januari 2011 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 309

JAARGANG 27 JANUARI 2011 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

VOELT ELKE HOOGSTRATENAAR ZICH OOK HOOGSTRATENAAR

HOOG

800

STRAT

EN V IERT

FEEST

2010 JAAROVERZICHT

DEEL 2 DHM_januari_309.indd 1

23-12-2010 11:50:25


1960 - 2010: Feftig is heftig Dit jaar was het zover: het jaar dat ik “feftig” heb mogen worden. ‘t Zat er natuurlijk al langer aan te komen en je weet dat je er niet aan kon ontsnappen. Dus, laat maar komen, het overkomt je toch. Toen mijn vader vijftig werd, vonden wij , zijn kinderen, hem al een oudere man. En nu we het zelf zijn, staan we daar helemaal anders tegenover. Vader zal dat ook wel van zijn vader gedacht hebben. Vijftigers voelen zich in deze moderne wereld nog lang niet oud en willen zich ook nog niet oud voelen. We doen er alles aan om vooral ook niet oud over te komen: hippe kleding dragen, een concert meepikken van oude popidolen, een extra city-trip, en voor sommigen komt er ook nog een motor bij. Een facelift, een correctie, een vergroting of wat wegzuigen mag en kan ook altijd. Desondanks ben je toch vijftig plus (50+). Je staat ermee op en je gaat ermee slapen. De haren worden alsmaar grijzer, de haarlijn schuift op, of het is er helemaal niet meer, dan maar alles eraf. Sommigen proberen hun leeftijd te verbergen door er als een biljartbal rond te gaan lopen, dat is ook een keuze. De vrouwen halen hun eigen trukendoosje boven: lift-up slips en push-up bh’s in allerlei kleuren en maten. En sommige mannen, met hun hormonen op hol, trappen daar weer lekker in. Hoe groen is het groene blaadje nog ?

Met een beetje geluk zijn de kinderen al van straat: ze wonen samen met of zonder samenlevingscontract, trouwen doen ze wel als ze veertig zijn. De kinderen worden dan hun bruidskinderen, hoe modern toch. En de foto’s zetten we in de GVA, gratis en voor niks voor het alziend oog van de hele Kempen. Zijn ze nog studerende, dan zitten ze op je kosten het mooie weer te maken in één of andere studentenstad. Moet kunnen want zij zijn nog jong en hebben de hele toekomst nog voor zich. Ofwel moeten ze eerst nog een wereldreis maken. Staat later ook mooi op je C.V.

En dan is het D-day, je wordt overstelpt met verjaardagskaarten, die je daarvoor alleen voor je oudere broers en zussen of vrienden kocht. De voorkant spreekt boekdelen: “Don’t worry”, “Je bent nu officieel een oude sok”, of “Abraham gezien ? Dat is een goed teken, dat bewijst dat je zicht nog goed is!”. Laten we hopen dat alle gelukwensen gemeend zijn, dan word ik 100 als het waar is wat mijn genodigden beweren. Daarna zitten we in de laatste rechte lijn naar onze ultieme grote vakantie uit te kijken: het pensioentijdperk.

En de echte snelle vijftigers, ja, die zijn ondertussen al grootouders, leuk hé, terug op het kleine grut passen. Je bent er nog maar net uit of je zit je er weer volop in.

Maar vergis je niet, het leven is niet altijd wat het lijkt te zijn. Kommer en kwel aan je lijf en je leden loeren om de hoek van het leven.

Met een beetje geluk is je hypotheek ondertussen afgelost en ben je financieel bevrijd van die stomme maandelijkse aflossingen. Dus we gaan met z’n allen pensioensparen of zoiets. Ja, het leven lacht je toe.

Leef nu, beste Abraham en Sarah, want straks mag je alleen nog geld uitgeven aan droog brood en de jaarlijkse griepspuit, de rest wordt om gezondheidsredenen door de huisarts afgeraden en verboden.

Soms, soms overvalt de midlifecrisis je als een koude douche: de één of de andere wil er tussenuit, een echtscheiding klopt aan de deur, het wordt nu definitief stil in het tweepersoonsbed, het overkomt je, belangrijke nieuwe keuzes worden gemaakt of worden voor je gemaakt, een tweede kans, en vragen, vragen en nog eens vragen, meestal zonder antwoord omdat er geen antwoord voor is.

Ik accepteer het en ben graag vijftig. Het hazenslaapje tussendoor is een verworven recht geworden, de grijze haren verhogen het sexappeal, het beginnend buikje met zwembandje is een luxueus culinair uithangbord, het exclusief leesbrilletje vergroot het intellectueel imago, en de pop in de voortuin betekent het begin van een nieuw periode in je leven. Alles mag, alles kan en niets moet. Ik ga ervoor. (JJ)

Hoogstraten barst van talent

Het jubileumjaar 800 jaar Hoogstraten kende een geweldige apotheose. Twee weekends lang waren de veilinghallen het decor van twee evenementen waar men nog jaren over zal spreken. Hoogstraten barst van talent, zowel organisatorisch als artistiek: Hoogstraten Santé en Gelmel, de musical bewijzen dat nog maar eens. Zie vanaf blz. 28. 2

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 2

23-12-2010 11:50:26

“ d H j B g k z p b h t i m H a o D e d d t p


e e e m t

d n

r t

t e

s d

n

n s f n n n

e é

HET HOOGSTRATENGEVOEL We liepen er al een tijd lang mee in de kop. In het hoofd moeten we eigenlijk zeggen, maar de kop vonden we in deze krachtdadiger. In het hoofd dus, met de vraag hoe het nu eigenlijk zou gesteld zijn met het ‘Hoogstratengevoel’. Niet zo direct in Hoogstraten zelf, maar eerder in de kerkdorpen ten noorden en ten oosten. Aanvankelijk zouden we de voorzitters van de dorpsraden eens bijeenroepen, maar daar is nooit iets van in huis gekomen. Tot er iemand op het gedacht kwam gewoonweg ‘800 jaar Hoogstraten’ eens als basis te nemen om den volke zelve te vragen wat ze ervan gevonden hebben. En of het dat in het ‘Hoogstratengevoel’ gesterkt heeft. Zo ja, zo neen. Het opzet Na het nodige overleg werd er binnen de redactie een akkoord bereikt om als volgt te werk te gaan. Er wordt eerst eens in de verschillende deelgemeenten aan een aantal representatieve dorpelingen gevraagd wat zij ervan denken. Dat ‘representatieve’ wil zeggen, lieden die met handen en voeten in het verenigingsleven verstrengeld zitten. Zij die beroepshalve veel volk over de vloer krijgen. Kortom, mensen die het kunnen

zien, horen, voelen, gewaarworden, ruiken, dat Hoogstratengevoel. Of het gebrek eraan. Let wel, we gaan in alfabetische volgorde te werk. Wars van elke vooringenomenheid. In tweede instantie zou men overgaan tot de greep naar de grote middelen. Een telefoonenquète. Slachtoffers, een honderdtal gedupeerden die door een onschuldige doch vaardige hand op vogelpikse wijze uit de telefoonboek zouden worden geprikt. In aantallen à rato van het be-

volkingstal der deelgemeenten. Na wat over en weer gehannes over zoals bij voorbeeld de kwellende vraag of Meersel-Dreef bij Meerle moet gerekend worden, of niet, kon tot de benoeming van die onschuldige hand worden overgegaan. Aan telefoons gelukkig geen gebrek. In een bevriend bedrijf, waarvan we de naam hier niet mogen noemen, konden we in een stel riante lokalen op een zondagochtend beschikken over zo maar eventjes zeven telefoontoestellen. Met een draad naar tien telefoonlijnen. En koffie toe.

Maar eerst de uitverkoren (?) dorpelingen.

Kim Laurijssen - Minderhout Het Hoogstraten-gevoel als inwoner van Minderhout? “Eerst en vooral is Minderhout mijn thuishaven, hier zijn mijn roots en dat zal altijd zo blijven!” Aan het woord is Kim Laurijssen, de 31-jarige toekomstige zaakvoerder van Horta Laurijssen Minderhout, die op dit ogenblik nog intens nageniet van een lekker stuk taart en sprankelende bubbels, ter gelegenheid van de eerste verjaardag van zijn tweeling Jord en Wout. “Ik kan de bal mis slaan, maar volgens mij leunt de huidige Minderhoutenaar het dichtst aan bij Hoogstraten-centrum van alle deeldorpen. Eens je het stadscentrum gepasseerd bent richting Breda ligt Minderhout al achter je voor je het goed beseft. Ik vind Hoogstraten trouwens een klein, gezellig stadje in de Noorderkempen waar zich toch heel wat afspeelt. Een toeristische trekpleister met zijn gekende winkelstraat, historisch begijnhof, prachtige kerk, dancing Highstreet, het gevang, Hoogstraten VV, het scholencentrum, en natuurlijk de Horta-winkel, hé! Ben ik buiten mijn streek of in het buitenland zal ik me meestal bekend maken als een inwoner van Hoogstraten. Op mijn briefwisseling komt echter altijd nog het postnummer 2322 Minderhout. Dit omdat het eenvoudiger is voor mijn leveranciers. De fusie Hoogstraten is een uitgestrekt gebied en het vergemakkelijkt het zoeken naar het juiste deeldorp. In mijn jeugd bracht ik heel wat tijd door in Hoogstraten, werkte er ook in mijn vrije tijd sporadisch in de horeca, en tussen pot en pint werd er dan weleens gezeverd over de be-

langrijkheid van Minderhout. “Minderhout ligt centraal in de fusie en Hoogstraten is de inkom van Minderhout!” Ik ken er ook veel mensen. De inwoners van het centrum “dikke …” noemen? Zo zie ik het zeker niet, de vroegere generaties misschien wel. Komisch vind ik ook dat ieder dorp een bijnaam heeft: Minderhoutse papboeren, Meelse pieren, Hoogstraatse spilzakken…! Over de fusie en de voor- en nadelen weet ik eigenlijk niet zoveel te vertellen. In 1976 was ik nog niet geboren. Ik denk wel dat Hoogstraten daardoor een grotere uitstraling gekregen heeft en dat de stadsdiensten ook meer mogelijkheden hebben. Of het belangrijk is dat er mensen van mijn dorp in de gemeenteraad zetelen? Bij het ontstaan van de fusie zal dat zeker wel wat in de weegschaal geworpen hebben, maar ik denk dat nu elk deeldorp toch wel voldoende aan bod komt. Voor mij moet dus niet speciaal een bepaald persoon van een bepaald dorp komen, zolang ze maar rechtvaardig besturen en geen voorkeursbehandeling geven aan hun deelgemeente. Ontevredenen zullen er altijd zijn op de

politiek, en zeker ook de gemeentepolitiek. Iedereen mag zijn zegje hebben, dat brengt tenslotte ook wat leven in de brouwerij. . De festiviteiten van Hoogstraten 800 hebben ongetwijfeld in de brede regio een serieuze weerklank gekregen. De reuze belangstelling voor Hoogstraten Santé, de brunch in de Vrijheid en als orgelpunt de musical “Gelmel” spreken toch boekdelen, naast de vele organisaties, ook in de deeldorpen. En dan die gratis CD voor elk gezin! Of ik daardoor nu echt meer Hoogstratenaar geworden ben ? Ik denk het niet, want in hart en nieren ben ik van Minderhout en dat zal ongetwijfeld ook zo blijven!” (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 3

3

23-12-2010 11:50:26


INTERVIEW

Lut Laurijssen - Meerle Lut is geboren en getogen in Meerle en woont er nog steeds met man en kinderen. Ze baat er een schoonheidssalon uit zodat ze veel volk te zien en te spreken krijgt. Samen met man en kinderen neemt ze graag deel aan het Meerlese verenigingsleven, maar heeft ze ook vele contacten verderop. Kortom, de geschikte Meerlese dame om eens te polsen naar haar ‘Hoogstratengevoel’. “Naar aanleiding van je vraag, had ik het er van de week met een paar klanten over. Echte Meerlenaars, Hilda en Paula. Net als ik schrijven ze altijd Meerle na het postnummer, hebben ze de feestactiviteiten gevolgd, maar maakte dat op zich geen grote gevoelens los. Eigenaardig genoeg draaide de babbel al snel naar negatieve zaken: geen postkantoor, gebrekkig openbaar vervoer, voor alle administratie moet je naar Hoogstraten, laten hangen van bepaalde zaken, het laatste in de rij als er gestrooid moeten worden. Het gevoel dat we er te weinig bijhoren leeft wel. De mensen zeggen hier dikwijls dat Hoogstraten stopt aan de Zeemansbrug. Ik ben natuurlijk wel een deel Hoogstratenaar, administratief dan. Heb nooit anders geweten, toen de fusie er kwam, was ik veel te jong om er mij iets bij te kunnen voorstellen. Nu weet ik het wel, ons gemeentehuis staat in Hoogstraten, hé. Ik ben daar getrouwd, dat kon niet anders. Daar had ik wel spijt van, we waren veel liever in ons eigen raadshuis hier getrouwd. Ik snap trouwens niet waarom dat niet kan. Het lijkt mij gemakkelijker dat de burgemeester naar hier komt dan wij met zijn allen naar Hoogstraten moeten? Voor zulke zaken zou de gemeente als bestuur wat dichterbij mogen zijn. Daarom vind ik het inderdaad belangrijk dat er mensen van Meerle in het gemeentebestuur zetelen, dat we vertegenwoordigd zijn. Zo zijn de lijnen wat korter.

En zo kan ook het bestuur overal de vinger aan de pols houden. Wij merken ook verschillen tussen de deelgemeenten: de verkavelingen, bouw van appartementen (in Meerle wel, in Meer dan weer niet!), de bussen die hier weinig rijden. Bijna constant stellen we vast dat Meerle veraf ligt. ‘Wij moeten voor alles naar Hoogstraten!’ zeggen ze hier. Andersom geldt dat weer niet, weinig mensen van Hoogstraten komen naar Meerle. Ik kom dus regelmatig in Hoogstraten, om te winkelen bijvoorbeeld. Ook via sociale engagementen kennen we Hoogstraten. We gaan met iedereen even goed om, eender van waar ze zijn, van Hoogstraten of van de andere deeldorpen. Wij tennissen in Wortel, de kinderen hebben schoolvrienden in Hoogstraten. Ge weet, hier wordt gemakkelijk gezegd, ‘die van Hoogstraten hebben een dikke nek’. Voor mij is dat nie per sé zo, dat is eerder folklore van vroeger. Net als ‘af Meer, of ‘papboer van Minderhout’. We blijven nergens weg, ik zie regelmatig evenementen in andere dorpen vanwaar ik zeg, daar kunnen we wel eens naartoe. Maar dikwijls komt dat er niet van, onze agenda wordt meer bepaald door andere dingen. We hebben veel vrienden in Meerle, zijn nauw bij het verenigingsleven betrokken, net als de kinderen. En de vrije tijd is al zo beperkt.

Ik vond het feestprogramma best goed, maar uiteindelijk hebben we aan weinig deelgenomen. Dikwijls vielen ze samen met andere activiteiten, in onze eigen kring. Ik heb de musical gezien en heb meegedaan aan het dorpsfeest hier. Dat was heel plezant en daar hebben veel mensen van hier aan meegewerkt, ook de ‘Hollanders’. Ze vormen ondertussen een belangrijk deel van onze gemeenschap. ‘t Was een goede zaak eens samen iets te organiseren, zo komt er iets los. Er wordt wel eens geklaagd over die ‘vranke’ Hollanders, maar ze zijn er nu eenmaal. En ze hebben Meerle mee een beetje veranderd, onze generatie en zeker onze kinderen hebben zich ondertussen de mondigheid eigen gemaakt. Alles tesamen ben en blijf ik een echte Meerlese. Het is het dorp van mijn ouders, ben er opgegroeid, heb er familie, vrienden en kenissen, klanten. Dus verander je niet zomaar, zelfs niet met een heel jaar feesten. (jaf)

Tijdens het slotevenement ‘Hoogstraten Santé’ bracht Karel Pauwels samen met een aantal rasechte Meerlenaren De Mjeelse Pier. Het is een nummer dat deel uitmaakt van de cd “As m’n hert wer goa joage” die u allemaal gratis in de bus kreeg. De tekst is van Karel Pauwels en Jan Martens, de muziek van Flor Verschueren. (fh) 4

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 4

23-12-2010 11:50:27


INTERVIEW

Hilde Van Dijck - Hoogstraten Koffie? Dank u, nooit koffie. Iets anders? Altijd plezant als de mensen vragen wat ge wilt drinken. Nog vóór dat ge eigenlijk goed en wel binnen zijt. Te meer, het zet de deur wat gemakkelijker open, om door wat verkennend heen en weer gebabbel tot het eigenlijke gespreksthema te komen. Want hoe geraakt ge nu in godesnaam met iemand aan de praat over zijn/haar ‘Hoogstratengevoel’? De eerste vraag dan maar. Of Hilde Van Dijck zich inwoner van Hoogstraten voelt? Wanneer? Waarom? Waarom niet? Deze vragen aan Hilde stellen, is ze meteen beantwoorden. Bij een brede schaterlach. Is zij immers niet een telg van het bekende vrachtvoerdersgeslacht Van Dijck, dat begonnen is in de rasechte Hoogstraatse Loenhoutse weg? Is zij niet getrouwd met Sus

bewoners bevoordeeld. Een voorbeeld. Wat ze het stedelijk ‘veegmachientje’ noemt, schijnt niet zo dikwijls in de Hinneboomstraat langs te komen. En vandaag nog had ze gehoord dat zelfs nabij de Mosten de fietspaden sneeuwvrij waren gemaakt. Voor haar deur niet. Haar kennis over het gebeuren in de deeldorpen reikt niet verder dan hetgeen dochter vanuit de

scholen, de winkels, de industrie, het verenigingsleven,…de musical Gelmel. Waarin ze tussen haakjes zelf heeft meegezongen. Wat haar stoort? Diegenen die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld, de uitgaande jeugd van buitenaf. Die het maar niet kan nalaten om op geregelde tijd in het centrum baldadigheden uit te halen.

,

t n .

Of Hilde de Groot-Hoogstraatse gemeentefusie als een voor- of een nadeel beschouwt? Ze heeft daarover niet echt een mening. De fusie is vóór haar tijd realiteit geworden, en profijt ervan ondervind ze zo niet direct. Maar last ook niet.

e

-

t

De lange tafel was een haast symbolische streng van Hoogstratenaren. Toch bleef het overwegend een Hoogstraten-city bedoening terwijl Gelmel-de musical een écht brede medewerking én aandacht kreeg vanuit alle deeldorpen. Geens, ontsproten uit het even bekend volk van de rasechte Hoogstraatse Bouwhoef? Runnen ze beiden niet samen met haar schoonbroer een langs alle kanten puur Hoogstraats bedrijf, in de Hoogstraatse industriezone. Waar de bekende ‘Rolmops’ en ‘Knikmops’ en een assortiment van nevenproducten van a tot z gemaakt worden?

jeugdraad aan nieuws mee naar huis brengt. Maar daar blijft het dan ook bij. Eigenlijk kent ze ook niet zoveel mensen in de bovenhoek. Enkel wat familie. Maar oh nee, zij heeft heeeelemaal niks tegen de noordse en oostelijke stadsgenoten. Integendeel. Maar toch, eigenlijk wel liever in Hoogstraten zelf wonen.

Volgende vraag dan maar. Hoe ze aankijkt tegen de centrumbewoners, en dezen uit de deeldorpen? Wonende in de uiteraard wat aan den ene kant gelegen industriezone, voelt Hilde zich niet bepaald centrumbewoner. En vind ze de centrum-

Welke positieve gevoelens het Hoogstraatse burgerschap haar brengt? Wel zegt ze, men moest in Hoogstraten eens wat meer bewust zijn van zijn eigenwaarde. Als ge ziet wat er ter stede aan talent, creatieviteit, diversiteit en capaciteit rondloopt, ga dat maar eens elders zoeken. De

Of bestuursleden van het eigen deeldorp in de gemeenteraad moeten zetelen? Nog voor de vraag goed en wel gesteld was kwam er al een “natuurlijk”. Maar of ze vond dat die bestuursleden van andere deeldorpen zich dan ook betrokken wisten bij de gang van zaken in haar deeldorp, Hoogstaten zelf dus, daarvoor moest Hilde passen. Einde vragenronde. Maar, bij wijze van toemaat kregen we een gratis rondleiding in het bedrijf van de Gebr. Geens N.V. Waarbij ze haar aanwezige vader meetroonde om, zo dachten wij, de nodige technische uitleg te geven. Fout. De staalsoorten A37 en A52, lasrobotten, computergestuurde snijmachines, lakcabines, assemblages, den al. Geen geheimen voor haar. Krachtige vrouw, die Hilde Van Dijck. Rasechte Hoogstraatse. (nad)

l

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 5

5

23-12-2010 11:50:28


INTERVIEW

Pol Geerts - Meersel-Dreef Pol Geerts is 66 jaar, gepensioneerd tuinder, geboren en getogen Drevenier van het gehucht Moleneinde, gehuwd, vader van 3 dochters, spreekt een beetje voorzichtig over het Hoogstraten-gevoel. Het is er wel maar hij ligt er niet echt wakker van, er zijn belangrijkere dingen in het leven. Hij is dan misschien ook wel de geknipte man om hierover even aan de tand gevoeld te worden. Pol: Ik ben van Groot-Hoogstraten maar vooral van Dreef, maar als ik ergens anders ben dan zeg ik dat ik van Meersel-Dreef ben, en als ze dat niet kennen, dan zeggen we dat we van Hoogstraten zijn, in het noorden van het land, de middelste bult. In Nederland is Meersel-Dreef toch wel beter gekend.

Iets positiefs ? Pol: Er kunnen belangrijkere werken uitgevoerd worden door de grotere financiële draagkracht van Groot-Hoogstraten ten opzichte van de kleinschaligheid van de oude kleine deelgemeenten. Dat heeft natuurlijk ook met de vooruitgang en de maatschappelijke evolutie te maken.

En de andere kerkdorpen ? Pol: Ik blijf wel geïnteresseerd wat er gebeurt in andere deeldorpen, ik volg het nieuws, maar ik trek er niet naar toe. Er zijn zoveel andere mogelijkheden, zoals bv de Meerse Markt vind ik een mooi initiatief, alleen ben ik er nog steeds niet naar toe geweest, zo ook Groenten en Bloemen in Hoogstraten, veel over gelezen maar ‘t is er nog niet van gekomen om het te bezoeken.

Gelmel, de musical kom op ruime belangstelling en waardering rekenen van toeschouwers van buiten Hoogstraten. Mijn hart gaat er niet sneller van slaan als er over Hoogstraten, bv. de Catharinakerk of het begijnhof, wordt gesproken. En de relatie met de buurgemeenten ? Pol: Meerle en Meer liggen mij wat nauwer aan hart, ook al omdat deze buurgemeenten zijn, ook Minderhout en Wortel kunnen op mijn sympathie rekenen, maar Hoogstraten zelf minder. Het drukke van Hoogstraten spreekt mij zo niet aan en trekt mij ook niet. Meersel-Dreef was vroeger een deel (gehucht) van Meerle, en dan is de fusie met Hoogstraten toch wel een opwaardering voor Meersel-Dreef. Ik blijf mijzelf toch een vreemde voelen in Hoogstraten, en link mezelf gevoelsmatig meer aan de andere kleine deelgemeenten. Inwoner van Hoogstraten ? Pol: Ik zou niet graag meer teruggaan naar het oude Meerle, misschien dat Groot-Hoogstraten mij een veiliger en een sterker gevoel geeft.

6

De komst van de appartementen naar de deelgemeenten stoort mij niet echt, ‘t is wel niet altijd mijn goesting van inplanting en grootte. Elk huis moet op zijn plaats staan. Meersel-Dreef hoeft niet persé het “oude” Meersel-Dreef te blijven, het mag voor mij best mee-evolueren. Ik zie geen directe nadelen van de fusie, de afstand zelf is ook niet direct een probleem voor mij. Nadelen? Pol: In het oude Meerle moest je precies iemand te vriend hebben als er iets gedaan moest worden, en in Hoogstraten voel ik dat er meer één lijn wordt getrokken. Ik hoef niet speciaal behandeld te worden, dus voor mij is het goed zo. Voor de rest zie ik alleen maar voordelen: het uitgebreide OCMW, seniorenwoningen in eigen dorp, uitvoering en onderhoud van openbare werken in eigen beheer, …

Is het belangrijk dat er Dreveniers in de gemeenteraad zetelen? Pol: Dit is wel belangrijk, ik heb het liefst dat er iemand ons dorp vertegenwoordigt. Ik stem ook op Dreefse mensen, het hangt natuurlijk wel van de kandidaat zelf af, ik kijk dan ook naar de persoon en niet naar de partij, dat komt dan op de tweede plaats. Ik verwacht dat de inzet van een eigen inwoner-raadslid groter is dan deze van een niet-inwoner-raadslid. Gevoelsmatig zal elke raadslid zijn eigen deeldorp wel willen bevoordelen. En de festiviteiten omtrent 800 jaar Hoogstraten ? Pol: De festiviteiten omtrent het 800 jaar zijn aan mij voorbijgegaan, mede ook doordat wij een druk jaar hebben gehad met de bouw van onze nieuwe woning. Zelfs het reuzenrad op de Dreef heb ik gemist. Ik vind niet dat er veel belastinggeld naar toe moet gaan, anderzijds is het ook wel geen weggegooid geld. Er moeten hiervoor keuzes worden gemaakt. Alleen één feestweekend was wel te kort geweest, en de verspreiding van de festiviteiten naar de verschillende deeldorpen vond ik ook wel goed. Hoe sta je zelf ten opzichte van het Hoogstraten-gevoel? Pol: Ik ben een Drevenier in Hoogstraten. (JJ)

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 6

23-12-2010 11:50:30


INTERVIEW

Guy Cools - Meer Guy Cools is geen ‘echte’ Merenaar. Hij is geboren in Antwerpen en woont nu 26 jaar in Meer. Hij is 50 jaar, zelfstandig kinesist en vader van twee zonen en twee dochters. Guy heeft zich altijd sociaal geëngageerd en is dat vandaag nog. Hij maakte deel uit van het bestuur van de Dorpsraad, de verkeersraad, het comité ‘Fietspaden Nu’ en nog veel meer. Vandaag is hij zeer actief in het buurtcomité en zet hij zich met vzw Klooster Meer in voor een zinvolle herbestemming van de kloostersite. Om al die redenen, en omdat hij beroepsmatig met veel mensen in contact komt, was hij ‘onze man van Meer’. Merenaar in Hoogstraten Hij voelt zich Merenaar, al nuanceert hij dat onmiddellijk. “Het hangt er van af waar men dat vraagt”, verduidelijkt hij, “hier in de regio ben ik van Meer. Als ik op cursus ben of als we op

gens een concert geeft of zo, dan ga ik daar wel naartoe. Zo ga ik ook naar de markt in Meerle en andere evenementen in Hoogstraten en de andere dorpen. “Ik denk dat het andersom ook zo is”, gaat hij

Bekwame mensen

t

Guy stemt bij de verkiezingen niet noodzakelijk voor een kandidaat uit Meer. Hij kiest liefst voor jonge mensen, die bekwaam zijn. Als die van Meer zijn des te beter, anders is het ook goed. “Het is logisch dat de raadsleden de belangen van hun eigen deeldorp verdedigen, dat is ook hun plicht en dat hoeft niet negatief te zijn”.

n

r m

Het feestjaar

e

e

In Hoogstraten wonen 23,2 % niet Belgen, maar van die verhouding was, volgens de organisatoren, weinig te merken tijdens de evenementen van 800 jaar Hoogstraten. verlof zijn in het buitenland dan zeg ik al vlug dat ik van Hoogstraten ben”.

-

e -

e

veel mensen van Meer, Meerle en Meersel-Dreef. Als je hoort wat dat gaat kosten….”

Op officiële briefwisseling schrijft hij Hoogstraten, op gewone post kan hij het niet laten om Meer te schrijven. “Misschien is het gewoon uit gemakzucht omdat Meer nu eenmaal korter is”, voegt hij eraan toe. “Nee, ik ben van Meer, maar voel me evenveel Hoogstratenaar. Ik kan me voorstellen dat een groot aantal inwoners van de deeldorpen ‘die’ van Hoogstraten, “dikke nekken” noemen, maar dat heeft alles te maken met de centrumfunctie die Hoogstraten nu eenmaal heeft. Het is de logica zelf.”

verder, “Met redelijk weer komt er zo’n 3.000 man naar Meermarkt. Daar zijn zeker veel mensen van de andere dorpen bij. Een dorp behoud natuurlijk zijn eigenheid, ook als gevolg van de ligging. Zo ligt men volgens mij in het Noorden echt niet wakker van het zwembad in Hoogstraten. Is dat wel de eerste en belangrijkste prioriteit? Ik twijfel daar sterk aan en met mij allicht

Guy staat zeer positief tegenover de evenementen naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten. Hij heeft actief meegewerkt aan de Middeleeuwse kindermarkt in Meer en verschillende activiteiten bezocht. “Ik ben op de Vrijheid mee komen tafelen en dat vond ik een heel geslaagd initiatief. Dat mogen ze wat mij betreft elk jaar organiseren. Het brengt mensen bij elkaar en dat is zeer belangrijk. Ik ben naar Hoogstraten santé met de Spilzakken geweest. Ook zeer goed. De musical heb ik niet kunnen zien en dat vind ik wel spijtig. Alle evenementen die mensen samen brengen zijn goed. Wij organiseren elk jaar in het gebuurte een barbecue. Daar komt zo’n 100 man op af. Dat is zeer belangrijk. Er groeit een betrokkenheid, mensen leren elkaar beter kennen en dat schept een band. Ze spreken elkaar vlugger aan, ook als er ergens nood is. (fh)

k

Gluren bij de buren Guy heeft vrij veel voeling met Hoogstraten en de andere deeldorpen. Meestal is het dan op uitnodiging. Als ik weet dat de een fanfare er-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 7

7

23-12-2010 11:50:30


INTERVIEW

May Braspenning - Wortel May Braspennings (59) is een echte Wortelse, met hart en ziel vergroeid met het dorp. Als oudste van acht kinderen, waaronder zes broers, kent May meer dan wie ook het geluk en de wrevel van de doorsnee inwoner van Wortel. May heeft 10 jaar winkel gehouden in het dorp, speelde jarenlang toneel, is lid van het KVLV-bestuur, lid van de schuttersgilde in Castel maar is vooral vrijwilligster bij de oppasdienst van de Ziekenkas voor chronische en terminale zieken. Zij komt dus met heel wat mensen in contact en wie May kent weet dat ze niet om een woordje verlegen zit. “Ik ben en blijf een Wortelse, hoewel ik er geen bezwaar tegen heb een inwoner van Hoogstraten te zijn. Wij werken heel goed samen met de KVLV van Hoogstraten, bijvoorbeeld met de voorbereiding van “Groenten en Bloemen”. Samen kunt ge ook grotere evenementen aan, kijk maar eens naar die prachtige prestatie van de Musical. Nee, ik heb er hoegenaamd geen problemen mee om samen te werken , maar zal ik me daarom Hoogstratenaar voelen? Ik denk dat dat nooit zal komen. Mijn roots blijven altijd in Wortel liggen. Wat niet wegneemt dat ik later misschien wel in een klein flatje in Hoogstraten wil wonen. Ik heb drie kinderen. De jongste, onze Nico, woont in Minderhout. Mijn schoondochter geeft er les en de kleinkinderen gaan daar ook naar school. Dan volgt ge bijna automatisch wat daar allemaal leeft. Wij hebben heel wat contacten buiten Wortel. Ook via KVLV en het toneel. Omdat ik zelf toneel speelde in Wortel, gaan we ook zoveel mogelijk naar het toneel in de andere deeldorpen kijken. Vandaar dat wij heel wat mensen in Hoogstraten kennen, maar dat is meer omdat ik die mensen vanuit persoonlijk contact ken, dan omdat zij inwoner zijn van dit of dat dorp. Ik heb hier ook een verkleedzolder waar wij kleren uitlenen voor allerlei feesten

8

(carnaval, Sint-Niklaas, Sara’s en Abrahams, enz.). Daar komt heel wat volk op af. Heel veel mensen kennen mij, maar omgekeerd is het soms al wat moeilijker. Ik denk dat de fusie in Hoogstraten heel wat voordelen gehad heeft. Als grote gemeente heb

jonge mensen. Ik vind het wel heel triestig als ge ziet dat er in Meer klaslokalen leeg staan terwijl er in Minderhout plaats tekort is. Op die manier ondermijnt ge ook de werking van de verenigingen. Maar als je dat als bestuur allemaal weet dan moet ge niet eerst in Meer een school zetten die miljarden kost, hé.

je wel meer mogelijkheden dan als klein dorp. Alleen is er voor Wortel en de andere kleinere dorpen het nadeel dat er weinig instroom is van

Over het gemeentebestuur zijn wij momenteel goed tevreden. Het lijkt mij allemaal dik in orde, hoewel er momenteel geen enkel raadslid van Wortel in de gemeenteraad zetelt. Het is ooit anders geweest met zelfs drie schepenen van Wortel in het college. Maar ik vind dat het momenteel zonder één raadslid allemaal vlotter verloopt in Wortel dan in die periode. Het is dus allemaal wel relatief. Er wordt in deze winterdagen goed geruimd en gestrooid en Wortel krijgt de nodige aandacht.” (JH)

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 8

23-12-2010 11:50:32


ENQUÊTE

De telefonische enquête, de vragen, ons gedacht Voorafgaand enkele opmerkingen. We hebben 99 personen bereid gevonden om mee te werken aan de enquête. Slechts enkelen weigerden. Wat niet slecht is. Rekening gehouden met het gemiddelde enthousiasme waarmee telefoonenquêtes worden beantwoord, en dan nog op een zondagochtend. Een dikke dank u wel zij met ieder van u. Dat aantal van 99 is evenwel niet representatief voor een wetenschappelijke enquête, 10% is een minimum. Voor Groot-Hoogstraten zou dit een 200-tal m/v betekenen. Waar we echt de tijd niet voor hebben, om die allemaal te bellen. Daarom, laten we met onze 99 dus eerder spreken van een steekproef.

e l

-

e

l , n -

l n

d e

Weet U wat de feestactiviteit in uw dorp was? 61% wist het, een matige interesse vinden wij. Opvallend, de hoge score van Hoogstraten zelf (84%), maar denk hierbij terug aan het hoger vermelde ‘zwaartekrachtmodel’. En mede daarom is het cijfer van het verre (?) Meersel-Dreef met zijn 83% toch wel merkwaardig.

Hebt U aan uw dorpsactiviteit deelgenomen? Als we 42% opnieuw linken aan het reeds genoemde CBS-cijfer (58%), lijkt ons die deelname eerder matig. Maar ja, de interesse was ook al niet zo bijster groot. Ook hier springen Hoogstraten zelf (76%) en Meersel-Dreef (50%) een eind over de lat. Oké voor Hoogstraten opnieuw dat zwaartekrachtmodel, maar in Meersel-Dreef moet er zo te zien een vrolijk volkje wonen.

Of U de cd hebt beluisterd? De 66% valt ons eerlijk gezegd wat tegen. Als er zo ’n cd gratis en voor niks in de bus valt, nou moe, dan denken we toch van maar eens even te gaan luisteren. Al was het maar om eens te

horen of het iets te betekenen heeft. Maar goed, we laten ons misschien wat teveel leiden door de eigen gedachte, en de wetenschap dat het ding, als we het zo oneerbiedig mogen noemen, heel wat sores met zich heeft meegebracht.

Doe onze web-poll

Bij adresopgave, schrijft U na het postnummer eerst Hoogstraten, of de naam van uw eigen dorp? Dit vonden we een zeer interessante vraag, al zeggen we het zelf. Want hiermee krijgen we toch al een aanzet naar het al dan niet Hoogstratengevoel. En ons gevoelen werd bewaarheid door de hoge cijfers in de deeldorpen, waar dus blijkbaar in overgrote mate de naam van het eigen dorp achter het postnummer wordt gezet. Toch nog die voorliefde voor de eigen identiteit. Meer spant de kroon met maar liefst 88%. Men is daar dus duidelijk nog altijd ‘af’ Meer.

Bent U meer Hoogstratenaar geworden In tegenstelling tot die adresopgave valt de 49% ja-stemmers ons dan weer mee. Erbij op te mer-

Nu we uitgebreid ons Hoogstraten-gevoel hebben doorgelicht met cijfer en woord, wil jij natuurlijk ook uw stem laten horen. Dat kan! Ga naar www.demaand.be en doe daar mee met onze web-poll. Antwoord op de vraag of jij het allemaal wel de moeite vond, die feesten rond 800 jaar Hoogstraten. We zijn curieus…

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 9

9

23-12-2010 11:50:32


ENQUÊTE

Hoewel het ons door de redactie ten zeerste werd verboden om te peilen naar de diepere roerselen der mensheid, toch kwam het zo nu en dan toch tot een gesprek. Uiteraard dus niet op ons initiatief, op dat van de bevraagden. Die spontaan bij één en ander hun zegje kwijt wilden. Zo een beetje in den trant van wat ons moeder, de Heer hebbe haar ziel, nogal eens zei: “Och jonge, de meense mutten ommes hunnen zeg emme.”

Enkele merkwaardige uitspraken: “Als Hoogstraten een stad wil zijn, is de musical Gelmel het bewijs dat Hoogstraten dringend werk moet maken van een deftig cultuurbeleid en een cultuurcentrum”. Op het enquèteformulier vulde één van onze medewerkers in dat de bevraagde had deelgenomen aan het ‘hysterisch’ tafelen in de Vrijheid. Dat moet een hele historie geweest zijn. “Het ‘wijgevoel’ is groter geworden.” Een ‘Hoogstraatse’ zegt: “Dat ze ‘geen’ Hoogstraatse is, en het nooit zal worden. Als je van buiten Hoogstraten komt tel je niet mee in Hoogstraten.” Er is een Hoogstraatse die de cd elke dag opzet. En de kindjes zingen mee. Een 71-jarige Hoogstratenaar vindt Hoogstraten een voorbeeld voor de buurdorpen. Een Hoogstratenaar vindt de cd “rustgevend en grandioos”. Na hem een 100-tal keren te hebben beluisterd vind hij dat hij “veel meer over Hoogstraten te weten is gekomen”. Een Merenaar zegt aan zo maar eventjes 8 activiteiten te hebben deelgenomen, maar vond het programma in zijn algemeenheid niet de moeite. Een andere Merenaar zegt dan weer dat de Meerse en Hoogstraatse mensen twee verschillende ‘soorten’ zijn. Een Meerse vond dat de aanhef van het Meerse lied op de cd (“We zijn zo koppig als een ezel”) niet van toepassing is. Zij is helemaal geen ezel, en weet van vele Merenaren dat ze dat evenmin zijn. Een Minderhoutse is zoveel weggeweest dat ze echt niet meer weet waar naartoe. Niettegenstaande ze in Minderhout woont, voelt ze een grote verbondenheid met Hoogstraten. Een ingeweken Wortelse vindt dat ze zowel in Hoogstraten als in Wortel een ‘dikke nek’ hebben. Dit in tegenstelling tot haar geboortedorp. Een Meerse grootmoeder: “Meneer, zelf kon ik niks meer meedoen, want ik ben al oud. Maar het was allemaal heel, heel goed. Ik heb alles gehoord van mijn kinderen en kleinkinderen, die hebben alles meegedaan en me elke keer alles verteld.”

10

ken valt dat de vraagstelling misschien iets of wat misleidend was. Er werd namelijk gevraagd of men door de feestelijkheden van Hoogstraten 800 jaar ‘meer’ Hoogstratenaar was geworden. En het dus zou best kunnen dat een aantal bevraagden het sowieso al waren, en hun antwoord in die geest hebben georiënteerd. Blijft de vraag dus, wie was het al, en wie is het geworden? Wortel (56%) wil graag bij Hoogstraten horen. In Hoogstraten zelf (68%) zijn er blijkbaar nogal wat die er zich echt (nog?) minder thuis voelen. Dit heeft misschien met de grote inwijking van de laatste jaren te maken. Vooral ouderen, in al die appartementen, denken we zo.

De leeftijd, of liever ouderdom Met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar hebben we duidelijk een meer ouder publiek aangesproken. Allicht logisch vermits de jeugd niet in de telefoonboek staat, wegens nog bij de ouders inwonend. Of ze heeft een gsm. Of ze lag op zondagochtend nog in ’t bed. We hadden immers nogal wat onbeantwoorde oproepen.

Man/vrouw De telefoon werd opvallend meer opgenomen door vrouwen (61%) dan door mannen (36%). Bij de vraag naar het waarom openen we de volgende mogelijkheden. Ofwel zitten de mannen op zondagochtend op café, zijn naar de voetbal, naar de hoogmis, gaan vissen, met de duiven aan ’t spelen, of aan het wielertoeristen. Terwijl moeder de vrouw thuis de soep kookt, aan de haard. Ofwel zijn de vrouwen nieuwsgieriger? Wie zou er nu bellen? Wat zou men te zeggen hebben? Want, spreekt men in Frankrijk niet van: “La curiosité est du féminin”?

De lering Eerlijk gezegd, als 79% van de Groot-Hoogstratenaren het programma van 800 jaar Hoogstraten de moeite waard vond, en 48 % zich Hoogstratenaar voelt, dan valt ons dat mee. Zeker als we in acht nemen dat we meestal, zoals al een paar keer gezegd, wat oudere mensen aan de lijn gekregen hebben. Met allicht een grotere gehechtheid aan de grond der vaderen, dan de huidige jeugd. Maar als we dwalen, vergeef het ons. Misschien ter verschoning, het ontbreekt ons aan één referentiekader. Daarom, laten we zo afspreken, na Hoogstraten 900 jaar doen we het nog eens. Tot dan dus. (nad)

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 10

23-12-2010 11:50:34


t f

e

.

. n

n

e s p s

n

n

s

? a

ENQUÊTE 800 jaar Hoogstraten, was het de moeite? Als 79 % van alle ondervraagden vindt van wel, dan kunnen we zonder enige twijfel spreken van een succes. Te meer omdat aanvankelijk naar ons aanvoelen de meningen toch eerder sceptisch waren ten aanzien van het initiatief. De hogere dik-in-de-80-percenten van Hoogstraten, Minderhout, en Wortel trekken de aandacht. Kenners noemen dat het ‘zwaartekrachtmodel’. Hoe nader de rok, hoe dichter het hemd. Of hoe verder weg, hoe minder betrokkenheid. Maar een gemiddelde van iets rond de 65 % voor Meer, Meerle en Meersel-Dreef, liegt er toch eigenlijk ook niet om.

U hebt deelgenomen aan een activiteit, en zo ja, aan dewelke? 59% van Groot-Hoogstraten heeft deelgenomen aan één of andere activiteit van 800 jaar Hoogstraten. Of dit veel, weinig of gemiddeld is, voor ons moeilijk te zeggen. Daarom zijn we eens op zoek gegaan in de officiële statistieken. Bij het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vonden we binnen de rubriek ‘evenementen’ iets vergelijkbaars (?) in de vorm van het bezoek aan ‘speeltuinen, pret- of dierenparken’. Waaruit we konden leren dat 58% van de Nederlanders er eens per jaar naar toegaat. Voor zover vergelijkbaar, en gerelateerd aan onze 59% lijkt dit dus een normaal cijfer. Als we echter onze 800 jaar, terecht, als een bijzondere gebeurtenis beschouwen, kunnen we de deelname hieraan misschien wat aan de lage kant inschrijven. Wat de ‘deelname aan’ betreft gaat ‘Vivat Hoogstraeten’ met het tafelen in de Vrijheid,het wereldrecord aardbeien proeven, het riddertornooi, de toeristische markt en de historische taferelen in het Begijnhof, met de eerste prijs lopen. Gevolgd door Gelmel de musical, en de Spilzakken op ‘Hoogstraten Santé’.

Hebt U actief meegewerkt aan een activiteit, en zo ja , aan dewelke? 11% heeft het gedaan. Anders gezegd een dikke één op tien, wat ons redelijk lijkt. Opvallend is de zeer magere score van Hoogstraten zelf. Dat moet, kan niet anders, aan die telefoonboek met vogelpik liggen. Toch wel wat wetende wie er zoal meegedaan heeft.

DE WERELD VAN

n e

e . s

n )

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 11

11

23-12-2010 11:50:34


PUBLIREPORTAGE

Fit en Slank het nieuwe jaar in. Powerfit en Slinc, een gouden formule In Castelré, vlak bij Minderhout, startte Natasja Domen vorig jaar haar studio met Powerfit cabines. In deze infrarood warmtecabines kan men oefeningen doen die goed zijn voor de spieren en de gezondheid. “Fit zijn en jezelf goed voelen is het belangrijkste. Dat je daarenboven nog afslankt en een mooier figuur krijgt is mooi meegenomen”, zegt Natasja. Onlangs begon ze ook met een volledig voedingsadviesprogramma dat nog meer gericht naar mensen die willen afvallen. De combinatie beweging en voedingsprogramma Slinc geven een optimaal resultaat.

D d b e r T b

B Bewegen Natasja sportte zelf om gezondheidsredenen in een warmtecabine. Toen de studio ermee stopte, besloot ze er zelf een te beginnen. Heel wat medeklanten beloofden spontaan naar haar te komen. Na enkele drukke maanden, midden 2009, kon ze haar eigen Bewegingsstudio Fit & slank openen. Haar ervaring met sporters met gezondheidsklachten gaf haar veel nut in haar adviezen aan mensen met lichamelijke klachten (bijvoorbeeld rugklachten). Juist voor hen is bewegen in een warmtecabine erg goed. Natasja:” Je moet goed luisteren naar de mensen om het verschil te zien tussen spierpijn en pijn door 'grenzen te verleggen'. Maar mensen kunnen doorgaans meer dan ze denken. “ Natasje volgde speciale trainingen bij Powerfit om de bewegingssessies te kunnen begeleiden.

! snel en effectief plaatselijk of helemaal afslanken door energieverbruik ! sterke verbetering van stofwisseling, afweersystemen en doorbloeding van lichaam en huid

! conditieverbetering, verlichting van reumatische en gewrichtsklachten ! positief effect op stress en slaapstoornissen ! bestrijding van cellulite ! positief effect op hoge bloeddruk begeleiding en beweging. Natasja ontdekte daarbij Slinc, een terugnaar-de-basis-programma met volkorenproducten en zonder suikers. Het Slinc voedingsprogramma is gebaseerd op een gezond eetpatroon aangevuld met plantaardige voedingssupplementen. Je kunt normaal blijven eten maar toch gemiddeld een kilo per week afvallen! De zus van Natasja verloor zo maar eventjes 12 kilogram met deze combinatie.

Altijd combineren Afslanken Afvallen is een aangename bijkomstigheid van het spiertrainingsprogramma in de Powerfit cabine. Maar omdat bewegen niet altijd voldoende is, ging Natasja op zoek naar een gepast voedingsprogramma. Vo e d i n g s w e t e n s c h a p p e r s a a n d e Universiteit van Wageningen constateerden ook al dat de meest effectieve manier om blijvend af te vallen een methode is die bestaat uit een combinatie van een voedingsprogramma, intensieve persoonlijk

Natasja:” Je kan alleen sporten of sporten in combinatie met het Slinc-programma. Alléén het Slinc-programma volgen is niet mogelijk. Fit zijn staat voorop. Slinc begint met een 'appeldag' om de afvalstoffen kwijt te geraken en met een schone lei te beginnen. Daarna gaat het snel, als je je aan het programma houdt.” Ter motivatie wordt er elke week gewogen bij Fit & Slank met een speciale weegschaal die het vet- en waterpercentage meet. “De combinatie bewegen en opletten wat

je eet gaan nooit apart”, benadrukt Natasja nog eens extra. Twee keer in de week bewegen in de Powerfit cabine doet veel en na de kuur kan men dit een keer per week blijven doen om het gewicht op peil te houden. Ook voor senioren is het bewegen in de warmtecabines ideaal.

Sanislim proteïnedieet Naast de combinatie bewegen-Slinc voert Natasja ook het speciale Sanislim proteïnendieet. Ook bij dit dieet blijft combineren essentieel. Koolhydraten en de vetten zorgen voor de energie die ons lichaam nodig heeft om te functioneren. In het proteïnedieet wordt er een situatie gecreëerd waarbij er meer eiwitten (proteïnen) worden opgenomen en minder vet en koolhydraten. Bij SaniSlim kunt u kiezen uit een royaal assortiment, variërend van toast, crostini, melet, diverse soepen, koude en warme dranken, repen en koekjes, hartige snacks, chili, spaghetti bolognese enz... Het is een dieet waar je in 4 weken 6 tot 10 kilo kan afvallen.(lvr)

Bewegingsstudio Fit & Slank Hoogstratensebaan 73 • Castelré Tel. 0031 (0)13-5039323

www.fit-en-slank.com 12

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 12

23-12-2010 11:50:35


VANUIT HET STADHUIS

Begroting 2011 heeft overschot De winter is in het land en dat zie je ook op de maandelijkse gemeenteraadszitting van 13 december 2010. Hoewel 20 % van de raadsleden verontschuldigd of afwezig is, passeert de begroting 2011 zonder veel problemen. Voorlopig wegen de kosten voor het nieuwe rusthuis en het geplande zwembad nog niet door. Er kan nog gespaard worden voor de dag dat de rekeningen zullen binnenstromen en de belastingen moeten voorlopig nog niet verhoogd. Toch zit niet iedereen op dezelfde golflengte. “De Hoogstraatse burger betaalt 110 euro extra belasting”, beweert de oppositie. Beste wensen

Het jaar zit er weeral op, de nieuwjaarswensen vliegen over en weer en iedereen ziet het leven weer even van de zonnigste kant. Wij sluiten ons aan bij de traditie en wensen alle personeel, raadsleden, schepenen en burgemeester van de stad Hoogstraten het allerbeste voor henzelf en een vruchtbaar werkjaar ten dienste van de Hoogstraatse gemeenschap. Voorzitter Marcel Verschueren toonde zich vorige maand in dit blad al een gelukkig man. De bitsige sfeer in het college en in de raad uit de beginjaren van deze coalitie behoren gelukkig tot het verleden. Geen mens die daar rouwig om kan zijn. Misschien heeft de nieuwe voorzitter daar zelf ook wel een grote verdienste aan. De manier waarop hij iedereen in de gemeenteraadszitting, los van partijpolitieke visies, aan bod heeft laten komen heeft ons alleen maar kunnen bekoren. Dit staat dan soms wel eens in contrast met de manier hoe sommigen uit het college durven vergeten hoe zij vroeger zelf oppositie voerden vanuit een minderheidspositie. Het is een oud zeer, van alle tijden en van alle partijen. Eens de macht geproefd zijn we met zijn allen in hetzelfde bedje ziek. Dan wordt oppositie vies bekeken en volgt er al wel eens een denigrerende reactie. Dan wordt er wel eens vergeten hoe hard men vroeger zelf riep vanuit de oppositiebanken, wellicht met evenveel

toewijding en kennis van zaken als hun opvolgers nu. Toch zouden zij moeten weten dat een gezonde oppositie de taak heeft de vinger op de gevoelige plek te leggen, de waakhond te durven zijn van wat democratie heet, en soms zelfs te veranderen in een ambetante luis in de pels, ook al wordt de soep meestal niet zo warm gegeten als ze wordt opgediend.

De centen van de stad

Half december, tijd om vooruit te kijken en de planning te maken voor het volgende jaar. Zitten er nog voldoende centen in de kas om nog iets extra te verwezenlijken? Hoe krijgen we de begroting van volgend jaar rond? Met of zonder verhoging van de belastingen? Er komen immers zware financiële tijden aan voor de stad. Het Rust- en Verzorgingscentrum zal dit jaar uit de grond verrijzen en het zwembad zou einde 2013 operationeel moeten zijn. Het schepencollege en de diensten hebben hun werk gemaakt, de gemeenteraad moet oordelen of het aan de verwachtingen voldoet. Wij blikken over de schouders van schepen van Financiën Haseldonckx mee en hoorden de kritische geluiden op de oppositiebanken. Vooraf dient wel opgemerkt dat de begroting een raming is van de in- en uitgaven voor het volgende jaar. Wat niet betekent dat alle geplande werken ook dat jaar uitgevoerd worden.

Voorlopig heeft de stad Hoogstraten haar schaapjes nog op de droge en wordt er nog een spaarpotje klaargezet voor het moment dat de rekeningen zullen binnenstromen.

Zo zien we in de begroting 2011 bijvoorbeeld heel wat onderwerpen verschijnen die normaal gezien in het werkjaar 2010 hadden moeten behandeld zijn maar die noodgedwongen een jaar verder doorgeschoven worden. Dit kan in bepaalde gevallen leiden tot een vertekend beeld, want alle uitgaven moeten ook wel via inkomsten gedekt worden. Gelukkig blijven evenwel de belastingen ongewijzigd wat niet wegneemt dat de gemeente nog een spaarpotje kan aanleggen voor wat komen zal.

Kostprijs

De grootste kosten voor een gemeente zijn meestal de personeelskosten en de werkingsuitgaven. Voor Hoogstraten is dat niet anders en ook in 2011 vormen deze posten de grootste brok in de uitgaventabel. De personeelskosten gaan er zelfs met 2% omhoog ten gevolge van de tweejaarlijkse weddeverhogingen en de doorstroming in de functionele loopbaan. Er komen ook nog twee functies bij, namelijk deze van de tot hiertoe ‘premiejager’ genoemde medewerker en een handhavingambtenaar. De naam ‘premiejager’ wordt voortaan vervangen door de benaming ‘Consulent ouderen binnen het huiszoekingsteam’. Er wordt tevens 100.000 euro overgeboekt naar een reservefonds voor toekomstige pensioenuitgaven, dat in 2011 zal beschikken over 750.000 euro. In totaal bedragen de personeelsuitgaven voor 2011 een kleine 10,5 miljoen euro of ongeveer 40 % van alle uitgaven. De werkingskosten van de stad worden geschat op ongeveer 6 miljoen euro. Dit is een verhoging van 1,9 % tegenover 2010 maar hiermee volgt Hoogstraten de onderrichtingen die van overheidswege werden opgelegd. In de meerjarenplanning wordt er vanaf 2012 een groeipercentage van 1,7% voorzien. Het college beseft zeer goed dat men in de werkingskosten niet vrijblijvend kan besparen, maar toch drukt zij er bij alle sectoren van de stad op om de werkingskosten in de hand te houden. Zij stelt zich ook tot doel om te bekijken hoe de energiekosten op jaarbasis zouden kunnen verminderd worden. Ook hoopt het bestuur dat er vanaf 2011 kan bespaard worden op het containerpark. Daarom wordt het beheer van het containerpark overgedragen aan het IOK.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 13

13

23-12-2010 11:50:35


VANUIT HET STADHUIS Ondersteuning

Via overdrachten worden heel wat gemeentelijke gelden overgemaakt aan instanties zoals het OCMW, politie en brandweer alsook aan verenigingen om een goede werking van deze te garanderen. De grootste overdracht gaat naar het OCMW en de politiezone. Voor 2011 steekt de gemeente een 2 miljoen euro toe aan het OCMW. De financiële impact van de nieuwe bouwwerken voor het woon – en zorgcentrum zullen volgend jaar nog beperkt blijven en voorlopig blijft de bijdrage ongeveer gelijk aan deze uit 2010. De volgende jaren zal hier een grote verandering in komen en zal de gemeentelijke bijdrage fors stijgen. Deze zal in 2013 bijna 3 miljoen euro bedragen. Ook de politiezone slokt een ferme brok uit de gemeentefinancies op. De gemeente Hoogstraten staat in voor 55 % van de tekorten in de politiezone Noorderkempen. Elke van de aangesloten gemeenten draagt bij in verhouding tot haar grootte. De gewone begroting van de politiezone bestaat voor 90% uit personeelsuitgaven. Onlangs was het thema van premievergoedingen voor individuele politieagenten hot news in de nationale pers. Het college beseft dan ook dat “een efficiënte inzet van mankracht binnen deze organisatie dan ook onontbeerlijk blijft, zeker wat de onregelmatige prestaties betreft, zoals weekend- en nachtwerk, speciale acties zoals Wodca en aanverwante. Het gemeentelijk toezicht op de werking van de politiezone mag niet worden onderschat.” De politiezone krijgt voor 2011 een ondersteuning van 1,5 miljoen euro voor de buitengewone dienst en bijna 87.000 euro voor de buitengewone dienst. In allerlaatste instantie (19/12/2010)) vernemen we nog dat de politiezone Noorderkempen een eenmalige dotatie zal krijgen van 136.000 euro vanwege de federale overheid als ondersteuning voor het vele werk van vorig jaar bij gevangenistransporten en bijstand bij stakingen en rellen in de gevangenis van Wortel en Merksplas. Dit zal wellicht ook zijn weerslag hebben op de gemeentelijke bijdrage. Voor de brandweerzone Taxandria wordt er volgend jaar 26.000 euro voorzien en allerlei verenigingen uit de jeugd-, sport en cultuurwerking ontvangen hun subsidies, naast de talrijke toelagen en bijdragen voor sociale hulp, gezinsvoorzieningen en basiswoningkwaliteit.

naar de lokale overheden zonder dat de financiële vergoeding hiervoor in evenredige manier stijgt. De dividenden van Iveka in de levering van gas en elektriciteit brengt 754.000 euro in de gemeentekas. Dit is heel wat minder dan de 2,8 miljoen euro in 2001, tien jaar geleden. Dit heeft alles te maken met de liberalisering van de energiemarkt waarvan de eerste drastische gevolgen zich in 2004 lieten optekenen. Vanaf dat ogenblik heeft de gemeente jaarlijks getracht de pil wat te vergulden door de verkoop van allerlei aandelen uit de energie – en distributiesector.

Balans

Voor 2011 ziet de begroting er nog zeer positief uit zonder dat er belastingen dienen verhoogd te worden. Het is zelfs mogelijk het spaarpotje nog wat aan te dikken in het vooruitzicht van de grote kosten die de volgende jaren op ons afkomen. U weet wel, het nieuwe Woon- en Zorgcentrum en de bouw van het stedelijk zwembad. Maar het is nu al duidelijk dat dit spaarpotje niet zal volstaan om de golf rekeningen te betalen die op Hoogstraten afkomt. Er dringen zich wellicht drastischer maatregelen op om het financiële hoofd boven water te houden. Maar voorlopig kan iedereen uit de meerderheid zich vinden in de begroting van 2011. De oppositiefractie Groen-Hoop! herhaalt haar bezwaren van vorig jaar en keurt ook deze begroting niet goed. Sinds de belastingverhoging in december 2007 zou dit elke belastingbetaler in Hoogstraten een flinke verhoging hebben gekost tot zelfs 110 euro per jaar. En daar heeft zij ernstige vragen over.

Oppositie

Raadslid Jacobs confronteert het college met een aantal cijfers uit de huidige en de vorige begrotingen. In december 2007 werden zowel de opcentiemen als de personenbelasting verhoogd omwille “van de financiële toestand van de gemeente”. Toch blijkt de financiële toestand van de gemeente er volgens Jacobs in de loop der jaren zeker niet op achteruitgegaan. Hij legt de cijfers van 2007 en die voor 2011 naast elkaar en concludeert dat de inkomsten uit de onroerende voorheffing met 1,23 miljoen euro gestegen zijn en die van de personenbelasting met 935.000 euro. ”Waar er in 2010

Schuld afbouwen

Zoals ook in vorige legislatuur reeds het geval was, wordt er in het huidige gemeentebestuur getracht om de uitstaande schuld niet te laten stijgen. Daarom worden er jaarlijks niet meer leningen opgenomen dan dat er vervallen. Voor 2011 vallen er voor 1,9 miljoen euro aan leningen weg en worden er voor 1,4 miljoen euro aan leningen afgesloten. Dat geeft voor volgend jaar een schuldafbouw van 0,5 miljoen euro. Veel zal in de toekomst natuurlijk verder afhangen van de economische toestand en de ontwikkelingen in de financiële wereld. Een reden te meer om alles goed in de gaten te houden en de tering naar de nering te stellen. In totaal worden er in de begroting 2011 nog voor 2,6 miljoen euro aan schulduitgaven ingeschreven.

Boter bij de vis

Deze massa uitgaven voor de stad (24,6 miljoen euro of ongeveer 1 miljard oude Belgische Fr.) moet natuurlijk ook wel betaald kunnen worden via allerlei inkomsten die via de Hoogstraatse burger of via andere kanalen de gemeentekas binnenvallen. In volgorde van belangrijkheid zijn dat de opcentiemen, de bijdrage uit het gemeentefonds, de personenbelasting, de uitkering van dividenden en andere belastingen en retributies. De opcentiemen op de onroerende voorheffing (belasting op huizen, gronden en gebouwen) worden voor 2011 niet verhoogd en blijven op 1400. Dit brengt voor volgend jaar 7,25 miljoen euro op. Dit is toch een meerinkomsten van 257.000 tegenover dit jaar. De personenbelasting blijft eveneens op hetzelfde percentage als vorig jaar (6%) en wordt geschat op 3,9 miljoen euro. Het gemeentefonds is dan weer goed voor 4 miljoen euro. Deze overheidssubsidie wordt jaarlijks opgetrokken met 3,5 % en is afhankelijk van de grootte van de gemeente, het aantal inwoners, de lengte van het gemeentelijk wegennet, enz. Er is een jaarlijks terugkerende bedenking vanuit de gemeenten dat de centrale overheid steeds meer taken afwentelt

14

De gevangenissen van Wortel en Merksplas alsook het Centrum voor Illegalen (foto) bezorgen de politiezone Noorderkempen heel wat kopzorgen en extra werkuren. Om hieraan tegemoet te komen keert de federale overheid een eenmalig bedrag van 136.000 euro uit aan deze politiezone.

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 14

23-12-2010 11:50:38


t

n

g e

t

t e

t t

e n d

n

VANUIT HET STADHUIS een verhoging kon vastgesteld worden van 1,9 miljoen euro (voor beide belastingstypen) tegenover het eerste jaar van deze legislatuur, is dat voor 2011 al opgelopen tot 2,16 miljoen euro. Als je weet dat er 19.703 inwoners in Hoogstraten wonen,betekent dit dat er per jaar een stijging tot 110 euro per persoon kan vastgesteld worden . Voor een doorsnee gezin betekent dit een stijging van 440 euro. Volgens Jacobs zit deze stijging vooral in de meerinkomsten uit de personenbelasting die met 30% zouden gestegen zijn, eerder dan in die van de belastingen op onroerende voorheffing. Daardoor worden meer loontrekkenden, ambtenaren en uitkeringsgerechtigden getroffen dan bedrijven, zelfstandigen, verhuurders, enz. Zou het daarom niet redelijk zijn dit onevenwicht weg te werken door de personenbelasting iets te verminderen en de onroerende voorheffing te verhogen? De voorbije jaren was onze fractie tegen deze belastingsstijging, omdat de modale Hoogstraatse burger die tracht zijn werk te behouden, die tracht zijn woning te betalen als hij zijn bouwgrond al bekostigd krijgt, telkens als eerste aangesproken wordt om de gemeentelijke begroting sluitend te maken. “

Investeringen in 2011

Het college heeft voor volgend jaar een aantal investeringen op het programma staan voor een totaal bedrag van 6,6 miljoen euro. Zulke zaken worden weergegeven in de buitengewone dienst omdat die de werking en het budget van het lopende jaar overstijgen. Van dit totaal wordt er 1,4 miljoen euro voorzien door leningen, 2,25

miljoen euro wordt doorgeschoven uit de buitengewone dienst van 2010, 2 mlj.wordt overgedragen van de gewone naar de buitengewone dienst, 600.000 euro wordt voorzien door verkoop van patrimonium en 589.000 euro zal betaald worden met toelagen. De meest opvallende investeringen zijn wegenwerken en riolering in de Minderhoutsestraat, het ontwerpen van het fietspad aan de Chaamseweg en dit op Hoogeind, de aanleg van het fietspad aan de Ulicotenseweg, wegenwerken in de Zandstraat, aankoop van een woning in Wortel-Kolonie, de aanleg van een weg in de verkaveling Hoge Weg, onderhoudswerken aan de wegen en de voetpaden, de werken in ’s Boschstraat, werken in de ruilverkaveling Zondereigen, de ontsluitingsweg via de H.Bloedstraat, werken aan de schoolgebouwen in Minderhout en Meerle, de aanleg van parkeerplaatsen in het Slommershof en de opmaak van een parkeerplan in Hoogstraten, herinrichting van de parking aan het kruisbooglokaal in Hoogstraten, de verfraaiing van de speelplaats in Meersel-Dreef, de herinrichting van de speelplaats van Stekelbees, de beveiligingswerken aan de St.-Katharinatoren en een aantal renteloze leningen aan verenigingen in Hoogstraten.

Op naar 2011

Wij wensen ook al onze lezers het allerbeste voor het volgende jaar. Ook in 2011 trachten wij u interessante lectuur te bezorgen vanuit het stadhuis. Wie vragen of bedenkingen heeft over de inhoud van deze rubriek of zijn grieven kwijt wil kan

altijd zijn computer opstarten, een lezersbrief tikken en versturen naar www.demaand.be . Zo kunnen we samen de discussie warm houden. Succes.(jh)

Bankautomaten voor slechtzienden Sinds december organiseert BNP-ParibasFortis een pilootproject. Een tiental bankautomaten zijn geschikt gemaakt voor blinden en slechtziende mensen. Na gunstige evaluatie zou dit systeem vanaf half januari 2011 uitgebreid worden naar de ongeveer 600 toestellen. Binnenkort ook in Hoogstraten? (FS)

UW ABONNEMENT Betaal 23 euro op rekening 733-3243117-49

DE WERELD VAN

m l

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 15

15

23-12-2010 11:50:38


PERSOVERZICHT JULI Tot eind september kan men langs de Vrijheid gaan kijken naar het ‘Stenen Kindeken’. Het is een kunstproject van het IKO en - naar eigen zeggen – een belangrijke archeologische vondst. Het zou gaan om een immens groot in steen vervaardigd kind dat daar een plaats kreeg in opdracht van het kinderloos echtpaar Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg. Naar aanleiding van 800-jaar Hoogstraten is er in elk kerkdorp een volksfeest. In Meer keert de Meerse Markt terug naar de middeleeuwen, in Meerle feest men met als thema NederlandBelgië, in Minderhout krijgen de ‘papboeren’ een potje rijstpap als voorgerecht voor een optredens s’ avonds, in Meersel-Dreef staat er een reuzenrad en zijn er historische wandeltochten en in Wortel tenslotte is het (B)engeltjes kermis met optredens voor de kinderen. Meersel-Dreef is in rouw. Enkele dagen voor de feesten naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de watermolen in zijn huidige vorm bezwijkt Hans Snel, de bezieler van de restauratie en de herbestemming van het monument, aan een hartinfarct.

JULI - DECEMBER

2010

C. L. uit Meerle is het eerste Belgische meisje dat kans maakt om op de Nederlandse “Stoereboerenkalender” te prijken. De kalender met foto’s van boerendochters wordt in Neder-land verkocht om het imago van de boerenstiel te verbeteren en het beroep te promoten.

De vzw Kempens Landschap, die het beheer van de kolonies van Wortel en Merksplas in goede banen leidt, gaat samenwerken de kolonies in het Nederlandse Drenthe en kan daarbij rekenen op Europese steun. Die samenwerking is ook belangrijk met het oog op een eventuele erkenning van de domeinen als Unesco Werelderfgoed.

Dieven proberen tevergeefs in te breken bij krantenzaak Merjan in Minderhout. Op een bewakingscamera kan men zien dat de inbrekers proberen om de deur te forceren en op de vlucht gaan wanneer dat niet direct lukt.

De familie Leemans van ’t IJsklompke zorgt voor een extra attractie naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten. Tegenover de verbruikershut in het gehucht Elsakker in Meerle hebben ze een heuse maïsdoolhof aangeplant. Leerlingen van het VITO tekenden de doolhof uit en voerden het uit.

De Mosten bestaat 25 jaar en organiseert een ‘zandkastelenwedstrijd’. Iris en Melissa Schu-ring winnen de wedstrijd voor Jef en Pieter Mey-vis en Dylan en Diederick Pemen. Jaguars zijn dé grote liefde van politieagent Jef Jacobs. Op zijn bureau heeft hij een 80-tal miniatuurversies van Jaguars staan. Hij werd langs de politiereeks ‘Inspector Morse’ verliefd op het Britse automerk. Een 41-jarige man uit Hoogstraten wordt stom-dronken aangetroffen op een bank ergens in Sint-Niklaas. Hij kan niet meer op zijn benen staan en valt mensen lastig. Na medische ver-zorging komt hij in de cel terecht waar hij zijn roes kan uitslapen.

De 52-jarige Cor Aarts uit Meerle, een van de kopstukken van een internationale drugsbende, wordt veroordeeld tot 10 jaar celstraf. De rechter verklaarde ruim één miljoen euro, negen auto’s en twee huizen verbeurd. Het penitentiair schoolcentrum in het kasteel van Hoogstraten wordt gerestaureerd en gerenoveerd om de kwaliteit en de capaciteit van de cellen aan te passen. De werken zullen gefaseerd verlopen en uiteindelijk 25 miljoen euro kosten.

AUGUSTUS Het aantal parkings voor vrachtwagens langs de snelwegen wordt de komende jaren opgetrokken en worden beter beveiligd. De parkings van Wetteren (E40), Minderhout (E19), Nazareth en Kruishoutem worden uitgebreid van 168 naar 405 plaatsen. Die parkings zullen ook beveiligd worden met slagbomen en een systeem van elektronische identificatie. Op 6 augustus neemt Karel Versmissen na 65 jaar afscheid als bestuurslid van ‘zijn’ Lustige Wielrijders. Na een korte vergadering wordt Karel naar De Velo gebracht waar een groot aantal vrienden en kennissen op hem wachten. Het gemeentebestuur van Baarle-Nassau wil zo snel mogelijk alle gemotoriseerd verkeer verbieden op de zandwegen in natuurgebied ’t Merkske. Dat natuurgebied ligt grotendeels in Nederland, maar strekt zich uit tot in België. Het domein van Wortel-kolonie en het buitengebied van Zondereigen maken er deel van uit.

AUGUSTUS – De top van de internationale bodypainters, waaronder twee wereldkampioenen, verzamelen in Hoogstraten voor het eerste ‘Living Canvas Bodypaintfestival’. In een 25-tal tentjes langs de Vrijheid bewijzen ze dat bodypainting een volwaardige kunstvorm is. In een sm-club in Sint-Job-in-’t-Goor geraakt een 58-jarige Brit in ademnood en sterft ter plaatse. Na een reconstructie van de feiten wordt meesteres Juno en enkele dagen later ook meesteres Lucrezia vrijgelaten. Volgens het parket was Juno (de 37-jarige Vicky V. uit Hoogstraten) nog maar een maand actief in de club.

16

Er zijn nog twee privépartners in de running voor de bouw en de exploitatie van een zwembad op de gronden achter de OCMW serviceflats. Het is de bedoeling dat het stadsbestuur via een publiek-private samenwerking op korte termijn het zwembad realiseert.

Wanneer de 78-jarige Maria Leenaerts van de bus stapt aan de Heilig Bloedstraat en de baan wil oversteken richting rusthuis, wordt ze gegrepen door een tractor met aanhangwagen. Hulp kan niet meer baten, de vrouw sterft ter plaatse. De Nederlandse politie achtervolgt een wagen die bij een controle niet wil stoppen. Tijdens de achtervolging tracht de wagen zijn achtervolgers op de motor in de gracht te rijden. Uiteindelijk kan men de wagen in Meer tot stilstand brengen.

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 16

23-12-2010 11:50:39


PERSOVERZICHT

JULI - DECEMBER

In Hoogstraten kost het goedkoopste woonhuis 165.000 euro. Het is de woning naast de site van de voormalige brouwerij Sterkens in Meer. De woning is 50 jaar oud, 110 m² groot, telt twee verdiepingen en drie slaapkamers. Voor het duurste optrekje betaal je 3.500.000 euro. Dan wordt je eigenaar van een kasteelvilla met 16,5 hectare grond langs Voort in Meerle. De villa dateert uit 1920, werd in 1996 gerenoveerd, telt drie verdiepingen en twaalf slaapkamers.

n

r

Bij de boomkwekerij Lodders in de John Lijsenstraat gaan dieven er vandoor met twaalf apenbomen. De bomen zijn zo’n 150 euro per stuk waard en zijn zeer geliefd in de voormalige Oostbloklanden.

t .

e

s

n d

e

n

-

5 e l

,

-

e n -

.

e

k .

2010

SEPTEMBER - Elk gezin krijgt een cd in de bus als aandenken aan de viering 800 Hoogstraten. Er staan dertien liedjes op over Hoogstraten en zijn kerkdorpen, naast beiaarddeuntjes en het stadsgedicht van Marc Pairon. Tijdens de voorstelling van de cd worden Flor en Florejan Verschueren en Gie Martens in de bloemen gezet. Zij maakten samen met Jan-Kris Vinken van het vaak ruwe opnamemateriaal een muzikaal sterke cd. Nederland vraagt de uitlevering. De twee inzittenden hebben een gerechtelijk verleden en moeten terecht staan voor gevaarlijk verkeersgedrag en poging tot doodslag. De Vrienden van de beiaard organiseren een jubileumconcert naar aanleiding van 500 jaar beiaard en 50 jaar beiaard in Hoogstraten. Het concert wordt opgedragen aan de overleden stadsbeiaardier Staf Mertens.

Het stadsbestuur heeft een aangepast ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) opgemaakt voor de voetbalvelden van Minderhout VV in de Heistraat. Het nieuwe rup heeft alleen betrekking op de voetbalvelden. Met de buutbewoners is er een afspraak gemaakt om het juridisch steekspel stop te zetten.

Naar aanleiding van Gelmel de musical heeft de Scheldebrouwerij een Gelmelbier gebrouwen. Het is een blond zacht bier met een volle smaak. Het wordt geschonken in een aantal horecazaken in Hoogstraten en in de ‘zomerbar’, die de organisatoren van de musical eind augustus en begin september op zondagnamiddag open houden bij de Laermolen. Els Leemans die in oktober 2007 veroordeeld werd tot 12,5 jaar cel wegens betrokkenheid bij de moord op Ron Biemans in juni 1998, is vrij. Rekening houdend met de jaren in voorarrest is ze na twee derde van haar straf onder elektronisch toezicht geplaatst. Nu begint de strijd om de nalatenschap van Ron Biemans. De rechtbank moet oordelen of die toekomt aan Els Leemans of aan de kinderen van de inmiddels overleden zus van Ron Biemans.

Omdat we steeds meer gas gebruiken moeten er dringend nieuwe gasleidingen bijkomen. Fluxys, de maatschappij die in ons land instaat voor het gastransport, plant een nieuwe ‘supergasbuis’ van Wilsele bij Leuven tot in Loenhout. De nieuwe pijpleiding wordt in 2013 aangelegd en loopt van zuid naar noord door de Kempen: van Herstelt naar Herenthout, Herentals, Vorselaar, Zandhoven, Malle, Rijkevorsel, Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten. Een ambulance met een 26-jarige patiënt uit Hoogstraten komt in Schilde in aanrijding met een personenwagen. De bestuurder van de personenwagen wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de ambulance en de twee inzittenden lopen lichte verwondingen op. Omdat hij kandidaat president van Haïti is, is het optreden van Wyclef Jean op de Antilliaanse feesten verplaatst van zaterdag 14 naar vrijdag 13 augustus.

OKTOBER – “Eindelijk hebben we onze spullen terug”, zeggen Jacques Verboven en Jos Brosens van fanfare Ste-Rosalia, “De ruzie heeft jarenlang op ons gewogen”. Het Hof van Beroep heeft beslist dat de dissidente muzikanten die jaren geleden de fanfare verlieten en een aantal instrumenten en andere waardevolle zaken meenamen, deze moeten terug bezorgen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 17

17

23-12-2010 11:50:40


PERSOVERZICHT Recreatiedomein De Mosten ontving het afgelopen seizoen 40.000 bezoekers, dat is 6.000 minder dan in 2009. De tweede helft van de zomer heeft het verschil gemaakt. Volgens de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) zijn er twee mogelijke plaatsen voor de ondergrondse berging van radioactief afval. Een mogelijkheid is de Kempen. Volgens Greenpaece dreigen Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Turnhout, OudTurnhout, Beerse, Vosselaar, Rijkevorsel, Geel, Retie, Lille, Kasterlee, Dessel, Balen, Arendonk en Mol een ondergrondse opslagplaats voor nucleair afval te krijgen. Vanaf dit schooljaar start VTI-Spijker met een zevende jaar thuis- en bejaardenzorg. De school deed ook een aanvraag voor een zevende jaar kantoor-logistiek en kinderzorg, maar kreeg daarvoor geen toelating van minister Pascal Smet. De directie blijft ijveren om ook die opleiding aan te bieden.

JULI - DECEMBER SEPTEMBER Dieven dringen binnen in de parochiekerk van Wortel. De dieven breken de dubbele tussendeur van het portaal open, vinden dan de sleutel van de offerblok en gaan er met 60 of 80 euro vandoor. Anne Van Opstal speelt het hoofdpersonage Sarah in de musical ‘Dans der vampieren’, gebaseerd op ‘The fearless vampire killers’ de filmhit van Roman Polanski uit 1963. Hét hoogtepunt van de musical wordt voor Anne de vertolking van ‘Total eclipse of the heart’ ooit een dijk van een hit voor Bonnie Tyler. Er wordt opnieuw ingebroken in een kranten- en tabakswinkel langs de Vrijheid. Nu is krantenwinkel Van den Abeele aan de beurt. De dieven forceren de voordeur en gaan er met een grote hoeveelheid sigaretten vandoor. Het OCMW start met een ‘murga’ om aandacht te vragen voor armoede en sociale uitsluiting.

2010

De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden organiseert in samenwerking met St.-Joris Hoogstraten en het Verbond van de negen St.-Jorisgilden van de regio, haar negende Gildedag in Hoogstraten. Na een misviering in de St.-Katharinakerk trekken een 70-tal gilden door de straten van de stad. Na de middag zijn er optredens en is er animatie op het begijnhof. Alle 1.060 leerlingen van het Klein Seminarie krijgen een brief mee naar huis die hun ouders inlicht over twee gevallen van seksueel misbruik in de school tijdens de jaren 60. Het zou gaan om pater G.C., destijds leerkracht én verantwoordelijke voor de ziekenboeg op school. De man is ondertussen hoogbejaard. De feiten zouden dateren van voor de jaren zeventig. «Toen die meldingen ons bereikten, hebben we meteen het schoolbestuur ingelicht, het bisdom op de hoogte gebracht en beslist om open kaart te spelen naar onze leerlingen en hun ouders. We wilden niet dezelfde fout maken als in het verleden: namelijk het negeren van de feiten.», zegt de directie

OKTOBER De Hoogstraatse Oldtimerbeurs verhuist van de Veiling naar de transportzone in Meer. De beurs groeit met veertig procent, minstens tien oldtimerclubs verlenen hun medewerking. De Braziliaanse Francinette S.D. huwde met E.V.D.V. uit Hoogstraten, die kort na hun huwelijk opgepakt werd wegens seksuele perversies. Op haar fototoestel en computer treffen speurders foto’s aan van haar naakte kinderen met een broeksriem om de hals. De vrouw ontkent alle feiten, ook de bewering dat ze haar kinderen voor prostitutie aanbood. Naast De Lepe, het bier van tejater de Lepe hoek (zaliger), is er nu ook “De Grenswipper”, een bier op de markt gebracht door Zjosfinks van tejater Pas Geverfd. Het bier is genoemd naar één van de figuren uit zijn nieuwe wandelvoorstellingen. Het bier wordt voorlopig alleen geschonken in de Castelhoeve na de wandelingen.

NOVEMBER - Op dinsdag 2 november om 18.30 uur wordt apotheek Brosens te Meer overvallen. Een gewapende man dwingt een klant om achter de toonbank te gaan en eist de inhoud van de kassa. De overvaller steekt het geld weg, neemt ook de lade met wisselgeld mee en verdwijnt richting Nederland. Een dag later wordt de lade van de kassa gevonden. Van de dader is geen spoor. Een onbekende schildert op elk van de vier deuren van de St.-Katharinakerk een letter. Met de letters ‘p’, ‘e’, ‘d’ en ‘o’ wil de dader allicht verwijzen naar het pedofilieschandaal in de kerk. In Wortel heeft de eerste editie van VAGEBOND plaats. Ondanks regen, wind en koude willen veel mensen Guido Belcanto horen en zien.

18

Een murga is een kleurrijke Latijns-Amerikaanse straatfanfare die op een feestelijke manier van zich laat horen. Er wordt ingebroken in het bedrijf Den Otter, een onderneming die handelt in vrachtwagens aan de Luxemburgstraat. Van vijf nieuwe Mercedes trekkers worden 22 banden afgevezen en meegenomen. De waarde van de buit bedraagt 11.000 euro.

Steff Peire van Hoogstraten bouwt en verbouwt al bijna gans zijn leven gitaren. Hij heeft ook een bluestrio Blue Business, waarmee hij een cd uitgeeft en een aantal klassiekers nieuw leven inblaast. De rechtbank van Tongeren veroordeelt twee mannen voor maar liefst 51 inbraken en brandstichtingen onder andere bij Eco Toilet en de reinigingsdienst Danny Govaerts. De hoofdverdachte Peter V. krijgt vier jaar cel, zijn kompaan Kim D veertien maanden. Voorlopig wordt een schadevergoeding van 47.000 euro opgelegd, maar die zal gelet op de brandstichting bij o.a. Govaerts oplopen tot enkele honderdduizenden euro’s.

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 18

23-12-2010 11:50:41

D B o M


-

PERSOVERZICHT De politie vindt het lichaam van Herman De Bruijn, de 37-jarige man van Meer die sinds 9 oktober vermist was, in het albertkanaal in Geel. Misdadig opzet wordt uitgesloten.

JULI - DECEMBER de kiwibes een dunne haarloze schil, waardoor men de vrucht in zijn geheel kan eten zoals een bes of een druif. “De kiwibes is een krachtbron vol voedingstoffen” zegt teler Jan Van Alphen uit Minderhout.

k n -

Rob Van der Veken, voormalig aalmoezenier van de strafinrichting in Wortel is op 73-jarige leeftijd overleden. In de Amsterdamstraat in de transportzone snijden dieven het dekzeil van een vrachtwagen stuk en gaan er vandoor met negentig flatscreen TV-toestellen.

e

n

k n -

e

e n

n

NOVEMBER

Warenhuis Aldi dient een bouwaanvraag in om hun winkel in Minderhoutdorp te vergroten. Het is niet duidelijk wanneer de werken starten

n e t e r

. n e r

stadsbestuur is niet opgezet met deze verkaveling omdat het volgens het college gaat om een verkavelingsvergunning die al lang vervallen is.

Vali Kapoen opent langs de Vrijheid een Japans restaurant “Vali Sushi”. De 22-jarige laat de Japanse gerechten op een lopende band door haar restaurant rollen.

e

e

2010

NOVEMBER -Terwijl grote delen van Vlaanderen kampen met wateroverlast, blijft de schade in Hoogstraten alles in acht genomen beperkt. Bij fitnesscentrum Megafit was er wel grote schade. Daar liep de ganse kelderverdieping onder water. Er is voor tienduizenden euro’s schade. De 85-jarige Adriaan Stoffelen en zijn 84-jarige vrouw Catharina Roelen komen om het leven door co-vergiftiging in hun bescheiden woning langs het Pijperpad in Meer. Het koppel vierde een dag voor het tragisch gebeuren nog hun zestigste huwelijksverjaardag.

In Klein Eyssel, een straat in Meersel-Dreef, verrijst een woning en mogelijk volgen er nog. Het

Door een herstructurering gaat het KBC kantoor langs de Desmedtstraat in Minderhout dicht. Daar blijven alleen nog automaten voor cash geld en bankuittreksels ter beschikking. In Meer kan men nog terecht voor basisdiensten zoals het openen van een rekening en voor leningen en beleggingen moet men naar het zogenaamde PA-kantoor in Meerle.

Liesbet De Letter, een oud leerling van Instituut Spijker, werkt nu voor de Europese Commissie en brengt een bezoek aan haar voormalige middelbare school. Op die manier wil ze de leerlingen meer vertrouwd maken met de Europese Unie. De wegenpolitie wou de Fransman Adel M. in Brecht doen stoppen. Na een wilde achtervolging liet hij zijn wagen achter bij een tankstation. Daar sprong hij in een vrachtwagen die met draaiende motor stond te tanken. Met die wagen slalomde hij over de pechstrook voorbij een blokkade en kwam tot stilstand in een maïsveld. Daar zette hij het op een lopen en ging er iets verder met een auto met aanhangwagen vandoor. Hij reed tegen een snelheid van 150 km per uur door het centrum van Hoogstraten, dumpte iets verder de aanhangwagen en werd uiteindelijk pas bij de grens gevat. De rechter bedacht de wilde chauffeur met veertig maanden cel, 275 euro boete en 3.357 euro als schadevergoeding voor de gemaakte brokken. Veiling Hoogstraten verdeelt kiwibessen, de nieuwste fruitsoort in België, onder eigen label. In tegenstelling tot een gewone kiwi, heeft

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 19

19

23-12-2010 11:50:42


PERSOVERZICHT De 65-jarige August Donkers uit Minderhout verongelukt wanneer hij met de fiets het Bels Lijntje volgt en in dat traject de Steenweg op Baarle-Hertog in Turnhout oversteekt. De man wordt op deze drukke baan gegrepen door een personenwagen. Alle hulp kwam te laat.

JULI - DECEMBER van de doorsteek tussen de E19 en de E34, waarbij veel verkeer via Hoogstraten en Rijkevorsel van de ene naar de andere snelweg rijdt, komt ter sprake. GROEN! lanceert het idee om een deel van het vrachtvervoer tussen Rotterdam en Antwerpen op de hst-lijn te krijgen en pleit voor een zone 30 in de kernen van steden en gemeenten.

2010

De inwoners van Hoogstraten produceerden in 2009 gemiddeld 87,50 kg restafval. In de 27 Kempense gemeenten doen 14 gemeenten beter. De inwoners van Rijkevorsel leveren met 65,60 kg het minst restafval, die van Lille laten 126,98 kg restafval per inwoner achter.

Dieven proberen met een smoesje de woning van meestal oudere bewoners binnen te geraken. Eenmaal binnen vragen ze om geld te wisselen of halen een landkaart boven om de weg te vragen. Na hun vertrek stellen de bejaarden vast dat er een portefeuille of andere waardevolle zaken verdwenen zijn. De juridische strijd rond de verkaveling ’s Boschstraat is nog niet gestreden. Na de goedkeuring van het wegentracé door de gemeenteraad stapte een aantal buurtbewoners naar de Raad van State. De auditeur bij de Raad van state adviseerde om de gemeenteraadsbeslissing niet te vernietigen, maar in het arrest van de Raad van State zelf staat dat men de beslissing opnieuw moet bekijken. Zelinkhan Tchemborzov woont in een woning van Bouwmaatschappij De Noorderkempen langs de Gestelsestraat in Meer. Omdat de verwarming het niet of, na herstelling, altijd maar even doet ketent de man zich uit protest vast aan de deur van Bouwmaatschappij in Merksplas. De website van de stad Hoogstraten telde het afgelopen half jaar gemiddeld 5.391 bezoekers per dag. Naast de startpagina werd de pagina ‘800 jaar Hoogstraten’ met 14.664 bezoekers het meest bezocht. De andere pagina’s zoals toerisme, gemeentediensten, sociaal huis, de Mosten enz schommelen tussen de 5.000 en de 7.000 bezoekers. Gelmel de musical overtreft de stoutste verwachtingen. Het evenement is perfect georganiseerd en de kwaliteit is bijzonder hoog. Gespreid over vier voorstellingen trekt de musical bijna 5.000 toeschouwers.

DECEMBER Op 1 december om 7 uur breekt er brand uit bij de firma Bogaerts in de Hinneboomstraat. De brand ontstaat in de filter van een staalstraalmachine, die begint te gloeien met een enorme rookontwikkeling als gevolg. De brandweer is snel ter plaatse en de schade blijft beperkt. Stijn M (25) uit Hoogstraten wordt samen met vier andere personen veroordeeld voor bendevorming, diefstal en heling van twee containers met 19 ton koffie. De man wordt veroordeeld tot achttien maanden effectieve celstraf. GROEN! organiseert een provinciaal congres over de mobiliteitsproblemen. Ook het probleem

20

DECEMBER – Het gerecht seponeert, bij gebrek aan bewijzen, 35 klachten van kindermishandeling aan het adres van het gezin Raatjes – Thiesheffer uit Wortel. “Alle personen die geprobeerd hebben om ons zwart te maken, gaan we nu zelf dagvaarden wegens laster en eerroof”, zeggen Hessel Raatjes, Rita Thiesheffer en hun kinderen Ricardo en Patricia. Ook in Hoogstraten komen acties op gang voor Music For Live, waarmee Studio Brussel geld inzamelt voor aidswezen in Afrika. In Meerle is er op 4 en 5 december ‘Dorpel For Life’ en op 18 december organiseert De Mussenakker in Meer een avond om geld in te zamelen. Zondag 19 december is er Sportup For Live, een groepsloop in het centrum van Hoogstraten en op 23 december tenslotte verkopen de leerlingen van het Klein Seminarie kerstcake en warme chocomelk. De 40-jarige landbouwer Chris Rombouts uit Meer sterft nadat hij is aangevallen door zijn agressieve stier. De man wou de stier, die soms agressief kon zijn, binnen zetten omdat het buiten te koud is. Toen hij na enkele uren nog niet thuis was werd zijn vriendin ongerust, ging hem zoeken en trof het lichaam aan. ACW Hoogstraten dringt in een brief aan het provinciebestuur aan op om een fietsverbinding langs de hogesnelheidslijn naast de E19 te realiseren. Er wordt gewezen op de fietssnelwegen die de provincie de volgende jaren wil aanleggen. Het stoort ACW dat er voor een fietsverbinding tussen het station Noorderkempen en de transportzone in Meer geen financiering is.

Door een lek in de centrale verwarming loopt één van de refters van het Klein Seminarie volledig onder water. Het water sijpelt ook door het plafond van het leerlingensecretariaat dat een verdieping lager ligt. Het gebouw, het meubilair en gordijnen lopen waterschade op. Hoogstraten negeert het advies om alleen in de hoofdwegen te strooien en komt daardoor bijna zonder strooizout. Volgens burgemeester Van Aperen zorgt minister Crevits ervoor dat de leverancier niet aan de gemeente mogen leveren. Kunsthandelaar Luc De Backker uit Wortel koopt, in opdracht van een Vlaams kunstverzamelaar, de zeven panelen van het Dymphnaretabel bij Sotheby’s in Londen. Het altaarstuk was eigendom van de weduwe van dokter Paul Janssen en hing in bruikleen in het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Nu verhuist het retabel voor een bedrag van 1,55 miljoen euro naar een onbekende Vlaamse verzamelaar. Het oudercomité van de basisschool Spijker heeft op de speelplaats een schaatspiste in kunststof aangelegd. Tijdens de speeltijd en gedurende de middagpauze staat de piste vol met schaatsende leerlingen.

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 20

23-12-2010 11:50:42


n 7 .

n

n g -

e a n -

KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN Deel 7 – Zusters

van O.-L.-Vrouw der VII Smarten

Deze kloosterorde is voor Hoogstraten zeer belangrijk geweest. Zowel het gasthuis (en rusthuis) vanaf 1866 als het Klein Seminarie vanaf 1888 en het toevluchtsoord op het kasteel vanaf 1894 kregen de toegewijde zorgen van deze zusters. Deze orde vindt ook zijn ontstaan in het religieuze reveil in België tijdens de 19e eeuw. In die eeuw heeft de kerk grote veranderingen ondergaan. Eerst was er de Franse Revolutie (1789), gevolgd door het Concordaat (met Napoleon) van 1801. Van 1815 tot 1830 was er het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met een niet altijd welwillend bestuur. Vanaf 1830 kwam daar verandering in. De kerk kon zich in België weer zelfstandig ontwikkelen. In deze periode van religieuze heropleving stonden een aantal mannen en vrouwen op om met een actief apostolaat nieuwe congregaties en kloosterscholen op te richten. Tussen 1830 en 1930 werden in België 375 congregaties opgericht met in totaal meer dan 1600 bijhuizen. We hebben de belangrijke figuur van

de ‘heilige’ pastoor Lambertz al voor het voetlicht geplaatst. Ook in Sint-Genesius-Rode werd de kiem gelegd voor een hele reeks stichtingen.

Een kloosterschool in SintGenesius-Rode In 1846 volgt het diepgelovige echtpaar Joseph Van Keerberghen en zijn vrouw de wens van hun dochter Sabina, die de kloosternaam MariaFelicia aannam, om een school te beginnen. Ze stellen grond en geld ter beschikking. Haar zus Theresia en Maria Houpels uit Kortrijk stappen onmiddellijk mee in het avontuur. De eerste zusters sluiten aan bij de congregatie van Onze-Lieve-Vrouw der VII Weeën. Bijna een halve eeuw

Rhode werd het moederklooster van een reeks nieuwe huizen. Na Linkebeek, Breendonk en Zaventem volgt in 1866 het gasthuis in Hoogstraten. In 1900 waren er in de hele congregatie 105 zusters en in 1923 waren er 15 kloostergemeenten met 150 zusters. Het grootste aantal werd bereikt in de periode 1945-1950 met 173 zusters in 19 bijhuizen. Tot mei 2009 zullen de zusters in het klooster te Sint-Genesius-Rode blijven. Dan wordt de last te zwaar en na 162 jaar heeft ook dit klooster geen zusters meer.

Gasthuis Het gasthuis was in Hoogstraten de oudste liefdadigheidsinstelling, waarvan al in 1284 melding gemaakt wordt. Oorspronkelijk werd de instelling door mannen, later door zusters, bestuurd. In 1348 is er een belangrijke schenking door Hendrik Van der Straeten. De instelling wordt in twee delen opgesplitst. Eén voor de behoeftige personen van Hoogstraten en één voor vreemdelingen, reizigers en pelgrims. Die krijgen daar eten, drinken en onderdak. In 1865 werd volgens het plan van de provinciale architect Van Gastel het nieuwe gasthuis gebouwd. Om de bouwkosten te helpen dekken werd er ook een geldinzameling en een tombola bij de bevolking

gehouden. Toen het gebouw een feit was, stelde zich het probleem van personeel.

Stuur ons a.u.b. zusters! Deken Daems ging in naam van het Bestuur der Godshuizen op zoek naar zusters. Hij wendde zich eerst tot het klooster van de Maricollen te Waasmunster. Die hadden geen zusters ter beschikking. De deken schreef dan een brief aan

What’s in a name? In de volksmond van de ‘autochtonen’ blijft vooral gasthuis de gebruikelijke benaming. In deze tekst spreken we over gasthuis en rusthuis. De eerste naam verwijst naar een verpleeginstelling voor zieken - de Heilig Bloedlaan heette voordien Gasthuiseinde terwijl de tweede een mooi woord is voor bejaarden die er na een actief leven komen rusten. De huidige officiële benaming is: Woonzorgcentrum O.-L.-Vrouw der 7 Weeën. Het verheugt ons dat de herinnering aan de zusters daarin bewaard blijft. In gesprekken drukken nu al velen hun verbazing uit. Wat betekent dit en hebben hier werkelijk zusters gewerkt? kanunnik De Decker, die bestuurder was van de Zusters van Liefde in Gent. Daarin deelde hij mee dat het nieuwe gasthuis tien oude of gebrekkige lieden, vijf zieken en tien weeskinderen kon opnemen en dat zusters hoogdringend nodig waren. Ook dit antwoord was negatief. De kanunnik verwees hem naar de Congregatie van Sint-Vincentius te Gijzegem. Geen zusters vrij! Ook in Hoboken waar pas een oudmannenhuis met religieuzen was opgericht, kreeg deken Daems een afwijzing.

-

r

o

t f e e

lang bouwde zuster Felicia de onderneming uit. Al 12 jaar later telt het klooster 14 zusters, een lagere school met meer dan 100 leerlingen, een kantschool en een pensionaat.

Het gasthuis (voor 1931) met rechts op de voorgrond in het plantsoen de openbare waterpomp.

Na viermaal een neen gekregen te hebben, richtte hij ten einde raad een verzoek tot de Congregatie in St.-Genesius-Rode. Deze zusters hadden in 1863 in Zaventem een gelijkaardig huis opge-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 21

21

23-12-2010 11:51:12


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN

Gezicht op het vroegere Gasthuiseinde, nu de Heilig Bloedlaan.

gegeven naar het verre Hoogstraten te vertrekken: zuster Clara als overste en de medezusters Benitia en Martha. Ze werden opgehaald door deken Daems en de heren Karel Neeckx en J.B. Vrints. Vier jaar later, in 1870, werd een lazaret toegevoegd voor vooral typhuslijders. Zuster Clara bestuurde de gemeenschap 30 jaar. In 1883 verzamelde ze giften om in de hof van het gasthuis een grot te bouwen, vooraan in een ruime kapel. Bewoners van het gasthuis en bezoekers kwamen er hun devotie doen (de grot in het Mariapark te Meersel-Dreef kwam later, in 1895, tot stand). In 1927 waren er negen zusters voor een bevolking van meer dan 100 personen. Het gasthuis waar zieken werden verzorgd werd meer en meer een rusthuis waar bejaarden verbleven. Het weeshuis voor meisjes had weinig toeloop, ook omdat het beperkt bleef tot Hoogstraten zelf. Het werd in de jaren ’20 gesloten. Weesmeisjes uit de omgeving werden in het weeshuis van de ursulinen in Meerle opgenomen. Zowel het weeshuis als

richt voor ouderlingen en wezen. Moeder overste Felicia gaf tot grote opluchting een gunstig antwoord. Zij was bereid om zusters te sturen. Het onderhoud van de bewoners van het rusthuis zou verzorgd worden door de boerderij waar knechten werkten.

De overeenkomst Op 7 maart 1866 wordt in acht artikelen een overeenkomst opgemaakt tussen moeder Felicia en het bestuur van Hoogstraten. In een moderner spelling omgezet luiden de belangrijkste artikelen: Artikel 1. Het Bestuur voornoemd stelt ten gebruike der Overste een gemeubeld huis met hof en andere afhankelijkheden ten einde er een Godshuis te houden voor de ouderlingen en de wezen van beide geslachten en de zieken der gemeente Hoogstraten of andere zieken der omliggende gemeenten. Artikel 2. Het Bestuur verbindt zich om in alle noodzakelijkheden der inwoners van het gesticht te voorzien. Artikel 3. Drie zusters tenminste zullen het Gesticht bewonen om aan het doel van art. 1 te voldoen. Artikel 5. Het Bestuur verplicht zich om jaarlijks aan elke zuster het gesticht bewonende boven kost en inwoon een som van 200 fr. te betalen. Artikel 7. Het Bestuur staat aan de zusters jaarlijks 14 dagen vakantie toe gedurende de maand

Het gasthuis na de nieuwbouw van 1934. september en zal zorgen dat de bediening der zusters in hun afwezigheid door anderen verricht wordt.

De eerste zusters en oversten Moeder Felicia had drie zusters de opdracht

het gasthuis, waar jonge meisjes kwamen helpen, waren een bron van roepingen. Vanuit Hoogstraten zijn 28 zusters ingetreden. In de jaren vijftig waren er 14 zusters actief. Zuster Clara werd oud en ziekelijk en keerde terug naar het moederklooster. In haar plaats werd

Het (gasthuis) rusthuis en de vroegere kraamkliniek (moederhuis) vandaag. 22

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 22

23-12-2010 11:51:12


s r

.

n n

s r t d

n s

,

-

KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN in 1894 zuster Gudula gestuurd als nieuwe overste. Niet voor lang, want in 1897 werd ze vervangen door zuster Pharaïldis, die in 1932 haar 35-jarig jubileum als overste van het gasthuis vierde en tevens haar gouden kloosterjubileum. Bij die gelegenheid verscheen er een feestgedicht in de Gazet van Hoogstraten. In 1939 overleed ze in het gasthuis. Door ziekte en ouderdom had ze haar functie neergelegd en werd zij opgevolgd door zuster Anselma, die in 1945 haar zilveren kloosterjubileum vierde.

Nieuw gasthuis Architect Van Ryckeghem ontwierp in 1931 de zuidelijke zijvleugel en herinrichtte ook de andere gebouwen. Bij de nieuwe aanbouw ging een oud kapelletje gewijd aan Sint-Blasius verloren. Zijn beeld werd in de grot geplaatst. De nieuwe kapel kreeg een marmeren altaar dat door E.H. R. Lens was ontworpen. Hij schilderde ook de engelen ernaast. Simon Goossens uit SintLenaarts, die ook de kruisweg in de kapel van het Klein Seminarie heeft gekapt, beitelde het Christusbeeld en Jan Huet maakte de glasramen. In 1934 werd door architect Goeyvaerts de noordelijke zijgevel gebouwd.

Oorlogsjaren Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-’18) had het gasthuis weinig te verduren. Maar in Kapelle-op-den-Bos was het erger gesteld. In 1914 werd daar het dorp, inbegrepen het klooster en de school, bijna volledig door brand vernield. De zusters vluchtten en werden in Hoogstraten in het gasthuis en het Klein Seminarie tijdelijk opgevangen. Ook in de Tweede Wereldoorlog (1940-’45) kon aanvankelijk de zorg voor de bewoners min of meer voortgezet worden. Dat veranderde wanneer Antwerpen werd beschoten. Maandenlang moesten de bewoners in de kelders huizen. De gebouwen werden ernstig beschadigd. Op 26 december 1944 werd de Rode Kruispost van het Klein Seminarie naar het gasthuis overgebracht. Vooral de zusters Mathilde, Livina en Leona hebben er veel werk geleverd.

Naar een gespecialiseerde materniteit De zusters zetten zich in voor alles wat zorgen nodig had. De ernstig zieken van het Klein Seminarie werden voor de Eerste Wereldoorlog naar het gasthuis gebracht. Plaatselijke geneesheren deden ook vaak een beroep op de assistentie van de zusters. Kleine operaties werden in het gasthuis uitgevoerd. Zo werden er poliepen en amandelen door onder anderen dokter H. Versmissen verwijderd. Het neerschrijven daarvan wekt nu nog pijnlijke herinneringen op. De eerste verzorging door de zuster bracht weinig soelaas, zoals evenmin de ijsjes als pijnstiller achteraf.

Zusters van het gasthuis en de materniteit. V.l.n.r. Livina, Anselma, Rita, Amelberga, Liberta, Clara en Honorine. Zuster Livina was al van 1940 tot 1952 in het rusthuis en had de moeilijke oorlogsjaren mee beleefd. Zij legde de grondslagen voor een nieuwe materniteit. Op 12 juli 1954 werd de eerste steen gelegd. De officiële inwijding was op 21 juli 1957. In 1957 wordt met de inrichting begonnen. De zusters waren al grotendeels opgewassen tegen de nieuwe taken, want tijdens en na de oorlogsjaren waren er al talrijke geboortes. In 1950 kon de duizendste geboorte ingeschreven worden. Het totaal liep op tot 3254 kinderen. Toen vond men tijd en geld om een nieuwe materniteit te bouwen. Op ontwerp van architect Stijnen werd in 1957 het nieuwe moederhuis in gebruik genomen. Er waren toen negen éénpersoonskamers, zes tweepersoonskamers, een sterilisatiekamer, een couveuse en een reanimatie kamer. Wanneer het moederhuis door het afnemende geboortegetal in verliescijfers komt, wordt het moederhuis op 27 mei 1975 gesloten. Op 27 mei 1975 is de laatste baby geboren. In dat gebouw waren er dan 7959 geboortes genoteerd. De vroedvrouwen, zuster Clara (hoofd van het personeel), zuster Mathilde en zuster Brigitte, werden bijgestaan door verpleegsters. Zuster Clara werkte eerst als verpleegster in Merksplas Kolonie. Na een opleiding tot vroedvrouw werkte ze tot 1974 in Hoogstraten met een onderbreking van drie jaar in Merksplas. In De Hoogstraatse Maand (maart 2008) vertellen May Theeuwes en Gilberte Van den Heuvel over hun werk en over de zusters. Dat de zusters het op persoonlijk, emotioneel en professioneel vlak vaak ontzettend moeilijk hadden, konden we ook lezen in de bekentenis van zuster Brigitta, die na haar uittreden haar werk heeft voortgezet in Sint-Antonius Zoersel (DHM maart 2008).

Wat zijn de VII Weeën? Deze devotie ontstond in de Nederlanden rond 1400. Van aanvankelijk vijf erkende de Kerk uiteindelijk zeven smarten zoals er ook zeven vreugden waren. De motieven worden in de christelijke iconografie uitgebeeld. Het geschenk dat deken Jozef Lauwerys bij het honderdjarig jubileum van de orde in 1947 overhandigt, past in dit kader: een kopie van de piëta van Michelangelo. De VII Smarten of Weeën zijn: de voorspelling van Simeon, de vlucht naar Egypte, het verlies van de twaalfjarige Jezus in de tempel, de gevangenneming van Jezus, de kruisiging, de kruisafneming en de graflegging.

Geleidelijk afscheid van de zusters In 1947 werd nog 100 jaar congregatie gevierd. Bij die gelegenheid schonk deken Lauwerys een piëta (beeld) in naam van de parochiegemeenschap Hoogstraten. In 1965 verbleven nog 12 zusters in het rusthuis, waarvan 7 actief. De viering van het eeuwfeest van de oprichting van het gasthuis in 1865 en van de eerste zusters in 1866 werd door verbouwingswerken uitgesteld tot 1968. Na een plechtige jubelmis in de St.-Katharinakerk was er een receptie in het stadhuis. Een dertigtal zusters van de orde waren aanwezig. Deken P. Hannes verleende het ereteken ‘Orde van verdiensten van het bisdom Antwerpen’ aan zuster Amelberga, die al 52 jaar in dienst was. In 1974 vertrekken de laatste zeven zusters uit het rusthuis en de materniteit van Hoogstraten, die een jaar later ook wordt gesloten. Niet minder dan 36 zusters hebben er in een periode van 108 jaar gewerkt.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 23

23

23-12-2010 11:51:13


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN Klein Seminarie Na de rampzalige jaren van de schoolstrijd groeide de bevolking van het Klein Seminarie tot 500 leerlingen in 1889. De school kampte met een tekort aan goed personeel. Superior Verbist wilde ook de verzorging niet volledig in handen geven van knechten.

Na het overlijden van zuster Augustina in 1920 in het Klein Seminarie, werd zuster Elisabeth de nieuwe overste. Voordien had ze eerst voor de weeskinderen in Putte en voor de zieken in het hospitaal van de Kolonie in Merksplas gezorgd. Vanuit haar ervaring in Merksplas begon zij in het Klein Seminarie te werken in de ziekenzaal. Zij was ook zeer bekwaam in het maken van altaargewaden en kleren voor Vlaamse kermissen en missietentoonstellingen. In 1923 was het aantal zusters tot 12 gestegen. Zuster Edmonda volgde Augustina in 1934 op. Ze heeft de verhuis naar het nieuwe klooster in 1942 en de oorlogszorgen meegemaakt. In 1935 werd het eeuwfeest van het Klein Seminarie gevierd. Het aantal zusters bedroeg toen het maximum aantal 14. Van hen zijn er ook vier in Hoogstraten overleden.

Jubileum en nieuwe oorlogsjaren

Voorgevel van het Klein Seminarie met links op de voorgrond het zusterklooster, gebouwd in 1904. Daarom vroeg hij in 1888 aan moeder Felicia van de Zusters van O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën te Sint-Genesius-Rode zusters te sturen voor het onderhoud van de slaapzalen, de kapel en de ziekenzaal. Met vier zijn ze begonnen: de zusters Augustina, Isabella, Gertrudis en Philomena. Zuster Augustina was de eerste overste. Haar eerste reactie was niet zo bemoedigend. Zuster Augustina had in Putte een vrije bewaarschool opgericht en voor nieuwe klaslokalen gezorgd. Nu moest ze bedden van de studenten opmaken. Ze verzoende zich later met haar nederige werk, toen een pater tijdens een retraite haar overtuigde dat ze daarmee haar deel bijdroeg tot priesterroepingen. Bij aankomst in Hoogstraten was hun huis nog niet af en moesten ze de eerste dagen bij hun congregatiezusters in het gasthuis verblijven. In 1888 werd aan het voorste gebouw nog een zuidervleugel van twee verdiepingen toegevoegd met onder meer ruimte voor de zusters. Aanvankelijk waren ze nog klein behuisd: vier cellen, een refter, een kapel en een werkplaats. In 1907 werd een eigen kloosterhuis ingericht met een grotere kapel, meer cellen en een spreekkamer. In 1912 kregen de zusters ook de zorg voor de keuken en later ondermeer de wasserij en de broodkelder. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-’18) zorgden ze voor vluchtelingen; onder hen waren ook zusters van andere bijhuizen. Eén van de zusters was ook belast met de ver-

24

pleging van de zieken. Voor de oorlog werden de ernstig zieke studenten in het gasthuis ondergebracht en daar verzorgd. Na de oorlog werden deze naar huis gestuurd.

De zusters vierden het gouden jubelfeest van hun verblijf in het Klein Seminarie op 31 juli 1938. E.H. Lauwereys maakte bij die gelegenheid een feestgedicht met een lofzang op de zusters. Dit feest viel samen met de aanvang van de sloping van het oude gebouw met het oog op een volledige vernieuwing. Vanaf 1942 konden de zusters hun nieuw huis in een gebouw langs de Vrijheid betrekken. Een zware periode waren de oorlogsjaren (1940’45), wanneer oorlogsvluchtelingen op het Klein Seminarie verbleven. Er moesten niet minder dan 2000 vluchtelingen opgevangen worden. Om het gebrek aan brandstof te verhelpen werden kas-

Z

I

B 1

V l w W w w H o l b w H v d p g

S

A m n n t L t m m I d d d r e v i d v v I v “ d

De zusters van het Klein Seminarie in 1913.

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 24

t v i w l e D s N d 1

23-12-2010 11:51:13


0

e

.

n t

. r

t

n . n

n e e

n n

KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN tanjebomen omgehakt. Bij de voortdurende zorg voor brandstof en voedsel maakte de beschieting in september 1944 de situatie nog hachelijker. Er werd een Rode Kruispost en zelfs een kraamafdeling opgericht: 200 gekwetsten werden verzorgd en 13 kinderen werden er geboren en gedoopt. De zusters waren bijzonder dankbaar voor de stimulerende hulp van E.H. J. Lauwereys. Na de oorlog werden de nieuwe gebouwen verder afgewerkt en in de nieuwe woonst verbleven 14 zusters.

Zuster Albertina In 1949 werd zuster Edmonda naar Putte geroe-

pen om overste in het rustoord te worden. De laatste overste, zuster Albertina, is bij vele studenten en inwoners van Hoogstraten wel bekend. Ze was dan ook 34 jaar in het Klein Seminarie tot het sluiten van het klooster in 1983. Alle zieke of pseudozieke studenten kwamen onder het zorgzame toezicht van E.H. Heylen, leraar-verpleger, en zijn assistente zuster Albertina. In 1958 sloeg de A-griep toe en moesten 135 leerlingen in bed verzorgd worden.

Afscheid van de zusters Geleidelijk gaven de ouder wordende zusters hun toch wel zware werk op en trokken ze zich

terug binnen hun kloostermuren. Zo gaven ze de keuken in 1971 over aan de eerste lekenkok Felix Crits. In 1972 verhuizen de zusters Wilhelmina en Filomena naar Putte. Het eeuwfeest hebben de zusters niet kunnen beleven (1888-1983) Met de veroudering van de zusters werden verschillende kloosterhuizen gesloten. De laatste zusters vonden hun uiteindelijke bestemming in de eigen rusthuizen te Putte en Zaventem. In 1983 verlieten zuster Albertina, overste sinds 1949, en zuster Vincentia, in Hoogstraten sinds 1926, het Klein Seminarie. De geschiedenis van het seminarieklooster is daarmee afgesloten. In totaal zijn in het seminarieklooster 55 zusters geweest.

Kasteel Bevolking van het kasteel in de 19e eeuw Vanaf 1810 kreeg bij keizerlijk decreet (Napoleon) het kasteel een nieuwe bestemming. Het werd ‘Bedelaarsgesticht van de Beide Nethen’. Wie geen bestaansmiddelen had en genoodzaakt was te bedelen, was in overtreding met de wet en werd vanuit de hele provincie overgebracht naar Hoogstraten. Er werd zelfs een premie uitbetaald om bedelaars aan te geven. De verdere ontwikkeling tot landbouwkolonie en bedelaarswerkhuis beschrijven we niet in dit artikel. Het bedelaarswerkhuis werd overgebracht naar Merksplas en Hoogstraten werd ingericht als toevluchtshuis voor zwakke en zieke mannen. De bewaking en de verzorging konden niet meer door dezelfde personen worden uitgevoerd. Vooral de verzorging liet veel te wensen over.

Smeekbede naar zusters Aalmoezenier Mateusen had al in 1892 bij het ministerie pogingen aangewend om zusters naar het kasteel te krijgen. Hij had zelfs kardinaal Goossens aangesproken om zijn verzoek te steunen. De toenmalige minister van justitie Lejeune had een vergadering belegd met directeurs en inspecteurs van toevluchtsoorden. Deze minister zal in de geschiedenis bekend blijven met de wet-Lejeune over de strafvermindering. In deze vergadering bleken de meesten vijandig of terughoudend te zijn tegenover zusters in dergelijke instellingen. Men ging ervan uit dat de bewoners de zusters niet zouden ontzien of respecteren. De aalmoezenier vroeg daarop zelf een verhoor bij de minister om hem te overtuigen van de triestige toestand van de ziekenverzorging in de kolonies. Dit verhoor werd toegestaan en de aalmoezenier ging samen met deken Wuyts van Hoogstraten naar Brussel. De deken was lid van het ‘komiteit van toezicht’. In het beeldende betoog van de aalmoezenier vernemen we veel over de situatie in de kolonie. “De verzorgers waren kolons (gevangenen) onder toezicht van een bediende die zich weinig

aantrok en na de geneesmiddelen gegeven te hebben aan de verzorgers er weinig naar omzag. Het voorgeschreven regiem van melk, eieren en vlees voor de zieken werd zeer dikwijls niet gevolgd en de behendige verzorgers wisten er hun voordeel uit te trekken met het rantsoen te verminderen Het kasteel van Hoogstraten met de kapel links (voor 1910). en de rest te verkopen. slaapplaatsen van de soldaten werden als slaapDe medicijnen werden dikwijls niet op tijd gegezalen voor de zieken ingericht. ven en dan ging het in de koolbak tegen dat de Toen in 1908 in de kolonie van Merksplas griep dokter kwam. Waren de zieken stervende gingen uitbrak waarbij op twee na alle zusters getrofde verzorgers, de meeste althans, zover mogelijk fen waren, kwamen de zusters uit Hoogstraten ervan weg. Duurde de reutel wat lang (dat heeft ter hulp. Dat gebeurde later in de Eerste Weeen geloofwaardige persoon mij bevestigd) dan reldoorlog nogmaals toen het aantal zusters in is het gebeurd dat de verzorger neus en mond Merksplas ontoereikend was om de grote toetoedrong om er een eind aan te maken…”. stroom naar Merksplas vanuit andere inrichtinDe minister was overtuigd en gaf meteen de toegen op te vangen. stemming om zusters te laten komen. Tussen 1914 en 1924 kwamen de Norbertienen uit Duffel met meer dan 500 psychiatrische paZusters voor bedelaars en tiënten de bevolking op het kasteel nog vergrogevangenen ten. Daarover meer in een aparte bijdrage. Zuster Anna (Herinckx) en zuster Gabriëlle (Ghysels) Kardinaal Goossens had voordien al in een hebben na de Eerste Wereldoorlog het ereteken brief contact opgenomen met de Zusters van ‘Moed en Zelfopoffering’ ontvangen. VII Weeën in St.-Genesius-Rode. Voor de eerste keer zouden de zusters ook de verzorging op Verhuis zich nemen van bedelaars en gevangenen, door In 1928 besloot het ministerie van justitie om de letterkundige Max Rooses ‘de droesem der de ziekeninrichting naar Wortel en Merksplas samenleving’ genoemd. over te brengen. Zuster Perpetua was toen overDe eerste overste, zuster Maria Aloysia, kwam in ste. Er waren nog zeven zusters. Sommigen 1894 met drie andere zusters om zich aan de ververhuisden met de zieken mee naar Merksplas. zorging van de zieke sukkelaars te wijden. Hun (Leo Hermans) werk werd zo gewaardeerd dat drie jaar later in Bronnen: J. Lauwerys; 150 jaar Zusters Merksplas ook zusters werden verwelkomd. Niet van Onze-Lieve-Vrouw van VII Weeën door iedereen evenwel. De verzorgende kolons (1847-1997) door Johan Christiaens en en de dokters waren ertegen. Wellem Savenberg; Kadoc Leuven; Gazet In Hoogstraten betrokken de zusters de kamers van Hoogstraten; De Hoogstraatse Maand van de officieren van de voormalige kazerne. De

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 25

25

23-12-2010 11:51:14


HOOGSTRATEN

dorpsleven

www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be

Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

De Kempen als creatieve regio ‘De Kempen kent een sterk cultuuraanbod en parels van creatieve bedrijven. In de aanloop naar 2012, het jaar waarin Stad Turnhout 800 jaar bestaat én Cultuurstad van Vlaanderen wordt, neemt SPK (*), in nauwe samenwerking met ‘vzw Turnhout 2012’ en ‘Flanders DC’ het initiatief om de economische dynamiek van de creatieve industrie te versterken’, zegt directeur Bart Wuyts. ‘De creatieve industrie verwijst naar een grote mix van creatieve bedrijvigheid. Consumenten worden immers steeds gevoeliger voor ‘beleving’, in toenemende mate ingevuld via creatieve producten en diensten. Daar waar de creatieve bedrijvigheid nog sterk geassocieerd wordt met hippe stadswijken in grotere steden, willen we de uitdaging aangaan om de versnipperde en vaak weinig zichtbare creatieve bedrijven uit de Kempen in een netwerk bij elkaar brengen, zichtbaar

maken en ondersteunen in hun groei-ambities. In 2011 willen we starten met een cyclus ‘Creativity Cafés’ in de Kempen, om vervolgens in 2012 te werken naar een groots nationaal creativiteitsevenement als orgelpunt voor het festivaljaar Turnhout 2012.’ De Kempen zal ferm op de kaart gezet worden als creatieve regio. Wie zich geroepen voelt om hieraan mee te werken, kan contact opnemen met bart.wuyts@spk.be

(*) SPK heeft als doel de Kempense regio, en dan vooral het arrondissement Turnhout, socio-economisch te versterken. In juli 1988 was vzw Strategisch Plan Kempen een feit. In maart 2006 wijzigde de naam in Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw of kortweg SPK vzw. (js)

Gastronomie en heerlijke muziek HOOGSTRATEN – De onbekende factor van het ‘Streekgastronomisch Banket’ van het Lokaal Comité van de Smaak, is elk jaar het muzikale gedeelte. Bij het banket zelf stellen de aanwezigen zich al lang geen vragen meer. Dat wordt elk jaar verzorgd tot in het kleinste detail en is van hoog culinair niveau. Tijdens de vijfde, en volgens sommigen de laatste editie, was dat niet anders. Guy Sannen en

zijn leerlingen zorgden weer voor een uitgelezen menu. De afwezigen hadden, net zoals de vier voorgaande jaren, ook op 20 november ongelijk. Zeker als men weet dat de groep RUE-MOUR voor de muzikale omlijsting zorgde. De groep met Greet Eysermans, levensgezel van begeleider Peter Sabbe, zorgde voor een mengeling van jazz, folk en country. Meer moet zo’n avond niet zijn. (fh)

SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

26

De groep Rue-Mour zorgde voor de muzikale omlijsting tijdens het vijfde Streekgastronomisch banket.

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 26

23-12-2010 11:51:15


n

HOOGSTRATEN

‘ Zielepijn’, het tweede boek van Chantal HOOGSTRATEN / WORTEL – Chantal, de levensgezel van Paul Van Huffel en samen bezielers van LOVE2HEAL stelde op 4 december haar tweede boek, ZIELEPIJN voor in De Bonte Beestenboel in Wortel-kolonie. Chantal is buiten een dierenfluisteraar ook nog schilderes en een schrijfster. Haar eerste boek ‘Zielekind’ was tot op heden een echt succes als je weet dat er reeds meer

dan 2000 exemplaren over de toonbank gingen. Naast haar nieuwe boek verscheen er ook een set ‘zielezalf-kaarten’. Deze kaarten sluiten aan bij de thema's uit het boek Zielepijn, maar kunnen evengoed los ervan gebruikt worden. Zowel het boek als de boodschappen op de kaarten kunnen een inspiratie en/of steun betekenen voor hen die rouwen om het verlies van een geliefd huisdier .

Infomoment 10.000 stappen HOOGSTRATEN - Heeft u ook goede voornemens om in 2011 gezonder te leven en meer te bewegen? Doe dan mee aan de 10.000 stappen actie in Hoogstraten en ga de uitdaging aan om elke dag 10.000 stappen te zetten. Uit recent onderzoek blijkt immers dat meer dan 50% van de volwassen Vlamingen te weinig be-

-

m

, 8 .

n

. R p g d

Paul Goossen, acteur in Thuis, hield eraan om aanwezig te zijn bij de persvoorstelling van het boek ‘Zielepijn', van Chantal.

weegt. Daardoor verhoogt het risico op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, kanker, overgewicht en diabetes. Om dit groeiend gezondheidsprobleem aan te pakken, stapt Hoogstraten mee in de beweegcampagne “10.000 stappen”. Je hoeft niet heel belastend of intensief te bewegen. Met de fiets naar het werk of regelmatig de trap nemen kan uw gezondheid reeds vooruit helpen. Elke stap telt! In Hoogstraten worden er verschillende acties georganiseerd door de sportdienst: s /P maandag 17 januari 2011 is er om 20 uur een gratis infomoment over 10.000 stappen in Zaal De Welgezinde van het administratief centrum. Hier krijg je informatie over gezondheid en beweging en uitleg over hoe de actie “10.000 stappen” je kan helpen om je goede voornemens waar te maken. Mensen die nu nog niet de stap hebben gezet naar een sportclub, raden we zeker aan om te komen! Inschrijven kan tot en met zondag 16 januari op de sportdienst via 03 340 19 51 of sport@hoogstraten.be. s 6ANAF VRIJDAG JANUARI TOT VRIJDAG FEBRUari kan u zes weken na elkaar van 13.30 uur tot 14.30 uur deelnemen aan een begeleide wandeling met stappenteller. Het vertrek is aan de Pax. Voor 25 euro kan u deelnemen aan deze reeks en ontvangt u ook een stappenteller (ter waarde van 15 euro). De laatste wandeling op 25 februari wordt van 11.30 tot 12.30 uur voorafgegaan door een infomoment omtrent gezonde voeding en een gezonde lunch van 12.30 tot 13.30 uur. Inschrijven kan tot en met woensdag 19 januari op de sportdienst via 03 340 19 51 of sport@hoogstraten.be. s 4IJDENS DE MAANDEN JANUARI EN FEBRUARI kan u op de onthaalbalie vrije tijd (toeristische dienst) een stappenteller aankopen voor 15 euro of gratis een stappenteller uitlenen voor 2 weken. U betaalt dan een waarborg van 10 euro. (fh).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 27

27

23-12-2010 11:51:15


HOOGSTRATEN

28

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 28

23-12-2010 11:51:18


HOOGSTRATEN

Hoogstraten Santé Zondag 21 november. Vanaf 11 uur is het een komen en gaan van in totaal meer dan 4.000 bezoekers aan het - op Gelmel de musical na - slotevenement van de viering 800 jaar Hoogstraten. Ook in de voormiddag en op de middag zelf is het er opvallend en gezellig druk. Er zijn dan ook attracties voor groot en klein en vanaf 15 uur onafgebroken optredens. Jef Meyvis zingt over Bootjesven, Karel Pauwels over de Mjeelse Pier en Kristel Smeekens brengt een ode aan ons aller Meersel lief. Daarna is het de beurt aan Los Camerados, de gelegenheidsgroep Ottocent’Hoo en de McC. Om zes uur is er de eenmalige reünie van de Spikzakken of was het Hoogstraten zingt. De dvd/cd van de Spilzakken

‘Mej heel veul goesting’ bekeken! In juli 1996 schreef de ons te vroeg ontvallen Albert Vorstenbosch in De Hoogstraatse Maand, naar aanleiding van de uitgave van de verzamel-cd van de Spilzakken: “ De Spilzakken behoren tot het grootste erfgoed van Hoogstraten” Ondertussen heeft de man meer dan gelijk gekregen. Dat blijkt uit het Spilzakkenoptreden op 21 november en het beeldverslag daarvan op dvd, nu in de winkel. Hoewel de groep reeds 25 jaar niet meer had opgetreden, blaakte ze van frisheid. Een theatraal en magistraal begin: de hilarische scène met de bakfiets (de Geboorte van Venus van Botticelli.) En een sublieme afsluiter met 100 kinderen op het podium (een scène zoals we die kennen van de optredens van The Dropkick Murphys). En daartussenin één brok adrenaline, aangemaakt door opper-Zak Jef Martens en de getrainde muzikaliteit van de overige vier: Jan Croes, Karel Huet, Guy Martens en Charel Hofkens.

Terug naar de dvd/cd. Het werd een zeer mooie en complete uitgave. De cd is gelijk aan deze van 15 jaar geleden maar aangevuld met twee nieuwe nummers: Den Beste Grand Cru en Ik Zuuk Een Meiske, de hedendaagse (en dialect-)versie van Jan Zocht een Meisje (geen traditional, zoals de cd meldt maar een nummer van Willy Derby, die ook Daar Bij Die Molen en Twee Ogen Zo Blauw schreef, maar dit geheel terzijde). De dvd anderzijds is een mooi verslag van het optreden op 21 november laatsleden. Het geluid is multi-track opgenomen en dat hoor je ook. Een aardig extraatje is: Auwe Rommel, waar een compilatie van oude foto’s op het liedje van Ik Zuuk Een Meiske te vinden is. Tevens een uniek document met een gefilmd optreden uit 1981 waarop de muziek van Het Warm Water Van Meer overheen is gezet en voorwaar listig gesynchroniseerd. Verder kan in het menu het hele optreden ‘rink-

aaneen’ opgeroepen worden maar ook nummer per nummer. Heel zeker een te koesteren hebbeding! En voor wie nog verlegen zit om een snel eindejaarscadeau: waar wacht je nog op (lvr)

De dvd/cd kost ondertussen €17 en is verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel (enkel deze in Hoogstraten) en Café De Gelmel. Ook nog te bestellen bij spilzakken@ telenet.be . Of kijk op www.demaand.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 29

29

23-12-2010 11:51:20


HOOGSTRATEN

Gelmel de musical, een evenement zonder voorgaande Drie weken na de voorstellingen van Gelmel, de musical hebben spreken we met Ann Leemans, initiatiefnemer en bezieler van een, voor Hoogstraten, spektakel zonder voorgaande waaraan alles samen zo’n 500 mensen meewerkten: 300 acteurs, zangers en dansers voor de schermen en een 200-tal technische en logistieke medewerkers die we niet zagen op de planken.

Ann Leemans DHM: En Ann, al iets gemerkt van het spreekwoordelijke ‘zwarte gat’? Ann: Ja, toch wel, al heb ik het nog ontzettend druk. Maar samen met mij zijn er veel die de groep en het groepsgevoel missen. Dat gevoel van samenwerking met zo’n grote groep gedurende zo’n een lange periode is moeilijk te beschrijven. En plots valt dat weg. Er wordt veel gebeld en gemaild en afgesproken en facebook staat vol. Zelf plannen we half januari een feest voor ie-

30

dereen die voor of achter de schermen heeft meegewerkt. DHM: Hoe kijk je terug op het voorstel dat je twee jaar geleden indiende en het uiteindelijke resultaat. Ann: Dat is in niets nog te vergelijken. Aanvankelijk dachten we aan een productie in de Raboeni zaal. Maar zet daar dat orkest weg en de helft van de zaal is al vol. Het opzet en de aanpak van de productie is in die twee jaar tijd enorm gegroeid. We trokken enkele professionelen aan, die reiken nieuwe ideeën aan en zo groeit zo’n productie en uiteraard ook het budget, al werkten een aantal professionelen tegen een onkostenvergoeding. Omdat alles goed verliep hebben we het aangedurfd om de lat telkens hoger te leggen en het project te laten groeien. In de mate dat het project groeide en meer vorm kreeg, hebben we ook telkens vrij vlot mensen gevonden om alles te realiseren. Als er al eens een gat viel loste dat zich van zelf op. We hebben nooit vrijwilligers moeten ‘inhuren’. Ik wil niemand bedanken omdat ik mensen zou vergeten, maar de samenwerking met de Veiling en met Feestservice Vandersmissen was wel zeer goed. We werden in de Veiling met open armen ontvangen en konden altijd en voor alles op hun medewerking rekenen. Heel gemoedelijk en heel plezant. DHM: Het moet haast een onmogelijke opgave zijn om een productie die constant groeit onder controle te houden, ook wat de kosten betreft. Groeide het financieel aandeel van de stad mee met de omvang van het project? Ann: Nee, we krijgen geen eurocent meer dan aanvankelijk voorzien. Dat was de afspraak en

daar wenst men zich aan te houden, ook al groeide met de productie natuurlijk ook de uitstraling van het geheel. Maar goed. We hebben altijd de controle bewaard, zeker wat het budget betreft. De uiteindelijke kostprijs ligt dan ook driemaal hoger dan het aanvankelijk geraamde budget. DHM: En….klopt de rekening? Ann: We hopen het. Er komen nog alle dagen facturen binnen, maar we hopen op een breakeven, winst zal er zeker niet zijn. Als we niet rond komen zijn er enkele verenigingen die ons even willen depanneren. Hopelijk hoeft dat niet. Een week voor de première zagen we het even niet zitten. Toen was er een tekort van 25.000 euro. Maar uiteindelijk heeft de foyer heel goed gedraaid, was de tombola een succes en brachten de vrije giften voor de programmabrochure en de vestiaire veel op. Nu is er ook nog de cd en dvd verkoop, die ook goed loopt. Maar het zijn serieuze investeringen. DHM: Is dit het einde van Gelmel en het einde van LA:CH, de vzw die de musical organiseerde? Ann: De musical opnieuw brengen zal haast onmogelijk zijn. Je moet al enkele voorstellingen kunnen plannen om eraan te beginnen en uit de kosten te komen. Wat Gelmel betreft gaat onze eerste zorg uit naar het opbergen van de decorstukken en de kostuums. We hopen dat we die nog kunnen verhuren of zo. Maar de vzw blijft bestaan en we zullen zeker nog evenementen inrichten en allicht nog eigen producties brengen. We hebben nu een klein project op stapel staan. Op 2 april organiseren we hier in de Ste.-Kathari-

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 30

23-12-2010 11:51:22


n

e

e

l

t s .

0 d

t -

e

r

HOOGSTRATEN nakerk een optreden van het Euregio jeugdorkest. Een Belgisch, Nederlands, Duits jeugdorkest, waarvan Hans Casteleyn dirigent is. (fh)

Voor Ann is ‘Gelmel’nog niet afgerond. Voor een paar honderd andere medewerkers wel. Zij kijken nu al nostalgisch terug op wat hen overkomen is. Een van de medewerkers, toevallig ook een medewerker aan dit blad, schreef zijn bedenkingen neer op de zondagmorgen voor de laatste voorstelling.

Het Gelmel-gevoel Zondagochtend: normaal een verplichte uitslaapdag. Maar niet vandaag. Stilletjes wegglippen van onder het warme donsdeken, want naast mij ligt iemand die nog wel moet uitslapen. Het douchewater verzacht enigszins de haarpijn opgelopen de avond voordien. Met de tandpasta spoel ik de nasmaak van tussen mijn tanden. De rolluiken omhoog trekken: niets te zien, geen hand voor de ogen, enkel dikke mist. Dus zeker geen weer om te gaan crossen en hossen in de bossen. Snel een glas fruitsap, een wafel met choco en een tas koffie. Om naar de bakker te gaan is er geen tijd want wij zijn haast te laat. De auto in, maar er is geen kat op straat te zien. Wanneer we de kerk naderen begint er een wonderlijk tafereel. Uit alle zijstraten duiken zij op: Fietsers, groot en klein, allemaal met fluo-vestjes aan die zich haasten in dezelfde richting. Ook meer en meer auto’s voegen zich bij de stroom. Ter hoogte van de Loenhoutsebaan draaien zij allemaal af en zoeven wat later de terreinen van de Hoogstraatse veiling op. Eens fietsen gestald en auto’s geparkeerd klinken langs alle kanten de begroetingen. Gaande van “hoi”, “goedemorgen” en “hallo” of “dag mijnheer pastoor …”(grinnik). De aarbeihal vult zich met kinderen, jongeren en volwassenen die allemaal druk in de weer zijn om zich om te kleden of om attributen bij elkaar te zoeken. Her en der wordt ook al wat geoefend in tekst en gezang, kwestie van zich in zijn rol in te leven. Muzikanten blazen hun instrumenten warm en maken hun spieren los. Spots draaien flitsend rond en zoeken de juiste positie. Iedereen babbelt, keuvelt en lacht met iedereen. Het gevoel “samen” bezig te zijn aan iets groots overheerst de sfeer in de zaal. Even later klinkt de stem van de regisseur door de boxen: “Iedereen op zijn plaats voor deel twee, we starten over vijf minuten.” Gedecideerd maar toch met een lach op het gezicht zoekt iedereen zijn plaats op. Even later is het muisstil en wordt het donker op het podium. De dirigent heft zijn stokje op en een fractie later weerklinken de eerste noten en komt “Het land van de Mark” tot leven. Driehonderd stemmen zingen uit volle borst en staan hand in hand. Hand in hand blijven zij als het ware nog een ganse week staan tot zij met uitgestrekte armen een laatste maal “Gelmel” scanderen. Dan barst het applaus los dat minutenlang zal duren. Ontroering voor, op en achter de scène: We zijn er in geslaagd dit samen te presteren. Is hierdoor het “Hoogstratengevoel” wat groter geworden? Dat zien we later wel wanneer we elkaar tegenkomen op straat of in een winkel en “dag”, “hoi”, “hallo” of “dag mijnheer pastoor …”(sic) tegen elkaar blijven zeggen. (pdn)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 31

31

23-12-2010 11:51:23


HOOGSTRATEN

Twintig jaar ‘Tinello’ Toneelgezelschap haalt vier voorstellingen naar Hoogstraten In 2011 bestaat Toneelgezelschap Tinello 20 jaar. Om dat op een passende wijze te vieren heeft het toneelgezelschap heel wat in petto. Van Tinello weten we dat ze elk jaar opnieuw “iets helemaal anders uit hun tonnetje toveren”. Die traditie willen we in dit jubileumjaar verder zetten” zegt Mieke Vervloet, duivel doet al bij Tinello. Klein Seminarie toneel speelde. Hij had me daar zien splelen naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de school en sprak mij aan. Ik zag dat wel zitten en ging naar een van de vergaderingen om een en ander te bespreken met de toneelgroep of wat er nog restte. Nu bleken dat allemaal 65-plussers te zijn en dan worden de mogelijkheden van rolverdeling enz. wel erg beperkt. Ik had me dat toch anders voorgesteld. DHM: Kortom, een teleurstelling? Mieke: Ja en neen. Samen met Karel hebben we er toch een aantal jongeren bijgehaald zoals Annit Knevels, MarcWouters, Jef Denijs, Diane Verstaeten, Paul Driesen en nog enkele. Het eerste dat we op de planken brachten was een sketchje tijdens het kerstfeestje van de Gelmelstraat.

Mieke Vervloet DHM: Hoe is Tinello ontstaan? Mieke Vervloet: Nu twintig jaar geleden, wij woonden toen nog niet zo lang in Hoogstraten, vroeg toenmalig voorzitter van Toneel- en muziekmaatschappij St.-Cecilia, Karel Van de Heyning, mij om hun toneelafdeling nieuw leven in te blazen. Wij woonden toen op de Vrijheid, maar enkele huizen van Karel vandaan, en hij wist dat ik in het

32

DHM: En Tinello was een feit? Mieke: Ja stilaan. We vonden dat wel fijn, gingen onze eigen weg en op zoek naar een naam. Op een bepaald moment nam Paul Driesen een woordenboek en daaruit bleek dat het woord ‘toneel’ te maken heeft met ‘Tinello’, een soort omgekeerde ton, waarop men gaat staan om iets mee te delen. We hadden een naam en brengen nu al 20 jaar cultuur in Hoogstraten, meestal in de zeer charmante zaal St.-Cecilia in de Gelmelstraat, maar soms ook in het Casino van Wortel-kolonie, ooit zelfs in de Raboenizaal, de turnzaal van Basisschool Spijker, de feestzaal van het Klein Semi-

narie en in de ondertussen verdwenen feestzaal van Café De Wachtzaal. DHM: Jullie brengen jaarlijks een voorstelling? Mieke: Ja, meestal wel. En al vlug vonden we onze eigenheid. We brengen graag cafétheater, waardoor de mensen niet in rijen maar rond tafeltjes zitten, iets kunnen drinken en soms ook betrokken worden bij de voorstelling. We spelen liever geen dolle kluchten. Eind de jaren ’90 hebben we ons ding gevonden met de trilogie “Nonkel Gaston”, waarbij de mensen mee aan de koffietafel zitten bij de uitvaart van nonkel. Die voorstellingen maakten ons toch min of meer bekend in Hoogstraten. DHM: En nu, in 2011, willen jullie voorstellingen naar Hoogstraten halen. Mieke: We vonden het hoog tijd om eens wat cultuur naar Hoogstraten te halen en zo ontstond het idee van ‘Tinello nodigt uit...’. Dat Hoogstraten zelf nog heel wat talent in huis heeft, hebben we met de prachtige productie ‘Gelmel - de musical’ allemaal kunnen zien. Wij van Tinello zijn nog verder op zoek gegaan naar producties die hoge ogen gooien in zaaltjes, zalen en culturele centra in binnen- en buitenland, én die op één of andere manier toch een band hebben met Hoogstraten. En we hebben heel wat leuks, boeiends, ontroerends en speciaals gevonden! En dat alles met een link naar Hoogstraten.

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 32

23-12-2010 11:51:24


HOOGSTRATEN DHM: en wat mogen we verwachten? Mieke: In JANUARI 2011 brengen we “Novecento”, een productie van Theater PEG uit Mechelen, een monoloog van Walter Smits, oud Hoogstratenaar en een van onze vaste regisseurs, die een ontroerend muzikaal verhaal brengt. In FEBRUARI brengen we de voorstelling “Dorp”, een productie van Feikeshuis uit Amsterdam, van en met Annelies Van Hullebusch, Hoogstraatse van geboorte, over haar geboortedorp en waarom ze er weg wou, en waarom ze toch ook weer terug wil... In MAART is er “Schaamte”, een productie van en door Kaat Haest, geboren en getogen Hoogstraatse, over een van onze diepste gevoelens... En voor APRIL zijn we in onderhandeling met Sanne Vanderbruggen, afkomstig van Minderhout. Zij zou PerseeFonee brengen, een monoloog waarmee ze vorig jaar de publieksprijs van het ITs-festival gewonnen heeft. Voor al deze voorstellingen is het aantal plaatsen zeer beperkt! Voor info en reservaties kan u zoals altijd terecht op het nummer 03 314.34.36 tussen 17 en 19 uur. (fh)

NOVECENTO

Van Alessandro Baricco Spel: Walter Smits Regie: Jacques Peustjens

De monoloog ‘Novecento’ is een ontroerend relaas vol personages en filosofische overwegingen. Vlak na de eeuwwisseling, aan boord van de Virginian, een oceaanstomer die pendelt van de oude naar de nieuwe wereld, vindt een matroos een baby in een kistje onder een piano. De matroos doopt het jongetje ‘Novecento’ en draagt zorg voor zijn opvoeding. Als het jongentje acht is sterft zijn ‘vader’ en blijft hij alleen aan boord achter. Al snel blijkt dat Novecento fabelachtig piano kan spelen. Hij blijft aan boord en groeit uit tot de beste pianist ter wereld, naar wie iedereen komt luisteren. Het schip durft hij echter zijn leven lang niet te verlaten... Een meeslepende, mooie voorstelling vol heerlijke live muziek.

ACW vraagt de aanleg van een fietspad langs de HSL HOOGSTRATEN - Het ACW, de koepel van Christelijke werknemersorganisaties vraagt in een brief aan het provinciebestuur en aan de plaatselijke besturen aandacht voor de aanleg van een fietssnelweg langs de HSL, tussen de grens met Nederland en station Noorderkempen in Brecht. Het ACW stelt vast dat de provincie Antwerpen tussen 2009 en 2013 investeert in de aanleg van zogenaamde ‘fiets-o-strades’ of ‘fietssnelwegen’ tussen Essen en Antwerpen en tussen Antwerpen en Mechelen. Voor de aanleg van deze fietspaden wordt jaarlijks een budget van 5 miljoen vrij gemaakt. Het ACW betreurt dat de financiering van de aanleg van een fietssnelweg langs de HSL tussen station Noorderkempen en transportzone Meer niet kan of in elk geval een stuk moeilijker is. Het ACW haalt een aantal redenen aan waarom ook dit fietspad prioritair is: s $EZE REGIO IS AL TIENTALLEN JAREN EEN lETSREGIO %N DAN GAAT HET ZEKER NIET alleen om het fietstoerisme dat de laatste jaren sterke opgang kent. In dit landelijk gebied, waar verschillende vormen van openbaar vervoer dikwijls stiefmoederlijk werden behandeld, trekken heel veel kinderen dagelijks met de fiets naar school, ook en vooral jongeren in secundair onderwijs. Ook veel volwassenen gebruiken de fiets voor verplaatsingen van en naar het werk. Daarom ook heeft het gemeentebestuur en later ook het Vlaams Gewest de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in de aanleg van fietspaden langs gemeente- en gewestwegen. De fiets is hier, meer dan in gelijk welke regio, een populair vervoermiddel. s %EN OPVALLEND VERSCHIL MET DICHTBEVOLKTE REGIO S ZIJN DE AARD VAN DE verplaatsingen. Buiten de woonkernen zijn er minder verplaatsingen vergeleken met een stedelijke omgeving, maar de verplaatsingen zijn veel langer. Zo zijn er mensen die, individueel of in kleine groepjes, als het weer het toelaat per fiets naar het werk trekken. Daarbij worden lange afstanden niet geschuwd, o.a. van Hoogstraten naar Schoten, Merksem tot zelfs Antwerpen. s 6ERDER HEEFT DE INGEBRUIKNAME VAN 3TATION .OORDERKEMPEN DE VERkeersstromen gewijzigd. Dat het station een groot succes kent is genoegzaam bekend. Talloze fietsers zoeken een vlotte verbinding tussen hun woonplaats en het station. Deze ontbreekt momenteel vanuit onze regio. s 5IT HET BELEID IN HET VERLEDEN BLIJKT MAAR AL TE DUIDELIJK HOEZEER DE gemeente bereid is om mee te investeren in de aanleg van zo’n fietssnelweg. Een belangrijk gedeelte ervan is trouwens reeds gerealiseerd. s %LKE VERBETERING VAN DE ONTSLUITING VAN 4RANSPORTZONE -EER IS WELKOM Momenteel zijn de honderden werknemers aangewezen op de auto of eventueel de weinig soepele belbus. Een fietsverbinding tussen Station Noorderkempen en Transportzone Meer zou een sterke meerwaarde betekenen. Het al of niet aanleggen van fiets-o-strades wordt door de provincie op dit moment bepaald door tellingen. Het logisch gevolg hiervan is dat er enkel fiets-o-strades worden aangelegd in de dichtst bewoonde regio’s, van en naar Antwerpen en de buitengebieden niet aan bod komen. Betaalt niet iedereen in onze provincie dezelfde belastingen? Hebben bewoners van buitengebieden niet evenveel recht op voordelen verstrekt door onze provinciale overheid? Provinciale investeringen in mobiliteit in de Noorderkempen zijn ver te zoeken. Het is vijf voor twaalf wil onze provincie deze lacune wegwerken. Om al deze redenen vraagt het ACW aan het provinciebestuur om op korte termijn in belangrijke mate tussen te komen in de aanleg van een fietspad langs de HSL tussen station Noorderkempen en Transportzone Meer, net zoals zij dat doet voor de aanleg van de fiets-o-strade Essen-AntwerpenMechelen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 33

33

23-12-2010 11:51:24


HOOGSTRATEN

Soepweek in de gemeenteschool HOOGSTRATEN - Tijdens de week van de smaak maakten de kinderen van de gemeenteschool in elke klas een andere soep. Ze konden daarvoor een beroep doen op een chef-kok van de Hoogstraatse horeca of op een ouder die afkomstig is uit een ander land. Omdat er op school maar beperkte kookgelegenheid is, kookten de klassen op verschillende momenten in de school of in een echte restaurantkeuken. ‘s Morgens stelden de klassen de soep voor die ze die dag zouden maken. De kleuters zongen hun soeplied en in de lagere school zong iedereen het ‘Groentenjazzfestival’-lied. Vrijdagnamiddag werden alle soepen geproefd. Er was heel veel keuze: Columbiaanse linzensoep, Pakistaanse soep, Filippijnse groentesoep, kippensoep uit Albanië, vissoep uit Senegal, Roemeense kippensoep met groenten, … en of er gesmuld werd!

Gezien worden HOOGSTRATEN - In de herfst- en winterperiode is het ‘s morgens en ook na schooltijd donker. Daarom is het belangrijk dat kinderen gezien worden in het verkeer. Een fluovestje is dan zeker op z’n plaats. Soms controleren de leerkrachten van het Klein Seminarie of de leerlingen zo’n vestje dragen. Leerlingen die bij 70 % van de controles een vestje dragen, krijgen een theatervoorstelling cadeau. Doen ze nog beter en halen ze 80%, dan krijgen ze popcorn tijdens de voorstelling. (fh)

Lopers in de mist HOOGSTRATEN - De leerlingenraad van de eerste graad van het Klein Seminarie organiseerde tijdens de middagspeeltijd een eerste activiteit. Op de atletiekpiste achter de school konden de leerlingen van de eerste graad zich met mekaar meten in een groots opgezette spurtwedstrijd. Ongeveer 70 leerlingen schreven zich in en wilden wel eens de competitie aangaan met hun leeftijdsgenoten. In de mist trotseerden ze de bijna vrieskou en doorliepen ze reeksen, kwart-, halve finales en de finales. In het eerste jaar zegevierde Roald De Brouwer en bij de meisjes ging de overwinning naar Charlotte de Bruin. De winnaar van de eerste graad werd Jonathan De Buck.

34

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 34

23-12-2010 11:51:26

H h e m d o i t 1 d a a l l a v V s V l d u l v w z t a k s l d b t t o b d b O v j


-

t n

t e

HOOGSTRATEN

Vito Hoogstraten trekt mee aan de kar HOOGSTRATEN - Het Nijverheidsonderwijs heeft een massa troeven en voor hen die talent en techniek aan elkaar kunnen koppelen ligt een mooie toekomst te wachten. Dit is de boodschap die een aantal directies van deze sector van het onderwijs uit het bisdom Antwerpen de wereld instuurden op een druk bijgewoonde informatieavond op 9 november jongstleden. Meer dan 150 aanwezigen uit het technisch onderwijs, oudercomités, leerkrachten uit het basisonderwijs, afgevaardigden uit de bedrijfswereld luisterden aandachtig naar getuigenissen van afgestudeerde leerlingen en mensen uit de praktijk. Ook leerlingen uit Vito Hoogstraten kwamen uitgebreid aan bod in de voorstelling via beeldmateriaal dat vooraf in de school was opgenomen. Vooral de nog prille loopbaan van twee afgestudeerde leerlingen sprak tot de verbeelding. Vooral de wel heel speciale weg die ex-Vito leerling Karel Aerts vanuit de afdeling Handel naar de richting Electro-Mechanica bracht die hem uiteindelijk na een aantal jaren praktijkervaring leidde tot een eigen bedrijf op wereldniveau. In vijf jaar tijd groeide het bedrijf uit tot het vijfde wereldtopbedrijf in de meting van gastransporten zowel over land als in de scheepvaart met kantoren in Abu Dabi, Zuid Korea, en elders op de aardbol. Zowel uit deze getuigenis als uit andere kwam duidelijk tot uiting hoe de bedrijfswereld snakt naar jongeren met talent en belangstelling voor techniek. Mits een degelijke basis en de interesse om ook na de studies zich verder te blijven bekwamen en zich de snelle evoluties op technisch gebied eigen te maken, ligt er een grote toekomst weggelegd. Het Nijverheidsonderwijs of Technisch Onderwijs blijkt alvast een goede basis voor verdere studies in Electronica of Industriële Wetenschappen. Uit cijfers van VDAB blijkt dat 2 op de 3 leerlingen uit het Technisch Onderwijs verder studeert. 32,7 % van de schoolverlaters uit TSO gaat op zoek naar hun eerste job en vindt mooie vooruitzichten op de arbeids-

Tijdens de Opendeurdag van Vito in mei konden heel wat jongeren en ouders kennismaken met de fascinerende wereld van de techniek. Toch loopt het aantal inschrijvingen lichtjes achteruit. markt. Bijna 6 op de 10 volgt een opleiding tot professionele bachelor (3 jaar) en van deze groep is iets meer dan de helft succesvol, 8,8 % opteert voor een masteropleiding (4 jaar) waarvan ongeveer zes op de tien hun einddiploma behalen. Voor de meisjes liggen de deelnamecijfers nog iets hoger dan voor de jongen en het slaagpercentage bij de meisjes ligt ook hoger. Hieruit blijkt dat kiezen voor technisch onderwijs vele opties open houdt. Een goede job vinden is er één van, maar een TSO-diploma biedt ook een mooie opstap naar een aantal opleidingen in het hoger onderwijs. In een interview in Knack van 1 september 2010 benadrukte een topfiguur uit de industrie deze visie: “Daarom moeten jongeren veel intensiever aangemoedigd worden om voor technische en wetenschappelijke richtingen

te kiezen wil Vlaanderen de trein van de innovatie niet missen. In vergelijking met twintig jaar geleden hebben we veel minder technici, wetenschappers en ingenieurs. Aan ouders moet duidelijk gemaakt worden dat kiezen voor techniek en wetenschappen hun zoon of dochter veel meer uitzicht geeft op een mooie carrière dan een keuze voor algemene vakken.” In Vito Hoogstraten heeft men in ieder geval de boodschap begrepen en doet men alle moeite om het technisch onderwijs stevig in beeld te brengen. De huidige inschrijvingscijfers doen immers een lichte terugval zien. Daarom worden alle hens aan dek gebracht om het technisch onderwijs de plaats te geven die het verdient. Wij kijken met belangstelling uit naar de inschrijvingen voor volgend schooljaar. (jh)

Gekonfijte taalkrinkels HOOGSTRATEN – De Week van de Smaak is dé week bij uitstek om te genieten van eten en drinken, van culinaire hoogstandjes. Maar voor Neos mocht iets meer zijn. De seniorenvereniging nodigde Carine Caljon uit, die zoniet alles, maar dan toch veel weet van de herkomst van de benaming van gerechten en ingrediënten. Een zeer kleine greep uit het culinaire woordenboek en de vraag of u de herkomst kent van cocktail, tomaat, mayonaise, sorbet, sushi, tapa’s en zoveel meer. Al wie op zijn honger bleef of gewoon meer wil van al dat moois, moet op 23 januari naar het ontbijt/ledenfeest van het Davidsfonds, want ook daar spreekt Carine Caljon. Een aanrader.

Leden van Neos luisteren met aandacht naar taalvirtuoos Carine Caljon.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 35

35

23-12-2010 11:51:27


HOOGSTRATEN

Schaatspret in basisschool Spijker

In basisschool Spijker had in december allicht de leukste speelplaats van Vlaanderen. Tot de kerstvakantie konden de leerlingen er schaatsen. Daarvoor werd op de speelplaats een ijspiste in kunststof aangelegd. De kinderen amuseerden zich enorm.

deren. Zo mochten er maar ongeveer 15 kinderen tegelijk op de piste. De schaatsen brengen de leerlingen van thuis mee. De school zorgde voor een groot aantal helmen, zodat het ijsgebeuren zeker veilig kon verlopen. En er was altijd een leerkracht die toezicht deed.

Enkele ouders kwamen op het idee om een echte schaatsbaan te installeren in het midden op de speelplaats. De piste was ongeveer 100 m2 groot en werd gemaakt uit teflonplaten. Dat is het materiaal dat tegenwoordig ook voor snijplankjes wordt gebruikt. Langs de piste lagen ingepakte balen stro.

Als het vroor werd er een laagje water over de piste gegoten, waardoor de piste extra glad werd en en de kinderen nog sneller konden gaan.

Om de piste optimal te benutten werd er tijdens de lesuren een beurtsysteem gehanteerd. En er waren wel wat regels om de veiligheid te garan-

Enkele kinderen reageren als volgt: “Het is fantastisch! Soms is het ijs super glad en dan vallen we wel eens, maar we doen ons geen pijn. De speelplaats is ineens veel toffer geworden. Ook zonder schaatsen is het fijn om op de piste te staan”. (mvd/fh)

Grote schade door lek

Zjosfinks blijft vertellen

HOOGSTRATEN – Het blijft aanschuiven voor “De bossen van Castel”, de vertelwandelingen van Zjosfinks van theater ‘Pas Geverfd’. Zjos heeft er al bijna twintig wandelingen opzitten en plant een nieuwe reeks in februari. Vooral op vraag van verenigingen, groepen en bedrijven worden er vier nieuwe voorstellingen voorzien, namelijk op de vrijdagen 4 en 18 februari en de zaterdagen 12 en 26 februari. Inhoudelijk blijven de voorstellingen het zelfde. Zjosfinks gaat met een groep van maximum 50 personen op wandel en vertelt onderweg zeven bijna echt gebeurde verhalen over figuren zoals bijvoorbeeld de ‘grenswipper’, creaturen die door te weinig mensen gekend zijn. Vandaar. Naar vorm kan men kiezen uit drie formules: - Een wandeling met een tas soep erna kost 7,50 euro; - Voor een wandeling met soep en live-muziek betaalt men 12 euro; - Een wandeling met spek en ei met koffie of thee en live-muziek heb je voor 20 euro. Voor groepen die voldoende groot zijn, wil Zjosfinks zijn personages ook op andere dagen van stal halen. Kortom, maak kennis met de geheimen van het Groeske. (fh)

Soep op de stoep

HOOGSTRATEN - Door een lek in de centrale verwarming van het Klein Seminarie liep één van de refters van de school volledig onder water. In het onderliggende leerlingensecretariaat sijpelde het water door het plafond. Onderhoudspersoneel en ondersteunend personeel van de school probeerden zo snel mogelijk alles op te lossen en het water op te ruimen. De leerlingen ondervonden geen hinder van het lek. Het gebouw, meubilair en gordijnen liepen waterschade op. De centrale verwarming werd een tijd uitgeschakeld en zal wellicht nog enkele keren moeten worden afgesloten om herstellingen uit te kunnen voeren. 36

HOOGSTRATEN –Ongeveer 1.600.000 Belgen leven vandaag in armoede. Dat is een schande voor onze samenleving. Omdat aandacht te vragen voor het probleem organiseerde Welzijnszorg ook dit jaar hun actie ‘Soep op de stoep’. Op vrijdag 10 december tussen 9 en 12 uur en van 14 tot 17 uur boden vrijwilligers van Welzijnsschakel ’t Ver-zet-je, ACW, CM-Ziekenzorg, Welzijnszorg, de buurtcomité’s van Mouterij en Melkerij een lekkere tas soep aan langs de Vrijheid ter hoogte van de CM-burelen, tegenover het gemeentehuis. .

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 36

23-12-2010 11:51:29

a g e v v

S b v m u

I o z e o o

W o ‘ v g v e

O e g v 1


n s n

n n -

HOOGSTRATEN

hierover wordt er nog een folder in de brievenbussen gestoken. Als u het niet graag koud hebt, kunt u als KWBlid éénmaal per jaar terecht voor de samenaankoop van stookolie rond de periode van het Heilig Bloed, einde mei. Het is voordelig. Hopelijk is er dan geen sprake meer van het domino-effect op de prijs. Het verloopt meestal vlot, goed en zeker gezond voor de geldbeurs. HOOGSTRATEN – De plaatselijke KWB organiseert elk jaar, samen met KAV, een tentoonstelling ‘hobby & creatief’ in zaal Pax. In 2011 is dit op zaterdag 5 februari van 14.30 uur tot 18 uur en op zondag 6 februari van 10 uur tot 18 uur. De inkom is, zoals steeds, gratis en iedereen is van harte welkom. Het ‘koken voor mannen’ tijdens de winteravonden was weer een voltreffer op de donderdagen. De nieuwe data zijn: 6 en 13 januari, 10, 17 en 24 februari. Dit is een activiteit voor de leden van de KWB, evenals de gezamenlijke aankoop van potgrond op zaterdag 19 februari. Samen gaan we bowlen in de Meerheide (Breebos) op zondag 20 februari. De ballen rollen dan van 14 uur tot 16 uur. Het is sportief, plezant, gemakkelijk en niet duur. Spring er eens samen mee uit, of mee in. Er is ook een kinderbaan voorzien.

. 0 n s e

Iedereen vroeg uit bed voor de dauwwandeling op zondag 6 maart. Om 6 uur vertrekt men aan zaal Pax. Goede wandelschoenen, een zaklamp en goed humeur zijn echte aanraders. Daarna, omstreeks 9 uur, is er spek en eieren à volonté om de calorieën aan te vullen.

k

Waar niet vroeg genoeg mee kan gestart worden, omdat het wel wat voorbereiding vraagt, is het ‘ontbijt aan huis’ van zondag 20 maart. Hiervoor wordt er nog een briefje in de brievenbus gedeponeerd in de loop van februari. De inschrijving vergeten, verloren, …? Verwittig dan tijdig, en nu al … smakelijk!

f

-

Matthias redt buizerd

KWB pakt weer uit in 2011

Om alle overtollige kilo’s weg te werken en eens een begin te maken met de gedane beloftes – ik ga gezonder leven, afvallen, enz. – is er joggen voor beginners van vrijdag 15 april tot en met 17 mei, op de piste van het Klein Seminarie. Ook

-

n -

Iedereen die voor 17 februari is ingeschreven kan mee voor een prachtige, gezellige en betaalbare weekreis per autobus. De reis gaat naar het Gardameer in Italië. Een reis van negen dagen, in halfpension en onder leiding van een gids. Voor en door iedereen te doen. Interesse? Neem dan contact op met Jos Smouts, Gelmelstraat 38. Tijdens de hobbytentoonstelling (5 en 6 februari) gelegenheid voor meer informatie en andere formaliteiten. Succes is verzekerd! Na het winterseizoen wordt er weer aan fietsen gedacht, meestal op donderdagavond met vertrek aan zaal Pax. Ook voor iedereen heel doenbaar. De voorgestelde data zijn: 5, 12, 19, 26 mei, 2, 9, 16, 23, 30 juni, 7, 14, 28 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus. Gun uzelf dat plezier en bol eens mee met de KWB. Zoals u hier kunt lezen, is het nog altijd de moeite waard om bij de KWB aangesloten te zijn. Overleg eens met uw partner om aan te sluiten als lid (25 euro), of zelfs als wijkmeester. Om KWB-Hoogstraten te helpen maken: lees, overleg en doe. Waar de leden stilaan naartoe groeien, is het komende feest van 70 jaar Kristelijke Arbeidersbeweging op zondag 3 juli. Houd deze dag vrij en geniet samen met uw gezin van deze speciale festiviteit van KWB-Hoogstraten-centrum. Ook iets om te noteren: zondag 9 oktober start de gekende KWB Falos, Begijnenwandelingen van 7, 14 of 21 km, voor en door iedereen te doen. Voor vragen, inlichtingen en bedoelingen van teksten of activiteiten, neem je best contact op met Jos Smouts, Gelmelstraat 38, tel. 03 314 31 37 (liefst na 17 uur) of via e-mail jos.smouts@ telenet.be (red.)

De stevige winterhandschoenen kwamen Matthias Van Oevelen, leerling van het Klein Seminarie in Hoogstraten, vrijdagvoormiddag goed van pas. En niet alleen omwille van de winterkou. Tijdens de speeltijd vloog een buizerd, een roofvogel uit onze streken, tegen een hek op de speelplaats aan en geraakte gekwetst. Het dier was zodanig versuft dat Matthias het zonder veel problemen kon vangen. De handschoenen kwamen van pas als bescherming tegen de scherpe klauwen van het beest. Met de hulp van directeur Manu Van Oevelen en enkele leerkrachten werd Natuurpunt ingeschakeld. Een vrijwilliger van de natuurvereniging brengt het gewonde dier nu naar het vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Uiteraard hopen de leerlingen dat het dier het haalt.

CINE HORIZON Brick Lane HOOGSTRATEN – Ciné Horizon stelt de film Brick Lane (Verenigd Koninkrijk 2007) van regissuer Sarah Gavron voor. Het leven van de zeventienjarige Nazneen wordt abrupt overhoop gehaald als ze aan een oudere man wordt uitgehuwelijkt. Ze moet haar dorp in Bangladesh verlaten om bij haar man in een woonblok in OostLonden in te trekken. In haar nieuwe omgeving valt het niet mee zin aan haar nieuwe bestaan te geven: ze mist haar thuis en haar zus hartgrondig, om nog te zwijgen over de aftandse ideeën van haar wederhelft. Nazneen schikt zich - zoals haar van jongsaf aan is ingeprent in haar onderdanige rol, en schudt de demonen van haar ontevredenheid van zich af. Tot op de dag dat Karim in haar leven verschijnt. Tegen een achtergrond van toenemende raciale spanningen beginnen ze een liefdesrelatie die Nazneen ertoe zal dwingen haar leven in eigen handen te nemen. Brick Lane, filmvoorstelling in het auditorium van het Klein Seminarie om 14 en om 20.15 uur.

r

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 37

37

23-12-2010 11:51:30


HOOGSTRATEN

WTC De Zwaantjes sluiten hun seizoen af

Rita Wouters, Rik Mariën en Marc Jansens werden gehuldigd als kampioenen van WTC De Zwaantjes. Patrick Sprangers ontving ‘het Gouden Wiel’ als meest verdienstelijk lid van de club. HOOGSTRATEN - Vrijdag 12 november hielden de wielertoeristen van WTC DE ZWAANTJES hun jaarlijks teerfeest in de parochiezaal te Wortel. Dat teerfeest is traditioneel de afsluiter van het seizoen. Men keek terug op het voorbije jaar, met enkele bijzondere ritten zoals de tocht naar het Duitse Hammer, de rit naar Scherpenheuvel en natuurlijk de tocht naar Lourdes.

En, al even traditioneel, werden de kampioenen gehuldigd. Dat wil zeggen de personen die het grootst aantal ritten gereden hebben tussen de eerste zondag van maart en de laatste zondag van oktober 2010. Drie leden hebben 33 van de 35 ritten gereden. Op de eerste plaats was dat Rita Wouters, die het bewijs levert dat je niet noodzakelijk een racefiets

moet hebben om kampioen te worden. Zij is lid van de D-groep, die elke zondag met een gewone fiets een tocht maken. Ook haar wederhelft, haar man Rik Mariën, heeft 33 ritten gereden maar dan wel met de racefiets. Ook Marc Janssens die elke week op kop rijdt van de B-groep en bovendien op zaterdag het parcours verkent, heeft 33 ritten gereden. Zij kregen hiervoor een beeldje in de vorm van een racefiets. Naar jaarlijkse gewoonte werd ook dit jaar ‘het Gouden Wiel’ uitgereikt voor het meest verdienstelijk lid van het voorbije jaar. Die trofee ging naar Patrick Sprangers. Hij houdt de stand van de gereden ritten bij, maar er is meer. Patrick kreeg de trofee ook voor zijn inzet voor anderen. Op zondag 29 augustus, de dag van de Schakel, was hij met de B-groep op pad langs de vaart in St-Lenaarts. Op een bepaald moment zagen de renners enkele oudere fietsers in paniek langs de oever staan omdat een van hen in het water gesukkeld was. Patrick sprong zonder treuzelen in het kanaal en kon de man naar de kant brengen. Ondertussen waren de hulpdiensten ter plaatse, maar die konden helaas niets meer dan vaststellen dat de man overleden was. Niet door verdrinking maar door een hartaderbreuk, wat allicht ook de reden was waarom hij in het water terecht kwam. Ondanks het tragische einde, wordt deze daad door de club als een heldendaad van Patrick aanzien. Na de huldiging van de kampioenen werd er nog gefeest en gedanst en werden er nieuwe plannen voor volgend seizoen gemaakt. (fh)

Een recordjaar voor veiling en aardbeitelers 150 miljoen euro en 25 miljoen kg aardbeien Woensdag 24 november werd op de Hoogstraatse veiling de 25 miljoenste kilo aardbeien geveild, ook een record. Niet eerder werden hier zoveel aardbeien in een jaar aangevoerd. De verraste teler die deze mijlpaal leverde was Kris Lambrechts (bedrijf Lambrechts–Peeters LV). Deze aardbeien werden aangekocht door Vanco Belgium nv, één van de top drie aardbeikopers van Veiling Hoogstraten.

HOOGSTRATEN - Veiling Hoogstraten zag zijn jaaromzet de kaap van 150 miljoen euro halen. Met aardbeien, tomaten, paprika’s en komkommers is de veiling een grote speler in België. De hogere omzet is voornamelijk te danken aan een groter areaal paprika en aardbei en een vergelijkbaar areaal tomaat. Omdat de middenprijs voor zowel de aardbeien als de glasgroenten hoger was dan in 2009, werd de verwachte omzet naar een recordhoogte geduwd.

38

Van de 25 miljoen kg is een derde afkomstig van CLTV Zundert, die samen met Veiling Hoogstraten coöperatie In-Co vormt. De aardbeientelers van het voormalige Profruco zijn eveneens lid geworden van Veiling Hoogstraten. De aanvoer van aardbeien heeft daarmee een niveau bereikt dat duidelijk meespeelt op het Europese niveau. Dit jaar was overigens een bijzonder aardbeienjaar voor de veiling. In september organiseerde Veiling Hoogstraten en CLTV-Zundert voor de eerste maal een Internationaal Aardbeiencongres. De toegenomen aardbeienteelt is het gevolg van een aantal bewuste keuzes: de samenwerking met

CLTV Zundert, de verkooptechniek waarbij de klok centraal staat, de daaraan gekoppelde transparante prijsvorming, de aanhoudende aanwezigheid van Elsanta als hoofdvariëteit, een sterk kwaliteitsbewustzijn bij de telers en het familiale karakter van de bedrijfsvoering die dit kwaliteitsdenken ondersteunt. Het vertrouwen van telers in het Hoogstraatse model wordt door dit aanvoerrecord bevestigd. Veiling Hoogstraten wil ook in het nieuwe jaar op de ingeslagen weg blijven werken in nauw overleg met de In-Co veilingen, producenten, klanten en andere relaties. Naast een toenemende afzet in het binnenland wordt het overgrote deel van de Hoogstraten® aardbeien - ongeveer 65% - nog steeds geëxporteerd. Hoogstraten® aardbeien worden al een aantal jaren bijzonder geapprecieerd in Scandinavië. Maar ook Frankrijk, met zijn vroegmarkten en grote supermarkten als Metro, is met 25% een grote afnemer. Intussen stijgt ook de export naar Oost-Europa en specifiek naar Rusland. Vermoedelijk zal Hoogstraten® het aardbeiseizoen afsluiten tussen 25,5 en 26 miljoen kg. Volgend jaar wil Hoogstraten® uitgroeien tot 26 miljoen kg. (JE/GO,js)

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 38

23-12-2010 11:51:32

h e e t s s


d e r

e n n e e t e j r n e

s n

l -

e

n

r .

n

HOOGSTRATEN

Jazz-wandeling op zondag 23 januari HOOGSTRATEN - Juist, in feite organiseert de Marckriver Jazzclub Hoogstraten slechts om de twee jaar een Jazzwandeling . “Maar door het grote succes van de vorige editie 2009 en de uitdrukkelijke vraag van de deelnemers: ”wanneer doen we het terug ?”, kunnen we niet anders dan deze activiteit opnieuw aanbieden tijdens dit feestseizoen, ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan”, zegt Eddy Sabbe. Na de voorbije drie geslaagde concerten dit seizoen in “clublokaal” zaal St. Cecilia, wil de club het sportieve en het aangename bundelen in een rustige wandeling. Die is opgevat in twee delen van elk ongeveer één uurtje stappen (+/- 7 km) met een flinke pauze tussenin. Tijdens deze pauze ergens te velde, wordt u warme chocolademelk of een jenevertje aangeboden. Een combinatie van beide is natuurlijk ook mogelijk! Dit alles wordt overgoten met (jammer genoeg), mechanisch geproduceerde New Orleansmuziek. De terugkomst is voorzien rond 16.30 uur. In taverne “De Castelhoeve” vergast het 2de huisorkest; “ The Cotton city Jazzband” u op een heus concert. Ondertussen geniet U van een excellente barbecue gepresenteerd door de uitbaters van de Castelhoeve. De barbecue bestaat uit: saté, barbecueworst, kippenfilet, gemarineerd spek, diverse salades, groenten en aardappeltjes,

Gedicht van De Maand

en verschillende sausjes Dranken zijn natuurlijk voor eigen rekening. U krijgt dit hele programma voor de luttele som van 23 euro per persoon. Het einde is voorzien rond 20.00 uur. Het wandelpad is voor tachtig procent geplaveid met Kempens zand. Dit betekent dat we met onze dansschoentjes niet ver zullen geraken. Kinderkoetsen kunnen niet mee. Bij nat weer zijn laarzen aangeraden. Deze activiteit is een totaalprogramma. Je kan dus alleen inschrijven voor het ganse pakket: wandelen, barbecue en concert. Niet deelnemen aan de barbecue is niet mogelijk. Er is een maximum van 100 deelnemers. Leden hebben voorrang !!! Om alles ordentelijk te laten verlopen vragen wij aan de wandelaars om hun deelnamebon (maaltijdbon) af te halen aan onze kassa vóór het vertrek van de wandeling, en dit tussen 13 en 13.30 uur . Info en verplichte reservatie bij Marie Anne Servaes op het nummer 0472 65.89.66 Uw reservering is slechts geldig na betaling en dit ten laatste op maandag 17 januari en uitsluitend op volgend banknummer: (IBAN): BE67.7330.1647.6387, ( BIC): KREDBEBB van de Marckriver Jazzclub , 2320 Hoogstraten. Eerst bellen en dan pas betalen. Jazz-wandeling op zondag 23 januari. Bijeenkomst vanaf 13 uur aan de ”De Castelhoeve”, Groeske 2 te Castelré, vertrek om 13 uur, parking aan de hoeve. (es/fh)

7.500 euro voor Coda Hospice

erfenis Mijn moeder kom nu uit het graf rechtstandig en tussen de bloemen. Weet toch aan wie gij ’t alles gaf. En aan wie later ’t zal beroemen. Moeder toch, kijk mij nu na. De zonen, dochters schreien. Ze kenden neen, ze kenden ja. Ze wilden u verblijen. O moedertje van al uw kinders. Ze zwegen. Heb. En ook beschaamd. O moeder. Gooi ze weg die binders. De raadsman. Klever. Wie bekwaamt. Ze wisten van u en uw kelder. Ze waren zacht tot uw geloof. Dat mensen zuiver en zo helder zichzelf niet kenden in die kloof. Dus moeder in uw graf en zaal. Uw zonen, dochters gaan naar huis. Bereiden zich een schamel maal. Rust zacht. In aarde. In uw kluis. R. Servaes

e k e n k

Quizzen over verkeer

d

®

n % t n d n

Sterven doet erven doet pret bederven. Je hoort het meer. Oude mensen sterven en laten onenigheid na over wat achterbleef. En meestal wordt de koek verdeeld, gelijk voor iedereen, wat zelfs dan nog wel eens voor spanning zorgt. Maar erger nog is het, af en toe, wanneer vader- of moederlief zelf, al dan niet op papier, vooraf verdeelt en heerst. En die krijgt dit en die krijgt dat en wat de beweegredenen zijn voor wel of geen bonus, daar hebben de achterblijvers het raden naar. En ‘hebben is houden,’ denken de anderen. Maar is ’t ook ‘houden van’?

HOOGSTRATEN - Lionsclub steunt al zeer veel jaren Coda Hospice te Wuustwezel. Coda Hospice is een pluralistische organisatie van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers die palliatieve zorg aanbieden in de Noorderkempen. Een fiere voorzitter Jos Van Bavel mocht een cheque van 7.500 euro overhandigen aan Frank Willeme en Paul Theeuws van Coda Hospice. Dit is de opbrengst van het jaarlijkse concert in de begijnhofkerk en van de actie fruitkorven bij de secretaressendag.

HOOGSTRATEN - Tussen 15 en 26 november organiseerde Scholengemeenschap Markdal een verkeers14daagse. In dat kader namen de leerlingen van het eerste jaar van het Klein Seminarie in het auditorium deel aan een verkeersquiz. Een aantal leraren fotografeerden gevaarlijke verkeerssituaties in de omgeving van de school en legden die plaatjes voor aan alle leerlingen. Op die manier werd meteen getoetst of fietsers en voetgangers de geldende verkeersregels kennen en correct kunnen toepassen. Er was heel dikwijls een groot verschil tussen wat leerlingen daar effectief doen en zouden moeten doen. Voorrang van rechts, fietssuggestiestroken, reflectoren, zone 30, rotondes etc.: het kwam allemaal aan bod. Voor de winnaar van elke klas schonk KBC een wekkerradio. Nu maar hopen dat de leerlingen zich bewuster zijn van het gevaar dat op elk van die plaatsen schuilt en voortaan steeds voor de juiste en veiligste oplossing en/ of weg kiezen…

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 39

39

23-12-2010 11:51:32


HOOGSTRATEN

De hartenwens van Maria Thys Lieven Dehandschutter en OCMW voorzitter Jens Vrebos ons ontvangen. Dat moest eigenlijk een verrassing blijven maar door mijn enthousiasme wist Maria al wel van een ontvangst maar niet door wie. Aangezien we vroeg waren gingen we rustig op verkenning in het stadhuis op zoek naar de trouwzaal. Vanaf dat moment werden we geen seconde meer alleen gelaten. De ontvangst was ronduit schitterend. Van de burgemeester kreeg Maria een geschenkmand met culinaire geneugtes uit Sint Niklaas. En aangezien Maria heel veel weet over de stad en zijn burgemeesters van vroeger werd het een drukke aangename (voor Henk en mij soms onverstaanbare) conversatie. Na het bezoek aan de trouwzaal volgde de raadzaal waar bijna levensgrote schilderijen hangen van al de vroegere burgemeesters, ook hier weer wist Maria te vertellen wie wie was.

HOOGSTRATEN – Maria Thys woont in het rust- en verzorgingstehuis en zag op donderdag 18 november langs de leesclub van S-plus haar hartenwens in vervulling gaan: Ze bracht een bezoek aan Sint Niklaas, de stad waar ze zo lang woonde. Ingrid Van Dijck maakte volgend verslag. Iets over half negen zaten wij lekker ingeduffeld in de handicar voor een tocht van 65 km van Hoogstraten naar Sint Niklaas. De weergoden waren ons gunstig gezind. Na meerdere keren “ik kan het niet geloven” van Maria, parkeerde Henk de handicar recht voor het stadhuis. Met het fototoestel in de aanslag doken Maria en ik in de gezellige drukte van de markt. Maria genoot (geniet nog steeds) van Sint

Niklaas (het grote beeld) aan het stadhuis en van de vele marktkramers met kazen, vlees en vis, fruit en kleding zoals korsetten en lekkere wollen mutsen. Een hartelijke babbel met een marktkramer over het verschil van markt vroeger en nu maakte het marktbezoek kompleet. Om half elf werden we verwacht op het stadhuis en zou burgemeester Christel Geerts, schepen

Het afscheid was ontroerend daar de burgemeester zei dat Maria steeds welkom was als ze iets moest weten over de stad van vroeger. Haar neus krulde en haar ogen glommen van kontentement. Na een bezoek aan de kerk begaven we ons naar de Graanmaat voor een lekkere dagschotel en een frisse pint. Met een voldaan gevoel trokken we terug de stad in naar de handicar die lekker ver geparkeerd stond zodat Maria misschien wel voor het laatst de sfeer van de stad over zich heen kon laten gaan. Voor we de stad verlieten reden we nog langs de Kazernestraat waar Maria bijna heel haar leven gewoond heeft. Nog een laatste foto en met een dankbaar gevoel keerden we terug naar Hoogstraten. Maria is fier op Sint Niklaas maar woont nu heel erg graag bij ons in Hoogstraten. (IVD/red)

Tentoonstelling Hobby & Creatief HOOGSTRATEN - “Komt dat zien !!!” … “Komt dat zien !!!” … Voor de 32e keer organiseren KWB en KAV van Hoogstraten-centrum hun jaarlijkse tentoonstelling HOBBY & CREATIEF. Ruim 30 kunstzinnige en creatieve hobbyisten, afkomstig uit Hoogstraten en de wijde omgeving, exposeren er hun werk in Parochiecentrum Pax (Dr. Versmissenstraat 3). De tentoonstelling omvat een veelheid van technieken en materialen, die toegepast worden bij het schilderen, beeldhouwen, boetseren en andere kunstvormen. Een aantal van deze creatieve deelnemers kan men ter plaatse aan het werk zien. De tentoonstelling is gratis toegankelijk : op zaterdag 5 februari, van 14.30 tot 18 uur en op zondag 6 februari van 10 tot 18 uur. Info 03 314 40 01.

40

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 40

23-12-2010 11:51:33


HOOGSTRATEN

In memoriam Jan Sneyers (Kasterlee, 30-10-1935 – Kasterlee, 12-12-2010

r

r

n s

l n

-

r

-

s

r n n

n n

e g

Leven zoals de “mennekes”, dat is pas leven! Als niet-Hoogstratenaar is het niet zo vanzelfsprekend in ons tijdschrift een ‘in memoriam’ te verdienen. En priester-leraar Jan Sneyers zou er gezien zijn vanzelfsprekende bescheidenheid zelfs niet blij om zijn. Maar zijn verdienste voor het Klein Seminarie en de gehandicapten uit onze streek, is zo groot, dat het anderzijds ook ongepast zou zijn om niet stil te staan bij het leven van Jan. Bij iedereen die het genoegen had hem te mogen kennen, heeft de persoon van Jan een onuitwisbare indruk nagelaten. Jan Sneyers werd op 30 oktober 1935 in Kasterlee geboren. Hij groeide met broers en zussen op in een zalig gezin. Rechtvaardigheid en naastenliefde waren er de voornaamste pijlers. Jan beleefde een gelukkige jeugd. Hij zette zich in voor de Chiro en later stond hij zijn mannetje in de studentenbond. Hier vond hij de bouwstenen die zijn latere leven mee gestalte zouden geven. In 1960 werd Jan Sneyers tot priester gewijd. Nadien trok hij naar de universiteit van Leuven om er af te studeren als licentiaat in de “wiskundige wetenschappen”. Jan Sneyers kwam in 1965 naar het Klein Seminarie van Hoogstraten om er 34 jaar lang hoofdzakelijk wiskunde te geven. Lange tijd was hij titularis van de retorica en groepsleider van de oudste internen. Jan Sneyers dwong bij leerlingen en collega’s respect af. Een ‘ja’ was een ‘ja’ en een ‘nee’ zou altijd een ‘nee’ blijven. Iedereen wist wat hij aan Jan had. Je hoort het nog dikwijls bij oud-leerlingen. “Den Apache kwam de klas binnen en niemand durfde nog verroeren of een kik te geven. Maar er was wel niemand die zo goed wiskunde kon geven als Jan Sneyers. Hij maakte wiskunde boeiend en helder. Hij had geduld en ook begrip als je het niet onmiddellijk snapte. Jan Sneyers voelde zich ook nooit te beroerd om bijles te geven.” Passer en lat waren niet de vaste attributen van wiskundeleraar Jan. Hij gebruikte eenvoudiger hulpmiddelen. Met de veter die als herkenningsteken aan zijn sleutelbos bengelde, tekende hij een perfecte cirkel op het bord. De internen van groep 3, toen de oudste internen van het Klein Seminarie, kenden Jan Sneyers wellicht nog beter. “Streng en rechtvaardig, maar we weten precies wat we aan hem hebben.” De rechtlijnigheid van Jan was legendarisch. Ie-

mand die protesteerde kon hij met enkele kordate woorden duidelijk maken waar het op stond. Een hele refter of studiezaal in zijn eentje surveilleren, Jan draaide zijn hand er niet voor om en bovendien had hij altijd alles gezien! Met zijn leerlingen trok Jan Sneyers jarenlang op bezinning. Die bezinningen leidde hij zelf. Jan Sneyers liet zich in het Klein Seminarie ook van een andere kant kennen. Muziek was een van zijn passies. Priester-leraar Jan Sneyers stond mee aan de wieg van The Highstreet Seminary Dixie Stompers, het dixie-orkest van het Klein Seminarie. In de speelzaal van “zijn” internen leidde hij, dikwijls samen met Raf Peeters, cantussen. Hij was de vaste pianist op de sinterklaasfeestjes voor de kinderen van het personeel. Jan was, hoe beladen het woord nu ook moge klinken, een echte kindervriend. De aanwezigheid van Jan werkte als een magneet op de kinderen. Het leek soms zelfs dat Sinterklaas er op die momenten voor spek en bonen bijliep. Die aantrekkingskracht oefende hij ook uit op zijn ‘mennekes’, de honderden mensen met lichamelijke of verstandelijke beperking die ooit in het Klein Seminarie te gast waren op de Gehandicaptendag, het geesteskind van Jan Sneyers. De Gehandicaptendag of Dag van Hoogstraten ontstond nadat Jan Sneyers veertig jaar geleden met de CM op kamp ging met een kleine groep gasten met een lichamelijke handicap. Jan’s hart was onmiddellijk verkocht. En de waardering was van in het begin wederzijds. Toen Jan Sneyers aankondigde dat hij het volgende jaar moeilijk zou mee kunnen, organiseerden de “mennekes” prompt een betoging. Het lukte, Jan ging mee en verbond zijn lot aan dat van de gasten. Om de “mennekes” tussen de kampen door in de

loop van het jaar de gelegenheid te bieden mekaar nog eens te zien, startte Jan Sneyers met collega’s leerkrachten en leerlingen van het Klein Seminarie de Gehandicaptendag. Vanaf 1975 werd die dag een jaarlijkse traditie, een dag waar door de “mennekes” een jaar lang reikhalzend werd naar uitgekeken. Elk jaar komen dan meer dan driehonderd gasten met een verstandelijke beperking in de school zingen, dansen, samen spelen, plezier maken en lekker eten. Jan en zijn team mobiliseerden zeker evenveel monitoren, leerkrachten, leerlingen, oud-leerlingen en sympathisanten om een handje mee te komen toesteken. De geschiedenis van de Gehandicaptendag staat ondertussen bol van hoogtepunten en onvergetelijke momenten. Joeri Van Gils typeerde Jan tijdens de uitvaartplechtigheid in Kasterlee als volgt: “Je was een levensgenieter, maar ook een gedreven en idealistische werker, altijd eenvoudig, bescheiden en in de schaduw. Met je inzet voor de “mennekes” inspireerde je vele jonge mensen, studenten van het Klein Seminarie en monitoren van CM. Op de kampen en bij de Gehandicaptendag leerden velen anders naar de wereld en de mensen kijken. Bij velen bepaalde het mee de richting die ze aan hun leven gaven: ze gingen later werken in de sociale sector, in de gehandicaptenzorg of in het onderwijs.” Jan ging met pensioen nadat voor hem zeker was dat wat opgebouwd werd ook kon verdergezet worden. Hij trok terug naar Kasterlee, naar zijn hartsvrienden André en Mieke. In zijn geboortedorp wierp Jan zich op de heemkunde. Maar de laatste jaren van zijn leven, kreeg hij te kampen met tal van kwaaltjes. Zondagochtend zat hij nog aan zijn bureau te werken aan het heemkundig jaarboek van Kasterlee. Even later is hij aan de eettafel bezweken. Met Jan Sneyers is een goede vriend, collega en een voorbeeld van ons heengegaan. Zijn inspiratie haalde hij bij zijn “mennekes”. “Zij geven ons voortdurend levenslessen. Spontaan en openhartig zijn, roepen als je boos bent, lachen als je gelukkig bent, huilen bij verdriet, …, maar steeds eerlijk en oprecht, zonder omwegen, recht vanuit het hart, blij en gelukkig zijn met kleine dingen, onbevangen en belangeloos vriendschap geven en vriendschap krijgen.” We zullen ons best doen Jan! (Drej Oomen)

Paul Van Huffel - Chantal Greeve

Love 2 heal

Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Gratis te verkrijgen: (tombola) lotjes...!!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 41

41

23-12-2010 11:52:06


HOOGSTRATEN

Nieuws uit de Bib Voorjaarsprogramma In het voorjaar van 2011 kan je in de bib weer terecht voor tal van boeiende extra activiteiten. Luuk Gruwez, de Boekenplanken, Wally De Doncker en Marita De Sterck brengen boeiende lezingen en optredens voor jong en oud. Ook biedt de bib weer een aantal cursussen aan. Naast de computercursussen van Digidak kan je je inschrijven voor workshops yoga (5 sessies), wijn proeven (3 sessies) en fietsen herstellen (3 sessies). Je kan je creativiteit ook botvieren door deel te nemen aan de schrijfestafette van Benebib. Deze start tijdens de Week van de Amateurkunsten, van 22 april tot en met 1 mei. Tijdens de tweede helft van maart verovert het jonge volkje de bib want dan zijn er tal van activiteiten voor de Jeugdboekenweek. Dit aanbod wordt via de scholen in Hoogstraten verspreid. Je merkt het, de bibliotheek heeft voor ieder wat wils. Een mooi overzicht vind je in de folder die we in de loop van januari beginnen uit te delen.

Cursus yoga Alles is energie. Yoga leert je om de energie in je lichaam beter te voelen zodat je meer harmonie krijgt in je lichaam en je leven. Carolien Braakenburg begeleidt 5 yogasessies in de bib. Zij legt de nadruk op de esoterische yoga die je van binnenuit bewust maakt van je adem en je bewegingen. Er worden geen inspannende lichamelijke oefeningen gedaan waardoor deze cursus voor iedereen geschikt is. Praktisch: Start maandag 31 januari om 19 uur. Vijf sessies, vervolg op maandag 7, 14, 21 en 28 februari om 19 uur in de hoofdbibliotheek. Deelname: 25 euro (5 euro per sessie). Vooraf inschrijven verplicht. Kussentje, dekentje en matje meebrengen

Op Gedichtendag nodigt de bibliotheek van Hoogstraten Luuk Gruwez uit. Deze dichter, prozaïst en columnist leeft van zijn pen. In 2009 won hij met zijn gedicht Moeders de Herman De Coninckprijs voor het beste gedicht. Luuk Gruwez wordt door de leerlingen geïnterviewd. Daarna becommentarieert Gruwez zijn gedichten. Hij richt zich op leerlingen van het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs, maar verder is iedereen welkom. Praktisch: Donderdag 27 januari om 10 uur en om 11.45 uur. Duur: 75 minuten. Vooraf inschrijven verplicht. Inkom 3 euro

De hoofdbibliotheek en de uitleenposten bieden vanaf 2011 volgende nieuwe tijdschriften aan:

Libelle: vrouwenblad (wekelijks) Sandra: breitijdschrift (maandelijks) Weliswaar, welzijn en gezondheid (6x per jaar

In Meerle Ariadne: interieurtijdschrift (maandelijks Genieten: reis- en lifestylemagazine (maandelijks)

In Meer Eigen huis en interieur: interieurtijdschrift (maandelijks) Fietsen moet kunnen: Vlaams fietsmagazine (4x per jaar) Flow: het magazine voor gelukszoekers (4 x per jaar)

Boekhoudbureau

Koken en genieten: Kooktijdschrift (maandelijks)

In Minderhout Photoshop creative: fotobewerking (maandelijks)

! Boekhouding en administratie ! B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten ! Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten ! Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen ! Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Leren wijn proeven Een heerlijk gerecht smaakt nog beter met de juiste wijn erbij, maar hoe kies je die wijn? Jef De Schutter, ex-leraar van het VTI Spijker, zal je in de kunst en het genot van het wijn proeven inleiden. Witte en rode wijnen komen aan bod. Ervaar in deze cursus wat degusteren teweegbrengt en leer welke soort wijn bij welk gerecht past. Praktisch: Start donderdag 3 februari 2011 om 20 uur. Drie sessies, vervolg op donderdag 10 en 24 februari in de hoofdbibliotheek. Deelname: 15 euro (5 euro per sessie). Vooraf inschrijven verplicht

Ken uw buren, ken uw dorp

Profisk cvba

42

In Meersel-Dreef

Nieuwe tijdschriften

In Hoogstraten

Gedichtendag

Grande: reistijdschrift (maandelijks). Home en garden: tuintijdschrift (maandelijks) Kek Mama: voor jonge vrouwen met kinderen (4x per jaar) Koken en genieten: Kooktijdschrift (maandelijks) Nest: countrymagazine (tweemaandelijks) Op weg: voor wandelaars en fietsers (6x per jaar)

LEES E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 42

23-12-2010 11:52:08


HOOGSTRATEN

Kerstmarkt in basischool Spijker HOOGSTRATEN - Voor het tweede opeenvolgende jaar organiseerde Basisschool Spijker op vrijdag 17 december een kerstmarkt op de speelplaats van de lagere school. Het werd een grandioze, sfeervolle en feestelijke avond, zeker nu het oudercomté er dit jaar een heuze schaatsbaan voorzien had. Rond de die schaatsbaan stonden er van alle klassen kraampjes met kerstwerkjes, kraampjes met glüwein, jenever, warme chocomelk, soep, enz. Voor de hongerigen waren er warme wafels, hotdogs, koekjes en door de leerlingen van zesde jaar bereide kerststronken. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het leerlingenkoor, het koor van leerkrachten én het optreden van de fanfare. De feestverlichting, de vuurkorven en de aanwezigheid van de kerstman zorgden voor nog meer sfeer. De kers op de taart was een knallend vuurwerk. (fh)

-

-

-

Het koor van de leerkrachten zorgde mee voor de sfeer tijdens de kerstmarkt.

Glasproject afgerond in de gemeenteschool HOOGSTRATEN - “Glas maakt men van zand”. Dat is zowat alles wat de meeste mensen over glas weten. En dan nog! Hoe warm moet zand worden voor het smelt? Kan dat in een keukenoven? De leerlingen van het vijfde leerjaar van de gemeenteschool weten er intussen alles van. Eerst leerden ze de theorie over glas en de recyclage ervan. Daarna leerde Luc Bastiaens hen glas verhitten, vervormen en kleuren. Ze mochten daarvoor een oven van het IKO gebruiken en konden zo in de praktijk ervaren wat ze leerden. Tijdens een bezoek aan het glasmuseum in Lommel konden de kinderen zien hoe glas gesmolten wordt, zagen ze een glasblazer aan het werk en de mooiste stukken glaskunst.

e

n n n k

-

Kerstboomverbranding HOOGSTRATEN – Op zaterdag 15 januari organiseert het feestcomité van HVV een grote kerstboomverbranding op de jeugdparking van de terreinen van HVV langs de Katelijnestraat. Het wordt een feestelijke avond, waarbij u tussen 19 en 23.45 uur terecht kunt in diverse eet- en drankstandjes. Er zijn pannenkoeken en hotdogs, er is verse soep en er zijn boterhammen met spek, waarvan u kan genieten met een drankje. Jenever, glühwein, bieren, frisdranken en warme choco aan de prijs van 1,50 euro. En de inkom is uiteraard gratis. Allen daarheen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 43

43

23-12-2010 11:52:09


MEER

Leerlingen van de gemeentescholen trokken op zeeklassen

HOOGSTRATEN - Sinds enkele jaren gaan de leerlingen van de gemeenteschool niet meer op schoolreis naar de zee. Er zijn nog steeds kinderen die de zee nog nooit echt gezien hebben, er is nog steeds heel veel interessants te zien en te leren aan zee (duinen, soorten schelpen, eb en vloed, andere vogels, golfbrekers, …), het is er nog steeds heel plezant (zandkastelen bouwen, vliegeren, …), … maar de files op de autosnelwegen maken een daguitstap met vertrek en aankomst op de spitsuren onmogelijk. Dat bleek nog maar eens bij aankomst van de zeeklassen. Inderdaad, omdat deze schoolreis afgeschaft werd, en omdat de bestemming toch zo plezant en leerrijk blijft, besloot de school om i.p.v. bos- en sportklassen om de vier jaar op zeeklassen te gaan.

Een bezoek aan het educatieve natuurcentrum ‘De Nachtegaal’, garnalen, maatjes en andere zaken kopen in een viswinkel, de snelheid van het opkomende water meten, een bezoek aan de Atlantic Wall in Raversijde en Sealife in Blankenberge, strand en duinenspelen, … en nog veel meer stonden op het programma. Elke avond konden de ouders op de website volgen wat er die dag allemaal te beleven viel. ’s Maandags vertrokken de leerlingen van 5 en 6. Dinsdag kwamen de mensen van het oudercomité op bezoek. Ze bleven tot woensdag en zagen dat die van 3 en 4 ook veilig in De Panne aankwamen. Donderdag kwam de directeur op bezoek en vrijdag keerde iedereen veilig terug naar de school.

Veilig, dat wel, maar vlot, is toch iets anders. Al van in Gent hoorde de chauffeurs dat het verkeer op de autosnelweg voor de Kennedytunnel helemaal vast zat. Dan maar langs de Liefkenshoektunnel geprobeerd, maar ook daar stond het verkeer een hele tijd stil. In plaats van 2 uur duurde de terugrit 3,5 uur. Zelfs al wordt je om het kwartier op de hoogte gehouden van de nieuwe toestand, dan nog is dat lang wachten. Zeker als je zoals vele ouders na een weekje stilte in huis ‘goed op tijd’ naar de school vertrok. De mensen van het oudercomité weten echter van aanpakken. Terwijl de koffers uit de container naar de refter werden gebracht, zorgden zij voor verse koffie en thee en ook enkele restanten van het grootouderfeest (lees jenever) zorgden op korte tijd voor een gezellige sfeer.

En het viel met bakken uit de lucht, soms als regen soms als sneeuw (foto’s Wim Druyts)

44

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 44

23-12-2010 11:52:11


l d

MEER

Bloedgevers Meer

MEER - Vrijdag 10 december kwamen de bloedgevers uit Meer weer bijeen voor hun jaarlijkse feest-bingo avond. Zoals steeds werden er onder leiding van “den Armand” vijf ronde bingo gespeeld. Weer werden er mooie prijzen weggekaapt. Na de eerste ronde werd er een korte pauze ingelast om de bloedgevers van Meer samen op de foto te plaatsen. (fs)

Er komt schot in de zaak

In memoriam

Karel Pluym 1948-2010

t a e é s

-

MEER – Bij de kloostersite in Meer verscheen een bord met, naast de namen van de initiatiefnemers van de herbestemming, De Bouwmaatschappij De Noorderkempen en de vzw Klooster Meer, en enkele partners die nu al gekend zijn. Men is volop in onderhandeling met andere partners in de sociale sector. U verneemt de stand van zaken tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad op dinsdag 11 december om 20 uur in de refter van De Meerpaal. (fh)

Op vrijdag 17 december nam de Meerse dorpsgemeenschap en de Landelijke Gilde afscheid van Karel Pluym, echtgenote van Lisette Herrijgers. Karel is geboren en getogen in Meer, in een groot christelijk land- en tuinbouwersgezin als oudste van 10 kinderen. Hiermee hebben we meteen een aantal belangrijke kernwaarden in Karel zijn leven vermeld: Land- en tuinbouw, de Meerse dorpsgemeenschap, het gezinsleven en het geloof. Hij was tuinder in hart en nieren. Voor hem was dat een stukje van de natuur, hij kon er intens van genieten en verwonderlijk zijn over het mooie van de schepping. Maar hij hield dat niet voor zichzelf: Hij kon er nog meer van genieten als hij aan anderen zijn tuin kon laten zien of kon uitdelen van de zelf gekweekte groenten en fruit. Dat was Karel: Altijd meedelen en meeleven met andere mensen. Ook in onze Gilde was hij zo. Hij was pas tevreden als iedereen “mee” was, als er niemand was vergeten, als er niemand voor het hoofd werd gestoten. Hij wilde graag de kerk in het midden houden zoals hij vaak zei. Karel was vele jaren actief in onze vereniging. Als lid, als bestuurder, voorzitter, secretaris en penningmeester. En wat voor vooral belangrijk was: Karel was een optimist. Ondanks tegenslagen probeerde hij er steeds het beste van te maken. Jaren geleden gaf Karel al aan dat het misschien wel eens slecht zou kunnen aflopen met zijn ziekte. Hij zei “Ik moet het nemen zoals het komt en proberen van iedere dag het beste te maken” Wij zijn blij voor Karel dat hij in de afgelopen jaren toch de kans gekregen heeft om een stukje waar te maken van de vele plannen die hij had voor z'n oude dag. Karel was altijd vol van zorg en liefde voor de mensen om hem heen. Nu wordt het leven stiller en eenzamer zonder Karel. Maar als het moeilijk wordt in ons leven, als we kracht zoeken om verder te gaan, als we eenzaam zijn en zoekend naar geloof: Laten we dan niet bij de pakken neerzitten. We spreken daarom de wens uit dat het voorbeeld van Karel, zijn levensvreugde, zijn optimisme, zijn geloof, warmte en menselijkheid, een steun mag zijn voor familie, vrienden en onze Gilde. Beste goeie lieve Karel: Bedankt voor alles wat je voor onze vereniging hebt gedaan. We zullen je niet vergeten. Landelijke Gilde Meer.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 45

45

23-12-2010 11:52:12


MEERLE

In den Boulevard weet Meer te bekoren

De voltallige ploeg die het toneelstuk op de planken bracht. (ma) MEER - Begin december was de zaal voor kunst en volk ‘het’ culturele centrum van Meer. Het toneelstuk, in den Boulevard’ van Marcel Roos werd er vijf keer opgevoerd. En de Merenaar kwam massaal afgezakt om dit zelfgeschreven toneelstuk vertolkt door plaatselijke grootheden niet te missen.

De 75-jarigen vieren feest

100 95 75 100 95 25 75 5 0 25 5

MEER - Alle 75-jarigen die in Meer wonen en er geboren zijn werden uitgenodigd voor een bijeenkomst op vrijdag 19 november in zaal De Eiken in Meer. Samen genoten ze van het lekker eten en een goede babbel. Natuurlijk zien sommigen elkaar wel eens terug in het dorp of in een plaatselijke vereniging. Voor velen is het toch vijf jaar geleden dat ze elkaar nog uitgebreid gesproken hebben. (JV/FS) 46

0

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 46

23-12-2010 11:52:13


n

MEERLE

Drieendertig Abraham’s en Sarah’s

MEER – De vijftig jarigen van Meer verzamelden om herinneringen op te halen en vooruit te kijken. Indien u de feestelingen niet (allemaal) kent, hier volgen de namen, telkens van links naar rechts. Onderaan Francine Brosens, Roza Rombouts, Marc lauryssen en Jan Van Aperen. Op de tweede rij: Ria Huybrechts, Monique Mertens, May Bruynen, Roger Embrechts, Erna Koyen, Lea Snoeys en Marien Swaenen. Op de derde rij: Liliane Bastijns, Marc Van den Bogerd, Dirk Michielsen, Rit Tilburgs, Wim Goetschalckx, Lizette Lambregts, Karel Tilburgs en Jan Adams. Op de vierde rij herkent u May Faes, Dré Sterkens, Herman Van Den Ouwelans,Jan Verschueren, Luc Swaenen, Gerard Brosens en Gerard Aerts. Bovenaan op de vijfde rij tenslotte: Tilly Hessels, Jos Leemans, Leen Janssens , Rosette Sterkens, François Leuris, Willy Van Der Velden en Frans Leenaerts. Karel Sterkens staat niet op de foto. (foto: foto-design MEER)

Je weet wel, daar op de hoek in 100

100

HOOGSTRATEN 95

95

75

75

100

100

Zeg maar hoe je zitten wil

95

95

25

25

75

75

5

5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 47

47

23-12-2010 11:52:14


MEERLE

Algemene vergadering dorpsraad MEERLE – Wie graag op de hoogte blijft van wat er in en om ons dorp te gebeuren staat, wordt op 31 januari 2011 om 20 uur in de parochiezaal verwacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad. Een ruime vertegenwoordiging van het college komt uitleggen hoe ver het staat met lopende, hangende of liggende dossiers. Het gemeentebestuur komt toelichting geven over de ‘verdieping en actualisatie’ van het mobiliteitsplan van de gemeente. Zeer actueel, gezien openbaar vervoer een van de aandachtspunten is van onze dorpsraad. Het staat op 1 op de prioriteitenlijst. Bovendien zijn er de plannen voor het oude zeer van de fietspaden op de Strijbeekseweg (is de lijdensweg eindelijk haast ten einde?), voor het nieuwe fietspad langs de Ulicotenseweg en de aanzet voor fiets- en voetpaden op de Chaamseweg (aanstellen van een ontwerper). Voor deze projecten zijn er in de begroting voor 2011 budgeten opgenomen. Er blijven nog de andere onderwerpen van de prioriteitenlijst: jeugdhuis, hondenpoep, sluikstorten, ruimte voor cultuur, waarin het Raadshuis misschien wel een rol zou kunnen spelen. Je kunt uiteraard vragen stellen of je bemerkingen meegeven aan bestuurders. Interessant om volgen en dus niet te missen. De nieuwe voorzitter, Myrna Stevens, en het bestuur van de dorpsraad heten je van harte welkom op maandag 31 januari 2010 om 20.00 uur in de parochiezaal. (jaf)

KAV en KWB Meerle presenteren Hobbytentoonstelling MEERLE – In de winter zijn de dagen korter en de avonden langer. Minder werk buiten, meer tijd voor andere dingen. Sommigen brengen die tijd voor de buis door, anderen met een boek. Velen kunnen echter niet stilzitten en besteden de avonden aan hun hobby. Onder de hobbyisten heb je dan weer twee categorieën: zij die gewoon tevreden zijn met de bezigheid op zich, en zij die er graag willen mee uitpakken. Aan die laatste categorie bieden KAV en KWB Meerle de gelegenheid bij uitstek om dat te doen. Het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 januari 2011 organiseren ze hun welgekende Hobbytentoonstelling in onze parochiezaal. Een greep uit wat er dit maal allemaal te zien is: kantklossen, verscheidene schilderkunsten, beeldhouwwerken, houtbewerking, keramiek, diverse wenskaarten en veel meer interessants. Het publiek is welkom op zaterdag van 15 uur tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 uur en tot 19.00 uur. De toegang is gratis. Voor de fijnproevers is er in de kelder van de toneelzaal weer het gekende Bruin Café met deze keer fijne trappistenbieren. Naar goede gewoonte is er op zaterdagavond de Kaartwedstrijd (rikken). Inschrijven vanaf 19.30 uur, eerste gift om 20.00 uur. Iedereen die graag een kaartje legt, is welkom en elke deelnemer heeft prijs. Meedoen en komen kijken is de boodschap. Info bij Jacqueline Gladinez, Lage Rooy 27b - tel. 03/315.78.71 en Eddy Hendricx, Burg. Glenissonstraat 21 - tel. 03/315.00.06 - email ed.hendrickx@telenet.be (jaf)

75-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef MEERLE – Korte dagen en langere avonden zijn blijkbaar de uitverkoren periode voor feesten die leeftijdsgenoten op gezette tijden bij elkaar brengen. Onlangs was het de beurt aan de 75-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef. Ze deden dat in de Voorthoeve met een lekker feestmaal en veel tijd om bij te praten over vroeger en nu. Uiteraard hoort daar een foto bij. (jaf)

Van links naar rechts (staand): Adriaan Sprangers, Raf Pauwels, Rik Willemse, Piet Van Alphen, Louis Lochten, John Verheyen, Frans Boudewijns, Frans Geerts, Catharina Pelkmans, Harry Verheyen, Jozef Geerts, Josephine Willemse, (zittend) Jeanne Hendrickx, Jozefa Hendrickx, Elza Goetschalckx, Maria Cox, Anna Herrijgers, Maria Jespers.

48

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 48

23-12-2010 11:52:14

M z b D o Z k i g L d W s g z s J d


MEERLE

Nieuwe oefenplein voor KFC Meerle MEERLE – Het college van burgemeester en schepenen zet het licht op groen voor de aankoop van een stuk landbouwgrond, waarop KFC Meerle een bijkomend oefenplein kan maken. KFC kampte al een tijdje met gebrek aan ruimte, waardoor zowel het oefenveld als de wedstrijdpleinen er al snel in het seizoen slecht bijliggen. Het gras wordt door het intense gebruik binnen de kortste keren kapotgelopen. Als alles goed gaat, keurt de gemeenteraad van januari 2011 de aankoop van het perceel met een oppervlakte 8.757m² goed en kan Meerle vanaf volgend seizoen over een grotere accommodatie beschikken. De kwaliteit van de velden zal er allicht op vooruitgaan, wat de kwaliteit van het spel alleen maar ten goede kan komen. (jaf)

Volksdansinstuif - Shilshoel MEERLE – Aan de liefhebbers van de volksdans hoeven we Shilshoel niet meer voor te stellen. Al jaren hebben zij een deftige plek weten te veroveren in het Meerlese verenigingsleven en in volksdanskringen zijn ze wijd en zijd gekend. Dat komt omdat het een groep enthousiaste volksdansliefhebbers is waarbij gezelligheid en ontspanning centraal staan. Op zaterdag 22 januari 2011 houden ze in de parochiezaal van Meerle hun traditionele volksdansinstuif en ze nodigen iedereen uit om te komen kijken en meedansen op internationale folkloremuziek uit o.a. de Balkanlanden, Israël, Turkije, …

Wat valt er nog te beleven die avond? De groep Shilshoel treedt op met een eigen choreografie en er is live muziek van de groep ‘LAVAK’ uit Nederland. Plaats: Parochiezaal ‘Ons thuis’, Gemeenteplein 2 te Meerle Inkom: 5 euro. Aanvang: 20u en einde is voorzien rond 1u. Kom meedansen… je zult je zeker niet vervelen! Voor meer info kan je contact opnemen met Gust Koyen, tel. 03/315 03 53 – e-mail: chrisengust@ hotmail.com (gt)

Wafels for Life MEERLE – Twee weken voor het officiële glazen huis op de Grote Markt van Antwerpen zijn bewoners mocht ontvangen, zette het jeugdhuis Den Dorpel er zijn eigen bescheiden versie van op onze ‘grote markt’, het plein voor het raadhuis. Ze bakten er wafels, schonken een warm, een koud of een kort drankje en draaiden er plaatjes in hun plastieken huis. Alles ten bate van de grote actie Music for Life. De actie Music for Life zamelt dit jaar geld in voor weeskinderen die hun ouders hebben verloren aan aids. Wegens de vroege winter, hadden ze voor goede schuilplaatsen en goed brandende vuurkorven gezorgd. Dus kwamen de mensen en bleven ze er even plakken. Een fijn initiatief van een steeds actiever worden jeugdhuis Den Dorpel. Jonge mensen met een groot hart. Een dikke duim waard. (jaf)

,

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 49

49

23-12-2010 11:52:15


MEERLE

Goudvinken in Meerle MEERLE - De 55-jarige Frans De Bie, gehuwd met Agnes Wouters uit Oostmalle en vader van Cindy en Bart bracht zijn jeugd door op de boerderij van zijn ouders op Klein Eyssel. In de zomer op de akkers, in juli tussen de aardbeien en in augustus in de augurken. Tussendoor hooien, rode bessen plukken en frambozen oogsten. Regelmatig kwam hij nesten van Europese vogels tegen. Het meest interessant was het werk tussen de rode bessen, waar de ‘kneuter’ zijn nestje verraadde, doordat het mannetje dat uit volle borst zat te zingen. De frambozen waren ook in de winter interessant. De vruchten die er nog aanhingen begonnen af te vallen en bij voedselschaarste kwamen daar goudvinken op af. Die spraken Frans, die toen 10 jaar oud was, zo aan dat hij er stil van werd en nooit meer uit zijn gedachten zijn gegaan. Maar ze kweken in beschermd milieu, daar was geen sprake van, daar werd zelfs niet aan gedacht. De tijd verstreek, hij ging naar de vakschool en de goudvinken verdwenen naar de achtergrond. Of toch niet helemaal, want in de Karel Boomstraat was er een volière met goudvinken die voortdurend zijn aandacht trok. Na de vakschool was het direct werken geblazen. ‘s Vrijdags proclamatie en ‘s maandags er tegenaan, twaalf uren per dag en zes dagen per week. Van zelf vogels houden was geen sprake, maar Frans ging jaren lang regelmatig tentoonstellingen bezoeken, ook al waren daar maar weinig Europese vogels te zien en die interesseerden hem het meest. Na zijn huwelijk en een jaar Oostmalle, keerde Frans terug naar Meerle, naar de Strijbeekseweg waar hij een tuin aantrof zoals Jezus Christus hem daar had achtergelaten: een grote vlakte met niets erop. Dus er was plaats voor een kooi om vogels te kweken en een ruime volière voor Europese vogels, met goudvinken voorop. Frans weet nog heel goed dat hij zijn eerste koppel goudvinken aanschafte. Nog niet zo legaal als nu, maar het is tenslotte zo’n 23 jaar geleden. Het koppel goudvinken kwam goed de winter door op het eten voor de kanaries, omdat men toen niet beter wist. Af en toe werden er wat lijsterbessen bij gegeven. “Mijn stoutste verwachtingen werden overtroffen toen dat koppel ging nestelen en de pop vier eieren legde in een zelf gemaakt nest. De waren alle vier bevrucht, ik kon er gewoon niet van slapen”, zegt Frans nu. De enige lectuur die toen beschikbaar was, was het boek van de heer Vermeulen uit Weelde. Die schreef dat jonge goudvinken spinnen nodig hebben om uit te groeien tot volwaardige goudvinken. Dus ging Frans op spinnenjacht. Hij schrok er van hoe vlug je een bokaal spinnen bij elkaar vangt. Maar de goudvinken van toen waren nog niet zo gedomesticeerd als nu: ze waren bang. De meeste spinnen ontsnapten voordat de goudvinken ze te pakken hadden, waardoor de jongen stierven bij gebrek aan voedsel. Het was niet de juiste manier van voederen.

50

Frans De Bie De jonge goudvinken waren weg, net zoals de droom van Frans. “Ik was er niet goed van en heb toen gezworen: ooit kweek ik goudvinken”, zegt Frans.. Achteraf bekeken kan Frans zijn kwekersloopbaan indelen in drie mijlpalen. Ten eerste: De uitvinding van ESB 30%, dit is een geneesmiddel tegen coccidiose. Natuurmensen weten dat een groot deel van jonge vogels, die

in de natuur geboren worden, het volgende jaar niet halen. Dat was in de volière net zo maar dat het kan de bedoeling niet zijn. Ten tweede: De uitvinding van opfokvoeders, dit zijn surrogaatvoeders waar de ouders hun jongen mee groot brengen. In het begin ging dit moeizaam maar deze manier van kweken won heel snel terrein. Ten derde: Het arrest Vergy, vergelijkbaar met het Bosman arrest bij het voetbal. Het arrest Vergy maakt het mogelijk dat we alle vogelsoorten mogen houden en kweken binnen een wettelijk kader maar daar heb ik geen problemen mee. De goudvink bestaat, in de volières weliswaar, in het bruin, pastel, bruinpastel, geel en sinds kort ook in het wit. De putter is er in een 20-tal verschillende kleuren. De sijs en de barmsijs in een kleur of 10 en van de groenvink bestaat zelfs een bonte versie. Als Frans volgend jaar kan stoppen met werken, kan hij zich volledig wijden aan het kweken van goudvinken en andere Europese vogels. (fh)

M K k d d k h d u b g I w C (

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 50

23-12-2010 11:52:17


MEERLE

Kerststal en kerstversiering

Bij ons thuis …

… Nieuwjaar zingen

Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

t

t n

n k

,

l n s

n

MEERLE – In zijn jaarlijkse verkiezing van man/vrouw van het jaar kende Knack de titel toe aan “de vrijwilliger”. Op “de” vrijwilliger is geen gezicht te plakken, maar de redactie van Knack stelt vast dat het in onze moderne maatschappij aan aardig wat nuttige, nodige en aangename dingen zou ontbreken. We kunnen het alleen beamen. Ook in onze gemeente, ons dorp draait een deel van de dagelijkse activiteiten op vrijwilligers, actief in alle geledingen van het dorpsleven. Puur per toeval en zonder de vele andere vrijwilligers onrecht te willen aandoen, kwamen we er onlangs een paar tegen terwijl ze hun ding deden. We gingen eens kijken naar de bouwers van de kerststal, maar die bleken bij aankomst al klaar en vertrokken. We troffen wel nog een ploegje dorpsgenoten die onze kerk in een feestelijk kerstkleedje aan het steken waren. Ze doen dit niet alleen met Kerstmis, ook door het jaar zorgen ze ervoor dat er steeds mooie bloemen in onze kerk staan. Maar met Kerstmis mag het natuurlijk iets meer zijn. In de kerk troffen we May Van Aert, Maaike Van Gestel, Liza Kennes, Annie Jacobs, Agnes Bauwens en Denie Brosens, die de laatste kerstversieringen aan het ophangen waren. Dat was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de anderen van de ploeg, die er toen niet waren maar er al veel werk hadden ingestoken op andere tijden en andere plaatsen: Liza Pauwels, Elza Pauwels, Elza Laurijssen, Jeanne Van Dun, Jozefa Jansen, Maria Laurijssen en Karel Mertens. Laat hen model staan voor alle vrijwilligers van ons dorp! (jaf)

KWB Lekkerbekkentocht MEERLE – Na het succes van vorig jaar richt KWB Meerle dit jaar opnieuw een lekkerbekkentocht in. Op vrijdag 4 februari 2011 kan je deelnemen aan een wandel-, eet- en doetocht door het centrum van Meerle. Een tocht van ± 5 km met onderweg een aantal stopplaatsen met hartige hapjes. Geschikt voor jong en oud, iedereen is welkom. Vertrek tussen 19.00 en 20.00 uur aan de parochiezaal van Meerle. KWB-leden betalen 5 euro, niet-leden 6 euro. Meebrengen: fluovestje en zaklamp. Inschrijven ten laatste op 29/01/11 bij Fons Pauwels, Ulicotenseweg 26 - 03/315.90.54 of Cois Christiaensen, Thornstraat 2 - 03/315.02.97. (jvb)

Ongeveer 75 jaar geleden ging er voor mij een aparte wereld open. Als kleinste van de familie mocht ik met mijn drie zussen ‘nieuwjaarke zoete’ gaan zingen. Er was nog heel weinig autoverkeer, maar toch moesten ze goed op mij letten als we op de openbare weg liepen. Bij elk huis waar we voorbij kwamen werd er gestopt en gezongen: ‘Nieuwjaarke zoete, ’t verken heeft vier voeten, vier voeten en een steert, ‘k ben toch wel een centje weerd.’ Als er veel kinderen stonden aan te schuiven, bleef de deur waar we zongen, open staan. Dikwijls werd er gevraagd hoe dat we heten. Een bekende naam kreeg dikwijls meer dan een onbekende. Een eigenaardig klinkende naam was zeker ‘Jefke van Jan van Kobkes’. Als we een stukje van 25 centiemen in ons draagzakje kregen, waren we zeer tevreden. In het dorpscentrum was het zeer druk met veel gebabbel, gekwetter en geroep. Sommige kinderen waren niet te stoppen en deden zelfs alle uithoeken, tot in de late namiddag. Als wij met ons vieren, een beetje na de middag, thuis aankwamen, zo moe als een hond, moesten we alles nog uitschudden en begon het spannende telwerk. Rond de veertig frank in het zakje was een heel goed resultaat. We waren allemaal zo blij als een kermisvogel. Als kind hoorden we nu bij de groten en ’s nachts sliepen we als marmotten. Frans van de Voort

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 51

51

23-12-2010 11:52:17


MEERSEL-DREEF

Openbare vergadering Dorpsraad MEERSEL-DREEF - De Dorpsraad nodigt alle Dreveniers hartelijk uit op zijn jaarlijkse algemene vergadering welke doorgaat op dinsdag 18 januari in zaal “Bij de Paters”. Het volledige College van Burgemeester en Schepenen is hierop uitgenodigd, en meestal zijn ze met velen aanwezig. Heeft U iets te melden, te zeggen, of wil je op een beleefde manier uw gedacht eens zeggen, kom dan naar deze vergadering in plaats van als beste stuurlui aan de wal te blijven staan. De volgende prioriteiten werden door de Dorpsraad vooraf aangekaart bij het Schepencollege, dus hierop wordt zeker een duidelijk antwoord of standpunt verwacht. Of het aan uw verzuchtingen zal voldoen, zal nadien pas blijken.

1. Fietspad Mosten-Meersel De dorpsraad blijft erbij dat dit een absolute prioriteit is omwille van de veiligheid van onze fietsende schoolgaande jeugd alsook omwille van het veelvuldig gebruik van dit traject voor woon-werkverkeer(transportzone) en toeristisch fietsverkeer. Meersel-Dreef is de enige leefgemeenschap zonder fietsverbindingen met naburige dorpen op Belgisch grondgebied. Het uitblijven van deze verbinding wordt dan ook beschouwd als “een ontbrekende schakel in een functioneel fietsroutenetwerk” en dient eerstdaags een primaire behandeling te krijgen.

2. Fietspad Strijbeek Door het loskoppelen van dit dossier met de aanleg van riolering staat er niets meer in de weg om een aanvang te nemen met deze werken. Het is onverantwoord om vandaag te moeten vaststellen dat fietsers op gevaar van hun leven gedwongen worden om te gaan rijden op de openbare weg op plaatsen waar het autoverkeer op kaarsrechte trajecten tot 90 km/uur mag rijden. En dit gewoon omdat fietsers op het fietspad alhier onmogelijk wordt gemaakt om zich er op te bewegen door de vele niveauverschillen op een traject dat de naam “fietspad” niet waardig is. Het is de taak van het stadsbestuur alsook van de provincie om hierin zijn verantwoordelijkheid op te nemen. (Red.: ondertussen is er een snelheidsbeperking tot 70 km/uur ingesteld.)

3. Woonuitbreiding & woonbeleid – Sociale verkavelingen Er is op dit ogenblik geen enkel bouw-initiatief dat rekening houdt met de woningnood van de dorpseigen jeugd in het buitenstedelijk gebied van Hoogstraten. Ondertussen worden er in het klein-stedelijk gebied allerhande goocheltrucs uitgehaald om alles maar zo vol als mogelijk in te planten. Dit

alles ten koste van leefbaarheid en mobiliteit in de toekomst. Het wordt de hoogste tijd dat het stadsbestuur gaat inzien dat het plaatsgebrek in het kleinstedelijk gebied enerzijds en de leegloop in de buitengebieden anderzijds voor beide partijen een win-win situatie kan betekenen. Een serieuze aanpak van dit probleem dringt zich dan ook op en de dorpsraad wenst niet nogmaals voor de zoveelste keer met een kluitje in het riet te worden gestuurd met beloftes van langlopende projecten waarin geen enkele vooruitgang valt te bespeuren.

4. Riolering Heieinde-Meersel Het gebied Heieinde-Meersel is één van de dichtst bewoonde gebieden in groot-Hoogstraten welke tot op vandaag verstoken blijft van enige riolering. Rekening houdende met het gegeven dat in de loop van de volgende jaren alle woningen in België dienen te zijn aangesloten op de riolering of dat men anderzijds gedwongen wordt om zelf in de aanleg ervan te voorzien, is het de hoogste tijd dat er een start gemaakt wordt met de planning en realisatie ervan. Indien vandaag hierin geen actie wordt ondernomen dreigen de aangelanden straks de rekening gepresenteerd te krijgen in de zin van “aanleg in eigen beheer en voor eigen rekening.” (JJ)

Boombal in ’t Dreefke MEERSEL-DREEF - De juffen van ‘t Dreefke organiseerden op vrijdag 26 november een groot “Boombal op school”. In de namiddag werd een gezamenlijk optreden verzorgd voor ouders en grootouders in de nieuwe sportzaal. “Boombal” is een muzisch schoolproject, met eigentijdse folk. Het wordt beleefd met “live” gebrachte muziek onder de vorm van meezingen, dansen, musiceren. Het is een totaalconcept waarin muzische vorming in al haar aspecten aan bod komt. Ook socio-emotioneel biedt dit project de kinderen meer kansen. Boombal demonstreert en legt de meest courante dansen uit. Het motiveert ook twijfelaars om mee te doen. Een geslaagd en een gesmaakt initiatief. (JJ)

BOEKHOUDING FISCALITEIT

De slotdans van het Boombal: de hele school danst mee.

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

info@bfdg.be www.bfdg.be

52

184

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 52

23-12-2010 11:52:18


MEERSEL-DREEF

Jef Koyen 50 jaar Marckeruiter

n

n

t

t

n e

t

t

e e

e t

e

t ” t n

t k n

Jef Koyen toont vol trots het ontvangen aandenken van de Marckeruiters voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. MEERSEL-DREEF - Je hebt zo van die mensen die gaan bij een vereniging en dat laat hun hele leven niet meer los. Jef Koyen is er zo één. Hij is lid geworden van de Marckeruiters in 1960 en is dat nu nog: 50 jaar lid van een vereniging, dat verdient een artikel. Zoals gezegd is Jef Koyen vanaf 1960 reeds lid van de Marckeruiters Meerle + Meersel-Dreef. Toen waren de ruiters van Meersel-Dreef en Meerle al gefusioneerd. Zij waren hun tijd al ver vooruit. Hij is beginnen paard rijden nog voor zijn Plechtige Communie, dus al vanaf zijn elfde jaar is Jef lid van de ruiters. Er was toen nog wel geen ponyclub. Hij is 15 jaar commandant van de pony’s geweest

en al 25 jaar commandant of hulpcommandant bij de paarden. Van 1970 tot op heden is hij bij het bestuur van de ruiters en aangezien dat een periode is van 40 jaar ontvangt Jef, als dank voor bewezen diensten, van de Landelijke Rijvereniging uit Leuven een gouden insigne. We kunnen dus wel stellen dat Jef zijn hele leven nauw verbonden is met de ruiters. Jef heeft bij de Marckeruiters nummer 13. Maar dat nummer heeft hem toch geen ongeluk gebracht, enkel één keer eens een gebroken sleutelbeen, maar dat hoort nu éénmaal bij de gevaren van de ruitersport. Over zijn tijd als ponycommandant kan Jef wel een boek schrijven, zoveel verhalen gaan er de

Kerstboomverbranding & kinderplaybackshow MEERSEL-DREEF - Naar jaarlijkse gewoonte, is er ook dit jaar een kerstboomverbranding, georganiseerd door fietsclub de Dreefse Trappers. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, zal het in 2011 voor de eerste maal doorgaan op een zaterdag, te weten zaterdag 8 januari. Kom geen dag vroeger, want je zal er alleen staan, of er moest nog een tweede ongelovige komen opdagen. Traditiegetrouw wordt er samengekomen bij het klooster voor een optocht van fakkels vanaf 19.00 uur. De Fanfare “Voor Eer en Deugd” zorgt voor de muzikale omlijsting, als tenminste hun instrumenten weer niet vast vriezen door de koude. Via de Markweg en het fietspad langs de Marck worden de verzamelde kerstbomen door de fakkels aangestoken tot een feeërieke vuurstapel.

Nadien wordt de weg vervolgd naar de feesttent op de plaatselijke privéparking. Even later start de kinderplaybackshow, en dit is toch weer elk jaar een plezier voor oren en ogen om de plaatselijke schoolkinderen zonder schroom te zien zingen en te zien dansen op liedjes uit de huidige muzieklijsten, met inbegrip van, tot spijt van wie het benijdt, ook Nederlandse schlagers. De prijsuitreiking is elk jaar het hoogtepunt van de avond, in het bijzonder voor de kinderen, maar ook voor hun trotse ouders. En nadien gaan de kinderen lekker uit hun bol. Later op de avond zal een plaatselijke rockband de avond vervolledigen voor de ouders en voor de kinderen die niet naar bed moeten of willen. Ambiance verzekerd. (JJ)

ronde. De pony’s trainden toen aan de rand van het bos in de Meerselse Bergen. Ja, zelfs de ponyruiters van Jal kwamen te voet naar MeerselDreef, soms in volle galop. En dan voor de training eerst nog eens door het bos crossen. Wat we van Jef ook zeker onthouden zijn de jaarlijkse uitstappen naar café-herberg «In Den Bockenreijder» in het Nederlandse Esbeek. Tot voor enkele jaren terug gingen de pony’s en de paarden elk jaar te voet ernaar toe. Een tocht van toch wel een 40 km. Weken op voorhand ging Jef de zandpaadjes en de bosweggetjes zoeken om toch maar zo weinig mogelijk harde weg te moeten doen. Hij had dan door de jaren heen ook een strak tijdschema, zodat hij precies wist of we er op tijd zouden aankomen. Ook zorgde Jef dat er halfweg iemand van de familie stond met chocomelk en een borreltje. Op een maïsveld of later, zoals we dat noemden, «de lange akker”, konden de paarden en pony’s eens in volle rengalop lopen. Elk jaar moest er ergens wel iemand iets meemaken (een val, een paard dat er vandoor gaat, enz..) zodat we nog maanden over deze trip konden napraten. Wel 18 jaar hebben we deze uitstap gedaan. Jef heeft ook een enorm archief met foto’s en filmpjes van de ruiters en ook in zijn schriftje, dat hij op de bestuursvergaderingen meebrengt, staan enorm veel gegevens. Zo kunnen we nog lang doorgaan, want na 50 jaar lid te zijn, kent Jef heel veel verhalen waar we de volgende jaren zeker nog van kunnen genieten. De ruiters willen Jef bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de ruiters en daarom hebben ze samen een aandenken gekocht. Om de innerlijke mens ook iets te gunnen hebben ze er een overlevingspakket bijgedaan, met veel dingen die hij zeker lekker gaat vinden. Deze cadeaus moet Jef zeker niet als afscheidscadeaus bekijken want De Marckeruiters hopen nog vele jaren op zijn diensten te kunnen rekenen. (JA/JJ)

Warme chocomelk voor de zangertjes MEERSEL-DREEF - Op vrijdag 31 december zorgt de KLJ weer voor warme chocomelk aan alle kleine zangertjes die langskomen bij hun lokaal op het Paterswielplein. Zeker bij koud weer, zal dat een extra stimulans geven aan de zangertjes om verder te gaan met hun “Nieuwjaarke zoete”. Dit belangloos initiatief van de KLJ toont nog maar eens dat deze jeugdvereniging een sterke pijler betekent voor de toekomst van Meersel-Dreef. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 53

53

23-12-2010 11:52:19


MEERSEL-DREEF

Succesvolle KLJ dorpskwis

MEERSEL-DREEF - Het “gelegenheidsteam” bestaande uit Henk en Stin de Hoon, Alex en Carla Heestermans, Hildegard Jochems en Emmy Bluekens kaapte op vrijdag 26 november tijdens de tweede KLJ-dorpskwis de eerste plaats weg. Verder ook nog een dikke proficiat aan de KLJ-leiding met hun perfecte organisatie. (JJ)

Mijn Meersel lief MEERSEL-DREEF – Een grote groep Dreveniers vormen het koor dat Kristel Smee-kens begeleidt wanneer ze haar Meersel lief bezingt tijdens Hoogstraten Santé, het slotevenement van 800 jaar Hoogstraten in de Veiling. De tekst en de muziek van deze ‘traditional’ in MeerselDreef zijn van Jaak Verboven. (fh)

54

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 54

23-12-2010 11:52:20


MEERSEL-DREEF

Schoolfeest MEERSEL-DREEF - 't Dreefke viert feest: de nieuwe schoolgebouwen worden langzamerhand door de kinderen en het onderwijzend personeel in gebruik genomen. Op vrijdag 21 januari is er de officiële opening voor genodigden, die komen namelijk altijd eerst aan de beurt. Maar op zaterdag 22 januari is het vanaf 14.00 uur groot schoolfeest voor de hele Dreefse gemeenschap. Tezelfdertijd kan je dan de hele nieuwe infrastructuur bezichtigen, en het moet nu al gezegd worden, het is de moeite. Dus komt dat zien, komt dat zien, en geniet van het schoolfeest, en laat de centjes maar rollen, het komt allemaal de schoolkinderen ten goede. «De warmste school» heet je welkom. (JJ)

GOUD IN MEERSEL-DREEF Kees Leemans en Anneke Kox Dagelijkse melktoer zorgt voor gouden jubileum MEERSEL-DREEF - Wanneer trouwen mensen ? Dat maakt in feite niet uit, als de liefde groot genoeg is, dan wordt er getrouwd. Bij Kees Leemans en Anneke Kox was dat toch wel anders, er werd pas getrouwd toen de gezondheid van Kees het toeliet. Gelukkig maar, want ook zij haalden de gouden mijlpaal van 50 jaar huwelijk. Wel steeds stilletjes gehoopt er te komen, maar dat deze wens echt mocht uitkomen, maakt het allemaal nog zoveel mooier. Cornelius Leemans werd geboren op het Oosteneind in Meerle op 24 mei 1932 als 6de van 10 kinderen van Jaak Leemans en Joanna Roelen. Hij groeide op ten midden van het landbouwleven. Vooreerst boerenknecht, dan nog 21 maanden legerdienst, en vervolgens een grote melktoer aangenomen. Anna Kox is op 24 juli 1934 geboren op het Heieinde als oudste van 2 kinderen van Jan Kox en Maria Antonissen. Zoals zovelen werd de lagere school en de huishoudschool uitgedaan, om daarna thuis te blijven als hulp in de tuinbouw. Soms deed zij echter ook wat huishoudelijk werk buitenhuis. Ook zij kreeg een melktoer, samen met haar jongere broer Kees.

Het gouden echtpaar Kees en Anneke Leemans-Kox, samen met kinderen en kleinkinderen.

En zo kwamen de twee melktoertochten meer dan eens gezamenlijk aan bij de melkfabriek in Meerle, en van ‘t een kwam ‘t ander.

Ondertussen kwamen er natuurlijk ook nog drie kinderen: Marianne (1961), Jan (1963) en Corney (1969), die ondertussen ook al voor 5 kleinkinderen zorgden. Marianne is reeds lang naar Wuustwezel verhuisd, maar Jan (Heieinde) en Corney (Meersel) zijn hier gebleven.

Zij huwden op 12 november 1960 in Meer, want die kant van de straat viel toen nog onder Meer, maar het feest werd gehouden in de oude Stad Lourdes in Meersel-Dreef.

Er werd vooreerst met de koeien geboerd, samen met de ouders van Anneke, tot 1975. Daarna werd overgeschakeld naar mestvarkens om uiteindelijk in 1992 de werkkledij definitief aan de nagel te hangen.

De gezondheid had vooral Kees niet gespaard.

Vanaf 24-jarige leeftijd begonnen zijn nierproblemen om uiteindelijk in een driewekelijkse nierdialyse terecht te komen. Een operatie aan de rug (1984), hartklep en overbruggingen (2005) en het plaatsen van een stent (2008) vervolledigen zijn medische fiche. Gelukkig kan Kees, samen met Anneke, nog steeds genieten van zijn echte liefhebberij: de duivenmelkerij. De vele bekers zijn stille getuigen van een succesrijke hobby. Wij wensen Kees en Anneke nog veel mooie jaren op het Heieinde, want dat is de plaats waar zij zich echt thuis voelen. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 55

55

23-12-2010 11:52:21


MEERSEL-DREEF

GOUD IN MEERSEL-DREEF Fons Mertens en Mieke Bruijgoms MEERSEL-DREEF - Wat vroeger een uitzondering was, is nu heel gewoon: een gouden bruiloft. Maar voor de jubilarissen blijft het toch een bijzondere gebeurtenis om naar uit te kijken. Zo ook voor Fons Mertens en Mieke Bruijgoms. Alfons Mertens werd geboren in Ginneken op 27 april 1928 als laatste van de tweeling (de andere helft is zijn zuster Josepha), en was hiermee ook de jongste van het gezin van 8 kinderen van Cornelius Mertens en Maria Wouters uit Galder. Maria Bruijgoms, geboren in Ginneken op 9 juni 1935, was het enige kind van schilder Rik Bruijgoms en Cornelia Hoppenbrouwers van de Dreef zelf. Zij huwden in Meerle op 19 oktober 1960, en woonden vanaf hun huwelijk tot op de dag van heden in een klein zijstraatje achter café ‘t Jachthuis en Bogers Totaalvoeding. Als je het niet weet, dan moet je toch al even goed zoeken voor je hun huis zal vinden. Op 19 november 1962 kregen zij hun enige dochter Marie-Louise ofwel Marie-Lou, maar omwille van haar gezondheid verblijft zij in het Dienstverleningscentrum Zevenbergen te Ranst. Fons was onder andere werkzaam in de agrarische sector en in de huishoudelijke dienst van de Klokkenberg en het Laurensziekenhuis, terwijl

56

Mieke het huishouden voor haar rekening nam. Fons heeft niet alleen Europa maar zowel de hele wereld gezien door zijn vele reizen. Thans doen zij het beiden wat rustiger aan, zoals zovelen van hun leeftijd. Bij de Paters werd een dankmis opgedragen

voor hun gouden bruiloft, en er werd samen met het Zangkoor nog lekker gefeest zoals dat hoort te zijn. Hun grote wens is om zolang als het kan op de Dreef blijven wonen, en dat wordt hen bij deze dan ook van harte gegund. (JJ)

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 56

23-12-2010 11:52:22

n i a h v t w d H d d J v j o w W I o h e s W d i h o o o


n t

e e

MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT Jozef Hoet en Louiza Janssens

“10-10-10” “Eens je goud achter je gelaten hebt, durf je nog niet zo vlug aan diamant denken, want tien jaar is toch een hele tijd… als je jong bent! Niet zo als je al een respectabele leeftijd op je palmares hebt staan, want dan kun je de jaren niet meer vast houden! Ze vliegen voorbij en de tand des tijds doet toch ook stilaan zijn werk!” Diamant werd door Jef en Wiske, zo zijn ze gekend in Minderhout, gevierd op 10-10-10, 10 oktober 2010! Het diamanten paar stelt het altijd nog opperbest, de mobiliteit is wel een beetje stroever geworden, maar mentaal scoren ze hoge punten. Sinds Jef door een hardleerse chauffeur, die ook nog vluchtmisdrijf pleegde, van het zebrapad gebonjourd werd, vindt hij het toch niet meer zo prettig om zich als voetganger in het drukke verkeer te wagen. Op 22 april 1917 werd hij geboren in het West-Vlaamse Emelgem, een deelgemeente van Izegem, in een gezin van acht kinderen. Op 10 oktober 1950 huwde hij met Wiske in Minderhout, vestigde zich daar ook en is ondertussen een echte Kempenaar geworden, alhoewel zijn specifieke tongval nog altijd zijn roots verraadt. Wiske groeide ook op in een gezin van zeven kinderen en waarom zouden zij het grote gezin niet in ere houden moeten zij ongetwijfeld gedacht hebben. Zo gezegd, zo gedaan, acht kinderen ontsproten uit hun huwelijk en dat zij fier zijn op hun kroost lijdt geen twijfel! Wiske kwam op de wereld in Minderhout op 16 juli 1924 en

na haar huwelijk wijdde ze zich volledig aan de opvoeding van de kinderen. Een zware klus als je bedenkt dat haar echtgenoot veel uithuizig was voor zijn werk, nl. CVP-secretaris van het arrondissement Turnhout met nog functies in Antwerpen en Brussel. Voortdurend contacten leggen en onderhouden, congressen organiseren, lezingen houden, kieslijsten opstellen, naar het buitenland met toppolitici van de partij…! Ook een aantal weekends kenden geen genade en op uren werd niet gekeken. In zijn schaarse vrije tijd hield hij zich bezig met schrijven, schilderen en tekenen waarvan in de huiskamer nog een aantal

bewijzen de muren sieren. Een kunstliefhebber die graag naar Italië reisde en in zijn jeugd de Vlaamse schrijver Stijn Streuvels persoonlijk kende en later in een audiëntie ontvangen werd door paus Johannes XXIII. De pensioenleeftijd hing in de lucht en stilzitten paste niet in zijn kraam: nog altijd heel wat jaren medewerking verleend aan zangkoor OLVA, homilies verzorgd in de kerk, bezinningsmomenten voor OKRA…! Ook tijd voor elf kleinkinderen en één onlangs geboren achterkleinkind! Wiske en Jef, briljant ligt al te schitteren! Het is je van harte gegund! (rel)

Gered door de brandweer! MINDERHOUT - Dat was wel eventjes schrikken voor de kinderen van kleuter-en basisschool “Scharrel” in Minderhout. Door het barslechte tenenbijtend weer zag de Sint zich genoodzaakt om “Slecht weer vandaag” om veiligheidsredenen in zijn warme stal te laten. Een vriendelijke boerin pikte de Sint en de Pieten op met haar tractor en over de gladde wegen ging het in een rotvaart naar de school, waar de kinderen de heilige man ongeduldig stonden op te wachten. Eén van zijn zwarte knechten, de Pakjespiet, had het in zijn hoofd gehaald om eventjes voor kamikaze te spelen door op het dak proberen te klauteren . Halfweg zag hij het roekeloze van zijn poging in en strandde uiteindelijk op de zolder. Daar zat hij dan verkleumd van de kou en hoe moest hij dan terug naar beneden zien te komen! Het redmiddel! De alerte brandweer van Hoogstraten had al voor hetere vuren gestaan en zij zou als reddende engel fungeren. Met loeiende sirenes en het meest moderne materiaal werd de Pakjespiet netjes uit zijn zolderverblijf geplukt en terug op de begane grond geplaatst, temidden van de joelende en met grote ogen toekijkende kleuters. En Sinterklaas zag dat het goed was! (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 57

57

23-12-2010 11:52:22


MINDERHOUT

Familie Jochems

MINDERHOUT / MEERLE - Rudy Peeters uit Rijkevorsel, Marij Van Mirlo uit Wuustwezel en Tante Lidy uit Etten Leur in Nederland vormden de kern om de familie Jochems samen te brengen. Dit tot groot genoegen van de oudere generatie. Allen zijn zij afstammelingen van de familie JochemsOnincx uit Meerle. Op zondag 28 november was het dan zo ver. Ruim 80 leden kwamen hun kennismaking hernieuwen in de voetbalkantine van Minderhout. Intussen bleek de familie ver uitgezwermd: van Etten-Leur in Nederland tot Veerle-Laakdal in België. Samen genoten de aanwezigen van de aangeboden hapjes en drank. Iedereen van de ruim 80 genodigden stond op de foto, behalve de echt allerkleinsten, daarvoor was de buitentemperatuur, min één, toch echt te koud. (TL/FS)

Reunie 30-jarigen

MINDERHOUT - Op 20 november zijn de 30-jarigen van Minderhout bij elkaar gekomen in t ‘Withofke te Minderhout. Het was een groot succes. Wel meer dan 30 ex-klasgenoten waren aanwezig. Er werd al afgesproken om over 5 jaar terug het initiatief te nemen omdat iedereen het een zeer geslaagde avond vond. Wordt dus zeker vervolgd... (IL/FS) 58

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 58

23-12-2010 11:52:23


e -

n

-

MINDERHOUT

Gift aan ‘t Vonderke MINDERHOUT - Op zondag 3 oktober 2010 werd Kobe Snijders geboren. Helaas is Kobe intussen overleden. De afscheidsdienst heeft één week later plaatsgevonden in de Sint Clemens kerk. Het was de wens van de ouders, Tom en Lieve Snijders-Aerts uit Minderhout, om in plaats van bloemen en kransen een financiële gift te voorzien voor ‘t Vonderke, een dagopvang voor kinderen te Merksplas dat dagelijks negen kinderen met een zeer ernstige handicap opvangt. In de werking van ‘t Vonderke wordt er zoveel mogelijk kwaliteit aangeboden maar omdat de middelen beperkt zijn, kan ’t Vonderke niet anders dan ook een beroep doen op vrijgevigheid. Op vrijdag 26 november 2010 konden Tom en Lieve aan ’t Vonderke een bedrag overhandigen van in totaal 700 euro.

Kerst bij KVLV Minderhout MINDERHOUT - Op de vooravond van het kerstfeestje, organiseerde KVLV voor de 2de keer een KERSTMART in de hal van de parochiezaal. Er werden prachtige bloemstukjes, kerststukjes, kransen en allerlei andere mooie decorstukken verkocht. Dit is allemaal eigen werk, en dat levert unieke exemplaren op! Ze werden gemaakt door enkele vrijwilligers, eigen leden die op de foto in bijlage hun creativiteit en kunsten kunnen tonen. Succes verzekerd! In een prachtig versierde zaal,volledig in kerstsfeer, vierde KVLV ook dit jaar weer een mooi KERSTFEEST. Na het openingswoordje door een kernbestuurslid, werd er even stilgestaan bij Kerstmis en konden de aanwezigen luisteren naar een aangepaste bezinningstekst voorgelezen door de pastorale verantwoordelijken. Daarna werd er genoten van een heerlijk feestmaal en als animatie zorgde de toneelgroep van KVLV Meer, voor een mooi kerstverhaal. Voor iedere aanwezige was er een kerstattentie voorzien en met de aanwezigheidstombola konden er nog mooie tafelstukjes gewonnen worden. Het jaarprogramma voor 2011 werd nog uitgedeeld. Al vlug werd duidelijk dat 2011 er voor KVLV weer schitterend uitziet met tal van activiteiten voor jong en minder jong. (AVL/FS)

LEES

Ken uw buren, ken uw dorp

Ook U kan de werking van ‘t Vonderke ondersteunen door een gift te doen op het rekeningnummer dat we hier vermelden: ’t Vonderke, Kloosterstaat 5 te 2330 Merksplas, rekeningnummer 777/5965071/35 (AS/FS)

Overgelukkig met Wendelien

MINDERHOUT - Moemoe Julia Verhoeven van Meer is bijzonder trots. Op 29 juni is ze 2010 is ze overgrootmoeder geworden van de kleine Wendelien, die meteen een viergeslacht rond maakt. Dus samen op foto, genomen bij het doopsel: de 87-jariige overgrootmoeder Julia Verhoeven, haar 53-jarige dochter Louisa van der Velden en haar 27-jarige kleindochter Els Geerts, die fiere moeder is van Wendelien Aerts en daarmee is het 4 geslacht rond.

Oase schoonheidsinsƟtuut

Heerle 15 -­‐ 2322 Minderhout -­‐ Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinsƟtuut-­‐oase.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 59

59

23-12-2010 11:52:24


MINDERHOUT

Kampioenendag duiven MINDERHOUT - Zaterdag 4 december. Het was lang geleden dat de wereld einde november, begin december onder een dikke sneeuwlaag lag. De duivenmelkers zaten veilig en wel in de parochiezaal voor hun kampioenendag.

Quievrain Bij de oude duiven speelde Francis Jansen het beste als algemeen kampioen en bij de twee eerste getekende. Petrus Brosens kaapte de prijs weg bij de eerste getekende. Bij de jaarse duiven sleepte Stanny Laurijssen alle drie de prijzen in de wacht. Bij de jonge duiven werden Eddy en May Poels de beste als algemeen kampioen. De twee eerste getekenden en de eerste getekende ging naar Karel Aerts. Het Quievrain herfst criteria werd gewonnen door Karel Aerts. Harry Govaerts speelde kampioen midweek. Algemeen kampioen Quievrain oude, jaarse en jonge duiven werd Stanny Laurijssen.

W d i l l t I k j D l a A d M e v u V

Noyon Bij de oude duiven op Noyon speelde Stanny Laurijssen het beste als algemeen kampioen en bij de twee eerste getekende duiven. Francis Jansen had de beste eerste getekende. Bij de jaarse duiven werden de titels verdeeld: Karel Aerts werd algemeen kampioen, Francis Jansen had de beste twee eerste getekende en Jan Brosens won bij de eerste getekende. Bij de jonge duiven was er aan Karel Aerts niets te doen: hij legde beslag op de drie verschillende discipline’s.

2

Algemeen kampioen op Noyon oude jaarse en jonge duiven werd Karel Aerts. De titel van Keizer kampioen Quievrain plus Noyon ging ook naar Karel Aerts.

Zesdaagse

Quievrain: Oude duiven: Gino Geets en ge-

broeders Peeters. Jaarse duiven: Francis Jansen en August Schrijvers. Jonge duiven: Karel Aerts en Harry Govaerts Noyon: Oude duiven: Karel Aerts en Jan Brosens, Jaarse duiven: Francis Jansen en August. Schrijvers. Jonge duiven: Karel Aerts en gebroeders Peeters. (FS)

We zullen doorgaan MINDERHOUT – Al driemaal dienden Tom Van den Eynde en/of Els Van Gils een aanvraag in om te bouwen langs Withof, een perceel pal achter de kapel van O.L.Vrouw in den Akker, hier rechts op de foto. Driemaal werd de vergunning geweigerd, maar onder het motto ‘de aanhouder wint’ (misschien) betwisten ze ook nu de weigering. De eerste bouwaanvraag dateert al van begin 2008 en werd door het schepencollege geweigerd. Het college keurde de tweede bouwaanvraag wel goed, maar die goedkeuring werd door de bestendige deputatie van de provincie op 25 september vernietigd. Het zelfde gebeurde met een derde, licht aangepaste bouwaanvraag. Ook die werd door het schepencollege goedgekeurd en door de bestendige deputatie op 19 maart 2010 vernietigd. Nu stappen de eigenaars naar de ‘Raad voor vergunningsbetwistingen’ in Brussel met de vraag om de beslissing van de bestendige deputatie te vernietigen. In essentie is het een rechtszaak tussen Tom Van den Eynde en Els Van Gils enerzijds en de bestendige deputatie anderzijds. Maar, naar we vernemen hebben ook een aantal andere partijen, die in deze zaak opkomen voor het al-

60

gemeen belang van de ruimtelijke ordening, gevraagd om tijdens het proces gehoord te worden. De bevoegdheid van de ‘Raad voor vergunningsbetwistingen’ beperkt zicht tot het vernietigen van de beslissing van de bestendige deputatie. De Raad kan niet in de plaats treden van de deputatie.

Als de Raad de beslissing van de deputatie zou vernietigen, betekent dit niet dat de eigenaar mag bouwen. In dit geval verplicht de Raad de deputatie om een nieuwe beslissing te nemen binnen een door de Raad bepaalde termijn en rekening houdend met bepaalde voorwaarden. Wordt dus zeker nog vervolgd. (fh)

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 60

23-12-2010 11:52:25

o d v W P


n s

n

MINDERHOUT

Lichtmisconcert MinArte

Willem Vermandere in de St.-Clemenskerk MINDERHOUT - “Zingen dat is blij zijn, dat is heel droevig zijn, dat is kwaad zijn, dat is vertederd zijn, dat is verliefd zijn, dat is verrukt zijn, dat is zot zijn, dat is doodernstig zijn, dat is diep gelukkig zijn, zingen dat is zeer hevig leven!” (W.Vermandere) Willem Vermandere schrijft, zingt en speelt over de dingen die de mensen wezenlijk beroeren. Dat is de betovering die van zijn werk uitgaat en dat levert hem beslist dat gevariëerde publiek. Hij linkt het luchtige aan het diepgravende, sympatiseert met de underdog en zweert bij inhoud. In Vlaanderen en een groot deel van Nederland kent men hem als musicus (gitaar, klarinet, fluitjes), zanger, verteller, schilder, beeldhouwer…! De cultuurcentra, kerken, grote en kleine zalen lopen vol voor de West-Vlaming uit Steenkerke aan de oevers van de IJzer. Acht jaar geleden, in 2002, maakte W. Vermandere voor de eerste keer zijn opwachting bij MinArte in de parochiekerk van Minderhout. In een mum van tijd vlogen de kaarten deuren en vensters uit en heel wat Vermandere-liefhebbers uit de wijde regio moesten teleurgesteld afhaken. Voor het concert van Vrijdag 4 februari 2011 om 2015 uur blijkt het dezelfde weg op te gaan en zoals je weet beschikt men in Minderhout over een betrekkelijk kleine locatie. Er vlug bij zijn is de boodschap! Willem Vermandere, samen met muzikanten Pol Depoorter (gitaren en mandoline), Freddy

Fantastische Kinderdisco MINDERHOUT - KWB-Minderhout opent het nieuwe jaar feestelijk met een echte kinderdisco voor groot en klein. Wie was de vorige jaren niet met zijn kinderen aanwezig op de spetterende kinderdisco? Jij niet? Dan heb je zeker wat gemist, want de kinderdisco slaat grandioos aan bij het jonge publiek. Het DJ-team DEEJAYS DELUXE zorgt op zondagmiddag 16 januari tussen 13.30 en 17 uur voor een gezellige namiddag. Regelmatig staat de DJ-animator op de dansvloer om de kinderen dansjes aan te leren op een kindvriendelijke manier. Hun lichtshow en rookinstallatie zal gegarandeerd voor extra sfeer zorgen. Dansen en uitleven is die middag de boodschap. De aanwezige ouders worden regelmatig bij het dansen betrokken, waardoor de kinderen er nog meer plezier aan beleven. Alle kinderen tot en met 12 jaar, al of niet vergezeld van hun ouders, zijn van harte welkom op deze dansinstuif. Dus zowel voor KWB-leden als voor niet KWB-leden. En er is een prijs voor het best verklede meisje en jongen.

Desmedt (fluit, klarinet, saxofoon), Bart Caron (contrabas) en organisator MinArte verwelkomen u op vrijdag 4 februari om 20.15 uur in een goedverwarmde St.-Clemenskerk te Minderhout. Kaarten kosten 12 euro in VVK, aan de

Oudjaar-Nieuwjaar

kerk 15 euro, en zijn te verkrijgen bij het Bureau voor Toerisme Hoogstraten en telefonisch op het nummer 03 314 48 99 (Kr. Hermans). Info: René Laurijssen Desmedtstraat 22 2322 Minderhout, tel. 03 314 66 28. (rel)

Kennisquiz van MVV

MINDERHOUT - Op vrijdag 31 december wuiven wij 2010 uit en neemt 2011 een aanvang. De kinderen komen zingend Nieuwjaar wensen en hopen dan een centje te ontvangen. Voor meer veiligheid is dan de Minderhoutsestraat afgesloten voor alle doorgaand verkeer tussen 9.00 en 12.30 uur. Uiteraard kunnen de bewoners hun woning bereiken maar aan hen wordt extra voorzichtigheid en een matige snelheid gevraagd. In de Desmedtstraat en in het dorp van Minderhout werken verschillende verenigingen samen om de kinderen veilig de grote baan te laten oversteken. Voor de zingende kinderen zijn er pannenkoekjes en warme chocomel in het KLJ lokaal. (FS)

MINDERHOUT - Op vrijdag 29 januari aanstaande om 20 uur organiseert Minderhout VV alweer voor de 7de maal een algemene kennisquiz. Locatie is net als de voorbije jaren de MVV kantine in de Heistraat, een zijstraat van de Minderhoutsestraat. Inschrijven in ploegen van maximaal 6 personen kan via seppe.de.bont@telenet.be of langs het nummer 0475/ 86 44 00. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg, ter plaatse te betalen. Gelieve bij inschrijving ook steeds de ploegnaam en ploegverantwoordelijke te vermelden. (SDB)

Praktisch: Zondag 16 januari vanaf 13.30 uur in het parochiecentrum. De inkom gratis. Info: Benny Aerts (0498/70.60.23) (fs)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 61

61

23-12-2010 11:52:56


WORTEL

Gezellig teerfeest van de Brassband WORTEL - Naar jaarlijkse gewoonte was er op 20 november het teerfeest van onze brassband voorafgegaan door een mis. Op dit laatste weekend van het kerkelijk jaar luisterden we de mis op. Veel volk in de kerk omdat ook de KLJ en dus veel jeugd aanwezig was. Deze zorgde voor de nodige sfeer door de mis te starten met een ‘Mexican wave’ die door alle mensen werd verder gezet. Het was fijn om voor een bijna volle kerk te kunnen spelen. Nadien trokken we met ongeveer 40 mensen naar de voetbalkantine. Aan een mooi versierde tafel

konden we proeven van de kookkunst van onze Wortelse traiteur ‘ La Belle Belgique’. Een lekkere minestronesoep, warm buffet van vlees en vis met warme seizoensgroenten gevolgd door een dessert stonden op het menu. Allemaal heel lekker en verzorgd, en dus voor herhaling vatbaar! Nadien zorgde onze eigen muzikant en dj Serge voor de muziek en hij wist er op korte tijd de juiste sfeer in te brengen. Er werd dus veel gedanst en goed gelachen! Een mooie avond waar met plezier op terug gekeken kan worden... (BP/red)

Waar de tractors bleven stilstaan

De Slimste PEE WORTEL – Juist, eind januari kennen we de ‘aller slimste mens ter wereld’, maar dat is en blijft ‘ver van ons bed’. In Wortel zoekt men op 1 april 2011 ‘de slimste Pee’. Dan wordt definitief bepaald wie de slimste mens van Wortel is. Veel kunnen we er nog niet kwijt, maar het wordt een quiz met medewerking van Guido Belcanto, oud-inwoner van Wortel, u wel gekend. Toch nog dit: de KWB van Wortel gaat op zoek naar teams van 3 of 4 deelnemers die aan deze ludieke quiz willen meewerken. Die kunnen zich nu reeds melden bij jozef.donckers1@telenet. be. Alvast doen en meer informatie volgt. (hj/fh)

Tweemaal subsidies voor Wortel-kolonie WORTEL – De vzw Kempens Landschap ontving langs Leader Europese subsidies voor twee projecten in de kolonie. Een eerste project is de opmaak van een portfolio, een brochure of boekje met veel foto’s, voorzien van tekstjes over het ontstaan, de evolutie en de kolonies nu. Oude en nieuwe beelden wisselen elkaar af en tonen het belang en de waarde van het unieke domein.

WORTEL – Een eerder ongewoon gezicht, zondag 19 december in Wortel. Aan de kerk verzamelden een 30-tal oude tractors. De bestuurders van de machines, allen tussen de 30 en 60 jaar oud, maakten een kerststallentocht. Ze kwamen zelfs vanuit Berlaar en Gooreind tot hier. De volgende stopplaats was bij Jos Snoeys in Castelré, daar stond de volgende kerststal en spek en eieren klaar. (pb/fh)

Wortel Santé

De vzw Kempens Landschap ontving ook subsidies voor het verzamelen, documenteren en registreren van mondelinge getuigenissen over de kolonies. Binnen dit project is de uitgave van een boek voorzien waarin alle mondelinge getuigenissen gebundeld worden. Het wordt een boek met pakkende verhalen van landlopers, oud-cipiers en omwonenden, kortom verhalen die men nu dringend moet registreren. Indien u over oud beeldmateriaal beschikt of verhalen van de landlopers of de kolonie kent mag u contact opnemen met onze redactie.

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken

PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen

PVC RAMEN DEUREN alle schrijnen en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, Kömmerlingplafonds,

WORTEL / HOOGSTRATEN Op de cd, die we allemaal gratis in de bus kregen, naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten, zingt Jef Meyvis een ode aan Bootjesven. Het is een nostalgisch nummer met een tekst van Jan Martens op muziek van Flor Verschueren. Tijdens Hoogstraten Santé bracht Jef Meyvis het nummer live voor enkele duizenden aanwezigen en kreeg daarvoor de steun van een achtergrondkoor van Wortelaren. 62

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 62

binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Hoogeind 49plafonds, Daken, ramen, deuren, 2321 Hoogstraten-Meer binnendeuren.

Tel. 03/315 75 66

189

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

23-12-2010 11:52:57

O s e v O s d v


WORTEL

Zwart geld op de planken

e n

WORTEL - Toneelvereniging ‘Willen is Kunnen’ speelt ‘Zwart geld’, een kluchtig blijspel van Achilles Gautier in een regie van Rik Braspenning.

e g n

Waar gaat het over. Slager Filemon Rijckemans heeft te veel zwart geld. Om dit voor de fiscus verborgen te houden stort hij het geld op de rekening van Hilde, de halfzuster van zijn vrouw. Zelf kan hij het geld blijven beheren, maar nu Hilde meerderjarig wordt rijst er voor Filemon een probleem. Tot overmaat van ramp raakt Hilde verliefd op een inspecteur van de belastingen.

k e h . )

e

, e

n n e e n , n u n t

Op de foto herkennen we bovenaan v.l.n.r.: Benny Goetschackx (Filemon Rijckemans: slager en een goedhartige knorpot), Ilse voet (Irène Stolpaert: vrouw van Remi en een echte furie), Rachel Engels (regie assistente), Hild Jansen (Lisette Rijckemans, de vrouw van…) en Rik Braspenning (Regie). Onderaan v.l.n.r.: Patrick Verheyen (Remi Stolpaert: zaakwaarnemer, wil de anderen te slim af zijn, maar krijgt veelal het deksel op de neus), Tinne Van Opstal (Hilde Bruylants: de halfzuster van Lisette en onderwijzeres) en Wim Strijbos (Peter Derouck: de verloofde van Hilde)

Om zijn geld terug te krijgen moet Filemon Hilde de waarheid zeggen. Remi Stolpaert, de zaakwaarnemer van Rijckemans heeft lont geroken. Ook hij heeft wel graag een deel van de pot. En, vermits zijn vrouw in het bezit is van een winnend nummer van de Nationale Loterij bedenkt hij een plannetje, maar………ten huize Rijckemans ontstaat er een amusante intrige. ‘Zwart geld’ toneelvoorstelling op vrijdag 28 januari, zaterdag 29 januari en zaterdag 5 februari. Cafévoorstellingen zijn er op woensdag 2 februari en vrijdag 4 februari. Alle voorstellingen om 20 uur in parochiezaal ‘Trefpunt’. Kaarten 7 euro, voorverkoop 6 euro in café De Nieuwen Buiten of bij een van de acteurs. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 63

63

23-12-2010 11:52:58


WORTEL

Driekoningen zingen eind jaren ‘40 WORTEL – De foto onderaan zal voor veel inwoners van Wortel, ouder dan 60 jaar, beslist nostalgische herinneringen oproepen. Tot eind de jaren ’50 gingen de ‘studenten’ van Wortel elk jaar driekoningen zingen ten voordele van de missionarissen van het dorp. Twee dagen na elkaar trok de kleurrijke bende, jongens die de moderne of klassieke humaniora volgden, langs elke woning van Wortel en de gehuchten die er al of niet deel van uitmaken zoals Castelré, de kolonie, de Pampa, de Papenvoort, Keirschot en Bolk. De moeilijkste rol was weggelegd voor de twee jongens die als een ‘bijna echte’ kameel rondliepen. Twee rechtopstaande jongens met een ‘brug’ van schouder tot schouder, liepen verborgen onder een groot bruin doek. Hun hoofden waren de bulten van de kameel en de jongen vooraan droeg een kleurrijk geschilderd kamelenhoofd; werk van kunstschilder Jan Huet die ook de prachtige figuren van de kerststal in Wortel schilderde. De eerste dag trok men langs de gehuchten rond Wortel. Elk jaar opnieuw mochten de zangers zich gaan opwarmen bij dezelfde gezinnen, terwijl ze warme chocomelk, een pannenkoek of een wafel kregen. De tweede dag deed men alle

straten en straatjes van Wortel tot en met de verst afgelegen woning. De opbrengst was dan ook, elk jaar opnieuw, bijzonder groot. De derde dag was het feest in zaal “Willen is Kunnen”, opnieuw met chocomelk en pannenkoeken. Rond 1950 kwam er, om God weet welke reden, een einde aan deze traditie. (fh)

Tot onze grote verbazing konden we het hoofd van de kameel en een prachtig geschilderde ster, die nog kon draaien ook, nog terug vinden. Ze verhuisden van zolder naar zolder, maar bleven als bij wonder bewaard. Als u dit leest zijn ze allicht al overgedragen aan het Stedelijk museum.

OPROEP: Wie kent de ‘studenten’ op bovenstaande foto. De foto is genomen in de tweede helft van de jaren ’40. Wij kennen Jan Horsten, boven op de kameel, pater Huet, achteraan rechts naast Jan Horsten, en Theo Huet, de vierde van rechts en de grootste van allemaal. Als u één, enkele of al deze jongens kent dan horen we dat zeer graag: redactie@demaand.be of 0495 25 25 05. 64

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 64

23-12-2010 11:53:00


t g r .

,

WORTEL

Meer dan verdienstelijk

WORTEL - Op 24 november huldigde het Rode Kruis Hoogstaten May Braspenning omdat ze voor de 100ste maal bloed gaf. Een hulde aan May in het bijzonder en aan alle bloedgevers die zich anoniem inzetten voor het welzijn van ons allen. (fh)

75-jarigen terug naar hun ‘Wortels”

WORTEL – De 75-jarigen van Wortel haalden herinneringen op in café De Nieuwen Buiten. Op de foto bovenaan v.l.n.r. Louis Cox, Roger Sambre, Jef Haest, Karel Lambregts, John Fransen, Mathilde Lambrechts, Armand Kimpe, Staf Baeten, Jan De Bruyn, Gusta Sijsmans, Jos Roos, August Meyvis, Theo Huet en Leo Vanhaute. Onderaan v.l.n.r. Maria Verschueren, Louisa Matthé, Julia Jansen, Maria Van der Hallen, Magda Snijers en Roza Van Hal. Ze leerden stilzitten met armpjes gekruist bij juffrouw Peeraer of juffrouw Huet. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 65

65

23-12-2010 11:53:01


WORTEL

Herinneringen ophalen….

WORTEL - Op Vrijdag 26/11/2010 kwamen in het Bolks Heike de 50 jarigen van de lagere school van Wortel samen om herinneringen op te halen van de voorbije halve eeuw. Op de foto bovenaan v.l.n.r.: Marc Pacque, Jan Swaenen, Dirk Verheyden, Jos Vermeiren, Leo Braspenning en Guy Beuls. Daaronder v.l.n.r.: Rita Martens, Bertha Adriaensen, May De Bruyn, May Aerts, Chris Van Bavel, Vivianne Sommen, Nil Kimpe, Jos Quirijnen Jos en Bettina Snels. Onderaan Monique Hereygers, Lutgard Aernouts, Peter Laurijssen, Raoul Fransen en Jos Snoeys (fh).

66

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 66

23-12-2010 11:53:03


r s

WORTEL

Jef Haest Nationaal kampioen Asduif Snelheid jonge duiven Met veel zorg voor het hok en een schouderklopje voor de duiven WORTEL – Op nationaal niveau is het kleine Wortel allicht het meest gekend door ‘Wortelkolonie’ de (voormalige ) ‘thuis’ van de generaties landlopers en nu een prachtig als landschap beschermd domein. Duivenliefhebbers, ook van buiten België, kennen ook de ‘kolonie’ duiven van Jef Haest. Hij behaalde in 2000 de Nationale titel Snelheid en deed die prestatie in 2010 nog eens over. “Hoe komt zoiets toch” vraagt Jef zich af…. en dat is nu precies ook wat wij wilden weten. Hoe het begon Broer Wim, die 13 jaar ouder is, was de eerste duivenmelker in de familie. Hij had kort na ‘den Oorlog’ een duif opgevangen, die ondanks de slechte tijden “blonk in zijn vel”…. Het werd liefde op het eerste gezicht en Wim Haest startte met duiven. Toen Wim in 1950 trouwde en de ouderlijke boerderij verliet, nam Jef de hele duivenhandel over. In 1970 bouwde Jef de woning waar hij nu nog woont, bouwde hij achteraan eenvoudige maar prima hokken en nam opnieuw een geweldige start.

De duivenkolonie De basis van de kolonie duiven werd gevormd met duiven van Corneel Kinschots uit Meerle en van Marcel Verhoeven van St.-Jozef Rijkevorsel. In de loop der jaren heeft Jef er nog weinig duiven bijgehaald. Als gevolg daarvan moet hij opletten dat er niet te veel aan te nauwe inteelt gedaan wordt. Jef Haest is een vakman, die ten strijde strekt met een kleine (oude en jonge) vliegploeg. Hij begint elk seizoen met 15 oude en jaarlingen, 22 jonge duiven… en 2 koppels kwekers. Jef is tegenstander van medicamenten zowel voor zijn duiven als voor zichzelf. Toen hij in de loop van het afgelopen jaar een operatie moest ondergaan, was het eerste wat hij na zijn verdoving vroeg “Ge hebt toch niet te veel antibiotica in mijn lijf gespoten?” De duiven krijgen altijd dezelfde mengeling voorgezet… en oud en jong krijgt tweemaal per week look, ajuin en appelazijn in het drinkwater. In de winter en ook tijdens de rui krijgen ze regelmatig snoepzaad in het voederbakje.

Weduwschap De weduwnaars worden op 25 november gekoppeld en trekken vier jongen groot. Engeland is afnemer van de tweede ronde. De duivinnen en doffers worden opgeleerd en eind maart zitten ze op het weduwschap. Bij de inkorving krijgen de doffers hun duivin een paar minuten te zien. Meer moet dat niet zijn want anders weten de heren al wat er gaat komen. Na thuiskomst van de vlucht blijven doffers en duivinnen samen tot ’s middags.

Vakman met regels De voeding berust bij veel melkers op bijgeloof. Hier is het altijd “vollen bak”… zoveel ze willen. Maar er heerst discipline op het hok. Wanneer ik met krabber en blik op het hok kom gaan alle duiven automatisch in hun nestvak zitten… en ze komen er niet uit zolang ik aan het kuisen ben. “Ik heb het al dikwijls ondervonden “, zegt Jef “duivenmelker dat wordt je niet…je bent zo geboren. Ge hebt het in de vingers… en sommige melkers lukken nooit, zelfs al hebben ze de beste duiven op hok. Kweken is ook zo simpel als iets. Ik koppel de goede met goede of, beter nog de beste met de beste. Dat lukt al jaren. Ik heb ook maar een heel klein medicijnenkastje”, gaat Jef verder, “Als de dierenarts niets vindt, dan geef je toch niks”.

Tenslotte: de goeie duif “Een duif die regelmatig bovenaan de uitslag staat en regelmatig een eerste prijs vliegt is voor mij een goede duif” zegt Jef. “Een goede duif heeft goede (zachte) pluimen. Ik zie graag een duif met “heldere” ogen en ze mag best wat gespierd zijn. De vleugels moeten soepel zijn,

geen duiven met stramme stekkers op mijn hok. Ze mag ook goed gesloten zijn en ik hou van een kop met uitstraling. Ik hou vooral van nijdige duiven… duiven waarvoor je in de winter met handschoenen aan naar je hok moet… omdat ze zo hard in je handen pikken. Telkens ik op mijn hof kom praat ik tegen mijn duiven. Ik geef ze ook al eens een speels schouderklopje… de band melker – duif is iets waar ik veel waarde aan hecht. En, winter en zomer klaar staan voor je duiven… zo hoort het (fh)

Een “Asduif” Een “Asduif” is een “krak” van een duif die over zes achtereenvolgende vluchten op Quievrain met jonge duiven uit heel België het beste resultaat haalt. Dat deed Jef met zijn “Kleine Donkere”. Hij vloog driemaal de eerste prijs, tweemaal de tweede en éénmaal de derde. Na de berekeningen kwam de Kleine Donkere met klasse aan de top.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 67

67

23-12-2010 11:53:04


WORTEL

GESAMT Zes kunstenaars, één ruimte, carte blanche Voor de tweede expo van SALON 23 wordt ’t Slot zélf onder handen genomen. Hendrik Strobbe, Dieter Darquennes, Glenn Brosens, Sanne Delcroix, Jan Opdekamp en Marlies Verschraegen laten hun verbeelding los op de muren, en op elkaar. Vanuit hun verschillende achtergronden – als fotograaf, tekenaar, schilder of grafische vormgever – willen ze elkaar inspireren, om tot een totaalkunstwerk te komen dat méér is dan de optelling van hun individuele artistieke vaardigheden. ‘Gesamt’ is meteen ook de laatste expo in ’t Slot – maar SALON 23 laat er blijvende sporen na… ‘Gesamt’ gaat door op 15 & 16 januari in ’t Slot (Worteldorp 28). Op zaterdag wordt de expo om 20u officieel geopend. Op zondag kan de tentoonstelling bezocht worden van 13u tot 18u. De inkom is gratis. Meer info: www.salon23.be (kh)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

68

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 68

23-12-2010 11:53:05


GLUREN BIJ DE BUREN Herdenking crash bommenwerper te Bolk BOLK / RIJKEVORSEL - Op vrijdag 22 oktober 2010 werd te Bolk (Rijkevorsel) een monument onthuld voor de bemanning van een geallieerde bommenwerper die daar precies 67 jaar geleden was omgekomen.

Genadeloze luchtoorlog Het inzetten van steeds grotere aantallen strategische bommenwerpers om de tegenstander op de knieën te dwingen, is een controversieel aspect van de Tweede Wereldoorlog. Honderdduizenden burgers kwamen om in de aanhoudende bommenregen op Duitse en andere steden. Prachtige historische stadskernen werden onherkenbaar verminkt. Voor onze landgenoten die leden onder de bezetting was het monotone gedreun van de overkomende geallieerde toestellen tegen 1943 evenwel een morele opsteker van formaat. NaziDuitsland leek toch niet zo onoverwinnelijk als in de beginjaren. Zo ook tijdens de nacht van 22 op 23 oktober 1943. Bomber Command stuurde vanuit verschillende bases in Engeland 569 zware bommenwerpers uit naar Kassel. In de fabrieken rond de stad werden o.a. tanks en vliegtuigmotoren gebouwd voor de Duitse oorlogsinspanning en dat zou op de zwartste bladzijde uit haar geschiedenis uitdraaien. Een vuurstorm legde die nacht de middelleeuwse binnenstad van Kassel bijna volledig in de as en het aantal doden werd tussen 7.000 en 10.000 geschat. Ook aan geallieerde zijde liep de tol hoog op. Niet minder dan 43 geallieerde toestellen werden door geschut en nachtjagers neergehaald. Drie hiervan vielen in de Kempen nog voor ze het Duitse luchtruim bereikten; een te Zundert, een te Retie en zoals gezegd een bij Rijkevorsel. Het ging daar om Handley Page Halifax JD363 van 429 Squadron, Royal Canadian Air Force. De gehele 7-koppige bemanning kwam om het leven: Flight Sergeant Graham Wilson Howard, 22, piloot Sergeant Albert Henry Denton, 19, boordwerktuigkundige Flying Officer Alexander Edward Beyak, navigator Flying Officer Athanazie Chorneyko, 25, bommenrichter Sergeant George Charles King, 25, radiooperator Sergeant Charles Chester Smith, 20, boordschutter rugkoepel Sergeant Roger Moise Fournier, 18, boordschutter staartkoepel Denton and King waren Britten, de andere Canadezen. Gemengde bemanningen uit het hele Gemenebest kwamen wel vaker voor in Bomber Command. Nadat hun Halifax waarschijnlijk boven Nederland door de Duitse luchtafweer werd

Een kleine delegatie bezocht de graven van de omgekomen bemanning op het Schoonselhof. V.l.n.r. Jozef Boeckx (Schepen Rijkevorsel), Roger Fournier (neef van de gelijknamige Canadese boordschutter), Richard Lees (sergeant, 429 Squadron RCAF) en Luc Cox (WG Op het Oorlogspad, Erfgoed Hoogstraten). getroffen, is hij in de lucht ontploft en grotendeels neergekomen in een klein bos van de familie Van De Kieboom te Bolk. Dit bosje is er niet meer, maar het monument werd geplaatst bij een veldkapelletje dat uitkijkt over de crash site. De omgekomen bemanningsleden van de crashes te Rijkevorsel en Retie kregen na de oorlog een laatste rustplaats op het Schoonselhof te Antwerpen. Die van de bommenwerper te Zundert liggen op een van de militaire begraafplaatsen bij Bergen-op-Zoom.

Onthulling monument Het initiatief voor de onthulling te Bolk werd genomen door Cyriel Verbist van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel. Het gemeentebestuur was snel bereid om daar aan mee te werken. De nodige opzoekingen werden verricht door Luc Cox en Francis Huijbrechts van de werkgroep “Op het Oorlogspad” (Erfgoed Hoogstraten vzw). Op enkele weken tijd kon er contact worden opgenomen met familieleden van twee bemanningsleden. Een van hen, de oudste neef en naamgenoot van de Canadese boordschutter Roger Fournier, kwam zelfs speciaal over uit Timmins, Ontario voor deze herdenking. Ook ooggetuigen van die dramatische nacht in 1943, zoals Albert Sprangers (destijds Wortel), Karel Sysmans en zijn zus Marie Louise Sysmans (des-

tijds Bolk) waren aanwezig op de onthulling en deelden hun ervaringen met een geëmotioneerde Roger Fournier. Tijdens de ceremonie werd Canada officieel vertegenwoordigd door ekele militairen van de luchtmacht: kolonel Jack Backstrom, kapitein James Numbers en adjudant-chef Daniël Ray. Tevens was er met sergeant Richard Lees een vertegenwoordiger van het betrokken Squadron aanwezig. Dit eskader bestaat nog steeds - weliswaar als transporteenheid - en nam recent deel aan operaties in Bosnië en Afghanistan en de reddingsactie in Haiti. In de voormiddag had een kleine delegatie vanwege het Rijkevorselse gemeentebestuur en Erfgoed Hoogstraten met Roger Fourier en Richard Lees een bezoek gebracht aan de graven van de bemanning op het Schoonselhof. Bij de terugkeer was het prettig vast te stellen hoeveel mensen er zich intussen te Bolk verzameld hadden voor de onthulling. Er werden een 125-tal aanwezigen geteld. Hierbij ook een 40-tal leerlingen van twee basischolen uit Rijkevorsel die het peterschap van dit monument op zich hebben genomen. Op die manier worden deze oorlogstragedie en de bijhorende offers doorgegeven aan de jongste generatie. (Francis Huijbrechts, Werkgroep “Op het Oorlogspad” van Erfgoed Hoogstraten vzw)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 69

69

23-12-2010 11:53:06


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Hoogstraten VV Een mooie reeks van elf wedstrijden zonder nederlaag kende geen vervolg tegen leider en misschien wel toekomstig kampioen E.Aalst 2002, maar het bracht HVV wel op een riante tweede plaats in het klassement. Knap werk van trainer Bart Wilmsen en zijn team. Hekkensluiter Wielsbeke moest een haalbare kaart betekenen voor de rood-witten, alhoewel het een reeks goede partijen kon voorleggen tegen de kopploegen van derde klasse A. De rooikens namen het eerste initiatief, maar de thuisploeg zorgde toch voor tegendruk. Het was wel iets meer dan een halfuur wachten vooraleer men tot scoren kwam. Op aangeven van Dirk Mathyssen kon de jonge Bob Swaegers kalm met een fraai schot Wielsbeke op achterstand brengen. Na de pauze zette HVV het speloverwicht ook om in doelpunten. Dirk Mathyssen zorgde voor de 0-2, een half uur voor het einde verzilverde Jimmy Fockaert de volgende treffer en in de eindfase tekende Michiel Lanslots voor nummer vier. Wat de thuisploeg ook probeerde, Ben Van Bael hield zijn reputatie hoog en hield de netten zuiver zodat HVV met een 0-4 overwinning op zak kon huiswaarts keren. Vervolgens een bezoek bij de gedoodverfde titelkandidaat E.Aalst 2002. Zou er nog een twaalfde ongeslagen match op rij volgen? Verdediger Glenn Van der Linden en topscoorder Jimmy Fockaert moesten forfait geven en dat betekende toch een handicap. HVV probeerde wel iets te forceren maar de Ajuinen waren niet echt zinnens om veel toe te staan. Ben Van Bael en zijn verdediging dienden voortdurend op hun tellen te passen om erger te voorkomen en op strafschop kwam de thuisploeg toch op voorsprong. HVV deed wel aardig mee, maar toch was het Aalst dat dankbaar gebruik maakte van balverlies in het centrum van het veld om een tweede doelpunt te scoren en daarmee stond dan ook de eindstand op het bord. Niet getreurd! Met Capellen op bezoek kregen de roodjes traditioneel een moeilijke opdracht voorgeschoteld. Youngsters Ruben Tilburgs en Nick Van Huffel zorgden ervoor dat HVV vrijwel onmiddellijk de aanvallende kaart

Minderhout VV trok, doch scoren hoorde er nog niet bij. Met nog iets minder dan tien minuten voor de rust kon de thuisploeg, na een corner gegeven door Nick Van Huffel, op voorsprong klimmen, na een fantastisch schot van Ruben Tilburgs.Na de rust probeerden de gastheren nog wel iets uit de mouw te schudden. Tevergeefs echter, want het was kapitein Jimmy Fockaert die de 2-0 eindscore vastlegde. Wegens de slechte weersomstandigheden viel de wedstrijd tegen Koksijde in het water en werd de volgende thuiswedstrijd tegen SV Oudenaarde een moeilijke klip om te omzeilen. De bezoekers hadden al een sterk seizoen achter de rug en het beloofde voor HVV geen eenvoudige opdracht te worden. Ook de heenmatch werd door rood-wit verloren, dus de thuisploeg was er op gebrand om iets recht te zetten. Toch was het Oudenaarde dat op voorsprong kwam na een mistasten van Ben Van Bael. Bob Swaegers werd dan foutief neergelegd in de zone van de waarheid en Fockaert bracht HVV terug op gelijke hoogte. HVV voerde vervolgens de druk wat op, maar het was wachten tot vlak voor de rust dat Fockaert zijn ploeg op voorsprong schoot. Ook na de pauze bleef de wedstrijd meer dan het aankijken waard. Oudenaarde bleef zich gevaarlijk aanstellen en een sterkpresterende Ben Van Bael smoorde met gepaste tussenkomsten de pogingen van de sterke bezoekers. Het was wachten tot in de toegevoegde tijd dat HVV de bevrijdende derde treffer kon aantekenen, weer op strafschop, weer omgezet door topscoorder Jimmy Fockaert. (luc/rel)

Wedstrijden

Zondag 2 januari 14.30 uur Hoogstraten VV – KV Turnhout (vriendsch.) Zaterdag 8 januari 20.00 uur Hoogstraten VV – Dessel Sport Zondag 16 januari 14.30 uur Olsa Brakel – Hoogstraten VV Zaterdag 22 januari 20.00 uur Hoogstraten VV – Deinze Zaterdag 29 januari 19.30 uur Torhout – Hoogstraten VV

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke n v l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

70

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

De parkjongens uit Brasschaat, die de meeste punten buitenshuis bijeen raapten, maakten hun opwachting in de Heistraat, maar kregen al vlug in de wedstrijd een opdoffer te verwerken door een doelpunt van Kurt Hendrickx. Voor de rust geen echte uitschieters meer te noteren, wel tweemaal geel met rood als gevolg voor Peter Godrie. Met tien man verder voor de volgende 45 minuten zou geen sinecure worden. Toch hield MVV moedig stand tot in de 75ste minuut. De bezoekers kwamen op gelijke hoogte, wilden duidelijk de drie punten, maar MVV hield hoofd en benen koel en veroverde een meer dan verdiend punt. Op Broechem kreeg MVV reeds in de tweede minuut een appel in de kast. Wakker geschoten door dit vroege doelpunt ging groen-wit op zoek naar de gelijkmaker. Kansen werden er wel gecreëerd, maar het orgelpunt ontbrak telkens, zodat de 1-0 stand aan de rust niet het juiste spelbeeld weergaf. Pas gestart na de pauze en… 2-0! Een nieuw offensief van MVV leverde dan toch de aansluitingstreffer op via Joris Van Ginneken. In de eindfase nog een laatste stormloop, het bleef bij wanhoop en de drie punten gingen deze keer niet naar het paard dat de haver verdiende. In Oelegem stonden twee ploegen op het veld die het scoren nog moesten leren en dit liet zich duidelijk gevoelen tijdens de wedstrijd. Voor de pauze slechts één luttele kans op het notaboekje en dit werd door de thuisploeg ook verzilverd. Na de pauze nam MVV wel het initiatief, maar kon slechts op strafschop, ingeschoten door Eric Lankers, een puntje veilig stellen. (rel)

0177

Zondag 9 januari 14.30 uur Kalmthout – Minderhout VV Zondag 16 januari 14.30 uur Minderhout VV – Maria ter Heide Zondag 23 januari 14.30 uur Wildert – Minderhout VV Zondag 30 januari 14.30 uur FC Merksem – Minderhout VV (inhaalwedstr.)

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 70

D g r d p h m t o s s w m d g d k k n D K g e t e T d t s m b d W Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 w

Wedstrijden

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

De weergoden strooiden roet in het eten en de partijen tegen FC Merksem en Olympic Deurne werden daardoor ook afgelast. Voor MVV blijft het scoren toch een minpunt, slechts elf keer vond men de weg naar de netten. Gelukkig staat de defensie op stevige grondvesten en moest keeper Jacobs zich nog maar achttien keer omdraaien. Alleszins is het oppassen geblazen wil men niet helemaal in de achtergrond verzeilen.

D k M t b a

23-12-2010 11:53:07

A T p


n c r

e s .

e n g r t . V k n . e -

l

! h . t

d h e e . r c

SPORT

KFC Meer Door de onverwachte vroege intrede van koning winter werden de wedstrijden tegen Maria ter Heide en Oostmalle naar een latere datum verwezen. Het jonge KFC-Meer bijt flink van zich af en nestelde zich vooraan in het klassement. De wedstrijd op het veld van Wildert kende een gelijkopgaand verloop met een 0-0 stand aan de rust. Ook na de pauze hetzelfde spelbeeld met de beste kans voor Koen Koyen wiens kopbal de paal streelde. Zo bleef tenslotte de beginstand op het bord waarmee de thuisploeg tevreden scheen, maar de KFC toch iets meer verhoopt had. In de thuiswedstrijd tegen Zoersel liet Meer een derde opeenvolgend gelijkspel optekenen. Ben Aerts scoorde na een lange rush met een onhoudbaar schot het eerste doelpunt, maar voor de rust nog wist Zoersel de bakens te verzetten en leidde zelfs met 1-2. Nadien gingen de gasten op hun elan verder, maar op hun zoektocht naar de bevrijdende goal kregen ze lik op stuk via Pieter Donckers die de 2-2 binnenkrulde. In het laatste kwartier nog kansen voor beide teams, maar de puntendeling kon tenslotte toch iedereen bevredigen. Speeldag nummer 16 thuis met als tegenstrever Olympic Deurne. Een perfect bespeelbaar terrein en een KFC dat na 22 minuten al op rozen voetbalde via goals van Wim Aerts en Koen Koyen. Olympic, een goedvoetballend Antwerps geheel, prikte tegen, incasseerde enkele gele en een rode kaart en ging na de rust op zoek naar de gelijkmaker. Tom Deckers stond zijn mannetje in het Meerse doel en Ben Aerts dreef op counter de stand op tot 3-1. De stugspelende bezoekers kwamen via strafschop nog terug tot 3-2, zodat de laatste tien minuten nog voor extra spanning zorgden. Meer begaf echter niet, de drie punten bleven thuis en de KFC blijft zo riant in de top vijf. (rel) Wedstrijden Zondag 9 januari 14.30 uur KFC Meer – Schilde Zondag 16 januari 14.30 uur SK Berlaar – KFC Meer Zondag 23 januari 14.30 uur KFC Meer – FC Merksem Zondag 30 januari 14.30 uur KFC Meer – Maria ter Heide (inhaalwedstr.)

KFC Meerle De sneeuw heeft de voorbije weken wel voor mooie plaatjes gezorgd in de natuur, maar hij heeft ook wel lelijk huisgehouden in de voetbalkalender. De derby tegen Wortel viel in het water terwijl de wedstrijden tegen Westmalle en Emblem een wit sneeuwtapijt te trotseren kregen en er van voetbal vanzelfsprekend geen sprake kon zijn. De KFC blijft echter wel flink van zich afbijten, de uitschuiver tegen Bouwel niet te na gesproken, en het bekleedt momenteel een schitterende tweede plaats met maar eventjes 51 gescoorde doelpunten. Tegen Halle kende de KFC een droomstart want binnen de eerste minuut kon Vissers de 1-0 scoren. Betaald antwoord volgde echter onmiddellijk, maar rond het kwartier werkte Stijn Mertens beheerst af en 2-1. Nog voor de rust kwetsuren voor Stijn Mertens en Bjorn Voeten plaats ruimen, maar Stijn Mertens dreef de stand op tot 3-1. Na de rust veel middenveldspel, Halle wilde de bakens verzetten en de thuisploeg loerde op de counter. De stand veranderde echter niet meer en Meerle kwam zo in het klassement op een gedeelde tweede plaats terecht samen met Grobbendonk en dit op vijf punten van leider Exc.Kessel. De volgende wedstrijd op Exc.Bouwel een afknapper van jewelste! Wel met als verontschuldiging het ontbreken van een zestal basisspelers. Groen-wit nam wel een hoopgevende start via Stijn Mertens die al vlug het openingsdoelpunt tegen de netten deponeerde. De thuisploeg drukte, kwam gelijk, maar Stijn Mertens bezorgde Meerle op een diefje een 1-2 voorsprong. Na de verfrissing kwam de KFC in de verdrukking, kreeg een aantal doelpunten tegen en mocht met 5-2 verliescijfers afdruipen! Het resultaat van de wedstrijd op HIH Turnhout mocht zeker als een klinkende revanche bestempeld worden. Na een goed kwartier spelen stond de wijzer reeds op 0-2 na doelpunten van Stijn Mertens en Niels Vermeiren. Eventjes een verpozing ingelast en daarna 0-3 langs Klessers vlak voor de rust. Eventjes een fel HIH nadien met als resultaat een ploffer op de lat en dan gedaan. De KFC nam het heft terug in handen en Gerry Klessens scoorde nummer vier, forfaitcijfers kwamer er via Vissers. Nog was het niet gedaan en Stijn Mertens tikte de 0-6 op het scorebord. Niet alleen veel doelpunten, ook het spelpeil mocht er zijn. Na de winterstop op deze elan trachten voort te gaan! (rel)

Wedstrijden

Attent ingrijpen van KFC-Meer doelman Tom Deckers in de wedstrijd tegen Oympic Deurne

KVNA Wortel

Zondag 9 januari 14.30 uur Kessel FC – KFC Meerle Zondag 16 januari 14.30 uur KFC Meerle- Zandhoven Zondag 23 januari 14.30 uur Grobbendonk – KFC Meerle Zondag 30 januari 14.30 uur VNA Wortel – KFC Meerle (inhaalwedstr.)

In Turnhout tegen HIH begon Wortel goed met veel mooie kansen, maar er ging steeds iets mis. Ook stonden paal en lat in de weg. Het was de thuisploeg, die tegen het spelbeeld in op voorsprong kwam. Wortel kwam op gelijke hoogte via een strafschop omgezet door Raf Tilburgs na een fout op Maarten Adriaensen. Na de rust speelden de blauw-witten meerdere kansen bij elkaar maar zonder resultaat. Op het einde kwam de thuisploeg, die vol overgave speelde, nog gevaarlijk opzetten. Zo eindigde de wedstrijd op 1-1. Met een betere afwerking was deze wedstrijd altijd gewonnen. Met Vremde kwam het zwakke broertje op bezoek. De wedstrijd kon niet slechter beginnen. Binnen de minuut kwetste doelman Tom Van Den Broeck zich en moest vervangen worden. In de 20e minuut verzilverde Hans Van De Mierop een strafschop voor fout op Maarten Adriaensen. De wedstrijd was zeer rommelig en ook Maarten Verhoeven moest gekwetst het veld verlaten. Vlak voor de rust werd het nog 1-1 bij de eerste kans van de bezoekers. Na de pauze brak Tom Van Gorp met een mooi doelpunt de veer bij de bezoekers. Raf Braspenning ( tweemaal ), Bert Tilburgs en nogmaals Tom Van Gorp scoorden nog. In de allerlaatste minuut kon Vremde nog milderen tot 6-2 en zo de pil wat verachten. De uitwedstrijd tegen FC Kessel werd wegens de sneeuw afgelast. In Zandhoven begon Wortel met vlotte combinaties sterk aan de wedstrijd, maar na 20 minuten stokte het spel. De bal werd niet meer in de rangen gehouden en de thuisploeg profiteerde hiervan om te doelen. Na de rust nam VNA weer de draad op en er kwam kans na kans vooral via Hans Van De Mierop. Laatstgenoemde kopte de bal door en Raf Tilburgs maakte alleen voor doel mooi gelijk. De overwinning hing in de lucht. De thuisploeg, die de tweede speelhelft alleen opviel door storende fouten en tijdwinnen kwam, na een vrijschop verrassend op voorsprong. Wortel was nu aangeslagen en moest naar huis met een spijtige 2-1-nederlaag. Zo behaalden we tegen het ambetante Zandhoven in twee wedstrijden 0 punten terwijl we er 6 verdienden. Ook de thuiswedstrijd tegen Grobbendonk kon niet doorgaan. Drie afgelaste wedstrijden voor de winterstop is nog nooit gebeurd.

De wedstrijden: Zondag 09 januari 14.30u Wechelderzande – KVNA Wortel Zondag 16 januari 14.30u KVNA Wortel – Pulle Zondag 23 januari 14.30u Pulderbos - KVNA Wortel Zondag 30 januari 14.30u KVNA Wortel – DOSKO (frbr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 71

71

23-12-2010 11:53:07


SPORT

Sportlaureatenviering 2010 “Jong geleerd is oud gedaan!” Dat er in Hoogstraten heel wat sport bedreven wordt, bewees nog eens duidelijk de viering op 19 november in de feestzaal van het Klein Seminarie. Voor de 32ste keer reeds richtten de spots zich op een heel aantal sportievelingen die zich in de loop van het jaar 2010 nationaal en internationaal in de kijker konden plaatsen. Schepen Rombouts en burgemeester Van Aperen benadrukten duidelijk nog eens de belangrijkheid van sport. Beginnen doe je nooit te vroeg, jong legt men de basis van een goede conditie tot heil van lichaam en geest. Uitsluitend competitiesporters, die resultaten konden voorleggen, kwamen in aanmerking voor het hoogste schavotje. Karel Martens zorgde voor de gesmaakte filmbeelden, opgenomen in de thuishavens van de genomineerden en Stefaan Voet zorgde voor een vlekkeloos technisch parcours. Voor de leden van de Hoogstraatse Sportraad werd het weer een delicate klus om de juiste man of vrouw te belonen met de hoogste onderscheiding!

SPORTMAN Gymnast Kristof Schroë

Drie kandidaten voor de titel werden weerhouden: motorcrosser Jens Hendrickx (Hoogstraten), ruiter Jan Stoffelen (Minderhout) en Kristof Schroë (Hoogstraten). Deze laatste kreeg de meeste stemmen achter zijn naam omwille van zijn prestaties op nationaal en internationaal vlak. 20-jarige Kristof, lid van turnkring ’t Spagaatje, die vooral in Nederland zijn oefensessies afrondt en ooit zijn droom hoopt te verwezenlijken, nl. geselecteerd worden voor het wereldkampioenschap en de natte droom van iedere sporter, de Olympische Spelen. Dit jaar behaalde hij een tweede plaats op het Belgisch Kampioenschap AGH in Mechelen, de eerste plaats in de Gymfinales aan het rek in Charleroi, nam deel met het Belgische seniorenteam aan het EK artistieke gymnastiek in Birmingham en behaalde met het team een dertiende plaats, met het Belgische team een tweede plaats in Portugal en een negende stek individueel, een derde plaats met het Belgische team op de 1ste Austrian Open Turnen 2010 en een 13de individuele plaats.

72

SPORTVROUW Amazone Karin Donckers

SPORTTIENER Diederik Pemen

Slechts één vrouw die in aanmerking kwam voor de trofee en dat was de 39-jarige Minderhoutse amazone Karin Donckers, die een gans seizoen de Europese circuits en soms ook ver daarbuiten afschuimde en knappe resultaten kon voorleggen. De eer wilde Karin niet alleen voor zichzelf toeëigenen, ook haar team mocht zeker niet vergeten worden. Karin, aangesloten bij Rijvereniging Sint-Clemens Minderhout boekte met haar paarden een aantal opmerkelijke successen. Met Lamicell Charizard werd ze op 30 mei Belgisch kampioene eventing in Tongeren. In de wereldbeker eventing in Kentucky (USA) op 3 oktober strandde ze op een fractie van een podiumplaats. Als vierde eindigen met Gazelle de la Brasserie tussen het kruim van wereld is een prestatie met stip en met het Belgische team scoorde ze een zesde plaats en dit leverde een ticket op voor de Olympische Spelen in Londen 2012.Verder behaalde ze nog eerste en ereplaatsen in één-, twee-, drie- en viersterrrenwedstrijden! Als lid van Meetria (Meer) heeft hij zich het voorbije jaar uiteraard laten opmerken in tri-en duathlons en vooral deze laatste discipline draagt zijn voorkeur weg. Ook voetbal en cyclocross zijn aan hem besteed en in de veldcross eindigde hij als primus in de Westbrabantse (Ned.) veldritcompetitie. Als duathlon-atleet in spe behaalde hij in zijn leeftijdscategorie overwinningen in het provinciaal kampioenschap, de LTF-powerman duathlon in Geel en de duathlon in Rijkevorsel.

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 72

23-12-2010 11:53:08


SPORT

SPORTVERDIENSTE

SPORTVERENIGING Turnkring ’t Spagaatje

Drie genomineerden werden weerhouden! De Hoogstraatse Reddersclub (HRC) bestaat al 20 jaar en is een club met 50-tal leden die wekelijks trainen in het zwembad van Beerse en die zich voornamelijk toelegt op het humanitair redden en de reddingssport. Rijvereniging Sint-Clemens Minderhout blinkt al jaren uit in allerlei disciplines en organisaties en heeft twee kampioenen in haar rangen, nl. Karin Donckers en Jan Stoffelen. Turnkring ’t Spagaatje schoot tenslotte de hoofdvogel af en mag zich met recht en reden Hoogstraatse Sportvereniging 2010 van het jaar noemen. Een 20-tal gymnasten namen dit jaar deel aan allerlei wedstrijden en behaalde mooie resultaten, de vrucht van intense training. Reeds 25 jaar is ’t Spagaatje actief en telt momenteel

Alfons Pauwels

zo’n 380 leden, 43 uren per week wordt er les gegeven en de wedstrijdploeg, die een nationaal en internationaal palmares kan voorleggen, neemt zo’n 17 uren voor haar rekening. Gediplomeerde lesgevers leidden alles in goede banen en zorgen voor kwaliteit, trainingsstages worden georganiseerd, zelfs in het buitenland. Zo ging het zes keer het Kanaal onder richting Londen. Jaarlijks organiseert de club gymnastiekwedstrijden en behaalde het IK-gymlabel (Integrale Kwaliteitszorg in de Gymnastiek), een toonaangevend kwaliteitsproduct in de Vlaamse sportwereld. In oktober werd met een groep G-gym gestart voor jongeren van 6 tot 18 jaar met een beperking. In ’t Spagaatje wordt aan iedereen de kans geboden gymnastiek en dans te beoefenen, ieder op zijn niveau van recreatie tot competitie.

De 80-jarige Alfons Pauwels uit Minderhout kreeg de hoogste onderscheiding voor zijn betekenisvolle loopbaan als ruiter en bestuurslid binnen de paardensport. In 1947 sprong hij in het zadel en behaalde in 1949 zijn eerste overwinning in Zoersel. Met zijn paard Atoucha zag men hem in 127 tornooien aan het werk. Twaalf jaar vertoefde hij in de hoogste klasse, behaalde 56 keer een ereplaats in dressuur en 49 maal podium in de hoogste springklasse, tevens won hij ook het nationaal kampioenschap eventing en kreeg vier maal een selectie voor de Europese kampioenschappen. Als commandant stond hij ten dienste van zijn vereniging en gaf les aan het achttal. Met 32 ruiters trad hij ooit aan met een carrousselnummer op de Jumping van Antwerpen. Op zijn 62ste nam hij met twee paarden deel in de hoogste dressuurklasse, met één viervoeter in de springklasse en dit bleef hij volhouden tot een stuk in de zeventig. Een uiterst actieve loopbaan als ruiter, maar ook op bestuursvlak verdiende hij zijn strepen: jaren lid geweest van het Provinciaal Bestuur en lid van de nationale en technische commissie. Van het nationaal bestuur LRV ontving hij de hoogste erkenning, nl.”Gouden insigne van verdienste”! In 1998 een onderscheiding, “Officier in de Orde van Sint-Joris”, voor zijn grote verdienste op vlak van ruiterij en fokkerij en in 2010 mocht hij zich ”Grootofficier in de Orde van Sint-Joris” noemen. “Ik had dit echter nooit kunnen verwezenlijken zonder de uitzonderlijke hulp van mijn vrouw en daarvoor ben ik haar echt dankbaar!” Een uitzonderlijke loopbaan met vier sterren! (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 73

73

23-12-2010 11:53:09


Ook dat nog! In de transportzone snijden dieven het dekzeil van een vrachtwagen stuk en gaan er met een duizendtal gsm’s vandoor. De zelfde nacht wordt er nog ingebroken in twee andere vrachtwagens. Waarschijnlijk hadden de inbrekers geen belangstelling voor de inhoud, want er wordt niet vervreemd.

H h d a m a a t w g g d d m b k r w k n v e b

Bij een bejaard koppel aan de Chaamseweg kloppen twee vrouwen aan die de weg vragen naar Luxemburg. Eenmaal binnen halen ze een landkaart boven en als ze weg zijn is er een portefeuille gestolen. Ook op andere plaatsen, meestal bij oudere mensen, gebeuren soortgelijke diefstallen.

Zestien wielertoeristen krijgen het op de Loenhoutseweg aan de stok met een automobilist. De chauffeur draait zijn raam open, toont een kaartje van ambulancier en eist dat de wielertoeristen op het fietspad gaan rijden. Vervolgens duwt hij met zijn auto enkele fietsers in de berm, gaat pal voor de groep rijden en gaat dan plots remmen. Eén van de renners komt tegen de achterruit van de wagen terecht. De wielrenners beletten dat de man kan doorrijden en verwittigen de politie die een proces opstelt.

Woensdag 17 november komt de 65-jarige fietser August Donkers uit Minderhout om het leven. Hij volgt het Bels Lijntje en wordt gegrepen door een wagen wanneer hij de Steenweg op Baarle-Hertog oversteekt. De kruising van het Bels Lijntje met de drukke steenweg is voor de fietsers altijd een gevaarlijk punt.

Maria G. (48) verschijnt voor de rechtbank in Turnhout. De vrouw poetste negen jaar lang bij een dokter en zou er tussen juni en oktober 2008 minstens 3.000 euro gestolen hebben. De vrouw bekent de feiten en heeft al 3.000 euro terug betaald. De benadeelde vraagt een schadevergoeding van 5.000 euro. De verdediging vraagt om haar een werkstraf op te leggen.

Een gezin uit Wortel wordt verhoord nadat buren 35 klachten indienden over kindermishandeling. Die klachten worden bij gebrek aan bewijzen geseponeerd. Het koppel dient nu zelf een dossier in tegen de aanklagers.

De 40-jarige landbouwer Chris Rombouts uit Meer sterft nadat hij was aangevallen door zijn stier. De man wou de stier, die soms agressief kon zijn, binnen zetten omdat het buiten te koud was. Toen hij na enkele uren nog niet thuis ging zijn vriendin hem zoeken en trof het levenloze lichaam van de landbouwer aan.

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

Een 18-jarige jongeman uit Hoogstraten wordt in Breda opgepakt nadat hij de uitbater van een snackbar enkele vuistslagen toebracht. De man was er op stap en gedroeg zich volgens de uitbater zeer vervelend.

Twee jonge Nederlanders worden veroordeeld tot twee jaar cel voor een brutale vechtpartij in de zomer van 2007 in de buurt van discotheek Highstreet. Ze scholden enkele meisjes uit voor hoer. Toen die reageerden begonnen ze de meisjes te slaan. De rechtbank beval de onmiddellijke aanhouding. Een van de slachtoffers krijgt een schadevergoeding van 45.000 euro.

De 35-jarige Stijn S. wordt onderwerpen aan een maatschappelijk onderzoek. In april 2007 viel hij in een dronken bui in een haag en ging totaal door het lint toen een politieagent vroeg of hij kon helpen. De politieman kreeg rake klappen en eenmaal thuis moest ook zijn echtgenote slaag incasseren.

Dinsdag 6 december wordt er op vijf plaatsen overdag ingebroken. Dat was onder meer het geval in Meerle langs de Ulicotenseweg en de Elsakker, in Minderhout in de Minderhoutsestraat en de Pastoor Van Dijkstraat en in Hoogstraten in de Jan Van Cuyckstraat. De verzamelde buit bestaat uit zonnebrillen, horloges, juwelen, ringen en jas. Van de daders is er geen spoor.

74

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 74

23-12-2010 11:53:10


JONG GEZEG

SIMON ZEGT Simon Den Haerynck is 24 jaar. Hij woont in Hoogstraten en studeert Engels, Toneel, Film- en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit in Antwerpen. Daarnaast werkt hij als vrijwilliger bij het Mechelse figurentheater De Maan. Hij vertelt over een nachtelijk voettocht door Hoogstraten.

“Ik ben mezelf tegengekomen vandaag” Het was rond kwart na 4 in Hoogstraten toen ik het Peperstraatje insloeg, een kleine zijstraat van de Vrijheid waar net genoeg plaats is voor een auto om door te rijden zonder zijn zijspiegels te moeten inklappen. De lucht was grijs, van dat apocalyptisch donkergrijs dat men ziet in films als er onheil van Bijbelse proporties op komst is: tornado’s, twisters, cyclonen, taifoens, wervelwinden, Terminators, Vin Diesel, dat soort dingen. Een klassieke zondag dus. De Vrijheid was grotendeels verlaten, hier en daar was er nog een dappere die de stroom van God’s tranen trotseerde. Links van mij een leger rode bakstenen, symmetrisch gehecht aan opgedroogde mortel in stabiele duolagen, aan mijn rechterkant groenbruine klimop die traag maar gestaag chaotisch de onregelmatigheden in de muur gebruikt om koste wat het kost dicht genoeg bij de Zon te kunnen komen om Haar te kussen. De grijzige straatstenen waren bedolven onder de gevallen bladeren van allerhande loofbomen, lege blikken jupiler en verweekte sigarettenpeuken. Een ondefinieerbare smurrie van vergaan leven, langzaam rot-

tend om in een andere verschijningsvorm terug opgenomen te worden in de Cirkel. Inderdaad, de herfst is niet bepaald mijn favoriete seizoen. Alsof Moeder Natuur zich in schijndode toestand bevindt voor Vader Tijd, die het leven tijdelijk onzichtbaar sluimerend onder het oppervlak wil voelen. Moest de aarde een bewustzijn hebben, dan was de herfst volgens mij de bodemloze put van het onderbewuste. Mijn voeten waren nat en gevoelloos aan het worden, mijn hoofd kurkdroog bonkend onder het tongewelf van vastgegroeide fontanellen, mijn kniegewrichten roestig van het overdadige tuborgverbruik de vorige nacht. I’m getting old. Door de koptelefoon klonk een opgewekt jazznummer zo luid dat de wijsheidstanden in mijn mond trilden. Zelfbedrog komt in veel vormen, klanken en volumes, ik weet het. Een schuchter jongetje kruiste plotseling mijn pad, in gedachten verzonken, verkleumde handen in de zakken van een groenig jasje met

afgescheurde borstzak en een slecht werkende ritssluiting. Onder de kap van zijn grijze hoodie kwam, samen met een occasioneel blauw wolkje sigarettenrook, een witte draad van oortjes even tevoorschijn om ter hoogte van zijn hart terug in de binnenkant van zijn jas te verdwijnen. Naar de snelheid van zijn compulsief hoofdknikken te beoordelen, luisterde hij naar iets met een vrij hoog BPM en dito graad van intensiteit. Muziek is de therapie van het leven. Blik op oneindig, licht voorover gebogen, een schaduw werpend over elke volgende voetstap. Een versleten, ooit te groot gekochte jeansbroek maatje 32, opgehouden door een bruine, kalfsleren riem bedekte zijn spillebeentjes. Portefeuille in de linkerachterzak, extra beveiligd door een ijzeren ketting. Daaronder ongeknoopte, zwarte schoenen, aan de buitenkant extra afgesleten omdat hij zijn voeten wat naar binnen draait tijdens het wandelen. Hij schopte nijdig een blikje weg en volgde het nauwlettend tot het tot stilstand kwam, zichtbaar lichtelijk teleurgesteld over de afstand die het had afgelegd. Hij keek geeneens op toen ik hem met open mond aanstaarde, de regelmaat van zijn eigen voetstappen belangrijker dan de onregelmatigheden om hem heen. Ik wou hem nog aanspreken, maar ook al zou hij zich omdraaien en met heldere blik vragen wat ik van hem moest, wat zou ik in Godsnaam tegen hem zeggen?(sdh)

Wie zichzelf herkent in het cirkeltje op de foto stuurt voor de 10de van de maand een kaartje naar De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of een mailtje aan kopje@demaand.be (zie ook www. demaand.be). Hij of zij is daarmee winnaar van een boekenbon ter waarde van € 12,5 van Standaard boekhandel in Hoogstraten. Wie het kopje ook herkent mag ook een kaartje of mailtje sturen. Zij komen, bij lottrekking door een onschuldige hand, ook in aanmerking voor een boekenbon ter waarde van € 12,50. Die wij nota bene naar uw eigenste adres opsturen, of in de bus komen steken, als het niet te ver is. Opgave vorige maand Dat die wittekop in het midden zoveel aantrek en bekendheid heeft, hadden wij vooraf niet kunnen bedenken. Zo talrijk waren de reacties. Misschien ligt het we aan hat aantal pintjes dat voor zijn neus staan. Die kunnen niet alleen voor hem zijn, zouden wij zo denken. Waarschijnlijk hebben de omstaanders mogen meedrinken. Maar misschien ook niet want insiders weten ons te vertellen dat “Het kopje” ze nogal graag lust. Gert Van Dooren, wonende Meerleseweg 66 in Meer, zal de komende weken wel wat anders te doen hebben. Hij zal namelijk een boek kunnen lezen dat hij mag gaan aankopen met de bon die we hem zullen bezorgen. Bij lottrekking (inneminnemutte …) werd Tinne Jochems, Hooiopper 7 in Minderhout, uitgeloot om samen met Gert naar de boekhandel te gaan. Opgave deze maand De foto die wij deze maand gebruiken is echt een juweeltje. Laat zeggen een Nieuwjaarscadeau voor onze lezers. Wat we te zien krijgen zijn de verbaasde en verwonderende blikken van drie jonge snaken die op papier gevat werden nadat de vierde roos getroffen werd. Wij zijn benieuwd wie er deze maand de roos zal treffen. Waarschijnlijk het kopje zelf wel, maar wie anders nog? (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 75

75

23-12-2010 11:53:11


V w d o r h c i d o T r N e c J B o L g M a d o o J ( l g

N

N l z l n K s o l K M a 3

D

I R E n w d M v t t r g m 7

76

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 76

23-12-2010 11:53:11


Voor de prijs van twee zakjes chips per maand wordt het hele gezin lid van Natuurpunt. Dat is de prijs die je betaalt om Natuurpunt te steunen om ervoor te zorgen dat de natuur in Vlaanderen (en dus onze eigen regio) stand kan blijven houden en nieuwe kansen krijgt. Twee zakjes chips, om je geweten te sussen. Natuurpunt telt in Vlaanderen 87 000 aangesloten gezinnen en is daardoor een belangrijke speler geworden als het over ruimte en ruimtegebruik gaat in Vlaanderen. Toch klinkt de stem van de natuur in Vlaanderen dikwijls nog niet luid genoeg. Daarom roept Natuurpunt Markvallei iedereen in Hoogstraten en Rijkevorsel op om maandelijks twee zakjes chips te spenderen aan de natuur. Je kunt lid worden door even langs te gaan in Bezoekerscentrum De Klapekster. Dan krijg je onmiddellijk je welkompakket mee naar huis. Leden krijgen driemaandelijks een luxueus uitgegeven tijdschrift in de brievenbus. Afdeling Markvallei zorgt daar bovenop nog voor het afdelingstijdschrift, met daarin alle activiteiten die Natuurpunt in Hoogstraten en Rijkevorsel organiseert en flink wat achtergrondinformatie over de natuur in onze streek. Je kan ook lid worden door een seintje te geven (mail naar: drej.oomen@telenet.be). Ben je al lid? Niets weerhoud je om een lidmaatschap als geschenk te geven.

Nieuwjaarswandeling Natuurpunt organiseert op 2 januari een wandeling om het nieuwe jaar met een frisse neus in te zetten in het domein van Wortel-Kolonie. Onder leiding van ervaren gidsen leer je meer over de natuur in de winter, het natuurbeheer in WortelKolonie en de overwinterende vogels. Mogelijk staat je een aangename ontmoeting met reeën of andere fraaie dieren te wachten. De wandeling start om 9 uur aan bezoekerscentrum De Klapekster. Na de wandeling biedt Natuurpunt Markvallei de deelnemers een nieuwjaarsdrankje aan. Info: Bart Hoeymans - Jack Govaerts (03 315 71 85)

Dialezing Botswana In november 2009 maakten Chris Bal en Els Roos een 18 daagse rondreis door Botswana. Een luxereis zou dit alleszins niet worden, maar natuurbeleving des te meer. Botswana is een waar paradijs voor de natuurliefhebber. Het heeft dan ook enkele ongerepte natuurgebieden o.a. Makgadikgadi Pans, Moremi National Park, Savuti N.P.en natuurlijk de Okavanga Delta welke tijdens deze reis werden bezocht. Als kers op de taart werd er een bezoek gebracht aan de wereldberoemde Victoria Falls in Zimbabwe. Ook geïnteresseerd in Botswana? Beleef dan samen met Chris en Els deze reis opnieuw op vrijdag 7 januari om 20 uur in bezoekerscentrum De

Tijdens de Dag van de Natuur werkten JNM en Natuurpunt samen in de Halsche Beemden. JNM’er Daan geniet na het werk van een heerlijke tas erwtensoep! Klapekster. De inkom is gratis. Info: Wim Verschraegen (verschraegen.wim@ telenet.be)

Leren kijken naar vogels Natuurpunt Markvallei organiseert een instapcursus om te leren kijken naar vogels. In de eerste les krijgen we een algemene inleiding op vogels: de functie van het verenkleed, de verschillende snavelvormen, de werking van hun zintuigen, de levenscyclus, biotoopkeuze. In de tweede theorieles gaan we eerst uitgebreid in op hulpmiddelen zoals verrekijkers, veldgidsen, CD-roms. Dan beginnen we met het belangrijkste onderdeel: vogels leren herkennen. Dit wordt in de derde theorieles verder uitgediept. We gooien het hierbij even over een andere boeg. We schetsen ditmaal geen portretten van een waslijst aan vogelsoorten maar kijken samen naar veldkenmerken bij vogels. Zo krijgen de cursisten oog voor detail en krijgen ze technieken aangereikt om vogels te leren herkennen. Aan de hand van videobeelden leren we samen vogels te herkennen op basis van hun veldkenmerken. Het gaat ons in deze cursus dus eerder om het aanleren van een houding, een manier van kijken naar vogels. Tot slot komen kort ook de zang van vogels en het aantrekken van vogels in de tuin aan bod. Naast de theoretische lessen, worden ook enkele praktijklessen aangeboden. Wegens het succes, de eerste cursus was onmiddellijk volgeboekt, wordt een tweede cursus georganiseerd. De eerste les start op 12 januari om 19.30 uur in bezoekerscentrum De Klapekster. Info: luc. van.dun@telenet.be

Dialezing Südtirol

Ahrntal, het noordelijke dal van Italië op de grens met Oostenrijk. Vanuit dit dal, dat omgeven is door bergtoppen van meer dan 3000 m hoogte, nemen ze jullie mee op onze dagelijkse wandeltochten tot ver boven de boomgrens. We trekken met hen de bergen in door bossen en velden, langs weelderig bloeiende almen naar één of andere Almhütte. Maar voor de kinderen beginnen de bergen pas boven de boomgrens als er enkel smalle paadjes overblijven om over te stappen. Daar maken we kennis met de wereld van de fluitende marmotten, sneeuwtapijten die onze weg versperren, ijs-ijs-ijskoude bergmeertjes, glinsterende gletsjers, prachtige bloempjes op onmogelijke plekjes, een schichtige gems, een Schutzhütte, een beddenbak, … Bart en Karolien doen hun reis nog een keer over op 21 januari om 20 uur in de Klapekster. Info: Wim Verschraegen (verschraegen.wim@ telenet.be)

Vogels voeren en beloeren Tijdens het weekend van 5 en 6 februari organiseert Natuurpunt het Vogeltelweekend. Met “Vogels Voeren en Beloeren” brengt de natuurvereniging jaarlijks vele tienduizenden mensen in beweging om het vogelgeweld in de tuin gade te slaan en de vogels te tellen. In bezoekerscentrum De Klapekster kom je er meer over te weten. Daarnaast kan je er op 6 februari vanaf 14 uur zelf je nestkastje bouwen of kan je zelf je voedertaart maken om de vogels in de tuin extra te verwennen. Info: Chris van Boxel – bc.deklapekster@natuurpunt.be

Bart Royens, Karolien en hun vier kinderen brachten hun vakantie door in het Italiaanse

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 77

77

23-12-2010 11:53:12


AGENDA

TENTOONSTELLINGEN Van 16 januari tot 27 maart “COHERENT – BEELDEND WERK” een kunstwerk van Luc Dockx en Benjamin Brosens op de bleekweide voor het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten.

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be

HOOGSTRATEN 199

Vrijdag 31 december SOEP@KERK, tijdens het oudejaarszingen wordt er van 7 tot 13 uur soep uitgedeeld aan de zingende kinderen. Info; 0496 06 91 07. Vrijdag 7 en zaterdag 8 januari NOVECENTO, monoloog met muzikale begeleiding van Theater PEG door Walter om 20.30 uur in zaal St.-Cecilia. Deuren 20 uur

198

SmitsWoensdag 12 januari CINE HORIZON met Brick Lane, om 14 en om 20.15 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Info: 03 340 19 54.

MEERLE Zaterdag 8 januari KERSTBOOMVERBRANDING om 19.30 aan de Lage Rooy 4. Info: 03 315 07 60

Vrijdag 14 januari STATIE ‘K WIST, algemene quizavond om 20 uur in zaal Pax. Info: 03 314 57 17.

MEER

Zaterdag 15 januari KERSTBOOMVERBRANDING van 19 tot 23.45 uur op de jeugdparking van Hoogstraten VV langs de Katelijnestraat. Info: 0473 86 33 80.

Dinsdag 11 januari DORPSRAAD jaarlijkse openbare vergadering om 20 uur in de refter van basisschool de Meerpaal

Maandag 17 januari INFO 10.000 STAPPEN om 20 uur in zaal De Welgezinde in het administratief centrum.

Vrijdag 14 januari KERSTBOOMVERBRANDING van 19.30 tot 1 uur in de Werkhovensestraat. Info: 0496 53 73 19.

Vrijdag 21 januari en volgende vrijdagen WANDELING MET STAPPENTELLER van 13.30 tot 14.30. Zes vrijdagen telkens met vertrek aan zaal Pax. Zondag 23 januari JAZZ-WANDELING en BARBECUE, vertrek om 13 uur in de Castelhoeve. Deelname 23 euro. Inschrijven voor 17 januari op het nummer 0472 65 89 66

Zaterdag 15 en zondag 16 januari VELDRIT aan De Mosten, zaterdag van 13 tot 16 uur, zondag van 10 tot 16.30 uur. Organisatie en info Fietsclub De Vlinders 0498 86 28 01.

Zaterdag 15 en zondag 16 januari HOBBYTENTOONSTELLING op zaterdag van 15 tot 22 uur, op zondag van 10 tot 18 uur. Organisatie en info KWB en KAV, tel 03 315 78 71. Zondag 30 januari BEGELEIDE WANDELING van wandelclub Markdal naar De Smisselbergen. Vertrek om 14 uur op het Gemeenteplein. Info 03 315 83 64. Maandag 31 januari DORPSRAAD, jaarlijkse openbare vergadering om 20 uur in de parochiezaal.

Zaterdag 29 januari DORPSQUIZ van de Meerse verenigingen van 19 tot 2 uur in de parochiezaal op de kloostersite. Organisatie en info: jeugdhuis De Mussenakker mussenakker@gmail.com

Donderdag 27 januari GEDICHTENDAG van 10 tot 11.45 in de bib. Inschrijven verplicht. Inkom 3 euro Maandag 31 januari CURSUS YOGA, start van vijf sessies, telkens op maandag om 19 uur in de bib. Deelname 25 euro. Inschrijven verplicht.

78

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 78

23-12-2010 11:53:15


AGENDA WORTEL Zaterdag 8 januari KERSTBOOMVERBRANDING vanaf 19 uur op het terrein achter parochiezaal ‘Trefpunt’. Zondag 9 januari VELDTOERTOCHT van 8 tot 13 uur, georganiseerd door WTC De Zwaantjes. Info: 0476 99 8681.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 8 januari KERSTBOOMVERBRANDING & KINDERPLAYBACKSHOW, samenkomst om 19 uur bij het klooster en vertrek van een fakkeltocht langs de Markweg naar de Mark. Dinsdag 18 januari DORPSRAAD, jaarlijkse openbare vergadering om 20 uur in de zaal ‘bij de paters’.

Activiteiten januari Woensdag 12 en woensdag 26 januari PETANQUE om 14 uur in Markdal te Meer.

Zaterdag 29 januari AVN VELDLOOP van 13 tot 18 uur met vertrek en aankomst aan het Casino in Wortel-kolonie. Info: 0473 70 18 66

Zondag 9 januari EUCHARISTIEVIERING voor de overleden leden om 10 uur in de St.-Katharinakerk. NIEUWJAARSRECEPTIE van 11 tot 13 uur in het lokaal van de St.-Jorisgilde

Vrijdag 28 en zaterdag 29 januari ZWART GELD, toneelvoorstelling door Willen is Kunnen om 20 uur parochiezaal Trefpunt.

Maandag 17 januari WINTERWANDELING in Galder. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Woensdag 20 januari LEDENVERGADERING met Liesbeth Walckiers "Een toekomst in eigen handen" in Hof ter Smisse. Aanvang 14u00

Vrijdag 21 januari SCHOOLFEEST in ’t Dreefke vanaf 14 uur.

Dinsdag 4, 11, 18 en 25 januari KAARTEN/BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 in het lokaal van de St.-Jorisgilde. Dinsdag 11 januari RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Brouwerijstraat 2 Woensdag 5, 12, 19 en 26 januari ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 in De Wildert te Zundert

-

Handicap

b

MINDERHOUT Zondag 2 januari BEGELEIDE WANDELING van wandelclub Markdal, vertrek om 14 uur aan de parochiezaal. Info: 03 314 61 98. Zondag 16 januari KINDERDISCO vanaf 13.30 in het parochiecentrum. Info 0498 70 60 23 Donderdag 27 januari DORPSRAAD, jaarlijkse openbare vergadering om 20 uur in de parochiezaal. Vrijdag 28 januari KENNISQUIZ om 20 uur in de kantine van Minderhout VV. Info 0475 86 44 00

Vanaf heden kan elke minder-valide zelf zijn dossier raadplegen bij de FOD, de Federale Overheids Dienst via Handiweb. Uit veiligheidsoverwegingen kan dat natuurlijk niet zomaar. U hebt drie zaken nodig: een kaartlezer gekoppeld aan een computer; een programma op deze computer die de kaartlezer herkent; en vooral uw pincode die verbonden is aan uw electronische indentiteitskaart Via een specifieke aanvraag kan je ook een gevolmachtigde aanstellen. (FS)

Woensdag 5, 12, 19 en 26 januari AQUAJOGGEN om 11.30 in De Wildert te Zundert Donderdag 6, 13, 20 en 27 januari NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur, bijeenkomst in Castelré

Stookoliepremie valt weg Vanaf 2011 valt de federale stookoliepremie weg. Deze premie heeft vijf jaar bestaan. Het stookoliefonds blijft wel bestaan. Dit bestaat sinds 2004 en hierbij kunnen mensen, onder bepaalde voorwaarden, een tussenkomst bekomen voor de verwarming van hun huis met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas. (FS)

200

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2011 -

DHM_januari_309.indd 79

79

23-12-2010 11:53:16


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

Wild & Gevogelte

bvba

Kip aan ‘t spit din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

80

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

STOFFELS

LOKALE POLITIE

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500 Van 27 tot en met 30 december Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 31 december tot 2 januari Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 47 Zaterdag 1 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 47 Van 3 tot en met 6 januari Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 47 Van 7 tot en met 9 januari Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 8 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel.: 03 314 57 24 Van 10 tot en met 13 januari Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel.: 03 314 57 24 Van 14 tot en met 16 januari Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel.: 03 314 38 68 Zaterdag 15 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 17 tot en met 20 januari Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 21 tot en met 23 januari Apotheek Schevelenbos, Kapelstraat 11 te Loenhout, tel.: 03 669 64 24 Zaterdag 22 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25 Van 28 tot en met 30 januari Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 29 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 31 januari tot 3 februari Apotheek Biopharm, Schuttershofstraat 9 te Merksplas, tel.: 014 63 33 83

Martens tuinen tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 26 januari

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 11 JANUARI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

- JANUARI 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_januari_309.indd 80

23-12-2010 11:53:17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.