augustus 2010 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 304

JAARGANG 26

AUGUSTUS 2010

PRIJS: 2,30 €

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

François en Patrick Maes HET SUCCESVERHAAL VAN SPECIAL FRUIT FOTO © WWW.FOTOVANHUFFEL.BE Dhm_augustus_304.indd 1

20-7-2010 15:49:53

D


Van vakantie en andere dinges

column Zover is het dus weeral, vakantie. Na een schooljaar vol van grootoudersfeesten, de koop van lotjes voor van alles en nog wat, het sponseren van tochten, open-deurdagen en schoolfeesten, hebben we jongstleden onze laatste grootouderlijke plicht volbracht. De beoordeling van de schoolrapporten. Een oefening die enige ervaring en flexibiliteit vergt. Van den ene minuut in den andere moet men troostend, bemoedigend, berispend of feliciterend optreden. Lepigaards moeten er worden uitgehaald. Zij die enkel de pagina trachten te tonen met de goede uitslagen. Toekomstige welbespraakte handelsreizigers in gebakken lucht moeten er worden uitgehaald. Zij die het mindere resultaat willen omfloersen. Zeker geen tegengestelde dingen zeggen aan deze die door de leraren of ouders zelf al verzonnen waren. Kortom, men hoort zich bekwaamd te weten in het onder alle omstandigheden pedagogisch verantwoord optreden. Wat er in de praktijk op neerkomt dat, de zitting ten einde, met een breed gebaar de diepvriezer wordt geopend voor de nodige ijsjes. Onder het voorwendsel dat iedereen toch eigenlijk wel zijn best heeft gedaan. Hoewel sommige plantrekkers volgend jaar beter moeten.

Dus alweer vakantie. De aarde kreunt onder een verschroeiende hitte. Eigenlijk is er slechts één plaats in huis waar enige vorm van waardig menselijk bestaan mogelijk is. In de kelder, en dan liefst nog met een natte zak over de kop. Of anders misschien in Hoogstrand De Mosten. Ware het niet dat volgens die van Het Nieuwsblad “het vijversysteem rond het horecagedeelte van De Mosten een lek vertoont dat moet hersteld worden. Daarvoor wordt de vijver leeggepompt en houdt men rekening met de vissen die in het vijverwater zwemmen.” Mooi toch, dat rekening houden met de vissen van De Mosten? Men zal maar vis wezen in de Mark, of een andere grote rivier. Of in een visvijver. Bijlange na niet zeker dat daar de mening van de vissen over één en ander gevraagd wordt. Maar kom, verder moeten we. De drukker wacht. Hitte of geen hitte.

na enige ingewonnen info lijken deze twee geen relatie met elkaar te hebben. Plots wordt de radiopraat heftiger. De Ronde van Frankrijk, die met zijn lijfeigenen van de weg vandaag de Alpen intrekt. Gisteren en eergisteren won Cavendish, maar die zou dat vandaag niet nog eens nadoen, zegt de radioman. Waarna het wegenbulletin. Met daarin de mededeling dat het niet te doen is op de Europese wegen. Wegens het begin van het bouwverlof en het begin van de vakantie in Duitsland. Waarbij de steun wordt gezocht van een deskundige van de VAB die rats het tegenovergestelde komt te beweren. Niet eens de helft van de files van vorig jaar. Wat ook logisch is. Die Duitsers, in zak en as als zij zitten. Wegens eruit in Zuid Afrika. Vandaag de troosting tegen Uruguay, maar wie geeft daar nog om. Een verplicht nummer zonder beduidende marktwaarde.

Op de achtergrond horen we de radio ons manen om het concert van ene meneer Prince bij te gaan wonen. Want zoniet zullen we, zo zegt de radioman, een event van wereldformaat mislopen. Waar dat wij eigenlijk niet eens weten wie die meneer Prince eigenlijk is. Van de gelijknamige koeken hebben we wel enige kennis, Maar

Morgen zal het andere koek zijn, de Hollanders tegen de Spanjaarden. Zal eindelijk de Tachtigjarige Oorlog worden gewroken? Zal coach Bert Van Marwijk zijn jongens verteld hebben over de slag bij Heiligerlee. Of hoe de manhaftige Geuzen met hun vloot Den Briel ontzetten. Wanneer jullie dit lezen, zal het geweten zijn. (nad)

ZOEK DE VERSCHILLEN

Naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten kijken we even achterom. Camiel Geets van Rijkevorsel tekende ons stadhuis zoals het er uitzag voor de restauratie in 1879. Een ingrijpende restauratie als je weet dat Camiel tien verschillen noteert met het stadhuis zoals het er nu uitziet. We kijken uit naar de verschillen die u kan vinden. Laat het ons weten op redactie@demaand.be 2 - AUGUSTUS 2010

Dhm_augustus_304.indd 2

20-7-2010 15:49:58

S

s l o g

K

O b d e i h o E n o h k g s h N z k P m o s d


n

g

t

INDUSTRIE

François en Patrick Maes van SPECIAL FRUIT NV

Special Fruit, ready-to-eat, altijd, overal Een van de sterkste stijgers in de bedrijvenlijst is een bedrijf dat én een sterke binding heeft met de regio én dat als een van zijn belangrijke uithangborden het meest streekeigen product van de streek gebruikt: de aardbei. De voorbije maanden verhuisde het bedrijf naar een splinternieuw groot bedrijfsgebouw op de transportzone en later dit jaar wordt dit uitgebreid gevierd. Genoeg aanleiding om eens met de drijvende krachten achter dit groeibedrijf te gaan praten. De broers François en Patrick Maes. Kleine middenstanders Onze ouders waren zelfstandigen, ze hadden een buurtwinkel in Gooreind. Moeder en vader deden samen de zaak, zo ging dat vroeger. Vader en moeder stamden uit een boerengezin. Zoals in zoveel van die gevallen was er slechts één die het geboer kon voorzetten. De anderen moesten op een andere manier aan de kost zien te komen. Een van de klassiekers was een winkeltje beginnen, in de stad waar er veel volk woonde. Onze ouders deden dat in Berchem. Na een paar jaar, hebben ze dan besloten om in Gooreind een kruidenierswinkel te beginnen, met ook verse groenten en fruit. Zoals in alle gezinnen van zelfstandigen moesten de kinderen van jongsaf een handje toesteken, er was altijd wel wat te doen. Niet altijd met evenveel goesting, maar meestal zaten we er niet mee, we vonden het vanzelfsprekend. François, de oudste (en 8 jaar ouder dan Patrick) was de eerste die in dat stramien mee moest. Na verloop van tijd werden onze ouders ook geconfronteerd met de vraag die elke zelfstandige vroeg of laat op zijn bord krijgt: willen de kinderen de zaak voorzetten en hoe moet dat

Fruit was geboren, in de geest van het Europees verhaal, dat in het logo van Special Fruit terug te vinden is. Ze ondervonden al snel dat België, én meer bepaald de grensstreek, het ideale platform was voor een internationaal gerichte zaak als Special Fruit. De Zwitserse partner, die in Zwitserland een gelijkaardige zaak had, stuitte daar constant op de grenzen van de ’neutrale’ en daardoor ‘begrensde’ Midden-Europese staat. François had met zijn groothandel ondervonden dat de grensstreek ideaal was voor de handel in België en Nederland. De havens Rotterdam en Antwerpen, de luchthavens van Brussel en vooral Schiphol. Meer ligt recht in het midden. Alles kan snel hier zijn en ook weer snel weg.

Gestage groei gaan. Want toen François mee in de winkel stapte, was onze vader nog niet aan pensioen toe.

Bron van Special Fruit Vanuit de buurtwinkel leverde vader ook fruit aan de bakkers in de omgeving, voor hun taarten en koffiekoeken. Toen François in de winkel kwam werken, legde vader zich daarop toe, bakkers bezoeken en hen beleveren. Van hen kwam de vraag dat ze ook buiten het specifieke seizoen fruittaartjes en patekes met vers fruit in de vitrine wilden. Maar dat vond je hier natuurlijk niet. Dat vond François, die veel interesse had in het buitenland, in het internationale zakendoen, een uitdaging. Hij had handelsschool gedaan en sprak een aardig woordje Engels. En dus ging hij elders in de wereld op zoek naar de aardbeien die hier niet waren. Hij vond ze in Florida en hij is ze beginnen importeren. Want de handelsgeest zat er van in het begin in, hij nam alle opportuniteiten mee. Zo heeft hij op een bepaald ogenblik, toen er in de regio blijkbaar vraag was naar fietsen, ze in Gooreind beginnen verkopen. ‘Ondernemen’ zat in zijn bloed, maar de winkel uitbreiden was niet echt een optie – Gooreind is Hoogstraten niet. Zodoende werd het importeren en verhandelen van fruit zijn hoofdactiviteit. We spreken dan begin jaren 1980.

Omdat we ons op Europa richtten was het magazijn in Loenhout al snel te klein voor onze activiteiten. We kochten grond in de Wenenstraat en bouwden er een magazijn van 2.000 m2. In 2004 huurden we 5000 m² bij in de Riyadstraat en nu in 2010 zijn we verhuisd naar een splinternieuw complex van 8.000 m² in de Europastraat. Een geweldig toepasselijke naam!

Groeipijnen Het willen ondernemen is één zaak, het besef dat je zonder een bepaalde schaalgrootte niets betekent en weinig overlevingskansen hebt een andere. Je moet een keuze maken en je er naar richten. We hebben echter nooit strak vooropgesteld waar we op een bepaald ogenblik wilden staan, niet met exacte budgetten gewerkt. Het moest een gestage evolutie zijn, zeg maar een organische groei. We wilden het zelf in de hand houden. ‘Marktleider’ worden stond bijvoorbeeld nooit in onze missie, we kozen eerder voor gerichte doelen. Voor een bepaald gamma en daar dan specifiek aan werken. Daarbij natuurlijk altijd de blik open voor andere, nieuwe producten

Europees verhaal Aanvankelijk was Patrick Maes, die nog op school zat toen François al aan het handelen was, daarbij niet echt betrokken. Na zijn studies talen ging hij bij een bank aan het werk. François richtte zijn handel die tijd hoofdzakelijk op de Benelux, maar ondervond dat, als hij de zaak wilde laten groeien, hij zich op heel Europa zou moeten richten. De talenkennis van Patrick leek hem daarbij een meerwaarde voor zijn handel en hij vroeg hem in de zaak te komen. Bovendien had hij tijdens zijn reizen kennis gemaakt met een Zwitserse handelaar, Bruno Giovanelli, met heel wat expertise in de fruithandel. Samen richtten zij een magazijn in Loenhout op. Special

r

AUGUSTUS 2010 - 3

Dhm_augustus_304.indd 3

20-7-2010 15:50:00


industrie die in dat principe passen. Het is evident dat je in zulk een proces ook wel eens fouten maakt. Maar doordat we met twee waren, maakte dat we alles aan mekaars visie aftoetsten en dat je elkaar bijstuurt. Al bij al heeft dat onze keuzes gunstig beïnvloed. Als je ambitie hebt, moet je natuurlijk daar de middelen tegenover zetten om die groei, om die ambities waar te maken. Toen we ons in Meer kwamen vestigen was dat een belangrijk knooppunt voor import en export, niet alleen voor de Benelux, maar voor heel Europa. Dat was een zeer bewuste keuze, alle faciliteiten waren daar aanwezig. Nu is de EU een feit, maar toen moest nog voor alles vele documenten ingevuld en afgestempeld worden. De aanwezigheid van de douane was voor ons van het grootste belang. De douanepost Meer was op dat moment een van de grootste van Europa.

Dicht bij productiecentra Onze belangrijkste productgroep is nog altijd rood fruit en het belangrijkste product daarin – waar het trouwens allemaal mee begonnen is - blijft de aardbei. Wat de export aangaat zitten we dus midden in een van de beste productiegebieden van aardbeien in Europa. Er zijn grotere productengebieden, o.a. in Spanje, en ook daar zijn we aanwezig met een eigen vestiging. De Hoogstraatse aardbei is echter één van de meest gegeerde. Waar we zelf niet aanwezig zijn, zoeken we partners. Dat gaan zoeken van dergelijke partners is een van onze streefdoelen geweest. Beiden hebben we de wereld afgedweild op zoek naar goede betrouwbare producenten van de producten die wij in Europa vers aanbieden.

Het heel jaar rond Een belangrijk aspect van de zaak is heel het jaar rond verse producten aanbieden. Vers is de sleutel, dat is ons ding. De belangrijkste afzet is bij de grote winkelketens, want na die bakker die ook in de winter fruittaarten wou aanbieden, is de consument gevolgd. Die wil heel het jaar door een brede keuze aan vers fruit en groenten. Die vindt hij in de supermarkten. Die komen daar terecht via de grote inkoopcentrales van de winkelketens. Die inkoopcentrales

François en Patrick hebben de taken goed verdeeld, terwijl de ene zich met de buitenlandse opdrachten bezighield, hield de andere het thuisfront in de gaten. zijn onze klanten. Dat is inherent aan de wijze waarop wij werken. Gezien de schaal van inkoop en de aard van de logistiek daar rond, is het logisch dat ook onze klanten groot zijn. Horeca en groothandels worden ook beleverd met onze producten – verse ingrediënten zijn immers de bepalende factoren in horeca en catering - maar dan via de specifieke horeca-groothandelscentra. Ieder zijn specialiteit.

Kwaliteit en vers Een belangrijk gegeven is dat wat wij leveren, vers is en van goede kwaliteit. Dat willen we te allen prijze zelf onder controle houden. Alles passeert dus langs Meer, Europastraat of vertrekt vanaf een plaats waar mensen van ons het beoordeeld hebben en goed bevonden. Wij conditioneren het product zoals de klant het aangeboden wil krijgen. In een consumentenverpakking, met een etiket met de informatie die de klant wil, in de taal die hij wil. We spelen in op de wijze waarop de distributie zich vandaag georganiseerd heeft. De supermarkt wil een groot en divers aanbod voor zijn klanten, ze willen dat het aangeleverd wordt op de wijze die hen het beste uitkomt, die past in hun structuur, in hun werkwijze. De leverancier die daarin het meeste tegemoetkomt en uiteraard goede pro-

ducten levert, kan daar leveren. Dat is wat wij moeten doen, service verlenen, zorgen dat de logistiek vloeiend loopt. Met producten die een versheiddatum hebben van enkele dagen vraagt dat een goed geoliede organisatie. De constante uitdaging ligt in die versheid en de continuïteit en dat is geen eenvoudige opdracht, vraag maar eens op de veiling. Dat is net onze job en onze sterkte. De huidige én koopkrachtige klant in de supermarkt wil het ganse jaar onze producten kunnen kopen en denkt hierbij : . Als het maar vers en goed is. Daar zorgen wij voor.

Sterke structuur Heel deze evolutie heeft ons een grote groei bezorgd, heeft het tegelijk ook noodzakelijk gemaakt dat we onze structuur mee lieten groeien. Dagelijks 90 tot 95 mensen aansturen blijf je niet doen door op enkele mensen te steunen. We blijven een familiebedrijf, maar andere mensen bepalen nu mee de structuur. Dat is iets waar we de laatste jaren fors op ingezet hebben. In eerste instantie hebben we ons laten adviseren door specialisten, hoewel we altijd zelf bepaald hebben hoever we daar in meegingen. Dat is een leerproces, je moet goed afwegen welk consult op welk tijdstip je in huis haalt. Extern consult heeft een prijs, je moet er voorzichtig mee omspringen. François en Patrick hebben de taken altijd goed verdeeld, terwijl de ene zich met de buitenlandse opdrachten bezig hield, hield de andere het thuisfont in de gaten. Ze vulden elkaar aan. Dat het een goed team is, wordt bewezen door het feit dat ze na meer dan 20 jaar nog steeds goed samenwerken. Bovendien hebben ze ook andere mensen kansen gegeven om door te groeien tot grote verantwoordelijkheid. We hebben ons personeelsbeleid zo gevoerd dat we mensen hebben die in het verhaal van Special Fruit meegaan, er in geloven. Mensen die competenties hebben die in onze sector van pas komen. De laatste vijf jaar zijn we ook veel meer aandacht gaan geven aan opleiding in huis, gericht op wat wij specifiek nodig hebben. Een goede vooropleiding is nodig, maar sluit niet altijd direct aan bij de noden van het bedrijf.

4 - AUGUSTUS 2010

Dhm_augustus_304.indd 4

20-7-2010 15:50:01


industrie

e

Special Fruit

e

- Heeft 13.500 m2 opslag met variabele koeling - Biedt in het topseizoen werkgelegenheid aan een kleine 100 internationaal georiënteerde medewerkers met functies in logistiek, afhandeling, verkoop, administratie en kwaliteitsbewaking. - Heeft twee compleet geoutilleerde faciliteiten in eigendom: het hoofdkwartier in Meer in België en een dochterbedrijf in Huelva in Spanje - De omzet (2009) bedraagt meer dan €75 miljoen, en stijgt gestaag. - Bedient klanten in liefst 28 landen. - De leveranciers zijn in alle zes continenten te vinden. - Is voorstander van duurzame relaties met leveranciers én afnemers.

r

i -

e n

n t

t

d n n

l , n t .

BerryFresh, de trots van Special Fruit, het merk dat gevoerd wordt voor ‘zacht’ fruit waaronder aardbeien, frambozen, bramen, blauwe bessen, aalbessen, kruisbessen, veenbessen, rode bessen, zwarte bessen en vele andere soorten. Zulk ‘zacht’ fruit is qua kwaliteitsbewaking heel lastig. Kijk maar rond in het groenten en fruitrayon van de gemiddelde supermarkt. BerryFresh vertegenwoordigt de absolute top in kwaliteit en versheid: fruit dat in perfecte staat zijn bestemming bereikt. BerryFresh is gedurende het hele jaar verkrijgbaar. Het assortiment wordt regelmatig uitgebreid, onlangs nog met wilde aardbeien BestChoice Special Fruit’s uitgelezen keuze. Soms is het voor de leek nauwelijks mogelijk om fruit van buitenaf te beoordelen zonder de vruchten te beschadigen. Het verschil tussen rijp en onrijp is bijvoorbeeld bij de granaatappel niet te zien. Hoeveel versheid zit er nog in een slablad? Hoeveel hout bevat een asperge? Niet te zien... En bij sommige exotische producten ontbreekt bij veel afnemers de gespecialiseerde kennis die nodig is om het verschil tussen ‘heel goed’ en ‘gaat wel’ vast te stellen. Voor zulke producten hanteert Special Fruit een speciaal keurmerk: ‘BestChoice’. ‘BestChoice’ garandeert kwaliteit, rijpheid en homogeniteit. Het zet daarmee een standaard neer in een markt waarin het voorheen aan zulke normen ontbrak. www.specialfruit.be

Dus moet er gezorgd worden dat die specifieke vaardigheden intern kunnen aangeleerd worden, dat we alle competenties in huis hebben die ons bedrijf verlangt.

Geen avonturen Ook financieel hebben de broers gewaakt over een gezonde evolutie, al heb je niet altijd alle factoren in handen. Zo was voor de nieuwe infrastructuur het plan dat we nu toch wel een hogere omzet zouden realiseren dan die we nu hebben. Maar daar kwam dan die financiële crisis doorfietsen, zonder dat we er vat op hadden. De groei werd daardoor vertraagd, bepaalde exportmarkten kregen rake klappen (o.a. Rusland). De plannen konden en mochten toen niet meer teruggedraaid worden. We hadden de nieuwe installaties nodig. Maar gelukkig hebben we altijd gezorgd voor een gezonde buffer, zodat de toekomst van de onderneming niet meteen in het gedrang komt als er zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen die buiten onze wil en macht liggen. Alles samen hebben we de crisis tot nu toe goed doorstaan, we hebben enkel een groeivertraging gekend. We mogen niet klagen als we zien wat andere sectoren hebben moeten doorstaan. Door het internationale karakter van onze activiteiten, zien we wat de crisis in andere landen, de ontwikkelingslanden vooral dan, heeft aangericht. We mogen blij zijn dat we in een georganiseerde staat als België leven, al bij al stevige structuren hebben in de ganse regio waardoor we de gevolgen van de crisis al bij al hebben kunnen beperken.

Een maatschappelijke rol Special Fruit is ondertussen een belangrijke industriële speler geworden in het Hoogstraatse bedrijfsleven, zowel op gebied van omzet, toegevoegde waarde en personeel. Als je in een streek gevestigd bent, krijg je vanzelf een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze streek levert ons de mensen en deels ook producten voor ons bedrijf, we kunnen er ons niet buiten plaatsen. We zijn trots op onze ontwikkelingen, maar die zijn mogelijk geweest door de mensen en de mogelijkheden die streek ons levert. De welvaart die we genieten is de verdienste van allen die er aan meewerken. We hebben ons geëngageerd in verenigingen die het bedrijfsleven ondersteunen, zoals LCHM (Logistiek Centrum Hazeldonk Meer = grensoverschrijdende bedrijvenvereniging van de transportzone) en Voka Noorderkempen. We werken voor een aantal producten sterk rond Fair Trade, al is het een moeilijk verhaal voor verse groenten en fruit. We staan achter het principe, we nemen het steeds mee in onze aankooppolitiek. We zijn ervan overtuigd dat het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ steeds een belangrijkere rol gaat spelen in de economische ontwikkelingen. Als je zoals Special Fruit internationaal werkt, kan je niet alleen focussen op welvaart in eigen streek. We hebben er belang bij dat het bij onze

producenten vooruitgaat. Als we daar kunnen aan bijdragen, doen we dat graag.

De familie Beiden hebben een gezin en het vinden van een gezond evenwicht tussen het runnen van een groot bedrijf en dat gezin blijft een grote uitdaging. Al zijn onze echtgenotes ermee vertrouwd, vandaag de dag eisen de vrouwen dat het bedrijf niet alle aandacht en bezigheid opslorpt. Een terechte eis trouwens. Nu hebben wij, als broers, dat redelijk kunnen inpassen. Toen François in de jonge kinderen zat deed Patrick meer reizen. Nu de kinderen van François volwassen zijn en op één na allen klaar zijn met studeren, blijft Patrick meer in het land. Zijn kinderen beginnen nu aan de middelbare, zij hebben wat meer aandacht nodig. Nu het nieuwe gebouw klaar is en in gebruik is genomen, valt er gelukkig een werklast weg die de laatste jaren veel extra aandacht heeft geëist. Op dat vlak wordt het allicht wat minder druk.

De toekomst Ondertussen zijn de twee oudste zonen van François aan de slag in het bedrijf. Ze zijn betrokken en zullen er mee voor zorgen dat het verhaal van Special Fruit verder gaat. Al willen we er de nadruk op leggen dat de toekomst van het bedrijf evengoed door andere mensen een voortrekkersrol toebedeeld krijgen, buiten de familie. Zij trekken even hard aan de kar als de familieleden die in het bedrijf werken. De kinderen hebben ook niet automatisch een belangrijkere rol dan mensen van buitenaf. Als met het oog op het belang van het bedrijf een externe medewerker voor een bepaalde belangrijke functie beter geschikt is, dan zal hij die verantwoordelijkheid ook krijgen. De familie heeft zijn waarde en onze medewerkers erkennen dat ook. De familie erkent de waarde van de medewerkers en zo hoort het ook. Een organisatie die niet in harmonie kan samenwerken is gedoemd om te mislukken. François en Patrick hebben zich tot taak gesteld daar op te letten. (jaf)

Ready To Eat Zowel consumenten als winkeliers hebben een hekel aan onrijp fruit. Consumenten willen niet wachten tot de natuur eindelijk zover is, en winkeliers kunnen hun schaarse ruimte beter gebruiken. Daarom is de readyto-eat rijpheidgarantie zo belangrijk. Special Fruit beschikt over geavanceerde ruimtes voorzien van specifieke technologieën waarmee ze het rijpingsproces optimaal kunnen sturen. Het resultaat is ready-to-eat fruit met uitstekende smaak : Mango’s, avocado’s en papayas.. Altijd. Overal.

AUGUSTUS 2010 - 5

Dhm_augustus_304.indd 5

20-7-2010 15:50:01


H b v v w a W

A

I f m v v j m v o i m z d o e

E

H z f b 1 b r f % O w 2 l s w H d 1 E g v g o m v d (

6 - AUGUSTUS 2010

Dhm_augustus_304.indd 6

20-7-2010 15:50:02


industrie

DE HOOGSTRAATSE INDUSTRIE IN CIJFERS Het is een tijdje geleden dat we nog eens een diepere blik wierpen op de Hoogstraatse bedrijven, bij nader inzien zelfs 6 jaar. Toen we enige weken terug de recentste uitgave van de Trends top 100.000 - samengesteld op basis van de gegevens van de jaarrekeningen van de ondernemingen over 2008 - in handen kregen, was onze nieuwsgierigheid weer geprikkeld. Hoe zouden ze het hier doen tegenwoordig? Hoe hard is de crisis aangekomen? Zijn ze in de Noorderkempen nog altijd even (n)ijverig als voorheen? We keken het even na en willen het u graag meegeven. Allen samen

In de uitgave van de Top-100.000 van 2010 (cijfers per einde 2008) vonden we in totaal niet minder dan 414 bedrijven, goed voor een omzet van 1.310 miljoen euro, een toegevoegde waarde van 279 miljoen euro en een winst van 38,6 miljoen euro. Samen gaven ze werk aan ruim 3.400 mensen. Blijkbaar groeit de Hoogstraatse bedrijvigheid vooral in de breedte, want in ons laatste overzicht (6 jaar terug) stonden er 259 bedrijven in. Er kwamen dus 150 bedrijven bij, bedrijven met een rechtsvorm zoals nv of bvba. Eenmanszaken – de kleine zelfstandigen zeg maar – zijn daar nog niet bij. Het gaat in de meeste gevallen om wel kleinere bedrijfjes, zonder of met slechts enkele werknemers buiten de zaakvoerders.

Evolutie

Het aantal Hoogstraatse bedrijven met een omzetcijfer van meer 619.700 euro (of 25 miljoen frank = cijfer waarop we ons in vorige edities baseerden) is 145. Dat zijn er 38 meer dan de 107 van 6 jaar geleden. Samen waren deze 145 bedrijven in 2008 goed voor een omzet van ruim 1.243 miljoen euro (50,14 miljard oude franken), een groei met 270 miljoen euro of 28 % op 6 jaar. Opmerkelijk is dat de gezamenlijke toegevoegde waarde daalde van 245,3 miljoen euro in 2002 tot 229.62 miljoen euro in 2008 (= - 6 %) . De daling van de toegevoegde waarde (waarin de personeelskosten het grootste deel uitmaken) wordt weerspiegeld in de dalende tewerkstelling. Het aantal tewerkgestelde personeelsleden bij deze 148 Hoogstraatse bedrijven daalde met 1.460 werknemers tot 2.372 (3.833 in 2002). Een erg juist beeld is dat niet, het heeft voor het grootste deel te maken met de herstructurering van Initial Textiles (het vroegere Friswit). De gegevens van de jaarrekening hebben betrekking op de maatschappelijke zetel van een onderneming en die van Initial is in 2008 uit Hoogstraten verhuisd naar Brecht. Alle cijfers van Initial zijn dus uit de cijfers van Hoogstraten verdwenen (waarbij 1264 werknemers).

De totale netto winst voor de 148 ondernemingen bedroeg 29,06 miljoen euro (1,17 miljard frank), een verdubbeling tov van 6 jaar geleden. Ondanks de crisis, die in 2008 begon, blijkt het met de rentabiliteit van de Hoogstraatse bedrijven nog mee te vallen. Het is wel afwachten, want de grootste weerslag van de economische crisis deed zich in 2009 voor.

Geografische spreiding

De gemeente Hoogstraten blijft het meeste bedrijven op zijn grondgebied tellen (150), Meer telt er slecht 5 minder (145). Minder­hout telt

ondertussen 51 bedrijven, Meerle 47 en Wortel 22. De totale omzet van de Hoogstraatse bedrijven is wel bijna het dubbele van die van Meer, evenals de toegevoegde waarde. Dat heeft vooral te maken met de aard van de bedrijven en de bedrijventerreinen. De Kluis in Hoogstraten is een echt industrieterrein met productie- en constructiebedrijven, Meer een logistieke zone met de nadruk op transport, logistiek en aanverwante activiteiten, waarin traditioneel minder mensen werken. In de Hoogstraatse bedrijven werken 1.000 mensen meer dan in Meer.

AUGUSTUS 2010 - 7

Dhm_augustus_304.indd 7

20-7-2010 15:50:03


INDUSTRIE

Bedrijfssectoren Naar aantal bedrijven blijft de bouw (en bouwmaterialen) de belang­rijkste bezigheid (21 genoteerde ondernemingen), nu gevolgd door groente- en fruitindustrie met 11 bedrijven (in 2002 was transport de 2e grootste sector), de metaalverwerking (8 bedrijven), de vleesindustrie (7 bedrijven) en de afwerking (deels verwant aan de bouw) met 6 bedrijven. Naar omzet is de vleesindustrie het grootste (207 miljoen euro), gevolgd door de sector van de plastiek (de grootste omzet in 2002) met 182 miljoen euro, de bouwsector met 155,5 miljoen euro. De veiling behaalde in 2008 op zijn eentje een omzet van bijna 142 miljoen euro en posteert zich daarmee als sector op de 4e plaats. Sterke stijgers zijn de groente- en fruithandel

(129 miljoen euro of + 258 %), de metaalverwerking (49 miljoen euro), computers en kantoormachines (+ 398 %) en de glasindustrie (7 miljoen euro of + 586 % tov 2002) meer bepaald Glasindustrie Martens nv. De sector van de wasserijen (= Initial Textiles Services), in 2002 goed voor 75 miljoen euro omzet, is zoals gezegd geheel uit de tabellen verdwenen (zie kader). Naar toegevoegde waarde is de bouwsector de sterkste, gevolgd door plastiek, vleesindustrie en metaalverwerking. Sterkste stijgers zijn groente- en fruitindustrie, machines voor land- en bosbouw, meubelindustrie en glasindustrie. De meest winstgevende sector is de bouwsector.

De 15 grootste Uit het globale overzicht van de top van de 414

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Naam

Gemeente

Veiling HOOGSTR. De Ster Comeco Special Fruit Bolckmans Herdico-Vlees Hyplast Kärcher Smurfit Kappa Interbox Hermans Varkenshandel Swaegers en Co Fresh Mushroom Europe Kela Van Der Velden - Beton Dobla Logistics

HOOGSTR. HOOGSTR. MEER MEER HOOGSTR. MEERLE HOOGSTR. HOOGSTR. HOOGSTR. MINDERH. HOOGSTR. MEER HOOGSTR. MEER MEER

Hoogstraatse bedrijven die we op de volgende bladzijden integraal weergeven, rangschikten we telkens de 15 grootste volgens enkele criteria, nl.; omzet, aantal werknemers, toegevoegde waarde en netto winst. Naar omzet is de Veiling de grootste onderneming, voor De Ster (ex Duni), Comeco en Special Fruit (verdubbeling tov van 2002). Hermans Varkenshandel komt in de top-10 postvatten (3 x de omzet van 2002 en toen nr. 19) en ook Kela (van 15 naar 13) verdubbelt zijn omzet. Naast Hermans Varkenshandel nieuw in de top zijn Fresh Mushroom Europe (30,5 miljoen omzet), Van Der Velden Beton (24,2 miljoen en vorige keer op 17) en Dobla Logistics (21, 2 miljoen omzet). Verdwenen uit de top 15: Initial Textiles ( 3 in 2002), R&F Folding Boxes (11 in 2002, in faling en activiteiten overgenomen door SPS). Omzet / Brutomarge 2002 2008 106.843.000 € 141.601.261 € 137.437.000 € 120.563.476 € 53.847.000 € 100.584.910 € 35.345.250 € 74.490.864 € 53.060.000 € 68.613.739 € 35.415.000 € 55.748.164 € 44.643.000 € 55.243.510 € 48.738.000 € 53.465.966 € 38.052.000 € 43.691.598 € 11.154.555 € 35.867.531 € 20.226.000 € 32.257.195 € -€ 30.553.917 € 13.896.000 € 26.917.271 € 11.962.000 € 24.217.541 € -€ 21.215.873 €

+33% -12% +87% +111% +29% +57% +24% +10% +15% +222% +59% +94% +102% -

D l e G ( S p

D d b g H o d t z (

B o ( n d D

8 - AUGUSTUS 2010

Dhm_augustus_304.indd 8

20-7-2010 15:50:04


e e

INDUSTRIE

Aantal werknemers

Initial Textiles

(het vroegere Friswit) Zoals eerder aangehaald, is de maatschappelijke zetel van Initial in 2008 uit Hoogstraten verhuisd naar Brecht en staan er geen cijfers van Initial meer in de Hoogstraatse lijsten. Ondertussen is ook de tewerkstelling bij Initial Textiles in Hoogstraten afgebouwd tengevolge een herstructurering. De vestiging aan de Minderhoutsestraat werd begin dit jaar volledig gesloten, de activiteiten voor arbeidskledij werden geconcentreerd in de bedrijfseenheid in Lokeren, de distributie verhuisde naar het logistiek centrum in Wijnegem. Momenteel zijn nog 2 wasserijen in Hoogstraten (Industrieweg en Hinnenboomstraat) actief. Deze vestigingen staan in voor een totale service voor het verhuur en onderhoud van linnen, dienstkleding, incontinentiemateriaal, persoonsgebonden linnen en kleding, gordijnen en steriele sets voor het operatiekwartier. Samen werken er ongeveer 210 personen (tov 400 werknemers in 2002 in alle vestigingen van Initial in Hoogstraten).

e

-

x a

p n

n g

De Ster is terug de grootste werkgever is, al daalt de tewerkstelling gevoelig (- 162 werknemers). Ook bij Hyplast, Comeco, SPS (voorheen R&F) en Kärcher zien we een significante daling. Gelukkig zijn er bij andere ondernemingen meer werknemers aan de slag (o.a. Kela, Veiling, Van Der Velden Beton). Sterke toename zien we bij Special Fruit, Van Meerbeek Metalen, en Bogaerts Greenhouse, dat zijn personeelseffectief verdrievoudigt.

Toegevoegde waarde De “toegevoegde waarde” is het verschil tussen de productiewaarde en de prijs die aan andere bedrijven betaald wordt voor de levering van grondstoffen en/of halfafgewerkte producten. Het geeft aan wat door de bedrijven aan de nationale (en lokale) welvaart wordt toegevoegd. In de toegevoegde waarde maken de personeelskosten meestal het grootste deel uit. Sterke stijgers zijn Kela, weerom Special Fruit, BCM en VAD (Van Aert Douaneagentschap).

Winst Bolckmans was in 2008 de meest winstgevende onderneming met een winst van 5,4 miljoen euro (70 % meer dan in 2002). De Ster (in 2002 de nr. 1) ziet zijn winst terugvallen met 85%. Op de 2e plaats vinden we Special Fruit, voor Van Der Velden Beton en Kärcher.

AUGUSTUS 2010 - 9

Dhm_augustus_304.indd 9

20-7-2010 15:50:05


industrie

Verlies Forse verliescijfers zien we bij Smurfit Kappa Interbox, (1,77 miljoen euro), daar waar in 2002 nog een winst van 268.000 euro gerealiseerd werd. Het cijfer kan wellicht gerelativeerd worden. Als een onderneming gedurende één of enkele boekjaren een verliescijfer laat zien, wil dat niet noodgedwongen zeggen dat ze het slecht doet, tenminste zolang ze een positieve cashflow (= som van winst/verlies en de afschrijvingen) vertoont . Het kan zijn dat de onderneming in die jaren fors geïnvesteerd heeft, zodat ze met zware afschrijvingen komt te zitten, die het netto resultaat negatief beïnvloeden. Een aantal ondernemingen met verlies in de lijst (Pro Mail, Interglas Construct, Quirijnen, G.A. De Otter Trucks en een aantal kleinere ondernemingen) hebben een negatieve cashflow en dat is meestal geen goed teken, het tast het eigen vermogen van de onderneming aan. Mogelijk hebben zij in 2008 de gevolgen van de crisis al moeten ondervinden.

Evolutie 1989 - 2008 Jaar Tewerkstelling Omzet 1989 1.920 512.148.022 € 1991 1.960 601.829.578 € 1993 2.930 628.352.822 € 1996 2.920 791.613.266 € 1999 3.512 909.600.668 € 2002 3.833 973.040.293 € 2008 2.372 1.243.444.679 € Evolutie 1989 tot 2008 In getal 452 731.296.657 € in % 124% 243%

Winst Toegev. waarde 3.321.773 € 96.983.384 € 3.020.707 € 144.828.569 € 4.174.279 € 158.571.290 € 9.665.369 € 164.036.103 € 15.730.579 € 210.483.913 € 14.223.188 € 245.299.842 € 29.055.869 € 229.616.369 € 25.734.096 € 875%

132.632.985 € 237%

Zoals je kunt merken, groeit de ‘Hoogstraatse Industrie’ nog steeds in omzet. Er is rendabiliteit, zij het over het geheel genomen niet echt denderend (2,23 % van de omzet). De tewerkstelling en de ermee verbonden toegevoegde waarde dalen en dat stemt tot nadenken. Al is, zoals eerder aangegeven, niet alles wat het lijkt. Een aantal ondernemingen heeft hier nog omzet

en werk, maar zit niet in de cijfers (bvb. Initial) en dat zal wel zo blijven. De gevestigde waarden doen het al bij al behoorlijk, er zijn er die een flinke groei realiseren. De groente- en fruitsector, de landbouw (en alles wat het met zich brengt) heeft hier een belangrijke basis en ook de bouwsector en aanverwanten blijven voor een stabiel ondernemingsweefsel zorgen. Vooral opmerkelijk is de sterke toename van het aantal bedrijven. Veel kleine, startende ondernemingen en dat stemt hoopvol. Want wat klein is kan groeien en groot worden. Veel van de huidige grote Hoogstraatse bedrijven zijn zo begonnen. Daarbuiten zijn er nog de zelfstandigen, die geen vennootschap vormen, de éénmanszaken. Daar hebben we geen cijfers over, zij moeten geen jaarrekening neerleggen. Tenslotte is er momenteel ook ruimte om te ondernemen. Op de ambachtszones aan De Ster en aan de Veiling, de komende uitbreiding van de Kluis met meer dan 60 ha. Een kans voor Hoogstraatse ondernemers die willen uitbreiden. Wellicht trekken de bedrijventerreinen ook ondernemingen aan van buiten de gemeente. Er zijn dus nog kansen voor wie wil ondernemen. (jaf) (Bron - Trends TOP 100.000 - editie 2010 /Uitg. Biblo)

10 - AUGUSTUS 2010

Dhm_augustus_304.indd 10

20-7-2010 15:50:06


t n

l

e e

l

-

industrie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Naam

Gemeente

Veiling Hoogstraten De Ster Comeco Special Fruit Bolckmans Herdico-Vlees Hyplast Kärcher Smurfit Kappa Interbox Hermans Varkenshandel Swaegers en Co Fresh Mushroom Europe KELA Van Der Velden - Beton Dobla Logistics Van Meerbeeck Metalen Zebracom G.A. Den Otter Trucks BCM Muller Halschoor Herrijgers Martens Constructies Vernibouw-Campens Michielsen Bedrijfsgeb. Gedimat Van der Velden Almasy H & L Productions Spranco Martens Glasindustrie Klerks Plastic Recycling SPS Jacobs-Pemen Bierparadijs Invepro Michielsen Gebroeders Eribel Vandersmissen Feestserv. Van Den Broeck Vleeshand. VAD (Van Aert) Jansen Keukens Oostvogels Logistics Emak Benelux Verkooijen Veem Geudens Ferdinand Garage Agricultural Chemicals Floor België Bogaerts Greenhouse Log. Exal Alcom ENTREC Spranco-Matic SPCM Snijers Bouwbedrijf Van Den Berg Installaties Malve Decoprint Reva Softcomputer Geens Gebroeders Meer Fresh Products Horsten Apotheek VGM C.M.C. Lagri Van Dyck Vervoer Sprangers Michoel J. & Michoel F. Verkooijen R. Desta Van der Linden

HOOGSTR. HOOGSTR. MEER MEER HOOGSTR. MEERLE HOOGSTR. HOOGSTR. HOOGSTR. MINDERH. HOOGSTR. MEER HOOGSTR. MEER MEER HOOGSTR. MEER MEER HOOGSTR. HOOGSTR. MINDERH. HOOGSTR. HOOGSTR. HOOGSTR. HOOGSTR. MEER MEERLE MEERLE MINDERH. MEER HOOGSTR. MEER MEER MEER WORTEL HOOGSTR. HOOGSTR. HOOGSTR. MINDERH. MEER HOOGSTR. MEER MEER HOOGSTR. MEER MEERLE MEER HOOGSTR. HOOGSTR. HOOGSTR. MEER MINDERH. MINDERH. WORTEL MEERLE MEER MEER MINDERH. HOOGSTR. MEER HOOGSTR. HOOGSTR. HOOGSTR. MEERLE HOOGSTR. MEER HOOGSTR. HOOGSTR. MINDERH. MINDERH.

bm

*

*

* *

* * * * * * * * * * * *

Omzet 141.601.261 € 120.563.476 € 100.584.910 € 74.490.864 € 68.613.739 € 55.748.164 € 55.243.510 € 53.465.966 € 43.691.598 € 35.867.531 € 32.257.195 € 30.553.917 € 26.917.271 € 24.217.541 € 21.215.873 € 16.793.432 € 16.493.095 € 15.835.338 € 15.379.038 € 15.335.797 € 13.666.128 € 12.464.071 € 12.368.244 € 11.000.335 € 10.511.087 € 10.472.851 € 8.135.840 € 7.620.418 € 7.458.630 € 6.988.906 € 6.143.243 € 6.099.972 € 5.249.333 € 4.911.840 € 4.668.607 € 4.523.146 € 4.275.222 € 4.173.051 € 4.101.511 € 4.027.754 € 3.660.035 € 2.927.624 € 2.775.517 € 2.736.601 € 2.719.609 € 2.676.309 € 2.557.611 € 2.430.114 € 2.404.473 € 2.295.429 € 2.235.456 € 2.203.100 € 2.126.891 € 2.027.367 € 2.008.162 € 1.980.399 € 1.927.108 € 1.852.204 € 1.849.424 € 1.766.553 € 1.761.361 € 1.727.203 € 1.630.070 € 1.600.609 € 1.565.983 € 1.546.937 € 1.503.806 € 1.458.209 € 1.417.741 € 1.376.713 €

Tgv. waarde 2.328.875 € 26.940.775 € 8.055.650 € 8.734.050 € 18.329.962 € 3.949.584 € 8.420.532 € 5.484.081 € 6.986.729 € 347.614 € 901.553 € 1.683.182 € 10.937.388 € 4.139.451 € 569.546 € 4.468.590 € 1.209.208 € 330.892 € 4.156.946 € 2.300.480 € 1.895.998 € 2.959.855 € 3.327.047 € 1.625.228 € 1.000.708 € 1.515.571 € 2.363.873 € 813.841 € 1.511.100 € 2.719.950 € 1.216.487 € 3.010.254 € 1.238.007 € 321.786 € 707.887 € 993.765 € 1.146.362 € 1.471.407 € 536.438 € 4.027.754 € 1.094.920 € 1.007.797 € 366.956 € 2.736.601 € 323.908 € 307.889 € 364.446 € 2.430.114 € 692.309 € 2.295.429 € 1.194.715 € 427.443 € 854.774 € 2.027.367 € 534.064 € 1.980.399 € 1.927.108 € 618.874 € 1.849.424 € 1.766.553 € 172.670 € 143.331 € 1.630.070 € -51.212 € 1.565.983 € 1.546.937 € 1.503.806 € 1.458.209 € 1.417.741 € 1.376.713 €

Winst/Verlies

Cashflow

410.007 € 1.033.617 € 576.237 € 1.512.560 € 5.443.387 € -135.683 € -106.332 € 1.341.122 € -1.766.077 € 45.760 € 34.170 € 176.493 € -90.575 € 1.457.268 € 8.459 € 975.794 € 80.529 € -185.839 € 943.934 € 344.439 € 910.483 € 241.128 € 1.190.940 € 65.737 € 431.322 € 331.355 € 426.156 € 212.915 € 354.193 € 252.354 € 322.775 € -75.373 € 90.038 € -39.445 € 455.152 € 107.215 € 3.494 € 45.684 € 27.950 € 981.232 € 97.856 € 116.202 € -38.271 € 482.543 € 81.973 € 150.777 € 109.547 € 467.146 € 4.964 € 330.344 € 12.437 € 77.979 € 111.055 € 708.262 € 169.230 € 234.852 € 56.860 € 66.201 € 295.052 € 460.233 € 20.719 € 55.939 € 421.421 € -55.696 € 44.011 € 309.422 € 602.586 € 68.840 € 55.898 € 338.481 €

1.578.048 € 5.853.254 € 1.846.384 € 2.109.280 € 5.752.650 € 390.088 € 719.290 € 1.636.270 € 867.035 € 196.899 € 133.761 € 458.026 € 2.988.550 € 1.699.705 € 94.904 € 1.293.279 € 197.093 € -173.047 € 975.785 € 635.960 € 1.414.071 € 525.470 € 1.529.369 € 122.375 € 464.307 € 617.590 € 553.684 € 255.616 € 474.666 € 659.116 € 277.196 € 522.765 € 318.965 € -31.707 € 458.563 € 337.431 € 203.045 € 234.220 € 196.410 € 1.389.461 € 285.127 € 389.302 € 2.653 € 1.149.251 € 122.380 € 150.831 € 304.359 € 581.114 € 143.639 € 1.199.858 € 279.066 € 118.370 € 318.468 € 879.748 € 249.150 € 581.706 € 838.711 € 111.242 € 605.125 € 1.117.580 € 54.797 € 104.088 € 561.211 € -52.992 € 334.189 € 469.474 € 799.874 € 495.339 € 285.664 € 471.110 €

Sector Veilingen Plastiek Vleesindustrie Groente- en fruithandel Bouwondernemingen Vleesindustrie Plastiek Machines en onderdelen, verkoop Verpakking Levende dieren, veehandel, fokkerijen Vleesindustrie Groente- en fruithandel Farmaceutische nijverheid Bouwmaterialen, productie Opslag, overslag, goederenbehandeling Staal, staalproducten Computers, kantoormachines Bedrijfsvoert.,vrachtwagens Metaalverwerking, metaalbewerking Glas en keramiek, verkoop Bouwmaterialen, verkoop Vleesindustrie Metaalverwerking, metaalbewerking Schrijnwerk (hout, metaal, PVC, ...) Bouwondernemingen Bouwmaterialen, verkoop Magazijninrichtingen Voeding, handel Metaalverwerking, metaalbewerking Glas en keramiek, industrie Plastiek Verpakking Cement, stortbeton, kalk en gips Dranken (wel,niet alcoholisch) Bouwondernemingen Bouwondernemingen Schrijnwerk (hout, metaal, PVC, ...) Catering, traiteurs Vleeswaren, handel Expediteurs, douaneagentschappen Keukens, vervaardiging en verkoop Opslag, overslag, goederenbehandeling Machines voor land- en bosbouw Opslag, overslag, goederenbehandeling Auto's, verkoop en garages Chemische nijverheid Machines en onderdelen, verkoop Machines voor land- en bosbouw Fietsen en onderelen Meubelindustrie Machinebouw Pompen en pompinstallaties Metaalverwerking, metaalbewerking Bouwondernemingen Installatie, verwarming Metaalverwerking, metaalbewerking Drukkerijen Informaticadiensten en software Machinebouw Groente- en fruitindustrie Apothekers Bouwmaterialen, verkoop Onderhoud en reparatie van auto's Levende dieren, veehandel, fokkerijen Transport Non-ferro metalen Advocatenkantoren, juridische dienst Transport Bouwmaterialen, productie Metaalverwerking, metaalbewerking

AUGUSTUS 2010 - 11

Dhm_augustus_304.indd 11

20-7-2010 15:50:07


INDUSTRIE Naam 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Gemeente

Leenaerts Bio-Producent MEERLE Vreysen Douane-Expediteur MEER Alu-Pack MEER Rombouts Electro MEERLE De Bock J. HOOGSTR. Pafa MEER Arbe Logistics MEER Vestey Foods Benelux MEER Elbro MINDERH. Van Opstal Bestratingsw. MEER Eurostar 25 Belgium MEER Adams Herman MEER Sprangers HOOGSTR. Fransen Apoteek HOOGSTR. Eco Toilet HOOGSTR. Antonissen Bart MEER Van Gool M. MINDERH. Stoffels Motorland MINDERH. Agriva MEER A.D.C. MEER Sarstedt MEER Janssens en Janssens HOOGSTR. Impuls Media HOOGSTR. Schul Gaston Douane-Exp. MEER Lauryssen Electronics MINDERH. Cara HOOGSTR. Wendrickx HOOGSTR. Van Der Linden Industrie MINDERH. Singh Tahoe HOOGSTR. Van Loon Jef HOOGSTR. Mobelix HOOGSTR. Pro Mail MINDERH. Interglas Construct MEER Christianen Joris MEERLE Goetschalckx Loon&Grondw.MEER Highstreet HOOGSTR. Loggere Metaalwerken MEER Brosens Schrijnwerken HOOGSTR. Polproduct Belgium MEERLE D&M Transport MEER Kox B. Vervoer & Grondw. HOOGSTR. Leenaerts Jan MEERLE Hubo-Marien HOOGSTR. Elmi MEERLE Bio-Farm MEER Dego WORTEL Van Loon - Int. Transp. HOOGSTR. Kiosk HOOGSTR. Europ Doors HOOGSTR. Hego MINDERH. Hoquilo HOOGSTR. Bergse Aardbeien MINDERH. Faes HOOGSTR. Renders Loon- & Grondwerk MINDERH. Martens Aannemingen MEER Airnic Van den Heuvel MINDERH. Bogaerts J. Attracties MEER De Vrijheid Warenhuis HOOGSTR. Van Bavel Vast Goed HOOGSTR. Vergo Kwekerijen MEER Sprangers - Segers HOOGSTR. Jeca HOOGSTR. Del Selvera HOOGSTR. Jansen Schrijnwerkerij MEER Wemico MEERLE Rovak MEER Rielbro Groeikracht MEER 't Eirbissemhof MEER Swaegers Slachthuis HOOGSTR. Dickens Ludo Garage HOOGSTR.

bm

*

* * *

* * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * *

* * *

Omzet 1.366.778 € 1.345.495 € 1.317.022 € 1.304.578 € 1.231.982 € 1.218.806 € 1.179.285 € 1.172.300 € 1.170.620 € 1.165.840 € 1.137.736 € 1.126.248 € 1.087.074 € 1.073.815 € 1.051.662 € 1.051.541 € 1.049.165 € 1.041.520 € 1.040.963 € 1.028.173 € 1.012.506 € 996.244 € 994.784 € 969.499 € 967.537 € 955.313 € 942.563 € 940.427 € 938.963 € 919.541 € 913.160 € 912.644 € 883.679 € 877.807 € 877.053 € 860.278 € 855.473 € 851.085 € 847.812 € 846.183 € 834.821 € 830.804 € 828.697 € 821.347 € 814.441 € 813.950 € 804.666 € 788.861 € 788.550 € 785.403 € 778.507 € 774.178 € 764.563 € 763.654 € 753.999 € 747.751 € 743.481 € 732.648 € 721.385 € 718.711 € 697.084 € 680.364 € 671.324 € 668.556 € 668.219 € 658.403 € 654.296 € 653.877 € 651.781 € 646.787 €

Tgv. waarde

Winst/Verlies

228.861 € 462.558 € 1.317.022 € 40.641 € 436.556 € 208.303 € 115.846 € 1.172.300 € 472.186 € 277.000 € 1.137.736 € 525.243 € 1.087.074 € 76.285 € 688.012 € 408.193 € 429.070 € 185.322 € 113.972 € 378.782 € 1.012.506 € 996.244 € 69.376 € 969.499 € 967.537 € 258.108 € 454.696 € 940.427 € 294.808 € 919.541 € 913.160 € 262.369 € 233.970 € 485.315 € 289.807 € 860.278 € 855.473 € 409.613 € 847.812 € 302.756 € 834.821 € 147.858 € 828.697 € 501.934 € 134.575 € 813.950 € 804.666 € 43.026 € 160.780 € 785.403 € 778.507 € 774.178 € 340.940 € 309.535 € 268.531 € 747.751 € 743.481 € 732.648 € 721.385 € 718.711 € 188.739 € 680.364 € 58.235 € 140.606 € 107.145 € 658.403 € 38.946 € 293.380 € 651.781 € 646.787 €

-169.268 € 2.272 € 393.538 € 1.094 € 11.233 € -28.441 € -14.610 € 593.864 € -15.878 € 24.397 € -45.845 € 117.359 € 202.086 € 30.162 € 36.272 € 13.937 € 56.731 € 49.320 € 4.158 € 156.933 € 362.300 € 258.452 € 49.472 € 33.638 € 138.335 € 10.191 € 33.125 € 347.349 € 42.824 € 75.869 € 24.209 € -296.569 € -276.400 € 36.473 € 3.168 € 58.834 € 72.154 € 150.273 € 234.721 € 49.138 € 143.311 € 13.441 € 173.660 € 128.157 € -13.573 € 76.070 € 22.842 € 21.796 € -101.849 € 262.486 € -33.952 € 42.113 € 43.157 € 28.910 € 12.754 € 10.980 € 127.606 € -25.232 € 452.025 € 268.326 € 16.642 € 105.810 € 42.178 € -10.617 € -8.199 € -27.695 € 1.145 € 28.790 € 2.582 € 245.287 €

Cashflow 29.123 € 4.250 € 450.627 € 9.156 € 58.496 € 78.336 € 16.216 € 735.646 € 46.374 € 49.670 € -41.896 € 323.591 € 628.645 € 48.478 € 205.744 € 124.878 € 264.570 € 64.111 € 67.169 € 254.822 € 0€ 327.897 € 51.785 € 62.459 € 396.662 € 101.865 € 101.202 € 361.061 € 79.215 € 221.152 € 181.019 € -294.256 € -153.233 € 216.640 € 158.750 € 277.196 € 198.925 € 184.037 € 568.294 € 165.144 € 388.285 € 65.259 € 368.289 € 252.246 € 78.140 € 114.571 € 251.816 € 35.894 € -97.933 € 308.460 € 42.249 € 302.434 € 95.807 € 268.977 € 44.076 € 50.624 € 352.488 € 127.174 € 519.115 € 286.691 € 125.643 € 149.061 € 43.777 € 17.147 € 17.282 € 325.376 € 13.335 € 192.491 € 243.648 € 363.228 €

Sector Levende dieren, veehandel, fokkerijen Expediteurs, douaneagentschappen Verpakking Installatie, elektriciteit Chocolade en suikerwaren Groente- en fruitindustrie Expediteurs, douaneagentschappen Vleeswaren, handel Meubelindustrie Burgerlijke, wegen- en waterbouw Uitzendbureaus Groente- en fruitindustrie Landbouw, loonwerken Apothekers Verhuur van andere roerende goederen Groente- en fruitindustrie Groente- en fruitindustrie Machines voor land- en bosbouw Landbouw, loonwerken Opslag, overslag, goederenbehandeling Medische en farmaceutische apparatuur Houthandel Uitgeverijen Expediteurs, douaneagentschappen Elektrische en elektronische apparaten Chocolade en suikerwaren Bouwondernemingen Bouwondernemingen Bedrijfsvoert.,vrachtwagens - verkoop Transport Keukens, vervaardiging en verkoop Import-Export Glaszetten Groente- en fruitindustrie Landbouw, loonwerken Vrije tijd, bioscopen, enz. Bouwmaterialen, verkoop Schrijnwerk (hout, metaal, PVC, ...) Groente- en fruithandel Transport Burgerlijke, wegen- en waterbouw Landbouw, loonwerken Doe-het-zelfzaken Groente- en fruitindustrie Levende dieren, veehandel, fokkerijen Bouwondernemingen Transport Boekhandels Bouwondernemingen Doe-het-zelfzaken Distributie (supermarkten, ...) Groente- en fruitindustrie Stukadoors Landbouw, loonwerken Bouwondernemingen Koeltechniek en airconditioning Verhuur van andere roerende goederen Distributie (supermarkten, ...) Immobiliën, residentieel Tuinbouw, tuinaanleg Burgerlijke, wegen- en waterbouw Advies- en consultancykantoren Levende dieren, veehandel, fokkerijen Schrijnwerk (hout, metaal, PVC, ...) Burgerlijke, wegen- en waterbouw Groente- en fruitindustrie Elekt. en gas, productie, verkoop, transp Groente- en fruitindustrie Vleesindustrie Onderhoud en reparatie van auto's

12 - AUGUSTUS 2010

Dhm_augustus_304.indd 12

20-7-2010 15:50:08


INDUSTRIE Naam 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Gemeente

Braspenning-Schrauwen WORTEL Vermeiren L. MEER Jansen Jan MEERLE Mawaco MEER Bols Technics MEER Precision Circuits Belg. HOOGSTR. Int. Glass Agencies MEER Martens Fons MEERLE Eribel Group HOOGSTR. Hoela Hoep HOOGSTR. Emdoka MEER Borremans HOOGSTR. Govaerts Danny HOOGSTR. Faes Varkens-Veehandel MEER Bropa MEER Laeromat MEERLE Labres MEER Huijbregts Lambertus MEER B&A-Automation HOOGSTR. CT-Productions MEER Hectors & Van Laer HOOGSTR. Ravesteyn MEER Servaes HOOGSTR. Van Den Bogerd Gebroeders MEERLE Van Bavel Gebroeders MEERLE Kenis Aardbeien MEER Stoops Helsen J. HOOGSTR. Mattheeussen Danie MEER Leenaerts MEERLE Elotec HOOGSTR. Bentel Communications MINDERH. Stoffels Pluimveeslacht. MEERLE Gromibo WORTEL Fransen Koude Technieken HOOGSTR. De Jachthoorn HOOGSTR. Axxon HOOGSTR. BQ Electrics MINDERH. Heecon MEERLE Pemen Vervoerbedrijf MINDERH. Agro-Looi MEER Goetschalckx Louis WORTEL Martens Woningen MEERLE De Marklanden MEER Van Den Plas MEER Laurijssen Bestrating MEER Profile MINDERH. Desmedt Jef MINDERH. Van Dun Cindy MEER Benelux Soya HOOGSTR. Mevrouw HOOGSTR. S.G.M. MEER Jasno MEER Van Bavel-Rommens Zakenk.MEER Jochems Konstr.-Machineb. MEER Brosens Bouwwerken MEERLE Van Thillo MEER Kennes F. MEERLE Teknihall Benelux MEER Devo MEER Penen Wijnen MEER MaEn Renewable MEER Decopack MEER Intsatec HOOGSTR. Industrial Glass Printing MEER Marpa WORTEL Boeren Frank MEERLE Lodders Boomkwekerij MEER Jackelynn MEER Brosens Interieurs MINDERH. Martens Rudy Nivellering MEER

bm

Omzet

* * *

645.907 € 644.141 € 631.890 € 631.500 € 628.656 € 618.124 € 612.128 € 610.203 € 603.130 € 600.727 € 595.860 € 578.208 € 559.665 € 552.460 € 551.979 € 542.868 € 541.904 € 540.609 € 529.178 € 525.683 € 521.206 € 521.203 € 512.419 € 510.362 € 506.728 € 503.980 € 502.580 € 493.361 € 482.872 € 480.575 € 474.649 € 468.734 € 462.256 € 462.245 € 461.038 € 457.778 € 455.176 € 452.302 € 450.446 € 444.729 € 438.854 € 427.682 € 426.112 € 426.051 € 425.946 € 423.840 € 417.562 € 413.585 € 410.458 € 408.664 € 402.297 € 394.174 € 393.599 € 391.483 € 390.080 € 388.416 € 388.266 € 388.001 € 381.799 € 381.346 € 378.708 € 378.315 € 378.232 € 377.035 € 372.552 € 372.321 € 371.103 € 369.042 € 360.678 € 359.134 €

* * * *

* * * * * * * * * * * * * *

*

*

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Tgv. waarde

Winst/Verlies

645.907 € 644.141 € 631.890 € 62.011 € 628.656 € 193.830 € 612.128 € 147.374 € 603.130 € 91.332 € 595.860 € 55.700 € 270.544 € 9.483 € 98.899 € 172.542 € 257.901 € 540.609 € 529.178 € 302.681 € 281.809 € 521.203 € 512.419 € 510.362 € 506.728 € 503.980 € 17.053 € 493.361 € 123.082 € 480.575 € -21.204 € 468.734 € 228.433 € 462.245 € 195.158 € 457.778 € 54.352 € 452.302 € 450.446 € 90.732 € 162.255 € 91.252 € 426.112 € -45.916 € 224.781 € 57.934 € 417.562 € 236.056 € 110.172 € 50.400 € 402.297 € 394.174 € 393.599 € 391.483 € 390.080 € 388.416 € 388.266 € 388.001 € 381.799 € 381.346 € 378.708 € 378.315 € 32.350 € 195.446 € 372.552 € 372.321 € 371.103 € 161.958 € 360.678 € 359.134 €

17.360 € -35.535 € 92.347 € -185.860 € 298 € 71.029 € 82.439 € 34.533 € 65.799 € 14.153 € 91.017 € 13.177 € 8.563 € -11.486 € 3.578 € 19.835 € 28.113 € 78.124 € 7.540 € -27.097 € 104.687 € 39.211 € 99.861 € 40.000 € -51.992 € 115.819 € 11.642 € 72.489 € 11.652 € 101.898 € -111.986 € 105.652 € 110.392 € 57.061 € -22.155 € 179.585 € 203 € 90.144 € 430 € 1.692 € 18.175 € 25.211 € -26.070 € -89.110 € 45.748 € 49.660 € 193.942 € -15.395 € 34.302 € 37.745 € 59.248 € 48.037 € 146.198 € 27.549 € 83.525 € 32.139 € 22.618 € 9.998 € 177.062 € 72.127 € 73.827 € -2.009 € 21.596 € 23.037 € 63.477 € 38.810 € 61.622 € 2.694 € 64.886 € 7.094 €

Cashflow 509.845 € 262.007 € 300.895 € -69.129 € 73.482 € 108.815 € 260.510 € 55.123 € 142.341 € 74.939 € 228.722 € 46.054 € 104.793 € -8.610 € 66.585 € 68.058 € 131.547 € 266.525 € 110.833 € 209.343 € 121.945 € 44.711 € 235.446 € 288.654 € 909 € 290.250 € 25.076 € 149.525 € 90.708 € 140.176 € -94.205 € 138.182 € 175.061 € 121.839 € 2.445 € 373.038 € 15.581 € 224.956 € 110.740 € 57.744 € 30.674 € 34.871 € 112.541 € -68.944 € 56.137 € 50.310 € 338.252 € 70.377 € 50.967 € 40.976 € 110.465 € 183.933 € 195.918 € 209.470 € 110.673 € 221.898 € 187.449 € 104.495 € 211.808 € 99.725 € 77.097 € -5.151 € 21.943 € 72.877 € 305.651 € 206.492 € 95.037 € 39.596 € 83.212 € 135.324 €

Sector Landbouw, loonwerken Transport Groente- en fruitindustrie Bemidd. bij aankoop onroerend goed Installatie, elektriciteit Elektrische en elektronische apparaten Glas en keramiek, verkoop Schrijnwerk (hout, metaal, PVC, ...) Managementactiviteiten Baby-artikelen Farmaceutische producten, verkoop Zuivelhandel en -industrie Industriële reiniging Levende dieren, veehandel, fokkerijen Levende dieren, veehandel, fokkerijen Groente- en fruitindustrie Groente- en fruitindustrie Tuinbouw, tuinaanleg Machines, heftrucks, hoogwerkers Uitgeverijen Architectenbureaus Burgerlijke, wegen- en waterbouw Machines voor land- en bosbouw Tuinbouw, tuinaanleg Bouwondernemingen Tuinbouw, tuinaanleg Bouwondernemingen Transport Landbouw, loonwerken Installatie, elektriciteit Huishoudelijke apparaten Vleesindustrie Immobiliën, andere Koeltechniek en airconditioning Horeca Andere Installatie, elektriciteit Tuinbouw, tuinaanleg Transport Levende dieren, veehandel, fokkerijen Bouwondernemingen Bouwondernemingen Transport Landbouw, loonwerken Burgerlijke, wegen- en waterbouw Reclame (geen agentschappen) Veterinaire diensten Groente- en fruitindustrie Groente- en fruitindustrie Textielverkoop Stukadoors Groente- en fruitindustrie Verzekeringen - makelaars Metaalverwerking, metaalbewerking Bouwondernemingen Levende dieren, veehandel, fokkerijen Landbouw, loonwerken Computers, kantoormachines Huisdieren, voeding en accessoires Dranken (wel,niet alcoholisch) Ingenieurs-, studiebureaus Verpakking Ingenieurs-, studiebureaus Glas en keramiek, industrie Landbouw, loonwerken Groente- en fruitindustrie Tuinbouw, tuinaanleg Horeca Schilders en behangers Bouwondernemingen

AUGUSTUS 2010 - 13

Dhm_augustus_304.indd 13

20-7-2010 15:50:08


industrie Naam 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

Gemeente

Totaalgarage HOOGSTR. Van Strien H. MEER Houtambacht Vloeren MINDERH. Bellens en Zonen HOOGSTR. Lithias HOOGSTR. Van Huffel Verzekeringen HOOGSTR. Hermar WORTEL Apart Keukens HOOGSTR. Bruurs HOOGSTR. Van Dun-Voeten MEER Baldosa MINDERH. Meeuwesen Bouwwerken MINDERH. Transmeer MEER Hesco MEER Fronica HOOGSTR. Blockx Atelier Arch.&Ing. HOOGSTR. MSC WORTEL Gerjak MEER Intratuin België MINDERH. Jalshof MEERLE CDK Verzekeringen MINDERH. De Tram Restaurant HOOGSTR. Van Dooren MEER H.B.K. Construct WORTEL LRT MEERLE DB Hoogstraten MINDERH. Rennen-Prinse MEER De Gruyter Boekhoudkant. MEER Hoezaerenbosch MINDERH. Martens Jos MEERLE Tielen L. Accountants WORTEL Belgian Glass Processing MEER Vermeiren Accountants MEER Belgian Livestock Project MEER De Meester L. HOOGSTR. Joost-Muësen HOOGSTR. Martens Evenementen MEER Amba Doors HOOGSTR. Jochems Frans MINDERH. Quirijnen Meer Supermarkt MEER Van Spaandonk MEER De Bergse Heide MEER Van Mirlo HOOGSTR. Expertenburo Nolmans HOOGSTR. Van Hemelen HOOGSTR. Van Loon V. en Zonen HOOGSTR. Buko Verhuur HOOGSTR. Van Erck Houtzagerij WORTEL Vita Nova MEER Herdimmo MEERLE Mac Ryan MINDERH. GM Projects HOOGSTR. Jura Belgium MEER Rotrix Zwembaden WORTEL Coertjens Alg. Bouwond. HOOGSTR. Brosens Dirk Interieur MEER Wiverco WORTEL Paulussen-Janssens HOOGSTR. B.S. & S. MINDERH. Nerepa MEER 't Kakelhof MEER Naniot Decor MEER 't Pakhuis Huisbrouwerij MEERLE Peebee MEER Verheyen-Pemen Chapewkn MINDERH. Delbo MEER Comies MEERLE TAG International België MEER HOGA HOOGSTR. Brosens Marcel Bouwwerken MINDERH.

bm

Omzet

*

351.761 € 349.805 € 341.963 € 337.754 € 336.341 € 335.955 € 335.099 € 329.275 € 324.932 € 319.875 € 318.356 € 316.279 € 316.205 € 315.386 € 307.105 € 305.645 € 304.862 € 304.263 € 301.172 € 300.170 € 298.876 € 297.654 € 296.332 € 296.029 € 289.017 € 288.969 € 287.259 € 286.331 € 286.122 € 286.014 € 285.115 € 284.974 € 283.801 € 282.107 € 281.453 € 275.476 € 274.954 € 272.751 € 270.062 € 268.706 € 266.256 € 265.778 € 265.138 € 261.884 € 259.779 € 259.297 € 259.018 € 255.199 € 250.084 € 248.238 € 246.882 € 245.632 € 243.284 € 240.647 € 235.283 € 234.215 € 232.613 € 227.758 € 225.573 € 224.274 € 223.724 € 219.467 € 218.426 € 218.425 € 218.038 € 214.425 € 207.950 € 207.784 € 200.454 € 200.012 €

* * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * *

Tgv. waarde

Winst/Verlies

351.761 € 102.631 € 341.963 € 337.754 € 142.213 € 335.955 € 51.751 € 329.275 € 324.932 € 48.546 € 60.762 € 316.279 € 316.205 € 315.386 € 307.105 € 305.645 € 304.862 € 91.226 € 15.895 € -8.248 € 298.876 € 45.815 € 83.695 € 296.029 € 41.395 € 79.612 € 287.259 € 286.331 € 133.477 € 286.014 € 285.115 € 284.974 € 146.835 € 282.107 € 281.453 € 275.476 € 75.934 € 83.256 € 93.998 € 268.706 € 266.256 € 265.778 € 92.230 € 166.706 € 259.779 € 259.297 € 87.388 € 255.199 € 250.084 € 208.644 € 246.882 € 29.950 € 243.284 € 240.647 € 235.283 € 81.919 € 232.613 € 29.617 € 166.596 € 94.333 € 223.724 € 219.467 € 218.426 € 218.425 € 218.038 € 214.425 € -1.309 € 98.703 € 200.454 € 10.094 €

8.781 € 2.372 € 94.336 € -25.418 € 106.244 € 153.209 € 8.266 € 69.879 € 15.000 € 38.187 € 40.264 € -62.480 € -58.465 € 154.359 € 33.826 € 105.046 € 203.879 € -6.814 € 14.520 € -34.751 € 20.557 € -5.419 € 33.448 € 19.876 € 2.457 € 5.474 € 50.201 € 105.322 € 37.587 € 56.839 € 66.097 € 10.731 € 62.679 € 184.905 € 157.270 € 60.419 € -2.775 € 2.180 € 51.131 € 6.440 € -6.846 € -82.775 € 49.609 € 6.721 € 36.708 € 28.724 € 26.320 € -23.824 € 82.712 € 111.036 € 15.818 € 14.625 € 13.771 € 88.614 € 72.315 € 8.066 € 5.897 € -3.273 € 18.366 € 19.552 € 17.325 € 8.260 € 33.549 € 1.290.988 € 42.367 € -16.467 € 759 € 25.587 € -10.933 € -34.621 €

Cashflow 64.685 € 64.416 € 176.473 € 152.137 € 0€ 183.980 € 19.594 € 156.264 € 113.401 € 45.658 € 46.720 € -26.240 € -56.975 € 188.464 € 67.423 € 149.283 € 204.453 € 61.828 € 0€ -13.671 € 102.316 € 13.546 € 41.426 € 37.970 € 28.018 € 7.741 € 122.471 € 151.824 € 94.627 € 86.578 € 103.214 € 151.922 € 102.383 € 258.043 € 219.072 € 124.027 € 57.583 € 18.139 € 71.537 € 40.973 € 93.063 € -17.425 € 53.780 € 23.225 € 90.508 € 87.598 € 84.825 € -10.139 € 118.350 € 122.202 € 62.168 € 22.208 € -58.408 € 129.384 € 144.645 € 34.429 € 168.275 € 13.642 € 110.278 € 0€ 152.390 € 8.534 € 79.697 € 1.327.735 € 107.660 € 21.177 € 0€ 70.288 € 17.632 € 3.324 €

Sector Onderhoud en reparatie van auto's Transport Houtindustrie Landbouw, loonwerken Immobiliën, residentieel Verzekeringen - makelaars Bouwondernemingen Keukens, vervaardiging en verkoop Kledingverkoop Burgerlijke, wegen- en waterbouw Plaatsen van vloer- en wandbekleding Burgerlijke, wegen- en waterbouw Transport Tuinbouw, tuinaanleg Horeca Ingenieurs-, studiebureaus Advies- en consultancykantoren Groente- en fruitindustrie Tuinbouw, tuinaanleg Landbouw, loonwerken Verzekeringen - makelaars Horeca Bouwondernemingen Bouwondernemingen Bouwondernemingen Schrijnwerk (hout, metaal, PVC, ...) Groente- en fruitindustrie Boekh., account en belastingconsult Groente- en fruitindustrie Schrijnwerk (hout, metaal, PVC, ...) Boekh., account en belastingconsult Glaszetten Boekh., account en belastingconsult Ingenieurs-, studiebureaus Architectenbureaus Brood, banket, koekvervaardiging Verhuur van machines, werktuigen Bouwmaterialen, productie Bouwondernemingen Distributie (supermarkten, ...) Containertransport Groente- en fruitindustrie Schrijnwerk (hout, metaal, PVC, ...) Immobiliën, andere Installatie, elektriciteit Transport Verhuur van andere roerende goederen Houtindustrie Tuinbouw, tuinaanleg Patrimoniumvennootschappen Textielindustrie Financiële diensten - andere Transport Afwerking Bouwondernemingen Schrijnwerk (hout, metaal, PVC, ...) Burgerlijke, wegen- en waterbouw Distributie (supermarkten, ...) Vleesindustrie Transport Levende dieren, veehandel, fokkerijen Drukkerijen Horeca Managementactiviteiten Bouwondernemingen Bouwondernemingen Tuinbouw, tuinaanleg Advies- en consultancykantoren Aanhangwagens, opleggers en caravans Bouwondernemingen

14 - AUGUSTUS 2010

Dhm_augustus_304.indd 14

20-7-2010 15:50:09


industrie Naam 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

Gemeente

Joosen Gebroeders HOOGSTR. IDW Consult WORTEL van den Broek Nico MEERLE Roos G. Alg. Bouwwerken MEER Bivarco MEER Hermans Karel HOOGSTR. Immo Meer MEER Laurijssen Alfons HOOGSTR. A.C.T. Belgie MEER Profisk HOOGSTR. De Bruyne Tom Optiek HOOGSTR. Arbe Partners MEER Ouweland MEER Mertens HOOGSTR. Kempisch Meubelmagazijn HOOGSTR. Algroep Meer MEER Mobile Rent HOOGSTR. Studio Jess HOOGSTR. Aertsen Transport MEER Mertens Jan HOOGSTR. Elnimmo HOOGSTR. V.D.B.-Agri MINDERH. De Gruyter Bouwwerken MEER Rex Consultancy HOOGSTR. Info Support Management MINDERH. Delaps HOOGSTR. De Gulden Coppe HOOGSTR. Vagubel HOOGSTR. Calluna Pharma MINDERH. E&S Design HOOGSTR. Verschueren Jan MEER Verheyen J. MEERLE HTF MEER Vevar MEER Topoplan HOOGSTR. Van Oeveren Mark Grafisch MEERLE Quirijnen HOOGSTR. Wolive WORTEL 't Fruithuis MINDERH. Van Den Bosch HOOGSTR. EG-Laswerken MEER Albeton MEER Xantip MEER Goossens Stellingverhuur WORTEL De Meester P. WORTEL Van Bergen Elektriciteit HOOGSTR. Meyvis J.Electriciteitsw. MINDERH. Van Leuven-Brosens MEER Runi WORTEL Verheyen Dominiek MEER Rollmops HOOGSTR. Mendo MEER FMD HOOGSTR. Martens D. Alg.Bouwwerken MEER Holimmo MEER De Woonstede MEER Begijnhof Restaurant HOOGSTR. A.S.B. WORTEL DJ Invest MEERLE Van Den Ouweland MINDERH. European Glass Solutions MEER J.B. Schrijnwerkerij MEERLE Dalton Medical MEER Drukkerij Impression HOOGSTR. Brosens Jan & Co HOOGSTR. Meyvis MEER Feranka MEER A-Tec HOOGSTR. Versmissen&Janssens Kant. HOOGSTR. Mibo Plafonneerwerken WORTEL

bm

Omzet

* * * * *

199.922 € 199.340 € 198.434 € 197.081 € 194.660 € 193.213 € 191.024 € 189.809 € 188.940 € 188.773 € 188.695 € 187.396 € 186.282 € 182.225 € 182.218 € 180.885 € 179.793 € 176.984 € 176.729 € 176.683 € 173.899 € 172.681 € 171.806 € 171.657 € 168.630 € 167.265 € 166.775 € 166.103 € 165.542 € 163.155 € 162.517 € 162.492 € 162.431 € 161.857 € 157.881 € 156.397 € 155.223 € 154.938 € 154.021 € 153.573 € 152.416 € 151.774 € 151.317 € 150.682 € 149.820 € 149.245 € 147.243 € 146.956 € 146.675 € 146.402 € 144.913 € 144.883 € 144.835 € 144.835 € 142.359 € 139.997 € 139.718 € 138.967 € 138.114 € 137.818 € 135.864 € 134.725 € 133.900 € 133.222 € 132.760 € 132.636 € 132.430 € 131.071 € 130.962 € 129.446 €

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tgv. waarde

Winst/Verlies

199.922 € 199.340 € 198.434 € 197.081 € 194.660 € 91.483 € 191.024 € 189.809 € 188.940 € 67.010 € 188.695 € 187.396 € 186.282 € 182.225 € 182.218 € 180.885 € 179.793 € 176.984 € 176.729 € 19.505 € 173.899 € 172.681 € 15.364 € 171.657 € 27.641 € 167.265 € 166.775 € 73.486 € 165.542 € 163.155 € 162.517 € 17.175 € 162.431 € 161.857 € 157.881 € 156.397 € 155.223 € 154.938 € 154.021 € 153.573 € 152.416 € 130.502 € 151.317 € 150.682 € 149.820 € 149.245 € 41.419 € 146.956 € 25.636 € 146.402 € 144.913 € 144.883 € 144.835 € 144.835 € 142.359 € 139.997 € 139.718 € 138.967 € 138.114 € 137.818 € 10.486 € 134.725 € 133.900 € 2.643 € 132.760 € 49.778 € 108.580 € 131.071 € 130.962 € 129.446 €

22.082 € 131.604 € 35.196 € 7.960 € 19.185 € 40.432 € 131.359 € 35.148 € 38.512 € 771 € 116.814 € 23.727 € -30.609 € 108.989 € -14.492 € 574.471 € -6.044 € 70.292 € -64.209 € 6.203 € 46.413 € -87.687 € -4.005 € -54.978 € 1.128 € 62.315 € -40.703 € 350 € 95.978 € 3.353 € 59.778 € 8.684 € 193 € 39.329 € 1.499 € 75.591 € -220.411 € 101.541 € 33.541 € 51.648 € 19.826 € 137.219 € 43.012 € 15.701 € 89.825 € 30.347 € 3.826 € 70.175 € 2.702 € 59.378 € -5.656 € 33.505 € 201.413 € 20.868 € 103.898 € 1.510 € 16.815 € 12.697 € 91.038 € 50.714 € -24.174 € 32.516 € 365 € 3.036 € 4.510 € 42.322 € 35.466 € 26.112 € 918 € 2.714 €

Cashflow 41.851 € 132.382 € 60.953 € 22.298 € 155.174 € 80.623 € 170.978 € 63.627 € 139.950 € 2.010 € 128.734 € 89.236 € -24.202 € 182.393 € 35.261 € 581.907 € 143.373 € 82.483 € -2.367 € 16.181 € 115.426 € -41.199 € 12.240 € 147.671 € 11.755 € 91.609 € -10.815 € 29.812 € 109.895 € 37.726 € 83.618 € 17.295 € 55.073 € 104.176 € 23.524 € 107.840 € -126.964 € 127.174 € 82.530 € 80.424 € 43.708 € 170.599 € 112.700 € 142.377 € 115.809 € 47.932 € 31.439 € 133.419 € 22.335 € 73.637 € -13.391 € 71.190 € 248.537 € 42.781 € 125.114 € 16.957 € 41.587 € 47.692 € 110.589 € 64.011 € -12.460 € 80.871 € 2.549 € 8.294 € 16.080 € 62.815 € 75.507 € 107.636 € 19.590 € 43.152 €

Sector Bouwondernemingen Public relations Brood, banket, koekvervaardiging Bouwondernemingen Levende dieren, veehandel, fokkerijen Transport Immobiliën, andere Bouwondernemingen Burgerlijke, wegen- en waterbouw Boekh., account en belastingconsult Opticiens Groothandel in intermediaire producten Transport Lederwaren en schoenen, verkoop Meubelverkoop Immobiliën, andere Verhuur van auto's en transportmiddelen Kledingverkoop Transport Schrijnwerk (hout, metaal, PVC, ...) Immobiliën, residentieel Transport Bouwondernemingen Advies- en consultancykantoren Advies- en consultancykantoren Containers, fabric., herstel, verkoop Horeca Houtindustrie Farmaceutische nijverheid Drukkerijen Schrijnwerk (hout, metaal, PVC, ...) Verwarming, productie en verkoop Transport Levende dieren, veehandel, fokkerijen Landmeters Meubelverkoop Distributie (supermarkten, ...) Levende dieren, veehandel, fokkerijen Groente- en fruithandel Opticiens Metaalverwerking, metaalbewerking Bouwmaterialen, productie Advies- en consultancykantoren Verhuur van machines, werktuigen Veterinaire diensten Installatie, elektriciteit Burgerlijke, wegen- en waterbouw Advies- en consultancykantoren Horeca Fietsen, brom- en motorfietsen, moto's Machines en onderdelen, verkoop Groente- en fruitindustrie Immobiliën, andere Bouwondernemingen Managementactiviteiten Meubelindustrie Horeca Ingenieurs-, studiebureaus Immobiliën, andere Fietsen, brom- en motorfietsen, moto's Seminaries, congressen, feestzalen Schrijnwerk (hout, metaal, PVC, ...) Farmaceutische producten, verkoop Drukkerijen Afwerking Transport Immobiliën, andere Metaalverwerking, metaalbewerking Verzekeringen - makelaars Stukadoors

AUGUSTUS 2010 - 15

Dhm_augustus_304.indd 15

20-7-2010 15:50:09


industrie Naam 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414

Gemeente

Nedbel MEER Noordland HOOGSTR. Bio-Agro MEER Aro Beheer HOOGSTR. Van Hal Glenn MEER Euro-Cruise MINDERH. Global Factory Automation MEER Consulting Group S MINDERH. Het Bagetje HOOGSTR. Rombas MEER V.D.P. Management& Beheer HOOGSTR. Velderstee MEERLE Hysist HOOGSTR. Leys IJzerwerken HOOGSTR. Leemans Willy MEERLE Mave MINDERH. Desmedt Dolf Dierenarts MEER Kaifra HOOGSTR. Jansen Paul MEER Van 't Enclavehof WORTEL Vergo Holding MEER Oomen Transport MEERLE I.D. Coiffure HOOGSTR. Varlo HOOGSTR. Hart Business Consultancy HOOGSTR. De Meester Vee & Vleesh. MEERLE Rielbro MEER Pharma Noord Apotheek MEER Van Riel Johan MEERLE Armiaen HOOGSTR. Lupeco MINDERH. It8 HOOGSTR. Emtek HOOGSTR. Jess HOOGSTR. Wood Distribution Belgium MEER Mertens-Matthe MEER Ooms Graszoden MEER Scripta Manent HOOGSTR. Martens Bestratingen HOOGSTR. Blockx Peeters V.Looveren HOOGSTR. Louca MEERLE Micthosim HOOGSTR. Tumult MEERLE Van Velzen C.S. Belgium HOOGSTR. Van Alphen Ludwig MEERLE C.W. Vastgoed HOOGSTR. Den Bud MEERLE J&P Auto Exploitatiebedr. MEERLE CJ Trans HOOGSTR. FTJ Van Der Linden HOOGSTR. Dimag HOOGSTR. M.K. Brosens HOOGSTR. Daems J. & Co. Accountant HOOGSTR. Merjan MINDERH. De Hoogstraatse Pers HOOGSTR. A & M Plafonneringswerken MINDERH. Christianen Jos HOOGSTR. Van Aert Warehousing MEER Indra MEERLE Laurijssen Jozef MINDERH. Bastiaansen F. Sanitair MEER Imbro MINDERH. Schul Gaston MEER Vermonden Schrijn&Timmer. MEER

bm

Omzet

Tgv. waarde

Winst/Verlies

Cashflow

Sector

* * * *

128.994 € 128.994 € -46.074 € 49.080 € Advies- en consultancykantoren 128.781 € 128.781 € 35.119 € 64.982 € Horeca 128.112 € 128.112 € 19.525 € 79.934 € Levende dieren, veehandel, fokkerijen 128.012 € 128.012 € -24.099 € 9.703 € Horeca 127.899 € 17.866 € 1.894 € 13.244 € Schilders en behangers * 127.888 € 127.888 € 27.293 € 64.678 € Zee- en binnenvaart 127.428 € -90.594 € -91.743 € -90.906 € Machinebouw * 125.941 € 125.941 € -346 € 99.778 € Advies- en consultancykantoren 124.782 € 38.198 € -15.793 € 8.666 € Horeca * 124.104 € 124.104 € -12.012 € 49.942 € Tuinbouw, tuinaanleg * 122.923 € 122.923 € 29.882 € 46.973 € Advies- en consultancykantoren * 122.864 € 122.864 € -84.013 € 55.214 € Landbouw, loonwerken * 121.990 € 121.990 € 80.274 € 96.675 € Managementactiviteiten * 121.719 € 121.719 € 7.969 € 30.101 € Metaalverwerking, metaalbewerking * 121.669 € 121.669 € 28.159 € 47.491 € Groente- en fruitindustrie * 121.294 € 121.294 € 52.497 € 117.909 € Immobiliën, residentieel 120.616 € 19.299 € -5.120 € 13.900 € Veterinaire diensten * 120.130 € 120.130 € -24.542 € -13.070 € Kapsalons * 119.743 € 119.743 € -7.153 € 29.899 € Installatie, verwarming * 117.937 € 117.937 € 27.104 € 69.256 € Levende dieren, veehandel, fokkerijen * 116.364 € 116.364 € 22.578 € 0€ Managementactiviteiten * 116.251 € 116.251 € 26.164 € 79.882 € Transport * 114.928 € 114.928 € -10.036 € 21.210 € Kapsalons * 114.790 € 114.790 € 4.668 € 90.827 € Levende dieren, veehandel, fokkerijen * 113.426 € 113.426 € 53.787 € 77.367 € Andere * 112.250 € 112.250 € 38.555 € 60.797 € Vleeswaren, handel * 110.830 € 110.830 € -35.748 € 94.612 € Groente- en fruitindustrie * 110.238 € 110.238 € -1.987 € 26.608 € Apothekers * 109.520 € 109.520 € -129.481 € -44.742 € Groente- en fruitindustrie * 108.248 € 108.248 € -17.115 € 7.186 € Horeca 107.388 € 57.557 € 33.668 € 37.085 € Informaticadiensten en software * 107.133 € 107.133 € 65.891 € 82.479 € Advies- en consultancykantoren * 105.678 € 105.678 € 6.652 € 31.500 € Metaalverwerking, metaalbewerking * 105.249 € 105.249 € -126.648 € -19.959 € Kledingverkoop * 104.954 € 104.954 € 73.122 € 86.793 € Recuperatie en recyclage * 104.453 € 104.453 € 27.099 € 71.561 € Landbouw, loonwerken * 104.135 € 104.135 € 11.005 € 77.201 € Tuinbouw, tuinaanleg * 102.892 € 102.892 € 60.939 € 70.716 € Drukkerijen * 102.089 € 102.089 € 18.194 € 58.930 € Burgerlijke, wegen- en waterbouw * 102.062 € 102.062 € 16.036 € 51.193 € Architectenbureaus 100.000 € -16.523 € -107.158 € -41.015 € Advies- en consultancykantoren * 99.534 € 99.534 € 101 € 4.176 € Advies- en consultancykantoren 98.886 € 41.313 € 20.235 € 23.391 € Advies- en consultancykantoren * 98.491 € 98.491 € 42.284 € 77.333 € Advies- en consultancykantoren * 97.541 € 97.541 € 35.605 € 49.344 € Plaatsen van vloer- en wandbekleding * 97.103 € 97.103 € 21.376 € 0€ Immobiliën, residentieel 96.733 € -7.034 € -12.251 € -11.278 € Horeca * 96.526 € 96.526 € 82.703 € 136.238 € Auto's, verkoop en garages * 96.473 € 96.473 € 37.699 € 55.099 € Transport * 96.046 € 96.046 € 51.877 € 58.813 € Bouwondernemingen * 95.611 € 95.611 € 77.663 € 86.262 € Informaticadiensten en software * 95.027 € 95.027 € 9.764 € 68.796 € Ingenieurs-, studiebureaus * 94.968 € 94.968 € 65.389 € 80.278 € Boekh., account en belastingconsult * 94.635 € 94.635 € 1.506 € 97.566 € Boekhandels 93.900 € 9.422 € 9.158 € 14.050 € Uitgeverijen * 93.853 € 93.853 € 895 € 37.474 € Stukadoors * 93.529 € 93.529 € 30.646 € 48.320 € Levende dieren, veehandel, fokkerijen 92.655 € 80.248 € 23.731 € 49.310 € Opslag, overslag, goederenbehandeling 92.288 € 19.984 € 15.376 € 17.636 € Sportartikelen * 92.181 € 92.181 € 11.966 € 43.588 € Tuinbouw, tuinaanleg * 91.921 € 91.921 € 35.481 € 43.650 € Installatie sanitair, loodgieterij 91.291 € 81.951 € 7.660 € 47.111 € Immobiliën, andere * 90.856 € 90.856 € 46.901 € 72.064 € Expediteurs, douaneagentschappen * 90.765 € 90.765 € 30.591 € 60.503 € Schrijnwerk (hout, metaal, PVC, ...) 1.310.887.552 € 278.792.345 € 38.642.731 € 88.165.726 € De ondernemingen met een * achter hun naam is niet het omzetcijfer opgegeven, enkel de 'brutomarge'. De bruto-marge is het verschil tussen de verkopen en de voorraden. Aangezien de Top 30.000 is gerangschikt op basis van het omzetcijfer, staan deze ondernemingen te laag geklasseerd.

16 - AUGUSTUS 2010

Dhm_augustus_304.indd 16

20-7-2010 15:50:10

V

D v v E O D h J d

O e

T m v d w D J 6 v D s e m r h w t


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN

Deel 3 - De zusters ursulinen in het Spijker Van minderbroeders naar ursulinen De Franse Revolutie (1789) betekende in Europa een totale omwenteling, voelbaar tot in de verste uithoeken van de bezette gebieden. Ook Hoogstraten ontsnapte niet aan de ingrijpende beslissingen. Op bestuurlijk, maar vooral op godsdienstig vlak moet de bevolking werkelijk gechoqueerd geweest zijn in haar diepste overtuiging. Eén van die ingrepen was het sluiten van kloosters en het verkopen van hun eigendommen als nationaal goed. Op 3 maart 1797 viel dit lot ten deel aan het klooster van de minderbroeders, algemeen gekend als het Spijker. De inwoners moesten hun habijt afleggen en de gebouwen verlaten. Op 14 december van hetzelfde jaar werd het verlaten klooster verkocht. J.H. Vanhenckxthoven diende zich aan als welstellende beschermer, want na de koop schonk hij het meteen aan de Sint-Katharinakerk. Verenigd Koninkrijk door Willem I ontbonden werd, mocht ze slechts heropenen als burgerlijke samenleving. Pas na de Belgische Onafhankelijkheid (1830) konden de zusters in 1832 als ursulinen een kloostergemeenschap vormen. In een onderhoud met Mgr. Sterckx werd besloten de kloosterregel van de ursulinen van Bordeaux en hun habijt aan te nemen.

Prille begin van zusters en mères Al vanaf het begin sprak men over zusters (sœurs) en mères. De mères hadden een onderwijsfunctie en de zusters stonden in voor het huishouden en de verzorging. In deze tekst zullen we toch meestal de naam zuster gebruiken. Op 3 mei 1832 werden moeder Seraphina Vicca, moeder Clara en zuster Cordula naar Hoogstraten gestuurd. Deze zuster Seraphina Vicca was ook één van de drie die op 21 maart 1823 in Brussel het examen voor een jury met succes hadden afgelegd om een bekwaamheidsbrevet te bekomen. Zonder dat mocht de school in Tildonk niet heropend worden.

Oudste gravure met op de voorgrond de tram; achteraan het landbouwbedrijf met vee en een vijver. Tijdens het Verenigd Koninkrijk (1815-’30) mocht de kerkfabriek in 1829 deze schenking van Koning Willem I aanvaarden op voorwaarde dat de eigendom binnen het jaar zou verkocht worden. De rentmeester van de prins van Salm-Salm, J.H. De Keirsmaeckers, betaalde het bedrag van 6.500 gulden in naam van pastoor Cauwenbergh van Hoogstraten. De Hoogstratenaar pastoor Lambertz had intussen in zijn parochie Tildonk voor de meisjes een eerste kostschool voor de bemiddelde burgerij met een volksschool voor andere meisjes opgericht. In zijn visie moest Tildonk een moederhuis worden voor andere stichtingen. Zijn eerste wens was om in zijn geboorteplaats Hoogstraten te beginnen.

Eén bron vermeldt dat pastoor Cauwenbergh het Spijker aan pastoor Lambertz geschonken heeft voor de oprichting van een kloosterschool. Een andere bron zegt dat met hulp van pastoor Cauwenbergh de aankoopsom door pastoor Lambertz werd betaald.

Van Dochters van de H. Ursula naar ursulinen De eerste meisjesschool in Tildonk was al in 1818 opgericht. De religieuzen die de school leidden waren aanvankelijk nog niet bij een congregatie aangesloten, maar noemden zich toch al de Dochters van de H. Ursula met eigen kleding en een door pastoor Lambertz opgestelde leefregel. Toen de instelling in 1822 onder het

De drie stichteressen waren in gezelschap van moeder Felicitas en een andere zuster met twee boerenkarren vertrokken. Om een idee te geven van de reisduur in die dagen: om middernacht waren ze vertrokken en ’s anderdaags om tien uur ’s avonds kwamen ze aan. Hun bezittingen waren eetvoorraad, enkele meubels, wat huisgerief, kleren en wat geld. In het leegstaande Spijker werden ze onthaald door de laatst gebleven minderbroeder Petrus Van Echelpoel, die hun aalmoezenier zou worden. Zijn grafsteen is in de achtergevel van het klooster ingemetst. Op het feest van de H. Kruisvinding waren de zusters naar Hoogstraten vertrokken en zo werd de kloosterschool ‘Het Huis van het H. Kruis’ genoemd. Toch werd de school niet door iedereen warm onthaald. Er was in Hoogstraten al een kleine kostschool en mededinging werd gevreesd . Pas-

AUGUSTUS 2010 - 17

Dhm_augustus_304.indd 17

20-7-2010 15:50:11


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN Lokale schoolstrijd Tussen pastoor Cauwenbergh en E.H. Van Roey, rector van het begijnhof, ontbrandde een ware schoolstrijd in notendop. De inzet was pro en contra pensionaat van de ursulinen. Deze ruzie had gevolgen kunnen hebben voor de oprichting en de bestemming van het ursulinenklooster in het Spijker. Wat ging eraan vooraf? Tijdens de Franse overheersing (1795-1815) ontsnapte ook het begijnhof niet aan de reglementen tot afschaffing van religieuze instellingen. In 1818 doen de begijnen een aanvraag om gerangschikt te worden in de tweede reeks religieuze instellingen, d.w.z. dat ze zich toeleggen op het onderwijs van de jeugd. Ze beloven kosteloos onderwijs te geven aan de arme meisjes van de parochie. In 1820 waren er op het begijnhof 8 kostleerlingen en 30 arme meisjes aan wie gratis of tegen vergoeding onderwijs geboden werd in ‘spel-, lees- en schrijfkunst, nuttig handwerk, goede zeden en christelijke lering’.Een grote bloei kende de school niet: in 1826 waren er 8 pensionaires en 20 arme kinderen. In 1831 werd er een Franse School opgericht. En in 1833 meldde rector Van Roey in een omzendbrief de oprichting van een ‘Pensionnaet voor jonge jouffrouwen op het begynhof te Hoogstraeten’. Daardoor kwam hij in het vaarwater terecht van pastoor Cauwenbergh en pastoor Lambertz. In 1829 waren de gebouwen van het Spijker in afspraak met pastoor Lambertz al opgekocht om daar een kloosterkostschool op te richten. De pastoor van het begijnhof had zelfs gevraagd aan pastoor Lambertz om in het Spijker een jongenspensionaat op te richten. Mocht op die wens ooit ingegaan zijn dan was het Klein Seminarie in het Spijker gevestigd geweest! Toch was op 1 juli 1832 de school opgestart met 6 meisjesleerlingen. De begrijpelijke ijver voor de eigen instelling leidde wel tot een aantal wrijvingen die escaleerde. Op de duur ging het dispuut over het sluiten van de begijnhofkerk op zon- en feestdagen, het lof in de begijnhofkerk pas na het lof in de grote kerk en tot de prijs van de vaste kerkstoelen. Toen rector Van Roey ook nog weigerde de gebruikelijke paaspenning voor de pastoor te innen, was het hek helemaal van de dam. Het bisdom moest tussenbeide komen om een minnelijke schikking uit te werken. Die schikking viel echter in het voordeel van het Spijker, zodat het verder bestaan van de begijnhofschool nog weinig kans maakte.

toor Lambertz moest zelfs beloven niet meer dan 15 leerlingen op te nemen. Deze afgedwongen belofte werd echter door Mgr. Sterckx tenietgedaan (zie kadertekst).

Groei en bloei tot 1900 Het nieuwe kloosterpensionaat werd geleid door zuster Seraphina. Op 1 juli 1832 kwamen de eerste zes internen aan. In 1846 telde de school 16 leerlingen van 16 tot 21 jaar. Ook op het begijnhof bestond er een pensionaat dat toen eveneens 16 leerlingen telde van 16 tot 21 jaar. Snel nam het aantal leerlingen en zusters toe en werden er aansluitende onderwijsinrichtingen gestart. In 1869 werd de congregatie van de ursulinen getroffen door de dood van hun stichter, pastoor Lambertz. Van de brieven die de stichter aan de kloostergemeenschap in Hoogstraten gestuurd had, waren er 13 bewaard gebleven en elk jaar werden die op 12 mei, dag van overlijden, voorgelezen.

schooloorlog door de verkiezingsoverwinning van de katholieke partij en werden beide scholen officieel aangenomen. In 1899 werd de vrije lagere school tot gemeenteschool gewijzigd. In 1886 kwam de vrije bewaarschool tot stand en werd het jaar daarop door de gemeente Hoogstraten erkend. In 1890 werd zuster Aloyse de nieuwe overste. In 1892 werd een huishoudklas opgestart. In de periode 1894-1898 openden de lagere scholen in Minderhout en Wortel. Intussen waren er vanuit Tildonk zoveel huizen opgericht dat een algemeen bestuur noodzakelijk bleek. Zuster Lamberta was de eerste die in 1895 Hoogstraten ging vertegenwoordigen. Toen in Meerle in 1866 een klooster werd opgericht, stond het Spijker drie zusters af.

I I

Van 1900 tot 1960 De toename van leerlingen en zusters vereiste een grotere huisvesting. In 1898-1900 werd de bouw uitgevoerd van de nieuwe voorgevel langs

Voorgevel voor de verbouwing van 1900. Van 1879 tot 1884 ontbrandde er een schoolstrijd door de ‘Ongelukswet’-Van Humbeeck. In 1879 werden alle gemeenten van het land verplicht tenminste één officiële lagere school zonder godsdienstonderricht binnen de schooluren op te richten en de gemeenten mochten geen subsidies meer verlenen aan de vrije scholen. Als reactie op ‘Christus uit de scholen’ werden talrijke nieuwe vrije scholen opgericht. Alle kloosterorden die in het onderwijs werkzaam waren, verleenden hun medewerking (zie kadertekst). De overste zuster Brigitta stelde onmiddellijk haar zusters ter beschikking en al op 1 oktober 1879 gaven ze onderricht aan de Hoogstraatse meisjes. In 1880 werd de nieuwe school in gebruik genomen, kort daarop werd met een bewaarschool begonnen. In 1884 eindigde de

de Gelmelstraat. De bekende provinciale architect Petrus Josephus Taeymans, die ook voor de oude rijkswachtkazerne op de Vrijheid instond, ontwierp de plannen. In 1905 werd zuster Joseph, zus van kanunnik Desmedt, de nieuwe overste. Na één jaar moest ze wegens ziekte haar taak opgeven en zuster Mechtilde verving haar en werd in 1907 definitief de nieuwe overste. Door de groei van het aantal leerlingen moest in 1906 een beroep gedaan worden op de eerste lekenjuffrouwen. Na de voltooiing van het voorgebouw konden de oude klassen spreekkamers vervangen worden en kregen de leerlingen de nieuwe lokalen. De ursulinen van het moederhuis in Tildonk hadden ook in andere landen vestigingen. Zo werd

18 - AUGUSTUS 2010

Dhm_augustus_304.indd 18

z h z z v e

20-7-2010 15:50:12

V


n

d -

e

k

e

KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN zuster Xavier uit Hoogstraten naar het meisjeshuis in Indië gestuurd. Later volgden nog meer zusters deze weg, onder meer zuster Augustijn en zuster Constance. Naar Congo gingen in de loop van de jaren zuster Henriëtte, zuster Catherine en zuster Georgette. In 1910 zijn er 75 leerlingen en in 1913 al 95. In dat jaar werd ook de 100ste leerling ingeschreven. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-’18) zochten ook andere kloosterzusters, wezen en gezinnen in het Spijker een onderkomen. In NoordBrabant (Nl), waar de oorlog niet woedde, werd een buitengoed betrokken om in geval van nood oudere en zieke zusters op te vangen. Misschien door oorlogsomstandigheden genoopt richtte zuster Paula (Van Hoeck) in 1917 een normaalafdeling in voor een tweejarige opleiding van onderwijzeressen. In 1923 evenwel stopte men ermee. In 1918 werd er een huishoudschool en landbouwschool opgericht: de Middelbare Landelijke Huishoudschool Sint-Jozef, met 16 leerlingen. De ontwerper was Z.E.H. Willems, oudleraar van het Klein Seminarie en later pastoor te Campenhout. Dokter Versmissen schreef een gelegenheidsgedicht. In 1927 waren er ongeveer 60 kloosterlingen en 150 leerlingen. In 1929 waren er al 66 religieuzen en 174 leerlingen. Daarbij kwamen nog de honderden kinderen in de dorpsscholen van Hoogstraten, Minderhout en Wortel. In 1932 werd het eeuwfeest gevierd. Dat viel samen met het zilveren jubileum van de overste, zuster Mechtildis. Bij die gelegenheid werd ook het Christus-Koningbeeld in de tuin ingehuldigd. Kardinaal Van Roey droeg een plechtige dankmis op. De feesttafel was de latere hotelschool waardig: allerhande voorgerechten, roomsoep, tarbot

Vanaf 1842 werd elke gemeente verplicht minstens één lagere school in te richten en de arme kinderen kosteloos onderwijs te verschaffen. Een vrije school mocht de gemeenteschool vervangen. Talrijke vrije scholen werden daarop gemeentescholen, omdat godsdienstonderwijs er mogelijk was en er meer comfort was van subsidies en gebouwenonderhoud. 37,5 % van de vrije scholen werden gemeentescholen. De liberale regering van 1878, waarvan alle leden vrijmetselaar waren, stemde in 1879 de WetVan Humbeeck, door de katholieken de ‘ongelukswet’ genoemd. Deze wet hield in dat elke gemeente wel een officiële school moest onderhouden, maar geen vrije school meer mocht subsidiëren, dat de leerkrachten een diploma van een rijksnormaalschool moesten bezitten, dat godsdienstonderricht uitsluitend buiten de lesuren op uitdrukkelijk verzoek van de ouders kon gegeven worden. De katholieken reageerden heftig en de bevolking werd tot in de kleinste gemeente in twee kampen verdeeld. Deze tweestrijd strekte zich vervolgens uit tot in alle geledingen van het sociale weefsel van de gemeenschap. Hier is ook de zo typische verzuiling van ons land begonnen. Nieuwe vrije scholen werden opgericht. Bijna 200 000 kinderen en 1340 leerkrachten verlieten de gemeentescholen. Illustrerend is bijvoorbeeld dat in 1878 de vrije scholen 13,1 % van de leerlingen telde, maar in 1880 al 63,5 %. De kloosterorden die zich voor onderwijs inzetten, zoals de ursulinen, sprongen mee in de bres om waar nodig lagere vrije scholen onder hun hoede te nemen. Wel leden de liberalen bij de volgende verkiezingen een verpletterende en langdurige nederlaag en werd de toestand grotendeels hersteld. De keuze voor godsdienstonderricht werd voortaan aan de gemeentebesturen overgelaten.

met Hollandse saus, ‘ossenharts’ met groentekrans, kiekens met salaad, abrikozen, bavarois, gebak, fruit, nagerecht, mokka. Voor misvieringen, sacramenten en bijstand werd de geestelijkheid van Hoogstraten of een priester van het Klein Seminarie aangesproken. Vanaf 1936 kwam een volwaardige priester-directeur in dienst. De nieuwe villa, waar nu het kinderdagverblijf is, werd speciaal voor hem ingericht. Achtereenvolgens waren er de volgende directeurs: Van Herreweghe, de Bellalry, Michielsen en Segers. Tussen 1949 en 1951 werd de parochiale kleuterschool opgericht naar het plan van architect Pee-

ters. Een artistieke bijdrage leverde J. Tegenbos, priester-leraar aan het Klein Seminarie, .met de uitbeelding van sprookjes in kleurglas. In 1949 had de bewaarschool 5 klassen met 228 leerlingen voor 5 leerkrachten. De kostschool voor meisjes had 115 leerlingen met 10 leerkrachten. De huishoudschool telde 59 leerlingen in 3 klassen met 7 leerkrachten. Ook het 125-jarig jubileum (1957) werd gevierd. Bij de feestviering werd het koor geleid door juffrouw Y. Denis. Er werd ook een vrouwelijke tegenhanger van het toneelwerk Elkerlick gespeeld rond de figuur van Femina, voor de meisjes bewerkt door kannunik Floris Prims.

Het Spijker brandt

e

k

n

e

d

De eerste schoolstrijd (1878-1884)

Voorgevel na de verbouwing van 1900.

Nu 50 jaar geleden, in 1960 op 6 maart ’s middags om kwart voor twee merkte zuster Valentine de ongewone warmte op die van de hogere verdieping kwam. Op de zoldertrap deinsde ze terug voor de vlammen. Intussen hadden ook buitenstaanders de rook gezien. De overige zusters bevonden zich op dat ogenblik in de kapel. Het was zondag en de meeste internen waren met verlof. Onmiddellijk werden de oude en zieke zusters in veiligheid gebracht. Bereidwillige personen hielpen mee om de inboedel naar buiten te brengen. Anderen brachten met hun autos de nog aanwezige internen naar huis. De brandweer van de strafinrichting en de brandweer van Hoogstraten vreesden dat het hele gebouw zou vernietigd worden. Ze riepen de hulp in van de brandweer van Turnhout. Over de helft van het voorgebouw werden het dak, de zolders en de bovenste verdieping, waar

AUGUSTUS 2010 - 19

Dhm_augustus_304.indd 19

20-7-2010 15:50:13


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN onder meer slaapzalen van internen waren, totaal vernield. Ook de lagere verdiepingen hadden enorme schade door de massa water. De Gelmelwacht en de Gazet van Hoogstraten brachten daarover een verslag: ‘Nooit in zijn loopbaan van pompierskapitein heeft Rik De Keuster voor zo’n zware opgave gestaan’. Jos Bruurs heeft over deze brand nog een tekst geschreven op een bestaande melodie.

School groeit, kloostergemeenschap krimpt Vanaf de jaren ’50 kwamen met de groei van de school steeds meer leken aan bod. Al in 1906 waren de eerste lekenjuffrouwen in dienst genomen. De schoolinrichting bleef in handen en onder controle van de zusters. In 1983 was er voor de laatste keer onder leiding van een zuster-directrice (Elisabeth) reden om de feestklokken te luiden: 150 jaar jubileum. Bisschop Van den Berghe ging de eucharistieviering voor. Als dankbetuiging werd zelfs een Lourdesreis op het getouw gezet. De voorlaatste uitbreiding van het scholenaanbod was in 1967, toen zuster Augusta de leiding op zich nam van de hotelschool. Toen in 1973 een klaslokaal vrijkwam in de basisschool, was er plaats voor een kleuterafdeling waarvan zuster Véronique de leiding nam. Met haar kunsttalent sierde ze het gebouw ook met prachtige keramiek. De verdere ontwikkeling van het Spijker is een scholengeschiedenis zonder ursulinen en valt niet binnen het bestek van deze artikelenreeks over kloosters. Zuster Lydwina is de laatste overste van de vzw Ursulinen van Tildonk te Hoogstraten.

Toen de zusters Lydwina, Henriëtte, Caroline, Johanna en Ursula in december 2005 als laatsten de kloosterdeur achter zich dichttrokken, lieten ze geen leegte achter, maar een indrukwekkend scholencomplex.

Nieuwe juridische structuur Tot 1959 beheerden de zusters ursulinen de eigendommen van het Spijker. Als direct gevolg van het schoolpact werd de vzw Spijker opgericht. Ook daarna bleven de zusters het heft stevig in handen houden. Volgens de statuten diende de vzw de gebouwen te financieren en een erfpacht te betalen op de gronden. Het beleid van de verschillende afdelingen kwam geleidelijk in handen van de lekendirecties onder toezicht van de raad van bestuur. Het klooster bleef betrokken partij doordat de overste van het klooster deel uitmaakte van de raad van bestuur. Zo was zuster Elisabeth voorzitter tot ze opgevolgd werd door de heer Decavele en daarna mevrouw Remes. De huidige voorzitter is Paul Van der Hallen. De raad van bestuur bestaat uit acht leden en drie adviseurs. Nog altijd is statutair de kloosteroverste lid van de raad van bestuur, maar deze functie wordt niet meer ingevuld. Een tweede vzw werd in 1991 opgericht, vzw Spijker Internaat, door zuster Elisabeth. Aanleiding was ondermeer de nakende overname van het internaat van de Hotelschool, waardoor internaat ASO-Spijker en internaat Hotelschool Spijker eigenlijk versmolten tot één internaat en niet meer bij één specifieke school hoorden. De huidige Raad van Bestuur bestaat uit acht leden. Er waren tot nu toe drie voorzitters: aanvankelijk zuster Elisabeth. Zij werd opgevolgd door Mevr. Ria Breesch en sedert twee jaar is Mevrouw Maria De Corte de voorzitter.

Onzekerheid bleef lang bestaan over de eigendommen. Na een aantal vergaderingen werden uiteindelijk in het voorjaar 2010 de kloostereigendommen met een notariële akte overgedragen aan de vzw Spijker en de vzw Internaat Spijker. De situatie is nu als volgt. De kloostergebouwen behoren voor het grootste deel aan de vzw Internaat Spijker. De eigendommen aan de overzijde van de Gelmelstraat, waar het kinderdagverblijf “De Gelmeltjes” is gevestigd en het naastliggende woonhuis, zijn ook al overgedragen aan vzw Spijker. De rest van de gebouwen en gronden zijn bestemd voor vzw Spijker maar de notariële akte hiervan is nog niet verleden.

d e

Ursulinen in Minderhout

U

In 1894 richtte pastoor Asselbergs een aangenomen meisjesschool op in Minderhout. Ook de jongens van 6 tot 8 jaar kwamen tot 1919 naar die school. In 1911 zorgde pastoor Van Couwelaer voor een nieuw gebouw van twee klassen lagere school en één klas bewaarschool. Vanuit het Spijker kwamen de eerste zusters Leonarda als directrice en Stanislas het onderwijs in de lagere school verzorgen. Daarna kwamen nog de zusters Amelia, Ildephonse, Dominique en Lydwina. In de kleuterschool werkten de zusters Gertrude en Agnes. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, van mei 1917 tot november 1918 waren de drie zusters Leonarda, Gertrude en Stanislas achter de beruchte elektrische draadversperring van de Duitsers afgesloten. In 1958 ging zuster-directrice Amelia met pensioen en kwam zuster Dominique aan het roer. Na haar overlijden in 1964 werd zuster Lydwina vanuit Wortel naar Minderhout gestuurd om er

I a m g s s e I d n o v e e e g d d v

N

N k v “ i w m g k D v C m u g b O b o w d w v z

Zusters ursulinen van het Spijker (groepsfoto 1932). 20 - AUGUSTUS 2010

Dhm_augustus_304.indd 20

P

20-7-2010 15:50:14


verkiezingen

KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN Naast mijn werk in Merksplas, help ik hier en daar in het internaat, ik werk graag in de vroegere kloostertuin, ben lid van Ziekenzorg Hoogstraten, ga wat helpen bij oudere zusters ursulinen in Wilrijk en … en … ” Het internaat van het Spijker heeft het nog niet betreurd om zuster Lea Cools binnen de muren te hebben. Zo blijft de geest van de ursulinen in een samenspel van contemplatief en dienstvaardig leven aanwezig.

-

. n -

n n e

-

e r e

s

-

7

. a

Publiciteit in ‘Nieuwsblad der Kempen’ 1939. de vierde en laatste zuster-directrice te worden. In 1988 nam ze pensioen en kwam voor de eerste keer de school volledig in lekenhanden.

Ursulinen in Wortel In Wortel werd eveneens de bestaande vrije school omgevormd tot een aangenomen school. In de kadertekst over de Eerste Schoolstrijd staat meer uitleg over de achtergrond van de ‘aangenomen’ scholen. In Wortel gebeurde dat in 1898. Hetzelfde jaar was eveneens de start van de bewaarschool. Vanuit het Spijker werden de zusters Julienne en Françoise aangesteld. Daarna kwamen nog de zusters Andrée, Antoine, Hélène, Lydwina en Alphonsine, die de laatste zuster directrice was. In haar interview in DHM (2005) vertelde zuster Lydwina over de periode dat ze in Wortel en Minderhout werkte. “…Aanvankelijk ging men er te voet naartoe vanuit Hoogstraten. In geval van nood kon je er wel overnachten op de zolder van de school, maar er was geen woonhuis. Om geen tijd te verliezen werd er ’s middags door de knecht, vanuit het Spijker met paard en kar eten gebracht. Later gingen we met de fiets op en neer en nog later eventueel met de auto. Zelf ben ik in Wortel les beginnen te geven in 1954 en heb daar negen jaar gewerkt. ‘k Ben daar altijd graag geweest. Toen ging er een zuster van Minderhout (zuster Dominique) met pensioen. Zodoende ben ik daar begonnen en bleef er tot in 1988. We hebben daar nog de fusie van de scholen meegemaakt... ook werd op ons een beroep gedaan voor parochiediensten: eerste communie, vormsel ...”

Nieuwe zuster in het Spijker Na bijna twee jaar afwezigheid is er weer een nieuwe zuster binnen de oude kloostermuren: zuster Lea Cools. Over haar actief leven kan ze boeiend vertellen. We laten haar zelf aan het woord. “Ik kom uit Geel en ben er geboren in 1944. Na mijn verpleegsterstudies in Leuven vond ik werk in de MS-kliniek te Melsbroek, die door ursulinen werd geleid. Het religieuze leven gecombineerd met mijn beroep sprak me aan. In 1966 heb ik de stap gezet en ben in het klooster te Tildonk ingetreden. Daar kreeg ik een religieuze vorming tot 1968. Na mijn gelofte keerde ik terug naar Melsbroek in mijn vroegere functie. De ursulinen hadden in Congo een missie vanaf 1950. In 1980 werd de vraag gesteld: blijven we daar of laten we het lokale noviciaat over aan Congolese zusters? Het eerste deel van de vraag werd met ja beantwoordt, maar tegelijk doorgespeeld naar de verschillende huizen. Met vier zusters uit verschillende landen zijn we dan vertrokken om er een centrum voor gehandicapten in Kasongo op te richten. De laatste tien jaar van mijn verblijf was ik er vice-provinciaal. Op de kop ben ik 25 jaar in Congo gebleven. Dan was mijn mandaat voorbij en namen Congolese zusters mijn werk over. Ik was dan ook op pensioenleeftijd. Terug in België kwam ik terecht in een nieuwe wat vreemde wereld. Ik heb dan een sabbatjaar genomen. In 2007 vond ik een nieuw doel: gevangenispastoraal in Merksplas. Om zo dicht mogelijk bij mijn werk te wonen heb ik aan directrice Hedwig van het Spijkerinternaat gevraagd of er nog een kamer voor mij beschikbaar was. Ik voel me hier zeer gelukkig.

Zuster Lea Cools (de nieuwe zuster) in de kloostertuin.

Hulde aan de zusters ursulinen Tot slot is het passend om hulde te brengen aan alle zusters die in de gemeente Hoogstraten gewerkt hebben of vanuit het Spijker naar andere stichtingen of missies vertrokken zijn. De meesten zijn nog in de geschiedenis, maar niet meer in de herinnering bewaard. Talrijke jonge meisjes uit Hoogstraten en de directe omgeving vonden hier hun kloosterroeping, zoals de drie zusters uit de familie van oud-gemeentesecretaris Van Hoeck. Ook nauwelijks bekend bleven de zusters die in het klooster werkten en een contemplatief leven leidden. Wel herinneren zich nu nog talrijke mensen de zusters die in de verschillende scholen de scepter hebben doorgegeven in lekenhanden. Hun namen willen we nog eens apart vermelden. Over de meesten van hen heeft De Hoogstraatse Maand vroeger al uitgebreider bericht. In Minderhout was zuster Lydwina directrice tot haar pensioen in 1988. Ze werd later kloosteroverste. In Wortel was zuster Alphonsine de laatste zuster-directrice. In het Spijker was zuster Imelda directrice van de basisschool tot 1983. Zuster Véronique was directrice van de peuterschool vanaf de oprichting in 1973. Onder impuls van zuster Augusta startte de hotelschool; zij was directrice van de volledige technische afdeling. Zuster Elisabeth heeft met veel brio de middelbare afdeling geleid tot haar pensioen. Als we de namen van de laatste zusters in directiefuncties noemen, moeten we zeker ook zuster Ursula, die zich zo in het parochieleven en ziekenzorg engageerde, in de hulde betrekken. Ook mogen we de band van de zusters met de missies niet vergeten. We hebben al vermeld, hoe vroeg de ursulinen zusters naar de missies in vooral India en Congo stuurden. Het thuisfront verzamelde giften, voordrachten werden georganiseerd en zusters gingen op hulpvakantie naar de missieposten. Ook zuster Elisabeth had grote belangstelling voor haar medezusters in India. Kort voor haar overlijden was ze teruggekeerd van een reis naar India. (lh)

AUGUSTUS 2010 - 21

DHM_augustus_304.indd 21

20-7-2010 15:50:30


Louis Fransen in Hoogstraatse scholen Maandag 26 april is Louis Fransen, 81 jaar, in Odawara (Japan) overleden (zie DHM nr. 302, pag. 31). De uitvaartceremonie vond plaats op donderdag 29 april te Hatano (Japan). Zijn zus Els Fransen en zijn schoonbroer Jan Mercelis nodigden familie, vrienden en kennissen uit voor een herdenkingsplechtigheid in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten op vrijdag 28 mei. Ook zijn echtgenote, Michiyo Ogata, was voor deze gelegenheid van Yugawara (Japan) naar Hoogstraten gekomen. De talrijke aanwezigen vulden bijna de volledige middenbeuk van de kerk. Na de viering werden de genodigden in VTI/Hotelschool Spijker verwacht voor een receptie en koffietafel in Kempense stijl. Hoogstratenaren van ‘voor den oorlog’ zullen Louis Fransen waarschijnlijk wel kennen. Hij woonde hier in zijn jonge jaren. Maar of hij ook bekend is bij de oudere mensen in de omringende dorpen is toch twijfelachtig. Voor de meeste jongeren is Louis vermoedelijk een onbekende man. Hij heeft dan ook het grootste deel van zijn leven in Japan gewoond en gewerkt. Tenzij … je leerling of oud-leerling bent van het Instituut voor Kreatieve Opvoeding (IKO). Misschien heb je dan wel horen spreken over de stichters, de initiatiefnemers voor de oprichting van deze academie. Louis Fransen speelde hierbij een belangrijke rol in 1965. En misschien ken je Louis Fransen ook als de schrijver van de ‘brieven uit Japan’ die in verschillende reeksen verschenen, o.a. ‘Japan op

holleblokken’ in De Hoogstraatse Gazet en ‘Ondraaglijk lichte onzin’ in De Hoogstraatse Maand. Maar dat men bijna in elke middelbare school van Hoogstraten één of meer werken van deze kunstenaar kan bewonderen, is zeker niet algemeen geweten. Het gaat om werken uit zijn vroege periode (midden jaren zestig), maar ook uit de jaren zeventig en tachtig. Louis Fransen had een bijzondere waardering en bewondering voor het vakmanschap, voor mensen die met hun handen iets moois konden maken. Misschien is dat ook de verklaring waarom de technische scholen in de Gravin Elisabethlaan als eerste een groot werk van hem kregen.

K

In 1957 - Louis Fransen is dan 28 jaar - vertrekt hij voor de eerste keer als missionaris van Scheut, voor een termijn van zeven jaar naar Japan.(foto Staf Mertens)

V 2

Vrije Land- en Tuinbouwschool, inkomhal rechts, muurschildering, ‘jong boerengezin’, 3,10m x 1,65m.

Vrij Instituut Technisch Onderwijs, westgevel hoofdgebouw, mozaïek, ‘Sint-Jozef’, 1,90m x 5,80m. 22 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 22

20-7-2010 15:50:33

V v


Klein Seminarie, doorsteekhal, terracotta halfreliëf, ‘musicerende jongeren’, 6m x 2,20m, 1971. Over het kunstwerk in het Klein Seminarie zei Louis: “ ’t Is een brok lyriek die de schoolmensen wil uitnodigen om zich mee te laten waaien in de ruimte van de geest en in de regionen van het schone. Het heeft iets te maken met levenskunst.” (Komaan, 1971/4)

s r

,

Meer info over Louis Fransen kan je ook nog vinden in o.a. De Hoogstraatse Gazet van vrijdag 4 januari 1980, ‘Groeten uit Japan’, blz. 1, 2, 4 en 5 en in De Hoogstraatse Maand van oktober 1985, ‘Louis Fransen aan de muur’, blz. 1, 5, 6 en 8.

In het keramiekreliëf en de glasramen in de ontvangsthal van de hotelschool zijn een aantal thema’s tot één geheel verwerkt. Het algemene thema is: ‘Dan mocht de beiaard spelen ...’. Andere thema’s zijn: de monumenten aan de rand van het land, het prinselijke banket, de streekproducten, het kasteel, …

VITO, inkomhal links, muurschildering, ‘ambachten’, 3,60m x 2,35m.

Louis Fransen was ook een verwoed brievenschrijver. Hij correspondeerde met talrijke mensen over de hele wereld. Bij zijn brieven zaten dikwijls kleine tekeningen, schetsen en foto’s van zijn gerealiseerde werken in Japan, maar ook gedichten. Met al deze verzen kan men zeker een mooie poëziebundel samenstellen. (js)

K en va

Vrij Technisch Instituut Spijker, hotelschool, ontvangsthal, fragment (kasteel) van keramiek reliëf, ‘Dan mocht de beiaard spelen’, 17m x 2,60m, 1985.

VTI Spijker, hotelschool, keramiekhal, één van de zeven glasramen, ‘Gefluisterde ontmoetingen’, 1985. AUGUSTUS 2010 - 23

DHM_augustus_304.indd 23

20-7-2010 15:50:35


geschiedenis

Timberwolves Tour 2010 Het was eigenlijk onverhoopt, maar in mei maakten opnieuw een 10-tal veteranen van de Amerikaanse 104de Infanteriedivisie, bijgenaamd de Timberwolves, de grote oversteek. Blijkbaar wilden zij, intussen allemaal de 85 gepasseerd, nog een laatste keer een bezoek brengen aan de Europese slagvelden van weleer en hun alhier begraven kameraden komen eren. In hun kielzog volgden enkele tientallen familieleden en vrienden. Na diverse stopplaatsen in Duitsland, België en Nederland, trok op 21 mei een bus met de veteranen, begeleid door authentieke militaire voertuigen, daarbij door onze grensregio. Op uitnodiging van de Stichting “De Vrienden van de Timberwolves” uit Zundert konden enkele leden van “Op het Oorlogspad” (vzw Erfgoed Hoogstraten) bij dit gedeelte van de Battle Field Tour aanpikken. Voor het begin van de tocht had men te Achtmaal overigens een verrassing in petto. In een nieuwbouwwijk werd immers een straatnaambord voor de Timberwolves onthuld, met een fraaie opvoering door de lokale schoolkinderen. Later volgde de rondrit langs een aantal omstreden plaatsen in het grensgebied aan weerszijden van de Bredabaan (N1) en was er de plechtigheid aan het monument voor de divisie bij de Meirseweg te Zundert. Aansluitend werden we op het domein Maxburg te Meer naar goede gewoonte hartelijk ontvangen door de familie Van Dijk. Eind oktober 1944 vormde die omgeving een waar bastion in de Duitse frontlijn en werden er tientallen Amerikaanse militairen gedood of gewond. Veteranen als Frank Strebel, David Pitts en John Tyrell reageerden elk op hun eigen manier toen ze werden geconfronteerd met de streek waar ze meer dan 65 jaar geleden hun vuurdoop hadden gekregen. Voor een aantal van hen was het niet de eerste keer dat ze hier terugkeerden, maar het maakte bij iedereen toch bepaalde herinneringen en emoties los.

Staff Sergeant Robert Huber Zoals bij vorige gelegenheden maakte de werkgroep “Op het Oorlogspad’ van de gelegenheid gebruik om een kort digitaal interview te hebben met één van de Amerikaanse veteranen. Ditmaal was het de beurt aan Robert “Bob” Huber. Hij was ook al in mei 2008 in Hoogstraten toen hij door het stadsbestuur werd ontvangen als voorzitter van de National Timberwolves Association. Zijn eerste keer, eind oktober 1944, ging het er iets minder feestelijk aan toe. Nadat Bob in februari 1943 was opgeroepen voor zijn legerdienst, duurde het tot september 1944 eer hij met de 104de Infanteriedivisie naar Frankrijk werd overgebracht. Toen hij een maand later in ons grensgebied voor het eerst in contact kwam met Britse en Canadese troepen was het iets van een cultuurschok dat zijn strijdmakkers uit het Gemenebest midden in de frontlijn toch steeds tijd maakten voor hun traditionele tea time!

In de vuurlijn Kort daarop werd het menens voor Robert Huber. Zijn bataljon van het 415de Infanterieregiment trok helemaal van de westflank van de divisie,

P

-

-

-

-

-

P ten noordwesten van Wuustwezel, naar de oostflank, tussen Hoogstraten en Meer omdat de Timberwolves daar de Duitse stellingen hoopten te doorbreken. Bob was op dat ogenblik tweede schutter in een machinegeweersectie: “Aanvankelijk werden we in reserve gehouden. We maakten een grote zwaai langs de flank, zoals bij het American football. Ik herinner me dat we ‘s nacht opmarcheerden en ik zag enkel de reflectoren van de jeeps voor ons. Ik vroeg me af hoe zij nog zagen waar we naar toe moesten. We droegen daarbij al onze uitrusting zelf, maar dat was niet zo erg. We waren nog zo jong. Als ik er over nadenk maakte ik me toen eigenlijk niet zoveel zorgen over het feit dat we voor het eerst in actie zouden komen. We waren goedgetraind en ik had goede kerels om me heen. Ik vond het allemaal vrij interessant. Ik had nooit iets eerder in die aard gedaan. Wat er er tot dan toe het dichtst in de buurt kwam, was gaan kamperen met de scouts!” Bob en zijn strijdmakkers werden echter snel met hun neus op de feiten gedrukt. Bij de eerste grote actie voor hun eenheid, ten tijde van de nachtelijke oversteek van de Mark bij Standaarbuiten begin november, werd hun sectie-sergeant op slag gedood door een schot in het hoofd. Kort daarop werd ook hun compagniecommandant genadeloos neergeknald door een scherpschutter. Op die manier maakte je natuurlijk snel promotie. Tegen dat Bob op 8 november 1944, zijn 21ste verjaardag, Duitsland binnentrok door de Siegfriedlijn bij Aken, was hij al sergeant en had

hij een levenslange haat ontwikkeld tegen de beruchte Duitse 88 mm kanonnen die zijn dagen en nachten regelmatig tot een hel maakten. Robert Huber kwam de rest van de campagne - zes maanden frontdienst - door zonder schrammetje, maar dat was niet voor iedereen weggelegd. Een van de meest beklijvende zaken was voor hem de bevrijding van een nazi-concentratiekamp bij Nordhausen in april 1945. Het ging overigens om een Aussenlager van het KZ Dora waar verschillende mensen uit onze eigen regio op een gruwelijke manier aan hun einde kwamen. Toch blijft Bob zijn tegenstrevers uit de Wehrmacht zien als doodgewone mannen: “Het konden mijn kozijns zijn”. Gezien de Duitse oorsprong van zijn familie is dat best mogelijk. Een deel van zijn oorlogservaringen kunnen nu bewaard worden in samenwerking met het Stedelijk Museum.

Herinneren De Stichting Vrienden van de Timberwolves heeft zich weer erg ingespannen om de Amerikanen een memorabel bezoek te bezorgen. Deze groep uit Zundert was er overigens ook bij tijdens “Vivat Hooghstraeten” in april. Als u hen, hun materiaal en hun goedgevulde museum van naderbij wil bekijken, raad ik u aan om de agenda op hun website te bekijken (www.timberwolves.nl). Vorig jaar is er overigens ook in Vlaanderen een groep re-enactors geactiveerd om de herinnering aan de inzet van de Amerikaanse 104de Infanteriedivisie in onze contreien levend te houden (zie: timberwolves-division-belgium.tk). Initiatieven die we graag ondersteunen. (FrH/red)

24 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 24

20-7-2010 15:50:36

V

M K V g

C C (

J L k

Z

J T L (

M M c

C L G


-

s

m

-

t n

s n

Praktische info

Het festivalterrein

- 28ste editie op vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus 2010 - deuren: 19.00 uur - live muziek vanaf 20u tot 05u. 11 groepen per avond - vier podia: TMS-stage, Joker-stage, Cahier Club-stage en de Palacio de la Salsa. - festival-camping opent op donderdag 12 augustus om 16uur - alle informatie: www.antilliaansefeesten.be

- Festivaldorp in de “Blauwbossen” in Hoogstraten in grote tenten en openlucht, volg de bewegwijzering naar het terrein - Pendelbusverbinding vanaf 18.30u tot einde festival tussen het Hoogstraatse stadhuis en het festivalterrein - Openbaar vervoer vanuit Antwerpen: neem lijnbus nr 600 en 605 naar Hoogstraten van op de “Rooseveltplaats” - Parkeren: gratis en in de onmiddellijke nabijheid van het terrein

Programma

Varia

Vrijdag 13 augustus 2009 Main Stage: K-Liber (19u45), Willy Chirino (21u00), Mr Vegas (23u00), Jorge Celedon (01u00), Los Ilegales (02u45) Cahier Club Stage: Cumbia Cosmonauts (21u00), Young Livity (23u15), B.M.W. (01u30) Joker Stage: Los 4 (21u30), Tizzy & El-A-Kru ( 23u30), Maykel Blanco (01u15)

Zaterdag 14 augustus 2009 Joker Stage: Triple Kay (20u00), Gwatinik, featuring Tina Ly (22u00), Toby Love (00u15), La Rouge (02u30) Main Stage: Michel Batista (20u30), Calle 13 (22u45), Wyclef Jean (01u00), Tizzy & El-A-Kru ( 03u00) Cahier Club Stage: La Monareta (21u00), Rebels Band (23u15), GrupoExtra (01u30)

- infostand, cd-shop, vestiaire, bank (afhalen geld met bankkaart, ook NL), exotische markt aan de ingang - biertent, wereldvermaarde cocktailtent, ook alcoholvrije cocktails - champagnebar, the one and only original, since 1995; Cubaanse Puros... - zeer uitgebreid aanbod van exotische snacks - veiligheidsteam voert controles uit aan de ingang: laat uw audio- en videomateriaal thuis, alsook voedsel en drank - geen voorzieningen voor kinderen, neem een oppas thuis en vlieg er nog eens in! - Radio 1 maakt opnames van de concerten, waarvan later fragmenten worden uitgezonden in het programma “Tropical”

Toegangskaarten

- Dagkaart: voorverkoop 37 EUR - kassa: 45 EUR - Weekendkaart: voorverkoop 60 EUR - kassa: 70 EUR - Goedkoop ticket: Een dagticket aan 15 euro voor iedereen die geboren is na 14 augustus 1992. Deze speciale dagtickets zijn enkel te koop aan de kassa op 13 en 14 augustus op vertoon van je identiteitskaart.

Voorverkoop

- In Hoogstraten via de KBC-filialen en Café De Gelmel +32 3 411 11 17 - via E-Tickets online

n

Antilliaanse vrijkaarten

De gulle redactie van De Hoogstraatse Maand geeft ook dit jaar 10 vrijkaarten weg (voor vrijdag 13 augustus - elk ter waarde van 45 euro) . Ga snel naar de website: www.demaand.be en vul daar het deelnameformulier in. Of, voor de klassieken onder ons, stuur een briefkaart naar DHM-antillen, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. Slechts 1 inzending per persoon! De inzendingen moeten binnen zijn op maandag 9 augustus. De winnaars worden persoonlijk verwittigd op dinsdag 10 augustus per e-mail of telefoon. Ze kunnen dan hun kaart afhalen aan de persen genodigdenbalie in de Blauwbossen, op vertoon van hun identiteitskaart.

Camping

- De camping is geopend van donderdag 12/8 om 16u00 tot zondag 15/8 om 18u00. Reserveren voor de camping is niet mogelijk. - Toegang tot de camping: 5 euro per persoon / per dag (auto/caravan inbegrepen). Dus betaal je op donderdag (tot middernacht) 15 euro, op vrijdag (tot middernacht) 10 euro en op zaterdag 5 euro.

Campingvoorzieningen: - - - -

Cateringtent met uitgebreid ontbijtaanbod Sanitair (toiletten en cross-urinoirs) Douches 2 Euro p.p.(warm water) De camping is gelegen bij een grote zandwinningsvijver, op de terreinen van DESTA Steenfabriek; zwemmen op eigen risico. - Geen honden toegelaten! - FESTIHUT: In een weersbestendig houten huisje met bedden lekker relaxen op de festival-camping: www.festihut.be - Tentenzo: Alles waar jij niet aan dacht, hebben wij maar meegebracht.

Campingconcerten:

- donderdag 12 augustus om 21 u: La Ritmica; - vrijdag 13 augustus om 15 u: La Xclusiva; - zaterdag 14 augustus om 15 u: Pascualito y su Tumbao Habana

AUGUSTUS 2010 - 25

DHM_augustus_304.indd 25

20-7-2010 15:50:37


26 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 26

20-7-2010 15:50:38


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

34ste Beiaardzomer HOOGSTRATEN Van eind juli tot en met eind augustus kunt u in het centrum van Hoogstraten genieten van de alweer 34ste editie van de Beiaardzomer. Het goede is gebleven: vijf uitstekende beiaardiers, een luisterwedstrijd met boeiende prijzen én een gratis programmabrochure. Ook dag-en-uur blijven gelijk: telkens op woensdag vanaf 19 uur 30. Op 28 juli speelt Ludo Van den Bos (Antwerpen-Kiel), woensdag 4 augustus is het de beurt aan Michel Gottmer (Etten-Leur), de 11de neemt Eddy Mariën (Mechelen) plaats achter het stokkenklavier en woensdag 18 augustus luisteren we De laatste woensdag van juli, maar ook elke woensdag in augustus, naar Luc Rombouts kunt u weer van die wondermooie beiaardklanken genieten, telkens (Tienen). Afsluiten vanaf 19.30 uur. En op 11 september is het pas echt beiaarddag, doet men naar goede met de viering ‘Beiaard 50-500’. gewoonte met de eigen beiaardier, Luc Dockx uit Meer, op 25 augehangen. Speciaal voor deze gelegenheid hougustus. den de Beiaardvrienden een jubileumconcert met academische zitting in het historisch stadhuis, De ene liefhebber luistert graag met een pintje een receptie achter het stadhuis en een feestmaal van op een gezellig caféterras. De andere zoekt in Zaal Sint-Cecilia, en dit op zaterdag 11 seprustiger oorden op: het binnenpleintje achter het tember aanstaande (10 uur 30 tot 17 uur). stadhuis, de noordkant van de kerk, de buurt van de Pax of het Rozenkranspark. En voor wie écht Een bijzondere dubbele viering dus, die zij beoptimaal wil genieten is er vanaf augustus ook wust willen opdragen aan de veel te vroeg gede nieuwe luisterplaats op het binnenpleintje van storven ere-stadsbeiaardier Staf Mertens, die het IKO (Dr. Versmissenstraat). ons op 2 maart 2008 ontvallen is, en voor wie zij al langer een welverdiend eerbetoon wilden Viering ‘Beiaard 50-500’ organiseren. En er is nog meer beiaardnieuws te melden: want in 2010 bestaat het instrument beiaard Wie wil deelnemen aan de academische zitwereldwijd 500 jaar. Klokken bestaan natuurting of de receptie geeft liefst een seintje aan lijk al veel langer, maar het oudste – tot nu toe beiaardsecretaris Dries Horsten (Vrijheid 98, bekende – citaat over een beiaardklavier dateert 2320 Hoogstraten, horstendries@hotmail.com uit het Oudenaarde van 1510. Pas vanaf dat moof 0473/50.28.42). Wie ook naar het drie gangen ment kunnen we spreken van een klokkenreeks feestmaal wil komen, móet zeker voor 1 septemals muziekinstrument. Genoeg reden dus om de ber inschrijven (eveneens bij Dries Horsten), beiaard eens extra in de bloemetjes te zetten … en betaalt 33 euro per persoon op het nummer En in Hoogstraten is het dubbel feest, want onze 979-6104916-32 van de Beiaardvrienden (30 beiaard werd exact 50 jaar geleden in de toren euro voor leden van de beiaard). (dh/red)

AUGUSTUS 2010 - 27

DHM_augustus_304.indd 27

20-7-2010 15:50:39


hoogstraten

De Hoogstraatse Curiosatoer GROOT-HOOGSTRATEN - Op zondag 8 augustus organiseert het VVV in het kader van 800 jaar Hoogstraten een ‘Curiosatoer’. De bedoeling was een fiets- of autotocht te houden langs minder voor de hand liggende plekjes, bezienswaardigheden of personen van Hoogstraten en zijn deeldorpen. Curiositeiten die eenmalig open staan voor het grote publiek. In hoeverre men daarin geslaagd is, maakt u zelf uit. In totaal werden vijftien plaatsen geselecteerd. Wat dacht u van een bezoekje aan de Scheldebrouwerij, Radio Valencia of een maïsdoolhof. En kent u Ronny Pijpers met zijn unieke collectie oude radio’s?

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

V t H v H v

D P g b b

Viergeslacht bij de familie Wouters

In elke deelgemeente De route is ongeveer 40 km lang en er is een startplaats voorzien in elke deelgemeente. De begeleidende brochure kost één euro en is te koop bij de dienst voor toerisme. De vijftien stopplaatsen zijn doorlopend te bezoeken tussen 10 en 18 uur. (fh)

Gelmelwandeltocht GROOT-HOOGSTRATEN - De Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) richt reeds voor de 16de maal de Gelmelwandeltocht in op zondag 1 augustus. Binnen de Aktivia wandelfederatie is dit een drie sterrentocht. Van aan de parochiezaal van Wortel kan men vanaf 7.30 uur vertrekken. De laatste inschrijving gebeurt om 15 uur. Er zijn diverse afstanden mogelijk. De wandeling van 4 km is uitermate geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Daarnaast kan men afstanden wandelen van 7, 12, 16, 22 en 28 km. De wandelingen gaan langs de bossen, velden en landerijen van Wortel Kolonie. Welke afstand men ook kiest, men maakt zeker kennis met de soms enigszins verborgen natuurplekjes ten noorden van de Markvallei. Verpozen kan u in de Den Bayerd in Wortelkolonie, waar men tevens de verbouwingswerken van “De Slinger” ondersteunt. De Slinger is onze jeugdwerking die een eigen lokaal aan het uitbouwen is en uw financiële steun zeker kan gebruiken. Als inschrijving betalen wandel-federatie leden 1 euro, niet leden 1,50 euro. Meer informatie kan u bekomen op het nummer 0473/70.53.66. KVG Hoogstraten heet u op zondag 1 augustus van harte welkom. Ook al bent u geen wandelaar of lid van de vereniging dan nog kan u iets komen verbruiken in de parochiezaal van Wortel op zondag 1 augustus. (fs)

HOOGSTRATEN – Alhoewel een viergeslacht geen uitzondering meer is, blijft het een heuglijke gebeurtenis in de familie. Zo ook bij de familie Wouters. Op 26 juni werden Joris Wouters (jr) en Loes Jacobs uit Hoogstraten de trotse ouders van Staf Wouters: een flinke baby van 4,210 kg en 52,50 cm groot ! Staf en papa Joris vormen samen met opa Ludo en overgrootvader Joris Wouters (sr.) een viergeslacht ! Staf is het 14e achterkleinkind van Joris Wouters senior, maar de eerste die de naam Wouters kan verder zetten. (fh)

Boekhoudbureau

Profisk cvba

 Boekhouding en administratie  B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten  Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten  Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen  Advies sociale wetgeving

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

28 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 28

20-7-2010 15:50:40

D s P i e d s b h H k h V g h g E i H d r s d l N k t t I


-

hoogstraten

Stadslucht maakt vrij Prestigieuze overzichtstentoonstelling over 800 jaar Hoogstraten! Van 8 augustus tot en met 19 december loopt in het Stedelijk Museum van Hoogstraten de prestigieuze tentoonstelling over 800 jaar Hoogstraten: ‘Stadslucht maakt vrij’. Wanneer in 1210 de hertog van Brabant, Hendrik I, Hoogstraten tot ‘Vrijheid’ verheft, werd iedereen die een ‘jaar en dag’ in Hoogstraten woonde een vrij man. Stadslucht maakte dus echt vrij! Hoe breng je 800 jaar geschiedenis in beeld? Piet Van Deun, conservator van het Stedelijk museum weet er alles van. Dhm: Waaraan mogen we ons verwachten? Piet Van Deun: Met deze tentoonstelling brengen we 800-jaar Hoogstraatse geschiedenis in beeld. Van de middeleeuwen, de groei tot de bloeiperiode in de 16de eeuw, over de Franse Revolutie tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dhm: Hoe breng je geschiedenis in beeld? Piet Van Deun: Naast een aantal voorwerpen uit onze eigen collectie en zaken die we in bruikleen kregen van andere musea en instanties, tonen we een groot aantal belangrijke documenten. De geschiedenis zelf brengen we in woord en beeld op een 25-tal grote panelen, die we centraal en tegen de muren bevestigen. De vroegste geschiedenis in de grote zaal en de 19de en 20ste eeuw in de kleinere lokalen. Dhm: Kan je 800 jaar Hoogstraten voor ons samenvatten? Piet Van Deun: In de middeleeuwen krijgen de inwoners van Hoogstraten een eigen markt, een eigen bestuur en een eigen zegel. Het bestuur, de schepenbank, bestaat uit inwoners van Hoogstraten. Zij heeft zowel taken van juridische, bestuurlijke als notariële aard. Door haar vrijheidsrechten en haar gunstige ligging ontwikkelt Hoogstraten zich snel tot een handelsstadje. We kunnen een uniek stuk zoals de oude matrijs voor het zegel van Hoogstraten tonen. Vanaf de 13de eeuw kende Hoogstraten een gestage groei tot haar bloeiperiode in de eerste helft van de 16de eeuw. De toenmalige graaf en gravin van Hoogstraten, Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg, zijn machtige figuren in de Nederlanden van de 16de eeuw. Zij geven Hoogstraten nog meer prestige door de bouw van de Sint-Katharinakerk en het stadhuis. De 80-jarige oorlog (1568-1648) betekent een enorme slag voor Hoogstraten. Door de onveiligheid valt de handel stil en Hoogstraten komt in de frontlinie te liggen. Na scheiding van de Noordelijke Nederlanden is Hoogstraten haar centrale ligging kwijt en wordt een afgelegen grensstadje. Prachtige oude gravures, pentekeningen en documenten brengen deze periode tot leven. In de periode 1648-1795 weet Hoogstraten zich

Dit was de Vryheyt van Hoochstraten met het casteel alsoo sy was à 1564. (schilderij in de raadszaal van het stadhuis) voor een stuk te herpakken. Hoewel ze niet meer gelegen is op de oude middeleeuwse handelsroutes, blijft Hoogstraten wel een centrum voor de regio. Vooral door de komst van het Heilig Bloed in 1652 wordt zij ook een religieus centrum voor de streek. Tot 1795 behoudt Hoogstraten ook haar vrijheidsrechten van 1210 en heeft hierdoor economische voordelen ten opzichte van de omliggende dorpen. Ook bestuurlijk blijft het zwaartepunt van de regio in Hoogstraten liggen. Dhm: Hoogstraten was vanouds een stad met een centrumfunctie? Piet Van Deun: Zeker, ook in 1789 toen de Brabantse omwenteling uitbrak. Het is in Hoogstraten dat deze revolutie officieel begon! De leider, Hendrik van der Noot, verklaarde op de pui van het stadhuis de keizer van Oostenrijk vervallen van de Brabantse troon. Het “Manifest van het Brabantse Volk”, een enorm belangrijk stuk uit onze Belgische geschiedenis, kan u komen bekijken. Het einde van de 18de eeuw en de 19de eeuw betekenen een omwenteling in de streek. Door de Franse Revolutie zijn tal van kloosters en kerken hun bezittingen kwijt. De hertogen van Hoogstraten zijn verdwenen. Hoogstraten is haar middeleeuwse vrijheidsrechten kwijt. De

bevolking verarmt en een nieuwe groep van grootgrondbezitters komt op. Van groot belang waren wel de oprichting van het Klein Seminarie (1835) en het Spijker (1832). Hoogstraten wordt hierdoor een echt scholencentrum. Dhm: Om te eindigen met minder fraaie gebeurtenissen uit de 20ste eeuw Piet Van Deun: De Tweede Wereldoorlog kent rampzalige gevolgen. Gedurende weken ligt Hoogstraten in de frontlinie en het terugtrekkende Duitse leger blaast in 1944 de SintKatharinakerk op. “Nu is Hoogstraten dood” zeiden de mensen. De lont waarmee de kerk werd opgeblazen, het moordwapen van Hoogstraten, is ook te zien. Uiteindelijk herstelde ook Hoogstraten van deze oorlog. De oprichting van de Veiling der Noorderkempen (1933) en de Landen Tuinbouwschool (1947) hebben de land- en tuinbouw een nieuwe impuls gegeven en in 1958 is de Sint-Katharinakerk al herrezen. De tentoonstelling ‘Stadslucht maakt vrij’ in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. Info: tel.: 03 314 65 88 en museum@hoogstraten.be (zie ook www.erfgoedbankhoogstraten.be en museum.hoogstraten.be) (fh)

AUGUSTUS 2010 - 29

DHM_augustus_304.indd 29

20-7-2010 15:50:41

N g d


HOOGSTRATEN

Hoogstraatse leerlingen houden gezamenlijke sportdag HOOGSTRATEN - Naast de werkingsmiddelen die elke school krijgt, mag een gemeentebestuur nog een eigen ‘Lokaal Flankerend Onderwijs’-beleid voeren. Deze middelen hiervan moeten dan wel aangewend worden voor alle scholen van hetzelfde niveau op het grondgebied van de gemeente. Zo betaalt het stadsbestuur van Hoogstraten 10 gratis zwembeurten + alle vervoer naar het zwembad voor alle lagere

scholen. Vorig jaar gaf ‘de Belleman’ in alle lagere scholen ook minstens één voorstelling en om de drie jaar betaalt het de onkosten voor de gezamenlijke sportdag voor de kinderen van de lagere school. Vrijdag 11 juni was het weer zover. Alle leerlingen van hetzelfde leerjaar verzamelden in één van de 8 Hoogstraatse lagere scholen waar ze samen sporten ... en genoten. (jv/red)

Activiteiten augustus Woensdag 4 en 18 augustus PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur. Voor vervoer bellen naar Stan Floren 03 314.57.13 Maandag 09 augustus DAGFIETSTOCHT – Vertrek aan het lokaal om 9 uur voor een tocht van ongeveer 55 km. Bijeenkomst op de parking van het Gemeentehuis (kasteel) te Westerlo. ’s Middags eten in De Ram Albertusplein 9 te Scherpenheuvel. Maandag 23 augustus FIETSTOCHT HALVE DAG - Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Halte in café De Toerist, Brug 6 in Beerse Maandag 30 augustus FIETSVIERDAAGSE naar Zeist “Utrechtse Heuvelrug”. Aankomst in hotel “Oud Londen” Woudenbergseweg 52 te Zeist omstreeks 11.30 uur. Dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 augustus KAARTEN, BILJARTEN en RUMMY CUP van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St.Jorisgilde. Iedere 2de dinsdag van de maand

De leerlingen van het eerste leerjaar aan het werk

Fietsen op donderdag

Woensdagen 4, 11, 18 en 25 augustus 10u15 – 11u30: ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ te Zundert

H d Z O

E p w b M d d “ w d m

D B d W k s l v m l m a W ( p o

Donderdagen 5, 12, 19 en 26 augustus NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur. Bijeenkomst in Castelré

’t Is weer Begijntjes Laat Besluit

HOOGSTRATEN - Net zoals op de donderdagen 8 en 22 juli organiseert KWB-Hoogstraten ook op 5 en 19 augustus weer fietsavonden. Haalbare afstanden in combinatie met een gezapig tempo, een ideale ontspanning zeker op een zonnige zomersavond zoals we die in juli gekend hebben. Vertrek om 19 uur aan zaal Pax. (fh)

HOOGSTRATEN - Zondag 22 augustus is een hoogdag voor veel Hoogstraatse kinderen. Ze hebben veel en lang geoefend en dan is het eindelijk zo ver: Begijntjes Laat Besluit. Kinderen van de verschillende gebuurten studeerden elk een nummer in en nemen het tegen elkaar op in competitie. Vanaf 8 uur ‘s morgens zingen de kinderen in het centrum van Hoogstraten ’Centje om te vieren‘. Deze oude Hoogstraatse traditie maant alle voorbijgangers, door middel van een leuk liedje, aan een financiële bijdrage te leveren om de feestelijkheden in het gebuurte te bekostigen. Vanaf 15 uur brengen de kinderen hun nummer op het grote podium voor het stadhuis. Voor een zitplaats op de tribune betaalt u 4,50 euro in voorverkoop of 5 euro ter plaatse. U kan de tribunekaarten kopen bij de Dienst voor Toerisme. (fh)

30 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 30

20-7-2010 15:50:43

B


s m

,

e ” 0

P -

0

hoogstraten

Carribean Fair weekend en

“LIVING CANVAS”, het bodypaintfestival Het weekend van 13 tot 15 augustus staat in Hoogstraten in het teken van de Antilliaanse feesten. HoHo, de Hoogstraatse Horeca, wil die sfeer tot in het centrum brengen. Ze gaan de Vrijheid Caraïbisch aankleden en de obers zullen de mensen bedienen in aangepaste kledij. Op zondag 15 augustus is er dan “Living Canvas”, de eerste editie van een internationaal bodypaintfestival. Eén van de drijvende krachten achter het bodypaintfestival is Jacklyn Suiskens-Ooteman. Ze woont in Wortel, behoort tot de absolute top in bodypainting en zou ons uitleg kunnen geven. Maar Jacklyn is een week afwezig omdat ze deelneemt aan de wereldkampioenschappen bodypainting in het Oostenrijkse Seeboden. “Kan ze meteen de laatste afspraken maken, want we verwachten in Hoogstraten 25 tot dertig bodypainters van professioneel niveau”, zegt haar man Willy Suiskens, die ons te woord staat. Dhm: U gebruikt het woord professioneel. Bestaan er mensen die beroepsmatig met bodypainting bezig zijn. Willy Suiskens: Op een aantal uitzondering na, kan je in bodypainting moeilijk voltijds professioneel werken. Maar er zijn al langer kwaliteitslabels. Mensen die als hobby iemands lichaam vol schilderen horen er niet bij. In Engeland reikt men al 25 jaar een kwaliteitslabel uit, maar daar ligt of lag de norm vooral op de kwaliteit van de materialen die men gebruikt. Die norm alleen is achterhaald. Wij maken nu deel uit van Facepaint In Progress (FIP), een internationale vereniging die bodypainters groepeert die vakkundig en professioneel werken. Bodypainting is een kunstvorm

en heeft niets met erotiek te maken. Daarom ook noemen wij ons evenement in Hoogstraten LIVING CANVAS. De bodypainter is een kunstenaar die werkt met levend en bewegend canvas. Dhm: Hoe gaat het zondag 15 augustus in zijn werk? Hoeveel deelnemers verwachten jullie? Willy Suiskens: Alle inschrijvingen zijn nog niet binnen, maar we verwachten toch een 20 tot 30 bodypainters, die stuk voor stuk tot de top behoren. In de omgeving van het stadhuis, worden een vijftiental tentjes opgesteld. In elke tent werken vanaf 10 uur twee kunstenaars. Net zoals in iedere andere kunstvorm heeft iedere bodypainter ziijn of haar eigen stijl. Dat maakt het zo boeiend om op zo’n festival rond te lopen. Eenmaal af voelt en ziet het ook niet meer naakt. Het lichaam is aangekleed met verf en het is een levend kunstwerk geworden. Elk model zal bevestigen dat ze echt niet naakt voelt. De bezoekers kunnen langs deze tenten lopen en het hele proces van bodypainten volgen. Dit proces neemt 6 tot 7 uur in beslag, afhankelijk van de categorie. Men is vrij om foto’s te maken en als de kunst-

werken voltooid zijn zullen ze ook bereid zijn om te poseren. Dhm: Waar en hoe kan men de creaties bewonderen? Willy Suiskens: Men mag, zoals al gezegd, vrij rondlopen en foto’s maken en rond 16 uur presenteren de modellen zich op een podium voor het stadhuis. Ook dan kan men vrij foto’s maken van de resultaten. Dhm: Werken alle bodypainters met dezelfde techniek? Willy Suiskens: Nee we maken een onderscheid in drie categorieën. Een aantal kunstenaars werken met spons en penseel, andere met airbrush en nog anderen maken deel uit van ‘Special effects’. We starten met deze drie vaste categorieën in het bodypainten. Hopelijk kunnen we in de toekomst ook Facepaint, Bellypaint (het beschilderen van zwangere buiken) en UV paint (werken met UVlicht gevoelige verven) presenteren. Nu voorzien we naast het bodypainten al animatie voor de kinderen. Zondag 15 augustus. Living Canvas, eerste bodypaint happening vanaf 10 uur in de omgeving van het stadhuis. De inkom is gratis. (fh)

e

t . -

-

r

o e -

Bodypainting is een kunstvorm. Het is veel meer dan het beschilderen van een lichaam en staat daardoor ver van erotiek. AUGUSTUS 2010 - 31

DHM_augustus_304.indd 31

20-7-2010 15:50:44


hoogstraten

Veiling organiseert internationaal aardbeiencongres HOOGSTRATEN – Met het Internationaal Aardbeiencongres van 1 tot 3 september wil de veiling laten zien waar een kleine regio groot in kan zijn. Aardbeien hebben een belangrijke economische waarde voor onze streek, maar de teelt van aardbeien is ook wereldwijd belangrijk. Ons land is het vierde exportland voor aardbeien. De aardbeiteelt is doorheen de jaren verspreid over de hele wereld onder verschillende teeltcondities. Op wereldschaal is Amerika de belangrijkste producent van aardbeien met meer dan 1 miljoen ton product. Daarna volgen belangrijke Europese spelers zoals Spanje, maar ook Turkije. De Benelux is momenteel de dertiende belangrijkste aardbeienproducent ter wereld. De productiecijfers betreffen zowel aardbeien voor de versmarkt als voor de industriële verwerking. Inzake aardbeiproductie voor de versmarkt is de Benelux een wereldspeler. Onze aardbeien zijn een echt exportproduct; 70% van de aardbeien in België wordt geëxporteerd. Aardbeien zijn na tomaten het belangrijkste exportproduct op het gebied van groenten en fruit. Naar exportvolume moet België op wereldniveau alleen Spanje, Amerika en Mexico voor laten gaan. Nederland volgt op plaats zes na Frankrijk.

Een zoektocht door Hoogstraten

O K a D a t a U o v

Hoogstraatse aardbeien zijn een begrip, ook in het buitenland. Op vlak van productie is onze streek een topspeler op Europees niveau. De totale productiewaarde van België bedraagt 100 miljoen euro in 2009, waarvan Hoogstraten meer dan de helft voor zijn rekening neemt. Sinds de tweede helft van de jaren negentig wordt door Veiling Hoogstraten de productie van de Antwerpse Kempen, een deel van Noord-Brabant (Nl) en het Waasland verkocht. Dit resulteerde in 2009 in een verkochte productie van 24 miljoen kg aardbeien. De totale waarde van de productie ligt rond 65 miljoen euro. Deze arbeidsintensieve teelt verschaft ook duizenden arbeidsplaatsen. Al deze elementen waren voor het bestuur en de directie van de veiling voldoende om, tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, een Internationaal Aardbeicongres te organiseren. Het congres met als thema ‘Research & Sustainable Production Leading to Successful Marketing’ zal doorgaan op woensdag 1 en donderdag 2 september in Antwerpen (Hilton) en vrijdag 3 september komen de deelnemers naar onze streek voor een bezoek aan de veiling in Hoogstraten, het proefcentrum in Meerle en enkele telers in onze gemeente en in Zundert. Meer informatie over het congres vind je op www.hoogstraten.eu/congress of kan je vragen bij leen.matthe@veilinghoogstraten.be (JE/ GO,js)

W

HOOGSTRATEN - In het kader van 800 jaar Hoogstraten werkte de dienst voor toerisme een wandelzoektocht uit, die niet alleen garant staat voor een leuk dagje uit, maar die er eveneens voor zorgt dat u kans maakt op prachtige prijzen. Doe mee en win De zoektocht bestaat uit 24 meerkeuzevragen, die u tijdens uw wandeling ter plaatse kan oplossen. Er zijn moeilijkere manieren om een hitech Nokia-gsm X6, een Kärcher stof- en waterzuiger of een overheerlijk etentje voor twee in de wacht te slepen! Verder zijn er nog horecacheques, boeken, tuinbenodigdheden, aankoopbons, bierspecialiteiten Dulle Griet en nog talrijke leuke prijzen en prijsjes voorzien, voor elk wat wils. Al dat mooist werd geschonken door handelaars en organisaties uit Hoogstraten. De namen van de prijzensponsors vindt u in de deelnemingsbrochure. Jong en oud Het parcours is ongeveer vijf kilometer en voert u langs markante en betekenisvolle plekjes. De vragen zijn bewust eenvoudig gehouden zodat ook de kleinsten heel wat plezier kunnen beleven aan Hoogstraten en haar verborgen geheimen. Bovendien hoeft u geen historicus te zijn of elk detail uit de Hoogstraatse geschiedenis te kunnen reconstrueren, want de meeste antwoorden zijn te vinden op het parcours zelf! En als dat niet genoeg blijkt, komt u al een heel eind met een goeie gok! Info De zoektocht loopt vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2010. Deelnameformulieren kosten twee euro en zijn te verkrijgen bij de dienst Toerisme Hoogstraten, waar de zoektocht ook start. Hier krijgt u bovendien alle verdere informatie en instructies en levert u het volledig ingevulde wedstrijdformulier later ook terug in. (fh)

32 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 32

20-7-2010 15:50:46

A s K i E s o O t v K b d s e

O

D l r h v N z

O V d


r

,

r t , -

s

hoogstraten

Het Stenen kindeken – opgravingen langs de Vrijheid Op een perceel grond langs de Vrijheid, centraal gelegen tussen de St.Katharinakerk en het begijnhof, legden docenten van het IKO een unieke archeologische vondst bloot. De zoektocht ‘een stenen kindeken’ begon nadat in een Antwerps archief een tekening opdook van een zekere ‘Natan de Golliano’. Op die tekening staat de ‘bouw’ een ‘grwuit ende eght stene kindekhe’ met op de achtergrond, duidelijk herkenbaar, de toren van de St.-Katharinakerk. U kan het resultaat van de opgravingen tot eind september gaan bekijken, ook al gaan er nu al stemmen op om het geheel te beschermen en voor de volgende generaties te bewaren. Waar gaat het om Antoon de Lalaing (1480 - 1540), heer van Hoogstraten, kamerheer van Filips de Schone en van Karel van Luxemburg (Keizer Karel), ontving in 1518 de titel van ‘Graaf van Hoogstraeten’. Enkele jaren voordien in 1509 huwde hij met Elisabeth van Culemborg, maar het echtpaar bleef ongewild kinderloos. Om het gemis van een rijke kroost te verzachten en ter ere van zichzelf en zijn diepgelovige vrouw schonk de graaf de monumentale St.Katharinakerk met zijn imposante toren aan zijn bedroefde eega. Tot voor kort nam men aan dat de toren ‘Het Stenen Kindeken’ was waarvan sprake is in veel geschiedkundige geschriften en in de plaatselijke overlevering.

Ontdekking De ontdekking van de tekening waarvan sprake leidde tot grote opwinding binnen de erfgoedwereld. Alle krachten werden gebundeld en met verhoogde inzet werd gezocht naar de exacte plaats van dit unieke, historisch zo belangrijk bouwsel. Na afbraak van een oude bakkerswoning kon de zoektocht naar overblijfselen door een snelle en

(voorlopig?) gedeeltelijke opgraving van ‘Het Stenen Kindeken’ aanvatten.

Verbluffend De resultaten van de archeologische opgravingen zijn verbluffend en kunnen tot eind september bezocht worden. In augustus en september moet er nog een antwoord gezocht worden op veel vragen. Tot vandaag denkt men dat de bakstenen waarmee het stenen kindeke gebouwd werd, gebakken zijn uit Kempense klei in een ringoven in het vroegere gehucht De Kluis. Een aantal stenen met speciale vormen zouden ook gebruikt zijn bij de bouw van de St.-Katharinatoren. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat de mortelspecie veel ‘traskalk’ bevat. Dat verklaard meteen het elastisch karakter van het bouwwerk en het beperkt aantal scheuren of barsten. De witte (Franse) steen gebruikt voor de ogen en de mond van het kind komt bijna zeker uit dezelfde steengroeve als deze gebruikt bij de bouw van de kerk. De uitzonderlijk goede staat waarin het bouwsel bewaard bleef heeft, volgens de archeologen, te maken met het feit dat de constructie op een bepaald moment als het ware ‘ingepakt’ werd in zandgrond vermengd met ongekapt stro

“Komt dat zien”. Met deze slogan moedigt men de voorbijganger aan om de archeologische site te bezoeken. Eind september moet alles plaats maken voor nieuwbouw, waarvoor eerder al een vergunning is verleend. en uitgedroogd buntgras. Mogelijk gebeurde dit naar aanleiding van het overlijden van Elisabeth van Culemborg, de ‘gravin moeder’. Als verder onderzoek het bovenstaande bevestigt, zou het stenen kindeken gebouwd zijn tussen 1510 en 1550. In erfgoedkringen is men niet te spreken over het feit dat deze historisch belangrijke vondst eind september plaats moet maken voor de nieuwbouw, waarvoor reeds de nodige vergunningen zijn verleend. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (fh)

t e t n

t t

e e r -

Op enkele meter van het ‘stenen kindeken’ werd een 16 meter diepe waterput gevonden. Volgens de archeologen zorgt de put voor een stabiel waterpeil, één van de redenen waarom de constructie uit de 16de eeuw zo gaaf bewaard is.

Tekst en uitleg en een uitvergrote gravure van Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg, maken deel uit van de tijdelijke tentoonstelling. AUGUSTUS 2010 - 33

DHM_augustus_304.indd 33

20-7-2010 15:50:47


HOOGSTRATEN

Fietsdiner Grensland! Nu pakt men uit met een nieuw interessant product voor toeristen uit de wijde omgeving: Het Fietsdiner! In Grensland is het aangenaam vertoeven. Met zijn prachtige natuur en afwisselende landschappen kan je hier genieten van kilometerslang fietsplezier. Maar er is meer! Ook onze gezellige restaurants en eetcafés zijn niet te versmaden. Met de brochure “Fietsdiner” kan je beide combineren. Met bijhorend kaartje stippel je zelf je route uit. Onderweg vind je een aantal deelnemende eetgelegenheden die elk een heerlijk driegangenmenu aanbieden. Met de bons in de brochure kan je zelf kiezen in welke zaak je het voor-, hoofd- of nagerecht neemt. Op die manier stippel je zelf je route én je favoriete menu uit. Smakelijk!

Praktisch:

HOOGSTRATEN – Grensland, het toeristisch samenwerkingverband tussen Hoogstraten, Baarle-Hertog, Merksplas en Rijkevorsel, werkt vijf jaar samen om het toerisme in onze regio meer op de kaart te zetten. Enkele verwezenlijkingen waren een nieuwe fietsroute, een eigen website, een brochure daguitstappen, een evenementenkalender en een wandelbrochure.

• Je kan met je fiets om het even waar op de route vertrekken. De aanbevolen startplaatsen zijn parking De Statie in Baarle-Hertog, het infokantoor in Hoogstraten, het VVV-kantoor in Merksplas of de parking op het Kerkplein in Rijkevorsel. • Het traject op een vlakke fietsroute langs de knooppunten kan je zelf samenstellen. De maximum afstand bedraagt 69 km. • Het initiatief loopt voorlopig van juni 2010 tot en met 30 april 2012 • De kostprijs bedraagt 23,5 euro per persoon of 25 euro inclusief de brochure “Ontdek: Het Grensland” • Info: stijn.marinus@tpa.be of www.toerismegrensland.be (fh)

Nieuws uit de Bib DIGIDAK Er zijn weer initiatielessen (computerwegwijs, digitaal creatief, internet, Word, Excel en Powerpoint) gepland in september - december. Je kan je inschrijven in de Openbare Bibliotheek, Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten en in het Buurthuis, Mouterij 4/1, 2320 Hoogstraten op volgende data en uren: 23 augustus van 13 tot16.30 uur in de Hazenweg 23 augustus van 18 tot 19 uur in de Hazenweg 27 augustus van 9 tot 12 uur in de bib 30 augustus van 13 tot 16.30 uur in de Hazenweg 3 september van 9 tot 12 uur in de bib.

ZOMERSLUITING MEER: Woensdag 18 tot en met vrijdag 27 augustus MEERLE: Dinsdag 10 en zaterdag 14 augustus MEERSEL-DREEF: Zaterdag 7, 14, 21 en 28 augustus MINDERHOUT: Maandag 2 en donderdag 5 augustus WORTEL: Woensdag 18 en vrijdag 20 augustus

D n L m l l l

t v d d h b g z

V i d s I ( g

Tijdens de maanden juli en augustus is er geen Koffiekrant en geen Digidak!

NAJAARSPROGRAMMA

Murga L’santa: een straatorkest G R O OT- H O O G STRATEN – Een kleurrijke straatfanfare, waarmee men de aandacht wil vestigen op armoede en sociale uitsluiting. Het OCMW wil zo’n ‘Murga’ opstarten in het kader van het Belgisch voorzitterschap van Europa, waarin België speciale aandacht vraagt voor die twee thema’s.

Murga uitbouwen. De Hoogstraatse murga zou de straat opgaan onder de naam “Murga L’santa”, een verwijzing naar de lekkere aardbeien ‘Elsanta’ die zo typisch zijn voor Hoogstraten. Zowel voor kinderen als volwassenen worden er vooraf workshops ingericht. Daar worden kostuums en muziekinstrumenten gemaakt, en leert men percussie en dans. Het hoogtepunt is een heuse parade op zondag 19 september tijdens ‘Hoogstraten in Groenten en Bloemen’. De workshops voor de kinderen vinden plaats in de Venhoef op woensdag 8 en 15 september telkens van 14 tot 17 uur. Deelname is gratis.

Een Murga is een straatfanfare, met vooral percussie en koperblazers, op Latijns-Amerikaanse wijze die op een kleurrijke, feestelijke manier van zich laat horen. Typisch voor de murga’s zijn ook de kostuums in felle kleuren.

Om de sfeer op te snuiven, kan u een kijkje nemen op Youtube, tik murgaparade in. U kan ook op de hoogte blijven door vriend te worden van de facebooksite “Murga L’santa”.

Samen met mensen uit alle lagen van de Hoogstraatse bevolking, jong en oud, arm en rijk, verschillende nationaliteiten, wil het OCMW een

Meer info: OCMW Hoogstraten - Karin Cotteleer of Gitte Martens, tel 03 340 21 51 of karin. cotteleer@ocmwhoogstraten.be (fh)

In het najaar kan je in de bib weer terecht voor tal van boeiende extra activiteiten. Tijdens de Week van de Koffiekrant in september kan je luisteren naar boeiende verhalen over onder andere de landlopers van de Noorderkempen

Werft-feesten in Castelré CASTELRE - Op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus organiseert café In Holland de jaarlijkse werft-feesten. Op zaterdag vanaf 20.30 is er ‘back in time ’70 &’80’ met bovendien nog een optreden van BOAMUS. Op zondag 1 augustus beginnen de feestelijkheden dan om 15 uur. De speeltuin en het springkussen staan dan ter beschikking van de jongste onder ons. In de loop van de namiddag is er een optreden van KONTRAIR, een coverband met Nederlandstalige nummers. (fs)

34 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 34

20-7-2010 15:50:48

E


-

n

n

l k n e

HOOGSTRATEN

Legende van Gelmel – een ander verhaal De musical ‘Gelmel, de Viking’ gaat vrijdag 26 november in première in de veilinghallen aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten. In de brochure met het feestprogramma ‘800 jaar Hoogstraten’ lezen we dat Gelmel een Nederlandstalige familiemusical is die het verhaal van de gelijknamige legendarische figuur Gelmel vertelt. ‘De musical vertelt het verhaal van de Noorse torenwachter Gelmel die drie opdrachten moet vervullen om te mogen trouwen met de koningsdochter. Bij zijn laatste opdracht vlucht hij met de prinses en zijn kornuiten naar het zuiden, naar het land van de Mark. Onderweg verliest hij zijn bruid, maar na enkele jaren wordt hij toch nog gelukkig in onze streken. Hij mag regeren vanuit zijn burcht, het latere Gelmelslot.’ Volgens een legende zou Gelmel met zijn schip in de 9de eeuw een kleine rivier in Vlaanderen (1), de Mark, opgevaren zijn tot de plaats waar Hoogstraten is gesitueerd. Hier bouwde hij een fort. In de ‘Gids voor Hoogstraten’ door J. Lauwerys (1931) lezen we op pagina 9: ‘Van historische gegevens van voor de XIIIde eeuw is er geen spraak: enkel verhaalt de legende dat Gelmel, een aanvoerder der Noormannen, op een eilandje der Mark het Gelmelslot zou hebben gebouwd.’ Maar in ‘Ons Historisch hoekje’ van het blad ‘De Nieuwe Spetser’ (2) staat een heel ander verhaal. ‘Gelmel was een Viking die aan het eind van de negende eeuw op de Mark vaarde met zijn Vikingschepen. Bij Ginhoven (nu gemeente Merksplas), waar de Noordermark in het Merkske stroomt, ging hij aan wal om te gaan plunderen. Na deze rooftocht vertrokken de Vikingen met de buit, die in verre streken werd verkocht. Deze plunderingen herhaalde zich meermaals. Op een dag kwam hij weer terug met zijn schepen. Bij aankomst kwamen er echter geen rovers uit de boten, maar vrouwen en kinderen. Gelmel

Liet Gelmel zo’n houten motteburcht bouwen in Zondereigen? wilde zich vestigen op Ginhoven. De graaf van Hoogstraten (3) stemde toe en Gelmel werd benoemd tot Heer van Zondereigen. Gelmel liet een motte (heuvel) ter verdediging opwerpen. Op deze motte kwam een houten burcht. Aan de voet van de motte was er een brede gracht. Het neerhof rondom de motte was ook nog omringd door een houten muur. Hieromheen liep ook nog een gracht. Binnen het neerhof woonden de ondergeschikten van Gelmel. De bewoners van Ginhoven en Zondereigen bleven na de oprichting van de burcht gespaard van verdere aanvallen door de Vikingen. De prijs die hiervoor betaald moest worden was hoog. De vrijheid werd ingeleverd, de boeren werden als laten (slaven) verbonden aan de burcht van de Heer. Het aanzien van Gelmel groeide. Met succes dong hij naar de hand van Beatrijs, de

dochter van de Heer van Breda. De Heer van Weelde was jaloers op Gelmel en daagde hem uit tot een gevecht. Gelmel won het gevecht en doodde de Heer van Weelde. Gelmel vertrok hierop naar het Heilig Land en keerde niet meer terug naar zijn vrouw. Eenzaam bleef zij in Breda wachten op haar man. Maar nooit zou zij iets van hem vernemen.’ Door intensief zoekwerk vond de Heemkundige Werkgroep Zondereigen nog allerlei informatie over de Vossenberg. In het kader van de ruilverkaveling werd er in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij nog verder onderzoek uitgevoerd en ook het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed bezocht in 2005 de site. Alles wijst erop dat de Vossenberg in oorsprong mogelijk een zogenaamde motte moet geweest zijn. Dankzij een beschrijving en foto’s van de Vossenberg uit 1946 weten we dat de ophoging een doorsnede had van ongeveer dertig meter en ze zou meer dan vijf meter hoog zijn geweest. Rond de motte lag een gracht met langs weerzijden een aarden wal. Eind maart 2010 gingen de archeologen aan de slag met behulp van elektrische weerstandsmetingen. Met dit geofysisch onderzoek willen de archeologen de grachten van het opperhof en het neerhof en mogelijk ook de aarden wallen precies in kaart brengen om zo in de toekomst de verdwenen motteburcht terug te visualiseren.

Een luchtfoto van de plaats waar ooit de motte stond

Waar bouwde Gelmel een burcht? Was het in Hoogstraten of in Zondereigen, aan het Merkske of aan de Mark? Blijven zoeken! (js)

AUGUSTUS 2010 - 35

DHM_augustus_304.indd 35

20-7-2010 15:50:48


hoogstraten

Sien Haest zorgt voor viergeslacht

Cursussen van het Rode Kruis GROOT-HOOGSTRATEN - Een ongevalletje is nooit ver weg…en precies daarom organiseert het Rode Kruis Hoogstraten elk jaar een aantal cursussen, die we graag aankondigen. Elke dag gebeuren er kleine of grotere ongevallen bij mensen thuis, op straat en op het werk. Meestal is er dan geen dokter in de buurt en hangt de eerste hulp af van familie, voorbijgangers of collega’s. Vanaf het jaar waarin je 16 wordt kan je bij het Rode Kruis die eerste hulp leren. Hoe reanimeren, wat te doen bij bloedingen, brandwonden, beroerte, insectensteek, flauwte… Dit in onze cursus ‘EERSTE HULP’ en zijn vervolg ‘HELPER’. De cursus EERSTE HULP gaat door op vijf zaterdagvoormiddagen van 9.00 tot12.15 uur. De lessenreeks start op 4 september, het examen is voorzien op 16 oktober. De deelnemers moeten 16 jaar worden in 2010. De cursus HELPER gaat door op zeven avonden, telkens op maandag en donderdag van 20 tot 22.15 uur. Deze cursus start op 8 november en hier is het examen voorzien op vrijdag 3 december. Om aan deze cursus deel te kunnen nemen moet men geslaagd zijn voor de cursus Eerste Hulp.

HOOGSTRATEN - Op 9 april werd Sien Haest, het dochtertje van Nele van Dun en Jeroen Haest, geboren. Omdat Sien meteen zorgde voor een ‘echt’ viergeslacht in de familie werd er tijdens het eerste feestje ter ere van Sien een foto gemaakt van de vier trotse vrouwen. Op de foto zien we naast Sien Haest zelf, haar moeder Nele van Dun, haar grootmoeder May Tilburgs en overgrootmoeder Louisa Verheyen. (fh).

Alle lessen gaan door in het lokaal van het Rood Kruis, Slommerhof 18 te Hoogstraten. Voor meer info kan je contact opnemen met Maria, Christianne of Suzy op hun telefoon 03 295 39 05, 03 314 11 62 of 03 294 48 36 of via vorming@ hoogstraten.rodekruis.be (zie ook http://hoogstraten.rodekruis.be) (fh)

H S B g m i d s s

E n t r v D w s b d g w

V

T w d g l D d

D d v e S D s n v k h a v

36 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 36

20-7-2010 15:50:51


,

8

@ )

hoogstraten

Een nieuw kunstwerk als trofee HOOGSTRATEN - Op zondag 4 juli won de St.-Jorisgilde van Meerle de Ereprijs Van den Bossche. Een wedstrijd waaraan elk van de negen gilden van het Verbond van St.-Jorisgilden met een ploeg van zes schutters deelneemt. Het is de eerste wedstrijd van de vierde uitgave van deze Ereprijs, waarvoor de familie Van den Bossche voor de vierde maal een kunstwerk ter beschikking stelde. Eén dag vroeger, op zaterdag 3 juli, werd dit nieuwe kunstwerk, een glasraam van Raph Huet, tijdens een academische zitting in de St.-Katharinakerk overhandigd aan de verantwoordelijken van het Verbond. De gilde die de Ereprijs driemaal na elkaar kan winnen wordt definitief eigenaar van de wisseltrofee, die nu een jaar lang in Meerle wordt bewaard. Indien na negen jaar geen enkele gilde daarin slaagt, wordt de trofee eigendom van de gilde die in die negen jaar het grootst aantal overwinningen behaalde.

Vier kunstwerken op rij Toen Adriën Van den Bossche in 1988 de eerste wisselbeker ter beschikking stelde, trad hij in de voetsporen van Marcel Dupret, industrieel, grootgrondbezitter en koning van St.-Joris Meerle. Hij schonk in 1920 een trofee voor de Beker Dupret, de eerste van een lange reeks wedstrijden voor zestallen. De eerste trofee verbonden aan de Ereprijs Van den Bossche was een bronzen Sint-Jorisbeeld van de hand van Stan Spada. Dit beeld werd na een volledige cyclus van 9 jaar eigendom van St.-Joris Hoogstraten. De tweede trofee, een keramisch beeld van een schutter met boog van de hand van Zuster Veronique, werd na zes jaar gewonnen door de gilde van Meerle. Het derde kunstwerk was een drakenkop in blauwe hardsteen, een werk van beeldhouwer Luc Lingier uit Schilde. Dit werk kreeg al na vijf jaar een vaste plaats in het gildenhuis van Minderhout.

Notaris Aloïs Vanden Bossche stelt het kunstwerk van Raph Huet voor tijdens een academische zitting in de St.-Katharinakerk. Een werk van Raph Huet Voor de vierde trofee deed de familie Van den Bossche beroep op de internationaal gewaardeerde glas-in-lood kunstenaar Raph Huet. Raph maakte eerder al in opdracht van de familie het glasraam de Engel, boven het nieuwe orgel in de St.-Katharinakerk. En raam vol symboliek, kleur, licht en lichteffecten, dat ons elke dag herinnert aan de griffier en zijn familie met haar grote en helaas ook tragische geschiedenis. Het raam van Sint-Joris is opgesteld volgens de klassieke kunstregel. Het ontwerp is opgebouwd rond één diagonaal, die van linksboven naar rechtsonder gaat. Deze diagonaal scheidt de draak van paard en ruiter. De meervoudige compositie bestaat verder uit drie volumes: draak, paard en ruiter, die tevens drie bewegingscurven vormen, namelijk de cur-

ven gevormd door de vechtende draak, het steigerende paard, de aanvallende ruiter. Deze bewegingen hebben allen, heel klassiek, ook hun tegenbewegingen: de vast verankerde poot van de draak, het stevige achterwerk van het paard, het geconcentreerde hoofd van de ruiter. En in deze opbouw zit de kern van het raam, of, zoals u wil, de kern van het verhaal in het bovenlichaam van Sint Joris. Hij is de triomfator. Raph gebruikt de klassieke kleuren uit de glaskunst: blauw, wit, geel, rood en hanteert ook hier de bijzondere techniek die elk raam van Raph zo boeiend maakt: het etsen, het gebruik van émaille en grisaille, en de loodplaatsing die een bijzondere nadruk legt zowel op elk onderdeel als op het geheel. Het is een schitterend kunstwerk dat een verrijking zal zijn voor het patrimonium van de gilde die de Ereprijs binnen enkele jaren definitief wint. (fh)

KAPPERSZAAK VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

Het hele jaar door een unieke locatie voor: lunch/diner · ontbijt op zondag · alle soorten feesten

www.aandeMosten.be · Hoogeind 74 b1 · 2321 Meer-Hoogstraten

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com

AUGUSTUS 2010 - 37

DHM_augustus_304.indd 37

20-7-2010 15:50:52


HOOGSTRATEN

Leerlingen gemeenteschool zwaaien af!

Taallessen in Hoogstraten HOOGSTRATEN – Op dinsdag 14 september hervatten de taallessen van het nieuwe werkjaar 2010-2011, ingericht door Lions Club Hoogstraten Markland. Alle cursisten van de vorige jaren en nieuwe kandidaten voor de lessen Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans, worden om 19.40 uur verwacht in Hotelschool Spijker. Indien de belangstelling voldoende groot is zal men ook dit jaar elke taal in twee of meer niveaus aanbieden. Het succes van deze avondlessen heeft wellicht te maken met de aparte sfeer en de lesformule. Het gaat er erg gemoedelijk aan toe en er zijn geen examens bij het einde van de lessenreeks. Van stress of prestatiedruk is er dus nauwelijks sprake. De nadruk bij de lessen wordt gelegd op de spreekvaardigheid.

HOOGSTRATEN - Eind juli kwam er voor alle kinderen een einde aan het schooljaar, maar voor die van het zesde leerjaar was dat natuurlijk iets bijzonders. De meeste kinderen van het zesde leerjaar waren al bijna tien jaar op school. Ze kennen die als hun binnenzak. De eerste les van het zesde leerjaar is immers elk jaar opnieuw: ‘koffie leren zetten’ voor de overstekers, de leesmoeders en de meesters en juffen die voor schooltijd al even met elkaar overleggen. In de keuken zijn ze dus heel goed thuis. Voor schooltijd hebben ze de taak om drank en bekers in alle klassen rond te dragen. De kinderen van de hoogste klassen doen geregeld spelletjes met de kleuters. Ze zijn als grote broer of grote zus voor de nieuwkomers en zijn tafelverantwoordelijke in de refter. Kortom ze kennen de school van binnen en van buiten. Ze zijn immers ook de

grootsten van de school, maar volgend schooljaar zal dat heel anders zijn. Zo’n gebeurtenis kan niet ongemerkt voorbijgaan. Daarom organiseerde het oudercomité een receptie voor de leerlingen, hun ouders en het personeel van de school. Tussen de dankwoorden van de directie en van het oudercomité, toonden de kinderen hun kunnen op blokfluit, gitaar en in samenzang. Daarna mochten ze - samen met een cd met herinneringsfoto’s - allen hun getuigschrift in ontvangst nemen. Zelf hadden ze een herinneringsboekje gemaakt over 10 jaar Gemeenteschool. Terwijl hun ouders herinneringen uitwisselden met elkaar trokken de leerlingen van klas naar klas om op elk bord nog een boodschap te schrijven voor de meester of de juf. (jv/red)

Na wat algemene informatie worden de klassen verdeeld en kunnen de cursisten zich inschrijven bij de leerkracht, daarna start de eerste les. Tijdens de schoolvakantie zijn er geen lessen. Het einde van de lessenreeks is voorzien op 22 maart 2011. Info: De lessen gaan door in VTI Hotelschool, Gelmelstraat 62, 2320 Hoogstraten en starten op 14 september 2010 om 19.40 uur. De lessen hebben plaats op dinsdag tussen 20 en 22 uur tot en met dinsdag 24 maart 2011. Voor meer info: tel.: 03.314.86.60 of jef@blockx-atelier.be of www. lionshoogstraten.be (tvdh/red)

Gedicht van De Maand Gevonden golfbal, Groenten & Bloemen of globalisering. Huisdichteres Rosette kan ons met vele thema’s bekoren. Maar ook haar persoonlijke gevoelens steekt zij niet weg. Vorige Maand nog ontroerde ze ons met die wonderschone ode aan May Bleys. Deze Maand schrijft onze ervaren moeder … over moeders, die niet meer zijn.

Voor R.M. (25-4-2007) Dat moeders sterven wist ik niet tot gisteren toen zij voor brood en bloemen ging die ik vandaag en elke dag zal derven.

R. Servaes

38 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 38

20-7-2010 15:50:54

W W v v b m


r r -

, -

wortel

‘Vagebond’ een dorpsfeest met

Guido Belcanto in zijn geboortedorp WORTEL – Wie Wortel zegt denkt aan landlopers of, zoals ze in Wortel zeggen, vagebonden. Het is dan ook normaal dat wij ons nieuw volksfeest de naam VAGEBOND meegeven. Het is al even logisch dat voor onze eerste editie Guido Belcanto op de affiche staat. Geboren en bijna getogen in Wortel is hij clochard of (bijna) vagebond. De geknipte man dus en…hij kijkt echt uit naar zijn optreden voor zijn geboortehuis.

l s

Aan het woord zijn Rik Versch euren, Mark Rameysen en Annette Van Gils, samen met Jan De Beuckelaer de ‘mannen’ achter wat een echt Wortels volksfeest moet worden. Noteer die - zondag 29 augustus - alvast in je agenda.

n

e

.

,

Dhm: Hoe kwamen jullie op het idee om in Wortel een volksfeest te organiseren? Mark Rameysen: Zoals dat gaat, aan de toog. En omdat er in Wortel plaats is voor zo’n volksfeest. Het Slot organiseert met de kermis wel optredens in de Boomkens, maar die richten zich tot een jong publiek, wat normaal is. Wij willen alle inwoners van Wortel en mensen die graag naar Wortel komen bereiken.

. Dhm: De organisatie heeft niets te maken met het feestjaar. Een gemiste kans? Annette Van Gils: Misschien wel. Maar we zijn pas in februari gestart. Eerst elkaar leren kennen, dan de mogelijkheden onderzoeken, de nodige contacten leggen enz. En zo waren we te laat om deel uit te maken van het Hoogstraats feestjaar. Maar geen nood, we geloven er in. Het moet kunnen. Het festival is gratis en we werken zonder echte sponsors. We kunnen wel rekenen op logistieke steun… een gratis stroomgroep, gratis toiletblokken enz. We rekenen op inkomsten van een dag lang verteer. Als het weer niet geweldig tegen zit, moet dat lukken.

Dhm: En vanaf 16 uur zijn er optredens. Wie hebben jullie kunnen strikken. Rik Verschueren: We beginnen met het Trio C tot de derde uit Amersfoort. Het drie zijn jonge mannen: Carel den Hertog (viool), Coos Lettink (accordeon) en Caspar Terra (klarinet). Ze laten zich inspireren door klezmer, balkan- en zigeunermuziek. Ze brengen traditionele melodieën met vaak bijzondere en onverwachte wendingen. Ze improviseren en spelen met elkaar en naar elkaar. Hun muziek is euforisch vrolijk, intens verdrietig. Muziek om op te dansen of om bij weg te dromen. Een uur later, om 17 uur, neemt J-Red, een band uit Hoboken plaats op het podium. Je zal genieten van een gevarieerd optreden van geroutineerde podiumbeesten. J-Red past perfect op een pretentieloos dorpsfeest met covers van bekende songs uit de rock, blues en countryscene: CCR, Robert Palmer, Santana, Alabama, …’60, ’70 en ’80 jaren. Naast Johan Roodhoofd (basgitaar, zanger) bestaat de groep verder uit Ria De Tollenaere (zangeres, percussie), Ben Smagge

Guido Belcanto, op 29 augustus in Wortel (drummer), Rudy Smagge (solo gitaar, zanger), Miguel Smagge (solo gitaar, zanger) en Albert Smagge (zanger, ritmegitaar). Dhm: En dan ons aller Guido Belcanto Mark Rameysen: En die moeten we eigenlijk niet meer voorstellen. Hij is Wortels meest bekende vagebond en zwerver. Hij woonde hier tot hij vijf jaar oud was in het café dat de meesten van ons nog kennen als het café van Ivo Declerq. Wortel betekende en betekent nog altijd veel voor hem en hij kijkt er echt naar uit om hier op enkele meter van zijn geboortehuis op te treden. Het orkest van Guido Belcanto bestaat uit Lieven Demaesschalck: gitaar, accordeon, piano, backingvocals, harmonium en elgamorgel; Nicolas Rombouts: contrabass, producer van de plaat; Geert Hellings: gitaren, banjo, pedalsteel en backingvocals en Bert Huysentruyt: drums, trompet en backingvocals. Zij brengen de show: “Ik zou mijn hart willen weggeven”, gebaseerd op de laatste CD. (fh)

Dhm: De affiche is klaar en jullie werken samen met ‘De Schakel’ Mark Rameysen: Ja, dat betekent een ganse dag beweging en dat is meegenomen. Hier komt een ‘vagebondhut’, één van de 15 plaatsen waar men stempels geeft en waar men kan vertrekken en aankomen. De schakel telt normaal een 8.000 deelnemers. Normaal komen er daar een 3.000-tal langs hier tussen 7.30 en 18 uur. Wij moeten zorgen voor een daglang animatie. Blazers, harmonicamuziek, kinderanimatie enz. Tijdens de schakel kunnen we rekenen op de hulp van KSJ Hoogstraten.

Guido Belcanto vijftien jaar geleden met de ‘Coloniebleus’ in Wortel-kolonie. AUGUSTUS 2010 - 39

DHM_augustus_304.indd 39

20-7-2010 15:50:55


wortel

Dat was het dan WORTEL - Opgericht in 1962 organiseerde het Sportcomité Wortel op kermismaandag 12 juli haar 108ste en laatste activiteit. De palm van het laatste criterium voor liefhebbers werd door een plaatselijke schone uitgereikt aan Kurt Diels uit Vorselaar. Hij maakte deel uit van een kopgroep van vier en versloeg Nic Lem-

brechts uit Zandhoven, Raf Martens uit Minderhout en Kevin Kant uit Lille in de spurt. Het Sportcomité organiseerde in iets minder dan 50 jaar 54 wielerwedstrijden, 42 voor liefhebbers, 3 voor nieuwelingen, 3 voor dames, 2 voor toeristen, 1 voor juniors en 1 wedstrijd achter derny’s. Maar het Sportcomité deed meer dan dat. De

vereniging opgericht door Juul Noeyens zaliger organiseerde ook 27 wandelingen op kermiszondag, 5 maal volksspelen en evenveel wedstrijden voor rolschaatsers. De meest spectaculaire organisaties waren allicht de 2 go-kart wedstrijden en de 17 paardenwedrennen. Mogelijk staat er een nieuwe jongere ploeg klaar voor nog eens 50 jaar sportief plezier op kermismaandag. (fh)

W e m d W S h B d

W W Z e

Links Kurt Diels, de winnaar van de laatste koers ingericht door het Sportcomité en rechts het uittredend bestuur. Staande v.l.n.r.: Karel Sijsmans, Ludo Verschueren, Marcel Van Ammel, René Beyens, Rob Goris, Jan Voet en Jan Van Beek. Zittend v.l.n.r.: Marcel Sterkens, Jef Meyvis, Raf Horsten, Ron Vermeiren en Frans Horsten. Gust en Guy Van de Poel ontbreken op de foto.

Brassband Wortel gaat sportief en culinair WORTEL - Ja ja... de brassband van Wortel heeft recent een heus feestcomité en dat nam direct de koe bij de horens! Op zondag 4 juli stond hun eerste activiteit op het programma: karting... je weet wel: go carts met een motor, en daarna lekker gaan eten. Omstreeks 14.30 uur stonden 21 leden van hun leden klaar om het tegen mekaar op te nemen op het circuit van Olen: voor sommigen was het de eerste keer en dus wat spannend en voor diegenen die al wat ervaring hadden was het leuk om wat competitie te voelen. Onderverdeeld in drie groepen werd er gereden onder aanmoediging van de andere muzikanten. Na de eerste ronde werden de groepen herverdeeld aan de hand van de eerste rondetijden en was er iets meer strijd op de baan maar het plezier primeerde. Voor iedereen: jong en oud, man of vrouw was het een zeer leuke ervaring en er werd goed gelachen...! Een beetje moe en met grote honger trok het gezelschap nadien naar Baarle Hertog om daar te gaan eten in een wokrestaurant. Een groot en gevarieerd buffet stond op hen te wachten met voor ieder wat wils: koud of warm, wokken of op de plaat gebakken met sauzen naar ieders keuze.

13 de Open Tuinendag WORTEL / MERKSPLAS – Op zondag 8 augustus van 9.30 tot 19 uur stelt de familie Van Bouwel – Van Den Heuvel voor de 13de maal haar hoevetuin open. HOF TER STOKERE is een tuin van 4.500 m2 , in verschillende delen opgevat met aparte zithoeken. Kenmerkend voor de tuin is het landelijk uitzicht, rond oude hoevegebouwen met een centraal een inlandse eik van drie eeuwen oud. Tuinliefhebbers kunnen er een 800-tal verschillende planten, waaronder veel zomerbloeiers, vaste planten en sierstruiken bewonderen.

Heerlijk lekker! De jarigen onder de deelnemers werden bij een leuk muziekje en onder applaus op een speciaal dessertje verrast. Het was een geslaagde dag voor iedereen en heel leuk om elkaar ook op een andere manier te leren kennen en om de groepssfeer te bevorderen, maar dat is in de Wortelse brassband eigenlijk geen probleem! Tot later voor een volgende leuke activiteit zou ik zo zeggen.. (BP/red)

Tijdens de Open Tuindag wordt er ook een behoorlijke collectie oud landbouwallaam uit de vorige eeuw tentoongesteld. Dat gaat van klein handgerief tot paardentractie machines, van een ‘wan’ tot een zelfreinigende dorsmachine en veel meer. Gereedschap uit de jaren ’30, ’40 en ’50, dat veel (iets) ouderen onder ons zullen herkennen. De toegang tot de tuin van de familie Van Bouwel – Van Den Heuvel, Diept 1 op de grens van Wortel en Merksplas is gratis. Info: te 014 63 47 33 of lukvanbouwel@skynet.be (fh)

40 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 40

20-7-2010 15:50:56

D a v s v W S l d v T d e v


r

n -

n r

l

wortel

Opendeur bij de St.-Jorisgilde WORTEL - Op zondag 8 augustus tussen 10 en 18 uur kunnen alle belangstellenden kennis maken met de kruisboogsport tijdens een Opendeurdag georganiseerd door de St.-Jorisgilde van Wortel. Leden van de gilde doen het verhaal van St.-Joris Wortel, zeker de oudste vereniging van het dorp en allicht de oudste gilde van de regio. Belangstellenden kunnen ook hun talenten met de kruisboog testen. Voor de beginners kan dat

met de kolfboog op een afstand van 6 meter, voor mannen en vrouwen die houden van het echte werk staat de St.-Jansboog klaar. Zij kunnen hun schutterstalent testen op een afstand van 61 meter. Het zwaardere werk. De Opendeurdag maakt deel uit van de ‘Curiosatoer’ van VVV Hoogstraten en wordt georganiseerd in samenwerking met VLAS, de vereniging van Vlaamse Traditionele Sporten vzw.

Landlopersjogging WORTEL - Op vrijdag 27 augustus wordt in Wortel de jaarlijkse landlopersjogging betwist. Zoals elk jaar gaat de opbrengst ook dit jaar naar een goed doel. De organisatoren kozen dit jaar voor twee initiatieven of verenigingen. Zowel De Slinger, een vereniging die zich inzet voor de opvang en ontspanning van kinderen met een handicap als de vereniging van Oud-strijders en oud-soldaten van Wortel, kunnen op financiële steun rekenen. De Slinger voor de verdere uitbouw van haar lokalen in voormalige boerderij van Wortel-kolonie, de Oud-soldaten voor het ontwerp en het maken van een nieuwe vlag. Twee heel diverse goede doelen, maar mensen die het gelukkig goed met elkaar kunnen vinden en samen het werk in parochiezaal ‘t Trefpunt van Wortel die dag verdelen.

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken

PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen

500 of 1.000 meter Voor de kinderen is het parcours aangepast. Kon men vroeger alleen maar 1 kilometer lopen, dan kunnen de jongste nu 1 of 2 rondjes van 500 meter lopen. Voor elk kind dat deelneemt is er ook dit jaar weer een goed gevulde verrassingstas. Voor de andere deelnemers blijven de afstanden dezelfde als voorgaande jaren. De afstanden van 3, 6 en 9 kilometer en de 10 Engelse Mijlen blijven behouden. Door het mooie parcours, gedeeltelijk door de bossen van Wortel Kolonie, wordt de Landlopersjogging met recht de mooiste jogging van de Kempen genoemd. En, ook voor de supporters is er veel te beleven. Ze kunnen de plaatselijke en andere vedetten aanmoedigen en genieten van een drank en spijs. En, ook dit jaar is de tombola is rijkelijk voorzien van prijzen. ’t Is voor een goed doel, dus… allen daarheen. (fh)

PVC RAMEN DEUREN alle schrijnen en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, Kömmerlingplafonds, binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Hoogeind 49plafonds, Daken, ramen, deuren, 2321 Hoogstraten-Meer binnendeuren.

Tel. 03/315 75 66

189

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

n

2 n

-

e

n

0 n

n

AUGUSTUS 2010 - 41

DHM_augustus_304.indd 41

20-7-2010 15:51:10


minderhout

Fietstweedaagse KVLV Minderhout MINDERHOUT - Op dinsdag 15 en woensdag 16 juni stond de jaarlijkse fietstweedaagse van KVLV op het programma. Dit jaar ging de tocht naar Mechelen. Men vertrok op het plein in Minderhout met in totaal 29 enthousiaste dames. Het zonnetje scheen al van s ’morgens vroeg en de dames reden langs rustige wegen en fijn uitgestippelde fietspaden omgeven door groen en water. Het was aangenaam fietsen maar toch bleef men niet gespaard van de nodige kapotte banden. Tot tweemaal toe reed er iemand lek, maar we kregen hulp bij het herstellen en de tweede maal kwam onze les ‘fiets herstellen’ goed van pas. Onderweg werden de KVLV vrouwen verwend met het nodige lekkers, om de 75 km lange tocht aan te kunnen. Rond 18 uur kwam men aan in Mechelen waar het gezelschap logeerde in jeugdherberg ‘De Zandpoort’.Na het avondmaal stond er nog een begeleid bezoek

aan Mechelen op het programma, een tocht vol grappen en grollen. De tweede dag begon men met een goed ontbijt want men moest alweer op tijd op de fiets voor de tocht naar huis. s’ Morgens was het een beetje kil en men had de wind van voor, waardoor het fietsen bij sommige dames wat minder goed ging. Vooral het eerste stuk aan het water was zwaar en men voelde dat men meer kracht moesten zetten op de benen. Naargelang de dag vorderde en het zonnetje meer begon te schijnen nam men de wind er maar bij. De vier dames die de tocht mogelijk maakten hadden ook nu een zeer rustige en prachtige tocht uitgestippeld. Geen ongelukjes meer onderweg en zo kwam men rond 18 uur aan in Hoogstraten voor het welverdiend laatste maal in het Knechtjeshuis. Na een goede maaltijd met drankje en een babbel vol anekdotes rond de fietstweedaagse kon

men afsluiten met nog enkele kilometers richting Minderhout. Iedereen was het ermee eens : het was een zeer geslaagde fietstweedaagse en alle deelnemers kijken al uit naar volgend jaar. Speciaal dank aan Chris, Ann, Els en May voor de goede organisatie. KVLV gaat nog meer de sportieve toer op met de start van de grootste hype in de fitness-wereld namelijk ZUMBA .De lessenreeks start in september 2010. Zumba combineert de meest effectieve oefeningen met de exotische ritmes van muzieksoorten als salsa, merengue, samba,calypso,reggae en hiphop. De opzwepende muziek en de leuke bewegingen zorgen ervoor dat je niet eens door hebt dat je bezig bent met een geweldige training! Dus wordt nu lid van KVLV en doe zeker mee. Voor verder inlichtingen kan je terecht bij Monique Verhoeven, tel 0474 47 86 14.Wees er snel bij want de inschrijvingen zijn al lopende. (fs)

M d t w p D b k d

A p O f G b M v l m d e d d d e

Fietspad geveld door de hitte MINDERHOUT - Wat een fietspad toch lijden kan! De eerste dwarsliggers zijn de platanen in de Desmedtstraat en die hebben het pad al deerlijke slagen toegebracht en als toetje deed de tropische hitte zijn riante duit in het zakje door het vernielingswerk met ongekende kracht voort te zetten. Onze fotograaf was er als de kippen bij, verwittigde onmiddellijk de officiële instanties en ’s anderendaags klaarde de technische dienst van de stad de klus. (rel)

A w l p V

O v

42 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 42

20-7-2010 15:51:11


minderhout

Massa volk op tropisch Midzomerfeest comité weer rekenen op de nodige helpers. Dank aan KWB, LG, de pingpongclub en de KVLV die zich engageerden. Enkele facts and figures rond het muzikale gedeelte : Zo’n 22 vaten bier, 180 liter water, 10 000 consumptiebonnen en 1700 bezoekers… Minderhout feestte, dat was wel duidelijk.

d -

-

-

s MINDERHOUT - Midzomer Minderhout, het dorpsfeest in het kader van 800 jaar Hoogstraten, had zijn naam niet gestolen! Vrijdag 2 juli was een zomerse, volgens de weerman ‘een tropische’ dag. De KSJ-ers die hielpen opstellen werkten zich behoorlijk in het zweet en ook de “papuitdelers” konden wel een frisse pint gebruiken na de gedane arbeid.

zin in. De bonnenverkoop liep als een trein, de tapkranen bleven lopen en de De Nonkel Ney’s Rhythm & Blues Band begon aan z’n optreden. Ze speelden hun bekende stevige Rhythm & Blues en ruige Rock & Roll en warmden de Kuip behoorlijk op voordat Band Zonder Banaan hun opwachting maakte. Met dit warme weer moesten de dorstigen gelaafd worden…En ook daarvoor kon het feest-

Band Zonder Banaan maakte het dorpsfeest compleet. Met hun opzwepende Nederlandstalige muziek, hun maffe teksten, hun outfits en hun show met knipoogjes naar Lord of the Dance, Riverdance, Stomp en meer van die dingen stond de Kuip in korte tijd in lichterlaaie! Dat deze Nederlandse groep bij onze Noorderburen al waanzinnig populair is blijkt uit dit weetje: Sinds december 2009 heeft de band haar eigen reallife-soap. Deze wordt uitgezonden op de Nederlandse regionale Omroep Brabant... De band kwam naar Minderhout voor hun eerste Belgische optreden en Band Zonder Banaan kwam, zag en overwon! Pap voor iedereen, een zomerse avond vol muziek, ambiance en een pint in het sfeervol kader van De Kuip. Dat waren de ingrediënten voor een geslaagde Midzomer Minderhout! (fh)

Alle Minderhoutenaren kregen een portie rijstpap aangeboden, gesponsord door de Colruyt. Om dit uitdelen vlot te laten verlopen, had het feestcomité veel helpende handen nodig. Gelukkig konden ze rekenen op KVLV, de voetbal, de KLJ, fanfare, het gebuurte Hal, Heike , Minderhoutsestraat en Den Aard, de oudleiding van de KSJ, de gezinsbond en nog een aantal losse medewerkers. In totaal hebben een 65-tal mensen de pap mee uitgedeeld. De reacties op de “pap voor de papboeren” waren onverdeeld enthousiast. Wellicht zat de ambiancemuziek van de dweilband daar ook voor iets tussen? Zij speelden de longen uit hun lijf en fietsten Minderhout door om tijdens het pap uitdelen de papboeren extra te vermaken. Alle inwoners kregen ook een lotje voor de aanwezigheidstombola. De winnaar, geheel toevallig iemand die mee pap uitdeelde, mag met vier personen gaan genieten van een tochtje op de Vespa door het Hoogstraatse Land. Om 21 uur stroomde het plein al behoorlijk vol. De Minderhoutenaren hadden er duidelijk

Een portie pap voor elke Minderhoutse papboer en ambiance in de Kuip: het Midzomerfeest op zijn best.

Groenten en fruit. Vers, lekker en gezond! Rechtstreeks van land- en tuinbouwer - aan betaalbare prijzen - vandaag geoogst, morgen bij u thuis

www.groentenclub.be

Heerle 1A 2322 Minderhout 03/315 88 71 info@groentenclub.be

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand AUGUSTUS 2010 - 43

DHM_augustus_304.indd 43

20-7-2010 15:51:12


minderhout

GOUD IN MINDERHOUT Karel Segers en Lisa Van Gestel

“Mooie herinneringen aan Lorcé!” Van de Witherenweg naar de kapel van Onze- Lieve-Vrouw-in-denAkker is geen boogscheut ver, enkele stappen maar. En in die stille geborgenheid van dit eeuwenoude gebouw wilden Karel en Lisa wel even verpozen om de film van de voorbije halve eeuw te laten passeren. De kinderen en kleinkinderen zorgden daar echter voor een complete verrassing “en dat mag je gerust weten, het heeft ons diep getroffen!” De kapel, waarvan in het najaar de restauratie een aanvang zal nemen, aan het einde van de Kapeldreef, is tientallen jaren het troetelkind geweest van Ida en Wiske De Roover. Zij sloten en openden de deur, zorgden voor de kaarsen, het interieur , hielden een oogje in ’t zeil…! Ida is gestorven en voor Wiske werd het ook allemaal teveel. Wie zou bereid gevonden worden om hen op te volgen? Lisa nam deze taak op zich en daarom was de kapel zeker ook de place to be om hun 50-jarig huwelijksjubileum een speciaal cachet te geven. Kinderen en kleinkinderen lieten bij deze gelegenheid dan nog eens duidelijk hun creativiteit blijken en ieder afzonderlijk, ieder in hun eigen stijl, brachten ze de jubilarissen als het ware in een andere wereld. Een tropische dag kon niet meer stuk! Karel en Lisa , beiden geboren in 1936, mogen zich sinds 1962 Minderhoutenaren noemen, maar hun roots liggen in Weelde en ze woonden daar nog geen vijfhonderd meter van elkaar. Karel was de oudste van drie kinderen en zijn vader, als kleermaker, stak de mensen van Weelde in een

keurig pak. Na de lagere school liep hij enkele jaren school in Lier om daarna resoluut voor de job van onderwijzer te gaan in de normaalschool van Mechelen. Op 19-jarige leeftijd behaalde hij zijn diploma en de zoektocht naar werk kon beginnen, hetgeen in die tijd geen sinecure was. Een interim en dan voor achttien maanden naar het leger waar hij zijn tijd doorbracht als onderofficier in Aarlen en Euskirchen. Afgezwaaid en de eerste job voerde hem naar Meer. Van Weelde naar Meer: geen trein, tram of bus, maar met de… fiets! “En ik was altijd de eerste in de school!” Daarna nog enkele interims in Wuustwezel en Kalmthout waar hij als jongste leerkracht met de oudste leerlingen (4de graad) geconfronteerd werd. “In 1957 nog even getwijfeld om naar Kongo te vertrekken, maar dat is dan toch niet doorgegaan.” Eind januari 1959 een telefoontje van het Klein Seminarie en hij was gelanceerd eerst als leerkracht in de achtste voorbereidende (5de leerjaar), nadien in de zevende (6de leerjaar) en die job heeft hij tot in 1993 met hart en ziel beoefend. Naast het lesgeven was Karel ook nog actief op andere terreinen en zijn creativiteit

kon hij in het IKO kwijt waar hij tekenen volgde bij Jos Adams zaliger en beeldhouwen bij Paul Verbeeck. “Een boeiende tijd!” Hij hielp ook MinArte mee opstarten en behoort nog altijd bij de kern. In zijn jeugd ontpopte Karel zich als een fervente liefhebber van de tweewieler en voor “uitstappen” naar Lourdes, Ierland (aangemonsterd op een Duits containerschip in Antwerpen , overgestoken naar Hull en vandaar verder) , Duitsland (Eifel en Moezel, ook met een camion van “De Ster” meergereden tot in München, enige tijd rondgetoerd met de fiets in Beieren en in Frankfurt door een chauffeur van diezelfde “De Ster” terug opgepikt) draaide hij zijn hand niet om.

Barcelona en Sevilla Lisa en Karel kenden mekaar al van in de kleuterklas en waren waarschijnlijk echt voor mekaar bestemd. Kleine kinderen worden groot, de vonk sloeg definitief in de goede richting en ze gaven op 12 juli 1960 het ja-woord! Lisa

L

D o m z z i S e z o m t v t g u k L h d g

K g

44 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 44

20-7-2010 15:51:12


d

-

r

n

,

minderhout groeide op in de schaduw van de boerderij in het gezelschap van nog vijf andere kinderen: vier zussen en een broer. Na de lagere school volgde ze gedurende vier jaar “kant en naad” in Ravels, want handwerk scheen haar wel aangeboren. Het kantklossen begeesterde haar wel het meest. Ze werd aangemoedigd , ze volgde cursussen klassieke kant in Brugge , hedendaagse kant in Dilbeek en bekwaamde zich meer en meer in deze specialiteit. Van 1976 tot 2001 trok ze naar de academie in Turnhout, eerst als leerling, daarna werd ze aangezocht als lesgeefster. Dan nog een D-diploma behalen, het huishouden doen, intussen vijf kinderen op de wereld gezet…! Maar ja, je bent jong, kortom een druk leven! In de streek werd er o.a. onder impuls van Lisa heel wat kant geklost en in Hoogstraten, Poppel, Weelde, Loenhout… leidde ze allerhande werkgroepjes. Aan wedstrijden nam ze een aantal keren deel en vooral aan Barcelona bewaart ze heel goede herinneringen: éénmaal een tweede en twee keer een derde prijs. Twee hedendaagse kantwerken van haar hand pronken daar nog altijd op een permanente tentoonstelling. Op de wereldtentoonstelling van Sevilla in 1992 werd ze uitgenodigd om in het Belgisch paviljoen gedurende een week de kunst van het kantklossen aan het wereldpubliek te tonen. En of er belangstelling was! Ook cursussen in Duitsland en op een kasteel in Frankrijk werd er kantklossen gedemonstreerd. Momenteel wordt er elke donderdag bij Marieke Spangers in Minderhout met een zestal vrouwen aan kant gewerkt, ieder volgens eigen initiatief. Een prettige onderonsje zonder capsones. Tussen haakjes, dat Lisa fijne vingers heeft, mocht ze al dikwijls bewijzen: de kleren van haar eigen kinderen kwamen van haar hand en als klap op de vuurpijl naaide ze haar eigen trouwkleed, voorzien van de nodige kant, en ook die van haar zussen..

Kuipfeesten MINDERHOUT - De zomer is in het land en daar horen in Minderhout natuurlijk de Kuipfeesten bij! De fanfare heeft voor deze negende editie weer een sterk programma samengesteld: goede muziek gegarandeerd. Trommel je vrienden op en geniet van de muziek en een frisse pint. Donderdag 5 augustus

The Buckshots “Best hillbilly boogie from Gierle”, lezen we op de website. Voor wie ze nog niet kent, volgt een kleine introductie. The Buckshots is één van de fijne ‘rootsbands’ van Twinstreet Bookings, die ons in het verleden al leerde kennis maken met The baboons (zomer 2009) en Clark and the Aces (zomer 2006). De cowboys uit het Kempense Gierle brengen alles wat ligt tussen rockende fifties hillbilly en swingende sixties country. Ogen en oren de kost, door de mooie samenzang van zanger-akoestisch gitarist Filip Geudens, gitarist Tom Hermans en Els Oostvogels. Af en toe zingt contrabassist Tom Proost mee op derde stem. Een stevige bas en drum worden gegeven door Joris Verdonck and Frans Anthonis.

staat voor bruisende muziek op een meeslepend ritme en met eerbied voor de Keltische traditie. Stevige Jigs&Reels , hornpipes , slides en polka’s worden afgewisseld met sterke songs en ballads , waarbij de mooie stemmen van Katelijne Janssen (zang/accordeon) en Jan Debrabandere (zang/gitaar) worden geflankeerd door instrumenten zoals een swingende fiddle , accordeon en highland en Lowland. Over hun debuut CD schreef folktijdschrift Goe Vollek : “het niveau ligt de hele tijd hoog. Dit album kan zonder blozen naast authentieke Ierse en Schotse producties worden gelegd”. Donderdag 19 augustus

Vintage 79

Green Jacket

In 1979 gebeurden er heel wat straffe dingen: Sid Vicious sterft aan een overdosis, Moeder Theresa krijgt de Nobelprijs voor de vrede, Adidas brengt de eerste sportschoen uit die tot aan de hiel komt : al deze gebeurtenissen haalden de geschiedenisboeken. En geschiedenis wordt ook gebracht door Vintage 79. Deze groep haalt de grootste klassiekers naar boven : van Metallica tot Madness en van Monster Magnet tot Ann Clark : Vintage 79 brengt het allemaal in een stevige show vol rock, humor en party!

Hoog tijd voor nog eens een stevige folkgroep op de Kuipfeesten! Want dat met het optreden van Et Encore al vanaf 2004 geleden. Green Jacket’

Afspraak elke donderdag om 20 uur. De inkom is gratis. Info:www.kuipfeesten.be (js/fh)

Donderdag 12 augustus

Lorcé De creativiteit van Karel en Lisa heeft zich ook overgeplant op hun kinderen en kleinkinderen: muziek bij de ene, sport bij de andere en dit lieten ze nog eens duidelijk blijken op het avondfeest zelf. Vooral de herinneringen aan Lorcé (gelegen in de provincie Luik en een deelgemeente van Stoumont, vlak bij de Amblève) kwamen nog eens extra naar boven. Een vakantieverblijf dat ze tweeëndertig jaar geleden kochten en waar ze onvergetelijke momenten beleefd hebben. En die momenten werden tijdens het feest nog eens extra naar boven gehaald door hun nageslacht in de vorm van een muzikale expressie. Gedoofde lichten, kaarsjes,ritmiek met houtblokken, djembé, gitaar..., kortom een fantastische sfeerschepping uit de Lorcé- tijd, o.a. de kampvuren, die hen echt koude rillingen bezorgde. Hun kinderen, Hilde, Lydie, Luc, Marc, Koen, de schoonkinderen en hun acht kleinkinderen, en de negende is in wording, hebben voor Karel en Lisa voor een dag gezorgd die hen nog lang zal geheugen. Karel en Lisa, gefeliciteerd en bedankt voor de gezellige babbel! (rel)

AUGUSTUS 2010 - 45

DHM_augustus_304.indd 45

20-7-2010 15:51:13


minderhout

Fietsen is in MINDERHOUT – Er wordt wat afgefietst dezer dagen. Aangemoedigd door deze of gene vereniging kruipt men in elk deeldorp op de fiets. In Minderhout was er van woensdag 7 tot en met zaterdag 10 juli de jaarlijkse avond-fiets-vierdaagse, een organisatie van de KWB. (fh)

MVV gepoetst! Algemene tevredenheid na de gedane arbeid! De accommodatie van Minderhout VV ziet er weer netjes uit na de jaarlijkse grote schoonmaak van kleedkamers en kantine. Deze stralende dames sleurden met dweilen en emmers en hebben hun geliefde club weer netjes opgeblonken waarvoor MVV hen ook hartelijk dankt.

M d 8 N d d N g e e c e v s z l ( u k N e w

Als de brandweer oefent MINDERHOUT / HOOGSTRATEN - Op regelmatige basis organiseert de brandweer één of andere oefening. De betrokken mensen weten dat het een oefening is maar weten niet wat hen te wachten staat. De bevelvoerder van dienst moet de situatie zo goed mogelijk inschatten en soms moeilijke beslissingen nemen om zijn eigen mensen niet in gevaar te brengen. Het scenario was bij Laurijssen Electronics heel realistisch. Een ondergrondse garage vol rook van iemand in een auto die zelfmoord wilde plegen. Op het dak een man, overstuur, die door de rook gevlucht was. Die werd alvast van het dak geplukt. Intussen waren enkele andere brandweerlieden in de garage binnengedrongen. Een zeer beklemmende situatie voor de eerste mensen, om met perslucht, in een totaal vreemde omgeving waar je niets ziet door de rook, toch een slachtoffer uit een auto halen. Eens buitengebracht werd er op het slachtoffer (gelukkig een pop) de reanimatie toegepast. De vele kijkers stonden toch wel verbaasd van de aanpak van de brandweerlieden hoe snel één en ander toch heeft plaatsgevonden. Tip: de brandweer bemant ook de ambulance. Deze mensen hebben begrip voor het feit dat diegene die de dienst 112 oproept enigszins overstuur kan zijn. Toch wordt er uitdrukkelijk gevraagd om na een dringende oproep ook klaar te staan liefst iemand op straat die hen opwacht, om op die manier geen tijd te verliezen met het zoeken naar een huisnummer. (fs)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

46 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 46

20-7-2010 15:51:14

M K d e h t t e k z b k d l g


n

meerle

Meerle viert 800 jaar Hoogstraten MEERLE – Er was goed gemobiliseerd door de verenigingen voor de Meerlese viering van 800 jaar Hoogstraten. Een ‘ad hoc’ comité van Nederlanders en Belgen had een fijne namiddag in elkaar gestoken op het feestterrein aan de Hazenweg. Na een feestelijke optocht door het dorp (waarin geen onderscheid werd gemaakt tussen Belgen en Nederlanders) van zowat alle Meerlese verenigingen, de fanfare op kop, volgde een ludieke competitie tussen de Meerleneaars van Belgische en Nederlandse afkomst. De regen had in de vroege namiddag voor net voldoende verfrissing gezorgd (daag voordien was het nog 36°), zodat het doenbaar was. Krachtpatsen, springen, lopen, dansen, zingen. Ondertussen stroomde het (belgische) bier vrijelijk en werd de sfeer steeds uitgelatener. Al kregen de Belgen achteraf de beker, in het feest waar geen winnaars of verliezers. Na de prijsuitreiking werd er samen vrolijk een echte Hollandse polonaise opgezet waarin het weinigen toegelaten was te blijven zitten. Bij een

prima live-band werd nog enige uren verder gefeest en gedanst. Zo is 800 jaar Stad en Vrijheid – hoewel op enige kilometers van Meerle – hier

toch niet onopgemerkt voorbijgegaan. Met alvast een pluim voor de organisatieploeg van Nederlandse en Belgische Meerlenaars. (jaf)

La Plasa Tropical MEERLE – Na een geslaagde editie van vorig jaar organiseert vzw Den Dorpel dit jaar opnieuw La Plasa Tropical op 7 augustus achter de schoolgebouwen van Meerle. Dit jaar duurt het festival maar één dag, maar iedereen zal het geweten hebben! Met een tropische aankleding en een goedgevuld programma hebben we voor ieder wat wils! ’s Middags beginnen we om 12u al aan ons volleybaltornooi. Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus wie snel inschrijft, kan nog meedoen aan dit sportevenement. Na het spannende tornooi van vorig jaar is de vraag wie dit jaar op het hoogste schavotje mag gaan staan.

Fietsvierdaagse van KWB-Wielertoeristen MEERLE – Naar goede gewoonte kregen de KWB-Wielertoeristen weer heel wat volk uit ons dorp en omliggende dorpen op de fiets. Het was er ook weer voor. Echte zomeravonden, waarop het fijn fietsen was en dat toeliet bij een glas na te praten op het grote terras dat de Wielertoeristen aan de parochiezaal hadden klaargezet. De enigen van heel het dorp die deze avonden niet kunnen meefietsen, zijn de KWB-wielertoeristen zelf. Zij moeten werken, zorgen dat alles in goede banen geleid worden, dat iedereen kan vertrekken en aankomen, een glaasje te drinken krijgt, de fietsen na aankomst goed bewaakt worden. Al lijkt me dat een ‘werk’ dat al bij al nogal meevalt, getuige deze foto dan toch. (jaf)

AUGUSTUS 2010 - 47

DHM_augustus_304.indd 47

20-7-2010 15:51:15


meerle

St. Bernardusconclaaf in Ulicoten MEERLE/ULICOTEN – Als je Ulicoten zegt, zeg je ook St. Bernardus. De bekende kapel, pal op de grens tussen Meerle en Ulicoten is ook bij vele Meerlenaars gekend en geliefd. Zoals ieder jaar wordt St.-Bernardus weer acht opeenvolgende dagen geëerd als beschermheilige en patroon van de parochie tijdens het Bernardusoctaaf, geïnspireerd door zijn woorden: “…Zoek de vrede”. Naast de aanwezigheid van de Bredase bisschop op 22 augustus, kan het parochieteam zich ook verheugen op de medewerking van vele pastores. Het team hoopt vele pelgrims te ontmoeten om zo samen het Bernardusoctaaf te vieren. Vorig jaar organiseerde de heemkundekring uit Alphen voor het eerst een voettocht (of fietstocht of per auto) van Alphen naar Ulicoten. Dit mooie initiatief gaat ook dit jaar door, maar niet alleen Alphen, ook Chaam en Baarle-Nassau gaan meedoen. Zo zullen op 20 augustus vele pelgrims naar Ulicoten trekken. Ook vanuit Meerle worden bedevaarders verwacht, ze zijn van harte welkom Na elke viering is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Er zijn ook weer devotionalia te verkrijgen na alle diensten, dankzij de medewerking van de leden van de Heemkundekring Amalia van Solms. De bedevaarders krijgen naar goede traditie een gratis prentje aangeboden met een mooie afbeelding en het thema van dit jaar erop. Voor meer informatie en foto’s: www.parochieulicoten.nl Een volledig overzicht van alle vieringen en activiteiten van 20 tot 27 augustus Vrijdag 20 augustus - Feestdag van de H. Bernardus - om 19.00 uur: Aanvang viering in de kerk waarna voettocht naar de Bernarduskapel, waar de eucharistieviering wordt voortgezet m.m.v. Parochiekoor Ulicoten o.l.v. Danny Pals. De kapel is goed bereikbaar, ook voor rolstoelen en

kinderwagens. Zaterdag 21 augustus om 17.30 uur: Eucharistieviering in de kerk m.m.v. Dorien van Rumt en Jacqueline van der Kaa, organist Danny Pals. Zondag 22 augustus om 11.00 uur - De Bedevaartsdag Plechtige eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor Ulicoten o.l.v. Danny Pals en Brassband Ulicoten o.l.v. Wim Sas Hoofdcelebrant: bisschop J. van den Hende Maandag 23 augustus om 15.00 uur: Eucharistieviering in Zorgcentrum Oranjehaeve locatie Janshove in Baarle-Nassau m.m.v. Marian van Nieuwland en Jacqueline van der Kaa, organist Kees van der Poel - om 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk m.m.v. St. Ceciliakoor Meer o.l.v. Fons Sterkens en Cantamino o.l.v. Ilse Verachtert Dinsdag 24 augustus om 10.00 uur: Kruisweg bij de Bernarduskapel ter intentie van de Indiëgangers en broeder Jan Boeren - om 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk m.m.v. Dameskoor Ridako o.l.v. Danny Pals Woensdag 25 augustus om 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk m.m.v. Gemengd koor Voluntate Rijsbergen o.l.v. Ton Franken

Ziekenzorg viert Maria MEERLE – Naar goede traditie had Ziekenzorg Meerle afgesproken om ook dit jaar op Meersel-Dreef zijn Mariaviering te houden. Op 20 mei 2010 vertrokken ze met 44 personen om 13 uur op het gemeenteplein zo dat ze goed op tijd waren om rond om half twee aan de viering te beginnen. Het goede weer was van de partij, zodat de viering aan de grot kon doorgaan. Mijnheer pastoor, Benno en Jaan lazen mooie teksten voor, afgewisseld met muziek aangepast aan moeder Maria. De aanwezigen zongen flink mee. Tussendoor baden ze een tientje. Er werd ook een kaars geofferd en aangestoken door een van de oudsten (80 jarige). Het was een mooie viering. Daarna had iedereen nog een half uurtje tijd om een kaarsje aan te steken en nog eventjes te genieten aan de grot of bij het beeld van pater Pio. Dan werd iedereen verwacht in het kapucijnerzaaltje om bij een drankje wat bij te praten. Mijnheer pastoor deed nog een kort woordje over de verering aan Moeder Maria. Hij vertelde ook dat vroeger in Meerle ook heel veel bedevaarders kwamen. Dan was er koffie, thee en een croque. Tenslotte nog een slotgebedje om deze geslaagde namiddag af te sluiten en terug naar huis te gaan. (gvb)

Donderdag 26 augustus om 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk m.m.v. Parochieel Zangkoor Chaam o.l.v. Danny Pals

O f v

Vrijdag 27 augustus om 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk m.m.v. St. Ceciliakoor BaarleHertog o.l.v. Maggie van Mechelen

J w M H z 1 h

Vanwege de vakantietijd vindt de kinderactiviteit plaats op vrijdag 17 september om 8.30 uur: Ochtendwandeling met de kinderen van de Bernardusschool naar de Bernarduskapel. (jvdk/jaf)

Smikkeltocht MEERLE – Een dag na het Meerlese dorpsfeest pakte de Landelijke Gilde van Meerle-MeerselDreef uit met al het goede en het moois wat onze gemeente te bieden heeft: een mooie fietstocht, een ronduit prachtige wandeltocht langs weiden en mooie bossen, die voor de gelegenheid toegankelijk waren. Onderweg kon je genieten van de lekkere dingen die de landbouw produceert. Friet met stoofvlees op het proefbedrijf, koffie en gebak bij de kippen van Greet, en tenslotte ijs met aardbeien in de feesttent in het dorp. Daar kon men genieten van nostalgische taferelen met de oude tractoren en de wereldberoemde Brabantse trekpaarden. De kinderen profiteerden met veel plezier van een heftige rit op een tapijt achter een machtig vierspan. Het hoeft niet altijd een achtbaan of een reuzenpython te zijn om je kostelijk te amuseren. (jaf)

48 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 48

20-7-2010 15:51:17


meerle

GOUD IN MEERLE John Verheyen en Paula Janssens

-

p m

e

n

n s

m -

k -

-

e

Op 11 juli vierden John en Paula feestelijk het feit dat ze 50 jaar gelden elkaar het jawoord gaven en dat ze dat nog altijd zo houden. John is een echte Meerlenaar, hier geboren, hij woont zelfs nog altijd in het ouderlijke huis in Meerledorp. Hij vond Paula in ’s Gravenwezel, waar hij zijn zus ging opzoeken, en bleef haar opzoeken. In 1960, na een gezamenlijk bezoek aan gemeentehuis en mijnheer pastoor en een goed feest, bleef

hij bij haar wonen. Drie jaar later bracht hij Paul voorgoed mee naar Meerle. Ze kregen er drie dochters: Annemie, Marleen (+) en Martine. Ondertussen hebben ze 6 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen die haast elke zondag thuiskomen. John is na een lange carrière bij Jansen Pharmaceutica al 15 jaar op pensioen. Paula werkte ook nog een tijd op het hemdenatelier Bueno in het oude nonnenklooster.

John is veel actief geweest buitenshuis: gebuurten, kermiscomité, Vogeltjesbond, harmonie, visclub… Ook nu is hij nog als voorzitter actief bij OKRA. Hij heeft er genoeg werk mee, zegt hij. Voor de rest zorgt hij voor zijn vele vogeltjes. Paula bleef het liefste thuis, al was ze wel te vinden om met John mee te gaan vissen. Ze wierp daarbij zelf ook graag een lijntje uit. Ze vierden een fijn gouden jubileum met familie en vrienden en staan fier op de foto tussen hun nakomelingen. Van harte gefeliciteerd. (jaf)

Meester Jef met pensioen MEERLE – Meester Jef, dit voorjaar 60 geworden en 40 jaar aan de slag in het lager onderwijs, ging einde dit schooljaar voorgoed met vakantie. Zoals dat past, werd hij feestelijk uitgezwaaid. Een hele dag stond hij in het middelpunt van de belangstelling. Voor één keer moest meester Jef niet op tijd in school zijn voor zijn klas. Meer nog, om half negen, als de bel gaat, stond heel de klas voor zijn deur in Hoogstraten. Voor hem was op het pleintje voor zijn huis een feestelijk ontbijt klaargezet. Na nuttiging, en naar we vermoeden en gezien het lekkere verse appelsiensap, een bezoek aan het toilet, reed heel de klas met meester Jef op zijn versierde fiets in stoet naar de school in Meerle. Daar aangekomen werd hij uitbundig door de leerlingen en door de collega’s in de bloemetjes gezet en heel de dag voorzien van toespraken en toneeltjes allerhande en overladen met geschenken. “Pasop”, zei hij altijd als ze daarbij met hem de gek hielden, “ik ga maar op 1 september met pensioen, ik kan me nog bedenken en terugkomen”. Twijfelachtig denk ik, want dan moet hij alle fijne geschenken teruggeven. En hem later nog een 2e keer vieren? Ik denk het niet. Dat hij maar beter van zijn vrije tijd geniet en er wat fijns mee aanvangt. Zijn reputatie als “komediant” kennende, zal het toneel er wel bij varen. (jaf)

,

e

r

n

e

AUGUSTUS 2010 - 49

DHM_augustus_304.indd 49

20-7-2010 15:51:18


meerle

Afscheid van de Klimtoren

MEERLE – Net als meester Jef, werd het einde van het schooljaar weer een lichting voorgoed uitgewuifd. De zesdeklassers van ‘de Klimtoren’ namen afscheid met een feestelijke receptie waarbij op plechtige wijze hun eerste officieel diploma uitgereikt kregen. Lars, Glenn, Sabine, David, Romy, Wilhelmina, Lana, Thibaud, Mil, Twan, Lieze, Jelle, Jenthe,

Hanne, Sharon, Marieke, Steven, Lise, Sjoerd, Lennert, Stephanie, Ellen, Jente, Fleur, Yannick, Vine, Liene, Wendy en Maya trekken een eind verder, naar de middelbare scholen van Hoogstraten of verderop. Bestuur, directie en medewerkers wensen de kinderen van het zesde leerjaar veel succes toe in de nieuwe school en hopen dat ze nu en dan van zich laten horen hoe het op die andere school gaat. (jaf)

Maïsdoolhof MEERLE – Toen de gemeente goed anderhalf jaar terug begon met de organisatie van de evenementen rond de viering van 800 jaar Hoogstraten, riep ze de bevolking van de deeldorpen op om ideeën daarvoor te leveren. Hild Janssen van het IJsklompje ijssalon met ijs van melk van de eigen boerderij, had wel een idee dat ze ooit bij ‘Prominant’ had opgepikt. Een maïsdoolhof. Aan de boerderij, tegenover het ijssalon, heeft ze immers een akker voor maïs voor de koeien. De doolhof de gepaste vorm te geven, een ijshoorn en 800 Jaar Hoogstraten, was geen eenvoudige opdracht. Ze kreeg de hulp van de land- en tuinbouwafdeling van VITO om het patroon in de akker uit te tekenen en er voor te zorgen dat maïs ook zo groeide en de paden vrij te houden. Om de aantrekkingskracht te verhogen, kom je midden de doolhof (als je niet verdwaalt) uit aan een houten uitkijktoren, ontworpen en gebouwd door Ad De Bie. De maïs is ondertussen hoog genoeg en op 21 juli werd de doolhof plechtig opengesteld. Voor 3 euro kan je een fijne zoektocht door de maïs maken, de toren beklimmen en de mooie omgeving bewonderen. Je krijgt er een ijsje bovenop. Een leuke attractie voor de vele fietsers en wandelaars die langs de Elsakker passeren. Een attractie die bovendien perfect past in de combinatie landbouw en toerisme, een troef voor onze streek. (jaf)

Missiefeesten MEERLE – Vanuit Meerle zijn er nog steeds vier missionarissen op missie in derde wereldlanden. Zij worden in hun missiewerk nog altijd flink gesteund vanuit het thuisfront. Grotendeel door de opbrengst van de jaarlijkse missiefeesten. Maar dat is niet het enige wat de Meerlese Missiewerking doet. Ze steunen ook de missieposten van Meerlese missionarissen op rust, missionarissen met naaste familie in Meerle en enkele kleinere projecten zoals Proma (opleiding van priesters in ontwikkelingslanden), Memisa en de Pauselijke Missiewerken. Om hiervoor de nodige gelden te verzamelen worden ook dit jaar Missiefeesten opgezet. Naar aloude traditie verwelkomt het Missiecomité in het laatste weekend van de vakantie je graag in de parochiezaal en de KLJ-lokalen van Meerle. Je kunt je hartje ophalen aan de zeer uitgebreide tentoonstelling met verkoop van handwerk. In Meerle vinden we vele mensen die het ganse jaar hun hobby uitvoeren ten voordele van de missiewerking. Hun werkjes worden hier aan de man gebracht. Het gaat van haak-, brei- en kantwerk. Verder is er ruime keuze in handgemaakte kunst- en gebruiksvoorwerpen, eerlijke én heerlijke voeding en drank van de Wereldwinkel. Velen vinden de wenskaarten- en posterbeurs een uitgelezen kans om hun jaarlijkse voorraad in te slaan. Wil je meer weten over het werk van onze missionarissen, dan kan je terecht op de infostand. Uiteraard kan je dorst gelest en je honger gestild worden in de cafetaria. Tijdens het weekend draait ook het Rad van Fortuin met heerlijke lekkere kost. Verder kan je er ook deelnemen aan een omslagentombola en enkele attracties voor de kinderen. Vergeet ook de reuzetombola niet, hier kan je prachtige prijzen winnen. Dit alles gaat door op zaterdag 28 augustus van 13.00u tot 19.00u en op zondag 29 augustus van 10.00u tot 18.00u (in de voormiddag geen cafetaria). En om het je zo op het einde van de vakantie helemaal gemakkelijk te maken, kan je op zondag tussen 8.30u en 11.30u aanschuiven aan een overheerlijke brunch. Op het menu staan o.m. broodjes met ham of kaas, groentetaart, hartelijk brood, groentesalade, cake, yoghurt, Russisch ei, … Laat de kookpotten maar eens staan en kom mee genieten. Hiervoor moet je vooraf inschrijven. (tel. 03/315.92.09 of 03/315.85.27) Wil je onze missionarissen steunen en tevens heerlijk genieten van een gezellig dagje uit, kom dan naar de Meerlese Missiefeesten. (kvb)

Bloedinzameling HOOGSTRATEN - Op woensdag 25 augustus organiseert het Rode Kruis een bloedinzameling in haar lokaal in Hoogstraten, Slommerhof 18. U kan bloed komen geven van 17.30 uur tot 20.30 uur. (fs)

50 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 50

20-7-2010 15:51:19

M

E m d g 1 o n v e z e 5 D p d W r b

O z d e g W i D d i h

M e H e v z o v t n K d d “ n d n g

T m v t K


n

e n e

n

e

e

-

e e

r -

n

,

s

e -

. k

-

meer

Drank met hapjes op de Meerse Markt MEER - De Meerse Markt had het laatste jaar een paar keer pech met het weer, maar de Middeleeuwse Kindermarkt was opnieuw een schot in de roos. Alles viel op die dag in de juiste plooi. Het marktcomité had alles prima georganiseerd en mag een dikke pluim op zijn hoed steken. De zware voorbereiding wierp echt zijn vruchten af en letterlijk iedereen was het erover eens: dit smaakt naar Meer. En er komt inderdaad meer aan met de voorlaatste markt van het seizoen 2010. Dat is traditioneel de Bier-, Wijn- en Smulmarkt. Vorig jaar regende die markt kompleet uit, maar op zondag 1 augustus is de Donckstraat en het kloosterpark opnieuw the place to be. Dit keer wordt de innerlijke mens extra verwend, want op het pleintje voor het klooster worden een reeks bier-, wijnen eetkraampjes verzameld rondom een terras, zodat u in de beste omstandigheden kunt proeven en eventueel kopen. Aan de ingang krijgt u voor 5 EUR een eigen proefglas en twee proefbons. Daarna zijn de proefbons te koop aan 1,25 EUR per stuk. Hiermee kan u een rondje maken langs de verschillende stands om te proeven wat u wil. Wie niet van alcohol houdt, hoeft niet te panikeren, want er zullen ook niet-alcoholische dranken beschikbaar zijn. Om het geheel een extra gezellig tintje te geven, zorgt de covergroep “Threesome” voor de nodige ambiance. Gecombineerd met al dat lekkere eten en drinken, zult u merken dat het zuiders gevoel ook in Meer kan ervaren worden. Wie zich niet in al dat lekkers wil begeven, is evengoed welkom op de markt, want in de Donckstraat en de kloosterdreef komen de andere kraampjes te staan. De hoofdbedoeling blijft immers iedereen te laten verkopen of ruilen wat hij of zij wil. Profiteer van de gelegenheid om

Meer dan 250 personen schreven in voor het eetfestijn van vzw Mortel met varkens aan het spit, een barbecue en veel drank. overtollige spullen kwijt te geraken. Dat geldt ook voor de kinderen, zij kunnen op die manier misschien wat extra zakgeld verdienen. Voor hen zijn er trouwens ook enkele attracties voorzien. De markt gaat door van 09.00 u tot 12.30 u, maar aan de standhouders wordt gevraagd zeker vóór

08.00 u aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Een standplaats is volledig gratis en het is best om zelf een tafel of zo mee te brengen. Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Jan Dufraing ( 03/315 86 80 ) of op de website www. meermarkt.be (jd/red)

Indrukwekkende Middeleeuwse happening MEER – De ploeg achter de Meerse Markt stak een tandje bij om, naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten, van hun traditionele kindermarkt een groot Middeleeuws feest te maken. Weken voorbereiding werden beloond met een stralende zon en een massa volk. Het programma was dan ook indrukwekkend, zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Kinderen die de doe-activiteiten tot een goed einde brachten werden door de koning tot “Ridder of Jonkvrouw van het Meirse Kloosterpark” geslagen. Voor hen en hun ouders waren er optredens en de opvoering van de hilarisch middeleeuwse theatervoorstelling “Het Jaarfeest van St.-Hilarius”. En dan was er nog de barbecue ten voordele van vzw Mortel, de groep die zich inzet voor de bouw van een nieuw chirolokaal in de omgeving van het vroegere voetbalveld.

Tommy Bruynen, de koning van dienst, samen met koningin Ine Aerts en hun nar Jan van Erck verheven een groot aantal kinderen tot “Ridder of Jonkvrouw van het Meirse Kloosterpark” AUGUSTUS 2010 - 51

DHM_augustus_304.indd 51

20-7-2010 15:51:20


MEER Als afsluiter vormt The Smegma Squad het laatste offensief. Nog wat dansplaatjes voor we huiswaarts trekken.

AKKERPOP 2010 MEER - U mag alvast zaterdag 28 augustus 2010 aanstippen in je agenda, want dan is het wederom tijd voor een knaleditie van Akkerpop. Dit jaar met de Corestage op het terrein en met een symbolische 5€ inkom. De moeite… bent daar maar zeker van!!! Hieronder een overzicht van het programma.

Corestage Als beste Hardcoreband van de Akkerpopcontest mag het Oost vlaamse Once And For All de Corestage openen. Hardcore met zowel snelle stukken, singalongs als heavy breakdowns. Evolve is een formatie uit Zoersel (BE) met ervaren muzikanten die o.a. in TEXTURES ,KILL. CARESS(vocals) & CONVICT (Be) (leadgitaar )hebben gediend. In 2008 wonnen ze de Aardschok Metalbash. Metal met invloeden van Killswitch Engage en In Flames.

Bliksem

Kloosterstage The Noisy Bastards uit Bottelare (euhm…) bij Merelbeke (euhm…) 10 kilometer van Gent (ah zo,…)starten als winnaars van de publieksprijs van de Akkerpopcontest, het festival op het hoofdpodium. Een talentvol trio dat wat doet denken aan grunge en speedrock. Zoals de traditie het wil, en volledig terecht, volgt Sistaflex (winnaar juryprijs Akkerpopcontest) als tweede. Een iets of wat ‘speciale’ groep, dansbaar met hier en daar wat melancholie. Aanstekelijke gitaarriffs hand in hand met een stem, om bij weg te smelten. Klinkt misschien een beetje té poëtisch voor Akkerpop, maar dat doet me niks. Ik ben alvast fan,… misschien een beetje verliefd. De derde groep van de namiddag is A Juice Collective uit Loenhout met zanger van Jack McLain (Jan Vissers) en 2 gasten uit het Pesic-geslacht en Raf Van Dyck aan de drums. Ik begrijp echter niet dat deze jongens niet elk weekend staan geboekt in rockcafé, blueskroeg, jeugdhuis,… noem maar op. Hun stijl leunt aan bij een swampy blues met een likje rock ’n roll, en nog zoveel meer… Gino’s Eyeball zijn een amusant trio dat de goeie ouwe skatepunk niet kan loslaten. Ze spelen het nog steeds met volle overgave en de bindteksten, zijn zoals je het kan verwachten van een skatepunkgroep. Ah… those were the days… We kunnen ons Akkerpop niet voorstellen zonder Tangeld Horns. Hadden we ze dit jaar niet geprogrammeerd, dan hadden we dit jaar gewoon een extra editie gelanceerd. De sympathieke kerels (Kris ‘Monster’ Martens, Tim ‘Tuk’ Van de Plas, Bert ‘Ted’ Dufraing en Raf ‘Vösje’ Vorselmans) , hebben gitarist van The New Industry (Stef Keustermans, even sympatyhieke kerel)

aangetrokken om van jetje te geven. Zoals de meesten wel weten al met verschillende andere formaties op Akkerpop gestaan, dit jaar staan ze er met Tangeld Horns. Een oude bekende op het hoofdpodium… OTIS uit Roosendaal! De jongens hebben er absoluut zin in om de PA-tent terug weg te blazen. Na hun CD ‘Good Cop, Bad Mood’, een waardige opvolger ‘Storm is Coming’, wat lovende kritieken kreeg uit de Nederlandse scene. Terecht in de voorprogramma’s gespeeld van Baroness, Nomeansno, Born From Pain en Jello Biafra. Herinner je ’T Slot een tijdje terug, herinner je Monotonix in ’T Slot. Awel volgend jaar kunnen we zeggen herinner je ’T Slot, Akkerpop en Monotonix? Een band uit Israël, met kloten aan hun lijf dat een mix brengt tussen vettige Rawk ’n Rule en vettige baardgroei. Een live-act waar onze jaarlijkse presentator van Akkerpop perfect zou inpassen. Voor de mensen die ze al live aan het werk hebben gezien,… u begrijpt wat ik bedoel. Onze afsluitende band komt uit Japan en staat bekend onder de naam Electric Eel Shock. 3 hyperactieve kerels spelen Japanse garagerock on speed, onvoorspelbaar en to the point. Reken wederom op een fantastische live-act, door drie geflipte Japanners Na deze band wordt het wel héél moeilijk om de beste live-act van het jaar te kiezen.

Crossed The Line is in 2006 onstaan uit Retalliate en Die...My Demon. Hardcore met metalinvloeden voor de fans van Madball, Blood For Blood, Terror, enz. Trashmetal met een vrouw achter de micro. Vele bandleden stonden al vaak op het podium van Akkerpop. Een thuiswedstrijd voor Bliksem dus. Allen daarheen. Voor de fans van het hardere werk hebben we Beast War Returns uit Duitsland geboekt. Deathcore uit het rurhgebied. Bloodshot uit Brussel heeft al meermaals de Mussenakker op zijn grondvesten doen daveren. Sinds vorig jaar hebben ze een volledig nieuwe bezetting, enkel zanger Stef blijft een vaste waarde. Hun laatste CD “Murder the World” bevat de gekende metalsound, maar kreeg als surplus een snelle agressieve toets. Hard Resistance zorgde van 1994 tot 2002 voor een ongelooflijke vernieuwing in de Europese hardcore scene. In 2002 gaven zij hun legendarische afscheidsshow, maar Europese fans bleven hopen op een reünie. Sinds 2008 zijn ze ‘back on track’, grijp dus je kans om hen live aan ‘t werk te zien! Voor meer info over Akkerpop 2010 kan je steeds een kijkje nemen op de website: www.akkerpop. be (ndr/fh)

Hard Resistance

52 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 52

20-7-2010 15:51:20

M j n

M l f z z g G t W a h d O g e l P L l v r E R M


t

MEER

Meer Feest

t -

. e n

-

p e .

e .

t s

e j -

e

s .

MEER – Je zou het haast vergeten, maar niet alle evenementen staan in het teken van 800 jaar Hoogstraten. In Meer was er ook dit jaar Meer Feest, gezellig bijpraten met aangename muziek op de achtergrond (ma)

29ste Valenciafeesten MEER - Een jaar is niks meer. De vorige editie ligt maar net achter ons en de 29 ste Valenciafeesten komen er weeral aan. Op zaterdag 21, zondag 22 en maandag 23 augustus is het weer zo ver: drie dagen luisteren, genieten en meezingen met schlagermuziek in je eigen moedertaal. Gespreid over de drie dagen treden er zo’n 55 artiesten uit Belgie en Nederland op. Onder hen ook Willy Sommers. We kennen beslist zijn nummers als “zeven anjers zeven rozen” of “laat de zon in je hart” en “als een leeuw in een kooi”, om er maar drie te noemen... hij brengt ze allemaal. Ook Sam Gooris met zijn klassieker “laat het gras maar groeien “, met “de basket sloefkes” enz zal er zijn. Sam is momenteel razend populair in Nederland, vooral dankzij de serie “De Pfafs” die daar uitgezonden wordt. Ook Gunther Levi en Davy Gillis en Chris Van Tongelen zullen er zijn. Hun namen zeggen u misschien niet veel maar ze zijn u allicht bekend van de tv reeks “Familie” en van de groep “ De Romeo’s”. En dan zijn er nog Dennie Damaro, Cliff Rilly, Anita, Jeroen Spierenburg, Roger Van Meer, Yoery l’ Abee en nog zoveel anderen.

Een archieffoto uit 1981: Vader Abraham samen met May Lauryssen, de oprichtster van radio Valencia. Dit alles gaat door in de grote feesttent gelegen aan het Gaarshof 5 te Meer. De parking en de inkom zijn ook dit jaar gratis.

Love 2 heal

Kom eens kijken en je steunt meteen de lokale radio, waar men nu al contacten legt voor de 30ste editie volgend jaar. (sl/red)

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Als het tegenslagen regent, gebruik dan je glimlach als regenscherm AUGUSTUS 2010 - 53

DHM_augustus_304.indd 53

20-7-2010 15:51:21


meer

Zonovergoten feest in De Mosten MEER – Met 2.500 bezoekers was het op woensdag 7 juli enorm druk in De Mosten, het recreatiedomein dat dit jaar 25 jaar bestaat. Aanleiding was de Summersplash, een kinderfeest in het kader van de viering van 800 jaar Hoogstraten. Meer dan 450 jongeren kochten een ‘doe kaart’: een kinderkaart voor de 6 tot 10 jarigen, een tienerkaart voor jongeren tussen 10 en 12 en een ruigkaart voor de 12 tot 16 jarigen. Zij konden deelnemen aan tal van activiteiten onder begeleiding. Daarnaast waren er de ganse dag doorlopend activiteiten zoals aerobic, zumba, kinderdisco, zwemmen, zandtaartjes bakken. En dan was er nog het kampioenschap zandkastelen bouwen, waarvoor 19 duo’s inschreven. ’s Avonds werd de Summersplash afgesloten met een beachparty en als kers op de taart mocht men ook dit jaar de Blauwe Vlag, een kwaliteitslabel van de Bond Beter Leefmilieu hijsen, omwille van de uitstekende waterkwaliteit. (fh)

M d O 2 a B z t

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

Ken uw buren, ken uw dorp

lees

De Hoogstraatse Maand

M d g d g 54 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 54

20-7-2010 15:51:23


meersel-dreef

Big Jump

LEZERS SCHRIJVEN “Meersel-Dreef, Kermis 2010 Sorry, dit willen wij zeggen aan iedereen die wij op de anders zo gezellige maandagvond moesten teleurstellen, voor het vroegtijdige stoppen met muziek en tap, maar zoals jullie gezien hebben waren er een aantal mannen die hun overwinning (naar aanleiding van de maandagmiddag volksspelen) vierden met elders genomen sterke dranken, met alle gevolgen van dien; als wilde dieren kwamen ze aanlopen, bestormden het podium en na enkele minuten was het een ware veldslag. Wij zijn in de veronderstelling dat een overwinningsbeker is om te feesten en niet om in het wilde weg mee te gooien! Helaas kunnen wij de klok niet terug draaien, wat gebeurd is, is gebeurd. Je hebt het wel kapot gemaakt voor al die andere Dreefse kermisvierders die wel voor de gezelligheid komen!

MEERSEL-DREEF - Natuurpunt organiseerde aan de sluis van de watermolen op zondag 11 juli om 15.00 uur een Big Jump. Op meerdere locaties in Vlaanderen werd deze actie gehouden, waarbij naar schatting 2000 deelnemers in rivieren en meren springen om aan te tonen dat ze belang hechten aan proper water. Big Jump is een Europese actie die in 2002 aan de Elbe in Duitsland ontstond. In totaal zouden in 25 Europese landen ongeveer een kwart miljoen mensen deelnemen aan de actie. (JJ)

Een toepasselijk spreekwoord voor “the day after” is: GEEN DRANK, GEEN KLANK. Sorry van ons, het was altijd een héél gezellige Dreefse avond, maar wij stoppen met muziek op maandagavond, want dit gaat ons petje te boven, hier hebben wij geen zin in.

Bud en Denise, uitbaters café Den Bud.”

Kraantjeswater BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

info@bfdg.be www.bfdg.be

184

MEERSEL-DREEF - Het Provinciebestuur van Antwerpen heeft in samenwerking met drinkwatermaatschappij PIDPA enkele kraantjes geïnstalleerd in groot-Hoogstraten om gratis vers drinkwater voor dorstige passanten aan te bieden. Eén ervan bevindt zich aan de sluis bij de watermolen. Pierre Verbaeten heeft proefondervindelijk de installatie goedgekeurd. (JJ - foto: Pierre Verbaeten) AUGUSTUS 2010 - 55

DHM_augustus_304.indd 55

20-7-2010 15:51:24


meersel-dreef

M L z t u k M e e “ c P w s a g v v

V e S d

M t t l g C R h i p D h v M m d v i z

56 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 56

20-7-2010 15:51:25


meersel-dreef

Een geslaagde tentoonstelling MEERSEL-DREEF - Chris de Bie, haar zus Lief de Bie, Greet Kooyen en Ina van Poppel zijn zeer tevreden na de tentoonstelling die ze twee weekends lang mochten organiseren in het unieke kader van de Sint Luciakapel. De vier kunstenaressen, alle vier afkomstig uit Meerle of Meersel-Dreef, zorgden voor een boeiend gevarieerde tentoonstelling met schilderijen, keramiek en beeldhouwwerk. “Met 410 bezoekers mogen we van een succesvolle tentoonstelling spreken”, zegt Ina van Poppel, “De aandacht van de bezoekers voor ons werk en hun positieve commentaren geven ons spirit om verder te doen met wat we bezig zijn”, aldus de kunstenares. “Wij hebben er alvast van genoten en voor elk van ons ging het veel te snel voorbij. Het initiatief is, voor wat ons betreft, voor herhaling vatbaar. (red)

In memoriam Hans Snel Bakkum (NL) 1951 – Meersel-Dreef 2010 Op dinsdag 6 juli vernamen we het overlijden van Hans Snel. Hans zorgde voor het behoud, de herbestemming en de restauratie van de watermolen van Meersel-Dreef. Hij bezweek aan een hartinfarct enkele dagen voor de feesten naar aanleiding van het honderd jarig bestaan van de eeuwenoude molen in zijn huidige vorm. De restauratie van de Meerselmolen was het levenswerk van Hans en zijn vrouw Ans Groot. Toen ze de verwaarloosde molen in 1997 als bij toeval ontdekten, was het liefde op het eerste gezicht. Op 13 juni 1998 kochten ze de molen en namen ze hun intrek in een werfkeet, hun woonplaats tijdens de eerste fase van de restauratie. Steen voor steen, schroef voor schroef zou Hans de unieke molen restaureren. De oudste vermelding van de watermolen van Meersel-Dreef mag dan al dateren van 1382 als eigendom van de vorst van Salm-Salm, in zijn huidige vorm is hij precies 100 jaar geleden heropgebouwd na een brand en is de molen uniek en zeldzaam industrieel erfgoed. De molen wordt niet aangedreven door een vertikaal waterrad maar door metalen schoepraderen, die horizontaal in het water liggen en twee verticale assen aandrijven. Die constructie, afkomstig van de Singrun fabrieken in het Franse stadje Epinal, is een voorbeeld van technisch vernuft en uniek industrieel erfgoed. De restauratie, zoals Hans en zijn vrouw daar vorm aan gaven, is een voorbeeld van goede herbestemming van industrieel erfgoed. Het statige gebouw leek bijzonder goed geschikt om er twee functies in onder te brengen. Er is een verticale scheiding tussen de woonfunctie links en een maalvaardige molen rechts. De twee functies zijn visueel met elkaar verbonden in perfectie harmonie van hedendaagse vormgeving en behoedzaam bewaard erfgoed. Dertien jaar lang heeft Hans met hart en ziel aan de restauratie en de ontsluiting van het monument gewerkt. Op het ogenblik dat restauratie klaar was en men ook de bezoekers op een comfortabele manier kon ontvangen, sloeg het noodlot toe. Op de dag van de feesten, waar Hans zo naar uitkeek, lag zijn lichaam opgebaard in zijn molen.

Vier kunstenaressen afkomstig uit Meerle en Meersel-Dreef toonden hun werk in de Sint Luciakapel. V.l.n.r.: Greet Koyen, Lief de Bie, Chris de Bie, Ina van Poppel

Wij hadden het voorrecht om Hans te kennen zoals hij zichzelf in onderstaande tekst voorstelt. (fh)

Laatste kamp Franciscaanse Zonnetjes

Op zoek naar een land waar je als idealist niet met je hoofd in de wolken loopt. Waar creativiteit en humor hand in hand gaan en waar je het water uit de rivier zo kunt drinken. Waar verhalenvertellers je iedere avond verrassen. Respect, waardigheid en vertrouwen zijn er de gewoonste zaak van de wereld. Werk is er zinvol en voegt iets toe aan mens en maatschappij, commitment is iets vanzelfsprekends. Waar men kennis overdraagt van oud naar jong en andersom, samen ben je wijs, sterk en trots. Ik ben nieuwsgierig naar dit land, jij ook? Ben je daar al? Geef dan een berichtje en ik kom er aan!

MEERSEL-DREEF - De Franciscaanse Zonnetjes, het plaatselijk kinderzangkoor, bestaat bijna twee decennia. Zij bestaan uit kinderen van het lager onderwijs die onder meer de kindervieringen, de Hoogmis bij Kerstmis en de Plechtige Communie muzikaal verzorgen. Reeds meer dan 10 jaar gaan zij enkele dagen in het begin van de grote schoolvakantie op kamp in Meersel-Dreef zelf en steeds is het weer een plezante bedoening. De organisatie hiervan is in handen deels van het onderwijzend personeel en deels van enkele vrijwilligers. Maar bij gebrek aan nieuwe leidinggevende mensen zal dit voorlopig het laatste kamp worden. Jammer maar helaas. Vermoedelijk is vervlakking hiervan de oorzaak: onbaatzuchtige inzet voor de gemeenschap wordt steeds zeldzamer. (JJ).

De ontdekkingsreiziger

Hans voorjaar 2010

Meersel-Dreef: Poolse priesters ? MEERSEL-DREEF - De gemiddelde leeftijd van de vijf resterende paters en één broeder in het Kapucijnenklooster is thans gestegen tot ongeveer 75 jaar. De hoop op instandhouding van het klooster is thans weer opgeflakkerd door de mogelijke

komst van drie Poolse Kapucijnen. Deze kapucijners zouden ondertussen in Antwerpen onze taal aan het leren zijn en zich ook voorbereiden op hun werk hier. Een bemoedigende gedachte voor het klooster en onze samenleving. (JJ)

AUGUSTUS 2010 - 57

DHM_augustus_304.indd 57

20-7-2010 15:51:26


meersel-dreef

Tropische kermisspelen MEERSEL-DREEF - De kermisspelen waren ook in 2010 weer een groot succes. Niets dan blije lachende gezichten bij de winnaars maar ook bij de verliezers. De olympische gedachte, van deelnemen is belangrijker dan winnen, wordt hoog in het vaandel gedragen. Omdat foto’s veel meer zeggen, kan je een selectie van de beste foto’s terugvinden op de fotopagina van www. meerseldreef.be . Veel kijkplezier toegewenst. (JJ)

Kermisinzet met oude drumband MEERSEL-DREEF - Naar jaarlijkse gewoonte wordt, samen met het begin van het bouwverlof, op de zaterdag voor de tweede zondag van de maand juli de kermis ingezet door de Fanfare voor Eer en Deugd. De verschillende cafés worden aangedaan en na enkele deuntjes volgt dan automatisch het gerstenat. De tropische temperatuur van +30 °C was een aangename bondgenoot en bracht sommige leden, gecombineerd met hun consumptiegedrag, op het einde van de avond in de problemen. Dit jaar mochten de oude leden van de inmiddels ontbonden drumband nogmaals opdraven om de fanfare te vergezellen. Het is bekend dat de dames, die soms elkaar weer lang niet meer hadden gezien, ‘t een en ‘t ander bij te buurten hadden. Desalniettemin waren zij ook het ritme van de fanfaremuziek nog steeds niet verleerd. ‘t Was een aangenaam weerzien: de meeste jonge meisjes van weleer zijn ondertussen al plusveertigers geworden, maar zij hebben de tand des tijds goed doorstaan. Hopelijk moeten we weer niet vijf jaar wachten. (JJ)

D g

D v De oude drumband op kop, gevolgd door de fanfare, in volle glorie aan de Nederlandse grens, bij café Moskes.

H d

H d 58 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 58

20-7-2010 15:51:28


meersel-dreef

Kermislied van Dreef Midden MEERSEL-DREEF - Dreef Midden, één der vijf gebuurten, bracht tijdens de voorstelling van haar gebuurtethema over 800 jaar Hoogstraten, volgend duet ten beste, op de wijze van “Vanavond gaan we naar de kermis in de stad”. Wegens de originaliteit van het liedje, willen wij U de tekst hiervan niet onthouden:

De vijf juryleden, allen oud-Dreveniers, hebben weer puik werd geleverd.

Hé Arnold, m’n Arnold, je zit toch op mijn stoel Het doet nog wel pijn, ik hou heus wel mijn doel

De planklopers van Geiteneinde, Dreef Midden en Moleneinde in volle actie.

Hé Tinne, m’n Tinne, toe trek het je niet aan Nu achthonderd jaren Hoogstraten bestaan Hé Arnold, m’n Arnold, maar zit jij dan zo lang Maar Tinne wat denk je, wees nu maar echt niet bang Het duurt nog maar twee jaar, dan is de beurt aan jou Maar nu gaan we feesten, kom dan nu maar gauw Refr.: Vanavond gaan we naar de kermis in de stad Van de schiettent gaan we naar het reuzenrad Op de Dreef daar is altijd wat te doen En boven in dat reuzenrad krijg jij een zoen Hé Arnold, m’n Arnold kom jij nu vaak op Dreef Ik wil wel als jij nu de sjerp aan me geeft

Het gebuurte Meersel werd winnaar van de kermisspelen op maandag.

Ja Tinne, nu stoppen, we weten het genoeg Wij feesten met jou nu en daarna naar de kroeg. Ref.: Vanavond … Ik zit hier twintig jaren langer dan ooit ervaren Wil je een fietspad hier en daar, ik krijg het voor elkaar Heet zal de zomer wezen, wetswijziging te lezen Midden Dreef is echt de stad, de rest is maar een gat Hé Arnold, m’n Arnold, komt het stadshuis dan hier Na achthonderd jaren kost dat echt heel veel bier Ik weet het mijn Tinne mijn hart doet heel veel zeer Maar alles is beter dan een verhuis naar Meer.

Het gebuurte Heieinde mocht zich de grote winnaar noemen van de stoet- en pleinspelen op dinsdag.

Ref.: Vanavond (x2).

AUGUSTUS 2010 - 59

DHM_augustus_304.indd 59

20-7-2010 15:51:29


meersel-dreef

Kwaliteitscontrole MEERSEL-DREEF – Naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten kreeg Dreefkermis er een extra attractie bij. Tientallen Dreveniers kregen een gratis kaart om plaats te nemen in een reuzenrad en de Dreef vanuit de hoogte te bekijken. Feestcoördinator Jan Martens en zijn vrouw zagen dat het goed was. (fh)

Historische wandelingen groot succes MEERSEL-DREEF - Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Meerselmolen (waarvan elders meer naar aanleiding van het overlijden van molenaar Hans Snel), werd een historische wandeling opgezet op zaterdagmiddag 10 juli, onder leiding van oud-Drevenier Gust Kinschots en Guy Muësen. De wandeling leidde ons onder meer langs de IJzeren Brug, Meerselmolen, Sint Lucia-kapel, de Oude Tramweg en zijn overgebleven station, het Mariapark, het Sint-Anna-pensionaat en de Brouwershoeve. De twee gidsen vertelden in geuren en kleuren over het oude Meersel en de nieuwe Dreef, dewelke samen ons huidige Meersel-Dreef vormen. Een informatief blaadje genaamd “Wandel mee door de geschiedenis van Meersel-Dreef” met tekst en oude foto’s was de leidraad. De opkomst van ongeveer 50 geïnteresseerden, waaronder nogal wat oud-Dreveniers, was zeer bemoedigend voor de gidsen. Zelfs de eigen ingezetenen stonden soms versteld van onze dorpsgeschiedenis. Zoals steeds: de afwezigen hadden weer ongelijk. (JJ)

RTV op congé MEERSEL-DREEF - RTV Kempen heeft in het weekend van zondag 27 en maandag 28 juni opnames gemaakt voor de zomerreeks “Met RTV op congé”, en gelukkig was de zon ook van de partij. Ondertussen is de uitzending hiervan op maandag 12 tot 16 juli al voorbij, dus als je dit leest heb je uw kans voor een betere kennismaking van Meersel-Dreef gemist.

De problematiek van een eigen postnummer, het klooster, de volksdevotie, de zomerse rommelmarkt, de 100-jarige Meerselmolen in zijn huidige gedaante, en andere zaken kwamen in beeld en aan het woord. Jos Huybrechts, Jef Van Boxel, Pater Luk, Geert Jochems, Bert Damen, Han Snel, Louis Aerts, en velen anderen werkten hieraan mee. Je moet dus geen 800 jaar bestaan om op TV te komen. (JJ)

Gidsen Guy Muësen en Gust Kinschots overlegden na de wandeling over de oude hoeve van de fam. Verheyen, gelegen achter de Sint Luciakapel, waar nog een gedeelte van de roots van Gust hebben gelegen.

B 1 s e v v e d s o t v z p j M n m t g v g o w d w k k v

O

W 1 D 1

B

Ken uw buren, ken uw dorp

lees

Geert Jochems wordt geïnterviewd door Katrien Lodewyckx van RTV op de zondagse rommelmarkt. Ben benieuwd wat hij te zeggen had.

De Hoogstraatse Maand

60 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 60

20-7-2010 15:51:31

Z t Z g


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

,

,

d

s

e

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Minderhout VV feest!

s

t

Tel.: 03-314.66.28

Bij de oudgedienden staat de start van MVV in 1970 nog helder voor de geest.Een aantal enthousiaste sportievelingen staken toen de koppen bij elkaar en vonden dat Minderhout dringend tot voetballen moest komen. En ja, onder leiding van Herman Adams uit Rijkevorsel kreeg men een aantal spelers aan de praat en MVV zag het daglicht met heel veel vallen en opstaan bij de start. Met de nadruk op vallen! Langzamerhand ontgroeide men de kinderschoenen en ondertussen heeft men toch al een aantal titels mogen vieren door zowel het eerst elftal als de jeugd. Nu zijn we 40 jaar later en is er veel veranderd. Een prachtige accommodatie aan de Heistraat mag je wel het uithangbord noemen van het huidige MVV. Dit 40-jarig jubileum mag men zo maar niet onopgemerkt laten voorbijgaan en dat doet men ook niet. De feestelijkheden vinden plaats tijdens het weekend van 20 augustus 2010. Ter gelegenheid van dit jubileum hebben enkele vrijwilligers de archieven nog eens duchtig uitgepluisd en een aantal veteranen uit die goede, oude tijd aan de tand gevoeld. Al deze gegevens werden gebundeld in een prachtig boek waarin de geschiedenis van 40 jaar MVV uit de doeken wordt gedaan in woord en beeld. Dit wordt te koop aangeboden tegen de prijs van 15 euro. Dit kan men bestellen via de website van MVV of via andere contacten. Hoe viert een voetbalclub

nu zo’n gebeurtenis? Zonder twijfel met de bal! Er vinden enkele tornooien plaats waarop iedere supporter van harte uitgenodigd wordt. Zaterdagmiddag 21 augustus starten de allerkleinsten met het Duiveltjestornooi en dit vanaf 12 uur. Vanaf 16.00 uur staat er een “paal-paal-lat”-trofee op het menu. Elkeen die denkt nog over een zuivere technische bagage te beschikken kan hier zeker zijn lusten komen botvieren. Op zondag worden dan de feestelijkheden afgesloten. Onnodig te vertellen dat de MVV-mensen u hier maar al te graag willen ontmoeten! (rel)

Programma Vrijdag 20 augustus: vanaf 20.00 uur receptie voor leden en oud-leden Zaterdag 21 augustus: vanaf 12.00 uur Duiveltjestornooi; vanaf 16.00 uur “paal-paal-lat”trofee voor jong en oud; 18.00 uur Minderhout VV – FC Ekeren (Beker van Antwerpen) Zondag 22 augustus: vanaf 09.00 uur Miniementornooi en vanaf 13.00 uur Preminiementornooi

Het eerste elftal van Minderhout in 1970: Staande van links naar rechts: Cris Smits, Jan Martens, Roger Bolckmans, Leo Horsten, Jan Lenaerts, René Laurijssen Zittend van links naar rechts: Emiel Van Dijck, Swa Haeseldonks, Corneel Braspenning, Fons Martens, Jos Vermeiren, Marcel Van Den Bogerd, Gust Schrijvers

Hoogstraten VV Oefenwedstrijden

Woensdag 4 augustus 19.30 uur: Hoogstraten VV – AA Gent Donderdag 5 augustus 19.30 uur Vosselaar VV – Hoogstraten VV

Bekerwedstrijden

Zondag 8 augustus: Beker van België (Waalse tegenstander) Zaterdag 14 augustus:Beker van België (uit tegen KV Oostende bij winst van vorige match)

Competiewedstrijden

Woensdag 18 augustus 20.00 uur Oudenaarde – Hoogstraten VV Woensdag 25 augustus 20.00 uur Hoogstraten VV – Rac.Waregem Zaterdag 28 augustus 19.30 uur KFC Dessel – Hoogstraten VV Zaterdag 4 september 20.00 uur Hoogstraten VV – K.Olse Brakel

De 19-jarige Merenaar Ruben Tilburgs, opgeleid bij het Nederlandse Willem II, werd de laatste aanwinst voor HVV AUGUSTUS 2010 - 61

DHM_augustus_304.indd 61

20-7-2010 15:51:52


sport

KFC Meer

KFC Meerle

Pats 800

Oefenwedstrijden en BvA (Beker van Antwerpen)

Beker van Antwerpen

Zaterdag 31 juli 18.00 uur St.-Jozef – KFC Meerle Zaterdag 7 augustus 18.00 uur KFC Meerle - Brecht Zaterdag 14 augustus 18.00 uur Maccabi – KFC Meerle Zaterdag 21 augustus 18.00 uur KFC Meerle – Brasschaat

Zaterdag 7 augustus 18.00 uur: Grobbendonk – KFC Meer (BvA) Dinsdag 10 augustus 18.45 uur: Wortel – KFC Meer (Beker Arnold Van Aperen) 20.15 uur: n.n.g. – KFC Meer (Beker Arnold van Aperen:Wortel VNA, KFC Meer, KFC Meerle, Minderhout VV) Donderdag 12 augustus 19.30: KFC Meer – St.-Job Zaterdag 14 augustus 18.00 uur: KFC Meer – Wuustwezel (BvA) Zaterdag 21 augustus 18.00 uur: Lentezon – KFC Meer (BvA)

Competitie

Zondag 29 augustus 15.00 uur KFC Meerle – HIH Turnhout

Minderhout VV Competitie

Competitie

Zondag 29 augustus 15.00 uur: Minderhout VV - Oelegem

Zondag 29 augustus 15.00 uur Olympic Deurne – KFC Meer

KVNA Wortel De trainingen zijn intussen hervat en als voorbereiding worden er beker- en oefenwedstrijden gespeeld: Zaterdag 31 juli 18.00 u KVNA Wortel – Rochus Deurne ( beker ) Dinsdag 03 augustus 19.30 u Vlimmeren II - KVNA Wortel

Zaterdag 07 augustus 18.00 u SK Herentals - KVNA Wortel ( beker ) Dinsdag 11 augustus 19.00 u Minderhout – KVNA Wortel ( beker Van Aperen ) Zaterdag 14 augustus 18.00 u KVNA Wortel – Gooreind ( beker ) Zaterdag 21 augustus 18.00 u Vorselaar - KVNA Wortel ( beker ) ( frbr )

Speel voetbal een plezante ploegsport voor klein en groot ! De 6 jarige duiveltjes van K.VNA Wortel zijn op zoek naar

een toffe trainer m/v Wij vragen : - een persoon met een goede ingesteldheid ; - voetbaltraining geven aan onze spelertjes ; - duiveltjes van 6 jaar begeleiden tijdens wedstrijden op zaterdag ; Wij bieden : - verschillende activiteiten buiten het voetbal ; - 3 mooi verzorgde speelvelden; - toffe, gemotiveerde spelertjes ; - een gezellige kantine en mooie infrastructuur. Interesse : Kom eens kijken op een zaterdag of een zondag in onze kantine aan Poeleinde in Wortel, of neem contact op met Paul Verschueren, Pater Schrijversstraat 15 te 2323 Wortel, 03 314 34 21 of 0477 42 63 94.

trainer gezocht.indd 1

62 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 62

Pat Leysen is een notoir langeafstandsloper. 800 jaar Hoogstraten inspireert hem tot de uitdaging van zijn leven. Lange tijd dacht ik dat wedstrijden dienden om gewonnen te worden. En als je niet kon winnen, dan moest je tenminste het onderste uit de kan halen. Maar eindelijk ben ik tot het besef gekomen dat duursport zo niet werkt. De toestand van je lichaam is tegenwoordig perfect meetbaar en cijfers zijn moeilijker tegenspreekbaar dan gevoelens. Ups en downs. Een kerk bouwen, ze met pijn in het hart zien verwoesten om ze nadien nog mooier te laten stralen. ‘Pieken’ heet dat dan. Komt daar bij dat je niet gauw eventjes een uurtje of zes of tien in je eentje traint. Ook om de eenzaamheid te doorbreken heb je wedstrijden nodig. Vandaar alsnog geen in memoriam aan het ultralopen. Den Haag leverde me op 9 uren amper 90 kilometers wedstrijdritme op. In Hollands rotweer. Mijn koeken en krenten dreven langs het parcours. Haalde een oude tendinitis de laatste weerstand uit mijn hoofd, een batterij pijnstillers ten spijt. Na een slapeloze nacht op doktersbezoek. ‘Dit heb ik nog nooit gezien’ verbaast de dokter me wanneer ik mijn sokken uittrek en hij meer bloed dan teennagels ziet. Blootvoets in zijn sloffen toont hij me zijn perfecte voeten: ‘Dat zijn de voeten van een fanatieke fietser...maar mijn zitvlak wil je echt niet zien!’ Zo heeft elke sport zijn eigen misvormingen: een schutter kweekt eelt op zijn linkeroog, een sportvisser wallen onder zijn ogen, een schaker een punthoofd, een volleyballer glazen knieën en een profvoetballer zit wellicht verveeld met een opgeblazen geldbeugel. En ik bezit nu twee doorboorde teennagels waaruit mooie bloedfonteintjes spoten. Was iets mee te doen als amateurfotograaf… Nog twee uitroeptekens staan in mijn agenda, Kladno in Tsjechië en Sparta in Griekenland, goed voor 466 km. Pas als dit tot een goed einde is gebracht en niks aan mijn lijf nog voelt zoals het zou moeten voelen, pas dan zal ik vrede nemen met die gaatjes in mijn teennagels en pas dan zal trappist weer smaken zoals hij echt bedoeld is.

28/06/2010 19:49:03

20-7-2010 15:51:52

G

T e g k d

D e g g w s d h e d k z o v v d t j v j m p a

D

H w v o

M w z i M

e g e N w s U


-

n n

-

. r r

n n

: n r

t

-

, e

sport

Turnen - ’t Spagaatje stelt voor Ggym Gymnastiek voor kinderen en jongeren met een beperking Turnen is een combinatie van lenigheid en kracht. Een belangrijke basiseigenschap voor een goede gymnast is lichaamscontrole. Het ontwikkelen van al deze eigenschappen is goed voor iedereen. Daarenboven is turnen is een veelzijdige sport die op alle niveaus kan worden beoefend. Gymnastiek is dus ook erg geschikt voor personen met een handicap en er is weinig verschil met valide gymnastiek. De laatste jaren krijgt sport voor personen met een handicap meer en meer belangstelling. ’t Spagaatje is al lange tijd bezig met de voorbereidingen voor het inrichten van Ggym en nu kunnen we ermee van start gaan. Kinderen met een verstandelijke, motorische of zintuiglijke beperking die graag willen turnen, krijgen bij ons de kans hun sport te beoefenen onder begeleiding van ervaren en gemotiveerde lesgevers.Het is de bedoeling dat deze groep geen andere behandeling krijgt dan andere groepen. Wel worden de lessen zo gestructureerd aangeboden in kleine groepen om ervoor te zorgen dat de lessen vlot en veilig verlopen. Dit betekent dat ook deze gymnasten volledig worden opgenomen in onze turn- en dansvereniging en dat zij de kans krijgen mee te doen aan allerhande activiteiten zoals o.a. de jaarlijkse turnshow.Onze Ggymgroep is bedoeld voor alle kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die nood hebben aan een kleinere groep met meer structuur en specifieke begeleiding. We bepalen geen specifieke toelatingsvoorwaarden (de aard van de handicap speelt geen rol).

Doel Het doel van deze lessen is om via aangepaste bewegingsactiviteiten de groei en de ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit te bevorderen, nl. op:Psychosociaal vlak: waarin we streven naar

een positief zelfbeeld en we het sociaal functioneren stimuleren door te bewegen in groep. Cognitief vlak: waarin we het denkvermogen stimuleren. Fysiek motorisch vlak: waarin verschillende bewegingsactiviteiten aan bod komen en waar geoefend wordt op coördinatie, kracht, uithouding, snelheid…!De lessen starten in oktober met: Proefles 1: zaterdag 2 oktober om 13.30u -14.30u (gratis).Proefles 2: zaterdag 9 oktober om 13.30u – 14.30u (tegen betaling: €10, in mindering gebracht bij aansluiting).Hierna start het seizoen tot einde mei. Lidgeld (inclusief verzekering): €65. Om te kunnen werken met de beloofde kleine gestructureerde groepen, is het belangrijk dat wij kunnen inschatten hoeveel kinderen er willen komen. Daarom hadden we graag voor de start van de proeflessen vernomen wie wenst deel te nemen zodat de groepen indien nodig kunnen worden aangepast. De lessen gaan door in de Turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool, Gravin Elisabethlaan 21. 2320 Hoogstraten

Info en voorinschrijving: Liesbeth Leemans (ergotherapeute en gespecialiseerd lesgeefster Ggym) Tel.: 0497/ 94 62 35 van maandag tot vrijdag van 18u-20u. Of neem een kijkje op www.spagaatje.be

Eventing - Top voor Karin Donckers in Vejer de la Frontera (Spanje) Met drie paarden trok de Minderhoutse amazone naar het zuiden van Spanje, waar ze de CCI*** betwistte van 23 tot 27 juni. Een vermoeiende trip die zonder moeilijkheden verliep. De keuring van de paarden verliep zonder incidenten en Karin was klaar voor de klus. Na de dressuur stond ze met Maxwell Steele op een 2de, met Lamicell Charizard op een 3de en met SS Jett op vierde plaats. Met alle paarden werd dan een foutloos cross afgeleverd met wel enkele strafpunten voor tijdsoverschrijding. De afsluitende jumping zou de beslissing brengen, Karin liet zich niet uit het lood slaan en leverde een puike prestatie: Lamicell Charizard en SS Jett sprongen foutloos terwijl Maxwell Steele twee balken uit de liggers wipte.Zo behaalde ze de overwinning met Lamicell Charizard, SS Jett plaatste zich als 4de en Maxwell Steele maakte het plaatje compleet met een 5de plaats. Tussen 9 en 11 juli terug de arena in en deze keer richting Duitslandin Hünxe (omgeving van Duisburg). Daar nam ze deel aan CIC* met Unique, Berlioz en Eloubet, jonge paarden met nog een beperkte internationale ervaring. Na een bevredigende dressuur reed ze met drie paarden een foutloze cross wat haar een voorlopige 3de, 5de en 27ste plaats opleverde. Na de ultieme springproef vinden we haar terug op een 4de stek met Berlioz, een 5de met Unique en een 26ste met Eloubet. (rel)

n t

AUGUSTUS 2010 - 63

DHM_augustus_304.indd 63

20-7-2010 15:51:53


sport

De ene ijzeren man Hoogstraten is twee “ijzeren mannen” rijker. Bert Martens en Erik Scharpé namen enkele weken geleden met succes deel aan de full Iron Man triatlon in Nice. Beide heren hebben er zich met een bom talent en een kadaverdiscipline op voorbereid en mogen trots zijn op het behaalde resultaat. Een verslag van ooggetuigen.

E t s N

Debutant Bert Martens maakt indruk tijdens Ironman Nice Op 27 juni hield het bekende triatloncircus Ironman halt in de Zuid-Franse kuststad Nice. Ironman, dat is triatlon full-distance: 3,86 km zwemmen in open zee, gevolgd door een tijdrit van 180,2 km, met een volledige marathon (42,195 km) als afsluiter. De Ironman is vooral bekend van het wereldkampioenschap dat elk jaar op Hawaï plaatsvindt, maar de wedstrijd in Nice is zonder twijfel één van de meest beruchte varianten: het is er traditioneel bloedheet en het fietsparcours is een loodzware bergetappe in ware Tour de France-stijl. Deze ultieme uitputtingsslag is geen voer voor watjes: de snelste triatleten zijn in het beste geval een kleine 9 uur onderweg (het wedstrijdrecord in Nice bedraagt 8:25:28), voor de meeste amateurs/sportfreaks is de uitdaging om voor de tijdslimiet van 16 uur over de meet te raken. In Nice kwamen dit jaar 2730 triatleten aan de start. Onder hen een Hoogstratenaar met een missie: Bert Martens. Ruim een jaar geleden begon hij met de triatlon-sport en dit was zijn eerste afspraak met de grote jongens. En het resultaat mag er zijn: met een eindtijd van 10:03:41 werd hij 87ste in het algemene klassement en 9de in de leeftijdscategorie –30. DHM: Gefeliciteerd, Bert! Van een debuut gesproken... Bert Martens: “Dankjewel! Ik ben inderdaad

zeer tevreden, al kan ik wel zeggen dat ik net na de wedstrijd behoorlijk kwaad was. Tijdens het fietsen moest ik tot drie maal toe voet aan de grond zetten door technische problemen: in totaal stond ik wel een kwartier stil langs de kant! En tijdens de wedstrijd mag niemand je komen helpen hé, dan sta je er helemaal alleen voor. Tot overmaat van ramp had ik mijn knie behoorlijk bezeerd toen mijn versnellingsapparaat blokkeerde... ik kon gelukkig nog net overeind blijven. Enfin, dat waren geen ideale omstandigheden om aan de marathon te beginnen. Die heb ik dan ook iets boven mijn persoonlijke richttijd gelopen. Ach, in zo’n wedstrijd zijn er zoveel externe factoren die je niet in de hand hebt... vooraf had ik waarschijnlijk getekend voor dit resultaat!” DHM: Maar... Martens: “Er is inderdaad een maar... hier houdt het voor mij niet op. Integendeel, eigenlijk begint het nu pas! Nice was een eerste grote test om te kijken of ik het serieuze triatlon-werk aankan. Die test heb ik doorstaan, maar het kan altijd beter. Ik ga dus zeker niet op mijn lauweren rusten nu, want ik wil de top bereiken. Voor volgend jaar heb een zeer duidelijk doel voor ogen: de kwalificatie voor het wereldkampioenschap op Hawaï! Dat klinkt hoog gegrepen en dat is het misschien ook wel, want er moet een uur van mijn finish-tijd af!”

DHM: Is dat realistisch? Martens: “Dat weet ik niet! (lacht) Weet je, ik heb een enorm ambitieuze trainer: Mark Fassaert van FM Team in Antwerpen. Als ik geen extreme doelen stel, heeft hij er geen zin in. Een jaar geleden geloofde niemand dat hij me op één jaar tijd kon klaarstomen om rond de 10 uur te finishen in een Ironman. Dat is ons óók gelukt... Ik denk dat ik best wel veel progressie heb gemaakt in mijn eerste trainingsjaar. Als ik die lijn kan doortrekken, maak ik zeker kans op een ticket voor Hawaï.” DHM: Je hebt nu net de Ironman van Nice achter de rug. Wat volgt er nu? Vakantie? Martens: “Ja en neen. In principe zou ik nu al terug beginnen trainen, maar mijn knie heeft helaas wel wat averij opgelopen in Nice. Ik moet dus eerst willens nillens twee weken platte rust nemen, daarna begin ik volop te trainen voor Nice 2011.” DHM: Hoe begin je aan zo’n voorbereiding? Martens: “Ik heb eerst met mijn trainer de wedstrijd besproken en geanalyseerd. Op basis daarvan tekent hij het trainingstraject uit. Dat varieert vaak, maar op piekmomenten train ik tot acht uur per dag. Dat is niet vanzelfsprekend als je geen prof bent, maar er is momenteel geen andere weg... helaas! DHM: En hoe wordt een mens professioneel triatleet? Martens: “Simpel: door enorm goed te presteren. Maar je moet dus eerst aan de top geraken hé, en dat moet je op eigen houtje doen! Ook financieel is dat een moeilijk verhaal. Ik durf niet uitrekenen wat mijn eerste wedstrijd in Nice uiteindelijk gekost heeft. Ik ben dan ook op zoek moeten gaan naar een aantal Hoogstraatse sponsors...” DHM: En heb je die gemakkelijk gevonden dan? Martens: “Dat viel uiteindelijk wel mee, ondanks het feit dat ik eigenlijk nog geen enkel resultaat kon voorleggen. Mijn sponsors zijn stuk voor stuk Hoogstratenaren met een groot sporthart en ik ben blij dat ik hen niet heb moeten teleurstellen, integendeel! Nu maar hopen dat ze volgend jaar mijn trip naar Hawaï willen betalen... (lacht)”

“Volgend jaar wil ik naar Hawaï!”, zegt Bert Martens 64 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 64

20-7-2010 15:51:54

‘ z b E d e

D

I n d J e m d e d g d

E t d b e

N h w g t B a p l o s v m t r d d a i

D

N z F z


k

n

e

p

e

t

-

e s t k d n

l

-

f

p

l

n

sport

De andere ijzeren man Een rijpe 30-er voelt tram 4 met een rotvaart naderen, ruikt een mini midlife crisis, zit vol testosteron en zet zijn zinnen op een full Iron Man Triatlon. Zijn naam : Erik Scharpé. We schrijven +/- oktober 2009. Voor de statistieken : plaats en tijdstip van het sportieve delict – Nice 27/6/2010.

Moeder aller moeders. I did it (Erik Scharpé) ‘Nil volentibus arduum’ is het credo dat hij van zijn gouwgenoot gepikt heeft. Met een strak en bijwijlen loodzwaar schema onder de arm zet Erik zijn schouders onder een trainingsmarathon die zijn apotheose moet kennen in Nice. Hij wil en zal op 27 juni een ijzeren man worden.

De voorbereiding In iedere duursporter schuilen wellicht een paar narcistische en masochistische trekjes. Ze kruiden de wil om door te zetten. Jezelf de woestijn insturen zonder water leidt enkel tot een roemloze vernedering en totale mentale en fysieke afgang. Erik heeft voor waterdragers gezorgd : een full option medisch team, een hele rist supporters die met de regelmaat van de klok tussentijds gebriefd worden over de progressie van ‘het project’. De verre natte sportieve droom komt steeds dichterbij. Erik laat zich – zoals het een professional betaamt – graag omringen door een schare medische wonderboys die hem met raad en daad bijstaan en waar nodig op tijd en stond bijsturen en injecteren. Naast bovengenoemd heir medisch appareil doet hij ook gretig beroep op het internet en de koopwaar die op ‘dedicated sites’ te grabbel wordt gegooid. Op het aanrecht in de riante keuken ten huize Scharpé prijkt een keurig dienblad. Bij nader toezien blijkt het te gaan om een miniapotheek : een hele batterij drankjes, pilletjes, en poedertjes, netjes uitgestald. Elk pakketje stimuleert een welgemikt stukje van Erik’s organisme of zorgt voor de nodige aanvulling waar chronische leemtes dreigen te ontstaan : Vitamine A, vitamine C, vitamine G (G staat voor goesting), magnesiumtabletten, ijzerpillen (want hij wil toch een “Iron” Man worden), en uiteraard een ruime voorraad Imodium om onverwachte overdreven peristaltische bewegingen van de dikke darm te onderdukken, en neusdruppels die acute aanvallen van hooikoorts letterlijk en figuurlijk in de kiem smoren.

keien op het strand, het oosten duwt een oranje bol in onze richting. Bijna 3000 Iron Men and Women zwikken in alle vroegte nog extra porties koolhydraten en trage suikers binnen, hijsen zich in hun ‘fit-to-skin’ suits, stropen een gatlelijke badmuts over hun kruin, waxen de binnenkant van hun zwembrilletje met een kwakje eigen ‘tuf’ (anti-damp effect) en staan nog een poos te blazen en te puffen van de stress. Langs een achterpoortje de arena verlaten kan nu de facto niet meer, dadelijk gaan de poorten van de hel open en start een loodzware beproeving. Voor de medeburger die tot vandaag in een ondergronds hol gewoond heeft en walgt van alles wat sport heet : een Iron Man = 3800 m zwemmen, 180 km fietsen, 42.2 km lopen. Geen kattenpis, geen voer voor watjes. 6.00 u. Het zoemt, de spanning stijgt, getrainde en blinkende lijven staan te trappelen en te schoffelen. Een soort oorverdovende sereniteit en stilte waakt over dit moment. Morituri Te Salutant…zij die gaan sterven groeten U.

Heer, verlos hen uit hun lijdend wachten ! Een papzak met grote Horeca-spieren klemt zijn mollige worsthandjes rond het pistool en schiet de Iron Man Nice anno 2010 op gang. Erik straalt

rust en zelfvertrouwen uit, proeft en smaakt het moment, sluipt het water in en verdwijnt in een kluwen van molenwiekende armen.Meer dan 2500 getrainde en blinkende IM (Iron Men) in de dop klauwen letterlijk te water en worstelen met grote halen in elkaars vaarwater. Proestend en prasselend is het zoeken naar de juiste kadans. Voor de toeschouwer ongetwijfeld een eerste kippenvelmoment : 5000 armen die door en in het water graaien en een stukje Middellandse Zee tot een bruistablet kneden. Erik mikt op 90 minuten voor zijn waterworstelpartij, maar is na 80 minuten al op het droge, met de glimlach. De eerste klip is alvast met bravoure omzeild, haast spelenderwijs. Het ijzer krijgt al een tikkeltje vorm. Moozes (nvdr : fiets Enrico Scarpero) staat al ongeduldig te trappelen en wacht enkel nog op volbloed Erik om haar de sporen te geven voor 180 km door het hinterland van Nice. En het is geen uitstapje rond de kerktoren : na een vlakke aanloop volgen al snel een paar stevige hellingen die de spieren vol onder spanning brengen. Doseren is de boodschap, te vaak in galop resulteert onverbiddelijk in een oververhitte motor die dreigt te gaan tegenpruttelen op het moment dat het dessertbuffet in de vorm van een marathon wordt geserveerd. Erik is niet explosief maar heeft een grote motor die op een laag toerental zeer lang een behoorlijk groot vermogen gene-

D-day Nice is nice. Ook vandaag. In Lapland gaat de zon vandaag niet onder. Op de stranden van de Franse Riviera is het vandaag vroeg dag. De zee slaapt en minuscule zeerimpeltjes likken de

3,86 km zwemmen, 180,2 km fietsen en een volledige marathon (42,195 km); begin er maar aan. AUGUSTUS 2010 - 65

DHM_augustus_304.indd 65

20-7-2010 15:51:55


sport reert. Dartel en fluks op de hellingen peuzelt hij honderden collega-bikers op. De laatste 60 km zijn in se zijn meug niet : lange bochtige stroken bergaf, technisch, maar opperste concentratie, een likje lef, adrenaline en gedrevenheid wijzen hem de ideale lijnen aan. Zes uur heeft Erik nodig om 180 km te verteren over een geaccidenteerd parcours en om 2 pm draait hij de Promenade des Anglais op. Anno 490 BC maakten de Grieken nabij Marathon brandhout van de Perzen. Het was nog een tikkeltje te vroeg voor internet en telefonie en dus tufte Phidippides op zijn antieke Crocs van Marathon naar Athene. Hij brengt de blijde boodschap “Verheug U, we hebben gewonnen”, gaat letterlijk door de knieën, en blaast zijn laatste adem uit. Geveld door een zonnesteek. De marathon was geboren. Na 3.8 km zwemmen en 180 km biken lijkt het ijzer al gesmeed, maar het moet nog wat uitharden en definitief vorm krijgen tijdens een marathon. In Nice wordt de wakkere IM-atleet geacht 4 x heen en weer te huppelen tussen de Promenade des Anglais en de luchthaven. Een vlak maar saai parcours over heet asfalt dat aan schoenzolen en het moreel vreet. De kelk dient tot de bodem geledigd. Gelukkig ligt de strook naast het parcours bezaaid met gretige supporters. De man met de hamer begint zich nu ook in de debatten te mengen. Trage en snelle suikers vinden bij menig atleet oraal hun weg opnieuw naar buiten. Hoe zal Erik dit lange slot verteren ? Is het vat leeg of heeft hij nog een cartouche over ? Ik kan U geruststellen. Erik loopt op een wolkje en ruikt de ultieme bekroning. De tred is soepel en hij raapt de ene na de andere lotgenoot op. Dat geeft de burger moed. We volgen hem een tijdje met de fiets en ja, zelfs dan, in het oog van de marathon, kan hij geen seconde zwijgen. Op dat punt heb ik bij deze alle moed opgegeven. Erik zal altijd blijven praten. Als de spraakwaterval droog komt te staan, is er ECHT iets aan de hand.

Marathon der Noorderkempen Laatste 42,195 km voor Marc Terreur in “Dit wordt beslist mijn allerlaatste!” waren de woorden van Marc Terreur uit Hoogstraten. Gedurende jaren geselde hij zijn lichaam, trainen en nog eens trainen, om deze afstand onder de knie te krijgen. Hij was de eerste Hoogstratenaar die de kaap van 50 marathons wist te omzeilen en ondertussen zijn andere stadsgenoten hem hierin gevolgd. Zijn 68ste beschouwde hij definitief als een eindpunt. En Marc die zo hunkerde naar die kaap van 100. Kanker besliste er echter anders over. Enkele jaren geleden ontdekt en behandeld. Het werd een lang, eenzaam en slopend gevecht om deze vreselijke ziekte te overwinnen. Maar Marc vocht terug in zijn gekende stijl, niet opgeven, koppig volhouden, en in de Marathon der Noorderkempen wou hij nog eens tonen aan zijn maats en zichzelf waartoe hij nog in staat was. Een marathon die al lang met stip in zijn agenda was aangepunt, maar nog langer in zijn dromen was vastgelegd. De marathon die moest bewijzen dat hij terug is van weggeweest. Zijn finish was een moment van kippenvel. Onder luid applaus overschreed hij doodmoe door krampen geplaagd en botproblemen de eindmeet in 4u42min. Zijn droom werd werkelijkheid. Kanker zou niet beslissen wanneer hij zijn laatste marathon zou lopen, dat wou Marc zelf beslissen! Ook een pluim naar zijn vrouw Paula, ook geplaagd door dezelfde ziekte, die er een fietsmarathon van maakte en in de nabijheid bleef van haar echtgenoot. Stopt Marc definitief met lopen? Helemaal niet! In stratenlopen en kleinere wedstrijden wil onze marathonman nog lang zijn mannetje blijven staan. (JJ,Pat,rel) Enkele uitslagen M35: 6. Raf Aernouts (Wortel,3.52.17)

S t o E i v D p d h v

V

Het gelukkige moment voor een doodvermoeide Marc bij het overschrijden van de meet in het gezelschap van zijn vrouw die hem al fietsend vergezelde M45: 9. Jef Jacobs (Meersel-Dreef, 3.42.05) M50: 1. Jan Hendrickx (Hoogstraten, 2.47.05) M55:2.Marc Terreur (Hoogstraten, 4.42.16) Estafetteloop: 3.AVN-boys (Hoogstraten, 2.49.14) 8. In-Vorm4Fun (Hoogstraten, 3.13.41) 16. AVN-ladies (Meer, 3.46.19) 10 km stratenloop: 3. Niels Roovers (Meersel-Dreef, 0.36.13) 7. Niels Koyen (Minderhout, 0.37.09)

Na 42 km komt het hemelsblauwe spandoek van de finish heel dichtbij. Nog 195 m, nog een halve minuut over de blauwe loper, aangemoedigd en opgehitst door een laaiend enthousiaste menigte, de speaker die je naam scandeert … “Erigue Sgarbé !!”. De handen mogen in de lucht. Moeder aller moeders. I did it. I am an Iron Man (12 uur, 0 minuten, 32 seconden). Respect ! Proficiat ! (Paul Goos, ooggetuige)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand 66 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 66

20-7-2010 15:51:56

N I t h M i v j w s H d w a g I

O a m t V g k V


-

e

Soms bereik je met weinig middelen toch een tof resultaat. Dat mocht Natuurpunt Markvallei ondervinden met de deelname aan de Big Jump. Enkele weken voor het evenement, in laatste instantie dus, besloot de Hoogstraatse natuurvereniging om aan de Big Jump deel te nemen. De opkomst was natuurlijk navenant, maar het plezier was er niet minder om. Aangemoedigd door supporters en voorbijgangers waagden tien heren en één dame zich in het troebele water van de Mark.

Vlinders in de buik

Natuurpunt organiseert een vlindertelweekend. Iedereen wordt opgeroepen om de vlinders in de tuin te tellen en de aantallen door te geven. In het kader van deze actie organiseert Natuurpunt Markvallei twee activiteiten, één in Meerle en één in Wortel. In Meerle besteedt Natuurpunt Markvallei aandacht aan de nachtvlinders, net als vorig jaar overigens. In de Elsakker in Meerle plaatsen we op 31 juli een kwikdamplamp en door het smeren van “stroop” op bomen probeert Bart Hoeymans nachtvlinders te lokken. Nachtvlinders zijn dikwijls bijzonder mooi, maar omdat we ze niet altijd te zien krijgen weten dat niet alle mensen. Bart verwacht iedereen aan de ingang van de Elsakker (Chaamseweg) om 21 uur. Info: : Bart Hoeymans (0479/799 361) Op 1 augustus, een dag later dus, is het de beurt aan de dagvlinders. Natuurpunt Markvallei maakt dan een dagvlinderwandeling in Wortel-Kolonie. Naast de vlinders heeft gids Wim Verschraegen ook oog voor andere insecten. De geïnteresseerden worden om 14 uur aan bezoekerscentrum De Klapekster verwacht. Info: Wim Verschraegen (O3/314 47 75)

Europese Nacht van de Vleermuis

Op 27 en 28 augustus 2010 organiseert Natuurpunt samen met de vleermuizenwerkgroep en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in Vlaanderen de Nacht van de Vleermuis. In heel Europa staat dat weekend in teken van vleermuizen en vleermuisbescherming. Hét uitgelezen moment om kennis te maken met deze mysterieuze vliegende zoogdiertjes. Overal in Vlaanderen nemen ervaren gidsen je mee naar de boeiende wereld van de vleermuis. Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 27 augustus een vleermuizenactiviteit in Wortel Kolonie. Om 20 uur wordt iedereen verwacht in bezoekerscentrum De Klapekster. De ontvangstruimte wordt voor deze gelegenheid omgetoverd tot een bat-café. Om 21.00 uur vertrekken de vleermuizenwandelingen in de Kolonie, onder leiding van ervaren gidsen. “Gewapend” met zaklantaarns en batdetectoren (toestelletjes die de geluiden van vleermuizen voor mensen hoorbaar maken) gaan we op zoek naar de Dwergvleermuis, de Laatvlieger, de Watervleermuis, de Grootoorvleermuis, …. Vooral de aanblik van de boven Bootjesven jagende watervleermuizen is onvergetelijk.

Handen uit de mouwen Elke drie maanden steken de vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei de handen uit de mouwen in één van de natuurgebieden die door de afdeling beheerd worden. Op 7 augustus is het weer zo ver. Dan is het natuurgebied De Aschputten in Meer aan de beurt. In de beemden moet een

St.-Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten 03 314 33 33

www.totaalgarage.be info@totaalgarage.be

raster geplaatst worden. Om 9 uur starten ze. Iedereen mag een handje komen toesteken. Verzamelen doen de vrijwilligers aan de stuw, vlakbij de Aschputten. Info: Bart Hoeymans (0479/799 361)

Trektellers weer op post In de maanden september, oktober en november nemen de tellers hun posities weer in op de trektelpost op de Castelrésche Heide. In het begin zeker in de weekends, in oktober alle dagen en dat tot ongeveer half november. Als je het een keer wil meemaken, neem je best contact op met Jack Govaerts (03-315 71 85) (A.O.)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

AUGUSTUS 2010 - 67

DHM_augustus_304.indd 67

20-7-2010 15:51:56


7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

Ook dat nog! Eind juni vraagt de rechter de internering van Erik V.D.V. De man zou sinds 2005 zijn minderjarige dochter, die toen tien jaar oud was, zwaar misbruikt hebben. Erik V.D.V wordt vervolgd voor verkrachting met geweld, aanranding op de eerbaarheid, het toebrengen van slagen en verwondingen en de verspreiding van kinderporno. Een psychiater stelde bij de beklaagde een sadistische en pedofiele stoornis vast en is van mening dat Erik V.D.V. niet vatbaar is voor behandeling, waardoor het gevaar voor recidief gedrag erg groot is. Het was niet de eerste keer dat Erik V.D.V. in opspraak kwam. In januari 2008 werd hij vrijgesproken van foltering nadat hij de schaamstreek van zijn partner met een soldeerbout had bewerkt. Uit een geparkeerde wagen, langs de John Lijsenstraat, worden twee brillen, een fototoestel en een koelbox gestolen. Maandag 28 juni breekt er brand uit in twee woningen in de Donckstraat in Meer. Het vuur ontstond allicht bij een koelkast op het gelijkvloers. Langs de houten roostering is het vuur uitgebreid naar de zolders, die zwaar beschadigd werden. De brandweer kon beletten dat het vuur zich verspreidde naar aanpalende woningen.

I m m a D B d a N e V V m H I z

Op 23 juni 2007 deed de politie de Fransman Yanick M.M. stoppen aan de grens op de E19. In het handschoenenkastje vinden de agenten een 10.800 euro en zien ook dat Yanick een zakje met hasj in de berm gooit. Nu verschijnt de man voor drugsbezit voor de strafrechter. De beklaagde heeft geen verklaring voor het geld dat hij bezit en zegt dat hij in Nederland familie bezocht. Volgens zijn advocaat was de man naar een automarkt in de buurt van Antwerpen geweest en daarna verkeerd gereden. Voor het vonnis moeten we wachten tot september. Door een samenwerking van de Nederlandse en Belgische en politie worden drie drugslabs, die synthetische drugs produceren, opgerold. Twee in Meer en een in het Nederlandse Kerkdriel. Er werden elf plaatsen huiszoekingen verricht en acht personen werden aangehouden. De verdachten zijn zes mannen en twee vrouwen uit Tilburg, Eindhoven, Kerkdriel en Meer. Bij de huiszoekingen werden grote hoeveelheden grondstoffen voor het aanmaken van synthetische drugs aangetroffen. De politie nam ook meer dan een kilo amfetamine en een vuurwapen in beslag. In Meer was bovendien een hennepkwekerij ingericht. Bewoners van de sociale appartementen ondergebracht in de oude melkerij van Meerle, merken een gasgeur op en verwittigen de brandweer. De brandweer en politie gaven de opdracht om het gebouw te verlaten en verwittigden specialisten van IVEKA. Zij ontdekten een lek en na de reparatie werd de gastoevoer terug opengedraaid en konden de bewoners terug in hun woning. Maandagnacht 12 juli wordt er, vermoedelijk door de zelfde daders, ingebroken in twee woningen. Rond 23 uur in een woning in de Steenbakkersstraat, waar de dieven aan de haal gaan met een laptop, een camera, een portemonnee en kleine hoeveelheid geld. Diezelfde nacht is er ook een inbraak in een woning in de Jan Van Cuyckstraat. Op beide plaatsen geraken de dieven binnen langs de garage. In de Jan Van Cuyckstraat gaan de dieven er vandoor met een portemonnee en een auto van de bewoners. Begin maart brak er brand uit bij de firma MalvĂŠ in de John Leysenstraat in Meer. Toen ging er een loods, waar aluminiumprofielen behandeld worden, in vlammen op. Nu verschaffen dieven zich, langs het uitgebrande gedeelte, een toegang tot de burelen van het bedrijf. Ze gaan er vandoor met zes computers en computerschermen en een digitaal fototoestel.

68 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 68

20-7-2010 15:51:57

F

O h w v d s e w a o a


s t

e

-

j t

Ook dat nog! In een sm-club in Sint-Job-in-’t-Goor geraakt op 23 juni de 58-jarige Britse miljonair-zakenman Robin Mortimer in ademnood en sterf ter plaatse. De man was op weg naar Spa-Francorschamps waar zijn zoon deel zou nemen aan de International GT Open. De twee sm-meesteressen, Lucrezia (46, artiestennaam voor Ira V.D. uit Brecht) en haar assistente Juno (37, Vicky V. uit Hoogstraten) worden door het parket van Antwerpen opgepakt, ondervraagd en uiteindelijk aangehouden. Na de reconstructie op 30 juni wordt eerst meesteres Juno vrijgelaten en enkele dagen later Lucrezia. Volgens het parket was Juno nog maar een maand actief in de club. Juno/ Vicky V. is in Hoogstraten geen onbekende. Ze runt er samen met haar man een plaatselijk bekend evenementenbureau. Het bericht werd ook in de Engelse pers uitvoerig behandeld. In een reactie aan De Morgen laat burgemeester Van Aperen weten “enigszins geschrokken te zijn van het hele verhaal”

e 0 t

t

n -

n

r

-

e

-

, n e

e r

Foto's Walter Watjou Op vrijdag 9 juli iets voor 9 uur breekt er brand uit in een bescheiden huurwoning in de Gustaaf Segersstraat. André Vanweereld, de mandie de woning betrekt was boodschappen gaan doen en stelde bij zijn thuiskomst vast dat de straat afgesloten was. Zijn vriendin, Hilde Schellekens, was op de eerste verdieping en kon niet meer langs de trap naar beneden. In paniek sprong ze uit het raam en raakte zwaargewond. Omdat het een woning met een houten roostering is, is de brand en de rookontwikkeling hevig. Van de woning is niets meer te redden en ook de inboedel van het koppel, dat er al acht jaar woonde, is verloren. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het appartementsgebouw links van de getroffen woning. De appartementen hebben wel lichte rook- en waterschade.

AUGUSTUS 2010 - 69

DHM_augustus_304.indd 69

20-7-2010 15:51:58


V A e 0

TENTOONSTELLINGEN Van 8 augustus tot 19 december STADSLUCHT MAAKT VRIJ, tentoonstelling over 800 jaar Hoogstraten in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 314 65 88 of museum@ hoogstraten.be

200

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be

Z C l H 8 0

Tot 31 augustus MINERALEN, tentoonstelling van de collectie Jos Botermans in De Klapekster in Wortel-kolonie. Geopend van donderdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur. Tot 26 september STENEN KINDEKEN, openstelling van de archeologische site langs de Vrijheid.

Zondag 15 augustus LIVING CANVAS – Internationaal BODYPAINTFESTIVAL vanaf 10 uur in het centrum van Hoogstraten. Info: Toerisme Hoogstraten 03 340 19 55. Woensdag 18 augustur BEIAARDCONCERT door Luc Rombouts (Tienen)

HOOGSTRATEN Tot 31 augustus ZOEKTOCHT DOOR HOOGSTRATEN met 4 meerkeuzevragen die men ter plaatse kan oplossen. Deelnameformulieren aan 2 euro bij Toerisme Hoogstraten Woensdag 4 augustus BEIAARDCONCERT dor Michel Gottmer (Etten-Leur) om 19.30 uur

Zondag 22 augustus BEGIJNTJES LAAT BESLUUT, kinderfeest met vanaf 8 uur ‘centje om te vieren’ op verschillende locaties en vanaf 15 uur optredens voor het stadhuis. Woensdag 25 augustus BEIAARDCONCERT door Luc Dockx om 19.30 uur Vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus TRUCKSHOW in de Hinneboomstraat. Op vrijdag van 17 tot 04 uur, ‘s zaterdags van 10 tot 02 uur. Info: 0477 48 54 76

V S v u

MEER Zondag 1 augustus MEERMARKT van 9 tot 12.30 uur in de Donckstraat en de omgeving van het klooster. Zondag 8 augustus CURIOSATOER van 10 tot 18 uur een tocht langs 21 merkwaardigheden in het ‘Land van Hoogstraten’. Een organisatie in het kader van 800 jaar Hoogstraten. Deelname 1 euro. Info: 0478 62 17 02. Zaterdag 21, zondag 22 en maandag 23 augustus VALENCIAFEESTEN, drie dagen schlagermuziek met o.a. Willy Sommers, John Larry, Henk Wijngaard, Sam Gooris en veel anderen. Zaterdag en maandag van 19 tot 02 uur, zondag van 13 tot 22 uur bij Radio Valencia, Gaarhof 5. Info 0479 32 99 93. Zondag 22 augustus TUNING FOR ANIMALS, automeeting van 10 tot 17 uur in de Europastraat op de Transportzone. De opbrengst gaat naar het asiel Veeweyde. Info: 0475 57 17 42

Donderdag 5 en 19 augustus FIETSAVOND, vertrek om 19 uur aan zaal Pax. Organisatie KWB Zondag 8 augustus CURIOSATOER van 10 tot 18 uur een tocht langs 15 merkwaardigheden in het ‘Land van Hoogstraten’. Een organisatie van het VVV in het kader van 800 jaar Hoogstraten. Deelname 1 euro. Info: 0478 62 17 02

Zaterdag 28 augustus AKKERPOP op de kloostersite in de Donckstraat

Woensdag 11 augustus BEIAARDCONCERT door Eddy Mariën (Mechelen) om 19.30 uur Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 augustus CARRIBEAN FAIR in de horecazaken in

198

70 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 70

Z L n f v e

20-7-2010 15:51:58

Z M o v


-

MEERLE Vrijdag 30 juli AVN JOGGING van 18.30 tot 23 uur, vertrek en aankomst aan parochiezaal Ons Thuis. Info 0473 70 18 66 Zaterdag 7 augustus LA PLASA TROPICAL, zomers festival met ’s namiddags een volleybaltornooi en een kippenfestijn en ’s avonds een tropische party met DJ’s, van 12 tot 04 uur op het Dorpsplein. Organisatie en info: JW Den Dorpel 0478 46 40 14 Zondag 8 augustus CURIOSATOER van 10 tot 18 uur een tocht langs 21 merkwaardigheden in het ‘Land van Hoogstraten’. Een organisatie in het kader van 800 jaar Hoogstraten. Deelname 1 euro. Info: 0478 62 17 02 Van 20 tot 27 augustus ST-BERNARDUSCONCLAAF, acht dagen verering van St.-Bernardus. Info www.parochieulicoten.nl Zaterdag 28 en zondag 29 augustus MISSIEFEESTEN op zaterdag van 13 tot 19 uur, op zondag van 10 tot 18 uur. Info en inschrijven voor maaltijden 03 315 85 27.

199

MEERSEL-DREEF

WORTEL

Zondag 1 augustus OPENDEURDAG Sint Luciakapel vanaf 14 uur.

Zondag 1 augustus GELMELWANDELTOCHT, diverse afstanden, vertrek vanaf 7.30 in parochiezaal Trefpunt. Organisatie KVG;

Van zondag 1 tot dinsdag 10 augustus ESCAPE FROM JUPITER, kamp voor 9 tot 13-jarigen in samenwerking met Jeugdwerkgroep Ruimtevaart in Huis Elegast. Organisatie Jeugd Wetenschap en Cultuur (JWC). Deelname kost 280 euro. Info: 02 252 58 08. Zondag 8 augustus CURIOSATOER van 10 tot 18 uur een tocht langs 21 merkwaardigheden in het ‘Land van Hoogstraten’. Een organisatie in het kader van 800 jaar Hoogstraten. Deelname 1 euro. Info: 0478 62 17 02

MINDERHOUT Elke maandag in augustus GEZONDHEIDSWANDELING, vertrek om 19 uur aan het gildenlokaal. Organisatie CM

n

Donderdag 5 augustus KUIPFEESTEN met optreden van The Buckshots

:

Zondag 8 augustus CURIOSATOER van 10 tot 18 uur een tocht langs 21 merkwaardigheden in het ‘Land van Hoogstraten’. Een organisatie in het kader van 800 jaar Hoogstraten. Deelname 1 euro. Info: 0478 62 17 02

-

Zondag 8 augustus CURIOSATOER van 10 tot 18 uur een tocht langs 21 merkwaardigheden in het ‘Land van Hoogstraten’. Met in Wortel OPENDEUR bij de SINT-JORISGILDE. Een organisatie in het kader van 800 jaar Hoogstraten. Deelname 1 euro. Info: 0478 62 17 02. Vrijdag 27 augustus LANDLOPERSJOGGING vanaf 18.45 uur, vertrek in parochiezaal Trefpunt. Vrijdag 27 augustus NACHT VAN DE VLEERMUIS om 20 uur in De Klapekster. Zondag 29 augustus VAGEBOND, dorpsfeest met De Schakel en optreden van Trio C tot de derde (16 uur), J-Red (17 uur) en GUIDO BELCANTO (20 uur). Op het plein bij de kerk. Inkom gratis.

CASTELRE Zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus WERFT-FEESTEN bij café In Holland. Op zaterdag vanaf 20.30 uur “back in time ’70 & ‘80” en optreden van Boamus/ Op zondag vanaf 15 uur animatie voor kinderen en optreden van Kontrair.

Donderdag 12 augustus KUIPFEESTEN met optreden van Green Jacket Vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus ANTILLIAANSE FEESTEN op het festivalterrein aan de Blauwbossen. Info www.antilliaansefeesten.be

-

Donderdag 19 augustus KUIPFEESTEN met optreden van Vintage 79 Zondag 22 augustus WIELERWEDSTRIJD van 14 tot 18.30 uur in het centrum. Info: 03 314 35 32.

AUGUSTUS 2010 - 71

DHM_augustus_304.indd 71

20-7-2010 15:51:59


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

Wild & Gevogelte

Kip aan ‘t spit

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

STOFFELS

LOKALE POLITIE

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500 Van 30 juli tot en met 1 augustus Apotheek Lieckens, Dorp 24, Rijkevorsel. tel.: 03 314 60 38 Zaterdag 31 juli van 9 tot 12.30 uur. Apotheek De Meester, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Van 2 tot en met 5 augustus Apotheek Lieckens, Dorp 24, Rijkevorsel. tel.: 03 314 60 38 Van 6 tot en met 8 augustus Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74 Zaterdag 7 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74 Van 9 tot en met 12 augustus Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74 Van 13 tot en met 15 augustus Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48, Meer. tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 14 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48, Meer. tel.: 03 315 77 73 Van 16 tot en met 19 augustus Apotheek Schevelenbos, Kapelstraat 11, Loenhout. tel.: 03 669 64 24 Van 20 tot en met 22 augustus Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel.: 03 314 38 68 Zaterdag 21 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 23 tot en met 26 augustus Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 27 tot en met 29 augustus Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 28 augustus van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Van 30 augustus tot en met 2 september Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 augustus

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 10 AUGUSTUS redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

72 - AUGUSTUS 2010

DHM_augustus_304.indd 72

20-7-2010 15:52:00


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.