december 2010 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 308

JAARGANG 26 DECEMBER 2010 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

MARCEL VERSCHUEREn

Voorzitter gemeenteraad maar nog zoveel meer...

JAAROVERZICHT

2010 DEEL 1

DHM_december_308.indd 1

VAN ONZE

VOGELAAR TER PLAATSE

40 JAAR DISCOTHEEK HET FORTUIN

DE 30-, 50-, 60-, 70-JARIGEN VIERDEN FEEST

18-11-2010 12:52:24


Column - Vrouwtje Sonja

Goh, denk je dan, de eerste veertig jaar van mijn leven had ik zomaar naar haar toe kunnen fietsen. Een kilometer of tien trappen, en ik had bij haar voor de deur gestaan, op de drempel van haar boshut in Baarle-Nassau. Dé Boshut, zei ze zelf. Een optrekje dat ze gekocht had voor de ronde som van 8.000 gulden. Een koopje, zelfs toen al. Kinderen uit de buurt noemden haar Vrouwtje Sonja. Ooit kenden nogal wat Nederlanders haar als de dichteres Sonja Prins. Communiste, bladenmaakster, stijfkop. Dat laatste bleef ze, ook toen de kaap van de honderd (ze werd geboren op 14 augustus 1912) toch wel heel dichtbij kwam. Er is zoveel dat je haar had willen vragen, denk je, wanneer je De eeuw van Sonja Prins van journaliste Lidy Nicolasen leest. Als je maar had geweten dat ze slechts één dorp verder woonde, je moest er alleen een grens voor over. Over haar vader had je het willen hebben, de bohémien en flierefluiter Api Prins, die boeken schreef en nog met Frederik van Eeden correspondeerde. Of over haar moeder, communiste, feministe en onderwijshervormer Ina Willekes MacDonald, in 1970 nog aanwezig bij de oprichtingsvergadering van de feministische beweging Dolle Mina. Ze was op dat moment 84 jaar oud. Over de dichter Hendrik Marsman ook, die ooit ’s nachts bij haar voor de deur stond maar die ze niet binnen liet. Al zou hij later nog wel een voorwoord schrijven bij haar debuut. Over Lucebert, met wie ze ooit een lange reis door Bulgarije maakte, en over Remco Campert en Hans Andreus, met wie ze langs Nederlandse scholen trok om te praten over poëzie. Over Front had je het ook willen hebben, het tijd-

schrift dat ze oprichtte in 1930 (ze was toen 18), en waarvoor ze onder meer Paul Bowles, Ezra Pound, John Dos Passos, Carl Einstein en Sergey Tretjukov wist te strikken. En over haar tijd als redactiesecretaris van het literaire tijdschrift De nieuwe stem, waarvoor ze Lucebert en Sybren Polet engageerde, terwijl ze ook jong (en veel Vlaams) literair talent in huis haalde: Marc Andries, Jeroen Brouwers, Cees Buddingh’, Marc Insingel, Hugo Raes en Ward Ruyslinck. Maar dan lees je ook hoe ze moest opgroeien onder de hoede van een liefdeloze vader en een dominante moeder. Hoe ze tijdens de Tweede Wereldoorlog als verzetsstrijder werd opgepakt door de Duitse bezetter en in het concentratiekamp Ravensbrück belandde, waar ze een oude kennis tegenkwam die haar welkom heette met de woorden “Wat heerlijk, Sonja, dat ik je hier zie”. Hoe ze nadien door de SS werd meegenomen voor wat een dodenmars is gaan heten, en dagenlang door het verwoeste Duitsland trok, zonder eten en begeleid door een stel losgesla-

gen kapo’s. Niet iedereen die toen bij haar was kon het later navertellen. “De ammoniak van het concentratiekamp/ verbrandde mijn hersens/ ik moet opnieuw leren denken”, dichtte ze er later over. Dat voelen ook haar eigen kinderen, met wie ze na de oorlog slechts een moeizaam contact onderhoudt. Er was duidelijk iets gebroken. Een overtuigde communiste bleef ze wel, ook na de oorlog. Al steekt grote twijfel de kop op na onthullingen over de massamoorden onder Stalin en meteen daarna de Russische inval in Hongarije. Een inval die als voor haar pijnlijke bijkomstigheid heeft dat ze geroyeerd wordt als lid van de Nederlandse afdeling van de schrijversvereniging PEN. Communisten zijn niet meer welkom. Op het laatste nippertje houdt ze de eer nog aan zichzelf, en dient ze haar ontslag in. Maar pijn doet het wel. Dan zijn er ook nog de mislukte relaties en, vooral, de zelfmoord van haar dochter in 1975. Een mens zou zich voor minder in Baarle-Nassau terugtrekken, ver van het gewoel en het publieke leven, en als een kluizenaar gaan leven, met slechts een paar vertrouwelingen. Over al die dingen had je het met haar kunnen hebben, als je had geweten dat ze bijna tot aan haar dood in januari 2009 daar in Baarle, zo dichtbij, woonde. Al besef je ook dat je, wanneer je bij haar voor de deur had gestaan en als je had geweten wat je weet nu je haar biografie hebt gelezen, dat je dan vooral één vraag zou willen stellen: “Gaat het een beetje, mevrouw Prins?” (TH) Wil je meer weten: Radioreportage van Kaat Haest bij www.demaand.be

Wateroverlast

Ten opzichte van andere regio’s in Vlaanderen bleef Hoogstraten gespaard van de grote waterellende. Die er in veel steden en gemeente was. De Mark trad op een aantal plaatsen buiten zijn oevers, maar na enkele dagen was ook dat vergeten. 2 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 2

18-11-2010 12:52:25

D v d M g d t k d d


De balans van Marcel Verschueren Vier jaar voorzitter van de Hoogstraatse gemeenteraad

s

n k g r

k p r n e s t e g g d h r n -

Vier jaar geleden beefde Hoogstraten bijna op zijn grondvesten. De emoties spatten uiteen op de straatstenen toen de strijd om de burgemeesterssjerp in alle hevigheid losbarstte. De eerste jaren van de nieuwe coalitie werden daardoor erg moeilijke jaren. Gelukkig is de rust al een tijdje teruggekeerd en daar is Marcel Verschueren niet rouwig om. Hij kreeg immers de primeur de eerste voorzitter van de nieuwe gemeenteraad te worden, een taak die tot dan toe steeds door de burgemeester werd waargenomen. Marcel kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn voorzitterschap en blikt reeds vooruit naar de volgende verkiezingen. DHM: Marcel, je gaat wel geschiedenis schrijven in Hoogstraten als eerste voorzitter van de gemeenteraad. Hoe voelt dat? Marcel: Ja, dit is wel een nieuwe job binnen de gemeenteraad en ik moet eerlijk zeggen, ik doe dat wel heel graag. Het is pas vanaf deze legislatuur, vanaf 1 januari 2007, dat de gemeenteraad kan geleid worden door een gewoon raadslid die dan voorzitter wordt. Het was de bedoeling om die functie vanaf 2013 verplicht te maken, maar

spreekt. Daardoor kan iedereen binnen het college ook meer aan bod komen. Ook de oppositie komt meer aan bod. Ik heb daar in het begin vanuit het college heel wat kritiek op gehad. Ze vonden dat ik deze teveel aan het woord liet. Maar tegenwoordig gaat dat wel goed. En ik wou ook wel de mensen meer kansen geven om hun ding te doen. Binnen de meerderheidsfracties is dat heel moeilijk. Er zijn ook mensen die nooit aan bod komen, nooit iets zeggen, tien of twaalf

n t n g

t

In het seizoen 1972-1973 behaalden de juniors van HVV met o.a. Marcel Verschueren de titel van provinciaal kampioen. We herkennen v.l.n.r. bovenaan Jos Lenaerts, Louis De Roover, Marcel Verschueren, Guy Rigouts, Frans Goetschalckx, Willy Verhoeven, Staf Coertjens, Gust Lenaerts, Luc Verschueren en Richard Paepen. Onderaan zien we in dezelfde volgorde: Roger Van Weereld, Stan De Roover, Theo wils, Fred Meyvis, Fons Schoenmaekers en Paul Verschueren. daar zijn ze blijkbaar vanaf gestapt. Ik denk dat er nog te veel Vlaamse parlementsleden zijn die ook burgemeester zijn en die geven dat niet graag uit handen. Maar of ik dat goed doe, daar kan jij beter over oordelen. DHM: Ik stel wel vast dat iedereen, zowel uit de oppositie als uit de meerderheid, ruim aan bod kan komen als men wil, met woord en wederwoord. Het is ooit anders geweest. Marcel: Dat is natuurlijk ook wel de bedoeling, dat er wat meer discussie en inspraak is. Vroeger antwoordde eigenlijk alleen de burgemeester, terwijl nu elke schepen vanuit zijn bevoegdheid

maanden lang, maar die wel hun dossiers kennen, en daar heb ik toch ook wel bewondering voor. Ik denk niet dat er iemand bij is die op de gemeenteraad zijn enveloppe (met de dagorde) nog moet opendoen. Dat bestaat niet meer, gelukkig maar. DHM: Wat trok je dan zo aan in deze functie als je ziet wat een herrie er geweest is rond het burgemeesterschap ? Marcel: Zeg nu zelf, als je als meerderheidslid in de gemeenteraad zit, dat is wel zielig, hé. Met alle respect voor die mensen, want die werken ook echt in de fractievergaderingen en in de com-

Marcel Verschueren missies,… maar ik zou dat niet kunnen. Twee uur daar zitten zonder iets te zeggen, dat kan ik niet. Ik zou in slaap vallen. Toen ik hoorde dat er een functie bijkwam als voorzitter heb ik mij bij de burgemeester kandidaat gesteld, en die vond dat direct goed. Dat was toen er die overeenkomst met Groen! en Hoop nog was. Maar die coalitie is toen niet doorgegaan en er kwam uiteindelijk de coalitie KVB-CD&V zoals we ze nu kennen. Toen kwam die functie ook opnieuw aan de orde. In onze fractie waren er officieel geen andere kandidaten en met de CD&V was er overeengekomen dat wij de voorzitter zouden leveren. Wie die functie invulde was voor hen schijnbaar gelijk. Maar aan de reacties toen te zien heb ik daar toch mijn twijfels over. Die hadden wel liever iemand anders uit onze groep gezien. Maar de burgemeester heeft daar zijn woord gehouden en ik kreeg die functie van voorzitter. DHM : Als voorzitter van de gemeenteraad maak je geen deel uit van het schepencollege. Hoe bereid je je dan voor op zo’n gemeenteraad? Marcel: De dagorde van de gemeenteraad wordt opgesteld door het college. Die agenda wordt door mij getekend en verstuurd naar de raadsleden. Ik bereid dan zelf die dossiers voor. Sinds een paar maanden, en dat bevestigt de goede samenwerking, kom ik op de dag van de gemeenteraad vooraf naar het college om samen de agendapunten te overlopen. En noteren wij een aantal zaken zoals wie welke punten behandelt en waarover vragen kunnen komen en wie daarop zal antwoorden. Zo kan ik op de gemeenteraad direct het woord geven aan een schepen die daar een verduidelijking over wil geven. Ik heb die manier van werken zelf aangevraagd. In het college vond men oorspronkelijk dat men al tamelijk ver stond, maar ik vond dat er nog te weinig samenwerking was. Voor mij is het zoals het nu

DECEMBER 2010 - 3

DHM_december_308.indd 3

18-11-2010 12:52:25


interview

Het dagelijks bestuur (2007-2012) van de gemeente Hoogstraten, namelijk het College van Burgemeester en Schepenen, bovenaan aangevuld met secretaris Warre Palmans (tweede van links) en de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad Marcel Verschueren (volledig rechts). Het zouden erg moeilijke beginjaren worden, hoewel er voor de foto op 11 januari 2007 bij de meesten nog een gelukzalige glimlach tevoorschijn kwam. gaat een hele geruststelling, maar dat heeft wel bijna vier jaar geduurd. De verwijten van vroeger, zeker van de eerste jaren, zijn weg. Ze gaan mij nog wel niet in de armen sluiten, maar dat hoeft ook niet. Daar zit ik ook niet op te wachten. DHM: Heb je zelf nooit ambitie gehad om schepen te worden? Marcel: Ik werk als kantoorhouder in een bank in Turnhout en dat zou voor mij niet te combineren zijn. Een schepenfunctie is niet iets dat je zo maar even tussen de soep en de patatten doet, hé. Ge kunt niet zeggen: ik word schepen en blijf werken zoals ik voordien deed, dat gaat niet. Met twee dagen in de maand politiek verlof te nemen kan je dat nog niet fatsoenlijk doen, hoor. Bij ons in de fractie werden de schepenzetels ook altijd verdeeld volgens het aantal behaalde voorkeurstemmen. Er is ooit maar één uitzondering geweest toen Michel Jansen drie legislaturen geleden om dezelfde reden als ik nu liever geen schepen werd. Toen is Karel Aerts schepen geworden, hoewel Jos Brosens toen meer voorkeurstemmen had. DHM: Je zit nu pas voor de eerste periode in de gemeenteraad, hoewel je al in 1994 op de lijst van Arnold Van Aperen opgekomen bent. Waarom heb je de vorige jaren in de OCMW-raad gezeten? Marcel: Ik was juist 40 jaar toen ik voor het eerst op de KVB- lijst kwam. Ik heb daar lang over moeten nadenken, want eigenlijk had ik toen misschien wel eerder bij Agalev, of was het toen nog Fusiebelangen, opgekomen, als die eerst geweest waren. Hoewel die linkse standpunten van Juul Verhulst over bijvoorbeeld alle bouwgronden in één pot gooien en verdelen, dat was er voor mij

wel wat over. Daar kon ik niet achterstaan. Maar anderzijds dacht ik toen: misschien kan ik vanuit mijn groene visie in KVB toch ook een beetje invloed in hebben. En ik denk, zonder pretentie, dat me dat misschien ook wel wat gelukt is. Ik heb er nooit geen spijt van gehad. Ik was lid van Velt, van Natuurpunt, van Amnesty international, … ik heb dat nooit weggestoken. Ze noemden mij ook wel eens ‘de groene liberaal’. Misschien heeft dat ook wel wat meegespeeld in het moeilijk op gang komen van de gesprekken met CD&V.

De eerste twee legislaturen heb ik inderdaad in het OCMW-bestuur gezeten. Ik was verkozen voor de gemeenteraad, maar ik kon niet zetelen omwille van Jos Martens, mijn schoonbroer die ook verkozen was en meer voorkeurstemmen haalde dan ik. Ik moet wel toegeven dat dat een zware teleurstelling was, want men had mij voordien ten stelligste verzekerd dat dat geen probleem zou zijn. Ik zou toen normaal de onderhandelingen ook meegedaan hebben, maar daar heb ik toen wel voor bedankt. En zo ben ik in het OCMW terecht gekomen. Achteraf gezien is dat wel goed geweest, want ik heb mij daar heel goed gevoeld. Ik zat daar gedurende 12 jaar in het vast bureau en op die manier kon je ook het beleid mee bepalen. Dan ben je betrokken bij alle beslissingen. Die betrokkenheid was daar veel groter dan nu in de gemeenteraad, ook al ben ik nu daar voorzitter. Ik heb 6 jaar met Rik Michielsen (CD&V) en daarna 6 jaar met Jos Brosens (KVB) samengewerkt en dat ging heel goed. Rik keek helemaal niet naar politiek. Wat goed was voor het OCMW, was ook goed voor Rik. DHM: Het OCMW was dan uiteindelijk toch geen troostprijs? Sommigen zien het OCMW als een opstapje naar de gemeenteraad. Vindt ge dat een goede basis? Marcel: Nee, ik heb helemaal geen spijt gehad van die periode in het OCMW. Integendeel. Als ik nu in de gemeenteraad moest zitten als gewoon raadslid, nee, dat deed ik niet, dat heb ik al wel uitgemaakt. In de oppositie zou ik dat nog wel willen doen, maar in de meerderheid als gewoon raadslid, nee. Geef mij dan maar het OCMW en het vast bureau. Hoewel het daar nu ook wel serieus misgelopen is. De CD&V heeft de volstrekte meerderheid en wij worden daar in geen enkele beslissing betrokken. Onze mensen in het OCMW weten ook niets meer dan gij en ik.

Sinds januari 2007 is Marcel Verschueren voorzitter van de Hoogstraatse gemeenteraad. Zijn debuut maakte hij onder ruime persbelangstelling in de raadszitting van 11 januari 2007 met de verkiezing van de vijf nieuwe schepenen. Tot dan toe werd de gemeenteraad steeds door de burgemeester voorgezeten.

4 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 4

18-11-2010 12:52:25


interview en daarom ben ik nu niet zo ver weggezakt. Men heeft nu een nieuwe medicatie opgestart, maar dat duurt wel een paar maanden vooraleer dat goed begint te werken. Ook hoofdpijn steekt nu regelmatig letterlijk de kop op. Ik werk momenteel parttime maar pak ook regelmatig een dag vrij in de week. Mijn vrouw Annie zegt soms wel eens dat ik misschien wel ziek ben geworden van al die miserie met de politiek.

n n

e n

-

,

t k

h

d

n l

W l n n

.

Meer dan 30 jaar zat Marcel in het bestuur van het gebuurte Westhoek, waarvan 20 jaar als voorzitter. Van hieruit startte ook zijn engagement voor de actie ‘Kom op tegen Kanker’ met bijdrages aan de quiztaxrace, de jaarlijkse bloemenverkoop en tot slot zijn engagement in de politiek.

Die moeten dat ook maar achteraf horen. Dat is voor hen heel moeilijk werken. In feite zijn het OCMW en de gemeenteraad twee verschillende zaken. Bij het OCMW ben je directer betrokken bij de onderkant van de maatschappij en het gaat er ook gemoedelijker aan toe. Wij dronken na de raad altijd samen een borreltje en dat doen ze nu nog ondanks de troubles die er regelmatig zijn. Iedereen zorgde om beurten ook voor een taart. Ik heb het voorstel gedaan om dat ook na de gemeenteraad in te voeren maar het college was daar niet voor te vinden. En op dit moment ben ik al blij dat ik de gemeenteraad kan doen en dan naar huis kan. Mij zul je na de raad niet meer in een café zien. ’s Anderendaags is het voor mij werkendag en ik zit met een aantal limieten. Mijn gezondheid laat me wel eens in de steek. DHM: Ja, je bent een hele tijd uit de running geweest. Hoe gaat het nu met de gezondheid? Marcel: Ik weet het echt niet en dat maakt het zo vervelend. Ik heb de ziekte van Wegener, een zeldzame chronische vorm van Vasculitis met ontstekingen van kleine bloedvaatjes. Overal waar kleine bloedvaten zitten, kan dat zich manifesteren, ook in de zenuwen. Drie jaar geleden is dat begonnen. Toen heb ik onder andere ook een dropvoet gehad, maar dat heeft de kinesist weer in orde gebracht. Momenteel werkt een spier van mijn linkeroog niet meer waardoor ik dubbel zicht heb . Die ziekte begint nogal vaak in het neus-keel-oren gebied en gaat dan naar longen en nieren. Ik ben daardoor van 7 november 2007 tot 1 oktober 2009 niet meer kunnen gaan werken en heb ik ook een half jaar geen gemeenteraden voorgezeten. Eind juni van dit jaar ben ik dan terug ingevallen tot einde augustus. Gelukkig ben ik er nu heel snel bij geweest

DHM: Hoe bedoel je? Marcel: Ik heb alle onderhandelingen bij de vorming van dit nieuw gemeentebestuur vanuit mijn fractie meegedaan. Ik heb mij daar toen hard in geëngageerd en er mij in vastgebeten. Ik ben gewoon tegen een muur gebotst. Ik ben altijd nogal vrij realistisch, maar daar ben ik te ver gegaan. En dat heeft wel gewogen. Ik heb mij daar toen 100% in gegeven, maar dat ging niet meer,..dat ging echt niet meer. De coalitiegesprekken met Groen! en Hoop werden in eerste instantie door Arnold (Van Aperen) en Roger (Van Aperen) gedaan. ’s Anderendaags zijn Jos Martens en ik er bij betrokken geweest. De dag erna hebben wij dit aan gans de fractie voorgelegd. Van de 21 aanwezigen waren er 2 onthoudingen en de rest was allemaal vóór de coalitie met Groen! en Hoop. Ook Karel Aerts, hé. Maar hij tekende alleen de voordracht van de burgemeester, niet die van de schepenen omdat hij zogezegd naar het OCMW zou gaan. “Laat dat mijn opvolgers maar tekenen”, zei hij. Ik had daar geen erg in, maar het is ongelofelijk dat we hem toen hebben laten vertrekken. Hij is immers helemaal niet naar het OCMW vertrokken. Het was voor ons heel simpel: ofwel tekent iedereen en dan gaat de coalitie door, ofwel tekent er nie-

mand. Iedereen mocht zijn mening zeggen, en zich zelfs tegen het voorstel uitspreken. Maar dan was het opgeblazen geweest, dan was die coalitie niet doorgegaan en hadden wij gewoon verder gedaan met CD&V. En daar is de fout gebeurd. Ongelofelijk dat ik daar ingelopen ben. Wat een miserie dat dat ons bezorgd heeft. En dat was allemaal gewoon te vermijden geweest als iedereen heel eerlijk geweest was. Ge moet niet vragen hoe blind wij eigenlijk waren. Zoiets zal me wel nooit meer overkomen. DHM: Karel Aerts was daar toch niet alleen in. Ook Roger Van Aperen en Leen Vermeersch hebben uw partij de rug toegekeerd. Marcel: In het begin stond Roger helemaal achter de coalitie met Groen! en Hoop. Wij zijn op zeker moment nog samen met Roger en Arnold bij Karel geweest om hem over de brug te halen. Maar Karel zei toen: nee, ik teken dat niet meer. En op zeker moment is Roger zich tegen Arnold gaan keren. Hij zei toen: als Karel niet tekent, dan moet Arnold zijn burgemeesterschap maar terug inleveren. Op die bewuste vergadering over de coalitie met Hoop/Groen is er heel lang gesproken over de opvolging van de burgemeester. Er is veel meer gediscussieerd over het feit of Roger al dan niet burgemeester zou worden dan over de coalitievorming. En daar zat natuurlijk een hoop frustratie bij omdat Jos Martens meer voorkeurstemmen had dan Roger Van Aperen en Jos niet direct wou beslissen of hij na drie jaar wel burgemeester wou worden. Dat was de frustratie van Roger. En na een tijd is Roger zich dan gaan afzetten tegen Arnold. “Als die coalitie niet door kan gaan, dan moest hij zijn burgemeesterssjerp ook maar inleveren”, vond Roger. En dat heeft

Een trotse Marcel Verschueren te midden van zijn familie: v.l.n.r.Jeroen Hechtermans en Els, Greet en Jan Keustermans met Mirte en Arne, Annie en Marcel, Mieke met Tibe op de arm en Marc Van Den Ouweland, met Kobe. DECEMBER 2010 - 5

DHM_december_308.indd 5

18-11-2010 12:52:26


interview Dat wil niet zeggen dat wij in onze fractie altijd met alle beslissingen akkoord gaan, maar die vergaderingen met CD&V en KVB, waarin toch nogal belangrijke beslissingen genomen worden, verloopt tegenwoordig goed. We zijn natuurlijk al wel bijna vier jaar verder. Ik kan ook wel begrijpen dat CD&V en zeker haar achterban niet gelukkig was met de vorming van de coalitie. CD&V had immers de verkiezingen gewonnen en Tinne (Rombouts) had 200 voorkeurstemmen meer. Maar had men toen een beetje inschikkelijk geweest en gezegd tegen Arnold Van Aperen:” Ge moogt nog twee jaar burgemeester zijn zodanig dat ge uw 20 jaar burgemeesterschap kunt volmaken en daarna wordt Tinne Rombouts definitief burgemeester”, dan had de burgemeester daar direct voor getekend. Dat zou dan in de voordrachtakte gestaan hebben en ondertekend zijn door alle leden van de meerderheidsfractie zodanig dat niemand daar later onderuit zou kunnen. Maar dat was geen item toen,hé.

Marcel, moe maar gelukkig na de 20 km van Brussel in 2001. Eens te meer een sponsorloop voor de actie Kom op tegen Kanker. Dit jaar hoopt hij zijn tiende deelname waar te maken.

de burgemeester natuurlijk niet gedaan. En dan is het helemaal fout gelopen, hé. DHM: Is heel die zaak dan uiteindelijk toch bijgelegd? Marcel: Ik heb daar allemaal wat afstand van genomen en dat ebt natuurlijk ook wat weg. We hebben ons gewoon laten inpakken. Als we daar wat beter op beducht geweest waren, dan was dat niet gebeurd en hadden we heel die heisa niet gehad. De rest is geschiedenis. Ik kende ook niet zo goed die historie uit 1985 en dus had ik daar helemaal geen erg in dat zoiets zich zou kunnen herhalen. (Tijdens deze bestuursperiode was er een coalitie tussen KVB (burgemeester Jos Van Aperen en twee schepenen ) en Fusiebelangen( drie schepenen ). Toen schepen Horsten van FB ontslag nam uit het college zou ze volgens de bestuursovereenkomst worden opgevolgd door iemand van dezelfde partij. Karel Aerts (KVB) stelde zich echter plots kandidaat en kreeg meer stemmen achter zich dan de eigenlijke kandidaat Lu Koyen (FB). Door het verbreken van die bestuursovereenkomst geraakte het bestuur van de gemeente in een diepe impasse. Jh.) In de beginjaren van deze coalitie was er een vijandige sfeer. Dat was echt op eieren lopen. Maar momenteel loopt dat toch eigenlijk redelijk goed.

DHM: Nu de rust dan eindelijk wat is teruggekeerd, maken we ons al weer stilletjes terug klaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Nog anderhalf jaar en de campagne schiet terug op gang. Hoe zie jij de toekomst voor uw partij? In het interview van De Hoogstraatse Maand met Arnold Van Aperen in januari 2009 liet hij verstaan dat het helemaal nog niet zeker was dat hij zou stoppen met politiek en misschien nog wel zou opkomen. Marcel: Wij zijn er volop over aan het nadenken. Maar Arnold Van Aperen hebben wij zeker nog nodig. Hij moet mee, voor zijn kennis en ervaring….. en dat was wel ons stemmenkanon. Als we zijn stemmen niet hebben, dan kunt ge ’t wel schudden, hé. Dan verdwijnen wij in het niets. Als we eventueel een andere goede kopman kunnen vinden,… er wordt over nagedacht. Dat hoofdstuk van Karel Aerts en Roger Van Aperen is voor ons definitief afgesloten (Leen Vermeersch nam vorig jaar ontslag uit de gemeenteraad en werd opgevolgd door Therese Coppens. jh). Dat komt zeker niet meer aan de orde. Dat gaat niet, daar zijn te diepe wonden gemaakt die niet meer genezen. Er wordt zelfs ook al verteld dat Chris Van Dijck (burgemeester van Dessel en NVA parlementslid.jh) op de oprit van Roger Van Aperen gespot is. Ik ben er bijna zeker van dat die partij hier een lijst gaat vormen. Die hebben de wind van achter, die gaan er niet op wachten. Maar als ge van 0 moet beginnen en ge moet 27 man op uw lijst krijgen, begint er dan maar aan, hé. Hoogstraten heeft nu bijna 20.000 inwoners. Op 1 augustus 2012 worden het aantal inwoners geteld voor de verkiezingen. Als Hoogstraten dan 20.000 inwoners heeft, moeten er 27 leden voor de gemeenteraad gekozen worden. Vorige keer , met 25, was dat voor ons al een hele opgave. En wij hebben ook geen achtergrond van vereni-

gingen waaruit we kunnen plukken. Ik wens dus iedereen veel succes. DHM: En Marcel, hoe zit het nog met de hobby’s? Heb je daar nog tijd en goesting voor? Marcel: Ik ben nog voorzitter van de Gezinsbond, maar ik heb mij toch vooral op het gebuurte, de Westhoek, toegelegd. Sinds dit jaar ben ik voorzitter af, maar ik ben dat 20 jaar geweest hoewel ik er al van 1979 in het bestuur zit. Vanuit het gebuurte ben ik ook bij de actie Kom op tegen Kanker terechtgekomen. Ik heb 9 keer de 20 km van Brussel gelopen, of laten lopen. De laatste jaren waren voor mij te moeilijk en zo heeft Jan Hendrickx en een collega van de bank voor mij gelopen. Ik zorgde dan wel voor de sponsoring. De laatste twee keer heb ik telkens 8000 euro aan sponsorgeld bijeengebracht. Als ik dat allemaal samen optel heb ik toch al wel een 50 à 60.000 euro bijeengelopen. Volgend jaar zou ik graag proberen voor de tiende keer zelf mee te

Ze noemden mij ook wel eens 'de groene liberaal'.

lopen. Als het niet lukt loopt iemand anders voor mij, of misschien probeer ik het al wandelend. Die actie Kom op tegen Kanker is hier in Hoogstraten begonnen met quiz taxrace en bloemenverkoop. Als voorzitter van ’t Begijntje heb ik toen alle gebuurten gestimuleerd om aan de bloemenverkoop mee te doen en dat is een succes geworden. Toen die organisatie in Turnhout stilgevallen is, ben ik zelf met een sponsorloop begonnen en dat doe ik om de twee jaar. Daar komt natuurlijk wel wat bij kijken en ge moet ook wat trainen natuurlijk. In de beginjaren werkte ik in Herentals en dan reed ik dikwijls met iemand ’s morgens mee om dan ’s avonds terug naar Hoogstraten te lopen. Dat was toch telkens 32 km. Ik zette dan ’s morgen op een drietal plaatsen een flesje drinken weg, achter een bruggetje of een plaatje. DHM: Ge hebt toch ook nog lang gevoetbald? Marcel: Ja, zelfs nog tot vorig jaar met het gebuurte. Ooit zijn we met de juniors van HVV provinciaal kampioen geworden en heb ik enkele keren in de eerste op de bank gezeten. Maar ik vond het leven veel te plezant om dat allemaal voor het voetbal op te moeten geven. Ik heb daarna wel 7 jaar bij Gloria in Baarle-Nassau gespeeld, o.a. met Marcel Leunen en Leo Seeuws. Dat was heel plezant, en wat een verschil met België. Hier duiken ze tijdens de rust allemaal in de kantine en is dat van “ bier, bier, bier” , in Holland gaat dat allemaal met een bakje koffie. DHM: En uw pierenbak, heb je die nog? Marcel: Nee, allang niet meer. Gij weet dat ze-

6 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 6

18-11-2010 12:52:26


interview meer een winkelcentrum, maar ik heb nog altijd het gevoel dat het hier goed is. Hoogstraten is zeker een leuk stadje en alle deeldorpen maken daar deel van uit. Een aantal mensen vanuit de deeldorpen kijken soms zowel wat neer op die van Hoogstraten met hun zogenaamde ‘dikke nek’. Maar in feite is dat allemaal flauwe kul. Wij maken allemaal deel uit van Hoogstraten en we vormen een schoon geheel. En daar mogen we best trots op zijn. Maar ik vind het wel spijtig dat dorpen zoals Meer, Meerle en Wortel niet een beetje meer mogen uitbreiden voor jonge gezinnen, maar daar kunnen wij niets aan doen. Dat is geen bevoegdheid meer voor de gemeente.

k

e

j . o

r

-

k

t

k

d r 2

e

V e k l

-

t l

Met Roger Van Aperen en Karel Aerts…dat komt nooit meer goed. Daar zijn wonden gemaakt die niet meer genezen. ker nog van die foto in De Hoogstraatse Maand van april 1991? Dat was ook een heel historie: een eigen zaakje om compost te maken. Ik leerde dat commercieel initiatief kennen van een klant van mij op de bank en ik heb daar toen 350.000 frank in geïnvesteerd. Die pieren maakten uit mest compost die dan zou afgenomen worden door een Italiaanse firma, met een contract. Ik was daar eigenlijk nogal naïef in. Na twee jaar kregen we dan ook een brief in het Italiaans met de enige woorden die ik verstond: “faillisimento” en “curatore”. (lachen) En dan weet ge het wel,hé. Voor mij was dat nu niet zo erg, maar er waren mensen die er meer dan een miljoen in geïnvesteerd hadden, een lening aangegaan en hun huis in pand gezet. Voor die mensen was dat een drama. DHM: Hoogstraten staat voor serieuze financiële uitdagingen, vooral door de bouw van een nieuw rusthuis. Die kostprijs is in de loop der jaren wel geweldig geëscaleerd. Jij hebt 12 jaar in het OCMW gezeten. Hoe hebt gij dat dossier zien evolueren en hoe bekijkt ge dat nu? Marcel: Heel dat project is zowat einde jaren ’90 begonnen. Wij dachten om voor 10 miljoen euro een nieuw rusthuis te kunnen zetten. Het oude rusthuis zou volledig afgebroken worden, maar dat mocht niet van Monumenten en Landschappen omdat dat gebouw beeldbepalend was voor Hoogstraten. Wij zijn hiertegen niet in beroep gegaan omdat we toen vreesden dat dat wel eens twee jaar zou kunnen duren. Als ge daar nu aan terugdenkt, hadden we dat misschien beter wel gedaan. Daarna is er een nieuw plan gekomen juist vóór de coalitiewisseling. Ik heb het huidig OCMW-bestuur voorgesteld om de vergaderingen nog vrijblijvend te volgen en eventueel advies te geven, omdat er niemand van het vroegere vast bureau nog in het huidige bestuur zit, maar het huidig bestuur vond dat niet nodig. Bij het ontwerp dat nu uitgevoerd wordt heb ik wel mijn bedenkingen , maar ik heb het laten gaan. Uiteindelijk hebben we ook niks meer te zeggen. Dat is jammer, want zitten wij in Hoogstraten nu echt te wachten op een rusthuis van

150 bedden? In oorsprong hadden wij een ontwerp voorzien voor 120 bedden. Ik ben er van overtuigd dat we iets hadden kunnen zetten voor héél wat minder Euro’s. Het zou dan natuurlijk niet dit project zijn. DHM : Het wordt wel erg druk in Hoogstraten. Wat vindt gij als ‘groene liberaal ‘ van de kritiek van nogal wat mensen dat we Hoogstraten stilletjes aan helemaal aan het uitverkopen zijn Marcel: Ik moet vooreerst al zeggen dat wij een uniek systeem hebben qua sociaal bouwbeleid. Iedere verkavelaar in een nieuwe verkaveling moet de helft van zijn kavels verkopen aan sociale prijzen (schattingsprijs – 20 %, jh). Dat loopt al heel wat jaren en dat vindt ge bijna nergens anders nog. Ik vind dat daar dikwijls wat te geringschattend over gedaan wordt. Anderzijds wordt Hoogstraten ook wel erg druk en het wordt nog

DHM : Je bent nu 56. Hoe lang denk je nog te werken? Marcel: Ik moet nog werken tot mijn 58. Mijn opzeg loopt momenteel, dus ik zou in maart 2012 kunnen stoppen als ik normaal kan blijven werken. Herval ik terug in ziekverlof, dan schuift alles weer op. Ik had oorspronkelijk gedacht om daarna nog iets in de bouw te doen als zelfstandige, maar die plannen heb ik nu wel laten vallen. Ik had het me wel anders voorgesteld. Ik ga het rustig aandoen en wat genieten, samen met mijn vrouwke fietsen en wandelen. Ik heb een grote hof en een kinderboerderij. Ik heb drie dochters (Mieke, Greet en Els ) en drie schoonzonen die allen doodgraag in Hoogstraten wonen en elk hun eigen zaak hebben. Ik denk dat ik hier en daar ook wel wat kan helpen en me wat bezighouden met de vier kleinkinderen. Er is ook een vijfde op komst. En intussen heb ik de politiek nog, daar heb ik voorlopig nog werk genoeg mee. Zet het allemaal maar eens op een rij: commissies en werkgroepen, fractievergaderingen, gemeenteraden voorbereiden en leiden, dossiers inkijken, enz. Nee, ik ga me voorlopig nog niet vervelen. (JH)

Marcel met drie van de vier kleinkinderen in de rustige omgeving van zijn ‘dierentuin’. Met het pensioen in het vooruitzicht komt er stilaan meer tijd vrij. Hopelijk speelt dan de gezondheid geen parten meer. DECEMBER 2010 - 7

DHM_december_308.indd 7

18-11-2010 12:52:27


VANUIT HET STADHUIS

Bouwen in de Markvallei Ruimtelijke Ordening is in Hoogstraten al zo vaak onderwerp van discussie geweest . De laatste jaren werden er zelfs hevige polemieken gevoerd over verkavelingen binnen de Markvallei. Denk maar aan de recente verkaveling in de ’s Boschstraat , waartegen heel wat bezwaarschriften werden ingediend. Het schepencollege en het gemeentebestuur kregen hierbij bakken kritiek over zich heen. In een verder verleden werden er ook heel wat bezwaren gehoord tegen het verder verleggen van de bouwgrens tot bijna tegen de Mark in Minderhout. Verwonderd waren wij dan ook wanneer wij plots tekst en uitleg toegestuurd kregen van schepen van Ruimtelijke Ordening Ward Baets over een geweigerde bouwvergunning op Klein Eyssel in Meersel-Dreef. Wij vatten ze hier in het kort voor u samen.

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Op Klein Eyssel in Meersel-Dreef wordt er plots een woning opgetrokken, gelegen midden in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, vlakbij een natuurgebied en bovendien gelegen in de onmiddellijke omgeving van het valleigebied van de Mark. Nogal wat mensen stellen zich blijkbaar de vraag of dat hier zomaar kan. Dit in tegenstelling misschien met de verzuchting in Meersel-Dreef, Meerle en andere deeldorpen om meer bebouwing toe te laten dan volgens het Ruimtelijk Structuurplan is toegelaten. Hoogstraten en Minderhout behoren tot het kleinstedelijk gebied en kunnen nog nieuwe bouwgronden aanboren. In het buitengebied (andere deeldorpen) kunnen enkel nog bestaande bouwgronden bebouwd worden maar geen nieuwe verkavelingen meer opgestart worden.

Bouwvergunning op Klein Eyssel? Volgens de nota van Schepen Baets bestond er in oorsprong een bouwvergunning voor een verkaveling van 7 loten op deze plaats op Klein Eyssel . Deze vergunning werd in 1963 goedgekeurd maar kort na de goedkeuring werd de ganse verkaveling verkocht aan een andere eigenaar, de heer Dolf De Meester, waarna er de volgende jaren niets meer mee is gebeurd. Dit is volgens de schepen in strijd met het opzet van een verkavelingsvergunning, namelijk het realiseren van die verkaveling. Indien een verkaveling na ettelijke jaren niet wordt gerealiseerd, vervalt automatisch de vergunning. Op die manier wordt vermeden dat verkavelingen om speculatieve redenen jarenlang onbebouwd blijven. “Doordat de verkaveling van 1963 slechts in zijn geheel is verkocht en dus niet werd gerealiseerd, is zij ondertussen vervallen”, aldus de schepen.

Oude verkavelingen Omdat er wel meer oude verkavelingen bestaan van vóór 1970 werd er in 1999 door de overheid ‘een vermoeden van verval’ voor dergelijke verkavelingen in het leven geroepen in combinatie met een vergunningenregister. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft al deze oude verkavelingen onder de loep genomen en ze een stempel ‘vervallen’ of ‘niet-vervallen’ meegegeven. Voor de verkaveling op Klein Eyssel, die in 1963 werd goedgekeurd maar nooit werd uitgevoerd, gold dus een vermoeden van verval. De gewes-

telijke stedenbouwkundige ambtenaar oordeelde bovendien op 21.12.2001 definitief dat deze verkaveling effectief vervallen was, gezien geen actie in het verleden was ondernomen tot realisatie ervan. De verkoop in 1963 in zijn totaliteit mocht immers niet beschouwd worden als een onderdeel van de realisatie van de verkaveling. De latere en meer recente “overgangsbepalingen” uit de wetgeving over de Ruimtelijke Ordening zijn volgens de schepen hier niet van toepassing. “Sinds de beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar in 2001 staat het definitief vast dat de verkaveling op Klein Eyssel vervallen is. Deze recente wijzigingen van de regelgeving veranderen hieraan niets.”

Toch bouwaanvraag De eigenaar dient evenwel een bouwaanvraag in bij de stad Hoogstraten. Deze wordt om bovenstaande redenen door het College van Burgemeester en Schepenen geweigerd, maar evenwel positief beoordeeld door de Deputatie van de Provincie Antwerpen. De eigenaar-verkavelaar had intussen verzet aangetekend bij de’Raad van vergunningsbetwistingen’ van de Vlaamse overheid (dienst Ruimtelijke Ordening) tegen de vervallenverklaring van deze verkaveling door de stedenbouwkundige ambtenaar. Zolang hierover ten gronde geen uitspraak geveld is beschouwt de eigenaar en blijkbaar dus ook de Bestendige Deputatie deze verkaveling niet als vervallen. Zodoende kon de betrokken eigenaar van start gaan met het bouwen. Het Stadsbestuur van Hoogstraten is in beroep gegaan tegen wat zij de onwettige beslissing van de Deputatie noemt, en waarbij - naast de nietigverklaring ook de schorsing van de bouwvergunning werd

Het realiseren van een verkaveling in dit landschappelijk waardevol agrarisch gebied is, volgens het stadsbestuur, niet meer mogelijk en duidelijk niet verantwoord. 8 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 8

18-11-2010 12:52:29


e t e ” g k t

e

g l

r d e n g -

gemeenteraad gevorderd. Via de gewone rechtbank poogt het stadsbestuur nu de bouw tegen te houden tot er een definitieve uitspraak komt van de Raad van vergunningsbetwistingen. Op dit ogenblik is er echter nog geen uitspraak gedaan in deze procedure en kan het bouwen verder gaan.

Standpunt stadsbestuur Schepen van Ruimtelijke Ordening, Ward Baets, formuleert voor ons nog eens duidelijk het standpunt van het stadsbestuur van Hoogstraten: “Het is duidelijk dat op dit ogenblik de bestaande verkaveling vervallen is. Het realiseren van een verkaveling op die zonevreemde locatie (landschappelijk waardevol agrarisch gebied) is derhalve niet meer mogelijk en duidelijk niet verantwoord. Op deze wijze beantwoorden we niet aan de vraag van de bevolking van Meerle en Meersel-Dreef om initiatieven te nemen zodanig dat jonge mensen zich kunnen vestigen in de deeldorpen en niet moeten verhuizen naar andere gebieden. Niemand in Meerle en Meersel-Dreef is vragende partij voor kavels van meer dan 1500 m² die nagenoeg onbetaalbaar zijn voor onze jonge mensen. Bovendien sluit deze verkaveling niet aan bij de dorpskern met versnippering tot gevolg. Bijkomend moeten we vaststellen dat deze verkaveling (totaal +/- 1 ha) gelegen is in de nabijheid van een natuurgebied (Meersel- Dreef). Bovendien situeert deze locatie zich praktisch in het valleigebied van de Mark.

Hogergenoemde redenen liggen aan de basis van de weigeringsbeslissingen die het College van Burgemeester en Schepenen heeft gegeven ten aanzien van de bouwaanvragen. Bovendien zullen we niet nalaten verdere acties te ondernemen en blijven we ons verzetten tegen de ontwikkeling van bebouwing op die locatie.”

Slotsom Het zal voor de huidige eigenaar, de familie De Meester, wellicht een serieuze tegenvaller zijn indien deze verkaveling niet verder door kan gaan. Naar wij vernamen werden deze gronden ongeveer een jaar geleden reeds te koop aangeboden in de Nederlandse krant De Telegraaf voor 550 euro per m². Daartegenover zien we nu dat het schepencollege met degelijke argumenten een standpunt inneemt die de Ruimtelijke Ordening in Hoogstraten zeker ten goede komt. Sommige actievoerders en natuurbewuste inwoners hadden wellicht van het schepencollege dezelfde inzichten verwacht toen het Ruimtelijk Structuurplan en de Uitvoeringsplannen voor o.a. de ‘s Boschstraat aan de orde waren geweest. Ook hier is een mooi stukje Hoogstraten in de Markvallei verdwenen voor bebouwing, en nam de verkavelaar het niet zo nauw met de scheidingslijn tussen bouwzone en landbouwgebied. Zal het college met deze beslissing nu het verwijt van “meten met twee maten en gewichten” naar het hoofd geslingerd krijgen of gefeliciteerd worden om de consequente houding in dit dossier op Klein Eyssel? Wordt zeker vervolgd. (jh)

LEZERS SCHRIJVEN

Mouterijstraat

De Mouterijstraat te Hoogstraten wordt door ons stadsbestuur stiefmoederlijk behandeld! Al jaren prijkte er op ons straatnaambord ‘Mouterijtraat’ De letter ‘s’ was nl. verdwenen. Waar was ze gebleven? Niemand weet het. Gelukkig zijn er zopas enkele vrolijke jongens van het Spijker bij ons op bezoek geweest. Ze pakten een dikke, zwarte stift (die voorhanden was) en hebben een mooie, dikke s op ons bordje geplaatst. Waarvoor hartelijk dank! De stad heeft blijkbaar geen tijd (of geen zin) om de straatnaamborden af en toe te controleren. Onze straat ligt er al 15 jaar. Ze is een doodlopende straat. Nog steeds staat er geen verkeersbord om dit aan te duiden. Gevolg: regelmatig moeten fietstoeristen en automobilisten rechtsomkeer maken wanneer ze ontdekken dat onze straat geen binnenweg is naar de Brouwerijstraat. Een automobilist die vanuit de Vrijheid de Karel Boomstraat komt ingereden, ‘vlamt’ onze straat voorbij. Wij krijgen nooit voorrang van rechts. Onze straat wordt immers niet aangekondigd met het bekende voorrangsbordje. Zo ziet u maar: wij worden hier stiefmoederlijk behandeld. Komt het misschien hierdoor dat er in de Mouterijstraat alleen maar drie woonblokken met sociale appartementen staan? A. Faes, Hoogstraten.

s

r t e -

k

DECEMBER 2010 - 9

DHM_december_308.indd 9

18-11-2010 12:52:29


PERSOVERZICHT JANUARI Op nieuwjaarsochtend ontstaat er in Highstreet een ruzie tussen Belgische en Nederlandse jongeren van Turkse oorsprong. Een van de Belgische jongeren moet overgebracht worden naar de kliniek. Hij krijgt er een hartstilstand maar de dokters kunnen hem nog reanimeren.

JANUARI - JUNI

Veel tuinbouwers zouden graag een warmtekrachtkoppelingsinstallatie plaatsen, maar krijgen geen toelating omdat ze de overschot aan elektriciteit niet kwijt kunnen op het net. De plaatsing van een transformatorkast van 150.000 volt in Meer zou een oplossing zijn. Het stadsbestuur beslist om 3.400 euro over te maken als steun voor de slachtoffers in Haïti en de wederopbouw van het land.

2010

Maandagmorgen rond 2 uur slipt een auto op de Vrijheid, rijdt eerst tegen een verlichtingspaal en komt tot stilstand tegen de gevel van het politiekantoor. De bestuurder wordt met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Iets maar dan een maand na de geboorte van Lore, is Tinne Rombouts terug op de gemeenteraad. Lore krijgt een plaatsje achter de schepenzetel en verrast de raadsleden en het publiek met suikerbonen. In de nacht van 27 januari wordt in de Gestelsestraat in Meer een Mercedes bestelwagen gestolen. De auto is geladen met bouwmateriaal en elektrische apparaten. Nog dezelfde nacht wordt de auto terug gevonden in Breda. Een 37-jarige Albanees wordt op heterdaad betrapt wanneer hij twee pallets met flatscreens steelt uit een Poolse vrachtwagen.

FEBRUARI

JANUARI - In basisschool De Scharrel in Minderhout krijgen de kleuters van het laatste jaar lessen Italiaans. “Denken in een vreemde taal stimuleert hun hersenen en bevordert de ontwikkeling van hun moedertaal”, zegt Pat Leysen. (Foto Ton Wiggenraad)

Door de hevige sneeuwval sukkelt op de Bredaseweg in Minderhout een wagen van de weg en tegen een boom. Wanneer de brandweer uitrukt omdat de wagen weg te takelen komt hij in aanrijding met een voorligger die plots moet remmen. Ook het MUG-team heeft problemen om op de plaats van het ongeluk te geraken. De MUG gaat slippen en raakt een paaltje. De politie brengt de arts ter plaatse.

Het initiatief om gedenkplaatjes aan te brengen op de graven van oud-strijders kent een groot succes. Meer dan 190 nabestaanden van oudstrijders vroegen zo’n plaatje aan. Hans De Brouwer wil langs de Bredaseweg in Minderhout een bedrijf voor 220.000 kuikens en 150.000 braadkippen uitbouwen. Het college ontvangt 69 bezwaarschriften en geeft een negatief advies. Net zoals alle andere Kempense gemeenten heeft ook Hoogstraten een tekort aan strooizout. In de minder belangrijke straten zal niet meer gestrooid worden. Door een verontreiniging van de ondergrond aan de zijkanten van de weg en door de vrieskou loopt de heraanleg van de ‘rode weg’, de weg tussen Hoogstraten en Baarle, enorme vertraging op. Het nieuwe rusthuis, geraamd op 23 miljoen euro, zal volgens de offertes van de drie kandidaat aannemers 28 miljoen kosten. De plannen worden geëvalueerd om de prijs alsnog te drukken.

FEBRUARI - Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken, brengt een bezoek aan de politiezone Noorderkempen. Met de 500 gedetineerden die vanuit Wortel in Tilburg verblijven, 80 bijkomende cellen in Hoogstraten en 120 extra gedetineerden in Wortel, komt er zoveel werk bij dat de politie haar normale taken niet meer aankan.

10 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 10

18-11-2010 12:52:30


PERSOVERZICHT

JANUARI - JUNI

Het Davidsfonds ontvangt de Cultuurprijs 2009. De Cultuurraad prijst daarmee de inzet van het Davidsfonds bij alle activiteiten die de vereniging al jarenlang in Hoogstraten organiseert. Pech. Op een zondagnacht rond 3 uur wil een bestuurder langs rechts over de berm een stilstaande taxi passeren. De bestuurder heeft niet gezien dat net op die plaats en boom staat. De auto wordt zwaar beschadigd, de bestuurder blijft als bij wonder ongedeerd.

n -

Tot 1 februari heeft het stadsbestuur al voor 37.000 euro strooizout gekocht. De kosten van schaafwerkzaamheden en het herstellen van de wegen zijn nog niet gekend.

-

s

-

. e t e

t

2010

FEBRUARI - Op de E19 in Meer, richting Nederland, sukkelt een wagen van de weg en duikt de lage berm in. De ziekenwagen die ter plaatse wil komen rijdt de snelweg op in de richting van Antwerpen en wil door een speciale doorsteek voor hulpdiensten zo snel mogelijk bij het ongeval komen. Bij dat manoeuvre moet de ambulance sterk afremmen en wordt langs achter aangereden door voertuigen die achter hem rijden. Door de botsing slaagt de ambulance om zijn as en kantelt op zijn rechterflank. Twee wagens die volgen zorgen voor een derde ongeval en maken de chaos compleet. (Foto Ton Wiggenraad) Highstreet wordt in de Horeca Awards 2010 uitgeroepen tot beste dancing van Vlaanderen. Volgens Raf Pauwels onderscheidt Highstreet zich van andere discotheken door de constante kwaliteit en hygiëne. Om de overbevolking van de cellen in de Belgische strafinrichtingen tegen te gaan, huurt Justitie 500 cellen in het Nederlandse Tilburg. De gedetineerden die naar Tilburg gebracht worden, horen administratief en juridisch tot de strafinrichting van Wortel.

Tegen het einde van het jaar wil het stadbestuur een voorontwerp klaar hebben voor de herinrichting van het Van Aertselaarplain. De stelplaats van De Lijn kan verder van de weg of, wie weet, verplaatst worden naar De Kluis. Bovendien kan het plangebied uitgebreid worden met de bedrijfsterreinen van Initial Textiles (het vroegere Friswit) die eerstdaags vrij komen.

Cahier de Brouillon organiseert in Le Cirq een fuif ten voordele van Haïti. Er komen meer dan 600 jongeren opdagen en de fuif brengt 7.000 euro op. Op 45 minuten tijd wordt er ingebroken in twee krantenwinkels. Eerst trachten de dieven de deur van een krantenwinkel in Meersel-Dreef te forceren, maar ze geraken er niet binnen. Even later lukt hen dat wel in De Kiosk in Hoogstraten. De inbrekers forceren de schuifdeur en gaan er met sigaretten ter waarde van 10.000 euro vandoor. Hoogstraten treedt samen met Merksplas en Rijkevorsel toe tot de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen met Turnhout als grote trekker. De gemeenten maken enkel gebruik van het luik (roerend)erfgoed en niet van het archeologisch luik.

Het stadsbestuur werkt aan een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het binnengebied van Meer. Een gedeelte van de site van de voormalige brouwerij Sterkens wordt omgevormd tot woonzone, de rest blijft parkgebied. Geïnspireerd door het ‘Glazen huis’ van Studio Brussel, nemen leerkrachten van VTI Spijker plaats achter de draaitafel in hun ‘Glazen gang’. De liedjes die ze draaien zijn ‘verkocht’ en dat bracht meer dan 2.000 euro op. De provincie geeft een negatief advies aan de firma Air Energie voor de bouw van tien windmolens in de zone Brecht, Loenhout en Hoogstraten. In de Noorderkempen zijn er op dit moment plannen voor de bouw van 29 windmolens. Het vorig jaar opgerichte jeugdhuis Den Dorpel in Meerle is op zoek naar een vaste locatie. Het jeugdhuis huurt nu af en toe lokalen van de KLJ, maar zou graag een eigen stek hebben.

MAART – De stierkikker of brulkikker is een uitheemse kikker die onze inheemse fauna bedreigt. De eigenaars van vijvers zijn verwittigd, maar aan iedereen die een stierkikker ziet wordt gevraagd om de milieudienst te verwittigen. (Foto Ton Wiggenraad) DECEMBER 2010 - 11

DHM_december_308.indd 11

18-11-2010 12:52:31


PERSOVERZICHT Een aantal aardbeitelers van de Veiling zitten samen met imkers om bijen in te zetten in de serres waar aardbeien gekweekt worden. Het is de bedoeling om de bijen te gebruiken als biologische bestuivers in het teeltproces. Beeldend kunstenaar Luk Van Soom bouwt samen met leerlingen van het VITO een kapel ter ere vanMaria Magdalena. De kapel, met 12.000 flessen als bouwstenen maakt deel uit van een tentoonstelling van de kunstenaar in het begijnhof en het Stedelijk museum.

MAART Dieven gaan er in de Veilingstraat vandoor met een bestelwagen. Ze rijden de Hinneboomstraat in en willen daar een zijstraat inrijden. Al vlug blijkt dat het geen straat maar de oprit van een woning is. In een poging om rechtsomkeer te maken rijden ze vast in de modder.

JANUARI - JUNI

bezoekers zelf boeken kunnen uitlenen en weer inleveren. Aan het automatisch systeem hangt een prijskaartje van 140.000 euro. Met 150 meter is de Zuidertoren in Brussel het hoogste gebouw in België. De St.-Katharinakerk volgt, samen met het WTC-gebouw in Brussel op de tiende plaats. Een zware brand zorgt voor miljoenenschade bij het aluminiumbedrijf Malve aan de John Lijsenstraat te Meer. De oorzaak is nog niet gekend, maar het zou een ontploffing nabij de hoogspanningscabine kunnen zijn. De 43 personeelsleden zijn technisch werkloos. Naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten brengt het Piuskoor een “Ode aan Hoogstraten. Het werk van oude en hedendaagse componisten wordt ondersteund met sfeerbeelden van Hoogstraten en zijn inwoners.

2010

Na Herentals en Westerlo is ook Hoogstraten gestart met ecocyclo. Via een knooppuntenroute zijn er vijf educatieve fietstochten tussen 12 en 20 km uitgestippeld, waarbij eerlijke handel en duurzame landbouw centraal staan. Door het decreet ‘wonen in eigen streek’ kan men jongeren meer kans geven om in eigen streek te blijven wonen. Men kan woonuitbreidingsgebieden aansnijden om de kavels te verkopen aan mensen die al minstens zes jaar in de gemeente wonen. Het gaat om 69 gemeenten in Vlaanderen waarvan Hoogstraten en zes andere gemeenten in de Kempen. De VDAB organiseert met succes een ‘jobdag voor de tuinbouw’. Er dagen een 200-tal kandidaten op voor zestig openstaande vacatures in een tiental bedrijven in Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel. Om vandalisme op de bussen tegen te gaan, gaan afgevaardigden van De Lijn langs de scholen. Ze tonen aan de leerlingen wat de gevolgen van vandalisme zijn en de kosten die ze met zich brengen. Op die manier wil men preventief werken en de jongeren bewust maken van wat ze eventueel aanrichten. De organisatoren van Gelmel de musical organiseren een volksvergadering om zoveel mogelijk deelnemers en helpende handen te werven. Een 24-jarige man uit Meer heeft in café Bizar een 30-tal jassen, vesten en truien gestolen. De politie verzamelde de buit en organiseerde een kijkdag. Er komen een 100-tal jongeren of hun ouders kijken, maar men kan maar twee jassen aan de man brengen. De politie moet wel een 35-tal nieuwe aangiften van diefstal noteren. De volgende drie jaar wordt het Penitentiair schoolcentrum in Hoogstraten gerestaureerd en aangepast. In 2011 zijn er al 15 extra cellen en in 2014 nog eens 13. De werken zullen in totaal 25 miljoen euro kosten.

MAART - Om jonge honden te trainen in realistische omstandigheden trekt de politie naar een leegstaand benzinestation in Wortel en naar Highstreet. Daar worden licht en muziek op het niveau van het weekend gebracht en op signaal van een agent vallen de honden een beveiligde persoon aan. (Foto Ton Wiggenraad) De Rus Zelimkhan Tchemborzov, die in Meer woont, stuurt een klachtenbrief naar Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs. Zijn zoon Issa, die net zoals hij moslim is, wordt in Berkenbeek, een school voor bijzonder onderwijs in Wuustwezel, verplicht om voor het eten een kruisteken te maken. De bibliotheek in de Lindendreef wordt uitgerust met een automatisch systeem waardoor de

Rotary Hoogstraten schenkt 10.000 euro aan CDI Bwamanda voor eerlijke voedselproductie in Congo en 5.600 euro aan Siddartha voor de opvang van alleenstaande moeders en jonge straatkinderen in Ethiopië. De ‘Ghesellen van de Aardbei’ overhandigen koning Albert II primeuraardbeien van Veiling Hoogstraten. Om de vijf jaar ontvangt de koning de Ghesellen persoonlijk.

De lokale en de federale politie doen een preventieve drugs- en wapencontrole op de bussen van Antwerpen naar Hoogstraten. De controle richt zich vooral op jongeren die naar Highstreet gaan, maar de buit is weinig spectaculair.

APRIL Het Spijker heeft op dit moment 93 internen en moest er een 10-tal weigeren. Tegen september 2010 wil men 20 kamers bijbouwen in het klooster van de zusters Ursulinen dat nu leeg staat. Gedetineerden en jongeren uit Hoogstraten maken samen kunst. In een workshop lassen maken

12 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 12

18-11-2010 12:52:33


PERSOVERZICHT

JANUARI - JUNI

ze eerst metalen constructie, een creatie die ze nadien gebruiken als slagwerkinstrument in de workshop percussie. Tegelijk start er een workshop fotografie.

e

Twee jonge meisjes worden in de buurt van het kerkhof in de Dokter Versmissenstraat benaderd door een exhibitionist.

n e

n e

De eerste editie van ‘Pure Kempen’, een organisatie van Rurant de organisatie die het merk ‘Kempen’ moet promoten, lokt duizenden bezoekers naar Wortel-kolonie. Naast het Belgisch kampioenschap schaapdrijven zijn er tal van activiteiten zoals een markt met streekproducten, rondleidingen en zoveel meer.

n

g -

De 3-jarige Jan Sprangers geraakt in de ouderlijke boerderij geklemd in het rolluiksysteem van de stal. De hulpdiensten komen nog ter plaatse maar hulp kan niet meer baten.

n .

Na een uitgebreide controle gaande van hygiëne tot informatievoorzieningen, kent de overheid ‘sterren’ toe aan parkings langs de Vlaamse snelwegen. Elf parkings kregen één ster, drie parkings waaronder de parking langs de E19 in Minderhout (richting Anwerpen) kregen twee sterren.

t f t

Het stadsbestuur gaat op zoek naar een erfpachtnemer voor De Mosten. Kandidaat erfpachtnemers moeten hun visie op het domein, waarin de inwoners van Hoogstraten een bevoorrechte plaats moeten behouden, bekend maken voor 15 augustus.

-

r e

n

MEI Om vandalisme op de Vrijheid tegen te gaan of de daders ervan te identificeren is er een bewakingscamera aangebracht tegen de gevel van het stadhuis. Het is de bedoeling dat de camera vooral gebruikt wordt tijdens het weekend tussen 22 en 6 uur ’s morgens. De beelden worden enkel bekeken door de politie op momenten dat men vandalisme vaststelde.

l

n t

n r -

n

2010

Toerisme Hoogstraten heeft een historische gids laten samenstellen waarin de geschiedenis van de stad in tekst en beeld is gezet. De gids kost 7 euro en is te koop bij Toerisme Hoogstraten, het Stedelijk museum en de Standaardboekhandel.

APRIL - Een zon overgoten Vrijheid, een groot riddertornooi, indrukwekkende historische taferelen en een 600 meter lange tafel waaraan 2.250 Hoogstratenaren samen een brunch gebruiken. ‘Tafelen in volle Vrijheid’, het grootste buitenevenement naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten is een schot in de roos.

Op de terreinen van HVV stijgen gelijktijdig een 20-tal luchtballonnen op. Het evenement kadert in de viering van 800 jaar Hoogstraten en is tegelijk de ‘boerenballondag’. Landbouwers mogen gratis meevaren als dank omdat de ballonvaarders in hun weiden mogen landen. Naaisters starten, in overleg met de kostuumontwerpster, in kleine groepjes per specialiteit met

MEI - De leerlingen van het vierde jaar bouw van VITO stellen tijdens de opendeurdag een prachtig staaltje van vakmanschap tentoon. Met bakstenen bouwden ze een eigen Eiffeltoren. (Foto Ton Wiggenraad) het maken van de 375 kostuums die gebruikt worden in Gelmel de musical. De ontwerpster liet zich inspireren door prenten, boeken en een bezoek aan vikingverenigingen. In de gevangenissen wordt gestaakt. Voor de politiezone Noorderkempen is dat een zware belasting. “We zijn één derde van onze operationele manschappen kwijt om veiligheid in de gevangenissen van Hoogstaten, Wortel en Merksplas te garanderen” zegt korpschef Marc Snels. Het kinderdagverblijf Spijker en De Gelmeltjes wil uitbreiden. Op dit moment kunnen er 70 kinderen terecht in het Spijker en zijn er 32 plaatsen bij De Gelmeltjes. Met een nieuwbouw naast de bestaande vestiging wil men De Gelmeltjes uitbreiden tot een ruimte waar men 56 kinderen kan opvangen. De bouwaanvraag is ingediend. Door overleg tussen afgevaardigden van de Heilig Bloedstichting, het stadsbestuur, de foorkramers en Horeca Hoogstraten wil men de Heilig Bloedprocessie meer sereen laten verlopen. Tusen 11 en 12.30 geen muziek en verkeer op de Vrijheid en geen obers die door de processie lopen.

JUNI Wandelaars kunnen op een interactieve manier het historisch centrum van Hoogstraten verkennen. Toerisme Hoogstraten en het Stedelijk museum stippelden een digitaal begeleide wandeling van vijf kilometer uit.

DECEMBER 2010 - 13

DHM_december_308.indd 13

18-11-2010 12:52:33


PERSOVERZICHT

JANUARI - JUNI

2010

Bij de federale verkiezingen kleurt Hoogstraten, net zoals gans Vlaanderen, geel in plaats van oranje. Ook in kanton Hoogstraten is NVA met 28,4 % (+ 15 % t.z.v. 2009) de grote winnaar. CD&V behaalt nog 23,4 % ( - 11,3 % t.o.z.v. 2009). Open VLD valt terug op 17,6 % ( - 3,1 % t.o.z.v. 2007), Vlaams Belang behaalt nog 13,7 % ( -2,5 % t.o.z.v. 2007), SPa blijft in het kanton steken op 7,9 % ( - 0,4 % t.o.z.v. 2007), Groen haalt 5,5 % ( - 0,4 % t.o.z.v. 2007) en 2,5 % van de kiezers van het kanton stemmen voor LDD ( - -2,2 % t.o.z.v. 2007). Stemmenkanon Tinne Rombouts behaalt in de kieskring Antwerpen 14.726 voorkeurstemmen, maar in haar eigenkanton Hoogstraten zakt ze terug tot 1.990 stemmen. Dat is minder dan Frank Wilryckx van Open VLD die in kanton Hoogstraten 2.121 stemmen behaalt. Dimitri Van Pelt van GROEN! Behaalt in het kanton 151 voorkeurstemen en Guy Lauryssen, die opkomt voor LDD, krijgt 37 stemmen achter zijn naam. De regio Hoogstraten valt in de smaak bij inbrekers. De politie van de zone Noorderkempen stelde vorig jaar 142 inbraken vast in woningen en 65 inbraken in bedrijven of handelszaken. Een flinke stijging ten opzichte van 2008. Atletiekclub AVN organiseert ook dit jaar een jogging tweedaagse in Wortel-kolonie en Meerle. Naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten wil men er iets speciaals van maken. Als alle deelnemers samen 800 kilometer afleggen, schenkt men 800 euro aan Ziekenzorg.

JUNI - Voor de tweede maal dit jaar wordt er ingebroken in krantenwinkel De Kiosk langs de Vrijheid. Ook nu forceerde de dader de deur en ging er vandoor met een grote hoeveelheid sigaretten. (Foto Ton Wiggenraad) Op relatief korte termijn komen er 90 sociale woningen bij. Op de Venhoef wil huisvestingsmaatschappij De Ark 21 sociale huurwoningen, 14 koopwoningen en 20 bouwkavels op de markt brengen. In Minderhoutdorp start men eind volgend jaar met werken aan 9 bejaardenwoningen, 6 koop- en 10 huurappartementen. Het derde project wordt op kortere termijn gerealiseerd. Op het binnenplein van het Slommerhof wil Bouwmaatschappij De Noorderkempen 10 koopwoningen bouwen.

Drie andere projecten laten we hier nog buiten beschouwing: Bouwmaatschappij De Noorderkempen voorziet bij het klooster in Meer 21 woningen en verder wil de IOK verkavelingen ontwikkelen in de Achtelsestraat en de Jan De Wysestraat in Meersel-Dreef. Op de kinderboerderij De Bonte Beestenboel wordt een witte mol gevonden. Het gaat om een albinoversie van de klassieke mol en zou vrij uniek zijn in Vlaanderen. (fh)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95

95

25

25

75

75

5

5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

14 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 14

18-11-2010 12:52:34


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Achter de schermen van

BIRDWATCHEN De mens schijnt de aangeboren behoefte te hebben om het jaargetijde in te delen in seizoenen, zoals die hem door de natuur worden aangeboden. Lente, zomer, bamis en winter. Hetgeen voor een stuk onze levenswijze gaat bepalen. Maar, er zijn er die nog wat verder willen. Die in de seizoenen dan nog eens subcategorieën gaan creëren. De ‘birdwatchers’ bijvoorbeeld, die de vogeltrek bestuderen. De voorjaarstrek, de najaarstrek. Een apart wereldje, interessant genoeg om eens achter hun schermen te gaan kijken. Daarom… Order der redactie ten onzent Neem contact op met de vereniging ‘Natuurpunt Markvallei’ . En vraag daar aan de baas of ge eens discreet een dag (?) met die ‘birdwatchers’ moogt optrekken. Maar loop deze mensen vooral niet voor de voeten. Of liever voor de ogen. DHM wil het niet op zijn geweten hebben dat door onkundige handelingen van haar reporter, de telresultaten van 2010 niet deugen.

s -

Het zal u dan ook maar overkomen, reporter zijnde. En amper het verschil kennende tussen de geel-groene polyfinario, en de groen-gele. Laat staan tussen de tjak en de tjaktjak. Geen zorg voor de DHM-top, ge moet dat dan maar leren. Bijscholen, voortdurend maar weer die horizon verruimen.

n 1 n e

Wat stond te gebeuren, gebeurde Wij dus op een vroege kille oktoberochtend op pad. Gepardessud, gehandschoend, gebot, geklakt, geoorklept. Naar de plaats der waarneming, ergens zowat halverwege tussen Wortel-Kolonie en de Rooie Weg. Waar drie doorwinterde ‘trektellers’ zich over onze komst verwonderden. Geen probleem, na enige communicatie over onze goede bedoelingen waren we meer dan welkom. Waarna we eigenlijk vrij vlug aan de praat raakten.

l n j

Onze eerste vaststelling, de tellers stonden niet, zoals verwacht, in een zogenaamde observatiehut. Zelfs zagen zij zich niet beschut door een windscherm, waarachter we dan ook geen blik konden werpen. Neen, dat is niet van doen. Men behoeft ruim zicht, in alle richtingen, zo horizontaal als vertikaal. Niet gehinderd door welk zichtbeperkend obstakel dan ook. Eerste les dus, de goede trekteller staat in de open vlakte. Niet tussen de maïs, onder een boom of ergens langs de zijgevel. Bovendien zal de ‘telpost’ rustig gelegen zijn, niet zelden zal men vogels moeten identificeren op basis van hun gezang, gekwetter, gepiep of wat voor eigen geluid dan ook. Ondoenbaar langs een autostrade of discotheek. Twee. Waar weten we al, nu nog wanneer. De najaarstrek situeert zich van laten we maar zeggen, begin september tot half november. In onze gebieden van noord naar zuid. En in de voormiddag. In de latere namiddag is het gevogelte meer op zoek naar voedsel en een goede slaapplaats. Goed weer is minder geschikt. De vogels vliegen hoog en zijn moeilijker herkenbaar. De vaak daarbij horende noordooster geeft hen dan nog wind in de staart, zodat ze met overdreven snelheid voorbijsjezen. Bovendien drijft die wind de trekvogels naar de kust en zijn daar dan in geconcentreerde kolonies waar te nemen. ‘Stuwtrek’ noemen we dat. Best dus voor de observatie hier, bewolkt weer en wind op kop. Regen en

100 95 75 100 95 25 75

Op de hoedenplank van de terreinwagen lagen twee lijsten. Ter linkerzijde eentje met de codenamen van alle vogels in onze streken voorkomend. Rechts de tellijst, waarop elk kwartier codes en getelde aantallen worden ingevuld.

5 0 25 5 0

De drie doorwinterde trektellers waarvan sprake in volle actie. V.l.n.r. Jack Govaerts, Jef Leestmans en Jos Snijders.

dikke mist zijn totaal ongeschikt. Maar dat hadden we zelf ondertussen ook al door. Nee, niet alle vogels trekken. Een aantal blijven gewoonweg thuis. Van de 9.900 vogelsoorten trekt er één op vijf. Waarvan zowat een 50% ’s nachts trekt. Vooral de zangvogels, zij hebben dan geen last van roofvogels. We kunnen ‘die’ trekkers dan ook niet tellen. Nee, de voorjaarstrek is minder interessant. Hij gebeurt veel gespreider, en ze zijn met z’n minder. Wegens alle soorten van accidenten. Het niet halen, het omkomen van ontbering, het afgeschoten worden…

DECEMBER 2010 - 15

DHM_december_308.indd 15

18-11-2010 12:52:35


VOGELEN

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE En toen gebeurde het. Als bij donderslag het verstommend gesprek, de tellers in volledige concentratie, de kop pal noordwaarts gericht. Steigende Spannung. “Vierendertig.” “Nèje, vijfendertig, d’r is nog nen achterblijver.” “Ja, kzin ‘m wook, get gelijk, vijfendertig”. Jack, de schrijver van dienst, ging naar de achterkant van zijn terreinwagen en noteerde vijfendertig. Van wat? Werd er gewoonweg niet bij verteld, Dat weet men sowieso, de kenners toch. Wat onszelf betreft, op generlei manier maakten wij deel uit van de gevoerde actie. Erger nog, we vermoedden amper wat er juist aan de hand was. Wel hadden we ter rechterhand, we denken een honderdtal meter vandaan, een zwerm van één of ander zien voorbij flitsen. Maar wat, en hoeveel van dat, geen flauw benul. En nog erger, in onze onnozeligheid hadden we het gewaagd de tellers om verduidelijking te vragen. Waarop de drie elkaar de blik kruisten met de zichtbare vraag, of ze daar bij De Hoogstraatse Maand niks beters hebben rondlopen. We overdrijven, de drie mannen hebben ons achteraf zonder ook maar enige kapsoon omstandig uitgelegd van hoe en wat. Erop drukkend dat het inderdaad nogal wat ervaring vereist om bij de minste beweging in de lucht de zinnen te spannen. En dat snel kunnen tellen, routine, jongen, routine. Nog wat over en weer geklapt, maar, onze veer was gebroken. Totaal verkleumd als we ondertussen ook al waren, zijn we na een hartverwarmende wederzijdse groet, maar terug huiswaarts gekeerd. Het gemoed bezwaard door van onzent zoveel getoonde non-kennis. ‘Natuurpunt Markvallei’ heeft achteraf ook niet meer gebeld, of we soms goesting hadden om…

Tellen is één, waarom, is twee Voor een beetje (sic) theorie bij de praktijk, wij dus afgesproken met Stijn Leestmans. Zoon van de al eerder genoemde Jef, notoir Markvalleiïge Natuurpunter, ons aanbevolen door onze deskundige van eigen huis, den (AO).

Op onze tweede vraag wat iemand drijft om bij koukleumende zelfkwelling de weidse vlakte te zoeken om vogeltjes te tellen, kregen we eerder een verrassend antwoord. Wij die dachten dat een wetenschappelijke kennisbegeerte aan de basis ligt van deze, toch wel bijzondere dadendrang, wij dwaalden. Trektellen is een pure hobby. In oorsprong een individuele toenemende passie, die de dag van vandaag inderdaad gaandeweg wél geleid heeft tot een zelfs Europese gestroomlijnde inventarisatie van de jaarlijkse vogeltrek. Maar zonder al teveel statistieke poespas. En zonder echt puur wetenschappelijk gefundeerde stimulans, die het overheidsbeleid inzake natuurbehoud wil sturen. Hoewel uiteraard die stille hoop aanwezig is. Enige rivaliteit tussen de telposten als een drijfveer voor de gedrevenheid wordt wél toegegeven. Zo zal iemand die, om zo maar een voorbeeld te noemen, een exemplaar heeft gespot van de met uitsterven bedreigde soort van de ‘langpotige oereloper’ (puticurretor longopedestis), de afgunst der anderen wekken. Die zich nog meer de ogen uit de kas zullen staren, driftig het zwerk afspiedend naar nog zeldzamer gevederte.

Komt ervan Passie besmet. Zoals al gezegd, de trektel heeft in de loop der jaren menig enthousiasteling aangestoken, zodat een Europees netwerk van telposten werd gevestigd. Zo heeft Nederland 181 van die posten, wij 160, Frankrijk 36, England 151, Duitsland 29, Spanje en Portugal 38, Denemarken 3, ja zelfs de Baltische staten hebben er eentje. De telresultaten van al deze posten worden samengebracht op www.trektellen.nl waar ook onze post van de ‘Castelreesche Heide’ als ’t ware beursgenoteerd staat. Laten we zeggen allen daarheen, de site is voor de ware liefhebber een onuitputtelijke info-bron, maar, niet te doen om er hier verder op in te gaan. Misschien alleen maar zeggen dat onze jongens in oktober alle dagen op post waren, en in zowat 125 uren 136.711 trekkers hebben geteld. Petje af.

Love 2 heal

Wist je onder andere Dat de kampioen onder de trekvogels de ‘noordse stern’ is. Die broedt op de noordpool en overwintert op de zuidpool. Of jaarlijks zowat 40.000 km op de teller zet. Dat de ‘grutto’ op 48 uren tijd non-stop over een afstand van 5.000 km naar Senegal kan vliegen. Toegegeven, hij maakt hierbij dan dankbaar gebruik van de straalstroom.

Grauwe Kiekendief

Dat er in Oost-Groningen na jarenlange afwezigheid in 1992 ineens 22 nesten gevonden werden van de ‘grauwe kiekendief’. Wat aanleiding gaf tot de oprichting van een gelijknamige werkgroep die tussen 2002 en 2010 verschillende van die jongens en meiskens met een zendertje op pad stuurde. Geïnteresseerd in de techniek van het systeem, en de resultaten? Surf naar www. werkgroepgrauwekiekendief.nl. Doen.

Wie trekt er zoal op trot Eigenlijk moeilijk te zeggen. In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, niet de koude, maar voedseltekort drijft de trekvogel. Hierbij opgemerkt dat het één natuurlijk met het ander te maken heeft. Op een dik sneeuwtapijt valt er niet te schransen, het insect vliegt niet bij wintertij. Veel vogels schuiven tijdens de winter dus mee met de vorstgrenzen. Zoals de ganzen, kieviten en kramsvogels

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Gratis te verkrijgen: (tombona) lotjes...!! 16 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 16

18-11-2010 12:52:35


g , j e t . e n

VOGELEN Maar ook minder tijdsgebonden natuurverschijnselen zoals mislukte oogsten, wijzigingen in de landbouwteelten, reusachtige bosbranden of vulkaanuitbarstingen kunnen grote trekbewegingen op gang brengen, wegens roet in het eten. Een typisch voorbeeld van dit jaar, de gaai is trekkend. Vermoedelijk ten gevolge van de bosbranden rond Moskou afgelopen zomer De kramsvogel en de slechte zaadproductie van de eiken. De pestvogel is ook aan het afzakken naar het zuiden. Hij is een echte invasievogel die om de zoveel jaar tot hier geraakt. Dus hou uw gelderse roos of ligusterhaag in de tuin maar goed in de gaten. De bessen komen ze opeten. Dit maar om te zeggen dat de vogeltrek een kluwen is van trekken en trekjes, en dus moeilijk te vatten is in terugkerende wetmatigheden. Wat niet wil zeggen dat die er niet zijn. Hopen trekvogels zoeken vaste overwinteringsplaatsen via inmiddels bekende Van de pestvogel en de veel gebruikte trekroutes. Andermaal, het gelderse roos zou ons te ver leiden om daar verder op in te gaan. Alleen misschien dit, zoals de mens is ook in wezen, uitzonderingen daar gelaten, de vogel geen liefhebber van het ruime sop. Gevolg, de kortste oversteekplaatsen worden gezocht. Gevolg, plaatsen als Falsterbo in Zuid-Zweden, Gibraltar, de Bosporus, Sicilië…, zijn als paradijzen voor de ware spotter.

Hightech in de tel Met een beetje overdrijving kan dus gezegd worden dat de vogeltrek een vrij chaotisch gebeuren is. Daarom gingen leergierige vogelaars op zoek naar gegevens over wie er nu juist naar waar trekt, hoelang daar verbleven wordt, wat daar gegeten en gedronken wordt, en wat al meer zij. Het ringen van vogels was een eerste stap die evenwel te weinig aan gegevens opleverde. Veel vogels werden niet teruggevonden, en indien wel, was dat dan op het eindpunt van de trektocht? Nadien begon men met de ‘satelliettelemetrie’ waarbij de vogels speciaal ontwikkelde zeer lichte zendertjes werden aangemeten. Die toelieten de vlucht het jaar rond op de voet te volgen. Nog gesofistikeerder is het aanbrengen van zogenaamde ‘dataloggers’. Waarin een scala aan gegevens kan worden opgeslagen en vervolgens naar gespecialiseerde waarnemingsposten worden doorgezonden. Zelfs de Belgische en Nederlandse luchtmacht vliegen hun steentje bij. Via hun radarschermen brengen zij vogelzwermen in beeld. Uiteraard om redenen van de eigen veiligheid. Maar de gegevens worden wél ter beschikking gesteld, aan diegenen die bereid zijn een abonnement te nemen op de mailing.

Ringen

Zender

Kortom Vogelspotten leidt den dag van vandaag tot zo ontzettend veel meer dan hetgeen wij vroeger op school geleerd hebben. Over de trek van laten we maar zeggen onze boerenzwaluw. Die, de bamis goed en wel op gang, zijn tocht zogenaamd voorbereidde. Met zijn gezellen gezeten op de telefoondraden. En jammer maar helaas, we konden u bijlange niet volledig berichten over onze gesprekken met Stijn Leestmans, en zijn kompanen op de telpost Castelreesche Heide. Daarom, laat u niet tegenhouden om Stijn eens aan te klampen, of de telpost te bezoeken. Alleen, niet allemaal tegelijk. (nad)

DECEMBER 2010 - 17

DHM_december_308.indd 17

18-11-2010 12:52:36


z h v M

Het ursulinenweeshuis in Meerle

Een gesprek met Catharina (Toke) Sterkens, weeskind

K d s T r r o z b g w I b j

Verleden maand verscheen een uitvoerige bijdrage over het ursulinenklooster met weeshuis in Meerle. Catharina (Toke) Sterkens uit Meer, geboren in 1930, verbleef er als kind zes jaar. Onze gelegenheidsreporter Karel Pauwels zocht haar op en had met haar een pakkend gesprek vol nostalgie. Karel Pauwels: Wanneer ben je naar het weeshuis gegaan? Catharina (Toke) Sterkens: Ons moeder stierf in november 1936 en vier dagen nadien ben ik met twee zussen naar het weeshuis gegaan. De familie wilde de kinderen wel opnemen, maar vader dacht dat we dan van elkaar zouden vervreemden. Mijn jongste zuster Els was nog te klein en werd opgenomen bij een tante. Twee jaar nadien, toen ze vier was, is ze ook gekomen. Zo bleef het gezin bijeen, oordeelde vader. Karel: Welke kinderen waren daar? Toke: Het waren meisjes waarvan de moeder overleden was. Soms waren beide ouders gestorven. Jongens werden niet toegelaten. De meisjes moesten ‘zindelijk’ zijn, de jongsten waren vier jaar. De zusters moesten alle kinderen opnemen; arm of rijk speelde geen rol. Karel: Uit welke streek kwamen de kinderen? Toke: Zo wat van overal uit het omliggende, maar vooral uit de omgeving van Antwerpen. Soms waren er meer dan 80 kinderen. Karel: Ik kan me nog goed herinneren dat uw zusje Els gestorven is in het weeshuis. Toke: Ja, toen Els bij ons kwam in het weeshuis, kreeg ze heel veel heimwee. Bij onze tante was ze twee jaar verwend. In het weeshuis wilde ze niet spelen. Ze stond altijd met haar hoofdje tegen de muur. Ze had mooie krulletjes en de grote meisjes kamden vaak haar haren. Ze werd ziek al na een paar maanden en moest naar de ziekenkamer. Daar lag ze de hele dag alleen. De dagen duurden zeer lang. De zuster van dienst bracht haar wat eten en kwam af en toe eens zien. Dokter Gommers sprak van een mogelijke bloedvergiftiging, maar ik denk dat ze van verdriet gestorven is.

Karel: Ik zat toen in het zesde studiejaar en de hoogste klassen moesten het dode kindje gaan groeten. We stonden in een lange rij op de speelplaats en velen, ook ik, hadden wat schrik. We hadden nog nooit een ‘lijk’ gezien. We gingen naar een opperkamer en daar lag Els op een bedje midden in een zee van bloemen, een mooi meisje met donker krullend haar. Ik kan het me nog herinneren of het gisteren gebeurd is. Het maakte een diepe indruk op mij. Toke: Ja, ziek worden in het weeshuis was heel erg. Karel: Waar gingen jullie naar school? Toke: De kleuters gingen naar de bewaarschool met de buitenkinderen. Wij hadden binnen het klooster een eigen school. Mère Angèle gaf les aan de eerste drie studiejaren. Mère Katrien aan de volgende. De meeste kinderen bleven tot hun 12 jaar. Dan gingen ze terug naar huis want dan konden ze al flink meehelpen. Zij die nog bleven, waren gewoonlijk kinderen zonder ouders, zij volgden samen les met de buitenkinderen in de 4de graad (7de en 8ste studiejaar) en ze moesten ook de zusters helpen bij het werk in de keuken en slaapzalen. Karel: Waar sliepen jullie? Toke: We werden ingedeeld in groepen. In onze groep waren 16 meisjes. We sliepen boven op een grote kamer (dortoir) in afzonderlijke bedjes. Mère Gusta was onze bewaarengel. Ze sliep in een alkoof naast ons. Bij het naar bed gaan was er volledige stilte. Voor de kleine boodschap stond er een nachtpot, voor een grote boodschap moest je eerst bij de zuster gaan aankloppen die dan mee naar beneden ging. Daar werd zelden gebruik van gemaakt.

Catharina (Toke) Sterkens verbleef in het weeshuis van 1936 tot 1942 Karel: Hoe verliep een dag in het weeshuis? Toke: ’s Morgens klonk de bel om 7 uur. Iedereen stond op en op de knieën voor het bed werd het morgengebed gebeden. Dan wassen: de groten bedienden zich van het water in een groot bassin, de kleinen werden door de zuster gewassen. Het gebeurde vaak in de winter dat het water bevroren was. Er was immers geen verwarming op de kamer. Dan haalde de zuster een moor warm water beneden om het water te ontdooien. Dan trokken we naar de mis van 7.30 uur en vervolgens naar de refter voor boterhammen met margarine en gelei. We zaten op lange, lage banken, zonder rugleuning aan lange tafels. Vervolgens gingen we naar de klas of we kregen catechismusles. ’s Middags mochten we spelen op de grote speelplaats, samen met de buitenkinderen. Daarna eten: altijd soep, aardappelen met veel groenten en spek of ander varkensvlees. Op de hoogdagen kregen we stoofvlees. ’s Namiddags terug naar de klas en om 16 uur kregen we Franse les van Mère Margriet. Nadien mochten de kleuters spelen en de groteren maakten handwerk, vooral breien van handschoenen, sokken en truien. Om 18 uur was het avondeten: boterhammen met toespijs en botermelkse pap met havermout of ‘smoel’. Om 18.30 uur werd het rozenhoedje op de speelplaats gebeden. We zaten dan op lage banken in een groot vierkant. De

K e T w m t t d h n b j d h g D i

K h T o p ( g 4 e

K h T d d m d P m i v s w

18 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 18

K T t l z z

18-11-2010 12:52:37


t

n t n

n

e -

t p e n

t

e

toke sterkens zusters baden voor en wij moesten stil zijn. Bij het avondgebed zat Mère Anna op een hoge stoel voor te bidden. De kleuters kregen van Révérende Mère nog een kruisje voor het slapen gaan. Karel: Ik hoorde vroeger soms vertellen dat de zusters heel streng waren en dat sommige spraken van een gevangenis. Toke: Er waren wel zusters die streng waren: rechtlijnig in de rij staan of je kreeg de bel in de rug, babbelen tijdens het gebed en dan moest je op straf gaan staan. Maar in ’t algemeen waren de zusters heel goed voor ons. Er moest met zulke bende wel orde en tucht zijn. Ik heb me daar goed gevoeld. Er zijn altijd kinderen die buiten de lijn willen lopen en dan waren er strenge zusters. Ik heb zelfs ervaren dat grotere weeskinderen bepaalde lieve zusters kwelden met hun ‘kwajongensstreken’. Karel: Hoe waren jullie gekleed? Toke: We mochten de klederen aandoen van thuis, wel overal met de naam erop genaaid. Alleen op zondag waren we in uniform: een lang zwart kleed, een wit colleke, zwarte kousen en zwarte schoenen. Karel: Mochten jullie naar huis gaan of kwam er bezoek? Toke: Voor de weeskinderen die veraf woonden was er elke maand op de eerste zondag ’s namiddags bezoek. De familie kwam dan met de tram naar Meerle, zij kregen in het klooster een tas koffie en dan trokken ze met de kinderen het dorp in om snoepjes te kopen. De kinderen van het omliggende mochten op zondagnamiddag naar huis maar ze moesten allen om 18 uur terug binnen zijn. Toen we in het 5de en 6de studiejaar zaten, mochten we ook op de vrije donderdagnamiddag naar huis om daar vader te gaan helpen. De verloven van Kerstmis, Pasen en de grote vakantie mochten we thuis doorbrengen. De weeskinderen, zonder ouders, bleven vaak in het weeshuis. Karel: Moest jullie vader ook betalen voor het weeshuis? Toke: Ja, maar dat bedrag was zeer weinig. In onze tijd moesten we 500 fr. betalen per kind en per jaar voor kost, inwoon en de was. (500 fr. per kind voor een gans jaar was heel goedkoop als je weet dat men in de jaren ’30 wel 4000 à 5000 fr. per leerling moest betalen voor een schooljaar in een internaat) Karel: Hoe denk je nu terug aan die tijd in het weeshuis? Toke: We misten een echte moeder, de zusters deden hun uiterste best om ons een goede opvoeding te geven en we kwamen niets te kort. We mochten in Meerle ook naar de kermis, we hadden plezante feesten met Sinterklaas en Zwarte Piet die op bezoek kwamen, het naamfeest van moeder overste, communiefeesten en veel spelen in de vrije tijd. De buitenkinderen werden thuis vaak aan ’t werk gezet. Daar bleven wij van gespaard. Ik bewaar een goede herinnering aan het weeshuis. (KP)

DECEMBER 2010 - 19

DHM_december_308.indd 19

18-11-2010 12:52:37


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Unizo kiest voor duurzaamheid tijdens kerstdagen

Hoogstraten:

HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse gewoonte zal Unizo Hoogstraten ook dit jaar weer een eindejaarsactie organiseren. Dit eindejaar wordt voor de eerste keer gekozen voor een milieuvriendelijke LED-kerstverlichting, een primeur in de streek! De nieuwe kerstverlichting zal een enorme besparing betekenen op de energiefactuur.

redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Win een elektrische fiets

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be

Deze lijn wordt ook doorgetrokken naar de eindejaarsactie, waarbij 4 elektrische fietsen zullen worden weggeschonken aan klanten van ons winkelcentrum. “Na het aansteken van de kerstverlichting begint voor ons de aanloop naar het eindejaar waarin mensen op een gezellige manier kunnen shoppen of de warmte van de sfeervolle brasseries op de Vrijheid kunnen opzoeken” aldus Patrick Melis, voorzitter van Unizo Hoogstraten. “Bij elke aankoop (ongeacht het bedrag) ontvangt

de klant tijdens de maand december een stempel. Wij drukken er nogmaals op dat elke koper evenveel kansen krijgt. Of je nu iets koopt van 1 euro of iets van 1000 euro, steeds krijg je een stempel per aankoop. Bij een volle kaart (= 4 stempels) neemt de klant deel aan de wedstrijd door zijn stempelkaart bij één van deelneme de handelaars af te geven. De klanten zullen trachten zoveel mogelijk stempels te verzamelen bij de deelnemende winkeliers om de stempelkaarten vol te krijgen. Het is belangrijk dat klanten hun volle stempelkaarten zo vlug mogelijk afgeven bij de deelnemende handelaars. Wekelijks worden de volle stempelkaarten verzameld en zal hieruit een winnaar getrokken worden. In december wint dus elke week één klant van het winkelcentrum een elektrische fiets! De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en bekendgemaakt in onze wekelijkse publiciteit.” (pm/red)

n h I n l p m

P u ( I

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba

Tijdens de feestdagen kan je vier elektrische fietsen winnen.

Ideeën voor een kerststal ? HOOGSTRATEN – De Dorpsraad droomt van een nieuwe kerststal in het centrum van Hoogstraten en doet een oproep aan de inwoners. Wie heeft er frisse, nieuwe ideeën voor het ontwerpen van een kerststal voor Hoogstraten centrum ? Breng de Dorpsraad op de hoogte van je ideeën of plannen. De Dorpsraad wil die graag horen en zien en ze eventueel samen realiseren.

Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Info: jefadams@hotmail.com (secretariaat Dorpsraad)

20 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 20

18-11-2010 12:52:38

H t S k


hoogstraten

Nieuws uit de Bib Creatief denken

t

Creativiteit kan je leren! Door creatieve denktechnieken vind je ideeën die je zowel privé als voor het werk kan gebruiken. In deze cursus hoor je achtergronden, leer je nieuwe dingen bedenken, oefen je om eigen oplossingen te vinden, train je om (vastgeroeste) patronen te doorbreken en ontdek je de kracht maar ook de valkuilen van creatief denken.

k e .

Praktisch: Woensdag 1 en 8 december om 20 uur in de hoofdbibliotheek. Deelname: 10 euro (5 euro per sessie). Vooraf inschrijven verplicht. In samenwerking met Iets Anders.cie

-

De Weddenschap

r n n

-

n

d -

Drie bekende Vlamingen dagen alle 15-plussers uit het beroeps en technisch onderwijs uit om drie boeken te lezen. Wie zich registreert op www.deweddenschap.be en voor april 2011 laat weten welke titels hij/zij las, maakt kans op een vette prijs o.a. een Bekende Lezer op exclusief bezoek in de klas. De uitdagers zijn presentatrice An Lemmens, zanger Brahim en actrice Hilde De Baerdemaeker.

We vinden het belangrijk dat leerlingen en jonge bibliotheekbezoekers blijven lezen. Leerkrachten vinden info via http://www.deweddenschap. be. De BiB heeft de boeken van de leeslijst voor jullie. Kijk hiervoor in onze catalogus op www. hoogstraten.bibliotheek.be.

Inschrijven Digidak Er zijn weer initiatielessen (computerwegwijs, digitaal creatief, internet, Word, Wordpad, Excel en Powerpoint) gepland in september - december. Je kan je inschrijven in de Openbare Bibliotheek, Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten en in het Buurthuis, Hazenweg 4/2, 2328 Meerle op volgende data: • 10/12: 9u-12u bib • 13/12: 13u30-15u30 en 18u-19u Hazenweg • 17/12: 9u-12u bib • 20/12: 13u30-15u30 Hazenweg

In den beginne… HOOGSTRATEN - Het goed gevulde feestjaar rond 800 Jaar Hoogstraten loopt langzaam op zijn einde. Erfgoed Hoogstraten heeft er bij het officiële openingsweekend in april met “Vivat Hooghstraeten” al een ferme lap op gegeven en ook bij de afronding willen we ons steentje bijdragen. De traditionele najaarlezing zal ons deze keer immers terugvoeren naar de tijd toen het allemaal begon. Althans voor de “stad” Hoogstraten.

De bib sluit: Vrijdag 24 december: Hoogstraten, Meer, Wortel Zaterdag 25 december: Hoogstraten, Meerle, Dreef Vrijdag 31 december: Hoogstraten, Meer, Wortel Zaterdag 1 januari: Hoogstraten, Meerle, Dreef (ra/red)

Het viergeslacht Hannah

Het praalgraf van de Brabantse hertog Hendrik I te Leuven”. Onze spreker, prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, Hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg is goed geplaatst om enig licht te werpen op de donkere middeleeuwen in onze ruime regio. Hij zal ons laten kennismaken met de hertogen van Brabant en hun rol in het ontstaan en de groei van het hertogdom. Hij zal in het bijzonder stilstaan bij de figuur van Hendrik I, die Hoogstraten in 1210 door het geven van bepaalde rechten op de kaart heeft gezet. Ook andere plaatsen in de Kempen, zoals Turnhout, Herentals en Arendonk werden in die periode doelbewust vanuit de burcht te Leuven gepromoot. Wat waren de doelstellingen en wat werd er bereikt? Wat hielden die rechten precies in voor onze voorouders? Wie waren de bondgenoten van de hertog en wie zijn vijanden?

HOOGSTRATEN - Hannah Witgeers werd geboren in Brugge op 2 augustus 2010. Met trotse Moemoe Yvonne Vanhaute (Wortel), Moeke Frie Verschueren (Hoogstraten) en Mama Sarah Martens (Brugge) vormt Hannah een mooie vierde schakel. En met een knipoog kijkt ze het leven tegemoet.(lvr)

U komt het allemaal te weten op vrijdag 17 december 2010 in Zaal Sint-Cecilia (Gelmelstraat 6) om 20 uur. Leden van Erfgoed Hoogstraten betalen 5 euro, niet-leden 6 euro. Iedereen is uiteraard van harte welkom. (FrH/red)

DECEMBER 2010 - 21

DHM_december_308.indd 21

18-11-2010 12:52:39


hoogstraten

B

GOUD IN HOOGSTRATEN Jef Goetschalckx en Amélie Janssen

Het boerenleven was hard vroeger Eind oktober vierden Jef Goetschalckx en Amélie Janssen hun gouden bruiloft. Ze zijn allebei van Meer afkomstig maar wonen nu al 14 jaar in een appartement aan de H.Bloedlaan in Hoogstraten waar ze heel content zijn na een leven van hard werken, vooral in hun jeugd.

P A n i A m z

Moeder stierf jong Jef werd in 1930 geboren in een kleine boerderij op De Pint in Hoogstraten als 2de in een gezin van 6 kinderen. Toen hij goed en wel 7 jaar was, stierf zijn moeder – Cornelia Vinckx – in het kraambed waar haar jongste kind 8 dagen eerder was geboren. Dat was dramatisch voor de vader en zijn jonge kroost en 4 van de 6 kinderen werden opgevangen door hun ooms en tantes. Jef en zijn oudere zus mochten thuis blijven. De kleine kinderen kwamen niet allemaal goed terecht; één van de dochters werd slecht behandeld. Zo werd ze ’s zondags in de stal opgesloten als het gezin waar ze woonde, op familiebezoek ging; haar vader kwam er gelukkig achter en nam zijn dochter prompt mee terug naar huis. Later kwamen ook de andere kinderen terug naar de ouderlijke woonst behalve de jongste die bij zijn opvangouders bleef. Jef bleef op zijn 13de thuis van school om te helpen op de boerderij en ging op zijn 18de uit huis om elders inwonend boerenknecht te worden. Later heeft hij nog op verschillende plaatsen gewerkt tot hij, tot zijn grote voldoening, werk vond in de brouwerij Sterkens. Daar deed hij vooral het drankvervoer naar de café’s en ook bij de mensen thuis. Hij deed dat graag en heeft er, naar eigen zeggen, veel mensenkennis opgedaan. Inmiddels was het gezin in 1950 verhuisd van De

N n d w e e D E

V

Pint naar Beek in Meer waar vader Frans Goetschalckx een boerderij had gekocht.

Streng opgevoed In 1936 werd Amélie Janssen geboren als de jongste van 6 kinderen die in een boerderij op

Beek woonden. Na haar lagere school ging ze – zeer tegen haar zin – naar de huishoudschool in het Rivierenhof in Deurne. “Het was daar streng en je mocht maar om de 3 maand naar huis. Ik was blij toen ik na drie jaar weer voorgoed naar huis mocht.” Amélie moest niet, zoals haar oudere zussen, gaan dienen maar het boerenwerk viel haar ook zwaar. “Het was hard, ’s morgens vroeg op, de hele dag bezig en ook ’s avonds moest je nog werken al kon je erbij gaan zitten: sokken breien en onderrokken. Voor 10u mocht je niet naar bed.” Ook van uitgaan was weinig sprake, soms eens naar het toneel en altijd om 10u thuis.” Mijn zussen zeggen altijd dat zij helemaal niets mochten, zelfs niet naar Meer-kermis gaan. Als je eenmaal een vrijer had, werd het makkelijker, dan mocht je al eens tot 12u wegblijven” Maar je moest wel aan een vrijer geraken en dat gebeurde door het gekende “buurten”. De jongens die in de buurt woonden wisten maar al te goed waar de huwbare dochters woonden en daar gingen ze op bezoek, meestal door bevriend te worden met de broers van die dochters. Zo zijn er bij Amélie thuis drie van haar zusters getrouwd met drie broers. Vèr moesten ze niet lopen, die jongens.

22 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 22

O t r J v z v w d A

18-11-2010 12:52:41

1 o a d . A t g h , J h z z – w h z

H v g g v r z v h m

W M n W

W


– n g

, k e -

s

l t

n

hoogstraten Bal in de tent Op de 2de Sinksendag 1957 was het bal in een tent bij Jaak Roos in Meer en daar is de verkering begonnen. Bij het binnengaan zag Amélie Jef al zitten met naast hem twee broers van haar vriendinnen en daarom meenden de meisjes dat ze wel gratis naar binnen zouden mogen want veel zakgeld kregen die meisjes niet. Maar dat was een tegenvaller, betalen moesten ze. Bij het dansen echter, werd het heel plezant en Jef mocht Amélie naar huis doen en zo startte de vrijage.

Een vrouw volgt haar man HOOGSTRATEN - Op 21 oktober tekende Phailin haar contract als huishoudhulp bij het LDC, het Landelijk Dienstencoöperatief”, een dienstenchequebedrijf in de Heilig Bloedlaan. Haar man is daar al meer dan een jaar in dienst. Phailin zag de voordelen die de job van haar man Steven met zich brachten. Hij voelt zich goed in zijn job en heeft aangename mensen als klant. De werknemers bij LDC krijgen regelmatig opleidingen en een goede begeleiding in hun job.

De werknemers mogen zelf de dagen en uren bepalen waarop ze werken, wat ideaal is om werk en gezin te combineren. Nu het koppel met z'n tweeën bij het LDC werkt, hebben ze meer tijd om samen of met het gezin dingen te doen. Landelijk Dienstencoöperatief, Heilig Bloedlaan 242, is steeds op zoek naar nieuwe huishoudhulpen. Voor meer info bel 03/340 20 10 of mail naar caernouts@Groepkvlv.be (fh)

Pas 2 weken later waagde Jef zich op het erf waar Amélie woonde, “met een klein hartje en dat werd nog erger toen ik haar daar niet zag, wat moest ik tegen die mensen zeggen?” Gelukkig kwam Amélie al gauw te voorschijn en konden ze samen naar Heilig Bloed rijden wat de verkering zowat officieel maakte. Na hun trouwen in 1960 woonde het jonge paar nog enkele jaren in bij Amélie’s ouders. Die werden een dagje ouder en hadden hulp nodig bij het werk op de boerderij. Maar na 2 jaar kochten ze een huis in de dorp van Meer en dat deden ook Jef en Amélie die aan de Meerseweg gingen wonen. Daar zijn ook hun twee kinderen geboren May en Els die later voor 3 kleinkinderen zouden zorgen.

Verhuisd naar Hoogstraten 14 jaar geleden kregen Jef en Amélie het aanbod om te komen wonen boven de winkel Mertens aan de H.Bloedlaan; hun dochter Els woonde daar samen met haar man en werkte in de winkel . Toen het appartement daar leeg kwam konden Amélie en Jef daar gaan wonen en dat deden ze tot hun grote tevredenheid; “daar hebben we nog geen moment spijt van gehad”. Vooral Amélie houdt van de levendigheid van de nabije Vrijheid , een groot verschil met het dorp van Meer; ook Jef kwam daar graag wonen, zo kon hij nog een handje toesteken bij het werk van zijn schoonzoon. Nu hij 80 is, wordt er door hem niet meer zoveel gewerkt maar in de jaren na zijn pensioen – alweer 20 jaar geleden – heeft Jef nog hard gewerkt, vooral in het onderhoud van tuinen waar hij naar hartenlust kon spitten, iets wat hij al heel zijn leven graag gedaan heeft. Het harde werken is nu wel voorgoed gedaan, vooral na de zware val van een dak, enige tijd geleden. Jef viel liefst 6 meter naar beneden, gelukkig in een verwilderde tuin waardoor zijn val ietwat gebroken werd. Maar enkele gebroken ribben en een klaplong waren het resultaat. Na zijn verblijf in het ziekenhuis – waar de dokters verwonderd waren over zijn vlug herstel – heeft hij nog 3 maand thuis in een ziekbed gelegen maar nu is hij weer helemaal gezond.

“Mensen helpen in het huishouden en veel sociale contacten, voor ons een ideale job” zeggen Phailin en Steven.

Maak kennis met Amnesty International HOOGSTRATEN - 15 jaar geleden, op 11 mei 1995, ging de schrijfgroep Hoogstraten van Amnesty International van start in het voormalig lokaal “De Gelmel” in de Gelmelstraat. Will Schroer en zijn echtgenote May waren onmiddellijk bereid een deel van hun café open te stellen voor de maandelijkse schrijfactie. Heel enthousiast stelden ze zelfs voor de postzegels van onze brieven voor hun rekening te nemen. Dit kon echter de bedoeling niet zijn, en daar we de afgelopen 15 jaar gemiddeld zo’n 350 brieven per jaar schreven, zouden ze waarschijnlijk achteraf toch serieuze bedenkingen gekregen hebben van hun genereus aanbod. Amnesty International is een mensenrechtenbeweging opgericht in 1961. Als leidraad heeft ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en kreeg in 1977 de Nobelprijs voor de

Vrede. Amnesty International is onafhankelijk, onpartijdig en a-politiek en werkt dankzij de steun van leden en sympathisanten. Kort na het vertrek van Will en May uit “De Gelmel”, verhuisde de schrijfgroep naar het lokaal van Luc Meyvis, “De Velo”, in het Peperstraatje. Daar komt men iedere derde donderdag van de maand samen om 20 uur en schrijven, tussen koffie, pot en pint, de brieven voor de geselecteerde acties van Amnesty International. Je hoeft geen lid van de vereniging te zijn om mee te schrijven. Iedereen is welkom en elke brief telt. Breng schrijfpapier en pen mee of kom gewoon even kennismaken met onze acties. Had u graag bijkomende informatie, mail naar: mary.laureyssens@telenet.be of tel. 03/290 36 73. Tot schrijfs misschien? (fh)

r

. s t

Waaraan heeft hij zijn taai gestel te danken? Misschien omdat hij altijd al om 8 uur ’s avonds naar bed gaat en nooit naar de televisie kijkt? Wie weet. We wensen hen allebei nog vele jaren. (Jof)

DECEMBER 2010 - 23

DHM_december_308.indd 23

18-11-2010 12:52:54


hoogstraten

STRAFF toneel over pesten op school HOOGSTRATEN - Op donderdag 28 oktober was Steven Goegebeur opnieuw te gast in het Klein Seminarie met zijn zelfgeschreven toneelstuk “STRAFF”. Aanleiding voor het schrijven van dit educatieve en interactieve stuk was de zelfmoord van één van zijn oud-leerlingen. Steven Goedgebeur gaf les in het buitengewoon onderwijs. In het toneelstuk gaan Staff (de pestkop) en Mimi (het slachtoffer) naar dezelfde school. Staf is cool en hoort erbij, hij schept er trouwens genoegen in Mimi te pesten. “Straff” werd een interactief stuk, waarbij de leerlingen van het eerste jaar zelf kiezen aan wiens kant ze staan en of ze Mimi mee pesten of voor haar opkomen. Het stuk eindigt open: de leerlingen denken zelf na over hoe het stuk verder zou kunnen verlopen. Enkele van hun ideeën worden ook effectief uitgebeeld en met een beetje geluk mogen ze zelf ook meespelen. Een ideale kennismaking met toneel en acteren. Vervolgens werd ook een nabespreking gebracht door de acteurs. Leerlingen en acteurs bespreken wat ze gezien en gespeeld hebben. Op heel wat vragen proberen zij samen een antwoord te vinden. Waarom pest Staff? Waarom wordt Mimi gepest? Wat is het verschil tussen pesten

en plagen? Wat is negeren? Wat is cyberpesten? Kan je op een positieve manier om aandacht vragen? Bij wie kan je op school terecht als je gepest wordt? ……

Dierencarnaval in de kleuterschool

HOOGSTRATEN – Het grootouderfeest in de kleuterschool van het Klein Seminarie stond in het teken van het werk ‘dierencarnaval’ van de componist Camille Saint-Saens. Een kunstenares krijgt van de koning de opdracht om een bijzonder schilderij te maken. Ze zoekt inspiratie in de dierenwereld. Op die manier krijgen de grootouders een interpretatie van het ‘dierencarnaval’ te zien. (fh)

Opbrengst 3 voor 11 HOOGSTRATEN – Net zoals de voorgaande jaren organiseerden de drie jeugdhuizen ook dit jaar allerlei activiteiten ten voordele van 11.11.11. De verschillende activiteiten van Het Slot, De Mussenakker en de Cahier brachten dit jaar een bedrag op van 14.397euro.

Tot slot vertelde Steven waarom hij dit stuk schreef. Een aangrijpend moment dat deed beseffen dat pesten dramatische gevolgen kan hebben…

Sportavond personeel

HOOGSTRATEN - Personeelsleden leven zich ook al eens graag uit. Samen sporten is de manier om elkaar beter te leren kennen en tegelijkertijd een stimulans voor een goede groepsgeest. De sportleraars van het Klein Seminarie organiseren al vele jaren een sportavond. Niet alleen de zumba staat op het programma. Heel wat leerkrachten en personeelsleden van de school willen al eens samen een frisse neus halen tijdens een forse wandeling. Naast een frisse neus, proefden de wandelaars ook het genoegen te mogen genieten van de prachtige natuur onder leiding van natuurgids Dimitri Van Pelt. (AO)

24 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 24

18-11-2010 12:52:55


e

s e e

hoogstraten

800 jaar Hoogstraten in kunstwerk Gedicht van Marc Pairon grafisch bewerkt door Veerle Rooms “Aan de noordelijke ingang van het land ligt het dorp van de stad van vele vrienden.” Zo begint het gedicht dat Marc Pairon schreef als huldebetoon aan ons 800 jarig stadje. Hij droeg het zelf voor bij de opening van het feestjaar op 24 april. Marc Pairon is niet zomaar een dichter.Nadat hij vele jaren niets publiceerde, maakte hij in 2009 een spectaculaire comeback met “de liefste liefdesverzen aller tijden!’. De gedichtenbundel kwam in de Vlaamse boekentop-100. Dat heeft geen enkele dichter hem voorgedaan, zelfs Hugo Claus niet. Pairon schrijft ook bewust voor een breed publiek. De literaire autoriteit Walter Soethoudt zegde daarover : “40 jaar lang heb ik poëzie uitgegeven. De meeste auteurs haalden nauwelijks een oplage van 500 exemplaren. Dankzij Marc hebben heel wat mensen de dichtkunst ontdekt.” Zonder overdrijven kunnen we Marc Pairon dus de meest succesvolle hedendaagse Vlaamse dichter noemen. Sinds enkele jaren woont Marc in Meer en hij voelt zich goed hier. Dat gevoel heeft hij dus begin dit jaar neergeschreven.Hij heeft het gedicht ook voorgelezen op de CD van 800 jaar Hoogstraten en het daarmee vereeuwigd in gesproken vorm. Bij V.V.V Hoogstraten groeide het idee om het ook te bewaren voor het nageslacht in grafische vorm. De inspiratie kwam bij het zien van de kaligrafische uitwerking van het gedicht die Vera Geets maakte voor Erfgoed Hoogstraten. Secretaris Paul Embrechts “Rond die tekst wilden we beelden van de Hoogstraten. Liefst wilden we dat vragen aan een Hoogstraatse kunstenaar.Het was intussen echter al september en we wilden het werk absoluut klaar hebben voor de afsluiting van het feestjaar.En het bleek te moeilijk om op die korte termijn de Hoogstraatse kunstenaar te vinden die precies kon maken wat we wilden. Onze voorzitter Guy Rigouts kende echter Veerle Rooms, een Antwerpse kunstenares die al dergelijke opdrachten gerealiseerd had” Veerle Rooms hoort bij de belangrijkste grafische kunstenaars in Vlaanderen.Na haar klassieke opleiding deed ze wereldwijd ervaring op met allerhande grafische technieken en daar heeft ze altijd verder mee geëxperimenteerd. Guy Rigouts :”Ik heb Veerle leren kennen door opdrachten die ze gedaan heeft voor Toerisme Provincie Antwerpen. Later heb ik haar gevaagd om voor Bank J. Van Breda & C° een reeks litho’s te maken die de filosofie van de bank grafisch weergeven. Ze hangen nu in de kantoren van de bank over het hele land”. De grafische ode van Veerle Rooms aan Hoogstraten meet 40 op 30 cm. Het gedicht van Pairon wordt omringd door een verrassende compositie van beelden uit de Hoogstraatse deelgemeenten. De hoofdelementen uit

het blazoen van opdrachtgever V.V.V, de aardbei en de St Katharinatoren, domineren. Guy Rigouts :”Het werk is gemaakt in een oplage van 99 exemplaren. Ze zullen genummerd zijn en gesigneerd. Ze zijn te koop in het Toeristisch infokantoor voor 75 euro. Gezien de zeer beperkte oplage raden we de liefhebbers aan om snel te reageren.” (jr/red)

Win een bank voor je buurt HOOGSTRATEN - Het gemeentebestuur en Vormingplus Kempen willen een buurtbank realiseren in Hoogstraten. Een buurtbank wil mensen bij elkaar brengen. Het is niet enkel een rustplaats, maar ook een ontmoetingsplaats, een plek om je buren beter te leren kennen. De bank kan ook een centrale rol spelen bij de organisatie van activiteiten van en voor de buurt. Het is meer dan een gewone zit- of picknickbank. De locatie, de vormgeving en de materialen van de bank worden mee door de bewoners gekozen.

Er wordt dus een unieke bank ‘op maat van de buurt’ gemaakt. Iedereen kan zich kandidaat stellen: buurt- of wijkverenigingen, maar ook enkele buren samen. Bij de keuze van de wijk of buurt zullen volgende criteria worden gehanteerd: • is de voorgestelde bank op die plek nodig om de buurt te doen (her)opleven? • hoe betrokken is de buurt? • hoe origineel is de voorgestelde bank?

• is er in die buurt of wijk een geschikte locatie? • is er in de buurt nog geen andere bank of ontmoetingsplaats? Hoe? Schrijf gewoon een korte brief of mail waarom jullie een buurtbank willen, met eventueel een eerste idee of omschrijving. U kan dit voorstel bezorgen aan de dienst samenleving of indienen via www.buurtbank.be, dit tot en met 24 december 2010. Info: Dienst samenleving - 03 340 19 59 - samenleving@hoogstraten.be (fh)

DECEMBER 2010 - 25

DHM_december_308.indd 25

18-11-2010 12:52:55


GOUD IN HOOGSTRATEN Jos Janssens en Amélie Van Dijck

Als ge getrouwd zijt, krijgt ge geen “kijves” meer Op 9 november waren Jos Janssens en Amélie Van Dijck 50 jaar getrouwd. Sinds enkele jaren wonen ze in een nieuw huis in de Tinnen Potstraat en daar zijn we hen gaan opzoeken voor een babbel, vooral over de “oude tijd” die toch niet altijd zo goed was … Als mesthoopjes in Pinochio’s veranderen Jos werd als oudste zoon van 10 kinderen geboren in een boerderij aan de Loenhoutse Weg; zijn vader was Frans Janssens en zijn moeder Netje Vermeiren. Jos herinnert zich zijn vader als een strenge man die trots was op zijn boerderij en vooral op zijn paard (een prijsbeest) en zijn vee waarmee hij naar de fokveedagen trok en prijzen behaalde. Jos werd als oudste al vanaf zijn 11de betrokken bij het werk op de boerderij – zo konden ze een knecht uitsparen - Jos: “Onze vader was ook altijd heel precies: ieder slootje moest geruimd en ieder onkruidje gewied worden. Ik herinner me nog een donderdagnamiddag; we hadden dan vrij van school en we hadden al veel gehoord over de film “Pinochio” die in Hoogstraten zou gespeeld worden. Op onze vraag of we daar niet naartoe mochten gaan, antwoordde vader: “Ik heb deze voormiddag op den akker veel mest gebracht; dat ligt daar nu in hoopjes en dat zijn de pinochio’s die ge daar kunt breken.” Ik heb dat nooit vergeten. Anderzijds wilde de vader wel dat Jos een stiel zou leren; op zijn 12de ging hij naar de vakschool om voor schrijnwerker te leren. Van daar ging Jos bij “Doms” in Hoogstraten werken waar hij zich bezig hield met o.a. het maken van lambriseringen en ander houtwerk. Na 7 jaar ging Jos naar het “Kempisch Meubelhuis” waar hij werkte onder leiding van Charel Versmissen en daar is hij gebleven tot aan zijn pensionering.

Bal in de woonkamer Amélie werd geboren als middelste in een rij van 9 kinderen. Haar ouders Frans Van Dijck en Emma Geens woonden met hun kinderen op een grote boerderij aan “de Pint”, in het verlengde van de Moerstraat. Bij elkaar op bezoek gaan – het gekende “buurten” was zowel bij Jos thuis als bij Amélie, heel belangrijk. Niet enkel de jeugd, ook de ouderen, gingen met hun kinderen bij bevriende echtparen op bezoek en later weer met z’n allen op tegenbezoek. Jos herinnert zich dat buurten vooral als een welkome afwisseling bij het werk thuis: “Kwam er iemand langs, dan liet onze vader alles vallen, gedaan met werken – zelfs onder het bidden van het rozenhoedje ’s avonds – en wij kinderen, vonden dat heel plezant.”

De familiefoto met onderaan: kleinkind Toon; zittend: kleinkind Nathan, Jos en Amélie en kleinkind Fons. Rechtop: kleinkinderen Maartje en Michel en de kinderen Frans, Machteld, Jef en Vera. (foto Penfo Beerse) Maar vooral in hun jeugd was het buurten van belang; zo konden ze omgaan met hun vrienden en vriendinnen. En dan was het grote huis waar Amélie woonde, een heel goeie plek. Want de familie Van Dijck had zich een “pickup” of platendraaier aangeschaft en de jeugd van den Aard en de Moerstraat mocht daar ’s zondags komen dansen. “Zo hou ik ze thuis”, zei vader Frans en hij danste zelf mee, op klompen nog wel.

“Als ge trouwt, krijgt ge geen kijves meer” Toch was het niet in de woonkamer bij Van Dijck dat Jos en Amélie verkering kregen, wel op “Statie-kermis”. Daar begon de eerste kennismaking en daar deed Jos Amélie voor de eerste keer naar

huis want ze moest voor het donker thuis zijn. Ze was dan ook nog maar 16 jaar maar wel verliefd en Jos werd zo een regelmatige bezoeker van de dansnamiddagen op De Pint. Zo groeide de liefde en ze trouwden in 1960. Jos en Amélie hebben op verschillende plaatsen gewoond maar ze begonnen al spoedig te bouwen aan een eigen huis, naast de ouderlijke boerderij op de Pint. Omdat er al zoveel kinderen getrouwd waren (op één jaar drie) en het werk op de grote boerderij toch ook moest gedaan worden, werd er wel eens beroep gedaan op Amélie om te helpen. En op getrouwde kinderen mag niet gekijfd of gegrold worden, dat wist de moeder ook en ze vroeg Amélie om met de zware tractor te rijden bij het oogstwerk. Zo gebeurde, maar het had veel geregend en Amélie reed vast op de

26 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 26

18-11-2010 12:52:56


n -

e e

n j d e

m

r

akker.”Vroeger zou ons vader nogal “van zijn tak gemaakt hebben” tegen mij maar nu bleef het bij ene half binnensmondse vloek; ons moeder wist het wel.”

Een zorgenkindje Amélie en Jos kregen drie kinderen: Frans, Martine en Vera. Eén van hen, Martine, had een nogal zware handicap. “Dan word je leven helemaal overhoop gehaald” zegt moeder Amélie en “Ik zou daar een boek over kunnen schrijven”. Dat heeft ze niet gedaan maar het is zeker gedurende vele jaren een grote zorg geweest. 15 jaar geleden is Martine overleden. De kinderen Frans en Vera zorgden voor 5 kleinkinderen.

Kroegen vol muziek 2de editie HOOGSTRATEN - Zeven Hoogstraatse cafés met elk hun eigen band, een avond vol ambiance en muziek voor alle leeftijden. Dat is de bedoeling van Kroegen Vol Muziek, een initiatief van Marc van den Broek (Café Papillon) en Jan Hadermann (Café Bizar). Op zaterdag 11 december is het zover, dan heeft de 2de editie van dit evenement plaaats. In de deelnemende zaken zal een band optreden, de toegang is volledig gratis. Er is eveneens een pendeltaxi voorzien met zeven opstapplaatsen om de muziekliefhebbers GRATIS naar de verschillende cafés te brengen.

15.000 kilometer gewandeld In zijn jeugd was Jos een goeie voetballer en hij heeft een tijd in de 1ste ploeg van HVV gespeeld. Dat doet hij nu natuurlijk al lang niet meer maar hij blijft verknocht aan de club en steekt daar dikwijls een handje toe, als vrijwilliger dan. “Daar verslijt hij heel veel tijd” zo zegt Amélie dat. Als gepensioneerden houden ze natuurlijk van fietsen maar bij Jos is dat dan ook een echte sportieve prestatie. Bij alle “Janssens” trouwens die er elke week met hun 10en op uit trekken met de fiets. Of vele kilometers wandelen, ook daar draait Jos zijn hand niet voor om. Volgens eigen zeggen zou hij, sinds zijn pensionering, zo’n 15.000 kilometer gewandeld hebben. Nu hij wat ouder wordt, wandelt hij meer in het dorp, vooral om een praatje te slaan met de vele mensen die hij kent en die hem nog kennen van toen hij chauffeur was bij het Kempisch Meubelhuis en toen de nieuwe meubels bij de mensen thuis bracht.

Dus zaterdag 11 december iedereen op post voor een avondje feesten in Hoogstraten. Voor meer info over dit evenement: mail naar info@cafebizar.be

Twee generaties na elkaar een viergeslacht

“Maar dat is allemaal alweer zo lang geleden” verzucht Amélie en daarmee besluiten we deze – ook voor ons – heel gezellige babbel.(Jof)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken

PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen

PVC RAMEN DEUREN alle schrijnen en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, Kömmerlingplafonds, binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Hoogeind 49plafonds, Daken, ramen, deuren, 2321 Hoogstraten-Meer binnendeuren.

Tel. 03/315 75 66

189

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

DHM_december_308.indd 27

HOOGSTRATEN – Tom Gautier, de trotse papa van Mena, laat ons weten dat er in de familie voor de tweede generatie op rij een viergeslacht is. Voor zijn vrouw Agnetha is dit uiteraard een speciale gelegenheid, maar het is ook een droom van de grootmoeder en overgrootmoeder van Mena. Op de foto zien we v.l.n.r. grootmoeder José Bresseleers, overgrootmoeder Maria Van Der Heyden met de kleine Mena Gautier en Agnetha Van Leuven, de fiere moeder. (fh) DECEMBER 2010 - 27

18-11-2010 12:52:57


hoogstraten

Thomas L’Etienne International Jazzband in St.-Cecilia HOOGSTRATEN - Maandag 13 december wordt weer een avondje genieten, zeker weten. Een muziekavond met een band onder leiding van Thomas L’Etienne staat garant voor uitstekende gevarieerde muziek afgewisseld met zeer humoristische aankondigingen. Er zullen bekende New Orleans standaards ten gehore worden gebracht, maar er zullen tevens uitstapjes worden gemaakt naar andere idiomen zoals Stride en Swing. Bijzonder is dat Thomas met deze band ook een groot repertoire heeft in Braziliaanse Choro’s en Caribische stukken uit Martinique. Deze muziekstijl is ritmisch zeer aanstekelijk, maar daarnaast ook een grote uitdaging voor de musici omdat dit veelal een zeer grote virtuositeit vereist. De band rondom Thomas bestaat daarom ook uit gerenommeerde muzikanten die allen hun sporen op vele vlakken hebben verdiend: 4 ervan kan ik je reeds opnoemen, over de identiteit van een mogelijke vijfde kunnen we alleen maar gissen. THOMAS L’ ETIENNE werd geboren in Hamburg - Duitsland op 8 maart 1956. Zijn familie is van Russische, Franse en Duitse afkomst. Al op jonge leeftijd ontwikkelde hij een hartstochtelijke liefde voor muziek. Hij begon met gitaar, en trouw aan zijn familiale achtergrond, met balalaika. Maar klarinet en saxofoon werden werd zijn favoriete instrumenten. Vanaf het allereerste begin was Thomas gefascineerd door de muziek en de klanken van de traditionele New Orleans jazz. George Lewis en Kid Ory lagen aan de basis. In 1979 maakte hij zijn eerste, van zijn vele reizen naar New Orleans. Zo speelde Eddy Sabbe samen met hem in Preservation Hall in 1980. Thomas kreeg de gelegenheid met enkele van de levende legendes van de New Orleans muziek te spelen waaronder Kid Thomas, Emanuel Sayles, Chester Zardis en de grote hedendaagse pianist James Booker enz. In 1982 besloot Thomas om zijn proefschrift in de Duitse literatuur af te breken om als professioneel muzikant bij de band van New Orleans zangeres Lillian Boutté aan te sluiten. Hij werd de leaderarrangeur en echtgenoot. Thomas is uitgegroeid tot een echte vertegenwoordiger van hedendaagse New Orleans muziek en wordt gerespecteerd door de muzikanten in New Orleans. Zijn klarinetstijl toont onmiskenbare sporen van de grote Creoolse meesters, zoals Barney Bigard, Albert Nicholas en Jimmie Noone. Zijn saxofoonspel is beïnvloed door Ben Webster, Charlie Parker, Gene Ammons en “Lockjaw” Davies, maar ook door de New Orleans tenoren Lee Allen en David Lastie. HARRY KANTERS is van origine een multiinstrumentalist, maar is zich bewust gaan specialiseren in de diverse Jazzpianostijlen. Zijn repertoire reikt van Ragtime en Harlem-Stride tot Swing en de vroege BeBop. Hierdoor is hij een veel gevraagde solist bij New Orleans, Swing en Mainstream bands. Als arrangeur heeft hij ook naam gemaakt. Hoewel Harry tegenwoordig zeer actief is als freelancer, heeft hij in het verleden deel uit gemaakt van succesvolle Jazzbands, zoals “The Jojo Swingband “ van Joep Peeters ( 19 jaar ) “Swingcats “ van Frank Roberscheu-

ten en “Three-O’ Joop Hendrickxs”. Ook was hij leider van de “Reeds Rhythm” en zingt en speelt hij geregeld met zijn broer Peter in hun trio “ De KaKa’s”. Harry heeft met vele Jazzgrootheden gespeeld waaronder Benny Waters, Doc Cheatham, Slim Gaillard, tom Baker, Dan Barrett, trompettist Irakli, Scott Hamilton, George Probert, Bob Wilber, Anita Sapila enz. Niet te verwonderen dat hij vaak uitgenodigd wordt voor vele internationale Jazzfestivals. KAREL ALGOED is een zeer betrouwbare muzikale rots in de branding. Speelt contrabas in vele Belgische orkesten, maar is ook vast lid van internationale bands als de “Creole Clarinets” en het “Echoes Of Swing Orchestra”. Karel schuimt daarmee de festivals in vele Europese landen af. Maar je kunt Karel eigenlijk met iedere Jazz-muzikant op het podium vinden want hij is een van de meest gevraagde bassisten uit Belgie. Hij speelde ook bij de Cotton. City Jazzband. (’78-’82) Slagwerker FREDERIK VAN DEN BERGHE is opgegroeid met veel New Orleans Jazz in huis. Deze basis heeft hij vermengd met een gedegen opleiding aan het conservatorium met als resultaat een geweldige drummer die zich helemaal ten dienste stelt van de band waarin hij speelt. En

Thomas L’Etienne dit kan dus een Jazzorkest zijn zoals vanavond en avonden met Rudi Balliu of Koen de Cauter, maar ook popbands zoals Milow of Lady Linn waarmee hij in de top van Belgie/Nederland speelt. (ES/red) HET ZAL DUS EEN AVONDJE GENIETEN WORDEN !

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

28 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 28

18-11-2010 12:52:58


n d

hoogstraten

Vierde jaarboek van Erfgoed Hoogstraten Eerste wetenschappelijk onderzoek naar de collaboratie in Hoogstraten gepubliceerd! Vzw Erfgoed Hoogstraten heeft haar vierde jaarboek gepubliceerd. Het eerste spraakmakende artikel is van Ingrid De Leus rond een nog steeds gevoelig thema: de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is de eerste keer dat er een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gebeurde naar de collaboratie in Hoogstraten. U krijgt een overzicht van de bestuurlijke en politieke evolutie tijdens de oorlogsjaren. Ook de razzia’s, die een grote indruk op de bevolking nalieten, komen aan bod. In het tweede artikel geeft Wouter Rombauts een overzicht van de verkeerssituatie en verkeersinfrastructuur van Hoogstraten van 1550 tot 1885. Voor een handelsstadje als Hoogstraten was de verkeersontsluiting in het verleden steeds een belangrijk thema. Het artikel eindigt met de oprichting van de tramlijn in 1885. Leslie Brosens publiceert een studie rond de dagboeken van Johannes Petrus Eeltiens (1791-1860). In 2009 verwierf het Stedelijk Museum Hoogstraten een twintigtal kleine schriftjes. Het zijn unieke ego-documenten die een inzicht geven in het leven van een welstellend man in het begin van de 19de eeuw. Johannes Petrus Eeltiens was de zoon van een Hoogstraatse en een Bredanaar. Hij stierf te Meerle en werd er begraven. Tot op vandaag staat zijn grafzerk nog tegen de Sint-Salvatorkerk van Meerle. In het laatste artikel wordt een overzicht van het poorterschap in de Vrijheid Hoogstraten van de late middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw gegeven. Het poorterschap was belangrijk voor Hoogstraten en onderscheidde haar van de omliggende dorpen. Enkel steden en vrijheden konden het poorterschap instellen. Vragen zoals wie en hoe men het poorterschap verkreeg, worden beantwoord.Het boek wordt in Hoogstraten voor 20 euro aangeboden in het Stedelijk Museum Hoogstraten, de dienst voor toerisme en de Standaard Boekhandel.(pvd/red)

Noten: Wat moet ik ermee ? Notenolie, hoe moet dat dan?

N

Bewaar je noten in een aardappelzak of iets dergelijks. Hang deze op een luchtige, maar droge plaats, bijvoorbeeld onder een afdak, in een tuinschuurtje of de garage. Zorg er in ieder geval voor dat je de noten regelmatig opschud worden en dat er voldoende lucht door kan waaien. Zo kan je de noten het best droog krijgen en bewaren ze veel langer.

HOOGSTRATEN - Ze zijn weer gevallen en waarschijnlijk heb je ze geraapt… de walnoten. Misschien heb je er zoveel, dat je ze niet allemaal verorberd krijgt tegen dat ze slecht zijn. Dan is hier de oplossing: Laat er notenolie van maken!

Als de noten dan goed droog zijn (ergens eind december - begin januari) dan kan je starten met de noten te kraken en te pellen. De houten bast en het kruisje moeten eraf. Het vliesje mag je laten zitten, je zal zo al werk genoeg hebben… Ook de gepelde noten bewaar je luchtig en schud je af en toe op. Voorkom zeker schimmelvorming !!! Eind februari, namelijk op zondag 27 februari 2011 tussen 14 en 16 uur (desnoods ook nog op dinsdag 1 maart tussen 19.30 en 21.30 uur) mag je de noten naar de Laermolen brengen. Daar worden de noten gewogen en in bulk bewaard. Twee weken later worden de noten tot olie geperst.

Enkele weken later mag je de olie komen halen. Door het grote succes van de laatste jaren en met deze aankondiging in de Hoogstraatse Maand verwacht men een grote hoeveelheid noten, daarom is de ophaaldag pas voorzien op zondag 10 april tussen 14h en 16 uur of op dinsdagavond 12 april tussen 19.30 en 21.30 uur. De molenaars zorgen voor de nodige flessen, alleen moet je één flesje voorzien voor de restfractie. Waar mag je op rekenen… ongeveer een halve liter uit 1 kilo gedroogde en gepelde noten. Het kost u 2 euro per liter olie die men perst. Je krijgt natuurlijk olie naargelang het gemiddeld geproduceerde liters uit de hele voorraad noten die binnen gebracht wordt. Men kan moeilijk elke noot apart gaan persen… De olie is ongeveer een jaar bewaarbaar op een donkere, koele plaats. Denk erom dit is een ambachtelijk product. Houdbaarheidsdatums zijn dan relatief… Voor meer info, kijkt u op de website www.laermolen. be. (DVP/red)

DECEMBER 2010 - 29

DHM_december_308.indd 29

18-11-2010 12:52:58


hoogstraten

Kerstconcert van het Piuskoor “Al mit den enghelen willen wi singhen ende laten ons herten in vrouden springhen…” HOOGSTRATEN Op zaterdag 18 december 2010 te 20 uur in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten. Om u alvast in optimale kerstsfeer te brengen, zingt het koor onder leiding van dirigent Tine Rabijns oude en moderne, gekende en minder gekende kerstliederen. Vanaf het Rorate Coeli en Het slapend Jezuskindeke uit de dertiende eeuw, via middeleeuwse polyfone liederen, tot werk van hedendaagse componisten, zoals Christmas Lullaby van John Rutter en Follow that Star van Peter Gritton. Voor de begeleiding zorgen Erwin Van Bogaert, orgel, Aurélie Guerreiro Vegas, harp, en Vera Van Eyndhoven, dwarsfluit. Info: toegangskaarten kosten 12 euro of 10 euro in voorverkoop. Ze zijn te bekomen bij de Dienst voor Toerisme, tel 03 340 19 56 of bij de koorleden. (fh)

STATIE ‘KWIST’T HOOGSTRATEN - Op vrijdag 14 januari 2011 organiseert quizploeg “ Statie ‘k wist ‘t” weeral haar zeventiende quizavond. Quizploegen, die uit maximaal zes leden bestaan, kunnen inschrijven voor deze quiz, die doorgaat in zaal PAX. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg en de eerste vraag zal gesteld worden zo omstreeks 20.00 uur. Met de opbrengst van de quiz wordt jaarlijks een Goed Doel gesteund. In 2010 werd een deel van de opbrengst overgemaakt aan het sociaal – educatief project Les femmes Toubabs, een organisatie die vrouwen in Senegal wil helpen bij de ontwikkeling van de lokale bevolking om er op die manier de levensomstandigheden te verbeteren. Inschrijven voor deze quiz kan bij Fons Jacobs, Witherenweg 19b te 2322 Minderhout 0478/57.47.46 fonsjacobs@telenet.be of bij Swa Keysers, Leemstraat 31 te 2320 Hoogstraten 03/314.86.98 fkeysers@pandora.be

Samen 1.400 jaar oud en in topvorm

HOOGSTRATEN – De jongens en meisjes geboren in 1960 vormen blijkbaar een hechte groep. Ze kwamen al samen toen ze 30 en 40 jaar oud werden en dus kwamen ze terug samen nu ze 50 jaar oud zijn en, als het even mee zit, zowat in de helft zijn. In het zaaltje van Den Engel maakten we deze foto met op de achterste rij v.l.n.r.: Annemie Kerstens, Lief Van Bergen, Lin Aerts, Nill Van Loon, Tessy Laurijssen, Martine Oomen, Suzanne Viskens en Diane Verstraeten Op de middelste rij v.l.n.r.: Luc Brosens, Ria Fockaert, Marleen Coertjens, Martine Aerts, Tin Lanslots, Rit Oostvogels, Willy Martens, Annita Braspenning, Marc Wouters, Ingrid Janssens, Jef Van Cleuvenbergen, Rit Van Gils, Jef Van Beylen en Gust Lauryssen. En zittend: Lydia Jansen, Ingrid Govaerts, Wim Hendrickx, Dirk Jansen, Luc Strijbos, Marc Aerts en Rik Joosen 30 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 30

18-11-2010 12:53:00

H 1 F h t w d S L B J V R G


n

:

hoogstraten

Sint-Catharina huldigt zijn verdienstelijke leden HOOGSTRATEN – Nu de fanfare 130 jaar bestaat, huldigde de Kon. Fanfare Sint-Catharina een aantal van haar verdienstelijke leden tijdens hun teerfeest op 13 november. Uiteraard werd dit digitaal vastgelegd. Op de foto zittend v.l.n.r. Jef Mertens, Stan Bruyndonckx, Jozef Mertens, Leo Mertens, Karel Oprins en Staf Brosens. Staande v.l.n.r. Jimmy Janssen, Tinne Aerts, Sophie Vandamme, Marc Rombouts, Peter Roovers, Gert Vervoort, Sim Van Gool en Anka Kranen. (fh)

Zestigjarigen halen herinneringen op

HOOGSTRATEN – De 60-jarigen van Hoogstraten spraken af in Le Cirq om herinneringen op te halen en bij te praten. Bij leven en welzijn doen zij dit binnen vijf jaar beslist over. Op de foto herkennen we: bovenaan (vierde rij) v.l.n.r.: Willy Luyckx, Ludo Verheyen, Herman Govaerts, Marc Van Merode, Rina Sterkens, Linda Van Dijck, José Janssens en Jos Vissers. Daaronder (derde rij) v.l.n.r. Jos Visssers, Rita Wouters, Ludo Luckx, Imelda Bolckmans en Jan Van Dijck. Tweede rij v.l.n.r.: Jos Van Loon, Roger Van Aperen, Willy Spanenburg, Eddy Goris, Karel Verheyen, Ludo Speltinckx, Jos Snijders en René Lambrachts. Onderaan v.l.n.r.: René Adams, Monique Van Aken, Maria Brosens, Chris Lenaerts, Rita Dries, Maria Huysegems, Frieda Leemans en Liliane Willemsen. DECEMBER 2010 - 31

DHM_december_308.indd 31

18-11-2010 12:53:00


hoogstraten

CINE HOROZON Birma VJ Regie:Anders Østergaard Birma 2008 84› Birmees, Engels gesproken Nederlands ondertiteld Beelden vanuit de militaire dictatuur Birma (Myanmar) zijn zeldzaam. Een groep van dertig anonieme Birmese videoreporters probeert daar, met gevaar voor eigen leven, verandering in te brengen door in het geheim opnames te maken van de misstanden in hun land. Dankzij de beelden van deze jonge verslaggevers wordt de opstand tegen de militaire dictatuur in september 2007 wereldnieuws. Het maakt ze tot staatsvijand nummer één. Het is aan deze jonge, moedige filmers te danken dat de wereld te zien krijgt hoe de vreedzame opstand van boeddhistische monniken tegen de militaire dictatuur bloedig werd neergeslagen. Het vaak confronterende beeldmateriaal werd naar Noorwegen gesmokkeld en ging vervolgens dankzij de organisatie Democratic Voice of Burma de hele wereld rond. De verslaggevers zetten hun leven op het spel om te laten zien hoe het er werkelijk aan toegaat in één van de meest afgesloten landen ter wereld. Birma VJ op donderdag 9 december om 19.30 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. In samenwerking met Amnesty International. Inleiding over Birma en het recht op vrije meningsuiting naar aanleiding van de mensenrechtendag. (fh)

Daar blijft de sterre staan HOOGSTRATEN - En waar de sterre bleef stille staan vertelt het ongewone verhaal van de drie armoedzaaiers Suskewiet, Pitje Vogel en Schrobberbeeck. Ze hebben genoeg van hun armoede en honger en besluiten met Kerstmis Driekoningen te gaan zingen. En met succes want ze zingen zich rijk. Wanneer ze echter op de terugweg naar het café in het bos verdwalen, zijn ze onverwacht getuige van de geboorte van Kindeke Jezus. Ondersteboven van deze wonderlijke gebeurtenis schenken ze al hun zuurverdiende giften weg. 's Ochtends twijfelen ze echter aan hun gevoel van vervulling. En wanneer ze volgende Kerst besluiten opnieuw

te zingen ontstaat er ruzie over hun intenties. De wegen van ons drietal scheiden . De hoofdrollen in dit uniek Vlaamse kerstverhaal worden vertolkt door enkele bijzondere acteurs met name Jelle Palmaerts (Suskewiet), Paul Mertens (Pitje Vogel) en Peter Janssens (Schrobberbeeck), die voornamelijk met Theater Stap op de planken staan. Regie en Scenario Gust Van den Berghe. Gebaseerd op werk van Felix Timmermans. Waar de sterre bleef stille staan, filmvoorstelling op woensdag 22 december om 20 uur in de Rabboenizaal. Organisatie en info: ASO Spijker 03 314 55 36 (fh)

Europa dichterbij brengen

5x2 Vrijkaarten voor

Het was een schot in de roos, die te winnen vrijkaarten voor de musical Gelmel. Uit de 100-tal inzendingen die we ontvingen, trok een uiterst onschuldige hand vijf winnaars, die ieder twee vrijkaarten kregen toebedeeld voor de voorstelling van zaterdag 27 of zondag 28 november. Het merendeel ervan wist ons zonder probleem te melden dat Katlijn Bilcke de jongste deelneemster aan de musical is, en dat 407 het juiste aantal kostuums is dat voor deze productie in elkaar werd gezet. De gelukkigen zijn: May Kimpe (Wortel), Greet Joosen (Hoogstraten), Hilde Van Bladel (Meer), Jan Oostvogels (Hoogstraten) en Paula Tuytelaars (Hoogstraten). Zij mogen zich opmaken voor een uniek avondje uit!

HOOGSTRATEN - In het kader van “Back to School” bracht Liesbet De Letter, die werkt voor de Europese Commissie, een bezoek aan haar vroegere middelbare school. Op die manier probeert ze Europa dichter en meer vertrouwd te maken bij de leerlingen van het Instituut Spijker. Liesbet studeerde in Hoogstraten Latijn-Grieks en vervolgens Romaanse filologie aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Sinds zeven jaar werkt ze voor de Europese Commissie, meer bepaald voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. En sinds kort mag ze zich, na het afleggen van zware proeven, Europees ambtenaar noemen. In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de EU werd een “Back to School” georganiseerd voor de Europese ambtenaren. “In Bel-

gië schreven 250 personeelsleden zich hiervoor in. Zij bezoeken allemaal hun “oude” school en proberen op die manier Europa een gezicht te geven en vooral het besef bij te brengen dat Europa echt geen ver-van-ons-bed-show is. Getuige daarvan het groot aantal projecten in de Kempen die genieten van steun van het Europees fonds. En het ging lang niet altijd over Europa. De leerlingen toonden vooral ook interesse in de persoon van Liesbet De Letter. “Ik heb honderduit verteld over mijn Spaanse man, die ik mocht ontmoeten via mijn werk bij de Europese Unie. Ik vertelde over onze kinderen die naar de Europese school gaan en over het leven in de hoofdstad. Mijn moeder woont in Vosselaar, mijn schoonouders in Sevilla. Dat gegeven op zich levert al gespreksstof en vragen op. Maar het is evenzeer een opstapje naar het werk en het belang van de Europese Unie.” (ao/fh)

32 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 32

18-11-2010 12:53:00


wortel

Afscheid van Frans Meyvis

.

r

-

r O

e n

-

e

e

Op donderdag 28 oktober nam Wortel afscheid van Frans Meyvis nadat hij op 21 oktober op 88-jarige leeftijd overleden was. Frans Meyvis werd op 29 juni 1922 in Wortel geboren als oudste van een gezin met zeven kinderen. Tot zijn 14de ging hij in Wortel naar de gemeenteschool, om daarna met zijn vader de baan op te gaan om stoffen te verkopen. Later zou hij drie jaar lang, drie dagen per week, orgellessen volgen aan de Lemmensschool in Mechelen, waar hij onder andere les kreeg van Staf Nees en Flor Peeters. Na drie jaar behaalde hij het getuigschrift van koster-organist. Op aanraden van de directeur van Merksplas-kolonie deed Frans mee aan een examen en werd hij in Wortel-kolonie benoemd als bewaker-koster-organist. In die functie heeft hij iets meer dan 42 jaar gewerkt, tot hij in 1986 vervroegd

met pensioen ging om thuis te zijn bij zijn vrouw, Josefa Verhoeven, die sukkelde met haar gezondheid. Ongeveer rond die tijd was Toon Wuyts, de organist van de parochiekerk, gestorven en nam Frans die taak over. Orgelspel was zijn leven en bij het ouder worden deed hij thuis oefeningen om voldoende soepele vingers te behouden. Want orgelspelen was het laatste dat hij wou missen. Zo zullen veel mensen Frans Meyvis herinneren. Op zondagmorgen op weg naar de kerk, mooi opgekleed, kaarsrecht, zijn handtas met de muziekpartituren onder de arm richting kerk en sacristie. Eerst nog even rechtdoor naar het graf van zijn overleden vrouw, om haar in gedachten mee te nemen tijdens zijn orgelspel in de kerk. (fh)

Viermaal Mattheussen op een rij

KERSTEVOCATIE WORTEL – Voor de achtste maal organiseert het parochieteam te Wortel een bezinnend concert. Thema: “Ik zal er zijn voor u” Er worden liederen gezongen door - het kinder- en jongerenkoor - het zangkoor en ook de Brassband draagt haar steentje bij. Enkele jongeren zullen er musiceren en met mooie beelden brengt men meer sfeer. Het team zou het erg op prijs stellen mochten ze u kunnen verwelkomen op zaterdag 18 december om 19.30 uur in de goed verwarmde kerk.

“Ik zal er zijn voor U” WORTEL – De familie Mattheussen is bijzonder blij met de geboorte van Flor. De jongste telg werd geboren op 26 juli 2010 en zorgt voor een mannelijk viergeslacht, dus vier Mattheussens na elkaar. Op de foto herkennen we de 87 jarige overgrootvader Jan Mattheussen, de 51-jarige Charel Mattheussen, de fiere 27-jarige vader Jef Mattheussen en de kleine Flor zelf. (fh)

• Zaterdag 18 december 2010 • In de kerk van Wortel • Van 19.30 tot circa 21 uur • Met muziek en sfeerbeelden

Voor rikkers en jokkers WORTEL - Op vrijdag 17 december kan je een kaartje komen leggen in de parochiezaal Trefpunt Wortel. Je kan inschrijven vanaf 19 uur, het eerste spel start om 19.30 uur stipt. Deelnemen kost 3 euro. Rikkers en jokkers spelen elk 4 ronden. Er worden rondeprijzen voorzien en op het einde van de avond heeft iedereen prijs. De beste kaarters kunnen het thuisfront verrassen met een prachtige kerstkalkoen. Verder zijn er tientallen mestkippen, zakken appelen en peren en andere gezonde, lekkere spullen te winnen. Deze kaartavond maakt deel uit van het kaartcir-

cuit Noorderkempen met deelnemende verenigingen uit Hoogstraten, Wortel en Rijkevorsel. Op het einde van het kaartseizoen tellen de 8 beste resultaten mee van de 12 avonden. De prijzenpot bedraagt maar liefst 500 euro. Voor veel tientallen mensen is het genieten van een avondje kaarten: een gezellige babbel, een glaasje drinken of een bord verse soep en ondertussen genieten van een spelletje rikken of jokken. Een eenvoudig recept dat het al jaren doet. Wij hopen dat ook dit jaar weer veel mensen zich aangesproken voelen. (RS/red).

UW ABONNEMENT Betaal 23 euro op rekening 733-3243117-49 DECEMBER 2010 - 33

DHM_december_308.indd 33

18-11-2010 12:53:01


wortel

Over ‘Oud-soldaten’ en ‘Oud-strijders’ WORTEL – Op 11 november werd ook in Wortel het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht in de hoop dat zo’n gruwel zich nooit meer zal herhalen. Wapenstilstand 2010 was voor de Oud-soldaten van Wortel extra feestelijk. De vereniging viert haar 100-jarig bestaan, een viering die nog meer glans kreeg door de wijding van hun nieuwe vlag. De viering begon al op vrijdag 5 november met een receptie voor de eigen leden in hun lokaal café De Nieuwen Buiten, waar ook een aantal foto’s, onderscheidingen en ander archiefmateriaal getoond werd. Een dag later, op zaterdag, werd de vereniging officieel ontvangen in het stadhuis. En, tussen de vieringen door, was er nog een overleg rond de uitgave van een boek over alle gesneuvelden van Groot Hoogstraten.

Willen is kunnen Op 20 maart 1910, ruim vier jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, wordt de maatschappij De Oud-soldaten van Wortel” opgericht onder de leuze ”Alles is kunnen”. Frederic Stevens is voorzitter, Adriaan Horsten ondervoorzitter, Alfons Vanhaute secretaris, Henri Horsten schatbewaarder, Victor Donckers boetemeester

Voorzitters 20 maart 1910 Frederic Stevens 24 december 1912 Adriaan Horsten 6 december 1920 Fons Vanhaute 9 december 1930 Henri Verhoeven 22 maart 1961 Fons Sijsmans 11 november 1979 Albert Braspenning 11 november 1986 Marcel Van Ammel

en Charles Donckers en Cornelis Van Loon zijn commissaris. Naast verbroederen en het organiseren van feesten heeft de vereniging ook als doel “Malkander bij te staan in het verkrijgen van steungelden of eretekens van de staat voor de leden die zich in de nodige conditie zoude bevinden”. En er is vaak reden tot feesten. Zeker op 17 september 1911, wanneer de Oud-soldaten een vlag krijgen geschonken door koning Albert.

Oud-strijders Op deze groepsfoto staan de ‘Vossen’ nog op de foto. Later zouden een aantal van hen geen deel meer uitmaken van de “Oud-Soldaten” van Wortel. Links van het monument, zittend v.l.n.r. Jan Vermeiren, E.H. Jaak Verheyen en Vic Donkers. Op de tweede rij: Jan Wouters, Louis Christiaensen, Jan Verstraelen, Jan Strijbos, Gust Mertens en Frans Goetschalckx. Op de derde rij: Petrus Vermeiren, Alfons Snels, Jozef Christiaensen, Jan Horsten, Maurice De Koninck en gans bovenaan Vic Lambrechts. Rechts van het monument, zittend v.l.n.r. Frans Hillen, pater De Clerck en Meester Snels. Op de tweede rij: Vindevogel, onbekend, onbekend, Louis Michielsen, Leon Dupuis, Jef Kimpe, Aimé Nicolas en Jan Verbreuken. Op de derde rij Louis Verbreuken, Henri Noeyens en een onbekende net zoals de man gans bovenaan.

Tussen juni 1914 en januari 1919, tijdens de Eerste Wereldoorlog, ligt de werking van de vereniging stil. In september 1919 deelt Joseph Snels mee dat het V.O.S.(1) in Wortel een vereniging voor ‘Oud-strijders’, jongens die aan het front waren, wil oprichten. In 1920 was het zo ver. Naast de Oud-soldaten was er in Wortel ook een vereniging van Oudstrijders. De twee verenigingen werkten goed samen. Zo goed zelfs dat het de Oud-soldaten waren die in het dorp geld ophaalden zodat de

34 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 34

18-11-2010 12:53:01


n

r f

100 jaar oud-soldaten Oud-strijders op 21 maart 1920 een vlag konden kopen.

strijdlied hun liefde voor het Vaderland niet onder stoelen of banken:

Maar blijkbaar was er, volgens bepaalde leden, iets mis met die vlag en met het monument. In het dorp werd er geroddeld dat de vlag geen Vlaams zinnebeeld was en bovendien niet gewijd zou zijn. De vlag moest aangepast worden. De ‘Vossen’ zagen de Vlaamse leeuw liever iets groter en hun leuze “Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus”, vonden ze helemaal niet terug.

Waar de Mark in malsche beemden Lustig kronkelt rein en frisch, Dulden wij geen vreemden Daar de Mark de onze is.

Maar, twee verenigingen met bijna dezelfde doelstellingen was van het goede teveel voor het kleine Wortel. Uiteindelijk, op 2 november 1953, smelten de twee verenigingen samen op vraag van de Oud-strijders, die nog maar tien leden hebben. Op vraag van de Oud-strijders worden twee van hun leden in het bestuur opgenomen.

Refrein

Een nieuwe vlag

Belgen willen wij immer blijven, Belgen van den Vlaamschen stam, Kloek staan onze sterke lijven, Onbevreesd voor zwaard en vlam.

Naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan wou de vereniging een nieuwe vlag laten maken. De vereniging heeft wel twee oude vlaggen, maar die werden de laatste tien jaar niet meer ontplooid omdat ze in zeer slechte staat zijn. Er was dus nood aan die vlag, die men kon realiseren met de steun van de KWB-Landloperjogging en voor het eerst op 11 november meegedragen werd bij de hulde aan het oorlogsmonument. (fh)

Op 29 september 1920 riep de voorzitter van de Oud-strijders een bijzondere algemene vergadering bijeen. Het probleem van de vlag zorgde voor onenigheid binnen de vereniging van Oudsoldaten. In die mate zelfs dat de vereniging op 31 oktober 1920 ontbonden werd. Iets meer dan een maand later, op 6 december, werd de vereniging al opnieuw opgericht en werd er een nieuw bestuur gekozen met Fons Vanhaute als voorzitter. Ere-voorzitter majoor Meulepas van Lier maakte van de gelegenheid gebruik om aan de kernspreuk “Willen is Kunnen”, het statement “Alles voor België” toe te voegen. Dit waarschijnlijk onder invloed van de NSB (2). Meer historisch onderzoek kan de situatie rond de onenigheid allicht uitklaren. Hoe dan ook, de Oud-soldaten staken in hun

Eén vereniging Eenmaal het probleem van de vlag van de baan leefde de vereniging verder van het ene feest naar de andere herdenking met het teerfeest en 11 en 21 november als hoogdagen. In 1939 werd er omwille van oorlogsdreiging geen teerfeest gehouden en tussen 17 maart 1940 en 1 april 1945 waren er geen vergaderingen of activiteiten omwille van de Tweede Wereldoorlog. Na zes lange jaren werd er op 10 december 1945 opnieuw geteerd. Soms moest men de tering naar de nering zetten. Zo werd bij het teerfeest in 1947 de stoofcarbonnade vervangen door varkensvlees omdat het rundvlees wel erg duur was.

VOS: De “Vlaamse Oud-Strijders” ontstonden aan het IJzerfront door Vlaamse soldaten die komaf wilden maken met het militarisme en de achterstelling van de Vlamingen in België. De NSB, voluit Koninklijke Vereniging Nationale Strijdersbond van België, een vaderlandslievende belangenvereniging van oud-strijders.

g

s g

n d

e

Op zaterdag 6 november werden de Oud-soldaten van Wortel ontvangen in het stadhuis. Op de foto herkennen we, zittend v.l.n.r. Liliane Geijsels, Hild Govaerts, Jan Donckers, Gemma Krols, Maria Verschueren en Anna Pelkmans Staande v.l.n.r. Wim Strijbos, Ron Vermeiren,Jos Van Bavel, Ria Opprins, schepen Tinne Rombouts, schepen Marc Haseldonckx, Marcel Van Ammel, burgemeester Arnold van Aperen, Jan Aerts, Guy Aerts, Karel Van Calster, Jos Van Ostaeyen, An Jespers, Juliette Lauryssen, Marc Remeysen, May Verschueren, Jos Simons, Karel Sysmans, Vic Aerts, Karel Van Dooren en Bert Snyers. DECEMBER 2010 - 35

DHM_december_308.indd 35

18-11-2010 12:53:01


wortel

De Landlopersjogging en hun ‘Goed doel’ WORTEL - Met de uitkering van de opbrengst als steun aan de vooraf geselecteerde verenigingen is de KWB-Landlopersjogging 2010 afgerond. De achtste editie van de jogging werd gelopen op 27 augustus en mag, met een forse toename van de deelnemende kinderen en een toename van de wedstrijdlopers, zonder blozen een groot succes genoemd worden. De uitslagen en foto’s van het sportieve evenement kan u vinden op de site http://home.base.be/vt6194345/ landlopersjogging/ Voor de editie 2010 werden er twee initiatieven als ‘Goed doel’ weerhouden. De opbrengst ging dit jaar naar De Slinger, een vereniging die zich inzet voor kinderen met een handicap, en de vereniging van oud-strijders en oud-soldaten voor de aankoop van een nieuwe vlag. Van de verenigingen die steun ontvangen wordt verwacht dat ze helpen bij de organisatie en ook die samenwerking was een succes. De oud-strijders en oud-soldaten hebben sterk bijgedragen om van de achtste editie een financieel en sportief succes te maken. Na aftrek van de kosten voor het maken van hun vlag, werd het resterende (grootste) bedrag van de opbrengst geschonken aan De Slinger.

Een goed doel voor 2011 Verenigingen die menen dat hun werking of een speciale actie in aanmerking kan komen als

Op zaterdag 6 november overhandigden de organisatoren van de Landlopersjogging in café In Holland, één van hun sponsors, een megagrote cheque aan afgevaardigden van De Slinger en de oud-strijders / oud-soldaten van Wortel. ‘Goed doel’ van de KWB-Landlopersjogging, mogen nu hun kandidatuur al stellen. Aanmelden kan per mail han_joosen@hotmail.com of

schriftelijk naar op het adres Kerkveld 7 te 2323 Wortel. De inschrijvingen moeten voor 31 januari 2011 binnen zijn. (fh)

36 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 36

18-11-2010 12:53:02

a g z I U a B e S M p e

J t d b n m J w t d k w I h n


3

meer

GOUD IN MEER Toon Rombouts en Jeanne Christiaensen Toon Rombouts en Jeanne Christiaensen vierden hun gouden bruiloft te Meer. Het avondfeest werd onvergetelijk dankzij de dia’s uit hun vroegere jeugd en “het lied van de Pyperpad”. Toon Rombouts werd in Meer geboren, op Klein Werkhoven, zoals een dorp toen in gehuchten was verdeeld. Toon is de jongste van drie kinderen. Schoolgaan was maar mogelijk tot zijn 14 jaar, daarna moest er thuis gewerkt worden. Net zoals de meeste jongelingen moest Toon naar het leger. Achttien maanden was hij thuis weg waarvan hij er vijftien van in Duitsland heeft gelegen. Hij werd ingedeeld in Aken bij het 72ste artillerie. Toon had voor zijn troeptijd al kennis gemaakt met Jeanne. De liefde tussen hen was zo sterk dat het na de troep “aan” is gebleven. In 1960 werd er gehuwd. Uiteraard moest de kost verdiend worden. Een achttal maanden werkte Toon “op de zij” in Breda. Hij slaagde voor examen als bewaker en voor douane. Hij begon als bewaker in Vorst Sint-Gillis. Via omzwervingen naar Antwerpen, Merksplas en Hoogstraten ging hij in 1996 op pensioen. In die tijd was hij een fervent jager en visser.

Pyperpad klaar was werd er verhuisd. In 1989 bleef het hart van Jeanne even in gebreke. Een hartklep bracht redding. Ook Toon is niet van het ziekenhuis gespaard gebleven. Toch zijn beiden dit alles goed doorgekomen. Ze genieten elke dag samen van de hobby’s: gaan fietsen met Okra, in de mooi verzorgde tuin wat bezig zijn en verder houd Jeanne wel van bloemschikken. Genieten doen ze ook van dochter Viviane en haar man die naast hen wonen en ook de hun kinderen Tom en Anna komen dikwijls even langs bij Toon en Jeanne. Toon en Jeanne wonen in een rustige straat waar iedereen, iedereen nog kent. Het mag voor hen op deze manier nog lang doorgaan, en zeker niet te vergeten de jaarlijkse barbecue in de straat. (TR/FS)

Jeanne is geboren in Meer op het Zwaluwhof, toen was het nog Groot Werkhoven. Nu is het de John Lijsenstraat. Jeanne had één zus en twee broers, zij is de jongste van het gezin. Even kon nog de huishoudschool in Meer gevolgd worden maar toen moest er thuis gewerkt worden. Ook Jeanne had al langer een oogje op Toon maar het was voor hen ook duidelijk; ze waren te jong om te huwen. En uitgaan was amper bij tweemaal in de winter een toneelavond en éénmaal per jaar kermis geeft weinig mogelijkheden. In 1960 werd er gehuwd. In 1964 werd er in de Gestelsebaan een eigen huis gebouwd waar ze tot in 2001 zouden wonen. Toen hun huidige woning gebouwd in de

DECEMBER 2010 - 37

DHM_december_308.indd 37

18-11-2010 12:53:03


meer

Veertig jaar ambiance – Discotheek

Het Fortuin in feest

MEER - Discotheek Het Fortuin, de eerste en één van de meest toonaangevende discotheken in de regio bestaat 40 jaar. Reden te over dus om te feesten en dat doet men drie dagen lang, van vrijdag 26 tot en met zondag 28 november. Met een programma dat verschillende generaties aanspreekt. Waar nu discotheek Het Fortuin is, stond van in het begin van de 19de eeuw een bescheiden café met dezelfde naam, uitgebaat door de familie Mertens. Door het huwelijk van Julia Mertens met Jan Noyens kwam de afspanning in het begin van vorige eeuw in handen van hun zoon Constant Noyens. Hij liet achter het café een feestzaal bouwen. Die zaal gebruikte hij als café toen hij in 1935 het oude gebouw liet slopen en de opdracht gaf om op die plaats een “Hotel – Restaurant” te

bouwen: Een prachtig, architecturaal vooruitstrevend gebouw. Het Fortuin was een begrip. Waar nu het café is, was links de gebruikszaal en rechts de eetzaal met daarachter de keuken. In het luxueuze hotel kon men overnachten, in het restaurant serveerde men heerlijke gerechten en in de feestzaal speelde een orkest ten dans. Het succesverhaal zou jaren duren tot eind de jaren ’60 toen dansorkesten te duur werden en ja, de tijden veranderen.

VRIJDAG 26 NOVEMBER

HARDBEATZZ Tommy Knocker – Brennan Haert Dark-E – Kristof – DJ Villain Bass System – Datek – Fré Mc Villain – Mc Apster ZATERDAG 27 NOVEMBER

40 YEARS PARTYTIME Resident DJ Luk – Guest DJ Kicken ZONDAG 28 NOVEMBER

DISCO MATINEE Vanaf 15 tot 24 uur DJ BEN LIEBRAND Support bij Little D – Jan Voermans

Discobar Jos Herrijgers, de vader van Herman de huidige uitbater, zag op een beurs ergens in Duitsland een discobar en was er als eerste van de provincie Antwerpen bij om zo’n draaitafel te plaatsen. Eerst in het café zelf, op de plaats waar die nu nog staat, en omdat het zo’n succes was iets later ook in de zaal, de eerste discotheek in de regio. Later volgde De Wiks in de Gelmelstraat en De’n JAMES in Rijkevorsel. Vanaf zijn 14de hielp Herman in de zaak. Eerst jassen weghangen maar iets later stond hij al achter de discobar in het café.

Café, hotel, restaurant Het Fortuin, een architecturale parel gebouwd midden de jaren ‘30

Herman is nu 46 jaar en heeft in al die jaren het uitgaan in de discotheken zien veranderen. Aanvankelijk was het zeer druk op zondag, terwijl het nu op zaterdag vollen bak is. Vroeger kwam bijna iedereen met fiets en brommerr, nu komt

Jos Herrijgers (foto rechts) plaatste als eerste in de streek een discobar en maakte van het hotel – restaurant een succesvolle discotheek. 38 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 38

18-11-2010 12:53:04


e d e s e t

t l

t l m t

.

het fortuin Je moet als uitbater zelf aanwezig zijn, gastvrij zijn en borg staan voor een goede sfeer. Dat doe je uiteraard met het hele team, een team dat ik met de grootste zorg samenstel. Onze medewerkers moeten in het concept dat ik voor ogen heb passen. Wij zetten in op een breed publiek, de muziek is voor ieder wat wils, geen specifieke stijlen. Ambiance staat bij ons centraal, we gaan voor de nieuwste trends, maar vergeten de klassiekers niet.

Herman Herrijgers nam de zaak in 1988 over van zijn ouders

DHM: En staat de vijfde generatie klaar? Herman: Ik hoop het. Mijn twee zonen Steve (21) en Kenn (19) verzorgen in het feestweekend de vrijdagavond, gericht op het jongste publiek. Zaterdag programmeren we voor ons ‘normaal’ publiek en op zondag is er een ‘disco matinee’ voor de iets ouderen. Of mijn zonen de zaak verder zetten? Ik hoop het. Ik wil zelf nog een jaar of vijf doorgaan en dan zien we wel. (fh)

meer dan de helft met een taxi. In het begin was het uitgaan van 7 uur ’s avonds tot 1 uur ’s nachts, nu van ’s avonds laat en tot diep in de nacht. “Volgens mij hebben de TV programma’s van Veronica met zendtijd op zondagavond daar veel aan gedaan” denkt Herman. Herman: We hebben een capaciteit van 850 man in de zaal en 150 in het café, zodat we toch een duizend man kwijt kunnen. En zeker op zaterdag is dat vollen bak met 70 % Brabanders en 30 % jongeren van hier. Nu zijn er nogal wat discotheken in Vlaanderen. Een aantal van die discotheken halen 10, 20 of soms 30 jaar, maar 40 jaar succesvol bestaan is echt wel zeer bijzonder. Een discotheek is een trendzetter en dus per definitie sterk onderhevig aan de tijd. Als je niet mee gaat, als je niet ‘trendy’ bent, dan haken de bezoekers af. Dan gaan ze op zoek naar die andere nieuwe trends in de streek of ver daarbuiten. Ik run de zaak nu sinds 1988, nu samen met Sylvie De Vos, De bezieling is enorm belangrijk.

Greetje Siemans en Herman in de jaren 70

Toon Van Dun draaide meer dan 19 jaar in Het Fortuin

Een familiezaak. Op de foto links, derde van rechts Herman Herrijgers met daarachter zijn broer Toon (frut). Op de foto rechts: drie nichtjes met als tweede van rechts Anita, de zus van Herman (nu in ’t Wit Hofke) DECEMBER 2010 - 39

DHM_december_308.indd 39

18-11-2010 12:53:05


meer

“Estaminet in den Bouldevard”

Het Heidebloempje pakt uit met een zelfgeschreven stuk van Marcel Roos.

MEER - Speciaal aan het toneelstuk dat Toneelkring het Heidebloempje dit najaar op de planken brengt is dat het volledig verzonnen en geregisseerd is door de Meerse toneel-coryfee Marcel Roos. Het is de eerste keer dat hij dat doet en een unicum voor de vereniging. Eerder al pakten het trio Jan Dufraing, Mark Koyen en Ney Michiels al uit met een zelf geschreven stuk. Nu is het Marcel Roos die het in zijn ééntje doet. Daar wilden we meer van te weten komen en we vroegen en kregen een interview met Marcel. DHM: Marcel, jouw voorstellen aan de Meerse toneelliefhebbers is eigenlijk niet nodig,maar kun jij dit toch even doen voor de buitenstaanders. Marcel:Door de jaren heen zullen de meeste bezoekers van de Zaal Voor Kunst en Volk mij wel kennen. Voor de jongere generatie : Ik ben geboren in Café In de Wandelweg (inmiddels gesloopt, naast het vroegere gemeentehuis van Meer) rechtover genoemde zaal. Ik ben van de generatie van voor de Tweede Wereldoorlog, namelijk van 1937. Dat begint stilaan te tellen. Met mijn twee broers en twee zussen zijn wij vrijwel altijd met het muziek- en toneelleven in de zaal betrokken geweest. Toen de toneelvereniging ‘t Heidebloempje in 1949 zijn start nam in de parochiezaal en even later haar intrek nam in de zaal ‘Voor Kunst en Volk’ onder de vleugels van Ste.-Rosalia, was de aansluiting voor mij al vlug gemaakt. In de zaal was er toendertijd weinig luxe (slechte verwarming geen sanitair,teveel aan water in de kelder enz. enz.) waardoor de toneelvereniging naar ons kwam “afgezakt”, en werd ons café voor hen een echte thuis. En zo zat ik dus ineens temidden van het toneel, En nu na 60 jaar nog steeds. Niettegenstaande ik al 48 Jaar in Hoogstraten woon.

met het caféleven bij ons thuis : anekdotes te over. Het café was een sociaal kontaktpunt waar al hetgeen in het dorp zowat gebeurde ter sprake kwam, hetzij in goede ofwel minder goede zin.

DHM: Hoe kom je er bij om zelf een stuk in elkaar te steken? Marcel: Ja, hoe kom je daar bij. Er zijn zoveel waarom’s in een mensenleven.Met leeftijdsgenoten draaien de gesprekken en onderonsjes meestal uit op “vroeger in onze tijd”. Voorbij is voorbij, en ik begrijp de jongere generatie. Zij hebben daar niet veel aan.Ik ben dus ook opgegroeid

DHM: Daar moet toch ontzettend veel werk in steken ? Heb jij er dat voor over ? Marcel: Uiteraard vraagt het veel werk.Vooraleer men iets op papier “neerpent” heeft men in gedachten al veel scenario’s uitgeprobeerd. Men ligt er niet van wakker, maar als men ‘s nachts wakker wordt dan is men er toch steeds weer mee bezig. Ik heb het dus ook niet op een paar dagen

Die sfeer van weleer wilde ik in een hedendaags kleedje steken. En hoe kan dat beter dan een toneelstuk te schrijven,een volkse komedie.

of weken geschreven en herschreven. Anekdotes zijn er genoeg,maar ze moeten wel in een verhaal gegoten worden. Toneel is nog altijd de kunst om “iets” over te brengen naar het publiek toe. Hopelijk is me dat hierbij gelukt. In bevestigend geval is dan ook geen enkele inspanning te veel geweest. DHM: En het stuk zelf, kun je een tipje van de inhoud prijsgeven? Marcel: Jawel. Aangezien de rivaliserende vrouwenverenigingen van het dorp in onmin zijn geraakt zal naar jaarlijkse traditie door hen het stalletje met Kerstmis niet meer geplaatst worden. Een enige gelegenheid voor de stamgasten van Estaminet In den Boulevard om die vrouwen de loef af te steken en een serieuze Kerststal te plaatsen en er een levendig kerstgebeuren bij uit te beelden. Overleg is nodig maar gaat hen dat lukken?? DHM: Er komt dus ook muziek voor in het stuk? Marcel: Traditiegetrouw zorgt de brassban Ste. Rosalia voor de muzikale omlijsting (voor de opvoering). Ter gelegenheid van hun 130-jarig bestaan in 2010 heb ik de brassband betrokken bij en tijdens de toneeluitvoeringen. Zij zullen muziek brengen aangepast aan het verloop van het stuk. Dat is dus eens iets anders.

40 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 40

18-11-2010 12:53:06


meer DHM: Wanneer wordt er gespeeld en hoe kunnen de mensen aan kaarten geraken ? Marcel: De dagen van opvoering zijn: VRIJDAGEN 3 EN 10 DECEMBER OM 19h30 ZATERDAGEN 4 EN 11 DECEMBER OM 19h30 ZONDAG 12 DECEMBER (namiddagvoorstelling) OM 14h30. Aangezien er vooraf geen muziekuitvoering is, maar een samenspel met het toneel, zullen de opvoeringen stipt op het aangegeven uur aanvangen. Het publiek wordt gevraagd om hier rekening mee te houden en ZEKER TIJDIG aanwezig te zijn. Plaatsen kunnen gereserveerd worden vanaf VRIJDAG 19 NOVEMBER a.s. bij het alomgekende adres: Stan en Emelie Strijbos - Kerstens tel. 03 315 58 344 Inkom: 7 eurootjes ! DHM: Zijn er nog andere dingen die je kunt vertellen? Marcel: Na 60 jaar het lief en leed van de toneelvereniging gedeeld te hebben valt er allicht nog het een en ander te vertellen. De voorvechters van het eerste uur zijn ons ontvallen en die kunnen wij nog enkel in gedachten eren. We mogen wel zeggen dat ons toneelleven op volle toeren draait! Het bewijs is er : stel maar eens een bezetting van 17 personen samen....Bij elke opvoering van een blijspel of komedie mogen wij op een talrijk publiek rekenen zelfs van buiten onze gemeente Meer. Aan al deze mensen onze dank! Zoals gelijk welke vereniging hebben wij ooit ook zwarte sneeuw gezien. (ref. naar het oncomfortabele van de zaal enz.- grote vraagtekens om over te stappen op gemengd toneel,) Hierover verder gaan zou ons te ver leiden. Momenteel beschikken we over een juweeltje van een toneelzaal die in de nabijheid geen gelijke heeft! WELKOM IN “ESTAMINET IN DEN BOULEVARD” (ma)

KAPPERSZAAK VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com

DECEMBER 2010 - 41

DHM_december_308.indd 41

18-11-2010 12:53:06


meer

Relatief jong geleerd …. de 30-jarigen vieren feest

J d e d

MEER - Het hoeven niet altijd vrienden van méér dan een halve eeuw te zijn…. ook dertigers hebben elkaar veel te vertellen wanneer ze elkaar terug zien, zoals de 30-jarigen van Meer op 30 oktober in zaal Victoria. Het is even zoeken, maar u herkent op deze foto, boven v.l.n.r.: Flor Adriaensen, Jan Martens, Dolf Kustermans, Dennis Meyvis, Raf Laurijssen, Toon Verboven en Karel Vandamme. Staande v.l.n.r.: Rico Verlinden, Steven Herreijgers, Geert Van den Broeck, Kurt Tilburgs, Marleen Rijvers, Gert Verheyen, Wim van Dooren, Wim Aerts en Yvonne Nieuwenhuijzen. Daar voor, zittend op een barkruk, v.l.n.r.: Kim van Oers, Liesbet Brosens, Ann van den Ouweland, Ann Aerts, Stijn Aerts, Marc Godrie, Dries Voeten en Anke Poels. En tenslotte gehurkt vooraan v.l.n.r.: Dirk Brosens , Jan Oomen , Bjorn van den Bogerd, Danny Quirijnen, Nick Lenaerts en Bart Jochems. (fh)

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

Bloedinzameling MEER - Op woensdag 29 december zal het Rode Kruis een bloedinzameling organiseren in de gemeentelijke lagere school. U kan bloed komen geven van 18 tot 20.30 uur. (fs) E

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

info@bfdg.be www.bfdg.be

184

42 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 42

18-11-2010 12:53:07

J a S h l g “ z a j h d z h h o v e m n v g

T d b s


r

n

meer

GOUD IN MEER Jef Verheyen en Anna Adams

Het verenigingsleven als rode draad Jef Verheyen en Anna Adams vierden hun gouden bruiloft te Meer. 50 jaar lang deelden ze lief en leed in Meer. Het verenigingsleven is de rode draad in hun leven Jef Verheyen, als vierde van acht kinderen, heeft altijd in Meer gewoond, op het gehucht Gestel. Samen met nog andere Meerse jongeren volgde hij in zijn jeugdjaren in Minderhout de avondlandbouw-school. Om 20.00 uur was de school gedaan, het moment dus om ergens te gaan “buurten” . Voorkeur hadden ze toen nog niet; ze bleven evengoed in Minderhout “plakken” als in Loenhout. Ze kenden de plaatsen waar de jonge meisjes woonden. Beiden waren voor hun huwelijk al werkzaam in de plaatselijke BJB’s, de voorloper van de huidige KLJ. Jef verpandde zijn hart aan Anna Adams die in Bergen, een gehucht van Minderhout, woonde. Anna was daar het tweede van vier kinderen. Gehuwd werd er op 12 oktober 1960. Eerst woonde het koppel vier jaar bij de ouders van Jef daarna werd er een eigen bedrijf uitgebouwd. Dat bestond toen uit melkvee en tuinbouw. In de beginjaren deed Jef nog de melktoer bij de boeren. Beiden genoten van het bedrijf maar zeker ook van het verenigingsleven in Meer. Toen Jef in 1998 ging genieten van een welverdiend pensioen werd het pas echt druk voor hen beiden. Een 20- jaar durende bestuurstaak bij de schuttersgilde van Sint-Joris, een bestuurstaak

bij de OKRA, Anna haar inzet voor de KVLV enz. Bovendien zijn beiden reeds verschillende jaren aktief in het kerkelijke leven van Meer; Jef is koster en Anna zingt in het kerkkoor mee vanaf de oprichting. Op maandag wordt er gedanst met de OKRA, dinsdag nemen ze deel aan de seniorenwerking van de Sint-Jorisgilde, woensdag wordt er gefietst, donderdag wordt er geoefend met de grote kruisboog in de zomer en op zes meter in de winter en op vrijdag fietsen ze het weekend in waar de kerk een belangrijke rol speelt. Bij een dienst in de kerk doet Jef de kerk open, zorgt dat alles in orde is voor en tijdens de gebeurtenis en sluit daarna de kerk weer af. Het is eigenlijk verbazend dat ook rondom zijn eigen huis het er altijd even netjes bijligt. Tijdens de dankviering in “zijn” kerk ontvingen beiden de gouden onderscheiding van het bisdom voor hun inzet. Een onderscheiding waarop ze, heel terecht, fier zijn. Jef en Anna wensen hun dankwoord uit te spreken aan allen die bijgedragen hebben om hun gouden huwelijksfeest zo onvergetelijk te maken. Zolang de gezondheid van Jef en Anna zo blijft als nu dan lukt het allemaal wel. Dan kan het verenigingsleven in Meer op hen blijven rekenen. Jef en Anna, van harte nog vele jaren toegewenst namens zovele mensen. (JA/FS)

Voetballen voor een goed doel

MEER – De 3 jeugdclubs speelden voetbal tegen elkaar. In het kader van 3-voor-11. Daarnaast vonden nog diverse activiteiten plaats ten voordele van 11.11.11 en doen daarbij dus op verdienstelijke wijze hun duit in het zakje voor het goede doel. (ma) DECEMBER 2010 - 43

DHM_december_308.indd 43

18-11-2010 12:53:07


minderhout

Bye, bye platanen! MINDERHOUT - Geniet nog even bij je doortocht door de Minderhoutse Desmedtstraat van de weelderige platanen, die de straat in de zomer een weelderig bladerendak schenken en waarin het zonlicht zo speels kan dartelen. In de herfst een ander paar mouwen voor de bewoners! Een karrevracht bladeren die door sommige bewoners met veel zorg bijeengeschraapt en in de voorziene bladkorven gedeponeerd wordt. Anderen zien het zo niet zitten en laten alles rustig rondslingeren. Gedaan met deze klus, gedaan met de mooie omzoming van de weg. Tijdens deze winter nog worden alle platanen verwijderd en daar is een duidelijke reden voor. Al eens over het fietspad gepeddeld dat kreunt onder de zware last van deze bomen? Een regelrechte aanslag voor lijf en leden en gevaarlijk bovendien! Hopen nu maar dat de bevoegde instanties hun kennis zullen gebruiken bij het zoeken naar alternatieven. De bewoners van de Desmedtstraat worden zomaar niet kaalgekapt, een infovergadering over de toekomstplannen zal door het stadsbestuur nog belegd worden! (rel)

q (

I d H G l A

Toneel “Doe het zelf neushoorn” MINDERHOUT - In december klimt de toneelafdeling van de Minderhoutse fanfare weer op het podium. Deze keer brengen ze een klucht van Pierre Soetewey met de ietwat vreemd klinkende titel: “Doe het zelf, neushoorn!” Waarover gaat het? Wel: om fondsen in te zamelen voor de met uitroeiing bedreigde witte breedlipneushoorn, besluit de hobbyclub “Waar een wil is, is een weg” een zelfgeschreven toneelstuk op te voeren. Er wordt duchtig gerepeteerd…Teksten worden van buiten geleerd…Maar verloopt alles wel zoals de voorzitter had gepland? En wat met de opvoering zelf? Als u het antwoord op deze vragen wil weten, kom ze dan ter plaatse ontdekken. Er zijn enkele opvallende nieuwigheden te vermelden. Dit jaar zijn er namelijk drie opvoeringen in plaats van de gebruikelijke twee. Verder zien we maar liefst 4 nieuwe gezichten in de rolbezetting. Loes Bastiaansen, Els De Bleser, Marc De Mondt en Nic Geuens zullen voor de eerste maal op de Minderhoutse planken hun zenuwen in bedwang proberen te houden. Ze zullen bijgestaan worden door de meer ervaren Eveline Brosens, Gerard De Backer en Johan De Kock, die ook de regie en algemene leiding voor zijn rekening neemt. Verdere assistentie wordt verleend door Thérèse Matthé als “souffleuse” en door de tandem Jeff Brosens/Leo Vermeiren die de techniek in goede banen zullen leiden. Toneelvoorstelling in het parochiecentrum op vrijdag 10, zaterdag 11 en zaterdag 18 december telkens om 20 uur.

Op de foto zien we rechtstaande v.l.n.r.: Johan De Kock, Nic Geuens, Marc De Mondt en Gerard De Backer. Zittend: Thérèse Matthé, Eveline Brosens, Loes Bastiaansen en Els De Bleser. (LV/FS) Kaarten kosten in voorverkoop 6 euro en aan kassa 7 euro. Reseren kan telefonisch op het nummer 03 314 88 66 en GSM 0488/57 01 08 (Gust Vermeiren) of 0498 67 28 14 (Leo Vermeiren) Voor wie de witte breedlipneushoorn een warm hart toedraagt en een gezellige televisievrije avond wil, is dit stuk zeker een aanrader. Lachen gegarandeerd!

44 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 44

18-11-2010 12:53:08


minderhout

Jokprijskamp

MINDERHOUT - Dames en Heren, Kaartliefhebbers en Sympathisanten. Om het jaar 2010 af te sluiten zal de Kon. Fanfare De Marckezonen een jokprijskamp organiseren op zondag 26 december in de koffieschool van het parochiecentrum. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur en de eerste kaarten worden gelegd om 20.00 uur stipt. Er zijn mooie prijzen in natura. De fanfare nodigt alle kaartliefhebbers uit en wenst u allen vast prettige eindejaarsfeesten. (LV/FS)

De kerststal bij café In Holland CASTELRE - Net zoals de vorige jaren het geval was wordt binnenkort in Castelré, bij Jos Snoeys, de kerststal weer van onder het stof gehaald. Op deze zaterdagvoormiddag zorgen de St-Jozeffen en de herders er met verenigde krachten voor dat de stal weer op vakkundige wijze in mekaar wordt geschroefd. Wanneer dan op 17 december Fientje en de schapen gearriveerd zijn, wordt de stal vanaf 18 december geopend voor het publiek. Op 19, 25 en 26 december worden de kerstfiguren in de stal vervangen door een echte Moeder Maria, St-Jozef en de herders.

Naast de stal zal op die dagen ook de herberg “In de Schuur” geopend zijn, daar kunnen de pelgrims zich weer te goed doen aan een glühwijntje, een borrel, warme chocolademelk of een heerlijke tas verse soep. Zoals de vorige jaren bewezen is, zorgt een gezonde wandeling door de prachtige, nabijgelegen natuur, afgerond met een bezoek aan de stal, voor een ideale afwisseling in deze eindejaarsperiode met al zijn feesten en verplichtingen. Plaats van het gebeuren: Café “In Holland”, bij Jos Snoeys en Carin in Castelré. (TM/FS)

Zevende kennisquiz MINDERHOUT - Op vrijdag 29 januari aanstaande om 29 uur organiseert Minderhout VV voor de 7de opeenvolgende maal een “algemene kennisquiz”. Locatie is net als de voorbije jaren de MVV kantine in de Heistraat (zijstraat Minderhoutsestraat). Inschrijven met ploegen van maximaal 6 personen kan vanaf nu via seppe. de.bont@telenet.be of telefonisch op het nummer 0475 86 44 00. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg, ter plaatse te betalen. Gelieve bij inschrijving ook steeds de ploegnaam en ploegverantwoordelijke te vermelden. Hopelijk mag MVV jullie opnieuw massaal begroeten. Alvast tot dan. (red)

n t

n n

DECEMBER 2010 - 45

DHM_december_308.indd 45

18-11-2010 12:53:14


meerle

30-jarigen zoeken mekaar op

MEERLE – Voor de eerste keer sedert ze afscheid namen van de lagere school in Meerle, bliezen de 30-jarigen verzamelen in ’t Zonneke. Nu er een 3 voor hun leeftijd staat, was het tijd om eens terug te kijken op hun ‘wonderjaren’ in het dorp Meerle; van de papschool tot het 6e leerjaar, eerste en plechtige communie, veel andere dingen die ze toen dikwijls samen deden. Een heel aantal onder hen heeft dat dorp achter zich gelaten en is verspreid over het land en ons naaste buurland, een aantal onder hen had hen sedert toen niet meer teruggezien. Het weerzien deed dan ook deugd en tot de in late uurtjes werden de herinneringen aan die fijne tijd opgehaald. De tradionele foto mocht niet ontbreken. We zien van boven naar onder en van links naar rechts: Erwin Meeuwesen, Bob Verheyen, Dirk Brauers, Debby Sprangers, Gert Herijgers, Jacco van Tellingen, Luk Stoffels en Jan Janssen, Els Pauwels (toen juffrouw in het 6e leerjaar), Nick van Tellingen, Bianca Meyvis, Inge de Graaf, Mieke Van Dun, Cindy Godrie, Tom Thielemans, en Ellen Jespers Pierre Voortman, Sofie Van Dun, Katrin Michielsen, Goedele Fret, Katleen Godrie, Jef Voet, Joris Christianen, Christian Vissers, Nic Vervoort en Gert Van Aelst. (foto Nic Vervoort) (jaf)

De doden eren… MEERLE – Op 11 november, dag van de wapenstilstand worden de doden van de beide werelddoorlogen herdacht, dat ligt vervat in onze tradities en daar wordt ook in deze moderne tijd niet aan getornd. Nog steeds houden de oudstrijders eraan hun overleden makkers te eren en te herdenken. Zij doen dat met gepaste luister aan de gedenktekens voor de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen. (jaf)

46 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 46

18-11-2010 12:53:14


e

r n

meerle

Gesprek met de auteur

HET INDIA VAN MIJN TANTE - Jeff Keustermans BEERSE/MEERLE – In een nog niet zo ver verleden was het een zekerheid dat elke Vlaamse parochie meerdere missionarissen telde. Jonge mannen en vrouwen, die uit het dorp de wereld introkken om de mensen – in wat toen ‘de vreemde landen’ werd genoemd – het Evangelie en de beschaving te brengen. Deze tijd zijn velen van hen op rust in de rusthuizen van hun kloosterorden in Vlaanderen. Enkelen zijn in hun ‘missieland’ gebleven. Omdat ze er meer ‘inlander’ geworden zijn dan Vlaming en er aan het werk willen blijven zolang hun gezondheid dat toelaat. Meerle heeft nog vier actieve missionarissen, waaronder Dina Vinckx. Bijna 50 jaar geleden trok ze naar India en ze is er nog altijd werkzaam. De Meerlese missiekring steunt haar nog steeds met een deel van de opbrengst van het jaarlijkse missiefeest. De zoon van haar zus, Jeff Keustermans, was van jongs af gefascineerd door haar verhaal en ging haar twee keer opzoeken in ‘haar’ India. Hij schreef er een boek over dat enkele dagen geleden verscheen. Hij is niet de eerste die een familielid missionaris uit Meerle ging opzoeken, maar bij mijn weten de eerste die er een boek over schreef. Aanleiding voor ons om er met hem een babbel over te doen. DHM: Van waar je interesse in een tante die zo ver weg was? Jeff: Ik had er natuurlijk vaak over horen vertellen, was zelfs er bij toen ze vertrok, zij het niet bewust wegens maar 3 jaar. Ik kan het me niet meer herinneren. Nu was ze wel altijd zeer aanwezig in ons gezin, door de brieven, door de verhalen van de familie, zelfs tastbaar door de dozen in de gang met producten die regelmatig naar ginder werden gestuurd. Toen ze voor de eerste keer terug naar België kwam en haar in het echt zag, was ik 10 jaar. Toen heeft ze voorgoed mijn nieuwsgierigheid gewekt, want ze had vele verhalen én dia’s bij. Die heeft ze toen laten zien in mijn school hier in Beerse, in mijn klas, in het 4e leerjaar. Ik was daar heel fier over, dat het mijn tante was die dat allemaal kwam vertellen. Wat ik te zien kreeg was zo’n totaal onbekende en exotische wereld; palmboomklimmers, mensen met ossenwagens, rijen kleurige mensen aanschuivend voor het dispensarium. DHM: Was je tante een herkenbare figuur uit de verhalen? Jeff: Tante Dina was helemaal anders, ze kwam uit een verre wereld en dat voelde ik toen al. Ik was destijds nog maar een keer ‘op reis’ geweest, drie dagen naar Luxemburg. Zij kwam uit een heel ver land, weken reizen van hier. Uit een totaal andere wereld dan die we kenden. Ze was een tante, een zus van mijn moeder, maar anders dan de tantes die ik regelmatig zag. Zij was ook een totaal andere non dan de nonnen die ik kende van in het dorp en in de school.

DHM: Hoe anders? Jeff: Uiterlijk toen nog weinig, ze droeg haar ‘kleren’ nog, voornamelijk omdat ze tot dan toe vooral in de instituten gewerkt had van de orde. In een dispensarium met een klooster eraan. Maar toch, ze had een andere instelling. Korte tijd na haar terugkeer naar India, in 1971 is ze in de dorpen gaan wonen, tussen de lokale bevolking. Ze moest - enfin het werd haar gevraagd, maar dat moeten en gevraagd worden ligt bij kloosterlingen heel dicht bij elkaar - zuster Schellekens (een gynaecologe) gaan vervangen in een dorpje. Ze heeft me dikwijls gezegd dat ze zo blij is dat ze dat heeft kunnen doen. Dat was wat ze werkelijk wilde. Toen zuster Schellekens terugkwam, ging tante Dina opnieuw in een ziekenhuis werken, maar heeft ze wel laten weten dat bij de lokale mensen wonen en werken voor haar veel meer betekende. Vanaf 1972 heeft ze altijd in kleine dorpen gewerkt, tot ze in 1978 terug naar België is gekomen. Toen was ik 18 jaar. DHM: Hoe was het met je fascinatie toen? Jeff: Hoewel ik ‘jong volwassen’ was en met veel andere dingen bezig, bleef ik zeer geboeid door wie ze was en wat ze deed. Er is tijdens die vakantie tussen ons een heel goede band ontstaan. Ik heb haar gezegd: “Vóór gij nog eens terug naar België op vakantie komt, kom ik jou ginder opzoeken”. DHM: En heb je die belofte gehouden? Jeff: Ja, in 1983 ben ik met mijn kameraad Hans naar India getrokken. Als jonge gasten wilden we graag tante Dina in haar omgeving opzoeken, maar tegelijk ook een stuk van de wereld zien, van de vele bezienswaardigheden in India. Tante Dina werkte toen in een dorpje in het noorden. Voorheen had ze vele jaren in het zuiden, in Tamil Nadu, gewoond en gewerkt. We zijn naar Bombay gevlogen en toen naar Delhi. Tante had geen verlof gekregen – veel vrijheid hebben zusters niet – maar had wel gezorgd voor

Jeff Keustermans een gids die ons de ‘Gouden Driehoek’ heeft laten zien. In Varanasi hebben we elkaar ontmoet. Maar tot aan haar dorp ben ik niet geraakt, hoewel ik dat wel graag wilde doen en het ook zo gepland was. Ongelukkig genoeg ben ik toen heel ziek geworden, ben enkele dagen helemaal van de wereld geweest. Tante is me toen komen opzoeken en heeft voor me gezorgd. Resultaat was, dat toen ik terug in België was, niet alleen zes weken moest recupereren van de ziekte, maar ook haar werk daar niet had gezien. Dat bleef knagen. Toen brak echter voor mij een drukke periode aan. De studies afwerken, beginnen werken in de advocatenpraktijk. Gehuwd, kinderen. Mijn tante was een beetje naar het 2e plan verschoven. DHM: Maar niet geheel uit beeld verdwenen? Jeff: Neen, het bleef mijn plan haar werk ter plaatse te zien. In 2009 ben ik opnieuw naar India gegaan en tijdens die reis is het me gelukt met haar naar de plaatsen te gaan waar ze zo lang gewerkt had. Het is misschien niet slecht geweest ook dat ik dat in 2009 gezien heb en ik stilaan de vijftig naderde. Ik vrees dat ik in 1983 niet voldoende maturiteit had om te begrijpen wat daar allemaal gebeurde, wat het voor haar en voor de mensen betekende. DHM: Vertel eens wat van de familie Vinckx. Jeff: Mijn moeder was het jongste meisje van een gezin van zeven; Marie, Liza, Jeanne, Wis, Dina, mijn moeder Tresa en André. Het ouderlijk huis stond op Schuivenoord. Grootvader Vinckx boerde daar. Later kocht hij de molen aan de Chaamseweg en verhuisde het gezin naar de woning daar. Maar omdat er niet genoeg plaats was, moesten een paar meisjes nog op Schuivenoord gaan slapen. Mijn moeder en tante Dina waren

DECEMBER 2010 - 47

DHM_december_308.indd 47

18-11-2010 12:53:15


meerle de enigen van het gezin die verder konden leren. Moeder normaalschool bij de Ursulinen in O-L-Vrouw-Waver voor onderwijzeres, en tante Dina, na lang zagen, verpleegkunde in Turnhout en later in Leuven, denk ik. Het was altijd haar betrachting om mensen te helpen. Toen ze een keer op het veld aan het werk was, zag ze iemand voorbijkomen die bij een oude dame ging helpen en zei ze tegen haar vader dat ze dat ook veel liever zou doen dan op het veld werken. Grootvader zag dat niet zo, er was thuis werk genoeg. Het is toen dat ze een andere mogelijkheid is gaan zoeken en op haar 17e nam ze de beslissing om kloosterzuster te worden. Daar kon grootvader zich in vinden, want hij was een heel gelovige man. Hij zei altijd als er iemand van mijn kinderen zuster of priester wordt, schenk ik een auto aan het klooster. Wat hij ook gedaan heeft. De zusters hebben er in India heel lang mee rondgereden. Tegelijk was bij haar het besef gegroeid – onder meer door verhalen van missionarissen en missiezusters – dat er plaatsen waren op de wereld waar veel meer te helpen viel dan hier. Vandaar haar keuze voor verpleeg- en vroedkunde. Niet dat ze besefte waar ze terecht gingen komen, want missiezusters werden zonder al te veel voorbereiding en vooral zonder inspraak op een boot gezet.

Grootva was heel fier op haar, hoewel hij bij het afscheid gezegd had dat hij zijn dochter niet meer terug zou zien. De missionarissen vertrokken toen weliswaar niet meer voor het leven, zoals dat tot kort daarvoor het geval was, maar het duurde toch vele jaren eer ze op vakantie naar België konden komen. Zijn vermoeden is helaas bewaarheid, want 2 jaar later is hij gestorven. DHM: Heb je nog veel contact met de familie? Jeff: Ik zie de tantes nog regelmatig. Tante Dina was laatst – tijdens de missiefeesten in Meerle trouwens – hier met vakantie. Zij had zelf een aanval van malaria gehad – voor de 2e keer in haar leven – en moest een andere zieke zuster naar huis begeleiden. Dan zijn we natuurlijk heel de familie afgegaan. Er wonen geen van de tantes meer in Meerle. Tante Marie heeft er lang gewoond en haar dochter woont er nog. De anderen zijn uitgezwermd over de streek. Dré Vinckx, de enige nonkel, heeft een maalderij in Oud-Turnhout. DHM: Waar liggen je eigen roots? Jeff: Mijn vader, Jan Keustermans, was van Baarle-Hertog. We zijn in Beerse komen wonen omdat zijn vader hier ook een veevoederbedrijf had, dat hij verdergezet heeft. Mijn moeder is hier onderwijzeres geworden, onder de kerktoren en

we hebben hier altijd gewoond. Sinds enkele jaren woont moeder aan zee, voor de gezonde lucht. Vader is enkele jaren terug overleden. DHM: Je fascinatie voor het werk van je tante had dat ook te maken met je eigen christelijke inspiratie? Jeff: Ja, toch wel. Al ben ik niet praktiserend katholiek meer, ik voel me nog wel christelijk. Wij zijn heel katholiek opgevoed. Als we ’s avonds de trap opgingen om te gaan slapen, werd er nog een Weesgegroetje en een Onzevader gebeden. Mijn nonkel Miel, die pastoor was in Hoeilaart, zei toen al dat zoiets niet meer van de tijd was. “ ‘s Avonds bidden, dat is uwen dag eens overdenken!” zei hij. Kinderen waren vroeger ook heel geboeid door de verhalen van missionarissen, ze droegen een geweldig aureool. Niet onterecht, als je ziet wat velen onder hen gedaan hebben. Maar ze willen daar niet mee in de belangstelling staan. Canvas wou naar aanleiding van het boek een reportage draaien, maar tante Dina wilde van geen camera of spotlichten weten. En als ik nu zie, hoe die paters en zusters ginder leven, wat hun werk is, moet ik zeggen dat ze aan het begrip ‘christelijk’ toch wel een betere inhoud hebben gegeven dan wat de kerk er de laatste tijd hier van gebakken heeft. Want dat is

48 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 48

18-11-2010 12:53:15


e e

-

.

-

r n

e

e

meerle toch een andere erfenis van de kerk, die wel het hele kader heeft gecreëerd voor dat ‘missiewerk’, een veel mooiere erfenis dan die waar we nu mee geconfronteerd worden. DHM: Is India niet hoofdzakelijk Hindoe? Jeff: In India is slechts 6% van de bevolking christen. Toch staat de christelijke kerk in India veel dichter bij de mensen, ook al zijn ze niet katholiek. De kerk en vooral zijn bedienaars hebben zich aangepast aan de omgeving, zijn gaan leven zoals de mensen daar, tussen hen. Vanuit hun christelijke visie, dat is hun drijfveer gebleven. Zij hebben hun gewaad van vroeger afgelegd, kleden zich op hun Indisch. Zij hebben zich voor een stuk van Rome losgemaakt, ook omdat het zo ver af is. Mijn tante maakt trouwens geen verschil tussen godsdiensten en bekeren hoeft al lang niet meer. Wat ik raar vond is dat ze die Hindoemeisjes uit de school elke dag mee naar de mis nemen. Maar Hindoes hebben een groot religieus gevoel, met veel goden, veel symbolen. Een symbool meer of minder zoals een kruisbeeld maakt niet zoveel uit. Het heeft voor de zusters nooit een rol gespeeld, iedereen die hulp nodig heeft kan die van hen krijgen. Ze noemen zichzelf “extreem in tolerantie”. Tante Dina zei me onlangs over aidspatiënten – een hele tijd voor de heisa rond de uitspraken van Mgr. Léonard – “ dat zijn de melaatsen van onze tijd en dus hebben zij onze zorg nodig!” Tante zou daar nog heel graag aan meewerken. Ze wil niet oordelen over mensen, zegt ze: “zeker niet over zaken waar ik zelf nooit mee geconfronteerd ben. Ik heb nooit geboorteplanning moeten doen. Waarom zou ik mensen bekritiseren die daar wel mee te maken hebben en keuzes maken? Iedereen moet zijn geweten volgen”. Ik vind ze daarin een ware volgeling van Christus. “Werp nooit de eerste steen en help iedereen”. Nu vind ze de afkalving van de kerk in ons land wel spijtig, stelt zich vragen over onze leefwijze. India is doordrenkt van het spirituele, het religi-

Jeff en tante Dina

‘Het echte India, ongewassen en ongepolijst, een rake getuigenis over een indrukwekkend persoon in een indrukwekkende samenleving! Een aanrader voor wie het land van binnenuit wil bezoeken…’ Tim Van Steenbergen, modeontwerper ‘Een boeiend verhaal over een fascinerend land.’ Pascale Mertens, journaliste Ter Zake (VRT) Na haar studies voor verpleegster trad Dina Vinckx, ICM (°1936), in het klooster bij ‘de zusters van De Jacht’ in Heverlee. In 1964, een jaar na haar ICM-medezuster Jeanne Devos, vertrok ze ‘naar de missies’ in India, waar ze sinds 2007 verantwoordelijk is voor het internaat van de blindenschool in Chennai (Madras). Jeff Keustermans is advocaat in Brussel. In zijn vrije tijd schrijft hij over reizen. Zijn verhalen verschenen in De Tijd, De Morgen, l’Echo, Milo en Man of All Seasons. ISBN: 9789079552405 - NUR: 402 - Prijs: 17,95 – ca. 220 blz. euze en dat is hier steeds minder. Het komt haar en ook mij een beetje voor dat het misschien tot meer geluk leidt, een goed gevoel. Ze wonen in krotten, hebben haast niets, maar wel een brede glimlach. Je ziet de mensen hier niet zoveel lachen, ondanks al hun welvaart. DHM: Hoe ben je ertoe gekomen er een boek over te schrijven? Jeff: De drang om het verhaal te schrijven was er al lang. De reis in 1983 had me al aangegrepen en heb toen al een verslag gemaakt voor mezelf. Nota’s bijgehouden, die me trouwens nu goed van pas zijn gekomen. Met de 2e reis had ik het vast voornemen er over te schrijven, al was het maar voor mezelf, voor familie en bekenden. Je kunt dat makkelijk digitaal laten drukken en in-

binden in kleine oplages voor weinig geld. Als je schrijft ben je er ook intens mee bezig, wordt de ervaring al het ware dieper. Omdat ik ondertussen toch al een aantal reisverhalen gepubliceerd heb, heb ik geprobeerd een uitgever te vinden. Ik ben blij dat het gelukt is, het is geen vanzelfsprekend genre. De meeste uitgeverijen vinden de markt te eng. Bovendien is het een persoonlijk boek. Het geeft mijn ervaring met het land. Ik geef er toeristische informatie in, maar ook mijn kijk op mijn tante, haar medezusters en hun werk. Er worden zo mensen voor het voetlicht gebracht die de aandacht niet zoeken. Je moet beseffen dat tante Dina begonnen is van uit haar eigen kleine leefwereld in Meerle, waarin het normaal was zichzelf weg te cijferen. “Het heeft me tijd gekost te weten wat mijn talenten zijn en wat ik daarmee kon” zegt ze me nu. Nu, ze is van niks bang, dat komt voor een stuk door haar geloof. ”Kop vooruit, we zien wel wat er van komt!”. Ze is een heel inspirerende dame met een boeiend leven en een bijzondere visie. DHM: Zie je nog nut in missiefeesten? Jeff: Ja, al besef ik dat het een uitdovend gebeuren is, met een ouder wordende bevolking, met kinderen die de verhalen van de missionarissen niet meer te horen krijgen. Maar je mag het belang ervan voor de betrokken missionarissen niet onderschatten. Een bedrag van enkele honderden euro’s lijkt hier niet veel, ginder is het een jaarsalaris. Dus alles wat komt, is heel welkom en heel bruikbaar. Maar het is duidelijk dat ontwikkelingswerk door religieuzen van hier wordt overgenomen door mensen van ginder en door andere ontwikkelingsorganisaties. Ik denk bv aan de Wereldwinkels, waarvan er ook in Beerse een is met een dynamische werking. En misschien kan mijn boek ook een steentje bijdragen! (jaf)

DECEMBER 2010 - 49

DHM_december_308.indd 49

18-11-2010 12:53:15


MEERLE

GOUD IN MEERLE Jaan Van Bavel en Marieke Hendrickx MEERLE – Het was maar 10 dagen na haar broer Jos dat Marieke Hendrickx in 1960 haar ja-woord gaf aan Jaan Van Bavel. Waarmee het nu opnieuw, net als 50 jaar geleden, feest was in de familie. Jaan van Bavel kwam ter wereld op de Paddegracht. Als 9e van in totaal 12 kinderen was hij de jongste zoon. Na de schooltijdf bleef hij bij vader werken tot die in 1956 naar het dorp kwam wonen. Enige maanden later kon Jaan op de Desta aan de slag. Twee jaar later werd hij er door ‘mijnheer Stas’ als meestergast aangeduid, wat hij tot aan zijn brugpensioen zou blijven. Marieke was van geboorte van de Lage Rooy, op het goed van Voortman en woonde later op de Elsakker. Zodra de schooltijd uit was, bleef ze thuis werken, tot ze trouwde. Toen nam ze de zorg op zich voor haar eigen kroostrijk gezin.

Marieke en Jaan kregen kennis met mekaar tijden een “maskeskermis” bij Jaak Verschueren (als een boer in een nieuwe boerderij trok gaf hij een feest, dat meisjeskermis of ‘maskeskermis’ genoemd werd). Ze zouden 6 jaar verkeren alvorens op 22 oktober 1960 in het bootje te stappen. Marieke en Jaan gingen 2 jaar na hun huwelijk in een eigen nieuw gebouwd huis op de Hazenweg wonen en brachten er 6 kinderen groot: Greet, Ria, Marc, Frieda, Danny en Nicole. Die zorgden ondertussen voor negen kleinkinderen. Na zijn brugpensioen was Jaan nog kwiek genoeg om voor elk van zijn kinderen een huis te bouwen. Met de hulp van de kinders zelf, maar toch, hij had wel het meeste tijd er was er altijd bezig. Nu houdt hij zich bezig met schilderen. Meer dan 200 olieverfschilderijen heeft hij ondertus-

sen op zijn actief. Half november was zijn werk te bewonderen op de hobbytentoonstelling van OKRA Meerle. Ook het handwerk van Marieke had er een plaats. Samen gaan ze elke dinsdag - als het weer bekwaam is natuurlijk – fietsen met de broers en zussen Hendrickx. Dat willen ze blijven doen zolang de gezondheid het toelaat en dat is godzijdank tot op vandaag het geval. Ze hebben dan ook echt genoten van het grote jubileumfeest dat ze voor hun 50e huwelijksverjaardag met familie, vrienden en buren vierden in de Voorthoeve. Ook van ons de wens dat ze er nog lang deugd van mogen hebben. (jaf)

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

50 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 50

18-11-2010 12:53:17


e

meerle

In Memoriam René Jespers

Op zaterdag 13 november nam Meerle afscheid van René Jespers, echtgenoot van Jo van Raak.

1936 - 2010

René was een zeer actieve én graag geziene figuur in het dorpsleven. Het beste kennen we hem als vrijwillige brandweerman van de Voorpost Meerle, maar bovenal toch als hoofdman en keizer van de Sint-Sebastiaansgilde van Meerle.

-

-

René Jespers was een gildebroeder in hart en nieren. Van jongs af maakte hij kennis met de handboog. Het kon niet anders of René werd, in 1958, lid van de Sint Sebastiaansgilde van Meerle. Het was een bloeiende Gilde, het bestuur bestond uit een hoofdman, een koning, een griffier, twee dekens en enkele oudermannen. Jaarlijks werd er deelgenomen aan de schutterswedstrijden. Deze gilde had in de jaren 80 een bloeiende dansgroep.

Sedert enige jaren – na de sluiting van hun thuislokaal De Bombardon - was de werking van de Sint-Sebastiaansgilde een beetje stilgevallen. Ook wegens te weinig instroom van jonge schutters.

d In 1993 ontving René de Zilveren Papegaai voor 35 jaar lid van de Sint Sebastiaansgilde van Meerle. René was al tweemaal koning, toen hij tijdens een memorabele koningschieting in 1996 uiteindelijk de hoofdvogel naar beneden kon schieten. De Sint – Sebastiaansgilde had daarmee zijn eerste keizer in hun lange bestaan. In 1999 ontving hij daarvoor de Gouden Papegaai als keizer van de Sint Sebastiaansgilde van Meerle.

In 2005 werd René getooid met de Gouden Plaat voor vijf jaar opperkoning voor zijn grote verdienste voor de Hoge Gilderaad. De Sint Sebastiaansgilde uit Meerle was één van de 30 gilden die aansloten om de Hoge Gilderaad der Kempen in 1952 op te kunnen richten. Hij maakte kennis met de deelwerkingen van de Hoge gilderaad en zette zich speciaal in als redactielid van De Knaap, het driemaandelijks tijdschrift van de hoge gilderaad en was actief lid in de werkgroep gildebezittingen. Ook liet hij duidelijk blijken hoe bekommerd hij was voor de historische bezittingen van “zijn” Sint Sebastiaansgilde, die hij zorgvuldig bewaarde.

René bleef de gilde trouw en was vast van plan om nog een keer een koningsschieting te organiseren. De overblijvende bestuurleden zullen zich nu beraden over hoe het verder moet. Zij zullen dat moeten doen zonder de bezielende leiding van hun hoofdman René Jespers.

René Jespers als keizer in 1996

Een moordweekend in Meerle MEERLE – ’t Mjeels Parlement heet u van harte welkom voor “Een Moordweekend”, een blijspel door Carl Slotboom” op zaterdag 4 en zondag 5 december 2010, telkens om 19.30 uur in parochiezaal Ons Thuis in Meerle. Deuren open vanaf 18.30 uur. Aan de kassa kosten de kaarten 6 euro. Voorverkoop aan 4 euro bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 – tel. 03/315.92.09 of te bestellen per email jos-van-bavel@skynet.be . (jvb/jaf)

Wij bieden de familie van René onze blijken van deelneming aan. (frsn/jaf)

Kerstmarkt MEERLE – Kerstsfeer proeven? Niks beter dan een bezoekje aan de Kerstmarkt. En je moet daar niet ver voor gaan, tot op de koer van de kleuterschool van De Klimtoren is ver genoeg. Op zaterdag 11 december 2010 wordt die koer weer omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt voor jong en oud.Vele kraampjes met o.a. kerstmutsen, sieraden, vogelvoer, Kerststukjes, fotohoek, knutselhoek voor de kinderen. Maar ook kraampjes met spulletjes die de leerlingen zelf gemaakt hebben. Dat alles aan zeer milde prijzen. En vergeet niet de zelfgebakken wafels met warme chocolademelk. En voor de papa’s, mama’s, oma’s en opa’s is er ghlüwein en jenever. Kom de kerstsfeer proeven vanaf 17 uur in de kleuterschool aan de Ulicotenseweg. (jaf)

Bloedinzameling te Meerle Op maandag 27 december zal het Rode Kruis een bloedinzameling organiseren in de voetbalkantine van FC Meerle, aan de Chaamseweg. U kan bloed geven van 17.30 tot 20.00 uur. (FS)

Spelers en helpers van ’t Mjeels Parlement, die u een moordweekend zullen bezorgen. DECEMBER 2010 - 51

DHM_december_308.indd 51

18-11-2010 12:53:17


meerle

GOUD IN MEERLE Jos Hendrickx en Treza Jansen MEERLE – Met familie, vrienden en buren vierden Jos en Treza op 15 oktober feest voor hun 50e huwelijksverjaardag.

Bij ons thuis …

… Koeselder

Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

Jos en Treza zijn beiden echte Meerlenaars, hier geboren en getogen en er tot vandaag wonend. Jos werd geboren op de Lage Rooy, op het goed van Voortman, waar zijn vader werkte. Jos heeft een fantastische jeugd meegemaakt vindt hij nu nog altijd. Later verhuisde hij met zijn ouders mee naar de Elsakker. Treza’s vader was de waard van de Posthoorn. Ze was de oudste van de kinderen en moest al gauw helpen pintjes tappen, onder meer voor de jonge gasten zoals Jos. Ze kenden mekaar al lang, echt ‘aan’ geraakte het toen ze samen een keer op de kermis in Zoersel waren. Ze trouwden op 12 oktober en vierden feest in De Posthoorn. Ze bouwden zich een geriefelijk huisje op de Chaamseweg, waar ze nu nog altijd wonen. Jos werkte bijna heel zij leven op de Desta, Treza deed het huishouden en zorgde voor de vier kinderen: Jan, Carine, Frank en Linda (+). Jos is ondertussen al een hele tijd op pensioen, maar heeft nog steeds weinig tijd over. Fietsen en vooral de tuin zijn zijn lang leven. Treza heeft altijd veel aan handwerk gehad: truien en sokken breien voor de kinderen. Ze deed het graag. En ze maakt nog altijd de vele groenten in die Jos in de tuin kweekt. Ze hebben een goed feest gevierd bij de Kneut in Ulicoten, met de kinderen, kleinkinderen Jolien en Imke, familie, vrienden en buren. Ze hebben er heel veel deugd van gehad. Dat ze nog lang mogen nagenieten. (jaf)

Ik heb het altijd geweten dat er in onze hof koeselder stond. Het woord spreekt voor zichzelf: selder voor koeien. Elke boer met koeien had zulk een struik staan om in geval van ziekte en bij gebrek aan veeartsen, dit kruid aan de koeien te geven. Deze koeselder lijkt enorm op onze gewone selder in de groentehof. Hij heeft dezelfde kleur, vorm, smaak, maar is toch wel een ferme struik van wel negentig centimeter hoog. Voor het winterseizoen is hij onzichtbaar in de grond gekropen. Men kon amper zien waar hij stond. In de lente en zomer komt hij weer in volle glorie te voorschijn. Bij mij thuis was het meer een sierplant en ik heb nooit geweten dat men er van plukte voor zieke dieren. ’t Was meer iets geheimzinnigs in de hof en we gebruikten hem als struik om zich achter te verbergen. Ooit kroop ik erachter om iets kapot te kloppen. Een grote, mooie speelgoedauto van Sinterklaas is daar gesneuveld, alleen uit vernielzucht. Thuis waren ze er heel kwaad om, zulke mooie auto kapot te slaan. Ik heb er nu nog altijd spijt van. En nog steeds weet ik niet wat mij toen bezielde. Waarom doet een kind zoiets … uit vernielzucht? “Wees ons genadig, Heer”. Frans van de Voort

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES 52 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 52

18-11-2010 12:53:20

M 2 v e d h a d l


meerle

De vele kinderen van Wivina MEERLE – Afgelopen zondag 7 november 2010 organiseerden de ouders en onthaalkindjes van onthaalouder Wivina De Bruyn uit Meerle een verrassingsfeest voor hun onthaalouder. Ook de ouders van kinderen waar zij ooit op gepast heeft – het eerste ‘onthaalkindje’ is ondertussen al 22, het jongste (haar eigen kleinkind) 7 maanden – waren in alle discretie uitgenodigd en velen waren op het feest voor Wivina afgekomen.

Zij is immers 70 jaar geworden op 9 juni 2010 en nog steeds werkzaam als onthaalouder. Als verrassing hadden de ouders ook haar idool, Dennie Damaro, uitgenodigd voor een optreden. Wivina werkt reeds 21 jaar als onthaalouder bij Landelijke Kinderopvang. Zij doet haar werk nog altijd met veel zorg en liefde en dat verdient echt wel een pluim! (gb/jaf)

Fietspad op de Strijbeekseweg eindelijk in aantocht? MEERLE – Tijdens de gemeenteraad van einde september werden de laatste grondverwervingen goedgekeurd, nodig voor de aanleg van een nieuw fietspad langs beide zijden van de Strijbeekseweg. Daarmee zou nu stillaan een einde moeten komen aan de jarenlange lijdensweg die de geplande aanleg van dit fietspad in de weg stond. Het is hoog tijd, want het huidige fietspad is zo goed als onberijdbaar geworden. De gemeente gaat niet meer wachten op de Vlaamse overheid voor de goedkeuring van nieuwe riolering die er ook nog moet komen. Aanvankelijk was het de bedoeling fietspad en riolering samen te doen, maar omdat er nog steeds geen exact zicht is op een budget voor de riolering (het staat in de planning 2011-2015, dus in het slechtste gevalwordt het ook 2015), gaat men de zaken apart realiseren.

Wivina en haar vele onthaalkinderen

Binnenkort mag volgens schepen Jos Martens het aanbestedingsdossier verwacht worden. Bij de aanleg van het fietspad gaat men wel rekening houden met de nodige wachtbuizen en aansluitingsplaatsen voor de riolering, wat wel een meerkost geraamd op ca. 50.000 euro zal betekenen. Het is niet duidelijk of dat later kan verrekend worden. Als later de rioleringswerken komen, betekent dat gelukkig niet dat het fietspas moet worden opgebroken. Men kiest immers voor een drukriolering waarvoor minder ruimte nodig is, ruimte die in de nu verworven gronden voorzien is. Als alles goed gaat – al kan je daar in dit dossier, gezien de lijdensweg, nooit zeker van zijn – fietsen we volgend jaar op een nieuw en lichtlopend fietspad van en naar Nederland. (jaf)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

DECEMBER 2010 - 53

DHM_december_308.indd 53

18-11-2010 12:53:20


meersel-dreef

Teerfeest fanfare MEERSEL-DREEF - Fanfare Voor Eer en Deugd heeft er weer een druk jaar opzitten van repetities en concerten, met als sluitstuk het dubbel “televisieconcert” op zaterdag 30 en zondag 31 oktober ll. Op zaterdag 6 november was het dan ook tijd voor het jaarlijks teerfeest voor alle leden met hun partners en ook voor de “Vrienden van de Fanfare”. Eerst werd er natuurlijk voor de innerlijke mens gezorgd, om een goede bodem te hebben voor wat komen gaat. Vervolgens werden diverse leden in de bloemetjes gezet. Hennie van Riel is 5 jaar actief lid, Ashley Verschuren. Fabian de Bont, Remko Riemslag en Michelle Damen mogen al 10 kaarsjes uitblazen. En Sander Degraauw maakt reeds 15 jaar deel uit bij de vereniging. Ook werd onze ere-voorzitter de heer André Rommens gehuldigd en in de bloemen gezet voor de afgelopen 40 jaar. Na het officiële gedeelte was het tijd voor vertier en plezier. Er werd bij diverse cafés op Dreef langs gegaan voor een serenade en een natje. Zowel door de caféuitbaters als door de gasten werden ze hartelijk ontvangen. Een mooie dag om af te sluiten en terug volle goede moed het komende werkjaar te beginnen. (BD/JJ)

De jubilarissen van 2010 op een rijtje: Ere-Notaris André Rommens, Sander Degraauw, Remko Riemslag, Fabian de Bont, de afgevaardigde van Vlamo, Hennie van Riel, Ashley Verschuren, voorzitter Bert Damen en Michelle Damen.

Feest bij de 70-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef MEERLE / MEERSEL-DREEF – 10 jaar na hun vorige bijeenkomst vondt het feestcomité van de de jaargang 1940 (Jozefa Van Boxel, Maria Desmedt, Liva Hendrickx, Maria Jacobs en Jaak Brosens) het tijd om de nu 70-jarigen nog eens bijeen te brengen. Kwestie van nog eens bij te praten, ervaringen van nu en vooral herinneringen van vroeger op te halen. Je weet immers niet wat het leven nog in petto heeft. Want van lijst de 60-jarigen van 10 jaar terug hebben er ondertussen 11 het aardse leven verlaten. Je mag dus geen gelegenheid laten voorbijgaan om samen te feesten. Dat deden ze dan ook op vrijdag 22 oktober met een een lekker middagmaal en vooral een hele namiddag om te bij praten. Er werd weer flink wat bijgebuurt, nieuwe afspraken gemaakt en een foto voor het nageslacht. (jaf)

Van links naar rechts: Leo Laurijssen, Jaak Brosens, Corneel Jespers, Maria Goetschalkx, Jos Verbunt, Lieva Hendrickx, Karel Snoeys, Maria Laurijssens , Jan Jacobs, Louis Verbreuken, August Koyen, Adriaan Verhoeven, Jos Aerts, Maria Desmedt, Annie Jespers, Liza Van Opstal, Roza Lochten, Jeanne De Bie, Frieda Elst, Maria Verschueren, Wivina De Bruyn, Maria Jacobs, Jozefa Van Boxel. (Foto: Fotodesign, Meer) 54 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 54

18-11-2010 12:53:21


n e e

meersel-dreef

Herfstconcert: Laatste optreden van de dirigent MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober gaf fanfare “Voor Eer en Deugd” zijn jaarlijks concert. Dit jaar stond was TV-kijken de leiddraad van de hele avond. Op een groot TV-scherm werden de mensen verwelkomd met een nieuwsflash waarin de voorzitter de mensen verder uitleg gaf over het idee “fanfare en televisie”. Vervolgens werd het tv-programma aangekondigd geheel in de stijl van TV1 en Ketnet en uiteraard door leden van de fanfare . Het werd een avond voor jong en oud, met zowel pure nostalgie als series van nu. In de tv-gids stonden de volgende programma's: ‘The A-Team’ , ‘Miami Vice’, en nog verder terug in de tijd met de alom bekende reeks ‘Kapitein Zeppos”, maar ook ‘ The Simpsons ‘ en ook de mooie tv reeks ‘Katarakt ’ en nog vele andere bekende series en films. En de fanfare, die verzorgde de muziek van de vertoonde series. De aandacht ging misschien niet direct naar de leden van de fanfare, maar muziek en beelden zorgde voor een mooie concert/televisieavond. Het hoogtepunt van de avond was voor vele Dreveniers de tv-reeks van RTV over MeerselDreef met daar onder de muziek van ‘Mijn Meersel Lief’. De fanfareleden hoorde dat de tekst hier en daar werd meegezongen. Een avond die gesmaakt werd door het publiek dat we massaal mochten begroeten zowel op zaterdag- als zondagavond. Wat minder enthousiast werd onthaald was de aankondiging van het ontslag van onze dirigent. Hans Aernouts, die 11 jaar geleden de dirigeerstok ter hand nam om onze fanfare naar een hoger muzikaal niveau te leiden, heeft besloten om de Dreefse fanfare te verlaten.

Ontslagnemend dirigent Hans Aernouts bracht muzikale kwaliteit in de Fanfare. Toen Hans in 1999 aan het roer kwam, was het zijn bedoeling om 10 jaar bij ons te blijven. Het zijn er dat toch nog 11 geworden. Hans vond het tijd om verder te gaan, nieuwe mensen te ontmoeten, andere orkesten te dirigeren en, zoals hij zelf aangaf, is het goed voor een vereniging om na 10 jaar te veranderen van dirigent. De leden van de Fanfare namen dus ook die avond afscheid van een man die onze fanfare

niet alleen jarenlang heeft gedirigeerd maar ook vooral heeft gemotiveerd. Hans alsnog bedankt. Maar de muziek gaat voort en na de nodige advertenties zijn er nu vier nieuwe kandidaten voor het dirigentenstokje. Het wordt misschien niet gemakkelijk om te kiezen, maar samen met de nieuwe dirigent, belooft het bestuur volgend jaar weer present te zijn. (JJ)

DECEMBER 2010 - 55

DHM_december_308.indd 55

18-11-2010 12:53:21


meersel-dreef

Bouwwerken ’t Dreefke in eindfase MEERSEL-DREEF - De afwerking van de warmste school van Vlaanderen nadert zijn einde. Na jarenlang te hebben moeten wachten op de beloofde nieuwe schoolgebouwen, is het nu zover: het licht aan het einde van de tunnel is in zicht. Het secretariaat en het directielokaal zijn reeds verhuisd. De lokalen van de buitenschoolse opvang krijgen een schilderbeurt, zodat ook zij binnenkort kunnen verhuizen.

En de leraren zullen weer over hun eigen geschilderd leerkrachtenlokaal beschikken. De buitenaanleg is ook volop bezit. Eerst wordt er nog de wegenis aangelegd en later komt de fietsenstalling aan de beurt.

de Dreefse bevolking en andere belangstellenden zijn dan hartelijk welkom om onze nieuwe, mooie school te komen bewonderen. Noteer deze datum alvast in je agenda.

En om dit allemaal te vieren zal op zaterdag 21 januari 2011 vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur het schoolfeest worden gehouden. Dit feest zal ook een beetje anders zijn dan normaal: heel

De vernieuwing wordt pas echt rendabel voor de Dreefse bevolking als er ook dringend werk wordt gemaakt van een nieuwe sociale verkaveling. Het werk voor de aannemer zit thans erop, deze van de politiekers nog niet ! (JJ)

De nieuwe autoparking en fietsenstalling komen op de plaats van de oude prefab-lokalen waarvoor tevens een gedeelte van het schoolplein moest worden opgeofferd. Misschien is er ook nog een plaats voor een “kiss & ride”-strook ?

De aangelegde doorgang naast de school werd pas mogelijk na een grondverwerving van de aanpalende eigenaars (fam. Vinckx). Dit zou ook de toegang naar de nieuwe turnzaal worden voor recreanten die het willen afhuren buiten de schooluren.

56 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 56

18-11-2010 12:53:22


-

Ook dat nog!

e

r

-

l

n

J.M. (25) uit Turnhout verschijnt voor de strafrechter omdat hij verdacht wordt van zedenfeiten. Hij vertoefde vaak in discotheek Highstreet en sprak daar minderjarige meisjes aan voor het maken van muziekclips die veel weg hadden van porno. Volgens zijn advocaat is de jongeman per toeval in aanraking gekomen met jonge meisjes en lijdt hij aan een persoonlijkheidsstoornis. De rechter veroordeelt J.M. tot een celstraf van 18 maanden en wordt onder begeleiding gesteld.

Eind september veroordeelt de strafrechter Wilhelmus S. bij verstek tot een celstraf van 18 maanden. De 57-jarige man wordt veroordeeld wegens oplichting en valsheid in geschrifte. W.S. stelde valse contracten op voor de verkoop en de opleiding van paarden. Twee van zijn slachtoffers krijgen een schadevergoeding van respectievelijk 8.600 en 11.800 euro.

Begin november wordt er in de transportzone ingebroken in een geparkeerde Duitse vrachtwagen. De dieven snijden het dekzeil stuk en gaan er met maar liefst 90 flatscreen tv-toestellen vandoor. Gelet op de omvang van de buit beschikten de daders allicht zelf over een bestelwagen of een vrachtwagen. De politie zoekt getuigen.

Op dinsdag 2 november om 18.30 uur wordt apotheek Brosens te Meer overvallen. Een zwart geklede man, gewapend met een pistool, komt de apotheek binnen, dwingt een klant om achter de toonbank te gaan staan en eist dat apothekeres Martine Brosens hem de inhoud van de kassa overhandigt. De overvaller steekt het geld weg, neemt ook de lade met wisselgeld mee en verdwijnt met een bromfiets langs de John Lijsenstraat richting Nederland. Woensdagmorgen wordt de schuif van de kassa gevonden, maar van de dader is geen spoor. De politie vraagt getuigen om zich te melden.

De 27-jarige Kim L. uit Zoersel werkte tussen december 2006 en juli 2008 als kassierster bij het warenhuis Quirijnen in Meer. In die periode ging ze er met welgeteld 33.785 euro vandoor. De rechter veroordeelt haar tot vijf maanden cel met uitstel en een voorwaardelijke boete van 550 euro. Omdat de vrouw al 6.100 euro van het gestolen geld terug betaalde, moet ze ook het resterende bedrag van 27.685 euro nog terugbetalen, zo oordeelde de rechtbank.

De 34-jarige Gery D, een Fransman uit Nielles Lès Bléquin reed in meer dan 3 uur welgeteld 256 kilometer voor een rechtszaak met 20 euro als inzet. De jongeman had op 30 september 2008 bij een controle in Minderhout hasj en marihuana op zak. Hij ging akkoord met een minnelijke schikking van 250 euro boete, maar om een onbekende reden kwam er maar 230 euro terecht op de betrokken rekening van justitie. Gery D. toonde een document waaruit bleek dat hij wel degelijk 250 euro overschreef, maar dat er allicht 20 euro kosten werden afgehouden omdat het een internationale overschrijving betreft. Om de juiste oorzaak te achterhalen wordt de zaak op 14 januari 2011 verder gezet, allicht na weer veel en lange kilometers.

In de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 november waren inbrekers bijzonder actief in de regio. In Hoogstraten werd er ingebroken in het administratief centrum. De inbrekers forceerden een raam van de drukkerij, achteraan in het gebouw, en konden zo naar binnen. Ze braken er een muurkluis open en gingen er met ongeveer 1. 500 euro vandoor. Uit de manier waarop de inbrekers te werk gingen blijkt dat het om professionelen gaat. Er werd ook ingebroken in kapsalon Headlines Hairfashion, eveneens aan de Vrijheid. Daar werd de deur ingetrapt en ook daar is geld gestolen. Nog langs de Vrijheid werd een deur bij traiteur Van der Smissen geforceerd. De dieven konden ook hier geld buitmaken. In de Karel Boomstraat ten slotte werd ingebroken in de oudere gebouwen van het Vito, maar daar konden de dieven voor zover gekend niets buit maken.

BVBA Kantoor

VERSMISSEN &

JANSSENS Gravin Elisabethlaan 7 2320 Hoogstraten

VERZEKERINGEN CENTEA-BANK LENINGEN Wij bezoeken U na telefonische afspraak Tel. 03 314 37 88 - Fax 03 314 74 14 www.versmissenjanssens.be versmissenjanssens@portima.be

DECEMBER 2010 - 57

DHM_december_308.indd 57

18-11-2010 12:53:22


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

HOOGSTRATEN VV Langzaam maar zeker is HVV opgeklommen naar de top van het klassement en dit door een reeks wedstrijden waarin heel wat gescoord en aangenaam voetbal werd gepresenteerd. Zich handhaven in de top is zeker een optie voor trainer Bart Wilmsen en zijn jonge garde. Na de twee op elkaar volgende gelijke spelen op Bornem en thuis tegen Ronse, trokken de rooikens richting het verre Izegem. Vanaf de eerste speelminuten trok rood-wit de aanvallende kaart. Slecht nieuws na een zevental minuten spelen na een aanslag op de enkel van Roy Van der Linden. Hij diende het veld te verlaten en zal daardoor ook enkele weken gemist worden. HVV toonde zich de meest aanvallende ploeg, maar het was echter Izegem dat op voorsprong kon klimmen via strafschop. Hoogstraten, niet uit het lood geslagen, ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker die er ook kwam via Nick Van Huffel. . Rood-wit deed weer mee en nog voor de rust toonde Hoogstraten zich terecht één van de betere ploegen uit de reeks. Ook HVV kreeg zijn strafschop en Jimmy Fockaert zorgde voor de 1-2.. In de eindfase voor de koffie probeerde Izegem met nog twee pogingen langzij te komen, keeper Ben Van Bael en zijn defensie weerden zich gepast. Een laatste Hoogstraatse aanval via Glenn Van der Linden en Nick Van Huffel werd uiteindelijk door youngster Bob Swaegers afgerond met een kopbaldoelpunt. En H.V.V. bleef zich tonen, ook na de pauze gingen ze op zoek naar meer en Jimmy Fockaert legde een vierde ei in de pan. Hoogstraten toonde zich geregeld de betere ploeg, doch even flakkerde de

Izegemse hoop op na een tweede doelpunt. Maar Fockaert nam alle illusies weg en en plaatste de 2-5 op het bord. Een week later ontving HVV middenmotor SintNiklaas in eigen stadion. De rooikens waren vastberaden om hun ongeslagen thuisreputatie te behouden. Op een met water doordrenkte grasmat, namen de bezoekers een gedreven start. Stilaan kon H.V.V. toch iets meer vat op de match krijgen maar dit Sint- Niklaas was duidelijk niet zinnens om met lege handen huiswaarts te keren In de eerste helft werd er echter niet gescoord. Ook na de koffie trokken de bezoekers in de aanval en diende Ben Van Bael alweer een vooraanstaande rol te spelen om het Hoogstraatse geheel voor erger te behoeden. Ook nadat de bezoekers tot tien spelers herleid waren, kon Hoogstraten ondanks langdurig aandringen en het opzetten van diverse sterke aanvallen, niet tot scoren komen. Het bleef 0 - 0, een eindscore waarmee menig toeschouwer zich kon verzoenen. Voor hun volgende opdracht diende Hoogstraten partij te geven bij Geel-Meerhout . De rooikens hadden al vanaf september niet meer verloren en wilden op dat mooie elan verder gaan, maar Geel-Meerhout zou een taaie tegenstander blijken en halfweg de eerste time kwam de thuisploeg dan ook op voorsprong.. Bij Hoogstraten werd een dubbele wissel doorgevoerd en zo zorgde de ingevallen Michiel Lanslots voor het eerste gevaar, maar de thuisploeg verdubbelde toch haar voorsprong. H.V.V. trok verwoed op zoek naar de aansluitingstreffer en die kwam er dan ook via Michiel Lanslots. De wedstrijd brak

nu helemaal open en in de eindfase werd Ruben Tilburgs foutief gestopt in de gevarenzone. De bal op de stip, en Jimmy Fockaert aan ‘t kanon, 2-2. HVV ging op zoek naar meer, maar ook Geel-Meerhout gaf zich niet zomaar niet gewonnen. Het bleef echter 2 – 2! En gelijke spelen zijn niet slecht, maar om voeling te behouden met de top diende Hoogstraten terug aan te knopen met een overwinning. Misschien zou Temse wel het kind van de rekening worden. Temse, één van de directe tegenstanders uit de reeks, zorgde voor de eerste snelle tegenprik. HVV zorgde voor de tegenreactie zonder resultaat, maar een alweer uitstekende Ben Van Bael moest enkele keren flink uit de doppen kijken. Gelukkig was het dan ook Hoogstraten dat de score opende na een aanval uit ’t boekje via verschillende stations tot de bal uiteindelijk bij Dirk Mathyssen belandde die voor de 1-0 zorgde. Hoogstraten trok het laken nog iets meer naar zich toe en in de slotminuten voor de rust kreeg Hoogstraten dan toch loon naar werken. Kapitein Jimmy Fockaert met een scherp en onhoudbaar schot bracht de stand op 2-0!. Temse probeerde nog maar Ben Van Bael was en bleef heer en meester in zijn doel. Na de koffie staken beide teams een tandje bij, maar HVV bezat de beste kaarten en keeper Ben smoorde enkele keren enkele doelrijpe kansen in de kiem. Dan kwam de invalsbeurt van Niels Cox. Nog maar net op het veld en op aangeven van Bob Swaegers, kon Niels met een fraaie draaibeweging en dito schot de bordjes op 3 - 0 brengen. Boeken dicht voor Temse, maar nog was hun leed niet geleden. Een tweetal minuten later kon alweer Niels Cox voor de bevestiging zorgen, 4 - 0. In de eindfase van de partij konden de bezoekers toch nog de eer redden. Het leverde rood-wit voor de tiende keer op rij een ongeslagen match op. (luc/rel)

Wedstrijden Zaterdag 27 november 20.00 uur Hoogstraten VV – R.Cappellen FC Zaterdag 4 december 20.00 uur Hoogstraten VV – K VV Coxyde Zaterdag 11 december 20.00 uur Hoogstraten VV – K. SV Oudenaarde Zondag 19 december 14.30 uur K Rac.Waregem – Hoogstraten

LEES 58 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 58

18-11-2010 12:53:23


n e

e

t

e

n

n

s n

sport

KFC MEER In de vorige editie van dit blad hekelde men zo’n beetje het lage scoringsvermogen van de Meerse elf. Revanchegevoelens bij de KFC misschien, want in de laatste wedstrijden werd er duchtig naar doel getrapt en… gescoord! Daardoor komt Meer ook postvatten bij de koplopers van het klassement. De derby met Minderhout eindigde in het voordeel van de thuisploeg en de 3-0 overwinning mocht alleszins verdiend genoemd worden, alhoewel de bezoekers zich zomaar niet gewonnen gaven. Na een kwartier zorgde Rik Aerts voor de 1-0 en de Minderhoutse doelman onderscheidde zich daarna op aandringen van Koen Koyen en Ben Adriaensen. Na de rust flinke druk van de gasten, maar Meer scoorde. Eerst via Wouter Laurijssen en in de laatste minuut langs Koen Koyen. 190 kijkers woonden dit duel bij en hielden samen met de spelers een minuut stilte voor de onlangs overleden ex-KFC’er Herman De Bruijn. Een knappe prestatie van de KFC op het veld van Oelegem. Na vier minuten 0-1 langs Koen Koyen, vijf minuten later zorgde Rik Aerts voor de 0-2. Een opflakkering van de thuisploeg volgde, maar doelman Deckers stond telkens op de juiste plaats. Rond het halfuur 0-3 van de voet van Rik Aerts. Een iets te overdreven score misschien, maar dat is voetbal. Na de rust dikte Meer nog aan tot 0-4 en liet niet meer tegenscoren. Vreugde alom die toch getemperd werd door de zware knieblessure van Roy Muësen. Een week later opnieuw een burentreffer, tegen Loenhout ditmaal. De KFC toonde zich de meest snedige

ploeg en Koen Koyen was weer daar om de 1-0 te scoren. Loenhout kwam nog voor de rust op gelijke hoogte. Een score die vlak daarna tot 1-2 verhoogd werd. Ben Adriaensen trapte de gelijkmaker en nadien ook de 3-2 op het bord. De pezeriken eventjes uit balans, maar nog niet uit het lood geslagen. Keeper Deckers, geholpen door de Meerse defensie konden niet op een foutje betrapt worden en de uitgekookte Koen Koyen gaf de gasten in de 72ste minuut de definitieve genadestoot. Een prettige en sportieve partij verdiend gewonnen door de ploeg die viermaal scoorde. Tegen en op hekkensluiter Kalmthout werd het geen gezondheidswandeling. De man in vorm Koen Koyen moest forfait geven wegens kwetsuur, maar zijn vervanger Kenn Herrijgers liet zien dat hij uit het goede hout gesneden is. Een enthousiaste thuisploeg kwam vlak voor de rust via strafschop op voorsprong en enkele minuten na de verfrissing keek de KFC tegen de 2-0 achterstand. Ben Adriaensen herleidde tot 2-1, maar even voor het uur was het weer de thuisploeg die aandikte tot 3-1. Een verloren zaak voor de KFC? Het verhoogde de druk. Rik Aerts slaagde erin het net te doen trillen en Wouter Laurijssen kon in de eindfase nog een 3-3 uit de brand slepen. (rel)

Wedstrijden

Gerard Geudens, 35 jaar onafgebroken penningmeester van KFC Meer, mocht rekenen op veel applaus en uiteraard een mooie herinnering

Zondag 28 november 14.30 uur KFC Meer – Zoersel Zondag 5 december 14.30 uur Oostmalle – KFC Meer Zondag 12 december 14.30 uur KFC Meer – Olympic Deurne Zondag 19 december 14.30 uur Ekeren FC – KFC Meer

g

t

St.-Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten 03 314 33 33

Koen Koyen, die zijn 250 wedstrijd in het eerste elftal speelde, werd verrast met een passend geschenk en vrouwtje An kreeg de bloemen van burgemeester en tevens KFCvoorzitter Arnold Van Aperen ste

www.totaalgarage.be info@totaalgarage.be

DECEMBER 2010 - 59

DHM_december_308.indd 59

18-11-2010 12:53:24


sport

KVNA WORTEL In Westmalle was de thuisploeg het eerst gevaarlijk, maar Wortel speelde daarna mooie kansen bij elkaar en het was verwonderlijk dat bij de rust nog een brilscore op het bord stond. Na de pauzze zagen we hetzelfde scenario met een vroege kans voor de thuisploeg, maar daarna waren er weer veel gevaarlijke standjes voor het doel van Westmalle. Enkel Hans Van De Mierop kon er, na een mooie aanval, één van benutten. Een tweede doelpunt hing steeds in de lucht, maar onze verdediging mag toch blij zijn wanneer de thuisploeg op het einde een niet te missen kans verkwanselde. Zo werd het toch, na een goede wedstrijd, een ruim verdiend 0-1-overwinning. In de thuiswedstrijd tegen Halle waren de eerste kansen voor VNA. Bij een duidelijke fout in het strafschopgebied werd de bal buiten gelegd. In de 12e minuut opende de bezoekers bij hun eerste aanval na een mistasten in onze verdediging. Halle was daarna de betere zonder echt gevaarlijk te zijn tot ze profiteerden van een te korte terugspeelbal. Zo gingen we rusten met 0-2. Na de rust bleven de bezoekers nog baas. De blauw-witten, met een gewijzigde veldbezetting namen na 60 minuten de wedstrijd opnieuw in handen en kwamen op gelijke hoogten met twee owndoelpunten na aandringen van Benjamin Broere en Maarten Adriaensen. Na een mooie combinatie in het middenveld kreeg Marijn Frans de bal en van op 25 meter knalde hij staalhard in de benedenhoek binnen. Zo maakte hij zijn fout bij het tweede doelpunt goed. Wortel behaalde zo een fel bevochte 3-2.

KFC MEERLE Geen al te spraakmakende prestaties leverde KFC Meerle de voorbije wedstrijden en een duidelijke revanche was het team zeker verschuldigd aan de trouwe aanhangers. En die kwam er tegen ongeslagen leider Kessel, dat letterlijk tot lijder gebombardeerd werd en dit in een erg aantrekkelijke wedstrijd waarin de KFC autoritair de plak zwaaide. Bij KFC Heidebloem Pulderbos was het in het verleden geen pretje om te spelen. Slecht veld, potig spel! Een ander Pulderbos deze keer, een ploeg die aardig wist te voetballen en de 0-1 ruststand, doelpunt van Vissers, mocht zeker gevleid genoemd worden. Een aandringende thuisploeg scoorde de gelijkmaker en kwam zelfs op voorsprong. Ruud Viskens wist echter de stand terug in evenwicht te brengen. Groenwit prees zich uiteindelijk gelukkig met dit gelijkspel.

De langverwachte derby tegen Meerle werd wegens de overvloedige regen uitgesteld.

Het bezoek van Dosko uit Baarle-Hertog draaide uit op een nipte overwinning en daar zorgde het doelpunt van Nic Mertens voor vijf minuten voor affluiten. De thuisploeg domineerde de hele wedstrijd. In Massenhoven startte de KFC gedreven aan de wedstrijd en Bjorn Voeten zorgde rond het kwartier voor de 0-1. De gelijkmaker liet niet op zich wachten en nog voor de rust kwamen de gastheren zelfs op voorsprong. Na de verfrissing zorgde Ben Jacobs al vlug voor de 2-2, maar binnen de minuut moest de bordjesman terug aan het werk om de 3-2 aan te brengen. De stand veranderde niet meer en Meerle verloor drie kostbare punten. Dan kwam de ongeslagen leider Exc.Kessel op bezoek en van de KFC werd na de vorige magere resultaten alleszins een stunt verwacht. En die kwam er ! De bezoekers lieten in de beginfase de bal aardig circuleren zoals het een leider past, maar echte gevaarlijke situaties werden er niet geschapen. Een vrijschop voor Meerle en Ben Jacobs borstelde de 1-0 binnen. De ban was gebroken, twee minuten later Bjorn Voeten aan het kanon en 2-0. Snel daarna de aansluitingstreffer, maar Meerle bleef aandringen. Nog voor de rust kopte Bjorn Voeten de 3-1 binnen. Na de pauze bleef de KFC de toonaangevende ploeg en Gerry Klessens plaatste een knappe boogbal in de kruising, 4-1. Bjorn Voeten zorgde dan voor een hattrick en Stijn Mertens legde de 6-1 cijfers vast. Leider Kessel, vandaag lijder, met blozende kaken naar huis en Meerle dat terecht fier mocht zijn op deze prestatie. (rel)

De wedstrijden

Wedstrijden

Zondag 28 november 14.30u KVNA Wortel - Emblem Zondag 5 december 14.30u Kessel FC - KVNA Wortel Zaterdag 11 december 19.30u Zandhoven - KVNA Wortel Zondag 19 december 14.30u KVNA Wortel – Grobbendonk. (frbr)

Zondag 28 november 14.30 uur Exc.Bouwel – KFC Meerle Zondag 5 december 14.30 uur KFC Meerle – Westmalle Zondag 12 december 14.30 uur HIH Turnhout – KFC Meerle Zondag 19 december 14.30 KFC Meerle – Emblem

In Bouwel zagen we een wedstrijd met weinig kansen. Enkel vlak voor de rust kregen ze een open kans. Even voordien had Maarten Adriaensen de score geopend. Onze voorspelers Maarten Adriaensen en Hans Van De Mierop waren nog dicht bij een doelpunt. Op eerstgenoemde werd nog een duidelijke strafschopfout gemaakt. In de allerlaatste minuut mocht de thuisploeg een hoekschop nemen. De doelman ging mee. De bal werd afgeweerd en Steven Goffa trapte zeker van op 45 meter en de bal draaide met veel effect naast de paal binnen. Zo won Wortel met 0-2 tegen een moeilijke tegenstrever.

MINDERHOUT VV Doelpunten scoren blijven nog altijd de kers op de taart bij het voetbal. En daar nijpt bij MVV wel degelijk het schoentje. Acht doelpunten in elf wedstrijden is inderdaad niet om over naar huis te schrijven. De derby tussen KFC Meer en MVV lokte een 200-tal toeschouwers die de Merenaars verdiend aan het langste eind zagen trekken. MVV kwam wel het dichtst bij de openingstreffer in de beginfase, maar rond het halfuur kreeg het toch de eerste appel in de kast. Na de pauze toch meer druk van Minderhout, maar de gastheren scoorden nog twee maal zodat de wedstrijd eindigde op een 3-0 overwinning voor de buren uit Meer. Na de opdoffer op het veld van Meer kwam leider FC Ekeren op bezoek en de drang om deze wedstrijd te winnen zat er ontegensprekelijk in. De bezoekers toonden zich technisch wel de meerdere, maar tot reële doelkansen kwamen zij ook niet voor de rust. De tweede 45 minuten toonden de gasten zich efficiënter in het besluiten en bleef MVV met een 0-3 kater achter. Op het veld van Schilde knalde Pieter Hendrickx al vlug tegen de paal en dat was dan ook het enige wapenfeit voor de rust die met 0-0 bereikt werd. Direct daarna opende Geert Mertens de score en op vrijschop trapte Jens Lenaerts de 0-2 binnen. Twee doelpunten scoren was voor MVV dit seizoen nog niet weggelegd. Deze voorsprong werd niet meer prijs gegeven en zo kwam MVV terug in de middenmoot van het klassement terecht. Tegen het laaggeklasseerde Berlaar zouden de puntjes toch moeten kunnen thuis blijven! De bezoekers begonnen wel fel aan de match en het duurde even voor MVV gelijke tred kon houden. Enkele kansjes langs weerszijden vielen te noteren zonder echt doelgevaar zodat een dubbele nul aan de rust de juiste weergave was van het geleverde spel. Nadien toch een iets pittiger MVV, nog rood voor Jens Lenaerts, en een counterend Berlaar. Geen aarde aan de dijk, zodat één schamel puntje het verdiende loon betekende voor het schamele vertoon. (rel)

Wedstrijden Zondag 28 november 14.30 uur Broechem – Minderhout VV Zondag 5 december 14.30 uur Minderhout VV – Olympic Deurne Zondag 12 december 14.30 uur Oelegem – Minderhout VV Zaterdag 18 december !!! 20.00 uur Loenhout – Minderhout VV

60 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 60

18-11-2010 12:53:24


sport

Cyclocross - Joeri Adams brons op EK in Frankfurt Geen al te hoogstaande prestaties van de Belgische jeugd op het EK dat in Frankfurt betwist werd.Alleen Minderhoutenaar Joeri Adams wist een bronzen plak te versieren bij de beloften en toch weinig redenen om tevreden te zijn bij de 21-jarige belofte. De eerste ronden slappe benen, een erbarmelijke start, daarna veel meer jus, maar de 19-jarige Nederlander Van der Haar en de Italiaan Elia Silvestri waren toen al te ver weg om nog bij te benen. De voorbije twee seizoenen weinig gehoord van Joeri die bij het Rabobank Continental Team vooral focuste op de weg. Dit crossseizoen gaat hij weer volop voor de cross in het Rabobank Offroad Team onder de deskundige leiding van de in het crosswereldje goed gekende Richard Groenendaal. Adams is laatstejaarsbelofte, een heel belangrijk gegeven, want volgend jaar wacht de overstap naar de profs en een contract versieren is niet zo evident. Of hij bij Rabobank kan of mag blijven weet hij pas in maart 2011, tot zolang ligt hij daar onder contract. Zondag 1 november op de Koppenberg bewees Joeri dat hij tot de top behoort in de beloftencategorie door de overwinning weg te kapen voor de andere toppers. Een dag later bevestigde hij in de Superprestige met een derde plaats in Zonhoven. (rel)

De start in Frankfurt met Joeri Adams (7) op de tweede rij

Commerzbank Frankfurt Marathon - Jef,

Jos en Chris aan de start en… aankomst!

In het Allerheiligenweekend, wel bepaald op zondag 31 oktober werd om 10 uur de start gegeven van de 42,195 km van Frankfurt am Main. Een grote moderne stad met torenhoge gebouwen waartussen de meer dan 10 000 deelnemers mochten laveren. De oudste stadsloop van Duitsland en de vierde grootste van het Reich. Drie Hoogstratenaren: Jef Jacobs (Meersel-Dreef), Jos Van Bavel (Minderhout) en Chris Boonen (Meer) stapten de auto in om een goeie 400 km verder hun rugnummer af te halen. Het kan ook niet elk jaar de herfstmarathon van Etten-Leur zijn, moeten zij ongetwijfeld gedacht hebben. De omstandigheden waarin de marathon beslist werd waren perfect te noemen: zo’n tien graden en nauwelijks wind, de ideale marathoncondities. Chris zette een nieuwe persoonlijke besttijd neer,

Uitslag Chris Boonen: 2085ste in 03.27.22 Jef Jacobs : 2740ste in 03.35.20 Jos Van Bavel: 3923ste in 03.49.29 Jef gaf een nieuwe beste jaarprestatie weg en Jos kon na één jaar onderbreking wegens blessures een wedstrijd met de glimlach lopen. En wie werd als winnaar van de wedstrijd afgevlagd? De Keniaan Wilson Kipsang liep een nieuw koersrecord in 02.04.57 en tevens de derde snelste wereldtijd dit jaar! 7865 atleten liepen tenslotte de wedstrijd uit en de drie Hoogstraatse dapperen konden na afloop nog ruim de tijd vinden om te poseren voor de publiciteit van de Commerzbank en de slogan “Laufen erfrischt Körper und Geist” is hen zeker op het lijf geschreven. (rel)

Drie Hoogstraatse atleten in Frankfurt: v.l.n.r. Jef Jacobs, Jos Van Bavel, Chris Boonen DECEMBER 2010 - 61

DHM_december_308.indd 61

18-11-2010 12:53:24


sport

Grote kruisboog - Huldiging van de kampioenen Op vrijdag 22 oktober is er bij de Sint-Jansboog het seizoen 2010 afgesloten met de huldiging van de kampioenen.

I b t t d w w D l a b b d S 2 c m w

Na een welkomstwoord door opperhoofdman Jan Gijsbregts uit Meerle, met het voorlezen van het jaarverslag, had penningmeester Frans Van Hasselt uit Loenhout de eer om de jubilarissen van 2010 te huldigen. Lovende woorden waren er voor Jan Stoffels die na 18 jaar trouwe dienst als koning nu keizer is in de Sint-Jorisgilde van Minderhout. Jan Van Haperen uit Meerle was in 2010 reeds 60 jaar schutter te Meerle. Na een korte pauze mocht griffier Wim Druyts uit Wortel de rozenprijswinnaars naar voor vragen. Ieder van hen ontving een kleine tinnen schotel. Hoogstraten schoot met negen stuks de meeste rozenprijzen. Jan Gijsbregts mocht de kampioenen naar voor vragen; in de B-reeks waren er bloemen voor Adriënne Bleys uit Hoogstraten. Nick Konings uit Sprundel moest in het kampschot zijn meerdere erkennen in Inge Vermeiren uit Meerle, beiden eindigden op 250 punten. In de A –reeks waren er bloemen voor Gust Tobé uit Castelré en Jan Stoffels uit Minderhout. Michel Goossens uit Hoogstraten werd de kampioen in deze reeks. In de Ere reeks dienden er heel wat meer bloemen aangekocht te worden; er was een gedeelde derde plaats, telkens met 272 punten, voor Vicky Rombouts uit Meer, voor haar vader Jan Rombouts uit Meer en voor Hans Van Hasselt uit Loenhout. Met een totaal van 273 punten was er een gedeelde tweede plaats was er voor Frie Konings uit Sprundel, Dianne Verheyen uit Meerle en Gery Dockx uit Meer. Tenslotte kan er maar één kampioen zijn.

Dit jaar kwam deze eer toe aan Marc Bleys uit Hoogstraten, geschoten met een totaal van 275 punten. De meeste vooruitgang tegenover verleden jaar maakte de gilde van Minderhout met een totaal van plus 0.39. Kampioen per gilde werden de schutters van Meer met 1652 punten of een gemiddelde van 34,42 op 36. (FS)

Grote kruisboog - Schutters van Loenhout te sterk in Eerste zestal Sint-Joris Wortel was gastheer voor de wedstrijd van de eerste zestallen. Elk van de negen gilden vaardigden zes schutters af samen het eindresultaat voor hun gilde zouden bepalen. In de eerste ronde gaf de koning van Meer, Bert Eelen de aanzet door 35 op 36 te schieten. In de tweede ronde sloot Rijsbergen, door Frank Pellens, het beste aan met 34 punten. De derde ronde was voor Meerle met 35 punten geschoten door Dianne Verheyen. Door het beste resultaat van hun drie schutters had Loenhout echter, bijna onmerkbaar de leiding genomen in de tussenstand met 99 punten voor Meerle met 98, Meer met 97 en Minderhout met 96 punten. In een vierde, teleurstellende, ronde sloten Minderhout en Wortel het beste af op 34 punten. In een vijfde ronde trad Castelré op de voorgrond met 34 punten. Na vijf ronden stond Loenhout nog op een eerste plaats met twee punten voorsprong op Minderhout en vier punten op Meer en Meerle. In deze zesde ronde schoot de keizer van Meer, Jan Rombouts met 36 punten het maximum. Meer nam zo een optie op de eindzege. Loenhout kon echter standhouden en won dit eerste zestal met een totaal van 197 punten voor Meer met 196, Minderhout met 195, Meerle met 194, Sprundel met 190, Castelré 189, Hoogstraten 188, Rijsbergen 182 en tenslotte Wortel met 181 punten. Jan Rombouts legde beslag op de rozenprijs door als enige te eindigen op 36 punten met zes rozen. (fs)

Op de foto het winnende zestal met Lu Van Hasselt, Fons Van Hasselt, Hans Van Hasselt, Frans Van Hasselt, Gerda Van Hasselt, Hans Van Hasselt.

Grote kruisboog - Rijsbergen schrijft geschiedenis Een tweede zestal met de Sint-Jansboog heeft als belangrijkste beperking dat er geen ere- schutters aan mogen deelnemen. Rijsbergen won voor het eerst in de geschiedenis van het tweede zestal, dat toch al teruggaat tot 1946, deze wedstrijd. Het verloop In de eerste ronde nam Hoogstraten de leiding met 32 punten. In de volgende ronde kwam

Rijsbergen opzetten met 33 punten. In de derde ronde kwam Castelré op de voorgrond met 34 punten. Halfweg stond Rijsbergen reeds aan kop met 92 punten voor Minderhout met 91 en Meer met 90. In de vierde ronde deed Jack Damen van Rijsbergen de deur toe voor de andere gilden. Jack behaalde het maximum der punten zijnde 36 op 36. Hierdoor verhoogde Rijsbergen zijn voorsprong tot acht punten. In de vijfde en zesde

ronde moesten er telkens punten worden prijsgegeven maar Rijsbergen kon niet meer ingehaald worden. Rijsbergen eindigde op de eerste plaats, sinds 1946, met een totaal van 184 punten voor Meer 180, Minderhout 177, Hoogstraten 176, Castelré 175, Wortel 174, Meerle 172, Loenhout 158 en tenslotte Sprundel dat met verschillende jeugdschutters bouwde aan de toekomst met 136 punten. (fs)

62 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 62

18-11-2010 12:53:25

N p m L v i k


t

-

n

sport

In O.-L.-Vrouw-Waver vonden op 5 en 6 november de provinciale kampioenschappen badminton plaats en de beste spelers van de provincie tekenden natuurlijk present om het onderste uit de kan te halen om de provinciale titels in de wacht te slepen. Badmintonclub Hoogstraten werd dit jaar vertegenwoordigd door Joke Van Delm, Nathalie Geets en een beetje door Ellen Buskens omdat zij ook bij Merksplasse BC aantreedt. Joke en Nathalie bereikten de finale bij de Dames Dubbel (klassement C2) en in een bloedstollende wedstrijd moesten ze in drie stets de duimen leggen tegen het Zwijndrechtse duo Sarah Kuppens en Lies Huyghe. Einduitslag: 23-21, 22-24 en 21-19. Je merkt ook wel, geen cadeautjes voor de winnaars. In de categorie Dames Enkel (C2) verging het hen minder goed en werden ze beiden in de eerste ronde uitgescha-

keld. Ellen Buskens kwam uit in het Dames Enkel (D) en na drie voorrondematchen met rechtstreekse uitschakeling stond ze zondagmiddag in de finale met als tegenspeelster Elise Maes van Merksplasse BC. Elise was eveneens haar dubbelpartner en dat kon voor extra stress zorgen, twee speelsters die mekaar door en door kennen. Ellen hield het hoofd koel en twee sets later, 2114 en 21-11, was het kampioenschap voor haar. Door deze overwinning klimt ze in het klassement van D naar C2 en zal ze in de toekomst in dezelfde categorie uitkomen als Joke en Nathalie. Voor de dames was het zeker een vermoeiend, tof en sportief weekend en volgend jaar willen ze deze prestaties zeker evenaren of misschien nog verbeteren. En laat de heren dan ook maar eens hun klasse tonen! (frank/rel)

Eventing - Podium voor Karin Donckers in Pau Na haar opmerkelijke prestatie in het wereldkampioenschap in Kentucky (USA) veroverde Karin met Lamicell Charizard (eigenaars V.DonckersL.Sterkens) een uitstekende derde stek in de viersterrenwedstrijd in het Franse Pau, gelegen in het departement Pyrénéés-Atlantiques. Na een knappe dressuurproef stond ze aan de leiding

,

met 41 strafpunten. Een foutloze cross met wat tijdsoverschrijding volgde nadien en de jumping, in een stortbui verreden, zorgde voor veel fouten bij de deelnemers. Karin kelderde twee balken en eindigde op een mooie derde plaats na de winnaar Andreas Dibowski (Duitsl.) en William Fox-Pitt (GB). (rel)

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

Pat Leysen is een notoir langeafstandsloper. 800 jaar Hoogstraten inspireert hem tot de uitdaging van zijn leven. December. De definitieve balans. Gokkantoren worden gesloten. Vluchten kan niet meer. 800 harde wedstrijdkilometers voor de 800ste verjaardag van dit dorp dat zich zo graag stad noemt. En waar wij trots op zijn. Telwerk dus. Weg adrenaline, tranen, zweet en modder. Wiskunde. Hapje aardrijkskunde ook. Stein, Den Helder, Gistel, Brive, Aalter, Den Haag, Kladno, Hulshout, Athene, Troisdorf, Olne en ons eigen Minderhout. Twaalf maanden, twaalf wedstrijden, zes landen. Leuke cijfers die een berg ervaringen in zich dragen. Van bitter koud tot broeiend heet. Van voor de eigen deur tot randje Europese beschaving. Van supervlak tot het eufemistische ‘parcours vallonée’. Van ambiancetoestanden tot de hoogst mogelijke eenzaamheid. Van onmetelijke euforie tot diepe ontgoocheling. Maar het laatste laat de diepste sporen. Of ligt het aan de man, de kop, de mentale focus. Psychologie dus toch ook. Ultralopen is de sport voorbij, net zoals het jammer genoeg meestal ook de jeugd voorbij is. Geen loopjaar van grote verhalen voor de kleinkinderen. Maar ook eentje zonder schaamrood op de benen. Twee podiumplaatsen toch. Laat ons vooral die onthouden: Den Helder, 161 km strand en Kladno, 211 km. En mijn hielen te tonen aan enkele toppers in de 6 uren van Stein was ook best leuk. Het WK 24 uren en de spartathlon gun ik een herkansing volgend jaar. En de kilometers dan, want daar draaide het toch om? Wel, of ik nu van boven naar onder telde of omgekeerd en er ook nog eens de proef bij maakte, het resultaat bleef 1125 km of een gemiddelde van net beneden de 100 km per wedstrijd. De Kapellekensloop was net iets te kort wellicht. Missie geslaagd lijkt me! Ik heb graag mijn ding gedaan op deze plaats. Bedankt, lieve en sportieve lezer, voor de support die meestal op onverwachte momenten aan de oppervlakte kwam.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n k e n v l o e r e n . b e

d ,

, t e t

Pats 800

Badminton - Ellen Buskens provinciaal kampioen

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

Je bent van me af maar ik, ik loop (altijd maar) verder, en wellicht ook (altijd maar) trager, mijn manier van reizen…

DECEMBER 2010 - 63

DHM_december_308.indd 63

18-11-2010 12:53:27


Wie zichzelf herkent in het cirkeltje op de foto stuurt voor de 10de van de maand een kaartje naar De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of een mailtje aan kopje@demaand.be (zie ook www. demaand.be). Hij of zij is daarmee winnaar van een boekenbon ter waarde van € 12,5 van Standaard boekhandel in Hoogstraten. Wie het kopje ook herkent mag ook een kaartje of mailtje sturen. Zij komen, bij lottrekking door een onschuldige hand, ook in aanmerking voor een boekenbon ter waarde van € 12,50. Die wij nota bene naar uw eigenste adres opsturen, of in de bus komen steken, als het niet te ver is.

Opgave vorige maand Foto’s uit de oude doos doen het blijkbaar steeds goed in deze rubriek. Het lijkt wel of onze lezers het leuk vinden om nog eens iemand terug te zien zoals hij of zij er uit zag in de jaren stillekens (maar dat heeft blijkbaar met het succes van het desbetreffende TV-programma te maken). Vaak merk je dat men er nog een heel verhaal kan bij vertellen. Zoals ook deze maand. Alle deelnemers wisten ons te vertellen dat het kopje dat van Jef Meyvis was of is. De foto zou genomen zijn ergens eind jaren 50, dan wel begin jaren 60 op de speelplaats van de handelsschool. De man rechts naast Jef is de latere stervoetballer Jan Verheyen, vader van Gerd. Natuurlijk kent Jef zichzelf nog een vertrekt er een boekenbon richting Zandstraat 19 te 2323 Wortel. Dat een gewone groene briefkaart nog in zwang is bewijst Jan Brokken uit 2322 Minderhout (Hal 5) want ook hij mag een boekenbon in zijn bus verwachten.

Opgave deze maand Van een collega medewerker kregen we het dringende verzoek om deze foto eens te gebruiken voor “Het kopje van de maand”. Hij stelde voor om de wittekop in het midden te omcirkelen. Waarom? Geen flauw idee. Maar misschien hangt er wel een leuk verhaal en een boekenbon aan vast. Vertel het ons. pdn

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

64 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 64

18-11-2010 12:53:29


m

Tour de France

Regen slaat al drie dagen ongenadig hard op onze aardkorst in. De bodem is verzadigd, grachten staan overvol, de Mark bereikt terug een maximumniveau. In Breda houdt men de adem in. Zoveel hemelwater kan de stad over de grens niet in één keer aan. Daarom hebben de Nederlanders al enkele jaren geleden de rechtgetrokken Mark haar kronkels teruggegeven … het water moet zo lang mogelijk opgehouden worden en de kans krijgen om in de bodem te dringen. Iets meer naar het zuiden, net over de grens in ons eigen Belgenland, staat een tuinder peinzend naar zijn aardbeiplanten te kijken. Zijn wachtbed ligt vlak langs de Mark, waar ooit de bedding kronkelde tussen de beemden. De aardbeiplantjes happen er nu naar lucht. De tuinder vloekt en haalt uit naar de Watering… de grachten moeten het water zo snel mogelijk naar de Mark afvoeren. De grens maakt wel degelijk een verschil.

Dag van de Natuur Zaterdag 20 november staken Natuurpunt Markvallei en JNM Markvallei samen de handen uit de mouwen in het mooiste natuurgebied van Hoogstraten: de Halsche Beemden. Natuurbeheer is een essentiële taak van Natuurpunt. Met de vele duizenden vrijwilligers werd tijdens de Dag van de Natuur in verschillende natuurgebieden gewerkt. Maar ook daarbuiten wordt door Natuurpunt Markvallei regelmatig gewerkt in de verschillende natuurgebieden. Op 20 november mocht Natuurpunt Markvallei weer heel wat nieuwe gezichten verwelkomen. Zij staken een handje toe en proefden van de sfeer binnen de vereniging. Natuurpunt Markvallei zorgde voor lekkere soep op het middaguur. De deelnemers hielden zich vooral bezig met het afvoeren van het maaisel van de Lage Beemd langs het Merkske.

verantwoordelijk voor de productie en het onderzoek naar nieuwe natuurlijke vijanden van planten bij de Nederlandse firma Koppert, wereldmarktleider in deze sector. Bij de productie van glasgroenten, zoals tomaten, komkommers, paprika’s en aubergines, wordt al vele jaren succesvol gebruik gemaakt van nuttige insecten, roofmijten en insectenpathogenen om schadelijke plagen te bestrijden. Tijdens deze lezing zal Karel ingaan op de verschillende vormen van biologische bestrijding in België en wereldwijd. Ook wordt kort ingegaan op het gebruik van hommels voor de bestuiving van tuinbouwgewassen en in de fruitteelt. Ook deze avond begint om 20 uur in bezoekerscentrum De Klapekster, de inkom is volledig gratis.

Nieuwe cursus over leren kijken naar vogels In het begin van volgende maand, start de cursus “Leren kijken naar vogels”. De cursus was in een mum van tijd volzet zodat een wachtlijst werd aangemaakt. Besloten werd om een tweede cursusreeks te starten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Mensen die nog niet inschreven moeten heel snel zijn. Zij nemen best contact op met Luc Van Dun (0473 37 52 87).

De lezing van 10 december staat volledig in het teken van Frankrijk. In juli ging een gezellige bende de wielrenners achterna op hun eigen Tour de France. Zonder fiets, maar met de bedoeling half Frankrijk af te reizen kwamen ze langs Les Dombes, de Middellandse Zee, de Pyreneeën, Rocamadour en La Brenne. Onderweg verzamelden ze kilometers en een hele reeks foto’s… Die beelden willen ze vanaf 20 uur gratis vertonen in de Klapekster. Aan uitleg en commentaren, zoals in de koers, zal het niet ontbreken. Een gedeelte van de lezing wordt ook voorbehouden voor de baai van de Mont Saint Michel. Een perfecte uitvalsbasis om Normandië en Bretagne te verkennen. Een vakantie vol zee, strand, rotskusten, strandjutters en kustleven.

Een “graaf” bos van de graaf Op zondag 12 december staat een zondagswandeling op het programma. Het doel van de tocht is het Graafsbos in Merksplas. In de 17e eeuw was dit domein eigendom van de Graaf van Hoogstraten en kreeg het de naam “des Heeren Graven Bosschen”. Van een loofbos en vooral heide werd het Graafsbos omgevormd door François Splingard en aangelegd tot een heus dennenboscomplex. De wandelaars verzamelen om 9 uur aan Bezoekerscentrum De Klapekster. Info: Jack Govaerts (03 315 71 85) (AO)

In de maand februari start een cursus over weidevogels en in mei en juni staat een cursus over insecten op het programma. De instapcursus “Natuur voor Groentjes” start wellicht in september. Geef je mailadres op aan Luc, en hij houdt je op de hoogte.

Heb je de Dag van de Natuur gemist? Op 11 december wordt opnieuw een beheerswerkdag georganiseerd in de Halsche Beemden. We gaan een halve dag maaien en afvoeren van het maaisel, knotten van bomen en afzetten van een houtkant. Er zal zoals de traditie wil, soep worden voorzien. Om 9uur verwachten we de deelnemers aan het infopaneel van de Halsche Beemden. Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61)

Biologische bestrijding Op 26 november houdt Karel Bolckmans, geboren en getogen in Wortel maar ondertussen een autoriteit als het op biologische bestrijding met insecten aankomt, een lezing over biologische bestrijding van plagen, predatoren en parasieten(Biologische bestrijding van plagen en parasieten en predatoren, het best bewaarde geheim van de tuinbouw). Karel Bolckmans is

Natuurgidsen proberen het educatief project van De Klapekster voor de eerste graad van het middelbaar onderwijs uit. Gewapend met gps, verrekijker en een rugzak vol materiaal trokken zij op onderzoek uit in Wortel Kolonie. DECEMBER 2010 - 65

DHM_december_308.indd 65

18-11-2010 12:53:31


AGENDA

V D v 2

TENTOONSTELLINGEN 200

Tot 19 december STADSLUCHT MAAKT VRIJ, tentoonstelling over 800 jaar Hoogstraten in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 314 65 88 of museum@ hoogstraten.be

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be

Z K u V ’

Z D v 2

Z J M v

HOOGSTRATEN

MEER

Woensdag 1 en 8 december CREATIEF DENKEN, van 20 tot 22 uur in de bibliotheek. Deelname 10 euro voor twee avonden. Info: 03 314 32 61

Vrijdag 3 en zaterdag 4 december ESTAMINET IN DEN BOULEVARD, toneelvoorstelling door ’t Heidebloempje om 20 uur in zaal Voor Kunst en Volk. Inkom 6 euro, Info 03 315 83 44

Vrijdag 3 december GYPSY ON THE ROCKS, cd-release om 20 uur in Le Cirq. Inkom 5 euro, VVK 4 euro. Donderdag 9 december CINE HORIZON met Burma VJ om 19.30 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Inkom 2,50 euro. Info 03 340 19 54 Zaterdag 11 december KROEGEN VOL MUZIEK, met vanaf 21.30 uur optredens in zeven cafés: Papillon, Bizar, ’t Verschil, De Velo, Hemeltje Lief, De Gelmel en ’t Wit Hofke. Gratis pendelbus. Maandag 13 december JAZZ in SINT-CECILIA met vanaf 20 uur een optreden van Thomes L’Etienne International Jazzband. Organisatie en info The Marckriver Jazzclub, tel 03/ 314. 67. 08.

Zaterdag 11 december KERSTMARKT vanaf 19 uur bij het klooster in de Donckstraat. Organisatie KWB, Info: 03 315 92 21 Vrijdag 10 en zaterdag 11 december ESTAMINET IN DEN BOULEVARD, toneelvoorstelling door ’t Heidebloempje om 20 uur in zaal Voor Kunst en Volk. Inkom 6 euro, Info 03 315 83 44

MEERLE Zaterdag 4 en zondag 5 december EEN MOORDWEEKEND, toneelvoorstelling door ’t Meels Parlement om 19.30 uur in parochiezaal Ons Thuis. Inkom 4 euro, Info 03 315 92 09.

Zondag 12 december ESTAMINET IN DEN BOULEVARD, toneelvoorstelling door ’t Heidebloempje om 14 uur in zaal Voor Kunst en Volk. Inkom 6 euro, Info 03 315 83 44

Zaterdag 11 december KERSTMARKT van 17 tot 1 uur in kleuterschool De Klimtoren. Info 03 315 82 88

Donderdag 23 december PROCLAMATIEFUIF van 21 tot 4 uur langs de Gestelsebaan. Info: 0473 60 65 80

Zondag 19 december SINT-LUCIAFEEST om 14 uur in de St.-Luciakapel. Info: 03 315 78 70

MEERSEL-DREEF

Vrijdag 17 december IN DEN BEGINNE, lezing door prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld over de Hertogen van Brabant en de Middeleeuwen in onze regio Zaterdag 18 december KERSTCONCERT van het PIUSKOOR om 20 uur in de St.-Katharinakerk. Kaarten aan 12 euro, in voorverkoop bij de dienst voor toerisme 10 euro. Tel 03 340 19 55. Woensdag 22 december EN WAAR DE STERRE BLEEF STILLE STAAN, filmvoorstelling om 20 uur in de Rabboenizaal. Inkom 5 euro. Organisatie en info: ASO Spijker 03 314 55 36

66 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 66

18-11-2010 12:53:32


AGENDA

MINDERHOUT Vrijdag 10 en zaterdag 11 december DOE HET ZELF NEUSHOORN, klucht op gevoerd door de toneelafdeling van de fanfare, om 20 uur in de parochiezaal.

Activiteiten december

Zaterdag 11 december KROEGEN VOL MUZIEK, met vanaf 21.30 uur optredens in zeven cafés: Papillon, Bizar, ’t Verschil, De Velo, Hemeltje Lief, De Gelmel en ’t Wit Hofke. Gratis pendelbus.

Woensdag 8 en 22 december PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur.

Zaterdag 18 december DOE HET ZELF NEUSHOORN, klucht op gevoerd door de toneelafdeling van de fanfare, om 20 uur in de parochiezaal.

199

Maandag 13 december JENEVERWANDELING in Achtel/Keirschot. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Locatie: De Raam op Keirschot

Zondag 26 december JOKPRIJSKAMP georganiseert de fanfare De Marckzonen vanaf 19.30 uur in de koffieschool van de parochiezaal. 198

Een ‘Kempen Menu’

Zaterdag 18 december KERSTEVOCATIE om 19.30 uur in de parochiekerk met medewerking van de Brassband, het kerk- en het kinderkoor. Info: 03 314 67 23 Zondag 19 december KERSTWANDELING, vertrek om 14 uur aan het Casino. Organisatie en Wandelclub Markdal Woensdag 29 december KERSTSTALLENWANDELING langs de kerststallen in Wortel, Castelré en Wortel-kolonie. Vertrek om 17.45 aan de parochiezaal. Organisatie: Parochieteam Wortel.

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 december KAARTEN en BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St.-Jorisgilde

Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 december ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 in De Wildert’ te Zundert AQUAJOGGEN vanaf 11.30 uur in “De Wildert” te Zundert

Vrijdag 10 december TOUR DE FRANCE foto en commentaar van een tocht door Frankrijk om 20 uur in de Klapekster.

Vrijdag17 december RIKKEN en JOKKEN in parochiezaal Trefpunt. Inschrijven vanaf 19 uur. Eerste spel om 19.30 uur stipt.

Woensdag 15 december EINDEJAARSFEEST in Hof ter Smisse. Aperitief om 17u00. Daarna feestmaal opgeluisterd door muziek van Eddy Sabbe.

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 december RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Brouwerijstraat 2

WORTEL

Zondag 12 december WANDELING in het GRAAFSBOS in Merksplas, vertrek op 9 uur aan de Klapekster.

Donderdag 2 december DAGUITSTAP naar O.L.Vrouw Waver en Manufacturen De Wit in Mechelen. Vertrek aan de kerk om 8.30 uur.

De voorbije twee maanden organiseerde vzw RURANT, een instantie die het merk ‘Kempen’ naambekendheid moet geven, in samenwerking met Unizo de campagne “Kempen Menu” in 15 Kempense toprestaurants. De chefs werden uitgedaagd om met producten uit eigen streek enkele exclusieve gerechten te bereiden. Nu kun je thuis zelf ook aan de slag met al dat lekkers uit eigen streek zoals: Konijnstoofpotje met Corsendonkbier Rode vruchten met een gelei van Oostmals drupke, sorbet van rabarber en Moscato d'Asti. Mousseline van snoekbaars, kleurrijke groenten en Chapittel sabayon. Lichtgerookte kwarteltjes met vinaigrette van vlierbessen, bier en rode biet. Noordzeesepia knolselder en gerookte paling Baarsfilet met zachte Postelse kruidenkaas en een sausje van Postels Abdijbier. Ballotine van kwartel en ganzenlever, carpaccio van Kastelse champignons. Reuzengarnaal gemarineerd in “Veusselyje” met crunch van paprika, pijnboompit en schuim van geitenkaas Polle. Op de website www.kempenenu.be vind je de 15 kempense toprestaurants en bovenstaande kant-en-klare recepten uit de campagne Kempen Menu’s. (fh)

Donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 december NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur. Bijeenkomst in Castelré

DECEMBER 2010 - 67

DHM_december_308.indd 67

18-11-2010 12:53:33


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

Wild & Gevogelte

STOFFELS

LOKALE POLITIE

bvba

Kip aan ‘t spit

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500 Van 26 november tot en met 2 december Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 27 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel.: 03 314 57 24 Van 3 tot en met 5 december Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel. 014 63 31 66 Zaterdag 4 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 47 Van 6 tot en met 9 december Apotheek Biopharm, Schuttershofstraat 9 te Merksplas, tel.: 014 63 33 83 Van 10 tot en met 12 december Apotheek Dervaux, Kerkdreef 20 te Rijkevorsel, tel.: 03 312 12 20 Zaterdag 11 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 13 tot en met 16 december Apotheek Dervaux, Kerkdreef 20 te Rijkevorsel, tel.: 03 312 12 20 Van 17 tot en met 19 december Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel. 014 63 31 66 Zaterdag 18 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel.: 03 314 60 04 Van 20 tot en met 23 december Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Van 24 tot en met 26 december Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25 Zaterdag 25 december van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25 Van 27 tot en met 30 december Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 31 december tot 2 januari Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 47 Zaterdag 1 januari van 9 tot 12.30 uur Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 47

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 december

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 14 DECEMBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

68 - DECEMBER 2010

DHM_december_308.indd 68

18-11-2010 12:53:34


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.