet. Nadien mocht het mannenkoor het Dominus Dixit inzingen. Het gregoriaans, dat toch de typische kerkzang blijft, brengt door zijn eenvoud en soberheid de bovenaardse sfeer die ons inwendig doet beroeren en ons stil maakt om te kunnen genieten van deze muziek. Het gemengd koor bracht ons dan een gekend Adventslied in alle mogelijke bewerkingen, ook samen met het jongerenkoor zongen zij het zeer mooie lied: Kerstleyse van G. Feremans. Telkens zeer mooi vertolkt, aangenaam om naar te luisteren . De zang werd afgewisseld met een optreden van samenspel met cornet, hobo en orgel en ook met viool en orgel, zeer goed gebracht, harmonisch van klank , een lust voor het oor.

Daarna kwam het kinderkoor aan bod. De kinderen verschenen met leuke kerstmutsjes in rood en wit, zij stonden onder leiding van Ilse en met hun krullende neusjes vertolkten ze een paar mooie kerstliederen. Ze kregen nadien een zeer luid en lang applaus.

Viermaal Van den Bogerd

Als dan sopraan Ilse Verachtert met aan het orgel haar man Luc The little road to Bethlehem vertolkte , was “ het hek van de dam”.Met zoveel overgave en met zulke prachtige doordringende stem luisterden we vol bewondering naar dit prachtig nummer, dat iedere luisteraar ontroerde. Vervolgens mochten alle toehoorders het Gloria in Excelsis meezingen, dat klonk als een machtig lied door het kerkgebouw. Zo was heel het concert dat totaal in het teken stond van Kerstmis, een waar orgelpunt in deze kersttijd. We genoten van de heerlijke muziek,van der warme klanken, van de grote verscheidenheid , met telkens ook de vrolijke noot van de presentator Wieland Volkaert, die alle nummers met de meeste zorg inleidde, in één woord uitgedrukt: het was een prachtige avond . Het heeft de koren veel tijd en inzet gekost om dit programma in te studeren en het op 2e kerstdag mooi en degelijk uit te voeren. Van harte proficiat! Ook onze gelukwensen aan de initiatiefnemers: Luc en Ilse ,voor het succes van deze avond. Zij hebben hun talenten kunnen waar maken, zij werden beloond door het grote aantal luisteraars. (Karel Pauwels)

MEER – Met de geboorte van Siem is het viergeslacht Van den Bogerd een feit. Overgrootvader Fons Van den Bogerd, nu 89 jaar oud, is gans zijn leven landbouwer geweest op de Meerleseweg in Ipenrooy. Grootvader René Van den Bogerd, nu 58 jaar oud, is de oudste zoon van Fons. En de 31-jarige Kris Van den Bogerd is de fiere vader van Siem die geboren werd op 5 oktober 2010. (ma)

Antiek- en vlooienmarkt bij Fanfare ‘De Eendracht’ MEER - Ook dit voorjaar organiseert Fanfare ‘De Eendracht’ - Meer de jaarlijkse antiek- en vlooienmarkt. Zoals de voorgaande jaren zal deze plaatshebben in de Parochiezaal aan de Donckstraat en wel op zaterdag 9 en zondag 10 april. Voor het ophalen van materialen kan U nu reeds contact opnemen met één van volgende personen : Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03/315.77.76, Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel 03/315.73.12, Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, tel. 03.315.00.96 of Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel 03/315.93.53.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES 52

Zij komen graag bij U langs voor het ophalen van de materialen. De muzikanten van de Fanfare zijn U alleszins dankbaar voor iedere bijdrage. Muzikaal zit de Fanfare ook niet stil: ondermeer op zaterdag 12 februari verzorgen de muzikanten een concert tijdens de muziekfeesten van de bevriende maatschappij ‘De Harmonikavrienden’in Arendonk. (ma)

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 52

20-1-2011 14:19:02


MEERSEL-DREEF

Kerstboomverbranding en playbackshow MEERSEL-DREEF - Fietsclub “De Dreefse Trappers” is nu de organisator van het vernieuwde nieuwjaarsbal voor het dorp. De avond start met een kerstboomverbranding in de oude Markweg, waarna in een tent de feestavond van start gaat.

Vooreerst is er de kinderplaybackshow. Slechts 8 solo’s of groepen hadden zich ingeschreven, wat toch wel erg weinig is, want er wordt niet op enige moeite gekeken door de organisatie om alles vlekkeloos te laten verlopen. Na de prijsuitreiking volgt dan nog een live mu-

ziekoptreden, die door eenieder gesmaakt werd. Zelfs de gastoptredens van enkele dorpsartiesten kon bekoren. Sfeerfoto’s kan je terugvinden op de fotopagina van de website van Meersel-Dreef. Veel kijkplezier. (JJ)

Jet Roelen, Germaine van der Steenhoven en Emma Van Alphen haalden de zilveren medaille met hun nummer “Umbrella” van The Baseballs.

Het schattig aandoende meisje Julia Mermans verdiende alleen al voor haar durf de derde plaats met het liedje “Rosanna” van Nick en Simon.

Deze zes meisjes Sarah Janse, Iris Oomen, Anouk de Hoon, Lisa Oomen, Maartje Verheyen en Vera Van Alphen konden de jury het best overtuigen met hun playbacknummer “Raise your glass” van Pink!, en wonnen dan ook verdiend.

De aanmoedigingsprijs voor dit jaar ging naar de zusjes Marre en Bente van de Ven en Josi van der Velden. Zij playbackten “Naturally” van Selena Gomez.

r

r e

l

g

,

-

r

n

Ontbijtactie ’t Dreefke MEERSEL-DREEF - De leerkrachten en de leden van de ouderraad van ‘t Dreefke staan op zaterdag 19 februari weer paraat om voor U en Uw gezin een lekker ontbijt klaar te maken. Dit jaar gaan de kinderen van de lagere school op zeeklassen, en met de opbrengst van het ontbijt worden de kosten hiervan voor de ouders wat gedrukt. Ook de kleuters zullen kunnen genieten van een extraatje voor hun klaswerking. Hoe meer pakketten we dus verkopen, hoe meer onze kinderen er plezier van hebben. We verkopen de ontbijtpakketten tegen € 7,50 per persoon. U kan er van op aan dat deze weer rijkelijk gevuld zullen zijn. Alles wordt in MeerselDreef door ons thuisbezorgd tussen 8 en 10 uur ‘s morgens. Als u het interessanter vindt, kan u het ook zelf in de school komen ophalen. U kan uw ontbijt of dit voor grootouders en vrienden ook op voorhand bestellen. De uiterste datum van bestelling is op vrijdag 11 februari via het gekende email-adres info@dreefke.be . De hele school is u alvast dankbaar voor uw bestelling. Smakelijk eten! (ML/JJ)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 53

53

20-1-2011 14:19:04


meersel-dreef

Kerstviering St.-Luciakapel MEERSEL-DREEF - In de St Luciakapel van Meersel wordt naar jaarlijkse gewoonte een kerstviering gehouden. Een mooie traditie die niet verloren mag gaan. Pater Luc verzorgt de H.Mis, opgeluisterd door het Mariakoor. De aanwezigen konden nadien nog napraten met een glaasje Glühwein of een warme chocomelk. Jan Hendrickx werd in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van het St Lucia-comité. Hij neemt afscheid wegens zijn verhuis naar Hoogstraten. De opvolging moest niet ver gezocht worden: Cris Smeekens en Marcel Stoffels nemen de fakkel over, zodat de kapel weer voor jaren verzekerd is van een betekenisvolle invulling van zijn bestemming. (TC/JJ)

K g D w H d

O d v w

N v g t i p

Voorzitter Jan Hendrickx en echtgenote Riet Siemons nemen afscheid van het St Lucia-comité en worden door het nieuwe bestuur gehuldigd voor hun belangloze toewijding in het voortbestaan van de kapel. Op de foto v.l.n.r. Riet de Bie, Marcel Stoffels, Jan Hendrickx, Cris Smeekens, Riet Siemons en Pater Luk.

Wandeling Markdal MEERSEL-DREEF - Wandelclub “Markdal” organiseert op zondag 13 februari een wandeling van 6 à 7 km. De bijeenkomst is om 14.00 uur aan het klooster. Het inschrijfgeld bedraagt 1 euro voor nietleden en hiervoor wordt U een warme chocomelk aangeboden. De tocht gaat naar de “Heksentoren”, een naam die voor velen onbekend in de oren zal klinken. Misschien een kans om uw dorp beter te leren kennen. Meer info bij Jef Koyen tel. 0473.524.571. (JJ)

Speel ‘Bingo Bij de Paters’ en win! MEERSEL-DREEF - Bent u ook een echte bingofan? Kom dan op zaterdag 5 februari om 20.00 uur stipt naar de zaal ‘Bij de Paters’ op MeerselDreef. Neem gezellig deel aan de BINGO editie 2011 van de fanfare “Voor Eer en Deugd” uit Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek.

Iedereen kan het. Wij zorgen zoals altijd voor gratis lekkere hapjes tijdens het bingospel. Veel plezier en succes. Misschien gaat u wel naar huis met de hoofdprijs, een gloednieuwe Apple Ipod Touch. En dat is toch de moeite, dus allen daarheen. (NdG/JJ)

Wat kunt u verwachten? Een heerlijk avondje ontspanning. Samen spelen met uw familie, vrienden of bekenden, niet alleen voor het plezier maar ook voor de vele mooie prijzen, het spel is eenvoudig en leuk.

Oase schoonheidsinstituut

O fi d b

O h l 4 v

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

54

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 54

D h o g D g t T h h v w g o Z u r h o n

20-1-2011 14:19:05


n

r

t

-

)

NIEUWS

Karim L. (32) uit Merksem werd op 16 oktober 2010 op de E19 aan de grensovergang in Meer tegengehouden met 1 kg cocaïne in zijn auto. De strafrechter in Turnhout veroordeelt de man tot 18 maanden celstraf, waarvan 12 maanden met probatie-uitstel, en een boete van 5.500 euro. Hij was de drugs in Rotterdam gaan ophalen, maar verklaarde dat hij de drugs ergens onder een boom had gevonden.

Op de E19 tussen Brecht en Loenhout gebeuren op zondagmiddag 26 december door plotse ijzelvorming vier ongevallen. Bij twee ongevallen vallen er in totaal vier licht gewonden, die voor verzorging overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Net voor de jaarwisseling ontdekt de politie op de verdieping van een schuur van een oude boerderij langs de Loenhoutseweg een cannabisplantage. Het gaat om een professioneel ingerichte kwekerij met een driehonderdtal planten. De 55-jarige Nederlandse bewoner van de boerderij mag oud en nieuw in de gevangenis vieren en verschijnt begin 2011 voor de raadkamer. De planten worden vernietigd en de kweekinstallatie wordt in beslag genomen.

Dinsdag 28 december breekt er rond 3 uur ’s nachts brand uit in een werkhuis van een boerderij aan de Terbeeksestraat in Meer. Omdat het vuur overslaat naar een stal sterven er 560 varkens in de brand of moesten afgemaakt worden. De boerderij en de stallen zijn eigendom van de familie Leenaerts. Het gaat om een gesloten bedrijf, waar de dieren geboren worden en blijven tot ze geslacht worden. De ouders kweken kippen en hun zoon varkens. Toen de brandweer ter plaatse kwam was het vuur al overgeslagen van het werkhuis naar een grote varkensstal die loodrecht tegen het werkhuis is gebouwd. De brandweer kon het woonhuis en andere stallen voor varkens en kippen vrijwaren. De brandweer moest met acht tankwagens water aanvoeren omdat de brandhaard aan het einde van de waterleiding gelegen was. De stal en werkhuis zijn grotendeels vernield.De exacte oorzaak is nog onduidelijk, maar 'er is geen kwaad opzet in het spel.’ Zoon Davy Leenaerts (24) was al wakker op het moment dat de brand uitbrak. ‘Ik was aan het helpen met het laden van kippen. We hebben direct de brandweer verwittigd, maar er viel niet veel meer te redden’, zegt hij. ‘Het verlies van de varkens is een zware domper, maar we moeten het ook een beetje relativeren. Het huis is door het vuur gespaard gebleven en niemand van de familie is gewond geraakt.

Op nieuwjaarsochtend om 3 uur rijdt een 19-jarige jongen met zijn bromfietser tegen een boom op de Sluiskensweg in Meer. Het ongeluk gebeurde vlak bij de Nederlandse grens, waar het slachtoffer woont. De jonge bromfietser wordt levensgevaarlijk gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Op nieuwjaarsdag worden op drie verschillende locaties alcohol- en snelheidscontroles uitgevoerd. In totaal worden 628 bestuurders gecontroleerd. Vijf bestuurders moesten voor enkele uren hun rijbewijs inleveren. 45 andere bestuurders mogen zich aan een boete voor overdreven snelheid verwachten.

BVBA Kantoor

VERSMISSEN &

JANSSENS Gravin Elisabethlaan 7 2320 Hoogstraten

VERZEKERINGEN CENTEA-BANK LENINGEN Wij bezoeken U na telefonische afspraak Tel. 03 314 37 88 - Fax 03 314 74 14 www.versmissenjanssens.be versmissenjanssens@portima.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 55

55

20-1-2011 14:19:06


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Hoogstraten VV Het seizoen is nog maar goed halfweg en de campagne in verband met de contractverlengingen van de spelers voor de competitie 2011-2012 is al in volle gang. Bij HVV hadden enkele yougsters, nl. Nick Van Huffel, Bob Swaegers, Michiel Van Gemert, Jef Dupont…, nog een verbintenis voor het volgende seizoen. Ondertussen hebben ook topscoorder kapitein Jimmy Fockaert, Ruben Tilburgs en Michiel Verheyen hun verblijf bij de rood-witten verlengd.

én

Na de winterstop was Dessel Sport het eerste team dat in de competitie partij diende te geven op het veld van HVV. Een vriendschappelijke wedstrijd tegen tweedeklasser KV Turnhout werd enkele weken geleden met 3-2 winstcijfers afgesloten. Op eigen veld leed HVV dit seizoen nog geen enkele nederlaag, maar Dessel partij geven zou zeker geen eenvoudige opdracht blijken. Het werd een goede partij voetbal met twee teams die vochten voor de drie punten. Langs Hoogstraatse zijde kwam het eerste doelpunt er na een vrije trap, gegeven door Bob Swaegers en in doel verlengd door de man met het torinstinct, Jimmy Fockaert. Tussendoor wel enkele fraaie pogingen van de bezoekers, doch de topscoorder van derde klasse A, Jimmy Fockaert, zorgde voor de rust nog voor de 2-0! In de tweede helft kwam Dessel nog iets meer opzetten en vroeg

na de pauze lag de aansluitingstreffer achter Ben Van Bael. Geleidelijkaan kregen de rooikens toch iets meer vat op het spel, maar het was wachten tot in de slotfase vooraleer de geruststellende derde treffer viel voor de thuisploeg. Na een corner via de ingevallen Roy Van Der Linden kon Ruben Tilburgs, na geharrewar voor het bezoekende doel, met een mooi afstandsschot de stand op 3-1 brengen en dank zij deze zege komt HVV alleen op de tweede stek in het klassement te staan. Elke match moet gespeeld worden en dat ondervond HVV ook op het veld van Olsa Brakel, een ploeg uit de onderste regionen van het klassement, maar die kunnen tegen kopploegen dikwijls verrassend voor de dag komen. Het kleine veld speelde zeker ook niet in het voordeel van de rooikens, maar de 2-1 nederlaag mag men zeker niet als een ramp beschouwen. Het kan ook niet elke speeldag kaviaar zijn! (luc/rel)

Wedstrijden Zondag 6 februari 15.00 uur KFC VW Hamme – Hoogstraten VV Zaterdag 12 februari 20.00 uur Hoogstraten VV – KVV Coxyde Zaterdag 19 februari 20.00 uur Hoogstraten VV – KSV Bornem Zondag 27 februari 15.00 uur KSK Ronse – Hoogstraten VV

HVV-trainer Bart Wilmssen uit Rijkevorsel geniet momenteel van de hoogconjunctuur bij de roodjes en wil ten allen prijze zijn kern voor volgend seizoen bijeen houden

d k s p

Minderhout VV De redelijk lange winterstop zonder voetbal werd door MVV met gemengde gevoelens onthaald en dit had zijn redenen. Voetballen doet men graag en dan is zo’n periode van afgelastingen en het stilleggen van de competitie in de eindejaarsperiode niet zo gezellig voor de spelers, maar anderzijds, en dat is dan weer positief, kon men enkele langdurig geblesseerden recupereren! De verplaatsing naar Kalmthout, in de onderste regionen van de klassering terug te vinden, mocht men zeker niet beschouwen als een borrelhapje, want elke puntje betekent momenteel voor MVV ook goud, alhoewel paniek zeker nog niet aan de orde is. Van bij aanvang van de match vloog de thuisploeg er met veel enthousiasme in en MVV moest alle hens aan dek roepen, wat het ook deed. Dan kwam er meer evenwicht in de partij zonder echt uitgesproken doelkansen en de 0-0 prijkte dan ook op het bord aan de rust. In de tweede helft hield lat en paal MVV van de openingstreffer, toch werkte Pieter Hendrickx in de 75ste minuut de 0-1 tegen het net. Niet naar de zin van de gastheren die tien minuten later

56

op gelijke hoogte komen. Vijf minuten voor tijd bezorgde Wim Adams dan toch de drie puntjes aan de bezoekers met een tweede doelpunt. Tegen het laatst geklasseerde Maria-ter-Heide mocht MVV zeker geen steken laten vallen en dat heeft groenwit ook niet gedaan. De eerte helft verliep gelijkopgaand met weinig doelgevaar en geen doelpunten. Na de rust zette de thuisploeg de beuk erin, toonde zich de betere ploeg en tweemaal Jens Lenaerts en Steven Frijters schoten MVV naar een comfortabele 3-0 winst en blijven alzo stevig in het midden van het klassement. (rel)

Wedstrijden Zondag 6 februari 15.00 uur Oostmalle – Minderhout VV Zondag 13 februari 15.00 uur Minderhout VV – KFC Meer Zondag 20 februari 15.00 uur Ekeren FC – Minderhout VV Zondag 27 februari 15.00 uur Minderhout VV – Schilde SK

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 56

20-1-2011 14:19:08


l r n

SPORT

KFC Meer Na enkele afgelaste wedstrijden, wegens het wispelturige winterweer, gevolgd door de winterstop in de kerst- en nieuwjaarsperiode kon men de honger naar de bal toch weer duidelijk merken. Meteen knoopte de KFC aan met de overwinning, zodat men zich in de top van het klassement kon handhaven. Schilde SK, een ploeg die de puntjes nog goed kan gebruiken, maakte de verplaatsing naar de John Lijsenstraat in de hoop toch een graantje te kunnen meepikken. Het eerste kwartier verliep vrij gelijkopgaand met toch de openingstreffer voor de KFC en dit van Jelle Vervoort. Rond het halfuur nummer twee tegen het net op aangeven van Rik Aerts, die Koen Koyen de kans liet voor de 2-0. Op slag van rust kwam het Meerse torgevoel nogmaals boven en de 3-0 werd ongenadig door Koen Koyen binnengetikt. Een ontspannen gevoel in de kleedkamer en ook gedurende de tweede helft. Het gaspedaal werd wat losgelaten en daarvan profiteerde Schilde om terug in de wedstrijd te komen via een vrije trap rechtstreeks in doel.Verder aandringen hielp echter niet meer, de KFC sloot de rangen en won tenslotte verdiend, zeker op basis van de eerste helft. Scheidsrechter Boudewijn Janssens leidde het duel in goede banen voor een 100-tal toeschouwers. De verplaatsing naar SK Berlaar mocht zeker niet als een meenemertje beschouwd worden en reeds in de eerste minuut toverde doelman Deckers al een supersave uit de mouw, hetgeen hij rond de 20ste minuut nog eens subliem overdeed. Meer liet zich echter ook niet wegdringen, kon weinig kansen afdwingen, forceerde een strafschop die Wim Aerts netjes tegen het net prikte, 0-1. Na de pauze een vrije trap voor de

Zo stop je de bal! Demonstratie van Ben Delcroix onder de bewonderende blikken van vriend en tegenstander thuisploeg die onhoudbaar voorbij Tom Deckers geschoten werd, 1-1. De match lag nu helemaal open, de gastheren schakelden een tandje bij, hardere contacten volgden en scheidsrechter Mortier zocht zijn heil in een resem gele kaarten en tweemaal geel voor Rik Aerts. De puntendeling zou rechtvaardig zijn, doch in de eindfase een lucky-goal voor de KFC. Wouter Laurijssen bracht de bal scherp voor doel en een thuisspeler zorgde voor een pracht van een own-goal. Een gevleide overwinning voor de KFC mocht je het zeker noemen! (rel)

Wedstrijden

tot 0-3. Genoeg voorsprong dacht de KFC, een beetje nonchalance en 1-3. Doelman Verheyen verijdelde nog een doelpunt, Meerle ontwaakte op tijd en Stijn Mertens zorgde voor riante 1-4 cijfers. Geen wedstrijd om over naar huis te schrijven, de overwinning was echter binnen. En Meerle blijft scoren aan de lopende band! In de thuiswedstrijd tegen Zandhoven gaf de verdediging geen krimp en aan de rust leidde de KFC met 1-0 dank zij een doelpunt van Kevin Druyts. Na de deugddoende verfrissing in een voor de tijd van het jaar bijna zuiderse temperatuur (13 graden) kreeg de thuisploeg zijn tweede adem te pakken, Zandhoven kwam er niet meer aan te

pas en Stijn Mertens, Bjorn Voeten en Christian Vissers gaven de bezoekende doelman telkens het nakijken, hetgeen resulteerde in een riante 4-0 overwinning zodat de tweede plaats in het klassement groen-wit kleurt. (rel)

Zondag 6 februari 15.00 uur KFC Meer – Broechem Zondag 13 februari 15.00 uur Minderhout VV – KFC Meer Zondag 20 februari 15.00 uur KFC Meer – Oelegem Zaterdag 26 februari 20.00 uur Loenhout SK – KFC Meer

KFC Meerle Geen gemakkelijke periode om de conditie enigszins op peil te houden, die winterstop! Onbetrainbare velden ook, dan maar zijn heil gezocht in de zaal om de spieren soepel te houden. Wel goed nieuws van de ziekenboeg: Nic Mertens, Dave Martens en Stijn Koyen kunnen stilaan terug aan voetballen denken! De eerste wedstrijd na de lange verplichte rust ging door op het veld van FC Kessel, een ploeg uit de staart van het klassement. Niet onderschatten echter! In de heenwedstrijd walste Meerle met 9-1 cijfers over het moedige Kessel heen en men keek benieuwd uit naar deze confrontatie. De eerste helft een duidelijk vlotter KFC, maar de mogelijkheden werden te weinig benut. Rond het halfuur wist Christian Vissers een vrijschop onberispelijk binnen te draaien en men dacht dat de ban gebroken was. Er boden zich nog meer kansen aan, maar de ruststand was 0-1! Na de koffie een explosieve start van de bezoekers en binnen de minuut 0-2 via Stijn Mertens. Groenwit wilde meer en Jeroen Verbreuken dikte aan

Wedstrijden

Zondag 6 februari 15.00 uur KFC Pulle – KFC Meerle Zondag 13 februari 15.00 uur KFC Meerle – Pulderbos Zaterdag 19 februari 19.30 uur Dosko – KFC Meerle Zondag 27 februari 15.00 uur KFC Meerle - Massenhoven

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

info@bfdg.be www.bfdg.be

184

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 57

57

20-1-2011 14:19:08


sport

KVNA Wortel In Wechelderzande gingen we na 45 minuten met 0-0 rusten. Wortel was licht de meerdere. Er waren voor beide doelen weinig kansen. Om goed te zijn werden er te veel onnauwkeurige voorzetten getrapt. Direct na de pauze werd het 0-2 na twee voor fouten op Maarten Adriaensen en Raf Tilburgs twee betwistbare strafschoppen. Deze werden respectievelijk door Raf Tilburgs en Hans Van De Mierop omgezet. De scheidsrechter stuurde hierbij een plaatselijke speler voor protest van het veld. De laag geklasseerd thuisploeg staat echt op de plaats waar de klappen vallen. Wortel begon nu veel vlotter te voetballen en de kansen stapelden zich op. Het werd nog 0-4. Maarten Adriaensen kopte een voorzet van Benji Broere in en Steve Goffa was op pass van Hans Van De Mierop de doelman te vlug af. We onthouden van deze wedstrijd vooral het vlottere spel in de tweede speelhelft.

Door bos en veld - Jubileumtocht 6 februari Van begin oktober tot einde februari mag je wel van een topperiode spreken voor de sportievelingen, die zich willen willen uitleven in de her en der georganiseerde veldtoertochten, die voorbehouden zijn voor mensen die van de natuur houden en die ook vanzelfsprekend eerbiedigen. Geen snelheidsraces voor de meesten, wel een uitdaging voor de sterksten. “De Hoogstraatse Wielertoeristen” hebben dit jaar op zondag 6 februari 2011 met vertrek tussen 08.00 en 10.00 uur, wel degelijk iets te vieren en men mag gerust van een jubileumeditie spreken: voor de 20ste maal reeds staat de club garant voor dit winters evenement waarin jong en oud, klein en groot, mager en corpulent zich van hun sportieve kant willen en kunnen tonen. Het parcours (43 km, 26 km en een kidstoer van 17 km) heeft in vergelijking met vorige uitgaven weinig wijzigingen ondergaan. Moet ook niet! Goede wijn hoeft geen krans! Vanuit het Klein Seminarie zet

men koers naar fiets- en wandelparadijs Wortel Kolonie. Hier zijn wel enkele langere dreven omgeruild voor een aantal technische stukken in de omgeving van Staakheuvel. Ook de bossen van Mariaveld, Heerle’s Hof, Blauwbossen en Gouverneursbossen worden traditioneel onder de wielen geschoven. Kortom een afwisselende omloop met brede en smalle veldwegels, single tracks doorheen de bossen en af en toe een stuk verharde weg om eventjes adem te halen. “De Hoogstraatse Wielertoeristen” houden hun traditie hoog: piekfijne organisatie, uitgebreide parking, geen wachttijden bij de inschrijving, perfecte afpijling onderweg, verzorgde bevoorrading, fietsreiniging, douches en last but not least…de après-fietsbar! Wat wil je nog meer! Info: Louis Adams (03 314 42 02), Jef Geerts (03 314 56 14), Werner Wouters (04 75 49 12 35), www.hwt.be (rel)

De bezoekers uit Pulle begonnen met vlot samenspel. Wortel vond daar geen oplossing voor en Pulle profiteerde van een enorme blunder in onze verdediging om de stand te openen. De thuisploeg speelde dan enorm veel kansen bij elkaar, maar de supporters moesten wachten tot vlak voor de rust. Maarten Adriaensen hield de bal goed aan de voet en klopte tegenvoets de doelman. Direct na de rust scoorde Maarten een gelijkaardig doelpunt. De bezoekers gingen nu op zoek naar de gelijkmaker, maar speelden weinig of geen kansen bij elkaar. Wortel vergat te voetballen en dacht enkel aan verdedigen In de 75e minuut maakte Pulle dan na een betwistbare vrijschop gelijk. Iedereen had zich met een gelijkspel verzoend tot in de allerlaatste minuut een sterk spelende Raf Tilburgs met een sublieme doorsteekpas Benji Broere alleen voor doel bracht. ( 3-2 ) Qua spel waren de ploegen elkaar waard, maar qua kansen won Wortel ruim verdiend.

Z c d v e N A H w z g a v S o

Zondag 30 januari 14.30u KVNA Wortel – Meerle Zondag 6 februari 15.00u Massenhoven - KVNA Wortel Zondag 13 februari 15.00u KVNA Wortel – Exc. Kessel Zondag 20 februari 15.00u KVNA Wortel - Westmalle Zondag 27 februari 15.00u Halle - KVNA Wortel. (frbr)

T d d w i m 3 d v g

Ken uw buren, ken uw dorp

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 58

S

J l z m h e s s d e B s h

De wedstrijden

58

D z z e o d v c 2 b d d n b K

20-1-2011 14:19:08


sport

Cyclocross - Belgische driekleur bij de Beloften voor Joeri Adams

l n n

Dat het veldrijden vooral in Vlaanderen hoge toppen scheert is ongetwijfeld te danken aan het feit dat het Belgische crosswereldje zich vooral in Vlaanderen afspeelt. Ook internationaal staan er wel interessante wedstrijden op het programma en de Trofee Gazet van Antwerpen, Superprestige, Wereldbeker en zeker niet te vergeten de wekelijkse TV-utizendingen hebben cyclocross tot een heuse hype omgetoverd.

n r e n

Duizenden en duizenden mensen verdringen zich rond de circuits, niet alleen voor de cross zelf, maar ook voor de ongedwongen sfeer die er rond dit gebeuren gecreëerd wordt. Ook bij ons hebben we iemand die van wanten weet in deze discipline. Joeri Adams uit Minderhout veroverde op 9 januari jl. de nationale trui in de categorie Beloften, renners tot en met 22 jaar. De 21-jarige laatstejaarsbelofte kende dit seizoen al bijzonder veel pech in de vorm van lekke banden, mechanische defecten en valpartijen, zodat dit nog maar zijn tweede overwinning betekende naast een aantal ereplaatsen. De eerste zegepalm behaalde hij ook in een zware wedstrijd op de Koppenberg in Oudenaarde.

n e , t

s 2

Superbenen In de titelstrijd op Linkeroever Antwerpen wilde Joeri echt een periode van pech en ontgoocheling naar de archieven rijden en hij had er zijn zinnen op gezet. De benen voelden super aan, maar een lekke band gooide toch weer roet in het eten en halfweg de wedstrijd keek hij tegen een achterstand aan van 25 sec. op de voornaamste favorieten. Weer een maat voor niets? Toch slaagde hij er in voor het ingaan van de laatste doortocht terug bij de koplopers aan te sluiten en samen met de 19-jarige topfavoriet Wietse Bosmans ging het richting finish. Niet met deze snelle kerel naar de meet, moet Joeri gedacht hebben en de zware zandstrook zorgde dan ook

Het podium met Wietse Bosmans (2de), Joeri Adams (1ste) en Kevin Eeckhout (3de) voor de afscheiding, alhoewel zand toch niet zijn geliefkoosd terrein uitmaakt. Een voordeel was zeker dat de zandstroken er niet zo technisch bijlagen, zodat het met de macht moest gebeuren en daarvan wist de Minderhoutenaar te profiteren om afgescheiden de finish te bereiken. Alle ontgoocheling werd netjes afgewassen en weggespoeld. Zijn broer Jens eindigde op een tiende plaats met een achterstand van 1min.17sec. en Niels Koyen finishte als 24ste op 4 min.14sec.!

De eerste titel is dit niet voor Joeri. Op 8 januari 2005 kroonde hij zich tot Belgisch kampioen bij de Nieuwelingen en op 27 januari 2007 vindt men hem terug met een wereldtrui bij de Juniores op het circuit van Hooglede-Gits. Ook aan de toekomst moest gedacht worden en vanaf maart ruilt hij het Rabobank Continental Team in voor Telenet-Fidea en kiest hij voor een profstatuut, zodat zijn Belgische driekleur nog alleen in de februariwedstrijden zal te bewonderen zijn. (rel)

Cyclocross - Superprestige in de Blauwbossen Zondag 6 februari 2011 zijn alle ogen in het crosswereldje weer gericht op Hoogstraten waar de 7de manche van de Superprestige doorgang zal vinden en dit in de Minderhoutse Blauwbossen in een organisatie van “De Hoogstraatse Spurters”. Na Ruddervoorde, Zonhoven, Hamme-Zogge, Asper-Gavere, Gieten (Ned.), Diegem treedt Hoogstraten als gastheer op en in de allerlaatste wedstrijd op zondag 12 februari in Middelkerke zal beslist worden wie er met de meeste centjes gaat lopen. Op dit ogenblik prijkt Sven Nys nog aan de kop van het klassement met 17 punten voorsprong op Kevin Pauwels, 18 op Zdenek Stybar en 21 op Niels Albert. Dat Nys zijn zinnen op dit klassement gezet heeft, kan je wel raden. Toch liggen zijn concurrenten op vinkenslag om de koppositie bij eventueel falen van de leider in dank over te nemen. “De Hoogstraatse Spurters” weten wat organiseren betekent, dat heeft men in het verleden al ten overvloede bewezen. Een mooie en zeer gevarieerde omloop van ongeveer 3 km met tal van natuurlijke hindernissen wordt de renners aangeboden. Naast de Superprestige voor de Eliterenners komen ook de nieuwelingen, juniores en de beloften aan hun trekken.

Minderhoutenaar en Belgisch kampioen bij de beloften Joeri Adams prijkt momenteel in de Trofee Gazet van Antwerpen aan de leiding, in de Wereldbeker op de 7de plaats en in de Superprestige voor beloften op een 3de stek. Van hem verwachten zijn supporters zeker een knalprestatie. Veel tegenstand wordt alleszins verwacht van Lars van der Haar, Jim Aernouts, Vincent Bastaens en Wietse Bosmans. Ook Jens Adams zal zeker aan de start verschijnen. Bij de Eliterenners wordt het zeker weer genieten van het duel tussen Sven Nys , Niels Albert, Zdenek Stybar, Bart Wellens en Kevin Pauwels. Dus weer een cyclocrosszondag om naar uit te kijken en voor de thuisblijvers is er altijd nog VT4, waarop je de wedstrijd live kan volgen. De voornaamste deelnemers in de categorie Elite: Belgisch kampioen Niels Albert, Sven Nys, Klaas Vantornout, Bart Wellens, Kevin Pauwels, Bart Aertnouts, Tom Meeusen en nog een aantal Belgische subtoppers, Zdenek Stybar (Ts.), Mariuz Gil (Pol.), Philippe Walsleben (D), Enrico Franzoi (It.), Robert Gavenda (Slow.), Thijs Al (Ned.), Gerben De Kneght (Ned.), Thys Van Amerongen (Ned.), Eddy Van Yzendoorn (Ned.), Jonathan Page (USA). (rel)

Programma 11.00 uur 12.00 uur 13.30 uur 15.00 uur

Nieuwelingen Juniores internationaal Beloften Elite

Jens Adams, jongere broer van Joeri, wil in de Blauwbossen zeker van zich laten spreken

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 59

59

20-1-2011 14:19:09


sport

Badmintonclub Hoogstraten doet het niet slecht…! Twee jaar geleden kwam de vraag van een aantal recreatieve badmintonspelers om zich ook te meten in de competitieve badmintonwereld. Na wat wikken en wegen zette de club dan toch de grote stap. Tijd dus om een balans op te maken, voorlopig enkel nog van de 1ste Heren ploeg van Badmintonclub Hoogstraten vzw aan de hand van een gesprek met kapitein Steven Janssen. DHM: De meesten onder ons kennen badminton als het “rustig een plastic pluimpje naar elkaar slaan op het strand”. Laten we beginnen met een beeld te scheppen van wat competitief badminton is. Steven: De competitie badminton is eigenlijk net het omgekeerde van wat je daar aanhaalt. Het is alles behalve rustig, het is niet met een plastic pluimpje maar met een veren shuttle en toch ook niet op het strand maar in een gereglementeerde sporthal die aan verschillende normen moet voldoen… Onze herenploeg bestaat uit (op papier) 4 kernspelers en daarbij nog een 4-tal reserve spelers die, telkens er een ontmoeting met een andere club is, acht wedstrijden moeten volbrengen. Dat zijn elke keer 4 enkel- en 4 dubbelpartijen. Doel: als ploeg de meeste wedstrijden winnen en op het einde van het seizoen de meeste ontmoetingen gewonnen hebben. DHM: En lukt dat al, na zo’n korte periode?? Steven: Ik moet zeggen dat we gelukkig het eerste seizoen achter de rug hebben. Een 1ste jaar is natuurlijk altijd moeilijk omdat je niet weet wat je te wachten staat en het was een seizoen waarbij we als ploeg nog hard naar elkaar toe moesten groeien. Met als gevolg dat de resultaten niet goed waren maar het geleverde spel van m’n spelers en mezelf kan ik alleen maar aanmoedigen en we moesten het goede eruit halen om zo verder te bouwen naar een (hopelijk) beloftevolle toekomst. Dat is ook gebeurd. Want op het einde van het seizoen hebben we een paar keer samen gezeten, de ploeg een beetje aangepast, een paar nieuwe spelers aangetrokken, trainingsschema’s klaargestoomd voor het nieuwe seizoen en uiteraard veel oefenen hé. DHM: Loont dat dan ook in het nieuwe seizoen? Ik kan me voorstellen dat na een serieuze opdoffer tijdens het 1ste seizoen de zin ver te zoeken is? Steven: En dit loont!! We hadden voor de start van het 1ste jaar gezegd dat het resultaat er nog niet moest zijn. We hadden de ambitie om goed te badmintonnen, veel bij te leren en ons te amuseren met een serieuze inspanning. Dit was gelukt als we de balans op maakten op het einde van het seizoen dus was ook snel beslist dat we verder gingen en dat er dit jaar wel een beter resultaat moest zijn. Dus zo gezegd en zo gedaan staan we nu na ongeveer ¾ van het seizoen op een mooie 2de plaats op 2 punten van een gedeelde leider. Hierbij moet gezegd worden dat we dit seizoen nog geen enkele ontmoeting verloren hebben!! Er is éénmaal een 8-0 forfaitscore ingediend in ons nadeel omdat we niet aanwezig konden zijn op de gewenste datum door verschillende om-

60

standigheden en het toeval dat het net tegen de 1ste in het klassement was, anders zag het daar bovenaan in de reeks misschien wel anders uit. Maar dat zijn vijgen na Pasen natuurlijk. DHM: Zijn de ambities voor dit seizoen dan ingelost of wat volgt er nog voor de komende wedstrijden? Steven: Voor ons is het seizoen al geslaagd omdat we uiteraard heel blij zijn dat we bovenaan het klassement meedoen en het andere ploegen lastig maken. Maar een echte sportman speelt natuurlijk om te winnen dus we moeten er voor blijven gaan en een 1ste plaats ligt binnen hand bereik en is toch ook wel ons doel. Moest dit niet lukken mogen we het hoofd niet laten hangen en weten we wat ons te doen staat volgend seizoen. DHM: En wat is de taak van een kapitein? Zoals bij het voetbal bij de scheidsrechter komen om kop of munt kiezen? Of wat verstaan we daar onder? Steven: Ik krijg ongeveer 1 maand voor de start van de competitie de data dat we moeten spelen. Deze worden snel medegedeeld aan de spelers van de ploeg en zij bekijken of ze al dan niet kunnen. Als ik op een bepaalde datum geen volledige ploeg kan samenstellen vraag ik de tegenpartij om te wisselen en nadien word dit door gegeven aan de VBL (Vlaamse Badminton Liga). Bij elke ontmoeting moet ik gaan bepalen wie er mee gaat doen, wie ik samen opstel voor de dubbelwedstrijden, in welke volgorde de enkelspelen gaan plaatsvinden en uiteraard controle op het invullen van de juiste scores. En ik kan je beloven dat er heel wat getallen op de revue passeren tijdens zo’n ontmoeting. Nadien moet ik thuis op de computer nog de scores invullen en doorgeven aan de bond. Het moeilijkste is om het juiste evenwicht te vinden in de opstelling. Je wil iedereen voldoende aan bod laten komen en ook nog de ‘sterkste’ ploeg opstellen maar de ene keer kan die niet, de keer daar op heeft die iets aan de hand en de volgende keer is die gekwetst… Je moet telkens wel 4 personen hebben natuurlijk. DHM: Hoe is het verder gesteld met het niveau van de club? Steven: We zijn eigenlijk met een bepaald aantal personen gestart met de competitie omdat we ons binnen de club niet meer konden verbeteren. We spelen zeer graag binnen ons eigen clubverband maar je leert zelf meer tegen andere tegenstanders die ook een goed niveau halen. We zijn binnen de club met een groot aantal leden die toch een betrekkelijk goed niveau halen maar eerder spelen voor spel & plezier. Die keuze moet je aanvaar-

den en zo stel je iedereen tevreden hé. Er spelen ook nog leden in de competitie mee maar dan in de gemengde afdeling (minimum 2 vrouwen en 2 heren per ploeg). Daar hebben we ook een ploeg die het zeer goed doet en momenteel de leiding deelt met 3 andere ploegen dus ook daar is het best spannend. DHM: Je sprak daarstraks over een beter trainingsschema en over veel oefenen. Hoe moeten we dat inschatten? Doe je thuis oefeningen, ga je vier keer per week lopen, of hoe zit dit? Steven: Sinds een korte tijd kunnen we als club met trots melden dat we 8! gediplomeerde trainers hebben en dus ook degelijke training kunnen organiseren voor de competitiespelers. We proberen uiteraard eerst bij iedereen de juiste techniek aangeleerd te krijgen en dan komt het er op aan veel en vaak te oefenen. Het voetenwerk en een juiste techniek in de slag zijn zowat het belangrijkste voor badminton. Eens je daar mee wegbent kun je zelf gaan werken op het gevarieerd slaan en het spel uit te spelen door je tegenstander te laten werken. Een goede conditie is uiteraard ook wel van belang want je speelt tijdens een ontmoeting toch wel 4 partijen die elk ongeveer een half uurtje duren, reken maar uit en dan weet je dat het zwaarder is dan de meeste mensen denken. Als je dan weet dat ongeveer om de 1,5 seconden de pluim word geraakt kun je wel inbeelden dat het snel en hard gaat. DHM: En beginnende spelers? We spreken hier enkel over competitie maar als je van 0 moet beginnen, past dit in de club? Steven: Ik zei net dat er 8 gediplomeerde trainers rondlopen dus kun je er ook vanuit gaan dat ook de beginnende mensen aan bod komen. We organiseren dus 2 maal per jaar lessen voor beginnende badmintonners waar ze de basisslagen en het basisvoetenwerk uitgelegd krijgen. Na deze lessen kun ze onderling veel oefenen en hun spel verbeteren. En dan kan men in de toekomst ook gerust mee trainen en lessen volgen op competitief niveau hé. Er moet gewerkt worden aan de opvolging voor de huidige competitiespelers. We kunnen gerust nog wel wat jaartjes mee maar het begint allemaal met een goede basis en daar kunnen we nu aan werken om zo met de toekomst meerdere spelers hun niveau omhoog te werken. Het is natuurlijk niet zo dat iedereen die komt spelen ook verplicht is om lessen te nemen en om competitie te gaan spelen. Als men voor zijn plezier komt en recreatief onderling wil spelen moet dit ook kunnen maar raden we hen toch aan om eerst de korte initiatie lessen te volgen. Anders ga je vanaf het begin al achter de feiten lopen en ga je het minder graag doen na verloop van tijd.

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 60

20-1-2011 14:19:09


n n

e r

n , ? b e e t t r

sport DHM: Speel je zelf ook nog binnen de club of is het enkel competitie dat je doet? Steven: Oefening baart kunst dus ik speel zelfs nog heel graag gewoon binnen clubverband. Daar kun je dan nog kiezen of je wedstrijdjes gaat spelen tegen andere competitiespelers of dat je recreatieve mensen gaat uitdagen. Dit kunnen soms ook harde wedstrijden zijn want zoals al gezegd zijn er nog voldoende mensen met een aanzienlijk niveau maar die het liefst recreatief spelen. Daarenboven organiseren we als club ook 5x per seizoen een tornooitje binnen de club. Hier nemen toch telkens een 40 à 50 mensen aan deel en zo speel je ook bij regelmaat tegen andere mensen hé. Hierbij word met de reeksindeling wel rekening gehouden met het niveau van de deelnemers. DHM: En verder, wordt er verder nog wat gedaan voor de leden van de club? Steven: Ik moet zeggen dat we een zeer complete club zijn. We organiseren lessen voor de allerkleinsten (tussen 6 en 9) onder ons. Dit onder de vorm van minibad waar we hen de eerste regeltjes leren kennen, de eerste kennismaking met de shuttle en racket, en al spelende bouwen we verder. Daarnaast zijn er wekelijks lessen voor de jeugd tussen 9 en 16 waar we dan verder werken aan het gewenste niveau. En dan hebben we de

volwassenen waar we ook een groot aanbod voor hebben. Lessen voor beginners, lessen voor competitie, vrij spel, verschillende tornooien binnen de club, men kan deelnemen aan tornooien buiten de club. Het publiek is ook gevarieerd van meisjes van 16 tot vrouwen van een gezegende leeftijd alsook van jongens van 16 tot ergens boven de pensioenleeftijd. Onze tornooien zijn ook altijd aangekleed naargelang het tijdstip in het jaar dit valt. Zo hebben we binnenkort onze bekende (of beter beruchte) ‘jenevercup’ waarbij een lekker glaasje en een hapje niet mag ontbreken. Elk jaar komt ook onze barbecue terug tevoorschijn en nieuw sinds dit jaar is ook een heuse Familiequiz (dit jaar op 11 maart 2010). Dus ik denk dat we trots mogen zijn op ons aanbod. (sj/fh).

Tijs Van Hoek ...

Meer info: www.bchoogstraten.be of email naar badmintonclub@bchoogstraten.be (fh)

e e

k t e m e

n 0

s

n e l

e e t

t . t m t m s n

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 61

61

20-1-2011 14:19:09


SPORT

Kampioenen van De Snelvlucht en de De Noordhoek MEER / HOOGSTRATEN - Op 8 januari werden de kampioenen van “De Snelvlucht” Meer en die van het samenspel “De Noordhoek”, dat zijn de duivenliefhebbers van groot Hoogstraten gehuldigd. Natuurlijk moesten de kampioenen vereeuwigd worden op de foto. Bij ‘De Snelvlucht” Meer herkennen we op de foto onderaan: Marcel Kinschots (kampioen jonge Noyon), René Van Aperen en dochter (kampioen jaarse Noyon en kampioen 1ste getekende oude Noyon), Angelo Roelen (kampioen 1ste getekende jaarse Quievrain en winnaar Najaarscriterium). Boven zien we voorzitter Rik Martens Rik, Gerard Herrijgers (kampioen 1ste getekende oude Quievrain), Henri Pemen (kampioen jonge Quievrain), Jos Brosens Jos (kampioen 1ste getekende jonge Noyon, kampioen oude Noyon, algemeen kampioen Noyon, koning kampioen 2010), Jef Haest (kampioen oude Quievrain, kampioen jaarse Quievrain, kampioen 1ste getekende jonge Quievrain en algemeen kampioen Quievrain), Jos Van Aelst (kampioen 2 getekende oude Noyon), Ludo Aerts (tandemlid met René Van Aperen). Bij “De Noordhoek” herkennen we onderaan Francis Jansen (kampioen 1ste getekende oude Noyon), René Van Aperen Renè en dochter (kampioen jaarse Noyon), Angelo Roelen (kampioen 1ste getekende jaarse Quievrain) Bovenaan zien we Henri Pemen (kampioen jonge Quievrain), Jan Brosens (kampioen 1ste getekende jaarse Noyon), Karel Aerts Karel (algemeen kampioen Noyon, koning kampioen 2010 en winnaar najaarscriterium), Marcel Kinschots (kampioen jonge Noyon), Jos Brosens (kampioen 1ste getekende jonge Noyon), Jef Haest kampioen oude Quievrain, kampioen jaarse Quievrain, kampioen 1ste getekende jonge Quievrain en algemeen kampioen Quievrain), Ludo Aerts (tandemlid met Van Aperen René) en voorzitter Rik Martens. Stanny Laurijssen Stanny (kampioen oude Noyon) en Harry en Wim Jansen Harry (kampioen 1ste en 2de getekende Quievrain) waren niet aanwezig.. Ten slotte was er nog de prijs burgemeester Van Aperen.Die ging bij de oude duiven naar Marcel Stoffels, Harry en Wim Jansen en Francis Jansen. Bij de Jaarse duiven naar Jef Haest, Marcel Schrauwen en Francis Jansen en bij de jonge duiven naar Jef Haest, Antoon en Dirk Brosens. en Stanny Laurijssen (fh)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES 62

De snelvlucht

De Noordhoek

Kloosterrun MEER – Zondag 13 maart organiseert Meetria de eerste Kloosterrun met vertrek en aankomst aan het klooster in de Donkstraat. Om 10.30 uur start voor de kinderen tot en met 12 jaar voor een loop van 500 meter of 1 km en om 11 uur start voor iedereen voor een loop van 3, 6 of 9 km. Na aankomst zijn er douches voorzien voor de deelnemers. Inschrijven kan op de dag zelf in de parochiezaal naast het klooster. Hier kan men ook een drankje gebruiken dankzij de fanfare St.-Rosalia. Alle sportievelingen en supporters zijn welkom. Verdere informatie vind je via www.meetria.be (AM)

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 62

20-1-2011 14:19:13


JONG GEZEGD

SARAH ZEGT Sarah De Wilde (24) is vorig jaar afgestudeerd als fotografe. Ze vervolgde haar opleiding met een studie Grafisch Ontwerp, waarin ze afgelopen januari ook is afgestudeerd. Ze vertelt het verhaal van twee pratende boterhammen.

Als boterhammen konden praten, dan zouden ze het ongetwijfeld hebben over horloges en reizen. Dat eerste omdat ze geen polsen hebben en boterhammen van nature uit heel nieuwsgierig zijn. En dat tweede omdat boterhammen jammer genoeg niet verder reizen dan van de broodzak naar één of ander goedkoop, leeg, saai, wit bord. Op een lentefrisse zondagmorgen tussen de verse pistolets en croissants, lagen twee mooie welgevormde Hoogstraatse boterhammetjes. “Hoe zou het zijn om aan een zwembad te liggen tussen de palmbomen?” vroeg de één. “Goh, wat een moeilijke vraag,” dacht de andere; “Het lijkt me wel tof eigenlijk. Al heb ik zeer gevoelige graantjes die niet tegen zonlicht kunnen, dus het zou ook weleens kunnen tegenvallen.” Het andere boterhammetje verlegde zich. On-

der zijn rug lag immers een vervelende croissant te woelen. “Seg, vervelende croissant, hou nu eens op met woelen. Ik word er gek van.” De croissant in kwestie voelde zich blijkbaar niet aangesproken. Hij gaf geen krimp. “Hela, het is tegen u, hé!” riep de andere boterham kordaat. Het driehoekig bruine baksel slaakte een diepe zucht. Zijn buik was een beetje te hard doorbakken en zijn korstje gaf pelletjes af. “Het is de schuld van die idiote koffiekoek naast mij, die zit constant aan zijn rozijnen te krabben.” De koffiekoek had dit gehoord en vond het nu ook welletjes geweest; “Seg, als ik aan mijn rozijnen wil krabben, dan doe ik dat. Daar hoef ik uw toestemming niet voor te vragen.” “Wel als je heel de tijd met uw bladerdeegachterste tegen mijn buik botst!”

“Leg uw buik dan ergens anders, dikzak!” “Wie zit er hier vol pudding? Papzak!” Hoewel de scheldwoorden nog weerklonken in de achtergrond, zetten de boterhammen hun gesprek verder. “Naar het schijnt, is de zon als een oven. Ze bruint en geeft warme stralen af. Ik zie me daar al liggen in een hangmat tussen de palmbomen aan het zwembad met een lekkere cocktail en een mp3 in mijn oren.” “Maar je hebt geen oren!” “Da’s een futiliteit. Ik heb wel een mp3.” “Toegegeven, je kan inderdaad wel een kleurtje gebrui...”

Karel Boomstraat 32/1, te Hoogstraten zodat hij een boekenbon mag verwachten. Over de tweede prijswinnaar moest weer het lot beslissen. Hoe we dat doen is voor ons een weet en voor jullie een raadsel, maar deze maal viel dat lot op: Versmissen Francine, Koeistraat10/A in 2322 Minderhout. Dus proficiat Francine. En voor de anderen: blijven deelnemen.

Opgave deze maand

Toen werd hun gesprek koelbloedig beëindigd door een dodelijke hap in het bleekste boterhamlijfje. En uit de mond van een Hoogstraatse boterham is nooit nog één woord vernomen. (sdw)

Kopje van de maand Wie zichzelf herkent in het cirkeltje op de foto stuurt voor de 10de van de maand een kaartje naar De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of een mailtje aan kopje@ demaand.be (zie ook www.demaand.be). Hij of zij is daarmee winnaar van een boekenbon ter waarde van € 12,5 van Standaard boekhandel in Hoogstraten. Wie het kopje ook herkent mag ook een kaartje of mailtje sturen. Zij komen, bij lottrekking door een onschuldige hand, ook in aanmerking voor een boekenbon ter waarde van € 12,50. Die wij nota bene naar uw eigenste adres opsturen, of in de bus komen steken, als het niet te ver is.

Opgave vorige maand Het juweeltje van vorige maand leverde toch wel wat leuke reacties op. Sommigen zaten er glad naast anderen zaten er boenk op. Op zijn minst was het een schot in de roos. (anders zou deze foto er niet geweest zijn). Flor Schellekens (Den Tram) vuurde het schot af, ergens begin jaren zestig van vorige eeuw, terwijl Wim Bruyndonckx, Jef Huet en Jan Croes verwonderd meekijken en dus ook getrokken werden. Wij omcirkelden (toevallig) het kopje van Wim Bruyndonckx,

Boterhammen met choco of met korreltjes zijn duidelijk het lekkerste dat er is. Vooral tijdens een ochtend op kamp of op weekend. Als er dan nog een boekenbon aan vast hangt zal die boterham nog dubbel zo goed smaken. Maar voor wie? (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 63

63

20-1-2011 14:19:14


LEZERS SCHRIJVEN

Anonieme brieven worden geweerd. De redactie neemt het recht lezersbrieven in te korten.

Leraar in Brazilië

Wielertoeristen Vooraf: In onze rubriek Ook dat nog, waarin we nieuwtjes uit de geschreven pers verkort weergeven, verscheen volgende passage: - Zestien wielertoeristen krijgen het op de Loenhoutseweg aan de stok met een automobilist. De chauffeur draait zijn raam open, toont een kaartje van ambulancier en eist dat de wielertoeristen op het fietspad gaan rijden. Vervolgens duwt hij met zijn auto enkele fietsers in de berm, gaat pal voor de groep rijden en gaat dan plots remmen. Eén van de renners komt tegen de achterruit van de wagen terecht. De wielrenners beletten dat de man kan doorrijden en verwittigen de politie die een proces opstelt.Hoewel er geen namen worden genoemd, voelt E.B. uit Hoogstraten zich verongelijkt. Beste, Ik las in ‘Ook dat nog’ een eenzijdige verklaring aan mijn adres. Het betreft de zestien wielertoeristen op de Loenhoutseweg. Ten eerste laten zij doorschijnen dat zij mij staande hebben gehouden. Niets is minder waar; ikzelf heb de politie gebeld. Dit valt eenvoudig te bewijzen via de oproepen aan 101 welke zes maanden worden bijgehouden als bewijs. Dus het feit dat ze laten doorschemeren dat ik vluchtmisdrijf wou plegen is totaal ongegrond en berust op volledige leugens. Ten tweede staat er nergens vermeld dat de snelheid reeds zo verminderd was dat de remafstand van mijn auto geen meter bedraagt. Met andere woorden hoeveel tijd hebben zij gehad om zich in veiligheid te brengen. Als je weet dat toeristen gemiddeld dertig rijden en ik eerst al sneller moet om hen in te halen. Dus ja, ze reden te kort op de auto en konden niet stoppen door hun eigen toedoen. Ten derde verklaren zij aan de politie dat ze op de rijbaan reden omdat er bloembakken op het fietspad staan; waar staan er bloembakken op dit fietspad? Dit kan iedereen constateren. Ten vierde werden zij niet de berm in gedrukt maar op het fietspad gedrukt want dit ligt op deze plaats vast naast de rijweg. Ten vijfde staat nergens de algemene houding van wielertoeristen vermeld. Als je achter hen hangt op smalle wegen zullen zij nooit plaats maken om de achterliggende auto door te laten. Hier houdt men geen rekening met brandweerlui, ambulanciers, dokters in een gewoon personenvoertuig maar misschien toch opgeroepen voor een dringende situatie. Niemand heeft het recht de weg te blokkeren. Zeker zij niet. Hiervoor dienen zij een aanvraag te doen bij de gemeente die dit beslist op de gemeenteraad. […] Als je hen op deze kleine wegen tegenkomt als tegenligger vinden zij dat de automobilist van

64

de weg moet omdat zij er zijn. Als de automobilist dit ziet aankomen en gewoon stopt op de rijbaan en blijft stilstaan slaan ze de spiegel van de auto. Dit is ook een eigen ervaring Die ik heb ondergaan, maar heeft nooit ergens ingestaan. Misschien ontwikkelen ze door zulke situaties de houding van automobilisten tegenover hen als wielertoerist. Kijk op zondagmorgen eens op de Vrijheid hoeveel wielertoeristen in groep zijn en het fietspad weigeren te gebruiken. […] Neem daarbij dat wij vroeger leerden, om ons rijbewijs te halen, dat zij van een volgwagen voorzien moeten worden. Wetten veranderen zomaar zonder dat automobilisten op de hoogte worden gebracht dus hier is de Staat schuldig in. Ook de laksheid van de Hoogstraatse politie dient onderschreven te worden. Zij reageren niet op zulke zaken. Kijk maar hoeveel mensen het verbodsbord in de Moerstraat negeren. Hier wordt niets aan gedaan. Maar rijdt geen 51 waar 50 mag want dan hebben ze u. Staat dat verbodsbord er ook niet voor de veiligheid? Nu ik toch bezig ben, de voorrang van rechts in de Hinnenboom, Katelijnestraat, Tinnenpotstraat, Minderhoutsestraat, wordt steevast genegeerd. Controle hierop wordt uiteraard niet uitgevoerd, de Hoogstraatse politie werkt pas na de feiten, hierover schreef ik reeds menige brief naar het comité P, de gemeente en de korpschef. De politie hier gaat zich zeker niet bezighouden met deze toeristen want ze zouden er moe van kunnen worden. Ten zesde (en ook nog een leugen) heb ik mezelf niet kenbaar gemaakt als ambulancier. Dit hebben zij ervan gemaakt, niemand heeft de badge van kortbij bekeken, dus het had evenzeer mijn bankkaart kunnen zijn. Ik heb mezelf kenbaar gemaakt met de volgende melding. Hier mijn badge van volksgezondheid, de rest hebben ze er zelf van gemaakt. […] Tevens ben ik ervan overtuigd dat uw journalist betrokken partij was daar ook een artikel in de Gazet van Antwerpen verscheen. Dit maakte me ongelooflijk sterk, want zo wist ik de mensen hun verklaring en kon ik gemakkelijk een tweede verklaring gaan afleggen. Dit omdat zij zich moeiden met mijn verhoor en dit steeds onderbraken. Vandaar dat de politie de tweede verklaring gretig genoteerd heeft. Op deze verklaring heb ik enige zaken gestaafd met bewijzen en dingen die zeer eenvoudig aan te tonen zijn. […]

E.B. (naam en adres bekend - brief ingekort ) Stem ook op onze Webpoll over Wielertoeristen: www.demaand.be

Zoals de meesten onder jullie al weten, ben ik actief lid van Leraars zonder Grenzen (LzG) en als vrijwilliger werkzaam in het zuiden van Brazilië (Paranà). Door de cursussen die ik geef, probeer ik om de arme boeren uit onze streek wat meer informatie te geven in verband met een milieuvriendelijke landbouw. Onze streek ligt namelijk in een waterwingebied die de grootstad Curitiba, moet voorzien van drinkwater. Vanaf 2013 mag er hier dus geen kunstmest of landbouwgif meer gebruikt worden. Voor volgend jaar zijn we volop plannen aan het maken om enkele nieuwe projecten uit te werken. Het eerste is een project in de (armen)wijk Parolin. Hier zijn de krotten afgebroken en hebben de mensen een huisje kunnen kopen met de hulp van het stadsbestuur. Hiervoor hebben wij de cursus stadstuinieren al op punt gezet. Een tweede project dat op het lijstje staat is hulp in een opvangcentrum voor drugverslaafden met een afdeling van mensen die (bijna) klaar zijn om terug naar huis te keren. Een derde project is het opkweken en verdelen van een speciale soort plant waarvan de bladeren én bloemen eetbaar zijn. Als we de middelen bijeenkrijgen kunnen we beginnen met de teelt en de planten gaan verdelen. Dit zal een grote hulp zijn voor de gezinnen met kinderen die aan bloedarmoede lijden. Samen met de planten verdelen we ook de nodige recepten zodat de ouders weten wat ze er mee kunnen doen. Om deze projecten te kunnen uitvoeren zijn we echter zeer dringend op zoek naar sponsors. Misschien is er wel een school of vereniging bereid om een sponsortocht of iets dergelijks te organiseren om één van deze projecten te helpen verwezenlijken. Of zijn er mensen bereid om bij het gemeentebestuur de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) ons project te gaan voorstellen en verdedigen. Zonder deze hulp is het voor ons echt niet mogelijk om op al de vragen in te gaan. Natuurlijk zijn alle mogelijke giften welkom. Giften die gestort worden via ‘Leraars zonder Grenzen’ (zie www.lzg.be voor het juiste rekeningnummer) zijn aftrekbaar van de belastingen. Wel in de mededeling vermelden: “TERRA VIVA”. Wij danken iedereen die wil meedenken en meewerken om een actie te organiseren. Opbrengsten kunnen ook gestort worden op onze speciale rekening 743-0187178-79 (Terra Viva) of via LzG. Veel groeten aan iedereen en alvast bedankt!

Louis Wellens en Ivanete Terribele Centro Ecologico TERRA VIVA Brasil Lzg_brasil@hotmail.com

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 64

20-1-2011 14:19:14

H g v W

N i b l i

N b v r n m a o ( v

D 5 o V s e t

E n m v u

D v b p w n e g m v v e n h v

O g 1 m v b e D m m


s ë r

k

k e j

p

m

n

s

e d t

l

r -

A

e

Het gaat slecht met de natuur in de landbouwgebieden. En dat is natuurlijk ook slecht nieuws voor onze regio, landbouwgebied bij uitstek. Werk aan de winkel dus. Natuurpunt Markvallei begrijpt dat het niet leuk is om zoiets te moeten lezen in een plaatselijk blad als de Hoogstraatse Maand, maar hoopt dat landbouw en beleid er samen met Natuurpunt iets aan willen doen. Naar aanleiding van het einde van het jaar van de biodiversiteit stelde Natuurpunt op het einde van vorig jaar een stand van zaken op voor Vlaanderen. Via www.waarnemingen.be, de website voor natuurwaarnemingen, werden op 2,5 jaar tijd 2 miljoen waarnemingen verzameld. Een eerste analyse daarvan toont dat soorten meer en meer opgesloten geraken in natuurgebieden. Elders (verstedelijkt gebied, landbouwgebied, ...), valt vooral de leegte op. De biodiversiteitscrisis is dramatisch: de laatste 50 jaar verdween de helft van al het leven om ons heen. Hot-spots van biodiversiteit zijn in Vlaanderen beperkt tot de natuurgebieden. Met slechts 3,3% van het grondgebied zijn deze er echter ruim onvoldoende om de biodiversiteit te behouden. Een voldoende groot netwerk van goed beheerde natuurgebieden moet de eerste pijler blijven vormen van het biodiversiteitsbeleid. Natuurpunt vraagt dan ook om sterker in te zetten op de uitbouw van het netwerk aan natuurgebieden. De rest van Vlaanderen blijkt in vergelijking verontrustend leeg aan biodiversiteit. Het landbouwgebied scoort over de hele lijn zwak. Vooral percelen buiten landbouwgebruik (overhoekjes, wegbermen, zonevreemde bossen, …) hebben nog biodiversiteitswaarde, zij het beperkt. Het echte productiegebied (akker, weiland, boomgaard), samen de helft van Vlaanderen, is dramatisch ‘leeg’. Zelfs typische akkervogels zoals veldleeuwerik en kievit zijn er bijna volledig verdwenen. Het landbouwbeleid moet dan ook ernstig bijgestuurd worden om de natuur hier nog enige kans te geven - de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is hiervoor cruciaal. Op de internationale Biodiversiteits-top in Nagoya in oktober 2010 werd beslist dat tegen 2020 17% van het land effectief beschermd en beheerd moet zijn. Alle landbouwgronden, bossen en visserijgebieden moeten tegen 2020 duurzaam beheerd worden, en de impact van vervuiling en vermesting op natuurlijke systemen beperkt. Deze doelstellingen kunnen in Vlaanderen onmogelijk gehaald worden zonder grote bijkomende inspanningen.

Samen de handen uit de mouwen Natuurpunt Markvallei wil helpen om het tij te doen keren. Op beleidsmatig vlak zitten we nu al regelmatig aan tafel in allerhande adviesraden en proberen we mee een natuurvriendelijk beleid op de sporen te zetten. Maar ook op het terrein zijn we actief. Zo proberen we uiteraard natuurgebieden te verwerven en te beheren. Maar tegelijkertijd maken we ook tijd voor monitoring en studie.

Beheerswerkzaamheden Net als de maandelijkse zondagswandelingen gaan we vanaf april van start met maandelijkse beheerswerken in onze natuurgebieden. We zouden die beheerswerkzaamheden zelfs willen uitbreiden naar natuurgebieden die ook geen eigendom van Natuurpunt zijn (Staatsbosbeheer, ANB). Elke derde zaterdag van de maand wordt in principe gewerkt in een natuurgebied. Natuurpunt Markvallei zal hiervoor ook bijkomend materiaal aankopen. Op die manier gaan we naar een beheersteam voor de vallei van het Merkske. Geïnteresseerden die deel willen uitmaken van deze groep houden de agenda in de gaten en kunnen hun namen al opgeven bij Bart Hoeymans (bart.hoeymans@hotmail.com). Eerste afspraak op 16 april 2011!

Op stap om foto’s te maken De fotowerkgroep maakt op 6 februari een uitstap naar de Strijbeekse Heide. De fotowerkgroep maakt regelmatig uitstapjes met een groep fotografen om samen foto’s te nemen. Het is een boeiende ervaring om van elkaar te kunnen leren. Onderwerp van fotografie is natuurlijk de natuur. Op 6 februari wordt de Strijbeekse Heide met winterse landschappen, heidevennetjes, ijsdetails, … het onderwerp van fotografie. Om 9 uur komen geïnteresseerden bijeen aan de kerk in Meerle. Info: Wim Verschraegen (03 314 47 75).

Hier kan je de gratis folder bekomen. Daarnaast kan je er op 6 februari vanaf 14 uur zelf je nestkastje bouwen of kan je zelf je voedertaart maken om de vogels in de tuin extra te verwennen. Iedereen is welkom.

Strijbeekse Heide bis Nadat de fotowerkgroep eerder deze maand al een bezoek bracht aan de Strijbeekse Heide is dit natuurgebied op 13 februari het decor voor de maandelijkse zondagswandeling. Gids Geert Brosens leidt de wandelliefhebbers op een gezapig tempo doorheen de prachtige natuur net over de grens met Meerle en Meersel-Dreef. Het gebied is 600 ha groot en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Zin in een gemoedelijke wandeling met vooral oog voor de natuur? Afspraak om 9 uur aan de kerk in Meerle. Info: Geert Brosens (03 315 06 56)

Naar het dak van Tibet Het lezingenseizoen loopt naar zijn einde toe. Op 18 februari is het de beurt aan Riet en Lut De Strooper. Zij trokken in juli en augustus 2010 naar India. Hoog in de Indische Himalaya ligt ‘Ladakh’, een land van hoge bergpassen, echter ook van klaterende bergstromen en vruchtbare valleien, een land van verrassende contrasten… Een gebied waar rondreizen nog steeds een avontuur is, met steeds wisselende vergezichten en spectaculaire landschappen. Ladakh, ook wel Klein Tibet genoemd, is bovendien de bakermat van een zeer levendige boeddhistische cultuur. De oude gompa’s en heiligdommen werden er beter bewaard dan in het Tibetaanse moederland. Riet en Lut De Stroper tonen met veel passie prachtige beelden van een al even prachtige reis. Om 20 uur begint de voorstelling die zoals naar gewoonte gratis is. Info: Wim Verschraegen (03 314 47 75)

Nog een cursus

Voeren en beloeren Ongetwijfeld hebben heel wat lezers de voorbije maanden flink wat vogelvoeder in de nabijheid van hun woningen neergelegd om de vogels de barre winter door te helpen. Je kreeg er veel getsjilp en gefladder van de meest uiteenlopende vogelsoorten voor terug. Natuurpunt Markvallei maakte voedertaarten die in bezoekerscentrum De Klapekster te koop werden aangeboden. Toeval of niet, terwijl lopen er twee volgeboekte cursussen “Leren kijken naar vogels”. Tijdens het weekend van 5 en 6 februari organiseert Natuurpunt het Vogeltelweekend. Met “Vogels Voeren en Beloeren” brengt de natuurvereniging jaarlijks vele tienduizenden mensen in beweging om het vogelgeweld in de tuin gade te slaan en de vogels te tellen. In bezoekerscentrum De Klapekster kom je er meer over te weten.

De ervaring leert dat we tegenwoordig snel moeten zijn om ons in te schrijven voor een cursus. De cursus “Leren kijken naar Vogels” was twee keer na mekaar op korte tijd volgeboekt. Binnenkort staat weer een cursus op het programma. Deze keer richten we ons op de weidevogels, vogels die het bij ons steeds lastiger krijgen. In de cursus worden 20 soorten weidevogels uitgebreid besproken. De kenmerken worden bestudeerd aan de hand van dia’s en video’s. Naast de geluiden komt ook de levenswijze van deze vogels aan bod. Verder maken we kennis met de problemen waar ze mee te kampen hebben en de mogelijke oplossingen met o.a. weidevogelbescherming. Inschrijven kan je bij Luc Van Dun (luc.van. dun@telenet.be) voor 1 maart. (AO)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 65

65

20-1-2011 14:19:14


agenda

TENTOONSTELLINGEN Tot 27 maart COHERENT, beeldend werk van Luc Dockx en Benjamin Brosens in het Stedelijk museum. Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur.

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be

HOOGSTRATEN

199

Vrijdag 28 januari UITREIKING CULTUURPRIJS 2010 vanaf 20 uur in Le Cirq, met gastoptreden van Flor en Florejan Verschueren. Inkom gratis. Donderdag 3, 10 en 24 februari WIJN PROEVEN, telkens van 20 tot 22 uur in de bib. Deelname 15 euro voor drie avonden

198

Vrijdag 4 en 18 februari DE BOSSEN VAN CASTEL, vertellingen van Sjosfinks. Info

Zondag 30 januari THE WISE FOOLS in ‘een bluesy zondagnamiddag’. Optreden van 16 tot 19 uur in café Toontje Lager.

Zaterdag 5 en zondag 6 februari TENTOONSTELLING HOBBY en CREATIEF in zaal Pax. Zaterdag van 14.30 tot 18 uur, zondag van 10 tot 18 uur. Organisatie en info KWB en KAV 03 314 40 01.

Vrijdag 25 februari TONEELVOORSTELLING “DE BOLERO” van 20 tot 23 uur in zaal Voor Kunst en Volk door ’t Heidebloempje. Info 03 315 83 44.

Maandag 7 februari DORPSRAAD, algemene openbare vergadering om 20 uur in zaal De Welgezinde in het administratief centrum. Zondag 6 februari 20 ste VELDTOERTOCHT van 8 tot 12.30 aan het Klein Seminarie. Deelname 3,50 euro. Organisatie en info Hoogstraatse Wielertoeristen 0474 33 07 15 Zaterdag 12 februari JAARCONCERT FANFARE STE-CATHARINA van 19.30 tot 22.30 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. Inkon 5 euro. Info: 03 314 15 46 Vrijdag 11 februari CINE HORIZON, voorstelling van de film Soul Kitchen om 20.15 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Inkom 2,50 euro Zaterdag 12 en 26 februari DE BOSSEN VAN CASTEL, vertellingen van Sjosfinks. Info Zondag 13 en 27 febrauri LAERMOLEN in werking van 14 tot 16 uur. Maandag 14 februari ORLEANA JAZZBAND met gospelzangeres VIOLETTA om 20 uur in zaal St.-Cecilia. Organisatie Marckriver Jazzclub.

66

Zondag 27 februari TONEELVOORSTELLING “DE BOLERO” van 14 tot 17 uur in zaal Voor Kunst en Volk door ’t Heidebloempje. Info 03 315 83 44. Dinsdag 15 februari LAERMOLEN in werking van 19.30 tot 21.30 uur Zondag 20 februari DORP, voorstelling van Annelies Van Hullebusch, naar aanleiding van 20 jaar Tinello. Voorstellingen om 15 uur, 18.30 uur en 21 uur. Inkom 12 euro. Reservatie en info: 03 314 34 36 Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 februari DERDE WOORDweekeinde van de WOORDafdeling van de Academie voor Muziek en Woord. Info: 014 69 95 39 Zondag 27 februari PANNENKOEKENDAG van 13.30 tot 17.30 uur in zaal Pax. Organisatie en info: KVG 0473 65 80 00. Maandag 28 februari GEMEENTERAAD om 20 uur in de raadzaal van het historisch stadhuis

MEER Zaterdag 29 januari DORPSQUIZ van 19 tot 2 uur in de parochiezaal.

Zondag 27 februari BEGELEIDE WANDELING van Wandelclub Markdal, vertrek om 14 (De Boskant).

MEERLE Maandag 31 januari DORPSRAAD, algemene openbare vergadering om 20 uur in parochiezaal Ons Thuis. Vrijdag 4 februari LEKKERBEKKENTOCHT van 19 tot 22 uur, vertrek aan de parochiezaal. Deelname 5 euro. Organisatie en info KWB 03 315 90 54. Zondag 6 februari OP STAP MET DE FOTOGROEP van 9 tot 12 uur, vertrek aan de kerk. Info: Wim Verschraegen 03 314 47 75. Zondag 13 februari WANDELING STRIJBEEKSE HEIDE van 9 tot 12 uur, vertrek aan de kerk. Organisatie en info: Natuurpunt 03 315 06 56 Zondag 13 februari BEGELEIDE WANDELING van Wandelclub Markdal, vertrekom 14 uur (de Heksentoren).

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 66

20-1-2011 14:19:15


t

agenda

WORTEL Vrijdag 28 en zaterdag 29 januari ZWART GELD door Theater Willen is Kunnen om 20 uur in parochiezaal Trefpunt. Woensdag 2 en vrijdag 4 februari CAFEVOORSTELLING van ZWART GELD door Theater Willen is Kunnen om 20 uur in parochiezaal Trefpunt. Zaterdag 5 februari ZWART GELD door Theater Willen is Kunnen om 20 uur in parochiezaal Trefpunt. Zondag 6 februari VOGELS VOEREN en BELOEREN, van 14 tot 17 in De Klapekster. Organisatie Natuurpunt 03 315 02 45 Maandag 14 februari DORPSRAAD, algemene openbare vergadering om 20 uur in de refter van De Wijsneus. Vrijdag 25 februari, 4 en 11 maart KAARTWEDSTRIJD RIKKEN ten voordele van parochiezaal Ons Thuis. Inschrijven vanaf 19.30, eerste kaarten om 20 uur.

Vrijdag 18 februari LEZING over LADAKH (India) van 20 tot 22 uur door Riet en Lut De Stroper in De Klapekster. Organisatie en info: Natuurpunt 03 315 02 45.

MINDERHOUT

Zaterdag 26 februari OPTREDEN van PAPERMOUTH en KISS THE ANUS OF A BLACK CAT in jeugdhuis ’t Slot

Maandag 7, 14, 21 en 28 februari GEZONDHEIDSWANDELING van ongeveer 5 km. Vertrek om 19 uur aan het gildelokaal. Info: Rinus Vervoort 03 314 54 66. Dinsdag 1 februari ALTERNATIEF VERWARMEN van 20 tot 22 uur, lezing door Koen Pauwels in de parochiezaal. Organisatie en info KWB 03 314 89 74 Vrijdag 4 februari WILLEM VERMANDERE, om 20 uur optreden in de St.-Clemenskerk tijdens het 17de Lichtmisconcert, een organisatie van MinArte. Inkom 12 euro.

Woensdag 9 en 23 februari PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur. Maandag 14 februari VALENTIJNSWANDELING in Sint Lenaarts. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Hoofsweer en Kooldrieswandeling. Locatie: Raadshuis Sint Lenaarts Woensdag 16 februari BEDRIJFSBEZOEK aan Belgoproces en Quartz Experience te Mol- Desssel en bezoek aan het Jakob Smitsmuseum. Dinsdagen 1, 8, 15 en 22 februari KAARTEN / BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St.-Jorisgilde. Dinsdag 8 februari RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Brouwerijstraat 2 Woensdagen 2, 9, 16 en 23 februari ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdagen 02-09-16 en 23 februari AQUAJOGGEN vanaf 11.30 in “De Wildert” te Zundert Donderdagen 3, 10, 17 en 24 februari NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur. Bijeenkomst in Castelré

200

Zondag 6 februari SUPERPRESTIGE VELDRIJDEN van 10.30 tot 16.30 aan De Blauwbossen. Inkom 12 euro. Organisatie en info: De Hoogstraatse Spurters 0496 61 01.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 5 februari BINGO ten voordele van fanfare Voor Eer en Deugd om 20 uur ‘bij de paters’. Zondag 13 februari BEGELEIDE WANDELING van 6 à 7 km georganiseerd door Wandelclub Markdal. Vertrek om 4 uur aan het klooster. Info 0573 52 45 71. Zaterdag 19 februari ONTBIJT voor ’t DREEFKE, bestellen voor 11 februari langs info@dreefke

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2011 -

DHM_februari_310.indd 67

67

20-1-2011 14:19:17


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

Wild & Gevogelte

bvba

Kip aan ‘t spit din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

68

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

STOFFELS

LOKALE POLITIE

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500 Van 28 tot en met 30 januari Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 29 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 31 januari tot 3 februari Apotheek Biopharm, Schuttershofstraat 9 te Merksplas, tel.: 014 63 33 83 Van 4 tot en met 6 februari Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25 Zaterdag 5 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel.:03 314 60 04 Van 7 tot en met 10 februari Apotheek De Meester, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Van 11 tot en met 13 februari Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel.: 03 314 38 68 Zaterdag 12 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 14 tot en met 17 februari Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 18 tot en met 20 februari Apotheek Derveaux, Kerkdreef 20, Rijkevorsel, tel.: 03 312 12 20 Zaterdag 19 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel.: 03 314 57 24 Van 21 tot en met 24 februari Apotheek Derveaux, Kerkdreef 20, Rijkevorsel, tel.: 03 312 12 20 Van 25 tot en met 27 februari Apotheek De Schrijver, Dorp 24, Rijkevorsel, tel.: 03 314 60 38 Zaterdag 26 februari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 28 februari tot en met 3 maart Apotheek De Schrijver, Dorp 24, Rijkevorsel, tel.: 03 314 60 38

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 23 februari

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 9 FEBRUARI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

- FEBRUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_februari_310.indd 68

20-1-2011 14:19:18


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.