september 2010 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 305

JAARGANG 26

SEPTEMBER 2010

PRIJS: 2,30 `

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

DAAR KOMEN DE SCHUTTERS Gildefeesten op 26 september

Wim Druyts en Jef Servaes DHM_september_305.indd 1

19-8-2010 12:25:52


COLUMN

Een Hoogstraats hofke

Een niet-culinair voordeel van de ontelbare zomerbarbecues is dat je ongegeneerd in andermans tuin kan rondkijken. Grofweg zijn er twee categorieën: de tuinenin-wording (ook wel dynamische meegroeituinen genoemd) en de strakke aangelegde versies (meestal inclusief tuinman). Die van ons is duidelijk in beweging. Toen ik geboren werd, stond er nog niks. Eén van de eerste aanplantingen heb ik onbewust zélf veroorzaakt: mijn eigen Japanse tulpenboom, geplant bij mijn doopsel. (Intussen uitgegroeid tot een stevig exemplaar van pakweg zes meter. Jammer genoeg staat hij op sommige momenten exact tussen de zon en de zonnepanelen, en is hij dus al vaak het onderwerp geweest van verplantings- en/of verwijderingsgesprekken. Uiteraard altijd uisterend, en ver weg van zijn gevoelige bladeren.) Na de bomen, werden de struiken geschapen. Ik kreeg een vlinderstruik in mijn tuin, en leerde woorden als Gehakkelde Aurelia, Koolwitje en Atalanta.

Daarna werd mijn wereld uitgebreid met een schommel, een zandbak, een zus en een broer. Ik leerde wat delen, vechten en huilen was. Ons speelterrein groeide driedimensionaal. We ontdekten de hoogte: daar werden kampen gebouwd, oorlogen beslecht en pruimen geplukt. In mijn middelbare schooltijd nam ik afstand. De tuin werd vooral passief bekeken. Vanop het terras, met de vriendinnetjes, na vier uur. Liefst bij hen thuis, daar kon vrijuit praten over jongens, vlinders en brieven, en ontweek ik opmerkingen over mijn huiswerk en de rommel op mijn kamer. Tegelijk leerde ik dat tuinen in andere straten er niet altijd hetzelfde uitzien. Een zwembad bijvoorbeeld, dat was iets nieuws. Ingebouwde barbecues. Zware tuintafels zonder vlekken. Perfect ingeperkte bloemenveldjes. Autonome sfeerverlichting met wisselend kleurgebruik. Ik werd een beetje zenuwachtig als diezelfde vriendinnen bij ons iets kwamen drinken. Totdat ik een paar jaar later voor ’t eerst twee weken tot voogd van ons huis werd benoemd. Ik organiseerde een barbecue, en zag het groots.

Vloeren werden vuil, fakkels brandden in de gazon, hier en daar sneuvelde een glas. De overbezorgde blikken van mijn gasten pareerde ik met een alles-onder-controle-glimlach: morgen zou ik opruimen en poetsen, en nee, ik zou geen rekening opsturen voor de kaarsvetvlekken, de rondslingerende peuken, de terrastafel waarin een barbecuetang gebrand stond. Dat is namelijk het voordeel van een meegroeituin: die is exibel. En bereid om af een toe een stapje terug zetten. Misschien was dit de laatste zomer waarin de vuurkorf ongegeneerd op het terras mocht staan. Want nu alleen mijn broer nog fulltime thuis woont, breekt er een nieuwe tuintijd aan. Ik vang arden op van overlegmomenten, van haastig weggemoffelde schetsjes. Kan ineens de serre niet meer vinden -- afgebroken, vernieuwd en verplaatst. Zie een nieuw tuinhuisje verrijzen. Hoor de kippen gedesoriënteerd kakelen. En hou mijn hart vast. Voor dat multifunctioneel tikkeltje verwilderd Hoogstraats hofke. (kh)

EEN MONUMENT NEEMT AFSCHEID

Op 6 augustus, dag op dag 65 jaar nadat hij zijn eerste verslag maakte als secretaris, nam Karel Versmissen afscheid van zijn Lustige Wielrijders. Karel dacht dat het om een gewone vergadering ging, maar het werd een grootse viering. Zie ook blz. 27 2 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 2

19-8-2010 12:25:53

H “ h D I z v H

J


k

-

e . s

n e

e

e

DE GILDEN

Gildedag van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden

De St.-Jorisgilden: eigentijdse eeuwenoude verenigingen Het antwoord op mijn eerste vraag ” Waarom zou ik lid worden van een gilde”, verrast me. “Het is heel eenvoudig, maar moeilijk uit te leggen”, zegt Jef Servaes, “De gemoedelijke sfeer, het familiaal karakter en het ongedwongen samengaan van alle leeftijden, rangen en standen. Dat vindt je alleen bij de gilden”. Ik had als antwoord een pleidooi voor ‘levend historisch erfgoed’ verwacht, maar blijkbaar zijn de gilden meer dan dat. Een gesprek met Jef Servaes en Wim Druyts, de initiatiefnemers van de Gildedag van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden op 26 september in Hoogstraten. Jef Servaes, 49 jaar en zaakvoerder, is hoofdman van de St.-Jorisgilde van Hoogstraten. Zijn vader, Louis Servaes, was ook ooit lid van de gilde. Grootvader Jef Servaes was in de jaren ’60 gekend als bogenmaker en hoofdman van St.-Joris Hoogstraten. Gildelid van vader op zoon dus. Toch begon Jef zijn schutterscarrière in Meer. “Grootvader was geen lid meer omdat hij te oud was en vader was gestopt omwille van drukte in de zaak”, zegt Jef, “Mijn schoonbroer had kennis met een dochter van Karel Sterkens van Meer. Zo ben ik op een bepaald moment in Meer gaan schieten. Ik ben er gebleven door Stan Goetschalkx, een goede klant in de zaak, en door Jef Van Opstal. Ik was al 25 jaar, maar ik kende het gildeleven door en door van thuis. Bogen inschieten met mijn grootvader, pijlenjongen en noem maar op. Ik heb het allemaal gedaan. In 1998 ben ik naar Hoogstraten gekomen. Vooral door Lon Van den Bossche met wie ik regelmatig ging jagen. In 2000 ben ik dan hoofdman geworden, op vraag van Adrien Van den Bossche. Wim Druyts is in 1946 geboren in Antwerpen. Toen hij vier jaar oud was kwam hij samen met zijn ouders bij zijn grootouders in Wortel wonen. Ze woonden in café De Ster, waar nu de pastorij is tegenover de familie Horsten. Wim was er kind aan huis en leerde zo de kruisboogsport kennen. Hij werd in 1967 lid van St.-Joris Wortel. Na zijn huwelijk woonde hij enkele jaren in Antwerpen en kwam de gilde op het tweede plan. Toen hij na enkele jaren in Minderhout kwam wonen nam hij de draad terug op. In 1984 schoot hij zich, als opvolging van keizer Jac Lanslots, tot koning. Maar hij kon die titel in 1990 niet verlengen, hoe graag hij dat ook wilde. In 2002 volgde hij Karel Sijsmans op als hoofdman van de gilde van Wortel. Dhm: Waarom zou ik lid worden van een gilde, op het eerste gezicht een folkloristische vereniging? Jef Servaes: De gilden bestaan al lang en hebben een rijk historisch verleden. Maar zijn veel meer dan dat. In onze sterk verzuilde maatschappij richten bijna alle verenigingen zich tot een

bepaalde leeftijdsgroep, een bepaalde beroepsklasse of een welbepaalde rang of stand. De gilden hebben een sterk familiaal karakter en het zijn verenigingen waar alle leeftijden en standen zich thuis voelen en goed met elkaar opschieten.

Als jongeren kennis maken met de gilde zijn ze aangenaam verrast. Ze voelen er zich vlug thuis. Je kan een eigentijdse vereniging zijn en toch bepaalde tradities hoog houden. Dat kan zeker samen gaan.

Wim Druyts en Jef Servaes tijdens de academische zitting op zaterdag 3 juli 2010 Het is bijna ontroerend om zien hoe een jonge gast, die pas van het VITO komt, optrekt met een geneesheer specialist van 40 en een gepensioneerde schrijnwerker van 70 jaar, om maar één voorbeeld te noemen. Noem het ‘broederlijkheid’, om een zwaar woord te gebruiken. Die mentaliteit die kan je alleen bij de gilden vinden denk ik. Dhm: Maar het verleden is nooit ver weg, als ik het bont gezelschap door de straten zie trekken. Wim Druyts: De gilden willen bewust hun tradities in stand houden. En dan kan de historische klederdracht misschien vreemd overkomen en een drempel zijn voor jongeren. Daartegenover staat de aangename sfeer, zoals Jef al aanhaalde.

Dhm: Hoe oud zijn de gilden? Jef Servaes: Of de gilden al bestonden toen Hoogstraten in 1210 ‘Vrijheidsrechten’ kreeg, dat weten we niet. De oudste bewoning in het Land van Hoogstraten situeerde zich in Wortel en naar alle waarschijnlijkheid was er aanvankelijk maar één kruisboog en één handbooggilde. We weten wel dat Jan IV van Cuijck, heer van Hoogstraten, op 8 juni 1389 voorrechten verleende aan de voetboogschutters uit dank voor bewezen diensten. In dezelfde oorkonde staat dat de gilden toen al een ‘caert’ als erkenning door de heer hadden. Daaruit kunnen we besluiten dat de gilden toen al lang bestonden. Wat die ‘bewezen diensten’ waren, dat weten we niet. We weten wel dat de inwoners in 1358 “gewapend en met ontplooide banieren” het op-

SEPTEMBER 2010 - 3

DHM_september_305.indd 3

19-8-2010 12:25:53


DE GILDEN

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

D e

9de Gildedag Van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden PROGRAMMA ZONDAG 26 SEPTEMBER 10.00 uur: Heilige mis in de St.-Katharinakerk, voorgegaan door Erebisschop Mgr. Van den Berghe, met medewerking van het Piuskoor. 11.30 uur: Optocht van de gilden door de Vrijheid van Hoogstraten.

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

14.00 uur: Namiddagprogramma met s 5NIEKE ZILVERTENTOONSTELLING IN DE BEGIJNHOFKERK OPGELUISTERD DOOR de Koninklijke Jachthoornkring van Sint-Hubertus uit Brasschaat. s "EKLIMMING VAN DE 3T +ATHARINATOREN MET BEZOEK AAN DE BEFAAMDE beiaard met Hermoney klokken. s 'ELEIDE BEZOEKEN AAN DE 3T +ATHARINAKERK HET STADHUIS EN HET BEgijnhof s (UIFKARTOCHT NAAR DE ,AERMOLEN MET DEGUSTATIE VAN OLIEBOLLEN GEbakken in eigen smout. s /PTREDENS OP TWEE PODIA WAARONDER GILDEDANSEN VENDELZWAAIEN zangkoren, brassbands enz.

J i h z g t E k g d l

W d e Z t w n e e m o t

18.00 uur: Slotwoord en overhandiging van de herdenkingspenning.

S t d

Iedereen is welkom namen voor Jan van Cuijck. Hij had schulden bij de inwoners van Brussel en de markgraaf van het Land van Rijen wou goederen van de heer in beslag nemen. Wim Druyts: De gemeenten Minderhout, Meer en Meerle maakten aanvankelijk deel uit van Land van Breda. Tijdens het bewind van Jan Van Cuijck werden die gemeenten rond 1300 toegevoegd aan het Land van Hoogstraten. Of er in de nieuwe “deelgemeenten” toen al schuttersgilden waren weten we ook niet. Er zijn nog andere documenten die verwijzen naar het bestaan van de gilden. In 1417 vorderde de magistraat van Antwerpen acht schutters en 15 gewapende mannen uit het Land van Hoogstraten op. In het midden van de 15de eeuw riep Karel de Stoute schutters van de gilden op om deel te nemen aan oorlogen. Jef Servaes: En dan zijn er nog de rekeningen van de rentmeesters (gemeenteontvangers) van de stad. Die bleven bewaard vanaf 1456. Als we die inkijken zien we dat de gilden vergoed werden voor hun deelname aan de ommegang in Hoogstraten. In 1481 kreeg de gilde van Wortel daarvoor een vat bier. In 1484 nam ook Meerle deel, in 1485 Meer en in 1490 Minderhout. Elke gilde ontving een vat bier als vergoeding. De schuttersgilden van Hoogstraten werden bevolkt door Poorters. Dat waren inwoners die in de Vrijheid Hoogstraten geboren waren of die het poorterschap verkregen door te betalen aan de heer. De Poorters hadden veel macht. In ruil voor bescherming kregen ze grote voorrechten van de heer. Wim Druyts: Door het huwelijk van Antoon de Lalaing met Elisabeth van Culemborg kreeg Hoogstraten zeer veel invloed. Hoogstraten werd een graafschap en de graaf en gravin behoorden tot de voornaamste adel in de Nederlanden. Antoon de Lalaing werd de eerste raadsheer van Margaretha van Oostenrijk en zo verantwoordelijk voor het binnenlands beleid in haar landeigendommen. Zij lieten de kerk en het stadhuis bouwen.

4 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 4

19-8-2010 12:25:54

D v t


n n

DE GILDEN

De Caert, een soort reglement Jef Servaes: Antoon de Lalaing verbleef veel in het ‘Hof van Hoogstraten’ gelegen aan het huidige Koningsplein te Brussel. Toch was hij zeer belangrijk voor de plaatselijke gilden. Regelmatig schoot hij zich in één van onze gilden tot koning. En hij overhandigde de gilden ‘de caert’, een erkenning door de heer en een soort reglement. De gilden van Hoogstraten, Wortel en Meer hebben die caert nog, bij de andere gilden is die in de loop der tijden verdwenen Wim Druyts: De caert vertelt veel over het gildeleven toen. Het ging er vrij streng aan toe. Voor elke overtreding was er een zware geldboete. Zo mochten de schutters een pot bier niet in één teug leegdrinken. Liegen, vloeken en kijven was ook verboden. En als je in schutterskledij naar een kegelspel stond te kijken moest je ook een boete betalen. Men mocht een vrouw maar eenmaal mee in het gezelschap brengen en men mocht haar vooral geen drinken geven. Het was ook verboden om in schutterskledij op een altaar te gaan liggen. Soms werd het ook sinister. De schutters moesten de drossaard bijstaan bij het uitvoeren van doodstraffen. En tot in de 18de eeuw deed het gerecht een beroep op de gilden om als gewapende macht op te treden. Doden behoorde dus ook tot hun taak. Jef Servaes: In 1698 kwam er een einde aan de mannelijke lijn van de familie de Lalaing. Daardoor liet Maria Gabriëlla de Lalaing, die gehuwd was met Karel Florentijn van Salm, in 1709 het graafschap na aan haar kleinzoon Niklaas Leopold van Salm.

De gilden kregen voorrechten van Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg Hij verbleef meestal in zijn zomerverblijf De Hees te Hoogstraten. Onder zijn impuls werd het graafschap verheven tot een hertogdom. We weten dat hertog Niklaas Leopold van Salm de gilden erg genegen was. Zo ontving het StJorisgilde van Hoogstraten in 1756 een het reliek van de Heilige St-Joris. Het gaat om een klein fragmentje uit de banier van St.- Joris. Wim Druyts: De tweede echtgenote van de hertog, Dorothea van Salm was beschermvrouw van de St.-Jorisgilde van Wortel. Zij schonk in 1783 een koningsschild dat we nog altijd hebben. Na de periode van de hertogen van Salm Salm en het einde van het hertogdom kregen de gilden het moeilijker. Veel oorlogen waaronder de Bra-

bantse omwenteling en de inval van de Fransen deden de gilden geen goed. De gilden werden verboden en hun bezittingen werden opgeëist als oorlogsschade. De gilden bleven in het geheim en ondergedoken verder bestaan.

Ontspanning en competitie Dhm: Hoe lang bestaat de competitie tussen de verschillende gilden al? Jef Servaes: Geleidelijk aan verdween het militair karakter van de gilden. De moeilijk te hanteren ‘voetboog’ maakte plaats voor de balansof St.-Jansboog en het kruisboogschieten werd ontspanning en (competitie)sport. Tot in het begin van de 20ste eeuw bleef die ontspanning in hoofdzaak beperkt tot het eigen

5

e n

-

t

d

Dorothea van Salm, de tweede echtgenote van de hertog Niklaas Leopold van Salm (midden) was beschermvrouw van de St.-Jorisgilde van Wortel en schonk hen in 1783 het koningsschild (rechts). Het schild en de breuk (de verzameling schilden) maakt deel uit van de tentoonstelling “Stadslucht maakt vrij”, die tot 19 december in het Stedelijk museum loopt. SEPTEMBER 2010 - 5

DHM_september_305.indd 5

19-8-2010 12:25:54


d S d h h d m G d o v

D v W H m n d C b u d

E d g b F g

H w

6 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 6

19-8-2010 12:25:55


DE GILDEN dorp. Er was een schieting op Sacramentsdag, St.-Jorisdag, de dag voor het koningschieten, dat toen nog elk jaar doorging, en ter gelegenheid van de kermis. Op verloren maandag was het teerfeest en bij de processie werden de gilden van de omliggende dorpen uitgenodigd om mee op te stappen. Gaandeweg kwamen schutters uit de omliggende dorpen deelnemen aan de kermisschieting en zo ontstond er allicht in de jaren ’20 een eerste vorm van competitie. Dhm: En dan spreken we van het Verbond van St.-Jorisgilden. Wim Druyts: Ja, nu ongeveer 75 jaar geleden is Het Verbond ontstaan met dokter Eugeen Gommers als eerste voorzitter. Het Verbond bestaat uit negen gilden: Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout, Wortel, Loenhout en het Nederlandse Castelré, Rijsbergen en Sprundel. Vroeger hebben ook Wuustwezel en de Nederlandse gilden uit Zundert en Wernhout aan de wedstrijden deelgenomen. Een aantal jaren later, in 1952, is de Hoge Gildenraad der Kempen opgericht. Die vereniging groepeert een 60-tal handboog- buks- en kruisbooggilden uit de Kempen. Nog recenter is de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden ontstaan. Het is de Federatie die op 26 september in samenwerking met het Stadsbestuur en het Verbond van

Graaf en gravin de Lalaing, die in Zandbergen bij Brussel wonen, houden eraan om aanwezig te zijn bij belangrijke evenementen van het Verbond van St.-Jorisgilden. Sint-Jorisgilde een honderdtal gilden uitnodigt naar Hoogstraten. Omstreeks 11.30 uur stappen meer dan duizend deelnemers in typische klederdrachten op in een grootse optocht door de Vrijheid. Na de middag zijn er activiteiten voorzien waarbij de aanwezigen kennis kunnen maken met de toe-

ristische toppers van onze regio. Die activiteiten vinden plaats op het Begijnhof waar in de kerk ook een indrukwekkende zilvertentoonstelling plaats heeft. (fh)

Op de volgende bladzijden leest u iets over de eigenheid van elk van de negen gilden van Het Verbond.

DE WERELD VAN

SEPTEMBER 2010 - 7

DHM_september_305.indd 7

19-8-2010 12:25:55


DE GILDEN

St.-Joris Hoogstraten Als je als enige gilde pluimen op je hoed mag dragen. Als je weet dat Antoon de Lalaing in 1565 koning van je gilde was. Als je Jean-Jacques de Lalaing en Liesbeth Van den Bossche, weldoeners van je gilde, tot deken van de gilde benoemd. Dan mag je terecht fier zijn. “Ik heb graag dat onze schutters goed presteren”, zegt hoofdman Jef Servaes, “maar het extra sportieve is zeker zo belangrijk”.

Met vallen en opstaan Maar de gilde kende ook mindere tijden. Op 15 december 1911 beslisten de negen overgebleven leden van de gilde om de vereniging te ontbinden. “Bij algemeen gesprek wordt de maatschappij ontbonden en de voorwerpen worden onder de leden verlot”, lezen we in verslagboek. Een spijtige beslissing waardoor veel gildebezit verloren ging.

Luc Anthonis

Jos Schrijvers

In 1933 werd de gilde terug opgericht op initiatief van burgemeester Jan Brosens, dokter Piet Gommers en Aloïs Bruurs. Op 16 september werd de schietstand in de tuin van Hofkens, later café Brouwershuis, plechtig in gebruik genomen. De gilde bleef er tot 1987. Toen bouwde men een eigen lokaal op gronden van de gemeente in de Brouwerijstraat. De gilde telt 82 leden (1) met hoofdman Jef Servaes, de keizers Jos Schrijvers en Luc Anthonis, koning Jac Roos en penningmeester Patrick Weygers. Actieve schutters (2) op 6 meter: 16 Actieve schutters (2) op 61 meter: 34

Jef Servaes

Jac Roos

St.-Joris Loenhout Op de vlag van de gilde van Loenhout staat 1354 als vermoedelijke stichtingsdatum. Zeker is dat ridder Daniel Van Bouchout, heer van Loenhout, in 1374 aan het St.-Jorisaltaar in de kerk een kapelanie oprichtte van vier missen per week. In 1354 werd er een altaar geplaatst, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog vernield werd. De gilde bezit allicht het meest waardevolle gildevoorwerp: een uit albast vervaardigd St.Jorisbeeld uit het begin van de 15de eeuw.

Een zeer complete gilde In de eerste helft van de 17de eeuw beschikten de St.-Joris- en St.-Sebastiaan al over ‘een schuttersveld met doelhuisjes’, op grond geschonken door barones juffrouw Catharina de Perez. In 1930 werden de doelen afgebroken. De gronden waren in onbruik geraakt en de gilde koos ervoor om de schietstand bij het gildelokaal te brengen. Tot 2001 was dat bij Vissers, een mooie schietstand die de gilde in 2002 verliet omdat ze vanaf dan op de sportterreinen van de gemeente een eigen lokaal ter beschikking kreeg.

St.-Joris Meer De gilde van Meer wordt voor het eerst genoemd in 1485 en in 1534 ontvangt ze, zoals de andere gilden de ‘caert’ van graaf Antoon de Lalaing. Uit het rijk archief weten we dat de gilde al heel lang eigenaar is van een eigen schietstand. Wanneer de Franse overheerser de gilden afschafte blijft de gilde van Meer ondergedoken verder bestaan. In een verslag van 1794 lezen we: “Dese rekeninge is niet geboekt vermits de boecken en juwelen gevlught waren bij tijde van oorlog”. De gilde van Meer is de eerste met een juridisch statuut. Wanneer notaris Versteylen in 1900 een ‘tontinne’ opricht kan de gilde haar aangeslagen schietstand in de Donckstraat terug kopen. In 1923 is de gilde al een vzw.

Jongste hoofdman In 1939 verlaat de gilde de Donckstraat en trekt ze naar café De Welkom in het dorp. Begin de ’70 gaat het minder goed, tot men in 1979 terugkeert naar de Donckstraat. Stan Goetschalckx, Fons Sterkens en Jef Van Opstal zijn de drijvende krachten achter een nieuwe bloeiperiode. Met de hulp van veel leden bouwen de leden er een nieuwe thuis.

V

S b m b Z r o s s

M s s b b s J M g V

De gilde telt 105 leden (1) met hoofdman Frans Van Hasselt, koning Alfons Van Hasselt, keizer Jan Van Hasselt, griffier Leo Van Hasselt en penningmeester Johan Van Dijck.

St.-Joris Meer heeft de jongste hoofdman en koning van het Verbond. Zonder het verJan Rombouts leden te verloochenen willen zij een eigentijdse gildewerking uitbouwen met speciale aandacht voor de plaats van de vrouw in de gilde en de interesses van jonge gezinnen. De onlangs vernieuwde schietstand getuigd van die eigentijdse aanpak. De gilde telt 117 leden (1) met hoofdman Gert Rombouts, koning Bert Eelen, griffier Lief Sprangers en keizer Jan Rombouts.

Actieve schutters (2) op 6 meter: 26 Actieve schutters (2) op 61 meter: 18

Actieve schutters (2) op 6 meter: 26 Actieve schutters (2) op 61 meter: 22

M M c t g v e d D G H V A A

Frans Van Hasselt

Gert Rombouts

J

St.-Joris Loenhout Jan Van Hasselt heeft naast haar schutters, een dansgroep met vijftien koppels, drie speelmannen, zes vendeliers en een roffelaar. Er zijn geen of weinig gilden die beter doen.

Alfons Van Hasselt

Bert Eelen

(1) Info Hoge Gildenraad der Kempen – (2) Schutters die aan minimum drie wedstrijden deelnamen

(

8 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 8

D d k d o D k t v

19-8-2010 12:25:58


e

-

r

h n n n

t e

-

n

d

DE GILDEN

St.-Joris Meerle De caert van de St.-Joris Meerle is in de loop der eeuwen helaas verdwenen. In het gildelokaal hangt wel een erkenning die de Hoge Gildenraad der Kempen in 1957 aan haar leden overhandigde. De originele caert is verdwenen, maar de inhoud kent men nog. Zo mocht de gilde maar 50 leden tellen. Die beperking was opgelegd om de macht van de gilde te beperken.

Voor het grote geheel St.-Joris Meerle is een toonaangevende gilde binnen het Verbond. Niet alleen op sportief vlak maar ook wat de samenwerking tussen de gilden betreft. En daar wil men het bij houden. Zo heeft de gilde geen dansgroep, volgens een reglement uit het begin van de 20ste eeuw. Toen ontaardde het dansen in het rijden van een scheve schaats en dus kwam er een reglement dat dansen verbood. Maar St.-Joris Meerle stond en staat op de eerste rij als het over samenwerking gaat. In 1920 schonk hun koning, industrieel en grootgrondbezitter Marcel Dupret, een beker die nog altijd betwist wordt. De beker Dupret lag aan de basis van het ontstaan van het Verbond van Sint Jorisgilden. Meerle leverde, met hun hoofdman dokter Eugeen Gommers, ook de eerste voorzitter van het Verbond. Meer recent nam hoofdman Jan Gijsbregts van Meerle het initiatief om tijdens de winter een competitie op zes meter te organiseren. Het initiatief werd met succes genomen om meer jongeren aan te trekken. Jan Gijsbregts is nu ook voorzitter van het Verbond van Sint Jorisgilden en Harry Vanderhenst griffier van de Hoge Gildenraad der Kempen. De gilde telt 76 leden (1) met hoofdman Jan Gijsbregts, koning John Van Haperen, griffier Harry Vanderhenst en penningmeester Ellen Verschueren. Actieve schutters (2) op 6 meter: 22 Actieve schutters (2) op 61 meter: 32

Jan Gijsbregts

John Van Haperen

St.-Joris Minderhout Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaan alle oude gildeboeken in vlammen op en roven de Duitsers de bogen en de gildebreuken uit het lokaal herberg “In den Haan”. Uit andere archieven weten we dat Ambrosius Wagemans in 1568 tien stuivers ontvangt voor deelname aan de ommegank in Hoogstraten. Uit het kerkarchief weten we dat de gilde bijdraagt “tot reparatie van den thoren ende kerke”wanneer pastoor Van Dijck in 1643 de vervallen St.-Clemenskerk herstelt. De gildebroeders schonken ook 25 gulden voor een schilderij van hun patroonheilige.

Een echte dorpsgilde St.-Joris Minderhout kan model staan voor een echte dorpsgilde, met een groot aantal inwoners die een hart hebben voor de gilde. Na de Tweede Wereldoorlog was de schietstand bij café “Den Bot” aan de kerk. Toen het lokaal onteigend werd om de weg te verbreden, verhuisde de schietstand naar de tuin van Henri Tackx. In 1985 startte men met de bouw van en eigen gildelokaal en schietstand midden in het dorp. Op 19 april 1986 werd het lokaal plechtig in gebruik genomen. Het is nu de thuis van de schutters, van een dansgroep Jan Stoffels met 10 koppels, een vendelier, een roffelaar en zelfs een ruiter die de gilde voorafgaat bij optochten.

St.-Joris Wortel Boven de doelen van de St.-Joris Wortel staat 1481, het jaar waarin de gilde voor het eerst genoemd is. Als oudste vestigingplaats van Hoogstraten is de gilde misschien wel dé oudste van allemaal, maar dat weten we niet. De gilde is trots op haar patrimonium. In 1641 liet ze in de kerk een altaar bouwen, dat in 1768 totaal vermemeld was en vervangen werd door het altaar dat er nu nog staat. De kosten en het onderhoud waren voor rekening van de gilde. Dat weten we uit een rekeningenboek 1736. Wanneer men de kerk van Wortel gaat restaureren zal de gilde ook nu de kosten van de restauratie van het St.-Jorisaltaar voor haar rekening nemen.

Verzekering tegen de dorst Maar de gildeleden zijn even fier op hun meer recente verwezenlijkingen. Toen smid Peeraer in 1964 zijn café ‘In het Hoefijzer’ sloot, verhuisde het lokaal naar café ‘In de Verzekering tegen de dorst’. Maar omdat er nergens nog een café was met voldoende grond voor een schietstand moest de gilde op zoek naar een andere oplossing. Pastoor Luyts stelde grond ter beschikking bij de parochiezaal, aar de gilde bouwde, onder impuls van Jan Horsten en koning Jac Lanslots, een schietstand bouwde waar men kon tappen. Vanaf 17 mei 1964 was de gilde van Wortel de eerste gilde met een eigen drankgelegenheid, ook al was het maar een betonnen kot. Toen ook Ivo Declerq zijn café sloot, kon de gilde grond kopen van de parochie. Op 21 oktober 1989 werd de eerste steen gelegd van een eigen gildelokaal, prachtig gelegen in de schaduw van de kerk en de kapelanie.

De gilde telt 146 leden (1) met hoofdman Marcel Floren, koning Louis Van Bergen, keizer Jan Stoffels, griffier Frans Geerts en penningmeester Peter van den Broek.

De gilde telt 52 leden (1) met als hoofdman Wim Druyts, koning Jan Laurijssen, griffier Frans Horsten en penningmeester Raf Horsten.

Actieve schutters (2) op 6 meter: 30 Actieve schutters (2) op 61 meter: 32

Actieve schutters (2) op 6 meter: 17 Actieve schutters (2) op 61 meter: 19

Marcel Floren

Wim Druyts

Louis Van Bergen

Jan Lauryssen

(1) Info Hoge Gildenraad der Kempen – (2) Schutters die aan minimum drie wedstrijden deelnamen SEPTEMBER 2010 - 9

DHM_september_305.indd 9

19-8-2010 12:25:59


D k 1 a

I i E n d v

A t i b t

T a

Van Huffel bvba Vrijheid 34 Tel 03 / 314.73.36

C

I d H v b m

2320 Hoogstraten vanhuffel@recordbank.be

D t l t H

S m w h l i

D V J

A A

C

10 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 10

19-8-2010 12:26:00


DE GILDEN

St.-Joris Castelré De gilde van Castelré was en is op veel vlakken een buitenbeentje. Ze is pas op 15 februari 1888, veel later dan de andere gilden, opgericht als een “buksgilde”. In 1888 was de gilde gehuisvest bij Jaak Mertens in café “Het Pannenhuis”, op den Schootsenhoek. Er werd in open lucht geschoten , vlakbij wat men nu “de Galgenheuvel” noemt. De plaats waar in de middeleeuwen de veroordeelden van het Land van Hoogstraten terechtgesteld werden. Aan het schieten met de buks kwam een einde toen de wapens tijdens de Eerste Wereldoorlog in beslag genomen werden. De maatschappij bleef bestaan maar de activiteiten beperkten zich tot teerfeesten.

St.-Joris Rijsbergen Alhoewel de gilde al langer bestaat, schuift men zelf 10 juni 1707 als stichtingsdatum naar voor. Op die datum verlenen de uitvoerders van het testament van Prins Willem van Oranje de caert met reglement. Aanvankelijk wordt er allicht elk jaar een koning geschoten. Maar in 1794 beslist men dat de ambtstermijn van de koning voortaan zes jaar zal zijn. De reden hiervoor is allicht het feit dat de koning verplicht is om een vat bier te schenken en de breuk met drie lood zilver moet verrijken. Een dure aangelegenheid dus. Als inkomsten heeft de gilde in de achttiende eeuw een dertigtal schapen die men uitbesteed aan een herder.

Toen Jan Mertens in 1921 zijn café sloot was het afgelopen, althans voor korte tijd.

Zoektocht naar een schietstand

Café In Holland

In de loop der tijden is de gilde vaak verhuisd. Soms moest men creatief zijn om de schietbaan van 61 meter lang bij elkaar te krijgen. Wanneer de gilde in 1963 naar café Schuttershof van Piet Jorissen trekt, wordt er over verschillend tuinen van buren geschoten tot in de doelen, die opgesteld staan in de tuin van Toon van der Heijden.

In die dagen kwamen nogal wat schutters van de ontbonden gilde van Hoogstraten in café “In Holland”, toen uitgebaat door Jaak Snoeys. Op voorstel van Aloïs Bruurs kocht men in 1926 drie balansbogen in het Brusselse. De kruisbooggilde met al vlug vijftien leden was een feit. De eerste koning van St.-Joris Castelré was trouwens dokter Piet Gommers, de latere oorlogsburgemeester van Hoogstraten en mede initiatiefnemer van de heroprichting van St.-Joris Hoogstraten in 1933. St.-Joris Castelré wordt in een adem genoemd met café In Holland. De gilde telt leden die zowat van overal komen, net zoals de klanten in het café. En, meer dan in andere gilden, staan de leden achter de Olympische gedachte. Er bij zijn is voor velen belangrijker dan goed presteren. De gilde telt 50 leden (1) met hoofdman Cor Van Gils, koning Eddy Geets en griffier Dirk Jansen.

Cees Martens

In 1987 kan de gilde een eigen schietbaan en gildelokaal in gebruik nemen aan ’t Rijkepad. Nu zijn de problemen van huisvesting hopelijk definitief van de baan. Dat de gilde een eigentijds beleid voert, bewijst het prachtig uitgegeven boek “Drie eeuwen gilde St.-Joris Rijsbergen 1707 – 2007”.

St.-Jan Baptist Sprundel Een verplaatsing naar Sprundel, deelgemeente van het Nederlandse Rucphen, is al vlug zo’n 30 km. En zeggen dat men die afstand ooit per fiets a egde met een zware kruisboog op de schouder. Uit gegevens van het rijksarchief in Den Haag weet men dat de gilde op 19 maart 1618 al een caert bezat en vermoedelijk al langer bestond. Die erkenning van de gilde werd afgeleverd te Brussel en ondertekend door Frederich Grave vanden Berghenden Henrich Graeff Zu den Bergh.

Geen St.-Joris in de vlag Sprundel is enige gilde van het Verbond die St.-Joris niet als patroonheilige heeft. De naam St.-Jan Baptist of St.-Jan de Doper heeft men in vorige eeuwen overgenomen van de patroonheilige van de parochie. Als Nederlandse gilde is Sprundel aangesloten bij de Gildekring “Baronie en Markiezaat”. Deze kring telt 15 gilden van het gebied rond Breda tot Bergen op Zoom. Voor de Tweede Wereldoorlog had de gilde haar lokaal en schietstand in café ‘Het Rode Hert’. Verboden door de Duitsers werd de gilde pas in 1954 terug actief op initiatief van wijlen meester van de Riet. Van dat moment af is het lokaal gevestigd in het café ‘De Drie Zwaantjes’, waar men de beschikking heeft over een prachtig gildelokaal met drie buitenschietbanen op 61 meter en vier binnenbanen op kortere afstand. Meer dan andere gilden zet de St.-Jan Baptistgilde van Sprundel zich met succes in voor het werven van nieuwe jonge schutters door projecten in scholen enz.

Actieve schutters (2) op 6 meter: 34 Actieve schutters (2) op 61 meter: 28

Jan Soffers is hoofdman, Hans Evers koning, Hugo Hoppenbrouwers griffier en keizer Cees Martens is ook penningmeester. Actieve schutters (2) op 6 meter: -Actieve schutters (2) op 61 meter: 17

De gilde telt 42 leden met hoofdman Frie Konings, koning Frans Aarts, griffier Robert Peeters en penningmeester Arnaud van den Broek. Actieve schutters (2) op 6 meter: 18 Actieve schutters (2) op 61 meter: 12 (fh)

Cor Van Gils

Jan Soffers

Frie Konings

Eddy Geerts

Hans Evers

Frans Aarts

SEPTEMBER 2010 - 11

DHM_september_305.indd 11

19-8-2010 12:26:02


GEMEENTERAAD

VANUIT HET STADHUIS

Werk aan de winkel Het verlof zit er op. Het gemeentebestuur neemt een aanloop naar de laatste twee jaar van deze legislatuur. De graafwerken voor het nieuwe Woon- en Zorgcentrum zijn dan eindelijk gestart, maar er liggen nog heel wat dossiers op het schab. Vooral het zwembad en de uitbesteding van de Mosten trekken de aandacht maar lopen voorlopig niet over van grote publiciteit. Einde 2012 zouden, volgens de planning van het huidig gemeentebestuur zowel het WZC en het zwembad een feit moeten zijn. Woon- en Zorgcentrum gestart De kogel is eindelijk door de kerk. Na een jarenlang aanloop zijn de werken aan het nieuwe rusthuis, het officiële “Woon- en Zorgcentrum”, kort na het bouwverlof van start gegaan. Een hele herademing want het heeft heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer het zover was. Eerst waren er plannen voor de verbouwing van het oude rusthuis, daarna het idee om dit oude rusthuis te slopen, vervolgens de afgekeurde plannen voor een nieuw centrum achteraan tot er uiteindelijk consensus bereikt werd over het huidige concept met de vier torengebouwen. Doch toen de aannemer voor dit project werd aangeduid doken er weer nieuwe problemen op door een schadeclaim van ongeveer 2 miljoen euro. De bouwfirma Antwerpse Bouwwerken had naast het contract gegrepen en voelde zich tekort gedaan in gans de procedureverloop en trok naar de rechtbank. Uiteindelijk werd een compromis bereikt tussen alle betrokken partijen en wordt het project uitgevoerd door de firma Van Roey-Vanhout in combinatie met de bewuste “benadeelde” firma Antwerpse Bouwwerken. Hiervoor werd een nieuwe tijdelijke handelsvereniging Van RoeyVanhout-Antwerpse Bouwwerken opgericht. De nieuwbouw omvat naast de bouw van een Woonzorgcentrum (rusthuis) met 150 woongelegenheden, ook de bouw van een Centrum voor Kortverblijf met 4 verblijfseenheden, een Dagverzorgingscentrum met 10 verblijfseenheden en een Lokaal Dienstencentrum. In deze nieuwbouw worden ook de administratie van het Woonzorgcentrum en de thuisdiensten onder-

De werken zijn begonnen aan het nieuwe Woon- en Zorgcentrum achter het oude rusthuis. Als alles volgens plan verloopt zouden de kamers op 15 mei 2012 in gebruik kunnen genomen worden. gebracht. Vanaf het begin van de werken heeft de aannemer 349 werkdagen om het gebouw gebruiksklaar af te leveren. Dit betekent dat de werken normaal gezien op 1 februari 2012 zouden beëindigd zijn zonder rekening te houden met weersomstandigheden. Met een normale inschatting van 20 ‘verletdagen’ wegens vorst per jaar rekent men voor de definitieve oplevering op 15 maart 2012. Daarna is het aan het OCMW om de uiteindelijke inrichting (bedden, enz) te voorzien, zodat de kamers wellicht gebruiksklaar zullen zijn op 15 mei 2012.

Prijskaartje Gans dit project wordt geschat op één miljard oude Belgische Franken, of 25 miljoen euro. Het is een bedrag om van te duizelen. Deze kosten zullen vooral verdeeld worden over subsidiëring door de hogere overheid (60 %), de dagprijzen voor de toekomstige bewoners, de verkoop van patrimonium en de gemeentelijke inbreng. In het financieel overzicht bij de begroting van 2010 konden we lezen hoe de gemeentelijke bijdrage in het OCMW de volgende jaren fors zal oplopen

Het hele jaar door een unieke locatie voor: lunch/diner · ontbijt op zondag · alle soorten feesten

www.aandeMosten.be · Hoogeind 74 b1 · 2321 Meer-Hoogstraten

12 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 12

19-8-2010 12:26:02

Z

A v w t v i l s l z d l g k d d j d v w s p e i o B d g fi e d l g N m n h d r j w e fi v v

S

I w d D d w e u H


. -

t

n

0

n

GEMEENTERAAD

VANUIT HET STADHUIS omwille van o.a. de bouw van dit nieuwe Woonen Zorgcentrum. Deze bijdrage wordt geraamd op 2.048.098 euro voor 2010 maar zal oplopen naar 2.967.000 in 2013.

Zwembad nog niet voor morgen? Als alles volgens de oorspronkelijke plannen van het gemeentebestuur verloopt zitten de bewoners van de bejaardenwoningen binnenkort tussen twee grote bouwwerven in. De locatie van het nieuw te bouwen zwembad bevindt zich immers aan de Loenhoutseweg op de voormalige gronden van het OCMW. Volgens de wensen van het bestuur zou op het einde van deze legislatuur in 2012 het zwembad een feit moeten zijn. Maar of het zwembad er komt en wanneer dan wel is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. Eén jaar geleden werd de selectieleidraad goedgekeurd waarin de voorwaarden voor de kandidaat-bouwfirma’s werden toegelicht. Na de openstelling van de kandidaturen schreven drie firma’s zich in voor de bouw van het project. Twee ervan werden weerhouden om verder te onderhandelen. De derde kandidaat bleek volgens schepen van Sport Tinne Rombouts te weinig garantie te bieden voor een kwalitatieve samenwerking. Gans het project zou een publiekprivate samenwerking, PPS, worden en omvat een multifunctioneel sportcentrum en een geintegreerd zwembadencomplex. Meer concreet opteert men voor DBFMO wat slaat op DesignBuild-Finance-Maintain-Operate. Dit betekent dat de private partner de plannen maakt en het gebouw optrekt terwijl hij tevens instaat voor de financiering en nadien zorgt voor het onderhoud en de uitbating. Na 30 jaar neemt de gemeente of de stad het gebouw in eigendom over. In de selectieleidraad werden alle voorwaarden voor de geïnteresseerde private partners neergeschreven. Naast de garanties van financiële draagkracht moesten de kandidaten bewijzen dat zij reeds de nodige ervaring hebben op vlak van bouw, onderhoud en exploitatie van dergelijke projecten. Elke deelnemer of kandidaat moest aantonen dat hij reeds drie zwembadcomplexen in de laatste vijf jaar tot een goed einde heeft gebracht, en dit zowel naar ontwerp, bouw, onderhoud, financiering en exploitatie. Hierop werden zij beoordeeld. De firma Van Roey die mede het WZC bouwt is tevens één van de twee kandidaten voor de bouw van het zwembad.

Sportfacilitator In gans de begeleiding van het zwembad-project wordt de gemeente bijgestaan door een dienst van de Vlaamse Gemeenschap, nl de Sportfacilitator. De Vlaamse Gemeenschap komt voor 30% van de uitbatingkosten over de brug en wil dus ook wel een vinger in de pap. Deze sportfacilitator is een cel die opgericht werd in 2008 met oa mensen uit Bloso en Cultuur. Momenteel zijn zij buiten Hoogstraten nog met een 7-tal sportaccommo-

daties in Vlaanderen bezig. Zij begeleiden de projecten tot het moment van de gunning. Voor de sporttechnische en bouwtechnische aspecten van het project doet Sportfacilitator een beroep op Bloso. De Sportfacilitator krijgt dus van de gemeente het mandaat om de lopende procedure over te nemen en de gunningprocedure te voeren om een private partner te selecteren voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van gans dit project. De gemeente blijft als opdrachtgever evenwel wel inspraak behouden en de procedure kan altijd stopgezet worden indien dat nodig zou blijken. Volgens schepen van Sport Tinne Rombouts is er momenteel nog geen 100 % zicht op de kosten van het project. Einde augustus komt gans deze materie uitgebreid aan bod in de gemeenteraadszitting. In de gemeenteraad van einde juni gaf Walter Everaert van de Vlaamse Gemeenschap tekst en uitleg over het verdere verloop van dit dossier.

bezig hoewel het opmerkelijk stil blijft in gans deze zaak. En dit heeft wellicht veel te maken met het plan om de Mosten uit te breiden met de mogelijkheid van verblijfsrecreatie. Dit betekent dus mogelijke vakantiewoningen, camping en ruimere accommodatie. Voor alle duidelijkheid : enkel het recreatieve gedeelte binnen de draad en het recreatieve gedeelte links van de zwemvijver komen in aanmerking voor de erfpacht. De grote vijver en het gedeelte rechts van de put dat gebruikt wordt door talrijke verenigingen zoals de petanqueclub, de ruiters, enz alsmede het bosgebied vallen buiten de erfpacht. Aansluitend bij de gemeentelijke eigendom liggen de gronden van notaris Rommens van Meer. Hierover doen al langer speculaties de ronde dat dit gebied ooit wel eens in een groter project van verblijfsrecreatie zou kunnen worden ingepast. Dit gebied is vrij uitgebreid en heeft ook de bestemming recreatie. In een toelichting aan de pers einde 2008

Het personeel en de partners van De Mosten kunnen niet anders dan afwachten. Volgende maand komen wij zeker uitgebreid terug op gans dit project.

Wat met de Mosten ? Ook de Mosten blijft een heet hangijzer in de gemeentelijke politiek. Zoals men zich nog herinnert lanceerde het college in december 2008 het idee om het gemeentelijk recreatiedomein in erfpacht te geven aan een geschikte overnemer. De jaarlijkse kost van 250.000 euro was er voor het bestuur een beetje te veel aan en deze gelden konden beter besteed worden aan de bouw en de uitbating van een nieuw zwembad. Een verkoop van het domein werd niet acceptabel bevonden omdat het bestuur op deze manier geen garantie kon verlenen dat het domein nog beschikbaar zou zijn voor de eigen bevolking. De zoektocht naar geschikte kandidaten is blijkbaar nog volop

schetste schepen van Sport Tinne Rombouts de intenties van het bestuur. “Half 2010 hoopt het college een zicht te hebben op mogelijke kandidaten en hun plannen. Intussen blijft de uitbating van De Mosten ongewijzigd verder lopen met dezelfde openingsuren en tarieven en dezelfde concessiehouders voor de horeca en Buitenspel. Indien er halfweg 2010 geen kandidaat erfpachtnemer blijkt te zijn, zal het domein verder uitgebaat blijven door de gemeente. De Mosten zal geenszins gesloten worden. De concessionarissen die vandaag op het terrein actief zijn, zullen ook nog in 2011 hun activiteiten verder kunnen zetten, waardoor de verdere uitbating van de Mosten gegarandeerd blijft. “ Intussen is de zomer gepasseerd en blijft het opmerkelijk stil in dit dossier. Althans toch naar de buitenwereld. In ons volgend nummer hopen wij hierover meer klaarheid te kunnen brengen. (JH)

SEPTEMBER 2010 - 13

DHM_september_305.indd 13

19-8-2010 12:26:03


ADVERTENTIE

I a v m d d w v a o g v v D

O

V s s k – a D t e s t D n m n e I

E

B s a h m E i W t l n o n T l l h D

14 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 14

19-8-2010 12:26:03


REPORTER

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

HET STENEN KINDEKEN Een blik achter de schermen, met… totaal onverwacht de ware toedracht.

In ons vorig nummer hebben wij uitvoerig bericht over de archeologische opgraving van ‘Het Stenen Kindeken’ boven de vloer van de voormalige bakkerij Faes in de Hoogstraatse Vrijheid. Deze meer dan verdienstelijke werkzaamheden, uitgevoerd door enkele docenten van het IKO, hebben ondertussen niet alleen binnenlands de geesten beroerd. Maar daar bovenop vonden zij meer dan weerklank ver buiten Hoogstraten, en zijn grenzen. In alle soorten van middens. Uiteraard niet het minst in geleerde kringen van archeologen en erfgoeders. Reden genoeg dus voor dit kwaliteitsblad om toch nog wat dieper in te gaan op dit toch wel bloedstollend gewroet in Hoogstraatse bodem. Trouwens, het artikel in ons vorig nummer werd besloten met het gekende ‘wordt ongetwijfeld vervolgd’. Daarom… Order der redactie ten onzent Vraag Jef Martens, IKO-directeur, naar een tussentijdse stand van zaken. En tracht zo wat tussen neus en lippen en zonder dat ie er lucht van krijgt - ongetwijfeld dwingt hem geheimhouding – absoluut aan de weet te komen hoe hij aan dat archiefstuk van Natan de Galiano is geraakt. Daar zou wel eens enig reukje aan kunnen zitten dat het daglicht niet mag zien. Misschien een schandaal. Een unieke kans dan voor een sensatiewekkend stukje onderzoeksjournalistiek. Goed voor ons blad. Daarom, zet Jef desnoods onder druk. Te beginnen met de mededeling dat onze eindredacteur met zijne eigen persoon het gesprek zal bijwonen. Eraan toevoegend dat, indien Martens wil, er hier in de toekomst nog iets goeds over den IKO geschreven wordt, hij best zou…

Een nauwelijks verholen vloek Bijeengekomen in één van die gezellige Hoogstraatse horeca’s was Jef Martens het enthousiasme zelve. Zonder een juist idee te hebben van het aantal bezoekers van de site, had hij waarnemers toch horen spreken over serieuze aantallen. En weet ge, zei ie, dat er zo ‘n 50% vierkant is ingetrapt, 25% twijfelt en 25% het door heeft. Wat Ingetrapt? Twijfelt? Het door heeft? Ge gaat toch niet zeggen dat…? Dedju. Waarop Jef onder luide lach de aandacht van de overige bezoekers naar ons tafeltje verlegde. Vragende blikken onswaarts. Het ongezegende van een toenemend nattigheidsgevoel. Toegeven dan maar, het beste om een aanzwellende storm te bedaren. Ook wij beste lezers, lieve lezeressen, toch van de betere pers zijnde, hebben ons laten bedotten. HET STENEN KINDEKEN IS NEP.

Direct herpakken. Wakkere journalisten maken van de nood een deugd. Een Jef Martens in opperbeste stemming zou er weleens toe kunnen verleid worden zijn geheimen prijs te geven. Want geef toe, die kindsdelen zijn prachtig gemaakt. Zelfs geoefende ambachtslui schijnen zich aan het namaakmetselwerk te vergapen. Hoe is dat dan gemaakt? En jawel hoor, voor een glas witte wijn was Jef bereid zijn ziel, of wat daar voor moet doorgaan, te verkopen.

D e kerk werd 'H etS tenen K indeke' van de gravin genoemd, omdatze zelfgeen kinderen had.

Wie is wie? - wedstrijd Het was de lolbroeken van den IKO nog niet genoeg om met hun opgraving zelve al een groot deel van het geacht publiek op het verkeerde been te zetten. Zullen ze er met hun info-borden nog een kwakje bovenop doen. In de teksten is er sprake van drie heerschappen, waarvan de letters hunner naam gewisseld zijn. We noemen met name NATAN DE GALIANO, prof. dr. DAAN VAN LORNPERE en prof. dr. em. graaf J.M. STAERN. Deze jongens waren, en zijn, alle drie krakken die elk op hun manier Hoogstraten hebben gestuwd in de vaart der volkeren.

In exclusiviteit voor DHM dus Eerst een stukje IKO-ideologie. Het IKO kost aan de stad Hoogstraten een aardig centje euro’s. En voor wat, hoort wat, placht ons moeder - de Heer hebbe haar ziel - al eens te zeggen. Daarom acht IKO het tot zijn plicht telken jare weer de gemeenschap te vergasten op een werkstuk van zijn kunnen. Ge zult het u herinneren, de ceramische tegels in de stoep van de Vrijheid, de foto’s van BH’s (Bekende Hoogstratenaren) op de bomen vóór hun voormalige woonhuizen, de zeegolven op de buskotjes… Nu, als het 800 jaar Hoogstraten is, mocht, moest het iets meer zijn. Daarom ging een denktank bestaande uit Jef Martens himself, Sjarel (Sjah) Huet, Tom Woestenborghs en Alex Vermaelen zich in september het hoofd punten op een navenant waardig project. De brainstormen, de inspiratie, de alternatieven, stof te over voor een aparte rubriek. Later meer misschien, nu niet. We gaan immers weer te dik uitlopen. Een ‘grwuit ende eght stene kindekhe’ dus, een archeologisch stuk van uitzonderlijk wetenschappelijke waarde, opgegraven bovenop een stuk braakland midden in Hoogstraten. Kan niet beter.

Wij weten wie ze waren, toegegeven niet zelf gevonden, ze hebben het ons verteld. Jullie weten het niet. Daarom, sla onmiddellijk aan het scrabblen. En stuur de juiste oplossing naar redactie@demaand.be. Onder de juiste inzenders verloten we een prijs. Wat voor iets, dat weten we nog niet. De onjuiste, wat we daar mee gaan doen, weten we ook nog niet. En diegenen die het beroepshalve al weten, asjeblieft niet auw doen en dicht houwen die snavel.

SEPTEMBER 2010 - 15

DHM_september_305.indd 15

19-8-2010 12:26:04


REPORTER

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Eén het idee, twee de centen. Oktobermaand, begrotingsmaand, Jef Martens met zijn gouden valiesje en een klein hartje naar de koningin, zeg maar het schepencollege. Wablieft, zoveel? Ja. Maar dat is dan toch inclusief de medewerking van het gemeentepersoneel? Neen, komt er nog bovenop. Zal niet kunnen. Moet kunnen. En kon, uiteindelijk. Na nogal wat pleiterij en op zicht van een soort van maquetteke door Sjarel Huet huisvlijtelijkergewijs in elkaar geknutseld. Drie, de eigenaar van de site. Jef op stoute schoenen naar De Boer & Partners Immobiliën nv. Waar men blijkbaar toch wel iets verveeld zit met ons artikel over die braakliggende kankerplekken ter stede. Een onmiddellijk akkoord ten gevolge.

goegemeente erin door schijnbare echtheid? Opnieuw, maar nu in december een groep ambachtelijken bestaande uit de leraren Luc Dockx, Benjamin Brosens, Sjarel Huet en Jef Martens, weerom himself, in conclaaf. Om dagenlang in hun vrije tijd te literaturen, te surfen, te proefondervinden, te falen, links en rechts te gaan afkijken, te laboranten, te alchemisteren, en, als bij toeval te worden geholpen door een interimleraar wiens ouders toch wel professionele decorbouwers zijn zeker. Die al wel eens nep-rotsen hebben gemaakt. Geen baksteen, maar toch iets in die richting. En na hopen geklooi eindelijk de eureka-roep ergens half januari. Neem vlug pen en papier, en schrijf op. End lissen carrefoellie, Aai seej it onli wans.

2. Boetseer door dagenlang voorzichtig de materie te besnijden, tot de fysionomieën de juiste vorm hebben gekregen. 3. Leer alle metselwerkverbanden van buiten en teken de voegen in het juiste verband op de vorm. 4. Trek de voegen in het piepschuim met een elektrische soldeerbout; Ga hierbij uiterst voorzichtig te werk. 5. Bestrijk de baksteenvlakken met een pelletje gewone maar rood gepigmenteerde tegellijm. 6. Vul met een spuitzak de voegen met verdunde grijze tegellijm. 7. Patineer de baksteenvlakken met middelen naar keuze. Experimenteer zelf.

Werk in uitvoering

Het recept

Alarmfase 1

Vier, het idee, de centen, de site, maar hoe zo’ n bovengronds opgegraven artefact in elkaar getimmerd? En moeilijker nog, hoe luizen we de

1. Men neme de dikste platen piepschuim en plakt deze met geschikte lijm tot de brutovorm.

Elke wat meer gevorderde klusser zal verstaan dat gelet op het prachtige resultaat, de uitvoerders niet meer weten hoeveel uren er in het werkstuk

H

Bemerk samen met Luc Dockx de opeengeplakte platen piepschuim en de geboetseerde tenen van het voetje.

Benjamin Brosens geeft vorm.

Jef Martens en Luc Dockx, de voegen zijn er op getekend.

Tom Woestenborghs brengt de gepigmenteerde tegellijm aan. Links het nog witte piepschuim.

16 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 16

19-8-2010 12:26:06

S


e

n e

REPORTER

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE gekropen is. Massa’s vrije tijd. Het normale lesgeven in den IKO moest immers gewoon doorgaan. Het was dan ook al begin juni als de ruggen konden worden gerecht, en men zag dat het goed was. Tot er één of andere onverlaat de gebruiksaanwijzing van de tegelcement eens zal gaan le-

Naar buiten met het kind Op een kar is het kinderhoofd als buitenmaats transport onder politiebegeleiding van IKOGroenewoud in de tegengestelde richting via de Dr. Versmissenstraat en het Peperstraatje naar de achterkant van de werf gevoerd. Waar ondertussen door vlijtige handen en meedenkwerk van de

inmiddels onvermijdelijke Sjarel Huet. En eigenlijk voor de goede begrijper al een serieuze vingerwijzing naar het fake dat er achter de schermen schuilgaat.

Het rapport Met de grootste zekerheid durven wij stellen dat

e

n

Het pas opgegraven kinderkopke wordt ter plaatse gebracht. zen. En heuglijk meedeelt dat deze niet waterbestendig is. Paniek alom. Stel, een paar fikse zomerse buien, dooreenlopende kleuren, bloot piepschuim. Elke weldenkende zal dan zeggen, smeer er vernis op. Maar wat gaat die uitrichten op die tere huid? Opnieuw zoek-, en proefwerk als weleer. Met het onverwachte als resultaat: vernis heeft het uiteindelijk nog mooier gemaakt.

Sjarel Huet schildert het Stenen Kindeken.

De ploeg van de stedelijke technische dienst. V.l.n.r. Frans, Eddy, Dirk en Walter

stedelijke technische dienst een weg, een afsluiting en een toeschouwerspodium was gebouwd. Zonder meer ook goei werk. Nu nog de grote volksmassa’s gelokt, en hoe doen we dat? Eigenlijk vrij simpel, met een truc van de foor. Herinner u op ’t Heilig Bloed van vroeger, ‘Dikke Bertha’, ‘Het Schaap Met Vijf Pooten’, de ‘Lut mej den Bèir’. Plaats een decorstuk voor uw tent, schilder erop ‘KOMT DAT ZIEN’ en ge zult wel zien. Een stukje meesterwerk van het IKO-schildersatelier onder de leiding van de

hier door den IKO in samenwerking met de stad en haar diensten prachtwerk werd geleverd. Wat nog maar eens heeft laten zien wat dat Schatje van een Stadje van ons alleen al aan creativiteit en doorzettingsvermogen in zijn marge heeft, had, en zal hebben. De volgende 800 jaar. En meer hoeven we daar niet aan toe te voegen. Alleen misschien nog dit, wie er zich alsnog wil laten inluizen, waag uw kans nog tot en met ‘Hoogstraten in Groenten en Bloemen’. Van 18 t/m 20 september. (nad)

Een wervend decorstuk vóór de tent wekt de nieuwsgierigheid der volksmassa’s. SEPTEMBER 2010 - 17

DHM_september_305.indd 17

19-8-2010 12:26:07


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN Deel 4 – De kanunnikessen van het Heilig Graf te Meer Het verblijf van de kanunnikessen van het Heilig Graf in Meer heeft alles of toch heel veel te maken met de overwinning voor de liberalen van de verkiezingen in 1878 en met de zogenaamde ‘ongelukswet’ Van Humbeeck van 10 juli 1879. De vraag naar degelijk vrij onderwijs is groot en de priorij van Turnhout sticht, zoals in veel andere plaatsen in België en Nederland, in 1900 een filiaal in Meer. Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 moet elke gemeente minstens één lagere school hebben en aan alle kinderen kosteloos onderwijs verstrekken. Om dit in de praktijk waar te maken, bepaalt de eerste organieke wet op het lager onderwijs van 1842 dat een vrije school de gemeenteschool mag vervangen en dat de geestelijken het godsdienstonderricht mogen verzorgen en de boeken mogen inspecteren. Door deze wet krijgt het officieel onderwijs een overwegend katholiek karakter. Wanneer de liberalen bij de verkiezingen in 1878 een absolute meerderheid behalen willen ze afrekenen met dat katholiek geïnspireerde lager onderwijs. De regering Frère-Orban – Van Humbeeck (18 juni 1878 – 10 juni 1884), die bestaat uit zes ministers die allemaal vrijmetselaar zijn, richt een departement van Openbaar Onderwijs op en stemt op 10 juli 1879 de tweede organieke wet op het lager onderwijs. Het is de fel omstreden Wet Van Humbeeck, die men in katholieke kringen ook wel ’de ongelukswet’ noemt.

Herberg De Kroon Voortaan moet elke gemeente minstens een officiële school hebben, mag de gemeente geen vrije scholen meer subsidiëren, moeten de onderwijzers in de gemeenteschool een diploma van een rijksnormaalschool hebben en mag er alleen nog buiten de lesuren godsdienstonderricht gegeven worden. De kerk en de bevolking reageren heftig. Van op de kansel krijgen de katholieke onderwijzers het verbod om les te geven in wat de pastoor de ‘scholen zonder God’ noemt. De ouders sturen hun kinderen niet langer naar de publieke scholen. Maar omdat er geen lokalen zijn voor vrij onderwijs, moet men zich behelpen. In Meer wordt er les gegeven in herberg “De Kroon” van weduwe Van Bijlen, bij Lips, bij Jan Domen, bij Mie-Katrien Tax, enz. Hoofdonderwijzer Tijsmans stapt, samen met de hulponderwijzeressen Rosalie en Marie Van Dijck, over naar het vrij onderwijs ook al ontvangen ze een bescheiden of geen loon.

D 1 Baron Constantijn Van den Berghe (Torhout 1831 – Hoogstraten 1913) kocht in 1879 gronden op de Mussenakker en schonk ze aan de parochie om er een nieuwe vrije school te bouwen. In een groot aantal steden en gemeenten worden nieuwe vrije scholen opgericht. Het aantal leerlingen in het vrij onderwijs stijgt van 13,1 % in 1878 tot 63,5 % in 1880.

De Mussenakker Ook in Meer blijven de reacties niet uit. Pastoor Meeusen stelt voor om een nieuwe katholieke school te bouwen en kan daarbij rekenen op de steun van veel inwoners. Ook op die van Baron Constantijn Van den Berghe, de zoon van Max Van den Berghe en heer van Maxburg. Hij koopt de zogenaamde “Mussenakker”, een perceel bouwland van 80a groot bij de Donckstraat en stelt de gronden ter beschikking voor de bouw van de school. In 1879 worden er, met giften van de inwoners van Meer, twee paviljoenen in neo-Vlaamse renaissancestijl gebouwd, elk met twee klaslokalen. Bijna alle kinderen van het dorp, 175 jongens en meisjes, komen er naar school.

Op deze foto van voor 1900 ziet u een van de twee paviljoenen met twee klaslokalen, gebouwd in 1879. Bij de bouw van het klooster werd het gebouw vergroot met een tochtportaal als inkom.

Bij de verkiezingen in 1884 leiden de liberalen een verpletterende nederlaag en herstelt de

18 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 18

19-8-2010 12:26:07

m Z d

D

D v d

H A N a t

D e

E

O z T l


e

n n

r e e

x

l n

s

s

e

KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN nieuwe katholieke meerderheid de toestand met de derde organieke wet van 20 september 1884. Op 13 november wordt de school door de staat als gemeenteschool erkend en wordt het onderwijs er opnieuw gratis. Door die erkenning verhuizen de jongens naar de schoollokalen bij de kerk en nemen de meisjes hun intrek in de lokalen in het dorp. In het katholieke Meer is de orde hersteld, maar de twee schoolgebouwen aan de Donck staan nu leeg. Antoon Versteylen, afkomstig van Turnhout en notaris te Meer, zal nog voor hij op 6 januari 1900 burgemeester van Meer wordt, zorgen voor een herbestemming. Hij neemt contact op met Z.M. Bernarda (Maria Christina Bavelaar), priorin van de priorij van de kanunnikessen van het Heilig Graf te Turnhout

jongensschool, ene gediplomeerde voor de bewaarschool, een derde als werkzuster”. Z.M. Agnes (Maria, Monica Van Roey), zuster van kardinaal Van Roey, wordt de eerste overste van de zusters, die aanvankelijk hun intrek nemen in de woning Rommens in de Dorpsstraat. Z.M. Agnes was al op 21 december 1899 door de gemeente benoemd als lerares voor het eerste en het tweede studiejaar jongens, ter vervanging van meester Tijsmans die op 15 januari 1900 uit dienst trad. De kloosterlingen richten eerst een aangenomen (gesubsidieerde) kleuterschool op met aanvankelijk vijfentwintig leerlingen. In 1902 heeft Z. Philomène, de gediplomeerde kleuterleidster, al meer dan 100 kleuters onder haar hoede en omdat het aantal kleuters blijft stijgen, wordt er in 1908 een tweede kleuterklas erkend. Nog in 1900 wordt gestart met de bouw van het klooster op de Mussenakker. Het wordt een gebouw in dezelfde neo-Vlaamse renaissancestijl als de reeds bestaande gebouwen, centraal gelegen ten zuiden van de toen leegstaande paviljoenen uit 1879. Als het gebouw klaar is gaat de communiteit er zich vestigen en worden de leegstaande gebouwen opnieuw gebruikt als klaslokalen. Aanvankelijk, tot de jaren ‘20, lopen daar niet alleen meisjes school (1), maar ook jongetjes (2) tot en met het derde studiejaar, dus tot acht of negen jaar. In 1908 wordt op de kloostersite, in de westhoek van de speelplaats, een klaslokaal voor meisjes bijgebouwd. Wanneer pastoor Vermeiren in 1927 opdracht geeft voor de bouw van een parochiezaal in dezelfde stijl als de reeds bestaande gebouwen, hebben we meteen de vijf historisch meest waardevolle gebouwen, waarvoor op dit moment een herbestemming loopt, genoemd (zie kader).

De zusters verbleven aanvankelijk in de woning Rommens, die in 1960 gesloopt werd. met de vraag om in Meer een filiaal van de priorij in Turnhout te openen. Zij zal die vraag voorleggen, want de priorij van Turnhout maakt uiteraard deel uit van een groter geheel.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 wordt het klooster in Meer een toevluchtsoord voor het noviciaat van de priorij in Turnhout. Gelegen tegen de grens is Meer de ideale plaats om contact te houden met de kloosters in Nederland, wat in een tijd van voedselschaarste de bevoorrading van de Heilig-Graf communiteit vergemakkelijkt.

De kanunnikessen van het Heilig Graf De Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf is de vrouwelijke tak van het Kapittel van het Heilig Graf, een mannelijke orde in 1099 gesticht door Godfried van Bouillon. Het eerste vrouwenklooster van de kanunnikenessen, die de regel van Augustinus volgen, werd gesticht te Zaragoza in 1303. De kloosters in Nederland, België, Engeland en Duitsland zijn van latere datum en komen allemaal voort uit een klooster in Kinrooi (NL), gesticht in 1480. De priorij te Turnhout werd gesticht in 1826. De Kanunnikessen gaan in op de vraag van notaris Versteylen om in Meer een filiaal te stichten. Blijkbaar is er in het begin van de 20ste eeuw een groot tekort aan degelijk vrij onderwijs, want na het filiaal in Meer in 1900, worden er nog op veel andere plaatsen kloosters gesticht. In Tongerlo in 1903, in Kerkhoven in 1904, in Meerhout in 1907, in Glabbeek in 1908, in Groot-Gelmen in 1911 en in Luik en in Beringen in 1917. In 1970 had de priorij in totaal 18 filialen. Van al die klooster bestaat alleen het klooster in Tongerlo nog.

Een klooster op de Donck Op 11 januari 1900 heet pastoor Jozef Moors drie zusters die het filiaal zullen stichten welkom in Meer. In een overeenkomst met de priorij van Turnhout van 26 oktober 1900 schrijft pastoor Moors: “Drij zusters zullen tijdelijk de dienst doen in het klooster: ene gediplomeerde voor de

Het klooster in 1904 SEPTEMBER 2010 - 19

DHM_september_305.indd 19

19-8-2010 12:26:08


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN

O w d g k w

Huishoudschool Eind 1922 erkent de gemeente een huishoudschool voor volwassenen, met theorielessen op zondag en praktijklessen op donderdagnamiddag. Daarop starten de zusters in het schooljaar 1923-1924 met een ‘vierdegraadsklas’, zeg maar een verlengde van de lagere school. In 1946 nemen de zusters van het H. Graf de landelijke huishoudafdeling over, waarmee de Zusters van H.H. Harten van Berlaar in 1935 gestart zijn in het vergaderlokaal van de Boerenbond. Begin de jaren ‘50 wordt deze afdeling omgevormd tot een ‘Middelbare landelijke huishoudschool’ (3), waarin de vierdegraadsklassen opgenomen worden.

M z 1 t d s B i s

Dat de zusters overtuigd zijn van de kwaliteit van het onderwijs dat ze aanbieden blijkt uit een aankondiging die verscheen in Gazet van Hoogstraten van 31 mei 1952: “Zondag en Maandag a.s. (Sinksendagen) worden in de lokalen van de Meisjeschool te Meer de handwerken der leerlingen van de huishoudschool tentoongesteld. Ouders van Meer en omliggende dorpen, bezoek deze tentoonstelling. U zult zien wat uw grotere meisjes in zulke school leren en overtuigd zijn van het groot nut van deze instelling. Zij alleen leert uw kinderen al wat ze moeten kennen en weten om later in ’t leven flinke huismoeders te zijn; zij alleen bezorgt uw kinderen een alzijdige ontwikkeling gepaard aan een kristelijke opvoeding.”

Kloosterleven De kloosterzusters halen de kracht voor hun vruchtbaar apostolaat uit een intens gebedsleven. In de kleine sfeervolle huiskapel bidden ze in de vroege ochtend en de late avondurenuren, dag na dag, de kerkelijke getijden. Dagelijks komt een priester, meestal een priesterleraar van het Klein Seminarie, er de mis lezen voor de communiteit die meestal uit zeven tot tien door de bevolking en veel inwoners van Meer, al of niet oud-leerlingen van de school, kunnen bij de zusters terecht om raad als ze geconfronteerd worden met een probleem.

De zusters vertrekken In 1940 gaan er 270 jongeren naar school, in 1959 al 388 en in 1960 telt men 429 leerlingen. Om al die leerlingen in behoorlijke klaslokalen onder te brengen, moeten de zusters regelmatig een beroep doen op de parochie, die eigenaar is van de gronden en de gebouwen. Met de opbrengsten van feestavonden en Vlaamse kermissen allerhande en met giften aan de pastoor verzamelt het schoolcomité middelen om nieuwe lokalen te bouwen.

Oversten van het klooster te Meer Zuster Lidea (links) is nu 103 jaar oud. Ze was dertig jaar lang, tot 1962, lerares van het eerste studiejaar. Z.M. Leonce (rechts) was de laatste overste van d kanunnikessen van het Heilig Graf te Meer. kloosterzusters bestaat. Veel zusters werken er veel jaren, zoals Z.M. Agnes, die er vierentwintig jaar overste is; Z.M. Veronica, die er vanaf 1919 drieënveertig jaar lang werkt als onderwijzeres, bestuurster van de lagere school of overste; Z.M. Tarcicia kwam ook in 1919 als derde leerkracht en zal zich, naast haar andere taken, 43 jaar inzetten om minder begaafde leerlingen bij te werken; Z. Leonie die er veertig jaar lang de kleuterschool leidt, er op 18 februari 1960 overlijdt en in Meer begraven ligt. Meer dan in de andere filialen van het H. Graf, zijn de zusters actief betrokken bij het leven in de parochie en het dorp. Ze worden gewaardeerd

Z.M. Agnes (M. Van Roey) van januari 1900 tot december 1918 Z.M. Gerarda (M. Cleymans) van december 1918 tot september 1919 Z.M. Raphael (D. De Jongh) van september 1919 tot september 1921 Z.M. Agnes (M. Van Roey) van september 1921 tot september 1927 Z.M. Theresia (N. Van Broeckhoven) van september 1927 tot september 1928 Z.M. Veronica (M. Verheyen) van september 1928 tot september 1937 Z.M. Tarcitia (A. Jacobs) van september 1937 tot september 1940 Z.M. Veronica (M. Verheyen) van september 1940 tot september 1949 Z.M. Marcellina (A. Janssen) van september 1949 tot augustus 1961 Z.M. Leonce (J. Snels) van augustus 1961 tot augustus 1962

20 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 20

19-8-2010 12:26:09

Z U H e l d e d K k n l z d l l O n o z t I M z t d d

D b t 1 A o

E H v

“ s 6 z h l s t


t

n r

KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN Onder pastoor Matth. Vermeiren (1920 – 1946) worden vanaf 1929 klaslokalen gebouwd langs de speelplaats, tegenover het klooster en in 1953 geeft pastoor Petr. Aerts de opdracht om nieuwe kleuterklassen te bouwen, die aansluiten bij de westelijk gelegen klaslokalen uit 1879. Minder dan tien jaar later, in 1962, kunnen de zusters het werk niet meer aan. Op 19 januari 1962 schrijft Z.M. Leonce, overste van het klooster in Meer, in persoonlijke naam een brief aan de oversten van de zusters ursulinnen in Hoogstraten, de zusters van het H. Hart van Maria in Berlaar en de zusters van de H. Vincentius à Paulo in Gijzegem, met de vraag om het klooster en de school over te nemen: Zeereerwaarde Moeder, U weet dat we een klooster hebben in Meer bij Hoogstraten met een lagere- en bewaarschool en een Middelbare Landelijke Huishoudschool. De lagere school telt zes klassen en 195 leerlingen; de bewaarschool vier klassen met 173 leerlingen en de Middelbare Landelijke Huishoudschool drie studiejaren met 53 leerlingen. Klooster en school behoren toe aan de “Dekanale Vereniging”. Voor het ogenblik zijn er negen zusters, waarvan verscheidene al op leeftijd. In de lagere- en bewaarschool zijn drie zusters en acht leken leraressen werkzaam. In de Huishoudschool één zuster en zeven leken leraressen, waarvan verscheidene maar enkele lesuren hebben. Omdat het werk overal uitbreiding neemt en we niet voldoende jonge krachten hebben om de ouderen te vervangen, denken we eraan andere zusters te vragen om de school van Meer over te nemen. Ik vraag U echter dringend, Zeereerwaarde Moeder, over deze vraag nog niets verder te zeggen, omdat noch Zeereerwaarde Heer Pastoor van Meer, noch onze zusters in het moederhuis te Turnhout, noch in Meer daarvan op de hoogte zijn. De overste van Meer ontvangt drie vriendelijke brieven terug, maar geen van de andere kloosterorden kan ingaan op haar vraag. Op 4 juli 1962 geeft Exellentie Mgr. Daem, bisschop van Antwerpen, toelating om de school aan leken over te laten. En, ook al kloppen de data niet, ook Gazet van Hoogstraten maakt op 18 augustus 1962 melding van het vertrek van de zusters: “Sinds 1902 verblijven de Zusters Kanunnikessen van het H. Graf te Meer, waar zij gedurende 60 jaar de meisjes hebben opgevoed en onderwezen. Niet alleen door hun uitstekende leiding in het onderwijs, waardoor de lagere meisjesscholen konden uitgroeien en een huishoudschool tot stand kwam, doch ook door hun toewijding en talrijke initiatieven in het parochieleven heb-

ben zij onzaglijke diensten aan de bevolking van Meer bewezen. Met spijt heeft Meer verleden zaterdag afscheid genomen van de Eerwaarde Zusters, die thans het tekort aan onderwijzend personeel in het H. Graf te Turnhout moeten gaan aanvullen. Intussen werden te Meer nieuwe krachten aangeworven om de taak der Zusters voort te zetten. Tot bestuurster zonder klas werden aangesteld de juffrouwen Jeanne en Paula Snoeys uit Hoogstraten respectievelijk voor de lagere- en de huishoudschool.” (fh)

(1) De lagere meisjes- en kleuterschool blijft er tot 1960 bestaan als gemeenteschool, wanneer ze administratief aansluiten bij het vrij gesubsidieerd lager onderwijs. In 1977gaat de meisjesschool samen met de gemeentelijke lagere jongensschool. (2) Vanaf de jaren 1920 krijgen de jongens les in een schoolgebouw in het dorp (nu de bibliotheek) en een tweede bij de kerk (nu een dubbelwoning), tot ze in 1952 naar een nieuwe school in de Terbeeksestraat verhuizen. (3) De huishoudschool van Meer blijft bestaan tot in 1981, het moment waarop de school fusioneert met het VITO Hoogstraten.

Herbestemming van de kloostersite In september 2009 werd de herbestemming van de als monument geklasseerde kloostersite toegewezen aan de Bouwmaatschappij De Noorderkempen en de vzw Klooster Meer. Terwijl de verkoopakte wordt voorbereid, werken de toekomstige eigenaars aan een globaal masterplan waarin de bouwmaatschappij zorgt voor nieuwbouw sociale huur- en koopwoningen en de vzw Klooster Meer instaat voor de herbestemming van de vijf historisch meest waardevolle gebouwen. De vzw Klooster Meer wil in die waardevolle gebouwen publieke of semipublieke functies onderbrengen. Men onderhandelt op dit moment met partners voor de uitbouw van lokalen voor senioren en verenigingen, voor kinderopvang en voor horeca met verblijfsmo-

gelijkheden. Voor het einde van het jaar wil men de verschillende partners kennen en een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. In 2011 wil men het masterplan omzetten in detailplans en in 2012 zorgen voor de nodige vergunningen, zodat de werken – als alles meezit - in de loop van 2013 kunnen starten. Belangstellenden nemen contact op met Peter Schelles of Frans Horsten 0495 252505. De vzw Klooster Meer zorgt voor de herbestemming en de restauratie van volgende gebouwen: A: twee gebouwen met in elk twee klaslokalen gebouwd in 1879, B: het klooster gebouwd in 1900, C: de huishoudschool gebouwd in 1908 en D: de parochiezaal uit 1927. De meer recente gebouwen worden verwijderd: E: klaslokalen gebouwd in 1927 en 1935 met aanpassingen in 1946 en 1948, F: kleuterschool gebouwd in 1953, G: Latere uitbreiding van de nieuwere klaslokalen en F: storende latere uitbreidingen. Bronnen: Meir in de Kempen, P. Gratanus 1912, Gazet van Hoogstraten 31 mei 1952 en 18 augustus 1962; De Heilig-Grafpriorij te Turnhout, 1662-1992, Zr Hereswitha 1962; OMD Monumentenwandeling Meer 1992; 333 jaar Heilig Graf Turnhout 1662 – 1995; Visietekst herbestemming klooster Meer 2009; Den Hoftuin maart 2010; archief priorij H. Graf Turnhout, archief Fons Sprangers, archief vzw Klooster Meer.

SEPTEMBER 2010 - 21

DHM_september_305.indd 21

19-8-2010 12:26:10


j m M w s w v k k n h v g E h d e o d p d M t

Stip Stappepad volledig heropend Een nieuwe recreatief toeristische troef Wanneer u dit leest kan u, als alles volgens plan verloopt, van de kerk van Minderhout naar die van Wortel wandelen langs historische trage wegen. De volledige heropening van het Stip Stappepad is een bijzonder wijze beslissing van ons college en een enorme opsteker voor de Werkgroep ‘Trage wegen’ van de vzw Erfgoed Hoogstraten Toen vzw Erfgoed Hoogstraten op 18 december 2002 opgericht werd, werden er al vlug verschillende werkgroepen opgericht. Eén van die werkgroepen ging zich begin 2004 bezig houden met het inventariseren van alle kerkpaden en andere zogenaamde ‘trage wegen’. Van oudsher werden die paden veel gebruikt door kerkgangers, wandelaars en landarbeiders. Eind vorige eeuw was er minder aandacht voor dat soort wegen waardoor ze vaak door de aangelanden ingepalmd werden. Sinds een tiental jaar is er in veel gemeenten sprake van een herwaardering van de trage wegen en worden ze steeds meer gebruikt

als alternatieve, veilige fietspaden en als toeristisch wandelpad. Bij het opmaken van de inventaris maakte men vooral gebruik van de ‘atlas der buurtwegen’ van 1841. Want alle trage en andere wegen die in de atlas opgenomen zijn, hebben een wettelijk statuut en moeten voor het publiek toegankelijk blijven.

J

Eerste gedeelte heropend Na het inventariseren wilde men de paden ook opnieuw openstellen. Een eerste concreet pro-

Dit gedeelte van het Stip Stappepad werd in 2004 al plechtig heropend.

Op de luchtfoto kan u het traject van de trage weg volgen. Van de s’ Boschstraat (links bovenaan) over het in 2004 heropende Stip Stappepad tot bij het eerste poortje (aangegeven met een cirkel). Het nieuw geopende pad is aangegeven in stippellijn en loopt rond het kasteel tot aan de weg naar de Klinketbrug of rechtdoor tot bij voetweg 25 naar Poeleinde. 22 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 22

19-8-2010 12:26:10

M i 2 a t o N k d s


TRAGE WEGEN ject zou het Stip Stappepad worden. Dit pad maakt deel uit van een reeks trage wegen die van Minderhout tot voorbij Wortel lopen. Het meest westelijke stuk leek het interessantste om mee te starten. Niet alleen omdat het nog redelijk intact was, maar vooral omdat het de meest gerichte verbinding vormt tussen vier monumenten: de kerk van Minderhout, de kapel O.L.V. in den akker, het ‘Withof’ en de Laermolen. De verbinding naar het Gelmelslot was er niet meer. Daar was het zogenaamde Stip Stappepad over afstand van enkele honderden meters onderbroken. In gebruik genomen door enkele aangelanden. Een gedeelte van de gronden was eigendom van het penitentiair schoolcentrum en na overleg was de directie bereid om het pad terug vrij te geven en ging het stadsbestuur in op de vraag om het opnieuw aan te leggen. Een maand later werden de werken uitgevoerd en naamplaatjes bij de paden geplaatst. Het Stip Stappepad werd onder ruime belangstelling ingewandeld op Open Monumentendag 2004, op de tonen van de Wortelse fanfare.

Jarenlang overleg

Peter Van Kerckhoven, Harry Vanderhenst en Stan Geysen tonen de nieuwe naamplaatjes van de trage wegen op de plaats waar één van de drie poortjes zal komen.

Men kon nu al tot bij het kasteel wandelen, maar in oorsprong liep het Stip Stappepad (voetweg 20) nog een eind verder door de wei, om daar af te draaien naar de Klinketbrug of verder door te lopen naar voetweg 25 en zo naar Poeleinde ook in Wortel. Nu zes jaar en veel onderhandelingen later is de kogel door de kerk. Op 17 mei nam het college de beslissing om de buurtweg 20 opnieuw open te stellen voor voetgangers. Het was een moeilijke

bevalling, maar de enig juiste beslissing omdat het pad, hoe dan ook, onterecht verdwenen was. De technische diensten van de stad zullen drie poortjes plaatsen waarlangs de wandelaar op en over het weiland kunnen op de plaats waar in de atlas voetweg 20 ligt. Van op het nieuw geopende (laarzen)pad heb je een enorm mooi zich op het kasteel van Hoogstraten. De wandelaar kan nu rond het kasteel en naast de Mark wandelen tot bij de Oude weg in

Wortel of rechtdoor gaan naar Poeleinde en zo naar de kerk van Wortel. De heropening van het volledige traject is een opsteker voor de Werkgroep Trage wegen met Stan Geysen op kop. “Het is ons na zes jaar zwoegen, zweten en eindeloos vergaderen eindelijk gelukt om het tweede deel van het historische Stip Stappenpad te heropenen. Haal je wandelschoenen uit de kast, het is echt de moeite” zegt Stan Geysen. (fh)

SEPTEMBER 2010 - 23

DHM_september_305.indd 23

19-8-2010 12:26:11


GELMEL

H j t

Gesprek met Jos Dom, regisseur van Gelmel, de musical

Gelmel: een musical over Vikings... met helmen zonder hoorns

D w a J t v l i E a h v d z

Het 800 jaar bestaan van Hoogstraten heeft er voor gezorgd dat het eerst eerder stille Hoogstraten, plots overspoeld wordt door een zee van activiteiten. Eén van de grootste activiteiten lijkt nog ver weg, maar komt stilletjes dichterbij. Namelijk de musical, ‘’De Gelmel’’. We horen hier en daar mensen spreken over de musical, maar toch hebben we geen auw idee wat ons te wachten staat. Misschien worden we een stukje wijzer als we eens gaan babbelen met de regisseur in hoogsteigen persoon, Jos Dom. DHM: ‘Waarom heeft u juist gekozen om deze musical in Hoogstraten te regisseren? U komt namelijk helemaal van Dendermonde. En dat is niet naast de deur!’ JD: ‘Wel, ik kreeg dus een mailtje. Daar stond in dat ze “De Gelmel” wilden spelen en in bijlage zat een heel uitgebreid en ingewikkeld scenario. Ik vond het indrukwekkend dat het zo tot in de detail uitgewerkt was. Met Vikingboten, reizen over zee, oorlogen,… Ik dacht: ,,hoe gaan ze dat in hemelsnaam doen? Weten ze wel waar ze aan beginnen?’’ Er zat veel muziek in en weinig dialogen. Een stuk dat ik liever niet zou willen regisseren, aangezien er anderen zijn die veel meer van muziek weten dan ik. Maar aan dit scenario was zo veel werk besteed, dat ik het niet zomaar kon weggooien. Dus ik wilde met die mensen babbelen en hen vooral waarschuwen hoeveel geld dat gaat kosten. Uiteindelijk bleken ze daar toch heel goed van op de hoogte.

Ze lieten mij een heel sponsoringschema zien. Het financiële plaatje zag er zeker degelijk uit. Daarbij was iedereen zeer gemotiveerd om dingen gedaan te krijgen. Alles kon geregeld worden. Dat heb ik nog maar weinig meegemaakt. Ze vonden ook altijd de mensen om van alles te doen. Mijn hoed voor af. Maar bon, Ik vertelde hen dus ook welke beelden het scenario bij mij opriep. Ik zag bijvoorbeeld onmiddellijk een skateramp voor me. Dat zou dan de Vikingboot moeten voorstellen. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan, maar ze vonden mijn ideeën boeiend en ze wilden daar in meegaan. En zo is die samenwerking begonnen.’ DHM: ‘En kunt u ons al iets meer verklappen over het decor?’ JD: ‘De kostuums. Daar ben ik echt tevreden over. Ik wilde niet dat iedereen in uniforme kostuums rondliep. Die moesten geleefd lijken.

Ik dacht: 'Hoe gaan ze dat in hemelsnaam doen? Weten ze wel waar ze aan beginnen?'

Neem nu de helmen, we hebben al 12 verschillende helmen. Gemaakt uit karton, maar ze lijken net echt. Wat ook heel belangrijk is, wij doen geen hoorns op onze Vikinghelmen. Het blijkt dat Vikingen helemaal geen hoorns op hun helmen droegen! We hebben ook twee prachtige boten, waarbij die ene een soort van projectie is. Ook de Gelmeltoren is helemaal nagebouwd en die komt ook op de scene te staan. Twee personages vertellen het verhaal van de Gelmel vanuit een boomhut. Ze hebben dus echt een boom gezocht en daar een hut in gebouwd. Ik vind dat geweldig. We hebben zelfs een paard en honden. ‘ DHM: ‘U heeft als acteur meegespeeld in “Thuis”, als Herman, en daarnaast vele musicals en toneelstukken geregisseerd. Wat doet u het liefste?’ JD: Ik heb “Thuis” heel graag gedaan, maar mijn hart ligt bij theater. Ik heb me gespecificeerd in theater, en nu heb ik ook mijn eigen gezelschap. Ik heb mijn opleiding als acteur gevolgd, om later in de theaterwereld terecht te komen. Ik ben vooral geïnteresseerd in kindertheater, en daar werd, vooral toen ik nog studeerde erg hard op neergekeken. Dit is helemaal niet nodig. Een toneelstuk voor kinderen, moet, net als een toneelstuk voor volwassen, goed zijn. En er moeten goede acteurs in spelen. Als kinderen naar een toneelstuk kijken, zien ze dat onmiddellijk als een voorbeeld. Volwassenen gaan vaak op een kinderachtige manier met kinderen om. Dat is niet nodig. Men zou kinderen, zo ook in theater, als volwassenen moeten behandelen. En daarom wilde ik graag in Thuis meespelen. Zodat ik uit dit programma, dat bedoeld is voor volwassenen, bepaalde aspecten kon plukken om die dingen dan terug te gebruiken in kindertheater. DHM: ‘Heeft u een lievelingsproductie?’ JD: ‘Nee, niet echt. Dat is meestal de productie waar ik op dat moment mee bezig ben. Omdat je daar dan volledig voor leeft. Ik kijk ook niet graag terug. Dat vind ik ook het leuke aan theater. Dat bevindt zich in het hier en het nu en daarna is daar niets meer van te zien. Met televisie kunnen ze je nog jaren plagen met wat je gedaan hebt en met theater is dat volledig weg.

24 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 24

19-8-2010 12:26:12

D t J i m m t T n d t h h p


-

n ,

e

.

GELMEL Het is een leuke herinnering geworden waaraan je later als je gepensioneerd bent nog aan kunt terugdenken.’ DHM: ‘Waarom bent u gaan regisseren, terwijl u oorspronkelijk gestudeerd hebt voor acteur?’ JD: ‘Ik ben gaan regisseren omdat ik graag kritiek geef. Niet om negatief te zijn, maar om te verbeteren. Kindertheater is niet altijd zeer kwalitatief hoog geweest. Ik dacht, als dat schrijven is, dan kan ik dat ook. Misschien zelfs beter. Een collega van mij heeft mij in die tijd sterk aangemoedigd om te gaan regisseren en ik ben hem daar heel dankbaar voor. Nu heb ik ook veel variatie in mijn job. Ik heb altijd wel iets te doen. Ik heb nog geen enkele dag gedopt, wat zeer zeldzaam is in deze branche.’ DHM: ‘Wat is volgens u het grootste verschil tussen theater en tv?’ JD: ‘Het grootste verschil tussen theater en tv is dat theater op het moment zelf gebeurt, en je maakt de productie elke avond opnieuw samen met het publiek. En daarom neig ik meer naar theater. Theater is spannender, theater kent een spanningslijn en elke voorstelling heb je opnieuw de kans om die spanningslijn op te bouwen. Een tv-programma kent regels die van tevoren voor het grootste deel vastgelegd zijn. Dit is vooral het geval met een soap. Ik probeer soms over het personage te discussiëren, vooral over de tekst,

Ik ben gaan regisseren omdat ik graag kritiek geef. Niet om negatief te zijn, maar om te verbeteren.

over hoe het personage de tekst beter kan zeggen, want ondertussen ken jij die beter dan de schrijver zelf. Dit blijft moeilijk, want alles moet snel gaan. Dit is logisch, want elke minuut kost geld. Als je naar een opname gaat, dan speel je een hele dag scènes na elkaar, zelfs door elkaar, zonder te beseffen wat ervoor of erachter komt. Je hebt er geen vat op. En ik ben een controlefreak, vandaar dat ik nu in de regiesector zit.’ DHM: ‘Is er volgens u een verschil tussen werken met amateurs en werken met professionals?’ JD: ‘Nee, dat vind ik niet. Ik behandel beide groepen precies hetzelfde en ik zal de ene groep niet minder kritiek geven dan de andere. Ik ben er van overtuigd dat iedereen kan spelen als je dat echt wilt. Als jij op een podium staat en je wilt daar mensen voor laten betalen, dan moet je daar je best voor doen. Dat is niet altijd mooi afgewerkt,

maar wel het beste wat jij kunt. Dat kan je enkel bereiken door heel hard te werken. Ik zeg dat ook tegen de acteurs in ‘De Gelmel’. En ze schrikken ervan dat het zo veel repeteren is.’ DHM: ‘Wat vraagt nu het meeste voorbereiding van deze productie?’ JD: ‘Het zwaardvechten vraagt zeker veel voorbereiding. Daar moet op tijd mee begonnen worden, zodat daar zeker geen ongelukken mee gebeuren. Want dat zijn zo’n 60 mensen die tegelijkertijd op dat podium staan en tot op de seconde moeten weten waar dat wapen naartoe gaat. Dat moet minutieus voorbereid worden.’ DHM: ‘ Wij zijn benieuwd naar het eindresultaat’ JD: ‘ Ik zeker ook!’ DHM: ‘Heel erg bedankt voor dit interview.’ (sd)

n t

n . n r p n

n s

m

e t

e

SEPTEMBER 2010 - 25

DHM_september_305.indd 25

19-8-2010 12:26:12


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be

Praatcafé van de Erfgoedcel Noorderkempen Op maandag 6 september nodigt de Erfgoedcel Noorderkempen, een van de 21 erfgoedcellen in Vlaanderen, alle belangstellenden uit in hun praatcafé. Erfgoed Noorderkempen bekommert zich om het bewaren en ontsluiten van het erfgoed in onze regio. Daarvoor maakt men een regionaal erfgoedbeleidsplan op, waarvoor de inbreng van de bevolking belangrijk is. Er wordt gewerkt in kleine groepjes waarin welbepaalde thema’s aan bod komen.

Wat is erfgoed Erfgoed is alles wat we overerven van vorige generaties én de moeite waard vinden om het voor de volgende te bewaren. Het kan gaan van tastbaar erfgoed, zoals gebouwen, archeologische vondsten, kunstwerken, documenten tot familiefoto’s en een verzameling bierviltjes, om maar iets te noemen. Daarnaast is er ook het minder of niet tastbaar erfgoed, zoals verhalen, tradities, dialecten enz.

met niet-verplaatsbaar erfgoed zoals gebouwen, monumenten en landschappen.

Wat is Erfgoedcel Noorderkempen Eind 2007 sloot Turnhout een eerste erfgoedconvenant af met de Vlaamse Gemeenschap. Ondertussen is de werking van de erfgoedcel uitgebreid tot de gemeenten Oud-Turnhout, Beerse, Vosselaar en Kasterlee. Na een vraag van nog andere gemeenten is het de bedoeling dat vanaf 2012 ook Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Baarle-Hertog en Arendonk aansluiten. Om zicht te krijgen op de noden die er in die dorpen leeft organiseert Erfgoed Noorderkempen in elk van de tien gemeenten een praatcafé.

Wat is een Erfgoedcel

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Een erfgoedcel ontfermt zich over het verplaatsbare (tastbaar en niet-tastbaar) erfgoed van een bepaalde stad of regio. Ze stelt een beleidsplan op en sluit daarna een ‘erfgoedconvenant’ af met de Vlaamse Gemeenschap, die dan financiële middelen ter beschikking stelt om het plan te realiseren. Een erfgoedcel houdt zich niet bezig

Daguitstap naar Leuven HOOGSTRATEN - In het jaar van “ 800 jaar Hoogstraten “ kan Erfgoed Hoogstraten niet nalaten een bezoek te brengen aan het grafmonument van de schenker van onze vrijheidsrechten in 1210. Hertog Hendrik 1 van Brabant is voorgoed verbonden aan de hooggotische St. Pieterskerk waar we o.a. ook enkele topwerken van de Vlaamse primitieven kunnen bewonderen zoals Het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts. Daguitstap naar Leuven op zondag 17 oktober Inschrijven en betalen kan voor 6 oktober bij josee.verbreuken@telenet.be en op reknr. 646-2206140-83 van vzw.Erfgoed Hoogstraten, Leemstr. 9B Hoogstraten Leden betalen 40 `, niet-leden betalen 43 `. Inbegrepen: busreis, geleide wandeling met als thema “Middeleeuwse stad”, lunch 3 gangen, geleid bezoek aan het stadhuis, de St. Pieterskerk met schatkamer, wandeling hedendaagse architectuur. (fh)

In Hoogstraten heeft het praatcafé plaats op maandag 6 september om 19.30 in zaal SintCecilia. Als u er graag bij wil zijn, wat uiteraard belangrijk is, geeft u een seintje op het nummer 014.44 33 62 of aan annelies@erfgoedcelnoorderkempen.be (fh)

Koffiekrant Tijdens de Week van koffiekrant van maandag 6 tot vrijdag 10 september kan u elke dag tussen 9.30 en 12 uur in de bib terecht voor volgende streekverhalen: Maandag 6 september Het klooster en Mariapark van Meersel-Dreef voor J. Van Boxel Dinsdag 7 september Feestelijke koffiekrant Woensdag 8 september Belevenissen uit…”het Moederhuis van Hoogstraten” door Gilberte Van Den Heuvel Donderdag 9 september Van boer en tuinder door René Voet Vrijdag 10 september De landlopers van de Noorderkempen

N g

26 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 26

19-8-2010 12:26:13


,

.

, g f

n

4 -

LUSTIGE WIELRIJDERS

Karel Versmissen neemt afscheid van ZIJN Lustige Wielrijders Op vrijdag 6 augustus, dag op dag 65 jaar nadat hij bestuurlid en al meteen secretaris werd van De Lustige Wielrijders, nam Karel Versmissen afscheid van het bestuur. Voor Karel was het de zoveelste en voor hem de laatste vergadering met zijn Lustige Wielrijders, maar het bestuur dacht er anders over en zorgden voor een groot feest in De Velo. Karel mag dan wel een monument zijn in de sportwereld, actief sportman is hij nooit geweest als je zijn loopbaan als kruisboogschutter buiten beschouwing laat. Zelf heeft hij eenmaal gekoerst, al was de koersfiets niet meer dan een gewone fiets waarvan men het stuur had omgedraaid. Maar na een valpartij in die eerste wedstrijd besliste hij dat het meteen zijn laatste koers was. Ook zijn voetbalcarière duurde maar een wedstrijd en al vlug was duidelijk dat Karel als verslaggever en organisator in de wieg gelegd was. En dat zagen anderen ook. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lagen alle wieleractiviteiten stil. Maar de Duitsers waren nog maar juist weg of de wielermicrobe was er alweer bij Stan Jansen. Stan sprak Juul Huybrechts aan en die wist dat Karel Versmissen ook wel in koers geïnteresseert was. Op 6 augustus 1945 vergaderde men voor de eerste maal: Stan, Juul, Karel en Vic Hoeymans. De eerste zin van het verslag legt meteen de ambities van Karel bloot: “We gaan een koers organiseren voor alle renners” lezen we bovenaan. En Karel heeft die ambitie zo goed als waargemaakt. Hij organiseerde meer dan 300 wedstrijden en als je de namen van renners die hier aan de start kwamen overloopt is het een indrukwekkende rij. Bijna alle renners. Bij de start in 1945 zat er 850 frank in kas. Een behoorlijk bedrag in die dagen, tot bleek dat het briefje van 500 frank vervallen was.

6

e

Maar geen nood. De Lustige Wielrijders hebben het gered. De lijst van koersen die Karel en zijn ploeg organiseerde is gewoonweg indrukwekkend. Het waren niet alleen kermiskoersen. Alle categorieën kwamen aan bod, met provinciale en nationale kampioenschappen als kers op de taart. Er was de Ronde van de Kempen en de Enecotoer, kortom te veel om op te noemen. Karel zat ook in het bestuur van de Kempense verstandhouding en de Belgische Wielerbond.

f

-

Maar bovenal waardeerde hij zijn medewerkers, die hij bijna letterlijk in de watten legde met uitstappen, recepties en teerfeesten. En al die helpers waren er bij elke wedstrijd opnieuw.. uit respect voor wat Karel presteerde. (fh)

Na een erg korte vergadering werd Karel Versmissen in een oldtimer naar café De Velo gereden. Daar werd hij opgewacht door veel vrienden en kennissen. SEPTEMBER 2010 - 27

DHM_september_305.indd 27

19-8-2010 12:26:13


LOUIS FRANSEN

m L o k t L o v

Louis Fransen, stichter van het IKO ‘Zijn grootste kunstwerk voor Hoogstraten’ Enige tijd na de herdenkingsplechtigheid voor Louis Fransen in Hoogstraten was er ook een grootse plechtigheid in Japan om hem te eren en te herdenken. Het was ook een gepaste gelegenheid om een monografie over Louis Fransen te presenteren. Al meer dan een jaar was dit werk in voorbereiding onder leiding van Hisao Taki, director general, Japan Traffic Culture Association. ‘Louis Fransen, public art’ is een prachtig boek over zijn leven en werk, met talrijke kleurenfoto’s (128 blz.). Louis heeft helaas het eindresultaat niet meer gezien. Onder de titel ‘Chronology of Louis Fransen’ lezen we: ‘1964 – Involved in founding the Institute of Creative Education in Hoogstraten’.

L i t m w

J G h ‘ d k

In Gazet van Hoogstraten van zaterdag 5 juni 1965 lezen we onder de titel ‘Een tekenschool te Hoogstraten?’: ‘Het is wellicht interessant te vernemen dat hier ter plaatse een plan wordt uitgebroed, dat niets minder op het oog heeft dan een erkende tekenschool, een soort academie, die wettelijke diploma’s zou a everen. Men zou er reeds in september a.s. mee willen starten, zo er op voldoende belangstelling en steun mag gerekend worden. Dat de man, die dit even prachtig als gedurfd idee tot werkelijkheid wil omzetten, niemand anders is dan pater Louis Fransen, zal wel niemand verwonderen. De man is niet meer aan zijn proefstuk en heeft heel wat in zijn mouw zitten. We zijn er dan ook van overtuigd dat het plan zal lukken en dat heel Hoogstraten niet beter vraagt, dan dat hij, bij zijn tweede afreis naar Japan in januari a.s. met gerust hart van zijn welvarend geesteskind mag afscheid nemen.’ Een en ander was voor ons de aanleiding om (o.a.) eens te gaan praten met Raph Huet en Jos Martens.

H

L o M r H t m d l

B i d b s

Opening IKO met (v.l.n.r.) o.a. Louis Croes, Jos Martens, Jos Bruurs, Louis Fransen en enkele leerlingen. Ook Raph Huet bevestigt deze gang van zaken: ‘Louis Fransen is zonder twijfel de echte stichter van het IKO maar de ganse voorbereiding en uitwerking is ontstaan in de woonkamer bij Jos Martens.’

D M v v I

Geloof dat bergen verzet Wie met een nieuwe school wil beginnen moet natuurlijk leerkrachten vinden, leerlingen hebben en uiteraard een geschikte locatie. Ook de

% & ' !' ' Jos Martens

Raph Huet

‘Eigenlijk liep ik al enkele jaren met het idee dat er hier in Hoogstraten een soort tekenschool moest komen’, vertelt Jos Martens. ‘We hadden al een bloeiende muziekschool maar iets voor de plastische kunsten ontbrak er nog. En dan komt hier op een avond Louis Fransen bij ons met zijn plan. Dat was het begin van een lange weg: veel gesprekken, veel overleg met allerlei mensen en veel praktische problemen die moesten opgelost worden.’

#$!

"

! !

28 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 28

19-8-2010 12:26:14

o D f h m


n

-

LOUIS FRANSEN medewerking van het gemeentebestuur is niet onbelangrijk. Louis Fransen kon Jos Adams, Paul De Buck en Paul Verbeeck overtuigen om het avontuur te wagen. Zij zouden in de beginperiode als leraar gratis komen werken, in afwachting van de erkenning en de subsidies. Jos Martens kon ook rekenen op de hulp van enkele mensen, o.a. Leon Doms en Louis Croes. Zij gingen praten met talrijke mensen uit het verenigingsleven om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor dit initiatief én om voldoende leerlingen te werven. Louis Mertens, schepen van onderwijs, vond het maar niets. ‘Zo’n academie is niets voor de gewone mensen’, was zijn eerste reactie. Na meerdere contacten was het gemeentebestuur toch bereid om dit initiatief goed te keuren, maar ‘het mocht de gemeente niets kosten’. Het akkoord van de gemeente was wel een eerste belangrijke stap om later subsidies te bekomen. Jos Martens ging dan eens praten met de gezusters Leijten. Het huis De Gulden Kop (Vrijheid 173) stond al enige tijd leeg. Hij kon deze woning huren maar moest het pand zelf wel in orde brengen voor die nieuwe school. ‘Hier en daar kon ik oude mazoutstoven vinden voor de verwarming tijdens de winter en enkele medewerkers probeerden van de kamers fatsoenlijke klaslokalen te maken.’

Het IKO start Louis Fransen en zijn vrienden kozen de naam ‘Instituut voor kreatieve opvoeding’. Woensdagavond 15 september 1965 werd de school geopend. Men startte met drie leraars en 88 leerlingen: 45 voor tekenen en schilderen, 35 voor decoratief kleurenspel en keramiek en 8 voor beeldhouwen. Het toegewijde schoolcomité (bestuur) bestond uit: Jos Martens, voorzitter, Leon Doms, ondervoorzitter, Louis Croes, Alfons Van Nuffel, Herman Verschueren en Antoon Rombouts. Jos Bruurs vertegenwoordigde de muziekschool en mevrouw R. Van Delm was de eerste secretaresse, later Karel Boeckx. Begin jaren ’70 verhuisde het IKO naar de Gewestelijke Vrije Vakschool in de Karel Boomstraat. Paula Croes, de huishoudster van E.H. J. De Vos, directeur van de vakschool, schonk daar tijdens de pauze koffie aan de bijna 100 leerlingen. Eind jaren ’70 verhuisde men van de Karel Boomstraat naar de meisjesschool in de Gelmelstraat. De gemeente kocht het verlaten Kela-gebouw, achter de woning van Jos Martens, en nu aan de Dr. H. Versmissenstraat, wat toen nog een onverhard voetpad was. Het stadsbestuur had verschillende plannen, o.a. huisvesting voor de gemeentelijke administratie. Maar Jef Martens, zoon van Jos en IKO-directeur, kon eerste schepen Fons Jansen overtuigen om het gebouw in orde te brengen voor het IKO. En zo kon de academie in 1987 naar haar vierde locatie in de Dr. H. Versmissenstraat. Momenteel is er ook nog een IKOafdeling aan ’t Groenewoud. In het IKO-gebouw hangt nu een gedenkplaat met daarop de namen van burgemeester en schepenen, secretaris, architect en IKO-gedenkplaat directeur. Sommige mensen denken dat zij ook de stichters van deze academie zijn. Dat is natuurlijk een vergissing. De verdienste van het stadsbestuur ligt vooral in het verzorgen van de infrastructuur, het gebouw. Naarmate het succes van het IKO groeide mocht het dus toch wel wat kosten. Louis Fransen en de andere initiatiefnemers mogen terecht fier zijn op hun werk. (js)

SEPTEMBER 2010 - 29

DHM_september_305.indd 29

19-8-2010 12:26:14


Een beiaard én een beiaardier

‘De kroon op het werk’ Het is al een halve eeuw geleden. Zondag 1 mei 1960 werd een droom werkelijkheid. Hoogstraten vierde ‘750 jaar Vrijheid (1210-1960)’ en op het programma stond de inhuldiging van de beiaard. Een fiere en gelukkige pastoor-deken Z.E.H. J. Lauwerys vertelde het in zijn kanselrede tijdens de plechtige hoogmis om 10 uur in de Sint-Katharinakerk. Om 19.30 uur, tijdens de taptoe voor de gekostumeerde poorters, speelde beiaardier Gustaaf Mertens (°1937-†2008) het vierde beiaardconcert van deze dag. De landsknechttrommelaars trokken door de Vrijheid en de trompetters bliezen de taptoe op de ommegang van de toren. Uit studies blijkt dat al in de 15de eeuw enkele zware klokken en een reeks kleine voorslagklokjes in de kerktoren hingen. Het was geen echte beiaard maar hiermee kon wel een muzikaal voorspel uitgevoerd worden. In 1518 besliste het stadsbestuur om het klokkenspel uit te breiden en in 1521 werd de eerste beiaard-meester benoemd. In de geschiedenis van de ‘Collegiale Kerk van Ste.-Katharina’ lezen we op pagina 156 dat op 23 februari 1797 ‘onder het gelui van al de klokken, het spelen van de beiaard en andere plechtigheden’ lezing werd gegeven van de hatelijke Franse wet, die voorschreef de verjaardag van de koningsmoord (in Frankrijk) te herdenken … Was er toen een beiaard of was het ook gewoon een klokkenspel? In 1892 werden de gebarsten klokken gesmolten voor nieuwe klokken en kwam er een einde aan het oude voorspel. In de 20ste eeuw hingen er vier klokken in de kerktoren. Twee klokken werden op 14 oktober 1943 opgeëist door de Duitse bezetter en weggevoerd.

1930 werd de stadsbeiaard heringericht en werd de oude kapittelbeiaard uit de toren gehaald. Architect Stijnen wist dat de Hemonyklokken nog in Antwerpen bewaard werden. In 1957 nam dan deken Lauwerys contact met de kerkfabriek van de kathedraal. ‘Hoogstraten kreeg deze 24 klokken in bruikleen omdat Hoogstraten van in de 13de eeuw een dochterkerk van Antwerpen is en na de kathedraal de tweede hoogste toren van de provincie Antwerpen heeft’, schrijft J. Lauwerys. Hoogstraten kreeg nog twee luidklokken van Hemony in ruil voor twee Michielsklokken. Alle klokken verhuisden naar de klokkengieterij van Michiels te Doornik. Men wenste een beiaard van 50 klokken. Daarom moesten er nog 26 nieuwe klokken gegoten worden. Beiaard Begin maart 1960 reisden Jos Van Hoof, voorzitter kerkfabriek Sint-Katharina en Staf Mertens, beiaardier, samen met architect Stijnen en de beiaardiers Staf Nees, John Gebruers en Piet Van den Broek naar de werkhuizen

D

v d a g k m O b d s A t H I t m m z l b h

Stadsbeiaardier Staf Mertens aan het beiaardklavier in de toren van de Sint-Katharinakerk. (foto: Jef Floren) De toren van Hoogstraten werd door de Duitsers gebruikt als observatiepost. Op 23 oktober 1944 werd door de wegtrekkende Duitsers om 4.40 uur de kerktoren gedynamiteerd. De Sint-Katharinakerk en toren lagen in puin en de laatste twee historische klokken werden verbrijzeld. Wederopbouw ‘Toen de klokken in 1943 door de Duitsers opgeëist werden, beloofde deken Senden de toren later te voorzien van een beiaard. Deken Lauwerys had dezelfde droom’, schrijft Luc Dockx in zijn studie ‘Hoogstraten – toren en beiaard’. In de zomer van 1945 is het meeste puin van kerk en toren opgeruimd maar het duurde nog tot 1953 vooraleer men met de wederopbouw van de toren kon beginnen. In het voorjaar van 1958 was het werk voltooid en dat werd op 22 juni door de bevolking gevierd met ‘de torenfeesten’. In de toren van de O.-L.-Vrouwkerk van Antwerpen hingen bijna drie eeuwen twee beiaarden, de stadsbeiaard en de kapittelbeiaard. Maar in

V I b v c a s

Staf Mertens en May Huybrechts (22 jaar) in historische kledij voor het kasteel van Hoogstraten in 1960.

30 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 30

19-8-2010 12:26:15

B k e


BEIAARD

Jubileumviering ‘Beiaard 50-500’ Zoals u hiernaast kan lezen, werd onze beiaard in 1960 in de toren gehangen, het jaar dat Hoogstraten zijn 750-jarig bestaan vierde. En mocht u het nog niet gemerkt hebben, we zijn inmiddels 50 jaar verder, waarbij ons 800-jarig bestaan al uitgebreid werd gevierd. Alleen die beiaard – kers op de taart bij de vorige viering – werd nog niet in de bloemetjes gezet. Dankzij De Beiaardvrienden en Erfgoedmagazine Den Hoftuin komt daar nu verandering in. Op zaterdag 11 september aanstaande zingen de bronzen stembanden van ons ‘stenen kindeke’ een feestlied …

e

-

n

r

De beiaard van Hoogstraten in de klokkengieterij te Doornik. van de firma Michiels in Doornik. Alle aanwezige beiaardiers bespeelden de opgestelde beiaard en het advies luidde: zeer goed! De beiaard werd aanvaard en zal nu gedemonteerd worden en in delen naar Hoogstraten gebracht. De hele beiaard weegt 11.777 kg. De zwaarste klok weegt 1.823 kg en de kleinste 9 kg. De beiaard telt 50 klokken en één luidklok; 24 Hemonyklokken en 27 Michielsklokken. Op zondag 1 mei 1960, ter gelegenheid van 750 jaar ‘Vrijheid’, werd de beiaard ingespeeld. Het eerste beiaardconcert van deze dag werd gespeeld door Staf Nees, stadsbeiaardier van Mechelen en directeur van de beiaardschool; het tweede beiaardconcert door John Gebruers, stadsbeiaardier van Antwerpen; het derde door Piet Van den Broek (uit Chaam), hulpbeiaardier te Mechelen en het laatste concert door Staf Mertens, stadsbeiaardier van Hoogstraten en leerling van Staf Nees. In het voorjaar van 1960 schreef deken Lauwerys in Gazet van Hoogstraten: ‘1960 zal voorzeker beter doen dan 1910 … wij rekenen er op dat, met de geestdriftige medewerking van honderden zangers, zangeressen, muzikanten en figuranten in poorterskledij, 1 mei een jubeldag zal worden, zoals Hoogstraten er nog maar weinig gekend heeft. En die dag steken allen de vlaggen uit ter ere van de Hertog van Brabant, wiens naam eertijds boven een afspanning prijkte, omdat hij in 1210 Hoogstraten zijn “Vrijheid” schonk en … omdat Hoogstraten er dit jaar 750 wordt’.

Samen beslisten de organisatoren om van dit feest ineens een dubbele, zelfs trippele viering te maken, want ook ‘de beiaard in Vlaanderen’ heeft iets te vieren, en wel zijn 500-jarig bestaan. Immers, het oudste document dat spreekt van een beiaardklavier dateert uit het Oudenaarde van 1510. En al bestonden de klokken al veel langer, pas met het stokkenklavier werd de beiaard een echt muziekinstrument. Oorspronkelijk hadden de klokken eerder een signaalfunctie: de stormklok, de brandklok, maar ook de gewone uurslag. Om deze laatste aan te kondigen, werd er al spoedig een eenvoudig melodietje voorgezet, dat de mensen de kans gaf tijdig naar buiten te komen. De oudst gekende “voorslag” van zo’n melodie op torenklokken is deze uit 1479, in de abdij Het Park in Heverlee. Enkele jaren later werd de beiaard geboren … Hoe er in 1960 uiteindelijk ook een échte beiaard in ons stadje is gekomen, dat leest u dus elders in dit nummer. De Beiaardvrienden moesten er dan ook niet lang over nadenken om het aankomende feest aan hun ‘founding father’ Staf Mertens op te dragen. Het belooft een mooie dag te worden, waarop ook u uitgenodigd bent. Programma ‘Beiaard 50-500’ – zaterdag 11 september 10.45 Academische zitting in zaal De Welgezinde van het stadhuis 12.10 Beiaardconcert door Stadsbeiaardier Luc Dockx + torenmuziek. Luisterplaats op de binnenkoer van het nieuwe stadhuis (bij slecht weer in zaal De Welgezinde) 13.00 Receptie op de binnenkoer van het nieuwe stadhuis (bij slecht weer in zaal De Welgezinde) Aangeboden door de Vrienden van de Hoogstraatse Beiaard 14.00 Aanvang feestmaal in zaal Sint-Cecilia (inschrijven verplicht) Voorgerecht – Hoofdgerecht – Nagerecht – Drank tijdens de maaltijd inbegrepen 16.00 Gezellig napraten in zaal Sint-Cecilia Inschrijven? Wie wenst deel te nemen moet wel vooraf inschrijven bij Beiaardsecretaris Dries Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten, horstendries@hotmail.com of 0473/50.28.42. Uw inschrijving is pas geldig indien u ook ` 33 per persoon overschrijft op de rekening van De Beiaardvrienden (` 30 euro voor leden): 979-6104916-32. Inschrijven dient te gebeuren vóór 2 september aanstaande, dus snel zijn! De academische zitting en de receptie kunt u gratis bijwonen. Maar met het oog op de catering zou het toch handig zijn dat u een seintje geeft indien u aanwezig zult zijn. (dh/red)

Viering 50-500 In 2010 bestaat het instrument beiaard 500 jaar en 50 jaar geleden werd de beiaard in de toren van de Sint-Katharinakerk gemonteerd. Ter gelegenheid van deze twee verjaardagen houden de Beiaardvrienden een jubileumconcert met een academische zitting in het historisch stadhuis, een receptie achter het stadhuis en een feestmaal in zaal Sint-Cecilia op zaterdag 11 september. Hiernaast leest u daarover meer.(js) Bronnen: Gazet van Hoogstraten en Gazet van Antwerpen 1960; Jef Van Gils, De klokken van de Hoogstraatse Sint-Katharinatoren; Luc Dockx, Hoogstraten – toren en beiaard; Feestprogramma 1210-1960.

SEPTEMBER 2010 - 31

DHM_september_305.indd 31

19-8-2010 12:26:15


HOOGSTRATEN

Hoogstraten in Groenten & Bloemen Op zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 september is het weer Hoogstraten in Groenten & Bloemen en dus koppenlopen in het centrum van Hoogstraten. En, hoe kan het ook anders, dit jaar staan een aantal composities in het teken van 800 jaar Hoogstraten. “Wandelen door de eeuwen heen” of “Historisch bloemwerk”, dat zouden twee toepasselijke titels kunnen zijn, zegt Etienne Van Nyen, de ontwerper van het geheel. Dhm: De hoeveelste editie is het dit jaar? Etienne Van Nyen: Hoogstraten in Groenten & Bloemen werd voor het eerst georganiseerd het jaar na de begijnhoffeesten. Het is dus de twaalfde editie. Het eerste jaar gaf men de organisatie in handen van Jil Claes, maar omdat dat zoveel koste, heeft men beslist om verder te werken met mensen van Hoogstraten en heeft men mij gevraagd om de organisatie mee op te nemen. Voor mij is het dus het elfde jaar. En, ik had al wel wat ervaring met het ontwerpen en maken van grote constructies.

De fiches gebruiken we ook om aan onze groep medewerkers te vragen ‘wie ons aan welke materialen kan helpen’: zaken uit hun tuin enz. Dhm: Je kan dus rekenen op een vaste groep medewerkers Etienne: Ja, ’t Is te zeggen, we hebben elk jaar een 120-tal medewerkers, waarvan er een 100-tal elk jaar opnieuw klaar staan. En, natuurlijk als we de Veiling niet moesten hebben konden we het vergeten. De ruimte om alles te maken en de koeling om alles goed te bewaren. Dat is ongeloo ijk. Dhm: En dan zijn er nog de constructies waarop men de bloemen schikt Etienne: Ja, daar zorgt de technische en de groendienst van het stadsbestuur voor. Die is men nu (5 augustus/n.v.d.r.) al aan het maken. Bij het ontwerpen hou ik al rekening met de constructies die we hebben, want dat is een grote kost. Het komt erop aan om met zoveel mogelijk bestaande constructies nieuwe opstellingen te maken. En bij dat alles is zo iemand als Louis Geerts van goudwaarde, gewoon onmisbaar. Dhm: Wanneer beginnen jullie met het schikken van de groenten en de bloemen. Etienne: We beginnen op dinsdag 14 augustus, tot 17 uur ’s avonds. Op woensdag werken we tot 22 uur en donderdag tot alles klaar is. Vrijdagmorgen beginnen we om 4 uur om alles op te stellen.

DHM: Wanneer begint het werk voor u? Etienne: Dat is voor mij bijna een gans jaar werk. Dit jaar hebben we 41 ontwerpen, 41 grote standen die dikwijls uit meer dan één fragment bestaan en dus mogen we spreken van een 120 elementen die we moeten vervaardigen. In oktober neem ik meestal een maand rust en dan begin ik met de keuze van de thema’s en het maken van de ontwerpen. Al die ontwerpen worden eerst uitgetekend en daarna wordt er een werkfiche van gemaakt. Op die fiche staan alle materialen die nodig zijn en waaraan de mensen die de bloemen schikken zich moeten houden, anders hebben we geen materiaal genoeg. De fiches vermelden ook de bestellingen bloemen, groen en de zaken die we van de veiling nodig hebben. Om kort te zijn: het is een lijvig boek waarin alles tot in detail uitgeschreven is.

Dhm: En hoelang wil en kan je dit nog blijven doen. Wordt het soms niet te veel? Etienne: Dat weet ik niet, ik tel jaar per jaar. Ik word volgend jaar 75, we zullen wel zien. Ik kan het nog altijd opbrengen maar soms, ja, als het al eens tegenzit denk ik even aan stoppen. Heel even maar.

Kinderdorp Omdat Hoogstraten in Groenten & Bloemen mede door het begijnhof ontstaan is, is het niet verwonderlijk dat dit prachtige stukje erfgoed het decor vormt voor de inmiddels derde editie van een spetterend kinderdorp. Alle kinderen worden op zondag 19 augustus verwacht op het begijnhof waar ze naar hartenlust kunnen spelen, ravotten en knutselen. Dit jaar staat het kinderdorp in het teken van het ‘Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting’. Daar lees je meer over in een andere bijdrage in dit blad. Maar is nog meer. Op het programma staan verschillende workshops waarin de kinderen al hun energie en enthousiasme kwijt kunnen. Ze kunnen er kennismaken met de grondbeginselen van het bloemschikken of zich verkleden in ‘Gelmel, de stoere Viking’! Verder is er kindergrime en een uitgebreid spelletjespakket. De kinderen kunnen zelf bepalen waaraan ze deelnemen. Iedereen is welkom op zondag 19 september tussen 10 en 17 uur, op het binnenplein van het begijnhof. Deelname is gratis. (fh)

A

H u v w k D a j v v s t

A B

D g d v w

V O i f d k a b w w o

D s d B t k v d v k k k o u

I g e g b

Een van de kleinere maar zeer fijn afgewerkte ontwerpen van vorig jaar.

32 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 32

G i E t p c

19-8-2010 12:26:16


n

k

n

t

e

n

,

r

HOOGSTRATEN

Activiteiten tegen armoede en sociale uitsluiting GROOT-HOOGSTRATEN - Zoals u kon lezen in De Hoogstraatse Maand van mei is 2010 het Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting. Aan de OCMW’s werd gevraagd acties op poten te zetten rond het thema armoede en sociale uitsluiting.

Acties die u al kent Het OCMW van Hoogstraten heeft zeven acties uitgewerkt. Twee acties werden in mei reeds voorgesteld in de Hoogstraatse Maand: de ontwerpwedstrijd ‘Creatief tegen armoede’ en de kook wedstrijd ‘Kook je fit’. De ontwerpen voor de wedstrijd creatief tegen armoede zijn ondertussen allemaal binnen en de jury zal op 9 september haar vakkundig oordeel vellen. De prijsuitreiking volgt in het weekend van Groenten en Bloemen. Voor de kookwedstrijd kan je je nog altijd opgeven; als kok of als toeschouwer.

Acties tijdens Groenten & Bloemen De volgende twee acties staan ook open voor het grote publiek: de actie ‘Kinderen op straat’ en de actie ‘Rondreizend spektakel’. Beide acties vinden plaats op zondag 19 september in het weekend van Groenten en Bloemen. Voor de actie ‘Rondreizend spektakel’ gaat het OCMW een heuse Murga opstarten. Een Murga is in oorsprong een Zuid-Amerikaanse straatfanfare. Het komt er op neer dat we in groep al dansend en zingend met muziek in opvallende kostuums over de Vrijheid paraderen. Er gaan een aantal workshops georganiseerd worden ter voorbereiding op de Murga. Zo gaat er voor de volwassenen een percussieworkshop georganiseerd worden en met de kinderen gaan we olievaten omtoveren tot kleurrijke slaginstrumenten. De actie Kinderen op straat hebben we laten aansluiten op Kinderdorp dat al enkele jaren zondags met groenten en bloemen plaatsvindt op het Begijnhof. In het Kinderdorp kan je elk jaar een tekening inkleuren waar je een leuke prijs mee kan winnen. De tekeningen worden vooraf ook verspreid in de lagere scholen (en dit jaar ook de kleuterscholen) van Hoogstraten. We hebben voor deze speciale editie van Kinderdorp twee tekeningen laten ontwerpen door de Hoogstraatse kunstenaars Chris Verbist en Kris Martens. Zij kregen de moeilijke opdracht een tekening te ontwerpen met als thema armoede en sociale uitsluiting en het resultaat mag er zijn!

Ook de deelnemers aan de Vlaamse Kermis kunnen een leuke prijs winnen. In het Kinderdorp kunnen de kinderen ook terecht voor een gratis drankje, grime, een workshop bloemschikken en een doe-actie van musical De Gelmel.

En nog drie acties De drie laatste acties zijn de actie Sport, de actie ‘Leef je in’ en de actie ‘Eén weekje sober’. Bij de actie Sport gaan de werknemers van het OCMW het opnemen tegen de cliënten van het OCMW om ter eerst 50.000 stappen te halen. Voor ‘Leef je in’ hebben we een handboek voor het rondkomen met een lee oon laten opstellen door cliënten van het OCMW. Aan personeel en raadsleden van OCMW en gemeente zal gevraagd worden of zij zich 1 week willen engageren om volgens dit handboek te leven om zo meer voeling te hebben met de leefsituatie van onze cliënten.

Voor ‘Eén weekje sober’ nodigen we alle leerlingen van de zesde leerjaren van Hoogstraten uit om een spel te spelen op het OCMW. Doel van het spel is dat de leerlingen iets te weten te komen over het OCMW, over werken, over tegenslagen, over schulden enz. We verwachten (verspreid over drie dagen) ongeveer 300 leerlingen op de OCMW-campus. In de week van 17 oktober (dag van de armoede) wordt er een toonmoment voorzien van alle acties. Je kan dan bijvoorbeeld alle werken van de winnaars van de verschillende wedstrijden zien, sfeerfoto’s van de verschillende acties, het kookboekje van Kook je fit, en nog veel meer. Hierover volgt later nog meer info. Voor mensen die hun solidariteit willen tonen: op het OCMW van Hoogstraten kan je badges verkrijgen met de slogan ‘samen tegen armoede: ik ook’. Voor meer informatie over een van de acties kan je terecht bij Katrien Van den Bossche, tel 03 340 21 51 of katrienvandenbossche@ocmwhoogstraten.be (kvdb/red)

OPEN DEUR

Van het jaarlijkse weekend Hoogstraten in Groenten en Bloemen maakt het Davidsfonds weer eens gebruik om zijn literatuur- en muziekaanbod aan te prijzen. Nog meer mensen zouden kunnen genieten van het aanbod van hun vereniging. Belangstellenden kunnen even binnenlopen in de hal van het Administratief Centrum en alle informatie krijgen. Men zal opkijken van het grote aanbod aan boeken en cd’s en de interessante voorwaarden om lid te worden. Word je een nieuw lid tijdens onze opendeurdag, dan kan je gratis een boek krijgen. Ook voor de trouwe leden is het een gelegenheid om een groot deel van het nieuwe aanbod in te

kijken. Wij hopen dat velen eens binnenwippen en zoals vorig jaar hun keuzeformulier afgeven. Dit bespaart de wijkverantwoordelijken een hoop werk. Ter aanmoediging is er een gratis tombola. Uit de binnengebrachte keuzeformulieren zal zondag omstreeks 18 uur een onschuldige hand er tien uittrekken. De winnaars ontvangen elk een exemplaar van SMAKEN VAN HET LAND, GROENTEN EN FRUIT VROEGER EN NU. Misschien is de opendeurdag ook de gelegenheid om vrienden en kennissen eens mee te brengen om ze ervan te overtuigen dat het Davidsfonds ook voor hen een vereniging is waar ze veel aan kunnen hebben. Open deur van het Davidsfonds in de hal van het administratief centrum op zaterdag 18 september van 13.30 tot 17 uur en op zondag 19 september van 10 tot 18 uur. (red)

In het kinderdorp zelf kunnen de kinderen ook gratis deelnemen aan een Vlaamse Kermis. Aan elk spel is het thema armoede en sociale uitsluiting gelinkt. Zo is er bijvoorbeeld de lagelonenlimbo en het spetterspitterspateruitspattingenspel.

SEPTEMBER 2010 - 33

DHM_september_305.indd 33

19-8-2010 12:26:16


HOOGSTRATEN

Living Canvas: bodypainting met een vuurtje erbij

B O a h J

k k g M g V t h e s o s w m i

HOOGSTRATEN - “Is dat werk te koop” zei een iets oudere man met de pet, die naar een prachtig beschilderde vrouw stond te kijken. De man weet dat bodypainting een kunstvorm is, maar is blijkbaar vergeten dat het om kunst met een tijdelijke karakter gaat. Uren werk verdwijnen onder de douche. De naam van het eerste bodypaintfestival, ‘Living Canvas’, verwijst naar kunst die verdwijnt. In die zin zou men het festival in de toekomst kunnen uitbreiden met straattekenen en graffiti. Maar het eerste festival was, ondanks de minder goede weersomstandigheden, een succes. Het was een komen en gaan van alles samen behoorlijk veel volk, die 26 meer en minder getalenteerde bodypainters aan het werk zagen. Soms met een vuurtje bij het model. (fh) 34 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 34

19-8-2010 12:26:17


HOOGSTRATEN

Donderdag 23 september –

Voorstelling feest-cd in Le Cirq

Binnen afzienbare tijd krijgen we met z’n allen een gratis cd in de bus. Op die cd staat zoiets als het ‘volkslied’ van elke deelgemeente en enkele algemene nummers. De cd moet een blijvende herinnering zijn aan de herdenking van 800 vrijheidsrechten. Curieus als we zijn, stapten we naar Jan Martens met de vraag “Lukt het zo’n beetje”? Jan Martens: De cd zal klaar zijn op 23 september, maar er is nog werk aan. Alles is in ruwe versie opgenomen en nu is het aan Flor en Florejan Verschueren en Jan-Kris Vinken om het in de studio en op de computer bij te schaven en af te werken. Dhm: Hoeveel nummers komen er op de cd? Jan: Twaalf, misschien dertien. Dat is nog niet zeker. We hebben de zes dorpsliederen. Ook daar is het ruwe materiaal van klaar. Die nummers gaan van religieus tot volks. Het lied van Meersel-Dreef is een echt religieus lied: “Mij Meersel lief”, dat kent daar iedereen. Het is ingezongen door Christel Smeekens en het koor van Meersel-Dreef. Het nummer van Wortel is een nieuw nostalgisch nummer over Bootjesven. Jef Meyvis heeft dat ingezongen. ,Voor Minderhout is men vertrokken van een oud lied waar men een foxtrot van gemaakt heeft. Annelies en Dirk Vermeiren Voor Meer is het een nummer van Jan Dufraing, gebracht door Jiving Sister Fanny. Het is een lied over Meerse toestanden geworden. Voor Meerle heeft Karel Pauwels een soort luisterlied ingezongen over de Mjeelse Pier en dan is er nog het lied “Hoogstraten ik zien aw geire” door het Piuskoor samen met Nonkey Ney. Dan zijn we rond wat de dorpsliederen betreft. Dat overzicht is bijna definitief, ook al kunnen er tot op het laatste moment nog stemmen wijzigen of bijkomen. Het zijn veelal niet professionelen en nu werkt men dat basismateriaal in de studio verder af. Zo’n nummer wordt maar ingezongen met piano als begeleiding. In de studio worden daar dan instrumenten en toeters en bellen onder gestoken.

Highschool Er komt nog een tweede cd, een single cd die zich volledig tot de jongeren richt. Het wordt een Engelstalig nummer over Hoogstraten. Na een oproep in de Hoogstraatse scholen organiseerde de cultuurdienst een soort idool. Alle kandidaten mochten zich met hun vocale mogelijkheden komen presenteren en er werden vier kandidaten geselecteerd waarmee men verder werkte. Die vier moesten een nummer inzingen op geluidsband en uiteindelijk heeft men één finalist gekozen. Daar maakt men nu een echt dansproject mee alla Milk Inc. Dia single cd wordt op 1.000 exemplaren geperst. Het nummer wordt op 15 oktober in Highstreet voorgesteld tijdens “008 license to dancce”. Die avond heeft ook de finale van de DJ-contest plaats.

Dhm: En wat staat er verder nog op. Jan: Er komt een nieuw nummer van de Spilzakken op, dat heb ik juist binnen gekregen. Ook van MCC (Guy Martens, Jan Croes en Flip Croes/ n.v.d.r.) komt er een nieuw nummer op. Verder is er ook een opname van een nieuw nummer van The Marck River Jazz Band en een stapmars van de fanfare. Een nummer waarop je kan meezingen en de polonaize kan lopen. En natuurlijk staat er ook een nummer van de musical Gelmel op: “Het land van de mark”. En de cd begint met een nummer acapella gezongen door een gelegenheidsgroep met Lut Goetschalckx, Mieke Vervloet, Luc Dockx, Bart Wuyts, Anke Seeuws, vijf mensen die samen a capella een nummer over Hoogstraten zingen. Het is een oud dansnummer: ‘The month of may’ oorspronkelijk uit de 16de eeuw waar Mieke Vervloet een Nederlandstalige tekst op gemaakt heeft over Hoogstraten. Het dertiende nummer is eventueel een tweede nummer van de gelegeheidsgroep, maar dat is nog niet zeker. De voorlopige titel van de cd is “Als men hart wer ga jagen”, omdat dat ook het begin van het refrein van het nummer van de Spilzakken is. Bij de voorstelling moet de cd klaar zijn. Het is de bedoeling dat hij geperst wordt op 9.500 exemplaren en met het infoblad verdeeld wordt in gans Hoogstraten. Ja, er zullen aangename en leuke dingen op staan. (fh)

! " # $ %" # $

Als het tegenslagen regent, gebruik dan je glimlach als regenscherm SEPTEMBER 2010 - 35

DHM_september_305.indd 35

19-8-2010 12:26:18


Met een cocktail in de hand, door het ganse festivalland Vrijdag 13 augustus 2010 De Antilliaanse feesten, een festival voor iedereen. Van écht jonge kinderen tot oudere dames en heren die volledig uit hun dak gaan! Deze oma’s en opa’s staan liever gek te doen op de dansvloer, dan op de bank thuis te genieten van onze klassieke vrienden Beethoven en Mozart. Daarenboven is er de kans om al je talen weer wat bij te schaven. Spaans, Frans, Engels, Duits,.. Van alles wat. Of beter, voor ieder wat wils. “Een festival voor alle kleuren en alle leeftijden.” Volgens Sarah.

DHM: “Wat brengt jullie naar de Antilliaanse feesten in Hoogstraten?” Van links naar rechts: Evelien, Sarah en Iris. Sarah: “Dansen, de leuke groepen, het lekkere eten, de kraampjes, goh, alles eigenlijk.”

Iris: ”En, jongens!” Sarah: “Ja hoor, we hebben zelfs een extra tent voor haar meegenomen, voor in het geval dat… *lacht*” Maar de Antilliaanse feesten, draait niet enkel om feesten. Zonder de Sponsors was het nooit mogelijk geweest om zo’n groots festijn op poten te zetten. De sponsor die het meest in het oog viel dit jaar: “Euro Millions”. Als je de muziek even beu bent, kon je altijd eens een gokje wagen bij deze sponsor. Want misschien, héél misschien, won je wel 500 EUR per maand voor de rest van je leven! Het was ten slotte vrijdag de 13de, en ja, zoals het reclamespotje ons al enkele malen heeft verteld: “wie moet je dan bedanken?” Gedurende de hele avond was het kraampje stampvol. Op de Antilliaanse feesten was het bijgeloof ver te zoeken, maar weinig mensen die hier last hadden van friggatriskaidekafobie, angst voor vrijdag de dertiende. “En nog eentje krassen!” (db)

Euro Millions

Zaterdag 14 augustus 2010

J

Op het marktje botsen we op twee gezellige kerels die Cubaanse spullen verkopen. Hun enthousiasme trekt duidelijk mensen aan, want rond hun standje staan enkele mensen geïnteresseerd naar de t-shirts te kijken. Ze vertellen ons dat ze De Antilliaanse Feesten hét beste festivals uit Europa vinden. “Rond middernacht sluiten we onze tent en gaan we zelf op de weide om eens goed uit ons dak te gaan. Hier kijken we elk jaar weer naar uit.”

g e z i

Wanneer we op pad gaan om een lekker hapje te zoeken, vinden we een tentje waar ze acht verschillende soorten Antilliaanse cake verkopen. “Deze cake is een Antilliaanse specialiteit en wordt gemaakt bij verjaardagen of andere feestelijkheden,” vertelt verantwoordelijke Yira.

Eduardo en Jorge uit Cuba

36 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 36

19-8-2010 12:26:19


ANTILLAANSE FEESTEN Het is de allereerste keer dat ze op de Antillen staan, maar zijn er al wel komen feesten. “We waren volop aan het yeren en opeens kregen we de verantwoordelijke van de AF aan de lijn om te zeggen dat er nog één plaats vrij was. Wel, die kans hebben we meteen gegrepen en tot nu toe hebben we al vele positieve reacties gehad.” Als u zelf deze lekkernijen wil bewonderen, neem dan een kijkje op antilliaansekeuken.nl! Omdat niet alles van een leien dakje loopt bij festivals, wilden we ook nog even de mensen van het Rode Kruis aan het woord laten. Dankzij hen kunnen we immers zorgeloos uit de bol gaan en weten dat wanneer we in problemen komen, zij er voor ons zijn. Natuurlijk moeten we niet overdrijven en hopen we dat de meeste feestgangers toch een beetje verantwoordelijkheid kunnen nemen, of is dat niet zo? “Op een avond zoals gisteren hebben we ongeveer een 25 gevalletjes gehad. Gelukkig zijn dit voornamelijk kleine gevallen; mensen die pleisters nodig hebben, mensen met maag- of hoofdpijn. Voor ernstige situaties staat er sinds 6 jaar de MUG.” Terwijl iedereen op de weide volop aan het feesten is, wachten zij geduldig in hun kabine. We vroegen ons af of dat wachten niet vreselijk saai is. “Dat valt zeer goed mee aangezien we met collega’s uit verschillende afdelingen staan; Rijkevorsel, Beerse, Oud-Turnhout, enz... Goede

LEZERS SCHRIJVEN

TOP 414

Yira en haar twee medewerkers verkopen Antilliaanse cake op grootmoeders wijze

Ik zou graag reageren op het artikel Financiële TOP 414 Hoogstraatse bedrijven. Ikzelf sta hierin vermeld met mijn bedrijf en ben daar niet echt blij mee. Ik heb geen probleem met de cijfers. Alleen, de mensen begrijpen deze niet altijd correct. Zelf begrijp ik er dikwijls niets eens alles van, laat staan mijn buren, vrienden of anderen. Veel mensen zien grote getallen en denken dan dat ik rijk ben. Mijn bedrijfje wordt ook direct aan mijn persoon gelinkt en dat is met vele bedrijven zo. Winst- en verliescijfers zijn van veel dingen afhankelijk en zeggen niets over het bedrijf, maar dat snappen velen niet. Iedereen kan aan deze cijfers komen, dat weet ik (Trends ,internet,…). Maar mensen die deze cijfers nodig hebben kunnen deze meestal echter beter inschatten. Ik heb al enkele negatieve reacties gehad, en van horen zeggen anderen ook. Het opzet van het artikel is zeer goed bedoeld, het mist enkel op deze manier wel zijn doel, denk ik. Vriendelijke groeten. (Naam en adres gekend bij de redactie)

Antwoord van de redactie

,

n

R

t

g

Jan Van Bavel uit Hoogstraten en Jack Martens uit Meer zijn onze eerste hulp gesprekken met een kopje koffie, best gezellig eigenlijk. Al hoeft het niet té rustig te zijn, soms zeggen we weleens; Goh, nu mag er toch eens iets gaan gebeuren, hé (lacht).”

We sluiten het gesprek af in de hoop dat ze toch een vreedzame avond tegemoet gaan en wij beloven alvast dat we ons zullen gedragen! (sdw)

! "" # $

We kregen naast deze brief enkele gelijkaardige reacties en willen er graag enkele kanttekeningen bij maken. Vooreerst gaat het hier om cijfers van de jaarrekeningen van vennootschappen over 2008, meer bepaald op de afsluitdatum van boekhouding van dat jaar (meestal 31.12). De jaarrekening is altijd een momentopname, ze geeft de toestand weer van de onderneming op die datum. Ze zegt niets over de toekomstperspectieven (positieve of negatieve) van de onderneming, bvb. de stand van de bestellingen of misschien de nakende sluiting of faling van een grote klant. Ook gaat het hier om cijfers van de vennootschap, ze zeggen niets over de aandeelhouders. Het kan een onderneming voor de wind gaan, maar de aandeelhouders laten de winst in de onderneming met het oog op de toekomst. Het is dus best mogelijk dat de werkende vennoten zich een zeer matig loon toekennen en de knip op de uitgaven houden met het oog op de groei en de toekomst van de vennootschap. Uit deze cijfers besluiten hoe het de aandeelhouders gaat, is weinig zinvol. Algemeen mag je aannemen dat als het de onderneming goed gaat, de aandeelhouder daar op termijn wel bij zal varen. Gaat het de onderneming slecht, zal hij er aan verliezen. Dat er 414 bedrijven in de lijst staan, waaronder vele kleine en beginnende bedrijven, duidt er op dat er in onze gemeente veel nieuwe bedrijven ontstaan en dat beginnende ondernemers steeds vaker van bij de start voor een vennootschapsvorm kiezen (bvba of nv), daar waar vroeger veleer na verloop tijd of zelfs nooit daarvoor gekozen werd. Een vennootschap heeft het voordeel dat privé en zakelijk vermogen (grotendeels) gescheiden blijven. Een vennootschap is verplicht zijn jaarrekening neer te leggen, iedereen die dat wil kan er kennis van nemen. (jaf)

SEPTEMBER 2010 - 37

DHM_september_305.indd 37

19-8-2010 12:26:20


HOOGSTRATEN

Gedicht van De Maand

Jaarprogramma KVG

Vanaf 2012 mogen er in de Spaanse regio Catalonië geen stierengevechten meer plaatsvinden. In de regio Navarra, een eind naar het westen, zal dat nog niet zo gauw gebeuren. Al sinds 1591 rennen ieder jaar in juli, een week lang élke dag, zes stieren door de smalle straatjes naar de arena. Duizenden jonge mannen, niet zelden in beschonken toestand, rennen voor de dieren uit.

GROOT-HOOGSTRATEN – De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG), stelde haar jaarprogramma 2010-2011 samen. Door de doelstellingen van de vereniging is KVG niet bij iedereen gekend. Toch is de kans groot dat iedereen vroeg of laat met een tegenslag te maken krijgt. Je staat daar niet bij stil als je gezond bent, tot je wereld instort. KVG wil een helpende hand reiken aan mensen die met tegenslagen geconfronteerd worden. Dat elke handicap een specifieke aanpak vraagt is evident en daar hebben deze mensen ook recht op. Daarvoor beschikt KVG over veel ervaring met plaatselijke, regionale, provinciale en landelijke overlegorganen. Maar, helaas kan KVG niemand genezen. Het luisteren naar het verhaal van anderen, doet je beseffen dat je met je handicap niet alleen op de wereld bent. Dat alleen al kan een opluchting teweeg brengen. Ook binnen het gezin kan dit een verademing betekenen. KVG staat voor meer dan je denkt: Handiscoop is de naam van het maandelijkse ledenblad, de sociale wetgeving voor de mindervalide is voor een leek vaak ondoorgrondelijk; de woorden gezin en handicap zijn op zich al duidelijk herkenbaar; zo ook voor de benamingen vakantie en tewerkstellingsdienst, emancipatie, inclusie, een persoonsgebonden budget enz. Voor meer informatie kan je de plaatselijke voorzitter contacteren: Meerle – Meer en Meersel-Dreef: Cor Jacobs 03 315.80.88. Hoogstraten, Minderhout en Wortel: Frans Snijders 03 322.96.00.

Pamplona en de stieren ze huiveren de huizen voor de loop op woensdag wanneer meute zichzelve en de stieren schonkt man valt. Vrouw gilt. Hysterica. De moeders blijven binnen. De hemel boven blauw bidt. Valt. Valt. Valt. En ’s avonds de nacht. Komt stier. Oog in oog met man. Stier sterft na. Sterft na dag van nacht. R. Servaes

Stadslucht maakt vrij

HOOGSTRATEN – In het Stedelijk museum loopt nog tot 19 december de tentoonstelling “Stadslucht maakt vrij”. U hebt dus tijd en mag deze boeiende en zeer verzorgde tentoonstelling zeker niet missen. Een aantal tekstpanelen, documenten en voorwerpen vertellen u het verhaal van het jarige Hoogstraten. Dan weet u meteen waarom men al die feesten ingericht heeft. (fh)

Activiteiten september Woensdagen 15 en 29 september PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur. Voor vervoer bellen naar Stan Floren 03 314 57 13 Maandag 20 september FIETSTOCHT, een HALVE DAG. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Locatie: "’t Dorp” in Wuustwezel. Afstand ongeveer 40 km

Woensdag 22 september NAVIERING FIETSVIERDAAGSE in het lokaal aan de Brouwerijstraat 2 om 18 uur Donderdag 30 september DAGUITSTAP NAAR UTRECHT, Verdere informatie volgt per brief Dinsdagen 07, 14, 21 en 28 september KAARTEN en BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 in het lokaal van de St. Jorisgilde.

Dinsdag 14 en 28 september RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Brouwerijstraat 2 Woensdag 01, 08, 15, 22 en 29 september ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdag 8, 15, 22 en 29 september AQUAJOGGEN om 11.30 uur in "De Wildert" in Zundert Donderdagen 2, 9, 16, 23 en 30 september NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur. Bijeenkomst in Castelré

OKRA nodigt uit HOOGSTRATEN – OKRA zet de deuren open voor een gezellige kennismaking en een presentatie van haar activiteiten met zaal Pax als uitvalbasis op dinsdag 28 september kaartnamiddag (13 uur – 17 uur), donderdag 30 september fietsen in groep (13 uur – 17 uur) en een demonstratie van creatief handwerk (14 uur – 17 uur) en dinsdag 5 oktober gymles in groep (9.30 uur – 10.30 uur). Naast deze clubactiviteiten waarvoor je als 55 plusser wordt uitgenodigd is er ook nog het zangkoor. Nieuwe leden zijn steeds welkom. Tijdens de zomer is er petanque op de banen van het OCMW. In de winter gaan we wandelen en in de zomermaanden wordt er gefietst. Indien u hiervoor belangstelling hebt, kom dan gewoon eens kijken! Zaterdag 2 oktober is er een familie fiets- en fotozoektocht van ongeveer 10 km. Inschrijven in zaal Pax vanaf 12.30 uur. Deelnameprijs is 2 euro. Hiervoor krijg je een drankenbon en een bon voor een frietje aan de frietkraam onderweg tijdens de zoektocht. Natuurlijk zijn er ook prijzen te winnen. Ook geïnteresseerden die niet aan zoektocht deelnemen, zijn van harte welkom in zaal Pax. Zij kunnen daar kennismaken met de werking van de vereniging. Iedereen is van harte welkom! (fs/js/red)

38 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 38

19-8-2010 12:26:21

H d k n m H M


HOOGSTRATEN

De luitenant gaat op pensioen

n

-

e

0

e

HOOGSTRATEN – Uitgerekend op 2 augustus, de dag dat Karel Broekmans 60 jaar werd, trokken zijn collega’s brandweerlieden in vol ornaat naar zijn woning. Karel is afkomstig van Meerle, maar woont al geruime tijd in de Moerstraat in Hoogstraten. Maar, aan alles komt een einde. Op 60 jaar moet

een vrijwillige brandweerman op pensioen, soms met spijt in het hart. Karel was bij de brandweer van 1 december 1982 tot 31 augustus 2010. Op het einde van de maand waarin men 60 jaar wordt, is het onherroepelijk gedaan.

Karel was graag gezien bij al zijn collega’s, dat is het minst wat men kan zeggen. Hij was luitenant en als ploegoverste van ploeg 4 ook officier van wacht. Karel zet dus wel een stap terug, maar blijft de buitenactiviteiten van zijn ploeg 4 zeker volgen. (fh)

OPEN MONUMENTEN Open ramen en poëzie op het begijnhof Op zondag 12 september is het Monumentenzondag met als thema de vuur natuurelementen: vuur, aarde, lucht en water. In Hoogstraten is de watermolen van Meersel-Dreef en de Laermolen geopend en gaat verder alle aandacht naar het begijnhof. Daar zijn veel elementen die getuige van het belang van de natuurelementen in het leven van onze voorouders. Waarom spreken we op het begijnhof van turfhuisjes? Hoe verwarmden de begijnen hun woningen en waar kookten ze? Wat was de functie van de bleekweide? Waar zijn planten van nut en sier? Hoe oud zijn de waterpompen en is er echt een waterput onder de kerk? Op deze en veel andere vragen krijgt u een antwoord.

n -

Maar er is meer. Een groot aantal bewoners van het hof zet zijn ramen open. Dan mag je vrijuit gluren in de vaak verrassend mooie interieurs van de gerestaureerde woningen. Op het hof en in de woningen wordt poëzie tentoon gesteld van en over vrouwen ….en over de natuurelementen. (fh)

0

Op zondag 12 september gaan de ramen van het begijnhof voor u open.

n n

n

n n

n g n

SEPTEMBER 2010 - 39

DHM_september_305.indd 39

19-8-2010 12:26:21


HOOGSTRATEN

Eindelijk nog eens bridgelessen in Hoogstraten ! er voor te zorgen dat het aantal geboden slagen niet gehaald wordt. Daarom wordt wel eens gezegd dat je bij bridge geen geluk moet hebben bij het krijgen van de kaarten. Tegenspelen is immers even boeiend als het spelen zelf.

HOOGSTRATEN - Bridge is een spannend en boeiend kaartspel. Het is te vergelijken met rikken, wiezen of kleurenwies. Bij bridge speel je samen met een vaste partner die tegenover je zit, tegen twee tegenstanders. Bridge leren is niet moeilijk. Het bieden is bij bridge anders dan bij andere kaartspelen. Je zoekt samen met je kaartpartner de juiste troefkleur én je tracht het aantal slagen te bieden dat je maximaal denkt te zullen halen. Juist omdat er steeds zo hoog mogelijk geboden wordt is het voor de tegenspelers leuker spelen. Er is voor hen door het hoge bieden vaak een kans

Leren correct bieden verdient wel de nodige degelijke uitleg. Dat is de reden waarom er bridgelessen gegeven worden. Maar wees gerust. De lessen zijn geen saaie theoretische boel. Al vanaf les één zit je al met de kaarten in de hand en leer je het spel spelenderwijs. Wil je dit spel leren beheersen, kom dan naar de 12 wekelijkse lessen, ingericht door de Hoogstraatse Bridge Club. Deelname aan de eerste les is gratis en verplicht tot niets. De eerste les wordt gegeven op dinsdag 12 oktober om 19.30 uur in de HVV kantine, Katelijnestraat 27-29 te Hoogstraten De volledige lessenreeks kost ` 20. Het eventueel aan te schaffen lesboek kost 12 euro. Inlichtingen en inschrijvingen bij Paul Cools, tel. 03/314 41 05, gsm 0497.25. 65.54 (PC/red)

Het spagaatje en andersvaliden GROOT-HOOGSTRATEN - Ben jij tussen de 6 en 18 jaar. Heb je nood hebben aan gestructureerde lessen in een kleine groep? Beweeg je graag? Wil je nieuwe dingen proberen op de mat, airtrack en evenwichtsbalk? Kom dan eens een kijkje nemen bij G-gym ‘t Spagaatje Wanneer: - Proe es 1 is er op zaterdag 2 oktober van 13.30 tot 14.30 uur - Proe es 2 is er op zaterdag 9 oktober van 13.30u tot 14.30 uur

Waar: In de turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool, Gravin Elisabethlaan 21 te Hoogstraten. Om de groepen klein en gestructureerd te houden, weten we graag op voorhand of je komt deelnemen. Voor info of inschrijvingen: Liesbeth Leemans (ergotherapeute en gespecialiseerd lesgeefster G-gym) GSM: 0497 94 62 35 van maandag tot vrijdag van 18 tot 20 uur. Mailadres: leemans_liesbeth@hotmail.com. Of neem een kijkje op www.spagaatje.be

PRAATPUNT Gezocht: vrijwilligers voor gesprekstafels met anderstaligen GROOT-HOOGSTRATEN - In oktober start in Hoogstraten een Praatpunt. De bedoeling van het Praatpunt is dat anderstaligen op ongedwongen wijze hun kennis van het Nederlands kunnen oefenen. Het is voor hen niet altijd gemakkelijk hun opgedane kennis ook daadwerkelijk in het dagelijkse leven te gebruiken. Elke woensdagavond tussen 19 en 21 uur kunnen zij vrij deelnemen aan de gesprekken die plaatsvinden aan tafels met één of twee Nederlandstalige vrijwilligers en een viertal anderstaligen. Voor de begeleiding van de gesprekstafels zoeken men vrijwilligers. Voorwaarden: u bent vlot Nederlandstalig, met een open houding, minimum 18 jaar oud en u kan geregeld aanwezig zijn. De dienst samenleving biedt gezellige, boeiende en leerzame avonden vol met nieuwe contacten en onbekende werelden. De vrijwilligers zijn verzekerd en ontvangen een vergoeding voor hun verplaatsingskosten. Kandidaten kunnen zich voor 1 oktober opgeven bij vzw Kreatief: 03 314 37 86 - kreatief@ skynet.be Meer info: dienst samenleving 03 340 19 59 - samenleving@hoogstraten.be

De zomerbar HOOGSTRATEN - Begin augustus opende musical Gelmel de deuren van de zomerbar. De aandachtigen onder jullie zullen de bordjes al in het straatbeeld hebben zien opduiken. De wei achter de watermolen werd omgetoverd tot een plaats waar het gezellig toeven is. Gekleurde feestlichtjes werden opgehangen, bijpassende tafelkleedjes werden over de tafels gedrapeerd opdat ieder het naar zijn zin zou hebben. Maar we kunnen niet spreken van een bar zonder de nodige drank. In de zomerbar kan je genieten van heerlijk frisse drankjes waaronder het nieuwe gelmelbier. Wat? Ja, inderdaad, speciaal ter gelegenheid van de musical Gelmel brouwde de scheldebrouwerij dit bier. Het is een zacht wit biertje. Je kan het bier nog in meerdere plaatsen proeven. Het wordt geschonken in volgende café’s: Café Gelmel, De gulden Coppe, De vélo, De Lalaing, De jachthoorn, Knechtjeshuis, Den Bottel, Café in Holland en het Bolks Heike. Ook zin gekregen om op een unieke locatie en met een heerlijk drankje in de hand van de laatste zomerdagen te genieten? De zomerbar is nog open op zondag 12 september vanaf 14 uur en op dinsdag 14 september vanaf 19 uur (yr/red)

40 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 40

19-8-2010 12:26:22

I p u

O J B c W

G

F F D M D D N D

G

A A M M H D N D

S l i v

H s d e k p e m e t r

I b P p e a l


n

HOOGSTRATEN

Festival van Vlaanderen met twee unieke concerten In het kader van het Festival van Vlaanderen-Mechelen organiseert het provinciebestuur van Antwerpen in samenwerking IOK en de stad Hoogstraten twee unieke concerten in de begijnhofkerk.

17 september – Die Winterreisse van Frans Schubert

t

n -

Op vrijdag 17 september om 20 uur brengen Jos Van Immerseel (pianoforte) en Thomas Bauer (zang) de liedcyclus Die Winterreise, een compositie van Frans Schubert en tekstdichter Wilhelm Müller.

Gute Nacht

-

n

n

@

e

i

e e

-

e t

-

r

Fremd bin ich eingezogen, Fremd zieh’ ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen Mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, Die Mutter gar von Eh’, Nun ist die Welt so trübe, Der Weg gehüllt in Schnee.

Goedenacht Als een vreemde kwam ik aan, Als een vreemde ging ik weer weg. Mei was me gunstig gezind Met menige bloementuil. Het meisje sprak over liefde, De moeder zelfs al over huwen, Nu is de wereld zo somber De weg is gehuld in sneeuw. Schubert en tekstdichter Wilhelm Müller vertellen in de wondermooie liedcyclus ‘Winterreise’ in vierentwintig sublieme liederen het verhaal van een vertwijfelde, afgewezen minnaar wiens

Jos Van Immerseel (pianoforte) en Thomas Bauer eindeloze, barre reis pas eindigt in de dood. Het openingslied ‘Gute Nacht’ voert je van bij de eerste tonen mee naar een duistere, melancholische wereld, waar zonlicht en hoop slechts af en toe binnen raken. Pas op het einde treedt de gemoedsrust in, wanneer de zonderlinge wandelaar verwordt tot de door mens en dier weggehoonde orgelman, wiens instrument Schubert

op magistrale wijze laat weerklinken in de pianobegeleiding. Jos Van Immerseel kennen we al langer als een uitmuntend liedbegeleider. Voor deze vertolking heeft hij de perfecte partner gevonden in Thomas Bauer. In de Begijnhofkerk zal je ongetwijfeld wegdromen op de tonen van deze hemelse muziek. (fh)

Zaterdag 2 oktober – Urszula Kryger met liederen van Chopin Het concert van Pjotr Anderszewski dat oorspronkelijk voorzien was kan wegens omstandigheden niet doorgaan en is vervangen door een ander bijzonder hoogwaardig concert. In het kader van de 200ste geboorteverjaardag van Chopin brengen de mezzo sopraan Urszula Kryger en de pianiste Joanna Trzeciak een liedrecital met liederen van Fréderic Chopin. Het wordt een uitzonderlijk programma dat in de akoestiek van de begijnhofkerk schitterend tot zijn recht zal komen. Iedereen kent zijn polonaises en mazurka’s en beschouwt hem daarom als grondlegger van de Poolse nationale school. Zijn Poolse roots komen pas echt tot uiting in zijn negentien liederen, evenwel zonder dat men er directe sporen van authentieke volksmuziek in kan terugvinden. De liederen ontstonden onder de invloed van vluch-

tige opwellingen van verliefdheid of plotse vlagen van nostalgie. Net als bij zijn pianowerken gaat het om Chopins persoonlijke, gestileerde versie van Poolse muziek. Het verre vaderland drukt zich meer direct uit in de teksten, afkomstig van de bevriende dichters Adam Mickiewicz en Stefan Witwicki, die net als Chopin in Parijs in ballingschap leefden. De mezzosopraan Urszula Kryger en de pianiste Joanna Trzeciak zijn rasartiesten die de Poolse natuur van Chopin perfect aanvoelen. Zij maken van dit concert in de prachtige akoestiek van de begijnhofkerk een unieke ervaring. (fh)

Urszula Kryger op zaterdag 2 oktober in de begijnhofkerk SEPTEMBER 2010 - 41

DHM_september_305.indd 41

19-8-2010 12:26:22


HOOGSTRATEN

Voordracht biodiversiteit

Vito zwaait Jef Huet uit

HOOGSTRATEN – Op maandag 20 september van 20 tot 21.30 organiseert de Milieuraad een voordracht over biodiversiteit. Countdown 2010: de deadline van deze grootse internationale biodiversiteitscampagne nadert. Hoog tijd om nog eens stil te staan bij biodiversiteit. Een term waar iedereen de mond van vol heeft, maar wat betekent het eigenlijk? Waarom is biodiversiteit en het behoud ervan belangrijk? Wat kunnen lokale verenigingen, overheden en burgers doen om soortenrijkdom in eigen regio te behouden? Een antwoord (fh)

Nieuws uit de Bib

“Jef met Masj en Eva en enkele collega's L.O. in zijn biotoop; de turnzaal.” HOOGSTRATEN – 32 jaar nadat Jef Huet Vito binnenstapte om er zijn loopbaan als leerkracht LO te beginnen, werd hij door zijn collega’s en door zijn leerlingen feestelijk uitgezwaaid. Per 1 juli ging hij met pensioen. 32 jaar heeft hij aan vele jonge kerels en (minder) meiden de beginselen van een ‘gezonde geest in een gezond lichaam’ proberen over te brengen. Het grootste deel van zijn loopbaan gaf hij les in het beroepsonderwijs, toch niet de meest gemakkelijke doelgroep in onderwijskringen. Misschien dat het vak dat hij gaf er voor iets tussen zat, maar dat kan niet alleen de reden zijn voor de populariteit die Jef geniet. Eender waar je met hem komt in Hoogstraten en wijde omgeving, komen er gasten en meiden hem een goeiendag zeggen. Sommigen daarvan hebben Vito al vele jaren achter zich gelaten maar hebben nog steeds een vriendelijke groet, een klapke, een vriendelijke stomp en regelmatig een Leffe voor hem over. Jef was in Vito ook meer dan leerkracht LO. Nooit te benauwd om zich in te zetten voor andere activiteiten die van een school meer maken dan een ‘opleidingsinstituut’. Voor Broederlijk Delen, voor Siddartha, voor de Wereldwinkel …. 10 jaar geleden blies hij de schoolkrant nieuw leven in. Met steun van vele jonge medewerkers maakte hij het “Vitoke” tot een weerslag van al wat er in die grote school, die VITO geworden is, reilde en zeilde. Gewapend met zijne kodak legde hij het vast op de gevoelige plaat, schreef er stukjes over, begeleidde zijn jonge journalis-

ten, maakte met hen 2 maal per jaar een mooi krantje. Uiteraard hebben ze in de VITO Jef niet zomaar laten vertrekken. In zijn Vitoke werd “Afscheid genomen van een itsend dienaar” met veel foto’s, nochtans niet gemakkelijk te vinden van iemand die altijd zelf het toestel hanteerde. Collega’s trakteerden hem op een fijn afscheidfeestje en schreven en zongen een lied voor hem. Onder begeleiding van zijn broer Sjarel Huet en op de tonen van Van Het Groenewoud’s “Cha cha cha”, zongen ze: “Op de VITO bestaan reeds veel legendes En Jef Huet, die is daar eentje van, Hij leert de gasten, hard lopen en hoog springen, Hij is ook zelf, een heel sportieve man. Zie hem daar staan, een leraar uit de duizend, Heel graag gezien, een vriend voor iedereen, Zowel voor ons, als voor ons toffe gasten, Is onze Jef alvast een nummer 1. Pa papa pa papam pas Pa papa pa papam pas Pa papa pa papam pas (Te te te te tem) pampas !” T’ zal daar op de pampa zijn dat Jef voortaan meer te vinden zal zijn dan in de Vito, al denken we dat hij nog wel voor een en andere activiteit zal aangesproken worden. Voor een krantje misschien? (jaf)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

Najaarsprogramma De Hoogstraatse bib wordt vanaf dit najaar de plaats bij uitstek om bij te leren. Zij richt een aantal cursussen rond het thema “persoonlijke groei” in, nl. yoga, efficiënt communiceren, diversiteit en creatief denken. Elke cursus bestaat uit 2 of meer lessen. Om te kunnen deelnemen moet je vooraf inschrijven. Deze inschrijving geldt voor de hele cursus. Per les betaal je 5 euro. Daarnaast vinden er ook heel wat lezingen plaats in de bib, onder meer tijdens de Week van de Koffiekrant. Vanaf maandag 6 september kan je een hele week genieten van prachtige streekverhalen verteld door Hoogstratenaren. Ook zeker de moeite waard is de lezing van mindfulmama Iris Bouwman op dinsdag 28 september. Een volledig overzicht vind je in de najaarsfolder die eind augustus ter beschikking is. Deze bevat ook activiteiten van andere stadsdiensten, zoals Ciné Horizon en vormingen vanuit de sportdienst.

Digidak Er zijn weer initiatielessen (computerwegwijs, digitaal creatief, internet, Word, Wordpad, Excel en Powerpoint) gepland in september - december. Je kan je inschrijven in de Openbare Bibliotheek, Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten en in het Buurthuis, Hazenweg 4/2, 2328 Meerle op volgende data: 23 augustus van 13.30 tot15.30 uur in de Hazenweg 23 augustus van 18 tot 19 uur in de Hazenweg 27 augustus van 9 tot 12 uur in de hoofdbib 30 augustus van 13.30 tot 15.30 uur in de Hazenweg 3 september van 9 tot 12 uur in de hoofdbib (rs/red)

42 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 42

19-8-2010 12:26:23

G d m k o b

A W o h v b h

D w e e a

I d V

M A g a w m

g p ‘ s l h O e r w d b c f l d h b p

n r c j b b O v e


-

r

n n

” t

r

e

-

a

-

-

-

-

HOOGSTRATEN

Assist Klusdienst voor +55-ers GROOT-HOOGSTRATEN - De Assist Klusdienst breidt zijn dienstverlening uit naar alle mensen ouder dan 55 jaar. Heeft u ook van die klussen in huis en tuin die u zelf niet (meer) kan of waar u simpelweg geen tijd voor heeft? Dan biedt de Assist Klusdienst de oplossing! Assist Klusdienst is een onderdeel van vzw WEB. Zij knappen al ruim 2 jaar kleine klusjes op bij hulpbehoevenden. In samenwerking met het OCMW heeft Assist Klusdienst zijn dienstverlening uitgebreid en willen zij een antwoord bieden op de grote vraag naar hulp in en rond het huis van senioren (55+). Dit kan gaan over kranen repareren, schilderwerkjes, tuinonderhoud, opruimen van zolders en kelders,... Kortom, die kleine klusjes waar een vakman uit de privésector geen interesse of aanbod voor heeft. Iedereen die ouder is dan 55 jaar kan een beroep doen op de Klusdienst. Voor de schappelijke prijs van E10 /u (+ 21%

BTW) zijn de klusjes bij u in huis op een professionele manier opgeknapt! Waar aanvragen? Assist Klusdienst, Steenweg op Tielen 70 te 2300 Turnhout. Tel.: 014/46.27.15 of assist@websweb.be Indien uw financiële draagkracht gering is, is een sociaal tarief voor deze dienstverlening ook mogelijk. Neem hiervoor contact op met het OCMW (sociale dienst 03/340.21.51). (fh)

Geike zorgt voor viergeslacht HOOGSTRATEN – Moemoe Maria Lauryssen van de Lindendreef is bijzonder trots. Ze is op 16 december 2008 overgrootmoeder en de minst jonge van een viergeslacht.geworden. Dus samen op de foto: Maria Lauryssen, haar dochter Marleen Brosens en haar kleindochter Greet Nouws de fiere moeder van Geike Antonissen. En daarmee is het viergeslacht rond. (fh)

Samen groener! Met haar nieuwe initiatief wil de provincie Antwerpen 800.000 gezinnen aan goedkopere, groene stroom helpen. Samenaankopen bestaan al voor bijvoorbeeld mazout en potgrond, dus waarom zouden we onze energie ook niet samen aankopen. ‘Bovendien moeten meer mensen de stap naar groene energie zetten', licht Inga Verhaert, gedeputeerde van Mobiliteit (SP.A) het initiatief toe. ‘Ook willen we het imago dat milieuvriendelijke stroom duur zou zijn weerleggen. Volgens de laatste bevindingen van de elektriciteitswaakhond blijkt dat niet meer het geval te zijn.' Om de prijs te drukken organiseert de provincie een groepsaankoop die de grootste in Vlaanderen moet worden. Intussen schaarden 64 Antwerpse gemeenten zich achter het initiatief. Zij dragen hun steentje bij tot de verspreiding van de boodschap en helpen inwoners, die niet over een computer beschikken, bij het doorlopen van de formaliteiten. Alle anderen registreren zich online. Voor de ontwikkeling van de software deed de provincie een beroep op Ichoosr. Het bedrijf heeft ervaring met groepsaankopen. ‘Gemiddeld besparen de deelnemers tussen 200 en 300euro per jaar', zegt zaakvoerder Bart Stevens. ‘Inschrijven voor de groepsaankoop verplicht niet tot het overstappen naar de winnende leverancier. Na de veiling krijg je een persoonlijk contract waar de voorwaarden instaan. Pas als je het met deze voorwaarden eens bent, kan je beslissen om over te stappen. Doe je niets, dan blijf je gewoon bij je huidige leverancier.’ Om een en ander te verduidelijken en eventuele vragen op te lossen wordt er op 20 September een info-avond georganiseerd in zaal Pax. Ge-

interesseerden en mensen met vragen zijn daar welkom vanaf 20u. Voor meer info kan je ook terecht op www.samengaanwegroener.be. (GT)

Onlangs nog in de wereldwinkel geweest?

In de wereldwinkel hebben ze niet vakantie genomen. Integendeel, sommigen hebben hun verlof gebruikt om de winkels eens duchtig op te schonen. Poetsen, stoffen, verven en vernissen, “een echte grote kuis”. Vanaf 15 augustus is de winkel weer voltijds open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Enkele medewerkers: Jef Adams, Tiny Fransen, Hilt Rigouts, Joos Thys en Kathelijne Derache. SEPTEMBER 2010 - 43

DHM_september_305.indd 43

19-8-2010 12:26:23


HOOGSTRATEN

Hoogstraten kermis en De Lustige Wielrijders HOOGSTRATEN - 800 Jaar Hoogstraten: dat moet gevierd worden en daar willen de Lustige Wielrijders graag hun steentje toe bijdragen. Van een sportvereniging met echte volkse roots mag je natuurlijk verwachten dat het ook iets met fietsen of wielrennen zal te maken hebben. Hoogstraten kermis Het leek de organisatoren beter om zich verder te concentreren op ‘hun’ Hoogstraten Kermis, tijdens het laatste weekend van september. Al enkele jaren proberen de Lustige Wielrijders dit kwakkelende kermisgebeuren terug aan het bollen te krijgen. En met beginnend succes!

Koersen op zondag Op kermiszondag, 26 september, organiseren zij twee koersen: één voor nieuwelingen en één voor elite zonder contract en liefhebbers. Steeds meer renners en sportliefhebbers vinden daardoor de weg naar Hoogstraten. Het kermisgebeuren zelf ondervindt in het najaar veel concurrentie van de H. Bloedfeesten einde mei. De foor van ‘Hoogstraten Kermis’ dreigt daardoor van de kalender te verdwijnen. Als randanimatie van hun kermiskoers vraagt de wielerclub aan de foorkramers om toch met één of andere kermisattractie naar Hoogstraten te komen waardoor er de laatste jaren weer een paardenmolen en enkele kramen staan, tot groot jolijt van de kinderen. Het centrum van de ambiance is de grote feesttent nabij het stadhuis. Hier ontmoeten alle ker-

misvierders, koersliefhebbers en sympathisanten elkaar bij pot en pint. 's Avonds speelt er een bandje en is de sfeer op en top gezellig. ‘Hoogstraten Kermis’ krijgt stilaan weer het vrolijke volkse karakter van weleer.

Gyselinck, Wim de Vocht, Hulsmans, Kevin van Dijck, Maarten Neyens, Geert Omloop, Kristof Goddaert, Gregory Joseph en Steegmans.

Derny’s op zaterdag

Om het nog spectaculairder te maken is er ook een gentlemanswedstrijd. Dit is eerder een wedstrijd voor oudere gloriën. Onderhandelingen voeren we nu momenteel met bekende renners zoals Paul Herrijgers, Jo en Willy Planckaert, Fons de Wolf, Chris Peers, Peter Van Peteghem, Roger de Vlaeminck, Peter Farazijn, Serge Baguet, Nico Mattan, en Bertje Vermeiren. Voor wielerliefhebbers zijn dit zeker geen onbekende namen. Wij hopen hierbij op massa’s volk zodat we Charel nog eens in de bloemen kunnen zetten. Natuurlijk zijn er ook nog onze zondagse wedstrijden op 26 september waarbij we ook de Hoogstraatse kinderen niet vergeten. Zij mogen ook hun ritje door de Vrijheid maken. Onlangs hoorde ik nog volgende uitspraak van een fervente wielerliefhebber : Het moet een droom zijn voor een wielrenner om op de Hoogstraatse Via Roma als eerste over de meet te komen. (LG/FH)

De Lustige Wielrijders willen ter gelegenheid van het 800-jarig stadsjubileum de kermis verder opwaarderen. Op zaterdag 25 september richten zij, ter ere van Karel Versmissen die dit jaar afscheid neemt van zijn Lustige Wielrijders, een dernykoers in. Brullende motoren op een spectaculaire omloop in het centrum van Hoogstraten kan alleen maar succes brengen. Het is een kleine omloop rond de kerktoren, zodat de renners om de haverklap voorbij itsen. Hiertoe zijn er reeds vergevorderde onderhandelingen gevoerd met verschillende renners. We denken hierbij aan enkele plaatselijke liefhebbers : Joeri Adams en Joris Wagemans. Verder hebben we reeds verschillende profs gecontacteerd. Gert Dockx als clublid op de eerste plaats, maar ook Kris Boeckmans, Bobby Tracksel, Jan

Gentlemans

Missiekring Hoogstraten HOOGSTRATEN - Missiekring Hoogstraten organiseert voor de 43ste keer haar jaarlijks MISSIEFEEST op kermiszondag 26 en –maandag 27 september in parochiezaal Pax. U wordt daarop van harte uitgenodigd. Omdat het die dag allicht druk zal zijn in de Vrijheid omwille van een wielerwedstrijd en de ‘Vlaamse Gildedag’

met een historische optocht in de voormiddag en optredens van de gilden in de namiddag, kun je best tussendoor onze missiefeesten bezoeken. Je kan ook de wielerwedstrijd volgen en tussendoor in de Pax wat komen verbruiken. Er zijn dus meerdere mogelijkheden om de missiewerkers te steunen:

- Zondag staan vanaf 11.45 uur de tafels gedekt en kan men er, in drie groepen, smakelijk en voordelig dineren met een menu naar keuze. Voor inlichtingen bel je naar Jan Bruyndonckx op het nummer 03 314 85 20. U kan er ook op maandag tussen 18 en 19 uur komen eten. Inschrijven voor de maaltijden is wel nodig en dat ten laatste donderdagvond 23 september. - Zondag- en maandagnamiddag vanaf 14 uur: bij een drankje kun je uw buikje rond eten met lekkere pannenkoeken, gebakjes, vlaaien, broodjes of een koude schotel. In onze missiewinkel zijn mooie wenskaarten te koop, je kunt de missiewerkers zien op foto en hun werk beter leren kennen door een korte werkbeschrijving. Je kan veel prijzen winnen in de grote doorlopende tombola met vijf schitterende hoofdprijzen die maandagavond om 20 uur worden getrokken. - Je kan de missiewerking ook steunen door een storting op hun rekeningnummer 320-0235528-82 van Missiekring Hoogstraten. De totale opbrengst van deze activiteiten wordt verdeeld tussen de twee Hoogstraatse missiewerkers en de 13 missionarissen met familiebanden in de parochie. (jb/red)

44 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 44

19-8-2010 12:26:23

W b e b g w d t D t a w d D d g e t d v N n b k

E

V w h e s m G f

O d


f

n

,

s

-

-

n s -

WORTEL

De inwoners, hun verenigingen, de gilde en de kerk “Mensen nabij zijn”, misviering en receptie in De Guld

op zondag 29 september

WORTEL - Eeuwen lang was er een sterke band tussen de inwoners van een dorp, de gilden en de kerk. De schuttersgilden waren een soort burgerwacht, die de bevolking en hun wereldse goederen beschermden wanneer die bedreigd werden. De kerk zorgde voor het zieleheil van de parochianen en, als het even kon, voor een thuis als het wereldse wegviel. De band tussen kerk en gilde werd soms zeer tastbaar. Zo liet de St.-Jorisgilde in 1641 een altaar bouwen. Iets meer dan honderd jaar later was het altaar vermolmd en werd het vervangen door het altaar dat we nu nog kennen. De kerk van haar kant gaf in 1964 toelating aan de gilde om een schietstand te bouwen op haar grond bij de parochiezaal en verkocht in 1989 een perceel grond aan de gilde, zodat de schutters daar een eigen lokaal konden bouwen. Met dat nieuwe lokaal wou men een thuis bouwen voor de verenigingen van het dorp. Nu twintig jaar later stelt men vast dat men daar niet volledig in geslaagd is, maar wil men de banden tussen de verenigingen, de gilde en de kerk terug aanhalen.

Na ruim vijftien jaar komt Guido Belcanto op zondag 29 augustus nog eens naar zijn geboortegrond in Wortel voor een groots optreden. Tijdens zijn lange carrière is dit de derde keer dat de zanger met zijn groep zijn opwachting maakt in het dorp waar hij zijn eerste vijf levensjaren doorbracht in het café van zijn ouders. Het podium zal dan ook terecht tegenover de voordeur van zijn vroegere thuis worden opgebouwd. Vanaf 16 uur kunnen we genieten van Trio C-tot de derde met gypsymuziek uit de Balkan, en JRed, een all round coverband uit Hoboken. Om 20.00 uur is het Belcanto-tijd. In de voormiddag is er animatie op het Vagebondplein achter de kerk, in samenwerking met het groot fiets-evenement van de Noorderkempen, Schakel-Noord , die er de Vagebondhut heeft als startplaats en controlepost. Alles wordt georganiseerd door Vagebond, en verwijst naar de betekenis van Wortel als toevluchtsoord voor zwervers en thuislozen gedurende lange tijd. De inkom is vrij. (RV/FH)

.

-

n . r s

Guido Belcanto weer thuis

Een nieuw werkjaar Voor de meeste verenigingen staat het nieuwe werkjaar voor de deur. Dat is voor de parochie hét moment om alle werkgroepen, organisaties en verenigingen, die zich vanuit een evangelische inspiratie inzetten, uit te nodigen voor een misviering gevolgd door een receptie. in ‘De Guld’. Want voor de gilde zelf is het ook een feestjaar. Twintig jaar geleden, op 1 juni 1990,

Het St.-Jorisaltaar uit 1768, gebouwd in opdracht en voor rekening van de gilde, moet dringend gerestaureerd worden. De St.-Jorisgilde zal ook nu de kosten voor haar rekening nemen.

Groeten uit Wortel

werd het lokaal ingewijd door toenmalig pastoor Rik Luy. Zaterdag 18 september om 18 uur misviering als start van het werkjaar van de verenigingen, gevolgd door een receptie in De Guld. (fh)

:

,

,

0

n r -

n

Op 21 oktober 1989 werd de eerste steen gelegd van een nieuw gildelokaal op grond die de gilde kon kopen van de parochie

WORTEL - Luc Hendrickx ontaardde deze bijzonder ogende wortel uit de zeer vruchtbare grond van zijn moestuin…. in Wortel (red). SEPTEMBER 2010 - 45

DHM_september_305.indd 45

19-8-2010 12:26:24


MEER

Muziekfeesten bij fanfare De Eendracht MEER - Op zaterdag 18 september 2010 richt fanfare ‘De Eendracht’ - Meer in de Meerse parochiezaal in de Donckstraat weer haar jaarlijkse muziekfeesten in. Ook dit jaar hebben weer heel wat muziekverenigingen uit de streek hun deelname bevestigd zodat opnieuw een schitterend programma kan worden voorgeschoteld. De aanvang van de concerten is voorzien om 14.00 uur en het einde omstreeks 22.00 uur. Hieronder vindt U het programma, waarin U vast en zeker uw gading zult vinden : 14.00 uur : Kon. harmonie ‘Broederband’ Rijkevorsel 15.00 uur : Kon. harmonie ‘De Vriendenkring’ - Gierle 16.00 uur : Kon. accordeonclub ‘De Harmonikavrienden’ - Arendonk 17.00 uur : Kon. fanfare ‘Wampegalm’ - Arendonk 18.00 uur : Kon. harmonie ‘Katholieke Jonge Wacht’ - Geel-Larum 19.00 uur : Kon. accordeonclub ‘Verbroedering’ - Turnhout 20.00 uur : Kon. fanfare ‘De Lindegalm’ - Retie 21.00 uur : Kon. fanfare ‘De Heidegalm’ – Schoonbroek Iedereen is van harte welkom op de muziekfeesten 2010. De inkom is gratis.

En de opbrengst voor een goed doel MEER - Op 19 februari organiseerden vier jongeren een succesvolle voetbalquiz, waaraan een 20-tal ploegen deelnamen. Er werd gediscussieerd en soms moesten de deelnemers diep in hun hersenen graven. Uiteindelijk ging een afvaardiging uit Minderhout met de hoofdprijs lopen. Een groot deel van de opbrengst van de quiz werd

geschonken aan ‘t Vonderke in Merksplas; een semi-internaat voor kinderen en jongeren met een ernstig mentale en/of meervoudige handicap. Begin juli bezochten de initiatiefnemers van de quiz de instelling. Ze konden nog maar eens vaststellen dat het geld zeer nuttig werd besteed.

Op de foto v.l.n.r.: staande Rik Aerts, Wesley Laurijssen en een medewerkster van ’t Vonderke, zittend Roy Muësen en Kristof Janssens (fh)

Fanfare ‘De Eendracht’ heeft in september een drukke maand. Buiten de eigen muziekfeesten treden de muzikanten van de fanfare nog op tijdens de Boerenmarkt in Meer op zondag 5 september en tijdens ‘Hoogstraten in Groenten & Bloemen’ op zondag 19 september. Tot slot geeft de fanfare op zaterdag 25 september nog een concert op de muziekfeesten van Kon. harmonie ‘Broederband’ te Rijkevorsel. (LVB/red)

46 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 46

19-8-2010 12:26:24

M e


n

e

-

MEER

Boerenmarkt maakt einde aan Meers marktseizoen MEER - Met de traditionele boerenmarkt komt er een einde aan het 18e marktseizoen. Het begon in mineur met de volledig uitgeregende meimarkt, maar daarna viel alles in de juiste plooi. Met als absoluut hoogtepunt natuurlijk de historische kindermarkt in juli, maar ook de muziek- en de biermarkt deden hun naam alle eer aan. Voor het marktcomité was dit het seizoen met het meeste werk ooit. Voor één keer zal het niet erg zijn dat het seizoen nu eindigt, zodat de batterijen kunnen opgeladen worden voor volgend jaar. Toch wil men nog één keer alles uit de kast halen om het seizoen ook mooi af te sluiten. Dat gebeurt op zondag 5 september met de Boerenmarkt. Zoals steeds zijn De Landelijke Gilde en de KVLV de drijvende krachten achter deze laatste markt en dat biedt de stevige garantie dat de liefhebbers van groenten, fruit, vlees, zuivelproducten, enz… uitgebreid aan hun trekken komen. Daarbij krijgen ze de steun van de Aardbeikring en de Meerse Bloemenvrienden. Voor de rest bepalen de Landelijke Gilde en de KVLV voor een groot stuk het uitzicht van

deze markt. Op het grasveld aan het klooster plaatsen ze een grote tent, waarin tot 11.00 u een ontbijt kan genuttigd worden voor 6 EUR. Daarvoor moet je vooraf wel inschrijven. Heel de tijd worden er ook pannenkoeken en spek met ei geserveerd. Daarnaast wordt er ink wat animatie aangeboden. Fanfare De Eendracht is een vaste klant en ook de Heidemuzikanten zijn weer van de partij. Ondertussen kunnen tal van attracties bezocht worden. Het is het bekende concept dat zijn deugdelijkheid al jaren bewijst. Je weet wat je kan verwachten en dat krijg je ook. Iedereen content.

ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

Ook in de Donckstraat, de Kloosterdreef en op het zandplein speelt zich het marktgebeuren af zoals we dat kennen, met gratis standplaatsen voor elke hobbyist die iets tweedehands heeft aan te bieden. De markt loopt van 09.00 u tot 12.30 u, maar wie een goede plaats wil, komt best wat vroeger. Voor meer informatie over deze Boerenmarkt, kan je terecht bij Jan Van Dun ( 03/3158451 ) of Jan Dufraing ( 03/3158680 ). Of je kan eens kijken op de eigen website: www.meermarkt.be, waar heel wat informatie te vinden is.

De Sint Jorisgilde van Meer wint “Beker Dupret”

MEER - Van oudsher is het een traditie dat families van adellijke stand of grootgrondbezitters optreden als beschermheren over, of weldoeners van de plaatselijke gilden. Dat de belangstelling van de familie Dupret niet alleen uitging naar de Sint Jorisgilde van hun dorp Meerle, wordt duidelijk wanneer Georges Dupret - Van den Kerkhove in 1913 een prijskamp inricht voor alle schuttersgilden van de streek. Het is echter diens zoon, Marcel Dupret, die in 1920 de eerste “Beker Dupret” ter beschikking stelt. In de eerste plaats aan de gilde van Meerle, later aan het Verbond van Sint Jorisgilden. Een wisselbeker waarvoor nog steeds jaarlijks gestreden wordt door de negen aangesloten schuttersgilden, nl: Hoogstraten, Meer, Meerle, Wortel, Minderhout, Loenhout, Castelré, Rijsbergen en Sprundel. Er wordt geschoten volgens een reglement, speciaal voor deze gelegenheid opgesteld. De ereprijs wordt definitief toegewezen aan de gilde die in drie opeenvolgende jaren als eerste eindigde. Is dit niet het geval, dan

Ken uw buren,

wordt de ereprijs toegewezen aan de gilde, die in een periode van zeven opeenvolgende jaren het meest als eerste is geëindigd. Zowel in 2008, 2009 en 2010 trok de Sint Jorisgilde van Meer het laken naar zich toe. Voor het eerst in het negentigjarige bestaan van deze schieting vindt deze “Beker Dupret” haar definitieve plaats in Meer op 31 juli 2010. Benieuwd of de familie Dupret deze mooie traditie wenst verder te zetten? Komt er een vervolg aan dit mooie verhaal? Momenteel is dit nog koffiedik kijken maar we durven hopen dat de jarenlange betrokkenheid en belangstelling mag leiden naar een vernieuwd engagement van de familie Dupret. (GR/red) Het winnende zestal was: Jan Rombouts (36 punten), Vicky Rombouts (34 punten), Toon Rombouts (34 punten), Glenn Brosens (34 punten), Gery Dockx (33 punten) en Gert Rombouts (33 punten).

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

(bron: Beker Dupret en het Verbond van sint Jorisgilden)

Bloedinzameling MEER - Op woensdag 29 september zal het Rode Kruis een bloedinzameling organiseren in de gemeentelijke gemengde lagere school aan de Terbeeksestraat 6. U kan bloed komen geven van 18.00 tot 20.30 uur.

SEPTEMBER 2010 - 47

DHM_september_305.indd 47

19-8-2010 12:26:25


MEERSEL-DREEF

KLJ op kamp MEERSEL-DREEF - De KLJ ging met 70-leden van 5 tot 9 juli op kamp naar Essen. De oudsten vertrokken zelfs met de fiets. Na twee jaar ervaring, durfde de huidige leiding het aan om een kamp van vijf dagen te houden, en nu ook wat verder van huis. De kookploeg van de KVLV (Vrouwen met Vaart) voorzag iedere dag de leden en de leiding van Dreefse “haute cuisine”. Voor de kookmoeders was het hard werken maar zij hadden eventueel leut en plezier als de KLJ. Zaterdagavond werd dan “Dreef Kermis” voor de leden en sympathisanten gevierd. Een evenement voor jong en oud met een band en livevoetbal voor de Nederlandse supporters. Maar

Ken uw buren, het weer zette een domper op de vrolijke sfeer. Alles was natgeregend, overal stonden plassen water. De leiding besloot dan maar om “plan B” uit te voeren. In een mum van tijd werd het KLJlokaal leeggemaakt om zo toch nog een droge plaats te kunnen bieden aan de feestvierders. Het mocht echter niet baten. De meeste mensen vertrokken huiswaarts met een financiële domper als resultaat. De gebuurten Dreef-Midden en Heieinde verzamelden echter tijdens de kermisspelen geld om de “in het water gevallen avond” nog gedeeltelijk financieel goed te maken. Deze steun van de Dreveniers weet de KLJ-leiding ten zeerste op prijs te stellen! Nogmaals bedankt hiervoor. (NR/JJ)

ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

De jaarlijkse KLJ-kampfoto voor het archief, met de KVLV-kookmoeders, die mochten natuurlijk niet ontbreken. (foto KLJ)

De Meerselmolen geopend op zondag

MEERSEL-DREEF - De huidige Meerselmolen bestaat 100 jaar en de jarige is vanaf 1 augustus elke zondag open van 10.00 tot 17.00 uur. Aan de bezoekers wordt bij de rondleiding de werking over de waterturbines uitgelegd. Op de drie "zolders" wordt de volledige werking van de molen en het malen van het graan uit de doeken gedaan. De molen wordt bij aanwezigheid van een gediplomeerd molenaar wel eens in werking gesteld. Tevens is er dan het gemalen volkorenmeel te koop. Er is een tentoonstelling van oude foto's en een video met het verhaal van de laatste beroepsmolenaar Louis Aerts te bekijken. Meer info kan je bekomen op www.meerselmolen.be. (KvdG/JJ)

Bezoekers luisteren met meer dan gewone belangstelling naar het verhaal van de Meerselmolen.

48 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 48

19-8-2010 12:26:26

M d d “ z Z t z d d v s O m S v C D h E s W t E m d O s b g b N o u i b O w e l


MEERSEL-DREEF

Reik mij de hand MEERSEL-DREEF - In het weekend van de derde zondag van september viert men naar goede jaarlijkse gewoonte, het dorps- en missiefeest “Reik mij de hand”, te weten op zaterdag 18 en zondag 19 september. Zoals steeds staat deze actie weer volledig in het teken van de missie, waar nog steeds alle hulp zeer noodzakelijk is. Al vele jaren is dit een waar dorpsgebeuren waar muziek en de rommelmarkt de boventoon voert, maar waar je ook kan vertoeven op het grote terras en waar kinderen kunnen spelen in de speeltuin. Ook dit jaar staat weer alles in het teken van de missionarissen van Meersel-Dreef – Galder en Strijbeek . Deze missiewerken zijn verspreid over vele landen zoals Guatemala, Pakistan, Rwanda, Congo en Zuid Afrika De voorbereidingen zijn al volop aan de gang en het programma is bekend. Een ding is zeker, het zal weer een grensoverschrijdend dorpsfeest zijn. Wij hopen dan ook weer vele mensen te ontmoeten op deze mooie dag. Er is zaterdag en zondag na elke H. Mis bloemenverkoop aan de kerk en ook de omhaling in de kerk zal naar onze missionarissen gaan. Op zondagmiddag zal de muziek weer centraal staan, er komen diverse muziekkapellen weer het beste geven van hun muzikale kennis en ook de grote trekpleister, de rommelmarkt, zal weer te bezoeken zijn. Net als vorig jaar zal deze rommelmarkt ook al open zijn op zaterdag 19 september, vanaf 10 uur. De grote bezielers hiervan zijn al weer volop in bedrijvigheid om ook dit jaar weer een grote bijdrage te leveren aan dit evenement. Op zondag 19 september om 13.00 uur openen we de middag met het hijsen van de Nederlandse en Belgische vlag onder het spelen van de volksliederen door onze fanfare “Voor Eer en Deugd”

De gezellige drukte van de rommelmarkt van “Reik mij de Hand’ is onweerstaanbaar (foto Jef Van Boxel) en met toespraken van de desbetreffende burgemeesters van beide zijden van de grens. Ook de pannenkoeken zijn elk jaar even lekker en op het buitenterras is het heerlijk vertoeven, De tombola is weer rijk gevuld met mooie prijzen. Voor de kleintjes is er uiteraard de speeltuin, zij kunnen er de hele middag gratis spelen. Het zal weer een mooie dag worden dank zij de inzet van de vele vrijwilligers en mede dank zij ons sponsors die er toe bijdragen dat wij jaarlijks weer een mooi bedrag kunnen bezorgen aan onze missionarissen. Maar vooral door de aanwezigheid van iedereen die onze missie wil steunen.

Iedereen dus van harte welkom! Voor inlichtingen kan u terecht bij: Jef van Boxel: 0486.711.540 of jozef.van. boxel@skynet.be (JvB/JJ)

SEPTEMBER 2010 - 49

DHM_september_305.indd 49

19-8-2010 12:26:26


MEERLE

Bij ons thuis …

… Vader vertelt

Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

Het was aangenaam en boeiend om mijn vader te horen vertellen. Een algemeen overzicht ga ik zo geven: zijn jeugd, oorlog en soldaat, voor-en-tegen in het leven. Als jong ventje moest hij ook al meewerken op de boerderij van zijn ouders. Heel dikwijls moest hij met de hondenkar naar het nabij liggende station om gist te halen voor thuis om brood te bakken, altijd voor schooltijd, altijd haastig om op tijd in school te zijn. Hij moest ook soldaat worden bij de kanonniers en dat duurde toen drie jaren. Toen was hij ook ‘ordonnance’ bij een Franstalige officier waarmee hij heel goed kon opschieten. Onmiddellijk daarna brak de Eerste Wereldoorlog 1914-’18 uit en die duurde weer eens vier lange jaren. In totaal presteerde mijn vader zo wel zeven jaren als soldaat. Immer was hij graag thuis en vond het echt zo: ‘Oost, west, thuis best’. Eigenlijk was hij voorbestemd om molenaar te worden op de molen van een nonkel. Maar de molen werd door de Duitse bezetter in brand gestoken en totaal vernield. Zo lag deze toekomst aan duigen. Langs Prins de Merode heeft hij een plaats ‘aan de staat’ kunnen verwerven. Zo is zijn leven helemaal anders gelopen dan gepland werd. Mijn vader paste zich enorm goed aan en was tevreden met zijn job als kantonnier van Bruggen en Wegen. Hij was echt een tevreden man met veel gezond verstand. “Steeds ben je nog in mijn hart.” Frans van de Voort

Fietsen voor de parochiezaal MEERLE – Op zondag 5 september kan je mee de fiets op ten voordele van de parochiezaal van Meerle. Van 13.00u tot 14.00 u kan je inschrijven voor een tocht van ongeveer 25 tot 30 km, af te leggen op eigen tempo. Onderweg krijg je een verfrissing en een versnapering aangeboden en kan je het ‘kazenspel’ spelen. . Meedoen kost slechts 1 euro.

Voor meer inlichtingen kan men steeds terecht bij Elly Geerts, Ulicotenseweg 29, Meerle - Tel 03/315. 85. 86 – E-mail elly.geerts@telenet. be.

Een fijn dagje fietsen in eigen streek en een riem onder het hart van het comité voor onze parochiezaal. Van harte aanbevolen! (eg/jaf)

Na het fietsen kan je een lekkere pannenkoek eten of iets drinken. Daarom, doe mee, zowel jong als oud aan deze gezonde activiteit en je steunt er nog een goed doel mee.

M e s N k r i ‘ r d z t o

C F G t d z C a s l F i n

D d g k v b f E I 1 v g s

M i n r

Om 17.00 u wordt de uitslag van het ‘kazenspel’ bekend gemaakt, heeft tegelijk de prijsuitreiking plaats van de vakantie foto-fietszoektocht en van de ballonwedstrijd ter gelegenheid van het feest van 800 jaar Hoogstraten.

Bloedinzameling

c i h F r h A

Op maandag 27 september zal het Rode Kruis een bloedinzameling organiseren in de voetbalkantine van FC Meerle aan de Chaamseweg. U kan bloed komen geven van 17.30 tot 20.00 uur.

50 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 50

19-8-2010 12:26:27


MEERLE

Joske is ne krak MEERLE - Jos Jespers van de Chaamseweg in Meerle werd 75 jaar en is "ne krak". Hij rijdt nog steeds mee met de wielertoeristen De Pieretrappers. Hij kruipt al wel eens wat meer weg in de groep dan vroeger maar het gemiddelde van de B-groep ligt toch nog rond de 30 km/u en hij zal ook dit jaar weer niet ver van de 10.000 km blijven. Al weet hij dat zelf niet zo goed want zijn computertje is bijna altijd kapot. Technologie is niets voor hem. Tot voor enkele jaren reed hij nog jaar op jaar de "Marmotte" (een Tour de France-rit van 174 km met 3 cols buiten categorie), en niet om zo maar om wat mee te bengelen, hij had steeds "goud". Alle wielerklassiekers in Vlaanderen en Wal-

lonië heeft hij meerdere keren gereden. Jos is pas een 10-tal jaren geleden met fietsen begonnen bij de KWB wielertoeristen met een oude geleende fiets. Voordien was hij niet verder dan tussen zijn akker en huis gefietst. Al gauw werd hij ook lid van de Pieretrappers, want dat ging er iets vinniger aan toe. De eerste rit ging vanuit Scherpenheuvel en hij reed 3 keer in de sloot.

Hij was het niet gewoon in een groep te fietsen op enkele centimeters van elkaar. Hij heeft maar één keer echt moeten revalideren en dat wegens een knieprothese. Het is een harde want tijdens die revalidatie liet hij zich ontvallen dat hij op een dag 120 keer op en af de brug van de autostrade was gefietst. Hij moest en zou terug fietsen. (Fred De Gruyter/lvr)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees

De Hoogstraatse Maand

SEPTEMBER 2010 - 51


MINDERHOUT

Viering keizer Jan Stoffels MINDERHOUT - Op 1 mei werd Jan Stoffels, na drie ambtstermijnen als koning, keizer van de St-Jorisgilde. Het Verbond van St.-Jorisgilden bood Jan in juli een feestschieting aan. Jan werd als keizer gehuldigd door het Verbond en uiteraard ook in de eigen gilde. Om 13 uur waren de genodigden aanwezig in het gildelokaal. Ook de weergoden wensten aan deze huldiging mee te werken, want het was die middag ruim 32 graden warm. Hoofdman Marcel Floren onderstreepte de verdienste van Jan als schutter, op de vergaderingen of gewoon om een pintje mee te drinken aan de toog. Na een ontgroeningsperiode als handboogschutter in Meer trad Jan in 1984 toe tot de St-Jorisgilde van Minderhout. Eén jaar later schoot hij al een rozenprijs in Meerle. In datzelfde jaar begon men met de bouw van een eigen lokaal. Ook daar sprong Jan op de bres. In 1989 was hij één van de mede oprichters van de wintercompetitie op een afstand van zes meter. Intussen was hij ook al bestuurslid geworden. In 1992 schoot hij in de negende ronde tot koningsvogel naar beneden en aanvaardde hij de taak van koning. In 1998 deed hij dat met één schot over. Driemaal werd scheepsrecht in 2004. In zijn voorkeurschoten raakte Jan de vogel maar die viel niet naar beneden. Bij een volgende voltreffer gaf de koningsvogel zich gewonnen. In 2010 vierde de gilde voor zover bekend, hun eerste keizer. Jan ontving de sjerp van keizer en Lisette werd keizerin. De familie en de gilde vierde danig mee. Enkele weken later, tijdens de schieting van de

Kermisprogramma MINDERHOUT - Op de eerste zondag van september is het Minderhoutkermis, dé jaarlijkse hoogdag in Minderhout. Op maandag kan u meedoen aan de volksspelen.

Programma Donderdag 2 september: uitbetaling van de spaarkas in de Papillon Vrijdag 3 september: optreden van Fenix Zaterdag 4 september optreden van Undercover Zondag 5 september optreden van The Super Natural Heroes Maandag 6 september: Volksspelen en optreden van Fast Forward

4x4 voor het goede doel gepensioneerden, bewees Jan dat hij tot rust was gekomen van de feestelijkheden. Hij schoot het maximum der punten 36 op 36. Op de wekelijkse oefenavond deed hij dat nog eens over. Bij een huldiging horen ook geschenken. Namens de gilde kreeg Jan een mooi tinnen bord aangeboden, Frans Snijders had de koningschietingen uit het verleden gebundeld in een boekwerk en tenslotte kreeg Jan ook nog een prachtig fotoboek van de voorbije keizershuldiging. Louis Van Bergen is de nieuwe koning en neemt veel van de taken van Jan over voor een nieuw hoofdstuk in het gildeboek. (fs)

Kuipfeesten een vaste waarde

MINDERHOUT - Rotary Hoogstraten-Kempen organiseert dit jaar voor de veertiende maal haar 4x4 treffen op zaterdag 11 en zondag 12 september. Dit evenement gaat door op de terreinen van steenbakkerij Desta in Minderhout. Op zaterdag 11 september wordt de mindervalidenrun gereden. Dit evenement voor gehandicapten houdt in dat mindervaliden met hun begeleiders gratis een verkenningstocht door de Noorderkempen kunnen maken in een luxe jeep. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur, met de mogelijkheid van een korter traject. Vorig jaar namen een honderdtal mindervaliden zeer enthousiast deel aan deze run. De mindervalidenrun wordt mede georganiseerd door Rotaract, de jongerenorganisatie van Rotary. Verder is het weekend voor iedereen met een jeep de gelegenheid bij uitstek om de mogelijkheden van zijn auto eens te testen, op zwaar of minder zwaar parcours. De verkenningstocht kan ook gereden worden. Deelnemen kost, per voertuig, 40 euro op zaterdag, 50 euro op zondag en 80 euro voor het weekend. Verder is de toegang en de parking gratis. De voorbije organisaties hebben in totaal reeds meer dan 300.000 E opgeleverd voor allerlei goede doelen in binnen- en buitenland. Vorig jaar werd een record gevestigd met een netto opbrengst van meer dan 50.000 euro, dank zij de grote opkomst van het publiek, de meer dan 500 deelnemers en trouwe sponsors. Voor meer informatie: Rotary HoogstratenKempen, Mathieu Vansweevelt 0477 32 31 47 of mathieu@vansweevelt.be (fh)

Schilderen in de parochiezaal

MINDERHOUT – Stilaan kent elke deelgemeenten zijn dorpsfeesten. In Minderhout hebben de Kuipfeesten een vaste plaats gekregen in de agenda van veel inwoners. Elkaar zien, bijpraten, gezellig iets drinken is de reden van bestaan van dat soort feesten. De mensen verdringen zich rond de dranktentjes en iets verder weg treedt er een groep op. Bijna letterlijk muziek op de achtergrond. (fh)

MINDERHOUT – Op 17 september start een groep schilders en tekenaars met hun winteractiviteit in de parochiezaal van Minderhout. Elke op vrijdag namiddag van 14 tot 17 uur komen ze samen om er te werken en over hun werk te spreken. Ga rustig eens een kijkje nemen. Iedereen is welkom.

52 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 52

19-8-2010 12:26:27

D T " d v D i F m v o k D o d

O

H j m

O g o c s o c H


-

GLUREN BIJ DE BUREN De Warande waaiert uit Pol Mathé in het Stedelijk museum

e

-

n r n

-

De tentoonstellingsruimte van De Warande in Turnhout gaat voor twee jaar dicht. Er is een "klein" asbestprobleem maar de grote reden is dat de expositieruimte en cafetaria niet langer voldoen aan de moderne eisen. De Warande is het eerste cultureel centrum dat in Vlaanderen werd gebouwd op initiatief van Frans Van Mechelen (1923-2000), toenmalig minister van Nederlandse Cultuur en afkomstig van Turnhout. De expositieruimte werd verspreid over drie niveaus en de schilderijen en de beelden kwamen terecht tegen baksteen en ruwe beton. De expositieruimte is niet meer van deze tijd en ook de cafetaria met zestig plaatsen is ruim onvoldoende voor de schouwburg met 760 zitjes.

Op andere locaties Het is niet omdat de expositieruimte voor twee jaar sluit dat De Warande geen tentoonstellingen meer zal organiseren. De Warande gaat op reis.

In de lente organiseert De Warande een tentoonstelling van Pol Mathé, afkomstig van Wortel, in het Stedelijk Museum van Hoogstraten. Pol Matthé toont er kunst, waarbij hij zich liet zich inspireren door het werk van Alfred Ost (1884-1945). Ost is bij het grote publiek vooral bekend door zijn tekeningen van krachtige, beweeglijke en stoere boerenpaarden, maar een groot aantal van zijn werken zijn ook vlugschriften, bijna pam etten. Na de zomer is er dan in het Jacob Smitsmuseum een expo met werk van Raymond Minnen. In Geel - in de Hallen - komt er een groepstentoonstelling. En op het gelijkvloers van het Taxandria Museum in Turnhout toont Lieve Segers geëngageerde kunst. En aan de Warande zelf bouwde Hans Wuyts, vorig jaar afgestudeerd aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Gent, een verblijfruimte met atelier, slaapplaats en douche. De bedoeling is dat een jonge kunstenaar "in residence" in alle rust aan een project kan werken. (fh)

e

e r

-

p n r k

-

Jubileumconcert Brassband Ulicoten Omdat Brassband Ulicoten dit jaar 60 jaar bestaat geeft Brassband Ulicoten o.l.v. dirigent Wim Sas op zaterdag 25 september 2010 een jubileumconcert met als gastsolist de virtuoze Belgische sopraancornet-speler Bert van Thienen. Behalve op sopraancornet zal hij ook soleren op trompet, cornet en ügelhorn! Het concert vindt plaats in de Rooms Katholieke

Kerk H. Bernardus, Dorpsstraat 40 in Ulicoten en begint om 19.30 uur. Toegangskaarten kosten in de voorverkoop 7 euro, aan de kassa 8 euro. U kan de kaarten telefonisch bestellen vanuit België: 0031135199324, mobiel:0031611056572 of via e-mail: brassbandulicoten60@hotmail.com Meer info: www. mvulicoten.nl (fh)

Daar komt “De Nieuwe Brug” RIJKEVORSEL – Eind mei verscheen het laatste nummer van De Brug, het gekende dorpsblad van Rijkevorsel. Maar nu is er goed nieuws voor de trouwe lezers, in het verleden zo’n duizendtal. Een groepje enthousiaste jonge leeuwen en oud gediende Marc Simons nemen de scepter over en beginnen binnenkort met ‘De Nieuw Brug’. Eén van de initiatiefnemers is Tom Verhoeven: ‘We zijn inderdaad opnieuw gestart met het ‘oude’ boekje dat al zo’n 33 jaar bestaat. Door de jaren heen waren onze gemeente en De Brug onlosmakelijk met elkaar verbonden. Rijkevorsel is niet meer hetzelfde zonder De Brug’, hoorden van veel inwoners. Vandaar dat we vinden dat het niet mag stoppen. Samen met oudgediende Marc Simons, één van de oorspronkelijk stichtende leden, zal de “Nieuw Brug” gemaakt worden door een nieuw team van een zestal gemotiveerde mensen, allemaal geboren in Rijkevorsel. “We schrijven niet voor ouderen of jongeren maar voor iedereen die iets meer wil weten over onze gemeente” zegt Tom. “De Nieuw Brug is open, eerlijk en onafhankelijk. We willen ook een spreekbuis zijn. Iemand die slechte ervaringen heeft bij de plaatselijke overheden mag bij ons zijn zeg doen als dat voor anderen relevant is. We willen de inwoners vooral op de hoogte houden van de activiteiten. Het eerste nummer verschijnt in september en wordt voor 3 euro verkocht in de meeste winkels. (fh)

Bloemencorso Loenhout Stiekem is het corso van Loenhout uitgegroeid tot het ‘Grootste Bloemencorso van België’ met meer dan 10.000 bezoekers. Voor de 59ste keer reeds trekt dit grootse evenement op zondag 12 september door de straten van de kleine dorpsgemeenschap. Meer dan 20, soms zeer spectaculaire, praalwagens aangevuld met straatanimatie en muziek maken het een ware familie-uitstap waardig. Kinderen hebben gratis toegang! De zondag start om 8.00u met een rommelmarkt in de Tienpondstraat. De markt blijft de ganse dag toegankelijk. Om 14.00u vertrekt het corso en om 17.00 wordt de uitslag verwacht. Er is doorlopend straatanimatie langs het parcours. Het Loenhoutse Bloemencorso is vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wie zondag de eigenlijke optocht mist, kan op maandag de wagens alsnog bekijken in het sportpark 'De Dorens'. De inkom op zondag bedraagt `5 in voorverkoop. Kinderen -12 jaar gratis Op maandag `2 (KVG en Ziekenzorg `1). Voorverkoop Hoogstraten: Infokantoor Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149 (lvr)

s

k n

-

-

-

SEPTEMBER 2010 - 53

DHM_september_305.indd 53

19-8-2010 12:26:28


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

KFC Meer Oefen- en bekerwedstrijden als rechtstreekse voorbereiding op de competitie zijn achter de rug en weldra gaat het weer om de knikkers. In de oefenpartijen werd redelijk goed gepresteerd: overwinningen met 0-3 tegen Putte SK en 2-5 tegen KFC Meerle en een 0-7 pandoering tegen het veel te sterke St.-Job met oud-KFC’er Sander Laurijssen in de rangen. In de “Beker van Antwerpen” verloor geel-zwart zijn eerste partij tegen VC Herentals met 2-3 en won de tweede met 1-3 ten nadele van Grobbendonk. En in het fusietornooi met als inzet de “Beker Arnold Van Aperen” won de KFC de eerste ontmoeting tegen Wortel met 2-0, maar moest in de finale tegen Meerle, na een 2-2 gelijkspel, de duimen leggen na strafschoppen. De competitie wenkt en KFC Meer is klaar voor de confrontaties. (rel)

Minderhout VV

Wedstrijden Zaterdag 28 augustus 20.00 uur Olymic Deurne – KFC Meer

Zondag 5 september 15.00 uur KFC Meer – Ekeren FC

Zondag 12 september 15.00 uur Schilde – KFC Meer

Zondag 19 september 15.00 uur KFC Meer – SK Berlaar

Zondag 26 september 15.00 uur FC Merksem – KFC Meer

Zaterdag 2 oktober 20.00 uur Brasschaat – KFC Meer

Zoek de bal!

In het fusietornooi “Beker Arnold Van Aperen” verloor MVV de eerste match tegen Meerle met het kleinste verschil, Wortel lag op zijn beurt onder bij Meer zodat de troosting gespeeld werd tussen de twee verliezers en daarin trok MVV uiteindelijk aan het langste eind en dit met 1-0 winstcijfers. Tijdens het weekend van 20, 21 en 22 augustus vierde men het 40-jarig bestaan van de club op een feestelijke wijze met de voorstelling van het jubileumboek, een Duiveltjes-, Preminiemen- en Miniementornooi; een paalpaal-lat-spel waarin de technische vaardigheid van de deelnemers op de proef gesteld werd. Na het feesten het serieuze werk en MVV start de competitie met twee thuismatchen die telkens om 18.00 uur een aanvang nemen. (rel)

KVNA Wortel Voor de oefenwedstrijden gebruikte trainer Max Van Den Langenbergh vele spelers. Enkele jongeren lieten op mij een goede indruk. Sommige wedstrijden waren minder, maar de bekerwedstrijd tegen eerste provincialer Gooreind was ondanks de 0-2 wel goed. De trainer, die met zeer veel enthousiasme aan de voorbereiding was begonnen heeft al ontslag genomen. Door zijn gedrevenheid sloeg hij enkele stappen over en dat leidde tot kleine wrijvingen. Omdat hij niet gevolgd werd, nam hij dit besluit. Hij wordt nu opgevolgd door Ad Jansen. Deze was de laatste twee jaren nog trainer in Wortel.

Hopelijk kan hij na de eindronde van vorig seizoen zijn werk nu afronden.

De wedstrijden: Zaterdag 28 augustus 18.30 u KVNA Wortel – Zandhoven

Zondag 5 september 15.00 u Grobbendonk – KVNA Wortel

Zondag 12 september 15.00 u KVNA Wortel - Wechelderzande

Zondag 19 september 15.00 u Pulle – KVNA Wortel 15.00 u KVNA Wortel – Pulderbos (frbr)

verhuur & producties

18.00 uur Minderhout VV – Oelegem

Zaterdag 4 september

geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

18.00 uur Minderhout VV – Loenhout

Zondag 12 september 15.00 uur Minderhout VV – Kalmthout

Zondag 19 september 15.00 uur Maria ter Heide – Minderhout VV

Zondag 26 september 15.00 uur Minderhout VV – Wildert

Zondag 3 oktober 15.00 uur Zoersel – Minderhout VV

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty

V k 1 0 d 1 0 1 k k s S H V b

D s e H l 1 t

Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen) 184

54 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 54

M H n w u d d o D h d k r J d D e t e k f K 3 o w k

Zondag 26 september

Wedstrijden Zaterdag 28 augustus

E e k d h s l g j n

19-8-2010 12:26:28


SPORT

Hoogstraten VV Een reeks knappe oefenwedstrijden en twee overwinningen in de Beker van België laat voor HVV en de nieuwe trainer, Bart Wilmsen, het beste verhopen voor het nieuwe seizoen dat bijzonder aantrekkelijk beloofd te worden. En een jonge kern met een stel Hoogstraatse jongeren zal de toeschouwers zeker niet onberoerd laten! Met de nieuwe trainer trok een fris en verjongd Hoogstraats team voor hun eerste match van het nieuwe seizoen richting FC Den Bosch. Het werd alvast een goede en aangename partij die uiteindelijk eindigde op een 1- 1 gelijkspel. Beide doelpunten werden gesoord in de eindfase van de match. Voor H.V.V. scoorde Jimmy Fockaert op aangeven van Bob Swaegers. Het gastvrije Den Bosch kon nog in de slotminuten op gelijke hoogte komen, eindstand dus 1 - 1.Vervolgens de eerste thuismatch voor de rooikens tegen 4de klasser Overpeltse V.V. . Voor de rust kwamen de rooikens al op een 0 - 3 voorsprong. Weer was het Jimmy Fockaert die de score opende voor H.V.V, deze keer na voorbereidend werk van Glenn Van Der Linden en Michiel Lanslots. Halverwege de eerste helft kon Michiel Lanslots zelf zijn eerste treffer van het nieuwe seizoen optekenen, na een kopbaldoelpunt van Michiel werd het dus 2 - 0. Na een vrijtrap gegegeven door Karim Didi kon alweer Jimmy Fockaert scoren . In de eindfase van de 2de helft konden de bezoekers via Kelchtermans de eer nog redden, het werd dus 3 - 1.Daarna kwam 2de klasser KV Turnhout op bezoek bij rood – wit, het bleef een scoreloze wedstrijd waarin Hoogstraten zeker iets meer had kunnen behalen. Voor een volgende thuismatch kwamen de bezoekers uit St.Lenaarts op bezoek. In een matige 1ste helft kwamen de rooikens al vroeg op een 0 - 1 achterstand na een doelpunt van Nuyts . En de bezoekers zagen hun werklust iets verder in de 1ste time beloond met een doelpunt van Stevens, 0 -2. Halfweg de 2 de helft, H.V.V. was dan al tot 10 spelers herschapen, kon het voor een eerste keer scoren. Op aangeven van Ief Van Gansen kon deze keer Dirk Mathyssen voor rood – wit scoren, 1 -2. In de eindfase van de match kon Bob Swaegers, na corner op aangeven van Nick Van Huffel, de eindstand , 2-2,op het bord plaatsen. Vervolgens met een jong H.V.V. team op bezoek bij vierdeklasser De Kempen.

kon nog tot twee keer scoren en zo eindigde de partij voor de rooikens op 3 - 1. Dan weer een heel genietbare thuismatch! Hoogstraten V.V.was gastheer voor het beloftenteam van eersteklasser AA-Gent. Het was wachten tot in de eindfase van de 1ste helft vooraleer de openingstreffer van de match er kwam. Na een fraaie dieptepas van Dirk Mathyssen was het topscoorder en kapitein Jimmy Fockaert die de score opende, 1 - 0. Ondanks enkele mooie kansen voor rood – wit, was het toch AA-Gent dat via Leye op 1 - 1 kwam. En de bezoekers namen de leiding na een kopbaldoelpunt van Doumbia. . Toch kon H.V.V. terug op gelijke hoogte komen na een goede pas van Jimmy Fockaert en dito afwerking door Karim Didi , de eindstand 2-2! Voor een volgend oefentreffen trok H.V.V. met een jong team richting Vosselaar. Door het langere tijd onbeschikbaar zijn van keeper Ben Van Bael, werd Wim Horsten door Hoogstraten als vervanger onder de deklat gezet. Wim diende vooral in de 2de helft zijn kunnen te tonen. Hoogstraten was immers al vroeg in de partij op een 0 - 2 voorsprong geklommen na 2 doelpunten van Gaetan Lambreghts, één op aangeven van Michiel Lanslots en één op aangeven van Bob Swaegers. Er werd verder niet gescoord door beide teams, zodat de eindstand op 0 - 2 bleef steken.

Hoogstraten V.V. kon in deze moeilijke omstandigheden er dan ook maar weinig uithalen. Het zag er bijzonder lang uit dat het uiteindelijk zou uitdraaien op het nemen van penalty’s om de winnaar aan te duiden. Gelukkig kon een slim en snel genomen vrijtrap (na een fout op Niels Cox) door William Verbeeck, afgerond worden door Jimmy Fockaert. Tevens de eindstand en Hoogstraten V.V. een ronde verder in de Beker Van België.Hun volgende uitwedstrijd op weg naar tweedeklasser Oostende, waarbij Hoogstraten zich allesbehalve het in een lagere klassering vertoevend team toonde. HVV dicteerde de wet en na doelpunten van Thijs Schrauwen, een heel sterk spelende Nick Van Huffel én een derde rode treffer via Jimmy Fockaertkwam het op 0-3. Tweedeklasser Oostende kon de rode blos op de wangen nog wat wegnemen met een eerredder. De partij eindigde op 1 - 3 en Hoogstraten op weg naar de volgende tegenstander in de Beker Van België, alweer weg..... deze keer op bezoek bij Standaard Wetteren. (luc)

Wedstrijden Zaterdag 4 september: 20.00 uur Hoogstraten VV - K.Olsa Brakel

Zaterdag 11 september 20.00 uur Hoogstraten VV - Torhout:

Zaterdag 18 september Dan een wedstrijd van meer van belang! De eerste bekermatch voor H.V.V. op het archislechte terrein van bevorderingsclub Tertre. .

20.00 uur Deinze - Hoogstraten VV

Zaterdag 25 september 20.00 uur Hoogstraten VV - Hamme

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIK EN PLA N K EN VLO ER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VER O U D ER D E VLO ER EN N ATU U R LIJK E LO O K LEG K LA A R Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

De thuisploeg kwam al na 10 minuten op voorsprong. Gelukkkig kwam H.V.V. terug langzij na een doorbraak en een knappe actie van Nick Van Huffel, het was Nick zelf die de keeper kansloos liet en de bordjes terug op gelijke hoogts bracht, 1 - 1. Maar De Kempen toonde zich een stevige tegenstander voor ons jong H.V.V., Meeuwssen

SEPTEMBER 2010 - 55

DHM_september_305.indd 55

19-8-2010 12:26:28


SPORT

KFC Meerle wint wisselbeker “Arnold Van Aperen” Groen-wit toont en voelt zich klaar voor het begin van de competitie. Het jaarlijkse fusietornooi tussen KFC Meer, KFC Meerle, Minderhout VV en VNA Wortel zag de KFC als winnaar uit de duels verschijnen. De eerste wedstrijd tegen Minderhout, met een finaleplaats als inzet, werd in de slotfase door een doelpunt van Björn Voeten beslist. En net als vorig jaar mochten de toeschouwers genieten van een ouderwetse derby Meer – Meerle, want datzelfde Meer had in de andere wedstrijd Wortel met 2-0 uitgeschakeld. Een spannende wedstrijd werd die finale alleszins. Meerle liep in de eerste helft uit tot 2-0 via doelpunten van Björn Voeten en aanwinst Koen de Muyter. Meer verstond het zo echter niet en Danny Jansen kopte de aansluitingstreffer binnen en Wout Janssens schoot de 2-2, tevens de eindstand, op het bord. Dan maar strafschoppen getrapt en hierin toonde de KFC met 3-2 zich de meerdere. Zo ging de beker voor het tweede jaar op rij mee naar de Chaamseweg. (rel)

Wedstrijden

V a w é n c N z v

Zondag 29 augustus 15.00 uur KFC Meerle- HIH Turnhout

Zondag 5 september 15.00 uur Emblem – KFC Meerle

Zaterdag 11 september 18.00 uur KFC Meerle – FC Kessel

Zaterdag 18 september 19.30 uur Zandhoven – KFC Meerle

Zondag 26 september 15.00 uur KFC Meerle – Grobbendonk

Zondag 3 oktober 15.00 uur Wechelderzande – KFC Meerle

KFC-Meerle kapitein Ben Jacobs krijgt de wisselbeker “Arnold Van Aperen” overhandigd door burgemeester Arnold Van Aperen

A a j m o g e v a s i m

O l G g o l 5 i 2 D u e

R 56 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 56

19-8-2010 12:26:29


SPORT

Eventing - Karin Donckers wint in Renswoude (Nl.) Van 21 tot en met 25 juli sloeg de Minderhoutse amazone haar tenten op in het Nederlandse Renswoude (prov. Utrecht) voor de eerste editie van de éénsterreneventingwedstrijd die de welluidende naam kreeg van Renswoude Horse Trials. 87 combinaties uit verschillende landen,o.a. België, Nederland, Italië, Groot-Brittannië, Spanje en zelfs uit Qatar stonden aan de startlijn en zorgden voor een boeiend verloop. De resultaten van de

dressuur en de cross lagen zeer dicht bij elkaar zodat de volledige toptien nog zicht had op de overwinning bij het betwisten van de springproef. De leider van het klassement sprong twee balken, Karin foutloos en zo eindigde ze samen met de Nederlandse Margo van Nijnatten op de eerste plaats met 44,4 strafpunten. Karin werd met paard Berlioz als winnares uitgeroepen omdat haar crosstijd de optimale tijd benaderde. (rel)

Geen rust voor de HCC Actief zijn we zonder twijfel geweest in de nog aan gang zijnde zomer! Het prachtige weer lokte je naar buiten, de fiets op, wandelen, zwemmen…! En welke sporten heb je nog allemaal beoefend? De HCC (Hoogstraatse Conditie Club) gaat niet op zijn lauweren rusten en de opgedane energie zeker niet laten wegkwijnen als sneeuw voor de zon. De HCC geeft je de kans om in een aangename sfeer met een aantal lotgenoten je fysieke conditie op peil te houden. Geen extreme inspanningen, wel op een ontspannende en leuke manier je lichaam te trainen. Daarom een oproep

aan alle sportievelingen om aan te sluiten bij de club. Het seizoen loopt vanaf de 1ste maandag van september (6 september) en dit van 20.00 tot 21.00 uur in de sporthal van het ASO Spijker en dit onder de deskundige leiding van licenciate L.O. Annelies Stoffels uit Rijkevorsel. Vooraleer definitief aan te sluiten mag je rustig eens een kijkje komen nemen en meeoefenen. Het verplicht je tot niets en de leden van de HCC zullen je van harte verwelkomen. Tot maandag 6 september! (rel)

Atletiek - 16de Ganzenveldloop in Galder (Nl.) Op zaterdag 11 september a.s. vindt het 16de loopevenement, de Ganzenveldloop, plaats in Galder, het welgekende plaatsje net voorbij de grens met Meersel-Dreef en dit voor jong en oud. De kinderen krijgen, afhankelijk van hun leeftijd, verschillende afstanden voorgeschoteld: 500 meter (geb. in 2004 of later), 800 meter (geb. in2002 en 2003), 1200 meter (geb. in 2000 en 2001)en 1800 meter (geb. in 1998 en 1999). De starttijden zijn 14.00, 14.15, 14.30 en 14.45 uur! De senioren hebben de keuze tussen 5 km en 10 km (één of twee ronden), en zij zullen

om 16.00 uur gezamenlijk aan de startlijn verschijnen. Een mooi autovrij parcours, door een landelijke omgeving en langs de boorden van de Mark, werd door de organisatoren met veel zorg uitgestippeld. De start wordt gegeven aan De Leeuwerik, St.-Jacobsstraat 1b Galder en het inschrijfgeld is tot een minimum herleid: 1 euro voor de kinderen en 5 euro voor de senioren. Meer informatie omtrent de 16de Ganzenvenloop, en dit speciaal voor de Belgische deelnemers, kan je verkrijgen bij Marc Van Alphen op tel. 03 315 80 81! (JJ, rel)

Pats 800 Pat Leysen is een notoir langeafstandsloper. 800 jaar Hoogstraten inspireert hem tot de uitdaging van zijn leven. Na enkele mindere wedstrijden vertrok ik met een gehavend zelfvertrouwen richting Tsjechië om er deel te nemen aan het nationaal kampioenschap 24 uur. Met zijn tweeën waren we. Twee Belgen. De twee eerste Belgen die aan deze gerenommeerde loop deelnamen. Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers, dat kenden ze hier. But Belgium has good runners en cyclists. Dat was zowat onze verwelkoming. Een organisatie onder de vleugels van wijlen de filosoof Sri Chinmoy. Self-transcendence noemen deze mensen hun wedstrijden, het overstijgen van jezelf via de sport. Een buitengewoon sympathieke organisatie trouwens voor wie een half woord genoeg was om naar alle windstreken uit te vliegen om die dingen te zoeken die het je naar de zin konden maken. Vriendelijkheid op het gênante af, als dat al bestaat. Wij hadden alleen maar te lopen. Het correcte handmatige rondjestellen, een supergevarieerde bevoorrading op makrobiotische leest geschoeid en de bijhorende spirituele gezangen waren voor hun rekening. Alles liep gesmeerd, ook de achter-uitgang. Ik, slaapkop zonder weerga, merkte niet eens dat de nacht ondertussen voor driekwart gepasseerd was… toen het ineens donker werd. Na 165 km, comfortabel aan de leiding, was het op. Waarom? Geen idee. Kou want tegen de ochtend nog altijd geen lange broek en mouwen? Honger want al een halve dag geen vaste brok meer door mijn keel? Stress want op kop lopen maakt zenuwachtig? Wie zal het zeggen. Feit is dat ik in de ziekenboeg verzeilde maar daar al snel door een heel boze echtgenote weer werd weggehaald. En wat begin je tegen boze vrouwen? Niks toch. Enige alternatief was terug in het ritme te geraken. Of toch iets dat daar op leek.

Relaxed recreëren aan de oevers van de Mark

De motor sloeg sputterend weer aan. Eindresultaat een podiumplaats in het Tsjechisch kampioenschap (3de) en 1ste 50plusser. 211 km mag ik aan mijn lijstje toevoegen. Pats 800 komen in zicht!

SEPTEMBER 2010 - 57

DHM_september_305.indd 57

19-8-2010 12:26:30


NATUUR

Stierkikker eet zelfs jonge eenden, waternavel doodt alle leven De Stierkikker en de waterplant Grote waternavel zijn uitheemse soorten. Ze verdringen de inheemse soorten en verstoren het natuurlijke evenwicht in vijvers en waterlopen. Ze bedreigen niet alleen de biodiversiteit, ze veroorzaken ook grote economische schade. De Stierkikker en de Grote waternavel zijn twee voorbeelden. Daarnaast zijn er nog tal van andere invasieve exoten. De Grote waternavel woekert al meer dan 15 jaar in waterlopen in Vlaanderen en Nederland. De Stierkikker zit nog niet in Nederland, maar wel in België, vlak bij de grens. Met Europese steun (Interreg-project Invexo, 2009-2012) wordt er grensoverschrijdend samengewerkt om onder meer deze probleemsoorten aan te pakken. Langs de rivier de Mark in Hoogstraten vestigden terreinbeheerders en onderzoekers de aandacht op de lastige plant en de vraatzuchtige kikker. Natuurpunt Markvallei organiseerde voor haar vrijwilligers ook een informatiemoment. De Grote waternavel kwam via tuincentra in privévijvers terecht, en van daaruit in de waterlopen. Hij woekert en vormt zo een dik tapijt op het water. Daardoor ontstaat in het water een tekort aan zuurstof. Omdat hij de natuurlijke waterafvoer belemmert, kan hij ook overstromingen veroorzaken. Zijn groei is ‘explosief’: als het warm genoeg is, kan hij zich op één week verdubbelen! En elk fragmentje van een paar cm kan uitgroeien tot weer zo’n nieuwe groene mat op het water. Daarom moet er heel zorgvuldig en herhaaldelijk worden verwijderd, zoals vorig jaar op de Mark gebeurde. Blijkbaar met succes, want op dit moment is er geen Grote waternavel meer te zien. Mogelijk heeft de strenge winter, bovenop de intensieve machinale en manuele verwijdering, voor een extra slag gezorgd. Maar ondanks de inspanningen duikt de plant in volle zomer op steeds meer plaatsen op. Het kost jaarlijks honderdduizenden euro’s om de waterlopen vrij te krijgen, vrij te houden en het plantafval af te voeren. De plant doet het ook goed op drassige oevers, daar is verwijdering extra moeilijk. De vraag is ook wat er met dat steeds toenemende plantafval moet gebeuren. Verwerking tot veevoeder of compost is een mogelijk spoor, er energie uit winnen door gisting een ander. Ook het probleem en de aanpak van andere ‘invasieve’ uitheemse waterplanten zoals Waterteunisbloem en Parelvederkruid worden onderzocht. In onze valleien zien we een ontzettende aanwas van de Reuzenbalsemien. De plant oogt misschien wel aantrekkelijk, maar is eveneens een bedreiging voor onze inlandse planten. In wegbermen duikt ook de Japanse duizendknoop op, een uiterst moeilijk te verwijderen plant.

rikaanse kikker, die aanvankelijk voor de kweek, voor zijn kikkerbillen dus, in Europa werd ingevoerd. Hij is in België in de vrije natuur terechtgekomen en verovert op verschillende plekken stilstaande, warme, ondiepe wateren met veel planten. Onder meer de inheemse kikkers en hun larven, libellen en vissen staan op zijn menu. Hij eet zelfs kleine watervogels en hun kuikens. Hij kan ook drager zijn van een schimmel die gevaarlijk is voor andere amfibieën. De Stierkikker behoort volgens experts internationaal tot “de 100 ergste exotische soorten. Voorlopig zit de Stierkikker nog niet in Nederland, maar wel vlak bij de grens. In het voorjaar werden Nederlandse en Vlaamse vrijwilligers opgeleid. Ze houden elk een afgesproken gebied in de gaten om zo snel mogelijk de aanwezigheid van het beest te kunnen melden. De volwassen Stierkikkers zijn schuw en moeilijk te vangen. Er zijn daarom ook experimenten met lokstoffen. In de provincie Antwerpen vergelijkt men nu verschillende methoden: wegvangen van de kikkervissen, laten leeglopen van vijvers, of het uitzetten van snoek. Over één ding zijn alle experts het eens: preventie is véél goedkoper dan bestrijding. Binnen het Invexo-project gaat er ook aandacht naar de Amerikaanse vogelkers, die al tientallen jaren een probleem vormt. Ook voor bijvoorbeeld de grauwe gans en de Canadese gans worden de krachten gebundeld.

O

Wat kunnen wij doen? s %EN VIJVERSYSTEEM ONTWIKKELT ZICH VANZELF Door er zelf soorten in te brengen, verstoort u die ontwikkeling. Inheemse kikkers en salamanders vinden zelf de weg naar uw vijver. s +OOP INHEEMSE WATER PLANTEN 6RAAG ERNAAR in de speciaalzaak of vijver- of tuincentrum. Verkoop van Grote waternavel is sinds 2001 verboden in Nederland. s :ORG ERVOOR DAT UITHEEMSE WATER PLANTEN EN dieren niet ‘ontsnappen’ in de vrije natuur. s 'OOI PLANTEN UIT VIJVER OF AQUARIUM BIJ HET gft of op de composthoop, nooit in een vijver, sloot of waterloop. Ook vissen, schildpadden, slakken, kreeftjes en watervlooien uit uw vijver of aquarium, horen vaak niet thuis in onze natuur en kunnen schade veroorzaken. s (EBT U GROTE WATERNAVEL OF EEN STIERKIKKER waargenomen? Meld het op www.waarnemingen.be , de waarnemingensite van Natuurpunt. Op de website van HYLA vindt u hoe u een stierkikker kunt herkennen, onder meer aan zijn typisch geluid. s 2AAK GEEN STIERKIKKERS AAN (IJ KAN DRAGER zijn van een amfibieschimmel die gevaarlijk is voor de inheemse amfibieën. (AO)

Vraatzuchtige kikkers In een privévijver in Meer, langs de Mark, krioelen duizenden kikkervissen in verschillende stadia van ontwikkeling. Er zitten ‘dikkopjes’ tussen van 16 cm. Een volwassen Stierkikker kan tot 25 cm groot worden en een halve kilo wegen. De Stierkikker is eigenlijk een Noord-Ame-

58 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 58

W s n 3 d z w i o b i v a h

19-8-2010 12:26:30

R d o w v d w d ( m T 1


Wie zichzelf herkent in het cirkeltje op de foto stuurt voor de 10de van de maand een kaartje naar De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of een mailtje aan kopje@ demaand.be (zie ook www.demaand.be). Hij of zij is daarmee winnaar van een boekenbon ter waarde van ` 12,5 van Standaard boekhandel in Hoogstraten. Wie het kopje ook herkent mag ook een kaartje of mailtje sturen. Zij komen, bij lottrekking door een onschuldige hand, ook in aanmerking voor een boekenbon ter waarde van ` 12,50. Die wij nota bene naar uw eigenste adres opsturen, of in de bus komen steken, als het niet te ver is.

Opgave van ons julinummer Recent was deze foto wel: Heilig Bloed 2010 en dan wel ter hoogte van het rustoord. Een hele rij ouderen genoot er van de processie bij prachtig weer. Hoewel het vooraf een beetje tricky was: vertrekken we nu wel of vertrekken we niet, doen we de lange tocht of de korte. Uiteindelijk werd gekozen voor de korte toer. Zodanig konden de bewoners van het Woon-Zorg-Centrum (WZC) zoals het rustoord tegenwoordig heet met volle teugen genieten van het schouwspel. Theresia Govaerts, Jaak Aertslaan 27, kamer 11/A, werd door onze fotograaf in het cirkeltje

genomen en zij werd alzo de winnaar van deze maand. Door menig kleinkind, familie of kennis herkend moesten wij loten om de tweede gelukkige. Hierbij viel het lot op Chris Martens, Treslong 9, 2320 Minderhout. Proficiat zeggen wij en veel leesgenot.

deze foto word er duidelijke genoten, hoewel ons kopje er blijkbaar even genoeg van heeft. Natuurlijk is hij er nadien weer met vol enthousiasme ingevlogen want een boekenbon wou hij zijn neus niet zomaar voorbij zien gaan. Misschien weet jij wie het is? (pdn)

Opgave deze maand Het is kermistijd. Met her en der volksspelen. Op

1

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

SEPTEMBER 2010 - 59

DHM_september_305.indd 59

19-8-2010 12:26:31


HALVE EEUW

ZOMER 1960

60 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 60

19-8-2010 12:26:32


HALVE EEUW

SEPTEMBER 2010 - 61

DHM_september_305.indd 61

19-8-2010 12:26:33


Z M o v

TENTOONSTELLINGEN 200

Tot 19 december STADSLUCHT MAAKT VRIJ, tentoonstelling over 800 jaar Hoogstraten in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 314 65 88 of museum@ hoogstraten.be

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

Z

B s 3

redactie@demaand.be

Z M D 0

Tot 26 september STENEN KINDEKEN, openstelling van de archeologische site langs de Vrijheid. Van 1 september tot 31 oktober DOMINIQUE AMPE in Kunstgalerij De Laro, Lage Rooi 14, geopend van vrijdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. Info: 03 315 00 11

Van maand 6 tot en met vrijd 10 september STREEKVERHALEN telkens van 9.30 tot 12 uur in de bib. Organisatie De Koffiekrant Zaterdag 11 september BEIAARDJUBILEUM n.a.v. 50 jaar beiaard in Hoogstraten en 500 jaar in Vlaanderen. Academische zitting, beiaardconcert en feestmaal Organisatie: Vrienden van de beiaard

Zondag 12 september GLUREN IN HET BEGIJNHOF. Open ramendag en poëzie op het begijnhof en in de woningen. Een organisatie naar aanleiding van OPEN MONUMENTENDAG. Organisatie vzw Het Convent en het Stedelijk museum. Info 03 314 65 88.

Zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 september HOOGSTRATEN IN GROENTEN & BLOEMEN, 41 composities in het centrum van de stad en op zondag een kinderdorp op het begijnhof. Info 03 340 19 55. Maandag 20 september OPEN MILIEURAAD, voordracht BIODIVERSITEIT van 20 tot 21.30 uur in het administratief centrum. Maandag 20 september INFO SAMENAANKOOP GROENE ENERGIE om 20 uur in zaal Pax

Zondag 12 september OPEN MONUMENTENDAG en ZOMERBAR@DEMOLEN van 14 tot 20 uur met de Laermolen in werking. Info 0474 58 83 39 Dinsadg 14 september ZOMERBAR@DEMOLEN van 19 tot 22 uur met de Laermolen in werking. Info 0474 58 83 39

HOOGSTRATEN Vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus TRUCKSHOW in de Hinneboomstraat. Op vrijdag van 17 tot 04 uur, ‘s zaterdags van 10 tot 02 uur. Info: 0477 48 54 76 Maandag 6 september PRAATCAFE ingericht door ERFGOEDCEL NOORDERKEMPEN om 19.30 in zaal St.-Cecilia. Aanwezigheid aanmelden op 014 44 33 62 of annelies@erfgoedcelnoorderkempen.be

Woensdag 15 september CINE HORIZON met de film Les Barons om 14 en om 20.15 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Info 03 340 19 54

Donderdag 23 september VOORSTELLING FEEST-CD die gemaakt is naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten, met live optreden in Le Cirq. Info 03 340 19 55. Zaterdag 25 september KOERS ACHTER DERNYS om 18 uur in het centrum. Organisatie en info: De Lustige Wielrijders 03 340 19 55 Zondag 26 september VLAAMSE GILDENDAG, met om 11.30 uur optocht door de Vrijheid en ’s namiddags optredens op het begijnhof.

Vrijdag 17 september FESTIVAL VAN VLAANDEREN met de liedercyclus “Die Winterreise” van Franz Schubert met Jos Van immerseel en Thomas Bauer. Om 20 uur in de begijnhofkerk. Info 03 340 19 55.

Zondag 26 september WIELERWEDSTRIJDEN en KERMISATTRACTIES in het centrum vanaf 13 uur. Organisatie De Lustige Wielrijders. Info 03 340 19 55

Zaterdag 18 en zondag 19 september OPENDEUR DAVIDSFONDS in het administratief centrum. Zaterdag van 13.30 tot 17 uur, zondag van 10 tot 18 uur.

Zondag 26 en maandag 27 september MISSIEFEEST in zaal Pax met maaltijden op zondag vanaf 11.45 uur en maandag vanaf 18 uur. Info en inschrijven 03 314 85 20

62 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 62

19-8-2010 12:26:33

Z O 1

Z O d

Z R s u


MEER

MEERLE

WORTEL

Zaterdag 28 en zondag 29 augustus MISSIEFEESTEN op zaterdag van 13 tot 19 uur, op zondag van 10 tot 18 uur. Info en inschrijven voor maaltijden 03 315 85 27.

Tot vrijdag 1 oktober MAÏSDOOLHOF bij ’t IJsklompke aan Elsakker 23a

Vrijdag 27 augustus LANDLOPERSJOGGING vanaf 18.45 uur, vertrek in parochiezaal Trefpunt.

Zondag 5 september FIETSEN voor de PAROCHIEZAAL met vertrek tussen 13 en 14 uur.

Vrijdag 27 augustus NACHT VAN DE VLEERMUIS om 20 uur in De Klapekster.

Zaterdag 25 september PRESELECTIE DJ-CONTEST in jeugdhuis Den Dorpel.

Zondag 29 augustus VAGEBOND, dorpsfeest met De Schakel en optreden van Trio C tot de derde (16 uur), J-Red (17 uur) en GUIDO BELCANTO (20 uur). Op het plein bij de kerk. Inkom gratis

Zondag 5 september BOERENMARKT vanaf 9 uur in de Donckstraat en de omgeving van het klooster. Info 03 315 86 80. Zaterdag 18 september MUZIEKFEESTEN van Fanfare DE EENDRACHT om 14.30 uur in de parochiezaal. Info: 03 315 77 76.

Maandag 13 en dinsdag 14 september VOLKSSPELEN ter gelegenheid van de KERMIS op de Voort en in de Kerkstraat vanaf 13 uur. Info Kermiscomité 03 315 82 69.

Zaterdag 18 september MISVIERING en RECEPTIE als start van het werkjaar van de verenigingen.

198

Zondag 26 september OPENDEURDAG BONTE BEESTENBOEL in Wortel-kolonie van 11 tot 18 uur. Inkom gratis. Info: 03 309 32 02

-

d .

-

-

s t

Zaterdag 4 september SKATEDAG met RANDACTIVITEITEN van 10 tot 23 uur op het skateplein bij de parochiezaal. Info 0472 60 89 20

Donderdag 30 september 9de SPILZAKKENTOCHT van Wandelclub De Noorderkempen. Vertrek in de voetbalkantine van VNA Wortel tussen 9 en 16 uur. Info: 03 314 66 58

MEERSEL-DREEF Zondag 5 september OPENDEURDAG SINT LUCIAKAPEL vanaf 14 uur. Info: 03 315 78 70 Zondag 12 september OPENDEUR MEERSELMOLEN naar aanleiding van de OPEN MONUMENTENDAG Zaterdag 18 en zondag 19 september REIK MIJ DE HAND Rommelmarkt als missieactie bij De Zevenster., telkens van 10 tot 18 uur. Info 0486 71 15 40.

t -

MINDERHOUT Zaterdag 25 september MEGA STERRENFESTIJN met optredens van Laura Lynn, Nick & Simon en anderen in een feesttent op Achteraard. Info O477 72 47 76. Woensdag 1 september BUITENSPEELDAG in de Sint Michielsstraat “speelstraat” van 13.30 tot 16.30. Info Jeugddienst 03 340 19 59

199

Vrijdag 3 september GOLDEN OLDIES als inzet voor Minderhoutkermis om 20 uur in de kermistent.

-

Zaterdag 11 en zondag 12 september 4 X 4 TREFFEN van 9 tot 19 uur op de terreinen van Desta. Organisatie en info Rotary Kempen 0495 25 01 00

p

Maandag 27 september INFO Mantelzorg door Ziekenzorg CM om 20 uur in het gildehuis

Info over ‘mantelzorg’ MINDERHOUT - Op maandag 27 september richt Ziekenzorg CM in het Gildehuis, Minderhoutdorp 29a een informatienamiddag in over mantelzorg. Je krijgt een toelichting over het begrip mantelzorg en je staat even stil bij de grenzen en uitdagingen waarmee je als mantelzorger geconfronteerd wordt. Tevens wordt er de kans geboden om ervaringen uit te wisselen. (fs)

SEPTEMBER 2010 - 63

DHM_september_305.indd 63

19-8-2010 12:26:34


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

& $ ' "

Kip aan ‘t spit

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

LOKALE POLITIE

! " # $ %

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500 Van 27 tot en met 29 augustus Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 28 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 30 augustus tot en met 2 september Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 3 tot en met 5 september Apotheek Fransen, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 4 september van 9 tot 12.30 uur. Apotheek Fransen, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel.: 03 314 60 04 Van 6 tot en met 9 september Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel.: 014 63 31 66 Van 10 tot en met 12 september Apotheek Derveaux, Kerkdreef, Rijkervorsel, tel.: 03 312 12 20 Zaterdag 11 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46, Meerle Van 13 tot en met 16 september Apotheek Derveaux, Kerkdreef, Rijkervorsel, tel.: 03 312 12 20 Van 17 tot en met 19 september Apotheek Biopharm, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel.: 014 63 33 83 Zaterdag 18 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 20 tot en met 23 september Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48, Meer. tel.: 03 315 77 73 Van 24 tot en met 26 september Apotheek Biopharm, Meerledorp 46, Meerle Zaterdag 25 september van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46, Meerle Van 27 tot en met 30 september Apotheek Biopharm, Meerledorp 46, Meerle

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 september

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 14 SEPTEMBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

64 - SEPTEMBER 2010

DHM_september_305.indd 64

19-8-2010 12:26:35


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.